P. 1
cerrahi sutur

cerrahi sutur

|Views: 40|Likes:
Yayınlayan: zaferozok_214326731
cerrahi sütur
cerrahi sütur

More info:

Published by: zaferozok_214326731 on Jan 09, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

SÜTÜR SINIFLAMASI

1- Emilme özelliklerine göre: A - Absorbe olanlar B - Absorbe olmayanlar(nonabsorbabl) 2- Hammaddelerine göre A - Doğal B - Sentetik 3- Yapılarına göre A - Monoflament B - Multiflament

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Yara uçlarını geçici bir süre için bir arada tutmakta kullanılırlar. Memelilerin kollajen dokusundan yada sentetik polimerlerden hazırlanabilirler. Bazıları hızla emilirken, bazılarının emilim zamanını geciktirecek şekilde kimyasal olarak işlem görürler. Dokuda görünürlüklerini kolaylaştırmak için FDA onaylı boyalarla boyanabilirler. Doğal emilebilen sütürler, sütür liflerini yıkarak sindirilmesini sağlayan vücut enzimleri tarafından yok edilirler. Sentetik sütürlerin yok edilmesi suyun sütür lifleri arasına girip hidroliz reaksiyonu ile sütürün polimer zincirlerini yıkması sonucudur. Bu sebeple sentetik emilebilen materyallerin dokuda yaptıkları reaksiyon daha zayıftır.

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Birçok avantajlarına karşılık emilebilen sütürlerin yetersiz olduğu durumlar olabilir: 1- Hastada ateş, enfeksiyon yada protein eksikliği varsa sütür absorbsiyonu hızlanabilir ve tensil güçte gereğinden fazla bir düşme olabilir. 2- Sütürler vücudun nemli yada sıvı dolu bir boşluğuna konur ise emilim hızlanabilir. 3- Sütürler kullanılırken nemlenir yada ıslanır ise erken absorbe olabilirler.

zincir materyalden meydana gelirler. hasta faktörüyle değişir. pacemaker. Monoflament sütürlerle düğüm atmak daha kolaydır. fiber çapı. Bu örgülü yapı sütürün daha güçlü. Absorbe edilen sütür materyalleri implante edildikten sonra önce dayanıklılıklarını kaybeder ve bu sırada başlayan pek çok enzimatik reaksiyon ile yok edilirler.ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER Absorbe edilen materyalin emilim zamanı: Sütür materyalinin özellikleri. . MULTİFLAMENT SÜTÜRLER Birkaç sıra. Sütür hattı enfeksiyonu geliştirme riskleri daha azdır.Geçici protez takılmasında(defibrilatörler.. Basit yapıları nedeni ile multiflament sütürlere göre dokuda daha az rezistansa sebep olurlar.Vücut boşluklarında kalacak şekilde 3.. NONABSORBABL SÜTÜRLER Vücut enzimleriyle sindirilemeyen yada vücutta hidrolize edilemeyen sütürlerdir. Kullanım alanları: 1. Coated (kaplanmış) multiflament sütürler daha çok intestinal cerrahi girişimler için uygun seçeneklerdir.Emilebilen sütürlere reaksiyon hikayesi veren keloid geliştirme eğilimi olan kişilerde 4. esnek ve fleksibl olmasını sağlar.) MONOFLAMENT SÜTÜRLER Tek sıra materyalden(iplik) yapılmışlardır. Multiflament sütürlerde kullanım kolaylığı açısından (dokulardan kolay geçmesi) kaplanmış türleri de vardır. işleme tabi tutulma süresi.Eksternal cilt kapatılması amacı ile (yeterli yara iyileşmesi sonrası çıkarılmak üzere) 2.

%98 kollajendir. Hızlı iyileşen veya iyileşme sırasında minimal destek gerektiren dokuların kapatılmasında kullanılabilir.Surgilon . DÜZ KATKÜT İşlenmemiş olduğundan doku enzimleri(doku peptidazları) tarafından hızlı bir şekilde sindirilirler.Dermalon .SÜTÜR MATERYALLERİ MONOFLAMAN MULTİFLAMAN Absorbabl Absorbabl . Prolitik olaylarla absorbe edilir ve sık olarak dokuda inflamatuar reaksiyonlara sebep olur.Çelik . Katküt piyasada düz.Ticron .Mersilen . Özellikle yüzeyel kan damarlarının bağlanmasında ve deri altı yağ dokusunun kapatılmasında uygundur.Vicryl .Katküt . yarı kromik.Nurolon .Dexon -Krome katküt . Absorbsiyon süresi kromikleşme süresiyle artar. Ortalama 15-20 günde absorbe olur.Çelik .Surgilon .İpek .Etibond .Etilon .Kolojen sütürler . .Tevdek KATKÜT Doğal absorbe edilebilen bir materyaldir. Bu tanımlamalar absorbsiyon süresiyle alakalıdır.Prolen .PDS Nonabsorbabl Nonabsorbabl . koyu barsak submukozasından yada sığır barsak serozasından elde edilir.Coated vicryl . kromik ve ekstra kromik olarak bulunmaktadır.

PDS çok az doku reasiyonu yapar. Nonantijenik ve nonpyojenik özelliğinden dolayı diğer sütürlere üstünlük sağlar. Kromik katküt fasia ve periton gibi iyileşen. Absorbsiyon süesi 90 günden uzundur. .KROMİK KATKÜT Vücut enzimlerine karşı koymaya şartlandırılan ve böylece absorbsiyon süresini uzatan bir krom tuz solüsyonu içinde işlem görmüştür. sentetik. Yara iyileşmesinde altı hafta kadar mekanik destek sağlar. plastik ve kolon cerrahisinde kullanımı için uygundur. Doku reaksiyonu minimaldir. DEXON= POLİGLYCOLİC ASİD (PGA) İlk oluşturulmuş sentetik absorbabl materyaldir. Bu materyal pediatrik. jinekolojik. daha uzun süre desteğe ihtiyaç duyan dokularda tercih edilir. İyi düğüm tutma yeteneğine sahiptir. absorbaby bir sütürdür. Etilen oksit ile steril edilen katküt 1618 ay steril olma özelliğini korur(Kobalt 60 ile 5 yıl). Düz ve kromik türleri vardır. KOLLAJEN SÜTÜRLER Sığırların fleksör krişlerinden elde edilen saf kollajen lifçiklerinin homojen bir ayırımından oluşur. Bu süre diğer emilebilen sentetik sütürlerin iki katı kadardır. Görünüş ve özellikleri katküte benzer. kardiovasküler. mikroorganizmalara düşük afinite gösterir. PDS(POLYDİOXANONE) Poliesterin bir türevi olan polydioxonun monoflament. Ülkemizde kullanılan katküt çeşitleri etilen oksit gazı ile steril edilmektedir(Yabancı ülkelerde gamma ışını= kobalt 60 kullanılıyor). oftalmik. Özellikle göz cerrahisinde kullanılan tiplerinin minimum doku reaksiyonu yapma özelliği vardır. Dexon dokuda hidroliz reaksiyonu ile eridiği için çok ender enflamasyona neden olur.

Dokuya yapışmaz. Dexon gibi hidrolizle yok olur. Enfeksiyon durumunda rahat kullanılabir. enflamatuar doku onarımından. gastro intestinal proteolitik enzimlerden etkilenmez. bir sebze boyası ile boyanmaktadır İpek neme maruz kaldığında tensil gücünü kaybettiği için kuru olarak korunmalıdır.(2 yıl) . İPEK En yaygın kullanılan nonabsorbabl sütürdür. Doksan gün içinde emilir. Vicryl yara iyileşmesi sırasında. Doku reaksiyonu minimaldir ve diğer sentetik sütürlerden daha iyi düğüm tutar. Monoflamen ve doğal bir sütür materyalidir. gerekli gerilme kuvvetini genellikle üç haftada sağlar. Dokular içinde kolaylıkla görülebilmesi için daha çok siyah olarak. Absorbsiyon zamanı ve güç kaybı enfeksiyonlardan. Dayanıklılık süresi dexondan kısmen daha uzundur. sentetik bir materyaldir. Hammadde kozasını eritmekte olan ipek böceği larvası tarafından bükülen sürekli bir liftir. Vicryl sentetik bir materyal olup enfeksiyon varlığında kullanılabilir. Doku içerisinde son derece hareketsiz olan prolen oluşturduğu tensil gücü yüksek olarak uzun süre korur.Emilim zamanı ve dayanıklılık süresi dokuya göre değişmez sabittir. COATED VİCRYL: Kaplanmış vicryl daha çok intestinal cerrahide seçilir. PROLEN= POLİPROPİLEN Uzatılarak monoflamentbir sütür malzemesi haline getirilen polimerize. çıkarılması kolaydır. İpek emilmeyen bir sütür materyali olarak sınıflandırılmasına rağmen canlı dokularda yapılan uzun süreli araştırmalar tensil gücünün çoğunu veya tümünü yaklaşık bir yılda kaybettiğini ve genellikle iki yıl sonra ipeğin hiç kalmadığını göstermektedir. VİCRYL= POLYGLATİN 910 Glicolic asit ve laktik asidin 9:1 oranında copolimeridir.

uzaktan yerleştirilmelidir. kullanılmadan önce kullanılırsa güçlerini kaybetmezler. Nonabsorbabl sütür kullanılabilen tüm dokularda kullanılabilir. Malzemenin dezavantajı tutuş zorluğundan. İpekten daha güçlüdürler ve daha az doku reaksiyonu verirler. NUROLON Sentetik. Örneğin GİS te anastomazlarda inversiyon. MERSİLEN Bu sentetik materyal doku reaksiyonuna yol açmaz.ÇELİK Demir-Nikel-Krom karışımıdır. dokuyu kesme olasılığından kaynaklanmaktadır. ciltte eversiyon gerekir. nonabsorbabl materyallerdir. . Siyah renktedir. damar anastomozlarında ve prostetik materyalin yerleştirilmesinde kullanılabilir. Beyaz ve yeşil renktedirler. Bazı dokularda iyileşmeyi etkilemek için yara dudaklarını inverte veya evarte etmek gerekebilir. multiflament bir iplik şeklinde sıkıca örülmüştür. Vasküler sentetik protezlerde en çok tercih edilen sütür tipleridir Renkleri yeşildir. Hem monoflament hem de multiflament paslanmaz çelik sütürleri yüksek tensil gücü ve hareketsizliği nedeni ile doku reaktivitesine sahiptir. Bu uzaklık çalışılan dokuya göre değişir. ETHİBOND Sentetik. yara kenarından sütüre olan uzaklığa eşit olmalıdır. geç parçalanmasından. İğne yara kenarından 1-3cm. CVS cerrahide. SÜTÜR ATILMASI Yaranın her iki tarafından eşit mesafeden geçilmelidir. Çoğu dokuda yara dudakları birleştirilince iyileşir. Sütürden sütüre olan uzaklık yaklaşık olarak.

Aralıklı sütürler daha güvenilir bir kapatma sağlar. El bileğinden yapılan düzgün bir hareket ile iğne ilerletilip yaranın diğer yerinden çıkarılır. İplik her iki uçtan düğümlenebilir. Az sayıda atmak ideal olanıdır. Bu durumda pansuman için tüm sütürün açılması elzemdir. Avantajları: Sütür işleminin daha çabuk bitirilmesi. yada her iki uç uzatılarak birbirine bağlanabilir. Zira eğer bir sütürde kopma olursa. Çıktığı noktanın kesi kenarına olan uzaklığı girdiği noktanın uzaklığı ile eşit olmalıdır. Dezavantajları: Kontinü sütür enfeksiyonu sütür boyunca ileterek yara yeri enfeksiyonu gelişmesine neden olabilirler. Kesintili sütürler enfekte yaralarda kullanılabilirler. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ MATRİS SÜTÜRLERİ Eğer yara dudakları birbirinden çok uzakta ise ve daha kozmetik bir yara iyileşmesi arzulanıyor ise bu teknik kullanılabilir. geri kalan sütürler yara uçlarını bitişik tutacaktır. daha estetik sonuçlar yaratmasıdır. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ KONTİNÜ (DAİMİ) SÜTÜRLER Bir sütür ipliği ile kesintisiz olarak atılan dikişlerdir. Yara yerine atılacak sütür miktarı ile bunlar arasındaki mesafe yaranın yerine ve yara yerinin gerginliğine bağlıdır. Buranın yaralanması aşırı derecede kanamaya yol açabilmektedir. Dermis tabakası oldukça kalındır ve bunun altında arteryel ve venöz kanlanması son derece fazla olan yüzeyel fasya vardır. Bıçak. ustura. Diğer bir dezavantajı: kontinü sütür çok sıkıştırılacak olursa strangülasyonlar gelişebilir. .TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ BASİT SÜTÜR İpek portegü tarafından sıkıca tutulur. iğnenin ucu deriye 90 derecelik açı ile batırılır. Özellikle saçların varlığı buradaki yaralanmaların sütüre edilmesini güçleştirir. ÖZEL DURUMLAR: SAÇLI DERİ YARALANMALARI Saçlı derinin özel bir anatomik yapısı vardır. jilet gibi aletlerle oluşturulan uzun ve düzgün kesileri sütüre etmek için kullanılabilir. çünkü organizmaların sütür ipliği boyunca taşınmaları mümkün olmayacaktır.

Kanlanması bozuk olan yerler oldukları için buralardaki yaraların enfekte olma riski fazladır. .Genellikle 6/0 sütürler kullanılır. Göz kapağı yaralanmalarında M. Orbicularis Oculi kasının da yaralanıp yaralanmadığı araştırılmalıdır. Occipitalis kası ile birleştirmektedir. Eğer yaralanma 2cm. Kedi ısırıkları %40-50. Sütür materyalinin en incesi ve küçüğü kullanılmalıdır. Lokal anestezi yerine rejyonel blok genellikle tercih edilmelidir çünkü lokal anestezik yapıldığı zaman ilacı etkisiyle dudaklar şişecek ve şeklini kaybedecek buda sütür atılmasını zorlaştıracaktır. Tetanoz aşısı unutulmamalı. Kedi ısırıkları dişini geçirme şeklinde olduğu için eğer kozmetik açıdan çok gerekmiyor ise sütüre edilmezler. ÖZEL DURUMLAR: YANIKLAR Bu tip yaralanmalarda hasta acil servise geldikten sonra hastanın pansumanı yapılır. Frontalis kasını arkadaki M. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Buradaki en büyük zorluk estetik açıdan sıkıntı yaratmayacak şekilde yaranın sütüre edilmesidir. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Ağız içi yaralar genellikle süratle iyileşir. Nazal yaralanmalarda septal hematom açısından alart olunmalıdır. Dudak yaralanmaları iyi sütüre edilmediği taktirde ciddi estetik sıkıntılar yaratır. köpek ısırıklarında ise enfeksiyon riski %4-6 dır. sütür atarken yüzdeki doğal çizgilerin yönüne dikkat edilmelidir. Çünkü bu tip yaralarda enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir. ÖZEL DURUMLAR: ISIRIKLAR İnsan ve hayvan ısırıkları genellikle extremitelerde lokalizedir.Septal hematom eğer zamanında drene edilmeyecek olursa burunda ciddi deformitelere neden olabilir. Köpek ısırığı ellerde ve ayaklarda ise sekonder iyileşmeye bırakılabilir. En altta ince bir bağ dokusu vardır. Ölü dokuların debride edilmesi ve bol irrigasyonu ısırıklarında enfeksiyon riskini azaltabilmektedir. ağrısı dindirilerek kontrole çağrılır. Eğer yaralanmalarında bu doku iyi tamir edilmezse M. Köpek ısırıkları ilk 6-8 saat içinde görülmüşler ise sütüre edilebilirler. insan ısırıkları %25-30. Özet: Skalp yaralanmalarında her üç dokuda ayırt edilmeli ve ayrı ayrı dikilmelidir. Pansumanlar için gümüş sülfadiazin(silverdin pomad) merhemleri iyi bir alternatiftir. Burada özellikle vermillon hattı dikilirken dikkat etmek gerekir.Bunun altındaki galea aponörotika tabakası öndeki M.’den küçük ise ve kanamıyorsa sütüre bile gerek kalmaz. Frontalis kasında çekilmelere neden olabilmektedir. iyi ayırt edilip dikilmesi ile hematom ve yara yeri enfeksiyonunun azaltılabileceği ifade edilmektedir.

. Gün Boyun 5-7. Gün Saçlı deri 7-10.. Gün Bacak-ayak 10-14.. 4/0 Nylon Oral mukoza .. derin diş geçirme şeklindeki ısırıklarda. SÜTÜRLER NE ZAMAN ALINMALI YER ZAMAN Yüz 3-5.... bu tip ısırıkların ihbarı ve riskli vakalarda antibiyotik proflaksisi unutulmamalıdır.. 4/0 Naylon Eller 5/0 Dexon 5/0 Nylon Exremiteler 4/0 Dexon 5/0. Gün Göz kapağı 4. 5/0 kromik katküt Derin fasya 4/0 Vicryl .(ısırık 6 saatten önce oldu ise. ÇEŞİTLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANILABİLECEK SÜTÜR MATERYALLERİ VE KALINLIKLARI Vücut Alanı Derin Sütürler Yüzeyel Sütürler Saçlı deri 4/0 Dexon 4/0. <3 Evet Hayır Evet Evet .... 3/0 Naylon Yüz 5/0 Dexon 6/0 Naylon Gövde 4/0 Dexon 5/0....gün Kol-el 8-10. risk grubundaki hastalarda vs)... ısırık elde ise..... Gün Burun 3-5.... gün TETANOZ PROFLAKSİSİ ŞEMASI Tetanoz Aşıları Temiz. Gün Gövde 7-10. küçük yara Diğer yaralar Aşı Serum Aşı Serum Bilinmiyor.Kuduz aşısı.... Gün Kulak 4-5....

. Özellikle yüzde ve extremitelerin distalinde yerleşmiş olan kompleks yaralanmalar. Bu tip yara reaksiyonlarında en sık nedenin Staf. HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN YARALANMALAR Hastaya IV antibiyotik uygulama mecburiyeti.Üç veya >3 Hayır Hayır Hatır Hayır ANTİBİOTİK KULLANIMI Yapılan tüm çalışmalar küçük komplike olmayan yaralanmalarda sistemik antibiotik kullanımı ile yara yeri enfeksiyonu gelişimi riskinin azalmadığı gösterilmiştir. Fakat nadir olarak Gram(-) etkenlerde rol alabilmektedir. tendon ve ekleminde yaralanmış olma ihtimali. hem de ucuzdur. Çünkü olaydan sonra ne kadar geç verilirse etkisi o derece azalmaktadır. %10’dan büyük 2. Çünkü hem tüm bu organizmalara etkilidir. Bu nedenle bu tip hastalarda antibiotik profilaksisi olarak 1. Hastada altta yatan hastalıkların bulunması. Aşağıdaki vakalarda oral/PE ilk dozun hasta acil servisten çıkmadan önce verilmesi önerilmektedir. tendon ve kemikleride içeren yaralanmalar. Kuşak sefalosporinler iyi bir seçenektir. Hastanın evinde yalnız yaşaması nedeni ile kendi bakımını yapamayacak olması. Daha önceden kalp kapakçığı hastalığı olan veya ameliyatı geçiren hastalar..) ve immün supressif hastalar. diabet vs. Risk faktörü olan(AİDS. Aureus olduğunu biliyoruz. Özellikle insan ve kedi ısırıkları olmak üzere memeli ısırıkları. Eklem aralıklarını. Eller ile alt extremitelerde olan ve 8-12 saat önce oluşmuş yaralanmalarda. yani çok miktarda ölü dokunun olabileceği yaralar Ciddi debridman ve temizlemeyi gerektiren ciddi kontamine yaralar ANTİBİOTİK KULLANIMI Kulak kıkırdağını içine alan yaralanmalar. Kemik. derece yanıklar. Elde ve ayaklarda ciddi hayvan ve insan ısırıkları. Ezik yaralar. . Eğer antibiotik kullanmak şart ise o zaman prensip olarak mümkün olan en kısa zamanda başlanmalıdır.

Tapelerin aplikasyonundaki kolaylık ve staplerin yerleştirilme hızları bu teknikler üzerine dikkat çekmekte ise de bilimsel çalışmalar ve klinik deneyler bunları belli durumlarda kullanımının geçerli olduğunu göstermektedirler. . 3.Sütür alındıktan sonraki laserasyona destek amaçlı. dikiş alınmasına gerek olmayışıdır.TAPİNG VE STAPLİNG Son yıllarda yapıştırma ve stapler gibi alternatif yara kapatma tekniklerinin kullanımı dramatik olarak artmıştır. Benzoin adhezyonu arttırmak için etraf cilde uygulanır ve kurumaya bırakılır. 4. tape’lenmiş yara yıkanmaz. uygulama kolaylığı. çünkü erken tape atması yaranın açılmasına yol açar. Hemostaz tamamlanmış ve cilt yüzeyi kuru olmalıdır.Enfeksiyon için normalden fazla risk taşıyan laserasyonlarda. rezidü dikiş izlerinin olmayışı. yol açabilecek sütürler bulunduran fleplere destek amacıyla. TAYPLER TEKNİK: Yara temizlenir. Teker teker tape’ler arkalarından direk forsepsle çekilerek ayrılır. çene. gerekiyorsa debride edilir. Tape’ler istenilen boyutta kesilir. gevşek ciltte gerilim altında açılabilecek yaralarda ve çok küçük nonkoopere çocuklarda pek iyi uygulanamazlar. toraks ve ekstremitelerin eklem dışı bölgeleri uygun yerlerdir. ince.Az gerilimli yüzeyel düz laserasyonlar. Ayrıca flep laserasyonları kapatmada avantajlıdırlar ve sütürlere oranla yara enfeksiyonuna daha dayanıklıdırlar. TAYPLER Dikişle kıyaslanınca bazı avantajları vardır: Anesteziye ihtiyaç yoktur. frajil ciltli hastalarda 5. Öte yandan stripler yağlı. Sütürün aksine. nemlendirilmez. saçlı yüzeylerde. yara boyunca gerilimin düzenli dağılımı. malar eminens.Yara kenarlarında vasküler perfüzyonun azalmasına. TAYPLER ENDİKASYONLARI: 1. Alın.Yaşlı ve steroid bağımlısı. Bu madde yaraya temas etmemelidir. eklem yüzeylerinde. 2. doktor dışı persenel tarafından uygulanabilirlik.

ilk olarak amaçlanan cerrahi insizyonların kapatılmasından çok öte bir kullanım sahası oluşmuştur. ekstremitelerin lineer keskin laserasyonları. STAPLİNG ENDİKASYONLARI: 1. El kesilerinde güvenli tecrübe mevcut değildir. Mümkünse primer operatör stapleri kullanırken yardımcısı yara kenarlarını dışa döndürür. Yara tape’lerinin arasında en az 2-3mm.gövde. Yaranın tamamen tape’lerle kapatılması normal yara sızıntısının tape’lerin altına sızmasına ve tape’lerin erken atmasına yol açar. Stapler.Skalp. sabitlenir. yüz kesilerinde önerilmez.Hayatı tehtid eden travma durumlarında acil cerrahi öncesinde geniş yüzeyel kesilerin geçici hızlı kapatılmasında. 2. Yaranın öbür dudağı diğer eldeki bir parmakla uç uca getirilir daha sonra tape tamamen yapıştırılıp sabitlenir.Tape’nin bir yarısı yaranın orta kısmının bir tarafına sıkıca yerleştirilir. . STAPLİNG TEKNİK: Önce yara kenarlarını dışa çevirmek için forsepsler kullanılır. ancak kazanılan zaman bunu dengeler. Belirgin zaman tasarrufu göz önüne alındığında yara kenarlarındaki opozisyonun yeterliliği veya yaranın gerilme sağlamlığına katkısının sütürler kadar iyi olup olmadığı araştırılmıştır. Tetikleme öncesinde stapler yara üzerindeki cilt üzerine çok fazla bastırılmadan yerleştirilir. Yerleştirmedeki sık rastlanan hatalardan biri çok bastırarak derine gitmektir. Sütürden daha pahalıdır. STAPLİNG Otomatik cilt stapling cihazının geliştirilmesinden beri. TAYPLER Diğer tape’ler düzenli şekilde yara ortasındaki tape komşu şekilde yerleştirilir. Yara dudakları tamamen uç uca gelene kadar bu proses tekrarlanır. Son basamakta tape uçlarının cilt gerilmesinden dolayı açılmasını engellemek için yatay şeritler atılır. sütürden 4-5 kat hızlıdır. Genişlikte boşluk bırakılır. Ayrıca stapler’la inflamatuar reaksiyon daha azdır ve daha önemlisi kozmetik sonuçlar sütürle aynıdır. Hayvan çalışmalarında gerçektende yaranın yaranın gerilim direncinin stapler’de sütürlere oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir. Tetik kibar ve düzgün bir şekilde sıkılarak staplerin doku içine ilerletilmesi sağlanır.

Sütürler kadar stapler dikişleri yerinde tutulmalıdır. 2. Doku ile temasa geçince ısı reaksiyonuna girerek polimerizasyon göstererek etki ederler. Ancak mekanizması bilinmemektedir.Kozmetik sonuçların başarılı olması(Yapılan çalışmalar kozmetik sonuçların sütürlerden çok daha iyi olduğunu ortaya koymuştur). 3. DOKU YAPIŞTIRICILARI DEZAVANTAJLARI: 1. Yara dudakları üzerine D.Kullanımının öğrenilmesinin kolay olması. DOKU YAPIŞTIRICILARI 1949 yılından beri bilinmektedir. beklenir. Çünkü artefak olarak görüntü verir.Hızlı kullanım. Yüksek hareketli parmak gibi eklem bölgelerinde kullanımı pek başarılı değildir. 5.Y.Stapler.Sütüre edilen yaralara oranla %1-6 daha az enfeksiyona neden olduğu belirlenmiştir. DOKU YAPIŞTIRICILARI AVANTAJLARI: 1.Hayvan ve insan ısırıklarında crush ve parçalanmış yaralarda ve mukokutanöz sınıra uzanan derin yaralanmalarda doku yapıştırıcıları kullanılmazlar.Doku yapıştırıcıları sütür atılabilen her yerde alternatif seçim olarak kullanılmazlar. . Yara dudakları elle yada forseps yardımıyla yaklaştırılır.de başlar. BT veya MR ile incelenmesi düşünülen bölgede kullanılmamalıdır. Doku yapıştırıcılarının gram(+) mikroorganizmalara invivo ve invitro antimikrobiyal etkilerin olduğu belirlenmiştir. doktor dışı personel tarafından kullanılabilmesi. ince bir film tabakası şeklinde sürülür. Gene henüz ülkemizde kullanılmayan ve fiat olarak daha pahalı olan dermobond dur.30-60sn. Lipid monemerleri yapısındadır. Etkisi 30sn. 6.Anestezi ihtiyacının olmayışı. 4. Staplerin çıkarılması için her üreticinin kendisine has özel cihazları vardır.Kullanım sırasında hastanın ağrı duymaması. 2. DOKU YAPIŞTIRICILARI TEKNİK: Yara yeri temizlenir ve hemostaz sağlanır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan histoakril bluedir.

Pansuman gerektirmez. kullanırken yara içine sürülmemesine dikkat edilmelidir. uygulandıktan sonra 48h. kullanırken kendi parmaklarımıza bulaşmamasına dikkat etmeliyiz. Doku iyileşmesi 1-2 haftada tamamlanır. . D. D. D. sonraya kadar kuru tutulmalıdır.Y. Parmagımız uygulanan bölgeye yapışacak olursa dairesel hareketlerle parmağı ayırabiliriz.Y. 48h. sonra ıslatılabilir. Çünkü yabancı cisim reaksiyonu ve inflamasyona neden olur.Yaranın kuru tutulabilmesi için tapelerle desteklenebilir.Y.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->