SÜTÜR SINIFLAMASI

1- Emilme özelliklerine göre: A - Absorbe olanlar B - Absorbe olmayanlar(nonabsorbabl) 2- Hammaddelerine göre A - Doğal B - Sentetik 3- Yapılarına göre A - Monoflament B - Multiflament

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Yara uçlarını geçici bir süre için bir arada tutmakta kullanılırlar. Memelilerin kollajen dokusundan yada sentetik polimerlerden hazırlanabilirler. Bazıları hızla emilirken, bazılarının emilim zamanını geciktirecek şekilde kimyasal olarak işlem görürler. Dokuda görünürlüklerini kolaylaştırmak için FDA onaylı boyalarla boyanabilirler. Doğal emilebilen sütürler, sütür liflerini yıkarak sindirilmesini sağlayan vücut enzimleri tarafından yok edilirler. Sentetik sütürlerin yok edilmesi suyun sütür lifleri arasına girip hidroliz reaksiyonu ile sütürün polimer zincirlerini yıkması sonucudur. Bu sebeple sentetik emilebilen materyallerin dokuda yaptıkları reaksiyon daha zayıftır.

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Birçok avantajlarına karşılık emilebilen sütürlerin yetersiz olduğu durumlar olabilir: 1- Hastada ateş, enfeksiyon yada protein eksikliği varsa sütür absorbsiyonu hızlanabilir ve tensil güçte gereğinden fazla bir düşme olabilir. 2- Sütürler vücudun nemli yada sıvı dolu bir boşluğuna konur ise emilim hızlanabilir. 3- Sütürler kullanılırken nemlenir yada ıslanır ise erken absorbe olabilirler.

) MONOFLAMENT SÜTÜRLER Tek sıra materyalden(iplik) yapılmışlardır. esnek ve fleksibl olmasını sağlar.Eksternal cilt kapatılması amacı ile (yeterli yara iyileşmesi sonrası çıkarılmak üzere) 2. işleme tabi tutulma süresi. fiber çapı.. Multiflament sütürlerde kullanım kolaylığı açısından (dokulardan kolay geçmesi) kaplanmış türleri de vardır. NONABSORBABL SÜTÜRLER Vücut enzimleriyle sindirilemeyen yada vücutta hidrolize edilemeyen sütürlerdir. Sütür hattı enfeksiyonu geliştirme riskleri daha azdır. Monoflament sütürlerle düğüm atmak daha kolaydır. Bu örgülü yapı sütürün daha güçlü..Emilebilen sütürlere reaksiyon hikayesi veren keloid geliştirme eğilimi olan kişilerde 4.Vücut boşluklarında kalacak şekilde 3. hasta faktörüyle değişir. . Coated (kaplanmış) multiflament sütürler daha çok intestinal cerrahi girişimler için uygun seçeneklerdir. Kullanım alanları: 1.ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER Absorbe edilen materyalin emilim zamanı: Sütür materyalinin özellikleri. Basit yapıları nedeni ile multiflament sütürlere göre dokuda daha az rezistansa sebep olurlar. pacemaker.Geçici protez takılmasında(defibrilatörler. Absorbe edilen sütür materyalleri implante edildikten sonra önce dayanıklılıklarını kaybeder ve bu sırada başlayan pek çok enzimatik reaksiyon ile yok edilirler. MULTİFLAMENT SÜTÜRLER Birkaç sıra. zincir materyalden meydana gelirler.

Ticron .Etilon .Surgilon .Nurolon . Prolitik olaylarla absorbe edilir ve sık olarak dokuda inflamatuar reaksiyonlara sebep olur.Prolen . Ortalama 15-20 günde absorbe olur.Mersilen .Etibond .SÜTÜR MATERYALLERİ MONOFLAMAN MULTİFLAMAN Absorbabl Absorbabl . kromik ve ekstra kromik olarak bulunmaktadır. Özellikle yüzeyel kan damarlarının bağlanmasında ve deri altı yağ dokusunun kapatılmasında uygundur. Bu tanımlamalar absorbsiyon süresiyle alakalıdır. yarı kromik.Çelik .Coated vicryl .Surgilon .Dexon -Krome katküt .Çelik .Kolojen sütürler .Vicryl . Absorbsiyon süresi kromikleşme süresiyle artar. %98 kollajendir.Katküt .PDS Nonabsorbabl Nonabsorbabl . koyu barsak submukozasından yada sığır barsak serozasından elde edilir. DÜZ KATKÜT İşlenmemiş olduğundan doku enzimleri(doku peptidazları) tarafından hızlı bir şekilde sindirilirler. Katküt piyasada düz. .Dermalon .Tevdek KATKÜT Doğal absorbe edilebilen bir materyaldir. Hızlı iyileşen veya iyileşme sırasında minimal destek gerektiren dokuların kapatılmasında kullanılabilir.İpek .

İyi düğüm tutma yeteneğine sahiptir. Bu materyal pediatrik.KROMİK KATKÜT Vücut enzimlerine karşı koymaya şartlandırılan ve böylece absorbsiyon süresini uzatan bir krom tuz solüsyonu içinde işlem görmüştür. Kromik katküt fasia ve periton gibi iyileşen. Doku reaksiyonu minimaldir. kardiovasküler. plastik ve kolon cerrahisinde kullanımı için uygundur. Nonantijenik ve nonpyojenik özelliğinden dolayı diğer sütürlere üstünlük sağlar. sentetik. Özellikle göz cerrahisinde kullanılan tiplerinin minimum doku reaksiyonu yapma özelliği vardır. Yara iyileşmesinde altı hafta kadar mekanik destek sağlar. Etilen oksit ile steril edilen katküt 1618 ay steril olma özelliğini korur(Kobalt 60 ile 5 yıl). PDS çok az doku reasiyonu yapar. Dexon dokuda hidroliz reaksiyonu ile eridiği için çok ender enflamasyona neden olur. Bu süre diğer emilebilen sentetik sütürlerin iki katı kadardır. mikroorganizmalara düşük afinite gösterir. PDS(POLYDİOXANONE) Poliesterin bir türevi olan polydioxonun monoflament. Absorbsiyon süesi 90 günden uzundur. Düz ve kromik türleri vardır. jinekolojik. oftalmik. Ülkemizde kullanılan katküt çeşitleri etilen oksit gazı ile steril edilmektedir(Yabancı ülkelerde gamma ışını= kobalt 60 kullanılıyor). Görünüş ve özellikleri katküte benzer. daha uzun süre desteğe ihtiyaç duyan dokularda tercih edilir. . DEXON= POLİGLYCOLİC ASİD (PGA) İlk oluşturulmuş sentetik absorbabl materyaldir. KOLLAJEN SÜTÜRLER Sığırların fleksör krişlerinden elde edilen saf kollajen lifçiklerinin homojen bir ayırımından oluşur. absorbaby bir sütürdür.

gerekli gerilme kuvvetini genellikle üç haftada sağlar. İpek emilmeyen bir sütür materyali olarak sınıflandırılmasına rağmen canlı dokularda yapılan uzun süreli araştırmalar tensil gücünün çoğunu veya tümünü yaklaşık bir yılda kaybettiğini ve genellikle iki yıl sonra ipeğin hiç kalmadığını göstermektedir.Emilim zamanı ve dayanıklılık süresi dokuya göre değişmez sabittir. Absorbsiyon zamanı ve güç kaybı enfeksiyonlardan. Dokular içinde kolaylıkla görülebilmesi için daha çok siyah olarak. Dayanıklılık süresi dexondan kısmen daha uzundur. Monoflamen ve doğal bir sütür materyalidir. İPEK En yaygın kullanılan nonabsorbabl sütürdür. Enfeksiyon durumunda rahat kullanılabir. çıkarılması kolaydır. Vicryl yara iyileşmesi sırasında. Dokuya yapışmaz. COATED VİCRYL: Kaplanmış vicryl daha çok intestinal cerrahide seçilir. gastro intestinal proteolitik enzimlerden etkilenmez. Dexon gibi hidrolizle yok olur.(2 yıl) . VİCRYL= POLYGLATİN 910 Glicolic asit ve laktik asidin 9:1 oranında copolimeridir. Doku reaksiyonu minimaldir ve diğer sentetik sütürlerden daha iyi düğüm tutar. Hammadde kozasını eritmekte olan ipek böceği larvası tarafından bükülen sürekli bir liftir. Vicryl sentetik bir materyal olup enfeksiyon varlığında kullanılabilir. bir sebze boyası ile boyanmaktadır İpek neme maruz kaldığında tensil gücünü kaybettiği için kuru olarak korunmalıdır. sentetik bir materyaldir. Doku içerisinde son derece hareketsiz olan prolen oluşturduğu tensil gücü yüksek olarak uzun süre korur. PROLEN= POLİPROPİLEN Uzatılarak monoflamentbir sütür malzemesi haline getirilen polimerize. Doksan gün içinde emilir. enflamatuar doku onarımından.

nonabsorbabl materyallerdir. Nonabsorbabl sütür kullanılabilen tüm dokularda kullanılabilir. Çoğu dokuda yara dudakları birleştirilince iyileşir. Vasküler sentetik protezlerde en çok tercih edilen sütür tipleridir Renkleri yeşildir. damar anastomozlarında ve prostetik materyalin yerleştirilmesinde kullanılabilir. CVS cerrahide. Siyah renktedir. uzaktan yerleştirilmelidir. ETHİBOND Sentetik. MERSİLEN Bu sentetik materyal doku reaksiyonuna yol açmaz. Örneğin GİS te anastomazlarda inversiyon. kullanılmadan önce kullanılırsa güçlerini kaybetmezler. SÜTÜR ATILMASI Yaranın her iki tarafından eşit mesafeden geçilmelidir. multiflament bir iplik şeklinde sıkıca örülmüştür. ciltte eversiyon gerekir. İğne yara kenarından 1-3cm. NUROLON Sentetik. Sütürden sütüre olan uzaklık yaklaşık olarak. Malzemenin dezavantajı tutuş zorluğundan. dokuyu kesme olasılığından kaynaklanmaktadır. Beyaz ve yeşil renktedirler. Bu uzaklık çalışılan dokuya göre değişir. İpekten daha güçlüdürler ve daha az doku reaksiyonu verirler. Hem monoflament hem de multiflament paslanmaz çelik sütürleri yüksek tensil gücü ve hareketsizliği nedeni ile doku reaktivitesine sahiptir. yara kenarından sütüre olan uzaklığa eşit olmalıdır. Bazı dokularda iyileşmeyi etkilemek için yara dudaklarını inverte veya evarte etmek gerekebilir.ÇELİK Demir-Nikel-Krom karışımıdır. . geç parçalanmasından.

iğnenin ucu deriye 90 derecelik açı ile batırılır. Buranın yaralanması aşırı derecede kanamaya yol açabilmektedir. jilet gibi aletlerle oluşturulan uzun ve düzgün kesileri sütüre etmek için kullanılabilir. Az sayıda atmak ideal olanıdır. çünkü organizmaların sütür ipliği boyunca taşınmaları mümkün olmayacaktır. Bıçak. Zira eğer bir sütürde kopma olursa. daha estetik sonuçlar yaratmasıdır. Aralıklı sütürler daha güvenilir bir kapatma sağlar.TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ BASİT SÜTÜR İpek portegü tarafından sıkıca tutulur. Avantajları: Sütür işleminin daha çabuk bitirilmesi. Çıktığı noktanın kesi kenarına olan uzaklığı girdiği noktanın uzaklığı ile eşit olmalıdır. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ KONTİNÜ (DAİMİ) SÜTÜRLER Bir sütür ipliği ile kesintisiz olarak atılan dikişlerdir. İplik her iki uçtan düğümlenebilir. Yara yerine atılacak sütür miktarı ile bunlar arasındaki mesafe yaranın yerine ve yara yerinin gerginliğine bağlıdır. Bu durumda pansuman için tüm sütürün açılması elzemdir. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ MATRİS SÜTÜRLERİ Eğer yara dudakları birbirinden çok uzakta ise ve daha kozmetik bir yara iyileşmesi arzulanıyor ise bu teknik kullanılabilir. yada her iki uç uzatılarak birbirine bağlanabilir. Dermis tabakası oldukça kalındır ve bunun altında arteryel ve venöz kanlanması son derece fazla olan yüzeyel fasya vardır. Dezavantajları: Kontinü sütür enfeksiyonu sütür boyunca ileterek yara yeri enfeksiyonu gelişmesine neden olabilirler. ÖZEL DURUMLAR: SAÇLI DERİ YARALANMALARI Saçlı derinin özel bir anatomik yapısı vardır. Kesintili sütürler enfekte yaralarda kullanılabilirler. . Diğer bir dezavantajı: kontinü sütür çok sıkıştırılacak olursa strangülasyonlar gelişebilir. Özellikle saçların varlığı buradaki yaralanmaların sütüre edilmesini güçleştirir. El bileğinden yapılan düzgün bir hareket ile iğne ilerletilip yaranın diğer yerinden çıkarılır. ustura. geri kalan sütürler yara uçlarını bitişik tutacaktır.

Köpek ısırıkları ilk 6-8 saat içinde görülmüşler ise sütüre edilebilirler. En altta ince bir bağ dokusu vardır. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Buradaki en büyük zorluk estetik açıdan sıkıntı yaratmayacak şekilde yaranın sütüre edilmesidir. Özet: Skalp yaralanmalarında her üç dokuda ayırt edilmeli ve ayrı ayrı dikilmelidir.Genellikle 6/0 sütürler kullanılır.Bunun altındaki galea aponörotika tabakası öndeki M. Kanlanması bozuk olan yerler oldukları için buralardaki yaraların enfekte olma riski fazladır. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Ağız içi yaralar genellikle süratle iyileşir. sütür atarken yüzdeki doğal çizgilerin yönüne dikkat edilmelidir.Septal hematom eğer zamanında drene edilmeyecek olursa burunda ciddi deformitelere neden olabilir. Nazal yaralanmalarda septal hematom açısından alart olunmalıdır. ağrısı dindirilerek kontrole çağrılır. Tetanoz aşısı unutulmamalı. Göz kapağı yaralanmalarında M. Burada özellikle vermillon hattı dikilirken dikkat etmek gerekir. iyi ayırt edilip dikilmesi ile hematom ve yara yeri enfeksiyonunun azaltılabileceği ifade edilmektedir. Eğer yaralanmalarında bu doku iyi tamir edilmezse M. . Frontalis kasında çekilmelere neden olabilmektedir. Ölü dokuların debride edilmesi ve bol irrigasyonu ısırıklarında enfeksiyon riskini azaltabilmektedir. Kedi ısırıkları dişini geçirme şeklinde olduğu için eğer kozmetik açıdan çok gerekmiyor ise sütüre edilmezler. Orbicularis Oculi kasının da yaralanıp yaralanmadığı araştırılmalıdır. Kedi ısırıkları %40-50. ÖZEL DURUMLAR: YANIKLAR Bu tip yaralanmalarda hasta acil servise geldikten sonra hastanın pansumanı yapılır. insan ısırıkları %25-30. Sütür materyalinin en incesi ve küçüğü kullanılmalıdır. Lokal anestezi yerine rejyonel blok genellikle tercih edilmelidir çünkü lokal anestezik yapıldığı zaman ilacı etkisiyle dudaklar şişecek ve şeklini kaybedecek buda sütür atılmasını zorlaştıracaktır. ÖZEL DURUMLAR: ISIRIKLAR İnsan ve hayvan ısırıkları genellikle extremitelerde lokalizedir. Pansumanlar için gümüş sülfadiazin(silverdin pomad) merhemleri iyi bir alternatiftir. Eğer yaralanma 2cm.’den küçük ise ve kanamıyorsa sütüre bile gerek kalmaz. Çünkü bu tip yaralarda enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir. Frontalis kasını arkadaki M. Occipitalis kası ile birleştirmektedir. köpek ısırıklarında ise enfeksiyon riski %4-6 dır. Köpek ısırığı ellerde ve ayaklarda ise sekonder iyileşmeye bırakılabilir. Dudak yaralanmaları iyi sütüre edilmediği taktirde ciddi estetik sıkıntılar yaratır.

SÜTÜRLER NE ZAMAN ALINMALI YER ZAMAN Yüz 3-5. ısırık elde ise.... Gün Göz kapağı 4.....gün Kol-el 8-10. Gün Gövde 7-10... <3 Evet Hayır Evet Evet ... risk grubundaki hastalarda vs).. gün TETANOZ PROFLAKSİSİ ŞEMASI Tetanoz Aşıları Temiz.(ısırık 6 saatten önce oldu ise. 3/0 Naylon Yüz 5/0 Dexon 6/0 Naylon Gövde 4/0 Dexon 5/0. Gün Kulak 4-5.. derin diş geçirme şeklindeki ısırıklarda. Gün Bacak-ayak 10-14. 4/0 Naylon Eller 5/0 Dexon 5/0 Nylon Exremiteler 4/0 Dexon 5/0.. bu tip ısırıkların ihbarı ve riskli vakalarda antibiyotik proflaksisi unutulmamalıdır... 5/0 kromik katküt Derin fasya 4/0 Vicryl .. Gün Saçlı deri 7-10. Gün Boyun 5-7.... 4/0 Nylon Oral mukoza . Gün Burun 3-5. ÇEŞİTLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANILABİLECEK SÜTÜR MATERYALLERİ VE KALINLIKLARI Vücut Alanı Derin Sütürler Yüzeyel Sütürler Saçlı deri 4/0 Dexon 4/0...Kuduz aşısı....... küçük yara Diğer yaralar Aşı Serum Aşı Serum Bilinmiyor..

Bu nedenle bu tip hastalarda antibiotik profilaksisi olarak 1. Elde ve ayaklarda ciddi hayvan ve insan ısırıkları. Çünkü hem tüm bu organizmalara etkilidir. Kemik. derece yanıklar. Eğer antibiotik kullanmak şart ise o zaman prensip olarak mümkün olan en kısa zamanda başlanmalıdır. . tendon ve ekleminde yaralanmış olma ihtimali. Risk faktörü olan(AİDS. Fakat nadir olarak Gram(-) etkenlerde rol alabilmektedir. Hastanın evinde yalnız yaşaması nedeni ile kendi bakımını yapamayacak olması. Eklem aralıklarını. Hastada altta yatan hastalıkların bulunması. Bu tip yara reaksiyonlarında en sık nedenin Staf. hem de ucuzdur. HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN YARALANMALAR Hastaya IV antibiyotik uygulama mecburiyeti. Aureus olduğunu biliyoruz. Kuşak sefalosporinler iyi bir seçenektir.. Özellikle insan ve kedi ısırıkları olmak üzere memeli ısırıkları..) ve immün supressif hastalar. Ezik yaralar.Üç veya >3 Hayır Hayır Hatır Hayır ANTİBİOTİK KULLANIMI Yapılan tüm çalışmalar küçük komplike olmayan yaralanmalarda sistemik antibiotik kullanımı ile yara yeri enfeksiyonu gelişimi riskinin azalmadığı gösterilmiştir. diabet vs. Daha önceden kalp kapakçığı hastalığı olan veya ameliyatı geçiren hastalar. Özellikle yüzde ve extremitelerin distalinde yerleşmiş olan kompleks yaralanmalar. yani çok miktarda ölü dokunun olabileceği yaralar Ciddi debridman ve temizlemeyi gerektiren ciddi kontamine yaralar ANTİBİOTİK KULLANIMI Kulak kıkırdağını içine alan yaralanmalar. tendon ve kemikleride içeren yaralanmalar. %10’dan büyük 2. Çünkü olaydan sonra ne kadar geç verilirse etkisi o derece azalmaktadır. Aşağıdaki vakalarda oral/PE ilk dozun hasta acil servisten çıkmadan önce verilmesi önerilmektedir. Eller ile alt extremitelerde olan ve 8-12 saat önce oluşmuş yaralanmalarda.

Yaşlı ve steroid bağımlısı. Tapelerin aplikasyonundaki kolaylık ve staplerin yerleştirilme hızları bu teknikler üzerine dikkat çekmekte ise de bilimsel çalışmalar ve klinik deneyler bunları belli durumlarda kullanımının geçerli olduğunu göstermektedirler. Tape’ler istenilen boyutta kesilir. Ayrıca flep laserasyonları kapatmada avantajlıdırlar ve sütürlere oranla yara enfeksiyonuna daha dayanıklıdırlar. . Alın. gevşek ciltte gerilim altında açılabilecek yaralarda ve çok küçük nonkoopere çocuklarda pek iyi uygulanamazlar. Öte yandan stripler yağlı.Sütür alındıktan sonraki laserasyona destek amaçlı. Teker teker tape’ler arkalarından direk forsepsle çekilerek ayrılır. TAYPLER Dikişle kıyaslanınca bazı avantajları vardır: Anesteziye ihtiyaç yoktur. dikiş alınmasına gerek olmayışıdır. malar eminens. rezidü dikiş izlerinin olmayışı. ince. uygulama kolaylığı. gerekiyorsa debride edilir. frajil ciltli hastalarda 5. Sütürün aksine. Hemostaz tamamlanmış ve cilt yüzeyi kuru olmalıdır. 3.Yara kenarlarında vasküler perfüzyonun azalmasına. 2. 4. yara boyunca gerilimin düzenli dağılımı.TAPİNG VE STAPLİNG Son yıllarda yapıştırma ve stapler gibi alternatif yara kapatma tekniklerinin kullanımı dramatik olarak artmıştır. doktor dışı persenel tarafından uygulanabilirlik. TAYPLER TEKNİK: Yara temizlenir. toraks ve ekstremitelerin eklem dışı bölgeleri uygun yerlerdir.Az gerilimli yüzeyel düz laserasyonlar. saçlı yüzeylerde. çünkü erken tape atması yaranın açılmasına yol açar. eklem yüzeylerinde. yol açabilecek sütürler bulunduran fleplere destek amacıyla. nemlendirilmez. çene. Bu madde yaraya temas etmemelidir. Benzoin adhezyonu arttırmak için etraf cilde uygulanır ve kurumaya bırakılır. tape’lenmiş yara yıkanmaz. TAYPLER ENDİKASYONLARI: 1.Enfeksiyon için normalden fazla risk taşıyan laserasyonlarda.

Yara dudakları tamamen uç uca gelene kadar bu proses tekrarlanır. STAPLİNG TEKNİK: Önce yara kenarlarını dışa çevirmek için forsepsler kullanılır. Yaranın tamamen tape’lerle kapatılması normal yara sızıntısının tape’lerin altına sızmasına ve tape’lerin erken atmasına yol açar. Genişlikte boşluk bırakılır.Skalp. Mümkünse primer operatör stapleri kullanırken yardımcısı yara kenarlarını dışa döndürür. Belirgin zaman tasarrufu göz önüne alındığında yara kenarlarındaki opozisyonun yeterliliği veya yaranın gerilme sağlamlığına katkısının sütürler kadar iyi olup olmadığı araştırılmıştır. Yerleştirmedeki sık rastlanan hatalardan biri çok bastırarak derine gitmektir. Tetikleme öncesinde stapler yara üzerindeki cilt üzerine çok fazla bastırılmadan yerleştirilir.Hayatı tehtid eden travma durumlarında acil cerrahi öncesinde geniş yüzeyel kesilerin geçici hızlı kapatılmasında. Ayrıca stapler’la inflamatuar reaksiyon daha azdır ve daha önemlisi kozmetik sonuçlar sütürle aynıdır. STAPLİNG ENDİKASYONLARI: 1. 2.gövde. yüz kesilerinde önerilmez. Hayvan çalışmalarında gerçektende yaranın yaranın gerilim direncinin stapler’de sütürlere oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir. STAPLİNG Otomatik cilt stapling cihazının geliştirilmesinden beri. El kesilerinde güvenli tecrübe mevcut değildir. ancak kazanılan zaman bunu dengeler. Yara tape’lerinin arasında en az 2-3mm. ilk olarak amaçlanan cerrahi insizyonların kapatılmasından çok öte bir kullanım sahası oluşmuştur. Tetik kibar ve düzgün bir şekilde sıkılarak staplerin doku içine ilerletilmesi sağlanır. Stapler.Tape’nin bir yarısı yaranın orta kısmının bir tarafına sıkıca yerleştirilir. Son basamakta tape uçlarının cilt gerilmesinden dolayı açılmasını engellemek için yatay şeritler atılır. sabitlenir. TAYPLER Diğer tape’ler düzenli şekilde yara ortasındaki tape komşu şekilde yerleştirilir. Yaranın öbür dudağı diğer eldeki bir parmakla uç uca getirilir daha sonra tape tamamen yapıştırılıp sabitlenir. . ekstremitelerin lineer keskin laserasyonları. sütürden 4-5 kat hızlıdır. Sütürden daha pahalıdır.

6. Doku yapıştırıcılarının gram(+) mikroorganizmalara invivo ve invitro antimikrobiyal etkilerin olduğu belirlenmiştir.30-60sn. DOKU YAPIŞTIRICILARI AVANTAJLARI: 1. . 3. doktor dışı personel tarafından kullanılabilmesi. Lipid monemerleri yapısındadır.Hayvan ve insan ısırıklarında crush ve parçalanmış yaralarda ve mukokutanöz sınıra uzanan derin yaralanmalarda doku yapıştırıcıları kullanılmazlar.Anestezi ihtiyacının olmayışı. BT veya MR ile incelenmesi düşünülen bölgede kullanılmamalıdır. Yüksek hareketli parmak gibi eklem bölgelerinde kullanımı pek başarılı değildir.Doku yapıştırıcıları sütür atılabilen her yerde alternatif seçim olarak kullanılmazlar.Kullanımının öğrenilmesinin kolay olması. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan histoakril bluedir. Ancak mekanizması bilinmemektedir. ince bir film tabakası şeklinde sürülür.de başlar. beklenir. Gene henüz ülkemizde kullanılmayan ve fiat olarak daha pahalı olan dermobond dur. Etkisi 30sn. Staplerin çıkarılması için her üreticinin kendisine has özel cihazları vardır. Doku ile temasa geçince ısı reaksiyonuna girerek polimerizasyon göstererek etki ederler. 2. Yara dudakları üzerine D. 2. DOKU YAPIŞTIRICILARI 1949 yılından beri bilinmektedir.Kozmetik sonuçların başarılı olması(Yapılan çalışmalar kozmetik sonuçların sütürlerden çok daha iyi olduğunu ortaya koymuştur). Sütürler kadar stapler dikişleri yerinde tutulmalıdır. DOKU YAPIŞTIRICILARI TEKNİK: Yara yeri temizlenir ve hemostaz sağlanır. 4.Hızlı kullanım.Y.Sütüre edilen yaralara oranla %1-6 daha az enfeksiyona neden olduğu belirlenmiştir.Stapler. Yara dudakları elle yada forseps yardımıyla yaklaştırılır. Çünkü artefak olarak görüntü verir. DOKU YAPIŞTIRICILARI DEZAVANTAJLARI: 1. 5.Kullanım sırasında hastanın ağrı duymaması.

. kullanırken yara içine sürülmemesine dikkat edilmelidir. D. sonra ıslatılabilir.Y. Çünkü yabancı cisim reaksiyonu ve inflamasyona neden olur. Pansuman gerektirmez. Doku iyileşmesi 1-2 haftada tamamlanır. D. D. sonraya kadar kuru tutulmalıdır.Y. kullanırken kendi parmaklarımıza bulaşmamasına dikkat etmeliyiz. 48h. uygulandıktan sonra 48h. Parmagımız uygulanan bölgeye yapışacak olursa dairesel hareketlerle parmağı ayırabiliriz.Yaranın kuru tutulabilmesi için tapelerle desteklenebilir.Y.