OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ

Bu e-kitap taslak halindedir. Okumayı zorlaştırıcı tarama hataları içerebilir. Bu taslak sürümü okurken düzeltir ve düzeltilmiş sürümü bizimle paylaşmak isterseniz memnun oluruz. WEB: http://ayrac.org İletişim: ayrac.org@gmail.com

Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti'nin hayat çizgisi 600 yıllık bir süreyi içine almaktadır. Öyle ki, cihan devleti unvanını alan bu devlet, en geniş sınırlarını 400 yıl elinde tuttuğu bilinmektedir. Gerileme dönemi dediğimiz son 200 yıl içinde bile fazla toprak kaybetmemiş, topraklarının büyük bölümünü, yıkılış dönemlerini oluşturan 20. yüzyılın başlarına kadar koruyabilmiştir. Bu özellikleri ile Osmanlı, dünya medeniyetleri arasında ilk sıralarda yerini almaktadır.

21. yüzyıla adım adım ilerlerken, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, Ortadoğu'da, Kafkasya'da ve tüm İslam Dünyası'nda, kıpırdanmalar görülüyor. Kıpırdanmaların kökeninde, hep Osmanlı ruhu yatıyor. Düşman, hep Osmanlı torunu diye saldırıyor. Osmanlı coğrafyası 21. yüzyıla çok şeylere gebe olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Osmanlı coğrafyasını iyi tahlil etmek gerekiyor. Söz konusu bu koca devletin, yüzölçümünü, doğal şartlarını ve bu doğal şartlar üzerinde oynadığı rolü, insanlarını ve oldukça farklı insanların bir arada uzun yıllar birlik içinde yaşamalarının sırrını, yönetim şeklini, tarımını, sanayiini ve dünya ticaretindeki yerini, iyi bir şekilde araştırmak ve araştırmalardan gelecek için bazı sonuçlar çıkarmak lüzumu vardır. Bunun için de, tarih-coğrafya-gelecek üçlüsünü kaynaştırmak gerekmektedir.

KURULUS DÖNEMI
Osmanli Beyliginin Kurulusu; Osman Bey, Oguz asiretlerinin ittifakiyla basa geçtikten sonra, siyasî ve dinî bakimdan Anadolu'nun en itibarli ve nüfuzlu tarikatlerinden Ahilerin mühim bir sahsiyeti olan Seyh Edebali'nin kizi ile evlenerek, gücünü artirmis idi. Bundan sonra Osman Gazi, Bizans'a karsi genisleme politikasini uygulayarak, Inegöl, Karacahisar ve Yarhisar'i ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezlerinden olan Bilecik'i alarak, burayi beyligin merkezi yapti (1299). Bu tarih devletin kurulus tarihi olarak kabul edilir. Selçuklu Sultani III. Alaaddin Keykubad'in Ilhanli Hükümdari Gazan Han'in kuvvetleri tarafindan tutulup, Iran'a götürülmesi üzerine Selçuklu ümerasindan bazilari ve bölgedeki Türkmen beyleri Osman Bey'e teveccüh göstermis; Oguz an'anesine göre onun hâkimiyetini tanimayi kabul etmislerdir. Nitekim Oguz beyleri Oguz Han töresine göre tertip edilen bir törende Osman Bey'in önünde diz çökerek, onun verdigi kimizi içmek suretiyle tâbiyetlerini sunmuslardir. Ancak henüz küçük bir beylik durumundaki Osmanogullarinin, seklen de olsa bu dönemde, Ilhanli hâkimiyetini tanidiklari bilinmektedir. Osman Gazi, beyligini ilân ettikten sonra idaresi altindaki bölgeleri bes kisma ayirarak buralari güvendigi ve savaslarda yararlik gösteren kimselere tevcih etti. Oglu Orhan'a Sultanönü, büyük kardesi Gündüz Bey'e Eskisehir'i, Aykut Alp'e In-önü'yü, Hasan Alp'e Yarhisar'i ve Turgut Alp'e de Inegöl'ü verdi. Diger oglu Alaaddin'e ise seyh Edebali'nin emin ve nazirliginda, ailenin geçimi için, Bilecik ve havalisinin gelirleri tahsis edildi.1302'de Bursa tekfurunun liderliginde birlesen Rum tekfurlarinin Koyunhisar (Bafeon) savasinda agir bir maglûbiyet tatmalari, Osman Bey'in Bursa ve Kocaeli taraflarina akinlar yapmasini oldukça kolaylastirmisti. Bir taraftan Bursa öte taraftan Iznik Türk kusatmasi altinda tutuluyordu. Ancak yaslilik sebebiyle Osman Bey, fetihler için oglu Orhan'i görevlendirmisti. Nitekim 1324 yilinda Osman Bey vefat etti ve oglu Orhan Bey Osmanli tahtina çikti. Orhan Bey, 1326 yilinda Bursa'yi, uzun süren kusatmanin ardindan, ele geçirince babasinin vasiyetini yerine getirerek, Osman Gazi'nin naasini Bursa'ya nakletti ve burayi devletin yeni merkezi yapti. Orhan Bey'in komutanlarindan Akçakoca ve Karamürsel ise Istanbul kiyilarina kadar akinlarda bulunuyorlardi. Bu fetih ve akinlardan telâslanan Bizans Imparatoru Andranikos büyük bir ordunun basinda Osmanlilara karsi harekete geçtiyse de Maltepe (Palekanon) Savasi'nda agir bir yenilgi aldi (1329). Bu zafer, Iznik ve Izmit'in ele geçirilmesini kolaylastirmistir. Rumeliye Geçis; Karasi Beyliginde baslayan taht mücadelelerinden istifade eden Orhan Bey, Balikesir ve civarini topraklarina katarak, ileride gerçeklesecek olan Rumeli fetihleri için mühim bir mevkiye sahip olmustur. Nitekim Karasi Beyliginin deniz gücü ve Haci Il Bey, Evrenos Bey gibi degerli komutanlar artik Osmanlilarin emrine girmislerdir. Bizans içindeki taht kavgalari ve Bulgar-Sirp saldirilari karsisinda, gittikçe güçlenen Osmaogullarindan yardim isteyen Kantakuzen'in talebi üzerine Orhan Bey'in oglu Süleyman, bir orduyla Rumeli'ye geçti (1345). Edirne'yi kusatan Bulgar-Sirp kuvvetlerini bozan Süleyman Pasa bu zaferin karsiliginda Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'ni Bizans'tan aldi. Böylece Osmanlilar ilk kez Rumeli yakasinda bir üs elde etmis oluyordu (1356). Süleyman pasa Gelibolu'nun ardindan Tekirdag'a kadar olan bölgeleri de ele geçirerek buralara Anadolu'dan getirilen Türkmenleri yerlestirdi. Böylece Rumeli'de de Türklesme hareketi baslamistir. Süleyman Pasa'nin ölümünden sonra Rumeli'deki fetihler için kardesi Murat Bey görevlendirildi (1359). Ancak 1362'de babasi Orhan Bey'in de ölümü üzerine Murat Bey, Bursa'ya döndü ve Osmanlilarin 3. hükümdari olarak tahta çikti (1362).Rumeli ve Balkanlarda Fetihler; I.Murat (Hüdavendigar) önce tahtta hak iddia eden kardeslerini bertaraf etmekle ise basladi ve bu arada elden çikan Ankara'yi yeniden aldi. Anadolu'da birligin saglanmasinin ardindan Murat Hüdavendigar, inkitaya ugrayan Rumeli ve Balkanlarin fethine yöneldi. Bu sirada Balkanlar karsiklik içindeydi. Bir taraftan Sirp Hükümdari Düsan'in ölümü ile Sirplar

arasinda iç mücadeleler siddetlenmis, öte yandan Macar Krali Layos, Balkanlarda Ortadokslara olan baskilari artirmisti. Evrenos ve Haci Il Bey komutasindaki kuvvetler bu durumdan da yararlanarak Kesan'dan Dimetoka'ya kadar olan yerleri fazla bir mukavemet görmeden ele geçirmislerdi. Sazlidere Zaferi ile Edirne ve Filibe, Lala Sahin Pasa tarafindan fethedildi (1363/4). Bu savaslarda Bulgarlarin yaninda yer alan Bizans baris yapmak zorunda kaldi. Türk ilerleyisini durdurmak isteyen Macar, Bulgar,Sirp ve Ulahlardan mütesekkil bir Haçli ordusu Macar Krali Layos'un liderliginde Edirne üzerine yürüdü. Ancak Meriç sahilindeki Sirp Sindigi denilen mevkiide, kalabalik Haçli ordusunu hazirliksiz yakalayan 10 bin kisilik kuvvetiyle Haci Il Bey, büyük bir bozguna ugratti (1364). Sirp Sindigi zaferiyle Osmanlilar, Balkanlardaki fetihlerine hiz verdiler ve bunu kolaylastiracagi için Osmanli baskenti Bursa'dan Edirne'ye nakledildi. Fetihler karsisinda çaresiz kalan Bulgarlar Türk himayesini kabul etmek zorunda kaldilar (1369). Çirmen Zaferi ile (1372) Bati Trakya ve Makedonya'nin bir kismi Osmanli hâkimiyetine girdi ve Selanik ile Köstendil'in de ele geçirilmesinin ardindan Sirp Krali Lazar, vergi verip, gerektiginde asker göndermek sartiyla Osmanlilarla baris anlasmasi imzaladi(1374). Yaklasik on yil süren mücadelede, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen bölgelere Anadolu'dan mütemadiyen Türk nüfus kaydirilarak bölgede demografik dengeler Osmanlilar lehine degistirilmeye baslanmisti. Bu tarihten sonra bir müddet Balkanlardaki fetihlere ara verilmis ve Anadolu'da Türk birligini saglamlastirmaya yönelik düzenlemelere geçilmistir. Bu maksatla I. Murat, oglu Bâyezid'i Germiyan beyinin kizi ile evlendirmis; Tavsanli, Emet ve Simav gelinin çeyizi olarak Osmanlilara verilmistir. Ayni sekilde Aksehir, Yalvaç, Beysehri gibi bazi sehir ve kasabalar Hamidogullari'ndan para karsiligi satin alinmis, Candarogullar da Osmanli hâkimiyetine girmisti. Artik Osmanlilarin karsisinda tek bir güç kalmisti; Karamanogullari. Alaaddin Ali Bey, Osmanlilarin yeniden Balkanlara yönelmesini de firsat bilerek, harekete geçmis ancak I. Murat Konya önlerinde Karamanogullarini yendiginde Karaman beyi af dilemek zorunda kalmistir(1387) Murat Hüdavendigar'in yeniden Rumeli'ye yönelmesiyle birlikte Nis ve Sofya da dahil olmak üzere bütün Bulgaristan fethedildi.(1385/88). Timurtas Pasa'nin Sirp kuvvetleri tarafindan baskina ugratilip, yenilmesi üzerine cesaretlenen Bulgar, Leh, Çek ve Macar krallari da Sirplarin yaninda yer aldilar. Fakat Çandarli Ali Pasa, Bulgar Krali Sisman'i esir alarak Bulgarlari bu ittifakin disina atti. Buna ragmen Haçli ordusu ilerleyisini sürdürünce, I. Murat ordusunun basina geçerek düsmani Kosova'da karsiladi. I.Murat'in ogullari Bâyezid ve Yakup'un da yer aldigi Osmanli birlikleri büyük bir zafer kazandi. Sirp Krali Lazar ve oglu esir edilmis, düsman kuvvetlerinin büyük bir kismi imha olmustu. (20 haziran 1389). Fakat I.Murat savas meydanini gezerken bir Sirp tarafindan hançerlenerek sehit düstü. Bunun üzerine Sirp krali da Osmanli askerleri tarafindan öldürüldü. Osmanlilar için Balkanlarda tutunabilmek yolunda ölüm kalim savasi olarak görülen I.Kosova Zaferi Sirplar tarafindan asla unutulmamistir. Günümüzde dahi masum Müslüman halka yönelik vahsetin arkasinda bu maglûbiyetin ezikligi ve intikam hissi yatmaktadir. Anadolu'da Türk Birligi'nin Saglanmasi; I. Murat'in sehit edilmesinin ardindan oglu Bâyezid, devlet adamlarinin ittifakiyla hükümdar ilân edildi. Babasinin ölümünü firsat bilen Anadolu'daki beyliklerin Osmanlilar'a biraktigi topraklari yeniden ele geçirmek maksadiyla harekete geçtiklerini haber alan Bâyezid, süratle Anadolu'ya döndü. 1390 yilinda Germiyan, Aydin, Mentese ve Saruhan beylikleri ortadan kaldirildi. Ertesi yil Hamidogullari Beyligi topraklari ele geçirildi ve bu beyliklerin yer aldigi topraklarda Anadolu beylerbeyligi adiyla idarî bir ünite olusturuldu. Ardindan Osmanlilarin en önemli rakip olarak gördügü Karaman Beyligine yönelen Yildirim Bâyezid, Konya'yi kusatti. Alaaddin Ali Bey'in baris talebi, Beysehir ve çevresinin Osmanlilara birakilmasiyla kabul edildi.(1391). Fakat Yildirim Bâyezid'in Mora ile ilgilenmesini firsat bilerek Ankara Sancak Beyi Sari Timurtas Pasa'yi esir almasi üzerine, Yildirim Bâyezid, Alaaddin Bey'e kesin bir darbe vurmaya karar verdi. Anadolu'ya geçen Yildirim, üç gün süren savasin ardindan ele geçirilen Alaaddin Bey'i ortadan kaldirdi ve topraklari Osmanlilara ülkesine dahil

edildi(1397). Karamanoglu tehlikesinin bertaraf edilmesiyle, Anadolu'da Osmanlilara direnebilecek en güçlü devlet olarak Kadi Burhaneddin devleti kalmis idi. Daha 1392 yilinda, Kadi Burhaneddin'in müttefiki durumundaki Candaroglu Süleyman anî bir baskinla öldürülüp beyligin Kastamonu subesi ortadan kaldirilmisti (1392). Ardindan, ertesi yil Amasya ve Merzifon civari Osmanli hâkimiyetine alinmisti. Kadi Burhaneddin'in 1398'de Kara Yülük tarafindan öldürülmesi üzerine, ona bagli Sivas, Tokat, Kayseri, Malatya gibi sehirler birer birer ele geçirildi. Böylece Firat'in batisinda kalan Anadolu topraklari Osmanli sancagi altinda birlestirilmis oluyordu. Yildirim Bâyezid'in Istanbul Kusatmasi ve Balkanlardaki Fetihleri. Yildirim Bâyezid'in Karaman seferine anlasma geregi katilan Bizans Imparatoru V.Yuannis'in oglu Manuel'in, babasinin ölümü üzerine anlasmayi çigneyerek Istanbul'a kaçmasi sebebiyle Yildirim, Istanbul'u kusatmaya karar verdi. 1391'de baslayan ilk muhasara 1396 yilina kadar sürdürüldü. Bu maksatla Istanbul Bogazi'nda Anadolu Hisari insa edildi. Sehre dis yardimlarin gelmesini önlemeyi ve iase zorlugu altinda savunmayi kirmayi hedefleyen bu muhasara Timur'un Anadolu'ya ulasmasina kadar fasilalarla devam ettirilmistir. Bu kusatma sürerken bir yandan da Yildirim, Bulgaristan, Arnavutluk ve Bosna taraflarinda fetih hareketlerine devam etmekteydi. Kusatma altindaki Bizans'in da talebi ile Türklere karsi yeni bir Haçli ittifaki olusturan Macar Krali Sigismund, Ingiltere dahil bütün Avrupa devletlerinden topladigi 120 bin kisilik bir orduyla harekete geçti. Yildirim Bâyezid düsmani sasirtan bir hizla Nigbolu Ovasi'nda düsmani karsiladi. 50-60 bin kisilik Osmanli ordusu, sayica çok üstün olan Haçli ordusunu büyük bir bozguna ugratti. Savas meydanindan kurtulabilenler, kaçarken Tuna'da boguldular.(1396) Haçlilardan geriye sadece muazzam bir ganimet kalmisti. Bu ganimetle, Edirne ve Bursa'da pek çok cami, medrese ve imaret insa edilmistir. Zaferin ardindan, Eflâk, Bosna, Macaristan ve Mora üzerine seferler düzenlendi. Itibari bu zaferle bir kat daha artan Yildirim, Nigbolu dönüsünde Anadolu birligini kurmaya yönelik nihaî adimlari atmaya baslayacaktir. Ankara Savasi ve Fetret Devri: Yildirim Bâyezid, Firat boylarina kadar topraklarini genislettigi sirada, Timur da Iran, Azerbaycan ve Irak'i ele geçirmisti. Bazi Anadolu beyleri Timur'a siginirken, ülkeleri istilâ edilen Celayirli Ahmet ve Karakoyunlu Kara Yusuf da Yildirim Bâyezid'in yanina kaçmisti. Böylece her iki devlet biribirine sinir komsusu olmus, ancak bu durum iki hükümdarin da Türk dünyasinin liderligine oynamalari sebebiyle olumsuz neticeler dogurmustur. Timur, Osmanlilara siginan Celayirli Ahmet ve Kara Yusuf'un iade edilmemesini bahane edip Sivas'i kusatmis ve kendisine teslim edilmesine ragmen sehiri tahrip etmisti(1400). Bu olaydan sonra da her iki hükümdar arasinda mektuplasmalar devam etti. Fakat Timur'un, Anadolu beyliklerine topraklarinin geri verilmesi ve bazi sehirlerin kendine birakilmasi gibi talepleri Yildirim tarafindan reddedildi. Dolayisiyla iki fatih için savas artik kaçinilmaz hâle gelmisti. 160 binlik Timur'un ordusunu, 70 bin kisiyle Çubuk Ovasi'nda karsilayan Yildirim Bâyezid, savasin baslarinda üstünlügü ele geçirdi. Ancak Timur'un safinda eski beylerini gören bazi askerlerin saf degistirmesi ve Kara Tatarlarin Osmanli ordusunun arkasini çevirmesi savasin talihini degistirdi. Bir avuç askerle direnmeye çalisan Yildirim Bâyezid sonunda esir edildi (26 Temmuz 1402). Ankara Savasi'ni kazanan Timur, Anadolu beyliklerini tekrar ihya etti ve böylece Anadolu Türk birligi parçalandi. Balkanlardaki Türk ilerleyisi durdugu gibi bir kisim topraklar da elden çikti. Yildirim'in ogullari arasindaki taht mücadeleleri Osmanli devletinin "Fetret Devri" boyunca 12 yil müddetle devam etti. Sayet bu savas gerçeklesmemis olsaydi, hiçbir direnme gücü kalmayan Istanbul büyük bir ihtimalle Yildirim Bâyezid zamaninda Türklerin eline geçecekti. Dolayisiyla Ankara Savasi Osmanlilari en az 50 yil geriye götürmüstür.Esir düsen Yildirim Bâyezid, yedi ay boyunca Timur'un yaninda sehir sehir dolastirildiktan sonra üzüntüsünden ecele yenik düstü. Osmanli sehzadeleri tahtin sahibi olabilmek için kiyasiya birbirleriyle mücadele etmeye basladilar. Bu mücadele Çelebi Mehmet'in tek basina devlet idaresine hâkim olusuna kadar devam etti (1413). Çelebi Mehmet kardesleri Süleyman, Isa ve Musa Çelebi'yi bertaraf ettikten sonra Anadolu Türk birligini yeniden tesis etmek için çaba sarf etti. Güçlenen Karamaogullarinin nüfuzunu kirdi, Karamanoglu Mehmet Bey'in eline geçen Osmanli topraklarini geri aldi. Candarogullari beyliginden Çankiri'yi ve ardindan Canik

(Samsun) bölgesini yeniden Osmanli ülkesine katti. Fakat Sehzade Mustafa ve Simavna Kadisi oglu Seyh Bedreddin'in isyanlari ülkeyi karistirmaktaydi.(1419) Sehzade Murat Rumeli ve Manisa'da ortaya çikan bu isyani bastirdi, Seyh Bedreddin ve adamlari yakalanarak idam edildi. Timur'un beraberinde götürdügü Mustafa Çelebi de Anadolu'ya döndügünde tahtta hak iddia etmisti. Sehzade Mustafa'nin Selânik'te baslattigi isyan bastirildi. Asi sehzade Bizans'a siginmak zorunda kaldi. Çelebi Mehmet öldügü zaman Osmanli ülkesinde sükûnet büyük oranda tesis edilmeye baslanmisti (1421). Babasinin en büyük yardimcisi olan sehzade Murat tahta çiktigi zaman Bizans tarafindan karsisina çikarilan amcasi Mustafa Çelebi'nin isyanini bir kez daha bastirdi ve Bizans'i cezalandirmak için Istanbul'u kusatti(1422). Bu defa küçük kardesi Sehzade Mustafa'nin isyan haberini alan II.Murat, kusatmayi kaldirarak kardesini cezalandirmak zorunda kaldi. Isyancilarin yaninda yer alan Anadolu beyliklerine karsi harekete geçen II.Murat, Candaroglu Isfendiyar Bey'i itaat altina aldi. Izmir Beyi Cüneyd'i ortadan kaldirip, Izmir, Aydin ve Mentese civarini ele geçirdi. Germiyanoglu Yakub Bey'in çocugu olmadigindan, topraklarini Osmanlilara birakmayi vasiyet etmisti. Onun ölümüyle Germiyan ili de Osmanlilara katilmis oldu(1428). Balkanlarda da durum Osmanlilar lehine düzelmeye basladi. Nitekim Fetret devri sirasinda elden çikan topraklar geri alindigi gibi, 1440'a kadar Belgrat hariç bütün Sirp topraklari Osmanli hâkimiyetine girmisti. Fakat Erdel ve Eflâk'ta üst üste gelen bazi küçük bozgunlar Avrupa'da büyük bir sevinçle karsilanarak, Osmanlilara karsi yeni bir Haçli seferinin tertip edilmesine cesaret vermisti. II. Murat, Balkanlardaki Osmanli varligini tehlikeye atmamak için Macarlarla Segedin Antlasmasini imzaladi (1444) ve bu anlasmadan sonra tahttan feragat etti. Küçük yastaki oglu II. Mehmet'in hükümdar olmasini firsat bilen Macarlar anlasmayi bozdu ve yeni bir Haçli ittifaki olusturuldu. II. Murat yeniden ordunun basina geçerek düsmani Varna Savasi'nda karsiladi. Macar krali öldürüldü. Haçlilarin lideri durumundaki Jan Hünyad güçlükle kaçabildi(1444). Çandarli Halil Pasa'nin israriyla ikinci kez tahta çikan II. Murat, Mora ve Arnavutluk'a sefer düzenledi. Varna'nin intikamini almak isteyen Jan Hünyad yeniden harekete geçti. Fakat II. Kosova Muharebesi'nde bir kez daha Sirplar büyük bir yenilgiye ugratildi (1448). Varna ve Kosova savaslariyla Osmanlilar Balkanlardaki durumunu iyice güçlendirmis, Bizans'in batidan yardim alma umutlari ise tamamen ortadan kaldirilmistir. II. Murat 48 yasinda ölünce II. Mehmet yeniden Osmanli tahtinin sahibi olmus (1451) ve Osmanli Devleti artik bu dönemde tam bir cihan devleti hâline gelmistir.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Osmanlı Devleti'nin kurucusu sayılan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, onun babası Gündüz Alp'tir. Gündüz Alp'in babasının Kaya Alp, onun babasının Gök Alp, onun babasının Sarkuk Alp, onun babasının Kayık Alp olması ihtimali vardır. Yurt tutmak için Orta-Asya'dan, Türkistan'dan Doğu Anadolu'ya gelen bir Kayı aşiretinin başında bu Sarkuk Alp'in bulunması muhtemeldir. Yurt tutulan bölge, Van Gölü'nun kuzey-doğusunda Ahlat civarıdır. Osman Gazi'nin büyükbabası Gündüz Alp'in, kendisi gibi Kayılardan olan Mardin Artuklularının hizmetinde bir bey iken Caber'de Fırat'ı geçerken boğulup Türk mezarına gömülmüş olması ihtimali düşünülebilir. Osmanlı Devleti'ni kuracak aileyi bir buçuk asır sonra Ahlat'tan oynatan sebep yaklaşan Cengiz Han'ın Moğolları olabilir. Ahlat-Mardin yolu, güney-batıya doğru kuşuçuşu 200 km'dir. Gündüz Alp, Artuk Arslan'ın (1201-1239) emrettiği bir misyon için 250 km daha güney-batıya inip Caber'e gelmiş olabilir. Bu misyonda başarılı olmayan Kayı Aşireti reisi Gündüz Alp'ı kaybedip onun oğlu Ertuğrul Gazi'nin başkanlığında 1230 yazında Yassıçemen meydan muharebesinde 39 yaşlarındaki Ertuğrul Bey, Türkiye sultanı Alâeddin Keykubad'a küçük fakat yiğitçe bir hizmette bulunmuş olmalıdır.

Bunun üzerine Alâeddin, Ertuğrul Bey'e Bizans sınırında dirlik vermiştir. Ertuğrul, Erzincan'dan kuş uçuşu 900 km yol alarak batıdaki dirliğine erişmiştir. Muhtemelen tarih 1231 yılıdır ve Osmanlı Devleti'nin nüvesi kurulmuştur. Ertuğrul Bey, Türkiye İmparatorluğu'nun bir uc beyi durumundadır. Selçuklu Türkiye'sinin Bizans'a karşı olan batı sınırları, iki büyük uc beyi tarafından korunmaktadır, kuzey'de Kastamonu'da oturan Çobanoğulları ve güneyde Germiyanoğulları. Ertuğrul Bey 1281'de ölünceye kadar 50 yıl bu Çobanoğullarına tabidir. Doğrudan doğruya Konya'daki Selçuklu İmparatoru'na bağlı büyük uc beylerinden değildir. Ertuğrul Gazi'ye verilen yurd Bursa-Bilecik illerinin sınırlarının birleştiği yöredir ve 1.000 km2 kadar bir toprak parçasından ibarettir. Söğüt, sonradan Bizans'tan fethedilerek başkent yapılmıştır. Ertuğrul Gazi'nin yerine oğlu Osman Gazi geçmiş ve 1324'e kadar 43 yıl saltanat sürmüştür. 1300 yılına kadar babası gibi Çobanoğullarına tabi küçük bir uç beyi olan Osman Gazi, bu tarihte doğrudan doğruya Konya Selçuklularına bağlı büyük bir uc beyi mevkiine yükselmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Bu suretle Osmanlı devletçiliği 69 yıl Çobanoğullarına, Kastamonu'ya tabi yaşamıştır. 1308'de Selçukoğulları düşünce Osman Bey, doğrudan doğruya Tebriz'de oturan İlhan'ın büyük uc beylerinden biri haline gelmiş ve İlhan'ın Anadolu umumî valileri tarafından kontrol edilmiştir. İlhanlılara tabiiyet, 1335'e kadar devam eder. Osman Gazi 1281'de babasından 4.800 km2 kadar aldığı toprak mirasını 16.000 km2'ye çıkartarak 1324'te oğlu Orhan Gazi'ye devretmiştir.Bu toprakları Bizans'tan fethetmiştir. Osman Gazi'nin bıraktığı miras bugünkü Bilecik ili, Eskişehir merkez ilçesi, Sakarya'nın Gevye, Akyazı, Hendek, Kütahya'nın Domaniç, Bursa'nın Mudanya, Yenişehir ve İnegöl ilçelerinden ibarettir. Orhan Gazi, babasının yıllardan beri kuşattığı Bursa'yı alarak (6 Nisan 1326) başkent yaptı. Bu suretle 1321'de Marmara'ya erişen ve denize çıkan Osmanlılar bir Bizans şehri daha aldılar ve az sonra Karadeniz'e de çıktılar. 1231'den 1326'ya kadar 65 yıl üç Osmanoğlu birer prenstir. Sadece 1300'de Selçuklu sultanından tablü'l-alem alarak büyük uç beyi olmuşlardır. 1326'dan itibaren Orhan Gazi artık gerçek bir kraldır ve Anadolu Türkmen beyleri içinde yalnız Karamanoğlu aynı seviyededir. 1335'te Sultan Orhan artık İlhanlılara bağlılıktan kurtulur ve tamamen müstakil, askerî bakımdan çok güçlü, fevkalâde dinamik bir devletin başı olur. 1324 Şubatı'ndan 1362 Mart'ına kadar 38 yıl süren saltanatı fetihlerle geçer. Babasının dehasını, belki daha büyük çapta tevarüs etmiştir. Son derece mahir bir diplomasi ile hem Anadolu Türkmen Beylikleri, hem Balkan devletleri, hem de Bizans ile münasebetlerini devam ettirir ve daima Osmanlı Devleti'nin lehine durumlar meydana getirir. 1329 Mayısında, o sırada çok mühim bir şehir sayılan İznik'i fetheder. Şehri geri almak isteyen Bizans imparatoru III. Andronikos Paleologos'u Türk topraklarına sokmadan Boğaziçi'ne 40 km mesafede, Gebze civarında yakalar. Yapılan savaşta imparator yaralanıp kaçar ve iki imparatorluk prensi muharebe meydanında kalır. Bu Pelekanon meydan muharebesi (2 Mart 1313) Osmanlı hükümdarının şöhretini bütün cihana yayar. Zira Avrupa'nın unvan ve protokol bakımından birinci hükümdarı sayılan Bizans İmparatorunu açık sahra muharebesinde yenmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu 1345'te ilk Türkmen beyliği olarak Balıkesir-Çanakkale çevresinde saltanat süren Karesi beyliğinin topraklarını Osmanlı Devleti'ne katar ve Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasını tutar. 1354'te Orhan Gazi'nin büyük oğlu Veliahd Gazi Süleyman Paşa Gelibolu yarımadasına, Rumeli'ye, Balkanlara, Avrupa'ya ayak basar. Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. "Rumeli Fâtihi" şanını kazanır. Gelibolu yarımadasını fetheder. 1354'te Ankara'yı da alır. 1359'da attan düşerek ölür ve Bolayır'daki büyük millî ziyaret yerlerinden olan türbesine gömülür. Yerini kardeşi Gazi Murad Bey (I. Murad) alır. Murad Bey daha 1359'da Meriç'i aşarak Dimetoka'yı alır ve İstanbul surlarına kadar akınlar yapar. 1362'de babası Orhan Gazi'nin yerine geçer. 4 ay sonra 1362 Temmuzunda da Edirne'yi fetheder. Artık Osmanlı Devleti bir imparatorluktur. Dünyanın güçlü devletlerinden biridir ve çekinilecek bir askerî güçtür. Sultan Orhan'ın oğluna bıraktığı servet 95.000 km2 dir. Bugünkü Bilecik, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, Bolu illerinin tamamını, Çanakkale ve Eskişehir illerinin en büyük kısmını, İstanbul ilinin Asya topraklarının büyük kısmını, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, Manisa, Kütahya, İzmir illerinden de bazı parçaları içine alır. Bu topraklar üzerinde Orhan Gazi'nin devletinin nüfusu, o zamanki İngiltere krallığının nüfusundan çok fazladır. Ve bu topraklar o çağda dünyanın en zengin ülkeleri arasındadır. Boğazlar, Marmara, Ege, Karadeniz arasında iki kıtaya yayılmıştır. Dehşetli bir jeopolitik ehemmiyet arz etmektedir. I. Sultan Murad, 1362'de babasının yerine geçtikten bir kaç ay sonra Edirne'yi aldığı zaman, büyükbabasının babası Ertuğrul Gazi'nin Sakarya çevresinde yurt tutması üzerinden 131 yıl geçmiştir. 131 yılda Sakarya'dan Meriç'e varılmıştır. Bu toprakların mühim kısmı gaza ve cihad yoluyla Hristiyanlardan fethedilmiş ve Türkleştirilmiştir. 1335'ten itibaren Türkiye'nin en güçlü hükümdarı ve lideri olan Sultan Orhan'dan sonra 1362'de Sultan Murad artık hiç bir Anadolu Türkmen beyliğince münakaşa edilemeyecek bir dereceye erişerek saltanatına başlamıştır.

OSMAN GAZI VE BEYLIK

Kaynaklarin, sâlih, dindar, kahraman, cesur ve merhametli bir kimse olarak tanittigi Osman Gazi, üç günde bir yemek pisirtip fakirleri doyurmak, çiplaklari giydirip donatmak, dul ve yetimleri gözetip korumak gibi iyi hasletlere sahip bir kimse idi. Hak ve adalete saygili, üstün yeteneklere sahip bir hükümdar olan Osman Gazi, ününü kilicindan ziyade adalet severligi ile saglamisti. Feth ettigi yerlerde ser'î hükümlere göre hareket eder, tebeasi arasinda irk, din ve milliyet farki gözetmezdi. Güçlü bir komutan oldugu kadar sabirli ve olgun bir idareci idi. Yaninda çalisanlar,

kendisine karsi büyük saygi gösterirlerdi. En zorba kimseler bile onun huzurunda saygi ile hareket ederlerdi. O, kuvvet ve zenginlikten ziyade adalete daha çok önem veren, güçlü bir irade ve hosgörüye sahip bir hükümdardi. Osman, Ertugrul Bey'in, Gündüz Alp ve San Yatu (Savci Bey)'den sonra Sögüt'te dünyaya gelen küçük ogludur. Ibn Kemâl, onun dogum tarihini Hicrî 652 (M. 1254) senesi olarak göstermekte ise de genellikle onun 656 (1258) senesinde dogdugu belirtilir. Bununla beraber bu tarihin 650 (1252) veya 657 (1259) oldugunu söyleyenler de bulunmaktadir. Sögüt'te dünyaya gelen Osman, Ertugrul Bey'in küçük oglu idi. Ertugrul Bey, 93 yasinda vefat edince, onun idaresi altinda bulunan asiretler, gerek kabiliyet, gerekse hareketliligi sebebiyle Osman'in, babasinin yerine basa geçmesini istiyorlardi. Gerçi Osman, babasinin son dönemlerinde ona vekâlet etmek suretiyle yönetimle ilgili konularda kardeslerinden farkli bir hüviyete sahip oldugunu ortaya koymustu. Kardesleri bakimindan pek büyük bir sikintisi olmayan Osman, amcasi Dündar Bey'le ugrasacaga benziyordu. Zira Ertugrul Bey'in kardesi Dündar Bey de birlige reis olmak istiyordu. Bu yüzden Osman'la amcasi arasinda ihtilaf (anlasmazlik) meydana geldi. Zira, Kayi asiretinden baska bazi asiretler de Dündar Bey'in basa geçmesini istiyorlardi. Bununla beraber Osman'in reisligini isteyen taraf daha etkili görünüyordu. Bunun için Dündar Bey, reislik arzusundan vazgeçerek Osman'in asiret reisi olmasini kabul etmek zorunda kaldi. Gerçekten, Osman Bey, Ertugrul Gazi'nin vefatindan sonra cesaret, mertlik ve ahlâkî meziyetleri sebebiyle asiret, kavim ve kabileye bas olacak bir vasifta görülmüstü. Amcasi Dündar Bey de dahil oldugu halde herkes ona itaat ve bagliligini bildirdi. Baslangiçta o, babasinin komsu Rum tekfurlari ile iyi geçinme siyasetine devam etti. Asiretin basina geçtigi zaman yirmi üç yasinda bir genç olmasina ragmen, siyaseti iyi bilen, halim selim bir kimse olmakla birlikte, gerçekleri savunma konusunda korkusuz ve cesurdu. O, tam bir cihad eri idi. Bu sebeple Osman Bey, kisa zamanda etrafinin yigitlerden meydana gelen bir hâle ile çevrelendigini gördü. Bu hâlenin içinde Konur Alp, Turgut Alp, Abdurrahman Gazi, Akça Koca, Gündüz Alp, Karamürsel, Saltuk Alp, Samsa Çavus gibi isimler vardi. Büyük bir kismi garip ve vatanlarim birakip gelmis olan bu insanlarin, Osman Bey etrafinda toplanmalari, devletin güçlenmesine sebep olmustu. Osman Bey, bunlarin tabiî bir lideri durumuna geldi. Bundan baska, Osman Bey'in, Uc'lardaki Türkmenler arasinda büyük bir nüfuza sahip olan Seyh Edebali ile yakinlik ve akrabalik tesis etmesi, basta ahiler arasinda olmak üzere Uc'lardaki diger topluluklarin kendisine baglanmasina sebep oldu. Böylece Osman Gazi, kendisini hem etrafindaki asiret reislerine sevdirmis, hem de

onlarin kendisine bagladigi umutlari bosa çikarmamisti. Gerçekten de o, çevresindeki Türkmen komsulari ile mümkün mertebe çatismaya girmemek için gayret sarf ediyordu. Ertugrul Bey'in üç oglu arasinda Osman Bey'e düsen taht, kardeslerini birer saltanat rakibi olarak degil, yeni devletin kurulup gelismesinde müsterek bir gayretle el ele verdiren ve saltanat ihtirasi yerine, feragat, fedakârlik ve basirete götüren bir metod takip etmelerinin sebebi nedir? Ileride tafsilatli bir sekilde anlatilinca görülecegi gibi, Osman Gazi de kendisine yurt ve istiklâl veren Selçuklu sultanina karsi ayni hassasiyeti göstermis, o, hayatta bulundugu müddetçe istiklâlini ilân etmemisti. Böylece o, edep ve irfani, sahsî ve nazarî kaliplar halinde birakmayip devlet bünyesinde de ifadesini bulan bir anlayis olarak cemiyete mal olmustu.

OSMAN BEY VE AHILIK
Abbasî halifesi en-Nâsir li-Dinillah (575-622/1180-1225) rehberliginde kuruldugu kabul edilen ahilik, kisa zamanda Islâm ülkelerinde tesirini göstermeye basladi. Son derece düzenli ve disiplinli olarak çalisan bu teskilât, miladî X. asirda genellikle ilk Müslüman Türk devleti kabul edilen Karahanlilar vasitasiyla Türk dünyasinda da boy göstermeye basladi. XI. asrin ikinci yansindan (1071Malazgirt) sonra, kapilarini Müslüman Türklere açmis bulunan Anadolu'ya, dogudan birçok göçler olmustu. Daha önce de Anadolu'nun Urfa'dan (Sanliurfa) baslayarak Adana'ya kadar giden sinirlarindan, zaman zaman giren Abbasî ordulari, Nigde, Nevsehir, Kirsehir, Kayseri, Yozgat ve Ankara bölgelerine akinlar yapmislardi. Ordu mensuplarindan bir kismi akinlar sonunda ele geçirilen bu yerlerde bazan da yerlesip kaliyorlardi. Özellikle VIII. yüzyilin ikinci yansindan itibaren Abbasî ordusunun ayrilmaz bir parçasi durumunda olan Türkler de, bu ordu ile Anadolu'nun içlerine kadar gelmislerdi. Türkler, iklim ve jeolojik yapi bakimindan Orta Asya'ya benzeyen Kirsehir yöresini begenerek burayi yerlesim bölgesi olarak seçmislerdi. Bundan sonra normal ve isteyerek devam eden göçleri, XIII. asirdaki Mogol istilasindan kaçma takib etti. Bu istiladan önceki göçlerde daha iyi bir iklime gelme, hayvanlar için daha iyi bir kislak ve yaylak bulma düsüncesi hakimdi. Bu sebepledir ki, Mogol baskinindan önce gelenler, daha ziyade göçebe, asker ve hayvan yetistiricisi idi. 1225 tarihinden sonra gelenlerin ekonomik ve sosyal durumlari, bu ilk gelenlerden daha farkli idi. Zira, korkunç bir katliamdan kurtulmak için gelen bu sonuncular çogunlukla, esnaf, tüccar, zengin ve sanatkârdi. Bu yeni göçmenler, geçimlerini saglayabilmek için, yerli ve müslüman olmayan esnafla rekabete girmek zorunda idiler. Bu rekabetin

kuvvetli, tesirli ve kisa zamanda meyvesini verebilmesi için bunlarin birlesip bir teskilât içinde hareket etmeleri gerekiyordu. Bu teskilât, özellikle hayvancilikla ugrasan, baska bir ifade ile atli göçebelerin ihtiyaç duyduklari bir sahaya cevap vermeliydi. BU DIPNOTUN YERI NERESI Böyle bir çalisma faaliyetinin içinde bulunuldugu sirada yeni bir Mogol tehlikesi bas gösterdi. Bu tehlikenin merkez üssü Anadolu idi. Daha önce gelip buraya yerlesmis bulunan Müslüman Türkler için büyük bir tehlike olan Mogollara karsi bazi kimselerin farkli sahalarda faaliyette bulundugu görülür. Bunlar: Ahi Evran ismiyle bilinen Seyh Nasirüddin Mahmud (ö. 1262), Baba Ilyas, Haci Bektas ve Mevlânâ Celâleddin Rumî gibi önemli sahsiyetlerdi. Bas gösteren Mogol tehlikesine karsi farkli alanlarda halki irsad etmeye yönelik çalismalardan birisi de esnaf ve sanatkâri bir birlik altinda toplamaya muvaffak olan Ahi Evran tarafindan yapiliyordu. Böylece o, sanat ve ticaret ahlâkini, üretici ve tüketici menfaatlerini güven altina almayi, bu vesile ile kötü politik ve ekonomik atmosfer içinde, onlara yasama ve direnme gücü vermeye çalisiyordu. Bu yüzden ilk defa Kirsehir'de XIII. yüzyilda kurulan ahilik, kisa bir zaman içinde Anadolu'nun hemen her tarafina yayilmis oldu. XIV. asir Islâm dünyasi ile birlikte Türklük âlemini canli levhalar halinde gözlerimizin önüne seren Ibn Batûta (1304-1369), Anadoludaki seyahatlerinde, kaldigi birçok ahi zaviye ve tekkesinden bahsetmekle kalmaz, onlar hakkinda genis ve doyurucu bilgiler de verir. Anadolu'daki ekonomik ve sosyal hayatin düzenlenmesinde XIII. yüzyildan itibaren büyük bir rol oynadigini gördügümüz Ahilik, sanatkâr ve esnaf zümreleri arasinda yayilmis, sosyoekonomik özelligi agir basan bir teskilat olarak görünmektedir. Anadolu'nun sosyal ve ekonomik yapisina Müslüman Türk sanatkâr ve esnafinin is ahlâki, insan terbiye ve egitimi, fazilet sahibi olma, sosyal yardimlasma ve dayanismada örnek olma gibi hususlarda etkili olan bu teskilat hakkinda bir hayli bilgiye sahip bulunuyoruz. Osmanli Devleti'nin kurulus hamurunda mayasi bulunan ahiligin oynadigi rol, küçümsenemeyecek kadar büyüktür. Gerçekten de Osman Bey'in faaliyetleri esnasinda Anadolu'da ahilik, büyük bir güç olarak faaliyetlerine devam ediyordu. Osman Bey, ahi reislerinden olan ve Eskisehir civarinda Itburnu denilen mevkide tekkesi bulunan Seyh Edebali'nin kizi ile evlenmekle ahilerin nüfuzundan yararlanabilmistir. Seyh Edebali, o havalinin en itibarli ve sözü dinlenen, kendisine hürmet edilen bir sahsiyeti

idi. Sam taraflarinda tahsilini ikmal etmis, zengin, tekke ve zaviye sahibi bir kimse idi. Herkese yardim eden bir kimse olmakla birlikte fakir ve dervis görünümlü olmayi tercih eden bu zatin damadi olmakla Osman Bey, ahilerin gücünden istifade etmisti. Nitekim Seyh Mahmud Gazi, Ahi Semseddin ve oglu Ahi Hasan ile sonradan Osmanlilarda kadi, kadiasker ve vezir olan çandarli (Cendereli) Kara Halil de ahilerden olup bunlarin tamami Osmanli Beyliginin kurulmasinda ve büyümesinde hizmet etmislerdi. Gerçekten, bu dönemde Anadolu'nun sosyal bünyesine hakim olan ulema, dervis, sanatkâr ve kahramanlar kadrosunu bir arada düsünmemiz gerekir. Mücahede sevkini ve Islâm birligi susuzlugunu en ileri ve yüksek voltaja ayarlamasini bilen bu iman adamlarinin, Selçuklulara müvazi bir mukadderat çizgisi üstünde yürüyecek olan Osmanli Beyligi'nin kurulusu hadisesine fiilen katilmis olmalari, devletin ve Islâm ümmetinin bir talihi olmustur. Öyle ki bir tarafta olgun, sözü dinlenir ve seviyeli bir seriat ulemasi ile beraber yürüyen, Sünnî ve muhtesem bir tasavvuf anlayisinin dogurdugu teskilât; öbür tarafta Âsik Pasazâde'nin, Gaziyan-i Rûm, Abdalan-i Rûm, Ahiyan-i Rûm, Bâciyan-i Rûm dedigi organize ve hamasîdinî teskilât. Biraz önce de belirtildigi gibi gerek Osman Bey, gerekse onu takib eden ilk hükümdar ve sehzâdeler ile idare ve devlet adamlari, tasavvuf müessesesinin veya yine bu teskilatin müsterek esaslarina sahip ahiligin gaye, terbiye ve disiplinine göre yetismis, cesur, dinamik, mert ve iç âlemleri kontrollü kimselerdi. Bu sebeple yeni devlet, muhtesem oldugu kadar âdil ve müsavatçi bir idare tezgahina, renk, sekil ve ahenk yetistiren bir iç ve dis kuvvetler dengesini dünyaya hediye etmeye hazirlaniyordu. Hem akil hem de imanla desteklenen yeni devlet, adeta tabiatin himayesine kabul edilerek daha ilk yillarda mücahid ve yekpare çehresini kazanmisti. Su da var ki, Osman Bey'in etrafini çevreleyen ilim ve hikmet kadrosu, yalniz yasadiklari devrin irfan, iman, ahlâk, idare ve hukuk haritasini çizmiyorlardi. Onlarin hizmet ve hedefleri, bir hanedan veya bir zümre ile belirli bir zamana has degildi. Bir medeniyet ve ideolojiyi devirler ölçüsünde gerçeklestirmek için genç padisahin sahsinda gelecek han, hakan ve kütlelere yol açip öncülük ediyorlardi. Böylece yeni devlet, tam bir ahenk ve üslup ile ise baslamis, müsterek bir tezgahin basinda, istikbalin dokusunu örmeye ve gelecek zamanlara miras birakmaya hazirlaniyordu. Görüldügü gibi, devleti, bir yandan mantikî, bir yandan da manevî temellere oturtan Osmanlilar, merkezî ve idarî otoritenin, politika ahlâkini

kontrol eden bir yardimci kuvvetler halkasi tesis etmekle de icra ve tesriî organlarini hak ve adalet unsurlarinin murakabesine vermis oldular. Gerçekten, Avrupa'nin kuvvetten baska bir güç ve otorite tanimadigi bir dönemde, yeni yeni filizlenip gelisen Osmanli Devleti'nde adalet, hak ve hukuk prensiplerine göre davranip hareket etmek babadan ogula nesilden nesle (neslen ba'de neslin) vasiyet ediliyordu. Hoca Saadeddin Efendi (tarihçi, Seyhülislâm), Osman Gazi'nin, oglu Orhan'a olan vasiyetini su ifadelerle nakleder: "Dilerim ey sahib-i ikbâl u câh Etme sen cânib-i zulme nigâh Adl ile bu âlemi âbad kil Resm-i cihâd ile beni sâd kil Râh-i cihâd içre edüp ictihâd Memleket-i Rum'da kil adl u dâd..." Görüldügü gibi Osman Gazi, devlet iç teskilâtinda sakat ve zayif bir taraf birakmamak, bir çatlak ve gedige meydan vermemek için basta devlet adamlari olmak üzere her ferdin kendi durumuna göre Islâm'in arzuladigi adalet anlayisi çerçevesinde hareket etmesini istemektedir. Osmanlilarda, nesilden nesile vasiyet edilerek devam eden bu anlayisin sonucu olarak ortaya çikan uygulamaya bakan Gibbons, Osmanlilari sevmemekle birlikte su sözleri söylemekten kendini alamaz: "Yahudilerin toptan öldürüldügü ve engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtigi bir devirde Osmanlilar, idaresi altinda bulunan çesitli dinlere bagli kimseleri baris ve ahenk içerisinde yasatiyorlardi. Onlarin müsamahakârligi, ister siyaset, ister halis insaniyet duygusu, isterse lakaydî neticesi meydana gelmis olsun, su vak'aya itiraz edilemez ki, Osmanlilar, yeni zaman tarihinde milliyetlerini tesis ederken dinî hürriyet umdesini (prensibini) temel tasi olmak üzere vaz' etmis ilk millettir. Ardi arkasi kesilmeyen Yahudi ta'zibati (iskence) ve engizisyona resmen yardim mesuliyeti lekesini tasiyan asirlar esnasinda, Hiristiyan ve Müslümanlar, Osmanlilarin idaresi altinda ahenk ve baris içinde yasiyorlardi."

OSMAN GAZI'NIN RÜYASI

Osmanli kaynaklan, tamamen ilahî takdirin bir tecellisi sonucunda, Osman Gazi'nin gördügü bir rüya ve buna bagli olarak evliliginden bahsederler. Osmanli kaynaklarinda birbirine yakin ifadelerle anlatilan bu rüya, Hammer gibi Bati'li yazarlar tarafindan biraz da hayâl gücü ile süslenerek bir sahne oyunu gibi dramatize edilir. Devrin, egitim, din, kültür, sosyal, ekonomik ve hatta folklorik anlayisi hakkinda fikir vermesi bakimindan bu rüyayi degisik kaynaklardaki anlatilislarini günümüz Türkçesine yakin bir ifade ile buraya almakla dönemin anlayis ve fikrî seviyesi bakimindan bir degerlendirme yapmaya imkan vermis olacagiz. "Osman Gazi biraz aglayip dua ve niyaz eder. Derken uykusu gelip uyur. Rüyasinda kerameti açik ve belli olan bir seyhin kendi halki arasinda bulundugunu görür. Herkes bu seyhe güvenirdi. Aslinda onun dervisligi gizli idi. Öyle görünürdü. Dünyaligi, mali, mülkü ve koyunlari çoktu. ilim sahibi bir kimse idi. Misafirhanesi devamli herkese açikti. Osman Gazi, bu dervise konuk olurdu. Osman Gazi rüyasinda bu azizin kusagindan bir ayin dogdugunu ve gelip kendi koynuna girdigini görür. Bu ay, Osman Gazi'nin koynuna girince hemen onun göbeginden bir agaç biter ki gölgesi dünyayi tutar. Gölgesinin altinda daglar var, her dagin dibinden sular çikar, o sulardan da kimileri içer, kimileri bahçe sular kimileri de çesmeler yaptirir. Osman Gazi gelip bunu seyhe haber verir. Bunun üzerine seyh Osman'a "Ogul Osman, padisahlik sana ve senin nesline mübarek olsun ve benim kizim Malhun Hatun senin helalin oldu." deyip hemen nikahini kiydi. Âsikpasazâde, Osman Gazi'nin rüyasini yukaridaki ifadelerie anlatirken Nesrî su ifadelerle olayi nakl eder: "Meger Osman'in halki arasinda aziz bir seyh vardi. (Ona) Edebali derlerdi, gayet kemal sahiplerindendi. Veliligi, kerameti belli olmustu. Halkin itikad ettigi kimse idi. Bütün illerde meshur olmustu. Rüya ilmini iyi bilirdi. Dünyaligi sonsuzdu. Fakat fakirmis gibi görünürdü. Hatta (kendisine) dervis (fakir) lakabi ile hitab ederlerdi. O, bir zâviye yapip gelene ve gidene hizmet ederdi. Zaman zaman Osman da onun zâviyesinde misafir olurdu. Bir gece Osman Gazi, rüyasinda bu seyhin koynundan bir ay çikarak, gelip kendisinin koynuna girdigini, hemen göbeginden bir agaç bittigini, âlemi tuttugunu, gölgesinde daglarin bulundugunu, bu daglarin dibinden pinarlarin çikip aktigini, kiminin bahçesini suladigini, kiminin çesmeler akittigini görür. Osman Gazi, ertesi gün gelip bu düsünü o azize anlatti.

Seyh ona "Ya Osman, müjdeler olsun. Hak Teâlâ sana ve senin evladina saltanat verdi. Bütün dünya evladinin himayesi altinda olacak, hem de kizim Mal Hatun sana helâl (es) oldu" diyerek, hemen kizini Osman Gazi ile evlendirdi. Osman Gazi'nin düsünü yordugu sirada, Seyh'in Turgut adli bir müridi de orada bulunuyordu. "Ya Osman, sana padisahlik verildi, sükrâne (olarak) bize ne verirsin?" dedi. (Osman) "Sana bir sehir vereyim" dedi. Dervis "Su köycegize de raziyim, bana bir nâme (yazili kâgit, mektup, belge) ver" dedi. Osman Gazi "Ben yazi yazmasini bilmem. Bir su kabi ile bir kilicim var. (Onlari) nisan olsun diye sana vereyim. Benim evladim anlari senin elinde görüp ibka etsinler" dedi. O su kabi ile kiliç onlarin elinde kaldi. Simdi dahi padisah olanlar, onu (o köyü) görüp ziyaret ederler, o dervisin evladina nimetler (verirler) ve ihsanlar ederler. Bu Edebali dedigimiz seyh, yüz yirmi yasinda öldü. Ömründe, birini gençliginde, digerini de yasliliginda (olmak üzere) sadece iki hatun aldi, ilk hatununun kizini Osman Gazi'ye verdi, sonraki hatunu Taceddin Kürd'ün kizi idi. Hayreddin Pasa ile bacanak oldular. Bu menakib, Edabali oglu Mehmed Pasa'dan nakledildi. Ayni rüya, Solakzâde tarafindan da su sekilde verilmektedir: "Osman Han, merhum babasinin yoluna devam ederek, Anadolu'daki kumandanlar arasinda ve gaza meydaninda kendini gösterdi. Âlimlere ve seyhlere çok fazla itikadi vardi. O zamanin yüce makam sahibi, hal bilen seyhi, Seyh Edebali hizmetine devam ederek onun dua ve hürmetini rica ve istid'a ederdi. Bir gece âdeti oldugu üzre, Cenâb-i Allah'a münacatta bulunup hâcet dilerken, kendileri uykuya daldilar. Rüya âleminde, Seyh Edebali'nin koynundan bir ayin dogup gelerek kendi koynuna girdigini gördüler. Bu ay kendisinin göbeginden nihayeti olmayan bir agaç seklinde biterek dali ve budagi ile bütün dünyayi kusatir. Cihan halkinin bir kismi bostan sular, bir kismi ziraat yapar, bir kismi seyran eder, bir kismi da dolasir. Osman Gazi bu güzel yerden uzak kalinca sabah namazini eda edip seyh hazretlerinin huzuruna varir. Gördügü rüyayi bir bir anlatir. Seyhin bu

rüyayi tabir etmesini diler. Seyh Edebali biraz kendi iç âlemine baktiktan sonra basini kaldirip Osman Gazi'ye; "Ey yigit müjdeler olsun! Sana ve senin nesline padisahlik verildi. Rüyanda gördügün o ay, koynumdan çikip senin koynuna girdi. Sen benim kizimi alip bana damad olacaksin. Bundan çocuklarin ve soyun olacak. Kiyamete kadar yedi iklimde hüküm süreceklerdir" dedi. Seyh Edebali hemen orada bulunan Müslümanlarin huzurunda kizi Rabia'yi Osman Gazi'ye nikahladi. Orhan Gazi bundan dünyaya gelmistir. Daha önce de temas edildigi gibi Osmanli kaynaklari tarafindan tamamen ilahî bir takdirin tecellisi gibi nakl edilen bu rüya, Hammer gibi Batili yazarlarca degisik sekillerde verilir. Hammer, benzer rüyalarin görüldügüne dair haberlerin çok eskilere dayandigini ve hemen hemen birçok padisah, hükümdar ve hanedan için böyle rüyalarin görüldügüne dair nakillerin bulundugunu ifade ile söyle der: "Büyük padisahlarin dogumundan önce gelecekte nail olacaklari (ulasacaklari) güç, kudret ve kuvveti göstermek üzere bu neviden rüyalarin nakli Sark (Dogu) tarihçilerinde zaman zaman görülen bir istir. Bununla beraber bu âdet, sadece onlara has bir is degildir. Benzer haberler, gerek çagdas, gerekse eski Bati tarihçilerinde de görülür." Osman Gazi ile ilgili rüya hakkinda böyle diyen Hammer, kendisi de ayni rüyayi degisik ifadelerle anlatmaktan geri kalmaz. Bu sebeple biz de Osmanli kaynaklari ile Hammer'in ifadesini karsilastirmak isteyenlere bir kolaylik olsun diye onun verdigi bilgiyi de temel hususiyetlerini bozmadan özet halinde vermek istiyoruz: Karamanin Adana sehrinde dogmus olan Seyh Edebali, Suriye'de (Sam'da) Fikih (îslâm Hukuku) tahsil ettikten sonra Eskisehir'e yakin Itburnu köyüne gelip yerlesmisti. Osman, zaman zaman oraya gelip seyhle görüsürdü. Osman bir gece Edebali'nin kizi Malhatun'u görüp âsik oldu. Fakat seyh, Osman'in iyi niyetine tam olarak güvenemedigi ve bu genç ile kizi arasinda mevcud olan esitsizligi göz önünde bulundurarak evlenmelerini uygun görmedi. Osman, derdini silah arkadaslarina ve komsularina açar. Bunlardan biri olan Eskisehir beyi, Osman'in anlatmasi üzerine Malhatuna gönül verir. Kizi kendisi için istedi. Fakat o da geri çevrildi. Edebali, Osman'dan çok Eskisehir Beyi'nin öc almasindan korktugu için, o beyin topraklarini terk ederek gelip Ertugrul bölgesine yerlesti. Bu yer degisimi, iki bey arasinda büyük bir düsmanliga yol açti.

Bir gün Osman, kardesi Gündüzalp ile birlikte komsusu ve dostu olan Inönü beyinin evinde iken, Eskisehir beyinin müttefiki ve Harman Kaya hakimi olan Köse Mihal ile birdenbire çikageldigi görülür. Bunlar, ellerinde silahla Osman'in kendilerine teslim edilmesini istiyorlardi. Inönü beyi, gerçek misafirperverligin bu sekilde bozulmasini kabul etmeyerek onlari vermeyecegini söyledi. Bu esnada Osman ile Gündüzalp ileri atilip mücadeleye basladilar. Eskisehir beyi korkup kaçarken Köse Mihal esir alindi. Bunun üzerine Köse Mihal kendisini esir alan bu güçlü insana karsi bir sevgi duydu ve ona tabi oldu. Daha sonra Osman, babasinin yerine geçince, Köse Mihal atalarinin dinini birakarak Müslüman oldu. O andan itibaren de Osman'in yükselmekte olan gücünün saglam dayanaklarindan biri oldu. Böylece Osman, Rumlar arasinda bir dost kazanmis, ama henüz sevdigi insana kavusamamisti. Aradan iki yil geçti. Bu iki sene zarfinda kuskular ve süpheler onun yakasini birakmiyordu. Ondan sonra Mal Hatun'un babasi, Osman'in sebatkârligindan duygulanarak ilahî bir isaret olarak gördügü rüyayi onun lehinde yorar. Buna göre: Osman Gazi, Seyh Edebali'ya misafir olarak gelir. Sabirla yatagina girip yatar. Uyuyunca su rüyayi görür: Ev sahibi yaninda yatiyordu. Birdenbire ev sahibi Edebali'nin gögsünden bir hilâl çikti. Gittikçe büyüyen hilâl tam bir dolunay seklini alinca gelip kendi koynuna girer. Ondan sonra yanlarindan bir agaç belirir. Bu agaç dallanip budaklaniyor, gittikçe güzellik ve yesilligi artiyordu. Dallarin gölgesi, üç kita ufuklarinin nihayetlerine kadar karalari ve denizleri kaplayiverdi. Kafkas, Atlas, Toros ve Balkanlar gibi dört büyük siradag silsilesi, bu yapraklar çadirinin dört destegi gibi görünüyordu. Agacin kökünden deniz gibi gemilerle örtülmüs olarak Dicle, Firat, Nil ve Tuna fiskiriyordu. Kirlar, ekinlerle çevrilmisti. Daglar ise sik ormanlarla taçlanmis bulunuyordu. Bu daglardan çikan bereketli sular, gül bahçeleri ve servilikler arasinda dolasa dolasa akiyordu. Uzaktan kubbeler, ehramlar, dikili taslar, sütunlar, hasmetli kulelerle süslü sehirler görünüyordu. Bütün bunlarin zirvelerinde birer hilâl parildiyordu. Minarelerin serefelerinden ezanlar, mü'minleri namaza çagiriyordu. Tam bu sirada hizla esen bir rüzgâr çikmisti. Agacin yapraklarini dünyanin bütün sehirleri üzerine, özellikle iki denizin birlestigi, iki karanin kucak açtigi iki dünyayi çeviren bir halkanin en degerli tasi niteliginde olan Istanbul'a dogru savuruyordu. Osman, halkayi (yüzügü) parmagina geçirmek üzere iken uyandi. Böylece, Osman ile Mal Hatun'un birlesmesinden dogacak olan soyun kuvvet ve kudretini tahmin ettirmekte olan bu rüyanin tabiri, genç

savasçinin Edebali'nin kizi ile evlenmesinde araya giren engelleri bertaraf ediverdi. Dügün söleni, hükümdarlarin dügünü gibi degil, Peygamberin seriatina ve gösterdigi örnege uygun olarak yapildi. Iki sevgilinin nikâhini, Edebali'nin müridlerinden müttaki bir zat olan Turud (baska kaynaklarda Turgud) adindaki dervis kiydi. Bu evlilik münasebetiyle olsa gerek ki, Osman Bey, zevcesine (esi) Bilecige bagli Kozagaç adindaki köyün gelirlerini pasmaklik olarak tahsis etmistir. Bilahare o da bu hasilati, tekkeye vakf etmistir. Bu konuda 985 (1577) senesi tarihini tasiyan ve Bilecik kadisina gönderilen bir hükümde söyle denilmektedir: "Bilecik kadisina hüküm ki, ecdad-i izamimdan merhum Sultan Osman Han elayhi'rrahme ve'l-gufran, mesayih-i izâmdan Edebâli merhum'un kerimesin tezevvüc eylediklerinde kaza-i mezbûre tabi" Kozagaç nâm karyeyi pasmaklik ihsan etmegin müsârun ileyha dahi karye-i mezbûrenin mahsûlun zâviyesine vakf edüp âyende ve revendeye sarf olunurken hâla karye-i mezkûrede sâkin olan... Tarihlerde, Osman Bey'in zevcesi olarak gösterilen Mal Hatun veya Rabia Hatun, Seyh Edebali'nin Osman'la evlendirdigi, Orhan ve Alaeddin'in annesi olarak belirtilmektedir. Halbuki Gazi Orhan Bey'in 724 (1324) tarihli vakfiyesinde "Mal Hatun bint Ömer" kaydinin olmasi bu kadinin Seyh Edebali'nin degil, Ömer Bey'in kizi oldugunu göstermektedir. Ayni sekilde birçok tarihteki rivayetlere göre Mal Hatun ve babasi Seyh Edebali, Osman'in vefatindan üç ay önce Bilecik'te vefat etmislerdir. Halbuki vakfiyede ismi geçen Mal Hatun, Osman Bey'in vefatindan sonra hâla hayattadir. Mal Hatun, herhalde Osman Bey'in oglu Orhan'in annesi idi. Osman Bey'in öbür zevcesi (esi) ve Seyh Edebah'nin kizi olan Bâlâ Hun (Bala Hatun) ise muhtemelen Osman Bey'in oglu Alâeddin'in annesi idi.

OSMAN GAZI'NIN SAHSIYETI
Osmanli tarihinin en dikkate layik sahsiyetlerinden biri olan Osman Bey, bir devlet kurucusu olarak tarih sahnesinin önemli kisilerinden biridir. Gerçekten de Selçuklu Bizans hududlarinda tesekkül eden bir uc beyliginin kisa bir müddet içinde büyüyerek tarihin akisini degistirecek bir güç ve kuvvete erismesi, yeni bir din ve kültürün tasiyicisi olarak eski Bizans Imparatorlugunun enkazi üzerinde kurulan yeni devlete Müslüman Türk

damgasini vurabilmesi hadisesi, tarihçiler arasinda henüz tam anlamiyla izah edilememis bir mesele halinde münakasa edilmektedir. Tarihte benzerine ender rastlanilan bir devletin kurucusu olarak Osman Bey ve ondan sonra gelen haleflerinin sahsî meziyetleri bu gelismede büyük ölçüde rol oynamis görünmektedir. nitekim bu konuya dikkat çeken yabanci bir arastirici, Osmanli Devleti'nin kudret kaynagi olarak gördügü üç ana unsurdan birinin hükümdarlarinin sahsiyetleri oldugunu belirtir. Bir devletin gelisip büyümesinde hükümdarlarin kabiliyet, ileriyi görüs, anlayis ve hareketlerinin önemli derecede rol oynadigi bilinmektedir. Bu durum, günümüzden önceki asirlarda daha büyük bir ehemmiyet arz ediyordu. Bu anlayistan hareketle Osman Gazi'ye baktigimiz zaman, onun gerek siyaset, gerek adalet ve gerekse halkina karsi olan sevgi ve merhamet bakimindan devrine göre özel bir yeri oldugu görülür. Bu sebepledir ki tarihler, onun, babasinin yerine geçtikten sonra Karacahisar'daki faaliyetlerinden bahs ederlerken söyle derler: "Osman, bey ünvanini alip beyligin basina geçtikten sonra ikametgâhi olan Karacahisar'daki kiliseyi camiye çevirdi. Bir imam ve hatip tayin etti. Bir de her türlü islere bakmak ve halk arasinda meydana gelen davalari hafta sonu olan Cuma günlerinde karara baglamak için bir Molla (Kadi) seçti. Kayinbabasi Edebali ve dört silah arkadasi (kardesi Gündüzalp, Turgutalp, Hasanalp ve Aykutalp) ile istisare ettikten sonra, Seyh Edebali'nin talebesi olan Karamanli Dursun Fakih'i imam olarak tayin etti. Pazarlarda din ve milliyet farki gözetmeksizin düzeni koruma görevini de ona verdi. Bir Cuma günü Germiyan Türk Beyi Alisir'in tebeasindan bir Müslüman ile Bilecik Rum liderine bagli bir Hiristiyan arasinda çikan kavgada Osman, Hiristiyanin lehine hüküm verdi. Bunun üzerine bütün ülkede Ertugrul'un oglu Osman'in hak ve adalet severüginden söz edilmeye baslandi. Bunun sonucunda da halk Karacahisar pazarina daha çok gelmeye basladi. Sâmiha Ayverdi'nin ifadesi ile "Müslüman Türkler aleyhine hakikatleri degistirmeyi muamele ve âdetleri haline getirmis olan Garpli tarihçiler arasinda bulunan Gibbons, zaman zaman gerçekleri teslimden de geri kalmayarak yakistirmaciliktan vaz geçer. Osmanli Imparatorlugu'nun Kurulusu adli eserinde Osmanlilar aleyhinde iftira derecesine varacak sekilde ifadeler kullanan Gibbons, Osman Bey'den bahs ederken su sözleri söylemekten de kendini alamaz: "Osman, etrafini teshir eden icazkâr bir sahsiyetti. Öyle bir sahsiyet ki, kabiliyetleri itibariyle kendisi ile rekabet edecek olanlar veya kendisinden üstün olanlar bile maiyetinde seve seve hizmet ederlerdi. Osman, isinin erbabi adamlari kullanacak kadar büyük bir adamdi. Orta kirattaki bir çok kimsenin yaptigi gibi, rakiplerini aradan

çikarmak ve etrafina yalniz kendisinden asagi simalari toplamak suretiyle üstünlügünü meydana koymak ihtiyacini duymazdi. Gerek kendini, gerekse baskalarini inzibat altinda tutmayi bilirdi. Bir bina kurucu, binasindan belli olur." Gerçekten, Osman Gazi'nin gerek hak ve hukuk anlayisi, gerekse insanlari belli bir düzen içinde disiplinli bir sekilde çalistirmasini bilmesi, onu zamanindaki birçok idareciden daha üstün bir sahsiyet haline getirmisti. Zira bina kurucu binasindan belli oluyordu. Bu sebeple olsa gerek ki halk, onun idaresindeki sehirlerin pazarlarinda haksizliga ugrama korkusu olmadan alis verisini yapiyordu. Bu da ekonomik bakimdan oldugu kadar sosyal ve idarî bakimdan da komsu ve çevre hükümdarlarin tebeasi bulunanlarin (uyrugunda olanlarin) psikolojik olarak Osman Gazi ile beyligine sempati ve hatta gipta ile bakmasina sebep oluyordu. Osman Gazi'nin, çevresindeki bir çok pürüzü ortadan kaldirip hakimiyetini tesis etmesi de bu anlayisla mümkün olmustur. Nitekim, Osmanlilar hakkindaki ilk Türkçe kaynak olarak kabul edilen Ahmedî'nin manzum eserinde: "Oldi Osman bir ulu gâzi kim ol, Nereye kim vardiysa buldi yol" seklindeki ifadesinden de anlasildigi gibi Osman Gazi, sahsiyeti, anlayisi, hal ve hareketleriyle bütün islerin üstesinden gelmeyi becerebilen nadir sahsiyetlerdendir. Bunun içindir ki vefat edip idareyi oglu Orhan'a biraktigi zaman, babasinin kendisine biraktigi topragin dört mislini ogluna birakmistir. 1281'de Ertugrul Gazi'nin ogluna biraktigi miras 4800 km2'den fazla degildi. Insan, XVI. asirdaki Osmanli Devleti'ni düsündügü zaman bu rakamin üzerinde heyecanla titremekten kendini alamaz. Zira bu toprak parçasi, o muazzam devlet için çok basit ve küçük bir parçadan öteye bir mana tasimaz. Bu topraklar, Bilecik'in Sögüt ve Bozöyük kazalarini, Kütahya'nin Domaniç kazasini, yani en kuzeyindeki çikintiyi, Eskisehir'den Yarimca nahiyesini, yani Porsuk ile Sakarya arasindaki kismi, Eskisehir sehrini disarida birakip sehrin varoslarini yalayacak sekilde ihtiva ediyordu. Osman Bey'in 1324'te biraktigi miras 16000 km2 olmustur. Stratejik fetihlerin hayatî ehemmiyeti bir yana, bu rakamdaki dikkate deger nokta, baba mirasinin 43 yil ugrasilarak üç veya üç buçuk misline çikarilmis olmasidir.

Osman Bey 1291'de Karacahisar'i alip Porsuk'a iyice güney sirtini dayamis, 1299'da Bilecik, Yarhisar ve Inegöl fethedilmis, 1302'de Koyunhisar ve 1301'de Yenisehir alinarak Marmara'ya 15, Iznik Gölü'ne 10 km. yaklasilmistir. 1308'de Lefke (Osmaneli), Gölpazari, Yenipazar, Geyve, Tarakli, Akyazi, bir müddet sonra da Hendek alinmis, Sakarya'nin bütün dogu kiyilari ele geçirilmistir. 1313'te Inegöl'ün kuzeybatisindaki Akhisar alinarak Inegöl-Yenisehir feth edilerek Gemlik Körfezi güney kiyilari, Kestel dahil Bursa'nin bütün varoslari Türklere geçmistir. Onun siyasî dehasina isaret eden Hammer, isim benzerliginden yola çikarak Osman Gazi'yi, Allah elçisi Hz. Muhammed'in üçüncü halifesi Hz. Osman (24-35/644-656)'a benzeterek söyle der: "Peygamberin üçüncü halifesi olan Osman'dan beri, Islâm kanunlarina bagli bulunan ülkelerin tahtlari üstünde bu isimle hiç bir hükümdar söhret kazanmamistir. Bu halifenin, fatih ve kanun koyucu sifaati ile kazandigi nurlu san ve söhret, yediyüz yil sonra, Osman adinin hatirlattigi gibi Ertugrul'un oglunda ve onun daha sonraki kusaklarinda yine parlak bir sekilde gözükecekti." îleride daha genis bir sekilde temas edilecegi gibi o, devlet olmanin geregi olan kanunlarin yürürlüge konup uygulanmasinda, o dönem için devlet erkâni diyebilecegimiz arkadaçlan ile istisare ettikten sonra karara vanyordu. Nitekim Âsikpasazâde'nin ifadesine göre "Bâc-i bazar" denilen pazar vergisinin tarhi böyle bir istisareden sonra olmustur. Keza, o dönem ve daha sonraki asirlarda devrine göre fevkalade ileri bir düsüncenin mahsûlü olan "Dirlik" sistemi de yine onun tarafindan uygulanmaya konmustu. Toprak sisteminin önemli bir bölümünü meydana getiren timar, Osmanli toprak rejiminin temelini teskil eder. Zira bu cemiyette, iktisadî, ictimaî, askerî ve idarî teskilâtlarin tamami büyük ölçüde toprak ekonomisine dayanmaktadir. Toplum hayatinda en küçük vazife sahibinden, devletin basinda bulunan hükümdara varincaya kadar hemen hemen bütün sosyal gruplar geçimini toprak gelirleri ile temin etmekteydiler. Bunun içindir ki Osman Gazi, feth ettigi yerleri silah arkadaslarina dirlik olarak verirken bununla ilgili bazi kanunlar da koyar. Nitekim bu konuda Âsikpasazâde'nin ifadesi ile o söyle der: "Her kime kim bir timar virem âni sebebsiz elinden almayalar. Ve hem ol öldügü vakitte ogluna ve eger küçücük dahi olsa vireler. Hizmetkârlari sefer vakti olicak sefere varalar tâ ol sefere yarayincaya. Ve her kim kanun düzse Allah ondan razi olsun. Ve eger neslimden bir kisi bu kanundan gayri bir kanun koyacak olursa edenden ve ettirilenlerden Allah Teâlâ razi

olmasin". Bu ifadelerden maddeler halinde su sonuçlari çikarmak mümkündür: 1- Hiç kimsenin timari sebepsiz olarak elinden alinamaz. 2- Timar sahibinin ölümü halinde timari ogluna intikal eder. 3- Sayet ogul küçükse, sefere gidecek yasa gelinceye kadar onun yerine hizmetkârlarinin sefere gitmesi gerekmektedir.

OSMAN BEY'IN SIYASI FAALIYETLERI
Daha önce de temas edildigi gibi, Ertugrul Bey'in vefatindan sonra, Kayi boyunun idaresini üstlenebilecek kudret ve vasifta görülen Osman Bey, 23 yaslarinda iken beyligin basina getirilir. Filhakika Osman Bey, babasinin son günlerinde de beylige vekâlet etmekte idi. Onun, beyligin basina getirilmesi, alti asirdan daha uzun bir süre yasayacak olan devlete "Osmanli" adinin verilmesine sebep oldu. Böylece Hammer'in de isaret ettigi gibi Islâm dünyasinda, UI. Halife olan Hz. Osman'dan sonra bir Osman daha tarih sahnesine çikiyordu. Beyliginin ilk dönemlerinde Kastamonu Uc beylerinden Çobanogullari ile irtibati olan ve hatta bir bakima onlara bagli oldugu söylenen Osman Bey'in, Çobanogullarinin gazâ faaliyetlerini durdurmalari üzerine harekete geçip gazaya devam ettigi belirtilmektedir. Osman Bey'in, Uc'larda gazâ faaliyetlerine baslayip liderligi eline geçirmesi, kudret ve nüfuzunun günden güne artmasina sebep oldu. Bununla beraber o, babasi Ertugrul Bey'in Rum tekfurlari ile iyi geçinme siyasetine itina gösteriyor, onlarla dostane münasebetleri devam ettirmek için azamî derecede gayret sarf ediyordu. Fakat bazi Rum tekfurlari onun güçlenmesinden kusku duyup rahatsiz olmaktaydi. Bu sebeple "Imdi bunlari bu vilayetten çikarmazsaniz veya kovmazsaniz ahir (son) pismanlik fayda vermez" gibi sözler söylüyorlardi. Bu tekfurlar içinde özellikle Inegöl tekfuru, komsu tekfurlara Osman Bey'in ileride kendileri için büyük bir tehlike olacagini bildiriyor ve Osman Bey'e bagli Türk kabilelerine bir takim zararlar vermekten geri kalmiyordu. Bunun üzerine Inegöl'ün zaptina karar veren Osman Bey, bir miktar kuvvet ile kaleyi almak için yola çikar. Inegöl tekfurunun Ermenibeli'nde pusu kurdugu ögrenilmesine ragmen Osman Bey, pusu kurmus ve gücü bilinen bu kuvvetli düsman ile

Bununla beraber Osman Bey'in kardesi San Yatu da bu savasta sehid düstü(1288). Osman Bey. alem. ahalisi teslim oldu ve kale zapt edildi. umumî siyaseti cümlesinden olarak uc beylerini taltif ettigi sirada Osman Bey'e de bir ferman göndererek ona Sögüd'ü temlik etmis idi. (1284) yilinda meydana gelen bu hadise. Selçuk hükümdari Giyasu'd-Din Mes'ud. Fermanla birlikte kendisine tug... Bu sehid. mazlumdan def ve ates-i mezâlimi ruy-i zeminden ref etmesine cidd ve cühd gösterüp. Saru Yatu'nun naasi. bu basarisindan dolayi Anadolu Selçuklu Sultani'nin kendisine gönderdigi hâkimiyet (beylik) sembollerini (alamet) alarak bir sancak beyi durumuna geldi. mefhumun siâr ve disar edünüp serr-i zâlimi. Osman Bey. Asikpasazâde'nin ifadesine göre hicretin 684. Inegöl tekfurunun Karacahisar tekfuru ile ittifakina sebep oldu.. Osman Gazi'nin ilk fethidir. Nitekim o. Bir sancaklik yer itibariyle saadetimden müsarünileyhe taklid edüp verdim ve buyurdum ki." . Keza 688 (1289) tarihini tasiyan ve Kara Balaban Çavus ile gönderilen ikinci ve daha kapsamli fermana göre artik o. Bu fermanda Sögüt ve Eskisehir'in ilhaki ile teskil olunan sancaga Osman Sah Bey'in tayin edildigi ve o siralarda Selçuklu hükümetince alinan mirî vergilerin tamamindan muaf oldugu bildirilerek söyle deniyordu: ". karib ve baid (yakin ve uzak) müsafir ve mücavire cümleten yeksan bakup. Karacahisar tekfurunu da yanina alan Inegöl tekfuru bu sefer yenilmekten kurtulamadi. alim ve cahil.çarpismaktan çekinmez. Domaniç civarinda Inegöl tekfuru ile yeniden karsilasir. Uc Beyi olmustur. Bu çarpismada Osman Bey'in yegeni ve kardesi Saru Yatu'nun oglu Bay Koca sehid düser. Bu muharebe esnasinda Karacahisar beyinin en genç kardesi Latos (veya Kalanos) da öldürüldü. Sögüt'e getirilerek orada babasi Ertugrul'un türbesine defn edildi. Feridun Bey Münseati'nda belirtildigine göre Sögüd'ün temlik ve iktasini gösteren ferman 683 (1284) tarihini tasimaktadir. Gerçekten... Bu savastan birkaç gün sonra Inegöl'e yakin bir mesafedeki Kolaca kalesi basildi. muharebe sahasina yakin olan ve adi geçen yerin alt taraflarinda Hamza Bey köyü arazisinde harap bir kervansaray yaninda defn edilir. Bir müddet sonra Osman Bey. sol ki mukteday-i zat-i adalet simattir mesned-i emânet ve eyalette kemâl-i vekar ve sekine birle temekkün ve karar eyleyüp.... Bu olay. bu muvaffakiyetten sonra Karacahisar'i feth etti. özellikle Karacahisar'in fethinden sonra siyasî bir sahsiyet kazanmis görünmektedir. kiliç ve gümüs takimli at gibi hediyeler de gönderilmisti. fevaidinden behremend olmaga çalisip zaman-i hükümette vadi' (alçak) ve serifgani (zengin) ve fakir.

karsi tedbir aldi. Bu gaziler. Buna göre kendisi ile tesrik-i mesai etmis olan Harmankaya Rum Beyi Köse Mihal da olmak üzere Sakarya vadisindeki Sorkun (veya Sorgun köyü). Bununla beraber savas ve çatisma olmaksizin Mudurnu ve Göynük taraflarina yapilan akinlar üzerinden tam yedi sene geçti. Osman Bey'in. Bunun üzerine dâveti kabul eden Osman Bey. Buna göre Yarhisar tekfurunun kizi ile evlenecek olan Bilecik tekfuru dügününe Osman Beyi de davet eder. Köse Mihal. Tarakli Yenicesi. Mudurnu ve Göynük taraflarina akinlar yaparlar. Bu arada da Osman Bey'e karsi bir suikast plani hazirladilar. günden güne yeni topraklar elde edip basari kazanmasi. Osman Bey ise asiretin agir ve kiymetli esyasi yerine atlara silah yükleyip 40 kadar yigit ve seçkin gaziyi de kadin kiyafetine sokarak Bilecik'e gönderdi. Bilecik'in. zaman. güzel bir firsat yakaladigini hesaplayarak buna memnun olmus ve dügün yeri olarak kararlastirilan Bilecik'e birkaç saat mesafedeki Çakir Pinari denilen yere gitmisti. Bu suikastin uygulanmasi için Yarhisar (Yenisehir ile Lefke yani Osmaneli arasinda) tekfurunun kizinin dügünü uygun bir firsatti. Fakat Osman Bey'i dügüne dâvete gelmis olan Harmankaya Rum Bey'i Mihal. Osman Bey'in dostu olan Köse Mihal'i de kendi taraflarina çekmek istediler.* Bilecik tekfuru. Böylece gün geçtikçe durumunu kuvvetlendiriyordu. Bu gaye ile Osman Bey. Aksine onlar. Bu müddet esnasinda Osman Bey. Osman Bey'i durumdan haberdar etmis ve kendisi için hazirlanan suikasti bütün teferruatiyla ona anlatmisti. 691 (1291)'de Eskisehir civarinda bulunan Karacahisar'i aldiktan sonra Mudurnu taraflarinda bulunan Samsa Çavus ve kardesi Sulamis ile de görüserek bir plân hazirlar. kizinin dügünü esnasinda bu dügüne davet edilen Rum beylerini Osman Gazi ile baristirmak istedi ise de bunda muvaffak olamadi. dügün hediyesi olarak bir sürü kuzu gönderiyor. mekan ve uygulama için uygun sartlarin bir araya gelmesi neticesinde bir suikast plâni hazirlandi.Osman Bey. dügünü müteakib bütün kabilenin yaylaya çikmak zorunda bulundugunu ve eskiden beri oldugu gibi kabilenin bütün kiymetli esyasinin yasli kadinlar vâsitasi ile kaleye gönderilmesine müsaade edilmesini taleb ediyordu. Osman Bey'i ortadan kaldirma çarelerini aramaya basladilar. Suikast plâni da bu esnada gerçeklestirilecektir. Fakat civarda bulunan Bizans tekfurlarinin da ona karsi olan düsmanliklari artiyordu. Osman Gazi tarafindan fethi ile sonuçlanacak olan bu dügünde. Bu sebeple bunlar. kuvvetlerini iyi bir disiplinle yetistirmekten geri kalmiyordu. çevredeki Rum tekfurlarini oldukça tedirgin etmeye baslar. dügün . O zamana kadar her sene asiretin kiymetli esyasini kendi kalesinde muhafaza etmekte olan Bilecik tekfuru bile Osman Bey'in düsmanlari arasina girip onlarin saflari arasinda yer almisti.

oglu Orhan'la evlendirdigi Nilüfer ve dügün hakkinda su bilgileri verir: "Osman Gazi. Geline ait esya ganimet olarak alindi. 16) Derbendi denilen yerde dügünden dönen Bilecik tekfuruna pusu kurdu ve onu hezimete ugratti. Bu durumda ona hediye takdimine gerek kalmamis oluyordu. Ve hem Murad Han Gazi ve Süleyman Pasa dahi onun ogludur. Elhasil Osman Gazi dügün eyleyip Nilüfer Hatun'u oglu Orhan Gazi'ye vermek ister. Osman Bey. sabaha karsi Yarhisar üzerine yürüdü. Ve hem öyle etti. Ol hatun vefat edince Orhan Gazi ile defn ettiler. Bununla beraber." Miladî 1299 senesinde meydana gelen bu üç fetihten itibaren Osman Bey'in gücü daha ziyade artmisti. Bu esnada tekfur ve maiyeti de dahil olmak üzere dügün halkinin çogu öldürüldü.münasebetiyle bos kalip ihmal edilecek olan kaleyi zapt edeceklerdi. Asikpasazâde. Gazilerinin basarisindan haberdar olan Osman Bey de yanindaki diger gazilerle birlikte Kaldirik (Âsikpasazâde'ye göre "Kildirik" s. Bilecik ve Yarhisar'in fethinin dogurdugu saskinlik ve düsmanin psikolojik durumunun bozulmasindan istifade için derhal Turgut Alp'i bir miktar süvari kuvveti ile Inegöl üzerine gönderdi. bu vak'alarda elde edilen ganimet ile esirlerden. Alaeddin Keykûbad'in. Lülüfer=Nilüfer) Orhan Gazi ol demde yigit olmustu. Ilhanli hükümdari Gazan Han kuvvetleri tarafindan esir alinip Iran'a götürüldügünü ögrenir. onu oglu Orhan Gazi'ye verdi kim Ülüfer Hatun'dur. Osman Bey. Gerçekten de bu karsi plana göre tam zamaninda hareket edip Bilecik kalesini kolaylikla ele geçirdiler. Ikisinin dahi atasi Orhan Gazi'dir. Daha sonra Bilecik'e dönüldü. Yapilan ani bir baskinla kale kusatilip feth olundu. Osman Bey. harp yapmak suretiyle burayi ele geçirmeye muvaffak oldu. Kaplica kapisina yakin yerde Bursa hisari dibinde tekyesi var. Bilahere bundan Murad Han Gazi ile Süleyman Pasa dünyaya geleceklerdir. Nilüfer adindaki gelini de bu hadiselerde pek çok yararligi görülen oglu Orhan'la evlenirdi. Ve bir oglu dahi vardi kim onu göç üzerinde koyup dururdu. yeni fetih haberlerini bildirmek ve alinan ganimetten takdim etmek üzere Anadolu Selçuklu Sultani'na bir adam göndermek üzereyken. Ülüfer (=Nilüfer) Hatun oldur ki. Sultan UI. Kalenin tekfuru ile ganimetleri Osman Gazi'ye getirdi. gelin ve ona ait esyanin disinda kalani tamamiyle gazilere dagitti. Ve o suya Nilüfer deyü ad verdiler. Nilüfer suyu köprüsünü ol hatun yapti. Halkin büyük bir kismi da esir alindi. Osman Gazi'nin. (Lolofira. Bu dört pare hisarlari yerine mukarrer ettiler. O. Kaleyi kusatma altina alan Turgut Alp. müstevli Ilhanli kuvvetlerinin Osman Bey'in Uc Beyligi'ne zarar verme ihtimaline karsi asiret ve oymagin .

dokuma ve demir madenleri ile meshur olan Bilecik'in merkez olmasi düsünülmeye baslandi. Osman Bey. Hoca Saadeddin Efendi. sahsî ve nazarî kaliplar halinde birakmayip devlet bünyesinde de ifade bulan bir anlayis olarak cemiyete mal etmistir. sancak vs. Osmanlilarda önemli bir gelenek (an'ane) haline gelerek ikiyüz sene muhafaza edilmistir. o. cihad sancagini dikip ülkeler feth etmekle düsman gözünde ürkülecek. çikis ve yükselis devirlerinin dinamizmi içinde yer alan bu terbiye ve anlayisa aktif bir örnek teskil etmistir. gönderildigi zaman. fetih faaliyetlerine devam etmek üzere Uc Beyligi merkezini buraya nakl eder. artik onlara boyun egmez hale geldiler. Bunun için tedbirler aldi. gerekse ondan sonra gelen halefleri. Ama Osman Gazi'nin dostlugu geçici olmayip. Gerçekten de Selçuklu Sultani Alaeddin Keykûbad tarafindan bagimsizlik nisanesi olarak davul. Selçuk hanedaninin elinde çok az yetki kalmisti. Selçuklularin. Bunlardan her biri bagimsizlik sevdasma düserek güçleri yettigince ülkelere sahip olmaya basladilar. bu hakikatsizlerin tuttuklari yola gitmekten kaçinmis. gücü ve kudreti ölçüsünde Selçuklu topraklarini korumus. Mogollar karsisindaki zaafini firsat bilen çevredeki diger bazi beylerin nasil bagimsizlik sevdalarina düstüklerini anlatarak söyle der: "Selçuklu Devleti. ipekçilik. Bu sebeple. Osman Bey'in. Mogollara yenilince Selçuklularin parlakligi gitmis (yildizi sönmüs). Bu hanedanin. ülke Mogollarin eline geçmisti. Bu gelenek 210 sene devam ettikten sonra Fâtih Sultan Mehmed tarafindan kaldirildi. Gerçekten buranin alinmasi büyük bir basari oldugundan Osman Bey. saltanat ve hayattan çekilinceye kadar siyasî istiklâlini ilân etmemekle. Selçuklu hatirasini onlarin bütün hareketlerinde görmek mümkündü. Su kadar var ki. nimetlerle besledikleri çevredeki beyler. bes vakit namaz esnasinda mehterhane çalindigi zaman onu ayakta dinlemislerdir. Selçuklu Sultani UI. öyle manevî bir disipline bagli idiler ki. geçmis hukuku saymis. çalinan nevbeti ayakta dinlemis olmasi. merkezini buraya nakl etmekle birlikte Selçuklulara olan bagliligini da devam ettiriyordu. Alaeddin Keykûbad'in yoklugunun meydana getirdigi bassizlik ve serbestlik üzerine. Osman Bey. Binaenaleyh Osmanli Padisahlari." Firhakika gerek Osman. Osman Gazi'nin. daha rahat hareket etme imkânini da buldu. .savunma isine önem verdi. edep ve irfani. Bu sebeple Selçuklularin tabiî varisi olan Osmanli Beyligi. Selçuklulara olan bagliligindan bahs ederken. kendisine yurt ve istiklâl tanimak zorunda bulunan Sultan'a karsi. savas meydanlarinda korkulacak bir kisi olmustu. Nitekim Osman Bey.

Beri taraftan Selçuklu devletinin ugradigi zaaftan dolayi bulunduklari yeri ve hizmetleri terk ederek bassiz kalan bir kisim Selçuklu ümerasi da kendilerine bir bas ve siginilacak bir yer ariyorlardi. Anadolu'nun diger bölgelerindeki gazilerin de gelip etrafinda toplanmalarina sebep olmustu. Nihayet oymak beyleri. Selçuklu Sultani'nin ugradigi agir muamele karsisinda Selçuklu emir ve askerleri dagilip baska yerlere gitmek zorunda kalmislardi. gerekse genç ve yeni devlet için birçok bakimdan önemli bir yil olmustu. Düsmanlari kuvvetlidir. . Artik Selçuklu devleti münkarizdir. Mogol (Ilhanli) Devleti'nin istilasina maruz kalmaktan endise ediyor ve Sultan'in esir olarak Iran'a götürülmesinden sonra Selçuklu Devleti'nin artik sona erdigine kani bulunuyorlardi. Fetihler ve meydana gelen bazi olaylar. Bu bakimdan tarihler onun bu yilda bagimsizligini ilân ettigini ve artik "Han" olarak halki etrafina toplayip devlet müesseselerini islettigini anlatirlar. Osman Bey'in önemli kararlar almasini gerektiriyordu.OSMAN GAZI'NIN BAGIMSIZLIK KAZANMASI 699 (1299) yili gerek Osman Gazi. Osman Bey'in reislik yaptigi asiret ve oymaklar. bu durum karsisinda hükümdarligin mesru olarak Kayi Han evladina düsecegini. Türkmen kabilelerinin reisleri ve Selçuklu Devleti bölgesinden gelen muhacirler (göçmen) toplanip: "Mogol istilasi Selçuklu memleketlerinde karar kilmis ve devam etmektedir. Selçuklu Devleti'nin hududlarinda ortaya çikan Uc beylikleri ve bilhassa garptakiler. Osman Bey'in. Bunlardan büyük bir kismi ve bilhassa kiliç erleri. Ayrica Selçuklu ve Beyliklerin topraklarinda göçebe bir hayat yasayip Mogollara tabi olmak istemeyen Türkmen asiretleri de beyleri ile birlikte Osman Bey'in ülkesinde yasamaya ragbet ediyorlardi. Böylece hududlardaki Türkmenler ile Mogollardan kaçip Uc'a gelen Türkler. Böylece buralarda hizmet ve is imkâni da bulacaklardi. Bunun için de en müsait yer. Bizans'a karsi cihad ve gaza isi ile mesgul olup onlara galebe çalan Osman Bey'in bulundugu yere yönelerek onun yanina geldiler. Bu sebeple onlar da Osman Bey'in çevresinde yavas yavas toplanmaya basladilar. bu sebeple Osman Gazi'nin emâret ve riyasete (emirlik ve reislik) getirilmeye hak kazandigini söylüyorlardi. Osman Bey'in mintikasina gelerek onun daha da kuvvetlenmesine yardimci olmuslardi. yürüttügü gaza hareketlerinde büyük basarilar elde etmesi. Osman Bey'in topraklan idi.

Osman Gazi'den evler istediler. Osman Gazi: "Bu sehri kendi kilicimla aldim. Türkmen boy ve kavimleri arasinda haseb ve neseb. Bu merasim ile Osman Bey.Hâlen Selçuklu Sultanlarindan hiç birisi Ilhanli Devleti'nin elinden mülkü geri almaga gelmedi. istiklâlini ilandan sonra büyük bir dikkatle Mogollarin hareketlerini gözetlemeye basladi. Bu uc memleketlerin korunmasi ve himayesi ise kuvvet. Ona baglilik merasimi Oguz han töresine göre yapildi. Kendisi de dahil olmak üzere müstakil veya yari müstakil uc beyleri. Bu ona itaatin bir delili idi. kudret. ben Selçuk hanedanindanim derse ben de Gök Alp neslindenim. hem de dindar ve müslümandir" deyip onu basa geçirdiler. hem Kayilardan semahat ile buna layik olan Osman Bey'dir. Osman Bey de bu umumi arzuya uydu ve karari kabul etti. Osman Bey. Eger minneti su sancak ise ben kendim dahi sancak kaldirip kâfirlerle ugrastim. Bu durum her tarafa da böylece bildirilmisti. Eger bu vilayete (ülkeye) ben onlardan önce geldim derse. gibi müesseselerini tanzim etmesi ve bunun için gerekli tedbirleri almasi tabiî idi. Halk toplanip "Cuma namazi kilalim ve bir kadi isteyelim" dedi. iktidar ve liyakat sahibi bir sultanin istiklâl ile hareket etmesini zaruri kiliyor. Bunda Sultan'in ne dahli var ki ondan izin alayim? Ona sultanlik veren Allah. Daha söz bitmeden Osman Gazi geldi. Buna muktedir degillerdir. Germiyan vilayetinden ve baska yerlerden bir hayli adamlar geldi. Iste Osmanli Devleti'nin istiklâli bu hadise ile (1299) basladi. "Size ne lazimsa onu yapin" dedi. Sorup muradlarini ögrendi. bana da hanlik verdi. bu yeni devletinin dinî. böylece düsmanlarin ve zalimlerin bu taraflara müdahalesi önlenebilir. Bununla beraber bu zaman zarfinda Osman Gazi'nin. iyi ahlâk. O. halka imamlik ederdi. Osman Gazi de verdi. Süleymansah dedem de ondan evvel geldi." . Dursun Fakih denilen aziz bir kisi vardi. hem Kayilardandir. Âsikpasazâde bu konuda söyle der: "Karacahisar'i alinca sehrin evleri bos kaldi. Pazar da kurdular. secaat ve semahat ile buna layik olan Osman Bey'dir. Dursun Fakih "Hanim! Sultan'dan izin gerektir" der. Eger o. hukukî. bagli bulunduklari Selçuklu Sultanligi'nin hayatina son veren Ilhanli Devleti tarafindan kendileri hakkinda nasil bir hareket takib edilecegini beklemeye basladilar. Herkes Osman Bey'in önünde diz çöktü. Birçok kiliseyi de mescid yaptilar. O. fiilen ve hukuken devlet reisi olarak padisah olmustu. Kisa bir zaman içinde mamur oldu. O. Durumlarini ona söylediler. O da gelip Osman Gazi'nin kayinatasi Edebali'ya söyledi. sosyal ekonomik vs.

1289) senesidir. Osman Gazi adina okunan ilk hutbe. Sultan Osman. onun gönderdigi hükümranlik nisânelerini almakla birlikte ona karsi saygisizlik mânâsina gelebilecek bir harekete tevessül etmekten kaçinmisti. Feridun Bey'in Münseâtinda da belirtildigi gibi Selçuklu Sultani Alaeddin b. nezdine gitmek hazirliklarini yaptigi sirada. elde ettigi ganimetlerin beste birini ona göndermekle. (M. Osman Gazi de Sultan Alaeddin zamaninda her ne kadar bir nevi istiklâl bulmussa da lakin edebe riayet ederek. Karacahisar'da okundu. yerine sarf edilmek üzere onun hazinesine göndermisti. Bunun tarihi hicretin 699 (1300)'unda vaki oldu. senlenmisti. Bazilari. o da ganimet malindan 1/5 (beste bir)'ini ayirarak hadsiz (hesapsiz) hediyeler ve nihayetsiz armaganlarla (birlikte) Konya'ya giderek. kiliç gibi hükümranlik alhameti olarak kabul edilen bu esyanin gönderilme tarihi hicretin 688. sancak. Edebali ile de tanisikligi vardi. bu sultan U. Osman Gazi'nin istiklâli ve Selçuklu Sultani Alaeddin'den kendisine gönderilen hükümranlik nisaneleri hakkinda söyle der: "Hülasa Osman'a davul ve bayrak gelince. Halka imamlik ederdi. Akdemirle gönderdi" dediler. Cuma hutbesi ilk önce Karacahisar'da okundu. Feramürz'dan mensurla birlikte kendisine gönderilen davul.Halk razi oldu kadiligi ve hatipligi Dursun Fakih'e verdi. Alaeddin'le bulusmak. Osman'i hemen (hemen) oglu yerinde görerek (ona) davul. Osman bunu isitince "hüküm yüce ve ulu Allah'indir" diyerek derhal buyurdu: Dursun Fakih'i Karacahisar'a hem kadi hem de hatip yaptilar. bayrak (alem) ve kiliç göndermisti. Karacahisar'a da Germiyan'dan ve baska yerlerden hayli Müslümanlar gelmis. Hatta. O. Nesrî. Zira bu Dursun Fakih bir aziz kisi idi. oglu kalmadigi için yerine veziri Sâhib'in geçtigi haberi geldi. Sultan Alaeddin'in öteki dünyaya intikal ettigi (öldügü). Karacahisar alindigi vakit. bu Feramürz oglu Alaeddin Keykûbad'in oglu yoktu. hutbeyi ve sikkeyi yine sultan adina kilmisti. Selçuklu sultanina bagli kalmis. Zira. . Gerçekten. onu devletin yegane reisi olarak tanidigini ve Islâm hukuk anlayisina göre "Beytü'l-mal" hakki olan bu miktarin. rizasini alarak veliahdi olmak amacini güttü. Bilecik'in feth edilmesinden nice yillar öncedir. "Sultan Alaeddin"den davul ve bayrak gelmesi. Daha önce de temas edildigi gibi Osman Gazi.

Osman Gazi sordu: "Bâc nedir?" Adam dedi ki: "Pazara ne gelse ben ondan para alirim. O adam: "Töredir hânim. Kim bu kanunu bozarsa Allah onun dinini de dünyasini da bozsun" dedi. Bu teklifin kabulünde Osman Gazi'nin yakin arkadaslari da tesirli olmus görünmektedirler. Osman Gazi: "Tanri mi buyurdu yoksa beyler kendileri mi yapti?" diye sordu. baska beyliklerin vatandaslarindan olan insanlarin fikir ve uygulamasini da dikkate almisti. Sana ziyanim dokunur. ezelden kalmistir. Bu cümleden olarak Karacahisar . bagimsizligini (istiklalini) ilân edip kendisi adina hüküm verecek olan kadi ve yine kendi adina hutbe okuyacak hatib tayin ettikten sonra. bir Germiyanli'nin teklifi üzerine kabul edilmistir. Satamayan ise bir sey vermesin." Osman Gazi: "Mâdem ki siz öyle diyorsunuz öyleyse pazara bir yük getirip satan herkes iki akça versin. Halk. Bu konuda en eski kaynaklardan biri olan Âsikpasazâde söyle der: "Kadi ve Sübasi konuldu.Osman Gazi. biraz önce belirtilen kanunlari uygulamaya koyduktan sonra eskiden beri Oguzlarin âdeti üzere elde edilmis olan yerleri kardes. Bütün bunlarin yapilmasinda çevresindeki arkadaslarinin görüslerinden de istifade ediyordu. O kisi hana varip sözünü söyledi. Bunun üzerine halk dedi ki: "Hânim! Bu. O adam: "Hânim! Bu töredir. Keza onun hükümranliginin taninmasi da bu sekilde olmustu. bir nesnecik vereler. Bre kisi. var git artik bana bu sözü söyleme. Nitekim Osmanli döneminin ilk vergisi diye kabul edebilecegimiz bâc ile ilgili kanunu yürürlüge koyarken sadece kendi çevresinin degil. nizam ve sistemleri yürürlüge koyup yerlestirmek zorunda idi. "Han'a git" diye cevap verdi. devlet olmanin gerektirecegi yeni kanun. pazar beylerine âdettir ki. Halk kanun ister oldu. Savasa istirak karsiligi (daha sonra genellikle eskinci timari) olarak verilen timarlarin sahipleri sefer aninda harbe gitmek zorunda idiler." Osman Gazi: "Senin bu pazara gelenlerde alacagin mi var ki akça istersin?" dedi. "Bu pazarin bâcini (vergisini) bana satin" dedi. baskasinin olur mu? Onun mülkünde (malinda) benim ne dahlim var ki ondan akça alayim." dedi. Görüldügü gibi dönemin ekonomik ve sosyal sartlarina göre devlet ile idare için önemli bir gelir kaynagi olan ve "Bâc-i bazar" denilen vergi. Osman Gazi'nin uygulamaya koydugu kanunlardan biri de daha önce temas edildigi gibi timarla ilgilidir." dedi. Germiyan'dan birisi geldi. Osman gazi çok kizdi: "Bir kisinin kazandigi. Osman Gazi. ogul ve silah arkadaslarina dirlik olarak verdi. Bütün vilayetlerde vardir ki padisah olanlar alir" dedi.

Sübasiligini kardesi Gündüz'e verdi. hem beylik ailesine nezaret ediyor. bir müddet sonra Köprühisar'a yöneltildi. savaslarda yararliliklari görülenler ile güvendigi kimselere tevcih etti. Hoca Saadeddin Efendi. . Osman Gazi'nin dirlik olarak verdigi yerler hakkinda su bilgileri verir: "Osman Gazi 701 (1301-1302) tarihinde hükmü altinda bulunan bel-delere keremli çocuklarini ve güzel yaradilisli beylerini tayin etti. Osman Bey. fethini lüzumlu gördügü Köprühisar üzerine hareket etme tesebbüsüne geçecegi ve bu hususta gaziler ile beylerin de ayni fikirde olmalarina ragmen amcasi Dündar Bey'in. Bu arada Iznik üzerine yapilabilecek bir harekatin tertip ve tanziminde elverisli bir konumda bulunan Yenisehir'i de hükümet merkezi olarak seçti. Hanimini Bilecikte babasi ile birlikte birakti. Bilecik kalesini ailesinin ikamet mahalli olarak seçen Osman Gazi. bu sehrin gelirini de seyhin harcamalarina ve çevresindeki fakirlerin ihtiyaçlarina sarf edilmek üzere ayirdi. Inönü kalesini Aygud Alp'a. Simdi dahi o azizin adi anilir. hem de Bilecik kalesine hakim oluyordu. kuvvetleri arasinda bozgunluk ve tefrika çikarmaya sebep olacak bu hareket karsisinda. Yarhisar'i Hasan Alp'a ve Inegöl'ü Turgud Alp'a verdi. Köprühisar'in çevresi yagmalanmakla birlikte kale zapt edilemedi. Bu görüsünde de israr edip harbe mani olmak ister. seferin aleyhinde bulundugu görülür. Inegöl yöresinde köyleri var ki ona "Turguteli" derler. Inegöl mintikasini Turgut Alp'a verdi. Ogullarindan yigit Alaeddin Pasa'yi keremli ve faziletli annesi ile birlikte Bilecik'te Seyh Edebali'nin yaninda biraktigi gibi. Devleti için Yenisehir'i merkez ve adaletin duragi edinerek askerlere konaklar yaptirip mescid ve hamamlar insa ettirmeye yöneldi. Kayin atasi Seyh Edebali'ya Bilecik ösür ve resimlerini (vergi) verdi. Gaza faaliyetlerine devam edip ülkesini genisletmek isteyen Osman Gazi'nin akinlari. öbür taraftan da Rum tekfurlarinin düsmanligini celb edecegini söyler. Içerdekiler mahsur kaldi." Görüldügü gibi. Dündar Bey. Bu esnada (1302) söyle bir hadiseden bahsedilir: Osman Gazi. Kendisi Yenisehir'e giderek gazilere ev yapiverdi. Köprühisar'inin alinmasi bir taraftan Germiyanogullarinin. Bu uygulama ile Seyh Edebali. Beyligini bes idare bölgesine ayirdi. Yarhisar'i Hasan Alp'a verdi ki bu da yarar bir yoldasti ve kendileri ile birlikte gelmisti. Sultanönü demekle meshur olan Karacahisar sancagini Orhan Gazi'ye verdi. Eskisehir'i Gündüz Alp'a.sancagi ki ona Inönü derler oglu Orhan Bey'e verdi. Bunlari.

kendi ülkelerinde yari müstakil ve civardaki Bizanslilar ile harp ve sulh etmek haklarina sahip Anadolu beyleri için bir vecibe kabul ediliyordu. Misir'daki Memlûk Devleti'ne karsi hareket ile Haleb'e gelmis. 1303 senesinde Yenisehir'den Iznik üzerine hareket etti. Böylece gerek Iznik. Böylece Ilhanli hükümdarinin emri de yerine getirilmis oldu. asra kadar ayakta kalmistir. Iznik'in devamli sekilde tazyik ve baski altinda tutulmasini temin maksadiyla güneyindeki dagin etegine bir kale insa olundu. bilahare seferin ikmalini emîrlerinden Çoban Bey'e havale edip Tebriz'e dönmüstü. Osman Bey de Köprühisar fethinden döndügü zaman bu emri almisti. Osman Gazi'nin ihtiyar amcasina karsi böyle bir hareketine mani bulunamayacagini ileri sürenler de vardir. Halkin evlerine ve mallarina dokunulmadi. Nesri'nin bu kaydini mubalagali ve hatali bulanlar. Bunun üzerine Osman Gazi de kendisini yerinde birakti. Iznik kalesine siginmisti. Bu teklifin kabul edilmemesi üzerine muhasara ve cenk baslar. Yenisehir ovasinda topladigi kuvvetlerini alarak Köprühisar'a gelir. gerekse çevresi sikistirilmis oluyordu. . Çok siddetli bir çarpisma olmasina ragmen halkin hayatina dokunulmaz. Osman Bey. Anadolu'daki diger gazilerin gelip etrafinda toplanmalarina sebep oldu. Daha önce de Osman Bey'in bagimsizlik hareketinden bahs edilirken temas edildigi gibi bu esnada Ilhanli hükümdari Gazan Mahmud Han. Bir taraftan Iznik muhasara edilirken. fethi çabuklastirmak için askerlerine yagmaya müsaade ettigini bildirir. Içine levazim ve mühimmat konulan bu kalenin dizdarligi Taz Ali adinda gazi bir yigide havale edildi. Bununla beraber çok müstahkem ve muhafizlari da kalabalik olan bu mühim kalenin zapti pek kolay görünmüyordu. baris) yolu ile teslim olmasini teklif eder. Halka sulh (harb etmeksizin. Ilhanli hükümdarindan gelen bu neviden emirlere itaat. Rum tekfurlarina karsi basari ile yürüttügü gaza harekati. Bunun için uzun bir müddet ugrasmak gerekiyordu. Yolu üzerindeki Marmara'ya gelince buranin tekfuru itaat edip el öptü. dinlenmek üzere bir müddet bekledikten sonra Iznik üzerine yürümüstü. Fakat Anadolu beylerini de onun maiyetinde bulunmaya memur etmisti. Harekattan haberdar olan bazi köylerin halki. Bu savaslarin sonunda yurduna dönen Osman Gazi. Nihayet Osman Bey.rivayete göre aniden sinirlenerek amcasini okla öldürür. Burasi Iznik'in fethinden sonra yikilmis fakat harabesi XVI. Osman Bey'in. diger taraftan da akincilar çevre köylere akinlarda bulunuyordu. Bunun üzerine oglu Savci Bey'i bir miktar askerle gönderdi ise de kisin siddetli ve yollarin kapali olmasindan dolayi bu askerî birlik geri döndü. Osman Gazi. Bunun üzerine yapilan kuvvetli bir hücumla kale feth olunur. Muhasaranin kaldirilmasina karar verilmekle beraber.

Mamafih bu sükûnet hali. muharebeye girmekten çekinmedi. Zira o dönemde.Osman Bey. Bunun sebebini Gazan Mahmud Han'in yerine Ilhanli hükümdarligina geçen Olcaytu Muhammed Hudabende Han'in. Osman Bey ve arkadaslarinin basarilan. Iznik kusatmasindan döndükten sonra bir müddet hareketsiz kalir. Bursa tekfuru. Bu muharebede iki taraf ta çok zayiat verdi. Bursa tekfurunun reisligi altinda bir ittifakin kuruldugunun duyulmasindan sonra bozulacakti. Karamanogullari beyligi Ilhanlilar tarafindan siddetle cezalandirilmisti. Bizans Imparatoru ile komsu Rum beylerini harekete geçirdi. Buna göre tekfurlar büyük kuvvetler toplayarak ani bir baskinla bu tehlikeyi ortadan kaldirmaya karar verdiler. Bu toplantida basta Bursa Rum valisi olarak Atranos (bugünkü Orhaneli kazasinin merkezi olan Adrianos kasabasi). Bursa'nin kuzey batisinda bugünkü Balat köyü) ve Kestel tekfurlan bu toplantida hazir bulunmuslardi. Madenos. onlara uzun bir hitabede bulunarak Osman Gazi ve devletinin kendileri için nasil büyük bir tehlike oldugunu anlatmakla kalmamis ayni zamanda birbirleri ile nasil yardimlasacaklarini ve günden güne büyüyen bu tehlikeyi nasil bertaraf edeceklerini de bildirmisti. Bu yüzden kuvveti sayica çok az olmasina (bes bin civari) ragmen bu müttefik orduyu Koyunhisari (Izmit'in Kuzey Dogusunda eski bir kale Baphaeon) mevkiinde karsilamaya karar verdi. Anadolu beylikleri hakkinda takib edecegi siyasetin gelismesinde aramak lazimdir. casuslari vasitasiyla beyligi aleyhine düsünülen bu baskindan zamaninda haberdar oldu. Osman Gazi. Osman Bey'in Iznik sehrini baski altinda tutmasi üzerine ilk defa Bizanslilarla karsi karsiya gelmesine de sebep olmustu. Bu arada Bizans'tan da Muzalon komutasinda iki bin kadar yardimci bir kuvvet geldi. Kete (Kite. Bu sebeple 1306 senesinde kendi aralarinda bir toplanti yaptilar. Az ve fakat çevik bir kuvvetle hazir bekleyen Osman Bey. Bu muharebe. halen Bursa'da bir köy) Bednos (Mednos. döneminin strateji bakimindan en önemli muharebelerinden biridir. KOYUNHISARI MUHAREBESI ve SONRASI Osman Gazi ve beyligi için büyük bir ehemmiyeti haiz olan Koyunhisari muharebesi. Tarihçi Hoca Saadeddin Efendi bu siddetli çarpismayi söyle tasvir eder: "Kirilasica düsman edince cûs u hurûs Saflar kaynayip deniz misali eyledi cûs" .

bozdoganlarin vuruslari altinda kirilmis. Bu esnada Ulubat Gölü'ndeki Alyos Adasi Aygut Alp oglu Kara Ali Bey tarafindan sulh yolu ile feth olunmustu. Burada yeniden siddetli bir çarpisma meydana geldi. Bursa ve Adrenos tekfurlari kendi kalelerine çekildiler. Osmanli kuvvetlerinin duraklamasina sebep olduysa da bizzat Osman Bey'in ileri atilip orduyu tesyi etmesi sonucunda düsman geri çekilme zorunda kaldi. . Böylece Bizans tarafindan da desteklenen birlesik ordu maglub oldu. kale halkinin istek ve israrlarina dayanamayarak bir sartla onu teslim edebilecegini söyler. Osman Gazi'nin yegeni ve Gündüz Bey'in oglu Aydogdu sehid oldu. Islâm ordusu yeni bir basari ve zafer kazanmisti. Osman Bey kuvvetleri. Osman Bey'in çevresinde hatiri sayilir bir Bey haline gelmesine sebep oldugu gibi düsmanlarinin da kendisinden çekinmesine sebep olmustu. Ancak gerektigi zaman nehrin denize döküldügü yerden kayiklar ile karsi tarafa geçerlerdi." Gerçekten çok çetin geçen bu savasta. bu tekfura karsi büyük bir kin ve hinçlari vardi. Bursa'nin kuzey tarafi hariç olmak üzere üç taraftan yolu kesilip tek basina ve yalniz birakildi. Maglubiyeti kabul edip çekilen düsman ordusu. ugursuz düsmanin kelleleri boru ve davul nagmeleri ile oynamaya baslayinca. güzellerin gözleri gibi fitneler saçmaya. Kestel ve Bednos tekfurlari burada maktul düstüler. Böylece Kite beyinin öldürülmesi ile bura ve Kestel de Osman Bey'in beyligine katilmis oldu. Bu takib. Osmanlinin keskin kilici asiklarin kirpikleri gibi kanlar dökmele. kan deryasina gömülen kara kafalarinda yuva kuran fesad tohumlari. Adanin içinde büyük bir kilise bulunuyordu. Bursa önüne kadar akin yapiyorlarsa da uzun müddet devam edecek bir muhasarada bulunamiyorlardi. Kite tekfuru ise Ulubat tekfuruna sigindi. Osman Bey kuvvetlerinin. Kara Ali. halk arasinda çok söhretli bir kimse kabul edildiginden evi kutsal bir mekân olarak ziyaret ediliyordu. rahibin güzel kizini Kara Ali ile evlendirdi. Gerek bu vak'a gerekse Osman Bey'in kuvvetlerinin azligi. Tekfur. gerekse onun halefleri zamaninda bu söz tutularak adi geçen köprüden geçilmedi. Gerçekten de gerek Osman Bey'in hayatinda. kuvvetli bir savunmaya sahip olan Bursa'ya deniz yolu ile Bizans'tan yardim malzemesi gelmeye devam ediyordu."Yigitlerin oklari. Bu sebeple onu takib ederek Ulubat tekfurundan teslimini istediler. Dinboz (Sogukpinar Nahiyesine bagli bir köy)'a kadar sürdü. Buna göre Osmanli kuvvetleri Ulubat nehri köprüsünden geçmeyeceklerdi. Bu kilisenin rahibi. takib edildi. Bu muvaffakiyet. Bununla beraber. bu rahibi ailesi ile birlikte Osman Gazi'nin huzuruna getirdi. Osman Gazi. Bununla beraber artik Izmit yolu da Osmanlilara açilmis bulunuyordu. Koyunhisari muharebesi sonucunda.

Zira Ilhanlilar bu sirada hem içerde mesgul hem de hariçte Memlûk sultani ile mücadele halinde bulunduklarindan uclardaki harekâta bakacak durumda degillerdi. birer birer Türklerin eline geçiyordu. Osman Bey ise bu kadinin kullandigi magrurane tavir ve lisandan hiç ürkmüyor. bilakis daha cür'etli hareket etmeye basliyordu. Bu ordu. bu taraftaki akinlarin siddetinden ve bu yerlerin de imparatorluk merkezine çok yakin olmasindan ileri geliyordu. Bu sebeple Bizans topraklarina akinlar siklastirildi. Bati Anadolu'daki sehir ve kaleler. Bu sayede Osmanli tehlikesinden kurtulmus olacakti. 105. Tire ve Salihli gibi Bizans sehir ve kalelerini kurtarmak vazifesi ile görevlendirilmisti.) seferber ederek. Fakat daha önce bu konuda uc beylerine yapilan ikaz ve ihtarlar herhangi bir fayda saglamadigi gibi. hem de Bati Anadolu'daki Türk beyleri tarafindan sikistirilip muhasara altina alinan Efes. XXIII. Temmuz 1308'de gerçeklesen bu fetih sayesinde Osman Bey. Bu zaman zarfinda bir devlete yarasir ." Osman Gazi. büyükçe bir orduyu (Uzunçarsili. Maria'nin. bu defa da prenses Maria'nin. Bu sihriyetten (akrabalik) memnun olan Ilhanli hükümdari. Le Beau. Köyler yagmalanip birçok esir alindi. Bizans'a yardima gönderecek oldu. Bizans Imparatorunun. fasil 53'ten naklen bu ordunun otuz bin kisilik bir kuvvet oldugunu belirtir. faaliyetlerine devam ederek Iznik ile Izmit yolu üzerinde olup Iznik'in en mühim karakolunu teskil eden ve Türkler tarafindan Karahisar denilen Trikokiya (Karahisar)'yi aldi. tasavvura göre hem Osman Gazi'ye karsi.Bir taraftan Osman Bey'e bagli kuvvetlerin faaliyetleri. Aradan bir iki sene geçti. bütün bu basarilarindan sonra biraz dinlenmeye ve halkinin idaresi ile daha iyi mesgul olmaya baslamak için Yenisehir'e dönmüstü (1310). Bunun için Osman Bey. Türk fütûhatindan kurtarilmasi için daha önce Mahmud Gazan Han'a nisanladigi hemsiresi (kizkardesi) Maria (Meryem)'yi. tehdidini bilhassa Osman Gazi'ye tevcih etmesi. bu defa da Ocaytu Muhammed Hudabende Han'a nisanlamis idi. Iznik'i sikistirmaya basladi. Osman Bey'e müstakbel esi Ilhanli hükümdarinin kirk bin kisi ile hududa dogru ilerledigi seklinde haber göndermesi de bir sonuç vermedi. Mogol yardiminin bir an önce gelmesi için Iznik'e gelerek. güçlü bir sekilde ortaya çikan bu yeni hareket karsisindaki tavri ile ilgili olarak Gökbilgin de söyle demektedir: "Bizans Imparatoru. Her ne kadar Ilhanli hükümdari. Türkleri tehdide tesebbüs etmis ise de bunun pek fazla müsbet bir neticesi görülmedi. diger taraftan öteki uclardaki Türk beylerinin Bizans kale ve topraklarina olan hücumlari sonucunda kazandiklari basarilarindan telasa düsen Bizans Imparatoru Ikinci Andronikos. kizkardesi prenses Maria'yi Ilhanli hükümdarina vererek Mogollarin yardimlarini kazanmak istiyordu.

Osman Gazi huzurunda hazir oldu. Allah'a hamd ve minnet olsun. Osman Bey. Bu harekatin sonunda Lefke ve Mekece hisarlarinin tekfurlari da . Osman Bey. bütün gaziler hazirdir. eger o Müslüman olmazsa evvela onun memleketi Harmankaya'yi çevresi ile birlikte talan edelim" dedi. Osman Bey'i karsilamaya çikarak itaat ettigini bildirdi. Bu karardan sonra hemen Köse Mihal'e haber göndererek "Hemen gelesin. Lefke (Osmaneli) irmagi vadisine intikal ettirildi. Böylece kendisi hükümdar. onu yerinde birakti. Osman Bey. vaktiyle Selçuklu sultaninin Osman Gazi'ye göndermis oldugu sancaga bir nazire gibi idi. Öbür oglu ise daha önce belirtildigi gibi anasi ile birlikte Bilecik'te idi. kâfir maglub oldu. Bütün beyler ve pasalar bu ihtidaya sevindiler. Osman Bey tarafindan ilk defa yapiliyordu. Daha önce idare ettigi yerleri tekrar ona birakarak kendisine bir sancak verdi. Köse Mihal de maiyyeti beylerinden biri telakki edebilecek bir muameleye tabi tutuluyordu. Osman Gazi'nin önünde Müslüman oldu. Bundan sonra zafer kazanmaya ve galip gelmeye alisik olan gaziler 713 (1313) senesinde bir araya toplanip Osman Bey'e hitaben: "Ey Gazi Han. her nereye derseniz gidelim. Böylece Köse Mihal. vakit kaybederek bos oturmak size reva degildir. Islâm'i kabul etsin. büyük seferimiz vardir. Germiyan'dan gelebilecek tehlikeye karsi tedbir aldiktan sonra kilavuzlukta kullandigi Köse Mihal'in delâleti ile Hakk'a (Allah'a) siginarak Leblebici Hisari (Lubluce) denilen ve Ulu Dag'in eteginde bulunan Cubuclea kalesi tarafina akina basladi. Köse Mihal. eger müslüman olursa ne alâ. O zamana kadar Osman Bey'le yaptigi ittifaktan ayrilmayan. bundan sonra Germiyanogluna karsi müdafaa ve muhafaza etmek üzere. Oglunu da hizmetine aldi. bu haberi alir almaz hazirliklarini tamamlayip süratle geldi. Buradaki tekfur. Gaza ile mesgul olmak gerek" dediler. Ona karsi olan sevgi ve muhabbeti bir kat daha artti. gerektigi sekilde sadakat ve feragat gösteren Köse Mihal. El öptükten sonra Osman Gazi'ye kalbinin bütün samimiligi ile: "Bana iman arzet. Bunun üzerine Osman Bey. seni bekliyoruz" dedi.sekilde düzen kurulup egemenlik saglamlastiriliyordu. artik Abdullah Mihal olmustu. oglu Orhan Bey'i Saltuk Alp ile birlikte Karacahisar'a gönderdi. Bundan sonra harekât. Müslüman olayim" dedi. Bu tesvik üzerine Osman Bey: "Evvela Köse Mihal'i davet edelim. Böyle bir hareket. Simdiden sonra. Köse Mihal'e sancak verilmesi. ona agir (kiymetli ve pahali) bir hil'at verdi. Ayrica tekfurun ricasi üzerine ogullarinda birini yanina aldi.

Burasi sarp ve geçilmesi zor bir derbende sahipti. Daha sonraki dönemlerde Osmanli Devleti teskilatinda ve bilhassa saray vazifelileri arasinda rol oynayan "çavus" tabiri ve rütbesi ilk defa bu gazi tarafindan tasinmistir. Bu kalenin tekfuru. kaleyi bosaltarak halkini da yanina almis olarak Kuru Dere denilen müstahkem bir vadiye gitmisti. bu yüzden yerlerinde birakilmalari gerektigini ifade ile Samsa Çavus'a vermemistir. Akhisar ise gazilerin eline geçti. Bu yüzden Tekür pinarinin alinmasi Aykut Alp'in oglu Kara Ali'ye birakildi. firsat bulduklarinda bunlarin tekrar Bizans hakimiyetini kabul edebileceklerinin uzak bir ihtimal olmadigini belirterek: "Olamaya ki. Osman Bey ise Yenisehir'e döndü. Osman Bey. Bu ordunun kime ne zaman taarruz edecegi bilinmediginden zamaninda tedbir almak gerekiyordu. Bol ganimet elde ettiler. Böylece onlar da daha önceki imtiyaza sahib oldular. bu adamlarin mülk ve memleketlerinden tamamen mahrum edilemeyecegini. Osman Bey'in gazileri bundan sonra Geyve Akhisari tarafina hareket ettiler. Fakat bir aydan daha uzun bir süre seferde bulunan Osman Bey'in. fakat kalenin sikistirilmasi üzerine müdafaa edemeyecegini anlayinca sarp bir kaya üzerinde bulunan Karacebesi hisarina kaçti. Gaziler. Maglup olan tekfur önce kaleye çekildi. Yenisehir'e dönmesini gerektiren olay. Osman Bey'in. Bu kale ve civarindan birçok ganimetler elde . Bununla beraber Samsa Çavus'un sözünü de pek yabana atmayarak ona da Yenisehir suyunun Sakarya nehrine döküldügü yerde ve bu irmak kenarindaki küçük bir hisari (Hisarcik) temlik etti. Daha sonra da Geyve üzerine varildi. burada bir aydan daha fazla bir müddet kalarak o memlekete eman ve emniyet gösterdi. tekfurlarin harekatini gözetlemeye memur edildi. birkaç bin süvari ile karsilik verdiginden siddetli bir harp oldu.itaat arz ettiler. Yeni feth edilen bu yerler hakkinda bilgisi olan Samsa Çavus. Köylerini de gazilere timar olarak verdi. hükümet merkezine dönmesini gerektiren acil ve önemli bir hadise zuhur etti. Bu köy. halen Osmaneli köylerinden biri olarak bilinmektedir. Tekfurunu yakaladilar. cemaat kendi milletlerine rücu' göstereler" diye düsüncesini açiklayarak buralarin kendisine verilmesini istemis ise de Osman Bey. Bu arada Geyve'ye bagli bulunan Tekür pinari denilen çetin ve metin kalenin de zapti gerekiyordu. Gazilerin hareketini haber alan tekfur. Ilhanli hükümdari Olcaytu Muhammed Hudabende tarafindan. bu tekfurlarin itaatlerinin kerhen (zorla) oldugunu. kisa bir zamanda burayi da feth ettiler. Çoban Bey idaresinde büyük bir ordunun Anadolu'ya sevkedildigi hakkinda alinan haberdi. Yerlerinde birakildiklari gibi mülk ve arazileri de hasardan korunmus oldu. Böylece Samsa Çavus. Bu arada Kara Ali çok kisa bir zamanda Tekür pinanni aldi.

ikincisi de Balabancik adindaki kölesinin dizdarligi altinda idi. Bursa'nin fethine kadar on seneden fazla bir müddet burada kaldilar. basta Bursa olmak üzere Iznik ve Izmit'in zaptini da hedefleri arasinda sayiyordu. Bunun için iki hisar yapildi. Kale tekfuru. Bu esnada birçok köylü. Osman Bey. aldigi yerlerin mahsul ve gelirlerini beylik için (beytu'l-mal. Anadolu Selçuklu ülkesine hakim oldugu zaman. Bu Bizans kalesinin metinligi. îlhanli Devleti. Kalenin kapilarindan birini kendine karargah olarak seçer. Bu esnada düsman kaleden çikamiyordu. Bunlardan bir kismi da Germiyanlilarin hakim bulundugu Germiyan ili mintikasina yerlesmisti. sarpligi ve nüfusu ile muhafizlarinin çoklugu eskiden beri biliniyordu. Bunlardan biri kaplicalar tarafinda. diger bazi göçer asiretler gibi firsat . On seneden fazla sürecek olan Bursa kusatmasinin baslangicinin 1314 yili oldugu anlasilmaktadir. Osman Bey. Komutalari altindaki elliser cengaverle sehre disardan yardim ve erzak sokmamak. insaatlarini bir yilda bitirdigi bu hisarlarin yapilmasi esnasinda etrafa akinlar tertib ettirdi. Bu hizmetine mükafat olarak da Kara Ali'ye Tekür pinari ve çevresi timar olarak verildi. Anadolu'ya birçok asiret gelmisti.ederek Osman Gazi'ye gönderdi. Osman Gazi tarafindan yapilan askerî ve istisarî bir toplantida Bursa kalesinin hücum ile zaptedilemeyecegi kanaatine varildi. Osman Bey. Osman Bey. içeriden çikacaklara mani olmak ve böylece Bursa'yi devamli bir sekilde baski altinda bulundurmak vazifesi ile mevkilerinde sebat ettiler. Bursa'ya siginmaktansa Osman Bey'e tabi olmayi tercih ediyor ve onlarin himayesinden faydalaniyordu. Çavdaroglu diye bilinen bir reisin idaresinde idi. Bunlar. hisardan tasra parmagin çikaramazdi. Her tarafi vurdurdu. digeri de yukari dag tarafina bakiyordu. hazine) zapt ediyor. Osman Gazi "Buna sabir gerektir" diyerek kale üzerine havale (kontrol altinda bulundurmak için) yapilmasini emr eder. Sakarya vadisinde ve Marmara havzasinda bazi mevkileri ele geçirirken. 1314 yilinda gaziler ile Bursa üzerine yürür. Bunlardan biri de Osmanli kaynaklarinda "Çavdarlu. Bizans kaynaklarinda ise "Tohar" seklinde geçen Çavdar asireti idi. Hatta Asikpasazâde'nin ifadesine göre "kâfir. köy ve nahiyeleri de timar olarak gazilere dagitiyordu. Bu asiret." Bu hisarlarin insa edilmesinden sonra Yenisehir'e dönen Osman Gazi'nin bu yigit komutanlari. Çavdaroglu". Birincisi Osman Bey'in yegeni Ak Timur'un. Osman Bey ile yaptigi meydan savaslarinda maglub oldugu için kaleye çekilmisti. Asiret. Osman Bey'in ülkesinin hududunda konar göçer bir halde yasiyordu.

her ne kadar bu Tatarla ahd edip. Osmanlilar ile Çavdarli asireti arasinda meydana gelen bir hadiseyi söyle nakl ederler: "Osman Gazi.buldukça "yel gibi eser. Bu haberi alan Osmanli yigitleri. Orhan. Oynashisari denilen harabe bir hisarin yaninda onlara yetisir. Daglar arasinda. süratle yola koyulup Çavdar Tatarina yetismek ister. öldürmek olmaz. Bundan böyle Bizans'a karsi olan fütuhatlarda o. gazaya. sadece bir daha böyle bir harekete girismeyecegine dair kendisinden söz almakla yetinmisti. oglu Orhan'i gönderecektir. o zamandan tâ Yildirim zamanina kadar düsmanlik olmadi. ona olan güveninin bir ifadesi idi. Konur Alp ve Köse Mihal gibi ünlü gaziler veriliyordu. sel gibi yol keser" ve ansizin köy basarlardi. Gerek komsuluk hakki. Germiyan'dan Çavdar Tatari. derhal Orhan'in yanina gelip toplanirlar. babasi gelinceye kadar bunlari sakladi. Hem de Müslümandir. Bu esnada Eskisehir'de at nallatmakta olan Orhan Gazi'ye haber gönderilmis. Gazi Abdurrahman. Simdi dahi onlardan kalanlara Çavdarli denmektedir. Osman Gazi gelince Çavdar oglunu getirdiler. ORHAN GAZI'NIN KOMUTANLIGI . bu zâlim. aldiklarini tamamiyle biraktirdigi gibi onlardan bir kismini da yakalatip Karacahisar'a getirdi. Kaynaklar. gayet yumusak davranmistir. Lefke kazasina gittiginde. Orhan. Hak Teâlâ'nin sana zafer vermesi ümid olunur. Germiyanogullari ile Osman Bey'in gazileri ve halki arasinda bu siralarda mevcud olan sogukluk ve geçimsizligin baslica sebebi de bu idi. gerekse müslüman olmasindan dolayi onu öldürmemis. Beyleriyle birlikte bunlara da and verelim ve onlari serbest birakalim. komsudur. Ben burada oturayim." Babasinin. Onlara göz açtirmayan Orhan. Osman Gazi "Ogul. Öyle de yaptilar. Yakalananlar arasinda Çavdar Tatari'nin oglu da vardi. Görüldügü gibi Germiyan taraflarindan gelip kendisini rahatsiz eden. komutan olarak tayin ediliyor. varsin memleketlerine dönsünler" dedi. Gönderirken de Çavdarli Tatari hakkinda söyle diyecektir: "Ogul Orhan. Caydirici olmasi bakimindan kendisi orada bulunacak. bununla da kalmayarak pazari da yagmalamisti. bu Tatar and tutar taife olmaz. Bunlar. pazarini basan ve oradaki mallara el koyan Çavdar Tatari'na karsi Osman Gazi. Karacahisar pazarina hücum edip basmisti. maiyetine de Akçakoca. Bu defa var sen gaza et. Orhan'i kendi basina sefere göndermesi. and vererek gönderdik ise de. Bununla beraber tedbiri de elden birakmamaktaydi.

bir kaç gün hisar önünde savasti. Hatta onu esir alarak babasina götürmüstü. Bunun üzerine kâfirler Türkler kaçti deyip hisar önüne çiktilar. Orhan. sen bu gazilerle Kara Çebis ve Kara Tekin'e var. Osman Gazi. Allah. Bir bölügü geceleyin hisarin ötesine geçti. henüz toy bir delikanli denebilecek oglunun yanina yirmi senelik bir sadakat ve baglilik ile güvenilirlikleri isbatlanmis olmakla bitmeyen ayrica harb ile tecrübe edilmis en cesaretli silah arkadaslarindan dördünü de onun komutasinda gönderdi. Oynashisari denilen yerde onu maglup ederek perisan etmisti. bu Tatara gerçi and verdik. Gazi Abdurrahman ve Köse Mihal'i yarar yoldastir diye Orhan Gazi'nin yanina verdi. Osman Gazi tarafindan harp idare ve sevkini ögrenmek böylece tecrübe kazanmak üzere Sakarya nehri ile Karadeniz arasindaki yerlerin feth edilmesi görevi ona verildi. Dogruca Kara Çebis'e yürüdü ki. Gazi Abdurrahman ile daha önce Müslüman olmus olan Köse Mihal idi." dedi.Biraz önce temas edildigi gibi. Savas ederken kendilerini sarsilmis gibi gösterip kaçtilar. babasinin duasini aldi. Türklerin ardini basalim" dedi. Bir bölügü de hisarin yaninda bir dereye girdi. Gel. Bu yüzden. Hisara varmaya bir konaklik mesafe kalmisti. Bir bölügü vardi hisarin üstüne yürüdü ki. Bunlar: Akça Koca. "Türkleri dereden çikartmayalim" dedi. Hemen atina binip sürdü." Orhan Gazi: "Hanim! Her ne buyurursan kabul ederim. Hiç Türk görmediler. Tekfur bu sözü isitince çok sevindi. Orhan Gazi'nin yalniz basina gittigi ilk gazasi budur. Tekfur "daha baska Türk var mi" diye sordu. Gözcüler gönderdi. Orhan Gazi. sana basari verir diye umarim. Bu muvaffakiyet. Akça Koca. Himmet kilicini kusandi. Hisar kapisini açti. . Tutup tekfura götürdüler. Germiyan'dan gelip Karacahisar pazarini yagmalayan Çavdaroglu'nun pesine düsmüs. Kaynaklarimiz bu konuda su bilgileri vermektedirler: "Bir gün Osman Gazi dedi ki: "Ogul Orhan. Orada gazileri üç bölük (kisim) ettiler. O da "yoktur hepsi bu kaçanlardir" diye cevap verdi. Gaza niyeti ile sefere çikti. Ancak bunlarin Tatarligi gitmez. Bununla beraber. Osman Gazi'nin itimad edip güvendigi genç oglu Orhan için idarecilik ve komutanlik kapisinin aralanmasina sebep olmustu. "Gaziler! Ha göreyim sizi ki din yolunda nasil davranirsiniz" dedi. Orhan onlarla beraberdi. Konur Alp. "Varalim. Bir Türk buldular. Konur Alp. Orhan Gazi. Osman Gazi dahi oraya (önceden) gitmisti.

Islâmiyet için can ve bas . Konur Alp'a Kara Çebisi. tekfurun kizini büyük bir ganimetle birlikte babasina gönderdi. Akyazi'da Tuz Pazarini aldi. Yürümek gerek ki. Bundan sonra Kara Çebis'teki Konur Alp'a ve Kara Tekin'deki Samsa Çavus'a Iznik'e havale gibi olsunlar (kontrol altinda tutsunlar) diye adam gönderdiler. Ad benim olsun. gazilere karsi gönderirlerdi. Gazi Abdurrahman da Istanbul'dan gelen kâfirleri kirardi. Orhan Gazi. Tekfuru alip oraya getirdiler. Halka emniyet ve eman verdi. Her vakit bu hâl ile durusurlardi. seni yine hisarda birakayim. Bunun üzerine Orhan Gazi: "Gaziler! Islâm gayretidir. bu hisari yagma edelim" diyerek kalenin yagma edilmesini emr etti. Böylece Iznik'e rahatlik vermezlerdi. Gazi Abdurrahman da Istanbul tarafindaki il'e hücum ederdi. alinan esirleri. Fakat hisar önünde duran Türkler ile karsilasti. Orhan. vurusurlardi. kâfileri yerli yerinde birakti. Samsa Çavus'u da hisara birakarak Yenisehir'de bulunan babasi Osman'in yanina döndü. Akça Koca da Akdemir'le birlikte Akova'ya hücum etti. Gaziler. Malini da gazilere bölüstürdüler. Uzuncabel'de bulusarak iki gün iki gece kaldi. tekfuru yakalayip öldürdüler. Bir taraftan Konur Alp Akyazi ile. Bu uclar son derece isler oldu. Akça Koca da Ayan Gölü (Sapanca Gölü)'nun suyunun aktigi yerde Bes Köprü'de bir bogazcik vardi orayi durak edindi (üs olarak kullandi). Yukaridaki Türkler de gözüktü. Orhan Gazi. gazilerden tekrar satin aldi. Gaziler onu yakalayip hisari feth ettiler. Akça Koca'ya da Ap Suyu'nu verdiler. Onlari ahd ve emânla hisara yerlestirdi. Kâfir bu sözü isitince hayli gücüne gitti. Sipahisini çikarip hisari saglamlastirdilar. Kendisi Kara Tekin üzerine yürüdü. Benim istek ve hedefim Iznik'tir" dedi. Bunun üzerine Istanbul'dan kâfir seçerek. Oradan orman arasinda olan yere hücum ederdi. gaziler gece ve gündüz at sirtindan inmeyerek fetihlerden fetihlere kostular. Konur Alp. Hisarin beyine haber gönderdi ki: "Bu hisari bana ver. Ama Konur Alp. Elhasil Orhan Gazi bu ucu saglamlastirdi. derhal kalenin kapisini kirarak yagmaladilar.O esnada yan tarafta gizlenmis olan Türkler. Söyle ki. Bu hisarin asagi tarafinda Ap Suyu (Ebe Suyu) denen bir hisar daha vardi. Kâfiri döndürerek yine Tuz Pazarina geldi. zaman zaman çikip Akyazi'ya hücum ederdi. (Onlar) zaman zaman gidip Iznik'in bahçelerini harab ederlerdi. kaleyi vermedi. Onu da ahd ile aldilar. Kâfirleri de babasi Osman'a gönderdi. Bunu gören tekfur "Hey daha Türk varmis" deyip döndü. diger taraftan da Akça Koca Izmit ile mesgul oldular. bu tekfuru ordusu ile birlikte Akhisar'a getirdi. Bu iki hisara el koydular. hisar kapisini tuttular.

diger taraftan da müslüman ve hiristiyan tebeanin asayis ve huzurunun bir kat daha artmasina dikkat gösterilmekte idi. nizam ve töreler vaz' edilmesi ile mesgul oldugu. Bu sebeple 1320 tarihinden itibaren oglu Orhan Bey'i kendisine vekil tayin etmis oldugu söylenebilir. Bir yandan. Bunlardan ilki yani Konur Alp. hasimlari olan Osmanlilar tarafindan muhasara altina alindigini görmüs oluyordu. asker gazileri ve ümerayi Yenisehir ovasinda toplayarak herkesin . hakli olarak bu bölge onun adi ile adlandirilmistir. Miladî takvimlerin 1318 senesini gösterdigi bu zaman diliminde Akça Koca. Yakalandigi Nikris hastaligi yüzünden fiilen harblere istirak edemeyen Osman Bey. Gibbons'un: "Osman. memleketin en kuzeyinden Karadeniz'e kadar olan yerlere. Bilindigi gibi Osman Gazi.(ile) oynarlardi. vahsi Asya kani ile en eski ve en yeni Avrupa unsurunu kaynastirmis olan tarihteki yegane milletin ve alti asir inkitaa ugramaksizin (kesilmeksizin) erkekler vasitasiyle devam etmekle temayüz eden bir hanedanin müessisidir" dedigi Osman Gazi. Osman Gazi'nin 1320 tarihinden itibaren faal hayattan çekildigini ve idareyi oglu Orhan'a biraktigini kayd ederler. Kocaeli) ile anilacak olan Sakarya Nehri'nin batisindan Izmit kalesine kadar olan yerleri feth etti. cihanin bildigi en büyük imparatorluklardan birinin. bilahare kendi adi (Koca Ili. Bütün bu olaylardan sonra Bizans Imparatorlugu. uc beyliginden müstakil bir devlet haline geçiste ortaya çikan islerin görülmesi ve memleketin mütemadiyen genislemesi için gereken tedbirler alinirken. Böylece Sakarya ile Karadeniz ve Sapanca Gölü sahasindaki bazi kalelerin zapti basarilmis oldu. Bu yüzden. (Nikomedia). teskilât ve müesseseler mevzuunda Selçuklulari kendine örnek almisti. Bu sebepledir ki. OSMAN BEY'IN ÖLÜMÜ Tarihî kaynaklar. daha önce de belirtildigi gibi Bizans hududunda üç aded uc bölge ihdas etmisti. hududlarinin en önemli noktasi olan Iznik'in yavas yavas ve adim adim. ikincisi yani Akça Koca. Akça Koca ve Samsa Çavus'u tayin etmisti. basit bir sekilde de olsa divan toplayarak istisarelerde bulundugu muhakkaktir. Bununla beraber. Izmit. Bu arada Romatizmadan da muzdaripti. Bunlarin basina da ümerâdan ve gazilerden Konur Alp. artik ihtiyarlayip yorulmustu. islerin daha iyi idare edilebilmesi için kanun. üçüncüsü olan Samsa Çavus ise Iznik (Nicea)'e müteveccih idi.

itidalli. gerekse Bursa'nin fethi ve Osman Gazi'nin cenazesinin oraya nakli meselesi gözönüne alindigi zaman. yoksa henüz o hayatta iken mi hükümdar kabul edildigi meselesi henüz kesinlik kazanmis degildir. Turgud Alp. Belleten'deki makalesinde bu konuda farkli görüsleri de vererek söyle der: "Osman Bey'in vefati senesi tarihimizde birbirine uymamaktadir. Lütfi Pasa'da 718 (1318). keskin ve saglam bir görüs. yassi burunlu. Osman Bey'in. Asikpasazâde. 33) adli eserinde 726 (1326) tarihinde gösterilmis olup. Su halde Osman Bey'in vefat tarihini 1324'ten evvel veya o tarih baslarinda kabul etmek lazimdir. Idris-i Bitlisî'de 721 (1321). Orhan'in bu tarihte hükümdar oldugunu göstermektedir.huzurunda Bursa'nin fethi isi ile Orhan Bey'i görevlendirdi." Gerek bu görüsler. Fakat daha önce. Uzunçarsili. iyi bir idare. Hammer. bundan sonra Bursa'nin fethine tesebbüs edilmesini emretti. vaktiyle kardesinin oglu Aydogdu'yu sehid eden Etranos (Orhaneli) tekfurunun cezalandirilarak kalesinin alinmasini. yüksek kabiliyeti. Osman Gazi'nin vefati 710 (1310) senesinde. Bununla beraber Orhan Gazi'nin hükümdarliginin da 1324 yilinda oldugu kabul edilebilir. tatli sözlü ve heybetli biri olarak tasvir ettigi Osman Gazi. degirmi çehreli. Orhan Bey gibi degerli ve hayirli bir . Halbuki elimizdeki 724 (1324) tarihli vakifnâme. Halil-i Konevî ile Sükrullah'da. Hatta. ela gözlü. Seyh Edebali ve kardesi Ahi Semseddin'in oglu Ahi Hasan'i tayin etti. s. Onun maiyetine de Köse Mihal. "Fahrüddin" lakabini tasiyan Osman Bey. Bursa'nin fethi haberini ölüm döseginde almisti. Gibbons'un (Osmanli Imparatorlugu'nun Kurulusu. Zira 1324 tarihli bir vesika ile Orhan'in bu tarihte hükümdar bulundugu ve ilk akçasinin tedkikinden de ayni senenin üçüncü ayinda (724) Rebiülevvel = 1324 Subat) Osmanli Beyi oldugu anlasiliyor. bize karayagiz. sabirli ve müsamahali olmasi ile etrafindaki asiretleri de nüfuzu altina almayi basaran bir kimsedir. seyrek sakalli ayakta durdugu zaman kollarinin dizine kadar uzandigi. 723 Ramazan (1323 Eylül) tarihli Asporçe Hatun vakfiyesindeki kayda göre Osman Gazi'nin bu tarihte hayatta oldugu anlasildigindan vefati 1323 Eylül ile 1324 senesi Mart'i arasinda olmalidir. Tâcu't-Tevârih. vefat tarihinin 1326 yili olmasi icab eder. rakiplerine kendisini sevdirmesi ve mücadelesinde planli hareketi. Seyh Mahmud Gazi. idareyi ogluna biraktiktan sonra ne kadar daha yasadigi kesin olarak belli degildir. orta boylu. Solakzâde'nin. Ali ve Meskûkât kataloglari hep bu sonuncu tarihi kabul ederler. Bununla birlikte onun vefatinin 724 (1324) yilinda oldugu kabul edilmektedir. Osman Bey'in ölümünden sonra mi Orhan'in hükümdar oldugu.

Onlara ve özellikle Orhan'a nasihatlarda bulunarak söyle dedi: "Ben ölüyorum. Rivayete göre bunlar. sakal ve biyiklari da kara idi. iyi adam ol. ölüm döseginde iken etrafina oglu Orhan ile hükümetin büyükleri olarak kabul edilen gazilerden Turgut Alp. ondan hemen sonra da hanimi ve Edebali'nin kizi olan Mal Hatun (Malhun Hatun)u kayb eden Osman Bey. merhametli ol. Ahi Hasan. Çünkü senin gibi bir halef birakiyorum. Kendi döneminde kara lakabi ile anilan Osman Gazi'ni saç. XVUI. Kaynaklarin verdigi bilgiye göre Osman Gazi. bizzat kendi eli ile anlari Bilecik'te defn etmisti. Alasehir dokumasindan kirmizi renkli sancaklar. Fakat ne yazik ki bu iki tarihî hediye XIX. bir çift çizme. Sana muti (itaat edenleri) olanlan hos tut. Sultan Alaeddin'in hediyeleri idi. Çandarli Kara Halil ve Kara oglan gibi devlet ricalini topladi. Önce Sögüt'te muvakkaten defn edilen Osman Bey'in nasi. Islâm dininin nesrine çalis. Ancak bu suretle Allah'in lütfuna nail olursun. Terekesi içinde fazla kiymetli bir sey yoktu. Kalan esya Denizli bezinden yapilmis sariklik bez. O. sade bir kiliç (Ruhî ve Hammer'e göre iki uclu). bir kasiklik. bir tirkes. Kara Yusuf ve Karakoyunlu gibi isimlerle zikr edilen bu neviden lakablara tesadüf etmek mümkündür. Seyh Ahi Semseddin. oglu Orhan'a Bursa'yi baskent yapma vasiyetinde de bulunmus oluyordu. herkese karsi musavatli olup onlari himaye et. . Kara Iskender. Bilmedigin seyleri ulemaya danis. Üç ay kadar önce kayinbabasi Seyh Edebali'yi. asrin ortalarinda Bursa'da çikan bir yanginda yok olmuslardi. çok sade bir hayat yasadi. asir baslarina kadar Osman Gaziye ait olan ve ziyaretçilere gösterilen iri taneli bir tesbih ile büyük bir davulun kasnagi vardi. Islâm'in ilk muhariplerininki gibi sade idi.halef biraktigi için gözü açik gitmeyecekti. at için zirh takimi (yançuk). bir kaç at. Bir seyi iyice bilmeden harekete baslama. ne altin ne de gümüs birakti. ama esef edip üzülmüyorum. Osman Gazi öldügü zaman (dogum tarihinin farkh kabul edilmesine bagli olarak) 66 veya 69 yasinda idi. Techiz ve tekfini ile Çandarli Kara Halil ile imami Yahsi Fakih mesgul olmuslardi. Türkmenler arasinda cesur kimseler için kullanilan bu lakab. misafirlerine ikram için besledigi üç sürü koyun idi. Elbisesi. Nitekim Karasi Bey. ondan baska insanlar için de kullanilmistir. Adaletli ol. daha sonra vasiyeti geregi Bursa'da Gümüslü Künbed'deki türbesine nakl edildi. Kara Yülük. Bu türbede." Buna göre Osman. Bunlardan baska iri taneli bir tesbih ile Selçuklu sultani tarafindan Karacahisar'in fethinden sonra kendisine hediye edilen davulun kasnagi da zikr edilir. Çünkü yeryüzündeki padisahlarin vazifesi budur. Beni Bursa'da Gümüslü kubbeye (Gümüslü Künbet) defn et. bir mizrak. bir tuzluk. Osman Bey. Idare ettigin halka karsi esit muamele et.

Halbuki vakfiye bize Osman Bey'in müteaddid ogullarini ve bir kizinin mevcudiyetini haber vermektedir. Seyh Edebali'nin kizi Bala Hatun'dan. Bir Germiyan'linin istegi üzerine halka tarh ettigi "Bac-i bazar" vergisi. Akinlarindan bizar duruma düsen Rum ahalî. kendi toprak ve sürülerinden elde edilen gelir ile geçindigi. Bundan baska bütün haklari da teminat altina aliniyordu. kendi döneminde daha sonraki Osmanli hükümdarlari için kullanilan sah. Beytülmalden hiç bir sey almadigi. devletin ilk kurulus yillarinda onun etrafinda toplanan cemiyeti kalabaliklastiran ve senlendiren sebepler arasinda sayilmaktadir. Buna karsilik Halkondil. Hamid adinda ogullari ile Fatma adinda bir kizi bulunmaktadir. tarihçilerin ittifakla söyledikleri gerçeklerdendir. istiklâlinden sonra da bazan "han" denildigi kabul edilmektedir. bir yöneticide bulunmasi gereken bütün vasiflan kendi sahsinda toplamisti. reâyanin gönül hoslugu ile ödedigi ve Bizans vergileri ile mukayese edilemeyecek kadar az ve adaletli bir vergi idi. gerekse idareyi ele alma bakimindan Orhan ve Alaeddin adinda iki oglundan bahs ederier.Daha önce de kisaca temas edildigi gibi Osman Bey. Bununla beraber bu çocuklarin hangi veya kaç hanimdan olduklarini belirtmemektedir. Pazarlu. Osman Gazi'ye tabi olunca hemen elde ediyorlardi. OSMAN BEY'IN ÇOCUKLARI Osmanli tarihleri. padisah ve sultan gibi ünvanlar verilmemisti. Bununla beraber digerlerinin bu kadinlardan mi yoksa baska kadinlardan mi oldugu henüz kesin olarak tesbit edilebilmis degildir. O. . Diger bütün Türkmen beyleri gibi. adaletle hareket etme ve halka karsi cömertçe davranma gibi özelliklere de sahipti. Osman Gazi'nin vefati esnasinda gerek miras taksimi. Melik. Osman Gazi'ye. Çoban. Kendi tekfurlarindan görmedikleri âdilâne muameleyi. Su kadar var ki. Bu sebeple Osman Gazi'nin gerçekte kaç hanimla evlendigi ve çocuklarinin hangi hanimlardan olduguna dair henüz tam bir bilgiye sahip degiliz. Bu hal. Osman'in üç ogul biraktigini söyler. Buna göre Osman Bey'in Orhan'dan baska Alaeddin Ali. Orhan'in da Ösman Bey'in ilk zevcesi ve Ömer Bey'in kizi Mal Hatun'dan dogduklari bilinmektedir. baslangiçta sadece Osman Bey denildigi. Alaeddin Ali Bey'in. onun himayesi altina girince her türlü taarruzdan masun ve mahfuz bulunuyordu. Bu arada ganimetlerden kendi hissesine düsen miktar da onun varidatinin (gelirlerinin) bir kismini teskil ediyordu.

Çoban Bey .Hamid Bey . Alaeddin Bey. Kükürtlü'de bir tekke yapti. Bursa'da Kaplica kapisina girilecek yerde kale içinde bir mescid. Osman Bey'in sagliginda dedesi Edebali'nin yaninda Bilecik'te.Orhan Bey .Alaeddin Bey . s. Bursa ve çevresinde vakiflar tesis etmek suretiyle birçok hayir islerinde de bulunmustur. Osman Gazi'nin diger ogullarindan yalniz Pazarlu Bey'in Iznik muhasarasi ve Pelakanon (Darica civan) muharebesinde bulundugu kayd edilmektedir. Alaeddin Bey. Orhan'dan küçüktü. Kendisi de orada sakin oldu.Melik Bey .Fatma . kapidan yukariya dogru ikinci bir mescid ve yaninda evler yaptirdi.Pazarlu Bey ORHAN GAZI DÖNEMI . babasinin ölümünden sonra kardesi Orhan Bey'e beylerbeyi olmus sonra kendisine temlik edilen Kite ovasindaki Futra veya Fodra (Âsikpasazâde.Alaeddin Ali Bey. Orhan da o köyü kendisine vermisti. daha sonra da babasinin yaninda Yenisehir'de bulunmustur. Görüldügü gibi Alaeddin Ali Bey. Osman Bey'in Çocuklari . Orhan döneminde vefat ederek Bursa'da babasi Osman Bey'in türbesine defn edilmistir. 37'de Kurada) çiftliginin hâsilati ile geçinmistir. Alaeddin Bey'in ogullari daha sonralari ellerindeki yerler ve babalarinin vakiflarini idare ederek hayatlarini sürdürmüslerdir. Âsikpasazade'nin ifadesi ile bu köyü bizzat Alaeddin Bey istemistir. Alaeddin Ali Bey.

tahta çikar çikmaz topraklarini genisletmek ve tebeasinin varligini çogaltmak için fetihlere basladi. Osmanli Devleti'nin kurulus yillarinda zeka. Ihtiyaru'd-din ve Seyfu'd-din gibi ünvanlara sahip olan Orhan. kimsenin hatirini kirmazdi. Ancak yumusak huylu olup kimseyi incitmez. kilicindan ölüm ders alirdi. Tahta cülûsu esnasinda bir sehzadesi dünyaya gelen Orhan Bey'in bu ogluna. ela gözlü. Bünyesi kuvvetli. gerekse savasta tükenmeyen bir enerji ve ustaliga sahip bir hükümdardi. ak benizli. Bununla beraber o. Aslinda. güvenirlilik ve taktikleri uygulama bakimindan fevkalade bir sahsiyet olan Orhan Bey'in özellikleri (hilye. Dedesi Ertugrul Gazi'nin vefat ettigi 680 (1281-1282) senesinde dünyaya gelen Orhan Bey'i. bu sebeple onun bey. iri yapili. ." Gerek siyaset. fizikî yapi) hakkinda su bilgiler verilmektedir: Bursa kalesinin fatihi Ebu'l-guzat Sultan Orhan. Osmanli tahtina geçip oturdugu zaman. Okundan kaza. Güler yüzlü. kâfire zahmetti. kendisinin de ona yardimci olarak kalmasini istemisti. uzunboylu. cesaret. Gazi. genis gögüslü. bu bir güzellik alâmeti olarak kabul ediliyordu. begenilir özlü ve herkese karsi eli açik cömert birisi idi. yine de tahti kardesine teklif etmekten çekinmemisti. Mü'mine rahmet. Gerçekten. Sükrullah'in ifadesine göre güzel yüzlü. kutlu ve mübarek olmasi için "Murad" adi verilir. yigit ve bahadir oglu Orhan Gazi. sakal ve biyigi sik olup parlakti. daha ölümünden önce onun kendi yerine geçmesini istemisti. koç burunlu. "Savas gününde de sanki Sâm veya Nerimandi. Sag kulaginin altinda bir ben vardi ki. 1324 yilindan itibaren hükümdar kabul etmek mümkündür. Zira Alaeddin Ali. babasi gibi güçlü ve büyük bir hükümdar oldugunu isbatlayan Orhan. Alaeddin Ali tarafindan geri çevrilir. tahtin kendisine daha layik oldugunu. Tahti. heybetli ve vakur bir padisah idi. onun askerî yeteneklerinin üstünlügünü gören babasi. gazi ve silah arkadaslari tarafindan oy birligi ile reislige getirilen Orhan.Osman Bey'in. hem de ideoloji sahasinda devam ettirmek kararinda idi. babasinin suurlu politikasini devrine ve yerine göre hem kiliç. kardesine teklif edip ondan feragat edebilecegini söyleyecek kadar özverili bir kimse olan Orhan'in bu teklifi. Sucau'd-dünya ve'd-din. ne yaptigini ve ne yapmasi gerektigini iyi bilen bir kimse idi. Çevresindeki ulema. tatli sözlü idi.

Ak Deniz adalarinda Cenevizliler ile Venedikliler bulunuyordu. Saruhan. Trabzon'da Komnenoslar. Müslüman Türk beyliklerinden önce. Mentese. 1320 yilindan itibaren faal siyasî hayattan çekildigi anlasilan Osman Bey'in yerini. faal ve cesur bir kuvvetin basinda. kültürel.Babasinin kendisine 16. Türk ve Müslüman olmayan unsurlarin tasfiye edilme isteginin agirlik kazandigi anlasilmaktadir. Gerçekten bu dönemde Anadolu'da Karaman. kendisine biraktigi vatan topragini dinamik ve faal kadrosu ile kisa zamanda birkaç katina çikaran Orhan Bey. Roma'nin Dogu ve Bati olmak üzere ikiye . dinî. siyasî. fetih hareketlerine daha babasi hayatta iken baslamisti. Çok daha sonralari gelecek olan Keçecizâde Fuad Pasa'nin "Bursa Osmanlinin dibacesidir" sözü. Karasi. ORHAN GAZI DONEMI FETIHLERI Babasinin. mahirâne bir strateji takib ederek çevresindekilerle münasebetlerini devam ettirip gelistiren Orhan Gazi.000 km2 olarak biraktigi yeni beyligin basina geçtigi zaman. Ilhanlilarin etkisinden çikarak tamamen bagimsiz hale gelmesi de yine bu hükümdar döneminde olmustur. onlarin kisiliklerini rencide etmeyen ve kisilik haklarina riayet eden bir davranis içinde olmustur. Tarihin bu zaman dilimi. Marmara ve Ege'de Bizanslilar. sosyal ve ekonomik hayatinda önemli derecede rol oynayan bir merkezdi. dinamik. 1324 Subat'indan baslayip 1362 Mart'ina kadar devam eden Orhan Bey'in idaresi. Bursa'nin Osmanli tarihinde oynadigi role isaret etmektedir. ileride de görülecegi gibi bu iliskilerinde hasimlarina karsi bile âdil davranan. fetih ve idarî müesseselerin kurulup yerlestirilmesi ile geçer. Aydin. ilmî. beyliginin yayilip gelisecegi çevrede irili ufakli bir çok devlet vardi. idarî. Çandarogullari gibi Türk beyliklerinden baska Amasra'da Cenevizliler. Kurulusu. Devletin. daha sonra Romalilarin eline geçer. milattan önceki yillara dayanan Bursa. BURSA'NIN FETHI Osmanli Devleti'nin ilk baskentlerinden biri olmasi hasebiyle Bursa. Germiyan. 38 yil sürmüstür. oglu Orhan'in aldigi görülmektedir. Tarihî olay ve bunlardan bahs eden kaynaklarin belirttigine göre bu yeni devletin siyasî anlayis ve hareketinde. devletin.

bunlardan birine Ak Timur'u. Orhan Bey. insaf ölçülerini asmayacak derecede merhamet ve hosgörülü bir sekilde davranir. Pinarbasi mevkiinde karargahini kurup kaleyi kusatir.bölünmesinden sonra çevresi ile birlikte Dogu Roma Imparatorlugunun (Bizansin) idaresinde kalmistir. Orhan'a itaatini bildirirler. o kâfirin babasi Dinboz gazasinda benim Bay Koca'min düsmesine sebep oldu. Böylece Osman Bey. Bunun üzerine tekrar yerlerine iade edilen halka karsi Orhan Bey. Seyh Mahmud ve Edebali'nin kardesi oglu Ahi Hasan'la gönderdi. Gerek strateji. Bursa'yi kusatma altina almis fakat fethine muvaffak olamamisti. Orhan Bey'in gelisinden önce kaleyi bosaltip Elete dagina çikmis olan halk ve kale beyi. gerekse psikolojik bakimdan Osmanlilar için büyük bir mânâ ve ehemmiyet ifade eden Bursa'nin fethini küçük bir hadise olarak göstermeye çalisan Gibbons. Bizans'tan beklenen yardimin gelmeyecegini anlayan ve kaleyi kurtarmaktan da ümidini kesen kale beyi. Kale muhafizi olan Evrenos da Müslüman olarak Osmanlilarin hizmetine girer." diyerek onu Gazi Mihal (Köse Mihal). Bursa'nin fethinden önce oglu Orhan'a: "Ogul. bu tecrübeli komutanlarla görüserek Bursa'nin güneyinde ve bir bakima Bursa'nin anahtari durumunda olan Adranos kalesini alip yiktirir. Bursa'ya disardan gelebilecek yardim yollarini denetim altina almis oluyordu. Osman Gazi'nin. burayi aldiktan sonra babasinin na'sini buraya getirterek sonradan Gümüslü Künbed diye meshur olan yere defn ettirir. Turgut Alp. Orhan Bey. sen önce Adranps (Orhaneli)'a git ki. digerine de Balabancik'i muhafiz olarak tayin etmisti. Âsikpasazâde ve Nesrî gibi kaynaklar. Gazi Mihal Bey vasitasiyle ve bazi sartlarla Bursa'yi teslim edecegini bildirdiginden 2 Cemayizelevvel 727 (6 nisan 1326) tarihinde Bursa Osmanlilara teslim edilir. bunu özellikle Istanbul'daki iç çekismelere ve halkin maddî sikinti içinde . Bu sebeple 1315 yilindan iti. sehrin yakinlarina iki kale yaptirmis. baren Bursa. Osmanli Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in siyasi faaliyetlerinden bahsedilirken isaret edildigi gibi Osman Bey. Orhan Bey. Osmanlilar tarafindan çevresinde insa edilen kaleler vasitasiyle bir mânâda muhasara altina alinmis oluyordu. 1326 yilinda büyük bir kuvvetle Bursa üzerine yürür. Bununla beraber Bursa'ya Bizans'tan gelecek yardima mani olmak için. Bundan sonra Bursa önlerine gelen Orhan Gazi.

Mirmiroglu'nun isaret ettigi gibi Osmanli tarihçileri tarafindan üzerinde fazla durulmayan veya kendisinden yeterince bahsedilmeyen bir muharebedir. gerekse Yakin Sark tarihi bakimindan mühim bir hadise olan Pelekanon muharebesi. birçok kimsenin de ona uyarak yeni fatihlerin (Osmanlilarin) dinini kabul ettigini de belirtir. ayni zamanda hiristiyanlik için dinî bir merkez olma hüviyetini de tasiyordu. Bursa'nin fethinden sonra. Orhan Bey.bulunmasina baglar. Müslüman Türk sehri olma hüviyetini kazanip yeni bir çehreye büründü. daha isin basinda eski kiliseleri mescid ve medreselere çevirdi. Insa edilen dinî ve sosyal eserlerle sehir. Anadolu'daki en büyük sehirlerinden biri olmakla kalmiyor. Vatheos (Koyun Hisari) civarinda 27 Temmuz 1302 tarihinde Bizans askerlerini maglub ederek emâretini (beyligini) etrafa tanitmis oldugu gibi. bu konuda söyle demektedir: "Osman Bey. belirtilen tarihten itibaren Bizanslilarin elinde idi. VI. Bu arada Bursa'nin fethinden sonra Evrenos Bey'in müslüman oldugunu. Marmara havzasinda bir sanayi sehri olan Iznik. Yeni hükümdar burayi yeni binalarla süslemisti. Böylece kurulus dönemindeki Osmanli Beyligi'nin gücünü ve çevrelerindeki insanlar üzerinde meydana getirdikleri olumlu havaya da isaret eder. senesinde Büyük Kostantin tarafindan günümüz hiristiyanliginin akidelerinin tesbitinde rol oynayan en mühim konsil burada toplanmisti. Hatta 1204 yilindan 1261 yilina kadar da Bizans Imparatorlugu'nun merkezi olmustu. Bursa'da fakir ve yoksullari doyurmak için imâret yaptirip onlara vakiflar tahsis eyledi. 1074 yilindan Birinci Haçli Seferi (1097) ne kadar Anadolu Selçuklu Devleti'ne baskentlik eden Iznik. Orhan Gazi için ele geçirilmesi gereken hedef artik Iznik olmustur. o dönemlerde Bursa'dan daha mühim bir sehir olma özelligine sahipti. Bursa'nin zaptindan sonra Osmanli Beyligi'nin merkezi buraya nakl edilmistir. Kocaeli yarimadasi bakimindan stratejik önemi haiz olan önemli bir sehirdir. Burasi Bizans'in. Buradaki bilgin ve hafizlara da maas bagladi. PELEKANON MUHAREBESI VE IZNIK'IN FETHI Gerek Osmanli. oglu Orhan Bey dahi Bizans askerlerini maglub ederek Pelekanon muharebesini kazanmis ve bu sayede . Nitekim miladî takvimin 325. O. Bundan baska Iznik.

Karasi emiri ve Bulgarlarla bir baris antlasmasi yaparak baslar. Bizans Imparatorlugunu telasa düsürüyordu. Andronikos. Bu askerlerle Anadolu yakasinda bulunan Üsküdar'a geçer. Böylece. Bu sekilde siyasî bir basari kazanmis görünen Imparator. Gece muharebeye devamin tehlikeli oldugunu gören Imparator. burada Karasi Beyi Demir Han ile bir saldirmazlik antlasmasi imzalar. Osmanlilar Anadolu'daki Türkmen beylikleri arasinda mümtaz bir mevki almis olduklari halde maalesef Osmanli tarihçileri bu muharebe için ya bir sey yazmiyorlar veya pek az malumat veriyorlar. Daha önce de benzer bir muahedeyi Bulgar krali III. Mihal ile yapmisti. ordugahina döner. Bizans'in Marmara havzasindaki en kuvvetli dayanaklarindan birisini kayb etmesi demekti. Erdek'ten Biga'ya gelen Imparator. Bursa'nin fethinden sonra bütün dikkatlerini Iznik üzerinde toplamisti. Ayni maksatla Kizikos (Kapidagi Yarimadasi)'a geçer. Osmanlilara karsi sefere hazirlandi. Kocaeli yarimadasindaki kaleleri alarak yavas yavas Bogaza dogru ilerlemeleri. Meryem'in mukaddes Ikonunu (tasvirini) ziyareti bir vesile olarak gösteriyordu. Gerçekten de Türklerin. Bunu haber alan Orhan Bey. Andronikos (1328-1341) gizlice hazirliklara baslar. imparatorlarini yaralayip kaçmaya mecbur ettiklerinden dolayi. Bu sirada vaziyeti fark eden Orhan Bey. "Istanbul'un fethinden 124 yil evvel vaki olan bu muharebede Osmanli askerleri.Britinya'nin en güzel yerlerini ve en büyük sehirlerini zapta muvaffak olmustur. Bu ani . Süphe uyandirmamak için de Artaki (Erdek)'te bulunan Hz." Daha önce de temas edildigi gibi Orhan Bey. Iznik'in Osmanlilar tarafindan ele geçmesi. Bütün bunlar. planini uygulamaya. hem de uzun zamandan beri muhasara altinda bulunan Iznik'i kurtarmak için bizans Imparatoru III. Bu sebepten nasi Pelekanon muharebesi Yakin Sark (Yakin Dogu) tarihi için mühim bir merhale teskil etmektedir. aksama kadar sürmüstü. Iznik muhasarasinda bir miktar asker birakarak sekiz bin kisilik ordusunun basinda Pelekanon** denen mevkide Imparatorun komutasindaki Bizans ordusu ile meydan muharebesine girisir. Hem zapt edilen kaleleri geri almak. Orhan Bey'i hazirliksiz olarak yakalamak içindi. Bizans askerlerini payitahtlarinin yakinlarinda* maglub ve perisan. Gün boyu deva eden muharebe. firsati kaçirmayarak siddetli bir taarruza geçer. Osmanli tarihinin ilk mühim meydan savasi baslamis oldu. Bu sebeple 1329 senesinin Mayis ayinda mümkün oldugu kadar sür'atle Trakya'dan iki bin civarinda asker getirtip Istanbul ve çevresinde bulunan mevcut askerlere katar.

Bu muharebede Orhan'in kardesi Pazarlu Bey de komutan olarak bulunmustu. kimsesiz kalan kadinlarin evlenmesini saglayarak bu sosyal problemi de ortadan kaldirmisti. Bunun üzerine halkin büyük bir kismi Iznik'te kalmaya karar verdi. Bu yüzden çok az kimse sehri terk etti. Iznik kusatmasi esnasinda kalede bulunan Rum muhafizlari ile halktan gerek muharebede. Bursa'nin zaptindan sonra halka gösterilen yumusaklik ve müsamaha ile teslim sartlarina riayet edilmis olmasi. Yaralanan Imparator. Iznik'i feth ettikten sonra orada pek çok eser meydana getirdi. Iznik'in 1330 yilinda feth edilmesi. Iznik'in tesliminde de gösterildi. Hele buradaki Ayasofya Kilisesinin camie çevrildigi haberi. Avrupa'da büyük bir hadise olarak yankilandi. askerlerden arzu edenlerin bu kadinlari nikahla alabileceklerini ve bunlarla evlenenlerin Iznik muhafazasinda birakilacaklarini açikladi. Fakat halk. Sehir ve kaleyi teslim alan Orhan Bey. vs. deniz yolu ile Istanbul'a gitti. Bunun üzerine Orhan Bey. Bu fetih. büsbütün bir teessüre sebep olmustu. deniz yolu ile zorlukla Istanbul'a ulasir. Hammer bu olayi su ifadelerle nakl eder: . halktan isteyenlerin bütün esyasi ile birlikte sehri terk edebilecegini söylemisti. Iznik. Böylece. Iznik'te bulunan Orhan Bey'e basvurarak kendilerine bakacak kimselerinin bulunmadigini söylemislerdi. halktan. gerekse açlik. Orhan Bey. Iznik. Pelekanon zaferinden sonra tekrar Iznik üzerine döner. âdet ve geleneklerini muhafaza edebileceklerini ilân etti. Bizans ordusunda büyük bir panik havasinin yasanmasina sebep olur. Fakat Rum Beyi. Orhan Bey'e kapilarini açtiktan sonra çevresindeki bazi yerler de alinmisi. Orhan Gazi'nin idare ve adaletine meftun olmustu. isteyenlerin esyasi ile birlikte gitmesine müsaade etti. Bizans için de büyük bir ümitsizlik sebebi oldu. bazi sartlarla teslim olur. gibi sebepler yüzünden ölen erkeklerin dul kalmis olan kadinlari. Hatta bu müsamahakârlik ve müsamahada o kadar ileri gitti ki. bölge itibariyle harb sahasina yakin olmasindan dolayi geçici bir müddet için beylik merkezi haline getirildi.taarruz. Iznik halkindan isteyenlerin kendi tebeasi olma ve sadece cizye vermek sartiyle kendi örf. Artik Bizans'tan herhangi bir yardim imkâninin olamayacagini anlayan Iznik Rum Beyi. Biraz sonra temas edilecegi gibi Orhan Gazi. Halka karsi büyük bir sefkat ve merhamet örnegi gösteren Orhan Bey. hastalik.

Nitekim. ordusunun subaylarina bu yapilarin mirasçilari ile evlenmelerine izin vermekle bu ihtisamli konutlarin yeniden senlenmelerine yol açilmis oldu. kimisi de savasta kirilmistir. Ona göre Orhan. Iznik'in kendiliginden teslim olmasindan dolayi bol ganimetlerden yoksun kalan silah arkadaslarina mükâfati unutmamistir. kocalarindan yoksun kalan ve yari yikik saraylarinda oturan Rum kadin ve kizlarini onlara bölüstürdü. Yenisehir kapisindan sehrin güneyine girdi. onlara karsi istedigi sekilde muamele yapmakta serbest idi. onlari esir veya cariye durumuna düsürmekten kurtarmis oluyordu. kocalari ölen veya kimsesiz kalan dul kadinlari gazilerle ser'î nikah üzere evlendirmesi bu anlayisin bir sonucudur. Göründügü kadari ile Orhan Bey'in hareket ve bu harekete yön veren anlayisi. Böylece Orhan. Halbuki galib olan Orhan ve Osmanli idaresi. Böylece. bunun üzerine bu kadinlarla evlendiler. Idarecilerin haksizligindan dolayi me'yus olmus ve Hiristiyan imparatordan ziyade Orhan'in müsamahasindan ümitvar olmus olan digerleri. Böylece hesaplari da bekledigi sonucu verdi". Hazir ev. onun böyle bir siyaset uygulamasina sebep olmustu. Osmanli tarihleri de devrin anlayis ve dili ile bu hadiseyi asagidaki ifadelerle nakl ederler: "Sonra güzel yüzlü kadinlar geldiler. Hammer ise Orhan Gazi'nin tamamen insanî olan ve hatta yirmi birinci asra girmek üzere oldugumuz su günümüzde bile uygulanamayan bu insanî muameleye kendi açisindan farkli bir sekilde bakmaktadir."Iznik muhafizlarinin pek azi bu serbestiden istifade ederek tekfurla birlikte gittiler. Padisah. Görüldügü gibi kadinlarin ser'î nikahla alinmasi. gazilere bunlari ser'î nikahla almalarini buyurdu. yüce gönüllü ve zafer haklarini akilli bir siyaset ugruna gözden çikarmasini bilen bir hükümdarin hareketi oldu. Orhan'in buradaki davranisi. alisilmis sayilabilecek veba ve kitligin tesiri ile baba ve anneden." dediler. Gaziler. Yüksek evlerde de bos kalmislardir. Orhan: "Bu kadinlar nedir?" diye sorunca kendisine: "Sultanim. sehir halki ile birlikte galibi (Orhan Gazi'yi) karsilamaya çiktilar. uzun bir kusatmanin. Söz gelimi. . Orhan Gazi'nin. Bu sekildeki bir hareketine de mani olabilecek bir güç mevcut degildi. bunlarin erlerinin kimisi açliktan. Bunun üzerine Orhan. onlara normal bir vatandas muamelesinin yapilmasi demekti. hazir avrat buldular. geçip saray gibi evlerde oturuverdiler.

bu medreseye sahibi bulundugu Kozluca köyünün gelirlerini sahih ve seriata uygun bir sekilde vakf etmistir. Bu âbide (anit)ler üzerinde çogu zaman Kur'an'dan alinmis tasvir. Bu sebeple büyük bir kiliseyi Cuma mescidi haline getirir. Iznik nâm kasabada bir medrese-i ulya peyda edüp seyh hazretlerine tayin eyledi" diyerek Osmanli Devleti'nin bu ilk medresesinin bizzat Orhan Gazi tarafindan yaptirildigini anlatir.Kaynaklarin verdigi bilgilerden anlasildigi kadari ile Orhan Gazi. Iznik'te bir manastiri da medreseye (yüksek okul = fakülte) çevirdi. Mecdî. medreseler. elimizde bulunan vakfiyedir. bizzat kendisi tarafindan insa ettirildigi Mecdî gibi bazi kaynaklarda belirtilmektedir. Taceddin'in ölümünden sonra da Alaeddin Esved. Iznik'i feth ettikten sonra derhal sehre bir Müslüman Türk hüviyeti kazandirmak için faaliyetlere girisir. Seyh Davud Kayserî'nin biyografisinden bahs ederken "Orhan Han Gazi Hazretleri. Medresenin müderrisligini (profesör) Davud Kayserî denilen birine verdi. Onun. . Orhan Gazi'nin Iznik'te bulunan ve bazi kaynaklarda bir manastirdan çevrilmis oldugu belirtilen medresesinin./1437 M." Sultan Orhan. umuma ait binalari kitâbe ve güzel sözlerle bezeyip süsleyen. tesbih ve benzetme bulunan âyetler okunur. 'de tescil edilen vakfiye suretinde. Davud Kayserî'ye halef olmustu. daha çok yaygin olan adi ile Kara Hoca o göreve atanmistir. Nesrî ve diger bazi kaynaklarda belirtildigi sekilde Iznik'te bulunan manastir veya kiliselerden çevrilmis olmayip insa edilmis oldugunu belirten en kuvvetli delil. Iznik'teki medresesini yaptiktan sonra tanzim ettigi ve Molla Hüsrev tarafindan 841 H. bu medresede. mezarlar ve köprüler Osmanli ülkesinin hemen her târafinda yaptiranlarin (bânilerinin) adlarini ve yapilis tarihlerini seyyahlara göstermektedirler. Orhan Gazi. çesmeler. Iznik'e bagli Kozluca köyünün Orhan Gazi medresesine vakf edildigini göstermektedir. Gerçekten çok daha sonraki tarihlere (1136=1724) ait bir arz belgesi. Orhan Gazi. kilise veya manastirdan degil. Konya'da Mevlânâ Siraceddin Konevî'nin ögrencisi olan Taceddin el-Kürdî. böylece Dogu'nun eski bir gelenegine uyan ilk Osmanli padisahidir. sultanlik günlerinden baslayarak bütün camiler. hastahaneler. medresenin bina edildigi ve Hayreddin Pasa Camii'nin yaninda oldugu açikça belirtilmektedir. Ayrica Osmanli dönemi ilk medreseleri üzerinde arastirma yapan Mustafa Bilge de Orhan Gazi vakfiyesinden yola çikarak ayni kanaatte oldugunu söyle ifade eder: "Bu medresenin. Orhan.

Orhan Gazi'nin buradaki faaliyetlerinden bahs ederken onun bir hükümdar gibi degil. Orhan Bey buradaki yerli halktan isteyenlerin mallari ile birlikte sehri terk etmelerine müsaade etti. Kale muhafazasinda bulunan Paleologos hanedanina mensup Marika. Kaynaklar. Iznik ve bilahere Izmit'in fethinden sonra idarî bir sistem kurarak memleketi buna göre idarî bölgelere ayirdi. bu kusatmadan alti sene sonra (1337) sehri siddetli bir sekilde tekrar kusatti. mallarini alarak bir gemi ile Istanbul'a gitti. Göynük ve Mudurnu'ya havale etmisti. imâret ve medrese gibi dinî. Burayi bir müddet kendisine merkez yaparak Iznik'in bir Müslüman Türk sehri olmasina gayret etti. Orhan Bey. herhangi bir vatandas gibi davrandigini belirtirler. Kendisi de bütün bunlarin üstünde memleketi idare ediyordu. Imparatoria anlasarak kusatmayi kaldirmisti. teslim olmak zorunda kaldi. istenilen Müslüman-Türk sehri hüviyetini kazandi. gelenek ve göreneklerini muhafaza edebileceklerini bildirdi. oglu Süleyman Pasa'ya verilmis. Buna göre Izmit. onu Yenice. Ayrica zevcesi Nilüfer Hatun tarafindan bir imâret. Nitekim onun yaptigi imârette pisirilen yemekleri bizzat kendisinin dagitmis olmasi. oglu Süleyman Pasa tarafindan da bir medrese insa edildi. Andronikos'un yardima gelmesi üzerine Orhan Bey. Izmit'in fethi ile Kocaeli Yarimadasinin tamami Osmanlilarin eline geçmis oluyordu. Orhan Gazi. Bu kusatma üzerine disardan yardim alamayan sehir. sosyal ve kültürel müesseselerin temelini atti. Bursa'yi da oglu Murad Han Gazi'ye vererek adini "Bey Sancagi" koymustu. Karacahisari amcasinin oglu Gündüz'e verdi. IZMIT'IN FETHI Bir ticaret merkezi durumunda bulunan Izmit. Orhan Gazi.Iznik. Izmit ve havalisinin idaresini oglu Süleyman Pasa'ya verdi. Süleyman Pasa'nin halka karsi din ve milliyet farki gözetmeden âdil . Iznik'in fethinden hemen sonra Osmanlilar tarafindan alinmak istenmis ve hatta bir ara elde edilmis ise de sonradan yine Rumlara verilmisti. Bunun için orada cami. Türklerin eline geçtikten sonra. Osmanli kuvvetleri Iznik'in fethinden bir sene yani 1331 Haziran'indan sonra sehri kusatmislarsa da Bizans Imparatoru UI. Gitmeyenlerin ise Osmanli tebeasindan olmak ve sadece vergi (cizye) vermek sartiyle din. Bundan baska diger hayir sahiplerinin yaptirdiklari tesislerle kisa bir müddet sonra Iznik. aksam olunca kandillerini bizzat kendi eli ile yakmis olmasi bunu göstermektedir.

Bu arada Bizans da bütünüyle Güney Marmara'dan çekilmis degildi. Mihaliç ve Kirmasti gibi yerleri Bizans'tan alip feth etmek suretiyle. Ne Osman ne de oglu Orhan. 741 (1342) tarihinde Ulubat. Bizanslilara karsi kazanilan zaferlerden daha önemliydi. Göynük. Ancak bu sayede batiya geçilebilirdi. Osmanlilar ile Karesiler arasinda Bizans'a ait bazi topraklar vardi. . Bununla beraber Bizans topraklarinda genislemekte olan bir Türk devleti için bu kafi degildi. Mudurnu) de birer teslim oldular. Armutlu gibi mevkiler de Kara Timurtas Bey vâsitasiyle Orhan Bey kuvvetlerinin eline geçmisti. Bu siralarda Karesi Beyligi'nde çikan bir hadise. Osmanlilarin dogrudan dogruya bütün Bizansi çevirmesine imkân vermiyordu. bogazin güney kiyilarini ellerinde bulunduracaklardi. Ayni sekilde Çanakkale Bogazi'na da yaklasmak gerekiyordu. Çanakkale'ye kadar gelerek. Bu. Gerçekten de batiya dogru açilip genisleyebilmek için sadece Istanbul Bogazina yaklasmak kâfi degildi. Çünkü Anadolu'da bulunan diger beyliklerin sinirlari. O zamana kadar Osmanlilar. Zira sadece bir taraftan tutulan Marmara ile stratejik güç haline gelmek imkansizdi. KARESI BEYLIGI'NIN ILHAKI 1340 yilina kadar Bizans topraklarinda fetih hareketlerine girisip sinirlarini genisleten Osmanli Devleti. merkezi Balikesir'de bulunan Karesiogullari Beyligi ile ayni hududlari paylasir oldular. Bu sebeple Karesi Beyligi topraklarinin alinmasi gerekiyordu. Küçük Asya'da bulunan diger beylere karsi hasmane bir tesebbüste bulunmamislardi. ve çevrelerinin tamamen Osmanlilar ile kusatilmis olmasindan dolayi civarda bulunan bir çok kale (Tarakli Yenicesi. Bu küçük iç deniz (Marmara) iki taraftan kiskaç içine alinmaliydi. O dönemde batida Karesi ogullan vardi. Osmanlilar. sadece Bizans'la muharebe etmis ve ülkelerini özellikle Bizans Imparatorlarindan aldiklari yerlerle genisletmislerdi. Orhan Bey'e Türklerle meskûn bulunan bu topraklarin zaptinda ilk firsati verdi. Bu da ilk firsatta Avrupa'ya geçme imkânini saglayacakti.bir sekilde davranmasi. Fakat bunlar. Zira bu sayede Osmanlilar. Çanakkale Bogazi'nin Asya yakasini elinde bulundurmanin stratejik nimetini takdir edebilecek deha ve imkâna sahip degillerdi. Ayni sekilde Izmit Körfezindeki Gemlik. Bizans'in taht kavgalarindan istifade edecek ve hatta topraklarina akinlar düzenleyip isgal edebilecekti. Böylece Orhan Gazi. fethedilen yerlere dogudan gelen Türkleri yerlestiriyordu.

Kapidagi ve Edincik gibi sehirler Osmanli topragina ilhak olunur. Karesi Beyligi'nin ilhakindan sonra uzun bir müddet önemli sayilabilecek bir fetih hareketine girisilmedigi anlasilmaktadir. Osmanlilar. Halkin israrina dayanamayan Karesi Bey'i kaleden çikip Orhan Gazi'ye teslim olmak zorunda kalir. büyük bir ihtimalle 1345 yilinda meydana gelen Karesi seferine Orhan Bey'le birlikte istirak eder. Gazi Fazil Bey ve Evrenos Bey gibi askerî ve idarî bakimindan yönetici olacak durumdaki bu insanlardan istifade edip bilgilerinden yararlanmislardir. Biraz önce isimlerinden bahs edilen ve Çanakkale bogazi ile çevresini çok iyi taniyan bu degerli komutanlar sayesinde Rumeli fetihleri kolaylasmisti. Bundan sonra Bursa'ya getirilen Demirhan gelisinden iki sene sonra Yumrucak (taun. Hammer bu sessizligin sebebi ve bu konudaki yanlis degerlendirmeler hakkinda asagidaki ifadelerle bir gerçege parmak basarak söyle der: . Beyligin basina geçen Demirhan'in fena ve kötü hareketlerinden dolayi Karesi ileri gelenleri (ümera). Aydincik ve Bergama'yi verme teklifinde bulunur. iki kardesi baristirmak için Dursun Bey'i Haci Ilbeyi ile beraber Bergama kalesine gönderir. Böylece Karesi Beyligi'ne ait olan Balikesir. Bergama kalesine siginir. Karesi Beyligi'nden birçok sahil bölgesinin Osmanlilara geçmesi ile Rumeli'ye geçis kolaylasir. Ece Halil. Manyas. Kendisi de Truva mintikasindaki Kizilca Tuzla ile Bayramiç gibi yerlerde hükümdarligini sürdürecekti. Bunlar kale önüne gelip görüsmek isterler. Bu teklif ile Orhan Bey'i tahrik ve tesvik eden Dursun Bey. veba) hastaligindan vefat eder. Fakat kaleden atilan bir okla Dursun Bey maktul düser. O da Osmanli hükümdari Orhan Gazi'ye Balikesir. Bu ilhakin Orhan Bey bakimindan önemli bir yönü de bu beylige tabi degerli komutan ve emirlerin Osmanli hizmetine girmis olmalaridir. Haci Ilbeyi vasitasiyle Orhan Bey'in sarayinda bulunan Dursun Bey'i hükümdar olmak için tesvik ederler. buna muhalefet ederek veya biraderi tarafindan öldürülmekten korkarak Osmanlilara iltica etmisti. Ece Halil ve Gazi Fazil Bey'ler. Orhan Bey'i karsilarlar. Fakat kardesi Dursun Bey.Osmanli kaynaklarina göre Karesi Beyi'nin ölümünden sonra yerine oglu Demirhan geçmisti. Balikesir üzerine yürüyen Orhan'in gelisini haber alan Demirhan. Bu arada Balikesir ümerasi basta Haci Ilbeyi oldugu halde Evrenos. Haci Ilbeyi. Bundan çok müteessir olan Orhan Gazi. Bergama'ya gelip kaleyi muhasara eder. Zira bunlar denizciligi de iyi biliyorlardi. Orhan Gazi.

isabetli bir inanis olsa gerekir. medrese. Doglu Baba. Ahi Evren. Ahi Semseddin gibi ululara. idarî sahada adalet. Konur Alp. Bu sebeple devlet. Ancak bu sayede modern bir devlet olma özelligini kazanabilirdi. bir yandan da Islâmî prensiplerin adalet. içerde güvenlik durumunun sarsilmaz sekilde saglanmasi gibi isleri gelistirdi. ilim. devletin kurulus ve yükselis hadisesini fikirden aksiyona çeviren ve kuvvetler birligini vücuda getiren faaliyetin sirrini. bu faaliyete istirak eden din. yavas yavas eski asiret usûl ve kaidelerinden ayrilmak zorunda idi. insaf ve dinamizmine gösterilen sadakat ve saygida aramak icab eder. Orhan Gazi. Onun için de. Abdurrahman Gazi gibi seçme yigitler. imâret ve kervansaray gibi büyük binalardir." îleride daha genis bir sekilde ele alinacagi gibi Osmanli Devleti'nin ilk teskilâti. çevresinde yer . bu dinlenme çaginda. Abdal Murad. Orhan Gazi zamaninda kurulmustu. Dursun Fakih. artik devamli olarak genisliyordu. Akça Koca. Bizanslilarin zannettigi gibi devamli kayiplarin ve bozgunluklarin bir soncu degildir. Abdal Musa. Nitekim. Davud Kayserî ve Taceddin Kürdî gibi büyük âlimler. Bu ifadelerin gerçek sahidi ise Karesi bölgesinin fethinden sonra insasina baslanan câmi. Zira bu beylik. Taptuk Emre. Orhan Gazi Beyligi'nin hududlari. Gülsehrî gibi mutasavvif sairler. Geyikli Baba. Bursa ve Iznik'in zapt edilmesi. hukuk ve idare otoritelerinin kollektif idealizmi ile izah. Osmanli Beyligi'nin ilk devir tarihinde önemli hâdiseler olarak mütalaa edilebilir. Bu konularda ulema sinifindan gelmis olan vezir Alaeddin Pasa ile Bursa kadisi Cendereli (Çandarli) Kara Halil faaliyetlerde bulundular."Karesi'nin fethinden sonra yirmi sene zarfinda Osmanli ülkesi yeni ve önemli bir fetih ile genislemedi. Bununla beraber tarihçilerin buradaki derin sessizlikleri. (bes sene önce ilk medrese ve imâretin tesis olundugu) Iznik'teki müesseselerle kisa zamanda rekabet edip boy ölçüsebilecek duruma geldiler. askerî sahada da yeni bir sistem ve teskilât meydana getirmek ihtiyacini hissetmeye basladi. Yeni müesseseler ile saglam temellerin atilmasi bu siyasî varliga ve birlige bir hayatiyet saglayacakti. Osmanli Devleti'nin mucizeli bir sür'atle yükselis ve inkisafini bir yandan tarihî halet ve gerçeklerde. Aksine. Orhan'in dindarligi sebebiyle meydana gelen bu müesseseler. Mevlânâ Sinan. Alaeddin (ulemadan)'in akillica görüsleri ile kurulan yeni ordunun tam ve disiplinli bir düzene sokulmasi.

Hayli mübarek dervistir dedi. Eydür: "Baba Ilyas müridiyim" der. Asikpasazâde. Olay. Geldiler davet ettiler. "Seyyid Ebu'l-Vefa tarikatindanim" dedi. ehline verir biz ânin ehli degiliz. Dervis eydür: Mülk ve mal Hakk (Allah)'indir. padisahin hisarina (sarayina) girdi. Geldi mukim oldu. kapida dikiyor. Kavak agaci simdi dahi vardir (Asikpasazâde zamani). Gördüler. (Ey) Dervis bu Inegöl nevahisi senin olsun dedi. Gerçekten. idareyi ve cemiyeti mayalayip yoguran manevî temsilcilerin fetih tarihindeki hikâyeleri. gerek hükümdarlik makamini bir idealist üreticiler zümresine dayamis oluyordu. Biz bu ulularin hizmet ve hikâyelerine örnek olmasi bakimindan Asikpasazâde tarihindeki bir rivayeti nakl etmekle yetinmek istiyoruz. Cevab verdi kim dervisler göz ehli olur. Kullari birbirleri ile mesalihin görsün deyü. Gözetirler dahi vaktinde varirlar kim dualari makbul olur. Turgut Alp pir olmustu (yaslanmisti). Orhan Gazi'ye haber verdiler. Emr etti kim getirin dedi. Orhan Gazi çikti gördü tamam dikmis. Ol dervis geldi bir agaç dahi getirdi. Dogru Bursa'nin hisarina geldi. Han'a eydür teberrükümüz oldukça dervislerin duasi makbuldur dedi. der. Han'a haber verdiler. Orhan Gazi eydür: Dervis! Nola benden su sözü kabul etsen. Sordular: Ehli kimdir? Ayudtu: Hak Teâlâ dünya mülkünü sizin gibi Hanlara ismarladi. Âninla musahabet eder. seneler süren ve Osmanlilari bir hayli yoran cenklerden sonra orduyu. Nesrî ve Ibn Kemâl gibi kaynaklarda anlatilir. Dervis eydür: . durmadi geri mekânina vardi. Âsikpasazâde'nin dilinden söyle ifade edilir: "Hele simdi görelim Orhan Gazi Bursa'da neyler: Devletle geldi imâret yapti. Bu dervislerden biri ayrilir varir dagda geyiciklerle yürür ve ol Turgud Alp âni sever. Hemandem dua etti. Veya beni niçin komaz anda varmaya. Anda makam tutmuslardi. Bir nice günden sonra bir kavak agacini omuzuna kodu. Dahi sormadin. Orhan Gazi'ye adam gönderdi kim benim köylerim yaninda bir dervis daim ânin yanina gelir. gelmedi. Orhan Gazi dahi dervisin mekanina vardi.vermekle gerek devleti. Vilâyetin dervislerini teftis eylemeye basladi. Orhan Gazi eydür: Aceb kimin mürididir? Eydür: Sorun kendinden der. Orhan Gazi yine haber gönderdi kim niçin gelmez. Inegöl yöresinde Kesis Dagi (Uludag)'nin arasinda bir nice dervis gelmisti. Geldiler sordular. Dervis dahi haber gönderdi kim sakin gelmesin.

" Devletin kurulus hamurunda mayasi bulunan tasavvuf erbabi ile Orhan Gazi'nin ilgi ve münasebetlerini anlatan Hammer. Orhan Gazi dahi bu sözü dua aldi yine mekânina gitti. bu insanlarin civarlarinda medfun bulunduklari birçok zâviyenin insasiyle onlara karsi minnettarligini ebedîlestirmistir.Sol karsiki tepecikten bericigi dervislerin havlicigi olsun dedi. Bir de Cuma mescidi yapti." Kendisiyle görüsmek isteyen hükümdardan köse bucak kaçan. ne mülke tamah düsürmüs. Âsikpasazâde sözlerine devamla söyle der: "Orhan Gazi o dervisin üzerine kubbe yapti. iç zenginligi. Orhan'in bu konuda babasini örnek aldigini söyleyerek su sekilde fikrini beyan eder: Orhan. Dervis Turud ile Kumral Abdal için tekke insa eden babasina uyarak Geyikli Baba'ya uygun bir zâviye bina ettirdi. Allah'in. gerek dualari gerekse kerametleri ile neticenin kisa zamanda alinmasina vesile olmuslardir. digerinin de sadece yogurt yiyerek hayatini sürdürdügünü göstermektedir. Simdiki vakitte onarilip bes vakitte padisahin ruhuna dua ederler. onlarin tabiat ve ahlâklarini çok güzel izah etmektedir. O zâviyeye "Geyikli Baba Tekkesi" derler. . Sirtladigi fidani hünkarin bahçesine dikmekle de. Adi geçen dagin yüksek bir yerinde ve Gökpinari denilen yerde Doglu Baba'nin türbesi bulunur. ezeli tokluk ve gönül saltanati. Bursa fatihi (Orhan Gazi). Gazi Hünkâr: "Sol Inegöl nevahisini al senin olsun" deyince "biz onun ehli degiliz" diyor. Bu iki muttaki zatin (Geyikli ve Doglu Baba) isimleri. Beyin israrlari karsisinda ufku göstererek "Su tepecikten bericigi dervislerin avlucugu olsun" diyor. Pek çok ziyaretçisi bulunan bu zâviye. ne onun yanina varmaya yanasan. Bursa muharebesinde iki Abdal veya iki aziz kisi ile Sultan Orhan'a refakat ederek. Bunlardan ilki geyiklerle birlikte yasadigi. Sehrin kapilarinda ve Uludag'in zirvesinden dogan Alisir Irmagi kenarinda Horasan'da dogmus olan Dervis Abdal Murad'in tekkesi. mülk ve mali kendilerine ismarladigi han ve hükümdarlara yardimci ve destek oldugunu açiklamak istiyor. Ne malda gözü var. Yaninda tekye yapti. batida ve Kaplica yakininda Abdal Musa'nin tekke ve mezari bulunmaktadir. ne de onu kendi mekânina isteyen büyük istigna. Uludag'in eteginde ve sehrin dogu taraflarinda idi. Bu iki baba.

bu gayelerini gerçeklestirmek ve daha fazla müslüman nüfustan istifade için zaman zaman komsu Müslüman beyliklere de müdahalede bulunmuslardi. daima tasavvufu vecd içinde yasar ve Uludag'da ormanlar arasinda geyiklerle birlikte günlerini geçirirmis. Bu sebeple Müslüman Türk nüfusu çogaltmak gerekiyordu. Abdal Murad'in. Bu bakimdan kendileri ile hasmane hareketlerde bulunmayan bu beyliklerin topraklarina karsi tamahkârlikta bulunup hiç bir sebep yokken onlari ele geçirdikleri söylenemez. Rivayete göre yine bir gün geyige binmis ve omuzunda bir çinar dali bulundugu halde sultanin sarayina gelir. dört arsin uzunlugundaki agaç kilicindan baska bir silahi olmadigi halde hayrete deger yigitlikler gösterdigi de söylenir. Abdal Musa da pamuk ile ates toplamistir. sosyal bir vak'a olarak günümüze kadar uzantisi devam etmektedir. Osmanli Devleti'nin.Rivayete göre Geyikli Baba muhasara ordusunun önünde elinde altmis okkalik bir kiliçla bir ceylana binmis olarak harb etmistir. Bu düsüncede bulunan devlet ve idare adamlari. Geyikli Baba Hoy'da dogmus. bu agaç gibi kök salarak dallarini uzaklara ulastiracagini ve göklere kadar yükselecegini söyler. Osman zamaninda kerameti ile söhret bulmustu. Çünkü Anadolu'daki beylikler de kendileri gibi Müsluman ve Türk unsurlardan meydana geliyordu. Anadolu'da bulunan devlet ve beyliklerin topraklarini zapt edip anlari hakimiyetleri altina almak yerine bati ve hatta Trakya'da bulunan bölgeleri feth etmeyi yegliyorlardi. Islâm'i Anadolu'nun batisindaki topraklara tasimayi hedefleyen Osmanlilar. Devletin bahtliligina bir isaret ve belirti olmak üzere fidani bahçeye diker. Bu sayede Istanbul ve Çanakkale bogazlarinin batisinda bulunan bölgelere de Islâm'in sesini ulastirabileceklerdi. ANKARA'NIN ZAPTI Osmanlilar. Bolu taraflarindan baska Ankara cihetine dogru da genislemek ve buradaki Türk nüfusundan istifade . Orhan çagirmadikça oradan inmezmis. Bu ve benzeri rivayetler. Fakat bu da büyük bir nüfus ve insan gücüne sahip olmaya bagliydi. Bunun için de Rumeli'nin fethedilmesi ve Müslümanlarin eline geçmesi gerekiyordu. Kurulus dönemindeki mütevazi imkânlarina ragmen. toplumun maserî vicdaninda bir karsilik (makes)bulmus olacak ki. Bu zat.

" Osmanlilarin. geriye sürüklerdi. Bu sebeple. Zira bu yol. Osman Bey. onlarin bütün davranislarinda kendini açik bir sekilde ortaya koymaktadir. merkezi Sivas olmak üzere kurulmus bulunan Eretna Beyligi (1335-1381)'nin idaresi altinda bulunmakta ve bu beyligin en bati ucunda yer almakta idi. Ankara'nin Osmanlilar'a ilhaki mühim bir hadisedir. Ankara'yi bir müddet Karamanogullari'na daha sonra da müstakil bir idarenin. oglu Süleyman Pasa komutasinda gönderdigi bir ordu ile Ankara'yi zapt ederek (1354) Osmanli ülkesine katar. Osmanlilari Sakarya ile Kizilirmak arasindaki topraklara hakim kilmistir. Germiyan ve Karamanlilar'dan toprak kazanmayi düsünmüyordu. Osman Gazi ile oglu Orhan'in takip ettikleri politikaya tamamen aykiri idi. 1362'de Sultan Murad tarafindan çevresi ile birlikte tekrar Osmanlilara kazandirilmisti. Bu hadise (Ankara'nin ilhaki). Karaman ve diger beylikler herhangi bir çatismaya mahal kalmadan Osmanlilarin idaresini kabul edebilecek hale geleceklerdi. .etmek gerektigine kanaat getirdiler. Ahilerin eline geçmesine sebep oldu. onlari ileriye degil. zaman içinde Germiyan. ne kadar sürecegi süpheli olan bir maceraya girismek. O dönemde Ankara Ahi'lerce idare edilen müstakil bir sehir devleti idi. bir bakima Aricara'nin ele geçirilmesi ile mümkündü. Öztuna'nin dedigi gibi "Rumeli maddî. Ankara 1361-1362 arasinda 1 yil kadar Osmanlilarin elinden çikmissa da. oglu ve torununun bu politikasi ile dinî ve siyasî anlayisi. Anadolu'nun mühim merkezlerinden birisi olan Ankara. Bu karisikliklardan istifadeyi düsünen Orhan Bey. Halbuki Bizans ve Müslüman olmayan diger devletlere karsi elde edilecek muvaffakiyetlerin verecegi san ve seref Osmanlilari o kadar yükseltecekti ki. komsu ve kardes beyliklerle herhangi bir çatismaya girismeksizin ihtiyaç duyduklari Türk nüfusunu çogaltmak. Kizilirmak çevresinin bütünüyle fethi de bir mânâda Anadolu hâkimiyeti demekti. Karamanogullari'nin Ankara üzerinde birtakim emelleri varsa da fiilen onlarin topragi ve sinirlari içinde bulunmadigi için bu yüzden Osmanlilarla harb etmeyi göze alamazlardi. Böylece Osmanlilarin dogu hududunda bulunan kuvvetli bir nokta elde edilmis oldu. Eretna Beyi Alaeddin'in vefati üzerine yerine geçen ogullari zamanindaki karisiklik. Öyle anlasiliyor ki Orhan Bey. Türk devletleri ile harbe girisip kuvvetlerini yipratmak Osmanlilarin aklindan bile geçmiyordu. fakat Anadolu mânevî güçle feth olunacakti. Zira güçlü ve kuvvetli olan bu iki Müslüman Türk Beyligi ile.

bazan da Ulah gibi kavimlerle birleserek Bizans'a karsi mücadeleye giristikleri gibi bazan da kendi baslarina ve yalniz olarak mücadele etmislerdir. Zira. Kavimler göçü sonunda insanlar. asir Bizans ordulari içinde Slavlar. Hatta X. bir kismi da galip gelen devletlerin içinde ve onlarin dinleri olan Hiristiyanligi kabul ederek hayatlarini devam ettirmislerdir. Macar. asirdan beri Ortaasyadan bosalircasina akan Türk kavimleri bugünkü Rusya'yi asip Dogu Avrupa'ya. Bilhassa Bizans Imparatorlugunun siyasî hududlari içine yerlesen kavimler. Bunlar. asirlari içine alan uzun bir zaman zarfinda surada burada vakit geçirmis olduklarindan tarih sahnesinde pek gözükmeye imkân bulamamislardi. Mora'ya. Osmanlilardan önce Avrupa'ya geçmis bulunan bu insanlar. Avrupa'ya geçmis bulunan Türk kavim ve kabileleri. Kuman. ancak Bulgar. Bizans Imparatorlugu ile yapilan mücadelelerinden sonra meydana çikmislardi. Bununla beraber zaman zaman da savaslarda maglub olan bu Türklerden bir kismi yine kendi öz yurtlari olan Asya'ya dönmüs. Ulah ve diger kavimlerin. kismen Cermenler. Türkler Rumeli'ye ayak bastiklari zaman yer yer Ortaasya göçlerinden artakalmis ve zamanla Ortodoks kilisesine baglanmis topluluklarla karsilasmislar. Kafkasyalilar. Adriatik kiyilarina ve Avrupa'nin kuzey sahillerine kadar uzanarak zaman zaman hakimiyetler kurmus. Türkmen ve Tatar gibi isimlerle ortaya çikmislardi. Bu sebepledir ki. meydana gelen harplerde büyük kahramanliklar göstermislerdir. Yürük. millî ve kavmî özelliklerini muhafaza edenler de oldukça mühim bir yekûn teskil ediyorlardi. Ruslar. onlarin kültür degerlerine katkida bulunmus. Buna göre Avrupa ve özellikle Balkan Yarimadasi daha o zamandan beri Türklere yabanci olmayan ve onlar tarafindan taninan bir yerdi. . bazan Bulgar. Bu siralarda bazi Türk kabileleri de Asya'dan Avrupa'ya geçerek göçmen milletler arasindaki yerlerini aldilar. bazan Macar. Iberler. Alan. eskiden beri bilinen ve insanlik tarihinin besigi olarak kabul edilen bir kitadir. Bunlar. Ortodoks birligine girmis olmakla beraber.RUMELIYE GEÇIS Bilindigi gibi Asya. Peçenek. Sirp. Bu Türkler. gerek Avrupali ve gerekse diger bir çok milletin ilk yurdudur. farkli bölgelere dagilarak hayatlarini sürdürdüler. kendileri ile tesrik-i mesaide bulunduklari milletlerle zaman içinde kaynasmis. daha genis ölçüde de Slavlar ile karsilasarak dil ve din degistirmislerdir. bu topluluklardan dillerini. Türk. bilhassa 5. Bu bakimdan gerek Türk. Iskandinavyalilar.

O kadar ki. Peçenekler ve Fergana Türkleri gibi Türk kavimleri de mühim bir yekûn tutuyorlardi. Kilise ve misyon teskilâti. kendi kanlarini tasiyan irkdaslarina karsi cenk etmeyi kabul etmeyerek atlari ve silahlari ile beraber Selçuklu ordusuna katilmislardi. bir yandan Slav tesiri altinda yerli halkin dillerini.Araplar. asirlardir binlerce kilometreyi asarak Ortaasya'dan gelen çesitli Türk kabileleri. Bizans'in dinî temellere dayali olarak kolonize ettigi diger kavimlerle birlikte Türkleri de Ortodoks birligine çektigi anlasilmaktadir. Helen harsinin (kültür) kesif oldugu bölgelere sürülüyordu. Nitekim. Esasen. Bizans'in bu neviden faaliyetleri her zaman asiri olagelmistir. Hazarlar. ordulariyla birlikte hiristiyanligi kabul ediyor. Buna paralel olarak Bizans da hududlari içinde iskân edilen veya vazife alan yahut da esir edilen zümreleri. Malazgirt zaferi ile Müslüman Türkler lehine neticelenen SelçukluBizans karsilasmasinda. asilzâdelik ünvanini vermek ve toprak bagislamak gibi tavizleri. dinlerini. Türkleri de bu kültür ve din kaynasmasiyla kendi millî hüviyetlerinden soyma politikasi güdüyorlardi. bir yandan Cermen. Incil'e baglamak yolunda muazzam bir teskilât hüküm sürmüstü. ictimaî ve etnik bünyesinde derin iz ve eserler birakmis olmakla beraber. bazi kabileler de reisleriyle beraber din degistiriyorlardi. bazan da kendileri bu tesirlerin altinda kalmislardi. Böylece onlari kendi kültürleri içinde eritip yok etme politikasini güdüyorlardi. Bizans devlet politikasinin. Öyle ki bazan harp esiri olan Türk hükümdarlari. Yukari Tuna Steplerinden Kafkaslara ve Habesistan'a kadar bütün güney ülkeleri halkini. . yine Ortodoks cemaatine yeni dindaslar kazandiriyordu. Sicilya Normanlari oldugu gibi. bir ifadeye göre Bizans ordusunda bulunan Uz veya Peçenekler kendi dillerini konusan. Ortodoks birligi ve Helen kültürünün baskisi altinda kavmî ve millî hüviyetlerinden çikarmis bulunuyordu. Daha önce de kismen temas edildigi gibi asirlar boyu dalgalana dalgalana kabarip tasan Türk seli. Bu yüzden Bizanslilar. Türk kabilelerinin alnindaki tarihî kaseyi örtmek için Bizans'a bir hayli yardimci olmustur. ayak bastigi ülkelerin siyasî. toplum ve site hayatlarini benimseyerek onlarin içinde erimis bulunuyorlardi. Bazan da mecburî göçler yaptirilmak suretiyle Türk kavimleri.

zaman sisleri arasinda kaybolagelen mazi miraslarini geri alip dört basi mamur bir Türk devleti kurmak ve onu tarihî hassalari ile yasatmak kudretini yalniz Osmanlilar gösterebilmistir. yalniz kendi irk ve medeniyetleri için yeni bir ülkeye sahip olmakla kalmayacaklardir. gerçekleri konusan dudagi sahittir ki. askerî. Rumeliye adim atar atmaz çesitli devletlerin kültür ve diplomasisi tarafindan temsil edilmis bir Ortaasya bakiyesi ile karsi karsiya geldi. daha önceki geçisler üzerinde fazla durmazlar. Gerçekten de Hammer'in tesbitlerine göre Süleyman Pasa'nin Rumeli'ye geçisi. Bu bakimdan bu geçisler.Görüldügü gibi bir koldan Stepler memleketine. bir koldan da Iran. Ama Orhan Gazi'nin oglu Süleyman Pasa'nin geçisi. devamli bir fetih ve yerlesmeye yetecek kadar bir sebep teskil etmezler. Bundan önce Türkler su veya bu sekilde Rumeli'ye ayak basmis ve bölgede çesitli faaliyetlerde bulunmuslardi. geçis olmaktadir. Fakat bunlar genellikle geçici bir süre için oldugundan bilhassa Osmanli tarihçileri tarafindan üzerinde fazla durulmamistir. iste Iran. Zira onlara göre önceki geçisler. artik Müslüman Türklerin orayi vatan edinmelerine zemin hazirlamisti. sosyal. Iste yine bu Müslüman Osmanli Türklügüdür ki. eger arkadan Osmanlilar yetismeselerdi Küçükasya Türklügü de ayni akibete ugrayacakti. Osmanli tarihçileri. Zira asirlardir çesitli kavimlerin bir cenk ve mücadele sahnesi olmus bulunan Balkanlar'da baris ve huzuru iade ederek tarihe karsi serefli bir borcu yerine getirmeye hazirlaniyorlardi. Iste Çin. fütuhat ve yerlesme davalarinda soydaslarina yardimci oldular. Surasi üzerinde dikkatle durulmasi gereken bir husustur ki. Tarihin. Bu topraklarda yerlesmis fakat kültür ve kavmî itiyadlarini kiskanç bir muhafazakârlikla saklamis olan bu Türk topluluklari da hakim millet olarak karsilarina çikan irkdaslarina derhal sarildilar ve onlarin idarelerine girmekte tereddüd etmedikten baska. hatta defalarca kurduklari siyasî hâkimiyete ragmen adlari ve sanlari bile silinip gitmistir. Böylece idarî. üzerinde fazla . Mezopotamya. asirlarca topraklarina yürüyen bu dalgalari kendinden seçilmez hâle getirmis. iste Hind. dinî ve tekmil bütün müesseseleri ile Rumeli'ye akmaya baslayan Osmanlilar. Dogu Avrupa'ya Bizans ve Mora'ya. Suriye ve Arap ülkelerine yayilan Türk kabileleri farkli baskilar altinda eriyip yok olmus bulunuyorlardi. Türkler tarafindan gerçeklestirilen 18.

Bu üç devlet. Osmanlilara karsi zaman zaman yumusak bir siyaset takib etme ihtiyacini duymustu.henüz babasi Osman Bey'e vekâlet ettigi tarihlerden itibaren. Bu bakimdan Osmanli Beyligi'nin ilk müessisi Osman Bey ve özellikle oglu Orhan. asrin baslarindan itibaren içten içe çökmeye yüz tutan Bizans Imparatorlugu'nun topraklarinda. Trakya sahillerine birçok çikartmalar yaptirarak bu havalinin vaziyetini iyi bir surette ögrenmisti. ekonomik. Lakin bu ilk faaliyetlerden her zaman kat'i ve fiili neticeler beklenmeyecegi de muhakkakti. Böylece. sosyal ve hatta dinî buhranlar içinde bulunan Bizans'in fazla uzun ömürlü olamayacagi biliniyordu." Gerek Katalanlar. halk arasinda Osman Gazi'nin rüyasinin yavas yavas gerçeklesmek üzere oldugu kanaati da yayginlasmaya baslar. Bizans tarihçilerinden de sadece Kantakuzen. Hatta bu ihtiyaç. adi geçen devletin mirasindan Osmanlilar da istifade etmeyi düsünmek zorunda kaldilar. ya basta bulunan idarecilere (hükümete) yardim etmek veya partilerden birini rakiplerine karsi daha faal bir rol oynamak için desteklemeye çalisiyorlardi. Bizans'in gerek iç. Bu bakimdan. orada da Osmanli Beyligi'nin menfaatlerini temine ugrasmalari bunun içindir. Bu konu ile ilgili kaynaklar su bilgileri vermektedir: . Bizans Imparatoru Kantakuzenos'un sik sik Osmanlilarin yardimina ihtiyaç duymasi. gerekse Latinlerle iyi iliskileri olmayan ve Latinlerin Istanbul'u alip Bizans Imparatorunu Anadolu'ya atmak için gösterdikleri çabalar yüzünden Bizans Imparatoru. Bu devletler. imparatorlugun varisleri olmak için bazi faaliyet ve çalismalarda bulunuyorlardi. Süleyman Pasa'nin geçisinden fazla teferruata girmeden ve geçisin detaylarina inmeden ana hatlari ile söz eder. "Osmanlilarin. Sirbistan ile Bulgaristan devletlerinin gözü vardi. Yani Osmanlilarin baskin yaptiklari veyahut yardim maksadiyla girdikleri yerleri istilaya kalkismayarak evvela kendilerine zemin hazirlayacaklari gayet tabii idi. Bu dönemde. siyasî. gayelerini gerçeklestirmek ve en büyük hisseyi elde etmek için büyük gayretler sarf ediyorlardi. Bilindigi gibi XIV. gelecekteki bu tür seferler için Bolayir yakinindaki Çimbi (Çimpe)'yi askerî bir üs olarak Osmanlilara vermesine sebep oldu. gerekse dis durumunu yakindan takip ediyorlardi. Hatta bu yüzden olsa gerek ki. Buna karsilik Türk tarihçileri bu geçisi tafsilatli bir sekilde anlatirlar.durmaya degmez görünmüstür. onun Osmanlilar'dan yardim istemesine kadar variyordu. Orhan Bey. Bizans Devleti'ni sadece Avrupa kitasina sürmüs olmakla iktifa etmeyerek.

1353'ten itibaren Rumeli'ye yerlesmek seklinde basladi. Ioannes arasinda mücadele alevlendigi zaman Orhan Bey. 1352 yilinda meydana gelen bu hadisede Osmanli kuvvetlerine Süleyman Pasa komuta ediyordu. Izmit'te kendisi ile görüsmek arzu ettigini bildirdi. 1354'te Orhan Bey kuvvetlerinin Bolayir ve Tekirdagi'na kadar bütün Marmara kiyilarina sahip olduklarini gördükten sonra buna mani olmayi düsünmüstü. Selanik sehrini zapt etmek üzere iken Kantakuzenos'un Orhan Bey'e müracaat ile temin ettigi ve Orhan Bey'in oglu Süleyman Pasa idare ve komutasinda bulunan 20. öbür taraftan da 10. bu vazifesini basari ile yapip Anadolu'ya dönerken. fakat Gelibolu'yu bizzat kendi kuvvetlerinin zapt etmis olmasindan dolayi iade edemiyecegini ve hastaligi sebebiyle de kendisi ile görüsemeyecegini . Gerçekten. hem de Rumeli yakasinda yerleserek bir hareket üssüne sahip olmus bulunuyorlardi. Cenevizliler ile birlikte yine Kantakuzenos tarafini tutmus ve yardimci kuvvetlerini göndererek bir taraftan Edirne'de kusatma altinda bulunan Kantakuzenos'un oglu Mateos'u kurtarmis. bir miktar askerini de Kantakuzenos'un bu yardima karsilik olarak Gelibolu yarimadasinda vermis oldugu Çimbi kalesinde birakmisti. Bizans'taki taht ve saltanat mücadelesine 1345'ten itibaren karismis. Osmanlilarin Avrupa mintikasina yerlesmelerinin kendileri için ne kadar tehlikeli oldugunu anlamisti. Buna karsilik Orhan Gazi.000 kisilik bir kuvvetle Dimetoka'da Sirp ve Bulgarlara karsi mühim bir galibiyet elde etmisti. Süleyman Pasa. zaman zaman da Papaya müracaat edip Haçli seferlerinin tertip edilmesini isterken.Damadi Orhan Bey'in verdigi kuvvetler ile. onun lehine olmak üzere vaziyeti kurtarmisti. Bu hadiseden kisa bir müddet sonra Kantakuzenos ile imparatorluk ortagi olan V.000 altin karsiliginda Çimbi'yi satin almak istedigini bu arada Türk kuvvetlerinin Gelibolu'yu terk ve tahliye etmelerini. Orhan Bey saltanatinin üçüncü ve son devresi. basi sikistikça da Orhan Bey'e bas vurmaktan geri kalmiyordu. Nitekim 1349'da Sirbistan krali Stefan Dusan. sikisik bir durumdan kurtulmaya muvaffak olan Kantakuzenos. Bu sebeple Orhan Gazi'ye haber gönderip 10. Bu sirada Bizans donanmasi ile birlikte bir miktar Osmanli deniz kuvvetlerinin de harekata istirak ettigi görülür. Kantakuzenos ile de ciddi anlasmazliklarin meydana gelmesine yol açti. Zira Kantakuzenos. fakat buna karsilik hem ileride kendi hesaplarina yapacaklari Rumeli fütuhati için tecrübe kazanmis. Bu yerlesme ve fütuhat.000 kisilik Osmanli kuvveti. imparatorun kendisine yardim karsiligi verdigi Çimbi'yi teklif geregince terk edebilecegini. Böylece Osmanlilar.

Böylece halefi olan ve daha sonra Sultan I. Gazi Siileyman Pasa'nin vefati üzerine Rumeli'deki fütuhat harekatinda bir duraklama görüldüyse de bu durum Lala Sahin Pasa. ogluna büyük bir selahiyet ve yetki vermisti. gerçeklesmis oluyordu. Ege ile Karadeniz'e hakim olan Marmara'nin bir iç deniz haline getirilmesi an meselesiydi. Süleyman Pasa. Süleyman Pasa. Böylece Murat Bey veliahd da olmus oluyordu. Gelibolu yarimadasinin Osmanlilar tarafindan feth edilmesi. feth ettigi yerlerde yerli halka çok iyi davraniyordu. Osman Gazi'nin. Lala Sahin pasa. Kantakuzenos bu durumda Sirp ve Bulgarlarla birlikte olup Balkanlarin Osmanlilara karsi muhafaza ve müdafaa edilmesi hususunda basarisiz bir tesebbüste bulundu. Artik. Bundan sonra bir manastira çekilen Kontakuzenos damadi Orhan Bey ile olan bütün münasebetlerini kesti. oglu Orhan tarafindan titizlikle takip edilen dahiyane projesi. Bizans idaresinden çok daha iyi imkânlar hazirliyordu. Evrenos Gazi. Bu arada Orhan Bey'in ikinci oglu ve Süleyman Pasa'niri ana baba bir kardesi Murad Bey. Haci Ilbeyi. Süleyman Pasa'nin kurmay heyetini teskil ediyorlardi. o siralarda 43 yaslarinda bulunuyordu. Murad adini alacak o büyük hükümdara fütuhatinin yollarini çizmis oluyordu. Orhan Bey. Kantakuzenos buna sebebiyet vermekle itham edilmis. onun yerine tayin edildi. Gazi Fazil ve Ece Yakub Bey gibi degerli komutanlar. Haci Ilbeyi ve Evrenos Bey gibi dirayetli emirler tarafindan büyük bir çözülmeye sebep olmadan ber taraf edildi. bundan kisa bir müddet sonra Bozcaada'daki hapishaneden. Süleyman . Onlara. Gerçekten Kantakuzenos Izmit'e kadar gelmis olmasina ragmen Orhan Bey ile görüsemeden Istanbul'a döndü. Böylece. Süleyman Pasa'nin vefati üzerine o siralarda 33 yasinda bulunan kardesi Murad Bey. Venediklilerin yardimi ile kurtulup gelen rakibi Ioannes'e saltanati birakmak zorunda kaldi. Kantakuzenos. 1354'ten itibaren Rumeli'de (Gelibolu) kendisi için yaptirdigi sarayda oturmaya basladi.bildirdi. bu yüzden imparatorluk tahtindan da feragat edip bir manastira çekilmek zorunda kalmisti. Bizans'i alt üst etmisti. 1358 veya 1359 yilinda bir avi takib ederken atindan düsüp kaza neticesi vefat eden Süleyman Pasa.

Müslüman bir toplumun kendi kitalarinda yerlesmesi tehlikesini gündeme getirmisse de Balkan devletlerinin birbirleri ile ugrasmalari yüzünden o taraflarda bulunan Türkler için bir tehlike arz etmiyordu. Bu hareket. Ismail ve Ishak adinda üç oglu ile iki kizinin bulundugu belirtilmektedir. Melik Nasir. Fütuhati. Trakya fetihleri ile büyük ve hakli bir ün kazandigindan baska. babasi Orhan'dan oraya yerlestirilmek üzere nüfus nakline dair olan arzusu hakkinda su bilgileri verir. Bizans'a karsi yapilan savas ve fütuhat politikasini temsil ettiginden. Mart 1362'de vefat etti. esas politikayi teskil ediyordu.Pasa." Orhan Gazi . Bununla beraber Sirp. feth ettigi Bolayir'daki türbesine defn edildi. Onlari Rum eline geçirdi. Süleyman Pasa'nin. Bolayir'a gelip oglunun kabrini ziyaret eder. Onun vefati esnasinda oglu Murad. Rumeli'de devletin esas kuvvetlerinin basinda bulunuyordu. o dönem devlet islerinde büyük bir nüfuzu bulunan ahiler ile gazilerin destegini alarak babasinin yerine tahta geçti. Süleyman Pasa'nin. Bu feth olunan hisarlar içine koymaya ve hem yarar gaziler gönderin. Bu bakimdan Osmanlilarin Balkan yarim adasina yayilma düsüncesi. Gelibolu'ya yerlesmeleri. teskilatli bir devlet haline getiren Orhan Gazi. Babasindan devr aldigi küçük beyligi iki misli büyüterek. Osmanlilarin. Bulgar. Ogullarindan Melik Nasir denizde bogulmustur ki bu hadise Süleyman Pasa'nin sagliginda olmalidir. Kendisinden asirlarca sonra gelecek ve gerçekten büyük bir hükümdar olan Sultan II. Bir nice zaman Gelibolu nevahisinde sakin oldular. Vilayetine göçer Kara Arap evleri gelmisti. Bu konuda Asikpasazâde. Bu gayenin gerçeklesmesi için Anadolu'daki Osmanli arazisinden (Yani Karesi taraflarindan) bir kisim yörükleri nakl edip yerlestirdiler. Bizans ve Venediklilerin birlikte müdahale etmeleri ihtimali göz önünde bulundurularak derhal köklü bir yerlesme siyasetinin tatbikine baslandi. Orhan Gazi dahi kabul etti. veliaht olan oglu Murad Bey'e emanet ettikten sonra Bursa'ya döner. Büyük oglunun ölümü haberiyle son derece sarsilan Orhan Bey. Kâfirler gayet zebundur. Abdülhamid. "Atasi Orhan Gazi'ye haber gönderdi kim devletlu himmetinle Rum eli feth olunmaga sebep olundu. bu mezari yeniden yaptirmistir. Macar. Imdi söyle malum ola kim bu taraftan feth olan hisarlara ve vilayetlere ehl-i Islâm'dan çok âdem gerektir. Avrupa'nin dikkatini çekmisti.

Temasa etmeye basladi. Süleyman Pasa'ya: "Han'im düsünceye daldin" dedi. Nitekim kaynagimiz bu konuya temasla söyle der: Rumeli'ye yerlestirilen bu yörüklere karsilik elde edilen yerlerin askerî sinifina mensub Rumlarini da ileride isyan çikarabilir endisesiyle Balikesir ve havalisine nakl ettiler. Hayli bahadir olarak anilirdi. Bu tedbirlerin basinda. Dedtier ki "Han'im! Burada bir yer var ki yakindir. Hiç kimseye söylemedi. Bir kismi ise Gelibolu'nun kuzey bati taraflarina giderek begendikleri yerlere yerlestiler. Ilk grubun geçmesinden sonra akillica yapilan propagandalar. öyle geçsem ki kâfirin haberi olmaya" dedi. Asikpasazâde'nin verdigi bilgi. Süleyman Pasa: "Bu denizi geçmeyi düsünüyorum. büyük ölçüde birbirlerinden nakiller yapmak suretiyle Süleyman Pasa'nin. Anadolu'dan pe çok ailenin Rumeli'ye geçmesini sagladi. yabanci unsurlarin bulundugu yerlerde o bölgenin siyasî ve askerî emniyetini saglamak ve bos bulunan sahalari iskâna açmak için Anadolu'dan Rumeli'ye Müslüman Türk unsurunun geçirilmesi geliyordu. Han'im görsün" dediler. Ece Beg derler bir aziz er vardi." Gittiler. Bunlarin büyük bir kismi. Ece Beg ve Gazi Fazil: "Biz ikimiz geçelim. verimli topraklara yerlesip ziraatla mesgul olmaya basladi. Bunun için köklü bazi tedbirlere bas vurmak gerekiyordu. Biraz durdu. Bunlar. Bir garip binalar gördü. Biraz önce de temas edildigi gibi bu sebeple Balikesir bölgesinde yasayan Türk asiretlerinden bir grup 1357 tarihinde Rumeli'ye geçirildi. Osmanli kaynaklan. Geçecek yerlerdir. gerektigi zaman toplu olarak akinlara bile katildilar. feth edilen bu yerlerdeki insanlardan askerî sinifa mensub olanlari da Anadolu'ya naklettirmisti. sonra da Hayrabolu'ya yerlestirildi. Rumeli'ye geçtikten sonra sadece askerî tedbirlerle buralarda kalamayacaklarini biliyorlardi. Çimbi kalesinin karsisinda ve Anadolu sahillerinde bulunan Viranca Hisar'dan Rumeli sahiline nasil adam geçirdiklerini ve o sahillerde nasil faaliyetlerde bulunduklarini detayli bir sekilde anlatirlar. Bu grup önce Gelibolu bölgesine.bununla da yetinmeyerek. Süleyman Pasa: "Nereden geçersiniz" dedi. . tarihî bir malumat olarak bu konuda su ifadelere yer vermektedir: "Bir gün memleketi gezerken Aydincik'a geldi. Anlasilan o ki Osmanlilar. O yere vardilar ki orasi Görece'den asagi deniz kenarinda Viranca Hisar'dir.

Oradan sürdü yine hisarina geldi. Getirdiler. Hayli adamlar da Aydincik'tan gemi ile geldiler. Ehl-i Islâm elinde hisar iki oldu. gönüllerini aldilar. Zira o vakit. dogru Çimbi Hisari'nin bir ters dökecek yeri vardi. adam geçirdiler. Süleyman Pasa bu kâfire bir kaftan giydirdi. bunlardan sonunda bize bir kötülük gelmeye" dedi. Bir iki gün içinde iki bin er geçirdiler. Ece Beg. Bindiler. Onlar da kendilerini güvenlik içinde buldular. Belki kâfirlere dahi ihsanlar ettiler. Bu kâfirler (Çimbi kâfirleri) gaziler ile ittifak ettiler. Velhasil o gün ikiyüz adam geçirdiler. Içinden bir kaç taninmis kâfiri tuttular. Daha hayli adam geçirdiler. Bir gece Ayaslonca (Ayasilonya) derler bir hisar vardi. Bu hisarin limaninda gemiler vardi. Beline bir kusak ayagina da ayakkabi verdi. Kâfirlerin de çogu disarda baglarinda ve harmanlarindaydi. Kendileri baslarinda durdular. Her yerden istegi olani getirdiler. harman vakti idi. Yürüdüler. Elhasili askerlerin çogunu yanlarina getirdiler. sala koydular. Süleyman Paça yetmis-seksen yarar er aldi. Çimbi Hisari'nin civarina çiktilar. Basina bir sapka verdi. Kâfire dedi ki: "Sizin hisarinizda yer var midir ki. hisarin atlarina bindi. Süleyman Pasa "Bu hisarlardan sipahi olan kâfirleri çikarin. Bunun halkinin dahi gönlünü hos tuttular. Bu kâfirlerden hiç kimseyi incitmediler.Çimbi'nin karsisinda Ece Beg ile Gazi Fazil çabucak bir sal yaptilar. oradaki gemileri yakti. Hemen oradan hisara girdiler. Baglarinin arasinda bir kâfir ele girdi. kâfirler duymadan içeri girelim. Kâfiri donatti. Elhasil hisari aldilar. onu dahi aldilar. Bu hisarin (Çimbi) limaninda olan gemileri sakladilar. Evleri ile Karesi iline iletin ki. Karsida oturan askere gönderdiler. O gemilere koydular. Durmadilar. . Kadinlarini da kendilerini de hos tuttular. Bu kâfir. Bir iki ay bu hisarlari iyice saglamlastirdalar. Durmadilar. Bolayir yaninda Akça Liman derler bir liman vardi. Çabuk birkaç sal daha yaptilar. Öyle yaptilar. Hemen Süleyman Pasa'ya getirdiler. Geceleyin geçtiler. Kâfirlerini incitmediler. Bu müslümanlari oraya götürdü. Kimse bizi görmesin?" Kâfir "Ben sizi söyle ileteyim ki kimse görmeden sizi hisara koyayim" dedi. Bu iki hisari saglamlastirdilar. Kâfirlerin gemicilerini gemilere koydular.

Gelibolu'nun kâfirleri bunlarin üzerine gelmek için toplandi. babasini müteakip Osmanli tahtina geçmesinden sonra feth edildigini bildirdigi Edirne'nin zapti. Murad. Bunun için de Edirne'yi feth etmeyi kendisine hedef olarak seçmisti. Kaynaklardan büyük bir kisminin. Onlari Gelibolu ucuna koydular. Bunlari Gelibolu'ya havale ettiler. Ankara'nin yeniden alinmasindan sonra artik sira Edirne'ye geliyordu. hareket ve davranislarindaki basarinin sirrini bu anlayista aramak gerekir. Savas oldu. Bu iki gaziye hayli yarar gaziler verdiler. Sultan Murad'in. Buradan piskoposluk merkezi olan ve Arkadiopolis denilen Lüleburgaz'a geçtiler. Osmanlilarin Avrupa'ya kesin bir sekilde yerlesmeye çalistiklarinin isareti idi. Burayi da kisa bir zamanda ele geçiren Osmanlilar. gündüz bunlar Gelibolu kâfirlerine huzur vermez oldular. Yakub Ece'ye ve Gazi Fazil'a yoldaslar verdiler. Sultan Murad. Iskelesine dahi gemi birakmaz oldular ki çika. Gece. Bizans Imparatorlugu'na bagli idi. gerek Edirne'nin. EDIRNE'NIN FETHI Osmanli fethinden önce küçük bir sehir olan ve günümüzde "Kaleiçi" denilen sinirla çevrili bölgeden ibaret olan Edirne. Bundan dolayi Edirne'nin gerisini emniyet altinda bulundurmak ve Istanbul tarafindan gelebilecek bir Bizans taarruzuna mani olmak için Tzurulon denilen ve daha önce alinip sonradan elden çikmis bulunan Çorlu'nun alinmasi gerekiyordu. Imparator Kantakuzenos'a defalarca yardima geldikleri zaman. . Balkanlara geçip orada tutunmak ve hakimiyet kurmak için stratejik önemi haiz olan bir sehirdi. Gerçi Osmanlilar. Bunlar da hemen karsiladilar. Hisarin kapisini yaptirdilar. Buraya hücum eden Osmanli birlikleri. Bolayir'da oturdular. Süleyman Pasa'dan sonra Rumeli'nin ikinci fatihi diyebilecegimiz Sultan I. Ankara'dan döndükten sonra Trakya'ya geçip faaliyetlere baslar. buranin surlarini da yiktilar. Osmanlilarin. kâfirleri kirdilar. bu sehrin askerî önemini anlamisti.Birgün." Bu tarihî metinden anlasildigina göre Osmanli. kisa zamanda burayi tekrar alip surlarini yiktilar. daha o dönemlerde bile müslüman olmayan ve hatta kendileri ile mücadele eden bu insanlara karsi gerçek bir hosgörü ile muamele etmisti. gerekse bütün bir bölgenin ehemmiyetini anladiklari gibi ulasim ve stratejisini de anlamislardi.

Büyük Selçuklularin Anadolu'daki yerlesme siyasetlerinin bir benzeri idi. / 1363 M. . Evrenos ve Haci Ilbeyi. Görüldügü gibi Sultan Murad. Gazi Evrenos Bey tarafindan tekrar zapt edilip Osmanli idaresine katildi. Bizanslilara ait tekmil yerleri ele geçirdikten sonra Trivalya (Tuna nehri ile Bati Trakya arasinda kalan bölge)'ya geldi. Bunun sonucunda da Edirne zapt edildi (764 H. beyligini oglu Murad'a terk eyledi. Bu suretle Murad. Nihayet Babaeski ile Pinarhisar arasinda Sazlidere mevkiine kadar gelmis olan Rum ve Bulgar kuvvetleri ile yapilan kesin bir meydan muharebesi sonunda düsman bozuldu. Kesan ve Ipsala. Buradan da Kuzeye dogru Meriç'i takib etmek suretiyle Didimatihon denilen Dimetoka'yi zapt etmisti. Türk basbugu Orhan dahi vefat ederek.Lüleburgaz'in zaptindan hemen sonra Anadolu'dan göçmenler nakl edilerek buraya yerlestirildi. Edirne'yi muhasara etti. Bulgarlarin. Sultan Murad'in Trakya'daki faaliyetlerinden bahs ederken söyle der: "Ayni sene zarfinda. yukarida belirtilen yerleri elde ettikleri sirada bütün komutanlarin davetiyle Lüleburgaz mevkiinde toplanan bir harp meclisinde. Selanik'ten baska bütün Tesalya kitasini zapt etti. Murad Bey. Kirklareli'ni isgal. Bu arada Bizans'in daha önce geri almis oldugu Malkara.). Edirne'de bulunan Rum komutan ise Meriç nehrinin kabarmasindan istifade ile bir gece. maiyetinin bir kismi ile bir kayiga atlayip Enez'e kadar inerek oradan da Sirp ülkesine kaçmaya muvaffak oldu. Serez ve Drama taraflarinda bulunan Sirplarin da müdahale edebilecekleri düsünülerek sol kola memur edilmis olan Evrenos kuvvetleri de Dimetoka'nin batisina dogru sevkedilerek savunma tertibati alindi. Trakya sehirlerinden birçoklarini hükmü altina aldiktan sonra. Edirne yolu üzerinde bulunan ve daha önce düsman eline geçmis olan Çorlu ile Lüleburgazi aldiktan sonra Edirne üzerine yürüyüp orayi feth etti. Bu. Bizans tarihinden bahs eden Dukas. Böylece Osmanlilar'in Trakya'yi da Islâmlastirmaya yönelik gerçek maksatlari ortaya çikmis oluyordu. Rumlara yardim etmeleri ihtimaline karsi sag koldan Karadeniz sahiline dogru ilerleyen bir kisim kuvvetler. Haci Ilbeyi ise Enez Körfezi üzerinde ve Meriç'in batisinda bulunan Dedeagaci (Megri-Makri) kasaba ve limanini aldi. verilen karar üzerine beylerbeyi Lala Sahin Pasa büyük bir kuvvetle Edirne üzerine sevk edildi.

Edirne vaziyetini yoluna koyduktan sonra Beylerbeyi Lala Sahin Paça'yi burada birakarak kendisi Dimetoka'ya gitti. Zira Osmanlilar sayesinde Avrupa. Evrenos Bey de Gümülcine ile o havalide bazi yerleri aldi. dinî müsamaha. . Dogu Trakya'da yayilmakta olan Müslüman Türklerin bu yayilmasini önlemek için 1361 Temmuzunda Imparator Besinci Ioannis ile Venedikliler arasinda bir antlasma yapilmissa da bir fayda temin edilemedi. bunlari daha önce pek bildigi ve uyguladigi söylenemez. Bir müddet için orasini kendisine karargah yapti. Lala Sahin'i kuzeyde Filibe ve Zagra taraflarina sevk ettigi gibi Evrenos Beyi de Bati Trakya'nin fethine (Gümülcine) memur etti. Bunun üzerine imparator 1364'te Osmanli Devleti ile anlasarak mevcud vaziyeti kabule mecbur olmustu. Bulgar ve Makedonya'daki Sirplarin birbirleri ile olan irtibatlari kesilmis oluyordu. Böylece Bizanslilar açisindan Osmanlilarin eline geçmis bulunan yerlerin tekrar alinmasi ümidi de ortadan kalkmisti. Bu kusatmaya dayanamayacagini anlayan kale muhafizi teslim olarak ailesiyle birlikte Sirbistan'a gitti. Osmanli fütuhatinin manevî sebep ve faktörlerinden bahsedilirken bu konuya daha detayli bir sekilde temas edilecegini belirtmek gerekir. Lala Sahin Pasa pirinç ziraatiyle meshur olan Filibe (Plovdiv)'i muhasara etti. Çünkü Osmanlilar. bununla yetinmeyerek faaliyetlerine devam etti. Osmanlilarin aldiklari yerleri ne kendisinin ne de Sirplarin geri almak için bir tesebbüste bulunmayacaklarini garanti ediyordu. insana saygi ve hukuka riayet gibi kavramlarla karsilasti ki. Sultan Murad.Sultan Murad. Edirne'den sonra Filibe'nin de alinmasiyla Bizans. Bu. Anadolu Müslüman Türk tarihi için oldugu kadar Balkanlar ve buna bagli olarak Avrupa için de bir dönüm noktasi olmustur. Osmanlilarin Avrupa'da kesin olarak yerlestiklerini gösteren bir hadisedir. Orada bir cami ile kendisine bir saray yaptirdi. Böylece Bizans. Çünkü Imparator. Edirne ve Dogu Trakya'nin fethi. mütemadiyen Anadolu'dan göçmen naklederek sahilleri de siki sikiya ellerinde tuttuklarindan ayrica yerli halka karsi çok merhametli ve âdilane bir idare tarzi uyguladiklarindan içerde de herhangi bir isyan hareketine rastlanmiyordu. tamamiyla Osmanlilarca çevrilmis bulunuyordu. O. Bundan dolayi Bizans ile Venedikliler arasindaki ittifaktan bir netice elde edilemedi.

onun Osmanli Beyligi'ni hakiki bir devlet haline getirdiginde müttefiktirler. irk ve medeniyetlere sahip insanlari sinirlari içinde barindirmaya baslamisti. ekonomik ve sosyal hayatta önemli bir rol oynamaktadir.ona modern bir devlet olma anlayisini saglamisti. Bu hareket tarzi . Bilindigi gibi para. Bu da ortaya çikan yeni problemlere karsi zamanin ve sartlarin gerektirdigi çözümleri bulmakla mümkündü. Bu maksatla Orhan Bey'in tahta geçisinin (cülûs) üçüncü yilinda bir gümüs sikke basildi. vergi gibi konularda yeni teskilâtlarin kurulmasi icapediyordu. Burada üzerinde durmamiz ve belirtmemiz gereken bir nokta da simdiye kadar ilk Osmanli akçasinin Orhan Bey zamaninda basilmis olmasi meselesidir. Bununla beraber bu paranin nerede ve hangi tarihlerde basildigi belli degildir.000 km2'ye çikmisti. kültür. Bütün tarih ve kaynaklar. Keza o. Onun vefati esnasinda devletin sinirlari 95. Çünkü o ana kadar. ORHAN BEY ve DEVLET TESKILÂTI Osmanli Devleti'nin ilk teskilâti Orhan gazi zamaninda kuruldu. bir devletin istiklâl (bagimsizlik) alâmetlerindendir. adalet.Babasindan devr aldigi küçük beyligi iki misli büyüterek teskilatli bir devlet haline getiren Orhan Bey. Bunun esas temeli ise merkezdeki "Divân" idi. Henüz bey ünvanini tasiyan hükümdar bu . askerlik. Bu bakimdan bu siyasî varlik ve birlige bir hayatiyet ve devamlilik kazandirmak gerekiyordu ki bu da saglam ve temelli müesseselerin kurulmasi ile mümkündü. Bu konularda ulema sinifindan gelmis olan vezir Alaeddin Pasa ile Bursa Kadisi Cendereli Kara Halil Efendi büyük bir gayret ve faaliyet içinde idiler. daha önce karsilasmadigi farkli din. idareciligi bakimindan tam bir devlet kurucusu idi. Bu parada Osmanlilarin mensub olduklari Kayi boyu damgasi da bulunuyordu. Orhan Bey. Halbuki yeni arastirmalar ilk Osmanli parasinin Osman Gazi döneminde basilmis oldugunu göstermektedir. 1362 yilinda vefat etti. Daha önce küçük bir beylik olan devlet. onun zamanindaki fetihlerle gittikçe genisleyip büyümeye basladi. Bu genisleme duraksamadan devam ettigi için yeni müesseseler ile desteklenmesi ve saglam temellere oturtulmasi gerekiyordu. Orhan Bey. Beylik. ilk devlet teskilâtinda Anadolu Selçuklulari ile Ilhanlilari örnek almis ve buna göre bir hükümet teskilati vücuda getirmisti. Osmanlilarin ilk defa kullandigi para birimi akça idi. yavas yavas asiret usûl ve kaidelerinden az da olsa ayrilmak ihtiyacini hissediyordu. Idare sahasinda.

Çünkü her zaman. vaktinde sefere gelemeyen veya uzun süre devam eden kusatma hizmetlerinde kalamadiklarindan dolayi basarilari mahdud olan asiret sipahilerinin yerine. Bu askerî teskilâtin ortaya çikmasi zaruret halini almisti. seferde vazife aliyorlardi. Her kazanin timarlilari birer çeribasi idaresinde idiler. Sehir. hep birer kaza teskil ediyorlardi. Osman Bey zamanindan itibaren elde edilen yerler. bir alay haline konularak baslarina en büyük timar sahibi olan kimse alay beyi tayin ediliyordu. Tamami atli olan bu timarlar. Bursa gibi sehirler. Iznik. hizmetleri karsiliginda kendilerine timarlar verilmek üzere genellikle toplu bir halde vazifeye alinan sipahilerdi. O dönem Osmanli ordusunun en mühim unsurunu teskil eden bu birlikler. Ancak bu sayede. Selçuklu divân dairesi ile çevrelerindekinin aynisi idi. Bilecik. sinirlari bir hayli genisleyen beyligin her tarafina zamaninda ulasilabilecekti. 1340) adinda ilmiye sinifindan belki "ahi" ricalinden bir zat oldugu ve bunun isim benzerligi yüzünden Orhan Bey'in küçük kardesi Alaeddin Bey ile karistirildigi görülmektedir. Bunlarin ileri gelenleri. Divâna. kendi boy ve oymaklarindan topladiklari adamlari ile beraber. Osmanli Beyligi'nin ilk mühim fethi olan ve hem yeni hem de kuvvetli bir siyasî varligi ortaya koyma yolunda belki en önemli . Izmit. Yenisehir. Ikinci veziri Ahi Mahmud oglu Nizameddin Ahmed Pasa idi. hükümet reisi durumunda bulunan ve ilk dönemlerde ilmiye sinifindan gelmesi mutad olan vezirin de icabinda baskanlik ettigi olurdu. bilhassa asiretlerden. Karacahisar. kasaba ve kazalarin idaresinde ise. buralari feth eden beylere verilmek suretiyle dogrudan dogruya asiretin ileri gelen ve birer askerî komutani durumunda bulunan kimselerce kullaniliyordu. Gaza ve fetihten sonra bu gazilere baslangiçta timar (dirlik) verildigi gibi onlari idare edenlere de daha yüksek bir timar tahsis ediliyordu. devamli bir askerî birligin kurulmasi gerekiyordu. Inönü. Orhan Bey zamaninda. Baska bir ifade ile Orhan Bey'in kurdugu bu sistem. Orhan Bey devri ilk vezirinin Ramazan 723 (Eylül 1323) tarihli ve Orhan Bey zevcelerinden Asporça Hatun vakfiyesinden anlasildigina göre Haci Kemaleddin oglu Alaeddin Pasa (öl. Orhan Bey. Osmanli Beyligi'nde muntazam bir devlet teskilati meydana getirdigi sirada bütün timarlilari belli birlikler halinde bazi kumanda kademelerine bagladi. Mesela Eskisehir.divana baskanlik yapmaktaydi. Orhan Bey devletinin dayandigi ikinci sinif askerî kuvvet yaya ve müsellem teskilâti idi. Bu sebepten oralarda bir kadi ve subasi bulunuyordu.

O. Nitekim Bursa'da yoksullar evi yaptirip fakirleri doyurmak için mallar vakfeder. kendi toplumunun faydasina olan her konuda öncülük ediyordu. Ibrahim. Türkmen meliklerinin büyügü oldugunu söylemekle kalmaz. Yine onun 1335 yilinda Bursa'da kurmus oldugu medrese zamanla Iznik medresesini gölgede birakmis ve devrin yüksek tahsil müessesesi haline gelmistir. onun yaninda gördügü ikramlari ve onun ülkesini nasil dolastigini açik bir sekilde anlatir. Onun. Bu sebepledir ki tebeasi arasinda herhangi bir ayirim yapmadan herkese gerektigi sekilde muamelede bulunuyordu. Süleyman Pasa. Bu imâretin seyhligini. O. ilim ve ilim adamlarina saygida kusur etmezdi. Ibrahim ve Halil hayatta idiler. Bu bakimdan zapt ettigi yerlerdeki kiliseleri mescid ve medreselere çevirmekle yetinmemisti. feth ettigi ülkelerde tebeasina karsi adaletle uyguladigi siyasete çok dikkat ediyordu. Kantakuzenos'un kizi olan esi Theodora'dan dogan oglu Halil'i çok . bu sehirde büyük bir Müslüman Türk nüfusunun toplanmasina sebep olmasi gerçegi idi. isin hemen basinda kilise ve manastirlari cami ve medreseye çevirmek suretiyle ilk ihtiyaçlari karsilamis oluyordu. 1362'de vefat ettigi zaman Murad. Yoksullar evinde bilgin ve hafizlara da maas baglar. Sultan Murad. Halil ve Kasim adlarinda ogullari olmustu. Fakirlere çorba dagitir. Bilindigi gibi toplumun egitim ve kültür hayatinin gelismesinde önemli derecede rolü bulunan müesseselerden biri de medreselerdir. aksam olunca da imâretin kandillerini. Orhan Bey. 1330) yilinda Iznik'te kurdugunu görüyoruz. Iznik'in Yenisehir kapisinda bir imâret kurar. devletin temellerini babasindan tevarüs ettigi adalet anlayisi üzerine kurmustu.adim. O. Daha önceki Müslüman devletlerde de varligina sahid oldugumuz imâret müessesesinin Osmanlilar'daki ilk müessesi Orhan Bey'dir. Orhan Gazi. Orhan Bey'in Bursa'yi aldiktan sonra burada kurdugu ve kendisinden sonra gelen haleflerinin de izinde yürüyerek devam ettirdikleri tesislerin. Onlari takdir etmekte mahirdi. Iste burada da ilk defa Orhan Gazi'nin faaliyete geçtigini ve ilk Osmanli medresesini 731 (M. Orhan Gazi'den sitayiskâr bir sekilde bahs eder. Bununla beraber o. Vakiflar kurmak suretiyle bu öncülügünü sosyal alanda da göstermisti. O. Burada birçok da vakif tesis etti. Orhan Gazi bu ilk imâretin açilis merasiminde bizzat kendisi hizmet eder. dedesi Edebali'nin müridi olan Haci Hasan'a verir. Ilk zamanlarinda kendisini Iznik'te ziyaret etmis olan Magribli (Fas) seyyah Ibn Batûta. Orhan Bey'in. yine bizzat kendisi yakar.

Daha önce de belirtildigine göre dogumu 1326 senesidir. Çünkü o. veliahd olup babasinin tahtina geçen Murad. Ana bir kardesi olan Süleyman Pasa'nin ölümü üzerine o tarihlerde 36 veya 37 yaslarinda bulunan Murad. Rumeli'deki harp sahasindan ayrilip . Latin kaynaklarinda Amurad adi ile anilir. Murad. ahiler ve komutanlarin karari ile Bursa'ya davet edilerek hükümdar ilan edilmistir. Andronikos'un kizi Asporça Hatun oldugu ve Orhan Bey'in bu zevcesinden Fatma adinda bir kizinin da bulundugu sanilmaktadir. teskilatçi ve komutanlik özelliklerini tasiyan bir hükümdardi. O. babasinin vefatindan önce Rumeli'de esas kuvvetlerinin basinda bulunuyordu. onun. Yarhisar tekfurunun kizi Nilüfer Hatun'dur. I. MURAD (DÖNEMI) Osmanli Devleti'nin üç büyük kurucusundan biri olan I. Bu sebeple de devlet islerinde büyük bir nüfuza sahip olan ahi ve gazilerin destegini alarak tahta geçti. Bizans'a karsi yapilan fütuhat ve kazanilan zaferlerin temsilcisi durumunda idi. Orhan Gazi'nin 6 oglundan yas itibari ile dördüncüsüdür. Osmanli tarihinde Murad Hüdâvendigâr ve Gâzi Hünkâr adlari ile anilip söhret kazanan bu hükümdar. kanun ve nizamlara saygili. iyiliksever ve merhametli bir kisiligi oldugu için kendisine "Hüdâvendigâr" lakabi verilmisti. Tahta geçince. Süleyman Pasa ile Murad Bey ise Yarhisar tekfurunun kizi olan Nilüfer Hatun adindaki ilk zevcesinden idi. Ordu ile milletin göz bebegi durumunda bulunan ve çok sevilen Sehzade Süleyman'in ölümü üzerine. Trakya'da gerçeklestirdigi fetihlerle ün kazandigi gibi idare ve yönetim isinde de pismisti. Annesi. Bazi kitâbe ve eserlerde "Meliku'lÂdil el-Gâzi es-Sultan Giyasu'd-Dünya ve'd-Din Ebu'l-Feth. hem de Paleolog hanedanina damat olmus demekti. hem Kantakuzenos'un kizini almis. Az ve öz konusan padisahin.seviyordu. babasinin Trakya'da izlemekte oldugu fetih siyasetini devam ettirmek istiyordu. veliahd olarak yetistirilmemis olmasina ragmen hükümdarlik sorumluluklarini devr alirken tereddüt ve saskinliga düsmeden yerine siki basip oturmustu. Sihabu'd-Din" gibi ünvanlari tasidigi da görülmektedir. Ibrahim'in annesinin ise imparator III. Bu sekilde Orhan Bey.

cihad niyetiyle ülkeler feth etmek üzere o tarafa yönelmisti. Çorlu ve Malkara'yi geri alip. daha önce Sivas ve Kayseri bölgesinin hükümdari olan Alaeddin Eretna'ya ait iken. sehirdeki Osmanli muhafizlarini kovarak daha önceki beylerinin idare ve yönetimine döndüler. baslarinda bir komutan ve serdarin bulunmamasi yüzünden sikinti içinde olduklarini ve keremli padisahlarinin yolunu gözlediklerini bildiginden. Böylece halkin dileklerini yoluna koyduktan sonra Rumeli yakasinda olan askerlerin. Rumeli'ye dönmek isterken Asya'da meydana gelen olaylar yüzünden Avrupa'daki tasavvurlarini geciktirmek zorunda kaldi. Tehlikeli bir durum arzeden kardesler ve Ankara probleminin çözümü için karar ve fetva aldi. Türk kuvvetlerini sahile dogru çekilmeye mecbur ettiler. Böylece sehir yeniden Osmanli hakimiyetine geçmis oldu. Anadolu'da ise "bazi hukkam ve mulûk. onun ölümünden sonra 1354 yilinda Orhan Gazi'nin oglu Süleyman Pasa tarafindan zapt edilerek Osmanli topraklarina katilmisti.Bursa'ya gelmesi üzerine Bizans kuvvetleri taarruza geçerek Türklerin elinde bulunan Burgaz. Murad Lala Sahin Pasa'yi Rumeli'de kaymakam birakip 25 bin askerle Ankara üzerine yürüdü. Hoca Saadeddin Efendi. Bu esnada Eretna Beyligi'nin idaresinden memnun olmayan sehir halki ve ahiler. ANKARA'NIN YENIDEN ZAPTI Anadolu Selçuklu Devleti'nin ortadan kalkmasindan sonra bu devletin mirasçilari durumunda bulunan on bey arasinda kendisini en kuvvetli hisseden Karaman Beyi olmustu. Orhan Gazi'nin vefati üzerine Karamanoglu ile Sivas hükümdari Giyaseddin Mehmed'in tesvikleri ile Ankara ahileri. Ankara'nin yeniden zaptini anlatirken enteresan bazi noktalara da temas eder. mukavemet etmeden sultani törenle karsilayarak ona hediyeler takdim ettiler. hem Rumeli hem de Anadolu'da meydana gelen bu tehlikeli durumda ne yapilmasi gerektigi hususunda ulema ve devlet erkâni ile istisarede bulundu. Bu bey. Peygamber'in seriatini yerine getirmek olmustur. Bunun üzerine Sultan Murad. Karamanogullarinin tesvikiyle tekrar Ankara'ya hakim duruma gelmisti. sikak ve nifak üzre ittifak meslegine sülûk edüp hususa valiyan-i Karaman ve Ermeniye-i sugra (Karaman idarecileri ve Küçük Ermenistan) ve civarlarinda olan bazi kötü niyetli beylerin baslica emelleri Osmanli topragini . Karamanlilarin ortaligi karistirmak için Ermenilerle de is birligi yaptigini ve Müslüman halka zulmetmek üzere anlastiklarini anlatarak söyle der: "Sultan Murad. Sultan Murad. Devamli olarak Ankara'yi kendi beyliginin hakimiyeti altinda kabul eden Eretna Beyi. Osmanlilarin her an artmakta olan güçlerinin kendisi için tehlike meydana getirdigini sezip Osmanlilarin son tesebbüslerinden de endiselenince onlara karsi ahiler ile Eretna Beyi'ni kiskirtmaya basladi. Ankara. Allah'in yardim ve keremi eseri olarak sahlik tahtina oturunca ilk isi halkin ve askerlerin ihtiyaçlarini görmek ve Hz. Bunun üzerine Sultan I.

Islâm ülkeleri harap. Kale ile hisarin korunmasi için asker ve dizdar birakildiktan sonra yakin çevrede bulunan bazi kaleler de yöneticilerinin elinden alinarak Osmanli ülkesine katildi. birçok devlet ve beyligin dikkatlerini üzerinde topluyordu. Harun Resid ile Me'mun Ankara'yi feth ettiler. Onlarin bu tutumu padisahlik merhametine. Bu arada ol nifak ehli ile is birligi eden bazi yaramazlari ve kötü yolun yolcularini yakalayip. sahlik yüceligine uygun düstügünden tamami devlet hizmetine alindilar. halk ve köylüler de berbat olurlar. Fakat simdi kulagimiza Karaman beylerinin çevrelerindeki azgin topluluklarla birlikte Islâm ülkelerini yagmalamak konusunda is birligi ettikleri. büyük ölçüde tarim ve hayvanciliga dayali gelismis ekonomisi ile temayüz eden Ankara. adalet issi Sultan Murad Han Gazi'nin yüce kuvvetini ve erisilmez gücünü görünce direnmeye imkân olmadigini anlamislar. yani Ankara pek çok geliri olan bir beldedir. onlara amacimiz ve emelimiz dinimize destek olmak "kâfirler ve münafiklarla cihad et" (Kur'an. Tarim ürünleri yaninda zirh yapimiyla da taninmistir. Ayrica çevredeki kâfir hükümdarlara da kararlarini duyurmuslardi. Bu emirdeki siraya uyarak önce kâfirlerin fitnesini def etmek. bunlara katilanlar veya onlardan umut bekleyenler kirilip dökülünceye kadar kovaladi. O dönemlerin. Bunun üzerine Gâzi Hüdâvendigâr da ulemanin fetvasini bayrak ve rehber edinerek Anadolu yakasina geçti. Arabistan. Müslümanlara zarar ve ziyanda bulunmak için. boyun egdiklerini bildirip kalenin anahtarlarini teslim etmislerdi. Hilafetin ve Bizans Imparatorlugu'nun yükselis çaglarinda Amuryum (Anamur) gibi. Seytan'in bu takimi ile gönül ve dil birligi etmislerdi. Bunun için de bazi bölgelere (hudud boylari) saldirarak Bursa ve Iznik üzerine yürümeye kalkismislardi. Ayrica yün. tehlikenin def edilmesi isinin öne alinmasindan yana görüs bildirdiler. Bunun içindir ki Ankara'dan bahsederken Hammer de söyle söyleyecektir: "Iskender'in. bazi bölgeleri yakip yiktiktan sonra Iznik ve Bursa üstüne düstükleri haberi geldi. Münafiklarin ortaya çikardiklari karisikligin aradan giderilmesinin önemini belirttiler. Faziletli kisiler topluca. Böylece Islâm ülkelerini yagmalamak. Küçük Asya'daki fetihlerinin kuzey noktasi olan bu sehir. Kostantiniyye (Istanbul) ve Islâm hükümdarlari arasinda sürekli bir çekisme konusu idi. Böylece Islâm'in geregini bir kenara birakip müsrik ve kin ehli ile is birligi edip bütün Osmanli ülkesini çarpip yakmak konusunda anlasmislardi. hediye ve armaganlar derleyip padisahlara has peskeslerle sultanin otagina gelmisler. melekler ordusunun sahi olan sultanin esigine iletilince din bilginlerini ve isleri yöneten fukahayi toplamis. Iran. Bu nifak takiminin büyük ülkeme yaklasmis olduklari su sirada zararlarini ortadan kaldirmaya.yagmalamak oldugundan hünkârin Gelibolu'ya yöneldigini ögrenince bir araya gelip bazi kararlar ve gizli tedbirler almakta kusur etmemislerdi. saçtiklari fitne atesini söndürmeye çalismazsak. Ankara'ya sahib olan istiklâl davasina düserek bu kaleyi ve çevresini ele geçiren Ahi adini tasiyan cemaat. Bunlar. Zaferleri tasiyan askerleri ile Karaman beylerini ülkesinden çikarip sinir boyunu tutmak için Ankara kalesini kusatti. Durum. Sonu ayrilik ve fesad olacak bu düsünce ile and içip el baglamislar. . Hal böyle olunca ulemanin fetvasi ve akil sahibi kisilerin görüsleri nedir diye sormustu. et-Tevbe 73) emrine uymaktir. Bu güzel sehir. yaramazlarin zararina son vermek için bu diyara gelmistik. moher ve daha baska nefis kumaslar burada dokunurdu. Bizans ve Prenk diyarina yollanirdi.

Ankara'nin elde bulunmasi. Böyle bir müessesenin teskiline de ihtiyaç vardi. anlasmazliklarin giderilmesi. savas araçlarinin saglanmasi için "beylerbeyilik" görevi ile basa geçirilmesi uygun görülmüstü. delikanlilik çagina gelmis oglunun bulunmamasindan dolayi en kidemli beylerden ve saltanatin temel direklerinden olan Lala Sahin Bey'in. hanedanin disindan birine verilmesini daha degisik bir açidan degerlendirerek söyle der: "Lala Sahin. Nitekim kendisinden önce bir sefere baslamadan evvel o çagda en büyük ve mertebe bakimindan en yüksek sayilan taht merkezi olan Bursa kadiliginin. Dogu Roma Imparatorlugu arazisi üzerindeki zaferinin hatirasini ebedilestirmek için Ankara'nin muhtesem iki kapi kanadini Bagdad'a nakl ettirdi. Gerçekten. askerlerin törelere göre nizam içinde hareket etmelerine bakardi. Nasil ki . SULTAN MURAD'IN TESKILATÇILIGI Murad Hüdavendigâr. Bundan sonra o. seferlerde anlasmazliklari çözer. ordu kadiligi ile birlestirilmesini emr eder. asker ve ordunun tertibi. elmalari. Suriye ve Ermenistan'dan Türkiye ve Kilikya sahillerine giden yollarin merkez noktasi idi. otuz alti çesidi sayilan armutlarinin lezzeti. zamanin gerektirdigi bazi yeni kanun ve tesislere de bas vurmaktan geri kalmiyordu. Keza Ankara. O siralarda Bursa Kadisi olan Çandarli (Cendereli) Kara Halil Hayreddin Pasa en selahiyetli kisilerden ve kadilarin en ulularindan oldugu için bu göreve getirilmis oldu. Sultan Murad'in. Küçük Asya'nin en zengin vilayetlerinden biri olan Ankara. eski çaglarda yagli kuyruklu koyun sürüleri. Böylece bu göreve getirilen kimse. sayisiz askerin karsi tarafa geçisini saglayacak gemiler yaptirmakla da görevlendirildi. Böylece ilk defa "kadiaskerlik müessesesi" dogmus oldu. üzümleri gibi meyveleri de az söhretli degildir. Sultan Murad. Zira Orta Asya ticaretinin merkezi. Murad için önemli idi. Ayas sulari da kaplica olmak ve içilmek için en sifali sulardir. Ankara'yi alip Karaman beyi tarafindan yapilan kiskirtmalarin sebep oldugu karisikliklari da bastirdiktan sonra gözlerini Avrupa'ya çevirdi. her türlü özel durumlarin incelenmesi ve terekenin hesaplanmasi görevlerinin kadiaskerlere birakilmasi uygun görüldü. Savasta ve barista islerin yürütülmesi. yünleri. atalari en büyük çocuklarini ordulara komutan tayin ederek onlari beylerbeyi sifati ile ülkeler zapt etmeye gönderiyorlardi. beylerbeyi ünvaniyla Osmanli ordularina bas komutan oldu. Çünkü daha önce her sefere çikista rütbesi en yüksek olan taht kenti kadisi. pehlivan yetistirmek ve ibadethaneleri ile de söhret kazanmistir. Bu arada Sultan Murad. asker olan ve olmayan idareciler üzerinde üstün bir kontrol hakkina sahip bulunacaktir.Harun Resid. böyle bir makamin ihdasina ihtiyaç gösterdi. uzun ve yumusak tüylü keçileri ile meshur oldugu gibi zamanimizda dahi örtüleri. deniz kenarinda. Beylerbeyi me'muriyeti Ayni zamanda vezirlik görevini de içine almaktadir önceki padisahlar zamaninda onlarin en yakin akrabasina veya büyük ogullarina verilirdi. Beylerbeyligin. zaman ve sartlarin gerektirdigi yenilikleri yapma ve tedbirlere bas vurmaktan çekinmiyordu. Hammer. Murad zamaninda asker sayisinda meydana gelen büyük artis. bina harçlarinin saglamligi.

Osmanlilar. Murad. mekan tutmak ve orayi yurt edinmek üzere buraya yerlesir. Padisah. okullar ve köprüler bakimindan pek çok seyyahin dikkatini çekmekteydi. Sultan Murad'in. siyaset ve ticaret münasebetleri bakimindan sahip oldugu stratejik mevkii dolayisiyla Osmanli padisahlarinin taht merkezi olmaya degerdi. çarsilar. zafer sancaklarini Balkan eteklerine kadar ulastirmis ve en önemli yerlerden olup Belgrad'a kadar bütün memlekete pirinç vermekte olan iki Zagra (Eski ve Yeni) ile Filibe'yi almistir.Orhan'in biraderi Alaeddin ve ondan sonra oglu Süleyman'in bu iki hizmeti idare ettiklerini görmüstük. Bu arada Evrenos da bu bölgenin güneyinde Gümülcine ve Vardar gibi yerleri aldi. . Lala Sahin de Evrenos gibi Osmanli ülkesine kattigi sehirlere ziynet veren ihtisamli yapilarla adini yasatmistir. bu sistemde bir karisiklik ve saltanat için bir tehlike sezerek bundan sonra ogullarini müsavere meclisine kabul etmemek ve asker bas komutanligini yabancilara tevdi' etmek suretiyle eski usûlü bozdu. saraylar. camiler. Bu bakimdan buranin gülsuyu ve gülyagi Misir ve Iran'dakilerle boy ölçüsecek bir durumdaydi. Hükümete yeni bir güven veren bu sistem. Beylerbeyi Lala Sahin Pasa'nin Edirne'de oturmasini ve Kuzey Trakya'da fetihlere devam etmesini istemisti. Ilk önce Gelibolu'dan fazla uzakta bulunmayan ve Elespon üzerinde kurulmus olan Bontos kalesi kusatildi. Lala Sahin'e gelince o. artik Balkanlar'da yerlesmek. Bununla beraber Sultan Murad. Yerinin ve halkinin güzelligi dillere destandi. ikametgah olarak Dimetoka'yi seçmis ve orada bir saray yaptirmisti. fakat birçok cami ile kervansaray yaptirdigi ve onlar için yeteri kadar tahsisat bagladigi için de sakli kalmistir. Bunlar arasinda Filibe'de iki ok atimi uzunlugunda ve iki arabanin yanyana geçebilecegi bir tas köprü anilabilir. Suriye sabunlarini. sadece bunlari feth etmis oldugu için degil. Birinci Murad'dan sonra gelenler tarafindan da degistirilmemis ve ona uyulmustur. orayi da fethederek yeniden ele geçirdi. Bilindigi gibi Edirne. Burasi sehri süsleyen yapilar. Edirne yerine Dimetoka'yi seçmesinin sebebi. Meriç. o dönemde Dimetoka'nin daha bayindir ve mamur olmasi ile sarayinin Edirne'dekine göre daha iyi olmasi olarak gösterilmektedir. Bundan sonra da Çorlu üzerine yürüyen Sultan Murad. askerlik. Sabunu. Sultan Murad bununla da yetinmeyerek onun adina vakiflar tesis etmisti. Tunca ve Arda nehirlerinin kavsak noktasinda bulunmaktadir. Daha önce belirtildigi gibi Edirne'ye varip orayi da fetheden Murad Hüdavendigâr. Kale tekfuru böyle sayisiz ve heybetli bir ordunun karsisinda tutunamayacagini anlayip kaleyi teslim eyledi. SULTAN MURAD'IN RUMELI SIYASETI Lala Sahin Pasa'nin orduyu toplamasi ve askerî hazirliklarin yapilmasindan sonra Rummeli yakasina geçildi. Bundan sonra hükümdar cihad için yoluna devam etmisti. Gerçekten de Edirne. Bu iki sehirde Evrenos'un hatirasi. Padisah ilk önce kardesi Süleyman Pasa'nin mezarini ziyaret edip onun adina ve sevabi ona ait olmak üzere sadaka dagitmisti. burayi Cenab-i Hak tarafindan özellikle korunan ve medeniyetçe pek ileri bir sehir saymislardir. sekerlemeleri Konya'ninkileri aratmazdi.

Bunlardan birinin örnegi Feridun Bey Münseati (I. Türkleri Balkanlardan atmak için Meriç vadisi boyunca Edirne'ye dogru yürümesi üzerine Edirne'de bulunan Lala Sahin Pasa. bu isin tedviri için de Kara Rüstem'in memur edilmesine karar verir. Bir kismi kirildi. Karaman'dan Sultan Birinci Murad'in yanina gelir. Haci Ilbeyi.Lala Sahin Pasa'nin. Haci Ilbeyi 10. Buna göre Karaman'da dogan fakih Kara Rüstem. bu ittifak neticesinde Osmanlilara karsi yapilan sefere bizzat istirak eder. Meriç nehrini geçen ve kendilerine mukabele edilmedigi için pervasizca hareket eden düsmanin gaflet ve sarhoslugundan istifade edip cesurane bir karar verir. O.000 kisilik akinci kûvveti ile gece yarisi düsman ordugâhina üç koldan baskin yapar. bir adamin degeri yüz yirmi bes akça gibi çok az sayilabilecek bir meblaga düsürmüstü. bu tehlikeli durum karsisinda derhal Bursa'da bulunan Sultan I. her esir için 125 akça fiyat takdir eder. Müttefik kuvvetlerin. Sirbistan krali besinci Uros'a bas vurarak Türk kuvvetlerinin azligindan bahis ile onu Osmanlilar aleyhine kiskirtir. büyük bir bozguna ugradilar. 93)'te verilmektedir. Urban'in tesviki ile Macar Krali Layos basta olmak üzere Bulgar. Çandarli Halil'in. bununla da kalmayarak. müttefikler Meriç nehrini geçtikten sonra onlara yetisebilmisti. Durumun takdiri için toplanan bir hey'et. Bunun üzerine hemen devrin kadiaskeri olan Çandarli Kara Halil'in huzuruna çikip diger ganimetlerden alindigi gibi esirlerden de beste bir hissenin devlet için alinmasi gerektigini söyler. Hoca Saadeddin Efendi. ele geçirdikleri yerlerde teskilât kurup arazi islerini tanzim etmeye çalisirlarken. durumu Sultan'a arz etmesi üzerine o da Kur'an ve Sünnetin gereginin yerine getirilmesini ister. Rivayete göre bu kurtulusunu devamli . bir kismi da Meriç'te boguldu. Murad'a haber göndererek yardim ister. Edirne'den Bursa'ya dönünce komsu hükümdarlara Edirne'nin feth edildigine dair fetihnameler gönderdi. Balkanlar üzerinde bir nüfuz kurmak isteyen Macar Krali. maiyyetindeki komutanlardan Haci Ilbeyi'ni de 10. Asil büyük Türk ordusunun kendilerini bastigini zanneden Haçlilar. Bundan baska Papa V. Sayet simdi bu isin üzerine ciddiyetle varilmaz ve göz yumulacak olursa vaziyetin ileride çok daha vahim olacagini bildirir. Eflak ve Bizanslilar arasinda bir ittifak saglanir. BALKANLAR'DA OSMANLILAR'A KARSI KURULAN ILK ITTIFAK VE SIRP SINDIGI SAVASI Osmanlilar. Esir sayisi o kadar artmisti ki. Sirp. gerek bu dönem ve gerekse önceki dönemde ortaya çikan "Pencik vergisi” hakkinda bilgiler verir. Bunlardan büyük bir kismi da nehirde boguldu. Haci Ilbeyi. Gün dogarken kalabalik düsman ordusunun imha edilmeyen döküntüleri kendilerini Meriç nehrine zor attilar. Elde edilen diger ganimetlerin taksiminde olan uygulamanin esirler konusunda uygulanmadigini ve seriatin emr ettigi beste bir vergi ödemenin yapilmadigini görür. Macar krali Layos ise canini zor kurtardi. Zagra'yi feth etmesinden sonra Osmanlilarin eline pek çok esir düsmüstü. Bu fiyatin beste biri olan 25 akçanin pencik (humus) vergisi olarak devlet adina alinmasina.000 kisilik bir kuvvetle ileri gönderir. 1364 yilinda Filibe'yi Osmanlilara teslim ederek ailesi ile birlikte Sirbistan'a gitmis olan Rum kale komutani. Sultan Murad. Sirp ve Bulgarlar da Edirne ile Filibe'nin geri alinmasi için faaliyetlerde bulunup papa vasitasiyle Avrupa'yi harekete geçirmek istiyorlardi.

Fakat bu sirada Türkler. Biga'daki evlerin gazilere taksim edilmesi ve kiliselerin cami haline getirilmesini de emr etmisti. 1366 yilinda Gelibolu'yu ele geçirip tekrar Bizanslilara verdi. Osmanlilarin. Bu savasla Avrupa'da Osmanlilara karsi yapilan müsterek bir mukavemete büyük bir darbe indirildi. Meriç nehri ise tamamen Osmanli kontrolüne girdi. Biga'nin fethinden sonra Bursa'ya dönen Sultan Murad. durumun kendilerini pek etkilemeyecegi kadar yerlesmislerdi. Osmanli tarihlerinde Sirp Sindigi. Sultan Murad.olarak boynuna asili vaziyette üzerinde tasidigi Meryem'in tasvirine haml ettigi için memleketine döndügünde bir sükrane isareti olarak onun adina bir kilise yaptirmisti. Edincik ve Gelibolu'dan getirttigi donanma da denizden muhasara etmisti. Bursa hisarinda bir cami ile Çekirge'de bir imâret. bütün bunlari ahiret azigi olarak insa ettirmis ve bunlara vakiflar tahsis etmistir. Trakya'da kazandiklari bu Sirp Sindigi zaferi ile gururlanip gevsemediler. Balkanlar'da yerlesip yurt tutmak oldugundan bu Haçli seferi kendilerini ikaz ettigi için arkadan gelecek olan tehlikelere karsi daha çok hazirlikli bulunmayi gerektiren tedbirleri almaktan geri kalmadilar. Bizans Imparatoru. Bu sayede. Amadeo'ya bagli bir filo. Sultan Murad. medrese. Biga'nin fethi esnasinda Sirp Sindigi zaferinin haberi gelmisti. Savoy Dükü U. Gerçek gayeleri. Sultan Murad'in yaptirdigi bu hayir isleri ile ilgili olarak vakfiyesinden ögrendigimize göre o. Türklere karsi Haçli seferi açildigini bildiren bir bildiri yayinladi. Trakya bölgesine. Sirp Sindigi muzafferiyetinin sükranesi olarak Bilecik'te bir cami. Papa'yi yeni bir ittifak kurulmasi arayis ve tesebbüsüne sevk etti. Anlasildigi kadari ile Osmanlilar. düsmanda öyle bir korku izi birakmistir ki. Böylece hem denizden hem de karadan kusatma altina alinan Biga zapt edilmisti. kaplica ve han yaptirmisti. Muharebe ve dönemin siyasî olaylari icabi 1365 yilinda devlet merkezini Bursa'dan Edirne'ye nakl ettiren Sultan Murad. Hammer'in ifadesiyle bu korkuyu ancak Hunyad (Kazikli Voyvoda) gibi birisi onu izale edebilmistir. müttefik düsman kuvvetlerinin Edirne üzerine geldikleri haberini alinca derhal kuvvetlerini toplayip yola koyuldu. Macar Krali ve Italya'daki prenslerle is birligi yapmaya çalisan Papa. Ancak buna tek ciddi cevap. Bosna'da oldugu gibi Balkan devletleri üzerinde de hakimiyet tesis etmek isteyen Macarlarin nüfuzu kirilmis oldu. kilicini yeniden kinindan çikarmak . yabanci tarihlerinde ise Meriç veya Çirmen muharebesi diye bildirilen bu zafer ile Edirne ve Bati Trakya daha da emniyet altina alindi. Yenisehir'de bir imâret ve Gazi Erenlerden Postin pus Baba'ya bir tekke. Sirp Sindigi savasi ile Türklerin Rumelide sür'atle ilerlemeleri saglandi. Fakat daha önce yol üzerinde bulunan ve icabinda Rumeli'den dönerken korsan gemileri ile kendilerini tehdid edecek olan ve Katalan'larin elinde bulunan Biga'yi bizzat kendisi karadan. Balkanlardaki basarisi. Sultan buna çok sevinmis ve Allah'a hamd etmisti. Amadeo'dan geldi. Macarlarla Türkleri ilk defa karsi karsiya getiren bu savas. Zaten kisa bir süre sonra Gelibolu tekrar alinacakti.

güzel yaradilisli padisahin adaleti. Peygamberin sünnetini yüceltmek için elinden geleni yapiyordu. Bu savasta ele geçirilenler arasinda bazi sanatkârlar da bulunuyordu. Islâm askerlerine siper olmus. Gerek bu dügün gerekse Bursa'da yapilan eserler hakkinda Hoca Saadeddin. Tahtkent Bursa'da nüfus o kadar çogalmisti ki. imâret gibi hayir eserleri ile dolduruldu. Avrupa'da fetihlere devam etmek üzere Bursa'dan hareket etmeden önce üç sehzadesi Bâyezid. Zira barut kokusunu yakindan almaya baslayan Hiristiyanlik âlemi. cami ve mescidleri artirmak. sapiklik yapilarini tek tek yikarak ülkeler feth ederken bütün puthaneleri viran eylemisti. halki koruyacak tedbirleri almaya devam etmek ve Hz. cami. böylece bu saskin gürûh (kalabalik) çevrilip yok edilmisti. Gerçekte bu . medrese. Ama bundan sonra hayir yapilarini onarmak ve faydali binalari arttirmak gayesiyle bütün gayretlerini sarf etmisti. ihsani ve basarili olanlari yükselttigi duyulmus oldugundan faziletli insanlar padisahin. su bilgileri vermektedir: "îhsan ve lütfu bol olan padisah. mescidin üst katinda medrese ve ögrenci hücreleri insa ettirdi. Bunlar içinde bir de becerikli ve hüner sahibi bir mimarin bulundugu anlasilinca hükümdar onu azad ederek yaptirilan hayir binalarina mimar ve usta basi tayin etmisti. Bunun yani basinda da bir imâret ve misafirhane ile mescid. Bu sebeple Haçli seferlerini bir daha denemek isteyeceklerdi. imâret ve ibadethaneleri yeniden ele almak gerekiyordu.lazim geldigini anlamisti. Ilmin yayilmasi yolunda medrese ve egitim müesseseleri insa ettirilmesini öngördükleri kadar. Hükümdar. zâhid ve sâlih kisilerden. Öbür ganimetlerle birlikte bunlar da baglanarak padisahin otagina gönderilmislerdi. Ama Allah'in yardimi. adaletle hüküm sürmek. Sehrin arka yakasinda hâlâ Kaplica adi ile bilinen temizlik ve güzelligi ile övülen bir hamam yaptirdi. Çevre ülkelerde. Yakub ve Savci'nin sünnet dügünlerini yapti. Anlatildigina göre bu mutlu günlerde Istanbul tekfuru. 1365) yilinda bu hayirli ise baslandi. gelip gidenleri agirlamak bu makamin sahibine aid olmakla ve geçmis hükümdarlarin tutumlari da dikkate alinarak âlimler ve fazilet sahibi kimseler için konaklayacaklari binalari yaptirmak da ona düsmüstü. fakir ve zavallilara oturacaklari yerlerin yapilmasini da buyurmustu. Yalova sahillerini yagmalamak ve Islâm topraklarina zarar vermek için bir kaç gemi ile asker göndermeye cesaret etmisti. mesayih ve irsad sahiplerinden (mürsid) dilekleri oldugundan bu gibilere. temiz inançlari ve saf duygulan ile her zaman âbid. Iyilik yapmak. saray. sarayin karsisina derhal bir cami yapilmasini emr etti. artik kendileri için ortaya çikan bu tehlikenin farkina varmis bulunuyordu. otagini ziyarete heveslenmislerdi. SÜNNET DÜGÜNÜ ve BURSA'DAKI HAYIR ESERLERI Sultan Murad. Merkezin. Taninmis bilginlerin artisi ve kerem sahibi kisilerin çogalmasi her gün biraz daha kendini hissettirdiginden. 767 (M. yurtlarindan ayri düsenlere (garib). Edirne'ye nakl edilmesinden sonra bu yeni taht sehri.

Marolya kusatmasi devam ederken Sultan Murad. bilginlere kiymetli hil'atler ve hediyeler verildi. Yine Bursa'da. Balaban'a yardim etmek üzere Lala Sahin komutasinda kalabalik bir birlik gönderdi. Gökdere'nin su taksim yerinde bulunan mescid de bu Gazi Hünkâr'in hayir eseridir. daha sonra buraya "Avrathisari" dendi. Evrenos Bey de Çandarli'nin idaresine verilmisti. devlet gögünün pariltilari olan sehzadeleri ki her biri birer çinar gibiydiler. Bu yüzden savas uzadi. Fakir ve fukara da kurulan sofralarda doyuruldu. Bunlara benzer daha nice yapilari vardir." BALKANLAR'DA YENI FETIHLER Sultan Murad. Padisahlik burcunun yildizlan. Gümülcine'ye geldikleri zaman Hayreddin Pasa'nin bu sehirde kalmasi uygun görülerek Evrenos Bey. halkini da yurtlarinda birakti. Oradan gelecek yardima güvendigi için baslangiçta direndi. Serez üzerine de Deli Balaban adinda gözü pek bir yigidi göndermisti. kiymetli armaganlarini. Çünkü Evrenos Bey bu bölgeyi iyi taniyan bir kimse idi. Ayrica Bilecik'te bir mescid. Serez'i kusatma altina aldigi için Marolya'ya yardim gelmemisti. iman ve inanan açik belgeleri olarak gözükür. öbür beylerle birlikte Borlu ve Iskeçe üzerine yürüdü. Rumeli'nin bati yakasinda bulunan Borlu. Sahibinin bir kadin olmasindan dolayi. Isabetli tedbirler alan kisiler de benzerine rastlamamisti. Sözü edilen yilin ilk baharinda. Tamamlandiklari günden zamanimiza kadar sabahin ilk isiklarinin dogusundan uykuya çekilen ana kadar genis alanlarinda farz ve nafile namazlar eda olunur. mislini görmemis. sayisiz hediyelerini kerem sahibi sahin otagina sundular. Kalelere de isi bilen ve durumu kavrayacak olan erleri yerlestirdikten sonra Marolya kalesine geldi. Sonra Serez'den yardim gelmeyecegini anlayinca baris istemek zorunda kalip. Yigitçe savasti. kaleyi teslim etti. Yakub çelebi ve Savci Bey'in Hz. Serez'den yardim taleb etti. Serez hakiminin de akrabasi idi. dügün hazirliklarini yapmak ve gereken tertibati almakla görevlendirildi. Bursa'dan Rumeli'ye geçip Bolonya zaferini kazandiktan sonra Edirne'ye dönmüs ve kisi orada geçirmisti. Ondan sonra seyhlere.iki cami de deger ve yapi bakimindan yerlerini bulmuslardir. Deli Balaban. Marolya. Marolya aslinda bir kadin olup adi geçen kalenin sahibi idi. çiçeklerin açtigi demde sevinç ve nes'e içinde öyle güzel dügün ve dernek edildi ki. Dernek kurulup davet edilenler yerlerini alinca sehzadelerin sünnet edilmeleri buyrulmustu. Sofa ve eyvanlarinin genisligi. Lala Sahin önce Kavala . bu gök kubbe. Yani bunlarin Bayezid Han. Peygamber'in sünneti geregince sünnet edilmeleri. Zikir ve tesbihler edilir. Bu kadin. En sonunda davetliler. Iskete (Iskeçe) ve Marolya kalelerini almak üzere buralara göndermisti. sütun ve kemerlerinin yapisi. Yeni sehirde ise Postin pus demekle söhret bulmus olan dervis için de bir hankah yaptirmistir. ülkeler sahibi sultanin arzusu olmakla saltanat otaginda el baglamis kisiler. Sultan Murad. Aldigi güzel tedbirlerle bu ülkeyi ele geçirip. altin bir sahan gibi parlayan günes ve gümüs tabagi andiran ay'la donatildigindan beri. Bu esnada Vezir-i azam Çandarli Hayreddin Pasa'yi.

Sonunda Avrupa'da baris kurulmustu. mükemmel ve olgun duruma getirildi. Oradan da Drama kalesine yönelmis ve kaleyi kisa bir zaman içinde feth etmisti. bunun karsiliginda da sultan onu diger hükümdarlardan daha üstün tutmus. Ülkenin halki da daglara çekilerek memleketi hos birakmisti. Bunun üzerine Sultan Murad. Hammer. Oradan da Zihne'yi ele geçirmisti. ayni yil Sisman ile de baris yapti." Buradan bir çok mal ve esir ganimet olarak alindi. Ordu teskilâti düzeltildi. kalabalik bir ordu hazirlayarak büyük oglu Yildirim Bayezid'i otaginda birakarak Gelibolu'ya gitti. Feth edilen kalelerin bakim. Hoca Saadeddin'in ifadesine göre "kalenin saglamligina güvenen kâfir. Dört ay kadar süren bu hareketin sonunda Semendire yakininda bulunan Nis kalesinin feth edilmesine karar verilir. Bizans'in en müstahkem dört mevkiinden biri ve Trakya. Orhan'in oglu (Sultan Murad). . vergi vermekten kurtulmak için kizini Sultan Murad'a verdigini belirtir. Bu sekildeki tutum ve davranisin bir sonucu olarak Serez kalesine de baris yolu ile girilmisti. Çünkü Sisman. Üç yillik harac çikartip cihan hakiminin otagina sundu. Ayrica her yil elli okka gümüs göndermeyi de kabul etti.kalesine yüklenmis burayi bir hamlede zapt ederek gümüs madenlerini ele geçirmisti. Islâm askerinin kalabalik oldugunu görünce. kedersiz ve savassiz alti yil içinde devletin iç isleri ile ugrasti. Halka karsi yumusak davranmis. sultanin adaletinden hosnud olmalarini saglamaya çalismisti. Sirp ve Panuni arasindaki ulasim noktalarinin merkezi olan Nis üzerine yürüyen Sultan Murad. Sadece her seferde padisahtan gelecek emre göre hazir olmasi gerektigi yolunda kendisine bir ferman verilmisti. bu kadar ganimeti ve ülkeleri kendisine baris eden Allah'a hamd ettikten sonra Bursa'ya dogru harekete geçmek istiyordu. Büyük Konstantin'in dogum yeri olan Nis'in Osmanlilarin eline geçtiginin duyulmasi üzerine Lazar baris istemek zorunda kaldi. Hoca Saadeddin ise bu konuda söyle der: "Padisah'a layik hediyeler ve armaganlarla elçi gönderip. bütün yorgunluklarini bir kenara atip artik dinlenebilirdi. Ondan sonra da Karaferye kalesinin halkini zimmîlik hukukuna tabi kilacagina inandirip söz verdikten sonra almisti. Ülkenin bos ve ekinlerin yakilmis olmasindan dolayi askerler bir kitlikla karsi karsiya kaldilar. Sisman (Sosmanos)'in. Tam bu sirada Sirplarin kendi topraklarina hücum etmek gayesiyle büyük bir ordu ile harekete geçmek üzere olduklari haberini aldi. yeni devlet merkezi olan Edirne'de geçirdi. ekili araziyi yaktirip zahireyi yok ettikten sonra kaçip gitmisti. Kisi. Sultan Murad'a birçok hediye takdim etmis. Sultan Murad. Sipahilerin timar usûlü ve bir nevi ulastirma askeri olan "Voynuk"larin kurulusu. Bu arada harp ve sefer yorgunlugundan gücünü yitirmis olan gazilere yurtlarina dönme izni verildi. Sirbistan hükümdari. Sultan. onu tekrar ülkesinin hakimi olarak yerinde birakmisti. herkesi kendi topraginda birakarak onlarin. Hammer'in ifadesine göre her sene Padisaha bin libre gümüs göndermek istegi yerine getirildi. Oradan da hiç vakit kayb etmeden Sirp diyarina yöneldi. O yörenin bütün malini bu kalede saklamisti. kulluklarini bildirip kapiya kabul edilmelerini diledi. üzüntüsüz. onarim ve korunmasi islerini tamamladiktan sonra 776 (1374/1375) tarihinde toplanan ganimetlerle birlikte Sultan Murad'in yanina döndü." Bundan sonra Nis kalesi ile çevresinin korunmasi için tedbirler alindi. Murad. zorlu ve kanli bir mücadele ile burayi ancak 25 gün sonra feth edebildi. dizginlerini kaçis yönüne çevirerek hazine ve kiymetli esyalarini kalelere koyup. Böylece ordudaki kitlik da giderilmis oldu.

atlarin bakimi ve arabalari sürmek bunlarin isi idi. Fâtimîler zemin (yesil). kurulus devrinde konar-göçer Türk asiretlerini yeni alinan bölgelerin Türlestirilmesinde kullandigi gibi. kurulustan itibaren devam etmekteydi. alemi (sancak) için günes rengini (sanyi) begenmisti. Haçli seferini tertipleyerek Sirp Sindigindan 7 yil sonra tekrar talihini denemek istedi. Zihne ile Makedonya. buralarda yeni bir sistem ve adalet anlayisi getiren Osmanlilari bekliyordu. seferlerde bayagi hizmetlerde kullaniliyorlardi. Adriyatik Denizi'ne kadar nüfuz ve tesir sahasi kurulmustu. Bir bakima 10 yil içinde Gelibolu'dan Sirbisbtan'a kadar gelinmis. Osmanli Devleti'nin bu iskân politikasi. ÇIRMEN ZAFERI Osmanlilarin Balkanlardaki fetihleri. Sirp kralliginin mühim sehirlerinden olan Serez ve daha sonra Karaferye zapt edildi. "Osmanli Devleti. Zira Sirp ve Bulgarlarin idaresi Bizans'inkinden de kötü idi. Tarihte Ikinci Meriç veya Çirmen savasi diye anilan bu muharebede Sirp Krali Vukasin ile kardesi veliahd prens Uglesa maktul düsmüslerdi. Osmanlilara karsi U. Nitekim Rumeli fatihi Süleyman Pasa zamaninda asiretlerin Rumeli'ye geçirilip iskân edilmelerinde. Iran'da sofiler tarafindan o kadar saygi görmüs olan gök mavisi. Iskeçe ve Marolye. Osmanlilar da kan rengini kabul ettiler. Abbasîler gece (siyah) renkleri almislardi. Osmanli sancaklarinin renginin tanzimi. Eflak (Romanya) prensi ise kaçmisti. feth edilen topraklardan kaçan halkin yerini doldurmak gayesi de kismen rol oynamistir. Osmanlilar için Makedonya'nin kapilari açilmisti. bir disiplin ve teskilât içinde olmalari sebebiyle de anlari fethedilen bu bölgelere nakl etmistir. Sultan I. 26 Eylül 1371'de kazanilan bu zaferle. Avrupa. Islâm'in diger sancaklarindan ayird edilmek üzere sipahi sancaklari için kirmizi renk seçildi. Serez ve havalisine Anadolu'dan asiretleri getirip yerlestirmisti. Bu kabil iskan hareketleri. Osmanlilar zamaninda bu renge hiç ragbet gösterilmedigi gibi mavi. Hz. askerî malikânelerin islahi. Voynuk teskilati. Peygamber. voynuklarin tesisi gibi önemli kuruluslar. Bununla beraber bu defa ki kuvvetlerinin eskiye göre biraz daha az oldugu. Bu muharebe neticesinde Gazi Evrenos kuvvetleri tarafindan ikinci defa elde edilen Gümülcine'den baska Borla. birçok asirdan beri Bizans sarayinin ve devletin seçkin memurlarinin begendikleri renkti. padisahin tebeasindan olan hiristiyanlardan meydana gelmis bir asker grubu idi ki. yerlesik ahaliye nazaran savasçi vasiflari. kisa bir zaman diliminde gerçeklesmisti. Eski idarecilerinin tahakkümünden bikan halk. Bu hizmetlerinden dolayi bunlar her türlü vergiden muaf idiler. Emevîler gündüz (beyaz). savasin sonuna dogru vefat eden Lala Sahin'in ölümü üzerine beylerbeyi seçilen Timurtas'in himmeti ile olmustu. Kadiaskerlikten vezirlige yükseltilmis bulunan Kara Halil Hayreddin Pasa tarafindan da Kavala. bazi kurallara baglandi. Savasin bu sekilde sonuçlanmasi üzerine Sirbistan'da hanedan ve iktidar degismisti.Askerî malikâneler (yurtluk)in timar ve zeâmete bölünmesi. Mûsevîlerin pabuç ve serpuslarina tahsis edilmistir. kurulus . Drama. esas ve temel kuvvetlerin Sirplar tarafindan teskil edildigi anlasilmaktadir. Ahirlari temizlemek. Murad.

Ilk is . ülkeler feth eden padisahi çagirmalari üzerine 773 (M. bir taraftan Adriyatik sahillerini. Bunun için Sultan Murad. Bu durum. Allah'in verdigi destek ile açilan bahtini degerlendirerek cihad töresini sürdürmek ve yeni ülkeler zapt eylemek için bütün tedbirlerini almis bulunuyordu. hasmetli kubbelerle örtülü on iki kükürtlü suyu. ayni zamanda yakinlarinda altin ve gümüsten para basilan bir yer olmasi bakimindan da dikkat çekerdi. toprak ve timar gibi imtiyazlar tanimak suretiyle mühaceret tesvik edilmistir. Hoca Saadeddin. Bütün bu muvaffakiyetlerden sonra Osmanli kuvvetleri. Bu plânin iyi bir sekilde uygulanabilmesi için de gerekli tesebbüslerde bulunuluyordu. her türlü vergiden muaf olma karsiliginda sehrin (Köstendil) anahtarini Sultan Murad'a teslim etti. uc olarak kabul edilen Serez'i kendisine merkez yapti. Bulgar Krali Sisman ile Makedonya Sirp Krali'nin Samakov'da birlikte maglup olduktan sonra Köstendil'in elden çikmasi beklenen bir hadise idi. metin ve seri adimlarla gerçeklestirmeye çalisiyordu. devlet tarafindan kendilerine zengin topraklar vermek. Bu sekilde Osmanli Devleti'nin tesir sahasi. Bunlarin yanisira sonradan Rumeli'den de Anadolu'ya insan topluluklari nakledilmistir. Rumeli uclarinda cihad yolunda ugrasan iyi niyetli beylerin. Rumeli fütûhati plânini emin. Hammer'in ifadesine göre. Devletin gelismesi ile kendi öz benliginde yeni fetihlerin ve özlenen basarilarin belirmis olmasi. birçok kaplicasi. onu cihad sancaklarini açma yolunda bütün gayret ve himmetiyle çalismaya yöneltmisti. 1372 yilinda Köstendil ile çevresi feth edilerek burada bulunan Bulgar Prensi Çariçe Evdokia'nin oglu Kostantin. hemen hemen bütün Balkanlari içine alan bir genislige ulasti. Vardar nehri vadilerine girerken karsilarinda durabilecek bir kuvvet kalmamisti. Türk topluluklarinin Rumeli'ye nakledilmeleri sirasinda." Çirmen zaferinden faydalanan Türk akincilari. fütuhati tesvik amaci tasidigi kadar. sehrin her tarafina içilecek su dagitan kanallari ve dagdan inen irmaklarla sulanan bahçeleri ile taninan Köstendil. Osmanli hakimiyetini kabul ile vergi ve gerektiginde asker vermeyi taahhud etti. Böylece bir buçuk veya iki sene gibi.devrinde devletin sik sik müracaat ettigi sürgün usulü ile yapilmakta idi. 1372) yilinin baharinda büyük bir ordu ile tekrar Rumeli yakasina geçti. Köstendil'in fethi ile ilgili olarak sunlari söyler: "Adaleti ile ülkeleri tutan padisah. Bu esnada akinci kuvvetleri de Balkan yarimadasinin batisina dogru akinlarina baslamislardi. harp ve devletler tarihi için çok az denebilecek bir sürede Vardar'in dogusundaki yerler Osmanli hakimiyeti altina girmisti. Osmanlilar'in daha Rumeli'ye geçtikleri andan itibaren Türk topluluklarinin buraya nakledildikleri bilinmektedir. diger taraftan Yunanistan'a inerek Attika yarimadasini taradilar. Böylece Kostantin. Serez'i ele geçirmek için bir ayaklanma tertipledi ise de bu ayaklanma vezir Halil Hayreddin Pasa tarafindan bastirilmisti. Fakat daha sonra Bizans Imparâtorunun oglu olan Selanik valisi Manuel. Çirmen zaferinin meyveleri derhal toplanmaya baslandi. bütün akrabalari ile geçecek olanlara ise yurtluk. memleketin senlendirilmesi ve iskani gayesini de tasimaktaydi. Nitekim bu maksatla Evrenos Bey.

Bizans Imparatoru'nun asker göndererek Vize çevresini yagmalamaya ve halka zarar vermeye kalkistigi. Lala Sahin. Buna ragmen kale bir türlü düsmüyordu. Tam bu esnada Lala Sahin Pasa'nin da Ferecik kalesini aldigi haberi geldi. Bu istihbarat üzerine hükümdar." Osmanlilarin. Bu sekilde kral. ayrica kaleyi almaya yeltendigi bildiriliyordu. Sahip oldugu kalelerin anahtarlarini teslim ederek kulluk yolunda gerekenleri yerine getirdi. Gücünün üstünlügüne gururlanarak çevresindeki "mulûke itaat etmez" bagimsizlik arzusu kara kafasindan çikmazdi. Bu sebeple de hükümdarin ihsanlarina mazhar oldu. Evrenos Bey ve diger beyler. devlet ve ikbal ile üzerine yürüyüse geçtigi haberi kulagina ulasinca. yenilecegini anlamis ye boyun egme yolunu tutmasi gerektigini kavramisti. Köstendil tekfuru olan Konstantin. Bunun üzerine Padisah. Böylece padisahin iltifatini kazanmakla sevindi. Sultan. Sultan Murad'la anlasmaya zorladi. Lazar. Malkara'da padisaha iltihak ettiler. altin ve gümüs madenlerinin bulundugu bölgelerin de hâkimi olmakla söhret yapmisti. . ülkesinin genisligi ve ordusunun kalabalikligi ile çevrede taninmis. buradan Incegiz yöresinde bulunan Bolonya (Apolonya) kalesini almak üzere hareket etti. Osmanlilara vergi ile birlikte asker vermeyi de kabul ediyordu. derhal ordunun toplanmasini emr ederek sür'atle Gelibolu'dan karsi tarafa geçti. Incegiz hâkiminin akibetini ögrenmis bulundugundan hisari Sultan Murad'a teslim etti. Ödeyecegi cizye ve harac ta tesbit edildikten sonra memleketini yönetme görevinin kendisine verildigini bildiren fermani aldi. Makedonya'yi feth ederek Köstendil'e gelmeleri Yukari Sirbistan despotu Lazar Grebliyanoviç'i. Bu haberden kisa bir müddet sonra bizzat Lala Sahin Pasa bir çok mal ve ganimetle padisahin otagina geldi. Bunun için Kostantin.olarak Lala Sahin'in Köstendil bölgesinde almis oldugu yerleri korumak ve geride kalan topraklar üzerinde kendi bayraklarini açmak için bu bölgeye hareket etti. bu kadar önemsiz bir kale ile vakit kayb etmeye degmeyecegini düsünmüs olmali ki. PADISAHIN RUMELIYE TEKRAR DÖNÜSÜ Sultan Murad. Ama ülkeler açan padisahin heybeti yüregine tesir etmekle onun üstün gücü ve kudreti ile kendi ülkesine dogru gelisi. Bursa'da bulundugu sirada 774 (1373) yilinda Vize sancak beyi Sirmerd Bey'den bir haber almisti. Zamanin hükümdari da bu basaridan sonra tekrar Bursa'ya döndü. Çatalburgaz hakimi. Bu haberde. padisahi kendisine layik hediyeler ve degerli armaganlarla karsiladi. Askerin bir kismini Ipsala civarindaki Ferecik kalesinin zaptina gönderip kendisi de Çatalca taraflarina yürüyerek Incegiz ve Çatalburgaz kalelerini aldi. Sultan. Kuvvetlerini Malkara'da topladi. Bulgar diyarinin hükümdari. kusatmayi devam ettirmek için orada küçük bir kuvvet birakip oradan ayrilmaya karar vermek üzere iken kale duvarlarindan birinin yikilmak üzere oldugunu ögrenir. Burada on bes gün kadar bir savas oldu. prens ve despotlarin hakimiyetini taniyarak vergi ve gerektigi zaman muharebelerde yardimci kuvvet vermeleri genis ölçüde fetihlerde bulunan Türk devleti için büyük faydalar ve basarilar temin etti.

Tarihlerde verilen bu bilgilerin dogrulugunu tesbit. kerem dolu yeller lütûf denizlerini dalgalandirmis ve o altin taci (tas) anilan gaziye armagan etmesine sebep olmustu. Altin tellerle islenen bu külahlar Kapi kullarina tahsis edilmistir. Gazi Süleyman Pasa'nin bir bulusu oldugu kesindir. Bu açik sözler. O zamana kadar Germiyan fabrikalarinda yapilmis kumaslardan kirmizi renkli kaftan ve cübbe giyerdi. onun için de çapraz menfaatlerin ugras meydani olan Rumeli cografyasini tepeden inme bir müdahale ile önce siyasî ve askerî mânâda ele geçirmek sonra da ictimaî ve medenî alanda yeni bir nizama tabi tutmak zaruretini hissediyordu. himmetinin bolluguna inandigindan gizledigi sirri açikladi ve kaptirmak korkusuyla sakladigi tasi meydana çikardi. o kiymetli tac kadar degerli davranis. bas taci edilecek bu dogruluk. tasi askere biraktiktan sonra bunun bir hatirasi olmak üzere de muhafizlari ile subaylarinin bundan böyle sirma islemeli külah giymelerini emretti. Osmanli akinlari Rumeli'de devam ederken padisah. Padisahin uyanik ve keskin bakisi. devletin iç ve dis siyasetini belli bir ölçü dahilinde tarassut ediyordu. Fakat sonradan bu basligini degistirmisti. Basina da yine ayni bölgede islenmis beyaz renkte ince bir bez sarardi. Sonra söyle dedi: "Sahimin devleti. yüceler yücesi padisah katinda deger bulmus. padisahin keremine ve ulu tutumuna güvendiginden lütuf ve ihsaninin genisligine. Hoca Saadeddin Efendi bu hadiseyi anlatirken söyle der: "Sipahi. gerek Bizans ve Balkanlarin siyasî ve ictimaî düzensizligini. Sultan Murad. pekçok altin ve gümüs ganimetlerle Bolonya'dan çekildikleri sirada hükümdar. askerlerinden birinin basina ve külahinin altina bir tas koymus oldugunu fakat bunu tamamiyla gizleyemedigini görmüs. Rivayetler bu olayin söyle gerçeklestigini belirtirler: Kaleyi kusatanlar. o zamandan beri "ugurlu Çinar" diye anilir oldu. biraz zor görünmektedir. "hükümdarin dolastigi yesil çayirlik" ifadesi de bunun kavak olacagini göstermektedir. Bunun üzerine o askeri huzuruna çagirarak beste biri hazineye ait olan degerli bir seyi gizlemeye çalismasini ayiplar. Hoca Saadeddin'in ifadesine göre muhtemelen o kilik kiyafet o günlerde yayilmis olabilir. Sultan Murad'in elbisesi satafatli degildi. keremli olmayi seven sah. Üsküfün. kale halkini yer ve yurtlarinda birakmisti. ben. avucunun içi kadar açik görüyor. yoluna toprak olana bu sevinç külahini giydirmekle mutlu kilmistir. gerek Anadolu. Onu baskasinin elinden kurtarmak için böyle yaptim" demisti. "Üsküf adi verilen islemeli külahlarin ilk defa kullanilmasini bu muharebe sonunda ulasilan zafer ve Bolonya'nin fethine baglar. Osmanli Tarihi. ." Padisah. Fakat Hoca Saadeddin bunun çinar degil kavak oldugunu ve kendisine "Devletlû Kavak" dendigini belirtir ki. Zengin ganimetlerle hükümdarin otagina dönen Pasa.Lala Sahin Pasa'yi hemen kale üzerine gönderir o da orayi feth eder. Bu agaç. Bolonya kalesinin duvarlarinin yikilmak üzere oldugu haberini aldigi zaman bir çinar agacina dayanmakta idi.

Hele gittikçe kabugunun içine büzülen Bizans Imparatorlugunda. Istanbul'a döner dönmez tekrar Ortodoks mezhebine . Osmanlilar. yillik vergi karsiliginda bu devletçigin iç islerine karismadiklari gibi onu ortadan kaldirip ilga da etmediler. Osmanli himayesini kabul eden bir muahede imzaladi. budala idi. "Imparator Ioannis. Fakat bu merasim.Bu dönemde Orta Avrupa olsun. Yalniz kadinlarin güzel veya çirkin olup olmadiklarini ve kimin karisi bulundugunu ve nasil ele geçirecegini bilirdi. 1365 yilinda Dalmaçya kiyilarinin güneyindeki Dubrovnik (Raguza) Cumhuriyeti. Baska bir ifade ile Bizans kötü idare ediliyordu. 1369'da Roma'da resmen Katolik olan Imparator. onun asirlarca devam edecek olan hayatini garanti altina almasina sebep olmustu. bir yandan da o bitip tükenmez iç kavgalari." BALKANLAR'DAKI FETIHLER Sirp Sindigi zaferinden sonra Balkanlar'daki uc bölgelerini sag. Balkanlar olsun. Gümülcine'yi ikamet merkezi olarak seçen Gazi Evrenos Bey. üç koldan fetih hareketlerini baslatti. Nitekim tarihçi Dukas. orta ve sol kanatlara bölen Sultan Murad. Bizans'in idaresinde idi. Sultan Murad. Ticaretle ugrasan bu küçük Slav cumhuriyetinin ileriyi görebilmesi. Adriyatik denizine dayanmis oluyorlardi. Dört kardinal huzurunda ve Saint Plerre Kilisesi'nde Ortodoks mezhebinin sapikliklarindan tevbe ve istigfar edip Latin Kilisesi'nin (Katolik) evladi oldu. Bati dünyasindan kendisi için büyük ölçüde yardim temin edecegi vaadinde bulundu. gittiginden daha da eli bos kalmasi ve ümid ettigi yardimdan bir zerre dahi bulamamasi idi. kanli didismeleri vahset ve zulüm aliskanligi tarihî ve an'anevî dekoru içinde bütün dehsetiyle devam etmekte bulunuyordu. Sol kanat yani bati bölgesi komutani Evrenos Bey. kemirip kanini içen düsman unsurlarin kaynasip çarpistigi bir sel yatagi haline gelmisti. Fakat henüz Drama ile Kavala. orta kol komutani ise Kara Timurtas Pasa idi. Sirp Sindigi'dan kisa bir müddet sonra Serez'i zapt etmisti. Sag kanat yani dogu sinir bölgesi dogrudan dogruya Sultan Murad'in kendi komutasi altinda idi. Buna karsilik olarak da Papa. Bunun en belirgin delili ise Imparator'un Bizans'a döndügü zaman. debdebe ve tesrifattan ibaret kalmis ülkesiz bir imparator vardi ki. Dubrovnik'in himaye altina alinmasi ile Türkler. Halbuki bu esnada daha Akdeniz'e çikmamislardi. birbirlerini disleyen. sahsî menfaatlerin disinda samimi bir alis veris degildi. Böylece Bizans'in Avrupa ile olan son karayolu bagi da kesildi. Bizans Imparatoru bu duruma bir çare bulabilmek için Roma'ya gitti. Imparator Ioannis Paleologos'u su cümlelerle tavsif ederken bir hakikata parmak basmis oluyordu. bir yandan Osmanlilara boyun egerken. Sirp Krali Stefan Dusan'in ölümünden sonra Bulgar Prensi Ivan Aleksandr tarafindan alinan Trakya'nin Karadeniz kiyilarini denetimi altina aldi. Diger hususat için memleketi gelisi güzel idare ederdi.

Yakub Bey'i yanina çagirip kendilerinin ve memleketlerinin Karamanlilardan korunmasinin güç oldugunu. Pinarhisar ve Vize'yi Bizanslilardan geri aldi. 1367'de Kara Ali Bey oglu Timurtas Pasa. Sultan Murad da 1368'de Hayrabolu'yu. Sofya'nin 50 km. Süleyman Sah'in kizi Devlet Hatun ile evlendirdi. Bu durumu gören ve daha önce devlet merkezi olan Tirnova'ya gelmis olan Bulgar Krali Sisman. Bu siralarda Türklerin. savas günlerinde oldugu gibi baris zamanlarinda da yegâne emeli. Fakat bunu gerçeklestirmek için Anadolu'daki beyliklerle çatismaya girmemeye ve barisçi bir siyaset takip etmeye azamî dikkati gösteriyordu: Bu siyaseti büyük bir maharetle uygulayan Sultan Murad. Türk idaresini Katolik idareye tercih ediyordu. Tuna nehrinden Rodop Balkanlarina kadar orta ve güney Bulgaristan ile Osmanli fetihlerinden önce de kismen Trakya'ya sahip olan Bulgar Krali Yuvan Sisman. 1369 yilinda Kirkkilise (Kirklareli). Bölgenin bu önemli sehirlerinin yeniden Osmanlilarin idaresine geçmesi üzerine. Bu sebeple o. oglu II. Böyle siyasî manevralar ile padisahin itimadini da büsbütün kayb eden Bizans Imparatoru. Osmanlilarla basa çikamayacagini anlayinca onlarla baris antlasmasi yapti. Karaman ogullarinin tehdid ve tazyiki karsisinda Osmanlilara dayanmak ihtiyacini duyan Germiyan oglu Süleyman Sah (1361-1387)'in arzusu üzerine oglu Bayezid'i.döndü. Buna göre Süleyman Sah. Gerçekten de Sisman. kizkardesi prenses Marya'yi da Sultan Murad'la evlendirmek suretiyle akrabalik tesis etmek ve bu sayede Osmanlilarin gücünden de istifade etmek istiyordu. Tarihî kaynaklarimizda uzun uzadiya anlatilan ve hakkinda teferruatli bilgi verilen bu evlilik. bunun için de kizi Devlet Hatun'u Murad'in oglu Bâyezid'e vermeyi . Lala Sahin Pasa ise Samakov'u aldi. Bu asirlarda Ortodoks ve Katolik mezhepleri arasinda münaferet ve çekisme o dereceye varmisti ki. bu orduyu perisan etti. Tunca üzerindeki Yanbolu'yu. Bu arada Kral Sisman. Buralar daha önce feth edilmis olmalarina ragmen bir ara Bizans tarafindan tekrar isgal edilmislerdi. Avrupa ve Asya'da fetihleri devam edip sinirlarini genisletmekti. SULTAN MURAD'lN ANADOLU SIYASETI ve YILDIRIM BÂYEZID'IN EVLENMESI Birinci Murad'in. kendisine muhalefet edip Macarlari Vidin'e sokmus olan kardesi Stratisimir'e karsi Murad'la Ulahlardan yardim alarak Vidin üzerine gitmisse de muvaffak olamadi. Anadolu birligini saglamak gayesiyle de buradaki beylikleri de topraklarina katma siyaseti güdüyordu. Sirbistan Krali ile anlasarak birlikte Osmanlilar üzerine hücum etmeyi kararlastirdilar. Rumeli'deki hâkimiyetini saglamlastirirken. Süleyman Sah'in arzusu üzerine olmustu. Lala Sahin Pasa. daha da zebun ve çaresiz kalmis bulunuyordu. kadar güneydogusunda idi. bu yüzden Osmanlilar ile yakinlik kurmayi düsündügünü. Samakov. Bulgaristan fütuhati devam etmeye kararli görünüyordu. bir Ortodoks. Katolikler için de durum bundan pek farkli degildi. Bizans'in elinde Trakya'da fazla bir sey kalmadi. Böylece Osmanli himayesini benimsedigi gibi vergi vermeyi de kabul etmek zorunda kaldi. Bu Çamurlu meydan muharebesi ile Kuzey Bulgaristan kapilari da Türkler'e açilmis oldu.

onun getirdigi kiymetli hediyeleri kabul ettikten ve onu ülkesine gönderdikten sonra dügün hazirliklarina baslamak üzere kendisi de Bursa'ya gelir. Ilk is olarak bu mutlu ve neseli dügüne katilmak için Müslüman hükamdar ve beylere davetiyeler götürmek üzere elçiler gönderir. Bu evlilik. altin ve gümüs gibi gayet kiymetli esya bulunuyordu. Her ne kadar Hammer. Bütün etraftan gelen elçiler hayrette kaldilar ki. kizi istemek üzere Kütahya'ya Bursa kadisi Hoca Mahmud Efendi. Ondan sonra dügüne basladilar. Sultan Murad'a. Bununla beraber bu meselenin daha önce gayri resmî olarak görüsülüp konusuldugu. Karamanoglu. Kapi kullarindan Emir-i âlem Aksungur Aga. oturdu. Bu bilgi sayesinde o günün örf. Ishak Fakih adinda saygi deger bir kisi ile Germiyan ülkesinin bazi ileri gelenlerini elçilikle görevlendirip gönderirler. Süleyman Sah da Cemaleddin Ishak Fakih'i bir heyetle I. Samsa Çavus'un oglu Çavusbasi Demirhan. Hamidoglu. Ona bütün elçilerin üstünde yer gösterdiler. Kastamonu'da Isfendiyar ve Misir Sultanini davet ettiler. Edirne'de kabul eden Sultan Murad. Menteseoglu. Çünkü genç prenses çeyiz olarak kocasina babasinin en güzel yerlerini getiriyordu" diyorsa da o günün sartlari ve gittikçe yildizi parlayan Osmanlilarin durumu düsünülünce bu teklifin bizzat Germiyan Beyi Süleyman Sah'tan gelmis olmasi yadirganmamalidir. Murad'in Bursa'da yaptigi dügün hakkinda kaynaklarda bir hayli bilgi bulunmaktadir. Kendi ülkesindeki sancak beylerini de çagirdilar. adet. Evrenos Gazi'nin hediyeleri ileri geldi. Bu hediyelerin içinde meshur Germiyan atlari. Ishak Fakih bu heyetle giderken yaninda pek çok hediyeler de götürmüstü. O da hediyesini (saçu) takdim etti. padisahin arzularina pek uygun düsüyordu. Bunlar. Kendi sancak beyleri geldi. Hicrî 783 (1381) yilinda gerçeklesen bu dügünle ilgili olarak kaynaklar. Her iki taraf da kendi memleketlerinde tantanali bir sekilde dügün yapmislardi. Yildirim Bâyezid'in dadisi ile Kadi Mahmud Efendi'nin ve Aksungur'un eslerini (zevcelerini) gönderdi. Ve on oglanin elinde dahi on altin tepsi ve seksenin elinde gümüs ibrik ve gümüs masrapa. sosyal ve siyasî vaziyetini gösterme bakimindan önem tasimaktadir. Hepsi mertebesine göre hediyelerini arz ettiler. Buna göre dügün söyle olmustur: "Hazirliklar tamamlandi. bu hanin bir kulu böyle büyük hediyelerle . Misir Sultani'nin elçisi dahi gel-di. tamam olup oturduktan sonra izin verildi. ancak her iki tarafin arzusunun açikça ortaya konmasi üzerine erkek tarafi olarak ilk resmî tesebbüsün Sultan Murad'dan geldigini düsünebiliriz. Denizli bezleri. katarla develer ve fevkalade seyler getirdiler. Herkes âdet üzre hediyesini verdi. Yakub Bey. Etrafin elçileri geldiler. Herkes mertebesine göre yerli yerinde oturdu.düsündügünü söylemisti. Saruhanoglu. Iyi atlar. "Bu sebeple büyük oglu Yildirim Bâyezid'e komsusu Germiyan hâkiminin kizini almak istedi. kültür ve folkloru hakkinda önemli sayilacak malumata sahip oluyoruz. Bu da bize dönemin ekonomik. Murad'a gönderdi. yasli babasinin bu teklif ve arzusunu kabul etmis olmali ki. su ortak bilgileri vermektedirler: Murad . Yüz kul ve yüz kizoglan cariye. Evrenos Gazi'yi de davet ettiler. Beylerden hediyeler getirdiler. Etrafin beylerine davetçiler gönderdiler. On oglanin elinde içi flori dolu on gümüs tepsi. Germiyan Beyi Süleyman Sah'in elçisini. Elhasil bunlarin her birinin eli bos degildi.

Bu gayesinin gerçeklesmesi için akrabalik tesisine gayret ediyordu. Bununla beraber mümkün mertebe Anadolu'da savas yapmadan bunu gerçeklestirmek istiyordu. padisahin yakinlari ve davetliler. Kütahya'nin da verildigini göstermektedir. bir taraftan bu plânini uygularken bir taraftan da Anadolu'da birligi kurmaya gayret ediyordu. ülkesinin ileri gelenlerini karsilayici olarak göndererek agirlamada. beyligin merkezi olmasi hasebiyle verilemeyecegini ileri sürmekte ise de arsiv belgeleri. Sancaktari Aksungur'u. Nitekim Kütahya. Simav. Etrafin elçilerinin getirdigi atlari da Evrenos'a verdi. bir zamanlar babasi Orhan Gazi'ye kafa tutmus olan Germiyanoglu'nun. Gerçek gayesi. Bu dügün kim Murad Han etti kardas Yayildi sofralar döküldü çok as Bir ay tamam yenildi nimetler Fakir ü gani vü hem yedi evbas. sevinç içinde onlari karsilayip sultanin sarayinda harem dairesine indirdiler. Kalanini bilgin ve yoksullara dagitti. kadi efendi ile sancaktarin eslerini ve Yildirim'in dadisini bin kisiden fazla bir birlikle Kütahya'ya gönderdi. çeyiz olarak sunulan Kütahya. Rumeli fütuhatini daha batilara götürmek olan Sultan Murad. kizini da sehzâdesi Bâyezid'e vermek suretiyle siyaset sahnesinden sessizce uzaklasmaya ve sakin bir hayat yasamaya baslamisti. Samsa Çavus'un oglu Çavusbasi Demirhan'i. karavaslari (câriye) etraftan gelen bu elçilere taksim etti. er geç Osmanli hududlari içine girmesi mukadder olan topraklarini pâdisaha. gereken saygiyi eksiksiz yerine getirmisti. Aksungur Aga.geldi. ser'-i serif üzere kiyildi. Mükrimin Halil Bey. teslim alinacak kalelerin muhafaza tedbirlerini aldiktan sonra hep birlikte padisahin otagina (Bursa) dogru yola koyuldular. Bu suretle ziyafetler çekilmis. daha önce pençelestigi adamin oglu ile hos geçinmekten baska çaresinin olmadigini anlamasi ile mümkün olmustur. Misafirlerin her birini durumlarina göre bir konaga indirmis ve herkesin degerine göre uygun yerler göstermisti. Egrigöz (Emet) ve Tavsanli'nin devir tarihini de belirterek Çasnigirbasi Pasacik Aga'yi da yanlarina vererek gönderdi. Simav. Sultanin temsilcileri Kütahya'ya yaklasinca Germiyanoglu Süleyman Sah. Murad Han Gazi gör ki neylese gerektir? Evrenos Beyin getirdigi kullan." Sultan Murad. gelini almak üzere Bursa kadisi Hoca Efendi'yi. Zira Anadolu'daki beyliklerin sakinleri de müslümandi. Kendisine bir sey birakmadi. Bundan sonra da dügün ve nikah törenlerine baslandi. Bursa'ya yaklastiklari zaman devletin ileri gelenleri. Osmanlilara verilen yerler arasinda zikredilen Kütahya'nin. ev sahipliginin gerektirdigi bütün görevler hakkiyla yerine getirilmisti. Germiyanoglu. Gelen paradan bir kismini da Evrenos'a verdi. Bunun için de bazi tedbirlere basvuruyor ve çareler düsünüyordu. Nikahtan sonra kizini gelin olarak veren Süleyman Sah. ikram ve iltifatta bulunmus. Egrigöz (Emet) Ve Tavsanli'nin Osmanli idaresine geçmesi bu akrabaliklardan biri vasitasi ile gerçeklesmistir ki bu da. Nikah. Nitekim Süleyman Sah da .

Beysehir. kararlastirilmamis olan satis meselesi öylece duruyordu. Bu sayede de ikisi arasinda (Osmanli-Hamideli) yeniden kuvvetli dostluk baglan kurulmus olsun. 1381) tarihinde gerçeklesen bu satis muamelesinden sonra Sultan Murad. Yine bu evlilik törenleri esnasinda Hamideli hakimi Hüseyin Bey'den Karaman'a komsu olan alti sehir alinmisti. Simdi Sultan Murad'in ne demek istedigini anlamis ve onun komsusu olmayi ister olmustu. sinirlarimizin korunmasi bakimindan bize gerekmektedir dedikten sonra o kalelerin usulünce satilip kendi mülkleri haline getirilmesini ister. Fakat. padisahin bu geziyi kendi ülkesini ele geçirmek için tertipledigini sanarak biraz önce sözü edilen konuyu tekrar ele alarak padisaha satma isine razi olduguna dair haber gönderdi. Süleyman Sah. Öyle anlasiliyor ki. Sultanin temsilcisi ile kanunlara uygun olarak Müslüman kadilarin imzalari ile satis akdi gerçeklesmis olur. Bu dönemde Hüseyin Bey de zaman zaman Karamanlilarin saldirilarina ugramakta ve onlardan zarar görmekte idi. Osmanli Devleti'ne genis ve zengin bazi topraklari baglamisti. 783 (M. Hamid eli hakimi Hüseyin Bey. Karaman tarafinda. Yildirim Bâyezid'in dügününün sonunda misafirlerin dagilmasi esnasinda Murad Hüdavendigâr. Görüldügü gibi Bâyezid'in evlenmesi. Karaagaç ve Isparta kalelerini satin almak üzere temsilcisini göndererek bu kaleler için epeyce bir para (80000 altin) öder. Bu esnada Sultan Murad. Bunlar." Bundan sonra Karaman beylerinin kendi ülkesine karsi iyi niyet ve dostluk beslemedigini. adi geçen kalelere. Böylece bu sehirler de Osmanli Devleti'nin idaresine girmis oldu. Seydisehir. 1381 yilinda yapilan dügün dolayisiyla çeyiz olarak verilen bir kisim Germiyan topraginin tesbiti "Tapu Tahrir Defterleri"nden de mümkün olmaktadir. Yalvaç. Bu haber padisaha ulasinca. Bu sehirlerin Osmanli idaresine girmesi ile Osmanlilarin Anadolu'daki varliklari daha iyi bir sekilde hissedilmeye baslandi.buranin verilmesi üzerine Kula'ya çekilmistir. beyliklerinin Osmanli Devleti idaresine girdigini görmüs oluyorlardi. Karesi. Kabul ettigini bildiren cevabini ve bununla ilgili haberi bekledigimizi bileler. kendi adamlarim yerlestirerek oralari timar haline getirdikten sonra Bursa'ya tekrar döner. Hüseyin Bey. Fakat padisahin gücü karsisinda duramayacagini anlayinca bu sehirleri satmak zorunda kalmisti. hem de boy ölçüsemeyecegi bir rakibin karsisinda haddini bilerek zararli çikmamistir. Kütahya'yi ziyaret etmek üzere yola çikmisti ki. Hüseyin Bey. sözünden dönmeyerek anilan para karsiliginda isimleri zikr edilen kaleleri satmaya karar verir. Hamideli'ne bagli birçok kale. Karaman ogullarindan korunmak için beyligin devaminin bu yolda mümkün olacagini görmüstür. baslangiçta buralari vermek istememekteydi. BAZI SEHIRLERIN HAMID OGULLARI'NDAN SATIN ALINMASI Anadolu Beylikleri arasinda padisahin tasavvurlarini sezerek Germiyanoglunu takib eden Hamideli Emiri de Germiyan'la Karaman arasindaki topraklarini satmak suretiyle hem izzet-i nefsini kurtarmis. Bu satis isinden sonra Anadolu'da Selçuklu topraklarini bölüsen beyliklerden üçü. Hamideli Beyi olan Hüseyn'in elçisine Hoca Saadeddin'in dili ile "Biraderim Hüseyin Bey'e bizden selam edüp diyesin ki aramizda olan sevgi ve dostluk ve birlik geregi bir iltimasimiz (istegimiz) vardir. Germiyan ve .

Murad tarafindan bu yardim istegi kabul edilmis olacak ki. Osmanli Devleti'nin. baslangiçta Sultan I. Osmanlilara siginip onlardan yardim istemisti. Osmanli kuvvetleri ile Kastamonu'ya gelmis babasiyla harb ederek onu Sinop'a siginmak zorunda birakmisti. O. Daha önce de temas edildigi gibi Kötürüm Bâyezid. ehemmiyet arz eden bir hadiseyi burada zikr etmek gerekir. Süleyman Pasa'yi tevkif ederek Candar Beyli'ginin Kastamonu subesini ülkesine ilhak eder. Bir firsatini bulup Osmanlilarin hapsinden kaçan Süleyman Pasa. ikincisi kizinin Bâyezid ile evlenmesi ile. Bu durumu fark eden büyük oglu Süleyman Sah. Durumu. Osmanli hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmasi. Sinop ve çevrelerinde bir beylik kurmus olan Candarogullari. Fakat durumu dikkatle izleyen Süleyman Pasa'nin babasi Kötürüm Bâyezid. merkezleri Sinop ve Kastamonu olmak üzere ikiye ayrilmisti. babasinin bu arzusuna içerleyerek kardesini öldürüp ortadan kaldirmak için firsat kollamaya basladi. üçüncüsü de satisla olmustu. Hicrî 785 (M. . Sultan Murad. Candarogullari tarafindan endise ile karsilaniyordu. Fakat Sultan Murad'in bu hareketi. Balkanlar'da giristigi sistemli ve planli fetihlerden sonra Anadolu'da Germiyanogullari ile Hamidogullari'na ait bazi yerlere sahip olmasi. oglu Iskender'i öldüren büyük oglu Süleyman'in. kardesi Iskender'i öldürerek babasina isyan etmisti. onu tekrar himayesi altina aldi. 1383) yilinda cereyan eden bu hadise üzerine Candarogullari Beyligi. biri kiz digeri erkek iki çocugunu. Sultan Murad. Böylece Süleyman Pasa tekrar hükümdarligina kavusmus oldu. iç ve dis gaileler sebebiyle huzursuzluk ve mücadeleler içinde geçmisti. Sultan I. aslen Türkmen bir ailedendir.Hamideli beylikleri idi. OSMANLI-CANDAROGULLARI MÜNASEBETLERI Candarogullari'nin. Beyligin kurucusu Semseddin Yaman Candar'dir. Celaleddin Bey. memleketinin idaresini en çok sevdigi oglu Iskender Bey'e vermeye mütemayildi. gittikçe büyüyen Osmanli tehlikesi karsisinda yakin komsulari ile de iyi münasebetler kurmaya çalismakta idi. kendine bagli taraftarlarini topladiginda Osmanli kuvvetleri Kastamonu'dan ayrilmaya mecbur olmuslardi. Gerçi Kötürüm Bâyezid. Süleyman. Çok sert ve hasin bir kimse oldugu anlasilan Celaleddin Bey zamani. tahtini küçük oglu Iskender'e birakmak niyetinde idi. Murad'a itaatini arz etmekle beraber. Süleyman Pasa. babasi Adil Bey'in vefati üzerine hükümdar olmustu. Bunlardan ilki Orhan Gazi'nin fetihleri ile. Osmanli tarihlerinde Kötürüm Bâyezid diye anilan Celaleddin Bâyezid'in sert ve hasin tavrini ortaya koymasi bakimindan. Bu isyan esnasinda Süleyman. Bu firsati yakaladigi anda da kardesi Iskender'i Öldürmüstü. Osmanli kuvvetleri Kötürüm Bâyezid üzerine harekete geçmisti. Anadolu birliginin kurulmasi bakimindan atilmis önemli bir adimdir. yani kendi torunlarini öldürmekten çekinmemistir. Fakat büyük oglu Süleyman. Candaroglu Beyi Kötürüm Bâyezid (Celaleddin Bâyezid Bey). Sultan Murad'dan tekrar yardim istedi. Kastamonu. Sinop'tan gelerek Süleyman Pasa'yi firara mecbur etmisti. Süleyman Bey'e bagli olan Kastamonu halki tarafindan iyi karsilanmamistir. Bununla beraber Süleyman'in hükümdarligi uzun sürmemisti. Anadolu birligini saglamak bakimindan kendi hesabina uygun gören Sultan Murad.

Buna karsilik Imparator Ioannes. güvenlik ve huzur kaynagi olmak. saltanat ortagi yapmayi düsünmüstü. Hatta adina hutbe okutarak çevresine karsi saldirilara baslamisti. bazi kötü arkadaslari da desteklemislerdi. babasinin kendisini vekil birakarak Sultan Murad ile birlikte bazi âsi beyleri cezalandirmak üzere Anadolu'da bulundugu bir sirada ele geçmisti. ileride meydana gelecek olan ve "kardes katli"ne sebep olacak olaylara öncülük etmesi bakimindan önemli bir olay olarak kabul edilmesi gerekir. Zira imparator. Sultan Murad'in üç oglundan biri olan Savci Bey'in. Bundan sonra Osmanlilarla dost geçinen Süleyman. gençlik heyecani ve atilganligi ile basina buyruk olmak. Osmanli hükümdari I. Hammer'in ifadesine göre Ionnes bunu Sultan Murad'in baskisi üzerine yapmak zorunda kalmistir. Edirne'de yerine vekil biraktigi Sehzâde Savci ile birleserek babalarinin aleyhine bas kaldirdilar. Bütün bunlar. Savci Bey. Görüldügü gibi. Tam bu esnada Sultan Murad'in. Süleyman. Selanik valiliginde bulunan ikinci oglu Manuel'i. Buna göre yeni ülkeler feth etmek üzere Rumeli'ye geçen Sultan Murad. O da bu düsüncelere kanarak babasina karsi bas kaldirmisti. Bu tutumuyla bazi eskiyayi yanina çekmis ve ülkeyi istedigi sekilde idare etmeye baslamisti. diledigini yapmak hevesine kapilmisti. bakimli ülkeleri korumak göreviyle Anadolu hududunda. Böylece büyük oglu Andronikos'un hakkini ondan daha küçük olan kardesine verecekti. büyük oglu Bayezid (Yildirim)'i. Bu sebeple Birinci Kosova muharebesinde ve onu takiben Yildirim Bayezid'in hükümdarliginin ilk senelerinde Anadolu beylerinin Osmanlilar aleyhine olan hareketlerinde o. Çünkü bu isyanda Bizans Imparatoru Ioannes'in büyük oglu Andronikos da bulunmaktaydi. padisahin kulagina ulasinca o da . Yeri. Bu hadiseden haberdar olan Sultan Murad. küçük oglu Savci Beyi de Bursa muhafizliginda birakmisti. Osmanlilari oldugu kadar Bizansi da ilgilendiriyordu. babasina karsi ayaklanmasi. Osmanli tarihlerinde bu olay daha farkli bir sekilde verilmektedir. Bu sebeple her ne pahasina olursa olsun imparatorlugu ele geçirmeyi düsünüp firsat kolluyordu. bu akrabalik ve himaye sayesinde Kastamonu'yu tekrar ele geçirdi. Tahta oturdugunu ilan ederek kendisine bagli olanlara hazineyi dagitti. Bâyezid'e yardimda bulundu. Germiyan vilayetinde birakip Kütahya'da oturmasini uygun görmüstü. Osmanlilarla dost geçindi. Dimetoka'ya kaçan Savci'yi da yakalatarak gözlerine mil çektirir. Bu firsat. Bu. Murad'in yardimiyla beyligini sürdüren Süleyman Pasa. Böylece padisahlik sevdasina düsmüstü. Ortanca oglu Yakub Çelebi'yi Karesi vilayetinde. Osmanlilarin gerek Balkanlar'da gerekse Beylikler üzerine yaptiklari seferlerde yardimci kuvvet göndermekten geri kalmadi. SEHZÂDE SAVCI ISYANI Osmanli tarihinde.bununla da yetinmeyerek onu Osmanli hanedanina damat yapti. Andronikos'un kizmasina ve ondan intikam almasina sebep olmustu. istemeyerek de olsa oglunun gözlerini tamamen kör olmayacak sekilde kaynar sirke ile yaktinr. ilk ciddi taht kavgasi olarak gösterilen bu isyan hakkinda Osmanli ve Bizans tarihleri arasinda farkli görüsler bulunmaktadir. derhal Rumeli'ne geçerek Istanbul yakininda asi kuvvetleri bozguna ugratir. zamani ve hatta Savci Bey'in o zamanki yasi hakkinda degisik görüsler bulunmasina ragmen bu olay. Onun bu toylugunu.

Bunun üzerine gözlerine mil çekilerek kör edilmisti. Biga çevresinde büyük bir sürek avi tertiplenecek. . Savci Bey ise yandaslari ile birlikte padisahla savasmak üzere Bursa'dan çikip Kite ovasinda babasini karsilar. Sonuçta hükümdara bagli olan askerlerin gayreti ile sehzâdeye bagli olan eskiya grubu hezimete ugrayip dagilip kaçar. Iste bu zamanlarda Osmanlilarin güç ve kuvvetleri o derece yüksek ve Bizans'in kuvveti o kadar gevsek idi ki. çevresinde ordu toplayip savas hazirliklarina baslamisti. her seyi göze alarak padisahin affina ve büyüklügüne bas vurdu. kendi ogluna bile devlet merkezinin kapilarini müttefikinin izni olmadikça açamiyordu. aksine sert ve gerçek disi sözlerle babasina karsi gelmeyi sürdürmüstü. Onun bu tutumu padisaha bildirilince hükümdar derhal Bursa üzerine yürümeye karar verdi. Savci Bey de Bursa'dan çikip padisahi ve ordusunu burada karsilayacakti. onun bu hainligini. verilen emre itaat etmemis. Savci Bey'in hareket ve tutumundan habersizmis gibi davranilacak. Suçunu kabul edip özür dilemesi gerektigi ve bu sayede babasinin kendisini af edecegi bildirildigi halde o böyle bir yola girmemis. kendi kuvvetinin üç misli olan bu askere karsi koyamayacagini anlayinca sehri yüz üstü birakip deniz yolu ile Bizans'a dönmüstü. yeniden Murad'in süphesini çekmek ve hiddetine ugramak korkusuyla firari ogluna siginma hakki tanima cesaretini gösteremedi. o dönemlerde Bizans'in. bu yigit oglu ile Biga'da at kosturacak ve avlanacakti. Manuel de hatasini kabul ederek suçunun bagislanmasini istedi. bu siradadir. Böylece Andronikos ve sehzade Savci Bey gailesini ortadan kaldiran Sultan Murad. Sehzâde de yakalanip padisahin huzuruna getirilir. adanin Ceneviz valisi de onu kabule cesaret edemedi. Hatta daha da ileri giderek daha önce kendisini kabul etmeyen babasinin yanina yolladi ve onu iyi karsilamasini istedi. Bu da dogrudan dogruya Bizans ile ilgili bir hadise idi Bu olay. Fakat imparator. Sultan Murad. Sultan Murad'in en degerli ve teskilatçi komutanlarindan biri olan ve son zaferi olmak üzere Selânik'i Osmanli ülkesine katmis bulunan Hayreddin Pasa'nin ölümü. Manuel'i karsiladi. vefati tarihi olan 10 Zilhicce 789 (22 Aralik 1387) da padisahin yaninda olmayip Rumeli'deki ordunun basinda idi. Hayreddin Pasa. veziri Hayreddin Pasa'yi Selanik'i almakla görevlendirmek suretiyle karsilamistir. Olayin kansiz bir sekilde ortadan kaldirilmasi için de söyle bir plan tasarlanmisti.Edirne'den hareketle bu büyük fitneyi bastirmak ve bu fesad atesini söndürmek üzere Bursa'ya dogru yürüdü. Sonunda Manuel. Osmanlilar karsisindaki durumunu ortaya koymasi bakimindan da dikkat çekmektedir. bu sefer baska bir olayla mesgul olma zorunda kaldi. Manuel. Bunun üzerine Manuel Midilli'ye siginmak istediyse de. Imparator. düsmaninin kendisine güvenmesinden haz duyacak kadar yüksek bir ahlakî fazilete sahipti. Manuel de ölü veya diri ek geçirilecekti. Çikartilan bu ferman sehzadeye ulasinca o. Hareketinden dolayi yumusak sözlerle onu ayiplamakla yetindi. Ümidi de bosa çikmadi. Padisah da onu bagisladi. Böylece baba. vali bulundugu Selanik'e yakin olan Serez'i Osmanlilarin elinden alma tasavvurunda bulununca padisah. Hammer bu olayi bize su ifadelerle nakl etmektedir: Imparatorun oglu Manuel.

Müstakimzâde. Halil Hayreddin Pasa vefat edince geride Ali. kendisinden daha asagi bir derecede bulunmayan ve hatta bazi yönleri ile kendisinden çok daha üstün olan bir padisahin veziri idi. akilli. — Ama firsatlardan faydalanmak demekle neyi kast ediyorsunuz? — Gayeye ulasmak için her vasitayi. Bunu görüyorum. bu söhretli zatla ilgili vesikalar arasinda. Osmanlilarin üçüncü veziri olarak gösterdigi Halil Hayreddin Pasa'nin ilim ve fazlindan bahseder. Sultan Murad ile Hayreddin Pasa arasinda geçen su konusmayi nakl eder: Hayreddin Pasa bir gün Sultan Murad'a der ki: — Efendimiz. gerekse Osmanli tarihçileri arasinda Hayreddin Pasa ile ilgili en fazla belge birakanin. Fetihlerin gerçeklesmesi ve devletin gelismesinde el ele veren bu iki kisi. dirayetli ve maharetli bir generali. idarî. Ancak yapilmasi veya yapilmamasi gereken seyleri önceden bilmedigin ve kendi kendine danisarak bir ciheti red ve digerini kabul etmeye gücün yetmedigi durumlarda. Iznik'te Yesil Cami adindaki camisi ve yine orada eski ve yeni imâret denilen iki imâreti. Devletin. gerek yabanci tarihlerdeki kayitlardan Hayreddin Pasa'nin çok degerli ve teskilatçi bir devlet adami ve muktedir bir komutan oldugu anlasiliyor. Bu tarihçi.Çandarli Halil Hayreddin Pasa. ordularinla arzu edilen bir amaca erisebilmek için harp islerini nasil idare etmek gerekir? Padisah bu soruya söyle cevap verir: — Elverisli firsatlardan faydalanmak. askerî. Ilyas ve Ibrahim isimlerinde üç erkek evlat birakmisti. Filhakika bu zat. Gelibolu ve Serez'de de camileri vardir. degisik ihtimallere göre hesaplamak. ordusu ile Yenice-i Vardar'da bulunurken hastalandigi için Serez'e nakl edilmis ve orada vefat etmis ise de cesedi Iznik'te defn edilmistir. Onun. Türbesi Iznik surlarinin disinda Lefke kapisina yakin bir mezarligin ortasindadir. Celaleddin Kazvinî'nin belagat ilminden Telhisu'l-Miftah adli eserini serh eyledi yazar. Halkondil oldugu söylenir. basarili bir grafik sergilemislerdir. Bunun üzerine Hayreddin gülmeye baslayarak söyle der: — Büyük bir akillilik ile yaratilmissin. Gerek Osmanli. Gerek Rum. ihsan ve merhametle askerin sevgisini kazanmak suretiyle. zeki ve tedbirli bir veziri olan Hayreddin Pasa. malî ve siyasî sahalarda ve Osmanli Devleti'nin kurulmasinda birinci derecede rol oynamistir. Halil Hayreddin Pasa'nin vefati üzerine padisahin yaninda bulunan büyük oglu Ali Pasa vezir olur. bu vasitalari nasil hesaplayip ölçeceksin? . ona göre ölçmek ve karsilastirmak gerektigini söylemek istiyorum.

Bu bakimdan Osmanli Devleti'nin bütün müesseselerinde bu anlayisin hakim olmasi ve sosyal bünyenin buna göre organize olmasi normal karsilanmalidir. Balkanlarda Osmanlilarin yayilis ve fetih dönemlerini anlamak için büyük bir önemi haizdir. onlarin bu muvaffakiyetlerinin sebebini sadece askerî saha ile sinirlandirmak mümkün degildir. karar verildigi andan itibaren yildirim sür'atiyle onu uygulayan bir kimsedir. Nitekim bu konuda: . "XVI. Olaylari degerlendirirken çok ihtiyatli. Osmanlilar. gerek idarî. ama icrada yildirim gibi sür'at göstermeli. ordusunun basinda da örnek olacak derecede yigitlik sahibi oldugunu isbat etmelidir. adeta Balkanlar içindedir. karakter ve anlayisina baglayan bu ifadelere göre o. Burada yüzlerce adasiyla Ege. Osmanli Devleti'nin kudretini teskil eden üç unsurdan biri olarak kabul ettigi "hükümdar sahsiyetleri" ifadesine hak kazanmis görünmektedir. bu anlayisim devletin bütün sistem ve organlarinda devam ettiriyordu.— Bir seye karar verildigi zaman onu hemen yerine getirmek gerekir. Bu anlayis sebebiyledir ki. hem de nazarî bir sekilde uygulayan Osmanli Devleti. Çünkü "bu devlette din asil. Maharetli bir komutan. Öyle anlasiliyor ki bazi kimseler. Iste vezir ile Sultan Murad arasinda. OSMANLILARIN BALKANLAR'DAKI MUVAFFAKIYETLERININ MANEVÎ SEBEPLERI Kurulusundan itibaren Müslüman bir topluma istinad eden bünyesi ile ser'î hukuku hem amelî. devlet ise onun bir fer'i olarak görülmüstür". Böylece bir bakima Osmanlilarin fazla bir sey yapmadiklarini anlatmaya çalisiyorlar. Asirlarda Osmanlilar ve Ispanya" adli eserin müellifi olan Leopold Won Ranke'nin. danismalarinda gayet ihtiyatli davranmali. Sultan Murad'in. gerek siyasî. Balkan yarimadasi içinde stratejik massif daglik bölgeler. kuzeyde ise Tuna irmagi bulunmaktadir. Bu jeopolitik faktör. bogaz ve geçitler. aksine bütün ihtimalleri degerlendirip ona göre çareler düsünen bir kimsedir. gerekse medenî sahalardaki basarisinin sirrini onun yaratilis. olaylar karsisinda cesurane kararlar veren bir kimsedir. Osmanlilarin Balkanlardaki ilerleyisini ve oradaki hakimiyetini sadece Osmanli askerî gücü ve karsi tarafin daginik olmasina baglamak istiyorlar. devletin kurulus asamalarini belirlemistir denebilir. Hiç bir zaman acz belirtisi gösterip kararsizlik sergilemeyen. Bilindigi gibi. Bu yönü ile o. ve XVII. Balkanlarda idarelerine aldiklari yerli unsurlarin din ve vicdan hürriyetlerine müdahale etmedikleri gibi onlari diger milletlerin her türlü baskisindan da kurtarmislardi. tarihî bir yerlesim bölgesi olarak Balkan Yarimadasi'nin güneyinde Akdeniz bulunmaktadir. Her ne kadar Osmanlilar. Batida Adriyatik Denizi. Farkli kültürlere sahip insanlarin yasadigi bu bölge. kurulus yillarinda askerî islere fazla ehemmiyet veriyor ve askerî basarilarini bu sayede hazirliyorlarsa da. jeopolitik yönü ile önemli idi. bu konusmalarin çerçevesine uygun sekilde Bizans Imparatorlugu'nun fethine hazirlanma basladi.

Çünkü mensubu bulunduklari Islâm. N." denilip fikirler ileri sürülmektedir. her halde dogru olmasa gerekir. Zorlama sonunda müslüman olma keyfiyetinin Islâmi bir hareket olmadigini beyan etmekten çekinmez. Ondördüncü yüzyilin son çeyreginde Balkanlar. Gerçekten Osmanlilar.” Osmanlilar. ekonomik ve sosyal haklara saygi gösteren bir anlayisla. ordularin geçisine hesaba katilir bir engel olusturmazlar. Islâm'i kabul etmeyenler bile Osmanli idaresinden o kadar memnundular ki. Jorga (Geschichte des Osmanischen Reiches. Osmanli Imparatorlugu'nun idaresine giren bir sehir veya bir millet içinde. daha sonra da Karadeniz kiyisi boyunca ilerleyebilirler. herkesi inanç ve fikrinde serbest birakir. Burada oturanlar. Eger Tuna'ya Demir-Kapi'nin ilerisinde bir noktadan erisilirse Macaristan ve Orta Avrupa akinlara müsaittir. Rumeli'ye ayak basip Balkan . Balkanlari kurtarmaya gelen ve ekseriya bütün Hiristiyan âleminin vicdanlarina hitab edebilecek bir surette Haçli seferleri karakteri tasiyan bütün Avrupa milletlerinin istirak ettikleri o büyük seferlerde bile Osmanli idaresinde bulunan yerli Hiristiyan halkin bunlara katilmak arzusunu göstermediklerini katiyyetle görüyoruz. Bölgeyi isgal etmek isteyenler. I. sözde kendilerini kurtarmaya gelen Haçlilara hiç iltifat etmediler. bölge halklari arasindaki çekisme ve cografî sebeplere baglayacak kadar basite indirgemek. hem iç islerini halletmis olmalari. aralarinda din ayriligindan baska bir sey kalmamisti."Osmanlilarin Balkanlardaki genislemesi. Onlar. Hak ile bâtilin neler oldugunu. dinî hürriyet ve serbestisini saglamakla kalmamis. Böylesi genis bir arazinin savunulmasi siyasî birlik ve bunun olmayisi halinde de isbirligi ve es güdüm ister. Islâm. Bu bakimdan Osmanlilarin basarili olmasinda ve hatta herhangi bir zorlama olmadan bölge halklarini kendi dinlerine sokmalarinda baska sebepler aramak lazim gelecektir. Müslümanlarin feth ettigi topraklarda yasayan hiç bir kimsenin zorla dine girmesine müsaade etmez. kendi aralarindaki rekabet ve karsilikli kiskançliklarla hirpalanmis bulunduklarindan Osmanlilara karsi birlikte direnis gösterecek takatten mahrumdular. O. Fakat bunlarin hiç birinde Osmanli Türkü'nün gösterdigi basariya denk bir muvaffakiyete tesadüf edilmemistir. Aksine Balkan ülkeleri. Sayet Türkler. vicdan hürriyetini temel tasi kabul eden. 456) bu mevzuda sunlari söyler: "Ne kadar tedkik edersek edelim. siki bir sekilde birbirine baglidir. Bir kaç su yolunun denetim altina alinmasiyla Tuna vadisine geçit bulunur. Zira Osmanlilardan önce de bölge. idareleri altina giren kavimleri yumusak ve müsavatçi prensipler ile idare ediyorlardi. siyasî bakimdan birlesik degildi. Daglar. onlarin baska türlü davranmalarina ve idarelerindeki insanlara karsi baska türlü muamelede bulunmalarina izin vermiyordu. defalarca istilaya ugramisti. inançlar arasindaki orta ve dogru yolun hangisi oldugunu bildirmekle yetinir. Bu sebepledir ki Müslüman Türklerle Hiristiyan Balkanlilar arasinda çok iyi bir ahenk tesis edilmis. Osmanli fetihlerini ve bu fetihlerdeki basariyi. Eflak ve Bogdan yönünde hareket edebilir. ayni zamanda Balkanlar'daki milletlerin de bunu kazanmalarina yardim etmislerdi. Osmanli idaresine karsi en ufak bir memnuniyetsizlige bile rastlamiyoruz. bundan baska türlü davranamazlardi. zaman zaman gelen bu kavimleri kendi bünyelerinde eritmesini bilmislerdir. sadece idareleri altinda yasayan milletlerin. Balkanlarda cografya ve siyaset. hem de fetih yöntemleri yüzünden kolaylasiyordu.

Kanunlara aykiri olarak keyfî hiçbir muameleye müsaade etmediler. Palamas ile görüsür ve ulema ile onun arasinda bir münazaranin yapilmasini emreder. Tarihî olaylara bakildigi zaman bu ifadelerin ne kadar gerçek olduklari görülür. ancak Türklerin Rumeli'ye adim atmalari ile Katoliklerin bu imha ve kolonizasyon politikasina son vermistir. ona hiristiyanlik hakkinda serbestçe bazi sorular sormustu. vicdan hürriyetlerine hürmet etmis ve agir vergiler altinda ezilmis olan yeni tebeasindan belli bir vergi (cizye) almakla Yetiniyorlardi. ne Sloven. bizzat sultan Orhan. Anadolu'da parçalandigi halde Rumeli'de dimdik durmustur" demektedir. Katolikligi büyük bir enerji ve tazyikle Balkanlara yaymaya baslamisti. Osmanlilar. Rumeli'de isgal ettikleri (feth ettikleri) genis ülkeleri bir avuç kuvvetle elde tutmuslardir. Bu esnada özellikle askerî islere fazla agirlik verilerek muvaffakiyetin sebepleri hazirlanmisti. Onlarin. 1342-1382) devrinde Avrupa'nin en büyük devletlerinden biri haline gelen Macaristan. Katolik mezhebine girmeye mahkum olmustu. Öyle ki bu zulüm ve ceberut. yeni dogan Osmanli devletinin sür'atle genislemesinde. feth ettikleri yerlerdeki halkla kaynasarak onlarin dinî. Hiristiyanlari tam bir serbesti içinde görmüstü. Bu konuda ilk Osmanli eserlerinde (Asikpasazâde. Gerçi Osmanli Beyligi. Ortodoks mezhebindeki Balkan topluluklarim eritip ortadan kaldirmak yoluna giderken. Orhan'in oglu Süleyman Pasa. Ancak bu sayededir ki Türkler. Macarlari önlemek üzere derhal kuzeye atilmalari bu tehlikeye bir set çekmis ve Balkanlarda Ortodoks mezhebinin serbestçe yasamasini mümkün kilmisti. Uzunçarsili da bu dönemden bahsederken: "Görülüyor ki. Fakat Osmanlilarin. Bunun birtakim manevî ve ruhî sebepleri de vardi. Osmanli Beyligi.Türklügü'nü kurmamis ve farkli kavimlere vatan olmus Balkan cografyasi üstünde hâkim ve efendi millet olarak teskilat ve idaresini tesis etmemis bulunsalardi. Ve yine bu sayede Timur'un sadmesiyle Osmanli Devleti. Bununla beraber bu zahirî (görünür) kudret. denizi asarak Balkanlari isgalinde yalniz fütûhatin ve devletler arasindaki ihtilaflardan istifadenin ve siyasetteki maharetin degil. ne Bulgar. Isin daha enteresan tarafi. Nitekim 1355 yilinda Osmanlilara esir düsmüs olan Selanik bas piskopos'i Gregory Palamas'in mektubu da bu durumu açik bir sekilde ortaya koymaktadir. Bundan dolayi Osmanli Türklerinin sür'atle ilerlemeleri ve feth edilen bölge halkinin Türk idaresini kendi idarelerine tercih etmelerinin sebebini anlamak kolaydir. bugün ne Sirp. ne Romen ne de bir Yunan milleti kalmis olurdu. Nesrî) epey bilgi vardir. O. Zira Ortodoks Balkan Hiristiyanligi ne çekmisse dindaslari olan Katolik Latinlerden çekmistir. Bu tazyik sonucu olarak Balkanlar. Anadolu'da nasil Hiristiyan varliklarini ve idare tarzlarini bozmayarak onlari kendi nüfuzlari altina aldilarsa bu müsaadeyi Rumeli'de daha genis bir sekilde . Onlar. daha kurulus safhasinda iken askerî ve adlî teskilatla ise baslamisti. halki tamamen ayri dinde olan yabanci bir bölgede. Anadolu'daki fetihleri esnasinda hiç bir siyasî firsati kaçirmamaya gayret ediyordu. Büyük Lui (Ludwig I. Balkanlara göz dikmis ve Vidin Prensligini zapt ederek. ayni zamanda mânevî sebeplerin de tesiri vardir. yani Balkanlar'da göz kamastiran hizli ve suurlu bir yayilma ve yerlesme için kâfi degildi. örfî ve sosyal islerine karismiyorlardi.

vergilerin keyfi olmasi. Onlarin her hareketi. yerli senyör ailelerinin çogunu eski feodal topraklarinda timar sahibi olarak birakiyordu. Bizans ve diger derebeylerin idare tarzina karsilik Osmanlilarin disiplinli hareketleri ve feth edilen yerlerin halkina karsi adaletli. mülk ve vakif suretiyle muhtelif kisimlara . bunu Osmanli tahrir defterlerinde birçok örnekleri ile görmekteyiz. Yani halk gibi yerli aristokrasi de sadece yeni bir hanedani Osmanli hanedanini tanimaktan ve onun hizmetine girmekten baska bir sey yapmiyordu. Balkan milletleri bunu yapmakla. bastan basa hiristiyanlarla meskûn olan Balkan Yarimadasinda bu tarzdaki hareket ve davranisin Osmanli fetihlerini kolaylastirdigi bir gerçektir. Onlarin idare sistemi." Osmanli fetihlerinin en açik ve bariz özelliklerinden biri de. bu âdilâne hareket ve idarî siyasetteki inceliktir. Osmanlilarin gayr-i müslimlere karsi takindiklari tavirin nasil oldugunu açik bir sekilde ortaya koymaktadir. Kisa zamanda bölgeyi bir Osmanli topragi haline getiren âmil. Osmanlilar. vergilerini zamaninda verdikçe ve Müslümanlari kizdiracak kiskirtici bir harekette bulunmadikça onlara en güzel bir sekilde muamele etmek. Elde edilen topraklar da mirî. Bir Batili yazarin bu konudaki görüsleri. halkin Osmanli idaresini memnuniyetle karsilamasina sebep olmustu. Bir taraftan Bizans Imparatorlugunun bozulmus olan idare tarzi.ve onlarin eski varliklarini muhafaza etmek üzere tatbik etmislerdir ki. dogrudan dogruya Osmanli yönetimi altina alinan topraklarda Osmanlilar. Zaten. Çünkü Osmanli rejimi. zorlanmamis ve sadece bu sebepten dolayi öldürülmemistir. asayissizlik ve ekonomik buhran gibi âmiller. Rum bey ve hatta imparatorlarinin kendi küplerini doldurmak isteyerek halki soymalari. devletlerini kurarken kitleleri çeken bu uzlasici. Fetih prensiplerinden biri de yeni elde edilen stratejik yerlere. vergilerin tebeanin ödeme imkânlarina göre tertip edilmis olmasi ve bilhassa Ortodoks olan Balkan halkini Katolik mezhebine girmek için ölümle tehdid edenlere karsi Türklerin buralardaki unsurlarin dinî ve vicdanî hislerine hürmet göstererek bu ince ve hassas noktayi prensip olarak kullanmalari. tâbi despotluk veya senyörlükler. büyük ve önemli sehir ile kasabalara Anadolu'dan göçmenler getirtilerek yerlestirmek (iskân) olmustur. onlarin bu hareketlerinin gelisigüzel bir macera veya rastgele bir yerlesme ugruna olmamis olmasiydi. Ona göre Osmanli idaresinin insanî yönünü ortaya koyan faktörlerden biri de sudur: "Kendi idaresi altinda yasayan Hiristiyan ve Mûsevîler. sefkatli ve taassuptan tamamen uzak bir siyaset takip etmeleri. tamamen insanî idi. kendi aralarindaki anlasmazliklar için metbulari olan sultana bas vuruyorlardi. Hiç kimse dininden veya irkindan dolayi küçük görülmemis. Osmanlilara karsi böyle bir tavir sergilemekle yerinde bir karar vermislerdi. Gerçekten. bilinçli bir yerlesmeye yönelik olarak yapilmistir. Balkanlilarin Katolik tazyikine karsi Osmanli idaresini bir kurtarici olarak karsilamalarina sebep olmustur. bütün tebeayi Osmanli Devleti semsiyesi altinda birlestiren siyasî bir idare idi. din ve irk ayirimi gözetmeyen. Bu da feth edilen yerlerdeki halkin hosnutluguna ve yeni idareden memnun olmalarina istinad ettirilmistir. Henüz ilhak olunmayan bölgelerde. Böyle bir mazhariyete nail olabilmek için bunlarin eski dinlerini birakmalari sarti aranmiyordu. 1500 tarihine kadar Rumeli'de pek çok Hiristiyan timar sahibi bulunuyordu. koruyucu ve hos görülü siyaseti suurlu bir sekilde takib ediyorlardi.

Hatta o.. Bir tavuk kesmek istedigi takdirde bile onu bir müddet temiz yiyecekle besler. XV. kendi kilise teskilatinda serbest birakmak suretiyle Bulgarlari rahatsiz etmedilerse o da eski dinî gelenekle taninmis Islâmî devlet görüsüne de tamamiyle uygun olarak Ortodoks Rum ruhanî sinifinin silsile-i meratibini bütün selahiyetleri ile tanidi." der. Bu isabetli siyaset. fetihleri esnasinda isteselerdi hiristiyanligi tamamen yok edebilirlerdi. Rumlar. nasil ki daha önce dedeleri. harpte mecburiyet altinda insan öldürür. sadik arkadas ve himaye edici efendilerdir. Murad zamani) Rumeli'yi gezerek Türklerle diger Balkan hiristiyanlarinin sosyal durumlari hakkinda bir mukayese yapmis olan ve Türklerin her konuda Balkanlilardan üstün olduklarini gösteren Bertrandon de la Broqulere ise sunlari söylemektedir: "Büyük bir refah içinde bulunan Türk köylüleri. ilme meyil ve istidadi çoktur. gerek Anadolu. yüzyilin ilk yarisi içinde (II. Ve Türklere Rumlardan ziyade itimad ettim. sadece Balkanlari degil. gerek Rumeli'nin fethinde o kadar maharetle tatbik edilmistir ki." dedikten sonra: "Gerek sehirde. cengaver. temizce yikanmadan evinden çikmaz. halk bu yeni idareyi yadirgamadiktan baska gösterilen muamele ve müsamahadan memnun kalmistir. Kisaca. Sirplar ve Bulgarlarin aksine olarak Türkler. hiristiyanlar üzerindeki medenî hukuk alaninda kaza hakkini tanimak suretiyle kilisenin nüfuzunu artirdi bile. ahlâk bakimindan da Türklerin Balkanlilardan üstün olduklarini söyle anlatiyor: "Türkiye'de giristigim her is ve bulundugum her münasebette Türkler'de Rumlara nazaran çok daha fazla arkadaslik duygusunun mevcud oldugunu gördüm.. dogru ve samimi kimselerdir. Örnek olmasi bakimindan Brockelmann'in bir ifadesini buraya aliyoruz: "Müslüman Türkler. dizlerine kadar çikan sari çizme giyerler. evlerinin kendilerine mahsus olan kisminda ehlî hayvan bulundurmazlar. buna müsaade etmez. kanaatkâr isçi. Hiristiyan köylülerin çogunun aksine olarak hiç bir zaman yalin ayak gezmezler. Bir hayvanin yedigi yemegi bir Türk yemez. Sükûnet ve büyük bir gayretle is görürler." . namuslu tüccar. Türkler. Tabiaten sukûtî olmasina ve çalismakla sertlesmis bulunmasina ragmen siir kabiliyeti yüksek. gerek köyde Türkler kuvvetli. Osmanlilarin hosgörüsünden bahseden birçok yabanci yazar. Bu yüzden Fâtih Sultan Mehmed. Fakat mensubu bulunduklari din.ayrilip sehir ve kasabalarda derhal ilmî ve sosyal müesseseler vücuda getirilmistir." Bunlari söyleyen seyyah. erken kalkar ve islerine erken giderler. daha sonraki dönemleri hatta Istanbul'un fethinde gösterilen müsamahadan söz ederek Osmanlilarin ne kadar hos görülü olduklarini anlatirlar. Merhamet sahibi olan Türk. Hiç bir Türk.

Yagma edip anlari incitsin. Fakat Venedik. Böyle olmakla beraber kizi Nefise Sultan'i Karamanoglu Beyi Alaeddin Ali Bey ile evlendiren Sultan Murad. Benim gazama mani olur. Karamanlilar'la akrabalik kurmak suretiyle Anadolu'dan emin vaziyette Rumeli harekâtina devam edecegini ümit ediyordu. bir kismini da para ile satin alip Karamanogullan'nin kalbi durumunda olan Konya'ya dogru büyük bir ilerleme kayd etmeleri. Anadolu'da üstünlük iddiasinda bulunuyorlardi. Hemen hemen bütün Osmanli tarihlerinde buna benzer ifadelerin bulundugunu söylemek mümkündür. tekrar Anadolu'ya geçerek Bursa'ya gelir.Iste Balkanlari fethe baslayan küçük Osmanli Beyligi'nin manevî ve sosyal cephesi de böyleydi. Senin kökünü kazimayinca huzur ile gaza edemem. Anadolu Selçuklu Devleti'ne merkezlik (payitaht) yapmis bulunan Konya'nin yeni sahipleri olan Karamanogullari. Sultan Murad'in. Eger üzerine varirsam gaza kilan gazilerin kiliçlarini mü'minlerin üzerine döndürmek lâzim gelir" diyerek bir hayli tereddüd geçirmisti. bir çatismaya girmemek ve Müslüman kani dökmemek için büyük bir gayret sarf ediyordu. Karamanli ile bir savasa girmek istemedigini. Ancak Osmanlilarin. Karamanli'nin bu zulmü karsisinda çaresiz kalinca. zira Müslüman kaninin akitilmasina gönlünün razi olmadigini çikarmak mümkündür. bir aylik yol kâfir içine gireyim. Bütün bunlardan. Müslümanlar üzerine kiliç sallamak kötü isini isletir. iki tarafi ayni sinirlan paylasan komsu iki devlet haline getirmisti. o gelip bir bölük mazlum Müslümanlarin üzerine düssün. OSMANLI KARAMANLI MÜNASEBETLERI Daha önce. yeyip içmeyi terk edeyim. Ben. Osmanlilarin Eretna Beyligi'nden Ankara'yi aldiklari zamanda baslamisti. zira gazaya mani olan ile gaza. Nasil barismak. Sirbistan ve Papalik gibi Hiristiyan devletler. Germiyan ve Hamid ogullan arazisinden bir kismini evlenme. Ey gaziler. Nitekim Karamanoglu'nun isyanini ve kendi topraklarina saldirisini duyunca söyle demekten kendini alamamisti: "Su ahmak zalimin yaptigi isleri görün. Allah Teâlâ yolunda din gayretiyle çalisarak ülkemi birakip. Hayreddin Pasa'yi da Rumeli'nde birakir. azim ve irade kudreti ile bir ahenk teskil edince bunun neticesinin ne olabilecegini yine Osmanli tarihi gösteriyor. daha sonra bizzat Karamanoglu'na da söyle diyecektir: "Hey bedbaht. müfsid. bu zalimleri nasil edeyim? Beni gazadan men ederek. Bu sebeple de Osmanlilarin. . Ahd ü emân bilir adam degilsin. devletin suurlu siyaseti. bana. bir bakima kendilerini Selçuklularin vârisi gördüklerinden. Anadolu'daki Müslümanlarla degil. Kendi öz kizini Karaman Beyine nikahlayip onunla akrabalik bagi kurmasi da bunun açik delilidir. Gerçekten de Sultan Murad'in gayesi. bela ve mihneti seçeyim. Eger vaz geçip cihad ve gaza ile mesgul olursam. Gerçi Osmanli-Karamanli rekabeti. Gece ve gündüz ömrümü gazaya sarf etmek için niyet edeyim. Anadolu'daki gelisme ve genisleme hareketlerine karsi koymaya çalisiyorlardi. benim kastim ve isim gece gündüz gazaya adanmaktir. Sultan Murad. Ben gazada iken Müslümanlari incitirsin. Bu karakter ve manevî cephe. Fakat Sultan Birinci Murad. Bati'daki Hiristiyan devletlerle mücadele etmek. oralarda fetihlerde bulunmakti. Nihayet. en büyük gazadir" diyecektir. zâlim. Müslümanlar zâlim eline düser.

Onlar. Osmanli ordugâhina gelip kayinbabasinin elini öptü ve ondan af istirhaminda bulundu. sehri on iki günden beri kusatma altinda bulunduruyordu. Yasaklara uymayanlar için çok agir cezalar kondu. Karaman Beyi. Bunun üzerine Karamanoglu. Muharebede Bâyezid büyük bir kabiliyet göstererek zaferin kisa zamanda kazanilmasini sagladi. Karaman ülkesini yine kendisine vererek isyan eden Beysehri üzerine yürüdü. onlari sonunda Osmanlilara katilma mecburiyetinde birakan mühim sebeplerden biri olmustu. Sultan Murad. Zira bu tecavüz kalmadigi takdirde Karamanlilarin ve ondan cesaret alacak olan diger beyliklerin. Osmanli ordusunun içinde. olaylarin baska bir boyut kazandigini görürüz. Esasen diger Anadolu beyliklerinin Osman ogullari gibi dahi yetistirememesi. büyük imparatorluklarin dahi cesaret edemedigi bir hareket iken. Konya kalesine siginmak zorunda kaldi. mevkiinin tehlikeli durumunu idrak etmeye baslayinca esi ve Sultan Murad'in kizi Nefise Hanim'i. kusatilan halktan herhangi bir sey almalari yasaklandi. Anadolu'da o kadar az Müslüman Türk kani akacakti. derhal Anadolu'ya geçip Bursa'ya gelir. Konya'nin ileri gelenleri ile birlikte ricada bulunmak ve kendisini af etmek için padisaha gönderdi. antlasma geregi iki bin kadar da Sirpli asker bulunuyordu. ileriyi görmeyen bir kimse oldugunu göstermektedir. bu zaferden sonra Konya'yi kusatma altina aldi. Padisah. Bu da onun ne kadar dar görüslü. yardimci kuvvet niteliginde idiler. Sultan Murad. Fakat Sultan Murad. bizzat gelip af dilemek ve elini öpmek sartiyle onu af edecegini bildirdi. Osmanlilarin. Burada bulunuldugu bir sirada Tekke Beyi'nin isyan ettigi haberi ve bu habere dayanarak Tekke üzerine yürümesi hususunda Sultan Murad'a tekliflerde bulunuldu. Karamanlilar. Fakat henüz hücuma geçilmemisti. Bu birlik gelince Ali Pasa ve oglu Sehzade Bâyezid Bey'le birlikte Karaman seferine hazirlanir. Halbuki Osmanli Devleti'nin bir köyüne taarruz etmek. Bunlar.Osmanlilarin Balkan fetihlerini basarisizliga ugratmak için Karamanogullari'ni Osmanlilara karsi tahrik edip kullanmakta idiler. Birkaç Sirpli. Sultan Murad. Anadolu beylerine kudretinin derecesini göstermek istiyordu. emir disi hareket ettiklerinden. Karamanlilari kolayca yenilgiye ugratti. Osmanlilar açisindan bu tecavüze baktigimiz zaman. Anadolu'daki beylikler üzerindeki nüfuzunu göstermek için Candarogullari'ndan yardimci birlik ister. 1386 Kasim'inda Konya yakinlarinda cereyan eden meydan muharebesinde Osmanli ordusu. idam cezasina çarptirildilar. Osmanlilarin bu gücünden ne kadar çekinirlerse. kiskirtmalar sonucunda Karamanoglu bu cesareti göstermisti. Bu muharebedeki muvaffakiyetinden dolayi kendisine "Yildirim" lakabi verildi. Ordu mensuplarinin. Hamid Ogullarindan satin aldiklari Beysehri'ni isgal etmekle harbi baslatirlar. Balkan fütuhatinin en kritik anlarinda Osmanlilar'i Anadolu'da rahatsiz edeceklerini çok iyi takdir eden Sultan Murad. Büyük bir yenilgiye ugrayan Alaeddin Ali Bey. Böylece Sultan Murad. 1386 yilinda Osmanlilarin elindeki Hamid Ogullari topraklarina saldirir. Kizinin ricasi üzerine Karamanoglunu af eden Sultan Murad. bu teklifleri reddederek: . Bu tahriklere kapilan Alaeddin Ali Bey. Birkaç gün içinde orayi tekrar kendine bagladi.

Sirbistan taraflarinda yeni bir firtina bas gösterdiginden. Osmanli hâkimiyetini hiç bir zaman kabule yanasmamistir. bir ruh ve mânâ medeniyeti kurmus olan devletinin o muhtesem insanlik anlayisi ile dünkü düsmanlarina kollarini açacak ve anlari. Bütün bir Sirp halki. Sultan Murad gerekli tedbirleri almak için dinlenmeyi birakmak zorunda kaldi. fakat korkusundan Kosova muharebesinde Osmanli ordusuna katilmak üzere bir birlik göndermekten de geri kalmamistir. BALKAN ITTIFAKI VE KOSOVA SAVASI Siyasî ve askerî sahada Avrupa'yi titreten Sultan Murad. böyle bir olayin meydana gelmesine sebep olmustu. Sultan Murad. Fakat onu burada da bekleyen düsmanlari eksik degildi. isyana baslamislar ve Osmanlilara ait olan bazi yerleri isgal etmislerdi. Çünkü devletinin içinde bulundugu siyasi durum ve düsmanlarinin devleti için meydana getirdigi ittifak. Garp dünyasini titreten bu basiretli ve hakim adam. memleketlerine döndükleri zaman kendilerine istedikleri gibi riayet edilip saygi gösterilmedigi ve Konya önünde bazi kardeslerinin öldürüldügünü söyleyerek halkin Osmanlilara karsi harekete geçmesine sebep oldular. Sikâyetler üzerine Sirplar. Böylece. Böylece iki yüzlü bir siyaset takip etmistir. simdi onun üzerine varmak bizim için ardir. Osmanlilarin Anadolu birligini gerçeklestirecegi kesin bir sekilde anlasilmis oluyordu. rifk ve yumusaklikla bayraginin gölgesinde toplayacakti. onun uzun müddet baris içinde yasamasina ve sürekli asayisten faydalanmasina elverisli degildi. Sivrisinek kovalamak sahine (veya arslan) yakismaz" diyerek tekrar Bursa yolunu tutar. Buna ragmen bazi Sirplarin emre muhalefet etmesi. Karamanoglunu dize getirdikten ve kendisinden söz aldiktan sonra tekrar Bursa'ya döndü. dindaslarindan görmedikleri bir müsamaha."Tekke Beyi fakirdir. Gerçekten bes yil sonra Yildirim Bâyezid'in Anadolu'yu zapt edebilmesinde Sultan Murad'in bu seferde takib ettigi siyasetin birinci derecede tesiri olmustur. bölge halklari ve hatta Bulgarlarin kendilerine . Sirp kralina mübalagali bir sekilde anlatilan haksizlik ve öldürme hadisesi. Hükümeti Istenos ve Antalya sehirlerine inhisar etmistir. Çünkü Konya'nin muhasarasi esnasinda sehrin yagma edilmemesi. bizzat Sultan Murad tarafindan istenmis. Bunun içindir ki Sultan Murad uzaklasir uzaklasmaz. arkadan kendisine karsi birlesen kuvvetleri Kosova Meydan Muharebesinde ezecekti. Sonra da magluba kin ve intikam gösterecegi yerde. Osmanli saflarinda Karaman Beyi ile savasan Sirplar. aksine davrananlarin öldürülerek cezalandirilacaklari söylenmisti. Bana isyan edecek ne gücü var. Sultan Murad'in seferde gösterdigi basarili taktik sayesinde bütün Anadolu'da yildizi parlamisti. Kosova'yi hazirlamakla mesgul olan Haçlilarla müzakerelere girismis. gerektiginde Anadolu'ya atlayip Karamanoglu ile ellesiyor ve bu namli Türk beyini sindirip tekrar Rumeli'ye geçiyordu. Konya önündeki maglubiyeti üzerine Karamanlilarin Anadolu'daki nüfuzlari kirilmis. aslinda basit bir olaydi. Takriben bir buçuk asir devam edecek olan Osmanli-Karamanli harplerinin ilki olan bu savasta yenilmesine ragmen Karamanoglu.

Sisman ise . Osmanli Devleti'nin daha sonralari Rusya ile meydana gelen harplerinde ordunun merkezi olacak olan Sumnu. askerî ve siyasî yollardan küçültmeye gayret etti. Düsmanin faaliyet derecesini ve ittifakin önemini kavrayan Sultan Murad. Hamid bölgesinde Egridir'e tayin edildi. Dügün henüz bitmisti ki.yardim edeceklerine güvenerek ayaga kalktilar. Sultan Murad'in dostu ve kayinbabasi olmakla beraber gizlice Sirp Krali Lazar ile ittifak etti." 1388'de meydana gelen bu muharebede Hammer'in dedigi gibi ancak bes bin Osmanli askeri kurtulup geri dönebilmisti. Balkanlari siyasî nüfuz altinda bulundurmak ve bölge halklarinin Osmanliya karsi olabilecek ittifakina mani olmak için daha önce buralarda (Bosna) bulunan Kula Sahin Pasa komutasindaki 20. sonucu I. Sultan Murad. Bu arada Karamanoglu ile daha önce muharebe edip anlasan Bosna kralligini da cezalandirmak gerekiyordu. Osmanli kuvvetlerinin Ploçnik'te bozguna ugramasindan büyük bir cesaret alan ve Sultan Murad'in da Anadolu'da bulunmasini firsat bilen Bosna. Sultan Murad. seferden önce Sehzâde Bâyezid'in üç oglunun sünnet dügünü ve kendisi ile iki oglunun üç Bizans Prensesi ile evlenmelerini kutlamak için Yenisehir'e gitti. hemen savas hazirliklarina giristi. Osmanlilari Balkanlardan sürüp atmak için ikinci bir ittifak kurdular. Pravadi'ye karsi Beylerbeyi Timurtas Pasa'nin oglu Yahsi Bey komutasinda bes bin kisi ayirdiktan sonra. Saruhan ve Karaman beylerinin askerleri de Sultan Murad'in emrine girdiler. Bu ittifak. Padisah. bu ittifakin saglayacagi gücü. Nis yakinlarinda Ploçnik denen yerde 30. Bulgar Krali Sisman. Sivrihisar ile Sakarya'nin suladigi bölgeye tayin edildi. Osmanli ordusu üzerine saldiran bu müttefik ordu. Baska bir Timurtas (Subasi). bu kana susamislarin "genel katliamindan kurtulabildi. Yazicioglu'nu elçilikle Misir'a gönderdi. Bununla beraber Sultan Murad. Yine Subasilardan Kutlu Bey.000 kisilik bir ordu ile yola çikti. hücumla alindi. Yenisehir'de yapilan bu dügünler sirasinda hediyeler göndermek ve Karamanoglu'na karsi yapilan savastan önce gösterdigi dostluga karsilik vermek için. Mentese. Haçli Seferi'ni hazirlamaya sevk etmistir. O zamana kadar Bâyezid'in idare ettigi Germiyan'i. Yoklugunda Anadolu'nun âsâyisini korumak için. O zaman Teke. Sisman'in eski kalesi olan Tirnova'nin düstügünü duyunca teslim oldu.000 kisilik bir Osmanli ordusunun hareketini gözleyen ve onlarin maksadini anlayan düsman. Asya topraginda kalacaklarla Avrupa'ya gidecek askerin komutanlarini da önceden tayin etti. öyle hareket etti ki Osmanli askerinden ancak bes bini. Aydin.000 kisi ile Osmanli ordusunu büyük bir bozguna ugratti. Bütün savas hazirliklari tamamlanmisti. ülkesini bes sancaga böldü. sehzadenin kardesi Yakub ile birlikte o da Avrupa'ya geçtiginden dolayi vezir Timurtas'a havale etti. hükümdarin emri ile hainliginden dolayi Sisman'i yola getirmek ve Bulgaristan'da Türklerin elinde bulunmayan son yerlerin fethini ve müttefiklerle birlesmeye mahal birakmadan Bulgar kuvvetlerini ortadan kaldirmak için 30. NadirDerbent bogazindan Sumnu üzerine yürüdü. Bunun için sür'atli bir sekilde tedbirler almaya basladi. Kosova meydan muharebesinde belli olacak Osmanli Türklerine karsi UI. Balkan'in en dogu bogazinda bir tepenin ortasinda bulunan Pravadi. Ali Pasa. Sirp ve Bulgar krallari.

Firtinanin sinirlarina dogru yavas yavas yaklastigini görünce zorlu bir karsi koymaya hazirdandi. Sirp despotunun merkezi olan Piristine'nin güneybatisindaki Kosova (Kara Tavuk ovasi) düzlügünde müttefik ordusu ile Osmanli ordusu karsi karsiya geldi. Mentese. Bosna ve Arnavutluk hükümdarlarini kendisine baglamakta olan eski antlasmayi yenilemek için bir tesebbüste bulundu. Yanbolu'da Tatarpazarcigi yolu ile Sofya'ya geldi. Yanbolu'da padisah ile bulusarak orduya katildi. Sirplilarin eline geçti. generali Dimitriyus'a. Çetehezar (Hezargrad) kalesinin teslimi sarti ile esirleri Sisman'a geri vermeye niyetlendi ise de gerek Sisman'in Söz verdigi halde Nigbolu'yu birakmaktan vazgeçmeyerek onu yeni istihkâmlarla kuvvetlendirmesi. Ali Pasa. Bunun üzerine savas daha hizla yeniden basladi. Bu firtinaya karsi koymak için taarruza karar verdi. O. Kralin komsulari ile haberlesmesi sirasinda Sultan Murad da ogullari Bâyezid ve Yakub'u yanina getirdi. Bunlara Dobruca Tatarlan komutani Sarac ile Köstendil Prensi Konstantin'in yardimlarina ilaveten o sirada Hac'dan dönen Evrenos Bey de katildi. Ordunun öncü kuvvetleri Hicaz'dan dönmüs olan Evrenos Bey ile Pasa Yigit komutasinda idiler. Sehirköy'ün çevresinde bulunan askerler. Pasasi. sadece bununla da yetinmedi. Bunlar. Ancak Ali Pasa'mn gönderdigi on bin civarindaki asker sehri geri aldi. Gücünün. Bulgar sinirinda dik bir dagin tepesinde bulunan Sehirköyü almasini emretti. mevkiinin tehlikeli durumunu anlamakta gecikmedi. Osmanli. müttefikinin maglub olup düstügünü ögrenince. Osmanli ordusu. Sirp muhafizlarini da esir alip istihkamlarini da yiktilar. gerekse kendisinin de Hezargrad'i elde etmesi dolayisiyla is sonuçsuz kaldi. yanlarina almis bulunduklari Kütahya ve Karesi sancaklari askerlerinden baska Saruhan. Lazar. Bulgar Krali her taraftan sikistigini ve artik karsi koymanin faydasiz oldugunu anlayinca bütün aile halki ile birlikte sartsiz teslim oldu. Bu istikamette oldugu haber alinan Haçli ordusuna dogru gidildi. Padisah. Onlarin yardimindan emin olarak padisahi kesin bir savasa çagirmakta tereddüd göstermedi. Aydin ve Hamid illerinin paylarina düsen yardimci kuvvetlerini de almislardi. Lazar bu yenilgiye kizdiysa da cesaretini kaybetmedi. krali. Bu akinci firkasi birçok esir ile döndü. Sadece bir mevkiin kaybedilmesinden dolayi kendisini maglub saymayarak bir kat daha cesaretlendi. Sirp kaynaklarina göre Osmanli ordusu geçtigi . Orayi kusatti. Kosova'ya dogru bir birlik gönderdi. Sultan Murad. Bulgaristan isini halletmis olan Çandarli Ali Pasa. Sirp Krali Lazar. Oradan güneybatiya sapilarak Köstendil'e varildi. Bundan sonra Ali Pasa. çocuklarini ve hazinelerini Sultan Murad'in ordugâh olarak seçtigi TaYHshi'ya gönderdi.Nigbolu'ya kapanmisti. karsi gelmeye yetmeyecegini anlayinca Ali Pasa'dan kendisi ile Padisah arasinda araci olmasini istemisti. Silistre'yi kendisine birakmak ve zamani gelen vergi taksidini ödemek sartiyla barisa razi oldu. Ancak onun Bulgaristan'daki topraklarini elinden aldi. o zaman Osmanli ordusunda bulunduklarindan sehir. Sisman hakkinda âlicenab ve civanmerdâne bir davranisgosrerdLOnun hayatina ilismedigi gibi kendisine durumuna lâyik tahsisat ta bagladi. Ali Pasa bir hisar ve bir sehri aldiktan sonra bütün kuvveti ile Nigbolu önlerine vardi.

Osmanli kuvvetlerinin bes kati oldugu belirtilmektedir." Ayrica. agir silahli süvariyi görünce kendileri ürkeceklerdir. Osmanli askerinin gözüne toz toprak savuruyordu. Bosna. Osmanlilarin. komutanlari ile müzakerede bulunur. Macar atlarinin henüz deveye alisik olmadiklarini söyleyerek anlari atlara karsi canli bir engel gibi kullanmanin mümkün olabilecegini ifade ile bu develerin düsman atlarina dehset ve düzensizlik vermeleri için ordunun ön cephesine konulmasi teklifinde bulunurlar. Bundan sonra herkes gayet mesrur bir sekilde ve kararli olarak. Osmanli askeri gibi din ve devleti ugrunda "feday-i cani. Bogdan (Moldovya). sabahla birlikte baslayacak olan savasa hazirlanmak üzere birliklerinin basina gitti. Bohemya ve bir kisim Bulgarlardan meydana gelen bu muazzam Haçli ordusundaki asker mevcudunun. Arnavut. Macar. cana minnet bilen" saf ve güvenilir bk askerin itikad zaafina da sebep olabilecegini söylediler. Balkanlardaki durumunu tayin edecek olan bu muharebenin tarihi.hiç bir yerde zulüm ve tahribat yapmamisti. Aradaki büyük sayi farkina ragmen Sultan Murad. Eflak (Romanya). Bu arada bir sey padisahin dikkatini çekmisti. böyle bir durumun savasta sebep olabilecegi felaketi düsünüp üzüldü. süvarilerin atlarina dehset vermek söyle dursun. nasil bir çare ve tedbir almak gerektigini düsünmelerini ve düsündüklerini de hiç çekinmeden açik bir sekilde ortaya koymalarini söyler. Düsman tarafindan esmekte olan rüzgâr. Osmanli tarihleri Sultan Murad'in o geceki münacat ve yakarisini su sekilde ifade ederler: "Ab-i rûy-i Habib-i Ekrem için Kerbelâda revan olan dem (kan) için Veda gecesi aglayan göz için Askin ugruna sürünen yüz için Ehl-i derdin dil hazini için . Bu bakimdan hiç bir seyden korkmadan ve sadece Allah'a güvenerek meydan muharebesi yapip düsmana saldirmayi teklif ettiler. Bütün gece Allah'a yalvarip O'ndan yardim diledi. Zafer karsiliginda kendisinin din yolunda sehid olmasi için dua etti. Bununla birlikte bu ordunun 100. Padisah.000 civarinda. Timurtas Pasa ve Sehzade Bâyezid bu teklife karsi çikip söyle dediler: "Develer. kaynaklarda farkli olarak verilmektedir. Osmanlilar'in da 60. Fakat Sadrazam. Bu durumda bizim saflarimizin üstüne atilip kargasalik ve karisiklik dogmasina yol açabilirler. Onlarin. Bazi komutanlar. bütün askerî erkân tarafindan kabul edildi. Ordunun Kosova'ya varisinin ertesi gününde harbe karar verilecekti. Gazi Evrenos Bey. Hirvat. Bu görüs.000 kadar askerden meydana gelen askerî bir birlige sahip oldugu kabul edilmektedir. Sirp.

lütfunu hem râh Hifzini eyle bize püst u penah Ehl-i Islâma ol muin u nasir Dest-i a'dayi bizden eyle kasir Ya Rab. Bakma ya Rab bizim günahimiza Bak sen can ve gönülden ahimiza Sakla gözümüzü cengin tozundan Islâm erini koru saldiridan Bunca yil süren gayretlerimizi Gazalarda sanli kil ismimizi Etme ya Rab kahrinla beni fena Yüzümü halk içinde etme kara Dinin ugruna ben feda olayim Askerim önünde ben heba olayim. Din yolunda beni sehid eyle Ahirette beni said eyle Mülk-i Islâmi paymal etme Menzil-i firka-i dalal etme Keremin çoktur ehl-i Islâma Dilerim kim erise itmama.Cana tesir eden enini için Eyle ya Rab. mücahidini etme telef Tir-i a'daya (düsman okuna) bizi kilma hedef." .

tozlan bastirdigi gibi agir silahli olan düsman süvarisinin atlarinin. müttefiklerin korkunç yarma hareketlerine ragmen kiskacini açmadi ve bu kiskaçta perisan olan düsmani yok etmeyi basardi. sag kolunda yegeni ve damadi prens Brankoviç. gece karanliginin düsmanin firarini kolaylastiracagini. Osmanli ordusunun aldigi savas düzenine göre Sultan Murad. sekiz saat içinde kesin bir sekilde neticelendi. Rumeli Beylerbeyi Kara Timurtas Pasa Bâyezid'in. techizat ve araziyi tanima bakimindan kat kat üstün olan müttefik Haçli ordusu karsisinda Osmanlilar. Bunlar. tarihlerde farkli sekillerde anlatilmakta ise de neticesi hep ayni oldugundan fazla teferruata . duasinda sehadeti de istemisti. Çünkü Sultan Murad. seri bir sekilde hareket etmelerine de mani olmustu. harpten sonra harbin yapildigi sahrayi dolastigi sirada ölüler arasinda yarali olarak bulunan Lazar'in damadi Milos Obiliç. Sultan Murad'in yüzünü kara çikarmamis. Bu basarida Bâyezid (Yildirim)'in büyük bir payi bulunuyordu.Gerçekten. Anadolu Beylerbeyi Sanca Pasa da Sehzade Yakub'un maiyetinde idiler. Evrenos Bey'in birlikleri sag cenahta. Ordunun sag kolunda veliahd sehzade Bâyezid. sol kolunda da sehzade Yakub bulunuyorlardi. O gece. Kaçmak isteyen küçük ve daginik düsman birlikleri de arkalarindan yetisen Sehzade Yakub tarafindan imha ediliyorlardi. Kendilerinden sayi. böylece Osmanlilarin büsbütün yok olmaktan kolayca kurtulmus bulunacaklarini ifade ederek bu teklifi reddetti. Sirplarin top atisiyla baslayan büyük meydan muharebesi. sol kolda da Bosna krali Tvartko bulunuyorlardi. Baslangiçta bozulmak üzere olan Osmanli'nin sol cenahina kendine has pek hizli bir manevra ile yetisip düsmani çeviren veliahd sehzade. Bu suikast üzerine katil. Balkan ve Orta Avrupa milletlerinden çogunun bulundugu birlesik Haçli ordusunun merkezinde Sirp krali Lazar. ertesi sabah safakla birlikte yagan yagmur. büyük bir basari elde ettiler. Sultan Murad'in maiyyetinde bulunanlar tarafindan yakalanip öldürülmüstü. Anadolu beyliklerinin birlikleri ise sol cenahta yer almisti. birlesik Haçli ordusu da Osmanlilara karsi nasil bir hareket içinde bulunmasi gerektigini. ordunun merkezinde bulunuyordu. savasin tam kizgin devresinde düsmani oklamaya baslayacaklardi. onun geceki dua ve niyazlarina icabet ederek onu muzaffer kilmisti. Generallerden bir kismi. Hükümdar. Fakat kendinden çok emin bulunan ve mutlaka galip geleceklerine inanan Yorgi Kastriyota. müslüman olacagini ve padisaha gizli bir sözü bulundugunu söylemek istedigini bildirince Sultan Murad'in müsaade etmesi üzerine yanma yaklasarak yeninde saklamis oldugu hançer ile onu kalbinden yaralayarak attan düsürmüstü. Evrenos Beyin tavsiyesi üzerine ordunun her iki cenahina ihtiyat olmak üzere 1000'er kisilik okçu birlikleri yerlestirilmisti. muharebenin en kizgin devresine kadar müdahalede bulunmayacaklar. toplamis oldugu harp meclisinde görüsmeye baslamisti. Böylece Allah. Bas komutan Lazar da dahil olmak üzere düsman ordusu Kosova sahrasinda kaldi. Bu olay. gece ansizin Türklerin üzerine hücum edilmesini teklif etmisti. Fakat bu muzafferiyetin bir bedeli daha olacakti.

Sultan Murad ölünce. Kosova muharebesi. Babasini kanlar içinde görünce kendine hâkim olamaz. bütün devlet erkaninin teklifi ve yeni hükümdar olan Yildirim Bayezid'in tasvibi üzerine olmustu. bu an. Eger reâyanin mesru haklarini muhafaza ederseniz Cenab-i Hak da sizi ve devletinizi muhafaza ve payidar eyler. çünkü rizasi ondadir. Büyük bir askerî birlige komuta eden Yakub Çelebi'nin saltanat davasina kalkisacagi göz önünde bulundurularak böyle bir çareye bas vurulmustur ki bu. Mal ve irzlarina tecavüz ettirmeyin. Milos'un beni yaralamasina üzülmeyin. . daha sonra da buna bir cami ilave edilmistir. Binlerce hamd ve sena olsun ki. Biraz önce belirtildigi üzere Sultan Murad'in ölümünü müteakib. Dualarim Allah tarafindan kabul oldu. Sakin reâyayi incitmeyin. Düsman takibinde bulunan Bâyezid. sehid düstügü yere gömüldü. maiyeti ile beraber yakalanarak o esnada ölmek üzere olan Sultan Murad'a karsilik öldürülmüslerdi. Hükümdarin yarasi agirdi. Durumdan haberi olmayan ve düsmani kovalamakta olan Sehzade Yakub Çelebi de "fitne katldan daha siddetlidir" hükmüne göre "Baban seni istiyor" denilerek ordu merkezine davet edilmisti. Ölüm denilen sey herkesin basina gelecektir. oglu Yakub Bey'in cenazesi ile birlikte Bursa'ya gönderilerek Çekirge'deki türbeye defn edildi. Hayatindan ümid kesilince derhal Veliahd Bâyezid'e haber verilerek oraya çagrilir. Oglum Sultan Bayezid'e uyunuz ki o sizi ogullari gibi görsün." Sultan Murad'in yarali olarak düstügü yere hemen bir çadir kurulup muhafaza altina alinir. Ogluna askerî ve siyasî bazi tavsiyelerde bulunduktan sonra bu fani hayata gözlerini kapar. yakinlarinin üzüntü ve kederlerini su sözlerle hafifletip onlara vasiyette bulunmustu: "Islâm'in zaferi için kendimin sehid olmasini Allah'tan ben istedim. Çünkü daha önce. Sultan Murad yaralandiktan sonra bir müddet yasamis. Sultan Murad'in yaralanip öldügü (sehid edildigi) ve iç organlarinin defnedildigi yere "Meshed-i Hüdavendigâr" adi verilen bir türbe yapilmis. Bu türbe zamanimiza kadar Balkan Müslümanlarinin ziyaret ettikleri bir ziyaretgâh olmustur. aglanip feryad edilecek bir an degildir. Fakat baskalari ile mukayese edildigi zaman sehidligin cana minnet bir nimet oldugunu söyleyerek oglunun üzüntüsünü hafifletmeye çalisir. Gelip otagdan içeri girince hemen öldürülmüstü. bu kötü ve feci haberi alir almaz derhal oraya gelir. Ordu merkezinde cereyan eden bu hadiseden kollardaki sehzadeler ile diger komutanlarin haberleri olmamisti. devlet adamlarinin da karari üzerine zaten o maksatla babasinin yanina çagrilmis bulunan Sehzade Bâyezid (Yildirim Bâyezid) hükümdar ilân edilmisti. Bir daha böyle bir olayin meydana gelmemesi için Sehzade Yakub Osmanli tarihçilerinin ifadesi ile sehid edilmistir. Fakat Murad Hüdavendigâr.girmek istemedik. Osmanlilarin Rumeli'de kalmak için Sirp Sindigi savasindan sonra kazandiklari ikinci büyük muharebedir. çikarilan iç organlari. Savci Bey olayi meydana gelmis ve devlet büyük bir siyasî çalkanti içinde kalmisti. Daha sonra cenazesi. Yine bu sirada Osmanli kuvvetleri tarafindan sarilmis bulunan Lazar. Islâm askerini muzaffer görerek hayata veda ediyorum.

Günlerin geçmesiyle vakif ve vakfiye bozulmaz. Keza o. onun Bursa'daki türbesine konmak üzere Kur'an-i Kerim cüzleri gönderip vakf etmistir. Allah ve Resûlüne ve ahiret gününe iman edenlerden. Bundan baska Ibrahim adinda baska bir oglundan bahs edilmekte ise de kaynaklarda bununla ilgili bir bilgi bulunmadigindan bunun küçük yasta vefat etmis oldugu düsünülebilir. asli üzere kalir. ahiret azigi olarak insa ettigi imâret ve diger tesislerine pek çok arazi vakf etmistir. Allah'in ve yarattiklarindan melik. imâret. Kimse halef olup vâris olamaz. meleklerin ve bütün insanlarin laneti olsun. Sebeplerden bir sebeple kimse elini uzatamaz. gerçege pek uygun degildir. hibe ve rehin olunmaz. Muhtelif rivayetlerden anlasildigina göre Murad Hüdavendigâr'in. vezir. Telef ve helâk olmaz. Sartlari üzere devam eder." Görüldügü gibi bu ifadeler vakfin muhafazasi gayesine yönelik bulunmaktadirlar. kimse mâlik olamaz. onun neler yaptigini. yine Yenisehir'de gazi erenlerden Postin pûs Baba için yaptirdigi zâviye. hayrat hakkinda neler düsündügünü göstermektedir. kadi. Bu arada onun vefati esnasinda yasinin 66 oldugunu söyleyen tarihçilerin bulundugunu da belirtmek gerekir. Savci (dogm. Bilgi edinilmesi bakimindan onun 787 Cemaziyelahir ortalan (Temmuz 1385) tarihini tasiyan vakfiyesinden bazi pasajlari buraya almayi faydali buluyoruz. Otuz yila yakin (27 yil 3 ay) bir zaman. 761=1360). "Vakf. 773=1371) adinda üç oglu olmustu. Bazi kaynaklara göre Savci'nin en büyük ogul oldugu kayd edilmekte ise de bu. Bir kimse onu tahvil ve tebdil ederse günah irtikhab etmis olur. medrese. 769=1367). vakfi bozmaya. Bunun bir belirtisi olmak üzere Memlûk Sultani Meliku'z-Zahir Ebû Said Berkuk. Hizmetçiler. Bursa hisarinda sarayinin yaninda Hisar Camii. Islâmî gelenege göre tesis edilen vakfiye bize vakiflarinin idaresi hakkinda. Yakub (dogm. Bâyezid (dogm. Murad'in hükümdarligi 27 veya 28 sene devam etmis olup hicrî 791 (M. 1389) yilinda vefat ettigi zaman genel olarak kabul edilen görüse göre 63 veya 64 yaslarinda bulunuyordu. vezir Hayreddin Pasa'yi hem mütevelli hem de nâzir olarak tayin etmistir. haksiz sekilde ondan yararlanmaya kalkanlara nasil muamele edilecegini de açiklamis bulunmaktadir. annesi adina Iznik'te de 790 Cemayizelevvel ayi baslari (Mayis 1388) tarihli bir imâret yaptirmistir. Allah'in kitabina ve Resûlünün sünnetine muhalefet eden ve din kardesinin vakfinin fesadina sa'y eden (çalisan) Allah'in gazabina ugrar. Çekirge'de bulunan vakfa. Onun su tesisleri bu konuda bize bir fikir vermektedir: Bursa'da Çekirge'deki cami. Gazi Hünkâr ve Murad Hüdavendigâr diye meshur olan Sultan I. Onlarin üzerine Allah'in. misafirhane.Sultan Murad'in sehadeti. O. bütün Islâm âlemini teessür içinde birakmisti. Günümüze kadar gelen vakfiyesi. muhtesibden ve insanlarin tamamindan hiç bir kimse bu vakfi bozamaz. Bilecik ve Yenisehir'de birer cami. dünya sahnesinin ender rastladigi bir ustalik ve maharetle devletinin mukadderatini sevk ve idare eden Murad Hüdavendigâr. Bundan baska bir de vakiftaki hizmet ve onlardan yararlanma ile ilgili bilgiler bulunmaktadir ki buna göre hiç kimse imârete inmekten men olunamaz. pek çok hayir yeri meydana getirmekle de söhret bulmus bir kimsedir. gelenlere güzel bir sekilde . Kiyamete kadar devam eder. kimlerin bu vakiflardan nasil ve ne sekilde istifade edecegini.

Hem konuk evi. Baslangiçta "kûfi"ye yakin. Sultan Murad'in nasil hayir yaptigini. hafizlara. yoksullar için paçalardan. Sonradan kesilen akçalarin bazilarinda kelime-i sehadet ile kendisinin ve babasinin isimleri. bu teskilâtin birer mensubu ve hatta reisleri durumunda idiler. tatlilardan. Kimsesizler. eksilerden daha güzeli olmayan yemeklerin hepsinden verilmesini. Imâretteki kalislar 3 günü geçerse bu. daha sonra da "nesih" yazisi ile kestirdigi sikkeleri görülür. Daha önce de kisaca temas edildigi gibi Osmanli Devleti'nin kurulus hamurunda mayasi bulunan teskilâtlardan biri de "ahilik"ti. etrafinda ilk dört halifenin isimleri ve diger yüzünde de "Murad b. Çünkü onlar. Mübarek vücudu o kubbede dinlenmektedir. Orhan halladallahu mülkehû" ibareleri bulunmaktadir. garip ve fakir olan kimselere karsi son derece sefkatle muamele eden bir hükümdardir. Bunlarin sanina göre onlara hizmet eder. bilgin. Sultan Murad'in 790 (1388) tarihli bakir sikkesinde kesildigi tarih ve ay bulunmaktadir.hizmet etmek zorundadirlar. âlimlerden. büyüklerden. Bazi vesikalar. Her gün ayrica otuz hafiz o kubbede güzel sesle Kur'an okuyup hatm etmektedirler. Hatta fakir ve miskinlere bu yolda hizmet daha evladir. Hele fakirlere bu hizmeti çok daha iyi yapmalilar. Nitekim bu hususta onun Receb 767 (Mart 1366) tarihli olarak Malkara'da Ahi Musa için yaptirmis oldugu zaviye vakfiyesindeki "ahilerden kusandigim kusagi Ahi Musa'ya kendi elimle kusadup Malkara'ya ahi diktim" ifadesi. hem medresedir. onlara saygiyi Hz. kurdugu vakiflar vasitasiyla onlarin devamini sagladigi ve insanlara hizmeti bir ahiret azigi olarak kabul ettigini göstermektedir. Peygamber'in soyundan gelen seyyid ve seriflere karsi ise özel bir ilgisi bulunmakta. seyh ve sâdattan birisi inerse hizmetçi bunlara hizmet eder." Sükrullah. Kûfi hatli olan sikkelerinin bir tarafinda kelime-i sehâdet. hem cami. O evin karsisinda bir kubbe yapilmasini buyurdu. konuklarin hayvanlarinin da yemlendirilmesini buyurdu. onun ahi reislerinden biri oldugunu göstermektedir." Gerek bu. Orhan yazisi görülmektedir. Sultan Murad. gerekse daha önce verilen bilgiler. ülkesinde bulunan seyyid ve serifleri her türiü vergiden muaf sayan . talebe. müderrislere muridlere ve ögrencilere vazife karsiligi akça bagladi. Bu sebepledir ki o. tahta çikinca babasinin sikkelerinde oldugu gibi Selçuk paralarini taklid etmek suretiyle sikke kestirmistir. Çünkü onlar. Bu konuda da vakfiyenin kendi ifadesi ile söyle demektedir: "Imârete. gazi ve sehid sultanin yaptirdigi hayirlardan bahs ederken sunlari söyler: "Bursa'da ahiret için bir yapi yaptilar. Vakfiyesinde de görüldügü gibi Sultan Murad. Hz. bazilarinda da akçanin her iki tarafinda Murad b. kalbi kirik olanlardandir. Bu hizmet sadece büyüklere mahsus olmaz. mütevellinin reyine baglidir. kalbi kirik kimselerdir. Hatiplere. Imârete inenlerin tamamina böyle muamele yapilir. Peygamber'e yapilmis saygi olarak kabul etmektedir. Murad Hüdavendigâr'in bu teskilatin reislerinden biri oldugunu göstermektedir. Hayvanlarina da hizmet eder. Bu bakimdan ilk Osmanli padisahlari.

. Osmanli tarihçileri oldugu gibi yabanci tarihçiler de mütefiktirler.. adalet yayici. rey ve tedbir sahibi. sen ve yakisikli bir padisah olarak tasvir ederler." Sultan Murad'in sahsiyetinin azametinde ve Türk tarihi bakimindan oynadigi rolün ehemmiyetinde. Ve koyun hakkin vermedi. Her kim bu hükmü görüp Seyyid Büzürg adini yazanlara teaddi ederse lânet ba'lânet ola. Nesrî bu konuda sunlari söyler: "Bu Gazi Murad Han dahi." SULTAN MURAD'IN SAHSIYETI Tarihler. Ben bagisladim canim için olsun. Biz kullarina bir hüküm sadaka eyle ki sizden sonra gelen bizi ve evladimizi ve kullarinizi ve karaveslerimizi (câriye) incitmeyeler. Fâtih ve Kanunî hakkinda çok sey bildigimiz için Murad. Bütün tarihler onun bu özelliklerinde birlesirler. Murad ismini tasiyanlarin ilki olan Sultan Murad'i. Onun fetihleri . Osmanli padisahlari içinde. pehlivan. âli himmet. Hem simdiye degin atamiz bir dâne ösür vermedi. garip oksayici. bu sâdâtlarin evladlari. kullari ve karavesleri ve bir damla kanlan deme can ola. Osmanlilari sevmemekle birlikte Sultan Murad'in vasiflarini ortaya koymaktan da kendini alamayan Gibbons. benim her defterimden ihrac olalar. din perver. iyilik severligi. Himmet ve cömertlik sahibi idi ki kapisina gelen hiç kimse mahrum gitmezdi. Onun hayati esnasinda meydana gelen inkilablar. bütün tarihin en hayret veren olaylarindan biridir. Seyyid Büzürg Ali'nin ogullan yaslan ile kapima gelip ettiler. fakir dost. Benim devletime duaya mesgul olalar. Bizim atamiz sizin duaciniz idi. Nitekim. kesiru'l-menfaat (menfaat saglamasi çok). sahin bakisli. bütün hareketlerinde belli bir plân çerçevesinde hareket etmis. Onlar. Bunun ettigi gazayi Osman'in neslinden hiç bir padisah etmedi. Adil ve kâmil. Biz kullarina bir ihsan eyle bizden ve evladimizdan ösürlerin ve koyunlari haklarin kimesne taleb etmeyeler deyicek emr olundu ki. tebeasina karsi merhametli olusu ve ordusunda inzibatli. uzun boyunlu. zamaninin hiç bir devlet adami tarafindan üstüne çikilamayan bir kiyâset ile Osmanlilarin mukadderatini sevk ve idare etmistir. Her kande hatirlari dilerse yürüyeler. düskünlere yardimci. Rumeli kadilari ve sancak beyleri ve subasilari ve sipahiler her kanginizin yerinde eker biçerse bir dâne ösürlerin almayasiniz. Biz fakir kullariniz dahi size duacilariz. Osmanli sultanlari içinde kendine layik olan yere geçememistir. yuvarlak yüzlü. Dahi bir asker ve devlet adami olan Sultan Murad.. son anina kadar kabiliyet ve dehasindan bir sey kayb etmemistir. Azim ve idare kudreti. cesur ve yigit idi. koç burunlu. seyrek disli. verdigi emrin yapilmasini isteyen ve bunlari takib eden bir hükümdardi.fermanlar isdar etmistir. Bütün ömrünü gazaya sarf etmistir. 787 (1385) tarihli bir ferman. atasi gibi sahib-i hayr idi. onun Seyyid Büzürg Ali'nin evladlarini vergiden muaf saydigini su ifadelerle ortaya koymaktadir: ".. iri parmakli. orta boylu. onun hakkinda su degerlendirmeyi yapar: "Otuz sene kadar bir müddet Murad. Nitekim.

Kendisine boyun egip itaat eden bütün milletlere ve sarayindaki efrada yumusaklikla muamele ederdi." Hammer. âdil. onlara Papalardan daha iyi muamele etmekle teveccüh ve muhabbetlerini kazanmistir. kurmakta oldugu devlete. dinlenmek nedir bilmezdi. Sasirip telas göstermezdi. babasininki gibi idi. Bizans Kilisesi erbabi nazarinda. etrafina bir irk toplamistir. Her seyden önce iyice düsünür. Emrindeki komutan-valilerin hiç birisi ile arasinda bir anlasmazlik olmadi. Murad Hüdavendigâr'in tahta cülûs etikleri 761 (1360) yilinda dünyaya gelen Bâyezid. Orhan bir devlet kurmustur. hayatinda pek çok tehlikeler atlatmis ve pek çok hayir isleri görmüstür. Düsmana muharebe meydanini biraktigi ve arka çevirdigi asla görülmemistir. Aleyhinde dolaplar döndürmek isteyenler elinden kurtulamazlardi. zenginlere sefkat. Hem irkî. Bizansli tarihçi Chalcondyle ise onun hakkinda sunlari söyler: "Murad. münasib vakti geldiginde menfaatlerini koruyup yerine getirmekte mahirdi. Ela gözlü. o kanunlari te'kid ve te'yid edecek gayretlerin hiç birinde kusur etmezdi. Yeri geldigi ve gerektigi zaman mükâfatlandirmaktan geri kalmazdi. Imparatorlugu kuran ise Murad olmustur. Sultan Murad'in kiliseye hareketlerinde tam bir serbestî verdigini söyler. Ser'î kanunlari itina ile muhafaza eylediginden. Rumlara karsi muamelesi. Askerini istirahat ettirdigi zaman kendisi av ile vakit geçirir. YILDIRIM BAYEZID DÖNEMI Babasi. Verdigi sözü tutan hükümdarlardandi. . Muharebede çok cesurdu. Sultan Murad'in dahiyâne denilebilecek faaliyetlerini belirttikten sonra "adaleti ve gerektiginde siddeti cihetiyle halki. Urben'e yazdigi mektuptan daha iyi bir vesika olamaz. Rumeli ve Anadolu'da 37'den fazla büyük ve mesakkatli harbi idare ederek hepsinden galip ve muzaffer olarak ayrilmistir." der. Kendisinin harb hususundaki cevvaliyet ve gayreti." dedikten sonra "Osman. Harbe girilecegi zaman askerini münasib nutuklarla cesaretlendirir. bilginlerle yoksullari seven. Herkesi adi ile çagirmak adeti idi. yapilan en küçük hataya tekrar etmemesi için göz yummadan müsebbibini cezalandirirdi. Bunda Patrik. yigit. bir kâfir ve Isa'nin düsmani idiyse de. Isleri güzel bir sekilde tanzim ile.1878'deki Berlin antlasmasina kadar bes asir devam etmistir. hem de dinî mahiyette olan temsil mes'elesinde kazandigi tam muvaffakiyetin en parlak delilini görmek için Ortodoks Patriginin 1385'te Papa VI. enerjik ve sertti. onlarin seciyesini tayinde mükemmel bir feraseti oldugunu gösteriyor." der. maksat ve meramina ermek için hiç bir seyi ihmal etmez ve unutmazdi. Gençliginde oldugu gibi ihtiyarliginda da çaliskan. Fakat babasinin tahayyül ettiginden daha genis bir icraat sahasina yayilmis oldugu için daha müskül vaziyetlere maruz kaldigi halde gevsemedi. kendisini hem sever hem de korkardi. zahidlerle iyi insanlara saygi gösteren bir hükümdar idi.

Kosova Savasi'nda sehid olmasindan sonra devlet adamlari ile askerî erkânin ittifaki üzerine yerine büyük oglu Bâyezid geçti. bazi devlet adamlari ile askerler arasinda ve Osmanli sinirlari disinda kalan Anadolu Beylikleri arasinda Yildirim Bayezid'e karsi bir hosnutsuzlugun dogmasina sebep olur. Gerçekten bazi yazarlar. henüz düsmani kovalamakla mesgul olan kardesi Yakub'u çagirtarak hükümdarliga ortak olur endisesiyle onu öldürtmüstü. kumral sakalli. Annesi Gülçiçek hatundu. müdevver ve berrak idi. Yildirim'in Timur karsisindaki maglubiyetinin sebeplerinden biri olarak görmektedirler. görünüsü kirmiziya mail. oglu da acaba ayni siyaset ve insanlik yolu üstünde mi yürüyecekti? YAKUB ÇELEBI OLAYI Sultan Murad'in. bu olayla ilgili olarak "Ol gece askere izdirap düstü" diyerek.arslan simali. askerin bu hadiseden nasil müteessir oldugunu anlatmaya çalisir. Yildirim Bâyezid'in bu hareketini çok dramatik bir sekilde vermekte ve bunu. açarken de karsilastigi sayisiz müsküllere yutkunmadan katlanan. Cenk ve savas günlerinde korkusuz bir padisah idi. Âsikpasazâde. harp sahasinda hükümdar ilân edilip babasinin tahtina oturan Yildirim'in bâzusu. ak. Firuz Bey'i de Vidin taraflarina akina gönderdigi gibi bizzat kendisi de Kratova gümüs madenlerini zapt ile Üsküp sehrine Türk göçmenlerini iskân ettirdi. daha nice meyvelerini Osmanlilarin etegine düsürmek üzere bekleyici idi. Heykel gibi saglam ve güçlü kuvvetli idi. Savasin kazanilmasinda da büyük bir rol oynamisti. Babasinin biraktigi hududu. O ak sancak. Yildirim ünvani ile anilan Bâyezid'in fikir ve düsüncelerini pek de bilmez sayilmazlardi. . Bâyezid. Yildmm Bâyezid'e haber verildi. Bu olay. mucizeli ordusuyla gögüsleyip alabildigine açan. o sancagin altina oturmakla ilan-i saltanat etmis oldu. Askerî hareketlerdeki sür'ati yüzünden "Yildirim" ünvanini alan Bâyezid. Böylece yeni bir buhranin çikmasina da engel olmustu. Yildirim Bâyezid. hezimete ugrayanlan takib ediyorlardi. Bu cümleden olarak Fatma Aliye sunlan söyler: "Sehzadeler ve askerî komutanlar. Selçuklu Sultani'nin Osman Gazi'ye vermis oldugu sancakti ki o zaman o sancagin altina zat-i sâhâneden baskasi oturamazdi. feth ettigi Hiristiyan ülkelerinin halkina bu kilise mensuplarindan. Hemen gelip zât-i sâhâneye mahsus olan ak sancak altina oturdu. özellikle kilise için bir Isa düsmani sayildigi halde. O. Giydigi elbise genellikle Bursa kadifesindendi. Kosova savasinda Rumeli askeri ile sag cenaha kumanda etmisti. hatta papalardan daha müsfik ve anlayisli davranan koca Hüdâvendigâr gibi. Avrupa'nin siyaset aktörleri. Osmanli pençesinin kavradigi Rumeli agacinda. harp sahasinda hükümdar ilân edildiginden muharebeye devam etmekten geri durmadi. Ayrica komutanlardan Pasa Yigit'i Bosna.

harplerde zaferler kazanmis ve herkesi kendinden memnun etmisti.Zavalli Yakub Çelebi. Babasi tarafindan saglanmaya çalisilan Anadolu birligi yeniden tehlikeye girmisti. bütün tarih kitaplarinda mühim bir konunun açilmasina sebep olmustur. maktul Lazar'in kizi Marya Despina'yi nikahlamisti. Sirplar. Bu baris sayesinde Rumeli'de. gerek Pristine hakimi Vuk Brankoviç yerlerinde kalabileceklerini hiç ümid etmiyorlardi. daha önce Osmanlilar eline geçmis olan Germiyan kasaba ve bölgelerini geri aldigi gibi Karamanlilar da Beysehri'ni zapt ettiler. Anadolu'ya geçmeden önce Rumeli'deki durumu derhal düzeltmek gerektigini düsünerek kendisine muhalefette bulunan emir ve askerleri yeniden kendine bagladi. Karamanaoglu Alaeddin Bey tarafindan kiskirtilan bu beylikler. Bu antlasmayi kuvvetlendirmek için yeni Osmanli hükümdari. Sonra Sirp Krali Lazar'in henüz küçük yastaki oglu Istefan Lazaroviç'in vasisi olan annesiyle anlasti. Menteseli ve Hamideli beylikleri idi. Diger beylerin her biri." Murad Hüdâvendigâr'in sehadeti üzerine meydana gelen saltanat degisikligi. Yildirim'in maglubiyet sebeplerinden biri ve belki birincisi olarak kayd edenler de olmustur. isyan bayragini çekmisti. dinî ve millî degerlerine karsi gördükleri genis müsamaha ve müsaade yüzünden fatihlerin (Osmanlilarin) idaresine . Aydinli. Andronikos ile birlikte bir eskiya grubunun basina geçmisti. Anadolu'da Kara Tatar denilen Mogollarin reisi Mürüvvet Bey de Kirsehir'i zapt edip Sivas emiri Kadi Burhaneddin'e teslim etti. Nitekim Germiyanogullari'ndan Sah Çelebi oglu Yakub Bey. Bu durum. Yakub Çelebi ise o zaman önemli bir vilayet olan Karesi'yi çok iyi idare etmis. Anadolu Beylerinin ve özellikle kendisini Selçuklularin mirasçisi sayan Karamanlilarin ortadan kalkmis gibi görünen düsmanligini tekrar ortaya çikardi. Çünkü Savci Bey. Bu yeni Sirp despotu da vergi (harac) ve gerektiginde muharebelerde bütün askeri ile birlikte padisahin maiyetinde bulunmayi taahhut ettigi gibi her yil Osmanli padisahini ziyaret etmeyi de kabul ediyordu. Kosova'da hâkimiyetlerine son veren darbeyi yemis olmalarina ragmen. Yildirim'la anlasmayi canlarina minnet bildiler. Kosova maglubiyetinden sonra gerek Istefan Lazaroviç. Böylece meydana gelen dostluk. Savci Bey de buna bir örnek teskil etmiyor. samimi bir sekilde Bâyezid'in vefatina kadar devam edecekti. disardan gelebilecek ve özellikle Macarlar tarafindan yapilacak tahrik ile meydana gelmesi muhtemel bir muhalefet önlenmis oluyordu. hadiseden habersiz olarak ordugâha geldiginde yorgunlugunu geçirmeye ve rahat bir nefes almaya firsat bulamadan "pederin seni istiyor" diyerek Hüdâvendigâr'in mübarek cesedi üzerine kurulan çadira götürülüp orada bogduruldu. Bayezid'in bu sekildeki genis müsamahasina Anadolu'daki vaziyetin kritik durumu sebep olmustu. Saruhanli. Germiyanli. Bunun için Bâyezid. Sehzade Yakub'un öldürülmesini bahane ederek. güya onun intikamini almak üzere Bâyezid'e karsi harp açip her taraftan tecavüze kalktilar. Bunu. Osmanli Devleti'ni çok zor durumlara sokmustu. Sultan Yildirim Bayezid'in bunlara süratli bir sekilde çare bulmasi ve isleri düzeltmesi gerekiyordu. Onlar. bu karisikliktan istifade ederek bir takim yerlerin zaptina kalkistilar. Bu vak'a.

Daha önce de kisaca temas edildigi gibi bu akinlar esnasinda Üsküp alinarak sehre Türk ahali yerlestirilmisti. Yeni hükümdar. Balkanlar'da gerekli tedbirleri aldiktan sonra Anadolu harekâtina baslamak üzere eski taht sehri olan Bursa'ya gelir. Fakat kisa bir müddet sonra iki mahpus hapisten kurtularak sultana iltica ederler. Bunu gerçeklestirebilmek için de Bizans'taki taht kavgalarindan istifade etmeyi düsünüyordu. burada. Böylece Anadolu'da girisecegi faaliyet esnasinda Bizans tarafindan gelebilecek tehlikelerden emin olmak istiyordu. Bu antlasma. gibi yerlerin hâkimiyetini verir. O. Bu arada kendisini tebrike gelen Venedik ve diger Italyan siteleri ile olan ticaret antlasmalarini yeniledi. Hele Arnavud. Bu sirada Edirne'ye dönen Bâyezid. Anadolu'ya hareket etmeden önce burada dinî ve sosyal müesseselerin kurulmasini emr etti. Imparator Ioannis ile saltanat ortagi olan Manuel'i hal' ederek hapse attirir. basta Bosna olmak üzere Eflak ve Tuna'nin kuzey taraflarina kadar akinlar düzenlemelerini emr etti. Böylece Edirne bir kültür merkezi haline gelmeye basladi. Bâyezid.tereddüdsüz katildilar. Bu arada hapisteki prensleri de kurtarip hükümdar yapar ve bir vergi ile kendine baglar. Osmanli Sultani. Andronikos ile oglunu hapse attirmayip kendilerine Bizans topraklarindaki Silivri. Selanik vs. BATI ANADOLU'DA TÜRK BIRLIGININ KURULMASI Osmanli tahtinda meydana gelen degisiklikten istifadeyi düsünen ve Yakub Çelebi'nin öldürülmesini bahane eden Karaman oglu Alaeddin Ali Bey. Onlar. Venedik ticaretini himaye etmeyi kabul ediyorsa da gelecek için fazla teminat vermiyordu. Eregli. Bursa'ya dönmeden önce hemen hemen bir sehir devleti haline gelmis olan Bizans gailesini de ber taraf etmek istiyordu. Bunun üzerine Bâyezid. bununla da yetinmeyerek Osmanlilara ait bazi yerleri de isgal etmisti. Macar ve Dalmaçyalilara karsi yapilan akinlarda ganimetlere istirak etmeleri. vaktiyle Savci Bey ile müstereken isyan edip fesat çikarma suçundan dolayi hapse atilmis olan Imparator Ioannis'in oglu Andronikos ile onun oglu Ioannis'in müracaatlarini kabul ederek bir miktar askerle Edirne'den Istanbul'a yürür. anlari yeni idareye çarçabuk isindirdi. Pasa Yigit Bey ve Firuz Bey gibi komutanlarin. Bununla beraber Bâyezid. Yildirim Bayezid. daha önceki vergiden baska belli bir miktarda asker vererek seferlere katilmayi da taahhüd ederler. onlari tekrar hükümdarliga getirir. Balkanlar'da kuvvetli kalabilmek için akinci teskilatini yeniden canlandirmak ihtiyacini hissederek Evrenos Bey. Gerçekten de hâlâ bu gün Yildirim adi ile anilan mahallede bir imâret ile kubbesi dört kemer üzerinde durmakta olan caminin temellerini atti. O. Bâyezid. daha sonraki Anadolu seferi için büyük bir önem tasiyacakti. komsu beylikleri de Osmanlilar aleyhine kiskirtmaktan geri kalmiyordu. Zaten bu yüzden Bâyezid müsamahali davranmisti. Rumeli'de .

Bu arada Edirne'de muhafiz olarak kalan Beylerbeyi Kara Timurtas Pasa'yi da Rumeli kuvvetleri ile birlikte Anadolu'ya getirtir. Bütün Osmanli kaynaklan ve özellikle bu olayin meydana geldigi anda yasayan Ahmedî bu sehrin Bâyezid zamaninda feth edildigine isaretle: "Ne Alasar kodi vü ne Saruhan Ne Aydin u ne Mentese ne Germiyan" der. 30 hafiz. imâret. camiye tayin buyurdu ki. Isa Bey'in kizi Hafsa Hatun ile evlendi. Bütün hayir ve sosyal tesisler için de vakiflar tahsis etmisti. imam. Padisah. Rumeli ve Bizans islerini yoluna koyan Bâyezid. 30 hafiz. müezzin ve müderris dikip akçalarini tayin ettirdi. Ebu Ishakhâne. Hastahâne. Bu esnada Bursa'da imar faaliyetlerine devam ederek sehirde cami. Sükrullah. Onlarin evkafini tayin buyurdu. iki medrese. bir taraftan Bizans Prensi Manuel'i Rum kuvvetleri ile Alasehir üzerine göndererek Bizans Imparatorlugu'na tabi olan bu sehri zapt ettirir. tabib. bir hastahâne. kaynaklarin ifadesine göre üç degirmen çalistiracak kadar bol ve lezzetli içimi ile taninan Akçaglayan adindaki suyu kapali künklerle Uludag'dan sehre indirterek yaptirdigi imâret yaninda kemerler üzerinden geçirip cami. Onun için . bütün islerini tamamlamadan bu hareketten vaz geçecege benzemiyordu. Sirp kralini maiyeti ile birlikte ordusuna çagirip harekete geçmek istiyordu. her gün konuga ve yerliye et ile birlikte 300 çanak as eristirilmek üzere vakiflarini tayin buyurdu." Keza o. Bizans Imparatorunun oglu Manuel de kuvvetleri ile birlikte Sultan'in ordusuna katilir. bundan sonra Kastamonu emîri Candarogullari'ndan Kötürüm Bâyezid'in oglu Süleyman Pasa'yi da ittifaka çagirir. onun Bursa'da insa ettirdigi hayir müesseselerinden bahs ederken söyle der: "Bursa'da bir Dâru'l-hayr. daru'l-hayra. medrese ve hamama taksim etmisti. Görenek oldugu üzere bunlara seyh. Isa Bey'in fazl. kemal ve yasina hürmet ederek ona kendinin ve ecdadinin evkafina mutasarrif olmak üzere kayd-i hayat ile (ölünceye kadar) kendisine Tire'yi ikta olarak vermisti. Anadolu birligini kurma gayretinde olan Bâyezid. misafirhane. dâru's-sifa gibi hayir eserleri yaptirir. Öbür taraftan Saruhan üzerine yürüyen Sultan Bâyezid. Ebu Ishakhâne.bulunup devletin sinirlan üzerinde gerekli tedbirleri almakla mesgul olan komutanlarin islerini bitirip gelmelerine kadar bekledi. Bu arada Yildirim. medrese. Bundan sonra Aydin iline giren Bâyezid. Sultan Bâyezid. Ayrica Seyh Ebu Ishak dervisleri için de büyük bir zaviye insa ettirdi. daha sonra kayin biraderi olan Germiyan oglu Yakub Bey'in de üzerine yürüyerek basta Kütahya olmak üzere bütün ülkesini alir. her gün biri Tanri kelamindan bir cüz okuya. Daru'l-hayrin evkafindan olmak üzere as ve yemden baska her yil bilginlere ve yerli yabanci yoksullara 600 müd bugday verilmek. medreseler ve caminin her biri için ayrica vakiflar tayin buyurdu. Artan suyu da mahallelere taksim edip çesmelerden akitmisti. burayi harpsiz denecek bir sekilde almis ve emir Hizir Sah ile kardesi Orhan'i Bursa'ya gönderip haps ettirmisti. Bu kadar büyük bir kuvvet toplamis olan Bâyezid. bir cami yaptilar.

önce Hamideli'ne geçti. Antalya'yi alip Firuz Bey'e tevcih etti. Bundan sonra Hamidogullari beyligine ait yerlerin pek çogunu ele geçiren Bâyezid. bu arada beylige bagli olan Antalya'yi da Osmanlilara bagli bir sancak haline getirdi. Ege ve Akdeniz kiyilarinda uzun sahillere sahip olmuslardi. Nitekim Osmanlilarin ilk mühim deniz faaliyeti bu zamanda yapilmis ve Sarica Pasa komutasindaki 60 parça gemiden mütesekkil bir Osmanli filosunun. Sarica Pasa'nin faaliyetlerinden bahs ederken Hammer: "Bu siralarda Azepler komutani Sanca Pasa da Edirne'de baska bir cami yaptirmaya basladi. Anadolu'yu bir Osmanli vilayeti haline getirerek merkeziyetçi bir devlet kurmak düsüncesinde oldugunu gösteriyordu. Sultan Murad'in vefatini müteakip Hamideli taraflarindaki Osmanli topraklarindan bir kismi ile Beysehri'ni alarak o taraflari vurmustu. Bu arada Kütahya merkez olmak üzere meydana getirdigi Anadolu beylerbeyligine Kara Timurtas'i getirmisti. oradan da Teke yani Antalya taraflarina indi. Akdeniz Bogazi (Çanakkale) girisinde bir Frenk gemisini esir etmisti. Çünkü Karaman Beyi Alaeddin Ali Bey. aldigi bu yeni yerlerin her birine kendi ogullarini vali olarak tayin etti. Süleyman. OSMANLI DONANMASININ EGE VE AKDENIZDEKI FAALIYETLERI 1390 senesinin yumusak geçen sonbahar ve kis mevsimleri. Burayi da kendisine baglayan Sultan. Bu geminin içinde Imparator Manuel'le evlendirilecek olan bir prenses bulunuyordu. Osmanlilarin faaliyetlerini daha rahat bir sekilde yapmalarina sebep olmustu. Sultan Bâyezid. sadece üç hanimla evlenmistir ki bunlar da Germiyan oglu Süleyman Sah'in kizi ve Mevlânâ Celaleddin Rumî'nin torunu olan Devletsah Hatun." diyorsa da gerçekte böyle bir olay cereyan etmemisti. adalardaki garnizonlan ve istihkamlari takviyeye baslamislardi. Sarica Pasa bu nisanli prensesi sultana takdim edince Bâyezid. Sakiz ve Egriboz adalari ile Yunanistan sahillerini vurmasi üzerine Venedikliler. Osmanli'yi kendisi için tehlike saymis olacak ki Osmanlilarla olan ittifakini bozup Sivas'ta hüküm süren Kadi Burhaneddin . Bati Anadolu'daki beyliklerin Osmanli hâkimiyetine girmesi ile Osmanlilar. onun güzelligine hayran olarak kendisiyle evlendi. Bati Anadolu'daki beylikleri ortadan kaldirip kendine bagladiktan sonra Karamanogullari üzerine yürür.Ahmed ve Mehmet Bey ismindeki iki kardesin idaresinde bulunan Mentese üzerine de yürüdü. Bütün bu hareketleri ile Yildirim Bayezid. Bu da Osmanli deniz gücünün gelismesine sebep oluyordu. Çünkü Yildirim Bâyezid. Sirp Krali Lazar'in kizi Maria Despina ve Aydinoglu Isa Bey'in kizi Hafsa Hatun'dur. 1391 senesinde meydana gelen bu hadiseler esnasinda daha önce Osmanli müttefiki olan Candaroglu II. Latinlerin idaresinde bulunan Izmir hariç olmak üzere bütün bir Ege sahilinin alinmasi ile özellikle Aydin ve Mentese Beyligine bagli bulunan deniz kuvvetleri de Osmanlilara geçmis oluyordu. Bir kara kuvveti firkasinin (tümen) komutanligi ile Osmanli donanmasi komutanligini elinde toplamis olan bu vezir. KARAMAN SEFERI Sultan Bâyezid.

Bu meyanda Bizans Imparatoru loannis. Ancak Imparator. Aksehir. Osmanlilara karsi koyabilmek için Kadi Burhaneddin ile Candaroglu Süleyman'dan yardim istedi. Istanbul surlari ile kulelerinin bazi yerlerini tamir ettirmeye basladi. hasad zamanina tesadüf etmisti. bu harekete çok sert bir tepki göstererek tamir ettirilen yerlerin derhal yiktinlmasini ister. Aksaray ve Nigde gibi sehirlerin sirf bu sekildeki bir muamele üzerine teslim olduklarini ve kapilarini tekrar Osmanlilara açtiklarini yazar. Aksehir ve diger bazi yerleri almak suretiyle antlasma yapar. Böylece. Ioannes'in oglu Manuel de Yildirim'in ordusunda bulunuyordu. babasi gibi bölge halkina çok iyi davranmis ve satis yapmak isteyen halkin herhangi bir korkuya kapilmadan zahiresini getirip satabilecegini bildirmisti. Bu durumdan haberdar olan Yildirim Bâyezid. Bu teminat üzerine sehir halki kaleden disari çikabiliyor. ayagindaki agrilara ve yatalak bir halde bulunmasina ragmen. Alaeddin Ali Bey. Anadolu'daki seferlerle mesgul oldugu sirada Bizanslilar. babasinin matem günlerini geçirdikten sonra Bâyezid'in kendisine ve sehre karsi takindigi tavri düsünmeye baslar. barisi kabul ederek zaten Osmanlilara ait olan ve Karamanoglunun eline geçmis bulunan Beysehir. Âdet oldugu üzere.ile görüsmelere baslamisti. Bunun üzerine Yildirim Bâyezid. kayinbiraderi olan Yildirim Bayezid'den baris istemek zorunda kalir. Gerçekten Bayezid. Karamanogullari topraklarina girince Karaman oglu Alaeddin Ali Bey. bu durumdan istifade ile bazi tedbirler almaya basladilar. Halk sattigi esyanin karsiligini tamamen aldiktan sonra çavuslar refakatinda yerlerine gönderiliyordu. Bâyezid. Kadi Burhaneddin ile Candaroglu Süleyman'dan yardim gelmedigini görünce. Bu seferde Bizans Imparatoru V. Imparator. Taseline çekilmisti. Yildirim Bayezid de babasinin yaptigi gibi halkin mahsulüne asla el dokundurulmamasini emr etti. Osmanlilarla birlikte Anadolu seferlerine istirak eden ve Bursa'da bulunan Manuel. kale disinda mahsulü olanlara teminat verilerek onlarin rahatlikla disari çikabileceklerini söyledi. surlarin yiktirilmasindan kisa bir müddet sonra ölünce. bir yolunu bularak Bursa'dan kaçip Istanbul'a gelir ve babasinin yerine tahta oturur. daha sonra da devam edecek olan Karaman seferinin bu ikinci safhasi bitmis oldu. Yapilan antlasmadan sonra buralarin idaresi Sari Timurtas Pasa'ya birakildi. Yildirim'in yaninda bulunan ve tahtin yegane varisi olan Manuel'i düsünerek tamir edip yaptirdigi yerleri tekrar yiktirir. Sehir halkindan. Böylece iki devletin arasinda Konya Ovasi'ndaki Çarsamba Suyu sinir olarak kabul edilir. Kusatma. Fakat Bâyezid. Bu arada Bâyezid ile basa çikamayacagini anlayan Karaman oglu Alaeddin Ali Bey. yeni . bu birlik ve yardimlarin birlesmesine firsat vermeden Karamanogullari'na ait bazi yerleri alip Konya'yi muhasara altina aldi. Bâyezid. Hammer. hasad edebiliyor ve istedikleri bedel ile Osmanli ordusuna satis yapabiliyorlardi. ISTANBUL'UN MUHASARASI VE SEHIRDE TÜRK MAHALLESININ KURULMASI Yildirim Bâyezid.

YILDIRIM BAYEZID'lN ANADOLU SULTANI ÜNVANINI ALMASI ve diger OLAYLAR Abbasî Halifeligi döneminde Islâm dünyasinda ortaya çikan yeni devletler. Bu kadi. Filhakika. . Hariçte bulunan her yer ve her sey kâmilen benim olacaktir. Bursa'da giyen ve kiliç kusanan Bâyezid. Istanbul içerisinde Türklerin "kadi" tabir ettikleri bir hâkimin devamli olarak bulunmasini arzu ettigini bildirdi. Bu arada adi geçen elçinin ricasi üzerine Bâyezid. Bâyezid. Bu sebeple 794 senesi Rebiülahir (Subat 1392) ayinda." Yildirim'in bu talebi redd edilince. Istanbul'u teslim almak için uzaktan muhasaraya basladi. Memlûk hükümdarlarinin yaninda (Misir) bulunan ve fakat siyasî etkinligi fazla olmayan Abbasî halifelerinin kendi hükümdarliklarini tasdik etme arzusunu bir gelenek olarak devam ettiriyorlardi. Kendisine. Bu iyi münasebetler. halife tarafindan gönderilen tesrifi. Bu kusatma sonunda Manuel. mesrulugu ve siyasî nüfuzlarinin artacagina inaniyorlardi. 1391 senesinde baslayan bu tazyik sonucunda Bâyezid. daha Murad Hüdavendigâr zamaninda baslayan Osmanli-Memlûk münasebetlerinin iyi bir sekilde devam ediyordu. Yildirim zamaninda da devam eder. Istanbul'da bir Müslüman mahallesinin kurulmasi ve bir cami insasi ile bir kadi tayin etmesini ister. kendi hâkiminin muhakeme etmesi icab ettigini. Manuel) vergi artirimi. müslümani. kapilari kapa ve sehrin içinde hükümdarligini yap. Imparator Manuel'e elçiler göndererek. Karak Naibi Âmir Hüsameddin Hasan el-Kuckunî'yi birçok hediye ile gönderen Sultan Berkuk'un bu vesile ile dostluk hislerini izhar ettigi görülür. Böylece devletlerinin taninmasi. Müslümanlarin gâvur mahkemesinde muhakeme olunmalarinin caiz olmadigini. Karamanoglu gibi Kadi Burhaneddin Ahmed ile dostça geçinmeye razi olur. iftiralar ve haksizliklari. nihayet sunu da ilave etmisti: "Sana emr ettiklerimi yapmak ve taleplerimi yerine getirmek istemezsen. Istanbul surlarina kadar olan bütün Bizans köylerini muhasaraya basladi. Rum ülkesinde (Anadolu) sultan olmak için halifeden "tesrif" isteyen Bâyezid'e.imparatordan (II. Istanbul'da ticaretle istigal eden veya o maksatla oraya gidecek olan Müslümanlar arasinda meydana çikacak olan muamelat ve ihtilaflari muhakeme ve hallu fasl edecekti. bundan sonra Rum ülkesinin sultani ünvanini almis olur. Bizans tarihçisi Dukas bu konuyu su ifadelerle dile getirir: "Bâyezid. Ayrica her sene Osmanlilara vermekte oldugu vergiyi de artirdi. daha bir çok seylerle beraber bildirmis. Bununla beraber Bâyezid ile Kadi Burhaneddin arasinda mücadele uzun süre devam edecektir. Istanbul'da birkaç yüz ev ile cami ve mahkemesi olan bir Müslüman mahallesinin kurulmasini ve Haliç'in kuzey tarafinda bir Türk garnizonunun bulunmasini kabul etti.

Bâyezid'in. Eflâk voyvodasi Mirçe'nin daha önce kendisine karsi yapilmis bir akinin intikamim almak üzere. Bu akinlar sonucunda Bosna'ya girerek Naglazinze'ye kadar ilerlemislerdi. Zira böyle bir mevsimde hareket üssünden uzak bir mintikada. birer birer Osmanlilara iltihak ettikleri görülür. onun Anadolu'daki Türkmen beylikleri üzerine yapacagi seferleri bir mânâda mesrulastiriyordu. gerekse sonra Anadolu isleri ile mesgul olmaya baslar. Arkus Ovasinda yapilan siddetli bir muharebede voyvoda esir edilerek kendisinden agir bir fidye alinmis ve Osmanli tabiiyetini kabul ettikten sonra yine memleketine gönderilmisti. 1391'de Kastamonu üzerine gerçeklestirilen bu harekette Bâyezid. Fakat bu defa da mevsimin kis olmasindan dolayi geri çekilmek zorunda kalir. Osmanlilarla dost geçindigi için kendisine dokunulmadigi gibi Sinop'ta ayni sekilde kalmasina müsaade edildi. Bâyezid. Bâyezid'in. Fakat mevsimin kis olmasi ve muhtemel bir Osmanli taarruzundan çekindiginden Tokat'a döner. halifeden sultan ünvanini almasi. Candaroglu Süleyman Pasa'nin ölümü ile sonuçlanan savasta. Kadi Burhaneddin'in tarafsiz kalmasini ister. beyligin Kastamonu kolunu ortadan kaldirir. Yukarida belirtilen hadiseden sonra tekrar Anadolu'ya dönen Bâyezid. Bu savasta.Bâyezid'in. Bu vaziyet. Osmanlilar ile Kadi Burhaneddin Ahmed arasindaki münasebetleri oldukça gergin bir safhaya soktu. Fakat bu konuda ondan müsbet bir cevap alamaz. düsman ülkesinde kalmak dogru bir hareket olmazdi. tekrar Bursa'ya döner. psikolojik etkisinden istifade ile Bâyezid'in Rumeli isleri ile mesgul oldugu ani. Bu maksatla daha önce kendisine bagli olan. Bu sebepten dolayi Bâyezid. Bu. Yesilirmak ve Canik bölgelerindeki beylerin. Candaroglu ile birlesmesine meydan vermeden tekrar Kastamonu üzerine yürür. Nihayet 794 (1392) ilkbaharinda Kastamonu bölgesine giren Bâyezid. ayni zamanda Anadolu birliginin saglanmasi için de gerekli idi. Hatta Kadi Burhaneddin. bir kismi da istemeyerek Kadi Burhaneddin'e bagli görünen Kelkit. firsat bilerek Amasya'yi kusatma altina alir. Bir taraftan da Anadolu'da Kadi Burhaneddin'e düsman olan beyleri ve özellikle Amasya'da hüküm süren Haci Sadgeldioglu Emir Ahmed'i kendi tarafina çekmeye çalisir. Bu galibiyet. fakat sonradan Kadi Burhaneddin tarafina geçmis bulunan Kastamonu'daki Çandaroglu Süleyman Pasa'yi ortadan kaldirmak ister. Iki tarafin öncü kuvvetleri arasinda Çorumlu sahrasinda meydana gelen savasta Osmanli askeri bozguna ugrayarak geri çekilmek zorunda kalir. gerek bu hadiseden önce. Ayni sene hudud beyleri de büyük akinlar yapmislardi. Bununla beraber Süleyman Pasa'nin kardesi olan ve Sinop'ta hüküm süren Isfendiyar Çelebi. Kadi Burhaneddin'in. Ancak tam bu sirada Bâyezid. Tuna'yi geçip 'Karin Ovasi (Karinâbâd)'ni yakip yiktigini ögrenince Kastamonu seferini birakarak Rumeli'ye geçer. Bu arada Osmanli kuvvetlerinin büyük bir ordu ile Amasya üzerine dogru . Anadolu'da Kadi Burhaneddin'in söhretini bir kat daha artirdi. Karesi ve Saruhan sancaklari valisi bulunan büyük oglu Ertugrul öldürülmüstü. Kastamonu'yu ilhak etmesi ve Osmancik'i kusatmasi üzerine bir kismi açiktan açiga.

Bâyezid ile yapilan harpte öldürülmesinden sonra Kadi Burhaneddin'e iltica eden 500 kadar Kastamonu atlisi da Taceddinogullan ve dolayisiyla Osmanlilar tarafina geçmis oluyordu. Bulgar ülkesinin Türkler tarafindan alinmasi üzerine Hiristiyan devletlere müracaat etmis ve Türklere karsi müsterek bir Haçli hareketi yapilmasi için papayi tesvik etmisti. oglu da Müslüman olarak Bâyezid'in maiyetine girmistir. Kadi Burhaneddin'e elçi gönderip Amasya'nin Osmanlilarin eline geçmesinden dolayi taziyetlerini bildirmek ve müsterek düsmanlari olan Bâyezid'e karsi birlikte tedbir almak ve görüs ahs verisinde bulunmak üzere kendisini Nigde'ye davet etti. Tuna kenarina gelmis olmasi ve Bulgarlarin bunlarla birlesme ihtimali. Zira Sigismond. Alaeddin Ali Bey ile görüsüp birlesmek üzere Sivas'tan hareket eden Kadi Burhaneddin. Nigbolu'ya kapanan Bulgar Krali Sisman. Sultan Bâyezid'e bagliliklarini bildirerek onun idaresine girdiklerini kabul ederler." YENI BIR HAÇLI ITTIFAKI VE NIGBOLU SAVASI Osmanli sinirlarinin Macaristan'a kadar dayanmasi. Süleyman Pasa'nin. ufuktan azametle yuvarlanip gelmekte olan Osmanli dalgasinin. Bulgarlarin payitahti olan Tirnova'yi uzun ve siddetli bir muhasaradan sonra feth etti. oglu Aleksandr ile birlikte esir edildi. Nigbolu ve Vidin zapt olundu. Sultan Bâyezid'in bu dönemdeki faaliyetlerini inceleyen Mükrimin Halil Yinanç. Bâyezid'i endiselendirdiginden Bulgar kralliginin son kisminin da ortadan kaldirilmasina karar verir. büsbütün bozusup harbe tutusurlar. Daha sonra Tuna sahilinde birer müstahkem mevki olan Silistre. Rakiplerinin arasinda meydana gelen anlasmazligi gören Bâyezid. Bu hareket üzerine Taceddinogullari. Tasan oglu ve Bafra emiri. Aralarindaki düsmanligin gittikçe büyümesi her ikisinin de zayiflamasina ve rakipleri olan Bâyezid'in daha fazla kuvvetlenip Anadolu'daki kuvvetini daha saglamlastirmasina sebep oldu. artik kendisinin Anadolu'da durmasina gerek kalmadigini anlayarak yeniden Rumeli'deki faaliyetlerine baslar. Sancak beyligine de Bâyezid'in oglu Mehmed Çelebi tayin edilir(1393). kaynaklarin verdigi bilgilere dayanarak söyle der: "1393 senesi Nisaninda Venedik Senatosu. Tek basina altindan kalkamayacagini bildigi bir tehlikeye karsi . Türklere karsi birlikte harp etmek üzere Macar Krali ile bir antlasma yapmaya karar vermis ve Macar Kralini harbe tesvik etmeye baslamisti. Karaman oglu ile anlasmak söyle dursun. Hiristiyan devletlere müracaat ediyordu." "Macar Kralinin. Diger taraftan uzun zamandan beri Istanbul'da kusatilmis olan Imparator Manuel. Macar Krali Sigismond'u korkutmaktaydi. Bu arada Karaman oglu Alaeddin Ali Bey. Rivayete göre kral öldürülmüs.geldikleri haberini alinca açik bir sahrada onlarla karsilasmamak için Sivas'a çekilir. er geç kendi ülkesini de basacagini görmekteydi. Bu ordu. Bunun için büyük oglu Süleyman komutasinda bir ordu gönderdi. Böylece Amasya Osmanli idaresine girer. Macar Krali Sigismond.

her seye ragmen yine de bir Haçli ordusunun yardiminda görüyordu. Papanin destegi ile tertiplenen bu Haçli seferine batili bütün sövalye ve asilzâdelerin katildiklari görülmektedir. Birlesik Avrupa kuvvetlerinden meydana gelen bu birlikler.gece rüyalarini. 1394 seferinin intikamini almak isteyen Eflâk Voyvodasi Mirçe ve bir kisim Erdel kuvvetlerinin istiraki ile mevcudu 100. yogun bir faaliyete giriserek kiliselerde Müslüman Türkler aleyhinde vaazlar verdirmeye basladi. Ingiliz. Bunun temini için de her sey yapilabilirdi. Italya. Avusturya. Sigismond'un kendilerine bildirdigi gibi. hedef Türkler oldugu için kisa bir süre içinde olumlu bir sonuç verdi. heyecan ve ümid içinde idi. Venedik ve Rodos gemilerinden mütesekkil bir donanmanin da yardimi ile kaleyi muhasaraya basladilar. Avrupa'yi bunlardan (Müslüman Osmanlilar'dan) temizlemek istiyorlardi. maiyetinde 1000 Fransiz sövalyesi ile 7000 civarinda yardimci ve ücretli asker bulunan Burgonya dukasi Jean de Nevers basta olmak üzere birçok asilzâdenin maiyetindeki Alman. Zira bu bir haç seferi idi. Sigismond'un zaferinin Balkanlarda bir Macar hegemonyasina yol açacagindan da endiseleniyordu. 15 gün devam eden bu kusatma esnasinda Istanbul önlerinde bulunan Sultan Bâyezid. Osmanli tehlikesini bertaraf etmek ve hatta Kudüs'e kadar gidebilmek için Avrupa'nin muhtelif memleketlerine elçiler göndererek yeni bir Haçli ittifakinin kurulmasini istiyordu. Isviçre ve Güneydogu Avrupa ülkelerinden gelen kuvvetler. Osmanlilara karsi büyük bir kin ve nefret hissi ile dolu olan Haçlilar. Böylece Sigismond ile isbirligi yapan Avrupa. Fakat imdadina çagirabilecegi devletlerden Venedik. kaynaklarin müsterek dili ile kisa ve ana hatlari ile buraya almak istiyoruz. Ispanyol ve Polonyali sövalyeler oldugu gibi. Ona tapmayani ezmek yolunda gecikmek olmazdi. Tuna boyunca ilerleyerek Vidin ve Rahova'yi aldiktan sonra 12 Eylül 1396'da Nigbolu önüne gelmisti. . cesur ve tecrübeli sövalyeler. Lehistan. Onlar. arastirmaya basladilar. Behçetu't-Tevârih 130. Üstelik Eflak Voyvodasi Mirçe ile Bizans Imparatoru da Osmanlilar ile olan ittifaklarini bozmus. Italyan. Bu ittifakin kurulmasi için Papalik makami da. gündüz hülyalarini tutan ümid. Osmanli ordusunu aramaya basladi. Osmanli tarihi bakimindan önemli olan bu zaferi. Sigismond. siddetli bir müdafaada bulunur. Avrupa'nin her kösesinden süzülüp gelen cengaver. Ingiltere. Onlara göre bunu yapmak bir zaruret idi. Büyük bir birligin toplanmasi gerekiyordu ki bu da gerçeklesmisti.000 kisi) bulan ve Türkleri Avrupa'dan sürmek gayesini güden bu Haçli ordusu. gizli gizli hazirliklarini tamamlamislardi. Yalniz Fransizlar degil. bu Katolik dindasina müzaheret eder görünmekle beraber. Nigbolu kalesini kusatma altina alan Haçli ordusuna karsi kale muhafizi Dogan Bey. Nitekim. Bu tesebbüsler. Cenevizliler ise siyasî ve iktisadî hayatlarinin saglikli bir sekildeki devamini Osmanlilarin teveccühünü kazanmakta gördüklerini gizlemiyorlardi. Bulgaristan'da Sigismond 'un komutasi altinda toplanmaya basladi. Iskoçya.000'i (Sükrüllah. bu salib (haç) düsmanini bulup tepelemek istiyorlardi. Haçlilarin hareketini duyar duymaz. karsi tarafta bir tecavüz hareketi göremeyince.

Arkada da ihtiyat kuvvetleri bulunuyordu. geri dönüp atlarina binmek istedilerse de kaçacaklari kapinin kapanmis oldugunu görerek sasirdilar. Onlar. Bu defa plân geregi Osmanlilarin üçüncü hatti da ikiye ayrildi. Sucaeddin Evrenos Bey'i ileri göndermisti. Iki ordu. baslangiçta Bâyezid'in merkezde yeniçerilerin önündeki ilk kademede bulunan ve Azep denilen hafif yaya kuvvetleri üzerine yüklenip onlari maglub ve imhaya basladilar. Eflâk Voyvodasi Mirçe. Fakat fazla zayiat vermemek için daha önce atlardan inmis ve yaya olarak harb eden Fransizlar. Muharebenin en tehlikeli olan ilk safhasi bittikten sonra Türk kuvvetleri. Bunlari kurtarmak için Sigismond'un gönderdigi kuvvetler ilerleyemeyerek geri çekilmek zorunda kaldilar. Osmanli plânini bilen Sigismond tarafindan ileri gitmemeleri ve kiskacin içine girmeyip beklemeleri hakkinda verilen emri dinlemediler. Sigismond. Fransizlar. sür'atle Sipka geçidini asmis ve Timova'da Stephan Lazaroviç ile birlestikten sonra Osma vadisinde Nigbolu ovasina hakim bir tepede ordugâhini kurar. maiyetindeki bazi adamlarin yardimi ile Tuna nehrine gelip kendini bir balikçi kayigina zor atti. daha da ileri giderek kiskacin içine girdiler. Tuzaga düsmüs olan kuvvetler kismen imha ve kismen esir edildiler. Osmanli ordusunun harb nizami hilâl veya agzi açik kerpeten seklinde idi. Böylece Fransizlar tepeyi isgal etmis ve muharebenin Türklerin maglubiyeti ile neticelendigini zannettikleri sirada bizzat pusudan çikan Bâyezid'in komutasindaki kuvvetlerle karsilasinca sasirdilar.000 askerle yola çikar. Ihtiyat kuvvetlerini bile muharebeye sokmus olan Macar Krali. Fakat. kendi ihtiyat kuvvetlerini taarruza geçirmek suretiyle Haçlilari müthis bir panige ugratti. Fakat Yeniçerilerin ok yagmuruna tutularak epey telefat verdiler.muhasara manciniklarini yakip. teslim olanlari bile öldürdüler. Osmanli ordusunun merkezine hücum eden Fransiz kuvvetleri ile olan muharebe. Bu çekilmeden cesaret alan Fransizlar. derhal ve siddetle Sigismond'un kuvvetlerine hücum etmislerdi. muharebenin gidis seklini görünce neticeyi kestirerek hemen memleketine dönmüstü. 25 Eylül 1396 pazartesi günü (Osmanli kaynaklarinda Cuma) Nigbolu önünde meydana gelen savasta mahirâne bir manevra ile iki kisma ayirdigi ordusunun yaya askerini yani yeniçerileri merkeze koyup onlarin etrafinda kapikulu süvarilerini tesbit ile sag ve sol kollara timarli sipahileri koymustu. Anadolu ve Rumeli kuvvetlerinin Kara Timurtas ile sehzadelerin komutasinda sür'atle toplanip Edirne'de kendisine ulasmalari üzerine 60. Bundan sonra da Azeplerin gerisindeki Yeniçeri kuvvetleri üzerine yüklendiler.000 kisiden meydana gelen Osmanli ordusunun basina geçen Sultan Bâyezid. hiçbir basari elde edemedi. Sonunda kesin sonucun alinma zamaninin geldigini gören Yildirim Bâyezid. Galibiyet serefini kazanmak isteyen Fransiz süvarileri. Kendisi de Islâm âlemine müracaat edip durumu bildirdikten sonra yaninda bulunan 10. Plân geregince Osmanli merkez kuvveti bir miktar geri alindi. Nigbolu kalesi yakininda karsilastilar. Nehirdeki Venedik amirali Mocenigo'nun kadirgalarindan birine yanasarak Karadeniz yolu ile . Ayni zamanda da sol kanatta Anadolu askerine komuta eden Sehzade Mustafa kuvvetlerinin yandan taarruzuna ugradilar. bunlari da bertaraf ederek ilerlediler. üç saat kadar sürmüstür. Kaynaklarin verdigi bilgilere göre kalenin erzak ve mühimmat durumunu bizzat tesbit eden Bâyezid.

Eflâk'i tehdid eden bir üs özelligini tasiyan Nigbolu. Bundan sonra Macaristan'a büyük bir akin yapilarak külliyetli miktarda esir alinmisti. Kendi esirlerine yapilan bu muameleyi gören Bâyezid. Osmanli hükümdarlarinin zaman zaman Eflâk ve Macaristan seferlerine çiktiklari bir yer olarak Eflâk ve Macar krallarinin taarruzlarina hedef olmustu. Harbe istirak etmeden kaçmis olan Eflâk kuvvetleri ile Hirvat askerlerinden baska. ISTANBUL KUSATMASI Nigbolu zaferinden önce Istanbul'un Yildirim tarafindan kusatma altina alindigini. Nigbolu'da esir düsen asilzâdeler. kendi hudud muhafizlarinin ve teslim olmalarina ragmen bir kisim esirlerin insafsizca öldürüldüklerini görünce fevkalâde müteessir olup gözlerinden yaslar akmisti. Nigbolu'da esir düsenlerden bir kismi önce Edirne'ye oradan da Gelibolu'ya götürülüp Haçli donanmasi ile bogazdan geçmekte olan Sigismond ve maiyetindekilere teshir edildikten sonra Bursa ve Mihaliç'e nakledilmislerdi. Nigbolu'da elde edilen parlak zaferden sonra daha önce düsmanin eline geçmis olan kaleler geri alindigi gibi Osmanli himayesinde bulunan Vidin Bulgar kralligina da son verilmisti. Bu savastan sonra Garp dünyasi bir anda en seçkin asilzâdelerini kayb etmis. sonradan Macaristan. akinci ve sekbanlar yerlestirilmek suretiyle uç beylerinin faaliyet merkezi haline getirilen Nigbolu. Bunlardan bir kismi da Memlûk sultani el-Meliku'z-Zahir Ebu Said Berkuk'a gönderilmisti.000 altin florin fidye karsiligi serbest birakilmislardir. Savasi müteakip. . fakat zaferle sonuçlanacak olan Nigbolu hadisesi sebebiyle muhasaranin kaldirildigina daha önce temas edilmisti. serhad livasi olarak Osmanli idaresinde mühim bir rol oynamistir. süngüden kurtulan veya Tuna'da bogulmayan kiliç artiklari ise bassiz. Nigbolu muharebesinde Haçli ordusuyla gelen prens ve asilzâdelerden bir kismi öldürülmüs bir kismi da esir alinmisti. Oradan da Marmara ve Çanakkale Bogazindan geçip Modon limanina ugradiktan sonra Dalmaçya'ya çikarak memleketine gidebildi.Istanbul'a gelebildi. idaresiz ve perisan kafileler halinde geldikleri yerlere dogru daglara düsmüslerdi. Fransa ve Kibris krallarinin tesebbüsü ve Midilli prensinin kefaleti ile 200. diger bütün düsman kuvveti ya imha edilmis veya kaçarken nehirde bogulmustu. Öte yandan Nigbolu muzafferiyetinden elde edilen ganimet ve fidyelerden alinan hisseler ile Anadolu ve Rumeli'de birçok hayrat yaptiran Bâyezid'in Nigbolu'da ismine izafe edilen camii de bu sirada yaptirmis olmasi muhtemeldir. Muharebe sonunda savas meydanini gezen Yildirim Bâyezid. Genellikle Tuna geçitlerine hakim bir noktada. buna karsilik olmak üzere düsmandan ele geçirilen esirlerin bir kismini öldürttü.

1395 ve 1396 yillarinda Kadi Burhaneddin ile yaptigi muharebelerde yenilen ve Aksaray sehrini kayb eden Alaeddin Ali Bey'in Ankara'yi ele geçirmesi. Burada bulunan Anadolu Beylerbeyi Sari Timurtas Pasa'yi esir aldigi gibi maiyetinden bir çok kimseyi de öldürdü. Rumeli'de yeni sefer ve fetihlerle ugrasmasini firsat bilen ve Osmanogullari'nin bütün bir Avrupa'ya karsi gelemeyecegini düsünen Karamanoglu Alaeddin Ali Bey. 4. Manuel bu istege cevap bile vermedi. Padisah da Istanbul'da ikamet etmek üzere Tarakli Yenicesi ile Göynük ve Karadeniz sahili taraflarindan buraya göçmen nakl ettirerek iskan etmisti. Zira Istanbul halki. Baris teklifini red eden Bâyezid. Bununla beraber Alaeddin Ali Bey. bu sirada Osmanlilara ait olan Ankara'ya yürüyerek orayi ele geçirdi. Bununla beraber. Ayrica kadi (hakim. Anadolu Selçuklulari'nin mirasindan da mahrum etmis oluyordu. bu yüzden sehri teslim etmeye meyilli idi. yargiç) ve imam da tayin etmisti.Yildirim Bâyezid. Haçli ittifakinin tesvikçisi durumundaki Imparator Manuel'e elçi göndererek Istanbul'un teslimini istemisti. Bunun üzerine sehrin dis dünya ile irtibati kesilerek kusatma daraltildi. Gerçekten de halk. yani Anadolu Hisan (Güzelce Hisar) insa ettirilip Istanbul'un muhasarasi siddetlendirildi.Silivri de dahil olmak üzere Silivri'ye kadar olan yerlerin Osmanlilara terki. Tam bu esnada bas gösteren Timur tehlikesi üzerine Yildirim Bâyezid. büyük bir hata idi. 2. Bu arada Bizans. 3. bu antlasmaya riayet ederek Istanbul'da Sirkeci'de Türkler için yedi yüz hâne ile bir mescid tedarik etmisti. Yildirim'in sartlarim da kabul ediyordu. Anadolu ve Rumeli'deki bütün . vaziyetin kendisi için kötü olacagini anlamakta gecikmedi.Istanbul'daki Müslümanlarla Rumlar arasindaki anlasmazliklari Islâm hukuku çerçevesinde karara baglamak üzere bir kadi tayin edilmesi. Çünkü Nigbolu savasindan sonra kendisini çok daha kuvvetli gören ve Avrupa'dan hiç bir tehlike beklemeyen Yildirim Bâyezid'le tek basina karsi karsiya kalmisti.KARAMANOGULLARI'NIN OSMANLILARA BAGLANMASI Osmanlilarin. gelecek olan yardima da mani olamayacaklardi. Henüz deniz kuvvetleri fazla güçlü olmayan Osmanlilar. Bizans'in Karadeniz ile olan baglantisini kesmek için Bogaziçi'nde müstahkem bir kale.Istanbul'da bir Türk mahallesi kurularak bir cami yapilmasi. 3.Her sene Osmanli hazinesine verilmekte olan haracin arttirilmasi. Bizans Imparatoru. Buna göre: 1. Bunun üzerine derhal Sari Timurtas Pasa'yi serbest biraktigi gibi yanina bir elçi katarak af dilemek ve yeni bir antlasma yapmak üzere Yildirim'a gönderir. Bu hareketi ile o. muhasarayi kaldirmak zorunda kaldi. denizden bir sey yapamadiklari gibi. O dönemlerde kale surlarini yikacak büyüklükte toplar bulunmadigindan sehir halkinin açlik sikintisi ile teslim olacagi düsünülüyordu. Karamanlilari. Manuel ve Silivri Beyi Ioannis taraftan olmak üzere ikiye bölünmüstü.

Turgutlu ve Bayburtlu asiretleri olmak üzere birçok Türkmen boyundan ve bu arada hizmetinde bulunan Kara Tatarlardan kuvvetli bir ordu meydana getirir. Pasa'yi tekdir etmis. Konya kalesine kaçmak suretiyle kendini zor kurtarir. Anadolu tarihi bakimindan mühim bir hadise idi. bütün gücü ile Bâyezid'e mukabele edebilmek için harekete geçer. Osmanli askerleri ile çarpisti ise de muvaffak olamayacagini anlayinca kaçmaya baslar. bu durum karsisinda Alaeddin Bey. Burada Yildirim Bâyezid'in kizkardesi ve Alaeddin Ali Bey'in hanimi. Alaeddin Ali Bey'in katli üzerine Karamanlilar'a ait sehirlerin Toroslarin kuzeyindeki sehirler (Konya. ben de senin gibi bir hükümdarim" cevabini verir. Osmanlilar'a baglanmasindan sonra Anadolu'da merkeziyetçi bir idare kurmak ve Anadolu birligini saglamak düsüncesinde olan Bâyezid. KADI BURHANEDDIN DEVLETI'NIN OSMANLI HÂKIMIYETINE GIRMESI Karamanogullari'nin. Padisah. enistesi olan Alaeddin Bey'e niçin böyle yaptigini ve kendisine niçin itaat etmedigini sorar. fakat onun ikna edici konusmasi ve ileri sürdügü deliller üzerine sükûnet bulmustur. bundan sonra Konya'ya bir vali tayin ederek Larende (Karaman) üzerine yürüdü. Karahisar) Osmanlilara geçmisti. Alaeddin Bey'in acele katlinden müteessir olan Yildirim Bâyezid. Sadece Toros daglarinin güneyinde kalan Mut. Develi. Iki ates arasinda kalan Karamanoglu. Kaleden çikan Alaeddin Ali Bey. Padisah. Iki günlük bir muharebeden sonra sonucu belli edecek bir netice alinmayinca ikinci günün aksami gece yarisindan sonra otuz bin kadar Osmanli askeri. iki oglu ile birlikte kardesinin karargâhina gelir. Nigde. onu Osmanlilarla hasim hale getirmisti. Timurtas Pasa da derhal onu katl eder. Böylece Larende 1397 yilinda Osmanlilarin idaresine girer. Bu da onun Osmanlilardan çekinmesine sebep olmustu. Karamanoglu ailesinin diger kolundan gelen beyler elinde kalmisti. Yakalanir yakalanmaz derhal Yildirim Bâyezid'in huzuruna getirilir. Alinan tertibat üzerine sehir teslim oldu. Osmanlilarla ayni siniri paylasir olmustu. Ankara'da basip esir aldigi San Timurtas Pasa'ya teslim eder.kuvvetlerini toplayip Karamanoglu üzerine yürür. Karamanoglu kuvvetlerinin gerisini çevirir. Iki ordu Konya ovasinda karsi karsiya gelir. Konya halki. Canik bölgesindeki bazi Türk beylerini idaresi altina almak . Karaman Beyligi'nin ortadan kaldirilmasi. çadirindan çikarak kiz kardesini disarida karsilar. kiz kardesi ve çocuklarini Bursa'ya gönderir. Larende. onu. Bu söze cani sikilan Bâyezid. Bâyezid. Basta Varsak. Ermenek. Konya. Taseli ve Içel. mal ve canlarina dokunulmamak sartiyla sehri teslim edebileceklerini gizlice Bâyezid'e bildirirler. Zira daha önceki bazi faaliyetleri. O da: "Niçin sana itaat edeyim. Zira bu hadiseden sonra Sivas'ta bulunan Kadi Burhaneddin Ahmed. Fakat bu esnada attan düserek yakalanir. on bir gün kadar muhasara edildi. Osmanlilara karsi mukavemet etmesi mümkün olmadigindan bütün gururuna ve Memlûk Devleti ile olan geçmisine ragmen bu devlete tabi olmak zorunda kaldi. Padisah.

Basiret ve hüsnü niyet üzere olup onun askerinin çoklugundan korkma. ." Yildirim Bâyezid. Bu bölgelerin zapti ile Karadeniz bölgesindeki Osmanli sinin. Timur daha Anadolu'ya gelmeden Kadi Burhaneddin vefat eder. Anadolu'daki bu basarilar sonucunda Yildirim Bâyezid. Osmanli hükümdari ile Misir Sultani (Memlûk)na mektuplar göndererek tehlikeyi haber vermis ve "bilesiniz ki ben her ikinizin de komsusuyum ve benim memleketim sizin memleketiniz demektir. dogudan gelen ve daha sonra Anadolu'yu kasip kavuracak olan Timur tehlikesiydi." Fakat bu muhabere devam ederken. beni yalniz birakirsaniz beni ona karsi harcamis olursunuz. Osmanli hâkimiyeti altinda bulunmak sartiyla Cüneyd Bey'e Ladik ve diger bazi kaleler birakilir. Sizin bayraklariniz daima basta ve ayakta olsun. Sayet vaz geçmezse karsi koyacak bir orduyu ona karsi sevkederiz ve onun için istedigin kadar ona mukavemet et. daha sonra Bafra ve Giresun bölgesindeki beyler ile Çarsamba ve Terme havalisine hâkim olan Taceddinogullari'ni. Bu gayenin gerçeklesmesi için 1398 ilkbaharinda o taraflara dogru bir sefere çikarak Canik Beyi Kubadoglu Cüneyd'in üzerine varir. Sizin önünüzde bulunan ben. Müslüman olan oglu Aleksandr'a verilir. Ben. Bunun üzerine Kadi Burhaneddin. Zira nice az cemaat (topluluk) çok cemaata galebe etmistir. Bu tehlike. Samsun ve havalisi bir sancak itibar edilerek. Eger sizce lüzum görürseniz bizzat kendim geleyim ve askerimle oraya ineyim. sizin hududlarinizin siperiyim ve askerlerinizin öncüsüyüm.için harekete geçer. Kadi Burhaneddin'e elçi gönderdigi ve kendisine tabi olmasini istedigi anlasilmaktadir. bati ve güneybati taraflarini ele geçirmisti. Yildirim Bayezid ile Kadi Burhaneddin birbirlerine bu kadar yaklasmis olmalarina ragmen müsterek bir düsmana karsi koymak için isbirligi yapmaktan çekinmediler. kaderin bir cilvesi olacak ki. Sonunda bunun merkezi olan Müslüman Samsun'u zapt eder. Ben. Yildirim Bâyezid. Timur'un mektubuna cevap vermemekligini sizden alacagim cevaba göre bir cevap olacaktir. Trabzon Rum Imparatorlugu sinirina kadar dayanmis oluyordu. sonra da Havza ile Merzifon'a hâkim olan Tasanogullari'ni Osmanlilara baglar. Anadolu'ya gelecegi haberi alinan Timur'un. Fakat Sivas merkez olmak üzere Anadolu'nun büyük bir kismi hâlâ Kadi Burhaneddin'in idaresinde idi. size gelecek belalara kâfiyimdir. Bulgar Krali Sisman'in. Kadi Burhaneddin Devleti'nin kuzey. Halbuki onun ahvalini isitmissinizdir. senin kilicina kol ve sana bazu olayim. Kadi Burhaneddin'in mektubundan son derece memnun olup mütalaasini begenmis ve kendisine su cevabi göndermisti: "Eger Timur seni birakip giderse ne âla. Maazallah eger ondan bana bir zarar gelirse pek me'muldur ki size de sirayet edecektir. Yoksa ben ona nasil mukavemet edip ve nasil müsademe edebilirim. Eger siz bana imdad ederseniz ben ona karsi dururum. Nice ordular bozmustur. Benim.

Bâyezid. MALATYA'NIN ZAPTI . Tokat. yani Orta Anadolu'nun dogu kismi da Osmanli Anadolu birligine katilmis oldu. Böylece. Sivas'i kendisi zapt etmeyip babasini davet ettiginden büyük bir kuvvetle gelen yildirim Bâyezid. Fakat Karayülük diye söhret bulan Osman Bey. Osmanli Devleti ile Timur'un Imparatorlugunu da karsi karsiya getirdi. Kadi Burhaneddin'in oglu Zeynelâbidin'i. Bu arada Osmanli Devleti tarafindan bagimsizliklarina son verilen Anadolu beyleri. savas atesini alevlendirmek için olaylarin üzerine körükle varmaya basladilar. Bu birlik. Karayülügü maglub ederek Sivas'i kurtarmisti. kendi Müslüman tebeasinin ona karsi dogacak sevgi ve hissiyatini da düsünerek. Yildirim Bâyezid'in Bati ve Iç Anadolu'nun tamamini idaresi altina alarak doguya dogru bir genisleme siyaseti gütmesi. Kayseri. Zira Memlûk hâkimiyetini tanimis olan Dulkadirogullari Beyligi de tehlikeye giriyordu. Sivas halkinin karan ile oglu Alaeddin Ali Bey (Zeynelâbidin) babasinin yerine hükümdar olmustu. Bâyezid.1398 yilinda Kadi Burhaneddin'in. bir zaman kendisine tabi olan ve daha sonra muhalefete kalkismis bulunan Akkoyunlu asiretinin reisi Karayülük Osman Bey'i takib ederek onunla meydana gelen muharebede yakalanip katledilmisti. Kadi Burhaneddin'in devlet erkanini ve bütün askerlerini maiyetine alir. o dönemde Misir'da Malikî Mezhebi'nin bas kadisi olan meshur Ibn Haldun'a kendisinin Timur'dan çekinmedigini. asil Bâyezid'den korkmakta oldugunu söylemisti. Yildirim Bâyezid bu daveti kabul ederek oglu Süleyman Çelebi vasitasiyle Sivas üzerine yirmi bin atli ve dört bin yaya göndermisti. Akkoyunlu hükümdari Karayülük Osman Bey ile yaptigi savasta ölmesi. Kara Tatarlar da Osmanli Devleti'nin hizmetine girerler. Anadolu'nun yarisindan fazlasina hâkim oluyor. Is bu kadarla da kalmiyordu. Süleyman Çelebi. enistesi olan Dulkadiroglu Nasiruddin Bey'in yanina gönderdi. Ayni zamanda Misir Devleti'nin hâkimiyeti altinda bulunan Malatya ve çevresi ile Divrigi ve civarini da tehlikeye sokmus oluyordu. Böylece Kadi Burhaneddin'in ülkesi (Sivas. Kadi Burhaneddin Ahmed'in ülkesinin alinmasindan sonra Osmanli Devleti. Sivas'i muhasara edip almak istediginden Sivas'in ileri gelenleri Osmanli hükümdarini yardima çagirmislardi. Sivas. Bunlar. Osmanlilarin onun ülkesine sahip olmalarina sebep oldu. bu iki Müslüman devleti karsi karsiya getirmek için gayret sarf ediyorlardi. Kirsehir ve Aksaray). oglu Süleyman Çelebi veya Mehmed Çelebi'den birini buraya vali tayin eder. Niksar. Bu durumdan endiselenen Memlûk hükümdari Berkuk. Sarkî Karahisar. Bâyezid'in çok kisa zamanda kazandigi bu parlak zaferlerden ürkmeye baslamis ve bilhassa onun Hiristiyan dünyasinda elde ettigi zafer ve fetihler dolayisiyla. sehre girmisti. kuvvet ve kudretçe Misir Memlûk hükümdarligina rakib olacak bir hale geliyordu. Kayseri ve çevresi hükümdari Kadi Burhaneddin.

000 dinar vermisti. o esnada Timur'un da Hindistan'da büyük bir istila ile mesgul olmasini firsat bilen Bâyezid. Yildirim. Bunun için daha önce Kadi Burhaneddin'e ait oldugunu belirttigi Malatya'nin kendisine verilmesi için Nasirüddin Ferec'e bir elçi gönderir. Bu sirada Bâyezid'e itaati kabul etmeyen Erzincan Emiri . Kadi Burhaneddin'in ülkesini kendi ülkesine ilhak ettikten sonra Bursa'ya dönmüstü. Ahmedî bu konuya bir açiklik getirmeden söyle der: "Buni isidüb Sam'a ol kasd eyledi Misir benüm oldi deyü söyledi. Red cevabi almasi üzerine Sivas'tan Malatya'ya gider. Sayet Ahmedî'nin verdigi bilgileri dogru kabul edersek Yildirim'in da buna sevindigini söyleyebiliriz. Böylece Elbistan da. baska bir sekilde tecelli edecekti. Bundan kisa bir müddet sonra 15 Sevval 801 (20 Haziran 1399) günü vefat eden Memlûk Sultani Berkuk'un bu ani vefati. O. 1400 yilinda Azerbaycan ve Dogu Irak'ta hâkimiyetini yeniden kurduktan ve Gürcistan'i zapt ettikten sonra Pasinler'e dogru yol almaya baslar. Hind seferinde iken bu haberi alan Timur'un sevinçten adeta uçtugunu tasvir eder. Bu kusatmanin devam etmesinin aleyhlerine olacagini anlayan Malatyalilar teslim olur. Divrigi ve Darende kaleleri de Osmanlilara geçmis olur. Misir'da meydana gelen sarsintiyi dikkatle takip edenlerden biri de süphesiz ki Timur'du. Timur'un. Osmanlilar ile Memlûklular arasindaki çatismayi çok iyi degerlendirip her iki düsmanini ortadan kaldirmak için zamanin geldigine karar verir. ölüm haberini getirene 15. oraya bir miktar asker koyarak geri döner. Fakat bu sevincin dogrudan dogruya ve sadece ölüm sebebiyle mi yoksa baska bir maksattan mi kaynaklandigi belirtilmemektedir. Demedi ol öldi ben dahi ölürem.Sultan Bâyezid." Gerçekten. Sehrin müdafaa edildigini görünce sehri kusatir. Bu arada Memlûklara ait Kâhta. gerek ülkesinde gerekse disarda bazi tesirlerin meydana gelmesine sebep olmustu. Besni. Söyle kim ol oldi ben dahi oluram. Ibn Arabsah ise. Nitekim Ibn Hatib en-Nâsiriya'nin bildirdigine göre Berkuk'un ölümünden büyük bir ferah ve sevinç duyan Timur. Timur. daha önce Anadolu Selçuklulari ülkesinde iken bilahare Misirlilar eline geçmis olan bölgelerin zaptina karar verir. Ferec'in küçük ve tecrübesiz olmasi. Memlûk Sultani Berkuk'un ölümü üzerine yerine geçen oglu Ferec'in küçük ve tecrübesiz olmasi yaninda emirler arasinda meydana gelen ihtilaflar ayni zamanda Yildirim Bâyezid'i de memnun etmis görünmektedir. Bu tecelli de Ahmedî'nin dedigi sekilde olacakti. Misir'da meydana gelen saltanat degisikliginden istifade ile Malatya ve çevresini alan Yildirim Bâyezid'e karsi kader. Orta Firat havzasina kadar uzanan Osmanli hududu içine girmis olur. kendisinden çekindigi Berkuk'un ölümüne sevindigi anlasilmaktadir.

Ayrica bu sehirlerin gelirlerini de onlara verir. Bu esnada Kara Yusuf. Bâyezid tarafindan kabul ve himaye edilmesi. Sultan Bâyezid'e siginirlar. s. hatta kendisini mushaflar (Kur'an ve Kur'an sayfalan) ve tevhidler ile karsilamaya çikan çocuklari.Mutahharten Bey ile Bâyezid tarafindan beyliklerine son verilen Mentesoglu. Hatta Timur. Künhü'l-Ahbar (III. Gerek Haleb. Timur. sehri savunan herkesi kiliçtan geçirtti. Timur. bu sartlan degerlendirmek için çevresiyle istisarede bulunur. Germiyanoglu Yakub Bey. Bu iki düsmaninin. Muaviye'nin kabrini buldurarak açtirir. Aydinoglu Isa Bey'in oglu Musa Bey. 3. yalniz Sivas'i tahrib ile kalmamis. . Sam'da (Dimask) büyük bir katliama girisen Timur. Saruhanoglu Hizir Sah. Timur'un güneye inmesinden istifade eden Bâyezid. Buna karsilik. Sultan Ahmed'e Kütahya sehrini. Zira. gerekse Suriye'nin diger sehirlerinde büyük zulümler yapar. zaten savasmak üzere Anadolu'ya gelmis olan Timur'a savas için bir firsat verir. Osmanli idaresindeki Sivas'a girerek (Agustos 1400). ordusundaki atlarin ayaklari altinda çignetmistir. Timur'a bas vurarak kendisine olan bagliliklarini bildirip topraklarini geri almak için yardim isterler. Bir ayaginin sakat olmasindan dolayi Osmanli tarihlerinde "Timurlenk" veya "Aksak Timur" diye isimlendirilen Timur ile Bâyezid arasinda teati edilen mektup ve gönderilen hediyeler de bir fayda saglayamamisti. Nitekim o.Sehzadelerinden birinin kendi yanina gönderilmesi. Osmanlilar'in yanindan ayrilmis oldugundan istenenin Kara Yusuf'un ailesi oldugu anlasilmaktadir. Kemiklerle birlikte kabri yaktirip içine pislik doldurur. daha sonra güney istikametinde hareket ederek Malatya ve Suriye'yi isgal eder. Sultan Bâyezid'den su isteklerde bulunuyordu: 1. 96)'inda zikr edilen bu vak'a. 2. Âli'nin.Anadolu beylerinden alinan yerlerin yine eski sahiplerine iade edilmesi.Kara Yusuf'un kendisine teslimi.Kemah'in Mutahharten'e geri verilmesiyle ailesinin serbest birakilmasi. 4.Metbuiyet alâmeti olarak kendisine gönderilecek olan külah ile kemerin kabul edilmesi. Sivas ve Erzincan'i da alarak Timur'a karsi stratejik bir üstünlük saglamaya çalisti. Böyle bir katliamdan sonra Sivas adeta bir harabeye dönmüs oldu. Timur ile ayni zamanda yasamis olan Ermeni tarihçisi Thomas de Medzoph tarafindan da kayd edilmistir. Iki hükümdar arasinda teati edilen mektuplar müsbet bir netice vermez. Timur'un önünden kaçan ve Bagdad'da hüküm süren Celayirli Sultan Ahmed ile Karakoyunlu hükümdari Kara Yusuf. 5. sonunda Yezid b. Bunlara büyük bir iltifat gösteren Bâyezid. Kara Yusufa da Aksaray'i ikamet yeri olarak tahsis eder. Timur'un teklifleri bir bakima Osmanli hükümdarinin diger beyler gibi tamamen kendisine tabi olmasini emr eden bir mahiyet tasiyordu. Yildirim Bâyezid gibi bir hükümdar için çok olmasina ragmen o.

burayi bütün gücü ile müdafaa eder. Kirsehir'e dogru yürümekte olan Timur. durumun kendisi için müsait olmadigini anlayip telasa kapilir. Osmanlilarin. Buna göre Timur bir baskina ugramis demekti. bu tahmininde yanilmisti. Büyük bir casusluk ve haber alma teskilatina sahib oldugu anlasilan Timur. Rayli üzerinden gelerek Çubukova'da Meliksah köyüne inmislerdi. Tarihlerde tafsilatli ve genis bir sekilde verilen Ankara Meydan Muharebesi'nin bütün detaylarina temas etmeyecegimize isaret etmek gerekiyor. Timur. Timur. Ankara kalesini de kuzey dogu yani iç kale tarafindan almak istiyordu. Timur'u bu sekilde hazirliksiz yakalayan Bâyezid ise hayatina mal olacak bir hata isliyordu. Timur'la meydana gelebilecek bir savasi düsünerek Bizans Imparatoru ile anlasir ve Istanbul muhasarasini kaldirip oradaki askerini geri çeker. Ordusunun erkâni ile görüserek Osmanli ordusunu arkada birakmak üzere Ankara yolunu tutar. Karabag'da geçirdikten sonra Azerbaycan ve Gürcistan'da yeniden toplayip düzene soktugu ordusuyla Anadolu'ya yürümeye karar vermisti. ogullari ile komutanlarinin . Fakat o. elindeki kuvvetler ile Anadolu'da fazla bir is göremeyecegini anlayarak. o sirada Osmanli kuvvetlerinin kendi üzerine dogru gelmekte oldugunu haber alinca. Böylece Timur. Halbuki Timur. Bu tehlikeli durum karsisinda buhranlar geçiren Timur. ANKARA SAVASI Bâyezid ve Timur arasinda teati edilen mektuplar. Ankara önüne gelir gelmez Ankara kalesini kusatir. Bu maksatla kalenin suyunu keserek Osmanli kuvvetleri gelmeden önce burayi düsürmeye çalisiyordu. Timur. Bâyezid'in kendisinin geldigi yoldan gelecegini tahmin ile o cepheyi iyice tahkim eder. ortaligi yatistirmaya kifayet etmeyince muharebe kaçinilmaz bir hal almisti. O. Tâbi olamayiz ve istiklâlsiz yasayamayiz. bütün bunlara karsi ihtiyatli hareket edilmesini tavsiye eden vezir-i azam Ali Pasa'ya Sultan Bâyezid söyle diyecektir: "Serefimiz ve karsi koyacak kuvvetimiz vardir. Orta Asya'da bulunan en güzide kuvvetlerini getirmeye mecbur olmustu. Osmanli ordusunun daha geç gelecegini de tahmin etmisti. Çünkü Bâyezid'in kuvvetleri seri bir yürüyüsle çok daha evvel ve hem de Timur'un hiç beklemedigi bir yoldan gelip ortaya çikmislardi. bu yeni ordusuyla Erzurum ve Kemah yolunu takib ile Orta Anadolu'ya dogru yol almaya basladi. senelerce ugrasip sagladigi Anadolu birligini de bozmus oldu. Timur'un bu durumundan istifade etmek için. itidalini muhafaza ederek bütün gece çalisip cephesini degistirmis ve kale kenarindan da çekilmisti.Bununla beraber. Kisi. Osmanli ordusunu güney dogudan gelecek diye beklerken Osmanlilar kuzey dogudan yani Kalecik. Böylece. Kale muhafizi Yakub Bey." Bu esnada o. Osmanlilardan aldigi topraklan tekrar Türkmen beylerine vererek onlarin destegini sagladi.

savaslarda süratli hareket etmesinden dolayi. Bâyezid. Timur'a esir düstü (28 Temmuz 1402). kendisine layik gördügü Yildirim ünvanina sahip olan bu mert ve cesur hükümdar.hemen taarruza geçilmesi hakkindaki israrlarini dinlemeyerek büyük bir firsati kaçirmis oldu. Bâyezid. Her iki ordunun mevcudu hakkinda kaynaklar farkli bilgiler vermekte iseler de. Vezir-i Azam Ali Pasa ile Murad Pasa. Fakat Osmanli ordusundaki Kara Tatarlarin ihaneti ve Anadolu Beylerine bagli timarli sipahilerin Timur tarafina geçmeleri. Ankara yakinindaki Çubuk Ovasi'nda yapilan savasin baslangicinda Osmanlilar üstün bir duruma gelmislerdi. Çataltepe bir kaç kat Timur kuvvetleri ile sarilmisti. Bâyezid'in kaçtigi haberi alininca takibi için büyük bir kuvvet gönderildi. Yeniçeri Agasi Hasan Aga ve Karesi subasisi Inebeye. Fakat bulundugu yerde kalmasinin uygun olmadigini anlayarak daha gerideki Çataltepe'ye çekildi. harbin Osmanlilar tarafindan kayb edilmesine sebep oldu. Sehnâmesinde Yildirim Bâyezid'in hücumlarindan ve kahramanca çarpismasindan bahs ederken söyle der: . Timur'a vakit kazandirip onu düsmüs oldugu tehlikeli durumdan kurtarmisti. Bununla beraber dogruya en yakin olan görüse göre 27 Zilhicce 804 (28 Temmuz 1402) tarihinde yapilmistir. bunu kabul etmedi. Yeni bir ata binmesine meydan verilmeden yakalandi. Bu büyük güce karsilik Osmanli ordusunun mevcudu ise yetmis bin civarinda idi. Böyle bir anlayis ve bekleme. büyük sehzade Süleyman Çelebi'yi alip kaçirmalarini emr eder. Bu tehlikeli hal üzerine Bayezid'e geri çekilmesi tavsiye edildiyse de o. Böylece Yildirim'in basina bir sey gelse bile devleti yeniden kurmak ve toparlamak için bir sehzade kurtulmus olacakti. Timur'un ordusunun daha kalabalik oldugunda (160 bin) birlesmektedirler. Fakat sayisiz çenberle çevrilmis oldugundan her muhasara hattini zorlukla geçiyordu. elinde balta ile hücum edenleri orada hemen yere seriyordu. Böylece Bâyezid. Bu esnada ihtiyat kuvvetlerinin basinda bulunan Çelebi Mehmed de maiyetinde bulunan bin kadar adam ile sancak merkezi olan Amasya'ya dogru gitmisti. Harbin kayb edildigini gören Yildirim Bâyezid. Maiyetinde iki üç bin yaya ve atli kuvveti kalmisti. Bir ara az bir kuvvetle ilk muhasara hattini yarip firlamaga muvaffak oldu. Bâyezid. Bu kuvvetlere karsi yetmis bin kisilik Timur kuvvetleri merkezden hücum ediyordu. Nihayet son müdafaa tepesinden üç saat ayrildiktan sonra ati yere yuvarlandi. mertçe bir muharebe olmasini istiyordu. Ankara Muharebesi diye meshur olan ve Anadolu'daki Osmanli hâkimiyeti ile Istanbul'un fethini yarim asir geciktiren bu savasin. aleyhine örülen agin içine düserek esir alinmis oldu. bu durumdan kurtulabilmek ve Timur'un kat kat olan saflarini yarmak için ortaligin kararmasini bekliyordu. Mevlânâ Hatifî. Bundan baska Osmanli ordusunda bulunan Sirp despotu ile kardesinin komutasi altindaki kuvvetler de kaçmislardi. gün olarak tarihi hakkinda farkli görüsler bulunmaktadir. Bütün bunlara karsi Yildirim Bâyezid yerinde duruyor ve Minnet Bey'in kaçma teklifini red ederek serefle ölmeyi tercih ettigini söylüyordu. Böylece kaderin.

Çok mesrur olduk. Bursa üzerine hareket eden Mehmed Mirza'nin maiyetinde amcasinin oglu Ebu Bekir Mirza."Bâyezid Han. Fransa kralindan büyük bir övgü ile bahs etmekte ve müsterek düsman olarak kabul ettigi Osmanli Devletini perisan ettigini bildirmektedir. Yildirim teslim olmadi. Ed'iye (dualar) tebliginden sonra siz emir-i kebirin re'y-i âlilerine arz olunur ki. Her ne ki vaki oldu ise arz ve takrir eder. daima nâme-i humayunlarinizin irsal kilinup bize haber-i selamet ve afiyetiniz ilâm oluna. Bursa'ya kadar olan yerleri yagmalayan bu 30 bin kisilik birlik. "bizim ve sizin düsmanlarimizi müzmahil eyledim" gibi bir ifade ile âdeta Osmanlilari ortadan kaldirmak için bati ile is birligi yapmis ve belki de onlarin tesviki ile Anadolu'ya gelmis görünmektedir. Fransa kralina devamli iyi dualarda bulundugunu ifade eden Timur. Dört bir taraftan kemendler atilarak Yildirim'i attan düsürdüler. Simdi siz emir-i kebirden rica ederim ki. Emir Seyh Nureddin ve Emir Süyüncük bulunuyordu. Ankara galibiyeti ile Anadolu'yu harabeye çevirecek olan Timur. bu galibiyetini Fransa krali VI. Emir Cihan Sah. oradan Kütahya'ya gelir. Burayi begendigi için bir ay kadar burada kalir. leskerenbuh ile gidüp yaver-i bari-i Teala ile bizim ve sizin düsmanlarimizi müzmahil eyledim. Nitekim sözü edilen mektupta Timur söyle demektedir: "Bu muhibbinin. Timur. Bu fedai Yildirim Han'in kendisidir. kendi üzerine dogru yildirim gibi bir fedainin geldigini görünce ürkmüs ve fena halde korkmustu. henüz Bursa'ya ulasamadan Süleyman Çelebi kizkardesi Fatma ile küçük kardesi Kasim Çelebi'yi yanina ." Timur. silahini da teslim etmedi. Bununla beraber onu kullanamayacak sekilde her taraftan tutmuslardi. O esnada Timur'un yaninda bulunan Germiyanoglu. öyle bir siddetle hücum eylemis ki. Bundan sonra sultaniye sehrinin murahassasi F. sag olarak ele geçiriniz" diye emir vermisti. yüz bin selam ve hayirhahligini dünyalar kadar çok hulusunu Fransa krali kabul buyursun. Ankara önünde sekiz gün kalan Timur. önüne geleni yere düsürüp Timur'un önüne kadar varmis. Sari ile Ingiltere krali IV. Farsça metni elimizde bulunan mektuba göre Timur. Ferrari Fransiskos adindaki vaiz rahib tarafimiza geldi.. Su dahi beyan olunur ki. Ve siz emir-i kebirin iyi adini ve azamet-i sanini bize bildirdi. gafil olma bu firsat bir daha ele geçmez. Ve mulûkî mektuplari getirdi. Henri'ye bildirmek üzere mektuplar yollamis ve kendilerinin Nigbolu Muharebesinde yenemedikleri Osmanli hükümdarini yenip esir aldigini bildirmistir. Fransiskos adindaki papaza Timur'un çok iyi davranmis olmasidir. Nihayet birçok kisi etrafini sarip onu yakaladilar.. kendisine "Han'im. Isin önemli noktalarindan biri de Fransa kralinin mektubunu getiren F. Yaya kalinca etrafini sardilar. Yildirim Han hançerle bir çok kisiyi hâk-i helâke serdi (öldürdü)." deyince Timur hemen kemandazlarina "Sakin Yildirim'a bir zarar getirmeyiniz. muharebeden sonra Osmanli kuvvetlerini takib için asker sevk ettigi gibi Osmanli sehzadesi Süleyman Çelebi'yi yakalamak üzere de torunu Mehmed Mirza'yi otuz bin kisilik bir kuvvetle Bursa üzerine göndermisti. Cevanî'yi huzurunuza gönderdim.

Timur'un kuvvetleri. Bunca senelik seferlerin sonunda toplanan bu zengin hazine ile sarayin kiymetli esyasi Timur'un veziri Serafeddin Ali ile Müstevfî Seyfeddin Tunî tarafindan defter yapilip kayd edildi. Bunlar. Böylece o. Çelebi Mehmed'e Amasya ve çevresini. Bursa halkinin bir kismi Uludag'a çekilmis. Böylece Bursa tamamen yanar. halka bir sey birakmayacak derecede onlari soyarlar. Bursa'da esir alinanlar arasinda idi. Kütahya'da bulundugu sirada etrafi vurdurup kendi emniyetini sagladiktan sonra Bâyezid'in. Bütün bunlar. birçok sehri yakip yagmalattirdiktan sonra Rumeli. Süleyman Çelebi'ye Trakya'yi. memleketlerini almis oldugu Karaman. Nigbolu'da Haçli ordularina kesin cevabi veren. Selçuklular zamaninda Mogollar tarafindan Anadolu'ya getirilip yerlestirilen Kara Tatarlari da yaninda götürmüstü. Semseddin Cezerî. Giderken. Bizans imparatoru ve Memlûk sultanini nüfuzu altina aldi. bazan da Rumeli'de ismine yarasir bir sekilde firtina gibi esip simsek gibi çakarak Osmanli Devleti'nin lehinde olacak sekilde bütün Türk beyliklerini tasfiye eden. Anadolu'da sekiz ay kadar kalan Timur. Bursa'nin çevresi de bu talihsizlikten nasibini alir. Mentese ve Hamid ogullari'nin beyliklerini tekrar kendilerine iade eder. Anadolu'da eski beylikleri ihya edip kurduktan ve Osmanli Devleti'ni dagittiktan sonra memleketine döndü. Aydin. Dogu Roma tahtinin mukadderatini Müslüman Türk menfaatleri adina istedigi gibi tasarruf eden. Bunlar. Timur'un yüksek hâkimiyeti altinda dedelerinden kalan yerlere tekrar sahip olurlar. Bu soygun ve tahribattan sonra tamamen ahsab mimariye dayali olan Bursa atese verilir. Kütahya'da bulunan Timur'a götürülüp takdim edildi. Timur'un eline düstükten sonra onunla . Bâyezid'in oglu Süleyman Çelebi'ye mektup yazarak kendisine tabi olmasini bildirmisti. Seyyid Semseddin Muhammed Buharî ve Semseddin Muhammed Fenarî gibi Bursa'nin önemli sahsiyetleri de bu esirler arasinda bulunuyorlardi. Bizans'i muhasara ve tehdid eyleyen. Bu vesile ile ileride meydana gelecek olan ve Osmanli tarihinde "Fetret devri" diye anilacak kardesler arasindaki taht mücadelelerine zemin hazirlamis oldu. Timur.alarak kaçmaya muvaffak olmustu. Bu arada daha önce Sehzade Mustafa'ya nisanlanmis bulunan Ahmed Celayirî'nin kizi. Timur. Bursa'yi elde edince yagmaya baslar ve mal için Bursa halkina her türlü zulüm ve iskenceyi reva görür. Emir Seyh Nureddin. YILDIRIM BÂYEZID'IN ÖLÜMÜ Bazan Anadolu'da. Buna karsilik Timur kendisine baglilik alâmeti olarak tac ve hil'at göndermisti. Bunun üzerine o da Seyh Ramazan ismindeki elçisi vasitasiyle bu teklifi kabul ettigini bildirmisti. adalar. Süleyman Çelebi'nin kaçirmaya muvaffak olamadigi bütün Osmanli hazinesini ele geçirmisti. bu sürekli zaferlerinden dolayi Abbasî halifesi tarafindan "Sultan-i Iklim-i Rûm" ünvani tevcih edilen Yildirim Bâyezid. bir kismi da sahile dogru firara baslamisti. Bâyezid'in zevcesi (Sirp kralinin kiz kardesi) ile iki kizi da galiplerin eline düstü. Isa Çelebi'ye de Bursa ve havalisini vererek yüksek hâkimiyeti altinda Osmanli Devleti'ni üç parçaya böldü. Germiyan. Saruhan. Kaçmaya çalisanlarin çogu esir edildi.

Sükrüllah. cesur. Hoca Saadeddin ve Solakzâde gibi kaynaklar ile Timur'un tarihçisi Serafeddin Ali Yezdî ve Nizameddin Samî kesin olarak intihardan bahs etmezler. Egridir'in zapti esnasinda hastalanmisti. Bunun üzerine Timur. dobra dobra konusan bir kimse olarak zikr edilen Yildirim Bâyezid. Sirp . Zira çagdasi ve Yildirim'i yakindan taniyan tarihçi Ibn Arabsah ile Osmanli tarihçilerinden Enverî. keder ve üzüntüden gelen bu hastaligina çare bulunamadi. Tarihlerde. Onbes gün gibi kisa bir zamanda Izmir'i zapt eden Timur. cevval. Yildirim'in tabutunu ve Musa Çelebi'yi Germiyanoglu Yakub Bey'e teslim ederek Bursa'ya gönderdi. cevval. murassa kiliç ve yüz at vermistir. Timur. Padisahlarin ölümlerinin sebepleri beyaninda da nice lâyik olmayan sözler yazip ser'ce cevaz verilmeyen meseleleri o yüce padisahlara isnad edip zehir içti veyahut Timur'un hekimleri zehirlediler diye buhtan ve iftira etmislerdir" der. mert.birlikte Bati Anadolu seferlerinde hazir bulunuyordu. Tedavisi için de meshur tabiplerinden Izzeddin Mesud Sirazî ile Celaleddin Arabî'yi göndermisti. Bunlar ne saltanatin sanina layik gönüller begenen tabirleri bilirler. azim ve irade sahibi. Yildirim Han'in tedavisine memur edilen doktorlarin bütün çabalarina ragmen. izzet-i nefis sahibi. Bunlara göre o. Timur. ne de cülûs tarihleri ve halifelik müddetlerine vâkiftirlar. Semerkand'a dönerken cesedi oglu Musa Çelebi'ye teslim ederek hükümdarlara yarasir bir merasimle defn edilmesini istemis. Solakzâde (Tarih. magrur ve zaferden zafere kosmaya alismis bir hükümdar olan Yildirim. hirçin ve inatçi olan Yildirim Bâyezid. Bunun için 14 Saban 805 (9 Mart 14. maglubiyet ve esarete tahammül edemedi. cahil olduklari için hakiki sebepleri bilmediklerini söyleyerek bu zehir meselesine söyle temas eder: "Buldugunu yazan ve tarihi zapt etme yolundan azan bazi ozanlar. Ölümü müteakip cesedi tahnit edilerek Aksehir'de Mahmud Hayranî türbesine konulmustur. Yildirim Bâyezid'in na'sinin Bursa'da kendisinin insa ettirdigi Cami yanina defnini vasiyet ettigini söylemeleri üzerine Timur. Gerçekten onun hastaliklarina esaret zilleti ve keder de eklenince kisa bir süre içinde vefat etmistir. Öldügü zaman kirk iki yaslarinda oldugu bildirilen Yildirim'in zehir kullanmak suretiyle intihar ettigine dair bilgiler varsa da bunlar gerçegi yansitmamaktadirlar. Bâyezid. I. dönüsünde henüz Osmanlilara bagli bulunan Uluborlu ve Egridir kalelerini zapt ettirdi. 122) gerçekleri bilmeyen bazi kimselerin tarih yazmaya basladiklarini. nefes darligi ve hunnaktan ölmüstür. Hükümdarligi 14 sene kadar devam etmistir. Musa Çelebi'ye de babasinin mülkünde hükümdarlik için kemer. tarih yazmaya ölçümlenip pek çok farkli kaviller irad etmislerdir. ayni zamanda dindar bir kimseydi. Mizac itibariyle sert. onun vefati üzerine yaninda bulunan ailesine taziyetlerini bildirerek ihsanlarda bulunmustu. Karamanî Mehmed Pasa.03) Persembe günü ruhunu teslim edip intikal-i dâr-i beka eyledi. Zaman zaman Timur'la yapilan sohbetlerde Timur'un kendisini serbest birakacagina ve tekrar Osmanli Devleti'nin basina geçecegine dair söyledigi sözlere de inanmayan Yildirim Bâyezid'in. cengaver ve bir zamanlar firtina gibi esmis olan bu esirini gittigi her yere kendisiyle birlikte götürüyordu. onu Aksehir'e göndermisti.

kötü ve süpheli islerden çekinmeyi ve Tanri'dan korkmayi kamudan ileri tuttu. alaninin genisligi ve çatisinin yüksekliginin tam bir ölçü ve olgunlukta oldugunu söyledikten sonra söyle der: "Pek güzel olmus. Halk. lakin civarinda dört köseye de birer meyhane yapilsaydi" deyince Sultan Bâyezid: "Cami-i Serif. Biraz önce de temas edildigi gibi o. gerekse bu içki meselesine temasla söyle der: "Yeniden adalet gösterdi." Kaynaklar. Vezir-i Azam Ali Pasa'nin da tesvikiyle içkiye baslar. Niçin kalbinizi içki ve münkeratla dolduruyorsunuz?" diyerek tarihî bir nasihatta bulunmus olur. kendine uydurdugu arkadaslari ile gerek devletin adalet ve insaf töresine. Emir Sultan'in bu nasihati derhal tesirini gösterecek ve sultan bundan böyle içki içmeyecegine söz vererek eski hatalari için de tevbe eder. Gerçekten onun. çalgi ve bunun gibi aldatici Albizin (seytan) kuruntusundan gelen ne ki varsa hepsini birakti. O zamanin bilginleri ve seyhleri onun arkadasligi ile yücelirlerdi.prensesi ile evlendikten sonra. Bâyezid'in adalet anlayisina ne kadar önem verdigini gösterdigi gibi. Onlarin kiyiciliklarindan sorusturdu. güzelligi. Emir'in hosuna gidip gitmedigini sorar. is güçleri ile. seriata aykiriliktan. ayni zamanda bütün islerin. Konusma esnasinda padisah. bir daha içki âlemlerine katilmayacagini belirterek söz verdigi. Allah'in . rüsvetten özge nesne bulmadi. Bunun üzerine Emir Sultan: "Padisahim. Buna göre Bursa'daki Ulu Cami insa edildigi zaman Bâyezid. Kadilari topladi. Osmaneli her ne kadar senlik idiyse de on kat daha senlendi. sadece içkiyi terk etmekle kalmaz. Beglerle sultanlarin görenegi olan seriata aykiri eglence. I. Civarinda meyhanenin ne isi var?" der. Bu sefahat ve isret hayati zamanla saray muhitinden disari tasarak kütleye de sirayet etmekte gecikmez. Emir Hazretleri de yapinin saglamligi. Taaddiden. onun ne kadar dindar bir kimse oldugunu da göstermektedir. seriata aykiri nesne almislarsa ödenmesini buyurdu. Nitekim Hoca Saadeddin Efendi'nin ifadesine göre (Tâcu't-Tevârih. Azli gerekeni azl etti. Bu sebepledir ki. gerek politika ve cemiyet gidisatinda hayli gedikler açti. Kimden. tarihî kaynaklardan anlasilmaktadir. zamanla kadilarin bile rüsvetle is görmesine sebep olmustu. 57) gerek adalet anlayisi. Onlarin terbiyesini verdi. Gazi sultan. Allah'in evidir. Nitekim Sükrüllah (Behcetu't-Tevârih. memlekette meydana gelen ahlâkî çöküntü. 139-140) Osmanli tarihinde "kadiyân-i fi'n-nâr" diye tarihlere geçen hadise. Gerçeklesmeyen ama düsünülen bu hadise bize. yurtlarini senlendirmekle ugrasir oldular. ülkeler alanin yüksek adalet ve sefkatini isitince ekim biçimleri. adalete göre hükm etmemeleri yüzünden Sultan Bâyezid tarafindan yakilmak suretiyle cezalandirilmalarinin istenmesi hadisesidir. insanlarin can ve mali üzerinde genis bir tasarruf yetkisine sahip olan ve günümüz ifadesiyle yargiç denen kadilarin. bu güzel binanin Hz. Özellikle ikbal ve mevki hirsi iliklerine kadar islemis olan Vezir-i Azam Ali Pasa. gerçekte Allah'in evi mü'minin kalbidir. onun Bursa Ulu Camii'nin insasi esnasinda bir hatirasini bize nakl ederler. Ali Pasa'nin igva ve tesiri ile sadece kendi sahsi ile ilgili yaptigi bazi islerden ve içkiden tamamen tevbe ettigi. Emir Sultan diye söhret bulan Semseddin Muhammed Buharî ile birlikte caminin binasini kontrol etmeye gelir.

bir asirdan beri anarsi ve mücadelelerle çalkalanan Anadolu'ya bir vahdet getirerek buradaki insanlara siyasî bir birlik kazandirmis ve onlari bir bayrak altinda toplamaya muvaffak olmustu. Ancak Ankara maglubiyeti ile Anadolu'daki birlik bozularak bölge tekrar tefrika içine sokulmustu. Zaten hareket ve davranislari da bunu ortaya koyar. Bundan baska onun. Yildirim Bâyezid'in Müslüman hükümdarlarin kendi tebealarindan kanunsuz vergi almalarina tahammül edemedigini ve bu yüzden onlara kizdigini da açikça belirtirler. Osmanli tarihi için oldugu kadar Anadolu'daki Türk tarihi için de büyuk bir felaket oldu. Zira bu savasin . mütemadiyen harp ve devlet islerini tedvir ile mesgul olan hükümdarin isret ve sefahata ne kadar zaman ayirabilecegini düsünecek olursak mesele daha bir kolaylikla anlasilmis olur. Bu ifadelerde büyük bir mübalaga oldugu anlasilmaktadir. bazan bir kaç defa at kosturan. aceleci ve her seyden nem kapan bir hükümdardi. cemaatla namaz kilmayi terk ettigi için sehadetini sahih saymayarak kabul etmemesi. hayir tesislerinin insa edilip halka hizmetin saglanmasini ister. bunu göstermektedir. Bizzat kendisi bu neviden faaliyetlere ön ayak olarak her sahada halkina örnek olur. Tebeasinin maruz kaldiklari zulümleri derhal izale ederdi. azim ve irade sahibi. Keza bunlar. Nitekim Bursa kadisi olan Semseddin Muhammed Fenarî'nin mahkemede sahidlik yapmak üzere gelen padisahin. memleketin imar edilmesini. sahsen pek cesur oldugundan en büyük tehlikelere atilmaktan çekinmezdi. hak perest ve tebeasini seven bir hükümdar oldugu hakkinda tabip Ibnu's-Sagir'den naklen Misir tarihçilerine geçen malumat dikkat çekicidir. Muasiri olan hükümdarlara karsi ise magrur oldugu gibi. mütehevvir. ANKARA SAVASI'NIN SONUÇLARI Ankara Muharebesi'ndeki maglubiyet.rizasina uygun bir sekilde görülmesini. Bu sebepledir ki son asir Avrupa müellifleri. idaresinde bulunan memleketlerde adalet ve asayis tesis etmisti. Bâyezid'in ne kadar âdil. Bununla beraber âlim ve seyhlere karsi mütevazi ve hürmetkârdi. O. dogruluk ve adaletten sapilmamasini. zamanindaki hükümdarlarin çogundan daha üstün olan Bâyezid'in isret ve sefahat yüzünden fikrî ve bedenî kabiliyetlerini kayb ederek inhitata ugradigini ve bu sebeple tac ve tahtini kayb ettigini yazarlar. Zamaninda yasamis olan Misir ve Suriye tarihçileri. Buna göre o. Zira her sene Anadolu'nun bir ucundan Rumeli'nin öteki ucuna kadar. çagdasi olan diger Islâm hükümdarlarinin cihad ve gazayi birakmalarindan dolayi onlara kizdigini da yazarlar. Bu hükümdar. Böylece Bâyezid. Bâyezid. Bâyezid'in Islâm hükümdarlarinin en hayirlisi ve en büyügü oldugunu zikr ederler. Anadolu Selçuklu sultanlarinin gerçek halefi oldugunu isbatlamisti. Bizans tarihçileri. her gün herkesin belli zamanda kendisini uzaktan bile görebilecegi genis bir yere gelir ve her taraftan gelen tebeasinin sikâyet ve arzularini birer birer dinler. padisahin özellikle Nigbolu zaferinden sonra kendisini zevk ve eglenceye kaptirdigini zikr ederler.

bütünlügünü koruyarak Osmanli Devleti'nin agirlik merkezi durumuna yükseldi. tebeasi arasinda adalet ve âhengi temin etmek ve onlarin dinî islerine karismamak suretiyle bu güveni saglamis oldu. Osmanli Devleti'nin Anadolu'daki sinirlan ise hemen hemen Sultan I. Gerçekten Ankara'da ugranilan hezimet. Halbuki Osmanli idaresi.verdigi zafer sarhoslugu ile Timur. bölgedeki Islâmî hareketin zayiflamasina sebep oldu. Bu sebeple onlarin bu akidelerine kimsenin müdahale etmesine de izin vermiyorlardi. Anadolu beyliklerini yeniden canlandirarak Osmanlilar da dahil olmak üzere hepsini kendine bagladi. bu da. Böylece Islâm topraklarinin ortasinda bir ada gibi duran Hiristiyan Istanbul'un fethi ve Anadolu birliginin yeniden kurulmasi yarim asir gecikmis oldu. Osmanli Devleti'nin. Osmanli Devleti'ni üçe bölen Timur. Onun bu zulümleri. Murad'in devri baslarindaki sinirlarina çekilmisti. . Bazi yabanci kaynaklar. Bundan baska Osmanlilar. onlarin dinî ve vicdanî akidelerine karsi saygi gösteriyorlardi. Böylece Anadolu birligini de parçalayarak Osmanli Devleti'nin büyük mücadeleler sonucunda kurmaya muvaffak oldugu bu birligi ortadan kaldirarak. Osmanli Devleti. Timur. Timur'un darbesini yeyip parçalandigi ve sehzadeler arasinda taht kavgalari basladigi halde Balkan devletlerinin Osmanlilar'a karsi birlesememelerini. Bu durum. bagli bulundugu dinin geregi olarak gayr-i müslim tebeasina karsi âdilâne bir idare ve siyaset takip ediyordu ki. Rumeli'deki Osmanli idaresinin komsu Hiristiyan devletlerden daha âdil oldugunu gösteren en açik delillerden biridir. Buna karsilik Timur'un tesir sahasindan uzakta kalan Rumeli. Bu anlayisla. Balkanlardaki Hiristiyan Ortodoks mezhebine mensub mutaassib halkin Katoliklere karsi âdeta müdafaasini üstlenmislerdi. Bunun içindir ki Rumeli'deki Ortodoks tebea huzur içinde yasiyordu. bir kasirga gibi eserek bütün bir Anadolu'yu yakip yikmisti. Anadolu insaninin hafizasinda silinmeyerek hâlâ canliligini muhafaza etmektedir. Bu arada çocuklar dahil olmak üzere binlerce kisiyi esir alip hunharca katl etmekten de çekinmemisti. Osmanli idaresine bagli kalmislardi. Balkanlar'daki Hiristiyan tebea üzerinde kötü denebilecek hiç bir tesir yapmamisti. o firtinali ve tehlikeli havada Rumeli'nin hadisesiz olarak elinde kalmasina sebep olmustu. kiliselerinin birlesmemesine baglamislardir. bu hareketi ile Yildirim Bâyezid'in çocuklari arasinda taht kavgalarinin baslamasina sebep olmustu. Hiristiyan Balkan halklari.

baslangiçta bu gayesine ulasmis görünmekteydi. Kasim ise çok küçük oldugundan Bursa'da kalmisti. Bâyezid'in ele geçirdigi topraklari geri almisti. Mehmed Çelebi Amasya'da. Böylece Sultan Murad'in Ankara'dan Akdeniz'e açtigi Osmanli koridoru kapanmis oluyordu. külah ve hil'at göndermistir. uyguladigi siyasetin meyvelerini verdigini gördükten sonra Doguya dönüp Çin seferine çikarken arkasinda biraktigi Anadolu'nun politik yapisi Sultan I. Yildirim Bâyezid tarafindan kurulmaya çalisilan Anadolu birligini de parçalamak istiyordu. Anadolu'nun üçte birini kaplayan ve içlerinde Hamidogullari ve Germiyanogullari'nin topraklarinin dogu bölgeleri ile Kayseri. Bunlardan besi babalari ile birlikte Ankara Savasi'na katilmislardi. güçlü bir Osmanli Devleti yerine. Bu sebeple Anadolu beylerine ait yerleri Osmanlilardan atip tekrar eski sahiplerine verdi. Karamanoglu Mehmed Bey. Süleyman Çelebi. Yeniçeri agasi Hasan Aga ve Subasi Eyne Bey ile birlikte yanindaki kuvvetlerle Bursa'ya gelmis. Timur. Musa Çelebi ise Isa'yi Bursa'dan çekilmeye mecbur ederek Bursa'da Timur'un al damgasiyla hükümdar olmuslardi. Antalya ve Alaiyye gibi kentler bulunan büyük bir devletin basina getirilmisti. Mustafa ve Kasim adlarinda alti erkek çocuga sahipti. muharebenin kayb edildigini görünce babasinin emri üzerine Vezir-i Azam Çandarlizâde Ali Pasa. Timur. Mehmet Bey. Ankara Savasi'nda Timur'a esir düstügü zaman en büyükleri Süleyman olmak üzere Isa. Asil gayesi. Geriye kalan Osmanli ülkesini de Bâyezid'in dört oglu arasinda paylastirmisti Edirne'de bulunan Emir Süleyman'a Rumeli'deki yerleri verip kendisine tabi oldugunu ifade eden hükümdarlik alâmeti olarak kemer. kardeslerin saltanat mücadelisi verdikleri ve 1413 yilina kadar devam eden karisikliklar dönemi diyebilecegimiz "Fetret Devri". Musa ve Mustafa ise babalari ile birlikte esir düsmüslerdi. Diger sehzadelerden Isa Çelebi Balikesir ve Bursa'da. Yildirim Bâyezid. Isparta. Timur'un uyguladigi bir siyasetin sonucu olarak ortaya çikmistir. Ayrica o. . kendisine bagli ve onun yüksek hâkimiyetini taniyan parçalanmis birkaç Osmanli Beyligi meydana getirmek olan Timur. Mehmet Çelebi Amasya'ya çekilmis. Isa Çelebi. Osmanlilar da dahil olmak üzere bütün beyliklerin emiri olarak ilân edilmisti. Anadolu'da Osmanlilara karsi koyabilecek bir güç meydana getirmek için böyle yapmisti. Murad Pasa. Ankara Savasi'ndan sonra Anadolu'da sekiz ay kadar kalan Timur. Murad'in hükümdarligi sonundaki durumu andiriyordu.FETRET DEVRI Osmanli tarihinde. muharebe meydanini terk ettikten sonra Balikesir taraflarinda saklanmis. buradan da küçük sehzade Kasim'i alarak büyük zorluklarla Rumeli'ye geçebilmisti. Mehmed. Musa.

Balkan halklari bu gerçegi çok aci tecrübeler sonunda anlamislardi. Ankara Savasi ve bunun sonucunda bir daha kalkinamamasi plâni ile Osmanli Devleti'nin parçalanmasi bu devlet için mühim ve büyük bir darbe olmakla birlikte çeyrek asirda kendisini sür'atle toplamaya muvaffak olmasi bu devletin teskilât ve müesseselerinin saglamligini göstermektedir. ailesinin Bursa'daki topraklarini istemeye kalkismis. Müslüman Türkler. Suriye ve Ege Denizine kadar genis topraklar üzerinde fetihlerde bulunmus olan Timur'un. yeni bir Haçli Seferi düzenledikleri takdirde Osmanlilar'i Avrupa'dan atabileceklerini düsünür olmuslardi. Timur henüz sahnede iken ortaya çikmisti. Iran. Gerçekten de hiç bir devletin idare tarzi. Anadolu'da uyguladigi bu parçalama politikasi sonucunda Osmanli ülkesi sehzadeler arasinda taksim edilmis. Bu da Bursa'yi elde etme yüzünden olmustu. Böyle tehlikeli bir dönemde Balkanlar'da. Irak. Hatta bazi Avrupalilar. Babasi Yildirim Bâyezid ile birlikte . Osmanli Devleti'ne karsi ayrilma veya isyan etme seklinde bir hareketin görülmemesi. Öyle anlasiliyor ki. Buna karsilik Hindistan. Osmanlilarin idaresi kadar iyi olamazdi. Katoliklerin baskisindan kurtarmak. Balkanlar'daki Ortodoks halki. yüz sene zarfinda Anadolu'nun hemen hemen tamamina yakin bir kismi ile Rumeli'nin Tuna boylarina kadar en mühim yerlerini zapt eden Osmanli Devleti için büyük bir felaket olmustu. fakat Timur'un Musa Çelebi'yi tutmasi yüzünden bundan vaz geçmisti. onun sadece tedhise dayali bir devlet kurdugunu göstermektedir. onun ne kadar saglam temeller ve müesseseler üzerine kuruldugunu göstermektedir. ölümünden kisa bir müddet sonra devletinin ortadan kalkmasi. Ankara hezimeti ile bassiz duruma düsen Osmanli Devleti'nin Rumeli'deki topraklari Hiristiyan devletlerle çevrili olmasina ragmen bu devletin yikilip ortadan kalkmayisi. Nitekim Mehmet Çelebi. Azerbaycan. Osmanlilarin. fetihlerin durmasina. Istanbul Imparatoru'nun türlü entrikalarla bu durumu körüklemesine sebep olmustu. buralarda yasayan Hiristiyan halka gösterdikleri âdilâne muameleden kaynaklanmaktadir. onlarin dinî inançlarina kimseyi karistirmamakla din ve vicdan hürriyetine sayginin en güzel örneklerini vermislerdi. Osmanli sehzadeleri arasindaki çekisme.Timur'un. on bir sene süren ve tarihlerde Osmanli Devleti'nin parçalanmasindan dolayi "Saltanatta Ara" denilen ve kanli hadiselerle dolu bir devrin açilmasina. SEHZADELERIN HAKIMIYET MÜCADELESI Ankara bozgunu.

Mehmed Çelebi'ye bagli kalan Bursa'lilarin mukavemeti üzerine muvaffak olamayan Isa Çelebi. oradan da Istanbul'a gitti. kendi kardeslerine karsi yardim saglamak için agir bir bedel ödemis oluyordu. Bu esnada Sirbistan'da Lazar'in yerine geçen oglu Stefan (Istefan) hüküm sürüyordu. antlasma geregi olarak Isa Edirne'ye gönderildi. babasinin Anadolu topraklarini ele geçirmek ve kardeslerini ortadan kaldirarak Osmanli Devleti'ni yeniden eski durumuna getirmek istiyordu. Savasi müteakip Bursa'ya giren Mehmed Çelebi. Saruhanoglu Hizirsah Bey ve Menteseoglu Ilyas Beylerle Mehmed Çelebi üzerine varip onunla savasmak istemisti. Bu gayesini gerçeklestirebilmek için Selanik. Timur'un destek ve yakinligini kazanarak. maglub olarak önce Yalova'ya. kuvvetli bir ordunun basinda Isa Çelebi'yi Bursa üzerine gönderir. Edirne'de Hiristiyan unsurlarin destegiyle güvenlik içindeydi. Bursa'yi atese verip yaktiktan sonra. Anadolu'daki bu mücadeleler devam ederken. bir ihtiyat tedbiri olarak Timur'un adinin da bulundugu para bastirarak zekice bir siyaset takip etmistir. Edirne'de bulunan Emir Süleyman'in. Fakat.Timur'a esir düsen ve onun yaninda bulunan Musa Çelebi. Niksar ve Sivas taraflarinda bulunan yerli beylerden Kara Devletsah Kubadoglu. Yildirim Bâyezid'in meshur komutanlarindan olup Mehmed Çelebi'nin maiyetine giren Subasi Eyne Bey ile Isa Çelebi'nin yaninda yer alan Sari Timurtas Pasa maktul düsmüslerdi. Gözleroglu. Maglup olan Musa Çelebi ise Kütahya'daki dayisi Germiyanoglu'nun yaninda kalmaya mecbur olur. Timur'un Anadolu'yu terk etmesinden sonra kuvvetlenen Isa Çelebi. bu iki Sirp prensin çatismalarindan istifade etmeyi basardi. Tokat. Emir Süleyman. Bursa ve Karesi bölgesine hâkim olan kardesi Isa Çelebi ile çatismaya girer. hükümdarligim ilân etmesine ragmen. daha sonra Germiyanoglu Yakub Bey'in yaninda bulunan babasinin cesedini getirterek camiinin yanina gömdürmüstür. Muhtemelen oradan da Karamanoglu'nun yanina gitmisti. Imparator'dan Isa'yi istemesi üzerine. Köpekoglu. en büyük sehzade olan Süleyman Çelebi (Emir Süleyman). Mehmet Çelebi. Mora. Kastamonu'da bulunan Isfendiyar Bey'in yanina çekilir. "Sikke-i müstereke" adi ile anilan bu paranin Bursa'da hicrî 806 tarihinde basildigi anlasilmaktadir. Ulubat savasinda. Böylece Emir Süleyman. Marmara ve Karadeniz'de Istanbul'a en yakin kiyi kasabalari verilmek suretiyle Bizans'tan para ve askerî yardim saglandi. Bu mücadeleden basarili çikan Musa Çelebi. Bursa'ya hâkim olur. Makedonya'nin bir bölümü. Onunla ittifak halinde bulunan Aydinoglu Cüneyd. Georg Brankoviç de güney Sirbistan'da gücünü yaymaya çalisiyordu. Amasya'da bulunan sehzade Mehmed. Fakat bu son tesebbüsünde de muvaffak olamayinca Karaman iline siginmak ister. Bizans'in daha önce Osmanlilara ödemek zorunda oldugu vergi de kaldirildi. Canik. Subasi Eyne Bey'in tavsiyesi ile Bursa taraflarinda bulunan biraderi Isa Çelebi'ye müracaatla Anadolu'yu aralarinda taksim etme teklifinde bulundu ise de Isa Çelebi'nin kendisinin büyük kardes oldugunu söyleyip teklifi red etmesi üzerine Ulubat'ta baslayan muharebede (1404) Isa Çelebi. Amasya. O. eski payitaht olan Bursa'yi tekrar ele geçirir. Fakat bu . Trakya kiyilari. Kadi Burhaneddin Ahmed'in damadi Mezid Bey'le miicadele edip o havaliyi tamamen kendi nüfuz ve hükmü altina almisti. Kendisine en büyük rakip olarak Mehmed Çelebi'yi gören Emir Süleyman.

Cesedi. böylece Bizans'i da cezalandirmaya çalisiyordu. Edirne üzerine yürür. devletin Anadolu ve Avrupa bölümlerinin hükümdarlari oldular. Bu maksatla Karamanlilar'la Kirsehir'in Malya ovasinda bulunan Cemale kalesinde bulusan Mehmed Çelebi. Çagdas kaynaklarin ifadesine göre Musa Çelebi'nin tutumundan çekinen Manuel. Gerçekten. Çelebi Mehmed'e olan bagliligini red ve inkâr ederek hükümranligini ilân eder. karisiklik döneminde Osmanlilar'in Balkanlar'da kayb ettikleri topraklan geri alir. Ulahlar. Musa Çelebi. Musa Çelebi. daha yetenekli ve enerjik Musa Çelebi'ye kalmisti. Emir Süleyman'a yardim eden Sirp despotu Stephan Lazaroviç üzerine yürüyerek önemli bir maden sehri olan Novo Brodo'yu zapt eder. sonra da Ankara'yi zapt etmisti. Pravati ve köprü kalelerini de ele geçirmek suretiyle. Bununla beraber Emir Süleyman. Böylece Emir Süleyman'in devleti. Isa Çelebi'nin öldürülmesi üzerine onunla ittifak halinde bulunan ve yukarida adi geçen Ege beylikleri. Istanbul'u karadan ve denizden kusatma altina alan Musa Çelebi. Anadolu'da dört yil kadar kalan Emir Süleyman'in. Venedikliler'in de yardim etmemeleri üzerine sehri teslim etmeye karar verir. 1411 yilinda Silivri'ye gelmis ve Istanbul'u açlikla teslime zorlamak istemisti. Gerçi Emir Süleyman'in giiçlenip kendi bagimsizligini tehdid etmesinden korkan Eflâk'in ve Sirp krali Stefan'in da destekleri saglanmisti. Bu yüzden ordusu ile kardesinin üzerine varip önce Bursa. devletin tamamini istiyordu. Mehmed Çelebi'nin hükümdarligini tanimak zorunda kalirlar. Istanbul'a kaçmak üzere yola çikan Emir Süleyman'in yakalanip öldürülmesi ve bütün timarli sipahiler gibi sancak beylerinin de kendisine bagliliklarini bildirmeleri üzerine Rumeli'deki Osmanli eyaletlerinin yegane hâkimi olarak Edirne'de tahta geçer. yeni bir taktik deneyerek Karaman'da bulunan kardesi Musa Çelebi'yi kendisine bagli kalmak sartiyla Rumeli'ne göndermeye karar verir. faal bir kimse olan Musa Çelebi. Candaroglu Isfendiyar Bey ve Eflak voyvodasi Mirçe ile de müzakerelerde bulunmustu. Nitekim 1406 yilinda Yenisehir ovasinda kardesi Emir Süleyman ile savasmis. Sivrihisar yüzünden Karamanlilar'la arasinin açilmasini firsat bilen Mehmed Çelebi. Temmuz 1409'da Sinop'tan gemilerle Eflâk'a geçer. cesur. Onlarin da muvafakati üzerine Candar iline gelen Musa Çelebi. Eflâk'ta prensin kizi ile evlendi. mücadeleden vaz geçme niyetinde degildi. Bu kayiplardan sonra Amasya'ya çekilmek zorunda kalan Mehmed Çelebi. Musa Çelebi. gözü pek. gerçek bir hükümdar gibi davranmaya baslar.arzusunu gerçeklestiremeden Eskisehir yakinlarinda yakalanarak öldürülür. Bursa'da Murad Hüdavendigâr türbesi yanina gömülür. Böylece Mehmed ve Süleyman Çelebiler. Saray protokol ve merasimlerinde eski Osmanli saray geleneklerini kurmaya yeniden tesis etmeye çalisir. Bu esnada Emir Süleyman'in Rumeli'ye geçisi esnasinda Bizans'a biraktigi yerlerin çogunu geri alan Musa Çelebi. Böylece Türkler. Subat 1411 yilinda gerçeklesen hükümdarlik ilânindan sonra adina para bastiran Musa Çelebi. Ancak daha önce Musa Çelebi tarafindan Bizans'a gönderilen ve bilahare Manuel ile is birligi yapan Candaroglu Ibrahim Pasa'nin tavsiyesi ile hareket eden . Sirplar ve Bulgarlar'dan olusan bir ordu toplamayi basaran Musa Çelebi. fakat maglub olarak tekrar Amasya'ya çekilmis ise de onu Rumeli'ye dönmek zorunda birakmak için çareler aramaya baslamisti.

yenilmesinde büyük bir rol oynamistir. büyük bir üzüntüye sebep olmustu.Manuel. Kardesler arasindaki mücadele esnasinda sik sik taraf degistirmekle dikkat çeken bir sahsiyet vardir. Edirne. sonralari sert bir tavir takinarak gerek beylerinin gerekse askerlerinin kendisine olan bagliligini kayb etmesi. Aydinoglu Cüneyd Bey adini tasiyan bu zat. kardesi Musa Çelebi'yi de bertarafedip 1413 yilinda Edirne'de tek basina tahta geçip idareyi ele aldigi zaman Osmanli ülkesinde genel bir sevinç ve . O. Sofya ve Üsküp'ü. Musa Çelebi'nin ölüm haberi. Sofya'nin güneyinde bulunan Samakov kasabasi civarindaki Çamurlu sahrasindaki savasta ordusunun maglub olmasi üzerine yarali olarak Eflâk'a dogru kaçmak isterken yakalanip 10 Temmuz 1413'te öldürülür. sür'atle geri çekilmek zorunda kaldi. Bununla beraber ona güvenemeyen Çeîebi Mehmet. babasinin topraklarini yeniden toparlamaya gayret ediyordu. Güneydogu Avrupa'daki bütün stratejik noktalari. Baslangiçta gayet halim selim görünen Musa Çelebi'nin. "Nizâm-i âlem" için. önce Istanbul'a gelmis. gerekse Yildirim Bâyezid'in kaçinci oglu oldugu hakkinda farkli görüsler bulunmaktadir. Musa Çelebi'nin vefati üzerine Osmanli hanedaninin bölünmesi sona ermis oluyordu. Dogu Balkanlar'da da eski sehir ve yerlesim bölgelerini tekrar elde etmis oldu. Süleyman Çelebi dönemi ve sehzadeler I. Bunun sadece bir istisnasi vardi o da Çelebi Sultan Mehmed'e yardim karsiliginda Sirbistan'a birakilmis olan Nis'ti. Nitekim. Aydin ilindeki mevkiini saglamlastirmak için bir dizi faaliyetlerde bulunmustu. MEHMED Osmanli sultanlari içinde "Mehmed" adini tasiyan ilk hükümdar olan Çelebi Sultan Mehmed'in gerek dogumu. Nasinin Bursa'ya gelmesi üzerine sehri muhasara eden Karamanoglu Mehmed Bey. Gebze kadisi Fazlullah'i Manuel'e göndererek onunla anlasan Çelebi Mehmed. Çelebi Sultan Mehmed. Onbir yil süren bu karisiklik döneminden sonra Osmanli Devleti. onu bölgesinden alip uzaklastirmak ihtiyacini duymustu. 1412 senesinin Ekim ayinda da Çatalca yakininda bulunan Incegiz'de Musa Çelebi ile savasa girmistir. Çelebi Mehmed'i Rumeli'ye geçirmek suretiyle Istanbul kusatmasini kaldirmak tesebbüsünde bulunur. Fakat sonunda Çelebi Mehmet duruma hâkim olup eski birligi saglayinca onu Nigbolu muhafizligina getirmek zorunda kalmistir.

gönül yüceligi. çenesi yuvarlak. hareketlerinin çabukluguna ve vekarina ait bütün övgülerin üstüne çikaran sey. Basinin etrafina kat kat sarilan bez. hem Türkler hem de Rumlar için iyilik severligi hakkinda belirtilen ortak sehadettir." Çelebi Sultan Mehmed. Bu hizmetinin hatirasi gönlümde daima sakli kalacaktir. kardesleri arasinda moral ve fizikî nitelikleri bakimindan en çok dikkat çekeni idi. Teni pembeye yakin beyazlikta idi. sefkati. Osmanli tarihçileri gibi. Organlari birbirine mütenasib olarak uygundu. Bunlara dedi ki: "Hükümdarlariniza deyin ki. astar yerine baska bir renkle samur kaplanmis ve etrafina kürk dürülmüstü. Halk tarafindan kendisine pehlivan lakabi takilmisti. Uzun boylu. Politikadan çok iyi anlayan Mehmed. Bunlarla birlikte bir sofrada yemek yiyerek hepsinin san ve söhretini oksayici sözler söyledi. müttefiki olan Mehmed'in son ve korkunç rakibini yendigine dair aldigi haber üzerine basarilarini tebrik edip kutlamak ve antlasma sartlari ile kendisinin yapmis oldugu hizmetleri hatirlatmak üzere 816 (1413)'da elçiler gönderir. tedbirli. Çok iyi yetismis. yardimi sayesinde atalarimin ülkesini elde ettim. Hemen hemen bütün beden eksersizlerinde maharetli olusu. dostlugunda sebati. birçok çikintilar teskil ederek sirmali külahinin ucundan baska yerini göstermezdi. Makedonya despotunun. ayni sekilde Sirp. Çünkü o. Barisi hile ile bozmak isteyen kimse. basiretli ve uyanik bir idareci dehasiyla avucunun içine alir almaz. Ahaiya prensinin elçileri ile diger zevati kabul etti. herkes ile baris ve sulh içinde kalmak istiyorum. Kartal bakisli. kollan uzundu. Hepsini sulh ve selametle geri gönderdi. hiristiyanlara düsmanlik göstermemekle kalmamis. Bizans tarihçileri tarafindan da adaleti. Yanya dukasinin.memnuniyet havasi esmeye basladi. împarator Manuel. mümtaz bir egitim görmenin bütün sonuçlarini ve ince düsünürlügün örneklerini göstermistir. Gözleri ve kaslari kara idi. Tatar Tufani'nin tehlikeye düsürdügü devlet gemisini kurtaran Nuh gibidir. Alni açik. O. ayni zamanda onlara karsi dostça davranmistir. Atalarindan farkli bir sekilde basina tülbent sarardi. düsünce çekiciligi ile hem beden gücü hem de huy güzelligini belirten Güresçi Çelebi ünvanini almisti. sulhün hamisi olan Allah'a karsi hareket etmis bulunacaktir. hediyelerle sevindirip geri dönmelerine izin verdigi zaman onlara su sözleri söyledi: "Imparatora söyleyiniz ki. Onun hosuna gitmek için bütün firsatlari arayacagim. babasinin ve kardeslerinin . büyük bir cosku ile onu alkislamaktan geri kalmadi. Sultan Mehmed'i davranislarina. güzelligi. gür sakalli ve sik biyikli olmakla birlikte seklen zarifti. ben. Kendisinden önceki hükümdarlarin kaftanlarina uygun bir sekilde biçilmis olan kaftanina. Ulah ve Bulgar hükümdarlarinin. gönül yüceligi. Manuel'in elçilerini. taahhüdlerine bagli kalarak Karadeniz ve Marmara Denizi'nde elinde bulunan kuleler ile Teselya kalelerinin imparatora verilmesini çabuklastirir." Gerçekten de Çelebi Sultan Mehmed. Osmanli tarihçilerinin deyimi ile o. her seyden önce Timur'un istila ve yagmasiyla parçalanan. arslan güçlü idi. Özellikle ordu. sonra saltanat kavgalari ile kani çekilen memleketi. gögsü genis.

Bir kere kardeslerini yenip tek basina idareyi ele aldigi zaman. Bununla beraber aradaki dostlugu büsbütün bozmak istemeyen Çelebi Sultan Mehmed. Rumeli'de Nigbolu sancak beyligini vermis. Cüneyd'in tesebbüslerinden endiselenen civarin Türk ve hiristiyan beylikleri. Osmanli hakimiyeti altinda bulunan Mentese ilindeki Halikarnas (Bodrum)'da Petronion kalesini yapmalarina müsaade etmisti. daha nice tehlikeler ve gaileler boy boy himmet ve gayret istiyordu. devlet bünyesinde hâsil olmus çatlak ve çöküntülerden nice yabanci ve zararli unsur içeri sizmis bulunuyordu. donanmalarini göndermek suretiyle Mehmed Çelebi'nin yaninda Izmir muhasarasina katilip ona yardimci olmuslardi. Çelebi Sultan Mehmed. ayni körfezde.Bizans'a karsi kullandiklari politikaya derhal son vererek memleketi o yönden gelecek olan tehlikelere karsi emniyete almis oldu. Midilli ve Sakiz Hiristiyan donanmalari gibi. Öte yandan Çelebi Sultan Mehmed. Bunun üzerine Çelebi Mehmed. Cüneyd Bey'in annesinin ricasi üzerine onu affetmis ise de kendisine Anadolu'da degil. Mehmed Çelebi'nin üzerine gelmekte oldugu haberini alir almaz kurtulusu kaçmakta bulur. Nitekim Izmir kalesi önüne gelen Rodos. onun yerine de Aydin sancak beyi olarak Bulgar krali Sosmanos (Sisman)'un müslüman olan oglu Süleyman (eski adi: Alexandr)'i getirmistir. Mentese donanmasi da Mehmed Çelebi ile isbirligi yaparak Izmir'in zaptinda rol oynamislardi. bütün bir Osmanli ülkesinin hükümdari oldugunu ilân etti. Bir yandan bunlari temizlerken. Bu cümleden olarak. ileride devletin basina büyük gaileler açacak olan Simavna kadisi oglu Bedreddin Mahmud'u fazl ve keremine hürmeten 1000 (bin) akça maas ile Iznik'te oturmaya memur eyledi. Edirne'de. sövalyeler tarafindan eski Izmir (Gavur Izmir) kalesinin yerinde yaptirilmakta olan kaleyi de bütün tehdid ve karsi koymalara ragmen yiktirmaktan çekinmemistir. cülûsunu tebrik için gelen çevre imparator ve hükümdarlarin elçilerini kabul ederek onlarla sulh içinde yasama teminati verdikten sonra Anadolu'ya geçer. O. Bundan sonra da bazi faaliyetlerde bulunarak memleketin bozulmus bulunan idaresini yeniden düzenlemeye çalisti. kardesi Musa Çelebi'nin beylerbeyi yaptigi Mihaloglu Mehmed Bey'i tevkif ettirerek Tokat kalesine gönderdi. Bu arada Ayaslug (Selçuk)u zapt eden Cüneyd. 1413) . Rodos sövalyelerinin. Menemen. bir yandan da kayb olan topraklan yeniden Osmanli hududlari içine kazanmakla. Otuzbir veya otuziki günden beri muhasara ettigi Bursa'yi yakip yikan Karamanoglu'nu te'dib etmeden önce Ohri'den kaçip Izmir'e gelen ve Musa Çelebi'nin taraftari olan Aydinoglu Cüneyd Bey üzerine yürür. memleketin sarsilmis olan itibarini iade ile ise basladi. Bununla beraber ihtiyatî bir tedbir olmak üzere Izmir kalesinin surlarini yiktiran Çelebi Mehmed. 816 (M. böyle davranmak zorunda idi. Öbür taraftan. Zira idare ve iradesinin gücünü bekleyen. Daha önce de belirtildigi gibi. Kayacik ve Nif (Kemalpasa) kalelerini alarak Cüneyd'in ailesinin içinde bulundugu Izmir kalesini kusatmaya baslar.

Hele son hareket. Karamanlilar tarafindan bir gece mesalelerle girisilmek istenen hücumu da tesirsiz hale getirip önledikten sonra hisarin Kaplica kapisini açtirarak karsi hücuma geçmis ve Karaman ordusunu perisan etmisti. Fakat Karamanoglu da artik bir sey yapamayacagini anlamisti.yilinda gerçeklesen bu hareket sonucunda. ekonomik bakimdan da Osmanlilar'la daha siki münasebetlerde bulunmus ve onlarin nüfuzu altina girmis oluyorlardi. Cenazenin gerçekten Musa Çelebi'ye ait oldugunu görünce maneviyati daha fazla bozulur. Osmanlilar'in fetret dönemi içinde bulunduklari ve Çelebi Mehmed ile Musa Çelebi'nin Rumeli'nde savastiklari bir sirada Bursa üzerine yürümeye karar vermisti. bununla da yetinmeyerek dayisi Yildirim Bâyezid'in kabrine hakaret ederek ülkesine geri döner. Böylece onun maneviyatini bozmaya gayret ediyordu. Gerçi muhasaranin uzamasi. Cenevizlilerin Ege sahillerinde bulunan kolonilerinden Foça. Osmanli kaynaklan. 1413 yilinda yaninda Türkmen boylari oldugu halde önce Sivrihisar üzerine yürüyüp burayi zapt eden Mehmed Bey. büyük ganimetlerle salimen geri dönüp elde ettikleri ganimetleri ona arz ettiler. esir aldigi Karaman askerlerini surlar üzerinde Karamanoglu'nun gözleri önünde astiriyordu. Fakat gelirken takib ettigi güzergâh tutuldugundan oradan dönmeye cesaret edemediginden Kirmasti (Mustafa Kemal Pasa) ve Isparta üzerinden Karaman iline gider. Bursa hisarinda bulunanlari bir hayli sikintiya sokmustu. Bursa kusatmasini kaldirip sür'atle ülkesine dönerken . O. zaman zaman yaptigi huruç hareketleri ile bertaraf eden Haci Ivaz Pasa. Buna göre Musa Çelebi'nin cenazesini görüp teshis ettikten sonra devlet idaresinde tek basina kalan Çelebi Sultan Mehmed ile basa çikamayacagini anlayinca. Karamanoglu'nun durumunu ortaya koymasi bakimindan dikkat çekici bir hadisedir. bundan haberdar olunca cenazenin düzme olma ihtimalini düsünerek bizzat kendisi kontrol etmek ister. Midilli ve Sakiz adalari. Hatta Haci Ivaz Pasa bile birkaç yerinden ok yarasi almis olmasina ragmen anlari gizleyip kale muhafizlarina yardimda bulunuyor ve anlari teselli ediyordu. Böyle psikolojik bir çöküntü içinde bulunuldugu bir sirada Musa Çelebi'nin tabutu. Bu maksatla varip kefeni açar ye cenazenin yüzüne bakar. BURSA KUSATMASI VE ÇELEBI MEHMED'IN KARAMAN SEFERI Karamanoglu Mehmed Bey. Bununla beraber kaledekilerin durumu gün geçtikçe zorlasiyordu. onun maneviyatini büsbütün bozmustu. Otuz iki gün devam eden bu kusatma sirasinda hisarin subasisi bulunan Haci Ivaz Pasa. Bu arada burçlara yapilan hücumlari da bertaraf etmisti. Ivaz Pasa'nin yigitleri. Bursa halkinin yardimi ile siddetle mukavemet etmisti. Haci Ivaz Pasa. O da bütün ganimetleri askerlere taksim ederek daha nice vaadlerde bulundu. Karamanoglu. Özellikle Karamanoglu'nun Bursa hisarina giren pinar suyunu kesmek suretiyle halkini teslime zorlama tesebbüsünü. dedesi Murad Hüdavendigâr'in kabri yanina defn edilmek üzere Bursa'ya getirilir. bu dönüs esnasinda cereyan eden bir konusma daha dogrusu bir hadiseden bahs ederler ki. daha sonra Bursa önüne gelip Bursa hisarini kusatma altina alir. Bunun üzerine sehri atese verir.

Konya önünde Ortakuyu mevkiinde Osmanli ordusuna mukavemet etmek istediyse de maglub olarak kaçmak zorunda kalir. Bu sartlarla Karamanoglu Mehmed Bey'i affeden Çelebi Mehmed'e karsi Karamanoglu söyle demistir: "Madem ki bu can bu tendedir. deve. Osmanli. gerektigi zaman Osmanlilar'a askerle yardimda da bulunacakti. Bundan sonra Kastamanu hakimi Candaroglu Kasim ve Germiyanoglu Yakub Bey'le birlestikten sonra Aksehir. Bursa'yi atese verdigi zaman Orhan Gazi Camiini de yaktirmistir. maiyetindeki askerlerine yagmalattirmistir. dayisi Bâyezid'in kabrini açtirarak kemiklerini yaktirmisti. 1414 yilinda cereyan eden bu hadisede Karamanoglu. Osmanoglu'nun ölüsünden böyle kaçarsin. Memlûklu ve Bizans kaynaklarinin bildirdiklerine göre Karamanoglu. Bu defa basini kurtarmak için öncekinden daha agir olan bir muahede imzalamak zorunda kalan Karamanoglu. Bu sirada Bâyezid Pasa. hisar üstünde kendisiyle konusan oglunu ikna ederek birlikte Osmanli sultaninin yanina gelirler. Oglu Mustafa ise Konya kalesine siginir. Beysehir. tabl (davul) ve âlem verilmistir. Bunun üzerine yaninda Osmanli kuvvetleri oldugu halde Konya surlari önüne gelen Karamanoglu. Karaman askeri ile Konya kalesine siginan oglu Mustafa'yi yanina getirmesi sartiyla affeder. onu bulundugu yerde bir agaca astirarak cezalandirmistir. daha ordugâhtan çikar çikmaz yeminini bozmus ve ovalara yayilmis bulunan Osmanli atlarini. Ancak koyu bir Osmanli düsmani olan Karamanoglu. Bunun üzerine tekrar o tarafa döner. bu yangini açik bir sekilde ortaya koyup o günü hâlâ hatirlatmaktadir. Beysehri. Eger bakacak olursam Kelâm-i Kadîm (Kur'an) benden davaci olsun. Bu baristan sonra Canik üzerine gitmek zorunda kalan Çelebi Sultan Mehmed. Daha önce de belirtildigi gibi Izmir ve çevresini zapt edip Cüneyd'i bertaraf eden Çelebi Sultan Mehmed. Aksehir. Seydisehir ve Konya üzerine yürümüstü. yeminden sonra da kendisine hil'at giydirilip at.Harman Danasi denilen ve sisman olan nedimi. yukarida belirtilen hareketlerinden dolayi Karamanoglu üzerine yürümeye karar vererek süratle Inegöl'e gelir. siddetli yagmurlardan dolayi zor durumda bulunan Osmanlilar'la barismistir. Bu maglubiyete ragmen Karamürsel'i elçilikle Çelebi Mehmed'e gönderen Karamanoglu." seklinde yemin etmis. Yalvaç. Seydisehri ve Nigde'yi Osmanlilar'a terk etmek zorunda kaldi. Kendisine Kur'an-i . Buranin kadisi Mevlânâ Kivamuddin'i bir elçilik heyeti ile Memlûk sultanina gönderir. Fakat Karamanoglu'nun yaptigi bu hareketten dolayi üzülür ve üzüntüsünden hastalanir. ya dirisi gelmis olsaydi ne çare ederdin?" deyince bu söze gücenen Karamanoglu. Nitekim bugün Bursa Orhan Camii kapisi üstünde bulunan bes satirlik bir kitabe. çok geçmeden Karamanlilar'in tekrar sözlerini bozduklarini ve anlasarak Osmanlilar'a biraktiklari yerleri geri alma tesebbüsünde bulunduklarini ögrenir. Keza o. Beypazari. Sivrihisar. Karamanoglu'nu. kaçmaktan yorulunca Karamanoglu Mehmed Bey'e: "Hanim. ani bir baskinla Konya önünde bulunan Karamanoglu'nu yakalayip Mehmed Çelebi'nin yanina getirir. Çelebi Sultan Mehmed. memleket-i Osman'a kat'a yaramaz nazarla bakmayayim. Hicrî 818 (M. 1415) yilinda gerçeklesen bu antlasmaya göre Karamanoglu.

. Nitekim bu maksatla koynunda sakli bulunan güvercini saliveren Karamanoglu. Memlûklular'la arasinin açilmasini istemeyen Çelebi Sultan Mehmed. dönemin efkâr-i umumiyesinde Karamanlilar hakkinda bazi fikir ve görüslerin ortaya çikmasina sebep olmustur. Bu sebeple. eyler inkar Beyi ve kadisi hem çeyhi müderris Hiledir isleri hem hâr u mekkâr Tekebbür. Osmanli saldirisina karsi koyamayan Mehmed Bey. Bununla beraber Çelebi Sultan Mehmed. koynunda saklamis oldugu güvercini kast etmis oldugunu söylemistir. Karamanoglu'nun bu hilesinden sonra Çelebi Sultan Mehmed tekrar ve süratle Konya üzerine yürümüs ve kisa bir çarpismayi müteakip müstahkem hisarini zapt etmisti. Konya'yi Osmanli ülkesine katmaktan vaz geçer. kel ve foduldur Karaman Aninçün kahr eder ani Kahhar" Yine bu cümleden olarak "Karaman'in koyunu. yalan çok. Bu sebeple olacak ki 1321'lerden itibaren üç yönde denizlere çikma hareketine basladi. Osmanoglu ile adavetimiz (düsmanligimiz) besikten mezara kadardir. daha Orhan Gazi zamanindan itibaren denizciligin önemini kavramis ve gelismesinin denizcilik sayesinde daha kolay olacagini anlamisti." Karamanoglu'nun bu hilesi. Silifke'nin kuzeyinde bulunan Varsaklar arasina kaçip kurtulmustu. VENEDIKLILER'LE YAPILAN ILK DENIZ SAVASI Bir kara devleti olarak kurulan Osmanli Devleti.Kerim üzerine ettigi yemin hatirlatilinca: "Bu can su tende durdukça" sözü ile kendi canini degil. Memlûklular'in himayesinde bulunan Karamanlilar'i fazla tazyik etmekten de uzak durmaya çalisiyordu. isimizin geregi de ahdi bozmaktir. sonra çikar oyunu" darbimeseli. Nitekim Asikpasazâde tarihinde söyle denilmektedir: "Karaman'da bulunmaz dogru bir yar Veliler çok bile kulmas ve ayyar Eder kavl ü karar ahd u peyman Içer andlar. süratle Konya'ya çekilirken söyle diyordu: "Bizim. Yildirim Bâyezid zamaninda Gelibolu tersanesinin yapilmasi ile gelismeye baslayan Osmanli denizciligi. henüz Venedikliler'le boy ölçüsebilecek bir güce sahip degildi. bazi degisikliklerle günümüze kadar gelmistir.

Zaten Venedikliler de kendileri ile denizde rekabet edebilecek bir gücü istemiyorlardi. Ertesi gün. Sonunda Imparator Manuel'in araya girmesi ile iki taraf arasinda baris saglanmis ve esirler iade edilmisti. gemilerin seren direklerine asilmak suretiyle öldürüldüler. Henüz yeni gelismekte olan Osmanli donanmasi. Türklerden zapt ettikleri gemileri geri isteyecekti. Fransiz ve Giridli gibi Hiristiyan gemiciler de. olaya müdahale ettiginden Marmara adasi ile Gelibolu arasinda siddetli bir muharebe meydana gelir. 1417 yilinda Pietro Loredano tekrar gelerek Lapseki'yi almak istediyse de muvaffak olamaz. gerekse daha sonraki tarihçiler bu katliami tafsilatli bir sekilde anlatirlar. Bu istegi red eden Osmanli amirali. Sicilyali. kendisinin taarruz etmemesi hakkinda senatodan kesin talimat almisti. kahramanca savasmis olmalarina ragmen Venedikliler'le basa çikamamislardi. Öyle anlasiliyor ki Osmanlilar. bu muharebedeki katliami su ifadelerle nakl eder: "Evvela amiral Çali Bey'in kadirgasina taarruz ederek. Bunlar içinde kendi istekleri ile Osmanli gemilerinde bulunan Ceneviz. Nitekim bu ilk savasta maglub olan Osmanli donanmasi ve askerine karsi giristikleri katliam bunun açik bir delili olarak tarih sayfalarinda yer almaktadir. Bunun için Osmanli denizciligini baltalamaya yönelik her çareye basvuruyorlardi. yeni yeni ögrenmeye basladiklari bu denizcilik mesleginde henüz tam bir olgunluga erismis degillerdi. Bu arada bütün savas boyunca yirmi yedi gemi. tekrar gözden geçirildi. Türklere ait oldugunu zannederek yakalamak isteyen Venedik amirali. ölümden kurtulmus bulunan esirler. Venedik amirali. Bu sebeple. Dukas. Tam bu sirada Istanbul taraflarindan gelmekte olan bir Middili gemisini. Lapseki önlerine gelir. Paros ve Milos adalarina hücum etmis. 1415) yilinda Gelibolu tersanesinde hazirlanan 30 kadirga. Bunlarin verdigi bilgiye göre Gelibolu sahilinde cereyan eden muharebeyi seyr eden çocuk ve kadinlarin gözleri önünde o anda ele geçirilen Osmanli amiral gemisi ile alti kadirga ve alti çektirmede ele geçirilen bütün esirler. Bununla beraber her iki donanma da harp tertibati almisti. Osmanli ticaret gemilerine karsi düsmanca bir muamele içinde bulundugu için hicrî 818 (M. Sonra baska kadirgalara da . Türkler tarafindan kendisine bir taarruz olmadikça. geminin Osmanli donanmasina dogru kaçip onlara siginmasi üzerine geminin kendisine verilmesini ister. Bu arada Osmanli amirali ile isbirligi yaptiklarini sandiklari vatandaslarini da amiral gemisinde iskence ile öldürdüler. bu ilk ciddi deniz muharebesinde maglub olurken komutani (amiral) olan Çali Bey de sehid olur (1 Rebiülâhir 819/29 Mayis 1416).Ege Denizi'nde Venedikliler'e bagli Andros adasi beyi olan Pietro Zeno. Venedikliler'in eline düstü. topluca öldürülerek büyük bir katliama tabi tutuldular. Venedikliler tarafindan Türk ticaret gemilerine karsi girisilen hareketlere mukabele etmek üzere Andros. Otuz gemiden meydana gelen bu Osmanli donanmasi. bir hayli de esir alip dönmekte iken Egriboz adasi sahilinde rastladigi birkaç Venedik ticaret gemisini de zapt ederek geriye dönmüstü. Hatta Çali Bey'i de yakalayarak vücudunu parça parça ettiler. Katalan. Bu talimat geregi o. Katliamdan kurtulan Müslüman gemici ve askerlerin bir kismi da idareleri altinda bulunan Ege adalarina çalistirilmak üzere götürnldüler. Venedikliler'in Pietro Loredano komutasinda sevk ettikleri donanma. Yaralanmis olan Venedik amirali ise Bozcaada'ya çekilir. Gerek çagdas tarihçi Dukas. Bu hadiseden bir sene sonra. Çali Bey komutasinda Akdeniz'e çikar. gemide mevcud bütün erleri kiliçtan geçirdiler.

Venedikliler. aksama dogru muharebeye son verdiler. Burada tahkikat yaparak erler arasinda Türk aslindan olanlari kâmilen bogazladilar. Küre ve Kalecik'in Kasim Bey'e verilmesini istemisti.taarruz ederek bütün Türk kadirgalarini zapt ettiler. Çelebi Sultan Mehmed'e birakan Isfendiyar Bey. Osmanli tarihçilerinin bildirdigine göre Osmanlilar'la birlikte hareket eden Kasim Bey. 27 adet Türk gemisini alarak Bozcaada limanina girdiler. Candaroglu Isfendiyar Bey. Kastamonu ile Küre hariç olmak üzere adi geçen yerleri oglu Kasim Bey'e degil. sevdigi oglu Hizir Bey'e verecegini duyarak Mehmed Çelebi'ye bas vurmus ve onun araciligi ile bazi yerlerin kendisine verilmesini istemistir. Nitekim Isfendiyar Bey. Isfendiyar Bey'in. onlarin daha sonra denizcilikte de maharet kesb etmek için çok daha ciddi çalismalarina sebep olmustu. Bu isteginin reddi üzerine harekete geçen Osmanli ordusu. Osmanlilar'in. Venedikliler'in vahsetini ortaya koymaktadir. Çankiri. Bütün adada çepeçevre bag kütükleri ve bu kütüklerden sarkmis üzüm salkimlari gibi asilmis erler görünüyordu. ülkesinin en verimli yerlerini. daha önce Osmanlilar'in eline geçmis olan yerlerini geri almisti. kanlarinin ve çocuklarinin gözleri önünde merhametsizce parçaladilar. Nitekim Candar beyleri ile olan münasebet de böyle bir endisenin sonucunda baslamisti. ANADOLU HAREKÂTI Çelebi Sultan Mehmed. . Karaman ve Eflâk seferlerinde oglu Kasim Bey komutasinda birlikler göndererek Çelebi Sultan Mehmed'i desteklemisti. Türkleri. Bunun üzerine Mehmed Çelebi. Hiristiyan erler hakkinda da arastirma yaparak Türk donanmasina angarya olarak cebren (zorla) alinmis olanlarin hayatlarini bagisladilar. Ücret ve diger menfaat temini maksadiyla Türklerin hizmetine girmis olanlarini Bozcaada'da kazikladilar. aradaki dostane münasebetleri bozmus ise de sonradan anlasarak pek çok olayda birlikte hareket etmeye basladilar. Gelibolu'dan bir mil kadar uzakta cereyan etmisti. Osmanli hükümdari ile basa çikamayacagim anlayan Isfendiyar Bey. Kardesler arasinda meydana gelen mücadelede. Tosya. simdiye kadar tanimadiklari ve sahidi olmadiklari böyle bir olay. Kastamonu'ya dönmüs ve bütün camilerde Mehmed Çelebi adina hutbe okutmustur(1416). Bu harekât. Isfendiyar Bey'i Sinop'ta muhasara altina almisti. Çelebi Mehmed namina hutbe okutup para bastirmak suretiyle onun hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmisti. Eflâk seferinden dönüste babasi Isfendiyar Bey'in. Bu muharebe. plânli bir harekattan ziyade bölgede Osmanli hâkimiyetine karsi ortaya çikip yükselen tehdidlerin sonucu olmustu." Istanbul'un fethinden tam otuz yedi sene önce cereyan eden bu hadise. Mehmed Çelebi'nin rakiplerini desteklemesi. Ankara muharebesinden sonra Timur'un yardimi ile. Isfendiyar Bey'e bir mektup yazarak Kastamonu. Eflâk harekâtindan sonra askerî harekâtini bir müddet için Anadolu'ya çevirmek zorunda kaldi. Ancak.

birbirine yakin iki Samsun vardi. Erzincan'i Akkoyunlular'dan alarak kendi adamlarindan olan Pir Ömer Bey'e vermisti. Daha önce de belirtildigi gibi Sivas Canik'i mintikasinda biri müslüman digeri Cenevizliler'e bagli olan ve kâfir (Gavur) Samsun denen. sehri atese verdikten sonra gemilere binip buradan ayrilir. Çelebi Sultan Mehmed. Ordu taraflari da Karahisar Canik'ine aittir) bölgesinde de faaliyette bulunan Pir Ömer'in bu hareketi. Yukarida belirtilen hadiseler cereyan ederken her iki Samsun'un alinmasina karar verilerek Amasya valisi Sehzade Murad'in lalasi Biçeroglu Hamza Bey. Canik seferinden sonra Bursa'ya dönerken Iskilip taraflarinda bir Tatar cemaatine rastlar. Çelebi Sultan Mehmed. aralarindaki düsmanliktan dolayi kardesi ile bir arada bulunamayacagini belirterek özür dilemis ve babasinin yanina dönmüstür(1419). reislerinin de Minnet Bey adinda biri oldugunu ve su anda bir dügünde bulundugunu söylerler. "bakiniz. Cenevizliler'in elindeki Samsun'a almaya memur edildi. Verilen emre göre bunlarin bir kismi Filibe taraflarina. Canik bölgesini ilhak etmek üzere ugrastiklari dönemde dogu sinirlarinda Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen devletleri vardi. 1418 yilinda Pir Ömer'in Karahisar Canik'ini. Bu iki devlet. Bunun üzerine Çelebi Sultan Mehmed. diger bir kismi da Arnavutluk havalisine iskân . Nitekim. Bu haberi duyan Ceneviz Samsun'u halki. Padisah. mahallî beylerden Alparslan oglu Hasan'in da Çarsamba taraflarim almasi. Bundan sonra da Müslüman Samsun kusatma altina alinmisti.CANIK BÖLGESININ ZAPTI Osmanlilar'in. Osmanli Devleti'ni endiseye sevk etmisti. Bu tehdid üzerine Hasan Bey. digeri de Karahisar'a tabi iki Canik (bunlardan Samsun ve Çarsamba taraflari Sivas Canik'ine. yanindaki bütün Tatarlarla birlikte Rumeli'ye geçer. Hayati boyunca Timur'a düsman olmus ve onunla mücadele etmis olan Karakoyunlu Devleti'nin beyi Kara Yusuf. Fakat henüz yardim gelmeden harekete geçen Pir Ömer bu beyi yakalayarak Sarkî Karahisar'i da zapt etmisti. Sehrin muhafizi Isfendiyar oglu Hizir Bey. savas olmadan ele geçmis oldu. nihayet Candaroglu Isfendiyar Bey'in de Müslüman Samsun'u alarak Bafra Bey'i olan oglu Hizir Bey'e vermesi. bunlarin kim olduklarini ve reislerinin nerede bulundugunu sorunca. Bundan sonra biri Sivas. Bunlar. Çelebi Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep olmustur. mukavemet edemeyecegini anlayarak sehri bizzat sefere katilmis olan Çelebi Sultan Mehmed'e teslim eder. Böylece bu Samsun. Osmanlilar'in dostu idi. Kara Yusuf. ben harb ederken bu Tatar beyleri dügün pesinde kosuyorlar ve bab-i hümayunumda görünmüyorlar" diyerek. Mogol istilasi zamaninda buralara getirilip yerlestirilmislerdi. Pir Ömer Bey. devamli olarak birbirleri ile mücadele edip bölge halkina zarar vermekte idiler. kendi sahasini genisletmek için Sarkî Karahisar Bey'i Melek Ahmed Bey'in oglu Hasan Bey'i tehdid ederek burayi alip kendi bölgesine katmak istiyordu. yardim istemek üzere o dönemde Amasya valisi bulunan Sehzade Murad'a bir heyet göndermisti. ileride onlardan gelebilecek bir tehlikeye simdiden mani olmak maksadiyla onlarin Rumeli'ye göç ettirilmelerini emr eder. Hizir Bey'e kardesi Kasim Bey gibi kendisinin de Osmanli Devleti'nin hizmetine girmesini teklif etmis ise de Hizir Bey. kendilerinin Samagar Tatarlarindan olduklarini. Bu emir üzerine yol hazirliklarina baslayan Minnet Bey.

yerlesmis ve saglam sistemleri ezip geçecek kadar sakat bir yol seçmisti. O. Izmir körfezinin güney ucunda ve Sakiz adasinin karsisinda Karaburun'da (Çesme) (o zamanki adi ile Stylaryus dagi) üzerinde dogmus.edileceklerdi. gizlice adamlarini yetistiriyordu. Seyh Bedreddin'in bunlardan baska eserleri de vardir. Sam. Bu eserinden önce fikha dair "Letâifu'l-îsârât" isimli eserini yazmisti. gerekse Kahire. kendi görüslerini açiklayabilecek enerji . 818 Cemaziyelâhir'in yirmi yedinci sali günü (3 Eylül 1415) Iznik'te ikamet ederken bitirmisti. sonradan burada cami. hem zahirî. gerek memleket içinde. siyasî ve ictimaî mahiyetteki ayaklanmayi bastirmaya muvaffak oldu. memleketin siyasî ve sosyal bünyesine vurmayi tasarladigi darbeyi vurabilecek yikici bir zekaya sahipti. Seyh Bedreddin bu eserini Edirne'de kadiasker iken yazmaya baslamis. Misir dönüsü Haleb. Gerçekten Seyh Bedreddin Mahmud. Göz hapsinde bulunmasina ragmen Seyh Bedreddin burada rahat durmuyor. imâret ve kervansaray yaptirmistir. Seyh Bedreddin'in. Islâm hukukunda zamaninin imami durumunda idi. "Letâifu'l-îsârât"in serhidir. Emre uyularak. Seyh Bedreddin'in tasavvuf sahasindaki görüslerini ortaya koyan eseri. hem de batinî ilimlerdeki vukuf ve ihatasiyla mümtaz ve müstesna bir mevki isgal etmisti. Bu dönemde Bedreddin'e. Bedreddin'in bu eserleri ulemaca muteber kabul edilmislerdir. bunlardan bir kismi Filibe civarindaki Konushisar mevkiine. Bu hususta "Câmiu'l-Fusûleyn" adli eseri. Vâridat adini tasimaktadir. Ülkeye tek basina hâkim oldugu günden beri Seyh Bedreddin'in hareketlerini dikkatle takib eden Çelebi Sultan Mehmed. iki seneden daha fazla bir süre. bir kismi da Arnavutluk tarafina yerlestirilmislerdi. Bedreddin bu adamda. asagi tabakadan birini seçti. Ahlatî isminde bir zata intisâb ederek seyhlik sifati almis olmasina ragmen. "Kitâbu't-Teshil" adi ile kaleme aldigi eseri. Konya ve Tire'de dolasmaya basladi. ciddi ve parlak bir tahsilden sonra Hüseyin b. Burada. Seyh Bedreddin Mahmud ve taraftarlarinin çikardiklari isyandir. Bu gaye ile Bedreddin. Minnet Bey'in oglu Mehmed Bey. Filibe-Istanbul yolu üzerinde ve Filibe'ye yakin bir mesafede bulunan yere yerlestirilen ve sonradan Tatarpazari adini alan bu yer. Osmanli tahtini kardesleri ile paylasarak saltanat sürmekte olan Musa Çelebi'nin takdirlerini kazanarak kadiaskerlige tayin edildi. ilim ve irfan üstadlarinin egitim ve terbiye nimazlarini kirarak. hareketlerinin sorumlulugunu yüklenecek ve kendisine yol açacak bir âlet lazimdi. onun degerini ortaya koyma bakimindan yeterlidir. Seyh Bedreddin. Haleb gibi Islâm âleminin en namli kültür merkezlerinde uzun zaman dolasip. Bilgi bakimindan zamaninin ileri gelenlerindendi. seyhin baslattigi dinî. IÇ ISYANLAR ve SIMAVNA KADISI OGLU SEYH BEDREDDIN MAHMUD'UN ISYANI Çelebi Sultan Mehmed devrinin en önemli hâdiselerinden birisi. Fakat Çelebi Sultan Mehmed'in kardeslerine galip gelmesi üzerine mevkiini kayb ederek Iznik'e gönderildi. Daha sonra Edirne'ye gidip ana ve babasina kavustu. Seyh Bedreddin. Onun bu özelligi daha önce temas edildigi gibi hayatini kurtarmis ve kendisine sürgün yerinde bile maas baglanmasina sebep olmustu. adi geçen Tatarlar tarafindan kurulmustur.

ve heyecani buldugundan onu kendine kethuda. Deliorman'dan her tarafa mektup ve adamlar göndererek büyük bir propaganda faaliyetine girisir. Seriat çerçevesi içine alinmis ahlâk degerlerini hiçe sayarak beser zaaflarina genis müsaadeler tanimak." Bedreddin ile sirdaslarinin gizli amaçlari. Müslüman Türk kanina hayli pahaliya mal oldu. seyhin Iznik'te kalmasini tehlikeli bir duruma sokmustu. Bu gayelerine erismek için de dervislerin görüsüne göre Hiristiyanlarin. bir müddet sonra Zagra'dan Silistre'ye. Ben. derhal kendini baba ve ruhanî reis ilân etti. Islâm tarihindeki. gizlice bir gemiye binerek Rumeli yakasina geçip Zagra'ya gider. esitlik ve fakr gibi insana cazip gelen sloganlara dayaniyordu. Aydin. Gayesi. o zamanlarda Bedreddin'in görüslerini yaymaya çalisan dervislerin basina geçti. Bunlar. nüfuz dairesi burada gittikçe genislemeye baslar. Karaburun. Seyhin. Bunun üzerine Seyh Bedreddin. Gerçekten de Börklüce. baslangiçta bütün boyutlari ile büyüklügünün farkina varilamayan bu olay. Batinî Hasan Sabbah hareketinin bir benzeri olarak karsimiza çikan bu hadise. Bu yahudi. . Onun görüslerinin temeli. Allah'a ibadet ettiklerini inkâr edenlerin kâfir olduklarini ilân ve kendilerine katilmak için gelen Hiristiyanlari gökten inen melekler gibi bereketli kabul ediyorlardi. Sen de benim elbiselerimi giyer. Bundan dolayi da taraftarlari ona Dede Sultan adini verdiler. devletin temelini kökten sarsmaya yönelik bir hadise idi." Bu safhada Börklüce Mustafa. Sadece kadinlar müstesnadir. Sancak isteyen gelsin. Sonra da halkinin çogunlugu Siî olan Deliorman'a yerlesir. bir taraftan da ferdî mülkiyeti. Bu meczuplar söyle diyorlardi: "Ben. oradan da Dobruca'ya geçer. oradan Tatar iline geçmekti. Bunun için ailesini Iznik'te birakarak Sinop'taki Isfendiyar Beyi'nin yanina kaçti. Börklüce Mustafa denilen bu hizli fanatik. Yahudi Torlak Kemal de Manisa taraflarinda Rafizî Bâtinî bir Sia'nin tehlikeli hüriyeti ile faaliyetlerine basladilar. gerekli tedbirleri almakta gecikmedi. vekil ve dinî temsilci olarak seçti. Dukas'in da dedigi gibi gayr-i müslimi bol olan Karaburun (Çesme) havalisinde Türklerden ziyade Hiristiyan ve Yahudilere taviz vererek o suretle bu cemaatleri basina toplayabilmisti. Aydin ve Manisa çevresinde baslayan bu fesad hareketinden haberdar olan Çelebi Sultan Mehmed. Fakat. halifeyim Mustafa (Börklüce) da benim hizmetkârimdir. Buna göre kadinlar hariç olmak üzere her seyde ortaklik vardi. din farkini ve evlilik müessesesi gibi kanunun teminati altina alinmis sosyal barajlari da asip cemiyete yeni bir nizam tanimak yoluna koyuldular. subasilik isteyen gelsin velhasil her arzusu olan gelsin. senin evinde kendi evim gibi otururum. Bedreddin'e Torlak Kemal denilen bir yahudi de yardim etti. Isfendiyar Bey. Aydin ve Karaburun'da etrafina binlerce insan toplayan Börklüce Mustafa'nin muvaffakiyetleri. Seyh. arabalarini kullanirsin. Avrupa ve Asya'da bir hükümet kurmak oldugundan Hiristiyanlari ve özellikle Rumlari elde etmek istiyorlardi. silahlarimi. Çelebi Mehmed'den çekindigi için seyhe müsaade etmedi. Asikpasazâde'nin ifadesine göre o söyle diyordu: "Bundan sonra padisahlik benimdir.

Fakat bunlarin fazla bir varlik gösterememesi ve hatta maktul düsmeleri üzerine daha ciddi tedbirlerin alinmasi gerektigine kanaat getirip Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ile târaftarlarini ortadan kaldiracaktir. kisa bir zamanda binlerce kisiyi ayaklandirmaya muvaffak olmuslardi. Allah birdir dedikten sonra peygamberligi sadece seyhlerine lâyik görüyorlardi. gayet âdilane cereyan eden bu muhakemede. önce bölge beylerini bunlarin üzerine gönderecektir. mürid ve dervisler üzerinde seyhin nüfuzu o derece kuvvetli idi ki. Gerçekten. Türk Islâm birligine karsi giristigi bozguncu hareketin zararini kabul etti. bu yiginlarin gizli veya asikâr istek. seyhten aldiklari ilham ve hizla. Fakat bunlarin hepsinden cazip olani süphesiz ki memleketin muayyen bir zümre arasinda taksim edildi. Saadeddin Teftazanî'nin talebelerinden olan Heratli Mevlânâ Haydar Acemî'nin verdigi "Mali haram. Mehmed Çelebi'nin emri ile kurulan bir ulema divaninda durumu tesbit edilip toplum nizamini bozmakla suçlanan Seyh Bedreddin Mahmud. bazi kimseler için göz boyayan hos müsaadelerdi. Dinî vecibelerin kalkmasi. bu da onlarin bol huzur ve kolayca servet temini gibi vaadleri çok cazib bulmalarindan ileri geliyordu. âsileri büyük bir bozguna ugratip Yahudi Torlak Kemal ile Börklüce Mustafa'yi öldürmüslerdi. Anadolu'nun bu bölgesinde büyük bir tehlike olarak ortaya çikan bu isyani bastirmak üzere harekete geçen yeni Aydin Beyi Süleyman (Aleksandr) Bey'in maglub ve maktul düsmesi üzerine. sayilari binleri bulan. Bedreddin Mahmud da sahne olarak ayni cografya parçasini seçip on yildan fazla süren sehzadeler mücadelesinin dogurdugu siyasî ve ictimaî huzursuzluktan faydalanmasini bilmistir. Seyhe ve halifelerine uyanlar arasinda Türklerden çok Yahudi ve Hiristiyanlar görülüyordu ki. kani helâl" fetvasi üzerine 1420 yilinda Serez pazarinda idam edilmisti. üzerine gönderilen kuvvetlere mukavemet edemeyerek teslim olmus ve Serez'de bulunan Çelebi Sultan Mehmed'in yanina götürülmüstü. asilerin üzerine yürümüs ise de muvaffak olamamisti. Tarihî seyri ve neticesi ne olursa olsun. . Nasil ki. bu adamlar. kanunlarin bozulmasi. sosyal sartlarin ve siyasî buhranlarin halk için sikintilar ortaya çikardigi devirlerde meydana gelen hosnudsuz ruh haletinden faydalanirlar. Manisa Sancak Beyi Kara Timurtas Ali Bey. Bunun üzerine Amasya sancak beyi ve henüz on iki yasinda bulunan Sehzade Murad ile lalasi Bâyezid Pasa. Öbür taraftan etrafina pek çok Hiristiyan ve Yahudiyi toplayan Seyh Bedreddin. Bu belirli ihtiraslar etrafinda merkezlesen gayeler ise. izdirap ve zaaflarini sezip bunlari sahis ve zümre menfaatleri adina kullanmasini bilen anarsi merkezlerinin gayesidir. haramlarin helal kilinmasi. her kaynasma ve ayaklanmada mühim olan birer figüran rolündeki yiginlarin çikardigi gürültü degil. Babaî isyanlari Selçuklu inkirazinin ortaya çikardigi sosyal bir çalkantinin sonucu ise. Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal gibi propagandacilar.Siî karekterli olan bu isyani bastirmak üzere harekete geçen Osmanli hükümdari. Devrin en seçkin âlimlerinden mütesekkil bir mahkemenin karsisinda suçunu kabul eden Seyh Bedreddin için.

Gerçekten Manuel. Seyh Bedreddin'den sonra devletin ikinci kez sarsilmasina sebep olmustu. Onun. Çelebi Sultan Mehmed'in vefatindan sonra oglu II. Çünkü o siralarda Musa Çelebi Istanbul'u kusatma altina almisti.Büyük bir mücadele ve gayret sonucu. Selanik valisi Dimitrios Laskaris Leondarios. Babasi ile birlikte Ankara savasina katilan Mustafa Çelebi (öl. Hatta ona bir evlad gözü ile baktigini bile söyleyerek ona bu yönde teminat vermisti. küçük yasta vefat ettigine dair çikarilan sayia ve Çelebi Sultan Mehmed'in siyasî tesebbüsü üzerine orada barinamayarak Bizans Imparatoru Manuel'e iltica edip ve ondan yardim ister. Timur'un ölümü üzerine sehzade Mustafa da diger hükümdarlarin ogullari gibi serbest birakilmisti. Manuel'e Osmanli ülkesinden daha çok menfaat temin edecegi garantisini veriyordu. Bu sebeple Imparator Manuel bu defa Mustafa'mn tarafini tutmaya baslamisti. cesaretlerini kayb etmemelerini ve Selanik'in Türklere teslimi tehlikesi olsa bile. Yildirim Bayezid'in ricasi üzerine arattirilarak bulunmustu. Talihlerinin degismis olmalarindan müteessir olmamalarini. kendilerini Mehmed'e teslim etmeyecegini bu bakimdan müsterih olmalari . Onun tesviki üzerine Eflâk Bey'i Mirçe ile baglanti kurup o tarafa geçer. Çünkü magluplar Selanik kalesine siginmislardi. Yapilan muharebede Çelebi Sultan Mehmed galip geldiyse de Mustafa ve Cüneyd'i yakalayip ortadan kaldiramaz. Ankara savasindan sonra Musa Çelebi ile birlikte kayb oldugu söylenmis. bunlara izaz ve ikramlarda bulunarak onlari teselli eder. Burada faaliyette bulunmalarinin sebebi de herhangi bir muvaffakiyetsizlik halinde derhal Selanik kalesine siginabilmeleri içindi. Ikinci Sultan Murad gibi hükümdar namzedi bir sehzade yetistirip birakmasidir. iç yaralari sarip memleket bünyesinin sagligini iade eden Çelebi Sultan Mehmed'in bu vatana en büyük hediyesi. 1422). görünüste Çelebi Mehmed'in dostu idi. Ulahlar'dan ve iki defa isyan edip iki defa da af edilen Nigbolu Sancak beyi Izmiroglu Cüneyd Bey'den yardim gören Mustafa Çelebi. menfaat karsiligi idi. Hamideli ve Teke sancagi askerlerinin basinda bulunuyordu. Karamanoglu Ali Bey'e ait Nigde'de bir müddet kaldiktan sonra kardesi Musa Çelebi gibi Isfendiyar Bey'in yanina gider. Teselya ve Selanik taraflarinda faaliyete geçer. Kendi menfaatini gözönünde bulunduran Imparator. MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI Yildirim Bâyezid'in ogullarindan biri olan ve saltanat iddiasinda bulundugu için tarihlerde Düzme Mustafa denilen Mustafa Çelebi. bu sarsintida oynadigi rol. Yorucu ve zahmetli bir yolculuktan sonra Anadolu'ya gelebilen Sehzade Mustafa. Fakat bütün bunlar. Mustafa. Murad'i da mesgul edecektir. Mustafa ve Cüneyd Bey'in giristikleri hareketleri haber alir almaz derhal harekete geçer. Çelebi Sultan Mehmed. Kaynaklarin verdigi bilgiye göre Timur onu Semerkand'a götürmüstü. Çelebi Sultan Mehmed'e yardim etmisti. Fakat. Bu defa onun karsisina Yildirim Bâyezid'in yasça kendisinden daha büyük olan (bazi kaynaklarda küçük) ve saltanat iddiasinda bulunan Mustafa Çelebi'yi çikarmisti. Selanik mintikasinda iki ordu karsi karsiya gelir. Musa Çelebi'ye karsi.

O. Bu açik tehdide karsilik Selanik valisi Dimitnos Leondarios su yumusak cevabi verir: "Ey padisah. Yalniz Bizans Imparatorunun kulu degil. Onlar da Dimitrios'un teselli veren bu sözlerinden cesaret alarak rahat bir nefes aldilar.. Bu hususta emir vermek ona aittir. hem bir koz. hayatini kurtarmak isteyen zât. maiyeti erkanindan birisini Selanik valisi Dimitrios Laskaris'e göndererek: "Bizans imparatoru ile aramizda mevcut olan bozulmaz dostluk ve sevgiyi pek iyi bilirsin. dinlemek bile istemem. Zaten alelâde biri olsa dahi yine imparatorun izni olmadikça onu size veremezdim. . Validen bu sekilde bir cevap alan Çelebi Sultan Mehmed. Eger ettigin yemini tutmak istemiyorsan haksiz olani Allah'in adaleti cezalandirir. Bana iltica edenleri teslim hakkindaki teklifini yapmak degil. Bu istek karsisinda Bizans Imparatoru Manuel. onun evladi makamindasin.gerektigini söyler. su dakikada cereyan eden vak'alari imparatora yaziyorum. Ben. Bu sebeplerden dolayi âbidane istirham ediyorum. Ben ise verilecek emri ifa edecegim.. gerekse ondan sonra gelecek olan Osmanli hükümdarlarina karsi bunlari. imparatorun himayesine siginan ve bir atmacanin takip ettigi keklik gibi. ayni zamanda senin de kulunum. hem de bir emniyet subabi olarak kullanmak arzusunu tasimaktadir. Mektuptaki ifadelerden anlasildigina göre Imparator. alelâde Türklerden biri degildir. kaçaklari. Eger isin böylece halline razi degilsen istedigin gibi hareket et." sözleri ile Mustafa ve Cüneyd'in teslim edilmesi teklifini red eder. ben de baban makaminda olmayi kabul ederek ahd ettik. Tarafinizdan sadir olan bu emrin icrasi ve neticeye erdirilmesi size ait bir keyfiyettir. korumasi altina almasi üzerine Çelebi Sultan Mehmed. Zira sen. Bununla beraber. ben despot degil bir kulum. Bizimle Bizanslilar arasinda nifak ve düsmanlik sokmaya çalisma. senin hayatina da son verip düsmanlarimi avucumun içine alacagim. Haber aldigima göre o senin kardesindir. gerek Sultan Mehmed. Selanik valisinden de Mustafa ile Cüneyd'in kendisine gönderilmesini ister." diyerek padisahtan özür diler. Sen bu dünyadan göç ettikten sonra talihleri ne ise o olsun. Bunu yapmayacak olursan. hükümdarligin devam ettikçe ve sen hayatta bulundukça mülteci Mustafa ile arkadasi Cüneyd hapishaneden çikmayacaklardir. imparatora müracaat ile Mustafa Çelebi'nin kendisine teslim edilmesini ister. pekâla bilirsin ki." dedi." demek suretiyle zimnen buna isaret etmektedir. Çelebi Mehmed'e gönderdigi mektubunda: "Sen benim evladim. dostlugu birakarak düsmanligi ele alacagim. biraz sabr ediniz. Bu arada. Halbuki benim de vazifem cereyan eden hali imparatoruma haber vermektir. Bunun için avlamakta oldugum avi bana teslim et. Kisa bir zaman içinde sehri zapt edip halkini esir edecegim. biz Hiristiyanlarin itikad ettigimiz ekanim-i selâse (Hiristiyanlik'taki üçlü ilâh sistemi)'ye yemin ederim ki. Selanik valisi Dimitrios'un. Sunu da biliniz ki. bu arzusunu açikça dile getirmese bile "hükümdarligin devam ettikçe. Bu dostlugu bozmaya ve Bizanslilara büyük zararlar yapilmasina sebep olma.

padisah Istanbul yolu ile Anadolu'ya geçerken yolda yakalanip tevkif edilmesini imparatora teklif ettiler. kisi Bursa'da geçirdikten sonra 1421 yili ilkbaharinda Gelibolu yolu ile Edirne'ye döner. her sene üç yüz bin akça vermeyi. 1420 yilinda Istanbul yolu ile Anadolu'ya geçmek üzere gelir. Çelebi Sultan Mehmed. Dolmabahçe ve Tophane sahillerine gelen padisahi. Bu mültecilerin masraflari için Osmanli Devleti. Bu arada Bizans casuslari. burada üç sira kürekli kadirgada bulunan imparator bizzat kendisi karsiladi. Derhal Edirne sarayina tasinan Mehmed Çelebi'nin durumundan süphelenen asker. Bu hadiselerden sonra Çelebi Mehmed. Istanbul'a getirilen Mustafa ile Cüneyd'i ve maiyetlerindeki otuz üç kisiyi Limni adasina gönderir.Sultan Mehmed. Selanik kusatmasini da kaldirarak Edirne'ye döner. burada karaya çikarak çadira iner. küçük kardeslerini . Bununla beraber bu haber yüzünden ihtiyatî bir tedbir olmak üzere Çelebi Sultan Mehmed'i karsilamak için çocuklarini da göndermez. büyük bir heyecana kapilmis ise de bu heyecani yatistirmaya muvaffak olan devletin ileri gelenleri onu hayatta ve saglikli imis gibi gösterebilmislerdi. bu teklifi kabul etmez. daha ileri gitmeyerek imparatorun teklifini kabul eder görünür. Hükümdarlarinin hayatta ve saglikli oldugunu gören asker ise sevinmisti. Bu görüsmede. Aksam olunca maiyyeti ile birlikte Izmit tarafina hareket ederek Bursa'ya gelir. gelen Bizans elçisini kabul etmemis ve birkaç günden beri hasta oldugunu. Çelebi Sultan Mehmed. Elçiler. Çelebi Sultan Mehmed. Padisaha tahsis edilen gemi ile imparatorun gemisi yanyana olmak üzere Üsküdar'a geçtiler. bu bakimdan iyilestikten sonra görüsebileceklerini söylemisti. buna karsilik imparator da Çelebi Mehmed hayatta kaldigi müddetçe Mustafa'yi serbest birakmamayi ve Mehmed'in haleflerinin Bizans'a karsi takinacaklari tavra göre hareket etmeyi taahhüd ediyorlardi. Imparator. hükümdar olacak olan oglu Murad'in. Mustafa Çelebi'ye yardim edip asker veren Eflâk topraklarina akinlar yaptirmak suretiyle intikamini almis oluyordu. Fakat Imparator Manuel. Ibrahim ve Haci Ivaz Pasalari davet ederek kendileri ile gizlice görüsmüstü. Çelebi Mehmed'i sehir disinda karsilayarak Bogaz kenarinda Çifte sutun (Besiktas) denilen yere kadar kendisine refakat ederler. Bir ara Edirne civarinda tertipledigi bir av sonunda ormandan çikan bir domuzu takip ederken ani bir felç geçirerek baygin bir sekilde attan düser. Bu vasiyetinde ayrica. Padisahin hastalandigi Bizans Imparatoru Manuel tarafindan haber alininca. Fakat bu hastalikta" kurtulamayacagini anlayinca vezirleri olan Bayezid. Ama Bizans ileri gelenlerinden birçogunu padisahi karsilamak ve hediyeler takdim etmek üzere gönderir. güya hatir sormak için bir elçi göndermisti. padisahin Anadolu'daki islerini bitirdikten sonra Istanbul'u almak üzere kusatacagi haberini getirmislerdi. MEHMED ÇELEBI'NIN VEFATI Mehmed Çelebi. Bu haber üzerine Bizans'in bazi ileri gelenleri. Amasya valisi olan büyük oglu Murad'in hemen davet edilip hükümdar ilan edilmesini vasiyet etmisti.

Âsikpasazâde'nin ifadesine göre asker padisahi görmek istemis. aradan uzun bir süre geçtigi halde huzura kabul edilmedigi için süphelenmis ve sonunda bir vasita ile padisahin öldügünü ögrenmis. miladî takvim ile de 7 sene 8 ay ve birkaç gün olmaktadir. Çelebi Mehmed hakkinda Osmanli tarihlerinden baska yabanci kaynaklar da iyi sehadette bulunmaktadir. devlet erkani ise bir hekimin tedbiri sayesinde onu sagmis gibi askere göstermeye muvaffak olmustu. onun hakkindaki kanaatlerini su ifadelerle aktarmaktadir: "Çelebi Mehmed. Böylece vefati yaklasik 40 gün kadar saklanabildi. Kaynaklarin verdigi bilgiye göre Çelebi Sultan Mehmed. Murad'in Bursa'ya geldigi haberi üzerine padisahin Anadolu'ya bir seferinin olacagi. deniz yolu ile padisahin ölüm haberini imparatora iletmeye muvaffak olmustu. Bu görüsmeden sonra Murad'a haber verip onu davet etmek üzere Elvan Bey süratle yola çikarilmisti. orta boylu. Fakat Leondari. Halbuki kendisinin ölümü ile bu sart ortadan kalkmis oluyordu. Murad'in derhal getirilmesini istemesi. açik alinli.öldürmemesi için de bunlarin imparatorun yanina gönderilmesini bildirmisti. ne de diger kardesi Süleyman Çelebi gibi yumusak ve kayitsiz idi. beyaz yüzlü. sik sakalli. Cemaziyelevvel 824 (Haziran 1421) tarihinde meydana gelen vefatin günü hakkinda farkli görüsler bulunmaktadir. vakur ve ciddi bir hükümdardi. duruma göre uysal . ölümü halinde kardesi Mustafa Çelebi'nin imparator tarafindan saliverilmesi endisesi idi. Bu yüzden de onun ölümü gizli tutulmustu. ne babasi Bâyezid ve kardesi Musa Çelebi gibi sert. Çünkü imparator ile yapilan antlasmada kendisi hayatta bulundugu sürece kardesinin saliverilmemesi seklinde idi. yollarin tamamen tutulmus olmasindan dolayi gidememislerdi. genis omuzlu. Padisahin cesedi. Yalniz dostuna degil. Çelebi Mehmed'in. düsmanlarina da kendisini sevdirerek itimat telkin etmis ve kendisini saydirmistir. Bu arada imparator tarafindan padisaha gönderilen Leondari Dimitrios. O. azim ve irade sahibi. Osmanli Devleti'ni tek bir idare altinda topladiktan sonraki hükümdarligi hicrî tarihle 7 sene 11 ay ve birkaç gün. uzun kollu ve güler yüzlü bir hükümdardi. Bursa'da daha önce insa ettirdigi Yesil Türbe'ye defn edildi. Bu arada Murad'in Bursa'ya dogru yola çikmasi bekleniyordu. vaziyeti kavrayarak istedigini ve vaziyeti ona göre ayarlamasi. kara ve çatik kasli. sözüne ve vaadine sadik. Çelebi Mehmed'in özelliklerini kaynak eserlere istinaden veren Uzunçarsili. Kararin ertesi günü hastaligi son haddine vararak aksam üzeri vefat etti. makul hareket eden. Onun ölümünü bildirmemek için pek çok tedbir alindi. Zamaninin olaylari gözden geçirilince bu kanaatte isabet oldugu anlasilir. Behcetu't-Tevârih'te bu tarih 23 Cemaziyelevvel 824 (26 Mayis 1421) olarak gösterilmektedir. Böylece hem asker hem de halk kendisini hayatta biliyordu. nazik. Çelebi Sultan Mehmed'in bu tarihte 43 veya 47 yaslarinda bulundugu kabul edilmektedir. Bu haberi derhal Istanbul'a bildirmek için yola çikardigi birkaç ulak. fakat rahatsiz bulundugu için yalniz basina gidecegi söylenerek cenaze Anadolu sahiline geçirildi. Çelebi Sultan Mehmed'in cesedi tahnit edilerek sarayda muhafaza edildi. kara gözlü. sabirli. Iyi görüsü.

Osmanli hükümdarlari arasinda ilk defa olmak üzere Anadolu ve Suriye yolu ile Mekke ve Medine'ye giden hacilar kervani ile bu iki kutsal sehrin fakirlerine dagitilmak üzere "Sürre" adi ile altin olarak bir miktar akça gönderen odur." Bazi tarihçiler tarafindan devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Çelebi Sultan Mehmed. Onun en büyük emeli. Daha önce sözü edilen Venediklilerle yapilan deniz muharebesi bir tarafa birakilacak olursa Bizans ve diger devletlerle dostane faaliyetlerde bulunmustur." Günümüz yabanci tarihçilerinden biri olan Norman Itzkowitz. . Küçük-büyük 24 muharebede bulunarak kirka yakin yara aldigi rivayet edilmektedir. sebatkârligindan ve iyi ahlâkindan bahs ederler. babasi zamanindaki topraklari tekrar ele geçirmekti. (Netâyicu'l-Vukuat. Bu gaye için çaba sarf etmis ve büyük ölçüde de muvaffak olmustu. Osmanli Devleti'ni. Kayseri'nin zapti konusundaki tesviklerine aldirmayan Mehmed Çelebi. Timur'un oglu Sahruh'un gücü geri plânda agirligim hissettirdigi sürece Mehmed. topraklarini geri almis bulunan Anadolu beylerine karsi askerî harekata girisemezdi. Vücudunda kirk kadar muharebe yarasi tasiyordu. karsilastigi büyük bunalimlardan basari ile kurtaran bir sahsiyettir. din âlimleri ve genellikle Kur'ân'a gönül vermis olanlar hakkindaki cömertligi bakimindan da Misir sultanlari ile rekabet edebilir. ama hayatî önemdeki hükümdarligi." Annesi. Bizans destegine tabi olmalari sebebiyle de Kostantiniye ile iliskilerini yumusak tuttu. Böylelikle onun kisa. taht kavgalari ve idarî meselelerle sürekli taciz edilen Mehmed. Iç isyanlar. Memlûklular ile de dostça geçinmisti. O. Yerli ve yabanci hemen bütün kaynaklar. basariya götürmeyi düsündügü yeniden yapilanma tesebbüslerini engelleyecek herhangi bir genel Avrupa tepkisini canlandirmama dikkatini gösterdi.davranarak ileri gitmeyisi. Osmanli tahtinda gözü olanlarin. Bununla beraber babasi Yildirim Bâyezid'in son yillarda eristigi güce erememisti. sehzadeler mücadelesinden galip çikarak devletin birligini saglamisti. çocuk denecek yastan beri üzerine almak zorunda kaldigi büyük mesuliyetlerden dolayi son derece yipranmisti. Mehmed'in (1413-1421) hükümranliginin basarisini belirgin kilan ihtiyatlikti. Karamanoglu Mehmed Bey'in 822 (1419) yilinda Memlûk ordusu tarafindan esir edilerek Kahire'ye götürülmesi üzerine. Karamanlilar'in. Çelebi Mehmed'in dirayetinden. Hammer. seri hareket etmesi de kendisini en tehlikeli gailelerden basari ile çikarmistir. 36). Çelebi Sultan Mehmed'den bahs ederken sunlari söylemekten kendini alamaz: "Tek yönetici oldugu zaman I. Osmanli topraklarinin tamamen çözülmesini önleyen bir koruyuculuk faaliyeti olma basarisina erdi. O. dostlugu bozmamis ve sonucu belli olmayan bir maceraya atilmamistir. I. Germiyanoglu Süleyman Sah'in kizi Devlet Hatun olan Mehmed Çelebi. Bitmek tükenmek bilmeyen gailelerle karsilasmis ama bütün bu gailelerin hakkindan gelmesini bilmistir. onun hakkinda sunlari yazar: "Hayir ve din isleri ile ilgili müesseseler meydana getirmekte söhretli Selçuk sultani Birinci Alaeddin ile boy ölçüsebilecek olan Birinci Mehmed.

Gerçi bundan kadim Mihal köprüsü dibinde Yildirim Han Camii vardir. fakir. Mustafa da Hamideli (Isparta)'nde sancak beyi olarak bulunuyorlardi. Hafsa Hatun. Fakat Timur-i bî nûr (Nursuz Timur) hadisesinde bu cami na tamam kalmagla onu da Çelebi Sultan Mehmed itmam edüb sevabini babasi Yildirim Han ruhuna hibe etmisti. Bunun içindir ki o. Yusuf ile Mahmud ise ileride taht kavgalarina sebebiyet vermemeleri için gözlerine mil çekilerek kör edilmislerdi. sadece bununla da iktifa etmiyor. Kizlardan biri de Varna muharebesinde sehid olan Karaca Bey ile evlenmistir. O." . gerekse bundan önceki cami hakkinda söyle demektedir: "Edirne'de bundan ulu ve ruhaniyetli cami yoktur. ayni zamanda ve özellikle cuma günleri fakirlere ve yoksullara yemek yediriyordu. Sultan. onlar için imkânlar hazirlamaya çalisan bir hükümdardi. cami. Isfendiyar Bey'in diger oglu Kasim Bey ile evlenmistir. Yusuf ile Mahmud ise henüz küçük yaslarda idiler. Çelebi Sultan Mehmed vefat ettigi zaman Murad Amasya'da. medrese ve çarsilar insa edip onlara vakiflar tahsis ediyordu. Ibrahim Bey'den çocuklari olan Selçuk Hatun. kocasinin ölümü üzerine Bursa'ya dönmüstü. gerek Ulu Cami diye isimlendirdigi bu cami (Eski Cami). kimsesiz ve hatta yolculari doyurmak için imâretler insa ediyordu. Isparta sancak beyi Mustafa. Ogullarindan Kasim ve Ahmed. Çelebi Mehmed'in yedi kizindan Selçuk. Kasim. Candarogullari'ndan Isfendiyar Bey'in oglu Ibrahim Bey ile evlenmisti. Filibe yolu üzerinde ve Meriç sahiline yakin bir yerde insa edilen bu camiye vakf olmak üzere de Edirne'deki Bedesten insa ettirilmisti. hükümdarin kendisi hayatta iken vefat etmislerdi. Sultan Hatun. O. 890 (1485) yilinda epey yaslanmis olarak vefat etmistir. Edirne'de Emir Süleyman'in temelini attigi. kendisinden önceki Osmanli hükümdarlari gibi vatandaslarini (tebeasini) gözeten. Musa Çelebi'nin ancak pencerelere kadar insa ettirebildigi camiyi (Eski Cami) tamamlamisti. Ayse ve Hatice hatunlarin ad ve durumlari bilinmekte ise de diger iki kizinin adi henüz bilinememektedir. Fakat daha sonralari Bursa'da çikan bir veba hastaliginda ikisi de vefat etmislerdi. Evliya Çelebi. 848 (1444) de vefat etmistir. Yusuf ve Mahmud adlarinda alti oglu ile yedi kizi olmustur.Çelebi Sultan Mehmed'in en büyügü Murad olmak üzere Mustafa. babasi Bâyezid ve dedesi Murad gibi kendisinden önce geçen hükümdarlar gibi devletin iki baskenti olan Bursa ve Edirne'yi camilerle süslemisti. Cülusundan kisa bir müddet sonra. Çandarzâde veziriâzam Ibrahim Pasa'nin oglu Mahmud ile evlenmis ve 847 (1443)'ten sonra Hacca giderek Mekke'de vefat etmistir. Bu bakimdan günün ekonomik. Isa ve Ali Beyler ile evlenmislerdi. SULTAN MEHMED'IN HAYRATI Çelebi Sultan Mehmed. Ikinci Murad'in hükümdarligi zamaninda Karamanogullari'ndan Ibrahim. Ikinci Murad'in hükümdarligi zamaninda saltanat iddiasina kalktigi için Iznik'te yakalanarak bogdurulmustu. Ahmed. Nitekim Hoca Saadeddin Efendi'nin "her cuma günü fukarayi it'am ve ehl-i ihtiyaca in'am-i amm edüb" dedigi Çelebi Sultan Mehmed. sosyal ve dinî sartlarinin gerektirdigi ihtiyaçlari karsilamak için gayret sarf ediyordu. Hafsa. Bunlardan Selçuk Hatun. Çelebi Mehmed'in diger kizlarina gelince bunlar.

Istanbul ve Edirne'deki camilerden hiç birinin yukaridan penceresi olmadigi gibi berrak ve devamli akan bir suyun verdigi serinlik te yoktur. Caminin yaninda Çelebi Sultan Mehmed'in türbesi bulunur. Bunlarin üzerine yazilmis Kur'an âyetleri fevkalâde güzeldir. Binanin iki ucunda iki minare yükselir. Istanbul ve Edirne camilerinden bu havuzla ayird edilir. Büyük harcamalarla ortaya çikan bu cami. Bu iki yapinin yakininda Birinci Mehmed. karsisindaki kapinin güzelligi ile boy ölçüsebilir. Bu mânâda kendisine "Çelebi hükümdar" denmistir. kapi ve pencerelerin içine takildigi kirmizi mermerler üzerine islenmis yazilar. dedesi Murad Hüdavendigâr'in Bursa'da baslatip Yildirim Bâyezid'in yarim biraktigi büyük ve hasmetli camii de tamamlatmistir. Minberin oymalari çiçek. Yapinin duvarlari. dibinden bir insan boyu kadar yaldizlanmisti. gerek yapilisinda kullanilan mermerlerin az bulunusu. Yesil-îmâret Camii adi ile söhret bulan bu mabed. çok güzel bir bahçenin ortasindadir. Asya'daki merkezinde yeni bir cami yaptirmaya basladi. bir medrese ile yoksullar için bir imâret tesis ve her ikisine de padisahlara layik bir cömertlikle gelir (vakif) tayin etmistir. Bunun sekiz yönünde. Duvarlara da "el-Esmau'l-Hüsna" naks edilmisti. Zamaninda kubbeler ile minareler yesil çini ile kaplanmis olduklarindan. Yirmi besincinin ortasinda yüksek ve çevresi yirmi ayak tutan yuvarlak bir pencere vardir. . Camiin içini bezeyen çiniler de pek nefistir. Yildirim Bayezid'in Ankara Savasi'nda (28 Temmuz 1402) yenilmesiyle baslayan bu döneme. Osmanli ülkesinin mukaddes mabedleri arasinda sadece Sinop Camii'nde buna benzer bir minber vardi. kapi süsleri göz alicidir. gerek onu süsleyen oymalarin inceligi bakimindan. Havuzda da dülger baliklari yüzermis. distan ve içten yesil çini ile kaplanmistir. Eskiden. Temeller. bu padisahin sultanlik çaginin bir belirtisi olarak günahtan sakinma ve sanat sevgisinin maddi ve devamli bir delilidir. Bursa ve Edirne'de iki büyük camii tamamlatinca. Sultan Mehmed'e "Çelebi" ünvaninin verilmesi onun buyrugu ile yapilan anitlardaki sanat sevgisinden ve ince zevkten dolayidir. Bursa Camii. Pencerenin altina cami içinde genis ve kare seklinde bir havuz tesadüf eder. Çelebi Sultan Mehmed'in Yesil Camii. FETRET DEVRI Fasila-i Saltanat olarak da bilinir. yirmi bes bölmeye ayrilmis olup bunlardan yirmi dördü birer kubbe ile örtülmüstür. Sultan Mehmed. meyve. yaprak ve hatta ince islenmis elbise yakalari seklinde idi. Bundan dolayi bu cami Yesil imâret adini almistir. Sekiz köseli bir sekilde olan bu türbe. Bu camiin duvarlarinin bütün cephelerindeki renkli mermerler. Bursa sehrinin baslica güzelliklerinden biridir. kardesleriyle girdigi mücadelede basarili olarak yönetimi yeniden ele geçiren Mehmed Çelebi son vermistir. gök renginde bir zemin üzerine gümüs harflerle yazilmis Kur'an âyetleri bulunmaktadir.Sultan Mehmed. bu çiniler güneste zümrüt gibi parlar ve yapiya periler sarayi görünümünü verirmis. kuslarin cami içine girip yuva yapmalarina engel olmak üzere açik olan yerlere bakir tellerden bir kafes yapilmisti. Kirmizi mermerden oyulmus mihrabin zerafeti.

zaferden sonra sekiz ay kadar Anadolu'da kalarak Osmanli topraklarini yagmaladi. Oglunun erken yaslarda tahta geçmesi. oglunun yasina göre vaktinden önce tahta çikabilecegini ve buna lâyik olabilecegini sezdigi belirtilmektedir. Savasa katilan diger sehzadelerden Isa Çelebi Balikesir'de. mülkî ve hukukî mekanizmanin istikrarli bir sekilde intizam ve ahenkle yürüyen bir devir olmustu. Bunun için de hükümdar. yanina Sadrazam Çandarli Ali Pasa.Ankara Ovasi'nda yapilan savasin kötüye gittigini gören Yildirim bayezid'in ogullarindan Süleyman Çelebi. babasi Çelebi Mehmed'in. Onun manevî etkisine yakisikliligindan . Ikinci Murad'i ordunun yegane hâkimi durumuna getirmisti. hem de kudretine saygi göstermeleri. Çelebi Mehmed. Orta Anadolu'daki Türkmen beylerini safdisi birakarak güçlü bir Türkmen ordusu kurdu. Genç yasi. kendisinden daha yasli ve tecrübeli savasçilar ile bilhassa vasisi durumundaki Bâyezid Pasa ile yaptigi tartismalarda son derece yumusak basli davranmasi ve çocuksu görünüsüyle askerlerinin onu hem kalpten sevmeleri. Osmanli topraklarini ise 4 sehzade arasinda paylastirarak Anadolu'dan çekildi. Murad Pasa ve yeniçeri agasi Hasan Aga ile birlikte kendine bagli olan birlikleri de yanina alarak Edirne'de saltanatini ilan etti. hem savas sanatinda hem de siyasî deha ve anlayista çocukluktan çok uzakti. Böylece Osmanli Topraklari bölünmüs oldu. Sehzadelerden ilk olarak Mehmed Çelebi harekete geçti. iliskilerindeki zerafet ve nezaket. diger kardeslerini safdisi birakarak Osmanli Imparatorlugunu yeniden bir birlik altinda toplamistir. Babasinda görülen muntazam yüz hatlari. yakisikliligi. Yas bakimindan çocukluktan henüz çikmis olan Ikinci Murad. Anadolu'da daha önceden bulunan ancak Osmanli topraklarina katilan eski Anadolu Beyliklerini yeniden canlandirdi. Bu olay sehzadeler arasindaki mücadelenin kizismasina yol açti. oldugu gibi ogluna da geçmisti. Timur. veliahdin savaslar ve iktidarin zorluklari ile karsilasmasini arzulamistir. Musa Çelebi Bursa'yi alarak hükümdarligini ilan ettiyse de kisa bir süre sonra Isa Çelebi Bursa'yi yeniden ele geçirdi. Yildirim Bayezid ile birlikte Musa çelebi ve Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa) Timur'a tutsak düstüler. Çelebi Mehmed ise Amasya'da kendi hükümdarliklarini ilan ettiler. Bununla beraber hâlâ Timur âfetinden kalma ve islemekte bulunan bazi yaralarin bulunduguna isaret etmek gerekir. Gerçekten henüz on iki yaslarinda iken Seyh Bedreddin Mahmud isyaninin bastirilmasinda oynadigi önemli rol. oglunun. idarî. babasinin tasarilarina da uygun düsüyordu. gögüs gögüse olan savaslardaki mahareti. babasi Çelebi Sultan Mehmed (Birinci Mehmed)'in vefati üzerine daha 17 veya 18 yasinda bir delikanli iken Osmanli tahtina geçip idareyi eline almak zorunda kaldi. Ileride de temas edilip görülecegi gibi onun yönetimde bulundugu dönem. hükümdarlarin görmesi gereken egitimden geçirilmesini istemis. SULTAN IKINCI MURAD DÖNEMI 1404 Haziran'inda Amasya'da dünyaya gelen Murad. Ilk çarpisma ise Musa Çelebi ile Isa Çelebi arasinda Bursa'da meydan geldi.

büyük oglu Murad'i lalasi Yörgüç Bey ile bu mühim vilayetin basina gönderiyordu. Hindistan hükümdari. Osmanli toplumunu taht hakkinda tereddüde düsürecek yasta baska erkek kardesi yoktu. Çorum ve Osmancik bölgelerini içine alan Rum veya Danismendiye vilayeti. 25 Haziran 1421'de. 12 yasina girince Rum vilayeti beyligi ile Amasya'ya geldi. Mentese. Tahta geçtigi sirada babasi gibi baris temayülünde oldugu anlasilan Sultan Ikinci Murad'in bu barisçi arzusu. bu sefer de. Babasi tarafindan. sarktaki gelismeleri çok dikkatle takip etmek zorunda idi. Sonra babasi Çelebi Mehmed ile Bursa'ya. Müslüman ve Hiristiyan devletlere elçiler gönderen Sultan II. sadece bir vasiyet . Isfendiyar beyleri ile Misir Sultani. Sirp ve Bosna Krallari. Sehzade Murad. ileride hükümdar olabilecek sekilde yetistirilen Murad. Sivas. Tokat. Sultan Murad'i tebrik için gönderilen elçiye verilen gerçek talimat. Bizans'tan. Mustafa Çelebi (Düzme Mustafa)'nin elde bulunusundan istifadeyi temindi. Daha önce de temas edildigi gibi. daha babalarinin sagliginda ölmüslerdi. küçük kardeslerinin kendisine teslim edilmesini ister. bütünüyle Ikinci Murad'da toplanmisti. Mora Despotu ve Venedik Cumhuriyeti gibi devletlerin tamamina özel elçiler ile mektuplar gönderip kendisinin Osmanli tahtina geçip hükümdar oldugunu bildirir. Çelebi Sultan Mehmed'in iki küçük oglunun (Yusuf ve Mahmud) Bizans'a gönderilme isi. Bizans Imparatoru ile Eflâk ve Bogdan Voyvodalari. bu duygusunu her zaman açiga vuruyordu. Osmanlilar'in dogu sinir vilayeti olup o dönemlerde fevkalâde bir önemi haiz idi. Sultan Murad'in. 1410 yilina kadar Amasya sarayinda kaldi. idaresinde bulunan Amasya kuvvetleri ile Börklüce Mustafa isyanini bastirmak üzere Saruhan ve Izmir taraflarina hareket emrini almisti. hemen hemen her zaman oldugu gibi. Amasya. tabiatin taci olan yakisiklilik.ileri gelmis bir tesir de eklenmisti. küçümsenmeyecek miktarda Türkmen ve Mogol göçebeleri vardi. Sultan Murad'i mücadeleye hazirlanma mecburiyetinde birakti. Sadece çocuk denebilecek yasta iki küçük kardesi kalmisti. Fakat Bizans devlet adamlarinin Osmanlilar'daki saltanat degisikliginin meydana getirebilecegi ilk günlerdeki saskinlik havasindan faydalanmak istemeleri. Bursa'da. Germiyan. Tayininden bir yil sonra Murad. merkezin kontrolü altinda tutabilmek pek kolay bir is degildi. babasinin ölümünden kirk gün sonra Osmanli tahtina geçip hükümdar olan Murad'a. iki kardesi. Çünkü burada. Bunlar da daha sonra vebadan öleceklerdi. Buna göre. bir koz olarak elinde tuttugu Mustafa Çelebi vasitasiyle Murad'dan bazi menfaatler temin etmek istiyordu. Imparator Manuel. 1413'te de Edirne'ye gitti. Dulkadir. Murad. Velhasil. onunla birlikte saraya kadar gelip huzurunda geçit resmini tamamladiktan sonra bagliliklarini bildirirler. Macar Krali Sigismond. Bu yüzden Osmanli sultani. Onun. Bu sebeple Bizans. yeni sultani karsilamak üzere sehrin disina çikarlar. bir milletin. babasinin cenazesini muhtesem bir törenle Yesil Cami yanindaki türbesine defn ettirip bir hafta yas tutulmasini emr eder. Hükümdar olduktan sonra çevresinde bulunan beylikler ile politik bakimdan önemli olan Karaman. Barisi seven bir kimse olarak Sultan Murad. Çelebi Sultan Mehmed'in ölümünden ancak o zaman haberdar olan Yeniçeriler. babasinin ölüm haberini alinca Amasya ile Bursa'yi birbirine baglayan uzun yolu süratle asip Bursa'ya yetisir. Bunlari. Yildirim Bâyezid'in damadi Seyh Emir Buharî hazretleri kendi eliyle kiliç kusatip hükümdarligini ilan eder. devlet ileri gelenleri ile yeniçeriler tarafindan kendisine bey'at edilen Murad Bey. Yeniçeriler. Akkoyunlu ve Karakoyunlu emirleri. Alman Imparatoru. Iste Çelebi Sultan Mehmed. imparatorun elçisi Çelebi Sultan Mehmed'in vasiyetine istinaden Murad'in. kendi basinda bulunan hükümdarda görmek istedigi. Karaman Beyi ve Macarlarla birer baris antlasmasi yapar. özellikle Bizans tarafindan farkli bir anlayisla yorumlanacaktir. saltanat degisikliginin meydana getirecegi nazik durumdan yararlanmaya yeltendi.

Anadolu birligine vurulan darbe bu kadarla da bitmiyordu. Yakub Bey. Bu hareketin gerçeklesmesi için de Imparator ona yardim edecekti. Böylece Mustafa. Limni adasindaki sürgün hayatindan sonra böyle bir devlet kusunun basina konmasina sevinen Mustafa Çelebi. Buna karsilik Imparator da Ikinci Murad'i degil. büyük emeklerle elde edilmis bulunan topraklan. Yapilan bu pazarliga göre Mustafa ve onun kader arkadasi olan Izmiroglu Cüneyd serbest birakilacaklardi. oglunu rehine olarak onun yarlina vermek ve Osmanlilar'a ait bazi yerleri Bizans'a terk etme karsiliginda Imparatorun adami ile bir antlasma yapmisti. Mustafa. Bizans kurnazligindan baska bir sey degildi. Kalecik ve Tosya'da hüküm süren oglu Kasim'i buralardan kovmustu. Aydinoglu ile Saruhanoglu eski topraklarindan bir kismini ellerine geçirmislerdi. bu bakimdan efendisi imparatora bu vâsilikten vaz geçerek kendisi ile iyi iliskilerini devam ettirmesini rica eyledigini" söyler. Öte yandan babalan Ilyas Bey tarafindan Osmanli sarayina gönderilmis bulunan Menteseogullari'ndan Ahmed ve Leys de bu karisikliklardan istifade ile kendi memleketlerine dönmüs ve bagimsizliklarini ilan edip kendi adlarina bastirdiklari paralara Osmanli hükümdarinin adini koymamak suretiyle onu tanimadiklarini gösterdiler. MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI ve ÖLDÜRÜLMESI Sultan Ikinci Murad. hükümdarliginin ilk iki yilini iç isyanlari bastirmak ve ülke birligini yeniden tesis etmekle geçirdi. padisah adina "Müslüman evladinin. daha önce alinan vâsilik kararina uyulmayarak sehzadeler Tokat'a gönderilir. 15 gemiden mütesekkil bir filo ile onu ve yandaslarini Gelibolu önlerine çikarir (Eylül 1421).olduguna göre iki devlet arasinda taahhüde bagli olmayan bir mesele idi. Gerek kendisi gerekse devleti için en büyük tehlike Mustafa Çelebi'nin isyani idi. Iki taraf arasinda gerçeklestirilen bu . tahtin mesru vârisi olarak kabul edilecekti. Sultan Murad'i tanimayarak Mustafa Çelebi'nin tarafini tuttugu gibi. Nitekim Germiyanoglu II. entrikali siyasetinin Müslüman Türkler arasinda çikaracagi nifaktan büyük faydalar umarak Mustafa'ya bazi sartlar teklif edince bunlar büyük bir istiyakla kabul edilir. Imparator. kendisi için utanç verici olan bu antlasmayi imzaladiktan ve yemin ile de onu teyid edip saglamlastirdiktan sonra Leontarius. Buna göre sayet Mustafa basarili olursa Gelibolu ile Istanbul'un kuzeyinde Bogdan sinirina kadar Karadeniz kiyisindaki bütün sehirler ile güneyde Erysus ve Aynaroz'a kadar olan yerlerin tamamini Imparatora geri vermeyi taahhüd etti. Bunu bir hak isteme seklinde ileri sürmek. Zira günün siyasî sartlari bir müddet için onu böyle davranmak zorunda birakmisti. Manuel. Nitekim elçinin sehzadelerle ilgili talebine veziri azam ve Rumeli beylerbeyi olarak islerin idaresini elinde bulunduran Bâyezid Pasa. elçilerine verilen bu cevabi ögrenince. onu hükümdar olarak taniyacakti. Leontarius. Bizans tarafindan tertiplenen ve Osmanli ülkesini bölmeye yönelik olan Sehzade Mustafa isyani ile ugrasirken bu oldubittilere karsi sessiz kalmak ihtiyacini hissetmisti. Bu hareketi ile Sultan Ikinci Murad'a karsi cephe alan Bizans'la birlikte Anadolu beylikleri de yeni hükümdarin babasi olan Mehmed Çelebi'nin yaptigi ilhaklari geri almak ve Osmanli tabiiyetini tanimamak suretiyle ayaklanip Anadolu birliginin bozulmasina sebep oldular. Mustafa. Keza taarruza geçen Isfendiyar Bey de Osmanlilar'in himayesi altinda Çankiri. memleketinin içinde bulundugu acikli durumu ve güçlü bir düsmanin öfkesini üstüne çekmekle kendisini tehlikelere atmis olacagini hesap etmeksizin Dimitrius Laskaris Leontarius'u iyice silahlanmis on kadirga ile Limni adasina gönderir. tekrar Bizans'a vermeyi kabul ediyordu. müslüman olmayanlar yaninda terbiye ve egitim görmesinin Seriat-i Muhammediye'ye aykiri oldugu. saltanati ugruna bol bol vaadlerde bulunur. imparator adina burada adeta bir sürgün hayati yasayan Mustafa Çelebi ile pazarliga girisir. Hamideli de Karamanoglu tarafindan isgal edildi. Böylece. Bizans Imparatoru'nun sözünden çikmamak. Sultan Murad. Daha önce de temas edildigi gibi Mustafa Çelebi.

Vardar Yenicesinden sonra Edirne'yi de ele geçirmek suretiyle Rumeli'ne hakim olacakti. Ali ve Oruç Beyler adindaki üç oglu bir görüsme yaparlar. Bâyezid Pasa'nin öldürülmesinden sonra bütün askerleri. ilk iki vezirin teklifi üzere babasinin en güçlü vezirlerinden olan Bâyezid Pasa'nin gitmesini uygun görür.antlasma geregince Imparator. Iki taraf arasinda siddetli muharebeler oldu. Timurtas Pasa'nin ogullari ise bizzat padisahin gitmesini söylerler. Mustafa Çelebi'nin Gelibolu'dan çikip geldigini duyunca onu Sazlidere mevkiinde karsilar. Bundan sonra parlak bir . Bu görüsmede Ibrahim Pasa ile Haci Ivaz Pasa. Halk. yaninda Izmiroglu Cüneyd Bey ve maiyetine ilaveten bir kisim Rum kuvvetleri de oldugu halde Gelibolu'ya gelir. Böylece. Geceyi kadirgada geçiren Mustafa Çelebi. Mustafa Çelebi'nin kuvvetleri Gelibolu'ya çiktiklari zaman karsilarinda Sultan Murad'in kuvvetlerini buldular. Mustafa Çelebi. komutanlarin ve Rumeli Beylerbeyi'nin Mustafa Çelebi'ye iltihak ederek onu hükümdar olarak kabul etmeleri geliyordu. ikinci vezir Çandarlizâde Ibrahim. Bazi tarihçilere göre bunun sebebini henüz on sekiz yasinda bulunan bir delikanlinin yerine. Onu. askerin hosuna gider. gün geçtikçe kuvvetleri de çogalip büyüyordu. her birine elliser akça harçlik tayin ederek yeni bir teskilat kurmaya muvaffak olur. Bu uygulama. Gelibolu halkinin ileri gelenlerini davet ederek kendisinin Yildirim Bayezid'in oglu oldugunu. Mustafa Çelebi tarafina geçen bu Pasa da sehzadeye iltihaka mecbur olur. Limni adasinda sürgün hayati yasayan Mustafa Çelebi'yi Gelibolu önlerine çikarip ona yardim edecekti. Timur ile yapilan savasta aldigi yaralari göstererek Bâyezid Pasa'yi kendine baglayip vezir tayin etmek istediyse de çok geçmeden Evrenos ogullari ve Cüneyd Bey'in de tesviki ile onu Sazlidere'de öldürtür. bu hareketi ile Bizans adina büyük bir basari saglamis oluyordu. Sultan Murad. Yaninda büyük bir kuvvet yoktu. Mustafa Çelebi'nin. askerin. Mustafa Çelebi'nin yaptigi tahribat ve kazandigi basari haberleri Bursa'ya ulasinca Sultan Murad'in huzuru ile Vezir-i Azam ve Beylerbeyi Bâyezid. Edirne tarafina gidip orada da kuvvet topladi. Bununla beraber bu meseleye sadece yasça küçük veya büyük olma açisindan bakmamak gerekir. Ama muharebe yeniden devam edip siddetlenir. Edirne'ye gitmesi için kendisine yol verilmesini ve hükümdar olarak taninmasini ister. Izmiroglu Cüneyd Bey ile Leontarius'u kale önünde birakarak Aynaroz taraflarina dogru yürüyüp bazi yerleri ele geçirmisti. yetiskin bir kimsenin tahta geçmesi arzusu bulunmaktadir. Gelibolu halki ve civardakiler. Müslüman kani akitilarak zapt edilmis olan topraklari Bizans'a terk etmeyi kabul eden bir antlasma imzaladigi ve devletin birligini bozacak iddialarla ortaya çiktigi halde Rumeli beylerinin ona iltihak etmesi dikkati çekecek bir noktadir. Gelibolu yolu kapali oldugundan Bâyezid Pasa kis mevsiminde Istanbul Bogazi'ndaki Güzelcehisar (Anadoluhisari)'dan Rumeli yakasina geçer. hem beylerbeyi olmasi hem de Rumeli beylerini yakindan tanimasi sebebiyle Bayezid Pasa'nin Mustafa Çelebi üzerine gönderilmesini teklif ederler. Bu arada önemli olan mesele Rumeli'de sadece halk tabakasinin degil. geçtigi yerlerde Mustafa Çelebi'ye iltihak ediyordu. Askeri. üçüncü vezir Haci Ivaz Pasa'larla Timurtas Pasa'nin Umur. Mustafa'nin kuvvetlerine kumanda eden Cüneyd Bey. Mustafa Çelebi'ye bey'at ettilerse de Sahmelek komutasindaki kale muhafizlari kaleyi teslim etmediklerinden Mustafa Çelebi. Zaten onun kisa zamanda muvaffak olmasinin ve kuvvetlerinin çogalmasinin en önemli âmili Rumeli bey ve komutanlarinin kendisine katilmalari idi. Mustafa'nin tarafina geçerler. Cüneyd Bey'in fikir ve yardimi ile Rumeli'nin "Yayasini" "Müsellem" hale getiren Mustafa Çelebi. Mustafa Çelebi. Bölge halkini etrafina toplamayi basaran Mustafa Çelebi. 15 gemiden mütesekkil bir filo ile Gelibolu önlerine çikaran Leontarius. galib gelince Mustafa kadirgadan inip karaya çikar.

Gelibolu'yu Imparatora teslim edecegine dair verdigi sözü unutmadigini.tören ve muzaffer bir eda ile Edirne'ye giren Mustafa Çelebi. Gelibolu kalesini tahkim ederek donanmaya komutanlar tayin eder. Foça'lilarla da anlasan Sultan Murad'a karsilik Mustafa Çelebi. Bunun üzerine Istanbul'a dönen Dimitrius Leontarius. ancak böyle bir harekette bulunmasinin Müslüman halk arasinda büyük bir infiale sebep olacagini bu yüzden halkin kendi padisahligini tanimayacagini söyler. Burasi on sene müddetle kendisine verilmisti. Artik Rumeli'nin bütün beyleri ve kuvvetleri onunla beraberdirler. . Murad tarafindan memnuniyetle karsilanan bu teklif. kendisini kadirgalarla Anadolu'dan Rumeli'ye geçirebilecegini ve kendisine hiç kimsenin yapamadigi hizmeti yapacagini söylemisti. Mustafa Çelebi'nin Sazlidere basansini haber alan Gelibolu muhafizi. Mustafa Çelebi. Bu Ceneviz kolonisi. onun hükümranligini tanidilar. dogudaki diger Ceneviz kolonileri gibi belli bir süre tayin edilen podesta (vali. Verilen bilgiye göre Emir Sultan. bundan sonra Anadolu'ya geçmek üzere Gelibolu'ya tekrar hareket eder. Adorno. kaleyi Dimitrius Leontarius'a teslim etmek zorunda kalir. Buradan elde edilen saplari da Avrupa piyasalarina ihraç ediyorlardi. Buradaki isleri yoluna koyduktan sonra Edirne'ye dönerek. Cenevizliler. maden isi aksamis ve Jan Adorno yillik imtiyaz bedelini ödeyememisti. Bunun üzerine Mustafa Çelebi'ye bas vuran Dimitrius'a. Gelibolu ile iki sehzadenin kendisine teslim edilmesinde israr ettigi için bir anlasmaya varilamaz. komiser) veya konsoloslar vasitasiyle idare ediliyorlardi. daha önce kardesi Çelebi Sultan Mehmed tarafindan devlet hazinesine konmus bulunan servete el koyarak sefahata baslar. ayni hükümdarin 1422 Istanbul muhasarasina beraberinde yüzlerce dervis ile bizzat istirak etmistir. Bunun için. Mustafa Çelebi. Bâyezid Pasa'nin ölümünden sonra Vezir-i Azam olan Çandarlizâde Ibrahim Pasa'yi elçi olarak Istanbul'a gönderir. Izmiroglu Cüneyd Bey yetiserek buna mani olur. Gelibolu'nun Imparatora teslim edilmedigi haberini alinca o da bu firsattan istifade etmek ister. Murad ile amcasi Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa) arasindaki mücadelede. Gerçekten de Sultan Murad. Askerinin hizmetlerine karsilik. kendisinden daima hayir dua bekledikleri ve kendilerine kiliç kusatan Emir Sultan'dan manevî yardim talebinde bulunur. Çelebi Sultan Mehmed'in sagliginda Foça'da Jan Adorno adinda bir podesta bulunuyordu. kazandigi zaferin sarhoslugu içinde kendini zevk ve eglenceye kaptirmisti. Mustafa Çelebi'nin kendisini atlatarak Gelibolu'yu vermemesi üzerine onu terk edip Sultan Murad'la anlasmak ister. Mustafa Çelebi tarafindan kazanilan basarilardan bir hayli telasa düstügünü göstermektedir. buraya asker ve mühimmat koymaya hazirlanirken. Çelebi Mehmed'in vefatindan sonra ortaya çikan Mustafa Çelebi hadisesi esnasinda. Rumeli'deki bütün sehir ve merkezler. Yildirim Bâyezid zamaninda Bursa'ya gelen ve kaynaklarin ifadesine göre bütün Osmanli padisahlarinin kendisine hürmet ettigi. Bu siralarda Bursa'da bulunan Sultan Ikinci Murad. Osmanlilar'dan önce Foça'daki sap madenlerini isletiyor ve Saruhanogullari'na her sene bir miktar para vererek buradaki kalede ikamet ediyorlardi. Bu durum. Böylece. durumu Imparatora anlatir. Foça madenlerini islemek karsiliginda senede yirmi bin altin üzerine Çelebi Sultan Mehmed'le anlasmisti. Sultan Murad tarafini tutup onu tesci' etmis. Sultan Murad'in. Çelebi Sultan Mehmed'in ölüm haberini alinca bu firsattan istifade ile borcundan kurtulmak isteyerek Sultan Murad'a mektuplar yazar. burada hükümdarligini ilân eder. Bölge. Bu mektuplarda o. Fakat Imparator. Dimitrius. Osmanlilar'a geçtigi zaman bu vergiyi Osmanlilar almaya basladilar. împarator. zamani gelince iyi bir sekilde degerlendirilecektir. Mustafa Çelebi. Adorno.

Mustafa Çelebi'nin geçmesine mani olmak istediyse de bunda muvaffak olamaz. Murad hükümdar olup. Mihaloglu'nun istegi dogrultusunda hareket edeceklerine söz verirler. Biz de Edirne'de hiç bir hazirlikta bulunmadan oturuyoruz. onun yenilecegine bir isaret sayarlar. üstelik Frenklerle de anlasiyor. Sultan Murad'in hazirliklarini bildirerek kendisini tembelliginden uyandirmamis olsaydi. Iki taraf. Murad'in tarafina geçeceklerine dair söz almis oldu. Bu korku. Mustafa'nin taraftarlari bunu. Musa Çelebi'nin Rumeli'deki saltanati zamaninda onun beylerbeyi yani ordu komutani idi. Bu görüsmeden haberdar olan Mustafa Çelebi. Mustafa Çelebi. derhal kuvvetlerini toplayarak 20 Ocak 1422'de Gelibolu'ya gelip Lapseki'ye geçer. Bununla beraber el altindan Çelebi Mehmed'e taraftar idi. eski söhretli Rumeli beylerinden olan Mihaloglu'nun serbest birakilarak gönlünün alinmasini ve bunun Rumeli akinci beyleri üzerindeki nüfuzunun büyüklügünden söz ettiler. Çelebi Mehmed zamaninda akinci beyliginde ve divanda bulunmustu. Mustafa'ya: "Murad. Ulubat deresi üzerindeki köprüyü keser. Cüneyd. Böylece Mihaloglu. Böylece Mustafa'nin ordusunun sol kanadi denize dayanmis. sinirlerinin fazlasiyla gerilmesinden dolayi bir burun kanamasina tutulur. kalbinde büyük süphelerin meydana gelmesine sebep olur. burada üç gün kaldiktan sonra Bursa'ya dogru harekete geçer. O. Onlar bu tarafa gelmeden önce biz karsi tarafa geçelim. Ulubat suyu önünde ve suyun iki kiyisinda karsilasirlar. Mustafa Çelebi'nin yaninda on iki bin atli ve bes bin yaya vardi. Cüneyd'in kardesi oldugu söylenen Hamza Bey de vardi. Bu karsilasmada hiçbir taraf üstünlük saglayamaz. . Murad. Hatta öylesine ki sayet Cüneyd. Bu zat. Bunun üzerine Mihaloglu Mehmed Bey derhal Tokat'tan alinarak Bursa'ya getirilmis. korkmaya baslar. Rumeli beylerinden. Bu sitem karsisinda onlar. Mustafa Çelebi hadisesi ortaya çikinca Murad'in devlet adamlari. oradan da ordu ile Ulubat önüne gelmisti. Mustafa Çelebi. Bu sirada Mustafa. Onlar bu tarafa geçerlerse. Ali ve Oruç Beylerle. bu sözleri ile düsmanlari olan Sultan Murad'in Cenevizlilerle birlikte Avrupa'ya gelmeden önce kendilerinin Asya'ya geçmesini ögütlüyordu. Çünkü sonucundan ümidini kestigi bir tesebbüsün sonlarindan. bizim için felaket olur. Bunlar. Her bakimdan düsmanlarimizdan üstünüz. Sultan Murad'in ordusunda Mihaloglu Mehmed Bey de vardi. Sultan Murad'in müttefiki olan Cenevizlilerin donanmasi. Seyh Bedreddin Mahittud olayinda Tokat kalesinde hapsedilmisti. bu düsünce ve bunun mahsûlü olan hareketleri ile daha çok kendi menfaatlerine hizmet ediyordu. Gerçi O. Mihaloglu Mehmed Bey." diyerek onu ikaz ediyordu. Sultan Murad'in maiyetinde Haci Ivaz Pasa ile Timurtas'in üç oglu Umur. yeni bir hainlikle kurtulmak niyetinde idi. aleyhinde silahlandigi genç padisahi da unutacak ve Edirne'de hareketsiz oturup duracakti. Bunu haber alan Sultan Murad. savasa hazirlanmakla beraber. tahta çikisinda kendisine kiliç kusatan Emir Sultan'in kendisi için dua etmesini ister. Ulubat çayinin kiyilarina yaklasir. Emir Sultan da üç gün üst üste dua edip zaferin Murad'a ait olmasi niyazinda bulunur. bir gece Ulubat çayinin kenarina gelerek Rumeli akinci beylerini isimleri ile çagirmaya baslar. çay kenarina gelerek ölmüs oldugunu sandiklan Mihaloglu'nun sag oldugunu anladilar. akinci beylerine padisahlarinin oglunu terk ederek bir düzme hükümdara tabi olduklarindan dolayi sitemde bulunur. Cüneyd. sag kanadi da Ulubat gölü ve batakliklari ile kapanmis bulunuyordu. Bursa'dan çikarak Ulubad'a gelir.onlari mükâfatlandirmayi aklina bile getirmiyordu. Imparatorla pazarlik halinde bulunuyor. Bu üç gün içinde Mustafa.

daha önce anlastigi Foça Ceneviz Beyi Adorno'ya vaziyeti bildirerek derhal harp gemilerini göndermesini ister. Mustafa Çelebi'ye gizli bir mektup gelir. harp etmeksizin savas alanina muzafferâne bir sekilde sahip olan Sultan Murad'in adamlari. Çok az maiyeti ile Lapseki'ye dogru yola koyuldu. çadirlarinda isiklan yanar durumda biraktiklarindan. Bundan baska Timurtas Pasa ogullarindan da Cüneyd Bey'e bir mektup gelmisti. Gelibolu sahilinde bulunan Mustafa Çelebi. orada bulunan gemilere binerek Gelibolu tarafina hareket eder. kendisine gelen mektuplari da ona gösterir. Cüneyd ise bu isin sonunu iyi görmediginden. hazir durumda beklemekte olan yedi kadirga ile bogazi geçip Lapseki'ye gelir. Diger kadirgalarda da Türk ve Frenk askerleri bulunuyordu. Böylece. Rumeli beylerinin Mihaloglu Mehmed Bey ile görüsmelerinden süpheye düsmüstü. Ceneviz gemilerinin yaklastigini görünce Adorno'ya bir adam göndererek Murad'i karaya . Bu korku sadece orduda degil. Cüneyd Bey. Haci Ivaz. Cüneyd'den süphelenerek ona karsi güvensizlik duymasina sebep olmustu. Adorno. Sultan Murad tarafindan aff edilerek Adorno'nun eline bir belge verilir. Sahile inen Mustafa Çelebi. Sayet kendisi Osmanlilarin hâkimiyetini taniyacak olursa. bes yüz kadar maiyeti ile kadirgalarin en büyügüne biner. karsi sahile geçmek üzere onlara yardimci olacak bir vâsita da yoktu. Bunun kaçmasindan sonra Ulubat nehri üzerine kurulan köprüden karsiya geçen Rumeli beyleri ve akinci tavcilari (timarli akincilar) gelip Sultan Murad'a bas egdiler. Haci Ivaz Pasa'dan gelen mektup ise onun bu süphelerini büsbütün artirmisti. Bu esnada Sultan Murad'in ordusunda borazan ve davullarin çalmasi da ondaki bu düsünceyi kuvvetlendiriyordu. sap madenleri sebebiyle Osmanli hazinesine olan borcunun bagislanmasini rica eder. Gemilerle denizin ortasina gelindiginde Adorno. gümüs ve altindan en degerli esyasini alarak. Aydin ve havalisinin kendisine verileceginden bahs ediliyordu. Giderken takip edilmemesi için Anadolu sahilinde ne kadar nakil vasitasi varsa hepsine el koyar. Ama Anadolu sahilinden. bir gece Mustafa'nin ordusundaki herkes uyurken. Bunun üzerine durumu Cüneyd Bey'e açar. Fakat Sultan Murad. Mustafa'nin askerlerini dehsetli bir korku sardi. Kaçaklar. Gelibolu limanim da tahkim eden Mustafa Çelebi. silah arkadaslarindan kendisine en çok bagli olan yetmis kisi ile oradan çikip Aydin yolunu tutar.Tam bu esnada Vezir Haci Ivaz Pasa'dan. bir an evvel Rumeli tarafina kaçip kurtulmak istiyordu. Gelibolu'daki vasitalarin Anadolu sahiline geçmemeleri için onlari da karaya çektirmek suretiyle kendi konumunu emniyet altina alip sahillere muhafizlar tayin eder. Aldatilmak suretiyle hiç kimseye güveni kalmayan Mustafa Çelebi. bizzat Mustafa'nin kendisinde de vardi. Mustafa Çelebi kaçarken Biga çayi önüne gelerek mevsim sartlan geregi nehrin taskin olmasindan dolayi Biga kadisinin yardimiyla ve bir hayli altin karsiliginda geçidi bulup karsi tarafa geçmeye muvaffak olur. Cüneyd'in Murad tarafina geçtigini zannetmisti. O. Sultan Murad'in önünde diz çökerek. Mustafa Çelebi. Bu haber orduda hemen yayildi. Onlarin bu mektubunda da dostluklar hatirlatiliyor ve Rumeli beylerinin Mustafa Çelebi'yi yakalayarak Sultan Murad'a teslim edeceklerine temas ediliyordu. Sultan Murad. "Harp hiledir" kaidesince uygulanan bu plân. gidisleri ancak safak vakti anlasilabildi. mektupta kendi sadakatinden bahs ettikten sonra Rumeli beylerinin Murad'la ittifakindan ve gününü tayin ettikleri bir baskinla ansizin kendisini yakalayacaklarindan inandirici bir sekilde söz eder. kisa zamanda tesirini göstermis ve Mustafa Çelebi'nin. Yirmi yedi bin Bizans altini tutan bu borç. kendisine hiç tereddüd göstermeden ve sicagi sicagina Mustafa Çelebi'nin takib edilip bu isin bitirilmesini teklif ederler.

Sultan Murad. Murad. takriben bir buçuk yil kadardir. Üç gün kadar Gelibolu'da kalan Murad. bu çocuklari vermedigi gibi elçileri de kovmustu. dolayisiyle Bizans problemine bir çare düsünmesine sebep olmustu. bu iddiada bulunan elçileri huzuruna kabul etmedigi gibi hediyelerini de red eder. bütün kabahati Bâyezid Pasa'ya yüklerler. Gerçi Osmanlilar. Osmanlilar'in senelerce kardes kavgalari ile kanlarini akitip zayiflayacaklarini düsünen imparatorun hesaplan tam anlamiyla gerçeklesmemisti. fakat gerçekte durumu ögrenmek ve aradaki soguklugu giderip dostluga çevirmek için Bizans asilzâdelerinden Lakanas ve Marko Ganis adlarinda iki elçi gönderirler. Bu elçiler. Mustafa'yi takip etmek üzere seçme kuvvetler gönderir. Bâyezid. Ikinci Sultan Murad'in bütün tekliflerini red edecek ve hatta Sultan Murad'in elçisi olan Çandarlizâde Ibrahim Pasa'yi dinleme nezâketinde bile bulunmayacakti. Sarayda bulunan hazineyi alarak Eflâk tarafina dogru kaçmaya baslar. Sultan Murad'in. baska devletlerden tebrik için gelen heyetleri kabul ettigi halde Istanbul ile ilgili hazirliklarini tamamlayincaya kadar Bizans elçilerini kabul etmemisti. kaleyi teslim aldiktan sonra süratle ve büyük bir ordu ile yoluna devam edip Edirne'ye girer. Sultan Murad'in kendisinden önce bes defa kusatilmis bulunan ve hiç birinde de alinamayan Istanbul. Mustafa Çelebi isyanini. Mustafa Çelebi. Bu sebeple görünüste Murad'i tebrik etmek. baslangiçta imparatorun düsündügü sekilde ikiye ayrilmakla beraber. Mustafa'nin herhangi bir sahis gibi umumi meydanda asilmasini emreder. Hatta fazla zayiat verilmeden halledildiginden kuvvet kaybina da ugranilmamisti. Ioannis'i bir telas alir. Onun. Bizans'in devamli surette oynadigi iki yüzlü rolüne son vermek istiyordu. nihayet Edirne'ye ulasir. Bu kuvvetler. Fakat bütün hazirliklarini . Halbuki bütün ricalara ve kendisine saglanmaya çalisilan menfaatlere ragmen Bizans Imparatoru Manuel. Sultan Murad kuvvetleri tarafindan süratle takip edilir. kisa sürmüs ve hemen hemen kansiz denecek sekilde sona ermisti. Çelebi Sultan Mehmed'in vefatindan sonra Mustafa Çelebi'yi salivermesi ve onunla anlasarak Osmanli Devleti'nin basina büyük bir gaile açmasi. Sultan Murad'a teslim olur. Mustafa Çelebi'yi serbest birakip onu Murad'la mücadeleye tahrik ederken. Öyle anlasiliyor ki Sultan Murad ise Bizans'in bu iki yüzlülügüne kanmamis. bu ikilik davasi. Sultan Murad. Bizans Imparatoru'nu korkutmustu. buna karsilik kendisine elli bin altin vermeyi teklif ettiyse de bu teklif red olunur. Mustafa Çelebi hadisesinin bastirildigi ve sehzadenin bertaraf edildigi haberini alan ihtiyar Manuel ile saltanat ortagi olan oglu VIII. Harp meydanindan sür'atle kaçan Mustafa Çelebi. fazla kardes kani dökülmeden basarili bir sekilde atlatan Murad. amcasina karsi olan galibiyeti. 825 (1422) yilinda Edirne'de asilarak öldürülen Mustafa Çelebi'nin Rumeli'deki hükümdarligi. Karaya çikmaya muvaffak olan Sultan Murad'in ordusu ile Mustafa Çelebi'nin ordusu arasinda meydana gelen muharebede Mustafa'nin kuvvetleri maglup olarak kaçarlar. ISTANBUL KUSATMASI Bizans Imparatoru Ikinci Manuel'in. Gelibolu kalesi.çikarmamasini. Onlara göre Sultan Mehmed (Çelebi Mehmed)'in vasiyetine ragmen. bu sekilde meydanda asilmasi. Mustafa Çelebi'ye yardimi daha kârli bulmus olacak ki. kendisini Edirne'nin kuzeyinde ve Tunca nehrinin kenarindaki Kizilagaç Yenicesi'nde yakalayarak Edirne'ye getirirler. kendisinin Osmanli sülalesinden olmadiginin belirtilmesi içindi.

Bizansi da dördüncü muhasaradan kurtarmisti. Murad'in yanindan dönüsünde tahkir edilmesine sebep oldu. Sehrin surlarinin çikis kapilarinin karsilarina siperler kazdirildi. Bu dedikodu. sert ve saglam kiris ile kalaslardan insa edilmis olup surlara dönük cephelerine ok. Nitekim Sultan Murad'a elçi olarak gönderilen Teologos Koraks'in öldürülmesi. El ve ayaklari baglanan Koraks. Öyle ki Türk . Osmanlilarin muhasarasindan.tamamlayinca elçileri huzuruna çagirarak Imparatorlarinin yanina dönmelerini ve yirmi bin askerin basinda olarak cevabini bizzat kendisinin getirecegini söylemelerini emr etmisti. artik imparatora hesap sorma zamaninin geldigini kendisine bildirmis oluyordu. Bunun arkasindan da bizzat kendisi yirmi bin kisilik bir ordu ile hareket eder. askerlere teslim edilir. Bu kusatma daha öncekilere göre çok daha çetin. üç gün sonra oldugu yerde ölür. ortalikta dolasan dedikodu ve rivayetlerden de belli oluyordu. Bu kusatma ile Istanbul altinci defadir Müslüman Türkler tarafindan kusatiliyordu. ordunun basina geçerek kusatmaya basladi. Kusatmalarin ilk dördü Yildirim Bâyezid. Gerçekten de hazirliklar tamamlandiktan sonra Sultan Murad 1422 senesi Haziran ayinda önce on bin kisilik bir kuvvet ile Mihaloglu Mehmed Bey'i Istanbul çevresini vurmak üzere göndermisti. Bizans'in ömrünü yarim asir kadar uzatmis oluyordu. Osmanli ordusunda top ta vardi. Buna göre Koraks. Bundan önceki kusatmalarin en siddetlisi. Önemli sahsiyetlere karsi itimatsizligin bir ifadesi olan bu rivayetler. Koraks'in üzerine çullanip onun gözlerini oyup vücudunu birçok yerinden yaralarlar. Osmanlilara elçilik vazifesi ile gönderilen Bizans'in taninmis sahsiyetlerinden ve ayni zamanda saray tercümani olan Teologos Koraks'in bu sefer ayni vazife ile Murad'a gönderilmemis olmasi. Bizans içerisinde böyle hadiseler cereyan ederken. Istanbul kara tarafindan tamamen sarilmisti. Surlara hücum etmek ve onlari asmak için sur yüksekliginde ve hatta bazan ondan daha yüksek tekerlekli kuleler yapilmisti. Bu hareketle Sultan Murad. besincisi Musa Çelebi tarafindan yapilmisti. Bu sebeple Imparator Manuel. halkin süphesini ortadan kaldirmak gayesiyle Teologos Koraks'i Istanbul önlerinde çadirlarini kurdurmus bulunan Sultan Murad'a gönderdi ise de Koraks bir sey elde edemeyerek gerisin geriye dönmüstü. Saray tercümani olan Koraks. O. Teologos Koraks'in. Bunlarin basinda. Ordunun muhasarasi baslamadan önce Mihaloglu Mehmed Bey'in emrindeki askerler Istanbul çevresini vurmuslardi. idareciligini kendisine vermek sarti ile Murad'a sehri teslim etme sözü vermisti. Askerler. Osmanli donanmasi da bu kusatmada hazir bulunur. Türklerin basina yeni yeni gaileler çikarip kurtuluslarini sagliyorlardi. Sonra bizzat padisah. Evi de yagma edilip atese verilir. Fakat Timur belasi. saray nazirinin hilesine baglaniyordu. Yildirim Bâyezid'in son kusatmasi idi. Bizans halkinin çektigi korku ve içinde bulundugu endisenin derecesi. mizrak ve tas gülleye karsi agaç dallarindan sira halinde koruyucu mahiyette bir takim sedler ilave edilmisti. Bundan sonra bir zindana atilan Koraks. Çelebi Sultan Mehmed zamaninda. her kusatilmada. bazi kimselerin iskence ile öldürülmesine sebep oluyordu. Bizanslilar. Bu siperler. Sultan Murad da sehri almak için esasli tedbirler aliyordu. Böylece Timur. Imparator kadar Bizans halki da korkuya düstügünden Istanbul'da halk arasinda bazi dedikodular yayilmaya basladi. Yildizlikapi'dan Haliç'e kadar sehri karadan kusatir. zorlu ve sistemli olmustu. Imparatorun huzurundan çikarken muhafiz askerler bagirip çagirarak Koraks'in idamini isterler. böyle bir rivayetin sonucunda gerçeklesmisti. gayet kalin. 20 Haziran'da Istanbul önüne gelen ordu. Piyi (Silivri) kapisini açmak suretiyle Murad'in sehre girmesini saglayacakti. Türkleri büyük bir felakete ugratirken.

Bizanslilarin söyledikleri "Hiristos" ve "Panaiya" kelimeleri isitiliyordu. Böylece Istanbul. askerlerin arasinda dolasarak manevî nüfuzu ile onlari cesaretlendiriyordu. Küçük Mustafa. bu kusatmada da feth edilemedi. bir hikâyeden ileri gidemez. Istanbul muhasarasi ile mesgulken Bizans Imparatoru'nun el . Sultan Murad. Öylesine ki o devir müverrihlerinden Kanano'ya göre bunu bizzat Emir Sultan da görmüstü. Istanbul muhasarasini kaldirmak zorunda kalmisti. Savasin en kizgin zamanlarinda bir taraftan kopan "Allah" ve "Muhammed" nadalarina karsi. O. O. Sultan Murad'in küçük kardesi ve Hamideli (Isparta) Sancak beyi Mustafa Çelebi'yi tesvik ederek sehzadenin saltanat davasina kalkmasina sebep olmustu. bu kuvvetli siperler sayesinde Bizans surlarini delip tahrip edecegine inaniyordu. ordusunu Istanbul surlari önünden çekip kusatmayi kaldirdi. Müslümanlarin çekilmelerini gökten inen "Panaiya"nm (Hz. Hükümdari. Meryem) görünüsüne baglamislardi. Arkasindan Altinkapi ile Odunkapisi arasinda yani sehrin kara tarafindan surunu çevreleyen büyük hat üzerinde savas basladi. Muhammed" diye haykirarak atini sürer. fiçilarin altlarindan kendilerine kalkan yapiyorlardi. Sen Roman kapisini savunan askerin basinda idi. Günes batarken savas hâlâ sürüp gidiyordu. Istanbul. Yildirim Bâyezid'in damadi Emir Sultan adi ile bilinen Seyh Semseddin Buharî de bes yüz dervis ve muhibbani ile katilmisti. Seyh kilicini kinindan çekip "Allah. babasinin ölümünü müteakip. hükümdarin küçük kardesi Mustafa'nin. o ana kadar Osmanlilar'in yapmis oldugu en büyük ve en siddetlilerindendi. ordugâhlarina döndüler. saltanat dâvasina kalkisip Iznik'e kadar gelmis olmasidir. Bu haber üzerine orduya pek çok yerden katilmalar oldu. padisahin basina yeni gaileler açarak hükümdarin dikkatlerini baska bir yöne çekmeye çalismis ve bunda muvaffak da olmustu. Imparatorun entrikalari sayesinde bir defa daha Osmanlilarin elinden kurtulmustu. Bu hücum esnasinda Imparator Manuel ölüm döseginde idi. hücum günü olan 24 Agustos 1422'de. Bazi kaynaklarin ifadesine göre Emir Sultan. Murad'in yaptigi bu muhasara. Kadinlar ve çocuklar kiliç yerine tirpan kullaniyor. Sonunda Osmanlilar. Iste bu yüzden Sultan Murad. sonunda çadirindan çikarak 1422 Agustos'unun 24 Pazartesi günü Kostantiniyye'nin düsecegini söyledi. askerlerini gayretlendirmek ve onlarin sayilarini artirmak için Istanbul ve hazinelerinin askerlere birakilacagini ilan ettirdi. Bizans'in bundan önceki muhasaralarinda oldugu gibi. Kusatmanin kaldirilmasinin gerçek sebebi. Takriben iki ay kadar süren bu muhasaranin kaldirilmasi için. Sultan Murad. Imparator Manuel. dedigi gün ve zamanda bir savas atina binmis oldugu halde sehre dogru ilerler.ordusu. burçlar üzerinde görüldügü ve Osmanlilar'in bundan dolayi kusatmayi biraktiklari iddia edilen kadin hayaleti. Meryem. Bu arada iç murakebeye dalarak ve dua ederek Istanbul surlarinin Murad'in önünde açilacagi zamani bekliyordu. Emir Sultan. Kusatmaya. Çelebi Sultan Mehmed'in oglu olup babasinin sagliginda henüz on üç yasinda iken Hamideli sancak beyligine tayin edilmisti. askerin basinda idi. öldürülmek korkusu yüzünden Karamanoglu'nun yanina kaçmisti. Oglu Ioannis. O. Kostantiniyye'nin bütün halki bu tehlikeli günde silah altinda idi. muhasaradan vaz geçiren sebep ne Bizans'i kurtarmaya gelen Hz. ne de Bizans'in güçlü bir sekilde karsi koymasidir. KÜÇÜK MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI Küçük Mustafa. Murad'in Osmanli tahtina geçmesi üzerine. Bizanslilar. Sultan Murad.

Sehzade Mustafa bu sekildeki bir iddia ile ortaya çikmakla. Iznik kalesini kirk gün kadar kusatma altinda tutar. daha basindan beri Osmanlilar'la çekisen Karamanoglu'nun Turgutlu Türkmenleri ile Germiyanoglu'nun kuvvetleri de kendisine iltihak eder. Ayrica. muvaffak oldugu takdirde imparatora karsi yapacagi fedakârlik hakkinda teminat verdikten sonra Rumlarin verdikleri kuvvetlerle Anadolu tarafina geçerek faaliyetlere baslar." Sultan Murad. gelismelerden Sultan Murad'i haberdar eder. topladigi kuvvetlerle Bursa üzerine yürür. Küçük Mustafa'yi Istanbul'a getirtecekti. Sarabdar Ilyas da aldigi beylerbeyilik müjdesi üzerine sehirden ayrilmaz. Vaktiyle Çelebi Mehmed'in taraftari iken Süleyman'in vaad ettigi menfaat karsiliginda derhal Çelebi Mehmed'i birakarak karsi tarafa geçmisti. Firuz Bey'in oglu olan kale muhafizi Ali Bey. tiynetini bir defa daha ortaya koymustu. bütün gücü ile Istanbul'u kusatip feth etmek üzere iken. küçük sehzadeyi alet edip kullanan Sarabdar Ilyas'i da ondan ayirmaya çalisir. Bu faaliyetleri esnasinda. Etraftan gelip timar isteyene timar dahi verdiler. bir Osmanli sehrinin Karamanoglu'nun kuvvetleri ile vurulmasinin da dogru olmayacagini anlatir. heyetin bu teklifini kabul edince. yeniden ikinci bir hükümdar tehlikesi belirmisti. Sehzade Mustafa. Sarabdar Ilyas. Âsikpasazâde bu hükümdarligi su ifadelerle nakleder: "Iznik'te. Mustafa'nin ordusu oradan ayrilip Iznik tarafina dogru harekete geçer. Fakat Bursa halki. kaleyi sulh yolu ile teslim etmesini bildirerek Mustafa orada mesgulken kendisinin yetisecegini yazar. Mustafa. Hüküm ve hükümet ettiler. Bunun gerçeklesmesi için Sarabdar Ilyas'a adamlar göndererek kendisini Anadolu beylerbeyligine tayin edecegini bildirir. Anadolu beylerbeyligine kondugunu ögrenince kendisinden istenen seyleri büyük bir ustalikla basardi. Çünkü kardesinin hareketleri. Istanbul'a gelen Küçük Mustafa. Böylece Osmanli mülkünde. Ibrahim Pasa'nin sarayina kondular. Elçiler. bunlarla asker toplayabilsin. Is bu kadarla da bitmeyecek ve Imparator. sehri ve kaleyi Mustafa'ya teslim etmek istemez.altindan tesvik ve ugrasilan sonucunda Anadolu'da saltanat iddiasina kalkismisti. bazi tedbirler alarak kusatmayi kaldirmak zorunda kalir. Sarabdar Ilyas'tan çok önemli bir hizmet bekliyordu. Bunlar. Bursalilarin Sultan Murad'a bey'at ettikleri için ona sadakatla bagli kalacaklarini ve gerekirse sehri müdafaa edeceklerini söyler. Pâdisah. Manuel ve onun çocuklari ile görüsür. babasinin vasiyeti hilafina hareket etmis oluyordu. Mustafa'ya para ve hediyeler takdim etmek suretiyle onu Bursa'yi almaktan vaz geçirmeye çalisirlar. Ali Bey. kusatmadan kurtulmak için sehzadenin lalasi Sarabdar Ilyas'a mektuplar yazarak külliyetli miktarda altin göndermisti ki. Imparator. memleketin ileri gelenlerinden Ahi Yakub ile Ahi Hoskadem'i elçi olarak gönderir. Heyet. Sarabdar'a gelen adam. beylerbeyilik beratini da yaninda getirmisti. memleketi ikiye bölmeye yönelikti. Sarabdar Ilyas. Bu ise daha tehlikeli bir . bu görüsmede. Sehzade Mustafa'nin kendisine vezir yaptigi ve bütün bu olaylara sebep olan Sarabdar Ilyas ile de görüsürler. Çandarlizâde Ibrahim Pasa'nin sarayina yerlesen Küçük Mustafa. O da kendisi gelinceye kadar Sehzade Mustafa'nin kaçmasina engel olup onu oyalamasi idi. Sultan Murad'dan aldigi talimat üzerine muhasaranin kirk gün uzamasindan dolayi halka ve sehre hiç bir zarar gelmeyecegine dair yeminli söz aldiktan sonra teslim olur. Bu makama karsilik Sultan Murad. Bu sebeple kendisine. Ayrica. kardesi Küçük Mustafa'nin faaliyetleri üzerine. Bu defa da saf degistirmekte bir sakinca görmemisti. timar ve memuriyetler vermek suretiyle hükümdarligini ilan etmis oluyordu.

Sultan Murad'in ordusu. Sehzade Küçük Mustafa'nin gailesini bertaraf etmekle birükte benzer bir tehlikenin daha mevcud oldugunun farkinda idi. Bunun için Sultan Murad. Böylece. amcasininkinden daha kisa ve daha kolay bir sekilde halledilmis oldu. Sultan Murad. Onu tehlikeden korumak için Karaman. Ve hem cemi-i âlem rahat oldu. Taceddinoglu ile Mihaloglu arasinda baslayan bu vurusma sonunda. Âsikpasazâde bu olayi da söyle verir: "Bunlar bunda cenkte iken Sarabdar Ilyas. Ama Mihaloglu'nu durdurup onunla vurusmaya baslar. attan düsürülen Mihaloglu ölümcül bir yara alir. Ve biri dahi bu kim. At üzerinde Mustafa "Hey lala. daha sonra saklandigi yerde yakalanip Mihaloglu'nun adamlarina teslim edilecek ve onlar tarafindan öldürülecektir. vakit kayb etmeden isyani ortadan kaldirmaya tesebbüs etmesi. Mustafa Çelebi'yi yakalayip Murad'in. Mihaloglu tarafindan yakalanmak üzere iken Mustafa'nin beylerbeyi olan Taceddinoglu Mahmud Bey. Mustafa "Beni kardesime iletme kim kardesim bana kiyar. ama olan aldatilmis bulunan zavalli Küçük Sehzade Mustafa'ya olmustu. kardesinin fazla taraftar toplamadan hakkindan gelip kendisine birakilmis olan Osmanli tahtini emniyete almak istiyordu. Onun için derhal Gelibolu yolu ile Anadolu'ya geçip Iznik üzerine yürür. Sultan Murad'in bu yolculugu devam ederken Sehzade Mustafa'nin. tarihi henüz kesin . Illa bu ikisi vilayette olsa zarar-i âmmdir. Sultan Murad'in. Ikinci Murad. onu buradan uzaklastirmaya çalisirlar. Bundan bir kaç gün sonra da vefat eder. O anda hamamda bulunan Küçük Mustafa. yola çikisinin dokuzuncu günü gece geç saatlerde Iznik'e gelir. Bizans gibi entrikaci bir devlet ile. Mustafa'yi tuttu kucagina aldi." der. Sarabdar Ilyas sakin oldu. Bir daha kardes kaninin akitilmamasi ve ülkenin. efendisine bir at bulup onu kaçirmak ister. ben efendim ogluna yaramaz is etmedim. padisahin emri ile Iznik disinda bir incir agacinin dibinde bogdurularak cesedi Bursa'ya gönderildi. her seyi idaresi altinda bulunduran ulu hakimin (Allah) ecel hükmü. Mihaloglu'nun sehadet beratini kanla yazip hakkini teslim eyleyecektir." Mustafa. Henüz uyku mahmurlugunu atamamis ve Mustafa'ya bagli olan askerlerin saskin bakislari arasinda. beni niçin tutarsin?" Hain Ilyas "Kardesine ileteyin" der. Fakat bunda muvaffak olamaz. Nitekim. Iznik'i kusattigi ve Taceddinoglu ile Mihaloglu'nun vurustugu sirada firsat kollayan Sarabdar Ilyas. sehrin önünde bulunan Mirahor basisina teslim eder. sabahin erken saatlerinde açilan kapilardan Iznik'e girilir. Görüldügü gibi Küçük Sehzade Mustafa Çelebi hadisesi. Bizans'tan menfaat temin eden ve küçük sehzadenin öldürülmesine sebep olan Sarabdar Ilyas ise yaptiklari için: "Suretâ ben günahkâr oldum. Ve hem bizden önden gelenler bu kanunu koymuslar" diyerek yaptigi fenaligi tevile çalismistir. varligini Osmanlilar'in zayiflamasina baglayan Karaman gibi bir beyligin oyuncagi haline gelmemesi için henüz ortaya çikmadan bu tehlike ve fitnenin ortadan kaldirilmasi gerekiyordu. çesitli bahaneler ileri sürerek buna mani olur.durum arz ediyordu. Bu dünyanin murdarina bulasmadan sehid ettirdim. Istanbul muhasarasini kaldirmakla. Bizans'in bu son oyunu da basarisizlikla son bulmus. Aldi gitti Hüdavendigar'a karsi iletti. Onun. memleketin ikiye bölünmesini ve beyhude yere kardes kaninin akitilmasini önlemis oldu. Mihaloglu'nu atindan düsürüp ölümüne sebep olan Taceddinoglu Mahmud Bey. Iznik'te kalmasini tehlikeli bulan Germiyan ve Turgutlu kuvvetlerinin komutanlari. Sehzade Mustafa. Germiyan veya Istanbul'a götürmek istedilerse de daha önce Sultan Murad'dan beylerbeyilik beratini almis olan Sarabdar Ilyas. Bursa'da babasinin türbesine defn edildi.

olmayan bir zamanda. Mustafa Çelebi hadisesinde Rumeli Beylerbeyi oldugu için onun üzerine gönderilmis. Sultan Murad. Ibrahim. Bununla beraber savasi kabul etmekten baska çaresi de kalmamisti. Haci Ivaz Pasalarla Mihaloglu Mehmed Bey ve Kara Timurtas Pasa'nin vezirlik rütbesine kadar çikartilmis olan ogullan Ali. Osmanli ordusu Bolu'ya geldigi zaman Isfendiyar Bey'in ordusundaki Kasim Bey taraftarlari. O. Kasim Bey de Osmanli kuvvetleri ile birlikte bulunuyordu. bundan sonra bazi idarî tasarruflarda bulunup ondan sonra Edirne'ye dönmeye karar vermisti. sonunda Düzme Mustafa tarafindan katl edilmisti. Osmanlilarin aldiklari Kastamonu ile Bakir Küresi Isfendiyar Bey'e iade edilecekti. Isfendiyar Bey. Idareleri için de kendilerine yüksek seviyeden maas baglatir. Küçük Sehzade Mustafa Çelebi olayini halledince Isfendiyar'a karsi kuvvet gönderdi. Umur ve Oruç Bey'ler bulunuyordu. Fakat Isfendiyar Bey. büsbütün sarsilir. Sultan Murad'in adamlari. Bu antlasma geregince Kasim Bey'e yerleri tekrar geri verilecek. Zorlukla Sinop kalesine siginan Isfendiyar Bey artik sagirdi. Çankiri ve Kalecik'i geri almisti. . Böylece Isfendiyar Bey. Muharebenin karisikligi arasinda kendi Kapicibasisi Yahsi Bey tarafindan basina vurulan bir "bozdogan"la kulagi sagir olur. Bu arada Kasim Bey de Iznik hareketi esnasinda kaçip Sultan Murad'in yanina gelmisti./1423 M. bu topraklan almakla da yetinmeyip Tarakli Borlu denilen Safranbolu'yu alip Bolu'ya dogru uzanmisti. daha önce Çelebi Sultan Mehmed zamanindaki gayretler sonucunda elde edilmis olup Osmanli himayesinde kalmak sartiyle Isfendiyar'in oglu Kasim Bey'e verilmisti. Karamanlilar gibi Osmanlilar'in en zor ve sikintili anlarindan faydalanmaya çalisan beyliklerden biri idi. CANDAROGLU ISFENDIYAR BEY ILE OLAN MÜCADELE ve IDARÎ DÜZENLEME Karamanogullari'ndan sonra Anadolu Beylikleri'nin en kuvvetlilerinden plan Candarogullari. Hükümdarliginin ilk senesi ümidsiz denecek kadar korkunçtu. Bu sebeple Bolu ile Gerede arasinda yapilan savasta maglub olup bozguna ugrar. Daha önce de görüldügü gibi Bâyezid Pasa. Bunun üzerine Sultan Murad. Hükümdar ilân edildigi zaman henüz on sekiz yaslarinda bulunuyordu. küçük oglu Murad Bey baskanliginda bir heyet vasitasiyle baris istemek zorunda kalir. Osmanlilarin taraftan olan oglu Kasim'a ait yerlerdi. efendilerinin bulundugu Osmanli ordusunun saflarina katilirlar. Karsisinda da tehlikeli ve kuvvetli bir rakip olarak amcasi Mustafa vardi. Nitekim Candaroglu Isfendiyar Bey.). Isfendiyar Bey'in geri aldigi bu yerler. Halbuki buralar. sulh yapmayi kabul etti. Sultan Ikinci Murad'in amcasi Mustafa ve küçük kardesi Mustafa Çelebi'lerie mesgul oldugu ani firsat bilerek ondan yararlanmaya çalisarak Tosya. bu barisi saglamak üzere Osmanli devlet adamlarina da ayri ayri mektuplar yazarak tavassutlarini ister. barisilmasi için hükümdarlarina ricada bulunurlar. Isfendiyar Bey. Candaroglu'nu takib eden Osmanli kuvvetleri. Bu arada torununun (Ibrahim Bey'in kizi) padisah tarafindan nikahlanmasini da teklif eder. Bununla beraber etrafinda ve kendisine sâdikane bir sekilde bagli olan Bâyezid. Tokat kalesinde tuttugu Mahmud ve Yusuf adlarindaki iki kardesinin gözlerine mil çektirip onlari kör ettikten sonra anneleriyle birlikte Bursa'ya getirir. Sultan Murad. Bakir Küresi hâsilatindan büyük bir kismini Osmanli Devleti'ne verecek ve gerektigi zaman da Osmanli ordusuna asker gönderecekti (827 H. Kastamonu ile Bakir Küresini zapt ederler.

Bunun için Kara Timurtas Pasa'nin ogullarindan Umur Bey'i Kütahya'ya. hadisenin bir at gezintisi sirasinda cereyan ettigine dair rivayetler de bulunmaktadir. Tavasi Serafeddin Pasa ile Reyhan Pasa.Sultan Murad. bunlarin bir kismini yeni vazifelerle merkezden uzaklastirma ihtiyacini duyar. Bu bakimdan artik evlenip rahat bir nefes alabilirdi. söylenenlerin dogru olabilecegini hatirlattigi için gözlerine mil çekilmek suretiyle Bursa'da ikamete mecbur edilir. Haci Ivaz Pasa ise hicretin 831 (1428) yilinda Bursa'da vefat etmistir. Bu bakimdan büyük hizmetleri olan degerli bir sahsiyetti. Böylece divanda sadece Ibrahim Pasa ile Haci Ivaz Pasa kalmislardi. Vezir-i A'zam Ibrahim Pasa. kendi lalasi olan Yörgüç Pasa'yi da Rumiye-i sugra valisi olarak Amasya'ya gönderir. Kastamonu'da sölenler tertipleyen Isfendiyar Bey . Rumeli'ye dönmeden önce bu isi halletmeliydi. Çünkü artik içerde taht kavgasina yeltenip ülkeyi bölünme noktasina getirecek kimse kalmamisti. devletin kurulusu ile birlikte hizmete giren Çandarli hanedanindan olup babasi Hayreddin ve biraderi Ali Pasa'lar da bu vazifede bulunmuslardi. Ali Bey'i Saruhan (Manisa) sancak beyligine gönderir. gelini almak üzere Isfendiyar Bey'in sarayina Çasnigirbasi Elvan Bey. Çelebi Mehmed zamaninda hürmet görmüs. ülke ve halkin problemlerine çözüm yollari bulduktan sonra biraz rahat bir nefes almaya baslar. küçük sehzade Mustafa Çelebi olayini halledince vezirleri ile maiyetindeki bazi mühim sahsiyetler arasinda mevcut rekabet ve geçimsizliklerin farkina varir. Sultan Murad. Bu hadiseden sonra Ibrahim Pasa rakipsiz kalmis ve padisahin kendisine tam anlamiyla güvenmesinden dolayi tamamen müstakil imis gibi is görmüstür. Haci Ivaz Pasa da Çelebi Mehmed'in bütün savaslarina istirak etmis. Padisah. Haci Ivaz Pasa'nin kul (yeniçeri) ile gizli münasebetlerde bulundugu. Haci Ivaz Pasa'nin sahneden çekilmesine sebep olmustu. Bu sebeple padisah. Zira Isfendiyar Bey'in. Bu olayin hangi tarihte oldugu kesin olmadigi gibi. Bu idarî düzenlemeden sonra padisah. Evrenoszâdeler ile Pasa Yigit oglu Turahan Bey ve Gümlü oglu gibi Rumeli beylerinin harp zamaninda padisahin maiyetinde birlesmeleri hariç baska zamanlarda Rumelideki vazife yerlerinde bulunuyorlardi. kadinlardan Halil Pasa'nin dul esi ve padisahin Sah Ana diye hitab ettigi Germiyanoglu Yakub Bey'in hanimi ile daha birçok erkek ve kadini külliyetli miktarda mal ve esya ile gönderir. Haci Ivaz Pasa'nin gögsüne eliyle dokunarak içinde zirh bulundugunu anlayip sebebini sorunca Haci Ivaz Pasa buna cevap veremez. Onun için Rumeli beylerini ilgilendiren bir tedbire lüzum yoktu. Çelebi Sultan Mehmed'e olan sadakati ve tehlikeli zamanlardaki hizmeti ile taninmis olup Çelebi Mehmed zamaninda kadiaskerlik ve ikinci vezirlikte bulunmustu. Cenazesi Pinarbasi'nda Kuzgunluk mevkiine defn edilmistir. Bâyezid Pasa'dan sonra birinci vezir olmustu. Bunlar "mihr-i muaccel"i takdim edip gelini getireceklerdi. Bir gün divanda Padisah. saltanatinin buhranli geçen ilk yillarini geride birakip devlet islerini idarî ve siyasî bir düzene kavusturduktan. Karamanog'lu'nun Bursa'yi muhasarasi sirasinda burayi müdafaa ve muhafazada sebat göstermisti. Ibrahim Pasa. Bu durum. Devlet merkezinde fazla nüfuz sahibi kimselerin varligini kendi kudret ve hâkimiyeti için bir engel telakki etmis olmali ki. Mustafa Çelebi hadisesinde aldigi tedbirler ve yazdigi mektuplarla Mustafa Çelebi kuvvetlerinin dagilmasina sebep olmustu. Disariya göre ise Sultan Murad'in gücü. îste bu iki degerli vezir arasindaki rekabet. Gelibolu üzerinden yeniden Rumeli'ye geçip Edirne'ye gelir. Bu defa da iki vezir arasinda nüfuz rekabeti bas göstermisti. bizzat padisaha vermeyi teklif ettigi torunu Hatice Alime Hanim'la evlenme zamani gelmisti. Yesil Camiin plânlarini tertip ederek disardan memlekete sanatkârlar getirtmisti. kendisinden çekinilir bir kuvvete ulasmisti. Oruç Bey'i de Anadolu Beylerbeyi yapar. Sultan Murad. padisaha suikast yapacagi ve divana silahla geldigi Sultan Murad'a haber verilir.

Bu dügünler vesilesiyle büyük ziyafetler veriliyor. 906 (M. Melahrinos ve Bizans tarihçisi Françes'i Sultan Murad'a gönderir. orada daha baska kabirlerin de bulundugunu. Bizans Imparatoru Manuel. Drakul'u maglub etti. Sultan Murad'in Anadolu'dan Edirne'ye gelmesi üzerine Drakul iki oglu ile birlikte bizzat Edirne'ye gelmis ve bagliligini arz edip iki yillik vergisini de takdim etmisti. Bu dönemde. dügüne istirak eden herkese ihsanlarda bulunuluyordu. Hicretin 828 (1424) yilinda gerçeklesen bu dügünün. yerinde kalmak üzere ülkesine gönderildi. Ayse Hatun'u bilahare Varna muharebesinde sehid düsecek olan Karaca Bey'e.de gelenleri rütbelerine göre agirlayip bir nice ikramda bulunur. kardes kaninin akitilmasina sebep olan Bizans. Hemsirelerinden Sultan Hatun'u Isfendiyar Bey'in oglu Kasim Bey'e. 1500) tarihli bir vakfiyesi bulundugundan. Orada akd edilen dügün merasiminden sonra Isfendiyar Bey. kabrinin Bursa'da Kükürtlü Kaplicasi'nin yakinindaki Hatice Sultan Türbesi denilen büyük bir türbede oldugunu. evlendigi yil içinde kiz kardeslerinden üçünün de dügünlerini yaptirir. Bu akinda Firuz Bey. Zira aksi takdirde kendi ülkesi ve imparatorluklari tamamen elden gidebilirdi. Zira kaynaklardan bir kismi bunun Edirne'de. her sene Osmanli hazinesine üçyüz bin akça veya otuz bin duka altini vermeyi kabul ettigi gibi. Sultan Murad bakimindan Edirne'de mi yoksa Bursa'da mi yapildigi kesin olarak tesbit edilebilmis degildir. Silistre'yi geçip Osmanli topraklarina taarruz etmisti. bir kismi da Bursa'da olduguna dair bilgi vermektedir. artik yapacak bir sey bulamadigi için Osmanlilar'la iyi geçinmek ihtiyacini hissetmisti. Yapilan anlasma geregince Bizans. Yine 1424 senesinde Sirp despotu Istefan (Etyen) Lazareviç. Bu maglubiyetle Drakul. Uzunçarsili. daha önce Bizanslilara geçmis olan Karadeniz sahilindeki bütün yerler ile Selanik havalisinde bulunan Situnion ve Ustruma (Karasu) taraflarina ilaveten. Bazi kaynaklar ise Sultan Murad'in bulundugu yeri zikr etmezler. Bunun için elçi olarak Lukas Notaras. fakir ve yoksullar doyuruluyor. 1424 yilinda gerçeklesen bu barisla bölge nisbeten rahat ve huzura kavusmus oluyordu. Sultan Murad'in nikahladigi kizin adinin Hatice Sultan oldugunu hicrî. Edirne'ye gelip eski dostluk antlasmasini yeniledi. Bölgede istikrarin saglanmasina tesir eden âmillerden biri de süphesiz ki Bizans'la varilan antlasmadir. RUMELI'DE ISTIKRARIN saglanmasi Candaroglu Isfendiyar Bey üzerine yapilan harekâti firsat bilen Eflâk voyvodasi Drakul. torununu Halil Pasa ile Germiyanoglu Yakub Bey'in hanimlarina teslim ederek büyük bir merasimle ugurlar. Misivri ve Terkos mintikalari hariç olmak üzere. Ioannis. henüz hayatta ise de çok yasli oldugundan sekiz dokuz seneden beri bütün isleri saltanat ortagi olan oglu VIII. Ioannis görüyordu. barisa zorlanmisti. Sultan Murad. ne türbe kapisinda ne de diger kabirlerde bir kitabenin bulundugunu nakleder. daha kötü bir duruma düsmemek için Sultan Murad'a müracaatla baris yapmak istedigini bildirir. Osmanlilar'in Zeytin dedikleri Izdin'i de terk ediyordu (28 Subat 1424). Maglub olan Drakul iki senelik haraca karsilik bir miktar para ve bazi hediyeler verecegini taahhüd etti. Ama iki oglundan biri (veya ikisi) de rehin olarak Osmanli sarayinda alikonmustu. Ayse Hatun'u da Çandarlizâde Ibrahim Pasa'nin oglu Mahmud Bey'e nikahlamisti. Sultan Murad'in emri ile bu taarruza karsilik olmak üzere Firuz Bey de Eflâk'a siddetli bir akin yapmisti. Onunla birlikte bir Türk heyeti Alman Imparatorlugu'na seçilmis olan . gerekse Küçük Mustafa olaylarini çikarip Sultan Murad'i ve ülkesini bir hayli yoran. Gerek Düzme Mustafa. Bunun üzerine yaptiklarina göz yumulan Drakul.

Mustafa Çelebi (Düzme Mustafa) kuvvetleri ile Ulubat suyu kenarina kadar gelmisti. O. Hicrî 829 (M. Burada. Ioannis ve Venedik ile temasa geçerek yeni bir saltanat müddeisini Selanik'e geçirip Rumeli'nde isyan çikarmayi tasarlar. arkasindan da Süleyman Çelebi ile birleserek onun tarafindan Ohri sancak beyligine getirilmisti. Aydinoglu. hem Sigismond'un imparatorlugunu tebrik edecek. Osmanli padisahina ayni sekilde hediyeler gönderir. Kardesler arasindaki mücadeleden istifadeyi düsünen Cüneyd Bey'in bu dönemdeki faaliyetlerinden ilgili bölümlerde bahsedilmis ve hakkinda bilgi verilmisti. bilahare bu yardimci kuvvetlerin kaçmasi sonunda Sisam adasinin karsisinda bulunan Ipsili kalesinde oglu Bâyezid ile birlikte tutunmaya çalisir. önce Isa Çelebi'ye yardim etmis. bu meseleyi ciddi bir sekilde ele alarak Halil idaresinde gönderdigi kuvvetler. Çanakkale hapishanesinde bulunan oglu Kurt Hasan ile kardesi Hamza Bey de ortadan kaldirilarak soyuna son verilir. Çelebi Sultan Mehmed'in vefati ve iki Mustafa Çelebi'nin isyanlari zamaninda. Bu son muvaffakiyet üzerine Aydin Bey'i olarak harekete geçen Cüneyd. Ankara savasi sonrasinda çikan kardes kavgalari esnasinda Cüneyd Bey. Bununla beraber Sultan Murad'in Anadolu Beylerbeyligine tayin ettigi Hamza Bey. Bundan sonra bütün gayretiyle eski Aydinogullan topraklarini tamamen elde etmeye çalisir.Macar Krali Sigismond'u tebrike ve iki yillik bir mütareke müzakeresinde bulunmak için gönderildi. Daha önce de temas edildigi gibi Cüneyd. Fakat Murad Bey. Bu arada Bizans Imparatoru VIII. bazan da Kara Cüneyd diye adlandirilan bu beyin babasi olan Ibrahim. bununla da yetinmeyerek Venedik ile de ticarî ve siyasî münasebetlere girisir. Cüneyd'i Akhisar civarinda maglub edip onu sigindigi Ipsili kalesinde kusatirlar. Cenevizliler'den kiralanan gemiler ile onu deniz tarafindan da sIkIstirdigmdan vaziyeti gittikçe kötülesmeye ve artik müdafaada bulunamayacak bir duruma gelir. daha önce Osmanli sarayinda rehin bulunan Mentese Beyi Ilyas Bey'in iki oglu Leys ile Ahmed kaçarak memleketlerine gelmis ve hükümdarlik yapmaya baslamislardi. Osmanlilara olan bagliligi red edip Osmanli idarecileri ile ugrasmaya baslar. Böylece Anadolu birligini yeniden bozma faaliyetlerine ön ayak olur. Yildirim Bâyezid tarafindan Izmir'e subasi olarak tayin edilmisti. Bu akitten sonra Sigismond. Ancak bu beyler Cüneyd'e karsi bir basari elde edemezler. Rumeli'de istikrarin saglanmasina sebep olan anlasmalar yapildiktan ve bölge harpsiz bir döneme girdikten sonra artik Anadolu'daki pürüzlerin ortadan kaldirilmasina sira geliyordu. . kanina girdigi insanlara karsilik 1425 yilinda öldürülür. Sultan Murad tarafindan tatmin edilip Aydin beyligine döner. Bunun üzerine Sultan Murad. hem de iki yillik bir mütareke imzalayacakti. Anadolu beylerini ve Bizans'i Osmanlilar'in aleyhine tahrike baslar. Osmanli hükümdari bu heyetle birlikte kiymetli hediyeler de göndermisti. Mentese tarafina gelerek bu iki kardesi elde edip Tokat kalesine gönderdikten sonra beyligi tamamen ilhak etmisti. onu yola getirmek maksadiyla yeni Aydin ili beyi Yahsi Bey ile Anadolu Beylerbeyi Oruç Bey'i vazifelendirir. Buna göre Osmanli heyeti. 1425) tarihinden itibaren bu beylik artik tarihe karismisti. Sigismond tarafindan kabul edilen Osmanli heyeti ile iki yillik bir baris antlasmasi imzalanir. Bunun üzerine Hamza Bey'e teslim olmak zorunda kalan Cüneyd. Karamanoglu Ibrahim Bey'in yardimlarini saglamak maksadiyla gizlice onun yanina gidip bir miktar Karaman askeri ile döndüyse de. IZMIROGLU CÜNEYD BEY'IN AKIBETI Kaynaklarda Izmiroglu. Cüneyd. Rumeli'deki durumu düzene sokan Sultan Murad.

Bu arada Antalya sancak beyi olan Hamza Bey de Karamanoglu Mehmed'in ölümünü ve Antalya'nin kurtuldugunu. Mehmed Bey'in ölümü üzerine yaninda bulunan ogullarindan Ali Bey. babalarinin cenazesini defn ettikten sonra Osmanlilar'a siginmak zorunda kalmislardi. hem muhasara hem de isgalden kurtulmustu. Gerçekten de Tarsus kusatmasi yüzünden Memlûklularla arasi açilan Karamanoglu Mehmed Bey. Karaman hükümdari olmustu. kardesinin öldügünü ögrenince Konya'ya gelip hükümdarligini ilân etmisti. aralarindaki saltanat rekabeti yüzünden askerin Ibrahim Bey'i istedigini görünce kaçip Antalya kalesine siginir. Mehmed Bey. gerek Bursa'da. Karaman ordusunda bulunan Mehmed Bey'in büyük oglu Ibrahim Bey. Osmanlilarin Antalya Sancak beyi olan Firuz Bey oglu Hamza Bey. Timur tarafindan Hamidoglu Osman Bey'e verilmisti. Fakat Mehmed Bey'in kardesi Bengi Ali Bey. O dönemde. Mehmed Bey'i serbest birakarak memleketine gönderir. Onun yerine de Karaman hükümdari olmak isteyen Nigde hâkimi Bengi Ali Bey'i destekleyerek onun hükümranligini tanimisti. Antalya önüne gelip kaleyi karadan kusatmisti. Bunun üzerine Ibrahim ve Isa Beyler. Bu olaydan sonra Karamanoglu Mehmed Bey. Bengi Ali Bey. bu birlesmeye mani olmak ve dolayisiyla sancagini kurtarmak için henüz iki kuvvet birlesmeden önce Korkuteli'nde bulunan Osman Bey'in kuvvetlerine baskin yapmis.KARAMANOGLU MEHMED BEY'IN ANTALYA'YI KUSATMASI VE OGLU IBRAHIM BEY'IN OSMANLI HIMAYESINE GIRMESI Ankara Muharebesi'nden sonra Timur tarafindan yeniden kurulan Karaman Beyligi'nin basina Alaeddin Ali Bey'in oglu Mehmed Bey tayin edilmis. babasinin cenazesini alarak Karaman ordusuyla birlikte dönmüs ve Mehmed Bey'in cenazesini Larende'ye (Karaman) defn etmisti (27 Safer 826/9 Subat 1423). Gerek Çelebi Sultan Mehmed'in ölümü. Antalya'yi Osmanlilar'dan alamamis ise de Korkuteli taraflarinda hüküm sürüyor ve Antalya'yi da elde etmek için çare ariyordu. gerekse Tarsus ve Kayseri'de giristigi taskin hareketlerinden dolayi Karamanoglu Mehmed Bey'i azarlayip hapse attirmisti. Hamidoglu da bu müsademe esnasinda öldürülmüstü. önce Nigde'ye hâkim bulunan kardesi Bengi Ali Bey. Osman Bey. kardesi Bengi Ali Bey de Mehmed Bey'in hâkimiyeti altinda olmak sartiyla Nigde ve havalisine getirilmisti. Fakat Memlûk sultani Melik Müeyyed'in ölümünden biraz sonra hükümdarligi elde eden Seyfeddin Tatar. . Böylece Bengi Ali Bey. meydana getirdigi karisikliklardan istifade etmek isteyen Hamidoglu Osman Bey. Antalya'yi zapt etmek istemis. Bu sirada kaleden atilan bir gülle. Fakat Memlûk Devleti'ne ait bazi yerlere el uzattigi için o devletle de arasi açilmisti. Bilindigi gibi Ankara Muharebesi'nden sonra Antalya ve Korkuteli ile civari. Mehmed Bey'in idareyi tekrar ele geçirmesi üzerine yeniden Nigde'ye çekilir. sonra da Dulkadiroglu Nasirüddin Mehmed Bey'le giristigi mücadeleyi kayb etmis ve Dulkadirliler tarafindan esir alinarak Kahire'ye gönderilmisti. Ibrahim Bey ve diger kardesi Isa Bey ise babalarinin cenazesini alip memleketlerine dönerler. Böylece Antalya. gerekse Mustafa Çelebiler isyanin. Karamanoglu'na isabet ederek ölümüne sebep olmustu. fakat bu ise tek basina gücünün yetmeyecegini anlayinca Karamanoglu ile birlikte hareket etmeye karar vermisti. Osmanlilar'dan çekindigi için bir ara Memlûk sultaninin himayesini kabul etmisti. kendisine iltica etmis olan Mehmed Bey'in oglu Ali Bey'le Sultan Murad'a arz etmisti. Memlûk Sultani Melik Müeyyed Seyh.

"Fetret Dönemi" diye bilinen sehzadelerin mücadeleleri esnasinda Çelebi Sultan Mehmed tarafini tutmustu. amcasini kaçirip Konya'da Karaman Beyligi'ne hâkim oldu. ülkesini Osmanlilar'a vasiyet etmesine sebep oldu. erkek evladinin olmayisi ve Osmanlilar'in ileride büyük bir devlet haline gelecegini sezmesi üzerine onun. Yakub Bey'i karsilamak için Meriç ve . GERMIYANLI MÜLKÜNÜN OSMANLI'YA VASIYETI Daha önce. Osmanli siyasetine uygun düsen bu davranisla Sultan Murad. gerek bulunduklari kalelerinin sarp olusu. aradaki eski düsmanliklari ortadan kaldirmayi hedefliyordu. insanlar bunlarin yüzünden evlerinden çikamaz hâle gelmislerdi. Fakat bunun karsiliginda da daha önce Osmanlilara ait olup Timur tarafindan Karamanogullari'na verilmis olan bazi yerleri (Hamideli Beysehir) eski sahiplerine yani Osmanlilar'a terk etmeye razi oldu (1424). gerekse Anadolu'da kismen baris. eskiden beri aralarinda bulunan akrabaligi kuvvetlendirmek için Ibrahim Bey'le kardesleri Ali ve Isa'ya birer kiz kardeslerini vererek onlari kendine baglamaya çalisir. O da son anlarina kadar beyligini muhafaza etmisti. bu yüzden bir hayli sIkInti çekiyordu. Bu sevgi. Yakub Bey.Ibrahim Bey. Bir ara Karamanoglu'nun tecavüzüne maruz kaldiysa da Çelebi Sultan Mehmed'in. Karamanoglu'nu yenmesi üzerine Yakub Bey. Halk. Erkek evladi bulunmayan Yakub Bey. Bunlarin normal bir hale gelmesi ve geregi gibi idareleri devleti bir hayli mesgul ediyordu. Yakub Bey aleyhinde hiç bir harekette bulunmuyordu. Bu yüzden Sultan Ikinci Murad'in kardesi ve Hamideli Sancakbeyi Mustafa Çelebi'ye meyl ederek Karamanoglu ile birlikte Mustafa'ya kuvvet verip yardim eder. Bu gaye ile yola çikan Yakub Bey. kiz kardesinin torunu olan Murad'i gün geçtikçe sevmeye baslar. Kiz kardesinin oglu olan Çelebi Sultan Mehmed'in ölümü üzerine Yakub Bey. Ankara muharebesinden sonra Çelebi Sultan Mehmed tarafindan ortadan kaldirilmis ise de büyük bir grubu faaliyetlerine devam ediyordu. kismen de mücadelelerle sagladigi sükûnetin devam etmesi için daha bazi islerin yapilmasi gerektigine inaniyordu. Sultan Murad. Candaroglu Isfendiyar Bey'in torununu alacagi zaman gelini getirmeye göndermisti. ilerlemis yasina ragmen Edirne'de bulunan padisahi ziyaret etmek ister. Hatta Osmanli hükümdari. Osmanlilar'daki saltanat degisikliginden istifadeye yeltendi. Ikinci Murad. Hatta Solakzâde'nin ifadesine göre. Bunlar. Bununla beraber Sultan Murad. Yildirim Bâyezid tarafindan zapt edilmis bulunan Germiyan Beyligi. "Sah Ana" diye hitab ettigi Yakub Bey'in esini. Ankara Muharebesi'nden sonra yeniden dirilttirilen diger Anadolu beylikleri gibi o da tekrar bagimsizligina kavusmustu. Nitekim Amasya. Tokat ve Canik havalisindeki yerlerde bir takim küçük Türkmen aile ve asiretleri vardi. Sultan Ikinci Murad. gerekse devletin baska bölgelerde mesgul olmasindan istifade ile zaman zaman çevrelerini vurup eskiyalik ediyorlardi. Germiyanoglu Ikinci Yakub Bey de ülkesine yeniden sahip olmustu. gerek Rumeli. Bu yerli Türkmen ailelerinden bir kismi. Oradan Çanakkale Bogazi'na kadar giderek Gelibolu'da Rumeli yakasina ayak basar. Sultan ikinci Murad. Bursa'ya gelir. Bu arada Ibrahim Bey'e kuvvet verip onun Konya ve Larende üzerine yürümesini saglayan Sultan Murad'in bu kuvveti sayesinde Ibrahim Bey. amcasi Bengi Ali Bey'in yerine hükümdar olmak üzere Sultan Murad'in yardimini istemisti. Bu düsmanligi tamamen yok etmek için onlarin her birine Rumeli'nde birer sancak da vermisti. lalasi Yörgüç Pasa'nin faaliyetleri sonucunda bunlarin büyük bir kismini ortadan kaldirmaya muvaffak olmustur. Osmanlilar'in himayesinde devletini idare etmisti. Bu sebepledir ki.

Bilginleri seven bir kimse olarak Yakub Bey. Edirne'de misafir bulundugu siralarda büyük senlikler yapilir. emrine verdigi askere karsi o kadar cömertçe davranir ki. kendi gelirinden baska bizimkileri de yiyor. çok cömert bir insandi. Yaninda zevcesi Pasa Kerime Hanim da vardir. Yüz yetmis kemer üzerine kurulan ve hâlen Uzunköprü ilçesine adini vermis bulunan bu köprü. O zaman padisaha bir mektup yazarak durum ve ihtiyacini bildirir. Germiyan Beyi'ni bize öyle bir kardes olmak üzere göndermis ki. ziyaretinin sebebini anlatarak içten gelen arzusunu sifahî (agizdan) arz ile ölümünden sonra memleketini padisaha vasiyet eyler. O. gezmelerinde ona refakat etmeye ve arzularinin en küçügüne kadar bütün isteklerinin yerine getirilmesine memur edilmisti. eli açik. geçtigi bütün yollarda oldugu gibi Edirne'de de hürmet ve itibar görür. mihmandar sifati ile onun maiyetine verilir. ilk karsilasmada Sultan Murad'in elini öpmek istediyse de padisah elini vermez. hastalandigi sirada yazdirip Ikinci Murad'a gönderdigi vasiyetnâmesinde ülkesini Osmanlilara vasiyet eyleyip terk ettigini tekrarlamisti. Ikinci Murad'i ziyaret ettigi sirada seksenini bulmus olan Yakub Bey. Bursa'ya geldigi zaman Osman. . Bu vesile ile Sirbistan siniri valisi Ishak Bey'in idaresinde orada yaptirmakta oldugu köprünün insaat durumunu görme imkânini da elde eder. Böylece Yakub Bey'in vasiyeti üzerine beyligi. sarayinda pek çok sair. Osmanli idaresine girmisti. meshur ilk Türkçe imâret vakfiyesini güzel bir yazi ile hak ettirerek imâretin duvarina koydurmustu. Yakub Bey. Yildirim Bâyezid ve Çelebi Sultan Mehmed'in türbelerini ziyaret eder. Orhan. Germiyan Beyi'nin mektubunu okudugu zaman: "Cenab-i Hak. Kütahya'ya dönüsünden bir sene sonra 832 Rebiülahir (1429 Ocak)'ta vefat ederek Kütahya'da yaptirmis oldugu imâret mescidi mihrabinin arkasina defnedilir. Bu esnada henüz hayatta bulunan Emir Sultan'i da ziyaret ederek elini öper. Yakub Bey.Ergene üzerinde insa ettirmekte oldugu köprü sahasina kadar gelir. bilgin ve tabibin bulunmasini saglamistir. Padisah. Buranin sancak beyligine de Kara Timurtas Pasa'nin torunu ve Umur Bey'in oglu Osman Bey tayin edilmistir. O. Karsilikli öpüsüp musafaha ederler. Edirne'de bir ay kadar kalan Yakub Bey. Seyhî. ihsani bol bir kimse olan Yakub Bey." diyerek derhal onun sanina lâyik olacak sekilde bir miktar para gönderir. Sultan Murad. ülkesini kizkardeslerinin çocuklarina birakmak istemiyordu. Sultan Murad'in. gördügü misafirperverlikten dolayi minnettar olarak ülkesine döner. Çok cömert. Yakub Bey. Edirne'de kendisine mihmandar olarak tayin edilen Seyhu's-Suara Seyhî Sinan da bizzat kendi himayesinde yetisen ve sonradan Osmanlilar'in hizmetine giren bir kimse idi. onu yasinin büyüklügüne ve mevkiine lâyik bir hürmetle karsilar. yapilis tarzindaki özellikten dolayi Ikinci Murad'in sultanlik çaginda kurulmus binalar arasinda ilk plânda yer alir. Aradaki fasilalar hariç olmak üzere takriben otuz sene kadar Germiyan hükümdari olan Yakub Bey. Devrin en büyük hekim ve sairlerinden olan Seyhî. edip. Yakub Bey. ilim ve fikir adamlarini himaye hususunda babasinin izini takib etmisti. Bu söhretli misafir. Türkçe'nin gelismesine hizmet etmis. Gelibolu'ya ulastigi sirada parasi tükenir.

Bu yerlerden birisi de Sirplarin merkezi olan Semendire ile Orsova arasinda ve Tuna nehri kenarindaki Golumbaç (Kolombaç) idi. Sirbistan'in kuzeyinde yeni gelismeler kayd etmisti. Macarlarla münasebetlerini kesmeyi ve padisah istedigi zaman Osmanli ordusuna asker göndermeyi kabul eder. Onun içindir ki. Bu adam. muvaffak olamayinca Osmanlilarla anlasmak zorunda kalir ve Güvercinlik'in Osmanlilar'a geçmesini kabul eder. Macaristan'a açilan yollar üzerinde önemli ve stratejik bir mevkide bulunan Güvercinligi zorla almak istemesi üzerine Sultan Murad. kalenin müdafaasina kosar. Belgrad'i isgal eden Sigismond. Osmanli tarihlerinde Vilk (babasinin adi Vulk) oglu diye bahs edilen Jorj Brankoviç'in Sirp despotu olur olmaz bazi kalelerini Macarlara terk etmesi. her firsatta Macarlar tarafindan gözetlenecektir. Güvercinlik. zaptindan on alti yil sonra Segedin muahedesi yapilirken Güvercinlik üzerinde bir hayli durulacaktir. Halbuki eski despot Stefan Lazareviç. Birinci Kosova muharebesinden beri Osmanlilar'in nüfuzu altinda idi. her sene Osmanli hazinesine elli bin duka altin vermeyi. Osmanlilar ile Sirp ve Macarlar arasinda bazi çatismalarin çikmasina sebep oldu. Osmanlilar tarafindan ilk defa olarak fethi ve bilahare tekrar Rumlarin eline geçisine dair bilgiler. Hatta Fatih Sultan Mehmed. Sigismond. Selânik sehrinin. Sigismond'un basarisiz oldugunu görünce ondan ümidini keserek Osmanlilar'la anlasmaya çalisir. Stefan Lazareviç. Varilan anlasmaya göre o. Güvercinlik ve Krusevaç gibi kalelerin ele geçirilmesiyle Osmanli sinirlari. Temmuz 1427 senesinde evlad birakmadan ölünce onun yerine kiz kardesinin oglu Jorj Brankoviç. Osmanlilar buraya "Güvercinlik" diyorlardi. parayi ödemeden Kolombaç'i da almak isteyince. Ankara muharebesinden sonra Sirbistan himayeden çikmamakla beraber kendi lehine bazi tavizler elde etmisti. . SELÂNIK VE YANYA'NIN FETHI Birinci Murad zamaninda kusatilip alinamayan. Macaristan'a açilan yollar üzerinde oldugu gibi bilhassa Sirbistan'in müdafaa ve elde tutulmasina yarayacak bir mevki isgal ediyordu. Macaristan bakimindan çok önemli bir üs olarak kabul edildigi için burasi. Edirne'ye döndügü zaman hükümdarlara nâmeler göndererek yeni fetihlerini bildirir. fakat hicrî 791 (M. Macadar bir basari elde edemedikleri gibi Sigismond da ölüm tehlikesi geçirerek bir fedaisi sayesinde zor kurtulmustu.SIRBISTAN VE GÜVERCINLIK KALESI MESELESI Sirbistan. Kosova muharebesinde öldürülen Lazar'in yerine Stefan Lazareviç (1389-1427) Sirp despotluguna getirildi. boyar kaleyi Osmanlilar'a terk etti Sigismond'un. Yildirim Bâyezid dönemi hadiseleri arasinda zikr edilmisti. 1394) yilinda Yildirim Bâyezid tarafindan zapt edilen Selânik. ölmeden önce burayi on iki bin duka altin borcuna karsilik "boyar" yani beylerinden birisine rehin olarak vermisti. selefi ve Osmanli dostu olan Lazareviç'in gütmekte oldugu siyaseti terk ederek gerektiginde Osmanlilar'a karsi kendini müdafaa etmek ve Türk taarruzlarini kuzeye yani Macaristan'a geçirmemek için hem Alman Imparatoru hem de Macaristan Krali olan Sigismond'a kendi topraklarindan bazi mühim yerleri vermisti. Sirp despotu oldu. Belgrad'in Macarlara verilmesi üzerine hükümet merkezini daha önce Semendir'e nakl etmis olan Jorj Brankoviç. 1473 senesinde Uzun Hasan'a karsi sefere giderken Macar elçisi Padisahin ve dolayisiyla Osmanlilarin bu müskül durumundan yararlanarak Güvercinlik'in terkini veya kalesinin yikilmasini isteyecektir. Sultan Murad. Ankara Muharebesi'nden sonra Bizans Imparatoru ile uyusmak isteyen Emir Süleyman tarafindan Bizanslilara terk edilmisti.

kendilerine sadik kalmak sartiyle Selânikliler'in tekliflerini kabul ile elli bin duka altin karsiliginda Selânik'i satin alirlar. kendilerine yiyecek vermek ve sehri mamur hale getirmek sartiyla Venediklilere satmaya karar verir. Bunun için Sultan Murad. Sakiz ve Rodos ile eski antlasmalari yeniledigi zaman Venediklilerin Selânik'i almalarindan dolayi bunlarla olan muahedeyi yenilemeyerek Venedik elçisini geri çevirmisti. bunlara haksizlik ettigimi belki iddia edebilirlerdi. Fakat o sirada daha pürüzlü ve önemli isler oldugundan ses çikarmamis ve uygun bir zaman gözetlemeyi uygun görmüstü. fakat Venediklilerin. Bu müzakereler esnasinda sefer hazirliklarini da ihmal etmeyen Sultan Murad. para karsiliginda kendilerini yabanci bir millete satarken. Burada Anadolu Beylerbeyi olan Hamza Bey komutasindaki Anadolu kuvvetleri ile Sinan Bey komutasindaki Rumeli kuvvetlerini bir araya getirir. Osmanlilar'in bu sekildeki kesin tutumu üzerine Venedikliler. buradaki islermi yoluna koyduktan sonra Edirne'ye döner. ya da hemen gelirim" cevabini verir. Selânik'in Venedikliler'in eline geçmesini istememisti. Rumlardan gelebilecek bir hainligin . Venedikliler de kan yerine keselerinden para dökerek Ege kiyilarinin en mühim sehirlerinden birine sahip olurlar. Muhasara yüzünden sikintiya düsen halk. Böylece Selânik halki. Padisah.çekiliniz. Andronikos'un muvafakati olsun olmasin. Sultan Murad. hem buna mani olmak. Bu esnada zaten hasta olan Andronikos da Venedikliler'ce Mora'ya gönderir (H. Venedikliler.Osmanlilar'in saltanat degisikligi ve buna bagli olarak çikan taht kavgalari fitnesi ortadan kalkip tehlikeli durumlarinin düzelmesinden sonra sira daha önce ellerine geçmis olan Selânik'in yeniden elde edilmesine gelmisti. imparatorun bu tavassutunu çok garip bulmustu. Bu sekilde sehir müdafaa edilirken Rumlarin gevsekligini ve icabinda karsi tarafla anlasmalarini önlemeyi düsünüyorlardi. Murad. Kendisi Serez'de kalarak Hamza Bey'i ileriye gönderir. Böylece elçiler bir is göremeden geriye dönerler. Evrenoszâdelerle Turahan Bey komutasindaki ordusuyla Selânik'i muhasara ettirmisti. eger oranin idaresi Rumlarin elinde bulunsaydi. 826 / M. Fakat Venedik valisi bunu red eder. Venedikliler'den donanma ve yardim istedilerse de bu yardim gerçeklesmedi. sayet Selânik imparatora ait olsaydi orayi hiç bir zaman zapt etmek istemeyecegini. imparatorun arazisi ile kendi topraklan arasina yerlesmesine de müsaade edemeyecegini söyleyerek anlari da geri gönderir. Büyük babam Bâyezid bazusunun kuvvetiyle burasini Rumlardan aldi. Sayet Venedikliler. Bunun üzerine Hamza Bey sehri topla dövmeye baslar. Umumi hücumla alindigi takdirde sehrin zarar ve tahribata ugrayacagini hesaplayan Hamza Bey. Ioannis'in göndermis oldugu Nikola de Gona ve Frangopulos adlarindaki elçilerine. Selânikliler. 1426 yilinda Ayasolug'a giderek orada bulundugu sirada Midilli. babamdan kalma mülkümdür. Bu sirada Manuel'in oglu Andronikos. hem de fazla zahmet çekilmeden fethi mümkün kilmak için surlardan içeriye adamlar soktu. sehrin bir an önce düsmesini istiyordu. Venedikliler yeni bir heyet göndererek muahedeleri yenilemek istedilerse de padisah: "Selânik. Sultan II. Selânik valiliginde bulunuyordu. sehrin zapti kadar garip ve tuhaf olan bir muameleye bas vurarak bizzat Bizanslilarin tavassutunu temin ederler. Buralara sokulmaniza sebep ne? Ya arzunuzla oradan . Siz ise Italya'dan gelen Latinlersiniz. 1423). Muhasara karargahina gelen Sultan Murad. Bu arada Venedikliler. ilk günlerden itibaren isi diplomatik yollarla ve gürültüsüz atlatmaya çalisirlar. Sultan Murad'a defalarca elçi gönderirler ama bu çabalarin hiç birisi Sultan Murad'i bu oldu bitti karsisinda yumusatamaz. Venedikliler Rumlara itimad edemediklerinden kendi askerlerini Rumlarin arasina dagitmislardi. Bütün kusatma hazirliklari yapildiktan sonra Venedik valisinden sehrin teslimini ister. Padisah. 1430 senesi Subatinin ortalarinda Edirne'den Serez'e gelir.

sehrin Müslüman Türk hüviyeti kazanmasina çalisiyordu. Bu sebeple Aya Dimitri (Sen Dimitrios) kilisesi hariç olmak üzere diger bütün kiliseleri camiye tahvil ettirir. Bu yüzden onlardan da bulunduklari mevzileri terk edenler oldu. Venediklilere mecburen itaat ediyorlardi. Ayrica Hamza'nin oklarinin ucuna mektuplar sararak Rumlari sehir kapilarini açmaya tesvik etmesi. Rumlar üzerindeki tesirleri önlenmisti. Bunun üzerine halk. En fazla kalabalik ise Aziz Dimitrios'un tabutu bulunan ve içinde devamli olarak "kutsal yag" akan kilisede toplanmisti. limandaki üç Venedik kadirgasini yakmasi. O. Selânik sehrini para karsiligi alan Venedikliler. Osmanli kaynaklan. Vardar Yenicesi ile diger sehirlerden Türk aileler getirterek buraya iskân ettirir. Venediklilerin. sadece sehrin ticaretini düsünüyorlardi. Çünkü daha önceki bütün baris ve teslim çagrilari cevapsiz kalmisti. Fakat orada barinamayacaklarini anladiklari zaman dindaslari olan Rumlari. Venedikliler arasinda büyük bir korkunun meydana gelmesine sebep oldu. Ege Denizi'nde ticarî mevkii parlak bir sehirdi. hücuma karar verir. Selânik'in kirk günlük bir kusatma sonunda zapt edildigini yazarlarsa da yabanci kaynaklarda buranin daha kisa bir sürede zaptedildigi bildirilmektedir. Zira Selânik. âdet oldugu üzere yagmaya ugramasi demekti. sehrin savunmasindan ayrilmalari. Avrupa ve bilhassa Venedik'te büyük üzüntülere sebep olmustu. kale kapilarinin açilmasi ile sehir zapt edildi (27 Receb 833/2 Mart 1430). 28 Subat'i 1 Mart'a baglayan gece. sadece iskân ile yetinmiyerek buraya yerlestirilenler için bazi imkânlar da sagliyordu. Öyle anlasiliyor ki sehrin umumî bir hücumla alinacagi söylentileri bosu bosuna çikarilmis bir iddia degildi. 26 Subat gecesi meydana gelen depremde halk büyük bir heyecan yasadi. Bu esnada Selânik halkindan bazilari. Osmanlilar'in. Subat . Buna meydan vermemek düsüncesi ile Venedikliler. Hükümdar böyle bir karar almak zorunda kalmisti. her Rum askerinin yanina degisik memleketlerden ücretle topladiklari adamlardan kurulu yagmaci (Butineur) denilen askerden birini koymuslardi. Bu politikasi ile o. Çünkü Venediklilerin çok siki tedbirler almalari üzerine sehre sokulan adamlarla içeriye firlatilan mektuplarin. sehrin zapt edildigi zaman. Venedikliler tarafindan gemilere alinmazlar. Ertesi gün safakla baslayan genel hücum sonunda Osmanli askeri sehre girmeye basladi. Rumlar. Bu.önünü almak üzere önceden gerekli tedbirleri almamis olsalardi belki de Hamza Bey'in adamlari gayelerine ulasacaklardi. Selânik zapt edilince Sultan Murad. Bu yüzden bütün askerlerini kaleden çekip gemilere bindirdiler. Hammer'in ifadesine göre bazi kiliseleri de yiktirip onlarin malzemesinden sehrin ortasinda bir Türk hamami yaptirir. Hamza Bey'in tekliflerini kabul etmeyen Venedikliler'e karsi padisah. buna karsilik kendilerine hürriyet ve himaye vaad etmesi de bir sonuç vermedi. Rumlari büsbütün perisan etmisti. Müslüman olan Osmanlilar'a terk etmekten çekinmemislerdi. gruplar halinde Venedik kadirgalarina binmek istedilerse de bunlar. kalabalik topluluklar halinde kiliselerde toplanmaya basladi. Selânik halki arasinda genel hücumun ertesi gün yapilacagi söylentileri dolasmaya baslar. Böylece Müslümanlarin rahat ibadet etmeleri ve diger sosyal tesislerden istifade etmelerini saglamisti. Fakat Venediklilerin çabasi sonucunda bu korku ve heyecan giderilerek müdafaa daha bir güç kazandi. Selânik'in düsmesi. Zira Mart ayinin ikinci günü sato tarafindan yapilan siddetli bir hücum ve merdivenlerle üzerlerine çikilan surlarin isgali sonunda. O gün aksama dogru.

surlarini da tahrib etmisti. EFLÂK HÂDISELERI Eflâk'in söhretli voyvodasi Mirça'nin ölümünden sonra bölge. Kendi dindaslari olan Latinlerin zulüm ve çekismesinden bikan halk. Bundan sonra Sultan Murad ile Venedikliler arasinda Gelibolu'da bir muahede imzalanir. adalet ve hak sinasliklarina güvendikleri Osmanliya baglanmayi tercih etmisti. Selânik muhasarasi devam ederken. Yanya'yi teslim almak için Karaca Pasa'yi görevlendirir. onlarin basarili olmasina ve Gelibolu'yu ele geçirmelerine engel olmustu. Amiral Moceniko'nun yerine geçen Silvestr Morisini Selânik'in intikamini almak için 1431 yilinda Çanakkale bogazinin Anadolu yakasindaki istihkamlara ani bir baskinda bulunarak ele geçirdigi muhafizlari öldürmüs. ogullar arasinda meydana gelen bu mücadele ile Latinlerden memnun degildir. Bu yüzden. Eflâk'taki iç mücadele Mirça'nin kardesinin . Bununla beraber yerli Ruro halki. Egriboz adasinin Osmanlilar tarafindan zapt edilmesinden korktuklari için böyle bir baris teklifinde bulunmuslardi. Amiral Andrea Moceniko komutasindaki Venedik donanmasi. Osmanlilarin yüksek hâkimiyeti altinda bulunan ve merkezi Yanya olan Epir despotu Karlotoçi (Carlo Tocco) ölünce ogullari arasinda hâkimiyet mücadelesi bas göstermisti. Osmanlilar'dan yardim ister. o siralarda Selânik civarinda bulunan Sultan Murad'i ziyaret eder. BALKANLAR'DAKI YENI OLAYLAR Macarlar. Onun için de zaman zaman çatismalar meydana geliyordu. Zira henüz emekleme durumunda bulunmasina ragmen Osmanli donanmasi. Osmanli idare ve adaletinin. Eflâk ve Sirbistan'in Osmanlilar'la olan baglantilarini kesmekte kakarli görünüyorlardi. Karaca Pasa komutasinda gönderdigi kuvvetler ile Memnon'a yardim edip onu arzusuna kavusturur. Yildirim Bâyezid zamanindan beri Yunanistan'in Epir bölgesinde Latin kökenli despotlar vardi. eskiden beri Balkanlar'daki milletlerin Osmanlilar'a karsi tavir koymalarini istiyor ve kendilerini bölge halklarinin bir çesit hâmisi kabul ediyorlardi. Durumun nezaketini bilen Osmanli devlet adamlari da buna karsi tedbir almakta gecikmiyorlardi. Bu çatisma ve anlasmazliklara ilaveten bölgede iç karisikliklarda sürüp gidiyordu. Selânik'in zaptindan takriben bir buçuk sene sonra 13 Safer 835 (9 Ekim 1431)'de Yanya Osmanli topraklarina katildi. Bunun üzerine Sultan Murad. Balkan halklari üzerinde nasil iyi bir tesir meydana getirdiginin göstergesidir. âdet ve ibadetlerine dokunmayacagina dair Sultan Murad'dan bir ferman aldiktan sonra sehrin anahtarlarini kendisine teslim eder. halkin hürriyetine.ortalarinda baslayan kusatma. Dukas'in ifadesine göre Venedikliler. Sultan Murad. Yanya'nin baris (sulh) yolu ile alinmasi ve özellikle halkin istegiyle Osmanli idaresinin kabul edilmesi. Bu mücadeleler esnasinda voyvodalarin bazilari Macarlar. Devamli karisikliklara sebep olan bölgedeki olaylari Eflâk ve Sirbistan hadiseleri olmak üzere iki kisma ayirmak mümkündür. senelerce sürecek olan iç karisikliklara sahne olacaktir. Bunlardan Memnon adindaki ogul. Gelibolu'yu zapt etmek için ugrastiysa da bunda basarili olamadigi gibi gemi bakimindan da zayiata ugradi. 2 Mart'ta sona erdigine göre bu sürenin çok daha az oldugu anlasilmaktadir. Bu yüzden aradan fazla bir zaman geçmeden Yanya halkinin ileri gelenlerinin meydana getirdigi bir heyet. örf. Karaca Pasa'nin sehri teslim almasindan sonra buraya da Türkler iskân edilir. bazilari da Osmanlilar'dan yardim göreceklerdir. Heyet. Bu muahede ile Selânik'in Osmanlilar'a terk edildigi belgelendirilip kabul ediliyordu.

bu cesareti. Bu yüzden Macarlarla olan münasebetlerini kesmeyi ve kizi Marya (Mara)'yi Osmanli hükümdarina zevce olarak vermeyi kabul ederek barisi saglayabildi. Filhakika Vlad Drakul. Seytan) lakabi ile aniliyordu. Bu sebeple Imparatorun bulundugu Bâl sehrine tantanali bir elçilik heyeti gönderir. Sirbistan'in iki önemli sehrinden Belgrad'in Macarlar. heyeti Bas kilisede ve bütün hükümdarlik alametleri üzerinde bulundugu halde kabul eder. Sirp despotu Brankoviç'i telaslandirir. Zira Sultan Murad. Vlad Drakul vasitasiyle Macarlara büyük bir darbe indiren Sultan Murad. bir takimi sirma islemeli. Ishak Bey komutasindaki Osmanli ordusunun Sirbistan ortalarina kadar bir akin yapmasi. Karaman seferine hareket edecegi esnada bizzat Bursa'ya kadar gelerek bagliligini arz ve Sultan Murad'in Macaristan'a yapacagi seferlerde kendisine her türlü kolayligi gösterecegini vaad ettigi gibi böyle bir seferde Osmanli ordusuna klavuzluk edecegini de taahhud eder. ya insafsiz ve zâlimliginden veya Sigismond'un kendisine verdigi Dragon nisanindan dolayi Drakul (Eflâl dilinde hilekâr. Macaristan ile dostça münasebetlerin faydali olacagini düsünür. Sirp despotunun Osmanli Devleti'ne sadik görünmesine ragmen el altindan da Osmanlilar'in aleyhindeki bazi hareketleri. Bu elçilik erkânindan on iki kisi ilerleyerek Imparatora altin sikkelerle dolu on iki altin kupa. Bu sebeple onun Macarlarla olan münasebetlerini bozmak için ayni sene (1432). Bu akinla. Macarlarin ve bilhassa Sigismond'un kendisini himaye etmesinden aliyordu. Bu mücadeleler sebebiyle voyvodalar makamlarini yeterince saglama alamadiklari gibi bu dönem Eflâk kaynaklari da kifayetsiz olduklari için voyvodalarin saltanat tarihlerinde karisikliklar bulunmaktadir. bir takimi da kiymetli taslarla süslü ipekli elbiseler sunar. Fakat bu voyvoda. Böylece mütareke yenilendikten sonra Sigismond. Bu arz-i ubûdiyetten memnun olan Sultan Murad. Eflâk voyvodasi olmustu. Vlad'in iki yüzlülügünü çok iyi biliyordu. Sultan Murad'in elçilerini gayet sahane bir surette taltifederek birçok hediyelerle Padisahlarina gönderir (Kasim 1433). Büyük bir idarî ve diplomatik tecrübeye sahip olan Osmanli devlet erkâni.çocuklari olan Dan'lilar ve Mirça'nin oglu Vlad Drakula'nin torunlari olan Drakul'lular arasinda cereyan ediyordu. bilahare Macarlarla dostlugu yenilemek ister. Sarica Pasa. onu tekrar ülkesine gönderir. Üsküp Sancak Beyi Ishak Bey tarafindan haber alinip merkeze bildirildiginden. Vlad. bütün bu himayelere ragmen Sigismond'un kendisini Türklerin elinden kurtaramayacagini düsünerek rakiplerine galip gelmekle birlikte Osmanlilar'a da sokularak görünüste onlara olan bagliligini göstermek istiyordu. Dukas ve Hammer'in ifadelerine göre Eflâk Beyi (voyvodasi) Vlad. Osmanlilara olan baglilik yeminini ettirmek ve padisahin nisanlisini getirmek . Bogdan prensinin yardimini alan Vlad Drakul tarafindan öldürülür. Güvercinlik'in de Osmanlilar elinde bulunmasindan dolayi her iki devletin Sirbistan üzerindeki dikkatleri daha fazla hassasiyet kazanmisti. Zaten Macarlar da Sirp despotunu Osmanlilar aleyhine tesvikten geri kalmiyorlardi. Mirça'nin ölümünden sonra kardesinin oglu Dan. onun komutasindaki bir ordu ile Sirbistan içlerine dogru bir akin yapilir. Bu sekilde. yanina asker vererek onu Transilvanya'ya akin yapmaya memur eder. Bu yüzden bu da babasi gibi Vlad tarafindan öldürülür(1431). Dan'in oglu Osmanlilar'dan yardim istedigi için kendisine yardim edildiyse de bunda iyi bir basari saglanamadi. Vlad. SIRBISTAN HÂDISELERI Eflâk voyvodasi Vlad Drakul gibi Sirp despotu Jorj Brankoviç te Macarlara dayanip onlardan yararlanmak istiyordu. Sigismond. Osmanli hükümdarinin. Sirp despotunun Macarlarla olan alâkasini kesmek ve Osmanlilar'a olan bagliligini güçlendirme hedeflenmisti.

Bu sebeple Sirp despotu ile Eflâk voyvodasinin Macarlar'la arasini iyice açarak kendisine baglanmalarini saglamak için Macaristan harekâtina katilmalarini emr eder. kayinpederine itimad edilemeyecegini gösteren delillerle dolu idi. itaat edecek yerde. oradan da Semendire'ye gönderir. Macar Krali Sigismond ile birlikte Karamanoglu Ibrahim Bey'le gizlice anlasarak onu. Âsikpasazâde hadiseyi su ifadelerle nakl eder: "Bir kaç günlük yol kalinca Vilk oglu. Acayip konukluklar eyledi. Birbuçuk ay kadar süren akinlar esnasinda. kizi Mara'yi Edirne'ye göndermis olan Jorj Brankoviç'e pek güvenemiyordu. Sultan Murad. Bunun üzerine sultan da "tedarik neyse edin" diyerek Kizlaragasi Reyhan Aga ve Oruç Bey ile Sirp sinirlari üzerinde toplanmis olan askerin komutani Ishak Bey'in esini gelini almak üzere bir heyetle Üsküp'e. Edirne'ye gelen Mara oradan da Bursa'ya gönderilir. dilerse bu câriyesine versin. Buna göre Karamanoglu'nu tahrik edenlerden birisi daha bütünüyle ortadan kalkacakti. mutad merasimle. Osmanli ülkesine saldiracak ve bazi yerleri ele geçirecektir. padisahin hiddetini teskin ile dikkatini baska seyler üzerine çekebilmek için kizi Mara'yi aldirmasi istirhaminda bulunacaktir. Hünkâr eder "Benim câriyelerime verecegim yok mudur ki onun kizinin çeyizini vereyin. onu Edirne'ye getirdi. büyük oglu Greguar'i Semendire'nin tahkim ve . Çeyizinin hesabini yazmislar. müstereken icra edilen Transilvanya akinina ragmen Macarlarla aralarinin açilmadigini görünce. Hiç nesne kabul etmedi. kizini Osmanli sarayina götürmek üzere gelen heyete teslim eder. onu Hünkâr'a dediler. Sultan Murad. Onda dahi nihayetsiz konukluklar etti. Hünkâra verdim. Bu akinlar esnasinda birçok ganimet elde edilir. Karamanoglu Ibrahim Bey'in hakkindan geldikten sonra tekrar Rumeliye dönecektir. Brankoviç'in. Bununla beraber yine ayni sene (1433) içinde. Her iki hükümdarin Evrenoszâde Ali Bey komutasindaki akinci kuvvetlerine iltihaklarini müteakip Demirkapi üzerinden Tuna nehri âsilir. Padisahin emri geregince Jorj Brankoviç ve Vlad Drakul 1438'deki Macaristan akinina katilirlar. pasalarini toplayip kendileri ile bu durumu görüsünce pasalar "almak gerek sultanim" demislerdi. Transilvanya'da bazi sehirler zapt ve kaleler de tahrib edilir. Sultan Murad. Sultan Murad. Isfendiyar kizi dahi Bursa'da idi. Vilk oglu demis ki: "Ben çeyizi kizima vermedim. Brankoviç. Semendire'nin anahtarlari ile birlikte Edirne'ye gelmesini emr eder." dedi. Sultan Murad. Bir sehl zaman durdu. Brankoviç'i yeniden Macarlarla münasebetlerini gelistirmeye yöneltir. Durumun kendi aleyhindeki vehametini görmekte gecikmeyen Brankoviç. "Bir sipahi kâfirin kizina ne dügün gerek" dedi. Ve her ne kim Vilk oglu dedi. Evrenoszâde Ali Bey'in Macaristan'a yaptigi bir akinda basarili olamamasi. Osmanlilar aleyhine kiskirtmaya ve bir takim faaliyetlerde bulunmaya sevkeder. kâfir beylerinin hatunlarini karsi gönderdi. Fakat ileride de bahs edilecegi gibi Sultan Murad. Bursa'ya gönderdi. Bundan cesaret alan Ibrahim Bey.üzere Jorj Brankoviç'in sarayina gider. Sirbistan problemine kesin bir çözüm getirme kararma varir. Defterini Özbek Aga'ya verdiler. Gayet iyi tazimle Semendire'ye getirdiler. Geri çeyizini ol kiza verdi. Hatta kizini padisaha nisanlamis olmasina ragmen onun henüz küçük oldugunu ileri sürerek dügünün yapilmasini da tehir eder. hünkâr kendine dügün etmedi. Bununla beraber Sirbistan hududundaki Türk kuvvetlerinin komutani olan Ishak Bey'den aldigi raporlar." Jorj Brankoviç. dilerse gayri câriyesine versin". Iki yüzlü harekette Eflâk voyvodasindan da usta davranan Jorj Brankoviç. Elhasil kizi Edirne'ye getirdiler. 1438 kisinda Brankoviç'in kizi Mara ile evlendi.

Engürüs vilayetinin kapisidir" diyerek onun askerî önemini ortaya koyuyordu. Maden ocaklari ile meshur olan Novaberda. Karaman olaylarina temas edilecektir. Seferde bizzat bulunmus olan tarihçi Âsikpasazâde. Bu esnada. Voyvoda Drakul. Arkasindan bizzat kendisi de bu kusatmaya istirak etti. güzel bir cariyeyi bir çift çizme ile mübadele (degistirdigini) ettigini" yazar. Osmanlilar bu sefer esnasinda pek çok esir ve ganimet aldilar. ordugâha gelince yakalanarak Edirne'ye gönderilir. Semendire muhasarasi devam ederken bir Macar ordusu sehrin imdadina geldiyse de Ishak Bey ile Timurtas Pasaoglu Osman Çelebi tarafindan maglub edildikten baska Macaristan'a da akinlar düzenlendi. "esirlerin sayisinin çok fazla oldugunu. Osmanli hazinesine daha önce vermekte oldugu yirmi bin duka altini yirmi bes bine çikarmisti. Kusatma hem karadan hem . hacdan dönünce kusatmanin siddeti artirilir.müdafaasina memur eder. Brankoviç'in oglu tarafindan müdafaa edilen Semendire. Vlad Drakul ülkesine dönerek yine eski makamina geçer. Novaberda. eteklerinde kuruldugu dagin madenlerinin çoklugundan dolayi "Sehirler anasi" diye adlandirilan Novaberda'yi bizzat kendisi yeniden feth ederek ele geçirdi (1439). Sirbistan'a karsi yapilan hareket. Sultan Murad. bu sefer esnasinda. Filhakika o tarihlerde Bohemya'da meydana gelen krallik mücadelesi ile Alman Imparatoru ve Macaristan Krali Albert'in ölümünden dolayi meydana gelen çekismeler. Belgrad'i muhasara için önce Evrenosoglu Ali Bey komutasinda bir ordu gönderdi. Sultan Murad. Sirbistan'in fethinden sonra Belgrad için de bir seyler yapmak gerekiyordu. Asikpasazâde. O. daha önce zapt edilmis ise de fetret döneminde tekrar Sirplara iade edilmisti. Vlad Drakul. Bu siddetli kusatmaya tahammül edemeyen Semendire. Sirbistan isini kesin bir sonuca baglamak için Semendire üzerine kuvvet sevk eder. Jorj Brankoviç'i taklid etmeyerek padisahin dâvetine icabet eder. asirlarca Osmanli ordusunun mermi ihtiyacini kullanmada hizmet görmüstü. bu sehrin stratejik durumunu çok iyi biliyordu. Brankoviç gibi Eflâk Voyvodasini da davet etmisti. gerçekte bir Sirp sehri idi. Cuma namazinin kilindigini ve hisarina asker kondugunu yazar. daha önce rehine olarak Edirne'ye gönderilmis bulunan kardesi Stefan ile birlikte Tokat'a yollanarak hapsedilir. Edirne'den de Gelibolu'ya yollanarak haps edildiyse de iki oglunu rehin olarak birakmayi kabul ettiginden hapiste uzun süre tutulmayarak serbest birakildi. Sehri müdafaa edenlerle birlikte esir düsen Greguar. Sultan Murad. Sultan Murad'i düsüncesini gerçeklestirmeye yöneltmisti. üç ay müddetle kusatilir. BELGRAD'lN MUHASARASI Tarihî kronoloji itibari ile Karaman seferinden sonra olmasina ragmen. Bosna Krali Tvartko'yu korkuttugundan. sehrin fethinden hemen sonra onun Müslüman Türk sehri haline getirilmesi için kadi tayin edildigini. Kendisi de diger oglu Lazar'i yanina alarak Sigismond'a halef olan Albert'e siginir. hatta bir askerin. Sirbistan islerini çok iyi bilen Ishak Bey. Sultan Murad. Bunun için de "Belgrad. esirlerin fazlaligi sebebiyle fiyatlarinin düstügünü. Zira o siralarda Macar hâkimiyetinde olmakla beraber Belgrad. kendisinin bile bes esir satin aldigini. 1439 yilinda teslim olur. Böylece Sirbistan'in diger sehir ve yerleri de zapt edilmis oluyordu. olaylarin akisi içinde Sirbistan hadiseleri ile yakin ilgisinden dolayi bu muhasaradan bahs edildikten sonra.

Sehri Zovan adinda Raguza'li bir rahip müdafaa ediyordu. Karamanlilar'in. Yaninda bulunan Karamanoglu Isa Bey'i de Karaman hükümdari ilan edip. Buna karsilik Ibrahim Bey. Bu siralarda Macaristan içlerine dogru da akinlar devam ediyordu. Osmanli birlikleri buradan içeri daldilarsa da siddetli bir mukavemetle karsilastilar. . her iki tarafi da tarassut ediyordu. Bozkir'a kadar gidip Karamanoglu'nu takib eder. Rumeli'deki sIkIsik durumlarindan devamli olarak istifade etmeyi adeta bir prensip haline getiren Karamanlilar. Simdi onu azl ederek biraderi Isa Bey'i Karaman Bey'i yapmayi uygun gördüm" deyince Mevlânâ Hamza. Bu arada kale burçlarindan. Sonunda is. Karamanoglu da bunu bildigi için isgal sahasini gittikçe genisletmeye çalisiyordu. zamanin uzamasindan dolayi kaldmldi. Aksehir. Güvercinlik önünde kazanilan bu zaferden sonra Rumeli'ndeki vaziyetin düzeldigini görünce vezir Saruca Pasa'yi Edirne muhafazasinda birakarak Karamanoglu'nun üzerine yürür. 1433 senesinde de Sirp ve Macarlar'la birleserek Osmanlilar'in aleyhinde bir ittifak kurmustu. Bununla beraber Rumeli'ndeki isler yüzünden Edirne'yi birakip Karamanoglu'nun üzerine gidemiyordu. Padisahi bu konuda ikna etmek için Mevlânâ Hamza. Rumeli islerinin kritik bir vaziyet arz etmesinden dolayi yerinden ayrilamayan Murad Bey. Sultan Murad'dan kusatmayi kaldirmasini rica etmis ise de buna pek aldiris edilmedi. Karsilikli anlasmalar geregince Macarlar ile Sirp despotunun Tuna'yi geçip Güvercinlik (Kolambac) kalesine taarruzlari esnasinda Karamanoglu Ibrahim Bey de Beysehir'den sonra Hamideli'ni isgal etmeye baslayarak bu sancagin beyi olan Sarabdar Ilyas'i esir almisti. Balkanlar'daki Hiristiyanlarla is birligine giren Ibrahim Bey.de nehirden yapiliyordu. Osmanlilar'dan aldigi yerleri iad etmekle tatliya baglanir. fakat onun bu makama gelmesi bizim yardimimizla olmustur. Sultan Murad. Sultan Murad. âlimlerden Mevlânâ Hamza vâsitasiyle özür dileyerek barisa talib olur. Fakat alti ay kadar devam eden Belgrad kusatmasi. Konya ve Beysehri'ni alan Sultan Murad. Polonya Krali iken ayni zamanda Macaristan kralligina da getirilmis olan Viladislas. Sultan Murad. kendisini rahatsiz edenleri de kaçirdi. Osmanli toplari kaleyi dövmeye baslayinca ondan büyük bir parçayi yikip bir gedik açtilar. Osmanlilarin. Surun etrafindaki hendek kenarina kadar büyük bir siper kazdirdi. KARAMAN SEFERI Murad Bey'in destegi sayesinde idareyi elde edip is basina gelmis olmasina ragmen. epey dil döker. Sinan Pasa komutasinda bir ordu sevk ederek Macarlari maglub eder. Sükrüllah'i (Behcetü't-Tevânh adli eserin müellifi) Karamanoglu'na elçi olarak gönderir. Evrenoszâde Ali Bey'in. Ibrahim'i sonuna kadar takib edecegini açikça ortaya koyar. Evrenosoglu kusatmayi kaldirmadi. Osmanlilar'a karsi takib ettikleri tarihî ve daimî düsmanlik siyasetine devam etmekte mahzur görmeyen Ibrahim Bey. Maglub olan Macarlar'dan bir kismi Tuna nehrinde bogulurken krallari da zor kurtulmustu (1433). mevkiini ve yerini kuvvetlendirdikten sonra Sirp despotu ve Macarlar'la ittifak ederek Osmanlilar'in aleyhindeki faaliyetlerine baslar. Bunun üzerine Sultan Murad: "Senin hatirin için günahindan vaz geçelim. Padisahin ayaklarina kapanarak onu düsüncesinden vaz geçirir. bu sefer de rollerini Ibrahim Bey vasitasiyle oynuyorlardi. Macaristan'a yaptigi bir akinda muvaffak olamamasi üzerine.

Cüneydoglu Hamza ve Dulkadir Bey Süleyman ile Birlikte Bizans ve Trabzon imparatorlari da dahil olmak üzere Gürcü meliklerinin de emrine girmek için kendisini beklediklerini yazmisti. Bu arada. kizkardeslerinden birini de Karamanoglu Ibrahim Bey'in kardesi olan Isa Bey ile evlendirmisti. Fakat Sultan Murad'in Anadolu'da kalmayip Rumeli'ye geçmek üzere oldugu haberinin gelmesi üzerine sultan bu tasavvurundan vazgeçer. 1437 yili sonlarina dogru Ibrahim Bey. Ikinci Murad'in kiz kardesi olan haniminin ricalari üzerine bu sefer de af edilir. Anadolu ve Iran'da babasi tarafindan tesis edilen füli durumu yeniden iade etmek arzusunda oldugundan Anadolu'daki olaylari yakindan takib ediyor ve mektuplari ile bazi durumlari tasvib etmedigini bildiriyordu. Tokat'tan yola çikan kuvvetli bir Osmanli ordusu. Bununla beraber Suriye valisine Anadolu islerine çok dikkat etmesi emrini verir. Osmanlilar'in Dulkadirogullari'ni himaye etmesini bir türlü hazmedemeyen Memlûklular. Memlûk Devleti için bir garanti olarak görülüyordu. Daha önce de belirtildigi gibi Sultan Murad. dedesi Yildirim Bâyezid zamaninda oldugu gibi bir anda kendisinin de yeni bir tehlike ile karsi karsiya geldigini görür. Isa Bey. Bu son gelismeler karsisinda Macarlar'la ayni zamanda hareket eden Sultan Murad. Macarlar'in maglubiyeti üzerine 1437 baharinda tabiî müttefiki Dulkadirlilarla beraber dogudan ve batidan Karaman ülkesine taarruz eder. dogudan geliyordu. kudretini devam ettiren Sahruh'un ölümüne kadar (1447) ona açiktan açiga cephe almaktan . Mektubunda Anadolu beylerinden Karamanoglu Mehmed Bey. kardesi Isa Bey ile giristigi bir vurusmada onu öldürür. Venedik gibi bazi Hiristiyan devletler ise bu tehlikeyi bir silah gibi kullanarak bazi Osmanli sehirlerini istila ümidine bile kapilmislardi. SAHRUH'A KARSI TAKIP EDILEN OSMANLI SIYASETI Sultan Murad. Böylece Karamanlilari. Karaman Devleti'nin yanibasindaki bir Osmanli sancaginin basina. Öbür taraftan. Ibrahim Bey. isgal ettikleri yerlerden çikarir. Isfendiyar Bey. Osmanlilarla savasmak üzere bizzat sultanlarinin sefere çikmasini bile düsünmüslerdi. Bu korku yüzünden olsa gerek ki. Timur'un yaptigi tahribati unutmayan Osmanlilar. önce Timur'un sonra da Sahruh'un destegini saglayan Akkoyunlu Bey'i Karayülük Osman Bey. Karamanoglu'nun Osmanlilar karsisinda ezilmesinden dolayi endiseye kapilirlar. Hamidoglu Hüseyin. Ikinci Murad tarafindan Hamideli sancakbeyligine getirilmisti. Maras Bey'i Dulkadirli Süleyman Bey'le birlikte Kayseri'yi kusatirken. Osmanlilarin tek baslarina Anadolu'nun hâkimi durumuna gelmeleri. içislerinin karisik olmasina ragmen. Anadolu'da Osmanlilari ezip ortadan kaldirmalari imkânsizdi. Bunlarin. Murad Bey de Rumeli ve Anadolu kuvvetleri ile Aksehir'e girer. Bütün bati Hiristiyan dünyasini sevince bogan bu tehlike. Ibrahim üzerine yeniden kuvvet gönderilmesine sebep oldu. ve Anadolu'da kendilerine ait olan topraklarin kaybi demekti. Zira bu. ona bir mektup göndermisti.Osmanlilar'a karsi giristigi tecavüzden dersini aldiktan kisa bir müddet sonra Dulkadirogullan'na ait Kayseri'yi zapt etmesi. Timur'un çok dindar oldugu söylenen oglu Sahruh (1404-1447). Fakat fütuhatçi olan ve dünyanin en müsait jeopolitik mevkiinde yerlesmis bulunan Osmanlilarin Memlûklulari ezmesi imkân dahilinde idi. Ibrahim Bey'in en büyük rakibinin getirilmis olmasi onu ürkütmüstü. Bu durumu bilen Memlûk idarecileri. Osmanlilar ile Memlûklular arasinda Karaman ve Dulkadir gibi tampon devletlerin bulunmasi.

uzak durmuslardi. Sultan Murad'in bu endisesinin farkina varan Venedik. Sahruh'un. 17 Eylül 1429'da Selmas Meydan savasinda Karakoyunlularla müttefiklerini perisan etmesi ile Anadolu ve Suriye yollari bütün genislikleri ile onun önünde açilmis bulunuyorlardi. Sultan Murad. Murad'dan müsaade ister. Yine padisahin buyrugu üzerine Yörgüç Pasa da Iskender'in askerleri için lazim olan bin kepenek. Memlûk Devleti ile de iyi geçinmeye dikkat ediyordu. Bu da onlar için Osmanlilar'in ortadan kalkmasi ve Avrupa'nin. Anadolu siyasetine karsi kötü bir tavir takinmamaya itina ediyor. Zira o. köle ve câriyeler göndermisti. dört elle Osmanli dostluguna sarildilar. II. iki bin çul ve torba ile davar vesair hayvan tedarik etmisti. Osmanlilarca yeni bir tehlikenin isareti olarak görüldü. bu durumdan endise duyuyordu. kalabalik ve muazzam ordusu ile Azerbaycan'da bulunuyordu. Bu devletin. Sultan Ikinci Murad. Murad. Bütün Anadolu topraklari üzerinde metbûluk iddiasinda bulunan Sahruh. bu ülkelerdeki tabi devletleri ortadan kaldirmadan. Memlûk ve Karakoyunlular gibi Timurlulara kafa tutmayi düsünmüyordu. Müslümanlardan temizlenmesi demekti. bununla da yetinmeyerek Karakoyunlu beyine on bin altin ile sirmali elbiseler. Murad. Zira bir Osmanli Memlûk ittifaki demek Karaman Beyligi'nin haritadan silinmesi demekti. Timurlular ve Memlûklular gibi kudretli Müslüman dogu devletleri ile. babasi Kara Yusuf Bey'in Yildirim Bâyezid'e ilticasina benziyordu. Zira Yildirim Bâyezid döneminde oldugu gibi. Memlûklularin. Sahruh'un Herat'a dönmesi ile bu iki büyük devlet rahat nefes aldilar. Murad'in da basina bir felâketin gelmesi artik an meselesiydi. II. Bunun üzerine Sultan Murad. altin egerli atlar. islemeli silahlar. Sahruh'un. Amasya valisi olan Yörgüç Pasa'ya Iskender'in lâyik oldugu sekilde agirlanmasini emr eder. O. Sahruh'un oglu Muhammed Cuki Mirza'nin önünden kaçarak Tokat'a gelip siyasî mülteci olarak Osmanlilar'a siginir. Ibn Hacer'in ifadesine göre Iskender Bey. Iskender . Sahruh'un üçüncü Azerbaycan seferine çikmasi (1435). O zamana kadar Sahruh'un aleyhinde olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamakla beraber Sultan II. Bu ordunun tehdid sahalarinin nerelere kadar uzanacagi pek kestirilemiyordu. Balkanlar'in ve Anadolu'nun mutlak hâkimi olmadan. bu tehdidi siyasî bir manevra ile kendi lehine çevirmeye yeltendi ise de Sultan Murad'dan istedigini elde edemedi. adi geçen savasi kazanmasi. sonunun nereye varacagi ve nasil bitecegi belli olmayan bir mücadeleye girmenin hiç bir faydasi olmayacagini biliyordu. Hatta Sahruh. dedesi zamanindaki Timur hadisesinden iyi bir ders almisa benziyordu. ulak gönderip kisi Tokat'ta geçirmek üzere II. Buna karsilik Osmanli Memlûk yakinlasmasi daha bir perçinlenmis görünüyordu. Misir'da da büyük endiselere sebep olmustu. Anadolu'ya girince bunlar. Anadolu siyasetine karsi açik bir sekilde cephe aliyordu. Buna karsilik Avrupa'da ise büyük ümit ve hayaller uyandi. 1437 yilina kadar Memlûk yöneticilerinin Osmanlilarla hemen hemen hiçbir ihtilafi olmadi. onlarin çogu zaman Osmanlilar'in tabii olan Karaman ve Dulkadirogullari'nin islerine müdahale etmelerine ses çikarmiyordu. Iskender Bey'in Osmanlilar'a siginmasi. Karamanoglu Ibrahim Bey de bu yüzden onlara karsi cephe aldi. Bu esnada Sahruh. O. Karakoyunlu hükümdari Iskender Bey.

Bu seferler sonunda Gergi Araniti ile Yuvan Kastriota. durumu Sultan Murad'a bildirir. Osmanli tabiiyetini kabule mecbur olmuslardi.Bey'i reddetmeyi hükümdarlik serefi ile mütenasib görmemekle beraber. O da Tebriz'e gidip Sahruh'a boyun egmeyi uygun görecektir. genellikle güney ve merkez kisimlarinda yeni bir teskilat kuran Osmanlilar. Anadolu Beylerbeyi olan Timurtas Pasa oglu Umur Bey'i. Timurlulara bagli olan ve ikide bir ayaklanan bu Karakoyunlu hükümdarlarindan da kurtulmak istiyordu. Bu mektup üzerine Iskender. Irkdas ve dindas devletlerle mecbur kalmadikça harbe girmenin bir mânâsi yoktu. bir bogazda pusuya düsürülerek agir kayiplara ugratildi. aldigi emir üzerine Iskender Bey'e bir mektup yazarak memleketi terk etmesini ister. Buradan da Manastir'a gelerek Rumeli Beylerbeyi Sinan Pasa ile Uc Beyleri Turhan ve Ishak Beyleri. Zaman zaman Venediklilere müracaatla oglu Iskender Bey'in bir Osmanli Beyi sifati ile Venedik arazisine saldirilan olursa kendisini bundan sorumlu tutmamalarini da rica ediyordu. Onun için bu konuda Venedikliler'e ihtarda bulundular. Asilere karsi hareket eden Evrenos oglu Ali Bey. Umur Bey. Iskender'in üzerine gönderir. onlarin çoluk çocuklarini esir etmeye ve mallarini ellerinden almaya baslamislardi. O da Herat'a döner. Zira o dönemin en güçlü ordusuna sahip olan bu Türk Hakanligi ile sonu nereye varacagi belli olmayan bir savasa girmek istemiyordu. buranin eski Arnavut senyörleri olan Thopia Zenebissi ile Gergi Araniti tatmin olunmadiklarindan siddetli bir isyan ve ayaklanmaya bas vurdular. . Bir yil sonra da Venedikliler'le çikan anlasmazlik yüzünden Yuvan Kastriota'ya hücum etmislerdi. Murad'a bu beyi topraklarindan uzaklastirma firsatini vermisti. Özellikle Ergiri bölgesinde. Gergi. Fakat Selânik'ten sonra Yuvan Ili'ne gelen Osmanli kuvvetleri. Osmanlilar'in. Çünkü Iskender Bey'in askerleri. Buna. Baharin gelmesi. Arnavutlugun. Venedikliler'in bu isyani tahrik ettiklerini düsünüyorlardi. aralarinda en küçügü Gergi Kastriota olan dört oglunu rehine olarak Sultan Murad'in yanina göndermek zorunda kalmisti. Bunlardan Yuvan Kastriota. Ona. Durumun nezaket kazanmasi üzerine bizzat sefere çikan Sultan Murad. Arnavutluk faaliyetleri daha sonra da devam etmisti. baharla birlikte yöredeki halka saldirmaya. 1436 baharinda Sahruh'un bütün Anadolu devletlerine onu kabul etmemeleri gerektigine dair gönderdigi mektup da ilave edilirse artik Iskender Bey için yapilabilecek bir seyin kalmadigi anlasilir. Bu Arnavut beyleri içinde en kuvvetli olani Ergiri sancaginin kuzeyindeki bölgeye hâkim olan Yuvan Kastriota idi. Çelebi Sultan Mehmed döneminde 1415 yilinda Arnavutluk'taki Kruya (Akçahisar)'i yeniden ellerine geçirmislerdi. Bu arada Arnavutluk'ta köylerin timar olarak taksimi esnasinda mukavemetler görüldü. OSMANLI ARNAVUTLUK MÜNASEBETLERI Osmanlilar. askerlerini alip Osmanli ülkesini terk eder. Zira artik Osmanli ülkesinde kalmak tehlikeli bir hal almistir. Sahruh da isi daha fazla ileri götürmek istemez. Serez'e giderek harekât sahasina yakin bulunmak istedi. bundan bir netice alinmadigi takdirde üzerine varilarak zorla hudud disi edilmesini emr eder. O da diger Arnavut beyleri gibi muayyen yillik tahsisat sözünü alinca Venedik tarafina dönmekten ve onlara hizmet etmekten çekinmeyerek 1428'de Venedik himayesine girer. Sultan II. ona tekrar boyun egdirdiler. Böyle bir karsiliga cani sikilan Osmanli Padisahi. 1417'de Avlonya'yi da zapt eden Osmanlilar. Bunlara engel olamayan Yörgüç Pasa. kuzeyde özellikle daglik bölgelerdeki kabilelere dayanan Arnavut beylerini kendilerine tabi birer senyör olarak yerlerinde birakmislardi. Osmanlilar. ilk defa Akdeniz sahillerine çikiyorlardi. bir iç oglani olarak padisahin hizmetinde Osmanli terbiyesi görerek büyümüs ve Iskender adini almisti. yanlarina yeniçeri bölükleri de katarak harekât sahasina gönderdi. Isyan bastirilarak buradaki mahsur Türkler. ilk önce Iskender'e memleketi güzellikle terk etmesinin bildirilmesini.

Gerçi Osmanlilar. O zaman daglara siginan asi Arnavut senyörleri. Osmanli hareketinin kendi hududlarinin çok uzaginda bulunmasindan dolayi bunu pek önemsemiyorlardi. Allah'in inayetiyle bir ay içinde her sey halledilmis olacaktir. Fakat genelde Macarlar. Böylece Padisah'in fikrini tashih ettiler. Osmanlilar tarafindan ögrenilmisti. Macar Krali ile iliski kurdular. Murad'i imparator aleyhine harekete sevk etmek istemisler ve padisaha "imparator. Gerçi Sirbistan. Böylece Osmanlilar'i uzun süre mesgul edecek olan Arnavutluk gailesi ortaya çikti. Osmanli Devleti'nde büyük bir kaygi ile karsilanmisti. Torzello. fethe zemin hazirlayan harplerdi. Hiristiyan dünyasindaki bu anlayis ve sebep oldugu birlesme. uzun süren muhasaranin sebep oldugu salgin hastaliklarin verdigi zayiatti. buraya girilmemisti. Fakat Sirbistan'in Osmanlilar'a ilhaki ile Osmanlilar ile Macarlar komsu iki devlet haline gelmislerdi. Balkanlar'da Osmanlilara karsi yeni bir müttefik bulduguna inanarak anlari tesvik etti. Bunlar. Rumeli zapt olunduktan sonra bir ay içinde de Arz-i Mukaddes ele geçirilecektir. Ioannis Paleologos'un istirakiyle Sark ve Garp kiliseleri arasinda "Union"un imzalanmasi. Padisaha karsi minnettarligi ile hilesiz dostlugunu arzetti. denizden ve karadan padisah aleyhine yürüyecekler ve Türkleri Garp vilayetlerinden çikaracaklar" demislerdi. seyahatten avdeti münasebetiyle Murad'a elçiler gönderdi. Kuzey Arnavutluga giden Anayol üzerindeki Kocacik kalesini zapt ederek babasinin topraklarini elde etmeye yönelik faaliyetlere giristi. Elçiler ise bu hususta Murad'a izahat vererek imparatorun Italya'ya seyahatinin kendisine arz edildigi gibi olmadigini. siyasî bir gayesinin bulunmadigini bildirecektir. . düsmanin gücünden dolayi Belgrad muhasarasini kaldirmis degillerdi. Gazavat ve Misir sultanina gönderilen Varna fetihnâmesi. Zira bazi kimseler. Gerçekten 1439 yilinda Floransa konsilinde Bizans Imparatoru VIII. Imparatorun mabeyincisi J. Halbuki Belgrad zaptina tesebbüs edilmekle Osmanlilar. o zaman söyle yazmakta idi: "Rumeli'nin bahis mevzuu durumu göz önüne alinir ve söyledigim gibi haçli askeri gelirse. Sultan Murad'dan çekindigi için ona elçiler gönderip bu konsilin sadece dinî bir sebebe dayandigini." Gerçekten muasir Türk kaynaklari. Gerçekten de uzun bir süre geçmeden Izladi savasi sirasinda (Kasim 1443) Osmanli ordusundan kaçacak olan Iskender Bey. Venedik senatosu Osmanlilar'in ihtari üzerine asilere yardim edilmemesi için Arnavutluk'taki makamlara emirler göndermisti. Bunun sebebi.muhakkak bir katliamdan kurtuldular. Osmanli Macar mücadelesinin baslama dönemidir. Kral. Akin hareketlerinde birçok çarpisma olmussa da bunlar." Bununla beraber daha o zaman Floransa'da Osmanlilar aleyhine denizden ve karadan bir Haçli seferi plâni kararlastirilmisti. kalenin çok müstahkem olmasi. IKINCI MURAD VE HAÇLI ITTIFAKI Belgrad kusatmasinin basarisiz bir sekilde sonuçlanmasi üzerine baslayan ve maglubiyetlerle geçen buhranli bir kaç yilin verdigi cesaretle Hiristiyanlar. Bilindigi gibi Sultan Ikinci Murad zamani. Floransa toplantisini buhranin baslangici olarak kabul ederler. artik Macar topraklan için de tehlike olmaya baslamislardi. Bizans tarihçisi Dukas bu olayi söyle nakl eder: "Imparator. Arnavut beylerinin basina geçmek suretiyle mukavemet hareketini organize edip. Osmanlilar tarafindan feth edilinceye kadar Macarlarla bazi çatismalar olmustu. Bu ana kadar Macar hâkimiyetinde bulunan Erdel (Transilvanya) topraklarina yapilan akinlar hariç tutulacak olursa. Osmanlilar'i Avrupa'dan atacaklarina iyice kanaat getirmislerdi. Frengistan'a gittigi vakit Frenklerle ittifak edip Frenk oldu. tam anlamiyla bir fetih ve ilhak degil. kendi dinlerinin akidelerinde (inançlarinda) meydana gelen ihtilaflarin halli için gittigini söylediler. Osmanlilar'daki bu kaygiyi ögrenen Ioannis.

Simon de Kemeny ile birlikte muhasara altinda bulunan kalenin imdadina yetisir. Siddetli çarpismada Hunyad'in arkadasi Simon üç bin kisi ile maktul düser. atini ve silahlarim Simon de Kemeny ile degistirmisti. Hunyad. Bu arada Mezid Bey ile oglu da sehid olur. anlari karsilamaya yürüdü. Mezid Bey. 30 Zilkade 845 (18 Mart 1442)'de Mezid Bey komutasindaki bir akinci kuvveti. kendi eserlerinde söyle nakl edilir: "Önden ve arkadan hücuma ugrayan Türkler. Hunyad'i karsilar. Hiristiyan dünyasinin kendi dininden olmayanlara karsi sergiledikleri bu vahsiyane hareket. degistirilmis bulunan bu kiyafete aldanmis olan Türklerin hücumuna ugradi. daglar üzerinde Türk baslarindan tepeler yaptirarak Kizil kule geçidinden Alpleri geçip Eflâk'a girdi. daha önceleri kazandigi basari ile gururlandigindan. Macarlar karsisinda. yersiz gururu yüzünden kaybedildigi anlasilan bu savas hakkinda Hammer su ifadeleri kullanmaktadir: "Mezid Bey.Bu sebeple iki millet arasinda bir mücadele kaçinilmaz oluyordu. Macarlar da buna mani olmak gayesini güdüyorlardi. düsmanini takipten dönünce. Bu karisiklikta Simon de Kemeny en iyi askerlerinden üç bin kisi ile birlikte yok oldu. Avrupa'da büyük bir söhret kazanmasina sebep oldu. askerleri gibi kendisi de kan içici oldugundan Sirp despotu ve Macaristan'in müttefiki Jorj Brankoviç'e ganimet mallari ile savasta almis oldugu silahlar ve baska seylerle dolu bir araba gönderdi ki. Jan Hunyad. Mezid Bey'in. Casuslari vasitasiyle bunu ögrenmis bulunan Hunyad. Macarlarin kayiplari sadece üç bin kadardi. Hunyad. Sipahiler de Hunyad'i ölü veya diri yakalayip getireceklerine söz vermisti. savasin öteki tarafça (Macarlar) kazanilmasina sebep oldu. Mezid Bey komutasinda Transilvanya'ya yapilan akin hareketidir. Elde edilen Türk esirleri vahsiyâne bir iskenceye tabi tutularak Öldürülürler. Mezid Bey ile oglunun baslari da. Rumeli Beylerbeyi Hadim Sehabeddin Pasa (Kula Sahin) Anadolu ve Rumeli askerleri ile yeniçerilerin de katildigi bir kuvvetle Silistre . Hunyad. arkalarinda tasidiklari esirleri düsmana terk ve yirmi bin ölüyü birakarak kaçmaya basladilar. galipler tarafindan getirilmekte olan esirleri kendisi sofrada bulundugu halde vahsiyâne bir eglence olmak üzere gözleri önünde öldürttü." Gerçekten. hemsehrileri kendisini vatan kurtarici olarak karsiladilar. kaynaklarin verdigi bilgiye göre muhasarayi kaldiran Mezid Bey. Fakat Hunyad'in gücü ve Hermanstad muhafizlarinin bir çikisi. Simon. Mezid Bey ile oglu öldüler. Böylece Mezid Bey. bu araba on atla çekilmekte idi. Bu birlik. Çünkü Osmanlilar "îlay-i kelimetullah" gayesi ile giristikleri hareketlerini daha ileriye götürmek. Macarlarin Osmanlilara karsi olan savaslarinda ilk defa ortaya çikar. Bu dehset verici ganimetlerin ortasina oturtulmus yasli bir Türk. galip gelmek üzere iken Hermanstad'daki kusatilmis kuvvetin bir çikis yapip harbe istirak etmesiyle iki ates arasinda kalan akincilar. mutad akinlarda bulundugu gibi Sent Imre mevkiinde de büyük bir basari elde ederek Hermanstad kalesini kusatma altina almisti. Tuna'nin iki yakasindaki memleketleri bütünüyle yakip yikti. kayda deger ve maglubiyetle biten çarpismalarin ilki." Jan Hunyad'in bu galibiyeti. yigitlikleri ile taninmis seçkin sipahilerine Hunyad'in ati ile tasidigi silahlari tarif ederek onlar hakkinda bilgi vermisti. yanlarinda bulunan esirleri birakmak zorunda kaldiklari gibi yirmi bin sehid vererek maglub olurlar. Dönüsünde. Bu maglubiyetin acisini çikarmak ve öcünü almak üzere Osmanli Devleti. Bu siralarda tarihlerimizde Yanko denilen Jan Hunyad (Hunyadi Yanos). Transilvanya'ya girmisti. bunlari Brankoviç'e bizzat sunmak zorunda birakilmisti. ayni senenin Eylül ayinda ikinci bir kuvvet sevkine karar verir. arabanin tepesinde görülmekte idi.

Haçlilara bu sekilde yardimlari onlarin daha da güçlenmesine sebep olur. Bu ittifaka Macarlar'dan baska Leh. Sehirköy ve Nis'i tahrib edip atese verir. Haçlilarin bu cür'etli yürüyüsü. Üç kol halinde muharebeye istirak eden Osmanli ordusu. maglub olan Karamanoglu ile bir anlasma yaptiktan sonra derhal Edirne'ye. onlara hem süvari kuvveti hem de yiyecek tedariki için yardimda bulunurlar. uygun zamanin geldigini düsünerek ve firsat bu firsattir diyerek Osmanlilar'la yaptigi antlasmayi bozarak 1444 Ilkbaharinda tekrar Osmanli hududunu geçerek . Sofya'yi alirlar. Bu ordu. büyük bir sevince vesile olan bu iki galibiyet. durumun böyle bir hal almasindan dolayi sevincini belirtecek kelime bulamadigini yazmakta idi. Osmanli Devleti'ni o kadar agir bir buhran içine sürükledi ki. tecrübeli akinci beylerinin tavsiyelerine kulak asmadigindan. Türkler aleyhinde bir Haçli ittifakinin meydana gelmesine sebep olmustu. Kendi hayatini güçlükle kurtarabilen Kula Sahin Pasa. Vlad Drakul ile birlikte hareket eden Jan Hunyad tarafindan Vazag mevkiinde büyük bir bozguna ugrar. kaçarak Tuna'yi geçer. Haçlilarla ayni zamanda harekete geçince Sultan Murad Anadolu'ya geçerek Konya taraflarina gitmis.üzerinden Eflâk'a girer. Eugènius tarafindan merasimle kutlaniyordu. Izladi ve Yalvaç muharebeleri yapilmis olup Osmanli ordusu zor durumda kalmisti. Meriç vadisine yol veren Balkan geçitlerine dayanirlar. Ancak onun bu korkakligi kendisinin derhal beylerbeylikten alinmasina ve yerine Kasim Pasa'nin Rumeli beylerbeyi olmasina sebep olur. Rumeli'nin isgalinden sonra ganimetin hangi parçasini alacagini tasarlamakla mesguldu" der. simdi Balkanlar'da yerlerinden atilmis birçok yerli senyörün atalarinin topraklarini yeniden elde etmek için acele harekete geçtiklerini görüyor ve hatta "müttefiklerden her biri. Kuvvetine magrur olarak ihtiyatsiz hareket eden Pasa. Fransa ve Belçika gönüllüleri yaninda. dahil olmustu. Çagdas Yunan tarihçisi Chalkokondyles de. Türklerin pek yakinda Balkanlar'dan tamamiyla atilacagi her tarafta konusulan genel bir kanaat haline gelmisti. Papa IV. Bulgaristan'a giren Haçlilar. Sultan Murad'a dost görünmesine ragmen Imparator Ioannis de hem Papa'ya hem de Macar kralina elçiler göndermek suretiyle onlari Türkler aleyhine kiskirtiyordu. Karaman seferinden yeni dönmüs olan Sultan Murad. Biraz önce de görüldügü gibi Haçlilarla Morava. Macarlara iltica etmis olan Sirp despotu Jorj Brankoviç ile Eflâk Beyi Drakul ve Papa'nin vekili Kardinal Jülyen Cezzarini de bu müttefik Haçli ordusunda yer aliyorlardi. Osmanli tebeasi olan Bulgar halkinin. bu istilayi Izladi derbendinde güçlükle durdurabildi. Haçlilarla birlikte hareket eden Bulgarlar. Eugenius tesviki ile Türkler aleyhinde derhal bir ittifak meydana getirilmisti. Bu harpten önce Haçlilarla is birligi yapip onlarin müttefiki durumuna gelen Karamanoglu Ibrahim Bey. Tam bu siralarda Haçlilarin müttefiki olan Karamanoglu Ibrahim Bey. Fakat bu sirada Morava savasi haçlilarca kazanildigi için Sultan Murad. 1443 Ekim ayinda Osmanli topraklarina giren Haçlilarla ilk muharebe 3 Kasim 1443'te Morava nehri kenarinda ve Nis civarinda olur. Gerçekten de Eylül 1444 yilinda Haçli ordusunun bir kere daha Tuna'yi astigi zaman adi geçen Papa. oradan da Sofya'ya hareket etmisti. Böylece onlar. Papa IV. 22 Temmuz 1443'de Macaristan'in merkezi olan Offen (Budin)'den hareketle Semendire yakininda Tuna'yi geçip Sirbistan'a gelen bu orduya bazi Bulgarlar. Müttefiklerin basinda Polonya ve Macaristan krali Ladislas ile Jan Hunyad bulunuyorlardi. Anadolu'da Karamanoglu Ibrahim Bey. Türklerin artik tamamen Avrupa'dan atilacagindan süphesinin kalmadigini. maglub olarak dört bin esir ve iki bin sehid birakir. Bosnalilar ve Arnavudlar da katiliyorlardi. Sirbistan'i istila ile Krusevac (Alacahisar). Yanko'nun basarilari. Hiristiyan âlemde. Balkanlarin güneyine çekilmek zorunda kalir. Ulah (Eflâk) ve Sirplarla Alman Imparatorlugu dahilindeki milletler.

Sirbistan'in tekrar kurulmasi ve despotun Osmanlilar'in yaninda bulunan iki oglunun iadeleri kabul ediliyordu. Karamanoglu'nun. Topliçe taraflan. Buna karsilik Edirne muahedesiyle memleketini kurtarmis olan Sirp despotu. Kolombaç. gerekse bu yeni Karaman taarruzu yüzünden bir hayli sikintili anlar yasadi. daha önce imzaladigi muahedeyi bozarak 1444 Ilkbaharinda Osmanli hududunu geçerek daha genis ölçüde istila ve tâhriplerde bulunmustu. On yili kapsayan muahede iki dilde yazilip teati edildi. Burada "Edirne-Segedin" diyebilecegimiz bir baris antlasmasi yapilir. Segedin'deki havaya göre antlasmanin imzalanip imzalanmamasi hususunda iki farkli görüs bulunuyordu. Böylece Osmanlilar. heyeti Segedin'de bulunan milli meclise gönderdi. Balkanlari astigi ve Osmanlilar'in Rumeli'ni kayb etme tehlikesi ile karsi karsiya kaldigi bir dönemde. Karamanoglu Ibrahim Bey. Bu antlasmanin Macar krali Vladislas tarafindan da tasdiki için Macar elçilik heyeti ile birlikte bir Osmanli heyeti de Macaristan'a gidecekti. gerek bir önceki Karaman seferine katilan ve harbin kazanilmasinda faal bir rol oynayan Amasya Sancak Beyi büyük oglu Sehzade Alaeddin'in Amasya'ya döndükten kisa bir müddet sonra vefati. Sultan Murad. Vladislas bu müracaati kabul ederek Edirne'ye bir heyet gönderir. Rumeli ve Anadolu'da iki ates arasinda kalmislardi. Muahede geregince despotun Osmanlilar yaninda bulunan iki oglu da serbest birakilacak ve Izladi muharebesinde esir düsen padisahin enistesi Çandarlizâde Mahmud Çelebi de yetmis bin duka altin kurtulus akçesi (fidye-i necat) karsiliginda serbest birakilacakti. muahedeye sadik kalacagina dair Macar elçileri önünde yemin eder. Leskofça ve Zelenigrad) yine Jorj Brankoviç'e birakilacak. Papa ile Bizans Imparatoru muahedenin imzalanmamasi taraftari idiler. Osmanli mürahhas heyeti önce Jan Hunyad'a müracaat ettiyse de o. KARAMAN SEFERI Haçlilarin. Yüz atli maiyetiyle hareket eden heyet. bu yanlisligi düzelterek. barisi bozmayacagina dair kutsal kitaplarina el basarak Osmanli heyeti önünde yemin eder. Sultan Murad. Devrin din bilginleri onu müskil durumda birakan vaazlara basladilar. Bundan baska Eflâk. gerek devam eden maglubiyetler. . Segedin'e varir. BU DIPNOT NEREDE Edirne'ye gelen Macar heyeti ile birlikte padisahin tasdik ettigi muahedeyi Vladislas'a vermek ve onun tasdik edecegi muahedeyi de alip getirmek üzere Kapicibasi Baltaoglu Süleyman Bey baskanliginda bir Osmanli heyeti Macaristan'a gönderildi. Jorj Brankoviç vasitasiyle Macaristan kralina müracaat edip baris teklifinde bulunur. Nihayet kral. Bu karari veren Sultan Murad. 12 Haziran 1444 (25 Safer 848) tarihinde Edirne'de imzalanan bu antlasmaya göre Sirplardan alinan yerler (Semendire. baris yapmayi uygun görmüstü. Kral. Iste bu yüzden Sultan Murad. Krusevaç. Bundan sonra Türkler ve Macarlar birbirlerinin topraklarina tecavüz etmeyip dostça yasayacaklardi. Haçlilarla birlesip Osmanli'yi arkadan vurmasi. bunlarin görüsünü kabul ederek 12 Temmuz 1444'de Segedin'de muahedeyi imzalayarak Türk heyetine verir. Islâm dünyasinda büyük bir tepkiye sebep oldu. muharebenin devaminda bir fayda görmeyecegini ve belki de zarar görecegini düsünerek sulhun akdini istedigi gibi Jan Hunyad da muahedenin muvakkat bir zaman için kabul edilmesinde israr ediyordu. Buna karsilik Sirp despotu da Osmanlilar'a vergi vermeyi kabul ediyordu.büyük ölçüde istila ve tahriplere baslamisti. Osmanlilar'a vergi vermekle beraber Macarlarin nüfuzu altinda birakilmakta idi. Bu yüzden Anadolu ve Rumeli'nde Osmanlilar iki ates arasinda kalmislardi.

devrin âlimlerinden Safiî Kadi'l-Kudat'i Seyhülislâm Sihabu'd-Din Ahmed Ibn Hacer el-Askalanî (öl. Hatta Ibn Hacer el-Askalanî. Saadeddin Deyrî ise kaleme aldigi fetvasinda Karamanoglu'nun yapmis oldugu fenaliklardan dolayi tevbe edip Hakk'a rücu' etmesini. Elçiler. oglu ve Manisa sancakbeyi Mehmed'i yerine vekil birakarak Edirne'den ayrilir. Buna paralel olarak . Bunlar. Karamanoglu'na karsi mukateleye gücü yetenlerin onunla savasmalarinin vâcib oldugunu belirterek kaninin helâl oldugunu beyan ediyordu. dostlarina da dost olmayi kabul ederek savas sirasinda da oglu emrinde yardimci kuvvetler göndermeyi taahhud ediyordu. Keza Bedreddin el-Bagdadî el-Hanbelî ve Bedreddin et-Tenesî de Ibrahim Bey'in katlinin lâzim geldigine fetva vermislerdi. Ibrahim Bey'in. Malikî âlimlerinden Kadi'l-Kudat Seyhülislâm Bedreddin et-Tenesî (öl. Murad Bey. Karamanoglu üzerine yapilacak bir seferin mesru olacagina dair fetva verdiler. Karamanoglu'nun. Amasya'nin Hanefî ulemasindan Abdurrahman el-Muslihî tarafindan yazdmis bir mektupla. Amasya kadisi Abdurrahman el-Muslihî de bu fetvalara yaptigi bir serhle fetva sahiplerinin görüsüne istirak ediyordu. bunun gerçeklesmesi için de Frenklerle savasan Osmanoglu'na askerleri ile yardim etmesini tavsiye ediyor. Haçlilarla ugrasirken. son defaki tecavüzü de Turgutogullari'nin tahriki ile oldugunu beyan ederek ycniden barisin saglanmasina muvaffak olurlar. Henüz tam anlamiyla istikrara kavusmamis Rumeli'nin tehlikeli durumunu da göz önünde bulundurarak yaninda bes alti bini açmayan Kapikulu askeri oldugu halde 12 Temmuz'da Çanakkale Bogazi'ni geçip Anadolu askeri ile birlestikten sonra Karamanlilar'a karsi büyük ve müthis bir intikam seferine girisir. 1449). Böylece Sultan Murad'in kendisi. Osmanlilar'in Rumeli'deki mukadderatini tayin edecek olan Varna savasi sirasinda Osinanlilar'a zorluk çikarmadigi gibi Ikinci Kosova savasina da oglunun komutasinda yardimci kuvvetler göndermek suretiyle Osmanlilar'in. Islâm dünyasinin efkâr-i umumiyesi karsisinda suçlu duruma düsen ve bundan endise duyan Ibrahim Bey. Ibrahim Bey'in ilk tecavüzünde herhangi bir müdahalesinin bulunmadigini. aksi takdirde dünyada ve ahirette rezil olup hüsran içinde kalacagini belirtiyordu. Murad Bey'in bu hakli müracaati üzerine. kendi ülkesini tahrib edip Haçlilara yardim etmesine karsilik onun üzerine yürümek için dinî bir destek aradigi anlasilmaktadir. 1453).Karamanoglu'nun aleyhinde baslayan bu cereyan üzerine Sultan Murad. Sultan Murad. esi olan padisahin kiz kardesi ile veziri Server (Sürur) Aga'yi Yenisehir'de bulunan Murad Bey'e gönderip pek çok taviz karsiligi barisa razi olacagini bildirir. 1449). Osmanlilarin giristikleri bu intikam seferi karsisinda panik içinde Taseli'ne kaçabilen Ibrahim Bey. kizkardesinin ve bütün suçu Turgutogullari'na yükleyen Server Aga'nin israrlari üzerine ileri sürecegi sartlari yerine getirmesi sartiyle Karamanoglu ile anlasmayi kabul eder. Bu anlasmadan anlasilacagi üzere. 1462) ile Abdusselam el-Bagdadî. Murad Bey ile oglu Mehmed Çelebi'nin düsmanlarina düsman. Osmanlilar'a karsi düsmanca hareketlerde bulunmayacagini Kur'an-i Kerim üzerine yemin etmek suretiyle belirtiyor. verdigi fetvada. ve Hanbelî âlimlerinden Seyhülislâm Bedreddin el-Bagdadî (öl. Islâm dünyasinin ulemasina müracaat ederek. Islâm dünyasinin taninmis âlimlerinden alinan bu fetvalar üzerine harekete geçer. bir din düsmaninin taarruzunu def etmek için ugrasan bir Islâm hükümdarinin mülküne. padisaha çok yalvarirlar. Türkçe olarak kaleme alinan bu sevgendnâmeye göre Ibrahim Bey. Murad Bey'le yeminle teyid ettigi bir "sevgendnâme" (yeminlesme) akdederek ileri sürülen agir sartlari kabul etmek zorunda kalir. Hanefî Kadi'l-Kudat'i Seyhülislâm Saadeddin Deyrî (öl. dolayisiyle Islâm âleminin dikkatlerini üzerine çekti. baska bir Islâm hükümdarinin taarruzuyla tahribat ve katl yapmasinin müslümanlikla ne derece telif edilecegi hakkinda dört mezheb ulemasindan fetva istemisti. Frenklerle birlikte hareket etmesini Müslümanlikla bagdastiramayan Sultan Murad. Çok zor durumda kalan Ibrahim Bey.

Bu saltanat degisikligi. Meryem ile azizlerden Etyen ve Ladislas üzerine yemin ettirir. bizzat din adamlari tarafindan belirtilmeliydi. Sultan Murad'in tahtini bir çocuga terk edis hadisesini mücerred ve sahsî bir heves veya hevessizlik olarak degil. kütle menfaati namina üstüne almis olmanin en kesin ve açik delilidir. Bizans Imparatorunun Papa'yi tesvik etmesi ve sarayinda bulunan Osmanli hanedanina mensup sehzade Orhan'i (Çelebi Sultan Mehmed'in oglu) Çatalca taraflarina salivererek saltanat iddiasiyla onu ortaya çikarmasi. gerçeklesmeyecekti. Karamanoglu ile yaptigi anlasmadan sonra Agustos baçlarinda Yeniçehir'den Mihaliç ovasina gelmiçti. içleri yoluna koydugunu belirttikten sonra söyle der: "Saltanat içlerinden feragat buyurup. hükümdarin böyle bir karara gidecek kadar asil ve feragatli bir ruh haletine sahip oldugunu görmck lazimdir. daha mürekkebi kurumadan bu müttefikler tarafindan bozulmustu. devrine kazandirmis oldugu muvaffakiyetlerin anahtaridir. sahsî bir ikbal ve devlet ihtirasi adina degil. bu karekter ve yaratilista olan bir kimse idi. Varna Savasi ile bu geleneklerini devam ettirmis görünmektedirler. devletin basina çocuk yasta bir kimsenin getirilmesi idi. Osmanlilarla imzalanmis olan antlasmanin bozulmasi ve Eylül'ün ilk günü Orsova'nin kusatilmasi için ekanim-i selâse (Teslis. Zira tahti. Murad'in. Bu tahttan uzaklasma keyfiyeti belki de Sultan II. Incil üzerine yapilan yeminden henüz 10 gün geçmemisti ki. alti hafta geçmeden bozuldu. Çünkü henüz 12 yasinda olan bir çocugun baçinda bulundugu devlet. Zira Osmanlilar ile Hiristiyan müttefikler arasinda imzalanan baris antlasmasi. Sultan Ikinci Murad ile Macaristan ve Lehistan Krali Vladislas arasinda 10 yil için yapilan mütareke. üçlü ilâh sistemi) ve Hz. durumu nazik .Hiristiyanlar üzerine yapacagi bir seferin daha önceki fena intibai silecegini hesaplayarak henüz Kibrislilar elinde olup büyük babasi Alaeddin Ali Bey'in 1367 yilinda fethine tesebbüs ettigi Gorigos kalesini (Kiz kalesi) zapt eder. on yillik bir muahede yapmis olmalarina ragmen bu antlasma on gün bile sürmeyecektir. Nitekim bu da yapildi. Sultan Murad'in çok çalismak suretiyle Osmanli memleketinde güven ve emniyet temin ettigini. yapilan yeminin hiç bir mânâ ifade etmeyecegi. Türklerin. Solakzâde. Murad. kolay yutulabilir bir lokma idi. Bu arada Karamanoglu Ibrahim Bey fiilen bir sey yapamiyorsa da vaziyetin müsaid oldugunu müttefiklere bildirmesi. Sultan Murad gibi tecrübeli bir hükümdarin hükümdarliktan çekilerek. Fakat ne yazik ki bu arzusu. Karamanoglu üzerine gitmeden önce oglu Manisa sancakbeyi Mehmed'i Edirne'ye getirtmis ve Karaman seferi esnasinda da onu yerine vekil olarak birakmisti. Saltanat tantanasini. Bunun için de. kral ile krallik meclisi üyelerine. Hiristiyan dünyasini böyle bir antlasmayi bozmaya yönelten firsat. Buradan kapikulu askerleri ve beyleri önünde henüz 12 yasinda genç bir sehzade olan oglu Mehmed lehine tahttan feragat eder. miskinlik sermayesine tebdil etmekle sonsuz ugurlar bulmayi ummakta idiler. Bu firsatin degerlendirilmesi gerekiyordu. Bu sebeple Hiristiyanlar. Daha önce de görüldügü gibi II. Sultan Murad.” Sultan Murad. VARNA SAVASI Kutsal kitaplari olan Incil üzerine yemin etseler bile kendilerine göre "dinsiz olan Müslümanlar" söz konusu olunca bu yeminin geçerli sayilmayacagi anlayisini gelenek haline getiren Hiristiyanlar. bundan sonra halvette ve uzlette oturmayi arzu eyledi. Papa'nin vekili Kardinal Julien Sezarini. Balkanlar'dan atilmasi için uygun ve kaçirilmaz bir firsatti. Böylece kendisi Bursa'da rahat ve huzurlu bir sekilde ahiret içleri ile mesgul olup ibadet edebilecekti.

baslarinda Kral Vladislas oldugu halde harbe girmeyen Sirp despotunun (muahededeki yeminini bozmayacagini söyleyen Sirp despotu. Gerçekten de muahedeye bagli olan Osmanlilar. savas esnasinda "düsmanlarin hainliklerini kendi askerlerine göstermek istiyormus ve yemininden dönenleri cezalandiran Cenâb-i Hakk'in. Hammer'in de belirttigi gibi. Dukas'in ifadesine göre antlasmanin bozulmasini anlamakta güçlük çeken Sultan Murad. Venedikliler'i parsayi toplamak ümidine kaptirmisti. himayesini bekliyormus gibi. Kime karsi ve hangi sartlarla olursa olsun bozulmamasi gerekirdi. Sayet Osmanlilar maglub olurlarsa ki buna kesin gözü ile bakiliyordu Gelibolu. Bununla beraber Venedikliler. Çünkü Osmanli yönetimi böyle bir sey beklemiyordu. Ancak bundan sonra Eylül ayinda Birlesik Haçli ordusunun taarruzu baslayacakti. Hiristiyanlarin bozmus olduklari antlasmayi. Edime-Segedin muahedesinin bozulmasi üzerine. Papa'ya verdikleri gemilerine kendi bayraklarini degil. bagli kalinmasi gereken bir yemindi. Eflâk. Bizans Imparatoru. Türklerden alinacak Bulgaristan'a kral olacagi da vaad ediliyordu. Polonya ve Alman milletleri ile Papa taraftarlari da dahil olmak üzere büyük bir ittifak kurulmustu. Osmanli Devleti'ni de durumdan haberdar etmisti) topraklarina girmeyerek Orsova'dan Tuna nehrine geçip Vidin'e gelirler. Selânik ve Karadeniz sahilindeki bazi yerler. Zira yapilan antlasma. Zira. Bu siralarda akd edilen Edirne muahedesi üzerine. Burayi yaktiktan sonra Nigbolu'da Eflâk voyvodasi Vlad Drakul'un kuvvetleri ile birleserek Tuna boyunca yürüyüp Sumnu'ya ulasirlar. Osmanlilar'dan çekindigi için sureta pek istekli görünmüyordu. Macar. Gizlice donanma vermek suretiyle Venedikliler de bu ittifaka dahil olmuslardi. Hirvat. Haçlilarin. Anadolu'dan Rumeli'ye kuvvet geçirilmeyecegini temin ediyordu. donanma komutani olan Kardinal Françesco Gondolmieri." Türkleri bütünüyle Balkanlar'dan uzaklastirmak için gereken tedbirlere bas vuran Papa. Böylece güya Osmanlilar'a karsi tarafsiz kaldiklarini göstereceklerdi. Fakat Haçli ordusu yeminine bagli kalmadigi için böyle bir savas vuku bulmustu. Osmanlilar'a vergi veren Raguza (Dubrovnik) Cumhuriyeti de Macarlarla birlikte hareket ederek harbin sonundaki taksimde Avlonya ile Kanina'yi almak istiyordu. antlasma geregi Sirplardan aldiklari yerleri geri verdiler. Bu da savasin yeniden baslamasi için bir firsatti. Bu hareketi ile harbe girmeden ve burnu kanamadan bir hisse almak istiyordu. Bununla beraber Imparator VIII. Bu vaziyet karsisinda artik Türklerin isi bitiriliyor ve Balkanlardan çikarilacaklarina kesin gözle bakiliyordu. 30 Temmuz 1444 tarihli ikinci bir mektupla Türklerin çok zor durumda olduklarini bildirerek bir an önce harbe baslanmasini israrla tavsiye ediyordu. Muahedenin bozulmasindan sonra derhal taarruza geçilmedi. Geçtikleri yerlerde müdafaasiz köyleri ve hatta kiliseleri yagmalayarak Sumnu'yu aldiktan sonra Pravadi yolu ile Vama önünde . Müttefikler. basarili komutani Jan Hunyad'm. Papalik ve Burgondiya bayraklarini çekmislerdi. hendegin kenarina dikilen bir mizragin ucuna astirmisti. bunlara verilecekti. Ioannis. Böylece bir açikgözlük veya hile daha yapiliyordu. müttefiklerin galibiyetinden istifade edecegini ümid etmekle beraber. Bohemya.bir safhaya sokmustu. Anadolu'daki Türklerin Rumeli'ye geçmelerini önlemek için Çanakkale Bogazini kapatmak üzere Kardinal Françesco Gondolmieri komutasindaki donanmadan da uygun mektuplar aliyordu. Böylece. muahedenin bozulmus oldugundan haberi olmayan Osmanlilar'in. fikrinden caydirilmis oluyordu. baslangiçta antlasmayi bozmanin ve yeniden Osmanlilarla bir harbe girmenin taraftan olmayan Jan Hunyad. Osmanlilar'in üst üste maglubiyetleri. antlasma geregince Sirplara terk edecekleri yerlerin verilmesi bekleniyordu. Macar Krali ve diger hiristiyanlara bas vurup Karamanoglu'nun isyanindan dolayi müttefiklerin acele sefere çikmalarini istemisti. Papanin.

Murad vardi. oglu Mehmed ve vezir-i a'zami orada birakarak ordu komutani sifatiyla Varna önlerine gelmis olan Haçlilar üzerine gider. Muharebe baslar baslamaz Jan Hunyad. Sol kola yüklenen Eflâk kuvvetleri ise bu kolu bozguna ugratirlar. O anda patlak veren siddetli bir kasirga. Burasi açik ve tehdide mamz oldugundan Macar kuvvetleri tamamen burada toplanmislardi. Osmanlilarin. Merkezde yeniçerilerin önünde kaziklarla korunmus bir hendek bulunuyordu. 28 Receb 848 (10 Kasim 1444) Sen Marten yortusuna tesadüf eden Sali günü baslayan Varna Savasi. Varna önlerine geldigi sirada düsmanin ileri hareketini yakindan takib eden Rumeli Beylerbeyi Sehabeddin Pasa. Ordunun gensinin iyice tahkim edilmemesinden dolayi (burada agirliklar ve . Haçlilarca ugurlu sayilan bir günde oldugu için sevince sebep olmustu. bu kuvvetler tarafindan yakilir. Bununla beraber. Müttefiklerin. Murad Bey. Koordineli bir sekilde hareket eden Osmanli birliklerinden biri bogazin Anadolu tarafina geldigi zaman Veziri A'zam Halil Pasa komutasindaki bir diger birlik. Siyah bayraklari altinda Kardinal Jülyen Sezarini komutasindaki kuvvetler bu kolda idiler. düsman birlikleri arasinda telasa sebep olur. Cebe Ali'nin tesirli konusmasi üzerine Murad Bey. esas orduya katilir. Kral Vladislas. tehlikenin büyüklügünü anlatmak üzere Sultan Murad'a gönderilir. Merkezde de bas komutan olarak II. bogaz geçisini engellemek isteyen iki Bizans gemisinden biri. merkezde Sen Jorj sancagi altinda bulunup elli süvari ile koruma altina alinmisti. Tuna nehrinde isletilmek üzere Kamçik nehri agzinda yaptiklari yirmi sekiz nehir gemisi de. Bu esnada Çanakkale Bogazi Haçli donanmasi tarafindan tutuldugu için oradan Rumeli'ye geçme imkâni bulamaz. Mehmed. Hatta yandan padisahin bulundugu ordu merkezine dogru yürüdülerse de sonradan püskürtülürler. topla batirilirken digeri yarali olarak kaçip kurtulur. Baskomutan Hunyad ise hemen hemen her tarafta görülüyordu. durumun vahemetini kavradiklarindan basta vezir-i a'zam Çandarli Halil Pasa olmak üzere diger devlet adamlarinin telkini ile II. Sultan Murad'in. Harp düzenine göre Osmanli ordusunun sag kolunda Anadolu Beylerbeyi Karaca. Sür'atle Edirne'ye gelen Murad. toplarla Anadolu Hisari'nin karsisina gelip geçis için gerekli emniyet tedbirleri almisti. babasini baskomutan olmak üzere Edirne'ye davet eder. Her bir nefer için bir duka altin verilmek suretiyle Ceneviz gemileri ile karsi sahile geçen Osmanli ordusunun geçis haberi. Osmanli ordusunun Karacabey komutasindaki sag koluna hücum ederek püskürtür. Varna batakliklari ile muhafaza altina alinmisti. Ulahlar ve bes bölük Macar'dan meydana gelen sol kanadi. Daha önce de temas edildigi gibi merkez cephesinin önüne bir mizrak ucuna takilmis olarak Segedin muahedenhamesi dikilmisti. Sultan Murad. kesin olarak belli degilse de düsman kuvvetlerinin Türk kuvvetlerinden daha fazla oldugu bir gerçektir. kralinki hariç olmak üzere Haçli ordusundaki bütün bayraklari savurup atmisti.belirdiler. düsmani sasirtmak için küçük bir kuvvet gönderip kendisi sür'atle Istanbul Bogazina gelip Güzelcehisar (Anadolu Hisari)'dan Rumeli'ye geçer. Her iki tarafin sahip oldugu insan gücü. yaninda kirk bin Anadolu askeri ile Edirne'ye dogru yola çikar. 18-22 Eylül'de Tuna'yi asip Varna yakinlarina gelen bu güçlü ordunun meydana geçirecegi tehlikeden endiseye düsen Osmanli devlet ricali. Sag kol ise açik ovaya ve sehre dogru düsmüstü. Cebe Ali (Veya Kassaboglu Mahmud Bey). sol kolunda da Rumeli Beylerbeyi Hadim Sehabeddin Pasalar (bazi kayitlarda sol kolunda Turahan Bey bulunmustur) bulunuyorlardi. Ordunun gerisi tahkim edilmediginden sarilma tehlikesi vardi. Hiristiyanlari büyük bir korkuya sevk eden bir hadisenin de cereyan ettigini belirtmek gerekir.

Kesilen basi bir mizragin ucuna takip yüksek sesle baginp kralin öldügünü söyleyince Polonya kuvvetleri dagilip kaçmaya baglarlar. "biz. . zaferi müjdelemek üzere belli basli sehirlerin kadilarina ve Islâm hükümdarlarina fetihnâmeler gönderildi. Kralin öldügünü duyan Osmanli birliklerinin daha bir azimle geri döndüklerini görünce toplayabildigi kadar askeri ile kaçmaya baçlar. Fakat Sultan Murad telas göstermeyerek yerinde duruyor ve komutayi birakmiyordu. Sag ve sol kollar dagilmis olduklarindan ordu merkezinde yalniz hükümdar. hemen kosup kralin basini keser. Müslümanlarin. bu savasta esir alinan düsman askerlerinden bir kismini ve nasil demirden adamlari yendigini daha iyi anlatabilmek için Macar asilzâdelerinin giydigi zirhlarla donatilmis yirmi bes esiri. Bazi kaynaklarda (Sahavî. Sultan Murad. Hükümdarlarinin büyük bir tehlikeye maruz kalacagini gören yeniçeriler. büyük bir gayretle savasip merkezden içeriye giren düsman kuvvetlerini çevirirler. böyle delice bir harekette bulunmazlardi. 3113. Varna muharebesinde Anadolu Beylerbeyi Karaca Pasa ile Kara Timurtas Pasa'nin torunu Umur Bey'in oglu Osman Bey sehid olmuslardi.develer bulunuyordu) bu kisim da tehdid altinda idi. Misir Sultani Melik Zahir Çakmak'a gönderdi. galip gelen Osmanlilar'in eline geçmisti. kral için degil. 191) Osmanlilarin bu savasta on bin kadar sehid verdikleri belirtilmektedir. kralin atinin ayagina bir balta vurarak onu ati ile birlikte yere düsürür. Böylece. Nilüfer suyunda yikanan bu bas. Bu söz üzerine Azeb Bey ona su cevabi verir: — Eger aralarinda yaslica bir kimse olsaydi. bozulmasin diye bal içinde muhafaza edilen kralin basini zaferinin bir nisanesi olarak Bursa valisi Cebe Ali'ye göndermisti. s. Düsman ordusunda ise Kral Ladislas ve muahedenin bozulmasinda birinci derecede rol oynayan Kardinal Julyen Sezarini ölmüslerdi. Bu da gerçekten büyük bir ganimet idi. nr. maiyeti ve kapikulu askerleri kalmisti. II. Bursa halki. Ayasafya Ktb. dinimiz için vurusmaya geldik" dediyse de basarili olamaz. kalabalik bir topluluk halinde bu zafer nisanesini karsilamaya çikar.. bir mizrak ucunda sokaklarda dolastirildi. et-Tibru'l-Mesbûk fî Zeyli's-Süluk. Osmanli ordusunun sag ve sol kanatlarinin bozuldugunu gören Macaristan krali Ladislas. güvendigi adamlarindan biri olan Azeb Bey'le savas alanini gezip düsman ölülerini görünce: — Sasilacak sey degil mi? Bütün bu delikanlilar arasinda bir tane ihtiyar yok. Büyük bir kismi da kaçamayarak öldürülür. Sultan Murad." Osmanlilar. kendini tutamayarak heyecana kapilir ve Polonya kuvvetleri ile birlikte Osmanli ordusu merkezine ve padisahin üzerine hücum ederek sancaklarin bulundugu yere kadar gelir. daha önceki savaslarda meydana gelen maglubiyetler yüzünden moralleri bozulmus olan halka moral verilmeye çalisilir. Kralin düstügünü gören Koca Hizir adinda bir yayabasi (Yeniçeri bölük komutani). Avrupa'daki varliklarinin devam edip etmemesi bakimindan bir dönüm noktasi olan Varna savasindan sonra. Düsmanin telefati ise bundan daha fazla idi. sür'atle yetiserek vaziyeti düzeltmeye çalisip. Murad. Degerli esya ile dolu ikiyüz elli araba. der. Bu sirada Osmanlilar'in sol kolunu çevirmekte olan Jan Hunyad. Tam bu esnada Timurtas adli bir yeniçeri. kazandigi bu önemli zaferden sonra. bu savaçta külliyetli miktarda savas ganimeti elde ettiler.

Agustos sonlarinda. Ishak Bey. II. hüsn-i riza ile atasin getürdi. bununla da yetinmeyerek Osmanli taraftan olan Atina prensi II. Ankara Muharebesi'nden sonra baglantidan kurtulmustu. genç padisahin etrafinda toplanan rakipleri ikinci vezir ve Rumeli Beylerbeyi Hadim Sehabeddin. Nerio Acciajoli'yi de kendisiyle birlesmeye zorlamisti. Mora'nin büyük bir kismi Bizans'a aitti. oglunun haberi olmadan Edirne'ye gelir. onu devletin siyasetine hakim tek hükümdar olarak görmek istiyorlardi. Halkin da destegi ile güçlükle bastinlari bu isyan üzerine. onu tekrar Edirne'ye davet ederler. genç padisahin lalasi Zaganos ve vezir Saruca Pasa'lar arasinda bir iktidar mücadelesi baslar. Segedin muahedesini kabul etmek zorunda kalan Sultan Murad'in. bu bas vurular üzerine küçük sultan ile. genç padisahi yeni fetihler için tesvik eden Sehabedin ve Zaganos Pasa'lar. Isa Bey ve diger beyler aralarinda anlasip genç padisaha nezaketen tahtini babasi lehine terk etmesini. Beotya ve Pindos taraflarini ele geçirerek Mora'nin müdafaasi için faaliyetlere girismisti. Mora seferinin sebebi de . Tursun Bey. Halil Pasa'nin gizli daveti ile Murad Bey. Murad Bey. Osmanlilara karsi yeniden tahkim edilmis oluyordu. Murad Bey'e bas vurarak vaziyeti anlatmak zorunda kalmislardi. Varna galibi olarak büyük bir söhret kazandigi anlasilmaktadir. Fakat sonradan fikrini degistirerek Bursa'ya gider. Bundan sonra Çandarli Halil Pasa'nin hazirlayacagi uygun vasati beklemeye baslar. 5 Mayis 1446'da Rumeli'ye gitmek üzere 4000 kisilik bir kuvvetle Manisa'dan yola çikar. Sonradan bunlara Bizans Imparatoru ve Despot da katilacaklardir. Bu arada. savasi müteakip Edirne'ye dönünce vezirlerinin de istegi üzerine bir müddet daha orada kalir." O anda da orada hazir bulunan herkes kendisine bey'at etti.Murad Bey. yaninda Sarabdar Hamza Bey ile Iskender Pasa oldugu halde Manisa'ya çekilir. Ertesi gün Halil Pasa. Nitekim çok geçmeden yeniçeriler 1446'da Sehabeddin Pasa'nin aleyhine olmak üzere isyan ederler. Âdeta. onu bu siyasete iten vezirleri siddetle ikaz etmis olmasina ragmen. O. devamli surette onu padisah olarak kabul edip buna göre muamele eden Çandarli Halil Pasa ile. Ishak Bey ve Anadolu Beylerbeyi Özgüroglu Isa Bey. Mora Despotu olan Konstantin (1448'den itibaren Bizans Imparatoru). Kuzeyden gelebilecek bir Osmanli hücumuna karsi. devletin iç ve dis emniyeti için Murad Bey'in tekrar Edirne'ye gelip is basina geçmesi gerekiyordu. Böylece Mora. Murad Bey. Mehmed. hükümdarliktan çekilmesi üzerine durumu kendi lehine müsait görerek Teb. Bunun üzerine Murad Bey. oglunun mevkiini sarsmamak için. Aydin ve Mentese sancaklarinin geliri tahsis olunur. MURAD'IN TEKRAR TAHTA GEÇISI Murad Bey'in. saltanatin teslim etti. Zira tehlike henüz tam anlamiyla ortadan kalkmis degildi. BALKANLAR'DA HAKIMIYET VE MORA SEFERI Yildirim Bâyezid zamaninda Osmanli nüfuzu altina girmis olan Mora. veliahd olarak Zaganos ve Nisanci Ibrahim Bey'le birlikte Manisa'ya gönderildi. Manisa'ya çekilmesinden sonra. Gördes ile Korent denilen ve karadan Mora'nin kapisi durumunda bulunan dar geçidi (berzah) saglamlastirmisti. Bir müddet sonra tehlikenin tamamen kalktigini gören Murad Bey. Eskiden beri imparatorun oglu veya kardesleri bu yarimadada "Despot" adi ile müstakil birer hükümdar gibi hüküm sürerlerdi. Manisa'daki ikameti müddetince kendisine Saruhan. oglunun gerçek bir padisah gibi hareket etmesinden dolayi da içten içe sevinmisti. yapilan teklifi kabul ederek tahta geçer. Ama Mora'da despot Konstantin'in tasarrufunun devam ettigi bir sirada Halil Pasa. Sultan Mehmed'in babasina olan saygisindan dolayi tahtini gönül rizasi ile teslim ettigini söyleyerek söyle der: "Amma çün atasina nisbet-i kemâl-i inkiyadi var idi. tahttan ikinci bir feragat anlamina gelebilecek bu fedakârliga ragmen Murad Bey'in. fakat onun bunu kabul etmeyecegini söyleyerek bir emrivaki yaparlar. Bu durumdan haberdar olan ve kendilerini tehlikede gören Karamanoglu ile Kastamonu hâkimi.

tarihçi Halkondilas'i elçi olarak Sultan Murad'a gönderir. Korent kalelerini elde edebilmek için çok miktarda top mermisine (gülle) ihtiyaç vardi. Mora seferinden önce bölgeyi ve insanlarini taniyan akinci komutanlarindan Pasa Yigitoglu Gazi Turahan Bey'den buranin askerî. Jan Hunyad'in Macar. Mora'ya hâkim olmakla mümkündü. Konstantin de senede belli bir miktar vergi vermeyi kabul eder. Fakat Yanko tarafindan öldürülür.Padisahin bu tahkimattan süphelenmesi idi. Serez'de toplanan Osmanli kuvvetleri. siyasî ve etnografik durumu hakkinda tafsilatli bilgi alir. Onun basinda bulundugu asil ordunun gayreti ile kale Aralik ayinin onunda zapt edilir. oradan da bu bölgeye Müslüman Türkleri getirtmek suretiyle nüfus mübadelesi yapmisti. Iskender Bey. Öyle anlasiliyor ki Osmanlilar'in güttükleri siyasî hedef. kendi yönetimlerinde olmayan bir toprak parçasi birakmamakti. tekrar Hiristiyanliga dönmesi ve Papadan yardim görmesi gibi hareketleri yüzünden ortadan kaldirilmasi gerekiyordu. Morava savasi sirasinda ordudan kaçip bozgunluga baslamasi. Osmanlilar'daki topçulugun ilerlemesi sayesinde on üç günde surlar delinmis ve Osmanli ordusu bu deliklerden içeri girip kaleyi zapt etmisti. Bu basaridan sonra Edirne'ye dönen Sultan Murad. Elçi. nüfuzlari altindaki Mora'dan vaz geçmeleri mümkün degildi. Kostantin'in isgal ettigi yerleri geri vermesini istemis ise de uygun bir cevap alamamisti. Daha önce de temas edildigi gibi Varna savasindan önce Papa donanmasinin Çanakkale Bogazini kapatmasi ve Macaristan Krali'nin Varna'ya kadar gelmesi. Eflâk Voyvodasi Vlad Drakul. Sultan Murad'in Mora isini basarili bir sekilde sonuca baglayip Edirne'ye döndügünü görünce. Bu yüzden de Osmanlilar'a ait bazi yerleri almisti. diger koldan da Turahan harekete geçerler. Öte yandan daha önce Osmanli ordusundan kaçtigini belirttigimiz Arnavut Iskender Bey. Korent'in düsmesi ile Mora'nin kapilari yeniden Türklere açilmis oldu. Sultan Murad. O da digerleri gibi Osmanlilar'in Varna'da tamamen perisan olacaklarini ve artik Balkanlari tamamiyle terk edeceklerine inaniyordu. bütün Hiristiyan dünyasina oldugu gibi Kostantin'e de cesaret vermisti. Ayrica Korent berzahi (geçit) kendisine yiktirilir.000 kisilik bir ordu ile Tuna'yi geçip Sirp topraklarina girmek üzere oldugu haberini alinca. Fakat kisa bir müddet sonra Sirp Despotu Jorj Brankoviç'ten. Papa ve Macar Krali ile temaslarda bulunup Arnavutluk yolu üzerindeki Kocacik hisarini ele geçirmisti. belirtilen yilda yaninda Sehzade Mehmed de olmak üzere büyük bir ordu ile Arnavutluga girerek Kocacik hisarini zapt eder. Sonuç olarak Osmanlilar'a karsi tecavüzlerde bulunan Despot Konstantin ile kardesi Thomas. Top atesiyle baslayan savasa bizzat Sultan Murad da katilir. haber iletmesin diye baslangiçta tevkif edildiyse de sonunda serbest birakilir. aldigi yardimlar sonucunda kazandigi bazi basarilarina güvenerek Venedikliler'le de bozusur. buradan getirdigi esirleri Anadolu'ya nakl ettirip. Gerçekten de Sultan Murad. Varna zaferini kazandiktan sonra. Kroya sancagina tayin edildigine dair sahte bir ferman uydurup Kroya (Akçahisar)'ya girip hisardaki Osmanli askerinin tamamini uykuda iken kiliçtan geçirmesi. tekrar Osmanli tabiiyetini tanimak zorunda kalirlar. Eflâk. Osmanlilarin. Çünkü Yunanistan fütuhatinin tamamlanmasi. Osmanlilar'ca Balyabadra adi verilen Mora'nin merkezi ve en büyük sehri Petras. tekrar feth edildi. . Bes kaleyi birden vurabilmek için develerle buraya bakir nakl edilerek toplar dökülür. Bohemya ve Almanya'dan topladigi 90. Osmanlilar bunu iyi degerlendirerek 1448 yazinda bir taarruza karar verirler. onunla anlasmak ister. gereken bilgiyi aldiktan sonra Turahan Bey'in akinci kuvvetlerini Mora'nin fethi ile görevlendirir. süratli bir yürüyüsle 8 Ramazan 850 (27 Kasim 1446)'da Korent (Korintos) berzahini kapayan Hexamilion (Kesmehisar) surlari önüne gelirler. Sultan Murad. Bu yüzden Mora'nin tekrar nüfuz altina alinmasi gerekiyordu. Mora'nin kapisi olan bu yerler alininca bir koldan Padisah. Bunun üzerine Despot Konstantin. Sultan Murad. Tuna'nin güneyinde.

Iskender'in merkezi olan Kroya (Akçahisar)'yi kusatma altina aldigi zaman Jan Hunyad'in hududu geçmek üzere oldugunu Sirp Despotu ile Vidin sancak beyinden ögrenmisti. Iskender Bey'in ayaklandirdigi Arnavutlar'i yola getirmek için ugrasiyordu. Sultan Murad. IKINCI KOSOVA MUHAREBESI Osmanlilar'a karsi tertiplenen bu yeni Haçli seferi. Hunyad. Osmanli ordusunun ikinci gün çekileceginden emin görünüyordu. Varna zaferinden dört yil sonra 17-19 Ekim 1448 tarihlerinde olmustur. Bu sebeple asil hücum ikinci günü ögleden sonra baslayip aksama kadar devam etti. Çünkü kisa zamanda etrafinda. Birinci Kosova'da Murad Hüdavendigâr (Birinci Murad). hafif silahlarla baslayan savas. Muharebe 1448 Ekim ayinin 17. Burada orduyu terhis etmeyerek timarli sipahilere memleketlerinden harçlik getirmek üzere "harçlikçi"lar tayin edip Sofya'da beklemeye karar verir. Takdirin bir tecellisi olacak ki bu ikinci seferde bulunan Osmanli hükümdarinin adi da Murad'dir. Bu arada Jan Hunyad. Taktik geregi Osmanli ordusunun sag ve sol kanatlan mukavemet edemiyorlarmis gibi yavas yavas geri çekilirler. muharebeden önce baris teklifinde bulunmak üzere düsmana elçiler gönderdiyse de bunlar. bütün gücü ile merkeze yüklenir. Tam bu sirada Osmanli ordusunun sag ve sol kanatlari. Macarlar'dan baska Eflâk. merkeze girmis olan düsman kuvvetlerini yandan ve arkadan çevirmeye baslarlar. günü olmak üzere üç gün sürdü. Savas. Hunyad'in Tuna'yi geçmek üzere oldugunu ögrenince derhal Arnavutluktan çikarak Sofya'ya gelir. Albert'in küçük ogluna naib olarak Macaristan'in bütün dizginlerini ele geçirmisti. Iki ordu harb etmeksizin karsilikli olarak bir gün beklediler. Bunda muvaffak da oluyordu. Erdel ve Almanya gibi devletlerden de kuvvetler toplanmisti. Bohemya. Savci Bey'in oglu Davud'un tavsiyesi ile gece yarisi Osmanli ordusuna yapilan baskin da bir ise yaramaz. Bu haberin alinmasi üzerine Sultan Murad kusatmayi kaldirip Sofya'ya dönmüstü. Düsmanin sag kolunda Macarlar ile Sicilyalilar. Sultan Murad. Buradan güney yolu ile Kosova ovasina gelerek düsmanini savasa mecbur eder. Durumu fark eden düsman. 18 ve 19. Varna'daki hatalan tekrarlamayacagini düsündügünden savasi kazanacagindan emin görünüyordu. Yeniçeriler bütün güçleri ile karsi koyarlarsa da onlar da yine plân geregi geri çekiliyormus havasini verirler.Sofya'ya çekilerek ordusunu yeniden düzene sokar. düsmana karsi açik ve korumasiz kaliyordu. Muharebenin ilk günü. esit sartlar altinda devam ediyordu. sol kolunda da Alman. Osmanli ordusu klasik bir düzenle sag. Osmanli hükümdari da 80-100 bin kisilik bir kuvvetle ayni yere gelir. sol ve merkez olmak üzere bölümlere ayrilmisti. Sultan Ikinci Murad. I. Böylece Jan Hunyad. Muharebe üçüncü gün günesin dogmasiyla tekrar baslar. Osmanli Devleti. Polonya. Hunyad. Böylece merkez. Varna muharebesinin kahramanligina sürdügü lekeyi silmek için var gücü ile çalisip kuvvet topluyordu. doksan bin kisilik bir kuvvetin basina geçip Sirbistan'i isgal ile yoluna devam eder. Jan Hunyad ise yoluna devamla 1448 senesinin Ekim ayi ortalarinda Kosova'ya gelir. Transilvanya ve Eflâk (Ulah) kuvvetleri bulunuyordu. Bu sirada Turahan Bey'in . Murad'in oglu olan Savci'nin öldürülmesinden sonra kaçmayi basaran oglu Davud da vardi. Ikinci Kosova zaferinde de Ikinci Murad bulunmuslardi. Haçli ordusunda. Jan Hunyad tarafindan gerisin geriye gönderilmislerdi. Jan Hunyad'in hücumu ile basladi.

Kaynaklarin çogu. Ama gece yansi yanina aldigi bazi seçkin süvarileri ile harp meydanini terk edip kaçar. Osmanli karsi taarruzunun merkezini teskil ediyordu. Sultan Murad'in Ölümünü nüzûl (felç) isabetine. SEHZÂDE MEHMED'IN DÜGÜNÜ Akçahisar kusatmasinin kaldirilmasi. O da bu görüsün yerinde oldugunu söyler. geri çekilerek siperlerine ulasabildiler. Onun kaçtigini bilmeyen ordusu. Bunun için derhal Amasya sancakbeyi Hizir Bey'in hanimi. 854. SULTAN II. Bu hâdiseden sonra Iskender Bey'in söhreti birdenbire artar. Turahan Bey kuvvetleri çevirmekte idi. perisan olmustu. Bu is ve davetlerin organizasyonu için Saruca Pasa görevlendirilmisti. Hiristiyan âleminde büyük bir sevinçle karsilanir. MURAD'IN VEFATI VE SAHSIYETI Sultan II. Avrupa'nin. 1450 senesi kisinda (H. Böylece Kosova ovasinda Müslüman Türkler ikinci defa parlak bir zafer kazanmis oluyorlardi. Çelebi Sultan Mehmed Bey de Nâsirüddin Bey'in kizini almis oldugu için arada bir akrabalik da vardi. genç evlileri Manisa'ya ugurladiktan kisa bir müddet sonra 1 Muharrem 855 (3 Subat 1451) günü kusluk vakti vefat etti. daha önce bir sefer evlenmis bulunan oglu Sehzâde Mehmed'e Dulkadiroglu'nun kizini almak istedigini. Sultan Murad. görücü olarak Elbistan'a gönderilir. Çevrildigini anlayan düsman. elindeki toprak ve menfaatleri kaptirmamak için mücadele edecektir.bulundugu sol kol. Sevval-Zilhicce) genç sehzade Mehmed'in evlenmesi münasebetiyle dogu ve batidaki dost hükümdarlar ile tâbi beyler. Tam bu esnada Jan Hunyad'in yeni bir hücuma kalkisacagi sayiasi yayilir. Osmanli kuvvetleri Akçahisar'i kusatip toplarla dövmeye basladilarsa da hisarin savunmasini Vrana'ya birakip disarda ani baskinlarda bulunduktan sonra sarp daglara siginan Iskender'in bu neviden baskinlari yüzünden alinamaz. Zira bu hadiseden hemen sonra Sultan Murad. Halkondil'e göre Osmanlilar'in zayiati ise dört bin civarindadir. sehzadesi Mehmed için Edirne'de muhtesem bir dügün tertiplemisti. Türkleri Balkanlar'dan sürmek için yaptigi sonuncu tesebbüstür. Düsmanin zayiati on yedi bin kadardi. Bu ordudan pek azi kurtulur. Sultan Murad'in kaleyi feth etmeden Edirne'ye dönmesi. Sultan Murad. Süleyman Bey'in bes kizindan en küçügü olan Sitti Hanim'in nikahi kiyildiktan sonra gelin olarak Edirne'ye getirilir. Edirne'ye davet edilerek muhtesem bir dügün yapilir. Hunyad. sabahleyin Türklerin hücumuna dayanmaya çalisirsa da komutanlarinin kaçtigini ögrenince tamamen dagilir. komutanlari ile görüsüp durum degerlendirmesi yapar. Hiristiyan dünyasinda büyük bir sevince sebep olmustu. Bununla beraber Osmanlilar üzerinde fazla bir etkisinin. Bununla beraber askerler. olmadigi anlasilmaktadir. Tam bu esnada Vezir-i A'zam Çandarlizâde Halil Pasa'nin delâleti ve bazi vaadlerle Eflâk prensini harpten çekilmeye ikna etmesi üzerine düsman tam bir ümitsizlige kapilir. kusatmayi kaldirip Edirne'ye döner. . ümitsizce savasmaya devam ediyordu. Çünkü Osmanlilar'in sol kolu ile harb etmekte olan Jan Hunyad'in sag cenahini. Bundan sonra Avrupa tamamen savunma durumuna geçecek. Dügünden sonra Sehzade Mehmed genç karisiyla birlikte Manisa'ya gider. Vezir-i A'zam Halil Pasa'ya sorup fikrini almak ister. Bu sirada Dulkadir Beyligi'nde Nâsirüddin Mehmed Bey'in oglu Süleyman Bey bulunuyordu. Bundan çok seneler önce. 1450 yazinda oglu Mehmed'i de yanina alarak ikinci defa Amavutluk seferine çikar. Önden ve arkadan hücuma maruz kalan düsman. Murad. Ekim soguklarinin da baslamasi üzerine Sultan Murad. bazilari da soguk alginligindan ileri gelen kisa bir hastaliga baglarlar. Ikinci Kosova.

sözüne ve vaadlerine sâdik. ahdine riayet edenler hakkinda dost. Savasta oldugu gibi barista da sözünün eri idi. Öldügü zaman henüz kirk sekiz yaslarinda idi. Öldügüm zaman beni Bursa'ya. Ilmî müsahabeleri sever.. caminin yakinindaki oglum Alaeddin'in 3-4 arsin yanina gömün. Ishak Pasa ve kadiasker Mehmed b. Bununla beraber halka karsi âdil olup isleri ile yakindan ilgilenirdi. Yalniz su kadar var ki keyfine düskündü. Cesedimi lahde degil. sür'atli bir sekilde Edirne'ye gelip babasinin ölümünden 16 gün sonra Osmanli tahtina geçer. Murad hakkinda gerek Osmanli." II. Güldeste-i Riyaz-i Irfan'a göre bizzat kendi latif tab'i (yaratilisi) siire meyyâl ve nükte söyleyicilerin dildâdesi olup haftada iki gün âlim ve sairleri divaninda toplayip ilmî mübâheseler ederek ve sairlerin münazara ve münakasalarini dinleyerek "Ehl-i kemâlin cevheri. onunla Osmanli sarayina girmisti. Fakat bir cihad haberi gelince derhal kalkar her seyi birakirdi. Denebilir ki siir. Hammer'in de ifadesine göre memleketini seref ve hakkaniyetle idare ederek milletinin hatirasinda mütedeyyin (dindar) lütufkâr. hasmet kazanmis. babasinin vasiyeti geregi cesedini Bursa'ya göndererek onu bugün hâlâ "Muradiye" diye bilinen semtteki türbesine defn ettirir. Etrafi duvar fakat üstü açik bir türbe yapiniz. Bu sebeple Arabistan. âdil ve metin bir hükümdar adi birakti. güler yüzlü. ince ruhlu ve hassas bir kimse idi. bir persembe günü olsun ki. Ileride "Fatih" ünvanini alacak olan genç padisah. Musikî ehlini severdi. ince ruhlu. Mezarimin üstüne büyük hükümdarlar için yapilan muhtesem türbelerden yapmayiniz.. Saruca Pasa. Ölüm hadisesinden hemen sonra cesedi tahnit edilir. Çagdas tarihçi Ibn Tagriberdî. kabrimin üstüne yagmur yagmasi için oraya tesadüf eden kismin üstü açik olsun. Murad. azim ve tedbir sahibi. saadete ermis ve Rûm (Anadolu) hükümdarlarinin en büyügü olmustur. Türkistan . Cihaddan hiç bir vakit geri kalmamakla beraber eglence ve zevke düskündü. Vefat haberi Manisa'daki Sehzade Mehmed'e bildirilerek derhal gelmesi istenir. Suara tezkireleri. O.. onun sairliginden bahs ederlerken onun ilim ve sanata olan sevgisinden de uzun uzadiya söz ederler. ilim adami ve bilginlere karsi son derece cömert davranirdi.Dukas ve Hammer gibi bazi tarihçiler de asiri yorgunlugun ölümüne sebep oldugunu bildirliler. onun sahsiyeti hakkindaki su ifadeleri ile gerçegi yansitmaya çalisir: "Hükümdarligi uzun sürmüs. yükselmis. Ayni zamanda cömert ve iyi huylu idi. Hafizlarin Kur'an okuyacaklari yerin üzeri kapali. Eger Bursa'dan baska bir yerde ölürsem nâsimi oraya nakl ediniz. çok âdil. Bu nakil. Azad edilmemis olan kölelerimin tamami ölümümden kirk gün önce azad edilmistir. ancak itibar ile parlayip açilir" derdi. cesur. üstüne yapilacak türbenin ne sekilde olacagini ve nihayet vakfinin sartlarini bildirir. gerekse diger milletlere mensub tarihçilerin ittifaka yakin bir sekilde beyan ettiklerine göre o. asli Arapça olan ve oglu tarafindan uyulan vasiyetnâmesinde söyle diyordu: ". Ancak sözünden dönenlerin korkunç öc alicisi idi. Etrafima evlad ve akrabalarimdan kimseyi gömmeyin. Allah yolunda tehlikelere bizzat atilir ve bu ugurda yorulmak bilmez. varini yogunu harcardi. sünnet-i seniyye üzre topraga koyun. ulemayi himaye eder ve onlara tahsisatlar ayirirdi. Musikî. veya halkin dili ile Koca Murad 1446 Agustos'unda tanzim edip Eylül sonlarinda Halil Pasa. Feramürz tarafindan tescil olunan vasiyetnâmesinde nereye ve ne sekilde gömülecegini. Murad Bey. Sultan II." Ülkesinde kültür ve ilim hayatini yükseltmek için her fedakârligi göze alabilen Sultan Murad.. Bütün hayati böyle geçmis denebilir. merhametli. Halil Pasa tarafindan gönderilen bu haber üzerine "Beni seven arkamdan gelsin" diyen Sehzade Mehmed. hassas. ahdini bozanlar hakkinda da sedid idi. siir ve edebiyata düskündü. defin cuma günü gerçeklessin.

Hamam ve pazarlar yapti. II. Sultan Murad ulemayi ve fukarayi kendisi aldi ol imârete vardi. gelip oraya yerlesen halki birçok vergiden de muaf tutar. Âsikpasazâde köprü insaatinin durumunu verdikten sonra söyle der: "Köprünün iki basini mamur sehir edüp imâret ve Cuma mescidi etti. Yaptirdigi muazzam eserler sebebiyle kendisine "Ebu'l-hayrât" ünvani verilmisti. Bursa. Hatta onun adina birçok eser telif ve tercüme edilmisti. kusatmanin seyrini degistirmeye baslamisti. Sultan Murad. O.Bizans'in . 29 Mayis 1453'teki nihaî harekâtla Istanbul fethedildiginde. 1413'te Çelebi Sultan Mehmed'in. Köprünün insasindan sonra burada cami. Akçalar ve floriler ülestirdi. Nihayet kusatilan Istanbul'a karsi 6 Nisan 1453'te kara ve denizden saldiri baslatildi. O. Edirne'de döktürdügü çaginin en güçlü toplariyla Istanbul surlarini karadan sarsarken 18 Nisan'da donanma bütün Istanbul adalarini ele geçiriyordu. Türk minarelerinin en güzellerinden biridir. Fakat bu hakan asil dev eserlerini Edirne'de insa ettirmisti. Nihayet 22 Nisan'da Osmanli donanmasinin karadan Haliç'e indirilmesi gibi müthis bir plânin gerçeklestirilmesi. Mehmet. Seksen parçalik donanmayi bir anda karsilarinda gören Bizans'in direnme gücü artik kirilmisti. Mehmet. Bizans'a ulasabilecek muhtemel yardimi önlemek için Bogaz'in Avrupa yakasina Rumeli Hisar'ini yaptirarak kusatma hazirliklarini tamamladi. Böylelikle Osmanli devleti tam bir cihan devleti haline gelebilecekti. Ergene köprüsünü yaptirmak suretiyle bölgeyi de yerlesime açmisti. hamam. imâret ve pazar gibi halkin ihtiyaçlarina cevap verebilecek sosyal tesisleri kurduktan sonra halki oraya yerlestirir. Mimar Konyali Haci Alaeddin'e tamamlattigi Eski Cami'de oldugu gibi Üç Serefeli'de de kisin abdest musluklarindan sicak su akardi. hem ulasimin kolaylasmasini sagliyor. Haliç'in zincirle kapatilmasi sebebiyle kara ve deniz birlikleri müsterek bir harekâta geçemiyor ve bu durum da kusatmanin basarisina gölge düsürüyordu. Yapan mimarlara hil'atlar giydirdi. Bursa'da Muradiye Camii. bunun da kültürel gelismeye tesir ettigini biliyoruz. bununla da kalmaz. Ipsala ve Ergene gibi önemli yerlesim merkezlerinde yaptirdigi hayir ve sosyal tesisler ile de dikkat çeker. Ve çiragin kendi uyardi. devletin ortasinda bir ser adacigi hâlinde kalmis köhne Bizans'i ortadan kaldirmayi öncelikle hedef olarak belirlemisti. Peygamberimizin müjdesine mazhar oluyor ve "feth-i mübin" ile "Fatih"lik serefini elde ediyordu. Dâru'l-hadis (1435). Onun bu neviden faaliyetlerini gören devrinin devlet erkâni ile zenginleri de benzer tesisleri kurmakta gecikmediler. Bir nice gün atâlar etti. onun ülkesine gelmisti. medrese ve müstemilâti Sultan II. Karamanoglu tehlikesini de geçici de olsa bertaraf etti. Ol sehrin halkini cemi-i avarizdan muaf ve müsellem etti. Sultan Murad. 1447) gibi eserlerdir. hem de bölgenin mamur hale gelmesine yardim ediyordu. Muradiye (1435). Bu da memlekette kültürün gelismesine ve ilmî ilerlemenin sür'atli bir sekilde olmasina sebep olmustu. Murad tarafindan yaptirilmistir. eskiya. Ve ol vakit kim imâretin kapusu açildi. Dogu ile bati arasinda önemli bir geçit vazifesi gören Ergene köprüsünün yeri. Hedefini gerçeklestirmek için ilkin Sirbistan ve Eflâk ile anlasma imzalayan Fatih. böyle bir yerde köprü yaptirmak suretiyle hem kötülüklerin barinagini kurutmus oluyor. Selânik. Yeni Cami (Bugünkü adi ile Üç Serefeli. Edirne'yi ihya edercesine kalkindirmis ve Balkanlarin en büyük sehri haline getirmisti. kanun kaçaklari ve hirsizlar için mükemmel bir barinak vazifesi görüyordu." YÜKSELIS DÖNEMI Istanbul'un Fethi: II. babasinin ölümü üzerine ikinci kez Osmanli tahtina oturdugunda. Bu yüzden burasi. Ol taam pistigi vakit kendi mübarek eli ile fukaraya ülestirdi. Gerçekten de onun döneminde Arapça ve Farsça'dan bir çok eserin Türkçe'ye tercüme edildigini. Sultan Murad. Fakat.ve Kirim gibi yerlerden pek çok degerli âlim. Edirne. orman ve bataklikti. "Üç Serefeli" denen minare. II. Mehmet. Bunlarin en mühimleri. imâret.

Bogdan'dan da yardim alan Osmanli kuvvetleri voyvodayi uzun süre takip etti. çag kapayan bir fetihtir. Papa'nin yanina kaçmak zorunda kaldi. Osmanlilarin yardimini istemislerdi. aksine. Islâm dünyasi ve Avrupa içinde büyük bir prestij ve güç kazanmistir. Nihayet 1479'da Arnavutluk da bir Osmanli vilayeti haline gelmis oluyordu. Kardesi Dimitrios'a karsi Arnavutlarin destegini alan Tomas'in Osmanlilarla yapilan anlasmayi bozmasi üzerine 2. Tomas. vurkaç taktigi ile Osmanli kuvvetlerine baskinlar düzenlemekteydi. Böylece Bogdan da yeniden Osmanli hâkimiyetini tanimis oluyordu. Osmanlilarla yaptigi anlasma üzerine Vlad'i esir etmeleri ile mesele çözüldü. Balaban Pasa'yi bölge için görevlendirerek. rakipleri Kantakuzen ailesine karsi Mora'da. Bunun üzerine Fatih II. Atina ve diger bölgeler ise Osmanli yönetimini kabul etti. Fatih'in Bati Politikalar: Sirbistan Seferleri. Korent'i ele geçiren Fatih. Bu sirada Iskender Bey ölmüs ve yerine oglu Jean geçmisti. 1459'da baskentleri Semendire'yi ele geçirilerek Semendire Sancakbeyligini olusturdu. Ege adalarindaki halk. Istanbul'un fethinden sonra Osmanlilara bagliligini bildiren ve ele geçirdigi bazi kaleleri geri veren Sirplar Macarlar ile is birligi yaparak yeniden düsmanliklarini göstermeye baslamislardi. Osmanli kuvvetleri tarafindan bozguna ugratildi (1465). Avrupa için bu fetih çag açip. Papa ve diger devletlerden aldigi kuvvetlerle Türklere saldiran Iskender Bey. kisa zamanda Ortadokslari himayesi altina almistir. Sirp Krali Bronkoviç'in ölümüyle baslayan taht mücadelelerinden faydalanan Osmanlilar. bizzat sefere çikmaya karar verdi. aksine Balkanlari da tamamen ele geçirmek suretiyle Fatih. Arnavutluk Seferi'ne çikti (1467). Sirp meselesine son verilmesini emretti. Ortadoks dünyasiyla bütünlesme çabalari. Osmanlilara bagli görünen Vlad aslinda gizliden gizliye düsmanlik ediyordu Vlad'in Fatih'in elçilerini kaziga oturtarak öldürmesi üzerine 1462 yilinda Fatih. Arnavutluk Seferleri. 1465 yilinda gerçeklesen I. Macar ve Arnavutlari kiskirtarak sonuç almaya çalismislardir. Ancak bunda basari kazanamayan Venedik. Nitekim Papa V. Arnavutlarin elinde kalmis olan Kroya ve Iskodra kusatildi. içine asker yerlestiren Fatih. Balaban Pasa'yi sehit etti ve Ilbasan kalesi'ni kusatti. Neticede. Yildirim zamaninda vergiye baglanan Eflâk Prensligi'nin basina Fatih tarafindan Vlad (Kazikli Voyvoda) getirilmisti(1456). Bu fetihle Osmanli Devleti. Mahmut Pasa. Ancak. Bunun üzerine 1454-1457 arasinda üç kez pespese Sirbistan'a sefer düzenlendi. Venedikliler bölge halkini Osmanlilara karsi ayaklandirmaya çalisiyorlardi. Ilbasan Kalesi'ni yaptirip. 1455'ten itibaren Osmanli Hâkimiyetini taniyan Bogdan Prensligi'nin Kefe'nin fethinden sonra izledigi düsmanca siyaset üzerine Osmanli kuvvetleri 1476'da Bogdan'a girdi. Mora Seferleri. Fatih voyvodaliga Radul'u getirdi ve Eflâk bir Osmanli eyaleti hâline geldi. burada bir sancak olusturdu.ortadan kaldirilmasi hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açisindan büyük bir öneme sahiptir. Fatih'in bizzat basinda oldugu Osmanli kuvvetleri Bogdan ordusunu büyük bir bozguna ugratti. Ele geçirilen topraklarda yeni garnizonlar olusturuldu. Sirplari vergiye bagladilar. Balkanlardaki bazi despotluklar ve prensler Fatih'i Istanbul'un fethinden dolayi kutlayan mektuplar yazmislardir. Katolik Avrupa'nin. sigindigi Macarlarin. Eflâk'a bir sefer düzenledi.seferde. Taht kavgalarinin yeniden alevlenmesi üzerine. Istanbul'un fethinden sonra Bizans Imparatoru XII. Arnavutlukta baslayan kargasa sebebiyle Fatih 3. Böylece Sirbistan'da 350 yil sürecek Osmanli hâkimiyeti baslamis oluyordu. Mora seferinde bulunan Fatih. Istanbul'un fethiyle önlenmis. Bunun üzerine Fatih. Fakat bu sefer iki kardes arasinda mücadele baslamisti.Nikola'nin Türklere karsi harekete geçilmesi fikri pek taraftar bulamamis.kez Mora'ya sefer düzenlendi. geri döndü. Napoli ve Venedik olumlu cevap vermis fakat onlar da kendilerinden ziyade Sirp. Turahanoglu Ömer Bey. Eflâk ve Bogdan Seferleri. Konstantin'in ogullari. kez Arnavutluk seferini baslatti. Bölgeye çok sayida Türk yerlestirildi. Mora'nin bir kismini merkeze baglayarak. akincilari ile duruma müdahale etti ve muhalifler bertaraf edildi. Bölge ülkelerinin Mora'yi istilâ niyetlerini bilen Fatih 1458'de harekete geçti. Papalik ve Napoli kralliginin destegi ve kiskirtmasiyla harekete geçen Arnavutluk hâkimi Iskender Bey. Papa'nin istegine sadece Almanya. Belgrat disindaki bütün Sirp topraklari ele geçirildi. artik tam bir cihan devleti hâline gelmis. .

Epir despotunun elindeki Zanta. bu adalar Fatih'in Italya'ya yani eski Roma'ya geçisini kolaylastiracakti. Fatih devrinde Osmanlilarin karada en güçlü komsusu ve rakibi Macarlar. Seferin kendisine karsi yapildigini sanan Candaroglu Ismail Bey. Tasoz Enez ve Semendirek adalari ele geçirildi. Ikinci kez düzenlenen seferle Osmanlilar. Macar krali Bosna'ya girdi. Macaristan'a güvenligin saglanmasina yönelik yüzlerce basarili akin düzenlenmistir.Bosna-Hersek Seferleri. Sadrazam Mahmut Pasa ve Turahanoglu Ömer Bey'e Bosna'nin tamamen fethedilmesi emrini vermisti. Ancak 1483 yilinda Hersek tamamen Osmanli topragi hâline gelecektir. Bosna seferleri esnasinda Hersek Krali Stefan da ülkesinin bir kisim topraginin Osmanlilara dogrudan baglanmasi sartiyla tahtinda birakilmisti. Fakat ordunun Istanbul'a dönmesi üzerine ayni yil. Ege Adalarinin Fethi. Cenevizliler ve Candarogullarinin elinde bulunuyordu. 1461 yilinda Cenevizlilerin elindeki önemli bir üs olan Amasra teslim olmak zorunda kaldi. Macarlar bu dönemde tek baslarina Osmanlilarla bas edemeyeceklerini bildiginden. Ancak St. Önce Limni. Fatih de tabiî sinir olan Tuna'yi geçmeyi düsünmemistir. Bizans. Fatih karadan ve denizden kuvvetlerini harekete geçirdi. Keza Venedik Cumhuriyeti de Osmanlilarla dogrudan karsilasmaktansa Balkanlardaki diger devletleri kiskirtmayi yeg tutmustur. Böylece Bizans'in yeniden dirilmesini önleyecegi gibi.Fatih. uzun süren kusatmayi müteakip Midilli (1467) ele geçirildi. sehir savunmasiz kalmis ve Italyanlar kaleyi tekrar ele geçirmislerdir). Bunu önlemek maksadiyla Agriboz'un fethine karar veren Osmanlilar neticede 17 gün süren kusatmadan sonra amaçlarina ulastilar. Venedikliler 264 yildir ellerinde tuttuklari Agriboz Adasi'ndan Mora ve Ege adalarindaki Türk birliklerine karsi saldirilarini yogunlastirmaktaydilar. Bosna'yi Osmanli topraklarina kattigi zaman "Bogomil" mezhebindeki Bosnalilara çok iyi davranmisti. Osmanlilar karsisinda istedigi sonucu alamamis.1456 yilinda öncelikle Çanakkale Bogazi'na hâkim olan adalardan Gökçeada (Imroz). Gedik Ahmet Pasa'yi geri çagirinca. Kastamonu'yu terk ederek Sinop'a çekildi. anlasmalara riayet etmemesi üzerine Üsküp'ten harekete geçen Fatih. Hem Katolik hem de Ortadokslarin kendi kiliselerine almak için baski yaptiklari Bogomiller bu sebeple Osmanli yönetimine sicak bakmislar ve kendilerine saglanan din ve vicdan hürriyetinden etkilenerek zamanla Müslüman olmuslardi. dogrudan bir savasi göze alamamis. iktisadî ve siyasî açidan da nüfuz alanini genisletebilecekti. Ayni tarihlerde Limni ve Midilli halki Türk yönetimine girmek için Osmanlilara basvurmustu.(1480) Fakat Fatih'in ölümünden sonra basa geçen II. Sinop da dahil Candarogullarinin topraklarini savasmaksizin ele geçirdi. Fatih'in Dogu Politikasi: Karadeniz Politikasi.( Nitekim Gedik Ahmet Pasa komutasindaki bir Osmanli donanmasi Napoli Kralliginin elindeki Otranto'yu fethetmis ve buradan Güney Italya'ya akinlar düzenlenmistir. ardindan. Venedik ve Cenevizlilerin elindeki bu adalardan Anadolu'ya yapilan korsan akinlarinin önünü kesmis olacakti. Anadolu'nun büyük bir kismini hâkimiyetleri altina almalarina ragmen kuzeyde. Güçlü donmasiyla Mora ve Ege'deki adalara sahip olmak isteyen Venedik. Anadolu Türk birliginin saglanmasi ve ticaret güvenligi açisindan bu bölgelerin ele geçirilmesi sartti. Osmanlilar. Karadeniz kiyisindaki bazi yerler Trabzon Rumlari. Yayçe disindaki bütün kale ve sehirleri yeniden ele geçirdiler. Jean sovalyelerinin elindeki Rodos'a karsi girisilen birkaç muhasara neticesiz kalmistir. aksine pek çok ada ve kiyi kaleleri Osmanlilarin eline geçmistir. Istanbul'u ele geçiren Fatih. Ancak akincilar vasitasiyla. Ikinci olarak Orta ve Dogu Akdenizdeki adalar hedef alinmisti ki. Trabzon seferine çikarken. denizde ise Venedik idi. Bizans'a ait bütün topraklari hâkimiyeti altinda birlestirmek istiyordu. Kefalonya ve Ayamavra gibi adalar da Fatih'in saltanatinin son zamanlarinda Osmanli topraklarina dahil edilmistir. Iste bu Müslüman Bosnalilara "Bosnak" denilmektedir. Fatih'in asil amaci 1204 yilinda Lâtinlerin Istanbul'u isgal etmesi üzerine Bizans hanedanina . Iste bu sebeplerle. Ancak seyhülislamin da fetvasiyla sonra öldürüldü ve bu topraklarda Bosna Sancakbeyligi olusturuldu. Osmanlilara vergi yoluyla bagli olan Bosna Kralinin. Bursa'ya dönerek birliklerini takviye eden Fatih. Öncelikle Anadolu kiyisina yakin adalari hedef alan Fatih. Bâyezid. 1463 yilindaki seferle Bosna Krali Osmanli hâkimiyetini yeniden tanidi.

Modon. Bu sirada Uzun Hasan'in Osmanli ordusunu arkadan çevirebilecegi ihtimaline karsi Fatih. Gedik Ahmet Pasa komutasindaki donanma 1475 yilinda Kefe. Anlasmanin akabinde kara ve denizden Trabzon yeniden kusatildi. Fatih bundan sonra Hicaz su yolllarinin onarimi hususunu bahane ederek Memlûklar'a karsi harekete geçti. Böylece 258 yil devam eden Trabzon Rum Imparatorlugu da tarihe karismis oldu. Anadolu birligi yönündeki bu tehlike üzerine Fatih. Fatih'in 1481'de hazirlik yaptigi ve ölümüyle yarim kalan seferin ya Rodos'a ya da Misir'a yönelik oldugu söylenir. Ancak diger oglu sehzade Cem. Akkoyunlu ve Memlûklu devletlerinin destegini sagladigi gibi. bir donanma da Sinop'tan kalkarak bölgeye yöneldi. Venediklilerle de bir ittifak kurmakta sakinca görmemislerdi. Uzun Hasan'in annesi Sara Hatun'un ricasi üzerine Akkoyunlularla bir anlasma yapildi. Memlûklara karsi basarisiz seferler düzenlenmistir.taht mücadelesine girmisti. Osmanlilara vergi vermeyi kabul eden Trabzon Rumlari bir taraftan Fatih'in rakibi olan Uzun Hasan ile ittifak içine girmisti. Fakat bu dönemde Memlûklarla büyük bir savasa girilmemistir. Mengli Giray Han'in Istanbul'a getirilmesiyle Kirim Hanligi Osmanli hâkimiyetine girmis oldu. Yavuz Sultan Selim Devri. (1478). Bâyezid'in mütereddit ve ihtiyatli politikalari sebebiyle. Venedik ve Haçlilara karsi denizlerde üstünlük kurulmus. karadan birliklerini Trabzon'a gönderirken. Koron. devlet islerinden elini çeken Bâyezid'in sagliginda sehzadeler arasindaki taht mücadelesinin kizismasina vesile olmustur. Azak ve Menkup iskele ve kalelerini ele geçirdi. ordusunu Sivas'in güneyinden Yassiçemen'e çevirdi. . Larende ve Silifke yörelerine çekilen Karamanogullarina karsi mücadeleyi. 1473'te harekete geçti. Böylece Osmanlilar. Akkoyunlu Beyi Uzun Hasan. Fakat Karaman Beyi Kasim'in ölümünden sonra (1483) beylik tamamen oradan kalkmis olacaktir. Buna ragmen Bâyezid döneminde Kili ve Akkerman ele geçirilerek Bogdan tamamiyla Osmanli hâkimiyetine girmis(1484). Otlukbeli Savasi'nin sonrasinda da sürdürmüstür. Bu düsmanca tavir üzerine Fatih 1466 yilinda Karamanogullari üzerine yürümeye karar verdi. Artik Akkoyunlular Osmanlilar için bir tehlike olmaktan çikmisti. Akkoyunlularin yerini alan Safaviler güçlenerek Anadolu'da Sahkulu Isyani gibi ayaklanmalari kiskirtmis. Osmanlilarin kurulus devrinden beri en ciddî rakipleri durumundaki Karamanogullari. Beylik topraklarinin büyük kismi Osmanlilarin eline geçmesine ragmen Fatih. Fatih'in politikalarina karsi. Karadeniz'i tam bir Türk gölü yapmak idi. Trabzon Rumlarina yardim etmemeyi vaat etmislerdir. Karadeniz'in Anadolu kiyilarini tamamen hâkimiyetine alan Fatih'in bundan sonraki hedefi. Kirim hanlari 350 yil boyunca Osmanlilarin batiya karsi en güçlü müttefikleri olarak hizmet vermislerdir. Nitekim Sehzade Selim'in mücadeleyi kazanmasi üzerine 1512 yilinda II. Inebahti ve Navarin gibi Mora kiyilarindaki kale ve limanlar zapt edilmistir(1502). 1467 yilinda Karakoyunlu topraklarina sahip olunca Osmanlilar aleyhine hâkimiyetini genisletmeye baslamisti. Çaresiz kalan Trabzon Hâkimi David Komnen sehri teslim etmeyi kabul etti (26 Ekim 1461). Barbaros kardeslerin denizlerdeki zaferlerine ragmen özellikle dogudaki olumsuz gelismeler ve Sahkulu Isyani(1511). Henüz Trabzon'da vali iken Dogu'da Safavilerin nasil güçlendigini gören ve onlarla basarili bir mücadeleye giren Selim. Nihayet Fatih. önemli ticaret limanlari olan Ceneviz kolonilerini ortadan kaldirarak. Bâyezid tahttan feragat etmistir. Azak Kalesi'nin düsürülmesi sonucunda bazi Cenevizliler ile birlikte Kirim hanlarindan Mengli Giray Han da esir edilmisti. tahta çiktiktan sonra.mensup Komnenlerin ayri bir devlet olusturduklari Trabzon idi. Fatih'in ölümü üzerine Osmanli tahtina büyük oglu Bâyezid geçmisti.Anadolu'da Türk Birliginin Gerçeklesmesi. Anlasmaya göre Akkoyunlular. Otlukbeli mevkiinde yapilan savasta Osmanlilar büyük bir zafer kazandilar. Rodos sovalyelerinin eline düsmesiyle sonuçlanan. Altinorda Hanligi'nin zayiflamasiyla ortaya çikan Kirim Hanligi ile komsu oldu.

Bu . Macaristan'in bir bölümü ilhak edildi ve kalan kismi Erdel Kralligi olusturularak Osmanli hâkimiyetine alindi. tekrar Misir'a yöneldi. (22 Ocak 1517). Filistin. Yavuz Sultan Selim'in sekiz yil süren hâkimiyet devrinden sonra Osmanli tahtina oglu I. Avrupa'daki Gelismeler. Budin kurtarildi. Misir ve Hicaz Osmanli hâkimiyetine girdi. Kanuni. Osmanli ordusu sehri kusatti ise de ele geçirmeye muvaffak olamadi(1529). Iki Türk hükümdarinin mücadelesinden Selim üstün çikti (23 Agustos 1514). I. Bunun üzerine Kanuni. kendisinden yardim talep etmesi üzerine. Bu sebeple dost düsman ona Kanuni.Süleyman geçti (1520).Viyana Kusatmasi'nin sonuçsuz kalmasindan cesaretlenen Ferdinand. 29 Agustos 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi ile Macar ordularini imha eden Kanuni. Büyük Türk gibi lâkaplarla hitap etmis ve tarihe de böyle geçmistir. Belgrat'in Fethi ve Macaristan Seferi. Macar topraklarinda hak iddia etmis ve Budin'i isgal etmisti. Tebriz'e kadar Sah Ismail'i takip etti. Memlûklara karsi büyük bir ordu hazirladi. Kanuni ünlü "Alman Seferi" ile mukabele ederek isgal edilen yerleri geri aldi. ölen Macar krali ile akrabaligini öne süren Avusturya Arsidükü Ferdinand. Bu sebeple. Safavi tehlikesini bertaraf ettikten sonra Yavuz. onlarin birlesmemesine özen göstermis ve bunu bir devlet politikasi hâline getirmistir. Avrupa'da mezhep çatismalarinin siddetlenmesine sebep olmustu. Muhtesem. Nitekim Mekke serifi sehrin anahtarini Yavuz Sultan Selim'e sunarak itaatini bildirmisti. Macaristan seferine çiktiginda ilkin Belgrat'i kusatti ve ele geçirdi(1521). Ancak Kanuni'nin asil maksadi Viyana idi. askerî ve iktisadî açilardan zirveye ulasmistir. Bu sebeple Kanuni. yeniden Macaristan'a sefer düzenledi. Budin'i tekrar isgal etti. Yavuz dönemi Osmanlilarin dogu'da ve Islâm dünyasi'nda en büyük güç haline geldigi bir dönemdir. kurtarmayi amaçlayan Kanuni. Hülagû'nun Bagdat'i isgal etmesiyle Memlûk himayesine giren halifelik müessesesi de böylece Osmanlilara geçmis oluyordu. Nihayet ordusunun basinda Dogu seferine çikan Yavuz Selim.Anadolu'daki mezhep mücadelesine bir son vermek için Safavilerle dogrudan savasa girmeyi kaçinilmaz görmekteydi. Dulkadirogullari beyligi Osmanli yönetimine alindi ve sonra ilhak edildi (1515)Babasi döneminde Memlûklara karsi yapilan seferlerin çogu kez basarisizlikla neticelenmesi. Avrupa içlerine yapilacak akinlar için bir siçrama noktasi idi. Kansu Gavri savas sirasinda öldü. I. Kisi Sam'da geçiren Yavuz. Yeni Memlûk Sultani Tomanbay ile Kahire'nin kuzeyindeki Ridaniye mevkiinde yapilan savasi da Osmanlilar kazandi. Bu devlet ile Avrupa'nin en güçlü hanedani olacak olan Habsburglar Avrupa'yi âdeta parselleyeceklerdir. Bu dönemde güçlenmeye baslayan Protestanlik. Osmanli ordusunu Halep'in kuzeyinde karsiladi. Güçlü Macar kralliginin Osmanli hâkimiyetine girmesinden sonra. Misir Memlûk Sultani Kansu Gavri. Osmanlilarin dogu'da ve Islâm dünyasinda üstünlük kurmalari önündeki en büyük engel idi. Bu savas Memlûk Devleti'nin sonu oldu. Yavuz. Yine bu dönemde Akdeniz'de ve Okyanuslarda güçlü bir ticarî ve iktisadî filo olusturan Ispanyol ve Portekiz donanmalari Venedik'in yerini almis görünüyordu. Budin'i (Budapeste) ele geçirdi. Dogu Anadolu topraklari Osmanlilarin eline geçti. Burayi bir üs olarak kullanan Osmanlilar artik rahatlikla Avrupa içlerine sefer yapabilecekti. Ancak Mercidabik Savasi Osmanlilarin zaferiyle son buldu (24 Agustos 1516). 1526 yilinda karsisindaki ittifaki parçalamak amaciyla yeniden Macaristan üzerine bir sefer düzenledi.Süleyman'in 46 yillik saltanatinda Osmanli Devleti siyasî. Fatih'in Sirbistan seferinde ele geçirilemeyen Belgrat. Nitekim Sarlken'e tutsak olan Fransa Krali Fransuva'yi. Ferdinand ile Istanbul'da bir anlasma yapildi. onun olusturdugu imparatorlugun uzantisi durumundaki Avusturya Arsidükaligi Osmanlilara sinirdas olmustur. Avusturya Seferleri. Avrupa'daki siyasî ve dinî çekismelerden faydalanarak. Macaristan'in ele geçirilmesi üzerine. Malatya'dan Sina yarimadasina kadar olan topraklar Osmanlilarin eline geçti. Suriye. Kutsal Roma-Cermen Imparatoru Sarlken en ciddî rakip hâline gelmis. Dogu Avrupa'da da Lehistan ve Ortadoks Rusya güçlenmeye baslamisti. Kanuni döneminde özellikle Avrupa'da önemli dinî ve siyasî degisiklikler söz konusudur. Çaldiran Ovasi'nda Sah Ismail'in ordusuyla büyük bir meydan muharebesi yapti.

1538 yilinda Andrea Doria komutasindaki Haçli donanmasini Preveze'de büyük bir bozguna ugratarak. Sadece Akdeniz'de degil Kizil Deniz ve Hint Okyanusunda da Osmanli donanmasi faaliyette bulunmustur. babasi gibi.Sah Tahmasp. Osmanlinin Avrupa ile ilgilenmesinden yararlanan Safaviler firsat buldukça yeniden harekete geçtiklerinde. bölgeye 1555 yilina kadar Nahcivan ve Tebriz üzerine birkaç kez sefer düzenlenmistir. Avrupa birligini saglamak isteyen RomaCermen Imparatoru Sarlken. Iranla Münasebetler. Cezayir'i ellerinde bulunduran ve Osmanlilar adina. Osmanlilar karsisinda fazla bir varlik gösteremeyen Sah Tahmasp nihayet baris anlasmasi imzalamayi kabul etmek zorunda kalmis ve Amasya Antlasmasi (1555) ile Osmanli üstünlügünü kabul ederek Bagdat. Jean sövalyelerinin elinde bulunan Trablusgarp onun tarafindan fethedilmis (1551). Kanuni devri karada oldugu gibi denizlerde de büyük bir üstünlügün saglandigi bir devirdir. Osmanlilardin Akdeniz'in tek hâkimi oldugunu bütün dünyaya kabul ettirdi. Zigetvar Muhasarasi esnasinda hastalanan Kanuni kalenin fethini göremeden 66 yasinda öldü (1566). Anlasma ile her iki ülke serbest ticaret hakki elde edecek ve bu haklar iki hükümdarin yasadigi sürece geçerli olacakti. 1533 yilinda Cezayir'i Osmanlilara birakarak kaptan-i deryalik görevini kabul eden Barbaros Hayrettin Pasa (Hizir Reis). 1562'deki bu sefer sonucunda Macaristan'da Erdel Beylerbeyligi olusturuldu. Avusturyalilar firsat buldukça Macar topraklarina tecavüz etmisler ve her seferinde de Osmanlilardan gerekli cevabi almislardir.anlasmaya göre Ferdinand. Fatih'in alamadigi. askerî ve iktisadî bakimlardan . Tebriz ve Bagdat Osmanli topraklarina katildi. Tebriz ve Dogu Anadolu'nun Osmanli hâkimiyetinde oldugunu tasdik etmistir. Dogu Anadolu topraklarina karsi saldiriya geçiyordu. Bu sebeple. Bâyezid zamanindan beri Akdeniz'de serbestçe faaliyet gösteren Barbaros kardeslerin devlet hizmetine alinmasiyla deniz ve kiyilarda pek çok yer Osmanli hâkimiyetine dahil olmustur. Ferdinand'in Macar kralinin ölümünü firsat bilerek anlasmayi bozmasi üzerine Kanuni yeniden sefere çikti. Uzak denizlerde istenilen sonuçlar elde edilememisse de bu dönemde Yemen ve Arabistan'in güney kiyilari ile Habesistan ele geçirilmistir.Nitekim St. 1535 yilinda iki ülke arasinda ticaret ve dostluk anlasmasi imzalandi. Sah Ismail'in yerine geçen oglu I. Siyasî.(1533). Barbaros'un ölümünden sonra yerine geçen Turgut Reis de fetihlere devam etti. Avrupa'ya sefere çiktiginda Safaviler. Kanuni. Kanuni'nin Ölümü ve Sonrasi. Irak-i Acem ve Irak-i Arap) seferi diye bilinen bir sefere çikti (1534-35). Irakeyn (iki Irak. 1492 yilinda Ispanya'da soy kirima ugrayan Musevîleri Istanbul'a gemilerle nakleden Barbaros kardesler hakli bir üne sahip olmuslardi. sonraki devlet adamlarinin basiretsizligi sebebiyle tek tarafli islemeye baslamis ve baska devletlere de imtiyazlarin taninmasiyla Osmanli ekonomisi giderek disa bagimli hâle gelmistir. Lâkin kapitülasyon adiyla tarihe geçecek olan bu ticarî imtiyazlar sürekli hâle getirilmis. Deniz Seferleri ve Fetihler. Macaristan üzerinde hak talep etmeyecek ve Osmanli hâkimiyetini taniyacak ve elinde bulundurdugu Macaristan'a ait topraklar için de Osmanlilara vergi verecekti. Kendisinden yardim isteyen kral ile iyi iliskiler kuran Kanuni böylece Sarlken'e karsi bir müttefik kazanmis oluyordu. Osmanlilarin düsmani olan Venedik ve Avusturya ile ittifak kurmakta bir beis görmüyordu. St. Preveze'den sonraki en büyük deniz zaferi sayilan Cerbe Savasi sonunda Haçli donanmasi bir kez daha hezimeti tatmistir. basarili bir kusatma sonunda ele geçirilmis(1522). Nitekim Kanuni'nin son seferi de Avusturya'ya karsi olmus ve Zigetvar Kalesi kusatilmistir (1566) Fransa ile Münasebetler ve Ilk Kapitülâsyon. II.Jean sövalyelerinin elindeki Rodos ve çevresindeki adaciklar. Osmanli ordusu. bu maksatla Fransiz Krali Fransuva'yi esir etmisti.

Mehmet'in (1595-1604). Trabzon ve Rize gibi Anadolu'nun henüz Türkleşmemiş olan parçaları da Hristiyanlardan alınmış oldu. Kiliç Ali Pasa komutasindaki donanma Tunus'u yeniden Osmanli topraklarina katti (1574). Yine bu dönemde baslayan Türk-Macar Savasi I. fakat Belgrad düşmedi. fakat bu adayı alamadı. bu hükümdarlar devrinde de hizini devam ettirebildi. Lala Mustafa Pasa komutasindaki Osmanli donanmasi adayi ele geçirir geçirmez (1571). Denizden donanma kuşatılan Trabzon İmparatorluğu teslim oldu. Malta donanmalari papa ve diger bazi Avrupa devletlerinin de destegi ile harekete geçerek büyük bir savas filosu olusturdular. Süphesiz bu basarilarda sadrazam Sokullu Mehmet Pasa'nin dirayetli siyasetinin de rolü büyüktür. Bu durumu hazmedemeyen Venedik. Yazın Trabzon'a yürüdü.Osmanliyi zirveye çikaran bu büyük hükümdarin yerine geçen ne II. Murat geçmisti. Komnenos imparatorluk hanedanına son verdi. Karaman ve Bizans'tan sonra üçüncü seferde Cenevizlilerden Enez'i aldı (1453 sonu) ve Kırım'a bir donanma gönderdi (1454 Temmuz'u).Ahmet devrine kadar devam etti. Ancak kendileri de oldukça fazla zaiyat verdiginden. Murat (1574-1595) ayni evsafta kisiler degillerdi. Fatih yaralandı. İmparatorluğun Temelleri Atılıyor Doğu Roma Fatihi olarak Edirne'ye dönen II. Ispanyol. Haçli donanmasi Osmanli kadirgalarini takip edecek durumda degildi. buraya Anadolu'nun çesitli sancaklarindan Türkler yerlestirildi.Murat'in oglu III. 1455'te Boğdan Prensliği de Osmanlı metbûluğunu kabul etti. bir köseye çekilmesi Osmanli'yi XVII. 1456). İkinci Sırbistan onun altıncı seferidir (1455. 1454'te ilk Sırbistan seferine çıktı. Artik Kibris da Türk olmustu. Sah Tahmasp'in ölümüyle çalkanan Iran'a savas açildi (1576) Gürcistan ve Azerbaycan'in büyük bir kisminin ele geçirilmesiyle neticelenen ilk seferden sonra savas 15 yil sürdü. Inebahti önlerinde yapilan deniz savasini Osmanlilar kaybetti (1571). Kaleyi savunan Hünyadi Yanoş öldü. Mehmed. . 1459'daki sekizinci sefer ise dördüncü Sırbistan seferidir ki. İkinci Mora seferidir ve Mora prensliklerinin ilgası ve Türkiye'ye katılması. Paleologosların sonu ve Bizans kalıntılarının silinmesi ile sonuçlanır. Anadolu'nun Akdeniz'e bakan kiyilarinda bir çiban basi gibi duran Venedik'in elindeki Kibris bu fetih rüzgâriyla kusatildi. Ancak Kanuni devrinde baslayan fetih rüzgârlari o derece siddetliydi ki. Korent Körfezi yakinlarinda. Bu uzun savas ile daha fazla yipranmak istemeyen Osmanli Devleti ile Iran arasinda 1590'da bir baris anlasmasi yapildi. Venedik bu durum karsisinda yeni bir savasi göze alamadi ve Osmanlilara vergi vermeyi kabul etti. Bu padisah devrinde. Selim (1566-1574) ne de III. Bu ikincisinde babasından sonra tekrar Belgrad'ı muhasara etti. Özellikle III. Kuzey Ege adalarını donanma göndererek ele geçirdi ve ilk Rodos seferini yaptırdı. Himayesinde bulunan Candar (İsfendiyar) beyliğine dostça son verdi. yüzyilda daha kötü yillarin bekleyeceginin âdeta habercisi idi. Sonra Güney Karedeniz meselelerini ele aldı. Bu suretle Batum ve Gürcistan kıyılarına kadar bütün Güney Karadeniz kıyıları Osmanlı devletine katıldığı gibi. Don ve Volga nehirlerini birlestirmeyi amaçlayan kanal projesi ile Süveys kanali tesebbüsünün mimari olan Sokullu'nun 1579'daki ölümü ile Osmanli Devleti büyük bir yara almistir. Semendire'nin fethi ve Sırbistan devletinin sonu olmakla neticelenmiştir. 1460 yazında dokuzuncu seferine çıktı. Sokullu kisa zamanda donanmayi yenileyerek yeniden Akdeniz'e indirdi. Baharda on birinci sefer ile Sinop'a geldi. 1461'de onuncu sefer ile Ceneviz'den Amasra'yı aldı. 1458'deki yedinci sefer Fatih'in ilk Mora seferidir.Selim ölmüs ve yerine III. Bu esnada II. hükümet islerini annesine birakip.

donanmayı İtalya'ya gönderdi ve 28 Temmuz 1480'de İtalya fütühatının başlangıcı olmak üzere . Her cephede düşmanı yıpratan. Macaristan. Avrupa devletlerine "Rumeli sizin. 30 Eylülde Macaristan. 190. Avrupalıların Osmanlı ile başa çıkamayaklarını anlayıp Tokat'a bir süpriz taarruzu ile harbin doğu cephesini açtı. Uzun Hasan için kötü işaretti. üçüncü Arnavutluk seferine çıktı. Almanya ve Macaristan pes etti. Türkiye'ye harp ilan etti. ondördüncü seferini 1462'de yaptı. Almanya. 1470 yazında ordu ve donanması ile Eğriboz adasına yürüdü. Bu suretle Osmanlı İmparatorluğu'na karşı dehşetli bir koalisyon meydana getirildi ve çok uzun sürecek savaş başladı. tarihte ilk defa olarak taktik silah olarak kullanmıştı. Türkiye'nin doğusundaki Müslüman ve Türk komşuları da ayaklandılar. İyonya adalarını aldıktan sonra. Bu projeye karşı yalnız bütün Avrupa değil. Türk tarihinde belli başka örneği gösterilemeyecek bir politika dehası ile bu koalisyona karşı on altı yıl dayandı ve düşmanlarını teker teker. Korkunç bir atlı Türkmen ordusu ile Osmanlı'nun üzerine yürüyüp işini bitirmek istedi. Fatih'in akıncıları Venedik varoşlarına ve Almanya içlerine kadar her yıl Avrupa'yı alt üst ettiler. 1478'de padişah. Venedik. tek başına idi. Otlukbeli'nde Akkoyunlu Türkmen ordusu mahvoldu. 28 Temmuzda Venedik Cumhuriyeti. Fatih'in ilk Arnavutluk seferidir. On altıncı sefer 1463'te yapılan ikinci Bosna seferidir. Venedik'in yanında Türkiye'ye karşı savaşa girdi. beşer onar yenerek büyük savaştan mutlak bir galip olarak çıktı.000 kişilik dünyanın en çetin harp makinesi sayılan ordusu Ağustosta Erzincan yakınlarında en büyük rakibi ile karşılaştı. Polonya. Karadeniz'i ve Ege denizini Türk iç denizleri haline getirnek. sesinden atları ürkütmek için sahraya getirilen top silahını. 18 Ağustos 1470'de Şehzade Mustafa. 1466'daki on dokuzuncu sefer.On ikinci Trabzon seferinden döner dönmez on üçüncü sefer ile Eflak üzerine yürüdü ve ayaklanan Kazıklı Voyvoda'nın işini bitirdi. Fatih. 1466-167'de de Arnavutluk üzerine ikinci seferini yapmıştır ki yirminci seferi teşkil eder. Ertesi yıl üçüncü Bosna seferi ve on yedinci seferi yapılmıştır. Venedik. İmparatorluğun Temelleri Atılıyor 16 yıl süren Büyük Savaş'ta Türkiye'nin karşısında yeralan büyük devtetler İran. Orta ve küçük devletlerin sayıları 20 küsürdür. Venedik donanmasını geçerek deniz kuvvetlerini de kara ordusu gibi dünyanın birinci silahlı gücü haline getirmek. Bir kaç ay sonra Türkiye'ye harp açan devletlerin sayısı. Venedik'in Batı Ege'deki bu alınmaz üssünü fethetti. 1466'daki onsekizinci sefer Karaman üzerinedir. 11 Nisan 1473'te Üsküdar'dan hareket etti. Kastilya. Büyük savaş. 1480'de üçüncü Rodos kuşatması netice vermedi. Fatih'in kafasındaki bir sır olmaktan çıkmıştı. Venedik'in deniz üstünlüğü bir daha geri gelmemek üzere maziye karıştı. Türk cihan imparatorluğunun gerçek temeli atılmış oldu. ikişer üçer. Yayçe'nin fethi ile neticelenen ilk Bosna seferidir. Anadolu benim" diye elçi göndererek Osmanlı'yı haritadan bile silmek isteyen Akkoyunlu Türk imparatoru Uzun Hasan Bey. diplomatik manevralarla bezdiren Fatih. 1475'te Kırım Hanlığı Osmanlı birliğine girdi. Kıreli Meydan Muharebesi'nde Akkoyunlu ordusunu ezerek işgal altındaki Osmanlı topraklarını kurtardı. Yirmi üçüncü sefer Boğdan. (Akkoyunlu Türk İmparatorluğu). Napoli idi.Fatih. Kırım'a donanma gönderdi. Fatih. Türkiye müttefiksiz. Cihanın Osmanlı devleti karşısında aciz kaldığı ortaya çıktı. yirmidördüncüsü Macaristan üzerine açıldı. Fatih o zamana kadar yalnız kuşatmalarda kullanılan. 3 Nisan 1463'te Fatih tarafından başlatıldı. Aragon. Onbeşinci seferi aynı yılın Eylülündedir ve Midilli adasının fethidir. Bu ardı kesilmeyen seferlerde padişahın başlıca hedefleri şöyle idi: Tuna'nın güneyinde ve Fırat-Toroslar sınırının batısında Osmanlı devletine katılmayan hiç bir yer bırakmamak. açmayanlardan çok fazla idi. Bu plan artık bütün dünyada biliniyordu. Bu işleri tamamen gerçekleştirdikten sonra İtalya'yı fethetmek.

Ancak 511. 49 yaşında idi. Bu büyük deniz vuruşmasında 400 harp gemisi ve on binlerce denizci karşı karşıya geldi. 1474'te 23 yıl çalışarak donanmayı 108 harp ve 400 kadar nakliye gemisine çıkardı. Belgrad'ın gene netice vermeyen üçüncü kuşatması bu sırada yapılmıştır. Edebî ve matematik ilimlerde bilgindi.000 km2 'yi buluyordu. Ölümünde yalnız iki oğlu hayatta idi. II. Türk donanmasını cihan kudreti haline getirmiş. İspanya tebeası haline gelen İspanya Müslümanlarına yardım içindir. 4 krallık. Gırnata'nın düşmesine (2 Ocak 1492) engel olunamadı. Büyük bir sanat bilim koruyucusu idi.500 yıl içinde yetiştirdiği en büyük şahsiyettir. İtalya'nın fethinden vazgeçildi. Karadeniz'i kapalı Türk denizi haline getirmiş. en iyi diplomat ve devlet adamı olduğu gibi Osmanoğullarının en bilginidir. her tarafta Türk bayındırlık eserleri yükseltti. ağabeyi II. Bıraktığı imparatorluk 2. Bununla beraber İtalya'da nüfuzu büyüktü. 3 oğlu ve bir kızı olmuştur. Kemal Reis'in ikinci İspanya seferi (1510). ikinci seferinde Varşova'ya girdi.Otranto'yu işgal ettirdi. Fakat kardeşi Sultan Cem bunu kabul etmedi. daha büyük çapta oldu. Fakat İspanya'da son Müslüman devletinin. 187'de Kemal Reis. Türkiye. 25 Şubat 1495'te Sultan Cem'in Napoli'de zehirlenerek 35 yaşında ölmesi. İmparatorluğun Temelleri Atılıyor Venedikle çıkan savaş. Bayezid'e geniş nefes aldırsa da saltanatın ikinci devresinde de babası ve oğlununkilere benzer büyük hareketlere girişemedi. Akdeniz'deki üstünlüğünü bu devirde de muhafaza etti. Türkiye lehine neticelendirdi. 1500) Venedik'in güney Mora'daki üslerini temizlemek gayesiyle yaptı. Ertesi yıl Kemal Reis (1511). Yerine büyük oğlu II. Fakat padişah 3 Mayıs 1481'de Maltepe ile Gebze arasındaki ordugâhında. Ölümüne kadar geçen son yedi yılda ise donanmayı 250 harp ve 500 nakliye gemisine ulaştırdı. İstanbul Üniversitesi'nin de kurucusudur.0000 km2'' si Anadolu'da. Moskova'nın güneyinden başlıyordu. Macaristan'ı sulha zorladı. sonuncu saltanatı 30 yıldan 2. 11 prensliği fethetmiştir. gerisi Avrupa'da idi. Bu donanma ile İtalya'yı fethederek. Mısır-Suriye Türk memlûk imparatorluğu ile hiç bir kazanç sağlamayan bu savaştan hemen sonra II. Osmanlı hükümdarları içinde yetişen en büyük asker. Fatih Sultan Mehmed'i Batı Roma imparatoru olarak selamlamak üzere hazırlıklara başladılar. İmparatorluğun Temelleri Atılıyor İki defaki çocukluk saltanatı sayılmazsa. 1485'te 6 yıl sürecek olan ilk Memlûk savaşı patladı. Balıbey. Bu arada Sapienza açık deniz muharebesinde Kemal ve Burak (Barak) reisler. Batı ve Doğu dillerini çok iyi biliyordu. imparatorluğunu imar etmeyi de ihmal etmedi. Ege'de bunu başarmasına ramak kalmış. Türklerin tarihteki ilk büyük deniz muharebesini kazandılar (28 Temmuz 1499). Türk milletinin 2. iki Venedik donanmasının gücünün üzerine bir kudrete eriştirmişti. 1493'te Yakup Paşa'nın Adbina zaferi. Katolikliği de hakimiyeti altına alacaktı. Gelibolu açıklarında gemisi fırtınadan batarak boğulmuştur. 1492'de üçüncü sefere çıktı. 1498'de Balı Bey'in ikinci Polonya seferi. . Bayezid bu arada 1483'te Macaristan üzerine Morova seferine. Yunan (İyonya) denizine hakim olmuştu. Daha 10 Eylül 1481'de İtalya fütühatı terkedildi. Venedik donanması. Bu emsalsiz savaş adamı. ağır hezimete uğradı. Padişah dördüncü ve beşinci seferini (1499. Bayezid geçti. İtalyan devletcikleri. 2 imparatorluk. 1495'e kadar Cem gailesi devam etti.5 ay fazladır. Bu Macaristan ve Arnavutluk seferidir.214. Bazı tarihçilere göre. Kuzeyde Türk sınırı. ordusu arasında zehirlenerek öldü. Tahta geçtiği zaman devletin 30 harp gemisi vardı. 1484'te Boğdan seferine çıktı. ilk İspanya seferini yaptı. Bayezid. Osmanlıların yetiştirdiği ilk büyük denizci ve Osmanlı deniz ekolünün gerçek kurucusudur.

Diyar-ı Acem'den sonra sıra Diyar-ı Arab'a gelmişti İmparatorluğun Temelleri Atılıyor Burası da bir Türk devletinin elinde idi. Güney Kafkasya gibi ülkelere de hakim olan ve Türkiye'den sonra en güçlü devlet bulunan Safevî İmparatorluğu. 42 yaşında tahta çıktı. daha 10 yıl yaşadığı halde Çaldıran'ın öcünü almaya asla girişmedi. Çaldıran'dan günü gününe 2 yıl sonra burada gene çok büyük bir meydan muharebesi geçti. 23 Nisan 1514'te Üsküdar'dan hareket etti. Yavuz Sultan Selim Han. Kutsal Şehirler (Mekke. Memlûkler. Doğu Anadolu. Babası. beyliği doğrudan doğruya ilhak edip ortadan kaldırmak isteyince Yavuz'un annesi Ayşe Hatun'un babası. yani padişahın ana tarafından dedesi olan Dulkadiroğlu Alâüddevle Bozkurt Bey direndi. 16 Eylül'de İran Safevî Türk İmparatorluğunun taht şehrine girdi. dedeleri ve oğlu gibi büyük harp adamı değilse de orduya ve donanmaya çok dikkat etmiş. İslam halifesi de Memlûk sultanlarının himâyesinde Kahire'de yaşadığı. Yavuz. titizlikle korumuş. Babası Fatih'tan sonra Osmanoğullarının en bilginidir. Halep yakınlarında Mercıdabık'ta Memlük Sultanı Kansu bekliyordu. Suriye ve çevre ülkeleri ellerinde tutan Memlükler. Bayezid'in son yıllarını huzursuz kıldı. Çukurova'ya geldiği zaman merkezi Adana olan ve Memlüklere tabi bulunan Ramazanoğulları Türkmen beyliği. İran'dan başka. Bu misyonla. Sonunda sekiz oğlundan hayatta kalan üçünü küçüğü olan Yavuz Sultan Selim namına tahttan feragat etti ve az sonra öldü. Akkayonlular ve Osmanlılar gibi Sünnî değil. 12 Haziran 1515'te Turna dağı muharebesi ile bu direniş ortadan kaldırılıp beylik Osmanlı topraklarına katıldı. tesadüfen canını kurtardı.O zamana kadar Dulkadir Türkmen beyliği (Maraş) Osmanlı'ya tabi idi. 5 Haziran 1516'da ikinci sonuncu sefer-i hümayununa çıkmak üzere Topkapı sarayından Üsküdar ordugâhındaki otağ-ı hümayununa geçti. Mısır. kendiliğinden Osmanlı devletine katıldı. Medine. Şiddetli Safevî savunması kırılarak 19 Eylül 1515'te de o zaman Amid denilen Diyarbakır alındı. Anadolu'da yer yer ayaklanmalar çıkardı. Bu suretle Osmanlılar. Bu durum II. kan. Yavuz Sultan Selim.1502'de Venedik'le sulh yapıldı. Fakat aynı yıl İran İmparatorluğunda Akkoyunlu Türk hanedanı düştü ve yerine gene bir Türk hanedanından olan Şah İsmail Safevî geçti. Türkiye'yi Safevî baskı ve hatta tehdidinden kurtarmak için ordu tarafından tahta çıkarılmış gibiydi. Mısır'da iktidara geldikleri ve Eyyûbîlerin yerini aldıkları 1250 tarihinden beri . Şiî idi. Bu suretle dünyanın ikinci devletini bir müddet için olsun Türkiye'yi tehdit edemez hale getirdi. 2 Temmuz'da Sivas'a geldi ve ordusundan 40. Şah.Şah İsmail. İran'ın elinde Doğu Anadolu'da ancak küçük parçalar kalıyordu. Sultan Kansu öldü ve Abbasî Halifesi esir düştü. Kudüs) ellerinde olduğu için Memlûk imparatorluğunun manevî gücü de büyüktü. Gene bu zafer neticesinde Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Irak.000 kişiyi burada bıraktı. Irak. 100. Şah İsmail. bir takım iç meseleleri hallettikten sonra derhal İran meselesini ele aldı. ateş ve hileyle mezhebini yaymaya çalışıyor ve Anadolu'yu tehdit ediyordu. Türkiye'nin kudretini. Memlük ordusu yok edildi. Değerli bestekârdı.000 kişi ile yoluna devam etti. Yavuz.000 muharipten müteşekkil ordusunu yok etti. Çok uzun müddet Trabzon sancak beyi olarak bir çok seferde bulunup tecrübe kazanmıştı. İran'dan Türkiye'ye geçti. 23 Ağustos'ta güney Azerbaycan'da Çaldıran sahrasında Şah İsmail'in 100. 24 Ağustos 1516'da. Anadolu'da Türk birliğini gerçekleştirmiş oluyorlardı. Türkiye ve İran Türk imparatorluklarından sonra dünyanın en güçlü devletleri idiler. yalnız son yıllarında Safevî baskısı altında bunalmıştır. Yavuz'u.

burada Mısır fethinin son hazırlıklarını tamamladı. Ertesi gün Haleb Ulu Camii'nde kendisini İslam halifesi ilan ettiren Cuma hutbesini okuttu. 8 aya yakın Kahire'de kalan Yavuz. donanmayı teftiş etmek için İskenderiye'ye gelip Kahire'ye döndü. Barbaros Kardeşlerin. Bu. Batı Akdeniz ile Kafkasya arasında Yavuz gerçekleştirmiştir. Fatih ve oğlu Kanunî'den sonra en büyük devlet ve siyaset adamıdır. Fransa 12.5. 24 Ocak'ta Kahire'ye girdi. 50 yaşında Edirne yakınlarında ordugâhında. Osmanlı cihan devletinin temellerini Fatih atmış. Türk öncü ordusu Filistinle Sina arasında Han-Yunus'ta bir Memlûk ordusunu dağıttıktan sonra (25 Aralık 1516). Cezayir ve Tunus'ta bir takım üsler elde ettikten sonra amirallerinden Karamanlı Pîrî Reis'i (ki meşhur Kemal Reis'in yeğeni ve büyük coğrafya ve kartoğrafya bilginidir) 1516 Mayısında İstanbul'da Yavuz'a göndermişlerdir. Lübnan ve Filistin'i yıldırım harekâtıyla feth eden ve Kudüs'ü de aldıktan sonra Şam'a gelen Yavuz. Mekke ve Medine.702.905. Dünyanın üçüncü devleti olan Memlük imparatorluğunun tamamının Türkiyeye katılmasıyla neticelenmiş ve Yavuz'u. Oruç Reis'le kardeşleri Yavuz'un ağabeyi Sultan Korkut'un adamları oldukları için Yavuz tahta çıkınca başlarına bir bela gelmesin diye Türkiye'yi bırakıp 1513 yazında Kuzey Afrika'ya ayak basmışlardır. Asya'da 1. Yavuz bu teşebbüsü desteklemiş ve Cezayir'i fethetmeleri için Oruç Reisle kardeşlerine her türlü yardımı yapmıştır. Türk toprakları oldu. Yavuz. Haleb'e girdi (28 Ağustos).557. fakat Yavuz tarafından desteklenmiş bir teşebbüstür. Tumanbay idam edildi. 1512'de 2. İmparatorluğun Temelleri Atılıyor Yavuz'un bu Mısır sefer-i hümayunu 2 yıl 2 ay sürmek bakımından Osmanlı tarihinin en uzun seferidir. Yavuz. 6 Temmuzda Hicaz. 19 Mayıs'ta Donanma İskenderiye'ye gelip demirledi. O tarihte Memlûk imparatorluğu topraklarında 19 milyon nüfus yaşadığı hesaplanmaktadır (aynı XVI. Medine ve Kahire'den İstanbul'a gönderildi.000 km2 .000 km2 . savaştıkları devlet İspanya .000 km2 olarak teslim aldığı devleti 6. Türkiye'ye katıldı. 10 Eylülde hareket etti ve 25 Temmuz 1518'de İstanbul'a döndü. Barbaros kardeşlerin mücadele ettikleri. Emânât-ı Mukaddese Mekke. 8 yıl içinde baş döndürücü işler yapan Yavuz. otağ-ı hümayûnda. Kahire yakınlarında 22 Occakta Ridaniye Meydan Muharebesi'nde Memlûk Ordusu'nu dağıttı. Yavuz 9-22 Ocak 1517'de İlkçağ'dan beri hiç bir cihangirin cebren geçemediği Sina çölünü 13 günde geçti. 13 Nisan'da son Memlük Sultanı II. Dedesi ve babasından sonra Osmanoğullarının en bilginidir. İspanya 6 milyon idi).000 km2'ye çıkarmıştır (Avrupa'da 1.asla bu derecede büyük bir darbe yememişler ve sultanlarını muharebe meydanlarında bırakmamışlardı.950. Oruç Reisle Hızır Reis'in (Barbaros Hayreddin Paşa) şahsî teşebbüsleriyle gerçekleşmiş. Suriye.373. Afrika 2. Bu suretle Hazret-i Peygamber'in vefat ettiği 632'den beri Araplara ve 750 yılından beri Abbasî hanedanına ait olan hilafet Türklere geçmiş oldu. Yavuz devrinde Cezayir de İspanyol tasallutundan kurtularak Türkiye'ye bağlanmıştır. tarihin kaydettiği en büyük cihangirlerden biri yapmıştır. Hint okyanusu ile Moskova güneyi. Osmanoğulları içinde dedesi Fatih'ten sonra en büyük kumandan.000 km2 ). yeni bir seferin hazırlıkları içinde iken öldü (22 Eylül 1520). yüzyıl başlarında İngiltere nüfusu 4.

1 Ekim 1518'de Fas sınırında Tlemsen kalesinde İspanyol ordusu tarafından kuşatılıp şehit edilmiş. Ünlü İtalyan ressam Zanaro'nun Fatih'in İstanbul'a girişini temsil eden bir tablosu. Fatih Sultan Mehmed. uzun boylu. Salı.. devamlı ayaklanma çıkaran Fatih Sultan Mehmed (1432 .olduğu için. Zira İspanya bütün XVI. Fatih Sultan Mehmed padişah. Pazartesi ile Çarşamba arasında haftanın ikinci ya da üçüncü günüdür. olduktan sonra ilk iş olarak. 1517 başlarında Oruç Reis..Detaylı bilgi için linke tıklayınız. Yerine kardeşi Hızır Reis "Barbaros Hayreddin Paşa" ve Osmanlı devletinin Cezayir beylerbeyisi olarak geçmiş. İspanya kralı aynı zamanda Almanya imparatoru.Detaylı bilgi için linke tıklayınız.. adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. misyonları çok çetindi. Sonraki sene için 216 (Artık yıllarda 217) gün var .. zengin ve büyük Hristiyan devletidir ve bu yıllarda Almanya imparatorluğu ile birleşecek.1481) 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. fakat Kuzey Afrika'da Türk hakimiyetini gerçekleştirmiştir. İstanbul'un fethi 29 Mayıs 29 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 149. eserine devam etmiştir (15 Mayıs 1519). günüdür. asır boyunca Avrupa'nın en güçlü.Detaylı bilgi için linke tıklayınız. bu yılın 1 Eylülünde de İspanya ile savaşa başlamıştır. . kıvrık burunlu.Detaylı bilgi için linke tıklayınız. . .. dolgun yanaklı. bütün Amerika sömürgelerinin sahibi olacaktır. 1453. Babası Sultan İkinci Murad.. Salı günü geçekleşmiştir. Cezayir şehrini fethederek ciddi şekilde bir devlete sahip olmuş. . annesi Huma Hatun'dur...

.Detaylı bilgi için linke tıklayınız. tekerlekli kuleler ve aşırtma güllelerin üretilmesi (havan topu) yapılan hazırlıklar arasındaydı.. Dedesi Alaeddin Bey. Yaptırılan bu büyük toplar İstanbul'un fethedilmesinde önemli rol oynadı. Bin yıllık tarihinin sonuna gelmiş olan Haçlı Seferleri. Sırplara ve Balkan kavimlerinden.. onları tahrik etmemek ve zaman kazanmaktı. Fatih İstanbul'un fethini düşündüğü için onu bağışladı. Bizans’ın ortaya çıkışı.Karamanoğlu Beyliğine karşı sefere çıktı. Hatta zaman zaman Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht kavgalarına karışıp devletin iç düzenini bozuyorlardı. .. Merkezi Konstantinopolis (bugün İstanbul) olan ve Doğu Roma İmparatorluğu da denen Bizans İmparatorluğu ise.Detaylı bilgi için linke tıklayınız. Sırpçaya mahsus sesleri belirtmek için kabartılmış Kiril alfabesi kullanılır.. "Şahi" adı verilen bu topların yanında.. Roma İmparatoru Constantinus’un başkenti Roma’dan bugünkü İstanbul’a taşımasıyla da yakından ilişkilidir. Balkanlardaki Türk hakimiyeti açısından tehlikeli oluyordu. . Devrin mühendislerinden Musluhiddin.. Roma İmparatorluğu’nun İS 395’te Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasıyla ortaya çıktı.. Yıldırım Bayezid'in İstanbul kuşatması sırasında yaptırdığı Anadolu Hisarının . Ortodoks mezhebine mensupturlar. Papanın da etkisini kullanarak. 1094-1270 arasında. Karamanoğulları Beyliği hükümdarı. Anadolu'daki çeşitli siyasi güçleri de Osmanlı aleyhine kışkırtmaktan geri kalmıyorlardı. yüzyılda Germen kabilelerince yıkıldı. İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında girmesi. Karamanoğlu İbrahim Bey.Detaylı bilgi için linke tıklayınız. Bir Slav boyu olan Sırplar.. Karaman aşireti. Karamanoğlu İbrahim Bey af diledi. Fatih Sultan Mehmed. Macarlara. Türkiye Selçuklu sultanı Birinci Alaeddin Keykubad (1219-1237). Karadeniz ticaret yolları ele geçirilmiş olacaktı. Konya ve civarında hakim olup. Mehmed Bey'in ölümünden sonra Karaman Beyi oldu. babası Mehmed Bey'dir. Amacı Bizans İmparatorluğu. Babasına karşı gelerek onun zamanında hükümdarlığa geçtiyse de. Bizans İmparatorları. Ermenek taraflarına da Karaman aşireti yerleştirildi. Hıristiyan olup. İstanbul'un fethi için gerekli hazırlıklara başladı. . Avrupalı Katolik Hristiyanların. Bizanslılara karşı yumuşak davranıyordu.Detaylı bilgi için linke tıklayınız. bin yılı aşkın bir süre varlığını sürdürdü. Türkmen aşiretlerini Bizans ve Kilikya hudutlarına yerleştirmişti.. ticari ve kültürel yönden önemli bir avantajın daha ele geçirilmesi demekti. . Müslümanların elindeki Ortadoğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri askeri akınlardır. Bizans küçüle küçüle sadece İstanbul şehrinin sınırları içinde hüküm süren bir devlet durumuna düşmüştü. . Bu sırada. Saruca Sekban ile Osmanlılara sığınan Macar Urban Edirne'de top dökümü işiyle görevlendirildi. Boğazlar tam anlamıyla kontrol altına alınacak ve bu sayede. Ermenilerden alınınca. Slav dillerinin güney grubuna giren SırpHırvat dili konuşurlar. Ancak buna rağmen Bizans'ın varlığı. Karamanoğulları meselesini çözen Fatih Sultan Mehmed. Başkenti Roma olan Batı Roma İmparatorluğu 5. Karamanoğlu Beyliği 13. Haçlıların birleşmesini önlemek. Oğuzlar'ın Avşar boyuna mensuptur. 1228 senesinde Kilikya. 1487 senesine kadar devam eden büyük Türk beyliğine verilen isim. yüzyılda. büyük gayesini gerçekleştirmek için.Detaylı bilgi için linke tıklayınız. kısa süre sonra babası idareyi tekrar ele aldı.

Ordu. İlk defa Ulubatlı Hasan ve arkadaşlarının şehit olmak pahasına tutunmayı başardıkları İstanbul surları. Fatih Sultan Mehmed. Fatih Sultan Mehmed. Ayrıca Bizans İmparatoru Konstantin. Turhan Bey komutasındaki bir Osmanlı donanması Mora'ya gönderildi ve İstanbul'a yardım gelmesi engellendi. Ancak. Bu kuvvetlere Rumeli ve Anadolu beylerine bağlı çeşitli kuvvetler de katılmıştı. çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi. ok. Fatih Sultan Mehmed. İstanbul'un fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek. Osmanlıların bu hazırlıkları karşısında. tekerlekli kuleler kullanıldı ve bu saldırı ile Topkapı surlarından burçlara kadar yanaşıldı. artık direnemiyordu. 12 Mayıs ve 29 Mayıs'ta yapılan dört büyük saldırıdan sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun 1125 yıllık başkenti olan İstanbul. Çarpışmalar sırasında Bizans'ı koruyan surlar üzerinde kapatılması mümkün olmayan gedikler açılmaya başlamıştı. Bizanslılar da boş durmuyordu. Ciddi çarpışmalar cereyan etti. Tophane önündeki kıyıdan başlayıp Kasımpaşa'ya kadar ulaşan bir güzergah üzerine kızaklar yerleştirildi. Cesaretlendirici bir konuşma yaptıktan sonra. Macarlarla da üç yıllık bir antlaşma yapıldı. Bizanslılar şehri koruyan surların zarar gören bölümlerini hemen tamir ediyorlardı. sınırları . hazırlıklar tamamlandıktan sonra. İstanbul'u her ne şartta olursa olsun almaya kararlı olan Fatih Sultan Mehmed kumandanların ve alimlerin de bulunduğu bir toplantı düzenledi. 19 Nisan'da yapılan ilk saldırıda. Osmanlı Ordusundaki er sayısı 150. Yüksekten atılan taş gülleler Bizans donanmasından bazı gemileri batırmıştı fakat bir kısım donanmanın Haliç'e indirilmesi kesin olarak gerekliydi. Fakat İmparatordan gelen savaşa hazırız mesajı üzerine. Ancak Katoliklerden nefret eden Ortodoks Rumlar. Osmanlı donanması ise Haliç'in girişinde ve Sarayburnu önünde demirlemişti. Roma kilisesine bağlanmak istemiyor. ancak geri püskürtülüyordu. lağım kazmalar. Bizans İmparatoru Konstantin'e bir elçi göndererek. sade yağ ve domuz yağı alınarak kızaklar yağlandı. İstanbul'un kara surları önüne gelen Osmanlı ordusu. İstanbul'un fethedilmesini kolaylaştıracak önemli kararını verdi. surları dövmeye başladı. Venedik ve Cenevizliler de donanmalarıyla Bizans'a yardım ediyorlardı.000 arasındaydı. Rumeli Hisarı (Boğazkesen) inşa edildi. kan dökülmeden şehrin teslim edilmesini istedi. buradan gelecek tehlikeyi önlemeye çalıştı. Haliç'e bir zincir gerdirerek. Gemilerin. 21-22 Nisan gecesi 67(yada 72) parça gemi düzeltilmiş yoldan Haliç'e indirildi. kızakların üzerinden kaydırılabilmesi için. Surlar içerisine küçük sızmalar oluyor. 6 Mayıs. Bu sayede Boğazlar'ın kontrolü sağlanacak. İstanbul'un fethi. Osmanlı donanmasına ait bazı gemiler karadan çekilerek Haliç'e indirilecekti. Çok şiddetli çarpışmalar oluyor. merkez.000 ile 200. Surlar sağlamlaştırılıyor ve şehre yiyecek depolanıyordu. sağ ve sol olarak üç kısma ayrıldı. 29 Mayıs 1453 salı günü fethedildi. Bundan sonraki günlerde top savaşı. Haliç'teki Türk donanmasına ait toplar. 53 gün süren ve 19 Nisan. 400 parçadan oluşan bir donanma inşa edildi.karşısına. 6 Nisan 1453'de kuşatmayı başlattı. deniz yoluyla gelebilecek yardımlara karşı tedbir alınmış olacaktı. İstanbul'un Haliç tarafındaki surlarının zayıf olduğu biliniyordu. büyük ve hareketli savaş kulelerinin surlara saldırıları devam etti. Galata Cenevizlilerinden zeytinyağı. Kuşatmanın uzun sürmesi ve kesin başarıya ulaşılamaması askerler arasında endişe yarattı. Fatih Sultan Mehmed Osmanlı donanmasının kuşatma sırasında yeterince kullanılamadığını ve bu yüzden kuşatmanın uzadığını düşünüyordu. Papa ise yapacağı yardım karşısında Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştirilmesini istiyordu. Eflak ve Sırbistan ile var olan barış antlaşmaları yenilendi. Türk sarığı görmeye razıyız" diyorlardı. 29 Mayıs'ta genel saldırının yapılacağına dair kararını açıkladı. Aynı zamanda Haçlı dünyasından yardım isteniyor. tüfek atışları. "İstanbul'da Kardinal Külahı görmektense. Bizans bu bölgeye zinciri bu nedenle germişti.

Arnavutluk. Marmara ve Haliç kıyılarında 820 m. Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımları engelleyebilmek için. II. Karamanoğulları ile anlaşarak Anadolu'daki güvenliği sağladı. Boğdan ( 1476). Karada 6. Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul'un alınmasının gerekmesi 6. Eflak ( 1462). Savunma mazgalları geçildiği takdirde 5-7 m. Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarına neden olması 4. yüksekliğindeki orta surlara gelinirdi. Sırbistan Krallığı tamamen ortadan kaldırılıp Osmanlı sancağı haline getirildi. En önde Bizans’ın mobil kuvvetleri savunur. 16 yıl süren Osmanlı-Venedik Deniz Savaşları sonunda Venedik barış imzalamayı kabul etti. Mora ( 1460). O dönemde başka hiçbir yerde bu kadar sağlam savunma sistemi bulunmamaktaydı. Bizans'ın. En arkada ise 12-13 m. genişlik ve derinliğindeki su ile dolu hendekler bulunurdu. Bizans'ın hapisanesinden Macar Usta . Arnavutluk ele geçirildi. fethedildi ancak Fatih Sultan Mehmed'in ölümü üzerine geri kaybedildi. ''"İstanbul elbet fetholunacaktır.492 m. İtalya ( 1480) ve Macaristan seferleriyle Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki hakimiyetini pekiştirdi. İstanbul Surları İstanbul'un o döneme kadar fethedilemeyen efsanevi bir şehir olmasının en büyük sebebi çevresini kuşatan surlardı. Boğazlar yolu ile ekonomik canlılığın mevcudiyeti 9. Muhammed'in. Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler"'' hadisine layık olabilme düşüncesi İstanbul'un Fethi İçin Osmanlı Devleti'nin Yaptığı Hazırlıklar 1. İstanbul'un güçlü surlarında gedikler açabilmek için. Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Anadolu'daki Türk birliğini bozmaya çalışması 3. 2. Osmanlı ordusu orta surlar önünde çok sayıda şehit vermişti. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilerlemesine ve büyümesine engel olması 2. İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri 1. İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan koluna hakim olmak 7. Mehmet.1459). yükseklikte asıl surlar bulunurdu. Sırbistan (1454. Mora tamamen fethedildi. Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolaylaştırılmak istenmesi 10. Bunların arkasında mızraklı askerlerin beklediği savunma mazgalları vardı. Avrupa-Hristiyan dünyasını kışkırtıp Haçlı Seferleri'ne zemin hazırlaması 5. Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul'un önemli bir konuma sahip olması 8. uzunluğundaki surlar birkaç kademeden oluşurdu. Uzunluk bakımından erişilmez olmasına rağmen Çin Seddi bile savunma açısından İstanbul surlarının yanına yaklaşamıyordu. Anadolu Hisarı( Güzelce Hisar)'nın karşısına Rumeli Hisarı( Boğazkesen Hisarı)'nı yaptırdı. 4..genişletmek. İtalya'ya yapılan sefer sırasında Roma'nın fethi açısından çok önemli bir merkez olan Otranto. İslam'ı en uzak yerlere kadar yaymak ve Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla Avrupa üzerine bir çok seferler düzenledi. arkasında 7 m. Bizans'ın. Eflak Osmanlı eyaleti yapıldı. Bosna-Hersek. önce Macarlar ve Venedikliler ile bir barış antlaşması yaparak Balkanlar’da güven ve istikrarı sağladı. 3. Mehmed'in. Hz. II. Asıl surların üzerinde bekleyen askerler hiçbir canlının sur dibine yaklaşmasına izin vermezdi. Bosna tekrar Osmanlı hakimiyetine alındı. Venedik ( 1463.1479).

İstanbul'un Fethi ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi. Haliç'in ağzını zincirle kapattılar. farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı. bir tören alayının başında şehre girdi. 2. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi bitti. Osmanlı Devleti'nin İslâm Dünyası'ndaki saygınlığı arttı. 4. 6. son saldırı hazırlıklarını yapması için Zağanos Paşa’yı görevlendirdi. 2. İstanbul. mühimmat vb. 4. Kentin ticaret merkezi olan Galata’dan kaçmış olan Rumların ve Cenevizlilerin dönmesini sağladı. Bin yıllık Bizans İmparatorluğu'na son veren II. o zamana kadar görülmemiş büyüklükte toplar döktürtüldü. Kuşatma. Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı ve II. Yeni Çağ açıldı. İstanbul'un Fethi'nin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları 1. İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ kapanıp. Rum Patrikliği’nin yeniden açılmasına izin verdi. silah. bu olaydan sonra "Fatih" (ülke açan. İpek Yolu'nun Avrupa'ya giden kolu ele geçirildi.Urban kaçırıldı ve Edirne'de ona. Çandarlı Halil Paşa’nın İstanbul’un fethine karşı bir tutum sergilemesi üzerine. Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi. Mehmet. Osmanlı Donanması'nın Haliç'e girmesine engel olmak için. Bizans’a yardımın gelmesini önlemek için de Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı. Bu denli güçlü topların yapılması. şeylerle doldurdu. Kale surlarını güçlendirdiler. 6. 3. İstanbul surlarına rahat asker çıkarabilmek için tekerlekli kuleler yapıldı. İstanbul'un Fethi sırasında kullanılan büyük topların. en güçlü surları bile yıkabileceği görüldü. ticaret ve kültür merkezi olan bir başkent yapmayı amaçladı. Bizanslılar. Yükseliş Dönemi başladı. 3. İstanbul'un Fethi ile İpek Yolu'nun Orta Asya'dan Avrupa'ya giden kolunun Osmanlı . İstanbul'un Fethi İçin Bizans'ın Yaptığı Hazırlıklar 1. Mehmet İstanbul’u. II. II. ülke alan) ünvanını aldı. Osmanlı Devleti'nin kuşatmaya hazırlandıklarını anlayınca depolarını yiyecek. Avrupa'daki ' derebeylik'lerin yıkılmasına ve merkeziyetçi krallıkların güçlenmesine neden oldu. Mehmed ülke alan. 5. İstanbul’u Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti yaptı. 5. neft yağı ve kükürt ile yapılan Rum Ateşi (Gregois) adlı silahı yaptılar. ayrıca bir Yahudi hahambaşlığı ile bir Ermeni patrikhanesi kurdurdu. İstanbul'un Fethi'nin Türk Tarihi Açısından Sonuçları 1. Kuşatmaya yardım için bir donanma hazırlandı. Hiçbir yerden destek alamayan Bizans’ın başkenti 29 Mayıs 1453 günü düştü. Fatih. İstanbul'un Fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı. Büyük Kuşatma 23 Mart 1453'te Edirne'den hareket etti ve 6 Nisan 1453’te İstanbul’u kuşattı. Mehmet. suda yanabilen barut. İlk iş olarak Ayasofya’ya giderek burayı camiye dönüştürdü. ülke açan anlamına gelen 'Fatih' ünvanını aldı. aralıklı çatışmalarla 53 gün sürdü. 2. 3. 7.

heybetli. MEHEMMED) Kaynaklarin. İstanbul'un Fethinden sonra İtalya'ya giden bilim adamları. . hakka kail ve maarif erbabina meyilli bir pâdisah olarak tavsif ettigi Fâtih Sultan Mehemmed Han. iyi giyimli. âlimlerin dostu. Manisa'da geçirdigi ikinci sehzadelik devresi. Zira. gerek Osmanli Devleti için çok verimli ve faydali olmustu. gerek sahsi. sahsiyet ve karekterini oldugu gibi bütünüyle ortaya koymak çok zordur. Onun. âdil. sairlerin hâmisi. Çünkü o. akil. orada eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek. idrak sahibi. tarihin kayd ettigi büyük sahsiyetlerin basinda gelir. Bu olay ' Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden birini oluşturdu. 5 yil süren bu dönemde o. Bu bakimdan onun. kadirsinas.Devleti'nin eline geçmesi. Avrupalılar'ı yeni ticaret yolları arayışına yöneltti. cesaretli. ' Rönesans'ın başlamasına katkıda bulundular. sahsiyetini olgunlastiran ciddi bir çalisma ve fikrî faaliyet içinde bulunmustu. 4. beser kudretinin ulasabilecegi en yüksek noktalara çikmis ve kendinden önce veya sonra gelmis olanlarla mukayese edilemeyecek derecede büyük bir hüviyet kazanmisti. FÂTIH SULTAN MEHMED DEVRI (II.

Nitekim kaynaklarimiz. daima baslanacak bir isin plani ve bitecek bir isin endisesi ile yorulacakti. plan ve sistem fikrinin lüzumuna esasli bir sekilde inandirmisti. buna yakin farkli tarihler de verilmektedir. hayatinin bir solugunu dahi bos geçirmemis olan genç sehzâde. Bu meyanda o.Bu bes senelik müddet zarfinda o. hesapli ve sistemli gelecegin genç fâtihi. Mehmed'in dogum tarihi 27 Receb 835 (30 Mart 1432) olarak kabul edilmekle birlikte. Böylece. Zira kaynaklarimiz. Dogum tarihi hakkinda farkli görüslerin bulunduguna temas edilen Fâtih Sultan Mehmed'in annesinin kimligi hakkinda da degisik görüsler bulunmaktadir. Döneminin önemli iki dili olan Arapça ve Farsça'yi ana dili gibi ögrenmisti. Latince. gündüz dinlenmemis. Murad'in vefati üzerine 16 Muharrem 855 (18 Subat 1451) Persembe günü Edirne'de Osmanli tahtina geçen II. Ayni sekilde Ismail Hami Danismend de Bursa mahkeme (ser'iyye) sicillerine dayanarak konuyu tafsilatli bir sekilde ele alarak söyle der: . cografya ve askerlik bilgisine de iyice vâkifti. konuyu. saltanatinin devaminca. isminin de Hüma Hatun oldugunu belirtirler. Murad'in evliliginden itibaren takib ederler. II. Tarih. Yunanca ve Sirpça ögrenme imkânlarini da bulmustu. Devletin. yasanmis tarih maceralarinin muhasebe ve yekûnu. Fâtih Sultan Mehmed'in annesinin Müslüman Türk oldugu ve Isfendiyar Beyi'nin kizi veya torunu oldugu. bir yandan akademik bir faaliyet devresine girerek liyakatli hocalarin refakatinda malumatini genisletmis. Babasi. kaynaklarimiz bu görüslerin tamamini reddedecek sekilde açik ve net bilgiler vermektedirler. II. onu. gelecekteki ihtiyaçlarini karsilamak yolunda kendini geregi gibi hazirlamak için gece uyumamis. Bu farkli görüsler. Batili yazarlarca öne sürülmüslerdir ki. felsefe ve riyaziye (matematik) okumustu. Bir yandan da dünya cihangirlerinin biyografilerini dikkatle tedkik ederek her birinin dogru ve yanlis taraflarina parmak koymustu.

câmiden yüz metre kadar ilerdedir. sayfalarinda "Hâtuniye Künbedi" ismiyle bahsedilen bu türbeyi Fâtih." Müellif. "Daha sonralari Bursa mahkeme sicillerinde yapilan tedkiklere göre Fâtih'in muhterem annesi."Fâtih'in annesi olarak gösterilen Türk prensesi. Halil ve diger vezirler tarafindan imza olunmus bulunuyordu. Ama konuyu fazla dagitmamak için biz bunun üzerinde fazla durmayacagiz. kuvvetli kanatli kartal kusu gibi Manisa'ya geldi ve Mehmed'e iyice mühürlenmis bir mektup verdi. Hüma Hatun'dur. babasinin vefat ettigini gördü. Edirne'de vefat etmisti. FÂTIH'IN CÜLÛSU VE KARAMAN SEFERI Fâtih diye tarihe geçen ve Türklerin yetistirdigi en büyük sahsiyetlerin basinda gelen Sultan II. 1449) tarihinde. Ikinci Murad'in bu kizla izdivaci hicretin 827 (m. 64 ve 40. Mektup. mektubu açip okuyunca. Manisa'da sancak beyi bulundugu sirada. Mehmed. ancak bu da Bursa mahkeme sicillerinin 31. Kastamonu ve Sinop'ta hüküm süren Candarogullari hanedanindan Isfendiyar Bey'in kizi veya torunu Halime. Bu bahtiyar kadinin türbesi Bursa'da Muradiye Câmii'nin sark tarafinda müze idaresince istimlak edilen bir bahçe içindedir. Bu kitâbenin en büyük kiymeti. Bununla beraber yeni arastirmalarin ortaya çikardigi gerçek isim ve hüviyeti ile ilgili bilgiyi aynen nakletmeden geçemiyecegiz. bu ölümü gizli tutarak durumu Manisa'da bulunan genç sehzâdeye bir ulakla bildirir. Vezir-i azam Çandarlizâde Halil Pasa. veyahut Hatice Hatun'dur. babasi. sayfalarinda bulunmustur. Mehmed. arastirmasinda bu ihtilaflarin sebeplerini de açiklar. yani Istanbul'un fethinden dört sene evvel yaptirmistir. Fâtih'in annesinin ismi Hümâ Hâtun'dur. Fâtih'in annesinin yabanci rivayetlerde iddia edildigi gibi Istanbul'da medfun olmayip türbesinin Bursa'da bulundugunu ve yine ayni yabanci masallarinda iddia edildigi gibi Hiristiyan olarak öldügü için türbesi kapali olmayip. Müslüman oldugunun kitâbe ile sabit oldugunu artik hiç bir tereddüde imkân birakmayacak bir kesinlikle ortaya koymasidir. Mektupta babasinin vefatini . Bizans tarihçisi Dukas. Memduh Turgud Koyunluoglu'nun Bursa Halkevi nesriyati içinde çikan "Iznik ve Bursa Tarihi"nin 152-153. Kitabesi Arapça'dir. 1424) yilindadir. babasi Sultan Ikinci Murad daha hayatta iken ölen annesi için hicrî (m. üç gün sonra ölüm haberini Manisa'ya getirir. Edirne'den yola çikan ulak. Câmiden çarsiya dogru gidilirken bu zarif âbide.201 ve 370 sayili defterlerinin 35. Yalniz kitâbede bu Hatun'un ismi yoktur. bu haberlesmeyi su ifadelerle dile getirerek o dönemde bile Osmanli Devleti'nde posta vazifesi gören ulak (tatar)larin nasil sür'atli yol aldiklarini ve gizlilige nasil riayet ettiklerini anlatir: "Subatin besinci günü bir ulak.

vakit kaybetmeksizin ve mümkün ise Pigasos (mitolojide kanatli atlara verilen bir isim) cinsinden uçar bir ata binip. ulema ve ordu tarafindan karsilandi.yazdiklari gibi. sür'atli bir sekilde hareket ederek iki günde Çanakkale Bogazi'na geldi. mektupta yazilanlara uygun olarak hemen çok (sür'atli) kosan Arap atlarindan birine atladi ve sarayi erkânina: "Beni seven armamdan gelsin" dedi. beylerbeyiler. yençeriler üzerindeki nüfuzu. Mehmed. yaninda atabegi Sehabeddin Pasa oldugu halde. kimseye duyurmadan acele Manisa'ya ölüm haberini eristirdi. Halkin bas kaldirip karisikliklarda bulunmamasi için. Gelibolu Bogazini geçtigini bildirdi. Buna göre Yeniçeriler. Bu rivayetteki unsurlar. Sehrin disinda vezirler. Asker "Çandarli'ya olan hürmetleri dolayisiyla" isyandan vazgeçti. Edirne'ye ulasmakta pek acele etmedi. sur haricinde toplanip sehri yagmaya hazirlanmislardi. Yeni Sultan adina vaad edilen bahsis ise. yeni sultani beklemelerini ve o geldikten sonra kendilerine ihsanda bulunacagini söyledi. Sultan Mehmed'in ancak onun müdahalesinden sonra tahta gelip yerlesebilmesi. olaylarin gelismesi ile tam bir uygunluk halindedir. bilhassa kayda deger. silahlarini birakmazlarsa kiliçtan geçirileceklerini. iki günde Manisa'dan Bogaz'a vararak. civar milletlerce duyulmadan evvel. maiyetinden geride kalanlarin gelebilmeleri için Gelibolu'da iki gün daha bekledi. Gelibolu'ya geçmeye muvaffak oldu. Halil. Lehinde büyük tezahüratlar yapildi. sancakbeyleri. iki yanlarinda kahraman dilâverler yaya olarak ve kiliç takinanlar ile mizrakli süvariler arkadan geliyorlardi. Bizans'in bogazlari kesmeleri ve Orhan'i 1444 yilinda oldugu gibi Rumeli'de serbest birakmalari uzak bir ihtimal degildi. yeni Sultan'in. Ancak Çandarli Halil'in büyük otoritesi ve enerjisi sayesinde büyük bir kargasanin önü alindi. Bu arada Edirne'ye bir ulak göndererek. Önünde sarayindaki kullarindan okçular ve çabuk yürüyenler. Halil Pasa'nin. Karaman seferinde adeta tehdidle alinacaktir. Yedi gün sonra haberi alan Sultan Mehmed. yeni pâdisahin Gelibolu'da bulundugu her tarafa yayildi." Gelibolu'dan hareket eden genç pâdisah. Bu suretle tertip olunan alay. pâyitahta girerek tahta oturdu ve yeniçerilerden sadakat yemini aldi. Mehmed. Gelibolu'da babasinin ölümü ve yeni pâdisahin geldigi haberi yayildi. Gelibolu Bogazi'ni geçtiler. Fâtih Sultan Mehmed'in. babasinin ölüm haberini almasi ve Manisa'dan hareket etmesi yeni arastirmalarda su sekilde verilmektedir: "Vezir-i a'zâm. Bundan sonra onun. kalan kapikulu askerleri ile alelacele topladigi kuvvetleri. o derecede telas ve endise etmedigini görüyoruz. Gelibolu'ya varmasindan sonra olmalidir. Trakya'ya gelmesini yaziyorlardi. Genç Sultan. bunlarin üzerine sevk ederek. yeniçeriler tarafindan. Bunun akabinde Sultan Mehmed. . pâdisahin vefati. Chalkondyles'in sözünü ettigi Edirne'deki yeniçeri ayaklanmasi.

Bunlardan Molla Hüsrev. kendi prensiplerinin sasmaz ölçüleriyle. tahtina oturdugu sirada . Iste genç hükümdar. Sinan Pasa. pâdisahlik makamina karsi serdengeçti bir pervasizlikla daima medenî cesaret gösterirlerdi. Su kadar var ki. Osmanli ülkesinin pâdisahi sifatiyla Edirne'de ikinci defa tahta çikti (16 Muharrem 855/18 Subat 1451). kimseden çekinmemis. bir yandan da baraj vazifesiyle coskun ve taskin kararlarinin demlenip durulmasina hizmet etmislerdir. Iste hükümdarin karar ve hareketlerinin tosladigi duvar. yoklugundan ise nâsâd olmadiklari için. devlet otoritesinin politika ahlâkini kuran ve kontrolü altinda tutan âlimlerden mürekkep müsavir kuvvetlerle kendi kendini çevrelemis olmasi idi. Hizir Bey Çelebi. hepsinden imtiyazli ve hepsinden cesaretli bir hocasi daha vardi ki. Hoca Hayreddin gibi ilim. Inalcik. Sultan Ikinci Murad'in ölümünden sonra hükümdar olarak Edirne'de gördügümüz müstakbel Istanbul Fâtihi. Sultan Mehmed. Hocazâde. kendilerini kimseye borçlu ve zebûn hissetmemekle de hürriyetlerini kimseye bagislamamislardir. Bu konuda Bizans tarihçisi Dukas asagidaki ifadeleri kullanarak mevzuya bir açiklik getirir: "Mehmed. iktidara geldiklerini söylemektedir. bu halkanin tam merkez yerinde. imanlarinin geregi bildiklerinden. bu salâbet ve müeyyideler sistemi idi. Dünyanin hiç bir devrinde. tahta oturur oturmaz durumun nezaketini kavramis ve bu sebeple babasinin vezirlerini yerinde birakmisti. Molla Lütfi. Molla Güranî. Sultan Murad'in zamansiz ölümü ve oglu Mehmed'in tahta geçmesi sonucunda devletin iç ve dis siyasetinde bir degisikligin olmasi bekleniyordu.Babasinin ölümünden onbes gün sonra Sultan II. Osmanli devlet teskilâtinda da. Molla Zirek. Fahreddin-i Acemî. Ali Tusî. Zira bu zümre. büyük ve köklü degisiklikleri yapacak olan genç hükümdarin büyük talihi. inzibatli ve sistemli bir hazirlik ile manevî bir olus devresinin suurunu tasiyarak artik is basinda bulunuyordu. hükümdarlik makamina karsi bir tasfiye cihazi vazifesini görmüslerdir. bagli bulunduklari prensiplerin müdafaasini. Mehmed'in cülûsu ile Vezir-i a'zam Halil Pasa'nin rakiplerinin. feyzine feyz katarak fikrî ve edebî istiklâlini hazirlamis. Devrandan nimet beklemedikleri ve dünyanin varligindan sâd. tek basina gözünü hükümdara dikmis olan bu meydan erinin adi Ak Semseddin idi. Mehmed. hiç bir idarenin bas çeviremeyecegi bu mücahidler sinifi. çocuk yasindan itibaren böyle bir muhit ve bu anlayista bir hoca ve müsahib kadrosu tarafindan çevrelenmistir. irfan ve san'at erbabi.

Aydin. . Orhan'in masraflarina karsilik. 300 bin akça isteyen imparatorun bu dilegini de kabul etti. ister istemez babasinin baris politikasini sürdürmek zorunda kalacagini anlamisti. kendi veziri Sahin'e sordu: "Babamin vezirleri neden uzakta duruyorlar? Bunlari çagir ve Halil'e eski yerini almasini söyle. Cenazeyi orada kendisinin hazirlatmis oldugu türbeye defnetti. Murad'in resmî müsaadesiyle 1449 yilinda Bizans tahtina geçmis olan eski Mora Despotu Konstantin de. Ilk defa. tahta geçince. Bu suretle Halil basvezir oldu. ayrica. pâdisahin bu sözünü duyunca hemen kosarak usûlleri vechiyle pâdisahin elini öptüler. Öyle anlasiliyor ki. Ibrahim Bey. Fâtih. henüz bir çocuk olarak tahta çiktigi zamanki buhranli durumlar tekrarlanmak üzereydi. O zaman Sultan Mehmed. s. Konstantin hem tebrikte bulunmak. Genç hükümdar. Halil Pasa ile Ishak Pasa. Vezirler. Kendi vezirleri ise Hadim Sahin (Sehabeddin) ve Ibrahim. Fâtih'in babasi Murad tarafindan ele geçirilmis bulunan yerleri zaptetmis ve Alaiye üzerine yürümüstü. Ishak da Murad'in cenazesini alarak birçok esraf ve âyâniyle beraber ve büyük bir intizam içinde Bursa'ya gitti. batida birçok fedakârliklarda bulunmak zorunda kaldi. Anadolu'da durum endise verecek bir boyuta ulasmisti. Karaman'dan gönderdigi saltanat davasi güden iddiacilar. II. Gerçekten de Anadolu ayaklanmisti.bütün valiler ve babasinin vezirleri. Bati Anadolu'da. Anadolu Beylerbeyi'nin bunlarla ugrasmak zorunda kaldigina bakilirsa bu hareketler ilk etapta basarili olmuslardi denebilir. Bu konularda fazla tafsilata sahip olmamakla beraber. Anadolu'yu kurtarmak için. hem de eski andlasmalari tastik ettirmek için bir Bizans elçisi gönderdi. Bu cenaze alayinda fukaraya pek çok paralar verildi. Sultan Murad'la yaptigi "Yeminle musaddak" muahede ve ittifaklari yenilemeye razi oldu." Genç pâdisah. Despot'un. barisi teyid ve eski ahidleri tastik ettigi gibi. Enverî (Düstûrnâme. Karamanoglu Ibrahim Bey harekete geçerek. karsi tarafta uzakta duruyorlardi. Yeni Sultan. Mentese ve Germiyan'da faaliyete geçmislerdi. Gelen Sirp elçisinin istekleri kabul edildi. Böylece. bu müskül ve sikintili durumda. tahta çikar çikmaz devletin hududlarinda tehlikeler bas göstermeye basladi. Sultan Ikinci Murad'in son defa ortadan kaldirdigi beylikler için. o tarafi (bati sinirlarini) emniyete alarak barisi saglamaya çalisti. Bati Trakya'da Karasu irmagi üzerindeki yerlerin hasilatindan yilda. Sark vilayetlerinin (Anadolu Beylerbeyi) de idaresine nezâret etsin" dedi. Bu bakimdan. yaninda bulunan Osmanli saltanatinin müddeisi. 94) bu durum için "Fitne ve âsûb doldu her diyar" diyerek durumun vehametini ortaya koyar. Ishak da Anadolu ordulari komutanlari ve esrafi ile beraber. babamin cesedini Bursa'ya gömsünler. âdet vechiyle pâdisahin yaninda yer almislardi. yeni pâdisahin durumundan azamî sekilde istifadeye çalisti.

kabiliyetsiz bir delikanli olarak taninmisti. birkaç defa tahtindan mahrum edilerek Manisa'ya gönderilen Sultan Murad'in bu genç sehzâdesi hakkinda Bizans'ta ve bütün Avrupa'da acele hükümler verilmis ve o. Istanbul alinincaya kadar onlarin bu sekildeki düsmanca hareketlerine göz yumarak onlari görmezlikten geldi. Avrupa tarafindan yanlis bir sekilde degerlendirilmisti. O da öyle yapti. herhalde yine böyle bir durumla karsilasabilir endisesiyle olacak ki. Rumeli Hisari'nin yapilmasini emredecektir. simdilik bu sekilde davranmayi uygun görmüstü. Bu hisarin yapilisi. Zira onlara göre. Galatalilar için. Edirne'deki cülûsu esnasinda. Bunun için de Avrupa. devletlerle olan muahedeleri yenilemesi ve onlara karsi yumusak davranmasi böyle bir fikrin ortaya çikmasina sebep olmustu. Anlasma geregince genç pâdisah. açiga vurmayi menfaatlerine uygun bulmadi. düsmanlari ile olan eski antlasmalari yenilemeyi uygun gören genç hükümdarin bu davranisi. Fâtih'in verdigi cevap. Galatalilara ait oldugunu ileri sürerek meseleyi diplomatça halletmeye çalismis ise de. gizliden gizliye Bizanslilara yardim ettiklerini bildigi halde bunu. etrafini ürkütmemesi gerekiyordu. orayi da dogrudan dogruya Türk topraklarina bagladi. hisarin yapilmak istendigi yerin. onun iyi bir diplomat oldugunu göstermektedir. Onun. çocuklugundan faydalanmak üzere Hiristiyan milletlerin nasil harekete geçmis olduklarini hiç süphesiz unutmamis olan genç pâdisah. hem susturucu hem de oksayici olmustur. Bizans'in tesviki ile Hiristiyan milletlerin kendisine bazi engelleri çikarabileceklerini hesaba katarak Bizans'la dost kalmayi uygun görmüstür. Bu bakimdan. Hatta Galatalilarin. henüz hazirlikli bulunmadigi su siralarda. Onun. Böyle bir davranis tabii bir hareketti. Fakat Karamanoglu Ibrahim Bey itaat altina alinir alinmaz is degismis ve bu seferin dönüsünde pâdisah. bunu yapamayinca da igfal etmekle durumunu kurtarmaya çalismistir. Bizans'a yersiz isteklerinin güzel bir cevabi idi. Bundan dolayi Sultan Murad'in ölümü ve Fâtih'in . Ancak henüz tahta çikmis olan bu gencin. muhtemelen Fâtih. Halbuki Istanbul'un fethini müteakip günlerde. içinde bulundugu nazik durum sebebiyle. o zamandaki düsüncelerine yaklasmak ve onlari kesfetmek pek güç bir is olmakla beraber. Bizanslilara karsi mültefit davranmasinin elbette bir sebebi ve mânâsi vardi. bu sefer de yalvarmak. kendi bahs ettiklerinden baska hiç bir hukuk tanimayarak.Gelecegin Istanbul Fâtihi'nin bu sekildeki hareket ve davranislari. Ilk defa hükümdar oldugu zaman. Istanbul kusatmasi müddetince Galata Cenevizlileri ile dost kaldi. onun hakkinda yanlis fikirler beslemekteydi. yakin gelecekte ne gibi bir tehlike ile karsilastigini ancak o zaman idrak etmis ve hemen agiz degistirerek kuvvetli hasimlari karsisinda her zaman yaptigi gibi. Bizans hakkinda baska türlü düsünüyordu. Öyle anlasiliyor ki Fâtih. Ülkesinin. Böylece Bizans. Bu bakimdan. Onun için Karaman seferi esnasinda kendisine yapilmis bulunan teklifleri sukûnetle dinlemis ve onlari kabul eder bir tavir takinmisti.

Osmanli Devleti'ne karsi mümkün olabilen bütün fenaliklari yapmis. Yalniz Franciccus Phlelphus bu düsünce ve fikirde degildi. Bu yüzden hiç kimse. Ancak. Fâtih biliyordu ki. tamamiyle felce ugratmisti. O. Fransa kralina öbür Hiristiyan devletlerin basina geçmesini ve Osmanlilara karsi yürümesini istiyordu. sefih. Aslinda yeni ve genç hükümdar da Avrupa'da böyle bir fikrin yayilmasini istiyordu.tahta çikisi her tarafta büyük bir memnuniyet uyandirmisti. küçük yasta tahta çikmasini firsat bilen bu beylik. Fâtih'in. Osmanlilara karsi harekete geçmeyi düsünmüyordu. bu kadarla da yetinmiyor. bir firsat vukuunda tekrar ortaya çikacaklardi. yasadigi müddetçe. . Harbe sokabilecekleri kuvvet olsa olsa 60 bin kisi olabilirdi. gerek Çelebi Sultan Mehmed zamaninda. "Hiristiyanligi takviye ederek Müslümanligi zaafa götürmeye" çalismisti. pesin hükümleri ve yanlis düsünceleri aksettiren bu mektubunda Phlelphus. Avrupa'da tekrar kök salmaya baslamis ve Hiristiyanlik âleminin kuvvetlerini. Arnavutlarla Italyanlarin bu orduyu destekleyecegini ileri sürüyordu. Onun yumusak tavri. birlikte ve sür'atle hareket etmeleri lazimgelen bu devrede. Baslarinda da harp görmemis. Karamanlilar. Yildirim Bâyezid'in müthis pençesi altinda bir an ezilmeye mahkum olan bu beylik. hatta Asya'da Müslüman hakimiyetinin kirilacagini iddia ediyordu. onlarda böyle bir düsüncenin meydana gelmesini saglamisti. genç hükümdarin çok sür'atli hareket edisi. Fransa kralinin takib edecegi yolu bile gösteriyordu. Çünkü ona göre Osmanlilarin kudreti çoktan kirilmisti. Osmanlilar ve onlarin devleti hakkinda fikirlerini kaleme aldigi bir mektupla Fransa krali VII. gerekse Ikinci Murad dönemlerinde durmadan Osmanlilar aleyhinde faaliyette bulunmustu. kadinlara düskün ve budala bir delikanli vardi. Phlelphus. Sultan Murad'in ölümünü takib eden günlerde. buna imkân birakmamisti. tecrübesiz. bütün kuvvetleriyle bu orduya katilacagini. Mora despotlarinin. Böylece. KARAMAN SEFERI Her firsatta. çok kisa bir zamanda Türklerin Avrupa'dan kovulacagini. Osmanlilara karsi hasmâne (düsmanca) bir tavir içine giren Karaman Beyligi. Yildirim ile Timur (Timur-i bî-nûr) arasindaki mücadele ve Yildirim'in maglubiyeti ile sonuçlanan Ankara Savasi'ndan sonra tekrar meydana çikarak. Osmanli Devleti'nin kendiliginden sona erecegi hülyasi. Çünkü bu delikanlinin beceriksizligi yüzünden. Charles'a bildirmisti. Avrupadaki mevcud fikirleri. Orta Anadolu'da yine bir gaile meydana getirmeye çalismis ise de. Ona göre uygun bir rüzgârla Hiristiyan ordusunun bir günde Tarent'den Peleponez'e geçecegini.

salginlar saldilar. hareketten kalmis. biri Germiyanogludur diye Kütahya üzerine. O günlerde Özgüroglu Isa Bey. karamanoglu Ibrahim Bey. Karamanoglu'nun uygunsuz davranislarini ve cezalandirilmasi gereken islerini tahta (Pâdisah) arzetmis. Beysehir ve Seydisehir tekrar Osmanlilara birakiliyor. Bursa yolu ile Karaman topraklari üzerine hareket ettigi zaman. Osmanli hududlari içine gönderdi. seferlerde de bir miktar Karaman askeri bulundurulacagi taahhüd ediliyordu. kizini da pâdisaha verecekti. Bunlar. Karaman'la savasmak için izin istemisti. Isyan için kiskirttigi bütün elemanlar. Yine bu anlasmaya göre Ibrahim Bey. bu defa da saltanat degisikliginden istifade etmek istedi. Pâdisahin kendisi de devlet ve ikballe Gelibolu Bogazi'ndan geçip Bursa'ya gelir.Gerçekten. Bu arada bir taarruza maruz kalmamak için Rumeli Beylerbeyi olan Dayi Karaca Pasa'yi. yine Karamanoglu'nun. bas kaldiran bu kalabaligi dagitmak üzere öncü olarak gönderilir. Anadolu beylerinin ogullarindan bazilarina da kuvvet vererek onlari. ilk seferini Karamanoglu üzerine yapmak zorunda kaldi. Ishak Pasa'yi Karaman'a dogru gönderirken. Kendisi de edepsizlik ve sirrette yardimcilari olan adamlari ile Alaiye üzerine yürümüstü. birkaç haramzâde tutup. kendisi de onu takip etmeye basladi. Fâtih'in geldigi yerlerde de halkin ona tabi oldugunu görmüstü. o vilayetleri talan edüp halka karsi olmadik iskenceler yapip. biri de Aydinogludur diye Aydin vilayetine göndermisti. Yapilan anlasmaya göre Aksehir. Genç hükümdar. Anadolu Beylerbeyi idi. Filhakika vezirlerin "ve ulema ve eimme ve mesayih"in sefaatiyle pâdisah sulha razi oldu. Bu yoldaki gâye ve düsüncesini gerçeklestirebilmek için de Venedik Cumhuriyeti ile bir anlasma yapti. Bosalan bu göreve Vezir Ishak Pasa'yi tayin eder. bu faaliyetleri ile kendisine bagli olan Aksehir. Beysehir ve Seydisehir gibi yerleri isgal etmesi üzerine. Karamanoglu Ibrahim Bey'in. Sultan Mehmed. Alaiye'ye giderek Venediklilerle irtibat kurmak istedigi gibi. Isa Bey'in böyle zor bir hizmeti basaramayacagini düsünerek onu görevinden alir. Anadolu Beylerbeyi olan Ishak Pasa. genç hükümdarin ilk gailesi. suçunun bagislanmasini istemek ve barisi saglamak üzere bir mektupla Molla Veli'yi pâdisaha gönderir. veraset iddia ederek ayaklanmis olanlarin tamaminin Karaman'a iltica ettiklerini isitmisti. Kaynaklarimiz bu konuda su bilgiyi verirler: Karamanoglu. Aydin ve Mentese beylikleri idi. Germiyan. her birini bir taifeye serdar edüp. Anadolu'daki diger beyliklerle elele vererek bir talih denemesine daha kalkismasi olmustu. Ayrica. oradan. Fakat Fâtih'in . Yasli Ibrahim Bey ise artik her seyden ümidini kesmisti. Bunlar. Bu durum karsisinda Taseli daglarina çekilmek zorunda kalan Ibrahim Bey. sulhun yapilabilmesine tavassutta bulunmalari için pâdisahin vezirlerine çok miktarda hediyeler yollamisti. biri Menteseogludur diye Mentese yöresine. Rumeli askeri ile Sofya'da birakti. Genç hükümdar.

Karamanoglu hakkinda: "Bizümle saltanat lafin idermis ol Karamanî Huda fursat verirse ger kara yire karam âni" demesi. Sehabeddin Pasa ve Turahan Bey'in tavsiyesiyle on kese akça verilmesini emrettiyse de onlarin bu sekildeki hareket ve cür'etleri. Yayabasilarini da asker arasinda disiplini saglayamadiklarindan dolayi dövdürterek Yeniçeri Agaligi'na Mustafa Bey'i tayin etti. vezirlerin sefaatinin bir sonucu olmasa gerekir. Ç ünkü her firsatta. Pâdisah. hem de Hiristiyan dünyayi onun aleyhinde harekete geçirmesinden endise ediyordu. ele geçen bu firsat aninda onu ortadan kaldirmasi gerekirken. elçilerin ordugaha gelmesi ile açikça ortaya koymuslardi. Çünkü o. Öyle anlasiliyor ki. birdenbire barisçi bir sekilde hareket etmesinin elbette bir sebebi olmalidir.böyle bir evliliginin olduguna dair kaynaklarimizda bir bilgiye tesadüf edilememektedir. Sultan Mehmed için önemli ve gerekli idi. Karaman seferinde zaman kayb etmesine müsait görünmüyordu. yine kipirdanmaya baslamisti. Istanbul'un fethi hakkindaki ulvî tasavvurlarini endisesiz bir sekilde tatbikten baska bir sey düsünmüyordu. Gerçekten de hadiseler. Karamanoglu'nun tekliflerini yeterli bulmak zorunda kaldigi için barisa riza göstermisti. . Bu sartlar altinda genç hükümdar. Bu durumda. Zaten o. canini sikmisti. kendilerine Çorlu'dan berisi birakilmis ise de Bizanslilar. Karaman seferinden dönüp Bursa'ya yaklastigi sirada yeniçeriler hünkari karsilayip ilk seferi oldugu için töre geregi sefer bahsisi istediler. bu sefer esnasinda Fâtih'i rahat birakmamislar ve ortada bir sebep yokken onu tehdid etmek istemislerdi. onun Karamanoglu hakkinda nasil düsündügünü göstermektedir. Zira. Bunun için de karada ve denizde bütün komsulari ile baris durumunda bulunmak. Çünkü en küçük firsatlardan bile faydalanmayi ihmal etmeyen Bizans. Karaman Beyligi'ni ortadan kaldirmak emeli ile sefere çikmisti. Bunu da Osmanli ordusunun Frikya'da bulundugu bir sirada. Onun. hiç te iyi düsünmüyordu. Osmanliya karsi olan düsmanligini açiga çikaran ve düsmanca hareketlerde bulunan Karamanoglu için Fâtih. Bu yüzden birkaç gün sonra Yeniçeri Agasi Dogan Bey'i azletti. daha önceki anlasmaya göre. Ayrica o. ta Edirne'den kalkarak Anadolu ortalarina kadar gelen pâdisahin. hem Bizans'in uygunsuz bir zamanda harekete geçip taht ve saltanat müddeisi olan Orhan'i serbest birakmasindan. Karamanoglu isine bir son vermeden barisa riza göstermesi.

Karaman seferi dönüsünde Bursa'ya geldikten sonra Anadolu Beylerbeyi olarak tayin ettigi ishak Pasa'yi. O ana kadar Ankara'da oturmakta olan Anadolu Beylerbeyileri bundan böyle Kütahya'yi merkez edindiler. Ishak Pasa'dan sonra bugün de oldugu gibi Kütahya'da sakin olmalari kanun haline geldi. ayni zamanda kurduklari devletin. Rodos'a kaçmisti. onun agir isiten kulagina hiç olmazsa görmek suretiyle. ISTANBUL'UN FETHINE DOGRU Istanbul.Genç hükümdar. Osmanli Türklerine sadece yeni bir baskent kazandirmayacak. Lakin bu uygunsuz hareket. Bursa'ya dahil olduklari gün. gerekse Mentese konusunda su bilgileri vermektedir: "Sulhtan (baris) sonra azimetlerini Bursa yönüne çevirdiler. onun anlayacagi sekilde sözleri okuyup. devamli olarak bu fethi nasil basarabilecegini düsünüyordu. gerek Bursa'daki olay. Hiristiyanlarin birleserek Constantinopolis gibi bir üsten harekete geçmeleri ihtimaliydi. Zira bu sehrin fethi. Egemenlikleri altindaki ülkelerin merkezinde ve Avrupa-Asya geçidi üzerinde bulunan bu yeni baskent ellerinde olmadan Türklerin kendilerini güvenlik içinde hissetmeleri imkansizdi. bu vilayetten çikarildi. Kendilerini tedirgin eden Rumlar degil. Solakzâde. babasi Sultan Murad'in vasiyetiyle kendisine tavsiye edilmis ve ecdadi olan bütün sultanlarin zihinlerini isgal etmis oldugu bu muazzam tesebbüsü gerçeklestirmek isteyen Sultan Mehmed. Konstantiniye'yi ele geçirmek suretiyle "müjdeli emîr" olmak ve Osmanli Asya'si ile Avrupa'sini birbirine baglayip devletin tabiî . pâdisahin hatirinda kirginliga yol açti. adi geçen ülkeden atmaya niyetlenmisti. ihsan için on kese akça ferman buyurdular. Ishak Pasa'ya karsi tutunamayacagini anlayan Ilyas Bey. Bütün yayabasilar ve dabcilar dayaktan geçti. Tasarrufu altinda olan memleketlerini ele geçirme yoluna gittiler. Sehabeddin Pasa ile Turahan Bey. dilâverliginin geregi olarak kendisini. Mustafa Bey adinda akilli ve yigit birisi getirildi. saadetli pâdisahtan bahsis ricasinda bulundular. Birkaç gün geçtikten sonra. Schlumberger'in ifadesine göre. Böylece Mentese oglu Ilyas Bey. Sultan Mehmed. Rodos adasina kaçti. O zamana kadar Anadolu Beylerbeyileri. Menteseogullarindan Ahmed Bey'in oglu Ilyas Bey üzerine gitmis. Ankara'da oturmakta idiler. Ishak Pasa. agalari mesabesinde olan Sekbanbasi Kazanci Dogan Bey. Sehre yakin geldiklerinde. yeniçerinin durmalarinin sebebini beyan eyleyince. Agaliga. Avrupa kitasindaki topraklarinin garantisi olacakti. Yeniçeri alay baglayip. Mentese Beyligi'ne göndermisti. Anadolu Beylerbeyisi Ishak Pasa'yi Mentese iline gönderdi. iyi bir sekilde dövüldükten sonra azl olundu.

henüz imzasi kurumayan ahde muhalif hareketlerinden dolayi agir sözler söyleyerek elçileri tehdid ettikten sonra: "Simdi Anadolu'ya sefer ettigimizi ve Frikya'da bulundugumuzu gördügünüzden istifade ederek. Aksine ellerinizdekini de kayb edeceksiniz. Ibrahim Bey tarafindan saçilmis olan nifak tohumlarini gidermeye çalistigi sirada. Anadolu'da. Macarlari da getirmek istiyorsaniz dâvet ediniz. O. Onlara. sayet bu teklifi kabul edilmeyecek olursa adi geçen sehzadeyi Rumeli'ye saliverecegini tehdidkarâne bir sekilde bildirmekte idi. Gelen elçilerin önce vezir-i azami görerek arzularini bildirmeleri. masraflarini karsilayamamasindan dolayi artirilmasini istemekte. Istanbul'da bulunan Sehzâde Orhan'in her sene verilmekte olan tahsisatinin. bu seferi firsat bilerek gönderdigi elçilerle Sehzâde Orhan'a verilen tahsisatin arttirilmasini ve sayet bu yapilmazsa sehzâdeyi Rumeli'ye saliverecegini de tehdid olarak bildirmekte idi. elinizden ne gelirse yapiniz." Bu neviden bir hareket. Sultan Ikinci Mehmed. Zira isi santaja kadar götürmek demek olan bu istek. Karaman seferi esnasinda Imparator Konstantin ve senato. bir bakima Fâtih'i tehdid ediyordu. Bu tekliflere göre imparator. . imparator ve senatonun bu istekleri karsisinda hiddetlenecektir. Yalniz sunu biliniz ki hiç bir seye muvaffak olamayacaksiniz. yakin zamanda Edirne'ye dönecegini ve orada görüserek arzularini yerine getirecegini söyledikten sonra onlari tatli dil ve ümitli bir sekilde geri gönderdi. Gerçekten. biz çocuk degiliz. Bunu ögrenen Halil Pasa. bu tehdidin sonu da gelmeyecekti. imparatorun tekliflerini Halil Pasa'ya bildirdiler.sinirlarini. mevsimsiz olarak ve maharetsizce bir hareketle. Orhan'i Trakya'ya pâdisah yapmak istiyorsaniz hiç durmayin. ne der ve nasil arzu ederse o olacaktir". protokol geregi oldugundan elçiler. diyerek durumu Sultan Mehmed'e bildirir. Mamafih söylediklerinizi pâdisahima arzedecegim. hükümdara bu düsünceyi gerçeklestirme imkanini veren olaylari su ifadelerle dile getirir: "Bizans Imparatoru Kostantin. Hammer. Osmanlilari devamli surette rahatsiz edecekti. Bizans elçileri ordugaha gelerek Orhan'a tahsis edilmis olan akçanin hemen ödenmesini istemisler ve belirtilen paranin iki misli olarak verilmeyecek olmasi halinde. pâdisahin fetih arzusunu hemen uygulamasini tacil (sür'atlendirecek) edecek davranislarda bulundu. cografî ve siyasî birligini saglamak istiyordu. Öyle anlasiliyor ki. âdetiniz oldugu üzre uydurdugunuz sözlerle bizi korkutmak istiyorsunuz. Fakat uygun zamani bekledigi için elçileri güler yüzle karsilar. sehzâdenin serbest birakilacagini tehdid edici bir dille beyan etmislerdi. Hükümdar.

. kemal çagina ermis bir gençtir. Karasu civarinda bulunan köylere. Bunlarin. Mamafih. o ne arzu ederse o olacak. imparatoru ve sehre ait bütün hususlari orada bana söyleyiniz. Macarlari Tuna'dan bu tarafa geçirtmeyi düsünüyorsaniz onlar da gelsinler. bunlari ve daha baska sözleri dinledikten ve Pâdisah Mehmed'e söylemek üzere imparator ve senatonun bu tekliflerini duyduktan sonra. Sizin pâdisahiniz gibi. Bizans tarihçisi Dukas tarafindan tafsilatli bir sekilde su ifadelerle nakledilir: "Budala Bizanslilar. Orhan ise bunlara ihsanlarda bulunmak ve kendilerine hediyeler vermek istiyor ise de. Elinizden ne gelirse yapiniz. Birkaç gün sonra Bogazi geçip Edirne'ye gelen Mehmed. Orhan'i Trakya pâdisahi yapmak isterseniz hiç durmayin. Biz.." Halil Pasa. tarafimizdan vaki olan tevkifi ve sehirden disari çikmamasi için aldigimiz tedbirler yeterlidir. Bu elçiler vezire dediler ki: "Imparator Konstantinos her sene kendisine verilmekte olan 300 bin akçayi almaya razi olmuyor. elçilere sunlari söyledi: Ey akilsiz ve saskin Bizanslilar! Tasavvurlarinizdaki seytanliklari çoktan bilirdim. söylediklerinizi pâdisahima arzedecegim. beytülmaldan infak olunmalari gerekir. Osmanogullarindan olan Sehzâde Orhan. parasi olmadigindan ve para istemek için müracaat edecek baska bir yeri bulunmadigindan imparatora basvuruyor. ona "emîr" diye hitab ediyor ve kendisini pâdisah ilan etmek istiyorlar. Oraya geliniz. Âdet oldugu üzre elçiler. Her gün birçok kimse kendisine gelerek. Sultan Mehmed'i tahrik eden bu istekleri ve elçilerin söyledikleri. Daha dün denecek derecede yakin bir zamanda sizinle yeminle teyid olunmus ahitnâmeyi yaptik ve diyebiliriz ki. Aksine ellerinizde bulunani da kayb edersiniz.. bunlardan hiç birine muvaffak olamayacaksiniz. basvezir ile elçiler arasinda konusulan yukaridaki hususlari duyunca çok hiddetlendi. Siz de daha önce kayb ettiginiz yerleri geri almak için taarruza geçmek isterseniz bunu da yapiniz. söyleyeceklerini önce vezire söylerlerdi. Ancak bunu belli etmedi. fikir ve kudretten mahrum çocuk degiliz. Istenilen her seyi vermeye hazirim. Yalniz sunu biliniz ki. Bizans elçilerini kabul ederek." Mehmed bu sözleri ve daha buna benzer tatli sözler söyleyerek bunlara yol verdi. iyi düsünmeden." Mehmed. Ya tahsisati iki misline iblag ediniz veya Orhan'i serbest birakacagiz. Bu bildiklerinizi unutun. âdetiniz oldugu üzre uydurdugunuz korkuluklari bize göstermek suretiyle bizi ürkütmek istiyorsunuz. bos bir fikir ortaya atarak Mehmed'e elçiler gönderdiler. Osmanogullarini beslemeye mecbur degiliz. bunlara dedi ki: "Az zamanda Edirne'ye dönmek niyetindeyim. mürekkebi henüz kurumamistir.Imparatorun. Simdi ise Anadolu'ya sefer yaptigimizi ve Frikya'da bulundugumuzu gördügünüzden faydalanarak. Orhan'in.

Dört buçuk ay gibi akil almaz derecede kisa bir zamana sigdirilan bu insaat. Kostantiniyye. Bu geçis esnasinda. Osmanlilar aleyhinde çalisan Bizanslilar yüzünden. Bunun için atilan ilk adim. Avrupa ile Asya arasindaki bag ve alaka da emniyete alinamazdi. gerkek dedelerinin ve gerekse babasinin girismis olduklari büyük ve cür'etli tesebbüsü gerçeklestirmek istiyordu. Türk tarihinin varmis oldugu seviyeyi göstermesi bakimindan önemlidir. devamli olarak sinsi bir siyasetle. Istanbul'u. gövdesi ortasindan ikiye bölünmüs olarak parçalanmak tehlikesine maruz kalirdi. Nitekim. iki kitadaki Osmanli hakimiyetinin. Bu gelirin tahsiline memur olanlari ve buna nezaret edenleri oradan kovdu. düsmani tesvik eden imparatorun elinde bulunmasi yüzünden büyük tehlikeler altinda Ceneviz gemilerine 40 bin duka altin verilerek Rumeli sahiline geçilebilmisti. gerek yardimci ve tatbikatçi olarak fikri. ne kadar korkunç tehlikeler arzettigini hadiseler göstermektedir. teskilât. dogu ve batidaki Osmanli ülkelerine merkez yapmisti. Istanbul Bogazi'na gelip babasinin geçtigi yerden Rumeli sahiline geçer. Böylece devlet. Anadolu Hisari'nin karsisina bir kale yapilmasini emreder. Fakat burasi. Su halde. Ikinci Mehmed. Gerçekten su ana kadar. imparatorun elinde bulundukça Osmanlilarin Rumeli'ye tamamen hakim olmalari mümkün degildi. Istanbul'un fethinden baska bir sey düsünmeyen Sultan Mehmed." BOGAZKESEN (RUMELI) HISARI'NIN YAPILMASI Ikinci Mehmed. Çanakkale'nin ve hatta Sarayburnu ile Bogaza dogru olan yerlerin düsman tarafindan tutulmus olmasi. Osmanlilar tarafindan Istanbul'un fethi için yapilan tesebbüslerin her birinde bir engel çikarak veya çikarilarak muvafakiyet önlenmisti. gerek tuttugunu koparan bir tesebbüs. Bogazkesen Hisari'nin insasi oldu. tam ve saglam bir vücud olacak yerde. Tabiat ve cografya. idâre ve ikmal dehasi olarak hükümdarin. madde . bu arada Istanbul'un da. baska bir devletin elinde kaldikça Osmanli ülkesi. Hiristiyan istilasina açik bulunacagi gibi.sâdik kölelerinden birini göndererek imparator için tahsis olunan iradin (gelirin) verilmesini yasakladi. Bu suretle sadece bir sene bu gelir alinmis oldu. Varna muharebesine gidilirken. Karaman seferinden dönerken Çanakkale Bogazi'nin Frenk gemilerince tutuldugu haberini alinca. Askerî ehemmiyeti kadar âbidevî degeri de yüksek olan bu muazzam kalenin insasi. bütün planlarini onun üzerine koruyordu.

Fâtih'in vakfiyesinden anlasildigina göre bir de cami vardi. milattan bes asir önce Iran Sahi Dârâ. gerekse diger yerlerdeki Hiristiyanlarin nasil büyük bir telasa kapildiklarini su cümlelerle belirtir: "Istanbul'da. milletimizin yok olma çanlari çalmaya basladi. ancak bu sayede atlatilabilirdi. Böylece. Deccal'in günleri geldi. bu haberi duyunca çok üzüldüler. Ancak "artik Istanbul'un son günü geldi. Senin düsmanlarin. askerî sevk ve idare bakimindan önemli idi. bütün Asya ve Trakya ile adalarda bulunan Hiristiyanlar. Aralarindaki konusmalarda bundan baska bir seyden bahsetmiyorlardi. adalarda ve garp vilayetlerinde bulunan Hiristiyanlar aglayarak bagiriyorlardi. sehrin yok olusunu kendi gözleri ile görmesinler. karsisindaki hisar ile birlikte bogaz geçisini kapatabilmesi tasarlanmisti. yaklasan hedefleri toplarinin en uzak mesafesinden karsilayarak. ne yapalim? Ey Allah'imiz! Canimizi al ki. Bizans tarihçisi Dukas. Karaman seferinden Edirne'ye döner dönmez. yani hisarin bulundugu kiyiya yaklasmak zorunda kalacaklarindan istifade ediliyordu. ne olacagiz? Veya. bu kullarin. Anadolu'da daginik surette ikamet eden. iki kita arasindaki gidip gelmeleri esnasinda. Osmanlilarin. Bogazkesen Hisari denilen Rumeli Hisari'nin yapilmasiyla ise baslandi." "Kulle-i cedide" diye de isimlendirilen günümüzdeki Rumeli Hisari'nda. bogazin en dar yeri olup." Bu münacati yalniz Istanbul halki degil. Bu camide vazife gören imam (hitabet vazifesi dahil). bu hizmete karsilik her gün 6 akça. pâdisahin emri üzerine. Anadolu ve Rumeli'ye fermanlar göndererek bin kisilik bir insaat ustasi kadrosu ile o miktarda amele ve kireçci istedigi gibi insaata ait malzemenin ilk bahara kadar hazirlanmasini emir ile bogazda bir hisar yaptirilacagini bildirir. Istanbul'a sahip olmaktan baska çare olmadigini ortaya koymustu. bu haber üzerine gerek Istanbul. bu sehri muhafaza eden azizler nerededirler demesinler. Zira tehlikeli durumlar. Hisar. henüz kuvvetli bir donanmaya sahip olamayan bu devlet için. Bu yeni hisarin. Adi geçen hisarin yeri tesbite çalisilirken bogazin en dar yerindeki (660 m.planinda gerçeklestiren kütlenin yüksek bir teknik seviyesine sehâdet etmektedir. tehlikelerle karsi karsiya gelmelerinin kazandigi tecrübeleri. Karadeniz'den gelecek her türlü yardima mani olmak ve iki sahil arasinda karsidan karsiya geçmeyi saglayabilmek için. Sultan Mehmed.) bu noktanin seçimi. Geçisi. Bizanslilarin Hermaneum Promontarium dedikleri. Sultan Mehmed'in kale yaptirmak istedigi mevki. güneyde en uzun mesafeye kadar takip edebiliyordu. . makaslama ates ile önlemek ve akintilar yüzünden gemilerin burada. müezzin (temizlik isleri dahil) 4 akça ücret aliyordu. muazzam ordusu ile buradan Avrupa kitasina geçmisti.

kale yaptirmak suretiyle Frenklerin gidip gelmelerine mani olmak ve gümrük resimlerini (vergi) hiçe indirip Istanbul'u aç birakmak istedigini beyanla bunu yapmamasi için ne istiyorsa onu vereceklerini bildirmisti.Hisarin yapilmasi ile ilgili hazirliklar üzerine telasa düsen imparator. Bunlar. Allah'in inayeti ile bunu ben yapmak istiyorum. babamin bogazi geçmek için ne zorluklara katlandigini ve ne sikintilara girdigini pekala bilirsiniz." Dukas'in. Ben. Bizans'in orada oturmaya haklari yoktur. Macarlar. O. daha çocuktum. Imparator. bu yemini yerine getirmeye muvaffak olamadi. Pâdisahla anlasabilmek için her fedakârliga katlanacaklardi. Sehzade Orhan'in tahsisatindan bahsetmeyeceklerdi. bu isteyecek ve yapacaktir. tarihî . Yildirim Bâyezid'in. Kâfirler de sevinç ve meserret içinde idiler. Simdiden sonra bu husus için gelenlerin derisi yüzülecektir. garp tarafinda diger bir kale yaptiracagina yemin etti. Rumeli Hisari'nin insasina mani olmak isteyen Bizans Imparatoru'na. karsi tarafa geçer geçmez. elçiler vâsitasiyle I. Sayet Mukaddes Agiz'da (Bogaz'da) bir kale insa etmek istersem. Garpta meskûn olmayan yerler de benimdir. Babamin. babamin Trakya'ya geçmesine mani oldular. Edirne'ye elçiler gönderdi. Bunlari gören imparatorunuz seviniyordu. aldiklari talimat geregi. Imparator. Her yer benim mülküm altinda bulunuyor. simdiki pâdisah eski pâdisahlara benzemiyor. beni men etmeye hakkiniz yoktur. Çok büyük tehlikeler ile bogazi geçen babam. Neden buna mani olmak istiyosunuz? Memleketimde istedigimi yapmaya gücüm yetmiyecek mi? Gidiniz ve imparatora deyiniz ki. Istanbul Bogazi'ni geçmemesi için imparatorun kadirgalari kesiflerde bulunuyorlardi. Murad'dan itibaren gelip geçmis bütün pâdisahlarin. Anadolu kiyisinda bulunan kalenin karsisina. Manuel'in muvafakati üzere Türklerle meskun olan Anadolu sahilindeki kaleyi (Anadolu Hisari) yaptirdigini bildirdikten sonra. Macarlarin gelmelerini bekliyordum. bu ifadelerinden anlasildigina göre Sultan Mehmed. Sultan Mehmed. Müslümanlar ise izdirap çekiyorlardi. Varna civarindaki yerleri yagma ediyorlardi. Mukaddes Agiz'in yukarisina çikarak babasinin* insa eyledigi kaleye yakin bir yerden Allah'in inayeti sayesinde kayiklar ile bogazi geçti. Anadolu yakasinda bulunan kaleler benimdir ve bunlarin içinde oturanlar da Türktürler. imparatorun gönderdigi elçiler vâsitasiyle söylenilen seyleri dinledikten sonra: "Ben. O zaman babam. Frenklerin kadirgalari Ege Denizi Bogazina gelerek Gelibolu Bogazini kapatarak. Istanbul'un hariminde bir kale yapmak ve hatta bir kulübe bile yapmak istemediklerini. sehirden bir sey almiyorum. sehrin hendeginden disari hiç bir seye malik degildir. Edirne'de oturuyor. Macar Krali üzerimize yürüdügü zaman o karadan gelirken. Onlarin istemedikleri seyleri. Binaenaleyh. Onlarin yapamadiklari seyleri bu kolayca yapabilecektir.

" demektedir. Rumeli Hisari'nin yapilmasi hazirliklarina 1451-52 kisinda baslanmistir. kule ve surlarin bir kisminin yapilmasina nezâret ettikleri anlasilmaktadir. Bundan sonra bir rivayete öre önce kiyida. Rumeli Hisari'nin. ve üçüncü köseye. taslar ise Anadolu tarafindan getirilmisti. Bu insanlarin. mühendis) o havaliyi gezdi. amele ve kireççi gelmisti. Eski an'aneye uyularak. bizzat Sultan Mehmed'in idaresinde 1000 kadar usta ve onun iki misli isçi çalistirilarak dört ay gibi çok kisa bir zamanda (Hammer'e göre üç aydan daha az) tamamlandigini belirtmektedirler. Üçüncüsü denize daha yakindi. Kalenin yapilacagi sahayi kendisi tayin ile hududunu tesbit ettirdi. bunlarin yapilmasina özen gösteriyor ve bizzat nezâret ediyordu. hisarin duvarlarinin Arapça "Muhammed" kelimesi seklinde olmasini istediginden planini da ona göre tasarlamisti. bu sirada kara yolu ile bogaza gelerek bilirkisilerle (teknik eleman. Buna göre her "Mim" (M) harfinin yerinde bir kule bulunmasini arzuluyordu. Ustalar bin kisi kadardi. yani kuzeye düsen tarafa yapilacak burcu da Saruca Pasa'ya verdi. hisarin yapilmasinda devletin ileri gelenlerinden de faydalanildigi ve bunlarin. Kulelerden ikisi. masraflara katildiklari görülür. Ilkbaharin baslangicinda Mart ayinin sonlarina dogru. Yamaçta. birbirinin yaninda ve burunun eteginde idi. Vezir Sehabeddin Pasa da bütün insaata nezâret etti. usta. Pâdisah. Fâtih Sultan Mehmed. Denizin akintisi hakkinda malumat aldi. "insaati arsin üzerine ustalara taksim etti.hadiseleri hatirlatmak suretiyle bu tesebbüsündeki hakliligini isbat etmeye çalisir. yukarida verilenden daha fazla olduguna isaret edilmektedir. Rumeli tarafina Anadolu Hisari'nin karsisina bol miktarda insaat malzemesi. Kaynaklar. Buna göre 21 Mart 1452'de insaatina baslanan Bogazkesen . Kereste Izmit ile Karadeniz Ereglisi'nden. Iki sahil arasindaki mesafeyi ölçtürdü. hisarin güney-dogu kösesindeki kule insa edilerek malzeme ve çalismalarin selameti emniyete alinmistir. Her ustanin yanina iki yardimci koydu. Zira Dukas. yani deniz sahilinde olan bir kösesine akropol olarak gayet metin bir burç yaptirma vazifesini Halil Pasa'ya verdi. Nitekim hükümdar. Çalismak üzere külliyetli miktarda insan gelmisti. Gerçekten üç köseli olarak düsünülen hisarin projesi. yani güneyde bulunan diger köseye büyük bir burç yapilmasini Zaganos Pasa'ya. Bununla birlikte insaatin bütün mekan ve safhalarinda çalisanlarin sayisinin. Sultan Mehmed. Üç kösenin doguda. kale insasini üç vezir arasinda taksim eder. bizzat Sultan Mehmed tarafindan tasarlanmisti. "H" ve "D" harflerinin bulunduklari yerlerde istihkamlar yapildi. Kale duvarinin iç ve dis taraflarinda da miktari kâfi ustalar ve yardimci ustalar çalistirdi. Onun için bu isten vaz geçmesinin mümkün olamayacagini tehdid yollu bir tarzda ona bildirir.

günümüz askerî tekniklerine uygun bir sekilde onu nasil mükemmel bir sekilde insa ettirdigini söyle anlatir: "Gerçekten." . modern bilgilerin verdigi görüslerle tedkik etmekte herhangi bir tehlike olmadigini sözlerimize ilave edebiliriz. insa edildigi yere ve çevreye intibak ettirilmek suretiyle vücuda getirilmis tipik bir tahkimat örnegi teskil ettigi görülür. insa edildigi yerin aslinda insaata müsait olmadigini. Fatih zamaninda Osmanli Rumeli Hisari'nin askerî önemi üzerinde duran ve bu konuda epey bilgi veren Hüseyin Dagtekin.(Rumeli) Hisari. yeni hisarin en mühim bahsi olan bu konuyu islerken kalenin. buna ragmen Osmanli hükümdarinin. besyüz yil önce insa edilmis oldugu halde. adi geçen hisarin. bir benzerine güç tesadüf eildebilecek kadar büyük bir maharet gösterilerek. Bundan baska. görülen arazi üzerine yerlestirilmesinde hakim olan askerî görüsün. bes-alti bin kisinin çalismasi sonucunda Temmuz ayinin sonlarinda tamamlandi. Rumeli Hisari tahkimatinin. en gayr-i müsait arazi sartlarina ragmen. kiymetinden hiç bir sey kaybetmeden. günümüzün tabiye esaslari hakkindaki görüsleri kadar ileri oldugunu müsahede ettigimizden.

Hisarin insaati esnasinda. ISTANBUL FETHININ HAZIRLIKLARI Fâtih Sultan Mehmed. Böylece. onun kararini tasvib etmediklerini ortaya koyuyorlardi. O devri yasamis bir tarihçi olarak . deniz tarafindan gelebilecek bir saldiriya ugramamak için. Bundan sonra. tecrübelerinden. Osmanlilarin ilk müstahkem mevkileri hakkinda bize bir fikir vermektedir. hem arazi hem de surlarla ilgili tedkikler yaptiktan sonra 1 Eylül günü Edirne'ye dönmüstü. bilgilerinden. Onun buradaki en önemli düsüncesiIstanbul'u almakti. Kostantiniyye'nin fethi mevzuunda kendisini. genç hükümdarin Istanbul'u almak için ne denli kararli oldugunu verdigi su bilgi ile ortaya koymaktadir: "Harman vakti geçti. Gelibolu tersanesindeki donanmadan otuz kadar harp ve bir hayli nakliye gemisi bogaza getirilmisti. Bununla beraber çevresini teskil eden devlet adamlarinin mühim bir kismi. iki gün Istanbul surlarini ve hendeklerini tedkik ettikten sonra buradan ayrilip. Edirne'ye gitmek üzere olan hükümdar. sonbahar baslamak üzere idi. Nitekim Dukas. zihnî ve ruhî imkanlarini bütün hizi ve bereketiyle hep bu nokta üzerinde toplamisti. Bilindigi gibi. fakat gözüne uyku girmiyordu. O." Iç dünyasinda. Sultan Mehmed. Eylül ayinin ilk günü Edirne'ye döner. Edirne'deki sarayinda vakit geçiriyor. Gece gündüz Istanbul'u nasil alabilecegini ve nasil bu sehrin sahibi olabilecegini düsünüyordu. sadece bu dönemdeki askerî mimarînin ne denli saglam olduguna bir iki örnekle isaret etmek isteriz. Bu yeni kaleye top ve topçular kondu. onun maiyetine dört yüz yeniçeri askeri ile silah ve cephane verdi. Hisarin komutanligina Firuz Aga'yi tayin eden hükümdar. Böylece karsi karsiya bulunan iki hisar sayesinde. bogaz geçisleri kontrol altina alinmis oldu. Osmanli askerî mimarisinin güzel bir örnegi olan bu hisara yerlestirilen silah ve diger mühimmattan bahsetmeden. hamiyetlerinden ve korkularindan söz açarak önüne yiginlarca engeller çikariyorlardi. Hatta daha da ileri giderek. Bogaziçi'nde yaptirilan Anadolu Hisari ile Fâtih Sultan Mehmed tarafindan yaptirilan Rumeli Hisari surlari ve Istanbul'un alinmasindan sonra Theodosius surlarinin stratejik bir noktasinda yapilan Yedikule. uzun asirlarin gönlünden ve dilinden yuvarlanagelen bir manevî müjdenin son ve gerçek temsilcisi olarak gören hükümdar. Istanbul'un fethinden önce Yildirim Bâyezid tarafindan. hakli veya haksiz endiselerle onu böyle bir maceraya atilmakta desteklemiyorlardi.Ilk dönem. Rumeli Hisari (Bogazkesen)'nin tamamlanmasindan sonra ordusu ile birlikte Istanbul surlarina iyice yaklasarak sehri yakindan görebilmisti.

" Öyle anlasiliyor ki Pâdisah. kendilerini baskalari ile müsavere etmekten alikoymamali. meclistekilere "müddet-i medid ve ahd-i baiddir ki. ânun metânet ü menâatini. Kisacasi . Iste bundan sonradir ki Fâtih Sultan Mehmed... ortaya atacagi konu üzerinde herkesin fikrini açikça belirtmesini istemisti. cem'-i asakir eyleyüb çare bulmadiklarin sem'-i serifine ilka ederler idi. Zira toplantiya gelenler agirlanmis. ismi ve resmi ile illerde meshur ve dillerde mezkûr ve kütübi tevârihte mesturdur. tasrih ü kinaye birle. âyine-i zamir-i münirimde bir suret mürtesem olmustur.Tursun Bey. Kur'an-i Kerim'in âyetini** gözönünde bulundurdugunu söyleyerek. Meclistekiler. bu mücadeleleri özetle söyle anlatir: "Her çend erkân-i devlet ve mülâziman-i hazret. bu meziyetler. Allah Teâlâ'yi bilip onun birligini kabul etmek ve yasandigi müddetçe onun "dergâhina takarrub" etmeye gayret etmek oldugunu. Vezir-i a'zam Halil Pasa'nin. devlet erkâni ile ulema ve komutanlarin fikirlerini ögrenmek üzere onlari bir toplantiya çagirdi. Herhalde bu toplantinin mahiyetini kimse bilmiyordu. fikir. Bundan sonra Sultan Mehmed. taskinlar yatagi ve âsiler duragi olsun. Peygamberin dahi bundan müstagni kalmadigini ve böyle yapilmasini tavsiye ettigini*. Elhasil niyetim ve himmetim ânun üzerine mukarrer ve musammam olmustur. Dünya devleti müebbed olmaz ve cihan-i fânide kimesne baki ve muhalled kalmaz" der. Hz. Günümüzün Türkçesiyle söylemek gerekirse o söyle diyordu: Irem baginin kendinden bir köse oldugu Kostantiniyye. Âni sizinle müsavere muraddir" diyerek söze baslar. "Insanlar. pâdisahin düsüncesi yaninda kendilerininkinin bir sey ifade etmeyecegini. küfür ve dalalet içinde bulunanlara karsi cani ve mali ile cihad eden insan oldugunu hadislerle belirtir. bu tavsiyesinde de onun. Bundan sonra yaratilistaki gayenin." Fakat pâdisah bunlara asla iltifat etmezdi. Ne vechi vardir ki. Bu sebeple. Ve âna taarruzdan ziyade fitneye sebep olmak tevehhümatin ve ihtimalatin söylerler idi. ve mülûk-i mâzinin fethü kasdinda hazayn (hazineler) harc idüp." der. adi ve sani ile dillerde söylenmis." düsüncesine sahip olan hükümdar. illerde ünü taninmis ve tarih kitaplarinda yazilmistir. "Belde-i tayyibe-i Kostantiniyye ki bag-i irem andan bir kûse ve süreyya nâk bostanindan bir kemterin kûse. yedirilip içirildikten sonra dualar edilmis ve bundan sonra da vezirler tarafindan devlet isleri ile ilgili olarak hükümdara bilgi verilmisti. Rumlari himaye etmekte oldugunu duyuyordu. anlayis ve zeka bakimindan ne kadar ileride olurlarsa olsunlar. Niçin böyle güzel ve degerli bir yer ülkemin ortasinda ve idarem arasinda olup ta saltanatim günlerinde küfür ocagi. ânun gibi menzil-i serif ve makami latif benim vast-i memleketimde ve arsa-i vilayetimde olup dahi eyyam-i devletimde küfr ocagi ve bagiler yatagi ve tagiler duragi ola. bu vesile ile en iyi ve faziletli insanin. fakat pâdisahin emirlerini yerine getirmis olmak için düsünebildiklerini arzedeceklerini söyleyince pâdisah tekrar söze baslayarak: ". zaman zaman. Buna inanmasa bile pasanin bazi süpheli hareketlerini kendisi de görmüstü.

isi müzakereye baslar. buranin fethine imkân bulunmadigina. akilli. Anka kusunu avlamaya benzettiler. bundan dolayi devlet erkâninin bu husustaki fikirlerini ögrenmek istedigini belirtir. Bizans'in tezvirat ve çevirdigi entrikalardan bahseden pâdisah. kâfirlerin elinden alinmasinin muhal (imkânsiz) olduguna. onlarin kahramanlik ve meziyetlerinin benzerini gösterebilecegimizi ortaya koyalim. Umarim ki. giris ve çikis noktalarinin zorlugunu ileri sürerek Istanbul fethini. dedikten sonra Bizans isini halletmeden hiç bir mühim tesebbüse girismeyecegini. sözlerine söyle devam eder: "Kendimizi ecdadimiza layik olmayan halefler olarak göstermeyelim. buraya mâlik olmaya çalismanin soguk demiri dövmeye. Kâfirlerden büyük bir kalabalik bu sehri gece. Bu sehrin. siddetle müdafaa edilecegine göre. Gerçi hükümdar. Isabetli görüsleri olan zeki. pâdisahin bu düsüncesini yerinde bulup gerekenin yapilmasi için hazirliklara baslanmasini istiyorlardi. Bu arada devletin kurulusundan. Fakat meseleyi isten anlayan kimselerle müsavere etmis ve buranin "akl ü tedbir"le alinabilecegi sonucuna varmisti. Bütün kâinat onun aksine çalissa da fayda vermez. sayet Allah dilemez ise. Sehrin. Istanbul'un. Bizans'in bol malzemeye ve külliyetli miktarda silaha sahip oldugunu biliyordu. Bir kismi ise surlarin saglamligi. Nisanci Mehmed Pasa. savasçi kâfirlerin eli altinda kalmasini iyi görmüyordu. ülkesinin ortasinda bir küfür beldesi olarak kalisindan. alinmasi güç bir sehirdi. aksine. Böyle bir durumda. buranin zaptini. gerekse Fâtih'in kararligi hakkinda su bilgiyi verir: "Bu sehri. onlarin en has nesli oldugumuzu. burayi elde etmek istemenin seytandan hayir ummaya benzedigine hükmediyorlardi. bir kismi da muhalif kalir. Sam ve Trabzon denizlerinin kucakladigi iki kita sarmisti. cesur ve celâdet sahibi olanlar. Bunun üzerine meclis. alinamama ihtimali de vardi. Zira onlar. Onun için böyle bir tesebbüse girismemek icab ederdi. unsurlar kendisine pek açik surette boyun egiyordu. Bunun aksine basit ve elde edilmesi kolay bir isi de. saglam ve kötülüklerden arinmis nefs verildigi için. 8) Meclisteki bu farkli iki görüsü söyle nakleder: "Vezirlerden degisik görüsler geldi. Dogru ve saglam düsünce sahibi olanlar. kolaylasir. gündüz koruyordu. nice tehlike ve sikintilarla kisa bir zaman içinde Asya ve Avrupa'daki bütün bu yerleri ele geçirip oralarin hakimi oldular.* Tacizâde Cafer Çelebi de (s. Rum. Nice büyük sehir ve kaleleri fethe kadir oldular. Bir kisim devlet erkâni. devletin prestiji azalacakti. gerek sehrin zaptinin zorlugu. alisilagelmis nice imkânsizliklar. kutlu kuvvet. pâdisahin fikrine uyar. Muhaliflere göre Istanbul. Keza onlar. bundan vazgeçilmesinin daha uygun olacagini söylediler. cümle âlem onu yapmaya .Bizans'in üzerine gitmeye niyetliyim. Rumeliye geçisten. Çünkü içinde bol nüfusu ve etrafinda çok kuvvetli bir suru vardi. Lakin yüce hazrete yüksek himmet. tedbirimiz Allah'in takdirine uygun düser. gök kubbenin fethine denk sayilacagindan. Bu fikirler karsisinda genç sultan: "Allah'in takdiri olunca.

Rumeli ile Anadolu'daki Osmanli sehir ve kasabalarinda geceli gündüzlü çalismalara baslandi." diyecektir. Esas gayem de. bu ikinci grubun fikrine katilanlarin basinda Aksemseddin geliyordu. Muhalif grup. Komutasi Gelibolu valisi olan Baltaoglu Süleyman Bey'e verilmis olan bu donanma. kale burçlari tas ve topraktan degil. 1453 baharinda Gelibolu'dan Istanbul'a dogru hareket etti. Meclis disinda." Donanmadaki bu gemilerin sayisinda farkli rakamlar verilmekle birlikte genellikle su rakamlar üzerinde durulmaktadir: Donanma. Gerek savas. saf demirden de olsa öfke ve kahr atesi ile onu eritip mum gibi yumusatirim" der. sadece Hakk'in lütuf ve yardiminadir. Otuz ve elli çift kürekle sür'atli bir sekilde hareket eden hafif gemiler de yaptirdi. Eger o kalenin benim tarafimdan fethi takdir buyurulmus ise.yönelse. gerekse tamir konusunda hiç bir masraftan kaçinmamisti. Gelibolu'da tezgahlara yeni yeni gemiler konuyordu. Islâm'in yüce prensiplerini ortaya koymaktir. Kritovulos. O. burç ve barulari tas ve topraktan degil de demirden olmus olsa ates-i hism ve kahrla mum gibi eritip yumusak eylerim. dümenci ve diger görevlileri yerlestirdi. gerekse kusatma için kara ordusundan çok. Bu arada bakir kapli (zirhli) gemilerin de yapilmasina itina gösteriliyordu. beylerbeyilerine. Bunlarin 12'si . yine de basaramaz. Aksine. Gelibolu'dan hareket ettigi aman 147 harp gemisinden mürekkepti. Istanbul'un feth edilmesine dair karar çiktiktan sonra. deniz kuvvetlerine önem verdiginden bu ordunun daha iyi ve itinali seçilmesine gayret etti. Fakat Gelibolu ile Edirne'deki faaliyet hepsinden daha fazla idi. Meclisten. Hükümdarin yakinlarindan bir zümre ise. Bu sebeple. bu orta malini "fi-sebilillah" cihada tesvik etmesi pek tabii idi. Bu gemilerin bir kismi zirhli olarak yapilmisti. Pâdisahin. Çandarli Halil Pasa etrafinda toplaniyordu. bu muhalefetten fena halde cani sikilmis olmalidir ki "eger o kal'anin benim elimde feth olmasi mukadder olmus ola. hamleci kararlarina. ülkesinin kiyilarinda bulunan gemileri toplayip onlara komutan. genç hükümdarin bu neviden faaliyetlerinden bahsederken sunlari söylüyor: "Bir taraftan yeni gemilerin insasi. hevesleri ve heyecanlari ile yardim ediyorlardi. bir taraftan genç hükümdarin ruh yapisinda bir cihad açarak onu kendi kendisinin emîri kilip kütle emrine kostuktan sonra. Bundan baska o. ne de savas âlet ve vasitalarinin fazlaliginadir. öbür taraftan da. Bu konudaki ümidim ne mal ve mülk bolluguna. bu fikrinde kendisini destekliyor. O. ne ordu ve kahramanlarin çokluguna. gerek yeni gemi insaati. emekleri. sancakbeyleri ile subasilarina ve askerlikle ilgili olanlarin tamamina "ahkâm-i serife" yazilarak bahara kadar hazirlanmalari ve savasa katilmak üzere toplanmalari emrolundu. zaman asimi yüzünden tamire muhtaç olanlari da tamir ettiriyordu.

Onlarin sag eli mesabesinde idi. Beraberinde altinlar ile dolu bir de altin tepsi aldi. pâdisahin yatak odasina girdigi vakit. "Sevketmeâb! Devletin büyüklerini. Pâdisah altinlari görünce. bu iste kendisine yardim etmesini söyledi. geceli gündüzlü durmadan çalisiyordu. Uyku zamanlarinda bile fethi düsünen padisah. Hemen etek öperek altin tepsiyi önüne koydu. "Senin altinlarina ihtiyacim yoktur. pâdisahi oturmus ve elbisesini giyinmis bir vaziyette gördü. Pâdisah da cevap olarak dedi ki. ister sarayin haricinde olsun. Hatta sana bunlardan fazla altin ihsan edecegim. gerek yatarken. Bana Istanbul'u ver." Iste yine böyle uykusuz geçirdigi gecelerin birinde Çandarli'yi huzuruna getirterek. Sana ait olan altinlari sana takdim ediyorum". Zira öteden beri Bizanslilarin hukukunu müdafaa ediyordu.bazan yaya yürüyerek. bunlar nedir?" diye sordu. altin ve gümüse aldanmamasini kendisine ihtar ettikten sonra. pasanin harem agalarina bildirdiler. çok mühim bilgiler vermektedir." Halil Pasa. ata binerek yalniz basina. gece yarisindan sonra. saray bekçilerinden birkaç tanesini göndererek Halil Pasa (Çandarli)'yi saraya getirtti. 55 tanesi de küçük çaptaki gemilerdi. asker kiyafetinde bütün Edirne'yi dolasiyor ve hakkinda söylenen sözleri bizzat dinliyordu. Bunlar da pasanin yatak odasina giderek. Bizanslilar da. ne sekilde harb ederse ve ne gibi vasitalari kullanirsa Istanbul'u zapta muvaffak olacagini düsünüp zihnini yoruyordu. Allah'in inayeti ve Peygamberin imdadi ile Istanbul'u alacagini. Daha önce de belirttigimiz gibi pasanin kalbinde bir korkusu vardi. Karisi ile çocuklarini öptükten sonra çikti. Bu gemilerin içinde kürekçilerden baska yirmi bin kadar azeb askeri bulunuyordu. onun bu andaki halet-i ruhiyesini su sözlerle bize nakleder: "Mehmed. pâdisahin bu son sözü ve talebi üzerine titredi. Dukas. Ben ise. . huzurunuza çikmak için getirdigim bu altinlar benim degildir. Halil Pasa bayilacak derecede korktu. O da cevaben dedik ki. pasanin konagina giderek. pâdisahin kendisini davet ettigini söylediler. elleri bos girmek âdet degildir. bazan yanina iki kisi alarak. Halil Pasa. pâdisahin iradesini. "Lala. çok defa yataginin içinde rahatsiz bir gece geçiriyordu. ister sarayinda bulunsun. gerek uyanik bulundugu zamanlarda. gece gündüz. Senden yalniz bir sey istiyorum. Bu gece sohbeti ve olaylari ile ilgili olarak Bizansli tarihçi Dukas. Ona göre: "Bir aksam. Bu bekçiler. muharebenin yakinda baslayacagini.çektirme. 80 tanesi çifte güverteli kürekli. Edirne'ye gelince: Buradaki hazirliklarla bizzat padisahin kendisi mesgul oluyor. pâdisah fevkalade bir saatte huzuruna davet ettigi vakit. Çok defalar aksam olunca.

gözüme uyku girmiyordu. Halil'e dedi ki: "Yatagimin bu bas yastigini görüyor musun? Bu yastagi bütün gece yatagimin bir ucundan öbür ucuna ve diger uctan öteki uca nakletmekle mesgul oldum. Binaenaleyh bu hususta müsterih ol. intac etmek istedigim büyük isi geri birakmaya sevk etmesin! Bizanslilarla yakinda ciddi bir sekilde harp yapacagiz. hendeklerin baslarini ve merdivenlerin surun hangi tarafina konmasi lazim geldigini gösteriyordu. bu korkunç ejderi biraz teskin etmisti. Tarihte bir topçu parkina sahib olan ilk hükümdarin Fâtih oldugu belirtilmektedir. harp fennine asina olanlara toplarin ve muhasara aletlerinin nerelere konmasi lazim geldigini tesbit ettigi gibi. canlarimizi feda edecegiz ve kanlarimizi dökecegiz. Surasi bir gerçektir ki. Istanbul'u da sana ihsan edecektir. kani kurutan ve isiran ihtarlar da vardi. gece verilen kararlarin akillica ve düsmana karsi hilekârane tatbik ve icrasini emrediyordu. Gerçi topun bir harp silahi olarak kullanilmasi Istanbul'un kusatilmasi ile birlikte baslamis degildir. Saruca büyük bir top dökmeye muvaffak oldu." Edirne'de bulunan Fâtih Sultan Mehmed'in. o tarihe kadar görülmeyen sayi ve çapta top yapilmasina önem verdi. büyük iste muvaffak olmak ugrunda birbirimiz ile yarisarak mallarimizi. Velhasil bütün gece bu hazirliklarla mesgul oluyor. çaplari ve sayilari itibariyle fazla bir sey ifade etmiyorlardi. sabahlari. bunlari ve buna benzer baska oksayici sözleri söyledi. senin elinden kurtulmayacaktir. Eline sehrin haritasi ile mürekkep alarak ve sehrin etrafindaki mevkilerin seklini resm ederek. sabahlara kadar Istanbul'un fethi isi ile mesgul oluyordu. pâdisahin son talebine karsi dedi ki: "Sevketmeâb! Bizans Imparatorlugu'nun büyük bir kismina seni sahip etmis olan Cenab-i Hak. Halil Pasa'ya ruhsat verdi ve "sulh ve müsâlemetle" git dedi. Altin veya gümüs paralar seni aldatarak. Allah'in inayeti ile ben ve bütün kullarin. Fâtih Sultan Mehmed. Büyük çapta toplarin yapilma isini Orban (Urban) adindaki Macarla Türk mimarlarindan Müslihiddin ve mühendis Sarica üzerlerine aldilar. Istanbul'un fethinde en önemli rolü oynayan vâsitalardan biri toptur. Bu ihtarlardan sonra pâdisah. Halil. bu silahin tahrib gücünün büyüklügüne inandigi içindir ki. ." Halil Pasa'nin bu sözleri.pasanin bu sag elini hediyelerle doldururlardi. Ben eminim ki. Halbuki pâdisahin bu oksayici sözleri arasinda kalbi burkan. yakindan ilgilendigi baska bir konu daha vardi. Mehmed o gecelerde. Türkler pasaya "kâfir ortagi" adini taktilar ve herkes ona "dinsizlerin ortagi ve yardimcisi" diyordu. Orban da çok büyük çapta bir top yapabilecegini. Mehmed. Yataga yatiyor ve kalkiyordum. Allah'in yardimi ve Peygamberin imdadi ile Istanbul'u alacagiz". Bu da ordusunu toplarla techiz etme isi idi. lagim açilacak yerleri de resim (plan) üzerinde isaret ediyor. Fakat o tarihe kadar toplar.

Ikinci Mehmed. Kilyos ve Fenerbahçe'de dalyanlari bulunan Rallis Petropulos adindaki Rum'a emir verdi. Kaynaklar. Despotlarin kuvvetlerini yok ederek onlara göz açtirmadigi gibi Bizans tarafindan beklenen yardimin gelmesine de engel olmuslardi. Karadeniz sahilindeki . Imparator Constantinos'un. Kendi nezâreti altinda döktürmüs oldugu toplardan biri çok büyüktü. ama mermi ve ince hesaplardan anlamam" deyince hükümdar "Benim senden istedigim sadece topu iyi dökmenden ibarettir. mermi isini bizzat üzerine aldi. Çünkü Mora'da. ikiser yüz adam bulundugundan yolda kaymamasi saglaniyordu. Yollarin kötü yerlerine tahta dösemek ve köprü yapmak üzere ayrica elli usta ile ikiyüz amele önden gidiyordu. Osmanli hücumlari. Istanbul'dan bes mil kadar uzakta bulunan bir yere gelmis oldu. Fâtih. büyük topun Edirne'deki ilk deneme atisindan. Kara Deniz sahillerinden getirilen kara bir tastan veyahut yuvarlak hale getirilen mermerlerden yapiliyordu. Bogazin dogu sahilindeki Beykoz kasabasinin üstündeki ormanliklarda toplandilar. Onun her iki tarafinda. Turhan Bey ile ogullari Ahmed ve Ömer Beyleri Mora topraklarina akina memur etti. 1 Ekim'de sefere çikmisti. Bunun üzerine pâdisah.fakat gülle yapmasini bilmedigi için bu ise karismayacagini söyledi. Top. Mart sonlarina dogru. Subat baslarinda Edirne'de baslayan sevkiyat. Istanbul civarindaki Rum kasabalarini teker teker ele geçirdi. Dukas. otuz araba ve altmis manda ile çekiliyordu. Genç hükümdar. Fâtih. Bu sebeple. Bu arada Subat 1453'te hükümdarin emri ile Dayi Karaca Bey. Bu maksatla o. resimlerini de bizzat çizmisti. Turhan Bey. Bu toplarla atilan gülleler. Istanbul muhasarasinda çok büyük rol oynayacak olan bu essiz toplarin en ince teferruatina kadar bütün hesap ve planlarini kendisi yaptigi gibi. Istanbul'u kusatmak üzere hareket eden Türk ordusunda üç büyük top ile ondört batarya top vardi. genç hükümdar ile Orban arasinda geçen muhavereyi su sekilde verirler: Orban: "Büyük toplarinizi dökebilirim. Edirne'den Istanbul'a kadar getirilebilmesi için iki ay kadar bir zamana ihtiyaç hasil olmustu. Anadolu ve Rumeli'de beylerbeyiler ile sancakbeyleri gerekli miktarda askeri topluyor. Petropulos bu emri. bunlardan yardim istedigini ögrenmisti. Bu topun. Bizans Imparatoru'nun kardesleri Dimitrios ile Thomas hüküm sürmekte idiler. techiz ediyor ve belirlenen zamanlarda yerlerinde bulunmalarini saglamak için çalisiyorlardi. Anadolu askerleri. iki gemisiyle askerleri ve mühimmati karsiya geçirmek suretiyle yerine getirdi. Kalani ben düsünürüm" demisti. kusatma boyunca Istanbul'a yapilabilecek bütün yardimlara mani olmak için her çareyi düsünüyor ve her tedbire basvuruyordu. Bu kasabalar. bunlari karsiya geçirmek üzere Beykoz. uzun uzadiya bahseder. Büyük emek ve masraflarla yapilan bu toplara "sahî" denmisti.

"Mehmed'in askerleri tahribat için Istanbul kapilarina dayanirken. Avrupa'nin büyük devletlerini. Bundan dolayi bu kapi "Topkapi" adini almistir. Cuma günü.Misivri. Bizans tarihçisi Dukas ve ondan naklen Hammer. Pâdisah. o tarihten bir önceki yilin 12 Araliginda. imparatorun yeniden tahkim ettirmis oldugu Egrikapi (Kaligarya) önüne konmustu. içinde bulunduklari psikolojik durumu anlama imkânini da bulmus olacagiz. sarayin Tahta kapisindan Yaldizli kapiya kadar uzaniyordu. Katolik Hiristiyan dünyasi. Ordusunun meydana getirdigi çizgi. esasen daha evvel Karacia (Karaca Bey) tarafindan tahrib olunmuslardi. Vize ile Ayios Stefanos idi. Fakat bu uzlasma. Ayasofya'da iki firka (mezheb) arasinda seklî bir uzlasma saglanmistir. Ertesi gün. . Kesan'da kendisine iltihak eden bu orduyu alan pâdisah. Nisanin 6. Büyük top. yani 6 Nisan (26 Rebiülevvel) Cuma günü de sehri kusatma altina alir. Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birlesmesi gerektigini. Çanakkale Bogazi'ndan geçecek olan Anadolu kuvvetlerinin gelmesini bekler. Sizmatizm atesi henüz sönmemis oldugundan. sehir önünde görünerek (Egrikapi) karsisina gelen tepenin arkasinda çadirini kurdu. her gün bir takim çirkin çekismeler görülüyordu. Yine Tahtakapidan Kosmidi (Eyüb civari)'ye kadar cenup tarafta bulunan baglara ve ovalara yaymis idi. Istanbul surlari önünde göründükleri zaman. bu birlesme için. Dönemin Hiristiyan âlemindeki bu çekisme ile. savasla ilgili bütün tedbirleri aldiktan ve bütün hazirliklarini tamamladiktan sonra 23 Mart 1453 (12 Rebiulevvel 857) günü Edirne'den hareket eder. Bu yardimla o. sehir halki Rum ve Latin kiliselerinin birlesmelerini saglamak veya engellemek için birbirleri ile budalaca çekisiyorlardi. Hükümdar." Takriben iki ay sonra "Fâtih" diye anilacak olan Mehmed'in ordulari. Kesan mevkiinde mola veren hükümdar. kendi sonuçlari ile ilgilendirip bu yoldan biraz yardim saglamak ümidi ile yapilmisti. Böylece. Islâm'dan alinan ilhamla. yoluna devam ederek 1453 Nisan'inin besinde Istanbul surlari önüne gelir. Ahyolu. sehir muhasara edildi. Bigados da kendiliginden teslim oldu. bundan daha iyi bir zamanin olamayacagini düsünüyor ve ancak bu sayede Bizans'a yardim yapilabilecegine inaniyordu. Bu yerler. Fatih'in gelisini ve otagini kurusunu söyle anlatirlar: "Paskalyayi takib eden Cuma günü (6 Nisan) Mehmed. Bu karsilastirmayi da bizzat kendi kaynaklarindan yapmakla meseleye daha rahat bir açiklama getirmis olacagiz. Ortodoks Kilesisi'ni asimile edip tamamen ortadan kaldirmayi hedefliyordu. bu kapinin tahrib edilemeyecegini anlayinca topu Sen-Romen kapisi önüne tasitti. Osmanlinin sahip oldugu dinî müsamahasi (hosgörü)ni karsilastirma bakimindan bu mevzuda kisaca ve özet olarak bilgi vermek istiyoruz. Ortodoks Mezhebi'ndeki Rumlarin.

Senatodan bas amiral büyük duka (Lukas Notaras). baska kesisler ile halkin bir kismi manastirlardan çikmiyorlardi. Zira 1204'teki Latin istilasinin aci hatiralari. her mezhepteki hiristiyanlarin. Rumlar. can ve din hürriyetine sahip olarak Osmanli ülkesindeki rahat hayatlarini gipta ile karisik bir hayranlikla müsahede ediyorlardi. Makamindan uzaklastirilan eski patrik Gennadios (fetihten sonra Fâtih tarafindan Rum Patrikligi'ne getirilen kimse) da Ortodoksluk için en iyi . Türk sarigini görmek.Muhaliflerin düsmanligi son dereceyi bulmustu. bazi Bizanslilarca Osmanli idaresi bir nimet ve kurtulus olarak görülüyordu. din ve mezheb serbestisine verdikleri mukaddes mânâ farkediliyordu." Hammer. yikilmis müesseseler. gayr-i müslim tebeasina (vatandasina) verdigi büyük rahatlik ve kazanç imkanlari da bunlara ilave edilince. Genadios ile ayni fikri paylasiyor ve onunla is birligi yapiyordu. her gün birlesme taraftarlari aleyhine va'z etmekten ve yazilar yazmaktan geri kalmiyordu. mal. bu konuda daha fazla tafsilat vererek iki kilisenin nasil birbirleri ile çatistiklarini anlatir. Latinlere karsi olan bu nefretin kökleri çok eskilere dayaniyordu. en yüksek dereceli devlet adami olan Grandük Notaras: "Konstantinipolis'te kardinal sapkasi görmektense Türk sarigini görmeyi tercih ederim" diyordu. Avrupadan yardim alabilmek için Papa tarafindan sart kosulan Katolik kilisesi ile birlesmeyi kabul etmis. Latin serpusunu görmekten daha iyidir. Müslüman Türk'ün müsamahasi biliniyor. Istanbul'a girdiklerinde bir kismi çok harab 50'ye yakin kilise. Bir grup papaz ve ileri gelenler. Bu hareket. "Gennadios. Türkler. Istanbul aleyhine toplanmis olan sayisiz Türk askerlerini gören halka hitaben bu büyük duka. mezarlar soyulmus. imparatordan sonra." Görüldügü gibi Imparator. Bu anlayisin bir sonucu olarak. Müslüman ve büyük devletin. Saint Thomas Akinu'nun sahsi ve eserleri aleyhine yeni mütalaalar ve itirazlar tertip ediyordu. Latinler aleyhine sunlari söylemeye cesaret etti: "Istanbul'un içinde. Bu sekildeki tahribata karsilik. onun gönderdigi Kardinal Izidor vasitasiyle Ayasofya'da âyin yapilmisti. imparator ile birlikte Katolik âyininde hazir bulunurlar iken. Fakat biz. halkin hafizasindan daha silinmemisti. Osmanli hükümdarlarinin vicdan hürriyetine. büyük bir nefret uyandirmisti. Bu. Ortodoks Mezhebi'ne bagli olan halkta. dönemin Bizans tarihçisi olan Dukas'in verdigi bilgiyi de vermek suretiyle Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birbirlerine karsi olan bu hasmâne tavirlarini ortaya koymaya çalisacagiz. Bu istila esnasinda Istanbul'daki âbidelerin çogu tahrib edilmis. henüz unutulmamisti. Sehirde yaptiklari yagma ve Rumlara yapilan iskenceler ile onlari her türlü haktan mahrum edisleri. bozuk yollar ve terk edilmis saraylar bulmuslardi. Bir de Dimitri Kidoni aleyhinde bulunuyor ve bunlarin rafizî olduklarini isbat ediyordu. birçok eser mahvolmus ve Türk fethine kadar bu facianin izi silinememisti. Hiristiyanligin. bazi resmî binalar.

fetih ve zaferin nasib olmasi duasina. onun Islâm mümessilligini ne kadar azametle temsil ettigini gösterir. Zira tafsilatina girdigimiz zaman sadece bu kusatmanin. adaletin. asker arasinda gazâ ve cihadin faziletinden bahsederek onlari "Feth-i Mübin"e tesvik ediyorlardi. konunun detaylarina girmeden vermek ve kaynaklarina dipnotta isaret etmekle yetinmek istiyoruz. Zira Türk sarigi. Ama o tarihlerde hayatta olan ve gizli sirlari bilenlerden ve kerametleri zahir olan . Bu. Sultan Mehmed'in temsil ettigi idare. gayb ordulari ise askerin öncüsü olarak ilerlemekte idi. Peygamberin nübüvvetini tasdik ettigini haykirmisti. insan tabiat ve yaratilisina son derece uygun idi. Onlar. Çünkü. Bu sebeple biz. Devrinde hayal edilen ve arzu edilen esaslara dayanmis bulunuyordu. Bunlar. temiz ruhlar birlikte. Âlimler. Kostantiniyye fethinin Sultan Mehmed tarafindan gerçeklestirilecegini askere telkin ediyorlardi. Birbirlerini tamamlar mahiyette olan bu bilgileri kisaca ve ana hatlari ile vermek gerekiyor. KUSATMA VE ISTANBULUN FETHI Bilindigi bi Cuma. gaza sevabini elde etmekle yüceldiler. eski âdetleri üzre ol gazi hükümdarin katinda bulunmak. maddî kuvvet kadar mânevî kuvvetin de tesirine inaniyordu. Sultan-i âlisan (sani yüce sultan)la at basi giderek onun * âyet-i kerimesinde belirtildigi gibi "onun verdigi nimetlere sükr ederler" derecelerine dogru yöneldiler. genç hükümdarin. mesayih ve bunlarin talebelerinden meydana gelen bir halka bulunuyordu. hacimli bir eseri dolduracak kadar genis olacagi görülecektir. Cuma namazindan sonra muhasara hareketine baslanilmasini emreden genç hükümdar. 6 Nisan (26 Rebiülevvel) gününe tesadüf eden baska bir Cuma günü. içinde Cuma Namazi bulundugundan Müslümanlarcaek olarak kabul edilmektedir. ordusu ile birlikte edâ ettigi (kildigi) Cuma Namazi'ni müteakip baslayan kusatma ile ilgili yerli ve yabanci bir çok kaynakta bilgi bulunmaktadir. emel ve dileklerinin gerçeklesmesi için yakarista bulundular. Bu sebeple sultanin etrafinda. Her an. din ve vicdan serbestisinin isareti olarak görülüyordu. Iste böyle bir günde Edirne'den baslayan hareket. dogrulugun. mesayih ve seyyidler. Hatta bir rahibe bütün hiristiyanlarin saskin bakislari önünde mezheb degistirmeyi red ederek tamamen Islâmî olan kiyafeti kabul edip. seyhler ve seyyidlerden meydana gelen halkadan bahseden Hoca Sa'duddin Efendi bu konuda su bilgileri vermektedir: "Ulema. Tazim ve tekrim ediliyor.tercihin bu olduguna inaniyordu. ulema. bununla da yetinmeyerek "Feth-i Mübin"in muhakkak oldugunu. Gerçekten de rehberi zafer olan bu seferde. düsmanlari olan milletler tarafindan dahi hakkin. Onun otagi yaninda yürüyüp dua etmekten bir an dahi geri kalmadilar. onun hakim oldugu idare araniyordu. Hz.

Bu teklifin reddedilmesi üzerine. Schlumberger. surlara çarpip tahribatini yaptiktan sonra bin parça oluyorlardi. Simdiye kadar hiç kimsenin asla isitmemis oldugu bu harikulade top patlamalarini isiten hurafe perest (hurafelere inanan) halkin. kesif bir toz ve duman bulutu içinde müthis bir gürültü ile geliyor. Bu elem verici tarihten itibaren muhasaranin son buldugu 29 Mayis tarihine kadar yedi hafta boyunca o korkunç toplar. baska bir rivayette de Isfendiyar oglu Ismail Bey'i elçi olarak gönderip. tarifi imkansiz bir ye's ve kedere kapildilar. Asirlar oyunca nice güçlü milletlerin hücumlarina dayanmis olan bu asirlik duvarlarda.Aksemseddin Hazretleri ile Akbiyik Dede. hazirliklarini yürütürken Sultan. Böylece onlar da. Tesirin tahribkarligi derhal görüldü. Kusatilmis olanlar. Bu gülleler. Bu bombardimanlarin çok ustalikli yapildigi. Bizans Imparatoru'na. dilekleri gerçeklestiren Allah'in yardimlarini taleb için ayni yola düstüler. 12 Nisan'da safakla birlikte topçu bataryalari atese baslayarak. sayet teslim olurlarsa. Islâm askerlerine yüz akligi olmak için duaya devam ediyor ve hükümdarin emri geregince otag yaninda yürüyorlardi. zedelenen kenarlarin üzerine." Mutlak surette galip gelmek azmiyle bütün hazirliklarini tamamlayan Sultan Mehmed. tasavvur edilsin. Bu sekildeki bir bombardiman. aksi takdirde harp hukukunun gerektirdigi seylerin yapilacagini bildirdi. günün her saatinde sasmaz bir intizam dahilinde dehset saçan bir gürültü ile agir mermer güllelerini Bizans surlarina firlatmaktan bir an dahi geri kalmadilar. isteyenlerin bütün esyasiyla birlikte arzuladiklari yere gidebilmekte serbest olacaklarini. kusatma hareketine hiz verildi. Kisa bir zaman içinde muhasara için mevki alan ordu. halkin mal ve canlarinin güvenlikte bulunacagini. nokta atislari ile surlardaki muhayyel bir üçgen dövülerek. duçar oldugu canhiras feryad ve dehset. bu konuda asagidaki ifadeleri kullanarak Osmanli topçusunun. derhal gedikler açilmaya baslandi. bu fetihteki rolüne isaret eder: "Yine Nisan'in on ikinci günü büyük bombardimanin basladigi gündü. günümüzde Topkapi denilen yerde mevzilendirildi. ortasina yapilan top darbeleriyle büyük gedikler açildigi rivayet edilir. bin seneden beri bu sevgili beldenin maglup edilemez bir tanriçasi makaminda tuttuklari ve varligiyla magrur olduklari bu köhne surun kendilerini korumaya yetmeyecegini anladiklari zaman. Üç adet büyük hücum firkasi teskil edilmis ve 14 bataryalik bir topçu parki kurulmustu. çok kisa bir mesafeden yapilan bu ilk top atesini müteakip. arka ve yanlara süvariler konmustu." Bizans surlari önünde saf tutan Osmanli ordusunda. Sahî denilen büyük top. Türk topçusunun harp teknigindeki maharetlerini göstermektedir. surlar bombardimana tutuldu. Mehmed Pasa'yi. ortaçagin en büyük kalesini yikmak için yaptirdigi müthis toplari . piyadeler sagli sollu ayrilmis.

Lodos rüzgari ve Bogaz'daki akinti sebebiyle Halic'e girmeyi basardilar. Çandarli Halil Pasa'nin eski rakibi ve fetih fikrinin kuvvetli müdafii Zaganos Pasa kurtarir. O zaman. Tursun Bey'in ifadesiyle bu hadise.29 Mayis arasinda 54 gün süren kusatmanin tafsilatina girmek istemiyoruz. Durumun nazikligini ortaya koymasi bakimindan kisaca bunlardan söz etmek gerekiyor. Bu gemilerin. Bunlar. onun yerine Hamza Bey'i tayin eder. tesci' edici sözleriyle askerin cesaretini yükselttiler. Amma ma'nide âyet-i kerimesinin isaretine uygun olarak bu hadise.ile Istanbul surlari önüne gelip muhasaraya baslar. Genç hükümdar için durumun ne kadar nazik bir hale geldigini tasavvur etmek mümkündür. hisimla atini denize dogru süren ve kaftani islanincaya kadar denize girmis olan genç hükümdar. Fâtih ünvanini alacak olan Sultan Mehmed. muhasarayi basarisizliga ugratacak büyük bir tehlike belirmisti. Fetih alâmetleri belirdigi sirada isten el çekmek vazife anlayisina sigmaz diyerek zaferleri gölge edinen askerlere nasihatlarda bulundular ve tatli bir dille "sonra Rum ülkesi size açilacaktir" hükmünde belirtilen gerçek vaadi hatirlatarak "büyük savas. Hoca Sa'duddin bu konuda sunlari söyler: "Ulemanin ileri gelenlerinden Seyh Ahmed Güranî. Gerçekten. Mektup. Ümitsizlik. kendisini bütün mukadderatla karsi karsiya getiren iki çetin imtihan daha geçirmisti. Aksemseddin tarafindan Pâdisaha sunulmus olan bir mektup. Istanbul surlari önünde. Bizans'ta büyük bir ümit ve sevinç uyandirdi. bu durumu hazmedemeyerek Baltaoglu'nu komutanliktan azlip. umumî bir hayal kirikligi dogurdugunu ve zaferi süpheye düsürdügünü isbat etmektedir. ülkeler hakimi sultan ile ayni görüs ve fikirde olup. "ehl-i Islâm arasina fütur ve perisanî saldi. 20 Nisan'da bugday yüklü bir Bizans gemisiyle dört Ceneviz gemisi. büyük seyhlerden Aksemseddin ve makami yüce vezirlerden Zaganos Pasa. alinmasi gereken tedbirleri de tavsiye etmektedir. Çandarli ile ona tabi olanlar. bütün vezir ve komutanlarin katildigi bir Divan toplar. Ancak. Düsman gemilerinin Halic'e girmesi üzerine. Vaziyeti. Sehabeddin Pasa ve Koca Turahan Bey'le Aksemseddin'in ve Sultanin hocasi Ahmed Güranî (Molla Güranî)'nin yardimlari ile bu bedbin görünüsü yenmeye ve savasa devam azmini yenilemeye muvaffak olurlar. Orada. 6 Nisan . Bu basari. Kostantiniyyenin fethidir" . bozgun dogurabilirdi. alinan tedbirlerle Müslümanlarin lehine tecelli edecektir. baris ve anlasma yolunu benimsememislerdi. batililar tarafindan gönderilen donanmanin öncüleri oldugu sayiasi yayildi. Sultan. bu muvaffakiyetsizligin. Baltaoglu Süleyman Pasa'nin bütün gayretlerine ragmen. ortaya çikan durumdan istifade ile Imparator'la müzakerelere girisilmesi ve muhasaranin kaldirilmasi fikrini tekrar ortaya atarlar.

ihtiyaç karsisinda büyük dehâsinin yeni bir kesfini de ortaya koydu. fetih isinde azimli oldugunu ve teslimden baska bir teklifi kabul etmeyecegini bildirmisti. Bizans Rumlari arasinda da "Gemilerin karadan yüzdürüldügü görülünceye kadar Istanbul'un zaptinin kimseye müyesser olmayacagi" hususunda bir inanç ve anlayis bulundugundan. O dönem tekniginin bir harikasi kabul edilen bu köprü. Fâtih. Cenevizlilerin elinde bulunup ayri bir kalesi vardi. 22 Nisan gecesi sabaha kadar Halic'e geçirildi. Onlarin. Bunun üzerine ince donanmanin Halic'e karadan geçirilmesi genç hükümdar tarafindan düsünülmüstü. saglam dösemeli bir köprü kurdurdu. bes askerin yan yana yürümesine imkân verecek ve top geçirilebilecek sekilde muntazam. karadan gemi yürüterek denize indirme teknigi büyük bir basari idi. balistik hesaplarini bizzat yaparak tecrübelerinde bulundu. onun düsmani olan ve Fâtih'i sahsen taniyan .gerçeginden hareketle ortaya konan gayret ve ihtimami bir bir gazilere anlattilar. Halic'e denizden girmenin imkansizligi yüzünden 50-70 kadem uzunlugundaki 15-22 sira kürekli 70 kadar gemi. Haliç tarafindan da tazyiki için limana girise mani olan zincirin kirilmasi denenmisse de basari saglanamamisti. Bura sakinleri. Türklerle dost olmakla beraber geceleri de Bizanslilara yardim etmekteydiler. Imparator'u. Böylece yeni bir cephe açilmasi ve Bizans'in her taraftan sikistirilmasi. Fâtih Sultan Mehmed'in karsilastigi ve âdeta imtihan edildigi buhranli ikinci hadiseye geçmeden önce. dag parçasi gibi gemilerin altina rugan (yag) ile terbiye olunmus kütükler döseyip. esas faaliyet. hayret ve dehsetle bu manzarayi seyre baslamislardi. Solakzâde bunu "Himmet-i merdân ile Besiktas dedikleri yerden Kasim Pasa deresine dogru. Fakat Fâtih. bir rivayette yelkenler açarak yürüttüler ve gemileri birbirine baglayarak üzerine metrisler koydular" cümleleri ile anlatir. Bu sevkiyat yapilirken Beyoglu tepelerine yerlestirilen bataryalarla Haliç'teki Bizans donanmasi taciz edilip hareketsiz birakildigi gibi surlarin etrafinda da bombardimana devam edilip. Haliç'te yelken açtigini gören Bizanslilar. O sirada. Galata. Sabahleyin 70 parça kadar geminin. Bu sekilde. Gemilerin Halic'e indirilmesinden sonra Defterdar ile Kumbarahane Iskelesi arasinda bin kadar duba üzerine. Imparator'un gönderdigi elçilere: "Ya ben Bizans'i alirim. kusatilanlarin bütün ümitlerini kirmak için bu ise tesebbüs edilmistir. en agir sartlari kabul ederek baris teklifinde bulunmaya zorladi. Havan toplari döktürdü. ya Bizans beni" diyecek kadar." Bizans'in. iyi bir sekilde gizlenmisti. Rumlarin mâneviyatlarini yeniden ve esasli bir sekilde sarsti. bununla da kalmadi. Beyoglu sirtlarindan ve Galata surlarindan asirma atislarla Haliç'teki düsman gemilerini batirmaya basladi.

düsecegi gününe kadar Haliç'te büyük bir Venedik gemisinde bulunarak. Binaenaleyh bu. buna inanilmaz ve garip masallar gibi görünmüs olacak olan diger rivayetlere de artik inanirim" der. Eger bu harikulade olayin meydana gelmesinde hazir bulunmamis olsaydim. Galata'nin diger cihetinde ve Kosmidion denilen yerin karsisindaki Haliç sahili arasinda bulunan ve Galata'nin arkasinda olan ormanlik dag yolunun düzeltilmesini emr etti. sanki denizde imis gibi karada hareketleri hadisesini gözleriyle takib etmemis bir kimse için bunun. daglarin tepelerinden geçirdi. söyle diyor: "Pâdisah. olup bitenleri yakindan takib etmis olan vak'anüvis Nicolas Barbaro. dag ve tepelerden geçisinin dehset saçici cereyanini. Ben bunu. Bu gemilerin. Bu suretle emir icra olundu. karayi denize tahvil etti (çevirdi). Mehmed ise. Keyhüsrev'in Athos dagini yarmasinda gösterdigi cearet ve fedakârligin kat kat üstünde bulurum. Bunlar arasinda iki sira kürekli kadirgalar da vardi. Her birinin bas tarafinda bir kaptan ve arka tarafinda bir dümenci oturuyordu." Istanbul'un. Bu yolu. denize varincaya kadar karadan geçiyorlardi. Keyahsar'i da geçti. Galata'nin sark tarafinda ve Çifte sutun altindaki cihette olan yer ile. Zira Keyahsar. . karada yürür gibi bu köprü üstünden karsiya asker geçirdi. sevinç nârâlarini ve davul âvâzelerini uzun uzun anlattiktan sonra "Bu gemilerin. Muvafik rüzgarin esmekte oldugu sirada. ormanlari ve dereleri asarak. yelkeni harekete geçiriyordu. geçidin (Bogaz) mukaddes agzindan çekerek. mümkün oldugu kadar düzelttiler ve makaralar ile gemileri denizden karaya çikardilar. Böyle bir harikayi kim gördü ve kim isitti? Keyahsar (Keyhüsrev) denizde köprü insa ederek. kara yolu ile. biri de davul. Bu yeni Makedonyali ve bana kalirsa neslinin en son pâdisahi olan Mehmed. Elispondos (Çanakkale Bogazi)'u geçti ve Atinalilara maglub olarak muhakkar (hakarete ugramis) bir halde geri döndü. Geri kalan gemileri orada biraktilar. Bu gemilerin sayisi seksen idi. Bir digeri de elinde küregi tutarak. cesurâne ve cür'etkârane bir planin tatbik ve icrasini düsündü. Gemiler çekiliyordu.Bizans imparatorluk prensi meshur tarihçi Dukas'in karadan yürütülen gemiler ile pâdisahin bu husustaki faaliyetleri hakkindaki düsüncelerini buraya almayi faydali buldugumuzu belirtmek isteriz. kusatma altina girdigi günden.Halic'e nakl olunmalarini emr etti. O. Bunlari bizzat gözlerimle gördüm. tekbir seslerini. taifelerin sevk ve setaretini. efsanevî mes'ale isigi altinda gemilerin. Ve hakiki altin gibi parlayan Atina'yi (burada kastedilen Istanbul'dur) yani dünyayi tezyin eden (süsleyen) sehirlerin kraliçesini feth etti. inanilmayacak kadar garip bir manzara oldugunu tekrar ederim. karayi denizde oldugu gibi geçti ve Bizanslilari mahv etti. Ve gemileri dalgalar yerine. baska birisi de borazan çaliyor ve denizcilere ait sarkilar okuyordu.

Macar elçisiyle olan görüsme. Tekrar mirildanmalar basladi. Jan Hunyad'in. Izladi. Istanbul'a yardim yapilamayacagini. Aksi takdirde Macarlarin. 27 Mayis aksami bir meclis toplayarak vaziyeti görüsür.Fâtih Sultan Mehmed'in. yardim yapilsa bile önemli olamayacagini söyler. Bu yüzden Jan Hunyad. Venediklilere verdigi söz üzerine Istanbul surlari önünde herhangi bir gevseme halinde harekete geçmeye hazir bulunuyordu. vezir-i azam ve onun yaninda bulunan iki vezirle görüsür. Varna ve Ikinci Kosova muharebelerini hatirliyordu. Bunun üzerine. bu faaliyet ve hazirliklardan habersiz kalmasina imkan yoktu. sonucu çok tehlikeli ve mes'um neticeler dogurabilirdi. . Gerçekten de Istanbul muhasarasinin sonlarina dogru (25. hakli çikacak gibiydi. daha önce görmüs oldugu üç Haçli seferinin tehlikelerini yakindan bildigi ve Bati Hiristiyanlarinin yeni bir Haçli seferi düzenlemelerinden korktugu için. muhasara esnasinda karsilastigi ve âdeta imtihan edildigi ikinci önemli hadise. efendisinden aldigi talimat üzerine. 7 Mayis'ta hazirladigi bir donanmayi G. Bati devletlerine ait bir filonun da Bizans'a yardima gelmekte oldugunu bildirir. Buna karsilik Zaganos Pasa. Bir gecikme. Macarlarin Rumlara yardim edeceklerine dair olan tehdidi ve bir Bati filosunun yardima gelecegi sözleri. ahidnâmesini geri istiyordu. Hunyad'in sehri kurtarmak üzere kuvvetli bir ordu ile yolda oldugu ve büyük bir Haçli donanmasinin Agriboz'a veya Sakiz Adasi'na ulastigi sayialari yayilip büyük bir endiseye sebep oldu. Bizans'in lehinde hareket edip onlarin yaninda yer alacaklarini bildirir. 26 Mayis) bir Macar heyeti. Loredano komutasinda Ege sularina göndermisti. Bati devletleri arasindaki rekabetin bu yardima engel olacagini. Mayis sonlarina dogru kendisini göstermisti. Zira o. naiplikten çekildigi ve Ladislas'in kral oldugu ögreniliyordu. Sefir. imparatorun agir bir vergiye baglanarak muhasaranin kaldirilmasini teklif eder. Sultan Mehmed'i düsündürür. Basindan beri kusatmaya karsi gibi görünen Çandarli. Bati hükümdarlarinin birlestikleri. Yildirim Bâyezid'in akibetini. Zira idareyi genç krala devr etmekle imzalamis oldugu ahidnâmenin geçersiz oldugunu ve bu yüzden onu geri isteyerek ve Osmanli hükümdarinin ahidnâmesini de iade ediyordu. pâdisahtan Istanbul kusatmasinin kaldirilmasini ister. Macar elçilik heyeti. bunun da daha büyük bir felakete sebep olacagini söyler. Kuvvetli bir casus sebekesine sahip olan Osmanli hükümdarinin. Sultan Mehmed'le üç seneyi kapsayacak sekilde yapmis oldugu mütarekenin. genç hükümdara bildirilir. Vezir-i a'zam Halil Pasa. Hemen hemen bütün kaynaklarin belirttigine göre o günlerde Osmanli ordugâhinda. Öbür tarafta Karamanoglu. Özellikle Hiristiyan Bati'nin birleserek Müslüman Türkleri Balkanlardan atmak üzere harekete geçebileceklerini. Papa da kendi hesabina bes kadirga techiz ettirip yola çikarmisti. Tâcîzâde'nin ifadesiyle: "Te'hir olicak mebada derya yüzünden dahi küffardan muavin gelip halka zaaf-i kalb târi olmaga sebep ola". Gerçekten. Venedik. Macar heyeti. Osmanli karargâhina gelir. Bu heyet vâsitasiyle.

Ak Seyh de kendi kendine "Elhamdülillah. Ak Seyh'in çadirina niyaz ve sual babinda göndererek seyhinden fethin gününü. sihirbaz kudretiyle kal'alar kurdurmus. herhalde Sultan Mehmed üzerinde tesirli olmustur. Fetih esnasinda. sehre yardimci olmak üzere gönderme ihtimallerinin kizistigi bir gerçekti. Elhamdülillah" diye Cenabu Hakk'a sükr etmeye. Benimsenen bu görüs üzerine. donanmasina bir gecede daglari asirtmis. ona her zaman deste ve yar olmakta bulunuyordu. hatta saatini ve sehre girilecek noktayi ögrenmis görüyoruz. genel bir hücuma karar verilir." . fetih tarihinin iç yüzünü idare eden Aksemseddin. denizleri tutusturtmustu. bazi dedikodulara sebep olmustu. Fakat. Bu esnada çadirin bir yanindan etegini kaldirip içeri bakan genç adam. göz yaslari ve enin ile aglayip yalvarmakta oldugunu görür. genç. nizamli ve talimli ordusuyla karalari denizlere çevirtmis. "Bâhusus. kafasi ve bedeniyle de en agir ve zorlu yükü tasiyan pâdisahin bir dinamo gibi zaman zaman bosalir olan mâneviyatini besliyor ve takviye ediyordu. Bu arada muhasaranin uzamasi. su ifadelerde açiklik kazanir. Veliyüddinoglu Ahmed Pasa'yi. Son olarak yapilacak hücumun neticesine kadar Macar elçisi iade edilmeyerek alikonuldu. Ama yine de Bizans surlarina çarpip püsküren ve uzadikça uzayan muhasaradan da zaman zaman ümitsizlige düser gibi oluyordu. babasinin mustuladigi an gelip çattigi halde. tasa köpüre sehre girmekte. Gerçi. pâdisahin gazabindan korkarak. Bu uzun niyaz ve yanik münacattan sonra. Ne ki genç hükümdarin kulagina durmaksizin "Korkma. Genç hükümdar. sehri alacaksin" diyen ses. Ancak Aksemseddin'in sebat ve hücum edilmesi ile ilgili mektubu ve manevî tebsirati havi yazisi. cepheden cepheye at oynatan. merakla babasinin çadirina geldigi vakit. toplar döktürmüs. Bu esnada da ordu. dinç. Venedik veya Papa'nin donanmasinin Sakiz'a geldigi haberi alinmisti. fetih haberinin gelmemesi üzerine. Ama bir türlü neticelenmeyen kusatma ve Ortodoks kiliseninin son ve tek ümid olarak Katolik kilisesine boyun egmesine karsilik. babasinin basi secdede. tekbir getirmeye baslamis bulunmakta idi. Iste biçagin kemige dayandigi bu çok nazik demde. yatagini asmis sel gibi. Pâdisah da endiseli ve sikintili idi. tesvik ve sabri tavsiye hususu. pâdisahin.Onun bu görüsüne bazi ümera ile ulema ve Aksemseddin istirak ediyorlardi. Sultan Mehmed ile Aksemseddin arasindaki ilgi. kapida bulunan nöbetçi: "Içeri kimseyi komayasuz diye siparis olundu" diyerek delikanliyi Ak Seyh'in yanina almaz. Papa'nin da Avrupa'li kuvvetleri. Seyh'in basi secdeden kalkar. Seyh'in ogullarindan biri.

bütün orduya tellallar çikararak genel hücumun yapilacagi günü tesbit etti. Bizans'in mânen tefessüh ettigini. Fetih sabahinin gecesi. Fâtih'in baskanliginda toplanan bir harp surasinda uzun münakasalar yapilmisti. Bu esnada Osmanli toplari surlari dövmeye devam ediyor. Peygamberin ashabindan ve hicret esnasinda kendisini Medine'de evinde misafir etme serefine nail olan Ebu Eyyub el-Ensarî'nin kabrini kesf ettigi gibi." Bundan sonra. Müslümanlarin 850 senelik en büyük idealleri bulundugunu. Kur'an'da Istanbul'a isaret ettigi kabul edilen * "beldetün tayyibetün" lafzinin "ebced hesabi" ile içinde bulunduklari 857 hicrî senesini isaret ettigini söyleyen Aksemseddin. yemin ederek askerlere söyle dedi: "Bu muharebede kazanç olarak yalniz sehrin binalarini ve surlarini istiyorum. Hz. Bu esnada genç hükümdar da münadiler vâsitasiyle orduya tebligatta bulunarak "ilk defa sura çikacak olan askerlerin rütbelerinin artirilacagini. devamli mesgul edilerek yorgun birakiliyorlardi. her zaman muhterem sayilacagini" bildirdi. bu sebeple "feth-i mübin"in muhakkak bulundugunu. asker içinde zaten coskun bulunan hücum ve kazanma halet-i ruhiyesini. fethin. hem de Hiristiyan dünyasinda büyük bir manevî nüfuza sahip olacagini. Rum halkin büyük bir kismi ile bazi ileri gelenlerin Osmanli idaresini bir kurtarici olarak kabul ettiklerini. O. bütün ulema. Istanbul'u tamamen kusatan Türk deniz ve kara ordusunda . Zira bütün teklif ve çabalara ragmen Bizans teslime yanasmadigi gibi. Bunun için 27 Mayis'ta. derin bir vecd ile dile getirir. mânevî tebsirlerle bir kat daha artirdilar. Bütün bu görüsmelerden sonra meclis muhasaraya devama karar vererek dagilir. Sehrin diger bütün menkul servetini ve mahsurlarini ganimet olarak size birakiyorum. Fâtih'i zor durumda birakacak bazi tesebbüslerde de bulunuyordu. Türk ordusunda "Mum donanmasi" denilen ates ve isik senliginin icrasi ile geçti. Sultan Mehmed. Vezir-i a'zam Halil Pasa'nin muhasarayi kaldirma taraftari oldugunu bu surada açikça söyledigine daha önce isaret edilmisti.Aksemseddin ile Fâtih arasindaki münasebetlere temas etmis olmakla birlikte. bu sebeple kat'i neticenin alinmasina kadar muhasaraya devam edilmesini istediklerine temas edilmisti. daha önce toplanmis bulunan harp meclisinden kisaca söz etmemiz gerekiyor. Buna karsilik Zaganos Pasa ile hem tib hem de manevî ilimlerde derin malumata sahip bulunan Aksemseddin. harp hazirliklarini tamamladiktan sonra sehre bir elçi göndererek Imparator'a "sehri menkul serveti ve yakinlari ile terk edebilecegini" bildiren bir mesaj gönderdi. maddeten de hiç bir gücünün kalmadigini. Imparator bu talebi reddedince Fâtih. kiyamete kadar baki olacak bulunan Devlet-i Âl-i Osmanî'de. Bizansli muharipler. mesâyih ve gazi dervisler. eline hükm-i serif sadaka olunarak (verilerek) tâ nesli munkariz oluncaya degin evladinin. Istanbul'a hakim olan devletin hem Islâm.

tekbirlerle Topkapi suruna sancak dikti. ortaligi inletiyordu.kandiller. Bu. ezanlar okunmaya baslandi. fenerler. 20 Cemaziyelevvel (29 Mayis) Sali sabahi ezan ve namazdan sonra. Kalmasi hususunda israr eden Imparator'a "Allah'in. Bizzat genç hükümdar dahi.* Bu sirada Osmanli sancaginin surlarda dalgalandigini gören ve daha önce yaralanmis bulunan Latin komutani General Giustiniani. Peygamber'in medih ve senâsina nail olmanin verdigi bir sevinç. Ordu. Bu sirada. Bizans'in. . Peygamberin müjdesine mazhar olarak 30 kadar arkadasiyla sehâdet mertebesine ulasti. Aksemseddin ile Molla Güranî ates hattina girerek. fakat kisa bir müddet sonra. askeri tehyic edici sözlerle. Ilk hamlede iki bin merdivenle 50 bin yigit ileri atilmis. tatli bir ahenk meydana getiriyordu. Fâtih. Sonra otag-i hümâyununa çekilerek devlet erkâninin tebriklerini kabul eder. Bu esnada Bizans. ayrica devletini. surlardaki bu manzarayi görünce. Ulubatli. Ayasofya'da Imparatorun da hazir bulundugu son bir âyine katiliyordu. surlardaki bayraginin indirilip yerine Osmanli bayraginin dikilmesinden sonra. Toplar. Türklere açmis oldugu yolu takip edecegim" cevabini verdi. Bizanslilarin Ayasofya'da icra ettikleri son âyindi. Askerin hep bir agizdan getirdigi tekbir ve tehlil sedâlari. Isik ve seslerden meydana gelen bu ugultuyu gören Bizans. etrafi kesif bir duman ve barut kokusu kapladi. Sultan Mehmed Han. bunun bir donanma oldugunu anlayinca derin bir ye's ve ümitsizlige düsecektir. Böylece Islâm dilâverlerinin ve Oguz kavminin. hem kara. atindan inerek. gemisine çekilmek ister. Bu âyin. Hz. elinde kiliç ile Topkapi gedigine saldirmisti. Hz. Islâm'in mukaddes serefine mazhar kilan medhiye-i Resulullah'a** kavusmanin verdigi heyecanla sükür secdesine kaparak Cenab-i Hakk'a hamd eder. hem de denizden bütün cephelerden harekete geçti. mes'aleler ve atesler yakilarak Kostantiniyye (Istanbul) bir isik çenberi içine alindi. Türk ordusunun büyük ve tarihî hareketi basladi. sehri koruyan gruplarla birlikte Bizans Imparatoru da öldürülmüstü. harbin en siddetli aninda. O. asirlardan beri hayal ettigi mukaddes bir rüya gerçeklesiyordu. hep birden sehir üzerine çevrilerek ateslendi. Gecenin karanligini yirtan bu isik çenberi ile tekbir sesleri. vatanini müdafaa için ölen bu serefli askerin cenazesine saygi göstererek onu merasimle defn ettirdi. gazâ yolunda sehidlik mertebesine ulasmayi taleb ile askere önderlik edip örnek olmuslardi. artik Osmanli'ya mukavemet edilemeyeceginin bir ifadesi idi. Bu sirada Ulubatli Hasan adindaki muazzez nefer. ayakkabisindan taninmisti. önce Osmanli ordusunda yangin çiktigini zannederek sevinecek.

"* Osmanli ordusunun sehre girip hakim olmasi üzerine bileginin gücü ile Fâtih ünvanini almaya hak kazanmis olan genç serdarin da sehre girdigi görülür. âlimler. solak. Feth-i mübinin gerçeklestigi 29 Mayis 1453 Sali sabahini anlatan bir yazar. . Hammer'in (II. Rivayete göre Fâtih Sultan Mehmed. fetihten sonra Bizans ahalisi hakkinda Hiristiyan dünyasinda esine rastlanmayan bir müsamaha hareket etmisti. henüz 21 yaslarinda çok genç bir pâdisah olarak. Tursun Bey'in ifadesiyle haraba yüz tutmus olan Ayasofya. yeni bir çag açiliyordu. emîr. Bu yeni çaga. Ayasofya'nin önünde atindan inmis ve mâbedin esiginde sükür secdesine kapanmisti. 302) dedigi gibi. 29 Mayis 1453 sali sabahi. her zamankinden daha parlak dogan günes. Fâtih Sultan Mehmed Han damgasini basmisti. Fâtih. muhakkak ki bir baska sabahti. Cuma günü. fetih hakki olarak câmiye çevrilecekti. cihanin incisi Kostantiniyye'ye sel gibi akan sanli Türk ordusunu sicak bir içtenlikle kucaklayip üzerine mukaddes nurlar saçiyordu. Fâtih de Hak Teâlâ Hazretlerine hamd ve senâdan sonra hutbeyi okur. seyhler. essiz dehasi. Bizanslilarin yaninda kendisine karsi surlar üzerinde savasmis olan bu Osmanli sehzâdesinin ölümü ile Yildirim Bâyezid'in ogullari arasindaki taht kavgasi kesin olarak sona ermisti. Aksemseddin de Cuma namazi kildirmisti. Gerçekten de sehrin düstügünü gören Sehzâde Orhan.** Fâtih Sultan Mehmed. Iste o mukaddes Sali sabahi. devlet ricali. surlardan atlayarak vefat etmisti. mukavemet edenlerden baskasinin öldürülmemesini. o günü su ifadelerle tasvir eder: "O gün. genç sultan için ayni zamanda saltanatinin da fethi olmustu. böyle essiz bir sabahti. askerlerine. Hiristiyanligin sarktaki merkezini teslim almak üzere. kalenderîler ve erler bulunuyordu. vezir. bütün cihana saskinliktan küçük dilini yutturup. Bu parlak ve essiz ilkbahar sabahinin cihan tarihindeki yeri ise. göz kamastirici altin sarisi isinlari ile âdeta Islâm'in zaferini kutluyor.Istanbul'un fethi. Fâtih ünvanina hak kazanan büyük türk. O. rakipsiz kuvvetiyle. Ölü veya diri getirene büyük mükâfatlar vaadetmisti. sehrin zaptini müteakip Sehzâde Orhan'i aratti. Yaninda. Avrupa barbarlari dahil. Fâtihâne bir ihtisam ve büyük tezahüratlarla sehre girmis olan pâdisah. Bütün bunlarin yaninda özellikle saginda ve solunda Aksemseddin ile Akbiyik sultanin bulunmasi dikkat çekiyordu. Sultan Fâtih'in koluna girip minbere çikartarak hutbe okumasini istemis. sipah ve yayalardan baska. Aksemseddin Hazretleri. Zira o mukaddes Sali sabahi ile bir çag kapaniyor. dervisler. Ayasofya'da iki rekaat sükür namazi ile ikindi namazini kildiktan sonra mâbedin üç gün içinde bu mâbedin Cuma namazi için hazirlanmasini emreder. hocalari. apayri bir özellik tasiyordu.

basardigi büyük iste. ne kaçirilan sanat eserleri. ziyafet. orada hazir bulunan gazilere sesini yükseltip "Ey gaziler. bir daha belini dogrultamayacak bir hale gelmisti. sadece esir edilmelerini istemisti. fetihten sonra Galata'daki Ceneviz kolonisini de teslim alarak. Öyle anlasiliyor ki sehir ve mabedlerin yagmalanmasi bir bakima Imparatorun eliyle de oluyordu. Ama gazâ malini israf etmeyip hayir ve hasenatta sarf edin. Rumlardan. oyun ve eglencelerden sonra. ne tahrib edilen âbideler bir daha yerlerine getirilebilmisti. gazilere seref ü san. Fakat bu noktada da mühim olan yine Aksemseddin'in. "Sühedaya rahmet-i Rahman. çevresinin yardimlarini unutmayan pâdisah. Bu arada Sultan Fâtih. mülk ve arazi dagitmistir. cümleniz hakkinda ahir zaman peygamberi " Ne güzel askerdir onlar" diye buyurmustur. tebeama fahr ü sükran" dedikten sonra asker ve sivil yüzbinlerce kisiye zafer hediyesi olarak mal. bilin ki. bu zengin ve mamur beldeyi sefil ve yoksul bir harabeye çevirmislerdi. taht çekismelerinden ve iç idaresizliklerinden faydalanarak sehri basan Haçli ordulari. devletin. Fethi takib eden ilk Cuma namazindan sonra meydana gelen ikinci önemli hadise. Osmanlilarin eline geçtigi zaman perisan ve harab bir vaziyette idi. Ok Meydani'nda yapilan fetih ve zafer alayidir ki. Allah'a adanmis kutsal esyalarin kiliselerden alinip paraya çevrilmesini emretmisti. Daha önce de temas edildigi gibi o. Fâtih. Nitekim Istanbul fethine tanik olan Bizansli Yeorgios'un verdigi bilgilere göre. onlara hukukî beratlar verdi. Hiristiyan Avrupa idi. diyerek gâzilerin tamamini sehrin imarina ve amme müesseseleri kurmaya tesvik etmis olmasidir. Zira Comnene'ler devrinde. onu Rumlara teslim ederek inançlarina göre defn etmelerini saglamisti. Fakat bu tahribat ve yoksulluga sebep olan Müslüman Türkler degil.emrederek. Pâdisahiniza da itaat ve muhabbet eyleyin. gerekse sehirdeki diger kiliselerde bulunan esya fetihten önce alinip paraya tahvil edilmisti. Yarim asirdan fazla süren kan kokusu içinde. askerlerin maasini verecek parasi olmadigi için kral. ne yagmalanan kiliseler bir daha doldurulabilmis. Böylece gerek Ayasofya. Istanbul. üç gün üç gece süren senlik. Böylece sehir. Bundan sonra ne yikilan saraylar bir daha yapilmis. Latin Kilisesi ile birlesme taraftari olmayan ve bu birlesmeye muhalefet ettigini daha önce gördügümüz Gennadius'u Patriklik makamina getirmek suretiyle . sehir disina kaçanlarin tekrar evlerine dönebileceklerine de müsaade etmisti. Insallah cümleniz magfursunuz. Imparator'un cesedini buldurmus. bir yeni dogusa ugramak talihine ermis bulunuyordu. vahset ve zulüm ile ezilen bu sehir. bir yazarin ifadesi ile yeni sahipleri olan Müslüman Türkler sâyesinde "ba'sü ba'de'l-mevt"e.

tedricen de olsa aklî muhakemenin almis olmasi yüzünden birçok devlet. sesini çikaramaz hâle gelmisti. bir buçuk asirdan beri zaman zaman kileselerin birlesmesi için Papa'ya yapilan müracaat kapisini tamamen kapatmisti. 29 Mayis 1453 (20 Cemaziyelevvel 857)'de Osmanli Türkleri tarafindan feth edilmesi. Avrupa'yi ve özellikle Papa ile Napoli Kralligini. Roma âleminin hükümdari idi. Roma'yi elinde bulunduran ister Müslüman. Istanbul fethinden sonra ilim ve faziletle taninmis olan Gennadius'u Rumlara Patrik olarak tayin etmis ve Patrikhâne'ye Bizans imparatorlari zamanindakine benzer selâhiyetler vermisti. Papa V. Yildirim'dan beri kullanilan "Sultan-i iklim-i Rûm" tabiri. Nikola'nin. Bununla beraber. Istanbul'un. hukuken onun ülkesi sayilirdi. Sirbistan. Nitekim. Avrupa fetihlerinde büyük faydasi görüldügü gibi. gerek Osmanlilarin büyük bir cihad ruhu ile askerî güce sahip olmalarinin etrafa verdigi korku.Ortodokslari himayesi altina almis oluyordu. Osmanli hükümdari. Sark. yapmak istedigi ve yeni bir Haçli Seferi için saga sola bas vurmasi sonuçsuz kalmisti. Merasimle bu yeni Patrige mürassa bir asâ ve at hediye edip iltifatlarda bulundu. ister kavuklu. Osmanlilar aleyhine harekete getirmek istedigi . Papa'nin bütün Hiristiyanlari silaha sarilmaya davet eden 30 Eylül 1453 tarihli beyannâmesi. fazla bir alaka uyandirmadigi gibi. Roma'ya hakim oluyordu. ister Hiristiyan olsun. Bizans Imparatorlugu zamanindaki bütün haklarini tanimak suretiyle Rumlari memnun etmis ve onlari müteaddid müzakerelere ragmen bir türlü yanasmak istemedikleri Garp (Katolik) Kilisesi'nin nüfuz ve hakimiyeti altina düsmekten kurtararak eskisi gibi kiliselerinin istiklâlini emniyet altina almislardi. Bu tasdikin. Bu hareketiyle Osmanli Devleti. yani Ortodoks kilisesinin. Nitekim. Bu anlayistan hareketledir ki. Buna kendi gücünü de katarak asirlardan beri dogu dünyasinin Roma'liya karsi gösterdigi reaksiyonu âdeta yeni bir senteze kavusturuyordu. yararimiza olmustur. Istanbul'un fethi ile Ortodoks dünyasi tarafindan da kabul edilip tasdik edilmis oluyordu. Bu sebepledir ki. Galata'daki Cenevizlilerle Galata halkina da bir fermanla teminat vermisti. Böylece Fâtih. Osmanli Devleti'nin bu ince hesapli siyaseti. Böylece Hiristiyan dünyasindaki iki kilise ayirimini desteklemis oldu. Eflâk ve Güney Arnavutluk'taki Ortodokslari samimi olarak kendi idaresine baglamisti. gerekse artik Hiristiyanlik taassubunun yerini. ister sapkali bulunsun. bu hareketiyle Dogu Hiristiyanligini Katolik Roma'dan tamamen ayiriyordu. Gerçekten de Istanbul'u fetheden Türkler. Is bu kadarla da bitmemis. devlet. ayrica Güney Avrupa memleketlerini hayret ve dehsete düsürmüstü. Papa'nin. Bu sebeple kendisine "Roma Cihan Imparatoru" denebilirdi. Böylece. kuvvetli oldugumuz devirlerde de Patriklik makaminin bizde bulunusu. gerek Balkanlar'da kendi idaresi altindaki ve gerek Mora. Fâtih. Bu âlem.

zafernâmelerle Islâm dünyasina bildirilmisti. Hatta Bizansla isbirligi ettigine dair rivayetler de vardi.Resûlullah (s. tebsir etmisti. Selçuklu ve Osmanli devirlerinde serefle müdafaa etmis olan Türk milleti. Bununla beraber fetih basarisi. bu olayda basari saglayan. Bu sirada Fâtih. bir bakima genç Sultan için saltanatin da fethi olmustu. önce Emevîler. Peygamberin vefatindan kisa bir müddet sonra. Peygamberlerinin müjdesine (tebsirât) mazhar olan Osmanli Devleti'ni. Kahire'de bulunan Abbasî halifesinin emriyle camilerde Müslüman Türk sehidlerine dua edilmis ve Fâtih'in ismi hutbelerde zikredilmisti. Eflâk. Zira onun hakkinda ortada çesitli söylentiler dolasiyordu. çesitli sebeplerden dolayi kendisine kizdigi Çandarli Halil Pasa'yi vezir-i azamliktan azl eder. Bu hedefe ulasmak gerekiyordu. Islâmiyetin büyük bir temsilcisi olarak kabul etmeye baslamisti. Keza. asirlarca önce haber verdigi bir olayin gerçeklesmesi demekti. henüz 21 yaslarinda bulunan genç Osmanli hükümdarina nasib olmustu. büyük bir tebcile layik görülmüslerdi. Güney Hindistan (Behmenî) Sultani Alaeddin II. onun müjdesine nail olacakti. "Ebced Hesabi" ile "Feth-i Mübin"in hicrî tarihini gösteriyordu. Sam. Istanbul'un fethinden dolayi bu kadar sevinmesinin sebeplerini. Ahmed Behmen Sah (1435-1457) da elçiler gönderip Fâtih'i tebrik edenler arasindaki yerini almisti.Adalar halki ile Balkan yarimadasi'ndaki despotluklar ve bu meyanda Sirp. Bosna. Hz. Misir. fetihten sonra Fâtih ile Duka arasindaki konusmayi verirken sunlari söyler: "Büyük Duka gelip etek . Ayrica. Fâtih'e elçi göndererek kendisini tebrik etmisti. Müslümanlar için önemli bir hedef haline gelmisti. Osmanlilarin Enez zaferinden sonra 1454 senesi ilkbaharinda göndermis olduklari elçileri vâsitasiyla Istanbul fethinden dolayi Osmanli hükümdarini tebrik ediyorlardi. Kur'an-i Kerim'deki "beldetün tayyibetün" âyeti. Islâm dünyasinin. bazi Arnavut kral devlet ve senyörleri. Peygamber. Bunun içindir ki. Istanbul'un fethi. Hiristiyan Bati dünyasinda beklenmedik bir felâket olarak kabul edilen Istanbul fethi. Bagdad ve diger Müslüman sehirler ile ülkelerde merasimler tertiplenip kutlama törenleri yapilmisti. çok derinlerde aramak gerekir. daha sonra da Abbasîler tarafindan defalarca muhasara edilmesine ragmen ele geçirilemeyen Istanbul. Haçli sürülerine karsi Islâm'i. Fâtih'ten önceki Osmanli hükümdarlarinca da kusatma altina alinmisti. Bu andan itibaren bütün Islâm dünyasi. Istanbul Fâtihi'ni ve fethi basaracak olan orduyu.)'in hadiseleri ile ta'ziz edilmis olan Fâtih Sultan Mehmed ve ordusu. Çünkü bu. Zira bu sehrin fethi. Bu sebeple Memlûk Sultani. Mora. Hz. peygamberlerinin.a. bu fetihle. Nitekim Bizans Tarihi adli eserinde Dukas. bütün Müslüman dünyasinin sönmez ve eksilmez muhabbetini kazanmisti.v.

Genç hükümdar. kisa bir müddet sonra idam edilecektir. Ve her kim geldiyse verdiler. patrik tayini ve Istanbul'un ticarî. Bu sehri mamur ettiler. Bundan baska. mülkler verelim" dediler. sadece nakit paralari hazine adina alikonmustu. iktisadî. Dediler ki "Bizi memleketimizden sürdünüz getirdiniz bu kâfir evlerine geri vermek için mi getirdiniz?" Bazilari avradini ve oglanini (ailesini) koyup kaçti. ne kadar hasarlar yapildi. ganiden ve fakirden evler sürdüler. adlî ve diger hizmetleri görmek için görevliler tayin ettikten ve 18 Haziran'a kadar Istanbul'da kaldiktan sonra Edirne'ye döner." Bu yüzden azledilen Çandarli Halil Pasa. ölüm ve dinî ayin gibi sahsî meselelerinin de kendi cemaatlerince tedvir edilmesine müsaade edildi. senin adamlarindan bazilari da sözle ve mektuplarla imparatora haberler göndererek. Pasa. mallari mirasçilarina birakilmis. O. gelenege uygun bir merasimle pâdisahin huzuruna kabul edilerek kendisine murassa bir asâ ve at verilmisti. bahçeler. Anadolu'dan getirttigi Türk ailelerini vergilerden muaf tutmak suretiyle iskân edip sehrin yeniden senlenmesini sagladi. vasiyetnâmesinde bütün mal varliginin pâdisaha ait oldugunu bildirmekle birlikte. ictimaî. subasiligini kulu Süleyman Bey'e verdi. Patrik. ne kadar kimse esir oldu". pâdisah size tahakküm edemiyecektir" diyorlardi. bosanma. Fâtih. Bu verdikleri evleri mukataaya verdiler. Ortodoksluk yavas yavas sönüp ortadan kalkacakti. Âsik Pasazâde'nin bu konuda verdigi bilgiyi. Sayet bu makama katoliklige meyyal bir baska ruhanîyi getirmis olsaydi. "Pâdisah. "korkma.öptükten sonra Pâdisah ona dedi ki: "Sehri teslim etmemekle iyi bir is yapmadiniz. Pâdisaha der . Böylece o dönemde nasil sade bir Türkçe'nin kullanilmis oldugunu da görmüs olacagiz. Pâdisah yine emr etti kim. "Hatiri olanlar gelsin evler. Bak ne kadar zararlar. Bu meyanda eski Bizans halkinin evlenme. feth ettigi ülke halkinin geleneksel imanini kurtarmis oldu. Istanbul'u feth etti. söylenen bu sözleri Halil Pasa'ya atfetti. Duka buna cevap olarak "Efendim. hatta imparatorun bile böyle bir selâhiyeti yoktu. "Kula Sahin" derlerdi atasindan kalmis bir vezir-i akil (akilli bir vezir) vardi. fetihten sonra Gennadius gibi âlim ve münevver bir Ortodoksu patrik tayin etmekle. aylar önce ayrildigi sehre tekrar giriyordu. büyük bir zafer alayi ile. Ve cemii vilayetine kullar gönderdi. baglar. Bu gelen halka da evler verdiler. Istanbul'u bir Müslüman Türk sehri haline getirmek için. Ve her vilayetin subasilarina ve kadilarina adamlar gönderdiler. Sehir mamur oldu. Fâtih Sultan Mehmed. sana sehri verecek kadar selâhiyetimiz yoktu. dönemin dil özelliklerine de dokunmadan buraya almak istiyoruz. Öyle olunca bu halka güç geldi. Pâdisah.

Yine hükm etti: "Her ev ki verirsiniz mülklüge verin (verdiginiz her evi mülk olarak verin)" dedi. günümüzde bile Aksaray. Mescidler yapmaya basladilar. Istanbul'u imar ve iskân etmek gibi büyük bir problemle karsi karsiya kaldigi anlasilmaktadir. Nitekim. Her ne kadar Balkanlar'dan da nüfus nakli olmussa da bu. Sivas ve Izmir gibi yerlerden gelen Türk aileleri ile Istanbul kisa bir zamanda hüviyet degistirerek bir Müslüman Türk sehri haline geldi. Çarsamba gibi semt isimleri. Tursun Bey. Fâtih'in daha ilk günlerden baslayarak Istanbul'u canlandirmak ve senlendirmek için gösterdigi çabayi ortaya koymaktadirlar. Bu da biraz önce temas edilen göç uygulamasidir. Manisa. bir yandan da fetihten hemen sonra sehirde genis bir insa faaliyetine girer. Tire. Pâdisah da onun sözünü kabul etti. Istanbul'un eski olan ve günümüzde bile varligini koruyan mahalle adlari. atan. Dukas. Fâtih." Görüldügü gibi. bag. tapu) verdiler ki mülkleri ola. Çünkü (daha önce de belirtildigi gibi) bu yeni gelenler. Karaman. bize bu yerlesmenin sehir içindeki dagilimi konusunda önemli ip uçlari vermektedir. Bu hüviyet degisikligi. Aksaray. Istanbul'un Müslüman Türk sehri haline getirilebilmesi için her imkâni degerlendiren Fâtih. yerlestikleri yerlere. bir yandan bu sürgünlerle Istanbul'un nüfusunu artirirken. sadece nüfusla degil. Sultanima da layik olan budur ki bunu yapmaya" dedi. Samsun.ki: "Hey devletlu sultanim. fetihten sonraki büyüme ve gelismesini buraya yapilan hâne nakline borçlu görünmektedir. Çünkü gelenlerin yerlestikleri bu yerlere onlarin geldigi yerlerin ismi verilmisti. O. Bu problemi çözmek ve sehre yeni bir çehre vermek için Osmanlilarin eskiden beri uyguladiklari bir yöntemle meseleye yaklastigi görülmektedir. pek fazla bir sey ifade etmiyordu. Âsik Pasazâde. Sehir yine mamur olmaya yüz tuttu. Egirdir. onlarin sehrin iktisadî hayatini ellerine geçirip bu sahada söz sahibi olmalari içindi. semt isimleri ile de olmustu. geldikleri sehir ya da kasabanin adini vermislerdir. hiç birine mukataa koymadi. Istanbul'un iskâni için Anadolu'nun muhtelif yerlerinden sanat sahipleri ile muhtelif siniflara mensub Türk nüfusunu buraya celb edip iskân ettiriyordu. Seyahatnâmesinde bu yeni gelenlerin kurduklari mahallelerin isimlerini vermektedir. deden nice memleketler feth ettiler. O. Ondan sonra mektuplar (yazili belge. bu yeni gelenlere çesitli kolayliklar saglamaya basladi. Baska bir ifade ile Istanbul. Daha sonra degisik tarihlerde Karadeniz sahilleri ile Karaman. Harap bir sehri devralan Fâtih'in. Kritovulos gibi çagdas kaynaklarin verdigi bilgiler ve günümüzde yapilan arastirmalar. Evliya Çelebi. Çünkü bunlarin sayilari çok azdi. Nesrî. bahçe verilip vergiden muaf tutulmalari. Ilk önce 5000 aile getirildi. Çarsamba. hâlâ o günün hatiralarini tasimaktadirlar. fetih . Kastamonu. Anadolu'dan getirilen Türklere ev. Bursa.

Böylece Rum esirlerinin refah düzeyi yüksek bir duruma gelmeleri saglandi. SIRBISTAN SEFERLERI Fâtih'in.esnasinda harap olan surlarin onarilmasi ve sehrin yeniden düzenlenmesi isiyle. karelik bir alani çevreleyen surlar onarildi. Bu sebeple biz. bütün tebeasina (vatandaslarina) özellikle de esirlere karsi çok merhametli idi. Fetihlerinde bir sira ve irtibat görülen Fâtih Sultan Mehmed. Ikinci Kosova zaferinden sonra Osmanlilarin Bati'da büyük bir fetih dönemine girmemeleri ve dirayetli bir hükümdar is basina geçtigi takdirde Orta Avrupa'ya dogru Türk hakimiyetinin genislememesi için bir sebep yoktu. herkesi ayni standartlara sahip olan esit duruma getirmek istiyordu. yaptigi mücadelelerinden (Sefer-i Hümayûn) kisaca ve ana hatlari ile bahs etmek istiyoruz. Gerçekten Fâtih. FÂTIH'IN BATI SIYASETI Fâtih'in. Zira bütün tarih kaynaklarimiz ve yeni arastirmalarda bu konuda genis ve tafsilatli bilgiler bulunmaktadir. konuyu bütün teferruatiyla anlatip daha fazla uzatmak istemiyoruz. Bu arada müsellem ve yaya sancakbeylerine. Limni ve Tasoz adalari da itaat altina alindi. gerekse Kuzey siyasetleri geregi. Istanbul'u aldigi zaman Balkanlarda karisik bir ortam bulunmaktaydi. Ilk bakista bu karisikliklarin Osmanli'ya pek zarari dokunmayacak gibi görünüyor olmalari. O. Bu sayede esirler para biriktirip kendileri için takdir edilen kurtulus akçesini ödeyip hürriyetlerine kavusabileceklerdi. Osmanlilarin o havaliye bigane kalmalari için bir sebep degildi. bir taraftan da esirlerin yevmiye (günlük) 6 veya daha fazla akça karsiliginda çalismalarini emretti. Istanbul'u fethinden sonra Balkanlar'da büyük karisikliklarin meydana geldigi bilinmektedir. gerek Dogu. Orta Avrupa . FÂTIH'IN SIYASETI Istanbul'u feth etmek suretiyle ülkesinin ortasinda bulunan ve bir ada durumuna gelmis bulunan engeli ortadan kaldiran Fâtih Sultan Mehmed. artik Balkanlara dogru yönünü çevirebilirdi. hendeklerin temizlenmesi emredilmisti. gerek Bati. 1457'den sonra daha genis bir imar faaliyetine girisecek olan Fâtih. Istanbul Subasiligina getirdigi Karistiran Süleyman Bey'i görevlendirmisti. Böylece 13 km. Bunun için Osmanlilar. Bu sirada Istanbul gibi Türk topraklari arasinda sikismis bulunan ve Ceneviz'e bagli Enez kalesi ile buna tabi olan Imroz.

öte taraftan da Ulah ve Macarlar'la münasebetlere girisiyordu. Bir taraftan tebrik için gönderdigi elçi heyeti ile. Kaynaklarin verdigi bilgiye göre." Casuslari vâsitasiyle bu durumdan haberdar olan Fâtih. Hoca Sa'duddin. Sirp Krali Brankovitch'in bu iki yüzlülügünü su ifadelerle nakl etmektedir: "O. fethi müteakip her taraftan tebrik için gelen elçi heyetleri arasinda Sirp Kirali Georges Brankovitch'in gönderdigi heyet de vardi. vaktiyle Osmanlilardan alinan kalelerin tamaminin iade edilmesi gerektigini söylemisti. . saltanatinin neye bagli oldugunu iyice anladigindan pâdisahin babasina (Sultan Ikinci Murad) ve Fâtih Sultan Mehmed'e daima itaat edip vergisini de zamaninda öderdi. Bununla beraber Sofya sehrini kendisine ihsan edebilecegini söyleyen Pâdisah. yolcu. Fakat bir müddet sonra gizli bazi fikirler besledigi. Bu halden faydalanan Sirp ileri gelenleri. pâdisahla yaptigi anlasmaya riayet etmeyip Macar ve Ulah'larla Osmanlilar aleyhine olacak sekilde münasebetlerde bulunmaya basladi. Vilkoglu diye tanitilan Sirp Kirali Brankovitch. ordusunun toplanmasini bile beklemeden yirmi bin kisilik bir kuvvetle Sirbistan üzerine hareket etti. bir taraftan akincilari Sirbistan üzerine gönderirken. bütün bu bilgileri verdikten sonra "hatta Üsküp yolu mesdud olup âyende ve revende (gelip gidenler. zamaninda Pâdisahi durumdan haberdar etti. Haberi götüren elçi. tebrik için gelen Sirp elçilerine iltifat etmemis ve teslim etmek istedikleri kalelerin kafi olmadigini.ve Kuzeyden gelebilecek bir tecavüze karsi ülkelerini kolayca müdafaa edebilmek için tedbirler almak zorunda idiler. Sirbistan aleyhine harekete geçebilecegini bildirmisti. Böylece zaman kazanarak savas için hazirliklarini tamamlamak istiyorlardi. Böylece Sirbistan'a ilk sefer baslamis oldu. bu sekil kabul edilmedigi takdirde. Zira vergisini zamaninda vermedigi gibi. Osmanli topraklarina tecavüze baslamis. Buna razi olmayan Sirp Kirali. durumundan anlasilmisti. iki yüzlü bir siyaset takip ediyordu. Fâtih'in elçisini oyalamaya çalisiyorlardi. Kritovulos. ibn sebil) meci' ve zehabtan munkati' oldu" diyerek Sirp Kirali'nin sebep oldugu olaylari anlatir. Ordunun büyük kismi Sivricehisar (Ostrowtz)'da Pâdisaha ulasti. Bunun üzerine Fâtih Sultan Mehmed. Halbuki Sirp Kirali bu tarihlerde Tuna'nin öbür tarafinda bulunuyordu. Yapilan kusatmalarda bir çok kale zapt edilemesine ragmen bazilari da alinamamisti. vaktiyle Osmanlilardan aldigi kalelerden bir kisminin anahtarlarini geri verirken. Elçi bunu hissettiginden. öte taraftan da Sirp Kirali'na haber yollayarak Sirp topraklarinin Lazar'in oglu Stephan'a ve dolayisiyla kendisine ait oldugunu söyleyerek. Tarihlerimizde. Vergisini de zamaninda vermiyordu. Pristine kadisinin arzindan ögrenen Pâdisah. hatta bu yüzden Üsküp yolu kapanarak gidis ve gelisler durmustu. Bu arada Türk sehir ve kasabalarindan bazilarinin Sirplar tarafindan yagma edildigini. yirmibes günde geri dönmek için emir almisti. Sirbistan'i terk etmesini istemisti. Geç kaldigi takdirde öldürülecekti.

. Bunun üzerine mesele Frankfurt'ta ve Wienerisch-neustad't'de toplanan meclislerde müzakere edilmis ve Hunyad'a yardimci bir kuvvetin verilmesi kabul olunmustu. 1454-1455 kisini Edirne'de geçirmekte olan Fâtih'in. arkasindan da Istanbul'a dönülmüstü. Gerçi bu sehir. Osmanlilara karsi bir savasa hazirlandiklarini. Pâdisahin. yalniz kendi ordusu ile Fâtih Sultan Mehmed'e karsi savasamayacagini idrak ederek 1454 yilinin sonuna dogru Imparator Friedrich'e bir mektup yazarak Sirbistan hadiselerini anlatmis ve Hiristiyanligin kurtulmasinin bir Haçli ordusu ile mümkün olacagini bildirmisti. Kaynaklarimizin tamami bu dönüsten bahs etmekle birlikte sebebinin ne oldugunu zikretmezler. Buradaki savas. Bu siralarda hudud komutanlarindan Evrenoszâde Ishak oglu Isa Bey. bunu gerekli kiliyordu. Buradan da hep birlikte önce Edirne. Bu basarilarina yenileri eklenebilirdi. Sirbistan'da birakilmis bulunan Firuz Bey oglunu maglub edip bir kisim Osmanli topraklarini elde ederler.Bununla beraber Türk ordusu. Bu yüzden hükümdar. Macarlarin lehine sonuçlanmakla birlikte Jan Hunyad. Burada basta madenleri ile meshur olan Novaberda sehrinin alinmasina karar verilir. büyük basarilar saglamis sayilirdi. Osmanlilarin eline geçtikten ve birkaç kale daha feth olduktan sonra Fâtih Sultan Mehmed. Ayrica bu devletin bulundugu cografî ortam da. 1455 baharinda Edirne'den hareket ederek Sirbistan üzerine yürüdü. fakat bu hazirliklarin neresi için oldugu bilinememekteydi. Sirp ve Macar birlesik ordusu. Karaca Pasa'yi Sirbistan'i yagmaya memur ederek kendisi ceddi (dedesi) Sultan Birinci Murad'in sehid edildigi Kosova'ya gelir. Bu müddet zarfinda isini bitiren Karaca Pasa. fakat iç durumu iyi olmayan Sirbistan'in kolayca zapt edilebilecegini bildiriyordu. Bu sehir. Sirplarin. Bir fesat kaynagi olan Sirbistan'in zapt edilmesi. harp hazirliklarina basladigi görülmekte. birdenbire sefere nihayet vererek Edirne'ye döner. Bu arada. Sultan Ikinci Murad zamaninda Osmanlilarin eline geçmisti. Fakat Segedin antlasmasi ile yine Sirplara terk olunmustu. Bati'daki gayelerinin tahakkuku için gerekiyordu. Fakat Pâdisah. burada orduya katilmisti.

Bunlar arasinda boylari 27 kadem olan 22 büyük top vardi. Kendi topraklari üzerinde emniyeti saglamayi birinci derecede önemi haiz bir is telakki eden Fâtih Sultan Mehmed. genç hükümdar . böylece Osmanli güvenligini tehdid etmekte olan bu sehir ve sakinlerinin. bu muhasara esnasinda. hem karadan hem de nehir tarafindan kusatilmak isteniyordu. Osmanli hududlarina tecavüz etmesi.BELGRAD KUSATMASI Fâtih Sultan Mehmed. Bunun için Morava kenarinda kurdurdugu dökümhânede çalistirilan binlerce isçi tarafindan toplar döküldü. Etrafinda su ile dolu genis bir hendek vardi. baharda büyük bir ordunun basinda Sofya üzerinden Belgrad'a yürüdü. Ancak bu sehrin degeri. büyük bir kuvvetle yardima geldigi Belgrad'i. savas kazanilamadigi gibi Dayi Karaca Bey de. su yollari vasitasiyle birçok yerden yardim alabildigi gibi müstahkem bir kaleye de sahipti. Çünkü sehir. Yapilan muhasara ve bes yüz kadar askerin kaleye girmeyi basarmis olmalarina ragmen. Ayrica o zamana kadar görülmemis büyüklükte tas gülleler atabilen yedi tane havan topu da yapilmisti. daha küçük muhasara toplari arasinda muhtelif çapta üçyüz kadar top vardi. ayni zamanda Macaristan'da basarili bir harekâta girisebilmek için Tuna kiyilarinin ve bilhassa Belgrad müstahkem kalesinin elde bulunmasi gerekiyordu. 1456 baharinda Belgrad'i almaya karar verir. Sehrin bu konudaki degerini daha önce anlamis olan Osmanlilar. Bütün kisi hazirliklarla geçirmis olan Pâdisah. esasli bir sekilde hazirlanma ihtiyaci duydu. Ayrica büyük toplar da Dayi Karaca Bey'in nezâretinde ayni yoldan sevkedilmislerdi. Tuna yolu ile hareket etmis olan ve ikiyüz parçadan ibaret bulunan donanma. Firsat buldukça civarindaki Müslüman Türk topraklarina saldirmaktan da çekinmeyen. Jan Hunyad. simdilik Osmanli'nin eline geçmekten kurtarmisti. Zira daha önce bazi bölgeleri Osmanlilarin idaresine geçmis bulunan Sirbistan'i elde tutabilmek ve kuzeyden gelecek istilalari durdurabilmek. 1456 yilinda Macarlarin elinde bulunan Belgrad'i almak için harekete geçer. bulundugu metrise bir top güllesinin isabetiyle sehid olmustu." Öyle anlasiliyor ki. her iki devletin burayi kaptirmamak için bütün gayretlerini harcayacaklari tabii idi. Fâtih'in karargâhina kadar gelmis bulunan düsmandan birkaç kisiyi. "tedbirlerinin takdire muvafik gelmedigini görünce. Sava ve Tuna nehirlerinin birlestigi noktada kurulmus olan Belgrad'in zapti çok zordu. geregi gibi sihhat ve selâmetle Dâru's-saltana'ya avdet buyurdular. kusatmanin kaldirilmasina sebep olmustu. Bu sebeple Fâtih Sultan Mehmed. Sirplar ve Macarlar tarafindan da bilindiginden. Dayi Karaca Bey'in komutasinda idi. Hükümdar. Böylece Belgrad. Bunlardan baska. kesin olarak Osmanli hakimiyetine girmesi gerekiyordu. Sultan Ikinci Murad devrinde burayi almaya tesebbüs etmislerse de Jan Hunyad'in.

tayfa tayfa geldi. Etrafa agirlikla davetçiler gönderdiler. okunan bu âyetlerin tefsirini yaptilar. Bu mücadelede düsman da fazlaca yipranmis oldugundan çekilmis. Dügüne basladilar. nasil bir protokol uyguladigini göstermesi bakimindan önemli olan bu dügünden. Onun yanina Hizir Bey Çelebi oturdu. Bunun üzerine her iki sehzâde de merkeze çagrilir. Osmanli kuvvetleri de bu seferden basarisiz dönmüslerdir." Bu savasta yaralanmis olan Jan Hunyad da 20 gün sonra 11 Agustos 1456'da ölmüstü. Ilmî sohbetler olundu. ilim adamlari ile halka karsi nasil davrandigini. Bunlar hep Edirne'ye geldiler. Bununla beraber Sava nehri yolu ile gelen yardima mani olunamadigi için muhasara kaldirilmisti. Bu davranis. Pâdisah dahi devletle Ada'ya geçip oturdu. bütün Osmanli kaynaklari bahsederler.bizzat kendisi kiliçla öldürmüstü. Ulemâ. Uzunçarsili. çevre hükümdarlara dâvetiyeler göndererek. Nice günlük yollar dügüncülerle dolmustu. Pâdisahin karsisinda ise "Mevlâna Sükrullah" oturdu. Sultan Bâyezid Amasya'da idi. Her tarafin halki. korkunç bir bozgunu önlemis ve sonu belki de büyük bir Haçli Seferi vücuda getirebilecek olan tehlikeyi bertaraf etmistir. Önce ulemâ davet olundu. SEHZÂDELERIN SÜNNET DÜGÜNÜ Belgrad seferinden dönen Fâtih Sultan Mehmed. Edirne'nin çevresine konup doldular. Fâtih'in. Onu getirtti. digeri (Mustafa) Manisa'da sancakbeyi olan iki sehzâdesinin sünnet edilmelerine karar verir. bu dügünde hazir bulundugunu söyleyen Âsik Pasazâde'nin müsahedelerine dayanarak verdigi malumati özetleyerek buraya almak istiyoruz: O vakit. Emr olundu: Hafizlar. karargâha hücum eden düsmana karsi gösterdigi sebat ve mukavemet. Sag tarafina fâzil kimselerden olan "Mevlânâ Fahreddin" oturdu. Pâdisaha layik sohbetler yapildi. Pâdisah dahi gelip tahta oturdu. Edirne'deki ikameti esnasinda biri (Bâyezid) Amasya'da. Mustafa Çelebi dahi o vakit Manisa'da idi. Onu dahi getirtti. nimetler yenildi. Fâtih'in bu savastaki durumunu su ifadelerle vererek onun nasil bir bozgunu önledigini anlatir: "Fâtih Sultan Mehmed'in. Bütün sancak beyleri ve her sehrin ululari geldiler. Bununla beraber biz. Pâdisahin otag ve çadirlarini Ada'ya kurdular. Yemekten sonra yine edebiyatçilar okudular. Bu dügün için Fâtih. bozulmaya yüz tutmus olan Osmanli askerine kuvvet ve cesaret asilamis olmalidir ki. Ondan sonra izin verildi: Edipler. onlarin da bu mutlu günlerinde yanlarinda bulunmalarini arzu eder. güzel medihler ve gazeller okudular. Solunda ise "Mevlâna Tosyavî" oturdu. yeniden düsmana saldirmislardi. Kelâm-i Kadim-i Rabbanî (Kur'an-i Kerim) okudular. Ondan sonra izin oldu: Sofralar kuruldu. Ondan sonra tekrar .

Georges Brankovitch ile. d. hicrî 862 (1458)'de Mora seferine giderken Mahmud Pasa'nin maiyyetine bin kadar yeniçeri vererek onu Sirbistan üzerine gönderir. Brankvitch 30 bin altin ödedikten sonra serbest birakilmisti. Üçüncü günü begler (emîr) davet olundu. Fakir (ben) dahi bir futa doldurdum. Elen. Bögürdelen'in alinmasindan sonra Macaristan'a akinlarda bulunur. Sirbistan'in idaresini ele geçiren en küçük kardes Lazar. Her ilim ehlinin önüne sini koydular. Sirbistan isini kesin olarak çözüp bir sonuca baglanmaya karar verir. Sirplarin baskenti olan Semendire etrafindaki bazi kaleleri aldiktan sonra Semendire'yi kusatir. 1457 senesinde ölmüs. Bu dügünün tarihi hicretin 861'inde vaki oldu. Bu sebeple Pâdisah. Böylece Mara. Etyen (Istefan) ve Lazar adinda üç erkek ile Sultan II. Yeni Sirp despotu Lazar. Ondan sonra pâdisah.Kur'an okundu. Niceleri fakir geldi. Rodnik ve Sabaç (Bögürdelen) gibi yerleri alir. Elen'in. öldürme tehdidi ile diger kardeslerini ülkesinden kaçirmisti. Greguvar. bir sene sonra 1458'de öldü. Bunlara dahi Pâdisah kanunu nasilsa öylece yapildi. Ikinci gün fukara tayfasi davet olundu. esi Elen ile küçük yastaki kizina kaldi. onun taht üzerindeki hakkini koruyacagini bildirerek kendisine Serez taraflarinda mülk verdi. Onlara da geregi gibi hürmet olundu. Bunlar da "Fukarâ Kanunu" geregince saygilarini gösterdiler. Sirbistan'in elinden alinma ihtimalini düsünerek burayi malikâne olarak Papa'ya peskes çektigi gibi kizini da Bosna kralinin ogluna nikahladi. Brankovitch'in ölümü üzerine. sehrin dis istihkamlarini aldiysa da sehri zapt edemeyerek muhasarayi kaldirir. Brankovitch'in kizi Mara da Osmanlilara siginmisti. Pâdisahin ihsanlari bunlara da yetisti. Pasa. . Bu arada Ostroviç (Sivricehisar). oynamak istedigi oyundan haberdar olan Osmanli Devleti. bir ara Brankovitch'i yakalayip haps etmisti. Ülkesi.SIRBISTAN'IN ILHAKI: Osmanli kuvvetlerinin Belgrad'dan çekilmelerinden sonra sira tekrar Sirbistan'a gelmisti. Jan Hunyad'in kayinbiraderi olan Belgrad valisi Mihail arasinda eskiden beri bir sogukluk bulundugundan Mihail. Bu ulemânin hizmetkârlari futalar doldurdular. gelen bu hürmete lâyik kisilere ihsanlarda bulundu. refah içinde bir hayat geçirdi. Mahmud Pasa. Ondan sonra sekerli seyler getirdiler. hizmetkârima verdim. Ihtiyar Brakovitch. Murad'dan dul kalmis olan Mara (Meryem Sultan) adinda bir kiz evladi birakmisti. Fâtih Sultan Mehmed. zengin gitti.

Thomas'in anlasmalara aykiri hareket ederek vergisini göndermemesi ve Latinlerle ittifak kurmasi gözönünde bulundurularak. 463). Isparta). hazineleri ile birlikte gidebilme sarti ile teslim olur. fakat kardesi Thomas razi olmadigi için bunu yapamamislardi. tedavisi mümkün olmayan bir çiban gibi sürüp gidebilirdi. imparatorluga hak iddia edebilecek durumda olmalari. 40. Hoca Sa'duddin. mücadelelerinde. Bu esnada Osmanlilar. düstügü bir ask sevdasi yüzünden Mora'daki Ballabadra . direnmenin fayda vermeyecegini anlayan Elen. Iki kardes arasindaki mücadelede. ilerisi için bir tehlike arzediyordu. Mora Arnavutlarindan yardim alarak birbirleri ile ugrasiyorlardi. bir ihtiyat tedbiri olarak Mahmud Pasa'yi Sirbistan taraflarina yollar. Bizans Imparatorlugu'nun en yakin vârisleri olan bu iki sahsin. son Bizans Imparatoru Konstantin'in kardesleri Dimitrios ile Thomas tarafindan idare ediliyordu. Osmanli kaynaklari (Âsik Pasazâde. Sonunda Mora. Daha önce. Dimitrios'un devlet merkezi Mistra (Hammer. Mahmud Pasa ile bulusur. ordunun toplanti yeri olan Serez'de bütün askerî tedbir ve tertibatini aldiktan sonra Mora'ya hareket eder. Sirbistan isinin tamamen bitmesi için Mahmud Pasa'yi Semendire üzerine tekrar gönderir. Serez'den bir genç. 149. bu devletin. Burasi. Buna göre. 1458 Mayis'inda. bir mana ifade etmemekle birlikte. çevresindeki kaleler Osmanlilarin eline geçtikleri için Semendire bir bakima yalniz ve yardimsiz kalmisti. Mora seferi ile ilgili olarak baska bir sebep daha göstermektedirler. bunlara müdahelede bulunmayarak seyirci kalmislardi.Bu esnada Mora seferinden dönmüs olan Fâtih Sultan Mehmed. MORA SEFERLERI Istanbul'un fethi sirasinda Mora. 8 Kasim 1459'dan itibaren Osmanli idaresine giren Sirbistan. III. Belgrad'in zaptina kadar Macaristan'a yapilacak akinlar için ve kuzeyden gelecek tehlikelere karsi iyi bir üs oldu. bu iki kardes arasinda taksim olunarak iki Rum devleti ortaya çikmisti. Dimitrios'a ait bazi yerlerin Thomas'in eline geçmesi üzerine Dimitrios'un Osmanli Pâdisahina elçi göndererek yardima istemesi. bütün gizlilik kaidelerine riayet ederek yapacagi seferin nereye olacagini açiklamadan. Nitekim Imparator Konstantin'in ölümü üzerine Mora Rumlari. Fâtih. Bu durum karsisinda. I. Her iki kardes. Bu mirasçilar ortada bulundukça Bizans meselesi. Thomas'inki de Patras idi. Mora'ya sefer yapilmasina karar verildi. Bu esnada kendisi de Mora üzerine hareket eder. imparatorun kardesi Dimitrios'u imparator yapmak istemisler. s. bir sancagi olarak "Semendire Sancakbeyligi" adi ile bir akinci komutana verilir.

Bununla beraber sehir ve kalesi. Anadolu kuvvetleri tarafindan muhasara edildi. kocalarinin da hapse atilmis olduklarini. Balkanlari nüfuzu altina alarak bir Akdeniz Imparatorlugu kurmak isteyen Napoli ve Aragon Krali V. bu ülkenin de idaresi altina girmesinden baska çikar yol olmadigi kanaatine varir. kökünden halli için. Teselya'ya giren Osmanli ordulari. Mora'nin elde edilmesi. daha atik davranarak onlara karsi olan planlarini uyguladilar. Bütün bunlar. Zira. Bu olay. Adi geçen kral. din düsmanlarinin. din düsmanlarinin elinden çektikleri eziyet ve gördükleri iskenceleri bizzat gördügünü bir bir açiklar. daha önce de Mora despotu Dimitrios ile Mora'yi nüfuzu altinda bulunduracak sekilde bir anlasma yaparak onu himayesine almisti. Burada birçok sehir ve kaleyi . Osmanlilara karsi destekleyip ona yardim ediyordu. orada Müslüman kadinlarin çok kötü ve berbat bir hayat sürdüklerini. Böylece V. Müslümanlara yaptiklari iskence ve çetkirdikleri eziyetleri ögrendigi zaman. Genç Fâtih. Osmanlilarla mücadele etmek üzere Arnavutluk ile Mora'yi üs olarak kullanmak istiyordu. gizlice bu kadinlarla konusup durumlari hakkinda onlardan bilgi alir. Korent berzahina dogru yürüyerek yollari üzerindeki Filke kalesini aldilar. daha kis aylarinin bitmedigi bir zamanda olmustu. kâfirlerin en bayagi ve agir islerini yapmak zorunda kaldiklarini görür. buranin düsmesini beklemeden Mora'ya girer. Arnavutluk Prensi Iskender Bey'i. Tamami gözü yasli olan bu kadinlarin. problemin. burayi Italya'ya yapacaklari seferler için bir üs olarak kullanacaklardi. Osmanlilara karsi onun düsünce ve tavrini ortaya koyuyordu. Alfons. Osmanlilar. Alfons. Sarp bir mevkide bulunan ve üç kat sur ile çevrili olan bu müstahkem kalenin zapti kolay degildi. Genç. Osmanlilar bakimindan büyük bir önem tasiyordu.sehrine gittigi zaman. Fakat Osmanlilar. Pâdisah. Insani üzüntü ve kedere gark bu vaziyeti ögrenen genç adam. bu yüzden herkesin canindan bezmis oldugunu ögrenir. derhal pâdisahin katina gelerek yüce divanda üzüntülerini açiklayarak Müslüman kadinlarin.

Bunun üzerine Mora despotlari ile Osmanlilar arasinda asagida belirtilen sartlara göre bu anlasma yapilir: 1. Doguda bas gösteren Akkoyunlu hükümdari Uzun Hasan gailesi yüzünden. baris talebinde bulunur. Mora'da zapt ettikleri sehir ve kaleler. 4. Mora'nin anahtari durumunda bulunan Korent'in zaptinin. Kuzey Mora sancakbeyligine akinci komutanlarindan Turahan Bey oglu Ömer Bey'i tayin eder (Temmuz 1458). Mora'nin diger sehir ve kaleleri. bir kismi da vergi vermek suretiyle Osmanlilara baglanmis oldu. Osmanli hükümdari. Bu anlasma ile. Aralarinda bir ittifak kurarak Osmanlilara karsi vaziyet alirlar. 3. Hariçten bunlara bir taarruz vuku buldugu zaman Osmanli hükümdari despotlari müdafaa etmeyi üzerine alir.feth eden pâdisah. Bununla beraber Thomas. Dimitrios ile Thomas'in idaresinde bulunacak ve bunlar her sene üçer bin altin vergi vereceklerdir. Fâtih-'in idaresindeki Osmanli ordusu. Fâtih. mallarini muhafaza edebileceklerdir. 2. Zaganos Pasa'yi Mora'ya gönderir. Dimitrios teslim olur. Thomas'in üzerine gitmeden önce birdenbire yön degistirerek Isparta üzerine yürür. fazla agir olmayan sartlarla yeniden bir anlasma yapilir. Osmanlilara karsi bir sey yapamayacagini anlayan Thomas. Mora seferi esnasinda Atina da Türk idaresi altina alinir. Mücadeleler sonunda. Mora'nin. Fâtih'e karsi koyamayacagini anlayan sehir halki. dört ay sonra Korent'e döndügü zaman burasi henüz fethedilememisti. Uzun Hasan'in bütün tahriklerine ragmen o tarafa hareket edilmeyerek Mora isini temelden bir sonuca baglamak için. Venediklilere ait kisimlari hariç olmak üzere bir kismi dogrudan. hem de Osmanlilara karsi yeniden mücadeleye baslar. Thomas. Bu sebeple hem kardesi Dimitrios. Mora'ya hareket eder. Daha sonra iki kardes. Mora'daki Arnavutlara güveniyordu. Çünkü o. yeminle saglamlastirilan anlasmayi ve üzerinde ittifak saglanan sartlari üç ay sonra bozar. Muahede geregince Korentliler. Mora'nin kolayca ele geçirilmesini saglayacagini bildiginden burayi almak istiyordu. bütün sehirlerini kaybettikten . yani Mora'nin üçte biri dogrudan dogruya Osmanli Devleti idaresinde kalacaktir. baris yapmak suretiyle teslim olmaya karar verdigini hükümdara bildirir. aralarindaki çarpismadan ne kadar zarar gördüklerini anladiklari için barisirlar. Bu durumu ögrenen Fâtih Sultan Mehmed. Fâtih'e karsi koymak üzere sahildeki Matina kalesine çekilen Thomas ise. Osmanlilarin. bu sartlari da yerine getirmeyince. Korent'e gelen hükümdar.

Muhtemelen Osmanlilar. Böylece Mora yeniden ve tamamina yakini Osmanlilarin eline geçer. kaziklara vurulmus ve iskence içinde can vermekte olan Türklerin meydana getirdigi büyük halkanin ortasinda. Fâtih. daha uzakta bulunan Lehistan ve Macarlarla kendi aralarinda tampon bir devlet olarak kalmalarina taraftardilar. onun yukaridaki sifatlarini verdikten sonra. Bu sahsin daha iyi taninmasi ve farkli milletler tarafindan aldigi bu lakaplarda ne kadar hakli (!) oldugunu ortaya koymasi bakimindan bir kaç örnek vermek yerinde olacaktir. Fâtih'in. devleti için tabii bir sinir kabul ettigini tahmin ettigimiz Fatih Sultan Mehmed ve hatta daha önceki Osmanli hükümdarlari. Orada da tutunamayacagini anlayinca Roma'ya Papa II. vahsi ve insanlik disi birtakim zevklere sahipti. O. Burada Türklerin "Kazikli Voyvoda". tabii sinirlarinin disinda mütalaa ettikleri bu prensliklerin. sözünde durmayarak Osmanlilar aleyhine Macarlarla anlasma yapacaktir. Hüküm sürdügü memlekete Fâtih'in yardimi ile sahip olmasina ve Pâdisaha karsi dost kalacagina dair yemin etmis bulunmasina ragmen Wlad. 1460). Karadeniz ve Trabzon'da bulundugu siralarda. bunlarin kendilerini mesgul edecek kadar kuvvetli olmalarini veya büsbütün zayif düsmelerini de istemiyorlardi. halka idarenin en korkuncunu tattirmaktadir. Bununla beraber. EFLÂK'IN HAKIMIYET ALTINA ALINMASI: Tuna nehrini. Teslim olup Pâdisahin yanina gelen Despot Dimitrios'a. Osmanli sinirlarina yakin bulunmasindan dolayi Eflâk'ta Osmanli nüfuzu gün geçtikçe artmaya basladi. Eline Türk esirleri geçince . 1456 yilinda Fâtih.sonra Kalamata'ya gider. Ulahlarin "Çepelpuç" (Cellad) dedikleri Wlad adinda zulüm delisi bir adam. bunun yaptigi barbarliklara da örnekler verir. saray halki ile birlikte yemek yemekten zevk alirdi. Bu sebeple Eflâk daha Yildirim Bâyezid zamaninda senelik bir vergi vermeyi kabul etti. Eflâk'ta bazi hadiseler olmaktaydi. Macarlarin "Drakul" (Seytan). Enez sehri ikametgâh olarak gösterilerek oradaki tuz madenlerinden senelik altmis bin akça varidat (gelir) tahsis edilir. Pi'nin yanina siginir. kardesi Radul ile birlikte Osmanli sarayinda rehine olarak bulunmustu. bu nehrin kuzeyinde bulunan ve bugünkü Romanya'yi teskil eden Eflâk ile Bogdan prensliklerini himayeleri altinda bulundurmayi kafi görüyorlardi. Wlad'i Eflâk prensligine tayin etmisti. Wlad. Hammer. Tarihçi Tursun Bey tarafindan "Keferenin Haccac'i" diye vasiflandirilan bu adam. Mora halkindan bir kismini Istanbul'a naklettirip onlarin yerine Türk göçmenleri yerlestirir (hicrî 856/m.

Bununla beraber Tuna'yi geçmek hazirliklari yaptiklari ve dostluktan baska bir sey ümid etmedikleri. tebeasina ve Allah'a karsi bu denlü cinayetler islemis bir adam. mümtaz bir eyâlet haline getirilerek. hatta Wlad'i yakalayarak haps etmisti. daha büyük olurdu. Fakat bunda muvaffak olamadigi gibi. Wlad'in yaptigi hareketlerden bazilarini görmezlikten gelen Fâtih Sultan Mehmed. daha sonra Hamza Bey'i öldürerek basini Macar kralina gönderir. kendisine gönderilen Osmanli elçilerinin sariklarini baslarina çiviletmistir. onlardan yardim ister. Sehrin yakininda kaziklanmis 15 bin adamdan kurulu korkunç bir orman görünce nefretle "Devlet kuvvetini böyle kullanmis. perisan bir halde canini zor kurtarip kaçabilir. Osmanlilara ait bazi sehir ve kasabalari tahrip etmekten de çekinmez.) Fâtih. hiddetinden ve üzüntüsünden yerinde duramayarak 150 bin kisilik bir ordu ve 25 büyük. 866/1462 M. Tuna kenarina geldikleri vakit. düsmanlarinin çoklugundan ve memlekette bulunmadigi bir sirada tac ve tahtinin Macarlara verileceginden korktugundan. Osmanli akincilari onu bulmak için bütün bir Eflâki tararlar. Böylece Eflâk. hiç yoktan Osmanlilarla bir anlasmazliga düsmek istemediginden bu yardimi yapmamis. O. Pâdisah da ordusuyla prensligin baskentine yürür. Bunun üzerine Pâdisah. Ancak Wlad. Wlad'in kardesi Radul'u oniki bin duka yillik vergiye baglayarak Eflâk prensliginin basina getirdiler. sonra da bunlari keçilere yalatmasini emrederdi. Fâtih'in. aldigi esirlerin tamamini kaziga vurduktan sonra. Yarali olarak kaçip Macarlara siginan Wlad. Osmanlilara sikica baglanmis oldu. Böylece.ayaklarindaki derinin yüzülmesini ve meydana çikan kirmizi etlere tuz ekilmesini. Wlad'in kuvvetleri ortalarda görünmüyorlardi. . Bu baskinda Yunus Bey sehid. 150 küçük parça deniz kuvveti (nehir donanmasi) hazirlayarak. casuslari vasitasiyle önceden haber aldigi bir gece baskini düzenleyerek Pâdisahi öldürmek ister. Wlad. Wlad. Eflâk'i düsmanlarina karsi muhafaza edecek bir kuvvetin gönderilmesini rica eder. Eflâk ortalarina kadar gittigi halde. Yunus Bey ile Çakircibasi Hamza Bey. Bütün bu olanlari haber alan Fâtih Sultan Mehmed. Hamza Bey de esir edilmisti. Kan dökücü Wlad. Silistre Beyi Yunus Bey ile Çakircibasi Hamza Bey'i Eflâk'i beklemek üzere görevlendirir. Fakat Macar Krali. hatta itibar göreceklerini sandiklari bir sirada Wlad'in büyük bir saldirisina ugrarlar. nehrin donmus oldugunu görürler. Öte taraftan Osmanlilar. onu Istanbul'a davet eder. diri diri ayaklarinin derisi yüzülen esirlerin iskencesi. asla itibara layik degildir" der. Allah'in kullarina zulm eden bu zâlimi ortadan kaldirmak için Eflâk seferine çikar (H.

büyük bir deniz kuvvetine sahip olan Venedik'e yardimda bulunabilecek olan Macaristan'la. Hersek. Halki. Istanbul'un fethinden sonra. Katolik baski ve tazyiklerinden biktiklari. Türklerin izse din ve mezheb serbestisine büyük bir saygi gösterdiklerini bildiklerinden. Osmanlilara karsi koymaya pek taraftar degillerdi. diger Avrupa devletleri ile birleserek kendisine doguda sinir komsusu bulunan Türk ve Müslüman devletleri de kendisinin aleyhine tahrik ederek. Fâtih. Bu çocuk ihtidâ edip (Islhamiyeti kabul edip) "Ahmed" ismini aldi ki. Osmanlilara karsi olan sevgisinden dolayi eli silah tutanlarin tamamina yakini orduya alinir. Bosnalilar. Radul'un ölümü üzerine zindandan kaçip tekrar idareyi ele almak istediyse de öldürülerek kesik basi memleket memleket dolastirilir. Ege denizindeki Osmanli faaliyetlerini de yakindan takip eden Venedik. Bosnalilar. Böylece aleyhindeki ittifak çenberini kirip ortadan kaldiracakti. daha sonra "Hersekzâde Ahmed Pasa" adi ile anilarak damad ve sadrazam olur. Bu olaylar. ikisinin arasina girmenin askerî bakimdan gerekli olduguna inaniyordu. Bu arada orduyu hümayun üç koldan Bosna'ya girmis ve bütün bir Bosna topragini feth etmisti. BOSNA-HERSEK'IN ALINMASI Balkanlari ve hatta Tuna'nin güneyinde kalan bütün Avrupa topraklarini kendi devletinin sinirlari içinde görebilecek duruma gelmis olan Fâtih Sultan Mehmed için Bosna. burayi Minnet Bey idaresinde bir sancak beyligi haline getirerek Osmanli topraklarina ilhak eder. .Wlad. Duka'nin ölümünden bir süre sonra. Bu sefer esnasinda. bir müddet sonra da Islâmiyeti kabul ederek "din-i mübin-i Islâm" ile sereflenirler. Avrupa'da meydana gelen reaksiyonu da iyi takip ediyordu. hicrî 867 (m. O. Bunu bilen Fâtih. 30 bin Bosnali ise yeniçeri gibi hizmet etmek üzere Pâdisahin sancaklari altinda yemin eder. Papalik ve Venedik'in. Bu sebeple Kral mukavemet edemedi. özel öneme sahip bir yerdi. Mora'nin Türklerin eline geçmesinden büsbütün müteessir oldu. Osmanli Devleti'ni iki taraftan nasil sikistirmak istediklerini. Bu sebeple. Hersek Dukasi Stefan Kosariç de küçük oglunu rehine vererek bagliligini arzetmis bulundugundan. Halkin. Osmanlilarin aleyhinde olacak sekilde. zaten Katoliklerden nefret eden Bosna Kralligi'ni feth etmeye karar verir. 1463) yilinda olmustu. Osmanli topraklarina katilir. kendine yakin gören Fâtih. kuvvetli istihbarat teskilâti vasitasiyle iyi biliyordu. onlarin etrafinda bir ittifak çenberi meydana getirmeye çalisiyordu. Istanbul'un fethi ile ticarî menfaatleri sarsilmis olan Venedik Hükümeti. yerinde birakilir.

en agir sartlar karsiliginda bile olsa. simdiye kadar vermekte oldugu "üçbin sikke-i efrencî" yerine alti bin flori verecegini. Venedik ve müttefiklerine maglubiyet.OSMANLI . Osmanlilarla dostça geçinmeyi iyi bir tedbir olarak kabul eden ve ekonomileri açsindan bunu lüzumlu gören Venedikliler. Arnavutluk Prensi Iskender ile Osmanlilarin aleyhine bir ittifak kurdular.000 altin vermeyi kabul etmek zorunda kalan Bogdan. Milano. Papa. Türklerin Mora ve Sirbistan'a sahip olmalari. bu kadar yil devam etmis olan muharebeler. karada ve denizde birçok devletle ugrasmak zorunda kaldiklarini görünce bu hakimiyetten kurtulmak isteyecektir. Bu sebeple Venedik Senatosu'nun 25 Nisan 1479'da tasdik ettigi OsmanliVenedik barisi. daha sonra bu fikirlerini degistireceklerdir. 1473 yilinda Uzun Hasan üzerine yürümek zorunda kalmislardi. Pâdisaha müracaat ederek. Uzun Hasan ve müttefikleri olan Karamanlilara bas vururlar. Osmanlilarin. Onlar. ya harb edecekler veya Yunanistan ile Balkanlar'daki bütün mevzilerinden geri çekileceklerdi. Fransa. Denebilir ki. Onlar. Ancak Osmanlilarin büyük bir galibiyet elde ettiklerini görünce bu düsüncelerinden vaz geçerler.VENEDIK MÜNASEBETLERI Baslangiçta. Osmanlilarin lehine ve Venediklilerin aleyhine olmustu. Zira. Bu yüzden onlar. Bogdanlilar Macarlarla birleserek Osmanlilar aleyhine müstereken harekete geçeceklerdi. 1463'te. Bununla beraber. 25 Ocak 1479'da imzalanmis olur. bizzat Bogdan'a girecek. Venedik devlet adamlarini Osmanlilara karsi farkli bir sekilde düsünmeye sevk etmistir. takriben 16 sene devam edecek savaslar sonucunda Venedik hükümeti. Osmanlilarla baris yapmayi daha kârli görecektir. 14 maddeden meydana gelen bu baris anlasmasi. daha sonra Osmanlilar ile Bogdanlilar arasinda savaslar olacak ve Fâtih. Türkleri bu faaliyetlerinden vazgeçirmek ve hatta bunlari durdurmak için sür'atle bazi tedbirlerin alinmasi gerektigine karar verirler. Osmanlilara ise dünyanin en büyük devleti olma gibi bir gâlibiyet temin etmistir. Bu durum karsisinda Venedikliler. Bu arada Macarlarla da ayri bir ittifaka girerler. Burgonya. Arnavutluk'ta faaliyet göstermeleri ve Ege denizini ele geçirmek istemeleri. BOGDAN MESELESI: 1455'te Osmanli hakimiyetini tanimak ve yilda 12. Sayet bu savasta maglub olsalardi. Macaristan. . Böylece Osmanlilari iki cepheli bir savasla tehdid etmek istiyorlardi. Daha sonra temas edilecegi gibi Osmanlilar. Bogdan Voyvodasi ise kaçacaktir. Bununla beraber. Bununla beraber bir müddet sonra Bogdan Voyvodasi.

Ikinci yol ise Anadolu sahillerinin yakinindan geçmekte idi.) bir kismini haraca baglayarak bir kismini da ilhak ederek Rodos'a kadar gider. Çanakkale Bogazi'na yakin adalardan baslayarak yavas yavas Ege Denizi içlerine dogru ilerleyen Fâtih. bu yol üstündeki adalarin (Midilli. Yalniz Rodos Adasi bunlarin disinda idi. yüksek hakimiyetini tanidigi Osmanlilara müracaat ile sikâyette bulunmustu. Böylece. O. düsmanina düsman olacagini bildirir. pek kolay olmamistir. Bizans'a ait olan bütün topraklarin kendi idaresi altinda tekrar birlesmesini istiyor gibidir. kendi topraklarina yakin yerlerde bir yabancinin ticaret yapmasina degil. Pâdisah bunu kabul etmis ve Bogdan'i bu sartlarla affetmisti. nihayet kesin olarak Osmanli idaresinde kalmistir. Bu sebeple o. bu deniz üzerinde iki istikamet (yön) takib eder. buralari yeniden almak için yeni donanma sevk etmek zorunda kalmislardi. donanmalariyla buna mani olmak istemislerdi. Ege'deki adalara nüfuz etmeye çalisir. yabancilara siginacak bir yer birakmamaya. bir kismi da Venedik ve Cenevizlilere ait bulunuyordu. dolasmasina bile tahammül edemiyordu. ENEZ. SEMADIREK VE TASOZ'UN ALINMALARI: Sirbistan seferinden sonra Enez. Osmanlilar. Korsanlik hareketleri ile kendisine ait sahil kentleri vurulabilirdi. IMROZ. Gerçekte. Istanbul'u fethetmeye muvaffak olan Fâtih. Zira böyle bir durum. vs. zamanla kendi ülkesini tehlikeye sokabilirdi. Hatta zapt edilen bazi adalari tekrar geri almislardi. bu yolun üzerindeki adalari teker teker aldiktan sonra Italya topraklarina asker çikarir. Ege Denizi'nde Bizanslilar ile baska milletlere ait olan adalari almak üzere harekete geçer. Zira Osmanlilarin bu tesebbüslerine karsi gerek Papalik. O. ve kendi sahillerine yapilabilecek korsanlik hareketlerini önlemeye çalisiyordu. Anadolu topraklarinin bir devami telakki edilen bu adalarin bir kismi Bizans'a. keza Enez halkinin Ipsala ve Ferecik taraflarindaki . Imroz ve Semadirek Beyi olan Dorya ile hükümet idaresinde ortagi olan yengesi arasinda çikan ihtilaf üzerine kadin. Çanakkale Bogazi'na ve Türk sahillerine yakin olanlardan baslamak üzere.Osmanlilarin dostuna dost. Böylece elden ele geçen adalar. FÂTIH'IN EGE DENIZI SIYASETI Istanbul'u feth eden Osmanli Pâdisahi. Surasi unutulmamalidir ki Ege adalarinin ilhaki. gerekse Venedikliler ile Napoli Kiralligi. Gerek kadinin müracaati. Bunlardan birincisi onu Italya'ya götürecektir. Gerçekten. Sakiz. gerekse Enez Beyi'nin devletle yapmis oldugu anlasmayi bozmasi.

Bursa yolu ile hareket eden hükümdar. Üç kisma ayrilan ada halkinin bir kismi yerlestirilmek üzere Istanbul'a gönderilir.* Bundan sonra diger adalar da alindi. Bundan sonra Enez. Bu adalarin Osmanli idaresine girmesi 1456 yilinda olmustu. Imroz ve Tasoz'un alinmasindan sonra yine 1456 senesinde Limni halki ile Midilli Prensi Nikola Gateluziyo'nun kardesi olan Limni Prensi arasinda anlasmazlik çikar. muhasaranin iyice sikistigi bir zamanda bir harp gemisiyle adaya geçer. ada idaresinin tanzimi ile görevlendirilmisti. adanin karsisindaki Edremit körfezine inmis ve oradan da Ayvalik'in güneyindeki Ayazmend (Altinova)'e gelmisti. Bütün hazirliklar tamamlandiktan sonra 1462 senesinde Mahmut Pasa komutasindaki donanma irili ufakli ikiyüz parça gemi ile denizden ada üzerine yürüdü. baska bir ifade ile korsanlarla birlikte hareket eden Midilli Prensi'nin hakkindan gelinmesi kararlastirildi. Edirne'de bulunuyordu. Fâtih bu harekete karsi. Mahmud Pasa. Ada halki. Ege Denizinde Osmanlilara ait bazi adalar ile Foça'yi vurmuslardi. prensi istemeyerek onun yerine bir Türk beyinin gönderilmesini istediginden Osmanlilar da himayelerinde bulunan Limni adasina Gelibolu'nun eski Sancakbeyi ve kaptani olan Hamza Bey'i gönderirler. Venedik'in Ege'deki en büyük . Mahmut Pasa. LIMNI ADASININ ZAPTI Enez.Müslüman Türklere ait köle ve cariyeleri kaçirarak satmalari üzerine Enez'in alinmasi kararlastirildi. Sultan Mehmed. Bu siralarda Fâtih Sultan Mehmed. adanin merkezi olan Midilli önlerine asker çikararak sehri kusatir. MIDILLI ADASININ ZAPTI Osmanli sahillerinin yakininda bulunup korsan yatagi olan ve Aragon korsanlarinin Türk sahillerini vurup getirdikleri mallardan hisse alan. Oradaki durumu inceledikten sonra tekrar Ayazmend'e döner. karadan bizzat pâdisah ve denizden donanmanin tazyiki ile kisa bir sürede alindi. daha fazla dayanamayacagini anlayinca teslim olur. EGRIBOZ ADASININ FETHI Venedikliler. Edirne'ye davet ettigi deniz komutanlari ile görüstükten sonra büyük bir donanmanin hazirlanmasini emr etti. Midilli halki.

Bati'nin böyle bir hareket için Anadolu emîrliklerini tahrik etmesini önlemek. Bu sebeple Fâtih Sultan Mehmed. eskiden beri Anadolu birligini kurmak ve burada güçlü bir Müslüman Türk Devleti meydana getirmek için ugrasiyorlardi. hem de askerî emniyetini temin için. Bu sebeple Mahmud Pasa'yi Derya Kaptanligi'na tayin ederek üçyüz parça gemi ile denizden göndermis. Osmanlilara karsi bir dogu ve bati ittifaki tehlikesi ufukta görünüyordu. Trabzon Rum Imparatorlugu. Dogudaki bazi küçük beylik veya emîrlikler ise. özellikle Venedik ve Italya'nin diger devletleri arasinda derin bir endiseye sebep olmustu. Karadeniz'in bu sahil bölgesinde büyük ve önemli birçok sehir bulunuyordu. .müstemlekesi olan Egriboz adasini ele geçirmeye karar verir. buralari elde edebilmek için bir plan hazirlar. Karadeniz sahillerini elde bulundurmak gerekiyordu. gerek ekonomik. Böylece bu devlete en büyük darbeyi vurmus olacakti. kuzeyde Karadeniz'e kiyisi bulunan kisimlar (Samsun hariç). O. Zira Dogu Roma (Bizans. baskalarinin elinde bulunuyorlardi. Avrupa'da büyük bir hayret ve teessür meydana getirmisti. Evripos kanalinin en dar yeri olan Kulkis'ten gemilerden bir köprü yaptirarak ordusunu derhal adaya geçirip birkaç hücumdan sonra kaleyi feth etmisti. Bu hal. siranin yavas yavas kendilerine gelecegini düsünüyorlardi. diger taraftan da Anadolu birligine vücud vermek ve devlet merkezinin hem jeopolitik. gerek siyasî gerekse dinî bakimdan buralara da hakim olmasi icab ediyordu. Isfendiyarogullari Beyligi ve Amasra (Amasteri) Cenevizlilerin idaresinde idi. Istanbul'u feth etmis bulunan Osmanlilarin. Bununla beraber. Dogrusunu söylemek gerekirse bu durum sadece onlari degil. FÂTIH'IN KARADENIZ SIYASETI Bilindigi gibi Osmanlilar. (1470) Egriboz Adasi'nin. Bir taraftan. Bunlar. Osmanlilar tarafindan zapti. Bu sebeple. Istanbul) gibi Bati Roma'nin da elden gidecegi telasina kapilan Papalik. Istanbul'un fethi üzerine büyük bir telasa kapilmislardi. Osmanlilarin bu niyetini fark eden Venedik ve Ceneviz gibi deniz ticareti ile geçinen devletler. Bu gayelerine ulasmak için gösterdileri gayretlerinin bir sonucu olarak onlar. Anadolu'nun büyük bir kismini hakimiyetleri altina almaya muvaffak oldular. kendisi de 70 bin kisilik bir ordu ile karadan hareket etmistir. Avrupa'yi da ciddi endiselere sevk etmisti. her taraftan yardim taleb etmisti. hazirladigi planinin geregi olarak ayni mevsimde arka arkaya üç sefer tertiplemek zorunda kalir.

eger sakalimin tellerinden biri.Fâtih. Fâtih'in bu sorusunu: "Sultanim bunun alinmadigina sebep ol kim Hak Teâlâ'nin takdirinde bu. Vezir-i a'zam Mahmud Pasa komutasinda sevk ederken. bunu yapanlarin "levent gemileri" oldugunu ve bunlarin kendilerini de dinlemediklerini söylüyorlardi. Zeki sadrazam. Istanbul'un zaptindan ve Osmanlilarla . "Memâlik-i müslimine hayli zarar edüp nice kimseleri girift edüp diyari efrence gönderip bey'eden" ve Karadenizde sefer yapan Müslüman gemilerine bilhassa musallat olan Amasralilar. atalarinin simdiye kadar burayi almamalarini adeta tenkid konusu yapar. düsünce ve hareketlerini gizli tutmakla meshurdur. Bununla beraber etraflarini vurmaktan ve bilhassa denizde soygunculuk yapmaktan da vazgeçmiyorlardi. Fakat bunu bazan zamaninda bazan da geç veriyorlardi. Amasra. bu fethin. Hedefin neresi oldugunu bir münasebetle soran kadiaskere "Hocam. donanmayi. Fâtih Sultan Mehmed bakimindan Karadeniz sahillerinin fethi büyük bir önem tasiyordu. kendisi de karadan hareket etmisti. Bu cevabiyle o. askerî harekât esasinin gizlilik oldugunu göstermis olur. Allah tarafindan kendisine nasib olacagini söyleyerek cevaplamisti. bir miktar vergi veriyorlardi. Istanbul'un fethinden sonra müskül bir duruma düsmüs olmasina ragmen eskiden oldugu gibi hareketlerine devam etti. zihnimden ne geçtigini bilecek olursa onu bile hemen koparir yakarim" diyerek. Gerçekten o. Amasya için Mahmud Pasa'ya: "Mahmud! Ol hisar ne yerdir kim âni benim atam dedem almadi?" diyerek. feth olunmak sultanim elinden ola" diyerek. Gerçi buradakiler. Aradaki anlasmalari birkaç defa bozan Amasralilarin. Bundan baska bu sehir. Böylece. bu ise hemen baslanabilecegini de ima etmis oluyordu. bir yilda verdikleri vergiyi adeta bir günde geri aliyorlardi. Karadeniz seferinde de bu gizlilige riayet edilmisti. simdiye kadar dedeleri tarafindan buralarin (Amasra gibi) fethedilmemis olmasini hayretle karsiliyordu. O. Anadolu'dan kaçan esirlerin sigindigi bir yerdi. bu taarruzlarinin sebebi soruldugu vakit inkâr ediyor. Hatta o. Cenevizlilerin önemli bir ticaret merkezi idi. Seferin nereye yapilacagini kendisinden baskasi bilmezdi.

Ismail Bey'e haber göndererek. basta tekfur olmak üzere Amasralilarin ileri gelenlerini Istanbul'a gönderdi. Fâtih'e bey'ata karar verirken kendisinin sahib bulundugu yüksek dinî suur ve fazileti ile birlikte. vezir-i âzamin delâletiyle ordugahta Osmanli ricali tarafindan büyük bir merasimle karsilanmisti. Bu durumun Osmanlilarca duyulmasi üzerine bir ihtiyat tedbiri olarak. silah atilmadan teslim olmasini. Ismail Bey'in idaresinde Sinop'ta 400 top. Nitekim Dursun Bey "Erkân-i devlet. limanda demirli birçok gemi ve onbin muharip asker vardi. Fâtih. bunun da ancak Istanbul'un Fâtihi vasitasiyla mümkün olacagina olan inanci ile izah etmek mümkündür. Böyle bir hareketten dolayi pâdisah onlari esir muamelesine tabi tutmamisti. Silah kullanmadan Amasra'yi ele geçiren Fâtih Sultan Mehmed. Fâtih'in elini öpmeye kalkismasi üzerine hükümdar: "Ismail Bey. Ismail Bey'e dirlik olarak Filibe verilerek kendisi oraya gönderilmisti. Bursa'ya dönmüsken tekrar Karadeniz'e yönelir. Ismail Beg'i izzet ü ikram ile pâye-i serir-i saltanata yitistürdiler. Inegöl ve Yarhisar kazalari verilmistir. Pâdisahin. Mahmud Pasa'nin teklifi ve idareci özelligi ile olsa gerek ki Mahmud Bey ile Isfendiyaroglu arasindaki konusmalardan sonra Ismail Bey. Buna ragmen böyle bir kalenin. Iskenderoglu'nun. Dirlik olarak Ismail Bey'e istedigi Yenisehir. Amasralilarin yaptiklarina son vermek ve problemi temelinden halletmek üzere kendisi karadan. Koyulhisar seferine çikisini firsat bilen Karamanoglu Ibrahim Bey. Bu kadar muazzam bir ordu ile basa çikamayacagini anlayan Amasra idarecileri. Hatta Fâtih bile çadirinda ayaga kalkip birkaç adim yürümek suretiyle onu karsilamisti. Fâtih Sultan Mehmed'e bey'at edecektir. isyan etmek için zamanin müsait oldugunu bildirir Karamanoglu'nun birlikte hareket edebilecekleri teklifine karsilik Ismail Bey. sen benim ulu kardasimsin. Pâdisah dahi visaktan tasra bir kaç kadem istikbal edüp musafaha ma'nasi oldi. pâdisaha sehrin anahtarini teslim etmekle hayatlarini kurtardilar. Halbuki o sirada. Onlar. . Sultan'in Istanbul'u fethetmek suretiyle Islâm âleminde kazanmis oldugu prestijin de etkisinin bulundugu söylenebilir. Ismail Bey. Burada müstahkem bir kale olan Sinop'ta Isfendiyaroglu Ismail Bey hüküm sürüyordu. Ismail Bey. 2000 topçu. Ismail Bey'in ne derece büyük bir iman sahibi oldugunu ve Anadolu birliginin kurulmasina taraftar bulundugunu. etraftaki tecavüzleri daha çok artmisti. böyle bir seye riza gösteremeyecegini söylemisti. Mahmud Pasa da denizden Amasra'ya gidip sehri kusatma altina alirlar.Cenevizlilerin arasinin açilmasindan sonra. Mahmud Pasa'nin ikna edici konusmasi karsisinda teslim olmuslardi. reva midir kim elim öpesin" diyerek bu hükümdari tahtinda kendi yanina oturtmustu." diyerek bütün bir devlet erkâni ile birlikte pâdisahin da onu karsiladigini anlatir.

Halbuki Orta Anadolu'nun büyük bir kismi ile Dogu yaylalarinin bütünü devletin sinirlari disinda kalmisti. Kurtulus ümidi görmedigi için teslim teklifini kabul eden imparator. Her iki bölgede hüküm sürmekte olan beylikler. Böylece. bu zahmet din yolundadir.Bizans Imparatorlugu'nu ortadan kaldiran ve Mora'daki Rum varligina son veren Fâtih Sultan Mehmed. Osmanlilari her bakimdan tehdid eden bir mevkide . sekiz oglu ile birlikte Edirne'ye göndermisti. Mahmud Pasa'nin akrabasindan olan bas mabeyincisi Yorgi Amiruki vâsitasiyle Mahmud Pasa ile anlasarak sehir ve kaleyi teslime karar verir. David'in en küçük oglu hak dini kabul ederek Islâm'la müserref olmustu. Böylece Bizans'in son Anadolu bakiyyesi de Osmanli ülkesine katilmis oldu. Imparator David Komnen'i ümitsizlige düsürür. Tek bir nefes sehid vermeden ve bir ok dahi atma ihtiyaci hasil olmadan Amasra. Ordusuyla Trabzon'u çeviren sarp daglari asarken zaman zaman yaya yürümek zorunda kalan pâdisaha Sâre Hatun: "Hey ogul! Bu Trabzon'a bunca zahmet nedendir?" diye sorunca. 258 sene devam eden Trabzon Imparatorlugu 26 Ekim 1461 (21 Muharrem 866) günü tarihe karisir. birbirine bagli üç kisimdan meydana gelmis olan Trabzon kalesini hem denizden hem de karadan kusatir. Fâtih Sultan Mehmed. Kastamonu ve Sinop'u alan Osmanli hükümdari. Akkoyunlu hükümdari Uzun Hasan'in annesine büyük bir saygi göstererek ona "ana" diye hitab etmisti. Bugün yahud yarin huzur-i Ilâhîye çikinca mahcub olurum" diyerek gazilik ünvani ile cihâd ve bu ugurdaki çalismaya nasil ehemmiyet verdigini anlatmak ister. bilhassa Firat'a kadar kadar olan sahada. Pâdisah adina Mahmud Pasa tarafindan yapilan teklifi kabul eder. Fâtih. Imparator. FÂTIH'IN IÇ VE DOGU ANADOLU SIYASETI Toros daglari ile Anadolu'nun kuzey daglari arasinda uzanip giden ve Uzunyayla'ya kadar devam eden Orta Anadolu ile. Latinleri kendi aleyhine tahrik etmek isteyen Trabzon Rum Imparatorlugu'nu da ortadan kaldirmaya karar vermisti. Hamisi olan Uzun Hasan'dan da yardim alamayacagini anlayan imparator. Karadan Trabzon üzerine varmakta olan Fâtih Sultan Mehmed'e elçilik heyeti ile birlikte Uzun Hasan'in annesi Sâre Hatun da gelmisti. Eger bu zahmeti çekmezsek bize gâzi demek yalan olur. Fâtih su manidar cevabi vermisti: "Hey ana. Osmanli Devleti'nin bir bütün teskil ettigine inanmis gibi idi. bunun ötesinde baslayan Anadolu'nun dogu kismi üzerinde. Zira bizim elimizde Islâm'in kilici vardir. Bu durum.

Ayrica Osmanlilarla Karaman Beyligi arasinda çikan anlasmazligi da firsat bilen Uzun Hasan. fakat hadiselerin seyri. Osmanlilar için gün geçtikçe daha ciddi bir tehlike konusu olmaya basladi. KARAMAN MESELESI Osmanlilarin en büyük hasmi olup Çelebi Sultan Mehmed'in damadi olan Karamanoglu Ibrahim Bey. Trabzon Rum Imparatorlari ile akrabalik tesis etmis. Bundan baska Isfendiyar topraklari üzerinde hak iddia edebilecek bir mevkide olan Kizil Ahmed Bey'i kabul edip himaye eden ve onu Osmanlilara karsi elinde bir silah gibi tutan Uzun Hasan. Iste bütün bu hareketler. bu beylige hiç bir hak tanimamak suretiyle ortadan kaldirmayi belki daha önceki tarihlerde tasarlamis. uzak Osmanlilarin aleyhindeki her tesekküle el uzatan Karaman Beyligi'nin. küçük yasta tahta çikmasini da firsat sayan bu devlet. Larende ve civarina. Osmanli Devleti'ne karsi mümkün olabilen bütün fenaliklari yapmis. onun gözlerini baska taraflara çevirmesine sebep olmustu. yasadigi müddetçe. Osmanli topraklarinin dogusunda bulunan ve gittikçe kuvvet kazanan Akkoyunlu Devleti'ne gelince o. ayni zamanda fiilen asker göndermek suretiyle de yardim ediyordu. Fâtih'in. Orta Anadolu'da yeni bir gaile meydana getirmeye çalismis ise de. Ancak Fâtih biliyordu ki. Fâtih'in eline geçmesini önlemek gayesi vardir denebilir. OsmanliAkkoyunlu sinirlari üzerinde hadiseler çikarmaktan da çekinmiyordu. Ibrahim Bey. "Hiristiyanligi takviye ederek Müslümanligi zaafa götürmeye" çalismisti. Konya. Yildirim-Timur karsilasmasindan sonra tekrar meydana çikarak. Ibrahim Bey'in ölmesinden biraz sonra. Anadolu'nun öteki kisimlarinin güvenligi ve nihayet Türk birligi bakimindan buralarinin da Osmanli topraklari içerisinde bulunmasini zaruri sayan Fâtih Sultan Mehmed. yedi oglundan en . 1463)'de vefat etmisti. bu yüzden Fâtih'in Trabzon'u almak isteyisine mani bile olmaya çalismislardi. genç hükümdarin çok sür'atle hareket edisi buna imkan birakmamisti. Nitekim Karadeniz sahillerine göz dikmis olan bu devletin yönecitileri. Bu mani olmak isteyiste.bulunmakta idiler. Yakin. Trabzon Imparatorlugu'nu müdafaa etmekten ziyade bu topraklarin. Karamanogullarina sadece siyasi yardimda bulunmakla degil. Çelebi Sultan Mehmed zamaninda ve II. otuz dokuz sene hükümdarlikta bulunduktan sonra hicrî 868 (m. hatta Toroslarin güneyinde denize kadar olan sahalara sahip olan Karaman Beyligi. Yildirim Bâyezid'in müthis pençesi altinda bir an ezilmeye mahkum olan bu devlet. Fâtih'i ister istemez dogudaki bu tehlike ile mesgul olmaya sevk etti. durumu büsbütün naziklesti. Murad devrinde durmadan Osmanlilar aleyhine faaliyette bulunmustu. Karamanlilar bir firsat vukuunda tekrar ortaya çikacaklardi. Karaman.

sadece fakirleri hicret ettirdigini söyleyerek sikâyetlerde bulunur. Konya'nin ileri gelenleri ile anlasarak hükümdarligini ilan etmisti. Bu arada hastalanan sehzâde. Osmanli idaresine yeni alistirilmakta ve hatta isindirilmakta olan bir memleketin halki hakkinda icra edilen bu neviden muameleler yüzünden artan sikâyetler üzerine Mahmud Pasa. . Bu arada onun. Cem Sultan'in iyi meziyetleri. vazifeden alinarak yerine Rum Mehmed Pasa tayin edilir. sonunda Konya'ya girerek. 50 bin kisilik bir kuvveti yardima göndermisti. Konya'da adina sikke kestirdigi gibi. kaleyi teslim alip dönerken 19 Agustos 1474'te Bor'da vefat eder. Pasa'nin bu icrasinda bazi sikâyetler meydana gelir. Sehzâde Mustafa'nin ölümünden sonra Karaman Valiligi'ne Cem Sultan getirilmisti. Annesi bir cariye olan Ishak Bey'i veliaht yapmis ve merkezi Silifke olmak üzere Içel valiligine tayin etmisti. Vezir-i a'zam Mahmud Pasa'yi Toroslara kadar göndererek ülkenin ilhakini tamamlar. Son olarak Kayseri ile Nigde arasinda bulunan Develihisar. Konya'ya dönünce buradaki is ve sanat erbabinin Istanbul'a yollanmasi isi ile görevlendirilir. Daha sonra da bütün devlet islerini ona birakinca öteki kardesler buna itiraz etmislerdi. Hatta bu maksatla Uzun Hasan. Mahmud Pasa. Bu hareketin basinda bulunan Pir Ahmet Bey.büyügü olan Ishak Bey'i. Mevlana'nin torunlarindan birini de bunlarla birlikte yolladigi. mazuruz" dedigi rivayet edilmektedir. Karamanlilarin elinde kalan son kaleleri de almaya muvaffak olmuslardi. Taseli taraflari hariç olmak üzere bütün bir Karaman ülkesini topraklarina katar. Mahmud Pasa'nin haksizlik yaptigini. Yapilan savaslarda galip gelen Osmanlilar. sehzâde kaleyi teslim alarak Karaman gailesinin son kalintisini da ortadan kaldirir. Karaman probleminin tamamen ortadan kalkmasi için çaba sarfeden Osmanlilara karsi Akkoyunlu Devleti de bütün gücü ile Karamanlilari destekliyordu. kaleyi Sehzâde Mustafa'ya teslim edecegini bildirince. Uzun Hasan. Karamanogullari adina müdafaa edilmekte idi. Osmanlilarla kan bagi olmadigi için çok seviyordu. Rum Mehmed Pasa. Böylece Karaman mirasi meselesi ortaya çikti. sehzâdesi Mustafa'yi da buraya vali olarak tayin eder. Anadolu'daki Müslüman Türk beyliklerine karsi insafli bir sekilde muamele eden Osmanli hükümdari. Karaman halkinin Osmanlilara tabi olmasinin önemli sebeplerinden biri olarak kabul edilmektedir. devam eden bu miras isine karisma sevdasina düstü. Hatta bunlara karsi "ihtiyar benim elimde degil. fakat Fâtih Sultan Mehmed'in bunu ögrenmesi üzerine o zati hediyelerle tekrar geri gönderdigi rivayet edilir. Fâtih Sultan Mehmed. Öyle anlasiliyor ki Pasa da yaptigi bu isten pek memnun degildir. Kale komutani Atmaca Bey.

Osmanli hududlarini geçerek taarruz etmesi. Osmanlilara üstün gelecek durumda oldugunu tahmin ediyordu. Osmanlilari bu meydan okumaya karsilik vermeye zorladi. Uzun Hasan. hükümdarlik tahtina oturuncaya kadar Akkoyunlular pek fazla önem tasimiyorlardi. bu elçilik heyeti vasitasiyle Osmanlilara ait Tokat sehri ile daha baska bazi mühim sehirleri isgal ettigini de Haçlilara bildirmisti. Bu muvaffakiyet de 1472 yilinda Osmanlilara ait olan Tokat sehrinin Uzun Hasan kuvvetleri tarafindan yakilip yikilmasi ile kendisini belli etmisti. Osmanlilarla harp halinde bulunan Venedik Cumhuriyetinin. Bundan dolayi Osmanlilardan kaçan Karaman ve Candarogullarini bir büyüklük eseri olarak ayni zamanda kabul etti. Topraklarinin genislemesi nisbetinde. firsat el verirse bu nöbet isterim ki. Daha sonra Horasan hükümdari Hüseyin Baykara'yi yenerek topraklarindan bir kismini almis olan Uzun Hasan. gururunun da arttigini gördügümüz Akkoyunlu hükümdarinin ayrica bir "Cihangir" olmak sevdasi da vardi. . Galibiyetleri ile magrur olan Uzun Hasan. Hatta rivayet edildigine göre o. O. cür'et ve celâdetim Hüdâvendigâr'a (Osmanli hükümdari) gösterem. atini meydana sürmüs ve "Bu diyarin serdarlari. Fakat onun is basina gelmesi ile birlikte durum degisti. Nihayet bu emellerinde muvaffak oldular. secaatin âsârini gördüler.OSMANLI-AKKOYUNLU REKABETI VE OTLUKBELI ZAFERI Uzun Hasan. Uzun Hasan. Karakoyunhükümdari Cihansah ile Mâveraünnehr hükümdari Ebu Said Miransah'i öldürmeye ve topraklarini da kendi ülkesine katmaya muvaffak olmustu." demisti. bu suretle Firat havalisinden Maveraünnehr'e kadar uzanan büyük ve kuvvetli bir devlet kurmus oldu. onu Osmanli topraklarini alma sevdasina düsürdü. Fâtih Sultan Mehmed'i de yenebilecegini tahmin ediyordu. Çünkü o. Ebu Said'i maglub ettigi gün. Venedik elçisi Katerino Zeno vâsitasiyle derhal senatoya bildirilerek Akkoyunlu ordusu için top ve topçu ustasi istenmisti. Iste bu düsüncesi ve kendisini çok üstün görüsü. O. Bunlar. 1472 yilinda Venediklilere yeni ittifak teklifinde bulunmus. Osmanlilar aleyhinde kendisine ittifak teklifi üzerine daha 1463'te bunlarla anlasmisti. Bütün bu hareketlerin ötesinde Akkoyunlu hükümdari Uzun Hasan'a bagli kuvvetlerin. Bundan baska yine Osmanli-Venedik muharebesi esnasinda Hasan Bey. Venediklilerle ittifak etmis olan Haçlilarla birlikte hareket için bunlarla görüsmek üzere Rodos'a elçiler göndermisti. devamli olarak Hasan Pâdisah'i Osmanlilar aleyhine tahrik ediyorlardi. bu teklif.

Fâtih. ne denli yüksek bir telakki ile hareket ettigini açik bir sekilde ortaya koymaktadir. 13 Zilkade 877 (11 Nisan 1473) Pazar günü. yine kendi vilayetine teveccüh etti" diye takdir etmekte ve Osmanli hanedaninin adalet. ondan "gâyenin saltanat yikmak degil. Osmanli ordusu. Gerçekten de Frenklerle ittifak yapmis olan uzun Hasan. ayni zamanda Oguzlarin Bayindir koluna mensub bulunan Akkoyunlu kuvvetlerini takip ettirmedigi gibi Türk ve Müslüman olan ülkesine de dokunmadi. Nitekim Âsik Pasazâde de Fâtih'in bu hareketini "Mürüvvetle vilayetin yikmadi. Bütün kaynak eserlerde tafsilatli bir sekilde kendisinden bahsedilen bu zaferden uzun uzadiya bahs etmek istemedik. Bu mektupta Fâtih Sultan Mehmed. burada Müslümanlarla ugrasmanin iyi bir sey teskil etmedigi" cevabini aldigini nakl eder. bunun sebebini Fâtih'e sordugunu. Kemal Pasazâde. Kazabat'ta da Amasya Valisi Sehzâde Beyâzit. bundan böyle elçisinin ok. Iznik yolu ile Yenisehir'e gelini. Osmanli ordusu büyük bir zafer kazanarak dogudaki bu tehlikeyi bertaraf eder. eger yapabiliyorsa din düsmanlari ile savasmasi gerektiginden bahs ederek. . Uzun Hasan'in yaptiklarindan. Bu cevap.Fâtih Sultan Mehmed. ehl-i Islâm üzerine gidip onlara zulümde bulunmasinin dogru olmadigi. Fâtih'in komutasinda Üsküdar'dan hareket eder. Tarihte "Otlukbeli Zaferi" diye söhret bulan bu savasta. Iste Fâtih Sultan Mehmed bu istekler karsisinda agir bircevap yazar. sözünün de kiliç oldugunu söyleyerek Akkoyunlu hükümdarini. Uzun Hasan'a ders vermek oldugu. Bu cevabinda o. Farkli rivayetler bulunmasina ragmen bu katilimlarla ordunun yekunu takriben seksen bes bin kisiye ulasir. Osmanlilarla yapacagi muharebeyi makul gösterebilmek için onlardan Kapadokya ile Trabzon Imparatoru'nun kizinin kocasi olmasi hasebiyle Trabzon'u istemekte idi. bu takip etmeyis hadisesini Sehzâde Bayezid'in hizmetinde bulunan Halil Pasa'nin oglu Ibrahim Pasa'nin agzindan nakl etmekte ve onun. öte taraftaki gaza harplerini birakip. yapilan haksizligi ortadan kaldirmak için bizzat kendisinin gelecegini bildirir. kozlarini paylasmak ilkbaharda üzere harbe davet eder. emirlerindeki kuvvetlerle orduya katilirlar. Islâm memleketlerini tahrib ile Islâm hükümeti yikmanin dogru bulunmadigini. Uzun Hasan üzerine hareket etmeden önce kis mevsiminde ondan gelen mektuba agir bir cevapla mukabelede bulunmustu. hükümdarin. galip gelmisken kendisi gibi Türk ve Müslüman olan. Beypazari'nda Karaman valisi Sehzâde Mustafa.

yollardaki su kuyularinin (birke) harab oldugunu ve hacilarin bu yüzden sikintiya düstüklerini görmüstü. Bu suretle de o. bu sefer de ölüm. Fâtih Sultan Mehmed. Bu da Islâm dünyasinda. Osmanlilara karsi yapilmis olan sark ve garb ittifakinin bir cephesini tamamen tesirsiz hale getirmisti. halka karsi âdil olan idaresinin nümûnelerini göstermis oluyordu. 1473'te kazanilan bu zafer. Zira bu suretle o. Onun. Bu hadise su idi: Hicaz'a giden bir Osmanli hacisi. çok kisa bir zamanda büyüyüp gelismis ve Omanlilar için korkunç bir tehlike haline gelmis olan Akkoyunlu Devleti'ni. Otlukbeli zaferi. Fâtih'in. Anadolu birligini saglamak ve hatta bir bakima Islâm birligini temin için büyük bir gayret içinde oldugu kabul edilmelidir. Bununla beraber. Osmanli askerî kudret ve teskilâtçiligi ile atesli silahlardaki kiyas kabul etmez üstünlügüdür. Zira hâdiseler. FÂTIH'IN GÜNEY SIYASETI Cihan tarihinin gördügü en büyük hükümdarlardan biri olan Fâtih Sultan Mehmed'in. Hicaz su yollari ile ilgilenmesi. Fâtih Sultan Mehmed'in bu bölgelerle ilgilenmesine imkân vermemisti. Otlukbeli zaferi ile tehlikesiz bir hale getirmisti. Bu zaferden sonra. Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz ki. Oguz boylari arasindaki çekismenin bütün yan tesirlerini izale ederek ihtilaf sebeplerini silmek istiyordu. Serbest kalip buralarla mesgul olmaya basladigi siralarda. Osmanli Devleti'nin. bundan son derece memnunluk duydugundan ve kendisine bu imkani hazirladigi için Allah'a sükran hislerini ifade etmek üzere. kendi ülkesinin güneyinde uzanan topraklar üzerinde. ordusunun almis oldugu bütün esirlerin âzâd edilip serbest birakilmasini emreder.insaf ve fazilet ile muttasif bulundugunu açiklar. onun düsüncelerinin basinda gelmekte idi. Osmanlilar aleyhine harekete geçmis olan Haçlilarin ümitleri de kirilmis oluyordu. Osmanli devlet sinirlarini Tuna ve Italya'ya dayamak istedigi kesinlik kazanmis görünmektedir. Uzun Hasan Devleti'nin sür'atle çökmesine ve nihayet ortadan kalkmasina âmil olan sebeplerin basinda gelmektedir. Osmanli adalet ve müsamahasinin en güzel örneklerinden birini daha vermis olur. basit bir hadise olmadigi gibi yadirganacak bir hadise de degildir. Karadeniz'in bütün sahillerini almak ise. O. ona bu yolda yürümeye izin vermemisti. kendisi ve devleti için büyük bir sempatinin dogmasina vesile oluyordu. Böylece. bütün Müslümanlara ait olabilcek bir ise parmagini koymus oluyordu. Hac farizasini eda edip . verilmis bir kararinin olup olmadigini söylemek pek mümkün degildir. Fâtih. Timur'dan beri karsilastigi bu en büyük tehlikenin atlatilmasinda ve zaferin kazanilmasinda rol oynayan baslica âmil.

gelecekte kendisi için büyük bir tehlike olacagi anlasilan Osmanli Devleti'ni.. Osmanlilari çok yakindan takip ettikleri anlasilacaktir. Iste bu sekildeki hareket tarzi.. Fatih de onu tebrik etmemisti. Karamanoglu'nun bu yalan haberine inanan Misirlilar. iki devletin arasinda serin bir havanin esmesine sebep oldu.döndükten sonra. "biz âcizmiyiz kim birkemizi ol meremmet ide" diyerek Osmanlilari geri çevirmislerdi. Âdet bu idi ki gönderileydi. Meseleyi kendi iç isleri olarak kabul eden Memlûklerin. Toros'larin güneyine inmelerine pek taraftar degillerdi. Âsik Pasazâde'nin ifadesine göre Karamanoglu da Misir Sultani'na bir elçi göndererek. ona göre Fâtih. durumu hükümdara bildirmisti. sinirlarina yaklastirmamak ve onunla kendi arasinda zayif ta olsa tampon bazi tesekküller bulundurmak arzusunda idi. Sonuç olarak Misir'dan. Iki taraftan âdet terk olundu. zaferi tebrik için her taraftan elçiler geldigi halde. Ve muhabbet kesilmeye basladi. Bu yüzden Karamanogullarina yardim ediyorlardi. Trabzon seferinden zaferle döndügü vakit. Bu durum. Bunun üzerine pâdisah. özellikle kuzeyden Hacca gidecek olanlar istifade edeceklerdi. Fâtih'i. Adavete (düsmanliga) bir bahane bu oldu. Onlar. Isin iç yüzüne bakildigi zaman. Âsik Pasazâde'nin ifadesiyle "Taht mübarek olsun . Han'a vilayet (Trabzon) mübarek olsun diye. Halbuki Pâdisahin onlarin iç islerine karismak gibi bir niyeti yoktu. aradaki dostluk hislerinin sarsilmasina sebep oldu. "Hoskadem" Misir sultani oldugu zaman. Sonra mezkur (adi geçen) Hoskadem dahi Misir'a sultan oldu. bu kuyulari tamir etmek için bazi adamlari görevlendirmisti. Böylece vakiflarin geliri ile tamir edilecek olan bu kuyulardan. Karamanoglu'nun verdigi bu haber üzerine Osmanli ustalarini hakaretle geri göndermeleri." Dulkadirogullari münasebetiyle bozulan iliskilere ragmen Sultan Kayitbay zamaninda Fâtih. Pâdisah dahi buna bir pare (parça) melûl oldu. Pâdisah dahi taht mübarek olsun diye elçi göndermedi. Âdet-i muhabbet terk olundu. Ancak Misir sultanindan elçi gelmedi. Âsik Pasazâde bu konuyu su ifadelerle dile getirir: "Her tarafin pâdisahlarindan elçi geldi. Dulkadir topraklarina kadar uzanan zengin Misir Memlûkleri Devleti. güneye giden yol üstünde bulunan Dulkadir isleri ile ilgilenmeye sevketti. Anadolu'da Türk birligini kurmaya çalisan ve bu konuda kendilerine engel olan kuvvetleri teker teker ortadan kaldiran Osmanogullarinin. bu kuyular için vakiflar düzenleyecek ve bu vakiflarin geliri sayesinde bölgedeki Araplar. Memlûk sultanlari ile Osmanlilarin arasinin açilmasina sebep olan daha baska olaylar da vardi. Memlûklularin. Bu yüzden. Fâtih'in su yollari bahanesi ile Mekke Sultanina yüklerle flori gönderdigini ve onu Misir'a karsi isyana tesvik ettigini yazmisti. Misir hakim ve nâiblerine de bu adamlara yardim etmeleri için mektuplar göndermisti. Misirlilar buna lüzum görmemislerdi. Zira Âsik Pasazâde bize bu konuda çok net bilgiler vermektedir. bu kuyulari koruyacaklardir. Nitekim Fâtih.

tesadüflerin yardimi ile degil. ihraz ettigi san ve serefe. Harpte cesurdu. pâdisahlara elçi olarak gönderilmez. FÂTIH'IN SAHSIYETI VE ÖLÜMÜ 1451 yilinda 21 yasinda iken yeniden Osmanli tahtina geçen Fâtih Sultan Mehmed. Çünkü "o. Onu. Misir'in muhtesibini* gönderdi. Misir muhtesibinin elçi olarak gönderilmesine kizmistir. beser olarak düsebilecegi hatalari asgariye indirmek yolunda. etrafina zengin ve kaliteli bir müsahipler ve müsavirler kalabaligi toplayan ve bunlardan her birinin karsisinda gerektiginde boyun egen bir adamdir. yaptigini bilen ve ne yapmasi gerektigini hesaplayip düsünen adamdi. Binaenaleyh Fâtih. yaptigi ve yapacagindan haberli bulunan bir sisteme sahip bulunmasi idi. Zira böyle bir elçi. Bu yüzden düsmanlarini sasirtarak bir senede birkaç fütuhata birden nail olurdu. maglubiyeti önlemek için cesurane bir sekilde öne atilip askeri tesci ederdi. yani Rum ülkesinin pâdisahi dendi) buna dahi melûl oldu. çarsi ehlinin büyügüdür. Istanbul'u fethedip bin yüz yillik Dogu Roma (Bizans) Imparatorlugu'nu ortadan kaldirarak tam anlamiyla "Fâtih" ünvanini aldigi gibi. cesaretli ve gayretli biri olan Fâtih Sultan Mehmed. bunu açikça ortaya koymaktadir. Halbuki büyük söhretlerden pekçogu. devletler arasindaki protokolün çignenmesi demekti." Gerçekten. Fâtih. Bu yüzden . Misir sultani dahi bu elçinin ardinca bir elçi gönderdi. Elçi kim Misir'a vardi yine kanun üzre hürmet etmediler. Âlimlerle sohbette bulunmayi âdeta bir vazife telakki ediyordu. Her zaman sogukkanliligini muhafaza ederdi. Hissiyatini gizlemeyi bilir. Bununla beraber o. yüksek kabiliyet ve dehasiyle herkese gücünü kabul ettirmis olan büyük bir devlet adami idi. hayat ve icraatinin her safhasinda sahid oldugumuz Sultan Ikinci Mehmed. Iyi hediyelerle Çavusbasini elçi gönderdi. sevki tabiilerini rehber tutan. yapacagi seferleri tatbik sahasina koyuncaya kadar gizli tutardi.diye elçi gönderdi. Âhir. kendi istihkak ve kudretiyle ulasmistir. Derûnî metanet ve zihnî kemaline." sözleri ile ifade edilen anlayis. firsat ve tesedüflerden faydalanmis olmasi degil. gafil ve zamanin maglubu kimselerdir. bu bir hafifliktir. Zamani gelince de birdenbire maksadini açiklardi. icraat ve basarilarinda. Bu muhtesibin gelmesi pâdisaha hos gelmedi. Adaletle hükmetmeyi siar edinen. atalarinin elbiselerini birakarak ulema elbisesi giymeye basladi. Rum Pâdisahi (Anadolu'ya baslangiçta Rumeli dendigi için Pâdisahina da Rum pâdisahi. Fâtih Sultan Mehmed. devlet idaresinde sertti. kütle mukadderatini elinde tutan sayili dâhiler ve cihangirlerden ayiran üstün vasif. elçi müsteki geldi pâdisahina haber verdi.

Ayni zamanda kendisi de sair olan Fâtih. lisan-i Farisî ve Yunanî'den Arapçaya tercüme edilmis olan âsâr-i felsefiyeyi mutalaa ve nezd-i sâhânelerinde bulunan fudala ile bu babta müdavele-i efkâr eder ve bilhassa Aristo'nun mebahis-i felsefiye ile pek ziyade mesgul olurdu. devrinde revnak bulup cihet-i maaslari için Tetimme (medrese) ve imâret bina buyurup nice evkaf tayin buyurmuslardir. Serbest fikirli ve herhangi bir saplantisi olmayan hükümdarin. Kendiler dahi ulema zümresinden madud olup (sayilip) fadli bâhir ve marifet-i zâhir sahibi idiler." Tetkik edilip arastirildigi zaman görülecegi gibi hemen hemen bütün osmanli Pâdisahlarinda ve özellikle Fâtih Sultan Mehmed'de ilim ve ilim adamlarina karsi büyük bir saygi vardir. otuz sene kadar kesintisiz sefer ve gazalarla mesgul olmustu. Gerçekten o. Farsça ve Rumca'dan Arapça'ya tercüme edilmis felsefî eserleri okur ve yanina celb ettigi âlimler ile müdavele-i efkâr ederdi. riyaziye. Fâtih. siirde "Avnî" mahlasini kullanirdi." Bildigimiz kadari ile Fâtih. 52) onun bu özelliklerini su ifadelerle nakleder: "Bâni-i mebani-i hayrat ve müessis-i esas-i hasenat olup ulema-i ser'-i metin ve fudala-i fedail âyin. topçuluk ve askerlikte kesif yapacak kadar kudret sahibi oldugu anlasilmaktadir. âlimleri davet ederek ilmî mübaheseler yaptirdigi da anlasilmaktadir. âlim ve fazil insanlarin siginagi haline gelmisti. Molla Iyas. Onlara tahsisatlar vermis ve çalismalarini temin gayesiyle müesseseler kurmustu. yeniden Filozof Ivrokios'a havale ederek Arapça yazdirir. Kritovulos bu konuda sunlari yazar: "Pâdisah hazretleri. tasavvuf erbabi ve sanatkârlari himaye etmisti. genis bir kültür ve bilgi hamulesiyle yüklü bulundugu. essiz) dahi vardir. Bir vakit cografiyundan meshur Batlamyus'un. O da digerleri gibi daha sehzadeliginde "ulûm-i âliye ve 'aliye"yi tahsil etmisti. Bizzat yirmi bes seferde bulunan Fâtih. daha çocuklugunda büyük sorumluluklar yüklenmis. O. Ve siir-i bî-nazirleri (benzersiz. Mahlas-i serifleri "Avnî"dir. nazari dikkate almis ise de bu haritalar daginik olduklarindan. çok genç yasta tahta çikmis. 17 devlet ile ikiyüz küsur sehir ve kale fethetmisti. O. Türk tarihinin en renkli ve en büyük sahsiyetlerinden biridir. Molla Güranî. Ana dilinden baska sark ve garp dillerini bildigi. sair. 1466 senesinde Batlamyus'un haritasini Ivrikios'a yeniden tercüme ettirip haritadaki isimleri Arap harfleri ile yazdirmistir. Bostanzâde Yahya (Tarih-i Saf. ulema. bütün bu çalismalarinin sebebini ve dolayisiyle hedefini su misralarla dile getirir: . I. Bu sebeple o. Hatipzâde Mehmed.Istanbul. Molla Siraceddin ve Abdülkadir gibi hocalardan ders almisti. Hocazade Muslihiddin Mustafa. "Ilmi taleb ediniz hadisine uygun olarak tahsil ve müzakerelerden geri kalmazdi. meslek-i cografîye aid levayihine tesadüf edip mezkur layihalarda fennî bir surette izah ve tarsim edilen (çizilen) sekilleri.

Ortodoks ve Ermeni patrikleri ile Yahudi bashahamini bu sehre yerlestirir. Onun yaptigi fetihler. Hazirliklar. 1481 yili Nisan ayinin 29. Ama nereye oldugunu kimse bilmiyordu. hedefledigi gayeye ulasmak için. riza-yi ilâhî'yi kazanmaktan ve Resûlullah'in yolunda yürümekten baska bir sey düsünmedigi görülür. Zira Fâtih. Islâm âleminin hâmisi sifatiyle kendisini i'lâ-yi kelimetullah'in en büyük temsilcisi olarak görmekte idi. sirf ihtiras için harb eden ve kiliç sallayan dünya cihangirlerinden ayirmaktadir."Imtisâl-i "câhidû fi'llah"* oluptur niyetim. günü (27 Safer 886) 50 yasinin içinde iken. Bu yüzden 3 Mayis 1481 Persembe günü (4 Rebiülevvel 886) ikindi vakti. Bu ifadelere bakilirsa. Bosnali Hüseyin Efendi. Trabzon üzerine varirken.)'in. tek bir pâdisah ve Istanbul da cihanin payitahti olmalidir. bizzat pâdisahin agzindan "Bu hânedanin maksad-i a'lasi." Keza onun. O. Peygamberimiz Hz. büyük bir sefer için yapilmisti. çektigi sikinti ve katlandigi eziyetleri gören uzun Hasan'in annesi Sâra Hatun'a "Valide" diye hitap edip söylediklerine. Muhammed (s.a. gayesinin bir cihan devleti de olmayip. büyük bir ordunun basinda hasta olmasina ragmen Üsküdar'a geçmis ve bir at arabasina binerek. daha önceden biliyoruz. O. Acem mi malum olmadi" diyerek bu büyük seferin nereye olacaginin bilinemedigine isaret eder. doguya dogru ilerlemeye baslamisti. nizam-i âlem için. nereye müteveccih oldugu kesin olarak bilinememektedir. Çünkü o. 31 yillik hükümdarliktan sonra vefat eder. bütün imkîAnlari degerlendiriyordu. insanlik ugrunda katlandigi mesakkat ve müsküllere gögüs gerdigi gibi. hastaligi büsbütün artar. Bu sebeple Istanbul'u aldiktan sonra. ayni yolun yolcusu bir idealist olarak gögüs vermis bir serdar ve fikir adamidir. Vefati dahi yine "i'lâ-yi kelimetullah" için çiktigi bir sefer-i hümayun esnasinda vuku bulmustu. . Hatta bir rivayete göre "Dünyada tek bir din. Istanbul'u idealindeki cihan devletinin merkezi yapmak istiyordu. Ancak. Din-i Islâm'in mücerred gayretidir gayretim" Bu ifadeler onu. daha sehzâdeliginde cihangirlik emelinde oldugu belirtilen Fâtih için." seklindeki sözü ile bu düsüncesini dile getirir. amma Arab mi.v. Gerçekten. Fâtih Sultan Mehmed. Tursun Bey "Ve cihet-i sefer Anadolu oldugu malum olundu. tek bir devlet. Bu seferin. giristigi gazalar ve tebeasi için yaptiklarina bakilirsa. Islâm dinini her tarafa yaymak oldugu anlasilir. Gebze yakinindaki Hünkâr veya Tekfur Çayiri denen yere geldigi vakit. i'lâ-yi kelimetullah'tir demektedir.

hem de amelî bir sekilde uygulayan Osmanli Devleti. Öyle anlasiliyor ki. Fâtih'in ölümü. Devletin. Sarab-i farig (ilaç) verdiler. bazi edepsizliklere basladilar. Tabibler. hayatiyet sirlarini teskil eden ve onu. bir kabahatliya karsi siddet göstermeyip geçivermek" seklinde manalandirilmaktadir. Allah rahmetine vardi. devlet ise onun bir fer'i olarak görülmüstür". saglam temeller üzerine bina edip gelistirdigi ve kemal mertebesine ulastirdigi müesseseleri vâsitasiyle uzunca bir hükümranlik dönemi geçirme imkanini buldu. onlari her türlü baskidan da kurtarmislardi. "hosgörü" diye ifade edilen prensip ve anlayisa eskiden "müsamaha" deniyordu. genellikle hânedanda rastlanan "Nikris illeti" idi. Bu bakimdan. gizli tutularak hamam yapmak üzere Istanbul'a geçtigi söylenip askerin yerinde kalip beklemesi emrolundu ise de birkaç gün sonra kayiklarla Istanbul tarafina geçen yeniçeriler. Fâtih'in vefatini ve sebebini su ifadelerle günümüze ulastirmaya çalisir: "Vefatina sebep. bu anlayisini devletin bütün sistem ve organlarinda da devam ettiriyordu. ayaginda zahmet vardi. FÂTIH SULTAN MEHMED VE HOSGÖRÜ Günümüzde. Bu anlayis sebebiyledir ki. devlet nizam ve hakimiyet telakkisinde önemli bir rol oynamasidir. idareleri altinda bulunan gayr-i müslimlere karsi hosgörülü davranmayi. aldirmama. Ahir. Zahmet ziyade oldu. hosgörü adini verdigimiz anlayisin. Anadolu'nun diger beyliklerine göre daha uzun ömürlü yapan unsurlardan biri de süphesiz ki. onlarin dinî hürriyet ve serbestilerine müdahale etmemeyi devletin temel prensiplerinden biri haline . tabibler cem olup ittifak ettiler. Balkanlar'da idarelerine aldiklari yerli unsurlarin din ve vicdan hürriyetine müdahale etmedikleri gibi. Fâtih'in hastaligi.Fâtih'in ölümü. ilacindan aciz oldular. Tarihî rivayetler de bunu desteklemektedirler. Âsik Pasazâde. devletin sosyal bünyesindeki anlayisin buna göre organizesi normal karsilanmalidir. Bir beylik olarak ortaya çikisindan itibaren bünyesi ve sartlarin gerektirdigi degisiklikleri yapmaktan çekinmeyen Osmanli Devleti. Zira "bu devlette din asil. Islâm'dan aldiklari ilhamla Osmanlilar. "görmezlige gelme. ayagindan kan aldilar. Kurulusundan itibaren Müslüman bir topluma istinad eden bünyesi ile. vefat hadisesini ögrenince. Osmanlilar. onbir gün gizli tutulup saklanabilmisti. Sözlüklerde bu kelime. Ser'î hukuku hem nazarî.

. II. Osmanli medeniyetinin ahengini meydana getiren muhtelif unsurlarin her biri. BOA. Bu prensibi iyi kullanan ve ona son derece riayet edenlerden biri de süphesiz ki Istanbul'un fâtihi olan Sultan II. gerekse ekonomik hayati bakimindan istikrarli ve emniyetli bir devir idi. Ahardan kimesne rencide eylemeye. refah ve bolluk da beraber girmekte bulunuyordu.v.. hatta XVII. ve . hem federal ve müstakil hüviyetleri içinde kendi merkezlerine bagli. mucibince zapt ve tasarruf eyleyeler. Fâtih Sultan Mehmed'in. Sultan II. hem de müsterek ana merkezin mali ve mensubu olarak. Sene 862 (1457). Mehmed'dir. SULTAN II. ulema.) hazretlerinin mübarek eliyle ve pençesiyle imzali olan hatt-i hümayunlari ve Hz. Bâyezid'in zamani. Hattab (r. Ali Emirî. Resûl-i Ekrem (s. Bâyezid. "Emiru'l-Mü'minîn Sultanu'l-Guzat ve'l-Mücahidîn Nâsiru's-Seriat ve'l-Milleti ve'd-Din Giyâsu'l-Islâm ve Muinu'l-Müslimîn Sultan Bâyezid diye anilan Sultan II. gerek Osmanli cografyasi. Yedi yasinda iken Amasya sancakbeyligine gönderildi. Bâyezid.) (tarafindan) verilen hatt-i kûfî ile ve selâtin-i maziyeden hatt-i hümayunlari ibraz edip reca eyledi. Gerek bu gerekse ve daha önceki dönemlerde yenilmeye degil.a. 22. Gülbahar Hatun'dan dogan büyük ogludur. Onun. 85l (l447) yilinda Dimetoka'da dogdu. Resûl-i Ekrem hürmetiyle makami Konstantiniyye feth oldukta etraf u eknafta olan sahlar ve krallar âsitâne-i saadetime elçiler gelüp feth-i fütûhu arz edüp bu def'a Kuds-i Serif'te olan Rumlarin Patrigi Atanasyos nâm rahib ruhbanlari ile gelüp âsitane-i saadetime yüz sürüp Hz.getirmislerdir. Kuds-i Serif içre ve tasrasinda namazlari ve ziyaretgâhlari ke'l-evvel. Resûlun hismina ugrasin. Istanbul'un fethinden sonra Ortodoks Patrikligi'ne verdigi serbestiyet ile âyinlerini yapma konusundaki rahatligi bilindigi ve daha önce de kismen "Bi avnillahi Taala Hz. Fâtih. BÂYEZID ( BÂYEZID-I VELÎ ) Modon fetihnâmesinde. ehl-i örften vesair ümmet-i Muhammed'den akça içün veya hatir içün feshine murad ederlerse Allah'in ve Hz. nr. hududlardan sadece zafer sesleri degil. genellikle yenmeye alismis bir kütle psikolojisi için. vezirler. Eger bundan sonra gelen halifeler. Ömer b.a.

Öte yandan devlet büyüklerinden acele davet mektuplari alan Bâyezid. (12 Mayis 1481) günü 35 aslarinda iken. Vezir-i Azam'in. Fakat Cem'e bu mektubu götüren sahsi. . babasi gelinceye kadar. Ishak Pasa da kendisine verilen bu genis yetkiyi iyi kullanarak asayis ve güvenligi sagladi.Kurban) arasinda dogmustu. öbür taraftan da kendi adamlarindan birini Cem Sultan'a gönderip yolu uzak bulunan Bâyezid gelmeden önce onu Istanbul'a davet ile bir emr-i vaki yapmak istemisti. bir taraftan Keklik Mustafa adinda bir çavusu. semâvî bir nükte gibi. asirlarda bile hâla. ince ve kemalli çehresiyle dünyaya yüz göstermekte devam etmekte idi. Ülkede büyük bir siyasî buhranin çikmasina sebep oldu. devletin islerini tedvir etmekle onu görevlendirdi. Her ne kadar onun dogum tarihi ile ligili farkli yillar veriliyorsa da genellikle yukarida belirtilen tarih kabul edilmektedir. Konya'da bulunan Sehzâde Cem'e gönderdigi mektup ve bu vesile ile Fâti'in ölümünden haberdar olan yeniçeriler. o siralarda Fâtih'in yaninda ve henüz 11 yaslarinda bulunan Bâyezid'in oglu Korkut'u. Fâtih vefat eder etmez. mutedil sakalli. Yeniçeriler. 886 Rebiülevvel'inin 13. Fâtih Sultan Mehmed'in ani ölümü. bulunmayacagi siralarda Istanbul'da hükümet islerine bakmak üzere Silifke'den çagirmis oldugu Ishak Pasa'nin kiskirtmasi ile Vezir-i Azam Karamanî Mehmed Pasa'yi da öldürürler.000 kisi oldugu halde Amasya'dan yola çikip Üsküdar'a gelir. o sirada Kastamonu Sancakbeyi bulunan Sehzâde Cem. Cem de merkezi Konya olan Karaman Eyâleti'nin valisi idiler. Bu feci hadiseden sonra iktidar. büyügü Bâyezid. siyah çatik kasli.XVIII. ölen kardesinin yerine Karaman valiligine tayin edilmisti. Anadolu Beylerbeyi ve Bâyezid'in damadi olan Sinan Pasa yakalayarak öldürür. Bâyezid. yüzünde ben bulunan. beyaz tenli. Oradan da Istanbul'a geçerek Yahudiler ile zengin halkin evlerini yagmalarlar. Fakat bu sehzâde babasinin sagliginda vefat ettiginden. Fâtih Sultan Mehmed vefat ettigi zaman. l447) yilinda iki bayram (Ramazan . uzun boylu. küçügü de Cem olmak üzere iki oglu kalmisti. o dönemde merkezi Amasya olan Rum Eyâleti. genis ve açik yüzlü. Sehzâde Bâyezid'in tarafini tuttuklari için. maiyetinde 4. Daha önce de belirtildigi gibi Fâtih'in. ayaklanarak Pendik önlerine demir atmis bulunan birkaç gemiyi zapt ederek Üsküdar'a gelirler. Vezir-i Azam ve Mevlânâ'nin soyundan gelmis olan Karamanî Mehmed Pasa. Zira Divan. büyük sehzâde Bâyezid'i davet için Amasya'ya gönderirken. tabiî bir hâdise gibi karsilanmadi. genis omuzlu ve yüksek gösterisli olarak belirttikleri Bâyezid-i Veli. melek huylu. 5 Rebiülevvel 886 (4 Mayis l48l) de Saltanat Kaymakami ilan ederler. 85l (m. babasinin yerine tahta geçer. Yeniçeriler. Fatih'in. Mustafa adinda bir oglu daha vardi. latif. elâ gözlü. Kaynaklarin. bütünüyle Ishak Pasa'nin eline geçmis demekti.

Cenaze namazini Seyh Ebu'lVefa adiyla söhret bulmus olan büyük âlim Konyali Muslihiddin Mustafa kildirmisti. Osmanli tarihinde Yeniçerilere verilen cülûs bahsisinin ikincisi olmustu. resmen Osmanli tahtina oturmus olur. yeni sultan tarafindan kabul edilir.Bu. Cenaze defn edildikten sonra bey'at merasimi yapilarak Sultan Bâyezid. Bu olaylara temas etmeden ve onun sahsiyet ile karekterinin olusmasinda önemli rolü bulunan ve bir bakima onun bu özelliklerini canli birer levha gibi önümüze seren faaliyetleri görmeden disariya karsi olan . onun rakibi olup. kendisi tarafindan yaptirilmis olan camiin arkasindaki türbeye defnedilmisti. Yeni padisahi. subaylari vâsitasiyle bir arzuhal takdim ederek. Tabutun altina önce Sultan Bâyezid ve vezirler girmislerdi.(Ilki Fâtih Sultan Mehmed tarafindan verilmisti. Ishak Pasa'nin vezir-i azam olmasini. Bu bahsisler. ancak üçyüz yil sonra Sultan Birinci Abdülhamid tarafindan Rusya ile yapilan savas sirasinda ve birdenbire kaldirilabildi. Karamanî Mehmed Pasa'nin öldürülmesi sebebiyle vâki olan kusurlarinin affini ve cülûs bahsisi verilmesinin kabul edilmesini taleb ederler. terakkilerinin artirilmasina muhalefet ettigi söylenen Hamzabeyoglu Kara Mustafa Pasa'nin. cülûs bahsisi tekrarlanmisti. BÂYEZID DÖNEMININ BAZI IÇ OLAYLARI II.) Cülûs bahsisinin ikinci örnegi olan bu uygulamadan sonra. Yeni padisah. Topkapi Sarayi'na girerken. her tahta çikista.Ertesi gün. Bu arada yeniçerilerin bütün isteklerinin kabul edilmesi mahzurlu görülerek daha önce Mustafa Pasa hakkinda verilen karardan dönülür. II. Bundan sonra Ishak Pasa'ya sadaret tevcih olunur. O. büyük bir tezahüratla karsilayan vüzera ve asker. kendisini merasimle karsilayan Yeniçeriler. Bâyezid'in. Böylece henüz Üsküdar'da bulunan Mustafa Pasa getirtilerek ikinci vezir olarak ilan ve tayin edilir. babasi Fâtih Sultan Mehmed'in ölümünden sonra Osmanli tahtina oturur oturmaz içerde. bir kismi siyasî. Bu usûl. Yeniçerilerin bu istekleri. basinda siyah bir kavuk ve ayni renkte bir elbise giymis oldugu halde Istanbul'a girmisti. tahta geçisinin ertesi günü. bir kismi da dinî renge boyanmis gerçekte dis kaynakli olan siyasî bazi isyan hareketleri ile karsilasir. oglu Korkut'tan saltanati resmen devr alip l2 Mayis l48l de Osmanli tahtina çikar. Günümüz Istanbul'undaki Vefa semti hâla bu zatin ismi ile anilmaktadir. bu istekleri kabul eder. ilk hamlede mesele çikarmamak için. Fâtih Sultan Mehmed'in cenaze merasimi icra edilmisti. azil ve nefy edilmesini ister. zamanla devlet maliyesi için âdeta bir yikim halini alaacaktir.Namazdan sonra Fâtih'in naasi. Bâyezid. kapi önünde saf tutup.

Cem Sultan'in bizzat kendisi de babasinin erine geçme hakkina sahip olduguna kani idi. iç proplemlerin tesiri. sanildigindan daha büyük olmustur. maiyyetindeki müsavirlerin. saltanat makamini elde etmek için giristigi tesebbüs. özellikle Karamanoglu Kasim Bey'in telkinleri ile harekete geçmeye karar verir. Konya'da vali olarak bulunan kardesi Giyaseddin Cem Çelebi'nin muhalefeti ile karsilasir.vâris-i mülk-i Süleymanî.. Zira Cem. Fâtih Sultan Mehmed'in de Cem'i Bâyezid'e tercih ettigini gösteren delillere tesadüf edilmektedir. Ikinci Bâyezid tarafindan Ayaz Pasa komutasi altinda gönderilen iki bin yeniçeriyi maglub etmeye muvaffak olur. ibâreyi büsbütün manasiz saymak da dogru degildir. "mülk-i mevrûs"da hakki bulundugunu iddia ediyordu.siyasetini anlayip takdir etmek mümkün olmazdi. Cem'i takdir eden Gedik Ahmed Pasa'nin.. Böyle bir ibârenin isaret olarak kabul edilmesi herhalde daha dogru bir kanaat olacaktir. 32 )'da sehzâdelere yazilacak hükümlerin elkabi bahsinde yalniz Cem isminin zikredilmesi ve yazilarda ona ". Nitekim Kanunnâme-i Âl-i Osman (Istanbul l330. bu iddiasini da bazi delillerle isbat etmeye çalisiyordu. O. Gerçekten. Cem Sultan'in.. Karaman eyaletinde beraber bulunduklari zamandan beri. herhalde bir tesadüf eseri olmasa gerekir. Zira halk. IÇ KARISIKLIKLAR VE CEM OLAYI Ikinci Bâyezid tahta çiktigi zaman. babasinin padisahligi zamaninda dogmus ve bu yüzden Uzun Hasan seferi esnasinda babasina vekalet etmisti. tedkik edilmesi lazim gelen sebeplere dayaniyordu. maiyetinde Karaman. s. Zira kendisine göre o. Bu basarida Bursa halkinin da büyük bir payi oldugu belirtilmektedir. yeniçerilerin daha önce yaptiklarini unutmamisti. Bütün bunlara ilaveten. saltanat alameti olarak nâmina hutbe okutmus ve ismine sikke bastirmistir. kendisinin tahta geçmesi icab ettigini söylüyordu. Bu âmillerin tesirinde kalan Cem.Gerçi buna dayanarak Fâtih tarafindan Cem'in veliahd ilan edildigini iddia etmek mümkün degilse de.oglum Cem edâmellahu bekahu" diye hitab edilerek örnek gösterilmis olmasi. hiç sevmedigi Bâyezid'i padisah olarak görmek istememesi gibi. bunlardan bir kisminin. sehzâde Mustafa'nin ölümünden sonra. Gedik Nasuh Bey. Bu sebeple biz de önce iç olaylara temas etmeyi faydali bulduk. Kaplica savasindan üç gün sonra ordugâha gelip. daha cesur ve faal bir zat olan Cem'i saltanata layik gördügü anlasilmaktadir. Zira onun dis dünya ile olan münasebetlerinde. Gedik Nasuh Bey'i. civardaki sehir ve kasabalara saltanatini kabul ettirip. Bu da tahtin asil vârisinin kendisi oldugunu gösteriyordu. Buna dayanarak o. 28 Mayis'ta. Bâyezid'den daha meziyetli. Varsak ve Turgutlu boylarina mensub kuvvetler oldugu halde Inegöl üzerinden Bursa'ya gönderir. Daha Fâtih'in sagliginda devlet erkani arasinda her iki sehzâdenin taraftarlari bulundugu ve basta Karamanî Mehmed Pasa oldugu halde. Haziran'in basinda Bursa'ya giren Cem.. l8 gün kadar da hükümdarlik eden Cem. etrafina kalabalik sayida insan .

toplamak suretiyle kendisini Anadolu hakimi saymis ve bu son durumu agabeyine kabul ettirmek üzere ona halalari ve Çelebi Sultan Mehmed'in kizi Selçuk Hatun ile devrin ulemasindan Mevlânâ Ayas ve Sükrüllahoglu Ahmed Çelebi'den meydana gelen bir elçilik heyeti göndermisti. Cem. Cem'in emir ve istirahatina verilir. Divitdâr Sarayi. kendisine iltihak etmesini. Anadolu Beylerbeyi Sinan Pasa'nin faaliyeti. basarisizlikla sonuçlanir. Sehzâde Cem. Ancak. Bursa üzerine yürürken Cem'in lalasi Yakub Bey'e bir mektup yazarak. bu takdirde Anadolu Beylerbeyligi'ni uhdesine tevcih edecegini ve bosuna Müslüman kaninin dökülmemesini bildirecektir. Larende ( Karaman )'de saray. kederlenme" diyerek onu teselli eder. Ancak. vali olarak bulundugu bu bölgede böyle bir sevgiye layik olacak isler yapmisti. Bu istirahat günlerinden istifade eden Cem. Gedik Nasuh Bey emrindekileri Iznik'e gönderen Cem. Osmanlilardaki "Tek Ülke Tek Sultan" ilkesinin ne kadar köklestigini göstermektedir. Selçuk Hatun'un iki kardes arasinda kan dökülmesine mani olmak üzere giristigi tesebbüsler. Bâyezid'in. Kendisini burada da güvende hissetmeyen Cem. Konya'dan ayrilisi esnasinda halkin göz yaslari ile kendisini ugurlamasina bakilacak olursa. Sehzâde Cem'in maglubiyetini hazirlayan sebeplerin basinda. Kostantiniyye Fâtihi'nin oglu olarak halk tarafindan büyük bir tezahüratla karsilanir. Gerçekten Bâyezid. Onun. annesi Çiçek Hatun ile ailesini alip Tarsus'a gider. Maglub olan sehzâde önce Eskisehir'e. nihayet yakin dostu Afsinoglu Yakub Bey'in ihaneti sonucu Cem. Bu durum. Bilindigi kadari ile Osmanli hanedanindan fiilen hacca giden tek . bedesten ve çarsi yaptirmak suretiyle imar faaliyetlerinde bulunmus ve "zulmü ref' edip adalet" gösterdiginden halk da yurtlarina dönmüstü. oradan da Sam (Dimask)'a gider. sonra da Konya'ya çekilmek zorunda kalir. kendisi de Bâyezid ile karsilasmak üzere Yenisehir'e hareket eder. onun dostu ve lalasi bulunan Yakub Bey'in ihanetinin geldigi anlasilmaktadir. Konya'lilarin Cem Sultan'i çok sevdiklerini söyleyebiliriz. Yenisehir'de yapilan savasta maglub olur. Mekke'ye giderek hac farizasini ifa eder. Gerçekten o. teklifini redetmesi üzerine kuvvetlerini ikiye ayirip. Otranto seferinden dönen Gedik Ahmed Pasa'nin Bâyezid kuvvetlerine iltihaki. sehzâdenin Karaman'a kaçmasini önlemesini. bunu kabul etmez. daha sonra Memlûk Sultani Kayitbay'in müsaadesini alinca Antakya yolu ile l0 Temmuz'da Haleb'e. böylece daha önceki hükümdarlarin birlestirmeye çalistiklari Osmanli Devleti'nin yeniden ikiye bölünmesi teklif edilen Bâyezid. Öyle anlasiliyor ki. Merasimle karsilandigi bu sehirde yedi haftalik bir istirahati müteakip l5 Agustos'ta Gazze yolu ile Misir'a gidip hükümdarlara mahsus bir törenle Kahire'ye giren Cem. Zira kendisine Rumeli ile yetinip Anadolu'yu Cem'e birakmasi. Onu karsilamaya hazirlanan Kahire sokaklari. bastanbasa donanmisti. Memlûk Sultani Kayitbay dahi kendisini sarayinda karsilayip kucaklar ve "Sen oglumsun.

Konya'ya kadar gelip. çünkü hanedanin ve sultanlarin büyük bir ekseriyeti "Hacc-i bedel" yolu ile haci ifa etmislerdir. Anadolu hakkinda Cem Sultan'a bilgi verirler. Cem'in Anadolu'ya geçmesini. yaninda züemadan ve subasilarindan meydana gelen bir topluluk ile Gedik Ahmed Pasa'dan kaçan Ankara Beyi. Cem Sultan. devletin ileri gelenlerini toplayarak Cem'in de hazir bulundugu bir meclis akdeder. ötedenberi süphelendigi Gedik Ahmed Pasa'ya atf ederek onu yanina çagirmis. Cem'e ailesi ile birlikte Kudüs'te oturmasini ve senelik vâridatini (l milyon akça) almakta devam etmesini buna karsilik taht ve tacdan feragatini yeminle teyid ve ilan etmesini teklif etmisti. Bu sebeple vatanina dönmek için Sultan Kayitbay'dan müsaade istedigi zaman Misir hükümdari. sehzâdenin yanina gelir. Cem. Burada "fiilen" ifadesini kullandik. daglara siginmak zorunda kalmisti. Karamanoglu Kasim Bey bos durmuyor. Feridun . 6 Mayis günü Haleb'e girer. Larende (Karaman)'de bulunan Gedik Ahmed Pasa'nin agzindan mektup yazmak suretiyle Cem'i ikna etmeye çalisiyordu. Bu sirada Cem'i elinden kaçiran Sultan Bâyezid. ailesini Misir'da birakarak 27 Mart l482 Sali günü Kahire'den hareketle. Cem'in tarafini tuttugu için bu sehri yagmalamak isterler. Bunlar. Adana'da Karamanoglu Kasim Bey ile bulusarak. sehzâdenin Anadolu'ya gönderilmesini dogru bulmayan Emîr Özbek ile Cem arasinda sert tartismalar olur. Anadolu'daki taraftarlarinin yardimi ile saltanati ele geçirmeye muvaffak olacagi zannina kapilmisti. Trabzon'lu Mehmed Bey. Meclis dagildiktan sonra Sultan Kayitbay. Bu arada Italya'dan (Otranto) dönen ve Yenisehir Ovasi'nda kendisine iltihak eden Gedik Ahmet Pasa'yi takibe yollar. Cem Sultan'in Kahire'de bulundugu siralarda. Ancak padisahin bunlara izin vermemesi üzerine sehir yagmalanmaktan kurtulmus olur. oglu Abdullah'i Karaman valiligine tayin eder. Bu sehirde. Bâyezid. Hatta rivayete göre Karamanoglu. Ankara (Engürü) Beyi Trabzonlu Mehmed Bey ile birlikte sehzâdeyi Anadolu'da yeni bir maceraya sürüklemek üzere tesvik ediyorlardi. Kendisi de Bursa yolu ile Istanbul'a döner. Sultan Bâyezid. kendisi de Bursa taraflarina geçerek hazirliklara baslamisti. Misir'da bos durmak (âtil) suretiyle yasamayi nefsine yediremeyen ve böyle bir hayata tahammül edemeyen Cem. Uzun münakasalar esnasinda. Bursa'dan geçildigi esnada yeniçeriler. sehzâdeye vatanina dönme müsaadesi verir. Bu arada Sultan Bâyezid ile Cem arasinda barisi saglamak ve Cem'i bu davadan vazgeçirmek için haberciler gönderilmisse de bir netice alinamamisti. Karaman ülkesinin Kasim Bey'e birakilacagi ve onun da ömrü oldukça Cem Sultan'a itaat üzre bulunacagi esasina göre bir anlasma yapilmisti.sehzâdenin Cem Sultan oldugu rivayet edilir. ikisi arasinda muvafakat hasil olunca. Yapilan mücadeleler sonucunda birlikleri dagilmis olan Sultan Cem.

sehzâdeler davay-i taht eyler"diyen Cem Sultan. Yildirim Bâyezid'in oglunu örnek göstererek Rumeli'ye geçerse orada muvaffak olabilecegini söyler. akrabalarin en yakinisin. kül dösenem külhan-i mihnette sebep ne?" diyen Cem. Bu sirada sövalyeler de. "mülk-i mevrustan hisse talebinde musirr" olarak Anadolu'da kendisine istiklâl ve bagimsizlik üzere hakim olacagi bir yer ayrilmasini istemek suretiyle. Anadolu sahiline göndermislerdi. Seni baska kapilara muhtaç edip onlardan yardim istemen padisahlik mürüvvetine yakismaz. hala bir köseye çekilmeyi nefsine yediremeyen Cem. güneye çekilmek istediyse de Karamanoglu Kasim Bey. Çünkü onlar için kader. d'Aubusson ile yan yana at üzerinde geçerek satoya girer. bister-i gülde yatasun sevk ile handân Ben. sana nakden l0 kerre yüzbin bin ( l milyon) akça salyâne tayin ettim. ahidlerine bagli) olduklarini söyleyerek l8 Temmuz'da bir Rodos gemisine biner. artik St. Papa. önce reisleri Pierre d'Aubusson (Grand Maître)'a bir elçi gönderir. Cem Sultan. 30 kadar adami ile Kerküs limanindan bir gemiye binerek (l5 Temmuz l482). Cem. Frenklerin "ahidlerinde müstakim" (sözlerinde dogru. Cem'den istifade edilerek Hiristiyan devletlerinin tamaninin birlikte Islâmiyet aleyhine harekete geçirilebilecegini ve Türklerin Avrupa'dan atilma zamaninin geldigini belirtiyordu. Bu teklife karsilik "Kadimî resmdir. Cem. Rodos sövalyelerinin kendisine yardim edebileceklerini düsünerek. Gemiden ati ile inmesi için tertibat alinir. Bundan bir cevap alamayinca Frenk Süleyman ile Dogan'i gönderdikten sonra kendisi de Kasim Bey'in delâleti ile sahile Korycos (Kerküs) limanina iner. Bir müddet sonra Cem. Cem Sultan bu anlayisini agabeyine su siirle bildirmisti: "Sen. gördügü bütün bu hürmet ve saygiya ragmen. Bâyezid'in bu arzusunu reddeder. ya saltanata geçmek veya ölmekti. Süleyman Bey'in Rodos'a iltica etmemesi tavsiyesine karsilik. eski iddialarina nazaran daha mütevazi bir saltanata riza gösteriyordu. istedigi ruhsatn‹meyi hazirlamis ve Don Alvaro de Zuniga komutasinda üç gemiden meydana gelen bir filoyu. O. sokaklara dökülen halkin arasindan. Geçecegi yollar çiçekler ve bayraklarla donatilir. Macar Krali Corvin Matyas. Ber vech-i takaud mutasarrif olup iki nimetin sükrünü eda edesin". Cem Sultan. Sayet huzur ve tahttan feragati seçersen. açiktan açiga memnuniyetini ilan ederken.Bey'in Münseâti'nda bu konuda söyle denilmektedir: " Sen ki. d'Aubusson . Jean sövalyelerinin menfaatine alet olarak kullanilacak kiymetli bir esirdi. Fâtih'in oglunun Rodos'a gelisi esnasinda çok parlak bir tören yapilir. Küçük te olsa bir saltanat hissesi koparamayan ve bütün muvaffakiyetsizliklerine ragmen. D'Aubusson. Zaten Sövalyelerin reisi de papaya yazdigi mektupta. onun Rodos'a serbestçe girip çikmak üzere. verdigi ruhsatnâmeye önem vermiyor ve Cem'i ele geçirdigini Papa Sixte IV ile Avrupa hükümdarlarina bildiriyordu. Anamur'a gider. d'Aubbusson'a her türlü yardim vaadinde bulunarak bütün Hiristiyan devltelerinin Osmanlilar aleyhine bir sefer açmasini istiyordu.

Macar Krali Corvin Matyas onu d'Aubusson'dan isterlerken. Louis ve kendisine taraftar oldugu bilinen Macar Krali Matyas Corvin'in yardimlarini temin etmek suretiyle Rumeli'ye geçecegini ümid ediyordu. Cem'in nerede ve hangi memlekette muhafaza edilecegi hususunda tereddüde düsen sövalyeler. Osmanli Devleti'ne karsi bir tehdid vâsitasi olarak kullanilan Cem Sultan. Gedik Ahmed Pasa'yi sövalyelerle anlasmak üzere oraya gönderir. basta Papa olmak üzere diger . Rodos'a karsi tesebbüse geçecek olursa. annesinden de para çekmenin yolunu bulmus ve Rodos'un emniyeti bakimindan sehzâdeyi elde tutmayi faydali ve vazgeçilmez bir firsat olarak görmüstü. Anlasma geregince Bâyezid. Bâyezid. önce Istanköy'e. memleket dahilinde de Cem taraftarligini ortadan kaldirmaya azm etmisti. Gerçi Cem. Papa Innocent VIII. Pierre d'Aubbusson. Maiyetinde 50 kisi oldugu halde Fransa'ya dogru yola çikarilan Cem Sultan.. Fransa Krali XI. olaylarin gelismesini beklemeyi menfaatine daha uygun bulmustu. l6 Ekimde Fransa'nin güney sahilindeki Villefrache'a varir. Bununla beraber Bâyezid. Bâyezid'e yazdigi mektupta kendisinin küffâr elinde esir oldugunu. Bu gelismeler karsisinda sehzâde. Ancak bu sehirde veba hastaliginin bulunmasindan dolayi Savoie Dükaligina ait Nice'e götürülerek burada uzun müddet alikonur. Kardesine olan sevgi ve bagliligini bildigi Gedik Ahmet Pasa'yi siyaset (öldürme) ettikten sonra.ile konusmasinda. Cem sövalyelerden alinarak muhafaza edildigi takdirde onlara Mora'yi verecegini vaad etmisti. Osmanli saltanatinin varisi sifati ile yardim istemis ve onlardan alinan adalar ile diger topraklari iade edecegi vâdinde bulunmustu. Venedik'e de müracaat etmis. Napoli Krali Ferrand. Cem'in agzindan sahte mektuplar yazdirarak. Gedik Ahmed Pasa'nin talebi ve Papa'nin müsaadesiyle Bâyezid'e iki elçi göndererek onunla bir anlasma yapmisti. Rodos'a gitmesinden son derece endiselendiginden. hemen hemen bütün Avrupa devletlerinin ele geçirmek istedikleri bir rehine idi. Fransa'ya nakl etmeye karar verirler. Iskender Pasa'ya gönderdigi mahrem emirde. ugradigi felaketin vehametini anlamis bir kimse olarak. Cem'in oglu olan Oguz Han'i öldürmesini emretmisti. sövalyelerin reisi Bâyezid'den aldigi paradan baska. Sultan Bâyezid. Sayet Bâyezid. O. Fakat tecrübeli ve ihtiatkâr Venedik siyaseti. oradan da Siracuza (Sicilya)'ya ve sonunda Mesina'ya ugrayarak yoluna devam eder. bunun da ( ) diyen bir Müslüman için çok büyük bir haksizlik oldugunu. kendi aralarinda uzun müzakerelerden sonra nihayet onu. sövalyelere Cem'i muhafaza etmeleri sartiyla her sene Agustos basinda 45.000 düka vermeyi kabul ediyordu. Cem'in. binaenaleyh kendisini "küffar elinde" birakmamasini rica etmisti.

Bunun üzerine Cem. Bu konuda onun yardim ve araciligini ister. bizzat Cem'in adamlarindan Ayas. Bu diplomatik pazarliklar esnasinda. Sofu Hüseyin Bey'e Frenk kiyafeti giydirmek (kâfir kisvetine koyup) suretiyle onu Anne de Beaujeu'nun aleyhtari olmasindan dolayi satosu muhaliflerin toplanma yerine dönen Duc de Bourbon'un nezdine gönderdigi gibi. esasen çesitli sebeplerden dolayi ihtilaf halinde bulundugu Misir Devleti'ne savas açar. kendisine Macaristan'a gitme tavsiyesinde bulunur. Vatikan'da kendisine tahsis edilen yere gelir. Osmanli üzerine bir Haçli seferi açmak emelinde oldugundan. Cem'in. bir taraftan da. Bu arada Bâyezid. Venedik elçisi bu tesebbüsü sonuçsuz birakmak maksadiyle Floransa'yi da ise karistirir. Sinan ve Sofu Sadi Bey'lerin. Cem'in Italya'ya gitmesine razi olur. Bütün bu gelismelerden sonra Papa'nin. verilen talimat üzerine. Cem'in teessürüne istirak edip onunla birlikte göz yasi döken Papa. Ancak. Bu anlasma geregince ll Ekim l488'de Bourg . bir taraftan Papa'ya Cem'i sövalyelerden almasini tavsiye ederken. Fakat red cevabini alir. Papa ile görüsmelerinde Avrupa'ya hangi maksatla geldigini anlatarak artik Misir'a gidip ailesine kavusmaktan baska bir düsünce ve arzusunun kalmadigini açiklar.Bu arada. Nitekim. Avrupa'da meydana gelen hadiseleri günü gününe Bâyezid'e bildiriyordu. Bunun üzerine. Osmanlilarin aleyhine tesvik edip hucum etmelerini teklif edecekti. Celal. siki bir sekilde göz hapsine alinir. Fransa Krali nezdine gönderdigi elçinin vaadleri üzerine durdurulmak istenir. onu kaçirmak tesebbüsleri de basarisizlikla sonuçlanir. Bâyezid'in. Misir'daki annesi ve zevcesi ile mektuplasmasindan süphelenerek. Cem Fransa'da kaldigi takdirde. Zira tam selahiyetle Fransa'ya gelen Osmanli elçisi. Paris büyük bir siyasî faaliyete sahne olur. adeta Fransa'dan kaçirilir. gerçekte onu alet ederek. Charles de bu meseleye karistigindan.Hiristiyan devletlere müracaat edecek. Ancak sövalyeler bunu sezerek. yedi katli bir kuleye nakl ederler. Charles. Innocent tarafindan resmen kabul edilir.Neuf'ten hareket edip Toulon'a varan Cem. Cem'i adi geçen satoda yeniden insa etmis olduklari Tour de Zizim (Cem Kulesi) denilen. Bu arada Venedik. ayrica mukaddes esyalarin krala gönderilecegini bildirmisti. Onun bu teklifine karsi Cem. Bourg Neuf satosunda kalan Celal Bey'in dönüsünde de onunla birlikte firar hazirligina baslar. l4 Mart'ta VIII. acele ile Toulon'dan gemiye bindirilen Cem. Cem'e gelince o. Cem'in ailesini ister. muhafizlarini aldatmak için her çareye bas vuruyordu. Macar elçisinin Cem'i elde etmek üzere tesebbüse geçtigi bir sirada. böyle bir hareketin bütün . Bu suretle l3 Mart'ta sahili takib ederek önce Ostinya'ya. Kralin durdurma emrine ragmen. Cem'i Macarlara birakmasindan endise eden VIII. Kayitbay'dan. Bir müddet sonra bizzat VIII. Kamame Kilisesinin Hiristiyanlara birakilacagini. sabah gezintisi esnasinda muhafizlarini öldürüp. Cem'i bahane ederek onlari. Tiber nehri yolu ile de Roma'ya ulasan Cem. Sövalyeler de bunu kabul ettiklerinden bu hususta 5 Ekim l488'de bir anlasma yapilir.

vakarli bir sekilde Papa'ya anlatarak Misir'da bulunan ailesinin yanina gitmek istedigini ve bu konuda kendisine yardimci olmasini istemisti.Islâm âleminde büyük bir nefretle karsilasacagini belirterek cevap vermis olur. sayet . Sehzâdeye sahip olmak için hükümdarlar birbirleri ile yarisiyor ve bunun için çesitli tesebbüslerde bulunuyorlardi. tahti ele geçirebilmesi için. Bulundugu çevrede. Daha önce de görüldügü gibi bu müddet zarfinda kuleden kuleye ve kaleden kaleye nakl edilerek. yedi sene kadar devam edecek bir esâret döneminden sonra Papalik makaminin sikistirmasi sonucunda. Rodos Sövalyelerinin dolandiricilik aleti haline gelmis bulunuyordu. Böylece o. Islâm'a olan bagliligi ile kendisini teselli ediyordu. Nihayet. Görüldügü gibi. Tesrifat memurunun bütün israrlarina ragmen Papanin huzurunda diz çöküp ondan bagislama dilememisti.bin Acem. Ölümüme razi olurum. Papaya satilip Italya'ya getirildikten sonra Vatikan'a yerlestirilir. Papa'dan magfiret umarlarmis. Buralarda "devlet bana yar olmadi ah" misralari ile elem ve izdirabini dile getirdigi gibi. Vatandan uzak kalmis ve onun hasretiyle yanip tutusan Cem. sahsiyeti ile ilgili olarak büyük menfaat temini ve siyasî spekülasyonlar icra ediliyordu. çektigi elemleri siirlerinde dile getirir. Rumeli sinirinda bulunmasi gerektigini. Bahtsiz sehzâde. bin memleket-i Osman'dur" misralari ile de bunu dile getiriyordu. Bu hususta Papa'ya ihtiyacim yok. dinime zarar olacak is islemezem" diyerek basindaki Osmanli sarigini da çikarmadan Papa ile konusur. Macar Krali'nin kendisini orada bekledigini ve Hiristiyan fakirlere sadaka vermesinden dolayi da Hiristiyanliga olan sevgisini anladigini. Içinde bulundugu durumu. sehzâdenin bir bakima esâret hayati diyebilecegimiz Bati'daki serüveni. Böyle kiymetli bir esire sahip olmakla politik kozlar elde edilecegine inaniliyordu. hac farizasini ifa edip dinî vecibelerini yerine getirdigi için de "Olsan sehinsah-i Rum. Islâm'a olan bagliligi ile taninan Sultan Cem. sehir sehir dolastirildi. Cenab u Allah'a ve Resûlüne olan iman ve muhabbeti o kadar büyük idi ki: "Ka'betullah'a varup bir kez tavaf eyledigin Bin Karaman. ben magfireti Allah u Taâla'dan umarim. olmazdi hac nasibin Bin sükür oldu rûzi bu devlet-i muazzam" misralariyla da kendini teselli ediyordu. Hatta o: "Onlar. gerçek bir felâketzedenin hayatidir. sövalyeler tarafindan Katolik dünyasinin reisine satilir. Papa ise.

Islâm memleketine çikarsin ve cemi-i borçlarimi eda eylesin. Bütün bu sözler. Bundan sonra o. kralin eline geçegini anlayan Papa. Charles. Sultan Bâyezid. Gerek Müslüman. l494 senesi Eylül ayinda büyük bir ordu ile Italya'ya yürüyüp Napoli Kralligi'ni elde etme ve yanina Cem Sultan'i aldiktan sonra Kudüs'e dogru bir Haçli seferi yapma arzusunda idi. Cem. Cem Sultan'in cenazesi.Bu arada Fransa Krali VIII. talihsiz Cem Sultan'in Islâm'a ne kadar bagli oldugunu göstermektedir. Cem'in vefatini duyunca bütün memlekette üç gün yas ilan ettirdigi gibi onun irâdesiyle de bütün câmilerde giyabî cenaze namazi kildirilmisti. an'ane geregince hareket ediyor ve kardesi ile aralarindaki çekismenin. Ve benim anami ve kizimi vesair taallukatimi ve üstümde hizmette sabikasi olan (bana hizmeti geçen) hüddamimi unutmayip hallü haline göre riayet eylesin" dedi. kardesi için yüzbin akça sadaka dagitmis. gerek kâfir olsun" der. Bursa'da. Etrafindaki adamlarina da son vasiyetini yaparak "Benim mevtim haberini intisar ediniz (yayiniz) ki. Nihayet l3 senelik aci ve elemlerle dolu bir esâret hayatindan sonra 36 yasinda iken 25 Subat l495 (25 Cemaziyelevvel 900) Çarsamba günü sabaha karsi vefat eder. memleket adina siyasî sebeplerle oldugunu anlatmaya çalisiyordu. Cem Sultan böyle bir teklif karsisinda hüngür hüngür aglayarak " öyle günlere kaldik ki bizi dine davet ediyorsunuz. kâfirlerin Müslümanlar üzerindeki oyunlari dursun. siz bana bâtil yol mu gösterirsiz. Osmanli Sultanligi degil. Böyle sözler bize ezadir" cevabini vermisti. Ben sizden Misir yolunu istedim. Böylece o. üç sene kadar Papa'nin yaninda kaldi. Sultan Bâyezid.Hiristiyan olursa. Ne vechle olursa olsun benim tabutumu kâfir memleketinde komasin. Fâtih Sultan Mehmed'in oglu ve Cem'in agabeyi olan Sultan Mustafa'nin türbesine defnedilir. kendisinin bütün varligi ile inandigi Islâmiyet aleyhinde kullanildigi ihtimali ile titreyerek böyle bir durumda Islâm ve Müslümanlara zarar vermemek için Allah'in. bütün bir dünya padisahligina degismem. Cem'in. onun hizmetinde bulunanlari da takdir ve iltifatlarla karsilayarak onlari çesitli memuriyetlere tayin eder." diye bu teklifi siddetle reddederek" Ben dinimi. Sehzâde. sözlerine söyle devam eder: " Eger bu sû-i zan. Diyesiz ki beni reddetmesin. daha sonra Sultan Bâyezid tarafindan memlekete getirtilerek. . tesiri zamanla görülecek sekilde onu zehirledikten sonra Napoli'ye gönderir. kardinallik ve papalik degil. bizim dinimizde sadakat-i fukara vardir. Bâyezid. bizim Nasara (Hiristiyan) fukarasina merhametimizden vaki olduysa. Bundan sonra karindasim Hüdâvendigâr Sultan Bâyezid Hazretlerine varasiz. büyük bir Haçli ordusu toplayarak emrine verebilecegini söylemisti. onu "Dergah-i izzetine almasi için" dua ediyordu. onun anne ve kizlarina her türlü riayeti göstermisti. Itikadimca Muhammed dini hak iken siz hiç dininizden dönüp Muhammed dinine girebilirmisiz? Herkese kendi dininden baskasi bâtildidir.

Bâyezid'i çok dikkatli ve barisçi bir siyaset takip etmeye zorladi. Karinyola. Burak Reis'in sehâdetiyle sonuçlanan Osmanli Venedik deniz muharebesi. Saltanat hirsi yüzünden hem kendisini felakete sürüklemis. Dönemin olaylarina baktigimiz zaman bu olaylarin sebep olduklari degisik karekterdeki çizgilerle karsilasiriz. Cem Sultan'i bir koz gibi kullanarak Osmanli Devleti'ni parçalayip dagitmak. Zira bu dönemde Osmanli cografyasi Draç. . devletin durgun ve hareketsiz bir çagi olarak nitelendirilen Bâyezid devrinin siyasî ve askerî olaylarina baktigimiz zaman. Cem Sultan korkusuna haml edilirse de. Kili. Nitekim Batida Fransa Krali VIII. (özelikle Cem Sultan'in vefatindan sonra ) insani sasirtacak bir faaliyetin ortaya çiktigi görülür. Her ne kadar bazi müelliflerce Bâyezid'in bu tutumu. Endülüs'te son Müslüman Devleti olan Girnata Sultanligi'nin Bâyezid'e müracaati ve Kemal Reis'in komutasinda giden Osmanli donanmasinin Ispanya sahillerinden Müslümanlari alip Afrika kitasina geçirmesi de Türk denizcilik tarihinde parlak bir sayfa açmisti. iyi yetismisti. Bâyezid devrine menfi bir not verilemez. Iran Sahi'nin Sîîligi bir ileri karakol olarak vazifelendirip Osmanli ülkesini istila tasavvuru. BÂYEZID DÖNEMININ BAZI ÖZELLIKLERI Cem Sultan olayi ve bu olay yüzünden Avrupa'da Istanbul'u geri alma yolunda dogan umutlar. bu suretle de Bizans'i yeniden kurdurup ihya etme hülyasi ile Kudüs'ü Müslümanlarin elinden alma emeline dayanan gayreti. hem de sövalyeler ile Papa'nin elinde Osmanli Devleti aleyhine bir alet olarak kullanilmisti. Transilvanya. Böylece Osmanli topraklarina yeni yerler katmak suretiyle fetihlerde bile bulunmustu. Hiristiyanlarin elinde bir alet oldugunun farkina varamamisti. Zira Bâyezid. Akkirman.Türkçe ve Farsça siirleri bulunan Sultan Cem. Mora. O. Karadag. yari ictimaî hurûc olarak göze çarpar. Karintiya ve Polonya'ya akinlarda bulunmuslardir. gerek devletine. Bütün bu hareketlerin seyir ve neticesi üstünde duruldugu zaman. Macarlara karsi Belgrad seferi açilmis. Charles'in. Hersek. uzun süre. Venedik ve Fransiz sövalyeleri bozguna ugratilmislardir. Nitekim. Osmanli Türk akincilari. gerektigi zaman faal bir rol alarak savastan da çekinmiyordu. gerçekte is sadece bir taht kavgasi degil. bir devlet meselesiydi. Bu arada Midilli'ye hücum eden kuvvetli bir Fransiz donanmasinin hücumu püskürtülerek. gerekse hânedanina karsi. Modon gibi sehir ve kaleleri kazanmis. Inebahti. Içte ise Sah -Kulu isyani gibi genis ölçüde yari siyasî. Güneyde Memlûk Devleti ile Dülkadirogullarinin Osmanlilar aleyhindeki müsterek faaliyetleri. Doguda ise.

Kulu . Ivan. protokoldan anlmayan. Babaî isyanlari. iç inzibat ve asayisi ilgilendiren tipik bir eskiyalik hareketidir. Bu olay. dirlik ve mesned dagittiklari dahi görülmüstür. devlet ve cemiyet mekanizmasini alt üst ettigi devrin mahsûlü olmustu. Ona göre Kirim Hani Mengli Giray araciligi ile yapilan görüsmelerden sonra Çar III. Sah Ismail taraftarlarinin serbestçe teskilât kurmalarina ve propaganda yapmalarina imkân vermisti. Sâmiha Ayverdi. Dikkat edilecek olursa.Kulu vak'asidir. diger bir yüzüyle de âdi sekavet hareketi olarak görülebilir. siyasî oldugu kadar. Seyh Bedreddin'in hurucu da yine mes'um Timur macerasinin. Kirim Hani Mengli Giray'in tavassutu ile Moskova Prensligi'nin gönderdigi elçi. 3l Agustos l492'de Bâyezid'e bir mektup yazarak Azak ve Kefe pasalarinin. nihayet Sah Kulu vak'asi. Devletin nüfuz ve itibari öyle bir mertebeye ulasmistir ki. namlarina hutbe okuttuklari. Selçuklularin ictimaî buhran ve siyasî tazyikler ortasinda kalan halkin. Sia menseli muayyen bir mikrobun. tenkil kuvvetlerine galebe çalan bu sakilerden bir kisminin. Osmanli Rus münasebetlerinin baslangiç tarihi de Ikinci Bâyezid dönemine rastlamaktadir. Hammer ( IV. bir müddet sonra gelen ikinci elçi ise. bu ve benzer sakavet (eskiyalik) örneklerini degerlendirdigi ifadesinde güzel ve yerinde noktalara parmak basarak söyle der: "Selçuklular devrinin Babaî isyani. Çelebi Mehmed devrinin Seyh Bedreddin isyani. Dikkat edilecek olursa bir Mehdîlik motifi etrafinda hareketlenen bu isyanlar. Rus tüccarlarina zorluk çikarmalarindan yakinmistir. topluluklarin arasina ayirici ve yikici bozgunlar sokmakti.KULU ISYANI Sultan Ikinci Bâyezid döneminin önemli ve devleti sarsan olaylarindan biri de Teke Sancagi'nda patlak verip Kütahya'ya kadar yayilan Sah." Anadolu'da meydana gelen düzensizlik. yol yordam bilmez bir adam oldugu için geri gönderilmis. Rus tacirlerine ticaret müsaadesi almisti. Ticaret serbestilgi saglamak amaciyla l495'te bir Rus elçisi daha Istanbul'a gelmis. huruc için ictimaî aksakliklardan faydalanma zemini bulmasi kadar. Sah .Kaynaklarin verdigi bilgiye göre. bunu da l499'da yeni bir elçilik heyeti takip etmisti. bir iktidar davasina çevrilmis. Sünnîler arasinda degil. daima Siî . komsu Iran'dan gelen siyasî tertiplerle.Bâtinî topluluklar içinde inkisaf zemini bulmustur. hatta daha ilerde patlayacak olan Celalî hareketleri. derhal renk degistirerek. 34 ) 'de bu konuya temas edilir. bu bas kaldirma vak'alari. SAH . Bu Sia menseli ve görünüste bir mezhep ve akide mücadelesi damgasini tasiyan hurûclarin asil gayesi. bir ölüm kalim kaygisina düstügü devirlere rastlamis.

Sah Ismail. Taraftarlari. Anadolu'yu Iran'la birlestirmek için bütün gayretini sarfediyordu. Sah . onun postuna oglu Sah . düstügü felaketten ancak onun sayesinde kurtulacagini ileri sürüyorlardi. Bu suretle Sah . Sah Ismail'in babasi Seyh Haydar'dan almisti. bunlari kisa zamanda saflari arasina aldilar. Hasan Halife'nin ogludur. Tahtaci ve Kizilbaslar çoktu. sanildigi kadar basit ve gelisigüzel tertiplenmis bir hareket degildir. halk arasinda tanrilastirmis idi. Uzun Hasan ve 3. Gerçekten Sah Ismail. Sah Ismail. Sah Ismail. Azerbaycan ve Irak'i aldiktan sonra bir hayli cüretlenmis görünmektedir. Peygamber ve Mehdi oldugunu iddia ediyorlar. Bu dönemde Osmanli ülkesinde ona bagli epey taraftari vardi. onu. Osmanli Devleti için büyük bir tehlikeye isaret ediyordu. meydana getirdigi askerlerine kirmizi çuhadan taclar giydirdiginden dolayi taraftarlarina "Surhser" yani "Kizilbas" denilmis ve bu isim genellik kazanmistir. asiretler ve çiftlikleri ellerinden alinan timar erleri ile sipailer.Timur. Bu mektuplarda. Bilhassa Sehzâde Korkud'un Misir'a gidisinden faydalanan Sah .Kulu hareketi planli tertiplenmis. devlet dahilindeki bütün taraftarlarina mektuplar yazmis ve casuslar göndermisti. "Hasan Halife ölünce. Sah Kulu. alttan alta ayaklanmaya hazirliyordu. Sah . Belli bir mezhebin inanç sistemi (akidesi) üzerine kurulan Safevî Devleti'nin kurucusu Sah Ismail tehlikesi.Kulu'nun. Aralarinda Alevî.Kulu. halife ismi . Allah. yasayislarina uygun tarikatlara mensubtular. memleketin. kendisini muhtelif tarihlerde üç büyük tehlike ile karsilastirmisti: l. Hükümetten memnun olmayan köylüler.Kulu ve babasindan destur alarak Kizilbas'ligin en sadik bendesi oldular.Kulu isyani. 2. Bu gizli faaliyet. daha önceki iki faaliyetle benzer özellikleri tasimasindan dolayi Uzunçarsili tarafindan su ifadelerle degerlendirilir: " Osmanli Devleti'nin Anadolu'da genislemesi. Bunun için Anadolu'ya.( Osmanli tabiri ile Seytan-Kulu). Sah . Babasi desturunu . Hasan Halife ve oglu Sah Kulu. Garip hayati ve labirente benzeyen meskeni. sinsi bir sekilde ülkeye sokularak gelmekte idi. Iran. Anadolu'daki Alevîleri iyiden iyiye kendine baglamak için buraya (Anadolu'ya) kendi adamlarini gönderip propaganda yaptiriyor ve el altindan Osmanlilar aleyhine genis bir isyan hazirliyordu. Uzun yillar hizmetinde bulunmus. Anadolu'yu Kizilbas yapmak için esasli surette hazirlanmistir. daha sonra Antalya civarinda Yalinlu köy yakininda bir magaraya yerleserek gizli ve sirlarla dolu bir hayat yasamaya baslamisti. Siî . zaman zaman Kapulu Kaya'da Döseme Derbendi'nde toplanti ve âyinler yapiyor.Kulu. öteden beri Iran ve Horasan'dan gelen göçmenlerin yasadigi belli basli yerlerdendi. Toroslar bölgesi.Bâtinî karekterli bir hareket olan Sah Ismail'in faaliyetleri. isyanindan önce ve sonra. Bu göçmenler. Devletin varligina kast eden Sah Ismail'in faaliyetleri. hazirlanmalarini emretmisti. faaliyetlerini artirdi. adi ile anilan Kizilbas Seyhi. Anadolu'da Osmanli idaresindeki Kizilbaslari.Kulu geçti. Sah .

verilen bir takim alevîler gönderiliyordu. Sah Ismail taraftarligi faaliyetinin ne kadar genisledigini gösterir. Osmanli Türklerine karsi mezhebinin zaferini ve sahinin galebesini temenni eden nefesler kaleme almistir. Anadolu'dan. Onun. kisim kisim Iran'a göç etmekle yeni kurulan Siî Devletin kudretini artirmaya baslamislardi. Bilhassa on iki dilimli kizil taç veya külah (= Tâc-i Hayderî ) in kabulünden sonra Kirsehir. sonra da Sah Tahmasb ile siki münasebetleri bilinen Hoy'lu Pir Sultan Abdal. Bâyezid. Akkoyunlulari bertaraf edip Safevî Devleti'nin temellerini atmasindan sonra. Hem yerli hem de yabanci kaynaklara dayanarak Tekeogullari ve Sah-Kulu baba Tekeli Isyani haklarinda makaleler yazan Sehabeddin Tekindag. Bâyezid'in. bu makalelerinde Osmanli Devleti'ne karsi olan isyani açiklayan ve ortaya koyan bölümlerini kisaca vermek istiyoruz. ülkedeki tahriklerini ve takip ettigi siyaset ile maksadini iyi anlayan Trabzon Valisi Sehzâde Selim. Tokat. bu yasagin kaldirilmasi için Osmanli hükümdari nezdinde tesebbüste bulunduysa da bu arzusu kabul edilmedi. Sah Ismail. Sah Ismail'in. ona ilk silleyi vurmustu. geçersen Sahin eline Zülfikarin çalar senin beline . Yozgat ve Çorum çevresinde Safevî (Siî)lere taraftar olanlar. Iran'a gitmelerine müsaade etmedigi gibi yakaladiklarini da Rumeli'ye sürmüstü. Safevîleri müdafaa ettikleri gibi. Bu nefeslerde Sünnîlere karsi büyük bir kin göze çarpmaktadir: Lânet olsun sana Ey Yezid Pelid Kizilbas mi dersin söyle bakalim Biz ol asiklariz ezel gününden Rafizî mi dersin söyle bakalim. Ey Yezid. Sah Ismail'i hem taraftarlari ile görüsmekten. Amasya. Arnavutluk Seferi'nden dönüsü esnasinda Isik adinda bir Kizilbasin. bu konuda daha detayli bilgi vermektedir. bunlarin Anadolu'daki faaliyetlerine son vermek için. Nitekim Egriboz'lu Yeminî gibi sairler. Sah Ismail. görünüste dinî karekterli olan bu isyani hakkinda bilgi saibi olmaya çalisacagiz. Sultan Bâyezid döneminin. Böylece. hem de "nezir" denilen önemli bir gelir kaynagindan mahrum etmisti. kendisine suikast yapmak üzere iken öldürülmesi. Hataî mahlasiyla siirler yazan Sah Ismail'e büyük bir baglilik göstererek onu bir kurtarici olarak kabul etmislerdir. kendisi ile görüsmek için gelen ziyaretçilerin men edilmesi. daha önce oldugu gibi bu sefer de On iki Imam'a mütemayil taraftarlar. "Sah Ismail'in.

Bâyezid'in yasliligi. devlete isyan ile Sah Ismail'e meyl etmislerdir. bir tedbir olmak üzere Iran'a gideceklere geri dönmek sartiyle izin verilebilecegini açiklamis ve bundan sonra Sûfî (Sah Ismail) nâmina kimsenin hududdan geçirilmemesi için siddetli emirler vermistir. l500 de. layik olmayanlara devredilmesi sebebiyle eski imtiyazlarini kaybetmeleri yüzünden. bazi diplomatik tesebbüslerle taraftarlarinin takipten kurtulup rahatça Iran'a gelmelerini saglamak istemis ve bu maksatla II. Sah . II. Sah Ismail'e gösterilen bu baglilik. l5l0'da bazi fena niyetli kimseler yüzünden timarlarinin (dirlik) ellerinden alinip. Bu arada Sah Ismail. bunlarin gidip dönmediklerini.Edeple girdik biz kirklar yoluna Kizilbas mi dersin söyle bakalim. Yuf etti erenler e münkir size Iftira ettiniz sizler de bize Muhammed sizleri tas ile eze Rafizî mi dersin söyle bakalim Pir Sultan'im eder lânet Yezid'e Müfteri yalanci Yezidler sizi Iste Er meydani çik meydan yüze Rafizî mi dersin söyle bakalim. Yine bu Tekeli sipahîleri. Bu yüzden. yumusakligi ve sehzâdeler arasindaki anlasmazliklari firsat bilerek artik harekete geçme zamaninin geldigine karar verir. Osmanli Devleti tarafindan daima dikkatle takip edilmis ve Iran'dan gelen Kizilbaslar ile onlara yardim eden Anadolu'daki taraftarlari cezalandirilmistir. Bâyezid'e müracaat etmisti. Bu sebeple o. Iste bu Teke -eli (sonradan: Tekeli) sipahîleri. Bâyezid II. bu yüzden sipahî sinifinin günden güne azalmakta oldugunu gören Bâyezid. .Kulu Baba Tekeli. Sah Ismail'in halifesi Karabiyik oglu Sah -Kulu Baba Tekeli (Osmanli tarihlerinde Seytan-Kulu) ile birlesmisler ve çikan isyanin büyük bir sür'atle genisleyip bütün Anadolu'yu tehdid etmesinde de mühim bir rol oynamislardir. devrinde Sah Ismail'in müridleri olarak Erdebil'i ziyarete gitmislerdir ki. devletin her tarafina dagalmis olan taraftarlarini çogaltmak için babasinin ölümünden sonra memleketin hâli (bos ) olup firsatin kendisinde oldugunu ileri sürerek bilhassa maiyetindeki sipahilerden Çakir-oglanlari.

Sehzâde Korkud Çelebi tarafindan daha sonra Istanbul'a sevk edilen Sûfî'nin ikrarlarindan da bütün çiplakligi ile ortaya çikmistir. Bunun üzerine Sah . Adamlari ile müsavereden sonra Alasehir Ovasi'nda Sehzâde Korkud tarafindan üzerine gönderilen Hasan Aga ile maiyetini maglub eden Sah -Kulu'nun bu basarisi. (TSMA. Kiçisiçanlu. müridlerinin onun hakkinda: "Allah budur. buna itaat etmeyen imansiz gider"dedikleri anlasilmaktadir. Istanoz (Korkuteli) kasabasini tahrib edip. acimadan öldürtmeye baslamistir. çoluk-çocuk.5053). Sadrazam Hadim Ali Pasa. bunlarin ekserisini.Kulu Baba Tekeli.000 kisi toplanmistir ki. Bu arada. dag. bu toplantilari bastirdi ise de Sah Kulu kaçip kurtulmayi basarir.kasaba. müridleri tarafindan baska bir propaganda vasitasi yapilarak bir mânada ilahlastirilmasina sebep olmustur. Kapulu-Kaya'daki Döseme Derbendi'nde devlet aleyhine gizli toplantilar tertip etmis ve müridlerinden Safer'i Siroz'a. Yine vesikalardan anlasildigina göre. Bundan sonra Baba Ishak-i Horasanî gibi. Onun.Nr.Kizil-oglu. Nitekim. sehrin Subasisi'ni göndererek. Elmali'nin mescid ve zâviyelerini yikan Sah . kendisinin Mehdî oldugunu iddia edip Burdur'a kadar gelen Sah . Sehzâde Osman'in Divân'a gönderdigi arîza (rapor)da oldugu gibi. Bundan sonra Kütahya Hisarini zapt eden Sah-Kulu'nun askerleri. Bundan sonra Gölhisar'i alarak her tarafi yakip yikmaga eline geçen canlilari ise insan ve hayvan ayirmaksizin.Tekeli sipahîlerin tesvikleri ile Kütahya kalesini muhasara ve zaptetmis. Bursa'ya dogru harekete geçmesi üzerine. Sah-Kulu'nun Döseme Derbendi'nde yaptigi ayinleri ve giristigi propaganda faaliyetlerini dikkatle takip eden Antalya Kadisi. Teke-eli'ni Karaman'a baglayan Kizilkaya . Peygamber budur.Kulu Baba Tekeli. sehzâdelerin birbirleri ile ugrasmaya basladiklari bir sirada. Antalya Kadisi'nin Sehzâde Korkut'a gönderdigi 9l6 Zilhicce (l5l0 Nisan) tarihli belgeden. Sandikli. karye (köy). mal ve hayvanlari ile gelen Tekeli Türkmenleri teskil ediyordu. Taceddin'i Zagra yenicesi'ne ve Pir Ahmed'i Filibe'ye göndermek suretiyle genis bir propaganda faaliyetine girisir. Imam oglu'nu Selanik'e. yayla ve obalarinda bulunan Siî ve Alevîlige mütemayil bütün Türkmenleri etrafina toplamis.Kulu Baba Tekeli. Onun bu vahsice hareketleri. Kaynak ve vesikalardan anlasildigina göre. Teke-eli'nin sehir. timarlari ellerinden alinmis kizgin sipahîlerin de yardimlari ile Teke-eli'nin kendine tabi olmayan bütün köy ve kentlerini yagma edip halkini da öldürtmüstür. Anadolu'nun maruz kaldigi en büyük tehlike.eli'nde Sah adina bir Türkmen devleti kurmak isteyen Sah . Teke .Kulu Baba Tekeli'nin etrafina 20. bütün Anadolu'ya dehset saçmaya yetmisti. Dede-Alisi ve Hizir. Antalya'dan Manisa'ya gitmekte olan Sehzâde Korkud Çelebi'nin adamlarina saldirip. eline geçirdigi Kur'an'lari da atese atip mahvetmistir. Göle-oglu. demire sarilan etlerini de ocakta pisirmistir. Rumeli'den Anadolu'ya geçer. bundan sonra Keçiborlu. sûr-i hesab bunun önünde olsa gerektir. sehri atese verirler. Ulusiçanlu'yu geçip Altuntas'i yaktiktan sonra "dagdan bosanmis hanazir-i tir horde gibi deprenüb" Kütahya önüne geldi.Kulu. Anadolu Beylerbeyi olan Karagöz Pasa'yi kaziga vurdurmakla yetinmemis. Onun bu kurtulusu. Antalya'dan üzerine gönderilen kuvvetleri de maglub eden Sah .

sonra da Döseme Derbendi'nden kayalar arasindan kendine bir yol açarak Beysehir önlerine gelmeye muvaffak olur. girisilen savas sonunda Sah . hükümdar oluncaya kadar ömrünü. Böylece o. Bâyezid burada hem ilim muhitinde. kendisine karsi tahti ele geçirme davasi ile silaha sarilmis olan kardesi Cem Sultan'a galip gelince.Kulu ve Hadim Ali Pasa okla vurulmuslardir. sismanligini gidermek için böyle bir yola bas vurdugunu bildirerek aleyhindeki cereyani durdurmustur. Daha sonra Kayseri yolu üzerinden Sivas yakinindaki Gedik Hani mevkiine gelen Sah . Selçuklular devrinden beri Anadolu'nun mamur bir sehri. Vali olarak bulundugu Amasya. onu bayrak yapmak istemeleri ve kendisinin basi üzerinde sürekli bir tehdid gibi tutmak amaci ile . Ikinci Bâyezid. hem de eglence âlemleri içinde yasamisti.. Nitekim. babasi Fâtih Sultan Mehmed tarafindan azarlanmis. Siirde "Adlî" mahlasini kullanirdi. Bâyezid. Amasya valiligi esnasinda sükûnet içinde yasamisti. Fakat sonralari. Zira bu kadari bile o dönemde. yüksek âlim ve sairleri ile bir fikir merkezi oldugundan. Onun. Bu haslet. ülkede estirilen Siîlik havasi ve propagandanin sebep oldugu olalar hakkinda bir fikir vermektedir. Bu savastan sonra sür'atle Iran'a dogru çekilen Tekeli sipahîleri ve Türkmenler. daha önce bu emirden haberdar olunca yol harçligi vererek Abdurrahman Efendi'yi kaçirabilmisti. yedi Hiristiyan devletin. onun mücadeleden uzak durmasina sebep olmustu. Bundan sonra babasina yazdigi arizada zayiflamak için aldigi bazi "müferrihat" tan vaz geçtigini bildirerek af edilip bagislanmasini dilemistir. Yaratilis itibari ile huzur ve sükûneti severdi.. Karekter bakimindan yumusak ve rahata meyilli idi.000 kisinin ölümüne sebep olan bu isyan. Kizilkaya Bogazi'ni 38 gün muhasara ettilerse de Sah . Bunun üzerine Sadrazam ile Amasya valisi Sehzâde Ahmed. o. Erzincan'da hacca giden bir Iran kervanina saldirdiklari için Sah Ismail'in hakaretlerine maruz kalmislardir. önce Incirli Derbendi'nden. mecbur kalmadikça savasmayi istemezdi. bizim burada nakl ettigimizden daha uzun olmakla birlikte. Osmanli hükümdarlarinin âlim ve sairlerindendir.Kulu Baba Tekeli.Kulu Baba Tekeli üzerine az bir kuvvetle yürüyen Hadim Ali Pasa. kendisini sefahata alistiran Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi'nin öldürülmesi bile emrolunmustu. Amasya valiligi dönemindeki hal ve hareketi ile hükümdarligi dönemindeki hal ve hareketi birbirinden çok farklidir. o dönemde Memlûk Devleti'nin bir vilayeti olan Kudüs'te yasamasi sartiyla ona baris teklifinde bulunmus ve kendisine büyük rakamlarla ifade edilebilecek miktarda para yardiminda bulunacagini va'd etmisti." diye verdigi bilgi. O. Siirden hoslanir. Tekeli Türkmenlerinin siddetli mukavemeti ile karsilasmis.Bogazi'na çekilmek zorunda kalir. dünya olaylarini hayret aynasindan temasayi severdi. Bu bakimdan. Fakat Bâyezid. Anadolu'da 50. Osmanlilar aleyhine bir araya gelip kendisine karsi yapacaklari bir savasta. silahtan çok ilim ve ilmî eserleri mütalaa etmekle geçirmisti. bu kadari ile yetinmek istedik.

matematik ve mûsiki tahsil etmisti. Bâyezid. ULEMA VE IMAR FAALIYETLERI Sultan Bâyezid. ortadan uzun. islenmis gümüsten. Keza l503 senesinde Andrea Gritti'nin tasviri daha da dikkat çekicidir. Uygur yazisini okumayi ögrendigi ve biraz da Italyanca bildigi belirtilir. sadaka dagitir. uyku. felsefede behre ve malumati olmakla ögünür ise de en çok vâkif oldugu ilim. Ayni zamanda sair olan ve siirlerinde Adlî mahlasini kullandigini daha önce gördügümüz Bâyezid'in bu siirlerinin büyük bir kismini (l25 kadar) gazellerin meydana getirdigi küçük hacimli divani Istanbul'da l308'de basilmistir. zihnen mesgul oldugunu belirten karayagiz çehreli ve fitratan magmum ve mahzundur. fakat buna simdi nikris hastaligi manidir. O. Daima ibadet ile mesgul olur. Boyu. kardesinin uyusmaz bir düsmani olmustu. Yumusak bir yaratilisa sahipti. felsefe. iyi kesilmis kirmizi akiklerden. O. câmiye çok gider. babasi Fâtih Sultan Mehmed'den sonra bütün Osmanogullari'nin en bilgini olarak kabul edilmektedir. Türkçe. güzel yapilmis esyadan çok hoslanir. ilahiyât ve hey'et ( astroloji)dir. sehzâdeliginden beri etrafina ünlü bilginleri toplayip kendisini yetistirmeye gayret etmisti. O. ela gözlü. "nizâm-i memleket" için Istanbul'dan ayrilmamayi tercih etmisti.hareket etmeleri üzerine Bâyezid. (Cem Sultan) bahane edilerek Osmanli Devleti yok edilmek isteniyordu. hat san'atinda da oldukça yetenekliydi. Gençliginde serbest bir hayat sürdürdügü halde padisahliginda ibâdet ve hayir islerine yönelmisti. makina san'atlarini çok sever.Mecbur olmadikça savastan uzak kalmaya dikkat etmis. Az yemek yer. Kimse ondan daha iyi ok kuramaz. Sultan Bâyezid'in karekterini ortaya koyan belgelerden biri de l496 senesinde Osmanli ülkesine gelen Venedik elçisi Sagadino'nun senatoya verdigi rapordur. II. zevkine düskün ve harpten kaçinan bir hükümdar oldugunu belirtir. Zira o." Sonuç olarak Sultan Bâyezid hakkinda sunlari söylemek mümkündür: O. BÂYEZID DÖNEMINDE ILIM. hiç sarap kullanmaz. Islâmî ilimler. Türkçe'nin Çagatay . sükût ve rahati seven. mükemmel bir tahsil görmüstü. O. O. Ata binmekten hoslanir. simasinin esmere yakin bir sarilikta oldugunu. Bâyezid'i söyle tasvir eder: "Etli ve dolgun çehresinde hiç te zâlim ve korkunç bir insan belirtileri yoktur. genis gögüslü bir kimsedir. Farsça ve Arapça'yi edebiyatlari ile ögrenmis. yagiz çehreli. Bu sebeple de Bâyezid-i Velî diye anilir olmustu. raporunda Bâyezid'in 56 yasinda. iyi yeyip içen. ortadan biraz uzunboylu.

mesk almis ve mezun olmustur. döneminin ileri gelen devlet adamlari ile zenginler için de itici bir güç oluyordu. Bilginler ve sanatkârlar için ayrilmis özel bir bütçesi vardi. Seyh ile Sultan arasindaki bu . Saltanati müddetince ilim adamlarini. Dünyanin en büyük devletinin faziletli hükümdari olarak. Seyh Hamdullah'i kendisine hat hocasi tâyin etmis. sair ve sanatkârlari himaye etmisti. Bu meziyetlerinden dolayi ölümü. ilmî gelismeye vesile olabilecek bütün çarelere basvuruyordu. Bâyezid. Seyh Hamdullah ile aralarinda siki bir münasebet bulunan II. Bunun için o. Seyh'in mânevî dünyasinda kendini bulurken. onun giyabinda cenaze namazi kildi. padisahin bu uygulamasini örnek alan birçok vezir. Bestekâr. Bâyezid'in tesvik ve himayesiyle Amasya'da Seyh'in etrafinda bir hat mektebi (ekol) dogmustu. hayatinda büyük hürmet görmüstür. Merhametli. Dinî emirlere bagli bir hükümdardi. Bâyezid arasindaki hocalik talebelik münasebetlerini su ifadelerle dile getirir: " II. bu himayenin karsiligini da nâmina yazilan birçok eserle almisti. Nitekim. Kendisine takdim edilen eserleri okumak onun en büyük özelligi idi. Ölüm haberi alindigi zaman Kahire'de basta Sultan Kansu Gavri oldugu halde bütün halk.lehçesi ile Uygur alfabesini ögrenmisti. iç bünyesinin tesekkülü. Nitekim. Daha önce Akkoyunlularin hizmetinde bulunan ve Safevîlerin galebesi üzerine. saltanata geçince Seyh. Amasya'da maiyyetinde bulunan Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi'nin tavsiyesi ile Ibn Kemal diye söhret bulan Ahmed Semseddin'e meshur tarihini yazdirmistir. Seyh Hamdullah hakkinda ciddi arastirmalarda bulunan ve onun eserlerini arastiran Muhittin Serin. ilim ve ilim adamlarini seviyor. Bâyezid'in hattatlikta da mahir oldugu bilinmektedir. Saltanati müddetince ilim ve ilim adamlarini himaye eden II. saray-i hümayun'a hat hocasi olarak tayin edilir. Bu sebeple o. vefakâr ve kadirsinasti. Besteledigi eserlerden yalniz bazilarinin notasi zamanimiza kadar gelebilmistir. Kendisine takdim edilen eserlerden degerli bulduklarini tesvik ederdi. Osmanliara iltica etmis olan Idris-i Bitlisî'yi de himaye ederek ona meshur "Hest Behist" isimli tarihini kaleme aldirmisti. zararli duygulardan arinarak sahsiyetini bulmasi. Istanbul'a davet edilerek . Seyh Hamdullah ile II. Bâyezid. Islâm âleminde büyük bir teessürle karsilandi. Seyh Hamdullah'tan hat dersleri almisti. hattat ve sairdi. O. Amasya'daki valiligi sirasinda. Bir zaman sonra Osmanli tahtinin sahibi olacak Bâyezid-i Veli'nin. Onun bu sekildeki çalismasi. Ikinci Bâyezid. imâret ve bunlara gerekli olan tahsisatlari temin ediyorlardi. ayni zamanda dizinin dibinde hokkasini tutarak yazi mesketmistir. Bu bakimdan Ali ve Mustafa Pasa'larin isimleri zikredilmeye deger. Böylece Sultan II. dinî ve ilmî kurumlarin meydana gelmesi için çalisiyordu. Daha önce de temas edildigi gibi ibâdetle çokça mesgul oldugundan olsa gerek ki bu sebepten kendisine "Sofu" deniyordu.

protokol) modelleri iki iyi örnek olarak taninmistir. saraya kâtip ve saray hüddamina muallim tayin edilir. sür'atle gelismis ve muhterem Islâm hukukçulari onun devrinde müstesna bir sekilde itibar görmüslerdir. câmilerde tesis olunan kütüphanelerin idareleri (hâfiz-i kütüb) ile görevlendirilmislerdi. Seyh'e ekseriya "Biraderim" diye hitab eden Bâyezid-i Veli. Niksarî ve Yusuf Cüneyd ( Sadru's-Seria adli esere çesitli hasiyeler yazan Tokatli Ahi Yusuf b." Buna göre Ikinci Bâyezid çaginda tipta Hekimsah. Bâyezid dönemi alimlerinden bahseden Âsik Pasazâde. Bâyezid ile Selim arasinda bir anlasma zemini bulmakla görevlendirilmisti. Osmanli tarihçiligi bakimindan önemli bir dönem olan II. Mevlana Alaeddin Arabi. Bâyezid devrinde söhreti kadar. Hammer'in ifadesiyle " Bâyezid asrina seref veren altmis fakih arasinda ikisi diger bir sube-i malumatta yüksek söhret kazanmislardir. Ölümünde biraktigi kütüphanede yedi bin cild kitap vardi. Nesrî. arkasini yastiklarla besleyip rahatini temin ederdi. Hatipzâde. bir köyün gelirleri de mührezenlerine tahsis edilir. Ayrica. Cüneyd). Bâyezid'in saltanat tahtina cülûsundan kisa bir müddet sonra Seyh Hamdullah davet edilmis. o da ailesi ve damadi ile birlikte Istanbul'a gelmisti. Hatta sik sik beraber sürek avina da çikarlardi. Bunlar da sahip bulunduklari bu servetleri ile özel kütüphaneler tesis etmislerdi. Bunlardan Sari Gürz (öl.muhabbet ve teslimiyetin mahsûlüdür. Imam Ali (öl. hükümdarin buyrugu üzerine. hayatinin felaketle sonuçlanmasi bakimindan Sinan Pasa'nin talebelerinden Molla Lütfi'yi de hatirlamak yerinde olacaktir. ilmin ilerlemesinde etkili olmustur. günlük 30 akçaya ilaveten Üsküdar'da iki köyün bütün gelirleri arpalik olarak verilir. 929/l522). 927/l520) elçilikle Misir Sultani Kayitbay katina. Surasi bir gerçektir ki. hürmet ve muhabbet gösterirdi. Annesine dahi selam gönderip duasini ister. Bu suretle aralarinda bir manevî râbita ve dostluk meydana gelmisti. daha sonra da Sehzâde Korkut'a gönderilmistir. yazi yazarken hokkasini tutar. II. Mevlana Kestelli. Manisazâde. isgal ettikleri yüksek mevkilerde çok zengin olmuslardi. Bunlara benzer azizler dahi çok vaki oldu.Yine bu zamanlarda. onun döneminde ilim ve ilim adamlarina gösterilen himaye. Özellikle "Fikih" denilen Islâm Hukuk ilmi. Bunlar. eserini . Taci Bey'in iki oglu Cafer ve Sa'di'nin eserleri ile Osmanli yazisma (diplomatik. Fukahadan bir kismi. insa. kurulusundan kendi zamaninin sonlarina kadar devletin tarihini yazmislardi." Siirleri ile söhret kazanmis olan Mihrî Hatun ile aralarinda temiz ask iliskileri bulunan Müeyyedü'd-Din. Bâyezid devrindeki Nesrî ile Idris-i Bitlisî'yi burada kayd etmek gerekir. ve matematikte Mirim Çelebi çok büyük söhret kazanmislardir. Seyh Hamdullah. bize su isimleri vermektedir: "Hocazâde. Seyyidzâde Seyyid Hamiduddin. Kendisine. taninmis bilim adamlarindandir.

Yavusî'nin söhreti. yabanci ülkelere. ilme ve zamanindaki teknik gelismelere önem veren bir hükümdardi. Âlimler için özel bütçesi bulunan Bâyezid Han. edebiyat sahasinda gösterdigi koruma ve himaye. Okçuluga çok merakli idi. Hac'tan döndügü zaman. Fâtih devrinde olmayan ve "Güge" denilen. Ayrica Venedik gemileri tarzinda kirk kadar top mavnasi da tezgahlatmistir. büyük sair ve mutasavvif Abdurrahman Câmi ile büyük bilgin Fakih Devvanî'ye her yil para gönderiyordu ki bu. mahrutî ve etrafina tülbent sarili bir kavuk seçmistir ki.Osmanlica ve sade bir uslupla yazdigi halde Bitlis'li Idris. O. bu da siirlerine mistik bir hava ve renk katmistir. Onun döneminde Anadolu'da 24. Hiç kimsenin. Bâyezid. devletin ileri gelen görevlileri ve taninmis bilginlerle dolup tasardi. Onun zâviyesi. eser vermeye tesvik ederdi. ilki için bin. Sultan Bâyezid. hatta Horasan ile Iran'in diger vilayetlerine kadar genislemistir. Bâyezid. Bâyezid'in. kendisine "Seyhu's-Selâtin" ve "Sultanu'l-Mesayih" gibi ünvanlarin verilmesine sebep olmustu. Bilhassa muharebe gemilerini uzun menzilli toplarla techiz ettirip gelistirmistir. disarda da babasinin elbisesini giyerdi. Bu dönemin en büyük seyhi Iskilip'li Yavusî'dir. Bu arada Iran Müftüsü Mevlânâ Seyfeddin Ahmed ile Hadis âlimi Cemaleddin Ataullah da Pâdisah'in ihsanlarindan pay alip faydalaniyorlardi." Bâyezid Han dönemi. Bu sanat için kitap yazdirdigi gibi. O. Kendisi sulha meyyal olmakla birlikte gazâ ve cihad sevabini kaçirmak istemedigi için. Farsça'yi tercih ederek Arap tarihçisi Yemînî ile Iran tarihçisi Vassaf'in agdali ve tumturakli tarzini seçmistir. iç ve dis gailelerin bulundugu bir dönem olmasina ragmen. yine de devlet gelirleri bir hayli artis kayd etmislerdi. Bâyezid. onun sultanlik tahtina kavusacagini kesfetmis ve bunu Sehzâdeye de açiklamisti. kendi elinden çikmis bir yay da Topkapi Sarayi Müzesi'nde teshir edilmektedir. Bunda. Türk bahriyesinin en büyük üstadlarindan biri olan . hem kürek. bizzat seferlere çikardi. onun kadar güzel ok ve yay yapamadigi rivayet edilir. daha birçok seyh ve tasavvuf ileri gelenleri ile sohbetlerde bulunacaktir ki. Rumeli'de 34 sancak vardi. sonralari "Mücevveze" ismiyle tesrifat serpusu olarak kullanilmistir. O. Sicill-i Osmanî'de onun kiyafeti ile ilgili olarak su bilgi verilmektedir: " Tenhalarda salih insanlarin elbiselerini giyer. ne ilk pâdisahlar gibi üsküf. denizcilige de ehemmiyet vermis. ne de Ikinci Murad gibi ulema kisvesi giymistir. Amasya valisi iken. hem de yelkenle hareket eden ve manevra kabiliyeti yüksek olan gemiler yaptirdigi gibi kalyonlar da insa ettirmisti. ikincisi için de besyüz altin idi. Onun devrinde donanmadaki degisiklikler sadece bunlardan ibaret degildir. onlari.

Böylece Tunca Irmagi'nin sag kenarinda Eski ve Orta Imâret adiyla taninan mevkiler ile Yeni Saray'in yer aldigi Sarayiçi semti arasinda. O. medrese. tabhâne. dokuz senede tamamlanmistir. halkin bu istegini kirmayarak basta dârussifa olmak üzere. Mimarinin kimligi tartismali olan bu yapi toplulugunun insa sebebi tarihî bir olaya baglanir.Kemal Reis'in emegi büyüktür. hayirseverligi ile taninan Pâdisah da. dârussifa. Bu medresenin idaresi ile görevlendirilen sahsa da günde (yevmiye) seksen akça tahsis etmistir. insaat bes sene sürmüstür. Ordunun. mutfak. Medresenin müderrisligini. yogun iskân görmemis olan bölgenin etrafi hareketlenmisti. bir imâret ve bir medrese yaptirilmak suretiyle sehir adeta süslenmistir. Câmi. Rumeli'deki önemli durak ve ikmal merkezi olan Edirne'de bir süre konaklamisti. önemli sayilabilecek bir bölgede câmi. Külliyenin kurulusu ile birlikte. mektep ve medrese yaptirmistir. yani seyhülislâm olanlara sart kilmistir. depo. medrese. hamam ve mükemmel bir hastahane (dârussifa) yaptirmistir ki bu külliye( II. O. bir mektep. saraya alinacak iç oglanlarina mahrec olmak üzere Galatasarayi'ni bina ile orada ilk defa bir mektep açtirmistir. Bâyezid Külliyesi) Osmanli külliyelerinin en büyük ve önemlilerinden biridir. Yaptirdigi bu eserlerle bir külliye (kampüs) meydana getirmistir. çesitli ihtiyaçlara cevap verecek yapilardan olusan külliyesine ilk harci bizzat kendisi koymustur. Yine onun emri ile Amasya'da bir câmi. Bununla beraber bütün külliyeyi meydana getiren kompleks (kampüs). su degirmeni ve dolaplar. bütün bunlarin yaninda Mekke ve Medine fukarasina dagitilmak üzere külliyetli miktarda "Sürre" göndermisti. sehir merkezinden nisbeten uzakta ve daha önce iskân görmemis olan. bütün bu hayir isleri için genis vakiflar kurmak suretiyle bu eserlerin kiyamete kadar devam etmesini saglamaya çalismistir. Sultan . imar faaliyetleri ile de dikkat çeken bir devirdir. O. O. köprü. Yeni kurulan bu mahalle de Yeni Imâret adiyla taninmaya baslamistir.l505) de bittigine göre (Hadikatu'lCevami' ve mevcud kitâbesi). tuvaletler. Tunca Nehri'nin kenarinda yer alan Kili ve Akkirman kalelerinin fethi için l484 yili baharinda Istanbul'dan hareket etmis. Istanbul'dakine benzeyen bir câmi. imâret. buradaki hayir eserlerine vakiflar tahsis etmek suretiyle faaiyetlerinin devamini saglamistir. O.893 (l484 . Bu sirada sehir halki Sultan'dan.l488) yillari arasinda. Sultan Bâyezid dönemi. kara ordusunu da yeni bir nizam ve disiplin altina almistir. müftü. dükkânlar ve meskenlerden olusan büyük bir külliyenin temeli atilmis olur. çifte hamam. Böylece külliyenin kurulus amaçlarindan biri olan mahalle dokusu kendiliginden tesekkül etmis olur. Edirne'de Tunca Nehri kenarinda 889 . bir tekke. yoklugundan dolayi büyük sikintisi çekilen bir Dârussifa (hastahane) yaptirmasini istemis. Istanbul'un yedi tepesinin üçüncüsünde bugün kendi adi ile anilan bir cami. kervansaray. ahir. imâret. O. yemek salonu. Insaat için sarf edilen paranin miktari simdilik tam olarak bilinemezse de bunun kaynaginin fetihlerden (Basarabya) elde edilen ganimetlerden saglandigi bilinmektedir. Bâyezid. 906 Zilhicce'sinin sonunda baslayip 9ll' (Miladi l50l . firin. Buna göre II.

Yavuz ve Kanunî dönemlerinin hazirlayicisi olarak düsünmek mümkündür. ilmî inkisâfin yüksek bir gelisme gösterdigi ve Islâm hukuku denilen fikhin bir bakima tedvin ve terakki ettigi bir devirdir. güzel sanatlarda da büyük bir gelismenin kaydedildigi. imar ve yapi isleri sadece bunlardan ibaret degildir. yapi isleri ile sadakalara verdigi ve kabarik bir yekun tutan paradan baska. Islâm âleminin ilim merkezi olmus ve bu serefi uzun müddet muhafaza etmistir. iktisadî ve idarî gelismelerin bir sonucu oldugu dikkate alinirsa. Onun. Bütün bunlar gösteriyor ki. Her yil. Bu büyük harabeyi yeniden sehir haline sokmak için o. fakihlere. tahtadan yapilmis bir evde oturmaya mecbur olmustu. Sakarya üzerinde ondört. l503) senesinde bu miktar 86. kültür ve hayir müesseselerinin insa edildigi. câmi. FETIH HAREKETLERI . Seyh Ebu'l-Vefa için yaptirdigi gibi kendisi de Seyh Semseddin Buharî için bir tekke ve bir medrese insa ettirmistir. Hicrî 9l5 (m. tarihçilikte bir Idris-i Bitlîsî ve Nesrî. Onun. protokol) Tâci Beyzâde Cafer ve Sâdi Çelebiler. Bununla beraber askerî basarilarin saglanmasi ve devaminin. l509) senesinde Istanbul'da meydana gelen ve "Küçük Kiyamet" denilen zelzelede (deprem) Istanbul'un birçok evi. II. bir toparlanma ve ilerleme devridir. ilmî. sadece parlak askerî zaferler isteyenlerce belki hakli görülebilir. müftülere. medrese vs. Ergene Nehri üzerinde bir köprü yaptirmis olan büyükbabasina uyarak Osmancik'ta Kizil Irmak üzerinde dokuz. Keza o. astronomi ve ser'î ilimlere merakli olup bu konularda genis bir bilgiye sahipti. Onun döneminde tipta bir Hekimsah. oglu ve torunu zamanindaki fetihlerin meydana gelmesinde önemli ve büyük bir rol oynadigi gözden kaçmayacaktir. (Hoca Saadeddin'in . bir müddet. Bu esnada padisah.Sultan Bâyezid. askerî bakimdan deniz ve kara kuvvetlerinin emsalsiz bir kudrete ulastigi. bazi tarihçiler tarafindan sönük kabul edilen devri. gibi binalari yikildigi için sehir harabe haline gelmisti. insa ve imar islerinin büyük bir hiz kazandigi. hasarlarin tamamen izalesi için büyük gayretler sarfetmistir. O dönem. Bu yüzden onun. kadiasker ve seyhlere külliyetli miktarda paraya balig olan hediyeler verdigi de bilinmektedir. kale surlari. insa san'atinda (yazi. 3000 bina ustasi ve dülgerden baska 77 bin isçi çalistirmak suretiyle kisa bir müddet içinde Istanbul'u âdeta yeniden insa etmistir. Bizzat kendisi. matematikte bir Mirim Çelebi. diplomatik ilmi. Bâyezid dönemi. Kendi döneminden itibaren Istanbul. II.Bâyezid'in. ilim.Gediz üzerinde de ondokuz kemerli birer köprü kurdurmak suretiyle ulasim ve yolculugun daha kolay ve rahat yapilmasini saglamaya çalismistir.000 akçadir. hat san'atinda bir Seyh Hamdullah yetismistir. Babasinin. 2l0) ifadesine göre 909 (m. Ilmî müesseseleri çogaltip ilim adamlarini etrafina toplamisti. müderrislere. Istanbul'da ahsab insaatin bu tarihten sonra yayildigi rivayet edilir. Bâyezid'in vücud verdigi tekâmülün.

Cem Sultani Osmanlilarin aleyhine bir koz olarak kullanmaya devam ediyordu. 888 ) de Morava bölgesindeki kaleleri tahkim etmek üzere Filibe'ye. Bâyezid'e babasinin arzusunu gerçeklestirme firsatini vermiyordu. Zira orduda veba salgini bas göstermisti. Ancak Cem'in ölümünden sonra girisilen Mora Seferi. Fâti'in vefatindan sonra II. Zira. Bu yüzden Italya ve daha baska yerlere seferler sonuçsuz kalmisti denebilir. l476 yilinda Akdere (Valea Alba) denilen mevkide çok zorlu dögüsen Bogdanlilari maglub etmek suretiyle Stephan Cel Mare (l457-l504)'nin faaliyetlerini önlemekle kalmamis ayni zamanda Bogdan'in merkezi olan Suçeva'yi da yikmisti. Edirne'deki ikameti esnasinda. Zira Bati. Bu maksatla l Mayis l484'te Edirne'ye gelen Bâyezid. Bununla beraber. çekilirken her tarafi tahrip eden Bogdanlilarin bu hareketi üzerine kitlik basgöstermisti. Çamurlu ve Sofya'ya gittigi sirada Macar Krali Korvin Mathias ile mütareke akdetmek üzere müzakerelere girismis ve bu arzuya o sirada Bohemya'da harp ile mesgul olan Macar Krali'nca da uyularak bes senelik bir mütareke imzalanmisti. l483 ( h. Kardesi Cem Sultan'in Bati'ya ilticasi.Fâtih'in. Bu yüzden. l483'te de Macarlarla bir anlasma imzalayan Bâyezid. Bâyezid. Bogdan tazyikinden kurtulmasini saglamak maksadiyla. hem ticaret. Venedik ve Lehistan'a karsi giristikleri münferid tesebbüslerden ibaret kalmisti. fakat Bulgaristan'a yapilan tazyik kalkmamisti. tasavvurlarini gerçeklestiremeden geri dönmek zorunda kalmisti. BOGDAN SEFERI Fâtih Sultan Mehmed. Cem'in Bati'da bulundugu bir sirada yapilan askerî hareketler. Bunun üzerine Fâtih. böyle bir ortami meydana getirdikten sonra Stephan üzerine yürümeye karar verir. bir imâret ve dârüssifa ile müstemilatindan meydana gelen bir külliyenin insasina baslanmistir. Bâyezid devrinin baslica olaylarini teskil eder. oradan Samakov. Karadeniz sahilinin dörtte üçüne sahip bulunan Osmanilarin. muhasara toplari ile levazimati Karadeniz yolu ile Tuna üzerine gönderdigi gibi. önce Polonyalilar. Tuna sancakbeyleri ile Kirimlilarin. Bati devletlerine karsi yumusak bir siyaset takip ettigi bilinmektedir. Bogdan'a akinlari devam etmis. son senelerinde baslayan Italya Seferi. Is bu kadarla yani sadece kitlikla da bitmiyordu. Bâyezid'in Osmanli tahtinda henüz mevkiini saglam görmedigi ve kardesi Cem ile mücadelelerini diplomatik saada da olsa devam ettigi devirlerde. Bâyezid döneminde ayni enerji ve canlilikta devam ettirilemedi. Ancak. Bu sebepledir ki. hem de yapacaklari seferler için Polonya yolu üzerinde bulunan ve önemli . Balkanlar'da durumu emniyet altina almak ister. Allah'in rizasini kazanmak için Tunca kenarinda kendi adina izafe edilen câmiin temelini attirdi (23 Mayis l484). Bogdan Seferi ile Memlûk savaslari istisna edilecek olursa. daha ziyade Osmanli akincilarinin Macaristan. II. Bu arada Tunca üzerinde bir medrese. Bulgaristan'in.

bu kusatmayi su misralarla nakl eder: Seh emr itdi vü cem' oldi çeriler Karadan gendideryâdan gemiler Kesüp menzilseh irdi ol diyara Çeriler yakin irisdi hisara Erisüp seh Kili'ye bir seherden Kusatdurdi hisari bahr ü berrden Fethin ertesi günü kalenin büyük kilisesi câmie tahvil edilir. l6 günlük bir muhasaradan sonra sulh yoluyla Akkerman'a girer. Bu sebeple Bogdan (Moldavia)'in ticaret iskelelerinin alinmasi. istedigi yere gidebilme bakimindan serbest birakildi. alinan yeni yerlerin hemen tahririni yapmak suretiyle bölgenin ekonomik. Edirne'deki imar faaliyetlerini müteakip. Bâyezid. Kili'ye göre daha müstahkem olup her seyi boldu. Bu esnada Eflak Voyvodasi Rahip Vlad Calugarul (l482l495) komutasinda 20 bin kisilik kuvvetiyle orduya iltihak eder. 27 Haziran'da Ishakli (Isakçi)'yi geçer. Zira ancak bu sayede Kirim'la irtibat saglanabilirdi. Kirim ve Eflaklilar'in iltihaklari ile daha da kuvvetlenen Osmanli ordusu. Bogdan Beyligi'nden ayrilarak Osmanli Türk hâkimiyeti altina girdikleri gibi Akkerman halki. bu kuvvetlerle Kili (Chilia)'ye gelir. Bu arada halkin bir kisminin iskan edilmek üzere Istanbul'a gönderildigine dair rivayetler de bulunmaktadir. Kili'nin zaptindan sonra Karadeniz kenarinda bulunan Akkerman üzerine yürür. .Osmanlilar.birer üs durumunda olan bazi sahil sehirlerini almalari gerekiyordu. Kili ile Akkerman kalelerinin civarindaki yerler. Sultan. Osmanli nüfuzu altina sokacakti. Padisah. Sultan Bâyezid. Bâyezid. 6 Temmuz'da Bogdan'in kapisi sayilan Kili kalesini karadan ve denizden kusatmak suretiyle l5 Temmuz'da zaptederler. Akkerman halkindan bir kismi da Marmara kiyisindaki Eski Biga'ya naklolundu. sosyal ve dinî durumlarina uygun olarak hareket ederlerdi.Burada iken Mengli Giray komutasindaki 50 bin kisilik Kirim kuvvetleri de Osmanli ordusuna katilir. Kirim Hani'na sirmali bir kalpak ve degerli hediyeler vererek kendisini taltif eder. Burasi. Kale. ister istemez bu prensligi. Osmanli padisahlarinin maiyetinde harbe istirak eden ilk Kirim Hani'nin bu zat oldugu rivayet edilir. Bilindigi gibi Osmanlilar. karadan genis ve derin bir hendekle çevrilmisti. Hadidî. Bu sebeple. burada Cuma namazini eda eder.

bu sefer esnasinda almis oldugu ganimet malini Edirne'de baslattirmis oldugu ilmî. Venedik ile Fransa'nin ittifaklari sonucunda elinden Milan sehri alinmis olan Ludvik Sforça ile Floransa ve Napoli devletleri. Bu seferle. Gerçekten.Bu savaslarda. Bâyezid.Gerçi. adi geçen sehzâdenin ölümü ile büyük bir gelisme göstermistir. Cem'in. Venedikliler aleyhine tahrik etmis ve bunda da muvaffak olmuslardi. Papa ve Alman Imparatoru'nun muvafkatalariyla Osmanlilari. Piza. pek çok tahribatta bulundugu gibi ertesi sene Silistre komutani Bali Bey de Trut'u geçerek birçok esir ve ganimetle dönmüstü. Karadeniz. tamamen bir Türk ve Müslüman gölü haline gelmis bulunuyordu. Sultan Bâyezid. bu devletlerin de tesvikleri üzerine Venedik ile olan anlasmayi bozmustu. Osmanli padisahinin dostlugunu kazanmak için birbirleri ile yarisa girmislerdi. Öyle anlasiliyor ki bu dönemde Italya'nin küçük devletleri. Osmanliarla Venedikliler arasinda uzun müddet çetin savaslar olmustu. Bunun üzerine Osmanli kudretine boyun egmekten baska çare bulamayan Stephan. Bu denizin. MORA SAVASLARI Fâtih döneminin siyasî olaylarindan bahsederken temas edildigi gibi Mora'da. Venedik'e ilan-i harb etmeden önce Mora'daki Venedik müstemlekeleri üzerine yapacagi hareketi kolaylastirmak ve Venediklilerin buraya yardima gelememeleri için Bosna Beyligi'ne tayin edilen Iskender . digeri de Memlûklularla yapilan harpte. dinî ve sosyal müesseselerin yapilip tamamlanmasina sarf etti. Osmanlilarla büyük ticarî münasebetleri bulunan Italya'daki küçük devletlerin tesviklerinden baska Venedik'e karsi harbin açilmasinin baslica iki sebebi vardi. Milan. Bunlardan biri. Papa. Arnavutluk'ta bulunan Iskender'in oglu Jan Kastriyota'ya yardim etmeleri. Osmanli Divan'i. Napoli ve Venedik. Hammer'in ifadesiyle o dönemde Italya'nin alti devleti. Bu arada. Osmanlilara yardimci olan Kirim Hani ile Eflak Voyvodasi.000 altina çikarilan senelik vergiyi ödemeye razi oldu. Zira onun hareketlerine mukabele etmek üzere Bogdan'a giren Rumeli Beylerbeyi Hadim Ali Pasa. Hersekzâde komutasinda Iskenderun'a giderken firtinaya yakalanan ve Kibris'a siginmak isteyen Osmanli donanmasinin adaya kabul edilmemesi idi. Italya'daki muhalif devletlerin Venedik Cumhuriyeti ile mücadelelerinden istifade eden Sultan II. Nitekim. 4. Kafkas sahillerindeki çok küçük bir bölgesinden baska her yeri Osmanli hâkimiyetine girmisti. Venediklilerin. l485'te Lehistan Krali Kazimierz'den yardim istemesi de ona bir fayda saglamadi. Floransa. Akkerman'i geri almak maksadiyla birkaç defa harekete geçen Stephan'in bütün gayretleri bosa gitti. harp ganimetlerinden büyük paylar aldilar. Avrupa'daki ikameti sirasinda önemsiz hudud olaylari seklinde cereyan eden münasebetler. Osmanli dostlugunu kazanmak için büyük çaba gösteriyorlardi.

donanmadan henüz bir haber çikmamisti. Bosna Eyâleti'ne getirilmesinden sonra. Osmanli donanmasinin firtinaya tutulmasi. Sultan Bâyezid. Venediklilerin isine yaradi. Bu durumu ögrenen Venedik. Bu sirada Osmanli donanmasi. Nihayet donanma Hersekzâde Ahmed Pasa kuvvetleri ile takviye edildikten sonra Inebahti limanina dogru yol alabildiler. firtina yüzünden üç ay kadar denizde çalkalanip duracak ve bu yüzden önemli bir gelismesaglayamayacaktir. Navarin limani ile Brodano adasi arasindaki kanala girmis ve düsman tarafindan yolunun kesildigini görmüstü. Çünkü bunlar. stratejik önemleri de bulunan bu ticaret limanlarini elde etmek zorunda idiler. Muton ) ve Koron gibi limanlarinda hala yönetimi ellerinde bulundurup hüküm sürüyorlardi. Sultan II. henüz fethedilmemis kisimlarini elde etmek gayesiyle 3l Mayis l499'da bizzat sefere çikar. buralarin zapti için donanma hazirlanmasini emreder. takip ettikleri siyasetleri geregi. . Mora'nin. baris için elçi göndermis ise de donanma. Hammer'in ifadesiyle "yirmi büyük gemi ve altmis yedi kadirgayi havi ve cem'an yüz altmis yelkenden mürekkeb olan Osmanli donanmasi. Sonunda donanma Moton önüne geldiyse de Venediklilerin kuvvetli müdafaalari yüzünden limana giremedi. Ama Osmanli donanmasi. Bâyezid. oradan da Mora'ya dogru hareket eder. Iskender Pasa'nin. Moton ( Modon. Kuzey Venedik arazisine siddetli bir akin yaptirtmisti. Kara ordusu. Inebahti civarina gelip karadan kaleyi kusattigi halde. Bu arada Kuzey Yunanistan'da bulunan Inebahti (Lepanto)'yi da tasarruflarinda bulunduruyorlardi. INEBAHTI ( LEPANTO )'NIN FETHI Mora Yarimadasi'nin büyük bir kismi daha önce Osmanlilarin idaresine geçmis olmakla birlikte Venedikliler. II. Bâyezid. Bu gayenin tahakkuku için Osmanli tezgahlarinda (tersane) yeni ve büyük gemilerin yaptirilmasina baslandi. Rumeli Beylerbeyi olan Koca Mustafa Pasa'yi kara tarafindan Inebahti'nin kusatilmasi ile görevlendirir. Donanmadaki asker açlik ve susuzluktan dolayi büyük sikintilarla karsilasti. buranin güney kiyilarinda bulunan Navarin. Mora sahillerinden Moton ve Inebahti taraflarina 28 bin Rumeli ve l8 bin Anadolu askeriyle sekiz bin sipahi ve bir o kadar yeniçeriden müretteb 63 bin kisilik bir ordu götürmek üzere yelken açmisti.Osmanlilar. deniz tarafindan Inebahti'yi savunmak için Amiral Antoniyo Grimani komutasinda l50 veya l60 parça gemi ile Inebahti limanini kapattilar. denizden donanmayi gönderdikten sonra kendisi de 20 Sevval 904 (Haziran l499)'da Istanbul'dan Edirne'ye.Pasa vâsitasiyle.

sadece doksan kadar asker kurtulmustu. O. kurtulus çaresinin kalmadigini anlar ve sogukkanli bir sekilde son çareye bas vurur. donanmalarina yol vermemek için azim (büyük) tedarikler görüp felek peyker u guh lenger gemiler ihzar idüp rehgüzerlerine göndermisim.Burak Reis'in gemisine iki taraftan kancalar atilarak rampa yapilmisti. Bu savasta Venedik kaptanlarindan Loredano ile Armeniyo da ölmüslerdi. Içinde Yenisehir hâkimi Kemal Bey'in kara askerinin bulundugu Burak Reis'in gemisi. Bes yüz mevcudlu Burak Reis'in gemisinden. din ve devlet için isteyerek kendini feda edis. birbirlerine siki sikiya çengellenmis olan gemileri neft ile tutusturur. bu yüzden de kaleyi teslim etmemesi gerektigine dair haber gönderdigine baglayarak söyle der: "Kale komutani olan kâfir haber gönderdi ki. Derya tarafi mesdud (Deniz tarafi kapali) ve kale muhafizinin esbabi nâ madud iken hisari teslim edersen sonra özrün makbul degildir" Bu esnada Antonio Grimani komutasindaki Venedik donanmasi da Kemal ve Burak Reis komutasindaki Osmanli donanmasinin Korint körfezine dogru ilerleyisini önlemek üzere harekete geçmisti. nesillerden nesillere nakledildi. Mustafa Pasa'nin teklifini reddetmisti. madem ki Müslüman gemileri gelmeye ve muhasara-i hisara yol bulmaya. Bu son deniz savasinda basta Burak reis olmak üzere 500'e yakin Türk levendi ( denizcisi ) ile Kara Hasan Reis ve Yenisehir Sancakbeyi Kemal Bey sehâdet serbetini içmislerdi. Lepanto civarindaki Çatalca ovasinda bulunan II. kendilerinin ise dayanabileceklerini. Prodano adasi (Burak adasi) civarinda Venedik donanmasinin hücumuna ugradi. Çok kalabalik olan düsmana her ne pahasina olursa olsun karsi koymak gerekiyordu. Bâyezid. Burak Reis'in üzerine saldiran gemilerin sayisi yirmi civarinda idi. hisari teslimden imtina edesin ki. bu olayi ögrenir ögrenmez. Burak Reis. Kiyasiya cereyan eden muharebe devam ederken Burak Reis. Türk denizcileri arasinda asirlarca derin bir ihtiramla sânini yüceltecek kahramanca bir harekette bulunacaktir. kendi kuvvetlerinden çok daha kalabalik olan düsman kuvvetlerine karsi sayilarinin azaldigini görünce. padisahimiz olan Venedik hakimi böyle haber göndermistir ki. Her birinde biner kisi olan iki büyük karaka ile her birisinde beser yüz kisi bulunan diger iki karaka. Göz kamastiran bu kahramanlik örnegi. onun teslimi kabul etmeyisini. Hoca Saadeddin. Türk gemicileri bu muharebenin cereyan ettigi Prodano adasina Burak Reis adasi ismini vererek bu büyük Türk denizcisinin adini unutmadilar. donanmanin gelmedigini. Burak Reis'in gemisinin üzerine atilarak Osmanli gemisini ortaya adilar. Akdeniz hakimiyetine eristiren bir "Burak" oldu. Burak Reis. bu hareketiyle Türkleri. Venedik hakiminin. Hersekzâde Ahmed Pasa komutasinda Mora'ya gönderip siki tedbirler alma lüzumunu . 2000 yeniçeri ile takviye ettigi Anadolu sipahilerini.Öbür taraftan. asirlardan asirlara. Kisa sürede yayilan yangin üç gemiyi birden sararak batmalarina sebep olur. Lepanto kalesinin komutani olan Zuano Mori.

sonra da karsilik verme hareketlerine sevketmis ise de kendi zaaflarini bildiklerinden ve çok büyük bir masrafa mal olacak uzun harplere tahammül edemeyiceklerini anladiklarindan Osmanlilarla iyi geçinmeyi siyasetleri bakimindan daha uygun görmüslerdi. Kendisi de ilkbaharda Ramazan 905 ( 7 Nisan l500) da Edirne'den hareket eder. Hulumiç'te askerini bindirdigi Osmanli donanmasi. her seferinde maglub olan kale komutani Zoano Mori. Bu sebeple. rakibi olan Loredano'nun ölümünden memnun olmustu. 22 gemiden meydana gelmis olan Fransiz donanmasinin yardimiyla bogazin girisini kapamak üzere giristigi tesebbüste muvaffak olamayan Grimani. Koron ve Napoli (Napoli di Malvazya) sehirlerini teslim ile senede belli miktarda bir vergi vermelisiniz" demisti. Elçinin bu teklifine karsilik Sultan Bâyezid: "Eger benimle baris yapmak istiyorsaniz. dört günde Güney . Kara ve deniz kuvvetlerinin ortaklasa hareketi üzerine sayisiz yarma (hurûc) tesebbüslerinde bulunmasina ragmen. Böyle bir seyi beklemeyen elçi. Hersekzâde'nin. sür'atle ilerleyerek Lepanto Bogazi'na yaklasmisti. Nitekim. artik Osmanli denizcilerinin Akdeniz hâkimiyetini ele almaya namzed olduklarini göstermekteydi. önce karsi koyma. Böylece Lepanto ( Inebahti) Agustos (26 veya 28) l499'da Osmanlilarin eline geçmis olur. fazla bir sey yapamayacagini anlamis olacak ki. aylarca yiyecek ve içecek sikintisi çeken Türk donanmasinin. Temmuz ayinin yedisinde donanmasinin Moton önüne geldigini haber alinca. Mora'da elinizde bulunan Mudon. Venediklileri. Böylece. Venedik donanmasinin yardimlarindan da ümidini kesmis oldugundan. böyle bir anlasma yapma yetkisinin bulunmadigini söyleyerek ayrilir. MOTON ( = MODON )'UN FETHI Inebahti gibi önemli bir limanin elden çikmasi. kis ortasinda Yakup Pasa'nin donanma ile birlikte hareket ederek Modon'u muhasara etmesini emreder. Venedik elçisi. takviye birliklerle desteklenen Türk donanmasi. sahilden kuzeye dogru seyrederek Inebahti körfezine dogru ilerler. Padisah. Grimani. Venedik donanmasini yenebilecek dereceye gelmis olmasi. Bu deniz savaslainda firtina yüzünden büyük hasara ugrayan. Sayet Osmanlilar bu maddeleri kabul etmeyecek olurlarsa hiç olmazsa baris yenilenmeliydi. kalenin anahtarlarini Rumeli Beylerbeyi olan Mustafa Pasa'ya gönderir. Venedik tüccarlarinin serbest birakilmasini ve Inebahti'nin iade edilmesini istemisti. Inebahti yolunu Türk donanmasina açik birakarak Korfo'ya çekilir. Osmanlilarla baris yapmak üzere Lui Maventi adinda bir elçi vâsitasiyle Osmanlilara müracaat etmislerdi.duydu.

üç hafta kadar muhasara altinda kaldi. Hammer'in dedigi gibi bu yüksek duvarlardan ilk tirmanan yeniçeri. 27 Temmuz l500'de bu limandan çikip Navarin limani önünde Venedik donanmasi ile çarpisir. Davut Pasa kendi gemisiyle (Bastarda) düsman amiralinin bastardasina rampa ettiyse de baska bir düsman mavnasi da Davut Pasa gemisine rampa ettiginden Kaptan Pasa tehlikeli bir duruma düsmüstü. Bu yüzden de savunmayi sürdürüyordu. Çok saglam ve müstahkem bir kale olan Modon'un halki. Davut Pasa'nin komutasinda bulunup Inebahti limaninda yatan donanma. gemilerin zinciri geçmesi için istihkamlarini birakarak yardima geldikleri sirada Sultan Bâyezid. Hatta halk. açtiklari gediklerden içeri girerek Modon'u aldiklari gibi limana girmis olan dört Venedik gemisini de yakmislardi. duvarlarin yüksekligini ve hendeklerin derinligini görünce "Beylerbeyim Sinan Pasa'nin ve yeniçerilerimin kahramanliklari sâyesinde bu kaleyi Tanri verdi" der.Mora'ya iner. Tam bu esnada Pirî Reis kendi gemisiyle yetiserek Kaptan Pasa'yi kurtardigi gibi donanmanin bozulup bir felaketin meydana gelmesini de önlemisti. kendilerini kusatan ordunun kusatmayi kaldirip geri dönmek zorunda kalacagini gözlemekte idi. Kalenin bütünüyle onarilmasi . Bu yüzden kale bir türlü düsmüydrdu. hücum emri verdiginden Anadolu Beylerbeyi Damad Sinan Pasa kuvvetleri. Venedik amiralinin buraya donanma göndermis olmasi. daha önce limana gerilen zincir yüzünden pek ileriye gidemediler. Gerçekten Türkler. l3-l4 Muharrem 906 (9-l0 Agustos l500)'de gerçeklesen fetihten sonra sehre giren Sutan Bâyezid. Osmanlilarin bu tesebbüslerinde basarili olduklarini göstermektedir. Aslinda burasi bir aydan beri Rumeli ve Anadolu kuvvetleri tarafindan sarilmisti. Venediklileri sasirtmak için bir miktar kuvvetle karadan buraya taarruza geçmislerdi. Bu gayretlerinin bir sonucu olarak kale. Sultan Bâyezid. Venedik amirali. Kale muhafizlarindan bir kismi. Türklerin ilk önce Mora'nin güneyindeki Napoli'ye hücum edeceklerini zannederek buraya bir miktar donanma göndermisti. Hoca Saadeddin ( ll.l02 )'in ifadesine göre fethin besinci günü sehrin en büyük kilisesi olan Saint Jean'i câmie tahvil ederek maiyetiyle birlikte burada Cuma namazini kilmistir. bir mil mesafede bulunan hedeflere tam isabet ettiriyorlardi. sehre yardim etmek için Türk donanmasini yararak ikindi namazi vaktinde dört kadirgayi limana sokmus ise de bunlar. sadece Venediklileri sasirtmak için yapilmisti. Nitekim. Trevisano. devletin en mamur sancaklarindan birine bey olmustu. donanma ile yardima geldiyse de fazla bir sey yapamadi. kalenin saglamligina ve kara yönünü çeviren üç kat derin hendegin yürüyüse engel olacagina güvenerek teslim olmak istemiyordu. Son günlerde Venedik Amirali Melchior Trevisano. Topçulari ise sanatlarinda pek mahir olmuslardi. Bu taarruz.

Böylece kaleyi kendi rizalariyla teslim eylediler. Modon'un tamiri ile ugrasirken. 20 Agustos l500'de Koron'a girip büyük kiliseyi camie tahvil ederek orada namaz kildi. mal ve menallerinin korunmasi için de emân istediler. Modon'un. Sinan Pasa. Modon'dan kurtulan bir kisim halki Kefalonya adasina yerlestirmekle mesgul oluyordu. tek teselliyi Venedik donanmasinin Modon'u geri alacagi hususunda besledikleri temelsiz ümitte buluyorlardi. 7 Eylül tarihi ile Papa ve diger Hiristiyan hükümdarlara gönderdigi yazidan anlasilmaktadir. Pasa da istediklerine müsaade gösterdi. bu meyanda Macaristan. Koron ve Navarin'in feth edilip Venedikliler'den alinmalari üzerine "Fetihnâme"ler yazilip etrafa gönderilmisti. Modon'da oldugu gibi bin Azeb ve bin besyüz yeniçeriyi kale muhafazasinda birakarak 23 Agustos'ta sehri terk edip Istanbul'a dönerken bu iki sehrin gelirini Mekke ve Medine (Haremeyn)'e vakf eyledi. Inebahti. Kaptan Davud Pasa da denizden gitmek suretiyle Koron kalesini almakla görevlendirildiler. Her iki taraftan üzerine varildiginda. Deniz tarafindan da Davud pasa'yi gönderdiler. yerli halk yani Rumlar. Solakzâde. Mudon ( = Modon ). Lehistan. Hadim Ali Pasa. Bâyezid. Fransa ve Ispanya krallarina. Ceneviz Cumhuriyeti ile Rodos Sövalyelerine gönderilmislerdi. Koron kalesi muhafizlari Modon halkinin ahvalinden ibret almakla ailelerini ve çocuklarini Frengistan'a nakil için izin. . Osmanli müsamahasinin güzel bir örnegi olan bu anlayistan dolayi b uralarda bulunan Latinler sehri terk edip giderken. Doge Augustinos Barbarigo'nun. Bu arada Pâdisah. Modon'a girdigi sirada sehrin bir kismi muhafizlar tarafindan yakilmisti. gerekse Navarin halki. Koron'a giderken önce Anavarin (Navarin) veya Zensiyo kalesini de aldi. Venedik'te büyük ve derin bir matemin meydana gelmesine sebep oldu. Modon'un durumunu ögrendikleri için harp yapmadan teslim oldu. Sultan Bâyezid. Anadolu Beylerbeyi olan Sinan Pasa'ya havale edildi.ve yanan yapilarin yeniden yaptirilmasi. tahkimatina hayran kaldigi sehrin fethini Allah'in kendisine bir lütfu olarak telakki ediyordu. KORON VE NAVARIN'IN FETIHLERI Biraz önce görüldügü sekli ile Osmanlilarca Modon kalesinden sonra Koron ve Navarin de feth edilmislerdi. Bu fetihnâmeler. O. Yakininda vaki olan Koron kal'asinin fethine Ali Pasa tayin olunmustu. beylerbeyiler. Venedik senatosu. Türkler tarafindan zaptedildigi haberi. Hadim Ali Pasa kara ordusu ile. Osmanli ülkesine ilave edildi. Gerek Koron. sehrin teslimi ile ilgili olarak sunlari söyler: " Modon kalesi. Içine düsülen ümidsizlik. Müslüman ve Hiristiyan devletlere. "Cizye" denilen basvergisine baglandi. Venedikliler.

Ispanya ve Venedik donanmasi da Kefalonya adasini zaptetmislerdi. Bundan baska. Venedik. Baslangiçta. Aleksandr. Türkiye aleyhindeki ikinci ittifaklaridir. Papa IV. Iste "Haçli Ittifaki"nin meydana getirdigi bu muazzam donanma.Bunun için Venedik. Papa ve Macaristan arasinda l500 yilinda bir muahede imzalanir. Bu sekildeki taahhütler. Istanbul'a ulasir ulasmaz. Çünkü buranin düsman eline geçmesi. Bu. Osmanlilara karsi "Haçli Savaslari"nin yerini almisti. Venedikliler aleyhine harekete geçiren Papa. Bu yardimla Osmanlilar aleyhine bir "Haçli Ittifaki" ortaya çikmis oluyordu. menfaatleri geregi Türkleri. Ege Denizi'ne açilarak Midilli adasini kusatma altina almisti. Napoli. Lehistan ve Macaristan'dan yardim talebinde bulunur. Buna göre müttefik kuvvetler denizde Osmanlilari mesgul ederken. bir anda büyük bir kargasanin yasanmasina sebep oldu. kutsallik perdesine bürünmüs olan nefret. Hiristiyan devletlerin. Papa ve Macaristan Krali'ni saldirma ve savunma konusunda bir anlasma ile birlesmeye götürdü. Macarlar da karadan taarruz edeceklerdi. Fransa. Inebahti. kiliselerin ugradigi hakaretleri ve Hiristiyanligin içine düstügü tehlikeleri tasvir ederek Haçli Birligini saglayacagini açikliyordu.DENIZLERDEKI HAÇLI SEFERI Venedik. Midilli'nin kusatilma haberi. Amiral Ravestayn komutasindaki donanma ile birlesen Venedik gemilerinin de dahil bulundugu donanmanin mevcudu 200 kadirgadan ibaretti. Sonunda ortak menfaatler. iki sene üst üste inen Osmanli darbesine karsi koyamayacagini anlamisti. Bu arada Fransa Krali'nin yegenini komutan olarak tayin ettigi ve l5 bin kisilik askerî gücü bulunan Fransiz donanmasi da Zanta adasina gelip demirlemisti. Hammer'in ifadesine göre Papa'nin bu sekildeki davranisi. Ispanya. Modon. Asker toplanmasi için memleket içine seksen "Ulak" gönderildigi gibi Pâdisah bizzat bu isle mesgul olarak. Ingiltere. diger adalar halkinin isyanina ve dolayisiyle onlarin da elden çikmasina sebep olabilirdi. Roma'da l50l yilinda Papa Kilisesi'nde Pantekot Yortusu'nun Pazar gününde ilan olundu. Bu sebeple Osmanlilara karsi Alman Impraratoru. Bunun için adaya büyük bir kuvvetin gönderilmesi gerekiyordu. Bâyezid'e karsi yakip yikmalardan gelen bir üzüntüden çok. l500 senesi sonbaharinda Venedik Âmirali Pisaro. bu sefer de çagrisi üzerine Osmanlilar aleyhine bir ittifak kurmaya çalisiyordu. Sehzâde Cem'in tahsisatini kaybindan dolayi öfkelenen Aleksandr Borciya'nin öfkesine benziyordu. Türklerin yaptiklarini. Venedik'e verdigi cevapta kendilerine yardim gönderecegine degindikten sonra. Papa. sehirliden ve . Osmanlilara ait Egine adasini isgal ederken. gönlünde Padisah II. Koron ve Navarin gibi yerlerin ellerinden alinmasinin yaninda. Bu anlasma. Aragon ve Sicilya Krali'nin donanmasi da Korfo adasina yanasmisti.

Fransiz donanmasi Midilli'den kaçarken. Macaristan. Amiral Gonzalvo de Cordova'nin komutasindaki Ispanyollar. birlikte hareket etme imkânina kavusturulmadiklari için bu Haçli Seferi'ni kaybetmislerdi. Yolda Cerigo adasi civarinda firtinaya tutulan Fransiz donanmasi. Fransa birliklerinin komutani ve Krali'nin yegeni. Midilli Kalesine dogru yürüyüse geçtiler. Kethüdasi komutasinda 800 kisi ile Karesi Sancakbeyi maiyetindeki timarli sipahi kuvvetlerini derhal adanin yardimina gönderir. Kaynaklarimiz. Kemal Reis'in yaptiklarinin öcünü almak için çalisiyorlardi. Fransiz Amirali. Ahmed Pasa. Midilli'nin Haçlilar tarafindan kusatilma haberi. müttefik donanmasinin bir kismi. Rodos ve daha baska devletlerin. Ayazmend'e gelen Sehzâde'nin kuvvetleri karanlik bir gecede düsman saflarini yararak hisara girerler. Müttefiklerinin kaçtiklarini görünce onlar da gemilerine binip memleketlerine dogru yol almaya basladilar. onlarin ifade ettikleri sekilde olanlari nakl etmeye dikkat edecegiz. Biz de onlarin dil özelliklerine fazla müdahele etmeden. Midilli'yi ele geçiremeyen Birlesik Haçli ordusunun çekilmesi üzerine Midilli kalesi. Bununla beraber. Bütün çabalarina ragmen. kendisine yardima gelmekte olan Rodos Sövalyelerinin 29 parçadan mütesekkil donanmasini beklemeden demir alip kaçar. Ispanya. . Bunu gören Fransiz askerleri bozulmaya basladilar. burada geçen olaylari tafsilatli bir sekilde verirler. Islâm gâzilerinden bir yigit. Bu yüzden de umduklarini bulamadan ve hiç bir sey yapamadan dönüp gitmislerdi. Görüldügü gibi. buraya en yakin olarak Saruhan Sancakbeyi Sehzâde Korkut tarafindan duyulur duyulmaz o. Bu esnada. bu gâvuru öldürüp kellesini kuleye dikti.sanat erbabindan adam yazip Hersekzâde Ahmed Pasa komutasinda 300 parça gemi ile adaya gönderildi. Lehistan. Artik. II. Venedik. yeniden tamir edilerek muhafaza için buraya asker konur. Venedik askerlerinin yapabilecekleri bir sey kalmamisti. askerlerden bir kismi. Bâyezid döneminin mühim olaylarindan biridir. Almanya. Böyle büyük bir orduyu tam anlamiyla maglub etmek. tamamen batar. kaleye girmeye muvaffak olduysa da bir kismi giremedi. Bu esnada Sehzâde'nin Kethüdasi sehid olur. Ege sahillerini tahrib ederken Rodos Sövalyelerinin reisi emri altindaki donanma da Akdeniz'deki Osmanli adalarini vuruyordu. kaleye girmek için kosup öne çiktigi zaman. Fakat Fransiz donanmasi ile birlesemedikleri ve tanimadiklari bu yabanci sulardan ürkmüslerdi. daha dogru bir ifadeyle bütün bir Avrupa'nin Osmanli'ya karsi güç birligi edip birlesmelerine ragmen. Fransa. Gerçi Istanbul'dan önce. Rodos ile Ispanya donanmalari Ege'ye girip Çanakkale Bogazi'na kadar sokulmuslardi. Cemaziyelevvel (Aralik l50l)'de Midilli yakinina geldigi zaman kâfirler.

Lui veya Lehistan Krali'na vas vururlar. Venedikliler. hem Osmanlilara hem de Macarlara vergi vereceklerdi. Bu konuda. Müzakereler sonunda l4 Aralik l502 (Receb 908 )'ta Osmanlilarla Venedikliler arasinda 3l maddeden mütesekkil bir anlasma imzalanir. Buna karsilik bu üç devlet. külliyetli miktarda askerin beslenmesini ve donanmanin hazirlanmasini gerektiriyordu. Bâyezid döneminin devam eden ve tehlikeli bir hal alan savaslari. Eflak ve Raguza'lilar da anlasmadan istifade edeckelerdi. Buna göre Osmanli Devleti. 3. Venedik Cumhuriyeti. 2. Venediklilerin bu istekleri. Çünkü bu dönemde dogu hududunda Akkoyunlu Devleti'nin yerine Siî Safevî Devleti'ni kurmus olan Sah Ismail tehlikesi bas göstermisti. Osmanlilar tarafindan harp esnasinda müsadere edilen ve halka ait olan esya geri verilecekti. Osmanlilardan zaptettikleri adalardan Kefalonya'yi kendilerine alikoyup Santamavra adasini iade ediyorlardi. Iste bu sebeple devlet. Macar Krali'ni. Iki taraf ticaret . On gün içinde uygulamaya konacak olan bu muahedenin en önemli maddeleri sunlardi: l. Venedikliler. bu dönemde ilk olarak "Imdadiye-i Seferiye" adi verilen yukaridaki vergileri koymustu. sikintili günler yasayan hazineyi. Osmanli Devleti ile Venedikliler arasindaki müzekere esaslarini. Bu arada Bogdan. Modon ve Koron ile oralardaki diger küçük kaleleri Osmanlilara terk ettigi gibi Arnavutluk'ta elinden alinan Drac'in zaptini da taniyordu . Zira harpler. Midilli hadisesinden sonra olmustur. Silezya ve Lozasi hükümdari olarak da tanimaktaydi. Macarlar tarafindan gönderilen Barhabas Belabi adindaki elçi ile yapilan anlasma yedi yillik olacakti. 20 Agustos l503 ( Rebiülahir 909 ) senesinde Osmanlilarla Macarlar arasinda da bir anlasma imzalandi. Inebahti. harpten çekilmek isterler. Osmanli akincilarinin Kuzey Bosna'da son olarak aldiklari yerlerin Osmanlilarda kalmasini kabul ediyordu. "Kürekçi Bedeli" ve "Azeb" gibi "Örfî Vergi"lerin ilk defa tarh ( konmasi) edilmesi. Isklovanya. Osmanlilar tarafindan da müsbet karsilanir.Osmanli iktisat tarihiyle ilgili kaynak ve eserlerin belirttiklerine göre "Avâriz". daha da zor durumda birakiyorlardi. II. harpten önce Istanbul'da Venedik elçisi olarak bulunan ve casuslugundan dolayi tevkif edilen Andre Gritti isminde biri idare ediyordu. Buna karsilik Macaristan Krali. bütün ittifak faaliyetlerine ragmen. Venediklilerin her sene verecekleri on bin duka altinin ve Santamavra'nin zapti esnasinda Venedik Amirali Pesaro'nun eline geçmis olan yirmi dört bin dukanin Osmanlilara iadesi gerekiyordu. Osmanlilarla basa çikamayacaklarini anlamis olmalilar ki. Moravya. arabuluculuk yapmalari için Fransa Krali XII.

Bâyezid'i. Memlûk Devleti aleyhine tesvik ediyordu. Fakat daha sonra gerek Sultan II. OSMANLI . Gerek Venedik. Vezir-i A'zam'i Hâce-i Cihan ( Hoca Mahmud Gâvân ) ile Osmanli hükümdarina göndermis oldugu hediyeler. Bâyezid'in tutumundan endiselenen Memlûklular. bazi tedbirler almak zorunda kalmislardi. Yuhanna) üzerine. gerekse Macarlarla yapilan anlasmalardan sonra devletin dis güvenligi emniyet altina alinmis oluyordu. Sultan Kayitbay için baslica siyasî mesele Osmanlilar ile olan münasebet meselesi idi.MEMLÜKLÜ MÜNASEBETLERI Osmanlilar ile Misir. Güney Anadolu ve Hicaz'da hakimiyet süren Memlûk sultanlari arasindaki münasebet. 620l . Markos.Nitekim Karaman Beylerbeyi Hadim Ali Pasa tarafindan "Kubbe Vezirleri"ne gönderilen 888 ( l483 ) tarihli . Bu yüzden. Hindistan'da Dekkan'da hüküm süren Behmenîler'den III. kendisine muhalefet edip Osmanli tahtinda hak iddiasinda bulunan kardesi Cem'i. Nitekim Bâyezid'in culûsundan sonra Istanbul'a gelen Memlûk elçisi. Çukurova bölgesindeki Üç-Oklar ile Maras ve Elbistan'a hakim olan BozOklar'i devamli bir surette baski altinda tutmasi üzerine. Gerçekten. Sultan II. ilk zamanlardan yani XIV. küçük bir beylik olan Osmanlilarin Rumeli'deki muvafakiyetleri ve Islâm dünyasinin sinirlarini genisletmeleri. Memlûk Devleti tarafindan memnunlukla takip ediliyordu. nr. Dulkadir'li Türkmen Bey'i Alâüddevle Bozkurd Bey'i himayeye karar verir. gerekse onun oglu Fâtih Sultan Mehmed zamanindaki bazi olaylar. Murad. Bâyezid. Muhammed Sah ( l463-l482)'in . Arsiv Begelerinden anlasildigina göre (Topkapi Sarayi Müzesi Arsivi. dostça karsilayip himaye eden ve ayni zamanda onu mücadeleye tesvik eden Memlûk Sultani Kayitbay'in. hem Bâyezid'in saltanatini tebrik etmis hem de biraz sonra bahsedecegimiz ve gaspedilen esyayi getirip teslim ettikten sonra Sultan Kayitbay adina özür dilemisti. Macar Krali dört Incil (Matta. asrin ikinci yarisindan itibaren dostane bir sekilde baslamisti.Bununla beraber ihtiyati da elden birakmiyordu. Sultan II. Bu hal.6385) Dulkadir Beyi. Kayitbay tarafindan müsadere edilmisti. Luka. aradaki gerginligi bir derece hafifletmisti.serbestisini ve bu münasebetle tüccarlarin birbirlerinin ülkelerine gidip gelmelerine müsaade edeceklerdi. Öbür taraftan. Sultan Kayitbay. O dönemlerde. Suriye. Osmanli Devleti'nin aleyhine çalistigini gösteriyordu. iki devletin arasinin açilmasina ve bir müddet sonra da birbirlerine karsi hasmâne (düsmanca) tavirlarin ortaya çikmasina sebep olmustur. Memlûk Sultani'na karsi kirginligini izhar eden II. Osmanli Vezir-i A'zami da Kur'an-i Kerim üzerine yemin ederek bu muahedenâmeyi tasdik etmislerdi. Cem'in Anadolu'ya geçmesine müsaade etmesi onun.

Malatya derbendinde kurulan pusuya da düsmüslerdi. Içinde bulundugu malî ve idarî sikintilar yüzünden Osmanlilarla karsilasmayi arzu etmeyen Memlûk Sultani. Bütün bu tavsiyelere ragmen aradaki rekabet ve bazi kiskirtmalar sonucu iki taraf arasinda savas kaçinilmaz hale gelmisti. zorlukla kaçabilmis. Bu yüzden Osmanlilarla memlûklular arasinda l485'de baslayan ve l490 ( hicrî 890 . Bununla beraber Emir Özbek es-Seyfî. Karamanogullarini tamamen ortadan kaldirmalarindan sonra. Osmanli hükümdarina elçi ve hediye gönderip aralarinin düzelmesini teklif etmislerdi. Memlûk Sultani Kayitbay. Yakub Pasa. Emir Özdemir ve Emir Mogolbay gibi emirlerin yönettigi Memlûk ordusu. Malatya kalesine karsi giristikleri tesebbüste muvaffak olamayan Osmanli . Sultanlik mensûrunu göndermekle yetinmeyen halife. II. Bâyezid'e bir de "Sultanlik Mensûru" gönderilmisti. Baslangiçta Osmanlilar'dan himaye gören Alaüddevle Bozkurd Bey. Ramazanoglu Eflatun Bey ile maiyetindeki boybeylerinin yardimlarini sagladiklari gibi. Mütevekkil Alallah tarafindan.895 ) senesine kadar bes sene devam eden ve alti seferde biten savaslar görülmektedir. elindeki bütün yerlerde "Sultan" olarak kabul edilmesiydi. Bâyezid'e uygun tekliflerde bulunuyordu. Süleyman Bey'le savastigi bir sirada Alaüddevle harekete geçer. Eylül l484 yilinda Kayseri Valisi Yakub Pasa'nin komutasindaki Osmanli kuvvetleri ile Dulkadiroglunun kuvvetleri maglub olmuslardi. Turgutoglu Mahmud Bey'i Osmanlilara müskilat çikarmak maksadiyla Ermenek üzerine göndermislerdi. emirleriyle bir görüsme yapmisti.arizadan anlasildigina göre Atabekü'l-Asakir Emir Özbek ez-Zahirî emrinde Halep'te toplanan Memlûk kuvvetleri. birdenbire Osmanlilarin aleyhine dönüp Yakub Pasa'nin odugâhini yagmalayan Alaüddevle ise Trablus-Sam ve Tarsus Naiblerini serbest birakmak suretiyle Memlûklulara basvurmustu. Elbistan ovasinda.Dulkadirli kuvvetleri. Misirlilarin kurmus oldugu tuzaklardan kurtulmustu. Nisan l484'te Memlûklular'in Haleb ve Safed naiblerini arka arkaya maglub ettikten sonra Kayseri Valisi Yakub Pasa kuvvetleri ile birleserek. Memlûk Sultani'nin emriyle Kahire'deki Abbasî Halifesi I. Bu görüsme esnasinda Atabey Özbek ile diger emirler. sür'atle Malatya'ya giderek burasini takviyeye muvaffak olur. Böylece. Osmanli askerinin gayret ve yardimi ile Haleb Naibi'ni öldürüp Kal'atu'r-Rum (Rum Kalesi). Turgutoglu'nun. iki Müslüman hükümdar arasindaki ihtilafin bertaraf edilmesini de tavsiye ediyordu. O. Bire (Birecik) ve Anteb Naibleri ile Haleb büyük hacibi basta olmak üzere birçok Çerkez beyini esir etmisti. Bu teklif kabul edildiginden Emir Cani Bey Habib elçi olarak gönderilmisti. Osmanlilarin. Bu tekliflerden en mühimi de Osmanli Padisahi'nin. buna isaret olmak üzere. .

Dulkadir Beyi Alaüddevle'nin. Bunun üzerine Sultan Bâyezid. Alaüddevle Bey'in Misirlilarla anlasmasi üzerine Osmanlilar yeni tedbirler almak zorunda kalmislardi. yeni tedbirler alma mecburiyetini hissediyordu. halktan zorla yeni vergiler almaya karar verir. Memlûklularin geçici zaferlerine kapilip. Dulkadiroglu Alaüddevle Bey'in. bizzat sefere katilmaya karar verecek ve otaginin Besiktas'a nakledilmesini isteyecektir. Memlûklularla olan savaslarda ugranilan basarisizliklarin. Misir'la son veya altinci sefer diyebilecegimiz seferde. Sah Budak Bey'i Elbistan yakinlarinda yenip esir alir. O. Osmanlilarin. Bâyezid'in bizzat kendisi sefere çikma niyetindedir. Bunun için. Bu basarilar üzerine daha çok cesaretlenen Memlûklular. Zamanla yön degistiren muvaffakiyetlere ragmen devam eden savaslar. Dönemin müelliflerince siddetli bir tenkide maruz kalan Kayitbay. Osmanlilardan yüz çevirip Memlûk tarafina geçer. Öyle anlasiliyor ki bu durum. savasa devam edebileceklerinin anlasilmasi üzerine Kayitbay. Besiktas'a nakledilmis ve Üsküdar'a geçme hazirliklari baslamisti. Bu dönemde. Üzerlerine gönderilen Hersekzâde Ahmed Pasa kuvvetlerini yenerek Ahmed Pasa'yi esir alirlar. Osmanli devlet ricali. onlarin tarafina geçmesi ile daha da gergin bir hal aldi. özellikle Memlûk idaresini zor durumlarda birakiyordu. Memlûk idaresi. Iste bu haberi alan II. ayrica sefer için acele edilmemesi gerektigini düsünüyordu. Memlûklular tarafindan sikistirilmasi da iki devleti karsi karsiya getirmistir. bununla da kalmayacak oglunu rehine (kulluk) olarak Misir'a gönderdigi gibi. .Memlûk çekismesi. Iki Müslüman devletin birbirleri ile olan mücadeleleri. yerine onun kardesi olan ve Vize Sancakbeyi bulunan Sah Budak Bey'i tayin eder. Osmanli sultani. Osmanlilarin. Bu yüzden devlet. gevseklikten ve isin siki tutulmamasindan meydana geldigini biliyor. Bâyezid. Çukurova'da memlûklulara maglub olmalari üzerine olmustu. her ikisinin de yipranmasina sebep olmustu. padisahin otagi. Sah Budak Bey'in yanina Mihaloglu Iskender Bey'in kuvvetlerini de vererek onu Alaüddevle üzerine gönderir. kizini da Atabekü'l-Asâkir Emir Özbek'in ogluna verir. kayinpederi Alaüddevle'yi beylikten azlederek. Kahire'ye gönderilerek orada idam edilir.Ramazanogullari ile ayni hududu paylasir olmalari ve Osmanlilardan himaye gören Alaüddevle Bozkurd Bey'in. Kismî muharebeler tarzinda uzayan Osmanli . Fakat Memlûk kuvvetlerinden de yardim alan Alaüddevle. Emîr Özbek komutasinda Misir ve Dulkadir kuvvetleriyle Kayseri'yi muhasara ile Nigde. iyi teskilâtlanmis bir vergi sistemine sahip degildi. Müslüman Osmanli Devleti'ne karsi kurulan bu ittifak üzerine Kayitbay'a tehdid mektubu gönderen Sultan II. Eregli ve Larende'ye kadar akinlarda bulunurlar. Osmanlilara karsi Napoli Krali ile anlasir. Esir alinan Sah Budak.

Nitekim Âsik Pasazade ile Ibn Kemal'den anlasildigina göre meshur Türk denizcisi Kemal Reis. Daha önce esir edilip hapsolunan Mihalzâde Iskender Bey'le diger esirleri serbest birakir. "Dinin Nasihat olduguna" temasla bunun geregi olarak barisin yapilmasi icab ettigini söyledigini. Iskenderiye'ye gemilerle götürüp. Mekke ve Medine vakif malini l498 ( 903)'de. ayni zamanda ona hil'at da giydirir. l5ll) Ramazanogullari'nin basina geçip. Bu arada Iskender Bey'i sadece serbest birakmakla kalmaz. daha önce Ebu Bekir adindaki kadisini Misir'a göndererek basta Atabekü'l-Asâkir Emîr Özbek oldugu halde Memlûk ümerasini barisa yanastirmis. elçiye büyük ikramlarda bulundu. Memlûk Sultani. onun gönül alici sözler söyledigini. Adana ve Tarsus'un Mekke ile Medine evkafina ait yerler olmasindan dolayi. Buna göre Gülek Hisari sinir kabul edilerek Çukurova eskiden oldugu gibi Sam'a ilhak edilmistir. iki Müslüman devlet arasinda sulh yapilmasi için Emir'in ricasini arzetmisti. Nihayet ulemadan Molla Arap demekle söhret bulmus olan Müftü Alaeddin Ali el-Arabî (öl. Tunus elçisinin de yardimlariyla barisin yapilmasina muvaffak olmuslardi. Ispanyollar tarafindan hücuma ugradigi su sirada. daha sonra. bir sefaatnâme ile tavasutta bulunmus ve Tunus'un. ayni siyaseti devam ettirmistir. buranin beyine teslim etmistir. . Sultan. Emîr Canbulat b. Yasbek'i elçilikle Osmanli padisahina gönderir. Misir Sultani'nin da bundan çok memnun oldugunu yazar. Halil Bey'in ( öl. birçok siyasî tesebbüslerde bulunmus. O. Cem'in sebep oldugu siyasî buhran yüzünden müskül durumda bulunan Osmanlilar. Böylece barisa dogru bir adim atilmis oldu.Ancak bunu hükümdara nasil bildireceklerini bilemedikleri gibi buna cesaret te edemiyorlardi. Osmanli elçisi Bursa Kadisi Seyh Ali Çelebi adinda bir kimse idi. yaninda Seyh Bedreddin b. Esasen bu siralarda Istanbul'a kadirgalarla gelip bir nüsha Kur'an-i Kerim ve bazi Hadis-i Serif kitaplarindan ibaret hediyeleri Bâyezid'e takdim eden Tunus Emiri el-Mütevekkil Alallah Osman'in elçisi. Cum'a oldugu halde tekrar Istanbul'a gelen Mamay el-Haseki. kendi gemileri ile Iskenderiye'ye tasimislardir.Arabî'nin mektubundan bahsederken. Cemaziyelahir 896 (Nisan l49l)'de daha önce elçilik vazifesi ile Osmanlilara gönderilmis olan Mamay Haseki serbest birakilir. savasin tehlikelerini arzederek dostluk kapisini açmisti. buralarla diger kalelerin anahtarlarini Memlûk hükümdarina iadeye memur edilmisti. l496) bu hali. Nitekim Istanbul'a gelen müstakbel Memlûk Sultani Emîr Canbulat. anlasma geregince adlari geçen sehirlerin Haremeyn evkafi olan vâridatini ( gelirini) da. Alaeddin Ali el . yani harb için acele etmenin muhatarali oldugunu arzederek isi önledi. Memlûk Sultani tarafindan huzura kabul edilen elçi. Hoca Saadeddin. Memlûk elçileri. Osmanli Devleti'nin murahhaslari ile Kahire'ye döner. Nihayet. Osmanli elçisine karsilik. Memlûklularin rizasi ile Adana ve Tarsus'a hakim olmalarini kabul ettikleri gibi. Bundan sonra o.

Anlasma ile iki taraf arasindaki baris iade edilmis ise de bu hal. manevî hasletlerde de öncülük . bütünüyle yok edilmek isteniyordu. fen. Avrupa'da siyasî bir alet olarak kullanilmasi bir anlamda Osmanlilarin elini ve kolunu bagliyordu. Bu medeniyet. uzak denizlerde savasacak kadar güçlü degildi. Müsümanlar. dünya yüzünde Islâm medeniyetinin gözler kamastiran merkezleri haline geldi. Akdeniz'in öbür ucundaki bu bölgeye ulasmak için. Ispanya'ya girdikten sonra orayi terk edinceye kadar Iberik yarimadasini medenî eserlerle süslemis. Hicrî 92 (M. zaman zaman çikan bazi engeller bertaraf edilmek suretiyle l5 sene kadar devam etmistir. baska bir ifadeyle Endülüs'teki Müslümanlarin basina gelen felaket idi. çok sayida kültürel ve sosyal müesseseler meydana getirmislerdi. Avrupa'daki Hiristiyanlara sadece maddî degil. 7ll ) tarihinde Kuzey Afrika'yi bastan basa kat eden Müslüman mücahidler. Endülüs Müslümanlari. Hiristiyan ve Yahudi demeyip herkese Müslümanlar gibi haklar tanidilar. Baris. dil. II. Got. Halbuki bu medeniyet. edebiyat ve felsefe dahileri yetistirmisti. Endülüs ( III. Vandal. Bu felaketin baslangici esnasinda Osmanli donanmasi. batida Kurtuba. Insanligin yüz aklarindan olan ilim. Hakem gibi) büyük hükümdarlar gördü. bütün medenî sahalarda Avrupa'nin üstadi. OSMANLI DEVLETI VE ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARI II. irk. mezheb ve soy farki gözetmediler. Bölgenin Osmanlilara olan uzakligi ve o siralarda Cem Sultan'in. Abdurrahman. Ispanya topraklarina ayak basar basmaz.Orada (Kurtuba Camii gibi) âbideler. sairler ve muallimler yetisti. Romali. Parlak devirler yasadi. hocasi ve mürebbisi olmustu. Doguda Bagdad. Kurtuba'da kadinlardan alimler. Osmanlilari tatmin etmiyordu. Osmanli donanmasinin gerektiginde yardim alabilecegi bir liman veya sehir de mevcud degildi. sonradan Avrupa'da kral ve Papa olmuslardi. Bütün bu olumsuz sartlar da nazari dikkate alindigi zaman Osmanlilarin bu konuda neden daha faal bir rol oynayamadiklari anlasilir. Medreselerinde okuyan Hiristiyan ögrenciler. cihanin en yüksek medenî seviyesine ulasti. Yedi asri askin bir süre bütün Ispanya. din. Bu hâkimiyet öyle bir medeniyet vücuda getirdi ki. Bunlardan baska. (Medinetü'z-zehra gibi) saraylar yapildi. Bâyezid'in hükümdar olarak bulundugu dönemin önemli olaylarindan biri de süphesiz ki Islâm cografyasinin en bati ucunda. Portekiz ve hatta Güney Fransa'da hükümranligini kabul ettirmis olan Islâm hakimiyeti.

yapmislardi. Ispanya'nin güney eyaletinin adi idi.. son sehri olan Girnata da Kral Ferdinand ile Kraliçe Izabella'nin eline düsmek üzereyken Girnata'nin son hükümdari Ebû Abdullah es-Sagir. Ömründeki hosluklara aldanmasin insan. Bununla b