SÜTÜR SINIFLAMASI

1- Emilme özelliklerine göre: A - Absorbe olanlar B - Absorbe olmayanlar(nonabsorbabl) 2- Hammaddelerine göre A - Doğal B - Sentetik 3- Yapılarına göre A - Monoflament B - Multiflament

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Yara uçlarını geçici bir süre için bir arada tutmakta kullanılırlar. Memelilerin kollajen dokusundan yada sentetik polimerlerden hazırlanabilirler. Bazıları hızla emilirken, bazılarının emilim zamanını geciktirecek şekilde kimyasal olarak işlem görürler. Dokuda görünürlüklerini kolaylaştırmak için FDA onaylı boyalarla boyanabilirler. Doğal emilebilen sütürler, sütür liflerini yıkarak sindirilmesini sağlayan vücut enzimleri tarafından yok edilirler. Sentetik sütürlerin yok edilmesi suyun sütür lifleri arasına girip hidroliz reaksiyonu ile sütürün polimer zincirlerini yıkması sonucudur. Bu sebeple sentetik emilebilen materyallerin dokuda yaptıkları reaksiyon daha zayıftır.

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Birçok avantajlarına karşılık emilebilen sütürlerin yetersiz olduğu durumlar olabilir: 1- Hastada ateş, enfeksiyon yada protein eksikliği varsa sütür absorbsiyonu hızlanabilir ve tensil güçte gereğinden fazla bir düşme olabilir. 2- Sütürler vücudun nemli yada sıvı dolu bir boşluğuna konur ise emilim hızlanabilir. 3- Sütürler kullanılırken nemlenir yada ıslanır ise erken absorbe olabilirler.

MULTİFLAMENT SÜTÜRLER Birkaç sıra. Sütür hattı enfeksiyonu geliştirme riskleri daha azdır.Vücut boşluklarında kalacak şekilde 3. NONABSORBABL SÜTÜRLER Vücut enzimleriyle sindirilemeyen yada vücutta hidrolize edilemeyen sütürlerdir. hasta faktörüyle değişir.ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER Absorbe edilen materyalin emilim zamanı: Sütür materyalinin özellikleri. Monoflament sütürlerle düğüm atmak daha kolaydır. Coated (kaplanmış) multiflament sütürler daha çok intestinal cerrahi girişimler için uygun seçeneklerdir. .Eksternal cilt kapatılması amacı ile (yeterli yara iyileşmesi sonrası çıkarılmak üzere) 2. pacemaker. esnek ve fleksibl olmasını sağlar. zincir materyalden meydana gelirler. Basit yapıları nedeni ile multiflament sütürlere göre dokuda daha az rezistansa sebep olurlar.Geçici protez takılmasında(defibrilatörler. Multiflament sütürlerde kullanım kolaylığı açısından (dokulardan kolay geçmesi) kaplanmış türleri de vardır. Absorbe edilen sütür materyalleri implante edildikten sonra önce dayanıklılıklarını kaybeder ve bu sırada başlayan pek çok enzimatik reaksiyon ile yok edilirler.Emilebilen sütürlere reaksiyon hikayesi veren keloid geliştirme eğilimi olan kişilerde 4.. fiber çapı. işleme tabi tutulma süresi.) MONOFLAMENT SÜTÜRLER Tek sıra materyalden(iplik) yapılmışlardır. Kullanım alanları: 1. Bu örgülü yapı sütürün daha güçlü..

Ticron . Hızlı iyileşen veya iyileşme sırasında minimal destek gerektiren dokuların kapatılmasında kullanılabilir.PDS Nonabsorbabl Nonabsorbabl . %98 kollajendir.SÜTÜR MATERYALLERİ MONOFLAMAN MULTİFLAMAN Absorbabl Absorbabl .Surgilon .Mersilen . yarı kromik.Etilon . DÜZ KATKÜT İşlenmemiş olduğundan doku enzimleri(doku peptidazları) tarafından hızlı bir şekilde sindirilirler.Nurolon .Çelik . .Etibond .Tevdek KATKÜT Doğal absorbe edilebilen bir materyaldir.Vicryl .Surgilon .İpek . Ortalama 15-20 günde absorbe olur.Coated vicryl .Çelik .Kolojen sütürler . kromik ve ekstra kromik olarak bulunmaktadır. Bu tanımlamalar absorbsiyon süresiyle alakalıdır.Katküt .Dexon -Krome katküt .Dermalon . koyu barsak submukozasından yada sığır barsak serozasından elde edilir.Prolen . Absorbsiyon süresi kromikleşme süresiyle artar. Katküt piyasada düz. Prolitik olaylarla absorbe edilir ve sık olarak dokuda inflamatuar reaksiyonlara sebep olur. Özellikle yüzeyel kan damarlarının bağlanmasında ve deri altı yağ dokusunun kapatılmasında uygundur.

Yara iyileşmesinde altı hafta kadar mekanik destek sağlar. Kromik katküt fasia ve periton gibi iyileşen. Bu süre diğer emilebilen sentetik sütürlerin iki katı kadardır. daha uzun süre desteğe ihtiyaç duyan dokularda tercih edilir. plastik ve kolon cerrahisinde kullanımı için uygundur. sentetik. İyi düğüm tutma yeteneğine sahiptir. PDS çok az doku reasiyonu yapar. Dexon dokuda hidroliz reaksiyonu ile eridiği için çok ender enflamasyona neden olur. mikroorganizmalara düşük afinite gösterir. Nonantijenik ve nonpyojenik özelliğinden dolayı diğer sütürlere üstünlük sağlar. Düz ve kromik türleri vardır. DEXON= POLİGLYCOLİC ASİD (PGA) İlk oluşturulmuş sentetik absorbabl materyaldir. oftalmik. . absorbaby bir sütürdür.KROMİK KATKÜT Vücut enzimlerine karşı koymaya şartlandırılan ve böylece absorbsiyon süresini uzatan bir krom tuz solüsyonu içinde işlem görmüştür. KOLLAJEN SÜTÜRLER Sığırların fleksör krişlerinden elde edilen saf kollajen lifçiklerinin homojen bir ayırımından oluşur. jinekolojik. kardiovasküler. Doku reaksiyonu minimaldir. Özellikle göz cerrahisinde kullanılan tiplerinin minimum doku reaksiyonu yapma özelliği vardır. Bu materyal pediatrik. PDS(POLYDİOXANONE) Poliesterin bir türevi olan polydioxonun monoflament. Görünüş ve özellikleri katküte benzer. Absorbsiyon süesi 90 günden uzundur. Etilen oksit ile steril edilen katküt 1618 ay steril olma özelliğini korur(Kobalt 60 ile 5 yıl). Ülkemizde kullanılan katküt çeşitleri etilen oksit gazı ile steril edilmektedir(Yabancı ülkelerde gamma ışını= kobalt 60 kullanılıyor).

sentetik bir materyaldir. VİCRYL= POLYGLATİN 910 Glicolic asit ve laktik asidin 9:1 oranında copolimeridir. İPEK En yaygın kullanılan nonabsorbabl sütürdür. Enfeksiyon durumunda rahat kullanılabir. Doku reaksiyonu minimaldir ve diğer sentetik sütürlerden daha iyi düğüm tutar. Doksan gün içinde emilir. COATED VİCRYL: Kaplanmış vicryl daha çok intestinal cerrahide seçilir.(2 yıl) . enflamatuar doku onarımından. Dexon gibi hidrolizle yok olur. Dokular içinde kolaylıkla görülebilmesi için daha çok siyah olarak. bir sebze boyası ile boyanmaktadır İpek neme maruz kaldığında tensil gücünü kaybettiği için kuru olarak korunmalıdır. Dokuya yapışmaz. gerekli gerilme kuvvetini genellikle üç haftada sağlar. Vicryl sentetik bir materyal olup enfeksiyon varlığında kullanılabilir.Emilim zamanı ve dayanıklılık süresi dokuya göre değişmez sabittir. Dayanıklılık süresi dexondan kısmen daha uzundur. İpek emilmeyen bir sütür materyali olarak sınıflandırılmasına rağmen canlı dokularda yapılan uzun süreli araştırmalar tensil gücünün çoğunu veya tümünü yaklaşık bir yılda kaybettiğini ve genellikle iki yıl sonra ipeğin hiç kalmadığını göstermektedir. Doku içerisinde son derece hareketsiz olan prolen oluşturduğu tensil gücü yüksek olarak uzun süre korur. Hammadde kozasını eritmekte olan ipek böceği larvası tarafından bükülen sürekli bir liftir. Absorbsiyon zamanı ve güç kaybı enfeksiyonlardan. PROLEN= POLİPROPİLEN Uzatılarak monoflamentbir sütür malzemesi haline getirilen polimerize. Vicryl yara iyileşmesi sırasında. çıkarılması kolaydır. gastro intestinal proteolitik enzimlerden etkilenmez. Monoflamen ve doğal bir sütür materyalidir.

ciltte eversiyon gerekir. Beyaz ve yeşil renktedirler. Vasküler sentetik protezlerde en çok tercih edilen sütür tipleridir Renkleri yeşildir. geç parçalanmasından. Bazı dokularda iyileşmeyi etkilemek için yara dudaklarını inverte veya evarte etmek gerekebilir. Hem monoflament hem de multiflament paslanmaz çelik sütürleri yüksek tensil gücü ve hareketsizliği nedeni ile doku reaktivitesine sahiptir. yara kenarından sütüre olan uzaklığa eşit olmalıdır. Bu uzaklık çalışılan dokuya göre değişir. MERSİLEN Bu sentetik materyal doku reaksiyonuna yol açmaz. NUROLON Sentetik. damar anastomozlarında ve prostetik materyalin yerleştirilmesinde kullanılabilir. dokuyu kesme olasılığından kaynaklanmaktadır. SÜTÜR ATILMASI Yaranın her iki tarafından eşit mesafeden geçilmelidir. ETHİBOND Sentetik.ÇELİK Demir-Nikel-Krom karışımıdır. Örneğin GİS te anastomazlarda inversiyon. İğne yara kenarından 1-3cm. Malzemenin dezavantajı tutuş zorluğundan. nonabsorbabl materyallerdir. İpekten daha güçlüdürler ve daha az doku reaksiyonu verirler. . CVS cerrahide. Çoğu dokuda yara dudakları birleştirilince iyileşir. uzaktan yerleştirilmelidir. multiflament bir iplik şeklinde sıkıca örülmüştür. Nonabsorbabl sütür kullanılabilen tüm dokularda kullanılabilir. Siyah renktedir. kullanılmadan önce kullanılırsa güçlerini kaybetmezler. Sütürden sütüre olan uzaklık yaklaşık olarak.

Zira eğer bir sütürde kopma olursa. daha estetik sonuçlar yaratmasıdır. ustura. yada her iki uç uzatılarak birbirine bağlanabilir. ÖZEL DURUMLAR: SAÇLI DERİ YARALANMALARI Saçlı derinin özel bir anatomik yapısı vardır. Avantajları: Sütür işleminin daha çabuk bitirilmesi. Çıktığı noktanın kesi kenarına olan uzaklığı girdiği noktanın uzaklığı ile eşit olmalıdır. Aralıklı sütürler daha güvenilir bir kapatma sağlar. iğnenin ucu deriye 90 derecelik açı ile batırılır. Bu durumda pansuman için tüm sütürün açılması elzemdir. Yara yerine atılacak sütür miktarı ile bunlar arasındaki mesafe yaranın yerine ve yara yerinin gerginliğine bağlıdır. . Buranın yaralanması aşırı derecede kanamaya yol açabilmektedir. çünkü organizmaların sütür ipliği boyunca taşınmaları mümkün olmayacaktır. jilet gibi aletlerle oluşturulan uzun ve düzgün kesileri sütüre etmek için kullanılabilir. Dermis tabakası oldukça kalındır ve bunun altında arteryel ve venöz kanlanması son derece fazla olan yüzeyel fasya vardır. Özellikle saçların varlığı buradaki yaralanmaların sütüre edilmesini güçleştirir. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ MATRİS SÜTÜRLERİ Eğer yara dudakları birbirinden çok uzakta ise ve daha kozmetik bir yara iyileşmesi arzulanıyor ise bu teknik kullanılabilir. Diğer bir dezavantajı: kontinü sütür çok sıkıştırılacak olursa strangülasyonlar gelişebilir. İplik her iki uçtan düğümlenebilir. Kesintili sütürler enfekte yaralarda kullanılabilirler. Dezavantajları: Kontinü sütür enfeksiyonu sütür boyunca ileterek yara yeri enfeksiyonu gelişmesine neden olabilirler.TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ BASİT SÜTÜR İpek portegü tarafından sıkıca tutulur. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ KONTİNÜ (DAİMİ) SÜTÜRLER Bir sütür ipliği ile kesintisiz olarak atılan dikişlerdir. Bıçak. geri kalan sütürler yara uçlarını bitişik tutacaktır. Az sayıda atmak ideal olanıdır. El bileğinden yapılan düzgün bir hareket ile iğne ilerletilip yaranın diğer yerinden çıkarılır.

ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Ağız içi yaralar genellikle süratle iyileşir. Frontalis kasında çekilmelere neden olabilmektedir. ÖZEL DURUMLAR: ISIRIKLAR İnsan ve hayvan ısırıkları genellikle extremitelerde lokalizedir. Frontalis kasını arkadaki M. Ölü dokuların debride edilmesi ve bol irrigasyonu ısırıklarında enfeksiyon riskini azaltabilmektedir. Göz kapağı yaralanmalarında M. ÖZEL DURUMLAR: YANIKLAR Bu tip yaralanmalarda hasta acil servise geldikten sonra hastanın pansumanı yapılır. Köpek ısırıkları ilk 6-8 saat içinde görülmüşler ise sütüre edilebilirler. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Buradaki en büyük zorluk estetik açıdan sıkıntı yaratmayacak şekilde yaranın sütüre edilmesidir. köpek ısırıklarında ise enfeksiyon riski %4-6 dır. Pansumanlar için gümüş sülfadiazin(silverdin pomad) merhemleri iyi bir alternatiftir. Nazal yaralanmalarda septal hematom açısından alart olunmalıdır. Occipitalis kası ile birleştirmektedir. Dudak yaralanmaları iyi sütüre edilmediği taktirde ciddi estetik sıkıntılar yaratır. Kedi ısırıkları dişini geçirme şeklinde olduğu için eğer kozmetik açıdan çok gerekmiyor ise sütüre edilmezler.’den küçük ise ve kanamıyorsa sütüre bile gerek kalmaz.Bunun altındaki galea aponörotika tabakası öndeki M. Lokal anestezi yerine rejyonel blok genellikle tercih edilmelidir çünkü lokal anestezik yapıldığı zaman ilacı etkisiyle dudaklar şişecek ve şeklini kaybedecek buda sütür atılmasını zorlaştıracaktır.Septal hematom eğer zamanında drene edilmeyecek olursa burunda ciddi deformitelere neden olabilir. Orbicularis Oculi kasının da yaralanıp yaralanmadığı araştırılmalıdır. sütür atarken yüzdeki doğal çizgilerin yönüne dikkat edilmelidir. ağrısı dindirilerek kontrole çağrılır. Eğer yaralanma 2cm. Çünkü bu tip yaralarda enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir. insan ısırıkları %25-30. Eğer yaralanmalarında bu doku iyi tamir edilmezse M. Köpek ısırığı ellerde ve ayaklarda ise sekonder iyileşmeye bırakılabilir. Sütür materyalinin en incesi ve küçüğü kullanılmalıdır. Özet: Skalp yaralanmalarında her üç dokuda ayırt edilmeli ve ayrı ayrı dikilmelidir. Kedi ısırıkları %40-50. iyi ayırt edilip dikilmesi ile hematom ve yara yeri enfeksiyonunun azaltılabileceği ifade edilmektedir. Kanlanması bozuk olan yerler oldukları için buralardaki yaraların enfekte olma riski fazladır. En altta ince bir bağ dokusu vardır. . Tetanoz aşısı unutulmamalı.Genellikle 6/0 sütürler kullanılır. Burada özellikle vermillon hattı dikilirken dikkat etmek gerekir.

bu tip ısırıkların ihbarı ve riskli vakalarda antibiyotik proflaksisi unutulmamalıdır.. Gün Bacak-ayak 10-14... Gün Göz kapağı 4... derin diş geçirme şeklindeki ısırıklarda..gün Kol-el 8-10..(ısırık 6 saatten önce oldu ise. Gün Kulak 4-5. Gün Gövde 7-10.. Gün Burun 3-5. ısırık elde ise. gün TETANOZ PROFLAKSİSİ ŞEMASI Tetanoz Aşıları Temiz. ÇEŞİTLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANILABİLECEK SÜTÜR MATERYALLERİ VE KALINLIKLARI Vücut Alanı Derin Sütürler Yüzeyel Sütürler Saçlı deri 4/0 Dexon 4/0. 4/0 Naylon Eller 5/0 Dexon 5/0 Nylon Exremiteler 4/0 Dexon 5/0.......Kuduz aşısı.. SÜTÜRLER NE ZAMAN ALINMALI YER ZAMAN Yüz 3-5. risk grubundaki hastalarda vs). 4/0 Nylon Oral mukoza ...... Gün Saçlı deri 7-10. küçük yara Diğer yaralar Aşı Serum Aşı Serum Bilinmiyor...... <3 Evet Hayır Evet Evet . 5/0 kromik katküt Derin fasya 4/0 Vicryl . 3/0 Naylon Yüz 5/0 Dexon 6/0 Naylon Gövde 4/0 Dexon 5/0... Gün Boyun 5-7...

Aureus olduğunu biliyoruz. Daha önceden kalp kapakçığı hastalığı olan veya ameliyatı geçiren hastalar. hem de ucuzdur.) ve immün supressif hastalar. yani çok miktarda ölü dokunun olabileceği yaralar Ciddi debridman ve temizlemeyi gerektiren ciddi kontamine yaralar ANTİBİOTİK KULLANIMI Kulak kıkırdağını içine alan yaralanmalar. Risk faktörü olan(AİDS. HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN YARALANMALAR Hastaya IV antibiyotik uygulama mecburiyeti. Hastanın evinde yalnız yaşaması nedeni ile kendi bakımını yapamayacak olması. Özellikle yüzde ve extremitelerin distalinde yerleşmiş olan kompleks yaralanmalar. Ezik yaralar. Eller ile alt extremitelerde olan ve 8-12 saat önce oluşmuş yaralanmalarda. Hastada altta yatan hastalıkların bulunması. Elde ve ayaklarda ciddi hayvan ve insan ısırıkları. diabet vs. Çünkü olaydan sonra ne kadar geç verilirse etkisi o derece azalmaktadır. derece yanıklar.. Bu nedenle bu tip hastalarda antibiotik profilaksisi olarak 1. Aşağıdaki vakalarda oral/PE ilk dozun hasta acil servisten çıkmadan önce verilmesi önerilmektedir. %10’dan büyük 2. Kemik. Çünkü hem tüm bu organizmalara etkilidir. Özellikle insan ve kedi ısırıkları olmak üzere memeli ısırıkları. Eğer antibiotik kullanmak şart ise o zaman prensip olarak mümkün olan en kısa zamanda başlanmalıdır. Fakat nadir olarak Gram(-) etkenlerde rol alabilmektedir. Bu tip yara reaksiyonlarında en sık nedenin Staf.. . tendon ve ekleminde yaralanmış olma ihtimali. Eklem aralıklarını. Kuşak sefalosporinler iyi bir seçenektir.Üç veya >3 Hayır Hayır Hatır Hayır ANTİBİOTİK KULLANIMI Yapılan tüm çalışmalar küçük komplike olmayan yaralanmalarda sistemik antibiotik kullanımı ile yara yeri enfeksiyonu gelişimi riskinin azalmadığı gösterilmiştir. tendon ve kemikleride içeren yaralanmalar.

Teker teker tape’ler arkalarından direk forsepsle çekilerek ayrılır. eklem yüzeylerinde. çünkü erken tape atması yaranın açılmasına yol açar. çene. toraks ve ekstremitelerin eklem dışı bölgeleri uygun yerlerdir. gevşek ciltte gerilim altında açılabilecek yaralarda ve çok küçük nonkoopere çocuklarda pek iyi uygulanamazlar. 2. Ayrıca flep laserasyonları kapatmada avantajlıdırlar ve sütürlere oranla yara enfeksiyonuna daha dayanıklıdırlar. yol açabilecek sütürler bulunduran fleplere destek amacıyla. nemlendirilmez. . Sütürün aksine.TAPİNG VE STAPLİNG Son yıllarda yapıştırma ve stapler gibi alternatif yara kapatma tekniklerinin kullanımı dramatik olarak artmıştır. ince. TAYPLER TEKNİK: Yara temizlenir. frajil ciltli hastalarda 5. tape’lenmiş yara yıkanmaz.Enfeksiyon için normalden fazla risk taşıyan laserasyonlarda. gerekiyorsa debride edilir. Alın. 4. dikiş alınmasına gerek olmayışıdır.Az gerilimli yüzeyel düz laserasyonlar. malar eminens. TAYPLER Dikişle kıyaslanınca bazı avantajları vardır: Anesteziye ihtiyaç yoktur. Benzoin adhezyonu arttırmak için etraf cilde uygulanır ve kurumaya bırakılır. Tape’ler istenilen boyutta kesilir.Yara kenarlarında vasküler perfüzyonun azalmasına. rezidü dikiş izlerinin olmayışı. Öte yandan stripler yağlı. Bu madde yaraya temas etmemelidir. Hemostaz tamamlanmış ve cilt yüzeyi kuru olmalıdır. saçlı yüzeylerde. doktor dışı persenel tarafından uygulanabilirlik.Sütür alındıktan sonraki laserasyona destek amaçlı.Yaşlı ve steroid bağımlısı. Tapelerin aplikasyonundaki kolaylık ve staplerin yerleştirilme hızları bu teknikler üzerine dikkat çekmekte ise de bilimsel çalışmalar ve klinik deneyler bunları belli durumlarda kullanımının geçerli olduğunu göstermektedirler. 3. TAYPLER ENDİKASYONLARI: 1. yara boyunca gerilimin düzenli dağılımı. uygulama kolaylığı.

sabitlenir. Belirgin zaman tasarrufu göz önüne alındığında yara kenarlarındaki opozisyonun yeterliliği veya yaranın gerilme sağlamlığına katkısının sütürler kadar iyi olup olmadığı araştırılmıştır. Yara tape’lerinin arasında en az 2-3mm. . ekstremitelerin lineer keskin laserasyonları. STAPLİNG Otomatik cilt stapling cihazının geliştirilmesinden beri. sütürden 4-5 kat hızlıdır. Stapler. Ayrıca stapler’la inflamatuar reaksiyon daha azdır ve daha önemlisi kozmetik sonuçlar sütürle aynıdır. ancak kazanılan zaman bunu dengeler.Tape’nin bir yarısı yaranın orta kısmının bir tarafına sıkıca yerleştirilir. TAYPLER Diğer tape’ler düzenli şekilde yara ortasındaki tape komşu şekilde yerleştirilir. ilk olarak amaçlanan cerrahi insizyonların kapatılmasından çok öte bir kullanım sahası oluşmuştur. Hayvan çalışmalarında gerçektende yaranın yaranın gerilim direncinin stapler’de sütürlere oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir. Yaranın tamamen tape’lerle kapatılması normal yara sızıntısının tape’lerin altına sızmasına ve tape’lerin erken atmasına yol açar. STAPLİNG ENDİKASYONLARI: 1. Yara dudakları tamamen uç uca gelene kadar bu proses tekrarlanır. Son basamakta tape uçlarının cilt gerilmesinden dolayı açılmasını engellemek için yatay şeritler atılır. Sütürden daha pahalıdır. Tetikleme öncesinde stapler yara üzerindeki cilt üzerine çok fazla bastırılmadan yerleştirilir. yüz kesilerinde önerilmez. 2. Genişlikte boşluk bırakılır.gövde. Tetik kibar ve düzgün bir şekilde sıkılarak staplerin doku içine ilerletilmesi sağlanır. Yerleştirmedeki sık rastlanan hatalardan biri çok bastırarak derine gitmektir.Hayatı tehtid eden travma durumlarında acil cerrahi öncesinde geniş yüzeyel kesilerin geçici hızlı kapatılmasında. El kesilerinde güvenli tecrübe mevcut değildir. STAPLİNG TEKNİK: Önce yara kenarlarını dışa çevirmek için forsepsler kullanılır.Skalp. Mümkünse primer operatör stapleri kullanırken yardımcısı yara kenarlarını dışa döndürür. Yaranın öbür dudağı diğer eldeki bir parmakla uç uca getirilir daha sonra tape tamamen yapıştırılıp sabitlenir.

4. ince bir film tabakası şeklinde sürülür. Sütürler kadar stapler dikişleri yerinde tutulmalıdır. DOKU YAPIŞTIRICILARI DEZAVANTAJLARI: 1.Y.Hızlı kullanım.Sütüre edilen yaralara oranla %1-6 daha az enfeksiyona neden olduğu belirlenmiştir. 2.Kozmetik sonuçların başarılı olması(Yapılan çalışmalar kozmetik sonuçların sütürlerden çok daha iyi olduğunu ortaya koymuştur). Yara dudakları elle yada forseps yardımıyla yaklaştırılır.Hayvan ve insan ısırıklarında crush ve parçalanmış yaralarda ve mukokutanöz sınıra uzanan derin yaralanmalarda doku yapıştırıcıları kullanılmazlar. 2. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan histoakril bluedir. 3.30-60sn. Yara dudakları üzerine D. 6.Kullanımının öğrenilmesinin kolay olması. DOKU YAPIŞTIRICILARI 1949 yılından beri bilinmektedir. Doku yapıştırıcılarının gram(+) mikroorganizmalara invivo ve invitro antimikrobiyal etkilerin olduğu belirlenmiştir. Çünkü artefak olarak görüntü verir.Anestezi ihtiyacının olmayışı.Doku yapıştırıcıları sütür atılabilen her yerde alternatif seçim olarak kullanılmazlar. Etkisi 30sn.Kullanım sırasında hastanın ağrı duymaması. doktor dışı personel tarafından kullanılabilmesi.de başlar. DOKU YAPIŞTIRICILARI TEKNİK: Yara yeri temizlenir ve hemostaz sağlanır.Stapler. Lipid monemerleri yapısındadır. DOKU YAPIŞTIRICILARI AVANTAJLARI: 1. Doku ile temasa geçince ısı reaksiyonuna girerek polimerizasyon göstererek etki ederler. Ancak mekanizması bilinmemektedir. beklenir. BT veya MR ile incelenmesi düşünülen bölgede kullanılmamalıdır. Gene henüz ülkemizde kullanılmayan ve fiat olarak daha pahalı olan dermobond dur. . Staplerin çıkarılması için her üreticinin kendisine has özel cihazları vardır. 5. Yüksek hareketli parmak gibi eklem bölgelerinde kullanımı pek başarılı değildir.

Pansuman gerektirmez.Y. uygulandıktan sonra 48h. kullanırken kendi parmaklarımıza bulaşmamasına dikkat etmeliyiz. Parmagımız uygulanan bölgeye yapışacak olursa dairesel hareketlerle parmağı ayırabiliriz. Çünkü yabancı cisim reaksiyonu ve inflamasyona neden olur. .Y. D. D.Y. D. sonraya kadar kuru tutulmalıdır. 48h.Yaranın kuru tutulabilmesi için tapelerle desteklenebilir. kullanırken yara içine sürülmemesine dikkat edilmelidir. sonra ıslatılabilir. Doku iyileşmesi 1-2 haftada tamamlanır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful