P. 1
Antibiyotik kullanımı

Antibiyotik kullanımı

|Views: 30|Likes:
Yayınlayan: zaferozok_214326731
antibiyotik
antibiyotik

More info:

Published by: zaferozok_214326731 on Jan 09, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No:61 ⋅Şubat 2008; s.

1-16

TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR

1

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE ÜLKEMİZDE ANTİMİKROBİK MADDELERE DİRENÇ SORUNU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Recep Öztürk

Enfeksiyon hastalıkları günümüzde halk sağlığı açısından önemini devam ettiren, erken tanı konulduğu takdirde akılcı bir seçimle uygulanan antimikrobik tedaviyle genellikle tedavide başarının sağlandığı bir alandır. Bununla birlikte gerek toplum gerekse hastanede kazanılan enfeksiyon hastalıkları akılcı olmayan (gereksiz kullanım, yanlış antibiyotik seçimi, yanlış doz ve/veya yol) antimikrobik kullanılması sonucu tedavi edilememekte, sonuçta hasta kaybedilebilmektedir. Bunun yanında bir viral enfeksiyonda antibiyotik kullanımı gibi akılcı olmayan yaklaşımlar sonunda mikroorganizmalar antimikrobiklere direnç kazanmakta ve gereksiz harcamalar yapılmaktadır. Akılcı bir şekilde uygulanan uygun antimikrobik tedavi sağ kalım, komplikasyonların ve kronikleşmenin önlenmesi, hastalık şiddet ve süresinin kısaltılması açısından önemli katkı sağlar. Bazı durumlarda tedavinin dakikalar içinde başlatılması mortalitenin önlenebilmesiyle yakından ilişkilidir. Örneğin sepsis, akut bakteri endokarditi ve pürülan menenjitte tedaviye erken başlama noktasında dakikalar bile çok önemlidir. Bununla birlikte enfeksiyon hastalıklarında toplum sağlığı açısından büyük katkılar sağlayan antimikrobik ilaçların akılcı olmayan kullanımı ne yazık ki çok sıktır. Başka bir ifadeyle antibiyotikler kullanımı en fazla suistimal edilen ilaçlardır. İlaç kullanımında denetim mekanizmalarını geliştirmiş ABD’de bile antibiyotikler %50 oranda uygunsuz kullanılmaktadır. Uygun olmayan antibiyotik kullanımı hastanın ilaç yan etkileriyle zarar görmesi yanında mali kayıplara neden olmakta, üstelik tüm dünya için tehdit oluşturucu bir boyuta ulaşan antimikrobiklere karşı direnç gelişiminin artmasına olumsuz katkı yapmaktadır.

2 Prof. Gereğinde olanak varsa laboratuvar ve radyolojik incelemelere baş vurulur. Antibiyotik tedavisi ya patojen etkenin gösterildiği veya üretildiği durumlarda veya enfeksiyon kuşkusu varlığında (ampirik) ya da profilaksi amacıyla verilir. Düşünülen etken(ler)i tedavi edici etkiye sahip değişik antibiyotik seçenekleri mevcutsa hangisini seçmek en uygundur? Antimikrobik direnci ampirik kullanımda hangi seçenekleri kısıtlamaktadır? 5. belirlenen ve kabul edilen durumlarda uygulanmalıdır: infektif endokardit riski taşıyanlarda yapı- . 1. Antimikrobik tedavinin uygun süresi nedir? Uzun süreli tedavi esnasında direnç gelişimi olası mıdır? 1. Deri döküntüsünden göz dibi incelemelerine kadar hekimlikte bazen ayrıntı gibi düşünülen muayeneler sistemik enfeksiyon hastalıklarında tanı koydurucu bulgular verebilir. Örneğin eksüdatif bir farenjit tablosunda boğaz sürüntüsünde A grubu streptokok antijeni aranması veya bir gün sonra sonuç alınmasına imkan verecek boğaz kültürü yapılması gereksiz antibiyotik kullanımına engel olacaktır (laboratuvar yaklaşım için aşağıya bakınız). Dr. Kültür sonuçlarından sonra başlanılmış olan antibiyotik değiştirilmeli midir? 10. Profilaksi amacıyla antibiyotik kulllanımı istismar edilmemeli. ayrıntılı anamnez ve sistemik klinik muayene sonrasında ayırıcı tanıda bir enfeksiyon hastalığı da düşünülmüşse. Antibiyotik kullanımı öncesi uygun laboratuvar tetkikler yapılıp mikrobiyolojik inceleme için uygun klinik örnekler alındı mı? 3. antibiyotik direnci ve farmakoekonomi noktasından önem taşımaktadır. Ön tanısı yapılmış olan enfeksiyon hastalığının olası etken(ler)i nedir? 4. tedavide antibiyotiklerin yeri olup olmadığı iyice düşünülmeli ve antibiyotik kullanımının akılcı olması için aşağıdaki 10 soru (tablo 1) her antibiyotiği reçeteleme öncesinde yanıtlanmalıdır. Ampirik antibiyotik kullanımında özellikle giderek artan direnç sorunu nedeniyle alternatifler ayrıntılı şekilde irdelenmelidir. Antibiyotik hangi yoldan kullanılmalıdır? 8. Gereksiz antibiyotik vermektense bakteriyel enfeksiyonu laboratuvara dayanarak doğrulamak akılcı bir yaklaşımdır. Antibiyotiğin uygun dozu nedir? 9. Hekime baş vuran bir hastada. Teşhis edilen enfeksiyon hastalığını tedavi etmek için kombine antibiyotik tedavisi gerekli midir? 6. Antibiyotik kullanmak gerekli midir? 2. Recep Öztürk Hekimlik pratiğinde enfeksiyon hastalıkları tedavisine bilinçli yaklaşım hasta yaşamı. Antibiyotik kullanmak gerekli midir? Her hasta için ayrıntılı anamnez ve sistemik klinik muayene tanı ve tedavide yanılgıları azaltmak için bir zorunluluktur. Tedavi esnasında dikkate alınması gereken önemli konak faktörleri var mıdır? 7. Antibiyotik seçimi öncesinde yanıtlanması gereken önemli sorular. Tablo 1.

toksisite vb gibi zararlara neden olunur. barsak parazitlerine bağlı ishal düşünüldüğünde antimikrobiklerin verilmesi uygundur.coli ishali. 2a. sola kayma(çomaklarda %10 veya daha fazla artma). semptomatik tedavi yeterlidir. Atipik lenfo- . prognozu hızla kötüleşebilen septik hastalar (sepsis. Şigelloz. Antimikrobiklerin ülkemizde akılcı olmayan kullanım alanlarının çok değişik örnekleri vardır. biliyer enfeksiyonlar). Antibiyotik kullanımı öncesi uygun laboratuvar tetkikler yapılıp mikrobiyolojik inceleme için uygun klinik örnekler alındı mı? Antibiyotik kullanımı öncesinde mikrobiyolojik amaçlı uygun klinik örnekler alınmalı ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için gerekli incelemeler yapılmalıdır. lökosit förmülü. kardiyovasküler sistemde protezi olanlar) sakıncalı olup nüksün ve taşıyıcılığın artmasına neden olmaktadır. Haliyle akılcı olmayan bir kullanım olasılığını azaltmak için antibiyotik başlanırken dikkatli ve seçici davranılmalıdır. bakteriyel menenjit. septik şok). Aşağıda enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar kullanımı özetlenmiştir. febril nötropenik hastalar. Lokal etkili antimikrobikleri içeren preparatların ishalde uygulanması yanlışlar cümlesindendir. Akut ishalli olgularda genellikle sıvı desteği yeterlidir ve antimikrobik verilmesi %10-20 olguda gerekli olabilir.Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Antimikrobik Maddelere Direnç Sorunu 3 lacak bazı girişimlerde (diş çekimi). yaşlılar.difficile). akut endokardit olguları. Nötrofilik lökositoza. Ülkemizde laboratuar veya epidemiyolojik veri desteği olmadan ishallerde kinolon ve metronidazolun kombine edilmesi sık rastladığımız yanlış kullanımlara diğer bir örnektir. akut peritonit ve akut nekrotizan sellülitli olgularda. tam idrar tahlili yapılır. Ayrıca antibiyotik içeren pastillerin kullanımı uygun olmayan diğer bir yanlıştır. enterotoksijenik E. kolera. Fazla ayrıntıya girilmeden laboratuvarı kullanmada da akılcılık ve algoritmik yaklaşım gereklidir. Nontyphi Salmonella bakterileriyle oluşan gastroenteritte antibiyotik verilmesi bazı özel haller dışında (yeni doğanlar. meningokok ve H. pyelonefrit. 2. Soğuk algınlığında veya gripte komplikasyonlardan korunmak amacıyla yapılacak profilaksi etkisizdir ve gereksiz antibiyotik kullanımının önemli nedenlerindendir. bağışıklık yetmezliği. gerekli materyel hemen alınıp mümkün olan en kısa sürede antibiyotik sağaltımı başlatılmalıdır. Örneğin akut farenjitte etken %60-70 viruslerdir ve tedavide antimikrobiklerin yeri yoktur. pnömoni. Tam kan sayımı. Enfeksiyon hastalıkları tedavisinde özellikle acil durumlarda ampirik antibiyotik kullanımı söz konusudur. toksik granülasyon ve vakualizasyon da eşlik ediyorsa bakteri enfeksiyonu olasılığı yüksektir. Pürülan menenjit şüphesi olan hastada BOS alımı gecikecekse tedaviye başlandıktan sonra klinik örnekler alınır. Ağır seyirli fokal enfeksiyonlar (ağır seyirli pnömoni. sinüzit) gelişmedikçe antibiyotik vermenin hiç bir yararı olmadığı gibi floranın bozulması.influenzae menenjitli olanların temaslılarında profilaktik antibiyotik kullanımı gereklidir. antibiyotik ilişkili ishal (C. 50 yaşından büyük aterosiklerozlu hastalar. Gripte bir komplikasyon (bronşit.

beyin omurilik sıvısı (BOS). Balgam. akut osteomyelit gibi durumlarda kan kültürü mutlaka yapılmalıdır. Campylobacter. Üretilen bakterilerin duyarlılığı Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi veya MİK bakan değişik yöntemlerle araştırılır. bir pnömokoksik pnömonide bazen balgamda etken üretilemezken kan kültürlerinden üretilmesi mümkündür. BOS. Ateşli bir hastada bakteremiyle seyreden bir enfeksiyon hastalığı düşünülmesi durumunda mutlaka kan kültürleri (en az iki adet) alınmalıdır. Akut pyelonefrİt veya ürosepsis olgusunda idrarda gram pozitif kokların varlğı durumunda kullanılacak antibiyotik enterokokları da etki spektrumunda bulundurmalıdır. idrar. Recep Öztürk 2b. Akut faz yanıtı hakkında C-reaktif protein ve sedimantasyon kısa sürede bilgi verip tanıya yardımcı olur.4 Prof. BOS gibi örneklerde Gram boyası bile etken hakkında bir ön fikir vererek etkin tedavi şansını artırır. . Akut ishali olan hastanın dışkısında polimorf nüveli lökositlerin varlığı Shigella. balgamda bolca lökosit görülüp bakteri görülmemesi durumunda Legionella pneumophila. assit sıvısı gibi. eklem sıvısı. metilen mavisi veya çini mürekkebi ile yaş preparatlar hazırlanır. Gram boyama. pyelonefrit. eklem sıvısı.coli ve Salmonella’nın etken olabileceğini düşündürür. örneğin balgamda bol gram pozitif diplokok S. Endokardit. invazif E. gereğinde EZN ve diğer boyalar yapılır. viral enfeksiyonlarda istisnalar dışında CRP artışı 3-5 kat olabilmektedir. Dışkıdan Gram yapılırsa martı kanadı şeklinde Campylobacter spp’nin görülmesi olasıdır. Steril vücut sıvılarında Gram boyamayla bakteri görülmesi antibiyotikleri vermenin gerekliliğini ortaya koyacağı gibi uygun bir seçime olanak sağlar. balgam. Kültürlerde üreme genellikle 24-48 saat içinde olur. pnömoni.pneumoniae düşündürür. Gerekli klinik örnekler (kan. Mycoplasma pneumoniae. balgam.) alınır ve uygun şekilde işlenir (aşağıya bakınız). İdrar veya abse örneğinden yapılacak Gram preparatı empirik tedavide etkinliği artırıcı ip uçları verir. Dr. Bakteri enfeksiyonlarında CRP 24 saat içinde 20 kat veya daha fazla artarken. idrar. Akut ishalli hastada dışkının mikroskopik incelenmesi inflamatuvar ishal ve parazitlerin tanınmasında katkı sağlar. Enfeksiyon odağına göre diğer materyeller alınıp kültürleri yapılır: idrar. abse örneği. pürülan menenjit. Chlamydia pneumoniae gibi atipik pnömoni etkenlerinin etken olabileceği düşünülür. dışkı. Örneğin meningokoksik menenjitte peteşilerden alınan örnekte yapılan Gram boyasında gram negatif diplokokların görülmesi tanıyı kesinleşmiş düzeye ulaştırır. Balgamda baskın olarak görülen bakteri pnömoninin olası etkenidir.. Serum fizyolojik.. Pürülan menenjitli hastada BOS’ta Gram preparatta bakteriyi görmek %7080 olanaklıdır. Ateşli bir hastada sıtma mevcutsa periferik yaymada görülecektir. monositlerin fazlalığı infeksiyoz mononükleoz düşündürür. Sepsis kuşkusu olan hastalarda kantitatif prokalsitonin yüksekliği tanıyı destekleyecektir.

akut sistitte E. kronik obstruktif akciğer hastalığı olanlarda gelişen ataklarda S. akut pyelonefritte Enterobacteriaceae üyeleri(E. BT. Solunum yolu semptomlarına rağmen düz akciğer grafisinde bulgu yoksa bilgisayarlı tomografi incelemesi yapılır. Tutulan sisteme göre diğer radyolojik incelemeler (USG.Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Antimikrobik Maddelere Direnç Sorunu 5 2c. coli. H. Örneğin menenjit kuşkusunda BOSun incelenmesi (hücre sayısı. Radyolojik incelemelere başvurulur.influenzae ve Moraxella catarrhalis. EZN. Aeromonas spp. Vibrio spp. enterokoklar. immunkromatografik kart testler veya membran ELISA ile kısa sürede (10-60 dak) araştırmak mümkündür. glukoz. Chlamydophila pneumoniae. protein. Streptococcus pyogenes. virusler. Legionella pneumophila ve virusler. Proteus spp). bakteri antijenleri aranması). 2d. Salmonella. akut infektif endokarditte S.aureus. PCR) hızlı tanı konusunda ümit vermektedir. lober pnömonide pömokoklar. Son yıllarda mikroorganizmaların DNA veya RNA’sını araştıran moleküler teknikler (DNA probları. Neisseria meningitidis ve Haemophilus influenzae tip b ve Cryptococcus neoformans antijeni. hastane). hastanın yaşı. . Giardia lamblia.saprophyticus (cinsel açıdan aktif kadında). hücresel immün yetmezliği olanlarda hücre içine yerleşebilen etkenler hatırda tutulmalıdır. kültür. lokalizasyon. serumda Mycoplasma pneumoniae antikorları.pneumoniae ve Neisseria meningitidis etken olarak düşünülür. Laboratuvar olanakları yok veya uygun örnekte etken görülemezse olası patojenler tahmin edilir. Campylobacter.aureus. H. B. Yaşlılarda ve yenidoğanlarda Listeria monocytogenes. kan ve idrarda pnömokok antijeni. Klebsiella spp.influenzae ve M. Gram. S. MR) yapılır. Bu etkenleri lateks aglütinasyon. subakut endokarditte viridans streptokoklar. sekretuvar ishalde besin zehirlenmesi etkenleri (S.catarrhalis. toksijenik E. enterokoklar.coli. Etken hakkında hızlı laboratuvar incelemeleri de fikir verir. humoral immün yetmezliği olanlarda kapsüllü bakteriler. Etkenlerin tahmininde enfeksiyonun kazanılma ortamı(toplum. Ön tanısı yapılmış olan enfeksiyon hastalığının olası etken(ler)i nedir? Uygun antimikrobik tedavi için olası enfeksiyonun yeri belirlenmeli ve enfeksiyon yapan olası etkenlerin ne olabileceği düşünülmelidir. tipi.cereus). Sepsisde olası kaynağa göre (üriner sistem. Son yıllarda üretilip kullanıma sunulan hızlı tanı kitleriyle değişik enfeksiyonların kısa sürede laboratuvarda tanınması mümkündür.pneumoniae. idrarda Legionella pneumophila antijeni kısa sürede sonuç alınabilen testlere örnek olarak verilebilir. 3. nötropenik ateşte Pseudomonas dahil Gram negatif çomaklar. atipik pnömonide Mycoplasma pneumoniae. Akciğer grafisi çekilir. pyelonefritte idrarın Gram boyası etkin tedavi için güvenilir ip uçları verir. bağışıklık durumu dikkate alınmalıdır. akut pürülan menenjitte S.coli (ETEC). Akut tonsillofarenjitte virusler (%60-70). çini mürekkebi. Boğaz sürüntüsünde A grubu streptokok antijeni. akut sinuzit ve akut otit mediada pnömokoklar. eksüdatif ishalde Shigella. karın içi) etkenler tahmin edilir. BOS’da pnömokok.

Pseudomonas enfeksiyonları. Kullanılacak seçenekler arasında fiyat analizi [birim fiyat+uygulama (oral.influenzae ve M. menenjit. Konağın kullanılacak antibiyotiğe karşı allerjik olması (penisilinler) ve ilacın toksisitesi (kloramfenikolun kemik iliği üzerine aplazik etkisi: 25-50 bin olguda bir. toksisite gibi değişik özellikler analiz edilmelidir. ardışık tedavi seçeneğinin olması] yapılıp etkice sorunu olmayan daha ucuz seçenekler yeğlenir. 1. kloramfenikol) masrafları.aureus’un metisiline. makrolidler ve klindamisin kullanılmaz.6 Prof. Dirençle ilgili olarak aşağıda daha ayrıntılı bilgi verilecektir. vankomisin. Antibiyotik tedavisi öncesinde olası etkenin direnç durumu epidemiyolojik verilere göre dikkate alınır. endokardit.catarrhalis’in beta-laktamaz yapımı. . Makrolidler idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılmaz. Tercih yaparken enfeksiyonun yeri. beyin absesi. Prostat dokusu ve göz içi sıvısına antibiyotiklerin hemen pek çoğunun geçemediği veya çok az geçtiği ilgili enfeksiyonlarda dikkate alınmalıdır. pürülan menenjitte pnömokokların penisiline. aspirasyon pnömonisi. beta-laktamlara. Tonsillofarenjite trimetoprim sulfametoksazol kontrendikedir. direnç gelişimini önlemek:tüberküloz. Teşhis edilen enfeksiyon hastalığını tedavi etmek için kombine antibiyotik tedavisi gerekli midir? Antibiyotikler. klindamisin. bazı durumlarda (hayatı tehdit eden enfeksiyonlar:sepsis. aminoglikozidlerin nefrotoksik ve ototoksik etkisi vb) antibiyotik seçimini etkiler. seftriakson gibi antibiyotikler kullanılır. Enfeksiyon yeri antibiyotik seçimini etkiler. kuşak sefalosporinler. Dr. polimikrobik enfeksiyonlar:karın içi abse. İV) masrafları+uygulama sıklığı + takip (kan seviyesi:aminoglikozitler.coli’nin kotimoksazole . Antibiyotik verilmesi düşünülen akut infeksiyöz ishallerde aminoglikozitlerin yeri yoktur. Antibiyotiklerin infekte bölge veya dokuya geçişlerindeki farklılıkar seçimi etkiler. ve 3. akut infektif endokarditte S. MSS enfeksiyonlarında aminoglikozidler. kinolonlara. Recep Öztürk 5. Alkali ortamda daha iyi etkili olan aminoglikozidlerin balgam ve cerahatın asidik ortamında etkinliği azalır. seftriakson gibi antimikrobikler kullanılır. etkenin direnç durumu. İM. akut pylonefritte E. daha seyrek:aminoglikozitler. Antibiyotik ilişkili ishale neden olma (daha sık: 2. febril nötropenik hasta. Düşünülen etken(ler)i tedavi edici etkiye sahip değişik antibiyotik seçenekleri mevcutsa hangisini seçmek en uygundur? Direnç durumu seçimi nasıl etkiler? Enfeksiyon tanısı konup etken tahmini yapılıp antibiyotik tedavisine karar verildiğinde değişik seçenekler arasından bir tercih yapılması gerekmektedir.ve 2. akut invazif ishalde Shigella cinsi bakterilerin kotrimoksazole karşı direncinin ilgili bölgedeki durumunun bilinmesi önemlidir. sinerji sağlamak:enterokok endokarditinde penisilin+genta- 4. Safra yolları enfeksiyonlarında ağırlıklı atılımı karaciğer yoluyla olan sefoperazon. Örneğin akut otit media ve sinüzitte H. fiyat. BOSa geçisi iyi olan sefotaksim. Osteomyellitte kemik dokuya iyi geçen antibiyotikler yeğlenir. aztreonam) antibiyotik seçiminde bir diğer ölçüttür. kuşak sefalosporinler. Protez araç enfeksiyonlarında bakterileri eradike etmek güçtür.

Son yapılan araştırmalar akut bakteri enfeksiyonlarında tekli tedaviye bir üstünlüğünün olmadığını göstermektedir. Bağışıklığı baskılanmış konakta (febril nötropeni. sulfonamidler kullanılmaz ve antibiyotik dozları kendine özgüdür. endokardit) antibiyotikleri seçerken bakterisid (beta-laktam antibiyotikler. sefalosporinler+aminoglikozitler (Pseudomonas aeruginosa ve diğer gram negatif bakteriler). Yaşlılarda başka ilaçların birlikte kullanım olasılığı arttığından toksisite daha bir önem kazanır. Birleşik tedavinin olumsuz etkileri de vardır. brusellozdur. sefoksitin+imipenem:kromozomal aracılıklı beta laktamazların indüksiyonu veya derepresyonu). . P. Yaşlılarda üre ve kreatinin değerleri normal olsa bile antibiyotik dozları kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır. Tedavi esnasında dikkate alınması gereken önemli konak faktörleri var mıdır? Konak özellikleri açısından yaş. aminoglikozitler. Böbrek yetersizliklerinde aminoglikozidlerin. glikopeptidler. Sekiz yaş altında tetrasiklinler (diş gelişimi üzerine olumsuz etki). metronidazol) olanlar bakteriositatiklere (makrolidler.Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Antimikrobik Maddelere Direnç Sorunu 7 6. böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği varlığı ve genetik özellikler dikkate alınır. Yenidoğanlarda kloramfenikol. Örneğin antagonizma (menenjitte penisilin+tetrasiklin kombinasyonu. tetrasiklin. sepsis.aeruginosa enfeksiyonları. stafilokok ve streptokok endokarditi. kloramfenikol. kinolonlar. 18 yaş altında kinolonlar (kıkırdak gelişimi üzerine olumsuz etki) kullanılmaz. gebelik. beta-laktam antibiyotikler+beta-laktamaz inhibitörleri (Pseudomonas aeruginosa ve diğer gram negatif bakteriler). Sinerjizmden yararlanmak için kombinasyon tedavisinin sık yapıldığı enfeksiyon hastalıklarına örnek. dirençli bakterilerle kolonizasyon ve enfeksiyon gelişim riski artışı. Beta-laktam antibiyotikler + aminoglikozitler (enterokoklar aminoglikozitlere karşı geçirgen değilken. trimetoprim+sulfametoksazol sinerjsitik etkili örneklerdir. penisilinle temas sonrası aminoglikozitler hücre duvarından penetre olup ribozomal seviyede etkili olur). sulfonamidler) tercih edilmelidir. kinolonlar) zorunluluk olmadıkça kullanılmaz (tablo 2). sulfonamidler. fiyat artışı olumsuz etkilere örnektir. AIDS) ve ciddi enfeksiyonlarda (menenjit. Böbrek fonksiyonu ve karaciğer fonksiyonu antibiyotik seçimini ve dozları etkiler. Ayrıca her yaşta günlük dozu daha az olan ilaçlar için uyum daha iyidir. toksisite artışı. Birden fazla antibiyotik aynı anda kullanılınca sinerjistik (biribirinin etkisini artırıcı). bağışıklık durumu. Antibiyotiklerin atılım yolları (tablo 3) ilgili organların yetmezliğinde dikkate alınmalıdır. aksi takdirde toksisite olasılığı artar. sefoperazon dışındaki sefalosporinlerin. klindamisin. Böbrek yetmezliği olanlarda antibiyotiklerin dozu ve verilme aralığı kreatinin klirensine göre ayarlanır ve kreatinin düzeyleri 2-4 gün aralarla takip edilir. Gebelerde ve emziren annelerde değişik antibiyotikler (tetrasikinler. penisi- misin) birleştirilerek verilmek zorunda kalınabilir. Parenteral yolla verilecek hiç bir antibiyotiği(özellikle aminoglikozitleri) birleştirerek aynı anda vermemek gerektiği her zaman hatırda tutulmalıdır. antagonistik (biri diğerinin etkisini azaltıcı) olabileceği gibi etkice birbirlerini etkilemeyebilirler.

börek yetmezliği düzeyini belirleyen kreatinin klirensi gibi karaciğer yetmezliğini belirleyen somut bir izlem ölçütü yoktur(protrombiz zamanı uzaması bir fikir verebilir). Recep Öztürk linlerin ve diğer betalaktam antibiyotiklerinin doksisiklin dışındaki tetrasiklinlerin ve benzerlerinin serum doruk noktaları yükselir. makrolidlerin. Dr. linkozamidlerin. GFR: Ağırlık(kg)x(140-yaş)/72xserum kreatinin(mg/dl) (kadın için sonuç 0. Sirozlu hastalarda beta-laktam kullanımı lökopeni. Gebelikte antimikrobiklerin kullanımı Kullanımı uygun olanlar Penisilinler (tikarsilin hariç) Sefalosporinler Beta-laktamaz inhibitörleri Aztreonam Meropenem Eritromisin (baz/stearat) Azitromisin Amfoterisin B Niklozamid Asiklovir/valasiklovir Kullanımı dikkat gerektirenler Aminoglikozitler Vankomisin Klindamisin Klaritromisin İmipenem Trimetoprim Nitrofurantoin Anti-tüberküloz ilaçlar (İNH. aminoglikozit kullanımı nefrotoksisite riskini artırır. prazinamaid) Flukonazo/itrakonazol Albendazol/mebendazol Lamivudin Kullanılmaması gerekenler Kloramfenikol Eritromisin estolat Tetrasiklinler Fluorokinolonlar Metronidazol(teratojenik?) Sulfonamidler Etionamid Tablo 3. rifampisin. rifamisinlerin. toksik etkileri artar. GFR ölçümü öncesinde aşağıdaki formüle göre kreatinin klirensi hesaplanıp antibiyotiğün dozu ve verilme aralığı belirlenir. Antibiyotiklerin atılım yolları Öncelikle böbrek yoluyla atılanlar Aminoglikozitler Beta-laktamlar(bir kaçı hariç) Vankomsisin Tetrasiklin Trimetoprim Fluorokinolonlar Öncelikle karaciğer yoluyla atılanlar Nafsilin Sefoperazon Kloramfenikol Klindamisin Eritromisin Rifampin Sulfametoksazol MetronidazoI INH. Karaciğer yetersizliklerinde sefalosporinlerden sefoperazonun. Karaciğer yetmezliğinde karaciğer yoluyla atılan antimikrobikleri kullanırken dikkatli olunmalıdır. serum ve dokular¬daki yarı ömürleri uzar. kloramfenikolün vücuttan uzaklaştırılması gecikir. Tablo 2. penisilinlerden nafsilinin.itrakonazol . Gerçi. pyrazinmaid Flukonazol.85 ile çarpılır) .8 Prof. tetrasiklinlerden doksisiklinin.

Ciddi enfeksiyonlarda daha iyi bir bakterisidal aktivite için zaman bağımlı bakterisidal aktivite gösteren beta-laktam antibiyotiklerin sürekli infüzyonla verilmesi yeğlenebilir. uzun yarı ömürlü kinolonlar:levofloksasin. kişinin yaş ve kilosu dikkate alınarak mutlaka uygun dozda verilmelidir. Antibiyotikler hangi yoldan kullanılmalıdır? Antibiyotikler ağız. potasyum) içeriğinin dikkate alınması gereklidir. Ağızdan alınan antibiyotiklerin aç veya tok alınması. toksik etkileri azaltıcı etki gösterir. Uygulanacak antibiyotik 5 ml veya daha azsa ve hastada emilimi azaltan bir durum yoksa (şok gibi) kas içi uygulama yapılabilir. süperenfeksiyon gelişim riski ve tedavi maliyetleri üzerinde etkilidir. . 7. emilimi engelleyen gıda veya ilaçlar (antiasit) kullanım esnasında dikkate alınır. Bunun aksine konsantrasyon bağımlı bakterisid etkili kinolonlar ve aminoglikozitler bir kerede yüksek dozda verilmesi uygundur. pürülan menenjit ve osteomyelitte antibiyotikler yüksek dozlarda kullanılır. Örneğin aminoglikozitler başka bir antibiyotikle karıştırılarak uygulanmamalı. yeni makrolidler:azitromisin. Aminoglikozit antibiyotiklerin tek doz uygulanması (toplam doz bir kerede verilir) uyumu artırdığı gibi. Biyoyararlanımı iyi olan antibiyotiklerin uygun durumda oral kullanımı tercih edilir.Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Antimikrobik Maddelere Direnç Sorunu 9 Genetik özellikler de antibiyotik seçimini etkiler. Damar içine uygulanacak ilaçların bolus veya infüzyonla mı verileceği üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılır. İnfüzyonla verilecek antibiyotiklerin izotonik sodyum klorur veya %5 dekstroz gibi sıvılar içinde verilmesi ve infüze edilen antibiyotiklerin tuz (sodyum. kas içi. 8. Karaciğer veya böbrek yetmezliğinde serum doruk noktaları yükselen. yarı ömürleri uzayan ve toksik etki oluşturma olasılığı artan antibiyotikle¬rin dozları ve doz aralıkları yeniden düzenlenmelidir. Verilecek doz ve doz aralığı farmokolojik parametreler düşünülerek ayarlanmalıdır.Antibiyotiğin uygun dozu nedir? Antibiyotikler enfeksiyonun yeri. gatifloksasin. Hafif veya orta seyirli enfeksiyonlarda veya ağır seyirli enfeksiyonlarda belli bir düzelmeden sonra antibiyotikler oral yoldan kullanılır. doksisklin) hasta uyumunu artırır. ven içi ve bazende intratekal yolla kullanılır. organ nakli geçiren hastalar vb) antimikrobik sağaltım yeterli kan düzeyi sağlamak için mutlaka İV yolla yapılmalıdır. genelde her hangi bir antibiyotik başka bir antibiyotik veya vitaminle karıştırılmamalıdır. Antibiyotik verilen hastalarda böbrek yetmezliği veya ağır karaciğer yetmezliği varsa doz ayarlanması yapılır (yukarıya bakınız). roksitromisin. Günde tek doz kullanıma uygun antimikrobikler (seftriakson. Endokardit. Sulbaktam-ampisilin oral formunun günde iki kez uygulanması dozun yanlış uygulanmasının örneklerinden biridir. sefiksim. uygun sıvılarda çözünmesi ve ilaç etkileşmelerine dikkat etmek tedavinin başarısı için şarttır. Uygulanacak antibiyotiklerin uygun şartlarda saklanması. Antibiyotiklerin uygun dozda verilmesi yan etki. Örneğin glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikiği olanlarda sülfonamid ve nitrofuruantoin kullanımı sonrasında hemoliz olabilir. Bağışıklık yetmezliği olan hastalarda (febril nötropeni.

pyogenes farenjitinde kotimoksazol. kuşak sefalosprinler enterokok ve Listeria enfeksiyonlarında. Bazı enfeksiyonlarda tedavi süresi daha uzundur: lenfogranuloma venorum:3 hafta. cerrahi enfeksiyon varlığı (abse). ilaç ateşi). DM) hastaya göre bu süreler gereğinde daha da uzatılabilir. akut sinüzitte 10-14 gün. akut bakteri endokarditi:6 hafta. Antibiyotik tedavisine cevapsızlık durumunda hasta yeniden değerlendirilmeli ve tanı yanlışlığı (viral enfeksiyon. İn vitro ve in vivo sonuçların farklı olabileceği dikkate alınmalıdır. yabancı cisim varlığı (damar içi kateter. kronik prostatit ve akciğer absesi :3 ay. küinopristin/dalfopristin ve linezolidler dışındaki antimikrobikler metsiline dirençli S. 10. akciğer tüberkülozu. Dr. Clostridium spp. Listeria enfeksiyonunda sefalosporin). Örneğin lober pnömonide ateşin 5 gün kadar devam edebileceği bilinmeli. enterokok enfeksiyonunda kotrimoksazol veya sefalosporin. Genel olarak bakteri enfeksiyonlarında 1-2 haftalık tedavi yeterlidir (streptokoksik farenjitte 10 gün. Shigella ve streptokok enfeksiyonlarında. pyelonefritte 10-14 gün). akut otit mediada 7-10 gün. yetersiz doz veya uygun olmayan veriliş yolu. . basilli dizanteride 3-5 gün. başlanandan daha dar spektrumlu bir antibiyotik etkiliyse veya daha az toksik bir seçenek varsa bunlar tercih edilmelidir. Antimikrobik tedavinin uygun süresi nedir? Uzun süreli tedavi esnasında direnç gelişimi olası mıdır. Recep Öztürk 9. İmmunitesi bozulmuşlarda (SLE. Kültür sonuçlarına göre. splenektomili hasta. Klinik yanıtın makul bir sürede gerçekleşmesini beklemek akılcı yaklaşımdır. peritonitte 10-14 gün. yapay kalp kapağı) vb durumlar düşünülmeli ve gereken yapılmalıdır. sistitte 3 gün. Antibiyotiklerin klinik ve bakteriyolojik etkinliği tutulan sisteme göre bir kaç günde açığa çıkar. eklem protezi. nötropeni. enterokok ve Listeria enfeksiyonlarında. enfeksiyon dışı nedenler-alttaki hastalık. Mycobacterium). glikopetidler. birinci ve ikinci kuşak sefalosporinler Salmonella ve Shigella enfeksiyonlarında. minosiklin. aktinomikoz ve nokardiyoz 6 ay tedavi gerektirir.-4. Antibiyotik kullanımı sonrasında hasta daha kötüye gitmediği takdirde bazı semptomların devam etmesi antibiyotik değişimi için gerekçe olamaz.aureus enfeksiyonlarında (tek başlarına) kullanılmamalıdır. alkolik karaciğer hastalığı. klinik yanıt alınamayan hastada ne yapılmalıdır? Antibiyotikler uygun etki ve direnç gelişimini önleme açısından belirlenen bir süreyle verilmelidir. 3. klindamisin Fusobacterium spp.10 Prof. pnömokoksisk pnömonide 7-10 gün. Örneğin in vitro etkili olsa bile aminoglikozitler Salmonella. gereksiz antibiyotik değiştirme yanlışına düşülmemelidir. etkenin önceden veya tedavi sırasında direnç kazanmış olması (Pseudomonas spp. Salmonella enfeksiyonunda aminoglikozit. M. Kültür sonuçlarından sonra başlanılmış olan antibiyotik değiştirilmeli midir? Antibiyotiğin etkinliğini izlemenin en ucuz yolu alınan klinik yanıttır. uygun olmayan antibiyotik seçimi (S. trimetoprim sulfametoksazol Klebsiella ve enterokok enfeksiyonlarında.pneumoniae pnömonisinde 14 gün. Parenteral başlanan antibiyotik tedavisi hastanın kiniği düzelmeğe başladıktan sonra uygun bir oral antibiyotiğe değiştirilebilir (ardışık tedavi).

Başta hastanelerde çok ilaca karşı dirençli kökenlerle gelişen hastane enfeksiyonları hastanede kalışı ve ölüm oranlarını artırmakta ve çok fazla ek bir maliyet oluşmasına neden olmaktadır. . Burada genellikle antimikrobik maddenin bağlanarak etkili olduğu hedef molekülün olmaması doğal dirençten sorumludur. enerji gerektiren bir olay olduğundan oksidatif fosforilasyonun olmadığı zorunlu anaerop bakterilerde yeterli ilaç hücre içine giremediğinden anaeroplar üzerine aminoglikozitler etki göstermezler. Kazanılmış (Kalıtsal) Direnç Sonradan kazanılan bir direnç tipidir. ölümcül pek çok enfeksiyon hastalığının başarıyla tedavisini olanaklı kılmıştır. transpozon kontrolü altındadır. Antimikrobik maddelere karşı gelişen direnç günümüzde bütün insanlığı tehdit edecek düzeyde çok önemli bir sorundur. Bir antimikrobik maddeye doğal dirençli olan türün hiç bir kökeni o antibiyotikten etkilenmez. Genetik direnç kromozom. plazmid. Antimikrobiklere karşı direnç sorunu Son 50-60 yıl içinde kullanıma giren antibiyotikler insan yaşamında en önemli katkıyı sağlamış. Mikroorganizmalar direnç mekanizmalarından birini. ancak temas süresinde veya tekrarlanan tedaviler sırasında mikroorganizma popülasyonunda antimikrobik maddeye karşı direnç gelişir. Aminoglikozitlerin hücre mebranından geçişi oksijen bağımlı. İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından olan antibiyotikler. Burada bakteri popülasyonu antimikrobik madde ile ilk temasa geldiğinde ilaç mikroorganizma üzerine etkilidir. bazen bir kaçını birlikte kullanarak antimikrobiklere direnç kazanmaktadır (Tablo 4). Bir mikroorganizmanın yapısı nedeniyle dirençli oluşu anlamına gelir. Mikroorganizmanın yapısı ve etkisi farklı bir çok antimikrobik madeye karşı dirençli hale gelmesi durumuna ise çok ilaca dirençlilik (multiple-drug resistance) denir. başta uygunsuz ve gereksiz kullanımları sonucu gelişen direnç nedeniyle etkilerini önemli oranda kaybetmişlerdir. bu duruma çapraz direnç (cross resistance) denir. enterokoklar sefalosporinlere duvar yapıları nedeniyle intrinsik direnç gösterirler. Artık günümüzde sadece hastane kökenleri değil toplumdan kazanılmış kökenlerde de direnç önemli oranlarda artmakta bu olay sorunu daha da büyütüp ciddi boyutlara taşımaktadır. Mikroorganizmalar kendilerini yok etmek için kullanılan antimikrobik maddelere karşı er ya da geç karşı koyma gücü yani direnç kazanmaktadır. Bir çok Gram-negatif bakteri vankomisine ve metisiline. Antimikrobiklere karşı gelişen direnç esas olarak bu yolla olmakta ve genetik değişim sonunda seleksiyonla dirençli kökenler ortaya çıkıp yayılmaktadır.Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Antimikrobik Maddelere Direnç Sorunu 11 Doğal (İntrinsik) Direnç Kalıtsal özellikte olmayan direnç tipidir. Bir antimikrobik maddeye karşı dirençli hale gelen bir mikroorganizma türünde bu kemoterapötik maddeye yapıca veya etki tarzı bakımından yakın diğer antimikrobiklere karşı da direnç gelişebilir.

adenilaz. İlacın hedefinde değişiklik olması Penisilin bağlayan proteinlerin değişimi (β-laktamlara karşı direnç) Ribozomal hedefin değişimi (aminoglikozit. Dr.12 Prof. VAN(vankomisin) . makrolit. LA(linkozamit). SUL(sulfonamit). fosforilaz) Kloramfenikol asetil transferaz 3. trimetoprim. Kazanılmış Direnç Mekanizmaları 1.Antibiyotiğin alım ve transport sisteminin zayıflığı veya yokluğu c. Recep Öztürk Tablo 4. KL(kloramfenikol). KİN (kinolon). Tolerans (bakterisid etki gösterebeilen dozun inhibe edici dozdan normale göre çok yüksek olması) ele alınmış ve tablo 5’de özetlenmiştir. β-L( β-laktam). POL(polimiksin). ML(makrolit). TET (tetrasiklin). RIF(rifampisin).Aktif pompalama ile ilacın dışarı atılması 4. kinolon) 2. Hücreye giren veya biriken ilaç miktarının azalması a. Sentezlenen enzimle ilacın inaktive veya modifiye edilmesi‚ β-laktamaz Aminoglkozid modifiye eden enzimler (asetilaz. Antibiyotik direncinin esas mekanizmaları B P ML LA - SUL TMP TET KİN RİF C B C - - C C - C C - VAN POL C - B C - - - C - C - B - B - B C B B C B B - C - B - - Hücre duvarı öncü maddelerinde değişim Hedef enzimlerde değişiklik Hedef enzimin aşırı sentezi C - C - İnhibe evreleri atlayan oksotrof mutantlar B:Her ikisi birlikte(P+C).Geçirgenliğin(permeabilite) azalması b. Direnç Mekanizması β-L Enzimatik inhibisyon B Hücre dışına aktif pompalama(efflux) Ribozomda hedef değişimi Geçirgenlik azalması C AG KL P P Klinikte sık kullanılan antimikrobik maddelerin direnç mekanizmaları aşağıda Tablo 5. -:Henüz belirlenmemiş AG (aminoglikozit). C:Kromozom kontrolünde. Antimikrobik maddenin etkisinin sonuçlarını önlemek İlaç hedefi veya yarışıcı substratların aşırı oluşumu (sulfonamid. TMP (trimetoprim). trimetoprim) 5. rifampin. linkozamitlere karşı direnç) Değişmiş enzimatik hedef (sulfonamid. P:Plazmid kontrolünde.

Son yıllarda vankomisine direnci azalmış. Penisiline dirençli pnömokoklarda çoklu ilaç direncine daha sık rastlanmaktadır. Ay- . Daha sonra Güney Afrika ve diğer ülkelerden penisiline karşı direnç gelişimi bildirildi. Ayrıca β-laktamaz yapan kökenler de rapor edilmektedir. Gram pozitif bakteriler A grubu beta-hemolitik streptokok (S. penisiline dirençli pnömokok kökenlerinin bir kısmı 3. Ülkemizde makrolid direnci %0-30 oranlarında bildirilmektedir. ama penisiline tolerans gelişiminden bahsedilmektedir. kloramfenikol ve kotrimoksazol direncinde de önemli oranda artışlar bildirilmektedir. Ülkemizde toplum kökenli metisilin direnci henüz ayrıntılı çalışılmamıştır. yüksek seviyeli direnç %1-10 olarak bildirilmektedir.pyogenes) Penisiline dirençli köken hiçbir yerde bildirilmemiştir. Günümüzde artık toplum kökenlerinin %80-90’i penisilinlere dirençlidir. Bilidirilen toplum kökenli MRSA’ların fenotipik özellikler bir ksımının hastane kaynaklı olacağını düşündürmektedir. kuşak sefalosporinlere dirençli olup bunlarda makrolid. Pnömokok 1963 yılına kadar penisiline dirençsiz olan pnömokoklarda o yıl Yeni Gine’den dirençli kökenler bildirilmeye başlandı.aureus kökenleri bildirilmektedir (hastane kaynaklı) Daha tehlikeli durum toplum kökenlerinde de metisiline karşı direnç gelişimi gündemdedir.Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Antimikrobik Maddelere Direnç Sorunu 13 Toplum kökeni enfeksiyon etkeni bakterilerde ülkemizde direnç durumu Stafilokok 1944’de stafilokoklar genellikle penisiline duyarlıydı. Hastanelerde 1970’li yıllarda %2 düzeylerinde görülen metisiline karşı direnç 1990‘larda %40-50’lerı aşmış durumdadır. Yoğun penisilin kullanımının ardından 1948’de hastaneden izole edilen stafilokok kökenlerinin %65-85’inde β-laktamaz yapımı saptandı ve bu kökenler penisiline direnç kazanmışlardı. tetrasiklin. Stafilokoklarda kinolon direncinde hızlı bir artış söz konusudur. Ülkemiz hastanelerinde metisiline direnç %20-60 arasında bildirilmektedir. ve vankomisine dirençli S. Özellikle hastanelerde gentamisin ve streptomisine karşı yüksek düzey direnç gösteren enterokok kökenlerinin sıklığı artmaktadır. ABD’de %24-34 düşük düzeyli. Dünyanın değişik yörelerinde daha yüksek oranlar bildirilmekle birlikte ülkemizde S. Ardından metisiline direçli satafilokoklarla salgınlar oluştu. Ülkemizde penisiline düşük seviyeli direnç (MİK:0. pyogenes’te makrolidlere karşı %5-6 oranında direnç geliştiği bildirilmektedir. Enterokok Başta ABD olmak üzere değişik ülkelerde hastanelerde vankomisine dirençli enterokok enfeksiyonları ciddi bir sorun oluşturmaktadır. %9-14 yüksek düzeyli penisiline direnç söz konusudur. Metisilin gibi β-laktamaza-dirençli penisilinlerin bulunuşu geçici bir rahatlık sağladı.1-1 µg/ml) %15-30.

Özellikle S. typhimurium kökenleriyle karşılaşılmaktadır. Son yıllarda başta idrar yolu etkenlerinde olmak üzere toplum kökenli. Kinolonların yaygın kullanımı toplum kökenli E. Recep Öztürk rıca penisiline ve kinolona karşı da enterokoklarda direnç gelişmektedir.14 Prof. kotrimaksazole ve kloramfenikole dirençlidir ve çok ilaç dirençli ve PER-1 adlı ESBL enzimi salgılayan S.coli ve diğer enterik bakteriler Toplumdan izole edilen E. typhimurium olmak üzere nontifoid-Salmonella kökenlerinde çoğul ilaç direnci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorundur. aminoglikozitler ve diğer antimikrobiklere de değişik direnç oranları rapor edilmektedir. sulbaktam ampisiline 30-50. Özellikle E. Kinolonlar karşı dirençli kökenlerde saptanmağa başlanmıştır. Klebsiella. Kotrimaksazole karşı bildirilen yüksek orandaki direnç oranları nedeniyle bu antibiyotik idrar yolu enfeksiyonlarında ampirik olarak tercih edilmemelidir. tetrasikline. β-laktamaz yapan enterokok kökenlerine ise henüz rastlanmamıştır.coli ve diğer gram negatif çomaklarda kinolon direnci artışına neden olmuş ve %20’lere yaklaşan bu direnç idrar yolu enfeksiyonlarında ampirik tedavide kinolon seçilmesini zorlaştırmaya başlamıştır. kotrimaksazol. Serratia. coli kökenlerinde ampisiline %30-60.typhi kökenleri genellikle duyarlıdır. tetrasiklin ve kloramfenikole %30-60 oranlarında direnç bildirilmektedir. Nozokomiyal Klebsiella kökenlerinde GSBL enzimleri sık olarak rastlanmakta(>%50) ve yenidoğan servisleri ile yoğun bakım ünitelerinde salgınlara neden olmaktadır. Yüksek düzeyli aminoglikozit direnci hastane kökenlerinde artmaktadır Ülkemizde toplum kökenli enterokoklarda direnç durumunu yansıtacak ayrıntılı veri yoktur. Proteus kökenlerinde de çok ilaç direnci tüm dünya için olduğu gibi ülkemizde de önemli ve yaygın bir sorundur. Ampisiline %40-70. Shigella Dünyanın her tarafında Shigella kökenlerinin yaklaşık yarısında çoklu ilaç direnci bildirilmektedir. GSBL yapan E. Gram negatif bakteriler Salmonella Hayvan yemlerine başta tetrasiklin olmak üzere katılan antibiyotikler Salmonella bakterilerine karşı tüm dünyada yagın bir direnç gelişimine neden olmuştur. Özellikle hastane enfeksiyonlarından soyutlanan Enterobacter.coli enfeksiyonlarında artış dikkatı çekmektedir. Bu durum riskli kişilerde gelişen ürospesislerde özellikle dikkate alınmalıdır. Ülkemizde vankomisine dirençli enterokoklar son yıllarda ilkin Antalya’da ve daha sonra Ankara. faecium (Van A) enfeksiyonları tüm dünyada artmaktadır. . E. Dr. İstanbul ve İzmir’de özellikle Yoğun Bakım Üniteleri ve Hematoloji-Onkoloji birimlerinde saptanmıştır. kotrimaksazole %20-50 oranlarında direnç bildirilmekte. Ülkemizdeki S. Ülkemizde nontifoid-Salmonella kökenlerinin %40’dan çoğu ampisiline.

kinolonlara karşı %0-59 oranında direnç geliştiği bildirilmiştir. ayrıca kotrimaksazole karşı yaklaşık olarak kökenlerin %10 kadarı azalmış duyarlılığa sahiptir. doğru bir klinik tanı. süperenfeksiyon.-3. kuşak sefalosporinler ve kinolonlar yeğlenmektedir. Kotrimaksozele karşı direnç oranları yüksektir (%70-90). ROB-1. Meningokok 1962 yılına kadar sulfonamidlere duyarlı olan meningokoklarda o yıldan sonra sulfonamidlere direnç gelişmeğe başladı. toksisite. “akılcı antibiyotik kullanımı”. Dünyada kökenlerin %25-35 kadarı beta-laktamaz pozitif iken.influenzae kökenleri kloramfenikol ve tetrasikline karşı %5 oranında dirençlidir. Uzun yıllar etkili olan penisilin 1970’lerde Filipinler’de ve Batı Afrika’da saptanıp yayılan β-laktamaz (TEM) yapan kökenler nedeniyle tedavide başka seçenekler aranmasına neden olmuştur. tetrasiklin ve kinolonlara direnç) kökenler saptanmaktadır. Günümüzde gonore tedavisinde 2. ülkemizde bu oran %8-25’dir. . uygun doz ve yolun kullanılması.5 oranında penisilinaz yapan gonokok kökenleri bildirilmiştir. Gonokok 1930’larda tedavide ilk kullanıldığında sulfonamidlere duyarlı olan gonokoklarda kısa sürede direnç gelişmiştir. Penisiline direnç gelişimi sonrasında kullanılan spektinomisine de direnç gelişimi olmuştur. Haemophilus influenzae Solunum yolları enfeksiyonları ve çocuklarda menenjitin önemli etkenleri arasında yer alan bu bakteri beta-laktamaz inhibitörlerine duyarlı beta-laktamaz (TEM1. direnç gelişiminin izlenmesi gibi karmaşık bir süreci idare etme sanatıdır. onlarca antibiyotik arasından değişik özellkler yanında direnç durumu da dikkate alınarak en uygununun seçimi. Ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesinde %70. Rifampisin proflaksisi alanların %1’nde rifampisin dirençli meningokoklar persiste etmektedir. Sonuç olarak. H. BRO-2) yapmaktadır.Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Antimikrobik Maddelere Direnç Sorunu 15 Campylobacter Makrolidlere karşı %0-10. Penisilin MİK değerinin yüksek bulunduğu meningokok kökenleri bildirilmektedir. VAT-1) yapımı ve daha düşük oranda PBP değişimi sonucu ampisiline direç kazanmıştır. Son yıllarda çoklu dirençli (penisilin. Moraxella catarrhalis Kökenlerinin %80-90 kadarı beta-laktamaz inhibitörlerine duyarlı beta-laktamaz (BRO-1.

Kurutepe S. Arda B. Kaya I. Briceland LL. USA. 17. Ünal S(eds). 11. and future. Öztürk R. Tabak F. Gülay M. 18 : 216-9 .Arslan H. 5. Ulusoy S. Akılcı antibiyotik kullanımı. Moellering RC. Gülay Z. Reese RE.Oral administration of antibiotics: a rational alternative to the parenteral route. İç Hastalıkları . . ANKEM Derg 2005. Toplum kökenli dirençli enfeksiyonlarda tedavi seçenekleri. 15.90:1049-76. 18.coli strains isolated from community acquired urinary tract infections. 2000. Gazi H. İnfkesiyon Dergisi. Recep Öztürk KAYNAKLAR 3.19(Ek2):66-77. Biberğlu K. Aktuğlu Y.20:10-12. 16. Prognoz 1998. Vahaboğlu H ve ark.22:419-23 Taşbakan MI. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Erişkinde Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlar. The resistance of E. Köksal F ve ark.21:37-41 Öztürk R . 2007. Antimikrobik İlaçlara Karşı Direnç Mekanizmaları ve Günümüzde Direnç Durumu. Gram negatif çomaklarda antibiyotik direnci: 2003-2004 Türkiye haritası. 1999:59-76. Vol. Bennett JE. Single daily dosing of aminoglycosides. Jpn J Infect Dis 2005. 12. 2002:83-100. Cilt 2. 13. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No 35. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007. 7. Moellering RC Jr. Eryılmaz M. 19. Philadelphia. Nazik H. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu Kitabı. ANKEMDerg 2006. Antimicrobial Therapy. (eds): Principles and Practice of Infectious Diseases. Lippincott Williams & Wilkins. 8. 14. Elsevier Churchill-Livingstone. Sürücüoğlu S. Graziani AL. Köksal İ. Özbakkaloğlu B. Pullukçu H. 3:1-6 Er E. 58: 159-61 Leblebicioğlu H. Rutin dışkı kültürlerinde üretilen Campylobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları: 5 yıllık sonuçların değerlendirilmesi. 2003: 2863-2927. Öztürk R. Betts RF. Boğaz kültüründe üretilen beta hemolitik streptokoklar ve antibiyotik duyarlılıkları. Ankara. Dolin R. ANKEM Derg 2007. Mandel GL. Tabak F. ANKEM Derg 2004 . 37th ed. Aktuğlu Y(eds).16 1. 9.20(Ek2):286288. Mert A. Toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonlardan soyutlanan Escherichia coli suşlarına fosfomisinin in vitro etkinliğinin diğer antibiyotiklerel karşılaştırılması. Şahin N.24:457-467. Adv Ther 2005. Aygün G. Turkey. Pharmacotherapy 1995. Clin Infect Dis 1997. 14: 519. Coşkunkan F. Aktuğlu Y. 6th ed. 4.. 2006 . Akdoğan M. Arıkan Akan Ö. present.Akın A. Sande MA. Acicbe Ö. 10. Inc. 1:3-5 MacGregor RR. Preston SL. Antibiyotikler ve antimikrobiyal profilaksi. 3rd ed. Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkenleri. ANKEM Derg 2006. Handbook of Antibiotics.The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2006. New York. Increasing antimicrobial resistance in Escherichia coli isolates from community acquired infections during 1998-2003 in Manisa. Solunum yolu enfeksiyonları: etkenler ve antimikrobiyal direnç.Ü. 2005:242-252. Antibiotics--past. İ.15:297-316. Khardori N. Yamazhan T. Güneş Kitabevi. Gilbert DN. Sümer Z. Öngen B. Prof. Eliopoulos JM. Sezgin C. Dr. 1. Med Clin North Am. Gumustop B. Boğaz kültürlernden izole edilen A grubu beta-hemolitik streptokokların antibiyotik duyarlılıkları. Süleymanlar G. 2 6. Eliopoulos GM. 2000:277-308. İliçin G.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->