P. 1
8. ve 13. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

8. ve 13. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

|Views: 182|Likes:
Yayınlayan: Sinan Ataseven

More info:

Published by: Sinan Ataseven on Feb 10, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ: GÖKTÜRKLERİN KISA TARİHİ
 • TÜRK EDEBİYATININ EN ESKİ ÖRNEKLERİ
 • GÖKTÜRK DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 • Kül Tigin Yazıtı (684-731)
 • Bilge Kağan Yazıtı (683-734)
 • Tunyukuk (Tonyukuk) Yazıtı
 • Yenisey Yazıtlarından Birinci Altın Köl Yazıtı
 • Eski Türk Yazıtlarının Edebî Değeri
 • Orhon Yazıtları Üzerine Yapılan Yayınlar
 • UYGUR DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 • Uygurların Kısa Tarihi
 • ESKİ UYGUR EDEBİYATI
 • BUDİST UYGUR EDEBİYATI
 • Anlatılar, Masallar
 • Sūtralar
 • Abhidharma Metinleri
 • Vinayalar
 • Tövbe Metinleri
 • Büyü Metinleri
 • MANİHEİST UYGUR EDEBİYATI
 • HRİSTİYAN UYGURLARA AİT METİNLER
 • DİNDIŞI UYGUR EDEBİYATI
 • Irk Bitig
 • ESKİ UYGUR ŞİİRİ
 • Özet
 • Kendimizi Sınayalım
 • Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
 • Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
 • Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
 • GİRİŞ: ARAPLARIN KISA TARİHİ
 • ARAP EDEBİYATI
 • Cahiliye Dönemi
 • İslamî Dönem
 • Emevîler Dönemi
 • Abbâsî ve Endülüs Emevîleri Dönemi
 • Çöküş Dönemi
 • Yeni Arap Edebiyatı (Modern Dönem)
 • ARAP EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE NESİR
 • Nazım Şekilleri
 • Nesir Türleri ve Nesir Türü Eser Yazılan Alanlar
 • İRAN’IN KISA TARİHİ
 • FARS (İRAN) EDEBİYATI
 • Fars Edebiyatında Görülen Üsluplar
 • TÜRK EDEBİYATINDA ETKİSİ OLAN FARS ŞAİR VE YAZARLARI
 • Firdevsî
 • Genceli Nizâmî
 • Ferîdüddîn-i Attâr
 • Sa’dî-i Şirazî
 • Hâfız-ı Şirazî
 • Câmî (Molla Câmî)
 • Câmî’nin Eserleri
 • Edebiyatı Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı
 • GİRİŞ: KARAHANLI DEVLETİ’NİN KISA TARİHİ
 • KARAHANLI DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 • Karahanlı Türkçesi (XI-XIII. yüzyıllar)
 • KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER
 • Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig
 • Kutadgu Bilig’in Edebî Değeri ve İçeriği
 • Kaşgarlı Mahmud ve Eseri Divanü Lugati’t-Türk
 • Divanü Lugati’t-Türk’ün Edebî Değeri ve İçeriği
 • Hece Ölçüsüyle Yazılmış Manzumeler
 • Aruz Ölçüsüyle Yazılmış Manzumeler
 • Edib Ahmed Yüknekî ve Eseri Atebetü’l-Hakâyık
 • Atebetü’l-Hakâyık’ın Edebî Değeri ve İçeriği
 • Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Kur’an Tercümeleri
 • GİRİŞ: TÜRKLERİN ANADOLU’YA GELİŞİ
 • Anadolu Selçukluları
 • XII-XIII. YÜZYILLARDA ANADOLU’DA GELİŞEN EDEBİYAT
 • Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler
 • Türk Edebiyatı’nın Anadolu’dan Önceki Genel Durumu
 • Anadolu Selçukluları Döneminde Genel Edebî Durumu
 • Anadolu’da Türkçeye Yaklaşım ve İlk Türkçe Eserlerin Yazılma Süreci
 • Anadolu’da Türkçenin Önderleri
 • Anadolu’da Yazılan İlk Türkçe Eserler
 • Karışık Dilli Eserler
 • Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk Edebiyatı
 • GİRİŞ
 • MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ
 • Mevlânâ’nın Edebî Kişiliği ve Eserleri
 • Mevlânâ’nın ve Mesnevî’sinin Türk Edebiyatındaki Yeri
 • SULTAN VELED
 • AHMED FAKÎH
 • DİNDIŞI (LÂ-DİNÎ) KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNİN İLK ÖRNEKLERİ
 • HOCA DEHHÂNÎ
 • GİRİŞ: HAREZM VE TARİHİ
 • HAREZM TÜRKÇESİ
 • HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ
 • Zemahşerî ve Mukaddimetü’l-Edeb’i
 • Rabgûzî ve Kısasü’l-Enbiyâ’sı
 • İslâm ve Mu‘înü’l-Mürîd’i
 • Kerderli Mahmud b. Ali ve Nehcü’l-Ferâdîs’i
 • HAREZM-ALTIN ORDU TÜRKÇESİ ESERLERİ
 • Kutb ve Hüsrev ü Şîrîn’i
 • Harezmî ve Muhabbet-nâme’si
 • Hüsâm Kâtib ve Dâsitân-ı Cumcuma’sı
 • Mi‘râc-nâme
 • Yararlanılan ve Başvrulabilecek Kaynaklar
 • XII-XIII. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler
 • MEVLÂNÂ’NIN TÜRKÇE VE FARSÇA-TÜRKÇE BEYİTLERİ
 • Mevlânâ’nın Türkçe Beyitlerinden Örnekler
 • Mevlânâ’nın Farsça-Türkçe Mülemmâ Beyitlerinden Örnekler
 • SULTAN VELED’İN TÜRKÇE MANZUMELERİ
 • HOCA DEHHÂNÎ’NİN ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2367 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1364

VIII-XIII.YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
Yazarlar Prof.Dr. Mehmet ÖLMEZ (Ünite 1) Prof.Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU - Yrd.Doç.Dr. İsmet ŞANLI (Ünite 2) Prof.Dr. Zühal ÖLMEZ (Ünite 3) Prof.Dr. Kemal YAVUZ - Prof.Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU (Ünite 4) Prof.Dr. Kemal YAVUZ (Ünite 5, 7) Prof.Dr. Aysu ATA (Ünite 6)

Editörler Prof.Dr. Kemal YAVUZ Yrd.Doç.Dr. İsmet ŞANLI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright © 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University.

UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend Kılıç Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Öğretim Tasarımcısı Doç.Dr. Cemil Ulukan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Ölçme Değerlendirme Sorumlusu Öğr.Gör. Atilla Tekin Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı ISBN 978-975-06-1041-7

1. Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde 17.100 adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Eylül 2011

İçindekiler

iii

İçindekiler
Önsöz .................................................................................................................... vi

VIII-IX. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı ...............................................................................
GİRİŞ: GÖKTÜRKLERİN KISA TARİHİ ............................................................... TÜRK EDEBİYATININ EN ESKİ ÖRNEKLERİ ..................................................... GÖKTÜRK DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI .............................................................. Kül Tigin Yazıtı (684-731) .......................................................................................... Bilge Kağan Yazıtı (683-734)...................................................................................... Tunyukuk (Tonyukuk) Yazıtı ..................................................................................... Yenisey Yazıtlarından Birinci Altın Köl Yazıtı ......................................................... Eski Türk Yazıtlarının Edebî Değeri ......................................................................... Orhon Yazıtları Üzerine Yapılan Yayınlar ................................................................ UYGUR DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ................................................................... Uygurların Kısa Tarihi ................................................................................................ ESKİ UYGUR EDEBİYATI ........................................................................................ BUDİST UYGUR EDEBİYATI .................................................................................. Anlatılar, Masallar ...................................................................................................... Sūtralar.......................................................................................................................... Abhidharma Metinleri................................................................................................. Vinayalar ...................................................................................................................... Tövbe Metinleri ............................................................................................................ Büyü Metinleri ............................................................................................................ MANİHEİST UYGUR EDEBİYATI ......................................................................... HRİSTİYAN UYGURLARA AİT METİNLER ...................................................... DİNDIŞI UYGUR EDEBİYATI ................................................................................. Irk Bitig ......................................................................................................................... ESKİ UYGUR ŞİİRİ .................................................................................................... Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım .................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ........................................................................................... Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar............................................................

2
3 4 5 5 7 7 8 10 13 14 14 14 14 14 16 18 18 18 19 19 22 23 24 25 29 30 31 31 33

1. ÜNİTE

Arap ve Fars Edebiyatları .............................................................. 34
GİRİŞ: ARAPLARIN KISA TARİHİ ....................................................................... ARAP EDEBİYATI ..................................................................................................... Cahiliye Dönemi ........................................................................................................ İslamî Dönem .............................................................................................................. Emevîler Dönemi ....................................................................................................... Abbâsî ve Endülüs Emevîleri Dönemi ..................................................................... Çöküş Dönemi ............................................................................................................ Yeni Arap Edebiyatı (Modern Dönem) ................................................................... ARAP EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE NESİR .................................... Nazım Şekilleri ........................................................................................................... Nesir Türleri ve Nesir Türü Eser Yazılan Alanlar ................................................... İRAN’IN KISA TARİHİ ............................................................................................ 35 36 36 37 37 38 39 39 39 39 40 43

2. ÜNİTE

.................... ANADOLU’DA TÜRKÇEYE YÖNELİŞ VE TÜRK EDEBİYATININ ÖNCÜLERİ ..................................................................................................... Ferîdüddîn-i Attâr .......................................... Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı......................................................................................................................................... YÜZYILLARDA ANADOLU’DA GELİŞEN EDEBİYAT ......... Karışık Dilli Eserler ............................................................................... Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Kur’an Tercümeleri ....................................................................... Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ....................................................................................... KARAHANLI DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ................................ Divanü Lugati’t-Türk’ün Edebî Değeri ve İçeriği ............... Anadolu Selçukluları Döneminde Genel Edebî Durumu ... Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig ....................................................................................... Anadolu’da Yazılan İlk Türkçe Eserler .......... XII-XIII.......... Kutadgu Bilig’in Edebî Değeri ve İçeriği .................... yüzyıllar) ......................... Kaşgarlı Mahmud ve Eseri Divanü Lugati’t-Türk ......................................................................................... Özet .......................................................................................................................................... Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler ..................................................... KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ........................................................................................................................................ 85 85 87 87 89 89 90 91 92 95 96 ..................................................... Anadolu’da Türkçeye Yaklaşım ve İlk Türkçe Eserlerin Yazılma Süreci ......... Fars Edebiyatında Görülen Üsluplar .......................................................................................... Anadolu’da Türkçenin Önderleri ................... 84 GİRİŞ: TÜRKLERİN ANADOLU’YA GELİŞİ ................................................................................ Câmî’nin Eserleri .................................................................. ÜNİTE XII-XIII.............................................. Hece Ölçüsüyle Yazılmış Manzumeler ........................................................................................................................................................... Atebetü’l-Hakâyık’ın Edebî Değeri ve İçeriği .......................... Aruz Ölçüsüyle Yazılmış Manzumeler ....................... .................................................. Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ..............................................................................................................................................................................................................................................iv İçindekiler FARS (İRAN) EDEBİYATI ....................................... Sa’dî-i Şirazî ............................................................................................................................................ Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................ TÜRK EDEBİYATINDA ETKİSİ OLAN FARS ŞAİR VE YAZARLARI ................................................................................................................................... 44 44 46 46 47 48 50 51 52 52 55 57 58 58 59 61 62 62 62 62 65 70 71 72 73 76 76 78 79 81 82 82 83 3......... Câmî (Molla Câmî) .......................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ........................ Edib Ahmed Yüknekî ve Eseri Atebetü’l-Hakâyık ........................ Anadolu Selçukluları ............... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ......................... Genceli Nizâmî ........................................................... Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ................................... ÜNİTE Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı........................................................... 4............................................................................................................................ Özet .. 60 GİRİŞ: KARAHANLI DEVLETİ’NİN KISA TARİHİ .............................. Hâfız-ı Şirazî ........................................................................... Kendimizi Sınayalım ......................................................................... Türk Edebiyatı’nın Anadolu’dan Önceki Genel Durumu ......................................................................................... Karahanlı Türkçesi (XI-XIII..................................................................................... Firdevsî .................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ...................................................................................................................

İçindekiler

v

Özet ................................................................................................................................ 98 Kendimizi Sınayalım .................................................................................................... 99 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ......................................................................... 100 Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................. 100 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar............................................................. 101

XII-XIII. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk Edebiyatı ............................ 104
GİRİŞ ............................................................................................................................ MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ ....................................................................... Mevlânâ’nın Edebî Kişiliği ve Eserleri ...................................................................... Mevlânâ’nın ve Mesnevî’sinin Türk Edebiyatındaki Yeri ...................................... SULTAN VELED ......................................................................................................... AHMED FAKÎH .......................................................................................................... DİNDIŞI (LÂ-DİNÎ) KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNİN İLK ÖRNEKLERİ .................... HOCA DEHHÂNÎ ...................................................................................................... Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................................

5. ÜNİTE

105 105 108 113 115 118 120 120 123 125 126 126 127 131 133 136 136 137 139 141 143 143 145 146 147 148 150 151 152 153 157 157 158 162 167 173 174 175 175

Harezm-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı......................................130
GİRİŞ: HAREZM VE TARİHİ ................................................................................. HAREZM TÜRKÇESİ ................................................................................................ HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ ............................................................................ Zemahşerî ve Mukaddimetü’l-Edeb’i ....................................................................... Rabgûzî ve Kısasü’l-Enbiyâ’sı ..................................................................................... İslâm ve Mu‘înü’l-Mürîd’i .......................................................................................... Kerderli Mahmud b. Ali ve Nehcü’l-Ferâdîs’i ......................................................... HAREZM-ALTIN ORDU TÜRKÇESİ ESERLERİ ................................................ Kutb ve Hüsrev ü Şîrîn’i .............................................................................................. Harezmî ve Muhabbet-nâme’si .................................................................................. Hüsâm Kâtib ve Dâsitân-ı Cumcuma’sı .................................................................... Mi‘râc-nâme ................................................................................................................ Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan ve Başvrulabilecek Kaynaklar .............................................................. MEVLÂNÂ’NIN TÜRKÇE VE FARSÇA-TÜRKÇE BEYİTLERİ ......................... Mevlânâ’nın Türkçe Beyitlerinden Örnekler ........................................................... Mevlânâ’nın Farsça-Türkçe Mülemmâ Beyitlerinden Örnekler ........................... SULTAN VELED’İN TÜRKÇE MANZUMELERİ ................................................. HOCA DEHHÂNÎ’NİN ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER ........................................ Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................ Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................................

6. ÜNİTE

XII-XIII. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler.............................156

7. ÜNİTE

vi

Önsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler, Türk edebiyatı, Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı topraklarda doğmuş ve bu milletin tarihte oynadığı rollere göre gelişerek devam etmiştir. Bu itibarla edebiyatımız ilk defa sözlü şekilde ortaya çıkmışsa da tarihte rastladığımız yazılı metinler sekizinci yüzyılda, bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun nehri boyunda ve çevresinde dikilmiş olan Orhun Abideleri’dir. Bu yazılardaki Türkçenin edebî bir dil olması, dilimizle ilgili belgelerin daha öncelere götürülebileceği fikrini de beraberinde getirmiştir. Göktürk Abideleri ile başlayan Türk dili, Türklerin batıya çekilişlerinde yeni yeni kültür merkezleri kurmaları ile, çeşitli edebî verimlerin ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır. Bu coğrafî farklılaşmalar, dinî ve kültürel arayışlar zamanla Türk edebiyatında da bir çeşitlilik ve zenginlik ortaya çıkarmıştır. Orhun bölgesinin bilinen ilk kültür merkezi oluşu, daha sonra Uygur Türklerinin ortaya koyduğu edebî verimler, Türklerin İslam dinini kabul etmeleri ile Karahanlı devletindeki edebî faaliyetler, coğrafî saha itibariyle, hep doğuda gerçekleşmiştir. İslamî devre girerken doğuda Karahanlı ve Gazne devletleri, hemen arkasından tarih sahnesine çıkan Büyük Selçuklu Devleti ile Türk coğrafyası da batıya doğru bir genişleme göstermiştir. Doğuda Çin, batıda Bizans sınırlarına dayanan bu coğrafyada Türk dili de kendine göre bir gelişmenin içinde olmuştur. Büyük dil bilgini Kaşgarlı Mahmud yazdığı Divanü Lugati’t-Türk adlı eserinde Türkçenin bu durumuna yer vermiş, özellikle iki edebî şivenin varlığına işaret etmiş ve bunları doğuda Karahanlı, batıda Oğuz Türkçesi olarak göstermiştir. Karahanlı Türkçesindeki edebî faaliyetler Göktürk Türkçesinin bir devamı olarak ve ilk İslamî eserleri de içine alarak varlığını sürdürmüştür. Bu edebî faaliyet, devletin 1210 yıllarında çöküşüne kadar sürmüştür. Ancak bundan sonra Kuzey-Doğu Türkçesi şeklinde devam ederek yeni kültür merkezlerinde yeni edebî verimleri de beraberinde getirmiştir. Harezm-Altınordu bölgesi, bu kültür merkezlerinin başında geldiği gibi, Oğuz ve Doğu Türkçelerinin birlikte yaşadığı bir yer olmuştur. Kuzey Türkçesi, Kıpçak Türkçesi olarak devam ederken Doğu Türkçesi de Çağatay Türkçesi adı ile kendini göstermiştir. Çağatay Türkçesi ile Semerkand, Buhara, Herat gibi kültür ve hükümet merkezlerinde yeni edebî eserler yazılmıştır. Bu şive daha ziyade Orhun, Uygur ve Karahanlı devrini içine alan Eski Türkçenin devamı ve daha gelişmiş şekli durumundadır. XV. yüzyılın büyük şairi Ali Şir Nevâî ile en parlak devrini yaşayan Çağatay Türkçesi, XVI. yüzyıla bu şekilde girmiştir. İşte doğuda yer alması sebebi ile Doğu Türk Edebiyatı diye adlandırdığımız edebiyat budur. XIII. yüzyılda eserlerini vermeye başlayan Oğuz Türkçesi de Azerbaycan ve Osmanlı coğrafyasının dili durumundadır. Türkçenin bu kolu Türklüğün XXI. yüzyıla kadar kesintisiz devam eden en büyük edebî dilidir. Bu dille gelişen edebiyat, batıda yer alması sebebi ile kitabımızda Batı Türk Edebiyatı şeklinde belirtilmiştir. Bütün bunların yanında Türklerin komşu olup temasta bulundukları, gitgide iç içe yaşadıkları Müslüman milletler de bulunmaktadır. Türkler İslam dinini kabul ettiklerinde, dillerini ve edebiyatlarını da birlikte getirmişler, bu dinin değerlerini benimsemişler ve inançları doğrultusunda yeni edebî verimler ortaya koymuşlardır. Bu edebî verimlerde Arap ve Fars edebiyatı ile karşılıklı ilişkiler oluşmuş ve bu milletlerin edebiyatlarından etkilenmişlerdir. İşte elinizdeki eser, bu bilgiler doğrultusunda, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı ikinci sınıfları için VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebi-

Önsöz

vii

yatı Ders Kitabı olarak hazırlanmıştır. Yedi üniteden meydana gelen bu kitapta her ünitenin kim veya kimler tarafından yazıldığı ayrı ayrı belirtilmiştir. Kitabın 1. ünitesinde “VIII-IX. Yüzyıllar Türk Edebiyatı” olarak Göktürk ve Uygur dönemi anlatılmıştır. 2. ünitede “Arap ve Fars Edebiyatları” verilmiş; 3. ünitede “Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı” ortaya konmuştur. 4. ve 5. ünitede “XII-XIII. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı” yani Anadolu’da ortaya çıkan edebiyat üzerinde durulmuştur. 6. ünitede “Harezm-Altınordu Türkçesi ve Edebiyatı” verilmiş; “XII-XIII. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler” başlığını taşıyan 7. ünitede ise, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sultan Veled ve Hoca Dehhânî’nin şiirlerinden seçilen örneklere yer verilerek gerekli görülen kısımlarda açıklamalar yapılmıştır. Ünitelerde, önce ele alınan dönemle ilgili tarihî bilgiler verilmiş, sonra da edebiyat tarihimizin önde gelen şahsiyetleri ve eserleri işlenmiştir. Ancak konunun geniş olması, her şair üzerinde ayrı ayrı durulmasını zorlaştırdığından anlatılan şahsiyetler dışındakiler ele alınan ünitede, özet halinde ortaya konmuştur. Türk tarihinin XV. yüzyıla kadar gelen zamanında bir dağınıklık olması sebebi ile, bu anlatımlarda yüzyıllar göz önünde tutulmuştur.

Editörler Prof.Dr. Kemal YAVUZ Yrd.Doç.Dr. İsmet ŞANLI

Göktürkler dönemine ait en önemli yazıtları tanıyabilecek. Anahtar Kavramlar • • • • • • • • • • • • • Göktürk edebiyatı Orhon Yazıtları Tunyukuk Yazıtı Kül Tigin Yazıtı Bilge Kağan Yazıtı Uygur edebiyatı Eski Uygur edebiyatı Tripitaka Abhidharmakośabhāṣyatīkā Tattvārtha Vyākaraṇa İtivṛttakalar Budist Uygur edebiyatı Kalyāṇaṃkara ve Pāpaṃkara • • • • • • • • • • • • • • Sûtralar Saddharmapuṇḍarīka-sūtra Avataṃsakasūtra Abhidharma Metinleri Vinayalar Tövbe Metinleri Büyü Metinleri Maniheist Uygur Edebiyatı Huastuanift Hristiyan Uygurlara Ait Metinler Dindışı Uygur Edebiyatı Irk Bitig Eski Uygur Şiiri Turfan Türküleri İçindekiler • GİRİŞ: GÖKTÜRKLERİN KISA TARİHİ • TÜRK EDEBİYATININ EN ESKİ ÖRNEKLERİ • GÖKTÜRK DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI • UYGUR DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI • ESKİ UYGUR EDEBİYATI • BUDİST UYGUR EDEBİYATI • MANİHEİST UYGUR EDEBİYATI • HRİSTİYAN UYGURLARA AİT METİNLER • DİNDIŞI UYGUR EDEBİYATI • ESKİ UYGUR ŞİİRİ VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Edebiyatı . Yüzyıllar Türk Edebiyatı Göktürk ve Uygur Dönemi Türk VIII-IX.1 Amaçlarımız VIII-XIII. Uygurları tanıyacak ve Budist Uygur edebiyatını ana başlıklarıyla özetleyebileceksiniz. Eski Türk Yazıtlarının edebî değerini açıklayabilecek. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI    Bu üniteyi tamamladıktan sonra.

‘İsyan başlıyor’ diye haber gelince şehirdekiler (de) ileri atılmışlar. Babam hakan on yedi savaşçıyla ortaya atılmış. bodun bolçun tėyin. kuzeyde karanlığın ortasına kadar.VIII-IX. 11-12. kuzeyde Altay. Taşra yorıyur tėyin kü ėşidip balıkdakı taşıkmış. Bu kadar halkın tamamını düzene soktum” (KT G 2-3). Dağdakiler de aşağı inmişler. batıda güneşin battığı yere. Sonuçta da Türklerin yok olmayıp bir kavim olmalarını isteyen Göğün/ Tanrı’nın yardımıyla isyan başarıya ulaşmıştır: Türk bodun yok bolmazun tėyin. bu (sınırların) içerisindeki halkın tamamı bana bağlıdır. Bağımsızlığını kazanan Türkler 682’den 744’e kadar geçen sürede Moğolistan’ın doğusundan Kore’ye kadar. Tagdakı ėnmiş. derlemesi dolayısıyla “ülkeyi. dikkatle dinleyin! Doğuda güneşin doğduğu yere. Doğudaki kağanlık 630’da. bu tarihten sonra 682’ye kadar çeşitli ayaklanma girişimlerinde bulunmuşlarsa da hiç birisi tam olarak başarılı olmamıştır. Doğu kağanlığı bugünkü Moğolistan’da. “Belli ki Türk ulusu yok olmasın diye. annem Ėlbilge sultanı göğün tepesinden çekip yükseltmişler. Uygur bölgesini kendisine merkez edinmiştir. bu sözümü iyice işitin. tėrilip yetmiş er bolmış. doğu yüzü. . Batı kağanlığı ise İpek Yolu’nu. bugünkü Çin’in batısını. 630’da Çin eğemenliğine giren Türkler. güneyde Çin’in iç kesimlerine ve Tibet’e kadar. halkı bir araya toplaması. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı GİRİŞ: GÖKTÜRKLERİN KISA TARİHİ Tarihte “Türk” adıyla kurulan ilk Türk devleti olan Göktürk Kağanlığı (yaygın bilinen adıyla Göktürkler ~ Köktürkler) kuruluşlarını (552) takiben kısa bir süre sonra Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmışlardır. Satırlar) Çin’e karşı başlatılan isyanı başarıya ulaştıran Kutluğ. toplama”) unvanını almıştır. batıdaki kağanlıksa 659’da Çin eğemenliğine girmiştir. halk” ve tėriş “derme. “Tokuz Oğuz Beyleri ve ulusu. Toplanıp yetmiş savaşçı olmuşlar” (Kül Tigin Yazıtı. millet olsun diye babam Ėltėriş Kağanı. Tuva bölgelerine kadar geniş bir bölgeye seferler düzenleyerek bu bölgeleri eğemenlikleri altına almışlardır: tokuz oguz begleri bodunı bo sabımın edgüti ėşid katıgdı tıŋla ilgerü kün tugsıkúa bėrgerü kün ortosıŋaru kurıgaru kün batsıkıŋa yırıgaru tün ortosıŋaru anta içreki bodun kop maŋa körür ança bodun kop ėtdim ol. isyanı duyan çevredekilerin de bunlara katılmalarıyla sayıları 70 kişiyi bulmuştur. Kaŋım kagan yėti yėgirmi erin taşıkmış. Türkler 17 kişiyle başkaldırmışlar. batıda Semerkant’ı geçip Afganistan’a kadar. halkı derleyen” diye çevirebileceğimiz Ėltėriş (ėl “ülke. güneyde aydınlığın ortasına. kaŋım ėltėriş kaganıg ögüm ėlbilge katunug teŋri töpösinte tutup yügerü kötürmiş erinç. Bugün Göktürk Anıtları adıyla bilinen en eski Türk yazıtlarında da anlatıldığı gibi.

Yüzyıllar Türk Edebiyatı ilgerü şantuŋ yazıka tegi süledim taloyka kiçig tegmedim bėrgerü tokuz ersinke tegi süledim töpötke kiçig tegmedim kurıgaru yėnçü ügüz keçe temir kapıgka tegi süledim yırıgaru yir bayırku yėriŋe tegi süledim bonça yėrke tegi yorıtdım. Bir çok savaşa katıldıktan. Kendi kendime düşündüm. insanoğlu hep ölümlü yaratılmış”. ölüsü de sağda-solda ortalıkta dökülüp kalacaktı. Daha sonra da çevresinde düzenlemeler yaptırarak bir tür anıt kabir haline getirir. ablalarım.4 VIII-XIII. çünkü babası vefat ettiğinde daha yedi yaşındadır: kaŋım kagan uçdukda inim kül tigin yėti yaşda kaltı “Babam hakan vefat ettiğinde küçük erkek kardeşim Kül Tigin yedi yaşındaydı” (KT D 30) oguz yagı ordug basdı kül tigin ögsüz akın binip tokuz eren sançdı ordug bėrmedi ögüm katun ulayu öglerim ekelerim kunçuylarım bonça yeme tirigi küŋ boltaçı erti ölügi yurtda yolta yatu kaltaçı ertiŋiz kül tigin yok erser kop ölteçi ertiŋiz inim kül tigin kergek boltı. Bilge Kağan. “İki Şad ve küçük erkek kardeşlerim. Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları’ndan bir kaç yüzyıl geriye. en eski Türkçe metinlerden. Gören gözlerim görmez. Kutlug Kağanın iki oğlundan biri. prenseslerim. Kül Tigin için baba gibidir. çocuklarım. kimi araştırmacıya göre Hunlara ait olan bu be- . beylerim.” (KT K 10-11) TÜRK EDEBİYATININ EN ESKİ ÖRNEKLERİ süke talıkaŋ bokukgı tutaŋ Türklere ait bilinen en eski edebî verim. Bilge Kağan’ın küçük kardeşidir. Kuzeyde Yer Bayırkuların topraklarına kadar sefer ettim. Annem sultan ve analarım. Bokuk’u tutun!” veya “Orduyu gönder. İyice düşündüm. Batıda Sır Derya’yı geçip Temir Kapıg’a kadar sefer ettim. Bu kadar yere sefer ettirdim. Bokuk’u yakalat!” şeklinde çevirebileceğimiz bu beyit. bir taraftan da yas tutmanın. 4. Kendi kendime düşündüm: “Zamanın sahibi emrettiğinde (herkes ölecek). ordugahı teslim etmedi. “Küçük kardeşim Kül Tigin vefat etti. Güneye doğru Tokuz Ersinlere kadar sefer ettim. halkım (hepsinin) gözü kaşı (matem tutmaktan) hebâ olacak” diye düşündüm. Küçük kardeşim Kül Tigin vefat etti. diye düşündüm. fazla dövünmenin görevlerinin önüne geçeceğini düşünür ve deyim yerindeyse kalbine taş basarak gerçek hayata döner: inim kül tigin kergek boltı özüm sakıntım körür közüm körmez teg bilir biligim bilmez teg boltı özüm sakıntım öd teŋri aysar kişi oglı kop ölgeli törimiş ança sakıntım közde yaş kelser tida köŋülte sıgıt kelser yanturu sakıntım katıgdi sakıntım ėki şad ulayu iniygünüm oglanım beglerim bodunum közi kaşı yavlak boltaçı tėp sakıntım. bunların dirisi cariye olacak. Çin yazısıyla yazılmış olan ve Çin kaynaklarına “Jie” diline. bu üzüntüsünü oldukça edebî ve hüzünlü bir şekilde anlatır. bilen bilincim bilmez gibi oldu. Kül Tigin olmasaydı hepiniz ölecektiniz. Gözümden yaş geldiğinde (gözyaşımı) durdurdum. yüzyıla kadar gider. “Düşman Oğuzlar ordugahı bastılar. “Doğuda Şantung ovasına kadar sefer ettim.” (KT G 3-4) Kül Tigin gerçekte bu anıtların dikilmesine vesile olan. Çin kaynaklarında yer alan aşağıdaki beyittir: Bugünkü Türkçeye “Sü’yü çıkartın. kahramanlıklar gösterdikten sonra Oğuzların bir baskınında karargahı yiğitçe savunur ve çarpışma esnasında 47 (?) yaşında iken ölür. Tibet’e bir kez bile varmadım. Bu zamansız ölüme çok üzülen ağabeyi Bilge Kağan da onun hayatını ölümsüzleştirmek amacıyla bu yazıtları hazırlatır ve diktirir.” (KT K 8-10) Bilge Kağan. Denize bir kez bile varmadım. Kül Tigin öksüz boz ata binip dokuz askeri mızrakladı. Düşündüm. içimden haykırmak geçtiğinde (ağıtımı) bastırdım.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1987: 201-241. Türk Dili AraştırmalarıYıllığı-Belleten 1975-1976: 245-252). Kırgızistan ve Moğolistan’da bulunan eski Türk harfli yazıtların tamamı genel olarak “Eski Türk Yazıtları” adıyla ifade edilir. Genellikle Türkçe en eski şiirsel veri yukarıdaki beyit kabul görür. Livşiç. 1994). üze kök teŋri asra yagız yėr kılıntukda ėkin ara kişi oglı kılınmış kişi oglınta üze eçüm apam bumın kagan iştemi kagan olurmış olurupan türk bodunıŋ ėlin törösin tuta bėrmiş ėti bėrmiş D 2. Bulunuş tarihi 50 yıldan geriye giden bu yazıt hakkında son yıllarda özellikle japon bilim adamları yeni değerlendirmelerde bulunmuşlardır (bkz. kalıcılığın simgesi olan büyük mermerden yapılmış kaplumbağa bir altlığa oturtulmuştur. Türklerin İslamiyet öncesi hayatı. A. 1991: 13. Özel olarak Orhon Yazıtları Kül Tigin ve Bilge Kağan. Anıtın geniş yüzünde (doğu) 40. “Köktürk Tarihinin Çok Önemli Bir Belgesi: Sogutça Bugut Yazıtı”. Yenisey. ve Tezcan.. Göktürkler döneminden kalan Orhon Yazıtları’dır. çeviren: E. S. geri kalanı Soğdca (İranî. Anıt. idi oksuz kök türk ėti ança olurur ermiş bilge kagan ermiş alp kagan ermiş buyrukı yeme bilge ermiş erinç alp ermiş erinç begleri yeme bodunı yeme tüz ermiş anı üçün ėlig ança tutmış erinç ėlig tutup törög ėtmiş özi ança D 4. Ünite .1 Kül Tigin Yazıtının güney yüzünden bir ayrıntı (Alyılmaz 2005: 27) . Moğolistan ve Sibirya’daki eski Türk harfli yazıtları birbirinden ayırt etmek mümkündür. bir kısmı Eski Hintçe. edebî ürünleri söz konusu edildiğinde akla ilk gelen Göktürkler ve Uygurlardan günümüze ulaşan yazıtlar ve kağıda yazılı metinlerdir. Göktürk Abideleri. GÖKTÜRK DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Türklerde yazılı edebiyatın en eski belgeleri. V. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 5 yit bugün ancak Türkçe ile açıklanabilmektedir (Zieme. Ölmez. dar yüzlerinde (kuzey ve güney) 13’er satır yazı vardır. “Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar”. diğer üç yüzü Türkçe olmak üzere 4 metreye yakın yüksekliği olan bir tür mermer taşa yazılmıştır.VIII-IX. İlk Türk Kağanlığına (552-630) ait olan bu anıtta dönemin kağanlarının adı (örneğin Bumın Kağan) çok net bir şekilde tespit edilmektedir. Gürsoy-Naskali. S. S. Bilge Kağan ve Tunyukuk adıyla anılan yazıtlardır. Eski Türk Yazıtları. Pratik amaçlı olarak coğrafya ve kültür olarak birbirinden iki farklı bölgede gelişen bu edebiyat Eski Türkçe veya İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı adı altında tek bir başlıkla ele alınmaktadır. Türk Dilleri Araştırmaları 4: 109-143). Bu altlık anıta yakın yerde bulunmuştur. tarihi. Kül Tigin Yazıtı (684-731) Türklerden kalma bu en eski yazıtlar ilk başta Kül Tigin.. Klyaştornıy. eski bir dil) olan yazıttır. 1992). Çağatay. Bunlardan Kül Tigin yazıtı bir yüzü Çince. “Bugut’taki Sogtça Kitabeye Yeni Bir Bakış”. Orhon Yazıtları ve başka adlarla anılan. Bu çerçevede önce Göktürk sonra da Uygur edebiyatı ele alınacaktır.. kergek bolmış yogçı sıgıtçı öŋre kün tugsıkda bökúüli çölḷüg el tavgaç tüpüt apar purum kırkız üç kurıkan otuz tatar kıtany tatavı bunça bodun kelipen sıgtamış yoglamış antag külüg kagan ermiş anta kėsre inisi kagan D Resim 1. 1976). aslında Çin’deki benzer yazıtlar gibi uzun ömrün. genel olarak da Tunyukuk dahil olmak üzere eski Türk harfli Göktürk dönemine ait yazıtların hepsini içine alır. Kül Tigin Yazıtı’ndan D 1. Türklerden kalma ikinci kayıt bugün Moğolistan’da koruma altına alınan ve “Bugut Yazıtı” adıyla bilinen.1. tört buluŋ kop yagı ermiş sü sülepen tört buluŋdakı bodunug kop almış kop baz kılmış başlıgıg yüküntürmiş tizligig sökürmiş ilgerü kadırkan yışka tegi kėrü temir kapıgka tegi konturmış ėkin ara D 3.1 Resim 1. G.

körmiş elig yıl işig küçüg bėrmiş ilgerü kün tugsıkda bökkúüli kaganka tegi süleyü bėrmiş kurıgaru temir kapıgka tegi süleyü bėrmiş tavgaç kaganka ėlin törösin alı bėrmiş türk kara kamag D 9. Tahta çıktıktan sonra Türk halkının ülkesini. (Türkler) yokolup gidiyorlarmış. Mağrurları (kendisine) baş eğdirmiş. Orduyu gönderip dört taraftaki halkları hep ele geçirmiş. yagı bolup ėtinü yaratunu umaduk yana içikmiş bunça işig küçüg bėrtükgerü sakınmatı türk bodun ölüreyin urugsıratayin tėr ermiş yokadu barır ermiş üze türk teŋrisi türk ıduk yėri: D 11. Türk halkı içerisindeki sıradan insanların (D 9) tamamı şöyle düşünürmüş: “Ülkesi olan bir ulus idim. (D 10) Düşman olduktan sonra (kendisini) örgütleyemediğinden tekrar yine bağımlı olmuş. (D 2) (O zamanlar) dört taraf hep düşmanmış. bodun ança tėmiş ėllig bodun ertim ėlim amtı kanı kemke ėlig kazganur men tėr ermiş kaganlıg bodun ertim kaganım kanı ne kaganka işig küçüg bėrür men tėr ermiş ança tėp tavgaç kaganka yagı bolmış D 10. Bilge ve yiğit bir hakanmış. begleri bodunı tüzsüz üçün tavgaç bodun tevligin körlügin üçün armakçısin üçün inili eçili kikşürtükin üçün begli bodunlıg yoŋaşurtukin üçün türk bodun ėlledük ėlin ıçgınu ıdmış D 7. Ülkeyi şüphesiz bunun için böylece yönetmiş. küçük ve büyük erkek kardeşleri birbirine düşürdüğü için. Kök Türkler (bu) ikisinin arasındaki bölgede (D 3) dağınık halde öylecene yaşıyorlarmış. (D 6) beyleri ile halkı arasında kargaşa olduğu için. evlatlar babaları gibi yaratılmadığı için. Bizans. suvı ança etmiş türk bodun yok bolmazun tėyin bodun bolçun tėyin kaŋım ėltėriş kaganıg ögüm ėlbilge katunug teŋri töpösinte tutup yügerü kötürmiş erinç kaŋım kagan yėti yėgirmi erin taşıkmış. doğuda Temir Kapıg’a kadar sefer etmiş. (D 7) hakan yaptığı hakanını kaybetmiş. Kırgız. Böyle deyip Çin hakanına düşman olmuş. bolmış erinç oglıtı kagan bolmış erinç anta kėsre inisi eçisin teg kılınmaduk üçün oglı kaŋin teg kılınmaduk üçün biligsiz kagan olurmış erinç yavlak kagan olurmış erinç buyrukı yeme biligsiz ermiş erinç yavlak ermiş erinç D 6. Yukarıda Türklerin yardımcısı Tanrı.” . Türklerin kutsal yėr-su (ruhları) (D 11) şu şekilde düzenlemiş: Belli ki Türk ulusu yok olmasın diye. (Cenazeye) Doğuda. Türk halkı ülke yaptığı toprakları elinden çıkarmış. Çindeki Türk beyleri Türklere özgü unvanları bırakıp Çinlilere özgü unvanları kullanarak Çin hakanına (D 8) bağlanmışlar. yasalarını ele alıp düzenlemişler. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 5. Ondan sonra tabiî küçük kardeşi. Elli yıl hizmet edip çalışmış. Tibet. İnsan oğullarının da üzerine atam. Çin halkı sahtekar ve hilekar olduğu için. Daha sonra küçük kardeşler büyük erkek kardeşleri gibi yaratılmadığı için. Kül Tigin Yazıtı’ndan Alınan Metnin Bugünkü Türkçeye Çevirisi “(D 1) Yukarıda mavi gök. güneşin doğduğu yerlerden Bükli bozkırı halkı. Otuz Tatar. Çin. Ülkeyi yönetip yasaları düzenlemiş. Şüphesiz komutanları da bilge ve yiğitmiş. beyleri ve halkı birbirine karşı kışkırttığı için. annem Ėlbilge sultanı göğün tepesinden çekip yükseltmişler. dedem Bumın Kağan. Doğuda Kadırkan dağlarına kadar. ağlayıp yas tutmuş. millet olsun diye babam Ėltėriş Kağanı. aşağıda kara toprak yaratıldığında ikisinin arasında (da) insan oğlu yaratılmış. Üç Kurıkan. Babam hakan on yedi savaşçıyla baş kaldırmış. O kadar ünlü bir hakanmış. güneşin doğduğu yerlerde Bükli hakanına kadar sefer etmiş. Kıtany. bilgisiz hakanlar tahta çıktığı için. hanımefendiliğe yakışır kız evlatları cariye olmuş. ülkem şimdi nerede! Kimin için ülkeler fethediyorum!” dermiş. çalıştığını dikkate almaksızın “Türk halkını öldürelim. Avar. batıda Temir Kapıg (geçid)ine kadar yerleştirmiş. güçlülere (önünde) diz çöktürmüş. Kendisi böylelikle (D 4) vefat etmiş. Beyleri ve halkı birlik içerisindeymiş. Çin hakanı için ülkelerini alıp yasalarını düzenlemiş. (Çinliler Türklerin) bu kadar hizmet ettiğini. İştemi Kağan tahta çıkmışlar. hakanım nerede! Kimin Hakanına hizmet edip çalışıyorum!” dermiş. “Hakanı olan bir millet idim. (D 5) oğulları hakan olmuş. kötü hakanlar yönetime geçtiği için. komutanları da bilgisiz ve kötü oldukları için. doğuda. Tatavı ülkelerinden bunca halk yasçı. ağıtçı olarak gelmiş. beyliğe yakışır erkek evlatları Çin halkına köle.6 VIII-XIII. kaganladuk kaganın yitürü ıdmış tavgaç bodunka beglik urı oglin kul boltı ėşilik kız oglin küŋ boltı türk begler türk ātin ıttı tavgaçgı begler tavgaç ātin tutupan tavgaç kaganka D 8. hepsini teba haline getirmiş. dolandırıcı olduğu için. soylarını kurutalım” derlermiş.

ikinci taş ise bir hayli yıpranmıştır. (B 3) İlkbahar geldiğinde yukarıda gökyüzü (B 4) davullarının gümbürdemesi misali. işte böyle (B 6) düşünürüm. (B 5) dağlarda geyikler melediği vakit olduğu gibi.2 Tunyukuk Yazıtı. . Türk Sir halkının topraklarında (B 4) insan kalmadı. Bu yazıtta da Çince yazılmış bir yüz varsa da çok harap durumdadır.1. Ancak Kül Tigin yazıtına göre daha çok tahrip olmuş olup bazı yerleri okunamamaktadır. tıpkı öyle. Tunyukuk. uduzugma ulugi şad erti aygıl tėdi ayıgmasi ben ertim bilge tunyukuk kagan mu kışayin tėdim sakıntım toruk bukalı semiz bukalı ırakda 6.. Hakimiyet altına girdiğin için belli ki Tanrı “öl!” demiş. Ünite . Bilge Kağan’ın ölümü yazıtın sonlarında yer alan hüzünlü ve edebî bir ifadeyle anlatılır. tagda : sıgun : etser ança B 6. Taş (Avyılmaz 2005: 192) “ (B 2) Bilge Kağan vefat etti. Göktürk Devleti’nin kurucuları arasında yer alır. (Bun- . sakınur men : kaŋım kagan B 7. yazıtın batı yüzünde yer alan ifade şöyledir: B 2. bilge : kagan : uçdı B 3.. (Bir zamanlar) Türk halkı Çin’e bağlı idi. han sahibi oldu. Tanrı şöyle demiş: “Han verdim.. taşin : özüm : kagan — Resim 1. (B 3) Hanını bırakıp hakimiyet altına girdin”. Kül Tigin yazıtından birkaç santim daha yüksektir. (Sonraları) dağda taşta kalanlar toplanıp yedi yüz kişi oldular.. bilge tunyukuk ben özüm tavgaç ėliŋe kılıntım türk bodun tavgaçka körür erti 2. 8. Babam hakanın anıt (B 7) taşını ben kendim hakan . Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 7 Bilge Kağan Yazıtı (683-734) Bilge Kağan yazıtı da içerik olarak Kül Tigin yazıtına benzer. İlk taş daha iyi korunmuş. I. Batı Yüzü 1. kağanlara danışmanlık etmiş bilge bir vezirdir. kövürgesi : eterçe ança B 5. Bu yazıt. Taş. Yazıtın Kül Tigin yazıtından sonra dikildiği tahmin edilmektedir. birle ėltėriş kagan bolayın bėrye tavgaçıg öŋre kıtanyıg yırya oguzug üküş ök ölürti bilgesi çavışi ben ök ertim çugay kuzin kara kumug olurur ertimiz: kiyük yėyü tavışgan yėyü olurur ertimiz. (B 2) Türk halkı hanını bulamadığı için Çin’den ayrıldı. Toplamı 70 satırı aşan yazıt içerik olarak çoğunlukla Kül Tigin yazıtı ile örtüşür.2 Resim 1.. bod kalmadı ıda taşda kalmişi kuvranıp yėti yüz boltı ėki ülügi atlıg erti bir ülügi yadag erti yėti yüz kişig: 5. bilser semiz buka toruk buka tėyin bilmez ermiş tėyin ança sakıntım anta kėsre: teŋri bilig bėrtük üçün özüm ök kagan kışdım bilge tunyukuk buyla baga tarkan 7. yok oldu. Her iki taşın toplamı 62 satırdır. türk bodun kanin bulmayin tavgaçda adrıltı kanlantı kanin kodup tavgaçka yana içikdi teŋri ança tėmiş erinç kan bėrtim: 3. yüzyılın ilk çeyreğinde dikilmiş olması gerekir. Dikildiği tarih kesin belli değilse de Tunyukuk’un yaşadığı dönemde. Kendi ifadesinden hareket edilirse.VIII-IX.” Tunyukuk (Tonyukuk) Yazıtı Tunyukuk yazıtı iki ayrı taştan oluşur. (Sonra da) hanını terkedip yine Çin hakimiyetine girdi. Tunyukuk Yazıtı’ndan I. yay bolsar : üze : teŋri B 4. helak oldu. devletin kuruluşunda ve kağan seçiminde önemli rol almış. Tunyukuk Yazıtı’ndan Alınan Metnim Bugünkü Türkçeye Çevirisi “(B 1) Bilge Tunyukuk ben kendim Çin yönetimi sırasında doğdum. Türk halkı öldü. kanıŋin kodup içikdiŋ içikdük üçün teŋri öl tėmiş erinç türk bodun ölti alkıntı yok boltı türk sir bodun yėrinte 4. Türkler Çin’e bağımlı iken dünyaya gelmiş.

büyüdüm. Çin vb. bunca süsleme sanatçısını Tuygun Ėltever getirdi.” (Kül Tigin Kuzey-Doğu Yüzü) . 3. bėçin “maymun”. Vietnam. yılan “yılan”. Yazıtlarda da kullanıldığı anlaşılan bu takvime göre her yıl bir hayvanın adıyla anılır: 1. Türbesini. lagzın “domuz”. koyn “koyun”. Bedenimle altın tabuta girdim. geri dönmedim. süslemelerini. ud “sığır”.” Orhon yazıtlarının Türk tarihi ve edebiyatı açısından önemi hakkında kısaca bilgi veriniz. 7. tavışgan “tavşan”. 8. ulu veya lu “ejderha” 6. it”. “Zayıf bir boğayla semiz bir boğa uzakta (bir yerlerde) (B 6) kapışsalar. Sibirya’nın güney bölgesinde yer alan ve sayıları 200’e yaklaşan çeşitli yazıtlar da vardır. (Bu sırada) bilgeleri ve Çavış’ı bendim. takıgu “tavuk”. ıt “köpek. Üslup ve imla açısından Moğolistan’daki yazıtlardan farklılık gösteren bu yazıtlar çok kısadır. Buyla Baga Tarkan (B 7) ve Ėltėriş Kağan bir araya gelip güneyde Çinlileri. yabanî av hayvanları yiyerek.” Eski Türk Yazıtlarına Göre Türklerde Takvim Sistemi: Eski Türk yazıtlarında Kül Tigin ve Bilge Kağan’ın ölüm tarihlerinin verildiği takvim sistemi.8 VIII-XIII. 9. bars “kaplan”. tavşan yiyerek yaşayıp gidiyorduk. 2. (G 1) Geyik. Daha sonra Tanrı (bana) bilinç/bilgi verdiği için (onu) ben kendim hakan yaptım. (hangisi) zayıf boğadır bilmek mümkün değilmiş” diye. Altın Köl Yazıtından Bir Bölüm on ay ėltti : ögüm : oglan : tugdum : erin : ulgattım / ėlimde : tört : tegzindim : erdemim üçün : inençu : alp / erdemlig bolsar : bodun : ėsirkeyü ermedi erinçim : ikizim e (…)/ sekiz kırk : yaşıma / er erdem üçün töpüt kanka : yalavaç : bardım : kelmedim / er erdem bolsar : andag ermiş : sinimin : altun kapırçakka kirtim. Altın Köl yazıtından alınan bölümün bugünkü Türkçeye çevirisi “On ay taşıdı (beni) annem. II. Bilge Tunyukuk. sıçgan veya küskü “sıçan”. yazıt taşını maymun yılının yedinci ayının on yedisinde tamamen bitirdik (21 Ağustos 732). Erdemli olsa da halk onu koruyamadı (?). “Hakan mı yapayım?” dedim. yunt “at”. Bugün yaygın olarak Çin kültür çevresinde görülen ve hâlâ Kore. Dokuzuncu ayın yirmi yedisinde matemini tamamladık (1 Kasım 731). Bunlardan birisi olan İkinci Altın Köl yazıtından bir bölüm aşağıda verilmiştir: II. 11. Yazık. 5. Japonya. hem günümüzde kullandığımız sistemden hem de Avrupa ve Ortadoğu’da kullanılan takvim sistemlerinden farklıdır. Danışmanı bendim. 60 yıllık dilimlere dağılmış bir sistemdir. Kül Tigin kendisi otuz yedi yaşına gelmişti. Erlik erdemi işte öyle bir şeymiş. bu şekilde düşündüm. (hangisi) semiz boğa. ülkelerde Avrupaî takvimin yanı sıra geleneksel olarak kullanılan takvim sistemi 12 hayvanın adıyla anılan. 4. “Akıl ver!” dedi. Bu sisteme göre Kül Tigin’in ölüm tarihi şu şekildedir: kül tigin kony yılka yėti yėgirmike uçdı tokuzunç ay yėti otuzka yog ertürtümiz barkin bedizin bitig taşin bėçin yılka yėtinç ay yėti otuzka kop alkdımız kül tėgin özi kırk artukı yėti yaşıŋa boltı taş bark ėtgüçig bonça bedizçig tuygun ėltever kelürti. bir bölüğü (de) yaya idi. 1 Yenisey Yazıtlarından Birinci Altın Köl Yazıtı Moğolistan dışında. erkek bir evlat olarak doğdum. Düşündüm. Yedi yüz kişiye (B 5) kumanda edenlerin başı Şad unvanını taşıyordu. ey ikizim! (…) Otuz sekiz yaşımda erlik erdemim için Tibet Hanına elçi olarak gittim. 12. Çugay’ın kuzeyinde Kara Kum’da yaşıyorduk. “Kül Tigin koyun yılının (27 Şubat 731) on yedisinde (sonsuzluğa) uçtu. 10. Taş türbe yapacak olan ustayı. Erdemimi ortaya koymak için ülkemde dört bir tarafı dolaştı. Bilge Tunyukuk. Kuzeyde Oğuzları epeyi öldürdüler. Yüzyıllar Türk Edebiyatı ların) iki bölüğü atlı. doğuda Kıtanyları.

kai-huang yılı. onu gömmek için yaprakların sararıp ağaçlardan düşmesi beklenir. Bölümden) 557-581 yıllarını kapsayan bir Çin kaynağında Türkler için “Yılların biribirini izleyişini bilmezler ve onları ancak yeşeren otlara göre sayarlar. yani ‘yaprakların ağaçlardan düşmesi’ beklenmiştir. Eski Türk Yazıtlarına Göre Türklerde Sayı siste­ mi: Eski Türk takvimi gibi sayı sistemi de bugünden bir ölçüde farklıdır. onuncu ay. Domuz yılının beşinci ayının yirmi yedisinde cenaze törenini yaptırdım (22 Haziran 735). birinci ay.4 Yazıtların ilk grameri . “Bu kadar şeyi temin edip babam hakan köpek yılında. Ancak en azından yıl adları Türkmenistan’dan Tuva’ya kadar Orta Asya ve Sibirya Türk halklarınca hala bilinmekte ve kullanılmaktadır. Sonbaharda veya kışın ölürse. ayı ve bu ayın da 27. bunlar zorunlu olarak uzunca bir zaman almıştır. Ancak gömme töreninden (yog) sonra başlayıp 10 ay sonra. III. iki kelime ile. yani 22 Haziran 735 tarihinde yapılmıştır. yani bizim ağustos ayımızın ikinci yarısında bitirilmiş olmalıdır.gelince.3 takviminde kasım başları). O zaman bir çukur kazılıp adam gömülür. yirmi altıncı gün vefat etti (25 Kasım 734). Türkçe yazıtın kuzeydoğu yüzünde kronolojik sıraya göre zikredilen işlere -anıtın dikilmesi. cenaze töreni ise ‘Domuz yılının beşinci ayının yirmi yedisinde’. (Bazin III. Her şey Tukyu geleneğine Radloff ’un ilk yayınından bir sayfa tamamen uygundur. Bölümden) Bilge Kağan’ın oğlu Tengri Kağanca babasının ölüm tarihi şöyle kaydedilir: bonça kazganıp kaŋım kagan ıt yıl onunç ay altı otuzka uça bardı lagzin yıl bėşinç ay yėti otuzka yog ertürtüm.” denir. keng-wu gününde (12 şubat 586)” dağılır. tu ve kyu şeklinde yazmaktaydı. k’ai-yuan yılının başlarında ölmüştü. Ondalık sayılarda “10”un üzeri bir üst rakam ile ifade edilir: Resim 1. günü (Çin Resim 1. Ünite . Bu takvim sistemi Anadolu’ya kadar ulaşmışsa da bugün tamamen unutulmuştur. bugünkü modern imla ile tu-jue /tucüe/ eski Türkleri göstermektedir.1.] Buna göre “Kül Tigin 11 şubat 731’de başlayan 19. yaprakların tekrar çıkması ve bitkilerin çiçeklenmesi beklenir. Gömme törenini (Türkçe yog) yapmak için aynı yılın 9. Türkler arasında Çin takvim sistemi “6. bu tarih Çin anlayışına göre ilkbaharın başına rastlar.” [Tukyu: Çin kaynakları Türk sözünü Çincenin verdiği imkanlar çerçevesinde. süslenmesi ve son olarak metinlerin kazılması.VIII-IX. bir sonraki yılın (732) 7. (Bazin. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 9 Thomsen’e göre Tukyu’larda “Bir adam ilkbaharda veya yazın ölürse. ayının 27’sinde.” (BK G 10) Buna göre Bilge Kağan 25 Kasım 734 gününde ölmüş.

Taryat Resim 1. Türk töresinin. Çoyr ve Tes yazıtlarıdır. Moyun Çor (Şine Us) Yazıtı (759Yazıtların Türkiye’deki 760). yalnızca yazıtlarda kullanılmamış. İlk Türk tarihi. Bilge Kağan ve Tunyukuk yazıtlarında kullanılan dil ile hemen hemen aynıdır. ilk toplu yayımı. İkilemeler. Bu yazıtlarda kullanılan dil ve üslup Kül Tigin. Bunların kimisi uzun (Ongi yazıtı). Taşlar üzerine yazılmış tarih. hacmi geniş olan bu üç yazıt dışında hem Türk Kağanlığı (Göktürkler) hem de Uygur Kağanlığı döneminden kalan eski Türk yazısıyla yazılmış başka yazıtlar da vardır. Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri. 1996). L.. Edebî değeri yüksek. altı yėgirmi “16”. Türk gururunun ilâhî yüksekliği. otuz artukı bir yaşıma “31 yaşımda”. çiziktirilmiştir (özellikle Dağlık Altay bölgesinde bulunanlar).. Bunlardan en hacimli ve bütünlüklü olanı “Fal Kitabı” diye çevirebileceğimiz Irk Bitig’dir. edebî sanatlar. yine kısa yazıtlar. bugün Tuva ve Hakasya’da bulunan. Kısaca Talas Yazıtları olarak anılan bu yazıtlar. yüzyıla kadar sürmüştür: uon orduga bir (= *on artukı bir) “on bir”. deyimler. Türk edebiyatının ilk şaheseri.. Muharrem Ergin ise.5 (Terhin) Yazıtı (753). yuvarlak. 5. Türk askerlik san’atının esasları. Suci Yazıtı (840?). Irk Bitig’in yazısı eski Türk yazısı olsa da. Bu yazıtlar her iki kağanlığın yazıtlarından üslup olarak bir ölçüde ayrılır. fazlası” kullanılır: kırk artukı yėti yolı sülemiş “47 defa sefer etmiş”... “Türk adının. 13 defa savaştık”. Türk hitabet san’atının erişilmez şahese- . Eski Türk Yazıtlarının Edebî Değeri Talat Tekin ve daha sonra Doğan Aksan’ın belirttiğine göre yazıtlarda kullanılan etkili anlatım ve deyişi sağlayan öğeler şöyle sıralanabilir: 1. Bunların kimisi de taştan ziyade kayalara yazılmış. 2.. Türk içtimaî hayatının ulvî tablosu.. Eski Türk yazısı.. bugünkü Turfan havzasında ortaya çıkartılan kitaplarda da kullanılmıştır. atasözlerinden yararlanma. Bunun dışında. Kırgızistan’da dil olarak Yenisey yazıtlarına benzeyen. Yüzyıllar Türk Edebiyatı bėş otuz süledimiz üç yėgirmi süŋüşdümiz “25 defa sefer ettik. 3. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi.. yėti yėgirmi erin taşıkmış “17 kişiyle ayaklanmış”. 1 metre uzunluğundaki taşlara yazılmış yazıtlar bulunmaktadır. altı otuz “26”. Bazin’in belirttiğine göre artukı ile kurulan sayı sisteminin kalıntıları Yakutlar arasında 19. yüksek Türk kültürünün büyük vesikası.10 VIII-XIII. otuz artukı üç yaşıma “33 yaşımda”. Küli Çor (İhe-Hüşötü) Yazıtı (722-723).. Clark’a göre de bugün Çin’in Gansu eyaletine bağlu Sunen bölgesinde yaşayan Sarı Uygurlar arasında bu system hala canlılığını korumaktadır (Clark. bulunduğu bölge ve bağlı bulunduğu kültür itibariyle Uygur Edebiyatı içerisinde ele alınması daha uygundur. daha kısa nitelikteki yazıtlardır. her biri birer ikişer satırdan oluşan kısa cümleli bir kaç taşı geçmez. Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. koşutluk. Türk nizamının. Kullanılan alfabede de kimi harf ayrılıkları yanında ilave harfler de söz konusudur.. büyük yumurta şeklinde. İpek Yolu bölgesinde. Türk askerî dehasının. milletle hesaplaşması. Otuz veya kırktan sonrası söz konusu olunca artukı “artığı. Bu yazıtlar kısaca “Yenisey Yazıtları” adıyla anılırlar. birinci cilt Üslup ve söz dağarcığı farklı olanlar ise. Türk feragat ve faziletinin büyük örneği. Bunlar Ongi Yazıtı (732?). kimisi de çok kısadır (Suci yazıtı). Türk medeniyetinin. 4.

o dönem için bir şiirin gerektirdiği ölçüden yoksundurlar: bonça bitig bitigme (men) kül tėgin atısı yollug tėgin bitidim yėgirmi kün olurup bo taşka tamga kop yollug tėgin bitidim “Bunca yazıyı yazan (ben) Kül Tigin’in yeğeni Yolluğ Tigin yazdım yirmi gün oturup bu taşa bu duvara hep Yolluğ Tigin yazdım” Şu ifadeler de birbirine paralel. İnsanlık âleminin sosyal muhteva bakımından en mânalı mezar taşları.1. Bu duruma bakarak kimi araştırmacılar (örneğin F. üze kök teŋri asra yagız yer (kılıntukda) bilge kagan ermiş.” şeklinde değerlendirmektedir. Ancak. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 11 ri. Stebleva) yazıtların manzum olduğunu ileri sürmüştür. Ünite . edebiyatı. V. uyaklı ifadeler taşısa da.VIII-IX.. Türkçe bu en eski döneminde de ikilemeler bakımından gerçekten çok zengindir ve bunların çoğunda da ses tekrarı. alp kagan ermiş bilge ermiş erinç. alp ermiş erinç ilgerü kün tugsıkḳa bėrgerü kün ortosıŋaru kurıgaru kün batsıkıŋa yırıgaru tün ortosıŋaru başlıgıg yüküntür tizligig sökür yukarıda mavi gök aşağıda yağız yer (yaratıldığında) akıllı hakanlar imiş cesur hakanlar imiş akıllı imişler şüphesiz cesur imişler şüphesiz doğuda güneşin doğduğu (yere).. Türk milliyetçiliğinin temel kitabı. kuzeyde ise karanlığın ortasına kadar başlıya (mağrura) baş eğdir dizliye (güçlüye) diz çöktür kızıl kanımı tüketip kara terimi akıtıp gören gözüm görmezcesine bilen aklım bilmezcesine İkilemeler: Orhon yazıtları dilinde (ve genellikle Eski Türkçede) anlatımı güçlü ve etkili kılan. Rus araştırmacı İ. Korş. Hükümdarâne eda ve ihtişamlı hitap tarzı. Zieme’nin de belirttiği gibi. Türklüğün en büyük iftihar vesilesi olan eser. Gerçekten Orhun Abideleri Türk tarihi. batıda güneşin battığı (yere)... yakın ya da karşıt anlamlı ikilemeler. Türk dilinin mübarek kaynağı. güneyde aydınlığın ortasına... Yazıtların en çok öne çıkan kullanım. kültürü.... dili ve sosyal hayatı yönünden Türk edebiyatının en önemli vesikalarıdır. Dünyanın bugün belki de en büyük meselesi olan Çin hakkında 1250 sene evvelki Türk ikazı.. şiirsel ifadelerdir: körür közüm körmez teg bilir biligim bilmez teg . kızıl kanım tüketi kara terim yügürti . P.. Asırlar içinden millî istikameti aydınlatan ışık.... Bir kavmi bir millet yapabilecek eser. yazıtlar kimi aliterasyonlu. ifadeyi zenginleştiren unsur kelimelerdeki paralellik yani koşutluktur.. Türk yazı dilinin ilk. onların sıkça kullanımı gelir. fakat harikulâde işlek örneği. Türk ordusunun kuruluşunu en az 1250 sene öteye götüren vesika. Ye.. Türk yazı dilinin başlangıcını milâdın ilk asırlarına çıkartan delil... Yalın ve keskin üslûbun şaşırtıcı numunesi. yani alliteration vardır: .. güzelleştiren öğelerin başında eş.

sendelemek (morali bozulmak. ėt. iç taş “iç dış”. kul köle olmak”. yagısı koy teg ermiş “(Tanrı güç verdiği için). anayurt”. balıkdakı taşık-. dizliye (güçlüye) diz çöktürmek”. Atasözleri: Yazıtlarda atasözleri üzerine kurulmuş cümleler de vardır. Edebî Sanatlar: Orhon yazıtlarında sık sık başvurulan söz sanatlarından birisi de benzetmelerdir: (Teŋri küç birtük üçün) kaŋım kagan süsi böri teg ermiş. dışı giysisiz” (karnı aç. yuyka kalın bolsar topulgalı alp ermiş. babam hakanın askerleri kurt gibi.tolgat.kulad.arıl.“başlıya (mağrura) baş eğdirmek.az.“tükenmek ve mahvolmak.yaratun.12 VIII-XIII. yavız yavlak “kötü ve berbat”. başlıgıg yüküntür-. ėtin.“cariye ve köle olmak. ėt.igid. İşte birkaç örnek: Toruk būkalı semiz būkalı ırakda bilser. Kanıŋ subça yügürti. emget. Yuyka erkli topulgalı uçuz ermiş. alkın. 2003: Giriş) Deyimler: Orhon yazıtlarının dili deyimler açısından da çok zengindir.“bağımlı olmak ve baş eğmek”. ecdad”. süŋüküŋ tagça yatdı “Kanın su gibi aktı. kız koduz “kız kadın”.“düzenlemek ve örgütlemek. ayağı dolaşmak. küŋ kul “cariye ve köle.“ayrılmak ve sapmak”. bitmek. Örtçe kızıp kelti “(Düşman) ateş gibi kızıp (üzerimize) geldi”. sırtı çıplak).yükün. düşmanları da koyun gibi imiş”. İşte anlatımı zenginleştiren ve güzelleştiren bu deyimlerden bazıları: adak kamşat.“eza ve cefa etmek”. ince olanı kırmak kolay. kemiklerin dağ gibi yığıldı” .“ayağı burkulmak. tagdakı in.yarat. tevlig körlüg “hilekar ve sahtekar”. eçü apa “ata ve dede. iş küç “iş güç”. herkes bir araya gelmek). şaşırıp yanlış hareket etmek)”. ı taş “dağ bayır”.“örgütlenmek. yinçge erklig üzgeli uçuz. yufka kalın olursa (onu) delmek zor imiş. yinçge yogun bolsar üzgülük alp ermiş “(Bir şey) yufka iken (onu) delmek kolay imiş.“düzenlemek ve doyurmak”. tizligig sökür.“şehirdekiler dışarı (şehir dışına) çıkmak. yėr suv “yer ve su. dağdakiler inmek” (Sağda solda kalanlar toplanmak. agış barım “mal mülk”. arkış tėrkiş “kervan kafile”. içre aşsız taşra tonsuz “içi aşsız. tükenmek”. küŋed. Yüzyıllar Türk Edebiyatı āçsık tosık “açlık ve tokluk”.“adı sanı yok olmak”. kul köle”. ev bark “ev bark”. ėl törü “devlet ve töreler”. ince yoğun olursa (onu) kırmak zor imiş” (TI G 6-7). yok çıgay “yok yoksul”. Tekin. atı küsi yok bol. içik. çeki düzen vermek”. semiz būka toruk buka tėyin bilmez ermiş “(İnsan) zayıf boğalarla semiz boğaları uzaktan bilmek zorunda kalsa (hangilerinin) semiz (hangilerinin) zayıf olduğunu bilmez imiş” (T I B 5-6). kendine çeki düzen vermek”. adrıl. tünli künli “geceli gündüzlü”. (Bak. ülke.

(Kök)türk Harfli Yazıtların İzinde. Indiana University Publications. Bunu Thomsen’in yayını izledi.VIII-IX. Sinor’dan. Ankara.1. İlk grameri 1968’de yayımlandı: Talat Tekin. Şirin. Aydın. Osmanlıca olarak yayımlandı (Orhun Abideleri. Ankara: TTK.6 13 Türk Kağanlığı dönemine ait harita (D. Taşağıl. İstanbul 1924). Taştaki Türkler. İstanbul. Ankara: TTK. Bloomington 1968. A. Şine Usu Yazıtı. Cumhuriyet döneminde Arap harfleriyle. Ankara 1988 ve Tunyukuk Yazıtı. Orhon Yazıtları Üzerine Yapılan Yayınlar . Tes Tariat Şine Us. A Grammar of Orkhon Turkic. H. Ülkemizde iki Orhon yazıtı ile Tunyukuk yazıtı üzerine en son bilimsel yayınları Talat Tekin yapmıştır: Orhon Yazıtları. (1995). Çorum: KaraM. Almanya. Konya. Çorum: KaraM. (1999-2004). Fransa ve Türkiye’de 1950 sonrası daha da artı. A. Yazıtlar üzerine olan çalışmalar eski SSCB. S. Orhun Abideleri. Volume 69. (2007). TDK Yayınları: 540. Thomsen iki Orhon yazıtı ile birlikte Tunyukuk yazıtının Danca tam çevirilerini yayımladı. C. Ünite . Orhon yazıtları Türkiye’de ilk kez Thomsen’in yayını esas alınarak Necib Asım tarafından ele alındı. (1970). (2007). Gök-Türkler. N. İstanbul 1936-1941. Ergin. Döneme ilişkin tarih bilgileri ve coğrafyaya ilişkin resim albümü için de şu kitaplara bakılabilir: Somuncuoğlu. Gök-Türkler II-III. İstanbul: A-Z Yapı. İletişim Yayınlar) Eski Türk Yazıtları ilk olarak W. I-IV. Mert. (2009). Uralic and Altaic Series. İkincisi ise 1995’te Talat Tekin’e aittir. Türkiye’deki ilk popüler yapıt ise M. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı Resim 1. Orkun tarafından yayımlandı: Eski Türk Yazıtları. Sırasıyla aşağıdaki yayınları sayabiliriz: Alyılmaz. (2009). Ankara 1994. İstanbul 1970. Simurg-Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 5. (2008). kağıda yazılı belgeler Türkiye’de ikinci kez bütünlüklü olarak H. E. Ergin’e aittir: Orhun Abideleri. Türkiye’den giden arkeolog ve dilcilerin Moğolistan’da çalışmaya başlamasıyla son 10 yılda kitap düzeyinde ülkemizdeki yayınların sayısı ve niteliği de artmıştır. M. Orhon yazıtları ve runik harfli öteki yazıtlar. Taşağıl. Radloff tarafından 1894’te Almanca çevirisiyle yayımlandı. O. Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi.

222). Budist edebiyata ait önemli eserleri kendi dillerine çevirmişlerdir. Denilebilir ki Budist Uygur edebiyatının esasını bu çeviri eserler oluşturmaktadır. Budist edebiyat esas olarak Tripiṭaka “Üç sepet” (Çin. V. Sinor daha sonra 50’nin üzerinde irili ufaklı Uygurca metin hakkında bilgi vermiştir. TKA II. bunlar. Tekin. Denis Sinor Journal Asiatique’te yayımlanan bir makalesinde ilk önce Uygurlar ve Uygurca çalışmalarının tarihine değinmiştir. samtso ~ üç erdini ~ üç agılık) adı verilen kitap külliyatından oluşmaktadır. yüzyılın başlarından itibaren Yenisey bölgesinde büyük bir güç haline gelen Kırgızların zamanla Uygurlar üzerindeki baskıları artmış ve 840 yılında Uygur başkentini ele geçirip Uygur hakanını öldürmeleriyle Uygur Devleti yıkılmıştır. Avadānalar ve İtivṛttakalar ise Uygur edebiyatında birbirlerinden pek ayırt edilmez. Turfan bölgelerine göç etmiş olan Uygurların. Hıristiyanlık. 225. 36). IX. Bu masallar belirli bir kalıp çerçevesinde ele alınmaktadır: Kalıp. Çeşitli dinlerle. sanzang = Uyg.m. Budist külliyatın. Kısa sürede büyük güç kazanan Uygurlar. Maniheistlik ve Budizmle tanışan Uygurların çoğunluğu zamanla. Abhidharmalardan ise sadece Vasubandhu’nun Abhidharmakośabhāṣyatīkā Tattvārtha’sına Sthrimati tarafından yazılan yorumun çevirisine ait iki kitap elimize geçmiştir. c) Tövbe duaları. Anlatılar. 13. Bunun dışında bir kaç küçük Abhidharma vardır. Uygurlardan Çin belgelerinde ve ilk Türk Kağanlığına ait yazıtlarda. Udānalara ve Vyākaraṇalara rastlanmaz. Çeşitli anlatıların yer aldığı Jātakalar. Masallar. Tarım. anyıg ~ anıg. bir öğrencinin (titsi) ustasına (bahşı) soruları ve ustanın da öğrencisine bir öykü aracılığıyla verdiği cevaplar şeklinde kurulmuştur (PhTF II. telif eserlerdir. Bu alandaki son yayınlar ise M. kültür ve medeniyet oldukça gelişmiştir. Bu üç kitap türü ise. Uygurlar döneminde geniş bir alanda yerleşik hayata geçilmiş. Elverskog’un çalışmalarıdır. Göktürk Anıtlarında bahsedilse de Uygurca metinler denince akla 840’ta Moğolistan’dan Hoço. 762 yılında Çin imparatorluğunun başkentini ele geçirmişlerdir. d) Büyü metinleri ile e) Felsefî metinler olarak sıralanabilir (PhF II s. Masallar .. a. Çoğunluğu ise Budist külliyata ait çeviri eserlerdir. Ş. Budizmi daha önceden benimseyen Soğdların da etkisiyle Budist olmuştur.. A. yüzyılın başlarına değin bu bölgelerde ortaya koyduğu eserler. çoğunlukla avdan ya da çatik adıyla anılırlar. Vinayalardan çevrilen eser olup olmadığı bugün bilinmemektedir. s. Bunu Scharlipp. değişik kitapların -örneğin sūtraların. Gabain’e göre Budist Uygur edebiyatı kısaca: a) Anlatılar. Abhidharmalar ve Vinayalardır (bkz.içerisinde yer alırlar. 1995’te ise Yang Fuxue’nin çalışmaları izlemiştir. Yüzyıllar Türk Edebiyatı UYGUR DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Uygurların Kısa Tarihi Uygurlar. Bu eserler arasında çok az bir kısmı özgün. Eski Uygurcada Upadeśalara. Budist Uygur edebiyatı üzerine çalışmalar 1934 yıllarına değin gider. s.14 VIII-XIII. Ş. Budist ve Maniheist çeviri edebiyatı akla gelir. Budist Uygurlar. +da ~ +dın) ele alan D.g. ESKİ UYGUR EDEBİYATI BUDİST UYGUR EDEBİYATI Anlatı ve masallar. Ölmez ve J. Tripiṭaka’nın içerisinden Uygurcaya çoğunlukla sūtralar çevrilmiştir. Kısaca runik harfli yazıtlarla kimi Uygur metinleri arasındaki farklılıkları (sub ~ suv. Daha çok tek başlarına bir kitap değil de. Tekin. 36 ve ötesi). s. 745 yılında Göktürkleri yıkarak devlet kurmuşlardır. yukarıda değindiğimiz Sūtralar. aynı bölgede yaşayan. b) Sūtralar. Eski Uygurcada avdan ya da çatik adıyla karşımıza çıkar.

birisi alku keyiklerniŋ begi ulug küçlüg … bütdi. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 15 Tek başına bu tür masallara.. (17) yėrke kireyin erti .” Daha sonra o dişi arslan iki oğlunu beslemiş. Sonra yakın vakitte doğmuş olan arslan eniği anasının göğsünü emmeye çalıştığı sırada yakın buzağısı da başını uzatıp arslanın göğsünü emmeye yeltendi. Bu nedenle bu zavallı canlı.VIII-IX. meniŋ oglum neteg…ançulayu yme yılkı ajunınta barmış tınlıglarnıŋ oglanı … ok… ögsüz kalmış bo irinç tınlıg emigimin emip bolzun meniŋ oglum.. Bu konuda Türkiye’de H.. bütün vücudundan ter boşanır. kün teŋri (06) yarukı kapkara közünür (07) ol irinç ölümçi tınlıg (08) irnin yalvanu isig öziŋe (09) umugı üzülüp kim erser özümke (10) ara turgay mu tėp umug ınag tileyü (11) törtdin sıŋar körür . hemen bütün organları. Çok geçmeden iki kardeş büyüdüler. anta ok buzagulaçı kotuz ingekig tirig tutup için içegüsin teşip kotuz ingek . öksüz kaldı. bizde Kelile ve Dimne olarak bilinen metne benzer nitelikteki “pançatantra” metninden alınan bir parça yer almaktadır: eştilür öŋre ertmiş üdün adın bir arıgda sėmekde tişi aslannıŋ tugurguluk üdi kolusı yakın kelti.. Ünite . dilini çıkarıp.. Buna çok yazık.1. kögüz-(04)-inte yüreki suçınur .. öykülere ayrılan Uygurca kitapların başında Daśakarmapathāvadānamālālar (= DKPAM) gelmektedir.. Bu öykülerden ilki U II’de yayımlanmıştır (s. ikincisi bütün yakların hükümdar hanı gibi …” . .. Eski Uygurcada on edgü kılınçlıg yol ile karşılanan Daśakarmapathā ‘On iyi davranışın yolu’ olarak Türkçeye çevrilebilir. “Yiğit (bir) fil kadar güçlü olsa da. Onu görüp o dişi arslan hiddet ve öfkeyle gönlünden şöyle geçirerek: “Bu utanmaz hayvan benim göğsümü nasıl emer?” dedi. N. tili tamgakı (12) kurıyur . Dili damağı kurur. Fransa’da ise. O sırada yavrulayacak bir yakı (Tibet sığırı) tutup karnını deşip yak .. o kılıç gözüne alevlenmiş ateş gibi görünüp (içinden) şöyle geçirir: “Yer yarılsaydı da içine girseydim yahut uçan kuş olup göğe çıksaydım. Tibetçede oldukça iyi bilinen “Bilge ve Aptal” masalının bir bölümü Uygurcada Kalyāṇaṃkara ve Pāpaṃkara adıyla bilinmektedir. göğsümü emip benim oğlum olsun. Aşağıda. ölüme mahkum canlı.. Aşağıda bu metinden bir parça verilmiştir: (01) toŋa yaŋa teg küçlüg (02) erser yime . mini anası ol tėp sakınur... Orkun. ol kılıç köz-(15) -iŋe ört yalın teg közünüp (16) inçe sakınır . kanı gider. tugurdı. ölürteçi kişi yiti kılıç elginte (14) tuta yakın tursar . Güzel yüzü sararır. Daha sonar aklı selimle düşünüp şöyle dedi: “Bunun anasını ben öldürdüm. yėr yarılzun erti ... vücudu zayıflayıp tümden direncini yitirir. Benim evladım nasıl … böylelikle hayvanlar aleminden gelmiş canlıların oğulları … öksüz kalmış bu zavallı canlı. dudaklarını yalayarak yaşamından ümidini kesmiş (bir halde): “Benim yerime geçecek kimse yok mu?” diye umut arayarak dört tarafına bakınır. büyük güçlü … oldu. 20-24). ikintisi alku kotaz ingeklerniŋ eligi hanı teg kotuz “Rivayet edilir: Geçmiş zamanda farklı bir ormanda2 dişi bir arslanın doğum vakti yaklaşır. R. azu uçugma (18) kuş bolup kökke uçayın (19) (erti …). O zavallı. kırtışı sargarur kanı katıp (13) barır . Hamilton çalışmıştır... ötrü ol tişi arslan iki oglanın igidip kėçmetin ara bir emig emizmiş iki iniçi olganı ulgaddılar.. son olarak J. anta ok yene köni bügüş urup inçe tėp tėdi munuŋ anasın men ölürdüm anı üçün bo irinç tınlıg ögsüz bolup kaltı muŋar ne erser yazuk yok. Öldürecek kişi elinde keskin kılıcı tutarak yaklaşınca. Birisi bütün vahşi hayvanların beyi.. Güneş ışığı (gözüne) kapkara görünür. ötrü ol yagurukıya tugmış arslan enükkiyesi anasınıŋ emigin emgeli ugradı ol kotuz ingek buzagusı yme başın örü kötürüp arslan emigin emgeli katıglantı anı körüp ol tişi arslan bulganıp övkesi kelip köŋülinte inçe sakıntı bo utun tınlıg meniŋ emigimin neteg emer tep. Göğsünde yüreği çarpar. anta ok tolp marım-(03)-ları etözleri barça kogşayur . s. Beni anası sanıyor.” Bu tür öyküler U III ve U IV’te de yer alır (PhTF II. bütün etöz-(05)-intin ter akıp üner . doğurdu. 224).

Maitrisimit. dört tür cemaatin2 kalplerinde bu şekilde bir düşünce ortaya çıkarsa var mıdır acaba böylesi canlılar bu öğreti mücevheri sayesinde içinde bulunduğumuz âlemde iyi bir karşılık bulacak (…)” Sūtralar Aşağıda aynı sūtranın sonunda. [I]. çevresindeki bütün halkını2 çoğaltıp artırmış. işte Altun Yaruk’tan bir bölüm: Resim 1. parlak. rahip. “Çok eski devirlerde. bu dünyada2 Maharade adlı (bir) hükümdar2 vardı. 1974). soylular kızı. rahibe. her şeyin üzerinde yüceltilmiş öğreti hükümdarı’ adlı öğreti mücevherini talim eden. Wiesbaden. yüzyılın başın-da Çin Halk Cumhuriyeti’nin Gansu bölgesinde bulunan metin 700 sayfanın üzerindedir. görünüşü sevimli. ol antag osuglug çoglug yalınlıg küçlüg küsünlüg ėlig hannıŋ ulugı hatunınta tugmış körgeli seviglig körklüg meŋizlig üç oglanı erti. daima2 doğru kanun ve öğretiye göre halkına önderlik edip. Budist külliyatın Uygurcada en yaygın kitaplarından olan sūtra’nın sözlük anlamı “ip. jing = Uyg. ki. sicim. sayfa 16). ancak tüm bölümlerin çevirisi tamamlanmamıştır. yasa. Bu öğretinin açılarak eklenmiş olan önsözünün sebebini az birazcık yine anlatalım. (emirlerini) tutan. bağ. Uygurcaya çevrilen sūtraların başında Suvarṇaprabhāsa-sūtra gelmektedir. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Şeytan Āṭavaka (PhTF II. öğreti. O. Dört bir yanındaki ülkeleri2 kendine bağlamış2. 224) ile Maitrisimit’i de bu bölüme. 20. s.16 VIII-XIII. kuşak. Das uigurishe Insadi-Sutra. öylesine parlak (haşmetli)2 güçlü (kuvvetli)2 hükümdarın2 büyük eşinden doğmuş. çok saygı kazanmış2. öğreti kitabı” olup Uygurcada genellikle sudur (Çin. kural. okuyan. Bu ‘Altın renkli. cemaatine saygı. mümin. her tarafı düşmandan arındırılmıştı2. Uygurca adı kısaca altun yaruk sudur olan metnin bütününün yazıçevrimi yapılmış. dinleyen. O.7 Eski Uygurca Altun Yaruk’un Radloff ve Malov tarafından yapılan yayımından bir sayfa namo buddaya namo darmaya namo saŋgaya amtı monta bo nomnuŋ kėŋürü ulalmış süü tıltagın az teŋinçe yene ukıtalım bo yme altun öŋlüg yaruk yaltrıklıg kopda kötrülmiş nom ėligi atlıg nom erdinig boşguntaçı tutdaçı okıdaçı tıŋladaçı bitideçi bititdeçi tözünler oglı tözünler kızı toyın şamnanç upasi upasanç tört türlüg tėrin kuvraglarnıŋ köŋülüŋüzlerte antag sakınçıŋızlar tursar bar mu erki antag tınlıglar kim bo nom erdini tıltagınta bo ok közünür ajunta edgü tüşke tegdeçi (…) “Buda’ya saygı. 1957). ol yme maharatė ėlig han ertiŋü ulug bay barımlıg tsaŋlarları agılıgları ı tarıg ed tavar üze tolu alp atım süülüg küçiŋe tükellig törttin sıŋar yėr oronug iymiş basmış üküşke ayatmış agırlatmış ürüg uzatı köni nomça töröçe başladaçı imerigme kamag bodunın karasın asmış üklitmiş koptın sıŋar yagısız yavlaksız erti. Berlin). öğretisine saygı. ke) sözcüğüyle karşılanmaktadır. bölümünde yer alan bir hikaye. Sūtralar ve çoğu Budist metin öncelikle Buda’ya. Son olarak da Araṇemi-jātaka. Sundarī kız öykülerini buraya katmak gerekir (Tezcan. öğretisine ve cemaatine saygı ile başlar. güzel yüzlü üç oğlu vardı. Maharade hükümdar2 fazlasıyla zengin2. ambarları2 tahıl ve mal mülk ile dolu olup kahraman ve nişancı ordusu güçlüydü. bir tür Jātaka’dan bir parça yer alır: öŋre ertmiş üdde bo çambudivip uluşta maharatė atlıg ėlig han bar erti. 10. mümine. yazdıran soylular oğlu. yazan. anlatılara eklemeliyiz (Gabain. ışıltılı. .

VIII-IX.. Onun için bu bodhisattva. . ornınta (4a) ün eşidgüçi tėp atantı //ki . . denizdeki (insan yiyen) dişi devlerden kurtulur2. tükenmez gönüllü bodhisatva’ya (skr. Böyle (5) dense. Kuanşi-im Posar adını ansa (23) bütün o canlı varlıklar. . bölümün çevirisi bulunmaktadır. takı yeme miŋ (18) tümen tınlıglar altun kümüş erdini monçuk (19) satıgsız erdiniler tilegeli . . (8) Aryavalokiteşvara diye adlandırılır. boncuk (ve) (19) baha biçilmez değerli şeyleri aramak için deniz (veya) ırmağa girseler (ve) (20) denizde kara yel çıkıp gemilerini parçalayıp (onları insan yiyen) devlerin (skr. Avalokiteṥvara bodhisattva) bu adı hangi sebepten dolayı taşıyor ?” Tanrı Buda. o sırada (?) (16) (tesadüfen bunlar) büyük bir ateşe girse. onun için bu bodhisattva. yakṣa) (21) bulunduğu yere. . . . . inçe (9)tėp yarlıkadı tözünüm birök bo yėrtinçüde sansız (10) tümen tınlıglar . . namo darm. gece gündüz (adını) durmadan ansa. ıstırap çeken birçok canlı varlık vardır). . tėser eşidgeli erklig (6) tėp tėtir . onun için bu (13) bodhisattva. takı yeme kim kayu (14) tınlıg kuanşi-im posar atın uzun turkaru (15) atasar tünle küntüz atayu tutsar antag (16)ugrı bar ulug otka kirser . Bu yeryüzündeki ıstırap çeken canlı varlıkların söyleyeceği hiçbir söz yoktur ki (7) kendisi (onu) işitmesin. . altın gümüş. . Ünite . ol kamag (12) emgekligler emgekinte antag kurtulur anı üçün bo (13) bodisavat kuanşi-im tėp atanur . . . . tavgaçça kuanşi-im tėtir . bo yėrtinçüdeki kim emgeklig tınlıglar atasar ol (7) sav yok kim kentü eşidmeser . . (10b) 10b bo bodisavat kuanşi-im tėp atanur . bu bodhisattvanın kudret ve ilahiliği yüzünden yakamaz. eğer bu yeryüzünde sayısız2 (10) canlı varlıklar (bulunsa ve) ıstırap çekip. . (alevi bunları. . Kuanşi-im Posar (skr. taloy ügüzke kirser (20) taloy içinteki kara yėl kelip kemisin tokıp yekler (21) ergüsi otruglarınta ölüm yėrke tegürser . (4a) ‘Ses işiten’ diye adlandırıldı. .(8) valokdeşvar tėp atanur . . takı yeme kim kayu (11) emgeklerinte ara kirip kutgarur . anı üçün bo bodisavat (25) kuanşi-im posar tėp atanur . soylu … Dese. mücevher. Bir denize (ulug suv) girse (ve Kuanşi-im Posar adını çağırsalar) (18) canlı varlıklar.1. . Şinasi Tekin’in Yayımladığı Çalışmanın Baş Kısmından: (1) namo but. (25) Kuanşi-im Posar diye adlandırılır. Sağ omzunu açtıktan ve el pençe divan durduktan sonra Buda’ya döndü ve şu sözleri söyledi: “Ey tanrım. Çincesi Kuanşi-im (kuan-şi-yin) demektir. sağ (24) salim kendi yerlerine varırlar. anıŋ (22) ara bir bilge kişi kuanşi-im posar atın atasar (23) ol kamag tınlıglar taloydakı tişi yeklerde ozar kurtulur esen (24) tükel öz yėrinte barurlar . adalarına (yani) ölüm yerine götürse (ve) onların (22) arasında bilge birisi. Aksayamati) karşılık verdi: “Ey soylu.” Şöyle buyurdu (9): “Soylum. Bu bütün (12) ıstırap çekenler ıstıraplarından böylece kurtulurlar. inçe (5) tėser tözün . o acıları içinde (10a) Kuanşi-im Posar’a sığınıp (adını) anarsa. anı üçün bo bodisavat arya.)” (17) . Vaktiyle “Tükenmez gönüllü Bodhisattva” (4) yerinden (kalktı. (10b) bu bodhisattva kendisini andıkları için hemen işitir. . Metnin Bugünkü Türkçeye Çevirisi (1) Budaya saygı! Dinine saygı! Topluluğuna saygı! (2) Kuanşi-im Posar’ın her yerde vücudunun görkemini gösterip (3) canlılara fayda2 sağlamasından bahseden Soylu Dinin Nilüfer Çiçeği’nin) yirmi beşinci bölümü. emgenser ol emgekinte (10a) 10a kuanşi-im posarka umug ınag tutup … atasar . (17)ulug suvka kirser ölimegey sıgta tegip üngey . . (6) demektir. . (işitir işitmez) (11) ıstırapları arasına girip (onları) kurtarır. .. ‘işitebilir’. . . namo saŋ (2) kuanşi-im posar alkudın sıŋar etöz körkin (3) körtgürüp tınlıglarka asıg tusu kılmakı bėş otuzunç (4) . Kuanşi-im diye adlandırılır. . . Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 17 Saddharmapuṇḍarīka-sūtra adıyla bilinen sūtranın sözlük anlamı ise “Doğru Öğretinin Nilüfer Çiçeği” olup Uygurcada sadece 25. Herhangi bir (14) canlı varlık Kuanşi-im Posar adını sürekli (15) ansa.

Warnke. Bu metinlerin kimisi cenaze törenleriyle ilişkilidir. külliyat metinlerinden ise Uygurcada fazla metin yoktur. Bu metinlerin çoğunluğu küçük metinlerdir. Bunu. Tezcan tarafından yayımlanan. Çincesi 40 bölümden oluşan bir başka metin ise BT dizisinin ikinci kitabı olarak yayımlanmıştır. Konuyla ilgili ilk metni Müller yayımlamıştır. Ancak son dönem Uygurca metinlerden İnsadi-Sūtra adıyla yayımlanan metin Vinayalara yakındır. Shōgaito. Shōgaito ve son olarak da J. var olanların bir bölümünü ise Kōgi Kudara ve Peter Zieme yayımlamıştır. Āṭānāṭikasūtra ve Āṭānāṭihṛdaya. Bhaiṣajyagurusūtra (sadece 11 satırı günümüze ulaşmıştır) gibi metinlerden küçük parçalar kalmıştır (Ölmez. Ārya-trāta-Buddhamātrika-vimsati-pūgastotra-sūtra. Kōgi Kudara-Juten Oda ve Geng Shimin tarafından yayımlanmıştır. esas olarak rahiplerin yağmur mevsiminde yaptıkları işleri. Bunların dışında değişik Sutralardan arta kalan yapraklar çeşitli araştırmacılarca yayımlanmıştır: “Hamam-Sūtrası”. Vinayalar “Kural. P. sadece Sthiramati’nin yorumunun çevirisi mevcuttur.18 Resim 1. Avataṃsakasūtra (Gaṇḍavyūha)’dan çeşitli parçalar ise M. TT IV’te yer alan metin izlemiştir (Gabain. Metinden bir bölüm aşağıdadır: . I. Uygurca çeviriye göre metnin aslı manzum ve 28 000 grantha olmalıdır. “uydurma” veya “uyarlama” sūtralar da Uygurcaya çevrilmiştir. Abhidharma Metinleri Yukarıda değinilen Abhidharmakośaśāstra’nın Uygurcada tam bir çevirisi bulunmayıp. asıl Sanskritçe metin bugün kaybolmuştur. Konuyla ilgili öteki metinler ise. çok sayıdaki yayınıyla tanına Juten Oda çalışmalarının sonucunu 2010 yılında iki cilt halinde yayımlamıştır. R. düzen.8 VIII-XIII. Yazıçevrimi ve çevirisi S. Arat tarafından yayımlanmıştır. Bir çok yazması bulunan Yitikensudur ise Tantra Budizmine ait bir metin olup TT VII içerisinde R. Bunların saklanan bir sayfa) başında Türkiye’de Sekiz Yükmek adıyla bilinen ve Türkische Turfantexte (TT) dizisinin altıncı kitabı olarak Das Buddhistische Sūtra Säkiz Yükmäk adıyla yayımlanan sūtra gelmektedir. tövbe yoluyla günahlardan arınmayı anlatan metinler de vardır. Bu metin esasen Türkçe ilk astronomi metnidir. Ārya rājāvavādaka sūtra. Āgama adı verilen geleneksel. bu tür metinlerin klasik Buddhist edebiyata ait olAltun Yaruk’un mayıp sonradan uyarlanmaları. törenleri anlatan metin için W. Bu çeviri Çinceden yapılmış olup. Scharlipp’in çalışmasına bakılabilir. Wilkens tarafından yayımlanmıştır. Çince metinden ise sadece üç sayfa kalmıştır. deyim yerindeyse uyyazmasından bir sayfa (Aç Bars’a ait Berlin’de durulmaları dolayısıyla verilmiş bir isimdir. 1931). M. Zieme. Sekiz Yügmek’in çeşitli nüshaları üzerinde ise uzun süredir. 1997). Tövbe Metinleri Uygurcada. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Sūtralara sonradan eklenen. disiplin (kitabı)” demek olan Vinayalara Uygurcada rastlamayız. Uydurma Eski Uygurca sözü.

. parıltı.. 795’e kadar Yağlakar Boy’u tarafından yönetilmişlerdir. . devlet bir süre karmaşayla da olsa varlığını sürdürebilmiştir. Uygurlar. Bunların dışında Nāropa okuluna bağlı Tibet’in Ölüler Kitabı’nın Uygurca çevirisi de günümüze ulaşmıştır.) ‘yine benim yalın.VIII-IX. sevince ulaşmış olacaksınız’ dedi. Uygurlar bölgede bir devlet olarak varlıklarını sürdürdükleri bu dönemde Çin’de hüküm süren Tang hanedanlığı ile her zaman çok yakın ilişki içinde olmuşlardır. Yeniden şekil bulmuş vücutla yaratılıp ortaya çıkarak buraya geldim. üze inçe kaltı bizin sançmış ///// artokrak açıg tarka emgek emgenür men. anta tėmin amrak (?) edgülüg utlı sevinç tegürmiş bolgay erdiŋiz tėp tėdi (. çok fazla acı. mėni üçün kayu erser bir yėg üstünki buyan edgü kılınçıg kılıp mėni bo emgekimtin tartıp ozgursar sız. Maniheist rahiplerle tanışır.1. ölüm ve yeniden doğumun önlenmesi konuları ele alınmıştır. Bu kuşatma sırasında Bögü Kağan. Tibetçeden çeviri bir metin olan Tantra. Çin hükümeti. Öteki metin ise yine Nāropa okuluna ait olup Tört türlüg keziglerig yolça uduzmaklıg teriŋ nomlug tamŋak “dört türlü düzeni yoluyla izlemek için derin öğretinin eğitimi” adını taşımaktadır.. Budist Uygur eserlerini sıralayıp bu eserleri kısaca tanıtınız. 755’te Çin’de. parlak kişi” isimli bir genarelin başını çektiği bir isyan çıkar. Ardından 762’de Şı Çav-i önderliğinde çıkan isyanı bastırmak için Bögü Kağan. Büyü Metinleri MANİHEİST UYGUR EDEBİYATI 2 Uygur Kağanlığı. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı yene meniŋ bo bir yalıŋ esri etözümin telim üküş kurtlar avıp kelip etimin terimin isirmekleri .. amtı meniŋ bir küsüşüm ol. . işte o vakit hoş. Lamaizmin Türkler arasında ne derece yaygın olduğuna dair bizim için önemli ipuçları vermektedir. ıstırap ve eziyet çekiyorum. Benim isteğim şimdi şudur: Benim için bir yol ile çok iyi.) han bo savıg eşidip açıgı kelip yėriŋüyü boguzı sıkılıp yıglayu anıŋ küsüşin tilikin takı yme ança sözletgeli sakınıp turur erken ançgınça ol yılan közünmedin yitlinip bardı “(. Tokuz Oguz adı verilen dokuz boydan oluşmaktadır. Ayrıca da sizin bu sarayınıza2 büyük tehlikeler yaratmak için gelmiş değilim.. her zamanki yılan değilim. 744’ten. askeri açıdan oldukça güçlü bir sisteme sahip olan Uygurlar ile özellikle Çin’de çıkan isyanları bastırmak için sıkı ilişki içine girmiştir. Ayrıca kimi büyü metinlerinin yer aldığı Dhāraṇī-Sūtralar da Uygurcaya çevrilmiştir. Ben ayrıca geçmişte doğmuş. Yönetimdeki hanedan değiştikten sonra.. Sonunda isyan bastırıldıktan sonra . Tibet Budizmine ait metinler olup. Bu sefer sırasında Uygur ordusu kasım 762’den.. men yene öŋre tugmış törümiş uzatıkı yılan ermez men. ordunun lideri olarak bölgeye gider. iyi karşılığa. Ünite ... Bu isyanı bastırmak için Uygur kağanı ordusu ile birlikte bölgeye büyük oğlu Bayan Çor’yu gönderir (755-763). Bu isyanda Tang hanedanlığı yıkılmasa bile eski haline bir daha dönemeyecek biçimde sarsılır. üstün bir sevap2 işleyip beni bu eziyetten çekip çıkarsanız . belgürtme etözin törüp belgürüp munta kelmiş erür men. benekli vücudumu bir çok kurt dolaşıp gelip etimi derimi ısırmak suretiyle bizi öyle sokmuş ki . yaratılmış. Sa-Skya okulu ile ilgilidir. ap yme siziŋ bo ergülük ordoŋuzta agır ulug ada tuda kılgalı kelmiş ermez men . Tibet Budizminin. Bunlardan 38 satırlık bir metin işlenip yayımlanmıştır.. Metinde. Dolayısıyla bu dönemdeki Uygur kültürünü anlayabilmek için öncelikle bu iki halkın ilişkisini kavramak gerekmektedir.. Daha sonraları devletin gittikçe zayıflaması üzerine hâkim boy değişmiştir.... şubat 763’e kadar şehrin civarında kalır. Çin kaynaklarında An-Lu-şan olarak geçen Roşan “ruşen.” 19 Berliner Turfantexte dizisinde yedinci kitap olarak yayımlanan Tantra ile sekizinci kitap.

Bu çalışmanın ilki ülkemizde Türkçe Māni El Yazıları adı ile Fuat Köseraif tarafından Türkçe olarak da yayımlanmıştır.20 VIII-XIII. Bögü Kağan’ın Mani rahipleriyle yaptığı görüşmeden bir bölüm aşağıdaki gibidir: Bögü Kağan’ın Mani Rahipleriyle Görüşmesinden (1) (m(e)n) t(e)ŋri m(e)n sizni birle t(e)ŋri yėriŋerü ba(rgay) (2) (m(e)n) dėndarlar inçe kikinç bėrdiler biz arıg (biz biz) (3)(dėn)dar biz t(e)ŋri ay(ı)gın tüketi işleyür biz k(altı)(4)et’öz kodsar biz t(e)ŋri yėrinberü (yėriŋerü oku. İlk çalışma “İdikut Şehrinde Bulunan Maniheist Uygur Metin Parçası”dır. günahsız ve dindar kişileriz. Bögü kağan devlet yönetimindeki bazı komutanların tüm karşı çıkışlarına rağmen tebasının Maniheizmi kabul etmesi için bir bildiri yayımlar (Mackerras. Çalışmada Batı Uygur Kağanlığı’nda . W. çalışmasında öncelikle bölgedeki Budist ve Maniheist mağaralardaki araştırmalara değinmekte. 2004) Moriyasu. Bu nedenle bizler öldüğümüzde tanrı yerine gideceğiz. Bögü Kağan’ın Maniheizmi kabul edişini anlatan bu metin. 1991. A. Bang tarafından TT II’de yayımlamıştır (Bang. Metnin Bugünkü Türkçeye Çevirisi “Ben efendiyim. belgeler eşliğinde Japon araştırmacı Takao Moriyasu tarafından hazırlanmıştır: Uiguru Manikyōshi no kenkyū “Uygur maniheizmi Üzerine İncelemeler” (Osaka.) bargay biz ne (üçün) (5)tėser biz t(e)ŋri y(a) rl(ı)gın adrok kılmaz biz … (6) yüzümüz utru ulug ıy(ı)nç basınç alp (emgekler) (?) (7)erür anı üçün t(e)ŋri yėrin bulgay biz … (8)t(e)ŋrim siz törüsüzün ödsüzke k(e)ntü (özüŋüz) (9) yaz(ı)nsar siz. Uygur Maniheizminin tarihi. çalışmasında İdikut’ta (bugünkü Hoço. (Bizler) büyük eziyetlerle karşılaştığımız için tanrı katına ulaşacağız. Rahipler şöyle cevap verdiler: ‘Biz temiz. Zieme yayını) Karabalgasun’a. 762 yılında devlet dini olarak kabul edilmiştir. 1990: 330). transkripsiyonlu metnini ve Almanca çevirisini verir.” (Maniheizmin Uygurlarca kabülüyle ilgili olarak bkz. Niçin? denecek olursa biz tanrı buyruğundan başka amel işlemediğimiz içindir. Efendim. Mağaralarda yer alan resimler ve Eski Uygurca Maniheist yazılar hakkında bilgi verdikten sonra bölgedeki diğer Maniheist mağaraların niteliklerine de değinmektedir. 1929). Almanca çevirisi: Die Geschichte des uigurischen Manichäismus an der Seidenstraße.V. bütün ülkeniz karışacak. Şinasi Tekin “Mani dininin Uygurlar tarafından devlet dini olarak kabul edilişinin 1200. sizinle birlikte Tanrı ülkesine gideceğim. Le Coq. ilk kez W. Le Coq’un çalışmalarına paralel olarak W. siz kanunsuz ve öğretisiz olarak Ezrua’ya karşı günah işlerseniz. yıldönümü dolayısı ile birkaç not” (TDAYB 1962: 1-11). Uzun süren tartışmaların ardından. Maniheist Uygur metinleri üzerine ilk çalışmalar. ötrü kam(a)g ėliŋiz bulgan(gay) … (10) bo kam(a)g türk bodun t(e)ŋrike … (11) kıltaçı bol(gay)lar. Biz Tanrı(nın) buyruklarını eksiksiz yerine getiririz. Gerçekte Ortadoğu kökenli olan Maniheizm tarihte ilk ve tek olarak Uygurlarca. bu mağaraların yapısını anlatmaktadır. dört Maniheist rahiple birlikte döner. Bang da yazdığı çeşitli makalelerle Maniheist Uygur metinlerine ait çeşitli konuların çözümüne katkıda bulunmuştur.. Çince Gao-chang) bulunan metni tanıtıp dil yönünden inceler. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Resim 1. bütün bu Türk halkı tanrıya karşı günahkâr olacaklar.-Gabain. Turfan şehri yakınlarındaki Hoço ve Bezeklik mağaralarında bulunan metinlerin Albert von Le Coq adlı Alman arkeoloğun bunları yayımlamasıyla başlamıştır.9 Maniheist Uygur yazısıyla bir metin (P.

çiçek motifli tasvirlerle süslüdür. kendi doğduğu yaratıldığı ezeli tanrı yerini unuttu ve ışık tanrılardan ayrıldı. Ünite . şeytanca davranışlarla günahkâr şımnu aklımızı baştan çıkardıktan (sonra) düşüncesiz. ışık üzerine resimler çizmesinden dolayı Maniheist yazmalar ve tapınaklar resimlerle.VIII-IX. beş tanrı ile birlikte bütün tanrılar sözleşerek şeytanlarla savaşmak için geldiler. antadata berü t(e)ŋrim yek kılınçıŋa anıg kılınçl(ı)g ş(ı)mnu ögümüzni sakınçım(ı)znı azgurdukın a[r]kun. ahlaksız ihtirasları.10 mesinin nedenlerine değinmektedir. Hormuzta tanrının çocukları beş tanrı ile bizim ruhlarımız ezelde şeytanlarla savaşıp yaralandı. resimli kitap parçaları. dahası en büyük şeytanın utanmaz. yme kam(a)g yekler [ulug]lar[ınıŋ] todunçsuz uvutsuz suk yek[niŋ] yüz artokı kırk tümen yek[niŋ yavlak] biligiŋe katılıp ögsüz köŋülsüz boltı. k(e)ntü tugmış kılınmış meŋigü t(e)ŋri yėrin unıtu ıddı. yüz kırk tümen şeytanın kötülüğü ile karışıp düşüncesiz oldu. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 21 Maniheizmin yükselişi. ipek kitaplar. boyanmış ve işlenmiş kumaş parçaları. Bu konuda Zsuzsanna Gulácsi’nin ayrıntılı bir çalışması vardır. Çalışmada Berlin’de bulunan metin ve resim parçaları kataloglanarak tanıtılmış ve bu parçalar. ışık ve karanlık (birbirine) karıştı. biligsiz ögsüz boltukumuz üçün Metnin bugünkü Türkçeye çevirisi Hormuzta Tanrı. indiler ve günahkâr şımnu ile beraber beş farklı türde şeytanla (daha) savaştılar. Daha sonra ise Maniheist Uygurların İslam kaynaklarında Batı Uygur Maniheizminin nasıl tövbe duasından bir sayfa (Radloff yayını) geçtiğine değinir. t(e)ŋril[iy]ekli y(a)ruklı karalı ol üdün k[at]ıldı. akılsız hale geldiğimiz için… . O zaman tanrı ve şeytan. hormuzta t(e)ŋri oglan[ı] bėş t(e)ŋri. bizniŋ özüt(ü)müz sön[ye]klügün süŋüşüp balıg başl(ı)g boltı. Radloff ve A. deri kitap ciltleri. y(a)ruk t(e)ŋrilerde adrıltı. inti. von Le Coq tarafından hemen hemen yanı tarihlerde yayımlanmış (1911). 1940’ta da Le Coq’un çalışması Türkçeye çevrilmiştir. Aşağıda bu metnin (Huastuanift) yeni bir yayımından bir parça yer almaktadır: Huastuanift’ten Hormuzta t(e)ŋri bėş t(e)ŋri birle kam(a)g t(e)ŋriler sözinlüg(ü)n yekke süŋüşgeli k[el]ti. duvar resimleri gibi ana başlıklar altında sınıflandırılarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Maniheizmin esasını oluşturan aydınlık.1. Maniheizmin kurucusu Mani’nin resimle yakından ilgilenmesinden. anıg kılınçl(ı)g ş(ı)mnulugun bėş türlüg yeklerlügün süŋüşdi. Maniheist Uygurlardan günümüze ulaşan “tövbe duası” W. O zamandan beri tanrım. gerileyişi ve Budizmin güçlenResim 1.

Bu metinlerden ilki F. K. von Le Coq. İsa’nın çocukluğunda “Üç Büyücü / Kâhin” ile görüşmesini içermektedir. Yüzyıllar Türk Edebiyatı HRİSTİYAN UYGURLARA AİT METİNLER İpek Yolu bölgesinde. O kâhinler şöyle düşündüler: ‘Tanrının oğlu ise güzel kokuları alır.) ‘varıp secde edelim onun yüce katına’ diye arzettiler. Zieme tarafından çalışmalar yapılmıştır (Zieme. A. İşte böylelikle bu üç kâhin böylece Kudüs’ten çıkıp gittiler ise. Müller’ce yayımlanmış olup Hz. kokuyu. Ben de gidip ona secde edeyim’ dedi.. A.22 VIII-XIII. W. o yıldız da onlarla giderdi. Getirmiş oldukları hediyelerini2 sundular. 1974). altını. İsa Mesih efendimize hamd ü senada bulundular. Turfan vahasında yaşayan Uygurlardan bir kısmı Hristiyanlığı tanıyıp bu dine girmişler. von Gabain ve P. K. W. Hz. O vakit Hirodis han şöyle buyurdu onlara: ‘Şimdi ey sevgili evlatlarım! Güzelce gidin! İyi bir düşünceye ulaşıp arayınız. Kâhinler tam Bdidilham’a vardıklarında yıldız hareket etmeksizin durdu. yok eğer hekim ise ilaçları alır’ diyerek bir kap içerisine koyup sundular.” . Sonuç ne olursa dönüp gelip bana bildiriniz. O vakit iyice yakın varıp girdiler.. kendi yüklerini açtılar. Sonra orada İsa Mesih efendimizi buldular. Üç tür hazineyi. Ölümsüz Tanrı oğlu İsa Mesih efendimiz o kâhinlerin niyetlerini anlayıp her üç hazineyi. güzel kokuyu secde ederek sundular. Müller. İsa’nın Çocukluğundan barıp yükünelim anıŋ ulug kutıŋa tėp ötündiler ol üdün hirodis han inça tėp yarlıkadı olarka y-a amtı amrak oglanlarım edgükiye barıŋlar ked köŋül tegürüp tileŋler neçükin bolsar sizler yana kelip maŋa ėşitdürüŋler men yme barıp yüküneyin aŋar tėp tėdi inçip ol mogoçlar neçükin urışlimtin ünüp bardılar erser ol yultuz yme olarnı birle barır erdi kaçan ol mogoçlar bidilhimka tegdiler erser ol yultuz tepremedin şük turdı ötrü anta bultılar mişiha teŋrig ol üdün tėtirü yakın barıp kirdiler öz yüklerin açtılar artutın açıgın ötündiler kim kelürmiş erdiler üç türlüg közünç altun zmuran küji yme yükünç yükündiler ögmek alkış ötündiler ėlig han mişiha teŋrike ol mogoç-lar inçe sakınıp kirdiler teŋri oglı erser zmrun küji algay ėlig han erser altun algay birök otaçı emçi erser ot yem algap tėp bir kapanda urup kigürdiler meŋü teŋri oglı ėlig han mişiha ol mogoçlarnıŋ köŋlindeki sakınçın bilü yarlıkap üç türlüg közünçin artutın yumkı alı yarlıkadı Metnin Bugünkü Türkçeye Çevirisi “(. hükümdar ise altını alır. Soğd kökenli Uygur yazısıyla ve Süryani harfleriyle yazılan bu az sayıdaki metinler üzerinde F. hepsini alıverdi.

(2005).(10) tün yıŋak toyıçak? yėri adırar kudı yıŋak ögen (11) lusay yėriŋe bargu ögen adırar kėdin yıŋak yanyak? (12) ınal yėri adırar bu tört sıçılıg yėr üze miŋ (13) yıl tümen künketegi kutlug taş erklig bolzun taplasar (14) özi tarızun taplamasar adın kişike .. ayrıntılar ve kaynaklar için bkz. köle azadı. kira sözleşmeleri (tarla kiralanması). vasiyet vb. (15) çok iyi biçme zamanı olduğunda (16) değirmene gidip un [övütüp] (17) burgu üreticisi burgu (?) yapmak için (18) demirciye gidip orak biletip (19) orak (20) demeti. manastır dışındaki gündelik hayata ilişkin.. deste desteleyeceğe (biçecek kişiye) kadar (21) ondan sonra toplayacak oğlancıklarıma (kadar) (22) yaptınız. (15) ertiŋü uz edgü orgu üdi boltukta (16) tegirmenke barıp min ügüp (17) teşgüt tege er kılıp (18) temirçi barıp orgak sokturup (19) orgak …(20) bag baglaguçıka tegi (21) basa ’evdigüçi oglankyalarka tegi (22) .. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 23 Uygur metinlerinin bir bölümünü. Uygurca Hasat Metni (1) kutlug bolzun yme kim inçip ol (2) üşütüp toŋurup sėmeklep (3) üç tört yıllartın berü beklemiş (4) taŋlançıg edgü bo tarıglag yėrlerke (5) tarıgın urugın saça turup (6) targıl kızıl öküzlerig (7) tartıp kelürüp sapanka koşturup (8) unup sınıp katıglanıp (9) urugın yėrke baturup (10) ogulça kızça igidü (11) urgu bolgusun küzetü (12) evini bışıp sargarıp (13) edgüti bışıp akarıp (14) egirip … . Sa02 Ot. Satış Belgesi (1) koyn yıl aram ay bir bir yaŋıka men karanıŋ yėg bürt (2) yuŋlaklık tavar kergek bolup bėrgüm yok üçün (3) kėdin kırata kazı kitrin?te içim kançuk bile tüz (4) ülüşlüg üç şıg yėrim atı kutlug taşka toguru (5) tumlıtu sattım satıg kunpusın ınça sözleşdimiz üç (6) yüz bėş otuz kunpuka üzüştümüz bu bitig kılmış kün (7) üze men kutlug taş üç yüz bėş otuz kunpuni bir (8) egsüksüz tükel sanap bėrtim men yig yme tükel sanap (9) altım bu yėrniŋ sıçısı örü yıŋak ögen adırar öŋ. Ry.1. kıldıŋızlar Metnin bugünkü Türkçeye çevirisi (1) Kutlu olsun şöyle ki! (2) dondurup2 hazır hale getirip (3) üç dört yıldan beri korunan (4) olağanüstü iyi bu tarla alanlarına (5) tohumunu2 saçıp (6) benekli kızıl öküzleri (7) çekip getirip sabana koşturup (8) çaba ve gayret gösterip2 (9) tohumunu toprağa ekip (10) (tıpkı bir) oğul gibi kız gibi yetiştirip (11) tohumluğunu saklayıp (12) başağı olgunlaşıp sararıp (13) iyice olgunlaşıp (14) ……….. tedavi metinlerini... Yüksek Lisans Tezi. Maniheizme ve Hristiyanlığa ait dinî metinlerin dışında kalan. standart dile ait olmayan metinler oluşturur. Budizme. Yıldız Teknik Üniversitesi. “Turfan’dan Türküler” adlı bu metin için Uygur Şiiri bölümüne bakınız). konulara ilişkin metinler oluşturur. tıp metinlerini. Dindışı Uygurca Metinlerin Karşılaştırmalı Sözvarlığı. falla ilgili metinleri de anabiliriz. evlat edinme. İstanbul. Bu metinlerde yer alan kimi atasözleri de bugün dahi benzerlerinin bulunması dolayısıyla dikkat çekicidir: kurug tagda kaplan bolmaz DİNDIŞI UYGUR EDEBİYATI kudug suvda balık bolmaz ağaçsız/kuru dağda kaplan olmaz kuyu suyunda balık olmaz Aşağıda hasat sonrası şenliği ve sevinci anlatan bir metin (Mólnár ve Zieme) ile son dönem Uygur metinleri arasında sayabileceğimiz manzum bir ağıt yer alır (Arat ve Bang. Bunu bir satış belgesi izler (SUK II. standart dilden ayrılık arzeder. ipotek. gökbilimine ilişkin metinleri. Ünite . Ö.VIII-IX. borç senetleri. . Bu metinlerin dili klasik dilden. Civelek. Bunların önemli bir bölümünü “Uygur Hukuk Belgeleri” adıyla anılan alım-satım belgeleri. 1414a RDT). Bu metinler içerisinde mektupları.

Ança biliŋ: Edgü ol. Tanık: Er Saŋun. Öylece biliniz: (Bu talih) iyidir. (size) kut vereceğim” demiş. Esas olarak bir tür öğüt. Eski Türk Harfli Irk Bitig’den 1. Göğün oğluyum (=Çin imparatoruyum). Kutlug Taş 325 kunpuyi (8) eksiksiz2 sayıp verdim ben Yėg de hepsini sayıp (9) aldım. (16) ve güçlü memurum güçle tutup (17) Şaman gücü kullanıp geri almayı2 düşünse bu (18) kanaldan toprağa dek (olan) yeri Kutlug Taşa (19) versinler. Ala atlıg yol teŋri men. 325 (6) kunpuya anlaştık.24 Resim 1. (11) Lusay’ın toprağına giden kanal ayırır. Sabah akşam (atımla) rahvan gidiyorum. Dilerse (14) kendisi eksin dilemezse başkasına satsın. (Yol sahibi) “Korkmayın. “Kut bėrgey men!” tėmiş. Yarın kėçe eşür men. İnsanlar korkmuş. Metnin Bugünkü Türkçeye Çevirisi (1) Koyun yılı Aram ayının birinci gününde ben Yėg Bürt Kara’ya (2) kullanmak için mal gerekli olup vereceğim olmadığı için (3) batı(da) Kazı Kitrin (?) bozkırında ağabeyim Kançuk ile eşit (4) hisseli 3 şıg toprağımı Kutlug Taş’a tam ve (5) kesin olarak (verdim) satış2 kunpusunu şöyle anlaştık. Bu damga ben Yėg Bürt’ündür. Bu anlaşmayı yaptığımız gün (7) ben. Bu dört (tarafı) sınırlı toprak. ağabeyim. Aşağı (kuzey) tarafı kanal. Tanık: Böŋe (?) (22) Tanık: Sünüş. nasihat kitabı olan Irk Bitig’in Çin kültürü tesirinde yazıldığı çeşitli araştırıcılarca ortaya konmuştur. 2. (13) yıl on bin güne kadar Kutlug Taş sahip olsun. Batıyı Yanyak (12) Inalın toprağı ayırır. 2.(15) Ben Yėg Bürt’ün kardeşi. yukarı (güney) tarafı. 3 . Ben Yėg Bürt kardeşim.” demiş.11 A. kanal ayırır. Yüzyıllar Türk Edebiyatı ötgürü satzun (15) men yėg bürtnüŋ inim içim kam kadaşım ayıtmazun (16) istemezün takı birök erklig beg ėşi küçin tutup (17) kam küç kılıp yulgalı algalı sakınsar bu ok (18) ögente ok yėr teŋinçe yėr kutlug taşka yaratu (19) bėrip alzunlar bu bitig tuta kutlug taş korsuz (20) bolzun men yėg bürtnüŋ inim içim kam kadaşım (21) korlug bolzunlar tanuk beg er saŋun tanuk böŋe ? (22) tanuk süŋüş bu tamga men yėg bürtnüŋ ol. ancak Uygur yazısıyla değil de runik harfli eski Türk yazısıyla yazılan bir kitap olan Irk Bitig. Yarın kėçe altun örgin üze olurupan meŋileyür men. Stein tarafından yine İpek Yolu bölgesinde bulunmuş ve İngiltere’ye getirilmiştir. Utru eki yılıg kişi oglın sokuşmış. Bu toprağın sıçısı. Tensri men. Dindışı Uygur edebiyatına ait metinleri sıralayıp belirgin özellikleri hakkında kısa bilgi veriniz. Sabah akşam altın taht üzerinde oturarak mutlu oluyorum. ailem (21) zararlı olsunlar. A. İlk kez V. Ança biliŋler: Edgü ol. Thomsen’in yayımladığı Irk Bitig’i son olarak Talat Tekin yayımlamıştır. Öylece bilin: (Bu talih) iyidir. ailesi2 istemesin2. “Korkma!” tėmiş. (Bu yolun sahibi) dost görünüşlü iki insanla rastlaşmış. Metnin Bugünkü Türkçeye Çevirisi 1. kişi korkmış. Bu sözleşmeye dayanarak Kutlug Taş zararsız (20) olsun. Doğu (10) tarafını Toyıçak’ın (?) toprağı ayırır. ağabeyi. Stein’a göre İpek Yolu’nda bulunan çeşitli dillerdeki kitaplardan örnekler VIII-XIII. Alaca atlı yol sahibiyim. Irk Bitig Eski Uygurlardan günümüze ulaşan.

daha doğrusu bir antoloji niteliğindedir. Tohar ve Tibet dillerinde pek görülmez. Maniheist vb. şair ve çevirmenlere de yer verilir. yüzyıldan kalma Kıpçakça bir bilmecede de benzer kullanımları görürüz: tap tap tamızık tamadırgan tamızık kölege a (tar?) köyedirgen tamızık (köbelek) çatur çutur eden meşale damlayan meşale gölge düşürür kalkıp konan meşale (kelebek) (Tietze’den aktaran Tekin.VIII-IX. Benzer yinelemeleri Uygur şiirinde de görebiliriz: kamag iş kodgıl buyan edgü kılıç kıl “her işi bırak. Bu durumu bugünkü Türkçe kara kara düşünmek. her şiirden önce. s. Tekin’in çalışmasında Uygur şiirindeki hece sayısı sorunu. Türkische Turfantexte gibi çalışmalar gelmektedir. 13. Türk edebiyatı ile İslamî Türk edebiyatını incelemekte kullanılan pratik bir sınıflandırmadır (Tekin. Ona göre Uygur şiirinin belirleyici özelliklerinden olan aliterasyon komşu dillerde. sap sarı gibi kimi sözcük. yüzyıldan kalma Uygurca Budist eserlerin varlığı da bir gerçektir. aynı yer. yagmur yagmak. Oysa bugün elimizde çeviri ya da orijinal nitelikte olan. köken. iyilik ve hayırlı işlerle meşgul ol” (Ş. 1965’te Uygur edebiyatı üzerine uzun bir inceleme hazırlayan Ş. Genel olarak Türklerin 10. aynı yer s. hece yinelemeleriyle karşılaştırmak mümkündür (Tekin.-14. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 25 ESKİ UYGUR ŞİİRİ 19. Dolayısıyla Arat şiirleri içerik. 1965: 27). Küşen. biçim vb. R. Ortaasya Türk şiirinin ürünüdür. Uygur şiiri üzerine günümüze değin yapılan çalışmalara kısaca değinmek gerekirse. bu ayrım olsa olsa Budist. eski dönem. Bu durumda İslamiyet dışındaki Türk edebiyatının da bu tarihle birlikte kesilmesi gerekir. bölümlere değil de. Kitabın önsözünde Eski Türkçedeki şiir terimlerine. Arat’ın Eski Türk Şiiri adlı öncü çalışmasıdır. Resim 1. araştırmacılar tarafından genellikle “İslam öncesi” ve “İslam sonrası” diye ikiye ayrılırsa da kronolojik olarak bu ayrım doğru olamaz. Kutadgu Bilig her ne kadar İslamî dönem Türk edebiyatı içerisinde ele alınsa da. Başlı başına incelemeler söz konusu edilirse konunun ilk başvuru kaynağı R. 63). Bu olsa olsa Türkçenin. Arat. ses ve hece tekrarları gibi konular örneklerle ele alınır. yüzyılın başlarında Kutadgu Bilig’in bulunmasından itibaren “eski” Türk şiiri üzerine çalışmalar da başlamıştır. yüzyılın ortalarında kitlesel olarak İslamiyeti benimsediği ve İslamî Türk edebiyatının bu tarihten başlaması gerektiği düşünülür. 1965). ölçü. 1965: 59). Çin. Tarihî dönem Türk edebiyatı. Yine 14. Ş. ilgili şiirin ölçü ve uyaklarına yer vermiştir. Tekin. Arat’ın çalışması bir edebiyat incelemesinden ziyade bir dil incelemesi.1. 61). bunların başında Manichaica. Ünite . ait oldukları kültür çevresine göre ayırmıştır (Buddhist. dilbilgisi ve köken açıklamaları ile kimi şiirlerin tıpkıbasımları yer almaktadır (ayrıntı için bkz. aliterasyonlar. Tekin şiirler üzerinde de durmuştur. Kitapta uzunlu kısalı otuzdan fazla şiirin Türkçe çevirileri. Maniheist ve İslamî şiirler). Kitabını bu şekilde bölümlendiren Arat. Uygurcanın kendi iç yapısından kaynaklanan bir özelliktir.12 Albert von Le Coq’un yayımladığı Manichaica III’ün kapağı .

1991:28). eski Türk şiiri ile Sibirya Türk halklarının (Altaylar.13 P. Şorlar. cehennem betimlemesini içeren bir şiir yine bugünkü Türkçeye dize ve hece sayısı korunarak (tamu “cehennem” sözünün de kullanımıyla) çevrilmiştir. Tuvalar) şiir sistemi. aliterasyonları arasında benzerlikler bulunduğu görüşünde birleşirler. Çevirmen şairler burada hem şiirin asıl metnindeki ölçüyü korumak. ölçü. Araştırmacılar.?] tegir tėyür töş üze olurup tültürür tėyür tanmış özütler taşıkar tėyür tardıç teg etözin kodur tėyür tavarı turkuru kalır tėyür tetrü saçlıg kurtga yek kelir tėyür tolılıg bulıt teg tunkı kaşlıg tėyür Sonunda yine şu ölmesi var Karanlık tamuya düşmesi var Binlerce şeytan gelir derler Dumanlı şeytanlar hükmeder derler Karanlık gece gibi çöker derler Sıkıntı (yüreğe) düşer derler Göğse oturup bastırır derler İnkârcı ruhlar çıkar derler Ardıç (?) gibi bedenini bırakır derler Malı mülkü cümle kalır derler Aksi. Böylesi durumlarda Uygur şairleri iki tür zorlukla karşılaşmaktadırlar. Uygur şiirinin çeşitli özelliklerine (konu.26 VIII-XIII.) değinilen incelemede Mani dinine ait. Hakaslar. Örneğin bir dörtlükte uyak her dizede değil de en az iki dizede görülebilir. Uygur şiirinin önemli bir bölümü. Maniheist olsun Budist olsun. dinî konuları ele almaktadır. Tekin’den 20 yıl kadar sonra. kıllı. 10. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Ş. Zieme’nin yayımladığı Uygur Şiiri incelemesi Peter Zieme’nin hazırlamış olduğu. Turfan ve Dunhuang bölgesinde bulunan Uygurca manzum metinlerin incelendiği bu ayrıntılı çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. yüzyılda (ve sonrasında) Ortaasya’daki Müslüman Türk halkları çoktan aruz ölçüsünü be- . kart şeytan gelir derler Dolulu bulut gibi çatık kaşlı derler Şiirin hece sayısı ise şöyledir: tüpinte / ol ok ma / ölmeki bar tünerig / tamuka / tüşmeki bar tünerig / tünçüle / basar tėyür tardıç teg / etözin / kodur tėyür tümenlig yekler / kelir tėyür (3+3+4) (3+3+4) (3+3+4) (3+3+4) (3+3+4) (5+4) tavarı / turkuru / kalır tėyür tumanlıg yekler / ayar tėyür (5+4) Resim 1. Türk Dili dergisinin bir sayısı yine “Eski Türk Şiiri”ne ayrılmıştır. Bu şiirlerin yine bir bölümü komşu dillerden (örneğin Çinceden) mensur olarak Uygurcaya çevrilmiş metinlerin onlara koşut manzum çevirileridir. Üç ayrı yazıya yer verilen dergide ilk yazı T. eski Türk şiirinin anıtsal nitelikteki başvuru kaynağı ise 1991’de Budapeşte’de yayımlanmıştır. hem de çeviriyi Uygur şiirinin yapısına uydurmak zorundadırlar (Zieme. Tekin’e ait olup “İslam Öncesi Türk Şiiri” başlığını taşımaktadır..-11.. Örnek olması amacıyla hece sayısını ve durak yerlerini de göstererek bu şiire aşağıda yer veriyoruz: tüpinte ol ok ma ölmeki bar tünerig tamuka tüşmeki bar tümenlig yekler kelir tėyür tumanlıg yekler ayar tėyür tünerig tünçüle basar tėyür tunumlug [. uyak vb. Aşağıda yer vereceğimiz satırlar uzun süreli bir çalışmaya ve birikime dayanan söz konusu çalışmanın kısa bir özeti niteliğindedir.

tarihsel sıralama dolayısıyla bunun mümkün olmadığını belirtir (Zieme. Buna göre dinî esaslı Uygur şiirinin son dönemlerinde. 1965: 248): karalar bulut örlep kökirep karı yaşlıg ol anam kayguta mu yaşın akıtur kar mu yamgur ol yagurur kara bulutlar yükselip gürleyerek o kocamış yaşlı annem kaygı içinden mi göz yaşlarını akıtır kar mı yağmur mu yağdırır V. Doerfer. ?). bölümde Uygur şiirindeki aliterasyon düzeni ve kullanımına yer verilmiştir. yazım vb. Bu şairlerin adları şöyledir: Piratya-şiri (Skr. Uygur şiirine ait malzemenin ayrıntılı olarak işlenmesinden sonra Eski Türk edebiyatı tarihinin yazılabileceğini.VIII-IX. tak. pek az şiirin ise tam olarak bulunduğunu belirtir (Zieme. yüzyıl başlarına gitmektedir. 1965: 120): yaykı suvnı kışkı ödte buz tėp tėyürler yene yayın kışkı buznı suv tėp tėyürler yaŋıltukda çın burhannı köŋül tėyürler yaŋılmadukta köŋülni ök burhan tėyürler yazın suyuna kış günü buz derler kışın buzuna yazın da su derler yanılınca asıl Buddha’ya gönül derler yanılmadıkları vakit de bizzat gönüle Buddha derler Dize sonu uyağa değil de esas olarak dize başı uyağa ve dize içi ses tekrarlarına dayanan Uygur şiirlerinden sevgi konusunu ele alan bir şiir şu şekildedir: . Zieme. Yine Budist metinler tür olarak on iki grupta ele alınabilir. Burada Maniheist bir şiirden alınan örnekte k. çevirmenler. dış görünüş. Bunlardan takşut Uyg. yüzyıla uzanırken Moğolcanın ilk ürünleri 13. 1991: 340. noktalardan ele alınmıştır. Kaşgarlı Mahmud’un ünlü sözlüğü Divanü Lugati’t-Türk’te yer alan manzum parçalar da İslamiyet öncesi Türk şiir sistemiyle. bölümde Uygur şiirinin yapısı. gâthâ’lar (Uyg. bölümde Buddhist şiirlerin içeriği üzerinde durulmuştur. takşut. Arat. 1991: 34). yüzyıllara ait olan örneklerinde din dışı konular da göze çarpar. Ünite . Yeri geldikçe şiirlerdeki koşutluklara. Kiki (Çin. 1991: 43 ve ötesi ile Arat. eski Türk şiirindeki uyak sisteminin Moğollardan alındığını söyler. 1991: 416. Çisim-tu (Çin. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 27 nimseyip bu ölçüyü kullanırlarken aynı dönemde Buddhist Uygurlar hece ölçüsünü kullanmaya devam etmektedirler. manzum eserlerle mensur eserler arasında yer alan manzum eserler ele alınır. Zieme. Bunlardan ikisi manzumdur: 1. II. 13. Budist edebiyatın (~ kanon’un) çoğunluğunu bu üçüncü grup oluşturur. 2. Karşıtlık için aşağıdaki parça iyi bir örnektir (Zieme.“takmak. ancak var olan malzemenin çoğunlukla kopuk olduğunu. şlok. Antsang (Çin. bölümde şiirler biçim. b) manzum ve c) mensurmanzum karışık eserler olarak ele alınabilir. 1989: VIII). müstensihler ve şiirleri yazdırtan hayır sahiplerine. kö/kü sesleri sık sık yinelendiği görülür: körügme kün teŋri · siz bizni közetiŋ körünügme ay teŋri · siz bizni kurtgarıŋ gören güneş tanrı / siz bizi koruyun görünen ay tanrı / siz bizi kurtarın İslamî çevreye ait olduğu sanılan şu ağıtta da k ve a seslerinin yardımıyla sıkıntı ve üzüntü aliterasyonlu bir biçimde ifade edilmiştir (Zieme. Prajnyaşrî). ancak Zieme. Arat. bölümde ise şairler. Buddhist metinler esas olarak a) mensur. Uygur şiirine ait ilk örnekler 9. III. P. Buraya dahil olan şiirlerde Uygur şairlerinin çeviride. An-zang). 1965: XIII ve ötesi). çalışmasında Uygur şiirini beş bölümde ele almıştır: I.1. geya’lar (Uyg. gata). giya). bu dönem Turfan ve çevresinde Moğolların hakim olduğu dönemdir. 1991: 38-39). Zheng-xin ~ Cengşin) IV. karşıtlıklara da yer verilmiştir. bunların adlarına yer verilir.-14. şlok ise Sanskrit gâthâ yerine kullanılan yine Sanskrit kökenli bir sözcüktür (Zieme. anlamsal çeviriyi sanatkârane ifadenin önüne çıkarttıklarını belirtmek gerekir. eklemek” eylemindendir. heceyle yazılmışlardır (Tekin.

misk (ve) anber kokulum! Nur. Tekin. kaşı güzelim kavuşmak istiyorum! Öz sevgilimi düşünüyorum. özellikle Budist Uygur şiiri elimizdeki örneklerine göre çeviri esaslı. Bu şiirlerde Budizme ya da Maniheizme ait çeşitli konularda manzum bir üslupla kaleme alınmışlardır. gidemiyorum da merhametlim! Gireyim desem.. Yüzyıllar Türk Edebiyatı . düşünüp durdukça … öz sevgilimi öpmek istiyorum! Gideyim desem. ışık sahipleri lütfedip buyursun: yumuşak huylum ile kavuşup (hiç) ayrılmayalım! Kudretli melekler güç versin: gözü karam ile gülüşerek (neşe ile) oturalım! Kısaca belirtmek gerekirse. üzerine yazılmış şiirler de vardır. doğa vb.... Yavuklumu düşünüp kaygılanıyorum. kasınçıgımın ö[yü] kadgurar men kadgurtuk[ça] kaşı körtlem kavışıgsayur men öz amrakımın öyür men öyü evirürmen ödü … çün öz amrak[ımın] öpügseyür men barayın tėser baç amrakım baru yime umaz men bagırsakım kireyin tėser kiçigkeyem kirü yime umaz men kėn yıpar yıdlıgım yaruk teŋriler yarlıkazunın yavaşım birle yakışıpan adrılmalım küçlüg piriştiler küç bėrzünin közi karam birle k[ül]üşüp[en] oluralım . giremiyorum da. eski Türk şiiri. Eski Türk şiirine ait verimlerin çoğunluğu bugün işlenip yayımlanmıştır (Zieme. küçücüğüm. Yukarıda değindiğimiz. 1980 ve ötekiler).28 VIII-XIII. 1985. dinî şiirlerdir. kaygılandıkça. güzel sevgilim. Bu konuların dışında sevgi. muhtemelen İslamî döneme ait olan ağıttan bir bölümü aşağıda örnek olarak veriyoruz: Turfan’dan Türküler aklar bulıt örlep kökirep alkuka mu kar yagurur? ak bir saçlıg karı anam açıyu mu yaşların akıtur? karalar bulut örlep kökürep kar mu yamgur ol yagurur? karı yaşlıg ol anam kayguta mu yaşın akıtur? yazkı bulut yaşlap kökirep yamgurlar mu ol yagıtur? yaşı kiçig alganlarım yaşların mu akıtur? küzki bulıt kökürep örlep köp mü yamgur ol yagıtur? köŋül taşım iki kiçig köz yaşların mu akıtur? Ak bulutlar yükselip gök gürleyip Her tarafa kar mı yağdırır? Ak saçlı yaşlı anam Acıyarak göz yaşını mı akıtır? Kara bulutlar yükselip gök gürleyip Kar mı yağmur mu yağdırır? Kocamış yaşlı anam Kaygıdan mı göz yaşı döker? Baharda bulutlar şimşek çakıp gürleyip Yağmurlar mı yağdırır? Yaşı küçük eşlerim Yaşlar mı akıtır? Sonbaharda bulutlar gürleyip yükselip Çok mu yağmur yağdırır? Gönül taşım iki küçük Göz yaşımı akıtır? .

ikinci taş ise bir hayli. Budizmi daha önceden benimseyen Soğdların da etkisiyle Budist olmuştur. o dönem için bir şiirin gerektirdiği ölçüden uzaktır. Bu yazıtta da Çince bir yüz varsa da çok harap durumdadır. Bu altlık anıta yakın yerde bulunmuştur. düşmanları da koyun gibi imiş”. Çoğunluğu ise Budist külliyata ait çeviri eserlerdir. 13.“adı sanı yok olmak”. Abhidharmalardan ise sadece Vasubandhu’nun Abhidharma-kośabhāṣyatīkā Tattvārtha’sına Sthrimati tarafından yazılan yorumun çevirisine ait iki kitap elimize geçmiştir. 3. Yazıtta ilk Türk devletinin kuruluşu. Bunun dışında bir kaç küçük Abhidharma vardır. yıkılışı ve daha sonra Çine bağlanan Türk halkının bir isyanla nasıl bağımsız olduğu ele alınır. Türklerden kalma bu en eski yazıtlar ilk başta Kül Tigin. üze kök teŋri / asra yagız yer. yagısı koy teg ermiş “(Tanrı güç verdiği için). Ancak Kül Tigin yazıtına göre daha çok tahrip olmuş olup bazı yerleri okunamamaktadır. deyimler. ince olanı kırmak kolay. atasözleri: yuyka erkli topulgalı uçuz ermiş. Budist ve Maniheist çeviri edebiyatı akla gelir. birbirine koşut ifadelerle. Maniheistlik ve Budizmle tanışan Uygurların çoğunluğu zamanla. örtçe kızıp kelti “(Düşman) ateş gibi kızıp (üzerimize) geldi”. Dikildiği tarih kesin belli değilse de Tunyukuk’un yaşadığı dönemde. d) Büyü metinleri ve e) Felsefî metinler olarak sıralanabilir. yinçge yogun bolsar üzgülük alp ermiş “(Bir şey) yufka iken (onu) delmek kolay imiş. Göktürk Anıtlarında bahsedilse de Uygurca metinler denince akla 840’ta Moğolistan’dan Hoço. Bilge Kağan yazıtı da içerik olarak Kül Tigin yazıtına benzer. c) Tövbe duaları. Turfan bölgelerine göç etmiş olan Uygurların. Masallar. Kendi ifadesine bakılırsa. koşutluk: körür közüm körmez teg / bilir biligim bilmez teg. edebî sanatlar. Anıtın geniş yüzünde (doğu) 40. Talat Tekin ve daha sonra Doğan Aksan’ın belirttiğine göre yazıtlarda kullanılan etkili anlatım ve deyişi sağlayan öğeler şöyle sıralanabilir: 1. Türkler Çin’e bağımlı iken dünyaya gelmiş. Göktürk devletinin kurucuları arasında yer alır. Ancak. yüzyılın başlarına değin bu bölgelerde yarattığı eserler. Her iki yazıt da şiirsel. 4. 8.1. zengin ve hitabete yer veren bir anlatım gücüyle hazırlanmıştır. koşutluk. aslında Çin’deki benzer yazıtlar gibi uzun ömrün. Kül Tigin yazıtından birkaç santim daha yüksektir. Uygurları tanımak ve Budist Uygur edebiyatını ana başlıklarıyla özetlemek. Her iki taşın toplamı 62 satırdır. Tripiṭaka’nın içerisinden Uygurcaya çoğunlukla sūtralar çevrilmiştir. yufka kalın olursa (onu) delmek zor imiş. benzetme sa­ natı: (Teŋri küç birtük üçün) kaŋım kagan süsi böri teg ermiş. ifadeyi zenginleştiren unsur koşutluktur. Ünite . 2. yazıtlar yeryer aliterasyonlu. Tunyukuk. Bu koşutluğa bakarak kimi araştırmacılar yazıtların manzum olduğunu ileri sürmüştür. Yazıtlarda en çok öne çıkan kullanım. Budist Uygurlar kendi dillerine Budist edebiyata ait önemli eserleri çevirmişlerdir. yıpranmıştır. iş küç “iş güç”. Muharrem Ergin ise ifâde şeklinden içerik durumuna. atasözlerinden yararlanma. Bu eserler arasında çok az bir kısmı özgün. Bu yazıt. Kısaca değinmek gerekirse. Tarım. 5. Çeşitli dinlerle. yinçge erklig üzgeli uçuz. Anıt. Budist külliyatın. Denilebilir ki Budist Uygur edebiyatının esasını bu çeviri eserler oluşturmaktadır. 3 2 . ev bark “ev bark”. bu özelliklere şu örnekler verilebilir: İkilemeler: arkış tėrkiş “kervan kafile”. Vinayalardan çevrilen eser olup olmadığı bugün bilinmemektedir. İlk taş daha iyi korunmuş. İkilemeler. atasözleri ve ikilemelerle heybetli. yuyka kalın bolsar topulgalı alp ermiş.VIII-IX. Bilge Kağan ve Tunyukuk adıyla anılan yazıtlardır. Budist Uygur edebiyatına ait eserler kısaca: a) Anlatılar. dar yüzlerinde (kuzey ve güney) 13’er satır yazı vardır. Uygurlardan Çin belgelerinde ve ilk Türk Kağanlığına ait yazıtlarda. aynı bölgede yaşayan. Eski Türk Yazıtlarının edebî değerini açıklamak. Toplamı 70 satırı aşan yazıt içerik olarak çoğunlukla Kül Tigin ile örtüşür. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 29 Özet 1 Göktürkler dönemine ait en önemli yazıtları tanımak. telif eserlerdir. Bunlardan Kül Tigin yazıtı bir yüzü Çince. kağanlara danışmanlık ve vezirlik etmiştir. deyimler: atı küsi yok bol. dil ve sanatına kadar daha geniş bir açıdan bakar. b) Sūtralar. diğer üç yüzü Türkçe olmak üzere 4 metreye yakın yüksekliği olan bir tür mermer taşa yazılmıştır. kalıcılığın simgesi olan büyük mermer bir kaplumbağa altlığa oturtulmuştur. Tunyukuk yazıtı iki ayrı taştan oluşur. devletin kuruluşunda ve kağan seçiminde önemli bir rol almış. Yazıtın Kül Tigin yazıtından sonra dikildiği tahmin edilmektedir. uyaklı ifadeler taşısa da. ince yoğun olursa (onu) kırmak zor imiş”. Hıristiyanlık. babam hakanın askerleri kurt gibi. yüzyılın ilk çeyreğinde dikilmiş olması gerekir.

Uygurlar arasında kabul edilmeyen din aşağıdakilerden hangisidir? a. Aşağıdakilerden hangisi Uygur şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir? a. Beyitlerle anlatım e. Astronomi kitapları e. Kül Tigin b. Hicrî takvim gibidir b. Musevîlik c. Anlatı kitapları b.30 VIII-XIII. 12 yıllık hayvan takvimidir c. Eski Türk yazıtlarının belirleyici edebî yönünü oluşturan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a. Bögü Kağan d. Haftalıktır 5. Musevîlik c. baş kafiye c. Tıp kitapları c. Budizm e. Bumın Kağan 3. Hristiyanlık b. Göktürk yazıtlarını diktiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? a. Elteriş c. Yenisey e. Maniheizm d. Takvim sistemi yoktur e. Fallar b. Maniheizm d. Kül Tigin d. Sūtraların türü aşağıdakilerden hangisidir? a. Şamanizm 10. Tunyukuk b. 552 yılında c. Bögü Kağan aşağıdaki dinlerden hangisini kabul etmiştir? a. 680 yılında e. İkilemelerin bulunması b. tezat . hece ölçüsü b. Miladî takvim gibidir d. Secili anlatım 6. Büyü metinleri e. Tövbe duaları d. Aşağıdakilerden hangisi Budist Uygur metinleri arasında bulunmaz? a. Bilge Kağan e. Şamanizm 9. Tarih kitapları 8. Öğreti kitapları d. ses tekrarı d. Altınköl c. serbest kafiye e. Eksik anlatımın olması c. Budizm e. Talas 4. 840 yılında 2. 744 yılında d. Cümlelerin devrik yapıda olması d. 630 yılında b. Sūtralar 7. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Kendimizi Sınayalım 1. Aşağıdakilerden hangisi Eski Türk takviminin özelliklerinden biridir? a. İlk Göktürk devleti ne zaman kurulmuştur? a. Hristiyanlık b. Bilge Kağan yazıtı içerik olarak aşağıdaki yazıtlardan hangisine benzer? a. Anlatılar c.

deyimler. Laut’un 1983’te yayımladığı Buddha’nın yaşam öyküsü. 222). Ye. uyaklı ifadeler taşısa da. d 3.VIII-IX. 3. Masallar: Eski Uygurcada avdan ya da çatik adıyla karşımıza çıkar. ke) sözcüğüyle karşılanmaktadır. Ünite . R. kuşak. Yanıtınız yanlış ise “Maniheist Uygur Edebiyatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. s. Tövbe ve Büyü Metinleri’dir. İkilemeler. benzetme sanatlarının. Fransa’da ise. deyim yerindeyse uydurulmaları dolayısıyla verilmiş bir isimdir. yani aliterasyonlar vardır. Bu konuda Türkiye’de H. koşutluk. yazıtlar kimi aliterasyonlu. Sūtralar ve çoğu Budist metin öncelikle Buda’ya. 224). 5. öğreti kitabı” olup Uygurcada genellikle sudur (Çin. edebî sanatlar. Hamilton çalışmıştır. Geissler-Zieme ve sonra M. 1. Daha çok tek başlarına bir kitap değil de. bir öğrencinin (titsi) ustasına (bahşı) soruları ve ustanın da öğrencisine bir öykü aracılığıyla verdiği cevaplar şeklinde kurulmuştur (PhTF II.içerisinde yer alırlar. 5. yasa. Bu koşutluğa bakarak kimi araştırmacılar (örneğin F. e Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Orhon Yazıtları. Uygurca adı kısaca Altun Yaruk Sudur olan metnin bütününün yazıçevrimi yapılmış. Yazıtlarda en çok öne çıkan kullanım. yüzyılın başında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Gansu bölgesinde bulunan metin 700 sayfanın üzerindedir. N. Edebî Sanatlar: Orhon yazıtlarında sık sık başvurulan söz sanatlarından birisi de benzetmelerdir. Orkun. Zieme’nin de belirttiği gibi. güzelleştiren öğelerin başında eş. ifadeyi zenginleştiren unsur koşutluktur. aynı zamanda Türkçenin ifade gücünü. ancak tüm bölümlerin çevirisi tamamlanmamıştır. Bu yazıtlar yalnızca çağının olaylarını anlatan tarih belgeleri değil. Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 31 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Tibetçede oldukça iyi bilinen “Bilge ve Aptal” masalının bir bölümü Uygurcada Kalyāṇaṃkara ve Pāpaṃkara adıyla bilinmektedir. c 4. Deyimler: Orhon yazıtlarının dili deyimler açısından da çok zengindir. jing = Uyg. yakın ya da karşıt anlamlı ikilemeler. Sıra Sizde 2 Budist Uygurların başlıca eserleri. Uydurma sözü. kural. . Yanıtınız yanlış ise “Sūtralar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bu masallar belirli bir kalıp çerçevesinde ele alınmaktadır: Kalıp. bağ. Stebleva) yazıtların manzum olduğunu ileri sürmüştür. a 6. a 7. V. sicim. P. Yanıtınız yanlış ise “Göktürklerin Kısa Tarihi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. ki. ikilemelerin. atasözlerinin nasıl ustalıkla kullanılabildiğini gösteren Türkçe en eski hitabet vesikalarıdır. bölümün çevirisi bulunmaktadır. son olarak J. c 8. Sūtralar: Budist külliyatın Uygurcada en yaygın kitaplarından olan sūtra’nın sözlük anlamı “ip. 4. Türkçe bu en eski döneminde de ikilemeler bakımından gerçekten çok zengindir ve bunların çoğunda da ses tekrarı. Rus araştırmacı İ. 2. b Yanıtınız yanlış ise “Göktürklerin Kısa Tarihi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Vinayalar. Yanıtınız yanlış ise “Eski Uygur Edebiyatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. II. b 9. bu tür metinlerin klasik Budist edebiyata ait olmayıp sonradan uyarlanmaları. o dönem için bir şiirin gerektirdiği ölçüden yoksundurlar. Sūtralar. Bu öyküler bizde Kelile ve Dimne olarak bilinen metne benzer nitelikteki “pançatantra” metinleridir. b 2. Yanıtınız yanlış ise “Eski Türk Yazıtlarının Edebî Değeri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sūtralara sonradan eklenen. Uygurcaya çevrilen sūtraların başında Suvarṇaprabhāsasūtra gelmektedir. c 10. öğretisine ve cemaatine saygı ile başlar. Atasözleri: Yazıtlarda atasözleri üzerine kurulmuş cümleler de vardır. değişik kitapların -örneğin sūtraların. Korş. Yazıtlarda kullanılan etkili anlatım ve deyişi sağlayan öğeler şöyle sıralanabilir: 1. İkilemeler: Orhon yazıtları dilinde (ve genellikle Eski Türkçede) anlatımı güçlü ve etkili kılan. 20. Öteki eserler ise Radloff ’un yayımladığı “Ṭišastvustik” (PhTF. Saddharmapuṇḍarīka-sūtra adıyla bilinen sūtranın sözlük anlamı ise “Doğru Öğretinin Nilüfer Çiçeği” olup Uygurcada sadece 25. Anlatılar ve Masallar. Yanıtınız yanlış ise “Eski Uygur Edebiyatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ancak. Türkçenin ve Türk edebiyatının yazılı en eski verimleridir. 2.-P.1. Yanıtınız yanlış ise “Eski Uygur Şiiri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. onların sıkça kullanımı gelir. “uydurma” veya “uyarlama” sūtralar da Uygurcaya çevrilmiştir. Abhidharmalar. Anlatılar. Yanıtınız yanlış ise “Göktürk Dönemi Türk Edebiyati” konusunu yeniden gözden geçiriniz. J. atasözlerinden yararlanma. Yanıtınız yanlış ise “Eski Türk Yazıtlarına Göre Türklerde Takvim Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. öğreti. Ölmez’in yayımladıkları Pañcatantra öyküleridir.

Bunların dışında Nāropa okuluna bağlı Tibet’in Ölüler Kitabı’nın Uygurca çevirisi günümüze ulaşmıştır. Zieme. Maniheizme ve Hristiyanlığa ait dinî metinlerin dışında kalan. Bu metinlerde yer alan kimi atasözleri de bugün dahi benzerlerinin bulunması dolayısıyla dikkat çekicidir. konulara ilişkin metinler oluşturur. Arat tarafından yayımlanmıştır. vasiyet vb. Bu metinler Tibet Budizminin. Abhidharma Metinleri: Abhidharmakośaśāstra’nın Uygurcada tam bir çevirisi bulunmayıp. var olanların bir bölümünü ise Kōgi Kudara ve Peter Zieme yayımlamıştır. gökbilimine ilişkin metinleri ve falla ilgili metinleri de anabiliriz. 3. tıp metinlerini. Lamaizmin Türkler arasında ne derece yaygın olduğuna dair bizim için önemli ipuçları vermektedir. Bu metinlerin kimisi cenaze törenleriyle ilişkilidir. Shōgaito. Bu metinler içerisinde mektupları. Shōgaito ve son olarak da J. Bunların önemli bir bölümünü “Uygur Hukuk Belgeleri” adıyla anılan alım-satım belgeleri. İkinci bir metin yine aynı dizinin sekizinci kitabı olarak yayımlanmıştır. R. Avataṃsakasūtra (Gaṇḍavyūha)’dan çeşitli parçalar ise M. Bunların dışında değişik Sutralardan arta kalan yapraklar çeşitli araştırmacılarca yayımlanmıştır. standart dilden ayrılıklar gösterir. Tibetçeden çeviri olup Sa-skya Okulu ile ilgilidir. Bu sūtranın bir bölümü ise Radloff ’un Kuan-ši-im Pusar yayınında “Ek III” başlığıyla yayımlanmıştır. parça) tutar”. Öteki metin ise yine Nāropa okuluna ait olup Tört türlüg keziglerig yolça uduzmaklıg teriŋ nomlug tamŋak “dört türlü düzeni yoluyla izlemek için derin öğretinin eğitimi” adını taşımaktadır. Çince metinden ise sadece üç sayfa kalmıştır. Çincesi 40 bölümden oluşan bir başka metin ise BT dizisinin ikinci kitabı olarak yayımlanmıştır. manastır dışındaki hayat ile standart dile ait olmayan metinler oluşturur. asıl Sanskritçe metin bugün kaybolmuştur. tedavi metinlerini. Tövbe Metinleri: Uygurcada. köle azadı. Uygurca çeviriye göre metnin aslı manzum ve 28 000 grantha olmalıdır: yomdarsar iki tümen sekiz miŋ girantlar ol “(metnin tümü) bir araya getirilirse 28 000 grantha (bölüm. Büyü Metinleri: Uygurca büyü metinlerinden olan Tantra. Metin Tibetçe Bardo thos-grol ile ilgili olup ölüm ve yeniden doğumun önlenmesi konularını ele almaktadır. sadece Sthiramati’nin yorumunun çevirisi mevcuttur. Bu metinlerin çoğunluğu küçük parçalardır. TT: Türkische Turfantexte U : Uigurica . Warnke.32 VIII-XIII. disiplin (kitabı)” demek olan Vinayalara Uygurcada rastlamayız. kira sözleşmeleri (tarla kiralanması). borç senetleri. M. gündelik hayata ilişkin. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Āgama adı verilen geleneksel. Budist Uygur metinleri arasında yer alan ünlü kşanti kılguluk nom bitig dışında Maniheist Uygur metinlerinden Huastuanift “tövbe duası” da çok tanınmıştır. BK: Bilge Kağan Yazıtı BT: Berliner Turfantexte KT: Kül Tigin Yazıtı. ipotek. P. BT dizisinde yedinci kitap olarak yayımlanmış Tibet Budizmine ait bir metindir. Ancak son dönem Uygurca metinlerden İnsadi-Sūtra adıyla yayımlanan metin Vinayalara yakındır. Yine bu bölümde ele alabileceğimiz. evlat edinme. Sıra Sizde 3 Dindışı Uygur edebiyatına ait metinlerin bir bölümünü Budizme. Amitābha kültüne ilişkin metinler de yazıçevrimleri ve çevirileriyle birlikte yayımlanmıştır 5. 6. Bu metin esasen Türkçe ilk astronomi metnidir. Vinayalar: “Kural. külliyat metinlerinden ise Uygurcada fazla metin yoktur. Bir çok yazması bulunan Yitikensudur ise Tantra Budizmine ait bir metin olup TT VII içerisinde R. Kōgi Kudara-Juten Oda ve Geng Shimin tarafından yayımlanmıştır. tövbe yoluyla günahlardan arınmayı anlatan metinler de yer almaktadır. Bu metinlerin dili klasik dilden. düzen. örneğin yėr oron “ülke2”. Açıklama ve Kısaltmalar Eski Türkçe metinde ikileme ile ifade edilen yapının Türkçede tek bir sözcükle gösterildiğini belirtmek için 2 kullanılır. Bu çeviri Çinceden yapılmış olup. Wilkens tarafından yayımlanmıştır. Konuyla ilgili öteki metinler ise I. 4.

Yüzyıllar Türk Edebiyatı: Göktürk ve Uygur Dönemi Türk Edebiyatı 33 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Aksan. cilt. Türk Dili. Sertkaya. “A középázsiai török buddizmusról”. metin ve dizin. Kőrösi Csoma­Archivum. J. Dunhuang Yanjiu. v. Yang F. Berlin. Wiesbaden. Alyılmaz. Uigurica. “Kurzer Überblick über die buddhistische Literatur der Türken”. Uygur Buddhist Literature. (2000). Vorworte und das erste Buch. Türk Dili. (2002 ). Eski Türk Şiiri. İstanbul. Tekin. D. (1936-1941). cilt I. (1970). İstanbul. W. Ölmez. “Kurzer Überblick über die Buddhistische Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış)”. (1980). A Grammar of Orkhon Turkic. 287. Orhon Yazıtları: Kül Tigin. I­IV. Kaya. Çevirenler: Ece Korkut. (1997). (2005). C. K. Sayı 409. Turnhout. M. Orhon Yazıtları. Ankara. (1997). T. Bilim. (1964).. (1971). Nag Hammadi and Manichaean Studi­ es. Ölmez. Philologiae turcicae fundamenta. 409. S. (1995). II. (1997). Yayımlayan: Türk Tarih Kurumu. N. (1968). Leiden. Derleyen: Denis Sinor. Ocak 1986. Türk Dünyası Edebiyat Tarihi. T. M. Ankara.W. P. P.1. R. Türk Dünyası Ortak Edebiy­ atı. C. Bloomington. Giriş. (1991). Wiesbaden. Köln. Tekin.VIII-IX. Tekin.E. T. (1988). Çağdaş Türk Ede­ biyatına Eleştirel Bir Bakış: Nevin Önberk Armağanı. (1997-1998). İsmet Birkan. Kaynak Eserler Dizisi:2. Elverskog. (1986). Uygurca Altun Yaruk. L. Ölmez. TDAD 5. Paris [Buda­ cı iyi ve kötü kalpli prens masalının Uygurcası. T. (derleyen) İstanbul. Tezcan. Materialia Turcica. cilt II. P. bölümü çeviren: Ş. (20032). . Ankara 1998]. T. İstanbul. J. R. A. “Inner Asia. Bilge Kağan. Bazin. (20033). Hamilton. Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe. Tekin. (1996).B. Clark. “Nesir”. (1908-1931). Zieme. (1994). Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu. Zieme. “En eski Türk dili ve yazını”. Scharlipp. Ankara. Die Stabreimtexte der uiguren von Turfan und Dunhuang. Orhon Türkçesi Grameri. Ankara. 1­6. Tekin. Ankara Laut. Eski Türk Yazıtları. M. cilt 4. Arat. yay. Mackerras. “Alttürkische Schreibkultur und Druckerei”. Studies in the Recovery of Manic­ haean Sources. Sinor. TDK. A. Berlin. Buddhistische Stabreimdichtungen der Uiguren. M. Devlet Kitâpları. Bibliographie alttürkischer Stu­ dien. İstanbul: İletişim Yayınları. (1985). (1965). (1935-1939). “Uygur Edebiyatının Meseleleri (ŞekillerVezinler)”. (1986).K. Ankara. (1978). Orkun. T. Emerging From Darkness. Ergin. C. (1991). “İslâm Öncesi Türk Şiiri”. Tunyukuk. Zieme. Ünite . C. Köktürk Yazıtlarının Bugünkü Duru­ mu. “The Turkic Manichaean Literature”. R. 4. İstanbul. 1965 (19913). D. “Uygurlar”. Altun Yaruq Sudur. D. Brepols. “On Turkish Buddhism in Central Asia”. Ankara. Gabain. Erken İç Asya Tarihi. New York. 1. H. Budapest. “Burkancı (Budist) ve Manici (Maniheist) Türk edebî çevreleri”. Akadémiai Kiadó. 51. Erken İç Asya Tarihi. Türk Kültürü Araştırmaları. Röhrborn. Sinor. 1000 Temel Eser: 32. Les systemes chronologiques dans le monde Turc ancien. (1995). (2000). Tekin. P. Weiss (2000). F. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. Uigurisches Wörterbuch. Orhun Abideleri. Budapest. En Eski Türkçenin İzlerinde. Le Conte Bouddhique du bon et du mauvais prince en version ouïgoure. Tekin. L. The Translation of Buddhist Literature in Uygur as found in the Dunhuang Documents”. Ş. Ankara. 6. O. I­IV. J. M. Tekin. Müller. (2004). F. No. Tunyukuk Yazıtı. Ka­ lyāṇaṃkara ve Pāpaṃkara. “Eski Türk Şiirinin Kaynaklarına Toplu Bir Bakış”. Atatürk Kültür Merkezi Yayını. basım.

Ebu Temmâm • İbn Haldûn. Sâib-i Tebrîzî. Fars (İran) edebiyatının tarihî sürecini açıklayabilecek. Arap edebiyatının tarihî sürecini açıklayabilecek. Türk edebiyatında etkisi olan Fars şair ve yazarları ile eserleri hakkında değerlendirmeler yapabileceksiniz. Rûdekî Firdevsî Şeh-nâme Nizâmî Hamse Ferîdüddîn-i Attâr Sa’dî-i Şirazî Hâfız-ı Şirazî Molla Câmî Şevket-i Buhârî.2 Amaçlarımız VIII-XIII. Muhâzarât. Anahtar Kavramlar • Arap Edebiyatı • Recez. Müzdevice. Urcûze. Tabakât • • • • • • • • • • • • Fars Edebiyatı Edebî Üsluplar Behrâm-ı Gûr. Bîdil İçindekiler • GİRİŞ: ARAPLARIN KISA TARİHİ • ARAP EDEBİYATI • ARAP EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE NESİR • İRAN’IN KISA TARİHİ • FARS (İRAN) EDEBİYATI • TÜRK EDEBİYATINDA ETKİSİ OLAN FARS ŞAİR VE YAZARLARI VIII-XIII. el-Mulevveh • Buhturî. Ferezdak. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Arap ve Fars Edebiyatları . Mürâselât. Risâ • Kasîde. Tegazzül • Mu’allakatü’s-Seb’a • Hassân b. Züheyr • Kasîde-i Bürde • el-Ahtal. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Zecel. Siyer. Ensâb. Süyûtî • Hitâbet. Sâbit • Ka’b b. Cerîr • Kays b. Emsâl. Muvaşşah. Megâzî.

Çünkü yeni dinle birlikte bu milletler birçok yeni özellik kazanmış ve İslamiyet aracılığıyla ortaklıklar oluşturmuşlardır. güney doğusunda Umman denizi ve kuzey doğusunda Basra körfezi olmak üzere denizlerle çevrilidir. Bu dönemde iki etkin çevre. birlikte yaşamaya ve etkilenilmeye başlandı ve bu etkileşim her alanda sürdü. Daha sonraki Abbâsî devleti ise. Sosyal hayat bütünüyle değişti. Tedmür Krallığı (yıkılışı 273). yönetim merkezini Şam’dan Bağdat’a naklettiler.ö. II. Hz. yarım yüzyıl Habeşliler egemen olmuş ve sonrasında bu bölge İslam coğrafyasına dahil olduğu 629 yılına kadar Sâsânî idaresinde kalmıştır. dinî toplum devleti hüviyetindeydi. İslam’ın gelişiyle Arap toplumu büyük bir değişiklik geçirdi. Arabistan yarımadasında Mekke. yüzyılın sonları. İslamiyet öncesinde güney Arabistan’da sırasıyla m. kuzey batısında Kızıldeniz. Medine ve Taif şehirlerini içine alan Hicaz bölgesi İslam tarihinde özel bir yere sahiptir. yıkılışı 613). yüzyıl sonları. 610 yılında Hz. yüzyılın sonları) ve Himyerî devleti (yıkılışı 525) tarih sahnesinde yer almış. Habeş valisi Ebrehe’nin Ka’be’yi yıkmak amacıyla Mekke’ye saldırısı ve ilâhî mağlubiyeti 570 yılında meydana gelmiştir.Arap ve Fars Edebiyatları Türklerin İslamiyet sonrasında oluşturdukları edebiyatı izlemek ve değerlendirmek için Arap ve Fars edebiyatlarının özellikle İslam sonrasındaki tarihî macerası hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Peygamber ve ilk dört halifesinin ardından iktidarı elde eden Emevî Devleti (661-750). yıkılışı m. bir Arap devleti hüviyetine büründü. İlk İslamî dönemin (610-661). güney batısında Aden körfezi. Kuzey Arabistan’da ise Nebatî krallığı (kuruluşu muhtemelen m. Başka milletlerle karşılaşıldı. yıkılışı 633) hüküm sürmüştür. 1400 yıllarında mevcut olduğuna dair kanıtlar bulunan Ma’în devleti (yıkılışı muhtemelen m. 750-650 arasında). IV. yani Hz. yüzyıl ortaları. Horasan ve Maveraünnehir İslam coğrafyasının önemli bölgeleri haline geldi. 106). Suriye. Ardından fetihler gerçekleşti. Gassânîler (kuruluşu III. bugün dil ve kültür olarak bütün bu bölgelerin yerleşik nüfusunu temsil etmektedir.s. Siyasî düzen yıkılarak daha önce bilinmeyen yeni bir düzen oluştu. Hîre/Lahmî kırallığı (kuruluşu III. toplumsal ilişkiler yeni özellikler kazandı. 622 yılında Medine’ye hicret etti ve kısa zamanda İslamiyet Araplar arasında yayıldı. Farslar ve Türkler İslam dinine Araplardan sonra ilk ve en samimi bağlanan milletler oldu. Seba devleti (yıkılışı m. Az zamanda İran. Kuzeyde ise Asya kıtasına bağlı olan dörtgen biçimindeki bu yarımada için Türkçede ve Farsçada Arabistan adı kullanılmaktadır.ö. Lübnan ve Ürdün’ü de aşarak Kuzey Afrika’ya ulaşan Araplar. Peygamber.s.ö. Farsların ve güney GİRİŞ: ARAPLARIN KISA TARİHİ . Arapların ana vatanı kabul edilen yarımada şeklindeki Cezîretü’l-Arap. Abbâsîler (750-1258). Muhammed’in peygamberlikle görevlendirilmesi ve Kur’an’ın vahyi ile İslam dini Mekke’den dünyaya yayılmaya başladı. Irak.

Fars gelenek ve bayramları halk arasında yaygınlık kazandı. Şâş ve Uşrûsana Türklerinden oluşuyordu. Annesi Fars olan Me’mun’un 813’te hilafete geçişiyle Fars unsuru etkinliğini artırırken. Cahiliye diye anılan İslamiyetten önceki dönemde şiirin ve hitabetin sosyal hayatta önemli bir yeri ve tesiri vardı. ARAP EDEBİYATI Arap edebiyatı. bu yedi şairin şiirinin seçilerek Kâbe’nin duvarına asılmış olması sebebiyle kullanılmıştır ve bu şiirler el-Mu’allakatu’s-Seb’a (=yedi askı) diye adlandırılmıştır. Türk askerler için 836’da Sâmerrâ şehri kuruldu ve 892 yılına kadar halifelerin başşehri olarak kullanıldı. yüzyıldan günümüze kadar gelen dönem. İslamî döneme ulaşmış 14 ve İslamî dönemde doğmuş 6 şaire ve bunların 128 şiirine yer vermektedir. Babası Ferganalı olan Tolun oğlu Ahmed. Abbâsîlerden sonra XIX. 833’te halife olunca buna karşılık ordunun kapılarını Türklere açtı.36 VIII-XIII. miladî 500 yılından önceki yıllar olmalıdır. yüzyıl ortaları) 4. zamana ve çevreye göre değişen şartlar altında verilen edebî eserlerin tasnifini kolaylaştırmak için çeşitli dönemlere ayrılmıştır. Kulsûm. Mısırda 868’de Tolunoğulları Devletini kurmuş (Mısır ve Suriye. m. Arap toplumunda. Lebîd. Tarafa. 841 yılındaki idamına kadar Bağdat’ta halifenin sarayında en itibarlı kişilerdendi ve Afşin adıyla ün kazanmıştı. Semerkand ile Seyhun nehri arasında kalan Uşrûsana’da 893 yılına kadar sülalesi iktidarda kalan Afşin unvanlı Türk meliklerinden Müslüman olan Haydar. Bu şiirlerin şairleri şunlardır: İmru’u’l-Kays. İslamdan önceki Arap şiirinin en güzel örnekleri el-Mu’allakât adı altında bir araya getirilmiştir. tarihî süreci ve geçirdiği safhalar göz önüne alınarak. Amr b. annesi Türk olan Mu’tasım.s. Arap şiir geleneğinin böyle bir maziye sahip olduğu açıktır. sonra Türk nüfuzu öne çıktı. Modern Dönem) Arap edebiyatının bugün elde bulunan en eski örnekleri. Özellikle Şiî Büveyhîlerin (932-1062) hakimiyetiyle bu dönemde Şiîlik etkinliğini artırdı. Çeşitli kaynaklarda İslamlıktan önce yaşamış 50 civarında şairden şiirler yer almaktadır. Antere (veya el-Hâris bin el-Hillize). 785). yüzyıl başlarına kadar uzanan dönem (Çöküş Dönemi) 5. Doğu İran ve Maveraünnehir’deki İslam ordularının faaliyetlerinde ve bölgenin İslamlaşmasında Türk nüfusun ve yerli hakanların etkinliği daima dikkat çekmiştir. Mesela. Cahiliye Dönemi . Araplara ait özelliklerden uzaklaşma ve başka topluluklarla yakınlaşma meydana geldi. Bu sebeple Arapça şiirlerin ilk örnekleri de “Cahiliye Dönemi” diye isimlendirilen İslam öncesine aittir. Çevrelerinde Arap komutan ve kabile reisleri bulunduran Şam merkezli Emevîlerin aksine Abbâsî halifelerin çevresinde önce Fars. Hatta Me’mun’un (813-833) bile Türk hassa askerleri vardı. Sünnîlerin ve devlet hanedanın desteklediği Abbâsîler çekişmekteydi. Abbâsîler zamanında hayat birçok açıdan yeniliklere büründü. 935-969). İslamî devir edebiyatı (ilk dört halife ve Emevîler devri) 3. Asılı anlamındaki mu’allaka sözcüğü. Yine aynı dönemde Maveraünnehir ordusu Soğd. Bağdat merkezli olan yeni dönemde. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Araplarının öncülüğündeki Şia Alevîleriyle. Züheyr. yüzyıl ortaları-VIII/XIV. Fergana. el-Mufazzal ez-Zebbî (öl. V. el-Mufazzalîyât’ta Cahiliye dönemi şairlerinden 47. Bu şiirlerin gerçekliği ve yazıldıkları yıllar tartışma konusu olmuşsa da. Ayrıca hitabette Kus bin Saide’nin önemli yeri vardır. Daha çok hafızada bulunan bilgilerin hatırlanmasına yardımcı olabilecek özellikteki bir yazıyla sonraki nesillere aktarılan bu şiirlerin en eskilerinin ait olduğu tarih. Bu dönemleri şu şekilde belirtmek mümkündür: 1. en-Nâbigat ez-Zubyânî (veya el-A’şâ). Cahiliye devri veya İslamiyetten önceki Arap edebiyatı 2. Abbâsîler ve Endülüs Emevîleri devri edebiyatı (VIII. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen şiirlerdir. 868-905) ve ondan sonra Ferganalı Tuğaç oğlu Muhammed tarafından bu havalide tekrar bir Müslüman Türk devleti kurulmuştur (İhşidîler. Yeni Arap edebiyatı (XIX.

Fars. Ünite . yergi (=hiciv). övünme . 710). yüzyılın hemen başında müstehcenliğin ortaya çıkışı ve yayılarak halifelerin saraylarına girmesi. İslamın gelişi. Şarap. Hz. beşerin aczini anlatan ve öğütler içeren beyitler söylenmiştir. 680?) yanı sıra Arapların en meşhur kadın şairi el-Hansâ (öl. düşünce ve üslup bakımından Cahiliye dönemi şiirinin özelliklerine daha çok benzer hale gelmiştir. miladî VIII. Anadolu bu yeni medeniyette birleşti. edebî bir gelenek olarak şiirde cahiliye dönemi düşünce ve ifadeleri çoğunluktadır. hilafet merkezinin Şam’dan Irak’a taşınması. Arap yarımadasının kuzeyinde İran bölgesinde kullanılır hâle gelmiş. Hz. Arap şairlerle rekabete girişmişlerdi. başlı başına bir konu olarak Ebû Nuvâs’ın (öl. Bu şair şarap. Revâha (öl. “Siyasî görüşleri savunan şairler” diye nitelendirilen şairler arasında “Alevî-Şiî şairler”. Hırka kasidesi) ile ünlü Ka’b bin Züheyr (öl. Arap edebiyatı bu eski bölgenin edebiyatı hâline geldi. Hicrî II. Hz. Cahiliye dönemi. Şiirde şarap. 630) ve mu’allaka şairlerinden Lebîd bin Rebî’a (öl. 644’den önce). bilgili ve etkili olmak isteyenler için Arapça bilmek zaruriydi. Mısır. kasidelerinde yer alan konulardan biri oldu. VIII. Peygamber ve dört büyük halife dönemini kapsar. Emevîlerden el-Velîd b. Emevîler devrinde ise özellikle Hristiyan Ahtal’ın (öl. Irak. kadeh ve şarapla ilgili çeşitli kaplar tavsif edilirdi. Cahiliye devrinde de mükemmel insandan söz eden. Arapça. Emevîler döneminde şiir. Abdullah b. Şarap (hamr) şiirde bağımsız bir konu olmadan önce cahiliye devrinde özellikle A’şâ’nın (629?) şiirinde yer aldı. cahiliye dönemi edebiyatını büyük ölçüde etkilemiş ve önemli değişikliklere uğramasına sebep olmuştur. 660 veya 661) bu dönemin aynı zamanda sahabeler arasında yer alan büyük şairleridir. Fars bölgelerinde Hicretten sonraki ilk üç asırda şiir ve ilim dili Arapça olurken kültürlü. “Emevî şairler” ve “Zübeyrî şairler” sınıflaması yapılmaktadır.Arap ve Fars Edebiyatları 37 610 yılı dolaylarında başlayan ve 661 yılına kadar devam eden dönem. Kuzey Afrika.. ilk İslam ve Emevîler dönemlerine ait şiirlerde çoğunlukla dövüş ve kavga önde gelirdi. ölümü. Yezîd (hilafeti: 743-744) de hamr (şarap) ve mucûna (=müstehcenlik) şiirde özel yer vermekle öncü ve yenilikçi görülmektedir. Abbâsîlerin (750-1258) hilafete geçmesi. Peygamber’e yazdığı hicviyeden sonra af dilediği şiiri Kasîdetü’l-bürde (=kasîde-i bürde. şairler arasında daha çok siyasî düşüncelerin öne çıktığı bir dönem olmuştur. cahiliye edebiyatı ve yabancı edebiyatlardır. edebiyatta Şam ve bedevî özelliklerin yerini Irak özelliklerinin alması. Ancak övgü (=medh). Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse ilk İslamî dönemde (610-661) her ne kadar İslam’a ait değerler şiirde yer almaya başlamış olsa da. “Hâricî şairler”. İlk İslamî dönemde medih (=övgü) ve hiciv (=yergi) gibi bu konu da itibar görmedi ve şiirde pek yer almadı. Peygamber’in şairi olarak tanınan Hassân bin Sâbit’in (öl. Bu sebeple şiirdeki üslubun da aynı olduğu bu dönemde şiire karşılık. 645?). birleştirici bir rol üstlenmiştir.2. Cinsellik ve müstehcenlik ise oldukça azdı. bu dönemlerde Arap edebiyatında oldukça azdır. Bunlardan etkin olmaları açısından Emevî siyaseti yanlısı şairler ve şiirde bıraktıkları tesir açısından Şia taraftarı şairler önemlidir. Farsların Araplar üzerinde etkin hale gelmesi. dinî muhtevanın öne çıktığı nesrin daha çok yaygınlaştığını belirtmek gerekir. Kur’an-ı Kerim. Şam. şiirinde şaraba yer vermeyen şair azdı. asırda Arap asıllı olmayan şairler çoğalmış. Cahiliye devrinde. kadın ve erkek köleler için yazdığı gazellerle öne çıktı. hadis. 813) şiirinde yer kazandı. Peygamber zamanı dışında zühd ve hikmet konulu şiirler ile beyitler. Fars medeniyetinin tesiriyle bir arada değerlendirilmektedir. İslamî Dönem Emevîler Dönemi Arap edebiyatında Emevîler devri (661-750). Bu dönem edebiyatının başlıca kaynakları.

hayatın zevklerini elde etmek isteyen ve kasidelerini bu düşüncelere tahsis eden şehirli şairlerin yolu oldu. İbn Abdi Rabbih (öl. mutasavvıf ve şair İbnu’l-Fâriz (öl. yazdıkları eserler bakımından geleneği devam ettirenler. 759). 1138). hazin ve ulvî aşk anlayışı daha sonra tasavvufî ve romantik eserlerde geliştirildi. bir günlük halife İbnu’l. Bürd (öl. 701) öncüsü olduğu güzelliği ve sevgiyi öne çıkaran. VIII-XIII. 689) da bu şairlerdendir. Ma’mer’in (öl. samimi duyguları aktaran. Yüzyıllar Türk Edebiyatı (=fahr) ve risâ’nın (=mersiye) ana konuyu teşkil ettiği şiirdeki kabilecilik hissiyatının yerini. 897). 846). Emevîler döneminde tekrar yaygınlık kazandı ve kasidede amaca ulaşmak için değil. 1235) Abbâsîler döneminin önemli edebî şahsiyetlerindendir. kla- Abbâsî ve Endülüs Emevîleri Dönemi . 958). ediplerin çoğunun anne ve babasından birinin Arap olmaması sebebiyle “el-Edebu’l-muvelled”. Bu dönem devletin yıkıldığı 1492 yılına kadar devam etti. Abbâsî dönemi (750-1258) edebiyatı. 1071) ise şiir alanında önde gelen şahsiyetlerdir. 813?) Fars asıllı ve serbest tavırlı şairlerin öncüsüdür. el-Mütenebbî (öl. şiire ilk defa aktardıkları için yenilikçi kabul edildiler. İlk İslam döneminde fazla ilgi görmeyen tegazzül ve nesîb. İbnü’l-Mukaffa (öl. Uzrî şairlerin bu temiz. siyasî taassup ve şairlerin birbirlerine nazîreler şeklinde söyledikleri nakîzalar (çoğulu nekâ’iz) almıştır. Daha çok dinî şiirleriyle tanınan Ebu’l-Atâhiye (öl. Üç büyük hiciv şairi Hıristiyan el-Ahtal (öl. ayrıca Cahiliye ve Emevî dönemlerine nispetle yeni olması nedeniyle “el-Edebu’l-muhdes” adları ile anıldılar. İbn Şuheyd (öl. Bu şairler sevdiklerinin adlarıyla birlikte anıldılar: Cemîlu Buseyne (Buseyne’nin Cemîl’i). özellikle Benî Uzra kabilesi şairlerinin dile getirdiği bir anlayışı taşıması nedeniyle “Uzrî Gazel” diye isimlendirilen ve Cemîl b. öl. Arap şiirinin mükemmel örneklerini bir araya getiren el-Hamâse’nin yazarı Ebû Temmâm (öl. Fars ve Türk şiirinde yaygın olarak görülen aşk konusuna kaynaklık teşkil eden Mecnûn (Kays b. Birinciler gazel söylemekte yoğunlaştıkları ve kasideyi gazel söylemeye tahsis ettikleri için bir dereceye kadar yenilikçi sayılırdılar. İbn Abdûn (öl. Emevî devletinin 750’de Abbâsîler tarafından yıkılmasından sonra. 783-784) ile Ebû Nuvâs (öl. 1034). 970) ve Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin (öl. Kurtuba kadısı Munzir b. Daha sonraları farklı sosyokültürel etkilerin ve coğrafî çevrelerin tesiriyle edebiyatta yenilik girişimleri ortaya çıktı. İbnü’l-Amîd (öl. Dönemin şiirinde görülen en önemli yenilik ise.38 Risâ: Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan acı ile ölen kimsenin iyi ve güzel vasıflarının anlatıldığı şiirlerdir. İkinciler ise böyle bir konuyu yani iffetli aşkı. bizatihi kasidenin konusu olarak iki yönde gelişti: Birincisi Ömer b. el-Mulevveh. ortada olanlar ve yenilikçiler şeklinde üç grup oldukları görülür. Sa’îd el-Belûtî (öl. Hicrî II. Abbâsîlerin hilafete geçmesi. Câhiz (öl. İbnü’l-Hatîb (öl. 1374). 788) Batı’ya kaçarak Endülüs’te 756’da yeni bir Emevî devleti kurmasıyla Arap edebiyatında yeni bir dönem başladı. asrın hemen başında müstehcenliğin ortaya çıkışı ve yayılarak halifelerin saraylarına girmesi. İbn Hazm (öl. Mecnûnu Leylî (Leylâ’nın Mecnûn’u) gibi. 1193) ünlü veziri ve divan kâtibi el-Kâdi el-Fâdıl (öl. 1122). 1063) ve İbn Bessâm (öl. başlangıçta hem şiir hem de nesir alanında geleneksel Arap edebiyatının taklidi şeklinde devam etti. İkincisi de. 1147) nesir alanında. Bu dönemde yetişen edebî şahsiyetlerin. 946). 719) öncülük ettiği güzelliğe ve kadına tutkun. Ebî Rabî’a’nın (öl. 868). 825?). 732) ve Cerîr (öl. Harîrî (öl. Abdurrahman ed-Dâhil’in (öl. Bu dönem edebiyatı. 965). 1057). anlam ve üslup açısından tam bir Arap edebiyatı özelliği taşımaz Son Emevîlere ve ilk Abbâsîlere övgüler yazan Beşşâr b. İbn Hafâce (öl. 710-711) ile el-Ferezdak (öl. 1200) ise dönem nesrinin önde gelen yazarlarıdır. el-Buhturî (öl. kavuşsa da kavuşamasa da ölünceye kadar bir kadın için şiirler söyleyen bedevî şairlerin yolu idi.Mu’tez (öl. filozof ve şair Ebu’l-Alâ el-Ma’arrî (öl. İbn Derrâc el-Kastalî (öl. 973) ve İbn Zeydûn (öl. 908). 940). 728?) methiyelerinden çok bu özellikleriyle ün kazanmıştır. Farsların Araplar üzerinde etkin hale gelmesi ve Fars medeniyetinin tesirinden dolayı bu dönem edebiyatı.

Arap şiirinin en eski nazım şekli kabul edilen recezlerin Cahiliye devrinden çok az örneği kalmıştır. uzun şiirler haline getiren şair el-Ağleb b. Dönemin tanınmış muvaşşahacıları. 1126) ve Endülüs’ün son muvaşşahacı şairi İbn Zumruk (öl. sosyal ve kültürel gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan değişim ve modernleşme sürecinden dolayı Arap edebiyatında “Modern Dönem” şeklinde adlandırılır. Arap şiiri. Kumeyt b. yüzyılın ikinci yarısına kadar nazmı belirli kurallara bağlayarak izah eden teori kaynakları bulunmaz. 1296). Yapı bakımından diğerlerinden çok farklı olan recez. Arap şiirinde müzdevic şiir veya müzdevice denilen mesnevi nazım şeklinin doğmasını da sağlamıştır. 1418) ve Celâluddîn es-Süyûtî (öl. İbnu Nubâte el-Mısrî (öl. savaşçıların birbirlerine meydan okumaları. anlamdan çok lafzî sanatların ağır bastığı bir yapıya sahiptir. büyük ölçüde Batı kaynaklı siyasî. Bu dönemde biçim yönünden kafiyesiz şiir. Hayatla ilgili hemen her konunun şiirde yer almasıyla Arap şiiri. 1349). 1505) gibi pek çok önemli şahsiyet yetişmiştir. Cüşem el-İclî (öl. İbn Lubâne (öl. Osmanlı. Deveci ezgileri. 1091). Urcûzeler. Ebu’l-Abbâs el-Kalkaşendî (öl. Cahiliye devrinde ve bu devrin şiir anlayışının devam ettiği VII. sik Arap şiirinin vezin ve kafiyelerinde bazı değişiklikler yapılarak el-Muvaşşahât (=Muvaşşahalar) adıyla şiirde yeni bir türün ortaya çıkarılmasıdır. coşkulu hayatında çalgı eşliğinde söylenen halk şarkılarına güfte olarak yazılmıştır. el-Halîl b. Arap nesri. XIX. içerik yönünden yenileşip zenginleşmiştir. . kapalı. Bu dönemde şiir alanında eş-Şâbbu’z-Zarîf (öl.Arap ve Fars Edebiyatları 39 Muvaşşah: Birbirini izleyen uzun beyitler ile kısa bentlerden oluşan ve tevşîh diye de adlandırılan nazım şeklidir.2. XX. Çöküş Dönemi Moğolların önce Cengiz Han’ın komutasında Orta Asya ve İran’ı. planı kaside şeklinde. 1393) gibi şahsiyetlerdir. Yeni Arap Edebiyatı (Modern Dönem) XIX. birbiri ile kafiyeli. İbn Bakiyy (öl. Ünite . Safiyyuddîn el-Hillî (öl. kadınların savaşçılara serzenişleri. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Şerefuddîn el-Bûsûrî (öl. roman. 1332). aruz ilminin sistemli bir izahını yapmış. yüzyıldan itibaren Batı’nın da etkisiyle. Bu dönemde. 1295). Ancak İslam coğrafyasında daha önceki yüzyıllarda diğer bölgelerde başlamış olan Arapça eser verme geleneği Selçuklu. Recez. sonra Hülâgû Han’ın idaresinde 1258 yılında Bağdat’ı istila ederek katliam yapmasıyla Arabistan sahasında büyük bir “çöküş dönemi” yaşanmış ve bu durum XIX. Ahmed el-Ferâhîdî (öl. İclî’nin şekillendirdiği ve sonraları gittikçe rağbet gören bu yeni tip recezlere urcûze denmiştir. 642)’dir. başta tercüme daha sonra telif olmak üzere hikâye. IX. kafiye ve nazımla ilgili terimlerin çoğunu tespit ve tarif ederek nazım tekniğini sistemleştirmiştir. Endülüs. ARAP EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE NESİR Nazım Şekilleri Arap edebiyatında VIII. Timurlu gibi devletlerin bulunduğu bölgelerde devam etmiştir. klasik dil ve edebiyatın canlandırılarak eski eserlerin benzerlerinin ortaya konulmasına çalışılır. makale ve tiyatro gibi yeni nesir türlerinde eserler görülmeye başlanır. ninniler gibi âni ilhamların gönüle doğduğu gibi irticâlen söylenmesinden oluşan kısa şiirler şeklindeki recezi. Arap şiirinde en küçük nazım birimi beyit olup eskiden beri beyitte anlam bütünlüğünün bulunması şart sayılmıştır. yüzyılın başlarından itibaren günümüze kadar geçen süre. Batı’daki bütün edebî akımlardan etkilenerek hızla modernleşmeye devam etmiştir. yüzyılın ilk yarısında recez ve kasîd adları verilen iki nazım şekli görülür. yüzyılın ikinci yarısında Endülüs’te ortaya çıkmış ve dönemin debdebeli. ancak bir mısra uzunluğunda kısa beyitlerden meydana gelir. yüzyılın sonlarına kadar şiirde olduğu gibi zayıf. aruzun aynı adı taşıyan bahriyle yazılır. 1366) gibi tanınmış şairler ile nesir alanında en-Nuveyrî (öl. 1095). 791). serbest şiir ve düz yazı şiir örnekleri görülür. El-Hasen (öl.

Arap şiirine büyük bir çeşitlilik kazandırmıştır. eş-şarâb ve’l-hamrîyât. tam ve meczû (=eksik. bunların başında gelir. onları coşturmak. müstakil aşk şiirleri (gazel yazmaya) nazmetmeye tegazzül denmiştir. yüzyıl civarında toplumun hemen her kesiminde. Arap şiirinde. bundan sonra ancak nadir örnekler olarak görülmüştür. konu itibariyle bölümlere ayrılırken Farsça ve Türkçe divanlarda olduğu gibi nazım şekilleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Yabancılarla kaynaşmadan dolayı Arapçaya pek çok kelimenin girmesi üzerine Arap dilini koruma düşüncesiyle dilbilgisi üzerinde çalışmalar başlamıştır. X. halkın ilgisini çeken. siyer. Arap şiirinde yoktur. ez-zuhd ve’l-âdâb ve’ş-şeyb ve’l-hikme konu başlıklarını taşımaktadır. yüzyıldan itibaren giderek artacaktır. mantık ve başka ilim dalları üzerinde yetişenler çoğalmıştır. 1 Nesir Türleri ve Nesir Türü Eser Yazılan Alanlar Hitâbet: Arap edebiyatında görülen ilk nesir örnekleri. ondan daha uzun bir şiir olup belli konuların dâhilî bir plan içinde işlendiği nazım şeklidir. receze göre ikişer mısra uzunluğunda ve birbiri ile kafiyeli beyitlerden oluşan. onuncu yüzyıla kadar kaside nazım şeklinin yaygın olmasından dolayı bu dönemlere ait Arapça şiir divanları ve mecmuaları. övünme. el-mu’âtebât. Meselâ İbnu’l-Mu’tez’in (öl. topluma ve toplumdaki maddî zevklere yönelmiş olan şiir XI. âlimler ve sûfîler arasında ortak değer ve anlayışları yansıtan bir hüviyete bürünmüştür. Hitâbetin konuları. felsefe. İran edebiyatından alınan dübeyt (=iki beyt) veya rüba’î de Arap edebiyatında görülen bir başka nazım şeklidir. hadis. kasidenin nesîb kısmından ayrı. Cahiliye döneminde ferdî duyguları ve kabile hissiyatını dile getiren. Müslüman toplumun hissiyatı ve sanat zevkine. tıp hey’et. megâzî. şairler ve hatipler için “fesâhat” ve “belâgat” örneği sayıldı. Arap şiirinde. Muvaşşahlar ve İbn Kuzmân’ın (öl. fütûh. klasik biçimini İran edebiyatında kazanmıştır. coğrafya. 1160) nazım türleri arasına kattığı zecel. yüzyılda genelleşme özelliği kazanan bu durum. el-hicâ ve’z-zemm. ve “hutbe”lerle genişledi. devlet adamları. edeb ve muhâzara. Arap edebiyatının ilk nazım şekillerini belirtiniz ve bunlardan türeyen diğer nazım şekilleri hakkında bilgi veriniz. tarih. sanatlı ifadelerden ve zorlamalardan uzak. tarihî seyir içerisinde açıkça gözükmekte. 908) Arapça divanının babları. et-tardîyât. Cahiliye devrinde övme. bazen de tasavvufî düşünceye yer veren şiir anlayışı. mürâselât. el-merâsî ve’t-te’azzî. Kafiye örgüsü ile birbirine bağlı kıtalardan kurulan halk şiiri nazım şekilleri. kasîd şeklinde fakat. fıkıh. Gazel nazım şekli. İran ve Türk edebiyatlarında görülen gazel. Yunancadan çeşitli konularda çeviriler yapılmış. İslamiyetle birlikte “cihâd”a teşvik için söylenen sözler. medrese ve tekkede. şiirden sonra önemli sayılan ve çok gelişmiş olan hitâbet metinleridir. Kur’an ise. Özellikle Endülüs’te çok gelişen bu nazım şekillerinin bend veya kıtalardan oluşan çeşitli şekilleri bulunmaktadır. el-muleh ve’l-evsâf. Arap şiirinde nazım şekillerinin çeşitlilik kazanması ve ilgi görmesi. akıcı. bir cüz’ü eksik) vezinlerle yazılan manzumelerdir. Abbâsîler zamanında nesir. el-gazel. Kasîd. günümüz Arap ve Fars edebiyat tarihçileri de bu yönde değerlendirmeler yapmaktadırlar. Arap şiirinde recez ve urcûzeden başka görülen eski nazım şekillerinden diğeri ise kasîd’dir. hikâye. kelâm gibi İslamî ilimler ortaya çıkmış. yerme. şaka yönü ağır basan avamî sözlerden oluşan şiirlerdir. İslamla birlikte tefsir. halkı çeşitli konularda ikna etmek. belirli düşünceleri aşılamak vb. Emevîlerde genel Arap siyasetine dönük ve Abbâsîler devrinde ise. Kasîd ile aynı kökten türeyen kasîde ise. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Zecel: Herkesin anlayabilmesi için halk diliyle söylenmiş. “va’az”. Pehlevîceden . el-medîh ve’t-tehânî. Selçuklular dönemine kadar Arap edebiyatında başta şarap.40 VIII-XIII. genel olarak bütün İslam dünyasında Selçuklular döneminde yaygınlaşmıştır. el-fahr. idi. riyâziye. nücûm. makâmat gibi türlerle genişlemiştir. kadın ve müstehcenlik olmak üzere maddî zevkler üzerine söylenen şiirler. Doğu şiirinde bilhassa XII.

İslamın Arap olmayan milletler arasında da yayılmasıyla. öl. Ebu’l-Fidâ (İbn Kesîr). edip ve şairlerin toplandığı Basra’dır. Bu tür yazıları başlatan son Emevî halifesi Mervan’ın kâtibi Abdülhamid el-Kâtib (öl. me’ânî. Acâ’ibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’l-Mevcûdât (kozmoğrafya). Abdülmelik İbn Hişâm (öl. Ebu Bekr el-Harezmî (öl. kavâfî. hâfız. Bu tarz hikâyeler aynı zamanda Cahiliye devrinin ilk tarihleri sayılır. Muhâzarât: Faydalı bilgiler. 711) ve Veheb İbn Münebbih (öl. Târîhu Bağdâd. açma) ise. iştikak. beyân. Süyûtî Celâlüddîn Abdurrahman (öl. Ünite . İslamdan sonra ortaya çıkan nesir türleri ve eser verilen alanlar şunlardır: Mürâselât (=Mektuplar. Dilbilgisi: Arap dilini esaslı kurallara bağlayarak bozulmasını engellemek için. 749)’dir. 1331). nahiv.şairlerin. Kazvînî Zekeriyyâ b. 732)’dir. Muhammed (öl. 993)’nin edebî mektuplarının toplanmasından oluşan Resâ’il’i bu türün en tanınmış eseridir. Bu okulun en ünlü âlimleri Kisâ’î (öl. 828)’ın İbn İshak’ın eserinden yararlanarak yazdığı belirtilen Sîretü İbn Hişâm adlı eseridir. Âsârü’l-Bilâd ve Ahbârü’l-İbâd (coğrafya). Ahmed İbn Belâzürî’nin (öl. 922). İbn Haldûn (öl. yy. âlimlerin ve sanatçıların çeşitli konularda Arapça yazdıkları eserler sonucu kültür hayatı zenginleşmiş ve böylece bir İslam medeniyeti meydana gelmiştir. kurallarını tespit ederek bir ilim haline getiren İmam Halil İbn Ahmed (öl. “Nevâdirü’l-Garîbe ve Ma’âniyyü’l-Nâdire” türü edebî ve ahlakî . Megâzî. emsâl bilimlerinin temeli atılmıştır. İslamdan sonra yetişen önemli tarihçiler ile eserleri şunlardır: et-Taberî Muhammed İbn Cerîr (öl. Mu’cemü’l-Büldân. başı). çeşitli haberler.2. 1070). 768). Tarih ve Coğrafya: Cahiliye devrinde savaşlar ve büyük olaylar halk arasında “eyyâmü Arab” denilen hikâyeler şeklinde sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Takvîmü’l-Büldân. eski şiirler ve hutbeler incelenerek ve kelimeler üzerinde durularak dil çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalar sonunda sarf. Kûfe okulundan olanlar. Siyer ve megâzî türünde ilk eserleri yazanlar Muhammed İbn İshak (öl. Fütûh türünde yazılan ilk eser ise el-Vâkıdî (öl. 751). 791)’in Kitâbü’l-Ayn isimli eseri Arapçanın ilk sözlüğüdür. İslamın ilk dönemlerinde yapılan savaşları ve bu savaşlar sonunda alınan ülkeleri anlatan eserlerdir. 804) ile öğrencisi Ferrâ (öl. Yakûtu Hamevî (öl. Elde bulunan en eski siyer kitabı.). gaza (=İslam adına yapılan savaş) hikâyeleri anlamına gelir. râvî. sonradan Peygamber’i anlatan eserlerin adı olmuştur. seçilmiş şiirler ve hutbeler üzerinde açıklamalar. ahbâr. Aruzu. bedî’. Kûfe okulu ortaya çıkmıştır. Basra okulundan sonra. Mesâlikü’l-Memâlik (Bu eser ilk coğrafya kitaplarından sayılır. “ensâb”la ilgili çeşitli biyografik eserler yazılmıştır. Muhammed İbn Müslimi’z-Zehrî (öl. 822)’dır. Târîhu İbni Haldûn. Târîhu Ebî’l-Fidâ. 822)’nin Fütûhü’ş-Şâm’ ıdır. lugat. Coğrafya ile ilgili önde gelen eserler arasında ise şunlar bulunmaktadır: Istahrî Ebu İshak (X. 1283). Hâtibü’lBağdâdî (öl. fıkralar ve anılar. Elfü’l-Leyleti ve’l-Leyle gibi hikâyeler ile Tevrat ve İncil Arapçaya çevrilmiş. Arapçayı iyi konuşan kabilelerle yapılan görüşmeler. 1505). Fütûh (=zafer. Ebu’l-Fidâ (İbn Kesîr. Urvetü’z-Züheyr (öl. 892) Fütûhü’l-Büldân’ ı ise bu alanda en tanınmış eserdir. Bu kelime de önceleri Peygamber’in savaşlarını anlatan eserler için kullanılmıştır. Basra okulunun sıkı kurallarını eleştirerek daha çok yaşayan kelimeler ile konuşulan dildeki yanlışlar üzerinde çalışmalar yapmışlardır. 1228). Buradaki dilbilgisi çalışmalarının açtığı çığıra Basra okulu adı verilmiştir. 1405). Fütûh: İnsanın huyu ve ahlâkı anlamına gelen “sîret”în çoğulu olan siyer. Târîhü’l-Ümemi ve’l-Mülûk. Bu eserler aynı zamanda Arap tarihinin ilk eserleridir. Megâzî. Müslüman olan veya olmayan. aruz. Bu çalışmaların ilk kez yapıldığı yer dilci. Siyer. Hüsnü’l-Muhâzara fî Ahbâri’l-Mısri’l-Kâhire.Arap ve Fars Edebiyatları 41 ve Hintçeden Kelile ve Dimne gibi siyaset-nâmeler. mektuplaşmalar): Resmî ve özel her türlü yazılardır.

Çeşitli düşüncelerin ya da yaşanmış olayların veciz bir şekilde ifade edildiği bu tür eserlerin en tanınmış olanı Meydânî Ebû’l-Fazl Ahmed b. Eskiden Arap edebiyatında hikâye türünde yazılan eserlere verilen adları belirtiniz ve bu eserlerin özellikleri hakkında bilgi veriniz. İbn Reşîk (öl. ahbâr ve ahâdis. Kitâbü’s-Sınâ’ateyn (nazım ve nesir). 901). Muhammed Nîşâbûrî’nin (öl. rivâyet. 909). açıklama veya benzerini yazma yoluyla genişlemiştir. bu alanlarda söylenen sözlerin doğrusunu yanlışından ayırmak için. Hikâye: Arap edebiyatında hikâye kelimesi daha sonraları kullanılmıştır. 1036) ilimle uğraşan çok sayıdaki âlimin en tanınmış olanlarıdır. roman. Çoğulu ise “makâmât”tır. emsâl. yüzyıldan itibaren yetişen yazarlar. Arapçada bu kelime yerine önceleri esmâr. 950). Soylar üzerine yazılan eserlerin en eskisi İbn Kelbî (öl. hekim Huneyn İbn İshak (öl. hoş ve merak uyandıran kısa hikâyelerdir. Bu sebeple Araplarda kişilerin kendi adlarından başlayarak en büyük kabilesine kadar bütün soy kütüğünü saymak bir ilim haline gelmiş ve “ilmü’l-ensâb” adını almıştır.42 VIII-XIII. müfessirler. çeşitli konulardaki sözler. nesirde devam edegelen klasik üslubu bırakarak doğal ve serbest bir üslup benimsemişlerdir. Ensâb (=soylar): Araplar soyları ve kabileleri ile övünen bir toplumdur. Edebiyat: Arap edebiyatında edebî sanatlar ile nazım ve nesrin çeşitli konularını ele alan eserler de yazılmıştır. peygamberlerin başından geçen ibret verici olaylar. böylece tabakât adı altında eserler yazılmıştır. örnekler): Atasözleri. makale ve eleştiri türünde eserler de yazılmaya başlanmıştır. Daha sonra Harîrî (öl. Heyet âlimi ve müneccim Sâbit İbn Kurra (öl. Bunlardan başka çeviri yoluyla da “ulûm-ı dahîle” adı verilen kimya. 844)’dir. Tabakât: İslamiyetten sonra tefsir ve hadis ilimleri ortaya çıkınca. bir düşünceyi veya ibret verici bir hayat sahnesini anlatan eserler ve nevâdir ise birbiriyle ilgisi olmayan zarif ve nükteli küçük hikâyelerdir. deyimler ve halk arasında yaygın olan meşhur sözler bu tür eserlerde toplanmıştır. gece toplantılarında söylenen masallar. Daha sonra râviler. Bu tür eserleriyle tanınan yazarların bazıları şunlardır: Dâvûdu’z-Zehrî (öl. 869)’dır. kısas. Türk filozofu ve âlimi İbn-i Sinâ (öl. 2 . Miftâhu’l-Ulûm. tiyatro. Abbâsîler zamanında “kısas”dan çıkan makâmelerde esas olan söz güzelliğidir. Bu türün en önemli yazarı Câhiz Ebû Osman Amr b. İbnü’l-Esîr (öl. Makâme: Meclislerde okunan. Bu konuda bilinen diğer eserler. ahâdis. emsâl ve nevâdir kelimeleri kullanılmıştır. 819)’nin eserleridir. Türk filozofu ve musiki âlimi Farâbî (öl. Ebû Hilâl Hasan İbn Abdillahi’l-Askerî (öl. şairler ve tabibleri konu alan çeşitli mesleklerle ilgili çok sayıda tabakât kitapları yazılmıştır. 860). Önce çeviri yoluyla başlayan bu çalışmalar daha sonra aktarma. 1004). 1122) bu türün içeriğini genişleterek bu alanda büyük ün kazanmıştır. kısas. 1505)’nin Lübbü’l-Elbâb fî Tahrîri’l-Ensâb’ıdır. rivâyet. Kitâbu Zehreti’l-Ulûmi ve’l-Edeb. 1070). filozof el-Kindî (öl. 1007) dir. 1229). Esmâr. hurâfât. Yüzyıllar Türk Edebiyatı yazıların toplandığı eserlere muhâzarât denir. 911). ahbâr. el-Umdetü fi Sınâ’ati’ş-Şi’r. Bu dönemde Arap edebiyatında Batı’dan yapılan serbest tercümeler ve tarihî konuları işleyen telif eserler vasıtasıyla hikâye. muhaddisler. sözleri aktaranların biyografilerini araştırmak zorunluluğu doğmuş. hurâfât. En eski tabakât yazarı Kâtibü’l-Vâkidî (öl. kelâm ve hadis ilimleri ortaya çıkmıştır. Abbâsîler zamanındadır. Yabancı ilimlerin yayılması. 1332)’in el-Lübâb ve Süyûtî (öl. birisinden aktarılan sözler. heyet ve tıpla ilgili eserlerin Arapçaya çevrildiği görülür. Sekkâkî (öl. Bahr (öl. gerçekle ilgili olmayan uydurma masallar. İlim: İslamiyetten sonra kaynağı Kur’an olan tefsir. 1124) Emsâlü’l-Arab isimli eseridir. fıkıh. Câhiz’in başlattığı makâme türünü geliştiren İranlı Bedî’üzzamân-ı Hemedânî (öl. Emsâl (=misaller. XX.

Arap ve Fars Edebiyatları 43 Arap edebiyatının şairlere göre dönemleri: Arap edebiyatında. muhdes şairlerden sonraki asırlarda. Genel olarak şöyle bir çerçeve oluşturulabilir: Kuzeyde Kafkas dağları. Ahamenişler (Hahâmenşîyân.ö. kendi zamanlarında yaşayan şairler için mu’asır (=çağdaş) anlamına gelen “asriyyûn” tanımını yapmışlardır. Şah İsmail (sal. Ünite . yeni şairlerdir. İRAN’IN KISA TARİHİ Orta Asya’nın güney batısında yer alan İran’ın tarihteki sınırları belirgin bir şekilde ortaya konulamaz. doğuda Türkistan ve güneye doğru Hindistan/Pakistan.ö. dil ve edebiyat âlimleri tarafından şiirleri şâhid (=örnek) olarak kullanılan kudemâ (=eskiler) denilen sanatkârlardır. Muhdes şairlerin ilki Beşşâr b. Emevîler döneminin sonuna kadar geçen dönemde yaşayan ve bir önceki nesli takip eden şairlerdir. sal. Ahmed zamanında büyük bir Türk ordusu tarafından kısa bir süreyle ele geçirildi. Birkaç yıl sonra Maveraünnehir ve Doğu Türkistan’da Karahanlılar (992-1211). Tahran’ı başkent yapan Kaçarlar (1786-1925) XX. 1063) 1038’de Nişâbûr’da saltanatını ilan etmesiyle başladı. yüzyılın ilk çeyreğine kadar bölgede hakimiyetini sürdürdü. yıkılışı m. Asriyyûn: Müellifler. İran’ın bilinen tarihî dönemlerinde Medler (yıkılışı Ahamenişlerin kurucusu büyük Kiros/Kûrûş tarafından m. daha sonra Horasan’da Sâmânîler (819-1005) hüküm sürdü.2. İslamiyet öncesinde olduğu gibi sonrasında her iki topluluk birlikte güç oluşturdukları gibi birbirleriyle mücadele de etmişlerdir. İran coğrafyasında İslamiyetten sonraki ilk yerli hakimler Horasan’da Tâhirîlerdir (821-873). 1470-1506) önderliğinde tarih sahnesinde yerini aldı. 226). sal. Tuğrul Bey’in (öl. Daha çok devirlere dayanan. 1370-1405). Sâmânî Devletinde hassa askerleri kumandanlığında ve Horasan valiliğinde bulundu ve 962’de Gazne’de bağımsız bir devlet kurdu. . 1501-1524) Tebriz’de saltanatını ilan ederek Safevî Devleti’ni (1501-1736) kurdu. Partlar/Eşkâniyân (Arşak/Eşk’ın öncülüğünde. Fars ve Türk halkıyla Türk ordusuna dayanıyordu. 783) sayılmıştır. Yine aynı soydan ve aynı dinî hüviyeti taşıyan Selçuklular dönemi (Büyük Selçuklular 1038-1194). Özellikle Nuh b. 1118-1157) Selçuklu Devleti’nin büyük sultanları oldu.s. Maveraünnehir 904 yılında İsmail b. 1063-1072). Alparslan (sal. 330). kendi içinde de nesil nesil tabakalara bölünen bu ana guruplar şunlardır: 1.ö. Bunlardan Alp Tegin (öl. birbirini takip eden devirler ve nesiller göz önüne alınarak şairler çeşitli guruplara. Gazneli Sultan Mahmud (1038-1063). 2. İlk üç gruptaki şairler. Halifelere bağlı ve Sünnî olan Sâmânîler. Sâsânîler (yıkılışı 652) iktidarda bulunmuştur. 5. Tavâif-i mulûk/ Helenistik Dönem (m. Önce Maveraünnehir’de. Bürd (öl. Melikşah (1072-1092) ve Sultan Sencer (sal. batıda Anadolu. Müvelledûn veya muhdesûn: Şehirli. Cahiliyyûn: Cahiliye. Karahanlılardan Buğra Han Hârûn 992’de Buhara’yı işgal etti. Şahruh (sal. 558). dolayısıyla Arap şiiri de tarihî devrelere ayrılmıştır. yani İslamiyetten önceki dönem şairleri. 1405-1447) ve Hüseyn-i Baykara (Herat. Nasr’ın saltanatında (943-954) ve sonrasında Türk devlet adamlarıyla Türk komutanlar çok etkindi. 323-250). hükümdarlığı ve Hindistan’ı fethiyle adını tarihe yazdırdı. Hazar denizi ve Batı Türkistan. yıkılışı İskender tarafından m. 963). Sonrasında Timurlular (1370-1506) ünlü hükümdarları Timur (Semerkant. 4. Muhadramûn: Hayatlarının bir kısmını Cahiliye bir kısmını da İslamî dönemde geçirmiş olan şairler. Irak ve Basra körfezi ile güneyde Umman denizi. 1206-1227) Merv’i 1221’de istila etmesiyle Moğollar dönemi (1206-1368) başladı. 3. Horasan’da ise Gazneliler (963-1186) olmak üzere Sâmânîlerin bölgeleri Türk asıllı yeni hanedanların idaresine girdi. İslamiyyûn: İslamî dönemin ilk şairleri. Cengiz Han’ın (sal.

İlk tezkirelerde İslamiyetten önce Farsça şiir söyleyen ilk ve tek kişi olarak Behrâm-ı Gûr (öl. Bu nedenle şiirdeki konular da Arap şiirindeki konularla uyumludur. Bu üslup XII. mersiye. Ferruhî (öl. vezin. Bu örnek alma. bütün yönlerde olmuştur. Bölgede Arapça şiir söyleyen şairlerden sonra ortaya çıkan Farsça şiir söyleyenler arasındaki ilk büyük şair. Ayrıca bazı Arapça şiir söyleyen İranlı şairlerin ilk İslamî dönemlerdeki şiirlerinde Farsça kelime ve ibarelere yer verdikleri görülmektedir. 1192). teşbih.44 VIII-XIII. Mevlânâ (öl. Arap muhitinde yetişmiş ve Arapça şiirleri bulunan bir kişidir. Ancak İslam öncesinde Pehlevî Farsçasıyla birçok mensur dinî ve ahlakî metin sonraki asırlara intikal etti. şiire daha sonraları konu oldu ve zamanla şiirde çokça yer aldı. Zühd ve takva. yüzyılda söylendiği kaydedilen ilk Yeni Farsça şiirlerden elde bulunanların miktarı. istiare vb. 1040). 1121). övünmek. Cemâleddîn-i İsfahanî (öl. 1030). 1132)’dır. toplumda yer edinen dinî ilimler ve tasavvufî anlayışın da etkisiyle büyük bir değişime uğrayarak yeni özellikler kazandı. hiciv. 1088). 58 beyittir ve bu şiirler kaside şeklindedir. akıcı ve dış dünyayı gerçekçi olarak anlatan tarzını temsil etmektedir. IX. yüzyılın ikinci yarısından ve X. 1020). yüzyılın sonlarına kadar Maveraünnehir’den Endülüs’e kadar şiirdeki konular aynıydı. 1199). Başlıca konular övmek. Tarihî İran sahasında İslam’dan sonra Tâhirîler (821-873) ve Saffârîler (868-903) zamanında. 1124-1127 yıllarında). Farsça şiir söyleyen şairler. tavsîf. Zaten İslam dünyasında X. Semerkand ve Buhara şehirlerinde yaşamış olan Rûdekî (öl. yüzyılın ikinci yarısı ile XII. kafiyeli. yüzyılın ikin- . Nizâmî (öl. 1038). 1131) başlanılacak olursa. Ona nispet edilen şiir yedi heceli ve kafiyeli dört mısradır. Örnek olarak da Arapça kasideler alınmıştır. Bunların arasında şiir yoktu. ilk olarak Arapça şiirleri örnek almışlardı. Irak/Selçuklu Üslubu: Selçukluların tarih sahnesine çıkışıyla Azerbaycan ve Irak-ı Acem bölgelerine yayılan şiir. Mesela Ebû Nuvâs’ın (öl. Yüzyıllar Türk Edebiyatı FARS (İRAN) EDEBİYATI İslamiyetten sonra IX. daha önceki yüzyıllara ait örneklerinin varlığı üzerinde çeşitli görüşler mevcuttur. Şeh-nâme’nin yazarı Firdevsî (öl. Nâsır-ı Hüsrev (öl. öğüt ve hikmet. 1273) bu yolun Farsça şiirde en mümtaz şahsiyeti olmuştur. ilk örnek alış şeklinin. 941). söz (=lafız). tabiî. diğer bir ifadeyle IX. Fars Edebiyatında Görülen Üsluplar Ortak özelliklere ve anlatım tarzlarına sahip belirli bir çağdaki şairleri ve eserleri sınıflandırmak amacıyla ele alındığında Farsça şiirde İslam’dan sonra başlıca birkaç üslup öne çıkmaktadır. Bu durum klasik şairlerin ifadelerinden ve bizzat manzum çevirilerden açık olarak anlaşılmaktadır. anlam. Sâsânî şahlarından olan Behrâm-ı Gûr. Unsurî (öl. kadın ve aşk idi. Emîr Mu’izzî (öl. Arapça şiirlerin kelime kelime tercüme şeklinde olduğunu açıkça göstermektedir. 438) gösterilir. yüzyıllar arasında eser veren Horasan ve Maveraünnehir (Batı Türkistan) şairlerinin hamasî bir ruhla sade. şarap. Maveraünnehir’de. Türkistan/Horasan Üslubu: Bu üslup. Minûçihrî (öl. Mes’ûd-i Sa’d-i Selmân (öl. eksik kafiyeli veya kafiyesiz birkaç şiire kaynaklarda yer verilir. 1214) ve Attâr (öl. ilk büyük mutasavvıf şair Senâî-i Gaznevî (öl. Farsça şiirdeki ilk büyük mutasavvıf şair Senâî’den (öl. Arapça kelime ve terkipleri daha az kullanan ve daha çok methiye konulu kaside nazım şeklini tercih eden bu dönem şairlerinden bazıları şunlardır: İlk büyük şair Rûdekî (öl. Eldeki bazı şiirler. Sâsânîlerin (224-652) sonlarında veya ilk İslamî dönemde mahallî Farsça lehçelerde söylendiği kabul edilen hece vezinli. 1221) ile bu tercihin sürdüğü ve genelleştiği görülecektir. 813?) şiirlerinde bu durumun örnekleri bulunmaktadır. 941)’dir. 1131) ve rüba’îleriyle ünlü Ömer Hayyâm (öl. yüzyıldan günümüze kadar gelen yeni Farsça ile yazılmış az sayıdaki beyitlerle gelişimine şahit olduğumuz Fars şiirinin. Hâkânî (öl.

Hindistan’da Babür Devleti’nin kurulma yıllarından sonra giderek ilgi gören bu şiir akımı için bazı İranlı araştırmacılar İsfahan üslubu adını da kullanmaktadır. Timurlu devletinin varislerinden Bâbür (sal. 1273) bulunmaktadır. İsfahan ve Horasan bölgelerinde ilgi gördü. Fahreddîn-i Irakî (öl. 1390) kalıcı ve etkileyici isimler olarak öne çıktı. ayrıca farklı üslup veya dönem adlarıyla isimlendirme ihtiyacı da duyulmuştur. Arapça kelime ve terimlerin çoğaldığı. XIII. Dinî. seci ve Arapça kelimeler gittikçe arttı. 1651). 1199). Hâfız vb. 1201) gibi şairlerin sanatlı ve mübalağalı kasideleri yanında zarîf. sonraki dönemlere göre daha az Arapça kelimeye yer verildi. Tâlib-i Âmulî (öl. yüzyılın ortalarına kadar etkin olmuştur. 1868). Urfî-i Şirazî (öl. XIX. Yagma-i Cendekî (öl. 1292) ve Hâfız (öl. yüzyıldan XVIII. diğer yandan gerileyen medrese eğitimi sebebiyle de ilmî tabir ve bilgiler şiirden uzaklaştı. 1626?). Geriye Dönüş Üslubu: Mazmun arayışında yeniliğini kaybedip doğallıktan uzaklaşan. Yukarıda sıralanan üsluplar arasındaki geçiş zamanlarını. 3 . 1192) ve oğlu Kemâleddîn-i İsfahanî (öl. Ünite . bilimsel kavramların ve izahların yer bulduğu bu dönemin şiirinde Enverî (öl. Selçuklu ve Hârezmşâhlar Dönemi) şiirde sanat. Irak Üslubu’na geçirilirken. Sâib (öl. şairlere yeni imkânlar hazırladı. Meşrutiyet dönemi şiir anlayışından sonra Farsçada “Yeni Şiir Üslubu” adıyla yapıda ve muhtevada yeniliklere gidilirken. yüzyılın ortalarına kadar (Sâmânîler Dönemi) nesir sade. yüzyılın sonlarına uzanan bir zaman diliminde hâkim oldu. anlaşılmaz teşbih ve istiarelerle dolan ve muammaya dönüşen Hint üslubuna muhalefet olarak doğdu. Hint Üslubu: İran bölgesinde Safevîlerin. Irak-ı Acem’de Cemâleddîn-i İsfahanî (öl. şiire aktarıldı. Câmî (öl. 1526-1530).2. 1860) ve Şeybânî’dir (öl. âşıkâne ve lirik gazeller de yazıldı. Furûgî-i Bistâmî (öl. Başlangıçta. 1214) ve Hâkânî (öl. Surûş-i İsfahanî (öl.Sanatlı Nesir Dönemi) sanatlı ve tekellüflü (=anlaşılması zor) bir hüviyete büründü. yüzyıl sonlarından XI. XVI. Hatta XX. Neşât-ı İsfahanî (öl. yani IX. XIX. Sa’dî. 1828). 1720). Azerbaycan’da Nizâmî (öl. Örnek olarak Sâmânîler zamanındaki üsluba Sebk-i Türkistanî. nesirde de bir miktar etkili olmuş ve daha sonra yazıda sadelik ve konuşma dili tercih edilmiştir. yeni mazmunlar ve bilinmeyen kelimelerle buluştu. Kâânî-i Şirazî (1835-1836). diğer yanda Mevlânâ. klasik dönem şairler okunmaya ve örnek alınmaya devam edildi. yüzyıl için Ara Dönem Üslubu veya aynı dönemde İran’ın batısı için Azerbaycan üslubu. 1845). 1221). yüzyıl) adlarının kullanıldığı görülür. sanatsız ve kolay anlaşılır. Önde gelen şairleri Kelîm (öl. Mesnevi nazım şekli de özel bir konuma geldi. garip teşbihler. Şiir giderek ince hayaller. Irak Üslubu’ndan Hint Üslubu’na geçiş dönemi için ise Mekteb-i Vukû’ (XVI. 1857). tecrübe ve bilgiler. yüzyılın başlarında şiirde klasik kalıpların dışına bile çıkılmaya başlandı. tasavvufî ve ahlakî düşüncelerini şiirlerine başarıyla aktaranlar arasında ise Attâr (öl. Farsça nesirde de birbiriyle farklılaşan dönemler oluşmuştur. Visâl-i Şirazî (öl. yüzyılın ikinci yarısında (II. 1492) ise bu geleneğin son büyük temsilcisi kabul edilmektedir. Daha sonra XI. Fars şiirinde görülen üsluplar hakkında bilgi veriniz. yüzyıla kadar hakim olan nesir (Irak üslubu . roman ve tiyatro gibi edebî türlere de ilgi duyuldu. 1168) ve Zahîr-i Fâryâbî (öl. Şiir bir yandan saraydan uzaklaşıp meslek sahipleri ve halk arasında yer bulurken. 1289) ve en önemlisi Mevlânâ (öl. Gazneliler dönemi ile Selçukluların ilk yılları için Sebk-i Horasanî. Bu üslubun önde gelen şairleri Sabâ (öl. 1590-1591) ve Bîdil’dir (öl. yüzyıl ortalarına kadar (Gazneli ve Selçuklu Dönemi) dilde cümleler uzadı ve Arapça kelimeler çoğaldı. yani XII. yüzyılın başlarına kadar uzanan bu üslup Şiraz. 1676?). Günlük deyişler. XII. 1237) bu üslubun öncüleri olurken.Arap ve Fars Edebiyatları 45 ci yarısından XV. Sa’dî (öl. Batı medeniyeti ve edebiyatıyla başlayan temaslar sonucunda İran’da edebî muhitler hikâye. yüzyılda gelişerek XX. yüzyılda Geriye Dönüş Üslubu. yüzyıl başlarından XVIII. 1823). 1888). yüzyılın ortalarından XII.

yazarın belirttiğine göre 60 bin beyittir. Bu durum. Behmen-nâme vd. özellikle konu. Firdevsî . Çocukluk dönemi ve öğrenim hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. başından sonuna kadar aynı biçimde devam eder. önce parçalar halinde yazmış daha sonra bunlar arasındaki bağlantıları sağlayacak ilaveleri yaparak 1003-1004 yılında eserin ilk şeklini tamamlamıştır. Nizâmî’nin eserinde yer alan ancak uygun görmedikleri bazı bölümleri ya kısaltmışlar ya da tamamen çıkarmışlardır. şeh-nâme türünün bir kişi etrafında gelişen farklı bir türü olarak ortaya çıkmıştır. bazılarında ise 1025 olarak verilmektedir. Feramurz-nâme. Ancak hem Gülşehrî hem de Hamdullah Hamdî. Ünlü mesnevisi Şeh-nâme’yi Sultan Mahmud’a sunmak için önce Gazne’ye daha sonra Bâvend hanedanından İspehbed Şehriyâr’a sunmak için Tâberistân’a gittiği ve buradan tekrar Tûs’a döndüğü bilinmektedir. menkıbe ve kahramanlık hikâyeleri çerçevesinde manzum olarak. Eski İran tarihi hakkında Pehlevî dilinde yazılmış eserlere karşı büyük ilgi duyan ve Zerdüşt rahiplerden veya babasından Pehlevîce öğrenen Firdevsî. Cihângir-nâme. sülalerin de hükümdarlara ayrılarak anlatılmasından oluşan eserin kurgusu basittir. İran tarihinin. Kırk yaşına kadar rahat bir hayat süren Firdevsî’nin hayatının sonraki dönemleri sıkıntı ve yoksulluk içinde geçmiştir. Bu şairler kendi eserlerinde. eserdeki destanları. kullanılan kelimeler. Şeh-nâme. eserleri Türkler tarafından çok okunan Fars şair ve yazarları şunlardır: TÜRK EDEBİYATINDA ETKİSİ OLAN FARS ŞAİR VE YAZARLARI Tûs şehrine bağlı Tâberân’ın Bâj köyünde doğan Firdevsî’nin adı kaynaklarda Ahmed. redif gibi unsurlarda Fars şairlerin etkisi olsa da. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Türk şairlerin eserlerinde. kafiye. topluma faydalı olmayı düşündüklerini göstermektedir. ancak yazmalardaki beyit sayıları 48-52 bin arasında değişmektedir. masal. şiir yazacak kadar da Arapça bilmekteydi. Padişahların anlatılmasına. Türk şair ve yazarları tarafından eserlerinin Türkçe tercümesi ve şerhi yapılan. hükümdarlar ve aileleri. Ölüm tarihi bazı kaynaklarda 1020 şeklinde gösterilmekte. Hamdullah Hamdî de Yûsuf u Züleyhâ’yı Câmî’nin aynı isimli eserlerinden yararlanarak yazmışlardır. Örneğin. bu şairler özgünlüklerini ve sanat kudretlerini eserlerine yansıtmışlardır. ancak eserinin değerine layık bir ödül alamadığı için Sultan Mahmud için bir hicviye yazdığı rivayet edilir. Savaş tasvirleri genelde birbirine benzeyen eserde anlatım şekli. önemli şahısların ölümünden sonra dünyanın faniliği ve kötülüğüne dair düşünceler tekrarlanır. mesnevi şeklinde anlatıldığı bir eserdir. Eseri ikinci kez gözden geçirdikten sonra 1014 yılında Gazne’ye giderek Sultan Mahmud’a sunduğu. Firdevsî. Aruzun fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlun fe‘ûl vezniyle yazılan Şeh-nâme. bu eserlerini yazarken örnek aldıkları eserlerin yanında farklı kaynaklardan da yararlanarak içerikte ekleme ve çıkarmalar şeklinde değişiklikler yapmak suretiyle taklit olmayan orijinal eserler yazmışlardır. vezin. gibi eserlerin yazılmasına sebep olmuş. aynı veya yakın türde Sam-nâme. İran tarihinin kronolojik sıraya göre sülalere. şairlerin eserlerini yazarken dönemlerinin Türk kültürü ve ahlâkî değerleri ile geleneklerini dikkate alarak yazdıkları veya tercüme ettikleri eserlerde. Mantıku’t-Tayr’ını Attâr’ın. Gürşasbnâme. Şeh-nâme: Başlangıçta diğer şairler gibi gazel ve kasideler yazan Firdevsî’nin Şehnâme’yi 980 veya 990 yılında yazmaya başladığı tahmin edilmektedir. Şeh-nâme’nin büyük ilgi ve rağbet görmesi. Gülşehrî. İskender-nâmeler ise. mitoloji. gelenekler. Künyesi Ebü’l-Kâsım. Aynı şeyleri Fahrî’nin ve Şeyhî’nin Nizâmî’nin eserinden hareketle yazdıkları Hüsrev ü Şîrîn mesnevileri için de rahatlıkla söylemek mümkündür. lakabı Fahreddîn olup Firdevsî ise mahlasıdır. gece gündüz değişikliklerine ait küçük tasvirlerle başlanan eserde. Hasan ve Mansûr şeklinde geçmektedir.46 VIII-XIII.

Gence’de iyi bir eğitim gördüğü. Senâî’nin (öl. aruzun mef ‘ûlü mefâ‘ilün fe‘ûlün vezniyle yazılmıştır. Hamse sahibi olmak. Şeh-nâme-Rustam destanının kıssası adıyla Doğu Türkçesiyle yapılmış. XV. Nizâmî’nin ölüm tarihiyle ilgili olarak kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Genceli Nizâmî Hamse: İran ve Türk edebiyatında beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eserlere verilen addır. Kansu Gavrî’nin isteğiyle Şeh-nâme’yi manzum olarak Türkçeye tercüme etmiştir. 1225) adına yazmıştır. Fuzûlî. ancak bunlardan sadece Fuzûlî aynı adlı eseriyle ona yakın bir başarı elde edebilmiştir. yazarı ve tarihi bilinmeyen bir tercümesi daha vardır. Beyit sayısı nüshalara göre 57007700 arasında değişen eserde Sâsânî hükümdarı Hüsrev-i Pervîz ile Ermeni prensesi Şîrîn’in aşk hikayesi anlatılır. Fars edebiyatında ilk hamse sahibi şair olan Nizâmî’de Firdevsî ve Senâî’nin etkisi görülür. mûsikîye meraklı olduğu. Hüsrev-i Pervîz’le ilgili anlatılanlar. Hâfız-ı Şirazî. Sadrî. Eserlerinin yazılış tarihlerinden hareketle onun altmış yaşlarında iken 1201-1214 yılları arasında vefat ettiğini söylemek mümkündür. Hüsrev ü Şîrîn: Nizâmî’nin Hamse’sinin ikinci mesnevisi olan ve mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün vezniyle yazılan eser. Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn’una çok sayıda nazire yazılmış. Ahmed Rıdvan.000 beyitten oluşan Hamse’sidir. kurgu. döneminin hükümdarlarına yazdığı şiirler karşılığında aldığı parayla mütevazi bir hayat sürmüştür. Farsça.) ve Cevrî’nin (XVII. Ermenice ve Gürcüce öğrendiği anlaşılmaktadır. Eğitim döneminden sonra resmî bir görev almayan Nizâmî. Anadolu Selçuklularından Kılıç Arslan’a bağlı olan ve Erzincan ile çevresinde hüküm süren Fahrüddîn Behrâmşâh (öl. Leylâ vü Mecnûn: Şirvanşah Celâlüddevle Ahsitân’ın (sal. Türk edebiyatında XIV. Hüsrev ü Şîrîn mesnevilerini yazarken Şeh-nâme’den de faydalanmışlardır. Bazı kaynaklarda Türk bir babanın oğlu olarak Kum veya Tefreş’te doğduğu belirtilse de babasının Gence’ye gelip yerleştiği ve Nizâmî’nin orada doğduğu kabul edilmektedir. Kaynaklarda Bursalı Celîlî (XVI. 1174 tarihinde. yy. Fars ve Türk edebiyatlarında kendinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiş ve onlara örnek olmuştur.2. yaklaşık 2400 beyit tutarındaki bu mesnevisini. 1544). yüzyılda Kutb. Kutb. Ali Şir Nevâî ve Harîmî (Şehzâde Korkud) Ferhâd ü Şîrin. Arapça. Nizâmî. yüzyılda Şeyhî. 2. Nizâmî. astronomi. yüzyılda ise Celîlî Hüsrev ü Şîrîn ve Lâmi’î Ferhâd-nâme adlarıyla aynı konuda eserler yazmışlardır. Mezarı eski Gence’de olup burada son zamanlarda Azerbaycan mimarisine göre bir anıtmezar yaptırılmıştır. Sa’dî-i Şirazî. Mu’îdî. 1150) Hadîkatü’l-Hakîka adlı tasavvufî mesnevisinden esinlenerek müfte‘ilün müfte‘ilün fâ‘ilün vezniyle yazdığı bu eser karşılığında Behrâmşâh’tan önemli miktarda câize almıştır. Firdevsî’nin Şeh-nâme ile ortaya koyduğu destansı şiir türünü zirveye taşımanın yanında manzum aşk hikayelerinin en büyük şairi unvanını da kazanmıştır. Pehlevîce. 1180-81’de tamamlanmıştır. yaklaşık 35.Arap ve Fars Edebiyatları 47 Seyyid Şerîfî (öl. Âhî (Benli Hasan) Hikâyet-i Şîrîn ü Pervîz ve Rivâyet-i Gülgûn-ı Şebdîz. Nizâmî Mevlânâ. Fahrî. Nizâmî’nin konusunu Arap kültür ve edebiyatından aldığı. Hamse’de yer alan mesneviler şunlardır: 1. İbrânîce. Ünite . dil ve edebiyatın yanında matematik. felsefe. Hamse yazımını İran’da ilk kez başlatan Nizâmî’dir. Dervîş Hasan’ın (Mehdî) tercümesi ise mensur olup 1621’de II. yy. 3. Süryânice. Şeyhî. Hayâtî Hüsrev ü Şîrîn. Yaklaşık 5000 beyitten oluşan eser. Molla Câmî ve Emir Hüsrev-i Dihlevî gibi şairlere etki etmiştir. Eserleri: Nizâmî’in bilinen eserleri Divan’ı ile Penc Genc adlı. 1160-1170) isteği üzerine dört ayda yazılarak 1188’de tamamlandı. Fahrî ve Şeyhî. Osman’a sunulmuştur. bir şair için varılacak yüksek makamlardan biridir. coğrafya ve tıp okuduğu. Şeh-nâme’deki bölümle benzerlik gösterir.) de Şehnâme tercümelerinin bulunduğu belirtilmektedir. ancak kahramanlarını İranlı kimliğine büründürdüğü bu eseri. Tezkirelerde hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Nizâmî’nin doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. üslup ve ifade yönünden diğerlerinden daha başarılıdır. . Mahzenü’l-Esrâr: Nizâmî. XVI.

Azerbaycan atabeklerinden Nusratüddin Ebû Bekr Muhammed’e (1191-210). Kaynaklara ve kendi eserlerinde verdiği bilgilere göre. onların eserlerini okuyarak tasavvuf merhalelerini aşmak için gayret gösterdiği anlaşılmaktadır. Ahmed el-Gazâlî’nin (öl. Hindistan ve Türkistan’a seyahatlerde bulunduktan sonra Nîşâbûr’a dönerek inzivaya çekilmiştir. İskender-nâme: 1201’de yazılan “Şeref-nâme” ile 1211’ den sonra yazılan “İkbâlnâme” başlıklı iki bölümden oluşan eserin vezni. Medine. Çocukluk ve gençlik dönemleri hakkında kaynaklarda bulunan bilgiler farklı ve çok yetersizdir. eserlerinde daha çok hikâye anlatımına yer veren şair olarak bilinir. çerçeve hikâyeler içinde açık ve anlaşılır bir plâna göre iç içe geçmiş daha küçük hikâyelerde anlatarak konuyu sıradan biri için bile daha açık bir hâle getirmiş ve böylece manaları ana hikaye ile birleştirmede büyük bir ustalık göstermiştir. Ahmedî bu eseri Firdevsî’nin ve Nizâmî’nin eserlerinden yararlanarak yazmıştır. Mahmud-ı Şebüsterî. rüba’î ve kıtalardan oluşan 20. 1211-1218)’a sunulmuştur. Attâr’ın hikâyelerinin büyük bir kısmı. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 4. tasavvufî gazelleridir. Attâr’a has bir özellik olan bu anlatım tarzını. Heft Günbed veya Behrâm-nâme adlarıyla da anılmaktadır. Eserleri: Manzum ve mensur önemli eserleri bulunan Attâr. Hâfız ve Molla Câmî gibi kendisinden sonra gelen pek çok mutasavvıf-şair ve edibi etkilemiş. Eser. 1111) vaazlarında anlattığı hikâyelerin çoğuna rastlandığı . Ancak eserlerinden. bir yandan eczacılık ve tıpla uğraşırken bir yandan da ilmî ve tasavvufî bilgiler edindiği ve çeşitli şeyhlere hizmet ettiği anlaşılmaktadır. tasavvufla ilgilidir. 1196 yılında Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın kölesi Aksungur’un neslinden Meraga hakimi Alâüddîn Körpearslan’ın adına. Irak. Mevlânâ da bazı yönlerden geliştirerek başarıyla uygulamıştır. Hıred-nâme ve İskender-i Bahrî de denilen İkbâl-nâme bölümü ise Musul atabeklerinden İzzeddin II. Onun şairliğinin ve ustalığının ortaya çıktığı şiirleri. Nizâmî’nin kaynaklarda ve Leylâ vü Mecnûn mesnevisinin bir beytinde. Arslan (sal. Ferîdüddîn-i Attâr Asıl adı Ebû Hâmid Ferîdüddîn Muhammed b. 5. Mecmu’alarda ve tezkirelerde yer alan şiirleri Vahîd-i Destgirdî tarafından yayınlanmıştır. aruzun fâ‘ilâtün mefâ‘ilün fâ‘ilün kalıbıyla yazılmıştır. tasavvufî meseleleri. Eserlerinden devrindeki birçok mutasavvıf ve şeyhle tanıştığı. kasîde. 5197 beyitten oluşan eser. Mesnevilerinde şiire ve edebî sanatlara hakim olduğu anlaşılan Attâr. henüz Türkiye Türkçesine tercüme edilmemiştir. sûfî vâizlerin anlattıkları dokunaklı hikâyelerin manzum şeklinden ibârettir.000 beyitlik Divan’ının olduğu belirtilmişse de günümüzde tam bir nüshası bulunmamaktadır.000 beyitten meydana gelmektedir Türk edebiyatında bu türün ilk ve en tanınmış olanı Ahmedî’nin 1390’da Germiyan Beyi Süleyman Şah adına yazdığı İskender-nâme’sidir.48 Meraga: Bugün İran sınırları içinde bulunan Güney Azerbaycan şehri VIII-XIII. Eczacılık ve tıpla uğraştığı için “Attâr” lakabıyla meşhur olmuştur. onlar için bir örnek olmuştur. Mukbilnâme veya İskender-i Berrî adlarıyla da anılan Şeref-nâme bölümü. evlilik hayatını konu alır. Hayyâm derecesine ulaşamamış olsa da yer yer aşk konulu orijinal rüba’îler de yazmıştır. Attâr’ın eserlerinde klasik nazım şekillerinin pek çoğu görülmekle birlikte öne çıkanlar ve başarı sağladıkları gazel ile mesnevidir. Sâsânî hükümdarı Behrâm-ı Gûr’un av eğlenceleri. Mevlânâ. Mesnevilerinin hepsi. terkîb-i bend. Yaklaşık 10. fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl’dür. Mısır. öğüt ve tasavvufun önemli meseleleri hakkında yazdığı kasideleri vardır. Onun eserlerinde. Uzun yıllar süren bu inziva hayatı sonunda oldukça ileri bir yaşta iken Nîşâbûr’da Moğollar tarafından şehit edilmiştir (1221). tercî’-i bend. Na’t. Sa’dî. küçük yaşlarda tasavvufa yönelen Attâr. Heft Peyker (Behrâm-nâme): Eser. Mesud b. Mekke. Ebî Bekr İbrahîm-i Nîşâbûrî olan Attâr’ın Selçukluların son zamanları olan 1142-1145 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. gazel. Şam.

İlâhî-nâme: 6500 beyitten oluşan bir mesnevidir. Ali Şir Nevâî. Divan ve Tezkiretü’l-Evliyâ’dır. “vahdet-i vücûd” inancı temsilî olarak anlatılır. Sonunda bülbülün haklı olduğuna kanaat getirerek rahat bırakılmasını ister. duygu. özellikle mistik çevrelerde çokça rağbet gören eserlerden biri olup edebiyatımızda Esrâr-nâme adıyla manzum ve mensur bir dizi eserin yazılmasına kaynaklık etmiştir. peygamberlere danışması. Ömer Fuadî’nin Bülbüliyye’sini yine aynı adla mensur olarak yazmıştır. Bunun üzerine Süleyman peygamber de bülbülü huzuruna çağırtıp dinler. sîmurg (=otuz kuş. Deh-mürg. Nâbî’nin 1705’te Halep’te yazdığı Hayr-âbâd’ı. 6. Ferîdüddîn-i Attâr’ın Hüsrev-nâme’sinin Türkçeye kısaltılarak yapılmış bir tercümesidir. 1. Münîrî (XVI. tahmîd ve methiyelerden sonra 22 makale (=bölüm) ve bir hâtimeden (=sonuç) meydana gelmiştir. yy. yirmi altı bölümde anlatılan küçük hikâyelerden meydana gelmiştir. Türkçeye ilk kez Şemseddîn Sivasî (öl. ahirette ve bu âlemde dolaşması. Musîbet-nâme: Cevâb-nâme adıyla da bilinen eser. kılavuz) olarak yer aldığı eserde. Bülbüliyye adlarıyla manzum olarak Türkçeye çevirmişlerdir. Manisalı Birrî (öl.Arap ve Fars Edebiyatları 49 gibi. Eserin bilinen ilk Türkçe manzum tercümesi. 5. 1533). Muhtar-nâme. Bülbül-nâme’yi. Rum kayserinin bir câriyeden doğan oğlu Hüsrev ile Hûzistân şahının kızı Gül’ün arasında geçen maceralar anlatılır. 3. Hüsrev-nâme: Attâr’ın konusu tasavvuf olmayan tek mesnevisi olan ve Gül ü Hüsrev veya Gül ü Hürmüz adlarıyla da bilinen bu eser. 1191) ve başkalarının da bu tür hikâyelerinden faydalanmıştır. Mantıku’t-Tayr. İbn Sînâ (öl. akıl ve ruha Allah’ı sorması ve sonunda Allah’ı kendinde bulmasıdır. Bülbül-nâme: Küçük bir mesnevi olan bu eserde. 7. 2. 5740 beyitten oluşan ve Attâr’ın tasavvufî görüşlerini düzenli bir şekilde yansıttığı mesnevisidir.2. 1597) tarafından III. Sîmurg-nâme ve Şemseddin Sivâsî (öl. Mantıku’t-Tayr. Attâr’ın en çok bilinen eseri olan bu mesnevi. Attâr’ın bu mesnevisi. sâlikin melekler arasında. İlâhî-nâme. Onun faydalandığı bu hikâyelerden bazılarının kaynağının eski Yunan’a kadar gittiği bilinmektedir. Hüdhüdün mürşit (=rehber. Gülşen-i Ebrâr ve Ömer Fuadî. 1049). Ebû Saîd Ebü’l-Hayr (öl. gül için sürekli şarkılar söylemek suretiyle kendilerini rahatsız eden bülbülü Süleyman peygambere şikayet ederler. Gazâlî’ye (öl. hayal. Muhtâr-nâme: Bu eser. Mantıku’t-Tayr: Makâmât-ı Tuyûr. Eserde. 4. 1563). 1597). Musîbetnâme. 1636). 1037). Murad (sal. Abdülbaki Gölpınarlı tarafından mensur olarak Türkçeye çevrilmiştir (1947). 1111) atfedilen Risâletü’t-Tayr’dan alınan bir çerçeve hikâye ile araya sokulan çok sayıda küçük hikâyelerden meydana gelmiştir. (öl. Gülşehrî. 1715) de. Esrâr-nâme: Attâr’ın ilk tasavvufî mesnevisi olan eser. Tebrîzli Ahmedî tarafından 1479’da yapılmıştır. . Mesnevide sâlikleri temsil eden kuşlar vasıtasıyla. Gülşen-âbâd ismiyle benzer eserler yazmışlardır. Kırk bölüme ayrılan eserin çerçeve hikâyesi. Attâr’ın günümüze kadar gelen ve onun olduğundan şüphe duyulmayan eserleri İlâhî-nâme.). Makâlâtü’t-Tuyûr veya Tuyûr-nâme adlarıyla da anılan eser 1187’de yazılmıştır. Bülbül-nâme. Attâr’ın İlâhî-nâme’sindeki “Hikâyet-i Fahrüddîn-i Gürgânî ve Gulâm-ı Sultân” adlı hikâyenin genişletilmesinden meydana gelen bir eserdir. Lisânü’t-Tayr. Pend-nâme. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün vezninde yazılan eserin yazma nüshalarındaki beyit sayıları 2880-3380 arasında değişmektedir. Attâr’ın rüba’îlerinden seçip konularına göre elli bölüm halinde düzenleyerek oluşturduğu en eski bir rüba’î mecmu’asıdır. Na’t. Kuşlar. bülbül ile diğer kuşlar arasında geçen anlaşmazlık hikâye edilmiştir. 1574-4595) için kısaltılarak İbret-nümâ adıyla manzum olarak çevrilmiştir. Sühreverdî (öl. Tutmacı’nın 1406’da yazdığı Gül ü Hüsrev’i. Esrâr-nâme. mesnevi tarzında “dünyevî (=maddî) bir aşk romanı”dır. İbrahim Gülşenî (öl. Hüsrev-nâme. Ravzatü’t-Tevhîd. Şemsî. Ârifî (öl. İlâhî-nâme. Ünite . anka) ise temsilî olarak Allah’ın zuhûr ve taayyününü (=Allah’ın varlıkta tecellîsini) ifade eder.

Azerbaycan ve Belh’e gittiği anlaşılmaktadır. Mudhikât. Ebubekr-i Bîsütûn tarafından 1326-1333 yıllarında “Külliyyât” adıyla toplanmıştır. 10. Onun şiir ve nesrinin en dikkat çeken özelliği. 1258’de yazılan bu eser. Sa’dî’nin Türk edebiyatında etkisi olan eserleri Gülistân ve Bostân’ıdır. beşerî fazîletler ile en basit hayat tarzlarının âhenkli ve akıcı şeklinde anlatıldığı didaktik bir eserdir. 9. Mukatta’ât. Rübâ’iyyât. 1234) ile tanışmış. Tezkiretü’l-Evliyâ: Attâr’ın tek mensur eseri olup. mukaddime) ve sekiz bâbdan (=bölüm) oluşmaktadır. ilk eğitimini burada tamamladıktan sonra Moğol istilası üzerine Bağdat’a giderek Nizamiye Medresesi’nde okumuştur. Gülistân: Sa’dî’nin bilgi ve tecrübesini belâgat ve fesahatle yoğurup yazıya geçirdiği. Merakeş. Anadolu. Latince ve Hintçeye de çevrilmiştir. Risâle-i Melik Şemseddin). Hicaz. daha sonra Suriye. çağdaşı şairlerden Emir Hüsrev-i Dihlevî ve Hasan-ı Dihlevî gazellerinde onun etkisinde kalmışlardır. Havâtîm. eskiden çok ilgi görmüş ve okullarda okutulmuştur. Almanca. aralarında İlhanlı devlet adamı Atâ Melih el-Cüveynî (öl. bâbda hükümdarların hâl Sa’dî-i Şirazî . Dönemin hükümdarlarından Ebubekir b. 1284) de bulunduğu bazı devlet adamları ile tanışmış ve bunları öven şiirler yazmıştır. akıcı ve sehl-i mümtenî olmasıdır. Gülistân’ı ise kendisine büyük saygı gösteren Zengî’nin oğlu II. on altı kitap ile altı veya yedi risâleden meydana gelmektedir. Sa’dî. Mecâlis-i Pencgâne. Türk ve Urdu edebiyatlarıyla Batı dünyasında da önemli izler bırakmıştır. 1. “Bîsütûn” adıyla da tanınan Külliyyât. Mensur Eserleri: Gülistân. Takrîr-i Dîbâce. Su’âl-i Sâhib-dîvân. 1256’da Şiraz’a dönmüştür. Risâle-i Akl u Işk. Hezliyyât. yaşadığı dönemde büyük bir şöhret kazanmış. eserlerinde Farsçada kullanılan Türkçe kelimelere de yer vermiştir. Mülemma’ât. 1486) ve Ali Rıza Karahisarî’nin yaptığı tercümeleri bulunmaktadır. Tercî’ât. Risâle-i Engiyânu. Lisânü’l-Gayb ve Cümcüme-nâme gibi eserler de bulunmaktadır. manzum ve mensur karışık bir nasihatnâmedir. Hubsiyyât. Nüzhetü’l-Âdâb. Ahmed b. Gazeliyyât-ı Kadîm. Eserlerine ve ondan bahseden kaynaklara göre. Tezkiretü’l-Evliyâ’nın Uygur yazısı ile Doğu Türkçesine yapılmış tercümesinin yanında Aydınoğlu Mehmed Bey (1307-1333) ve II. 1281) ile kardeşi Şemseddin el-Cüveynî’nin (öl. Cevherü’z-Zât. döneminde yaygın nazım şekli olan gazelin müstakil bir nazım şekli haline gelmesini sağlamıştır. Kaynaklarda ve çeşitli araştırmalarda yukarıda belirtilenlerden başka Attâr’ın yazdığı zikredilen ancak durumları şüpheli olan Haydar-nâme. Bu uzun süren seyahatleri sırasında ünlü mutasavvıflardan Şehabeddin Sühreverdî (öl. Mısır. Bedâyi’. Bütün şiirlerinde bilinen ve yaygın olarak kullanılan kelimeleri tercih eden Sa’dî. Eserleri: Sa’dî’nin manzum ve mensur eserleri. Uştur-nâme. Şiraz’da doğan Sa’dî.50 VIII-XIII. Fransızca. Tayyibât. Sa’d b. Sâhibiyye. Risâle-i Selâse (Mülâkat-ı Şeyh Sa’dî bâ Abaka Han. Sa’dî sadece Fars edebiyatını etkilemekle kalmamış. 1421-1451) yapılan tercümeleri ile Sinan Paşa (öl. Bostân adlı meşhur eserini 1257’de bu hükümdar adına yazmıştır. bir dîbâce (=önsöz. velîlerin hayatından bahseden bir “terceme-i hâl” kitabıdır. Zengî (1231-1260) ile tanışarak dostluğunu kazanan Sa’dî. Manzum Eserleri: Bostân (=Sa’dî-nâme). Müfredât. Pend-nâme: 900 beyitten meydana gelen bu mesnevi. Sa’dî. ahlâk kurallarının. Manzum ve mensur eserlerinde atasözlerinden yararlanan Sa’dî’nin toplumun düşünce ve isteklerine tercüman olan özlü sözleri. Bağdat’ta eğitimini tamamlayarak Şiraz’a dönen Sa’dî. Kasâ’id-i Arabî. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 8. Murad adına (sal. Anlaşılması kolay bir ahlâk kitabı olan Pend-nâme. Kasâ’id-i Fârisî. halk arasında atasözü gibi yayılmıştır. Sa’d adına 1258’de yazmıştır. Türkçeden başka. Nasîhatü’l-mülûk. Divan: Attâr’ın mesnevilerindeki tasavvufî düşüncelerini özellikle gazellerde lirik bir tarzda ele aldığı eseridir.

hikmetli bir söyleyiş içinde fakat süsten uzak. 6. mertlik. ilmî. 3. Selmân-ı Sâvecî ve Hayyâm’ın etkileri görülen Hâfız. dönemin musikisi ve çeşitli sanatları hakkında bilgi edindiği anlaşılmaktadır. Hâfız Divanı. bâbda aşk ve gençlik. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî. 8. Ayrıca. bâbda terbiyenin önemi ve etkisi. Öğrenimi sırasında Kur’an-ı Kerim’i ezberlediği için “Hâfız” lakabını almıştır. Zeynelâbidîn’in ölümüyle hayatında sıkıntılar başlayan Hâfız. açık ve veciz olmasının yanında şiirlerinin akıcı ve âhenkli olmasıdır. 1213) Misbâh’ını. Hâfız. 1143) Keşşâf’ını. bâbda sohbet âdâbı ile ilgili hikâyeler ve fıkralar bulunmaktadır. bâbda ihtiyarlık. Gülistân’da olduğu gibi bir sehl-i mümtenî üslubu görülen Bostân. Hevâyî-i Bursevî (öl. 1557’den sonra) Kitâb-ı Nigâristân ve Hadîka-i Sebzistân’ı. Urmevî’nin (öl. Şiraz’ı fethettiği zaman onunla görüştüğü rivayet edilir. Şâhidî (öl. 1355) Mevâkıf’ını okumuştur. Ünite . Fikirler ve nükteler. şükür. Onun en önemli özelliği. 1391’de Kıpçak Türkçesine çevirmiştir. rüba’î ve kıt’a nazım şekilleriyle yazdığı şiirleri de bulunan Hâfız. . tevazu. bâbda. Sekkâkî’nin (öl. dilinin sade. Ferheng-nâme-i Sa’dî. 1608) ve Hüseyin el-Kefevî (öl. Şiirlerinde Hâcû-yi Kirmanî. medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş ve çok sayıda tercümesi ve şerhi yapılmıştır. 1550). 2. 1389-90 yılında Şiraz’da ölmüş ve bugün türbesinin bulunduğu Hâfıziye semtine gömülmüştür. 7. Gülistân’da anlatılan bir hikâyenin tercümesidir. Hoca Mesud tarafından Bostân’ın kısaltılarak manzum şekilde Türkçeye yapılan ilk tercümesidir (1354). Zemahşerî’nin (öl. Serbest bir dünya görüşüne sahip olan Hâfız. Başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillere çevrilen ve şerhleri yapılan Gülistân’ı Seyf-i Serâyî. Adalet. dervişlerin ahlâkı. 4. Kasîde. Üsküdarlı Sâfî’nin Cidâl-i Sa’dî Bâ-Müdde’î isimli mesnevisi. Şiirlerinden iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılan Hâfız. 1532) ise Gülistân’ın dîbâcesini şerh etmiştir. 1303-1357 yılları arasında Şiraz’da hüküm süren İncû hanedanı hükümdarlarından Ebû İshak. terbiye. 1602)’nin şerhleri bulunmaktadır. Gülistân’ın manzum Türkçe tercümesidir. konuların işlendiği on bâbdan oluşmaktadır. Şem’î (öl. oğlu Şah Şüca ve Zeynelâbidîn zamanlarında sarayda bulunmuş ve bu sürede rahat bir hayat geçirmiştir. Şiirlerinden dinî ilimlerin yanında başta Arap edebiyatı olmak üzere çok iyi bir edebiyat kültürü aldığı. ahlâkî bir mesnevidir. Türk edebiyatında Mesnevî ve Gülistân’dan sonra en çok okunan Farsça eserdir. Sa’dî-i Şirazî ve Kemâleddîn-i İsfahanî gibi şairlerden de iktibaslarda bulunmuş. 1596)’nin şerhidir. bâbda susmanın faydası. Hâfız-ı Şirazî Hâfız’ın hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Fars edebiyatının en başarılı gazel şairidir. Onun gazelleri bu nazım şeklinin en gelişmiş örnekleridir. kolay anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Câmî’nin Bahâristân’ı ile Kemal Paşazâde’nin (öl. tevbe vs. başkaları tarafından derlenen Divan’ıdır. ihsan. Lâmi’î (öl. Yunus Emre gibi insana saygıya büyük önem veren Hâfız. 1299) Miftâhu’l-Ulûm’unu. 1534) Nigâristân’ı.Arap ve Fars Edebiyatları 51 ve hareketleri. 1283) Mefâtihü’l-Envâr’ını. Türkçe şerhleri içinde en tanınmış ve önemli olanı Sûdî (öl. Nasihatlerin arasında anlatılan fıkralar ve hikâyeler ile esere akıcılık sağlanmaya çalışılmıştır. Gülistân’a nazire olarak yazılmış eserlerdir. rıza. insana saadet veren bu felsefesi ile karışık siyasî ortam içindeki kitlelere teselli kaynağı olmuştur. Hâfız. Bostân: Şeh-nâme vezni olan fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl kalıbıyla yazılmış bu eser. 1592-3). onların şiirlerine nazireler yazmış veya şiirlerini tazmin etmiştir. kanaat. Timur. Mutarrizî’nin (öl. ifade yönünden sağlamdır.2. ahlakî ve felsefî mazmunların bulunduğu gazellerinde bir çok edebî sanata yer vermesine rağmen manayı ve ifadeyi bu sanatlarla boğmamıştır. Sadi’nin bu eserinde kendi hayatından izler de yer almaktadır. bâbda kanaatin fazileti. insanı incitmeyi de büyük günah saymıştır. Za’îfî’nin (öl. bunlar da rivayetlere dayanmaktadır. Hâfız’ın bilinen tek eseri. Gülistân gibi İslam âleminde yüzyıllar boyu büyük ilgi görmüş. 5. Adudüddin el-Îcî’nin (öl.

uzun süre bir fâlnâme (=fal kitabı) olarak da kullanılmıştır. Ahmed’dir. Hayatı âlimler. İran edebiyatında Nizâmî ile başlayan hamse geleneğine uyarak önce Tuhfetü’l-Ahrâr. Eserlerine göre Câmî’nin Karakoyunlu Cihân Şâh. kıt’a. terkîb-i bend. Kanpûr ve Lahor’da baskıları yapılmıştır. İran. Gençliğinden beri Nakşibendiye tarikatı vasıtasıyla tasavvufla ilgilenen Câmî. orta yaş şiirlerinin yer aldığı Vâsıtatü’lIkd adlı ikinci divanı 1489’da ve yaşlılık dönemi şiirlerinden oluşan Hâtimetü’l-Hayât adlı üçüncü divanını ise 1490-1’de düzenlemiştir. hadis ve tefsir dersleri okutan Câmî. Bâkî ise onun gazellerini tahmîs etmiştir. Divan’ına Sürûrî. . kısa mesnevi. Hâfız Divanı. -yukarıda belirtilen şerhlerdeki çeviriler dışında. âyet ve hadislerden getirdiği delillerle açıklamaya çalışmıştır. kaside. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Lisânü’l-Gayb adı da verilen Hâfız Divanı. Hâfız’ın İslam âleminde Sa’dî gibi geniş bir etkisi olmuş. Akkoyunlu Uzun Hasan ve Yakup ile Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmed ve II. Hüseyn-i Baykara ve Ali Şir Nevâî. Türkler ile sıkı münasebette bulunmuş. gazel. Ali Şir Nevâî de Hamse’sinde Câmî’yi metheden kasidelere yer vermiştir. Câmî (Molla Câmî) Asıl adı Nureddin Abdurrahman b. Şem’î.) Türkçe şerhler yazmışlardır. daha sonra Silsiletü’z-Zeheb ve Salamân u Absâl’ı da ekleyerek mesnevilerinin sayısını yediye çıkarmış ve Heft Evreng adı altında toplamıştır. Hâfız’ın gazellerine nazireler söylemiş. Manzum Eserleri Heft Evreng: Büyük ayı burcundaki yedi yıldıza verilen Farsça isimdir. 1492’de burada vefat etmiştir. 1437) riyâziyyât (=matematik bilgileri) dersleri almış ve ünlü astronomi ve matematik âlimi Ali Kuşçu (öl. sûfîler arasında geçen Câmî. Sübhatü’l-Ebrâr. 1474) ile riyâzî konularda çalışmalar yapmıştır.Türkçeye ilk defa Abdülbaki Gölpınarlı tarafından tercüme edilmiştir (1944). özellikle Ali Şir Nevâî’nin eserlerini okuyup takdir etmiş ve onun şiirlerine Farsça nazireler yazmıştır. Divan(ları): Câmî. Yûsuf u Züleyhâ. şiirleri çok okunmuştur. Bayezid ile dostane ilişkilerinin olduğu ve haberleştikleri anlaşılmaktadır. Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin öğrenci Ali es-Semerkandî ile Taftâzânî’nin öğrencisi Şahâbeddin Muhammed el-Câcermî’den dersler almıştır.52 VIII-XIII. Heft Evreng: Câmî. Câmî’nin Eserleri 1. devrinin önde gelen âlimleri olan Mevlânâ Cüneyd-i Usûlî. rüba’î ve muammalardan oluşan şiirlerini üç divanda toplamış ve Ali Şir Nevâî’nin isteği üzerine bu divanların her birini yazıldıkları dönemleri belirtecek şekilde adlandırmıştır. tercî’-i bend. Leknev. Horasan’ın Câm şehrinin Harcird kasabasında doğmuştur. 2. Birinci Divan’ının mukaddimesinde doğduğu şehre nispetle ve Ahmed-i Nâmekî-i Câmî’nin (öl. Gençlik dönemi şiirlerinin yer aldığı ve Fâtihatü’ş-Şebâb adını verdiği ilk divanını 1479’da. Semerkand’da önce Nakşibendî şeyhlerinden Sa’deddîn-i Kaşgarî’ye. 1141) hatırasına saygısından dolayı Câmî mahlasını aldığını belirtir. ayrıca bu eserleri süslemeleri için Bihzâd ve Kâsım Alî gibi ressamları görevlendirmişlerdir. Câmî’nin divanlarının İstanbul. Üç divanına yazdığı mukaddimelerde (=önsöz). onun vefatından sonra da yerine geçen Hâce Ubeydullah Ahrâr’a bağlanmıştır. Herat’ta Sultan Hüseyn-i Baykara’nın kendisi için yaptırdığı medresede Arap dili ve edebiyatı. Câmî’nin eserlerini yazdırmak için hattatlar tutmuşlar. Klâsik dönem İran şiirinin son temsilcisi kabul edilen Molla Câmî. Herat’taki Nizamiye Medresesi ve Semerkand’daki Uluğ Bey Medresesi’nde öğrenim görmüş. Adnî (Mahmud Paşa. sözün öneminden. 1474). Hıred-nâme-i İskenderî’yi yazmış. yazarlık gibi şairliğin de asla vazgeçilmeyecek işlerden olduğunu belirterek şiir ve edebiyatın değerini. Leylî vü Mecnûn. yy. Ayrıca Uluğ Bey Medresesi’nde Bursalı Kadızâde-i Rûmî’den de (öl. Sûdî ve Mehmed Mehdî Konevî (XIX. öl. manzum ve mensur eserleri ile Türk şair ve yazarlarınca örnek alınmıştır.

Yusuf kıssasından hareketle 1483’de yazdığı bu mesnevisini Sultan Hüseyn-i Baykara’ya sunmuştur. dördüncüsü cömertliğe. Onun Şerh-i Rubâ’iyyât ve Levâmî adlı eserleri de aynı tür ve konudadır. Ali Şir Nevâî’nin isteği üzerine 1480 yılında yazmıştır. ahlâkî ve edebî konuları içeren 20 makale (=bölüm. Sübhatü’l-Ebrâr: Konu itibariyle Tuhfetü’l-Ahrâr’a benzeyen eser Hüseyn-i Baykara’ya ithaf edilmiştir. üçüncüsü siyasete. Taşkent ve Leknev’de basılmıştır. Câmî bu eserini şeyhi Ubeydullah Ahrar’a ithaf etmiştir. Gülistân gibi manzum-mensur karışık bir eser olup bir mukaddime. Nefehâtü’l-Üns min Hazarâti’l-Kuds: Meşhur mutasavvıflar hakkında bilgilerin yer aldığı ve çeşitli tasavvufî terimlerin açıklandığı bir eserdir. . yedincisi şiire ve sekizincisi hayvan hikâyeleri ve bu hikâyelerden çıkarılması gereken derslere ayrılmıştır. Fransızcaya ve Almancaya tercüme edilmiştir. peygamberliğin delilleri ve Hz. oğlu Yûsuf Ziyâeddin için yazdığı bir öğüt bulunmaktadır. Bayezid’e ithaf edilmiştir Salamân u Absâl: 1130 beyitten oluşan bu mesnevinin konusu. dinî ve felsefî çeşitli konularda yazılmış üç ciltten oluşan bir eserdir. bu eserini 1484’te Nizâmî ve Emir Hüsrev-i Dihlevî’nin Leylâ vü Mecnûn’una nazire olarak yazmıştır. Sa’dî’nin Gülistân’ını örnek alarak 1487 yılında yazdığı bu eseri Sultan Hüseyn-i Baykara’ya ithaf etmiştir. Üçüncü bölüm ise 500 beyitten oluşan kısa bir mesnevi olup II. ikincisi ahlâka.Arap ve Fars Edebiyatları 53 Tuhfetü’l-Ahrâr: Nizâmî’nin Mahzenü’l-Esrâr’ına ve Emir Hüsrev-i Dihlevî’nin Matla’u’l-Envâr’ına nazire olarak 1481’de yazılan bu eser. Ruhun şehvet ve hazla mücadelesinin işlendiği bu mesnevide Salamân. sekiz ravza (=bölüm) ve bir hâtimeden (=sonuç) meydana gelmiştir. dinî. Celîlî’nin (öl. Ali Şir Nevâî tarafından Nesâimü’l-Mahabbe adıyla Çağatay Türkçesine çevrilmiştir. Levâyih: Câmî’nin mistik konuları ele aldığı ve rüba’îlerinin de bulunduğu bir eserdir. Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i ile aynı vezindedir. Yûsuf u Züleyhâ: Câmî. Silsiletü’z-Zeheb: Ahlâkî. 1569) Leylâ vü Mecnûn’unda etkisi görülen eser. İskender ile bu filozoflar arasındaki konuşma ve mektuplaşmalar yer almaktadır. tasavvufî ve ahlâkî konuların yer aldığı kırk bölümden oluşmaktadır. ikinci bölümde ilâhî aşk konusu sûfîlerin menkıbeleri ve sözleriyle desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır. Eflatun ve Sokrat gibi filozofların İskender’e öğütleri. ehl-i beyt ve sahâbeden başlayarak din büyüklerinin hayatı ve faziletlerinden bahsettiği bu eserini. Nizâmî’nin İskender-nâme’sine nazire olarak yazılan mesnevi. Şevâhidü’n-Nübüvve: Câmî. Lâmi’î. beşincisi aşka. Leylâ vü Mecnûn: Câmî. hikâye)den oluşmaktadır. Peygamber’in risaletinden. hikmet ve zekâyı. Son makalede. Hıred-nâme-i İskenderî: İskender’in akıl kitabı anlamına gelen bu mesnevide Aristo. Ravzatü’l-Ahyâr ve Tuhfetü’l-Ebrâr adlarıyla da anılan Bahâristân. İstanbullu İsmail Müfid Efendi tarafından Mecmû’a-i Molla Câmî adıyla yayımlanmıştır. Absâl ise nefis ve şehvetin sebep olduğu karışıklıkları temsil etmektedir. Nefehâtü’l-Üns’ü tamamlar mahiyette olan bu eseri. Ahizâde Abdülhalim Efendi ve Senâî Muhammed Efendi Türkçe’ye çevirmişlerdir. Tevrat’taki Salamon ve Absalon’un İskenderiye mektebi vasıtasıyla Yunancadan Arapçaya ve oradan da bütün yakın doğuya geçen hikâyesine dayanmaktadır. Mensur Eserleri Bahâristân: Câmî. Eser. düzenleniş biçimi ve üslup yönünden Gülistân’a benzer ancak muhteva açısından farklıdır. Eser. 7200 beyit olan bu mesnevinin Hüseyn-i Baykara’ya ithaf edilen birinci bölümünde tasavvufî ve ahlâkî konular işlenmiş. altıncısı latifeye. Câmî’nin tanınmış eserlerinden olan mesnevi. Sultan Hüseyn-i Baykara’ya ithaf edilmiştir. Ünite . Birinci bölüm tasavvufa. dinî. Bu üç eser.2. Lâmi’î tarafından Türkçeye çevrilen eser.

Çağatayca). Risâle-i Kübrâ der-Mu’ammâ. Şerh-i Kasîde-i Tâ’iyye. Molla Câmî’nin iki gazelini taştir etmiştir. 1712). Risâletü Tahkik Mezhebu Sûfiyye ve Mütekellimîne ve Hükemâ. Menâkıb-ı Şeyhü’l-İslâm Hâce Abdullah Ensârî ve Sübhanân-ı Hâce Parsâ isimli eserleri de bulunmaktadır. Risâle-i Şerh-i Beyteyn-i Mesnevî-i Mevlevî’sini Hoca Neş’et Türkçeye tercüme etmişlerdir. Hâkânî (öl. Molla Câmî’nin pek çok eserini Türkçeye tercüme ettiği için “Câmî-i Rûm” lâkabı ile anılmıştır. Serrişte-i Tarîk-i Hâcegân. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Fevâidü’z-Ziyâiyye fî Şerhi’lKâfiye: Câmî. Kitâb-ı Sarf. Risâletü Târîh-i Sûfiyâne. Menâkıb-ı Hazreti Mevlevî. Lâmi’î. Fuzûlî (öl. Eşi’’atü’lleme’ât. Risâle-i Şerh-i Hadîs. Risâle-i Mutavassıt der-Mu’âmmâ. Türk medreselerinde uzun süre ders kitabı olarak okutulmuştur. Terceme-i Erba’în Hadis. Şerh-i Mimiyye-i Hariyye-i Fâriziyye. Risâle-i Sagîr der-Mu’amma isimli eserini ise Bihiştî Ramazan 1569-70’de Şerh-i Manzume-i Mu’amma adıyla Türkçe şerh etmiştir. Risâle-i Tehlîliyye.54 Resim 2. Risâle der-Beyân-ı Kavâ’id-i Mu’ammâ. Hamsenin tanımını yapınız ve Fars edebiyatında yazılan ilk hamse hakkında bilgi veriniz. Risâle der-Menâsikü’l-Hacc. Risâle-i Sagîr der-Mu’ammâ. Şerh-i Molla Câmî. Molla Câmî veya Câmî adlarıyla da anılan Arap gramerine dair bu eser. Tecnîsü’lLugat. 1533) de Kâfiye Risâlesi’ni yazarken Molla Câmî’nin Risâle-i Kâfiye’sini esas almış. 1501. Risâle der-şerh-i Rubâ’iyyât. Câmî’nin bunlardan başka Nakdu’n-Nusûs fî Şerhi’l-Füsûs. 1893). 1556). Kemal Paşazâde (öl. Câmî’nin yukarıda adı geçen eserlerinden Hadîs-i Erba’în’ini Ali Şir Nevâî (öl.1 Câmî’nin Bahâristân’ının İlk Sayfası VIII-XIII. Risâle-i Şerh-i Beyt-i Hüsrev-i Dihlevî. Osman Şems (öl. Risâle fî’lVücûd. Risâle-i Şerh-i Beyteyn-i Mesnevî-i Mevlevî. 1598-9) ve Nâbî (öl. Levâmi’. Cemâleddin İbnü’lHâcib’in el-Kâfiye’sinin şerhi olan bu eserini oğlu Ziyâeddin Yûsuf için 1492’de yazmıştır. Risâle der-İlm-i Kâfiye. Risâle-i Münşe’ât. Şerhu Füsûsu’l-Hikem. ed-Dürretü’lFâhire. ancak birçok hususta Câmî’ye muhalefet etmiştir. Tefsîrü’l-Kur’ân. 4 . Risâle-i Mûsikî. Risâle fi’l-Arûz.

2. Ünite - Arap ve Fars Edebiyatları

55

Özet
1

Arap edebiyatının tarihî sürecini tanımak ve açıklamak. Arap edebiyatının tarihi süreci: Arap edebiyatını, tarihi gelişim ve değişime göre Cahiliye devri edebiyatı, İslamî devir edebiyatı, Abbâsîler ve Endülüs Emevîleri devri edebiyatı, Abbâsîlerden sonra XIX. yüzyıl başlarına kadar uzanan dönem (Çöküş Dönemi) ve Yeni Arap Edebiyatı (XIX. yüzyıldan günümüze kadar gelen dönem; Modern Dönem) şeklinde dönemlere ayırmak mümkündür. Arap toplumunda, sosyal hayatta önemli bir yeri ve tesiri olan şiirlerin ilk örnekleri “Cahiliye Dönemi” diye isimlendirilen İslam öncesine aittir. İslamdan önceki Arap şiirinin en güzel örnekleri “el-Mu’allakat” adı altında bir araya getirilerek Kâbe’nin duvarına asılmıştır. Kâbe’ye şiirleri asılan şairler; İmru’u’lKays, Tarafa, Züheyr, Lebîd, Amr b. Kulsûm, Antere (veya el-Hâris bin el-Hillize) ve en-Nâbigat ez-Zubyânî (veya el-A’şâ) olup bu yedi şairin şiiri elMu’allakatu’s-Seb’a (yedi mu’allaka= yedi askı) şeklinde adlandırılmıştır. Emevîler döneminde (661-750) şiir, düşünce ve üslup bakımından Cahiliye dönemi şiirinin özelliklerine daha çok benzer hale gelmiştir. Ancak övgü (medh), yergi (hicv), fahr (övünme) ve risânın (mersiye) ana konuyu teşkil ettiği şiirdeki kabilecilik düşüncesinin yerini, siyasî taassup ve şairler arasındaki karşı koyuşlar (nekâiz) almıştır. Bu dönemin üç büyük hiciv şairi Ahtal, Ferezdak ve Cerîr methiyelerinden çok bu özellikleriyle ün kazanmıştır. VIII. yüzyıldan itibaren Abbâsîlerin (750-1258) hilafete geçmesi, Farsların Araplar üzerinde etkin hale gelmesi, hilafet merkezinin Şam’dan Irak’a taşınmasıyla Arap edebiyatında Fars medeniyetinin etkisi görülür. Beşşâr b. Bürd ile Ebû Nuvâs Fars asıllı ve serbest davranan şairlerin öncüsüdür. Daha çok dinî şiirleriyle tanınan Ebu’l-Atâhiye, Arap şiirinin mükemmel örneklerini bir araya getiren el-Hamâse’nin yazarı Ebû Temmâm, İbnu’l- Mu’tez, döneminin önemli edebî şahsiyetlerindendir. Moğolların önce Orta Asya ve İran’ı, sonra 1258 yılında Bağdat’ı istila etmeleriyle Arabistan sahasında büyük bir çöküş dönemi yaşanmış ve edebiyata da yansıyan bu durum XIX. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Ancak İslam coğrafyasında daha önceki asırlarda diğer bölgelerde başlamış olan Arapça eser verme geleneği Selçuklu, Endülüs, Osmanlı, Timurlu gibi devletlerin bulunduğu bölgelerde devam etmiştir.

2

Fars (İran) edebiyatının tarihî sürecini tanımak ve açıklamak. Milattan önce VI-V. yüzyıllarda İran’da şiir ve edebiyat geleneğinin olduğu anlaşılmakla birlikte o dönemden günümüze herhangi bir örnek ulaşmamıştır. Zerdüşt’ün kutsal kitabı olan ve Sâsânîler döneminde yazıya geçirilen Avesta, Fars edebiyatının en eski örneklerinden biridir. İlk tezkirelerde İslamiyetten önce Farsça şiir söyleyen ilk ve tek kişi olarak Behrâm-ı Gûr’un adı geçer. Ayrıca Ebû Nuvâs gibi bazı Arapça şiir söyleyen İranlı şairlerin ilk İslamî dönemlerdeki şiirlerinde Farsça kelime ve ibarelere yer verdiği görülmektedir.
İslam’dan sonra ilk Yeni Farsça şiirler, Tâhirîler ve Saffârîler zamanında yazılan ancak, bazıları bu döneme ait oldukları tartışılan az sayıdaki şiirlerdir. Kaside şeklinde olan bu ilk şiirlerde, Arapça kasideler örnek alınmıştır.

Farsça şiir söyleyenler arasındaki ilk büyük şair, Rûdekî’dir. Senâî, Hâkânî, Cemâleddîn-i İsfahanî, Nizâmî ve Attâr Fars edebiyatının tanınmış mutasavvıf şairleridir. Mevlânâ ise tasavvufî şiirde en önde gelen şahsiyet olmuştur. Fars şiirinde İslam’dan sonra, ortak özelliklere ve anlatım tarzlarına göre Türkistan/Horasan Üslubu, Irak/Selçuklu Üslubu, Hint Üslubu ve Geriye Dönüş Üslubu şeklinde adlandırılan çeşitli üsluplar görülür. Bu üsluplar arasındaki geçiş zamanlarında görülen çeşitli üsluplar için de Sebk-i Türkistanî, Sebk-i Horasanî, Ara Dönem Üslubu, Azerbaycan Üslubu ve Mekteb-i Vukû’ adları kullanılmıştır. Meşrutiyet dönemi şiir anlayışından sonra Fars şiirinin yapısında ve muhtevasında yeniliklerin olduğu tarza ise Yeni Şiir Üslubu denmiştir. Farsça nesirde de zamanla birbiriyle farklılaşan dönemler oluşmuştur. IX. yüzyılın sonlarından XI. yüzyılın ortala-rına kadar (Sâmânîler Dönemi) nesir; sade, kolay anlaşılır ve sonraki dönemlere göre daha az Arapça kelimeler barındırırken, XI. yüzyılın ortalarından XII. yüzyıl ortalarına kadar (Gazneli ve Selçuklu Dönemi) cümleler uzamış ve Arapça kelimeler çoğalmıştır. XII. yüzyılın ikinci yarısında (II. Selçuklu ve Hârezmşâhlar Dönemi) nesirde seci ve Arapça kelimeler gittikçe artmıştır. XIII. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar olan dönemde nesir (Irak üslubu -Sanatlı Nesir Dönemi) sanatlı bir görünüme bürünmüştür.

56

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

3

Türk edebiyatında etkisi olan Fars şair ve yazarları ile eserleri hakkında değerlendirmeler yapmak. Türk şair ve yazarları etkileyen, eserlerinin Türkçe tercümesi ve şerhi yapılan Fars şair ve yazarları ile eserleri şunlardır: Firdevsî: Şeh-nâme; Genceli Nizamî: Fars edebiyatında ilk hamse sahibi şairdir. Penc Genc adıyla bilinen Hamse’sinde yer alan mesnevileri Mahzenü’l-Esrâr, Hüsrev ü Şîrîn, Leylâ vü Mecnûn, Heft Peyker, İskendernâme’dir. Ferîdüddîn-i Attâr: İlâhî-nâme, Esrârnâme, Musîbet-nâme, Hüsrev-nâme, Muhtar-nâme, Mantıku’t-Tayr, Bülbül-nâme, Pend-nâme, Divan ve Tezkiretü’l-Evliyâ; Sa’dî-i Şirazî: Manzum ve mensur çok sayıda eseri bulunan Sa’dî’nin en tanımış eserleri Bostân ve Gülistân’dır. Hâfız-ı Şirazî: Bilinen tek eseri, başkaları tarafından derlenen Divan’ıdır. Câmî: Kaynaklarda Câmî’nin Farsça ve Arapça kırk beşten fazla eserinin olduğu belirtilse de bunların bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Câmî’nin değişik dönemlerde yazdığı şiirlerini topladığı üç Divan’ı ve yedi mesnevisine yer verdiği Heft Evreng’i dışındaki eserleri mensurdur. Heft Evreng’de yer alan mesneviler, Tuhfetü’lAhrâr, Sübhatü’l-Ebrâr, Yûsuf u Züleyhâ, Hıred-nâme-i İskenderî, Silsiletü’z-Zeheb ve Salamân u Absâl’dır. Câmî’nin Türkçe tercümesi ve şerhi yapılan veya medreselerde uzun süre okunan mensur eserleri Bahâristân, Nefehâtü’l-Üns min Hazarâti’l-Kuds, Şevâhidü’n-Nübüvve, Levâyih ve Fevâidü’z-Ziyâiyye fî Şerhi’l-Kâfiye’dir. Yukarıda isimleri ve eserleri belirtilen şair ve yazarlardan başka, Enverî, Urfî, Hâkânî, Şebüsterî, Sâib-i Tebrîzî, Unsurî, Şevket-i Buhârî ve Bîdil gibi tanınmış Fars şairleri, Türk şairlerini etkilemişlerdir.

2. Ünite - Arap ve Fars Edebiyatları

57

Kendimizi Sınayalım
1. Arap edebiyatının ilk şiir örnekleri hangi döneme aittir? a. Emevîler dönemi b. Abbâsîler dönemi c. Çöküş dönemi d. Endülüs Emevîleri dönemi e. Cahiliye dönemi 2. Aşağıdakilerden hangisi “Kasîdetü’l-bürde” şairidir? a. Ka’b bin Züheyr b. Lebîd bin +Rebî’a c. Abdullah bin Revâha d. Hassan bin Sâbit e. el-Hansâ 3. Cahiliye dönemi Arap edebiyatında da yaygın olarak görülen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir? a. megâzî b. kısas c. siyer d. hitâbet e. mürâselât 4. Fars edebiyatında Farsça şiir söyleyen ilk şair aşağıdakilerden hangisidir? a. Behrâm-ı Gûr b. Firdevsî c. Nizâmî d. Rûdekî e. Ömer Hayyâm 5. Aşağıdakilerden hangisi Fars edebiyatında görülen üsluplara verilen adlardan biri değildir? a. Selçuklu üslubu b. Kûfe okulu c. Horasan üslubu d. Hint üslubu e. Geriye dönüş üslubu 6. Fars edebiyatında dinî, tasavvufî ve ahlâkî düşünceleri şiirlerine ilk kez başarıyla aktaran şair aşağıdakilerden hangisidir? a. Mevlânâ b. Attâr c. Senâî d. Fahreddîn-i Irakî e. Câmî 7. İskender-nâme türü eserlerin yazılmasına örnek olan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir? a. Camasb-nâme b. İskender-nâme c. Sam-nâme d. Cihângir-nâme e. Şeh-nâme 8. Fars edebiyatının bilinen ilk hamse şairi aşağıdakilerden hangisidir? a. Nizâmî b. Câmî c. Emîr Hüsrev-i Dihlevî d. Hâcû-yi Kirmanî e. Molla Câmî 9. Câmî’nin çok sayıda eserini Türkçeye tercüme ettiği için “Câmî-i Rûm” lakabını alan şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir? a. Mehmed Fevzî b. Şem’î c. Lâmi’î d. Ref ’et e. Hâcibî 10. Aşağıdakilerden hangisi Fars edebiyatında “gazel şairi” olarak tanınır? a. Firdevsî b. Sa’dî c. Câmî d. Hâfız e. Urfî

Recez. Hüsrev ü Şîrîn. gerçekle ilgili olmayan uydurma masallar. Sıra Sizde 3 Fars şiirinde İslam’dan sonra görülen başlıca üsluplar. e 8. kısas. Gazel nazım şekli. uzun şiir haline getirilmiştir. Türkistan/Horasan Üslubu. kasîd şeklinde fakat. Irak Üslubu’na geçilirken. peygamberlerin başından geçen ibret verici olaylar. a 5. Yanıtınız yanlış ise “Câmî” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Heft Peyker ve İskender-nâme mesnevilerinin bulunduğu. gece toplantılarında söylenen masallar. Sıra Sizde 4 Hamse. müstakil aşk şiirleri nazmetmeye tegazzül denmiştir. ancak bir mısra uzunluğunda kısa beyitlerden meydana gelir. Esmâr. a 9. Arap şiirinde. Yanıtınız yanlış ise “Hâfız” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Irak üslubu’ndan Hint üslubu’na geçiş dönemi için ise Mekteb-i Vukû’ (XVI. ahbâr. receze göre ikişer mısra uzunluğunda birbiri ile kafiyeli beyitlerden oluşan ve aruz vezniyle yazılan manzumedir. Mahzenü’l-Esrâr. hurâfât. Arap şiirinde müzdevic şiir veya müzdevice denilen mesnevi nazım şeklinin doğmasını da sağlamıştır.58 VIII-XIII. İran ve Türk edebiyatlarında görülen gazel. kısas. yüzyıl) adları kullanılmıştır. Meşrutiyet dönemi şiir anlayışından sonra Farsçada “Yeni Şiir Üslubu” adıyla yapıda ve muhtevada yeniliklere gidilmiştir. c 10. yaklaşık 35. Hâcû-yi Kirmanî gibi şairler nazire yazmışlardır. emsâl ve nevâdir kelimeleri kullanılmıştır. d Yanıtınız yanlış ise “Cahiliye Dönemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Fars Edebiyatında Görülen Üsluplar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. İclî’nin şekillendirdiği ve sonraları gittikçe rağbet gören bu yeni tip recezlere urcûze denmiştir. Yanıtınız yanlış ise “Türkistân/Horasan Üslubu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Nesir Türleri ve Nesir Türü Eser Yazılan Alanlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. rivâyet. Leylâ vü Mecnûn. Feyzî-i Hindî. klasik biçimini İran edebiyatında kazanmıştır. yüzyıl için Ara Dönem üslubu veya aynı dönemde İran’ın batısı için Azerbaycan Üslubu. Bu üsluplar arasındaki geçiş zamanlarını. Sıra Sizde 2 Arap edebiyatında hikâye yerine önceleri esmâr. Irak/Selçuklu Üslubu. kasidenin nesîb kısmından ayrı. el-Ağleb b. Fars edebiyatında türünün en güzel örneği olan ve tamamlanması 35-40 yıl sürdüğü kabul edilen bu Hamse’ye Emir Hüsrev-i Dihlevî. Fars (İran) ve Türk edebiyatında beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eserlere verilen addır. ahbâr ve ahâdis. Arap şiirinde yoktur. a 3. bir düşünceyi veya ibret verici bir hayat sahnesini anlatan eserler ve nevâdir ise birbiriyle ilgisi olmayan zarif ve nükteli küçük hikâyelerdir. mısraları kendi aralarında kafiyeli. Molla Câmî. e 2. Şemseddin-i Kâtibî-i Nişâbûrî. Yapı bakımından diğerlerinden çok farklı olan recez. Nizâmî’nin Penc Genc (= beş hazine) adlı. b 6. Yanıtınız yanlış ise “İslamî Dönem” konusunu yeniden gözden geçiriniz. ahâdis. yani XII. . ayrıca farklı üslup veya dönem adlarıyla isimlendirme ihtiyacı da duyulmuştur. yüzyılın birinci yarısında görülen ilk nazım şekilleri recez ve kasîd’dir. ondan daha uzun bir şiir olup belli konuların dâhilî bir plan içinde işlendiği nazım şeklidir. emsâl. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Arap edebiyatının Cahiliye döneminde ve bu dönemin şiir anlayışının devam ettiği VII. hurâfât. Yanıtınız yanlış ise “Nizâmî” konusunu yeniden gözden geçiriniz.000 beyitten oluşan eseridir. d 4. Fars edebiyatında ilk hamse. Bundan dolayı Sâmânîler zamanındaki üsluba Sebk-i Türkistanî. Yanıtınız yanlış ise “Firdevsî” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Fars Edebiyatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Gazneliler dönemi ile Selçukluların ilk yılları için Sebk-i Horasanî. çeşitli konulardaki sözler. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Kasîd. Kasîd ile aynı kökten türeyen kaside ise. rivâyet. birisinden aktarılan sözler. aruzun aynı adı taşıyan bahriyle yazılır. Hint Üslubu ve Geriye Dönüş Üslubudur. c 7. Cüşem el-İclî tarafından daha sonra planı kaside şeklinde. Urcûzeler. Recez.

(1997). Çetin. F. İstanbul: Dergâh Yayınları. (2000). 10. (2006). Muhammed Ca’fer-i Mahcûb (1345). Ünite . Ankara. Sadi. M. MEB Yayınları. M. (1957). Ankara. (1977). Târîhu âdâbi’l-lugati’l-Arabîye. terc. Aksoy. (2007). “Nizâmî”. I-V. S. İstanbul: MEB Yayınları. Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi. 5. 9. Fehmî Hicâzî. (1990). el-Asru’l-İslâmî. Karaismailoğlu. “Bahâristân”. Klâsik Dönem Türk Şiiri İncelemeleri. Güz. Çiçekler. TDEA. Karaismailoğlu. (1995). “Hâfız-ı Şîrâzî”. (1997). Türk Edebiyatı Tarihi. Tahran. 8. Aydın. (2010). J. (1986). TDVİA. Türkler. 13. Kahire. MEB Yayınları. Corci Zeydan (tarihsiz). Yazıcı. Toprak. MVT Yayıncılık. . “Hâfız”. Eski Arap Şiiri. TDEA. N. (1993). TDEA. İstanbul: Dergâh Yayınları. “Müveşşah”. TDVİA. Hakkı Dursun Yıldız. Şiblî-i Nu’mânî (1368). Ankara. 7. N. Ömer Ferruh (1983).Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar. I. “Gazzâlî (Eserleri)”. Yıldız H. “Firdevsî” TDVİA. (1997).(1973). Haz. el-Mûcez fi’l-edebi’l-Arabî ve Târîhihi. Ankara: TDK. Kemal Yavuz). 5. I. Suver-i hayâl der şi’r-i Fârsî. Min hadîsi’ş-şi’r ve’n-nesr. “Sa’dî”. Hadîsu’l-erbi’a. “Nizâmî-i Gencevî”. (2007). E. “Abbâsîler”. II. 3. (1996). K. Esrar-name (İncelemeMetin). 15. (1997). Mantıku’t-tayr [Tıpkı Basım]. (2006). I-V. TDVİA 33. Bilig. Leyla ile Mecnun (Haz. I. Ayan. G. 13. “İskender-nâme”. (2007). (1988). I-VI. TDVİA. TDVİA. Tahran. (2008). 7. G. İstanbul. İstanbul. Ayan. A. I-IV. Kırşehir Valiliği yayını: 12. Yavuz. İstanbul: Dergâh Yayınları. Kanar. İstanbul. İstanbul. Cilt. K. (Önsözü Yazan: Agâh Sırrı Levend). N. Ritter. M. Okumuş. Zebîhullâh-i Safâ (1370). İstanbul. İstanbul: Dergâh Yayınları. (1993). Ferîdüddin”. Gülistan. Abdülbaki Gölpınarlı. A. “İslâmiyet Sonrasında İlk Farsça Şiirlerde Türkler”. Kartal. 4. İA. (1997). İstanbul: MEB Yayınları. (1965). AÜSBE. İlâhiname. Karaismailoğlu. 5-1. A. TDVİA. (1991). A. “Attâr”. İstanbul: MEB Yayınları. Allan. Süleyman. Karlığa. Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti. MEB Yayınları. İstanbul. “Arap (Edebiyat)”. K. Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayrı (Gülşennâme). (1993). Berthels. Sadi. A. Ankara: TDK Yayınları. Kara. TDEA. Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları. Sebk-i Horâsânî derşi’r-i Fârsî. 6. İA. Ünver. H. Târîhu’l-edebi’l-Arabî. İA. (1999). “Şehnâme”. (1991). Hikmet İlâydın. M. Yazıcı. (1991). (2010) Şiraz’dan İstanbul’a Türk. 1. Kahire. I-II. Ankara: TTK Yayınları. Karahan. (1991). A. Ankara. Şahinoğlu. İA. nşr. Literature and History of Turkish or Turkic.2. Târîhu’t-türâsi’l-Arabî. 2. TDVİA. (1996). İstanbul: Kurtuba Kitap. H. Ritter. İstanbul. (1996). İstanbul. Hafız Divanı’nın Türkçe Tercüme ve Şerhleri. 20. A. İstanbul. (1998). “Evrensel Bir Hikâye: Salamân u Absâl ve Kökeni”. Hikmet İlâydın. H. TDVİA. Summer. S. T. TDVİA. Sezgin.Kartal. Tâhâ Hüseyn (1969). Sevki Dayf. Z. Ö. . cilt. Ankara. (1981). (1987). Şentürk. 2. İA. (2007).V. (1988). M. cüz (eşŞi’r). “Sâdî-i Şîrâzî”. (1990). (1979). İstanbul. (2002). Necati Lugal. 11. Okumuş. M. Şevkî Zayf (1963). İstanbul. H. Turan. İstanbul. 35. Tahran. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Kedkenî. M. “Nizâmî İlyas” TDEA. Ş. Gürer. II. TDVİA. Çetin. çev. Hannâ el-Fâhûrî (1991). G. D. Muhammed-i Avfî (1903-1906). 5-2. Turan. TDVİA. MEB Yayınları. Bostan. (2002). Kahire. 7.Arap ve Fars Edebiyatları 59 Akpınar. çev. Şi’ru’l-Acem. Tebrizli Ahmedi. I-III. Şehnâme. Seyyid Muhammed Takî-i Fahr-i Dâgî-i Gîlânî. Gülşehrî. “Tebrizli Ahmedi ve Esrar-name İsimli Mesnevisi”. İstanbul. Abdurrahman”. İstanbul. O. Ritter. “Enverî”. Tâhâ Huseyn (1976). 3. İstanbul: Dergâh Yayınları. “Câmî”. Tahran. “Karşılaştırmalı Edebiyat araştırmaları Açısından Klâsik Türk Edebiyatı ile İran Edebiyatı”. çev. B. MEB Yayınları. Çev. İstanbul. MEB Yayınları. I. İ. T. Firdevsî. (1997). Barthold. K. Volume 2/4 Fall. 23. Muhammed Rizâ Şefî’î (1366). Beyrut. London-Leiden. 23. Volume 2/3. O. 32. çev. F. “İskender (Edebiyat)”. A. Riyad. baskı. TDVİA. Kut. “Câmî. Kahire. Avşar. YL Tezi. (1992). Gökyay. T. Ferideddin-i Attâr. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi. (1983). Türkistan. Levend. Lubâbu’l-elbâb. H. İstanbul: MEB Yayınları. 4. (2001). “Mantıku’t-Tayr”. TDVİA. Ö. O. V. A. Beyrut . Târîh-i edebîyât der-Îrân. İA. A. “Attâr. İstanbul. “Câmî”. İstanbul: Dergâh Yayınları. “Sa’dî-i Şîrâzî”. Kanar. “İbn Kuzmân”. İstanbul. İstanbul. Turkish Studies International Periodical For the Languages. II. (1997).

üslup ve genel özellikleri bakımından değerlendirebileceksiniz. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri ve yazarlarını tanıyabilecek. Karahanlı dönemi edebiyatının Türk edebiyatı tarihi içindeki yerini belirleyebilecek. Anahtar Kavramlar • • • • • Kutadgu Bilig Divanü Lugati’t-Türk Atebetü’l-Hakâyık Halk Şiiri Aydın Zümre Şiiri • • • • Karahanlı Dönemi Edebiyatı Kur’an Tercümeleri Hece Ölçüsü Aruz Ölçüsü İçindekiler • GİRİŞ: KARAHANLI DEVLETİ’NİN KISA TARİHİ • KARAHANLI DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI • KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER VIII-XIII. Karahanlı döneminde yazılmış eserleri anlatım özelliği. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI    Bu üniteyi tamamladıktan sonra.3 Amaçlarımız VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı . içerik.

Karahanlılar Asya Türklerinin XV. V. Taraz’da ise. Ogulçak ‘şerik kagan’ sıfatıyla devleti yönetirler. 3. oğulları 1047’de Karahanlı Devleti’ni paylaşmışlardır. Kaşgar’da Kadır Han’ın büyük oğlu Süleyman Arslan Han. Bugra Han unvanını taşıyan Satuk. 955 yılında ölmüş ve Artuç’ta (Bugünkü Kaşgar’ın kuzeyi) defnedilmiştir. T’u-chüe A-shi-na hanedanının bir kolu olan Karluk hanedanına bağlanmaktadır. 5. 6. Ogulçak’ın yeğeni Satuk’un ilerde şahsen İslamiyeti kabul etmesine (932) ve devletin batı kısmında İslamiyetin resmen kabulüne sebep olmuştur. Karahanlılar sülâlesi. Satuk’un oğlu Baytaş (Musa b. sülâlenin bu kolunu ortadan kaldırmış ve bütün devleti İslamlaştırmayı başarmıştır (960). Yağma teorisi. Arslan Kara Hakan. Karluk Türkleri 747-840 yıllarında Uygur birliğine bağlı bulunmaktaydılar. Daha sonra iki oğlu idareyi ele alır. 2. Kaşgar’da 1014-1024 yılları arasında hüküm süren Yusuf Kadır Han (öl. yüzyıla kadar kurdukları devletler arasında Uygur ve Karluklardan sonraki dönem içinde yer alırlar. doğu kağanını (Arslan Han) mağlup ederek. Özkend’de (Fergana bölgesinde) hanın iki küçük . cAbd al-Karim). Doğu ve Batı Türkistan’da hüküm süren İslamî ilk Türk devletinin anıldığı ‘Karahanlı’ adı. Karluk teorisi. Tawgaç Bugra Kara Hakan vb. Birlik sağlama girişimleri. Uygur teorisi. Bundan sonra saltanatın sürekli değişen isimleri Karahanlı Devleti’nin bir bütün içinde yönetilmesine engel olmuştur. V. bu sülâlenin unvanlarında geçen kara sözünden ortaya çıkmaktadır. kuzeyde Talas ve İsficab bölgesinde Kadır Han’ın ikinci oğlu Kadır Buğra Han. Kara Han. 4.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı GİRİŞ: KARAHANLI DEVLETİ’NİN KISA TARİHİ İlk müslüman Türk devleti olan Karahanlıların (840-1212) köklerinin nereye dayandığı yer ve türeyişi konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Türkmen teorisi. Örneğin. Kara-Hanlılar tabiri ise. Sâmânîlerden şehzade Nasr’ın kendi memleketine sığınmasına (Kaşgar civarında: Artuç’a) izin vermiştir. Balasagun’da Bazır (Arslan) Han ‘büyük kağan’ sıfatıyla. Karahanlıların ortaya çıkışı hakkında mevcut kaynaklarda çeşitli teoriler ileri sürülmüştür. Sâmânîlerden İsmail bin Ahmed’in 893’te Taraz’ı zaptetmesiyle Ogulçak merkezini Kaşgar’a nakletmiştir. 1032) zamanında artmasına rağmen onun bu çabaları boşa çıkmış. UygurKarluk birliğinin 840 yılında çökmesinden sonra İslam’ın kabulünden önce kurulan Karahanlı Devleti’nin kurucusu Bilge Kül Kadır Han’dır. Karluk kavmî birliğini meydana getiren en önemli iki unsur Çigil ve Yağma kavimleridir. Sâmânîler arasında baş gösteren kargaşalıklardan yararlanan Ogulçak. Çigil teorisi. Bunların en önemlileri şunlardır: 1. Karluk-Yağma teorisi. Grigorev’in 1874’te Maveraünnehir ve Karahanlılara dair yazdığı makalesinde kullandığı “Karachaniden” tabiriyle yaygınlaşmıştır. T’u-chüe teorisi Bu teorilerden en doğrusunun Karluk teorisi olduğu görüşü yaygındır. 7. Kara Hakan. Bu müslüman şehzade ile karşılaşma.

Tavgaç Buğra Hasan Han hem adaletli ve dürüst yönetimi hem de bilim ve sanat adamlarını korumasıyla ün salmıştır. Kıpçaklar. Fergana bölgesinin bir bölümü. Buna göre. 1047’deki bölünmeden önce şöyleydi: Doğuda. 1182). kuzey = kara. batı = ak idi. Aral gölü. on yıllık bir aradan sonra yerine oğlu Tavgaç Ulug Buğra Hasan Kara Han geçmiştir. Kara Bekir gibi. yükseklik. baş han’ demektir. Bu coğrafya içinde bulunan Semerkand. yüzyıl) ve Çağatay Türkçesi (XIV-XVI. Mehmet Han (öl. 1 KARAHANLI DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Karahanlı Türkçesi (XI-XIII. Yusuf Has Hacib hakkındaki bilgilerimiz. Bu devletin hüküm sürdüğü alan. doğu = gök (mavi). Yusuf ’un doğum ve ölüm tarihleri bilinme- Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig . yücelik’ anlamlarını taşımıştır. Kaşgar’da 1056 yılına kadar hüküm süren Süleyman Arslan Han zehirlenerek öldürülmüş. Kara Han ‘büyük. 1047’den sonra da devletin batı bölümünü Maveraünnehir bölgesi. kuzeyde Tarbagatay dağları. KARAHANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler arasında ilk sırayı Yusuf Has Hacib tarafından yazılan ‘Kutadgu Bilig’ alır. bu alanın ortasında bulunmaktaydı. Pamir ve Karakum dağları. Tavgaç Ulug Buğra Han’dan sonra Karahanlı Devleti’nde birkaç hakan daha değişmiştir. batıda Mehmet Han (öl. batıda Karakum çölü. Kara Yusuf. Son olarak. İslamî Dönem Doğu Türk edebiyatının başlangıç döneminin devamını ise Harezm-Altınordu Türkçesi (XIII-XIV. Oğuzlar gibi boyları bünyesinde bulunduran bu devletin coğrafî sınırları Doğu Türkistanla Maveraünnehir sahasını aşmıştı. özel adların önünde unvan olarak da kullanılmıştır: Kara Temür. Fergana bölgesinde Osman Han (öl. Türk edebiyatının İslamın kabülünden sonra yazılmış olan ilk ve en önemli iki eseri Kutadgu Bilig ile Divanü Lugati’t-Türk onun zamanında yazılmıştır. yüzyıllar) Eski Türk yazı dilinden gelişen İslamî Orta Asya Türk yazı dilinin ilk evresi. Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi ile kaleme alınmış eserlerdir. Doğu Türkistan’ın batı bölümü. Eser hakkındaki bilgilere geçmeden önce eserin yazarı Yusuf Has Hacib’i tanımak gerekir. Buhara. güney = kızıl. 1211). Kuzeyde oturan Türk kağanı ‘büyük han’ sayılırdı. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerin oluşturduğu ‘Karahanlı Dönemi’dir. XI-XIII. Kara adı ‘büyüklük. Orta Asya’daki bu yazı dilinin. Türgişler.62 VIII-XIII. eski adıyla Şaş (bugünkü Taşkent). Yağmalar. 1212) hüküm sürmüşlerdir. doğuda III. Eski kültürümüzde Çinlilerin etkisinde kalarak yönlerin renk adlarıyla anılması söz konusuydu. yüzyıl) ile yazılmış eserler oluşturur. Semerkand ve Amu Derya’nın yukarı kesimi. On birinci yüzyılda başlayıp on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar devam eden İslamî Türk edebiyatı dönemindeki edebî eserler. Otrar ve Taşkent başta gelen önemli kültür merkezleri idi. Talas ve İsficab oluşturmaktaydı. Bu nedenle Kara adı. Balkaş gölü. Fergana bölgesi ise. Yüzyıllar Türk Edebiyatı oğlu Tuğrul ile Harun bulunmaktaydı. Buhara. Kutadgu Bilig’den ve eserin baş tarafındaki mukaddimeden öğrenebildiklerimizle sınırlıdır. Etnik yapı itibariyle Karluklar. Amuderya ırmağı. güneyde Hindistan ve Hindikuş. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı olan bu dönem Türkçesi için Hakaniye Türkçesi terimi de kullanılmaktadır. yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’da Kaşgar’dı. doğu bölümünü ise. Argular. Doğudan gelen Moğol asıllı Kara Hıtaylar 1212’de Karahanlı Devleti’ne son vermişlerdir. Karahanlı Devletinin kuruluşu ve Orta Asya’daki coğrafyası hakkında kısa bilgi veriniz.

anlayışlı ve bilgili bir kişiydi. onların öğretilerini bildiğini biliyoruz.3. Türk atasözlerine. belagâta. sayfası mektedir. Fârâbî. İslamî bilgilere.‘mutlu. Bunları bilmek. kültürünü. Kutad. devlet idaresinin yollarını ve gidişini göstermektedir. Yusuf Has Hacib’in doğrudan doğruya bu ikisinin öğrencisi olup olmadığı hakkındaki bilgilerimiz de kesin değildir. akıllı. Ünite . kutlu olmak’ -gu ise gelecek zaman sıfat-fiil ekidir. Ancak her ikisinin de yazılarını okuduğunu ve onların görüşleri hakkında bilgi sahibi olduğunu eserinden anlamaktayız. Yusuf ’un öğrenimi konusundaki ayrıntıları bilmiyorsak da. ‘mübarek. batıdaki klasik bilgileri değil. efsanelere. Fârâbî’nin ve İbn-i Sinâ’nın Arapça felsefe kitaplarını okuduğunu. ‘bilgi. hekimliğe ve toplumbilimine merak saldığını ve bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunu eserinden anlamaktayız. Balasagunlu Yusuf ’un da onun zamanında öldüğü düşünülmektedir. Üzerinde 18 ay uğraştığı eserini 1069/1070 yılında tamamladığına ve yazmaya başladığı zaman 50 yaşlarında olduğuna göre 1019/1020 yılları dolayında doğmuş olmalıdır. Eserini bitirdiği zaman 50’sini yeni geçtiği ve ondan sonra daha fazla yaşamadığı tahmin edilmektedir. diğeri de İbn-i Sinâ idi. Yusuf ’a “has hacip” sıfatının verilmesi. Firdevsî’nin Şeh-nâme’sini.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 63 Resim 3. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre. ‘mutluluk ve kutsallık veren veya verecek bilim’dir. Kutadgu Bilig’i Balasagun’da yazmaya başladı. mukaddes’ anlamındadır. yani ‘perdedârlık’ (mâbeyncilik) yapması ve Buğra Han’ın pek güvendiği.1 Kutadgu Bilig’in Mısır nüshasının tıpkı basımının 3. felsefe. Ana dilinden başka Arapça. düş yorumuna. Bunlardan biri. matematiğe. bilig ise. ahlak ve toplumbilimi alanında aşağı-yukarı çağdaşı olan iki Türk filozofunu anlayarak okuduğunu. Eserin adı olan Kutadgu Bilig’in ne anlama geldiğini şöyle açıklayabiliriz: Kut. on sekiz ay içinde yazmıştır. Zaten önceleri bu han ile Taraz’da birlikte çalışmışlardır. Karahanlı sülâlesinden Buğra Karahan Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan Karahan adına hicri 462 (1069-1070) yılında. aruza. Farsça ve İran dillerinden Soğdçaya da hakimdi. O yalnız Arap ve Fars dilini. Balasagun’da doğan Yusuf. Hakan Tavgaç Buğra Hasan Han 1103 sırasında tahtta olduğuna göre. ancak eserinde yaşı hakkında verdiği bilgilerden yola çıkarak doğum tarihini yaklaşık olarak tespit etmek mümkündür. çalışkan. felsefeye. Harfiyen çevirisi ise. İslamdan önceki Türk dünyasını ve kültürünü de çok iyi biliyor ve şiir söylüyordu. yurda ve halka mutluluk ve kutluluk getireceğinden dolayı bu ad verilmiştir. bilim’ demektir. onun o dönem hükümdarların saraylarında en ileri ve en önemli görevlerden biri olan ‘hâcib’lik. astronomiye. devlet örgütüne. . Yusuf Has Hacib. kendisine en yakın tuttuğu (has) saray adamlarından olmasındandır. Kitabın konusu.

VI. K. çalışmasının ikinci kısmına bu nüshayı da katıp karşılaştırmalı metni Rus yazıçevrimi harfleri ve Almanca çeviriyle yayımlar: Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun. 1896’da Kahire’deki Hidiv Kütüphanesi müdürü Dr. Arap harfleriyle yazılmış olan bu nüsha (5800 beyit). 11-111). Türkçesi: TM c. Radloff ’un 1891’den sonraki çalışmasında Kahire’de bulunan Mısır nüshası da yer alacaktır. (A). St. . Petersburg 1900 (1) 1910 (2). Paris 1825. c. “Vostoçniye rukopisi v Ferganskoy ob’lastı”. Bu yazmanın 915 beyiti ilk olarak Hermann Vámbéry tarafından matbaada döktürdüğü Uygur harfleriyle ve Almanca çeviriyle yayımlanmıştır: Uigurische Sprachdenkmäler und das Kudatku Bilik. de Hammer à Abel Rémusat”. c. İstanbul 1942. 39-52. 6095 beyittir. Hammer kitabın kimi sayfalarını Paris’te bulunan Amédée Jaubert’e göndermiş. 1925 yılında Özbek bilgini Fıtrat tarafından tekrar bulunmuş ve bir yazıyla tanıtılmıştır: “Kutadgu Bilig”. Aynı yazma üzerine daha sonra Wilhelm Radloff çalışmaya başladı. Theil I. Uigurischer Text mit Transcription und Übersetzung nebst einem uigurisch . Der Text in Transcription. İkinci çalışmasında ise eserin yazıçevrimi yer alır. TDK. Das Kudatku Bilik des Jusuf Chasshadschib aus Balasagun. Bu nüshanın da bulunmasıyla birlikte. Kutadgu Bilig’in üç nüshası daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından tıpkıbasım olarak da yayımlanmıştır: Kutadgu Bilig Tıpkıbasım I Viyana Nüshası. Radloff ilk çalışmasında bu nüshanın tıpkıbasımını yayımlar: Kudatku Bilik. Hofbibliothek in Wien. ZVO (1914) c. 1439 yılında Herat’ta Uygur yazısıyla kopyalanmış olan bu nüshayı Avusturyalı doğu bilgini Joseph von Hammer-Purgstall. 154-158. Kutadgu Bilig’in üçüncü nüshası olan Fergana nüshası ise. Maârif ve Okutguçı II (1925) Taşkent. Jaubert de 1825’te yazdığı bir makaleyle Kutadgu Bilig’i bilim dünyasına tanıtmıştır: “Notice d’un manuscrit turc en caractères ouigours envoyé par M. XIII+200 s. 344-347. XCIII+252 s.64 Resim 3. St. 1914 yılında Fergana’da Zeki Velidi Togan tarafından bulunmuş ve bir yazıyla bilim dünyasına tanıtılmıştır: A. yüzyılın sonlarına doğru bir sahaftan satın alarak Viyana’ya götürüp Viyana Sarayı Kitaplığına vermiştir.2 Kutadgu Bilig’in Viyana nüshasının (Uygur harfli nüsha) tıpkıbasımının 2. Facsimile der Uigurischer Handschrift der K. Journal Asiatique. IV+ 260 s. Arap yazısıyla yazılmış olan bu nüsha. XXII. s. 78-95. VI. s. Z. Birinci Dünya Savaşı ve Bolşevik isyanları sırasında kaybolan bu nüsha. Bunlardan ilk bulunan nüsha Viyana (Herat) nüshasıdır. 1891. Moritz tarafından bulunmuştur.deutschen Wörterbuch und lithographierten Facsimile aus dem Originaltext des Kudatku Bilik. s. XXIV+ 560 s. 18. 312/13. Almancası: (Rachmeti) “Qutadgu Bilig” Ungarische Jahrbücher. sayfası VIII-XIII. Validi. Abdülkadir İnan’ın uzun bir girişiyle (s. Kutadgu Bilig üzerine çalışmaları devam eden Radloff. s. 68-74. Mısır nüshasının 1374’ten önceki bir tarihte İzzeddin Aydemir adına istinsah edildiği düşünülmektedir. Text und Übersetzung nach den Handschriften von Wien und Kairo. I (1925) s. İnnsbruck 1870. Theil II. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Kutadgu Bilig’in üç yazma nüshası vardır. Petersburg 1890.

adaleti temsil eder. yıldönümü dolayısıyla hazırlanmış olan inceleme kitabıdır: “900. 23-78. İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan. Nisan 1981. Diğeri ise. Firdevsî’nin Fars-İslam biçimine dönüştürdüğü İran destanını Yusuf. Bu amaçla da devleti yönetenler ve yönetim biçimleriyle ilgili sözleri ve deyişleri Orta Asya’daki Türk hükümdar ve devlet büyüklerinden seçmiştir. Yusuf Has Hacib eserini meydana getirirken gerek nazım örgüsü. Bunlardan biri. . gerekse epik üslup açısından Firdevsî’ nin Şeh-nâme’sinden etkilenmiş. Odgurmış (vezirin kardeşi) “uyanık”. dolunay”. İstanbul 1947. Agop Dilaçar tarafından 900. Bunların dışında KB üzerine yapılmış iki önemli çalışma daha vardır. Kutadgu Bilig’in Edebî Değeri ve İçeriği Kutadgu Bilig 900 yıllık bir geçmişi olan İslamî Türk edebiyatının ilk en büyük verimidir. TDK. İndex. Eserin ilk yarısı bu karakterlerin ilk üçü arasındaki ilişkileri anlatır ve çoğunlukla İran edebiyatından kaynaklanan geleneksel “hükümdarlara ayna” temalarını ele alır. Kutadgu Bilig’in üç nüshasını (A. Sertkaya. Batı’nın fikir ve görüşlerini alarak bunu İslamî görüşlerle bağdaştıran müslüman filozof Fârâbî’nin eserleri de devlet ve yönetim konusunda başvuru kaynağıdır. bu kişilere de uygun adlar vermiştir. TDK Ankara 1972. Türk destan geleneğini bir tarafa bırakıp Fars-İslam hükümdarlık ideallerini alarak yapmaya çalışmış ve bunları Orta Asya Türk edebiyat geleneği ile birleştirmiştir. (Ankara 19792. aruzun fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl vezniyle yazılmıştır. Onun devlet hizmetinde bulunduğu uzun zaman dikkate alınırsa. Ay Toldı (vezir) “ay doldu. Ünite . Ankara 19913). İlk İslamî eser olması dolayısıyla ilk müslüman filozoflar ve onların kaynağı olan Batılı düşünürlerden Eflatun ve Aristo’nun bu konuda yazdıkları. C) karşılaştırarak 1947 yılında metni yayımlayan Reşit Rahmeti Arat’ın bu çalışmalarını çeviri ve indeks yayınları izlemiştir. Yusuf Has Hacib’in yönetim ve siyaset alanında başka kaynakları da vardı. XLV/2. Yusuf. c. dünya işlerinin sonunu temsil eder. Kutadgu Bilig I Tercüme. B. Osman F. Sertkaya ve Nuri Yüce tarafından yayımlanmıştır: Kutadgu Bilig I Metin. Eserin ikinci yarısı ise. Yusuf Has Hacib eserinde dört soyut kavramı kişileştirmiş. 19955). (C).3. İstanbul 1943. TDK. TDK. TTK Ankara 1959. bu eseriyle Türk hükümdarlık. (19742. TKAE Ankara 1979. talih ve ikbali temsil eder. devlet idaresi ve hikmet geleneklerinin Arap ve Fars gelenekleri ile karşılaştırılabilecek derecede başarılı olduğunu göstermek ve ispatlamak amacını gütmektedir. doğan güneş”. Robert Dankoff tarafından yapılan Kutadgu Bilig’in İngilizce çevirisidir: Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for princes. O’nun Farsçada yaptığını Türkçede yapmıştır. Ögdülmiş (vezirin oğlu) “övülmüş”. Chicago 1983. ss. eserinde kendi gözlem ve tecrübelerine de yer verdiği görülür. 19853. Kutadgu Bilig III. Osman F. Yıldönümü Dolayisiyle KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ. Dizin üzerine önemli bir yayın Semih Tezcan tarafından yapılmıştır: “Kutadgu Bilig Dizini Üzerine” TTK-Belleten. sayı: 178. Arat indeksi tamamlayıp yayımlayamadan aramızdan ayrıldığı için indeks Kemal Eraslan. daha çok muhalif karakter olan Odgurmış üzerinde yoğunlaşır ve sûfîlik ya da İslam mistisizmine ilişkin dinî temaları içerir.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 65 Kutadgu Bilig Tıpkıbasım II Fergana Nüshası. Nuri Yüce. 6645 beyitlik didaktik bir manzume olan eser. Bu kişiler ve temsil ettikleri kavramlar şunlardır: Kün Togdı (hükümdar) “gün doğdu. (B). görüşleri ve felsefeleri Yusuf ’a kaynak olmuştur. Kutadgu Bilig Tıpkıbasım III Mısır Nüshası . baht. akıl ve anlayışı temsil eder. Eserinin baş kısımlarında bu dört kişiden bahseder ve onları okuyucuya tanıtır (353 ve 358 beyitler arası). İstanbul 1943.

bu dönemde Türk şiirinin başlıca iki kolda geliştiğini göstermektedir: 1. bahar kasidesi ve hükümdar övgüsü bölümleri) Yusuf Has Hacib’in duyarlı bir şair olduğunu göstermektedir. Eserin başında mensur ve manzum mukaddimeler ile babların (=bölümlerin) fihristi bulunmaktadır. çünkü o halkın konuştuğu dil ile yazmıştır. Kutadgu Bilig’in sonunda yer alan kasideler bunun açık örneğidir. Sayfası VIII-XIII. Dört kişi arasında geçen münazarayı andıran eser. Halk şiirinin dışında kalan ve araştırıcılar tarafından “Aydın zümre şiiri” olarak değerlendirilen ikinci grup içinde yer alır. Şimdi tevhid ve münacat kısmından bazı örnek beyitlerle mesnevi özelliği taşıyan bu ilk edebî eserimizi daha yakından tanıyalım: Kutadgu Bilig’in Tevhid kısmından Teñri cazze ve celle ögdisin ayur 1. 2. Türk edebiyatında ilk kaside yazarı olarak görülür. Kutadgu Bilig. aruzun iki veznini kullanmıştır. Bu durumda şair. Halk şiiri örneklerini daha çok Divanü Lugati’t-Türk’te görmekteyiz. alışık olmadığı bir vezin türü olmasına rağmen bunu şiirine başarıyla uygulamıştır. Otuz üç beyitten oluşan bu manzume mesnevi şeklinde yazılmıştır.3 Kutadgu Bilig’in Vambery yayınının 46. Kutadgu Bilig didaktik bir eser olmasına rağmen yer yer şiirselliğin ve lirizmin görülmesi (özellikle eserin başındaki Tanrı ve Peygamber övgüleri. Kutadgu Bilig’ten edindiğimiz bilgilere göre onun başka şiirleri de vardır. bayat atı birle sözüg başladım törütgen igidgen kėçürgen idim 2. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Eserde bu dört ana karakterin dışında anlamlı adlar taşıyan üç kişi daha vardır: Küsemiş (Ay Toldı başkente geldiğinde ona yardım eden kişi). eserine önceden yazdığı şiirlerini de katmıştır. Bunların devamında yer alan Tanrı övgüsü ve Tanrı’ya yakarış İslamî Türk edebiyatının bize kadar gelen ilk tevhid ve münacat örneğidir. üküş ögdi birle tümen miñ sena ugan bir bayatka añar yok fena . Ersig (hükümdarın mabeyncisi) ve Kumaru (Odgurmış’un müridi)’dir. Akla ve bilgiye önem vermesi açısından Âşık Paşa’ya da tesir etmiştir. eski dönemlerden kalma atasözleri ve bilgelik ifadesi taşıyan deyimlerle süslenmiştir. Aydın kesimin şiiri. Yusuf Has Hacib. Bu eser hakkındaki bilgilere ilgili bölümde yer verilecektir. Ancak dil yönünden halk ve aydın dili gibi bir durum görülmez. Kutadgu Bilig’in vezni daha önce de belirttiğimiz gibi fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl’dür.Yusuf. Karahanlılar döneminde yazılmış iki önemli eser olan Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t-Türk. Yusuf ’un eserini halk da anlar.66 Resim 3. Bu türdeki şiirler aruz vezni ile yazılmıştır. Halk şiiri. Hatta Yusuf. O bu kasidelerin ilk ikisinde fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün veznini de kullanır.

Ey bir (olan Tanrı)! Sana bir başkası şerik olamaz. Sana ihtiyacım olduğu. 3. binlerce övgü olsun. ümidim yalnız sanadır. besleyen. Kutadgu Bilig’in Münacat kısmından 28. kamug barça muñlug törütülmişi muñı yok idi bir añar yok ėşi 5. yok olma yoktur. Tevhid kısmının düz yazıyla dil içi çevirisi Çoğaltan.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 67 3. Var olan her şeyi O yarattı. ay erklig ugan meñü muñsuz bayat yaramaz seniñdin adınka bu at 6. sıkıntısı.3. Ey güçlü. sadece O’nun ihtiyacı. Başta her şeyden önce ve sonra olan sensin. tözü tört ėşiñe tümen miñ selam tėgürgil kesüksüz tutaşı ulam 32. bu muhtaç olan kulu sen affet ve bütün günahlarını bağışla. Ululuk ve büyüklük sadece sana özgüdür. sėni erdüküñ teg ögümez özüm sėni senmet öggil kesildi sözüm Münacat kısmının düz yazıyla dil içi çevirisi 28. 29. ona yokluk. kadir. sayılamazsın. (sen) sayıya katılmaz. sakışka katılmaz seniñ birlikiñ tözü neñke yėtti bu erkliglikiñ 1. bir defa ‘ol’ dedi. aya bir birikmez saña bir adın kamug aşnuda sen sen öñdün kėdin 8. Bütün yaratılmışlar muhtaçtır. Ey ebedî ve sonsuz (olan) Tanrı! Şüphesiz sen birsin. 2. eşi ve benzeri yoktur. ebedî ve her çeşit sıkıntıdan uzak Tanrı! Senden başkasına bu ad yakışmaz. ay muñsuz idim sen bu muñlug kulug suyurkap kėçürgil yazukın kamug 29. Ben sana sığındım. sañar ok sıgındım umınçım saña muñadmış yėrimde ėlig tut maña 30. bunaldığım yerde elimden tut. tiledi törütti bu bolmış kamug bir ök bol tėdi boldı kolmış kamug 4. ulugluk saña ol bedüklük saña seniñdin adın yok saña tuş teñe 7. ulug künde körkit olarnıñ yüzin ėlig tuttaçı kılgıl edgü sözin 33. dilediği istediği herşey oldu. Ünite . 7. 8. 4. Ey müstağni olan Tanrım. geçimi sağlayan Tanrı adıyla söze başladım. senden başka sana eş ve denk (olan) yoktur. 5. sėwüg sawçı birle kopurgıl meni ėlig tuttaçı kıl könilik küni 31. . 6. Muktedir olan Tanrı’ya sayısız.

Yukarıda adlarını verdiğimiz dört kişi arasındaki konuşmaya dayanan asıl hikâye kısmı. Bir mesnevide olması gereken bu bölümlerden sonra IV. on iki burç ve mevsimler hakkında bilgiler bulunur. Bu kısım Kutadgu Bilig’in en lirik parçasıdır. bapla başlar. 33. sözüm kesildi. Uyak düzeni kaside nazım şeklinde olduğu gibi aa/ba/ca/da… biçimindedir. aynı ünsüzlerin ve hecelerin tekrarına dayanan aliterasyonlu sözcük gruplarıyla şiir içi ahenk sağlanmıştır. ikinci kasidede içinde bulunduğu devrin bozukluğundan. V. anlamı kendi sağlık durumu hakkında bilgi verir. Üçüncü kaside ise daha çok kendine öğüt verir nitelikte olup yaşadıklarından edindiği deneyimlerin özeti gibidir.) yigitlikke açıp awuçgalıkın ayur 6521. İlk iki kaside fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün üçüncüsü ise. Onun dört arkadaşına da binlerce aralıksız. O büyük günde bana onların yüzünü göster. VI-X. 32. yorıglı bulıt tėg yigitlikni ıdtım tüpi yėl keçer tėg tiriglik tükettim 6522. Bu şiirde bunların yanı sıra bilgiyi över. XII. Yusuf Has Hacib ilk kasidede gençliğine acır. o adalet gününde benim elimden tutsun bana yardım etsin. dünyaya ve geçici zevklere düşkün olmama gibi konularda düşüncelerini belirtir. Hatta hece vezni açısından bakılınca her mısraın 6+5=11’li hece veznine denk geldiğini görürüz. kesintisiz selam ulaştır. 31. Mahşer gününde beni sevgili Peygamberle birlikte kaldır. yaşlılığından bahseder. Bu bölümde yedi gezegen. seni sen kendin öv. bapta yine bu tarzın gereklerinden olan dönemin hükümdarının övüldüğü “Bahar mevsiminin tasviri ve Ulug Buğra Hanın övgüsü” adlı 61 beyitlik bir manzume yer alır. ahlak. Kimi beyitlerde yarım uyak görülür. dil ve iyilikle ilgili konular üzerinde durulur. Seni layık olduğun gibi övemiyorum bile. Eserin sonunda bulunan üç kaside de Yusuf Has Hacib tarafından yazılmıştır. ‘Kitap Sahibinin Özrünü Söyler’ adlı kısımda ise kendisinden bahseder. isizim yigitlik isizim yigitlik tuta bilmedim men sėni terk kaçıttım . Bu kasidelerden ilkinden örnek vererek hem metnin içeriğini hem de şekil özelliklerini inceleyelim: Birinci kasideden örnek beyitler (Gençliğin hasreti ile ihtiyarlığı anlatır. Mesnevide olduğu gibi her beyit kendi arasında uyaklıdır ve bir çok beyitte tam uyak vardır.68 VIII-XIII. fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl ölçüsüyle kaleme alınmıştır. baplarda bilgi. devlet yönetimi. bapta evren anlatılır. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 30. şefaat edici sözlerle elimden tutsunlar. XI. bu yönde öğütler verir. din. sözcük koşmaları. bilginin ve iyilik etmenin yararları. Dizelere vezni uyguladığımızda ölçünün hiçbir dizede aksamadığını görüyoruz. tasavvuf. Beyitlerdeki ses tekrarları. Buradan eserin sonuna eklenmiş olan üç kasideye kadar olan kısımda Yusuf. bapta kitabın adı. dostlarının çektiği cefalardan söz eder. Uyak ve aliterasyon özelliğini bir örnek üzerinde gösterebiliriz: sañar ok sıgındım umınçım saña (a) muñadmış yėrimde ėlig tut maña (a) sėwüg sawçı birle kopurgıl meni (b) elig tuttaçı kıl könilik küni (b) tözü tört ėşiñe tümen miñ selam (c) tėgürgil kėsüksüz tutaşı ulam (c) Aliterasyon: ‘s’ ünsüzünün tekrarı Aliterasyon: ‘m’ ünsüzünün tekrarı Aliterasyon: ‘s’ ünsüzünün tekrarı Aliterasyon: ‘k’ ünsüzünün tekrarı Aliterasyon: ‘t’ ünsüzünün tekrarı Aliterasyon: ‘t’ ünsüzünün tekrarı Tanrı’ya övgüden sonra Peygamber’e ve dört sahabeye övgü kısmı gelir. eseri ne kadar sürede yazdığını da anlatır.

6525. (elimde) tutarken kaçırı verdim. Redifleri ayırdığımız zaman ortaya yarım uyak çıkmaktadır. sözcük koşmaları. Eyvah! Onu boş yere kaybettim. sen şimdi bana yine gel! Seni (bu kez) avucumda tutayım. yana kėlgil emdi yigitlik maña sen ayada tutayın agı çuz töşettim 6524.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 69 6523. Yazık gençliğime yazık! Ben seni tutamadım. Beyitlerde görüldüğü gibi uyak düzeni kaside nazım şeklinde olduğu gibi ilk beyit kendi arasında.ekiyle uyak sağlanmıştır. 6522. yaşlılığın da zarar görmezsin. karılıkta kor yok köni turdum ėrse yawalıkka isiz tiriglikni ıdtım 6528. 6529. çökit-tim. Eserin birçok beyitinde görüldüğü gibi bu beyitlerde de ses tekrarları. can sevinci olan iyi bir şey yokmuş (diye) sordum. gençliğin huzurunu yitirdim. Ey gençlik! Ben şimdi senin için üzülerek hasretini çekiyorum. yüzüm safran tohumu ekmiş gibi (sapsarı) oldu. 6530. Eğer (gençlikte) iyi ve doğru yaşadıysan.3. 6527. tipi fırtınasının geçip gittiği gibi yaşamımı tükettim. Geçip giden bulut gibi gençliği yitirdim. 6523. 6526. (senin için) ipekli kumaş(lar) döşeteyim. tiriglikke tatgı süçig can sėwinçi yigitlik tėg edgü yok ėrmiş ayıttım 6526. (çünkü) bütün güzelliğimi sen (benden) uzaklaştırdın. ben (de ondan) uzaklaştım. ıd-tım. Ünite . aynı ünsüzlerin ve hecelerin tekrarına dayanan aliterasyonlu sözcük gruplarıyla şiir içi ahenk sağlanmıştır: . akıt-tım. tokıt-tım sözcüklerindeki -tım redifinden önceki -t. Misk gibi (olan) kara başıma kafur örttüm. temam erguvan tėg kızıl meñzim ėrdi bu kün zacferan urgın eñde tarıttım 6530. çabuk kaçırdım. diğer beyitlerin ilk dizesi serbest ikinci dizesi ilk beyitle uyaklıdır. tüket-tim. (Ey) gençlik. Yaşamda gençlik gibi tatlı. kiçiglik tatıgı yigitlik ereji yitürdüm men emdi tutarda kürettim 6527. benzim erguvan gibi kıpkırmızıydı. isiz bu yigitlik kanı kança bardı tilep bulmadım men neçe me tilettim 6525. 6528. Eyvah! Bu gençlik hani. yıparsıg kara başka kafur eşüdüm tolun tėg tolu yüz kayuka ilettim Birinci kasideden örnek (Gençliğin hasreti ile ihtiyarlığı anlatan) beyitlerin düz yazıyla dil içi çevirisi 6521. Yüzüm. Küçüklüğün tatlılığını. Bugün ise. 6524. Dolunay gibi olan dolgun yüzümü nereye gönderdim. nereye gitti? Ne kadar arattıysam da bulamadım. esirkep açır-men saña ay yigitlik kamug körkümi sen yırattıñ yırattım 6529.

Türkçeyi. Kaşgarlı Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed tarafından hazırlanmış olan Türkçenin bilinen ilk sözlüğü Divanü Lugati’t-Türk’tür (asıl adı: haza kitabu divani lugati’t-Türk). Eserde yer alan konularla ilgili özdeyişlerden bir kısmı şöyledir: 1. 3. Çok dinle az konuş. kimileri ise 4+4 duraklı 8 hecelidir. dörtlükler ve dilbilgisi bilgileri ile dönemin kültürü. Akıl karanlık gecede bir meşale gibidir. 6. m’ ünsüzlerinin tekrarı isizim yigitlik isizim yigitlik (x) tuta bilmedim men sėni terk kaçıttım (a) isiz bu yigitlik kanı kança bardı (x) tilep bulmadım men neçe me tilettim (a) Kutadgu Bilig’de şair. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olan eser. söz sanatları ve benzetmelerden yararlanmıştır. Bilgisizin sözü kendi başını yer. Türkçenin İslamiyetten dolayı Türklerin bulunduğu coğrafyada önem kazanmış olan Arapçadan geri kalmadığını göstermeye çalışmış. kullanılmakta olan kelimelerle bırakılmış bulunan kelimeleri bu kitapta birlikte yazmak. Beyitlerin çoğu ise aruz vezniyledir. sözcüklerin anlamının yanı sıra verilen örnek cümleler. Kendisinin Kaşgar’da doğduğu eserinden anlaşılıyorsa da Barsgan şehrini anlatırken kullandığı bir ifadeden babasının Barsganlı olduğu düşünülmektedir. ara sıra gönlüme doğar dururdu.. şiirler. Kaşgarlı Mahmud eserinde ifade ettiği şu sözle böyle bir sözlüğü yazmaktaki amacını dile getirmiştir: “Türk dili ile Arap dilinin atbaşı beraber yürüdükleri bilinsin diye Halil’in Kitabü’l-Ayn’ında yaptığı gibi.4 Divanü Lugati’tTürk’ün Kültür Bakanlığı tıpkıbasımının altı ve yedinci sayfaları Karahanlı döneminden bize kalan ikinci önemli eser ise. 5. . Kaşgarlı Mahmud. Türkçenin lehçelerini ve Arapçayı iyi bilmektedir..70 VIII-XIII. z’ ünsüzünün tekrarı Aliterasyon: ‘t’ ünsüzünün tekrarı Aliterasyon: ‘k’ ünsüzünün tekrarı Aliterasyon: ‘t. Beylik iyi bir şeydir.. Kaşgarlı Mahmud ve Eseri Divanü Lugati’t-Türk Resim 3. sözlüğünde yer verdiği lehçeler arasındaki farklılıklar. sözü akıl ile söyle bilgi ile süsle vd. dil ve ağız özellikleri hakkında da bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Divanü Lugati’t-Türk’ün tek yazma nüshası vardır. ama doğru uygulanan yasa ondan da iyidir. kötü (olmak) ise yokuş inişi gibi kolaydır.. Yazar hakkındaki bilgilerimiz kendi kitabında yazdıklarıyla sınırlıdır. Bu nüsha Diyarbakırlı Ali Emirî Efendi tarafından 1917 yılında bir sahaftan satın alınmıştır. ikilemeler ve deyimler açısından zengin bir hale gelmiştir. Yüzyıllar Türk Edebiyatı yorıglı bulıt tėg yigitlikni ıdtım tüpi yėl keçer tėg tiriglik tükettim (a) (a) Aliterasyon: ‘g ve t’ ünsüzünün tekrarı Aliterasyon: ‘t’ ünsüzünün tekrarı Aliterasyon: ‘s. 4. atasözleri ve deyimlerle bu amacını gerçekleştirmiştir..”. özdeyişler. Bu bilgilere göre babasının adı Hüseyin’dir. İyi (olmak) yokuş tırmanmak gibi zordur. Bilgiyi ve anlayışı anlatan dildir 2. Kaşgarlı Mahmud’un bu sözlüğü yazmasındaki diğer önemli bir neden de Araplara Türkçeyi öğretmektir. Çoğu 4+3 duraklı 7 heceli. Böyle olunca da eser. sadece sözlük değildir. şiirin tüm anlatım özelliklerine başvurmuş. Eserin içindeki dörtlükler hece vezniyle yazılmıştır. Yine eserinden anlaşıldığına göre. 2 Türk Edebiyatının ilk mesnevisi olarak kabul edilen Kutadgu Bilig’i türü ve anlatımı açısından değerlendiriniz ve içeriği hakkında bilgi veriniz.

Kaşgarlı Mahmud eserini oluştururken bir alan araştırıcısı gibi çalışmış.5 Kültür Bakanlığı’nın bastığı Divanü Lugati’t-Türk’ün Kapağı . Yemek. 19943). kültürel zenginlik açısından Türkçenin Arapçadan hiç de geri kalmayan bir dil olduğunu göstermek amacıyla meydana getirilmiş olan eser. yazarın kendi tabiriyle “Türkçe” oluşturur. Yağma. Araplara Türkçe öğretmek. Suvar. cild-i sâni 1333 (1917). makale ve tez çalışmaları olmak üzere birçok yayın yapılmıştır. Besim Atalay’ın çalışması 1939-1943 yılları arasında yayınlanmıştır: Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. Türk dünyası için zengin bir malzeme olan eserle ilgili çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Oğuz. TDK (19862. Ankara 1940. (19862. Ankara 1939. Kilisli Rıfat. 19943) Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi II. Argu. Kençek. Bunun yanı sıra Hakaniye Türkçesinin yayılma alanına en yakın boyların dillerine yer verilmiştir. Eserin Besim Atalay tarafından Türkçeye çevrilmesinden sonra Divan üzerinde kitap. Compendium of the Turkic Dialects (Dıwan lugat at-Turk). Ünite . James Kelly ve Robert Dankoff tarafından yapılan çalışma Atalay’dan sonra eseri bir bütün olarak ele alan ikinci çalışmadır: James Kelly-Robert Dankoff. eserin yazarının yaşadığı dönemdeki Türk toplulukları ve onların dili hakkında ses. II 1982. Ankara 1941. 19943) Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. anlatım özelliği.3. Bulgar. Budapest 1928.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 71 Divanü Lugati’t-Türk hakkında ilk çalışma Kilisli Rifat Bilge tarafından yapılmıştır: Kitabü Divânı Lugat-it-Türk. III 1985. TDK (19862. Ankara 1943. Divan’daki sözvarlığı ise ilk defa Carl Brockelmann tarafından incelenmiştir: Mitteltürkischer Wortschsatz nach Mahmûd Al-Kâşgârîs Divân Lûgat at-Türk. Karluk. içerik olarak bize o dönemdeki Türk boyları. DLT sadece bir sözlük olarak değerlendirilmemelidir. Kaşgarlı Mahmud. dilbilgisi özelliklerini verirken Divanü Lugati’t-Türk’ün Edebî Değeri ve İçeriği Resim 3. cild-i sâlis 1335 (1919). Türkçenin en önemli kültür hazinesidir. 19943) Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi III. tıpkıbasımı yapılan metindeki Arapçayı normal duruma getirerek büyük bir hizmette bulunmuştur. Mahmud al-Kaşgarı. biçim. dağınık olan eserin sayfalarını düzenlemiş. Bunlar Çiğil. anlam ve sözvarlığı konusunda bilgiler vermektedir. bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıklar ve en önemlisi de sözcükler hakkında bilgi veren geniş bir sözlüktür. sözvarlığı. Ansiklopedik bir sözlük olan Divanü Lugati’t-Türk (bundan sonra DLT şeklinde kısaltma kullanılacaktır). “Türk Lehçeleri Divanı” anlamını taşıyan DLT. DLT’nin temel sözvarlığını Kaşgarlı’nın kendisinin de mensubu olduğu dönemin ve ülkesinin yazı dili olan Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi. TDK (19852. İstanbul. cild-i evvel 1333 (1917). böylece Türk dilinin lehçelere göre dilbilgisi kurallarını başarıyla ilk kez belirlemiştir. yüzyıldaki durumunu edebî yapısını ve özelliklerini de öğrenmemize yarayan eşsiz bir eserdir. Türk edebiyatının XI. I 1982. Basmıl’dır.

en iyi kargı kullananı olduğum halde onların şarlarını (= şehirlerini). Ağıtlar. DLT’deki dörtlük ve beyitler madde başlarında verilen sözcüklere ilişkin örnekler olduğu için eserde dağınık halde bulunmaktadırlar. Türk./Akar.. Savaş ve kahramanlık şiirleri. 137 dörtlükte. Kırgız boylarının dillerini. Oğuz. Pastoral şiirler. Bu şiirler içerik ve biçim yönünden şu şekilde sınıflandırılmaktadır: 1. Çiğil. bende onlardan her boyun dili en iyi şekilde yer etti. Eserdeki manzumeler üzerine ilk yapılan çalışmalarda şiirlerin hepsinin hece ölçüsüyle yazıldığı görüşü hakimdir. kafiyelerini belliyerek faydalandım. sadece kendi mensubu olduğu boyun edebiyat malzemesini değil. Manzumeleri örneklerle inceleyerek daha yakından tanıyalım: DLT’deki halk şiiri örnekleri./Ayık. Şiirlerde kullanılan nazım birimi ise beyit ve dörtlüktür. aynı zamanda kendi döneminde yaşamış olan ulaşabildiği bütün Türk boylarına ait edebî malzemeyi de yazıya geçirmiştir. Eserinde her lehçeye aynı derecede ağırlık vermemiştir. İslamiyetten önceki Türk şiirinde görülen baş uyak ise sadece ikinci dörtlükte (Awlap. aşk ve ayrılık konularını içeren bu şiirlerden ilki dört tane dörtlükten oluşmaktadır. 4+3=7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Destanlar. DLT’nin edebî değeri hem bize ulaştırdığı bu sözcüklerden. Bu şiirlerin bazılarından örnekler vererek inceleyelim: Divanü Lugati’t-Türk’ten lirik bir şiir Sevgi. Ben onları en iyi surette sıralamış. Öyle ki. Eserini oluştururken nasıl bir yol izlediğini şöyle ifade eder: “Ben onların (yani Türklerin) en uz dillisi. akılca en incesi. çöllerini baştan başa dolaştım. Lirik şiirler. İslamiyetin kabul edildiği dönemde meydana getirilmiş olan bu manzumeler üzerine eserin ilk yayımlandığı zamandan itibaren çalışmalar yapılmış ve şiirlerin hece ölçüsüyle mi aruz ölçüsüyle mi yazıldığı tartışılmıştır. 2. 5. hece ölçüsüyle yazılmış dize sonu uyaklı şiirlerdir. halk şiiri ve aydın zümre şiiri olarak iki kolda geliştiği ortaya konmuştur. 3. en iyi düzenle düzenlemişimdir”.....) vardır. sekizli ve on ikili hece ölçüsü kullanılmıştır. Yağma. yüzyılda Karahanlılar çevresinde yetişen ilk müslüman Türk şairlerinin aruzla yazılmış eserlerinden alınmış manzum parçaları içerdiği. hem de sözcükleri açıklarken örnek olarak verdiği manzum parçalar (dize sayısı 764’tür) ve atasözlerinden (289 tane) kaynaklanmaktadır. 4. en açık anlatanı. Yüzyıllar Türk Edebiyatı nasıl kendi mensubu olduğu lehçenin dışına çıkıp diğer lehçelere de yer vermişse edebiyat malzemesini sunarken de aynı yolu izlemiş. soyca en köklüsü. Daha sonra başka araştırıcılar tarafından tam tersi görüş savunulmuş ve şiirlerin tamamının aruz vezniyle yazıldığı iddia edilmiştir. yedili.72 VIII-XIII. Türkmen. Şiirde halk şiirinde çok kullanılan yarım uyak (artadım/ kartadım ve kaçar/saçar hariç) görülmektedir. Şiirin uyak düzeni aşağıda gösterildiği gibidir: Bulnar mini öles köz Kara mengiz kızıl yüz Andın tamar tükel tuz Bulnap yana ol kaçar Yıglap udu artadım Bagrım başın kartadım Kaçmış kutug irtedim Yagmur kipi kan saçar (a) (a) (a) (b) (d) (d) (d) (b) Awlap meni koymangız Ayık ayıp kaymangız Akar közüm uş tengiz Tegre yöre kuş uçar Yüknüp manga imledi Közüm yaşım yamladı Bagrım başın emledi Elkin bolup ol keçer (c) (c) (c) (b) (e) (e) (e) (b) Hece Ölçüsüyle Yazılmış Manzumeler . Örneğin yukarıda verdiğimiz kendi ifadesinde yer almasına rağmen eserde Kırgızların diliyle ilgili hiçbir bilgi yer almamaktadır. Sonuçta bu şiirlerin hem eski Türk halk şiiri örneklerini hem de XI. Bu manzum parçalar konularına göre bir araya getirilmiştir..

aruz ölçüsüne uyan şiirler de bulunmaktadır.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 73 Şiirin düz yazıyla dil içi çevirisi O(nun) baygın göz(leri). Manzume. bağrımdaki yarayı tedavi etti. şehirler(inin) içine girdik. Atlara nişanlar takarak Uygur ülkesindeki Tatlara. Stebleva ve Talat Tekin (ayrıntılı bilgi için bkz. Ocak 1986. Kelginleyü/aktımız. beni tutsak edip sonra da kaçıp gidiyor. Kesmelerin/kestimiz.3. gözyaşlarımın etrafında da kuşlar uçuşuyor. Savaş ve kahramanlık şiiri Eserde bu konuya yer veren dört manzume bulunmaktadır. (şimdi gözlerim) yağmur gibi kanlı yaşlar saçıyor. sayı: 409. kaç-tımız. Uygurlara doğru yönelip Mınglak ülkesini aldık. yeni uygulanmaya başlanan bu ölçü sisteminde ölçüyü aksatan kısımlar olsa da Divan’daki şiirler üzerine ayrıntılı çalışmalar yapan I. Burhan (=Buda) heykellerinin üstüne pisledik. s. (sonunda) perçemlerini kestik ve Mınglak askerlerini biçtik. Bu manzumelerden biri Budist Uygurlara. (Sevgilinin hayali) eğilip bana işaret etti. 81-253) bu konuya ayrıntılı olarak değinmişlerdir. söz verip sözünüzden geri dönmeyin. (Onları) geceleyin bastık. Talat Tekin “Karahanlı Dönemi Türk Şiiri”. bıç-tımız. hırsız ve adi köpeklere (doğru) kuşlar gibi uçtuk (saldırdık). (Atların) kuyruk(larını) sıkıca bağladık. tapınaklarını yıktık. V. ikisi Yabakulara. Örnek olarak vereceğimiz Budist Uygurlara Karşı Savaş manzumesinin eserde beş dörtlüğü bulunmaktadır. pembe yüzü ve yüzündeki kara benleri beni tutsak ediyor. her yana pusu kurduk. (Uygurların üzerine) seller gibi saldırdık. Beni avlayıp koymayın. aldatmak için tekrar geri çekilip kaçtık. kaçmış olan mutluluğu aradım. (Giden sevgilinin) arkasından ağlayıp perişan oldum. aç-tımız. (böyle davranmakla) gözümün yaşını sildi. Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı I (Eski Türk Şiiri). Ünite . Bu durak sadece şu dizelerde bozulmaktadır: Uygurdakı / Tatlaka. bağrımın yarasını (yeniden) deştim. Her dizede yer alan redifli uyaklar (seç-timiz. (sonra) bir konuk gibi geçip gitti. Aruz Ölçüsüyle Yazılmış Manzumeler Divan’da kullanılan ölçü hece ölçüsü olmasına rağmen. biri de bilinmeyen bir düşmana karşı yapılan savaşı anlatır. Kėmi içre oldurup Ila suwın kėçtimiz Uygur tapa başlanıp Mınglak ėlin açtımız Beçkem urup atlaka Uygurdakı tatlaka Ogrı yawuz ıtlaka Kuşlar kipi uçtımız Kudruk katıg tügdümiz Tenrig üküş ögdümiz Kemşip atıg tėgdimiz Aldap yana kaçtımız Tünle bile bastımız Tegme yangak bustımız Kesmelerin kėstimiz Mınglak erin bıçtımız Kelginleyü aktımız Kendler üze çıktımız Furhan ewin yıktımız Burhan üze sıçtımız Savaş ve kahramanlık şiirinin düz yazıyla dil içi çevirisi Ila ırmağını kayıkların içine oturarak geçtik. Tanrı’yı çok fazla öğüp (dualar edip) atlarımızı düşman üstüne sürdük. uç-tımız. sıç-tımız gibi) şiirdeki ahengi sağlamaktadır. . sanki bütün güzellikler ondan damlıyor. işte gözlerim(den) deniz gibi gözyaşı akıyor. 4+3 = 7 ya da 2+2+3 =7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Böylece (onun) devlet ve bahtının tozu (göğe kadar) yükseldi. Doğa tasviriyle ilgili beş beyitten oluşan aşağıdaki şiir. öfkeli gözlerle birbirlerine baktılar. Tangutların beyini düşman kabul etti. Boyunlarından kırmızı su (gibi) kan (süt sağılıyormuşcasına) aktı. Onun gücü azaldı. Aruz ölçüsüye yazılmış dörtlüklerin dışında başka beyitler de bulunmaktadır. Eser içinde dağınık olan dörtlüklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan manzumenin dörtlük sayısının kimi araştırıcılar tarafından on dokuz ya da yirmi olduğu da ileri sürülmüştür.74 VIII-XIII. dinî ve ahlâkî öğütler ile övgü çevresinde toplanmıştır. dinî-ahlakî öğütler ve övgü. Kılıçlar (üzerinde kuruyan kanlardan dolayı) kınlarına güçlükle sığdı. çünkü uzun heceye denk gelen ünlüler genel eğilime uygun olarak harekeyle değil. ye ile yazılmıştır. (düşmana saldırmak için) uygun zaman kolladı. Kılıçlar (üzerinde kuruyan kanlardan dolayı) kınlarına güçlükle sığdı. Kahraman erler birbirlerini çağırdılar. av ve avcılık. Yüce Tanrı (onu) onurlandırdı. Savaş ve kahramanlık şiirleri içinde en uzunu olan Katun Sini (Hatun Mezarı) halkı ile Tangutlar arasında yapılan savaşı anlatan manzume on bir dörtlükten oluşmaktadır. aşk. Katun Sini (halkı) savaş naraları attı. 4+4=8’li hece ölçüsüne uymakla birlikte şiirin mefâ‘îlün mefâ‘îlün kalıbıyla yazıldığı belirlenmiştir. uzatma harflerini gösteren elif. Şiirin hepsini buraya almak mümkün olmadığından ancak birkaç dörtlüğü örnek olarak veriyoruz: DLT’de aruzla yazılmış dörtlükler Begim özin ogurladı Yarag bilip ugurladı Ulug tengri agırladı Anın kut kıv tozı togdı Katun Sini çogıladı Tangut begin yagıladı Kanı akıp jagıladı Boyun suwın kızıl sagdı Eren alpı okıştılar Kıngır közün bakıştılar Kamug tolmun tokıştılar Kılıç kınka küçün sıgdı Telim başlar yuwıldı-mat Yagı andın yawaldı-mat Küçi anıng keweldi-met Kılıç kınka küçün sıgdı Dörtlüklerin düz yazıyla dil içi çevirisi Beyim kendisini (düşmandan) gizledi. Bu nedenle kanı (su gibi) çağlayarak aktı. düşman bu yüzden yavaşladı. Bu şiirlerin konusunu ise genellikle şunlar oluşturmaktadır: Savaş ve kahramanlık. Bütün silahlar(ıy)la savaştılar. vav. aşk. varlıklı bir şahsın köşkünü ve çevresindeki çiftliği tasvir eder. av ve avcılık. doğa. doğa. Çok başlar yuvarlandı. Müstef ’ilün müstef ’ilün müstef ’ilün ölçüsüyle yazılmıştır: Beyitlerle yazılmış bir şiir Mende bulnur sėwinç otı kadgu atar Karşı körüp sağdıç anı uçmak atar Korday kuğu anda uçup yumgın öter Kuzgun yangan sayrap anın üni büter Kölüm komı kopsa kalı tamıg iter Körse anı bilge kişi sözke büter Tamga suwı taşra çıkıp tagıg öter Artuçları tegre ünüp tizgin yėter Bolsa kiming altun kümüş irle iter Anda bolup tengrigerü tapgın öter . Yüzyıllar Türk Edebiyatı Dörtlükler ve beyitler halinde yazılmış olan bu manzumeler halk şiirinden farklı olarak az ya da çok İslam etkisi altında oluşturulmuş şiirlerdir. Beyitlerin konusu da savaş.

366) Edgü ėr süngüki erir. fazilet ara (yüzün güzelliğine çirkinliğine bakma fazilet ara)” (II.. Orada oturup (yüce) Tanrıya ibadet eder.. sevinç (ve mutluluk) veren ilaç bende bulunur.367) Bėş erngek tüz ėrmes “Beş parmak bir değildir” (I. (ırmağın) çevresindeki ardıç ağaçları (bu taşkınlığı engellemek için) onu dizginler. Yüzge körme.104). gibi birçok konuyu içermektedir.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 75 Şiirin düz yazıyla dil içi çevirisi Kaygıyı. edebin başı dildir” (I. iyilik. Gölüm dalgalansa (köşkümün) duvarına vurur. Kölüm. üzüntüyü gideren. Akıllı.103) Közden yırasa köngülden yeme yırar “Gözden ırak olan gönülden de ırak olur” (III.107) Kişi sözleşü. Orada uçuşan kuğular. ikinci ve üçüncü beyitlerde baş uyak vardır: Korday. Atar=giderir.. Halkın bilgeliğini yansıtan bu atasözleri şiirlerde olduğu gibi dil. at tepmez deme. inanç sevgi...121) . Köşk(ü) gören dost (onun güzelliği karşısında) ona ‘cennet’ adını verir. yönetim. Divan’da geçen atasözlerinden bazıları şunlardır: Erdem başı tıl “erdemin.. huy.6 Kültür Bakanlığı’nın bastığı Divanü Lugati’t-Türk’ün iç kapak başlığı DLT’de sözcükleri açıklamak için örnek olarak verilen dörtlük ve beyitlerin dışında atasözleri de sıkça kullanılmıştır. Kuzgunlar ve alakargalar (var kuvvetleriyle) öttükçe öterler de sesleri kısılır. Sadece ikinci dizesi ölçüye uymayan bu manzumenin diğer dizelerinde aruz ölçüsü açısından uyumsuzluk görülmemektedir. yardımlaşma. Manzumenin uyak düzeni aa/aa/aa/aa/aa biçimindedir. at tepmes tème “İt ısırmaz. Ünite . kötülük. yılkı yıdlaşu “İnsan konuşarak. atı kalır “İyi insanın kemiği erir. sağlık. pelikanlar (türlü) seslerle ötüşürler. bilgili kişi bunu görürse söz(üm)e inanır. Belirli sesleri içeren sözcüklerin tekrarıyla da ayrı bir ahenk sağlanmıştır: Kölüm komı kopsa kalı tamıg iter Tamga suwı taşra çıkıp tagıg öter Artuçları tegre ünüp tizgin yėter Anda bolup tengrigerü tapgın öter (k) (t) (t) (t) Resim 3. çalışma.3.123) Tag tagka kawuşmas. bu onların yaradılışında vardır” Buzdan suw tamar “Buzdan su damlar (huyu babasına benzeyen kişiler için söylenir) (III. insan insana kavuşur” (II. adı kalır” (III. korku. töre. kadın. erdem tile “Yüze bakma. Irmak suları (yataklarından) taşarak dağların üstünden aşar. saygı.8) İt ısırmas. Kimin altını ve gümüşü olursa (kendisine) bir yurt edinir. atar=ad verir. zenginlik. yoksulluk./Körse.. kişi kişike kawuşur “Dağ dağa kavuşmaz. açgözlülük.. Ayrıca birinci beyitte cinaslı uyak./Kuzgun. hayvanlar koklaşarak (anlaşır)” (III. Kaşgarlı Mahmud bu sözler için ‘sav’ sözcüğünü kullanmıştır.. hile. çünkü.

4757’de kayıtlı bir mecmuanın baş kısmında bulunan Ayasofya nüshası ise. Edib Ahmed’in yaşadığı dönem ve çevresi hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yoktur.76 VIII-XIII. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Atebetü’l-Hakâyık (Hakikatlerin Eşiği)’tır. Ayasofya kütüphanesi nr.77) Kuş kanatın. Öğretici bir ahlak kitabı olan eser. ne zaman yazıldığı tam olarak bilinmeyen eser yine kim olduğunu. 1444 yılında Semerkand’da hattat Zeynelabidin tarafından kopyalanmış olan bu nüsha Uygur harfleriyle yazılmıştır.’de Abdürrezak Bahşı tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir. 884H. yüzyılda düzenlenmiş biri eksik dört nüshası bilinmektedir. Atebetü’l-Hakâyık’ın Edebî Değeri ve İçeriği Eser.182) 3 Divanü Lugati’t-Türk nasıl bir sözlüktür ve önemi nedir? Edib Ahmed Yüknekî ve Eseri Atebetü’l-Hakâyık Karahanlı Türkçesiyle yazılmış üçüncü eser ise Yüknekli Edib Ahmed bin Mahmud tarafından XII. cimriliğin yerilmesi. Bu nüshalar arasında en iyi ve en eski tarihli olanı Semerkand nüshasıdır (Ayasofya Ktp. üst satırları siyah mürekkeple Uygur harfleri ve alt satırları kırmızı mürekkeple Arap harfleriyle olmak üzere iki alfabeyle yazılmıştır.332) Etli tırngaklı adırmas “Et tırnaktan ayrılmaz” (I. Nerede. dört halife. Bunu. 75) Tamu kapugın açar tawar “Mal (zenginlik) cehennemin kapısını (bile) açar” (III.159) Suw körmegünçe etük tartma “Suyu görmeden ayakkabını çıkarma” (III. cömertliğin övülmesi. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Yazın katıglansa kışın sewnür “ (İnsan) yazın çalışıp çabalayan kışın sevinir” (III. 234) Aç ne yėmes. nerede hüküm sürdüğünü bilmediğimiz Türk ve Acem meliki Muhammed Dâd İspehsalar Bey’e sunulmuştur. bėrimçi sıçgan “Alacaklı aslan. 35552’de kayıtlı bulunan Topkapı Müzesi nüshası Arap harflidir. harislik. Uzunköprü’de Seyit Ali’nin kitapları arasında bulunan ve Arap harfli olan diğer bir nüsha ise. tok alan da aç kimseye neler demez” (I. Peygamber. ayı da o kadar kaçıp kurtulacak yol bilir” (I. Atebetü’l-Hakâyık’ın yazılışından çok sonra XV. Eserine eklenen parçalar ve yazar için söylenen sözler de bize istediğimiz bilgileri vermekten uzaktır. nr. er atın “Kuş kanatla. bilgisizliğin zararı. eserin tamamı 484 mısradır. borçlu sıçan (gibidir) (I. talihsiz kimse kuyuya girse üzerine kum yağar” (I. Tanrı övgüsü ile başlamaktadır.79) Kutsuz kudugka kirse kum yagar “Bahtsız. oldukça eksiktir.426) Alımçı aslan. Emir Muhammed Dâd İspehsalar’ın övgüsü izler. beylere karşı gelme” (I. kibir. Eserin doğru adını ve kime sunulduğunu göstermesi de bu nüshaya ayrı bir değer katmaktadır. insan da atıyla) ulaşır” (I. Yazılış yeri ve tarihi henüz aydınlatılamamış olan Atebetü’lHakâyık da Kutadgu Bilig gibi aruzun fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl vezniyle yazılmıştır.34) ėl kaldı. dilini tutmanın erdemi. zamanenin bozukluğu gibi konuların işlendiği bölümler yer alır. dünyanın dönekliği. bėgler birle turuşma “Yiğitlerle savaşma. Topkapı Sarayı kütüphanesi Hazine kısmı nr. tok ne tėmes “Aç önüne konan yemeği (tamamiyle) yer.25) Alplar birle uruşma. adam atla (kuş amacına kanadıyla. Fatih ya da II. 457) Awçı nėçe al bilse adıg ança yol bilir “Avcı ne kadar hile bilirse (kurnazsa). törü kalmas “Memleket kalabilir. On dört bölümden oluşan eserde kırk beyit ile yüz bir tane dörtlük bulunmaktadır. ama töre bırakılmaz” (II. Metin. Bayezid döneminde İstanbul’da istinsah edildiği tahmin edilmektedir. Kitabın yazılış nedeninin belirtildiği bölümden sonra bilginin yararı. 4012). edipler edibi olduğu belirtilmektedir. işlediği konular açısından Kutad- . Kime ait olduğu bilinmeyen bir dörtlükte yazarın kör olduğu ve Emir Seyfeddin’e ait bir dörtlükte ise. bırakılabilir.=1480M.

Ünite . Eser üzerine ayrıntılı tek çalışma Reşit Rahmeti Arat tarafından yapılmıştır.. biligsizlik gibi sözcüklerin tekrarı ile baş uyak sağlanmıştır.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 77 gu Bilig ile benzerlik göstermektedir. . O akıl... .... aaba/ccdc/eefe biçiminde uyaklanmış dörtlüklerle yazılmıştır..... Bilgili insan daima bilgiyi arar... Atebetü’l-Hakâyık’ın baş kısmındaki övgü ve sebeb-i telif kısımları beyitlerle ve kaside tarzındaki asıl eser ise. Bilgili ile bilgisiz nasıl eşit olur? Bilgili dişi. ben (de) onları şahıma armağan edeyim. bilginin ocağı ve erdem kaynağıdır.. Okuyan kişinin canı sevinsin diye bu kitab(ı) şahımın övgüsü ile süsleyeyim.... Edib Ahmed eserini herkesin rahatça okuyup anlayacağı bir dille.. biliglig. cahil ve bilgisiz olan (ise) değersiz sadaka(dır)... bilgi ve zeka mekanıdır.. Karşılaştırmalı metin. kendi ifadesiyle (Anın uş çıkardım bu Türkî kitap) Türkçe yazmıştır.. Ayrıca İslamiyet öncesi Türk şiirinde görülen dize başı uyak da çok kullanılmıştır. ey dost... Biliglig biligni edergen bolur Bilig tatgın i dost biliglig bilür Bilig bildürür bil bilig kadrini Biligni biligsiz otun ne kılur (a) (a) (b) (a) (c) (c) (d) (c) Dörtlüklerin düz yazıyla dil içi çevirisi Bilgili kişi altın para (gibi)dir..... Aruzla şiir yazma geleneğinin yeni başlamış olmasından dolayı bu kusurlar olağandır..... erkek.. Bilginin değerini bilgi bildirir (bilgi gelir)... dişi(dir)... anlayış. notlar ve indeksi içeren bu çalışma 1951’de yayımlanmıştır.. Tam ve yarım uyakların yanı sıra bazen redife de yer verilir. Atebetü’l-Hakâyık’tan iki dörtlük Bilginin yararı ve bilgisizliğin zararı hakkındaki kısımdan iki dörtlük: Bahalıg dinar ol biliglig kişi Bu cahil biligisiz bahasız bışı Biliglig biligsiz kaçan teng bolur Biliglig tişi ėr cahil ėr tişi .3... Atebetü’l-Hakâyık’tan beyitler Emir Muhammed Dâd İspehsâlâr Beg Övgüsü’nden üç beyit Aya til törüt medh ötüngil kanı Men artut kılayın şahımka anı Şahım medhi birle bezeyin kitab Okıglı kişining sėwinsün canı Ol ol akl ukuş huş hıredka mekan Bilig ma‘dini hem fazilet kanı (a) (a) (b) (a) (c) (a) Beyitlerin düz yazıyla dil içi çevirisi Ey dil! Övgüler düz de sun.. Vezin ve uyak bakımından kusurlu olan eserde çok sayıda imale ve zihaf bulunmaktadır.. ancak edebî açıdan Kutadgu Bilig daha sanatkârane yazılmıştır... Bilgisiz odun bilgiyi ne yapar? Dörtlüklerin üzerinde gösterilen son uyağın dışında bilig...... çeviri. bilginin tadını (yine) bilgili (kişi) bilir... cahil erkek ise.

K. Ankara 2004 (Ankara Üniversitesi. Satır-altı Kur’an tercümelerinden Karahanlılar dönemine ait olduğu tahmin edilen çeviriler şunlardır: 1. Kıpçak. Anonim Tefsir ve Müellifi Meçhul Kur’an Tefsiri adlarıyla da bilinmektedir. Satır-arası çeviri Karahanlı Türkçesiyle. 73’te kayıtlı olan nüsha: Bu nüsha Muhammed bin el-Hâc Devletşah eş-Şîrazî tarafından 1333-34 yıllarında istinsah edilmiştir.78 VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Kur’an Tercümeleri Karahanlılar döneminde Karahanlı Türkçesiyle yapılan ilk Kur’an tercümeleri. ölümünden sonra 1979’da L. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türkçe çeviri. Rylands Kitaplığı Arapça Yazmalar Bölümü 25-38’de kayıtlı olan nüshanın telif ve istinsah tarihi belli değildir. yorumlar içermez. Yayımlanmamış Doktora Tezi). Borovkov’un bu çalışması Halil İbrahim Usta ve Ebülfez Amanoğlu tarafından Tükçeye çevrilmiştir: Orta Asya’da Bulunmuş Kur’an Tefsirinin Söz Varlığı (XII. 902 sayfadan oluşan bu tercümenin Kur’an tercümeleri içinde en eskisi olduğu kabul edilmektedir.-XIII. Ankara 2002. Borovkov tarafından hazırlanmıştır: Leksika sredneaziatskogo tefsira XII-XIII vv. Taşkent. 2854’te kayıtlı olan nüsha: Bu eser de satır-arası Türkçe ve Farsça çeviridir. Bu nüsha üzerine bir diğer çalışma da Aysu Ata tarafından yapılmıştır: Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) KARAHANLI TÜRKÇESİ (Giriş-Metin-Notlar-Dizin). yeri ve kopyalayanın kim olduğu bilinmemektedir. satır-arası Türkçe ve Farsça çeviriyi içermektedir. 3. İkinci yarısı ise. Bibliothece Orientalis Hungarica XXI. Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini yansıtır. Akadémiai Kiadó. yüzyılın sonu ile XIII. tefsir ve hikâyeler ise. Ligeti’nin önsözüyle yayımlanmıştır: Middle Turkic Glosses of the Rylands İnterlinear Koran Translation. Manchester-John Rylands Nüshası: Manchester. Karahanlı Dönemi Türk Şiiri konusunda daha geniş bilgi edinmek için Talât Tekin’in XI. No. Bu tercümenin diğerlerinden farkı satır-arası tercümenin yanı sıra surelerle ilgili tefsir ve hikâyelere de yer vermesidir. TDK. Ankara 2004. Yüzyıllar). satır-altı tercüme niteliğindedir.. tercümenin XII. Moscow. Budapest 1976. Anonim Tefsir: Bu eser Orta Asya Tefsiri. Suat Ünlü tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır: Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 235v/3-450r7) Giriş-Metin-İnceleme-Analitik Dizin. yüzyılın başına ait Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini gösterdiğini belirtir. 1963. Ankara 2004 (Ankara Üniversitesi. Bu yazmanın ilk yarısı Abdullah Kök tarafından doktora tezi olarak yapılmıştır: Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 73 1v-235v/2) Giriş-İnceleme-Metin-Dizin. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Oğuz ve Çağatay unsurlarının kullanıldığı Harezm Türkçesiyle yazılmıştır. İlk çevirilerin ne zaman yapıldığı konusunda elimizde kesin bilgiler bulunmamaktadır. Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yüzyıl Türk Şiiri Divanü Lugati’t-Türk’teki Manzum Parçalar (Ankara: TDK Yay. TDK. 2.. 1989) adlı kitabına başvurabilirsiniz. Bu nüshanın sözlüğü Eckmann tarafından hazırlanmış. Kopya ediliş tarihi. 1914 yılında Zeki Velidi Togan tarafından Fergana’da bulunan Anonim Tefsir’in sözvarlığı A. Özbek Bilimler Akademisi. Dili hakkında ileri sürülen değişik görüşleri değerlendiren Eckmann. Türk İslam Eserleri Müzesi (TİEM) No. . Rylands nüshası. 4.

Yusuf ’un doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. 73’te kayıtlı olan nüsha: 902 sayfadan oluşan bu tercümenin Kur’an tercümeleri içinde en eskisi olduğu kabul edilmektedir. Türkçe çeviri. Türkçeyi. batıdaki klasik bilgileri değil. Özbek Bilimler Akademisi. İslamdan önceki Türk dünyasını ve kültürünü de çok iyi biliyordu. düş yorumuna. yorumlar içermez. Anonim Tefsir: Bu eser Orta Asya Tefsiri. yüzyıl) ve Çağatay Türkçesi (XIV-XVI. 4. Kaşgarlı Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed’dir. yüzyıl) ile yazılmış eserler oluşturur. yüzyılın sonu ile XIII. Karahanlılar döneminde Karahanlı Türkçesiyle satırarası tercüme niteliğinde yapılmış Kur’an tercümeleri de dönemin önemli eserlerindendir. Yine eserinden anlaşıldığına göre. Türk edebiyatı içinde “İslamî dönem Türk edebiyatı”nın başlangıç dönemini oluşturan Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler. her ikisinin de yazılarını okuduğunu ve onların görüşleri hakkında bilgi sahibi olduğunu eserinden anlamaktayız. aruza. Türk İslam Eserleri Müzesi (TİEM) No. Taşkent. Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Bu tercümenin diğerlerinden farkı satır-arası tercümenin yanı sıra surelerle ilgili tefsir ve hikâyelere de yer vermesidir. Rylands Kitaplığı Arapça Yazmalar Bölümü 25-38’de kayıtlı olan nüshanın telif ve istinsah tarihi belli değildir. . anlayışlı ve bilgili bir kişiydi. astronomiye. çok belirgin değildir. Yusuf Has Hacib’in İbn-i Sinâ’nın ve Fârâbî’nin doğrudan öğrencisi olup olmadığı hakkındaki bilgilerimiz belirgin olmamakla birlikte. Hakan Tavgaç Buğra Hasan Han. yeri ve kopyalayanın kim olduğu bilinmemektedir. Farsça ve İran dillerinden Soğdçayı bilmekteydi. felsefeye. Ana dilinden başka Arapça. Türkçenin lehçelerini ve Arapçayı iyi bilmektedir. Anonim Tefsir ve Müellifi Meçhul Kur’an Tefsiri adlarıyla da bilinmektedir. “edipler edibi” olduğu belirtilmektedir. Dili hakkında ileri sürülen değişik görüşleri değerlendiren Eckmann. çalışkan. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı olan bu dönem Türkçesi için Hakaniye Türkçesi terimi de kullanılır. ancak eserinde yaşı hakkında verdiği bilgilerden yola çıkarak doğum tarihini yaklaşık olarak tespit etmek mümkündür. akıllı. O yalnız Arap 2 ve Fars dilini. Eski Türk yazı dilinden gelişen İslamî Orta Asya Türk yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’da Kaşgar’dı. Divanü Lugati’t-Türk ve Atebetü’l-Hakâyık’tır. Eserinde kendi hayatına dair verdiği bilgiler. Orta Asya’daki bu yazı dilinin. Türk atasözlerine. No.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 79 Özet 1 Karahanlı dönemi edebiyatının Türk edebiyatı tarihi içindeki yerini belirlemek. 1103 tarihine kadar tahtta olduğuna göre. On birinci yüzyılda başlayıp on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar devam eden Türk edebiyatının bu dönemindeki edebî eserler. tercümenin XI. İlk çevirilerin ne zaman yapıldığı konusunda elimizde kesin bilgiler bulunmamaktadır. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserler. Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini yansıtır. XI-XIII. 3. devlet örgütüne. Kitabında yazdıklarıyla sınırlı olan bilgilere göre babasının adı Hüseyin’dir. matematiğe. Balasagunlu Yusuf ’un da onun zamanında öldüğü düşünülmektedir. hekimliğe ve toplumbilimine merak saldığını ve bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunu eserinden anlamaktayız. Balasagun’da doğan Yusuf. İslam bilgilerine. 1069–1070 yılında tamamladığı eseri üzerinde 18 ay çalışmıştır. kültürünü. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserleri ve yazarlarını tanımak. Atebetü’l-Hakâyık’ın yazarı ise Edib Ahmed Yüknekî’dir.3. 2. Bu eserlerden ilkinin yazarı Yusuf Has Hacib’dir. Eserine eklenen parçalar ve yazar için söylenen sözler de bize istediğimiz bilgileri vermekten uzaktır. Kendisinin Kaşgar’da doğduğu eserinden anlaşılıyorsa da Barsgan şehrini anlatırken kullandığı bir ifadeden babasının Barsganlı olduğu anlaşılmaktadır. Türkçe ve Farsça çeviriyi içermektedir. Divanü Lugati’t-Türk’ün yazarı ise. Rylands nüshası. Yine kendisinin verdiği bilgiye göre eserini yazmaya başladığı zaman 50 yaşlarında olduğuna göre 1019–1020 yılları dolayında doğduğu tahmin edilmektedir. Firdevsî’nin Şeh-nâme’sini. belâgata. Fârâbî’nin ve İbn-i Sinâ’nın Arapça felsefe kitaplarını okuduğunu. yüzyıllar arasında meydana getirilmiştir. Kutadgu Bilig. Kopya ediliş tarihi. 2854’te kayıtlı olan bu nüsha da satır-arası Türkçe ve Farsça çeviridir. İslamî dönem doğu Türk edebiyatının başlangıç döneminin devamını ise Harezm-Altınordu Türkçesi (XIII-XIV. yüzyılın başına ait Karahanlı Türkçesi dil özelliklerini gösterdiğini belirtir. Edib Ahmed’in yaşadığı dönem ve çevresi hakkında açık ve net bilgilere sahip değiliz. Karahanlılar dönemine ait olduğu tahmin edilen çeviriler şunlardır: 1. Kime ait olduğu bilinmeyen bir dörtlükte yazarın kör olduğu ve Emir Seyfeddin’e ait bir dörtlükte ise. efsanelere. Ünite . Manchester-John Rylands Nüshası: Manchester.

halk şiirinin dışında kalan ve araştırıcılar tarafından “Aydın zümre şiiri” olarak değerlendirilen ikinci grup içinde yer alır. Bu edebî malzemeyi sözcüklerin anlamını açıklarken örnek olarak verdiği manzumeler ve atasözleri oluşturmaktadır. alışık olmadığı bir vezin türü olmasına rağmen bunu şiirine başarıyla uygulamıştır. aynı zamanda kendi döneminde yaşamış olan ulaşabildiği bütün Türk boylarına ait edebî malzemeyi de yazıya geçirmiştir.80 VIII-XIII. Bu özellik en çok eserin başındaki Tanrı ve Peygamber övgüleri. Kaşgarlı Mahmud. Anlatım tekniği ve edebî açıdan Kutadgu Bilig kadar başarılı bir eser değildir. Araplara Türkçe öğretmek. içerik olarak bize o dönemdeki Türk boyları. Ayrıca İslamiyet öncesi Türk şiirinde görülen dize başı uyak da çok kullanılmıştır. Tam ve yarım uyakların yanı sıra bazen rediflere de yer verilir. . Dört kişi arasında geçen münazarayı andıran eser. bahar tasviri ve hükümdar övgüsü bölümlerinde görülür. içerik. İslamiyetin kabul edildiği dönemde meydana getirilmiş olan bu manzumeler hece ve aruz vezniyle yazılmışlardır. Şiirlerde kullanılan nazım birimi ise beyit ve dörtlüktür. Yusuf Has Hacib. kültürel zenginlik açısından Türkçenin Arapçadan hiç de geri kalmayan bir dil olduğunu göstermek amacıyla meydana getirilmiş olan eser. Otuz üç beyitten oluşan bu manzume mesnevi şeklinde yazılmıştır. sözvarlığı. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 3 Karahanlı döneminde yazılmış eserleri anlatım özelliği. Aydın kesimin şiiri olup dili halkın konuştuğu dildir. Eserin başında sonradan yazılıp eklenen mensur ve manzum mukaddimeler ile babların fihristi bulunmaktadır. aaba/ccdc/eefe biçiminde kafiyelenmiş dörtlüklerle yazılmıştır. eski dönemlerden kalma atasözleri ve bilgelik ifadesi taşıyan deyimlerle süslenmiştir. Bu türdeki şiirler aruz vezni ile yazılmıştır. bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıklar ve en önemlisi de sözcükler hakkında bilgi veren geniş bir sözlüktür. Kutadgu Bilig. 2. Atabetü’l-Hakâyık ise Kutadgu Bilig gibi öğretici bir eserdir. sadece kendi mensubu olduğu boyun edebiyat malzemesini değil. Ansiklopedik bir sözlük olan Divanü Lugati’t-Türk ise. anlatım özelliği. Türkçenin en önemli kültür hazinesidir. Bunlardan sonra yer alan Tanrı övgüsü ve Tanrı’ya yakarış İslamî Türk edebiyatının bize kadar gelen ilk tevhid ve münacat örneğidir. bu dönemde Türk şiirinin başlıca iki kolda geliştiğini göstermektedir: 1. Kutadgu Bilig didaktik bir eser olmasına rağmen yer yer şiirsellik ve lirizm görülmektedir. Eserin baş kısmındaki övgü ve sebeb-i telif kısımları beyitlerle ve kaside tarzında asıl eser ise. DLT’deki dörtlük ve beyitler madde başlarında verilen sözcüklere ilişkin örnekler olduğu için eserde dağınık halde bulunmaktadırlar. Halk şiiri. Kaşgarlı Mahmud eserini oluştururken bir alan araştırıcısı gibi çalışmış. Karahanlılar döneminde yazılmış iki önemli eser olan Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t-Türk. Bu manzum parçalar konularına göre bir araya getirilmiştir. Türk dilinin lehçelere göre dilbilgisi kurallarını ilk kez başarıyla belirlemiştir. dilbilgisi özelliklerini verirken nasıl kendi mensubu olduğu lehçenin dışına çıkıp diğer lehçelere de yer vermişse edebiyat malzemesini sunarken de aynı yolu izlemiş. Kutadgu Bilig’in vezni fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl’dür. üslup ve genel özellikleri bakımından değerlendirmek. Bu dönemde yazılmış eserlerin hepsi birbirinden farklı amaç ve biçimlerle oluşturulmuş eserlerdir.

III. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış dört Kur’an çevirisi vardır. Ögdülmiş 6. mütefâ’ilün mütefâ’ilün 4. c. Semerkand. e. Fergana. Karluk-Yağma teorisi d. Yağma teorisi c. Türkçe e. Uygur teorisi b. Türkçe-Farsça b. Arapça-Farsça d. b. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili ileri sürülen teorilerden biri değildir? a. Aşağıdakilerden hangisinde Kutadgu Bilig’in nüshaları tam ve doğru olarak verilmiştir? a. Divanü Lugati’t-Türk’ün yazıldığı diller aşağıdakilerden hangisidir? a. Kilisli Rıfat b. Aruzun fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl ölçüsüyle yazılmıştır. Manzum parçalar dörtlüklerle yazılmıştır. Atebetü’l-Hakâyık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Aşağıdakilerin hangisinde Kutadgu Bilig’in vezni doğru verilmiştir? a. Rylands nüshası Türkçe ve Farsça çeviriyi içerir. Zeki Velidi Togan 5. c. d. Semerkand. 9. Viyana e. Yazarı Edib Ahmed Yükneki’dir.Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 81 Kendimizi Sınayalım 1. 7. Viyana d. Fergana 3. Manzum parçalar hem aruz. d. Anonim Tefsir iki dillidir. Türkçe-Arapça c. Viyana. DLT’yi sahafta bularak satın alan ve böylece bu sözlükten haberdar olmamızı sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir? a. Mehmed Han e. Ünite . fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün b. Semerkand. Mısır. Küsemiş d. fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün e. Odgurmış e. Semerkand c. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de yer alan ana karakterlerden biri değildir? a. Tavgaç Ulug Buğra Han b. Ersig c. Divanü Lugati’t-Türk’teki manzum parçalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a. Ali Emirî Efendi d. Kün Togdı b. Hepsi satır-arası Kur’an çevirileridir. Beyitlerin uyak düzeni kaside tarzındadır. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış Kur’an tercümeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Kırgız teorisi 2. e. Mısır. TİEM’deki nüshalar üzerine çalışma yapılmıştır. c. . Ötüken Begi d. Manzum parçalar sadece aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Kadır Buğra Han 10. Muhammed Dâd İspehsalar Bey e. Muhammed Dâd İspehsalar Bey c. Viyana. Manzum parçaların konusu genellikle savaştır. fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl c. Manzum parçalar sadece hece ölçüsüyle yazılmıştır. Ayasofya b. b. e. Fergana. Çigil teorisi e. Uyak düzeni aaba/ccdc/eefe biçimindedir. Eserin bilinen iki nüshası vardır. Atebetü’l-Hakâyık aşağıdaki hükümdarlardan hangisine sunulmuştur? a. Muallim Naci c. b. hem de hece ölçüsüyle yazılmıştır. müfte’ilün müfte’ilün fâ’ilün d. Mısır.3. Arapça 8. d.

Yanıtınız yanlış ise “Kutadgu Bilig’in Edebî Değeri ve İçeriği” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. köklerinin nereye dayandığı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Aral gölü. Mehmed Han (öl. doğuda III. Pamir ve Karakum dağları. Arslan Kara Hakan. V. Balkaş gölü. c 5. oğulları 1047’de Karahanlı Devleti’ni paylaşmışlardır. Nihayet 1069 yılında oğlu Tavgaç Ulug Buğra Kara Hasan Han idareyi ele almıştır. b 6. Karluk Türkleri 747-840 yıllarında Uygur birliğine bağlı bulunmaktaydılar. Doğu ve Batı Türkistan’da hüküm süren İslamî ilk Türk devletinin anıldığı ‘Karahanlı’ adı. Grigorev’in 1874’te Maveraünnehir ve Karahanlılara dair yazdığı makalesinde kullandığı “Karachaniden” tabiriyle yaygınlaşmıştır. Talas ve İsficab oluşturmaktaydı. Bu devletin hüküm sürdüğü topraklar 1047’deki bölünmeden önce şöyleydi: Doğuda. c Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Devletinin Kısa Tarihi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. aruzun fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl vezniyle yazılmıştır. Kaşgar’da 1056 yılına kadar hüküm süren Süleyman Arslan Han boğularak öldürülmüş. Karahanlılar Asya Türklerinin XV. d 3.82 VIII-XIII. batıda Mehmed Han (öl. Yusuf Has Hacib eserini meydana getirirken gerek nazım örgüsü. Uygur-Karluk birliğinin 840 yılında çökmesinden sonra İslamın kabulünden önce kurulan Karahanlı Devleti’nin kurucusu Bilge Kül Kadır Han’dır. c 7. Bundan sonra saltanatın sürekli değişen isimleri Karahanlı devletinin bir bütün içinde yönetilmesine engel olmuştur. b 8. 1182). Yanıtınız yanlış ise “Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Kur’an Tercümeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. Son olarak. b 4. devletin batı kısmında İslamiyetin resmen kabulüne sebep olmuştur. gerekse epik üslup açısından Firdevsî’nin Şehnâme’sinden etkilenmiş. doğu kağanını (Arslan Han) mağlup ederek. Fergana bölgesi ise. Yanıtınız yanlış ise “Kaşgarlı Mahmud ve Eseri Divanü Lugati’t-Türk” konusunu yeniden gözden geçiriniz. güneyde Hindistan ve Hindikuş. Doğudan gelen Moğol asıllı Kara Hıtaylar 1212 yılında Karahanlı Devleti’ni yıkmışlardır. yerine geçen İbrahim bin Muhammet idarede aciz kalmıştır. 1212) hüküm sürmüşlerdir. Fergana bölgesinde Osman Han (öl. Kara-Hanlılar tabiri ise. yüzyıla kadar kurdukları devletler arasında Uygur ve Karluklardan sonraki dönem içinde yer alırlar. Yanıtınız yanlış ise “Edib Ahmed Yüknekî ve Eseri Atebetü’l-Hakâyık” ve “Atebetü’l-Hakâyık’ın Edebî Değeri ve İçeriği” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Satuk’un oğlu Baytaş (Musa . b. Yanıtınız yanlış ise “Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig” bölümünü tekrar okuyunuz Yanıtınız yanlış ise “Kutadgu Bilig’in Edebî Değeri ve İçeriği” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Birlik sağlama girişimleri. Amuderya ırmağı. Fergana bölgesinin bir bölümü. 1211). 955 yılında ölmüş ve Artuç’ta (Bugünkü Kaşgar’ın kuzeyi) defnedilmiştir. Türk destan geleneğini bir tarafa bırakıp Fars-İslam hükümdarlık ideallerini alarak yapmaya çalışmış ve bunları Orta Asya Türk edebiyat geleneği ile birleştirmiştir. 1032) zamanında artmasına rağmen onun bu çabaları boşa çıkmış. Sıra Sizde 2 Kutadgu Bilig 940 yıllık geçmişi olan İslamî Türk edebiyatının ilk en büyük verimidir. bu sülâlenin unvanlarında geçen kara sözünden ortaya çıkmaktadır. bu alanın ortasında bulunmaktaydı. Bugra Han unvanını taşıyan Satuk. kuzeyde Tarbagatay dağları. doğu bölümünü ise. b 10. Tavgaç Ulug Buğra Han’dan sonra Karahanlı Devleti’nde bir kaç hakan daha değişmiştir. 1047’den sonra da devletin batı bölümünü Maveraünnehir bölgesi. O’nun Farsçada yaptığını Türkçede yapmıştır. cAbd al-Karim). batıda Karakum çölü. Firdevsî’nin Fars-İslam biçimine dönüştürdüğü İran destanını Yusuf. V. b Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İlk müslüman Türk devleti olan Karahanlıların (840-1212) türeyişi. Örneğin. sülâlenin bu kolunu ortadan kaldırmış ve bütün devleti İslamlaştırmayı başarmıştır (960). Bu coğrafya içinde Semerkand. Doğu Türkistan’ın batı bölümü. Tawgaç Bugra Kara Hakan vb. Yanıtınız yanlış ise “Divanü Lugati’t-Türk’ün Edebî Değeri ve İçeriği” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kara Hakan. e 2. eski adıyla Şaş (bugünkü Taşkent). Yanıtınız yanlış ise “Divanü Lugati’t-Türk’ün Edebî Değeri ve İçeriği” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Satuk’un İslamiyeti kabul etmesi (932). Yanıtınız yanlış ise “Edib Ahmed Yüknekî ve Eseri Atebetü’l-Hakâyık” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Buğra Han babası gibi hem adaletli ve dürüst yönetimi hem de bilim ve sanat adamlarını korumasıyla ün salmıştır. 6645 beyitlik didaktik bir manzume olan eser. Kaşgar’da 1014-1024 yılları arasında hüküm süren Yusuf Kadır Han (öl. Buhara. Buhara. Kara Han. Semerkand ve Amu Derya’nın yukarı kesimi. Otrar ve Taşkent önemli kültür merkezlerini oluşturmaktaydı.

Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Eserin ikinci yarısı ise. anlatım özelliği. Basmıl’dır. (1995) “Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”. yazarın kendi tabiriyle “Türkçe” oluşturur. Hunkan. Divan-ı Lügat-it-Türk’ten Derlemeler I. Yıldönümü Dolayisiyle KUTADGU BİLİG İNCELEMESİ. Chicago. Tekin. yüzyıldaki durumunu. Ölmez. (1994). K. III. Divânü Lûgat-it-Türk Dizini “Endeks”. Ö. Yusuf Has Hacib eserinde dört soyut kavramı kişileştirmiş. R. R. Türk Edebiyatının XI. eserin yazarının yaşadığı dönemdeki Türk toplulukları ve onların dili hakkında ses. İstanbul. Sources of Oriental Languages and Literatures 7. Eserin ilk yarısı bu karakterlerin ilk üçü arasındaki ilişkileri anlatır. Atalay. Atebetü’l-Hakayık. (1984). Ünite . K. 43-52. Türk Lehçeleri Divanı anlamını taşıyan DLT. Atalay. (2007). İ. Turkish Sources VII. Araplara Türkçe öğretmek.3. “Divânü Lugati’t-Türk’te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler”. Ankara Türk Dil Kurumu Yayınları Ercilasun. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1991. Ögdülmiş (vezirin oğlu) anlayışı. TDK Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Sayı 409/Ocak 1986. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Compendium of the Turkic Dialects (Dıwan lugat atTurk) I. sadece kendi mensubu olduğu boyun edebiyat malzemesini değil. aynı zamanda kendi döneminde yaşamış olan ulaşabildiği bütün Türk boylarına ait edebî malzemeyi de yazıya geçirmiştir. Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for princes. dilbilgisi özelliklerini verirken nasıl kendi mensubu olduğu lehçenin dışına çıkıp diğer lehçelere de yer vermişse edebiyat malzemesini sunarken de aynı yolu izlemiş. F. bu kişilere de uygun adlar vermiştir: Kün Togdı (hükümdar) adaleti. Karahanlılar (7661212). (1989). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları Tekin. (1986): “Karahanlı Dönemi Türk Şiiri”. T. Kaşgarlı Mahmud. anlam ve sözvarlığı konusunda bilgiler vermektedir.Ü. Bunların belli başlıları Çigil. B. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. İçerik olarak bize o dönemdeki Türk boyları. A. sözvarlığı. (1985-1986). Kutadgu Bilig I Metin. (1979).Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatı 83 Eserindeki anlatım tarzı genel olarak karşılıklı konuşmaya dayanmaktadır. K. Kebikeç 1. Arat. R. Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. Karluk. R. edebî yapısını ve özelliklerini de öğrenmemize yarayan eşsiz bir eserdir. “Divânü Lugati’t-Türk’te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler”. En Eski Türk Savları. A. (1951). Türk Hakanlığı. Dört kişi arasında geçen münazarayı andıran eser. (1986). Arat. Kençek. 37. Yüzyıl Türk Şiiri Divanu Lugati’tTürk’teki Manzum Parçalar. Yavuz. Birtek. Cambridge: Harvard University Press. IQ Yayınları Kelly. (1983). Argu. Türk dilinin lehçelere göre dilbilgisi kurallarını başarıyla ilk kez belirlemiştir. Bunun yanı sıra Hakaniye Türkçesinin yayılma alanına en yakın boyların dillerine ve tamgalarına yer verilmiştir. Yemek. (1994). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. J. Yağma. Odgurmış (vezirin kardeşi) ise dünya işlerinin sonunu temsil eder. Mahmud al-Kaşgarı. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları. (1982 ve 1985). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1991. M. eski dönemlerden kalma atasözleri ve bilgelik ifadesi taşıyan deyimlerle süslenmiştir. Ay Toldı (vezir) ikbali. Eraslan. Dankoff. Dilaçar. Arat. külterel zenginlik açısından Türkçenin Arapçadan hiç de geri kalmayan bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan eser. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar . B. Kutadgu Bilig Grameri-Fiil. Türk Dili. II. (1944). biçim. 908. İstanbul. (1975). Oğuz. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.. (2009). bahar tasviri ve hükümdar övgüsü bölümleri) Yusuf Has Hacib’in duyarlı bir şair olduğunu göstermektedir. R. Türk Şiiri Özel Sayısı I (Eski Türk Şiiri). Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Sıra Sizde 3 Divanü Lugati’t-Türk ansiklopedik bir sözlüktür. Kutadgu Bilig didaktik bir eser olmasına rağmen yer yer şiirselliğin ve lirizmin görülmesi (özellikle eserin başındaki Tanrı ve Peygamber övgüleri. DLT’nin temel sözvarlığını Kaşgarlı’nın kendisinin de mensubu olduğu dönemin ve ülkesinin yazı dili olan Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi. Eraslan. (1972). R. Kutadgu Bilig II Çeviri. R. Türkçenin en önemli kültür hazinesidir. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları. bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıklar ve en önemlisi de sözcükler hakkında bilgi veren geniş bir sözlüktür. Dankoff. T. II. III. S. Suvar. DLT sadece bir sözlük olarak değerlendirilmemelidir. XI. Kaşgarlı Mahmud eserini oluştururken bir alan araştırıcısı gibi çalışmış. R. daha çok muhalif karakter olan Odgurmış üzerinde yoğunlaşır ve sufilik ya da İslam mistisizmine ilişkin dinî temaları gündeme getirir. Bulgar. “Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig”.

yüzyılda Anadolu’da Türkçenin durumunu ve ilk Türkçe şiir/eser yazanları tespit edebilecek. XIII. yüzyıla kadar Anadolu’da yazılan karışık dilli eserleri ve bunların özelliklerini sıralayabileceksiniz. yüzyıllarda gelişen batı Türk edebiyatının Türk edebiyatı tarihi içindeki yerini belirleyebilecek.VIII-XIII. YÜZYILLARDA ANADOLU’DA GELİŞEN EDEBİYAT • ANADOLUDA TÜRKÇEYE YÖNELİŞ VE TÜRK EDEBİYATININ ÖNCÜLERİ XII-XIII. Anahtar Kavramlar • Anadolu Selçuklu Devleti • Anadolu Beylikleri • Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler • Anadolu’da Türkçeye Yöneliş • Türkçenin Önderleri • Anadolu’da yazılan İlk Türkçe Eserler • Karışık Dilli Eserler İçindekiler • GİRİŞ: TÜRKLERİN ANADOLU’YA GELİŞİ • XII-XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI Amaçlarımız 4 VIII-XIII. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı . XIII. XII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı    Bu üniteyi tamamladıktan sonra.

Bu ordu. Türklere bütün Anadolu yollarını açmıştır. Anadolu’nun siyasî ve iktisadî yönlerden güçlü oluşu. Ancak. X. üç dört yıl içinde Anadolu’nun büyük bir kısmını fethederek ilk beylikleri kurmuşlardır. Bu dönemde. büyük merkezlerde ilim ve san’at faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Maveraünnehir. Konya. Anadolu Selçukluları tarafından 1175’te ortadan kaldırılmıştır. Eskişehir.XII-XIII. 1103-1183) Mengücekoğulları Beyliği (Erzincan. Türkler. 1072-1228) Erbil Beyliği (Erbil. 1072-1202) Artuklu Beyliği (Diyarbakır ve Mardin. bu tehlikeli durumu ortadan kaldırmak için Romen Diyojen’in komutasında büyük bir ordu hazırlamıştır. vefatından önce gelen Moğol istilasını. 1146-1232) Çubukoğulları Beyliği (Harput. toplum huzurlu bir hayata kavuşmuştur. Kılıç Arslan’dan sonra hükümdar olan I. Harezm ve Horasan bölgelerine yerleşmişler. 1081-1097) Dilmaçoğulları Beyliği (Bitlis. XI. Daha sonra Saltuklular 1201’de ve Mengücekler 1228’de istekleri ile Anadolu Selçuklularına katılarak Anadolu’da Türk birliğinin büyümesine ve güçlenmesine katkı sağlamışlardır. 1072-1178) Saltuklu Beyliği (Erzurum. Alaşehir.akıllıca siyasî tedbirlerle geciktirmiştir. Çankırı. Anadolu’da kurulan ilk beylikler: Çaka Beyliği (İzmir. Bu dönemde Anadolu’da siyasî birlik ve asayiş sağlanmış. 1068’de Ammûriye’ye (=Emirdağ) ve 1070’de Hunas’a (=Honaz/Denizli) gelen Türkleri gören Bizans İmparatorluğu. Alâeddin Keykubâd dönemi (1220-1237). hatta Ermenistan’ı da kurtarmaya çalışmıştır. Alâeddin Keybkubâd’ın ölümünden sonra (1237) . 1060’da Konya’ya. Afyonkarahisar. -kısa bir süreliğine de olsa. büyük bir mücadeleden sonra Bizanslılardan İznik’i alıp başşehir yaparak Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurmuştur (1075-1080). önce Firigya ve Kapadokya’yı geri almış. Kılıç Arslan (1092) devletin başına geçmiştir. yüzyılda batıya yaptıkları göç ve akınlarla egemenliklerini Azerbaycan. Mesud zamanında Konya. Kayseri. Ankara. Niğde. İzmir ve Ayasluk (=Selçuk) gibi büyük merkezleri ele geçirmişlerdir. 1071-78 yılları arasında Sivas. Anadolu birliğini kendi adlarına kurmak isteyen Danişmendliler beyliği. 1085-1192) Danişmendliler Beyliği (Sivas. Kastamonu bölgeleri ve doğuda Elbistan yöresi ile bazı yerler Selçuklu hakimiyetine girmiştir. Şirvan’ın ele geçirilmesiyle Ermenistan ve Gürcistan’daki Bizans nüfuzu ortadan kaldırılmıştır. 1067’de Kayseri’ye. Irak ve Anadolu’ya kadar genişletmişlerdir. Batıya yapılan bu akınlar Alp Arslan (1063-1072) zamanında giderek artmış. 1085-1097). Anadolu Selçukluları Malazgirt zaferinden sonra üç dört yıl içinde Anadolu’nun büyük bir kısmının fethedilmesinde önemli rolü olan Süleyman Şah. 1101-1409) İnaloğulları Beyliği (Bitlis. Süleyman Şah’tan sonra oğlu I. Ankara. I. I. Malazgirt zaferinden sonra kalabalık topluluklar halinde Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türkler. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı GİRİŞ: TÜRKLERİN ANADOLU’YA GELİŞİ Türklerin Oğuz boyları. Anadolu Selçuklu Devleti’nin her yönden en yüksek devri olmuştur. Alp Arslan’ın 1071 yılında kazandığı Malazgirt zaferi. yüzyıldan itibaren Sirderya. Alâeddin Keykubâd.

Tâceddinoğulları Beyliği. Azerbaycan’daki Moğol kumandanı Baycu Noyan. Selçuklu-Moğol idaresinin daha kuvvetli olduğu Orta Anadolu’da kurulan beylik sayısı ise daha azdır. 1 Türklerin Anadolu’ya gelişi ve burayı yurt edinme süreçleri hakkında bilgi veriniz. Sultan II. Halep Eyyûbî Melikliği. (Manisa. II. Çobanoğulları Beyliği. Anadolu’ya Türklerin gelişi ve Selçuklular ile ilgili olarak Osman Turan’ın Selçuklular Zamanında Türkiye (İstanbul: Ötüken Neşriyat. yüzyılın ikinci yarısı). Aydınoğulları Beyliği. Dulkadiroğulları Beyliği. (Ermenek. (Beyşehir/Seydişehir. Germiyanoğulları Beyliği. Karesioğulları Beyliği. (Birgi/Ayasluk (Selçuk). 13081426). yüzyılın ortalarına doğru Selçuklu ordusunun Kösedağ’da Moğollara yenilmesinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti zamanla eski gücünü ve otoritesini iyice kaybetmiştir. oradan Âmid (=Diyarbakır) önündeki Dicle’ye. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Selçuklu Devleti’nin yükseliş devri sona ermiş ve yerine geçen oğlu II. (Sinop. 1292-1462). (Milas/Muğla. Keyhüsrev ile birlikte çöküş dönemi başlamıştır. Erzurum’un doğusundan başlayarak Van gölüne iniyor. (Niksar. 1302-1410). 1227-1309). 2010) adlı kitabına başvurabilirsiniz. . 1335-1381). 1275-1341). Mesud’un 1308’de ölmesiyle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır. Hamîdoğulları Beyliği. Alâiye Beyliği. (Kütahya. (Isparta. Eratnaoğulları Beyliği. (Balıkesir. batıda Dalaman çayından başlayıp Denizli önünden geçerek kuzeyde Sakarya’ya ulaşıyordu. 1297-1360). Artuklular. (Kastamonu. (SivasKayseri. XII. Keyhüsrev zamanında Malatya bölgesinde Baba İshak’ın önderliğinde çıkan ayaklanmada (1240) Selçuklu ordusu önce yenilmiş daha sonra bu ayaklanma kanlı bir şekilde bastırılarak Baba İshak öldürülmüştür. 1339-1521). İznik Bizans Devleti bu dönemde Anadolu Selçuklu Devleti’ne tâbi oldu. 1261-1368). Ancak devlet maddi bakımdan güçlü olsa da manen çökmüştü. Pervâneoğulları Beyliği. Anadolu’da kurulan bu beylikler şunlardır: Karamanoğulları Beyliği. 1300-1429). 13011423). (Kayseri. 1293-1471). Anadolu’ya yürüyüp Selçuklu ordusunu Sivas’ın kuzeydoğusundaki Kösedağı eteklerinde mağlup etmiştir (1243). Sâhip Ataoğulları Beyliği. 1381-1398). (Alanya. (Honaz/Dalaman. (Maraş. (Kastamonu. II. 1348-1428). Keyhüsrev’in hükümdarlık zamanında devletin sınırları. Lâdik (İnançoğulları) Beyliği. 1277-1322). Çukurova’daki Ermeni Krallığı.86 VIII-XIII. bundan sonra kendini toparlayamamıştır. (Afyonkarahisar. Menteşeoğulları Beyliği. Trabzon Rum Devleti. Candaroğulları Beyliği. 1280-1424). Eşrefoğulları Beyliği. Kadı Burhâneddin Ahmed Beyliği. 1256-1483). Bunların çoğu Bizans İmparatorluğu’na yakın uçlarda ve kıyı bölgelerinde kurulmuştur. Saruhanoğulları Beyliği. Bu yenilgi üzerine Moğollara yıllık vergi vermeyi kabul ederek anlaşma yoluna giden Anadolu Selçuklu Devleti. Anadolu Selçuklularının hakimiyetindeki topraklarda kurulan bu beyliklere Tavaif-i Mülûk veya Anadolu beylikleri denilir. güneyde Urfa ve Ayıntab’ın (=Gaziantep) kuzeyinden geçerek Maraş’ın güneyindeki Nur dağlarına uzanıyor. Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve Moğol baskısının zamanla azalmasından faydalanan Türkmen beyleri de bulundukları bölgelerde yavaş yavaş Selçuklularla ilişkilerini keserek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Anadolu Beylikleri XIII.

Selçuklularla yeni kimlik kazanmaya başladığında Türklerin daha önce bulundukları coğrafyalarda gelişen şiir anlayışı ve zevki de bu yeni vatana taşınmıştır. II. 1155-1192) oğlu Berkyaruk Şah’ın Hûrzâd ve Perî-Nijâd isimli bir mesnevi yazdığını övgüyle anlatır ve beyitlerinden örnekler verir. iyi adamlarla düşüp kalkarak onlarla anlaşmayı tercih eden. Çünkü ad ve yayılmış şöhret.” Muhyiddîn-i Arabî (öl. onu ve halkı faydalandır. Anadolu’daki devlet ve divan geleneği. adaletli davranan. İbn Bîbî (öl. Gıyâseddîn Keyhüsrev ve II. asrın ikinci yarısı itibariyle yavaş yavaş iki kutuplu olmaya başlamıştır. şairler ve fazıl nedimlerle oturan kimseden kalır. İbn Bîbî. kayıt ve hesap usulleri. 1273’ten sonra) ile Erzincanlı Nizâmeddîn Ahmed ve Muhiddîn Ebu’l-Fezâil’in bu ünvanı taşıdığı bilinmektedir. doğru bir hükümdar ve büyük mükâfatlar bulmadıkça övgüye girişmezler” ve sultanlar. Kılıç Arslan’ın (slt. Mevlânâ ise tasavvufî geleneğin şairi olarak anılan iki ayrı tarzın öncüsüdür.” Bu husus bu şekilde kabul gördüğü için yine onun ifadelerine göre “şairler. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı 87 XII-XIII. 1289) gibi şiirleri de bulunan bir çok bilgin ve sûfî Sultan Alâeddin zamanında ve sonrasında Konya’da bulunmuştur. Bilim adamları.XII-XIII. dinî yönelişler. İzzeddîn Keykâvûs’un hizmetlerinde bulunan Emîr Ahmed-i Kâni’î (öl. Evhadüddîn-i Kirmânî (öl. YÜZYILLARDA ANADOLU’DA GELİŞEN EDEBİYAT Anadolu’nun Müslüman Türklerle başlayan tarihinde Türklerin daha önce yaşadıkları Doğu ve Batı Türkistan. Aynı şekilde Anadolu.). daha sonra özellikle XI. 1220-1237)’ın musikî ve şiirle ilgilendiğini ve zaman zaman şiir söylediğini belirtir. Gazneli ve Selçukluların devlet gelenekleri ve âdetlerinin etkisi olduğuna işaret ederler. 1273) ve Fahreddîn-i Irâkî (öl. 1273’ten sonra) saray çevresinin şairi. ilimden tam nasîbedâr. onlar sayesinde ebedîleşir. bu dilde yazılan edebî eserlerin okunması ve Farsça eserlerin yazılması doğal bir şekilde devam etmiştir. 635 h. Alâeddin Keykubâd olmak üzere çeşitli Selçuklu sultanlarını öven Kâni’î. Gıyaseddîn Keyhüsrev’in de şiir söyledikleri. Kılıç Arslan’a ithaf ve takdim edilen Râhatu’s-Sudûr’da şöyle denilmektedir: “Her devirde iyi ad ve şöhret. 1238-1239 m. Ayrıca kaynaklarda I. “şairler kendileri için kasideler yazsın da başkaları ezberlesin diye mal bağışlarlar”. Ünite . Gazneli Sultan Mahmûd’a ve Kâbûs b. Anadolu’da Alâeddin Keykubâd zamanında farklı şekillerde yazan şairler aynı anda himaye görmüştür. edebî ve mimarî tercihlerde Karahanlı. Şihâbeddîn Sühreverdî. din sever. Veşmgîr’e hayranlık duyardı. I. Bu nedenle önceki dönemlerde olduğu gibi Anadolu Selçukluları zamanında da sultanların çevresinde de şairler bulunmuş. 1240). Saray çevresinde önceki yüzyıllarda büyük ilgi gören ve önemli yer edinen şiir. Alâeddin Keykubâd (slt. Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler Karahanlılar (840-1211). Sultan Alâeddin Keykubâd’ın şahsiyeti ile ilgili kayıtlar. bunlardan sanatıyla öne çıkanların bazılarına melikü’ş-şu’arâ (=şairlerin sultanı) unvanı verilmiştir. ilim ve tasavvuf erbabına bağlı Keykubâd’ın himayesine gir. 1221’de görüş- . Necmeddîn-i Râzi’ye tavsiyede bulunurken onun hakkında şöyle demiştir: “Ey genç. Konya’da Keyhüsrev b. II. Dolayısıyla Anadolu’da Farsçanın ilgi görmesi. Horasan ve İran bölgelerinde kazandıkları birikimlerin büyük yeri vardır. Bu dönemde Kâni’î-yi Tûsî (öl. Anadolu’da da paylaşılmıştır. 1211-1219). el-Evamiru’l-Alâîye (yazılışı 1281)’de II. Alâeddin Keykubâd. Başta I.4. onun aynı geleneğin takipçisi olduğunu göstermektedir. İzzeddîn Keykâvûs (slt. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (öl. şairleri korudukları ve onlara ödül verdiklerinden söz edilir. Hatta kaynaklarda devlet adamlarının da şiir söylediğine dair bilgiler mevcuttur. 1285’ten sonra). Süleyman Şah ve I. Osman Turan’ın İslâm Ansiklopedisi’nde verdiği bilgilere göre Sultan Alâeddin sık sık Gazzâlî’nin Kîmyâ-yı Sa’âdet’ini ve Selçukluların ünlü veziri Nizâmülmülk’ün Siyâset-nâme’sini okurdu. Gazneliler (963-1186) ve Büyük Selçukluların (1038-1194) hâkim olduğu coğrafyalardaki şiir ve şairle ilgili düşünceler.

Türk’ü ve çabalarını öne çıkaran. Anadolu Selçuklu sarayı şairlerinden Kâni’î’nin Sultan II. Burhân-i Anevî Kadı Burhâneddin Ebû Nasr b. Tespit edilen ve bilinen eserlerin sayısı. Kılıç Arslan’a ithaf ettiği Pertev-nâme. Ebû Hanîfe Abdulkerîm’in Muhyiddîn b. Mes’ûd’un Sultan I. Kılıç Arslan için yazdığı alfabetik rüya tabirnâmesi Kâmilu’t-Ta’bîr ile Sihhatü’l-Ebdân. ancak bu eser günümüze ulaşmamıştır. Yüzyıllar Türk Edebiyatı tüğü Sultan Alâeddin’in emriyle 30 defter hacminde Farsça manzum bir Selçuk-nâme yazmıştır. Kâni’î Ahmed b. Şairin ayrıca ele geçmemiş 30 ciltlik manzum Selçuklu Şehnâmesi adlı eseri de bilinmektedir. Farsça şiire ve geleneğe bu şekilde yakın duran nesiller Anadolu’da günümüze kadar Türkçenin yanında Farsça da eserler yazmışlardır. bu açıdan da değerlendirmek gerekir. 1274) Tabsıratü’l-Mübtedî’si. İbrahim et-Tiflîsî’nin (öl. Muhammed b. İzzeddîn Keykâvûs (slt. Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde çok sayıda Farsça eser yazılmıştır. bunun yanı sıra Türkçe konuşulan çevrelerde Arapça ve Farsça eser yazılmasını. bu millete mensup olan hemen herkesin bir sanatı olduğu. soylarına. 1223’de Sivas’ta tamamladığı tasavvufî eseri Mirsâdü’l-İbâd. 11691225) ithaf ettiği Mahzenü’l-Esrâr isimli mesnevisi. .88 VIII-XIII. 587/1191) muhtemelen II. yazılmış olanların yanında oldukça azdır. Aynı yılların şairi Mevlânâ’nın eserlerinde de buna benzer. Mengücek hânedanından Fahreddîn Behrâmşâh’a (slt. Sadreddîn Konevî’nin (öl. yiğit ve usta binici oldukları. Mahmûd et-Tûsî’nin İzzeddîn Keykâvûs (öl. Kılıç Arslan adına hazırladığı Mecma’ur-Rübâ’îyât. Konya’ya 1229 yılında gelen Bahâeddîn Veled’i ve oğlu Mevlânâ’yı hürmetle karşılamıştır. Tarihî seyir içerisinde Türkler tarafından büyük rağbet gören Farsça ile Anadolu’da. 1245-1257) için yazdığı Farsça bir kasidesinde Selçukluların (Türklerin) namuslu. Bu ilk dönemlerden günümüze ulaşabilen Farsça eserler bazı bilim adamları tarafından tespit edilip sıralanmıştır. onların eser yazmalarını teşvik etmişlerdir. 1231) II. Selçuklu sultanlarının yanı sıra Karaman. 1214?). Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde Farsça yazılmış olan eserleri. Nizâmî’nin (öl. Çünkü o dönemde çok sayıda din ve bilim adamının Anadolu’ya gelmesiyle İslam dünyasındaki ilmî ve edebî gelenek de Anadolu’ya taşınmıştır. İzzeddîn Keykâvûs’a (1211-1220) takdim ettiği manzum tarih Enîsü’l-Kulûb. Keyhusrev’in (1211-1220) arzusuyla 40 hadisle hikmetli sözlerden ve bunların izahından oluşan Berîdü’s-Sa’âde’si (tamamlanışı 1209). Bahâeddîn Veled’in vefatı üzerine Mevlânâ onun yerine layık görülmüştür. Anadolu’dan önce yaşanan bölgelerde oluşan gelenekle açıklamaya çalışmak daha doğrudur. Kifâyetü’t-Tıb. Ali’nin 1203’te başlayıp iki veya üç yılda tamamladığı ve Gıyâseddîn Keyhusrev’e ithaf ettiği Selçuklu tarihi Râhatu’s-Sudûr ve Âyetü’s-Sürûr. şerefli. tercih ve hedeflerine dair ifadeler de bulunmaktadır. Gâzî’nin Süleyman Şah (1196-1204) adına tamamladığı Marzubânnâme’nin bir tür yeniden yazımı olan Ravzatu’l-Ukûl’u ve İzzeddîn Keykâvûs b. Anadolu’daki ilmî ve edebî tercihleri. 1278-1279) için yazdığı manzum Kelile ve Dimne. Necmeddîn Dâye’nin. er-Râvendî Muhammed b. miras aldıkları geleneğe sahip çıkarak ilim. Germiyan ve Candaroğulları gibi Anadolu beylikleri. Alâeddin Keykubâd. Büyük bölümünün yazarları ve kitap adları şu şekildedir: Hubeyş (Hüseyn) b. ünlerinin doğu ve batı ülkelerine yayıldığı ve insanlığın onlar sayesinde huzur bulduğu belirtilmiştir. Kânûnu’l-Edeb. el-Hüseyn al-Mu’înî’nin 1252’den öce yazılmış olması gereken Kur’an-ı Kerim ve dinî konularla ilgili Beşâ’rü-n-Nezâ’ir adlı eseri. Farsça yazılmış eserlerde Türklere. Usûlu’l-Melâhim (Melhemet Danyal) ve Beyânu’n-Nücûm isimli eserleri. Muhammed b. edebiyat ve sanat erbabına kucak açmış. Sühreverdî-i Maktûl’ün (öl. Alp Arslan ile Sultan Mahmûd’dan bahseden çok sayıda beyit vardır.

yüzyılın sonlarında Aksaray’da yaşamış olan sûfî şair Seyfeddîn Muhammed elFergânî’nin Divan’ı. Kutbeddîn eş-Şîrâzî’nin (1311) Kastamonu Beyi Hüsameddîn Çoban’ın oğlu Muzafferüddîn Yavlak Arslan’a ithaf ettiği heyet. Hoca Dehhânî’nin büyük ihtimalle III. asrın ilk yarısında) mektuplardan oluşturduğu Ravzatu’l-Kuttâb. yüzyılda Anadolu’da yazılan ilk eserlerin Farsça olmasının sebeplerini belirtiniz. Anonim Târîh-i Âl-i Selçûk (yazılışı 1363’ten sonra). 1285’ten sonra) 1281’de tamamladığı Selçuklu tarihi el-Evâmirü’l-Alâ’îye. Bu arada Anadolu’da bulunup Farsça eser veren etkili sûfîlerden Evhadüddîn-i Kirmânî (öl. Kerîmeddîn Mahmud Aksarâyî’nin 1323’te İlhanlılar’ın Anadolu valisi Timurtaş adına yazdığı Müsâmeretü’l-Ahbâr ve Müsâyeretü’l-Ahyâr. Ahmed Fergânî’nin (öl. Ka- Türk Edebiyatı’nın Anadolu’dan Önceki Genel Durumu . Üç binin üstünde kelime kullanılarak yazılan ve İslâm dairesine girerken Türk edebiyatında birden bire ortaya çıkan bu büyük eserde 3200 civarında kelime vardır. Alâeddin Keykubâd’un (öl.XII-XIII. İslâm medeniyetine girdikleri dönemde. 1071’de yapılan Malazgirt Savaşı ile buradaki varlıklarını kabul ettirmişlerdir. ez-Zekî’nin (öl. 1289) de burada anılmalıdır. Türk edebiyatının Anadolu’da gelişimine geçmeden önce Orta Asya’da Türkçenin ve Türk edebiyatının genel durumuna değinmek gerekir. 1320) Divan’ı. Sipehsâlâr’ın Risâle’si (yazılışı 1300’lü ilk yıllar). dil ve edebiyatlarının gelişmiş bir durumda olduğu görülür. Erdeşîr-i Esterâbâdî’nin Sivas hükümdarı Kadı Burhâneddin Ahmed adına 1397-1398’de yazdığı Bezm ü Rezm. yüzyıldan itibaren gelmeye başlayan Türkler. özellikle köylü ve göçebe çevrelerinde büyük ilgi görmüştür. Sultan Veled’in oğlu Ulu Ârif Çelebi’nin (öl. Hacı Bektaş-ı Velî ise manzum ve mensur çevirileri bulunan Makâlât’ını Arapça yazmış olmakla birlikte halk arasında. Türklerin daha önce yaşadıkları Orta Asya ve İran bölgelerinde kazandıkları birikim ve ortaya koydukları edebî eserlerin önemli yeri vardır. aile fertlerinin ve takipçilerinin söyleyip yazdıkları Farsça eserler ise. Zamanla bir Türk yurdu haline gelen Anadolu’da gelişen Türk edebiyatının temelinde ise. 1273). İbn Bîbî’nin (öl. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı 89 Sa’îdeddîn Muhammed b. 77’si de Farsça’dır. 1238) ve Fahreddîn-i Irâkî (öl. 1312) çağdaşı Nâşirî’ye ait tasavvufî eserler Fütüvvet-nâme ve İşrâkât. XIV. asrın hacim ve muhteva açısından şaheserleridir. 1279-1280) tasavvufî konulu eserleri Menâhicu’l-İbâd ile’l-Me’âd ve Şerh-i Kasîde-i Tâ’iyye. Bunların 360’ı Arapça. hendese ve tabiî ilimlerle ilgili İhtiyârât-i Muzafferî. Bunun en bariz örneklerinden biri Kutadgu Bilig’tir. ANADOLU’DA TÜRKÇEYE YÖNELİŞ VE TÜRK EDEBİYATININ ÖNCÜLERİ 2 Anadolu’ya XI. Niğdeli Kadı Ahmed’in 1371-1372’de İlhanlılardan Ebû Sa’îd adına yazdığı el-Veledü’ş-Şefîk. Geriye kalan 2823 kelime de Türkçedir. Ünite . XIII. Sultan Veled’in (öl.4. XIII. ve XIV. 1360) Menâkibu’l-Ârifîn’i (Mevlânâ hakkında yazılan eserlerin ve Mevlevîliğin kaynaklarının başında gelen bu eserin tamamlanış tarihi 1318’dir) bu tür eserlerdendir. Ahmed Eflâkî’nin (öl. Ebû Bekr b. XIII. Rûmî nisbesi yanında Belhî ve Konevî nisbeleriyle de anılan ünlü sûfî Mevlânâ Celâleddîn’in (öl. 1302?) emriyle nazmettiği 20 bin beyitlik Selçuklular Şeh-nâmesi ile Yârcânî’nin Alâeddin Bey (1356-1391) isteğiyle yazdığı Karaman Şeh-nâmesi varlıkları bilinen fakat ele geçmeyen önemli Farsça eserlerdendir. Azîz b. Türklerin Anadolu’ya gelmeden önce.

bu dönemlerde Türkçenin sadece konuşma dili olarak kalmasına sebep olmuştur. Türkçe kelimelerin (hece yapısının) aruza tam olarak uymamasından dolayı. Bütün bunlardan dolayı Türkçe eserlerin yazılmaması. üstün ve büyük bir dil olduğunu göstermektedir. 1187). devletin yıkıldığı 1212 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir.nazım şekilleri ve türleri. İlk zamanlar Kutadgu Bilig gibi eserlerde açık ve anlaşılır bir dil kullanılırken. Arapça da ilim dili olarak benimsenmiş. Türk şairleri. Yüzyıllar Türk Edebiyatı rahanlılar döneminde Kutadgu Bilig gibi bir eserin birden karşımıza çıkması. Muhyiddin-i Arabî. Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin babası Bahâeddin Veled Karaman’a gelmiştir. Bu durum ise. dilin açık ve anlaşılır durumunu ortadan kaldırmıştır. Alâeddin Keykubâd’ın daveti üzerine Konya’ya yerleşmiştir.90 VIII-XIII. . Karahanlı devletindeki hükümdarların dil şuurunun görülmediği bu devletlerde hükümdar. Hacı Bektaş-ı Velî Suluca Karahöyük’e. Evhahüddîn-i Kirmanî. XIII. imâle ve med (=imâle-i memdûde) gibi normal ünlünün uzatılmasına yol açan durumları da beraberinde getirmiştir. heceye yakın. 1221) gibi büyük sûfîler bunlarla mücadele ederken şehit düşmüşler. Bu sebeple normal ünlüler vezin gereği uzatılmaya başlandığı gibi Arapça ve Farsçada görülen uzun ünlülerin de bazen kısa okunması (zihaf) gerekmiştir. yüzyılın başında Moğol istilası baş göstermiş ve Necmeddin-i Kübrâ (öl. yazım benzerliğinden dolayı Arap alfabesine geçişi kolaylaştırmıştır. Karahanlılar döneminde satır altı Kur’ân tercümelerinde ve Atabetü’l-Hakayık gibi eserlerde de karşımıza çıkar. Kâtipler Arapça ve Farsçanın imlâsını ve kelimelerin nasıl yazılacağını bildikleri için Türkçeye itibar etmemişlerdir. Necmeddin-i Kübrâ’nın öğrencilerinden Necmeddin-i Dâye Sivas’a. Bu kelimelerin bir kısmı Türkçenin bünyesine uygun hale getirilse de sayılarının giderek artması. halk ve ordu Türk olduğu halde Farsça resmî ve edebî dil. Bu dönemlerde Arapça ve Farsçanın baskın çıkması ve bu dillerin kuralları oturmuş bir imlâsının olması. şiirde önemli bir ahenk unsuru olan aruzun hece vezni ile benzer ve ortak yönlerine dikkat etmişler. Bu durum ise. Türkçenin de işlenmiş. Bahâeddin Veled daha sonra I. Türk hükümdarı kendi dilinde yazılan şiirlerle değil Farsça manzumelerle övülmüştür. Bu Yesevî ve Kübrevî dervişlerinin Anadolu’da Türk kültür ve edebiyatının yerleşip gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Türklerin Orhun alfabesinden sonra kullandıkları Uygur alfabesi. Ancak Türkçede uzun ünlü olmadığı için aruz vezninin uygulanması. Türk edebiyatının zengin ve büyük bir edebiyat. Türklerin İslâm dini ve kültürüyle karşılaşmalarından sonra Türk edebiyatında Arap ve Fars edebiyatındaki -başta Arap alfabesi olmak üzere. Hoca Ahmed-i Yesevî’den (öl. Türkler. özellikle on birli hece veznine uyan aruz kalıplarını tercih etmişlerdir. zamanla Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler artmıştır. Karahanlılar döneminde edebî faaliyetler. Zengi Ata. Bu devletler döneminde doğrudan Arap alfabesi kullanılmıştır. henüz böyle bir imkânı bulunmayan Türkçeyi ikinci plâna itmiştir. yukarıda belirtildiği üzere daha önce bulundukları bölgelerde geliştirdikleri devlet ve divan geleneğinin yanında edebî birikimlerini ve şiir anlayışlarını da doğal olarak bu yeni vatana taşımışlardır. Baba İlyas-ı Horasanî Amasya’ya. Şeyh Nasuriddin Mahmud el-Hoyî gibi âlim ve mutasavvıflar da Anadolu’ya sonradan gelmişlerdir. 1166) sonra gelen ve onun yolun izleyen şairlerin başında yer alan Hakim Süleyman Ata (öl. Seyyid Ata ve Şeref Ata gibi sûfîler Yesevîlik’i devam ettirdikleri gibi Türkçe eserler de vererek halkı aydınlatmışlardır. 1071’den sonra Selçuklularla yeni bir döneme girmiştir. Türk edebiyatının zamanla zenginleşmesine ve gelişmesine katkı sağlamıştır. Türkçe ile eser yazmayı zorlaştırmıştır. ancak bunların öğrencilerinden (=dervîşler) bazıları Anadolu’ya gelmişlerdir. Anadolu Selçukluları Döneminde Genel Edebî Durumu Anadolu. aruz vezni ve yeni kafiye sistemi ile edebî eserler yazılmaya başlanır. Ancak bu alfabe çeşitliliği Selçuklu ve Gaznelilerde görülmez. Yesevî ve Kübrevî dervişleri yanında pek çok ilim adamının da Anadolu’ya gelmesiyle Anadolu’da kültür merkezleri oluşmaya başlamıştır. Uygur alfabesi.

XIV. işlenmeye muhtaç bir dil olduğunu da görmekte gecikmemiş ve bu durumu aşağıdaki beyitlerinde açıkça dile getirmiştir: . Mevlânâ’nın Türkçe şiirleri ve mülemmaları bu devirde Türkçenin lehinde bir işaret gibi algılanmıştır. O. Bunda Genceli Nizamî (1141-1209) ve Attar gibi büyük şairlerin tesiri de vardır. Bu sultanın âlim. yüzyılda. Sultan Veled ise. Gıyaseddin Keyhusrev (1192-1195. Mevlânâ’nın Türkçe şiir ve mülemmalar söylemesi. yüzyıla girerken Arapça ve Farsçaya göre ikinci planda kalan Türkçe. Ancak O. Ahilik ise. yüzyılda Anadolu’da edebî faaliyetlerin Farsça eserlerle devam ettiği görülür. İslâmî inanç ve fütüvvet ilkelerine bağlı kalarak tekke ve zaviyelerde öğrenci-hoca ilişkilerini düzenleyen Ahi Evren. Türkçenin anlatımda kıt.XII-XIII. şair bir hükümdar olup Farsça şiirler yazıyordu. sanatkâr ve şairleri teşviki ile memleketteki ilim ve kültür hayatı gitgide canlanarak yüksek seviyelere ulaşmıştır. Moğolların baskısıyla Kırşehir emiri Nureddin Caca tarafından 1262 yılında şehit edilmiştir. Türkçe şiir söylemede bir hayli ileri gitmiştir. Ahilikin kurulup gelişmesinde büyük emeği bulunan. ilim ve kültür yönünden dirayetli ve edebî zevk sahibi hükümdar idiler. Anadolu’da Türkçeye Yaklaşım ve İlk Türkçe Eserlerin Yazılma Süreci Gazneliler ve Selçuklular döneminde Arap harflerinin kullanılmasına bağlı olarak gerek resmî belgeler gerekse edebî metinler Arapça ve Farsça yazılmıştır. Ortak İslâm edebiyatı içinde yer alan bu şair ve yazarların daha sonraki yüzyıllarda Türk edebiyatı içinde. İzzeddin Keykâvus. Alâeddin Keykubâd ise Oğuz töresine bağlı. I. I. Gülşehrî ve Âşık Paşa gibi şairler izlemişlerdir. fakat aslım Türktür” diyen ve Türk edebiyatını da yönlendiren Mevlânâ’nın Nizamî ve Attâr’dan etkilenen şairler arasında ayrı bir yeri vardır. özellikle Türk tercüme edebiyatında büyük etkilerinin olduğu görülür. I. Hatta kimi zaman bu dillerin öğrenimi Türkçeden önce gelmiştir. edebiyat dili ve resmî dil olmada. İzzeddin Keykâvus gibi Farsça manzumeler yazan Alâeddin Keykubâd. Bunun yanında Arapça ve Farsça. Hoy şehrinden gelerek Kayseri’ye yerleşmiştir. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı 91 Bir fıkıh âlimi ve doktor olan Ahi Evren (1171-1262) ise. çok az olmakla birlikte yazdığı Türkçe şiirler ve mülemmalar ile Nizamî ve Attar’dan ayrılır. bundan sonra kendi yolunda ilerlemesine devam etmiştir. İzzeddin Keykâvus (1211-1220) ve I. 1252). Nizamî ve Attar ile XIII. yüzyılın başlarına kadar gelen bu faaliyetler. Anadolu Selçuklu hükümdarlarından I. Bunları. Mevlânâ’nın Anadolu’da (Konya) bulunması ve halkın Türk oluşu. gittiği yerlerde esnafı teşkilatlandırmış ve Anadolu ahilerinin başı kabul edilmiştir. artık Türkçe yazma zamanının geldiğini de ortaya koyan önemli bir gelişmedir. XIII. “Ben Farsça söylüyorum. Yunus Emre. Menâhic-i Seyfî adlı Farsça eserini Seyfeddin Tuğrul’a sunan Ahi Evren. Sultan Veled de hem bundan dolayı hem de Mevlevî dergâhlarında Türkçeye ihtiyaç olduğunu farkederek Türkçeye yönelmiştir. Selçuklu’dan Cumhuriyet dönemine kadar Anadolu’da yabancı bir dil olarak da görülmemiştir. Bunlardan I.4. Gıyaseddin Keyhusrev’in cihan hâkimiyetinden başka köklü bir millî tarih şuuru vardı. Arap harflerini kullananlar tarafından üstün görülmüştür. edebî zevkin ve ruh inceliğinin gelişmesinde etkili olmuştur. İmlâ bakımından belirli bir kurala göre yazılan bu diller. XIII. I. onun meclisinde bulunan Hoca Ahmed Fakih (öl. Farsça ve Rumca da bilen bir sultan idi. Türkçe şiirler söylemeye başlamış. Bir süre Denizli ve Konya’da bulunmuş daha sonra Kırşehir’e yerleşmiştir. onu Türkçe söylemeye yöneltmiştir. Alâeddin Keykubâd (1220-1237) iyi yetişmiş. en azından yarım yüzyıl bir kayba uğramıştır. Türkçeden başka Arapça. Ünite . Mevlânâ’dan sonra. 12051211). Bahâeddin Veled gibi bazı ilim adamı ve şairlere yakınlık gösterip bunları himaye etmiştir.

1317’den sonra). Karaman Bey’in oğlu Mehmed Bey’in bir vezir olarak okuduğu ferman ve “defterler dahı Türkçe yazılacaktır” emri. Türk yazı dilinin asıl başlangıcı olmuştur. Anadolu’da yaygın konuşma dili olan Oğuz Türkçesinin Karahanlı Türkçesi gibi Uygur harfleri ile yazılmış. Yazıcızâde Ali. Bu diller karşısında bulunan Türkçenin henüz tespit edilmiş gramer kuralları ve yaygınlaşmış bir imlâsının bulunmayışı. 832) dönemin şair ve yazarlarının Türkçe eser yazmalarında etkili olmuştur. Karaman Bey’in oğlu Mehmed Bey’in (öl. Türkçeye olan sevgi ve bağlılığını açıkça ortaya koymuş bir şairdir. Türkçe eser yazanların hor görüldüğü bu dönemde. Başlangıçta bu zorluklar görülse de Oğuz Türkçesi zamanla yazılan eserler sayesinde konuşma dili olmasının yanında yazı dili haline gelerek edebî dil özelliği kazanmıştır. Türkçeye gönül veren Gülşehrî. 1320) ve Âşık Paşa (öl.92 VIII-XIII. edebî ve işlenmiş bir dilin (Türkçenin) olmadığından yakınır. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Türk dilin bilürmiseydüm ben Söz ile bellü göstereydüm ben Kim göresin cânun içre Tanrı’yı Gösteresin kamusına Tanrı’yı Tatça aydam ne kim dilersiz siz Türkçe bilseydüm ben aydaydum size Bulasız kimseyi ki bulduh biz Sırları kim Tanrı’dan değdi bize Yukarıdaki beyitlere göre. eğitim ve edebiyat dili olarak kullanılmaktadır. s. Türkçe şiirlerini (beyitlerini) saf ve sade dille yazdığı açıkça anlaşılan Sultan Veled. Türkçe kelimelerin yazımında çeşitlilik görülmüş. Mantıku’t-Tayr’ı ve diğer şiirlerini ise Türkçe yazmıştır. büyük eserlerin yazılmasını geciktirmiştir. “defterler dahı Türkçe yazılacaktır” şeklinde emir vermesi. bir kelime birkaç şekilde yazılmaya başlanmıştır. Bundan dolayı Arapça ve Farsça Selçuklu devletinde ön plâna geçmiştir. kimsenin Türkçe yazmaya iltifat etmediği ve Türkçe yazanların da özür dilediği bir devirde Türkçe yazmakla övünmüştür. Yunus Emre (öl. Türkçe eser yazmak isteyenlerin karşılaştıkları büyük bir zorluktur. 1277) 13 Mayıs 1276 tarihinde “şimden girü hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler” şeklinde alınan divan kararını okuması ve bu karardan sonra Yazıcıoğlu Ali’nin Selçuk-nâme’sinden öğrendiğimize göre. Ayrıca şair. devam eden bir yazılış şekli (kuralları yerleşmiş bir imlâsı) yoktur. 1332) gelmektedir. Bu dönemde Türkçe eser yazanların başında Gülşehrî (öl. Diğer yandan Anadolu Selçukluları döneminde Türkçe yazanların hor görülmesinden dolayı şair ve yazarların Türkçe eser yazmaktan utanıp çekinmeleri ile karşılaşılmıştır. Çün murassa’ söylene te’lîfümüz Kimseden utanmaya tasnîfümüz Değme ilmün sırrını çün söyledük Değmesinden bir risâle eyledük Ben bu Türkî defterin çün dürmeyem Pârisîcesi-y-ile degşürmeyem Kimse böyle tonlu söz söylemedi Kimse bundan yig kitâb eylemedi Anadolu’da Türkçenin Önderleri Çün Süleymân bülbüle kıldı itâb Kim kıla tasnîf bundan yig kitâb . Bu kararın alındığı dönemde. Kâtipler Türkçenin imlasını bilmedikleri için çok sıkıntı çekmişlerdir. Tevârih-i Âl-i Selçuk. Böylece Türkçe eser yazmada öncü durumuna gelen Gülşehrî. İlk eseri Felek-nâme’yi Farsça yazan Gülşehrî. halk arasında Türkçe konuşulduğu halde. Bu da Karahanlı devletindeki edebî faaliyetlerin zıddına olarak Türkçe işlenmiş. Şairin bu özelliğini. gramer kuralları ve imlası gelişmiş olan Arapça ve Farsça. Mantıku’t-Tayr’ı ki Attâr eyledi Pârisîce kuş dilini söyledi Anı Türkî sûretinde biz dakı Söyledük bülbül gibi Tanrı hakı beyitlerinde açıkça görmekteyiz. (Bkz.

çağdaşlarını söyleyişte çok gerilerde bırakmıştır. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı 93 derken. Onun asıl kendini ve iç hâlini anlattığı dil. Gözleme büyük yer veren Âşık Paşa. Yunus. O.XII-XIII. Batılı dil bilginlerinin ancak XVIII-XIX. halkın beğenip o zamandan günümüze kadar sahip çıktığı Türkçedir. Bu bakımdan Yunus’un şiirleri okuyucuya birden bire açılmaz. 1413). Onları yorumlamak için büyük bir bilgi birikimi yanında Yunus’un dünyasını da bilmek lazımdır. söze büyük önem veren bir şair olup Türkçeyi gönül dili haline getirmiştir.4. Sesin ciğerden hava üzerine binerek kelimeler halinde ağızdan döküldüğünü belirten şair. Bu yönüyle “genel dilbilimci” özelliği taşıyan şair. soğuk ve kaba bir dil şeklindeki düşüncelerin hakim olduğu bu yüzyılda. mesnevisine göre daha coşkun ve akıcıdır. Risâletü’n-Nushiyye ile Divan’ınında açık bir dil kullanan şairin Divan’ındaki dili. Kim alursa bu kitâbı yâdına İre cümle ma‘ninün bünyâdına Gerçi kim söylendi bunda Türk dili İlla ma‘lûm oldı ma‘nî menzili Çün bilesin cümle yol menzillerin Yirmegil sen Türk ü Tâcik dillerin Kamu dilde var-ıdı zabt u usûl Bunlara düşmiş idi cümle ukûl Türk diline kimsene bakmaz-ıdı Türklere hergiz gönül akmaz-ıdı . Türkçeyle ilgili anlatımının kıt oluşu. anlatımı da “dille (sözlü) anlatım” ve “kalemle (yazılı) anlatım” olmak üzere ikiye ayırmıştır. Yunus. Türkçe ile ilgili bazı tespit ve görüşlerine de yer vermiştir. Gülşehrî’nin övünmelerini tenkit eden bir şair olarak karşımıza çıkar. yüzyıllarda üzerinde durdukları “dilin oluşumu/ortaya çıkışı” konularını onlardan dört-beş yüzyıl önce daha geniş olarak dile getirmiştir. sözcüklerin oluşumu) içerisinde yer alan konular hakkında da görüşler ileri sürmüştür. şiirleri de hiç eskimemiş ve hep taze kalmıştır. aşağıda örnek olarak verilen beyitlerde görüldüğü gibi. O. yüzyılın en büyük mesnevisi olan Garib-nâme’de yalnız Türkçe üzerinde değil. ayrıca yazı ve resmin yanında bütün sanatları gözden geçirip bu sanatlarla ilgili tespitlerini “gözden giren elden çıkar” şeklinde kısa ve öz olarak ifade etmiştir. Garib-nâme’nin yazıldığı tarihten on sene önce. asrında ve edebiyatımızda tektir ve hiç sönmeyen bir yıldız gibidir. Divan’ındaki dilidir. Onun söyledikleri Türkçenin anlatım gücünü zenginleştirmiş ve insanımızın gönül dünyasını açmıştır. Gülşehrî bundan sonra eserlerini hep Türkçe yazmış ve bu dilin büyük bir savunucusu olmuştur. 1320 yılında ölen Yunus Emre. işlenmemiş. gramerinin tespit edilmemiş olması. genel dilbilimin alt dallarından biçimbilim (=morfoloji. söylenecekleri en güzel şekilde dile getirmiştir. Ünite . dilimizin gücünü keşfeden ve gönülleri aydınlatan şairdir. Kısaca Yunus. bunu Türkçe kelimelere yüklediği yeni anlamlarla gerçekleştirmiştir. Bu bakımdan Yunus. 10613 beyti bulan ve XIV. yanardöner bir hal içinde olan akıcı ve yaldızlı bir dildir. Yunus’un dili sürekli parlayan. Anlattıkları ve söyledikleri ile akılları ve gönülleri açmış. Anadolu’da gelişen Türk edebiyatının temelinde yer alan şairlerden biri de Yunus Emre’dir. Devrin Türkçe üzerine düşünen ve yeni fikirler ortaya koyan diğer büyük şairi. devrin diğer şair ve yazarları gibi Türkçe yazmaktan utanıp çekinmediğini. şiirlerini dil bilinci ile yazan Âşık Paşa’dır. bu eserinde. ilâhî aşk içinde hiç kocamadığı gibi. Ancak Ahmedî (öl. Âşık Paşa. yanıp harelenen. kendisinden üstün bir kitap yazanın da bulunmadığını belirtir. Âşık Paşa. yukarıda belirttiğimiz gibi şair ve yazarların yakındıkları Türkçedeki anlatım kıtlığını ortadan kaldıran şairdir. Bu dil.

yüzyılın ortalarına kadar sürmüş.tir. her dilin mutlaka doğruyu. Arapça ise. bu şuura diğer dilleri inceleyerek ulaşmış ve Türkçeyi bu açıdan değerlendirmeye çalışmıştır. yönetim Türk hakanında ve Türk milletinde olduğu halde. iki yüz yıla yakın bir zaman Arapça ve Farsça karşısında geri plânda kalmıştır. güzeli ve gerçeği (Hakk’ı) anlattığını belirtmiştir. Bu durum XIII. din ve bilim dili olarak Farsçadan üstün tutulmuştur. Türkçenin en önde gelen eserleri arasında bulunan Garib-nâme’si ise. dilimizin ve milletimizin eksik taraflarını görüp ikaz ederek devrinde Türkçeye ilk sahip çıkanlardan biridir. yüzyılın bilgin ve edipleri yanında beylerini de harekete geçirmiş. Edebî ve resmî dil hep Farsça olmuştur. Türkçeye büyük hizmette bulunan. ancak Türkçe üzerinde kimsenin çalışmadığını üzülerek ifade eder.94 VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Türk dahı bilmez idi ol dilleri İnce yolı ol ulu menzilleri Bu Garîb-nâme anın geldi dile Kim bu dil ehli dahı ma‘nî bile Türk dilinde ya‘ni ma‘nî bulalar Türk ü Tâcik cümle yoldaş olalar Yol içinde birbirini yirmeye Dile bakup ma‘niyi hor görmeye Tâ ki mahrûm kalmaya Türkler dakı Türk dilinde anlayalar ol Hak’ı Kamu dilde var-durur ma‘ni sözi Görene gizlü degül ma‘nî yüzi Ma‘ni ehli ma‘ninün kadrin bilür Kanda kim bulsa ana rağbet kılur Çok acâyib çok garâyib kimseler Söylenür dilde neler vardur neler Ma‘niyi bir dilde sanman siz hemân Cümle diller anı söyler bî-gümân Cümle dilde söylenen ol söz-durur Cümle gözlerden görenler göz-durur Âşık Paşa. Karahanlı dönemi hariç. XIV. Germiyanoğulları. yukarıdaki beyitlerde görüldüğü gibi Türkçenin Arapça ve Farsça gibi dillerden farkı olmadığını. Türk halkı Arapça ve Farsça gibi anlamadığı dillerde değil kendi anladığı dilde kitapların yazılmasını istemiştir. O. gramer kurallarının tespit edilip sözlüklerinin yazıldığını. Türkçeye hor bakılmasından yakınan Âşık Paşa. Türkçe. Her yönü ile Türk olan bir devlette Türkçenin garip hali. Toplumun bilginler ve edebiyatla uğraşanlardan Türkçe eserler yazmaları yönündeki bu talepleri giderek artmıştır. her dilin kayıt altına alındığını. Her şeyden önce onda bir “dil” ve “gramer bilinci” vardır. Türkçe üzerinde çalışmak isteyenler için hazine değerinde bir malzemeye sahiptir. Aydınoğulları ve İsfendiyaroğulları beylikleri ile beylik olarak kurulan ve zamanla büyük bir devlete dönüşen Osmanlıda daha kuruluşundan itibaren Türkçeye büyük önem verilerek şair ve yazarların Türkçe telif . Türklerin dilbilimini bilmediklerini ve kendi dilleri üzerinde çalışmadıklarını vurgulayan Âşık Paşa. ancak bundan sonra halkta bir uyanış başlamıştır.

bu asırdan itibaren sonraki yüzyıllarda artarak devam etmiştir. Anadolu Selçukluları döneminde edebî eserlerin Farsça yazılması bir gelenek olarak devam ederken Mevlânâ ve Sultan Veled’in yer yer Türkçe beyit ve şiirler yazmalarının. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı 95 veya tercüme eser yazmaları teşvik edilmiştir. Türkçe telif ve tercüme eserlerin yazılması. Arap ve Fars kültürüne fazla ilgi göstermemişler. Destancı ozanlar ile Anadolu ve Rumeli’nin fethinde önemli rolü olan alp eren denilen veliler. Ancak. Arapça ve Farsçayı iyi bilmelerine rağmen Türkçe yazmayı tercih etmiştir. Anadolu’da. bu metin bugün mevcut değildir. beylikler dönemi Türk dili ve kültürü üzerinde kurulan Osmanlının yükselişi ile birlikte bu dönemin Türkçesi (=Batı Oğuzcası) de gelişerek klâsik eserlerin verildiği bir edebiyat dili hâlini almıştır.4. XII-XIII. Danişmendnâme’yi manzum ve mensur olarak yeniden kaleme almıştır. Bütün bunlardan dolayı Anadolu’da beylikler dönemi. Ahmed Fakîh adını taşıyan farklı yüzyıllarda yaşamış değişik kişilerin varlığı ve bunların birbirine karıştırıldığı da söz konusudur. edipleri ve sanatkârları korumuşlardır. yüzyılda yazılan ilk Türkçe eser olarak kabul etmiştir. yüzyıllarda. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu’da bağımsızlıklarını ilan etmeye başlayan beyler. Daha sonra II. savaş sonrasında köy köy dolaşarak destanlar ve şiirler okuyup hikâyeler anlatan ozanların meydana getirdiği sözlü edebiyat geleneğine ait bu verimler. geleneklerine ve kendi dillerine önem vererek yaptıkları savaşlar ve siyasî mücadeleler sırasında bile ilim adamlarını. Ebû Müslim gibi dinîtarihî. Böylece Anadolu. Anadolu’yu Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için büyük mücadele veren Oğuz boyları için önemli manevî güç kaynağı olmuştur. Fuad Köprülü. Dede Korkut hikâyeleri ile Ebû Müslim ve Battal Gazi gibi Müslüman kahramanların etrafında gelişen menkıbeler. Selçukluların aksine. Bunun sonucunda çeşitli konularda telif ve tercüme yüzlerce eser yazılmıştır. XIII. Yunus Emre. Anadolu beyliklerinde ve Osmanlıda Türkçeye verilen önemle birlikte toplumda Türkçe eserlere olan talep. burada konuşulan dilin temelini. Ahmed Fakîh’in Çarh-nâme’sini. Daha sonra. Oğuzlar dışındaki Türk topluluklarının hem sayılarının az olması hem de Oğuz Türkçesine yakın bir dil konuşmalarından dolayı Oğuz lehçesi. 3 Anadolu’da Yazılan İlk Türkçe Eserler Anadolu’ya yerleşen Türklerin büyük bir kısmı Oğuz Türkleri olduğu için. Bazı Türk beyleri. menkıbevî destanlar ortaya çıkmıştır. XIII. yüzyılda Anadolu’da Danişmend-nâme. yukarıda da belirttiğimiz gibi Oğuz lehçesi oluşturmuştur. bu yüzyıllarda Türklerin dinî-menkıbevî destan edebiyatı geleneklerini sürdürdükleri uygun bir ortam hâline gelmiştir. Âşık Paşa. Bizanslılara karşı savaşmış Müslüman bir Arap kahramanı olduğu ileri sürülen Battal Gazi etrafında meydana getirilen Battal-nâme. Murad’ın emriyle Tokat dizdarı Ârif Ali. Ancak. yüzyılda yazıldığı tespit edilen Battal-nâme gibi Danişmend-nâme de 1245’te II. İzzettin Keykâvus’un emriyle Münşî-i Sultânî Melik İbn Ûlâ tarafından yazılmıştır. Ünite . Köprülü’den sonra Ahmed Fakîh ve eserleri üzerine yapılan çalışmalara göre. Anadolu’nun fethi sırasında Türk gazilerini cesaretlendirmek için oluşturulmuş destanî halk hikâyeleridir. Gülşehrî. Türk dili ve edebiyatı için verimli bir sürecin başlamasını sağlamıştır. Tursun Fakih ve Şeyyâd Hamza gibi şair ve yazarların daha XIV. eski Türk destanları.XII-XIII. yüzyılın başında dil bilinci ile eser vermelerinin önünü açmıştır. Gülşehrî’nin ise Türkçe eser yazmasının sebeplerini açıklayınız. Anadolu’da büyük bir değişikliğe uğramamış. Danişmend Ahmed Gazi’nin kahramanlıklarının menkıbe ile karışık olarak anlatıldığı Danişmend-nâme. XIII. zamanla gelişerek “edebî dil” hâlini almıştır. Anadolu’nun ilk devirlerinde halkın edebî eserlere olan ihtiyacını karşılamıştır. Battal-nâme. Bunun sonucunda XIII. Türk halkına manevi güç vermelerinin yanında eski dönemlerin inanç ve geleneklerinin İslamî bir şekle dönüştürülerek yaşatılmasında önemli katkıda bulunmuşlardır. . Fetihler sırasında orduda savaşan. şairleri.

1187). Bu hikâyede anlatılanlar.96 VIII-XIII. Nasreddin Hoca (öl. özellikle Balkanlarda çok yayılmış ve birçok yabancı dile de çevrilmiştir. İşte Oğuz Türkçesinde görülen Karahanlı-Harezm Türkçesine ait ortak özellikler XIII. yüzyıllar arasında. Bu görüşe göre Oğuz Türkçesi. yüzyılda yazıldığını belirttiği Salsalnâme. yüzyılda yazılan karışık dilli -hem Doğu Türkçesi hem eski Anadolu Türkçesi özellikleri bulunduran. Nasreddin Hoca fıkraları. yazarı bilinmeyen manzum bir Şeyh San’ân Kıssası ile Şeyyâd İsâ’nın Salsal-nâme ve İbni Alâ’nın Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykâvus’un emriyle yazdığı Dânişmend-nâme. XIII. yüzyılda başlayan çabaları ile kurulabilmiş bir yazı dilidir. yüzyılda Yunus Emre’nin Divan’ı ile Risâletü’n-Nushiyye’si. yüzyıldan itibaren Doğu ve Batı Türkleri arasında yeni ve birbirinden farklı yazı şiveleri meydana gelmeye başlamıştır.) ve Seyyid Ata (öl. yüzyıl başlarında yazdığı Mantıku’t-Tayr’ında kendisinden önce yazıldığını haber verdiği. XIII. Ali ile yaptığı savaşta yenilerek yok olduğunu anlatmaktadır. Anadolu’ya gelen göçebe Oğuzların ancak XIII. babasının ölümünden sonra Akşehir’e gitmiş ve orada ölmüştür. bazen ciddî geçim sıkıntısı çeken saf bir insan olarak karşımıza çıksa da o. geçiş dönemine özgü karışık bir dil olduğu görülmektedir. daima sergilediği hazır cevaplılığı ile Türk zekasının. Salsal adlı bir devin Hz. nükte ve mizah gücünün millî bir sembolü olmuştur. Onun hakkındaki yetersiz ve rivayetten öteye gitmeyen bilgilerden dolayı tarihî kişiliğini tespit etmek güçtür. Anadolu Selçukluları devrinde yazıldığı hâlde bugün elimizde bulunmayan Türkçe eserlerdir. yy. yüzyıllar arasındaki Oğuz Türkçesinin Karahanlı yazı dili özellikleri ve bir dereceye kadar da Kıpçak Türkçesi özelliklerinin karışmasından meydana gelmiş. XI-XIII. bir kahramanlık hikâyesi olup. Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuş. Ayrıca bu fıkraların şerhleri de yapılmıştır. Zengi Ata (XIII. 1166) ve onun takipçilerinden Hakim Süleyman Ata (öl. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Gülşehrî’nin XIV. Nasreddin Hoca. Orta Asya’da Hoca Ahmed Yesevî (öl. Tam adı ve künyesi Fahreddin bin Mahmûd ibni’l-Hüseyn ibni Mahmûd et-Tebrîzî olan yazar.) gibi sûfîler Doğu Türkçesiyle eserler yazmışlar ancak. Oğuz Türkçesinin yazılı eserlerde yer almadığı düşüncesini doğurmuştur. Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr’ı ve Âşık Paşa’nın Garîb-nâme’si ile Tursun Fakih’in Gazavât-ı Bahr-ı Ummân ve Sanduk adlı eseri takip eder. Osmanlı devleti idaresinde yaşamış milletler arasında. daha sonra çeşitli şairler tarafından da yazılmıştır. yüzyılın ikinci yarısındaki dil yapısı hakkında en sağlıklı bilgiyi veren Kâşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk’üdür. Bu eserde verilen bilgilere göre. Karışık Dilli Eserler XII. Diğer yandan Anadolu’da yazılan ilk eserlerin büyük bir kısmının Farsça ve Arapça olması. Fuad Köprülü’nün XIII. yüzyılda yazıldığı bildirilen yukarıdaki eserleri. yüzyılda Selçuklular devrinde yaşamış Türk mizahının büyük bir temsilcisidir. Haliloğlu Ali’nin 1303’te hece vezniyle ve dörtlüklerle yazdığı Kıssa-i Yûsuf adlı eseri ile Fahreddin bin Mahmûd İbni’l-Hüseyn’in yazdığı Behçetü’l-Hadâyık fi Mev’izeti’lHalâyık. Fıkralarına göre Nasreddin Hoca. Bugüne kadar yapılan çalışmalara göre Nasreddin Hoca. Oğuz Türkçesinin XI. XIV. Anadolu’da XIII. yüzyılın sonlarında azalmış ve bu Türk şivesi giderek bir “edebî dil” özelliği kazanmıştır. 1284).Türkçe eserlerdir. 1302) veya Şeref Ata (XIII. Türkçenin Orta Türkçe Devri içinde yer alan bu dönemde kimi eserlerin dili her iki bölgeye ait dil unsurlarını bir arada taşımıştır. XI-XIII. yy. toplumun her kesimindeki insan tipinin temsilcisi olup kimi zaman kadılık ve müderrislik yaptığı görülür. Behçetü’l-Hadâyık (=Behçetü’l-Hadâ’ik) adlı eserini bugün Kayseri’ye bağlı ve eski adı Karahisar-ı Develi olan Yeşilhisar’da yazmış- . o dönemde yaşanan çeşitli sosyal ve siyasî olaylardan dolayı günümüze fazla edebî eser ulaşmamıştır.

on altı yılda yazılan bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. . “meclis” adı verilen ve başlıkları Arapça olarak yazılmış kırk bir bölümden oluşan Behcetü’l-Hadâ’ik. Arapça ve Farsça bilmeyen vâizlerin isteği üzerine. Resim 4. Muhammed’in 1303’te istinsah ettiği. yüzyıl Anadolu Türkçesi arasında köprü vazifesi gören bir eserdir. Müellif eserini 1270 yılında yazmaya başlamış ve 1286 yılında bitirmiştir. Ünite . Bu eser. XI. on üçüncü asrın son çeyreğinde. Arapça ve Farsça çeşitli vaaz kitaplarından faydalanılarak yazılmış. Doğu Türkçesinin yazı geleneği ile Anadolu’da gelişen dil ve edebiyat arasındaki bağların sürdürüldüğünü göstermektedir. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı 97 tır. Bu durumda Behçetü’l-Hadâyık fî-Mev’izeti’l-Halâyık. Şeyh Ali b. yüzyıl Türkçesi ile XIII. baştan sonuna kadar nesir olmayıp içinde yeri geldikçe anlatılan konu ile ilgili manzumelere de yer verilmiştir. Anadolu’ya birbiri arkasından gelen Oğuzlar ve diğer Türk boyları vasıtasıyla. Şeyyâd Hamza’nın Mecmuatü’n-Nezâ’ir’de bulun bir gazelinde de Doğu Türkçesi özellikleri bulunmaktadır. [Konya Mevlânâ Müzesi’nde 51 no ile kayıtlı olan aslî nüshanın Kültür Bakanlığı tarafından yapılan tıpkı basımından (1993)].4.1 Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden ilk 17 beytin olduğu sayfa. Bu durum da. Bunlardan başka.XII-XIII.

Selçuklu sultanlarının İran’ın Sasanî devri saray geleneğini örnek almaları. bu asırdan itibaren sonraki yüzyıllarda artarak devam etmiştir. Bu durum XIII. Türk edebiyatının gelişmesine zemin hazırlamaları ve öncülük etmeleri bakımından oldukça önemlidir. bunlardan sonra Yunus Emre. Anadolu’nun Müslüman Türklerle başlayan tarihinde Türklerin daha önce yaşadıkları Doğu ve Batı Türkistan. Gazneliler ve Büyük Selçuklular dönemlerinde olduğu gibi Anadolu Selçukluları zamanında da yönetim Türk hakanında ve Türk milletinde olduğu halde Arapça ve Farsça karşısında geri plânda kalmıştır. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş. XII-XIII. Karahanlı dönemi hariç. Sultan Veled’de manzume boyutuna ulaşmıştır. Arapçanın da bilim dili olarak kullanılması sonucu Anadolu’da ilk zamanlarda Farsça ve Arapça çok sayıda eser yazılmıştır. Aynı şekilde Anadolu. Yunus Emre ve Âşık Paşa takip etmiştir. yüzyılda yazılan karışık dilli Türkçe verimlerdir. şair ve yazarları henüz imlâsı ve gramer kuralları tespit edilmemiş olan Türkçe ile eser yazma konusunda sıkıntıya sokmuştur. Gülşehrî. Edebî ve resmî dil Farsça. XIV. Her yönü ile Türk olan bir devlette Türkçenin garip hali. Bunları müstakil eserler yazan Ahmed Fakih. Germiyanoğulları. yüzyılda Anadolu’da Türkçenin durumunu ve ilk Türkçe şiir/eser yazanları tespit edebilmek. yüzyılda yazılan ilk eserlerin çoğu Arapça. yüzyılın sonlarında azalmış ve bu dil giderek bir “edebî dil” özelliği kazanmıştır. İlk kez Mevlânâ’nın eserlerinde karşılaştığımız mülemmâlar ile Türkçe beyitler. Ahmed Fakîh ile Hoca Dehhânî’nin yazdığı Türkçe şiirler Anadolu’da gelişen Türk edebiyatının önünü açmış. Yunus Emre. XIII. Haliloğlu Ali’nin Kıssa-i Yûsuf’u ile Fahreddin bin Mahmûd ibni’l-Hüseyn ibni Mahmûd et-Tebrîzî’nin Behçetü’l-Hadâyık fi Mev’izeti’l-Halâyık adlı eseri XIII. yüzyılın başında dil bilinci ile eser vermelerinin önünü açmıştır. Bu dönemde yazılan az sayıdaki Türkçe eserler. yüzyılın başında bilgin ve ediplerin yanında beyleri de harekete geçirmiş. bu dönemde Mevlânâ’nın ve Sultan Veled’in Farsça eserlerinde bulunan az sayıda Türkçe beyitler ve şiirler. Âşık Paşa. Âşık Paşa ve Gülşehrî başarılı eserler vermişlerdir. Türk halkı Arapça ve Farsça gibi anlamadığı dillerde değil kendi anladığı dilde kitapların yazılmasını istemiştir. yüzyıllar arasındaki Oğuz Türkçesinin Karahanlı-Harezm yazı dili özellikleri ve bir dereceye kadar da Kıpçak Türkçesi özelliklerinin karışmasından meydana gelmiş. Horasan ve İran bölgelerinde kazandıkları birikimlerin büyük yeri vardır. kimi zaman Arapçanın kimi zaman da Farsçanın resmî dil olması. Farsçanın edebî dil. Ancak Anadolu’da Türk nüfusunun zamanla artmasına bağlı olarak Türk edebiyatı da gelişmeye başlamış. Arapça ve Farsça yazılması. Anadolu beyliklerinde ve Osmanlıda Türkçeye verilen önemle birlikte toplumda Türkçe eserlere olan talep. yüzyıllarda gelişen batı Türk edebiyatının Türk edebiyatı tarihi içindeki yerini belirlemek. Tursun Fakih ve Şeyyâd Hamza gibi şair ve yazarların daha XIV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Özet 1 XII-XIII. Gülşehrî. Şeyyâd Hamza’nın Mecmu’atü’n-Nezâ’ir’de bulunan bir gazeli de karışık dilli bir manzume olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe. Selçuklularla yeni kimlik kazanmaya başladığında Türklerin daha önce bulundukları coğrafyalarda gelişen şiir anlayışı ve zevki de bu yeni vatana taşınmıştır. Farsça ve bu dillerde yazılan eserlerden çeviri olsa da. Arapça ve Farsça eserlerin Türkçeye çevrilmesinin yanında bu dönemde ilk kez Türkçe eserler de yazılmıştır. Aydınoğulları ve İsfendiyaroğulları beylikleri ile beylik olarak kurulan ve zamanla büyük bir devlete dönüşen Osmanlıda daha kuruluşundan itibaren Türkçeye büyük önem verilerek şair ve yazarların Türkçe telif veya tercüme eser yazmaları teşvik edilmiştir. geçiş dönemine özgü karışık bir dil olduğu görülmektedir. XI-XIII. ancak bundan sonra halkta bir uyanış başlamıştır. Oğuz Türkçesinde görülen Karahanlı Türkçesi ile ortak özellikler XIII. Bunların yanında Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuran Türklerin yazı dilinin gelişmemiş olması ve sözlü edebiyat dışında edebî geleneklerinin bulunmaması. 3 2 . Anadolu’da Türkçeye yönelişin başında Mevlânâ bulunmaktadır.98 VIII-XIII. yüzyıla kadar Anadolu’da yazılan karışık dilli eserleri ve bunların özelliklerini sıralayabilmek. bilim ve eğitim dili ise Arapça olmuştur. Yazılı metinlerin ve edebî eserlerin Arap harfleriyle. Türkçe telif ve tercüme eserlerin yazılması. XIII.

Mevlânâ hakkında yazılan eserlerin ve Mevlevîlik kaynaklarının başında gelen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? a. Bezm ü Rezm b. Kılıç Arslan d. Zengi Ata c. Aşağıdakilerden hangisi zamanla gelişip batı Türk edebiyatının edebî dili olmuştur? a.Muînî 6. İskender-nâme d. Fütüvvet-nâme . Menâkibu’l-Ârifîn . Bâkî . Beşâ’rü’n-Nezâ’ir . Şeref Ata e. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da ilk alınan yerlerdendir? a. Aşağıdakilerden hangisi Yesevîlik’i devam ettirenlerden biri değildir? a. Çağatay Türkçesi 7. Mahmûd et-Tûsî’nin İzzeddîn Keykâvûs (öl. Alanya e. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı 99 Kendimizi Sınayalım 1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da gelişen Türk Edebiyatının öncülerinden biri sayılamaz? a. Sultan Veled b. Rükneddin Mesud 3. Ravzatu’l-Küttâb e. 1278-1279) için yazdığı manzum eser aşağıdakilerden hangisidir? a. İznik b. Kelile ve Dimne b. Harezm Türkçesi b. Melikşah e. Anadolu’da yazılan ilk Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir? a.Yârcânî b. Şeref Ata 10.XII-XIII. Karahanlı Türkçesi c. Târîh-i Âl-i Selçuk c. Süleyman Şah b. Behçetü’l-Hadâyık 8. I. Fihî-mâ-fîh e. Bizanslılardan 1075-1080 yılları arasında İznik’i alıp başşehir yaparak Anadolu Selçuklu devletini kuran sultan aşağıdakilerden hangisidir? a. Ahi Evren d. Şair Ali 9. Tabsıratü’l-Mübtedî c. Tursun Fakîh e. Târîh-i Âl-i Selçûk c. 1285’ten sonra) 1281’de tamamladığı Selçuklu tarih kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir? a. Ahmed Fakîh d. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî b. el-Evâmirü’l-Alâ’îye e. Konya d. Seyyid Ata d. Alp Arslan c. İbn Bîbî’nin (öl. Karaman Şeh-nâmesi . Ünite . Kâni’î Ahmed b.4.Nâşîrî e. Kayseri c. İhtiyârât-i Muzafferî 4. Oğuz Türkçesi d. Hakim Süleyman Ata b. Kıpçak Türkçesi e.Sipehsâlâr d. Menâhic-i Seyfî adlı Farsça eser aşağıdakilerden hangisine aittir? a. Şirvân 2. Şerh-i Kasîde-i Tâ’iyye 5. Makâlât d. Zengi Ata c. I. Risâle .Ahmed Eflâkî c. Selçuklu Şeh-nâmesi b. Seyfeddin Tuğrul e. Bezm ü Rezm d. Sultan Veled c.

100

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e 2. a 3. d 4. a 5. b 6. c 7. e 8. e Yanıtınız yanlış ise “Türklerin Anadolu’ya Gelişi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu Selçukluları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Yazılan İlk Türkçe Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Yazılan İlk Türkçe Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Türk Edebiyatının Anadolu’dan Önceki Genel Durumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu Selçukluları Döneminde Genel Edebî Durum” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Türkçenin Önderleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde 2 XIII. yüzyılda Anadolu’da yazılan ilk eserlerin Farsça olmasının başlıca sebeplerini şöyle sıralamak mümkündür: a) Anadolu, Selçuklularla yeni kimlik kazanmaya başladığında Türklerin daha önce bulundukları coğrafyalarda gelişen devlet ve divan geleneklerini, kayıt ve hesap usulleri, dinî yönelişler, edebî ve mimarî tercihleri, şiir anlayışı ve zevki de bu yeni vatana taşımaları, b) Anadolu Selçuklu devletinde Farsçanın zaman zaman resmî dil olması, c) Anadolu’ya gelen Türkler arasında hakim dil konumunda olan Oğuz şivesinin bu dönemde henüz “edebî bir dil” özelliği kazanamamış olması, d) Fars edebiyatında XI. yüzyılda Şeh-nâme gibi önemli ve büyük bir eserin yazılması ve XIII. yüzyılda bu edebiyatın edebî geleneği olan gelişmiş bir örnek olması, e) Hakanî-i Şîrvânî (ö. 1198), Ferruhî-i Sîstânî, Nizâmî-i Gencevî (ö. 1212-14?), Mu’izzî-i Semerkandî (ö. 1224-1227 yıllarında), Emîr Hüsrev-i Dihlevî (1253-1324) ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 1273) gibi Türk asıllı şairlerin Farsça başarılı eserler yazmaları doğal olarak Anadolu’da bu dilde eserlerin yazılmasını ve ilgi görmesini sağlamıştır. Sıra Sizde 3 1071’den sonra Anadolu’daki Türk nüfusu hızla artmıştır. Buna bağlı olarak Türk halkı Arapça ve Farsça gibi anlamadığı dillerde değil kendi anladığı dilde kitapların yazılmasını istemiştir. Bu durum bilgin ve ediplerin yanında beyleri de harekete geçirmiş; Germiyanoğulları, Aydınoğulları ve İsfendiyaroğulları beylikleri ile Osmanlıda daha kuruluşundan itibaren Türkçeye büyük önem verilmesini sağlamıştır. Halktan gelen talep ve beylerin teşvikleriyle şair ve yazarlar, eserlerini Türkçe yazmışlardır. Bu gelişmeler, Âşık Paşa, Yunus Emre, Gülşehrî, Tursun Fakih ve Şeyyâd Hamza gibi şair ve yazarların daha XIV. yüzyılın başında dil bilinci ile eser vermelerinin önünü açmıştır. Türkçe telif ve tercüme eserlerin yazılması, bu asırdan itibaren sonraki yüzyıllarda artarak devam etmiştir.

9. c

10. e

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 X. yüzyıldan itibaren Sirderya, Maveraünnehir, Harezm ve Horasan bölgelerine yerleşen Türklerin Oğuz boyları, XI. yüzyılda batıya yaptıkları göç ve akınlarla egemenliklerini Azerbaycan, Irak ve Anadolu’ya kadar genişletmişlerdir. Türkler 1071’de elde ettikleri Malazgirt zaferinden sonra kısa bir sürede Bizanslılardan İznik’i alıp başkent yaparak Anadolu Selçuklu devletini kurmuşlardır (1075-1080). Anadolu Selçuklu Devleti, I. Alâeddin Keykubâd döneminde (1220-1237), her yönden en yüksek seviyeye ulaşmış, ancak I. Alâeddin Keykubâd’ın ölümünden sonra (1237) devletin yükselişi sona ermiş ve çöküş dönemi başlamıştır. Selçuklular 1243’te Moğollarla yaptıkları Kösedağ savaşında aldıkları yenilgiden sonra Anadolu’daki siyasî otoritelerini gitgide kaybetmişlerdir. Bunun üzerine uçlarda bulunan beylikler Selçuklularla ilişkilerini keserek bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Böylece Anadolu’da beylikler dönemi başlamış, Sultan II. Mesud’un 1308’de ölmesiyle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır. Anadolu’da Selçuklulardan itibaren Türk nüfusu giderek artmış, beylikler döneminde de bu durum devam etmiş ve Anadolu’da birçok şehir Türk kültür ve medeniyetiyle yeni bir çehreye bürünmüştür.

4. Ünite - XII-XIII. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı I: Anadolu’da Gelişen Türk Edebiyatı

101

Açık, N. (2002). Eski Türk Edebiyatında Mevlevîlik Etkisi ve Mevlevî Şairler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ahmed Paşa Divanı (1966). haz. Ali Nihad Tarlan, İstanbul. Akün, Ö. F. (1994). “Divan Edebiyatı”, TDVİA, 9, İstanbul: TDV Yayınları. Aşkar, M. (2005). “Molla Fenari’nin ‘Şerhu Dîbaceti’lMesnevî’ Adlı Risalesi ve Tahlili”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı, Yıl: 6, S. 14, Ankara. Ateş, A. (1940-1945). “Hicrî VI-VIII. (XII-XIV.) asırlarda Anadolu’da Farsça Eserler”, Türkiyat Mecmuası, VII-VIII. Bâkî Dîvânı (1994). haz. Sabahattin Küçük, Ankara: TDK. Cahen, C. (1979). Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, trc. Yıldız Moran, İstanbul. Canpolat, M. (1968). “Behçetü’l-Hadâ’ik’ın Dili Üzerine”, TDAY Belleten 1967. Çelebioğlu, A. (1998). “XIII-XV. Yüzyıl Mesnevîlerinde Mevlânâ Tesiri”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: MEB Yayınları. Çelebioğlu, Â. (1998). Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: MEB Yayınları. Çelebioğlu, A. (1999). Türk Edebiyatında Mesnevi, İstanbul. Değirmençay, V. (2005). Kâni’î-yi Tûsî ve Kelîle ve Dimne’de II. İzzeddin Keykâvûs’a Methiyeleri, Erzurum. Demirci, İ., Teslim, E. (2006). Mevlâna Hakkında Şiirler Antolojisi, Konya: İl Kültür ve Turizm Md. Yayınları. Duru, N. F. (2000). Mevleviyâne, İstanbul. Eflâkî, (1986-1987). Ariflerin Menkıbeleri, I-II, trc. Tahsin Yazıcı, İstanbul. Erdoğan M. (2009). “Klasik Türk Şiirinde Mevlânâ Medhiyeleri ve Mecmua-i Medâyih-i Mevlânâ”, Mevlânâ Araştırmaları-3, Ankara. er-Râvendî, Muhammed b.Ali, (1957-1960). Râhatu’s-sudûr ve âyetu’s-surûr, trc. Ahmed Ateş, I-II, Ankara. Genceî, T. (1987), “Çarhnâme’nin Müellifi ve Tarihi Hakkında Notlar”, Türk Kültürü, S. 286, Ankara. Gölpınarlı, A. (1992). Dîvân-ı Kebîr I, Ankara. Gölpınarlı, A. (1999). Mevlânâ Celâleddin Hayatı, Eserleri, Felsefesi, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Hüseyn Muhammedzâde-i Sadîk (1369). Seyrî der eş’âr-i Türkî; Mekteb-i Mevlevîye, Tahran. İbn Bîbî (1956). el-Evamiru’l-alaiyye, Faksimile, Ankara, İbn Bîbî (1957). el-Evamiru’l-alaiyye, nşr. Necati LugalAdnan Sadık Erzi, cilt I, Ankara. İbn Bîbî (1996). el-Evâmiru’l-alâiyye, haz. Mürsel Öztürk, I-II, Ankara.

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Jalâlu’ddîn Rûmî (1925-1940). The Mathnawî, nşr. R. A. Nicholson, I-VII, London. Karaismailoğlu, A. (1996). “Selçuklu Sarayında Şiir ve Şair”, V. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, Bildiriler, Konya. Karaismailoğlu, A. (2007). “Mesnevî’de Türk Adı ve Kullanım Özellikleri”, Mevlânâ Araştırmaları 1, Ankara: Akçağ Yayınları. Kartal, A. (2005). “Anadolu’da Farsça Şiir Söyleyen Türk Şairler (XI-XVI. Yüzyıllar)”, Türkler, V, Ankara. Kartal, A. (2006). “Anadolu’da Türk Edebiyatının Gelişimi”, Türk Edebiyatı Tarihi I, Ankara: KTB Yayınları. Kartal, A. (2006). “Anadolu’da Türk Edebiyatının Öncüleri”, Türk Edebiyatı Tarihi I, Ankara: KTB Yayınları. Kartal, A., Şentürk, A. A. (2004). Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları. Kemâleddîn Efendi (1313). Mevzû’âtu’l-’ulûm, I-II, İstanbul. Koca, K. (1997). İzzeddin Keykâvüs (1211-1220), Ankara: TTK Yayınları. Koç, M. (2011). “Anadolu’da İlk Türkçe Telif Eser”, Bilig, Bahar, Sayı 57, Ankara. Korkmaz, Z. (1995). Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, Ankara: TDK Yayınları. Köprülü, M. F. (1926). “Selçukiler Devrinde Anadolu Şairleri, Hoca Dehhânî”, Hayat Mecmuası, Ankara 1926, S. 1. Köprülü, M. F. (1943). “Anadolu Selçukluları Tarihinin Yerli Kaynakları”, Belleten, VII. Köprülü, M. F. (2003). Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları, 5. bas. Kuban, D. (1993). “Ortaçağ Anadolu - Türk Sanatı Kavramı Üzerine”, Malazgirt Armağanı, Ankara. Külliyât-ı Şems yâ Dîvân-ı Kebîr I-X, (1957-1967). Tahran: İntişârât-ı Dânişgâh-i Tahrân Mansuroğlu, M. (1947). Anadolu Türkçesi (XIII. Asır) Dehhânî ve Manzumeleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları Cemiyeti Yayını: 2, İstanbul. Mansuroğlu, M. (1956). Ahmed Fakîh, Çarhnâme, İstanbul. Mazıoğlu, H. (1972). “Selçuklular Devrinde Anadolu’da Türk Edebiyatının Başlaması ve Türkçe Yazan Şairler”, Malazgirt Armağanı, Ankara: TTK Yayınları. Mazıoğlu, H. (1974). Ahmed Fakı, Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’şŞerîfe, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını. Mazıoğlu, H. (2009). “Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Türkçe Şiirleri”, Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Mengi, M. (2000). Eski Türk Edebiyatı Tarihi Edebiyat Tarihi-Metinler, Ankara: Akçağ Yayınları. 6. Bas.

102

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Mevlânâ (1992). Divân-ı Kebîr, I-VII, çev. Abdülbaki Gölpınarlı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları Mevlânâ Celâleddin (1992). Dîvân-ı Kebîr I-VII, haz. Abdulbaki Gölpınarlı, Ankara: Kültür Bakanlığı. Mevlânâ Güldestesi (tarihsiz), hzl. Feyzi Halıcı-Bahar Gökfiliz, Ankara: Yücel Ofset. Muhammed Emin Reyâhî (1369). Zebân ve Edeb-i Farsî der Kalemrov-i Osmanî, Tahran. Öçal, Ş. (2009). “Mevlânâ ve Kemalpaşazâde’de Varlık Kavramı ve Işık Sembolü”, Mevlânâ Araştırmaları 3, Ankara. Önder, M. (1973). Mevlâna Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Işık Yayınları Sertkaya, O. F. (1989). “Ahmed Fakîh”, TDVİA, 2, İstanbul. Şeşen, R. (2004). “Selçuklular Devrindeki İlme Genel Bir Bakış”, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi (5-6 Mayıs 2003), Bildiriler, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları Tatçı, M. (1990). Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları Tekcan, M. (2007). Hakim Ata Kitabı, Beşir Kitabevi, İstanbul.
The Mathnawi of Jalálu’ddín Rúmí I-VIII, (1925-1940), by Reynold A. Nicholson, ed. from the oldest mss. Available; with critical notes, tr. and commentary, London: Luzac & Co.

Turan O. (1998). Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Ankara. Turan, O. (1997). “Keykubâd I, Alâ al-Dîn”, İslâm Ansiklopedisi, VI, Eskişehir: MEB Yayınları Turan, O. (2010). Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul. Tursun Fakîh (2007). Gazavât-ı Bahr-ı Umman ve Sanduk (Cumhur-nâme), Haz. Mehmet Gümüşkılıç, Ankara. Uzunçarşılı, İ. H. (1948). “XII. ve XIII. Asırda Anadolu’daki Fikir Hareketleri İle İçtimaî Müesseselere Bir Bakış”, III. Türk Tarih Kongresi Tebliğleri, Ankara. Uzunçarşılı, İ. H. (2003). Anadolu Beylikleri, Ankara. Yavuz, K. (1983). “XIII-XVI. Asır Dil Yadigarlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 27, İstanbul. Yavuz, K. (1986). “Ahmed Cevdet Paşa’nın Abidin Paşa’ya Yazdığı Mektup”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul. Yavuz, K. (2000). “Türk Edebiyatında Mesnevî’den İlk Tercüme Hikâyeler ve Bazı Dikkatler”, Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni, (15-17 Aralık 2000), Ankara. Yavuz, K. (2007). Muinî, Mesnevî-i Muradiye, cilt I-II, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları. Yavuz, K. (2007). Gülşehrî’nin Mantıku’t-tayr’ı (Gülşennâme), Ankara: Kırşehir Valiliği Yayını. Yazıcızade Ali, (2009). Tevârih-i Al-i Selçuk ( Selçuklu Tarihi, Haz. Dr. Abdullah Bakır), İstanbul: Çamlıca Basım Yayın: 59.

Klâsik Türk şiirinin Anadolu’da XIII. Fîhi Mâ-Fîh. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk Edebiyatı • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî • Mesnevî. yüzyılda Anadolu’da tasavvuf edebiyatının ortaya çıkışı ve yayılma sebeplerini belirleyip önemli temsilcilerini sıralayabilecek. Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe • Hoca Dehhânî İçindekiler • GİRİŞ: ANADOLU’DA GELİŞEN TASAVVUFÎ TÜRK EDEBİYATI • MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ • SULTAN VELED • AHMED FAKÎH • DİNDIŞI (LÂ-DİNÎ) KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNİN İLK ÖRNEKLERİ • HOCA DEHHÂNÎ VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı XII-XIII. Anahtar Kavramlar • XII-XIII. XIII. Mecâlis-i Seb’a. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk Edebiyatı . XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. İntihâ-nâme • Ahmed Fakîh • Çarh-nâme. Divan-ı Kebir. Rebâb-nâme. yüzyılda Anadolu’da yaşayan şair ve yazarlar ile bunların eserleriyle ilgili değerlendirmeler yapabilecek. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII.5 Amaçlarımız VIII-XIII. Mektûbât • Sultan Veled • İbtidâ-nâme. yüzyılda ortaya çıkan ilk örneklerini tanıyacaksınız.

1273). Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled Türkçe şiir söylemede bir hayli ileri gitmiş. manevî güç bulduğu tasavvufa yönelmiş ve tekkelerin etrafında toplanmıştır. taht kavgaları. Bu dönemde ilmî eserlerin Arapça ve edebî eserlerin de Farsça yazılması. GİRİŞ MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ Mevlânâ’nın ataları. Horasan. onu Yunus Emre. Horasan’ın önemli merkezlerinden biriydi. İslam öncesine yakın asırlardan itibaren Türklerin hâkimiyetinde bulunmuş olan bölge VIII. XIII. tasavvufî düşünceleri halk arasında yayarak onları ilâhî aşkın huzuru ile rahatlatmaya çalışmışlardır. okumuş çevrelerde tasavvufu yaymışlardır. Sühreverdî (öl. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. onun meclisinde bulunan Hoca Ahmed Fakîh (öl. Gülşehrî. asrın başlarından Moğol istilasının yaşandığı 1220 yılına kadar Türk. Bunun sonucunda hem şehirlerde oturan halk hem de göçebe Anadolu insanı. Moğol istilâsı ve ardından Moğollara ödenen ağır vergiler sonucunda düzen ve asayişin bozulması üzerine yaşama gücü oldukça zorlaşan Anadolu halkı. Böyle bir ortamda ortaya çıkan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (öl. bugünkü sınırlara göre Türkmenistan’daki Merv. Anadolu’da dinîtasavvufî edebiyatın başlayıp gelişmesini ve bu edebiyatın önemli temsilcilerinin yetişmesini sağlamıştır. Anadolu’da ortaya çıkan bu dinî-tasavvufî edebiyatın ilk temsilcileri. Fars ve Arap çevrelerin . eserlerini Farsça yazmakla birlikte az sayıdaki Türkçe şiirleri ve mülemmaları ile Türk edebiyatını yönlendirmiş. Anadolu’ya yayılan Yesevî. Mevlânâ. bugün Afganistan’ın kuzeyinde ve Özbekistan sınırına yakın bir bölgede bulunan Belh şehrinde yaşamaktaydı. Elvan Çelebi ve Şeyyâd Hamza gibi şairler izlemiştir. Haydarî ve Bektaşî dervişleri de Türkçeyi kullanarak tekke edebiyatını meydana getirmişlerdir. Farsça ve Arapça yazdıkları eserlerle. Mevlânâ’nın doğduğu bu şehir. 1252) de Türkçe şiirler söylemeye başlamıştır. Muhyiddîn-i Arabî (öl. Âhî Evren (öl. Âşık Paşa. yüzyılda tekkelerin yaygınlaşmasını sağlayan siyasî ve sosyal gelişmelerin yanında Arapça ve Farsça ile İslam kültürünü iyi öğrenmiş aydınların bulunması. 1261). uzun süre barış ve huzur yüzü görememiştir.XII-XIII. Bunların yanında Anadolu’ya Horasan’dan gelen Yesevî dervişleri dinî. 1274) gibi mutasavvıf şahsiyetler. 1234). Sultan Veled ve Yunus Emre’dir. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk Edebiyatı Selçukluların siyasî hâkimiyet kurmak amacıyla yaptığı sürekli savaşlar. İran’daki Nişabur ve Afganistan’daki Herat ve Belh şehirlerinden oluşmaktaydı. Şehirde yetişmiş aydın tabaka sufileri Farsça şiirler söylerken. Mevlânâ. 1240) ve Sadreddîn-i Konevî (öl. Bütün bunların sonucunda Anadolu’da İslamiyeti Türkçe olarak anlatan bir dil ile buna dayalı bir tasavvuf edebiyatı ortaya çıkmıştır. bu dilleri bilmeyen Türk halkına dini ve tasavvufu kendi dilleriyle öğretme ihtiyacını doğurmuştur.

Mevlânâ Celâleddîn Muhammed’le birlikte özel bir isme dönüştü. Mevlânâ Celâleddîn Muhammed’in hayatı boyunca üç oğlu ve bir kızı oldu. Mevlânâ çocukluk döneminin dışındaki yıllarının hemen tamamını. Annesinin adı Mümine Hatun’dur. Hicaz’dan Şam yoluyla önce Malatya’ya sonra Erzincan’a. 1228’de Karaman’dan gelerek Selçuklu devletinin başkenti Konya’ya yerleşti. Bahâeddîn Veled ailesiyle birlikte. Karaman’da 1229’dan önce). Doğduğu şehre nispetle Belhî (=Belhli) sıfatı. Eyyûbîler (1171-1252). Kabirleri bugün Karaman’da Mâder-i Mevlânâ (Aktekke) Camii’nin içindedir. bazı rivayetlere göre Sultan Alâeddin Keykubâd’ın ısrarlı davetleri üzerine. Ailenin Karaman’da yedi yıl kadar süren ikameti esnasında Mevlânâ’nın annesi Mümine Hatun ile ağabeyi Alâeddin Muhammed vefat etti. Hüseyin oğlu Sultânu’l-Ulemâ Bahâeddîn Muhammed. Attar. Yüzyıllarda Türk Edebiyatı buluştuğu ve İslamiyetle kaynaştığı önemli bir merkezdi. Ailenin Horasan’dan hareketle dolaştığı bölgelerde Hârezmşahlar. on yedi veya on sekiz yaşındaki Mevlânâ’yı Karaman’da 1225 yılında kafilenin üyelerinden Semerkantlı Lala Şerefeddin’in kızı Gevher Hatun’la evlendirdi. Mevlânâ’nın lakabı Celâleddîn’dir. Mevlânâ’nın babası. Çünkü Belh şehrinin Moğollar tarafından istila edildiği 1220 yılında Arabistan’a doğru yol almaktaydılar. bu görüşmede Esrar-nâme’sini. önceki asırlardaki isimlendirmeyle “Diyâr-ı Rûm”da geçirdiği ve bu bölgedeki Konya’yı vatan edindiği için “Rûmî” (Rum ülkesinden. Mengücüklüler (yıkılışı 1228) ve ve sonuçta vardığı Konya’da ise Anadolu Selçukluları hakim durumdaydı. Mevlevî. Bunların yanı sıra vatan edindiği şehre işaret etmek üzere XIII. Hazret-i Mevlânâ. 1207’de Horasan’ın Belh şehrinde doğan Mevlânâ’nın asıl adı Muhammed olup bütün kayıtlara göre babası da aynı adı taşımıştır. Hünkâr. Mevlânâ çocukluk veya ilk gençlik yıllarındayken. Belh ve çevresi. Diğer oğlu Selçuklu sarayında hazine- . Mollâyı Rûmî. Bunun üzerine babası Bahâeddîn Veled 1219 yılı civarında Belh’ten ayrılmayı gerekli gördü. Daha sonra Bağdat’a ulaşan Bahâeddîn Veled. Batı’da “Rûmî”. bir müddet sonra hac için Hicaz’a gitmiştir. Belh’te ve çevresinde siyasî istikrar bozulmuştu. İslam dünyasında hürmet belirtmek için önemli kişilerin isimlerinin önünde kullanılan “efendimiz” anlamındaki “mevlânâ” lakabı. Bugün İran ve Pakistan’da “Mevlevî”. Altuniye medresesinde hocalık yapan ve vaazları ile çevresinde saygınlık kazanan Bahâeddîn Veled. onun için kullanılan lakaplardır.106 VIII-XIII. önce Nişabur’a gelmiştir. Büyük oğlu Bahâeddîn Muhammed Sultan Veled (1226-1312) ile ondan bir veya iki yaş küçük oğlu müderris Alâeddin Muhammed’in (öl. uzun süre Gazneliler (963-1186) ile Selçukluların (1038-1194) idaresinde kalmış. “Hazret-i Mevlânâ” ve “Hazret-i Pîr” gibi saygı hitapları. bir rivayete göre de Mantıku’t-Tayr adlı eserini Muhammed Celaleddin’e hediye etmiştir. 1198’de Gûrlular’ın ve 1206’da Hârezmşâhlar’ın hâkimiyetine girmişti. Dedesi Hüseyin’in lakabı da Celâleddîn idi. 85 yaşındayken Konya’da 1231 yılında vefat etti. bilhassa ilk kaynaklarda babası ve kendisinin adlarının yanında yer almaktadır. Babası Sultanü’l-ulemâ lakabı ile anılan ve dönemin tanınmış âlimlerinden Muhammed Bahâeddîn Veled’dir. 1262) anneleri. Mevlevî çevrelerinde ve Anadolu’da daha çok tercih edilmiştir. asırdan itibaren Konevî (Konyalı) sıfatı da adıyla birlikte birçok eserde yer almıştır. Belh’ten ayrılan Bahâeddîn Veled. Bahâeddîn Veled. Belh’in kuzeyindeki bölgeler ise Karahanlıların (992-1211) etki alanı içerisindeydi. Burada devrin büyük sûfîlerinden Feridüddin Attar ile görüşmüştür. Anadolulu) sıfatıyla anılmıştır. Abbasi Halifeliği (750-1258). oradan da Larende’ye (Karaman) gelmiş ve yedi sene burada kalmıştır. Semerkantlı Şerefeddin’in kızı olan Gevher Hatun’dur (öl. Hüdâvendigâr. Şeyh. Rûmî ve Hazret-i Pîr lakap ve unvanları da Mevlânâ için kullanılmıştır. Belh şehrinde âlim ve arifleriyle meşhur bir ailedendi ve büyük bir üne sahipti.

Osmanü’r-Rûmî. Ancak 1225 yılında Karaman’da evlendiği ve sonrasında art arda iki çocuğunun dünyaya geldiği gözden uzak tutulmamalıdır. Babası vefat ettiğinde 24 yaşında olmasına rağmen medresede onun yerini alması uygun görülmüştü. Sadeddin-i Hamavî. Mevlânâ’ya tasavvufla ilgili bilgileri öğretmiş ve onun düşünce dünyasının şekillenmesinde etkili olmuştur. Necmeddin-i Kübrâ’nın müridlerinden olan Evhadüddin-i Kirmanî ve Sadreddin-i Konevî gibi sûfîlerle sohbet etmiş. . Ancak beraberlik uzun sürmedi. Mevlânâ. İlgi ve himaye bekleyen müritler yaptıklarından pişman olup çare aradılar. Seyyid Burhâneddin Tirmizî’nin 1240 yılında Kayseri’ye dönüşünden sonra Mevlânâ. 11 Mart 1246’da Konya’yı terk ederek Şam’a gitmiştir. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 107 darlığa kadar çeşitli görevlerde bulunan Muzafferüddin Emîr Âlim (öl. Konya’da dersler vermiş ve onun tavsiyesi üzerine yeniden Şam ve Haleb’e giderek eğitimini tamamlayıp Konya’ya dönmüştür. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. 2003: 270). Arapça ve lugatla ilgili ilimler başta olmak üzere. İlk eğitimini babasından alan Mevlânâ. Konya’ya ilk olarak 29 Kasım 1244’de gelmiştir. Hatta yalnız Şems’in dostluğu ile yetinmeye başlamıştır. Daha sonra babası Bahâeddîn Veled’in öğrencisi olan Seyyid Burhâneddin Tirmizî. Şems-i Tebrizî ile karşılaştığı 1244 yılına kadar devam etmiştir. Seyyid Burhâneddin Tirmizî’nin ölümünden sonra içine kapanarak çevresinden kopmuş ve yalnız kalmayı tercih etmiştir. gelişmeler üzerine Sultan Veled’e “Bu sefer öylesine bir gitmek istiyorum ki hiç kimse benden bir nişan bile bulamayacak” demişti. Belh’ten Anadolu’ya gelirken uğradıkları Şam’da Muhyiddin-i Arabî. bu hasretle 48 bin beyti bulan Divan-ı Kebir’i yazmaya başlamıştır. onun eski sûfîyâne anlayışlarında değişiklikler olmuştur. Kaynaklarda Konya’daki karşılaşmalarıyla ilgili farklı rivayetler vardır. fıkıh. Ünite . Şems’e olan sevgisinden eserinde Şems ve Hâmûş kelimelerini mahlas olarak kullanmıştır. aynı türbe içinde bulunmaktadır. Gevher Hatun’un vefatından sonra evlendiği Konyalı Kira Hatun’dur (öl. Mevlânâ. Bunun üzerin Şems. Onun bu hâli. On altı ayı biraz aşan bu zaman diliminde. 1277) ve kızı Melike Hatun’un (öl. Mevlânâ’nın hayat hikâyesinde Tebrizli Şems’in özel bir yeri vardır. Bunlarda zihinsel bir genişleme ve ruhsal bir etkileşim söz konusudur. Şems’den ayrılmanın üzüntüsüyle kendisini daha fazla şiire veren Mevlânâ. aralarında gerçekleşen anlaşma ve sevgiden sonra bu ayrılış Mevlânâ’yı son derecede etkiledi.XII-XIII. Şemseddin Muhammed-i Tebrizî. Onu aramaya giden Sultan Veled’le 15 ay kadar sonra Şam’dan birlikte geri döndüler. Şems ile tanışmasından sonra Mevlânâ’nın maneviyâtı üzerinde büyük değişiklik meydana gelmiş. 1292). Şems’e izafeten Divan-ı Şems adı ile anılmıştır. Mevlânâ’nın öğrenci ve müritlerinde. 1306) anneleri ise. bazı rivayetlere göre ise Tebriz’e kadar gidip gelmişse de ondan haber alamamıştır (Köprülü. Daha sonra Mevlânâ’nın ortanca oğlu ile Şems arasında eskiden beri devam eden karşılıklı nefret. Divan’ı. Mevlânâ’nın yalnız Şems’in varlığı ve dostluğu ile yetinmesi ve aralarındaki samimiyet. Şems. Mevlânâ’nın çocuklarının kabirleri. hadis ve tefsir gibi ilimleri tahsil ederek zamanın önde gelen âlimleri arasında yerini alan Mevlânâ. onlardan dersler almıştır. Şems’i aramaya çıkan Mevlânâ. kendileriyle önceki gibi ilgilenilmediği için büyük hoşnutsuzluğa ve Şems’ten yakınmalarına sebep oldu. Şam’a. bu defa Şems’in sessizce ve kesin olarak 1247-1248 yılı içerisinde Konya’dan ayrılmasına sebep oldu. ciddî bir tahsil görmüş ve tasavvufî bir terbiyeden geçmiştir. yukarıda adı geçen bilginlerden başka yine Şam’da iken Mevlânâ Kemâleddin bin Adim’den de ders almıştır.5. ama o yine de tahsiline devam etti. kendisinin ve babasının yanlarında. Karşılaşmaları ve birbirlerine olan sevgileri etrafında çok şeyler anlatılmış ve yazılmıştır. babası hayattayken 1221-1228 yılları arasında eğitimini tamamlamak için Halep ve Şam’a gitmiştir. Ayrıca bu rivayetlerde tasavvufî ve şairce anlatımın önemli bir yeri vardır.

Mevlânâ. İnsanın kazanacağı erdemler ve yaşayacağı ilahî aşk ile “insan-ı kâmil” mertebesine ulaşacağını belirten Mevlânâ. Ayrıca bütün eserlerinin arasında bilgi. Eserlerinde daha çok tasavvufla ilgili konular üzerinde durur. Mevlânâ’nın eserlerinde Şems-i Tebrîzî’den sonra üstün sıfatlarla en çok andığı ikinci kişi olan Ahî-Türkoğlu Hüsâmeddin Hasan onun hemdemi ve halifesi olarak büyük kabul gördü. 1131) ve Şeyh Attâr (öl. Onun yerine Hüsâmeddin Çelebi halife oldu. Daha sonra. Mevlânâ’nın ölümünden 12 yıl sonra 1284 yılında vefat etmiş ve yerine Sultan Veled geçmiştir. Farsça yazmakla birlikte şiirinde Türk zevki hemen kendini gösterir. her sınıf halk arasında yüzlerce mürit ve sevgili kazanan Mevlânâ. Osmanlı sultanlarının ve devlet adamlarının gerek irsî. Dönemin birçok devlet adamı. Divan-ı Kebir’de kimi manzumelerde ilave özellikler bulunduğu söylenebilse de. birçok beyin ve sultanın Mevlevî olduğu. Gazellerinde eğitici-öğretici beyitler olduğu gibi. Mevlânâ’nın ve takipçilerinin Anadolu’da sonraki yüzyıllarda Beylikler. 17 Aralık 1273 tarihinde Konya’da vefat etti. Onunla on yıl bir arada bulundu ve bu arada oğlu Sultan Veled’i Şeyh’in kızı Fatıma Hatun’la evlendirdi. söyleyiş ve üslup açısından var olan beraberlikler çok belirgindir. Şeyh Salâhaddin 29 Aralık 1258 günü vefat etti. Kendine özgü buluş ve anlatımı ile dikkat çeken Mevlânâ.108 VIII-XIII. Bu yüzden hemen her şey onun şiirlerine konu olmuştur. Mevlânâ’nın bütün eserlerindeki ana fikir ve bakış tarzı hemen aynıdır denebilir. Mevlânâ’nın Edebî Kişiliği ve Eserleri . arayış ve üzüntülerden sonra kendisine “nâib ve halife” olarak Konyalı kuyumcu Şeyh Selâhaddin’i seçti. anlatılarında halkın hayatına da yer verir. Mısraların ortada ve sonda kafiyelenerek bir beytin dört mısra haline getirilmesi de Mevlânâ ile başlamıştır. aynı zamanda beyitleri arasındaki Türkçe ve Rumca ifadelerinin ortak özelliğidir. Mevlânâ’nın âleme ve varlıklara dikkatli bir bakışı vardır. gerekse gönül bağları sebebiyle bu ilişkiyi sürdürdükleri. farklı özelliklerden bahsedilemez. O. Bu durum daha sonraki şairlerde özellikle Yunus Emre ve Nesîmî’de yaygın şekilde kendini gösterecek ve Türk şiirinin Eski Türkçeden gelen bir görünümü olacaktır. Hüsâmeddin Çelebi’nin ısrarıyla. Mevlânâ’yı sık sık ziyaret eder. 1220?) dile getirmiştir. Mevlânâ’nın eserlerini kaplayan aşk ve vecdin daha önceki örneklerini. Mevlevî tarikatının ilk şeyhi olan Hüsâmeddin Çelebi. Yaşadığı dönemde her zaman saygı gören. 1123-24) ile ünlü şairler Senâ’î (öl. Tasavvufun temel noktası olan “vahdet-i vücûd” (=varlığın birliği) ve ilahî aşk konularını geniş olarak ele alır. Mevlânâ. dönemin edebî geleneğinden farklı olarak konuları serbest bir şekilde işlemiştir. Ancak kelime ve cümle yapıları itibariyle Horasan üslubunun özellikleri Mevlânâ’nın şiirinde öne çıksa da bazı dil özellikleriyle muhteva ve anlam zenginliği bakımından Irak üslubuyla buluştuğu noktalar da vardır. Recaizâde Ekrem’in “zerrâttan şümûsa kadar her şey şiirdir” sözü Mevlânâ’da asırlar öncesinde kendini göstermiştir. Mesnevî’sinde de heyecan ve coşku dolu beyitler az değildir. müritlerine sülûk âdâbını öğretmek amacıyla Mesnevî’yi yazdı. musammat gazel örnekleri olarak karşımıza çıkar. kimi zaman mektuplarla ulaştırdığı ricalarını yerine getirirlerdi. Bizzat Mevlânâ eserlerinde Senâî ve Attâr’ı anmakta ve onlardan beyitler ve görüşler aktarmaktadır. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde daima itibar gördüğü. Ahmed-i Gazzâlî (öl. Söz başlarındaki edebî girişler dışında sözündeki açıklık ve içtenlik. Şiirlerinin şekline ve sanat yönüne fazla önem vermediği görülen Mevlânâ’nın terci-bendinin bentlerindeki beyit sayıları birbirinden farklıdır. şiirlerini özünden ve hissederek söyler. Horasan üslubu veya Türkistan tarzı diye bilinen Moğol öncesi Horasan ve Mâverâünnehir şairlerinin üslubunun özelliklerini taşımaktadır. Bazı gazelleri. Hüsâmeddin Çelebi’yi Mesnevî’sinde anmış ve eserini ona ithaf ederek ismini Hüsamînâme koymuştur. Onun şiiri. Yüzyıllarda Türk Edebiyatı Mevlânâ. Mevlevîhâneleri koruyup imar ettikleri pek açıktır. konuşma diline olan yakınlık Farsça ve Arapça beyitlerinin.

Şems-i Tebriz (Şems-i Tebrizî. Şimdi öldüğümü kabul et. Üstün bir ahenge ve musikiye sahip olan gazelleri. Mademki mezarımın üzerini öpeceksin. Çünkü biz barışta ölüler gibiyiz. Bunların dışında kalanları ise başkaları tarafından derlenen mensur eserlerdir. niçin aynamızdan yüz çeviriyoruz. tercî’ ve rubailerden oluşan Divan-ı Kebir. Abdülbaki Gölpınarlı. Mithat Bahari ve Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Türkçeye çevrilmiştir (Mithat Bahari. Ünite . sonra ansızın birbirimizden ayrı kalmayalım. şair de.5. teşbih. Divan-ı Kebir Tercemesi. Cambridge 1898). kendisi dile getirmiştir. anlaş. Mademki ölümden sonra barış yapacaksın. A. şiiriyetle. Divan-ı Kebir. Asil cömert kişiler dostlara canlarını feda ettiler. yanağımı öp. İstanbul 1957-1960).” . Mevlânâ’nın en önemli iki eseri. tasavvufî konuların yanında sabır. Kullanılmayan bazı sözcük ve tabirler onun şiirinde yer bulmuştur. Selected Poems From the Divanı Shamsi Tebriz (edited and translated with an itroduction. vezin ve kafiyeye takılıp kalmadığı araştırmacılarca hep söylenegelmiştir. notes and appendices). Niçin onları gönülden kovmuyoruz. B. 5 cilt. O. “Kul e’ûzu” ve “Kul Huvellahu”yu birbirimizin sevgisine niçin dua diye okumuyoruz. Mahlas yerinde Tebrizli Şems’in adının birkaç şekilde Şems. kafiyenin ve veznin kayıtlarından rahatsız olduğunu. Ey gönül. Çekiştirmeyi bırak. hoşgörü. barış yap. Divan-ı Kebir’den bir gazel “Gel. ölü gibi sus! Bu dilden dolayı benlikle itham edilmekteyiz. genel üslup özelliklerinin yanında kendine ait hususiyetlere de sahiptir. İstanbul 1959. Gül de dikenle uyuştuğu için bu kokuyu elde etti. Şiirin. diğer adıyla Külliyât-ı Şems’te özellikle ilahî aşkını. Yer yer Mesnevî’de olduğu gibi öğretici ve eğitici beyitler de içeren gazellerini. Kötü niyetler dostluğu karartır. Bu şiirler içinde rüba’îler dikkat çekmektedir. şimdi aynı özellikteyiz. 1. bulunması nedeniyle bu eser için daha çok Divan-ı Şems-i Tebrîzî adı kullanılmaktadır. fikirle. Hatta kendi ifadesiyle filozof da değildir. Divan-ı Kebir’in batı dillerine yapılmış çevirileri arasında en tanınmış olanı Nicholson’un yaptığı çeviridir (R. Furûzânfer tarafından Külliyât-i Şems yâ Divan-ı Kebir adıyla yapılmıştır. coşkunlukla. bugün bütün dünyada anlam zenginliği ve derinliğiyle ilgi odağı olmaktadır. 50’yi aşkın farklı vezinde söylemiştir. niçin ölüyü severiz de diriye düşmanız. Onun şairlik amacıyla şiir söylemediği.” Mevlânâ’dan bir rüba’î “Dostuyla hoş geçinen dostsuz kalmaz. mazmun ve remizlerle şiirin imkânlarını kullanarak anlatmıştır. Divan-ı Kebir: Mevlânâ. hemen tamamı gazel. Nicholson. Şemsü’l-Hakk-ı Tebrizî) vb. Müşteriyle iyi anlaşan iflas etmez. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 109 Mevlânâ’nın şiiri. Biz de insanız.XII-XIII. istiare ve sembollerle anlatılmaktadır. niçin ömür boyu senin üzüntünle sıkıntı içindeyiz. Ayrıca mecazî aşka da yer verilen rüba’îlerde gerek ilâhî gerekse mecazî aşk. insanlara iyilik etmek ve yardımda bulunmayı. Ayrıca Selahaddin-i Zerkub ve Hüsâmeddin Çelebi için söylenmiş şiirler de bulunmaktadır. şiirine özen gösterip beyitlerini süslemediği. Ancak bütün bunlara rağmen ve bunlarla birlikte onun şiiri aşkla. hikmet ve irfanla iç içe benzersiz bir şiirdir. birbirimizin kıymetini bilelim. Divan-ı Kebir’den Seçme Şiirler. Öldüğümde beni hoşça anacaksın. Kırk bin civarında beyitten oluşan ve çeşitli yazma nüshaları bulunan eserin ilk tenkitli yayımı. duygu yüklü ve oldukça hacimli bir eser olup içinde yer alan şiirlerin büyük bir kısmı Şems-i Tebrizî’ye duyulan sevginin ve hasretin terennümüdür. Mademki inançlı kişi inançlı kişinin aynasıdır. çok iyi bildiği edebî geleneği de pek önemsememiştir. her ikisi de manzum olarak yazılan Mesnevî (=Mesnevî-i Ma’nevî) ile Divan-ı Kebir’idir. Ay geceden ürkmediği için böyle parlak kaldı. Değişik dillerde yapılmış çevirileri bulunan Divan-ı Kebir. gönül derdini.

1631). dil ve edebiyatın gelişip zenginleşmesinde önemli katkı sağlamışlardır. Mevlânâ’nın sırdaşı Hüsâmeddin Çelebi’nin ısrarları üzerine yazılmıştır. . Yavuz: “Cevdet Paşa’nın Abidin Paşa’ya Yazdığı Mektup”. 1836). 1738). 1847)’dır. Nahîfî (öl. Altı defter/cilt ve yaklaşık yirmi dört bin beyit civarında olan Mesnevî’ye hatimeyi (=sonucu) Sultan Veled yazmıştır(Bkz. Abdülbaki Gölpınarlı’nın tespitlerine göre bazı gazelleri Mesnevî’deki hikâyelerin özeti durumundadır. 441. Nahîfî ve Şâkir Mehmed’in eserleri. 1600’den sonra). Sürûrî (öl.çok sayıda tercüme ve şerhi yapılmıştır. Yûsuf Dede’nin Ankaravî’den özetleyerek yaptığı şerh. yüzyıllar boyu Mevlevî tekkelerinde okutulmuştur. iç içe bir şekilde anlatır. Sürûrî’nin oldukça hacimli olan şerhi. Mesnevî’nin bir kısmının -özellikle birinci cildinin (=defterinin). dilin kullanılışına ve nazmın temizliğine fazla önem verilmemiş olması. Mesnevî bütün dünyada çok ilgi toplamış ve üzerinde asırlar boyu tespiti neredeyse imkânsız sayıda şerh. Bu anlatım tarzı başka şairlerde görülmez. Sûdî (16. başka hikâyelerle zincirleme olarak. Murad devri şairerinden olan Muînî bunların başında gelir. Kendinden sonra dinîahlâkî konularda yazılan çok sayıda eseri etkileyip onlara kaynaklık etmiş olan Mesnevî. Değişik zamanlarda gerek bölümler halinde gerekse bütün olarak.). bilgilendirici ve öğretici bir yol izlediği. Türkçeye çok sayıda çevirisi yapılan ve şerhler yazılan Mesnevî’yi ezberleyip icazet aldıktan sonra dinleyicilere okuyup açıklayan kişilere Mesnevîhân (Mesnevi okuyan) unvanı verilmiştir.). Farsça ve Arapça tercüme ve şerhleri yapılmış. Mesnevî. yaşadığı yıllara kadar hayata geçen anlayış ve tavırları konu edindiği. Kaynak olarak Kur’an ve hadislere dayanan Mesnevî’de konunun gelişine göre Kelîle ve Dimne’den. Sultan II. Türk edebiyatında Mesnevî kadar başka bir eser etkili olmamıştır. Mesnevî’ye yapılan manzum. daha sonra o söylemiş ve Hüsâmeddin Çelebi yazmıştır. dinî ve tasavvufî bilgileri. Böylece konu içinde konuyu. Mevlânâ tarafından Hüsâmî-nâme adı ile de anılan bu eser. diğerleri Türkçe’dir. Mevlânâ hikâyelerini doğrudan değil. Yûsuf Dede (öl. “şekilcilik”ten ve sanat düşüncesinden tamamıyla uzak kalındığına işarettir. tercüme. Mantıku’t-Tayr’dan hikâyelere yer verilmiş. konulara göre tasnif ve sözlük çalışmaları yapılmıştır. s. çeşitli dillere çevrilmiştir. Hatta Mevlânâ’nın ölümünden 44 yıl sonra Gülşehrî Mesnevi’den hikâyeler alarak tercüme ve şerh etmiştir. İsmail Rüsûhî Dede (Ankaravî) (öl. tarikata mensup olanları (müritleri) ve acemileri irşat etmek ve toplumun eğitimi için yazılmıştır. 1669). Mesnevî’nin Türkçe. Mevlânâ. S. Hakîm Senâî’nin Hadîkatü’lHakîka’sından da yararlanılmıştır. Farsça. yy. 26-27. 1986. hikâye içinde hikâyeyi devam ettirerek sonuca en iyi şekilde ulaşır. Mevlânâ ikinci defterin ilk beyitlerinde bu deftere 13 Mayıs 1264 günü başlandığını açıkça ifade etmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Mehmed Murâd (öl. Mesnevî: Anadolu’da asırlar boyunca birlikte okunan Farsça önemli birkaç kitaptan biri. özellikle hayatının son on beş yılının ürünü olan Mesnevi’si ile asırlar boyu öncü ve kılavuz kabul edilmiştir. Ayrıca anlatım açısından Mesnevî didaktik olmasına rağmen lirizm yönü de bulunan bir eserdir. 280’i bulan öğüt amaçlı hikâyeleri de birçok çalışmaya konu olmuştur. Arapça. mensur pek çok çeviri ve şerhler ile Mevlânâ’nın diğer eserleriyle ilgili yapılan çalışmalar. Türk tasavvuf edebiyatının fikrî yönden işlenmesinde. Mesnevî’de Farsça beyitlerin arasında yüzlerce Arapça beyit de bulunmaktadır. manzum tercümedir. K. Hüsâmeddin Çelebi’nin bir eser yazma isteği üzerine Mevlânâ eserin ilk on sekiz beytini kendisi yazmış. Şâkir Mehmed (öl. seçme.110 VIII-XIII. Mevlânâ’nın Mesnevî’sidir. 1562). Mevlânâ’nın Mesnevî’si ile Divan’ı arasında benzerlikler de vardır. Şem’î (öl. Yüzyıllarda Türk Edebiyatı 2. Osmanlı döneminde Mesnevî’nin tamamını tercüme veya şerh edenler. Eserin düzenine.

. yazmalar ve yayımlarda biraz farklılık arz etse de birbirine yakındır. ayrılıktan parça parça olmuş sine istiyorum. Bu ateşe sahip olmayan. Fîhi Mâ Fîh: “Onun içindeki odur” veya yorumla. Diğer bir Hintli istekle “Hey! Konuştun ve namazın bozuldu” dedi. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. vesselâm. din. Mecâlis-i Seb’a: Mevlânâ’nın yedi vaazının yakın çevresi tarafından kaydedilip bir araya getirilmesiyle meydana gelen bir eserdir. Başında on yara varsa. Özlem derdini anlatmak için. Ben her toplulukta ağladım. Birinin ağzından” Ey müezzin! Ezan okudun mu? Vakit var mı?” diye bir söz çıktı. İstanbul 1954. Öyleyse söz kısa olmalı. tasavvuf. ayıbı kendine satın alır. Fîhi mâ fîh Mevlânâ’nın diğer eserlerinden. gerek üslup ve gerekse konular yönünden diğer eserleriyle benzerlik ve bütünlük taşımaktadır. diğer eserlerinin çoğunda olduğu gibi Sultan Veled ve ona bağlı kimseler tarafından tutulan notlar olup vâkıât (=ders notları) türünün Anadolu’daki ilk örneğidir. Rızksız olanın günü uzar. yollarını daha çok kaybetti. o üçü gibi kuyuya düşmedim” dedi. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 111 Mesnevî’nin ilk 18 beytinin günümüz Türkçesi ile düzyazıya çevirisi “Dinle. ruh bedenden ayrı değil. tekrar kavuşma anını arar. insan ve şiir anlayışından söz ettiği konuşmalarına yer verilmiştir.5.” 3. bu ney nasıl şikâyet ediyor.. ikinciye “Ey amca! Onu niçin kınıyorsun? Kendine söyle” dedi. Her biri bir niyetle tekbir alarak acizlik ve dert hâliyle namaza başladı. merhemini kendine kullanman gerekir. Müezzin geldi. Bu eser de. fakat göz ve kulağın bu aydınlığı yok. o ayıp sende de görülebilir.. çeşitli örnekler ve hikâyelerle açıklanmıştır. Perdeleri. ahlak ve felsefe ile ilgili görüşlerini anlattığı. Fihi-ma-fih Tercümesi. 4.. Mevlânâ’nın bu eseri. Ney gibi zehir ve panzehiri kim gördü? Kim ney gibi dost ve istekli gördü? Ney çok ıstıraplı yolu anlatıyor. idraksizdir ancak.XII-XIII. Bu neyin sesi ateştir. İstanbul 1959). Dördüncüsü “Elhamdülillah. “ne varsa onda var” anlamına gelen bu eserde. Mevlânâ’nın bazı sohbetleri sırasında sorulan sorulara verdiği cevaplara. aşk ateşidir. çenesinde sakalı çıkmayan başkasını yerme. bizim karanlık perdelerimizi yırttı. Neye düşen. Kendi ayıbını gören cana ne mutlu! Ayıp söyleyen. Eserde Divan-ı Kebir’den . Sen kal. Aynı ayıp sende yoksa emin olma. iyilere ve kötülere eş oldum. Kederimizde günler vakitsiz oldu. Olgunun hâlini. Üçüncüsü. Fihi Ma Fih.ağladı. namaz için rüku ve secde ettiler. hava değil. yanışlarla yoldaş oldu. Ney. Abdülbaki Gölpınarlı. Ünite . dünya. Neticede dördünün de namazı bozuldu. ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımla kadın erkek -herkes. ayıp söyleyenler. Ey. dostundan ayrılanın arkadaşıdır.. Dilin müşterisi.” Mesnevî’den bir hikâye “Dört Hintli bir camiye girdi. korku yok. Herkes kendi düşüncesine göre bana arkadaş oldu. Fîhi Mâ Fîh’in Meliha Tarıkâhya (Anbarcıoğlu) ve Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yapılmış iki Türkçe çevirisi bulunmaktadır (Meliha Ülker Tarıkâhya. Günler. Mecnûn’un aşk hikâyelerini anlatıyor. babasının Ma’ârif’inden ve Tebrizli Şems’in Makâlât’ından izler taşımaktadır. içimdeki sırları araştırmadı. Beden ruhtan. Bu anlayışın sırdaşı. Vatanından ayrı kalan. Ey benim güzelim! Sakalın bitmemişse. ancak bedenin ruhu görmesine izin verilmemiştir. kulaktır ancak. ben. ham kişi anlamaz.. Günler giderse gitsin. Sırrım ağlayışımdan ayrı değil. Meye düşen de aşk coşkunluğudur. Söyleniş zamanları belli olmayan eserin bölümleri. kendisi gibi pâk bulunmayan! Balıktan başkası suya doyar. yok olsun. Her vaazda ele alınan bir hadis.

Mevlânâ’dan Tercüme. Ayrıca mektupların kimisinde şiir ve hikâyelere de yer verilerek anlatıma bir çekicilik de getirilmiştir. 6. dönemin ileri gelenlerine. Bir demlige ağlaşalar andan varup paylaşalar Seni çukura gömişüp tîz döneler güle güle 5. Bunlar içinde bütün halde ve en uzun olan şiir. İstanbul 1937). Konya 1965). Mevlânâ ve eserleri ile ilgili geniş bilgi için Abdülbaki Gölpınarlı’nın Mevlânâ Celâleddîn Hayatı. Eserleri. Mevlânâ’ya sorulan sorulara cevap olarak yazılan bazı mektuplarda dinî ve ilmî konulara da yer verilmiştir. dostlarına ve oğullarına yazdığı 150 kadar mektubun toplanmasıyla meydana gelen bir eserdir.112 VIII-XIII.. Mecalis-i Seb’a. Ayrıca Abdülbaki Gölpınarlı’nın yaptığı Türkçe çevirisi de bulunmaktadır (Abdülbaki Gölpınarlı. Felsefesi (İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Mektûbât (=mektuplar). Mevlânâ’nın Şems mahlasını kullandığı bu şiiri. bazı araştırıcılar ve ilim adamları tarafından zaman zaman yayımlanmışlarsa da. Seni unudur dostlarun oğlun kızun avratlarun Evvel malun üleşeler hisâb idüp kıldan kıla 3. Kılmayalar sana vefâ bunlar bay ola sen gedâ Senün uçun virmeyeler bir pâre etmek yoksula 4. dört müstef ’ilün vezninde yazılmış bir musammmat gazel olarak karşımıza çıkar. Ey gâfil (insan). Türk edebiyatında musammat şiir yazan ilk şairin de Mevlânâ olduğu anlaşılmaktadır. Ussun var-ısa iy gâfil aldanmagıl zinhâr mala Şol nesneye ki sen koyup gidersin ol girü kala 2. Bu eser. sen dünyadan gidince onların hepsi geride kalacak. Mektuplarda ayet ve hadislerden alıntılar yapılarak anlatılan konu delillendirilmiştir. Hasibe Mazıoğlu tarafından topluca yayımlanmıştır. Ahmed Remzi Akyürek tarafından metin ve Türkçe çevirisiyle birlikte yayımlanmıştır (Ahmed Remzi Akyürek. İy Şems dile Hak’dan hakı biz fâniyüz oldur bâkî Kamular anun müştakı tâ hod kim ol kimün ola beyti ile sona erer. Ussun var-ısa iy gâfil aldanmagıl zinhâr mala Şol nesneye ki sen koyup gidersin ol girü kala matla’ı ile başlar ve. Mülemmaları ve Türkçe Şiirleri: Mevlânâ’nın bir Türk şairi olduğunu gösteren bu şiirler. yazıldıkları yıllarla ilgili önemli bilgiler içermektedir.. . Mevlânâ’nın Türkçe şiirinden beyitler müstef ’ilün müstef ’ilün müstef ’ilün müstef ’ilün 1. Ol kim gide uzak yola gerek azık alıbile Almaz-ısa yolda kala irmeye hergiz menzile . Anadolu Selçukileri Mevlevi Betikleri I. aklın varsa sakın malına güvenip aldanma. 1999) adlı kitabına başvurabilirsiniz. Beyitlerin düz yazı ile dil içi çevirisi 1. Mektûbât: Mevlânâ’nın devlet adamlarına. Mevlânâ’nın mektuplarında insanlara öğüt verdiği ve onları hayra teşvik ettiği görülür. 5. Yüzyıllarda Türk Edebiyatı ve Mesnevî’den beyitler de bulunmaktadır. Bu örneğe göre.

Ol ma’ânî denizinün dürci Ol vilâyet vücûdınun burcı Kastamonulu Şâzî de. Senin için bir an ağlaşırlar. Şahıs olarak Mevlâna’nın Türk edebiyatındaki yeri. Bunlardan İzzetoğlu. Kirdeci Ali ve İzzetoğlu gibi dönem şairleri tarafından da Mevlânâ’dan şiirlerde söz edilererek büyüklüğüne vurgu yapılmıştır. Türk edebiyatında Mevlânâ’nın şahsına eserlerinde yer veren pek çok şair ve yazar vardır. Sen dilersen Mevlânâ’ya iresin Şâh Celâlüddîn’i dahı göresin derken. (Ey insan.5. Evliyâlar ulusu kutb-ı zamân Mevlânâ geldi cihâna bî-gümân beyti ile zamanın önde gelen şahsiyeti olduğunu belirtmiştir. 4. kızın ve hanımın seni unuturlar.XII-XIII. Yanına azık almadan yola çıkan kişi yolda kalır ve varacağı yere ulaşamaz. Ünite . Mesnevî’sinin Türk edebiyatındaki durumu ve Türk şair ve yazarların Mesnevî’yi ele alış şekilleri. ârif ve şair kimliklerini buluşturmuş. 1320) onun adına şiirinde yer vermektedir: . Yunus Emre ve Gülşehrî de Mevlânâ’ya şiirlerinde yer vererek onu övmekten geri kalmamışlardır. Mevlânâ ile gençlik yıllarında görüşmüş olması muhtemel Yunus Emre (öl. Bunlarla bilişmenin ve birlikte olmanın şart olduğunu. dostların. şiirdeki tercihleriyle ve aynı zamanda az sayıdaki Türkçe dizeleri ve ifadeleriyle Anadolu’daki Türk şiirinin kaynağında önemli bir yer edinmiştir. Bu sevgi ve hayranlığın ilkine Şeyyâd İsa’da rastlanır. Yine XIV. 5. (Artık) bunlar zengin. ona olan hürmet ve hayranlıklarını söylemekten geri kalmamışlardır. dünya değerlerine iltifat etmeyen âşık bir şair kimliği oluşturmuştur. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. sonra gidip hemen (malını) bölüşürler. Mevlânâ düşünceleriyle ve sanatıyla bilgin. Şeyyâd İsa Ahvâl-i Kıyâmet adlı mesnevisinde başta Mevlânâ olmak üzere Sultan Veled ile Ârif ve Âbid Çelebi’lere yer vermiştir. bu sayede ebediliğe yol bulunacağını dile getirmiştir. yüzyıl şairlerinden Elvan Çelebi. senin adına hayır için yoksullara bir parça ekmek bile vermezler. Mevlânâ’yı üstat ve mürşit (=rehber) olarak kabul eden şair ve yazarlar. Kirdeci Ali de. sen de fakir olursun. yolculuk için yanına yiyecek almalıdır. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 113 2. Mevlânâ’nın Türk edebiyatında önemli bir yeri vardır. 3. Bunu iki maddede ele almak mümkündür: 1. 2. Mevlânâ gerçekte fikirleriyle. oğlun. Bu durum daha pek çok şairde görülür. sana vefa göstermezler. seni mezara gömüp çabukça güle güle dönerler. Uzak yola gidecek kişi. Bunu diyen Kirdeci Ali-durur Dünyada Mevlânâ’nun kulı-durur Mevlânâ’nın ve Mesnevî’sinin Türk Edebiyatındaki Yeri beytinde Mevlânâ’ya gönülden bağlı olduğunu belirtir. sen öldüğün zaman). önce inceden inceye hesap ederek malını paylaşırlar. onun hakkında aşağıdaki beyiti söylemiş.

1492). Yüzyıllarda Türk Edebiyatı Mevlânâ Hudâvendigâr bize nazar kılalı Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır Gülşehrî. Ünlü kazasker ve bilginlerden Taşköprüzâde Isâmeddîn Efendi (öl. Bâkî. ayrılıktan parça parça olmuş sine istiyorum.834/1431). 1600) ve Şeyhulislâm Yahyâ’dan (öl. İnledürdi gökleri feryâdı gönlüm nâyınun Ne neyistândan kesildügin eger ifşâ kılam Ney gibi bir âşık-ı demsâz buldum kendüme Sırr-ı aşkı söylerem hem-râz buldum kendüme Sarîr-i bâğ-ı cennetdür nevâ-yı nây uşşâka Semâ itsün sadâ-yı feth irişdi cân-ı müştâka (Ahmed Paşa) (Şeyhülislâm Yahyâ) (Şeyhülislâm Yahyâ) Osmanlı âlimlerinin de Mevlânâ’ya ilgisi büyük olmuştur. İştiyak derdini anlatmak için. Şairlerin Mevlânâ’dan ve eserlerinden etkilendiğini gösteren bütün beyitleri burada vermek mümkün olamayacağı için sadece Ahmed Paşa (öl. Mevlânâ’yı yücelterek anmıştır. Osmanlı döneminda daha pek çok şairin Mevlânâ’yı okuyup örnek aldıkları açıktır. aşk meydanında Hazret-i Mevlânâ’yı ve Mevlevîleri görmektedir: Arsa-i aşkda gör Hazret-i Mevlânâ’yı Turmayup dahi döner üstine yoldaşları Ahmed Paşa ve Şeyhülislâm Yahyâ ’nın dilinde ney ve neyistan. Bâkî (öl. 1451) Anadolu’da halk arasında en çok okunan kitaplardan ünlü eseri Muhammediye’de (yazılışı 1449) Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin. 1644) aldığımız birkaç beyti aşağıda örnek olarak veriyoruz.114 VIII-XIII. Bu durum hemen bütün şairler için geçerlidir. anlamındaki 3. 1561) ve onun Arapça .1534) de Mevlânâ’nın adını anarak veya anmayarak eserlerinde Mevlânâ’nın şiirlerinden alıntılar yapmış. Ünlü bilginlerden şeyhülislam Kemalpaşazâde (ö. 1480) ise. ondan yararlanmıştır. Örnek olarak Osmanlı’nın ilk şeyhülislâmı kabul edilen Molla Fenârî (ö. 1317’de tamamladığı Mantıku’t-Tayr’da yararlandığı Mevlânâ’yı şu şekilde anmaktadır: Görmedik bir er cihândan gitmedi Ol Celâleddîn cihândan gitmedi Yazıcıoğlu Mehmed (öl. Şerhu Dîbâceti’l-Mesnevî adlı risalesiyle Mesnevî’nin önsözünü Arapça olarak şerh etmiş. Ey dil istersen eğer kâmil ola noksânun Secdegâh it eşiğin Hazret-i Mevlânâ’nun Sıdk ile sâlik olan silk-i Celâleddîn’e Şübhesiz vâsıl olur rahmetine Rahmân’un diyerek Mevlânâ’nın yüce bir kişi olduğuna işaret eder. beytini dizelerine şöyle aktarmıştır: Gönül bir sîne ister kim firâk odına yanmışdur Ki şerha şerha olmışdur yanup derd-i dilârâdan Ki tâ şerh-i firâk idem beyân-ı iştiyâk idem Ki vasf-ı ihtirâk idem degülse seng-i hârâdan Hüdâyî (öl.

Bu şairler. Konya’da ve Şam’da çeşitli âlimlerden. 1796) Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevlevîye adlı kitapları kaleme almıştır. . binlerle ifade edilecek sayıdadır. Mesnevî’nin birinci cildinin tamamını tercüme ve şerh etmiştir. Arap. Buna benzer durumlar başka şairlerde de görülmektedir. Anadolu’daki Türk edebiyatının gelişmesinde ve şekillenmesinde Mevlânâ ve eserlerinin başlıca kaynaklardan biri olduğunu göstermektedir. Sultan Veled’in sistemli bir tarikat haline getirdiği Mevlevîlik. Aynı durum halk edebiyatı içinde yer alan şairlerde de görülür. Mecmuayı hazırlayan Vâsıf Efendi hakkında bilgi hemen yok gibidir. Anadolu Türklüğünün yetiştirilmesinde ve terbiye edilmesinde önemli rol oynamış. Türk edebiyatının büyük şairleri Nef ’î ve Şeyh Gâlib’e gelinceye kadar çok sayıda şair Mevlânâ’ya şiirlerinde yer verirler ve onu övmekten geri kalmazlar. 3 SULTAN VELED Mevlânâ’nın büyük oğlu olan Sultan Veled. Ünite . Onun yetişmesinde. Mantıku’t-Tayr adlı eserinde Mesnevi’den beş hikâye tercüme ederek şerhini yapmıştır. Yine XIV. Konyalı Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn’dir” diyerek tanıtmaktadır. Anadolu Türk edebiyatında bir öncü durumundadır. 1732). Ahmed Fakîh ile birlikte. Hüsâmeddin Çelebi’ye kadar birçok büyük sûfîyle ve zamanın âlimleri ve şairleriyle sürekli münasebetlerde bulunarak ilim ve sülûk yönünden yükselmiştir. Bunun yanında Mesnevi’yi geniş bir şekilde ele alıp tercüme ve şerh eden şairler de vardır. asırda Sâkıb Dede (öl. Mesnevî’nin hemen her yüzyılda Türkçe tercüme edilmesi ve şerhinin yapılması günümüze kadar devam etmiştir. yüzyıl şairi Âşık Paşa Garîb-nâme’sindeki para bulan Türk. Örnek olarak Mevlevî şairleri bir arada tanıtmak için XVIII. Yukarıda adları geçen şairlerin bir bölümü doğrudan doğruya şiirlerinde Mevlânâ’ya yer verirken. Mevlevî dergâhları bir okul gibi halkın aydınlatılmasında büyük hizmetler görmüştür. Tarikatın ilk şeyhi de Hüsâmeddin Çelebi olmuş. Esrâr Dede (öl. bazıları da eserlerine. Mevlânâ’ya bağlı olan. 1621) de. önde gelen simalarıdır. Bu tür şiirleri bir araya getirmeye çalışanlar da olmuştur. Fars ve Ermeni’nin buldukları para ile üzüm almak istemelerini anlattığı hikâyelerini Mesnevî’den almıştır. inanış ve duyuş tarzı ile düşüncelerenin şekillenmesinde babasının büyük bir etkisi vardır. özellikle babasından medrese ilimlerini öğrendiği gibi. Bu açıdan O. bilimler hakkında bilgi veren Mevzû’âtu’l-’ulûm isimli eserde Mevlânâ’yı “Hanefi mezhebinin kendisiyle şereflendiği ve aydınlandığı büyük bilginlerden ve değerli şeyhlerden biri. Asıl adı Mecmua-i Medâyih-i Mevlânâ olan hacimli bir eser. Türk edebiyatının devirlerine göre. Şems-i Tebrizî. 1284 yılında vefat etmesi ile yerine Sultan Veled geçmiştir. Mu’înî. bilhassa Mesnevi’sine yönelmişlerdir. Yakın yıllarda Farsça Mekteb-i Mevlevîye ve Türkçe Mevleviyâne gibi eserler ile Mevlânâ şiirleri antolojileri yayımlanmıştır. Sultan Veled. Seyyid Burhâneddin Tirmizî. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin ve Mesnevî’sinin Türk edebiyatındaki önemi hakkında bilgi veriniz. Murat devri şairlerinden olan Muînî’dir. Anadolu’da Mevlânâ sevgisi ve hürmetiyle yazılan şiirler. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 115 eserini ilavelerle Türkçeye tercüme eden oğlu Kemâleddîn Efendi (öl. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII.XII-XIII. 1898 yılında hayatta olduğu anlaşılan Vâsıf Efendi. Bunlardan biri olan Gülşehrî. eserlerini Farsça yazmakla birlikte epeyce Türkçe şiirleri de bulunmaktadır. Osmanlı Şiirinde Mevlânâ Övgüleri ve Mevlevîlik Unsurları adıyla 2009 yılında yayımlanmıştır. 1226 yılında Lârende’de (=Karaman) doğmuştur. Çocukluğunun ilk yıllarını dedesi Bahâeddîn Veled ile birlikte geçiren Sultan Veled. Bunların ilki Sultan II. bu mecmuada 600 civarında şiiri bir araya toplamıştır.5. Mevlevî sıfatını kullanan şahsiyetler yanında Mevlânâ’yı sevip sayan pek çok kişinin kendileri veya şiirleriyle ilgili eserler kaleme alınmıştır. ilk eğitimini babasından almıştır. Bu durum. Sefîne-i Mevlevîye.

Yüzyıllarda Türk Edebiyatı Mevlevilik zamanla yayılmış.000’e ulaşan Sultan Veled’in devrinde velûd (=çok eser veren) bir şair olduğu görülür. hatta padişahların da ilgisini. kaside. Bu gün ışkun odından ıssı alduh Bize kayu degül ger kar u kaydur 8. Beni eğer cansız koyarsan. İlk olması bakımından bazı aksaklıklar bulunsa da bu şiirler edebî yönden önemlidir. Divan’dan başka İbtidânâme. Şiirler vezinlere ayrılarak alfabetik bir sırada yazılmıştır. Sinün yüzün güneşdür yoksa aydur Canum aldı gözün dakı ne aydur 2. Manzum eserlerinin toplam beyit sayısı 30. Divan-ı Türki-i Sultan Veled. Senin gözün güneş mi yoksa ay mıdır? Gözün canımı aldı. nasıl bir oktur. Divan’daki Türkçe beyitleri Veled Çelebi ile Feridun Nafiz Uzluk tarafından yayımlanmıştır (Veled Çelebi (İzbudak). gerçek manada Türkçe gazel yazan ilk şairdir. İstanbul 1925. bu yüzden süngü (mızrak) şeklindeki boyum yay gibi (iki büklüm) oldu. Bana her gice sinden yüz bin assı Binüm her gün işüm sinden kolaydur 9. Divan-ı Sultan Veled. Benim iki gözüm gibi (değerli) olan. Temâşâ çün berü gel kim göresin Nite gözüm yaşı ırmak u çaydur 6. O gazellerinde daha ziyade babasının etkisi altında. gazel. Bursa ve Edirne başta olmak üzere. Sultan Veled’in Türkçe bir gazeli mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün 1. yardımını ve desteğini görmüştür. İntihâ-nâme mesnevileri ile nesir olarak yazdığı Ma’ârif adlı eseri vardır. 1312 tarihinde vefat eden Sultan Veled. gözüm senin için çok güzel bir saraydır. Binüm iki gözüm bilgil canumsın Bini cansuz koyasın sen bu keydür 3. Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri. Mecdut Mansuroğlu ise daha sonra Divan ve mesnevilerde yer alan Türkçe şiirlerin tamamını eklediği bir inceleme bölümüyle tekrar yayımlamıştır (Mecdut Mansuroğlu. beni benden alırsan bu benim için çok iyidir. daha neler söylemektedir? 2. Sultan Veled’in Farsça yazdığı bilinen beş eseri bulunmaktadır. 1. Feridun Nafiz Uzluk. Divan: Beyit sayısı yaklaşık 12700 olan. daima gözümün önünde dur. 4. Divan’ın gazeller bölümünde Türkçe-Farsça-Rumca yazılmış mülemma manzumeler de bulunmaktadır. Osmanlı devleti içinde itibar görerek gelişmiş. 3. Senin bakışlarından (saplanan) bu ok. İstanbul 1958). . Gözümden çıkma kim bu yir sinündür Binüm gözüm sana yahşı sarâydur 4. topluma hitap eder. İstanbul 1941). Sen hiç gözümden gitme. az da olsa.116 VIII-XIII. bil ki sen canımsın. Sinün boyun bu dağdan ağdı geçdi Cihân imdi yüzünden yaz u yaydur 7. terci-bend ve rüba’î gibi çeşitli nazım şekilleri yer alan bu büyük eserde otuza yakın vezin kullanılmıştır. Rebâb-nâme. Ne okdur bu ne ok kim degdi sinden Binüm boyum sünüydi şimdi yaydur 5. Veled yohsuldı sensüz bu cihânda Seni buldı bu kezden beg ü baydur Gazelin düz yazı ile dil içi çevirisi 1.

böylece ölerek ebedî hayatın hikmetini anlamalı. sana kavuştuğu için beğ ve zengindir. Sultan Veled bu eserinde. Eserde 162 Türkçe beyit bulunmaktadır. 8. Bu şekilde benliğini öldüren kişi. Peygamber.. sonsuz yaşamayı isteyen kişi için bu hadîsi söyledi. Bunları yapabilmek için de bir mürşide (=rehbere) ihtiyaç olduğunu belirtir. Çev. Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Türkçeye çevrilmiştir (Sultan Veled. İster kar isterse yağmur olsun bizim için endişe edecek bir durum yoktur. Haydi ölmeden önce hemen ölüp göklere yükselin de sizi ay ve güneş övsün. Ölmedin tiz ölün ağun göge Kim sizi ay ile güneş öge 4. Âlem senin yüzünden şimdi bahar ve yaz mevsimini yaşamaktadır. zaten şimdi ölmeyen yarın kötü olacak. insanın kendisini bilmesini öğütlediği gibi. İbtidâ-nâme: Sultan Veled’in 1291 yılında yazdığı ilk mesnevisi olan ve 8760 beyitten oluşan bu eserde 76 Türkçe beyit bulunmaktadır. burada Mevlânâ hakkında geniş bilgi verilmesidir. Bugün aşk ateşinden sıcaklık aldık. 5. Veled. Kendüzinden gerek kim evvel öle Dirligün ma’nisin ölüp bula 3. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 117 5. sonsuz hayata kavuşur. Senin boyun bu dağı aşıp geçti. 7. Bu sefer seni bulduğu.XII-XIII. Ünite . değerine işaret eder. Sen olduğun sürece benim her işim kolaydır. İbtidâ-nâme’den Türkçe beyitler fe’ilâtün mefâ’îlün fe’ilün (fâ’ilâtün mefâ’îlün fâ’lün) 1. 3. 3. İlk baskısı Tahran’da Velednâme adıyla 1936’da yapılmış olan bu mesnevi. ölmeden önce ölmeyi. O kişi ölmeden önce ölmeli (öleceğini düşünmeli). Mesnevî vezni (=fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün) ve etkisi ile yazılmıştır. ebedî hayatı. Bana senden her gece yüzbin fayda dokunmaktadır. gözyaşımın nasıl ırmak ve çay gibi aktığına bak. İbtidâ-nâme ile hemen hemen aynı konular işlenen eserin ondan farkı. Abdülbaki Gölpınarlı.5. Fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün vezninde yazılan eserin kaynağı Mesnevî’dir. İbtidâ-nâme. Sultan Veled bu eserinde Tanrı’ya ulaşma yollarından. ölümsüzlüğe ulaşmak için Tanrı’ya bağlanmayı. Kim ölürse bu gün diri ola Ol kim ölmez yarın yavuz ola Beyitlerin düz yazı ile dil içi çevirisi 1. ölümsüz oldu ve cenneti bu dünyada satın aldı. sensiz bu cihanda yoksul (fakir) bir kimseydi. Kim bugün ölürse. aşk ateşiyle pişmeyi ve nefsin kötülüklerden nasıl arınması gerektiğini anlatır. Ol kim öldi ölümsüz ol kaldı Uçmağı bu cihânda nakd aldı 5. 4. aşktan ve dünyanın “Hakka dost olunması” için yaratıldığından bahseder ve babasının büyüklüğüne. 2. Rebâb-nâme: 8000 beyit olan ve 1300-1301 yılında yazılan bu eser. Bu hadîsi buyurdı Peygamber Kankı kişi ki dirligin ister 2. 2. Ankara 1976). . 9. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. Beni görmek için yakına gel de. 6.

Evliyanın kutbu (=ulusu) Mevlânâ’dır. Çev. İntihâ-nâme: 8300 beyiti bulan bu eser Sultan Veled’in üçüncü mesnevisidir. Hangi kişi bu sözden hareket ederek doğru yola giderse. Yok idi mâlum davarum kim virem Dostlığın mâl ile bellü gösterem 5. Kangı kişi kim bu sözden yol vara Tanrı anun müzdini bana vire 4. Tanrı onun karşılığını bana versin. Türkçe Şiirleri: Divan’da 129. Muhyî tarafından XIV. 3. Bunların birincisi Konya’da yaşayan ve 1221 yılında vefat eden Hoca Fakîh veya Fakîh Ahmed’dir. O’nun sözleri Tanrı’dan rahmettir. İbtidâ-nâme’de 76 ve Rebâb-nâme’de 162 beyit olmak üzere 367 beyiti bulan bu şiirler bir araya getirildiğinde Ahmed Fakîh’in Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe’si büyüklüğünde bir eser olabilecek niteliktedir. devrinin dil özelliklerini yansıtması ve Sultan Veled’in Türk edebiyatı içindeki yerini de tayin etmesi yönünden önemlidir. Mevlânâ’dur evliyâ kutbı bilün Ne kim ol buyurdısa anı kılun 2. Tanrı’dan rahmetdür anun sözleri Körler okırsa açıla gözleri 3. 6. 5. bunu iyi bilin (ve) o ne buyurduysa onu yapın. ahlâkî öğütlerinin yer aldığı bu eseri. elli altı bölümden meydana gelmiştir. Hak yolcularının uyanık olmaları. Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri. Divan ve mesnevilerde yer alan bu şiirlerin tamamını Mecdut Mansuroğlu. Bu da Mesnevî vezni ile yazılmış büyük bir öğüt kitabıdır. Mecdut Mansuroğlu ve Hasibe Mazıoğlu. yüzyılda aynı vezinle Mesnevî-i Veledî adıyla Türkçe manzum olarak tercüme edilmiştir. 4. Sultan Veled’in dinî. Mâl kim Tanrı bana virdi budur Kim bu mâlı isteye ol usludur Beyitlerin düz yazı ile dil içi çevirisi 1. Muhyî bu eserinde dinî ve tasavvufî konuları ele almasının yanında. başta Şems ile Mevlânâ münasebeti ve Mevlânâ’nın diğer sohbet arkadaşlarına yer vermiştir. Ankara 1949). İntihâ-nâme. Tanrı’nın bana verdiği mal budur (ve) bu malı isteyen akıllı kişidir. Eserde Senâî ve Mevlânâ’dan şiirlere de yer verilmiştir. birinci Ahmed Fakîh gibi göstermiştir. Bu şiirler. AHMED FAKÎH Yapılan araştırmalara ve çeşitli görüşlere göre Türk edebiyatında birkaç Ahmed Fakîh adı ile karşılaşmaktayız. Ma’ârif. Menâkıbü’l-Ârifîn adlı eserin yazarı olan Eflâkî bu iki şahsı birbirine karıştırarak ikincisini. Meliha Tarıkâhya. 4. Yüzyıllarda Türk Edebiyatı Rebâb-nâme’den Türkçe beyitler fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 1. 5. Mevlânâ’nın hayatı ile paralellik gösterir. 2. İkinci Ahmed Fakîh’in hayatı. Meliha Tarıkâhya (Anbarcıoğlu) tarafından Türkçeye çevrilerek yayımlanmıştır (Sultan Veled. 1251 yılında ölen Ah- . Çarh-nâme’nin şairi olarak bunu gösterirler. Körler okursa gözleri açılır. şeytana ve nefse uymamaları anlatılır. İkincisi 1251 yılında ölen ve Bahâeddîn Veled’in öğrencisi olan Ahmed Fakîh’tir. bir dil incelemesi ile sözlüğünü de vererek yayımlamıştır (Mecdut Mansuroğlu. Fuad Köprülü. Malım ve davarım yok ki vereyim (de) dostluğumu mal ile belli edeyim. Ma’ârif: Farsça mensur bir eser olup. Eserde.118 VIII-XIII. İstanbul 1958).

Mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün vezni ile yazılmış olan Çarh-nâme. 1926. Çarh-nâme. Ünite . II/1-2. Anatolische Dichter in der Seldschukenzeit II. Fuad Köprülü. Yapı bakımından Kutadgu Bilig ile benzerlik gösteren eser. insanların acımasız davranışları işlenmiştir. İçerik yönünden bir çeşit seyahatname gibi görünen eseri. Câmiü’n-nezâir’in sonundaki listeye göre 100 beyit olması gereken eserin son 17 beyti bulunan yaprağının eksik olduğu anlaşılmaktadır. ölümün gerçekliği gibi dinî-tasavvufî konuların işlendiği ve insanların hayatta olanlardan ibret alarak iyilik yapmaları gibi öğütlerin verildiği. Hac için Hicaz’a giden ve Hac dönüşünde iki ay Kudüs’te kalan Ahmed Fakîh. Zaman zaman dünyanın geçiciliği. insanların kardeş oldukları ve Tanrı’ya kulluk için yaratıldıkları.5. yüzyılda Karamanlı Ahmed Fakîh tarafından yazılmış olabileceğini göstermekle birlikte. Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’şŞerîfe adlı eserinde Hicaz yolculuğunu anlatmıştır. Kabe’yi tavaf edişi. yüzyılda yaşamış olan üçüncü (Karamanlı) Ahmed Fakîh ile ne zaman öldüğü bilinmeyen ve Akşehir (Konya)’de mezar taşı bulunan dördüncü Fakîh Ahmed de bulunmaktadır.. Aslı Londra. British Museum’da olan bu eser Hasibe Mazıoğlu tarafından bulunmuş ve yayımlanmıştır. İstanbul 1956). . Kudüs.XII-XIII. Daha sonra Mecdut Mansuroğlu tarafından dönemin dil özellikleri dikkate alınarak yeni harflerle yayımlanmıştır (Ahmed Fakîh. şimdilik bu konu. Tek nüsha olan eser 347 beyitlik küçük bir mesnevidir. iyilerle arkadaş olunması ve sabrın elden bırakılmaması gibi öğütlerle dikkat çeken eserde. s. Aynı durum daha sonra Yunus Emre’de de görülmektedir. Kubbetü’s-sahra. Türk edebiyatında yazılmış ikinci Türkçe mesnevidir. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’in mezarları. Körösi Csoma Archivum. hacca dair yazılan ilk Türkçe mesnevi olarak da değerlendirmek mümkündür. Konya’ya gelerek Mevlânâ’nın babası Bahâeddîn Veled’den fıkıh dersleri almış. Çarh-nâme gibi mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün vezni ile yazılan bu eserde hece vezni ile yazılmış dörtlükler de bulunmaktadır. Ancak bunlardan başka XIV. Ahmed Fakîh Kutbuddin Sultan Seyyid Necmüddin Mevlânâ Celâlüddin ol kutb-ı cihân kanı şeklinde yer vermekte ve ona Kutbuddin demektedir. Makam-ı Halil hakkında bilgi verdikten sonra Şam şehrinden övgüyle söz eder. Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-şerîfe. yüzyılın diğer eserlerinde görüldüğü gibi insan kaderi. Yer yer sosyal konulara da temas edilen eserde özellikle Anadolu’da 1239 yılından sonraki kargaşa ve bölünme zamanları. Mecdut Mansuroğlu. Peygamberin Medine’ye hicreti ve ravzası. başka belgelere muhtaç olup tam olarak aydınlatılmış değildir. Eğirdirli Hacı Kemâl’in Câmi’ü’n-Nezâir adlı nazire mecmuasında yer alan. İşte Eflâkî’nin bahsettiği Ahmed Fakîh bu olmalıdır. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. Ahmed Fakîh’in ikinci eseridir. bundan dolayı kendisine Fakîh denmiştir. Kubeys Dağı ile Hıra Mağarası’nı anlatan Ahmed Fakîh. öğretici yanı öne çıkan bir manzumedir. Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe dil yönünden açık ve sade olup gerçekçi bir anlatıma sahiptir. feleğin acımasızlığı ve dünyanın faniliği. Ahmed Faqîh. Anadolu Türk edebiyatında ise bir ilk olarak karşımıza çıkmaktadır. Hacerü’l-esved ve Harem’in özellikleri gibi konulara yer verilmiştir. dil özellikleri yönünden XIV. Son araştırmalar Çarh-nâme ve Mesâcidi’ş-Şerîfe’nin. yay. kaside nazım şekli ile yazılmış 83 beyti elimizde olan eksik bir manzumedir. Edebiyat tarihleri ile farklı kaynaklarda verilen birbirinin benzeri bilgilere göre. Câmi’ü’n-Nezâir’de “Çarhname-i Ahmed Fakîh der bî-vefâî-i Rûzgâr” başlığı ile verilen bu kasideyi bilim dünyasına ilk defa tanıtan ve yazarı hakkında bilgi vererek yayımlayan Fuad Köprülü’dür (M. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 119 med Fakîh için torunu Seyyid Ahmed 1288 yılında ayrıca bir de türbe yaptırmıştır. Tasavvufî yönü bulunan ve İslamî ilimlere sahip bu şair için Yunus Emre bir şiirinde yer alan aşağıdaki beyitte. 20-38). Mekke. Çarh-nâme. Kaynaklara göre Ahmed Fakîh’in Çarh-nâme ile Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe’den başka eseri bulunmamaktadır. Mescid-i Aksa. Horasan’da doğan Hoca Ahmed Fakîh.

5. Beyitlerin düz yazı ile dil içi çevirisi 1. Bilür misin niçün geldün cihâna Seni kullığ içün yaratdı Sultân .. Yüzyıllarda Türk Edebiyatı Çarh-nâme’den beyitler mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 1. Bunca işi geçersiz (muattal) kılan feleğin elinden binlerce eyvâh. HOCA DEHHÂNÎ Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Hoca Dehhânî. DİNDIŞI (LÂ-DİNÎ) KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNİN İLK ÖRNEKLERİ XIII. Bu dünyaya niçin geldiğini biliyor musun? Tanrı (sultan) seni kulluk için yarattı. İran edebiyatının “lâdînî” (=din dışı) özellik taşıyan aşk ve şarap şiirlerini bilen “seçkinler sınıfı” için aynı tarz ve mahiyette. 1320) hakkında kitabınızın 7. tamamıyla san’at amacıyla yeni Türkçe şiirler yazılmasına sebep olmuştur. Kardeş kardeşi için kötü şey düşünmesin. XIII. yüzyılın sonu ile XIV. Alâeddin Keykubâd (1298-1302) devrinde Selçuklu sarayında bulunan ve saraydaki meclislere (=eğlence toplantılarına) katılan Dehhâhî. yüzyılın başlarında yaşamış olan Yunus Emre (öl. Türk şiirinin Anadolu’daki gelişme seyri ile Dehhânî’nin geniş ve zengin anlatıma sahip Türkçesi dikkatle incelendiği zaman bunun mümkün olmadığı görülür.120 VIII-XIII.. Bu sözüm gerçektir. bana inan. Bu durum. Yavuz sanmaya kardaş kardaşına Hakîkatdur bu sözüm bana inan 4. Selçuklular döneminde sarayda bulunduğu bilinen Hoca Dehhânî’dir (Köprülü. Sultan tarafından Farsça bir Selçuklu şeh-nâmesi yazmakla görevlendirilmişse de bu eser bugün elde yoktur. Bu sözümü işittinse kulak ver de sözümü aklından çıkarma. Yüz urup tapuna geldi icâzet vir ana şâhâ Ki yine devletünde ben görem milk-i Horâsân’ı beytinde dile getirdiği bu isteğine ulaşıp ulaşmadığının yanında nerede. Dehhânî’nin Sultan I. ünitesinde bilgi verilecektir. III. Ancak. Dirîgâ çarhun elinden hezârân Ki kılmışdur mu’attal bunça kârân 2. İşid imdi bu ahvâli i kardaş Çün ümmetdür biri birine ihvân 3. zîrâ ümmet birbirinin kardeşidir. Alâeddin Keykubâd’a sunduğu kasidesinde. sultanlar ve emirler şaraplı ve sazlı eğlence meclisleri kurmuşlardır. Sultan III. 2003: 291). 3. Alâeddin Keykubâd (1221-1237) zamanında yaşadığı da ileri sürülmüştür. Ey kardeş. 4. Şairin. İşitdün ise sözüme kulak dut Gidermegil sözümi kulağundan 5. Şair. yüzyılda Selçuklu sarayında gerek Fars kültür ve edebiyatının gerekse Bizans saray kültürünün etkisiyle. . ne zaman ve nasıl öldüğü de bilinmemektedir. 2. elde bulunan tek kasidesine göre Anadolu’ya Horasan bölgesinden gelmiştir. Horasan’a dönmek istediğini belirtir. şimdi bu olup bitenleri (ahvâli) işit. Anadolu’da bu tarz şiir yazan şairlerin ilki.

On yedinci beyitte sözü kendine getirir ve on sekizinci beyitte şiirinden bahsederek övünür. Alâeddin’i övmüştür. Açık bir dil kullanmasına rağmen Hoca Dehhânî’nin şiirlerini anlayabilmek için belirli bir edebî bilgi ve birikime sahip olmak gerekir. İran şiirinin edebî sanatlarını ve mazmunlarını Anadolu’da yeni kurulan Türk şiirinde kullanmasıyla. Bu söyleyiş ve edâ yönü ile görülen etki. Şiirlerinin çoğu musammat veya musammata benzer bir şekilde karşımıza çıkar. Türk edebiyatında tesiri on altıncı yüzyıla kadar devam eden şairin bazı beyitleri Bâkî’yi. Farsçayı ve Fars edebiyatını çok iyi bildiği. Daha sonra padişahı öven ve ona dua eden şair yirmi dördüncü beyitte padişahlığın din. adalet. mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün. Dehhânî şiirlerinin ilk dördünü. Şiirlerinde kendine mahsus bir hünerle. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 121 Dehhânî. sekizincisini mef ‘ûlü fâ‘ilâtün mefâ‘îlü fâ’ilün. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. on iki beyitten meydana gelir. Yirmi beşinci beyitte gördüğü iyilik ve lütufları dile getirerek. Gülşehrî’nin Dehhânî’yi okuduğunu göstermektedir. daha sonraki şairlerin şiirlerinde yer verdikleri İran kahramanlarından söz etmeyen Dehhânî için örnek kahraman Hazreti Ali’dir. klâsik edebiyatımızda divan şiirinin temelini atan şair olarak dikkati çeker. edebî ve tasavvufî bilgisi yüksek bir şairdir ancak. baharı anlatan bir nesip ile başlar. şekil bakımından. beşincisini mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün. 1947). kelimeleri seçerek yerli yerine koyması. Ayrıca bu kaside Selçuklu sultanlarına sunulan son kaside olmuştur. Türk edebiyatında ilk defa Türkçe kaside yazan ve Anadolu’da sultanlara ilk kez kaside sunan şair Dehhânî’dir. bazı beyitleri de Nedîm’i çağrıştırmakta- . Mecdut Mansuroğlu tarafından yayımlanmıştır (İstanbul. Gülşehrî de Şeyh-i San’an Hikâyesi’nde benzer duyguları aynı kelimelerle dile getirmiştir.5. Şiirlerinden iyi bir eğitim gördüğü. Şiirlerinde çok vezin kullanması ve Farsça tamlamalara yer vermesi. Ünite . devrinin şiir zevki olan ve sanat yönü ağır basan şairlerindendir. Dehhânî. Edebiyat dünyasına ilk defa Fuad Köprülü tarafından tanıtılan Dehhânî’nin elimizde dokuz gazeli vardır. az sayıdaki şiirleri ile divan şirininin sınırlarını çizmiştir. Dehhânî’nin. Bu gazeller ile kasidesi. Şair on üçüncü beyitten sonra on altıncı beyite kadar Sultan III. yaşadığı zamanı elden geldiğince zevk ve eğlence içerisinde geçirmekten yana olduğunu şiirlerinde vurgulamıştır. Arap edebiyatındaki kasidelere benzer planda yazılan bu kaside. On dokuzuncu beyitte de memleketi olan Horasan’a gitmek için padişahtan izin ister. saray ve zevk şairi olduğu anlaşılır. Aceb bu derdümün dermânı yok mı Ya bu sabr itmegün oranı yok mı beyti ile başlayan gazeli ile Gülşehrî’ye tesir ettiği açıkça görülür. Kasidesinde. İslam öncesi Türk şiirinin özellikleri görülür. O dînî. Dehhânî’nin şiirlerinde. yedincisini mef ‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün. Devrinde kendisine dil yönü ile en yakın şair Gülşehrî’dir. Dehhânî. yiğitlik ve ihsanlarla yapılabileceğini belirtir. Bugün sadece on şiiri bulunsa da eski şiirin daha sonra kullanılacak olan unsurlarına bu şiirlerinde yer veren Dehhânî. altıncısını mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün. dokuz ve onuncusunu ise fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün vezni ile yazmıştır. Türk edebiyatında İran kahramanlarına ilk kez şiirlerinde yer veren Gülşehrî’den bu yönü ile ayrılır. Bu ilk kısım. onun ince zevkini göstermesi bakımından önemlidir. son beyitte sağ olduğu müddetçe padişah için nice defterle divanı onun adına yazıp dolduracağını söyler. Bu kasidede olduğu gibi gazellerinde de aynı hareketli üslupla karşılaşırız. Çağdaşı şairlerden farklı bir yol izleyen ve şiirlerinde tasavvufa yer vermeyen Dehhânî. onun şiirlerinde edebî taraf ağır basar. Bu yayına göre. Dehhânî’nin mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün vezniyle yazdığı kasidede fiilleri çok kullanmasından kaynaklanan hareketli bir üslûbu vardır. şairin dile ve vezne olan hâkimiyetini göstermektedir.XII-XIII.

Ara da yürekte temreni olup olmadığını bir gör.122 VIII-XIII. Dehhânî’nin bir gazeli mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün 1. her ne kadar şiirlerinde Farsça tamlamaları dönemine göre fazla kullanmışsa da üstün sanatı ve akıcı üslûbu ile kendini kabul ettirmiş bir şairdir. Gazellerini genellikle yedi ve dokuz beyit olarak yazan Dehhânî’nin. yüzyıl Anadolu şairlerinden Yarcânî’nin Karamanoğulları Şeh-nâmesi’nde. Yan bakışının oku (oka benzeyen yan bakışın) ciğerimi deldi. yanına gelmenin imkânı yok mudur? . Acaba bu derdimin çaresi bulunmaz mı? Yahut bu sabr etmenin bir ölçüsü. Kanımı su gibi toprağa karıştırdın. 5. Mum gibi baştan ayağa yanıyorum. Hâlbuki devrin diğer şairleri eserlerinde Dehhânî gibi yabancı tamlamalara yönelmezler ve Türkçeyi tabiî hali ile kullanırlar. Dehhânî’nin Sultan Alâeddin Keykubâd’dan Firdevsî’nin Şeh-nâme’si biçiminde bir şehnâme yazması için emir aldığı ve bu emir üzerine 20. Su gibi kanumı toprağa kardun Ne sanursın garîbün kanı yok mı 6. Şairin bu kadar şiirde. Cemâl-i hüsnüne mağrûr olursın Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mı 7. bu eser henüz ele geçmemiştir. Beyim. Yüzyıllarda Türk Edebiyatı dır. Dehhânî için ölmeden evvel huzuruna kavuşmasının. Begüm Dehhânî’ye ölmezdin öndin Tapuna irmegün imkânı yok mı Gazelin düz yazı ile dil içi çevirisi 1. otuzdan fazla Farsça tamlamaya yer vermesi.000 beyitlik Farsça bir Selçuklu Şâh-nâmesi yazdığı kayıtlıdır. XIV. eldeki şiirlerinin toplam beyit sayısı doksan dörttür. bu güzelliğin bir gün sona ermeyecek mi? 7. güzelliğin bir kusuru yok mu. Düşman benim ağlamama güler. Garibin kanı yok mu sanıyorsun? 6. Delüpdür cigerümi gamzen okı Ara yürekde gör peykânı yok mı 5. Güler düşmen benüm ağladuğuma Aceb şol kâfirün îmânı yok mı 4. devri için dikkat çekici bir durumdur. Aceb bu derdümün dermânı yok mı Ya bu sabr itmegün oranı yok mı 2. Hoca Dehhânî. Bu nedir? Bu yanmanın sonu gelmeyecek mi? 3. Yanaram mumlayın başdan ayağa Nedür bu yanmagun pâyânı yok mı 3. Yüzünün güzelliği için gururlanıyorsun. kasidesi de dâhil. bir sınırı yok mu? 2. Acaba o kâfirin îmânı yok mudur? 4. Ancak.

her ikisi de manzum olarak yazılan Mesnevî (=Mesnevî-i Ma’nevî) ile Divan-ı Kebir’idir. Ahmed Fakîh ile Hoca Dehhânî’nin yazdığı Türkçe şiirler Anadolu’da gelişen Türk edebiyatının önünü açmış. yüzyıllar boyu Mevlevî tekkelerinde okutulmuştur. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 123 Özet 1 XII-XIII. gönül derdi. Selçuklularla yeni kimlik kazanmaya başladığında Türklerin daha önce bulundukları coğrafyalarda gelişen şiir anlayışı ve zevki de bu yeni vatana taşınmıştır. Şems’in 1247 yılında Konya’dan ayrılmasından sonra kendisini şiire vermiştir. Mantıku’t-Tayr’dan hikâyelere yer verilmiştir. Farsça ve Arapça değişik zamanlarda tercüme ve şerhleri yapılmış. sabır. yüzyılda Anadolu’da yaşayan şair ve yazarlar ile bunların eserleriyle ilgili değerlendirmeler yapabilmek. Ayrıca Hakîm Senâî’nin Hadîkatü’l-Hakîka’sından da yararlanılmıştır. insanlara iyilik etmek ve yardımda bulunmanın önemi gibi konular anlatılmıştır. 1898). Ahmed Fakîh. Mevlânâ’nın bazı sohbetleri sırasında sorulan sorulara verdiği cevaplara. eserinde Şems ve Hâmûş kelimelerini mahlas olarak kullanmıştır.5.XII-XIII. Ancak Anadolu’da Türk nüfusunun zamanla artmasına bağlı olarak Türk edebiyatı da gelişmeye başlamış. özellikle öğrencileri ve sevenleri tarafından derlenen mensur eserlerdir. Yûsuf Dede. Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün vezniyle yazılan ve yaklaşık yirmi dört bin beyit olan Mesnevî’nin hatimesini (=sonucu) Sultan Veled yazmıştır. Arapçanın da bilim dili olarak kullanılması sonucu Anadolu’da ilk zamanlarda Farsça ve Arapça çok sayıda eser yazılmıştır. insan ve şiir anlayışından söz ettiği konuşmalarına yer verilmiştir. Farsça ve bu dillerde yazılan eserlerden çeviri olsa da. XIII. “ne varsa onda var” anlamına gelen bu eserde. Divan-ı Kebir. Farsçanın edebî dil. değişik dillere de çevrilmiştir. Selçuklu sultanlarının İran’ın Sasanî devri saray geleneğini örnek almaları. Mesnevî’nin gerek bölümler halinde gerekse bütün olarak. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî:1207’de Horasan’ın Belh şehrinde doğan Mevlânâ. Divan-ı Kebir. eser çeşitli dillere çevrilmiştir. bunlardan sonra Yunus Emre. Aynı şekilde Anadolu. yüzyılın başlarına rast gelir. dünya. Şem’î. bu dönemde Mevlânâ’nın ve Sultan Veled’in Farsça eserlerinde bulunan az sayıda Türkçe beyitler ve şiirler. Bunların yanında Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuran Türklerin yazı dilinin gelişmemiş olması ve edebî geleneklerinin bulunmaması. Kendinden sonra dinî-ahlâkî konularda yazılan çok sayıda eseri etkileyip onlara kaynaklık etmiş olan Mesnevî. Şems-i Tebrizî ile tanıştığı1244 yılından sonra manevî yönden büyük değişiklik yaşayan Mevlânâ. Divan-ı Kebir: Gazel. din. Divan-ı Kebir’in batı dillerine yapılmış çevirileri arasında en tanınmış olanı Nicholson’un yaptığı çeviridir (Cambridge. yüzyılda Anadolu’da gelişen ve batı Türk edebiyatı adı ile anılan edebiyata öncülük ederek yön veren şair ve yazarlardır. Divan’ı. Sûdî. İsmail Rüsûhî Dede. kimi zaman Arapçanın kimi zaman da Farsçanın resmî dil olması. Âşık Paşa ve Gülşehrî başarılı eserler vermişlerdir. Nahîfî. tercî’-i bend ve rüba’îlerden oluşan Divan-ı Kebir’de (=Külliyât-ı Şems) ilahî aşk. . Fîhi Mâ Fîh: “Onun içindeki odur” veya yorumla. Mevlânâ. Anadolu’nun Müslüman Türklerle başlayan tarihinde Türklerin daha önce yaşadıkları Doğu ve Batı Türkistan. 17 Aralık 1273 tarihinde Konya’da ölmüştür. Mesnevî: Mevlânâ’nın başta Kur’an’ı ve hadisleri kaynak olarak alıp tarikata mensup olanları (müridleri) ve toplumu eğitmek için yazdığı bu eserde. Ünite . Şâkir Mehmed ve Mehmed Murâd. yüzyılda yazılan ilk eserlerin çoğu Arapça. Bu yüzyılın ortalarına doğru doğan Yunus Emre’nin asıl verimli dönemi XIV. ahlak ve felsefe ile ilgili görüşlerini anlattığı. 40 binden fazla beyitten oluşan ve çeşitli yazma nüshaları bulunan eser. Sultan Veled ve Hoca Dehhânî. Şems’e izafeten Divan-ı Şems adı ile de anılmıştır. Horasan ve İran bölgelerinde kazandıkları birikimlerin büyük yeri vardır. Sürûrî. Şems’in has- 2 retiyle Divan-ı Kebir’i yazan Mevlânâ. XIII. XII-XIII. Fîhi Mâ Fîh. Türkçe. Bu dönemde yazılan az sayıdaki Türkçe eserler. konunun gelişine göre Kelile ve Dimne’den. Mesnevî’nin tamamını tercüme veya şerh etmişlerdir. hoşgörü. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. Türk edebiyatının gelişmesine zemin hazırlamaları ve öncülük etmeleri bakımından çok önemlidir. yüzyıllarda gelişen batı Türk edebiyatının Türk edebiyatı tarihi içindeki yerini belirlemek. Arapça ve Farsça eserlerin Türkçeye çevrilmesinin yanında bu dönemde ilk kez Türkçe eserler de yazılmıştır. Mevlânâ’nın en önemli iki eseri. Mithat Bahari (1959) ve Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Türkçeye çevrilmiştir (1957-1960). Mecâlis-i Seb’a ve Mektûbât ise başkalarının düzenlediği. tasavvuf. duygu yüklü ve oldukça hacimli bir eserdir.

yüzyılda ise Gülşehrî ve Âşık Paşa gibi şairler izlemiştir. Âhî Evren. 3 XIII. adlı eseri vardır. Mülemmaları ve Türkçe Şiirleri: Ayrı bir eser halinde olmayan ve Farsça eserleri içinde yer alan bu şiirler. Rebâbnâme. Ahmed Fakîh ile birlikte. onu bu yüzyılın sonunda Yunus Emre. Bursa ve Edirne başta olmak üzere. yaşadığı zamanı elden geldiğince zevk ve eğlence içerisinde geçirmekten yana bir anlayışa sahiptir. taht kavgaları ve Moğol istilâsı sonucunda düzen ve asayişin bozulmasıyla yaşama gücü oldukça güçleşen. . dostlarına ve oğullarına yazdığı 1+50 kadar mektubun toplanmasıyla meydana gelen bir eserdir. Anadolu’ya yayılan Yesevî. İbtidâ-nâme. Yüzyıllarda Türk Edebiyatı Mecâlis-i Seb’a: Mevlânâ’nın yedi vaazının yakın çevresi tarafından kaydedilip bir araya getirilmesiyle meydana gelen bir eserdir. Bugün elde sadece bir kaside ile dokuz gazeli bulunan Dehhânî. edebî ve tasavvufî bilgisi yüksek bir saray şairidir. Sultan Veled. eserlerini Farsça yazmakla birlikte az sayıdaki Türkçe şiirleri ve mülemmaları ile Türk edebiyatını yönlendirmiş. Sühreverdî. Mektûbât: Mevlânâ’nın devlet adamlarına. dînî. Hasibe Mazıoğlu tarafından topluca neşr edilmiştir(2009). Mevlânâ. eserlerini Farsça yazmakla birlikte az da olsa Türkçe beyitlere ve şiirlere de yer vermiştir. Manzum eserlerinin toplam beyit sayısı 30. Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled Türkçe şiir söylemede. hatta padişahların da ilgisini çekmiş. Konya’ya gelerek Mevlânâ’nın babası Bahâeddîn Veled’den fıkıh dersleri almış. Mevlevîlik. Bütün bunların sonucunda Anadolu’da Türkçe ile anlatılan bir din ve tasavvuf edebiyatı ortaya çıkmıştır. Sultan Veled zamanında tarikat haline gelmiş ve zamanla yayılmış. yüzyılda Anadolu’da tasavvuf edebiyatının ortaya çıkışı ve yayılma sebepleri ile önemli temsilcilerini sıralayabilmek. XIV. uzun süre barış ve huzur yüzü göremeyen Anadolu halkının sığınacak bir yer araması. Mevlânâ. 1252) de Türkçe şiirler söylemeye başlamıştır. bazı araştırıcılar ve ilim adamları tarafından zaman zaman yayımlanmışsa da. Farsçayı ve Fars edebiyatını çok iyi bilen. Hoca Dehhânî: Elde bulunan bir kasidesinden Anadolu’ya Horasan bölgesinden geldiği. bu dilleri bilmeyen Türk halkına dini ve tasavvufu kendi dilleriyle öğretme ihtiyacını doğurmuştur. III. yüzyılda Anadolu’da tasavvuf edebiyatının ortaya çıkışı ve yayılmasının başlıca sebepleri. Ahmed Fakîh: Horasan’da doğan Ahmed Fakîh. bundan dolayı kendisine Fakîh denmiştir. Sultan Veled’in Farsça manzum olarak yazdığı Divan. Sultan Veled ve Yunus Emre’dir. Ahmed Fakîh’in kaynaklarda. Bu açıdan o. Eserde Divan-ı Kebir’den ve Mesnevî’den beyitler de bulunmaktadır.000’e ulaşan Sultan Veled’in devrinde velûd (=çok eser veren) bir şair olduğu görülür. XIII. babasına göre bir hayli ileri gitmiş. Alâeddin Keykubâd (1298-1302) devrinde Selçuklu sarayında bulunduğu ve saraydaki meclislere (=eğlence toplantıları) katıldığı anlaşılan Dehhâhî.124 VIII-XIII. İran şiirinin edebî sanatlarını ve mazmunlarını Anadolu’da yeni kurulan Türk şiirinde kullanmasıyla. onun meclisinde bulunan Hoca Ahmed Fakîh (öl. Şehirde yetişmiş aydın tabaka sufileri Farsça şiirler söylerken. Hayderî ve Bektaşî dervişleri de Türkçeyi kullanarak tekke edebiyatının meydana çıkmasına öncülük etmişlerdir. Anadolu’da başlayan Türk edebiyatında öncüdür. 1312’de vefat etmiştir. yardımını ve desteğini görmüştür. Bu dönemde eserlerin Arapça ve Farsça yazılması. İntihâ-nâme mesnevileri ile nesir olarak yazdığı Ma’ârif. dönemin ileri gelenlerine. Şiirlerinde tasavvufa yer vermeyen Dehhânî. Muhyiddîn-i Arabî ve Sadreddîn-i Konevî gibi mutasavvıf şahsiyetlerin ve Horasan’dan gelen Yesevî dervişlerinin dinî ve tasavvufî görüşlerini toplumun çeşitli kesimlerinde anlatmaları ve bu görüşlerinin yer aldığı eserler yazmalarıdır. klâsik edebiyatımızda divan şiirinin temelini atan şair olarak dikkati çeker. Sultan Veled: 1226 yılında Lârende’de (=Karaman) doğan Sultan Veled. Anadolu’da ortaya çıkan bu dinî-tasavvufî edebiyatın ilk temsilcileri. Osmanlı devleti içinde itibar görerek gelişmiş. Çarh-nâme ile Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe adlı iki eseri bulunduğu ve 1251’de öldüğü belirtilmektedir. a) Selçuklular döneminde Anadolu’da siyasî hâkimiyet kurmak için yapılan sürekli savaşlar. b) Böyle bir ortamda ortaya çıkan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî.

Anadolu’da yazılan ilk Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir? a. İbn Bîbî’nin (öl. el-Evâmirü’l-Alâ’îye e. Risâle . Mevlânâ hakkında yazılan eserlerin ve Mevlevîlik kaynaklarının başında gelen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? a. Mesnevî-i Ma’nevî d.Nâşîrî e. Kıpçak Türkçesi e. Süleyman Şah b. Ünite . Makâlât d. Kelile ve Dimne b. Karaman Şeh-nâmesi . Rüsûhî e. I. Târîh-i Âl-i Selçûk c. Şiirlerinde İslam öncesi Türk şiirinin özellikleri görülmez.Yârcânî b. Divan-ı Kebir c. Mektûbât b.5.Ahmed Eflâkî c. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da ilk alınan yerlerdendir? a. Beşâ’rü’n-Nezâ’ir . b. I. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 125 Kendimizi Sınayalım 1. 1285’ten sonra) 1281’de tamamladığı Selçuklu tarih kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir? a. Hoca Dehhânî ile ilgili aşağıda ifade edilenlerden hangisi doğrudur? a. İznik b. Kılıç Arslan d. Aşağıdakilerden hangisi Mevlânâ’nın mensur eserlerinden biridir? a. Tabsıratü’l-Mübtedî c. Yûsuf Dede b. İhtiyârât-i Muzafferî 4. Bezm ü Rezm b. Çağatay Türkçesi 7. Mahmûd et-Tûsî’nin İzzeddîn Keykâvûs (öl. Şerh-i Kasîde-i Tâ’iyye 5. Rükneddin Mesud 3. c. . Kayseri c. Oğuz Türkçesi d. d. Mürettep bir divanı vardır. Karahanlı Türkçesi c. Mirsâdü’l-İbâd e. 1278-1279) için yazdığı manzum eser aşağıdakilerden hangisidir? a. Şem’î c.XII-XIII. Harezm Türkçesi b. Menâkibu’l-Ârifîn .Muînî 6. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. Konya d. Melikşah e. Aşağıdaki şairlerden hangisi Mevlânâ’nın Mesnevî’sini manzum olarak Türkçe tercüme etmiştir? a. Ravzatu’l-Küttâb e. İskender-nâme d. Aşağıdakilerden hangisi zamanla gelişip batı Türk edebiyatının edebî dili olmuştur? a. Nahîfî d.Sipehsâlâr d. İntihâ-nâme 9. Alanya e. e. Alp Arslan c. Çarh-nâme 8. Şiirlerini hece vezni ile yazmıştır. Şirvân 2. Kâni’î Ahmed b. Fütüvvet-nâme . Bezm ü Rezm d. Selçuklu Şeh-nâmesi b. Bizanslılardan 1075-1080 yılları arasında İznik’i alıp başşehir yaparak Anadolu Selçuklu devletini kuran sultan aşağıdakilerden hangisidir? a. Sûdî 10. İbtidâ-nâme e. Bugün elde bulunan şiirleri bir kaside ile dokuz gazeldir. Şiirlerinde İran kahramanlarına yer veren ilk şairdir. Târîh-i Âl-i Selçuk c.

dinî yönelişler. Yanıtınız yanlış ise “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Hoca Dehhânî” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bunun üzerine uçlarda bulunan beylikler Selçuklularla ilişkilerini keserek bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Yüzyıllarda Türk Edebiyatı Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. yüzyılda bu edebiyatın edebî geleneği olan gelişmiş bir örnek olması. Böylece Anadolu’da beylikler dönemi başlamış. d Yanıtınız yanlış ise “Türklerin Anadolu’ya Gelişi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 5. b) Anadolu Selçuklu devletinde Farsçanın zaman zaman resmî dil olması. Türkler 1071’de kazandıkları Malazgirt zaferinden sonra kısa bir sürede Bizanslılardan İznik’i alıp başkent yaparak Anadolu Selçuklu devletini kurmuşlardır (1075-1080). c) Anadolu’ya gelen Türkler arasında hakim dil konumunda olan Oğuz lehçesinin bu dönemde henüz “edebî bir dil” özelliği kazanamamış olması. e 2. Anadolu Selçuklu Devleti. Maveraünnehir. her yönden en yüksek seviyeye ulaşmış. b 6. Alâeddin Keykubâd’ın ölümünden sonra (1237) devletin yükselişi sona ermiş ve çöküş dönemi başlamıştır. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu Selçukluları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 X. Harezm ve Horasan bölgelerine yerleşen Türklerin Oğuz boyları. yüzyılda batıya yaptıkları göç ve akınlarla egemenliklerini Azerbaycan. kayıt ve hesap usulleri. Nizâmî-i Gencevî (ö. Selçuklular 1243’te Moğollarla yaptıkları Kösedağ savaşında aldıkları yenilgiden sonra Anadolu’daki siyasî otoritelerini gitgide kaybetmişlerdir. ancak I. c 7. Sultan II. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Yazılan İlk Türkçe Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. yüzyılda Şeh-nâme gibi önemli ve büyük bir eserin yazılması ve XIII. 1212-14?). Alâeddin Keykubâd döneminde (1220-1237). Selçuklularla yeni kimlik kazanmaya başladığında Türklerin daha önce bulundukları coğrafyalarda gelişen devlet ve divan geleneklerini. Yanıtınız yanlış ise “Mevlânâ’nın Eserleri ve Edebî Kişiliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz. yüzyılda Anadolu’da yazılan ilk eserlerin Farsça olmasının başlıca sebeplerini şöyle sıralamak mümkündür: a) Anadolu. Emîr Hüsrev-i Dihlevî (1253-1324) ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. yüzyıldan itibaren Sirderya. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Yazılan İlk Türkçe Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e) Hakanî-i Şîrvânî (ö. a 9. Anadolu’da Selçuklulardan itibaren Türk nüfusu giderek artmış. Ferruhî-i Sîstânî. c 10. I. 1224-1227 yıllarında). XI. d) Fars edebiyatında XI. e 8. şiir anlayışı ve zevkini de bu yeni vatana taşımaları.126 VIII-XIII. Irak ve Anadolu’ya kadar genişletmişlerdir. 1198). edebî ve mimarî tercihleri. Sıra Sizde 2 XIII. d 4. . Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1273) gibi Türk asıllı şairlerin Farsça başarılı eserler yazmaları doğal olarak Anadolu’da bu dilde eserlerin yazılmasını ve ilgi görmesini sağlamıştır. Mu’izzî-i Semerkandî (ö. beylikler döneminde de bu durum devam etmiş ve Anadolu’da birçok şehir Türk kültür ve medeniyetiyle yeni bir çehreye bürünmüştür. Mesud’un 1308’de ölmesiyle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır. Yanıtınız yanlış ise “Anadolu’da Yazılan İlk Farsça Eserler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 3.

Anadolu’daki Türk edebiyatının gelişmesinde ve şekillenmesinde Mevlânâ ve eserlerinin başlıca kaynaklardan biri olduğunu göstermektedir. A. Akün. A. Türk Edebiyatında Mesnevi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İ. Türk edebiyatının büyük şairleri Nef ’î ve Şeyh Gâlib’e gelene kadar çok sayıda şair Mevlânâ’ya şiirlerinde yer verirler ve onu övmekten geri kalmazlar. Mevlâna Hakkında Şiirler Antolojisi. 1621) de. Ankara. er-Râvendî. Ankara. el-Evâmiru’l-alâiyye. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi-Mevlânâ Özel Sayısı. (1998). Mekteb-i Mevlevîye. A. Eflâkî. Teslim.XII-XIII.. mazmun ve deyimlere sonraki şairlerde aynen veya benzer şekilde görülebilmektedir. VII-VIII.Ali. Â. Değirmençay. Mevlânâ. Kâni’î-yi Tûsî ve Kelîle ve Dimne’de II. İstanbul. .5. S. (2000). Necati LugalAdnan Sadık Erzi. 1561) ve onun Arapça eserini ilavelerle Türkçeye tercüme eden oğlu Kemâleddîn Efendi (öl. Mesnevî’de ve Divan-ı Kebir’de zaman zaman Türkçe yazdığı ibâreler. TDVİA. mülemmalar ve beyitler ile XIII. Türk Kültürü. Çelebioğlu.) asırlarda Anadolu’da Farsça Eserler”. Şeyhulislâm Yahyâ (öl. Ariflerin Menkıbeleri. Jalâlu’ddîn Rûmî (1925-1940). Ankara: TDK. haz. 1799) gibi çok sayıda şair şiirlerinde Mevlânâ’dan. 1644). Taşköprüzâde İsâmeddîn Ahmed Efendi (öl. Yıldız Moran. 1600). V. (2005). yorum. Mevlânâ’yı üstat ve mürşit olarak kabul ederek eserlerinde şahsına yer vermişler. London. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları. Râhatu’s-sudûr ve âyetu’s-surûr. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul: MEB Yayınları. Duru. Şeyhülislam Kemalpaşazâde (ö. “Klasik Türk Şiirinde Mevlânâ Medhiyeleri ve Mecmua-i Medâyih-i Mevlânâ”. (2005). (1992). (2006). “Molla Fenari’nin ‘Şerhu Dîbaceti’lMesnevî’ Adlı Risalesi ve Tahlili”. Cahen. Mevlânâ Araştırmaları-3. Eski Türk Edebiyatında Mevlevîlik Etkisi ve Mevlevî Şairler. şiirdeki tercihleriyle ve aynı zamanda az sayıdaki Türkçe dizeleri ve ifadeleriyle Anadolu’daki Türk şiirinin kaynağında önemli bir yer edinmiştir. İstanbul. F. A. Osmanlı âlimlerinin de Mevlânâ’ya ilgisi büyük olmuştur. Mevleviyâne. Seyrî der eş’âr-i Türkî. bilimler hakkında bilgi veren Mevzû’âtu’l-’ulûm isimli eserde Mevlânâ hakkında bilgi verip değerlendirmelerde bulunmaktadır. I-II. Örnek olarak Osmanlı’nın ilk şeyhülislâmı kabul edilen Molla Fenârî (ö. trc. Ankara. Felsefesi. Çelebioğlu. Türkiyat Mecmuası. haz. ondan yararlanmıştır. trc. İstanbul: MEB Yayınları. I-II. Faksimile. E. Demirci. haz. Konya: İl Kültür ve Turizm Md. I-VII. İbn Bîbî (1996). nşr. İzzeddin Keykâvûs’a Methiyeleri. el-Evamiru’l-alaiyye. Tahsin Yazıcı. The Mathnawî. Şahıs olarak Mevlâna’nın Türk edebiyatındaki yeri ve önemi. Ahmed Paşa Divanı (1966). Nef ’î (öl. Erdoğan M. (1979). N. Yüzyıl Mesnevîlerinde Mevlânâ Tesiri”. Nicholson. “Çarhnâme’nin Müellifi ve Tarihi Hakkında Notlar”. (1994). (2002). Ateş. (1987). Bu şairlerin başında Şeyyâd İsa. Aynı şekilde Ahmed Paşa (öl. Yüzyıllarda Anadolu’da Gelişen Tasavvufî Türk 127 Sıra Sizde 3 Mevlânâ fikirleriyle. cilt I. eserinlerinden ve Mevlevîlerden büyük övgüyle söz etmişlerdir. (XII-XIV. 1635) ve Şeyh Gâlib (öl. Muhammed b. A. İstanbul. Kirdeci Ali. yüzyılda kendinden sonra Ahmed Fakîh ve Sultan Veled de görüldüğü gibi Türkçe şiirlerin yazılmasına rehberlik ederek önünü açmıştır. I-II. İbn Bîbî (1956). Mesnevî’sinin Türk edebiyatındaki durumu ve Türk şair ve yazarların Mesnevî’yi ele alış şekilleri. “XIII-XV. Çelebioğlu. “Hicrî VI-VIII. Eserleri. Mevlânâ Celâleddin Hayatı. Aşkar. trc. Sabahattin Küçük. Ünite . Ali Nihad Tarlan. Ankara. Ahmed Ateş. S. 1492). C. İstanbul. ona olan hürmet ve hayranlıklarını söylemekten geri kalmamışlardır. İzzetoğlu ve Elvan Çelebi gibi Mevlânâ ile aynı veya yakın dönemde yaşamış şairleri saymak mümkündür. Mevlânâ’yı yücelterek anmıştır. Dîvân-ı Kebîr I. Gölpınarlı. Gölpınarlı. Mürsel Öztürk. A. N. 2. İstanbul. İbn Bîbî (1957). Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı II: XII-XIII. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Açık. Hüseyn Muhammedzâde-i Sadîk (1369). M. (1998). (1999). 1451) Anadolu’da halk arasında en çok okunan kitaplardan ünlü eseri Muhammediye’sine (yazılışı 1449) Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden mealen beyitler aktarmıştır. Yazıcıoğlu Mehmed (öl. Şerhu Dîbâceti’l-Mesnevî adlı risalesiyle Mesnevî’nin önsözünü Arapça olarak şerh etmiş. 286. (1957-1960).1534) de Mevlânâ’nın adını anarak veya anmadan eserlerinde Mevlânâ’nın şiirlerinden alıntılar yapmış. Yunus Emre. Mevlânâ’nın eserlerinde bulunan düşünce. Mesnevî’nin yazıldığı günden bu yana hemen her yüzyılda Türkçe tercümesi ve şerhinin yapılması. Mevlânâ’nın Türk edebiyatındaki yeri ve önemini iki madde halinde ifade etmek mümkündür: 1. İstanbul: TDV Yayınları. “Divan Edebiyatı”. Yıl: 6. R. Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler. Bâkî Dîvânı (1994). el-Evamiru’l-alaiyye. Ankara. Ankara. Türk edebiyatında pek çok şair ve yazar. Bâkî (öl. Aynı durum halk edebiyatı içinde yer alan şairlerde de görülür. T. (1999). Tahran. nşr. 9. (1986-1987). Genceî.834/1431). Ö. Ankara. Erzurum. Yayınları. (2009). (1940-1945). 14. F. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları. Ankara. Gülşehrî.

Nicholson. M. M. Ş. Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin. Kartal. A. Türk Dili Üzerine Araştırmalar I. Gülşehrî’nin Mantıku’t-tayr’ı (Gülşennâme). S. Ankara. “Ortaçağ Anadolu . Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. (1948). Ankara: Kırşehir Valiliği Yayını: 12. Şentürk. from the oldest mss. (2009). Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri. Köprülü. (2000). İstanbul. “Selçukiler Devrinde Anadolu Şairleri. TDVİA. M. (1996). Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları. K. Ankara. Ankara: TTK Yayınları. Tatçı. (2003). III. Bildiriler. Anadolu Türkçesi (XIII. tr. Belleten. (1997). İ. Yüzyıllar)”. Hasan Kavruk. “Selçuklular Devrinde Anadolu’da Türk Edebiyatının Başlaması ve Türkçe Yazan Şairler”. Mevlânâ Güldestesi (tarihsiz). (2007). (1925-1940). Ahmed Fakîh. A. TTK Yayınları. İzzeddin Keykâvüs (1211-1220). Ankara: Akçağ Yayınları. Hasan Kavruk. (1956). Malazgirt Armağanı. Eskişehir: MEB Yayınları Turan. Türk Edebiyatı Tarihi. Mevlânâ (1992). “Anadolu’da Türk Edebiyatının Öncüleri”. I-II. Abdulbaki Gölpınarlı. Mengi. İstanbul. İ. Muinî. “Mevlânâ ve Kemalpaşazâde’de Varlık Kavramı ve Işık Sembolü”. Anadolu Beylikleri. Tahran: İntişârât-ı Dânişgâh-i Tahrân Mansuroğlu. Yüzyıllarda Türk Edebiyatı Karaismailoğlu. (2000). Yavuz. Bas. Türkler. Türk Edebiyatı Tarihi I. ed. “Türk Edebiyatında Mesnevî’den İlk Tercüme Hikâyeler ve Bazı Dikkatler”. (2003). M. 2. Haz. İ. (1957-1967). Yavuz. İstanbul. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını. H. (1990). Kemâleddîn Efendi (1313). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları Mevlânâ Celâleddin (1992). A. (2005). Mazıoğlu. O. haz. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları Şeyhülislislâm Yahyâ Divanı (2001). Haz. Turan. with critical notes. “XII. M. Kartal. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları Tekcan. Ankara. Koca. V. Mevlâna Şiirleri Antolojisi. (2004). A. Ankara. D. F. “Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Türkçe Şiirleri”. bas. (2007). Köprülü. Yavuz. Öçal. Konya. Uzunçarşılı. (2006). İstanbul. Ve XIII. (2006). Ankara: TDK Yayınları. K. İstanbul: Işık Yayınları Sertkaya. çev. A. Ankara. Available. Türk Tarih Kongresi Tebliğleri. Bildiriler. (1995). hzl. . O.Ü. Malazgirt Armağanı. K. Ankara: Akçağ Yayınları. H. Mazıoğlu. Mevlânâ Araştırmaları 1. Karaismailoğlu. M. (1997). VII. (1993). M. A. Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’şŞerîfe. Ankara: Yücel Ofset. Tahran. M. “Anadolu’da Türk Edebiyatının Gelişimi”. (2009). Mevlânâ Araştırmaları 3. Z. Şeşen.128 VIII-XIII. Kartal. Turan. Mevzû’âtu’l-’ulûm. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi (5-6 Mayıs 2003). (1943). Ankara: KTB Yayınları. Şeyhûlislam Yahya Divan (2001). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Hayat Mecmuası. İstanbul. by Reynold A. Ahmed Fakı. Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Korkmaz. H. Çarhnâme. Selçuklular Zamanında Türkiye. 5. Külliyât-ı Şems yâ Dîvân-ı Kebîr I-X. Ankara Kartal. 1. Asır) Dehhânî ve Manzumeleri. (1947). I-VII. Önder. A. İstanbul. (1973).Türk Sanatı Kavramı Üzerine”. Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar. Ankara: Kültür Bakanlığı. London: Luzac & Co. Ankara. (2007). “Selçuklular Devrindeki İlme Genel Bir Bakış”. Mazıoğlu. Ankara. The Mathnawi of Jalálu’ddín Rúmí I-VIII. R. K. Kuban. Hoca Dehhânî”. (2010). F. H. Abdülbaki Gölpınarlı. “Keykubâd I. Eski Türk Edebiyatı Tarihi Edebiyat Tarihi-Metinler. “Mesnevî’de Türk Adı ve Kullanım Özellikleri”. VI. Feyzi Halıcı-Bahar Gökfiliz. and commentary. Yavuz. Köprülü. Hakim Ata Kitabı. Dîvân-ı Kebîr I-VII. Ankara. (1974).. (1989). Beşir Kitabevi. Mansuroğlu. F. (2007). Ankara. İstanbul. O. “Ahmed Fakîh”. H. Ankara 1926. Asırda Anadolu’daki Fikir Hareketleri İle İçtimaî Müesseselere Bir Bakış”. 6. Ankara: KTB Yayınları. Mesnevî-i Muradiye. (15-17 Aralık 2000). Ankara: Akçağ Yayınları. Eski Türk Edebiyatı Makaleleri. O. Divân-ı Kebîr. (1972). “Anadolu’da Farsça Şiir Söyleyen Türk Şairler (XI-XVI. “Anadolu Selçukluları Tarihinin Yerli Kaynakları”. Muhammed Emin Reyâhî (1369). (1998). F. “Selçuklu Sarayında Şiir ve Şair”. İslâm Ansiklopedisi. cilt I-II. Uzunçarşılı. Turan O. “Ahmed Cevdet Paşa’nın Abidin Paşa’ya Yazdığı Mektup”. Türk Edebiyatı Tarihi I. K. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları Cemiyeti Yayını: 2. M. III. (2004). Selçuklular Zamanında Türkiye. A. Uluslararası Mevlânâ Bilgi Şöleni. Alâ al-Dîn”. V. (1971). Zebân ve Edeb-i Farsî der Kalemrov-i Osmanî. İstanbul: Dergâh Yayınları. İstanbul. (1926). (1986).

.

Anahtar Kavramlar Harezm Altın Ordu Türkçesi Harezm Türkçesi Hüsrev ü Şîrîn Kısasü’l-Enbiyâ Muhabbet-nâme • • • • • Nehcü’l-Ferâdîs Mi‘râc-nâme Mu‘înü’l-Mürîd Mukaddimetü’l-Edeb Dâsitân-ı Cumcuma İçindekiler Harezm-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı • • • • GİRİŞ: HAREZM VE TARİHİ HAREZM TÜRKÇESİ HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ HAREZM-ALTIN ORDU TÜRKÇESİ ESERLERİ . “Harezm”in anlamını ve tarihini açıklayabilecek. Yüzyıllar Türk Edebiyatı VIII-XIII. “Harezm Türkçesi” kavramını tanımlayabilecek ve bu lehçenin tarihî gelişim sürecini açıklayabilecek.Amaçlarımız 6    • • • • • • VIII-XIII. Harezm Türkçesi ile yazılmış eserleri tanıyabileceksiniz. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI Bu üniteyi tamamladıktan sonra.

Hindistan ve Çin gibi Asya ülkeleri ile Güney Rusya ve Sibirya bozkırlarını birbirine bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmasıdır. Köhne Ürgenç) şehri gösterilir ve bu şehir. Bîrûnî’nin. 1951: 15) . Doğusundaki Kırgız bozkırları ve Kızılkum çölü. XIII. Bu bakımdan Harezm aynı zamanda önemli bir ticaret merkezidir. Harezm. ayrıca eski Harezm halkının ayrı dili. ayrı takvim. Arap istilasından sonra ise bu ad sadece ülke adı olarak kalmış. . Sol Harezm’in merkezi olarak da Gürgenç (Arapça: Curcânîya. Kaynaklarda bu kavmin yaşadığı ülkenin başkenti “Horasmia” olarak geçmektedir ki bu isim yani “Harezm”. dini bulunduğu. Harezm bölgesini önemli kılan bir başka özelliği de İran. Soğd. Kat. Yagnob ve Osset dilleri gibi doğu İran dili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Harezm’de Pers İmparatorluğu yıllarından başlayıp 995’e kadar hüküm süren hanedanlık Afrigoğulları’dır. arna ve yab denilen sulama kanalları ile de tarım alanında ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Ayrıca Ceyhun ırmağı ile kanallar doğal barikat görevini üstlenmiş bir taraftan diğerine geçişi engellemesiyle bölgenin askerî bakımdan savunulmasını kolaylaştırmıştı. Harezm tarihiyle ilgili rivayetlerde bu Harezm sülalesinin atasının Afrig adlı biri olduğu. yüzyıla kadar Kat şehri için kullanılmıştır. Âsâru’l-Bâkiye adlı eserindeki. burada yaşayan halka ise “Harezmî” adı verilmiştir. kısa zamanda bağımsızlıklarını ilân ederek hanedanlıklar kurmuşlardı. Türkçe: Ürgenç. batısındaki Karakum çölünün ortasında Ceyhun nehri ve deltası. Ona göre Harezmliler Amu Derya nehri üzerinde her tarafı dağlarla çevrili bir ovada yerleşik idiler. Arap tarihçileri tarafından bugün Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde kalan Ceyhun (Amu Derya) ırmağının döküldüğü Aral gölünün güneyinde ve bu nehrin her iki tarafında uzanan bölgeye ve bu bölge halkına verilen addır. özellikle Arap tarihçilerinin eserlerinde “Türk kapısı” olarak adlandırılmıştır (Togan. Bundan dolayı gerek Samanoğulları ve Gazneliler gerekse Selçuklular zamanında bölgeye vali olarak tayin edilenler. Semerkand ve Buhara gibi merkezler dışında geniş bozkır ve çöllerle kaplı Batı Türkistan’ın ortasında önemli bir yerleşim merkezidir. Amu Derya’nın sağında yani sağ Harezm’de yer almaktadır. ticaretlerini diğer İslam ülkeleri hatta Hindistan ile de sürdürerek çok zenginleşmiş.Harezm-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı GİRİŞ: HAREZM VE TARİHİ Harezm. ölçü ve para sistemi kullandıkları. bölge için hayat kaynağı olmuş ve verimli toprağı ile tarih boyu halkları kendine çekmiştir. Bozkırlardaki komşuları olan Türk boyları ile de alışveriş yapan Harezm halkı. “Harezmşah” İslam’dan önceki zamanlardan itibaren bu bölgeye hâkim olanlara verilen bir unvandır. Harezm ve Harezmlilerle ilgili ilk tarihî bilgiler Herodot’a aittir. Arapların ülkeyi işgal etmesi ile bu kültürün yok olduğu bildirilmiştir. Bu devir Harezm kavminin dili üzerine yapılan araştırmalar bu dilin yani Harezmcenin Avesta.

Kanglı ve Oğuz Türkçelerinin karışımı “Harezm Türkçesi” de oluşmuştur. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Harezm bölgesi. Selçuklulara geçmişti. Harezm’in idaresini oğluna vermiş ise de daha sonra gerek kendi döneminde gerekse Sultan Melikşah döneminde Harezm bu sultanların tayin ettiği valiler tarafından idare olunmuştur. böylece Harezm’de Kıpçak. Harezm’i zaptederek kendi idarelerini kurdular. Köprülü Câmi’ü’tTevârîh’teki bu kaydı kabul ederken Z. Altuntaş’ın ölümünden sonra oğlu Harezmşah Harun. Afrigoğullarının son temsilcisi ise öldürülerek başkenti Gürgenç olan yeni bir hanedanlık kuruldu. Bu elden ele dolaşan idarenin Kıpçak ve Kanglı boylarından olan komutanların eline geçmesiyle bölgeye bir süreden beri yerleşmeye başlayan Oğuzların yanısıra Kıpçak ve Kanglıların da yerleşmesi Harezm’in etnik yapısındaki değişimi Türklerin lehine çevirmişti. (Çeviren: B. Bu durum Kutbüddîn Muhammed ile başlayan son Harezmşahlar döneminde gerçekleşmiş ve Harezm Türkçesi. X. Komutanlarından Altuntaş’ı buraya vali tayin ederek yeni bir Harezmşahlar dönemini başlattılar. Abbâsîler devrinde Basra valisi sübaşı el-Hâcib el-Harezmî et-Türk gibi Türk valilerin yönetimde bulunuşu ile bu dönemde söz konusu bölgede Türklerin varlığı ortaya çıkmaktadır. Atalay). Togan Anuştigin’in Kanglı Türklerinden olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştur (Kafesoğlu. çakıroguz. bu vali zamanında Samanoğullarının hâkimiyet sahası genişledi ve ilk Harezmşahlar döneminin başkenti olan Kat şehri zaptedildi. 995 yılında Samanoğulları. Sultan Melikşah zamanında sultanın taştdarı Anuştigin Harezm mutasarrıfı ve valisi olarak tayin edilmişti. Selçukluları bir gece baskınında bozguna uğratmış ve Harezmşah Harun’u da öldürmüştü. 1017 yılında ise Gazneliler. Bunun üzerine Selçuklu sultanları Tuğrul ve Çağrı kardeşler Harezm’e giderek Şah Melik’i mağlup etmişler ve böylece Harezm.132 VIII-XIII. Reşîdüddîn’in Câmi‘ü’t-Tevârîh’ine göre Oğuzların Begdili boyuna mensuptur. Fakat gerek Gazneliler gerekse Selçuklular zamanında idare ve ordu Türklerde olmasına rağmen Türkçe yazı ve edebiyat dili olamamıştı. Bu nedenle F. Yine Arap tarihlerinde Gürgenç ve daha batıdaki Zencan’a “Türk kapısı” denilmesi bu dönemde bölgedeki Türklerin önemini vurgulaması bakımından önemlidir. Ayrıca XI. kara tigin. s. Anuştigin’in oğlu Kutbüddîn Muhammed’i Harezmşah tayin edince Harezm’in en parlak devri başlamış ve 1231 yılına . 1041 yılında Cend emiri Gürgenç’e girerek Gazne hükümdarı Sultan Mesud ve kendi adına hutbe okutmuştu. barkan. 717 yılında Emevîlerle birlikte İslam orduları tarafından fethedilmiş Afrigoğullarından İskecmük yalnızca şahlık unvanı olan yetkileri kısıtlanmış harezmşah olarak bırakılmıştır. V. 357) “Harezm’de yerleşmiş bir Türk boyu” karşılığı olarak Küçet isminin geçmekte oluşu da bu konuda önemli bir tanıktır. yüzyılda Arap coğrafya ve tarihçilerinin kaydettikleri “kılavuz. eserlerini vermeye başlamıştır. Kıpçak Türklerinden Ekinci bin Koçkar asıl görevi üstlenmişti. Mangışlak seferinden sonra Gürgenç’e uğrayan Alp Arslan. Bu dönemde Cend emiri Sultan Şah Melik. Bu dönemde Harezm’in Türkleşme işi tamamlanmış. karasu. Reşîdüddîn. Ayrıca buraya vali atadılar. temirtaş” gibi Türkçe kelimelerin yaşamakta oluşu. yüzyılın ikinci yarısında Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde (Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi I. 1097 yılında Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer. Bu arada Selçuklular Horasan’da Gaznelilere karşı parlak zaferler kazanmışlar ve nihayet Dandanakan muharebesi ile Gaznelileri Horasan’dan sürmüşlerdi. Fakat Anuştigin ülkeyi fiilen idare etmemiş. Harezm’den sürülen Altuntaşoğulları Horasan’a giderek Selçuklulara sığınıp yardım istemişlerdi. 1956: 39-40). Gazneli Mahmud’un yerine geçen Sultan Mesud’a isyan etmiş ve Buhara havalisinden Selçuklu Türkmenleri ile işbirliğine girişmişti. ticaret merkezi olan Gürgenç’i kendilerine bağladılar. Anuştigin Garçai. bagırkan. Harezmşahlar bahsinde esas itibarı ile Cüveynî’ye dayanmasına rağmen bu bilgi Târîh-i Cihângüşâ’da bulunmamaktadır.

Harezm’den birçok bilgin. Ata. burada İslamî Türk edebiyatının gelişmesine engel olmamıştır. Böylece bölge halkının etnik yapısı gibi oluşan dil de karma bir şekil almıştır. Kongratlardan Hüseyn Sûfî’nin Çağatay ulusuna bırakılan Harezm’in doğu taraflarını (Kas ve Hive) işgal etmesi ile Timur. XIV. batı tarafı ise Türkmenistan Cumhuriyetlerine bırakılmıştır. Cengiz Han’ın ölümünden sonra (1227) dört oğlu arasında yapılan taksimde Harezm bölgesi -doğu kısmı hariç. 1924’te ise Hive Hanlığı’nın doğu tarafı Özbekistan. yüzyılda Kalmuk saldırıları ile ticarî faaliyetler altüst olmuş ve nihayet 1873’te de Ruslar bölgeyi tamamen ele geçirerek Batı Harezm Hanlığı Ruslara tabi olarak yönetilmiştir. Bolşevik ihtilalinden sonra hanlığa son verilerek 1920’de Harezm Halk Cumhuriyeti. Alâeddîn Muhammed (1200-1220) devrinde imparatorluk olmuş iken Celâleddîn Muhammed’in (1220-1231) kötü idaresi sonucunda Cengiz Han’ın yönettiği Moğol güçlerine yenilmiştir.en büyük oğlu Cuci’nin payına düşmüştür. Ali Şir Nevâî’nin Mecâlisü’n-Nefâis adlı eserinde Harezmli bilgin Hüseyn Harezmî’nin. Böylece . Karahanlı Türkçesinden Çağatay Türkçesine geçiş devrini teşkil eden Harezm Türkçesi teriminin belli bir dönemin Türkçesi için ad olarak kullanılması. medrese ve camilerin güzelliğine ve halkın iş bilirliğine dikkat çekmiştir. Kasîde-i Bürde’ye Harezm Türkçesinde şerh yazdığını bildirmesi ile ortaya çıkmıştır. 1373 yılında Harezm’e yürümüş ve yağmalamıştır. 1935: 46). yüzyıl sonlarında Harezm’de gelişen kültür faaliyetine. Atsız (1127-1156) devrinde yarı müstakil bir devlet hâline gelen Harezm. XIV. Harezm bölgesine yerleşen Oğuz. İl Aslan (1156-1172) ve Alâeddîn Tekiş (1172-1200) zamanında güçlenip gelişmiş.” Harezm bölgesi. (Kafesoğlu. XIII. 2002) Harezm bölgesinin tarihi hakkında kısa bilgi veriniz. Bu. Mevlânâ Celâlüddîn-i Rûmî kuddise sırruhu Mesnevî’siga şerh bitipdür. Bu bakımdan Moğol akını. yüzyılda Altın Ordu’nun başkenti Saray ve Kırım da katılmış. Kıpçak ve Kanglı boylarının yerleşik hayata geçmelerinin sonucu olarak Türk dilinin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi temelinde. 2001) üzerine yaptığı çalışmada şöyle geçer: “Mevlânâ Hüseyn Hˇârezmî: . Hanlıkların yönetiminde bölgede ilim ve kültür hayatı gerilemiş. Bundan dolayı Samoyloviç’in “Altın Ordu edebî dilinin inkişafında Harezm’in rehberlik edici rol oynadığı” tespiti oldukça yerindedir (Samoyloviç. güneybatı kolunu teşkil eden Oğuz Türkçesi ve kuzeybatı kolunu teşkil eden Kıpçak Türkçesinin bu bölgede karışıp kaynaşmasından oluşan Türkçeye verilen addır. Timur’un ölümünden sonra (1405) Özbekler (Şeybânîler) Harezm’i işgal etmişlerdir. HAREZM TÜRKÇESİ 1 Harezm Türkçesi. onun en başta gelen dil özelliğini teşkil etmektedir.. XVI-XIX. yüzyılda Cuci Hanlığının yönetimi Kongrat Türklerine geçmiştir. XI-XII. Bu yüzyılda bölgeyi gezen İbn Batuta buradaki çarşı-pazar. 1921’de Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. yüzyıllarda gerek etnik yapı gerekse siyasî hayat bakımından Türkleşen Harezm bölgesinde Oğuz..6. Altın Ordu çağında da önemini muhafaza etmiş ve 1220’de Moğolların istilasından 1379 yılına kadarki sürede siyasî bakımdan Altın Ordu’ya bağlı kalmıştır. 1956. Sirderya’nın aşağı kesimiyle birlikte daha Moğol çağından önceki devirlerde doğudaki Kaşgar’ın yanında ikinci bir edebî merkez olarak önemli bir yer tutmuştur. yüzyıllar arası Harezm’in gerileme devresi olmuştur.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 133 kadar hüküm sürecek olan Harezmşahlar hanedanının temeli atılmıştır. Ünite . XVII. şair ve yazar Altın Ordu’ya göç ederek bu bölgede konuşulan Türk yazı dilinin Altın Ordu sınırları içinde de yayılmasını sağlamıştır. Bu bölge. Kıpçak ve diğer Türk boylarının ağızlarından alınan unsurlarla Harezm Türkçesinin özellikle şekil bilgisi ve kelime hazinesi bakımından kazandığı farklı yapı. Ve Kasîde-i Bürde’ga dagı Hˇârezmîçe Türkî tili bile şerh bitipdür. Kemal Eraslan’ın Mecâlisü’n-Nefâyîs (TDK Yayınları.

Caferoğlu. XIV. Ancak bu dönemi de “Timur devrinde edebî inkişaf ”. eski ve yeni şekiller yerli ağız özellikleri ile karışmıştır. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Altın Ordu sahasında konuşulan mahallî şiveye Harezm Türkçesinin de katılması ile Türk dilinin Kıpçak kanadında yeni bir yazı dili ortaya çıkmıştır. Karahanlılar devrinden itibaren Kaşgar şivesinde inkişaf eden Türkçe ki buna hem Hakaniye hem de Doğu Türkçesi adı verilmektedir. 1945: 275. Köprülü. yüzyıl Çağatay edebiyatını hazırlayan ve edebî karakterleri bakımından ondan tamamıyla farksız olduğunu kaydettiği XIII. Samoyloviç’tir.” Köprülü.). 1928): 1. Barthold ise Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler (İstanbul 1927) çalışmasında Çağatay Türkçesinin Moğol istilası sonucunda teşekkül etmiş olduğunu fakat Türkistan’ın Altın Ordu’ya değil bilakis Altın Ordu ve Harezm sahalarının Türkistan’a tesiri ile bu edebî Türkçenin oluştuğunu ileri sürmektedir. Harezm ve Altın Ordu’da yazılmış bütün eserleri Çağatay Türkçesi kapsamında ele almıştır.) arasındaki bariz farkları. bu farkları ortaya koyacak çalışmalar yapılmamıştır. Batı . Türkler arasında kendini hissettirecek derecede müşterek bir yazı dili olmuş ve bu dilde bir edebiyat vücuda getirilmiştir” dediği dönemi yani Müşterek Orta Asya Türkçesini türlü kültür merkezleri ve Türk boylarının etnik ve diğer özellikleri bakımından üç devreye ayırmıştır (Caferoğlu. Harezm Türkçesi rehberliğinde oluşan Altın Ordu veya Cuci ulusu edebî dilinin Harezm bölgesinde oluşan yazı dilinden farklı olacağı ortadır. Ona göre bu bölgelerde ortaya konulan eserlerde lehçe farkları vardır. faaliyet merkezi Kaşgar olmak üzere Karahanlı veya Hakaniyye Türkçesi dönemi (XI-XII. “bu çağ Türk dünyasının geniş bir sahaya yayılmasına rağmen. V. Barthold böylece bizim de kabul ettiğimiz bir görüşü yani Harezm ve Altın Ordu Türkçelerinin Çağatay Türkçesine geçiş devresi teşkil ettiğini dile getirmiştir. yy. V. Seyhun’un aşağı kıyıları ve Harezm merkez olmak üzere Oğuz-Kıpçak dönemi (XIII-XIV. Timur çocuklarının idaresi ile başlayan Çağatay bölgesinde Çağatayca dönemi (XV-XX. yüzyıl başları). Horasan. Bu kadar geniş bir sahada kullanılan bu edebî dil. daha sonra Hˇarizm ve AltınOrdu sahalarında edebî bir faaliyet başlamış ve bu inkişaf Timurlular devrinde XV. Bu bakımdan Çağatay Türkçesinin meydana gelişinde sözünü ettiği ortak karakter Cengiz istilasıdır. asırda Türkistan. bu asrın son yarısında Nevâî ve arkadaşlarının himmeti ile klâsik Çağataycayı vücuda getirmiştir. Harezm Türkçesinin Orta Asya Türk yazı dili içerisinde özel bir devre teşkil ettiğini ortaya koyan Türkologlardan biri de A. N. 2.134 VIII-XIII. Muhabbet-nâme. Nehcü’l-Ferâdîs ise “Hˇarizm’de edebî inkişaf ” maddelerinde işlenmiştir. bu devirde siyasî ve edebî muhtelif merkezlerin bulunmasına. Ancak bugüne kadar Türk dilinin bu sahasında. Samoyloviç. F. 1984:74): 1. asır Hakaniye Türkçesi ile XV. yy. fakat dil ve edebiyat tarihini devrelere ayırırken filolojik karakterleri ihmal etmemek gerekli ise de birinci şart toplayıcı tarihî ve edebî karakterleri göz önünde bulundurmaktır.). ve XIV. 285). Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’i ile Harezmî’nin Muhabbet-nâme’sinin dil özelliklerine dayanarak Orta Asya edebî dilini üç döneme ayırmış ve Harezm Türkçesine Oğuz-Kıpçak Türkçesi adını vermiştir (Samoyloviç. Cumcuma-nâme “Altın Ordu’da”. yüzyıl eserlerini ilk Çağatay devri içinde ele alıp değerlendirmiştir. asır klâsik Çağataycasını birbirine bağlayan bu uzun devirde önce Çağataylar ve İlhanlılar memleketlerinde. Ona göre “XII. Mu‘înü’l-Mürîd. Alî’nin Kıssa-i Yûsuf’u. XV. A. 3. Köprülü. ilk Çağatay devri eserleri (Bu devir içinde yer aldığı bildirilen Hüsrev ü Şîrîn. 2. şair ve muharrirlerin farklı etnik gruplara ve coğrafî sahalara mensup olmasına ve bunlar arasındaki kültür farklarına bağlamıştır (Köprülü. “Altın-Ordu’da edebî inkişaf ” ve “Hˇarizm’de edebî inkişaf ” olmak üzere alt başlıklara bölmüştür. Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiyâ’sı. asrın ilk yarısında büsbütün kuvvetlenerek. birlik sağlayamamış. Bu dil evresi Timurlular devrinde sona ermiş ve yerini Çağatay Türkçesine bırakmıştır.

Ünite . Nazif Hoca. 8): “Kaşgarlı Mahmud’un lügati ve Karahanlı İmparatorluğu metinleri tarafından temsil edilen Uygurcadan Çağataycaya geçiş dönemindeki bir doğu lehçesi ve Harezm (XI.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 135 Türkistan’ın Seyhun ırmağının aşağı mecrası ile Harezm’in muhtelif merkezlerinde gelişen Harezm (Altın Ordu) Türkçesi. Hüsrev ü Şîrîn (HŞ)” olarak göstermiş ve bu eserlerle ilgili kısa bilgiler vermiştir. Mi‘râc-nâme (Mi’r). Ş.). bu saha ve bu dönem eserlerini Kiptschakische Literatur ana başlığı altında a) Die Literatur von Chwarezm und der Goldenen Horde maddesinde işlemiş ve yukarıdaki eserlere satır-arası Kur’an tercümeleri ile Dâsitân-ı Cumcuma’yı da eklemiştir. Edebiyat cildinde (1964:275296) ise Eckmann. N. Tarihî ve çağdaş Türkçeleri bir arada değerlendiren J. Çağatay edebiyatının ilk ürünü olarak değerlendirmiş ve bu fikri Ş. Nehcü’l-Ferâdîs. Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiyâ’sı. Kisas-i Rabgûzî (Rab. Türkçeye çeviren: Mehmet Akalın. 22). Thúry. Mi‘râc-nâme. J. Mu‘înü’l-Mürîd ve Satır-arası Kur‘ân Tercümesi Harezm Türkçesi eserleri olarak ele alınmakta. Fundamenta’daki “Harezm Türkçesi” maddesinde dönemin eserlerini “Muhabbet-nâme (Mah). bu eserler arasındaki dil farklılıklarını ise eserlerin yazıldığı sahalara ve buralarda kazanmış olduğu yeni dil unsurlarına bağlamıştır. bu eserler yukarıda adı geçen Türkologlar tarafından Orta Türkçe döneminin farklı devrelerinde ele alınıp değerlendirilmiştir. 3. yüzyıllar)’deki bir kuzeydoğu lehçesi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Philologiae Turcica Fundamenta (Wiesbaden 1959. Z. Ankara 1988) adlı çalışmasında Doğu Türkçesi-Uygurca grubunda çağdaş Türkçelerden Özbekçe ve Uygurcayı ele almış tarihî Türkçeler için ise şunları ifade etmiştir: “Bu grup için de elimizde VIII. Caferoğlu. J. H. Millî Tetebbular Mecmuası II’deki “Ondördüncü Asır Sonlarına Kadar Türk Dili Yadigârları” başlıklı çalışmada.” K. ve IX. Miftâhü’l-‘adl (Mif). Atebetü’l-Hakâyık ve Ahmed Yesevî’nin hikmetleri ile bir arada değerlendirmiştir.” Yukarıda da görüleceği üzere Harezm Türkçesi. müelliflerin yetiştiği bölge dikkate alınarak Mukaddimetü’l-Edeb. Ancak bu dönem eserlerinin yayımının geç zamanlarda yapılması ve bugüne kadar bile ayrıntılı bir Harezm Türkçesi gramerinin ortaya konulamamasından dolayı. Kısaca. s. eserin Harezm Türkçesiyle kaleme alındığını beyan ederken. Ali Şir Nevâî’den başlayarak bazen Samoyloviç’te olduğu gibi farklı isimlendirmelerle (Oğuz-Kıpçak gibi) de olsa Orta Türkçe dönemi içinde ayrı bir devre olarak ele alınıp değerlendirilmiştir. 1977. V. bunun yanında aynı sebeplerle Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’i. Yine dönemin önemli eserlerinden Nehcü’l-Ferâdîs’in dili için de Türkologlar arasında ihtilaf vardır. Menges de Fundamenta’daki “Türk Dillerinin Sınıflandırılması” adlı yazısında Orta Türkçe dönemi dillerini şöyle göstermiştir (Tarihi Türk Şiveleri.6. PhTF’nın II. ve XII. Yine aynı eseri. Nadjib (“Nehcü’l-Feradis ve Dili Üzerine”. Benzing. Orta Asya Türkçesinin en parlak devrini teşkil eden Çağatay Türkçesi. Harezm Türkçesinin en kapsamlı eseri olan Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiyâ’sını A. Eckmann. Togan. Nehcü’l-Ferâdîs (NF). Örneğin. Mercânî ile aynı görüşü paylaşmakta yani eserin Volga Bulgar Türkçesi ile yazıldığını tanıklarıyla ispat etmeye çalışmaktadır. yüzyıl Çağataycası ile modern devirde (Özbekçe ve Yeni Uygurca) oldukça zengin tarihî malzeme vardır: Buraya Karahanlı ve Harezm Türkçesi de girer. s. Orta Türkçe döneminin ilk grubunda yani Hakaniye Türkçesi içinde ele almış. Muhabbet-nâme. yüzyıllardan (Eski Uygurca) kesintisiz olarak gelen ve XIII. Süleyman Efendi de destekleyerek Lugat-i Çagatay ve’t-Türkî ‘Osmânî adlı sözlüğüne bu eserden pek çok kelime almıştır. Tarihi Türk Şiveleri. A. Muînü’l-Mürîd (MM). Caferoğlu. bugüne kadar dil tarihi ve edebiyat tarihi çalışmalarında Harezm Türkçesi ve bu Türkçe ile yazılmış eserler konusunda fikir birliği olmamıştır. Ancak Kısasü’l-Enbiyâ’nın yazıldığı dönemde henüz Çağatay Türkçesi edebî bir dil hâlini alıp eser vermeye başlamamıştır. Bu yazıda eserlerin yazıldığı yer. Dâsitân-ı . Çev.

Moğolca. Mukaddimetü’l-Edeb’in Harezm Türkçesi. Arapça öğretmeyi amaçlayan. s. Türkçe glossar gibi Farsçası da. her yerde ve bütün dillerde anılmasını istediğini” belirtmektedir. kendisinin de bu emre uyarak kitabı yazıp Atsız’a ithaf ettiğini ve kitabının bütün memleketlerde makbûle geçerek Atsız’ın yüce adının her zaman. 1964. 2 HAREZM TÜRKÇESİ ESERLERİ Zemahşerî ve Mukaddimetü’l-Edeb’i Mukaddimetü’l-Edeb. 1956:38-42) ve bu nedenle orijinal nüshadaki satır altı tercüme büyük bir ihtimalle Türkçe yani dönemin Türkçesi ya da eserin yazıldığı dönem ve bölgede Türkçeden sonra en çok konuşulan Farsça veya Harezmîce olmalıdır. Harezmşah Atsız (1099-1156) 1127 yılında Sultan Resim 6.” Mukaddimetü’l-Edeb. Farsça. tercümesi var ise hangi dilde yapıldığı bilinmemektedir. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Cumcuma ve Altın Ordu sahasına ait yarlık ve bitikler ise Harezm-Altın Ordu eserleri başlığı altında işlenmekte. lügat âlimi Zemahşerî’den istinsah edilen kendisinin saray kütüphanesi için bir sözlük yazmasıYozgat nüshasının ilk sayfaları nı istemiş ve Zemahşerî de bu isteği yerine getirmek için Mukaddimetü’l-Edeb adını verdiği eserini yazmıştır. ya Zimahşerî’den tamamen müstakil olarak yeniden yapılmış yahud da Zimahşerî’nin bu farsça glossarı zaman ve mekâna göre tadilata uğramıştır. Devrin ilim dili Edeb’in 1257 yılında olan Arapçaya ilgi duyan Atsız. Altın Ordu sahası eserleri için “Harezm-Altın Ordu” ismini kullanma nedenimiz Altın Ordu Türkçesi ile Harezm Türkçesini biri birinden ayıran ölçütlerin ortaya konulamamış olmasıdır. 81) başlıklı çalışmasında eserin orijinal yazmasındaki tercümeyi tespit etme konusunda şu açıklamayı yapmıştır: “Zimahşerî’nin Türkçe glossarının aslî ilk şeklini tespit etmek için onun aynı kitaba yazdığı Horezmce ve Farsça glossarlarını da ele alarak her üçünü karşılaştırmak şarttır. . ünlü tefsir ve lügat âlimi Mahmud bin Ömer ez-Zemahşerî tarafından yazılıp Harezmşah Atsız bin Muhammed bin Anuştigin’e sunulmuştur.1 Sencer tarafından babası Kutbüddîn Muhammed’in ölüMukaddimetü’lmü üzerine Harezmşah ilân edilmiştir. V. Togan. bu eserlerin benzer ve farklı gramer özellikleri ortaya konulmaktadır. “Zimahşerî’nin doğu Türkçesi ile “Mukaddimetü’l-Edeb”i” (Türkiyat Mecmuası XIV. Z. eserin önsözünde “devrin hükümdarı Harezmşah Atsız’ın Arap dilini öteki dillere tercih ettiğini ve kendisine. Fakat eserin ithaf edildiği kişi yani hükümdar Atsız Türk’tür (Kafesoğlu. Zemahşerî. Fakat Atsız’ın hüküm sürdüğü yıllar (1127-1156) ve Zemahşerî’nin ölüm tarihi (1144) göz önünde bulundurulursa yazılış yılının 1128-1144 yılları arasında olduğu düşünülebilir. Osmanlıca gibi pek çok dile satır altı tercümesi yapılmış nüshası bulunmaktadır.136 VIII-XIII. Mukaddimetü’l-Edeb’in “Önsöz”ünde Atsız’ın yüce adının bu kitap sayesinde “bütün dillerde” her zaman ve her yerde anılmasını istediğini anlatan ifadede “bütün diller”den kasıt bu üç dil olmalıdır. Bu nedenle ele alınan kelime ve kısa ibareler arasında herhangi bir ilgi bulunmamaktadır. Çağatayca. Arapça kelime ve kısa cümlelerden oluşan pratik bir sözlüktür. İstanbul 1965. Mukaddimetü’l-Edeb’in yazılış tarihi eserin hiçbir nüshasında kayıtlı değildir. Harezm Türkçesi ve Altın Ordu Türkçesi hakkında bilgi veriniz. Ancak sözlüğün orijinali kayıp olduğu için Harezmşah Atsız’a sunulan eserin herhangi bir dilde tercümesinin olup olmadığı. çok zengin olan saray hazinesi için bir nüsha yazmasını emrettiğini.

Uyúu buzdum üzüm üzüm sözni tüzdüm tünle men Erte úoptum òÀme urdum emgedim tün kündüzi Uyku bozdum tane tane sözü düzdüm geceleyin ben Sabah kalktım kalem vurdum zahmet çektim gece gündüz .Y. Şuşter Nüshası (XIII. tÀrìò yeti yüz toúuzda it yılınıñ evvelinde úaãıd yetildi kim peyġÀmber úıããalarıġa (“tarih yedi yüz dokuzda it yılının öncesinde peygamber kıssalarına maksat ulaştı” 2v13) diyerek esere başlama tarihini vermiştir. “kervansaray” anlamına gelen “Ribat” yer adının Oğuzlarca meskun olduğu anlaşıldığından burasının F. Yazar hakkında kendi açıklamalarından başka bilgi bulunmamaktadır. Rabgûzî mahlasını bundan dolayı aldığı anlaşılmaktadır. Taşkent. eserin ¾’ünü oluşturmaktadır. Ünite . Berlin Devlet Kütüphanesi. Bu bölümler arasında fiiller. (25 Ramazan 800/1398) 17. hapaks (=hapax) durumundaki pek çok kelimenin yer aldığı Mukaddimetü’l-Edeb. yy. Kendisinin “Ribat Oguzlug” yani Oğuzlarla meskun Ribat adlı mevkiden olduğunu belirten yazarın. Sözlüğün Harezm Türkçesi ile yapılmış tercümelerinin hiçbirinde bu son üç bölüm yer almamaktadır. Orient Fol.6. yy): Nuri Yüce’nin bu nüsha üzerindeki çalışması Türk Dil Kurumu tarafından 1988 yılında yayımlanmıştır. (715/1315) 6. 2487 19.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 137 Alfabetik sırada olmayan bu sözlük beş bölümden oluşmaktadır: İsimler. Topkapı Sarayı. Manisa Kütüphanesi. Sonra da. Beşir Ağa. “Ribat Oğuzlu” olmasına rağmen eserini o zamanın ortak edebî dili olan Harezm Türkçesi ile yazmıştır. 2009 (749/1348) 11. Fiiller. Rabgûzî ve Kısasü’l-Enbiyâ’sı Rabgûzî.) 8. Ahmed III. British Museum. Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemi sözlüklerinde bulunmayan. Rampur Saray (Rezâiye) Kütüphenesi. yy.) 4. İstanbul Arkeoloji Müzesi. 3810 (XIV. 322 (769/1367) 15. 2741 10. Atıf Efendi. s.114). İsim Çekimi. 2699 ve 3807 Hapaks (hapax) : Bir eserde sadece bir defa kullanılmış (kelime) veya tek bir kelimede görülen şekil. yy) 7. Topkapı Sarayı. 2850. Topkapı Sarayı. Ahmed III. Ahmed III. 1619 (1340) 16.) 9. Yozgat Kütüphanesi. (1338) 20. Millet Kütüphanesi. 2768 (799/1397) 14. bu yönüyle Divanü Lugati’t-Türk’ten sonra Orta Türkçe döneminin en zengin kelime hazinesini içine alan bir sözlüktür. Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi. 2243 (XIV. Mukaddimetü’l-Edeb’in Nüshaları: Eserin Harezm Türkçesi ile bilinen yirmi nüshası vardır. Sümer’in Eski Türklerde Şehircilik (TTK Yayınları. Edebiyat nr. Hive. 2740 (XIV. 1. 4655 (veya A. 66 (Safer 681/1282) 3. yy. Harfler (Edatlar). 396 (10 cumadi’ü’l-evvel 655/25 Mayıs 1257) 2. Add 7429 (760/1359) 18. Ankara 1994. Fiil Çekimi. Yeni Cami Kütüphanesi. Mukaddimetü’l-Edeb’de son üç bölüme çok az yer verilmiştir. 648 (14 Rebîü’l-evvel 797/1394) 12. Hatice Turhan Yazması. 1149 (738/1338) 13. Nr. 5. Bu yer için kaynak çalışmalarda sadece “henüz yeri tespit edilmemiş” ifadesi kullanılmıştır. Kastamonu Kütüphanesi. Paris Supplément turc. Ms. 87-88) adlı çalışmasında “Seyhun kıyılarından Cend yakınlarında” açıklaması ile geçen Çirik Ribat olması ihtimal dahilindedir Rabgûzî. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. 287 (XII.

ÓavvÀ teg cüft birilgen. adından da anlaşılacağı üzere peygamberlerin hikâyelerini konu alan bir eserdir. az azuġluġ köp yazuúluġ. Kıssaların içerisinde en çok anlattığı ve en fazla kaside yazdığı peygamber Hz. yazıldı bu kitap”) diyerek eserini bitirme tarihini vermiştir. inne’llÀhe ısùafÀ Àdeme (III-33) òil‘atin kedgen. 710H. Rıbat Oğuzlu. asilik çölünü gezen.2 Aysu Ata’nın yayımladığı Kısasü’lEnbiyâ’nın kapağı. günahı çok.=1310M.ad verdik” 3r3-4) dediği eserde özellikle her kıssanın başlangıcındaki secili ifadelerle dinî konulara bediî bir şekil verilmiştir: Anı topraúdın yaratġan. Yazarının. úaraŋġu dünyÀge ingen. Bu şiirlerin bir kısmı Arapçadan satır-arası tercümedir. ma‘ãiyet yÀbÀnın kezgen. inne’llÀhe ısùafÀ Àdeme elbisesini giyen. Kısasü’l-Enbiyâ. Bu şiirler incelendiğinde bunların. yaruú uçmaódın adrılġan. escedü’l-Àdem (II-34) kerÀmeti birle mükerrem bolġan. lÀ-taúrebÀ hÀzihi eş-şecere hitabını işiten. aydınlık cennetten ayrılan. İblis vesvesesine yetişen. o halife-i vefî. kudret ile türeten. Harut ve Marut gibi Kur’an’da da adı geçen bazı kıssaları içerir. úudret birle törütgen. sümme ectebayehu rabbühü (XX-122) tÀcın başınġa urġan. ibadet yolunda dizen. izlegen bat tapúay. yetti yüz on erdi yılġa bitildi bu kitÀb (“yedi yüz on idi yıla. Eserde Âdem peygamber kıssasına âlemin yaratılışını konu alan bölümden sonra geçilmiştir. üç yüz yıl ‘alemnÀ enfüsenÀ (VII-23) tip yıġlaġan. karanlık dünyaya inen. Burhan oğlu kadı Nasır. Muhammed’dir. ve ‘alleme Àdeme’l-esmÀ-i küllehÀ şerefini bulan Âdem-i safî. Süleyman Çelebi’ye Vesîletü’n-Necât adlı mevlidi yazarken ne derece kaynaklık ettiği daha iyi anlaşılacaktır. İblis vesvesesiŋe ilingen. Peygamberlere ve din büyüklerine yazılan kasideler dışında aşk. uçmaó içre kirgen. Eserdeki manzum parçalar çoklukla kaside şeklinde yazılmıştır. Türkçe ve ArapçaTürkçe şiirlerle de pekiştirmiştir. Muhammed olmak üzere İslam dininin doğruladığı diğer peygamberler ile Avac bin Annak. ve ‘alleme Àdeme’l-esmÀ-i küllehÀ (II-31) teşrìfini bulġan Ādem-i ãafì ol òalìfe-i vefì (5r21-5v5) Onu topraktan yaratan. . sümme ectebayehu rabbühü tacını başına vuran. cennet içine giren. aşağıdaki mısralarda ve açıklamalarında görüldüğü üzere Nâsırüddîn Tok Buga’ya sunduğunu belirtmiştir: Resim 6. Havva’leyin eş verilen. Başta Hz. ediz kökke aġġan. tabiat ve burçlarla ilgili konuların işlendiği gazeller de bulunmaktadır. Allah onun ayıplarını örtsün ve kalbini nurlandırsın. işiten hemen bilecek diye Kısas-ı Rabgûzî –diye. işitken bat bilgey tep Ķıãaã-ı Rabġūzì at berdük (“izleyen hemen bulacak. ve lÀ-taúrebÀ hÀzihi eş-şecere (II-35) òiùÀbın işitgen. yılında tamamladığı bu eseri. üç yüz yıl ‘alemnÀ enfüsenÀ diye ağlayan. Ribat Oġuzluġ.138 VIII-XIII. ibadeti az. Barıp ıdtım NÀãırü’d-dìn Toú Buġa Beg tapġıça Tileyür mü tilemes mü belgülüg bilsün özi Gidip gönderdim Nâsırüddîn Tok Buga Bey’in hizmetine İster mi istemez mi apaçık bilsin kendisi Bu kitÀbnı tüzgen. Eserde toplamı 484 dize tutan 43 Türkçe şiir bulunmaktadır. escedü’l-Àdem bağışı ile bağışlandırılan. Bu kitabı yazan. Yazar. ùÀ‘at yolında tizgen. yüce göğe ağan. BurhÀn oġlı úÀdì NÀãır settera’llÀhu ‘aybehu ve nevvere úalbehu. Ayrıca yazar söz ustalığını kıssalarla ilgili olarak verdiği Arapça. Yüzyıllar Türk Edebiyatı beyitlerinden anlaşılacağı gibi çektiği sıkıntıları dile getirmiş.

Manzumeler için eserin genelinde Divan şiirinde en sık rastlanan aruz ölçüleri kullanılmakla birlikte pek çok aruz hatası mevcuttur.). Bakü Nüshası Bakü. Kısasü’l-Enbiyâ’nın Nüshaları: Eserin bilinen on bir nüshası vardır.). b) University Library of Lund. yy. Inst. 3. 5. London. bunun yanı sıra hece veznine yatkınlık dolayısı ile şiirlerde hece ölçüsünü takip etmek daha kolay olmaktadır. Or. turc 1012 (18. T. Inst. Nova 578 ve 580. Utarit. Bibliothèque Nationale. boğa. Müşteri. D45 (18 yy. Paris. D46. Suppl. H. Bu nüshaya dayanarak Aysu Ata 1997 yılında eserin çevriyazılı metnini ve dizinini iki cilt olarak hazırlamış. 1.). terazidir Akrep hem yay. 2.C. Grønbech. 7851. yy?). Inst. o Merih hem Güneş Zühre. yy. b) Leningrad. Azerbaycan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Yazma Eserler Enstitüsü (16. 1948 yılında 249 varaklık bu nüshanın tıpkıbasımını yapmıştır. Sweden. Ünite . İslâm ve Mu‘înü’l-Mürîd’i Harezm sahası eserlerinden biri de Mu‘înü’l-Mürîd’dir. kova hem balık Ve yedi yıldız bunlarda yürür Zuhal. yengeç Aslan ve başak. Boeschoten. Universitätsbibliothek. Eserin yazıldığı dönemlerde aruz ölçüsü kullanımının henüz olgunlaşmaması. Or. Public Library. Tezcan ise. d) Leningrad.6. a) University Library of Uppsala. İsveç Nüshaları. Eserde yer alan ve aşağıda verilen dörtlüklerde. Or. Or. Eserin dil özelliklerini yansıtması bakımından en iyi ve en eski nüshasıdır. D43. 4. Leningrad. f) Leningrad. Paris Nüshası.3 GrØnbech’in yayımladığı Kısasü’lEnbiyâ’nın kapağı Nazım şekli bakımında Kısasü’l-Enbiyâ’daki manzumelerin önemli bir özelliği de halk edebiyatının etkisiyle Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’ta da karşılaştığımız mani-tuyuğ şeklindeki dörtlüklerin bulunmasıdır. On eki ükek yeti aúrÀn úılıú Eŋ ilki úozı uy erendend úarçıú Kür arslan ma buġday başı ülgü ol Çıyan hem yay oġlaú könek hem balıú Yana yetti yulduz bularda yörir Sekendiz oŋay ol kürüd hem yaşıú Sewit arzu yalçıú yaġı teg bolur Toúuşdın usanma kediben yarıú On iki burç yedi benzer mizaç En ilki koç. yy. c) Leningrad. Vandamme ve S. Inst.H. K. 17. ikizler.). Leningrad Nüshaları. 71 (16. British Museum Add. a. M. . Public Library Dorn 507 (Kaufman derlemesi. e) Leningrad. C245 (1600). 1995’te eserin diğer nüshalarıyla karşılaştırmalı metnini ve İngilizceye çevirisini yayımlamışlardır.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 139 Aşağıda verdiğimiz burçlarla ilgili manzum parça ile Kutadgu Bilig’de geçen aynı konulu şiir arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Sweden. oğlak. Ay düşman gibi olur Savaştan usanma giyerek zırh Resim 6. yazarın adının İslâm olduğu ve bu eseri 713/1313 tarihinde yazdığı anlaşılmaktadır.

az sayıda eseri içine alan fakat Türk dili tarihi konusunda Karahanlı ve Çağatay Türkçelerine geçiş dönemini kapsayan Harezm Türkçesi dairesindeki önemini vurgulamıştır (Köprülü. Bu nüshanın fotoğrafları Agah Sırrı Levend tarafından Türk Dil Kurumu’na bağışlanmıştır. Esas eserin kenarında yer alan bu eklemelerin kimin tarafından ve ne zaman yazıldığına dair herhangi bir kayıt yoktur. dinî-tasavvufî konuların ele alındığı didaktik manzum bir eserdir. Eser üzerinde Recep Toparlı’nın 1988 yılında Atatürk Üniversitesi yayınlarından olan çalışması vardır. fakat pek çok bilim adamına dağıtılmıştır. Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık gibi mütekarip bahrinde fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl vezninde dörtlüklerle yazılmıştır. bu dizelerden müellifin adını tayin etmenin güç olduğunu belirtmiştir (Togan. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Bu kaç söz ayıtġan atı İslÀm ol Tilegi Àòir vaút islÀm ol Atam baba İslÀm veliyyü’l-verÀ Özi õikri tilde tümen aslam ol İdi birdi tevfìú bu bir kaç kelÀm Oruç ayı içre me boldı tamÀm TÀrìò yitti yüz on üç irdi yılı SelÀmun ‘aleyküm ‘aleyküm selÀm Bu birkaç söz söyleyenin adı İslâm’dır Dileği son deminde İslâm’dır Atam Baba İslâm. eseri yayına hazırlayan Ali Ulvi Elöve ile bir anlaşmazlık ortaya çıktığından basılan tıpkıbasım kitap hâline getirilmemiş. V. Eser üzerinde en son çalışma ise 2008 yılında Recep Toparlı ve Mustafa Argunşah tarafından yapılmıştır. Mu‘înü’l-Mürîd’in bu nüshasında Cevâhirü’l-Esrâr adlı eserden alınmış 7 dörtlük ile kime ait olduğu belli olmayan bir kıssa ve dizeler de yer almaktadır. Mu‘înü’l-Mürîd için Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terâkimesi’ndeki bu açıklamalar Aşkabad Türkmen rivayetinde tespit edilen Revnaku’l-İslâm için de aynı biçimde tekrar edilmektedir. “… bilhassa Harezm’deki o eski edebî an’anelerin deymumetini (=süreklilik) göstermek itibarıyle de Mu‘înü’l-Mürîd’in pek mühim bir mevkii vardır. Türk Edebiyatı Tarihi çalışmasında Z. Bu dörtlüğe dayanarak J. Eser. Karamanlıoğlu’nun eser üzerindeki notları 2006 yılında yayına hazırlayan Osman Fikri Sertkaya’dır. Togan. Ali Fehmi Karamanlıoğlu’nun profesörlük takdim tezi olarak hazırladığı Mu‘înü’l-Mürîd üzerine çalışması. Mu‘înü’l-Mürîd’in Türk Dil Kurumu’nca tıpkıbasımı yapılmışsa da. Togan gibi Mu‘înü’l-Mürîd’in müellifi hususunda kararsızdır ve şöyle söylemektedir: “Acaba kendisine İslâm diyen şair Şeyh Şeref midir? Yoksa Türkmen an’anesi bu eseri Şeyh Şeref ’e isnadda hata mı ediyor?” Mu‘înü’l-Mürîd. Köprülü. Tamamı 26 varak olan bu nüshanın her sayfasında ortalama 16-17 satır yer almakta olup metinde hareke işaretleri daha çok okumada güçlük çıkarabilecek yerlere konulmuştur. Fakat bu alıntılar konu itibarıyla Mu‘înü’l-Mürîd’le aynıdır. varakları arasında yer almaktadır. ermiş kişi Kendi zikri dilde binlerce kazançtır Allah yardım etti. Eckmann da Mu‘înü’l-Mürîd için “Harezm Türkçesi” adlı çalışmasında eserin müellifini “İslâm” olarak vermiştir. Köprülü. nerede ve hangi zamanda yazıldığına dair elimizdeki parçalarında ne de . Şah-nâme. adı geçen kütüphanede bulunan mecmuanın 186-211. Fakat Z. 1926: 343).” diyen F. Türk Edebiyatı Tarihi adlı kitabında şu açıklamayı yapmıştır: “Kimin tarafından. No:1605’tedir. 1928:322). bu birkaç söz Tam oruç ayı içinde oldu tamam Tarih yedi yüz on üç idi yılı Selamun aleyküm aleyküm selam İlk dörtlükten müellifin Baba İslâm’ın İslâm adlı oğlu olduğu anlaşılabilir. Köprülü Mu‘înü’lMürîd’in. V. 2004 yılındaki ölümünden dolayı yayımlanmamıştır. Ebulgazi Bahadır Han ise Şecere-i Terâkime adlı eserinde Mu‘înü’l-Mürîd’in müellifi olarak Şeyh Şeref Hâce’yi göstermiştir. Dil ve üslubu açısından geniş halk kitleleri için yazıldığı anlaşılan Mu‘înü’l-Mürîd’in bugüne kadar bilinen tek nüshası Bursa Orhan Kütüphanesi. Cevâhirü’l-Esrâr konusunda F. F.140 VIII-XIII.

Eserin dili de onun Altın Ordu Devleti’nin daha çok doğu kısmında yazıldığına delâlet eder. hadis. Buna göre müellifin ölüm tarihi ise. Çünkü eserin Yeni Cami nüshasında müstensih kaydı bulunmaktadır. bu müellifin menşe itibariyle de Harezmli olması icab eder” demiştir. menâkıp gibi ilimlere yabancı olmayan biridir. onu Mu‘inü’lMürid’den pek farklı olmayan bu eser. Nehcü’l-Ferâdîs’te yer alan bu bilgilerden yola çıkarak Z. Kerderli Mahmud b. müellif adını ve yazılış yerini de açık olarak bildiren yeni bir nüshanın veya başka bir kaynağın ortaya çıkmasını beklemek lâzımdır. Kerderli Mahmud bin Ali’dir. Ayrıca bu nüshada Nehcü’l-Ferâdîs’in istinsah ve müellifin ölüm tarihi de yer almaktadır.=1358M. Nehcü’lFerâdîs’in Yeni Cami nüshası. Bu nüsha 759H. Kerder eski Harezm’de Ürgenç şehrinin kuzeydoğusunda eskiden beri birçok ilim ve din adamlarının yetiştiği mühim bir kültür merkezi idi. Pazar olarak hesaplanabilmektedir. Togan da Mahmûd bin Alî es-Sarâyî el-Kerderî’yi Nehcü’l-Ferâdîs’in müellifi olarak kabul eder.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 141 sair tarihî menbalarda hiçbir malumata tesadüf edilmemektedir. Eckmann bu konuda Tıpkıbasım çalışmasında şöyle demektedir: “Nehcü’l-Feradis nüshaları üzerinde incelemeler yapanlar. yazılış yeri ve tarihi ile ilgili ilk bilgiler. Bu eserin Şeyh Şeref ’e aid olması da şüphesiz faraziyye olarak hatıra gelmektedir. dinî-sofiyâne mahiyette bir klâsik Türk edebiyatının kuvvetle inkişaf ettiğini gösterebilir. Togan.. Ele alıp örnek verdiği ayet ve hadisler doğru ve yerinde görünmekte olup eseri sağlam kaynaklara dayanmaktadır. 1358 yılında Saray’da yazılmış bir kırk hadis tercümesidir. Ancak Ş. müellifin ölümünden üç-dört gün sonra ölüm kaydını düşebiliyor ise demek ki müellif de aynı yerdendir yani Harezmlidir. Hind. yılında Saray’da istinsah edilmiştir. mevzu’u. Mercânî’nin eserin dili ve yazılış yerine dair söylediklerine katılmaz. Müellifimiz de bunlardan biri pekâlâ olabilir. tertibi ve hadis sayısı yönünden Kırk hadis türünün Türkçedeki ilk örneğidir. Bu itibarla medrese eğitimi görmüş olup tarikat ehlidir. asır esnasında Harezm’de.” Eserin yazarı.” Nehcü’l-Ferâdîs’in yazarı. Velidî Togan. Mogal. eserinden anlaşıldığına göre tefsir. Ali ve Nehcü’l-Ferâdîs’i . bize 14. “Harezm’de Yazılmış Eski Türkçe Eserler” adlı çalışmasında “bu eser Harezm Türk lehçesinde yazılan ve müellifi 761’de Harezm’de vefat etmiş olan bir eserdir. Çarşamba) tarihinde tamamlanmıştır. Yalnız kıtalardan birinin son mısraında Hıtay. Mercanî nüshasındaki 1358 ve Yeni Cami nüshasındaki 1360 istinsah yılları termus ante quem olarak kabul edilmelidir. As’lardan bahsetmesi ya Altınordu’da veya onunla pek alakadar olan Harezm’de yazıldığına bir delil olabilir. Şihabettin Mercânî’nin şahsî kütüphanesinde bulunan fakat sonradan ortadan kaybolan Nehcü’l-Ferâdîs nüshasında kayıtlıdır. Yani eser bu tarihlerden önce yazılmıştır. Z. Rus. yazılış yeri olarak da Harezm’i kabul etmektedirler. Mercânî. eserin Yeni Cami nüshasında kullanılan kağıdın türünün aynı dönemde Harezm bölgesinde yazılmış eserlerin kağıdına benzediği ve Nehcü’l-Ferâdîs’te Altın Ordu ve Bulgar bölgesinin âlimlerinin değil genellikle Harezm bölgesi âlimlerinin eserlerinden alıntılar nakledildiği üzerinde durmuştur. Ş.. Nüshanın sonundaki “Mahmûd bin Alî es-Sarâyî menşe’en ve’l-Bulgarî mevliden ve’l-Kerderî” kaydını Ş. Çünkü Togan’a göre. Nehcü’l-Ferâdîs. Bundan başka eserin lisanî mahiyeti. Mamafih bu hususta kesin bir hüküm verebilmek için. Harezmli olan müstensih. Kitâbu Müstefâdi’l-Ahbâr fî Ahvâli Kazan ve Bulgar adlı tarihinin ilk cildinde eserle ilgili kısa bilgi vermiştir. müellifin ölümünden üç gün sonra yani 6 Cemaziye’l-evvel 761 (25 Mart 1360. Yazılış tarihine gelince. V. Mercânî. Dört bölüm halinde düzenlenen eserde aynı konuda birbiri ile ilgili olan hadisler onar onar ele alınmıştır. Eserin dili için de “Osmanlıca. Ayrıca yapılan araştırmaya göre Z. müellif kaydı olarak kabul etmiştir. 22 Mart 1360. ferâiz. Yazar. umumiyetle eserin müellifi olarak Kerderli Mahmud bin Ali’yi. fıkıh.6. şekil ve vezin itibariyle edebî hususiyetleri. megâzi. V. Eser. Çerkes. Ünite . Çağatayca ve Türkmence ve Kazakçadan farklı bir dil” dediği “Bulgarca” yani eski Volga Bulgar Türkçesi kaydını düşmüştür.

N. Bunu ortaya koyarken de yazar sanat amacı gütmemiş ve sade bir dil kullanmıştır. Eser. Togan’ın ifade ettiği gibi Yeni Cami nüshasındaki harekelerin Harezm Türkçesine göre yapılması da eserin Harezm’de yazıldığını göstermeye delil değildir. İkinci bölümde. V. Dinî ve didaktik nitelikte bir eser olan Nehcü’l-Ferâdîs. ve 2. İlk bölümde Hz. yaptığı savaşlar ve vefatı konuları işlenmektedir. Togan’ın fikirlerine Nehcül’l-Ferâdîs’in “şimdilik” kaydı ile katıldığını ifade ederken daha sontıpkıbasımının1. Ebu Bekr. … Takı tegme bir faãl evvelinde bir óadìå keltürdük peyġamber ‘aleyhi’s-selÀm óadìåleridin kim mecmu‘ı úırú óadìå bolur. Ömer. Çünkü bu harekelerde kullanılan mürekkep farklıdır ve sonradan Harezmli biri tarafından kendi şivesine göre konulmuştur. Köprülü. sonradan Saray şehrine hicret eden ve 761H. İslâm Türk Edebiyatında Kırk Hadis Toplama. Ayrıca gerektiği yerde Türkçe tercümeleri ile birlikte zaman zaman ayetlere de başvurulmuştur. Bu óadìåge temessük úılıp úırú óadìå cem‘ úılduú. Nehcü’l-Ferâdîs’in müellifi konusunda Türk Edebiyatı Tarihi’nde Z. Muhammed’in hayatı ve ailesi. V. Müellif. Üçüncü bölüm. “Nehcü’l-Feradis ve Dili Üzerine” adlı çalışmasında Leningrad SSCB İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde 316 numarada kayıtlı nüshadaki Mahmûd bin Alî bin şeyh es-Sarâyî menşe’en ve’l-Bulgarî mevliden ve’l-Kerderî ‘akden ifadesinden müellifin “Saray şeyhinin oğlu. Osman. Eserde her fasıl bir hadisle başlamış. dinî konuları ele alırken akıcı hikâyelerle eserini süslemesini bilmiştir. Nadjib. Hz. Ayrıca yazar. sahabelerin müslüman oluşu ve bu arada çektikleri zorluklar ile Mekke’den Medine’ye göç. dördüncü bölüm de Hak’tan uzaklaştıracak amellere ayrılmıştır. kısaca dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını ortaya koyan Müslümanlık bilgilerini içermektedir. Kurder (Kerder) ile ilgisi bulunan Ali oğlu Mahmud” olduğunu ileri sürmüştür. Muhammed’in mucizeleri. sonra da zamanın tanınmış İslam âlimlerinin bu hadisle ilgili görüşlerine ve aktardıkları hikâyelere yer verilmiştir. Eser dört “bâb” ve her “bâb” da onar “fasl”dan oluşmaktadır. Z. Hakka yaklaştıracak. Nehcü’l-Ferâdîs’i. Yine Nadjib’e göre Kürder bir Kazak aşiretidir ve müellif de bu aşirettendir. İmam Şafi.142 Resim 6. Ona göre. Hangi iman eden ve Allah’ın birliğine inanan kırk hadisi benim hadislerimden işitmeyenlere ulaştırırsa bilmeyenlere öğretirse Yüce Allah o kişiyi âlimler grubunda yazacak ve . yazılış yerinin Volga boyu (Saray şehri) olduğuna bağlamış.=1360M. Peygamber’e vahiy gelmesi.4 VIII-XIII.’de ölen” açıklamasını yapmıştır. Abdülkadir Karahan. daha sonraki devirlerde eserin özellikle Povolj’ya Tatarları arasında geniş yankı bulmasını buna delil olarak göstermiştir. Hasan ve Hüseyin. Bulgar doğumlu. Ayrıca eserin nüshalarının Harezm ve Orta Asya’da ortaya çıkmayışını. Yüzyıllar Türk Edebiyatı F. arkasından bunun Türkçeye tercümesi yapılmış. Ali. Hz. İmam Malik ve İmam Hanbel ile ilgili hadiseler ve onların erdemleri anlatılır. sayfaları raki İslâm Ansiklopedisi “Çağatay Edebiyatı” maddesinde Mahmûd bin Alî için “Harezm civarında Kerder kasabasına mensup olup. bilinen bazı hikâyelerde istediği değişikliği yapmaktan sakınmamıştır. Aynı şekilde yazar da ortaya koyduğu eserinin kırk hadis tercümesi olduğunu bildirmekte ve şöyle demektedir: Úayu mü‘min ve muvaóóid úırú óadìåni menim óadìålerimdin işitmegenlerge tegürse bilmegenlerge ögretse Óaú ta‘ÀlÀ ol kimerseni ‘Àlimler zümresinde bitigey taúı úıyÀmet kün bolsa ÀmennÀ ve ãaddaknÀ şehìdler cümlesinde úoparġay taúı úayu kimerse men aymamış óadìåni menim aymaġanımnı bilip úaãd birle menim üze yalġan sözlep peyġÀmber ‘aleyhi’s-selÀm aydı tese tamuġdın olturġu yerini ÀmÀde úılsun tep aydı. Fatıma. Harezm Türkçesinin dil özelliklerini tespit etmek için en önemli kaynak eserlerden birisidir. PeyġÀmber ‘aleyhi’s-selÀm óadìålerindin mu‘temed kitÀblardın. E. Ebu Hanife. Tercüme ve Şerhleri adlı eserinde kırk hadis tercümesi olarak değerlendirmiştir.

Şihabettin Mercânî Nüshası. Aşağıdaki dizelerde Kutb. … Ve her bir bölüm öncesinde tamamı kırk hadis olan Peygamber aleyhisselam hadislerinden bir hadis getirdik. benim söylemediğimi bilip kasıtla benim hakkımda yalan söyleyip “Peygamber ‘aleyhisselam söyledi” derse “cehennemden oturacak yerini hazırlasın” diyerek konuştu. 879: Eserin dil özelliklerini veren en iyi nüshasıdır. a. Leningrad SSCB İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü. Leningrad Nüshaları. Hüsrev ü Şîrîn adlı eserini. Bu hadise bağlanıp kırk hadis topladık. yüzyılın ikinci yarısında öldüğü söylenebilir. Aysu Ata ise bu eserin üçüncü cildini. Kutb. b. Kazan Devlet Pedagoji Enstitüsü.6. 1998 yılında Dizin-Sözlük adı ile yayımlamıştır. 4370 beyit olan eserini 1341-42 yılında yazdığı göz önüne alınırsa. Harekelidir. 4. 3. HAREZM-ALTIN ORDU TÜRKÇESİ ESERLERİ Kutb ve Hüsrev ü Şîrîn’i Kutb (=Kutub) hakkında fazla bilgi yoktur. a. 2. Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesi. 316. Nehcü’l-Ferâdîs’in Nüshaları: Eserin bilinen dokuz nüshası vardır. Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn adlı mesnevisini ilk defa Türkçeye çeviren şair Kutb’dur. 5. Leningrad SSCB İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü. bugün Çin ülkesinin hükümdarı Padişahlığı senden öğrenmiş olmalı Ne zaman Hüsrev’de bu hâl ortaya çıktı Orada Melek gibi Şirin’de suret Onbinlerce Hüsrev kulun olursa Bu Şirin kişinin yanındasın Bu halkın gerçek Süleyman’ısın ey şah Ki işte Belkıs gibi yanında bir ay var Òanımız Tını Beg şÀh-ı cuvÀn-baòt Kim uş andın úuwanur tÀc hem taòt ………… Ne Òüsrev kim bu kün hem Òüsrev-i Çin Kerek ögrense pÀdişÀhlıúnı sindin Úaçan Òüsrevde bar irdi bu sìret Melek tig úayda ol Şìrìnde ṣūret Tümen Òüsrev úuluñ bolsa yarar kim Bu Şìrìn şahã birle sen mülÀzım Bu òalúnıñ çın SüleymÀnı sen iy şÀh Kim uş Belúìs tig yanıñda bar mÀh . adına kitap yazdığı kişileri şu şekilde övmektedir: Ulus il erkligi sulùÀnı úanı CihÀn òalúı ten ol ten içre cÀnı Ulus ve memleket sultanı hânı Cihan halkı ten. Altın Ordu hükümdarı Tını Beg Han ile eşi Melike Hatun adına yazmıştır.şehitler grubunda diriltecek ve hangi kişi benim söylemediğim hadisi. B2590. medrese eğitimi görmüş bir şair olduğu anlaşılmaktadır. c.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 143 kıyamet günü geldiğinde -inandık ve yürekten bağlandık. 1020. 6. Bu nüshanın tıpkıbasımı Janos Eckmann tarafından 1956 yılında yapılmış olup Eckmann bu çalışmanın ardından hemen eserin çevriyazılı metnini hazırlamaya koyulmuşsa da vefatı üzerine onun çalışmalarını bir araya getirip yayımlayan Hamza Zülfikar ve Semih Tezcan olmuştur. 3060 (445b). Yalta Nüshası. şairin XIV. 60261. 1. o ten içre canı Hanımız Tını Beg bahtı açıkların Ki işte ondan taç ve taht öğünür Bu nasıl padişahtır. b. Kutb mahlasını kullanan şairin adı belli değildir. Peygamber ‘aleyhisselam hadislerinden ve güvenilir kitaplardan. 12100. Ünite . Kazan Nüshaları. Eserinden edebî bilgilerle donanmış. Paris Bibliothèque Nationale. Yeni Cami kısmı. Kazan Üniversitesi Kütüphanesi. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi.

Bu nüsha 1383 yılında Berke Fakih adlı bir Kıpçak tarafından İskenderiye’de Altın Boga adına istinsah edilmiştir. Memluklular devrinde idarî ve askerî sahayı ellerinde tutan bu zümre. Harezm Türkçesi tesirinde Altın Ordu’da yazılmış eserleri de beraberlerinde getirmişlerdir. yazıldığı saha ve dönemde konusu itibarıyla da ilk olması bakımından dikkat çekicidir. eserini Nizâmî’nin aynı adlı mesnevisinden tercüme etmiştir. s. Köprülü ise eserin dil özelliklerinden yola çıkarak Kutb’un menşeini tespite çalışmış ve eserde edebî Hakaniye lehçesi tesirlerinin çokluğundan dolayı Maveraünnehir civarından olduğunu belirtmiştir. Bu bilgiler. 1959. Hüsrev ü Şîrîn’in Farsça orijinalinden farklı tarihî ve sosyal ilişkileri eserine katarak bu unsurlarla onu Altın Ordu halkının hayatına uygun hâle sokmuştur. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Kutb. “Harezm veya Mâverâünnehir menşeli” ifadesini kullanmıştır.. 1953) adlı makalesine göre Berke Fakih’in bu ilave manzumesi başkası bulununcaya kadar Mısır’da yazılan ilk Kıpçakça metin sayılabilir. F. Yüzyıllarda Mısır’da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve “Halis Türkçe” (Türk Dili Belleten. Ayrıca romantik bir mesnevi olan Hüsrev ü Şîrîn. Ancak esere yapılan ilaveler ve eserin hacmi bakımından kelimesi kelimesine bir çeviri olmadığı anlaşılmakta ve Kutb’un şairlik yeteneği de ortaya çıkmaktadır. “Türk Edebiyatında Husrev ü Şirin ve Ferhad u Şirin hikâyesi” (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Kutb. Berke Fakih’den sekiz yıl sonra (1391)’de “Gülistan bittürkî” yazarı . İnan’ın çalışmasında Berke Fakih’in -ve benzerliği dolayısıyla eserin geneli için. Altın Ordu sahasında yazıldığı bilinen ilk edebî eser olan Hüsrev ü Şîrîn’in bugüne kadar gün ışığına çıkan tek nüshası Paris Bibliothèque Nationale (Mss. Turcs A. 312)’dedir. Faruk Kadri Timurtaş. IX) adlı yazısında Kutb’un bu eserinin Türk edebiyatında bugüne kadar bilinen 21 Hüsrev ü Şîrîn veya Ferhâd u Şîrîn mesnevisinin ilki olması bakımından önemli olduğunu vurgulamıştır.dil özellikleri hususunda Memluk Kıpçakçasının geleceğine dair yapmış olduğu şu açıklama da bizce bu konuyu aydınlatıcı olması bakımından oldukça isabetlidir: “Berke Fakih ve benzerleri tarafından getirilen bu Harezim-Altınordu yazı geleneği Mısır Türkçesinde yerleşmeye muvaffak olamamıştır.F.144 VIII-XIII. aslım Kıpçak Böylece ben Mısır’da meşhur Fakih diyerek söylerler ey iki gözüm Altın Boga adlı bir bey katında Ayrılmadan dururum işte hizmetinde Tarih yedi yüz seksen beşte Sefer ayının yirmi beşinde Yol üzerinde ne olursa kitap yazdım Yazdıklarımı güçsüz diyerek beni ayıplama Abdülkadir İnan’ın “XIII. Bugüne kadar kaynaklarda herhangi bilgiye ulaşılamayan Kutb için Eckmann. eserin sonunda esas metnin dilinden farklı olmayan 66 beyitlik ilavede müstensih tarafından şu şekilde verilmektedir: Bitidim kitÀbnı òaùÀsın bakıp Bu zaómet çekgenim bilgeysen oúıp Ataġım ma Berke Faúìh tip ançaú Özüm mü‘min ve müslim aslım Úıpçaú . Munuñ birle meşhūr Mıãırda özüm Faúìh tip ayurlar ay iki közüm Altın Boġa atlıġ bir big úatında Turur men mülÀzım uş òıdmatında TÀrìò yiti yüz seksen bişinde Sefer ayınıñ yigirmi bişinde Yol üzre ni bolsa bitidim kitÀb Òatımnı øa’ìf tip úılmaġıl ‘itÀb Yazdım kitabı hatasına bakarak Bu zahmeti çektiğimi okuyarak bileceksin Lakabım da Berke Fakih diyerek öylece Özüm mümin ve Müslüman. Mısır’da Memluk Kıpçakçasının yazı dili olarak ortaya çıkmasında Altın Ordu’dan göç eden muhacir ve mültecilerin ne derece rol oynadığı ise tarihî kaynaklarda yerini bulmuştur. A.-XIV.

. Altın Ordu sarayı etrafında oluşmuş klâsik edebiyata örnek teşkil eden manzum bir eserdir. ses ve şekil hususiyetleri konularının ardından Hüsrev ü Şîrîn’in transkripsiyonlu tam metnini vermiştir.” Eserin dil hususiyetleri konusunda çalışması bulunan N. s.6.. Zajaczkowski ve N. C. T. . . Oúıpan fÀtióÀ ür kıble yanı Sivünsün bende Òºarezmì revÀnı Bu defter kim bolupdur Mıãr úandı Yiti yüz illi tört içre tükendi Muhabbet-nâme sözünü size söyledim Hepsini Sîr civarında yazdım Okuyarak Fatiha kıbleye doğru üfle Sevinsin kul Harezmî’nin ruhu Bu defter Mısır’ın şeker kamışı oldu Yedi yüz elli dörtte tamamlandı Harezmî ve Muhabbet-nâme’si J. Eckmann’a göre bu eserin dili için Samoyloviç’in söylediği “Oğuzca-Kıpçakça” hükmü isabetsizdir ve eserin Arap alfabesiyle yazılmış olan Londra nüshasının dili büyük çapta Çağatayca Türkçesinin tesirinde kalmıştır.. yazılış yeri. elimizdeki metin fiil çekimi şekilleri bakımından Çağatay öncesine yakın olmakla beraber. yılında Harezmî tarafından Sir Derya’da Muhammed Hâce Beg’in Sıgnak’taki sarayında yazılmış. Berdi Beg Han’ın saltanatı (1356-1360) zamanında Moskova’ya kaçan Hânzâde Muhammed’dir. Hacıeminoğlu’na aittir. Hatime bölümünde eserin adı.. Ünite .” Hüsrev ü Şîrîn’in metin yayınına dair çalışmalar A.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 145 Seyfî Sarayî bu eserini Bozkır Kıpçakçasına yakın bir Resim 6. müellifi ve yazılış tarihi verilmektedir: Muóabbet-nÀme sözin sizge aydım Úamuġın Sìr yakasında bitidim . Kıpçak lehçesi geyayımladığı Hüsrev ü rek Altınordu Devleti’nde ve gerek Mısır’da istikrarlı bir Şîrîn’in kapağı yazı dili olamamıştır. ikincisinde tıpkıbasımını. Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri adlı çalışmasında ise giriş bölümünden sonraki imlâ. cüz. Köprülü’nün yazdığı “Çağatay Edebiyatı” (İslâm Ansiklopedisi.. 754H. . Zajaczkowski. o devirde Altın Ordu adına Sıgnak eyaletini idare eden Muhammed Hâce Beg’in isteği üzerine kışı onun sarayında geçirdiği ve söz konusu eseri yazdığı anlatılmaktadır. F. 24. Muhabbet-nâme’nin sonundaki Farsça hikâyeden şairin Harezm’den Altın Ordu’ya geldiği. Berke Fakih ise Orta Asya’nın klasik Zajaczkowski’nin yazı dili ile yazmaya özenmiştir. Altınordu sahasında önce Harezim Türkçesinin ve sonraları da Çağatay yazı dilinin tesiri altında bocalamıştır. Muhabbet-nâme. 281) maddesine göre Muhammed Hoca Beg. üç ciltlik çalışmasının ilkinde Hüsrev ü Şîrîn’in transkripsiyonlu metnini.5 dilde yazmıştır. A. Gandjei’nin Muhabbet- .. Hacıeminoğlu ise bu konuda şunları aktarmaktadır: “Umumiyetle Altın Ordu sahasında yazılmış “Kıpçakça” bir eser olarak kabul edilen “Hüsrev ü Şirin” hem Harezm yazı dilinin hem de Çağatayca’nın hususiyetlerini taşımaktadır. Sevgi ve sevgilinin güzelliği konularının işlendiği Muhabbet-nâme’de bazı bölümler Farsça yazılmıştır. İnan. üçüncüsünde ise sözlüğünü vermiştir. III. Eckmann. Hacıeminoğlu.. ses hususiyetleri ve kelime hazinesi bakımından Kıpçakça’da rastlanan hususiyetleri taşımaktadır..=1353M.

Eckmann. İstanbul. XIV. Uygur harfli nüshanın tıpkıbasımını ve metnin İtalyancaya tercümesini vermiştir. F. Muhabbet-nâme’nin üzerinde son ilmî çalışmalar Clauson ve O. Cumcuma-nâme. Millet Kütüphanesi. British Museum Or. İslâm Ansiklopedisi. III. cüz. Ketebe kaydı olmayan bu nüsha hakkında ilk olarak F. sözlüğünü ve nüshanın tıpkıbasımını vermektedir. Fakat İsa peygamber ile Kesikbaş hikâyesini anlatan bu eser. Altın Ordu’daki müslüman Türkler tarafından çok rağbet gören bu eser. Ayrıca yine bu tefsirin haşiyesinde Hocendî’nin Letâfet-nâme’si de yer almaktadır. tercümesini. Millet Kütüphanesi. yılında mesnevi nazım şekli ile yazılmış dinî lirik bir hikâyedir. Sertkaya Türkiyat Mecmuası’ndaki yazısında İstanbul Millet Kütüphanesi. Ona göre aynı sahaya ait olan Kutb’un ve Harezmî’nin eserleri yazarlarının doğrudan doğruya o muhitin yetiştirdiği kişiler olmadığı için yerli mahsullerden sayılamaz.=1368-1369M. No:86’da kayıtlı Arapça tefsirin haşiyesindedir. E. 1959 yılındaki çalışmasında Uygur harfli nüshanın bulunduğu yazma hakkında bilgi verdikten sonra bu nüshanın transkripsiyonlu metnini ve tercümesini vermiş. T. cennet ve cehennem konularının daha ayrıntılı olarak ele alınması ile asıl metinden ayrılmaktadır. İstanbul. British Museum Add. Köprülü. Manzum No:949. Samoyloviç. Sertkaya’ya aittir. şekil. Emîr-zâde Mahmud Tarhan’a takdim ettiği bu eserini Harezmî’nin Muhabbetnâme’sine cevap olarak yazdığını eserinde bildirmektedir.146 VIII-XIII. Samoyloviç’e göre bu nüshalardan birisi Vahidî’nin Ulûm Akademisine hediye ettiği kitaplar arasındadır (Samoyloviç. Arabî. Ayrıca Cumcuma-nâme’nin XVIII. 1979:187). . 7914’te Arap harfli bir mecmuanın 290b-313b varakları arasındadır. 3. 24. dil özelliklerini. Gandjei. Arabî No:86’daki nüshayı esas alarak eserin tenkitli metnini yayımlamıştır. Şçerbak. Uygur ve Arap harfli bu iki nüshanın tenkitli metnini. s. eserin Leningrad Asya müzesinde iki nüshasının daha bulunduğunu bildirmektedir. 282). 4. ve XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı nâme’nin tenkitli metin neşri ve İtalyancaya tercümesini tanıttığı yazısında ise Muhabbetnâme’yi Harezm-Altın Ordu edebiyatının başlıca eserlerinden biri olarak görmektedir (J. F. 2. vezni ve muhtevası bakımından Attâr’ın aynı isimli eserinin tercümesidir. Hüsâm Kâtib ve Dâsitân-ı Cumcuma’sı Dâsitân-ı Cumcuma veya Cumcuma-nâme. nazım şekli. Muhabbet-nâme’nin Nüshaları: Eserin biri Uygur harfleriyle olmak üzere dört nüshası bulunmaktadır: 1. Ayrıca çalışmanın giriş bölümünde Muhabbet-nâme’nin nüshaları ve üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Nadjib ise Muhabbet-nâme’nin Arap harfli nüshasının transkripsiyonunu. ayrıca eserin dil özellikleri üzerinde durmuştur. İstanbul 1945. Hocendî. Köprülü bilgi vermiştir (Köprülü 1926:362). tertip ve konu itibarıyla Muhabbet-nâme’nin naziresi sayılabilecek niteliktedir. Hüsâm Kâtib tarafından edebî bir gaye güdülmeden geniş halk kitleleri için Altın Ordu’da 770H. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Letâfet-nâme vezin. 8193’te Uygur harfli metin mecmuanın 160a-173b yaprakları arasındadır. Altın Ordu sahasına ait olan Cumcuma-nâme’ye bizzat o muhitin yetiştirdiği biri tarafından yazıldığı için büyük bir önem vermektedir (“Çağatay Edebiyatı”. 995/1548 yılında Kırım Hanı Sahib Giray bin Hacı Giray’ın emri ile Harezm-Altın Ordu Türkçesinden Anadolu Türkçesine çevrilmiştir. N. C. Ali Emirî. 1935:36).

konuların sıralanışı itibarıyla Nehcü’l-Ferâdîs ile aynı olmakla beraber sadece gök tasviri konusundaki ayrıntılarda ayrılmaktadır. Turc 190) 3 . Mi‘râcnâme. 1918 yılındaki Hîbetü’l-Hakâyık adlı çalışmasında bu nüshanın 16721673’te A. Pavet de Courtille tarafından yayımlanmıştır: Mirâdj-Nâmeh. Ünite . Turc. Osman Fikri Sertkaya. Necip Asım.=1436M. Turc No:190. buna dayarak Mi‘râc-nâme’nin Farsça yazılmış Nehcü’l-Ferâdîs’ten tercüme edilmiş olabileceği üzerinde durmuştur. yüzyılın ilk yarısında istinsah edilen bu eser. Bu nüsha Malik Bahşı tarafından 840H. 1v-12v)’dedir. 1v-69r) bulunmaktadır.=. No:973. Bibliotheque Nationale. Eserin mukaddimesinde bu kitabın Nehcü’l-Ferâdîs (veya Nehecü’l-Ferâdîs) adlı bir eserden tercüme edildiği ifade edilmektedir. Mi‘râc-nâme’de işlenen konu. 1968 yılında Mi’rac-nâme (Metin. İstanbul 1968) üzerine bitirme tezi hazırlamıştır. yüzyıl eseri olarak kabul edilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezuniyet tezi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.1872M. Galland tarafından eski kûfî yazısı ile yazılmış bir yazma zannedilerek 25 kuruşa satın alınıp Paris’e götürüldüğünü. bir XIV. Mi‘râc-nâme’nin Arap harfleriyle Çağataycaya tercüme edilmiş nüshası İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi (Fatih No:2848.’da Herat’ta istinsah edilmiştir. Mi‘râc-nâme. Mi‘râc-nâme’nin Uygur harfleri ile yazılmış tek nüshası Paris Bibliotheque Nationale (Suppl. Mi‘râc-nâme Resim 6. Eserin Fransızca tercümesi ile beraber Arap harfleriyle yazılan metni A. Harezm bölgesinde yazılan eserleri konuları yönünden tasnif ediniz. XV. gerek dil ve üslup gerekse işlediği konu açısından Nehcü’lFerâdîs’e benzeyen anonim bir eserdir. Eserin tam metnini ihtiva etmeyen neşri Kazan’da yapılmıştır: Hikayat Cumcuma Sultan fi Nubuvvat İlyas alayhi’s-salam. Köprülü de bu eserin Timur devrine ait olması ihtimalini vurgulamaktadır. Le manuscript Oigour de la Bibliothéque Natonale. Türk-İslam edebiyatında edebî tür olarak ilgi çekmiş ve pek çok manzum mirac-nâme yazılmıştır. Suppl. Uygur harfleri ile yazılı olduğundan metnin çözümlenemediğini ancak arada yazılmış olan Arapça kısımlardan miraca dair bir eser olduğunun anlaşıldığını ifade etmektedir. 88v-103v)’dedir.6.6 Uygur alfabesiyle yazılmış. Eckmann. Miraç olayını anlatan bu eser. Kazan Üniversite Matbaası 1289H. Paris 1882. İndex. Bu nüsha 13 Ekim 1511 tarihinde Nûreddîn Alî bin Kiçkine Seyyid Alî et-Talikanî tarafından Mısır’da istinsah edilmiştir.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 147 yüzyıl Çağatay Türkçesine tercüme edildiği nüshası Paris Bibliotheque Nationale (Suppl. (MS Paris.

yüzyılda Kalmuk saldırıları ile ticarî faaliyetler altüst olmuş ve nihayet 1873’te de Ruslar bölgeyi tamamen ele geçirmiş. Harezm Türkçesi bu özelliği ile Doğu Türkçesinin. Harezm bölgesi.148 VIII-XIII. XVI-XIX. Harezm Türkçesi. eski ve yeni 2 . Harezm Türkçesinin Oğuz. bugün Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde kalan Ceyhun (Amu Derya) ırmağının döküldüğü Aral gölünün güneyinde ve bu nehrin her iki tarafında uzanan bölgeye verilen addır. Harezm’i zaptederek kendi idarelerini kurmuşlar ve komutanlarından Altuntaş’ı buraya vali tayin ederek yeni bir Harezmşahlar dönemini başlatmışlardır. yüzyıl sonlarında Harezm’de gelişen kültür faaliyetine. yüzyılda Altın Ordu’nun başkenti Saray ve Kırım da katılmış. Bolşevik ihtilalinden sonra hanlığa son verilerek 1920’de Harezm Halk Cumhuriyeti. “Harezm Türkçesi” kavramını tanımlamak ve bu dilin tarihî gelişim sürecini açıklamak. Hanlıkların yönetiminde bölgede ilim ve kültür hayatı gerilemiş. XI. XIV. Kıpçak ve Kanglı boylarının yerleşik hayata geçmelerinin sonucu olarak Türk dilinin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi temelinde. Kıpçak Türklerinden Ekinci bin Koçkar zamanında Harezm’in Türkleşmesi tamamlanmış. Harezm. Harezm yönetiminin Kıpçak ve Kanglı boylarından olan komutanların eline geçmesiyle bölgeye bir süreden beri yerleşmeye başlayan Oğuzların yanısıra Kıpçak ve Kanglıların da bulunması bölgenin etnik yapısındaki değişimi Türklerin lehine çevirmiştir. Harezm’e yürümüş ve yağmalamıştır (1379). Böylece Altın Ordu sahasında konuşulan mahallî şiveye Harezm Türkçesinin de katılması ile Türk dilinin Kıpçak kanadında yeni bir yazı dili ortaya çıkmıştır. Bu vali zamanında ilk Harezmşahlar döneminin başkenti olan Kat şehri ele geçirilerek Afrigoğullarının son temsilcisi öldürülmüş ve başkenti Gürgenç olan yeni bir hanedanlık kurulmuştur. yüzyıllarda gerek etnik yapı gerekse siyasî hayat bakımından Türkleşen Harezm bölgesinde Oğuz. 1921’de Harezm Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. ticaret merkezi olan Gürgenç’i kendilerine bağlayıp buraya vali atamışlardır. Cengiz Han’ın ölümünden sonra (1227) dört oğlu arasında yapılan taksimde Harezm bölgesi -doğu kısmı hariç.en büyük oğlu Cuci’nin payına düşmüştür. XVII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Özet 1 “Harezm”in anlamını ve tarihini açıklamak. 717 yılında Emevîlerle birlikte İslam orduları tarafından fethedilmiş Afrigoğullarından İskecmük yalnızca şahlık unvanı olan yetkileri kısıtlanmış harezmşah olarak bırakılmıştır. Kongratlardan Hüseyn Sûfî’nin Çağatay ulusuna bırakılan Harezm’in doğu taraflarını (Kas ve Hive) işgal etmesi ile Timur. batı tarafı ise Türkmenistan Cumhuriyetlerine bırakılmıştır. XIV. XIII. yüzyılın ortalarında Selçuklulara geçen Harezm’i. Kıpçak ve diğer Türk boylarının ağızlarından alınan unsurlar ile şekil bilgisi ve kelime hazinesi bakımından kazandığı farklı bir yapısı bulunur. Atsız (1127-1156) devrinde yarı müstakil bir devlet hâline gelen Harezm. Selçuklu sultanlarının tayin ettiği valiler yönetmiştir. böylece Harezm’de Kıpçak. Karahanlı Türkçesinden Çağatay Türkçesine geçiş dönemini oluşturmaktadır. XI-XII. Bu bölgede yaşayan halka ise Harezmî denilir. Semerkand ve Buhara gibi merkezler dışında geniş bozkır ve çöllerle kaplı Batı Türkistan’ın ortasında önemli bir yerleşim merkezi olan Harezm. Harezm’in tarihi: Harezm’de Pers İmparatorluğu yıllarından başlayıp 995’e kadar hüküm süren hanedanlık Afrigoğulları’dır. yüzyılda Cuci Hanlığının yönetimi Kongrat Türklerine geçmiştir. 1924’te ise Hive Hanlığı’nın doğu tarafı Özbekistan. Doğusundaki Kırgız bozkırları ve Kızılkum çölü. güneybatı kolunu teşkil eden Oğuz Türkçesi ve kuzeybatı kolunu teşkil eden Kıpçak Türkçesinin bu bölgede karışıp kaynaşmasından oluşan bir Türkçedir. yüzyıllar arası Harezm’in gerileme devresi olmuştur. Timur’un ölümünden sonra (1405) Özbekler (Şeybaniler) Harezm’i işgal etmişlerdir. 1017 yılında ise Gazneliler. Batı Harezm Hanlığı Ruslara tabi olarak yönetilmiştir. Bu kadar geniş bir sahada kullanılan bu edebî dil. Kanglı ve Oğuz Türkçelerinin karışımı “Harezm Türkçesi”de oluşmuştur. batısındaki Karakum çölünün ortasında Ceyhun nehri ve deltası ile bölge için hayat kaynağı olmuş ve verimli toprağı ile tarih boyu halkları kendine çekmiştir. şair ve yazar Altın Ordu’ya göç ederek bu bölgede konuşulan Türk yazı dilinin Altın Ordu sınırları içinde de yayılmasını sağlamıştır. birlik sağlayamamış. Alâeddîn Muhammed (1200-1220) devrinde imparatorluk olmuş iken Celâleddîn Muhammed’in (1220-1231) kötü idaresi sonucunda Moğolların hakimiyetine girmiştir. İl Aslan (1156-1172) ve Alâeddîn Tekiş (1172-1200) zamanında güçlenip gelişmiş. 995 yılında Samanoğulları. Harezm’den birçok bilgin.

Mi‘râc-nâme. Atebetü’l-Hakâyık gibi aruzun mütekârib bahrinin fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl vezninde dörtlüklerle yazılmıştır. 1v-69r) bulunmaktadır. yüzyıl eseri olarak kabul edilmektedir. gerek dil ve üslup gerekse işlediği konu açısından Nehcü’l-Ferâdîs’e benzeyen anonim bir eserdir. Dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını ortaya koyan bilgilerin yer aldığı dinî ve didaktik nitelikte bir eserdir. Zemahşerî tarafından yazılıp Harezmşah Atsız bin Muhammed bin Anuştigin’e sunulmuştur. İslâm tarafından 1314’te yazılmış didaktik mahiyette bir eser olup dinî-tasavvufî konularda bilgi vermeyi amaçlamış manzum bir eserdir. Hüsâm Kâtib tarafından edebî bir gaye güdülmeden geniş halk kitleleri için Altın Ordu’da 770H. bir XIV. Arapça öğretmeyi amaçlayan. nazım şekli. Nehcü’l-Ferâdîs. yılında Harezmî tarafından Sir Derya’da Muhammed Hâce Beg’in Sıgnak’taki sarayında yazılmış.6. Altın Ordu şairi Kutb’un Altın Ordu hükümdarı Tını Beg Han ile eşi Melike Hatun adına. Hüsrev ü Şîrîn. Kerderli Mahmud bin Ali’nin eseri olup Türkçe yazılmış ilk kırk hadis kitabıdır. Dört bölümden meydana gelen eserde her fasıl bir hadisle başlamış. Kısasü’l-Enbiyâ. arkasından bunun Türkçeye tercümesi yapılmış.=1353M. Ünite . 312)’dedir. Sevgi ve sevgilinin güzelliği konularının işlendiği Muhabbet-nâme’de bazı bölümler Farsça yazılmıştır. Muhammed olmak üzere Kur’an’da geçen bazı peygamber kıssaları anlatılmıştır. Peygamber hikâyelerini konu eserde başta Hz. Altın Ordu sahasında yazıldığı bilinen ilk edebî eser olan Hüsrev ü Şîrîn’in bugüne kadar gün ışığına çıkan tek nüshası Paris Bibliothèque Nationale (Mss. Bu nüsha 1383 yılında Berke Fakih adlı bir Kıpçak tarafından İskenderiye’de Altın Boga adına istinsah edilmiştir Muhabbet-nâme. Altın Ordu sarayı etrafında oluşmuş klâsik edebiyata örnek teşkil eden manzum bir eserdir. Nizâmî’nin aynı adlı eserinden tercüme ve ilaveler yaparak muhtemelen 1341-2 yılında yazdığı tahmin edilen bir mesnevidir.’da Herat’ta istinsah edilmiştir.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 149 şekiller yerli ağız özellikleri ile karışmıştır. cennet ve cehennem konularına daha ayrıntılı olarak yer vermesi bakımından asıl metinden ayrılmaktadır. Mu‘înü’l-Mürîd. Muhabbet-nâme. Türk edebiyatında bugüne kadar bilinen 21 Hüsrev ü Şîrîn veya Ferhâd u Şîrîn mesnevisinin ilkidir. Bu dil evresi Timurlular devrinde sona ermiş ve yerini Çağatay Türkçesine bırakmıştır. Türkçe ve Arapça-Türkçe şiirlere yer vermiştir. vezni ve muhtevası bakımından Attâr’ın aynı isimli eserinin tercümesidir. yılında mesnevi nazım şekli ile yazılmış dinî lirik bir hikâyedir. . Eserde toplamı 484 dize tutan 43 Türkçe şiir bulunmaktadır. XV.=1436M. Bu nüsha Malik Bahşı tarafından 840H. Nâsırüddîn bin Burhânüddîn Rabgûzî tarafından yazılmış ve Nâsırüddin Tok Buga’ya sunulmuştur. Arapça kelime ve kısa cümlelerden oluşan pratik bir sözlüktür. Mukaddimetü’l-Edeb. Harezm Türkçesi ile yazılan eserler. Mukaddimetü’lEdeb.=1368-1369M. Kısasü’l-Enbiyâ. Mu‘înü’l-Mürîd. Cumcuma-nâme. Miraç olayını anlatan bu eser. Yazar sade bir dil kullandığı bu eserini akıcı hikâyelerle süslemiştir. konuların sıralanışı itibarıyla Nehcü’l-Ferâdîs ile aynı olmakla beraber sadece gök tasviri konusundaki ayrıntılarda ayrılmaktadır. Turc No:190. Dâsitân-ı Cumcuma veya Cumcuma-nâme. Eser. Yazar. 3 Harezm Türkçesi ile yazılmış eserleri tanımak. 754H.F. Turcs A. Fakat İsa peygamber ile Kesikbaş hikâyesini anlatan bu eser. Dâsitân-ı Cumcuma ve Mi‘râc-nâme’dir. Ayrıca gerektiği yerde Türkçe tercümeleri ile birlikte zaman zaman ayetlere de başvurulmuştur. Mi’rac-nâme’nin Uygur harfleri ile yazılmış tek nüshası Paris Bibliotheque Nationale (Suppl. bilinen bazı hikâyelerde istediği değişikliği yapmaktan sakınmamıştır. eserde kıssalarla ilgili olarak Arapça. Nehcü’lFerâdîs. yüzyılın ilk yarısında istinsah edilen bu eser. Müellif. Hüsrev ü Şîrîn. sonra da zamanın tanınmış İslam âlimlerinin bu hadisle ilgili görüşlerine ve aktardıkları hikâyelere yer verilmiştir.

Türk dilinin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı Türkçesi temelinde şekillenmiştir. yüzyıllarda Oğuz. Türkmenistan-Özbekistan c. c. Didaktik / Kerderli Mahmud bin Ali c. Harezm Türkçesi. b. e.150 VIII-XIII. Tataristan-Başkurdistan 2. d. Hüsrev ü Şîrîn b. Eser. d. mensur olarak yazılmış fakat yazar söz ustalığını konuyla ilgili verdiği Arapça ve Türkçe şiirlerle de pekiştirmiştir. Ahmet Caferoğlu. e. eseri Karahanlı Türkçesi içinde alarak Atebetü’l-Hakâyık ve Ahmed-i Yesevî’nin hikmetleri ile bir arada değerlendirmiştir. Dinî / Nâsırüddîn bin Burhânüddîn Rabgûzî d. 3. d. c. Türk dilinin güneybatı kolunu teşkil eden Oğuz Türkçesi ve kuzeybatı kolunu teşkil eden Kıpçak Türkçesinin bu bölgede karışıp kaynaşmasından oluşan Türkçeye verilen addır. Aşağıdakilerden hangisinde Mukaddimetü’l-Edeb’in konusu ve yazarı doğru verilmiştir? a. dinî-tasavvufî konuları ele almış ve bu konularda bilgi vermeyi amaçlamış manzum bir eserdir. Eser. Aşk / Kutb b. Nehcü’l-Ferâdîs d. harekeli oluşuyla Harezm döneminin dil özelliklerini tespit etmek için en önemli kaynak eserlerden biridir. Eser. peygamber hikâyelerini konu almaktadır. e. Bu kaç söz ayıtgan atı İslâm ol Tilegi ahir vakt İslâm ol Atam baba İslâm veliyyü’l-verâ Özi zikri tilde tümen alsam ol Yukarıdaki dörtlük hangi esere aittir? a. ünlü tefsir ve lügat âlimi Mahmud bin Ömer ez-Zemahşerî tarafından yazılıp Harezmşah Atsız bin Muhammed bin Anuştigin’e sunulmuştur. Harezm bölgesi günümüzde aşağıdaki ülkelerden hangilerinin sınırları içindedir? a. Muhabbet-nâme . “Cennetlerin Açık Yolu” anlamına gelen eserin İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüshası. kendisinden önce gelen Köktürkçe ile kendisinden sonra gelen Çağatayca arasında geçiş dönemi Türkçesidir. Dinî-tasavvufî / İslâm e. 4. XI-XII. 1310 yılında yazılmış ve Nâsırüddîn Tok Buga’ya sunulmuştur. b. Mu‘înü’l-Mürîd c. Bölgenin etnik yapısı gibi oluşan dil de karmaşık bir şekil almıştır. Eser. b. Azerbaycan-Türkmenistan b. Kırgızistan-Kazakistan d. Sözlük / Mahmud bin Ömer ez-Zemahşerî 6. Kıpçak ve Kanglı boyları ile Türkleşen Harezm bölgesinde oluşan dildir. baştan sona manzum olarak kaleme alınmıştır. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Kendimizi Sınayalım 1. 5. Eserin Leningrad ve İsveç’te de nüshaları vardır. British Museum (Londra)’dadır. Nehcü’l-Ferâdîs. Eserin dil özelliklerini yansıtması bakımından en iyi nüshası. Nehcü’l-Ferâdîs ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Türkiye-Azerbaycan e. Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiyâ adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Harezm Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. c. Mukaddimetü’l-Edeb e.

Nehcü’l-Ferâdîs b. b 7. Mi‘râc-nâme’nin mukaddimesinde aşağıdaki eserlerden hangisinden tercüme edildiği belirtilmiştir? a. Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’i için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a. d. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Mukaddimetü’l-Edeb” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Mukaddimetü’l-Edeb 10. Ünite . b. Harezm Türkçesinin ilk eseri aşağıdakilerden hangisidir? a. Mu‘inü’l-Mürîd Mukaddimetü’l-Edeb Kısasü’l-Enbiyâ Nehcü’l-Ferâdîs Kur’an Tercümesi 1. a 5. a 10. Yanıtınız yanlış ise “Nehcü’l-Ferâdîs” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Hüsrev ü Şîrîn’in nüshası 1383 yılında Berke Fakîh adlı bir Kıpçak tarafından İskenderiye’de istinsah edilmiştir. Harezmî’nin Muhabbet-nâme’si üzerinde aşağıda isimleri verilen araştırmacılardan hangisi çalışmamıştır? a. Türk edebiyatında bugüne kadar yazılan yaklaşık 20 Hüsrev ü Şîrîn ve Ferhâd u Şîrîn mesnevilerinin ilkidir. Sir Gerard Clauson 9. Hüsrev ü Şîrîn. Yanıtınız yanlış ise “Muhabbet-nâme”konusunu yeniden gözden geçiriniz. e. Kutb.6. e 6. Osman Fikri Sertkaya c. Tourhan Gandjei e. d 8. c. Boeschoten d. Yanıtınız yanlış ise “Hüsrev ü Şîrîn” konusunu yeniden gözden geçiriniz. . eserini Nizâmî’nin aynı addaki mesnevisinden tercüme etmiştir. d. c 4. Janos Eckmann b.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 151 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 7. Yanıtınız yanlış ise “Mu‘înü’l-Mürîd” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Mu‘înü’l-Mürîd d. d 3. Altın Ordu hükümdarı Tını Beg Han ile eşi Melike Hatun adına yazılmış mesnevidir. c 9. c. Kısasü’l-Enbiyâ c. b Yanıtınız yanlış ise “Harezm ve Tarihi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e. b 2. Yanıtınız yanlış ise “Harezm Türkçesi Eserleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Mi‘râc-nâme” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Muhabbet-nâme e. Yanıtınız yanlış ise “Kısasü’l-Enbiyâ” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Hüsrev ü Şîrîn’in bugüne kadar bilinen tek nüshası İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir. 8. Hendrik E. b.

Doğusundaki Kırgız bozkırları ve Kızılkum çölü. Nehcü’l-Ferâdîs. XIII. Bundan dolayı gerek Samanoğulları ve Gazneliler gerekse Selçuklular zamanında bölgeye vali olarak tayin edilenler. XIV. yüzyıl sonlarında Harezm’de gelişen kültür faaliyetine. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Bugün Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içinde kalan Ceyhun (Amu Derya) ırmağının döküldüğü Aral gölünün güneyinde ve bu nehrin her iki tarafında uzanan bir bölge olan Harezm. XI-XII. kısa zamanda bağımsızlıklarını ilân ederek hanedanlıklar kurmuşlardır. . güneybatı kolunu teşkil eden Oğuz Türkçesi ve kuzeybatı kolunu teşkil eden Kıpçak Türkçesinin kaynaşmasından oluşan bir dildir. yüzyıllarda gerek etnik yapı gerekse siyasî hayat bakımından Türkleşen Harezm bölgesinde Oğuz. tasavvufî. Dinî-ahlâkî. batısındaki Karakum çölünün ortasında Ceyhun nehri ve deltası. Ayrıca Ceyhun ırmağı ile kanallar doğal barikat görevini üstlenmiş bir taraftan diğerine geçişi engellemesiyle bölgenin askerî bakımdan savunulmasını kolaylaştırmıştır. Yagnob ve Osset dilleri gibi doğu İran dili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Harezm bölgesini önemli kılan bir başka özelliği de İran. İlmî eserler: Mukaddimetü’l-Edeb şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Edebî eserler: Hüsrev ü Şîrîn. Sıra Sizde 3 Harezm bölgesinde yazılan eserleri içerikleri ve özellikleri yönünden. bölge için hayat kaynağı olmuş ve verimli toprağı ile tarih boyunca halkları kendine çekmiştir. Kıpçak ve Kanglı boylarının Türk dilinin doğu kolunu teşkil eden Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi temelinde. Mi‘râcnâme b. Böylece Altın Ordu sahasında konuşulan mahallî şiveye Harezm Türkçesinin de katılması ile Türk dilinin Kıpçak kanadında Harezm-Altın Ordu Türkçesi adıyla yeni bir yazı dili ortaya çıkmıştır.152 VIII-XIII. Harezm’den birçok bilgin. didaktik eserler: Kısasü’l-Enbiyâ. Sirderya’nın aşağı kesimiyle birlikte daha Moğol çağından önceki devirlerde doğudaki Kaşgar’ın yanında ikinci bir edebî merkez olarak önemli bir yer tutmuştur. Soğd. Harezm bölgesinde yazılan eserlerin dili üzerine yapılan araştırmalar bu dilin yani Harezmcenin Avesta. Dâstân-ı Cumcuma. Sıra Sizde 2 Harezm Türkçesi. Muhabbet-nâme c. Altın Ordu Türkçesi ile Harezm Türkçesini biri birinden ayıran ölçütlerin ortaya konulamamış olmasıdır. Mu‘înü’l-Mürîd. Altın Ordu sahası eserleri için “Harezm-Altın Ordu” isminin kullanılma nedeni. Harezm bölgesi. yüzyılda Altın Ordu’nun başkenti Saray ve Kırım da katılmış. Bu bakımdan Harezm aynı zamanda önemli bir ticaret merkezidir. Semerkand ve Buhara gibi merkezler dışında geniş bozkır ve çöllerle kaplı Batı Türkistan’ın ortasında önemli bir yerleşim merkezidir. a. Hindistan ve Çin gibi Asya ülkeleri ile Güney Rusya ve Sibirya bozkırlarını birbirine bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmasıdır. şair ve yazar Altın Ordu’ya göç ederek bu bölgede konuşulan Türk yazı dilinin Altın Ordu sınırları içinde de yayılmasını sağlamıştır.

(1991). G. (2008).6. C. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları:518.3. “Harezm Türkçesi”. Yüzyıllarda Mısır’da OğuzTürkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve “Halis Türkçe”. Eckmann. (1959). İstanbul. S. Hacıyeva. Die Literarur von Chwarezm und der Goldenen Horde”. Harezm Türkçesi ve Grameri. Dizin. “Cuci Ulusu veya Altın Ordu Edebî Dili”. Türkler. İlminskiy. Tarihî Türk Şiveleri. Al-Rabghûzî. Katanov. C. A. The Stories of the Prophets. Nâsırü’d-dîn bin Burhânü’d-dîn Rabgûzî. Tezcan. Wiesbaden. Ankara. (1881). 7851 [=Monumenta Linguarum Asiae Maioris 4]. Eckmann. Nehcü’l-Ferâdîs. cüz. F. Önsözü Yazan. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 518. “Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiyâ’sında Nazmın Gücü”. Thúry.A. 8-9-10-11. İstanbul. “Nehcü’l-Feradis’in Dil Hususiyetleri I.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 153 Ata. Leiden. Qisasi Rabguziy. 7. Philologiae Turcicae Fundamenta I. Eckmann. J. Philologiae Turcica Fundamenta. 2. Caferoğlu. İslâm Ansiklopedisi. V. Barthold. Ata. A. İstanbul. Dizin-Sözlük. H. Uştmahlarnıñ Açuq Yolı (Cennetlerin Açık Yolu): II Metin. G. “Ondördüncü Asır Sonlarına Kadar Türk Dili Yadigârları”. 24. Akalın. (1953). Nehcü’l-Ferâdîs. XXIX. Millî Tetebbular Mecmuası II. (“Harezm Türkçesi”) Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:73. II) Nehcü’l-Ferâdîs Üzerinde Yapılmış Belli Başlı Çalışmalar 1. S. A. (2008). Kısas-ı Rabguzi. C. “XIII. “Harezm Türkçesi ve Harezm Türkçesi ile Yazılan Eserler”. Eckmann. I. Ankara 1988) 5. baskı. (1926-1927). Mémoires de la Société Fino-Ougrienne II. Wiesbaden. Hacıeminoğlu. (Yayımlayanlar: S. J. A. Hüseyn. Ata. “Çağatay Edebiyatı”. 9. S. J.Yunusov.21. Cod. Türk Dili Belleten. Starıy Taşkent. V. (1998). (Çevirisi: M. Ankara.. Wiesbaden: 113-137 (Çevirisi: M. Türk Dili Tarihi. (1995). İstanbul: 2. N. 5. J. A. 5. “Kiptschakische Literatur”. (1948). Giriş-Metin-Tıpkıbasım. Kopenhagen. “Harzemşahların Soyu Meselesi”. TDK Yayınları: 681-2. Rabguzi Kısasu’l-Enbiya. Harezmşahlar Devleti Tarihi.2. század végéig. Zülfikar). 8. Hulusi. Brit. TDK Yayınları:681-1. Samoyloviç. “Rabguzi’s Syntax”. N. A. Philologiae Turcicae Fundamenta I. 6. İ. F. I. Tarihî Türk Şiveleri. Schinkewitsch. A. 3. (Çeviren: A. III. Akalın. J. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler. Fåzilov E. “Ondördüncü Asır Sonlarına Kadar Türk Dili Yadigârları”. Tıpkıbasım. Seri: IV. S. (1959). (1916). (1926). İnan. J. A. (1928). J. (Türkçeye Çeviren: R. Translate. A. 10. “Das Chwarezmtürksiche”. Kazan. 2. Köprülü. N. J. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. 6. Uştmahlarnıñ Açuk Yolı (Cennetlerin Açık Yolu). Türk Dili Tarihi. Grønbech. Paylı. Rabguzi Kısasu’l-Enbiya türki. Mus. Narrationes de Prophetis. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. “Die Kiptschakische Literatur I. S. Ercilasun. (1997). 3. Türk Edebiyatı Tarihi. Török nyélvemlek a 14. Wiesbaden: 275-296 (“Kıpçak Edebiyatı”. (1992). Rabguzi. V. (1956). Thúry. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:73. Ankara. (1898). 1947). – Vandamme. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1963. N.A. Seri: IV. Türk Dili. Açıkgöz. İstanbul. (1935). (2002). S. Samoyloviç. Taşkent. N. 5. Philologiae Turcicae Fundamenta II. Kısasü’l-Enbiyâ Üzerinde Yapılmış Belli Başlı Çalışmalar 1. J. İstanbul 1991: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı). Eckmann. Leningrad. (1994). J. N. baskı. Ankara. (2002). J. S. 3. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yıllık Çalışmaları I). (1964). K.-XIV. “Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiya Eserinin Bakü Yazması”. Eckmann. 4. (1971). Eckmann. XX. H. Add. II. Karamanlıoğlu. “Nehcü’l-Feradis’in Bilinmeyen Bir Yazması”. Kazan. (1903). Türk Dünyası Edebiyatı. 12. XVI. H. (1331). Çev. E. Kısas-ı Rabguzi. Türk Dili Belleten III. Arifgan. Critically Edit. (1964). Millî Tetebbular Mecmuası. S. S. Köprülü. 12. (Türkçeye Çeviren: S. Ş. Kafesoğlu. (1988). Türk Dili. K istorii literaturnago sredneziatsko-turetskogo yazıka. Ünite . (1997).cilt. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 7. Taşkent. İnan. Ankara: Türk Dil Kurumu Tıpkıbasımlar Dizisi:35. Budapeşte. İstanbul. I. İ. Kısasü’l-Enbiyâ (Peygamber Kıssaları). Sağol. S. (1968). Ankara 1988). (1945). A. (1956). II. M. (1859). 514. Ankara 2002. – Tezcan. 21. Eckmann. Boeschoten H. . F. F. (1927). Harezm-Altın Ordu Türkçesi. Yararlanılan ve Başvrulabilecek Kaynaklar 4. “Das Chwarezmtürksiche”. Nehcü’l-Feradis: I. Ata. 11. B. Ankara. A.

A. “Recep Toparlı. Tülücü. 5. A. 7. C. S. Eckmann. 8. (1951). Türkiyat Mecmuası. M. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No:15. Yüzyıllarda Mısır’da OğuzTürkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve “Halis Türkçe””. (1968). (2006).Argunşah. Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri. K. (1957). (1968). Toparlı. Mu‘înü’lMürîd (Transkripsiyonlu Metin-Dizin-Tıpkıbasım). yüzyıldan günümüze kadar yazılmış başlıca sözlüklerimiz”. 4. Wiesbaden. İstanbul. İzdanie. Vol VI. 2. 12-13. (1958). “Tourkhan Gandjei. (1959). Hacıeminoğlu. Abu’l-Kâsım Mahmûd b. Ankara. N. S. E. Hüsrev ü Şîrîn Üzerinde Yapılmış Çalışmalar 1. “XIII. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No:15. pamyatniki drevne uygurskoy i staro uzbekskoy pis’mennosti. (1988). V. Türk Dili Belleten. “Nehcü’l-Feradis’in Dil Hususiyetleri III”. Metin. (1342/1963-1343/1965). N. (Giriş – Dil Özellikleri –Metin – İndeks). LXXII+287s. (1988). Alî el-Kerderî. Moskova. T. Togan. XVII. Moskva-Leningrad. 3. Muqaddimat al-Adab with the Translation in Khorezmian. İstanbul. M. Oguz-nâme. V. III. Halimov. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1991.-XIV. (1988). NEHCÜ’L-FERADİS – Uştmahlarnıng Açuq Yolı (Cennetlerin Açık Yolı). Muhabbet-name. A. Gandjei. 6. Çevriyazı: J. 5. Ankara. Toparlı. No:14-15. (2008). (1313/1895). IX (1 Kasım 1959). – Göklenov. R. (1977). 11. J. 4.154 VIII-XIII. (1953). “The Autorship and sources of the Mu‘ìnü’l-Mürìd”. 3. Poppe. Nehcü’l-Ferâdîs. Z. “Hworezmî’nin Muhabbetnâme’si”. Karamanlıoğlu. S. İnan. N. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Mu‘înü’l-Mürîd”. Nadjib. ‘Omar az-Zamahşarî: Pîşrev-i Adab ya Mukaddimat al-Adab (The Oldest Arabic-Persian philological dictionary). F. (1988). C. “Eine neu entdeckte Handschrift der “Muqaddimat al-Adab” von az-Zamaòšari mit chworesmtürkischer Übersetzung”. A. F. S. Ülkütaşır. Sağol. Togan. transkripsiya.”. II “Muhabbat-nâma” di Horazmì: Annali dell’istituto Universitario Orientale di Napoli”. (1976). Ankara. GirişMetin-Sözlük-Dizin-Arapça İbareler. Tezcan – H. Vol VII. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. F. Seri: III (Ocak-Aralık 1948). Sertkaya. S. (1965). XIX. “Zimahşerî’nin doğu türkçesi ile “Mukaddimet-ü’l-edeb”i”.. Mongol’skiy slovar’ Mukaddimat al-adab I. Erzurum. Karamanlıoğlu. Roma. teksta. Text. Tehran. 9. (1969). XVIII. XI+312+1s.XIV (1964). T. İmam. Yüce. 10. (1938-1939). N. XVII. . Gandjei. Mahmûd b. M. Ukazateli. A. Mu‘înü’l-mürîd Üzerinde Yapılmış Belli Başlı Çalışmalar 1. 4. II “Muhabbatnâma” di Horazmì: Annali dell’istituto Universitario Orientale di Napoli”. Ş. İstanbul. “Nehcü’l-Feradis’in Dil Hususiyetleri II”. E. (1951). Türkiyat Mecmuası. Part 2: Verbs. Hºarizm Türkçesi İle Tercümeli Şuşter Nüshası. 12. G. Türk Dil Kurumu Yayınları:518. Mu‘înü’l-Mürîd. Ankara: TDK Yayınları. (1958). (1971). 2. Yayımlayanlar: S. 2. Wiesbaden. O. R. Şçerbak. Aşgabat. 10. Karamanlıoğlu. . A. Erzurum. Nuova Serie. S. (1949). 6. Mu‘înü’l-Mürîd. I. ZDMG Suppl. Yüce. Türk Dili-Belleten. İstanbul. II. Roma. Bodrogligeti. Muhabbet-nâme. “Nehcü’l-Feradis’in Dil Hususiyetleri IV”. II “Muhabbat-nâma” di Horazmì: Annali dell’istituto Universitario Orientale di Napoli”. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Part 3: Index. III. Moskova. 5. Benzing. Şıh İslâm Şeref Hoca Horezmi. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 8. (Doçentlik Çalışması). I. İstanbul: Beşir Kitabevi. İshak Hocası Ahmed Efendi. (1972). A. C. Mukaddimetü’l-Edeb. (1951). M. “Eine viersprachige ZamaxšariHandscrifts. J. 6. Z. perevod i issledovanie. J. Karamanlıoğlu. “XI. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. A. A. Mukaddimetü’l-Edeb Üzerinde Yapılmış Belli Başlı Çalışmalar 1. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. İnan. İlk İki Bap. 2. (1995). Roma. N. Wiesbaden. (1961). Nuova Serie. “Kutb’un Hüsrev ü Şirin’inden Örnekler”. Moskva-Leningrad. II. Şeyh Şeref Hace. N. F. 8. N. Ç. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Nuova Serie. 9. Ata. Tractata Altaica. III. 7. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten. Documents on Khorezmian Culture. S. Part I: Nouns. Poppe. Aksa’l-ereb fî tercemeti Mukaddimeti’l-Edeb. Eckmann. Zülfikar. Das Çagataitürkische Sprachmaterial”. Wiesbaden. (1970).10. I-II. ZDMG 101. 9. Horezmî. (1994). 3. Das Chwaresmische Sprachmaterial der “Muqaddimat al-Adab” von Zamaxšarî. F. Mu‘inu’l-Mürid. Part I. Vol VII.

“Cuci Ulusu veya Altın Ordu Edebî Dili”. 7. 4. 8. Najstarsza wersja Turecka Husrav u Şirin Qutba III. (1962). Eckmann. A. 3. 1935. “Tourkhan Gandjei. (1928). Ünite . S. Nuova Serie. 9. (1957). Leningrad. 12. (1961). Zajaczkowski. II “Muhabbatnâma” di Horazmì: Annali dell’istituto Universitario Orientale di Napoli”. “Harezm Türkçesi”. Zajaczkowski. Ankara. S. “Sur quelques proverbe Turcs du “Husrev-u-Sirin” de Nizami. (1958). 6. A. “Kutb’un Hüsrev ü Şirin adlı eseri hakkında”. VIII. Najstarsza wersja Turecka Husrav u Şirin Qutba II. Akalın). (1960). Central Asiatic Journal. G.Harzem-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı 155 Muhabbet-nâme Üzerinde Yapılmış Çalışmalar 1. Clauson. Warszawa. Najstarsza wersja Turecka Husrav u Şirin Qutba I. Tarihî Türk Şiveleri (Çeviren: M. Zajaczkowski. K istorii literaturnago sredneziatsko-turetskogo yazıka. (1958). A. Vol VI. A. Jean Deny Armağanı. Samoyloviç. Warszawa. Ankara.6. A. “The Muhabbat-nâma of Xwarazmî”. . VII. Roma. A. Warszawa. Zajaczkowski. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler. Zajaczkowski. Türk Dili. (1958). 2. Ankara. J. J. Eckmann. N. (1979). 5.

YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler .7 Amaçlarımız VIII-XIII. beyitlerde ele alınan konuları açıklayabilecek. Anahtar Kavramlar • • • • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Sultan Veled Hoca Dehhânî Beyit • Mülemmâ • Gazel • Kaside İçindekiler • MEVLÂNÂ’NIN TÜRKÇE.Yüzyıllar Türk Edebiyatı XII-XIII. FARSÇATÜRKÇE BEYİTLERİ • SULTAN VELED’İN TÜRKÇE MANZUMELERİ • HOCA DEHHÂNÎ’NİN ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER VIII-XIII. manzumelerin vezin ve kafiyelerini belirleyebileceksiniz. Farsça-Türkçe (mülemmâ) beyitlerinden seçilmiş örnek metinleri okuyup günümüz Türkçesi ile nesre çevirebilecek. Sultan Veled’in Türkçe manzumelerinden seçilmiş örnek metinleri okuyup günümüz Türkçesi ile nesre çevirebilecek. Hoca Dehhânî’nin manzumelerini okuyup günümüz Türkçesi ile nesre çevirebilecek. Mevlânâ’nın Türkçe.

aklın varsa geride bırakıp gideceğin (dünya) mal(ın)a sakın aldanma. ol: (t. dünya hayatının geçici olduğunu belirtmiş. 2011) ve M. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara 2009’dan) ‫ اوصك واريسه اى غافل الدامناغل زهنار ماله‬Uããuñ var-ısa iy àÀfil aldanmaàıl zinhÀr mÀla ‫ شول نسنه يه كه سن قويوب كيدرسني اول كريو قاله‬Şol nesneye ki sen úoyup gidersin ol girü úala us: (t. A. Farsça şiirlerinde olduğu gibi bu ve aşağıda yer alan diğer üç beyitte. asla anlamında uyarı bildirmek için kullanılan Farsça bir ünlemdir.) kadın.) sakın.) dikkatsiz..) şu. Bu sebeple.e.i. ilerisini düşünmeyen. müstef èilün müstef èilün müstef èilün müstef èilün . (Hasibe Mazıoğlu.XII-XIII.s.) o.. Beyitin Düzyazıyla Diliçi Çevirisi ve Açıklamalar Ey gâfil. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler MEVLÂNÂ’NIN TÜRKÇE VE FARSÇA-TÜRKÇE BEYİTLERİ Mevlânâ’nın Türkçe Beyitlerinden Örnekler 1. aldanmaàıl: aldanma. Eski Türk Edebiyatı Makaleleri. ihtiyatsız.i.s. Kelimenin sonundaki -gıl eki. insanların hayattayken kazandıklarını yanlarında götüremeyeceklerini vurgulamıştır. 2. àÀfil: (a. bugün kullanılmayan eski bir emir kipi ekidir.) akıl. Yekta Saraç’ın Klâsik Edebiyat Bilgisi. 2007) adlı kitaplara başvurabilirsiniz. müstef èilün müstef èilün müstef èilün müstef èilün Kafiye hakkında geniş bilgi için Eski Türk Edebiyatına Giriş (Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yay. hanım. fikir. eş. Biçim-Ölçü-Kafiye (İstanbul: 3F Yay. Beytin kafiyesi: mÀla-ala kelimelerindeki –al harflerinden meydana gelen mürdef kafiyedir. Mevlânâ.s. zinhâr: (f. şol: (t. ölümlü olan insanın bir gün bırakıp gideceği dünyaya ve dünya malına gereğinden fazla önem vermemesi ifade edilmiştir. ‫ سىن اونيدر دوستلرك اوغلك قيزك عورتلرك‬Seni unudur dostlaruñ oàluñ úızuñ èavratlaruñ ‫ اول مالك اولشه لر حساب ايدوب قيلدن قيله‬Evvel mÀluñ üleşeler óisÀb idüp úıldan úıla èavrat: (a.

f. şiirden uzaktayım. Àyed (Àmeden.z. demed (demîden. FarsçaTürkçe vb.i. Hatta bunlar sana vefalı davranıp da senin (adına hayır) için yoksullara bir parça ekmek (bile) vermezler. 3. f. 4. Àn (f. pâre: (f.f. etmek: (t. bir insanın ölümünden sonra yaşananları resmeder gibi oldukça açık bir şekilde dile getirmiştir.): ama.e.158 VIII-XIII. çıkmak. Mevlânâ’nın Uããuñ var-ısa iy àÀfil aldanmaàıl zinhÀr mÀla/Şol nesneye ki sen úoyup gidersin ol girü úala beyitinde üzerinde durduğu konu hakkında bilgi veriniz. kücÀ (f.): biri.e.) tez.) yoksul. müstef èilün müstef èilün müstef èilün müstef èilün gedâ: (f.e. yekì (f. nereye. farklı dillerde yazılmış manzumelerdir. Beyitin Düzyazıyla Günümüz Türkçesine Çevirisi Şiir nerede.) zengin. gÿyed (güften.f.): ben. sende ise bir şey kalmaz.): geldi. Ankara 2009’dan) 1.s. yetişmek. men (f. TürkçeArapça. eşin) zengin olurlar. Mevlânâ.): bitmek. çabuk. der (f. Eski Türk Edebiyatı Makaleleri. f. ilk beyite bağlı olarak bu ve aşağıdaki beyitlerde dünya hayatından bir sahneyi.s. içinde. oğlun. kızın ve eşlerin seni(öldükten sonra) unutup öncelikle malını inceden inceye hesap ederek paylaşırlar. ancak. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Beyitin Düzyazıyla Diliçi Çevirisi ve Açıklamalar (Ey gâfil!). f. dilenci. şu kadar var ki.s.i) parça. lìkin (a.z. Türk Dil Kurumu Yayınları.e.): nasıl. ‫ بر دملكه آغالشه لر آندن واروب پايالشه لر‬Bir demlige aàlaşalar andan varup paylaşalar ‫ سىن چوقوره كومشوب تيز دونه لر كوله كوله‬Seni çuúura gömişüp tìz döneler güle güle dem: (f. Lâkin bana şair diyorlar. dostların. hemen Beyitin Düzyazıyla Diliçi Çevirisi (Bunlar senin ölümüne) bir anlık ağlarlar sonra seni mezara gömüp (senin geride bıraktığın) malını bir an önce paylaşmak için gülerek dönerler. vakit. fakat.) ekmek Beyitin Düzyazıyla Diliçi Çevirisi Bunlar (malını mülkünü bıraktığın çocukların. ‫ قيلمايه لر سكا وفا بونلر باى اوله سن كدا‬Úılmayalar saña vefÀ bunlar bay ola sen gedÀ ‫ سنك اوچون ويرمه يه لر بر پاره ايتمك يوقسوله‬Senüñ üçün virmeyeler bir pÀre etmek yoúãula bÀy: (f. . müstef èilün müstef èilün müstef èilün müstef èilün tìz: (f. 1 Mülemmâ: Mısraları veya bir kısmı Türkçe-Farsça. sürmek.i. birisi.): söylemek.): o. Farsça-Arapça. be (f.i.): ile.) an. ben neredeyim. Türk’ün biri geldi bana “hey sen kimsin?” dedi. Mevlânâ’nın Farsça-Türkçe Mülemmâ Beyitlerinden Örnekler ‫ من كجا شعر كجا ليكن مبن در ميدمد‬Men kücÀ şièr kücÀ lìkin be-men der mìdemed ‫آن يكى كى كه آيد كويدم هى كيمسن‬ ‫تر‬ Án yeki Türkì ki Àyed gÿyedem hey kimsen fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün (Hasibe Mazıoğlu.): –de.

od (t.): bu.): ayrılma. belli olur. Ànçün (f. f. be-hışm: öfke ile.f. çevre. mürde (f.i): ay. bilmiyorum.): yan.i.): sen. herkes.): zaman. ölü.z. yan. saklı.i. dÀnend (f.f. Bu ayrılıú odına nice cigerüm yana Beyitin Düzyazıyla Günümüz Türkçesine Çevirisi Yüzün ay mıdır yoksa güneş midir. 3. ìn (f.i. ruhet (senin): yanağın.): bilmiyorum.s.f. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler 159 2.e. Òÿrşìd (f. Bu ayrılık ateşine ciğerim daha ne kadar yanacaktır? 5.i.s. f.7.): gizli.b.i. saòt-kerde (f. ruò (f. Beyitin Düzyazıyla Günümüz Türkçesine Çevirisi Ben vefalı bir dostum. mÀhest: aydır.): bilirler. tÿ (f.e. sen cefa ediyorsun.): hışm: öfke.): yanak. sert (duyarsız. nihân (f. Bu cefalarla senden nasıl kaçarım? 4.s. nezdìk (f.): ile.): dost. rÿy (f. òışm (f. ‫ ماهست منيدامن خورشيد رخت يانه‬MÀhest ne-mìdÀnem òÿrşìd ruòet yÀ ne ‫ بو ايريلق اودينه نيجه جكرم يانه‬mef èÿlü mefÀèìlün mef èÿlü mefÀèìlün mÀh (f.e.): ölmüş. heme (f.): ile.e.i. yüzsüz) davranan. be (f. Aşk ateşi bir cana düşünce (canı yakınca) gizlemek mümkün değildir. sevgili.i.i. Beyitin Düzyazıyla Günümüz Türkçesine Çevirisi Her zaman öfkeyle yanımdan git dersin. firÀú (a.s. .): –den. çehre. ‫ مردم زفراق تو مردم كه مهه دانند‬Mürdem zi-firâú-ı tÿ merdüm ki heme dÀnend ‫ عشق اودى هنان اوملز يانر دوشيجك جانه‬èAşú odı nihÀn olmaz yanar düşicek cÀna mef èÿlü mefÀèìlün mef èÿlü mefÀèìlün tÿ (f. nemìdÀnem (f.z.s.): sen. úat (t.): güneş.): ateşin Türkçesi. ayrılık. ‫ هر دم خبشم كوىي بار كيت منم قامتدن‬Her dem be-òışm gÿyì bar git menüm úatumdan ‫ من روى سخت كرده نزديك تو طورر من‬Men rÿy-i saòt-kerde nezdìk-i tÿ turur men mef èÿlü fÀèilÀtün mef èÿlü fÀèilÀtün dem (f. zi (ez. taraf.b.i. cefÀhÀ (f. ‫ من يار با وفامي بر من جفا قيلورسن‬Men yÀr-ı bÀ-vefÀyem ber-men cefÀ úılur sen ‫ با آنچون اين جفاها سندن قاچن قاچر من‬BÀ-Ànçün ìn cefÀhÀ senden úaçan úaçar men mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün bÀ (f. Ünite -XII-XIII.): onun için.): cefalar. yüz.s. gÿy (güften. Beyitin Düzyazıyla Günümüz Türkçesine Çevirisi Senin ayrılığından öldüğümü herkes biliyor.): söylemek. Ben yüzsüzlük edip senin yanında dururum.): katı.): hepsi. vakit.i. yÀr (f.): yüz.): yakın.

varmadan ol mÀluñ yile ‫ كون سوينرسني بينم آلتومن آقچه م چوق ديو‬Bugün sevinürsin benüm . ‫ اول كم كيده اوزاق يوله كرك آزيق آليبيله‬Ol kim gide uzak yola .devlet anuñ ögüd ala ‫او‬ ‫او‬ .tÀ òayra úılasın sebeb ‫ خري ايله ده قيل حق طلب وارمادن اول مالك ييله‬Òayr eyle de úıl óaú ùaleb .altunum aúçam çok diyü ‫بو‬ ‫ آكمازمى سني اول كى كم حمتاج اوالسني بر پوله‬Añmaz mısın ol ãoñı kim .muótÀc olasın bir pula ‫صو‬ ‫ آصى ايتميه مالك سنك خوش اوملايه حالك سنك‬Aãã’itmeye mÀluñ senüñ .óaúúÀ ki gÿruñ dar ola ‫ كز مدد بوملايه سني چوره باقوب صاغه صوله‬Hergiz meded bulmayasın .gerek azıú alıbile ‫ آملازيسه يولده قاال ايرميه كز منزله‬Almaz-ısa yolda úala .160 VIII-XIII.anlar saña úarşu gele ‫ مال سرمايه اولسه آزيق حقه اينانورسني باييق‬MÀl sermÀye olsa azıú .irmeye hergiz menzile ‫هر‬ ‫ ويردى سكا ماىل چاالب تا خريه قيالسني سبب‬Virdi saña mÀlı Çalab .tÀ iresin òoş menzile ‫ چون اوله الكده درم كوج ييتدكجه قيلغل كرم‬Çün ola elüñde direm .Óaúú’a inanursın bayıú ‫ ياب آخرت دنياىي ييق تا ايره سني خوش منزله‬Yap Àòiret dünyÀyı yıú . ….ola saña anda ùuraú ‫ نيلر طاشم قيلدم ياراق آنلر سكا قارشو كله‬N’eyler ùaşum úılduñ yaraú .güç yitdükçe úılàıl kerem ‫ كود بودر كه بن ديرم دولت آنك كود آله‬Ögüd budur ki ben direm .òoş olmaya óÀlüñ senüñ ‫ نسنه ايرميه ألك سنك كر صومنادكسه ال اله‬Nesn’irmeye elüñ senüñ .çevre baúup saàa ãola ‫هر‬ ‫ آلتون ايسه آنده چوراق اوله سكا آنده طوراق‬Altun ise anda çoraú . Yüzyıllar Türk Edebiyatı Mevlânâ’nın Türkçe Bir Manzumesi ‫ اكر كيدر قارينداش يوقسه ياووز‬Eger geydür úarındaş yoúsa yavuz ‫ اوزك يولده سكا بودر قيالووز‬Özüñ yolda saña budur úılavuz ‫ جوباىن برق طوت قورتلر كوشدر‬Çubanı berú ùut úurtlar üküşdür ‫او‬ ‫ ايشيت مندن قاراقوزم قارا قوز‬İşit menden úara úuzum úara úoz ‫ اكر طاتسن و كر رومسن و كر تورك‬Eger Ùatsen ve ger Rÿmsen ve ger Türk ‫ زبان ىب زبانرا بياموز‬ZebÀn-ı bì-zebÀn-rÀ beyÀmÿz (Dilsizlerin dilini öğren) Mevlânâ’dan Türkçe Beyitler ….ger ãunmaduñsa el ele ‫ اول مال ديديكك مار اوله حقا كه كورك دار اوله‬Ol mÀl didigüñ mÀr ola .

bilüñ bunı úıluñ èamel ‫ ترك ايلكز طول امل اومياكز هر بر باطله‬Terk eyleñüz ùÿl-ı emel .Óaú dönderür óÀlden óÀle ‫ دنيا آنك آخرت آنك نعمت آنك حمنت آنك‬DünyÀ anuñ Àòret anuñ .biz fÀniyüz oldur bÀúì ‫ قامولر آنط مشتقى تا خود كه اول كيمك اوله‬Úamular anuñ müştaúı .dilegüm iyi óÀl gerek ‫ نه قيل كرك نه قال كرك كندوزىن بيلن قوله‬Ne úìl gerek ne úÀl gerek .yavlaú çoú eyledüm günÀh ‫ يازوقلرمدن آه آه نه شرح ايدم كلمز ديله‬Yazuúlarumdan Àh Àh . ben bu yerdenim ‫ در كوى مشا خانهٴ خود ميجومي‬Sizin ülkenizde kendi evimi arıyorum ‫ دمشن نيم ارچند كه دمشن رومي‬Düşman gibi görünüyorsam da düşman değilim ‫ اصلم تورك است اكر نه هندو كومي‬Gerçi Hindçe konuşuyorum ama aslım Türk’tür.tÀ irişesin óÀãıla ‫ بويله بويوردى مل يزل بيلك بوىن قيلك عمل‬Böyle buyurdı Lem-yezel . Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler 161 ‫ ايتمه مالك اوله تلف حق برى بيك ويرر خلف‬Eytme mÀluñ ola telef .virme úamu øÀyiè ola ‫ ديلر ايسك عيشى ابد طوتغل نه ديديسه احد‬Diler-isen èayşı ebed . donmadan akmak ne hoş ‫ دي رفت و حديث دي چودي هم بگذشت‬Ne kadar söz varsa düne ait ‫ امروز حديث تازه بايد گردن‬Şimdi yeni şeyler söylemek lazım .tÀ òod ki ol kimüñ ola müstef èilün müstef èilün müstef èilün müstef èilün Mevlânâ’nın Farsça şiirlerinden örnekler ve Düzyazıyla Günümüz Türkçesine çevirileri ‫ بيكانه مكريد مرا زين كومي‬Beni yabancı sanmayın.nièmet anuñ miónet anuñ ‫ طامو آنك جنت آنك دولت آنك كه آىن بوله‬Ùamu anuñ cennet anuñ .ger bÀy isen òayr eylegil ‫ هر بر حاله شكر ايله كل حق دونده رر حالدن حاله‬Her bir óÀle şükr eylegil .devlet anuñ k’anı bula ‫ حقا بكا نه مال كرك ديلكم اىي حال كرك‬ÓaúúÀ baña ne mÀl gerek . Ünite -XII-XIII.7.ùutàıl ne didiyse Aóad ‫ اندن ديله هر دم مدد تا ايريشه سني حاصله‬Andan dile her dem meded .kendüzini bilen úula ‫ بن بر ىب جامن اى الَه باوالق جوق ايله دم كناه‬Ben bir bi-cÀnum iy İlÀh .ne şeró idem gelmez dile ‫ اى مشس ديله حقدن حقى بز فانييز اولدر باقى‬İy Şems dile Óaú’dan óaúı .Óaú biri biñ virür òalef ‫ اولغل سلف قيلمه علف ويرمه قامو ضايع اوله‬Olàıl selef úılma èalef . ‫ هر روز خوش است منزيل بسپردن‬Her gün bir yerden göçmek ne iyi ‫ چون آب روان و فراغ از افسردن‬Bulanmadan.uymañuz her bir bÀùıla ‫ يوقسول ايسك صرب ايلهكلكر باى ايسك خري ايلهكل‬Yoúãul iseñ ãabr eylegil .

‫ از جداييها شكايت مى كند‬ayrılıklardan şikâyet eder.) 1. Mecdut Mansuroğlu. . bu ney neler hikâyet eder. 3.162 VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı ‫ تو در جهان غريبی غربت چه میکنی‬Sen yâdeller dünyasında ne arıyorsun yabancı ‫ قصد کدام خسته جگر میکنی مکن‬Hangi hasta gönüllüyü kasdediyorsun etme Mesnevî’nin İlk Üç Beyiti ve Türkçe Çevirisi ‫ بشنو اين ىن چون حكايت مى كند‬Dinle. ‫ تا بكومي شرح درد اشتياق‬sinemi ayrılık acılarıyla parça parça etmek isterim. C. İstanbul 1958 ve Büyük Türk Klâsikleri. 4. ‫ سينه خواهم شرحه شرحه از فراق‬Aşk derdini şerhedebilemek için.1. Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri. ‫ كاز نيستان تا مرا بربيده اند‬Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryâdımdan ‫ از نفريم مرد و زن ناليده اند‬erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir. 6. İstanbul 1985’dan. SULTAN VELED’İN TÜRKÇE MANZUMELERİ Sultan Veled’in Bir Gazeli ve Çevriyazısı (Sultan Veled’in manzumeleri. ‫ سنك يوزك كونشدر يوقسه آيدر‬Senüñ yüzüñ güneşdür yoúsa aydur ‫ جامن آلدى كوزك دقى نه ايدر‬CÀnum aldı gözüñ daúı ne aydur ‫ بنم ايكى كوزم بيلكل جامنسني‬Benüm iki gözüm bilgil cÀnumsın ‫ بىن جانسوز قويه سني سن بو كيدر‬Beni cÀnsuz úoyasın sen bu keydür ‫ كوزمدن جيقمه كيم بو ير سنكدر‬Gözümden çıúma kim bu yir senüñdür ‫ بنم كوزم سكا خيشى سرايدر‬Benüm gözüm saña yaòşı sarÀydur ‫ نه اوقدر بو نه اوق كم دكدى سندن‬Ne oúdur bu ne oú kim degdi senden ‫ بنم بومي كويدى مشدى يايدر‬Benüm boyum süñüydi şimdi yaydur ‫سو‬ ‫ متاشاچون برو كل كم كوره سني‬TemÀşÀ çün berü gel kim göresin ‫ نته كوزم ياشى ايرماق و چايدر‬Nite gözüm yaşı ırmaú u çaydur ‫ سنك بويك بوداغدن آغدىكچدى‬Senüñ boyuñ bu daàdan aàdı geçdi ‫ جهان اميدى كدن ياز و يايدر‬CihÀn imdi yüzüñden yaz u yaydur ‫يوز‬ 2. 5.

Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler 163 7. Gözyaşımı seyredebilmek için yakına gel de onun nasıl ırmak ve çay gibi aktığına bak. Türkçede bağlama edatı olarak kullanılan ve edatına karşılık gelmektedir.): söyler. Sevdiğinin canını aldığını.): ki. nasıl bir oktur? O bana değince mızrak (gibi düz) olan boyum (teşbîh) yay (gibi iki büklüm) oldu(teşbîh). Önceki beyitte benlikten geçtiğini belirten şair. terkîb-i atfî (bağlama gurubu) denir: dil ü cân. Senin yüzün güneş ya da ay mıdır? Canımı alan gözün daha ne söyler? dakı (t. İşte Sultan Veled bu beytinde sevgilinin okları (yan bakışları.s. ‫ كون عشقك اوديندن اسى آلدوخ‬Bu gün èışúuñ odından ıssı alduò ‫بو‬ ‫ بزه قايو دكل كر قار و قايدر‬Bize úayu degül ger úar u úaydur ‫ بكا هر كيجه سندن يوز بيك اصى‬Baña her gice senden yüz biñ aããı ‫ بنم هر كون ايشم سندن قواليدر‬Benüm her gün işüm senden úolaydur ‫ ولد يوخسولدى سنسز بو جهانده‬Veled yoòsuldı sensüz bu cihÀnda ‫ سىن بولدى بو كزدن بك و بايدر‬Seni buldı bu gezden beg ü bÀydur mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün 8. tekil kişi eki. der. Sonu ünsüzle biten kelimelerden sonra u. key: (f.e.b.f. açık isti’âre). beni cansız koyman benim için çok iyidir. 3. ünlü ile biten kelimelerden sonra vü şeklinde okunur: ebrû vü hâl. yahşi(t. çün(f. şairin dâimâ sevgili ile olduğunu anlatmaktadır. benim gözüm senin için çok güzel bir saraydır. bunun kendisi için iyi bir şey olduğunu anlatıyor. eydür(t.e. isti’âre) sonucunda boyunun iki büklüm olduğunu. Klâsik şiirde sevgilinin nazarı (=bakışı) oktur ve âşığı göğsünden vurur. ü şeklinde kullanılan/okunan bu edat. Kim (t. Bilgil (t.e): için. koyasın: bırakasın. İki gözüm! (İyi) bil ki sen. Ünite -XII-XIII.i. Sevgilinin yüzünü şekil ve parlaklık yönünden güneşe ve aya benzeten (teşbîh-i belîğ) şair. süñü(t. Farsçada bu edatla anlam veya görevce yakın ve eş anlamlı kelimeler bağlanır. benim canımsın. Irmak ve çay kelimelerinin arasındaki u. 5. daha. Bu durum.) nasıl. yani büyük bir ızdırap çektiğini ifade etmektedir.f. bu beyitte muhatabın (sevilenin) güzellik unsurlarından yüzü ve gözleri üzerinde durmuştur. –gil: 2. iyi. ne vakit. benlikten sıyrıldığını söyleyen şair. Senin yerin (evin) olan gözümden çıkıp gitme. bu durumu (sevgilinin canını aldığını) zaten birinci beyitte de ifade etmektedir. Şair. Böyle kelime guruplarına ise. ne zaman.): süngü. 2. Âşığın gözyaşı kanlı akar. bu beyitte de gözünün sevgiliye yaraşır bir saray olduğunu (teşbih) ve sevgilinin bu “göz sarayı”ndan çıkmamasını istemektedir. 4. nite(t. bâğ u bostan gibi. Gazelin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi ve Açıklamalar 1. 9. mızrak. gözün ise (gamzeler ile) canını aldığını (istiare) belirtmiştir.): bil. Sultan Veled’in Senüñ yüzüñ güneşdür yoúsa aydur / CÀnum aldı gözüñ daúı ne aydur beytinde üzerinde durduğu konuyu açıklayınız. hep gözümde kal. bırakıp gidesin.): güzel.e): nasıl. kendi canından geçtiğini.7. Kanlı gözyaşının akması tasavvufta maddeden sıyrılmaktır. 2 . kargı. Sultan Veled. Bana olan nazarın (=bakışın: ok.): dahi.

yay(t. kâr. Dünya şimdi senin yüzünden bahar ve yaz mevsimini yaşamaktadır. Klâsik şiirde şairlerin (âşık) en önemli varlığı sevgilidir. ilkbahar. artık seni bulduğu için bundan sonra bey ve zengindir. 2.): bahar mevsimi. Sevdiğinin boyunun dağı aşacak kadar uzadığını. bu aşk ateşine sahip olduğu ve sevgili ile bulunduğu için soğuğun (yağmurun. Aşkını ateşe benzeten şair (teşbîh-i belîğ). Sevgilinin ilgisi şairi başka varlıklardan uzaklaştırmıştır. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 6. 7.): yarar.): yaz mevsimi. beg(t. yoksuldu.): bey. Veled. ‫ نه داتلودر سنك عشقككه بندن كلمى الدى‬Ne datludur senüñ èışúuñ ki benden göñlümi aldı ‫كو‬ ‫ اكا بر جان فدا قيلدم ايكى بيك جان بكاكلدى‬Aña bir cÀn fedÀ úıldum iki biñ cÀn baña geldi ‫ انككن جاىن نورليدى عيسىكىب كه اغدى‬Anuñ kim cÀnı nÿrluydı èÌsì gibi göge aàdı ‫كو‬ ‫ قاراكو جانلو ير اوزره اشك كىب كرو قالدى‬Úarañu cÀnlu yer üzre eşek gibi girü úaldı ‫ سىن بولدم سكا كلدم كوزن اچدم يوزك كوردم‬Seni buldum saña geldüm gözüm açdum yüzüñ gördüm ‫ اسم ويردى دلو اولدم بىن عشقك سكا صالدى‬İsim virdi delü oldum beni èışúuñ saña ãaldı 5. tasa. sana kavuşmadan önce fakirdi. boyunun uzaması sebebiyle) dünyanın bahar ve yaz mevsimini yaşadığını ifade etmektedir.s. . Çünkü sevgilinin bulunduğu yer cennettir. Bugün senin aşk ateşinden ateş (sıcaklık) aldık. ‫ قره قاشلر قاره كوزلر جامن الدى جامن الدى‬Úara úaşlar úara gözler cÀnum aldı cÀnum aldı ‫ مسلمانلر ندر بو كم بكا كلدى بكا كلدى‬MüsülmÀnlar nedür bu kim baña geldi baña geldi ‫ مسلمانلر عاشق الدم سجى ايچدم دلو اولدم‬MüsülmÀnlar èÀşıú oldum süci içdüm delü oldum ‫ كلى چغرك كوترو دوا قيلدى دوا قيلدى‬Dükeli çaàıruñ götrü devÀ úıldı devÀ úıldı ‫دو‬ ‫ سىن كوردم سكا كلدم امل دوتغل اوده دوشدم‬Seni gördüm saña geldüm elüm dutàıl oda düşdüm ‫ اسم ويردى دلو اولدم بىن تاكرى سكا صالدى‬İsim virdi delü oldum beni Tañrı saña saldı 4.i. 3.i. kazanç. bundan dolayı her tarafta sevgiliyi gördüğünü (mübâlağa) söyleyen şair. Bu da zenginlik ve beylik demektir.164 VIII-XIII. gönlünde onun aşkı bulunan şair. endişe. karın) kendisini etkilemeyeceğini ve bundan dolayı da endişe edilecek bir durumun olmadığını belirtmektedir. çünkü sevgiliyi bulmuştur. mutlu ve huzurlu olur. Bana senden her gece yüzbin fayda dokunmaktadır.): sıcaklık. kayu(t.) zengin. bu yüzden (yüzü güneş ve ay gibi olan sevgili sebebiyle. İster kar isterse yağmur olsun bizim için endişe edecek bir durum değildir. yaz(t. Âşık için de sevgili her şeydir.): kaygı. 6.i. assı(t. 8. ışk(a. Hayatının merkezinde bir sevgili bulunan şair için üstesinden gelinemeyecek hiçbir zorluk yoktur.i. Sevgiliye ulaşan.i): aşk. Senin boyun bu dağı aşıp geçti. Sen olduğun sürece benim her işim kolaydır. bây: (f. Sultan Veled’in Türkçe Bir Gazeli ve Çevriyazısı 1. ıssı(t. 9.i.i.

İsa gibi gökyüzüne çıktı. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler 165 7. 10. Sultan Veled’in İbtidâ-nâme’sinden Beyitler ve Çevriyazısı 1. 9. Ey insanlar. Gazelin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi 1. 10. Seçmediklerini yıldırım çarptı (Âşık olmayanlar mahvoldu). Müslümanlar bu bana olan hâl nedir? 2. kim akıllı ise Veled’i bilmiş ve (böylece sanki) deniz olup incilere kavuşmuştur. Seni buldum. Aşkın öyle tatlıdır ki. O sizinledir. Canı nurlu olan sevgili. . Seni görüp sana geldim. 9. Bütün içkileri alıp giderek sevgili beni iyileştirdi. Büyük küçük herkes seni sever. 7. deli oldum. ‫ سىن كوردم كچر ايدك جامن يولن اچار ايدك‬Seni gördüm geçer idüñ cÀnum yolın açar idüñ ‫ عاشقلرى سچر ايدك قاالنك يولدرم چالدى‬èÁşıúları seçer idüñ úalanuñ yuldurum çaldı ‫ اولوكچى سىن سور سىن ايسرت سوزك سويلر‬Ulu kiçi seni sever seni ister sözüñ söyler ‫ كونشكىب يوزك طوغر قامو عامل نورك طولدى‬Güneş gibi yüzüñ ùoàar úamu èÀlem nÿrun ùoldı ‫ خاليقلر جاىن سچك بو دنيادن برو قاچك‬ÒalÀyıúlar cÀnı seçüñ bu dünyÀdan berü úaçuñ ‫ كوزى اچككوزى اچككورك تاكرى نلر قيلدى‬Gözi açuñ gözi açuñ görün Tañrı neler úıldı ‫ ولد كلدى سزه ايدر نه ايسرتسز كله در‬Veled geldi size aydur ne istersiz sizüñledür ‫سز‬ ‫ كم اصلويسه بىن بيلدى دكز اولدىكوهر بولدى‬Kim uãluysa beni bildi deñiz oldı güher buldı mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 8. gönlümü benden aldı. Seni canımın yolunu açıp geçerken gördüm. elimi tut. Canı karanlık kişiler (kötüler). Müslümanlar. Hz. Gözünüzü açıp Tanrı’nın neler yarattığını görün. 6. seni ister ve senin sözünü söylerler. aşk ateşine düştüm. İsim verdi. eşek gibi yeryüzünde geri kaldı. Tanrı beni sana gönderdi ve bana (âşık) ismini verdi. 5. Veled gelip size “ne istiyorsunuz” diyor. canı tercih edin ve dünyadan uzaklaşın. Ünite -XII-XIII. 4. aşkın beni sana gönderdi. bana iki bin geldi. Yüzün görününce sanki güneş doğar ve bütün âlem nurunla dopdolu olur. 8. Gözümü açınca yüzünü gördüm. Ona bir can verdim. sana geldim. ‫ بو حديثى بويردى پيغمرب‬Bu óadìåi buyurdı Peyàamber ‫ كندوزندن كرك كم اول اوله‬Kendüzinden gerek kim evvel öle ‫ ديرلكك معنيسن اولوب بوله‬Dirligüñ maènisin ölüp bula ‫ اوملدن تيز اولك اغك كه‬Ölmedin tìz ölüñ aàuñ göge ‫كو‬ ‫ كم سزى اي ايله كونش كه‬Kim sizi ay ile güneş öge ‫او‬ 3. Kara kaşlar ve kara gözler canımı aldı. 3.7. âşık olup şarap içtim ve deli oldum. ‫ قانقى كيشى كه ديرلكك ايسرت‬Úanàı kişi ki dirligin ister 2. Âşıkları seçiyordun.

6. nefsi öldürmek demektir. ölmeden önce ölmektir. “Dirliğini isteyen kişinin hayatın anlamını ölerek bulmak için ölmeden evvel ölmesi gerekir. Bu.) 3. ‫ اول كم اوملز يارن ياوز اوله‬Ol kim ölmez yarın yavuz ola ‫ دنيانك ديرلكى كچر قاملاز‬DünyÀnuñ dirligi geçer úalmaz 6. yarın (kıyamet günü) kötü olur. bunu iyi bil.” buyurdu. Tanrı’da diri olan (Tanrı’nın hayat verdiği) ölmez. Gerçek yaşamak. hayattayken mutlak bir gün öleceğini düşünmeli ve hem dünya hem de âhiret hayatını buna göre değerlendirmelidir. 5. Peygamber bu hadisinde. bu şekilde olmayan kişi. Sen de nefsini öldür ve tertemiz ol. 4. ‫ عشق اودندن مهيشه بشمكدر‬èIşú odından hemìşe bişmekdür 9. 7. (İnsan. ölümsüzlükten uzaktır. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 4. Kendindeki kötülüğü gidermek de böyledir. Kim böyle ölürse bugün diri olur. . Bu şekilde benliğini öldüren kişi. (Haydi çabuk) ölmeden önce kendinizi (nefsinizi) öldürün ve göğe yükselin de sizi ay ile güneş övsün. ölümsüz oldu ve cenneti bu dünyada satın aldı. ‫ اول كم اولدى اوملسز اول قالدى‬Ol kim öldi ölmesüz ol úaldı ‫ اومچاغى بو جهانده نقد الدى‬Uçmaàı bu cihÀnda naúd aldı ‫ كم اولرسه بو كون ديرى اوله‬Kim ölürse bu gün diri ola 5.166 VIII-XIII. Böyle (düşünen ve yaşayan) kişi her zaman Tanrı ile birliktedir. Ayrıca bu dünyayı sevmeyi bırakıp. İşte ölmenin anlamı budur. 8. ‫ كندودن ياوزى كدرمكدر‬Kendüden yavuzı gidermekdür ‫ اوملكك معنيسى بودر كى بيل‬Ölmegün maènisi budur key bil ‫ نفسك اولدر كم اوالسني بسمل‬Nefsüñ öldür kim olasın Bismil feèilÀtün mefÀèìlün feèilün (fÀèilÀtün mefÀèìlün fÀèlün) İbtidâ-nâme Beyitlerinin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi 1-2. böyle benliğini öldürmeyen ise. dâimâ aşk ateşinde pişmek ve sevgili (Tanrı) için yanıp yakılmaktır. 9. 10. ‫ كرتو ديرلك اوملسز اوملكدر‬Kirtü dirlik ölmesüz ölmekdür ‫ تاكرى برله مهيشه اوملقدر‬Tañrı birle hemìşe olmaúdur 8. ‫ بو جهان سومكن كمشمكدر‬Bu cihÀn sevmegin kemişmekdür ‫ اول كم ايتمز بوىن نه ايراقدر‬Ol kim itmez bunı ne ıraúdur 10. ‫ تاكريدن كم ديريسه اول اوملز‬Tañrı’dan kim diriyse ol ölmez 7. Dünya hayatı geçicidir.

4. ‫ موالنادر اوليا قطىب بيلك‬MevlÀnÀ’dur evliyÀ úuùbı bilüñ ‫ تاكريدن رمحتدر انك سوزلرى‬Tañrı’dan raómetdür anuñ sözleri ‫ كورلر اوقورسه اچيله كوزلرى‬Körler oúursa açıla gözleri 3. Sultan Veled’in Rebâb-nâme’sinden Beyitler ve Çevriyazısı 1. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler 167 “Nefsi öldürmek”. nefsin hoşuna giden güzel şeylerden uzak durmaktır. Hangi kişi bu sözden hareket ederek doğru yola giderse. yemini kısıp zayıflatarak ona hâkim olmaya. Nefsin isteklerini yerine getirmeyenler bunun sonucunda dünyayı sevmez. ikincisi ise. 2. 1. Evliyanın kutbu Mevlânâ’dır. onun hayra yönlendirilme(nefsin tezkiyesi)si daha makbuldur. C. ‫ يوق ايدى مامل داوارم كم ويرم‬Yoú idi mÀlum davarum kim virem ‫ مال كم تاكرى بكا ويردى بودر‬MÀl kim Tañrı baña virdi budur ‫ كم بو ماىل ايسته يه اول اوصلودر‬Kim bu mÀlı isteye ol uãludur fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün Rebâb-nâme Beyitlerinin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi 1. hiç öfkelenmez bir hale gelebilirler. ‫ دوستلغن مال ايله بللو كوسرتم‬Dostlıàın mÀl ile bellü gösterem 5. Tanrı’nın bana verdiği mal budur (ve) bu malı isteyen kişi akıllıdır. yemini yeteri kadar verip. Birincisi. 3. Tanrı onun mükâfâtını bana versin. ‫ كه بلبل كه ايرردى بو دم دردندن افغاىن‬Ki bülbül göge irürdi bu dem derdinden efàÀnı ‫كو‬ . İstanbul 1985’ten) 1.7. HOCA DEHHÂNÎ’NİN ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER Dehhânî’nin Kasidesi ve Çevriyazısı (Büyük Türk Klâsikleri. Körler okursa gözleri açılır. ‫ صون اى ساقى كوله كوله بزه اول راح رحياىن‬Sun ey sÀúì güle güle bize ol rÀó-ı reyóÀnı ‫ كه كل يينه بزمشدر كون صحن كلستاىن‬Ki gül yine bezemişdür bugün ãaón-ı gülistÀnı ‫بو‬ ‫ مجال صورت ليلى كله مى ويردى جمنوندر‬CemÀl-i ãÿreti Leylì güle mi virdi Mecnÿn’dur 2. Ünite -XII-XIII. Tasavvufta nefis terbiyesi olarak kabul edilen “nefsi öldürmek” yerine. huysuz atı. ‫ نه كم اول بويرديسه اىن قيلك‬Ne kim ol buyurdısa anı úıluñ 2. 5. ‫ قانغى كيشى كم بو سوزدن يول واره‬Úanàı kişi kim bu sözden yol vara ‫ تاكرى انك مزديىن بكا ويره‬Tañrı anuñ müzdini baña vire 4. inat etmez. Belli bir malım mülküm yok ki verip dostluğumu mal ile belli edeyim. O’nun sözleri Tanrı’dan rahmettir. bilin (ve) o ne buyurduysa onu yapın. ancak onu iyi bir eğitim(terbiye)den geçirerek böylece hedefe (güçlü bir atla) daha kısa zamanda varmaya benzer. hırs göstermez.

‫ كل صورى كل سوسن كل نسرين كل رعنا‬Gül-i ãÿrì gül-i sÿsen gül-i nesrìn gül-i raènÀ ‫ بو دروديله بزمنشدر جهانك چار كاىن‬Bu dördiyle bezenmişdür cihÀnuñ çÀr erkÀnı ‫ار‬ 7. ‫ مدام ايچ بر ياكاغى كل ايله نكار كلستانده‬MüdÀm iç bir yañaàı gül nigÀr ile gülistÀnda ‫ صان اىن بر قورى كوده كه يوقدر عقلى و جاىن‬äan anı bir úuru gevde ki yoúdur èaúlı vü cÀnı 11. ‫ نيچون قانه بوالشوبدر سراسر مجله پيكاىن‬Niçün úana bulaşupdur ser-À-ser cümle peykÀnı 6. ‫ جهان جنت اولوب سراسر كر اينامنازسك‬CihÀn cennet olup durur ser-À-ser ger inanmazsañ ‫ مكر بزم شهنشهدر لطافتده كون كلشن‬Meger bezm-i şehenşehdür leùÀfetde bugün gülşen ‫بو‬ ‫ كاولوبدر بلبل و قمرى ندمي و هم خوش احلاىن‬K’olupdur bülbül ü úumrı nedìm ü hem òoş-elóÀnı ‫ شهنشاه فلك رفعت عالء دين و دنيا چون‬ŞehenşÀh-ı felek-rifèat èAlÀ-i dìn ü dünyÀ çün 13.168 3. ‫ على كىب كوز اچوب كور جهانده شري مرداىن‬èAlì gibi göz açup gör cihÀnda şìr-merdÀnı ‫ على واردر اكر هر كم كوره ظاهر ديلر ايسه‬èAlì-vÀrdur eger her kim göre zÀhir diler ise . Yüzyıllar Türk Edebiyatı ‫ كه كل استنه دومتشدر كود چرت سليماىن‬Ki gül üstine dutmışdur sögüd çetr-i SüleymÀnı ‫سو‬ 4. ‫ بو دورىل كللر ايسرتسك بقا باغنده وار ايسته‬Bu dürlü güller isterseñ beúÀ bÀàında var iste ‫ دريغا كم وفا ايتمز بزه بو عامل فاىن‬DirìàÀ kim vefÀ itmez bize bu èÀlem-i fÀnì 8. ‫ كه قتل ايتدى على بكى جهانده نسل مرواىن‬Ki úatl itdi èAlì bigi cihÀnda nesl-i MervÀn’ı 14. ‫ كه كل دورى بكى تيزجك كچر بو عمر دوراىن‬Ki gül devri bigi tìzcek geçer bu èömr devrÀnı 9. ‫ عجب دكل اكر بلبل قيلورسه نغمهٴ داود‬èAceb degül eger bülbül úılursa naàme-i DÀvÿd ‫ چو يوسف مصر شهرنده عزيز اولدىكل و بلبل‬Çü Yÿsuf Mıãr şehrinde èazìz oldı gül ü bülbül ‫ اوش ايدر كيجه و كوندز فغان چون پري كنعاىن‬Uş ider gice vü gündüz fiàÀn çün pìr-i KenèÀnì ‫ اكر اوق اورماديسه كل يينه بلبل كنه‬Eger oú urmadıysa gül yine bülbül yüregine ‫يور‬ 5. ‫ بو مومسده كل و ميله كشى بسلمه سه جانن‬Bu mevsimde gül ü meyle kişi beslemese cÀnın ‫ كوزك كس كىب اچ كور كه كلدر حور و غلماىن‬Gözüñ nergis gibi aç gör ki güldür óÿr u àılmÀnı ‫نر‬ 12. ‫ بو كل دورنده كى كچورمه ضايع اى غافل‬Bu gül devrinde èömrüñi geçürme øÀyiè iy àÀfil ‫عمر‬ ‫كه قيله هر دم ياكاقلرله كل افشاىن‬ ‫ كه قارشو‬Ki úarşuña úıla her dem yañaúlarla gül-efşÀnì 10. VIII-XIII.

‫ ايا شاه فلك رفعت كه دامي خبت ايله دولت‬EyÀ şÀh-ı felek-rifèat ki dÀyim baòt ile devlet ‫ قيلور كاهكه سجده اورر طوپراغه پيشاىن‬Úılur dergÀhuña secde urur ùopraàa pìşÀnı ‫در‬ 17. Ünite -XII-XIII. ‫ سنك يوزك بكى شاها بزه مز باغ و بوستاىن‬Senüñ yüzüñ bigi şÀhÀ bezemez bÀà u bostÀnı 19. ‫ حبمد اهلل كه مدحك ايده كون جملس ايچنده‬Bi-óamdillÀh ki medóüñ eyde bugün meclis içinde ‫بو‬ ‫ دهانندن در معىن كر سوزيله دهاىن‬DehÀnından dür-i maènì döker söziyle DehhÀnì ‫دو‬ 23. ‫ سخاوتده شجاعتده دخى ادك ايشيدردم‬SeòÀvetde şecÀèatde daòı aduñ işidürdüm ‫ وفانك معدىن اولدك سخانك لطف ايله كاىن‬VefÀnuñ maèdeni oldun seòÀnuñ luùf ile kÀnı 21. ‫ يريى دورر قوالغكده دوتاسني سوزمك درن‬Yiri durur úulaàunda dutasın sözümüñ dürrin ‫ كه اول دردن خجالتده قالوبدر در عماىن‬Ki ol dürden òacÀletde úalupdur dürr-i èUmmÀnì 24. ‫ ايشيدوب ادكى شاهم سفر قيلدم بو اقليمه‬İşidüp aduñı şÀhum sefer úıldum bu iúlìme ‫ ايرشدم كى كوردم ديدم ذى وجه نوراىن‬İrişdüm yüzüñi gördüm didim zì-vech-i nÿrÀnì ‫يوز‬ ‫ مهيشه تا بو مومسده مجال طلعت كونك‬Hemìşe tÀ bu mevsimde cemÀl-i ùalèati günüñ 18.7. ‫ سليمان روحى شاد اولدى كه فتنه ديويىن بنده‬SüleymÀn rÿóı şÀd oldı ki fitne dìvini bende ‫ برياغوبان بزمشسك سليمان بكى دوراىن‬Bıraàuban bezemişsin SüleymÀn bigi devrÀnı 16. ‫ مروتده نه كم واردر بنم حقمده قيلدك سن‬Mürüvvetde ne kim vardur benüm óaúúumda úılduñ sen ‫ يوز اوروب كه كلدى اجازت وير اكا شاها‬Yüz urup ùapuña geldi icÀzet vir aña şÀhÀ ‫طاپو‬ ‫ كه يينه دولتكده بن كورم ملك خراساىن‬Ki yine devletüñde ben görem mülk-i ÒorÀsÀnı 22. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler 169 15. . ‫ ديرى اولدقجه بن قولك ايشيده سك ايا شاهم‬Diri oldukça ben úulın işidesin eyÀ şÀhum ‫ سنك مدحكله دولدرم نيجه دفرتله ديواىن‬Senüñ medóüñle dolduram nice defterle dìvÀnı ‫ كمال دولتك كوىن بزه سن باغ دنياىي‬KemÀl-i devletüñ güni bezesün bÀà-ı dünyÀyı ‫ دخى نقصان حزانندن اهلم صاقالسن اىن‬Daòı noúãÀn óazÀnından İlÀhum ãaúlasun anı mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 26. ‫ سىن حق مستدام ايتسن سورسني ديىن امياىن‬Seni Óaú müstedÀm itsün seversiñ dìni ìmÀnı 20. ‫ ديلكم بو دورر سندن بو دوردى صاقاللغل حمكم‬Dilegüm bu-durur senden bu dördi ãaúlaàıl muókem ‫ مهيشه دين ايله عدىل شجاعتله خوش احساىن‬Hemìşe dìn ile èadli şecÀèatla òoş iósÀnı 25.

7. Muhammed’in en büyük düşmanlarından biriydi. sarı ve kırmızı gül. 8. 5. bülbülün kalbine ok atmadıysa (diken sokmadıysa). zira söğüt. Mervân (öl. Ey felek derecesinde yüce olan şâh. yüz güzelliğini güle mi verdi? (O yüzden) Bülbül şimdi Mecnûn (gibi) olup derdinden feryâdını gökyüzüne ulaştırdı. Şâhım şanını duyup yola düştüm. Ali gibi (kahraman bir şekilde) ortadan kaldırdı. çünkü gül. Beyitte “müdam” kelimesi şarap anlamına da gelecek şekilde tevriyeli olarak kullanılmıştır.170 VIII-XIII. Muaviye (d. 14. bülbül. Mervan’ın babası El-Hakem. niçin temreni baştanbaşa kana bulaşmıştır? 6. Eğer istiyorsan. 602/öl. ancak ne yazık ki bu ölümlü dünyâ bize vefâ kılmaz. 15. 685). “ne güzel nûrânî yüz” dedim. Muaviye’nin halifelikten çekilmesinden sonra Emevîlerin dördüncü halifesi olmuştur(684).). gülün üzerine kapandığından dolayı bülbül sesini duyurmak için feryat eder. Gökler gibi yüce olan şâhlarşâhı. Ey sâkî! Bize gülerek o fesleğen (=güzel) kokulu şarâbı sun. gözünü açıp Ali gibi (olan) yiğitlerin arslanını. Dünya baştanbaşa cennet gibi olmuştur. Hz. . Ey gâfil! Bu gül devrinde (gençlik döneminde) ömrünü boş yere geçirme. Bugün gül bahçesi güzellikte sanki şâhlarşâhının meclisidir. eğer inanmazsan gözünü nergis gibi aç da o huri ve gılmanların gül olduğunu gör. Yûsuf gibi Mısır şehrinde azîz olunca. Peygamber’i taklit etmeye kalkıp kendisine de Kur’an ayetleri gibi vahiy geldiğini iddia edince Taif ’e sürgün edilmiştir. 4. Hz. Süleymân’ın çadırı (gibi) gülün üstünü kaplamıştır. sen onlardan iste. 17. baht ve devlet dâima senin dergâhına alınlarını toprağa koyarak secde ederler (Baht ve devlet sana muhtaçtır. Gül. zîrâ fitne devini bağlayarak Süleyman gibi (Hz Süleyman’ın yaptığı gibi) dünyâyı süslemişsin. 12. ölümsüzlük bahçesinde bu türlü güller var. Kenan’ın pîri (Hz. dinin ve dünyanın yücesi (olan Alâeddîn) artık Mervân neslini Hz. 10. Söğüt ağacı. Kırmızı gül. Bu mevsimde insan canını gül (güzel) ve şarapla beslemezse. onu. Ya’kûb) gibi gece gündüz inler. aklı ve canı olmayan bir kuru gövde say. kumru ve bülbül de onun nedîmi ve şarkıcısıdır. 16. Süleyman’ın ruhu şâd oldu. Kim dünyada Hz. Dünya. Eğer gül. yüzünü gördüm. Dâvûd (peygamber) gibi nağmeler çıkarırsa şaşılmamalı. İşte dünyanın dört yanı bu dört çeşit gülle süslenmiştir (bezenmiştir). 3. 9. zanbak (mor gül). bu memlekete geldim. 13. 2. Eğer bülbül Hz. Gül bahçesinde bir gül yanaklı güzelle dâimâ iç de o sevgili her an karşında (âdetâ) yanaklar(ıy)la güller saçsın. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 3 Sun ey s Àúì güle güle bize ol r Àó-ı rey óÀnı / Ki gül yine bezemişdür bugün ãaón-ı gülistÀnı beytinin kafiyesi hakkında bilgi veriniz. Mekke fethedilince müslüman olan Hakem. Kasidenin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi 1. cennete benzetilince güller de huri ve gılman olarak düşünülmektedir. Leylâ. 11. yaban gülü (penbe gül). 680) tarafından Medine’ye atanmış bir validir. çünkü bu hayât gül zamanı gibi çabuk geçer. yiğitler yiğidi kahramanı görsün. bugün gül bahçesini yine süslemiştir. Ali gibi (kahraman) birini görmek isterse.

Senden dileğim. 23. cömertlik ve iyiliğin de kaynağısın. Cömertlikte ve cesurlukta şanını duyurdum. ‫ كچرمه فرصىت بوينك اكوب بنفشه كىب‬Geçürme furãatı boynuñ egüp benefşe gibi ‫ كه كل بكى كچر اوش تيز عمر دوراىن‬Ki gül bigi geçer uş tìz èömr devrÀnı 5. ‫ ديسون حسود كوروبن ذى عيش سلطاىن‬Disün óasÿd görüben “õì-èayş-ı sulùÀnì” 4. Ne kadar iyilik varsa sen benim için yaptın.7. ey şâh ona (bana) izin ver de yine senin sâyende Horasan ülkesini göreyim. 24. Umman. 26. Maskat’tan Umman’a kadar uzanan güney Arabistan kıyılarına verilen addır.karşılaştırılırsa Umman incisi utanır. 25. Ünite -XII-XIII. 19. ‫ سجى يريك قانيدر يري يومتادن سن ايچ‬Süci yirüñ úanıdur yir yutmadın sen iç ‫ بو كل دمنده كه قارون حمتشم قاىن‬Bu gül deminde ki ÚÀrÿn-ı muóteşem úanı . 22. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler 171 18. bu mevsimde bağ ve bostanı senin yüzünün süslediği kadar süsleyemez. İstanbul 1985’ten) 1. Allah’a şükür bugün Dehhânî mecliste senden bahs edip seni överek sözleriyle hikmet incileri dökmektedir.1. sen dini ve imanı seversin (bundan dolayı) Allah seni tahtında devamlı kılsın. Yüzümü sana tutarak huzuruna geldim. Sözümün incisini kulağında tut. din. cesâret ve iyilik yapmak gibi dört önemli şeyi sağlam bir şekilde korumandır. ‫ عجب مى سحر اوقيوب سحر ييلى اوردى‬èAceb mi siór oúıyup seóer yili ürdi ‫ كه جنت ايتدى كل ترله باغ و بوستاىن‬Ki cennet itdi gül-i terle bÀà u bÿstÀnı ‫ قدح املده و ساقى ندمي و قارمشه كل‬Úadeó elümde vü sÀúì nedìm ü úarşuma gül 3. güneşin doğuşunun güzelliği. İşte benim sözlerim o inci ile -güzellikte ve değerde. zîrâ Ummân incisi bile o inciden utanır. 20. Ey pâdişâhım. 21. Senin devletinin güneşi dünyânın bağını süslesin ve Allah’ım onu yokluk sonbaharından saklasın. ben yaşadıkça bu kulunun senin övgünle birçok defter ve dîvân doldurduğumu duyacaksın. Ey padişah. zaten sen vefânın ocağı. Aden’den çıkan inci de en meşhur incidir. Dehhânî’nin Bir Gazeli ve Çevriyazısı (Büyük Türk Klâsikleri. adâlet. C. yeridir. ‫ هبار ايريشدى و قيلدى جهاىن نوراىن‬BahÀr irişdi vü úıldı cihÀnı nÿrÀnì ‫ كلك تفرج ايدمل كل و كلستاىن‬Gelüñ teferrüc idelüm gül ü gülistÀnı 2.

gül (ise) karşımda görünce (bu hale) “sultanlara yaraşır ne güzel bir yaşama” desin. zîrâ gül gibi bu hayatın zamanı çabuk geçer. VIII-XIII. 7. Bahar geldi ve dünyayı aydınlattı (nurlandırdı). Bundan dolayı kalan ömrünü gül ve şarap ile hoş bir şekilde geçir. Menekşe gibi boynunu büküp fırsatı kaçırma. Kıskanç olan kimse (beni) kadeh elimde. 5.172 6. ‫ نيچه ندمي و نيچه دوست ديدى قمرى بكى‬Niçe nedìm ü niçe dost didi úumrı bigi ‫ يارندن ايرو دوشلدن بو رمسه دهاىن‬YÀrinden ayru düşelden bu resme DehhÀnì mefÀèilün feèilÀtün mefÀèilün feèilün Gazelin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi 1. Şarap yerin kanıdır. 4. ku” çekmesi gibi onları dilinden düşürmedi). sevdiğinden ayrı düştüğünden beri hep arkadaş ve dost dedi(yani kumrunun sürekli “ku. artık gelin (de) gül ve gülbahçesini (gezip) dolaşalım. Yüzyıllar Türk Edebiyatı ‫ چو عمر باقى دكلر كل و شراب ايله خوش‬Çü èömr bÀúì degüldür gül ü şarÀb ile òoş ‫ بو باقى كى سر تا كه عمردر فاىن‬Bu bÀúì èömrüñi sür tÀ ki èömrdür fÀnì ‫عمر‬ 7. 2. Acabâ sabah yeli nasıl (bir) sihir okuyarak esti de bağ ve bostanı taze güllerle cennet haline getirmiştir? 3. sâkî yanımda (nedîm). . bu gül mevsiminde onu yer yutmadan sen iç. Dehhânî. Ömür (dünya hayatı) ebedî değildir. 6.

tezâd d. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler 173 Kendimizi Sınayalım 1-2. mef èūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün d. mef èūlü mefāèìlü mefāèìlü feèūlün e.7. d. îcâz 8-10. isti’âre ‫ماهست منيدامن خورشيد رخت يانه‬ ‫بو ايريلق اودينه نيجه جكرم يانه‬ Yukarıdaki beyitteki ‫ ايريلق اودينه‬ifadesinde ‫چايدر‬ bulunan ‫كوزم ياشى ايرماق و‬ ifadesinde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi bulunmaktadır? a. mefāèìlün feèilātün mefāèìlün feèilātün b. mefāèilün mefāèilün feèūlün e. mefāèilün fāèilün mefāèilün fāèilün c. c. mef èūlü fāèilātün mef èūlü fāèilātün a. mürdef kafiye b. fāèilātün fāèilātün fāèilātün fāèilün 3-4. müreddef kafiye e. tevriye e. tezâd d. Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir? a. müstef èilün müstef èilün müstef èilün müstef èilün c. sorular aşağıdaki beyite göre yanıtlanacaktır. Yukarıdaki beyitte aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır? a. mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün mefāèìlün c. teşbîh 7. tenâsüb e. tevriye . istihdâm c. sorular aşağıdaki beyite göre yanıtlanacaktır. teşbîh b. Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir? a. Yukarıdaki beyitte benzeyen ve kendisine benzetilen varlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Benzeyen Kendisine Benzetilen a. teşbîh-i mücmel d. mübâlağa b. e. feèilātün feèilātün feèilātün feèilün 6. Ḳara ḳaşlar ḳara gözler cānum aldı cānum aldı Müsülmānlar nedür bu kim baña geldi baña geldi 8. b. müesses kafiye d. ‫اوصك وارايسه اى غافل الدامناغل زهنار ماله‬ ‫شول نسنه يه كه سن قويوب كيدرسني اول كريو قاله‬ 5. Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir? a. müfteèilün müfteèilün müfteèilün müfteèilün d. açık isti’âre c. teşhîs e. teşbîh-i mufassal b. iştikâk b. Ünite -XII-XIII. tevriye c. sorular aşağıdaki beyite göre yanıtlanacaktır. mefāèilün mefāèilün mefāèilün mefāèilün 4. mefèūlü fāèilātü mefāèìlü fāèilün e. edebî san’at aşağıdakilerden hangisidir? a. mücerred kafiye c. mukayyed kafiye 2. 1. cinâs e. 5-7. Yukarıdaki beyitin kafiyesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. mefāèilün feèilātün mefāèilün feèilün d. Yukarıdaki beytin ikinci mısra’ındaki ‫متاشاچون برو كل كم كوره سني‬ ‫نته كوزم ياشى ايرماق و چايدر‬ 3. teşbîh-i belîğ c. ‫خورشيد‬ ‫جكرم‬ ‫جكرم‬ ‫رخ‬ ‫منيدامن‬ ‫خورشيد-ماه‬ ‫رخ‬ ‫ايريلق اودينه‬ ‫ماهست‬ ‫خورشيد-ماه‬ 9. soruları aşağıdaki beyite göre yanıtlayınız. kapalı isti’âre d. mütefāèilün feèūlün mütefāèilün feèūlün b. Yukarıdaki beytin birinci mısra’ında aşağıdaki edebî san’atlardan hangisi bulunmaktadır? a.

Yanıtınız yanlış ise “Sultân Veled’in Bir Gazeli ve Çevriyazısı. Yanıtınız yanlış ise “Mevlânâ’nın Türkçe Beyitlerinden Örnekler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Mevlânâ’nın Farsça-Türkçe Mülemmâ Beyitlerinden Örnekler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d 6. b 10. a 2.174 VIII-XIII. c 3. Yanıtınız yanlış ise “Örnek 5: Sultân Veled’in Bir Gazeli ve Çevriyazısı. Seher yelinin sihr okuması c. Yanıtınız yanlış ise “Sultân Veled’in Bir Gazeli ve Çevriyazısı. seher yelinin ürmesi ‫عجب مى سحر اوقيوب سحر ييلى اوردى‬ ‫كه جنت ايتدى كل ترله باغ و بوستاىن‬ 4. gülün terlemesi d. bağ ve bostanın cennet gibi olması b. Yanıtınız yanlış ise “Mevlânâ’nın Farsça-Türkçe Mülemmâ Beyitlerinden Örnekler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Dehhânî’nin Bir Gazeli ve Çevriyazısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. gülbahçesinde sabahleyin seher yelinin esmesi ve güllerin açılması e. Yukarıdaki beyitte anlatılan konu aşağıdakilerden hangisidir? a. Gazelin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Sultân Veled’in Bir Gazeli ve Çevriyazısı. e 5. . Gazelin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d Yanıtınız yanlış ise “Mevlânâ’nın Türkçe Beyitlerinden Örnekler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Örnek 5: Sultân Veled’in Bir Gazeli ve Çevriyazısı. b 9. Gazelin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 10. a 8. 1. Gazelin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. soruyu aşağıdaki beyite göre yanıtlayınız. e 7. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 10. Gazelin Düzyazıyla Dil İçi Çevirisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

akıllı olan kişilerin bu gerçeği unutmamaları gerektiğini belirtmektedir. İstanbul. Sıra Sizde 2 Senüñ yüzüñ güneşdür yoúsa aydur Cânum aldı gözüñ daúı ne aydur beytinde şair. İstanbul.1. H. Mazıoğlu. M. İstanbul. Sıra Sizde 3 Sun ey sâkî güle güle bize ol râh-ı reyhânı Ki gül yine bezemişdür bugün sahn-ı gülistânı beytinin kafiyesi. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar . İzahlı Divan Şiiri Antolojisi. Büyük Türk Klâsikleri (1985). dünyaya ait bütün güzelliklerin ve dünya hayatının geçici olduğunu. Ünite -XII-XIII. (1991). C. reyhânı-gülistânı kelimelerindeki –ân harflerinden meydana gelen mürdef kafiyedir. Ankara. (2009). N. Yüzyıllar Batı Türk Edebiyatı: Metinler 175 Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Uããuñ var-ısa iy àÀfil aldanmaàıl zinhâr mÀla Şol nesneye ki sen úoyup gidersin ol girü úala beyitinde şair. Eski Türk Edebiyatı Makaleleri. Onan. Mansuroğlu. (1958). muhatabın (sevilenin) güzellik unsurlarından yüzü ve gamzesi (imalı yan bakış) üzerinde durmaktadır. Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri. H.7.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->