SÜTÜR SINIFLAMASI

1- Emilme özelliklerine göre: A - Absorbe olanlar B - Absorbe olmayanlar(nonabsorbabl) 2- Hammaddelerine göre A - Doğal B - Sentetik 3- Yapılarına göre A - Monoflament B - Multiflament

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Yara uçlarını geçici bir süre için bir arada tutmakta kullanılırlar. Memelilerin kollajen dokusundan yada sentetik polimerlerden hazırlanabilirler. Bazıları hızla emilirken, bazılarının emilim zamanını geciktirecek şekilde kimyasal olarak işlem görürler. Dokuda görünürlüklerini kolaylaştırmak için FDA onaylı boyalarla boyanabilirler. Doğal emilebilen sütürler, sütür liflerini yıkarak sindirilmesini sağlayan vücut enzimleri tarafından yok edilirler. Sentetik sütürlerin yok edilmesi suyun sütür lifleri arasına girip hidroliz reaksiyonu ile sütürün polimer zincirlerini yıkması sonucudur. Bu sebeple sentetik emilebilen materyallerin dokuda yaptıkları reaksiyon daha zayıftır.

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Birçok avantajlarına karşılık emilebilen sütürlerin yetersiz olduğu durumlar olabilir: 1- Hastada ateş, enfeksiyon yada protein eksikliği varsa sütür absorbsiyonu hızlanabilir ve tensil güçte gereğinden fazla bir düşme olabilir. 2- Sütürler vücudun nemli yada sıvı dolu bir boşluğuna konur ise emilim hızlanabilir. 3- Sütürler kullanılırken nemlenir yada ıslanır ise erken absorbe olabilirler.

hasta faktörüyle değişir. MULTİFLAMENT SÜTÜRLER Birkaç sıra.Geçici protez takılmasında(defibrilatörler. fiber çapı. . esnek ve fleksibl olmasını sağlar.ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER Absorbe edilen materyalin emilim zamanı: Sütür materyalinin özellikleri. Basit yapıları nedeni ile multiflament sütürlere göre dokuda daha az rezistansa sebep olurlar.Emilebilen sütürlere reaksiyon hikayesi veren keloid geliştirme eğilimi olan kişilerde 4.. Sütür hattı enfeksiyonu geliştirme riskleri daha azdır. işleme tabi tutulma süresi. Coated (kaplanmış) multiflament sütürler daha çok intestinal cerrahi girişimler için uygun seçeneklerdir. zincir materyalden meydana gelirler. Absorbe edilen sütür materyalleri implante edildikten sonra önce dayanıklılıklarını kaybeder ve bu sırada başlayan pek çok enzimatik reaksiyon ile yok edilirler. pacemaker. Multiflament sütürlerde kullanım kolaylığı açısından (dokulardan kolay geçmesi) kaplanmış türleri de vardır.. Bu örgülü yapı sütürün daha güçlü.) MONOFLAMENT SÜTÜRLER Tek sıra materyalden(iplik) yapılmışlardır. Kullanım alanları: 1. NONABSORBABL SÜTÜRLER Vücut enzimleriyle sindirilemeyen yada vücutta hidrolize edilemeyen sütürlerdir.Vücut boşluklarında kalacak şekilde 3.Eksternal cilt kapatılması amacı ile (yeterli yara iyileşmesi sonrası çıkarılmak üzere) 2. Monoflament sütürlerle düğüm atmak daha kolaydır.

yarı kromik. Ortalama 15-20 günde absorbe olur. %98 kollajendir. Prolitik olaylarla absorbe edilir ve sık olarak dokuda inflamatuar reaksiyonlara sebep olur.Çelik .PDS Nonabsorbabl Nonabsorbabl .Dexon -Krome katküt . . kromik ve ekstra kromik olarak bulunmaktadır.Etilon .Mersilen .Surgilon .Ticron .Nurolon . Absorbsiyon süresi kromikleşme süresiyle artar. Hızlı iyileşen veya iyileşme sırasında minimal destek gerektiren dokuların kapatılmasında kullanılabilir. Özellikle yüzeyel kan damarlarının bağlanmasında ve deri altı yağ dokusunun kapatılmasında uygundur.Surgilon .Kolojen sütürler .Katküt .Çelik .Coated vicryl . Bu tanımlamalar absorbsiyon süresiyle alakalıdır.SÜTÜR MATERYALLERİ MONOFLAMAN MULTİFLAMAN Absorbabl Absorbabl .Tevdek KATKÜT Doğal absorbe edilebilen bir materyaldir.İpek . koyu barsak submukozasından yada sığır barsak serozasından elde edilir.Dermalon . DÜZ KATKÜT İşlenmemiş olduğundan doku enzimleri(doku peptidazları) tarafından hızlı bir şekilde sindirilirler.Etibond .Vicryl . Katküt piyasada düz.Prolen .

Yara iyileşmesinde altı hafta kadar mekanik destek sağlar. sentetik. absorbaby bir sütürdür. Görünüş ve özellikleri katküte benzer. plastik ve kolon cerrahisinde kullanımı için uygundur. Kromik katküt fasia ve periton gibi iyileşen. kardiovasküler. daha uzun süre desteğe ihtiyaç duyan dokularda tercih edilir. jinekolojik. Özellikle göz cerrahisinde kullanılan tiplerinin minimum doku reaksiyonu yapma özelliği vardır. Doku reaksiyonu minimaldir. Ülkemizde kullanılan katküt çeşitleri etilen oksit gazı ile steril edilmektedir(Yabancı ülkelerde gamma ışını= kobalt 60 kullanılıyor). . İyi düğüm tutma yeteneğine sahiptir. KOLLAJEN SÜTÜRLER Sığırların fleksör krişlerinden elde edilen saf kollajen lifçiklerinin homojen bir ayırımından oluşur. Düz ve kromik türleri vardır. mikroorganizmalara düşük afinite gösterir. Bu süre diğer emilebilen sentetik sütürlerin iki katı kadardır. DEXON= POLİGLYCOLİC ASİD (PGA) İlk oluşturulmuş sentetik absorbabl materyaldir. PDS(POLYDİOXANONE) Poliesterin bir türevi olan polydioxonun monoflament. Bu materyal pediatrik. Nonantijenik ve nonpyojenik özelliğinden dolayı diğer sütürlere üstünlük sağlar. Dexon dokuda hidroliz reaksiyonu ile eridiği için çok ender enflamasyona neden olur. Etilen oksit ile steril edilen katküt 1618 ay steril olma özelliğini korur(Kobalt 60 ile 5 yıl). Absorbsiyon süesi 90 günden uzundur. oftalmik. PDS çok az doku reasiyonu yapar.KROMİK KATKÜT Vücut enzimlerine karşı koymaya şartlandırılan ve böylece absorbsiyon süresini uzatan bir krom tuz solüsyonu içinde işlem görmüştür.

Doksan gün içinde emilir. İPEK En yaygın kullanılan nonabsorbabl sütürdür.(2 yıl) . Doku içerisinde son derece hareketsiz olan prolen oluşturduğu tensil gücü yüksek olarak uzun süre korur. COATED VİCRYL: Kaplanmış vicryl daha çok intestinal cerrahide seçilir. VİCRYL= POLYGLATİN 910 Glicolic asit ve laktik asidin 9:1 oranında copolimeridir.Emilim zamanı ve dayanıklılık süresi dokuya göre değişmez sabittir. Dokular içinde kolaylıkla görülebilmesi için daha çok siyah olarak. İpek emilmeyen bir sütür materyali olarak sınıflandırılmasına rağmen canlı dokularda yapılan uzun süreli araştırmalar tensil gücünün çoğunu veya tümünü yaklaşık bir yılda kaybettiğini ve genellikle iki yıl sonra ipeğin hiç kalmadığını göstermektedir. Dokuya yapışmaz. gerekli gerilme kuvvetini genellikle üç haftada sağlar. PROLEN= POLİPROPİLEN Uzatılarak monoflamentbir sütür malzemesi haline getirilen polimerize. Vicryl yara iyileşmesi sırasında. sentetik bir materyaldir. Dexon gibi hidrolizle yok olur. Dayanıklılık süresi dexondan kısmen daha uzundur. gastro intestinal proteolitik enzimlerden etkilenmez. Doku reaksiyonu minimaldir ve diğer sentetik sütürlerden daha iyi düğüm tutar. Monoflamen ve doğal bir sütür materyalidir. Hammadde kozasını eritmekte olan ipek böceği larvası tarafından bükülen sürekli bir liftir. Vicryl sentetik bir materyal olup enfeksiyon varlığında kullanılabilir. çıkarılması kolaydır. bir sebze boyası ile boyanmaktadır İpek neme maruz kaldığında tensil gücünü kaybettiği için kuru olarak korunmalıdır. Enfeksiyon durumunda rahat kullanılabir. enflamatuar doku onarımından. Absorbsiyon zamanı ve güç kaybı enfeksiyonlardan.

Bu uzaklık çalışılan dokuya göre değişir. Vasküler sentetik protezlerde en çok tercih edilen sütür tipleridir Renkleri yeşildir. damar anastomozlarında ve prostetik materyalin yerleştirilmesinde kullanılabilir. nonabsorbabl materyallerdir. multiflament bir iplik şeklinde sıkıca örülmüştür. ciltte eversiyon gerekir. Hem monoflament hem de multiflament paslanmaz çelik sütürleri yüksek tensil gücü ve hareketsizliği nedeni ile doku reaktivitesine sahiptir. Nonabsorbabl sütür kullanılabilen tüm dokularda kullanılabilir. İğne yara kenarından 1-3cm. SÜTÜR ATILMASI Yaranın her iki tarafından eşit mesafeden geçilmelidir. Malzemenin dezavantajı tutuş zorluğundan. uzaktan yerleştirilmelidir. Örneğin GİS te anastomazlarda inversiyon. dokuyu kesme olasılığından kaynaklanmaktadır. Bazı dokularda iyileşmeyi etkilemek için yara dudaklarını inverte veya evarte etmek gerekebilir. İpekten daha güçlüdürler ve daha az doku reaksiyonu verirler. geç parçalanmasından. MERSİLEN Bu sentetik materyal doku reaksiyonuna yol açmaz. kullanılmadan önce kullanılırsa güçlerini kaybetmezler. . Beyaz ve yeşil renktedirler. Sütürden sütüre olan uzaklık yaklaşık olarak. NUROLON Sentetik. ETHİBOND Sentetik. Çoğu dokuda yara dudakları birleştirilince iyileşir. yara kenarından sütüre olan uzaklığa eşit olmalıdır.ÇELİK Demir-Nikel-Krom karışımıdır. Siyah renktedir. CVS cerrahide.

Az sayıda atmak ideal olanıdır. Aralıklı sütürler daha güvenilir bir kapatma sağlar. Bıçak.TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ BASİT SÜTÜR İpek portegü tarafından sıkıca tutulur. jilet gibi aletlerle oluşturulan uzun ve düzgün kesileri sütüre etmek için kullanılabilir. daha estetik sonuçlar yaratmasıdır. Yara yerine atılacak sütür miktarı ile bunlar arasındaki mesafe yaranın yerine ve yara yerinin gerginliğine bağlıdır. Dermis tabakası oldukça kalındır ve bunun altında arteryel ve venöz kanlanması son derece fazla olan yüzeyel fasya vardır. Diğer bir dezavantajı: kontinü sütür çok sıkıştırılacak olursa strangülasyonlar gelişebilir. El bileğinden yapılan düzgün bir hareket ile iğne ilerletilip yaranın diğer yerinden çıkarılır. Dezavantajları: Kontinü sütür enfeksiyonu sütür boyunca ileterek yara yeri enfeksiyonu gelişmesine neden olabilirler. Kesintili sütürler enfekte yaralarda kullanılabilirler. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ KONTİNÜ (DAİMİ) SÜTÜRLER Bir sütür ipliği ile kesintisiz olarak atılan dikişlerdir. çünkü organizmaların sütür ipliği boyunca taşınmaları mümkün olmayacaktır. . geri kalan sütürler yara uçlarını bitişik tutacaktır. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ MATRİS SÜTÜRLERİ Eğer yara dudakları birbirinden çok uzakta ise ve daha kozmetik bir yara iyileşmesi arzulanıyor ise bu teknik kullanılabilir. ustura. iğnenin ucu deriye 90 derecelik açı ile batırılır. Buranın yaralanması aşırı derecede kanamaya yol açabilmektedir. Zira eğer bir sütürde kopma olursa. Avantajları: Sütür işleminin daha çabuk bitirilmesi. Bu durumda pansuman için tüm sütürün açılması elzemdir. yada her iki uç uzatılarak birbirine bağlanabilir. Çıktığı noktanın kesi kenarına olan uzaklığı girdiği noktanın uzaklığı ile eşit olmalıdır. ÖZEL DURUMLAR: SAÇLI DERİ YARALANMALARI Saçlı derinin özel bir anatomik yapısı vardır. Özellikle saçların varlığı buradaki yaralanmaların sütüre edilmesini güçleştirir. İplik her iki uçtan düğümlenebilir.

Nazal yaralanmalarda septal hematom açısından alart olunmalıdır. ağrısı dindirilerek kontrole çağrılır. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Ağız içi yaralar genellikle süratle iyileşir. Kedi ısırıkları dişini geçirme şeklinde olduğu için eğer kozmetik açıdan çok gerekmiyor ise sütüre edilmezler. Eğer yaralanmalarında bu doku iyi tamir edilmezse M. Frontalis kasını arkadaki M. Pansumanlar için gümüş sülfadiazin(silverdin pomad) merhemleri iyi bir alternatiftir. Kanlanması bozuk olan yerler oldukları için buralardaki yaraların enfekte olma riski fazladır. insan ısırıkları %25-30. Göz kapağı yaralanmalarında M. Occipitalis kası ile birleştirmektedir. ÖZEL DURUMLAR: ISIRIKLAR İnsan ve hayvan ısırıkları genellikle extremitelerde lokalizedir.Septal hematom eğer zamanında drene edilmeyecek olursa burunda ciddi deformitelere neden olabilir. Köpek ısırığı ellerde ve ayaklarda ise sekonder iyileşmeye bırakılabilir. Özet: Skalp yaralanmalarında her üç dokuda ayırt edilmeli ve ayrı ayrı dikilmelidir. Orbicularis Oculi kasının da yaralanıp yaralanmadığı araştırılmalıdır. Lokal anestezi yerine rejyonel blok genellikle tercih edilmelidir çünkü lokal anestezik yapıldığı zaman ilacı etkisiyle dudaklar şişecek ve şeklini kaybedecek buda sütür atılmasını zorlaştıracaktır. Köpek ısırıkları ilk 6-8 saat içinde görülmüşler ise sütüre edilebilirler. ÖZEL DURUMLAR: YANIKLAR Bu tip yaralanmalarda hasta acil servise geldikten sonra hastanın pansumanı yapılır. . Eğer yaralanma 2cm. En altta ince bir bağ dokusu vardır. Burada özellikle vermillon hattı dikilirken dikkat etmek gerekir. Kedi ısırıkları %40-50. köpek ısırıklarında ise enfeksiyon riski %4-6 dır. sütür atarken yüzdeki doğal çizgilerin yönüne dikkat edilmelidir. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Buradaki en büyük zorluk estetik açıdan sıkıntı yaratmayacak şekilde yaranın sütüre edilmesidir. Ölü dokuların debride edilmesi ve bol irrigasyonu ısırıklarında enfeksiyon riskini azaltabilmektedir. Sütür materyalinin en incesi ve küçüğü kullanılmalıdır. Tetanoz aşısı unutulmamalı.Bunun altındaki galea aponörotika tabakası öndeki M. iyi ayırt edilip dikilmesi ile hematom ve yara yeri enfeksiyonunun azaltılabileceği ifade edilmektedir. Çünkü bu tip yaralarda enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir.Genellikle 6/0 sütürler kullanılır. Frontalis kasında çekilmelere neden olabilmektedir. Dudak yaralanmaları iyi sütüre edilmediği taktirde ciddi estetik sıkıntılar yaratır.’den küçük ise ve kanamıyorsa sütüre bile gerek kalmaz.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANILABİLECEK SÜTÜR MATERYALLERİ VE KALINLIKLARI Vücut Alanı Derin Sütürler Yüzeyel Sütürler Saçlı deri 4/0 Dexon 4/0. 5/0 kromik katküt Derin fasya 4/0 Vicryl ..Kuduz aşısı. bu tip ısırıkların ihbarı ve riskli vakalarda antibiyotik proflaksisi unutulmamalıdır... Gün Boyun 5-7. <3 Evet Hayır Evet Evet . 4/0 Naylon Eller 5/0 Dexon 5/0 Nylon Exremiteler 4/0 Dexon 5/0.... ısırık elde ise. 4/0 Nylon Oral mukoza . derin diş geçirme şeklindeki ısırıklarda.. Gün Burun 3-5.. 3/0 Naylon Yüz 5/0 Dexon 6/0 Naylon Gövde 4/0 Dexon 5/0.... küçük yara Diğer yaralar Aşı Serum Aşı Serum Bilinmiyor. Gün Saçlı deri 7-10.. Gün Kulak 4-5.gün Kol-el 8-10.. Gün Bacak-ayak 10-14. risk grubundaki hastalarda vs).... Gün Göz kapağı 4.... SÜTÜRLER NE ZAMAN ALINMALI YER ZAMAN Yüz 3-5...... gün TETANOZ PROFLAKSİSİ ŞEMASI Tetanoz Aşıları Temiz...(ısırık 6 saatten önce oldu ise. Gün Gövde 7-10....

Çünkü hem tüm bu organizmalara etkilidir.. %10’dan büyük 2. hem de ucuzdur. Eller ile alt extremitelerde olan ve 8-12 saat önce oluşmuş yaralanmalarda. diabet vs. Aureus olduğunu biliyoruz. Risk faktörü olan(AİDS. Fakat nadir olarak Gram(-) etkenlerde rol alabilmektedir. Çünkü olaydan sonra ne kadar geç verilirse etkisi o derece azalmaktadır. tendon ve ekleminde yaralanmış olma ihtimali. derece yanıklar. Elde ve ayaklarda ciddi hayvan ve insan ısırıkları. Kuşak sefalosporinler iyi bir seçenektir. Hastada altta yatan hastalıkların bulunması. Aşağıdaki vakalarda oral/PE ilk dozun hasta acil servisten çıkmadan önce verilmesi önerilmektedir. Eğer antibiotik kullanmak şart ise o zaman prensip olarak mümkün olan en kısa zamanda başlanmalıdır. Özellikle insan ve kedi ısırıkları olmak üzere memeli ısırıkları. Daha önceden kalp kapakçığı hastalığı olan veya ameliyatı geçiren hastalar.) ve immün supressif hastalar. Eklem aralıklarını. Ezik yaralar. Hastanın evinde yalnız yaşaması nedeni ile kendi bakımını yapamayacak olması. yani çok miktarda ölü dokunun olabileceği yaralar Ciddi debridman ve temizlemeyi gerektiren ciddi kontamine yaralar ANTİBİOTİK KULLANIMI Kulak kıkırdağını içine alan yaralanmalar. HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN YARALANMALAR Hastaya IV antibiyotik uygulama mecburiyeti.. Kemik. Özellikle yüzde ve extremitelerin distalinde yerleşmiş olan kompleks yaralanmalar.Üç veya >3 Hayır Hayır Hatır Hayır ANTİBİOTİK KULLANIMI Yapılan tüm çalışmalar küçük komplike olmayan yaralanmalarda sistemik antibiotik kullanımı ile yara yeri enfeksiyonu gelişimi riskinin azalmadığı gösterilmiştir. tendon ve kemikleride içeren yaralanmalar. Bu tip yara reaksiyonlarında en sık nedenin Staf. Bu nedenle bu tip hastalarda antibiotik profilaksisi olarak 1. .

Enfeksiyon için normalden fazla risk taşıyan laserasyonlarda. Tapelerin aplikasyonundaki kolaylık ve staplerin yerleştirilme hızları bu teknikler üzerine dikkat çekmekte ise de bilimsel çalışmalar ve klinik deneyler bunları belli durumlarda kullanımının geçerli olduğunu göstermektedirler. saçlı yüzeylerde. 2. tape’lenmiş yara yıkanmaz. . Alın. gevşek ciltte gerilim altında açılabilecek yaralarda ve çok küçük nonkoopere çocuklarda pek iyi uygulanamazlar. Hemostaz tamamlanmış ve cilt yüzeyi kuru olmalıdır. Teker teker tape’ler arkalarından direk forsepsle çekilerek ayrılır. yol açabilecek sütürler bulunduran fleplere destek amacıyla.Sütür alındıktan sonraki laserasyona destek amaçlı. Bu madde yaraya temas etmemelidir. TAYPLER ENDİKASYONLARI: 1. ince. 4.Yaşlı ve steroid bağımlısı. rezidü dikiş izlerinin olmayışı. yara boyunca gerilimin düzenli dağılımı. uygulama kolaylığı. Sütürün aksine. malar eminens. dikiş alınmasına gerek olmayışıdır. çünkü erken tape atması yaranın açılmasına yol açar. Ayrıca flep laserasyonları kapatmada avantajlıdırlar ve sütürlere oranla yara enfeksiyonuna daha dayanıklıdırlar. Benzoin adhezyonu arttırmak için etraf cilde uygulanır ve kurumaya bırakılır. Tape’ler istenilen boyutta kesilir.Az gerilimli yüzeyel düz laserasyonlar.TAPİNG VE STAPLİNG Son yıllarda yapıştırma ve stapler gibi alternatif yara kapatma tekniklerinin kullanımı dramatik olarak artmıştır. 3. nemlendirilmez. toraks ve ekstremitelerin eklem dışı bölgeleri uygun yerlerdir.Yara kenarlarında vasküler perfüzyonun azalmasına. doktor dışı persenel tarafından uygulanabilirlik. Öte yandan stripler yağlı. frajil ciltli hastalarda 5. çene. TAYPLER Dikişle kıyaslanınca bazı avantajları vardır: Anesteziye ihtiyaç yoktur. eklem yüzeylerinde. TAYPLER TEKNİK: Yara temizlenir. gerekiyorsa debride edilir.

Hayatı tehtid eden travma durumlarında acil cerrahi öncesinde geniş yüzeyel kesilerin geçici hızlı kapatılmasında. Yaranın öbür dudağı diğer eldeki bir parmakla uç uca getirilir daha sonra tape tamamen yapıştırılıp sabitlenir. Ayrıca stapler’la inflamatuar reaksiyon daha azdır ve daha önemlisi kozmetik sonuçlar sütürle aynıdır. ilk olarak amaçlanan cerrahi insizyonların kapatılmasından çok öte bir kullanım sahası oluşmuştur.Skalp. ancak kazanılan zaman bunu dengeler. STAPLİNG TEKNİK: Önce yara kenarlarını dışa çevirmek için forsepsler kullanılır. sabitlenir. Hayvan çalışmalarında gerçektende yaranın yaranın gerilim direncinin stapler’de sütürlere oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir. Yara dudakları tamamen uç uca gelene kadar bu proses tekrarlanır. Stapler. Belirgin zaman tasarrufu göz önüne alındığında yara kenarlarındaki opozisyonun yeterliliği veya yaranın gerilme sağlamlığına katkısının sütürler kadar iyi olup olmadığı araştırılmıştır. ekstremitelerin lineer keskin laserasyonları. . Mümkünse primer operatör stapleri kullanırken yardımcısı yara kenarlarını dışa döndürür. Yerleştirmedeki sık rastlanan hatalardan biri çok bastırarak derine gitmektir. Genişlikte boşluk bırakılır.gövde. Son basamakta tape uçlarının cilt gerilmesinden dolayı açılmasını engellemek için yatay şeritler atılır. yüz kesilerinde önerilmez. STAPLİNG Otomatik cilt stapling cihazının geliştirilmesinden beri. Tetikleme öncesinde stapler yara üzerindeki cilt üzerine çok fazla bastırılmadan yerleştirilir.Tape’nin bir yarısı yaranın orta kısmının bir tarafına sıkıca yerleştirilir. STAPLİNG ENDİKASYONLARI: 1. TAYPLER Diğer tape’ler düzenli şekilde yara ortasındaki tape komşu şekilde yerleştirilir. Yara tape’lerinin arasında en az 2-3mm. Tetik kibar ve düzgün bir şekilde sıkılarak staplerin doku içine ilerletilmesi sağlanır. Yaranın tamamen tape’lerle kapatılması normal yara sızıntısının tape’lerin altına sızmasına ve tape’lerin erken atmasına yol açar. El kesilerinde güvenli tecrübe mevcut değildir. Sütürden daha pahalıdır. 2. sütürden 4-5 kat hızlıdır.

Sütürler kadar stapler dikişleri yerinde tutulmalıdır. . Ancak mekanizması bilinmemektedir.Doku yapıştırıcıları sütür atılabilen her yerde alternatif seçim olarak kullanılmazlar.Hızlı kullanım. Yüksek hareketli parmak gibi eklem bölgelerinde kullanımı pek başarılı değildir. Çünkü artefak olarak görüntü verir.Hayvan ve insan ısırıklarında crush ve parçalanmış yaralarda ve mukokutanöz sınıra uzanan derin yaralanmalarda doku yapıştırıcıları kullanılmazlar. doktor dışı personel tarafından kullanılabilmesi. ince bir film tabakası şeklinde sürülür. 6.Y. 5. Lipid monemerleri yapısındadır. 3. Doku yapıştırıcılarının gram(+) mikroorganizmalara invivo ve invitro antimikrobiyal etkilerin olduğu belirlenmiştir.Stapler.30-60sn. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan histoakril bluedir. 4. 2. 2. beklenir. Doku ile temasa geçince ısı reaksiyonuna girerek polimerizasyon göstererek etki ederler. Yara dudakları elle yada forseps yardımıyla yaklaştırılır. Gene henüz ülkemizde kullanılmayan ve fiat olarak daha pahalı olan dermobond dur.Kullanımının öğrenilmesinin kolay olması.Anestezi ihtiyacının olmayışı. Etkisi 30sn. BT veya MR ile incelenmesi düşünülen bölgede kullanılmamalıdır. Yara dudakları üzerine D. DOKU YAPIŞTIRICILARI 1949 yılından beri bilinmektedir.Sütüre edilen yaralara oranla %1-6 daha az enfeksiyona neden olduğu belirlenmiştir.de başlar. Staplerin çıkarılması için her üreticinin kendisine has özel cihazları vardır. DOKU YAPIŞTIRICILARI AVANTAJLARI: 1. DOKU YAPIŞTIRICILARI TEKNİK: Yara yeri temizlenir ve hemostaz sağlanır.Kullanım sırasında hastanın ağrı duymaması.Kozmetik sonuçların başarılı olması(Yapılan çalışmalar kozmetik sonuçların sütürlerden çok daha iyi olduğunu ortaya koymuştur). DOKU YAPIŞTIRICILARI DEZAVANTAJLARI: 1.

uygulandıktan sonra 48h. D. 48h.Yaranın kuru tutulabilmesi için tapelerle desteklenebilir. D. Parmagımız uygulanan bölgeye yapışacak olursa dairesel hareketlerle parmağı ayırabiliriz. kullanırken kendi parmaklarımıza bulaşmamasına dikkat etmeliyiz. Doku iyileşmesi 1-2 haftada tamamlanır.Y.Y. sonra ıslatılabilir. sonraya kadar kuru tutulmalıdır. Çünkü yabancı cisim reaksiyonu ve inflamasyona neden olur. D. kullanırken yara içine sürülmemesine dikkat edilmelidir. Pansuman gerektirmez. .Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful