P. 1
cerrahi sutur

cerrahi sutur

|Views: 40|Likes:
Yayınlayan: zaferozok_214326731
cerrahi sütur
cerrahi sütur

More info:

Published by: zaferozok_214326731 on Jan 09, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

SÜTÜR SINIFLAMASI

1- Emilme özelliklerine göre: A - Absorbe olanlar B - Absorbe olmayanlar(nonabsorbabl) 2- Hammaddelerine göre A - Doğal B - Sentetik 3- Yapılarına göre A - Monoflament B - Multiflament

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Yara uçlarını geçici bir süre için bir arada tutmakta kullanılırlar. Memelilerin kollajen dokusundan yada sentetik polimerlerden hazırlanabilirler. Bazıları hızla emilirken, bazılarının emilim zamanını geciktirecek şekilde kimyasal olarak işlem görürler. Dokuda görünürlüklerini kolaylaştırmak için FDA onaylı boyalarla boyanabilirler. Doğal emilebilen sütürler, sütür liflerini yıkarak sindirilmesini sağlayan vücut enzimleri tarafından yok edilirler. Sentetik sütürlerin yok edilmesi suyun sütür lifleri arasına girip hidroliz reaksiyonu ile sütürün polimer zincirlerini yıkması sonucudur. Bu sebeple sentetik emilebilen materyallerin dokuda yaptıkları reaksiyon daha zayıftır.

ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER
Birçok avantajlarına karşılık emilebilen sütürlerin yetersiz olduğu durumlar olabilir: 1- Hastada ateş, enfeksiyon yada protein eksikliği varsa sütür absorbsiyonu hızlanabilir ve tensil güçte gereğinden fazla bir düşme olabilir. 2- Sütürler vücudun nemli yada sıvı dolu bir boşluğuna konur ise emilim hızlanabilir. 3- Sütürler kullanılırken nemlenir yada ıslanır ise erken absorbe olabilirler.

.Geçici protez takılmasında(defibrilatörler.ABSORBE OLABİLEN SÜTÜRLER Absorbe edilen materyalin emilim zamanı: Sütür materyalinin özellikleri.Eksternal cilt kapatılması amacı ile (yeterli yara iyileşmesi sonrası çıkarılmak üzere) 2. fiber çapı. Kullanım alanları: 1. hasta faktörüyle değişir. MULTİFLAMENT SÜTÜRLER Birkaç sıra.) MONOFLAMENT SÜTÜRLER Tek sıra materyalden(iplik) yapılmışlardır. Coated (kaplanmış) multiflament sütürler daha çok intestinal cerrahi girişimler için uygun seçeneklerdir. Absorbe edilen sütür materyalleri implante edildikten sonra önce dayanıklılıklarını kaybeder ve bu sırada başlayan pek çok enzimatik reaksiyon ile yok edilirler.Emilebilen sütürlere reaksiyon hikayesi veren keloid geliştirme eğilimi olan kişilerde 4. Monoflament sütürlerle düğüm atmak daha kolaydır. Sütür hattı enfeksiyonu geliştirme riskleri daha azdır.. Bu örgülü yapı sütürün daha güçlü.Vücut boşluklarında kalacak şekilde 3.. zincir materyalden meydana gelirler. pacemaker. Multiflament sütürlerde kullanım kolaylığı açısından (dokulardan kolay geçmesi) kaplanmış türleri de vardır. Basit yapıları nedeni ile multiflament sütürlere göre dokuda daha az rezistansa sebep olurlar. işleme tabi tutulma süresi. esnek ve fleksibl olmasını sağlar. NONABSORBABL SÜTÜRLER Vücut enzimleriyle sindirilemeyen yada vücutta hidrolize edilemeyen sütürlerdir.

Prolitik olaylarla absorbe edilir ve sık olarak dokuda inflamatuar reaksiyonlara sebep olur. Özellikle yüzeyel kan damarlarının bağlanmasında ve deri altı yağ dokusunun kapatılmasında uygundur.Coated vicryl .Surgilon . %98 kollajendir.Çelik .Dermalon .Katküt .İpek .Tevdek KATKÜT Doğal absorbe edilebilen bir materyaldir.Ticron .Prolen .Etilon . DÜZ KATKÜT İşlenmemiş olduğundan doku enzimleri(doku peptidazları) tarafından hızlı bir şekilde sindirilirler. yarı kromik.Çelik .Mersilen .Vicryl .Kolojen sütürler . Hızlı iyileşen veya iyileşme sırasında minimal destek gerektiren dokuların kapatılmasında kullanılabilir. koyu barsak submukozasından yada sığır barsak serozasından elde edilir.Dexon -Krome katküt . Ortalama 15-20 günde absorbe olur. Bu tanımlamalar absorbsiyon süresiyle alakalıdır.Nurolon . Katküt piyasada düz.Surgilon . Absorbsiyon süresi kromikleşme süresiyle artar.PDS Nonabsorbabl Nonabsorbabl .Etibond .SÜTÜR MATERYALLERİ MONOFLAMAN MULTİFLAMAN Absorbabl Absorbabl . kromik ve ekstra kromik olarak bulunmaktadır. .

. Dexon dokuda hidroliz reaksiyonu ile eridiği için çok ender enflamasyona neden olur. mikroorganizmalara düşük afinite gösterir. Etilen oksit ile steril edilen katküt 1618 ay steril olma özelliğini korur(Kobalt 60 ile 5 yıl).KROMİK KATKÜT Vücut enzimlerine karşı koymaya şartlandırılan ve böylece absorbsiyon süresini uzatan bir krom tuz solüsyonu içinde işlem görmüştür. KOLLAJEN SÜTÜRLER Sığırların fleksör krişlerinden elde edilen saf kollajen lifçiklerinin homojen bir ayırımından oluşur. kardiovasküler. Nonantijenik ve nonpyojenik özelliğinden dolayı diğer sütürlere üstünlük sağlar. İyi düğüm tutma yeteneğine sahiptir. Düz ve kromik türleri vardır. daha uzun süre desteğe ihtiyaç duyan dokularda tercih edilir. Özellikle göz cerrahisinde kullanılan tiplerinin minimum doku reaksiyonu yapma özelliği vardır. Bu materyal pediatrik. Bu süre diğer emilebilen sentetik sütürlerin iki katı kadardır. jinekolojik. Yara iyileşmesinde altı hafta kadar mekanik destek sağlar. Absorbsiyon süesi 90 günden uzundur. PDS(POLYDİOXANONE) Poliesterin bir türevi olan polydioxonun monoflament. DEXON= POLİGLYCOLİC ASİD (PGA) İlk oluşturulmuş sentetik absorbabl materyaldir. oftalmik. Doku reaksiyonu minimaldir. Görünüş ve özellikleri katküte benzer. plastik ve kolon cerrahisinde kullanımı için uygundur. PDS çok az doku reasiyonu yapar. Kromik katküt fasia ve periton gibi iyileşen. absorbaby bir sütürdür. sentetik. Ülkemizde kullanılan katküt çeşitleri etilen oksit gazı ile steril edilmektedir(Yabancı ülkelerde gamma ışını= kobalt 60 kullanılıyor).

(2 yıl) . Dayanıklılık süresi dexondan kısmen daha uzundur. COATED VİCRYL: Kaplanmış vicryl daha çok intestinal cerrahide seçilir. VİCRYL= POLYGLATİN 910 Glicolic asit ve laktik asidin 9:1 oranında copolimeridir. Doku içerisinde son derece hareketsiz olan prolen oluşturduğu tensil gücü yüksek olarak uzun süre korur. bir sebze boyası ile boyanmaktadır İpek neme maruz kaldığında tensil gücünü kaybettiği için kuru olarak korunmalıdır. Absorbsiyon zamanı ve güç kaybı enfeksiyonlardan. Dokular içinde kolaylıkla görülebilmesi için daha çok siyah olarak. Vicryl yara iyileşmesi sırasında. Dokuya yapışmaz. Doku reaksiyonu minimaldir ve diğer sentetik sütürlerden daha iyi düğüm tutar.Emilim zamanı ve dayanıklılık süresi dokuya göre değişmez sabittir. Dexon gibi hidrolizle yok olur. Hammadde kozasını eritmekte olan ipek böceği larvası tarafından bükülen sürekli bir liftir. Enfeksiyon durumunda rahat kullanılabir. PROLEN= POLİPROPİLEN Uzatılarak monoflamentbir sütür malzemesi haline getirilen polimerize. sentetik bir materyaldir. Monoflamen ve doğal bir sütür materyalidir. gastro intestinal proteolitik enzimlerden etkilenmez. İpek emilmeyen bir sütür materyali olarak sınıflandırılmasına rağmen canlı dokularda yapılan uzun süreli araştırmalar tensil gücünün çoğunu veya tümünü yaklaşık bir yılda kaybettiğini ve genellikle iki yıl sonra ipeğin hiç kalmadığını göstermektedir. gerekli gerilme kuvvetini genellikle üç haftada sağlar. İPEK En yaygın kullanılan nonabsorbabl sütürdür. Doksan gün içinde emilir. çıkarılması kolaydır. enflamatuar doku onarımından. Vicryl sentetik bir materyal olup enfeksiyon varlığında kullanılabilir.

Nonabsorbabl sütür kullanılabilen tüm dokularda kullanılabilir. ETHİBOND Sentetik. NUROLON Sentetik. dokuyu kesme olasılığından kaynaklanmaktadır. Örneğin GİS te anastomazlarda inversiyon. ciltte eversiyon gerekir. . İpekten daha güçlüdürler ve daha az doku reaksiyonu verirler. CVS cerrahide. İğne yara kenarından 1-3cm. kullanılmadan önce kullanılırsa güçlerini kaybetmezler. damar anastomozlarında ve prostetik materyalin yerleştirilmesinde kullanılabilir. Çoğu dokuda yara dudakları birleştirilince iyileşir. yara kenarından sütüre olan uzaklığa eşit olmalıdır. Vasküler sentetik protezlerde en çok tercih edilen sütür tipleridir Renkleri yeşildir. geç parçalanmasından. Beyaz ve yeşil renktedirler. Sütürden sütüre olan uzaklık yaklaşık olarak. multiflament bir iplik şeklinde sıkıca örülmüştür. MERSİLEN Bu sentetik materyal doku reaksiyonuna yol açmaz. nonabsorbabl materyallerdir. Bazı dokularda iyileşmeyi etkilemek için yara dudaklarını inverte veya evarte etmek gerekebilir.ÇELİK Demir-Nikel-Krom karışımıdır. Siyah renktedir. Malzemenin dezavantajı tutuş zorluğundan. uzaktan yerleştirilmelidir. Hem monoflament hem de multiflament paslanmaz çelik sütürleri yüksek tensil gücü ve hareketsizliği nedeni ile doku reaktivitesine sahiptir. Bu uzaklık çalışılan dokuya göre değişir. SÜTÜR ATILMASI Yaranın her iki tarafından eşit mesafeden geçilmelidir.

jilet gibi aletlerle oluşturulan uzun ve düzgün kesileri sütüre etmek için kullanılabilir. Az sayıda atmak ideal olanıdır. geri kalan sütürler yara uçlarını bitişik tutacaktır. Dezavantajları: Kontinü sütür enfeksiyonu sütür boyunca ileterek yara yeri enfeksiyonu gelişmesine neden olabilirler. Buranın yaralanması aşırı derecede kanamaya yol açabilmektedir. daha estetik sonuçlar yaratmasıdır. Yara yerine atılacak sütür miktarı ile bunlar arasındaki mesafe yaranın yerine ve yara yerinin gerginliğine bağlıdır.TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ BASİT SÜTÜR İpek portegü tarafından sıkıca tutulur. . Bıçak. Aralıklı sütürler daha güvenilir bir kapatma sağlar. Özellikle saçların varlığı buradaki yaralanmaların sütüre edilmesini güçleştirir. Zira eğer bir sütürde kopma olursa. Diğer bir dezavantajı: kontinü sütür çok sıkıştırılacak olursa strangülasyonlar gelişebilir. Kesintili sütürler enfekte yaralarda kullanılabilirler. Bu durumda pansuman için tüm sütürün açılması elzemdir. ÖZEL DURUMLAR: SAÇLI DERİ YARALANMALARI Saçlı derinin özel bir anatomik yapısı vardır. çünkü organizmaların sütür ipliği boyunca taşınmaları mümkün olmayacaktır. Dermis tabakası oldukça kalındır ve bunun altında arteryel ve venöz kanlanması son derece fazla olan yüzeyel fasya vardır. Çıktığı noktanın kesi kenarına olan uzaklığı girdiği noktanın uzaklığı ile eşit olmalıdır. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ MATRİS SÜTÜRLERİ Eğer yara dudakları birbirinden çok uzakta ise ve daha kozmetik bir yara iyileşmesi arzulanıyor ise bu teknik kullanılabilir. yada her iki uç uzatılarak birbirine bağlanabilir. El bileğinden yapılan düzgün bir hareket ile iğne ilerletilip yaranın diğer yerinden çıkarılır. İplik her iki uçtan düğümlenebilir. iğnenin ucu deriye 90 derecelik açı ile batırılır. Avantajları: Sütür işleminin daha çabuk bitirilmesi. TEMEL SÜTÜR ATMA TEKNİKLERİ KONTİNÜ (DAİMİ) SÜTÜRLER Bir sütür ipliği ile kesintisiz olarak atılan dikişlerdir. ustura.

. Kedi ısırıkları dişini geçirme şeklinde olduğu için eğer kozmetik açıdan çok gerekmiyor ise sütüre edilmezler.Septal hematom eğer zamanında drene edilmeyecek olursa burunda ciddi deformitelere neden olabilir. insan ısırıkları %25-30. Burada özellikle vermillon hattı dikilirken dikkat etmek gerekir.Bunun altındaki galea aponörotika tabakası öndeki M. ÖZEL DURUMLAR: YANIKLAR Bu tip yaralanmalarda hasta acil servise geldikten sonra hastanın pansumanı yapılır. Pansumanlar için gümüş sülfadiazin(silverdin pomad) merhemleri iyi bir alternatiftir. Eğer yaralanma 2cm.Genellikle 6/0 sütürler kullanılır. Frontalis kasında çekilmelere neden olabilmektedir. Frontalis kasını arkadaki M. Köpek ısırıkları ilk 6-8 saat içinde görülmüşler ise sütüre edilebilirler.’den küçük ise ve kanamıyorsa sütüre bile gerek kalmaz. Eğer yaralanmalarında bu doku iyi tamir edilmezse M. Özet: Skalp yaralanmalarında her üç dokuda ayırt edilmeli ve ayrı ayrı dikilmelidir. sütür atarken yüzdeki doğal çizgilerin yönüne dikkat edilmelidir. Ölü dokuların debride edilmesi ve bol irrigasyonu ısırıklarında enfeksiyon riskini azaltabilmektedir. Kedi ısırıkları %40-50. Occipitalis kası ile birleştirmektedir. Nazal yaralanmalarda septal hematom açısından alart olunmalıdır. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Ağız içi yaralar genellikle süratle iyileşir. iyi ayırt edilip dikilmesi ile hematom ve yara yeri enfeksiyonunun azaltılabileceği ifade edilmektedir. En altta ince bir bağ dokusu vardır. köpek ısırıklarında ise enfeksiyon riski %4-6 dır. Çünkü bu tip yaralarda enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir. Lokal anestezi yerine rejyonel blok genellikle tercih edilmelidir çünkü lokal anestezik yapıldığı zaman ilacı etkisiyle dudaklar şişecek ve şeklini kaybedecek buda sütür atılmasını zorlaştıracaktır. Orbicularis Oculi kasının da yaralanıp yaralanmadığı araştırılmalıdır. ÖZEL DURUMLAR: YÜZDEKİ YARALANMALAR Buradaki en büyük zorluk estetik açıdan sıkıntı yaratmayacak şekilde yaranın sütüre edilmesidir. Göz kapağı yaralanmalarında M. Tetanoz aşısı unutulmamalı. Kanlanması bozuk olan yerler oldukları için buralardaki yaraların enfekte olma riski fazladır. Dudak yaralanmaları iyi sütüre edilmediği taktirde ciddi estetik sıkıntılar yaratır. Köpek ısırığı ellerde ve ayaklarda ise sekonder iyileşmeye bırakılabilir. ağrısı dindirilerek kontrole çağrılır. Sütür materyalinin en incesi ve küçüğü kullanılmalıdır. ÖZEL DURUMLAR: ISIRIKLAR İnsan ve hayvan ısırıkları genellikle extremitelerde lokalizedir.

4/0 Naylon Eller 5/0 Dexon 5/0 Nylon Exremiteler 4/0 Dexon 5/0..gün Kol-el 8-10.... ÇEŞİTLİ BÖLGELERE GÖRE KULLANILABİLECEK SÜTÜR MATERYALLERİ VE KALINLIKLARI Vücut Alanı Derin Sütürler Yüzeyel Sütürler Saçlı deri 4/0 Dexon 4/0. Gün Bacak-ayak 10-14. SÜTÜRLER NE ZAMAN ALINMALI YER ZAMAN Yüz 3-5.(ısırık 6 saatten önce oldu ise. ısırık elde ise. Gün Saçlı deri 7-10. Gün Boyun 5-7...Kuduz aşısı... risk grubundaki hastalarda vs).... 5/0 kromik katküt Derin fasya 4/0 Vicryl .... 4/0 Nylon Oral mukoza . gün TETANOZ PROFLAKSİSİ ŞEMASI Tetanoz Aşıları Temiz..... derin diş geçirme şeklindeki ısırıklarda. 3/0 Naylon Yüz 5/0 Dexon 6/0 Naylon Gövde 4/0 Dexon 5/0. küçük yara Diğer yaralar Aşı Serum Aşı Serum Bilinmiyor. Gün Burun 3-5..... Gün Kulak 4-5.. Gün Gövde 7-10.. <3 Evet Hayır Evet Evet .. bu tip ısırıkların ihbarı ve riskli vakalarda antibiyotik proflaksisi unutulmamalıdır.. Gün Göz kapağı 4....

Çünkü hem tüm bu organizmalara etkilidir. Eller ile alt extremitelerde olan ve 8-12 saat önce oluşmuş yaralanmalarda. %10’dan büyük 2. Ezik yaralar. Çünkü olaydan sonra ne kadar geç verilirse etkisi o derece azalmaktadır. Daha önceden kalp kapakçığı hastalığı olan veya ameliyatı geçiren hastalar.Üç veya >3 Hayır Hayır Hatır Hayır ANTİBİOTİK KULLANIMI Yapılan tüm çalışmalar küçük komplike olmayan yaralanmalarda sistemik antibiotik kullanımı ile yara yeri enfeksiyonu gelişimi riskinin azalmadığı gösterilmiştir. tendon ve ekleminde yaralanmış olma ihtimali.) ve immün supressif hastalar. Özellikle insan ve kedi ısırıkları olmak üzere memeli ısırıkları.. tendon ve kemikleride içeren yaralanmalar. Kuşak sefalosporinler iyi bir seçenektir. Fakat nadir olarak Gram(-) etkenlerde rol alabilmektedir. Eğer antibiotik kullanmak şart ise o zaman prensip olarak mümkün olan en kısa zamanda başlanmalıdır. Risk faktörü olan(AİDS. Aşağıdaki vakalarda oral/PE ilk dozun hasta acil servisten çıkmadan önce verilmesi önerilmektedir. hem de ucuzdur. Bu tip yara reaksiyonlarında en sık nedenin Staf. Elde ve ayaklarda ciddi hayvan ve insan ısırıkları. Hastanın evinde yalnız yaşaması nedeni ile kendi bakımını yapamayacak olması. Aureus olduğunu biliyoruz. Özellikle yüzde ve extremitelerin distalinde yerleşmiş olan kompleks yaralanmalar. . derece yanıklar. yani çok miktarda ölü dokunun olabileceği yaralar Ciddi debridman ve temizlemeyi gerektiren ciddi kontamine yaralar ANTİBİOTİK KULLANIMI Kulak kıkırdağını içine alan yaralanmalar.. Hastada altta yatan hastalıkların bulunması. Kemik. Bu nedenle bu tip hastalarda antibiotik profilaksisi olarak 1. Eklem aralıklarını. HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN YARALANMALAR Hastaya IV antibiyotik uygulama mecburiyeti. diabet vs.

toraks ve ekstremitelerin eklem dışı bölgeleri uygun yerlerdir. çünkü erken tape atması yaranın açılmasına yol açar. Teker teker tape’ler arkalarından direk forsepsle çekilerek ayrılır. 4. Bu madde yaraya temas etmemelidir. Hemostaz tamamlanmış ve cilt yüzeyi kuru olmalıdır. Benzoin adhezyonu arttırmak için etraf cilde uygulanır ve kurumaya bırakılır.Az gerilimli yüzeyel düz laserasyonlar. 3.Enfeksiyon için normalden fazla risk taşıyan laserasyonlarda. Sütürün aksine. dikiş alınmasına gerek olmayışıdır. Tape’ler istenilen boyutta kesilir. eklem yüzeylerinde. doktor dışı persenel tarafından uygulanabilirlik. gerekiyorsa debride edilir. çene. gevşek ciltte gerilim altında açılabilecek yaralarda ve çok küçük nonkoopere çocuklarda pek iyi uygulanamazlar. nemlendirilmez. malar eminens. rezidü dikiş izlerinin olmayışı.Yara kenarlarında vasküler perfüzyonun azalmasına. tape’lenmiş yara yıkanmaz. TAYPLER TEKNİK: Yara temizlenir. . Ayrıca flep laserasyonları kapatmada avantajlıdırlar ve sütürlere oranla yara enfeksiyonuna daha dayanıklıdırlar. Tapelerin aplikasyonundaki kolaylık ve staplerin yerleştirilme hızları bu teknikler üzerine dikkat çekmekte ise de bilimsel çalışmalar ve klinik deneyler bunları belli durumlarda kullanımının geçerli olduğunu göstermektedirler. frajil ciltli hastalarda 5. uygulama kolaylığı. Öte yandan stripler yağlı. TAYPLER Dikişle kıyaslanınca bazı avantajları vardır: Anesteziye ihtiyaç yoktur. Alın. TAYPLER ENDİKASYONLARI: 1.TAPİNG VE STAPLİNG Son yıllarda yapıştırma ve stapler gibi alternatif yara kapatma tekniklerinin kullanımı dramatik olarak artmıştır. saçlı yüzeylerde. ince. 2.Sütür alındıktan sonraki laserasyona destek amaçlı.Yaşlı ve steroid bağımlısı. yol açabilecek sütürler bulunduran fleplere destek amacıyla. yara boyunca gerilimin düzenli dağılımı.

Yaranın öbür dudağı diğer eldeki bir parmakla uç uca getirilir daha sonra tape tamamen yapıştırılıp sabitlenir. Tetik kibar ve düzgün bir şekilde sıkılarak staplerin doku içine ilerletilmesi sağlanır. STAPLİNG Otomatik cilt stapling cihazının geliştirilmesinden beri. Yara tape’lerinin arasında en az 2-3mm. 2. TAYPLER Diğer tape’ler düzenli şekilde yara ortasındaki tape komşu şekilde yerleştirilir. Genişlikte boşluk bırakılır. STAPLİNG ENDİKASYONLARI: 1. Ayrıca stapler’la inflamatuar reaksiyon daha azdır ve daha önemlisi kozmetik sonuçlar sütürle aynıdır.Hayatı tehtid eden travma durumlarında acil cerrahi öncesinde geniş yüzeyel kesilerin geçici hızlı kapatılmasında. Stapler.gövde. ekstremitelerin lineer keskin laserasyonları. Tetikleme öncesinde stapler yara üzerindeki cilt üzerine çok fazla bastırılmadan yerleştirilir. Mümkünse primer operatör stapleri kullanırken yardımcısı yara kenarlarını dışa döndürür. El kesilerinde güvenli tecrübe mevcut değildir. Yerleştirmedeki sık rastlanan hatalardan biri çok bastırarak derine gitmektir. Yaranın tamamen tape’lerle kapatılması normal yara sızıntısının tape’lerin altına sızmasına ve tape’lerin erken atmasına yol açar. yüz kesilerinde önerilmez. Hayvan çalışmalarında gerçektende yaranın yaranın gerilim direncinin stapler’de sütürlere oranla daha fazla olduğu gösterilmiştir. Son basamakta tape uçlarının cilt gerilmesinden dolayı açılmasını engellemek için yatay şeritler atılır. Belirgin zaman tasarrufu göz önüne alındığında yara kenarlarındaki opozisyonun yeterliliği veya yaranın gerilme sağlamlığına katkısının sütürler kadar iyi olup olmadığı araştırılmıştır. ancak kazanılan zaman bunu dengeler. . Yara dudakları tamamen uç uca gelene kadar bu proses tekrarlanır. sabitlenir. STAPLİNG TEKNİK: Önce yara kenarlarını dışa çevirmek için forsepsler kullanılır. ilk olarak amaçlanan cerrahi insizyonların kapatılmasından çok öte bir kullanım sahası oluşmuştur.Skalp. Sütürden daha pahalıdır.Tape’nin bir yarısı yaranın orta kısmının bir tarafına sıkıca yerleştirilir. sütürden 4-5 kat hızlıdır.

doktor dışı personel tarafından kullanılabilmesi. 2.Hayvan ve insan ısırıklarında crush ve parçalanmış yaralarda ve mukokutanöz sınıra uzanan derin yaralanmalarda doku yapıştırıcıları kullanılmazlar. beklenir.de başlar. DOKU YAPIŞTIRICILARI TEKNİK: Yara yeri temizlenir ve hemostaz sağlanır. Gene henüz ülkemizde kullanılmayan ve fiat olarak daha pahalı olan dermobond dur. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan histoakril bluedir. 5. Yüksek hareketli parmak gibi eklem bölgelerinde kullanımı pek başarılı değildir. 2.30-60sn. DOKU YAPIŞTIRICILARI AVANTAJLARI: 1. Doku ile temasa geçince ısı reaksiyonuna girerek polimerizasyon göstererek etki ederler. DOKU YAPIŞTIRICILARI DEZAVANTAJLARI: 1. Çünkü artefak olarak görüntü verir. DOKU YAPIŞTIRICILARI 1949 yılından beri bilinmektedir. . Sütürler kadar stapler dikişleri yerinde tutulmalıdır.Doku yapıştırıcıları sütür atılabilen her yerde alternatif seçim olarak kullanılmazlar. Yara dudakları üzerine D.Kullanımının öğrenilmesinin kolay olması. Doku yapıştırıcılarının gram(+) mikroorganizmalara invivo ve invitro antimikrobiyal etkilerin olduğu belirlenmiştir. BT veya MR ile incelenmesi düşünülen bölgede kullanılmamalıdır. Yara dudakları elle yada forseps yardımıyla yaklaştırılır. Lipid monemerleri yapısındadır. Staplerin çıkarılması için her üreticinin kendisine has özel cihazları vardır. Ancak mekanizması bilinmemektedir. 3. Etkisi 30sn.Sütüre edilen yaralara oranla %1-6 daha az enfeksiyona neden olduğu belirlenmiştir.Hızlı kullanım.Stapler. ince bir film tabakası şeklinde sürülür.Y. 4.Anestezi ihtiyacının olmayışı.Kullanım sırasında hastanın ağrı duymaması. 6.Kozmetik sonuçların başarılı olması(Yapılan çalışmalar kozmetik sonuçların sütürlerden çok daha iyi olduğunu ortaya koymuştur).

Doku iyileşmesi 1-2 haftada tamamlanır. Pansuman gerektirmez.Yaranın kuru tutulabilmesi için tapelerle desteklenebilir. kullanırken yara içine sürülmemesine dikkat edilmelidir. . Çünkü yabancı cisim reaksiyonu ve inflamasyona neden olur. D.Y. D.Y. uygulandıktan sonra 48h. kullanırken kendi parmaklarımıza bulaşmamasına dikkat etmeliyiz. 48h. D. sonraya kadar kuru tutulmalıdır. sonra ıslatılabilir. Parmagımız uygulanan bölgeye yapışacak olursa dairesel hareketlerle parmağı ayırabiliriz.Y.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->