P. 1
Michel Foucault - Kelimeler ve Şeyler

Michel Foucault - Kelimeler ve Şeyler

|Views: 28|Likes:
Yayınlayan: alanurayhan

More info:

Published by: alanurayhan on Jan 07, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

Kelimeler ve Şeyler

Michel Foucault

Published: 1966 Categorie(s): Tag(s): tr turkish turc turkçe

1

Chapter

1

Kelimeler ve Şeyler

KELİMELER ve ŞEYLER Michel Foucault İMGE kıtabevi www.iskenderiyekutuphanesi.com Michel Foucauh, 1926da Poitiersde doğdu 1970te College de France a seçik.;. Bütün hayatını tarihin kapısından geçemeyen konulann tanhini yapmakla geçirdi I oucault 1984'te Paris'te öldü. Foucaultnun Eserleri: • Cinsel iğin Tanhi (3 c.J (Afa Yayınlan, 1986) • Söylemin Düzeni (Hıl Yayınlan. 1987) • Annemi, Kızkardeşimi ve Erkek Kardeşimi Kadleden Ben. Pierre Riviere (Ara Yayıncılık. 1991) • Hapishanenin Doğuşu (İmge Kitabevı Yayınlan, 1992. 2000) Deliliğin Tarihi (İmge Kitabevi Yayınlan, 1992, 1995, 2000) Ders Özetleri (Yapı Kredi Yayınları, 1992) • Ben in Yapımı {Ara Yayıncılık, 1992) • Bu Bir Pipo De|ildiı (Yapı Kredi Yayınları. 1993)

2

• Kelimeler ve Şeyler (İmge Kıtabevi Yayınları, 1994, 2001) Dostluğa Dair (Hil Yayınlan, 1994) • Bilginin Arkeolojisi (Birey Yayıncılık, 1999) Kendini Bilmek (Om Yayıncılık. 1999) • Entelektüellerin Siyasi işlevi (Seçme Yazılar 1] (Ayrıntı, Yayınlan, 2000) • Özne ve İktidar [Seçme Yazılar 2] (Aynntı Yayınlan, 2000] • Büyük Koparılma |Seçme Yazılar 3] (Ayrımı Yayınlan. 2000) Mehmet Ali Kılıçbay, 1945 yılında Ankara'da doğdu. Galatarasay Lisesini ve AL' SBF'yi bitirdi, iktisat doktorası yaptı Gazi Üniversitesi nde ders veriyor, çeviri yapıyor. kitap yazıyor, polemik yapıyor. Kılıçbay'ın eserleri: • Feodalite ve Klasik Dönem Osmanlı Üretim Tâı~ı (1982) • Doğunun Devleti Baü'mn Cumhuriyeti (Gece Yayınlan, 1992, imge Kıtabevi Yayınlan, 2001) • Şehirler ve Kentler (Gece Yayınları, 1993, İmge Kıtabevi Yayınları, 2000) • Cumhuriyet ya da Birey Olmak (İmge Kıtabevi Yayınlan, 1995, 2001) • Benim Polemifelefim (İmge Kıtabevi Yayınlan. 1995) • Bıı Dünyayı Yaşamak (İmge Kıtabevi Yayınlan. 1995) • Felse/esiz Sanat Oyumuz Tarih (İmge Kitabevi Yayınları, 1996) • Uyruktan Vatandaştı Geamden İktisada (İmge Kitabevi Yayınlan, 1996)

3

• Siyasetsiz Siyaset (İmge Kitabevi Yayınları. 1998) • Dinin Fiîigi Demokrasinin Kimyası (İmge Kitabevi Yayınlan, 1999) Efsaneler ve Gerçekler (A. Y. Ocak, 1. Ortaylı, !. Togan, S. Divüçioglu, S. Faroqhi, T. Timur ile birlikte, imge Kitabevi Yayınları, 2000) • Ahşabın Öyküsü (İmge Kitabevi Yayınlan. 2000) Michcl Foucault Les Mots et les Choses Vne Aırhdologie des Sciences fıumanies ISBN 975-533-075-5 © Editions Cîallimard. 1966 © İmge Kitabevi Yayınlan, 1994 Tüm haklan saklıdır. Yayıncı izni olmadan, kısmen de olsa fotokopi, film vb. elektronik ve mekanik yöntemlerle çoğaltılamaz. 1 Baskı. Ocak 1994 2. Baskı: Ekim 2001 Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Tahsin Benli Kapak T. Tolga Ûzçelik

4

Kapak Resmi Velâzquez, Los Meninas Düzelti Eylem Soner Baskı ve Cilt Pelin O/ser (312) 4J8 70 93/94 İmge Kilahevi Yayıncılık Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Konur Sok; No: 3 Kızılay 06650 Ankara Tel: (312; 419 46 10 - 419 46 11 • Faks: (312) 425 29 87 İnternet: www.imge.com.tr • www.imgekitabevi.com E-Posta: imge@imge.com.tr • imge@imgekitabevi.com İmge Dağıtım Ankara İstanbul Konur Sokak No: 43/A Kızılay Mühürdar Cad. No: 80 Kadıköy Tel: (312) 417 50 95/96 - 418 28 65 Tel (216) 348 60 58 Faks; (312) 425 65 32 Faks: (216) 418 26 10 Michel Foucault Kelimeler ve Şeyler İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi Fransızca Aslından Çeviren Mehmet Ali Kılıçbay

5

2. Baskı İMGE kitabeyi İçindekiler SUNUŞ… … … … … … .9 ÖNSÖZ… … … … … … 11 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM: ARKADAN GELENLER… . . 27 İKİNCİ AYIRIM: DÜNYANIN ÜSLUBU… … .45 I. Dört Benzerlik… … … … .45 II. İmzalar… … … … … 57 III. Dünyanın Sınırları… … … . . 63 IV Şeylerin Yazısı… … … … .69 V Dilin Varlığı… … … … . .79 ÜÇÜNCÜ AYIRIM: TEMSİL ETMEK… … . 83 1. Don Çmichotte… … … … .83 II. Düzen… … … … … .89 111. işaretin Temsili… … … … 100 6 Kelimeler ve Şeyler IV ikiye Katlanmış Temsil… … … … … … 107 V Benzerliğin Hayal Edilmesi… … … … ..112

6

"Mathesis" ve "Taxinomia"… … … … ..118 DÖRDÖNCÜ AYIRIM: KONUŞMAK… … … … .127 I. Eleştiri ve Yorum… … … … … … … .127 II. Genel Gramer… … … … … … … … 132 III. Fiil Teorisi… … … … … … … … … 147 IV Eklemleşme… … … … … … … … ..153 V Adlandırma… … … … … … … … ..164 VI. Türeme… … … … … … … … … ..172 Vll. Dil Dörtgeni… … … … … … … … .180 BEŞİNCİ AYIRIM: SINIFLANDIRMAK… … … … 187 I. Tarihçilerin Söyledikleri… … … … … ..187 II. Doğa Tarihi… … … … … … … … ..191 III. Yapı… … … … … … … … … … ..197 IV Karakter… … … … … … … … … .205 V Süreklilik ve Felaket… … … … … … .215 VI. Canavarlar ve Fosiller… … … … … … 223 VII. Doğanın Söylemi… … … … … … … .232 ALTINCI AYIRIM: MÜBADELE ETMEK… … … .241 I. Zenginliklerin Çözümlenmesi… … … … 241 II. Para ve Fiyat… … … … … … … … .245

7

III. Merkantilizm… … … … … … … … .252 IV. Güvence ve Fiyat… … … … … … … .261 V Değerin Oluşumu… … … … … … … 274 VI. Yarar… … … … … … … … … … .282 VII. Genel Tablo… … … … … … … … ..289 VIII. Arzu ve Temsil… … … … … … … … 298 İKİNCİ BOLUM YEDİNCİ AYIRIM: TEMSİLİN SINIRLARI… … … 307 I. Tarih Çağı… … … … … … … … … 307 II. Emeğin Ölçüsü… … … … … … … … 313 III. Varlıkların Örgütü… … … … … … … 319 IV Kelimelerin Bükümü… … … … … … .328 V İdeoloji ve Eleştiri… … … … … … … 334 VI. Nesnel Sentezler… … … … … … … .343 SEKİZİNCİ AYIRIM: EMEK, HAYAT, DİL… … … .351 I. Yeni Ampiriklikler… … … … … … … 351 II. Ricardo… … … … … … … … … ..355 III. Cuvier… … … … … … … … … … 369 IV Bopp… … … … … … … … … … .392 V Nesne Haline Gelen Dil… … … … … ..413

8

DOKUZUNCU AYIRIM: İNSAN VE İKİZLERİ… … 423 I. Dilin Geri Dönüşü… … … … … … … 423 II. Kralın Yeri… … … … … … … … … 429 III. Sonluluğun Analitiği… … … … … … .435 IV Ampirik ve Aşkın… … … … … … … 444 V Cogito ve Düşünülmemiş… … … … … 449 VI. Kökenin Geri Çekilişi ve Geri Dönüşü… … 458 VII. Söylem ve insanın Varlığı… … … … … .467 VIII. Antropolojik Uyku… … … … … … … 474 ONUNCU AYIRIM: İNSAN BİLİMLERİ… … … ..479 I. Bilgiler Üçgeni… … … … … … … … 479 II. insan Bilimlerinin Biçimi… … … … … 485 III. Üç Model… … … … … … … … … .494 IV Tarih… … … … … … … … … … .511 V Psikanaliz, Etnoloji… … … … … … ..520 VI… … … … … … … … … … 538 Sunuş Theophile Gautier, Velâzquez'in Las Menınas'm\ ilk kez gördüğünde, "tablo nerede?" diye haykırmaktan kendini alıko-yamamıştır. İlk bakışta, tablo basil bir konuyu işlemektedir. Kralın beş yaşındaki kızı infante Margarita, nedimeleri (las meni-nas) ve soytanlarıyla çevrelenmiş

9

Bilgi doğru veya yanlış olmak zorunda değildir. bakanın bakılan olduğu ve tablonun kişilerinin arasına katıldığı tek resimdir. Bilgi. En dip tarafta. yoksa kral ile kraliçenin bulunduğu yerde mi? Acaba iki tablo mu vardır? Biri gördüğümüz.yazmaya. "dilbilim'den "iktisat"a kadar.görüntüleriyle birlikte. seyircinin de durduğu yerdir. Ve ressamın bizzat kendisi. ayna kral ile kraliçenin. bizimkini de yansıtmak durumundadır. buna iman eden (ne yazık ki bunların çoğu bizim ülkemizde yaşıyor) kişiler bu tabloda sadece nedimeleri göreceklerdir. küçük prenses mi. tabloda başka kişilerin de olduğu fark edilmektedir. saray nazırının silueti görülmektedir. O halde. aynı zamanda bizim de. insana ilişkin bütün bilgilerin anı değişimlerin ürünü olduklarını ortaya koymaktadır. altüst edecek bir ele alış tarzına sahiptir. kral ile kraliçenin durdukları yer. nedimeler mi. 10 . ama yapıldığını anladığımız. Asıl tablo hangisidir? Öte yandan. insan Bilimlerinin Arkeolojisi'ni oluşturmaya bu noktadan itibaren başlamaktadır. ne de verilidir. resmi yapılan kimdir. Bilgi bir episteme'nin çerçevesi içinde belirir. Bu ani değişimler. bir kerede ebediyete kadar geçerli olmak üzere ne bulunur. Dip duvarın üzerinde bir ayna vardır ve aynadan ispanya kralı IV Felipe ile Avusturyalı kraliçe Maria-Anna'nm görüntüleri yansımakta-dır. Las Meninas. diğeri de görmediğimiz. Kelimeler ve Şeyler'i . bilgi sahibi olmanın örgütlenmesini tepeden tırnağa elden geçirmekte ve gelişimlerinin koşul ve sınırlarını her alanda tanımlayan epistemolojik bir bütünü (episteme) yeni baştan yaratmaktadır.olarak tablonun ortasmda-dır. Yazar bu çok önemli ve fazlasıyla gürültü koparmış ve koparmakta olan eserinde. ama biraz daha yakından ve daha dikkatle bakılınca. yoksa kral ve kraliçe mi? Tablonun mekânı nerededir? Ressamın çalıştığı atölyede mi. bilgi edinmenin. Bilginin. bayrak yarışı gibi birikimli ilerlediğine inanan. Foucault. kimlerdir? Tablonun adının belirttiği gibi. JO Kclimdcr ve $evhyr Böylesine bir tablo. "biyolojı"den "psikolo-jiye. bilgiyi bir kerede ebediyete kadar verilmiş sayanları. üzerinde çalıştığı tuvalde bize ters dönmüş olarak görülmektedir. eğer anlarlarsa.

e) denizkızları. yüzyılda bunun yerine "akıl" gibi soyut bir kavramın hükmü altındaki bir çözümleme tarzının geçtiği görülmektedir. düzene sokulmuş tüm yüzeyleri ve varlıkların kaynaşmasını bizim için yatıştıran tüm düzlemleri sarsalayarak. g) başıboş köpekler. n) uzaktan sineğe benzeyenler olarak ayrılırlar" diye yazılmıştır. ama bu bilgi de yok olmaya mahkûmdur. i) deli gibi çırpınanlar. "tarihsel zaman" fikrini devreye sokarak "temsiller" halinde örgütlenmiş olan analitik bilgiyi tahrip etmiş ve insana ilişkin "bilimsel" bir bilgi böylece mümkün hale gelmiştir. "hayvanlar: a) İmparatora ait olanlar. I) vesaire. Bu 11 . m) testiyi kırmış olanlar. Okunduğunda. felsefe-siz. b) içi saman doldurulmuş olanlar. Bu metin "bir Çin ansiklopedisini zikretmektedir. j) sayılamayacak kadar çok olanlar. Mehmet Ali Kılıçbay Ağustos 1993 Önsöz Bu kitabın doğum yeri. Foucault'ya göre. Borges'in bir metninin içindedir. d) süt domuzlan.Çözümlemesi yapılan dönemlere göre. düşüncesiz ve bu yüzden de "dilsiz" bir toplumun diline çevirmeye kalkışmanın en mükemmelinden bir saçmalık olduğunu biliyorum. h) bu tasnifin içinde yer alanlar. XVII. tüm düşünce alışkanlıklarını -bizimki-leri: bizim çağımız ve coğrafyamızın sahip olduklarını-sarsan gülüşün içindedir. bizim bin yıllık Aynı ve Başka uygulamamızı şirazesinden çıkartarak ve onu uzun bir süre boyunca kaygılara sevk ederek. . yüzyıl. Bu olağanüstü güçlükteki ve derinlikteki kitabı. k) devetüyünden çok ince bir fırçayla resmedilen-ler. 0 masalsı hayvanlar. Rönesans episteme'sine benzerlik yasasının egemen olduğu. bu eserde. ama Las Meninas o kadar büyüleyici ki. c) evcilleştirilmiş olanlar. XIX.

"Bugün benim salyala-rımdan kurtulacak olanlar şunlardır: Aspic. bunların bazıları fantastik varlıkları kapsamaktadır masalsı hayvanlar veya denizkızları-. Böyle olarak işaret edildikleri için olanaksız olan. eğer varlıkları birbirlerinden ayıran doku boşluklarına sızrnasaydı. bir kıssadan hissenin lehine olmak üzere. Uçların yakınlığında veya aralarında ilişki olmayan şeylerin aniden komşu hale gelmelerindeki altüst edici yan Önsöz 13 bilinmektedir. çok basit olarak. masallar en yüce yerlerine ulaşmışlardır. Gene de. Aiartnraz. d). yalnızca hayal âleminde yaşayanlarından özenle ayırmaktadır. Her hayali. şeytani bin bir suratlar. Çin ansiklopedisi tam da onlara ayn bir yer ayırmış olmakla. Tehlikeli karışımlar devre dışı bırakılmışlardır. akla sığmayan. onları birbirleriyle tokuşturan sıralama. Eğer bu canavarlık tüm boş mekâna doğru kaymasaydı. pençeli kanatlar. "masalsı" hayvanlar değil de. Canavarlık burada hiçbir gerçek bedeni bozmamakta. bize başka bir düşüncenin egzotik cazibesi olarak işaret edilen şey. fakat. her mümkün düşünceyi aşan şey. canavarlık hiçbir acayip gücün derinlikleri içinde gizlenmemektedir. bizimkinin sınırıdır: bunu düşünmenin çırılçıplak olanaksızlığı. "artık oruç tutmayı bıraktım" demektedir. bunların etrafa yayılma güçlerini sabitleştirmiş olmaktadır. iğrenç kaygan deriler. 12 . hem denizde hem de karada yaşayan hayvanlar. başıboş köpeklerle veya uzaktan sineklere benze-yenlerle çakıştmldıkları dar mesafedir. tek başına bir büyüleme gücüne sahiptir. alev püskürten soluklar yoktur.sınıflandırmanın yol açtığı büyülenmenin içinde bir solukta ulaşı\2 Kelimeler ve Şeyler lan nokta. Eusthenes. bu sınıflandırmanın içinde hiçbir şekilde yer alamazdı. Amphisbenes. Abedessimon. bu kategorilerin her birini diğerine bağlayan alfabetik dizidir (a. Ammobates. Neyi düşünmek olanaksızdır ve hangi olanaksızlık söz konusudur? Bu kendine özgü başlıkların her birine belirgin bir anlam ve içerik verilebilir. Aneredutes. alışılmamış buluşmaların tuhaflığı söz konusudur. c. hayallerdeki hayvanları hiçbir şekilde değiştirmemektedir. b. ansiklopedi tamamen hakiki hayvanları (deliler gibi çırpınanlar veya testiyi kırmış olanlar).

Apina-os. Ascalabotes. Aractes. . içerenden içerilene doğru kararlı bir ilişkiyi tanımlamanın mümkün olamayacağını yeterince işaret etmektedir: eğer dağıtıma tabi tutulmuş hayvanların istisnasız hepsi. bu durum böylesine bir çakışmayı olanaklı kılan şeyin sağlamlığı ve aşikârlığı üzerinde ortaya çıkmaktadır. nerede bir araya gelebilirler? Yerolmayan dil dışında nerede çakışabilirler? Fakat dil onları seferber ederken." Fakat bütün bu böcek ve yılanlar. k) devetüyünden çok ince bir fırçayla resmedilen" hayvanlar. Borges'in sıralaması içinde dolaştırdığı canavarlık bunun tersine. sıralamayı mahvetmekte-dir. ama her şeyin sonunda. karşılaşmaların ortak mekânının da bizzat tahrip olmasına ilişkindir. Eusthenes'in tükürüğünün içinde kıvıl kıvıl kaynaşmaktadırlar: Tıpkı masanın. Asterions. Olanaksız olan şeylerin konuşkan-lıkları değil de. Aemorroides. "Bu tasnifin idinde yer alan" hayvanlar merkezi kategorisi. Alatrabans. onları adlandıran heceler gibi. olanaksız bir mekânı açmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Arges. bunların da ortak alanı burası olmaktadır. üzerinde duran şemsiye ile dikiş makinesi-nin ortak yeri olması gibi. j) sayılamayacak kadar çok olan. bunların bir arada bulunabilecekleri yerin kendidir: "i) deliler gibi çırpman. dağılımın hanelerinden birine yerleşirse. olanaksızlık atlasına hiçbir biçim 13 . Eusthenes'in dişlerinin arasında bir gün buluşmaları hiç kuşkusuz muhtemel değildir. Alcharates. bunlar bu konuksever ve yırtıcı ağzın içinde yerleşecek ve birlikle yaşayacak bir yere sahiplerdi. bu bütünlerin her bin ile 14 Kelimeler ve Şeyler onları bir araya getiren arasında. bütün bu çürüme ve kay-ganlık varlıkları. sıralanan şeylerin dağıtıma tabi olacakları alanın olanaksızlığına darbe indirerek. Sülüklerin ve örümceklerin. acaba diğer hayvanların hepsi bu gözün içinde değil midir? Ve bu göz hangi mekânda yer almaktadır? Saçmalık. onların sıralanışım telaffuz eden gayri maddi ses hariç. Ara-ines. bilinen paradokslara yönelik açık atıfla. Attelabes. eğer bunların bir aradahklarmın tuhaflığı çarpıcıysa. bunların yazıya döküldüğü sayfa hariç. Ascalabes. Borges.

gölgeleri yutan. . varlıklar üzerinde işlem yapmaya. üst üste binmiş iki anlamda kullanıyorum: nikel kaplı. beyazlıklarla örtülmüş. göze görünmektedir) bizim alfabemizin a. kauçuk gibi olan. camdan gelen güneş ışığının altında parlayan masa -şemsi-ye burada dikiş makinesiyle bir an için. Borges'in bu metni beni uzun süre güldürdü. bir Çin ansiklopedisinin sıralamalarına yol gösterici olarak hizmet etmesi düşünülen (bir tek o. bu "masa" kelimesini. sınıflar halinde paylaştırmaya. Bunun nedeni herhalde. bu. mekânla kesişmektedir-. c cinsinden dizisi tarafından gülünç bir şekilde işaret edilen yokoluş. Ütopyalar teselli etmektedirler: eğer bunların hakiki bir yeri yoksa. düzene sokmaya. bunun nedeni. "yerleşürilmiş'İer-dir ki. "konulmuş". onları kabul edecek bir mekân bulmak. tek kelimeyle. bunların 14 . düşünceye. ve ona her zaman borçlu olunanın küçük bir bölümünü Roussel'e geri vermek üzere. varlıkların çakışabildikleri alanı. sessiz zemini ortadan kaldırmaktadır. ama en ısrarlı olanını es geçmektedir. ama bu kesin ve engellenmesi güç bir rahatsızlıkla birlikte ortaya çıktı. Maskelenmiş bir şekilde veya daha doğrusu. belki de ebediyen buluşmaktadır-. ne de geometrisi olan boyut içinde yer alan büyük sayıdaki mümkün düzenin parçalarını. münase1 Önsöz 15 ve uygun olmayanın yaklaştırılmasındakmden daha beter bir düzensizlik olduğu kuşkusunun doğmasıydı. yalnızca zorunlukların en doğrudan. ve bu kelimeyi etimolojisine en yakın şekilde anlamak gerekmektedir: şeyler burada öylesine farklı yerlere "yatırılmış". ünlü "işlem masası"dır. b. bu metnin izinde. kuraîdışı'nı parıldatan düzensizlikti. onların her birinin altında ortak bir yer tanımlamak olanaksız hale gelmiştir. Geri çekilen şey. bunların benzerlik ve farklılıklarının onun aracılığıyla işaret edildiği adsal bir gruplandırma yapmaya izin veren tablo -dil burada zamanın derinliklerinden beri. ne yasası.eklememektedir. şiirsel karşılaşmanın kıvılcımını hiçbir yerde çakmamaktadır.

adsız benzerliklerin şeyleri. çünkü ortak adları parçalamakta veya onları birbirine dolamakta. işte bu nedenden ötürü.hepsinin birden büyülü ve düz bir mekânda serpiliyor olmalarıdır. en aşikâr olanları mahvetmekte. bunlar en parlak çileleri bir yana. kolay varılan ülkeler kurmaktadırlar. yüne benzeyen görüntüleri daha fazla olanları ayrı bir tarafa. çeşitli benzerlikleri bir araya getirmekte. heterotopyalar (Borges'te sıklıkla bulunanları gibi). her tür gramerin olabilirliğini daha kökünden itibaren reddetmektedirler. daha taslakları çıkartılır çıkartılmaz bozulmaktadır. kendilerine bir masanın üzerinde sunulmuş olan çeşitli renklerden yün çilelerini tutarlı bir şekilde tasnif etmeyi başaramıyora benzemektedirler. Jabula'nm temel boyutunun içindedirler. kimlikleri dağıtmakta. çünkü onları destekleyen kimlik alanı ne kadar dar olursa olsun. Konuşma yeteneğini kaybetmiş bazı kişiler. bakımlı bahçeleri olan kentler. çünkü "sentaks"ı önceden tahrip etmektedirler ve bu tahribatları cümleleri inşa edeniyle sınırlı kalmamaktadır -kelimeleri ve şeyleri "bir arada tutan" (birbirlerinin yanında ve karşısında). Bu türdeş olmayan yerler (heterotopyalar). ütopyalar masallara ve söylevlere izin vermektedirler: dilin tam doğrultusu içinde. Fakat. şeylerin aynı anda hem kimliklerinin sürekli düzenini ve-I(> Kelimeler ve Şeyler ya farklılıklarım. sözü kurutmakta. gene de istikrarlı olamayacak kadar geniştir. çünkü dili gizlice tahrip etmekte. bütün bu gruplandırmalar. kırmızıları başka bir yana. ulaşılması kuruntuya dayalı olsa bile. bunlar geniş caddeleri. daha uzun olanlarını veya mora çalanlarını veya yumak haline getirilmişlerini de başka bir tarafa yerleştirmektedirler. kelimeleri kendi üzerlerinde durdurmakta. bunlar mitosların bağlantılarını çözmekte ve cümlelerin lirizmine kısırlığın darbesini indirmektedirler. süreksiz adacıklar halinde birbirlerine yapıştırdıkları pıhtıh ve parçasal bir küçük alanlar kalabalığı meydana gelmektedir. sanki bu birleşik dörtgen. ve hasta sonsuzda bir araya toplamakta ve ayırmakta. Şeylerin olağan olarak dağıldıkları ve ad aldıkları bu birleşik mekânda. hem de adlandırılmalarının semantik alanını açığa çıkarmayı başaracakları türdeş ve yansız mekân olarak hizmet edemezmiş gibi ortaya çıkmaktadır. daha az aşikâr olanı-. farklı 15 . bu durum.

tıpkı gökyüzünün ebedi çehresi altındaki bir setler ve barajlar uygarlığı olarak düşünüyo. Üzerinde düşünülmüş bir tasnif ihdas ettiğimizde. huysuzlanmakta. her ikisi de deliler gibi koşsa bile. onu düşünmemizi engelleyen bir bükülmesi. Borges bunlara efsanevi vatan olarak. bu yazı. en özenlisi. mekansız bir düşünceye. Hatta onun yazısı bile. sınıflandırmanın. ama varlıklarının çoğulluğunu bizim için adlandırma. onu duvarlarla çevrelenmiş bir kıtanın tüm yüzeyi ^ üzerine yayılmış ve donmuş bir uygarlık olarak düşünüyoruz. gizli geçitler ve öngörülemeyen iletişimlerle tıka basa dolu gör-kemli bir evrene dayanan kelime ve kategorilere götürmektedir. Gerçekten de.4 ruz. tutarlı tablosu olmayan bir tablo. Öylesine ki. Borges'in metni başka bir yönde yer almaktadır. hatta her ikisi de testiyi kırmış olsa bile. uzamın saf akışına en Önsöz 17 fazla bağlı olanıdır. konuşma yeteneğini kaybetme (aphasia). Borges tarafından zikredilen Çin ansiklopedisi ve önerdiği tasnif sistemi. sesin kaçan uçuşunu yatay satırlar halinde yeniden üretmemektedir. onu. bunu ondan 16 . böylece. odu ocağı olmayan. Fakat. garip yerler. yeniden başlamakta. zamanın olayları karşısında en sağır kalanı. konuşma ve düşünme olanağı bulunan mekânlardan hiçbirinin içinde dağıtıma tabi tutmayan bir kültür bulunacaktır. dili tahrip olmuş kişilerin huzursuzluğuyla derinden akrabadır: yer ve ad "ortak"lığmı kaybetmiş olmak. kaygılanmakta ve sonunda endişenin kıyısına varmaktadır. Borges okunduğunda gülmeye neden olan rahatsızlık. Batı için bir tek adının bile büyük bir ütopya haznesi oluşturduğu belirgin bir bölgeyi vermektedir. arapsaçı gibi dolanmış yollar. kedi ile köpeğin birbirlerine iki tazı-dan daha az benzediklerini söylediğimizde. ama aslında karmaşık biçimler. en hiyerarşik olanı. bizzat şeylerin kendilerinin hareketsiz ve hâlâ tanınabilen imgelerini ayağa dikmektedir. bütünü itibariyle uzamın düzenliliğine bağlı olan. Yoldan çıkma (atopia). Çin bizim düşümüzde evrenin ayrıcalıklı yeri değil midir? Bizim hayali sistemimiz için Çin kültürü. her ikisi de evcilleştirilmiş veya içi saman doldurulmuş olsa bile. üzerinde yaşadığımız dünyanın diğer ucunda.kıstasları çakıştırmakta. hiç kuşkusuz.

ve düzen ancak bu çerçevelendirmenin beyaz kutuları içinde. niteliklerin ve biçimlerin çoğalması tarafından taşınmasına izin verilmesini k bundan daha fazla isteyemez. Bir "unsurlar sistemi" -üzerinde benzerliklerin ve farklılıkların göze görünür hale gelmedikleri segmanların. benzerlikler. şeyler arasında bir düI 18 Kelimeler ve Şeyler zen kurmaktan daha fazla el yordamı gerektiren. sonuçlan birbirine bağlamak değil de. Bir kültürün temel kodları -onun diline. bir dilin çerçevesi içinde var olabilen şeydir. çözümlemek. hiçbir şey. hem de bir bakışın. daha ampirik olan (en azından görünüşte). hiçbir ayrım yoktur. bu segmanları etkileyebile-cek değişme tiplerinin. gözleri açmayı daha fazla gerektiren. kendini derinlemesine bir şekilde dışavurabilmektedir.hareketle tamamen kesin bir şekilde belirleyebildiğimiz taban nedir? Bu kadar çok farklı ve benzer şeyi hangi kimlikler. Fakat. bir dikkatin. nihayet üzerinde farklılığın ve altında benzerliğin yer alacağı eşiğin tanımı-. donanımı olmayan bir " göz. daha sadık ve daha biçimlendirilmiş bir dile ihtiyaç duyan bir şey olamaz. algılama şe- 17 . somut içerikleri birbirlerine yaklaştırmak ve soyutlamak. hangi "tablo"nun üzerinde dağıtma alışkanlığını edindik? Bu tutarhk nedir -bunun ne a priori ve zorunlu bir ardışıklık tarafından belirlendiği ne de dolaysız hissedüebilir içerikler tarafından dayatıldığı hemen iyice görülmektedir-? Çünkü söz konusu olan. kesin bir işlemden ve önceden konulmuş bir kıstasın uygulanmasından kaynaklanmayan hiçbir benzerlik. Düzen kendini aynı anda hem onların iç yasası. en safından bir deney için bile. onların bir bakıma birbirlerine en uygun şekilde denk düştükleri gizli şebeke olarak. benzetmeler mekânına göre. benzer birkaç biçimi yaklaştırabilir ve diğerlerini de şu veya bu farklılıktan ötürü ayırabilir: fiili durumda. en basit düzenin ihdası için vazgeçilmez niteliktedir. ayarlamak ve uyarlamaktır. zaten oradaymış ve telaffuz edilmeyi sessizce bekliyormuş gibi.

her insan için. Bir kültür. tekniklerine. kültürlere ve dönemlere göre sürekli ve basamaklı veya parçalı ve süreksiz olarak. alışverişlerine.malarına. Dil. daha karanlık ve hiç kuşkusuz. onların dolaysız ve görünmez güçlerinden sıyrılmakta. onları iki katına çıkartırken aynı anda hem açığa çıkaran. kısacası düzen olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalmaktadır. genelde neden bir düzen olduğunu. Böylece. kendini bu kendiliğinden düzenlerin ötesinde. uygulamasal şifre anahtarlarının bir bölümünden kurtulurken. işte burada onlara başlangıçtaki şeffaflıklarını kaybet-tirmekte. sessiz bir düzene uyan. Düşüncenin öteki ucunda bilimsel teoriler veya filozoflarm yorumları. Şeylerin düzenine ilişkin genel teoriler ve bunların davet ettiği yorumlar. onları yansızlaştıran. hiç de temelli olmaktan geri kalmayan bir alan hüküm sürmektedir: burası daha karışık. zaten kodlanmış olan bakış ile kendini tanıyan bilince ilişkin bilginin arasında. kendiliklerinden düzene sokulabilir şeylerin olduğu ham gerçeğiyle. dilsel. karşılaşacağı ve kendini onların içinde bulacağı ampirik düzenleri saptar. Bu. ona ilksel kodlan tarafından hükmedilen ampirik düzenlerden hissedilmeden uzaklaşarak. onlar tarafından edilgin bir şekilde kat edilmeye son vermekte. hangi ilke sayesinde fark edilebildiğini. esas olarak aracı bir role sahip olmakla birlikte. bu düzenlerin herhalde yegâne mümkün olanları ve en iyileri olmadıklarını fark edecek kadar özgürleş-mektedir. bunun hangi yasaya boyun eğdiğini. algısal. onlara karşı ilk mesafeyi koyarak. bu birbirine çok uzak iki bölÖnsöz 19 genin arasında. sanki kültür. onların üzerine. işte bu düzen adına eleştirilmekte ve kısmen geçersiz kılın-makladır. değerlerine. algı. çözümlenmesi daha güçtür. daha işin başında. ilkel taban sayılan bu düzenin fo-nu üzerinde inşa edileceklerdir. Fakat. hem de dışlayan ve bu arada kendini düzenin ham varlığının karşısında bulan ikinci bir şifre anahtarı uygulu-yormuş gibi olmaktadır. uygulama kodları. öylesine ki. uygulamalarının hiyerarşisine hükmedenleri-. mekâna bağlı veya zamanın ilerlemesi tarafından her an oluşturularak. bir değişkenler tablosuna benze- 18 . düzeni bizatihi kendi varlığı altında serbest bırakan medyan bir bölge vardır: düzeni işte burada. hangi nedenden ötürü başka biri değil de bu düzenin yerleşik hale geldiğini açıklamaktadırlar.

başlamalarının hangi tarihsel apriori ve fikirlerin hangi pozitiflik unsurunun içinde görülür hale 19 . her zaman kritik bir rol oynamaktadır). zenginliklerin incelenmesi ve ekonomi politiğin içinde serpilen bilgilerin pozitif dayanağını meydana getirmek üzere. daha eski. Bu incelemede çözümlemek istenilen işte bu deneydir. bilginin Önsöz 21 hangi düzen mekânına göre oluştuğunu. böylesine bir çözümleme fikirler veya bilimler tarihi alanına mensup değildir: bu daha çok. bilimlerin oluşmaya. konulduğunu. düzenin ve onun varoluş tarzlarının çıplak deneyi vardır. uygulandıkları halleriyle alışverişlerin başlangıçlarına giderek. bunların birbirine bağlandığını göstermek söz konusudur. kültürümüzün kendinin düzen olduğunu hangi biçimde dışa vurduğunu ve alışverişlerin yasalarını. anan farklılıkların çevresinde düzenlenerek vb. yüzyıldan bu yana. tüketici bir uygulama veya felsefi bir temel vermeye çalışan teorilerden daha sağlam. deneylerin felsefelere yansımaya. Öylesine ki. canlı varlıkların düzenliliklerini. her zaman daha "doğru"dur. ortaya çıkmaktadır. bu düzen deneyi kitlesel ve ilksel varlığı içinde. doğa tarihi ve biyolojinin. hangi düzen değişmelerinin kabul edildiğini. Böylece her kültürde. onlara açık bir biçim. birbirine yakın olanları izleyen veya kendi kendi-20 Kelimeler ve Şeyler lerine aynada denk düşen benzerliklerden meydana gelerek. rasyonelliklerin ortaya çıkmaya -herhalde çözülmek ve sonra da yok olmak için. konuşulduğu haliyle dilin. bilgilerin ve teorilerin nereden itibaren mümkün olduklarını. kendini en temelli unsur sayabilir: onu artık az çok kesinlik veya geçerlik içinde aktardığı yer. Söz konusu olan. bu "medyan" bölge düzenin varlığının tarzlarını dışa vurduğu ölçüde. bizimki gibi bir kültürün ortasında ne hale gelebildiğini gös-termektir: sanki akıntıya karşı yüzermiş gibi. gramer ve filolojinin. düzenleyici kodlar denilebilecek şeylerle düzen üzerindeki düşünme arasında.şerek veya tutarhktan ayrılmış sistemler tarafından tanım-lanarak. sayılan kelimelerden. kelimelerin bağlantı ve temsil etme değerlerini bu düzendeki değişmelere borçlu olduklarını göstermek söz konusudur. Görüldüğü üzere. algılardan ve hareketlerden öncedir (işte bu nedenden ötürü.. daha az kuşku uyandırıcı. algılandıkları ve bir araya toplandıkları halleriyle doğal varlıkların. bu deneyin XVI.

epistemolojik alan. klasiklerinkiyle aynı varoluş tarzına sahip değildir. bugünkü bilimimizin. Oysa. Avrupa ratio'sunun Rönesans'tan günümüze kadar. yakında çıkacak olan bir eserde ele alınacaktır. kendini. bu arkeolojik araştırma. şeylerin varoluş tarzının ve onları paylaştırırken bilgiye 20 . 22 Kelimeler ve Şeyler liyle) söyleminin bizim bugünkü dil bilgimizden çok uzak olmadığını düşünelim. yüzyılın başında bizim modernliğimizi belirleyeni. bir "ar-keoloji"1 söz konusu olmaktadır.geldiklerini bulmaya çabalayan bir incelemedir. kabaca geçerli olmaya devam ettiğini. yüzyılın marjinalizminde kısmen görüldüğünü. olabilirlik koşullarınınki olan bir tarihi dışa vuran episteme'dir. Demek ki. Batı kültürünün episteme'si içinde iki büyük süreksizlik göstermiştir: klasik çağı başlatanı (XVII. yüzyılların dönemecinde kitlesel bir şekilde değiştikleri görülmektedir. Bunun nedeni akim gelişme kaydetmiş olması değil de. Condillac'm değer teorisinin XIX. Grammaire general'in (Port-Royal yazarlarında veya Bauzee'de ortaya çıktığı ha-1 Böylesine bir arkeolojinin çıkardığı yemem sorunları. gün ışığına çıkartılmak istenen. pozitiflik sistemlerinin XVIII. ile XIX. bütün kıstasların dışında. Kelimenin geleneksel anlamındaki bir tarihten çok. adeta kesintisiz bir hareket içinde olduğuna ilişkin bir izlenime sahip olalım. onun içinde nihayet tanıyabileceği bir nesnelliğe doğru gelişmesinin içinde tasvir edilen bilgiler söz konusu olmayacaktır. fikirler ve temalar düzeyindeki bu adetasüreklılik hiç kuşkusuz bir yüzey etkisi olmaktadır. Keynes'in çözümlemelerinin Cantillon'unkilerle olan yakınlıklarını fark ettiğimizi. Linne'nin sınıflandırmasının az çok uyarlanarak. bilgi alanında ampirik tanımanın çeşitli biçimlerine yer vermiş olan temsillerdir. ele alınan bilgilerin kendi değerlerine veya nesnel biçimlerine atıfta bulunarak. istediğimiz kadar. İstediğimiz kadar. nesnelliklerini gömen ve böylece onların artan mükemmelleşmelerininki değil de. Tabanı üzerinde düşündüğümüz düzen. bu anlatıda ortaya çıkmak zorunda olan şeyler. arkeolojik düzeyde ise. yüzyılın ortasına doğru) ve XIX.

onlara zamanın sürekliliğinin gerektirdiği düzen biçimlerini dayatmıştır. temsilin teorisi ile dilin. Veron de Fortbonnais'de veya Turgot ve Law'da ortaya çıktığı şekliyle para ve zenginlik çözümlemesiyle olmuştur. yüzyıldan itibaren tamamen değişen. onun temsillerine ve buraya mensup olan şeylerin varoluş tarzım atıfta bulunarak. temsil ile varlıklar arasındaki vazgeçilmez menzil olarak dil ortadan silinmişlerdir. şeyler kendi üzerlerine kapanarak. şeylerin dolaysız tablosu ve ilk çerçevesi. Bauzee'nin genel grameriyle. geçmişinin ona sağladığı tüm kalınlıkla birlikte. doğal düzenlerin. bu dış biçim olmuştur. organizmanın çözümlemesi tasni-fe yönelik nitelikteki araştırmaya uyum sağlamış ve özellikle de dil. Önsöz 23 mübadelelerin ve paranın çözümlenmesi. Batı'nın bilgi 21 . derin bir tarihsellik şeylerin kalbine nüfuz etmiş. bu bağlantı biyolojiyle.sunan düzenin derinlemesine bozulmuş olmasıdır. onları tecrit etmiş ve onları kendine özgü tutarhğı içinde tanımlamış. Çözümleme böylece. zenginliğin. bir şey her halü kârda kesindir: arkeoloji. Cuvier'nin karşılaştırmalı anatomisiy-le veya Darvvin'in evrimciliğiyle değil de. Fakat. ayrıcalıklı yerini kaybederek sırası geldiğinde. temsil mekânını terk edince. insan da kendi hesabına ve ilk kez olarak. Eğer Tournefort'un. artık kendi anlaşılabilirliklerinin ilkesi olmaktan başka bir şey istemez hale gelip. tutarlı tarihin bir çehresi haline gelmiştir. yeni bir pozitifliğin eşiğini eşanlılık sistemleri kadar çerçevelemek için gerekli ve yeterli olan mütasyonlar dizisini tanımlamaktadır. İşte. değerlerin teorisi arasında klasik çağın tümü boyunca var olmuş olan tutarhğı da gösterebil-miştir. fikirler dönüşmeyi ve birbirlerine etki etmeyi (ama acaba nasıl? Tarihçiler bunu şimdiye kadar bize söylemediler) başarmaktadırlar. Herhalde bilgiler kendilerini döllemeyi. XIX. bilginin genel uzayına. yerini üretimin incelenmesine bırakmış. mümkün bütün düzenlerin genel temeli olarak temsil teorisi. Linne'nin ve Buffon'un doğal tarihi kendinden daha başka bir şeye ilişkin olduysa.

belirsiz. her halü kârda bilginin içinde yakın tarihlerde kazandığı konum tarafından çizilen bir dış biçimden başka bir şey değildir. çehresi olmayan ve sanki kayıtsızmış gibi olan tabanı üzerinde. ama bu işin onun kapatılarak yapılması gereken (onun başkalığını indirgemek için)-. Sokrates'ten beri en eski araştırmalar tarafından saf bakışlar altında oluşturulmuştur. klasik çağda deliliğin tarihini yazma projesine bir yankı olarak karşılık verdiği görülmektedir. 22 . yarıfelsefi bir genel düşünce olarak anlaşılan bir "antropoloji"nin tüm olanakları buradan kaynaklanmıştır. Yeni hümanizmaların bütün kuruntuları.alanına girmiştir. yani vurgularla farklılaştırılması ve kimlikler içinde bir araya toplanması gereken-. bu araştırma. Sonuç olarak. iki yüzyıldan daha fazla bir geçmişi olmayan bir biçimden. sınıflandırmaları. başlangıcını Rönesansta bularak ve XIX. Deliliğin Tarihi'nde. kelimeleri. alışverişleri kuran ve meşru kılan benzerlik ve eşdeğerlilik ilişkilerini şeylerin arasında hangi koşullarda düşünebümiştir? Farklılıkların bulanık. bir dış biçimden başka bir şey. şeylerin akrabalıklarının tablosunu ve onları kat ettiği dü-24 Kelimeler ve $eyler zeni oluştururken. İnsan -onun hakkındaki bilgi.garip bir şekilde. insanın yeni bir icat-tan. kendini sınırlandıran farklılığı kitlesel ve genel bir biçim altında nasıl ortaya koyduğunu sorgularken. şeylerin düzeninin tarihi ise Aym'nm tarihi olmalıdır -bir kültür için aynı anda hem dağınık hem ilişkili. Fakat. hiç kuşkusuz şeylerin düzeni içindeki belli bir kopuştan. farklı kimliklerin satranç tahtasını hangi tarihsel apriori'den itibaren tanımlamak mümkün olmuştur? Deliliğin tarihi. yani dışlanması (onun iç tehlikesini önlemek için). bir kültürün. yüzyılın dönemecinde içinden hâlâ çıkamadığımız bir modernliğin eşiğine kavuşarak zaman içinde aynı eklemleşmelere sahiptir. bu şeylerin yakınlığını nasıl hissettiğini gözlemek söz konusudur. bilgimizin içindeki sıradan bir konumdan ibaret olduğunu ve bu bilginin yeni bir biçim bulmasıyla hemen yok olacağım düşünmek rahatlatıcıdır ve derin bir sükûnet vermektedir. Başka'nm tarihi olmalıdır -bir kültür için aynı anda hem iç hem yabancı. Bu araştırmanın biraz da. bir benzerlik tarihi söz konusudur: klasik düşünce. insana yönelik yarıpozitif. burada bu kültürün.

bakış karşısında havada asılı kalmıştır. incelmiş. Burada. Modeline bir bakar. şu ânda ona bakan seyirci açısından. ustaca bir sıyrılma sistemi yok değildir. fakat daha ilk çizginin çekilmemiş olması da mümkündür. BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM Arkadan Gelenler Ressam tablosundan hafifçe uzaklaşmıştır. gösteri hacmini serbest bırakacaktır. durdurulmuş hareketin üzerinde sabitleşmiştır. kendini yaptığı işin yanına yerleştirmiştir. 23 . onun tüm sol ucunu işgal eden tablonun sağındadır. bizim kendi sessiz ve safçasma hareketsiz zeminimize kopuşlarını. insan adı verilen ve insan bilimlerine kendine özgü bir alan açan şu garip bilgi figürü. ve ayaklarımızın altında yeniden kaygıya kapılan o olmaktadır. Fırçayı tutan kol. tıbbi bakışa ilişkin bir arkeolojinin hangi yere sahip olabileceği görülmektedir. istikrarsızlık-larını. ilk kez bu eşiğin üzerinde ortaya çıkmıştır. Başka'nm smırdeneyinden tıbbi bilginin kurucu biçimlerine ve bunlardan şeylerin düzenine ve Aynı düşüncesine girerken kendini arkeolojik düşünceye sunan şey. Batı kültürünün bu derin düzey değişikliğini gün ışığına çıkarmaya uğraşırken. ama hem de kendi düzenlilikleri. bizi klasik düşünceden ayıran ve modernliğimizi kuran şu eşiktir. kırıklarını iade etmiş oluyoruz. Yani. belki son bir fırça darbesi yapması söz konusudur. benzerlikleri ve tipleri olan bir doğa olgusu olduğu düşünülecek olursa.Ve eğer hastalığın aynı anda hem düzensizlik hem insan vücudunda ve hayatın merkezine kadar ulaşan bir başkalık. Ressam biraz geri çekilerek. Fırçanın ince ucuyla bakışın çeliği arasında. tüm klasik bilgi veya daha doğrusu. palet yönünde sola doğru bükülmüştür. ve bakış da bunun karşılığında. bir ân için tuval ile boyalar arasında hareketsizdir. Bu ma-haretli el.

şövalenin eğikliği fark edilmektedir. onu belki de birazdan. yatak ve dikey dikmeleri. bu aynı seyirciye arkasını dönmektedir: onu tutan muazzam destekle birlikte. bir ân için ihmal edilmiş olan tablosunun. fakat tuvalin ancak dokusu. aydınlık çehresi. ancak tersini algılamak mümkündür. eğer ressamın dikkatini yoğunlaştırdığı tabloya bakmak mümkünse. Demek ki. Fakat. işine devam 28 Kelimeler ve Şeyler etmek üzere ona doğru yöneldiğinde özümleyecek olan yüksek tuval tarafından her halü kârda gızlenmemiştir. baktığımız anda bakışımızın bizim açımızdan saklandığı şu esas gözleme yerinde bulunmaktadır. gözlerimizde belirmektedir. ama biraz sonra sağa doğru bir adım atarak bakışlarımızdan gizlendiğinde. görünene ve görünme-yene ortaktır: bizim göremediğimiz bu tuvalden çıkarak. çehresi hafifçe dönük ve başı omzuna doğru eğik olarak bakmaktadır. tüm endamıyla tamamen görülebilir durumdadır. Buna karşılık ressam. bu titreşimin merkezinde görmek mümkündür. bir duraklama anında. hiç kuşkusuz. gözlerimiz. Hakiki tablonun tüm sol 24 . ama biz seyirciler burayı kolaylıkla saptaya-biliriz. üzerine resim yapmakta olduğu tuvalin tam karşısına yerleşmiş olacak. Karanlık bedeni. Ressam. resmini yaptığı yüzeyin arkasına doğru yansıttığı şu büyük hayali kafesin içinden zuhur ederek belirecektir. gözümüzün önündeki bu görünmezliği görmekten nasıl kaçınabiliriz? Çünkü o bizzat tablonun içinde hassas eşdeğerlisine. çehre-miz.Tablo. Nitekim. seyircinin gözünde. ressamın baktığı şeyi tahmin etmek mümkündür. çünkü bu nokta bizzat bizizdir: bedenimiz. onun gözlediği gösteri iki kere görünmezdir: çünkü bu gösteri tablonun mekânında temsil edilmemiştir ve çünkü bu gösteri tam da şu kör noktada. Şimdi onu. onun için yeniden hiçbir karanlığı ve gizliliği olmadan görünür hale geleceği şu bölgenin içine girecektir. Bakışı görülmeyen bir noktada sabitleşmiştir. sabitleşmiş biçimine sahiptir. tam o ânda.

Fakat bu ince görülebilirlik hattı. onun karşısına düşen boşluğa yönelen bakışı. dönüş-te koskoca bir karmaşık belirsizlikler. Bir karşı karşıya duruştan. bakışların ilişkisinin belirlenmesini ve tam olarak oturtulmasını engellemektedir. Bu yer görünüşte basittir. bir yüzey biçimi altında oluşturmaktadır: içinde Arkadan Gelenler 29 bulunduğumuz bu mekân. Görülen miyiz.tarafını kaplayan ve sınırlan tuvalin tersini temsil eden tekdüze ve yüksek dörtgen. Ressam bakışlarını bize ancak. ressamın tablonun dışında. Bir taraftan egemen kıldığı ışık geçirmez sabitlik. seyirci ve model rollerini sonsuza kadar tersyüz etmektedir. kararlı veya daha doğrusu. bu hat hakiki tabloyu kat etmekte ve yüzeyinin ilerisinde. Ressamın gözlerinden baktığı şeye doğru. bizden başka bir şey değildir. ona seyircilerden gelen kadar modeli kabul etmektedir. alışverişler ve sıyrıl-malar şebekesini kapsamaktadır. bir ressamın oradan itibaren bizi seyrettiği bir tabloya bakıyoruz. birbirlerine bakan gözlerden. gören miyiz? 25 . saf bir karşılıklılıktır. bakan bizlerin kaçınmamızın mümkün olmadığı emredici bir hat çizilmiş-tir. bizi gözleyen ressamı gördüğümüz şu yere kavuşmaktadır. bu belirgin ama kayıtsız yerde. Ve tablonun en soluna dönen büyük tuval burada ikinci bir işlev görmektedir: inatçı bir şekilde görünmez olarak. bizden önce burada bulunmuş olan tarafından ikame edilmekteyizdir: bizzat modelin kendisi tarafından. Hiçbir bakış. Biz seyirciler fazlalığızdır. sanatçının seyrettiği şeyi derinlemesine görülmezliğini. özne ve nesne. Fakat bunun tersine. Bu bakış tarafından kabul edilen bizler. 30 Kelimeler ve Şeyler ne yaptığımızı bilmiyoruz. merkezde seyirci ile model arasında kurulan dönüşümler oyununu ebediyen istikrarsız kılmaktadır. tuvali diklemesine delen bakışın yansız izinin içinde değildir. bu kesikli çizgi bize hiç sektirmeden ulaşmakta ve bizi tablonun temsiline bağlamaktadır. onun tarafından kovulmakta. kim olduğumuzu. Yalnızca bu ters tarafı görebildiğimiz için. birbirlerine dikaçıyla bakarken kesişen bakışlardan daha fazla bir şey değil. bakan ve bakılan sürekli alışveriş halindedir. bizim onun modelinin yerinde bulunduğumuz ölçüde yöneltmektedir.

ışığını çok kısa bir perspektife göre sunulan bir pencereden almaktadır. ve bu yüzeyin ilerisinde. ressamı aydınlatarak. aynı ânda iki komşu ve kesişen. anbean içerik. Ve yaldızlı ışık. ama birbirine indirgenemez mekânı yıkamaktadır: temsil ettiği ha-cimle birlikte tuvalin yüzeyi (yani ressamın atölyesi veya şövalesini koyduğu salon). Ressamın gözleri. En sağda. aynı cömertlik içinde. Arkadan Gelenler 31 aynı ânda hem seyirciyi ressama doğru hem de modeli tuvale doğru taşımaktadır. tabanın bir kenarında modelin görülmeyen yeri. Marjinal bir tuzak tarafından çoğaltılan ve daha da kaçınılmaz kılman şaşkınlık. seyirciyi bakışlarının alanı içine yerleştirdiği ânda. bu bakışın güzergâhı üzerinde bir tablonun tablosunu tanımlayan hayali bir üçgene hükmetmektedir: tepede —görülebilen yegâne nokta. odayı sağdan sola kat ederken. bol bol yaydığı ışık akımı. tablonun içine girmeye zorlamakta. onu seyirci için görünür kılan ve modelin aktarılan görüntüsünün kapalı kalacağı esrarlı tuvali. bu pencerenin yalnızca aralığı görülmektedir. Seyirci. diğerinde.Ressam. çehre. biçim.sanatçının gözleri. Fakat gözlerinin dikkatli hareketsizliği. onları daha önceden de izledikleri başka bir yöne göndermektedir ve hiç kuşkusuz gözleri yakında buraya gene yöneleceklerdir: artık hiç si-linmeyecek olan bir portrenin çizildiği ve belki de uzun zamandan beri ve ebediyete kadar kalmak üzere çizilmiş olduğu hareketsiz tuvalin yönüne. ressamın hâ-kim bakışı. modelin 26 . Öylesine ki. tersine döndürülmüş tuvalin üzerine muhtemelen taslağı çizilmiş olan şekil. kimlik değiştiren bir yere. tablo. ona hem ayrıcalıklı ve hem de zorunlu bir yer vermekte. ressam için görünür hale gelmiş ve kendi için kesinlikle görünmez bir görüntü halinde yüzeye aktarılmış olan görünmezliğini görmektedir. şu ân için sabit bir şekilde bakmaktadır. öylesine ki. seyircinin işgal ettiği hakiki hacim (veya modelin hakiki olmayan yeri). onu kavramakta. onun aydınlık ve görünür yanını yok etmekte ve onu donuk tuvalin ulaşılamaz yüzeyine yansıtmaktadır.

sağdan. temsilin ortak yeri olarak hizmet eden karma ve tam bir ışığı serbest bırakmaktadır. Bu kısmi. ve işte bütün bu asılı duran tuval-lerin arasından bir tanesi. bizim için ulaşılmaz olan yeri oluşturmakta. Bir psikenin öteki tarafı. Her temsili görünür kılan bir ışığın saf hacmi. görünmez bir pencereden boşalmaktadır. çünkü bu ışık eğer ona içkin olan bir mekândan değilse. arkasını seyircilere dönerek. diğeri ne kadar gizlenmişse o kadar aşikâr olan bir mekânı ihdas etmektedir. taşıdığı temsilden. kişiler. odanın dibini meydana getiren duvarın üzerinde. ressam da dahil kimse bakmamaktadır). Diğer tablolar. çok görünür nitelikteki dokusunun diğer tarafından kurtulan yüzey solda yayılmaktadır. saf açılma olan pencerenin de parıldadığı. diğeri ne kadar yalnızsa (çünkü ona. onun eli tarafından tuvale aktarıldığımızı kavrayacağımız ânda. Tablonun öteki ucunda. bu tuvalin ancak tersini ya-kalayabiliyoruz. tıpkı bir aynada olduğu gibi. burası ressam. Ressamın bize bakmasına bakıyoruz ve onu görmemize olanak veren aynı ışık tarafından biz de onun için görünür kılınıyoruz. fakat içe doğru ince bir beyaz çizgi onu çepeçevre dolaşa-rak. hiçbir yerden gelmemektedir. çok özel bir ışıkla parlamaktadır. ressam bir dizi 32 Kelimeler ve Şevler tabloyu temsil etmiştir. daha koyudur. görülmeyen tuvali den-gelemektedir: tıpkı onun gibi. hem tuval üzerinde temsil edilen olayı. Oysa. Ve. hem tuvali. Çerçevesi dığerlerininkinden daha geniş. bütün düzeyinin üzerine belirlenmesi güç bir ışık yaymaktadır. ancak şöylesine bir işaret edilmiş olan uç pencere. seyirciler açısından o kadar harcıâlemdir. derinliği olmayan bir gecenin sınırında daha da soluklaşan birkaç le-keden başka bir şey 27 . onu temsil eden tabloya doğru kıvrılmakta ve onun görünen arka tarafını taşıyıcı tablonun üzerine çakıştırarak. hem de tuvalin içinde bulunduğu odayı kastediyorum) kişileri ve seyircileri kuşatmakta ve onları ressamın bakışı altında. biraz geriye doğru ağır bir erguvan perde gözükmektedir.tam karşısında. Bu garip ışığın içinde iki siluel ve onların üzerinde. onun fırçasının onları temsil edeceği yere doğru taşımaktadır. modeller.gözünde yaldızlı çizgiler halinde parlatan da gene bu ışıktır. en mükemmel görüntünün olduğu kadar. seyircilerin -yani bizim. Işık sahneye sel gibi akarak (aynı ânda hem odayı.

onu kuşatan karanlığa rağmen. onları görenleri görebildikleri şu ışık balkonuna doğru. o tek görünür olanıdır. Bazı başlar kendilerini profilden göstermektedirler.göstermemektedirler. Nitekim. O tek tablo ise. geri çekilmekte olan bir mekâna açılmaktadır. alaycı tuvalle olan şu ikizliğin büyüsünü sunmaktadır. kendiyle aynı mekân içinde olanlara ilişkin hiçbir şeyi yansıtmamaktadır: ne ona arkasını dönen ressamı ne odanın ortasındaki kişileri. ama ona kimse bakmamaktadır. onların tersine. Bu kayıtsızlığın ancak kendiyle eşit olduğunu kabul etmek gerekir. görülebilirlikten başka bir şey olmayan. ön tarafta cereyan etmek zorunda olana doğru -tuvali çevreleyen aydınlık görülmezliğe. aynaların bir ikiye katlama rolü oynamaları gele-nektendi: Bunlar tabloda ilk kez verilmiş olanları tekrarlı-yorlardı. ama onları konumlan veya mesafeleriyle reddeden. tüm dürüstlüğü içinde işleyen ve göstermesi gerekeni gösteren bir tek odur. ama hakiki olmayan. daraltılmış. Temsiller sunmaya yönelik olan. Tablonun temsil ettiği tüm temsiller içinde. Uzaktaki resimler kadar.dönmüştür. 28 . ama hiçbir bakışın sahiplenmediği. Aydınlık derinliği içinde yansıttığı. görünür şey değildir. Hollanda res-minde. ama bunlardan hiçbiri odanın dibindeki şu küçük par-Arkadan Gelenler 33 lak dörtgene. eylemli hale getirmediği. onun seyrinin hemen olgunlaşan meyvesinden yararlan-madiği bu hayal kırıklığı içindeki aynaya bakacak kadar dönük değildir. tanınabilir biçimlerin sadece ona ait olduğu bir aydınlığın içinde kat kat sıralandıkları. gizleyen ve onlardan kaçınan bütün bu unsurların arasında. tablosunun yanında ve tüm dikkati modeline yönelik olarak. bakışların içinde temsil edildikleri odanın orada kapandığı şu karanlık oyuğa doğru değil de. Fakat bu bir tablo değildir: o bir aynadır. Uzaklığına rağmen. ilk plandaki ışığın da reddettiği. değiştirilmiş. Tablonun diğer kişilerinin çoğu da. arkasında yumuşak bir şekilde parlayan bu aynayı gö-remez. Ressam.

tablonun kendininkiyle aynı perspektif çizgiler tarafından kat edilmek zorundadır.bükülmüş bir mekânın içinde. ressamın ve atölyesinin görülmesine olanak verdiği için. Fakat. Görülür nesnelerin etrafında durmak yerine. Fakat. Oysa. aynı ressamın. ama aynı zamanda ressama bakan figürleri de göstermektedir (çizgilerin ve renklerin tuvalin üzerine 29 . tam bir ikiz olması beklenebilir. bu aynı zamanda onun tablo olması ölçüsünde. demek ki. aynı anda hem tablonun yapısından. aynı atölyenin. Burada. ama başka bir yasaya göre parçalara ayrılmış ve yeniden oluşturulmuş olarak. konumu gene de aşağı yukarı merkezidir: üst tarafı tam olarak. orada yer alan kişileri kavrayacaktır. Odanın hiç kimsenin bilmediği dip tarafında beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ayna. ressama bakan çehreleri göstermektedir (ressam. bir perspektifi saptırmamak-ta. yani bu. tablonun yüksekliğini ikiye bölen çizginin üzerindedir. açtığı bu görülmezlık. tablonun önünde. onun dış cephesini oluşturan zorunlu olarak görülmeyen şu bölgede. aynı tuvalin onda eş bir mekâna göre yerleşmeleriyle. tüm temsil alanını katetmekte ve tüm bakışların dışında yer alana görülebilirliğıni iade etmektedir. saklanışınki de34 Kelimeler ve Şeyler ğildir: Bir engeli aşmamakta. tuval burada sona ererek. hem de resim olarak varoluşundan ötürü görünmez olana hitap etmektedir. daha önce söylenmiş olana ilişkin hiçbir şey söyle-memektedir. Ondan yansıyan şey. bu ayna orada yakala-yabileceklerini ihmal ederek. tuvalin üzerindeki kişilerin düz bakış-larla saptadıklarıdır. dipteki duvarın üstünde (veya en azından bu duvarın görünür kısmının üzerinde) medyan bir yer tutmaktadır. çalışan ressam olma gibi nesnel hakikiliği içinde temsil edilmektedir). resssama modellik yapan kişileri de kapsayacak şekilde aşağı kadar inseydi görülecek olandır. Hareketsiz bakışı. eğer tuval öne doğru uzaya-rak. Ancak. Ayna burada. yani mümkün her seyircinin gözünde bir şeyi temsil etmeye yönelik dört köşe bir çizgiler ve renk parçası olması ölçüsünde tablonun dışındadır. tablonun ilk halin-dekiyle aynı şey görülmektedir. bizzat tablonun temsil ettiklerinden hiçbir şeyi göstermemektedir.

"modeller". Garip bir açıklama biçimi. aynı anda hem tabloda temsil edilen mekânı hem de onun temsil biçiminin bir parçasını kesip alan görülebilirlik içindeki yer değiştirmeyi sağlamaktadır. tabloya özgü bir kompozisyon etkisiyle. ön cephede İtalyan soytarı Nico-laso Pertusato tanınmaktadır. tablodan bakıldığında. "kişiler". belki de mevcut veya işaret edilen kişilerin kimliğini bir kerede ebediyen geçerli olmak üzere saptamak uygun olacaktır: "ressam". ama tersine çevrildiğinde." II Ama belki de. bu grubun içindekilere çok kesin adlar verilebileceğini söylemek yeterlidir: geleneğe göre. ikincisi. Arkadan Çelenler 35 yaşlı Pachero'nun Sevilla'da çalışan öğrencisine verdiği öğüt açığa çıkmaktadır: "Görüntü çerçeveden çıkmalıdır. bunların içinden şurada dona Maria Agustina Sarmienta. Bu biraz soyut. aynanın dibinde gözüken ve ressamın tablonun önünde seyrettiği şu görüntüye sonunda bir ad koymanın zamanı gelmiştir. saraylılarla ve cücelerle çevrelenmiş olarak seyrettiği halde. her zaman bulanmaya ve ikiz hale gelmeye yatkın şu yüzer gezer ifadelerin içinde sonsuza kadar sıkıntılı bir durumda kalmamak için. en azından doğrudan doğruya görünür durumda 30 . iki kişinin resmini yaparken temsil ettiğini.ilişkindir. bu iki görünmezlik biçimini istikrarsız bir çakışma haline sokmaya -ve onları hemen tablonun diğer ucuna taşımaya. hizmetçileriyle. zorunlu olarak iki kere görünmez olanı. Bu iki figürün ikisi de ulaşılmaz niteliktedir. "seyirciler". Velâzquez'in bir tablo yaptığını. Ayna. en yüksek dereceden temsil edilen şu kutupta olacaktır: tablonun bir derinliğinin oyuğundaki bir yansımanın derinliğinin oluşturduğu kutup. kralın çocukların-dan Margarita'mn dadılarıyla. bu tabloda kendini kendi atölyesinin içinde veya Escurial sarayının bir salonunda. bu çakıştırma. genel olarak bütün tabloların varoluşuna hükmeden bir yasa yüzünden. Görünene kaçınılmaz olarak uygun düşmeyen bir dili sonsuza kadar sürdürmek yerine. burada Nieto. tablonun ortasında göstermektedir. Temsil oyunu burada birini diğerinin yerine götürmeye. "görün-tüler". ama farklı biçimlerde: birincisi. Ressama modellik yapan iki kişinin.bıraktıkları şu maddi hakikilik halinde).

eğer uyumsuzluklarından hareketle her ikisine de en yakın durumda kalmak istenirse. eğer dil ile görünenin ilişkisi açık tutulmak istenirse. Fakat. Resim belki de bu boz. ama onları bir aynadan görmenin mümkün olduğunu. ışıklarını yavaş yavaş yakacaktır. bunlar bize her durumda. Bunlar birbirlerine indirgenemez niteliktedirler: gördüğümüz şeyleri istediğimiz kadar anlatalım. görünen şey hiçbir zaman söylenen şeyin içine sığmaz ve söylenmekte olan şey imgeler. eğretilemeler. ressamın neye baktığını ve onunla birlikte tablonun çoğu kişisini söyleyeceklerdir. dilin resimle olan bağlantı-36 Kelimeler ve Şeyler sı sonsuz bir ilişkidir. ikircikli işaretleri önleyeceklerdir. Fakat. Öyleyse. yani konuşulan mekândan. adsız. Bunun nedeni sözün yetersizliği ve görünenin karşısında kapatmaya boşuna uğraşacağı bir açığının olması değildir.olmadıklarını. sentaksın ardışıklığının tanımladığı yerdir. yani onları sanki aralarında uyumluymuşlar gibi birbirleri üzerine uygun bir şekilde kapatmaya izin vermektedirler. Kral IV Philippe ve karısı Marianna olduklarım eklemek yeterli olacaktır. bunların hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde. kıyaslamalar aracılığıyla istendiği kadar gösterilmeye çalışılsın. 31 . her zaman özenli ve çok geniş olduğundan ötürü tekrarlamak olan bu dilin aracılığıyla. Bu özel adlar yararlı atıf noktalan oluşturacaklar. bakılan mekâna farkına varmadan geçmeye olanak vermektedir. aynanın dibinden kimin yansıyacağını bilmiyormuş gibi yapmak ve bu yansımayı varlığının tabanında sorgulamak daha iyi olacaktır. bunların ışıklarını saçtıkları yer gözlerin gördüğü değil de. bu durumda özel adları silmek ve lekenin sonsuzluğu içinde kalmak gerekir. Öte yandan özel ad bu ayırımda bir yapmacıktan başka bir şey değildir: parmakla işaret etmeye.

Üstelik. Aynanın dibinde fark edilen görüntüler gibi. belki de içeride olan bitenleri gözlemekle yetinerek gözlenmeksizin gizlice görmekten mutlu olacaktır. Tıpkı ayna gibi. aynanın üçüncü işlevidir. ışığın içeri gir-meden kendi etrafında burgu gibi dönüp durduğu sarı bir aydınlık patlamasının içinde dağılmaktadır. karışık koridorları izleyerek. Fakat pencere. Belki odaya girecek. bir eliyle duvar kaplamasını tutmaktadır. kişilerin toplandığı ve ressamın çalıştığı salonun etrafından dolaştığı tahmin edilebilir. fakat bu koridor karanlığın içinde kaybolmak yerine. onun bu aşikâr ve gizli mekânın bir görevlisi olması 32 . solda temsil edilen büyük tuvalin tersidir. ayakları iki farklı basamağın üzerindedir. görülmeyen bölgenin içindeydi. kurgusal derinliğin dibinde görünür ama bütün bakışlara kayıtsız kılmak üzere arayacaktır. Nereden geldiği bilinmemektedir. ressam. dikkatli kişiler. bütün gözlerin seyrettiği sahnenin önünde. şiddetli. Son olarak -bu. ayna ise. yaldızlı bir düz yüzey olarak kalırdı. Eğer yontma bir kanat. ama görünür olmayan şeyi. dizi büküktür. belki o da biraz önce. tıpkı aynaya olduğu gibi. Burada bir koridor başlamaktadır. Yansıma ile yansıttığı arasında çizilen emredici noktalı çizgi. Aynı anda hem yakın hem de sınırsız olan bu fon üzerinde. pencerenin zıddında yer almakta ve onu güçlendirmektedir. tablo için seyrettikleri görüntüyü bir araya getiren.Öncelikle. sahnenin tersine sabit bir şekilde bakmaktadır. bir perdenin eğrisi ve birçok basamağın gölgesi tarafından dışa doğru oyulmuş olmasaydı. Tıpkı pencere gibi tablonun ve onun dışında kalanın ortak yeridir.tıpkı onun gibi dipteki duvarın içine açılan bir kapının yanında durmaktadır. profilden görülmektedir. Ters veya daha doğrusu yüz. tablonun Arkadan Gelenle? 37 önünde yer alan. ona da dikkat edilmemektedir. çünkü konumu gereği sakladığı şeyi cepheden göstermektedir. bir adamın yüksek silueti fark edilmektedir. anlık ve tamamen sürpriz olan bir hareketle. soldan sağa doğru sürekli bir akma hareketiyle işlem yapmaktadır. ışığın yatay akımını dikine kesmektedir. odanın içinde ışımayan aydınlık bir dörtgeni bölmektedir. Bu kapı da mat ışığı.

gölgeler. ani bir belirmedir-. daha sonra temsil çözülmektedir: Arak ondan yalnızca çerçeveleri ve tabloları dıştan yıkayan şu ışık görülmektedir. üzerindeki işaretlerin suçunu taşımayan tuval (bunlar temsilin maddi araçlarıdır). Aynanın içindeki bu soluk ve minik siluetler. önce tuvalin tersi. İkircikli ziyaretçi. onun varlığından kuşku duymak mümkün değildir -muhtemel bir yansıma değil de. fakat tablolar bunun karşılığında. Solda. ama kendi bedeninin karanlık hakikiliği içinde tekrarlamaktadır. aynı anda hem girmekte hem de çıkmaktadır. atölyenin du-38 Kelimeler ve peyler varlarının ötesinde. kıvrımını kat ettiğimiz bu çevreyi terketmemiz gerekmektedir. sonra açık kapı. oradan yansıyan ve oradan itibaren görülebilir.mümkündür. yeni ve özdeş türler olarak fışkıran görüntülerin anlık hareketini hemen oracıkta. çok sivri bir perspektifin ancak çerçevelerinin kalınlıkları içinde görülmelerine izin verdiği birçok tablo. kendi türleri içinde. kapının aralığından beliren adamın uzun ve sağlam bedeni tarafından reddedılmektedi der. etiyle kemiğiyle buradadır. son olarak da. aynanın içine nüfuz eden. kaymış bir merkez oluşturuyormuş gibi duran ressamın bakışından yola çıkınca. tablolar. en sağda pencere veya daha doğrusu. tablonun önünde neyin olup bittiğini göstererek. aniden dışarıdan belirıvermiş ve temsil edilen alanın eşiğinde ortaya çıkmıştır. Odayı boydan boya geçen. sonra merkezinde ayna bulunan ve sergilenmekte olan tablo. Fakat burada gene de bir fark vardır: o. ışık sanki başka bir yerden 33 . Ayna. ayağı basamağın üzerinde ve bedeni tamamen profilden görünür bir durumda. Bu pervane biçimli kabuk. Fakat. tablonun dip tarafından sahnenin önüne doğru yeniden inmek gerekmektedir. hareketsiz bir terazilenmenin içinde. ok biçimindeki boyutu içinde dışarıyı ve içeri-yi birlikte titreşime sokmaktadır. temsilin bütün dizisini sunmaktadır: bakış. ama onunla çakışan hayali veya gerçek işaretlerden kurtulmuş gibi olan temsil). ışığın içeri boşaldığı duvar yarığı fark edilmektedir. palet ve fırça. gerçek adam (bitmiş olan.

baş. geleneksel bir figü-re başvurmuştur: Esas kişinin yanına. bedeninin üst tarafı ve elbisesinin geniş etek kanatlan hafifçe sola kaçmaktadır. Kompozisyonun ana teması. bakışına ulaşmaktadır. fakat bakışı doğrudan doğruya tablonun karşısında duran seyirciye yönelmiştir. Grubun merkezinde gri ve pembe. tuvali iki eşit kanada bölen medyan bir çizgi çekilecek olursa. 34 . . çocuğun iki gözünün arasından geçecektir. Tıpkı dua ederek adakta bulunan biri. çerçevenin bitişme noktasında yeniden fışkırıyormuş gibi gözükmekte ve buradan. hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde burada bulunmaktadır. bizzat tablonun enidir ve oradan geçen bakışlar uzaktaki bir ziyaretçıninkiler değillerdir. az veya çok eğik. bu ışık tablo-Arkadan Gelenler 39 nun üzerinde. diğer elinde ince fırçayı tutan ressamın alnına.gelerek koyu tahtadan çerçevelerini kat ediyormuş gibi.adın ellerini prensese uzatmıştır. tıpkı Bakire Meryem'i se-lamlayan Melek gibi diz çökmüş bir hizmetçi '. Bunlardan beşi. tablonun dikaçısına doğru bakmaktadır. bir elinde paleti. Prenses başını tablonun sağma döndürmüştür. Tablonun birinci ve ikinci düzlemini işgal eden düz bölge. Kıvrım biçimindeki kabuk böylece kapanmakta veya daha doğrusu. tablonun yüksekliğinin üçte birindedir. Yüzü. bu resmin esas konusu buradadır. onu yeniden oluşturmak zorundadırlar. Nitekim. diz çökmüş bir durumda ona bakan bir başkasını daha yerleştirmiştir. sekiz kişiyi -eğer ressam da dahil edilirse. artık dip taraftaki gibi çekilmiş bir kapı değildir. elmacık ke-miklerine. kralın küçük kızı vardır. bu ışıkla açılmaktadır. dönük veya bükük olarak. gözlerine. Ressam bunun böyle olduğunu vurgulamak ve kanıtlamak üzere.temsil etmektedir. geniş entarisiyle. Bu açılma. Yüzü tam profilden gc rülmektedir.

iki yanı. hem de açığa çıkaran bir vazo resmetmektedir. Bu şekilde yerleştirilmiş olan bu kişiler bütünü. Biraz daha sağda. sağda da saraylı adam tarafından belirlenecektir -yüksek ve uzak uçlar—. ikişer kişilik iki grup yer almaktadır: bunlardan biri geridedir. ona doğru hafifçe eğilmiş-tir. solda ressam. fakat gözlerinin ileri dönük olduğu açıkça bellidir. cücelerden meydana gelen diğeri en öndedir. Her çiftin içinde bir kişi karşıya. sağ tarafta ise cüce vardır. yanı 40 Kdimcla ve Şeyler ressamın ve prensesin baktıkları yere doğru. seyircinin dikkatinin şuraya veya buraya yönelmesine göre. ayağını köpeğin sırtına koymuş olarak. tablonun ortasında aynı anda aynanın yerini hem sıkıştıran. iki figür oluşturabilirler. Prenses. Demek ki. X'in merkezinde prensesin bakışı yer almaktadır. bir fincanın oyuğundaki gibi. Diğer figür ise oldukça geniş bir eğri olacaktır. ressamın bakışı sol üst noktada ve saraylılarmki de sağda olacaktır. tabloya yönelik dikkate veya seçilen atıf noktasına göre. Bunlardan biri büyük bir X olacaktır. şövalenin ayağı). etrafında dönen bir Saint-Andre haçı-nın ortasında ayakta durmaktadır. arkada saraylılar (soldaki kadın sağa bakmaktadır).Çocukla aynı yüksekliktedir. prensesin çehresiyle ve hizmetçi kadının ona yönelik bakışıyla çakışacaktır. Bu iki grup. Bu esnek hat. diğeri de sola veya sağa bakmaktadır. tabloyu örgütleyebilecek iki merkez vardır. kendilerinin seyredilmesinin beklenmedik ikizine bir 35 . Fakat bu döngü donmuş olurlardı. hizmetçilerin. Bu kadın prensese ve yalnızca ona bakmaktadır. konumları ve boylan itibariyle birbirlerine karşılık vermekte ve bir çift oluşturmaktadır. sol alt tarafta. Nihayet. tersinden gösterilen tuvalin köşesi vardır (daha da kesin olarak. Eğer bu aniden hareketsiz hale gelen kişiler. başka bir hizmetçi gene prensese doğru dönüktür. çok daha fazla yaklaşmış olan oyuk. nedimelerin ve soytarıların ha-reketleriyle birlikte. Bu iki hattın kesişme noktasında.

tablonun önünde. aynı zamanda seyirlik bir sahne olarak sunulmuşlardır. çok dar bir açı yaparak kesişmektedir ve kesiştikleri nokta tuvalden dışarı çıkarak. Tablonun dışında kaldığı için ulaşılmaz olan. tamamen görülmez olacak olan bir seyir içinde donmuş olurlardı. tablonun bütün kişilerine bakanlar. çünkü ayna duvarı dipten delmekte ve arkasında yeni bir uzay yaratmaktadır). Tablo bütün olarak. Prenses derinlik yönünde aynayla çakışmakta.aynadan bakma olanağına sahip olmasalardı. çünkü onu gör-memekteyiz. onun için bir sahne olduğu sahneye bakmaktadır. Bakan ve bakılan böylece iki ânın. aynadan çıkan biri temsil edilen bütün kalınlığı aşmaktadır (hatta daha da ötelere gitmektedir. çünkü büyük çıkıntıları ve ipeksi tüyleri arasında oynayan ışıkla. ters dönmüş tuval ve dış nokta onun sayesinde tam bir seyir haline gelmektedir. aynı zamanda omı seyretmektedir. ancak aynı zamanda kaçınılmaz ve tam olarak belirlenmiş bir noktadır. yükseklik yönünde ise onun çehresiyle yansıma-Arkadan Çelenler 4] sı çakışmaktadır. yalnızca bakılmak için yapılmıştır. çocuğun bakışından gelmekte ve yalnızca birinci düzlemi kat etmektedir. Fakat perspektif onları birbirine çok yakın kılmaktadır. Oysa bunların her birinden kaçınılmaz bir hat fışkırmaktadır. Bu kuşkulu bir noktadır. sonra saraylıların ve ressamın ve nihayet aynanın uzak aydınlığında yansıyan bu çehrelerin oluşturduğu bu seyir nedir? Fakat soru hemen ikiye katlanmaktadır: aynanın yansıttığı çehre. Bu ok biçimindeki iki hat. tablonun ne bakan ne de hareket eden yegâne unsuru. çünkü bu egemen iki figür tarafından belirlenmiştir ve üstelik tablodan doğan ve gene ondan kaçan başka komşu noktalı hatlar tarafından teyit edilmiştir. diğeri daha kısadır. sağda yere uzanmış köpek. yaklaşık olarak bizim ona baktığımız yerde sabitleşmektedir. ama bu tablonun kompozisyonunun bütün çizgileri tarafından zorunlu kılınan bu yerde ne vardır? Önce prensesin. 36 . tablonun iki açısından birbirinden çözülmüş olan aynanın açık ettiği saf karşılıklılık: solda.

tablonun dışındaki bir noktada birbirleri-Arkadan Gelenler 43 ne karışmaktadır. Bütün bu dikkatli çehrelerin. herkes cephesini onlara dönmüştür. her gerçeğin en çelimsiz ve en uzak biçimi olmaktadırlar. Bunun tersine. Fakat bu gerçeklik tablonun içine yansıtılmıştır -bu ideal ve gerçek 37 . Bizatihi bu gerçekliğin içinde. tabloya nazaran sahip olduğu üçlü işlevdir. Bu üç "bakan" işlev. tüm temsili kendi etraflarında düzene sokmaktadırlar. etraftakilerin saygılı bakışlarından. prensesin ve aynanın içindeki görüntünün sonunda tabi oldukları gerçek merkezini açığa çıkarmaktır. çocuğun ve cü-celerin şaşkınlığından zaten anlaşılmaktadır. Modelin resminin yapıldığı andaki bakışı. öykünün içinde simgesel olarak hüküm sürmektedir. Bunlar hükümdarlardır. daha gerçekdışı. onlar daha soluk. tablonun önünde. görülmez olamaz. tablonun dışında kaldıkları ölçüde. Ama asıl neden. sahneyi seyreden seyircininki ve ressamın tablosunu yaparkenki bakışı (temsil edilen değil de. Bu. bu ne'den meydana geldiğini öğrendik. çünkü herkesin arkasına kayan ve hiç beklenmedik bir mekândan içeri sessizce dalan bu yansımaya kimse dikkat etmemektedir. ama temsilin ondan itibaren mümkün olmasından ötürü tamamen gerçek bir noktada. yani bakılana nazaran ideal. aynı zamanda en çok ihmal edilenleridir. Philippe ve karısı tarafından işgal edilmiştir. prenses bayramlık elbiseleriyle kendini onların gözünde görmektedir. arkası dönük tuvalden prensese ve prensesten en sağda oynayan cüceye doğru bir eğri resmolmaktadır (veya X'in altdalı açılmaktadır). özsel bir görülmezliğin içine çekilmektedirler. bütün bu süslü bedenlerin ortasında. önümüzde olan ve sözünü ettiğimiz tablo) bu noktada çakışmaktadır. Temsil edilen bütün bu kişilerin içinde. Hükümdarlar. aynanın yansıttığı iki küçük siluetin içinde tanınmaktadırlar. Bu merkez. biraz ışık onları yok etmeye ye-tecektir. çünkü kral IV.42 Kelimeler ve bakışhalmdeseyir'in Şeyler Tabloya ilk göz atışımızda. bunlar görünür oldukları ölçüde. bütün görüntülerin içinde en tehlikeli durumda olanlarıdır: bir hareket. bunun amacı. tablonun tüm düzenini onlara sunmak böylece kompozisyonun.

belki de açığa çıkardığı kadarını. ta-mamlanmakta ve ışığın içinde yeniden bozulmaktaydı. aynanın içine yerleştirilemezler: tıpkı kralın tabloya ait olmaması ölçüsünde. dolaysız bir mevcut olmamayı 38 . Bu boşluk. tamamlanmış tablolara kadar. safça ve gölge içinde gösteren yansıma. ona tamamen yabancı olanı tablonun içine çekmektir. Fakat bu hile. aynanın bu cömertliği belki de sahtedir. sağda. yerini adeta zorla aldığı. Bunlar: solda. hatta daha fazlasını saklamaktadır. tablonun derinliğini kat eden çizgiler tamamlanmamıştır. kralınkine. elinde paletiyle ressam (ressamın öz portresi). bulunduğu yerden göremediği. süslü ve hareketsiz duran kral ile kraliçenin yansıması. 44 Kelimeler ve Şeyler çember tamdı. Atölyenin çevresini dolanan büyük deniz kabuğunun içinde. ama asıl seyir olan kral ile karısını cepheden görmektedir-. Herkesin öncelikle baktığı şeyi. Buna karşılık. odaya girmeye hazır ziyaretçi -bütün sahneyi tersten almakta. Ama. oradan geçen kişinin anonim çehresi ve Velâzquez'inkı gözükebilir -gözükmelidir-. aynanın içinde gözükmesi gibi. sanatçı ve ziyaretçi tablonun sağında ve solunda mevcut oldukları için. paleti ve eli havada asılı kalmış olan ressamın bakışından. sabırlı modellerin tutumu içinde. aynı zamanda sanatçının ve seyircinin de yeridir: Aynanın dibinde. Çünkü bu yansımanın işlevi. Kralın kraliçeyle birlikte tahtta oturduğu yer.noktanın üç işlevine tekabül eden üç figür halinde yansıtılmış ve farklılaştırılmıştır-. seyircininkine. güzergâhlarının bir bölümü eksiktir. tuval üzerine çizilen kendi portresini. her bakışa eksik olan şeyi iade etmektedir: ressamın bakışına. nihayet merkezde. Bu yansıma sanki sihirbazlık gibi. sahnenin hakiki merkezini. kralın olmamasından kaynaklanmaktadır -bu bulunmama. dip tarafta temsil edilen ikizinin eşi olan modeli. bunların hepsinde de. sanatçının bir hilesidır-. ayağının biri basamağın üzerinde. temsil doğmakta. Ama.

Bunun nedeni herhalde. onu doğuran hareketleri bu tabloda temsil etmeye girişmektedir.ortadan kaldırılmıştır. portrelere rağmen—. görenin görülmezliğıyle dayanışma içinde olmasıdır -aynalara. Sahnenin bütün çevresine. yüzyılın sonuna kadar yapıcı bir rol oynamıştır. kurgusal olarak oyulmakta ve kendinin ilerisine yansıtıl-maktadır. buraya getirdiği ve hepsini birden sergilediği bu dağınıklığın içinde. Ve sonunda. Belki de Velâzquez'in bu tablosunda. temsilin birbirini izleyen işaret ve biçimleri konulmuştur. onu zincire vurmuş olan bu ilişkiden kurtulan temsil. Nitekim. onu yapan ve onun sunulduğu kişiyle olan ilişki gibi zorunlu olarak kesintiye uğramıştır. bu tabloda da görülenin derin görülmezliğinin. DÖRT BENZERLİK Benzerlik. Tuvali kat eden derinliğin içinde. klasik temsilin temsili gibi bir şey ve açtığı mekânın tanımı vardır. simgeler 39 . imgeleri. özel bir boşluk. kendini saf temsil olarak verebilir. İKİNCİ AYIRIM Dünyanın Üslubu 1. taklitlere. Bu konumun kendisi -aynıdır. Batı kültüründe XVI. Bizzat kendini seyir olarak sunacak bir temsilin içinde bile artık mevcut olamaz. yansımalara. Fakat. her yandan emredici bîr şekilde işaret edilmekledir: onu kuranın zorunlu olarak yok olması -benzediği kişinin ve gözünde benzerlikten ibaret olduğu kişinin-. görünür kıldığı çehreler. onun dışa vurulan özü olduğu tüm temsillerde olduğu gibi. kendini sunduğu bakışlar. Metinlerin çözümlenme ve yorum-lanmalanna büyük ölçüde o egemen olmuştur.kapsamakta ve belirlemektedir: ressamın ve seyircinin tabloyu yaptıkları veya seyrettikleri ânda bulunmayışları. ama temsilin modeli ve hükümdarıyla olan ilişkisi. görüntünün temsil eden ustayı ve temsil edilen hükümdarı tam göstermesi asla mümkün değildir. bu mekânın tüm unsurları.

henüz XVII. Similitudo. birinin sonu diğerinin başlangıcını 40 . kenarları birbirine karışmakta. Benzerliğin bilgiye olan aidiyetini çözeceği ve bilgi edinme faaliyetinin ufkunda hiç değilse kısmen kaybolacağı şu anın üzerinde biraz durmamız gerekmektedir. Conjnunctio. birbirini güçlendiren veya sınırlandıran daha birçok kavramı vardır. Ve temsil -ister şenlik. en azından bazılarının diğer bazılarına benzer hale geldikleri biçimleri saptamak mümkün müydü? Benzerliğin semantik dokusu XVI.kendini tekrar olarak sunmaktaydı: hayatın tiyatrosu veya dünyanın aynası. Proporüo. Copula. bitişen şeyler "yakın"dırlar. Aequalitas (contraetus. Şu an için. bu kelime yerlerin birbirlerine yakınlığım benzerlik'ten daha güçlü bir şekilde işaret etmektedir. Paritas. birbirlerine temas etmekte. görünen ve görünmeyen şeylerin bilgisine izin veren. Consonantia. societas. ister bilgi olsun. yüzyılın başın-46 Kelimeler ve Şeyler da hâlâ nasıl düşünülmekteydi? Bilgi biçimlerini nasıl düzene sokabılmekteydı? Ve. her dil onun kendini haber verme biçimine bu başlığı koyuyor ve onun konuşma hakkını böyle formüle ediyordu. onları temsil etme sanatına rehberlik eden o olmuştur. pax et simüia).oyununu düzene sokan. consensus. karışan. kesinlikle esaslı olan dört tanesi vardır. Gerçeği söylemek gerekirse. birbirlerine benzeyen şeyler sonsuz sayıdaysalar da. çehreler yıldızlarda yansımakta ve bitki insana yarayan sırlarını saplarında geliştir-mekteydi. eklemleşmelerini benzerliğin bilgisin-den bekleyen başlıca biçimleri işaret etmekle yetinmek gerekmektedir. Resim mekânı taklit etmekteydi.} Ve düşüncenin yeryüzünde birbirlerine dolanan. Benzerlik XVI. yüzyılda çok zengindir: Amicitia. Bunlardan. Dünya kendi üzerine dolanmaktaydı: yeryüzü gökyüzünü tekrarlamakta. matrimo-num. Önce convenienüa. Con-tinuum. Birbirlerine yaklaşan. yüzyılın sonunda. Concertus.

Bilgi ve Aşk tohumları 41 . hareket arasında iletişim kurulmakta. insan çevresindeki her şeyle iletişim kurmaktadır. bunların içinde bulundukları dünyadan daha az aittir. Bu sayede. bitki hayvanla. ruhun tutkuları yüzünden bozulmakta ve yozlaşmakta "dır. 28. Kolonya. konunun benzerliği.3 Bir o kadar yakınlık işareti. farklı varlıklar kendilerini birbirlerine göre düzenlemektedir. Bu benzerlik. komşuluğun sağır nedeni 1 P Gregoıre. Syntaxeon artis mirabilis. şeylerin bu kavşağından itibaren. Örneğin ruh ile beden iki kere "yakm"dır: Tanrının. insanların yüzünde ot gibi şeylerin bittiği görülmektedir. alışveriş yoluyla yeni benzerlikler doğmaktadır. Böylece. denizde de o kadar balık vardır (adlan Episcopus. ve garip bitki biçimli hayvan.2 Dünyanın geniş ölçekli sentaksı içinde. geyiklerin boynuzlarında bitki. s. sıraları geldiğinde başka benzerlikler sağlayan komşulukları dayatmaktadır. ağır ve dünyevi kılması gerekmiştir. şeylerin evrensel "yakınlığı"dır. Catona. gökte de o kadar varlık vardır ve bunlaT birbirlerine denk düşmektedirler. demek ki özelliklerin benzerliği. bu komşuluktan ötürü bedenin hareketlerini kabul etmekte ve onunla özdeşleşmektedir. tutkular ve özellikler için de aynı durum söz konusu olmaktadır. yeryüzünde ne kadar hayvan veyahut doğa veya insan tarafından üretilmiş nesne varsa. yakınlığın gözle görünür sonucu olan bir benzerlik binmektedir. sorunun çözülmesine kalkışıldığı ândan itibaren çift yanlı olmaktadır: doğanın iki şeyi yerleştirmiş olduğu yerin. Benzerlik. Dünya. mekân içinde "yakından yakma" bir benzerliğe bağlıdır. Dünyanın Üslubu 47 olarak benzerliğin üzerine. Yer ve benzerlik birbirine dolanmaktadır: kabuklu hayvanların sırtında yosun. çakıştırmaktadır. 1610. Convenlentia. çünkü dünyanın meydana getirdiği bu doğal "içeren"de komşuluk. en azından karanlık bir akrabalığın işaretidir. ortak bir rejim kendini dayatmaktadır. etkiler. Ve sonra bu temastan.belirlemektedir. kara denizle. İşte bu nedenden ötürü. onu bitkiye olduğu kadar hayvana da benzer kılan özellikleri birbirlerine karıştırarak. suda ve yeryüzünde ne kadar varlık varsa. İktidar. şeylerin kendine. Bağlaşma ve ayarlanma düzlemindendir. yaratılmış her şeyin içinde "Varoluş. ruhu maddenin içine yerleş-tirmesi için. günahın bu ruhu kaim. ortaya bir benzerlik çıkmaktadır. bu arada "beden. Fakat ruh. son olarak da. Periapus olan balıklar yok mudur?). şeyler arasındaki dış bir ilişki değil de.

iki göz sınırlı parlaklıklarıyla. Realis Philosophia. 1650. çünkü aşk öpücükleri ve sözleri oradan geçmektedir. uçları (Tanrı ve Madde) uzakta tutarak. La Physionomie Humaine. s. ışınlarını saçan yüce erdem bu noktaya. Aldrovandi. Sanki uzaysal birlikte hareket kopmuş ve zincirin birbirinden ayrılmış olan halkları. bir öncekine ve bir sonrakine benzeyen bir halka başlamakta ve sona ermektedir ve benzerlikler. Bononiae. ama yer yasasından kurtulmuş olarak ve mesafe içinde hareketsiz bir şekilde oynayarak. Magıe naturel e. uzaktan gökyüzüyle. Rekabet'in (aemulatio) içinde. "5 Benzerliğin ikinci biçimi aemulaüo'dur. Porta. bu bağlantı karşılıklı ve süreklidir. Fr. eğer onun bir ucuna dokunulacak olursa gelecek. titreyecek ve geri kalanı öldürecektir. işte bu gergin ve titreşimli muazzam zincir. 48 Kdimda ve Şeyhi lan ve yakınları özümleyen bu yakınlığın gücüyle. öylesine ki. Campanetla.4 Böylece. s. bir cins yakınlık. 1623. s 22. 3.6 Şeyler bu rekabet ilişkisiyle. Çev. bu yakınlık ipidir: "bitki vahşi hayvanla ve vahşi hayvan duygusal olarak insanla ve insan da akıl olarak diğer yıldızlarla yakınsa. benzeri komşu kı2 G. 98. Frankfurt. 4 T. 663. benzerliğin ve mekânın sağladığı bağlantıyla. Monstromm Hisloria. çemberlerini birbirlerinden uzakta. Her temas noktasında. 5 G Porta. Porta'nın Doğal Büyü adlı kitabında andığı. age. s. I. bu uçlar Hakimi Mutlak'ın iradesinin en derin uykuda olan köşelere kadar nüfuz etmesini sağlayacak şekilde yaklaştırılmaktadırlar. çemberden çembere birbirlerini izlemekte. Rouen. 6 U Akrovandi. dünya kendi kendine zincirlenmektedir. Tanrının bilgeliğiyle yetersiz bir şekilde rekabet etmektedir. aynı şekilde. İnsan yüzü. 42 . burun Jüpiter'in asasının ve Merkür'ün kanatlı ve yılanlı sopasının bir imgesidir. 1655. ağız Venüs'tür. temassız bir benzerliğe göre yeniden üreüyorlarmış gibi. Çev. bu bağlantı ilk nedenden en aşağı ve önemsiz şeylere kadar gerilmiş olan bir ipe benzer şekilde işlemektedir. 3 U. Fr. yansımaya ve aynaya ilişkin bir şey vardır: dünyaya dağılmış şeyler. onun aracılığıyla birbirlerine cevap vermektedirler.eken" Tanrıdan bir parça vardır. geniş ve aynı gökyüzünün yaydığı büyük aydınlığı yansıtmaktadır. s.

Paracelsus. Grillot de Givry. Uzayı kat eden bu yansımalardan ilk olanları hangileridir? Bunu söylemek çoğu zaman mümkün değildir. s. çünkü rekabet şeylerin bir cins doğal ikizliğidir. yıldızların serpili olduğu gökyüzünün aynasıdır. Otun aydınlığı. rekabet zıtlaştvrdığı iki figürü birbirinin karşısında hareketsiz bırakmamaktadır. 18.Dünyanın Üslubu 49 evrenin bir ucundan diğerine. Göksel bitki ve otlar dünya tarafına dönüktürler ve doğrudan doğruya yarattıkları otlara bakmakta. hiçbir değişiklik olmadan. I-'r. 1913. ama bu çekişmede. dünyanın bu temelli ikileşmesini. Leber Paramimm. kendine özgü olan mesafeyi ilga etmektedir. ikizlerin görüntüsüyle kıyaslamaktadır. 50 Kelimeler ve Şeyler Fakat. 1624. iki kenarı dolaysız olarak karşı karşıya gelen bir kıvnmlanmasından kaynaklanmaktadır. . bunlar "hiç kimsenin. varlığın. s. her şeye verilmiş olan bağlantıya üste gelmektedir. hangisinin diğerine kendine benzerliği getirdiğini söylemesine olarak vermeyecek kadar tam bir şekilde benzeşmektedirler. böylece her ot veya bitki gökyüzüne bakan dünyevi bir yıldızdır. Traite des Signatures. Crllius. 3. bir otun manevi temsilidir."8 Paracelse. Paris. onlara bazı özel erdemler aktarmaktadırlar. dünya. Bunlardan birinin daha zayıf olduğu ve onun edilgin aynasında kendini yansıtan diğerinin güçlü etkisini kabul ettiği olmaktadır. çekişmenin açık hale geldiği ve sakin aynanın artık "kabarmış iki asker"in görüntüsünden başka bir şeyi yansıtmadığı 43 . bu sayede. iki rakip ne aynı değerde ne de eşit liyakattedir. Lyon. aralarında bağlantı veya yakınlık olmadan birbirlerini taklit edebilirler. gökyüzünün saf biçimini yeniden üretmektedir."7 Ancak. Crollius. bozulmaz biçimi oldukları ve tüm etkilerini üzerlerine gönderdikleri otlara üste gelmekte değiller midir? Karanlık yeryüzü. "yıldızlar bütün otların dölyatağıdır ve gökyüzündeki her bir yıldız. Yıldızlar. aynada yeniden ikili hale gelmesiyle. bu gökyüzü yıldızı yeryüzü yıldızlarından yalnızca maddesi itibariyle farklıdır. Cev. Çev. modeli.

bu ayna bilgeliği. kaçamak. Ve bu düelloda karşı karşıya gelen iki figür. bu düzeni kendi içinde geliştirmesi ve böylece. Üçüncü benzerlik biçimi kıyas'tır Daha önce Yunan 44 .9 Rekabet kendini önce basit. . tıpkı gök kubbe gibi. Bu durumda. onun ince eğretilemesi tarafından iptal edilmektedir. bir biçimin başka bir biçimle kavgası -veya maddenin ağırlığı veya yerler arasındaki mesafe nedeniyle kendinden ayrılmış aynı bir biçimin kavgası. katilin te-kerleğe. Fakat açtığı mesafe.da olmaktadır.. Rekabetin halkaları. age. onun "hiçbir emre boyun eğmeme". yıldızların parladığı gökyüzünü dengelemesi koşuluyla. ama ona.haline gelmektedir. görülebilirlik için açık olarak kalmaya devam etmektedir. ve böylece gök kubbeyi bütün etkileriyle birlikte taşıdığını" keşfedecektir. av hayvanının avcıya" olduğu gibi bağlanmamıştır. birbirlerini ele geçirmektedir. insan "yıldızları kendi içinde içerdiğini. Bu adamın iç göğü özerk olabilir ve kendinden başka hiçbir şeye yaslanmayabilir. "hırsızın forsalığa. Benzerlik bu durumda. İnsanın gök kubbesi "özgür ve muktedir" olabilmektedir. büyük halkası gökyüzünün dibine ve daha ötelere kadar dönecektir. "yaratıkların diğer hiçbirinin hükmü altına girmeme" hakkı bulunmaktadır. yakınlığın unsurları gibi bir zincir oluşturmamaktadır. ve belki de. içine yerleştirildiği dünyayı kuşatacaktır. daha 9 Paracelse. benzeri kapsamakta. sonsuza kadar sürme gücüne sahip bir ikizlenme yoluyla yeniden kapsanacaktır. "yıldızların asılı" durduğu bir yerdedir. ama aynı zamanda bilgide olan bilgeliği aracılığıyla dünyanın düzenine benzer hale gelmesi. uzak bir yansıma halinde vermektedir. Benzer. Paracelsus'un adamı. Dünyanın Üslubu 51 çok eşmerkezli< yansımalı ve rakip halkalar meydana getirmektedir. dünyanın alanlarını sessizce kat etmektedir. o da kendi hesabına onu kuşatmaktadır. balığın balıkçıya.

ayarlamalar. kendi üzerinde tersine de dönebilir. çünkü ele aldığı benzerlikler. Ancak. onun sayesinde birbirlerine yaklaşabilmektedirler. bağlar ve eklemlerden söz etmektedir. Dünyanın bütün bilimleri. bu yüzden tartışılır hale gelmeksizin. yıldızların içinde parladıkları gökyüzüyle olan ilişkileri aynı zamanda ot ile yeryüzü. duyu organları ile harekete geçirdikleri çehre. Cesalpinus tarafından ne eleştirilmekte ne de reddedilmektedir. gökyüzüyle de oran içindedir. sapı üst bölümüne" yerleştiren ilk kıyasla çelişki içinde değildir."10 10 Cesalpin. XVI. bozulmaksızın tersine dönebilir. Convenientia ve aemulaüo. belirsiz sayıda akrabalık kurabilir. madenler ve elmaslar ile içine gömüldükleri kayalar. çiçekler. ama con-venientia gibi.toprağa gömülü olan bir hayvandır).bilimi ve ortaçağ düşüncesi tarafından bilinen. ayakta duran bir hayvan olduğunu keşfettiğinde bu kıyası güçlendirmiştir: tersine bir ilişki. doğru çıkmaktadır. Kıyas. ama "kökü bitkinin alt bölümüne. aynı bir noktadan itibaren. Bu nokta insandır. Cesalpinus bunun tersine. canlılar ile oturdukları dünya. ilişkilerin daha ince benzerliklerinin bulunması onun için yeterlidir. bizatihi şeylerin görünen ve kitlesel benzerlikleri değildir. çünkü "hayvanlarda da damar sistemi alt kısımdan başlamakta ve ana damar başa ve kalbe. ağzı -veya kökleri. mağaralardaki sarkıtlarla veya fırtınalarla olduğu gibi. onun çehresi 45 . bu her bir yönden geçilen mekânın içinde ayrıcalıklı bir nokta vardır: burası kıyasa doymuştur (herkes burada destek noktalarından birini bulabilir) ve ilişkiler buradan geçerken. yeryüzüyle. beslenme ilkeleri bir vücut gibi uzayan ve bir başla sona eren (taç. Böylece yükü hafiflemiş olarak. Gücü muazzamdır. insan hayvanlarla ve bitkilerle olduğu gibi. Örneğin. 1583. deri lekeleri ile gizlice damgaladıkları vücut arasında bulunmaktadır. tıpkı aemulatio gibi. bu kıyasın içinde çakışmaktadır. bitkinin. bu çokdeğerlilik de kıyasa evrensel bir uygulanma alanı sağlamaktadır. Bir kıyas. gök kubbeyle ilişki halindedir (gökyüzü boşluk karşısında ne ise. yapraklar) bir sap boyunca tabandan zirveye doğru yükselen. başını aşağıda tutan. ama bu iki dönemde muhtemelen farklı şekilde uygulanan eski bir kavramdır. madenlerle. Dünyanın güçlerinin arasına dikilmiş olarak. Bitki ile hayvan arasındaki eski kıyas (bitki. De Plansü Libri. benzerliklerin mekân içindeki harika çarpışmalarını sağlamaktadır. 52 Kelimeler ve Şeyler Bu tersine dönebilirlik gibi.

Aldrovandi'nin insanın alt taraflarım dünyanın pis yerlerine. s. aynı kıyaslamalı kozmografyaya aittir. Fakat gerçeği söylemek gerekirse. benzeri bir şekilde bulunmaktadır: eti topraktır.. tıpkı bizim dört ayak parmağımızın olduğu gibi.11 İnsan vücudu. gökyüzünün yedi gezegeni gibidir). fırtına.13 Belon'un tasviri. kuşlara bacak gibi verilmiş olan kemik biçimi topuğumuza denk düşmektedir. kemikleri kayalardır. kuşlar da dört parmağa sahiptir ve bunların sonuncusu oransal olarak bizim başparmağımız gibidir. . insan denilen hayvan ile üzerinde yaşadığı yeryüzü arasındaki kıyasta. Belon'un tasviri. Pierre Belon'un insan iskeleti ve kuşlarınki arasındaki ilk karşılaştırmalı levhayı nasıl ayrıntılarına kadar çizdiği bilinmektedir: burada "ap-pendix (eklenti) adı verilen ve kanatla kıyaslandığında başparmağın ele oranı gibi olan kanatçık" görülmektedir. sidik torbası denizdir ve yedi esas organı maden yataklarının dibinde saklanan yedi metaldir. kriz de düşünceler ağır ve kaygılı olduklarında 46 . cehenneme. fakat o bütün bu ilişkileri terazilendirmektedir ve bunlar. yüzyıl bilgilerini şeylere uyarlayan tabloyu kesmektedir. Crollius'un döneminde beyin kanaması ile fırtına arasında yapılan klasik karşılaştırma kadar. yüzündeki yedi delik. Benzerlik figürlerini onun aracılığıyla bilgimize ulaştırdığımız tablo. nabzı tıpkı yıldızların kendilerine özgü güzergâhlarında dolaşmaları gibi atmaktadır. "ka-natçığın ucu bizdeki başparmak gibidir.de bedeni karşısında odur. ancak XIX. bu noktada (ve hemen hemen sadece bu noktada) XVI. her zaman bir evren atlasının mümkün yarısıdır. Dünyanın üslubu 53 kesinlemeler. onu kendi döneminde mümkün kılmış olan perspektiften başka bir şeye ait değildir. age. buranın karanlıklarına. yüzyıl bilgileriyle donanmış bin için karşılaştırmalı anatomi olmaktadır. hava ağırlaşuğında başlamakta ve çalkantılı hale gelmektedir. damarları büyük nehirlerdir. 88."12 Bütün bu 11 Crollius. Evren'in dışkıları gibi olan lanetlilere kıyasladığında yaptığı gözlemden ne daha rasyonel ne de daha bi-limseldir.

şimşekler çakarken. sempatiler (yakınlık) oyunu tarafından sağlanmaktadır. dünyanın derinliklerinde. şeylerin dünyadaki hareketine yol açmakta ve en uzaktaki yakınlaş-malarını harekete geçirmektedir: ağırları yerin ağırlığına ve hafifleri ağırlıksız boşluğa doğru çekmektedir. dördüncü benzerlik biçimi. s. sonra bulutlar yığılmakta. Burada hiçbir yol önceden belirlenmemiştir. 4. 37. ama sonra hava yatışmakta ve hastanın aklı başına gelmektedir. gözler müthiş bir şekilde parlamaktadır. mavi duman bulut halinde dağılmaktadır: hava haline gelmiştir. kökleri suya doğru itmekte ve günebakanın büyük san çiçeğini güneşe doğru döndürmektedir. yağmur yağ-makta. hiçbir mesafe tahmin edilmemiştir. 54 Kelimeler ve Şeyler dan ötürü. fırtına pat-lamakta. ama kendi kuruluğunu (bu onu toprakla akraba kılmaktaydı) kaybetmekte ve böylece bir nemlilik (bu onu suya ve havaya bağlamaktadır) kazanmaktadır. bu durumda hafif buhar. 87. s. onu koklayan herkesi "hüzünlü ve ölümcül" kılan şu "cenaze törenlerinde kullanılan matem gülleri" gibi-.başlamaktadır. s. alevler hiç bık-madan ona doğru dikilmektedir-. agt. 14 Crollius. Histoire de la Nature des Oiseaıoc. sidik torbası parçalanmaktadır. karın şişmekte. gezegenden. tek bir temastan fışkırmakla ve mekânları aşmakla yetinmemektedir. serbest durumda rol oynamaktadır. tek bir temastan doğabilir -bir tek ölümün yakmlığın-12 P Belon. benzer'in bi- 47 . hükmü altındaki insana bir şimşek gibi inmekledir. Sempati. 15D5. Sempati. Paris. yıldırım düşerken ruhlar deri-yi patlatmaktadır. 13 Aldrovandi. Bundan da fazlası. ağız köpürmektedir.14 Nihayet.15 Fakat gücü o kadar fazladır ki. age. gizlice bir iç harekete yol açmaktadır -bayrağı birbirlerinden devralan niteliklerin bir yer değiştirmesi: ateş sıcak ve hafif olduğundan havaya doğru yükselmekte. En geniş mekânları bir anda aşmaktadır: sempati. hiçbir bağlantı hükme bağlanmamıştır. şeyleri dış ve görülebilir bir hareketle birbirlerine doğru çekerek. Aym'nın o kadar güçlü ve ısrarlı bir halidir ki.

kökleri çok olan ağaçlar için de aynı durum geçerlidir. 16 age Dünyanın Üslubu 55 tıpati tarafından telafi edilmiştir. şeyleri soyutlanmışlıklan içinde tutar ve özümlenmeyi engeller. tıpkı tek bir mıknatısın sempatisi ve çekimi nedeniyle havada asılı kalan şu maden zincirleri gibi. vahşi iştahlarını koruyacaklardır. 72. onları karıştırma. her türü kendi inatçı farklılığının ve olduğu şey olarak sürme eğiliminin içine kapatır: "bitkilerin birbirlerinden nefret ettikleri oldukça ıyı bilinir.çimlerinden biri olmakla yetinmemektedir. aralarında kopukluk ve mesafe olmadan birbirlerine tutunur ve iletişim halinde olurlardı. çünkü Doğa bu hayvanı 48 . Bozar. ama bunu özdeş'in yönünde yapar. dünya varlıkları zaman içinde sonsuza kadar birbirlerinden nefret edecekler ve her sempatiye karşı. Işık geçir-meyen ve kalın ağaçlar güneşin sıcaklığı ve toprağın nemi sayesinde büyüdüklerinden. Zeytin ve üzümün lahanadan nefret ettikleri söylenir. şeyleri birbirlerine özdeş kılma. kabak zeytinden kaçar. dünya tek bir noktaya. . Anüpati. eğer gücü dengelenmeseydi. türdeş bir kitleye. öylesine ki. "Hint faresi timsah için zararlıdır. s. bireysel-liklerini kaybettirme gibi tehlikeli bir güce sahiptir -demek ki. ."17 Böylece. Porta. Aynı'nm asık suratına indirgenmiş olurdu: dünyanın bütün parçaları. bunlardan her birinin diğerine zarar vermesi zorunludur.16 İşte bu nedenden ötürü. Sempati dönüştürür. sempati ikiz çehresi olan an15 G. onları oldukları şeye yabancı kılabilmektedir-. özümleme. age.

suyun nemli soğukluğunu vasat sıcaklığıyla ılıtmaktadır. bu çiftin hükmettiği 49 . Nemliliğinin ılımlı olması için.ona düşman olarak vermiştir. Fr. Çev. 154. s. Suyun nemliliği havanın sıcaklığıyla ısınmakta ve toprağın soğuk kuruluğunu gidermektedir. sempati ile onun karşılığı olan antipati arasındaki sürekli terazilenmedir. timsahın ağzı açık olarak uyuduğunu fark edince. iç organlarını kemirmekte. sonunda hakladığı hayvanın karnından çıkmaktadır". atıf noktası. Onları uyuşturmak üzere. karışmalarını. bu onların niteliklerinden bilinmektedir." Onları dağıtan. Sıcak ve nemli hava. 56 Kelimeler ve Şeyler benzerlik alanlarına sahiptir) ve bir zaman (ama bu zaman aynı türleri. yok olmalarını. farenin düşmanları da onu gözlemektedirler: çünkü örümcekle hiç geçinemez ve "en-gerek yılanıyla çok kere kavga eder ve ölür. toprak) kendiliklerinden ne kadar basit ve nitelikleri aynı olsa da. tekrar ve 17 J Cardan. ama aynı zamanda kavgaya çeken. hava ateşle suyun arasına. fare ona ölümcül tuzaklar kurmaktadır. gelişmelerini."18 Sempati-antipati çiftinin egemenliği. soğuk ve kuru toprak. kısacası bir mekân (ama bu mekân. bunların uyum ve uyumsuzlukları fark edilir niteliktedir. hava. ölmele-rini. aynı figürleri. Ateş unsuru sıcak ve kurudur. antipati demektir. öte yandan. böylece timsah güneşte eğle-nirken. ateş. onları ölümcül kılan ve kendi sıraları geldiğinde ölümün kucağına atan bu antipati oyunu ile şeyler. buradan içeri girmekte ve onun geniş gırtlağından geçerek karnına inmekte. Ama. 1656. bunların başkalarına benzeyebilmeleri ve yakınlaşabilmeleri -ama kendi özgünlüklerini koruyarak. Hava sıcak olduğu için. Şeylerin özdeşliği. Bu durum şeylerin büyüme-lerini.olgusu. Yaratıcı'nm karışık unsurlardan birincil cisimlerin meydana geleceklerini emretmesinden ötürü. ama kendilerini sonsuza kadar yeniden bulmalarını. De la Subtitite. su toprakla havanın arasına konulmuştur. ateşin ısısını azaltmakta ve ondan yardım alarak ısınmaktadır. demek ki soğuk ve nemli olan suyun nitelikleriyle antipati halindedir. hayvanlar ve dünyanın bütün figürleri ne iseler o olarak kalmaktadırlar. "Dört cisim (su. ateşe yakındır ve nemliliği sayesinde suya uyum sağlayabilmektedir. aynı unsurları sonsuza kadar ortaya çıkarmaktadır) olduğunu açıklamaktadır.

S. benzerlik yollarını ve bu yolların nerelerden geçtiklerini söylemektedirler. Bunlar. rekabetin bütün yankıları. ama benzerliğin nerede olduğunu. Bir açıklık varlığını sürdürmektedir: Eğer yeni bir benzerlik figürü gelip diziyi ta-mamlamasaydı. sistem kapalı değildir. bir insanla yaşadığı gezegen arasında bir ikizlik mi.G. şeylerin birbirlerine benzeyebilmeleri için kendi üstüne kapanmak. Annolations ou Grand Miroir du Monde de Duchesne.hareket ve dağılma bütün benzerlik biçimlerine yer vermektedir. Aynı. 18 S. belki de bütün bu harika benzerlik bolluğunu. İMZALAR Ancak. bu sır sonsuza kadar gizli kalır. benzerlikler neyseler o olarak kalmaya ve benzeşmeye devam etmektedir. yoksa bir çekişme ilişkisi mi olduğunu. Boğanotunun göz hastalıklarını iyileştirdiğini veya şarap ruhuyla havanda dövülmüş cevizin baş ağrısını geçirdiğini bilmek için. -onu aynı ânda hem tam hem de aşikâr kılmasaydı-. s. bütün benzerlik oyunu bu açıklıktan geçerek. yakınlıktan kaynaklanan bütün komşuluklar. bir işaretin bizi uyarması gerekir: bu olmaksızın. 498. aynı olarak ve kendi üzerine kilitlenmiş olarak kalmaktadır. 50 . kıyas ve sempati. hangi işaretle tanındığını bildirmemektedirler. Acaba. aemulatio. kendinden kaçma veya karanlıkta kalma tehlikesiyle karşılaşabilirdi. Dünya bu oyun sayesinde özdeş olarak kalmaktadır. Dünyanın bütün hacmi. kıyasın bütün zin-cirlemeleri. ikizini oluşturmak. nasıl gömüldüğünü. Oysa. şeyleri yaklaştırmaya ve birbirlerinden uzakta tutmaya hiç ara vermeyen bu sempati ve antipati mekânı tarafından desteklenmekte. II. Convenienüa. onu. dünya düzeni tarafından uzun zamandan beri ve bizim iyiliğimiz için hazırlandığını fark etmeden kat etmemiz söz konusu olacaktır. bedenimiz ve yüzümüzdeki çizgi-lerde Mars'ın rakibi mi. İlk üç benzerlik böylece yeniden ele alınmış ve açıklanmış olmaktadır. kendini yansıtmak veya zincirlemek zorunda olduğunu söylemektedirler. beslenmekte ve ikiye katlanmaktadır.

Toplu Eserleri. kıstası olmadan kalırdı. "taşıdıkları Tanrı gölgesi ve görüntüsünde veya iç erdeminde. Tanrının iradesi değildir. "İnsanın yaran için yarattığı ve gizlediği şeyler. 51 . doğrudan doğruya işaretlere gitmek gerekir. ya yanında-. Her benzerlik aynı zamanda. büyük bir açık kitap gibidir. bitkilerin. Bitkilerin doğalarını öğrenmek için. onu derin görünmezliğinden çekecek görünür bir figür gerekir.yoksa Satürn'e akraba mı olduğunun işaretlerinin bulunup bulunmadığını bilmek mümkün olabilecek midir? Gömülü benzerliklerin. şifreler. fakat bu biçimin de kendi hesabına aydınlana-bilmesi için. dış ve görünür işareti olmadan bırakmamıştır -tıpkı hazine gömen birinin. karanlık sözlerle -Turner. s."20 İmzalar sistemi. onun kuşkulu kıvılcımlarını aydınlık bir kesinliğe dönüştüren bir karar unsuru olmasaydı. ağaçların ve diğerlerinin her biri birer kitap ve sihir-li işaret değil midir?"21 Üzerinde şeylerin birbirlerini yan-19 Paracelse. bazıları farklımeydana gelmemiştir: tek bir aynılıktır ve bu da ya görülür ya görülmez. Ve bazı şeyleri sakladıysa da. die 9 Mücher der Natura Renim. c IX. şeyleri dünyanın tabanında görünür kılan şeyin görünmez biçimiydi. dünyanın çehresi armalar. ancak işa-retlenmiş bir dünya olabilir. Artık onların şifresini çözmek yeterlidir: "toprağın derinliklerinden gelen bütün otların. onların kabuklarında duraklamak yararsızdır. şeylerin yüzeyinde işaret edilmeleri gerekir. erdem dediğimiz şey daha çok imzadan tanınır. karakterler. Benzerlik. Paracelsus. kesişen ve bazen de birbirlerini tekrarlayan garip figürler görülmektedir. İşte bu nedenden ötürü. ki bu onlara gök tarafından doğal bir donanım olarak verilmiştir. hem en aşikâr hem de en iyi saklanmış olan değil midir? Nitekim.kaplıdır. Subdorff Yay. 393. Demek ki. benzerlik çakışan parçalardan -bazıları özdeş. görülmez kıyasların görülür bir işaretine ihtiyaç vardır. "hiyeroglifler"le demekteydi. benzerlikte -ya üs-58 Kelimeler ve Şeyler tünde. hiçbir şeyi özel damgası olmadan. Benzerin dünyası. . Ve dolaysız benzerlik alanı. görünür ile görünmez arasındaki ilişkiyi tersine döndürmektedir. . sayfanın tümü boyunca. İmzasız benzerlik yoktur."19 Benzerlikler bilgisi bu imzaların dökümüne ve onların şifrelerinin çözülmesine dayanmaktadır. bu yeri işaretlemesi gibi-. onu tekrar bulabilmek için.

bu öngörülemez ilişki karanlıkta kalırdı. işaret ettikleri şeye nasıl gönderme yaptıklarının üzerinde. Bu işaret. sempatinin şifresi oranın içinde yer almaktadır.üstündeki yeşil kalın kabuktur. 52 . s. sadece benzet-medir.23 Ceviz ile baş arasındaki ilişki için de aynı şey geçerlidir. Boğanotu ile gözler arasında sempati vardır. 4. onun tohumlarında tam olarak okunabilir durumdadır: bunlar. . otlar da merak-lı hekimle imzalarıyla konuşmakta.24 İlişkinin işareti ve bunu görünür kılan şey. 21 age. küçük ve koyu renkli yu-varlaklardır. Bu işaretlerin. "22 Fakat. ona. başın içindeki ağrılar. bir damga bulunmasaydı. onları işaret eden kelimelerle ikizlenmişlerdir. Eğer bitkinin üzerinde onun göz hastalıklarına iyi geldiğini belirten bir sözmüş gibi duran bir imza. doğanın sessiz örtüsünün altında saklanmış olan iç erdemlerini ifşa etmektedir. "kafatası zarı yaraları"nı iyileştiren şey. Sessiz yansımalar. s 6. mey-venin kemiklerinin -yani kabuğunun. dünya konuşan bir insanla karşılaştırılabilir: "tıpkı anlama yeteneğinin gizli hareketlerinin sözle dışa vurulduğu gibi. bu dilin kendinin üzerinde biraz durmak gerekmektedir. Dünyanın Üslubu 59 sıttıkları ve görüntülerini birbirlerine gönderdikleri büyük sakin ayna.20 Crollius. göz kapaklarının gözler içinki durumuna benzeyen beyaz bir zarın içinde yer alan. aslında sözlerle uğuldamaktadır. Ve diğer hepsini kapsayan ve onları tek bir dizinin içine kapatan sarmal bir benzerlik biçiminin sayesinde. fakat. Onu meydana getiren işaretlerin üzerinde. "tamamen beyne benzeyen" çekirdeğin kendi tarafından önlenmektedir.

acaba tanınabilmek için hangi imzayı taşıyacaktır? El veya alın çizgilerinin insanın 22 age. Aynı zamanda. Demek ki. bir çizginin kısalığının kısa bir hayatın basit görüntüsünü. 24 age. s. onu benzetmeyle tanımak mümkündür. beden ile gök arasında iletişim kurduğundan ve gezegenlerin hareketini insanların maceralarına aktardığından ötürü. . süreklilik talihi. İnsanın yüzü ve eli de aynı şekilde. s. 60 Kelimeler ve Şcylcı eğilimlerini. sempatiler ve rekabetlerdir. zenginlik ve cömertlik işaretidir. şeylerin aralarındaki yakınlığın keşfedilmesi tabanı üzerinde olmaktadır. süreksizlik talihsizliği belirtir. Rekabeti yakınlıktan da tanımak mümkündür: güçlü ve cesur hayvanların bacaklarının uç taraflarının geniş olduğu ve sanki bunlarm güçleri bedenlerinin en uzak kısımlarına aktanlmışcasına gelişmiş olduğu Yunanlı-lardan beri bilinmektedir. en karanlık gecede gören keskin gözlü-ler gibidirler. Benzerlikleri işaret edenler. iki çizginin kesişmesinin bir engelle karşılaşılacağını. Ve eğer şimdi. göze en görünür benzerliklerin tanınması. 23 age. yakınlığın her zaman aktüel bir yer belirlenmesi tarafından tanındığı. 33. bir çizginin yükselen hareketinin bir kimsenin başarıya çıkışını yansıtmasından ötürü. hayatın büyük dokusu içindeki kaza ve geçiş-leri beden üzerine resmettikleri nasıl bilinebilecektir? Sempati. bağlanmış oldukları ruha olan benzerliğin işaretini taşıyacaklardır. gözler yıldızlardır. .25 Beden ile kader arasındaki büyük benzerlik. birçok varlığın aynı olmamalarına rağmen yakın 53 . aynalar ve yakınlıklar sisteminin tümü tarafından imzalanmıştır.Fakat bizzat oranın kendisi. 33-34. Rekabete gelince. Genişlik. çünkü ışığı tıpkı karanlığın içindeki yıldızlar gibi çehrenin üzerinde yaymaktadırlar ve çünkü körler dünyada.

birincisini noktası noktasına ikizleştiren ikinci bir çember kaydırmaktadır. bun-25 J. fakat bu imza aynı benzerliğin ortak bir biçiminden ibarettir. s. birinciyi tanımaya yarayan. tıpkı güneş ile günebakan veya su ile kabağın büyümesinde olduğu gibi çekme-sinden26 aralarında yakınlık ve sempati olmasından daha başka bir işaret var mıdır? Böylece çember kapanmaktadır. işaret ettiği bir türdeşlik değildir. eğer okunaklı bir şekilde işaretlenmeseydi. bu küçük kayma. ama kendi sırası geldiğinde bir üçüncüsü tarafından ortaya çıkarılan bir benzerliktir. Cardan. Meıoposcopie. Öylesine ki. iki şeyin birbirlerine bağlı olduğunu gösteren. işaretlerin bütünü. benzerlikler çemberinin üzerine. işareti olduğu çehrenin içinde silinecektir. bunun hangi ikizlenmeler sistemiyle gerçekleştiği görülmektedir. başka bir benzerlik. insan ile yıldızları. bitki ile ihtiyacı olan toprak arasında olabildiği gibi) düşünülecek olursa. rekabetininkinin yakınlığı içinde yer almasına yol açmakta. 1653 yayını. Her benzerlik bir imza taşır. Benzerlikler bir imza gerektirmektedir. Ancak. fark edilemezdi. yeniden bir yakınlık işareti gerekecektir. çünkü imzadan ayrı olan varlığı. yakınlık da kendi hesabına sempatinin işareti olarak tanınır hale 54 . sempatinin işaretini benzetmenin içinde. (hastalık ile ilacı.oldukları düşünülecek olursa. IH-VIII. çünkü bunların arasından hiçbiri. Oysa. Ama bu işaretler nelerdir? Bunlar. İşaret ettiği şeyle benzerliği olduğu ölçüde (yani benzeme) işaret etmektedir. Ancak. Dünyanın Üdubu 61 ların birbirlerini karşılıklı olarak. dünyanın tüm veçheleri içinde neyin sayesinde barınmaktadır ve birbirlerine dolanan bu kadar çok sayıdaki figürün içinden bir tanesinin gizli ve özsel bir benzerliği işaret eden karakteri nasıl anlaşılmaktadır? Onun kendine özgü işaret olma değeri içindeki işareti hangi biçim meydana getirmektedir? Bu benzerliktir. benzetmeninkinin rekabetin içinde.

221. Ve bu benzerlik. Bu yüzden tablo açık değildir. İşaret eden biçim ile işaret edilen biçim benzerliklerdir. doğa ne esrarlı ne de üzeri örtülüdür. . Fr Çev. 55 . benzerlik XVI. bu bilgi biçimini belirlemekte (çünkü ancak benzerlik yollarının izlenmesiyle tanı-nabilmektedir) ve ona içeriğinin zenginliğini garanti etmektedir (çünkü işaretler kaldırılır kaldırılmaz ve bunların işaret ettiklerine bakılır bakılmaz. bizzat Benzerlik'in kendisi gün ışığına çıkartılmakta ve kıvılcımlarını kendi ışığının içinde çakmaktadır). Ve bunların konuştukları dil. benzerlik biçimi içinde çakışmıştır. benzerliklerinden farklı değildir. onları birbirlerine bağlayan sentakstan başka bir şeyi anlat-mamaktadır. Anlamını aramak benzeşenleri açığa çıkarmaktır. bölme aynıdır. işaretlerin nerelerde olduklarını ayırmaya. "Doğa". yüzyıl 26 Bacon. İşaretleri konuşturmaya ve anlamlarını keşfetmeye olanak veren bilgi ve tekniklerin bütününe yorumbilim adını verelim. benzeyen şeyleri keşfetmektir. onların yorum yoluyla çözümlenmeleridir. İmza ile işaret ettiği tamamen aynı doğadandırlar. bir arada yaşamaları. İşaretlerin yasasını aramak. dünyayı bir uçtan diğerine kat eden işaretler ağmm içinden başka hiçbir yerde ortaya çıkmaz. 62 Kelimeler ve Şeyler bilgisi içindeki en evrensel şey olma özelliğine bundan ötürü sahip olmuştur.gelmektedir. onları işaret olarak ihdas eden şeylerin neler olduklarını tanımlamaya. Şeylerin doğası. bu çakışmanın benzerliklerin hafif bir kaymasıyla birlikte hareket etmesi ölçüsünde sunmaktadır. Tedricen aydınlatılması gereken karanlık bir mekân ortaya çıkmaktadır. ama yandan. 1631. s. semiyoloji ile yorumbilimi birbirinin üstünde tutan ince kalınlığının içine alınmıştır. kendini bazen saptırdığı bilgiye ancak. çünkü en gizli şeydir. Varlıkların grameri. tek bir farklı dağıtım yasasına uymaktadırlar. hem en görünür hem de keşfedilmesi gerekendir. Histoire NatııreUe. şeffaflık daha ilk veriden itibaren bulanmaktadır. onları bağlayan ve aracılığıyla iletişimde bulundukları zincirlen-meden. Ve hiç kuşkusuz. bağlarının ve bağlantılarının yasalarını öğren-meye olanak veren bilgi ve tekniklere semiyoloji adını verelim: XVI. yüzyıl semiyoloji ve yorumbilim.

"Doğa" Dünyanın Üslubu 63 işte buradadır ve tanınmaya çalışılması gereken budur. ancak. yüzyıl episteme'si işte böyledir. III. ama bunu be-f<4 Kelimeler ve Şeyler lirsiz bir güzergâhın asla ulaşılamayan bitiminde bilmeye 56 . İşaret ile işaret ettiğinin arasına tek bağ olarak benzerliği (hem üçüncü güç hem de tek iktidar. dünyanın tümünün kat edilmesi gerekir. birbirlerini davet eden teyitlerin sonsuza kadar yığılması yoluyla işlem yapan/yapmak zorunda olan bir bilgidir. bu mesafeyi ka etmek zorunda olacaklardır. burada kendilerine özgü mekâna sahip olmaktadır: benzerden ona benze-yene sonsuz bir zikzakla giderek. Bu dış görünüş. her şey dolaysız ve aşikâr olurdu. kendiyle birlikte bazı sonuçlar taşımaktadır. çünkü sınırsızdır. çünkü işaret ve içeriğin içinde aynı şekilde yer almaktadır) koyarak. yazıları meydana getiren benzerlikler ile söylemi meydana getirenler arasında bir "diş" açıklık olduğundan. toplamadır. kendi hesabına başkalarını davet eden diğer bir benzeşmeye gönderme yaptığında sabitleşir. DÜNYANIN SINIRLARI En genel taslağı içinde. ve benzetmelerin en hafifinin doğrulanması ve sonunda kesin olarak gözükmesi için. Eğer benzerliğin yorumbilimi ve imzaların semiyolojisi hiçbir titreşim olmadan çakışsalardı. Benzerlik asla kendinde istikrarlı olarak kalmamaktadır. Demek ki. bu bilginin hem çok kalabalık hem de kesinlikle fakir karakteri. onların tekdüzeliği buradan kaynaklanmaktadır. XVI. Bilginin unsurları arasındaki tek mümkün bağlantı. Ve bu bilgi bu nedenden ötürü. her benzerlik ancak diğer hepsinin birikimiyle değer kazanmaktadır. Bu muazzam sütunlar. XVI. Ama. daha temelle-rinden itibaren kumlu olacaktır. öylesine ki. Kalabalıktır. bilgi ve sarf ettiği sonsuz çaba. Önce. yüzyıl bilgisi kendini hep aynı şeyi bilmeye.

Fiili durumda. Birbirlerini destekleyecekleri ve güçlendire-cekleri tamamen kapalı bir alanları vardır. onları sonunda saymak mümkündür. Doğa. kozmosun ikiz figürüne uygun olarak kendi üzerine kapanmaktadır. Fakat. göğün. belli bir yeni Platoncu gelenek tarafından canlandırılmıştır. Bu eski kavram. bunun karşılığında. yüzyılda sonunda. işaretler ve benzerlikler oyunu olarak. nehirlerin ve fırtınaların muazzam düzenini kendi sınırlı boyutları içinde yeniden üreten ayrıcalıklı bir yaratığın var olduğunu ve benzerlikler oyunun bu kurucu benzetmenin fiili sınırları içinde serpildiğini işaret etmektedir. bu dönemin epistemolojik dış biçiminin içinde bir veya daha doğrusu iki çok kesin işlevi vardır. her şeyin daha büyük bir ölçekte aynasını bulacağını ve makrokozmik teminatını bulacağını garanti etmekte. Fakat. Mikrokozmos ile makrokozmos arasındaki mesafe istediği kadar büyük olsun. Bunun. eskiden denildiği gibi. bir dünya görüşü veya Weltanscha-uung olup olmaması pek önemli değildir. öteki uçta. XVI. bizatihi bu olgudan ötürü sonsuz değildir. bunların işaretler oyunu aracılığıyla talep ettikleri benzerlikler her zaman birbirlerine yaslansalar da.mahkûm etmiştir. doğanın genel dış biçimi olarak. en yüksek kürelerin görünür düzeninin dünyanın en karanlık derinliğinde yansıyacağını öne sürmektedir. ortaçağ boyunca ve Rönesansın başında. Büyük bir dünyanın var olduğunu ve bunun dış çevresinin yaratılmış bütün şeylerin sınırını çizdiğini. dağların. gerçek ve eğer deyim yerindeyse ele gelir sınırları koymaktadır. Düşünce kategorisi olarak ikiye katlanmış benzerlik oyunu doğanın bütün alanlarında uygulanmakta. ve buna bağlı olarak. hiç kuşkusuz. araştırma faaliyetine. birbirlerine eklenen benzerliklerin yorulmaksızın yol almalarına. Ve çok ünlü mikrokozmos kategorisi işte burada işlev görmektedir. 57 . yıldızların. bilginin içinde temelli bir rol oynamıştır. artık elden belirsiz bir şekilde kaçma tehlikesi taşımaDünyanın Üslubu 65 maktadırlar. burada oturan varlıklar istedikleri kadar kalabalık olsunlar.

işaretlerin ve benzetmelerin birbirlerinin üzerine sonu olmayan bir dışkabuğa uygun olarak. yalnızca yazılı malzemenin istatistik bir çözümlemesinin izin verebileceği bir kanıtlar incelemesi söz konusu değildir.Demek ki. yüzyıl bilgisi arkeolojik düzeyinde -yani onu mümkün kılanın içinde. büyü ve allameliği aynı anda ve aynı düzlem üzerinde kabul etmek zorundaydı. XVI. yüzyıl bilgileri bize. Ama. Ve bu üç boğumlu dönem. yüzyılda denildiği gibi "önemli"dir. XVI. Böylece kavranan bu dönem bilimi.sorgulanacak olursa. büyü uygulamalarından türeme kavramların ve eski metinlerin keşfe-dilmesiyle otorite olma gücü artmış olan koskoca bir kültürel mirasın bir karışımından meydana gelmiş gibi gözükmektedir. ilişkileri tersine çevirmekten kaçınmak gerekir. her eserin ve paylaşılan her zihnin aynasında yansıyacaktır. bilginin merkezinde bir zorunluk bulunmaktaydı: işaretler ile anlamlar arasına üçüncü kişi olarak dahil edilmiş bir benzerliğin sonsuz zenginliği ile benzerliğin işaret edenle işaret ettiğine göre biçimlenmesini dayatan tekdüzeliği birbirlerine uydurmak gerekiyordu. makrokozmos ile mıkrokozmosun ilişkileri basit bir yüzey etkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat burada. . rasyonel bilginin. bizim kendi kendimizi tanıdığımız rasyonel bir hükümranlığa yönelik olarak çoktan doğmuş olan bir dikkat arasındaki çarpışmanın serbest bir yeri olabilirdi. XVI. yüzyıl bilgisi bir yapı 58 . Eğer bunun tersine. muhtemelen en sık rastlanılanıdır. zayıf bir ya-66 Kelimeler ve Şeyler pıya sahipmiş gibi gözükmektedir. mikrokozmos ile makrokozmos ilişkisinin içinde bu bilginin teminatını ve içini dökmesinin sonunun düşünülmesi gerekiyordu. karşılıklı bir şekilde dolandıkları bir episteme'de. Dünyanın bütün benzerliklerinin aranmaya başlamasının nedeni böylesine ilişkilere inanılıyor olması değildir. Bu bilgi. bir araştırmanın sayabileceği tüm formülasyonlar arasında. aynı gerekirlikten ötürü. Aslında. Makrokozmos düşüncesi hiç kuşkusuz. XVI. ancak Eskilere sadakat ile.

parşömen veya kâğıt üzerine bir tek bu sözleri yazarsan ve bunu yılanlara gösterirsen. Paracelsus şöyle sormaktadır: "Söyle bana. işte bu ne-27 Paracelse. söylenilen sözlerin çıkardığı gürültünün etkisi olduğu söylenilmesin: "Eğer uygun zamanda tirşe. içinde bulunanları insanın bakışlarından gizleyebilecek kadar büyük hiçbir dağ yoktur. gizli şeyi ancak birbirlerine benzedikleri ölçüde belirtebil-mekiedirler. işte bu nedenden ötürü bir organ üzerinde etkinliğe sahip olacaklardır. 21-23. o da bu sözlerin yüksek sesle söylendiğinde olduğu gibi 59 . doğalarına ve zihinlerine rağmen hareketsiz kalmakta ve kimseyi sokarak zehirlememektedırler"."27 Kehanet.yetersizliğinden muzdarip değildir. s. Osy gibi Yunanca sözleri anlar. Denizlerin derinliklerinde ve gök kubbenin yüksekliklerinde insanın keşfedemeyeceği hiçbir şey yoktur. talep edilen biçimler. ve otların bütün özelliklerini ve taşların içindeki her şeyi böyle buluyoruz. onun mekânını tanımlayan dış biçimlerin ne kadar özenli olduklarını gördük. . bilmek yorumlamak olacaktır: görünür işaretten. bu kelimeleri daha duyar duymaz. "Biz insanlar. Büyü ve allamelikle -kabul edilen içerikler değil de. Hangi akademi onlara. bir daha işit-memek için hemen kuyruklarını döndürmelerini öğretmiştir? Bu sözü duyar duymaz. 1909. Dünya. Fr Çev. bizatihi kendileri olarak benzetme biçimlerinden ibarettir. Başı veya gözleri veya kalbi veya karaciğeri temsil eden bitkiler. Osy. yorumlanan bu işaretler. Süedya'da (isveç). bunlar insana. yılan neden Helvetya'da (isviçre). rakip bir bilgi edinme biçimi değildir. Archidmds Magka. şifrelerinin çözülmesi gereken işaretlerle kaplıdır. Tersine.olan ilişkiyi dayatan işte bu katılık olmaktadır. AAgorya'da. hayvanlar. Demek ki. Dünyanın Üslubu 67 denden ötürü kendilerini belirten işaretlere duyarlı olacaklardır. bizatihi bilginin kendiyle dayanışma içindedir. Ve bunun yalnızca. ve aynı zamanda onlar tarafından gizlice işaret edilenler üzerinde işlem yapmadan. bu belirtilere yöne-linmeyecektir. ve benzerlikler ile yakınlıkları açık eden bu işaretler. onun aracılığıyla söylenilen ve o olmazsa nesnelerin içinde sessiz ve uyku halinde kalacak olan şeye doğru gitmek. bağlantılı işaretler tarafından ifşa edilmektedirler. Osya. dağların içine gizlenmiş olanları işaretler ve dış bağlantılar sayesinde keşfediyoruz. Oysa.

Camanella.hareketsiz kalacaktır". ebedi gerçek karşısında odurlar (şifresi çözülmesi gereken işaret bu sözdedir). gelenek tarafından kurtarılmış olan kitaplara kaydırılan okunaklı sözler arasında fark yoktur. benzetme işaretlerini birbirlerine göndermekteydi. açığa çıkardığı şeylerle onun 60 . bunun nedeni. Eskiler ise bunları çoktan yorumlamışlardır ve bize bunları toplamaktan başka bir şey düşmemektedir. benzer biçimlere göre. eğer bu söylem biçim için kıymetli bir işaret değerine sahipse. doğaya yalnızca. XVI. Eğer onların dilini öğrenmek. Fakat bu bilim. şeyin kendine gitmekte (ve doğayı konuşturmakta). şeylerle olan ilişkinin aynıdır. bize iç sırlarını göstermek için dünyanın yüzeyine yerleştirdiği görünür işaretlerle. Tanrının. Kutsal Yazı'nın veya Antikite'nin Tanrısal bir içerikle aydınlanmış olan bilgilerinin. aydınlık söze gitmektedir (uykudaki dillere yeniden hayat vermektedir). yalnızca toplamakla yeti-nirdik. 68 Kelimeler ve Şeyler lıdır). allamelik için de aynı durum söz konusudur: çünkü. her iki yanda da işaretleri devşirmek ve onları yavaş yavaş konuşturmak gerekmektedir. onların aynasını ve rekabetini meydana getirmesidir. Divinatio ve Eruditio aynı yo-rumbilimdirler. Frankfurt. tıpkı doğal işaretlerin işaret ettiklerine derin benzerlik ilişkisiyle bağlı oldukları gibi. yüzyılın sonunda çok büyük bir yer tutan ve XVII. Büyüsel biçim bilgi tarzına ilişkindi. Eskilerin söylemi de ilan ettiklerinin imgesine bağlıdır. Campanella'nm özellikle bildirdiği üzere. Başka bir ifadeyle. Fakat. Antikite'nin bize aktardığı hazinenin içinde. De Sensu Renim et Magia. Metinlerle olan ilişki. Avrupa bilinci içinde tortusal bir etki değildir. Antikite'nin mirası. bu söylem. çünkü bilginin temel dış biçimi. 1620. yüzyılın iyice sonlarına kadar ilerleyen "doğal büyüler" projesi. her iki yerde de işaretler devşirilmektedir. yorumlanması gereken geniş bir alandır. dil şeylerin işareti olarak değere sahiptir. söylediklerini anlamak zorunda olmasaydık. varlığının tabanından ve doğumundan itibaren onu kat etmeye ara vermeyen ışık sayesinde. şeylerin bizzat kendilerine uygulanmış olması. iki farklı düzeyde gelişmektedir: bunlardan birinde sessiz işaretler. diğeri de. işaretler doğanın sırları karşısında ne ise. hareketsiz yasadan. Ve aynı olgudan ötürü.28 çağdaş nedenlerden ötürü hortlaülmıştır. bizatihi doğanınki gibi. şifrelerinin çözülmesi gereken figürler serpmiştir (ve bilgi işte bu anlamda divinaüo olma-28 T. Fakat. Tanrı bilgeliğimize idman yaptır-mak için. metinlerini okumak.

içerik veya işaret. okumasını bilen için tek bir büyük metin oluşturabilirler. Her yerde tek bir oyun vardır: işaret ile benzer arasındaki ve işte bu nedenden ötürü. bunlar bir arada.arasında. hecelenen ve okunan kitap eğ- 61 . keyfi bir sistem değildir. esrarlı. ister parşömenler üzerine yazılarak kütüphanelerde sıralansınlar. yüzyılda. gözlem ile kabul edilmiş Dünyanın Üslubu 69 otoriteye göre. kendilerine özgü gerçekleri birer birer ilan edecekleri. bizatihi şeylerin kendilerinin saf altınını gizlice işaret eden doğadaki işaretlere gönderme yapan ikinci dereceden bir hazinenin söz konusu olmasıdır. Tek fark. Doğayı tanımak için. IV ŞEYLERİN YAZISI Hakiki dil XVI. XVI. açılan. yaşı olmayan bir yakınlık vardır. şeylerin tıpkı bir aynada olduğu gibi. veya sağlaması yapılabilir ile geleneğe göre fark yoktur. tekdüze ve düz işaretler bütünü değildir. ışık geçirmez. dünya figürlerine şurada veya burada karışmakta ve onlara dolanmaktadır: öylesine ki. işaret edebildiklerine benzetme yoluyla bağlanan işaretler hazinesidir. Dil.her yerde aynıdır: Tanrının var olması kadar eskidir. Bu dil daha çok. herkesin diğer herkese karşı. yüzyıldaki kaba ve tarihsel varlığı içinde. sır veya belirti rolünü oynayabileceği ve zaten de oynadığı bir işaretler şebekesi meydana getirmektedirler. Öyleyse. ona otoritesinin kaynaklandığı unvanı sormanın gereği yoktur. bağımsız. dünyaya in-dirilmiştir ve aynı anda hem şeylerin bizatihi kendilerinin sırlarını sakladıklarından ve bir dil olarak ifşa ettiklerinden hem de kelimelerin kendilerini insanlara şifreleri çözülecek şeyler olarak sunmalarından ötürü. bu dünyaya aittir. doğa ve söz sonsuza kadar kesişerek. Bütün bu işaretler gerçeği -ister doğayı kat etsinler. kendi üzerine kapalı bir şey. parçalı ve bir noktadan diğerine esrarlı bir kitle olup. işaretlerle sözler arasında.

çünkü onları birbirlerine yaklaştıran özellikler buralara yerleştirilmişlerdir. zorunlu kıyaslara sahiptir. harflerin. bir anlama sahip olduğu için olduğu şey değildir. otların. kelimelerin. ve XVIII. Gramer incelemesi XVI."29 Dil. ama bu. Unsurları. dili dünya cephesinde. burada rol sahibi değildir. tıpkı hayvanlar. o da doğanın bir şeyi olarak incelenmelidir. nihayet tam kelimelerin "iç" özel-liklerinin arandığı anlamına gelmekteydi. yüzyılda. ama yüzeyde. gündelik kelimeler ve cümlelerdir.retilemesi. yüzyıl gramercilerinin çok önem verecekleri ve çözümlemelerinin yol göstericisi olarak kullanacakları temsili içeriği. Ramus. hem görülür ifşa hem de kendini yükselen bir açıklık içinde yavaş yavaş ihya eden ifşa-dır. gizli kalan başka bir söyleme göre keşfedilirken. burada kelimenin köken anlamının arandığı değil de. hemen hemen yalnızca özelliklerin yakınlık ve karşılıklı ortaklığına ilişkindi. Birincisi etimolojiye tahsis edilmiştir. bir sır onda. gramerini iki bolü-70 Kelimeler ve Şeyler me ayırmaktaydı. doğanın görülebilir biçimleri ile deruni söylemlerin gizli yakınlıklarının yarı yolundadır. 62 . bitkilerin. kendine rağmen bölünmüş ve bozulmuş bir doğadır. Şu farklarla birlikte: tek bir doğa ve birçok dil vardır ve derunilikte. söylemek istediğinin işaretlerini taşımaktadır. bitkiler veya yıldızlar gibi kendi yakınlık veya uyum yasalarına. tıpkı dünyada işaretlerin birbirlerini çekmeleri ve itmeleri gibi olmaktadır. hecelerin. Bunun sonucu olarak. İlk şeffaflığını kaybetmiş olan. Dil. doğa bilimleri veya deruni disiplinlerinkilerle aynı epistemolojik konuma yaslanmaktadır. bu. Kelimeler heceleri ve heceler de harfleri bir araya getirir. gramerde kendi özelliklerini kendiliklerinden ilan edenler. XVII. hecelerin ve harflerin özellikleri. ikinci bölüm sentaksı incelemekteydi: ama. O. parçalanmış. taşların ve hayvanların arasında ikamet etmeye zorlayan çok daha derin başka bir dönüşümün görülebilir tersinden başka bir şey değildir. "kelimelerin özellikleri aracılığıyla aralarındaki inşa"yı öğretmekti ve bu "kelimeyle kelimenin veya fiilin. benzerlikler ve imzaların büyük dağılımının içinde yer almaktadır. zarfın ve bağlandığı diğer tüm kelimelerin arasındaki gibi. Dil.

gezegenlerin etkisinin insanların alnında yazılı olduğu gi. Husas fiiliyle değerlendirilmektedir ki. İbranicede Chasida. bu fiil bu kelimeden de türemiş olabilir. 1572. Eski durumun anısını koruyan tek bir dil vardır. Dünyanın Oilubu 71 çünkü onlara benziyordu. j| çünkü dört ayaklı hayvanların arasında. kendileriyle birlikte götürmüşlerdir: "babalarına ve analarına karşı gösterdiği merhametten ötürü çok takdir edilen leylek. Bu şeffaflık.Dil. acıma duygusuna sahip olarak adlandırılmaktadır.I bi. Sus denilen at. adlar işaret ettikleri şeylerin üzerine konulmuşlardı: I benzerlik biçimi içinde. ve | son olarak çünkü. insanları cezalandır-mak üzere. kalınlıkları içinde sessiz bilginin bir parçası gibi. krallığın kartalın bakışının içine yerleştirildiği. Diller önce. çünkü Tanrı Babil cezasının insanların kafalarından silinmesini istememiştir. çünkü doğrudan. kaybolmuş olan benzerlik yam üzerinde ve boş bıraktığı alanda konuşuyo-ruz. şeylerin mutlak kesin ve şeffaf bir işaretiydi. Tanrı kendini dinleyenlere bu dilden hitap etmiştir. tıpkı . kısmen de olsa ora. dilin birinci varlık nedeni olmuş olan bu şeylere benzerliğin silinmesi ölçüsünde ayrıldılar ve birbirlerine uymaz hale geldiler. Ve Adem'in hayvanlara dayanarak telaffuz ettiği ilk kelimeler. yani iyi yürekli. Paris. 3 ve 125-126. 63 . varlıkların hareketsiz özelliklerini. .| da kalmışlar. Tıpkı gücün aslanın bedeninin içine. Babıl'de tahrip edildi. bizzat Tanrı tarafından insanlara verildiği ilk biçimi altında. şimdi unutulmuş olan bu ilk kelime haznesinden türemiştir. ilk adlandırmanın işaretlerini kalıntılar halinde taşımaktadır. çünkü bu dil Tanrının halkıyla olan eski Birliğini anlatmaya yaramaktadır. Grammaire. bu fiil yükselmek anlamına gelmektedir. merhametli. s. Demek ki îbranice. 29 R Ramus. Yakub'rn onu 39. Bildiğimiz bütün dilleri şimdi yalnızca.

Bunların seferber oldukları mekân ve birbirlerine dolanmaları. kurtarılmış dünyanın işaretini serbest bırakmaktadır. Türklerin.bölümde tasvir ettiği üzere. ifşa-ların yeri olmaya ve gerçeğin hem kendini açık ettiği hem de dile getirdiği mekâna ait olmaya başka bir biçim altında devam etmektedir. bir tek at gururh. bu şekilde "büyük Aristoteles'in birime yaklaşan kanaatine göre. Kilisesinin dili olan Latincenin yeryüzünün tümüne yayılmasını istemiştir. Kenanilerin."30 Fakat bunlar yalnızca anıtların parçalarından iba. ve cesur-dur. Poznanlı-lar ve tabii ki Latinler ve bütün Avrupalılar soldan sağa doğru yazmakta. Fakat. Arapların. Moritanyalıların. Kaidelilerin. artık kökensel görülebilirliği içinde. tıpkı ilk adların düzeninin Tanrının Adem'in yararına sunduğu şeylere benzemesi gibi. 1613. Suriyelilerin. Yunanlılar. 72 Kelimeler ve Şeyler hayvanların ortak dili olduğunu göstermek üzere. İranlıların. Kartacalıların. Cologne. Kuzey Afrikalı Müslümanların. Gür-cüler. Çerviyanlar. bir tek Ibranice bunları korumuştur. göğün ikinci katının hareketini izlemektedirler. İbranilerin. s. Kathaylılar. Çinliler. Tanrı işte bu nedenle./f rettir. kefaretini ödemekte ve gerçek sözü nihayet dinlemeye başlamakta olan bir dünyanın figürüdür. Maruniler. Mısırlıların. hepsi bir araya geldiklerinde hakikatin görüntüsünü oluşturmaktadır. böylece "insanlara başı 64 . sağdan sola doğru yazdıklarını. Claude Duret. göğün çok mükemmel olan ilk katının gündelik hareket ve güzergâhını izlediklerine" dikkat çekmektedir. Pönlerin. Daha çok. böylece "yedi gezegenin bütünü olan. Samaralıların. doğa değildir. gene de dünyadan kopmuş değildir. Hintliler. Kiptiler. Kuşkusuz. Tıesoı de VHistoire des Langues. dil artık adlandırdığı şeylere hemen doğrudan benzemiyorsa da. Dünyanın bütün dilleri. diğer diller bu kökten benzetmeleri kaybetmişlerdir U ve eskiden Tanrı. işte bu nedenden ötürü. Adem ve dünyanın ilk zamanlarındaki 30 Claude Durel. 40. Yakubiler. Tatarların. güçlerini yalnızca birkaç ayrıcalıklının bilebileceği esrarlı bir alet de değildir. ama. bilin-dikleri halleriyle. Japonlar yukarıdan aşağı doğru yazmakta.

imgesi oldukları gökyüzü ve yeryüzünü söylemektedirler. Tıgun tarafından yapılan 2. yüzyılın sonunda veya izleyen yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıktığı şekliyle. Ansiklopedi tasarısı. ama bunu istisna olarak sunmaktadır. Dilde simgesel bir işlev vardır: fakat Babil felaketinden beri.yukarıda. XVI. Mithridates'le doğal seslerle onların karşılığı olan aynı seslerin takli-dine dayalı kelimeleri (onotnatopeesf) tabii ki zikretmekte. 65 . dilin mekânının kozmosun yer ve figür-leriyle kesişmesinin içinde aramak gerekir. ama etkin ansiklopedi düzeni olarak alfabenin kullanılması. onun dünyanın bütünüyle toplam ilişkisi içinde. ayaklan aşağıda verilmiş olan uymaktadırlar".ğ na benzeyen sarmal çizgiler" halinde yazmaktadırlar. Gregori. ya da "güneşin burçlar kuşağı içindeki yıllık hareketiyle yaptığı. dünyanın kavşağının ve haç biçiminin. bir kıyas ilişkisi içindedirler. s. Meksikalılar ya aşağıdan yukarı.."31 Diller dünya ile bir anlam ilişkisinden daha çok. tahta çıkışını haber verdikleri haçı. bu düşünceden kaynaklanmaktadır: dilin tarafsız unsuru içinde bili-neni yansıtmak değil de -keyfi. "bu beş farklı yazma biçimiyle. en maddi mimarileri içinde yeniden üretmektedirler -bu tahta çıkış. yay. Yazı ve Söz tarafından da belirtilmiştir—. dillerin işaret değeri ve ikiz olma işlevleri çakışmaktadır. 3-4. Alstedius'un *' 31 Duret. 1610. Ve * böylece. .33 bizatihi dünyanın düzenini kelimeler ve onların mekâna yerleştiriliş biçimlerinin zincirlenmeleri aracılığıyla yeniden kurmak. "yukarı-Dünyanın üslubu 73 doğanın düzenine dakilerin tersine". yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkacaktır-.jŞİ us'un Syntcvceon artis mimbilis'mde (1610). veya daha doğrusu. göğün ve dünyanın bütünsel yuvarlaklığının sırları ve esrarı belirtilmiş ve açıkça ifade edilmiş olmaktadır. Op cit 32 Gesner. bunu artık -bazı nadir istisnaların dışında-32 kelimelerin kendinde değil de. bizatihi dilin varoluşunun içinde. ancak XVII.

bulunması gereken bir kitabın içindedir. aynı tasarı aynca. dinsel metinlerin yorumunda gelenek veya Kilise'nin öğretilerinin dışına çıkılması. ve gerçek Söz. neden ve sonuçları belirleyememeksizin. veyahut bilgileri hem hareketsiz ve mükemmel çember gibi olan kozmik biçime hem de kaybolabilir. Matbaa. akrabalık. 1. onlar tarafından sipariş edilmeden bir edebiyatın ortaya çıkması. Tu-34 La Croix du Maine. Moreri'nin. Claude Duret. parfaite. II. ilk alfabetik ansiklopedi. koyulan adı kesinlikle her zaman önceledığini söylüyorlardı. Hem Vigenere.. 74 Kelimeler ve Şeyler Encydopaedia'sında (1630). 1587.34 Dil ile şeylerin. Bu ayrıcalık bütün Rönesans dönemine egemen olmuştur ve hiç kuşkusuz. aynı ânda hem Ansiklopedi'nin hem de Kütüphane'nin olacak olup. Yazı'nın Batı'da kazandığı temel yere tanıklık etmektedir. çünkü alfabe dilin malzemesidir. yalnızca bu görülür ve sessiz işaretleri okumuştur. Adem hayvanlara ilk adlarını verdiğinde. hem de Duret35 -ve hemen hemen aynı terimlerle-. Yasa insanların hafızasına değil de. Tanrı dünyaya. 1674. 2. bütün bunlar. yazılı metinleri komşuluk. ses veya temsil için olmayan. ortak bir mekân içinde böylesine bağlanmaları. s.33 Diller bunun dışındadır. Ayırım. Ttesor de l'his-loire des langues. Batı kültürünün büyük olaylarından birini meydana getirmiştir. levhalara emanet edilmiştir. s. kıyas ve bizzat dünyanın dayattığı tabiiyete göre düzenlemeye izin verecek bir mekân düşünen La Croix du Maine'de bulunmaktadır. Les Cents Buffets Pour Dresser une Bibliotheque. Traite des chifjres. İnsan sesi bunların yalnızca geçici ve kısa ömürlü çevirisini meydana getirir. doğada ve hatta insan bilgi-sinde yazılı olanın. Doğu elyazmalannın Avrupa'ya gelmeleri. Mithridfltes. Çünkü Babil'den çok önce. yazılı kelimeleri yerleştirmiştir. Krş. Grand Dictionnaire Historidjue'idir. çoklu ve bölünmüş ay biçimine göre mekânlaştırinayı başaran şu Christophe de Savigny'nin Tableau de tous les arts libirecuvc'sunda bulunan işte bu tasarıdır. Paris. 19 ve 20. her halü kârda yazının mutlak bir ayrıcalığını varsaymaktadır. 66 . Gesner. 1583. 35 Smaıze oe Vigenere.

görülen ile okunan. Gerçeği elinde tek başına tutmaktadır. kesin tasvirlerin. dilin pasif aklı gibi olduğunu. Yazı ise. gözlenen ile aktarılan arasında ayırım yapılmaması. Vigenere ve Duret onun. ve bunun tersine. aktarılan sözlerin. konutları. Derunilık XVI. bizzat doğanın işaretlerinde meydana gelmiş olan bir yazı olmuş olabilir. yorumun biteviye ortaya çıkmasını asla hiçbir bağlantılı terim olmaksızın ikiye katlayan dilin dolaysız çözülmesi de söz konusudur. dağınık anıları korumuş olan ve uzun zamandan beri uyku halindeki güçleri herhalde devşirmek istenilen. yüzyıl bilgisi içinde birbirinden ayrılmaz nitelikteki iki biçimin.Dünyanın Üslubu 75 fan'dan çok önce. yılan kelimesinin çe- 67 . bir yazı olgusudur. onların özelliklerini. Yazılı olanın bu önceliği. Historia serpentum et draconum'a bakıldığında. başlangıçta doğal olan Yazı. Başta bazı deruni bilgilerin içinde ve Kabala'da olmak üzere. erdemlerini ve sırlarını temsil etmiş olabilirler. "Genel olarak Yılana dair" adlı bölümün şu başlıklar altında geliştiği görülecektir: cinas (yani. bir hayvanın mitolojik değerlerini. birbirlerinden çözülmesi olanaksız bir karışım halinde bulunduklarını görmekten şaşıracaktır. aralarında hiçbir fark gözetmeksizin anatomiyi. öylesine ki.Ve nitekim. onları çekmiş veya itmiş. bu karakterler şeylerin üzerinde doğrudan etki etmiş. tıp veya büyücülükteki uygulamaları gündeme getiren işaretlerin. armaları. onun dişi parçasından ibaret olduğunu söylemektedirler. ikiz varlığını açıklamaktadır. ilk önce. "er-kek ilkesi"dir. XVI. yüzyılda bir söz değil de. Buffon bir gün. görünüşteki zıtlıklarına rağmen. eleştirilmeden getirilen hayvan hikâyelerinin. Aldrovandi gibi bir doğabilimcisinde. Söz her halükârda güçlerini kaybetmiştir. dilin etkin aklı. yani dilin ve bakışın sonsuza kadar kesiştikleri tek ve düz bir tabakanın oluşturulması söz konusudur.

doğa ve âdetler. baştan sona yazılı olan bir doğayı özenle seyretmek. esrarlar. canavarlar.şitli anlamları). Onun bakışı sadece. meni ve üreme. doğabilimci mesleğiyle. amblemler ve simgeler. Bir hayvan veya bir bitkiyi veyahut yeryüzünün herhangi bir şeyini tanımak. insanların otoritesinin uyarılmamış bir bakışın kesinliğine tercih edilmesi değil de. bütün bunlar Aldrovandi ve çağdaşları için de legenda'dır (efsane) -okunacak şeyler-. Bütün bunlar tasvir değil de. huy. anatomi. çeşitli uygulamalar.h teyeli. ondan daha saf değildi. arma işaretleri. fizyonomi. Bir hayvanın tarih'i yapılmaya kalkışıldığında. sesler. büyük düzlüğünü 68 . yerler. bilmek dilden dile aktarma yapmaya iliş. sempati. bizatihi doğanın kendinde kesintisiz bir kelimeler ve işaretler. yılan tarafından ısırılma ve öldürülme. mucizeler. zehirlenme tarz ve belirtileri. kurban edildiği Tanrılar. Ve Buffon şöyle demektedir: "Bunlara bakarak. olaylara ayDünyanın Ûsiubu 77 nı sistemle ve aynı episteme düzeniyle bağlı değildi." Nitekim. doğa veya insanlar tarafından dünyanın. rüyalar. anlatılar ve karakterler. onlara veya onların üzerine yerleştirilmiş olan işaretlerin kalın tabakasını devşir-mektir. gıda. hiyeroglifler. paralar. efsanedir. sıfatlar. aynı zamanda. mitoloji. mucize ve öngörüler. görüntüler ve heykeller. bi-76 Kelimeler ve Şeyler çim ve tasvir. Kelimelerin ve şeylerin tekdüze. Aldrovandi. Fakat bunun nedeni. yakalama tarzları. İ Demek ki. adlandırmalar. şeylerin rasyonelliğine veya bakışa sadakate ondan daha az bağlı değildi. antipati.* kindir. Aldrovandi. alegoriler ve esrarlar. bunların arma değerini aldıkları biçim takımlarını yeniden bulmaktır. çeşitli yazılı bilgileri bir araya getirme mesleği arasında tercih yapmak yararsız ve olanaksızdır: görülmüş ve işitilmiş her şeyi. ders alınacak hikâyeler. zehrinin gıdada kullanılması. Buffon'dan ne daha iyi ne de daha kötü bir gözlemciydi. tıpta kullanılması. büyüklerin sözleri. hareketler. bütün bu karmakarışık yazı yığını içinde ne kadarlık bir doğa tarihi bulunabileceğine karar verilsin. farklılıklar. tarihsel olgular. özlü sözler. geleneklerin ve şairlerin diliyle anlatılmış her şeyi tek ve aynı bilgi biçimi içinde bir araya toplamak gerekir. eşanlamlar ve etimolojiler. söylevler ve biçimler dokusu olmasıdır.

bu tamamen açık boyutu keşfedilmektedir. Herhalde Batı kültüründe ilk kez olmak üzere. onun içinde gözlenen parçasına yöneliktir: var olan söylemin altında.«j lardan çok daha fazla sayıdadır: birbirimizi yorumlamak.i nın fark edilmesi değil de. yorumun ikinci söylemini yansıtmaya ilişkindir. Bilginin özelliği. XVI.j tır."36 Burada söz konusu olan Jî kendi anıtlarının altına gömülmüş olan bir kültürün iflası. diğer herhangi bir konudaki kitap. . Eskilerin yorumlanması. Essais. ne görmek ne de gözetmek olmayıp. tanım gereği. nihai bir sözün içine î . Fakat. yorumlamak. daha temel ve kendi kendini ihya etme görevini yüklenmiş.jŞ asla kapanmadığı için artık durması mümkün olmayan bir dilin. başka bir söyleme mi36 Montaigne. onun hakkında konuşabilme olanağı talep edilmektedir. Yorum görevi. Dil kendinde. kit 111. Bu ilişki bir yandan. onun bir gerçeği ilan etme hakkını yorumlaması istenmek-tedir. fakat bu söylem de kendinin ve söylediğinin üzerinde durma gücüne sahip değildir.f tan başka bir şey yapmıyoruz. efsane ve hikâyelerin yorumlanması: bu söylemlerin her birinden. yüzyıl dilinin kendi kendiyle tutturduğu dilin kaçınılmaz ilişkisinin tanımlanmasıdır.x hiptir. gelişmeye. Yani. toparlanmaya ve birbirlerini izleyen biçimlerini karıştırmaya hiç ara vermeyen dilin sonsuza kadar köpürmesine izin vermektedir. ondan yalnızca. yorumlanan dilin esrarlı. fısıldanan. Ayırım XIII. "daha ilk" gibi olan başka bir söylemin doğumuna neden olmaktadır. hiçbir zaman bitmez.ihya etmeye ilişkindir. yorumlamaları yo. 69 . bu dil gerçeğini yalnızca.** rumlama konusunda yapılacak iş oldukça çoktur ve kitaplar hakkındaki kitaplar. "Şeyleri yorumlamaktan çok. Yazı'nın yorumlanması. bunu. yolcu-luklara ilişkin olarak anlatılanların yorumlanması. iç yayılma ilkesine sa. 78 Kelimeler ve Şeyler ras bırakılan bir vaat gibi hapsetmektedir. bütün işaretlerin üzerinde. yorum bütünü itibariyle. gelecekteki bir söylemin içinde ilan edecektir. bütün olarak söyleyeceğini söylemeye al tahsis edilmiş.

fakat benzerlikleri ortaya çıkarmak. eğer okunan ve şifresi çözülen dilin altında. bir tersine dönüş farkıyla birlikte. Öylesine ki. metin yorumunun gerekli yayılması ölçülmekte. ama bu sessiz egemenlik tarafından sürekli olarak canlandırılmaktadır. XVI. ilkel bir Metin'in iktidarı hüküm sürüyorsa vardır. ancak bir işaretler bütünün yüzeyde. ama bunu ancak ona yaklaşarak. fakat her söylem. onun hakkında ona benzeyen şeyler söyleyerek. Ve doğanın bu sonsuz oyunun bağlantısını. yeni söylemler için yazı haline gelmektedir. Dil de aynı şekilde. kendi sıraları geldiğinde.Yorum ancak. yorumladığına ve asla ilan edemediğine sonsuza kadar benzemektedir. onun üzerinde sonsuza kadar konuşulmakta. ve böylece yoruma komşu ve benzer sadakatleri sonsuza kadar doğurarak ilan edebilir. Bu şeyleri tanımak. tıpkı. geri dönüşü hem vaat eden. biçimini. ve onun işaretlerinin her biri. fiilen 70 . Dil deneyinin. Dünyayla dayanışma içinde olan bir yazının tabanı üzerinde konuşulmakta. ilkel Metin ile Yorumun sonsuzu arasındaki bu kesişmenin içinde bulmuştur. yorumun bir gün bütünüyle aydınlatacağı. benzerliğe hep yeni işaretler bulması. bu işaretlerin kendileri bir benzerlikler oyunundan başka bir şey değillerdi. ona nihai keşfedilişini ödül olarak vaat etmektir. onları birbirlerine yakın kılan ve dayanışmaya sokan benzerlikler sistemini ortaya çıkarmakta. bütünsel bir kültürel deney olarak anlaşılmaktadır-. Yorum. ama işaretlerin benzerliklerinden başka bir şey olamamaları gibi. doğanın şeylerinin tanınmasıyla aynı arkeolojik şebekeye ait olduğu görülmektedir. tartışmaya yer bırakmayan bir işaret metni oluşturmaları ölçüsünde mümkündür. kesinlikle ilk olan Dünyanın Üslubu 79 bir söylemi ihya etme görevini kendine yüklemektedir. sonsuz yorumlama görevi de. sınırını mikrokozmos ile makrokozmos arasındaki ilişkide bulması gibi. Ve bu metin yorumunu ihdas ederken. hem de kaydıran bir ilk yazıya hitap etmektedir. ve benzeri tanıma konusundaki zorunlu olarak tamamlanmamış sonsuz göreve gönderme yapıyorlardı. hiç kuşkusuz kendini bu oyunun içinde. Oysa. yüzyıl dili -dil tarihi içinde bir bölüm olarak değil de. ideal olarak sınırlandırılmakta. doğanın bilgisinin benzerliğin ancak kendi kendinden itibaren tanmabilmesinden ötürü.

onlar tarafından işaret edilen içeriğe ve işaretleri işaret edilen şeylere bağlayan benzerliklere çağrıda bulunmaktadır. herkes tarafından görülebilir nitelikteki işaretlerin altında saklı olan önceliğini varsaydığı metin. bu sistem bir işaret edenle bir işaret edilenin bağlantısı içinde tanımlanacaktır. dil şeylerin maddi yazısı olarak var olmak yerine. çünkü bu dönemden beri. bu dağılımın üç ayrı unsuru tek bir figür içinde erimektedir. V DİLİN VARLIĞI Batı dünyasındaki işaretler sistemi. Nitekim dil. işaretlerin içeriği kadar biçimi de olduğundan. bir ve üç terim arasında belirsiz bir şekilde titreşim halinde olan figürler. dünyaya yayılmış olan ve onun en silinmez figürlerinden birini meydana getiren bir işaretin basit ve maddi biçimi altında var olmaktadır. işte bu karmaşık oyundur. üçlüdür. bir yazının. çünkü işaretlerin biçimsel alanına. ve çünkü. stoacı dönemden beri üç öğeden meydana gelmiştir. şeyler üzerin-80 Kelimeler ve Şeyler deki bir izin. Bu dağılımın izin verdiği. işaret edilen ve "konjonktür" ayırımı yapılmıştır. şimdiye kadar bilinmeyen yeni bir so- 71 . temsili işaretlerin genel rejimi içinde bulabilecektir. oyunla birlikte ortaya çıkan düzen. Ve bu iki biçimde olmuştur: çünkü. Örgütleme. bir bakıma eşsiz ve mutlaktır. Bu nedenle. ve altında. XVII. yorumun. yeni bir söylem halinde verilen işaretleri yeniden ele alan yorum. dil deneyinde yeniden bulunmaktadır. yazının eşsiz varlığından itibaren üç dil düzeyi ortaya çıkmaktadır. fakat benzerlik aynı zamanda. Üstünde. önce ham ve ilkel varlığı içinde. işaret eden. Rönesans'ta farklı ve çok daha karmaşıktır. çünkü PortRoyal'le birlikte. onu çevreleyen iki söylem biçimini yaratmaktadır. Bu yeni konum. Dilin bu tabakası. Fakat bu tabaka hemen. Buna karşılık. Rönesans'ın sonuyla birlikte ortadan kaybolacak olan. yüzyıldan itibaren işaretlerin konumu ikili olacaktır. onları istikrarlı hale getirecek olan ikili bir biçim içinde sabitleşeceklerdir.yazılmış bir metnin vaat edilmesiyle rahatlamaktadır. artık mekânını yalnızca.

dünyanın içine 72 .runun ortaya çıkmasına neden olmaktadır: nitekim o zamana kadar. görülebilir ile söylenebilir'in sonsuza kadar kesiştikleri şu tekdüze tabaka yokolmaktadır. ve XVIII. XVII. inatçı. kulak ise sadece duymaya. Herhalde edebiyatın dışında hiçbir şey yoktur. Göz görmeye. klasik çağ bunun ilk. yüzyıldan itibaren. bir işaretin işaret ettiği şeyi nasıl gösterdiği so-rulmaktaydı. dil temsilin özel bir şıkkından (klasikler için) veya bir anlam vermeden (bizim için) ibaret hale gelecektir. Söylemin görevi olanı Dünyanın Üslubu 81 söylemek olacaktır. doğrudan değil de. temsil çözümlemesi aracılığıyla cevap verecektir. bir bakıma modern çağın başmda oluştuğunu ve kendini böyle belirlediğini. yüzyıllarda dilin kendine özgü varoluşu. çünkü hâlâ içinde bulunduğumuz düzenlemenin sorumlusu odur. yalnızca görmeye yönelik olacaktır. "Edebiyat"ın olduğu haliyle. Fakat bizatihi bu olgudan ötürü. görülmüş ile okunulmuş'un. Kültürün devasa bir yeniden örgütlenmesi söz konusu olmuş. ama söylediğinden daha fazla bir şey olmayacaktır. artık bu varlığın anısını bize hatırlatacak hiçbir şey yoktur. Bilgimizin veya düşüncemizin içinde. aynı soruya anlam ve anlam verme aracılığıyla karşılık verecektir. XVII. bu işaretin işaret ettiği şeye nasıl bağlanabileceği sorulacaktır. belki de en önemli aşamasını meydana getirmiştir. çünkü işaretlerin anlamının Benzer'in hükümranlığı içinde özümlendiği ve esrarlı. Bu durumda. üstelik o da bu işi. Klasik çağ bu soruya. Yazının önceliği askıya alınmıştır. dilin canlı varlığını beklenmediği bir yerde açıkça ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. ilkel varlıklarının sonsuz bir dağılımı içinde kıvılcım saçtığı bir kültürden bizi o ayırmıştır. ve modern çağ ise. Dünya ile dilin birbirlerine karşı olan derinlemesine aidiyetleri bozulmuş olmaktadır. imalı ve diagonal bir şekilde yapmaktadır. tekdüze.

yazılı olma konusundaki eski sağlamlığı. retorik süs olan başka adlarla işaret etme sanatı. XIX. bizim kültürümüz açısından doğduğu ve bir buçuk yüzyıldan beri belirginleşmeye ara vermediği yerin dışında aranmaktadır. bir adlandırma. bir cins "karşı söylem" oluşturarak ve böylece dilin temsili ve işaret eden işlevinden. giderek düşünülmesi gereken şey olarak. yüzyılda işaretler rejiminin ikili hale geldiği ve işaret etmenin temsil biçiminin içinde yansıtıldığı 73 . XVI. dilin işaret edici işleyişini telafi eden şeydir (ve onu teyit eden değildir). ama gene bu XVI. vaat ettiği veya angaje olduğu) cephesinden veya işaret eden (lengüistikten veya psikanalizden alınma şemalar yardımıyla) cephesinden çözümlensin. Edebiyat ister işaret edilen (söylemek istediği. Dilin varlığı onun boyunca. çünkü bu varlık XVI. Edebiyat işte bu nedenden ötürü. bunun pek bir önemi yoktur: ikincil bir olgudan ibarettir. edebiyatın örttüğü alanın merkezindedir. Onu artık söylediğinin düzeyinde değil de. edebiyat ancak derin bir kopuştan geçip. işaret eden biçimi içinde sorgulayarak.parlamaktadır. bir "işaret yapma" biçimiydi. Oysa. edebiyatın bizatihi özüne ula-82 Kelimeler ve $eyler şıldığı düşünülmektedir: böyle yapılınca. hem bir şeyi işaret etmek hem de işaretleri bir şeyin etrafında düzene sokmaktı: demek ki. Antonin Artaud'ya-. Dil sanatı. yeniden Batı kültürünün sınırlarında -ve kalbinde. yüzyıldan beri. Edebiyat bu iki şıkta da. diğer bütün dillerden ayrılabilmiştir. sonra da aynı anda hem gösterimsel hem de süslemesel olan bir ikiye katlama ile bu adı yakalama. yüzyıldan beri unutulmuş olan şu ham varlığa geçerek özerk olabilmiş. yüzyıldan beri edebiyata en yabancı olan şeydir. temsil. "fikirle-ri". onu ikincil işaret. onu kapatma. dilin klasik bir durumuna XVII. ama aynı zamanda ve aynı nedenden ötürü. temsilin işleyişinin içinde erimiş-lerdi. her dil söylem olarak değere sahipti. Bu cins şifre çözme tarzları. yüzyılın tümü boyunca ve günümüze kadar -Hölderlın'den Mallarme'ye. Edebiyat modern çağda. dilin klasik statüsünde kalınmamaktadır. hiçbir şekilde bir işaret teorisinden itibaren düşünülemeyecek şey olarak ortaya çıkmaktadır.

Oysa. dil. sınırı çizmektedir: eski benzerlikler ve işaret oyunları onda sona ermektedir. bitişi olmadan ve vaat taşımadan gelişe-cektir. Çünkü. kitapların esnetmesinden kaçmış bulunmaktadır. kendi de bizzat işaretlerin benzerliğinde yer almaktadır. Edebiyatın metninin günbegün çizdiği. şimdi artık söylemin sonsuz hareketinin onun aracılığıyla kurulduğu ve sınırlandırıldığı şu ilk ve kesinlikle başlangıç düzeyindeki sözden başka bir şey yoktur. yüzyıldan itibaren.aittir. daha önceden yazılmış öyküden başka bir şey değildir. dili varlığı içinde gün ışığına çıkartmaya koyulmuştur: ama Rönesans'ın sonunda görüldüğü gibi değil. 82 Kelimeler ve Şeyler şıldığı düşünülmektedir: böyle yapılınca. ne de kimliğin kalbine ulaşa-madan. O. benzerliğin bütün işaretlen önünde mola veren özenli bir hacıdır. dilin işaret edici işleyişini telafi eden şeydir (ve onu teyit eden de- 74 . Tıpkı dar ve küçük taş-rasından olduğu gibi. Bir harf gibi uzun bir çizgi olarak.sırada hüküm süreni. yeni ilişkiler daha şimdiden burada kurulmaktadır. Aynı'nın kahramanıdır. Farklılığın net sınırlarını asla aşamadan. metin. Don Quichotte delibozuk biri olmaktan çok. yollan ve dolambaçlarıyla. Benzer'in etrafında yayılan bildik düzlükten de uzaklaşmayı başaramamaktadır. Edebiyat XIX. oysa edebiyat bir işaret eden ile bir işaret edilenden meydana gelmişti ve bu şekilde çözümlenmeyi hak ediyordu. dilin klasik statüsünde kalınmamaktadır. buraları sonsuza kadar kat etmektedir. işte bu boşuna ve temel mekânın güzergâhıdır. Bütün varlığı. basılı kâğıt. DON QUICHOTTE Don Quichotte'un maceraları. Edebiyat modern çağda. ÜÇÜNCÜ AYIRIM Temsil Etmek ı. dil bundan sonra artık başlangıcı.

dili varlığı içinde gün ışığına çıkartmaya koyulmuştur: ama Rönesans'ın sonunda görüldüğü gibi değil. yüzyıldan beri. Dilin varlığı onun boyunca. bizim kültürümüz açısından doğduğu ve bir buçuk yüzyıldan beri belirginleşmeye ara vermediği yerin dışında aranmaktadır. bitişi olmadan ve vaat taşımadan gelişe-cektir. Çünkü. yüzyılda işaretler rejiminin ikili hale geldiği ve işaret etmenin temsil biçiminin içinde yansıtıldığı sırada hüküm süreni— aittir. şimdi artık söylemin sonsuz hareketinin onun aracılığıyla kurulduğu ve sınırlandırıldığı şu ilk ve kesinlikle başlangıç düzeyindeki sözden başka bir şey yoktur. Edebiyat işte bu nedenden ötürü. Edebiyat XIX. çünkü bu varlık XVI. ama gene bu XVI. ÜÇÜNCÜ AYIRIM Temsil Etmek i. hiçbir şekilde bir işaret teorisinden itibaren düşünülemeyecek şey olarak ortaya çıkmaktadır. yüzyıldan itibaren. Edebiyat bu iki şıkta da. işte bu boşuna ve temel mekânın güzergâhıdır. 75 .ğildir). "fikirle-ri". dilm klasik bir durumuna XVII. Edebiyatın metninin günbegün çizdiği. edebiyatın örttüğü alanın merkezindedir. bunun pek bir önemi yoktur: ikincil bir olgudan ibarettir. dil bundan sonra artık başlangıcı. Bu cins şifre çözme tarzları. yüzyıldan beri edebiyata en yabancı olan şeydir. oysa edebiyat bir işaret eden ile bir işaret edilenden meydana gelmişti ve bu şekilde çözümlenmeyi hak ediyordu. giderek düşünülmesi gereken şey olarak.parlamaktadır. yeniden Batı kültürünün sınırlarında -ve kalbinde. ama aynı zamanda ve aynı nedenden ötürü. vaat ettiği veya angaje olduğu) cephesinden veya işaret eden (lengüistikten veya psikanalizden alınma şemalar yardımıyla) cephesinden çözümlensin. Edebiyat ister işaret edilen (söylemek istediği.

dil. her macera. yollan ve dolambaçlarıyla. ancak Yasa'yı formüle eden yüzlerce yıllık destanı uzaktan uzağa dinleyerek şövalye haline gelebilir. açığa çıkardığı bütün bu işaretlere benzediğinin işareti olacaktır. Ama tam da değil: çünkü yoksul hidalgo olması gerçeği içinde. yeni ilişkiler daha şimdiden burada kurulmaktadır. dünyada şeylerin benzerliği arasında başıboş dolaşan yazı-dır. hiçbir zaman onlara benzememiştir. Şövalyelik romanları. kendi de bizzat işaretlerin benzerliğinde yer almaktadır. metin. Bütün varlığı.DON QUICHOTTE Don Quichotte'un maceraları. onun macerasının reçetesini. sınırı çizmektedir: eski benzerlikler ve işaret oyunları onda sona ermektedir. Fakat eğer onların benzeri olmak istiyorsa. bir kerede ebediyen geçerli olmak üzere yazmışlardır. bunlar her şeyi tamamen yakabilirler. ödevidir. buraları sonsuza kadar kat etmektedir. çünkü işaretler (okunabilir) artık varlıklarla (görülebilir) benzerlik içinde değillerdir. Bütün bu yazılı metinler. basılı kâğıt. hiçbir benzerliğin gelip dolduramadığı bir şekilde boşlukta kalmaktadır. ne de kimliğin kalbine ulaşa-madan. bütün bu delibozuk romanlar. kitapların esnetmesinden kaçmış bulunmaktadır. onları kanıtlaması gerekir. tam da bu nedenden ötürü benzersizdirler: dünyada hiçbir şey. 84 Kelimeler ve Şeyler Aralarında kesişen kelimelerden meydana getirilmiştir. Farklılığın net sınırlarını asla aşamadan. her karar. Don Quichotte'un gerçekten. Tıpkı dar ve küçük taş-rasından olduğu gibi. benzerliğin bütün işaretleri önünde mola veren özenli bir hacıdır. Oysa. O. temsilcisi. onların sonsuz dili. Ne yapacağını ve ne diyeceğini ve içinden çıktığı metinle aynı doğadan olduğunu kendine ve başkalarına kanıtlayabilmek için hangi işaretleri vereceğini bilebilmesi için. hakiki aynısı olduğu metinlere benzeyerek. sürekli olarak bu kitaba başvurmak zorundadır. Aynı'nın kahramanıdır. Don Quichotte delibozuk biri olmaktan çok. Bir harf gibi uzun bir çizgi olarak. Kitap onun varoluşundan çok. daha önceden yazılmış öyküden başka bir şey değildir. dünyanın çehresi bundan ötürü değişmeyecektir. Benzer'in etrafında yayılan bildik düzlükten de uzaklaşmayı başaramamaktadır. o. Don 76 . Ve her olay. Tanığı.

belleklerde kalmaları için. hizmetçi kızlar. o halde işin içine dahil ettiği yanıltıcı farklılık. hanlar şatolara. ama ters yönde yapma işi ona düşmektedir: destan. Öylesine ki. Aranılan kanıtı acı olay haline dönüştüren ve kitapların dilini belirsiz bir şekilde oyuk bırakan. benzerliklerin ayna gibi yansımalarından başka kanıt vermemektedir. bizatihi şeylere uygun oldukları işaret haline. Ve kendine. işaretlerin gerçeğe benzediklerinin ek bir işareti. benzemezlik. anlatının içeriksiz işaretlerini hakikatle doldurmak zorundadır. soylu hanımlara ve ordulara benzemeleri ölçüsünde. Dilin işaretlerinin. gerçek kahramanlıklar anlatı-yordu (anlattığını iddia ediyordu). Don Quichotte.Quichotte. Demek ki. her zaman hayalkırıklığı yaratan benzerlik. yazılı metinlerin doğru söylemediklerini gösteren bütün işaretler. gerçeği işaret haline dönüştürmeye ilişkindir. bir benzerlikler arayışıdır: en küçük kıyaslar. bunların gerçeği söylediklerinin. Destanı yeniden. dünyanın şifresinin bir çözümü ola-Temsil Etmek 85 çaktır: dünyanın bütün yüzeyinden. büyüye dayalı bir benzerlikten başka bir şey olmayacaktır. farklılığı hileyle benzerliğin kuşku duyulmazlıgı içine dahil eden şu büyücülük oyununa benzemektedir. Don Quichotte ise. gerçekte dünyanın dili olduklarının gösterimini sağlamak ve bunun tartışma götürmez işaretini getirmek zorundadır. Yaptığı bütün yol. Sürüler. kitapları kanıtlamak için dünyayı okumaktadır. Bu maceranın başarısı kanıt olmak zorundadır: gerçekten zafer kazanmaya değil de -işte zafer bu nedenle çok önemli değildir—. yeniden konuşmaya başlamaları için uyandırılma-ları gereken baygın düşmüş işaretler olarak talep edilmektedirler. bütün benzemezlik göstergeleri. yeniden kitapların dili haline gelmektedir. Kitapların vaadini yerine getirme işi ona düşmektedir. Fakat. kitapların doğru söylediklerini gösteren figürleri devşirmek üzere kat edilecek özenle belirlenmiş bir güzergâh. köle gibi taklit ettiği kendi modeline sahiptir: bu modeli büyücülerin başkalaşımında bulmaktadır. Onun macerası. 77 . Ve madem ki bu büyü kitaplarda öngörülmüş ve tasvir edilmiştir.

hakikatini beslemek zorundadır. Fakat dil tamamen güçsüz hale gelmemiştir. kuruntularına geri gönderilmiştir: ciltlerin sararmış sayfalarına konulmuş olan dilin işaretleri. kitapların sayfalarının içinde. Yazı ve şeyler artık birbirlerine benzememektedirler. yazı dünyanın nesri olmaktan çıkmıştır. Doğayı ve kitapları tek bir metin gibi okuyan allamelik. Fakat. hezeyan tarzı üzerinde açıklamaktan başka bir şeye yaramamaktadır. şövalye romanlarının romanın başlangıcında üstlenmiş oldukları rolü oynamaktadır. şeyler alaycı özdeşlikleri içinde kalmayı inatla sür-86 Kc]imclcr ve Şeyler dürmektedirler: artık. dünyanın şifresinin çözülmesine olanak veren büyü. metnin birinci bölümünü okumuş olan ve onu tanıyan kişilerle karşılaşmaktadır. Kitapları okuya okuya. Cervantes'in metni kendi üzerine kapanmakta. Don Quichotte. benzerlikler yanıltmaktadır. kendi anlatısının nesnesi haline gelmektedir. Artık yeni ve kendine özgü güçlere sahiptir. değer olarak temsil ettiklerinin zayıf anlatısından başka bir şeye sahip değillerdir. Don Quıchotte macera peşinde sürtmektedir. onları dolduracak ıçeriksız benzerlikler olmadan. Don Quichotte bu kitabı oku-mamıştır ve okuyamaz. romanın ikinci bölümünde. gerçekten o olduğu bu kitaba sadık kalmak zorundadır. hayal görmeye ve hezeyana dönmektedirler. oldukları şey değillerdir. ihmal edilmiş ayrıntıları eklemek zorundadır. ikinci bölümde. Maceraların birinci bölümü. çünkü onun ete kemiğe bürünmüş halidir. Onların arasında. kendi kalınlığının içine saplanmakta ve kendi için. artık. onu tanımayan bu dünya üzerinde sürten bir işaret haline gelmiş olan o. benzerlikler ve işaretler eski antlaşmalarını bozmuşlardır. taklitlerden. artık kıyasların neden her zaman hayal kırıklığı yarattıklarını. yaptığı ve söylediği ve gördüğü ve düşündüğü her şeyi tam olarak devşiren ve arkasında silinmez izlerini bıraktığı büTemsil Etmefe 87 78 . onu hatalardan. Rönesans dünyasının negatifini resmetmektedir. kelimeler. macera alanında başıboş dolaşmaktadırlar. İşaretlerin altındaki gizli benzerlikleri keşfederek. şimdi kendine rağmen ve bilmeden. onun hakikatini elinde tutan.Don Quichotte. düzmece sonuçlardan korumak zorundadır. Don Quichotte. tozların arasında uyumaktadırlar.

ıkı deney oluşabilir ve iki kişi karşı karşıya ortaya çıkabilir hale gelmiştir. ancak edebiyat haline geldikten sonra yeniden görülebileceği şu yalnız hükümranlığın içine girmiştir. Deliye ilişkin olarak. onun için akıl bozukluğu ve hayal gücününki olan bir çağa girmektedir. Sadece dile borçlu olan ve tamamen kelimelerin içinde kalan hakikat. dilin temsil etme gücü haline gelmiştir. oluşturulan ve sürdürülen sapma.tün bu işaretlere benzediğinin kabul edilmesine izin veren bir kitap haline gelmiştir. çünkü her ân işaretlerin şifrele-88 Kelimeler \e Şeyler rini çözdüğünü sanmaktadır: çünkü ona göre. Romanın birinci ile ikinci bölümü arasında. Aynı ve Başka'nın dengesiz oyuncu-sudur. vahşi benzerliklerin insanı haline gelmiştir. dobra varlığı içinde. yüzyılın sonuna kadar sahip olunan kültürel algılama içinde. yüzyıl psikiyatrisine kadar yavaş yavaş kurumsallaştırıldığı haliyle. dostlarını tanımamakta. Hasta olarak değil de. çünkü burada özdeşliklerin ve farklılıkların gaddar kanıtının. XVIII. vazgeçilmez kültürel işlev olarak anlaşılan deli. maskeyi düşürdüğünü sanmakta ve bir maske dayatmaktadır. Şeyleri olmadıkları halleriyle anlamakta ve insanları birbirlerine karıştırmaktadır. çünkü benzerlik burada. Tüm değerleri ve tüm oranları tersine döndürmektedir. Barok dönem romanlarında ve tiyatrosunda resmedildiği ve XIX. Don Quichotte hakikatine kavuşmuştur. Benzerlik ile işaretler arasındaki bağ bir kez çözüldükten sonra. o Farklılığı tanımadığı ölçüde Farklı olan birinden başkası 79 . Destanların hayal kırıklığı yaratan kurgusu. Kelimeler. Don Quichotte'un hakikati. bu iki cildin kesişme alanında ve sadece onların gücüyle. Batı deneyinin içinde. işaretlerin doğası üzerine kapanmışlardır. çünkü dil burada şeylerle olan eski akrabalığını bozarak. kelimelerin dünyayla olan ilişkisinde değil de. yaldızlar içindeki biri kraldır. sözel işaretlerin kendiliklerinden kendi aralarında dokudukları şu ince ve sürekli ilişkinin içindedir. işaretler ve benzerliklerin sonsuzuyla oynadığı görülmektedir. yabancıları tanımaktadır. Don Quicholle modern eserlerin ilkidir. bu kişi kendini kıyas içinde yabancılaştırmış olandır.

Fakat artık eski Platoncu. bunların dağılmış benzerliklerini yeniden bulan kişidir. Varlıkları. kültürümüzün dış kıyısında ve bu kültürün esas paylaşımlarının en yakınında. şeylerin gömülü akrabalıklarını. kelimeleri ve söylemi olmayan dilini dinlemeye koyulmak-tadır. deli bütün işaretlere. onu söyleyen eyaletlere kadar götürmekte. Şair benzerliği. ad verilmiş. DÜZEN 80 . burada sürekli olarak yabancı olma güçlerini ve reddedilmelerinin kaynağını bulmaktadır. o.değildir. alegorik rolü oynamaktadır. Belirlenmiş işaretlerin altında ve onlara rağmen. Kültürel mekânın diğer ucunda. her yerde yalnızca benzerlikler ve benzerliğin işaretlerini görmektedir. işaretlerin dili altında ve onların iyice parçalara bölünmüş farklılaştırılmaları oyunu altında. ilham almış hezeyan teması söz konusu değildir. kendi dili içinde işaretler arasındaki ayırımı yok etmektedir. benzerliğin. "diğer dili". Böylece. sonunda onların hepsini silecek olan bir benzerliği yüklemektedir. Şair ters işlevi yerine getirmektedir. II. bunların Temsil Etmek 39 her ikisi de. ama simetri-sinden ötürü ona çok yakın olan şair. çoğalmaya hiç ara vermeyen bir benzerlikle doldurmaktadır. gündelik olarak öngörülen farklılıkların altında. daha derin. işaretleri ve benzerlikleri ayıran bir bilginin kıyılarında ve sanki kendi gücünü sınırlamak istermişçesine. hiç kuşkusuz bundan kaynaklanmaktadır. deli homosemanüsme'in işlevini yerine getirmektedir: bütün işaretleri bir araya toplamakta ve onları. kimlikler ve farklılıklar söz konusu olacaktır. kelimelerin şeylerin evrensel benzerliği içinde kıvılcımlarını çaktıkları zamanı hatırlatan başka bir söylemi duymaktadır: dile getirmesi çok güç olan Aynı'nm Egemenliği. Batı kültürünün yol açtığı esaslı bir kopuş nedeniyle. Yeni bir dil ve şeyler deneyinin damgası söz konusudur. burada artık benzerlikler değil de. her ikisinin sözleri de. Modern Batı kültüründe şiir ile deliliğin karşı karşıyalığı. şu "sınır" konuma sahiptir -marjinal duruş ve derinlemesine arkaik siluet-. Onların arasında öylesine bir bilgi mekânı açılmıştır ki. ona göre bütün işaretler birbirine benzemekte ve bütün benzerlikler işaret değerine sahip bulunmaktadır.

barok olarak adlandırılan bu dönemde. dolaysız ve pozitif olarak tasvir edebileceğinin ölçüsünü belirlemiş olmasını. sonra da kendini yok edecektir? Varoluşu ve yokoluşu hangi rejime tabi olacaktır? Eğer tutarhk ilkesine kendiliğinden sahipse.bir kültürün bazen birkaç yıl içinde. oluşacak. orada sanki bir 90 Kelimeler ve Şeyler kökene sahip bulunuyor ve şurada veya burada hep yeniden başlıyor? Ama belki de sorunu ortaya koymanın zamanı henüz gelmemiştir. hiç kuşkusuz dış bir erozyona. incelenmediğinde maruz kalınan teh-likedir. Demek ki şu an için. Benzerlik artık bilginin biçimi değil de daha çok hata fırsatı. ama daha başından itibaren hep düşündüğü şu mekâna doğru açmaktadır. "iki şey 81 . Bir paylaşımın hattı mı çizmek isteniyor? Belirsiz bir şekilde hareketli olan bir bütün içindeki her sınır. Descartes.Genel tarih açısından. Bir dönem mi belirlemek isteniyor? Ama acaba. kendilerini teslim ettikleri hem aşikâr hem de karanlık olan ampirik düzen içinde kabul etmek gerekmektedir. Ortaya çıkan sorun. aralarında sürekli ve üniter bir sistem çıkartmak üzere. düşünce benzerlik unsuru içinde hareket etmeye son vermiştir. bu süreksizlikleri. zamanın iki noktasında sürekli kopuşlar oluşturma hakkı var mıdır? Bu sistem nereden gelip. düşünce için öte taraf olan. Regulae'nin ilk satırlarında. haklı veya haksız. kendinden başka bir şeyden kaçabilir? Bir düşünceyi artık düşünmemek ne demektir? Ve yeni bir düşünceyi ortaya atmak? Süreksiz -olan. XVII. karışıklıkların iyi aydınlatılmamış alanı. düşünce dünyasında dolaşabilmek ve onu kendinden kaçtığı yön hakkında sorgulayabilmek için. süreksizliğin statüsünü belirlemek kolay bir iş değildir. başka şey ve başka şekilde düşünmeye başlaması olgusu-. yüzyılın başında. o zamana kadar yaptığı gibi düşünmeye son vererek. limitte düşünce ile kültür arasındaki ilişkiler sorunudur: nasıl oluyor da. herhalde düşünce arkeolojisinin daha güvenilir hale gelmesini. ancak keyfi bir kesik olabilir. düşünce dünyanın mekânında bir yere sahip oluyor. onu reddedecek yabancı unsur nereden gelebilir? Bir düşünce. nasıl olur da. içinde yer aldığı kendine özgü sistemleri ve bunların iç bağlantılarını tanımlamasını beklemek gerekir.

ama bunların kuruntu oldukları bilinmektedir. eğreltilemelerin. Bir yanlış anlama doktrini söz konusudur. yanlış anlama yüzünden doğan karışıklığın. komik göz bağcılığın. bu. aslında bunların farklı oldukları noktalarda bile. 1963. Temsil Etmek 91 şeylerinin deneylerin. Mağara putları ve tiyatro putları. karşılaştırmaların ve alegorilerin dilin şiirsel mekânını tanımladıkları zamandır. Bacon. karışık ve kuralsız bir bilginin deforme olmuş anısını terk etmektedir. geleneklerin veya enayiliklerin rastlantısı içinde yakınlaşabilecekleri. zihniyet tipleri ve bunların öznesi olabilecekleri yanılsama biçimlerine ilişkin ampirik bir eleştiri. ama biraz uzakta hemen yeniden oluşur olarak göstermektedir. Benzer'in çağı kendi üzerine kapanmaktadır. Bacon'da. Ve onları belirleyen işaretler. rüyaların ve hayallerin zamanıdır. "însan zihni. gözlerin önünde kıvılcımlarını çakar. başka putlar da bizi. s. yaklaşıldıkça söner. her yerde benzerlik kuruntuları resmolmaktadır. Ve XVI. ikiye katlanarak bir tiyatroyu temsil eden tiyatronun. yanıltıcı duyguların zamanıdır. yalnızca biri için doğruluğu belirlenen şeyi her ikisine birden atfetmek. dünyanın bütün l Descanes. yaygın bir alışkanlıktır"1 demektedir. Büyüleme güçleri. şeylerin aralarında benzediklerine inandırırlar. Arkasında oyunlardan başka bir şey bırakmamaktadır.arasında herhangi bazı benzerlikler keşfedildiğinde. benzerlikleri aşikârlık ve onun kurallarıyla dağıtmamaktadır. Onları. 77. şeylerin öğ-rendiklerimize ve bizi biçimlendiren teorilere benzediklerine inandırırlar. Paris. göz yanılgısının. çoktan bir benzerlik eleştirisi görülmektedir. benzerlik ile yanılsama arasındaki şu yeni akrabalıktan ötürü artan oyunlar. I. c. Bunlar putlar'dır. Oeuvres PMosophiques. Benzerliğin sağlam ve zorlayıcı güzel biçimleri unutulacaktır. şeylerin arasında gerçekte bulduğundan daha fazla düzen ve benzerlik oldu- 82 . yüzyıl. bizatihi bu olgudan ötürü. henüz aklı hale gelmemiş bir bilginin hayalleri ve cazibeleri olarak kabul edilecektir. Şeyler arasındaki düzen ve eşitlik ilişkilerine değil de.

bir tek -:" zihnin temkinliliği bunu dağılabilir.İ. Bunlar forum putları'dır. "her A. Descartes benzerliği reddetmektedir. Paris. 45 ve 55. yani saf ve dikkatli aklın kendine özgü eylemi ve 83 . her B. s.dil karışıklıkları eklenmektedir: tek ve aynı ad. "biçim. I. karşılaştırma yoluyla bulmaktayız. ölçü ve düzen terimleri içinde çözümlenmesi gereken karma bir karışıklığı ifşa eden klasik düşüncedir. Descartes'ın benzerlik eleştirisi ise. doğru bilgi ancak sezgiyle. aralarında karşılaştırdığı" açıktır. kapsam.3 Oysa. 7 2 E Bacon. p. onu evrenselleştirerek ve ona bu yolla en saf biçimini vererek yapmaktadır. öyleyse her A.2 Eğer. kendi kendinin karşısında endişe duyan ve en alışılmış biçimlerinden uzaklaşan XVI. anlaşma ve benzerlik görür. onda özdeşlik ve farklılıklar. zihnin "aranan terim ile verili terimi. 92 Kelimeler ve Şevler Artık. yüzyıl düşüncesi söz konusu değildir.$ ve sonunda doğaya özgü farklılıkları algılayabilirse. III ve 119.ğuna inanmaya doğal olarak eğilimlidir. c. benzerliği bilginin temel deneyi ve ilk biçimi olarak dışarıda bırakan.mevcut olabilecekleri bütün konuların içinde. C'dir" türünden bir çıkarsamada. B'dir. fark gözetilmeksizin uygulan. "nüfuz edici" hale gelebilir t . yani A ile C'yi. ama bunu karşılaştırma eylemini rasyonel düşünceden dışlayarak ve bu. söz konusu olan.Cjj maktadır. her ikisinin de B olması ilişkisi içinde olmak üzere. 1947. Ve öte yandan. soyutlanmış bir şeyin sezgisi bir yana bırakı-lacak olursa. Bütün gökcisimlerinin hareketleri esnasında tam çemberler çizdiklerine dair inanış buradan kaynaklanmaktadır": zihnin kendiliğinden yarattığı kurgular olan kabile putları da böyledir.£$' ğinden ve hafifliğinden sıyrılıp. Bunun sonucu olarak. başka bir tiptendir. zihin her yerde uyum. C'dir. Novum Orgunum. tamamen tersine. eylemi sınırlandırarak değil de. Bunlara -sonuç ve bazen de neden. aynı cinsten olmayan şeylere. hareket ve diğer benzerleri" -yani basit doğaları. Nitekim. doğal acelecili. ve doğa istisnalar ' ve farklılıklarla doluyken. her bilginin "iki veya daha çok şeyin aralarında karşılaştvrılmalarıyla elde edildiği" söylenebilir.

Böylece. nasıl olur da doğru bir düşünceye olanak verebilir? "İnsan aklının hemen bütün çabası.5 Düzene gelince. 168. sonra onun kısımlara bölündüğünü varsaymaktadır. A ile B arasındaki düzenin ne olduğunu. bu iki uç terimden başka hiçbir şeyi ele almadan bilirim". önce toplamın ele alındığını. her ikisinin çözümlenmesine de ortak bir birimin uygulanmasını gerektirmektedir. unsurlardan toplama doğru giden hesap farkı içinde. Bu bölme işlemi birimlere ulaşmaktadır. bu birimlerin bazıları uzlaşma veya "ödünçleme"den kaynaklanmakta (sürekli büyüklükler için). şeylerin düzeni. soyutlanmış bir aşikârlık ve bir çıkarsama olmayan karşılaştırma. Regulae. aritmetik eşitlik veya eşitsizlik ilişkilerine indirgenmektedir. diğerleri de (çokluklar veya süreksiz büyüklükler) aritmetik birimler olmaktadırlar. önce en basit şey. İki büyüklüğü veya iki çokluğu karşılaştırmak. Ölçüm benzerin.aşikârlıklan birbirine bağlayan çıkarsama ile elde edilebilir. Büyüklükler veya çokluklar. o dış bir birime atıf yapmadan kurulur: "Nitekim. fakat ölçüm işlemi her iki halde de. özdeşliğin ve farklılığın hesaplanabilir biçimine göre çözümlenmesine olanak verir. s. hiç kuşkusuz bu işlemi mümkün kılmaya yönelik olmaktadır. yani sürekli veya süreksiz büyüklükler ölçülebi-3 Descartes. XIV Temsil Etmek 93 lir. yalnızca iki tane karşılaştırma biçimi vardır: ölçü karşılaştırması ve düzen karşılaştırması. ölçüm tarafından gerçekleştirilen karşılaştırma. X1CV 4 age. 168. sonra buna en yakın 84 . bütün durumlarda. ama buradan hareketle daha karmaşık şeylere ulaşabilmek için. s."4 İki. onların "doğalarından soyutlanmış" olarak. Hemen bütün bilgiler için talep edilen ve tanım gereği.

bunların bilinebilme tarzına ilişkin olmaktadır. 109. burada karşılaştırmak ve düzene sokmak tek ve aynı şey olmaktadır: düzen yoluyla karşılaştırma. aşikâr özdeşlik ve farklılıklara göre çözümlenmektedir: çıkanmlar'm düzeni içinde düşünülebilir nitelikteki farklılıklar. şeylerin varlığına değil de. 5 age. s. VII.6 Böylece. birime ve eşitlik veya eşitsizlik ilişkilerine göre çözümlendikten sonra. birinci tanımın diğer hepsinden bağımsız olarak sezi-lebildiği ve diğer terimlerin artan farklılıklara göre yerleştirildikleri diziler oluşturulmaktadır. Ancak. 182.8 düzen aynı anda hem gerekli ve doğal (düşünceye nazaran) hem de keyfi (şeylere nazaran) 85 . geçmeye olanak veren basit bir eylemdir. bu düzen veya genelleştirilmiş karşılaştırma. 6 age."7 Ve zaten yöntem ve bu yöntemin gelişmesi buna ilişkin olmaktadır: her ölçüyü (eşitlik ve eşitsizlik aracılığıyla yapılan her belirlemeyi). bilgi içindeki bağlantı-lara göre oluşturulmaktadır. eşitlik ve eşitsizlik ilişkileri kurmak üzere birimler halinde çözümlemekte. İki karşılaştırma tarzı bunlardır: bin. sonra da ortak bir birimin uygulanmasını gerektirirken. birimlerin çokluğu "ölçünün bilinmesine ilişkin olan zorluğun artık yalnızca düzen ele almışına bağımlı hale geleceği bir düzene göre konumlandırılabilir. basitten yola çıkarak. başka ilişkiler içinde nispi olabilir. aritmetik değerler her zaman bir diziye göre düzene sokulabilir niteliktedirler: demek ki. Ölçüm yoluyla karşılaştırma. s. önce bir bölme. bir şey bazı ilişkiler içinde mutlak. Öte yandan. 102. Benzer. 94 Kelimeler ve Şeyler diğeri. basit olana tanınan mutlak karakter. büyüklükler ve çokluklar ölçümünü bir düzen oluşturması haline getirmek mümkündür. bulunabilecek en basit unsurları belirlemekte ve farklılıkları en düşük derecelere göre düzenlemektedir. VI. "tamamen kesintisiz" bir hareketle bir terimden diğerine. Öylesine ki. farklılığı karmaşıklık dereceleri olarak açığa çıkartan bir dizi oluşturmaya indirgemek.olan keşfedile-rek bulunur. sonra bir üçüncüsüne vs. s.

olabilir. çünkü aynı bir şey. bizzat bilginin kendini bu arkaik düzeyde değiştirerek. VI. Temsil Etmefc 95 tır. XVI. Eğer istenirse. son olarak da. Uzun bir süre bilginin temel kategorisi olmuş olan -bilginin hem biçimi hem içeriği. benzerliklerin ve yakınlıkların kurulduğunu gördüğü ve dil ile şeylerin sonsuza kadar kesiştikleri ampirik alan. özdeşlik ve farklılık terimleri içinde yapılan bir çözümlemenin içinde erimiştir. temel konumlan itibariyle değişmiş bulunmaktadır. düşüncenin düzenine göre yapılmakta ve doğal olarak basitten karmaşığa doğru gitmektedir. XVI. Ve özellikle de.benzerlik. XIV. bilinecek şeyin ve varoluş tarzının tanınmasını mümkün kılan değişimlerdir. gezegenler ve çehre. Fakat kavranılması ve ihya edilmesi gereken şey. mikrokozmos ve 86 . yüzyılda öncelikle karşılıklılıkların bütünsel sistemi (yeryüzü ve gökyüzü. Bütün bunlar Batı düşüncesi üzerinde büyük sonuçlar yaratmışlardır. Batı kültürünün tüm episteme'si böylece. bu yeni dış biçime "rasyonalizm" adı verilebilir. kıyas hiyerarşisinin yerine çözümlemenin ikame edilmesi: XVI. Önce. ele alınış tarzına göre. 103. eğer insanın kafasında basmakalıp kavramlardan başka bir şey yoksa. düzenin bir noktasına veya başka bir noktasına yerleştirilebilir. H age. yüzyılın batıl itikatların veya eski büyücülük inançlarının yokoluşunu ve doğanın sonunda bilimsel düzen içine girişini belirledği söylenebilir. 182. bu devasa mekânın tümü yeni bir dış biçime bürünecektir. s. yüzyıl insanının hâlâ akrabalıkların. ölçünün aracılığıyla dolaylı veya dolaysız olarak kolayca düzene taşınmış-7 age. üstelik karşılaştırma. s. karşılaştırma artık dünyanın düzenini ifşa etmek gibi bir role sahip değildir. Bu değişimler şu şekilde özetlenebilirler.

bu konuda çoğun değil de. ortak birim veya daha kökten olarak düzen. mikrokozmos ile makrokozmos arasına sıkışmış bir dünyanın bitim-hliğinden gelmekteydi. böylece artık şeylerdeki bir akrabalığı. sezgiler ve bunların bağlantılarının aracılığıyla bulunabileceğimiz güvenilir 9 age. birbirlerini izleyen teyidler yoluyla giderek daha fazla muhtemel hale gelebilirdi. karşılaştırma sağlamasından geçirilecektir. ayırmaktır. kendi hakkında her zaman doğru ve kesin bir bilgi edinilmesine izin vermektedir. ya incelenen alanı bu-96 Kelimeler ve $eyler tünlüğü içinde eklemleştiren bir kategorilere koyma biçiminde ya da dizinin tümü boyunca alınan yeterli sayıdaki noktanın çözümlenmesi biçiminde. VII. Tam sayım ve her noktada bir sonrakine gerekli geçişi belirleyebilme olanağı. Nihayet. Şimdi.makrokozmos) kabul edilmekteydi. sonuncu sonuç olarak -çünkü bilmek. onunla hiçbir ortak ölçü içinde olmamak üzere. bu bazen. 87 . sayım tek basma. şeylerin düzeninden. lam bir sayım mümkün olacaktır: ya ele alman bütünü meydana getiren bütün unsurların tüketici bir sayımı biçiminde. anlaşmadan çok. ayırmaya yönelik olacaktır: yani özdeşlikleri ve sonra buradan uzaklaşan tüm basamaklara geçiş gereğini belirlemeye. yani ancak ölçüm. şeylerin farklı bir temsilini kendi için gerçekleştirmek ve dizinin bir unsurundan. Bu tarihin karşısında. Demek ki. onların kanaatlerinin oyunu olacaktır. Ayırım yapmak. Bir yanda allamelik. özdeşlik ve farklılıklar dizisi tarafından bulunduktan sonra kabul edilecektir. benzerlikler oyunu eskiden son-suzdu."9 Zihnin faaliyeti -bu da dördüncü noktadır—. artık her benzerlik. azın keşfedildiği daha gerçeğe yakındır". onları yaklaştırmaya değil de tamamen tersine. onun hemen ardından gelene gerekli geçişi açıkça kavramak. bunların yenilerini keşfetmek her zaman mümkündü ve tek sınırlandırma. özdeşliklerin ve farklılıkların tamamen kesin bir bilgisine izin vermektedirler: "ilgilendiğimiz sorun her ne olursa olsun. ve her özel benzerlik. yazarların okunması. karşılaştırmaya bir bakıma farklılığın öncelikli ve temel aranışmı dayatmaktadır: sezgi yoluyla. hiçbir zaman kesin olamazdı. orada ortaya çıkan anlaşamamadan ötürü işaret değerine sahip olacaktır: "zor bir sorun söz konusu olduğunda. karşılaştırma tam bir kesinliğe ulaşabilir: asla tamamlanamayan ve yeni olasılıklara hep açık olan eski benzerlikler sistemi. Üstelik. bir cazibeyi veya gizlice paylaşılmış bir doğayı açık edebilecek her şeyin peşinde olmak üzere. s. bu bütünsel ilişkinin içine yerleşiyordu. 110.tarih ve bilim birbirlerinden ayrılacaklardır.

bazen de bizatihi olabilirliği reddedilmiştir (örneğin Buffon'da olduğu gibi). astronomi ve fiziğin bir bölümü için sürekli ve sabit olan bu çaba.Temsil E(mefc 97 yargılar dikilmektedir. şeffaflık ve tarafsızlık çağına girmektedir. ölçüm ve düzenin evrensel bilimi olarak anlaşılan mathesis ile sürdürdüğü ilişkiyle karıştırılmamalıdırlar. Bir yanda. en genel biçimiyle klasik düşüncenin tümünün. ampiriğin matematikselleştirılmesi konusunda bir çaba da olmuştur. sonuçta oldukça kısa (ancak XVII. tıp veya fizyoloji gibi bazı bilgi alanlarında teorik bir model önermiş olan bir mekanizma olmuştur. Ayrıca. bazen evrensel ülkü ve araştırma ufku olarak sunulmuş (Condillac ve Destutt'de olduğu gibi). ne de mekanizmanın denenmesi. yüzyıl kültüründe genel bir olgudur -Kartezyanizmin çok özel talihinden daha genel-. Bu. Fakat ne bu çaba. fikir tarihçileri bu üç şeyi birbirine karış-10 age. bunu aktarma işi kelimelere düşmektedir. Gerçek. üç şeyi birbirinden ayırmak gerekmektedir. Nitekim. 98 Kelimeler ve $eyler tırma ve klasik rasyonalizmi. dönem için. 86. artık onun işareti olma hakkına sahip değillerdir. XVII. "Kartezyen etki" veya "Newtongü model" gibi boş ve gizli bir büyü içeren sözlerin altında. yüzyılın ikinci yarısı) bir. Eğer yapabilirlerse."10 Metin artık işaretler ve biçimler arasında yer almaktan çıkmıştır. s. 111. Bunlar ve sadece bunlar bilimi meydana getirmektedirler ve "Platon ve Aristoteles'in bütün akıl yürütmelerini okuduğumuzda. Dil. diğer alanlarda arızi olmuştur -bazen gerçekten teşebbüs edilmiş (Condorcet'de olduğu gibi). dil artık dünyanın figürlerinden biri haline gelmiştir ve artık şeylere. dışavu-rumunu ve işaretini. aşikâr ve fark edilir algılanmada bulmaktadır. doğayı mekanik ve 88 . öğreneceğimiz bilim değil de tarih olacaktır. biçimleri itibariyle oldukça çeşitli olmak üzere. zamanların derinliklerinden beri dayatılan imza değildir. varlıklar ortamından çekilerek.

bu iki unsur böylece.I lemektedir. "zıt I güçler"in oyununu keşfetmeye çalışmaktadırlar: bir doğa ile.t çülemeyen şeyler arasında bile sıralı bir düzen kurma olanağını vermektedir. yüzyılın sonuna kadar sabit ve bozulmadan ka.î lan bir ilişkidir.| nak veren şu temel dengesizliğin hesaba katılmasının ge. ne cebire ne de hareket fiziğine indirgenmeye izin ver.|' ğayı matematikselleşürme hakkı veya olanaksızlığı. ama ölçüm problem.^ sizmin tabanında. rasyonelleşürilemeyenin kaynağını bes.|" en bir hayat arasındaki oyun. çözümleme bütünü itibariyle bunun çevresinde yörüngeye girmiştir.|. Böylece. bilginin matematik içinde özümlenmesi. klasi. Bu iki çözümleme biçiminin her biri diğeri ka. Bu anlamda alman çözümleme. Çünkü klasik episteme açısından temel olan | nokta. bu rasyonalizmin altında. öl. her bilginin mathesis ile olan ilişkisi. mathe.* lerini her zaman düzen problemleri haline getirmeye ola. çabucak evrensel yöntem değeri kazanacaktır ve Leibnitzgil.hesaplanabilir kılma eğilimiyle tanımlama âdetine sahiptirler. bir mathesis aranmasıyla korelasyon içinde olmak üzere. varlıklar arasındaki ilişkilerin düzen |* ve ölçü biçimi altında düşünüleceği. o zamana kadar ne oluşmuş 89 . Bu ilişki iki esas karakter göstermektedir.f-rektiğidir. tersine. ne mekanizmanın başarısı veya başarısızlığı. dar yetersizdir. Di. | Bunlardan birincisi.f ğerleri -yan becerikliler-. ne do. Fakat öte yandan.%' sis ile XVII. düzenin genel bilimi olarak bu mathesis ile ilişki. nitelikler sıralamasına dayalı bir matematik kurma tasarısı ortaya çıkacaktır. ne de mümkün her bilginin onun üzerine temellenmesi anlamına gelmemektedir.

Bir yanda işaretlerin. aynı. mümkün bir Temsil Etmek 99 düzen bilimi tabanı üzerinde kurulmuştur. bir yanda. Batı kültürünün tüm episteme'sinin o sıralar evrensel bir düzen bilimiyle sürdürdüğü ilişkiler olmadan kurulamazlardı. şeylerin ampirik ve fısıltılı benzerlikleri. diğer yanda da. doğa tarihi. çözülmüş ve ortasından açılmış gibi olmaktadır. klasik çağ için. doğanın tekrarlan sorunu. esas olarak bir benzerlik. yüzyılın yorumunun bir semiyolojiyi bir yorumbilimle çakıştırarak. Benzerliğin aynı anda hem belirsiz ve kapalı hem de dolu ve totolojik dünyası. Bu alanların hiçbirinde (veya hemen hemen hiçbirinde). Ray ve Cuvier. işaretler aracılığıyla düzene sokması gibi. Bunlar genel olarak çözümleme'ye mensuplarsa da.ne de tanımlanmış olan belli sayıda ampirik alanın ortaya çıktığı görülmektedir. ikincileri 18001810'larda yazmış-lardır) bütün bu ampiriklikler. bir mekanizmanın veya bir matematikselleştirmenin izini bulmak mümkün değildir. Rönesans'ın Yorum ile olan ilişkisi kadar esasa ilişkindir. bu ilişki de bütün ampirik bilgileri özdeşliğin ve farkın bilgileri olarak inşa etmektedir. Lancelot ve Bopp. düşüncenin altında paylaşım ve dağıtımların sonsuz malzemesini sağlayan şu sakin benzerlik bulunacaktır. Petty ve Ricardo vardır. Düzen ile olan bu ilişki. özdeşlik ve farklılık damgalan düzene sokma ilkeleri. Genel gramer. hayal gücünün kendiliğinden hareketi. her birinin özel aleti cebirsel yöntem olmayıp. bir sınıflandırma anahtarı haline gelmiş işaretler. zenginliklerin çözümlenmesi. çözümlemenin aletleri. işaretler sistemiydi. bunların ilkleri 1660'lar civarında. bölmelerin ve sınıflandırmaların genel teorisi. ve klasik dönemin bu yeni ve onun tüm süresine yayılan (kronolojik atıf noktaları olarak. 90 . fakat bunların hepsi de. Ve tıpkı XVI. varlıklar ve ihtiyaçlar alemindeki düzen bilimleri böyle doğmuşlardır. kelimeler. öte yanda dolaysız benzerlıkler.

Klasisizm onu üç değişkene göre tanımlamaktadır. Cev. ama ona hiçbir şekilde benzemezler.Bu ikisinin arasında. 163-164. korkunun kendiliğinden. yüzyılın ilk yansında değişen ve belki bize kadar sürecek olan şey. c. bilinen veya görülen şeyler arasında onları aniden işaret olarak ortaya çıkaran şeydir.. 1. Seçme Eserler.12 Bu üç değişken. gebelikteki solukluk gibi). bizatihi varlıklarıdır. Bağlantının kesinliği: bir işaret. 1944. İşaret klasik çağm eşiğinde. Bu bağlantı biçimlerinin hiçbiri. işaretin etkinliğini ampirik bilgiler alanında tanımlamak üzere. dışavurduğu sağlığın bir parçası olması gibi) veya ondan ayrı olabilir (Eski Ahit'teki figürlerin. Leroy. doğal işaret de bunu talep etmemektedir: çığlıklar. Bedene bürünme veya insanların kurtuluşu'nun uzak işaretleri olmaları gibi). yansıttığını işaret etmesi gibi) veya anlaşmaya bağlı (bir kelimenin. işaret ettiği bütüne ait olabilir (iyi bir görünüşün.11 Bağlantının kökeni: bir işaret doğal (bir aynadaki yansımanın. bir fikri işaret edebilmesi gibi) olabilir. benzerliğin yerine geç-11 Logıque de Port-Rcyal. IV Ayırım. ve benzerlik veya yakınlığın sağlam ve gizli bağlarıyla damgaladığı şeye bağlı olmaktan da çıkmıştır. görsel duygular Tanrının temaslarının işaretleridir. Essai d'une Nouvel e Thiorie de !a Vision. ama sadece muhtemel de olabilir. ama onunla benzer olmayan işaretleridir. mekânlarını ve bu açık mesafeyi bulan yeni bilgiler. 12 Berkeley. Temsil Elmek 101 91 . dünyanın bir figürü olmaktan çıkmıştır. veya Berkeley'nin dediği gibi. işaretler rejiminin tümü. III. bir insan grubu için. 1. Bağlantı tipi: bir işaret. Böl. sadakatinden emin olunacak kadar sabit olabilir (nefes alma hayatın belirtisidir). Paris. bunların garip işlevlerini yerine getirdikleri koşullardır. İŞARETİN TEMSİLİ Klasik çağda. s. bir işaret nedir? Çünkü. benzerliği zorunlu olarak gerektirmemektedir. XVII.

tutarlıklarından hiçbir şey kaybetmiyorlardı. zihnimizde bir işaret etme ilişkisi kurmak için. görsel izlenimlerde. fakat var olabilmek için bilinmeye ihtiyaçları yoktu: sessiz kaldıklarında ve kimse onları fark etmediğinde bile. Ve eğer Tanrı bizimle doğa aracılığıyla konuşmak üzere hâlâ işaretleri kullanıyorsa da. XVI. acele. sessiz marka olmayacaktır. Duy-102 Kelimeler ve Şeyler gunun Malebranche'taki veya duyumsamanın Berkeley'de-ki rolü işte böyledir: doğal yargılamada. fakat bu keşif. özsel bir gerekirlikle kehanette bulunuyor ve Tanrısal'ın kehanetini yapıyordu. onu tanıyacak olanın gelişini sessizce beklememektedir: ancak bu bilgi eylemiyle oluşabilmektedir. Görevi. karışık. varlıklarının meşrulaşurümasından başka bir şey değildi. bilgi bütünü itibariyle. ama ısrarlı. mekânını bilginin içinde bulmak zorundadır. zaten bilinen iki unsur arasındaki bir ikame olanağının bilindiği ândan itibaren işaretin olabileceğidir. insanlar onların sırlarını. Bilgi. yüzyılda. 1. işaretlerin şeylerin üzerine. doğalarını veya erdemlerini açığa çıkarabilsinler diye konulduklarına inanılıyordu. İşaret artık. işte bu anlam içinde. Onları işaret etme işlevleri içinde kuran bilgi değil de. bu onların mümkün ve herhalde en iyi kullanım biçimleriydi. Divinaüo her zaman kendinden önce olan işaretler varsaymaktaydı: böylece. Tanrının dünyaya önceden paylaştırdığı bir dili devşirmekti. İşaret her zaman ya kesin ya da muhtemel olduğundan. üçüncü boyutun algılanmasında. insanların mümkün tüm işaretlere sahip olmaları değil de. kaçınılmaz ve zorlayıcı bilgiler söz konusu olup. keşfedilen veya doğrulanan veya gizlice aktarılan bir işaretin açıklığı içine yerleşiyordu. İşaret.mistir. 92 . bilginin içinde işaret etmeye başlayacaktır: kesinliğini veya olabilirliğini ondan alacaktır. zihnimizden ve izlenimler arasında kurulan bağlardan yararlanmaktadır. duyguda. yüzyıldan itibaren. bizatihi şeylerin diliydi. işaretlerin nihai amacından. divinatio ile olan eski akrabalığını işte burada ko-partmaktadır. Bunun nedeni. Tüm işaret alanı XVII. kesin ile muhtemel arasında paylaştırılmıştır: yani artık bilinmeyen işaret.

Görülen ateş. Tanrı tarafından düzenlenmiş işaret. sadece bir gösterge ve bir işaret ile işaret edilen şey arasındaki ilişkiyi gerektirmektedir. çünkü bizler katışıksız zihinlere sahip değiliz. Pıincipes de la Connaiaance Humaine. tşaretin ikinci değişkeni: işaret ettiğiyle olan bağlantısının biçimi. işaret edilmesine yaradığı şeyin bir parçası olur ya da ondan ger- 93 . Seçme Eserler. 2. iki bilginin kurnazca ve uyarıcı çakışmasıdır. Malebranche'ta ve Berkeley'de.değil de. şimdi olabilirliğe doğru nasıl açıldığı da görülmektedir: bir izlenimden diğerine olan ilişki. Hume mümkün hale gelmiştir. en düşük olasılıktan en büyük kesinliğe doğru ilerleyecek olan bir ilişki. açık ve kutsal mekânına girmesi. özsel dağılmışlığıyla karakterize edilmiş olmaktadır. Temsil Etmek 103 mek işarete aitti. işaretleri kendi mekânına hapsetmiş olan bilginin geriye doğru bir hareketle. Birbirlerine yaklaşan işaretlerin dairesel dünyası. işaretin hızlı figürü içinde büzülmesi. muhtemelin bilgisi tarafından adım adım inşa edilen bir işaretler şebekesi geçmiştir. I."13 Kendinden daha eski ve mutlak işaretlerin rastlantısı içinde kehanette bulunan bilginin yerine. ona yaklaştığımda duyduğum acının nedeni değildir: beni bu acıya karşı uyaran göstergedir. Burada artık divinatio -bilginin. işaret bunun tersine. işaretlerin esrarlı. 267. yüzyılda benzerlik. zaman ve mekân içinde zafer kazanmaktaydı: çünkü indirgemek ve birleştir-13 Bcrkeley. XVI. Klasisizmle birlikte. kendi kendinden toplanan kısa bir bilgi vardır: uzun bir yargı dizisinin. rekabet ve özellikle de sempati oyunu aracılığıyla. s. İşaret bu mekânda iki konuma sahip olabilir: ya unsur olarak. "Fikirlerin birbirlerine bağlanmaları. sonsuza kadar yayılan bir sergileme tarafından ikame edilmiştir. yani ardışıklıktaki gibi. işaret ile işaret edilen arasındaki olacaktır. artık kendiliğimizden veya bir tek zihnimizin gücüyle bilgiye ulaşma zamanına veya iznine sahip değiliz. c. Aynı zamanda. yakınlık. nedensonuç ilişkisini değil de.bunlar bizim kesikli bilgilerimize işaret olarak hizmet etmektedirler.

eğer onu en azından bir kez bu şeyin algılandığı anda duymadıysa. İşaret klasik düşüncede mesafeleri silmemekte ve zamanı ilga etmemektedir: tersine. Genel işaretler doktrininin ve düşüncenin çözümleme gücünün. çünkü bir kez tanımlanıp. İşaretin fiilen olduğu şey olabilmesi için. Toplu Eserler. onun bir parçası olması yetmez. Paris. soyutlandıktan sonra. bilgiye işaret ettiğiyle aynı zamanda verilmiş olması gerekmiştir. onu belirsize açık bir yüzeye göre bitiştirmek ve onun içlerinde düşünüldüğü lerin bitimsiz sergilenişini ondan itibaren izlemekle yükümlü olduğunu göstermekteydi. çözümleme sürdürülebilir. 1. 94 . c. ve burada onlara nazaran bir tablo rolünü oynar. işaret ortaya çıkar. bir işaretin işaret ettiğine içkin veya ondan ayrılmış olabileceğini söylediğinde. çünkü o olmaksızın ortaya çıkamaz. dikkatin onu oluşturan şu birbirine dolanmış bölgelerden birine yönelmesi ve onu bütünden soyutlaması gerekir. 1798. Condillac'tan Destutt de Tracy'ye ve Gerando'ya kadar neden çok kesin olarak tek ve aynı bilgi te irisinin içinde çakıştıkları anlaşılmaktadır. bir ucundan diğerine düzenlenebilir kılınmaktadır. Ve o.çekten ve aktüel olarak ayrılmıştır.14 Fakat. işte bu sayede hem çözümlemeye hem birleştirmeye sunulmakta. Aynı zamanda onun aletidir de. kendilerini kendi kimlikleri içinde korumakta. bağlarını çözmekte veya bağlamaktadırlar. s. bunun tersine onu yaymak. demek ki bu bütünsel izlenimin bölünmüş olması. işaretin oluşturulması çözümlemeden ayrılamaz niteliktedir. Condıllac'ın belirttiği üzere. Logique de PortRoyal. onu adım adım kat etmeye olanak vermektedir. Zihin işaretlere sahip olduğu için. bir ses bir çocuk için. bir şeyin sessel işareti haline gelmeyecektir. 104 Kelimeler \e Şeyler klasik çağda artık dünyayı kendine yakın ve kendi biçimlerine içkin kılmakla değil de. Şeyler onun aracılığıyla farklı hale gelmekte. Zihin çözümleme yaptığı için. bu algılamanın bir unsurunun onun işareti haline gelebilmesi için. Onun sonucudur. Essai sur LOrigine dcs Connaissances Humaines. Demek ki. yeni izlenimlerin üstüne aktarılabilir. 188-208. unsur olarak farklılaşmış olması ve onunla birlikte bağlı olduğu bütünsel izlenimden ayrılmış olması gerekir. işaretin 14 CondiUac.

işleyişinin tamlığı içindeki işarettir. Uzun zamandan beri -ve Caryîe'den çok önceleri-. hatırlanması kolay. ve insan dillerinin içinde oluşturulmuş işaretleri tanımaktaydı. diğer hepsini uzaktan kurmaktaydılar. katı. önceden belirlenmiş. işlevi ve onun tarafından çok kesin olarak tanımlanan koşullan tarafından ölçülmektedir. bu anlaşmaya dayalı işaretlerin ilkel taslaklarında. Doğaya ve anlaşmaya XVII. yapay işaretler güçlerini ancak doğal işaretlere karşı olan sadakatleri sayesinde edinebilirlerdi. Fakat. Geriye üçüncü bir değişken kalmaktadır: doğaya ve anlaşmaya ait olan iki değeri alabileni. hayal gücünü Temsil Etmek 105 iradi bellek. « ancak keyfiliğin ihdasıyla tamamlanabilecek olan uzak çi-zimlerinden ibarettirler. kullanışsızdır ve zihin ona egemen olamaz. Doğal ışa. ama aynı zamanda bu unsurların bileşimlerinin nasıl mümkün olduklarını göstermek ve şeylerin karma- 95 . XVII. onu basit. kendiliğinden dikkati düşünme. yüzyıl da bundan habersiz değildi. 3. Öyleyse. yüzyıldan itibaren ters bir değer verilmiştir: doğal işaret artık şeylerden devşirilen bilgi tarafından işaret olarak oluşturulan bir unsurdan başka bir şey değildir. Bunun tersine. kendi kendine bölünebilir ve bütünleşebilir olacak şekilde seçmek mümkündür (ve aslında böyle de yapmak gerekir). belirsiz sayıda unsura uygulanabilir.Batı.M retler. Bu doğal işaretler. şeylerin en basit unsurları içinde çözümlenmesine izin vermeli. J|İ Fakat bu keyfilik.15 Itard'ın "Aveyron %• vahşisi"nde yokluğunu keşfettiği şey gene odur. Keyfi bir işaretler sistemi. içgüdüyü akıllıca bilgi haline dönüştüren odur. aklı yargılama çağına girmektedir. insan ile hayvan arasındaki paylaşım hattını çizen. anlaşmaya dayalı bir işaret yerleşik hale getirildiğinde. ihdas edilen işaret. kökene kadar parçalara ayıra-bilmelidir. işaretlerin doğa tarafından verilebilecekleri veya insan tarafından oluşturulabilecekle-ri bilinmekteydi.

işaretlerin kuruluş biçimi be-lirtilmek istendiğinde zıtlaşmaktadır.Ş simlerinin eşanhlığına kadar ortaya çıkarabilen bu sisteme ji. aynı zamanda. "Keyfilik". ilksel olanı * adlandırma yeteneğine sahip olan şu basit. doğanın çözümlenmesinin sonuncu terimlerinin ve oluşumunun yasalarının kendi mekânı içinde yayılmalarına izin verecek olan keyfi dilin keşfedilmesini denemesidir. ] Nitekim.nm araştırılmasının. bize uyuşmaz nitelikte olarak gözükmektedirler ve biz onları XVII.şıklığının ideal oluşumuna izin vermek zorundadır da. doğanın kendini olduğu haliyle vereceği —köken. Sistem ile doğa arasındaki oyun için de aynı durum geçerlidir. ve XVIII. 75. Daha açık olmak rSi üzere.' Şi sel izlenimlerin tabanında ve bunların bileşimlerinin mümkün tüm biçimlerinin içinde. tamamen şeffaf * dildir. evrensel bir hesap ile ilksel ola. Klasik çağda işaretlerden yararlanmak. Fakat keyfilik aynı zamanda. "doğal" ile ancak.(. 15 age. yapay olan ve bizatihi bundan ötürü [ _ doğayı köken unsurlarından.i şim mekânıdır. daha önceki yüzyıllardaki gibi. Bu köken arayışı ve bu gruplandırmalar hesaplaması.çözümleme tablosu ve bile. 106 Kelimeler ve Şeyler ait olmalarıdır. işaretler sistemi tam halinde. klasik episteme'nm tümünü kat eden gerekli ve tek jş^ bir düzenleme vardır: bu. bütün mümkün bağlaşmaları tanımlayan şu işlemler bütünüdür. doğa için hiçbir çelişki yoktur. yüzyılların düşüncesindeki bir ikirciklik olarak deşifre ediyoruz. s. bunları mümkün tüm bile. ebediyete kadar geçerli olacak bir söylemin ilksel metnini onların altında bulmak değil de. 96 .

yüzyılın başında birbirlerinden çözülme-lerinin. hiç kuşkusuz Hobbes'a. Nitekim. ideologlara düşen kişisel payların ortaya konulmasının gerektiği bir etki dolanması olarak gözükecektir. eski Söz'ü. La Logique de PortRoyal bunu belirtmektedir: "işaret iki fikri kapsar. sistemin meşrulaştırılmış keyfiliğini dahil eden .Bilgi artık. bir kanaatler tarihi düzeyinde. işaret olma doğası veya değerinin bundan ötürü bozulmaksızın yapay veya doğal olması. işaretler sisteminin klasik düşünceye hükmettiği aletler tanımlanabilir. bileşimi. işaret ettiğinden az veya çok uzak olması. saklanabileceği bilinmeyen yerlerden çekip çıkartmak durumunda değildir. Berkeley'ye. çözümlemeyi. Bilginin içine olasılığı. diğeri de temsil 97 . şu yeni figürler olan olasılığı. eğer klasik düşünce. bunlardan biri temsil eden şeyin. birbirini yaratan veya kovan temalar olarak değil de. Fakat. bütün bunlar işaretin içerğiyle olan ilişkisinin bizatihi şeylerin düzeninin içinde sağlanmadığını göstermektedir. işaretlerin klasik episteme açısından en temel özelliği şimdiye kadar telaffuz edilmemiştir. bir şeyin fikriyle bir başkasının fikri arasında kurulmuş olan bağdır. işaret ile benzerliğin XVII. bileştir-meyi. İşaret edenle işaret edilen arasındaki ilişki şimdi. Aynı anda hem köken araştırmasına ve hesaplanabilirliğe hem de mümkün bileşimleri saptayan tabloların oluşturulmasına ve en basit unsurlardan itibaren bir oluşumun yeniden kurulmasına yer veren odur. Ve Hobbes veya Berkeley veya Hume veya Condillac adını verdiğimiz şu bireysellikleri mümkün kılan o olmuştur. onun için gereken bir dil yaratmak hem de iyi bir şekilde yaratmaktır -yani bu dil çözümleyici ve bileştirici olarak. Leibniz'e. onun arkeolojik olarak mümkün kılmış olan şey düzeyinde sorgulanacak olursa. Şimdi. gerçekten hesapların dili olmalıdır-. Condillac'a.işaretler sistemidir. IV İKİYE KATLANMIŞ TEMSİL Ancak. artık hiçbir aracı figürün onların karşılaşmasını sağlamadığı bir mekâna yerleşmiştir: bu ilişki bilginin içinde. bir dilin bütün bilgisini yaklaştıran ve bütün dillerin yerine yapay bir simgeler ve mantıksal türden işlemler sistemi etmeye çalışan odur. Bütün bunlar. tek bir gereklilikler şebekesi olarak ortaya çıkardığı fark edilmektedir. sistemi ve evrensel dili birbirlerini izleyen. işaretin az veya çok olası olması.

Logique de PortRoyal'in verdiği ilk işaret örneğinin ne bir kelime. işaretin temsilinin içine yerleşmiştir. Böl. belirttiğiyle "adeta aynı şey" olduğu ölçüde işaret etmekteydi. ona ait olarak sahip olunan fikir bir işaret fikridir ve bu birinci nesneye işaret denilir. kaçınılmaz kaymasıdır. Bunun dışında. işaret eden ve işaret edenin işaretlerinin işaret edilmiş olanda görülmesine olanak veren şey ve bu üçüncü unsur benzerlikti: işaret. hiçbir tortusu ve ışık geçirmezliği olmaksızın."17 İşaret eden fikri ikiye katlanmaktadır. işaret edenin bütün içeriği. daha çok kendine nazaran geri çekilen ve bütünü itibariyle. işaret teorisi Rönesans'ta birbirlerinden tamamen ayrı üç unsur içermekteydi: işaret edilmiş olan. Söz konusu olan. artık onun yerine tamamen ikili bir düzenleme geçmiştir. işaretin bu saf ikilik olabilmesinin bir koşulu vardır. onu işaret ettiğine bağlayan ilişkiyi açığa çıkarması koşulu içinde işaret haline gelmektedir. bir başkasını temsil eden bir şey olarak bakıldığında. olan bu koşulu. basit fikir veya algılama varlığı içinde. Logiaue de PortRoyal. Fakat. "Benzetme yoluyla düşünme"yle birlikte kaybolan işte bu üniter ve üçlü sistemdir. onun temsil rolünün fikri? Ancak. I.edilen şeyinkidir ve doğa birincinin ikinci aracılığıyla tahrikine dayalıdır. Nitekim. ama bu içerik. işaret eden fikir ve bu sonuncusunun içinde."16 Rönesans'ın daha karışık düzenlemesine açıkça karşı çıkan ikili işaret teorisi. İşaret eden unsur. ne bir çığlık. çünkü başkasını ikame eden fikre. IV Ayının. bir başkasına ortak veya onu ediyor olarak işaret değildir. onun temsil etme gücü fikri çakışürılmaktadır. üçlü bir sisteme gizlice bir geri dönüş söz konusu değildir. daha bir işaretin 16 Logique de Porl-Royal. işaret eden unsurun içine yerleşen iki terimli figürün.. 108 Kdimeleı ve $ey]er ne olduğunu belirtmeden önce ilan etmektedir: "bir nesneye yalnızca. bütün işlevi ve bütün belirlemesi temsil ettiği şeyden ibaret değildir: tamamen ona göre düzenlenmiştir ve şeffaftır. İşaretin ikili olarak düzenlenmesi için vazgeçilmez nitelikte. Acaba üç terim söz konusu değil midir: işaret edilen fikir. kendini öyle olarak veren bir temsilin içinde işaret edilmiştir ve işaret edilen. ne de 98 .

fikre veya işarete verilen öncelik konusunda sorgulayacağı gün. yani onun içine yerleşmişlerdir. hayal edilen şeyler. uzaysal ve grafik temsil -çizim: harita veya tablo. stoacılardan ve hatta ilk Yunanlı gramerciler-den beri. fikri tanımadan bir işaretler teorisi yapmakla suçlayacağı gün. duygular birbirlerinin işaretidirler (Berkeley. yani düşüncenin tümüyle birlikte genişlemekte-dirler. Aslında tablonun içeriği yalnızca temsil ettiğinden ibarettir.. yüzyılda ortaya çıktığı haliyle işaretin ikili düzenlenişi. bir nesneye nazaran bağlantı ve kendine nazaran dışavurumdur. başkalarına işaret olarak hizmet eden özel bir fikirden başka bir şey değildir (Berkeley). Destutt'ün Gerondo'yu. Veya. temsil etmenin temsil edilebilir olması içinde temsil edilebilirlik'ür. Temsilin çözümlenmesi ve işaretler teorisi birbirlerinin içine tam olarak nüfuz etmektedirler: ve İdeolojinin XVIII.18 bunların birbirlerine dolaysız olarak mensup olmaları durumu bu-lanmaya başlayacak ve fikir ile işaret birbirlerine karşı tam şeffaf 99 . oysa bu yeni düzenleme işaretin ikiye katlanmış ve kendi üzerinde ikiz hale gelmiş bir temsil olduğunu varsaymaktadır. içinden çıktıkları algılamaların işaretidirler(Hume. Condillac) ve duygular sonunda Tanrının bize söylemek istediklerinin işaretleri (Berkeley'de olduğu gibi) olabilirler. temsilin kendine özgü özü içinde. genel fikir. Bunun çok ağırlıklı sonuçlan olmuştur. işaret vardır. her zaman kendine dik olmasından ötürü: aynı ânda hem işaret hem de göstermek. aynı zamanda bu temsilin kendim her zaman temsil eden fikrin içinde temsil edebilmesinden ötürü de işare-17 age. Bir fikir bir diğerinin. çeşitli tarzlarda olsa da hep üçlü olan bir düzenlemenin yerine geçmektedir. Condillac). şimdi temsille.olması karakteristiktir. aralarında yalnızca bir temsil bağı kurulabilmesinden ötürü değil.bir simge değil de. Öncelikle. İşaret klasik çağdan itibaren. ama bu içerik ancak bu temsil tarafından temsil edilmiş olarak ortaya çıkmaktadır. ama onu tüm kapsamı içinde kat etmektedirler: bir temsil bir diğerine bağlanır bağlanmaz ve bu bağı kendi içinde temsil eder etmez. işaretlerin klasik düşünce içindeki önemi: işaretler eskiden bir bilmenin araçları ve bir bilgi için anahtardılar. bu onları bir işaretler bütününün işaretleri gibi yapacaktır. yüzyılın sonunda kendi kendim. Temsil Etmek 109 ti olabilir. oradan itibaren biçimlendiği somut algıyı işaret etmektedir (Condillac). Soyut fikir. XVII.

Nitekim. Daha da ötesi. Fakat farklı bir bi- 100 . kendinde ve kendine özgü temsil edilebilirlik aracılığıyla. "semi-yoloji" ile "yorumbilim" çakışmaktadır. klasik temsil düşüncesinin. 1. şeylerin kendilerine ait anlamını ortaya çıkartmak üzere ihya edilmesi gerekecek ön bir söylemin açıkça belli hiçbir mevcudiyeti yoktur. eğer olgular. Pans. bir işaret etme teorisini. işaret etme sorun yaratmaz. Bütün temsiller birbirlerine işaret olarak bağlanmışlardır. Eltments D'tdiologu. Bunun tersine. onu işaret eden işaretler üzerinde yapılacak olan düşünme faaliyetinden başka bir şey olmayacaktır. Fakat. işaret edilenin açığa çıkartılması. bunun bilinç içinde belirlenmiş bir figür olduğunu varsaymaktadır. ikinci sonuç. 110 Kelimeler ve peyler kadar dışlamaktadır. Yıl XI. yüzyılda olduğu gibi. 1. hepsi birden muazzam bir şebeke meydana getirirler. işaretten önce ve ona dışsal bir anlam yoktur. Öyleyse işaretler. işaret ile içeriğin arasında hiçbir aracı unsurun ve hiçbir ışık geçirmezliğin bulunmadığıdır. Bunun anlamı. Tıpkı XVI. insanın kendine işaret etmenin ne olduğunu sorması. görmenin çok kolay olmasına rağmen. İşaretin temsil alanındaki bu evrensel yayılması. bizim işareti ancak ondan itibaren düşünebildiğimiz işaret etme çözümlemesini dışlamasıdır. ve fakat -veya daha doğrusu bizatihi olgunun kendinden ötürü-. içeriklerinin hükmettik-lerinden başka yasaya sahip değillerdir: her işaret çözümlemesi aynı zamanda ve doğrudan doğruya. bu işaretlerin ne demek istediklerinin deşifre edilmesidir. onun olabilirliğine varana 18 Destim de Tracy. gözükmez bile. bütünü itibariyle işaret olan bir temsil içinde verilecek olurlarsa. c. s. Bunun nedeni herhalde. bizler Malebranche'tan İdeolojiye kadar olan klasik felsefenin aslında tamamen bir işaret felsefesi olduğunu anlamakta çok zorluk çekiyoruz. kendini temsil ettiği şeyin işareti olarak verir. bilincin hiçbir spesifik faaliyeti asla bir işaret etme durumu oluşturamaz.olmaktan çıkacaklardır. bunlardan her biri şeffaflığı içinde. işaret edenin kurucu eylemi ve bilinç içi oluşumu da yoktur. Fakat.

eğer bir işaret eden ile bir işaret edilenin saf ve basit bağlantısıysa (keyfi veya keyfi olmayan. her ikisinin de temsil edilmeleri (ya edilmişlerdir ya edileceklerdir) ve 101 . işaretlerin bütünsel şebekesi. Eğer anlam varlığı bütünüyle işaret cephesindeyse. birbirlerine. anlama özgü bölümlemelere göre bağlanmakta ve eklemlenmektedir. dilin çözümlenmesi. her zaman kelimelerin anlamını oluşturur. genel bir temsil teorisine bağlı olduğunu ortaya koyan teori. sistem işaretler teorisine.çimde. fakat sınıflandırmalar yapay olsalar bile. XVII. o halde anlam ancak birbirlerine bağlanarak açılan işaretlerin toplamı içinde var olabilir. Lancelot'dan Destutt de Tracy'ye kadar. işte bu nedenle. Klasik çağda. Klasik çağda bunlar artık. Ancak. Nihayet. kendi kendini temsil etmenin temsiline yönelik şu özgün güç içinde bağlanmaktadırlar. yüzyıldan itibaren her genel işaret biliminin temel bir ilişkiye göre. kendini işaretlerin tam bir tablo'su içinde açık edecektir. bir anlam çözümlemesinden daha farklı bir işaretler teorisi olmayacaktır. saf işaretler bilimi. iradi veya dayatılmış. doğa tarihi kendini canlı varlıkların karakterlerinin çözümlenmesi olarak sunmaktadır. ama değer her zaman ihtiyaca dayalıdır. işte bu nedenle. işleyişi de bütünüyle işaret edilen cephesindedir. ilişki her halükârda ancak ge-112 Kelimeler ve Şeyler nel temsil unsurunun içinde kurulabilir: işaret eden ile işaret edilen. Fakat öte yandan. Demek ki. işarete tanıdığından farklı bir doğa vermez. onların çözümlenmesine nazaran belli bir ayrıcalık tanımaktadır. üçüncü bir unsur olan Temsil Etmefe 111 benzerliğin içinde çakışmamakta. soyut bir sözel işaretler teorisinden hareketle ve genel gramer biçimi içinde yayılmıştır: ama yönlendirici olarak. doğal düzene katılmak veya onu mümkün olduğunca az bozmak amacına sahiplerdir. zenginlik çözümlemesi para ve mübadeleden hareketle yapılmaktadır. işte bu nedenden ötürü. madem ki anlam çözümlemesi işaret edilene. İşaret. hiç kuşkusuz bize kadar ulaşan sonuncu sonuç: ikili işaret teorisi. işaret edilenin dolaysız söylemi olarak değere sahiptir. bireysel veya kolektif olan bağlantı).

ama kaçınılmaz bir güce göre zorlayan ilişkilere ait bulunmaktaydı. klasik işaret teorisinin tabanının ve felsefi meşruluğunun bir "ideoloji". Temsil Etmek \ 13 di. Bilimlerin. Saussure aslında. oysa ona göre. c. özel olaylardan. Bu. Aynı zamanda. EUments D'ldiologie. işareti "psikolojist" (bir kavramla bir imgenin bağlanması) sayılabilecek bir şekilde tanımlaması gerekmekteydi. Hurae özdeşlik ilişkisini. fikrin çözülerek ve bileşe-rek kendi kendiyle oyun oynadığı şu dar mekâna yerleşmişlerdir. yani ilkel duyumsamadan soyut ve karmaşık fikre kadar bütün temsil biçimlerinin genel bir çözümlenmesi olarak kurulması gerekmekteydi. dünyanın bütün şu kaynaşmasından kurtulmuşlardır. Ancak. benzerlik doğal ilişkilere. artık bilginin alanının dışına düşmekten başka çaresi yoktur. "artık onu felsefeye mensup olarak" kabul etmek mümkün değildir. yansımayı varsayan "felsefi" ilişkilerin arasına yerleştirmektey-19 Hobbes. hatta en az soyut olanlarının bile metafizik cephesine bir bakılsın. buraya geri dönebilir. . Çev Desttut de Tracy. işaretin ikili doğasının düşünülebilmesinin klasik koşulunu yeniden keşfetmekteydi. Saussure'ün genel bir semıyoloji tasarısını yeniden ele alarak. tünkü iki şey arasında. en kaba biçimiyle am-piriktir. Ben benzerliğin yardımı olmaksızın. ve bana. 1805. IH. Artık temsilin içine.19 ama eğer benzerliğin kesin olmama durumundan çıkarsa ve bilgi tarafından bir eşitlik ve düzen ilişkisine dönüştürülürse. zihnimizi "sa-kin". hatta türlerden çıkartılan tümevarımların ve bütün soyut 102 .20 "Filozof istediği kadar kesinlik peşinde koşsun. V BENZERLİĞİN HAYAL EDİLMESİ işte işaretler. Demek ki. bir eşitlik veya bir düzen ilişkisi ancak eğer bunların benzerlikleri en azından onları karşılaştırma fırsatı yaratabiliyorsa kurulabilir. s. Benzerliğe gelince. Paris. bu alanda tek bir adım bile atmam. 599. Rönesans'ın onları eskiden içinde dağıtıma tabi tuttuğu. Logique. benzerlik bilgi için vazgeçilmez bir sınırdır.birinin o ân için diğerini temsil etmesi ölçüsünde bağlıdırlar.

benzerlik ve işaret birbirlerini kadermişçesine davet etmektedirler. I. Essai sur !a Nature Humaine. şu düşük ölçekli ilişki olan benzerlik. c."21 Bilginin. düzene sokulmuş bir tablonun içinde dağıtıma tabi tutulabilir. Benzerlik. Benzerlik. ve çünkü artık bilgiyi önceleyen bir içeriği açığa çıkartmak değil de. şimdi bilginin ilişkilerini. yani benzer olanlarla karşılaştırılabilir. Çev Leroy. Demek ki çifte bir tersine dönme söz konusudur: çünkü bir benzerlik tabanını talep eden işarettir ve onunla birlikte tüm kesikli bilgidir. 114 Kelimeler ve Şeyler halinde) çözümlenebilir. klasik çağda. ölçülerini ve özdeşliklerini üzerinde kurabileceği farklılaşmamış. Fakat yeni bir tarzda. bilgi biçimlerine bir uygulama yeri sunabilecek bir içerik vermek söz konusudur. yüzyılda varlığın kendi kendiyle ilişkisi ve dünyanın kıvrımıyken. Rtjlex\ons Philosophiqu« su? la Ressemblance.düşüncelerin benzerlik dışında başka bir şekilde oluşturulup oluşturulamayacağı söylensin. yüzyılda olduğu gibi. bilinecek şeyin ve bizzat bilgiden en uzakta olan şeym onun altında ortaya çıktığı en basit biçimdir. klasik felsefede (yani bir çözümleme felsefesinin içinde). kısmi özdeşlikler sunabilen unsurlarla birleştirilebilir ve son olarak da. hareketli ve istikrarsız taban haline gelmiştir. 1946. sessiz ve silinmesi olanaksız bir ihtiyaç olarak. Tıpkı XVI. bilinenlerin dış kenarında keşfetmek zorunda olduğu şu öylesine bir resmedilmiş biçim. sorunun açığa çıkartılabilmesi için benzerliğin bir işarete muhtaç olmasının yerine. Temsil ancak onun sayesinde tanınabilir. s. XVI. çeşitli'mn eleştirel düşüncede ve yargı felsefelerinde yerine getireceğiyle simetrik olan bir rol oynamaktadır. unsurlar halinde (ona başka temsiller halinde ortak olan unsurlar 20 Hume. 3 ve 4. 103 . s. 1767. Paris. 75-80. varlığını onun altında belirsiz bir şekilde sürdürmektedir. 21 Merian.

Ve bu beklentilerin hiçbiri. adeta aynı şekilde var oluyor olarak) ortaya çıkartma olanağını gerektirmektedir. Bunun sonucu olarak. her farklılaştırma için gerekli olan ufacık bir özdeşlik bile verilmemiş olacaktır. temsilin içinde. hayal gücünün her zaman mümkün büzülmesi gerekir. XVIII. hiçbir şey kendinden önceki bir şeye benzer veya benzemez olarak gözükmezdi. eğer temsilin kesintisiz zinciri içinde. biri mevcut. benzerliğin ısrarlı mırıldanmasının olması gerekir. varlıklarını klasik çağm tümü boyunca sürdüren ve sonunda. Hayal gücü olmasaydı. şey-Temsil Etmek 115 ler arasında benzerlik olmazdı. onu yeniden ortaya çıkartma ve böylece onun hayali olarak yeniden temsiline izin verme olanağı olmayacaktır. hayal gücünün sayesinde ortaya çıkabilmekte ve hayal gücü de bunun karşılığında. Sürekli değişme.Benzerlik bu sınır ve koşul konumunda ( o olmazsa ve onun ötesinde bilmenin olanaksız olması) hayal gücü tarafında. kendini tamamlayan ve cephe oluşturan diğerinden vazgeçemez. herhangi bir kıstas olmadan sürüp gidecektir. ancak ondan destek alarak uygulanabilmektedir. Zihnin sonuca ulaşmak için talep ettiği çifte beklenti görülmektedir. bu durumda. devamlılıklar birbirlerini tam bir farklılık içinde iz-leyeceklerdir -o kadar tam ki. bu farklılığı fark etmek bile mümkün olmayacaktır. Ama eğer temsilin içinde. Nitekim. Temsil edilen şeylerin içinde. olabilecek en basitle-rinden ve aralarında hiçbir benzerlik olmayan devamlılıklar varsayılacak olursa. kendinden daha önce olan birini canlandırma ve ona bir karşılaştırmaya olanak verecek şekilde bitişme fırsatına sahip olmayacaktır-. veya daha kesin olarak. yüzyılın ikinci yarısında. ideoloji içindeki ortak ger- 104 . kendini geçmiş bir izlenimin içinde yeniden mevcut kılma konusundaki gizli güç olmasaydı. birincinin ikinciyi hatırlatma. Bu hatırlatma gücü en azından. çünkü hiçbir temsil asla hemen oracıkta donup kalıverme. sürekli tekdüzeliğin içinde. diğeri de herhalde uzun zamandan beri var olmaktan çıkmış olan iki izlenimi adeta benzer olarak (komşu ve çağdaş olarak.

ama eşanh bir karşılaştırmalar tablosu halinde fark eden çözümleme bulunmaktadır: izlenim. bu izlenimlerden hareketle düzeni yeniden oluşturma gücüne ait olup. kabaca doğanın çözümlenmesi'nt denk düşmektedir. varlıklar tablosunu bulandıran ve onları birbirlerine uzaktan ve belli belirsiz benzeyen bir temsiller dizisi halinde dağıtan boşluklar ve düzensizliklerle birlikte. ama hâlâ benzerlikler. bellek. Hayal gücü insanda. 105 . ruh ile bedenin bitişme yerinde bulunmaktadır. izlenimler içindeki do-116 Kelimeler ve $eyler ğanm düzensizliğine ait olup. Descartes. negatiftir. uyanık bir bellek açısından ima fırsatları biçiminde ortaya çıkacak kadar görünür kılmaya devam ettiği bir koşuşturma. Öte yanda. Ya negatif moment (düzensizliğinki. ya da sınırlı bir doğanın işareti olarak tanımışlardır. Nitekim. hayal gücü. bulanık benzerliğinki) bizatihi hayal gücünün hesabına geçirilmiştir ve bu hayal gücü de tek başına ikili bir işlev görmektedir: eğer becerebilirse. düzeni ihya etmek ve bunu tam da. zaman içindeki imgenin mekanigiymiş gibi olan bütün şu gayri iradi arka plan çözümlemesi. bir kesişme içinde teslim ederler? Birinci sorun dizisi kabaca. Bir yanda. pozitiftir). kendi kusurunun tersi veya diğer cephesinden başka bir şey değildir. Ve bunun iki mümkün biçimi ardır. düzensiz benzerliklerini tablolara dağıtmadan fark eden. temsilin doğrusal zamanını potansiyel olarak mevcut bulunan unsurların eşanlı mekânı haline dönüştürme konusundaki pozitif güç olarak hayal gücü analitiği'ne. Hayal etme gücü. bitimliliğin izini orada ya anlaşılabilir alanın dışına bir düşüş. Hayal gücünün pozitif momenti. hem hata yeri hem de gerçeğe ulaşma gücü olarak çözümlemişler. temsil dizisini aktüel olmayan. bu iki zıt moment (biri. ikincisi ise. Oysa. bir karışma. belli belirsiz kesişmeler. diğeri.çözümleme bulunmaktadır: şeyler kendilerini neden. şeylerin benzerliklerini fark eden -onların benzerliklerini düzene sokmadan. şeylerin özdeşlik ve farklılıklarının bunların analitik gerçeklikleri içinde algılanmasını engelleyerek yapmak. hatırlama. esas düzenlerinin bulanıklaştığı. bir tek temsilin ikizlenmesiyle. Spinoza onu burada.çeklerini ilan etmek üzere birbirlerine yaklaşmaya hiç ara vermeyen iki çözümleme yönü ortaya çıkmaktadır. özdeş ve farklı unsurlar halinde parçalarına ayırmadan. Malebranche. birliğini bir "oluşum" fikrinin içinde bulmaktadır.

Eğer doğa ve insan doğası kavramları klasik çağda belli bir öneme sahip olmuşlarsa. Tamamen zıt. ama nedensiz yere hep yemden başlayan bu köpüklenmesinin. insan doğasının hiç kuşkusuz ancak görünüşteki özelliklerinden biridir ve benzerlik de. Öylesine ki. bunun nedeni. insan doğasının. kendine özgü ve karmaşık küçük bir bölgenin soyutlanmış olması değildir. ona kendini yeniden sunma (aynı zamanda temsil etme) olanağı veren temsilin şu dar çıkıntısına yerleşmiş olduğu (bütün insan doğası 106 . adeta özdeş izlenimler yaratmakta ve hayal gücüne can vermektedir. hep birbirlerine çok yakın içeriklere zincirlenmiş olan temsil. hayal gücü ile benzerliğin aidiyetlerini. ikinci çözümleme tipinin. ama aynı soruna karşılık veren çözümlemeler. insan doğası olarak. kendini çağırmakta. Bu iki kavram fiili durumda. tam olarak bizatihi Yaradılışın yerinde işlev görecek-tir. kolaylıkla genişletilebildiği her halû kârda anlaşılmaktadır: bu oluşum. benzerliklerin belli belirsiz mırıltılarının hesabına geçirile-bilir. Fakat. her şeyden önce kendi kendine benzeyen düzen olan bir doğanın esrarlı olgusunun içinde aramışlardır. Condillac kadar Hume da. doğanın ancak görünüşteki etkilerinden biridir. doğal olarak kendi üzerine büzülmekte. benzerlik ile hayal gücü arasındaki bağı çoklu bir doğanın gizlice. Bu. kendini tekrarlamakta. Hayal gücü. birbirine dolanmış çoğulluğun-dan ötürü. Bir işaret daha. ilk insan efsane-Temsil Etmek 1 17 si (Rousseau) veya uyanan bilinç (Condillac) veya dünyaya atılmış yabancı seyirci (Hume) biçimi altında. karşılıklı bağlarını garantiye almak üzere çalışmaktadır. doğa adı verilen şu tükenmez zenginlikteki sağır gücün. kendi tarihinden.bunun tersine bulanık benzerliğin. kendi felaketlerinden veya belki de çok daha basit olarak. klasik düşünceye yasalarını sağlayan arkeolojik şebeke izlenecek olursa. ampirik araştırmalar alanı olarak aniden keşfedilmiş olması veya bu geniş doğanın içinde. temsile artık benzeşen şeylerden başka bir şey sunamayan doğanın düzensizliğidir.

temsili çözümleyen işaretler teorisi. bir bilgi oluşumuyla ikiye katlanmayı gerektiriyordu. Benzerlik XVI. ne de doğanın kendilerini bilginin merakına kendiliklerinden ve pozitif olarak sunan alanlar olmadıkları unutulmaktadır. yüzyılın başından itibaren yok olma sürecine girecek olan bir ampiriklik mekânı. özdeşlik. Klasik episteme'nm bütününü mümkün kılan şey. bir işaretler sistemine bağlıydı. sisli kıyaslara bağlanmıştır ve bir yo-rumbilimine açılmak yerine. yüzyıldan itibaren. işaretlerin yorumuy-du. klasik çağda bu şekilde oluşmuştur. bilginin sınırlarına. Bu mekân bizim kategorilerimize veya bölümlemelerimize göre deforme edilmekte. özdeşliklerin ve farklılıkların düzenli tablolar haline sokulmaları: Rönesans'ın sonuna kadar var olmayan ve XIX. Görünüşe göre. Doğa ve insan doğası.buradadır: temsilin mevcudiyeti ile tekrarının" yeniden"ini ayıran boş mekânda kendini yeniden sunabilmesine tam yetecek kadar temsilin dışında). Aynının kaba biçimlerinden ötürü. ne hayatın. Benzerlik XVII. ve doğanın. şimdi bizim için yeniden kurulması o kadar güç ve bilgimizin mensup olduğu pozitiflikler sistemi tarafından öylesine örtülmüştür ki. yüzyılda. "hayal". yüzyıllarda ne olmuş oldukları yeniden ortaya konulmak istenilmektedir. tüm ampirik düzen bilimlerini kuran ve mümkün kılan. maske-lenmektedir. Locke'tan İdeoloji'ye kadar olan dönemde fiilen ve kesintisiz olarak öyle olduğu üzere. "doğa" veya "insan bilimleri"nin XVII. Basit doğaları düzene sokmak 107 . farklılık ve düzen biçimlerine göre gelişen büyük bilgi tablolarına kadar geri giden bir oluşumu ge-rektirmiştir. ne insanın. yüzyılda kurulduğu haliyle bir düzen bilimi tasarısı. öncelikle bir düzen bilgisiyle olan ilişkidir. Burada hayal gücüne. uzun zaman fark edilmeden kalmıştır. "MATHESIS" VE "TAXINOMIA" Genel bir düzen bilimi tasarısı. ve somut bilgiler alanını açan şey. benzerliği burada özdeşlikler düzeninin görünür hale gelmesinden önce hissedilir hale getiren temsilin kavranamaz bulanıklığından başka bir şey olmadığı görülecektir. VI. hayal gücü ile benzerliğin uyarlanmalarına izin vermektedirler. Bu mekân. ve XVIII. Ancak. episteme'nin genel dış görünüşü içinde. belirsiz tekrarlara. 118 Kelimeler \e Şeyler en aşağı ve mütevazı uçlarına itilmiştir. XVII.

süreksiz temsillerin za-120 Kelimeler ve Jevler mansal bağı sayesinde nasıl yeniden oluşturulabileceğini göstermek zorunda olan çözümleme. genel olarak temsiller) ise. aşikârlıklarm algılanması genel anlamdaki temsilin özel bir durumundan ibaret olduğu için. özdeşlikler ve farklılıklar üzerindeki mümkün 108 . düşüncenin bizzat oluşturduğu işaretler. bu çözümlemeler. ama bizatihi bundan ötürü sürekliliği belirgin hale getiren bir iktidarını gerektirmektedir. evrensel yöntemi cebir olan bir mathesis't başvurulmaktadır. Karmaşık doğaları düzene sokmak söz konusu olduğunda (deney içinde ve-Temsil Etmek ] 19 rildikleri halleriyle. evrensel bir mathesis tasarısıyla zıtlaşmamaktadırlar. Klasik çağ boyunca hep dışa vurulan bilgilerin kökenini sorgulama ihtiyacı buradan kaynaklanmaktadır. bir işaretler sistemi ihdas etmek gerekmektedir. Klasik episteme'nin iki ucunda. artık kendini Aynı'nın deneyi olarak değil de. ampirik temsillerin basit doğalar olarak çözümlenmeleri gerektiğinde. bir taxinomia oluşturmak ve bunu yapmak için de. Aynı şekilde. Düzen'in kurulması olarak teslim eden bir bilginin sonuca ulaşmak için talep ettiklerinin içine kapatılmıştı. Fakat. demek ki. buna karşılık. Demek ki şu duruma sahibiz: Genel düzen bilimi Basit doğalar Karmaşık temsiller Mathesis Tcuinomia Cebir İşaretler Fakat hepsi bundan ibaret değildir.talep etmektedir.söz konusu olduğunda. ve cebir de bunun tersine. mathesis'in de tcvcinomia'mn özel bir durumu olduğu söylenebilir. böylece bilginin bir çözümlenmesini -varlığın gizli (ve bulanık) sürekliliğinin. Tcvrinomia. Bir yanda. basit doğalara işaret vermeye ve bu işaretler üzerinde işlem yapmaya yarayan bir yöntemdir. Ampirik bir düzenbiliminin olabilirliği. Bu ampirik çözümlemeler. taxinomia'nm bütünüyle mathesis't aktarıldığı görülmektedir. varlığın tamlığı) ve hayal gücünün olmayanı açığa çıkartan. ayrıca şeylerin belli bir conünuum'unu (süreksizlikolmama. hesaplanabilir düzenin bilimi olarak bir mathesis ve ampirik dizilerden hareketle düzenlerin kurulmasının çözümlemesi olarak bir oluşum bulunmaktadır. fiili durumda tıpkı bir kuşkuculuğun bir rasyonalizmle zıtlaşmadığı gibi. karmaşık temsillerin cebiri gibi olmaktadırlar.

işte bu bölgede rastlanmaktadır: doğaTemsil Etmek 121 nın sürekliliği ile birbirine dolanmışlığmı eklemleştiren karakterlerin bilimi. temsillerin yakınlık ve uzaklıklarını. ama onun sınırlarının dışına asla taşmayan işaretlerin bölgesi-. insanların algılamalarının özgüllüğünü onun aracılığıyla gruplandirdıkları ve düşüncelerinin sürekli hareketini bölümlere ayırdıkları işaretlerin bilimi olan genel gramer. birbirlerinden belirgin çizgilerle ayrılmış. şeylerin benzerlikleri ve hayal gücünün geri dönüşleri tarafından tedricen bırakılmış işaretler çözümlenmektedir.işlemlerin simgeleri kullanılmaktadır. mathesis ile zıtlaşmamaktadır: onun içinde yer almakta 109 . düşünceler. hesap ve oluşumla sınırlanmış olan tablo mekânıdır. yani temsilin bütününü. Bu bölgede. Burası. bu işaretler karakter değerine sahip olmalıdırlar. farklılıklarına rağmen. Nihayet. Taxinomia. klasik çağda ancak tablonun temel mekânmm eşitlikler hesabı ile temsillerin oluşumu arasında kurulabilmesi ölçüsünde var olabilmiştir. bu bölgede yerleşmektedir.ona göre telaffuz edecekleri eşanlı bir sistemin kurulması için vermektedirler. farklı alanlar halinde eklemleştirmelidir. onların akrabalıklarını kronoloji dışı olarak dışavuran ve düzen ilişkilerini sürekli bir mekân içinde yeniden kuran şebeke. Bu üç alan. öte yanda. Para ve değer teorisi'nt de gene bu bölgede rastlanmaktadır: mübadeleye izin veren ve insanların ihtiyaçları veya arzulan arasında eşdeğerlilikler kurmayı olanaklı kılan işaretler bilimi. klasik çağda bilginin genel dış biçimini tanımayan sağlam bir aidiyet şebekesinin bulunduğu görülmektedir. komşuluk ve açıklıklarını -demek ki. Doğa Tarihine. temsil gücümüzün bize sunabileceği her şeyi bir işaretten beklemek söz konusudur: algılamalar. böylece. Bu üç kavramın -mathesis. arzular. işaretler bölgesi uzanmaktadır —tüm ampirik temsil alanını kateden. pek o kadar da ayrı alanları tanımlamadığı. Özdeşlikler ve farklılıklar tablosu bu tarzın üzerine çizilebilir. taxinomia. Mathesis ile oluşumun arasında. oluşum-.

ve XVIII. taxinomia göze görünen farklılıklar tablosunu meydana getirir. Bilimler. bizim dönemimize kadar hüküm süren odur. 110 . çünkü o da bir düzen bilimidir -niteliksel bir mathesis-. Fakat dar anlamda ele alındığında. biçimsel disiplinler üzerinde. ve bilimler kendi ortamlarında tablo-durlar. bir taxinomia'nm ve oluşumsal (genetik) bir çözümlemenin eklemleşmiş sistemi aracılığıyla. yüzyılın sonunda meydana gelenlerden sonra. bilgilerini kendi kendiyle çağdaş bir sistemin içinde sergilemektedirler. diğeri onları zamanın bir kıyas unsuru içinde. bunlar çok doğal olarak. yüzyıllarda bilginin merkezi tablo'dur. mathesis kategorik bir yargı ve bir varhkbilim oluşturarak bir araya toplanmıştır. Aynı şekilde. her zaman basit unsurların ve bunların tedrici bileşimlerinin keşfini hedefler. oluşum da taxinomia'mn içinde yer alır veya en azından. klasik dönemde.ve ondan farklı olmaktadır. varlıklar bilgisidir. Fakat. Böylesine bir konum. biri. onların tanı-122 Kelimeler ve Şeyler nabilecekleri koşullan tanımlar. taxinomia ise. İşaretler teorisinin. özdeşlikleri ve farklılıkları ele almaktadır. mathesis'e nazaran. bir mathesis'in. ilk olabilirliğini onda bulur. tarih ve semiyoloji (zaten tarih semiyolojiyi özümlemiştir). daha sonraki çağların onun varlığının anısını kaybetmelerine varana kadar silinmesi de buradan kaynaklanmaktadır. iktidarlarını Schleiermacher'den Nietzsche ve Freud'e kadar sürdüren şu yorum disiplinleri içinde birleşmişlerdir. uzak bir hedef olsa bile. her zaman kendileriyle birlikte. eklemleşmelerin ve sınıfların bilimidir. Taxinomia. hem de zaman içinde giderek adcı ve giderek kuşkucu hale gelen bir temsil felsefesini taşımış olması olgusu buradan kaynaklanmaktadır. diğer yanda. bir tarihin karşısındaki bir semiyoloji gibi işlev görür. XVII. hem kendini bizzat doğanın kendinin bilgisi olarak sunan dogmatik edalı bir bilimi. kesin bir yargının (apophanüque) karşısındaki bir varlıkbılım (onto-logie) gibi işlev görür. bir kronoloji olarak dağıtır. yeni tipten bir paylaşım yerleşik hale gelmiştir: bir yanda. Kanaatleri meşgul etmiş olan büyük tartışmalara gelince. tüketici bir şekilde ortaya çıkan bir düzene sokma tasarısı taşırlar: bu bilimler aynı zamanda. bir sentaks olarak ele alır. Klasik episteme her halü kârda. oluşumun karşısında da. yani atıflar ve yargılar bilimi. varlıkların genel yasasını ve bununla aynı anda. bu örgütlenmenin kıvrımlarının arasına yerleşmişlerdir. en genel düzenlenişi içinde tanımlanabilir. işaretleri mekânsal eşanhlıkları içinde. mathesis eşitlikler bilimidir. gerçek'in bilimidir. Kantgil eleştiriden ve Batı kültüründe XVIII. oluşum birbirini izleyen bir dizi varsayar. Demek ki.

bilginin tarihselliğinin taşıyıcısı odur. doğa tarihi ve iktisadın. yani dil. yani bireylere. tablo halindeki bir mekânı açmış olmasıdır. pozitifliği içinde eşanh ve görünüşte çelişkili bir kanaatler oyununu mümkün kılan genel düşünce sistemini yeniden kurmak gerekir. temaların. yüzyılda bir darbede düzene sokulan ve ancak yüz elli yıl sonra kapanabilecek olan bir "bilgi uzayanı bir ucundan diğerine kat etmişlerdir. hayatın hare-ketten ibaret olup olmadığını veya doğanın Tanrının varlığını kanıtlayacak kadar düzenli olup olmadığım bilebilmek için kavga ettiyse. kanaat tercihlerinin tarihsel yüzeyinde algılanmaktadır. anlamı genel bir işaretler ve temsil teorisinin içine taşıyarak.Bu tartışmaları hareket noktası veya tema olarak alarak. Eğer Batı dünyası. ortamlara. işaretlerin ve benzerliklerin belirsiz çemberini dağıttıktan sonra ve nedensellik ve tarih dizilerini düzene sokmadan önce. en açık biçimde görüldüğü yerde. sınıflandırma ve para teorisinin içinde girişmek gerekir. Bilgiler. Bir tartışmanın veya bir sorunun olabilirlik koşullarını tanımlayan işte bu şebekedir. Şebekesi. Bu tablo halindeki uzayda. klasik döneme ilişkin bir düşünce tarihi yazılabilir. çözümlemeye. düzenin hesaplanabilir biçimlerinden en karmaşık temsil çözümlemelerine varana kadar her şeyi kat etmeye hiç ara vermeyen. bizatihi bilginin kendinin arkeolojik bir çözümlenmesine girişilmek isteniyorsa. Ve bu güzergâhın yol izleri. Eğer. sorunların. Batı kültürünün episteme''sini. ve bütünsel bir soruşturma yöntemi gerekecektir. toplumsal gruplara göre gerçekleşmiş tercihle-Temsil Flmeh 123 rin tarihi yapılmış olacaktır. XVII. aynı anda ve bir solukta 111 . Genel gramer. bunun nedeni bir problemin açılmış olması değil de. tartışmaların. bu durumda yön gösterici olması ve söylemi eklemleştirmesi gerekenler bu ünlü tartışmalar olmayacaklardır. Fakat bu durumda yalnızca kanaatler tarihi.

bilgiyi koşullarına veya "unsurlar"ma. Adam Smith büyük iktisat eserinin dışında. ancak bizim yüzyılımızdan kaynaklanabilecek bir soruyu gerektirdiği itirazı herhalde yapılabilir. Temsil ve işaretler çözümlemesi ile zenginlik çözümlemesi arasında da yol vardır. sanki yöntemler. bilginin göze görünür biçimlerinin. Geronda. Hiç kuşkusuz. dillerin kökeni İ Temsil Etmek 125 112 . burada akrabalıklarının taslağını kendiliklerinden çizmelerine yol açacak kadar zorlayıcıdır. botanik alanında aynı anda hem yapay hem de tutarlı bir adlandırma sistemi yaratmayı arzu-lamamıştır. kavramlar. Tarih. Fizyokrat Quesnay. zihniyetler ve son olarak da bizzat insanlar. ama kaçınılması mümkün olmayan birliğini tanımlayan temel bir şebekenin keyfine göre yer değiştirmişlercesine. bilginin gizli. dillerin kökeni konusunda bir deneme yazmıştır. Condillac ve Destutt. Grammaire'ini. yazının bütünü itibariyle yeniden düzenlenmesi olmuştur (bunu kısmen de uygulamıştır). onun isteği. çözümleme tipleri. PortRoyal. Turgot'nun Encyclopedie'nin "Etimoloji" maddesini yazdığı ve parayla kelimeler arasındaki ilk sistematik paralelliği kurduğu bilinmektedir.çözümlemek istemeleri olgusunun. klasik çağ da diğer hiçbir çağ gibi. ve düşünceyi dilin yalnızca en göze görünür uygulamasının oluşturduğu şu işaretlere bölme işini birbirlerinin içinde eklemleştirmiş-lerdir. Rousseau'nun son eserleri arasında botanik incelemeleri ve bir de. bilgisinin genel sisteminin sınırlarını ir124 Kelimeler ve Şeyler çizememiş veya onu adlandıramamıştır. Bilgi teorisi ile işaretler teorisi ve gramer teorisi arasında defalarca kat edilen yol. bu yer değiştirmelere ilişkin binlerce örnek vermiştir. onlara göre siyasal ve aynı zamanda ahlâki değere sahip olan ticaret ve ekonomi teorisini kendi bilgi ve dil teorilerinin çizgisine sokmuşlardır. Condillac. kazanılmış deneyler. Encydopedie'ye "Aşikârlık" maddesini yazmıştır. Destutt de Tracy. dilin fonetik verilerinin işlevinde. Doğal tasnifler ile dil sınıflandırmaları arasında da bir güzergâh vardır: Adanson yalnızca. Fakat bu sistem. ortaklaşa bir işaretler çözümlemesiyle bağlandığı Logique'inin (Mantık) tamamlayıcısı ve doğa devamı olarak üretmiştir.

22 Linn<?.üzerine bir deneme vardır. kendi kendini çözümleme ve kendini. Dili oluşturmak veya ona dıştan hayat vermek üzere. esas ve ilkel bir işaret etme eylemi değil de. sanki nok. 155 ve 256 DÖRDÜNCÜ AYIRIM Konuşmak I. yani düşüncenin bakışları altında kendi kendine kısım kısım eklenerek. çünkü kelimelere "düşünceyi temsil etme" görevi ve gücü yüklenmiştir.|î halde geriye çekilmiş.»ij tali çizgi halinde resmolmaktaydı: miktarsal olmayan £| düzenlerin şebekesi. Philosophie Botanique. onun kendi kendini temsil etmekten ötürü sahip olduğu şu güç. hem egemence hem de gizlice olmuştur. yalnızca temsilin göbeğinde.22 Bilginin sınırı. Egemence. onu sürdüren bir 113 . p. Fakat. ELEŞTİRİ VE YORUM Dilm klasik çağdaki varoluşu. temsil etmek burada tercüme etmek. bir Tcucinomia universalis'in her. ama inatçı birliği doğanın veya top. 5 kendilerini düzene sokan işaretlerine karşı tam şeffaflığı olacaktır. ampirik bilginin büyük şebekesi. temsillerin. düşünceyi bedenin dış kanadı üzerinde. tamhğı içinde yeniden üretebilen maddi bir ikiz imal etmek anlamına gelmektedir: dil düşünceyi. göze görünür bir aktarım yapmak. Böylece. Ve. tıpkı düşüncenin kendi kendini temsil ettiği gibi temsil etmektedir. Linne'nin eserinde tüm • açıklığıyla ortaya çıkmaktadır.g lumun bütün somut alanlarında aynı dağılımları ve aynı f düzeni bulmaya kalkıştığında.

eğer kendi kendine mesafe koyan. gizli anlamı ortaya çıkartmanın. XVII. Klasik çağda. onda oku-nabilecek olanı ve onu titreşime sokan sözleri öncelemekteydi. yüzyıldan itibaren dilin bu kitlesel ve düzen-baz varoluşu ortadan kaldırılacaktır. varlığı sorun çıkarmaya son vermiştir. hiçbir söz söylenmez. Dilin varoluşu artık yalnızca işaretin esrarı içinde sürecektir: henüz işaret etme Konuşma!. Temsiller köklerini. Her halü kârda. [29 114 . onu hatırlatmakta. başkalarını temsil eden bütün şu temsillerin arasına doğru. onu işaret etmektedirler. temsilin kendiliğinden oluşturduğu açıklık-tadır. Ve bütün bu ısrarlı işaretler. Rönesans. hiçbir işaret zuhur etmez. anlamlarını aldıkları bir dünyanın içine salmazlar. ama öncelikle içeri doğru. Demek ki. Ve dil burada. onlarda uyuklayan dili konuşturmak ve sonunda hareketli kılmak üzere. kelimeler ön cephe tarafındaki düşünceyi ikiye katlayan ince zar değildirler. dışa vurmakla görevli olduğu düşünceye sanıldığından çok daha yakındır. bizzat düşüncenin kendidir. temsile teslim edilmeyen hiçbir 128 Kelimeler ve Şeyler şey verili değildir. Düşüncenin dış etkisi değil de. hiçbir söz veya hiçbir önerme hiçbir içeriği hiçbir zaman hedeflemez. fakat bizatihi bu olgudan ötürü. adeta sessiz bir inatla. ikinci bir dili -yorumun. ikiz hale gelen ve eşdeğerli diğer bir temsile yansıyan bir temsilin oyunu yoksa. temsil açısından o kadar şeffaf hale gelmiştir ki. onun şebekesinin içine alınmıştır ve bizatihi bu düşüncenin cereyan ettiği kumaşın içinde dokunmuştur. şeylere karışmış olan veya onların altında koşan bir yazıcılık.ikame içinde kendinin temsilcisi haline getiren bir güç bulunmaktadır.davet etmekteydiler. kendilerine özgü olan ve iç sinirleri anlam yerine geçen bir mekâna doğru kendiliklerinden açılırlar. Ve bu yolla kendini görünmez (veya hemen hemen) yapmaktadır. allameliğin dili. dilin olması kaba olgusu karşısında durmaktaydı: dünyanın kalınlığı içinde. elyazmalarının veya kitap sayfalarının üzerine bırakımış işaretler. Klasik dil. dilin varlığı.

oysa yorum ancak eğer dil varsa yapılabilir -dilin onun aracılığıyla konuşturulmaya çalışıldığı söylemden önce. kendine karşı sürekli bir yorum durumundaydı. orada kesin olarak sınırlanmış ve sonunda burada tükenmiştir. Dil artık temsilden başka yere. Artık ilk Metin silinmekte. klasik dilin var olmadığı söylenebilir. yüzyıl dili. temsilin ve onu oyan şu ikiye katlanmanın içinde sergilenmeye başlamıştır. ondan yorum dışında başka bir şekilde nasıl söz edilebilir? Dil klasik çağdan itibaren. artık bir şeyi söylemeden söylüyormuşcasına. yorumlayabilmek için. eğer dünya işaretlerin ve kelimelerin bir iç içe geçmesiyse. ve onunla birlikte. temsilin özsel kopuk kopukluğu geçmiştir: henüz tarafsız ve kayıtsız olan açık olabilirlik.teorisi içinde açılıma uğramamıştır. bir tek. ona nasıl işlediği sorulmaktadır: hangi temsilleri işaret etmekte. onda sahip olduğundan başka değere sahip değildir: düzene sokma gücüne. bu söylem de kendi hesabına dil nesnesi haline geldiğinde. Ama işlemiştir: bütün varoluşu. İkinci bir dilin yorumlamasının gerektiği bir sözün esrarının yerine. temsil etme rolünün içinde yer almış. sessizce var olan dil-. metnin mutlak önceliği gerekmektedir. onu dışa vuran sözel işaretlerin içinde cereyan eden ve böylece Söylem haline gelen temsil var olmaya devam etmektedir. ama söylemin onu tamamlama ve sabitleş-tirme gibi bir görevi olacaktır. Klasik dil burada kendi kendiyle. nasıl çözümlemekte ve bileştirmekte. kendi üzerine büzülmüş bir dil ve kapalı bir sözmüşcesine sorgulanmayacaktır. yalnızca bu oyukta sahiptir. Limitte. sessiz varlığı şeylerin içinde yazılı olan kelimelerin bütün tükenmez tabanı da yok olmaktadır. Öte yandan. artık onun işaretlerinin altına gizlenmiş olan büyük esrarlı sözü ortaya çıkarmak söz konusu değildir. ve bunun tersine. ne de düşünülebilir olan belli bir ilişkiyi keşfetmektedir. hangi un-130 Kelimeler ve Şeyler surları bölümlere ayırmakta ve devşirmekte. XVI. ona temsil etme görevini yerine getirmesinde hangi ikamelerin oyunu olanak vermektedir. o zamana kadar ne mümkün. 115 .

O dönemde. kesinlik. eleştiri dili ancak gerçeklik. düşünsel düzen içinde. Öncelikle. Gramer çözümlemesinin içinde de. işaretlerin büyük bir özerk oyunuymuş gibi sorgulamaktadır. ne basit ne de tek yanlıdır. ona doğrusunun veya yanlışının. Fakat. Dili. ama aynı zamanda. Taban ile biçim arasındaki zıtlık. yani onu onların aracılığıyla temsil ettiği kelimelerin içinde söylediğinin mevcudiyet tarzının sorusunu sormaktan kendini alıkoyamaz. bir kelimeler eleştirisi olarak serpilmektedir: o zamana kadar var olan kelime haznesiyle bir bilim veya felsefe yapmanın olanaksızlığı. Eleştiri. birbirleriyle dayanışma içinde ve birbirlerine eklemleşmiş olmalarına rağmen. gene de ayrı olan dört biçim almaktadır. sanki bu dil tam bir işlevmiş. Dilin kendi kendine karşı ihdas ettiği bu yeni ilişki. dilin temsil etme rolü üzerinde. yoksa çok katı bir şekilde belirlenmesi mi daha iyidir? Ardışıklık ilişkilerini en iyi ifade eden. Fakat bu zıtlık. tamamen analitik bir dil haznesi oluştur-Konuşmak 131 ma gereği. eleştirel ilişki de XIX. bir mekanizmalar bütünüymüş. retorik biçimlerinin 116 . yüzyılda kendi sırası gelip narinleşüğin-de. gizli bir içeriğin keşfinden ortaya çıkan göze görünür bir biçimin çözümlenmesi olarak zıtlaşmaktadır. Eleştirinin karma rolü ve hiçbir zaman sıyrılama-dığı ikirciklik buradan kaynaklanmaktadır. yoksa bir edat sistemine mi sahip olduğunda daha gelişmiştir? Acaba kelimelerin düzeninin serbest olması mı. kelimelerin düzeninin. cümle kuruluşlarının temsili değerlerinin bir çözümlenmesi olarak ortaya çıkmaktadır: acaba bir dil ad çekimlerine mi.Yorum. görünüşte yorumla. işte bu başat çift gerekirlikten itibaren yavaş yavaş gün ışığına çıkmış ve sonunda bilinen yerine sahip olmuştur. temsil içinde aynı olanları karıştıran genel terimler ile dayanışma halinde kalması gerekenleri ayıran soyut terimlerin ifşa edilmesi. bu biçim bir temsilin biçimi olduğu için. acaba hangi zaman rejimidir? Eleştiri aynı zamanda kendine. sentaksın. tek bir boşlukmuşçasına icra edilmektedir. özellik veya ifade değeri terimleri içinde çözümleyebilir. şeffaflığının veya ışık geçirmezliğinin. hiçbir çözülme olmadan. Eleştiri klasik çağda. eleştiri'yt yer açmıştır. ancak çok geç olarak pekişmiştir.

yorum ön metnin sarplığı karşısında durakla-makta ve kendine. yani her birinin ifadesel değeriyle birlikte söylem tiplerinin çözümlenmesi. bu biraz da. artık eleştiri değil de. eleştirel yöntemlerle yüklü hale gelmiştir: nitekim. veya hiç değilse. dilden temsiller ve hakikat terimleriyle söz ederek. dilin bizim kültürümüzdeki temsile mensubiyeti çözülmedikçe. yorum biçiminde olan ikinci bir dili talep etmektedir. kararsızlıklar içinde sonsuza kadar çoğalacaklardır.incelenmesinde de alan ayırmaktadır: figürlerin. bizzat şeyin kendi veya benzerleri aracılığıyla işaret etme). Dili varlığının saldırısı altında tutarak ve onu sırrının doğrultusunda sor-132 Kelimeler ve Şeyler gulayarak. XVII. işlevinden hareketle sorgulamaya başladığı zaman zorunlu olarak yerleşik hale gelen eleştirel boyut. Dilin kendi kendiyle bir ilişki kurmasının bu iki biçimi. bizim de içinden çıkamadığımız bir rekabete girişeceklerdir. hangi düzeni izleyerek. ya da yorum alternatifi tarafından yakalanacaklar-dır. meydana getirdiği engel aşılmadıkça. yüzyıldan itibaren işte bu şekilde. bize aktarılan biçim içinde ifade edilmiş olmasının hangi figür ve imgeler boyunca. bütün ikinci diller ya eleştiri. Eleştiri. bu tarihten sonra artık bu metinlerde zaten söylenilmiş olanları yeniden söylemek değil de. dilin bizatihi kendi varlığı içinde olduğu şeye yaklaşmakta ve bu yüzden de. Nitekim. klasik çağ yorumlarının eleştirel yöntemlerle yüklü olmaları gibi olmaktadır. bütün eleştirel diller. eleştirinin ayrıcalıklı nesnesi olan edebiyat. Ve. kendine temsil ettiğiyle kurduğu ilişkiyi tanımlama ödevini yükler: dinsel metinlerin yorumlanması. yani kelimelerin aynı temsili içerikle kurulabilecekleri çeşitli ilişkilerin çözümlenmesi (kısım veya bütün aracılığıyla. olay veya koşul aracılığıyla. çeşitliliği içinde işte böyledir. XIX. Eleştiri ve yorum. böylesine bir söylemin Tanrı veya Peygamberler tarafından. zaten var olan ve zaten yazılmış olan dilin karşısında. 117 . Dilin kendini. Mallarme'den beri sürekli olarak. onu yargıla-makta ve değerini bilmezden gelmektedir. doğumu kendinde tekrarlama gibi hep yenilenen olanaksız bir görev yüklemektedir: onu kutsal-laştırmaktadır. tope'larm. Çünkü. yüzyıldan beri yorumlarla yüklü hale gelmişlerdir. klasik çağdan beri derinlemesine zıtlaşmaktadır. esas veya eklenti aracılığıyla. Nihayet eleştiri. Ve belki de bu rekabet günbegün şiddetlenmektedir. hangi ifadesel amaçlarla ve hangi hakikati söylemek için olduğunu tanımlamak söz konusu olmuştur. Ancak.

geriye bir tek. düzenlerini gizlemenin veya zapt etmenin uygulamada olanaksız olduğu4 kabul edilsin. bireylerin önce kendileri için seçtikleri bir not sistemine göre yayılmıştır: bi-Konuşmak 133 reyler bu işaretler aracılığıyla temsilleri hazırlayabilmekte. ya şiddet yoluyla mal olmuştur. onu çözümleme ve yeniden bileştirme olanağını diğer her şeyden daha iyi sağlayan şu garip güç nedir? Bütün işaret sistemleri içinde. Dili böylece diğer tüm işaretlerden ayıran ve onun temsilin içinde belirleyici bir rol oynamasını sağlayan nokta. "parlaklık güle içkindir". onları birbirlerine bağlayabilmekte. Dil. bireysel veya kolektif. dilin kendine özgü yanı nedir? ilk incelemeden sonra. onu doğrusal bir düzene göre.1 fakat kelimelerin anlamı her halü kârda yalnızca her birinin temsiline aittir ve herkes tarafından kabul edilmesine rağmen. bunların her biri bir birim meydana getirmektedir. hemen temsil edemez. Bu notlar topluluğa ya bir anlaşma. dolaysız işaret olarak uygulayamaz"2 demektedir. zaman içinde hiç kuşkusuz birbirlerini izlerler. konuşan kişinin fikirlerinin işaretleridir ve kimse bunları. "kelimeler. l. bizzat sözel işaretler tarafından temsil edilen temsilden daha fazla bir şey değildir. GENEL GRAMER Dilin varlığı bir kez ortadan kaldırıldıktan sonra. uzun uzadıya hizaya sokması gerekir. zihninde bizzat sahip olduğu fikirlerden başka bir şeye. Cümlelerin içinde sergilenmeleri gerekenler.ogique 118 . ilk kökü itibariyle. Hobbes'un dediği gibi. bu durum temsile yabancıdır. temsilin içindeki işleyişi kalmaktadır: doğası ve söylem yetenekleri. herhangi bir varoluşa sahip değildir: Locke. doğal veya keyfi olması değil de. söyle-1 Hobbes. bunların birbirlerini çok hızlı bir şekilde izlemelerinden ötürü. işte bu kendi içlerinde sıkışık nizamda bulunan temsillerdir: bakışım için. her bir bireyin tekil düşüncesinden başka bir yerde. dil düşünceyi. kelimeleri keyfilikleri veya kolektif nitelikleriyle tanımlamak mümkündür. Ama. çözebilmekte ve üzerlerinde işlem yapabilmektedirler.3 bir temsilin bütün unsurlarının tek bir anda verildiği ve mümkün tek düşüncenin onları ancak teker teker açabileceği isterse Destutt de Tracy'yle birlikte. ama ister Condillac'la birlikte. temsili zorunlu olarak ardışık bir düzene göre çözümlemesidir: nitekim. Düşünceler. bütünlüğü içinde. Bu.II. bu işaretlerin özelliği ve onlara temsili kaydetme. Oysa. sesler birbirlerine ancak birer birer eklemlenebilirler.

3 Condillac.5 Eğer zihin. pantomimler. işte burada yer almaktadır. temsil etmekle yükümlü olduğu eşanlıhkla ilişkisi içindeki sözel düzenin incelenmesidir. 2. dil teorisine bir mantık uygulandığını görmek ters bir anlam olacaktır. s. Dil işte bu katı anlam içinde. 1729. burada bir lengüistiğin dış biçiminin şifresini çözmeye kalkışmak da ters bir anlam olacaktır. Essai sur UEntendement Humain. Yıl IX. tıpkı ardışığın çağdaşla olduğu gibi zıtlaşmaktadır. c. s. Paris. c. "bunların hepsini aynı anda ifade ederdi. anlatılar. 320-321. 134 Kelimeler ve Şeyler mimde. Grammaire Generale Analyüque. Dumergue. çünkü eğer "düşünce basit bir işlem"se de.7 Dilin onu hem temsilden (aslında bu temsilin temsÜinden ibarettir) hem de işaretlerden (bunlara başka herhangi özel bir ayrıcalığı olmaksızın aittir) farklılaştıran özelliği burada yatmaktadır. diğer işaretlerle —jest-ler. Klasik çağın "genel gramer" adını verdiği bu yeni epistemolojik alan.2 Locke. 4 Destutt de Tracy. s. 6 Condillac. Toplu Eserler. o da düşünce ve işaretler karşısında odur: kısımların (veya büyüklüklerin) eşanlı kıyaslanmasının yerine. I. Yıl II. Burada yalnızca. hiç kuşku yoktur ki. 39-40. kendi-5 H. s. düzenin mekân içinde derinlemesine olarak ihdas edilmesidir. mümkün olmayan şey tam da budur. 10-11. geometri karşısında ne ise. fikirleri "algıladığı gibi" ifade edebilme olanağına sahip olsaydı. Genel gramer. age. Yay. resimler. keyfi veya kolektifin doğal ve kendine özgüyle olduğu gibi zıtlaşmamaktadır. düşüncenin çözümlenmesi'dir: basit bir parçalara ayırma işlemi değil de. I."6 Ama işte. c. Cebir. 336. 119 . age. Grammaire. dışın içle veya ifadenin düşünceyle olduğu gibi zıtlaşmamakladır. Düşünceyle. Ama. basamakların birer birer çıkılmasının gerektiği bir düzen geçirmektedir. Paris. Demek ki. Fakat bütün bunlarla. Çev Geste. bu parlaklığın onu öncelediğini veya sonra geldiğini es geçebilirim. ifade edilmesi ardışık bir işlemdir. Amsterdam. amblemler-8. V.

temsillerin eşanlıhğına nazaran yapaydır ve dil bu ölçü içinde. Encydopedie'nin işaret ettiği üzere. s. Paris. kelime farklılıklarından çok. ama sözel işaretler ardışıklığı olarak anlaşılan söylem't sahiptir. bazı diller önce temsilin asıl nesnesini. adeta doğal gibidir.. 113. Her düşünme eyleminin 9 Encydopedie.. 3. düşünceyle zıtlaşmaktadır. dil kendiliğinden. 120 . s. Temsilin yansımayla zorunlu olarak iletişim kurduğu yol kadar. evrensel düzene nazaran.. Bu ardışıklık. Zihne içkin bir felsefe gibi bir şeyi -Adam Smith. Elements de Grammaire Generale. tıpkı yansıyanın dolaysızla olduğu gibi. yansımalı-dır. bu ardışıklık bütün dillerde aynı değildir: bazı diller eylemi cümlenin ortasına. Genel Gramer XVIII.10 hem de düşüncenin yansıyan ilk çözülmesidir: dolaysızla olan en ilkel kopuşlardan biri. İşte bu nedenden ötürü.9 Bilimin ve özel olarak da cebirin temsilin içine dahil ettikleri aşikâr.ve her felsefenin. c. ele alındığı bakış açısına göre. temsilin gerekli ve aşikâr düzenini bu kadar çok tercih boyunca bulabilmek için yeniden ele almak zo. çoktan çözümlenmiş bir temsildir Gerçeği söylemek gerekirse. diğerleri eklenti koşulları adlandırır. Ancak. Destutt de Tracy. 261-266. ardışıklıkların uyuşmazlığıdır. vahşi haldeki bir yansımadan çok.7 Başrahip Sicard. yabancı dilleri birbirlerine nazaran ışık geçirmez ve çevrilmesi çok güç kılan şey. "Langue" maddesi.unda olduğu şeyi meydana getirmekteydi. yüzyıl boyunca felsefe açisından çok önemli hale gelmiştir: aynı anda hem zihnin denetimsiz bir mantığı olarak biçimin kendiliğinden biçimi. Yay. 1808. başkaları sona koyar. Konulmak 135 ne özgü nesne olarak ne düşünceye ne de dile. 8 Krş. temsilin düşünceyle olan somut bağıdır. "en küçük bir sıfatı oluşturmak için ne kadar da çok metafizik gerekir"11 demekteydi. Aynı zamanda. gerekli. bir insanlar arası iletişimin aracı değildir. 1.

yani dilin sözel işaretlerin içinde nasıl uzaylaştığını inceleyen Retorik. s. Klasik çağda evrensel dil'le işaret edilen şey. Retorik. en ilkelleri ve en dolaysızları da dahil. her temsile ve her temsilin her unsuruna. Bu ilişki. ceza olarak unutulmuş olmasının asılmasıyla ihya edilebilecek olan. Consideıations sur UOrigine et la Formatıons des Langues. 410. öte yanda. klasik çağda dilbilimlerinin nasıl bölündüğünün iyice görüldüğüdür: Bir yanda figürleri ve tro-pe'ları (kelimelerin. İşte bu nedenden ötürü. Evrensel bir Dilin veya Evrensel bir Söylem'in olabilirliğinin kabul edilmesine göre. 136 Kelimeler ve Şeyler başlangıç biçimi. parça-lanmamış ve saf dil değildir. ikircikli şeyi konu olarak almaktadır. bu uzaysallığı zaman içinde paylaştıran düzeni tanımlamaktadır. Bunlardan birincisi. içinde alışılmış anlamlarının dışında kullanıldıkları figürlerden her biri). 2. Çev. temsilin uzaysallığını. Grammaire. 4-5 ve 67-73. ileride görüleceği üzere. Fakat hemen bazı sonuçlara varmak gerekmektedir. 1860. dilin içinde doğduğu haliyle tanımlamaktadır.10 Condillac. iki biçim alabilir. V. her dil için. yani temsil çözümlenmesinin nasıl ardışık bir diziye göre düzenlendiğini inceleyen gramer. her eleştirinin ilk teması: dil işte budur. Genel Gramer. s. dillerin retorik doğasını varsaymaktadır. ama hep temsile içkin. Gramer. işte bu bilgi kadar geniş. genel anlamdaki dilin üzerinde yansıma olarak Gramer. İr. ilkel. Babil öncesindeki anlaşmanın. 121 . Söz konusu olan. c. eklemleşme ve düzeni. 11 Adam Smith. dilin evrensellikle sürdürdüğü ilişkiyi açığa çıkarmaktadır. Gramer. Öte yandan.

% tadır: işaretleri. bu alanın temsilden itibaren olabilirliğini açığa ta. tüm düzenleri kat etme gücüne sahip olacakKonuşmak 137 tır. doğumunu göstermekte ve doğal. kökeninin ona dayattığı tek düzenin içine sokulmuş bir bilgidir. arzularına ise ahlaktır. bilginin dolaysız sırasını tüm uzunluğu boyunca ikiye katlayan bir dildir: "insan. bütün bilgilerin bu temeli. düşünülebilecek her düzenin yerini bulduğu bir grameri icat etmektedir.«g tedir. uygulamalı siyasetle. söylemlerine koyduğu kurallar gramer. Tarım. Bunları yapınca kendini teorinin zirvesinde hissetmektedir". bu mantıktır. ama bütün bu işlemlerin "ortak bir kaynağı"nın olduğunu ve "bütün gerçeklerin bu tek kaynağının kendi en. yargılama eylemine kurallar koymaktadır. İdeolojidir. sonra zevklerini düşünmektedir. unsurların bir temsilin içinde nasıl birleştiklerini ve birbirlerine nasıl bağlandıklarım işaret etme yeteneğine sahip olacaktır. ve kendi üzerine geri döndüğünde ve düşünmeye başladığında. Evrensel Dil. o daha çok. doğası gereği hep en yakın ve en baskıcı sonuca yönelmektedir. savaş. Bu ortak payda. j Önce ihtiyaçlarını. bu dil. doğrusal ve evrensel bağı belirginleştirmektedir. ama bunu bir bakıma yeraltı bir biçimde yaparak. hem de Bileştirici olarak. bir sentaksı. bu dil aynı zamanda. zihnin en basit temsillerinden en ince çözümlemelere ve en karışık bileşimlere kadar olan doğal ve gerekli ilerleyişinin tanımlanması olanağıdır: bu söylem. sürekli bir söylem halinde dışa vurulan bu köken. temsilin kesitleri arasındaki bütün muhtemel ilişkileri işaret etmeye izin veren aletlere sahip olarak. ! tıp.-•$ telektüel yeteneklerinin tanınması" olduğunu fark etmek. Bütün bilgilerin alanını katetmekte. o da kendi sırnnın şifresi içinde. eski günlerin düzenini yeniden kurmamak. bizatihi bu olgudan ötürü.anlam kaymasına yol açma-yacak bir şekilde kaydedebilecekleri işareti vermeye ehil olacak bir dildir.12 122 . aynı ânda hem Karakteristik. her bilginin çözücü anahtarını saklayan tek Metin değildir. sonra şiir ve sanatlarla uğraşmakta ve felsefeyi en son düşünmektedir. Evrensel Söylem'e gelince.

EUments D'lâtologie. klasik çağın dile atfettiği bir gücün içinde yer almaktadırlar: hangisi olursa olsun. tüm temsilleri temsil edebildiği ölçüde."13 İnsanlar. Ama tasarıları ve ortak olabilirlikleri.J Evrensel Karakteristik ve İdeoloji. I. ama bilgileri artırmak ve tamlaştırmak ve tüm yeteneklerini geliştirmek üzere. bütün temsillere uygun işaretler vermek ve bunların arasında mümkün bütün bağlan kurmak. Ve Charles Bonnet'nin büyük düşü. bütün Evren'in muazzam Kitaplığını veya gerçek Evrensel ansiklopedi'yi oluşturan bir o kadar kitap gibi düşünmekten tat alıyorum. kapsadığı her türden gerçeğin edinimini kolaylaştırdığını ve onun başlıca güzelliğini meydana getiren bu düzen ve bu bağlantıyı onların tanımasına sunduğunu kavrıyorum. tıpkı genel anlam. Evren Ansiklopedisi'ne aynı derecede sahip değillerdir. hepsinin önünde ebediyet vardır. Fakat bu göksel Ansiklopedıstler. mümkün bütün bilgilerin birbirlerine bağlanmışlıklan içinde.\r daki dilin evrenselliği (bu dil. diğer başkaları ise daha da fazlasını kavramaktadırlar. Bu farklı dünyaların arasında bulunan harika derecelenmenin. mümkün bütün düzenleri *" 5 tek bir temel tablonun eşanlılığı içinde sergiler) ile tüketi. temsile olan bağı ve ona aidiyeti içinde olduğu şeye kavuşmaktadır: "Dünyaların sayılamayacak derecedeki çokluğu. 138 Kelimeler ve Şeyler ci bir söylemin evrenselliği (bu söylem. c. bileşik ve sınırlı evrenselliğin ara biçimlerini oluşturmaktadırlar: müm-13 Ch. 123 . onları okuma yeteneği verilmiş olan üst akıllar için. evrenselin tam hakka sahip unsurudur.\ 12 Destutt de Tracy. bunlardan her biri için geçerli olan tek oluşumu yeniden kurar) arasında olduğu gibi zıtlaşmaktadırlar. bazıları onun yalnızca bazı dallarına sahiplerdir. bütünü itibariyle bir Ansiklopedi haline gelebilmelidir. burada dilin. Kelimelerinin arasına dünyanın toplumsallığını devşirerek katabilen bir dil en azından mümkün olmalıdır. temsil edilebilir'in toplamı olarak dünya. 2. bu mutlak bir Ansiklopedi tabanı üzerinde. buraları kat etme veya daha doğrusu. diğerleri ise daha fazla bilimi ellerinde tutmaktadırlar. ve bunun tersine. Önsöz. Dil. s.

dünyanın bütün dillerinin transkripsiyonunu tek ve aynı figür sistemine göre yapmaya izin veren pasigraphia'hr (matematikte olduğu gibi.. s. iyi kötü somut ve soyut. temsilin buna karşılık evrensellik ilişkisi.. ancak düşünülmemiş bir biçim altında bilgidir. en genel biçimleri içinde. simgesel işaretlerle yazılan uluslararası diller). kesin veya temeli zayıf 14 Krş. doğumlarına yol açan nedenleri ve onları ayrı kılan karakterleri" inceleyerek. aynı hareketin içinde konuşur ve bilir. Discours Prtliminaire de l'Encycloptdie 16 Destutt de Tracy. 15 D'Alembert. s. onları bileştiren ilişkileri kurmaya. aynı köken ve aynı işleyiş ilkesine sahiptirler. 111.. aynı yoldan öğrenilirler. onların "düzen ve bağlantılarını mümkün olduğunca sergilendiğini" iddia eden sınıflandırılmış ansiklopediler. 24.15 Bu tasarıların kısmi karakteri her ne olursa olsun. üle'meıUs. onları gözler önüne sermeye yarayan mümkün ardışıklıklara dayalıdırlar: zihin. "insan bilgilerinin soy zincirini ve bağlantılarını.14 az veya çok sayıdaki dil arasındaki eşanlamlılıkları belirleyen. yani bilgilerimizin içinde en yüce olanlar. Bilmek ve konuşmak. 124 . çok yönlü leksikler. 136 dn. bireylere dıştan dayatılmakta. onlara yönelik girişimlerin koşullan her ne olursa olsun."16 Fakat dil. Temsilin içinde. öncelikle temsilin eşanlısmı çözümlemeye. onun unsurlarını ayırmaya... Contemplations de la Nature. 525. ancak dil aracılığıyla bulunabilirdi. harflerin keyfi düzeninin içine yerleştiren alfabetik Ansiklopediler. birbirlerine yaslanmakta. IV Konuşmak 139 kün en fazla bilgiyi. c. veya insan zihninin işlemlerinin ilkeleri. nihayet. 3. birbirleriyle tam bir şekilde kesişmektedir. Destutt de Tracy. Mtınoircs de UAcadimıc dcs Sciences moıalcs et polı-tique\. "konuşmak ve dünya sisteminin ilkeleri. birbirlerini tamamlamakta ve birbirlerini karşılıklı olarak. s. c.Bonnet. Bilgi ve dil. I. c. bunların klasik episteme içindeki olabilirlikleri şuydu: eğer dilin varlığı bütünüyle temsil içindeki işleyişine indirgenseydi. aralıksız eleştirmektedirler.

yanlış fikirlerin doğmasına neden olmakta. ama öğrenilmiş olanı kaydetmektedirler. buna karşılık bilgi. rast-Konuşmak 141 lantınm tek başına kuramayacağı bir düzenin silinmez işaretini vurmaktadırlar. temsilin düzene sokulmasından bahsedebilme konusundaki kökten olabilirliğe atıf yapıyor olmasıdır. Böylece. gramerin hüküm koyucu olması gerekmektedir. bu bilginin mükemmelleşmesinin sadık belleğidir. Bilmek. metinlerden M çok. daha önceki dönemlerde var olmamış koskoca bir tarihsel alanı serbest bırakmaktadır. kelimelerin içine oraya izlerini bırakmadan yerleşmeyen ve kendi içeriklerinin boş kabı gibi olan bilgiler tarafından mükemmelleştiriliyor olmasıdır. yüzyıldaki en iyi Mantık incelemelerinin gramerciler tarafından yazıldıkları-nı fark etmek zorunda kalacaktır: bunun nedeni. iyi yapılmış dillerdir. Mükemmel olmayan bilgi olan diller. bunun nedeni hiç de. gerektiği ve zihnin kendinden emin girişiminin emrettiği gibi konuşmaktır. aralarından hiçbirinin tam olarak izlemediği şu analitik düzenden hareketle açıklaması ve yargılaması ve bilgi zincirinin hiçbir gölge ve boşluk olmaksızın. ama doğru fikirler onlara. tüm açıklığı içinde yeniden ortaya çıkabilmesi için düzenlenmesi gerekmektedir. dilin kendiliğinden. gramerin hükümlerinin estetik değil de. Bunun böyle olmasının nedeni. analitik düzlemden olmalarıydı. Bilimler. gramerin beğeni kurallarına sadık güzel bir dilin ölçülerini daraltmak istemesi değil. Her dilin yeniden yapılması gerekmektedir: yani. söylemiş oldukları | 125 . XVIII.140 Kelimeler ve Şeyler kavramlara doğru rehberlik yapmaktadır. her kelimesi incelmiş ve her ilişkisinin sağlaması yapılmış bir dil gibidir. Uygarlıkların ve halkların bize dü. olabildiğince ve doğumu paylaşılanların dayattıkları modele göre bilmektir. kelime hazneleri ve sentakslar.ı şüncelerinin anıtları olarak bıraktıkları şeyler. konuşmak. kendinde karanlık ve beceriksiz bir bilim olsa da. Bilgi tarihi gibi bir şey mümkün hale gelmektedir. Düzensiz düzenleri içinde.. Diller hataya sürüklemekte. dillerin işlenmemiş bilimler olmaları ölçüsünde.. Ve dilin bilgiye olan bu aidiyeti. Destutt de Tracy bir gün.

kaba bölümlenmeleri içinde. g Düşünülen şey. bilimin içindeki her kavramın kendininki vardır. bizim bildiklerimizi veya dışa vurduklarımızı zorunlu olarak burada arayacaklardır. bu halkın bütün bilgilerinin oldukça sadık bir kitabıdır: bir tek. s. 'Bir halkın dili. Essai sur L(cı iğine des Langues. ve germenlerin das \iebe GewUUr ifadesiyle.?. manev-ralar ve aletlerin de olduğu gibi. kelimelerin içinde açılmış olan mekânın dahilinde. De Utnfluence des Opinions sur le Langage. Çcv. bizatihi bilgilerin kendi bağlantılarını izlemek yerine. 220 221. 24 ve 40.'^j ————————— ^ 17 Diderot. Encydopidie. bir ulusun çeşitli zamanlardaki kelime haznesinin karşılaştırılmasıyla. onun gelişmeleri hakkında fikir edinilebilir. şimdi dönüşmüştür: bu bağlantı klasik çağda. mektedir. dillerden hareketle bir özgürlük ve kölelik tarihi yapma18 veya metinlerin bizatihi kelimelerden daha kötü tanıklık ettikleri... 637. "Encyclopedie" maddesi. XIII.19 Bir ansiklopedi yapma tasarısı da bunun sonucu olarak belir. 142 Kcümeler ve Şeyler mekte ve buna karşılık. bunları mümkün kılmış olan şeydir: dillerin adım adım sonuca gidebilmeleri. bilinen şey de. c. Michaelıs. 1826. ^| Paris. sanatlar alanında icat edilen her şey ile olgular. dilin saf unsuruyla olan ilişki 126 . Paris. onların hakkında bilinen şey haline gel. inançların bir tarihini yapma olanağı ortaya çıkmaktadır. lime haznesini verir ve bu kelime haznesi. Fr. önyargıların. "bilimler ve sanatlar ansiklopedisi" olacak olan bu çalışma. Rönesans'ın allâmeliği onun aracılığıyla tanımladığı metinle olan eski bağlantı. doğada bilinen her şeyin de kendi adı vardır. bilimin algılamayla ve imgelerin yansıtılmasıyla bitiştiği şu ortadan geçen hat boyunca dağıtılmışlardır.."17 Bunun sonucu olarak. V y 18 Rousseau.sözlerden çok. c. s. ilerideki zamanlar. onun ke. 1759. fırtınanın döl-leyici yeteneğine inandıkları bilinmektedir. IU 19 Krş. s. her cinsten kanaatlerin. Her bilimin kendi adı. Oemres. her gün kendinde temsil edilen şey haline gelmektedir. . çünkü kelimeler. dilin biçiminin içine yerleşecektir. 1762: Yunanlıların şan ve kanaati bu tek doksa kelimesiyle -jt özdeşleştirdikleri. batıl itikatların.

örnek olarak Bkz. saklandığında. maskelenmiş ve aslında başka bir şeye döndürülmüştür. Derunilik. sonra halka açık değil de. Dil ile bilginin. "Akademi". ve XVIII.haline gelmiştir. ZO Eskilerin ve özellikle de Mısırlıların bilgisinin önce gizli. bilginin ilk biçimi olmanın uzağında. XVII. içinde tam hakka sahip olarak iletişimde bulundukları ışıklı unsurun böylece aydınlandığı görülmektedir. Bu düşünceye göre. XVI. Bunun nedeni. oun yozlaşmasından ibarettir. iyi kurulmuş söylem ile bilginin. bunu öyle bir şekilde yapmalıydı ki. temsili gerekli ve görünür bir düzene göre sergilemeye olanak veren işaretleri bu temsile vermek söz konusudur. Warburton. yüzyıl bilgisi ilan edildiğinde bir sırdı. sırrın keşfedilmesi. Çünkü bilimin en kökensel doğası. yüzyıllarınki ise. bu bilginin ilk görevinin sessiz işaretleri konuşturmak olmasıydı: onların biçimlerini tanıması. onları yorumlaması ve onları kendi hesaplarına deşifre edilmeleri gereken başka izler halinde aktarması gerekmekteydi. öncelikle ortaklaşa oluşturulmuş olduğuna inanılmaktadır. kapalı bir mekâna göre düzenlenmekteydi. insanların tarihi ile dilbilimlerinin. üzerine örtü çekilmiş bir söylemdir. bu bilgi daha sonra rakipler tarafından müsadere edilmiş. Essai sur les Hieroglyphes. toplumsal dış biçimlerin yüzeyini aktaran kapalı bir çemberdi. Klasik çağda bilmek ve konuşmak. ama paylaşılan bir sırdı. aynı dokunun içinde birbirlerine dolanmışlardır: bilgi ve dil için. Konuşmak 143 127 . evrensel dil ile düşünce çözümlemesinin. yayımlanmaya yönelik olduğunda bile. bilginin özsel olarak gizli olan biçiminin izdüşümünü. onu hem bu kadar zor hem de bu kadar değerli kılmış olan bu hileli düzenlemeden kaçmamalıydı. sözel iletişim sistemlerinin içine girmektir20 ve dilinki ise. Rönesans bilgisi.

bilgi ile dilin bu karşılıklı adiyetinin içindedir. Latincenin çocukları arasında İtalyanca. 4.. anadillerdi. o zamana kadar görülmemiş ilişkilerin zamanına bağlanmaktadır.21 Dil ile zaman 21 E. türev veya eğer öylesi istenirse. Konuşmak. Klasik çağın bilime gösterdiği ilgi. Düşünce tarihinde en küçük bir bozulmayı bile tahrik etmemiş. ispanyolca ve Fransızca yer almaktaydı. 1669 144 Kelimeler ve $eyler arasındaki ilişki XVII. yüzyıl. aracı. Guichard. Klasik çağ bu nedenden ötürü. 128 . hiç kuşkusuz sosyolojik bir olgudan başka bir şey değillerdir. XIX. bilginin olduğu kadar eserlerin de. En eskileri. Krş. doğum yeri değil de. temsilleri ve kelimeleri. son olarak da. çözümleme ve düzen haline geldiği için. s 3 vd benzer sınıflandırmalar. bilginin oluşumunu bir parmak bile değiştirme-miştir Tabii ki. zamansal soy zincirini. yaptığı tartışmaları yayımlaması. iç çözümleme tarzıdır. Fontenelle tarzındaki astronomi. İngilizce ve Flamanca türemişti. bizzat yasasının tanımladığı bir ardışıklığa göre sergi-leyenler dillerdir. Ebedinin insanlara hitap ederken kullandığı dil olduğu için. Ibranice. En eski diller. Scaliger.karşı karşıya bırakacaktır. Bu ikisinin arasında. Dıülribe de Furopaeorum Linguis veya Wilkins. güçlü bir şekilde dışadönük karakteri. An towards real charaaer. hiçbir şey açıklamamaktadır. Londra. Zaman dil için. daha sonra Kıptice ve Mısırcaya can ermiş olan Yunanca gelmekteydi. yüzyıldan itibaren tersine dönmüştür: zaman artık dilleri. kelimenin dar anlamı içinde. sıraları geldikçe dünya tarihinin içine yerleştiriyor olmaktan çıkmıştır. din dışı alana açılması. bütün bunlar. Sür-yanice ve Arapçayı doğurmuş sayılmaktaydı. 1606. kelimelere tahsis ettiği bu iç düzen ve yerleştirme sayesinde tanımlamaktadır. aynı düzenden'dirler. dillerin tarih içinde birbirlerini izlediklerine ve birbirlerine burada can verebildiklerine inanmaktaydı. Voltaire tarafından okunan Newton.daha ilk kelimesinden itibaren bilgi olmaktır. "Tötonca"dan Almanca. aslında yerleştirilmesi gereken yer olan kanaat belirleme düzeyi hariç. XVI. yüzyıl onu çözecektir ve o da. düşkün diller sonsuza kadar yayılacaklardır. kendi üzerine kapanmış bir bilgi ile varlığı ve işlevi içinde esrarlı hale gelmiş saf bir dili -bu dönemden beri Edebiyat denilen bir şey. aydınlatmak ve bilmek. ama olabilirliğinin koşulu burada. Dil. Her dil kendi özgünlüğünü. Harmonie Etymologique.

İtalyanca. ispanyolca. 1. Buna karşılık. diğer iki gruba da benzerler.22 XVI. nihayet. bulunduğu yer tarafından değil de. Nihayet üçüncü grup. adların sayı ve türünü bir tammlıkla işaret etmekle yetinmemektedirler. kelimelere sabit yerler vermezler: onları bükülmelerle belirlemek zorundadırlar (bunlar "transpozitif" dillerdir). Theorie Nouveüe de la Parole. Paris. bunlar "tanımlık ve ad durumları içermeleriyle. bu eylemin üzerinde gerçekleştirildiği ajanı en arkaya koyan diller vardır: örneğin Fransızca. onun giriştiği veya maruz kaldığı eylemi bunun arkasına. yüzyılda var olan ve XIX. temsille-22 La Blan. Önceli oluşturan ve çekimlerin veya tanımlıklarm kullanımını kökene bağlayan. eğer bükülmenin tekdüze biçimini izlerlerse. "Hayal gücü ve ilgi" düzenini izleyen diller. c. s 22-25. analitik 129 . 1750. L« Vrais Principes de la Langue Française. bazen değişmeyi veya koşulu koyan" diller grubu bulunmaktadır: örneğin Latince veya "Esklavonca". Paris.İtalyanca veya Fransızcamn Latinceyle olan akrabalığını her tür aşikârlığa -söz konusu olan bizim aşikârhğımızdır— rağmen reddedecek kadar görmezden gelmiştir. "öne bazen eylemi. her dilin kelimelerinin zorunlu veya mümkün düzenini tanımlayan şeyin. Bunun karşısında. 1747 Konu$mak 145 rin çözümlenmesi ve ardışık sıralanışı olarak düzendir. bazen nesneyi. bükülmelerin varlığı veya yokluğu olmadığını iyice anlamak gerekir."23 Fakat. yüzyılda yeniden ortaya çıkacak olan bu cins dizilerin yerine tipolojiler ikame edilmektedir Ve bunlar düzene ilişkin üpolojilerdir. İngilizce. İspanyolca ve Fransızcaya yalnızca "birkaç kelimenin mirasını" aktarmış olmaktadır. 23 Başrahip Grard. bu dillerde kelimenin işlevi. bükülmesiyle işaret edilmektedir. karma dillerden (Yunanca veya Tötonca gibi) meydana gelmiştir. Sözü edilen özneyi başa. Latince.

Bkz. mümkün ardışıklık tipleri tablosu üzerinde birbirlerine yaklaşmakta ve farklılaşmaktadırlar. dile içkin hale gelmiştir. çeşitli unsurların takdim. ne hareketi.düzen içinde yerin bizatihi işlevsel bir değen vardır: bunlar "analog" dillerdir. Paris. Galatlar. Kekçe deyim ve inşa-lardan. Frig-yalı. Paris.. icabında yolculuklardan. en kendiliğinden olan düzenin (imgelerin ve tutkularmki). s. bu dil Latince ve Gotça adlardan. hiçbir iç açımlama ilkesine boyun eğmezler. karşılaşma ve konuşmasından ibarettir. göçlerin. Makedonyalı ve llliryalı maceracılar. yeni baskı. 1767. bu tarih artık aşınma veya kaza. sürgün veya kaçak çeteleri olmuştur. Paris. La Meecanique des Langues. İngilizce ve Ital-yancadan. en düşünülmüş olanını (mantığınki) öncelediği olduğu kabul edilebilir: dış tarihlendirme. Bu tablo eşanlıdır. Örneğin Yunan dili nasıl oluşmuştur? "Yunan dilinin ilk tabanına çok miktarda parçacıklar ve diyalektler yükleyenler. 1811. Arapça tammlık ve rakamlardan. ne de gerekirliği vardır. 1767. Diller. mace-24 Bu sorun ve neden olduğu tartışmalar hk.24 Diller. 26 age. Eğer diller için pozitif bir zaman varsa. temsilleri ve bunların unsurlarını bir hat boyunca açımlayanlar dillerdir. 23. bunu dışarıda. Fenikeli tüccarlar. 25 Başrahip Pluche. Remarques sur la Langue Française. iskitler. Crammaue generale. savaşlardan veya ticari ilişkilerden alınma kelimelerden meydana gelmiştir. Bauzee. çözümleme ve düzenin iç biçimlerinin hükmü altındadır. s 26. tarih cephesinde değil de. başrahip d'OIiver. 1771. Nouvel Evamen du Prefuge de Llnversion.26 Bunun anlamı. 146 Kelimeler ve $eyler ralann. kendiliklerinden sahip olacakları bir tarihselliğin yol açmadığıdır. başrahip Batteux. bu tarihin ne kendine özgü yasası. alışverişlerin etkisiyle geliştikleri."25 Fransızcaya gelince. zafer ve bozgunların. kelimelerin 130 . ama bu gelişmeye asla. Zaman. ama en eski dillerin ne olmuş olduklarını da hatırlatmaktadır: nitekim. Dillerin kendi tarihlerine gelince. dillerin.

XVIII. İngilizcenin. söylemin oyuğunda aramak gerekir. yeni yay. Buffier. Fakat. Her dilin taxinomia's\m kura-caktır. eğer genelse. 131 . "felsefi tercih edilmiştir. herbir dili. Grammaire Phüosophique. bütün dillerin yasalarını tanımlamayı değil de. temsilin ilerlemesidir. Teker teker ele alı-27 Örnek olarak Bkz. yüzyılın sonunda işte bu nedenden ötürü. temsil kendini "karakterlerden itibaren teslim etmektedir. 'bütün dillerinki olacak" olan genel gramer yerine. düşüncenin kendiyle eklemleşmesinin bir tarzı olarak incelemeyi hedeflemektedir. D. Genel gramer. 1802. bu eklemleşme birçok farklı biçimde yapıldığından.düzenlenişinde. bu dillerin her birinde.27 Genel gramer. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve izleyen yüzyılın sonuncu yıllarında yok olan Genel Gramer'in epistemolojik alanını kuşatmak şimdi mümkün hale gelmiştir. Bunun nedeni. bir diğerine eklenen bir temsil olarak gösterdiği için. bu kendiliğinden karakterlerin varsaydıkları ve kullandıkları özdeşlikler ve farklılıklar sistemini tanımlayacaktır.gramer kurallarının altında. isterse onu düşünceyle aynı tarzda birbirine bağlayan yatay işlevi söz konusu olsun. Genel gramer. ama onların temellerinin düzeyinde açığa çıkartmaya uğraşması ölçüsünde olmaktadır. Konuşmak 147 nan her dilde. bir söylem tutturmanın olabilirliğini. birçok farklı genel gramer olacaktır: Fransızcanın. bu onun söylemin temsil edilmesi işlevini -ister bir temsil edileni işaret eden dikey işlevi. Paris. Paris. bunu yöntem olarak uygulamamaktadır. Latincenin. hiç de karşılaştırmalı gramer değildir: diller arasında yakınlıklar kurmak onun konusu değildir. paradoksal bir şekilde. Dili. tüm dilsel alana ortak olan ve mümkün her dilin yapısını ideal ve zorlayıcı bir birim halinde ortaya çıkartacak. Almancanınki vs. c I. tüm hakkına sahip olarak "genel"dir: incelediği şey. Grammaire Française. Yani. XVII. tamamen gramatikal yasalar bulmaya dayalı olmamasıdır. s 6 ve 7. genel gramerin genelliğinin. Thiebault. 1723.

onun dağınık malzemeler gibi olan unsurları çıkmaktadır. kelimelerin temsili işleyişini. birbirlerine nazaran incelemek zorundadır: bu öncelikle. İnsanın başlangıçta yalnızca basit çığlıklar attığı doğrudur. fakat bunlar dil olmaya. Kavga eden vahşinin uluması. hem en genel hem de en başlangıç düzeyindedir. Kelimeyi kelime haline getiren ve onu çığlık ve gürültülerin üzerinde ayağa diken şey. III. kelimelerin onun için şeylerin ve bunların zihninde yarattıkları 132 . tıpkı temsilin kendi unsurlarını bağladığı gibi kendi kısımlarını bağlamasından ötürü. ancak bunun onun duyduğu acının yanlamasına ifadesi olmaktan çıkıp. eğer konuşmayı başaramadıysa. artık karşımıza söylem değil de. söylev sadece temsili bir bütün olmayıp.Zorunlu olarak aldığı iki yön buradan kaynaklanmaktadır. Söylemin. genişleme. kelimeleri bir araya getiren ve bağlayan bağın bir çözümlenmesidir (cümle ve özel olarak da fiil teorisi). önce bunların ilkel değerlerinin içinde (köken ve kök teorisi). Aveyronlu vahşi. Cümlenin altında birçok kelime bulunmaktadır. sonra çeşitli kelime tiplerinin ve bunların temsili bölme ve aralarında farklılaşma biçimlerinin çözümlenmesidir (eklemleşme teorisi). ama dil onlarda tamamına ermemektedir. genel gramer de. ancak düzen ile cümle 148 Kelimeler ve Şeyler arasındaki düzen olan bir ilişkinin içine kapatıldıkları gün başlamışlardır -bu kapatılma isterse tek bir hecenin içinde olsun-.ikiye katlanmış bir temsil olduğundan. FİİL TEORİSİ Temsil düşünce karşısında ne ise. onun içine gizlenmiş olan cümledir. "boğuluyorum"28 cinsinden bir yargı veya açıklama değeri kazanması durumunda gerçek haline gelmektedir. yeniden düzenleme yetenekleri içinde (retorik mekân ve türeme teorisi) incelemek zorundadır. çünkü onu bölümlerine ayırır ayırmaz. cümle de dilin karşısında odur: biçimi aynı anda. genel gramer kelimelerin söyledikleri şeyi işaret etme biçimlerini. sonra da sürekli kayma. bunun nedeni. aynı zamanda bir diğerini işaret eden -bizatihi temsil ettiğini. Ama.

c. bunu böyle hissetmiyorum veya buna inanmıyorum" tek bir kelimenin içine sıkıştırılmaktadır. Bu iki ad. c.29 kelime şeyin temsili işareti haline gelmemiştir. klasik düşünceye göre. çünkü cümle birinin diğerine özdeş veya ait olduğunu iddia etmektedir: demek ki. s. s.32 "her cümlede.izlenimlerin sesli işaretleri halinde kalmış olmalarıdır. Nitekim. s. 31 U. 60. bir cümle oluşturmak için vazgeçilmez nitelikte olan yalnızca üç unsura indirgenmiştir: özne. bunların bazı koşullar altında işlevlerini değiş tokuş etmeleri mümkündür. Konuşmak 149 ve yüklem aynı doğadandır. 7. 11. 1964. 29 J Itard. 34. yeni yay. kapport sur îes Noupeaıvc Developpements de Viclor de l'Aveyron. Grammaire Generale Analytique. bunlar cümle değeri kazanmamışlardır. Elements . 1806. in L. söylemin olduğu yerde başlamaktadır.. bu. Dil. ama belirleyici farklılık. fiilin indirgenemezliğinin ortaya çıkardığıdır: Hobbes. Kendi-sine sunulan çanağın karşısında "süt" kelimesini telaffuz edebilir. s. yani. çünkü vahşi hiçbir zaman sütün sıcak veya hazır olduğunu veya beklendiğini söylemek istememiştir. Elements… . onu içeren kabın ve o sıvıya yönelik isteğin karışık olarak ifade edilmesinden" başka bir şey değildir. II. ifade değil de. yüklem ve bunların arasındaki bağ. "bu sıvı gıdanın. ret bir çığlıkla anlatılmamaktadır."31 Dilin bütün işlevleri burada. Domergue. Özne 28 Destutt de Tracy.. Les enfants Sauvages. Tek. Maison. "koskoca bir cümle. dikkat edilmesi gereken üç şey vardır: özne ve yüklem (predicat) gibi iki adı ve bağı (copuk) bilmek. zihinde tek ve 133 . "Hayır" denildiği zaman. 209. 30 Destutt de Tracy. sesli işareti dolaysız ifade değerlerinden kopartan ve onu dilsel olabilirliğinin içinde egemen bir şekilde oluşturan cümledir.30 "Doğrudan doğruya gramerin başat konusuna gidelim.

ilkel biçimi altında. 421. Fiil. fiilin zamanlan işaret ettiği (zarf. 33 Adam Smith.aynı şeyin fikrini uyandırmaktadır. onu oluşturan şeyi hemen gün ışığına : fiil iddia eder. diğer kelimelerle aynı yasalara boyun eğen ve aynı uyum bağlantıları içinde yer alan bir kelime. ama bağ. tam olarak işaretlerin dil haline geliyor oldukları noktadadır. ad gibi birçok başka kelime de zamansal anlam taşıyabilir) olgusunda durmamak. s. Öyleyse bu fiili. sırtına binenlerden ve karartanlardan kurtararak. Scaliger'nin yaptığı gibi. her söylemin vazgeçilmez koşuludur: ve onun olmadığı yerde -en azından potansiyel olarak bulunmalıdır-. söylenmiş olanla kendi söyleminin bitişme noktasında. yalnızca kişisız fiillerden ("yağmur yağıyor" veya "gök gürlüyor" cinsinden olanları) meydana geldiğini ve söylemin diğer bölümlerinin bu fiilsel çekir-dekten. türev ve ikincil kesinlemeler olarak koptuklarını düşünmektedir. bu adların bu şeylere dayatılmalarma yol açan neden fikrini doğurmaktadır" demektedir. çünkü bazı zamirler de işaret etme özelliğine sahiptirler. bir fiilin görünmez mev-cudiyetine yataklık etmektedirler ve Adam Smith33. age. bu kelimenin kullanıldığı yerde. konuşulan şeyinki değil de. Logique. hem de onların uzağında. Dil eşiği. Fiil. dilin bulunduğunu söylemek olanaksızdır. s. Aristoteles'le birlikte. Onu işte bu işlev içinde -onu. fiilin ortaya çıktığı yerdedir. Ama. 620. fiilin eylem-32 Hobbes. dilin. sıfat. 150 Kflime/c»~ ve Şeyler leri ve tutkuları işaret etmesine karşılık. adların şeyleri işaret ettikleri ve bunu sürekli bir şekilde yaptıkları olgusunun üzerinde de durmamak (çünkü bu aynı "eylem" bir addır da).sorguya çekmek gerekir. fiilin çeşitli kişilerine önem vermemek. yani "söylemi. söylemin kıyısında. 134 . Buxtorf'un yaptığı gibi. Adsal cümleler. içinde konuşulan olan bir bölgede yer alan karma bir varlık olarak incelemek gerekir.

Diğer hepsi. her şey sessiz kalırdı ve insanlar. Condillac. çünkü 135 . I. bazı diller fiille bizzat öznenin kendini bütûnleşürmişlerdir. ormandaki çığlıkları asla dilin büyük zincirini meydana getirmezdi. Bütün bunlar. ama işlevi konusunda aynı durum söz konusu değildir. ona zaman işaretleri eklenmiştir ve "eskiden şarkı söyleyenim" yerine "şarkı söyle-dim" denilmektedir. bir tek olmak fiili vardır. s. Konuşmak 151 mek üzere. dünyaya bırakılmış olan şu işaretler kitlesi. işaret eden bir tek unsura indirgenmektedir: olmak. s 132-134. tıpkı bazı hayvanlar gibi. s.. fiilin tarihi biraz farklı bir şekilde çözümlenmiştir. Grammaire. ama öze ilişkin bir fiil işlevinin üstünde ve etrafındaki çökelti ve birikimlerdir. ama onu. s 216. s 115. Krş. dilin ham varlığı -sorgulamamazı icra et-34 Logiqu<r de Pori-Royal. gizlice bu tek işlevden yararlanmaktadır. cümle -ve söylem."36 Dilin bütün özü. 35 Condillac. O olmasaydı. Grammaire. bu şudur denildiğinde. c. Grammaire Philosophique. "bu sadeliği korumuş olan. D.34 iki şey arasında bir ikame bağlantısının olduğu iddia edildiğinde. ama dil kullanılması daha güç yeni ilişkilerin varlığına bağlanmıştır. 106-107. IJOrigme des Connaissances'ta. örneğin Latinler geo vi\it değil de. 1802. onları yargılayan bir kişinin söylemini" işaret eder. bunları kavramak daha güçtür.yalnızca kelimeleri kavramakla yetinmeyip. Thiebault.35 Tüm fiil türü. çok ince. 36 Logique de Pon-Royai. ve "şarkı söyleyenim" yerine "şarkı söylüyorum" denilmektedir. vivo demektedirler.vardır. Paris. seslerini ne kadar kullanırlarsa kullansınlar.silinmiş. son olarak da. Klasik çağda. bu kendine özgü kelimede toplanmaktadır. . onu gizleyen belirlemelerle örtmüşlerdir: ona yüklemler eklenmiştir. 107.

bu güç nereden gelmektedir? Ve kelimelerden taşarak. 107 ve başrahip Girard. fiilin anlamının iddia etmek olduğunu söylüyorlardı. Bu açıdan. Logique de Port-Royal. Bu basit kelime. insan ile varoluşun veya 136 . ama aynı zamanda dilin temsili varlığıdır da -bu. fiil. dil olarak var olamaz. olmak fiilinin iddia etmek fikrini içerdiğini anlamamak gerekir. 152 Kelimeler ve Şeyler vardır38 Condillac buna. varoluşun şeylerden çekilip alına-bilmesinin nedeninin. onu hata veya doğru yapabilir kılmaktadır-. Varlığı belirtme biçimi olmadan dil olmaz.. tepeden tırnağa söylem'dir. onun söylediği şeyi iddia etmesine olanak vererek. Dil. ama neye ilişkin olduğunu hiç göster-miyordu. s. daha çok fikrin ileri sürülmesi olmaktadır. Bu. dil içinde temsil edilen varlıktır.dil bu varlığı bir kelimeyle ifade etmekte ve ona kavuşmaktadır. acaba onun varlığının iddia edilmesi midir? Fiilin zaman çeşitlemelerini kendi biçimi içinde toplamasının nedenle-rinden birini bu noktada bulan Bauzee böyle düşünmektedir: çünkü şeylerin özü değişmez. ölüm kadar. uyarlanmış olabilen. Fiilin iddia ettiği tek şey. onun bir parçasından ibaret olan olmak fiili olmaz. cümleyi kuran bu anlam nedir? PortRoyal gramercileri. ama dil olmadan da. çünkü bizatihi iddia etme kelimesi ile evet sözcüğü bu fikri aynı şekilde içermektedirler. sadık. iki temsilin bir aradaki varlığıdır: örneğin yeşillik ile ağacın temsili. işaret ettiklerine uygun. yalnızca varoluşları gözükür ve yok olur.37 öyleyse olmak fiili tarafından sağlanan. onun mutlak ayrıcalığının dilin hangi bölgesinde olduğunu işaret ediyor. ama eğer bu kelime önceden mümkün her söylemi desteklemezse. sadece özün bir geçmişi ve bir geleceği 37 Krş. bu varoluşun bir yükleminden başka bir şey olmamasını eklemektedir. işaretler sistemiyle işaret edilenin varlığı arasında köp-rü kuran bir kelimenin bu benzersiz gücü sayesinde. 56. onu kendi içinden olumlamaktadır. varlığı da iddia edebilir. Bundan. age. Pekâlâ. Fakat bir fikrin ileri sürülmesi. ama asla doğru veya yanlış olmayan diğer bütün işaretlerden farklıdır. s.

görünmeyen. İşaretleri ona doğru taşırdığı varlık. olmak fiili esas olarak. düşüncedeki varlıktan ne daha az ne de daha fazladır. sonuçta dilin temsili karakteri. buralarda hep yüklemin bir bölümünü 137 . Konuşmak 153 Destutt'ün dediği gibi. şeylerin mutlağın içinde var oldukları zaman değil de. adları biçimler. s. Bir XVIII. fiilin işaret ettiği şey. Öylesine ki. 38 Bauzee. Crammaire Generale. bir arada var olma.39 Nitekim. fiil yüklemdir: bütün yüklemlerin dayanağı ve biçimidir: "olmak fiili bütün cümlelerde bulunur. çünkü bir şeyin. . olduğunu söylemeden. bunların benim aldığım izlenimlerin hepsinde veya çoğunda birbirlerine bağlı olduklarını söylemektir. onun bağlantısının düşüncenin içinde olduğu ve işaretlerin sınırım aşabilecek ve onları hakikat içinde kurabilecek yegâne kelimenin. dili bir tab-loyla kıyaslayarak. 1. 185-186. s. şu veya bu şekilde olduğunu söylemek mümkün değildir. 426 vd. ama dile resmini değerlendirme yerini sağlayan tuval. 39 Condillac.ölümün temsili. aynı anda hem işaretlerle temsil etmek. sıfatları renkler ve fiili de. temsilin bir biçiminden ibarettir: yeşil ile ağacın birlikte var olduklarını söylemek. Öylesine ki. fiilin işlevi. bu işlevin tüm uzantısı boyunca kat ettiği dilin var oluş tarzı tarafından belirlenmiş olmaktadır: konuşmak. bunların üzerinde gözüktükleri tuval olarak tanımlamaktaydı. şeylerin kendi aralarındaki eskilik veya eşanlılıklarına ilişkin nispi bir sistemi işaret etmektedir. fiilin zamanı. Ama bütün cümlelerde yer alan şu dır (Fransızcada est |dir] ayrı bir ke-limedir) kelimesi. Grammaıre. işte bu nedenden ötürü. Kelimelerin çizimi ve parlaklığı tarafından tamamen örtülmüş. her dilin işaret ettiği indirgeme işlevine sahip olacaktır. bizatihi temsilin kendinden başka bir şeye ulaşmadığıdır. hem işaretlere fiil tarafından komuta edilen sentetik bir biçim vermektir. yüzyıl sonu gramercisi. bizatihi şeyin bir yüklemi değil de.

bu "yargılayıcının etrafında sanki yargılanacak şeylermişçesi-ne işlev görmektedirler (judicat) judicande ve yargılanan şey-. Kelime işaret eder. 64. her zaman bu yüklemin başı ve tabanıdır. EUmenLs… c. söylemin kökten ve birincil konuşma olabilirliğiyle kesişmesi olan olmak fiili. dilin dışa vurma gücü. jiil'm esrarlı doğası içinde sorgulanacaktır: fiilin varlığa daha yakın olduğu. artık ancak çözülebilir nitelikte olduğu görülmektedir. 154 Kelimeler ve Şeyler yalnızca varlığı işaret eden ince. yüzyılın tümü boyunca. gramerden daha eski olan. bir temsilin bütün içeriğini nasıl ifade edebilir? Temsilin içinde verilmiş olan şeyleri kısım be kısım adlandıran kelimelerden meydana geldiği için. Hegel'den Mallarme'ye kadar. yani kendi doğası içinde addır. kendine özgü uyum. Varlık ile dilin ilişkileri karşısındaki bu şaşkınlık. adeta fark edilmez nitelikteki ve merkezi figür tarafından belirlenmektedirler."40 Fiilin işlevinin bu noktaya geldikten sonra.41 Bu saf önerme aracı nasıl ayrı cümleler haline dönüştürülebilir? Söylem. IV EKLEMLEŞME Yüklem ve iddia karması. genel ve ortak yüklemdir. XIX. s. özerk bir sorunun içinde yeniden ortaya çıkacaktır. Onun her iki yanında bazı unsurlar yer almaktadır: söylemin veya "söylev"in kısımları. diğer kelimelerin arasında. II. Saf gramatikal unsur boyutu serbestliğine kavuşturulunca. üniter genel gramer alanının yok olmasından sonra. aktarmaya veya onun temel anlamını belirtmeye. Fiil orada. Ve dil. onu adlandırmaya. Ve diğer uçta. Özel addır. onu tamamen aşikâr kalmaya ehil olduğu yerde. fiilin gramatikal işlevlerin türdeş düzenine yeniden dahil edilmesini tereddütlü kılacaktır. bükülme ve tümleç sistemiyle birlikte yer alacaktır. Bu alanlar henüz kayıtsızdırlar ve 40 Destutt de Tracy. çünkü 138 .meydana getirir. cümle artık sentaksın bir biriminden başka bir şey olmayacaktır. cümlenin ilk ve en başat değişmez unsurunu tanımlamaktadır.

o kadar ad olmak zorundadır. 11. sonra türden cinse ve sınıfa. adlar fiilin tekdüzeliğinin -bu da yüklemin evrensel ilanından başka bir şey değildir. bunları yeni ayırımlarla altbölümlere bölebilir ve bir parçasını oluşturduğu özel ada ulaşabilir. Çokluğu hafızayı aşırı yükleyecek olan bu kelimeler. Bu genellik iki biçimde kazanılabilir."42 Adlar. söylemin bölümlerine olduğu kadar. varlığın cümle biçiminde işaret edilmesi için de gereklidir. Domergue. onları sonsuza kadar çoğaltmak gerekirdi. Fakat. Ya aralarında bazı özdeşlikler bulunan bireyleri gruplandırıp farkh olanları 41 U. aynı zamanda. eğer yüklem ve addan birinin (en azından yüklem). her ad işaret ettiği tek temsile öylesine bağla-nacaktır ki. dil. bu durumda. dildeki bu tasnif işlevini ortaya çıkaranlar adlardır: bir hayvan. en ufak bir yüklemi bile formüle etmek olanaksız hale gelecektir ve dil kendi kendinin altına düşecektir: "eğer ad olarak yalnızca özel adlara sahip olsaydık. age. tanıdığımız nesnelere ilişkin hiçbir düzen getirmeyecek ve bunun sonucu olarak fikirlerimiz de düzensiz kalacak ve bütün söylemlerimiz büyük bir karışıklık içinde olacaktır.belli bir temsile yöneliktir ve bundan başka hiçbirine yönelik değildir. artan genellikler alanında tam olarak eklemleşmektedir. s. 139 . Grammatre. s. Konuşmak 155 ayıran yatay bir eklemleşmeyle. cümlenin içinde işlev gö-rebilirler ve yüklem olabilirler. bireyden türe. Öylesine ki.sonsuz bir kaynaşma içindedirler. 42 Condillac. 152. bu durumda giderek genişleyen (ve sayısı giderek azalan) grupların ardışık genelliğini meydana getirir. Ne kadar adlandırılacak şey varsa.43 bütün bağlantı ve bağlılıklar dil tarafından kapsanmış olmakta ve bu noktaların her biri burada kendi adıyla yer almaktadır. Adın genelliği. birçok temsile ortak bazı unsurları işaret etmesi halinde.

Dilin ilk eklemleşmesi (söylemin parçası olduğu kadar.. op. dilin temsilinkinden başka yasalara uyduğunu işaret etmemektedir. s. A. 155.birbirlerinden ayırmaktadır: özleri derinlemesine. varlıklarını kendiliklerinden sürdüren bireylen işaret etmek üzere bir sıfat kullanılmaktadır. s. çünkü bunlar birbirleri için vazgeçilmez niteliktedirler-. güneş gibi. kendiliklerinden ayakta duran şeylerle asla bağımsız durumda olamayanları -değişmeler.44 Ya da dikey bir eklemleşmeyle -birincisine bağlı. dilin eklemleşmesiyle. s. doğru. s. çizgiler. 45 age. kelimeleri birbirlerinden ancak temsilin bu aynı modele göre çözümlendiği ölçüde ayırmaktadır. ama bu nitelik bir adla işaret edilmektedir: "insanlar"dan (Fransızcada "humaim": insaniler) söz edildiğinde. kendi kendiyle ve kendine özgü 140 . dünya. Ayrıca Bkz. bunun tersine. iyi. bu ikinci eklemleşme."46 Ancak. 153. Port-Royal yazarlarının söyledikleri üzere. uzun tüylü bir köpek denilmektedir. uçların birinde özel ad diğerinde sıfat bulunmaktadır. bu metafi-zik45-. 408-410. 410. Fakat bu iki temsil tipi. koşulu da olan olmak fiili bir yana bırakılırsa). nitelikleri yüzeyde. bir köpek. 156 Kelimeler ve Şeyler edenlere sıfat adlar denir. kazalar veya karakterler. böylece iki dik eksene göre yapılmaktadır: bunlardan biri bireyden genele diğeri de özden niteliğe gitmektedir.bir dört ayaklı. temsilin eklemleşmesi arasında bir oyun vardır. "Beyazhk"tan söz edildiğinde işaret edilen bir niteliktir. 44 age. Hem tavırları hem de bunlara uygun düzen özneyi işaret « age. temsilin içinde kendiliğinden var olamayacak her şeyi işaret eden sıfatların söylem içindeki varlığı tarafından açık edilmektedir. Bunların kesişme noktasında cins ad yer almaktadır. at. "şeyleri işaret eden kelimelere ad denir. Bu kayma. bir kopukluk -Adam Smilh'in dediği üzere. yuvarlak gibi. Smıth.

59-60. birincisinden ayrı bir temsile bileştirme gücüne sahip değil midir? Eğer söylem. söylem içindeki işaret etme tarzları gereği başka adlara bağlanmak zorunda kaldıklarında. temsilinkiyle özdeş ilişkilere sahiplerdir. Konuşmak 157 li şu veya bu şekilde eklemleştirme gücü ona aittir. bizatihi önermenin özü haline getirirse. aynı anda hem söylem serbestisini. cümlenin içinde bir kazaymış gibi davranan ad ise sıfat haline gelir. Fakat henüz pek çeşitlenmemiş bir dilde: adları birleştirmek üzere henüz olmak fiilinin tekdüzeliğinden ve yüklem verici işlevinden başka bir şeye sahip olunmamaktadır. sonucu olmak) eklemleşirler. ama geçmişte olduğu gibi. Bizatihi kendi olarak. temsilinkilerle özdeş ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. hem de dillerin farklılığını oluşturan bir kayma olabilirliğiyle birlikte. bir değişmeyi işaret eden sıfatı eline geçirir ve onu cümlenin içinde. Port-Royal'in "eklenti" adını V^ 141 . ama söylem haline dönüştürdüğü lemsi-46 Logique de Port-Rolay."47 Cümlenin unsurları. sıfat adını alırlar. Bu andan itibaren. Oysa. adlarla fiillerin arasında tedavül eden bütün kelimelerin. 47 age. hatta harflerin. temsilin unsurları koskoca bir karmaşık ilişkiler şebekesine göre (ardışıklık. fakat bu özdeşlik. cümle içinde kendiliklerinden süren her kelimeye substantif denilir. noktası noktasına sağlanmamıştır. yalnızca onu temsil etme işlev ve anlamına sahip olmasına rağmen. hâlâ kazaları işaret etmeye devam etseler bile. Ve bunun tersine. s 101. onunla aynı tarzda eklemleşir. bu durumda sıfat ad haline gelir. Bütünsel ve doğaya ilişkin bir özdeşlik söz konusudur: cümle (önerme) bir temsildir. hecelerin. dilin gerçekten temsili olabilmesi için. Bu nedenle. "Çünkü öz kendiliğinden devam eden şeydir. her şey söylem haline gelebilir. özleri işaret eden kelimeler. tabiyet. aralarında. bir başkasına eklemleşen bir temsildir. özleri işaret etmeye devam eder. en azından en aşikâr olanı. her özün bir substantif ve her kazanın da bir sıfatla karşılanacağı şekilde. bunların dile aktarılmaları gerekmektedir. bunun tersine.kalınlığı içinde. Fiili durumda ikiye katlanmış bir temsil değil midir ve temsilin unsurlarıyla. s. Eklemleşmenin birinci tabakası böyledir: en yüzeyseli.

s. ama bu ilişkilerde ancak.48 edatlar ve bağlaçlar gerekir. 158 Kelimeler ve Şeyler işaret ediciler" iken. kendi ilişkilerinin iç şebekesinin görülmesine izin verdiği ölçüde var olmaktadırlar.»' Science.hiçbir '*A fikri kapsamamaktadırlar. 101. temsile hitap etmektedirler.50 Böylesine bir kelime toz bulutu. bunlar ancak nispi bir anlam işareti olmaktadırlar. onun önünde ve soyutlanmış halde.-B. 213.verdiği bu fikirleri işaret etmeleri gerekir. adın (substanüf veya sıfat) birliğinin altında kalan bir eklemleşme oluşturmaktadır.51 Hiç kuşkusuz. Paris. bunlar başka keli. Dilin içinde yeni bir karma doğası olan bir eklemleşme kurmaktadırlar. adlar ve fiiller "mutlak anlam ş. özdeşlik veya uyum ilişkileriyle bağımlılık veya tümleç ilişkilerini işaret eden sentaks işaretleri gere. s. sabit ve belirlenmiş • ^ olarak temsili bir içeriğe sahip değildir. 'j^ 49 Duclos. mensup oldukları gramatikal bütünün içinde değere sahiptirler. bu temsilin kendini çözümlerken. Littre sur la Possibiiite de Faire de la Grammaire un Art. s. Paris. artık -eklenti olsa bile. 1754 Jl 50 J.^ kir:49 çoğul ve cins işaretleri. Commentaire d la Grammmaire de Port-Royal. bu eklemleşme.1 rekir -Lemercier'nin "somutlaştırıcılar" veya "soyutluğu yok ediciler" adını verdiği şu tanımhklar veya şu işaret sıfatları-. bu eklemleşme hem temsili hem de gramatikaldir ve bu iki düzenden hiçbiri diğerinin üzerine tam kapanamamaktadır.\ % t melere bir kez bağlanınca. çekim durumları. cümlenin (önermenin) çıplak biçimi tarafından talep edilen şekildedir: bunlardan hiçbiri. 1806. 62-65. Lemercier. 48 age. nihayet. * cins adları işaret ettikleri bireylere indirgeyen kelimeler ge. 142 .

Bu olanaklar. genel grameri bir tercih zorunluğuyla karşı karşıya bırakmıştır: ya çözümleme adsal biçimin altında sürdürülecek ve bu birimi oluşturan anlamsız unsurlar anlamdan önce açığa çıkartılacaktır. tümleçlere. Ayrıca Bkz. sonsuz sayıda başka işaretlere bölündüğünü ve bunların her birinin de sonsuza kadar bölünür olduğunu varsayalım. onun için daha kısıtlı olgular kabul edilecek ve onun temsil etkinliği tam kelimelerin altında. Konuşmak 159 ya askıya alınır alınmaz kaybolmaktadır: düşünceyle eklemleşmeyen ve bağlantıları söyleminkme indirgenemeyen '.İşte cümle artık.ı • malzemeler. kelimelerin temsili değerleri çözülür çözülmez ve-51 Harris. bağımsızlıkları içinde ortaya çıkmaktadırlar. şu yavaş yavaş gelişen jj makineler gibi 143 . Bu olanaklar. A. hatta harflerin içinde bulunacaktır. s. Sraith. "her işaret etme eyleminin. kelime parçalarının. age. Dili. Harris. 52 age. s. hiçbir parçası hiçbir şey işaret edemeyen anlamlı seslerin olduğunu mecburen kabul etmek gerekmektedir"52 demektedir. s. Bu saçmalık olacaktır. Bu yeni kesim. 30-31. yüzyıl gramerini bölümlere ayıran hezeyan noktası'nı belirlemektedirler. öyleyse.$ nik hakkında bilgi veremez. diller teorisinin nesne olarak söylemi ve onun temsili değerlerinin çözümlenmesini seçer seçmez sunulmuşlardır -daha da fazlası: hükmedilmişlerdir-. hecelerin. 408-409. bükülmelere. 57. gf Uyuşmalara. bu adsal birim indirgenecek. Hermes. İşaret etme yeteneği. ya da geriye yönelik bir girişimle. önermenin (eski anlamdaki cümle) geniş figürlerinden daha ince kesimli sentaks unsurlarıyla dolmaktadır. tıpkı beden gibi. XVIII. hecelere ve seslere || özgü bir "mekanik" vardır ve hiçbir temsili değer bu meka.

aktarım araçlarından. onun unsurlarını birbirine bağlamak. tek bir fiil ve tek bir yüklemden olu. özne-fıil-yüklem dizisinin içine giren. 11 7 vd. Port-Royal döneminde sentaksın rolünün artması da buradan kaynaklanmaktadır.57 144 . sonuç. taslağı ortaya çıkmaya başlamaktadır. Tek bir cümlede ve tek bir keresinde. yani cümlenin iç cereyan edişiyle özdeşleştirilmişti. Bauzee'den itibaren54 tümleç ve bağlılık teorilerinin kazandığı önem buradan kaynaklanmaktadır. önermenin mantıksal çözümlenmesi ile cümlenin gramatikal çözümlenmesini birbirlerinden ayırdığı zaman tam olarak tanımlandığı haliyle. 430-431. bir cümlenin anlamını aktarırlar.•$ den bir temsil değerine sahip olmayan ama bu temsili belirginleştirmek. Sylvestre de Saci.55 Sicard ile birlikte bağımsız hale gelmiştir: "her kelimeye kendine özgü biçimini hükmeden odur. 54 Bauzie. age. onun o anki belirlemelerini işaret etmek rolüne sahip olan gramatikal organlar aracılığıyla. grammam Gcnaale'de. 160 Kelimeler ve Şeyler gramatıkal unsurun yüzyılın sonunda. s. "coınplemcnt" (laınlama) terimini ilk kez kullanmıştır 55 Logique de Port-Royal. ama bu kadar geniş bir ayırım içinde kuşatılmaları mümkün olmayan zaman. yeni ve tam bir önerme gerektirir. s. bütün organlarını tek ve aynı ilkeye tabi kılarlar. bu durumda bu organlar. yer ilişkilerini işaret etmek mümkün olmaktadır. sa-hiplik. tek bir özne. diller gelişirlerken. kendiliklerin.' şan ve her cins yem anlam ilavesi. 53 Smith. Fakat bunlar geliştikçe. Sicard ile birlikte bu işi ilk yapan kişi olarak. artık aracılardan. bu da makinelerin en ilkellerinin.ele almak gerekir:53 cümle en basil biçimi * içinde."56 Ve böylece. organlarının her biri için farklı hareket ilkeleri gerektirmesi gibi bir durumdur. uygulama noktalarından ibaret hale gelmişlerdir. sentaks daha önceleri inşa ve kelimelerin düzeniyle.

161 tenme tarzını tesil etmekteydiler. Bunun anlamı. 2. yüzyılda her halü kârda. c. Principes de Grammaire Gtnirale. temsili değerlerin toz haline geldikleri bir eklemleşme tabakasına ulaşıldığı ânda. çünkü bunlar nesnelerin birbirlerine bağlanma ve bizim temsillerimiz içindeki zincir-56 Başrahip Sicard. nesneleri ikame etmek yerine insanların onları işaret ettikleri veya onların bağ ve ardışıklıklarını taklit ettikleri jestlerin yerine geçmişlerdir. U. yüzyıldan beri inşa ettiğimiz dilbilimi için değerden yoksun olan. başrahip Girard. bağlantının bütün parçacıklarının belli bir içeriğinin olmasıydı. Ve bu bilim.59 Bunların. gramerin öteki yakasına. age.ss Bu çözümlemeler. 1799. age. age. ama o tarihlerde söylemin içindeki sözel işaretlerin tüm çözümlemesini elde tutmaya izin veren bir düşüncenin geliştiği görülmektedir. bu türden çözümlemelerin neden boşlukta kaldığı anlaşılmaktadır. ileride filoloji olacak şeyin dış çerçevesi değil de. Bunun karşısında aynı hezeyan noktasından hareketle. yani örf ve tarihin alanı olan tarafa geçilmekteydi -sentaks XVIII. her halkın âdetlerinin fantezileri içinde sergilendikleri keyfiliğin alanı olarak kabul edilmekteydi-. Fazlasıyla gevşek cümle çözümlemesinin parmaklıklarının arasından geçmelerine izin verdiği şu kelimelerin. 57 Sylverstre de Saci. bir tercihin ayrıcalığı olmayan dalı olan. 82-83.60 Ya kendi öz anlamlarını yavaş yavaş 145 . yüzyılda. s. s. 29-30. Domergue. şu bükülmelerin içinde kapsandığına ve gizlendiğine inanılan karanlık adsal işlev araştırılmaktaydı. s. XVIII. soyut olabilirliklerden başka bir şey değillerdi. şu hecelerin. bizim ve XIX.Söylemin gramerin konusu olarak kaldığı sürece. bilginin pozitif figürlerinin arasında yer almaktaydı. Konuşma). tıpkı diğerleri gibi ad oldukları kabul edilemez mı? Fakat bunlar. ayrıca. Port-Royal yazarlarının fark ettikleri üzere. II. 58 Örnek olarak Bkz. bu tam kapsayışıyla.

62 Le Bel. burada da hâlâ ilkel bir adlandırmanın de- 146 .64 Ve eğer hecelerin altında. sıfat adları. gücü (Robur) işaret eden Ro'dan ve ihtişamı (magnus) belirten Ma'dan gelmektedir-. 1764. 61 age. Anatomie de la Langue Laüne. ad çekimleri ve fiil çekimleri emilmiş adlardan başka bir şey değillerdir. "parçalan bir araya getirilme-den önce ayrı ayrı var olmamış bir araya getirilme yoktur. onun bütün kelimeleri. Le Bel'in çözümlemenin temel ilkesi olarak dediği gibi. s. bizatihi harflere kadar ulaşılmak istenirse. ve Roma da. unutulmuş eski adların nihayet yeniden ortaya çıktıkları hecesel unsurlara indirgeme olanağını vermekteydi -olmak fiilinin yanı sıra var olabilme olanağına sahip olmuş olan yegâne sözcükler: örneğin Romulus. S. "terk etmek"(abandonner) fiilinin içinde. s. s. "toplumsal bünyenin topla-59 Logitjue de Port-Rcryal.61 Öylesine ki. 24-28."62 bu önerme.kaybeden (nitekim. Thiebault da aynı şekilde. bağlaçlar ve edatlar artık hareketsiz olan jestlerin adlarıdırlar. bu öz anlam her zaman görünür nitelikte değildi. Kelimeler şimdi açılabilirler ve kendilerine bırakılmış olan bütün adların uçuşunu serbest bırakabilirler.6^ Roma ve moliri'den (kurmak.8. çünkü okuyucunun jestlerine. bedenine ve konumuna bağlıydı) ya da istikrarlı bir destek bulduğu ve bunun karşılığında onlara koskoca bir değişmeler sistemi sağladığı diğer kelimelerle bütünleşenler bu kelimelerdi. bütün kelimeler uyku halindeki adlardır: fiiller. hangi türden olurlarsa olsunlar. age. 63 age. 59. 24. Paris. ve "bir şeyin onun aracılığıyla bırakıldığı eylemi" işaret eden do. uyku halindeki üç anlamı keşfetmektedir: "bir şeyin başka bir şeye eğilimi veya yönelimi fikrini sunan" a. olmak fiiline bağlanmışlardır. 162 Kelimeler \e $eyler mı fikrini veren" ban. 23-24. 60 Batteux. s.

144-151 ve 188-192. s. birbirlerini örten. age. insanın tanıdığı ilk varlıkları. Thiebault.66 Kuzeyin takımlı dilleriyle -gırtlaktan gelen sesler. 65 Court de Cebelin."dudak-lar ne kadar hareketli ve esnekse. s.ğerleri devşirilecektir. ço-banların sabahleyin "pınarların saf billurlarından aşkın ilk ateşleri çıktığında" karşılaşmalarından doğan. tamamen seslilerden meydana gelen güney dilleri birbirlerinden ay-64 D. tarihimizin en eski oyuğunda. Diş teması aracılığıyla gürlenir (on tonne). bütün kalınlığı içinde ve onu çığlıktan ilk kez ayıran en eski seslere varana kadar. anne. varoluş (existence) için E. 1816 yay. kaba sessizler de ihtiyaçları belirtiyorlardı. öpücük). 172-173. ve eklemleşmelermin her birinde. kullanımın onlan içine kapattığı bin yıllık adların sırrını açığa çıkartabi-lirler: sahiplenme için A (avoir). nemlilik (humidite) ve buna bağlı olarak keyif durumu (humeur) için U. henüz karışık iki gruba göre ayrılmış olarak. gürültülüdür-ler. Sesli harfler de tek başlarına olduklarında. çınlanır (on retentit). açlık ve soğuk ormanlarından çıkıyorlardı-. Bizzat kendi olarak. onu çevreleyen ve her şeyini borçlu olduğu varlıkları işaret etmeye yarıyorlardı" (baba. 66 Rousseau. Court de Gibelin'in çok başanlı bir şekilde uğraştığı ve ün kazandığı (ama çabucak da kaybettiği) iş bu olmuştur. trompetler onun aracılığıyla işaret edilir.65 Ve belki de. zamanların derinliğinden beri hep adlandırmıştır. güç (puissance) için I. sesli. sesli ve sessiz harfler. ama gene de en karmaşık temsillerin 147 . Dil. Buna karşılık. sarsalamr (on etonne). insan dilini eklemleştirmiş olan tek iki kelime gibi bir araya gelmişlerdi: şen şakrak sesli harfler tutkuları. age. buradan gelen ses titreşimleri güçlü. "dudağın yapabileceği en kolay ve en zevkli hareketler. temsil işlevini korumaktadır. ziller (ümbales). sıkıştıran. şaşkınlık (etonnement) için O (gözlerin yuvarlak hale gelmesi). Hisıoire Naturel e de la Parok. s. davullar (tambours). gizleyen. . 98-104. dişler de o kadar katıdır. Konulmak 163 nlabilir.

Kelimeleri tahrip ederek ne gürültülerin. kendi sıraları geldiğinde başkalarını serbest bırakarak yok olan kelimelerin yeniden bulunduğu fikri. bir notla. ama gene de bilinmez olan bir temsilin yansımasını kapalı tutan bir biçim vardır. iki figür birbirlerini tam olarak örtüyorla164 Kelimeler ve $evler di: dilin genel önerme (cümle) biçimi içinde tamamen anlaşılabilmesi için. XIX. dilin keyfi olması ve hangi koşullarda anlamlı olduğunun tanımlanması halinde bilim nesnesi haline gelebilmesidir. sonra da Mallarme. bu cins çözümlemeler. edebi olan koskoca bir dil deneyi için böyle olmamıştır. Roussel. dilin ucunda. ne de saf keyfi unsurların değil de. Fakat. sesli duvarlarının içinde görülmeyen. yani bir temsili ayağa kaldırma veya onu sanki parmakla gösterme işlevine sahipse. jeylere bir işaretle. yargı değil de. ortak bir figürle. tükenmez yüklemlerin onun içinde ulaşabildikleri en uzak yerlere nüfuz etmeleri. aynı anda bütün modern dilbilimlerinin ve hem de dilin en karanlık ve en gerçek güçlerini onun içine aktardığımız efsanelerin negatifidir. işaret eden bir jestle bağlanır: bunların hiçbirini bir vaaz ilişkisine indirgemek 148 . bizim onun içinde. işarettir. V. her kelimenin en küçük parçası içinde özenli bir adlandırma olması gerekiyordu. her zaman uyku halinde bir adlandırma. Bunun nedeni herhalde. klasik çağda ilişki hiç de aynı değildi. Fabre d'Olivet ve Oegger'nin zamanında içrek ve mistik. "genelleştirilmiş adlandırma" teorisi. Leiris veya Porige ile birlikte kelimenin esrarı kitlesel varlığı içinde ortaya çıktığında. Eğer dil nihayette adlandırma.çözümlenmesine veya bileşimine izin vermek üzere birbirlerini destekleyen adlandırmaların muazzam bir uğultusundan başka bir şey değildir. kelimenin tam anlamıyla "ölü" olarak kalmışlardır. SaintMarc. ADLANDIRMA Fakat. anlamın anlamsız hecelerin üzerinden sessiz bir destek alı-yora benzediği yerde. Ama aynı zamanda kendinin ötesinde konuşmaktan vazgeçmemesi. şeylerle önermesel (cümlesel) biçimden tamamen farklı bir doğadan olan belli bir ilişki keşfetmektedir. yüzyıl filolojisi için. edebiyatın düğümlendiği şu sonsuz mırıltının içinde konuşabilmemizdir de. ama Reveroni. Cümlelerin içinde.

olmak fiili de bir içeriği bir başkasıyla bağlamaya olanak verir. her zaman herhangi bir şeyi işaret etmek için seçilmişlerdir) açıklamak zorunda olunmaktadır. ancak bu daha işin başında verilmiş değildir. bunlar bunun tamamen tersine. eylem dilinin çözümlenmesi. Eylem dilini konuşan bedendir. genel anlamdaki işarete temsili çözümleme gücüyle birlikte verilmiş olan bağlantı ve ikame gibi iki işlev. Bu aşikâr çalkantı evrenseldir. ilk adlandırma ve kelimelerin kökeni ilkesi. tamamen işaret etme olduğu ilkel anı yeniden bulmaktır. Dilin kökenini gün ışığına çıkarmak. çünkü yalnızca organlarımızdakı yapı bozukluğuna bağımlıdır. gösterdiğinden. olmak fiili ve ilk adlandırma rolü içinde köken varmışçasma. birbirleri için mutlaka gereklidir-ler.67 Bütün bunlar henüz ne dil. Konuşmak 165 Ama bunlar Cratyle'de açıklanan "doğa"yla ve doğanın da "yasa"yla olduğundaki gibi zıtlaşmamaktadırlar. Köken. zıtlıkları. insanın yalnızca içinde bulunduğu çeşitli durumlarda jestler yapabılmesidir. çünkü birincisi işaretin işaret edilenin yerine ikame edilmesini fark etmekte ve ikincisi de bu işaretin sürekli işaret etme gücünü meşrulaştırmaktadır. bir işaretin işaret edileni ikame etmesine. Buna bağlı olarak. sözel yüklem rolü içinde. yargının biçimsel önceliğini denge-lemektedir. ama aynı zamanda karşılıklı aidiyetleri içinde yeniden bulunmaktadırlar. ikincisine köklerin incelenmesi karşılık vermektedir. hem onun keyfiliğini (çünkü işaret eden. Ve böylece. hatta ne işaret ama. Birinci zorunluğa. yüzü hareketlerle kıpırdanıp durmaktadır. yöneldiği nesnenin bir jesti kadar farklı olabilir) ve adlandırdığıyla olan derin ilişkisini (çünkü herhangi bir hece veya herhangi bir kelime. Ve buradan itibaren.mümkün değildir. insan kendinde ve 149 . Sanki tüm eklemleşmeleri içinde sergilenmiş dilin herbir yanında. hayvansalhğımızın etkisi ve devamıdır. Doğanın izin verdiği şey. eklemleşmemiş çığlıklar atmaktadır -yani "ne dile ne de du-daklara temas etmeden çıkartılan sesler"-.

Condillac ve Destutt'te ortak olan bu çözümlemelerle.arkadaşlarında bunun özdeş olduğunu fark edebilir. onun çehresinde fark ettiği yüz buruşturma ile. işaret haline gelmiş olan bu mimiği.benzeşim. ihtiyaçları. 166 Kelimeler ve Şeyler eylem dilinin bir oluşumu aracılığıyla. Elements… . Anlama başlamaktadır. saf ünlem. zamanın 150 . başka birinde duyduğu bağırış.68 Üzerinde anlaşma sağlanmış işaret kullanımıyla (daha şimdiden ifade). Ama bu onun köklerini oraya salmaktan daha çok. diğerinin düşüncesinin damgası ve ikamesi olarak kabul edebilir. acıları muhataplarında uyandırmak üzere kullanabilir: başkasının karşısında ve bir nesnenin doğrultusunda amaçlı olarak yapılan bir haykırma. 8. kendinde uyanan fikri şu veya bu jeste veya sese ortak kılmış olan duyuları. Bunun karşılığında. Grammaire. Böylece. Dil haline gelmektedir. kendi bağırtılarına ve hareketlerine defalarca eşlik etmiş olan aynı temsilleri özdeşleştirebilir. s. bu başlangıç ünleminin bölünmüş ve bir araya getirilmiş parçalanndan ibaret olacaklardır. benim bağırışımla açlığım veya öfkem arasındaki benzeşimin aynıdır). c. konuşmayı doğaya bağladığı görülmektedir. Destutt de Tracy. 75. 68 Söylemin bütün kesimleri bu durumda. Eylem bedenin basitbir uzantısı olarak kaldığı sürece. dil gibi bir şey doğmaktadır. 67 Condillac. Bu mimiği. s. Bir işaret gibi. onu oradan koparmak üzere yapılmaktadır. hiçbir konuşabilme gücüne sahip değildir. ama belirti ve karmaşık işlemlerin sonunda: bir ilişkiler benzeşiminin işaretlere dökülmesi (başkasının bağırışı ile hissettiği arasındaki -bilinmeyen. II. Dilin çığlıkla olan silinmez farklılığını vurgulamak ve onun yapay yanını oluşturan şeyi ihdas etmek üzere.

Demek ki insan. tıpkı her biri keşfedilmesi gereken sessiz sözler gibi olan ve yemden duyulabilir hale getiril-meyi bekliyormuş gibi duran işaretleri konuşan özne olarak ve çoktan oluşmuş bir dilin içinde keşfetmemektedir. ama bunların çoğu. ama işaret ettiklerinin doğasını ifade etmeyeceklerdir. Doğal bir anlama veya ifade hareketi üzerine değil de. uzatılan el de açlığa benzememektedir. açlık duyusunu uyandırmıyor ve bunu yapmayı düşünmüyo-rum. doğası olarak ihdas etmektedir. Çığlık korkuya. bir kerede ebediyen geçerli olmak üzere. bir işareti kendinden koparıp. Üzerlerinde anlaşmaya varıldık-tan sonra. işaret ettiği temsilden önce kullanılması (bana çığlık attıracak kadar güçlü bir açlık duygusunun hissedilmesinden önce. doğa tarafından ihdas edilmişlerdir. kendini ona temsil ettirdiğinde vardır. ilklerini çözümleyen ve bileştiren yenilerini saptayabilecek kadar. anlaşmaya dayalı bir dil kurabilirler: şimdi. çünkü temsil kendine işaretler vermekte. diğerinde bağrışa veya jeste tekabül eden temsili uyandırma amacı (ama şu özellikle birlikte: bir çığlık atarken. bütün çevresinde. Ve insanlar buradan itibaren. Ve böylece yapaylığını. şeyleri işaret eden işarete sahiptirler. nihayet. Dil. Eşitsizliğin 151 . bu işaretler "fantezisiz ve kaprissiz"69 olacaklardır. temsil dışa yöneldiğinde değil de. kelimeler doğa-bilmekte ve onlarla birlikte. işaretlerin ve temsillerin tersine döndürülebilir ve çözümlenebilir ilişkilerine dayanmaktadır. "Eylem dili" adma rağmen. dili eylemden ayıran indirgenemez işaretler şebekesini açığa çıkarmaktadır. sesli işaretlerin nihai örgütlen-mesinden başka bir şey olmayan bütün bir dil ortaya çıkKonuşmak 167 maktadır. çünkü hiç de onun imgesinde değillerdir. çünkü bunların hepsi. jestler. özellikle eşanhlık ve ardışıklık ilişkilerine sahiplerdir. işaret ettikleriye hiçbir içerik özdeşliğine sahip olmayıp. amacım bu işaret ile benim kendi yemek yeme arzum arasındaki ilişkinin temsilidir). tünkü bu eylem dilini meydana getiren unsurlar (sesler. yüz buruşturmalar) doğa tarafından birbiri peşi sıra sunulmuşlardır. üzerinde anlaşmaya varılmış bir şekilde. bu duyguya ortak olan bağırışı yapıyorum).tersine çevrilmesi ve işaretin iradi olarak. Dil ancak bu birbirine dolanmışlık taban üzerinde mümkündür.

hiçbir benzerlik yoktur. 10. 27. henüz belirlenmemiş temsilleri işaret etmek üzere. eylem dilini veya hiç değilse onun sesli kesimini yanlara doğru genişleten bir benzeştirmeler dizisiyle.70 Rousseau hiçbir dilin insanlar arasındaki bir anlaşmaya dayanamayacağını. . kendiliğinden ortaya çıkan işaretlerin içinde-. krş.Kaynağı Üzerine Söyîev'inde. Grammaire. ve 152 . birincilerin örneğine uygun olarak yeni işaretlerin oluşturulmasında işe yaramaktadırlar. Fiili durumda. İlk anlaşma biçimi. s. dn. bunlar daha sonra. 168 Kelimeler ve $eylcr tanınmaları daha kolaydır ve geceleri yalnızca bunlar kullanılabilir). asıl anlamıyla dil doğmaktadır: bu dil eylem diline benzemektedir ve "anlaşılmasını bu benzerlik kolaylaştıracaktır. komşu temsilleri gösteren seslere yakın olan sesleri işaret etmeye ilişkindir. Doğanın olduğu yerde -bedenimiz boyunca. öyleyse dilin insanlar tarafından kurulduğunun değil de. Condillac."71 Dilin eylem dilinden hareketle oluşması. 70 Rousseau. Yasayı oluşturan benzeşmenin. ikinci anlaşma ise.. Discoun sur LOrigine de L'lnegalite. İnsan doğadan. uygulama kurallarını seçmek üzere diğer insanlarla anlaşma konusunda hizmet etmektedirler. işaretleri rastlantısal veya keyfi bir şekilde seçmemize izin vermediğini görüyorsunuz. Grammaire. Böylece. işaret yapacak şeyleri almaktadır ve bu işaretler ona önce. ona maruz kalındığının düşünülmesi gerektiğini ileri sürüyordu. 1. çünkü bunun zaten bilinen ve uygulanan bir dili gerektirdiğini. sesli işaretlerin (uzaktan 69 Condiüac. muhafaza edecekleri. s. onlara tanınacak değerleri. doğanın taklidi ile keyfi anlaşma arasındaki alternatifin tamamen dışında kalmaktadır. eylem dili bu zorunluğu teyit etmekte ve bu varsayımı işe yaramaz kılmaktadır. Buna benzeşme denilmektedir.

Kökler. birçok 71 Condillac. bütün insanlarda ve bütün halklarda tam olarak çakıştırılabilir nitelikte olmayacak yollar açar. İşaretler temsilin içinde. kelimelerin ve şeylerin farklılığıdır —dil ile onun altında yer alan ve onun işaret etmekle yükümlü olduğu şey arasındaki dikey paylaşım—. Grammaire. Kökün. onları çözümler ve geliştirir. sözel işaret değerine ancak. kendini bütün 153 . kelimeleri birbirlerinden hareketle oluşturan ve onları sonsuza kadar yayan büyük yatay şebekedir. insanları birleştiren ve onların eylem dilini bir dil halinde kurala bağlayan anlaşma sayesinde kavuşmaktadır. dil malzemelerinin arasında bu ilkel seslilikleri seçtilerse. ana çözümlemeye. bunlar doğa tarafından gayri iradi çığlıklar olarak dayatılmışlar ve eylem dili tarafından kendiliğinden kullanılmışlardır. adlandırdığı şeye olan benzerliği.bulunan ilkel kelimelerdir.benzerliklerin kullanımının olduğu yerde. ikinci aşama keyfiliği dışlar. Ve eğer bütün iklimlerdeki tüm halklar. kelimelerin birbirlerine benzerliği. kökler teorisinin neden eylem dili çözümlemesini hiçbir şekilde reddetmediği ve onun içine tam bir şekilde yerleştiği anlaşılmaktadır. düşünce benzerlikleri keşfeder. farklılıkları çakıştırır ve onları zorla birbirine bağlar. onları burada aramışlardır. İlk aşama yapaylığa izin verir. 11-12. bunun nedeni. burada işaret edilen nesneyle bir benzerliğe veya onu benzer bir nesneye uygulama olanağını keşfetmiş olmalarıydı ama ikincil ve düşünceye dayalı bir tarzda-. İnsanlar bunlara kendi anlaşmaya dayalı dillerinde yer vermek üzere. Doğa yasası. Konuşmak 169 dilde özdeş bir şekilde -belki de hepsinde. Bu durumda. Doğa. ama bunu bütün insanlara özdeş bir biçimde dayatılan bir malzemeyle yapar. s. işaret ettiklerinin doğasıyla işte böyle birleşmektedirler (sözcüklerin ilkel haznesi. anlaşmaların kuralı. insanlar arasında iradi anlaşma bir kez kurulmuştur.

"72 Duyular içinde hissedilen bir benzerliğin kullanılmasıyla: "Görünüşü canlı. bir organı işaret etmek üzere. daha da kısıtlıdırlar: de Brosses bunların. çünkü bu köklerin hemen hepsi tek hecelidir ve sayıları çok azdır -Bergier'nin hesaplarına göre.dillerde böyle dayatmaktadır). Bir tohumdan büyük bir ağacın oluşarak. 9. Kökler birçok biçimde oluşabilirler."73 Ses organlarına. hızlı. ] 70 Kelimeler ve Şeyler etmek üzere. Bu kısıtlı bir oyundur. İbrani dili için iki yüz tane-. her dil kendi ilkel kökleri üzerinde yeni oyunlar oynayabilir. 1774. kendi özgünlüğü içinde. s. katı olan kırmızı rengin izlenimi. içsel olarak oyulmaktadır.74 Nihayet. bunlardan hareketle oluşmuştur: "gelişmeleri müthiştir.76 eğer bunların birçok dilde ortak oldukları (ihdas ettikleri şu benzerlik ilişkilerinden ötürü) düşünülecek olursa. Ama her dil. boğaz içbükey bir yüzeyi işaret 72 De Brosses. böylece nesnenin adı haline gelecektir": bir cismin bir başkasına sürtünmesini işaret etmek üzere. Essai Synt\\it\que sur VOrigine et la Formation dcs Ungues. onun doğal olarak çıkardığı sesleri kullanarak: ghen eklemleşmesi. sürekli bir akrabalık mekânı içinde sergilemek istediği odur."77 Dil şimdi. bütün Avrupa ve Doğu lehçeleri için "bir mektup kâğıdını bile dolduramayacak" kadar olduklarını düşünmektedir. De Brosses'un "Evrensel Arkeoloji" adını verdiği. 73 Başrahip Copineau. Avrupa ve Doğu dillerinin kullandıkları 154 .75 Benzerliğin. kendi soy zincirinin içinde serpilebilir. benzeyen bir işaretin iradi eklemleşmesi olan doğadaki seslerin taklidi (onomatopee): "adlandırılmak istenilen nesnenin çıkardığı gürültünün aynını kendi sesiyle yapmak. gırtlağın (gorge) kaynaklandığı adı vermiştir ve dişleri (dents) ifade etmek üzere diş seslerinden (d ve 0 yararlanılmaktadır. Paris. age. yeni sürgünlerle koskoca bir or-mana can vermesi gibi.78 Bu mekânın üst tarafına. işaret edilmek isteni-lenlerinkine benzeyen hareketleri dayatarak: "bu duruma geçmiş organın biçim ve doğal hareketinden kaynaklanan ses. s. bu anlaşmaya dayalı eklemleşmeleriyle. 34-35. Tabii ki kendiliğinden ifade değil de. gLrtlak temiz-lenmesi sesi çıkartılacaktır. işitme duygusu üzerinde benzer bir izlenim yaratan R sesiyle (Fransızcada kırmızı: rouge) çok iyi aktarılacaktır.

75 age. 18 78 age. dikine ve boyuna kat edilebilecek. eğer kopukluklar varsa. ilkel köklerden uzaklaşıldıkça.79 Bu dikişsiz büyük örtü. yatay boyutta belli bir dil tarafından kullanılan kelimeler bulunacaktır. s. s. fakat aynı zamanda kelimeler temsillerin çözümlenmesinde daha büyük bir etkinliğe ve önceliğe sahip olacaklardır. Paris. 14. s. 7-8. onun doğum ve 155 . bir dilin yerini kaçınılmaz olarak işaret edecekleri. 490-499. bu köklerin her birinin altma. Kökler çözümlemesi gerçekte dili. c. bir lehçenin. tamamen sürekli zincirler oluşturacaktır. ama bu iş yapılırken. Les elementi primitifi des langues.kökler yazılacaktır -çok sayıda olmalarına rağmen. Bu kök araştırması. verev bir hat tarafından tanımlanan diller daha karmaşık ve kuşkusuz daha yeni tarihlerde ortaya çıkmış olacaklardır. s. Böylece mükemmel ve tüketici diziler. onlardan türeyen daha karmaşık kelimeler yerleştirilecektir. s. anadiller teorisine bir geri dönüşe benzeyebilir. klasisizmin bir ân için boşlukta bırakmışa benzediği tarihe. Böylece tarihsel mekân ile düşünce çerçevesi tamamen çakışmış olacaklardır. Konuşmafe 171 bugün kaybolmuş olan bir kelimenin. I. 77 De Brosses. bunların 74 De Brosses. 76 Bergier. 1764. 16-18. önce en yakın olanlar konulmaya ve birbirlerini izleyen kelimelerin arasında mümkün en küçük mesafenin olacağı sıkı bir düzen izlemeye özen gösterilecektir. iki boyutlu bir mekâna sahip olunacaktır: dikine boyutta her kökün tam soy zinciri.

XVIII. Yönlendirici ipucu olarak kelimelerin maddi dönüşümlerinin incelenmesi değil de. Ve dilin kökenler teorisi yüzünden tarihsel bir varlık haline gelmediğinin -veya yeniden gelmediğinin. anlamlarının sabitliği alınmaktaydı. Bu araştırmanın iki veçhesi vardı: kökün çekim eklerinden ve örneklerden ayrı olarak tanımlanması. ne süreksizlik. çünkü sesli harfler.81 Kökün silinmez sürekliliğini tüm tarihi boyunca sağlayan yegâne sabite. e. ne de kopuş olan sesin ta ken-disidirler.kanıtı. telaffuz değişiklik-lerinin tercihen. I. bileşim ve bükülmelerin onun üzerinde bırakabilecekleri bütün izlerden temizlemek. Ve tek hecenin bütün bu soy zinciri boyunca dönüştüğünü iyice kabul etmek: bir kökün tarihi boyunca. 1. temel olarak hizmet etmesi"dir: kelimelerin anlamı "başvurulabilecek en güvenilir ışıktır. s. dişsel. anlam birliğidir: sonsuza kadar ayakta kalan temsili alan. bir etimoloji yapmaktır. dilsel (organ olarak dil). şu veya bu ânda belli bir düşünce biçimine izin veren bir tarih parçası değil de. dudaksal. Tahkim edilmiş kendi age. 1. buna karşılık sessiz harfler. tek hecesel bir unsura ulaşmak. TÜREME İlk özleri itibariyle ad ve işaret olan ve bizatihi temsillerin 156 . daha ilkel başka dillere kadar geri gitmek. Daha çok tarihi."82 VI. temsilin ve kelimelerin eşanlı kesimini.80 kelimeyi. ama zorunlu bir şekilde olmadan meydana geldikleri eşsesli sessizler ailesini meydana getirirler. Kökü tanımlamak. ağız içine bağlı. birbirini izleyen menzillerden meydana gelen güzergâhı haline gelmektedir. bu unsuru dilin bütün geçmişi içinde izlemek.72 Kelimeler ve Şeyler kuralları olan bir sanat.dönüşüm yeri gibi olacak bir tarihin içine yeniden yerleştirmemektedir. yüzyılda etimolojilerin araştırılma biçiminde kolaylıkla bulunacaktır. tam benzerlikten en küçük benzerliklere varana kadar. Dil klasik çağda. "herhalde hiçbir şeyin tümevarımları sınırlandırmaması ve her şeyin onlara. burunsal sesler. Önsöz. bütün sesli harfler birbirlerinin yerine gelebilirler. insanların zaman ve bilginin güzergâhı üzerinde oluşturdukları bir çözümleme mekânıdır. Bunun nedeni. ayrıcalıklı yollara göre değişirler: gırtlaksal.

anlam kaymaları. "gırtlaksal içine çekmeleri" teşvik etmektedir-. alışkanlıklar.83 Buna karşılık. sıcaklık. iki büyük yazı tipi bilinmektedir: kelimelerin anlamını çizeni. belirlenmesi olası ilkelere boyun eğerler. 81 Bunlar. çeşitli diller. 108-123. gerçek bir "deha ürünü"85 olan birincisinin yerine geçtiği. farklı seslilikler ve bunun dışında.çözümlenmeleri gibi birbirlerine eklemlenen kelimeler. Bergier. Court de Gebelin. mutlak olarak kesin olmasa bile. Bütün nedenler dışsaldır: telaffuz kolaylıkları. De Brosses tarafından kabul edilen yegâne deişme yasalarıdır. kuralsız. Encychpedie. Dillerin iç tarihlerini karıştıran bu ilkelerin hepsi de. en azında "muhtemel"84 bir etimoloji bilimine izin verecek kadar sınırlı olduklarından. muhtemelen özdeş bir kök donanımından hareketle. "dudak-tan gelen ıslık gibi sesi". diğerleri de dilin yerleştiği yere ve korunduğu biçime ilişkindirler. s. sesleri çözümleyen ve kuranı. s. mekânsal düzlem-dendirler. yakın veya daha geniş veyahut daha sınırlı bir anlam kazanabilmektedirler? Nasıl olmaktadır da. age. nasıl olmaktadır da. hemen hemen belirsiz ve her zaman istikrarsızdır. 420. iklim -soğuk. de Brosses. Bunlardan bazıları şeylerin arasındaki benzerliklere veya yakınlıklara. bir de kapsam değiştirmek80 Özellikle Bkz Turgor. "Etymologie" maddesi. Konulmak ]73 tedirler? Nasıl olmaktadır da. Biçimler ve yazı. yeni seslilikler ve aynı zamanda yeni içerikler kazanmaktadırlar -öylesine ki. 45-62. krş. isterse bu ikisinin 157 . s. birkaç eklenti varyant dışında. Turgot. 59-64. modalar. 82 Turgot. biçim değiştirmekle kalmayıp. s. köken anlamlarından önlenemez bir şekilde uzaklaşarak. İster ikincisinin bazı halklarda. age. anlamları örtüşmeyen kelimeler oluşturmuşlardır-? Biçim değişmeleri.

"bir öznenin başlıca durumunu. birincisinin ressam halklarda. c. s. uzun eğretilemelerin hareket noktası haline gelmektedirler: bu eğretilemeler tedricen karmaşıklaşmakta ve bir süre sonra köken noktalarının o kadar uzağına düşmektedirler ki. s. . Kelimelerin anlamını grafik olarak temsil etmek. 174 Kelimeler ve peyler den başkasını bilmemektedirler. I. retoriğin üç büyük biçimi tanınmaktadır: synedoque (eşanh anlama). EUments.86 hemen hemen aynı ânda ortaya çıktığı kabul edilsin. onu oluşturan unsurlardan birinin veya onu işaret eden alışılmış durumlardan birinin veyahut da benzediği başka bir şeyin temsil edilmesiyle başlamıştır. s. Warburton'a göre. her şeyin yerini tutmak üzere" kullanmaktadır (bir çarpışma yerine bir yay. ikincisinin şarkıcı halklarda olmak üzere. bağlantıyı bulmak çok güç 158 . yuvarlak gözleri tam su yüzeyinin hizasında olan bir timsah başı tarafından temsil edilmiştir). sonra biraz daha gelişmiş "tropik" hiyeroglifler.88 Burada. age. az veya çok gizli benzerliklerden yararlanan simgesel yazı (doğan güneş. bu ancak şöylesine bir yazı.87 Gerçek yazı. şeyin kendinin değil de. bir kentin kuşatılmasının yerine bir merdiven). köken itibariyle kelimenin işaret ettiği şeyin tam bir resmini yapmaktır: gerçeği söylemek gerekirse. bu yazının sayesinde ancak en somut anlatılar yazıya dökülebilmektedir. 85 Duclos. en fazlasından resimsel bir yeniden üretimdir. metonymie (ad değiştirme). 86 Destutt de Tracy. Meksikalılar bu usul-83 De Brosses. her şeyi bildiğinden ve insanları gözetim altında tutabildiğiden. bu ikisinin arasında katı bir paylaşım vardır. 307-312. nihayet. yazdıklarının izinden gelişebileceklerdir. 43-44.. Bu diller yavaş yavaş şiirsel güçlerle donanmaktadırlar. catachrese (bir kelimeyi esas anlamından saptırma). U. 84 Turgot.birbirlerinden farklı oldukları. Buradan üç teknik kaynaklanmıştır: Mısırlıların küriyolojik yazısı. bunlar dikkat çekici bir durumu kullanmaktadırlar(Tann kadiri mutlak olduğundan. age. 66-67. ilk adlandırmalar. bir göz aracılığıyla temsil edilmektedir). Ve simgesel bir yazıyla ikiye katlanan bu diller. bu hepsinin en kabası olup.

hale gelmektedir. Böylece, güneşin bir timsah veya Tanrının dünyayı gözetim altında tutan büyük bir göz olduğuna inanılmasına neden olan batıl inançlar doğmaktadır; aynı zamanda, eğretilemeleri kuşaktan kuşağa aktaranlardaki (rahipler) deruni bilgiler bu şekilde doğmaktadır; en eski edebiyatlarda çok sık rastlanılan söylem alegorileri ve aynı zamanda bil-87 Warburton, age, s. 15. 88 age, s- 9-23. Konuşmak 175 ginin benzerlikleri tanımak demek olduğuna ilişkin yanılsama da böyle doğmaktadır. Fakat, figürlü bir yazıyla donanmış bir dil tarihi çabucak duraklamıştır. Bunun nedeni, bu yolla artık ilerleme kaydetmenin mümkün olmamasıdır. İşaretler, temsillerin özenle çözümlenmesiyle değil, en uzak benzetmelerle çoğalmaktadırlar: böylece, halkların düşünme eylemlerinden çok hayal güçleri teşvik edilmektedir. Bilgi değil de, saflık. Üstelik, bilgi iki çıraklıktan geçmeyi gerektirmektedir: önce kelimelerin öğrenilmesinden (bütün diller için olduğu gibi), sonra da başharflerden meydana gelen kısaltmalarm-kini (bunların kelimelerin telaffuz edilmeleriyle bir ilişkileri yoktur); bir insanın ömrü, bu çifte eğitime yetecek uzunlukta değildir; ve üstüne üstlük, bazı keşifler yapacak kadaT boş zamana sahip olunduysa da, bunları aktaracak işaretler bulunmamaktadır. Bunun tersine, aktarılan bir işaret, temsil ettiği kelimeyle içsel bir ilişkisi olmadığından, her zaman kuşkulu olarak kalmaktadır: bir çağdan diğerine, aynı sesin aynı figürü aktardığı asla kesin değildir. Demek ki, yenilikler olanaksızdır ve gelenekler tehdit altındadır. Öylesine ki, bilginlerin tek kaygıları, atalardan gelen ışıklar ile bunların mirasını kurumlar karşısında da "batıl inanca dayalı bir saygı"yı sürdürmektir: "bunlar adetlerdeki her değişmenin dili değiştirdiğini ve dildeki her değişmenin de, bütün

159

bilimleri yok ettiğini hissetmek-tedirler."89 Bir halk eğer yalnızca figürlerden oluşan bir yazıya sahipse, siyaseti, tarihi veya hiç değilse tamamen muhafaza olan bütün tarihi dışarıda bırakmak zorundadır. Volney'ye göre,90 Doğu ile Batı arasındaki özsel fark burada, mekân ile dil arasındaki ilişkide yer almaktadır. Tıpkı dilin mekânsal konumu zamanın yasasını hükmediyormuş 89 Destutt de Tracy, EUments… . c. 11, s. 284-300. 90 Volley, La Ruines, Ayırım XIV, Paris, 1791. t' 176 Kelimeler ve Şeyler gibi; tıpkı insanlara dilleri tarih boyunca gelmiyormuş da, tersine, tarihe işaretlerin sistemi boyunca ulaşıyorlarmış gibi. Halkların kaderleri, temsilin, kelimelerin ve mekânın bu düğümünde (kelimeler temsilin mekânını temsil ederken ve kendilerini de zaman içinde temsil ederlerken) sessizce oluşmaktadır. Nitekim, insanların tarihi alfabetik yazıyla birlikte tamamen değişmiştir. Mekân içinde fikirlerini değil de, sesleri yazmaktadırlar ve bunlardan, bileşimleri bütün mümkün hecelerin ve kelimelerin meydana getirilmelerine izin verecek olan, küçük bir sayıdaki benzersiz işaretleri oluşturmak üzere gereken ortak unsurları çekmektedirler. Simgesel yazı, bizatihi temsillerin kendilerini mekânlaştırmak isteyerek, benzerliklerin karışık yasasını izler ve dili düşünülmüş düşüncenin biçimlerinin dışına kaydırırken, alfabetik yazı temsilleri resmetmekten vazgeçerek, seslerin çözümlemesinin içine, bizzat akim kendi için geçerli olan kuralları aktarmaktadır. Öylesine ki, harfler istedikleri kadar fikirleri temsil etmesinler, kendi aralarında fikirler gibi bileşmektedirler ve fikirler de birbirlerine alfabenin harfleri gibi bağlanmakta ve birbirlerinden tıpkı onlar gibi çözül-mektedirler.91 Temsil ile çizim arasındaki tam paralelliğin kopması, dilin tamamının -yazılı olsa bile- genel çözümleme alanına yerleştirilmesine ve yazının gelişmesi ile düşüncenin gelişmesinin birbirlerine dayandırılmasına olanak

160

vermektedir.92 Aynı grafik işaretler, her yeni kelimeyi bilebilirler ve hiçbir unutulma kaygısı olmaksızın, her keşfi yapıldığı andan itibaren aktarabilirler; farklı dilleri yazıya dökmek ve böylece bir halkm fikirlerini bir başkasına aktarmak üzere aynı alfabeden yararlanılabilir. Bu alfabenin öğrenilmesi, unsurlarm az sayıda olmalarından ötürü 91 Condillac, Grammaire, Ayırım II. 92 A. Smith, age, s. 424. Konulmak 177 çok kolay olduğundan, herkes başka halkların harfleri öğrenmek üzere israf ettikleri zamanı düşünce ve çözümlemeye ayırabilir. Ve böylece, dilin içinde, daha da çok kesin olarak, çözümleme ile mekânın buluştuktan şu kelimelerin oluşturduğu kat yerinde, gelişmenin ilk, ama belirsiz olabilirliği doğmaktadır. Gelişme kökü itibariyle, XVIII. yüzyılda tanımlandığı haliyle tarihe içkin bir hareket olmayıp, mekân ile dil arasındaki temel bir ilişkinin soncudur: "di-lin ve yazının keyfi işaretleri, insanlara fikirlerinin sahipliğinden emin olma ve onları her yüzyıldaki keşiflerle sürekli artan bir mirasmışçasına, başkalarına aktarma olanağı verir; ve insan türü, ta ortaya çıktığı ândan itibaren, bir filo-zofa, tıpkı bir birey gibi çocukluk ve gelişme dönemleri olan koskoca bir bütün olarak gözükmektedir."93 Dil, zamanın sürekli kopukluğuna mekânın sürekliliğini verir ve dil, temsili çözümlediği, eklemleştirdiği ve bölümlere ayırdığı ölçüde, şeylerin bilgisini zaman boyunca birbirine bağlama gücüne sahiptir. Mekânın karışık tekdüzeliği dille birlikte parçalanır, bu arada ardışıklıkların çeşitliliği birleşir. Ancak, geriye bir sorun kalmıştır. Çünkü yazı, giderek daha da incelen bu çözümlemelerin her zaman uyanık ko-ruyucusu ve desteğidir. Bu çözümlemelerin ilkesi değildir. Ne de ilk hareketi. İlk hareket, dikkate, işaretlere ve kelimelere yönelik

161

olarak meydana gelen ortak bir kaymadır. Zihin bir temsilde, sözel bir işareti onun parçası olan bir unsura, ona eşlik eden bir koşula, ona benzeyen ve akla onun sayesinde gelen namevcut başka bir şeye bağlayabi-lir.94 Dil işte böyle gelişmiş ve ilk adlandırmalardan hareketle, yavaş yavaş kayma göstermiştir. Başlangıçta her 93 Turgot, Tahleau des Progrts Successifs de LEspıit Humaırı, 1750, Oeıtvres. s 215, Schelles yay. 94 Condillac, Essai. ., aee, s. 75-87. 1 78 Kelime/er ve Şeyler şeyin bir adı vardı -özel veya tekil ad-. Sonra ad, bu şeyin tek bir unsuruna bağlanmış ve bu unsuru içeren tüm diğer bireylere de uygulanmıştır: ağaç adını taşıyan artık belli bir meşe değil de, en azından bir gövdesi ve dallan olan her şeydir. Ad aynı zamanda, belirleyici bir koşula da bağlanmıştır: gece yalnızca belli bir günün sona ermesini değil, bütün güneş batışlarını bütün şafaklardan ayıran karanlık dilimi işaret etmiştir. Ad son olarak da kıyaslara bağlanmıştır: bir ağaç yaprağı gibi ince ve düz olan her şeye yaprak denilmiştir.95 Dilin birçok şeye tek bir ad verilmesine olanak veren tedrici çözümlenmesi ve daha da ileri götürülen eklemleştinlmesı, retoriğin iyi bildiği şu temel biçimler iz-lenerek gerçekleştirilmiştir: $ynecdoque, metonymie ve catachrese (veya eğer kıyas daha az doğrudan hissedilir nitelikteyse, eğretileme). Bunun nedeni, bunların bir tarz in-celmesinin sonucu olmamalarıdır; tamamen tersine, bunlar her dilin kendiliğinden hale geldiği ândan itibaren, ona özgü olan hareketliliği açık etmektedirler: "Halde kurulan tek bir pazar gününde, akademik toplantılarda birçok gün boyunca ortaya çıkanından çok daha fazla figür oluşmaktadır."96 Bu hareketliliğin başlangıçta, şimdikinden çok daha büyük olması oldukça muhtemeldir: günümüzde çözümleme o kadar incelmiş, bölümleme o kadar sıkılaşmış, eşgüdüm ve bağımlılık ilişkileri o kadar iyi kurulmuştur ki, kelimeler artık yerlerinden oynama fırsatını bulamamaktadırlar. Fakat insanlığın başlangıcında, kelimeler kıt-ken, temsiller henüz karışık ve kötü çözümlenmişken, tutkular onları değiştirir veya birlikte kurarken, kelimelerin büyük bir yer değiştirme güçleri bulunmaktaydı. Hatta, kelimelerin özel hale gelmeden önce mecazi oldukları bile söylenebilir: yani tekil adlar olma statülerine ancak ucun-95 Du BMarsais, TraiU da Tropes, s. 150-151, 1811 yay 96 age, s 2

162

Konulmak 179 dan kavuştukları, temsillerin üzerine çoktan kendiliğinden bir retoriğin gücü sayesinde yayılmış oldukları söylenebilir. Rousseau'nun dediği üzere, hiç kuşkusuz insanları işaret etmeden önce, devlerden söz edilmiştir.97 Gemiler önce yelkenleriyle işaret edilmiş ve ruh, "Psyche" ilkönce bir kelebeğin biçimini almıştır.98 Öylesine ki, konuşulan dilin olduğu kadar, yazının da tabanında keşfedilen şey, kelimelerin retorik mekânıdır: işaretin, temsilin çözümlenmesine göre, hiçbir unsurun üzerine, onun yakınlığının bir noktasının üzerine, benzer bir figürün üzerine konulma serbestisi. Ve eğer diller, fark ettiğimiz çeşitliliğe sahiplerse, eğer insan doğasının evrenselliğinden ötürü hiç kuşkusuz ortaklaşa olarak görülmüş olan ilkel adlandırmalardan hareketle, farklı biçimlerde serpilmeye hiç ara vermemişlerse, eğer her birinin kendi tarihi, kendi tarzları, kendi âdetleri, kendi unutkanlıkları olduysa, bütün bunların nedeni, kelimelerin yerlerı'nin zaman içinde değil de kökensel alanlarını bulabilecekleri, yer değiştirebilecekleri, kendi üzerlerine geri dönebilecekleri ve koskoca bir eğriyi yavaşça sergileyebilecekleri bir mekân'ın içinde bulunmuş olmasıdır: topologique (küresel) bir mekân. Ve böylece, bizatihi dilin üzerinde düşünülmesine başlangıç noktası olarak hizmet etmiş olan yere ulaşılmış olunmaktadır. Bütün işaretlerin arasında, dil ardışık olma özelliğine sahipti: bizzat bir kronolojiye mensup olmuş olmasından değil de, temsilin eşanlılığını ardışık seslilikler halinde sergilemesinden ötürü. Fakat, süreksiz unsurları çözümleyen ve birbiri ardı sıra açığa çıkaran bu ardışıklık, temsilin zihnin bakışına sunduğu mekânı kal etmektedir. Öylesine ki, dil temsil edilen dağınıklıkları çizgisel bir düzene sokmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Önerme 97 Rousseau, Essai. ., age, s. 152-153.

163

98 üt Brosses, TraiU. ., age, s. 267. 180 Kelimeler ve Şeyler (cümle), retoriğin bakış için hissedilir kıldığı figürü açım-lar ve anlaşılır hale getirir. Dil bu küresel mekân içinde, bir yüklem ilişkisine izin veren bütün bu cins adlardan oluşmamıştır. Ve figürler, bu kelime çözümlemesi olmaksızın, sessiz, anlık kalacaklar ve anın parıltısı içinde görülecekler, sonra da hemen zamanın bile olmadığı bir karanlığın içine düşeceklerdir. Önerme (cümle) teorisinden türeme teorisine kadar, tüm klasik dil düşüncesi -"genel gramer" denilen şeyin tümü, şu basit cümlenin sıkı bir yorumundan ibarettir: "dil çözümler"-. Batının dil konusundaki tüm deneyi, XVII. yüzyılda burada terazilenmiştir -o zamana kadar dilin konuştuğu'na inanmış olan Batı deneyi-. vıı. DİL DÖRTGENİ Bitirmek üzere birkaç işaret. Dört teori -önerme (cümle), eklemleşme, adlandırma ve türeme-, bir dörtgenin parçaları gibidirler, ikişer ikişer zıtlaşmakta ve birbirlerini ikişer ikişer desteklemektedirler. Eklemleşme, henüz önermeden yana boş olan saf fiilsel biçime içerik vermektedir; onu doldurmakta, ama onunla tıpkı şeyleri farklılaştıran bir adlandırmanın onları bağlayan yüklemle zıtlaştığı gibi zıtlaşmaktadır. Adlandırma teorisi, eklemleşmenin bölümlere ayırdığı bütün adsal biçimlerin bağlanma noktasını açığa çıkarmaktadır; ama onunla, tıpkı anlık, jeste dayalı, dikine adlandırmanın genelliklerin bölümlere ayrılmasıyla zıtlaştığı gibi zıtlaşmaktadır. Türeme teorisi, kelimelerin sürekli hareketini onların kökeninden itibaren göstermekte; ama temsilin yüzeye kayması, bir kökü bir temsile bağlayan tek ve istikrarlı bağla zıtlaşmaktadır. Nihayet, türeme önermeye (cümleye) geri dönmektedir; çünkü o olmazsa adlandırma kendi üzerine büzülmüş olarak kalacak ve bir yüklem Konuşmak 181 yerine izin veren şu genelliği elde edemeyecektir; ancak türeme mekânsal bir biçime göre gerçekleşirken, önerme

164

(cümle) ardışık bir düzene göre cereyan etmektedir. Bu dikdörtgenin zıt tepelerinin arasında, diagonal ilişkilerin olduğunu kaydetmek gerekir. Önce eklemleşmeyle türeme arasında: eğer birbirleriyle çakışan veya birbirlerini içine oturan veyahut birbirlerine uyan kelimelerle, eklemleşmiş bir dil olabildiyse, bu durum, bu kelimelerin köken değerlerinden ve onları kurmuş olan basit adlandırma ey-leminden itibaren türemeye ara vermemeleri, değişken bir genişlik kazanmaları sayesinde olmuştur; bu genişleme tüm dil dörtgenini kat eden eksen boyunca olmuştur, bir dilin durumu, bu hat boyunca saptanmaktadır: dilin eklemleşme kapasitelerini belirleyen, onun ulaştığı türeme noktasıdır; tarihsel konum ve ayırımcılık gücü burada tanımlanmaktadırlar. Öteki diagonal, önermeden (cümleden) kökene gitmektedir, yanı bütün yargılama eylemlerinin içinde sarmalanmış olan iddiadan, her adlandırma eylemi tarafından içerilen işaret etmeye doğru gitmektedir; kelimelerin temsil ettikleri şeylerle olan ilişkileri, işte bu eksen boyunca kurulmaktadır: kelimelerin temsilin varlığından başka bir şeyi asla söylemedikleri, ama her zaman temsil edilen bir şeyi adlandırdıkları burada ortaya çıkmaktadır. Birinci diagonal, dilin özelleşme gücü içindeki gelişimini, ikincisi, dilin ve temsilin sonsuz açılışımını vurgulamaktadır -fiilsel işaretin her zaman bir temsili temsil etmesine olanak veren ikızlenme-. Kelime, bu son hat üzerinde ikame olarak (temsil etme gücüyle birlikte), ikincisinin üzerinde ise, unsur olarak (bileşme ve çözülme gücüyle birlikte) işlev görmektedir. Bu iki diagonalin kesişme noktasında, dörtgenin merkezinde, temsilin ikizlenmesinin çözümlenme olarak keşfedildiği ve ikamenin paylaştırma gücüne sahip olduğu yerde, buna bağlı olarak genel bir temsil tcucinomia'sının 182 Kelimeler ve peyler yerleştiği yerde ad vardır. Adlandırmak, aynı anda hem bir temsilin fiılsel temsilini vermek hem de onu genel bir tablonun içine yerleştirmektir. Tüm klasik dil teorisi bu ayrıcalıklı ve merkezi varlığın etrafında düzene girmektedir. Dilin bütün işlevleri onda kesişmektedirler, çünkü temsiller bir cümlenin içinde ancak onun aracılığıyla yer alabilirler. Öyleyse, söylem de bilgiyle onun aracılığıyla eklemleş-mektedir. Tabii ki, yalnızca yargı yanlış veya

165

doğru olabilir. Fakat eğer bütün adlar tam kesin olsalardı, üzerine dayandıkları çözümleme tamamen yansıtıcı nitelikte olsaydı, eğer dil "iyi kurulmuş" olsaydı, doğru yargıları telaffuz etmekte hiçbir güçlük çekilmeyecekti ve hata, meydana geldiği durumda, cebirsel hesaptaki kadar kolayca ortaya çı-kabilecekti ve o kadar aşikâr olacaktı. Fakat çözümlemenin yetersizliği ve türemenin tüm kaymaları, çözümleme, soyutlama veya gayri meşru bileşimlere adlar dayatmıştır. Eğer kelime kendini bir temsilin temsili olarak sunmasaydı, bunun sakıncası olmazdı (tıpkı masal devlerine bir ad yakıştırılması gibi): öylesine ki, temsil ettiği şeyin olabilirliğini iddia etmeksizin bir kelimeyi -istediği kadar soyut, genel ve boş olsun- düşünmek mümkün değildir. İşte bu nedenden ötürü, ad, dil dörtgeninin ortasında, hem dilin bütün yapılarının oraya doğru yoğunlaştıkları nokta (kelime dilin en derin, en iyi korunmuş biçimi, tüm anlaşmalarının, bütün kurallarının, bütün tarihinin saf içsel sonucudur), hem de her dilin ondan itibaren, gerçeklikle, orada yargılanacağı bir ilişkiye girebildiği nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm klasik dil deneyi burada düğümlenmektedir: aynı ânda hem bilim hem de talimat, hem kelimelerin incelenmesi hem de onların ihdas edilmeleri, kullanılmaları, temsili işlevleri içinde ıslah edilmeleri için kural olan gramatikal çözümlemenin tersine dönebilirlik karakteri; felsefenin Hobbes'tan ldeoloji'ye kadarki temel adcılığı, bir dil Konuşmak 183 eleştirisinden ve Malebranche'ta, Berkeley'de, Condillac'ta, Hume'da görülen şu genel ve soyut kelimeler karşısındaki çekinme tavrından ayrılamaz nitelikteki adcılık; şeylerin bizzat kendilerinin, ya tamamen keyfi, ama tamamen yansıtan (yapay dil) bir sistemle ya da çok doğal olduğu için, düşünceyi tıpkı çehrenin bir tutkuyu yansıtmasında olduğu gibi aktaracak bir dille (Rousseau, Dialoglarmm birincisinde, bu dolaysız işaretlerden meydana gelmiş olan dilin düşünü kurmuştur) hiçbir bulanıklık olmadan adlandırıla-cakları, tamamen şeffaf bir dile ilişkin büyük ütopya. Klasik söylemin tümünü düzene sokanın Ad

166

olduğu söylenebilir; konuşmak veya yazmak, şeyleri söylemek veya kendini ifade etmek değildir, dille oynamak değildir; adlandırmanın hükümran eylemine doğru yol almak, dil boyunca ilerleyerek, şeylerin ve kelimelerin ortak özleri içinde birbirlerine bağlandıkları ve onlara bir ad verilmesine izin veren yere kadar gitmektir. Fakat bu ad, bir kez telaffuz edil-dikten sonra, ona kadar ulaştırmış olan veya ona ulaşmak ıçm kat edilmiş bulunan bütün dil, onda erimekte ve içinde hep bu sınıra yönelmekte, ama ancak ondan uzaklaşarak ayakta kalabilmektedir. Ad'm, sürekli beslenen gerginliğine doğru yol almaktadır. Bu nedenden ötürü, bizatihi kendi olabilirliği içinde, burada retoriğe, yani adı çevreleyen, onu temsil ettiğinin çevresinde titreşime sokan, adlandırdığı şeyin unsurlarını veya yakınlığını veya benzeşmelerini açığa çıkaran bütün bu mekâna bağlanmıştır. Söylemin kat ettiği figürler, son anda gelerek onları dolduran veya ilga eden adın gecikmesini sağlamaktadırlar. Ad, söylemin sonu'dur. Ve bütün klasik edebiyat, belki de bu mekâna, bu harekete, her zaman korkutucu olan bir ada ulaşmak için yerleşmiştir; ad korkutucudur, çünkü onu tüketerek, konuşma olabilirliğini öldürmektedir Dil deneyini, Prıncesse de Cleves'in çok iyi bilinen itirafından, julictte'in dolaysız şiddetine kadar taşımış olan işte bu harekettir. Adlandırma 184 Kelimeler \e Şeyler burada kendini, nihayet en basit çıplaklığı içinde sunmakta ve şimdiye kadar onu gerilim içinde tutmakta olan retorik biçimleri sallamakta ve hep tekrarlanan aynı adların, asla sınıra ulaşma olanağı olmaksızın, kat ederek tükendik-leri arzunun belirsiz biçimleri haline gelmektedirler. Klasik edebiyatın tümü, adın temsilinden, adm bizzat kendine doğru giden hareketin içine yerleşmekte; aynı şeyleri başka temsillerle adlandırma gayretinden (bu süslü anlatımdır) vazgeçerek, nihayet uzak kelimelerin kıvrımları içinde uyku halinde kalmış doğru anlamlara yönelmektedir. Beşinci Gczmti'nin dilinin onlar için kendiliğinden ber-rak hale geldiğini şu ruhun sırları, şu şeylerin ve bedenin sınırlarında doğmuş olan şeyler böyledirler. Romantizm, şeyleri kendi adlarıyla adlandırmayı

167

Adın bu klasik ayrıcalığının çevresinde. ama sürekli olarak bitiştirmek olan "fiil"ine zıt olarak) adını verecektir. yüzyılların gramer kavrayışlarının bir tarihini yapmak. o halde. Nihayet kendi için telaffuz edilen adın bu şiddetiyle birlikte. Aslında. ve XVIII. Konu$mah 185 Dilin bu kendine özgü varlığına. dilin hangi koşullar altında bir bilginin nesnesi haline gelebildiğini ve bu epistemolojik alanın hangi sınırların içinde ser-gilenebildiğim belirleyebilmekti. Kanaatlerin ortak paydasını hesaplamak değil de. Sade ile birlikte. bütün klasisizm bu noktaya yönelmekteydi: Hugo. XIX. teorik bölümlemelere (önerme (cümle). yatışma ve belirsiz yeniden başlama yeri olduğu arzu tarafından tüm kapsamı boyunca kat edildiğinde ortaya çıkmıştır. işlevi dili temsilin varoluşuyla gizlice. edebiyattır. Onları çözümlemek. Sade'm eserinin bizim kültürümüzde. hem özü hem vaat ve hammadde olduğu tek an hoşgörüyle karşılanamayan ve uzun zaman gizli kalmış-. Ve artık dili adın kıyısında ve çevresinde "tutacak". Söz konusu olan. Fakat bizatihi bu olgudan ötürü. onun esrarlı malzemesi haline gelmiştir. dil 168 . Voltaire'in vaadini gerçekleştirmiştir. adlandırma ve türeme). kanıttan kanıta atlamayan bir söylev olacaktır. adın egemenliğinden kurtulmakta. XVII. söylemediği şeyi ona gösterecek özel bir güzellik yoktur. onun etrafında bir süs randosu meydana getiriyor olmaktan çıkmaktadır. yüzyıl Söz (klasiklerin. Adm. Ve bu varlığı elinde tutan ve onu kendi için serbest bırakan söylem. bir önceki çağdan koptuğuna inanacaktır. ortaya çıkış.öğrendiğini düşündüğü için. "söylevin" diğer "parçaları" da sırayla özerkliklerini kazanmakta. ad dilin ödülü olmaktan çıkmıştır. ya da insanların dil hakkında düşünebildiklerinin genel profilini çıkarmak anlamına gelmiyordu. hem dilin tamamına erdirilmesi. dil şeyin kabalığı içinde su yüzüne çıkmıştır. kesintisiz bir başat mırıltı rolü oynaması buradan kaynaklanmaktadır. eklemleşme. rolü dili ham varlığı içinde açık etmek olan. o sıralarda dil deneyi olmuş olan şeyin sınırlarını tanımlamaktadırlar.

üzerindeki kanaatlerin -şu veya bu kanaatler— ne'den itibaren mümkün olabilecekleri;< ni belirlemek. İşte bu nedenden ötürü, bu dörtgen iç bir bi-| çimden daha çok, bir çevre resmetmekte ve dilin kendine • dışsal ve gerekli olanla nasıl arapsaçı gibi dolandığını göstermektedir. Dilin ancak önerme (cümle) sayesinde olabildiği görüldü: olmak fiilinin hiç değilse örtülü varlığı ve izin verdiği yüklem ilişkisi olmaksızın, karşımızdaki şey dil değil de, diğerleri gibi işaretler olacaktır. Önermesel (cümlesel) biçim, dilin koşulu olarak, bir özdeşlik veya farklılık ilişkisinin iddia edilmesini koymaktadır: ancak bu ilişkinin mümkün olması ölçüsünde konuşulmaktadır. Fakat diğer üç teorik bölüm tamamen farklı bir talebi karşılamaktadır: kelimelerin kökenlerinden hareketle türeyebilmeleri için, bir kökün anlamına kökensel bir aidiyetinin olabilmesi için ve nihayet, temsillerin eklemleşmiş bir bölümlenmele-rinin olabilmesi için, daha en dolaysız deneyden itibaren, şeylerin benzeşen bir uğultusunun, kendilerini daha işin başında sunan benzerliklerin olması gerekir. Eğer her şey 186 Kelimeler ve Şeyler mutlak çeşitlilik olsaydı, düşünce özelliklere bağlanırdı ve tıpkı Condillac'm heykeli gibi, hatırlamaya ve karşılaştırmaya başlamadan önce, kendini mutlak çeşitliliğe ve mutlak tekdüzeliğe teslim ederdi. Ne bellek, ne mümkün hayal gücü ne de buna bağlı olarak düşünce olurdu. Ve şeyleri birbirleriyle karşılaştırmak, özdeş çizgilerini tanımlamak ve bir cins ad oluşturmak olanaksız olurdu. Dil olmazdı. Eğer dil varsa, bunun nedeni, özdeşliklerin ve farklılıkların altında, doğal sürekliliklerin, benzerliklerin, tekrarların, kesişmelerin tabanının bulunmasıdır. XVII. yüzyılın başından itibaren bilgiden dışlanmış olan benzerlik, hep dilin dış kenarını meydana getirmektedir: çözümlenebilecek, düzene sokulabilecek ve tanımlanabilecek alanı kuşatan halka. Söylem mırıltıyı dağıtmakta, ama o olmadan konuşamamaktadır. Şimdi, klasik deneyin içinde dilin sağlam ve sıkı birli-

169

ğinin ne olduğu kavranabilir. Benzerliği önermesel (cümlesel) ilişkisinin içine, eklemleşmiş bir adlandırmanın aracılığıyla dahil eden odur. Yani, olmak fiiliyle kurulduğu ve adlar şebekesi aracılığıyla açığa çıkartıldığı haliyle, bir özdeşlikler ve farklılıklar sisteminin içine. Klasik "söylem"in temel görevi, şeylere hır ad yakıştırmak ve onların varlıklarını bu adla adlandırmaktır. Batı söylemi iki yüzyıl boyuna, ontolojinin yeri olmuştur. Her genel temsilin varlığını adlandırdığında, felsefe olmaktaydı: bilgi teorisi ve fikirlerin çözümlenmesi. Temsil edilen her şeye uygun düşen adı yakıştırdığında ve tüm temsil alanında, iyi yapılmış bir dil şebekesine sahip olduğunda, bilimdi -ad verme ve taxinomia-. BEŞİNCİ AYIRIM Sınıflandırmak Ov I. TARİHÇİLERİN SÖYLEDİKLERİ Fikir veya bilim tarihleri -burada yalnızca aktarma profilleri altında işaret edilmişlerdir-, XVII. ve özellikle XVIII. yüzyılda yeni bir meraka yer vermişlerdir: hayat bilimlerini keşfetmelerine değilse bile, bu bilimlere o zamana kadar görülmemiş bir genişlik ve kesinlik sağlamalarına yol açanı. Bu olguya, geleneksel olarak belli sayıda neden ve birçok öze ilişkin dışavurum atfedilmektedir. Kökenler veya nedenler cephesine, gözleme ilişkin yeni ayrıcalıklar yerleştirilmektedir: Bacon'dan beri gözleme atfedilen güçler ve mikroskobun icadının bu gözleme sağladığı teknik iyileşmeler. Bir rasyonellik modeli sağlayan fizik bilimlerin, o sıralarda yeni olan prestiji de bu cepheye konulmaktadır; deney ve teori aracılığıyla, hareket yasalarını veya ışıklı ışınların yansıma yasalarını çözümlemek 188 Kelimeler ve $eyler mümkün olduğundan, canlıların daha karmaşık, ama komşu alanını örgütleyen yasaları deneyler, gözlemler veya

170

hesaplamalar aracılığıyla aramak olağan değil miydi? Daha sonra bir engel haline gelen kartezyen mekanistlik, ilk önce bir aktarım aracı gibi olmuş ve biraz da kendine rağmen, mekanik rasyonellikten, canlılannki olan şu diğer rasyonelliğin keşfine yönelmiştir. Fikir tarihçileri, çeşitli dikkat-leri biraz karışık bir şekilde olmak üzere, gene nedenler cephesine yerleştirmektedirler: tarıma yönelik ekonomik ilgi; Fizyokrasi bunun bir tanığıdır, ama bir tarım bilimi oluşturma konusundaki gayretler de tanıklık etmektedirler; ekonomi ile teorinin ortasında yer alan, egzotik hayvan ve bitkiler karşısındaki dikkat, bunları Avrupa'da yetiştir-meye uğraşmakta ve büyük araştırma ve keşif gezilerinin -Tournefort'un Ortadoğu'da, Adanson'un Senegal'de yaptıkları- aktardıkları tasvirler, gravürler ve örneklerden bes-lenmektedir; ve sonra, özellikle doğanın ahlaki olarak değerlendirilmesi ve önceki dönemlerde uzun süre ihmal edilmiş olan toprağa para ve duygu "yatırılmasına" -aris-tokratlar veya burjuvalar tarafından- neden olan şu ilkesi itibariyle ikircikli hareket. Rousseau XVIII. yüzyılın ortasında, araştırma yapmak üzere bitki toplamaktadır. Tarihçiler daha sonra, dışavurumlar siciline bu yeni hayat bilimlerinin ve o zaman söylendiği üzere, onları yö-netmiş olan "zihniyet"in kazandıkları çeşitli biçimleri kay-detmektedirler. Bunlar önce, Descartes'm etkisiyle, XVIII. yüzyılın sonuna kadar mekanist olmuşlardır; o sıralar taslağı ancak şöylesine belirlenmiş olan bir kimyaya yönelik ilk çabalar onları damgalamış olmalıdır, fakat hayata ilişkin temalar XVIII. yüzyılın tümü boyunca, nihayet yekpare bir doktrin içinde kendilerini formüle etmek üzere, ayrıcalıklarını kazanmışlar veya yeniden kazanmışlardır -bu "haya-ta ilişkin temalar", biraz değişik biçimlerde olmak üzere, Sınıflandıımak 189 Bordeu ve Barthez tarafından Montpellier'de, Blumenbach tarafından Almanya'da, Diderot, sonra da Bichat tarafından Paris'te vaaz edilmektedirler-. Bu farklı teorik rejimlerin içinde, hemen her zaman aynı sorular sorulmuş, bunlara her seferinde farklı çözümler getirilmiştir: canlıları

171

sınıflandırma olanağı -Linne gibi bazıları doğanın bir taxino~ mia'nm içine girebileceğini, Buffon gibi diğerleri doğanın bu kadar katı bir çerçeveye uyamayacak kadar çeşitli ve zengin olduğunu savunmaktaydılar-; önoluşum yanlıları olan daha mekanistler ve tohumların özgül bir gelişimine inanan diğerleriyle birlikte, oluşum süreci; işlevlerin çözümlenmesi (Harvey'den sonra kan dolaşımı, duyu, kas hareketliliği ve yüzyılın sonuna doğru solunum). insanların kanaat ve tutkularını, aynı zamanda akıl yürütmelerini de bölen büyük münakaşaları, bu sorunlar ve yol açtıkları tartışmalar boyunca yeniden oluşturmak, tarihçiler için bir oyundur. Böylece, her biçimin altına ve bütün hareketlerin içine, kendi yolunun basitliğini, esrarını ve taleplerini yerleştiren bir ilahiyat ile, daha şimdiden doğanın özerkliğini tanımlamaya uğraşan bir bilim arasındaki başat bir çatışmanın izinin bulunduğuna inanılmaktadır. Aynı zamanda, astronominin, mekaniğin ve optiğin eski önceliğine aşırı bağımlı bir bilimle, daha şimdiden hayat alanında indirgenemez ve kendine özgü olabilecek şeyin varlığından kuşkulanan bir başka bilim arasındaki çelişki de keşfedilmektedir. Tarihçiler son olarak da, doğanın hareketsizliğine -özellikle Tournefort ve Linne'nin tarzmda-inananlar ile, Bonnet, Benoit de Maillet ve Diderot ile daha şimdiden hayatın büyük yaratıcı gücünü, tükenmez dönüşebilme iktidarını, biçime girebilme kolaylığını ve tüm üre-timlerini -biz de dahil- hiç kimsenin egemen olamadığı bir zamanın kuşattığı şu olayların akıntısı yönünde gitmesini hissedenler arasındaki zıtlığı, sanki kendi gözleri önünde 190 Kelimeler ve Şeyler cereyan ediyorlarmışçasına resmoluyor olarak görmektedirler. Evrimcilik konusundaki büyük tartışma, Darvin'den ve Lamarck'tan çok önceleri, Telliamed, Palingene-sie ve ie Reve d'Alembert'le başlamıştır. Sürekli olarak birbirlerine yaslanan veya birbirini reddeden mekanistlik ve ilahiyat, klasik çağı kökenine en yakın

172

noktada -Descartes ve Malebranche'ın cephesinde- tutmaktadırlar; bunun karşısında dinsizlik ve hayata ilişkin karmakarışık bir içe doğmalar bütünü de birbiriyle çatışma (Bonnet'de olduğu gibi) veya işbirliği (Diderot'da olduğu gibi) halinde olup, onu en yakın geleceğine doğru çekmektedirler: XVIII. yüzyılın henüz karanlık ve birbirlerine zincirlenmiş girişimlerini, pozitif ve rasyonel bir bilim halinde tamamına erdirerek bu hayat bilimini, kendine özgülüğünün en canlı noktasında ve onunla -bilgimizin nesnesi- onu tanımak için orada olan bizim aramızda tedavül eden şu biraz da yeraltına mensup olan sıcaklığı sürdürebilmek için rasyonelliği feda etme ihtiyacını duymaktan çıkardığı varsayılan şu XIX. yüzyıla doğru. Böylesine bir yöntemin varsayımlarına geri dönmenin bir yararı yoktur. Burada sonuçlarını göstermek yeterli olacaktır: sınıflandırma girişimleri ve mikroskopik gözlemler kadar çeşitli araştırmaları birbirlerine bağlayabilecek şebe-keyi kavrama güçlüğü; canlı türlerin hep aynı olduklarını ve hiçbir evrim geçirmediklerini savunanlarla tersini düşü-nenler veya yöntemciler ile sistem yanlıları arasındaki çatışmaları gözlem olguları olarak kaydetme gereği; birbirlerine yabancı olmalarına rağmen, birbirlerine dolanan iki bilgi dokusunu ayırma zorunluğu: bunlardan birincisi zaten bilinen (Aristotelesçi veya skolastik miras, kartezyanizmin ağırlığı Newton'ın prestiji), diğeri de henüz bilinmeyen (evrim, hayatın kendine özgülüğü, organizma kavramı) tarafından temsil edilmektedir; ve özellikle de, bu bilSımflandırmah \ç\ giye nazaran tamamen anakronik olan kategorilerin uygulanması. Bütün bunların en önemlisi, tabii ki hayat katego-risidir. XVIII. yüzyılın biyoloji tarihleri yazılmak istenmiş- | tir, ama o dönemde biyolojinin var olmadığı ve bilginin bizim yüz elli yıldan beri alışık olduğumuz bölümlenmesinin eski bir dönem için geçerli olamayacağı fark edilememiştir. Ve biyolojinin bilinmiyor olmasının basit bir nedeni bulunmaktaydı: çünkü hayatın bizzat kendi yoktu. Yalnızca, do-

173

ğa tarihi tarafından oluşturulmuş bir bilgi tablosundan görülen canlı varlıklar vardı. II. DOĞA TARİHİ Klasik çağ nasıl olmuştur da, şimdi bize geçerliği ve bizatihi birliği çok uzak ve çoktan bulamklaşmış olarak gözük- | mekte olan bu "doğa tarihi" alanını tanımlayabilmiştir? Doğanın, kapsadığı bireylerin tasnif edilmelerine izin vere- cek kadar kendine yakın ve bu tasnifin çözümleme ve dü- 1 şünme yoluyla yayılmasına izin verecek kadar kendine ™ uzak olarak görüldüğü bu alan nedir? Doğa tarihinin kartezyen mekanistliğin serpintilerinin altında doğduğu izlenimine sahip olunmaktadır —ve bu sıklıkla söylenmektedir-. Sonunda dünyanın tümünün, düz hat üzerindeki hareketin yasalarının içine sokulmasının olanaksız olduğu ortaya çıkınca, bitki ve hayvan âlem-lerinin karışıklığı yaygın özün basit biçimlerine yeteri kadar direnince, doğanın kendini garip zenginliği içinde dışa vurması gerekmiştir; ve canlı varlıkların özenle incelenmesi, kartezyanizmin henüz çekildiği bu alanda ortaya çıkmış olmalıdır. Ama işler ne yazık ki bu basitlik içinde cereyan etmemektedir. Bir bilim bir başkasından doğmuş olabilir -ama bunun incelenmesi gerekir-; fakat bir bilim asla bir başkasının yokluğundan, ne başarısızlığından, ne de hatta 192 Kelimeler ve Şeyler onun rastladığı bir engelden doğabilir. Doğa tarihinin Ray, Jonston, Chrıstopher Knaut ile birlikte olabilirliği, fiili durumda kartezyanizmin başarısızlığının değil de, bizzat kendinin çağdaşıdır. Aynı episteme hem Descartes'dan d'Alem-

174

bert'e kadar mekaniğe, hem de Tournefot'dan Daubenton'a kadar doğa tarihine izin vermiştir. Doğa tarihinin ortaya çıkabilmesi için, doğanın kalınlaşması, karanlıklaşması ve ölçülmesine, hesaplanmasına ve açıklanmasına imkân olmadan, ancak resmedilebilen ve tasvir edilebilen bir taribin ışık geçirmez ağırlığını kazanması değil, ama bunun tamamen tersine, Tarih'in doğal olması gerekmiştir. XVI. yüzyılda ve XVII. yüzyılın ortasına kadar olan sürede var olanlar, tarihlerdi: Belon bir Kuşların Doğasının Tarihi; Duret bir Bitkilerin Hayranlık Veren Tarihi; Aldrovandi bir Yılanlar ve Ejderhalar Tarihi'ni yazmış-lardı. Jonston 1657'de bir Dörtayaklılarin Doğal Tarihi'ni yayımlamıştır. Tabii ki, bu doğum tarihi kesin değildir;1 burada yalnızca bir atıf noktasını belirlemesi ve bir olayın aşikâr esrarını uzaktan işaret etmesi için verilmiştir. Bu olay, artık birbirlerinden farklı hale gelen iki düzenin, Historia alanındaki ani anlaşmalarıdır. Tarih Aldrovandi'ye ge-lininceye kadar, şeylere ilişkin olarak görülebilen ve onlarda keşfedilen veya onların üzerine bırakılmış olan bütün işaretlerin, tamamen yekpare ve çözülemez dokusuydu: bir bitkinin veya bir hayvanın tarihini yapmak, onun unsurlarının veya organlarnın neler olduklarını, ona benzer olarak bulunabilen şeyleri, ona atfedilen hassaları, içine karıştığı efsane ve öyküleri, üzerlerinde yer aldığı armaları, onun özünden imal edilen eczaları, sağladığı gıdaları, eskilerin ona ilişkin olarak aktardıklarını, seyyahların ona ilişkin olarak anlatabıldiklerini söylemek demekti. Canlı bir varlığın tarihi, bizzat bu varlığın, onu dünyaya bağlayan tüm 1 J. Ray, 1686da bir Historia Plantarum Generahs yazmıştır. Sınıflandırmak 193 semantik şebeke içindeki kendisiydi. Bizim için aşikâr olan, gördüğümüz ile başkalarının gözledikleri ve aktardıkları, nihayet diğer başkalarının hayal ettikleri veya safça inandıkları arasındaki paylaşım; Gözlem, Belge ve Masal arasındaki, görünüşte çok basit ve fazlasıyla dolaysız üçlü ayırım o sıralarda yoktu. Ve bunun olmamasının nedeni, bilimin

175

rasyonele yatkınlık ile safça inanılan geleneğin ağırlığı arasında tereddüt etmesi değil de, çok daha kesin ve zorlayıcı bir durumdur, işaretler şeylerin parçasını meydana getirmekteydiler, oysa XVII. yüzyılda bunlar temsil tarzları haline gelmişlerdir. Jonston, Dör tay aklılar in Doğal Tarihi'm yazdığında, acaba bu konuda, Aldrovandi'nin yarım yüzyıl önce bildiklerinden daha fazlasını mı biliyordu? Çok daha fazlasını değil, demektedir tarihçiler. Ama, sorun burada değildir veya eğer bu terimler içinde sorulmak istenirse, Jonston'un bu konuda Aldrovandi'den çok daha az şey bildiği cevabını vermek gerekir. Aldrovandi, incelenen her hayvana ilişkin olarak, onun anatomisini ve yakalama biçimlerini, alle-gorik kullanımını ve üreme tarzını, yaşadığı yerleri ve efsa-nelerdeki konumunu, gıdalarını ve onu işe koşmanın en iyi biçimini, aynı düzlemde olmak üzere sergilemekteydi. Jonston, "at" başlığını taşıyan bölümü on iki kesime ayırmaktadır: ad, anatomik bölümler, yaşadığı yer, yaşlar, üreme, ses, hareketler, sempati ve antipati, yararlı olduğu işler, tıpta kullanımı.2 Aldrovandi'de bunların hiçbiri eksik değildi, üstelik fazlası vardı. Ve esas fark bu eksilme'dedir. Tüm hayvansal semantik, ölü ve yararsız bir parça gibi düşmüştür. Hayvana dolanmış olan kelimeler çözülmüş ve sökülmüştür ve canlı varlık, anatomisi, biçimi, âdetleri, doğumu ve ölümü itibariyle, çıplakmışçasına ortaya çıkmaktadır. Doğal tarih yerini, şimdi şeylerle kelimelerin ara-2 Jonston, Histria Naturelis Quadnpedius, Amsterdam, s. l-ll, 1657. 194 Kehmeler ve peyler sında açılmış olan bu aralıkta -her tür sözel çökeltiden arınmış olan, ama tüm haklara sahip olarak adlandı nlabi-len temsili unsurlarına göre eklemleşmiş, sessiz mesafe—bulmaktadır. Şeyler söylemin kıyılarına kadar yanaşmakta-dırlar, çünkü temsilin oyuğunda belirmektedirler. Demek ki, hesaplama yapmaktan vazgeçildiği anda, sonunda gözlem yapmaya başlanmakta değildir. İçinde geliştiği ampirik iklimle birlikte, doğal tarihin oluşumunda, başka bir yerde doğanın gerçeğini gizlemekte olan bu bilgiye girilmesini ister istemez zorlayan bir deneyi görmemek gerekir; doğal tarih -ve işte bu nedenden

176

ötürü, tam da bu anda ortaya çıkmıştır-, adlandırma olabilirliği üzerinde öndeyişte bulunan bir çözümleme aracılığıyla temsilin içinde açılan mekândır; söylenebilecek, ama eğer daha sonra şeyler ile kelimeler daha işin başında bir temsil halinde iletişimde bu-lunmazlarsa, uzaktan ne söylenebilecek, ne de görülebilecek olan şeyin görülebilme olabilirliğidir. Linne'nin doğa tarihine Jonston'dan çok sonraları önereceği betimsel düzen, çok karakteristiktir. Ona göre, herhangi bir hayvanı ele alan her bölüm, şu yolu izlemelidir: ad, teori, cins, tür, yüklemler, kullanımı ve bitirmek üzere, Litteraria. Şeylerin üzerine zaman tarafından bırakılmış olan dilin tümü, söylemin kendi kendini anlatacağı ve keşifleri, gelenekleri, inançları, şiirsel biçimleri aktaracağı bir sınıra, bir eklenti olarak sürülmüştür. Bu dilin dilinden önce, şeyin bizzat kendi, kendine özgü karakterleri içinde, ama daha işin başında ad tarafından bölümlere ayrılmış olan şu gerçekliğin içinde ortaya çıkmaktadır. Klasik çağda bir doğa biliminin ihdas edilmesi, başka bir yerde oluşmuş olan bir rasyonelliğin (geometri veya mekaniğe ilişkin olarak) aktarılmasının doğrudan veya dolaylı sonucu değildir. Bu, genel işaretler teorisine ve evrensel mathesis tasarısına bağlı olmasına (ama, korelasyon ve eşanlılık tarzı üzerinde) rağmen, Sınıflandırmak 195 kendine özgü mimarisi olan, ayrı bir oluşumdur. Eski tarih kelimesi böylece değer değiştirmiş ve belki de, eski anlamlarından birine yeniden kavuşmuştur. Her halü kârda, eski Yunan düşüncesinde tarihçinin, gören ve gördüğünden hareketle anlatan kişi olduğu doğruysa da, bizim kültürümüzde hep böyle olmamıştır. Hatta bu rolü çok geç, klasik çağın eşiğinde üstlenmiş veya yeniden üstlenmiştir. Tarihçi XVII. yüzyılın ortasına kadar, belgeleri ve işaretleri -dünyada bir damga olarak bulunabilecek her şeyi- devşirmekle görevliydi. Gömülü kalmış olan bütün kelimelere konuşma olanağını yeniden vermekle yükümlü olan oydu. Varlığı, bakıştan çok yeniden söylemeyle, sağır-laştırılmış birçok sözün yeniden telaffuz ettikleri ikinci bir konuşmayla tanımlanmaktaydı. Klasik çağ tarihe tamamen başka bir anlam vermiştir: ilk kez olmak üzere, bizatihi şeylerin kendilerinin üzerlerine özenli bir bakış yöneltmek ve daha sonra, devşirdiklerini düz, tarafsız ve sadık kılınmış

177

klasik çağda düzenlendikleri biçimiyle. Bu "arındırma" nın içinde. ilk oluşan tarih biçiminin doğa tarihi olmuş olduğu anlaşılmaktadır. düellolarda. Bu yeni tarihin belgeleri başka kelimeler. kısacası. XVIII. bu tarih kurulmak için. dillerin. kelimelerin üzerinde konuşabilmenin yenilenmiş olabilirliğini bulabileceği bütün bir tarih 178 . bayramlarda. şeylerin "tablo" halinde sergilenmesi-nin yerine geçmiştir. belgelerin. bahçelerdir. bu tarihin yeri. Doğa tarihi koleksiyonu ve bahçesi. Çünkü. XIX. onların görülebildiği ve buradan hareketle tasvir edildiği mekândır. gerçek veya yapmacık döğüşlerde. "gösteri"nin sirk biçimli geçit resminin. bunlar uzun zamandan beri merak ko-nusuydular. Değişen şey. Aslında. yalnızca şeylerin bizzat kendilerine aracısız uygulanan kelimelerden başka bir şeye ihtiyaç duymamaktadır. metinler veya arşivler değil de. arşivlerin sınıflandırılması. Botanik bahçelerinin ve hayvan koleksiyonlarının kurulmasının. varlıkları her tür yorumdan ve etraftaki her cins konuşmadan arınmış olarak. yüzyılın sonunda kelimelerin.kelimelerin içinde aktarmak. zamandışı bir dörtgendir. yüzyılın şeylerin bu saf tablosundan sonra. köklerin. ortak çizgilerine göre yakınlaştırıldıklan ve bu durumdan ötürü daha şimdiden potansiyel olarak çözümlenebildikleri ve sadece kendi adlarını taşıdıkları. koleksiyonlar. kendilerini birbirlerinin yanı başında. şeyleri hem bakışa hem de söyleme bağlamanın yeni bir biçimidir. bilme isteği değil de. görülebilir yüzeyleriyle sundukları. Ve bu mekânların ve bu "doğal" dağıtımların. Yeni bir tarih yapma biçimi. egzotik bitki ve hayvanlara yönelik yeni bir merakı belirlediği sıklıkla soy196 Kelimeler ve Şeyler lenmiştir. efsanelerin oynanmasında yer alıyorlar ve yaşı olmayan hayvan hikâyeleri biçiminde ortaya çıkıyorlardı. Rönesasta hayvanların tuhaflığı bir gösteriydi. şeylerin çakıştıkları aydınlık mekânlardır: bitki derlemeleri. Bu tiyatrolardan bu kataloglara kayan şey.

YAPI Böylece düzene sokulan ve anlaşılan doğal tarih. envanterlerin düzenlenmesi. fakat görev olarak. klasik çağın sonunda. her zaman görünür olan. Ve XIX. nihayet "doğru" bir tarihi Sınıflandırmak 197 -yani klasik rasyonellikten. görülebilenin adlandırılmasından başka bir şey değildir. doğa tarihininki kadar pozitif ve nesnel sayılacak bir tarzda söz edebilme olabilirliğini de burada bulmuştur. Doğa tarihi. bu mesafeyi azaltmak zorundadır. geçmişe. onun düzenlemesinden ve ilmi ilahisinden kurtarılmış.ortamının (kelimenin şimdi alışık olduğumuz anlamı içinde) oluşturulması açısından kazandıkları metodolojik önem bilinmektedir. Görünüşteki basitliği ve sıradan ve şeylerin aşikârlığı tarafından dayatıldığı kadarıyla uzaktan saf olarak gözüken edası buradan kaynaklanmaktadır. Ve XIX. kütüphanelerin yeniden düzenlenmeleri. canlılar arasında kurulamyla aynı tipten bir düzenin dahil edilmesinin bir biçimini temsil etmektedir. çoktan yerleşmiş bir dilin içine ve bıraktığı izlerin içine. Linne veya Buffon ile birlikte. içeriklerin. Öyleyse. yüzyıl tarihçileri. arşivlerin oluşturulması. Yazılı malzemenin giderek daha tam bir şekilde korunması. işte bu sınıflandırılmış zamanın. dili bakışın olabildiğince yakınma ve bakılan şeyleri de kelimelerin olabildiğince yakma getirebilmesi için. III. bu çerçevelenmiş ve mekânsallaştmlmış oluşun içinde girişeceklerdir. zamanın fışkıran şiddetine iade edilmiş bir tarih. ancak şeylerin ve dilin aynı olmaları ölçüsünde var olmaktadır. Tournefort ile birlikte. yüzyıl kelimelerden artık yorum üslubunda değil de. katalogların. olabilirlik koşulu olarak şeylerin ve dilin ortaklaşa bir şekilde temsile mensubiyetlerini gerektirmektedir.yazma işine. bunların sınıflandırılmaları. tarihin derinliğine yönelik yeni bir duyarlıktan çok. ama bakışların bir cins yenilmesi olanaksız dalgınlığı karşısında sessiz kalmış olan her şeyin nihayet söylenilmeye başladığı 179 . zamana.

bu en kuşkulu uçlar tarafından kısıtlanıp. yüzyıldan itibaren. yüzeyler.izlenimi vardır. mikroskop kullanımının bu kısıtlamaları telâfi ettiği ve duyular aracılığıyla yapılan deneyin. Aslında. yüzyılda geometrici olabilir. doğa tarihinin olabilirlik koşullarını ve onun süzgeçten geçmiş kesimlerini -hat-lar. evrensel olarak kabul edilebilecek unsurlar halinde bir çözümlemeye olanak vermemektedir. Gözlemin iktidar sahasını kuracağı görülebilirlik alanı. XVIII. Dar anlamı içmde. Kulaktan dolma bilgiler tabii ki dışlanmıştır. çünkü bunlar belirsizlikle198 Kelimeler ve Şeyler riyle. şeylerin bizzat kendilerine karşı nihayet dikkatli hale gelmiş olan hüsnü kabul-den çok daha fazla tanımlamaktadır. yeni bir görülebilirlik alanı tüm kalınlığı içinde oluşmuştur. sistematik olarak negatif olan koşulların eşlik ettiği hassas bir bilgidir. Dokunma duyusunun bazı oldukça aşikâr zıtlıklarla (örneğin düz ve pürtüklü gibi) sınırlandırılması. ama aynı zamanda zevk ve tat da dışlanmıştır. klasik çağın olabilecek en az şeyi görmeye değilse bile. herkes tarafından kabul edilen bir parles extra partes çözümlemenin duyuşudur: kör. değişkenlikleriyle. Belki de. bin yıllık bir dikkatsizlik aniden dağılmamış. biçimler. bu duyu aşikârlığın ve kapsamın ve buna bağlı olarak. görme duyusunun adeta eşsiz ayrıcalığı. en azından deneyinin alanını iradi olarak kısıtlamaya çabaladığı söylenebilir. Bu alan. kabartılar-. kendini bakışa sunan her şeyden yararlanmak mümkün değildir: özellikle renkler. bu dışlamaların tortu-sundan başka bir şey değildir: hissedilebilir diğer tüm yük-lerden kurtulmuş ve üstelik bir de tekdüzelik alanına geçmiş olan bir görülebilirlik. Gözlem XVII.3 Ve üstelik. Doğa tarihi daha yakından ve daha iyi bakıldığı için mümkün hale gelmemiştir. doğabilimci ise olamayacaktır. yararlı bir karşılaştırmanın tabanını oluşturamazlar. teknik olarak denetlenen bir şebekenin yeni nesnelerine doğru yaygınlaştırıldığı 180 .

yetişkin bireylerin ve cinslerin ka. Bakış düzeyindeki bir ölçek değişimi. birlikleri tanıyabilmek için f| "onların değişimlerinin her birini dinsel bir titizlikle ince. Naturalia'nm. Ve bunun en iyi kanıtı. Linne.inne: 'Bitkide ne göze. optik aletlerin soy aktarımı 1( sorunlarının çözümü için kullanılması olgusu tarafından [*İ sağlanmaktadır. Mikroskop kullanımı. bu bakıştan azat olma.Sj mıştır. yani. Gerçekte. nasıl olup da çağlar boyunca *' aktarılabildiğini keşfetmek için. Krş I. öz. Görülebilirin kendi kapsamının içine belirsiz bir şekilde oturması. Sınıflandırmak 199 ha fazla değere sahip olmalıdır. şeyler ile gözlem arasındaki aletsel olmayan bir ilişkiye dayanmaktadır. Lettre sur !es a\eu. diğer duyular aracılığıyla ve kulaktan dolma öğren-mekten vazgeçmek gerekir. 4a kendilerini doğrudan duyulara sunduklarını söylemekte '•**< değil miydi?4 Ve Tournefort. ne de dokunma duyusuna hitap eden bütün arızi notlar… atılmalıdırlar". Bir mercekle daha iyi gözlem yapabilmek için. ortaya çıkardığı sorunları çözmek için yardıma çağrılmıştır -görülebilir biçimlerin kuşaklar boyunca korunmaları-.i deştiklerini hiç bozmadan.söylenecektir. aynı negatif koşullar bütünüdür. sayesinde daha iyi sunuluyorsa da.-M 181 . oranlarını. okumaların veya derslerin sağlayabilecekleri çeşitli tanıklıklar arasındaki bir korelasyondan da-Diderot. görülebilirliğin temel alanının sınırlarını aşmak için değil. deney alanını sınırlandıran ve optik aletlerin kullanımını mümkün kılan. s 258.gU$. üoğa tarihini tanımlayan ilişki. Mikroskop. PhUosophie Botanique.'*> rakteristikleri olan biçimlerini. Coelesüa ve Elementa'ya zıt olarak. bakışa mikroskop . izlenimlerin. niteliklerini.

1719. görmekle yetinmektir. 5 Tournefort.g& zümlemenin daha iyi olduğunu düşünüyordu. bütün benzerliklerinden arındırılan. Bir doğabilimcinin bir diğerini. Ve yalnızca dört de- 182 . 295. onu mikroskop kul anmak zorunda bırakacak kadar küçük karakterlerin üzerine dayanmakla eleştirmektedir. Bu nesne. ancak sanatın utancı olarak ^ devreye sokulmuşlardır" demektedir. Paris. s. doğanın varlıklarının ondan itibaren meydana geldikleri kapsamdır -bu kapsam dört değişken tarafından etkilenebilmektedir-. 1956. 6 Linne. herkes tarafından tanınabilir olanı ve böylece herkesin anlayacağı bir ad alabileni görmekle yetinmek: Linne. Isogogage in Rem Herbariaın. Buffon. doğa tarihine nihayet onun kendine özgü nesnesini verebileceklerdir: bunu. Linne'nin yöntemini. Çev. renklerin-den bile temizlenen görülebilir temsiller. "tüm karanlık benzerlikler. age. Philosophie Botanique. Az C sayıdaki şeyi sistematik olarak görmekle yetinmek. nesnellik değeri teorik olan bir optik aletin kullanımından ötürü suçlaması. 214 Mikroskobun sınırU yaran Konusunda Bkz. 220-221.*h Demek ki gözlem yapmak.lemekten çok" onları "göze göründükleri halleriyle" çö. 200 Kelimeler ve Şeyler sergilenen. s 299. s.6 Kendiliklerinden Jl ———————————— 3M 4 LinnS.5 . s. Systema Nalurae. inşa etmeye uğraştığı iyi kurulmuş bu dilin içine bile aktaracaktır. Temsilin biraz karmaşık olan zenginliğinin içinde çözümenebilir olanı.

*$ yan iki tarzda yapmaktadır.ğişken tarafından: unsurların biçimi. boyutlarının diğer organlara nazaran tanımlamak yeterli ve mutlaka gerekli olacaktır.aynı şekilde uygulanabilen bu dört değişken. Bir bitkinin veya bir hayvanın görünür bir şekilde ayrı olan her bölümü. "Bitkilerin bölümlerinin yapısından. sayıdan. Sayı ve büyüklük her zaman î*t bir hesaplama veya bir ölçümle saptanabilirler. böylesine bir tasvirden hareketle. yapraklar. demek ki onun dört değer dizisini yük-lenebilmesi ölçüsünde tasvir edilebilir niteliktedir. miktarı. Görülebilirin bu temel eklemleşmesinde. Buna karşılık. ya da hepsi de "son derece aşikâr" olmaları gereken kıyaslamalar yaparak. görülen şeyin hemen tasvir edile. aynca Bkz. demek ki J^ bunları miktarsal terimler halinde ifade etmek mümkündür. altıgen. ve bunun tersine. herkes ona tekabül eden bireyleri tanıyabilir. çiçekler. bazı oldukça karma- 183 . konumdan çıkartılmalıdır. orandan. Bir organı veya herhangi bir unsuru etkileyen ve belirleyen bu dört değer. 167. üçgen) dağıldıklarını. her birinin nispi büyüklüğü. mekâna birbirlerine nazaran dağılma biçimi. saplar. Sınıflandırmak 201 ni meydana getiren parçaların bileşimi bir araya gelmeleri anlaşılmaktadır. s. onu herkes tarafından kabul edilebilecek bu tasvirle eklemleştirmeye yetecek kadar belirlemektedir: aynı bireyin karşısında. Linne'nin temel bir metinde söylediği üzere. bunu çelişkili ve tekelci olma. çiçeğin içine hangi geometrik şekle göre (çember. Bitkinin beş bölümüne —kökler. meyveler."8 Yapı. onların gövdeleri-e."7 Örneğin bitkinin üreme organları incelendiğinde.Q& bilmesine olanak vermekte. botanikçilerin onun yapısı adını verdikleri şeydir. kendini temsile sunan kapsamı. biçimden. aldıkları biçimi. biçimler ve konumlar başka yöntemlerle tasvir edilmek zorundadırlar: ya geometrik şekillerle özdeşlik kurarak. herkes aynı tasviri yapabilir. "her kayıt. her tür belirsizliği dışarıda bırakan bir şekilde kurulabilir. erkek organlar ile dişi organları saymak (veya eğer böyle bir durum varsa. yokluklarını fark etmek). 327. dil ile şeylerin ilk karşılaşması.9 işte.

başparmak. Philosophıe Botanique. kulak. bizatihi bitkinin kendi biçimini yansıtmalarım istiyordu. Ve belki de li. » 9 Linne. "•*" karış. s. "bölümlerin bölümleri"nin çözümlenmesini küçük harflerle basmak gerekmektedir. bitkinin 184 .r siren söylemin içine tamamen geçmektedir. şt-onun dilin içine aktarılmasına izin vermektedir. parmak. s 328-329.4. kendini kelimeler boyunca toplayabilmektedir. onu dev. yapının aracılığıyla. rın içinde. tırnaklar. Elementi de Botanique. nitelik ve nicelik değişkenleri içinde bitkisel bir yapıya sahip olmasını istemekteydi.11 Linne." Tasviri. Yapraklara.. penis.j. paragraflar halinde bölûm-lenmesinin. dişilik organı." mitte. 331'de. 10 age. 299. göz. topografik harflerin kendine varıncaya kadar. Kökten Saplara. görünürü sınırlandırarak ve filtreden geçirerek. s. Çiçeklere geçmek güzeldir.$ " rina.10 •<% Yapı. Metnin biçim. bitkide ne kadar £» 8 Tourrefort. Yaprak saplarına. tasvirin düzeninin. Hayvanın veya bitkinin görülebilirlıği. "Doğayı izlemek.şık biçimleri. görülebilirlik modellerine ihtiyat hazinesi gibi hizmet eden ve görülebilen ile söylenebilen arasında kendiliğinden bir birleşme noktası oluşturan insan bede-niyle olan çok görülür nitelikteki benzerliklerden itibaren tasvir etmek mümkündür. meme. Tıpkı taslağını ışık ve gölge oyunlarıyla tamamlayan bir ressam gibi. 558. insan vücudunun ya boyutlarıyla ya da özellikle biçimleriyle *)r ilk örnek olabilecek bölümlerini saymaktadır: saçlar. göbek. 11 age. 202 Kelimeler ve Şeyler bölüm varsa o kadar başlığa ayırma. Çiçek sapla. bitkiye ilişkin olarak başka kaynaklardan bilinen şeyler eklenecektir: "Tasvir. Linne'nin düşünü kurduğu şu botaniğe özgü yazıla. ama bölümlere ilişkin olanları büyük puntolarla. s.

çünkü onu meydana getiren kelimeler. bütün haklara sahip bir eklemleşmedir. Doğa tarihi bir bilim. karışık bir şekilde ve eşanlılık biçimi içinde verdiği şey. 21. c. adlarını. kullanımını da içerecektir. doğasını. ko-numlara. saf biçimini yeniden oluşturmaktadır. temsilden dile doğru yapının hükümranlığının olması ölçüsünde." Dile aktarılan bilgi. Cümle kendinde boş olarak kalmaktaydı. Kitap. Linne'nin ezeli karşıtı olan Buffon'da da aynı yapı vardır ve aynı rolü oynamaktadır: "Gözlem yöntemi. unsurların çizgisel dizi haline sokulması. gerçekten söylemi meydana getirebilmekteydi. s. doğa tarihini tüm kapsamı içinde temsil edemeyen bir sistemleştiricinin düşü olduğu söylenmesin. oraya kazılmakta ve okuyucunun gözleri önünde. dilin içinde cümle 185 . tek ve aynı hayvan. cümle ifade ettiği temsile nazaran ne ise odur: unsur be unsur dizi haline sokulması. Temsilin yapı aracılığıyla. bitki türleri bahçesi haline gelmektedir. bir cümle teorisiyle bir de eklemleşme teorisini gerektirdiği hatırlanmaktadır. büyüklüğe. dışsal bütününü. aynı şekilde tasvir edileceklerdir. nesnelerin yüzeyin-deki aynı temas yüzeyiyle meşguldür. ama temeli 12 Buffon. bu sayede çözümlenmiş ve dilin çizgisel açılımına sunulmuş olmaktadır. Toplu Eserler. oldukça çok sayıda önermeye (cümle) yer verebilir. Nitekim tasvir."12 Buffon ve Linne aynı tabloyu koymaktadırlar. tek ve aynı bitki. Maniere de Traiter l'Histoire Naturelh. temsili aşikâr ve evrensel olan bir tarza göre bölümlere ayırmaktadır.tüm tarihini tam olarak içerdiği gibi. Ve bunun. aynı aydınlık ve fark edilir alanlar kendilerini kelimelere sunmaktadırlar. ancak olmak fiilinin görünen veya gizli işleviyle bağlanmış olması koşulu altında. eklemleşmeye gelince. biçime. onu farklı tarzlarla eklemleştirmektedir. Fakat dilin. 1. Böylece aynı temsil. çeşitli bölümlere. tablolarındaki aynı siyah kutular görülmeyeni belirlemektedirler. nesnenin özüne yönelecektir. yani bir dildir. yapısını. bakılan şeye nazaran. Klasik çağda doğa tarihinin tüm alanını kat eden yapı teorisi. bunların sayılarına. Sınıflandırmak 203 olan ve iyi kurulmuş bir dildir: cümlesel açılımı. bakışları. ampirik biçim altında.

Nitekim. büyük bir öneme sahiptir. Anatomi XVII. görünenin tasviri'nin aşikâr basitliği içinde ihdas edilmektedir. doğal varlıklar arasında özdeşlikler sistemi ve farklılıklar düzeni kurmak mümkündür. bilinen(doğal veya yapay olmasının önemi yoktur) bir bitki türünü bulmak. Famil e des Plantcs. 1. çiçekler ve meyveler. yapının yardımıyla.C1. Bütün bunlar. tam ortada yer alan. Önsöz. Apocinler ile Bourrachelar arasında. yüzeyler ve hatlar tarafından sunulmaktadır. s.(önerme) ve eklemleşme tarafından oynanan rolleri. aynı anda hem betimsel bir dilin ardışıklığının içine hem de genel düzen bilimi olacak bir mathesls'm alanına girebilir. doğa tarihinin kendi nesnesi içinde ta13 Adanson. Botaniğin bir gün tamamen matematik bir bilim olarak ele alınabileceğini ve burada. yüzyıllarda. bitişik. Ve bu çok karmaşık kurucu ilişki. işleyişler veya görünmeyen dokular tarafından değil. C. pençeler veya toynaklar. eşanlı. Adanson. ve XVIII. Solunum veya iç sıvılar olmadan önce. en azından tamamen açık ve her zaman sonlu bir tasvirle belirlenebilen bir değişkenler sistemine indirgemektedir. tek ve aynı işlevin içinde çakıştırmaktadır. hanımelleri ailesi arasındaki ayrılma veya tartışma hattını belirleyen en hassas noktayı bulmak". 204 Kelimeler ve Şeyler nımlanabılmesi açısından. cebir ve geometri alanındaki gibi problemler kurulabileceğini düşünmekteydi: "uyuzotları ailesiyle. Rönesans'ta sahip olduğu ve Cuvier'nin döneminde yeniden kazanacağı yön vericilik rolünü kaybetmiştir. görülebilir alanın tümü. Doğa tarihi. organların göze görünür bölümlenmesi içinde giderek görülebilir hale gelmektedirler. tüm değerleri miktar olarak değilse bile. Öyleyse. Bitki ve hayvan organik birimlerinin içinde. içsel bir tabiyet veya örgütlenme ilişkisi olmayan. göze görünür bir değişkenler mekânını kat etmektedir. Bu nesne. bunun 186 . Ve doğa tarihinin olabilirliği mathesis'e bu yoldan bağlanmaktadır.13 Varlıkların dünya üzerinde ki büyük dağılımı.

bu dönemde merakın azalmış olması veya bilginin gerilemesi değil de. Buffon'un. Ve bunların klasik kültür açısından Sınıflandırmak 205 önemleri. yapılanların. çok daha az "karanlık" bir tablodan meydana gelmekteydi. böylece bunların gerçeğini bekleyen gözlerin önünde. bitkiler için. hayvanlara ilişkin olanına üste gelmek zorundaydı. biçimlerinin göze görünür engebelerini. Botanik bahçeleri ve doğa tarihi kabineleri. unsurları. Cuvier bir gün Museum'a saldıracak. aynı zamanda Boissier de Sauvages'ın 187 . XVIII. yüzyıllarda incelenenin sınıflandırma yöntemlerine aktarılmasının nedeni. Batı kültürünün doğal mekanındaki sıçramah bir değişimi belirtmektedir: Tournefort'un. Lamarck'ın hiçbir zaman onaylama-yacağı bu tasvir kırıcı hareket. bütün kavanozları kıracak ve hayvanın görülebiUrliğine ilişkin bütün klasik hazineyi paramparça edecektir. hayvanların-kinden çok daha konuksever. ne de olabilirliğin olduğu bir sır karşısındaki yeni bir merakı göstermemektedir. bitkilere ilişkin bilgi. yüzyılın sonunda. ne cesaret. dolaysız olarak algılanabilen değişkenlerden hareketle oluşturulan sınıflandırmaya dayalı bilgi. hayvanlarda olmayan bir şekilde göze görünür olması ölçüsünde. esas olarak görülmesine izin verdikleri şeylere değil. dağılım tarzları ve boyutlarıyla birlikte ortaya çıkarmaktadırlar. bu bölümlere ayırma faaliyetinin gerekli tamamlayıcısıydılar.nedeni. Linne'nin. karakterlerin bileştikleri ve sınıflandırmaların serpildikleri mekânın düzenli kitabıdırlar. bitkilerdeki oluşturucu organların çoğunun. işte bu durumdan kaynaklanmaktadır: çünkü. Demek ki sıklıkla ve olağan olarak söylenilen şeyi tersine çevirmek gerekmektedir: XVII. ve XVIII. görülebilir ve ifade edilebilir'in temel düzeninin artık bedeninin kalınlığı içinden geçmiyor olmasıdır. botanikle ilgilenilmesi değil. tanınması için ne kaygı. gizlediklerine ve bu engelleme yoluyla zuhur etmesine olanak verdiklerine bağlıdır: anatomiyi ve işleyişini gizlemekte. Bunlar. kurumlar düzeyinde. kelimelerin ve şeylerin ortak alanı. bilginin ancak görülebilirliğinin sınıflandırıldığı bir mekânda mümkün olabilmesiydı. Adanson'un verdikleri anlamdaki. organizmayı saklamakta. Çok daha vahim bir şey olarak. Botaniğin epistemolojik önceliği. botanik âleminde hayvanlar âlemindekinden daha zengin olmuştur.

1772. Fakat bu şekilde elde edilen tasvir.görülebilir'in tarihsel bilgisiyle. kökenlerini eylem dilinden ve ilkel köklerden aldıktan sonra. görüleme-zin. şu görünenin işaret edilmesidir. onlara kısımlarının birkaçının 188 . Fr. tam olarak. IV KARAKTER Yapı. Kendiliğinden dilin içinde yalnızca tekil temsillere ilişkin olan ilk işaretlerin. diziyi tablonun yerine ikame ederek. 206 Kelimeler ve Şeyler lin içine aktarabilen. Ve doğa tarihinin dil haline gelebilmesi için. tek ve aynı işlemin içinde birleştirmeüdir: aynı anda hem bütün doğal varlıkları kesin bir şekilde işaret etmelidir hem de onları birbirlerine yaklaştıran ve diğerlerinden ayıran özdeşlikleri ve farklılıkları sisteminin içine yerleştir-melidir. ne onu çevreleyen komşulukları. iç tabiyetı görülebilen karakterin yerine. organizmayı yapının yerine. Nosologif Mtthodıque. yenilenmiş bir adla tarih denile-cek olan koskoca bir derin zaman kitlesinin dökülmesine izin verecek olan şeyin de başlangıcıdır. eklemleşme ile cümleyi birbirlerinin üzerine düşürdüğü gibi karakter teorisi de aynı şekilde. işaret eden değerleri ve bunların içinde türedikleri mekânı özdeşleştirmek zorundadır. doğa tarihi iyi yapılmış bir dildir: türetmenin ve onun biçiminin zorlamasını kabul etmemelidir. türetme sayesinde nasıl yavaş yavaş daha genel değerler kazandıkları görüldü. kendi katı bireyselliğini korumasına izin vermekte ve ne onun ait olduğu tabloyu. Lyon. Çev. kendini bir cins dil öncesi sınıflandırma sayesinde di-14 Boissier de Sauvages. bir özel ad biçiminden daha başka bir şey değildir: her bireyin. kesin bir işaret etme ile egemen olunmuş bir türetme'yi sağlamalıdır. Ve tıpkı yapı teorisi. ne de işgal ettiği yeri dile getirmektedir. hiçbir etimolojiye yüz vermemelidir. Fakat. Tamamen ve yalnızca işarettir. saklının ve nedenlerin felsefi bilgisini zıtlaştırdığı zaman yüklediği anlamdaki14 tarih'm sonu. anatomiyi sınıflandırmanın yerine. tasvirin "cins ad" haline gelmesi gerekir. Doğa tarihi tek bir kerede. "bitkileri tanımak. Tournefort. hayvanların ve bitkilerin düz ve beyaz üzerine siyah olarak nakşedilmiş olan eski dünyalarının üzerine. s 91-92. ve bu aynı zamanda.15 Gündelik dilin ayrı tuttuklarını.

Eğer zorluğu yenmeye ve karşılaştırma çalışmasını sınırlandırmaya izin verecek teknikler olmasaydı. aralarında iletişim kuran. farklılıkların sayılarının belirlenmesinin uzun sürmeyeceği."16 Karakter belirlemek. Fakat ortaya hemen temel bir güçlük çıkmaktadır. ikinci bir dil inşa etmek söz konusudur. Kolaydır. 1-2. Adlandırma görülenden harekele değil de. Bu birinci. doğa tarihinin ortaya çıkmasını ulaşılamaz bir geleceğe erteleyecek olan. Adanson ile AntoineLaurent de Jussieu'nün zıtlaştırıldıkları gibi zıtlaştırılmaktadırlar. toptan karşılaştırmalar yapmak. s. onun akrabalıkla-nmn ince ve dolaysız algılanışının zıtlaştırıldığı gibi. Bitkileri birbirlerinden özsel olarak ayıran karakter fikri. birbirlerine 189 . ampirik olarak oluşturulmuş grupların içinde. 16 Tournefou. Eltmenls de Botanique. Bu sonuncu usule Sistem adı verilmektedir.yapısına nazaran verilmiş adlan bilmektir. tasvirleri içinde 15 ünne. ama kesin ve evrensel dilden hareketle. bir tasvirin içinde zikredilmiş olması muhtemel her çizgiyi hesaba katmak gerekir. çözümlenmeleri güç olan temsillerden itibaren değil de. 258. Bu tekniklerin iki tipten olduklarını. p. Bütün doğal varlıklar arasındaki özdeşlikleri ve farklılıkları belirleyebilmek için. tıpkı Buffon ile Linne'nin. kendini sunan bütün bireylerin süreklilik ve değişimleri incelenecek olan çizgilerin sonlu ve nispeten sınırlı bir bütününü seçmek. Ya benzerliklerin sayısı açıkça çok fazla olduğundan ötürü. Bunlar. apriori fark etmek mümkündür. Tıpkı hareketsiz bir doğaya ilişkin fikirle. Ya da. . hem kolay hem de zordur. her bitkinin adıyla değişmez bir şekilde birleştirilmiş olmalıdır. Diğerine ise Yöntem denilmektedir. Tıpkı doğanın katı ve açık bir kavranışıyla. Philosophie Botanique. yapının söylemin içine zaten aktarmış olduğu unsurlardan itibaren yapılacaktır. ve böylece özdeşliklerin ve farklılıkların oluşturulmasını yavaş yavaş sağlamak. çünkü doğa tarihi bir ad sistemini. Sınıflandırmak 207 çoktan açımlanmış olan bir dilden itibaren kurmak durumundadır. bitimsiz bir çaba.

karakter nihayet oluşur. mantıksal ve kaçınılmaz sonuçtan ibarettir. Sınıflandırmak 209 190 . ortak bir karakter altında bir araya getirilmiş olan bütün bireyler vea bütün cinsler. ortak bir ad almaktadırlar. bitkinin genel yapısının içindeki aynı değerden farklılıklar tekabül edecektir. tekelci olan yapıyı tanımlamaktadırlar. Cinsin diğer tüm türleri. Sistem. Aynı şekilde. özdeşliklerin ve farklılıkların bütünü incelenecektir. doğa tarihini bir dil olarak oluşturmanın iki biçimi arasındaki tercihi bu noktada mümkün ve kaçınılmaz kıl-208 Kelimeler ve Şeyler mış olan gerekirlik şebekesinin içindedir. bir gün doğal bir sistemin keşfedilmesini engelle-yecek hiçbir şey yoktur. ."18 Sistem. ayrıcalıklı ve gerçeği söylemek gerekirse. Phıhsophıe. Linne'ye göre karakter. İnatçı özdeşliklerin ve farklılıkların yeri olarak seçilen yapı. doğanın bu büyük vahiylerinin çatışmasının içinde değildir. karakterin içindeki bütün farklılıklara. Bunlar. Fakat bu tekniğin sayesinde. uyumsuz noktaların dışta bırakılmasıyla. Buna karşılık.karışan ve belki de bazıları birbirlerine donüşen varlıkların kaynaşmah bir sürekliliğine ilişkin fikrin zıtlaştırüdığı gibi. çıkış noktası itibariyle keyfidir. karakter adı verilen şeydir. . Geriye kalanın tamamı. bu unsurlar iki bireyde benzer olduklarında. karakterin tamamında bir değeri olmayacaktır. "ilk türün meyve vermesi-nin olabilecek en özenli tasvirinden" meydana gelecektir. kısımlarının her birinde aynı benzerlik 17 Linne. farksızlık sayılabilecektir.17 bir yaprak veya sap veya kök veya yaprak sapı farkı. çünkü ayrıcalıklı yapıya yönelik olmayan her farklılığı ve her özdeşliği bilinçli bir şekilde ihmal etmektedir. Bu unsurlardan birine yönelik olmayan her farklılık. p. Bu çalışmadan sonra. bundan sonra bu yapıya ilişkin olarak. sistematik olarak ihmal edilmek zorunda kalacaktır. bu unsurlardan birine ait olmayan hiçbir özdeşliğin. ve bunun tersine. birincisiyle kıyaslanacaktır. Eğer Linne gibi yaparak. p 193. 192. karakteristik nokta olarak "meyve verme işleminin bütün ayrı kısımları" seçilecek olursa. Fakat esas nokta. tasvirinin özenle çakıştırdığı unsurların arasından bazılarının sınırlarını belirlemektedir. 18 age. Bu çatışma daha çok.

' te. karakter olarak çiçek ile meyve bileşimini seçmiştir. "büyük bir özenle araştırılmalıdırlar. çok çabuk ortaya çıkacaklardır: karakter bu durumda düpedüz tasvire benzemektedir. bunların bitkinin en yararlı bölümleri olmalarından ötürü 191 .-.i lar âleminin bazı noktalarında oluşturulan yapay bir siste.. ayrıcalıklı yapı darsa ve az sayıda değişken içeri-yorsa."19 doğal bir sistem kurmaya kalkışmamaktadır. doğal yöntem "botanikçilerin ilk ve son istekle.22 Eğer bunun tersine. farklılıklar bir bi.®û den ötürü. Cesalpin'in yaptığı gibi. "yapay sistemler mutlaka gerekli-dirler.'*' lan". Karakter. çok sayıda değişkenle birlik. Linne işte bu neden.ilişkisine sahip olacaklardır. elde edilmek istenilen sınıflandırmanın inceliğinin işlevinde seçilecektir."20 fakat kesin bir tamamlanmış biçimi henüz ortaya bulunmayan bu doğal yöntem olmayınca. Bunu. tıpkı Linne'nin Classes Plantaroum''da bizzat yaptığı gibi. geniş bir yapıdan meydana gelmişse."21 Üstelik. kendi sistemi için "kalıcı olan her şeyi tamamen İW* bilmeden. ancak kesin bir yapay sistem veya en azından bitkiler veya hayvan. sistem görelidir: istenilen kısmilikte işlev gö-rebilir. Eğer seçilen karakter.^ ri"ni meydana getirmektedir ve bu yöntemin bütün "parça. farklılıklar nadir olacak ve bireyler kompakt kitleler halinde gruplanacaklardır.|0| reyden diğerine geçildiğinde -bunlar birbirlerine çok yakın olsalar bile-. Fakat doğal sisteme. fo' Kuşkusuz.>% min kurulmasından sonra ulaşılabilir. Tournefort cinsleri belirlemek üzere.

değil de. Öylesine ki. içine yerleştirildiği farklı bütünlerin adlarıyla. teker teker alındıklarında da çok azdırlar. s. tasvir edilmeye gerek kalmaksızın. saplar ve yapraklar) alınan unsurlar. Her grup bir ad alabilecektir. örneğin yalnızca erkeklik veya yalnızca dişilik organları gibi daha kısıtlı karakterlere ("botanikçilerin üzerinde anlaşma sağladıkları yapay karakterler") başvurmak gerekmektedir: böylece sınıfları ve takımları ayırmak mümkün olacaktır. bir cins.^ıs den (kökler.23 Linne. 12. aynı anda hem onu tam olarak işaret edeni hem de onu kendine benzeyenlere ve aynı cinse mensup olanlara bağlayan (demek ki. Systema. aynı aileye ve aynı takıma) akrabalığı belirtmelidir. . tür ve çeşit adlandınlmalı-dır. p 12 22 "Türün doğal karakteri tasvirdir". Linne. biçim. Philosophie. kısmen "sessiz" kalmalıdır (sınıf ve takım adlandırılmamaktadır). 193. her biri dört değişken -sayı.. Aynı ânda hem özel adını hem de içine yerleştiği bütün cins adlar dizisini (aşikâr veya gizli) almış 192 . sayısal açıdan memnuniyet verici bileşimlere izin v-jkı vermelerinden ötürü seçmiştir: nitekim. bir arada r " 19 Linne. Systema Naturae.776 dış biçime olanak verdiğini hesaplamıştır.içeren 38 üreme organının. en yüksek sınıflara varana kadar ihdas edilen karakterlerin tüm şebekesini kat etmektedir. diğer ûç bölüm. Philosophie.25 Böylece hayvanlar âleminin veya bitkiler âleminin tüm alanı çerçevelenebilecektir.. p. . fakat diğer bölüm "sesli" olmalıdır: cins. p. "!10 Kelimeler ve Şeyler ılıdıklarında çok fazla. Bu cinsin tam adı. konum ve oran. bu ad kolaylık gerekçesiyle. 20 Linne. . türü tanımlamaa yeterli olan 5. çok büyük bir kesinlikle işaret edilebilecektir.26 Esas karakteri içinde bu şekilde tanınan ve ondan itibaren işaret edilen bitki.. 72 21 Linne.24 Eğer cinslerden daha kalabalık gruplar elde edilmek isteniyorsa. Fakat Linne'nin işaret ettiği üzere.

her şeyin ••r^ sonunda. tüm bölümlerine göre tam olarak tasvir edilmekte ve değişkenlerin onda aldıkları bütün değerler saptanmaktadır. başka bir tekniktir. Philosophie. 167. bu cins de temsilin keyfiliği tarafından sunulmuş olmaktadır. 26 İjnne.j s tasvir edilen bütünlük içinde bölümlere ayırmak yerine.|JM sama burada. aynı sorunu çözmek üzere. bütün bitkilerin farklı çizgileri bir kere (ama as. Bir sonraki cins için bu yeniden başlamaktadır. "Soy adı. eğer deyim yerindeyse. birinci tasvirde zikredilmiş olan hiçbir şey ikincisinde ^S tekrarlanmamalıdır. Philosophie..*_ç 193 . Karakter olarak hizmet edecek unsurları-az veya çok-. -A Yöntem onları tedricen çıkarsamaya dayanmaktadır. 21. ilk ikisine nazaran bu şekilde tasvir edilmekte ve işlem böyle sürüp gitmektedir. 27. .. Keyfi olarak İSj seçilen veya önce bir karşılaşmanın rastlantısı tarafından sunulan bir cinsten yola çıkılmaktadır -Adanson'un Sene-geal bitkilerinin incelenmesinde yaptığı budur-. 27 age> s. Sysleme Sexuel âes V(gttaux. . s. . 212. Yalnızca farklılıklar zikredilmektedir. *|t Üçüncüsü de. 24 Linn£. p. Çıkar. Elemenls. p. Öylesine ki. s..olacaktır. 25 L-inne. çıkartma anlamında alınmalıdır."27 Doğa tarihi. bizim botanik cumhuriyetimizin has parasıdır. Smıflandırmak 21 1 ne getirmiş olacaktır. tasvir ilk seferindeki kadar tam olmalıdır.29 Bu cins. . ancak şu farkla birlikte.28 Yöntem. 284. . "düzenleme ve adlandırma" olan temel görevini yeri-23 Tournefort.

sessiz özdeşlikler tabanı üzerinde zikredilen tek çizgidir. Her cinsi veya türü farklılaştıran karakter. karakterler tarafından garanti edilmektedirler. tşin sonsuz hale gelmemesi için. köpek ve ayıdan başlaya-rak aynı aileden hayvanlar olan aslan. Histoire Naturel e du Sinigal. kaplan. çok miktardaki çizgiyle işaret etmektedirler. bunlar kendilerini en az analitik nitelikteki bakışa bile. böylece işe sansar ve kurttan. daha sonra. Ve son. 212 Kelimeler ve Şeyler dukları çok geniş grupların varlığını açığa çıkarmaktadır. hiç kuşkusuz en güvenilir olanıdır. bu şekilde "bu varlıkların hepsinin doğal aileleriyle ilişkilendirildiğinden emin olunabilecek-tir. Ancak. ilkel kaos boyunca. bu çizgilerdir. bu genel karakterleştirmeden hareketle kolayca sağlanacaktır: "Üç âlemden her biri. aralarında çarpıcı ilişkiler olan bütün varlıkları bir araya toplayacak birçok aileye böleceğiz. sırtlan kolayca tanınacaktır. Şimdi pozitif bir şekilde belirlenen."30 194 .la bir kereden fazla değil) zikredilmiş olmaktadır. bunların sanki doğal çerçevelerini meydana getiriyormuş gibi olan diğerlerinden hangi farklılıklarla ayrıldıklarını işaret etmek yeterli olacaktır. 151. Tam olarak işaret etine ve türetme işlevlerine denk düşen bu iki işlev. akrabalıkların genel tablosunun resmedildiği görülmektedir. Paris. girişimi bu noktada tersine çevirmek gerekir. işin sonuna var-manın olanağı olmayacaktır. Her cinsin tanınması. hu işlevleri dilde cins ad yerine getirmektedir. ilk yapılanların etrafında gruplandırarak. büyük "aileler"in. s.* radan yapılan ve işler ilerledikçe hafifleyen tasvirleri. bu ailelerin içerdikleri varlıkların genel ve özel karakterlerinin tümünü gözden geçireceğiz". duyular tarafından dolaysız olarak algılanmaktadır. fakat var olan türlerin sayısı o kadar fazladır ki. yani cinslerin ve türlerin onların içinde oldukça büyük sayıda özdeşliğe sahip ol-28 age. 1757. Aslında böylesine bir teknik. Ve bu özdeşliklerin sayısı o kadar büyüktür ki. aşikâr bir şekilde onlara mensup olan bir tür veya cinse rastlandığında. bütün Renoncules cinsleri arasındaki veya bütün Aconit türleri arasındaki benzerlik. Aşikâr bir şekilde tanınan ve ilk tasvirlerin ana çizgileri sanki körlemesineymiş gibi tanımladığıbüyük aileler kabul edilmektedir. 29 Adanson. karşılaşılan cinslerin incelenmesi.

değişmez veya istisnası olmayacak kadar genel olarak kabul etmemek gerekir. ama ampirik olarak tanımladığı genel karaktere. hayvanın veya bitkinin yapılarlarasmda. 1845 yay 31 Adanson.Sistem ile yöntemi zıtlaştıranın ne olduğu hemen görülmektedir. Cours diıistoire NatureUe. başlangıç noktasında tasvire çok yakın olarak durmaktadır. Yalnızca tek bir yöntem olabilir.başlangıçta bir kez tanımlandıktan sonra onu değiştirmek. bileştirici etkinliğinden ötürü seçilmiştir. yöntem bunun tersine. Yöntem. Yöntem kendi ilkelerine yönelik olarak sahip olduğu fikre göre farklılaşmaktadır. sistem "hesaplamadaki hatalı konum" gibidir: bir karardan kaynaklanmaktadır. fakat değişkenler sistemi -karakter. sistemin içinde mutlak olarak kabul etmektedir. ona bir şeyler eklemek. Adanson'un da dediği gibi. "genel bir kavramla ifade edilen ve bütün bu nesnelere uygulanabilen herhangi bazı anlaşmalar veya benzerlikler tarafından yakın kılınan olgular veya nesnelerin herhangi bir şekilde düzenlenmesidir. ancak eşgüdüm ilişkileri bulabilir: çünkü karakter. ondan bir tek unsur olsa bile bir şeyler ~İO Adanson. tüm açılımı içinde keyfidir.31 Sistem. işlevsel öneminden ötürü değil. s 17."32 Üstelik sistem. Sınıflandırmak 213 çıkartmak olanaksızdır. . bireyin iç 195 . ancak bu temel kavramı veya bu ilkeyi mutlak. çok sayıda sistem icat edilebilir ve uygulanabilir. şeyleri birbirlerine akraba kılan bütünsel benzerlikler tarafından dıştan dayatılmıştır. Famil es des Plantes. ama tamamen tutarlı olmak zorundadır. 1772. kendilerini dayatan değişiklikleri getirmesi her zaman mümkündür: bir hayvan veya bitki grubu için özsel olduğu sanılan bir çizgi. Adanson bunlardan altmış beş tanesini tanımlamıştır. yöntem kendini her zaman düzeltmeye hazır olmalıdır. Paris. 1763. yazar bunları yöntemin içinde değişken. aynı aileye mensup bazılarının bir özelliğinden ibaret olabilir.

yüzyıldan itibaren.35 Her varlık bir damga taşımakta ve cins kendi kendini işaret etmekte. I. görülebilir kalmakta tek başlarına olanlar için değişmezlerdi. Nitekim. 214 Kelimeler ve Şeyler deşlikler ve farklılıklardan. bir diğerinin canlı etle beslenmesi idi. 94. şu dişilik organıbiçiminin. Bu farklılıklara rağmen. önsöz. 34 age. sıklığından başka bir de-gere sahip değildir. 196 . c. p. işaretler ancak. Phüosophıe… . bunlar "özel yapılar"dan başka bir şey değillerdir:33 düşük sayıları. yalnızca nadir olmalarından kaynaklanmaktadır. Yöntemde. XVI. bu iş tabiyetlerin genel örgü-lenmesi.hiyerarşisinde. diğerinin su üzerinde yaşaması. yöntem en genel öz-32 age. esas olarak karakter türü tanımlamaktaydı. s. doğabilimcilerinin "anlaşma"sıye-terli olmaktaydı. ve sınıfları ve takımları ayırmak için yapay bir karakter seçmek üzere. Bitkilerin ve hayvanların özdeşliği. düzene sokulmuş ve evrensel tablosu üzerinde mümkün olabilir. oysa çenek ve tacın eşit bölünümü. dikey tabiyet ilişkilerini açığa çıkartabilir. değişkenlerin sabit bir donanımın yanlamasına aktarımına üste gelmektedir. oysa Tournefort'a veya Linne'ye göre. 105. daha seyrek olanlarına doğru gittiğinden. Fakat XVII. örneğin çeşitli hayvan cinslerini ayırıyordu. yüzyılda pozitif damga (çoğu zaman görünür. 33 Linne. ama bazen gizli) tarafından sağlanmaktaydı: bu. belli bir ailenin içinde hiçbir zaman yadsınamayacak kadar önemli karakterlerin görülmesine izin vermektedir. Bu kaide tek bir cümleyle tanımlanabilir: klasik bilginin içinde ampirik bireylerin tanınması ancak mümkün bütün farklılıkların sürekli. sistem ve yöntem aynı epistemolojik kaidenin üzerinde yer almaktadır. en geniş ve en göze görünür şekilde aynı ailelerin fark edilmesine izin vermektedirler. bu durumda tanımlama kıstasları. bireyselliğini diğerlerinden bağımsız bir şekilde ilan etmekteydi: diğer cinsler var olma-yabilirlerdi. söz konusu olan bunların aralarındaki farklılıklar değil. Sisteme nazaran tersine dönüş çok önemlidir: en esaslı karakterler. bu kuşlardan birinin gece avlanması.34 Buna karşılık. bu erkeklik organı düzenlenişinin şu veya bu yapıya yol açtığını kanıtlayan herhangi bir şey yoktur.

tarihsel ve zorunlu olarak yerleşmiştir. kendi iç bağımlılık sistemlerine (iskelet. Yöntem ve sistem. hiçbir zaman özel addan doğma-yabilirdi. farklılıkların genel şebekesini tanımlamanın iki biçiminden ibarettirler. Tasvirlerin. Bunun anlamı. Histoire de la blature des Oiseaux. o başkalarının olmadığı şeydir. dolaşım) sahip olan büyük organik birimler tabanı üzerinde ortaya çıkacaklardır: omurgasızlar yalnızca omurgalarının olmamasıyla değil. bir damga teorisiyle bir organizma teorisinin arasına. Bir bireye özgü olarak ait olan şeyi bilmek. Organizmanın iç yasaları. onda kayıtlı olarak bulunan bir izin işaret ettiği -veya açık ettiği. farklılıkların tortusu tarafından tanımlanmaktadır. bir cins ad oluşturma girişiminin daha baştan di-216 Kelimeler ve Şeyler namitlenmeyeceğini kim garanti edebilir? Her yapının di- 197 . cinslerin özdeşliği aynı zamanda bir farklılıklar oyunuyla da saptanacaktır. özdeşliklerin.şey değildir. ancak onlardan ayrıldığı sınırda.temsillerin özdeşlikler ve farklılıklara göre yapılan çözümlemelerinde bulunur hale gelmişlerdir. bir sorun var olmaya devam etmektedir. ama bu farklılıklar. Cuvier'den itibaren. diferansiyel karakterlerin yerine geçerek. Bir hayvan veya bir bitki. her işaretin diğer bü-35 Krş. aynı zamanda belli bir solunum tarzıyla. önünde ya diğerlerinin bütününü sınıflandırmanın ya da sınıflandırma olanağının bulunmasıdır. yapısının karakter haline dönüşmesi hiç mümkün ol-mayabilirdi ve cins ad da. Her şeyin sonunda. solunum. V SÜREKLİLİK VE FELAKET Doğa tarihi haline gelen bu iyi yapılmış dilin göbeğinde. bir bireyin çok çeşitli unsurlarını bir sonrakine ve bir cinsinkileri bir diğerine yaymayacağını ve böylece. Daha sonraları. kendinde var olmaktadır. Özdeşlik ve onu vurgulayan şey. doğabiliminin nesnesi haline geleceklerdir. Sınıflandırmak 215 tün mümkün işaretlerle belli bir ilişki içinde yapılmak zorunda olduğudur. bir dolaşım tipinin varlığıyla ve pozitif bir birimi resmeden tam bir organik tutarlıkla tanımlanacaktır. P Belon. Doğal tarihin başat ve kurucu sorunu olarak sınıflandırma.

yukarıda dile ilişkin olarak rastladığımızla eşbiçimlidir:36 bir cins adın mümkün olabilmesi için. Bu sorun. 169.. Ancak. 156. henüz bilinmiyor olsalar bile. s. ne bu benzerliğin statüsünün ne de gerçek temelinin olup olmadığını belirlemeye ihtiyaç vardı. tırnaklarım-onların benzerliklerine geçirmelerine izin veren şu dolaysız benzerliğin bulunması gerekmekteydi. Sistemciler için. onların yüzeylerine kaymalarına. Fakat. 198 . süreklilik sadece. sistemlerde ve yöntemlerde tamamen aynı biçimde değildir. yapının en azından bir unsurunun.. hiçbir kırığı olmayan çakışmalarından ibarettir. Sürekli bir doğaya yönelik bu talep. bir başkasının içinde kendini tekrarlamasıgerekir. Phihsophie . onun tehdidini her dil gibi hisseden doğa tarihinin bulması gerekiyordu. bu bölümde. ve Hume'un deney içindeki tekrar zorunluğuna taşıdığı kökten kuşkuyu atlatacak çareyi. şeylerin arasında işaret eden unsurların sonunda ortaklaşa işaret etmeler oluşturmak üzere. cinslerin bütünsel alanında alabileceği değerlerin kesintisiz bir derecelenmesi yeterlidir. karakter olarak seçilen yapının. iyi yapılmış dil olan doğal tarih için. hayal gücüne yeteri kadar iktidar sağlanması yeterli olmaktaydı. cinslerin düzene sokulmasına izin veren farklılıkların genel düzeni. p. bu ilkeden hareketle.ğerlerinden tam olarak tecrit edilmemesini ve bireysel bir damga gibi işlememesini kim sağlayabilir? En basit karakterin ortaya çıkabilmesi için. Doğa'da süreklilik olması gerekiyordu. II kesim 37 Linne. 38 age. adların yavaş yavaş genel değerlerini aldıkları bu retorik mekânı resmedebilmek için. belli bir benzeşme oyununu gerektirmektedir. temsiller boyunca koşuş-turmalarına. karakterlerin açıkça fark edilmelerine izin verdiği çeşitli bölgelerin. Çünkü. hayal gücünün bu kıyasları yeterli garanti değerine sahip olamazlar. bütün bu değerlerin gerçek varlık% Bkz yukarıda.

komşu bireylerin aralarında birbirlerine çok benzedikleri büyük bir doku oluşturur. birinden diğerine geçişin nedeni ne olurdu? Demek ki. . Linne'ye göre. altında veya üstünde bazıkarakterlerden ötürü yaklaşan veya diğer bazılarından ötürü uzaklaşan hiçbir varlık yoktur" demekteydi. "Sistem. Ve Bonet aynı yönde olmak üzere. karakteri oluşturanın cins olduğu. cinsel sistem. daha geniş kategorileri işaret eden her kopukluk. ."37 Ve bu çakışmanın sürekliliğinin üzerinde. cinsin karakter-den değil. pozitif bir talep olacaktır: doğanın tümü. Öyleyse. doğanın sürekliliği şu negatif postulat (ayrı kategorilerin arasında boş alan yoktur) değil de. s. takımlar. kategoriler sadece keyfi anlaşmalar olmayacaklardır. çünkü doğada gerçekte yalnızca bireyler vardır. Discours sur la Maruere de Traiıer Thistoire Naturelle. c. Her genelliğin adsal olduğu. bir katalogtaki sıralama bunu asla başaramaz. Sınıflandırmak 217 lar tarafından işgal edildikleri kabul edilecektir."38 Buna karşılık. I S Kelimeler ve Şeyler doğada sıçramalar yoktur: orada her şey basamaklı. genel fikirlerimiz "sürekli bir nesne de-recelenmesine oranlıdır. ama aynı zamanda daha gerçek alanlar < olacaklardır. bunlar (eğer gerektiği gibi belirlenirlerse) doğanın bu kesintisiz örtüsü üzerinde ayrı olarak var olan bölgelere denk düşebileceklerdir. Eğer herhangi iki varlığın arasında bir boşluk olsaydı.39 Buffon. ve cinsler.« lerden daha geniş. hiç kuşku duyul-mayacak dayanaklara sahip olan türlerin keşfedilmesine işte bu şekilde olanak vermiştir: "cinsi oluşturanın karakter değil. gerçeğe o kadar yaklaşıla-caktır. uçlar ise bizim anlayışımız-dan giderek kaçmaktadırlar. birey. sınıflar yalnızca hayalimizde var olmaktadırlar"39 demektedir.slıdır. nüp. I. bireyin küçük farklılığınıdeğil de. 36 ve İ9. yalnızca ortaları net olarak görüyoruz. Toplu Eserler. varlıkların yakınlaştıkça benzeştikleri. öylesine ki. benzerliklerin öncelikle kitlesel ve aşikâr biçimleri içinde sunuldukları yöntemlerde. kaynaşma sürekliliği. biz buradan hareketle. karakterin cinsten kaynaklandığını biliniz. Buffon. doğal üretimlerin bölümlerinin sayılarıne kadar artırılırsa. her zaman gerçek dışıdır. henüz zikredilmemiş olanlanda dahil bütün bitkileri işaret eder. 199 .

varlıkların evrensel tcucinomia'sı olurdu. Doğa tarihi gereksiz hale gelirdi veya daha doğrusu. XVIII. insanların gündelik dilleri tarafından zaten 40 Ch Bonnet. c IY 1. "ihtiyaçlarımıza ve bilgilerimizin sınırlarına ilişkin araçlar"dan başka bir şeyi temsil etmemektedirler. Buna bağlı olarak. bir tek süreklilik garanti edebilir.îî> lar 200 .4f pörçük-çünkü.. kendiliğinden bir hareketle. "orta üretimler"i keşfetmek her zaman mümkündür. Bu sürekliliği hem bölük . Doğanın özdeşlikleri kendilerini hayal gücüne tamamen sunarlardı ve kelimelerin onların retorik mekânına kendiliklerinden kaymaları. Doğanın kendini tekrarladığını ve buna bağlı olarak yapının karakter haline gelebileceğim. cinslerin. bir bilimin kurulmasına gerek olmazdı.bitki ile hayvan arasındaki polip. "tamamen adsal-dır"lar. kuş ile dörtayakh arasındaki uçan sincap. tam çizgiler halinde yeniden üretirlerdi. çeşitliliklerin. bizim cinsler ve sınıflar halinde yaptığımız dağıtımlar. varlıkların özdeşliklerini. yüzyılda her doğal tarih tarafından. bunun nedeni. Toplu Eserler. sınıfların sürekliliğini adım adım kat etme olanağı verilmiş olsaydı. ve şeylerin dili. kelimelerin çözümlenmesinden tamamen ayrı bir doğal tarih mutlaka ge-rekliyse. Çünkü eğer deneye. deneyin doğanın sürekliliğini bize olduğu haliyle sunuyor olmasıdır. Sımflandıı inak 219 yapılmış olurdu. kendini bilimsel söylem halinde ihdas ederdi. Contemplation de la Nalure. s. artan genellikleri içinde. genel gramer aynı zamanda. Fakat bu talep hemen ikizlenmektedir.40 Doğanın sürekliliği. türlerin. isterse kolaylık sağlayan ve düpedüz hayal gücümüz tarafından bölümlenen genel kategoriler bulmaya yönelik her çaba tarafından talep edilmektedir. ama *^ hiçbir zaman gözleme fırsatı bulunmayan mümkün varlık. Böl. Fakat eğer. tasvire yönelik işaretler çok haklı olarak genelleşirlerdi. dörtayaklı ile insan arasındaki maymun gibi. 35-36. yani doğada bir düzen ihdas etmeye ve onun içinde ister gerçek ve aşikâr ayırımlar tarafından hükmedilen. kesintisiz hareketi içinde bireylerin. değişkenlerin fiilen işgal ettikleri değerler |<J dizisi içinde birçok boşluk vardır (yeni fark edilen.

*% lerle."42 'i| Oysa bu birbirine dolanma. menekşe burada bir meşenin yanında bitmektedir. Bunlar Yeryüzü ile Güneşin ilişkisinin içinde. bunların yî 41 Linne. 42 Adanson. 4-5. doğanın >. varlıkları bize taxlnomia\ann büyük örtüsüne nazaran rastlantı. s. Ve Adanson. sınıflandırmaların dü.$" nin sonucudur.* mı" olduğunu fark etmekteydi: "altın şurada başka bir madenle. Cours… . 220 Kelimeler ve Şeyler yerleştikleri mekânın içindedir. yeryüzü kabu- 201 . çok yetersiz sayılan hayvanlar"ı ortak kılmadığına. birbirlerine dolanmış olarak göstermektedir.'. Phdosophie Botanique.vardır)-. düzensizlik ve bozulmadan başka bir şey olmayan bir düzen içinde. A "yetersiz hayvanlarla. hem de bulanık bir şekilde sunmaktadır. "en mükemmel bitki. Linne. doğanın bir hayvan ile bir yosunu veya sünger ile mercanı aynı yerlerde ortak kılarak. zeninin öyle olmasını isteyeceği gibi. iklim rejimi içinde. çünkü içinde bulunduğumuz coğrafi ve küresel gerçek mekân. Bu bitkilerin arasında aynı zamanda dörtayaklı. balıklar eğer deyim yerindeyse. yetersiz bitkileri birleştirdiğine"41 dikkat çekmekteydi. doğanın "rastlantının yakınlaştırmışa benzediği varlıkların karmakarışık bir kanşı. . * yasalarından biriymişe benzemektedir. içinde yüzdükleri sıvıunsurlarla ve suların dibinde biten bitkilerle karışmaktadırlar. Hatta bu karışma o kadar genel ve çoktur ki. bir toprakla karışmıştır. kronolojik bir olay dizisi. sürüngen ve böcek dolaşmaktadır. Bu olayların başlangıç noktası ve ilk uygulama yeri bizatihi canlı cinslerin içinde değil de. bir taşla.

arkalarında yalnızca şifrelerini çözmenin güç olduğu izler bırakarak yok olmak zorunda kalmıştır. Örneğin Buffon'un varsaydığı gibi. ve tanıdığımız veya alışık olduğumuz taxinomia alanları arasında aracı olanlarına komşu birçok cins. Bu tarihsel olaylar dizisi her halü kârda. yanardağlar onları yok etmektedir. astronomik sistemi-mizi doğrudan cinslerin taksinomik şebekesini dolaylıola-rak etkilemektedir.43 yeryüzünün yavaş yavaş soğumadan önce yanar bir durumda olmuş olması mümkündür.ğundakı değişikliklerin içinde meydana gelmektedirler. Kitabı Mukaddeste anlatılanların simgeledikleri bir tarihsellik. dünyanın gerçek mekânında cereyan etmektedir. "yerküremizin bize ifşa edilmeyen başka dönüşümlerden de geçmiş olması mümkündür. burasıda dünyanın yüzeyidir. Yerküremizi diğer gökyüzü ci-simlerine bağlayan bağlantılar. biçim için hissedilir hiçbir izinin kalmadığı ve belki de komşu dünyaların birkaçının bildikleri birçok dönüşümün kaynağı olmuş olabilirler. ve Yaradılış ile Tufanın dışında. bu arada ıhman veya soğuk bölgelere. Yeryüzü tarihindeki dönüşümlerle birlikte. en yüksek ısılarda yaşamaya ahşan hayvanlar. çöken topraklarla birlikte yok olmaktadırlar. canlılara ise ikincil ve dolaylı olarak temas edilmektedir: ısı onları çekmekte veya uzaklaştırmakta. bugün kavurucu olan bölgede toplanmışlardır. varlıklar örtüsüne eklenmekledir: ona esastan mensup değildir. Daha da ötesi: hiç kuşkusuz parçalanmıştır. tevcinomia alanı (burada komşuluklar hayat tarzı değil de."44 202 . karakter düzlemindendir) onu altüst eden somut bir mekâna dağılmıştır. o zamana kadar ortaya çıkma fırsatı olmayan cinsler yerleşmiştir. tasniflerin analitik mekânında değil de. canlı olma özelliğine sahip varlıklar değil. varlıkların yeri olarak dünyadır. Sınıflandırmak 221 rukluyıldızlar ve astronomik sistemin tümü. özellikle de Güneş ile kuy-43 Buffon. öncelikle ulaştıkları denizler ve kıtalardır. Histoire de la Terre. gündeme soru olarak getirdiği şey.

doğal tarih bilim olarak var olabilmek için. Palıngintsie Plulosophtque. birbirlerinden ayrılarak. VII. iki bütün varsaymaktadır: bunlardan biri varlıkların sürekli şebekesi tarafından oluşturulmuştur. 48 J. Pallas çok yüzlü bir biçim düşünmektedir. Tabular Affinitatum Animalium. Bonnet. İnsanların gözlen önünde oluşturduğu "tablolar" ve bilimin söylemi canlı türlerin büyük yüzeyinin parçalarını. 46 Buffon. 396 47 Pallas. bu süreklilik çeşitli uzaysal biçimler alabilir. fakat bütün ancak zamanın-ki olan basit bir hat çizebilir (bu hattı düz. başka bir düzlemden demetlerle birleşebilmek için. olaylar dizisi farklılaşmaktadır. bazen de bir yanından bir dalın çıktığı (ek dallanmalar olarak yengeçler ve karideslerle birlikte. "çok büyük sayıdaki yan dallar üzerine dağılan". bu dizi süreksiz ve dev-relerinin her birinde farklıdır. üç boyutlu bir model kurmayı arzulamışür. Histoire… Oiseaux. merkezi bir gövde45 biçimindeki büyük bir çizgisel merdiven olarak düşünmektedir. 130-138. kabuklular). Buffon bu aynısürekliliği. Ayırım XX. s. diğer yanından da böcekler ve kurbağaların dallandıkları böcekler dizisinin çıktığı. merkezinde medyan bir bölge olan -bize bir tek burasufşa edilmiştir-. Contemplation… . 2 22 Kelimeler ve Şeyler nomıa örtüsüyle dönüşümler hattı arasına yerleşmektedir. Charles Bonnet onu bazen uçlarından biri çok basit. s. kırık veya dairesel olarak düşünmek mümkündür). sonra yeniden bir araya toplanan ipliklerden oluşan. bunların bölündükleri. "geniş bir doku veya daha doğrusu.Demek ki. s. altüst edildikleri ve zamanın iki is-yanı arasında dondukları halleriyle kat etmekle yükümlü-dür. Ekncus Zoophytorum. Toplu e it der. somut biçimi altında ve kendine özgü kalınlık içinde bütün olarak. diğeri çok karışık.48 Taksinomik sürekliliği her biri kendi tarzında tanımlayan bir uzaysal dış biçimlerin içinde. 1783. 122. s. 203 . taxi-44 Ch. c.47 J. Bonnet. Sırashurg. 24. 1786. aralıktan aralığa dal çıkaran bir demet olarak"46 tanımlamakadır. hepsi de ortak bir noktadan yola çıkan. Hermann. Hermann. Doğa. 45 Ch.

bunların içinde yaşadıkları dış mekânın içindeki mümkün dönüşüm olarak algılanmıştır. çünkü zaman hiçbir şekilde. temel tercihleri itibariyle çarpışan iki farklı kanaat olarak zıtlaştırmanın ne kadar yüzeysel olduğu görülmektedir.$ necektir. Cinslerin ve türlerin boşluğu olmayan bu sağlamlığıyla onu bulandırmış olan olaylar dizisi. burada. zaman yalnızca." şüncenin XVIII. Zamansal dizi. birbirlerine bağlamaya hiç ara vermemiş olan felaketleri dikte etmektedirler. Fakat bu iki talep birbirlerini tamamlamaktadır. CANAVARLAR VE FOSİLLER Lamarck'tan çok önceleri. Doğanın kökten zıt iki biçimde algılanması söz konusu değildir. Klasik düşüncede bir evrimcilik veya bir dönüşümcülük yoktur. çünkü bunlar bütün bilimlerden daha eski ve daha temelli felsefi tercihlerin içine kök salmış değillerdir. onlarıdağıtma-ya. canlı biçimlerin birbirlerine geçiş yapabilecekleri. şu ândaki cinslerin hiç kuşkusuz eski dönüşümlerin sonuçları olduklarını ve canlı dünyanın tümünün herhalde gelecekteki bir noktaya yöneldiği -öylesine ki. Diderot'nun. ayırmaya. aynı düzeyde olmak üzere. koskoca bir evrimci tipten fi düşüncenin zaten bulunduğu itirazı yapılacaktır. VI. böylesine bir düşüncenin izi bile olmamıştır. canlı varlıkların iç organizmalarının içindeki gelişme ilkesi olarak kavranmamıştır.Doğanın varlıklarını sürekli bir tabloda tasnif etmekle yetinen bir "sabıtçılık" ile. doğanın başlangıcı belirsiz bir tarihine ve varlıkların onun sürekliliği boyunca olan derin bir atılımına inanan bir cins "evrimcılik"i. klasik çağda doğa bilgisini tanımlayan arkeolojik şebekenin içindeki iki eşanlı talep söz konusudur. Demek ki birbirlerine indirgenemezler. tahrip etmeye. Doğanın dönemleri. varlıkların iç zamanı'm ve onun sürekliliğini hükmetmemektedir. Bonnet'nin. Benoit de Maillet'nin. Cuvier tarafından _ vurgulanan duraklamaya kadar çok önemli olduğu söyle. karıştırmaya. Robı. doğa tarihi gibi bir bilginin klasik çağda ondan itibaren mümkün olduğu epistemolojik kaideye ait bulunmaktadır. Bu dü. yüzyılın ortasından.î net'nin. varlıkların basamaklandırılmasıyla bütünleşemez. hiçbir canlı biçimin artık kesinlikle tamamlandı- 204 . Maupertuis'nin.

> kabileceği bir cins çoğulluğu yaratması anlamında değil de I tcocinomia'nm bütün noktalarının.1 tir. zamansal bir gösterge tarafından etkilendikleri 2 anlamında. ona aktüel olarak ulaşamamasını. *' Bunlardan biri. "evrim'in. bugün bizim evrim dü. ardışıklıklar dizisiyle bütünleştir-meye dayanmaktadır. merdivenin #1 unsurlarının birincisinden sonuncusuna kadar giden tekil ve genel bir yer değiştirmesinden ibaret olarak kalacağı bir » biçimde.49 Tanrı ile varlıkların en ku-surlusu arasındaki mesafenin halen sonsuz olmasını ve varlıkların kesintisiz tüm dokusunun belki de aşılamaz olan bu mesafenin içinde.ğı ve ebediyen sabitleştiği konusunda güvence verilemez-konusundaki fikri açıkça eklemleştirdikleri ileri sürülecek.1 ladırlar. Sayılamayacak kadar çok halkadan meydana gelen bir dizi aracılığıyla 224 Kelimeler ve Şeyler Tanrının mükemmelliğine uzanan varlıklar zincirinin. Zamansal dizinin. Taxinomia'mn kesintisiz bir eşanlıhk içinde düzene soktuğu bütün varlıklar. hemen bir üstünde yer alan basamağın daha önceleri sahip olduğu karmaşıklık derecesine ulaşırsa. ardışık olaylar dizisine uzanmak. Bu sistem Charles Bonnet'ye aittir. daha sonra yatay bir bakışın tasnifçi bir çerçevelemeye göre düzene so. 1 Nitekim bu çözümlemeler. bu nedenden ötürü ona katılmış olmaz. eşdeğer 205 . Bu "evrim'in çeşitli cinsler arasında var olan ilişkiye dokunmasınıda gerektirmektedir: eğer cinslerden biri gelişirken.1 mek üzere. söylem olarak özdeşlikler ve İ farklılıklar tablosundan. hep daha mükemmele doğru ilerlemesini gerektirmekledir. çünkü aynı hareket tarafından taşman o basamağın da. ellerinin altında yalnızca iki araç vardır. Bu cins çözümlemeler gerçekte. bu durumda zamana tabi kılınmaktadırlar. varlıkların sürekliliği ve bunların tablo halindeki dağılımını. Ve bu tablo ile bu dizinin bütünlüğünü düşünebil.i şüncesinden anladığımız şeyle uyuşur nitelikte değillerdir.

Bu kavrayış. Leibnizgil bir tarz içinde. yüzyıldan beri "evrimcilik"ten anladığımız şeyden olabildiğince uzak kalmal tadır-. Bonnet'nin önoluşumcu olması gerekmektedir -ve bu. Söz konusu olan tedrici bir hiyerarşikîeştirme değil de. Sınıflandırmak 225 basit ve bütünsel ilerlemesidir. belirli ve sabit bir oran içinde. s. Bonnet. Midyeler ve polipler en gelişkin cinslere nazaran. c. Leibniz'in Herman'a. kuşlar ve dörtayaklılar insana nazaran ne iseler o olacaklardır. tamamen kurulu bir hiyerarşinin 49 Ch Bonnet. Palingintsie… . Maymunlar arasında Newtonlar ve kun-duzlar arasında Vaubanlar olacaktır. Bu evrimcilik son olarak da. III. Contemplation. gerçekte. bizim XIX. varlıkların sonsuz zincirinin sonsuz bir değişme yönünde ilerleyebilmesi için. böylece merdivenin bütün basamakları. varlıkların birbiri peşi sıra ortaya çıkmalarını kavramanın bir biçimi değildir. .51 zamanın sürekliliğini mekânın sürekliliğine ve varlıkların gelişmesinin sonsuzluğunu varlıkların sonsuz çoğulluğuna eklemektedir."50 Bu "evrimcilik". tıpkı-diğer bütün değişkenler tarafından alman bütün değerler gibi. 149-150.. Toplu eserler. zamanın taxinomia'n\n bir ilkesi olmanın uzağında. yeryüzünün değişim ve felaketlerinin. Çünkü 206 . bir o kadar fırsat yaratmak üzere düzenlendiklerini varsaymak zorunda kalmaktadır: "Bu evrimler öngörülmüşler ve hayvanların tohumlarının içine. hep değişken olacaklardır. 34 vd. s. .. 51 Ch Bonnet. onun yanızca faktörlerinden biri olduğunu ve bu zamanın. Demek ki. gezegeni-mizin hayvanları arasında işgal ettiği ilk yerini maymun ve file bırakacaktır. 50 Ch Bonnet. s J 73te. daha yaradılışın ilk gününden itibaren nakşedilmişlerdir. önceden belirli olduğunu varsaymaktadır. varlıklar zinciri konusundaki bir mektubunu zikretmekledir. süreklilik ilkesini ve varlıkların kesintisiz bir tabaka oluşturduklarını ileri süren yasayı genelleştirmenin bir biçimidir.bir oran içinde gelişmemiş olması olanaksızdır: "bütün cinslerin üst bir kata doğru sürekli ve az çok yavaş bir gelişimi olacaktır. Yeteneklerine daha uygun bir yere taşınan insan.

s. sınıüandırıcı-tablonun bütününü gelişmenin sonlu veya sonsuz hattıüzerinde ilerletmeye değil de. fazladan bir de zamanı-kapsayan bir taxinomia 'dır." Dünya bütünü itibariyle bir lar-va olmuştur. Görüldüğü üzere. Tanrının güneş sisteminin içinde önceden düzenlediği bütün dönüşümlerle bağlantılıdırlar. 193.52 Ve bütün cinsler. eski sabitlik dogmasını altüst etmeye başlayan bir evrimcilik değil de. Fakat havanın. bu büyük hareket tarafından aynı şekilde taşınacaklardır. Palinginisie. burada da yeni cinslerin ortaya çıkmasına neden oluyora benzemektedir. 226 Kelimeler ve Şeyler lirliğini düzenleyen benzerlikler veya kısmi özdeşlikler bu durumda." Bu balıkların tohumları-bataklıklara taşınınca. tıpkı bazı evrimcilik biçimlerinde olduğu gibi. suyun. cinsin denizden karaya çıkmasına yol açmış olabilirler. doğanın bütün değişimlerine rağmen ayakta kalan ve bu yüzden taksinomik tablonun boşluk halinde sunduğu bütün olabilirlikleri dolduran. bir iki tanesinin bunu başarmış olması. cinsin varlığına yol açmıştır. canlının bütün 207 .bu evrimler. bunun nedeni. iklimin. ancak fırsat olarak işe karışmaktadır. Genelleştirilmiş bir sınıflandırma. ardışık olarak mümkün bütün değerleri aldırtmaktadır: kendini yavaş yavaş ve unsur be unsur kuran bir karakterleştirmenin mekânıdır. Zaman artık. zamana tamamen zıt bir rol oynatmaya dayanmaktadır."53 Canlı varlıkların yaşam koşullarındaki değişiklikler. bir araya geldiklerinde cinslerin sürekli şebekesini oluşturacak olan kutuların her birini birbiri ardısıra ortaya çıkartmaya yaramaktadır. toprağın hayvanlar üzerindeki etki tarzı bir ortamın. onların atalarının suların ilk geri çekilmesi esnasında karayıkendi-lerine vatan seçmiş olmalarıdır. "eğer kuşlar. Canlının değişkenlerine. . Bunlardan yüz milyonlarcasınm karada yaşama alışkanlığını edinemeden ölmüş olması bir şeyi değiştirmez. Bir tcocinomia'nın olabi-52 Ch Bonnet. böylesine bir sistem. tek ve aynı canlının şimdiki zaman içine yayılmış olan işaretleri olacaktır. Benoit de Maillet. bir işlev ve bu işlevin içinde cereyan ettiği organlar üzerindeki etkisinin tarzı değildir. kanatlara sahiplerse. tıpkı balıkların yüzgeçlerinin olduğu gibi. şimdi bir krizalittir ve hiç kuşkusuz bir gün kelebek olacaktır. dış unsurlar bir karakteri ortaya çıkarabilmek üzere. Ve bu ortaya çıkış yerkürenin herhangi bir olayı tarafından kronolojik olarak koşullanmışsa da. "Evrimcilik"in diğer biçimi.

XVIII. yeni bir tercih noktasının karşısında bu. Ve bunun sonucu olarak. Amsterdam. 1748 Sınıflandırmak 227 mümkün değerlerinin onun üzerinde art arda geldikleri -. hem farklılıkları hem de dağılımı sağlayan bir sapma eğiliminin arasında parça parça kurulan.# lunulmaktadır: ya canlıda biçim değiştirme konusunda t kendiliğinden bir yatkınlık (veya hiç değilse. zamanın devamlılığı önceden belirlenmiş değişkenlerin bütün 53 Benoit de Maillet. fr] Bu durumda. başlangıç biçimi giderek tanınmaz hale gelecektir) olduğunu var saymak ya da onun. Birincisi. Tel iamed ou les Entreüens d'un Philosophe Chinois avec un Missionnaire Français. sürekliliği sağlayan bir bolluk (cinslerin zaman o» . VÜ yeni bir karakter alabilme olanağı tanımak gerekmektedir. kuşaklar boyunca. kendini önceleyenlerin hepsinin karakterlerine sahip olan. Doğa tarihinin belirleyebileceği cinsler tablosu. sonsuz hatalar sistemidir -Maupertuis'de > wj rastladığımız gibi-. ama doğada sabit olan bir denge sayesinde 208 . Danvin'de görüldüğü haliyle karakterin kendiliğinden değişimini olduğu kadar. başlangıçta verimli olanından hafifçe farklı bir karakter kazanabilme yeteneği. ama daha yüksek bir karmaşıklık ve gelişmişlik düzeyinde bulunan nihai bir cinsi gizlice aradığını düşünmek. Lamarck'ın tasvir edeceği haliyle ortamın pozitif etkisini de önceden haber verıyora benzemektedir. Fakat bu geriye doğru bakışın bir yanüsamasıdır: nitekim. aynı ânda hem tarihi. s 142.i ( çizgi üzerinde resmedilebilir. %^ canlı varlığın içindeki bir değişimin ilkesini tanımlamak. yüzyılın âdeta-evrimciliği. \f böylece ona bu fırsattan istifade doğal bir değişim süreci. öylesine ki.muhtemel biçimlerini tanımlayan değişkenlerin genel tablosu tarafından. bu düşünce biçimi için. içindeki desteği ve birinin diğerine benzemesi) ile. apriori mümkün kılınmıştır.

kısa bir hayat sürmekte. sürekliliğin bellek tarafından değil de.«. Çekime ve rastlantıya tabi olan bu biçimler. tasarı tarafından sağlandığını varsaymak gerekir. Prototip ve nihai cinse dayalı olan ters sistem için de farklışeyler olmamaktadır Bu şıkta. ortaya çıkan canavarlıkların ardı arkası kesilmeyen tabanı üzerinde bölümlere ayrılmış olarak. ^| bellekleri ebeveyn çiftin karakterlerini koruyan yeni bireylere hayat vermektedirler. Maupertuis. eğer de. en faal. onlara ait olarak bildiğimiz bütün karakterleri yavaş yavaş ve birbirlerini izleyen değişmelerle kazanmışlardır. J. madde parçalarının faaliyet ve bellekle do-nandıklarını varsaymaktadır. tekrarlanan sapmalar nedeniyle 228 Kelimeler ve Şeyler olmuştur. Devam edebilenler. Kendilerini çözüm-lememize sunan görülebilir cinsler. Ve bu durum. B. Robinet ile birlikte. çok daha ince bir sürekliliğin parçasal sonucundan başka bir şey değildir. Doğanın bir araya getirdiği ve yavaş yavaş düzenlediği basit unsurlardan hareketle. kendini ardışıklık biçimi altında sunabilmektedir. küçük sayıdaki ilkeler taban olur". Birbirleri tarafından çekilen en az faalleri. Bütün bedenlere. minerallerin 209 .-\ vam edemezlerse yok olmaktadırlar.kazanılmış olmalıdır. Ve temel nokta buradadır: doğa bir tarihe ancak sürekli olabilmesi ölçüsünde sahiptir. çok daha sıkı. leri. Sayılamayacak kadar çok unutulmuş veya kötü akıbete uğramış küçük farklılık tarafından dokunan bir süreklilik. mineral özleri meydana getirmekte.W) dirler."54 Canlı varlıklar böylece. onlara zaman boyutu içinde bakıldığında. hayvanların daha karmaşık vücutlarını resmetmekte. gene aynının inatçı gücüyle ko. ona doğru yol aldığı karmaşık bir varlık tasarısı: "Önce unsurlar bileşirler. uçuruma yu-varlanmakta ve bazen de sürmektedirler.s runan yeni bir cinsin doğmasına kadar sürmektedir: "Hayvanların sonsuz çeşitliliği. ve meydana getirdikleri tutarlı ve sağlam tabaka. Bütün mümkün karakterleri sırayla (bütün değişkenlerin her karakterini) alabildiği için. parçacıkların bir ^ sapmasının -bir rastlantı-.

"56 Bu iki ucun arasında. 54 Maupenuis.A rinde gözlenebilen haliyle. bu modelin yerkürede en azından insanın kişisi üze. nitelik. s. şeylerin düzenim bozmanın uzağında kalarak. yeni düzenlemelerle kendi içlerinde sonsuza kadar bölünen ve altbölümlere ayrılan cinsleri verir. Essai sur la Formation des Corps Ûrganises. ma. bunların diğerleri kadar doğal prototip başkalaşımları olduklarına. "dünyanın yüzeyinde dolaşan varlıklara" varana kadar artmaya hiç ara vermez. cinslerin kendilerin. bu varlıkların sayesinde \w daha düzenli varlıklar ile daha simetrik bir düzenleme *^ üretmeyi başarmaktadır.'! 210 . tamamen eski bir prototip ile.j|i larına… inanalım. karmaşıklığın ve bileşimin bütün mümkün basamakları bulunmaktadır: bazılarının •'$% sabit cinsler halinde sürdüğü ve diğerlerinin de battığı. 1786. dış görünüş olarak değişimleri. iç doku. de. Robinet. uç karmaşıklaşması arasına yer. doğanın tüm sürekliliği. büyüklük..<! vasa bir deney dizisi gibi. tıpkı onların kendilerini önceleyenler tarafından getirildikleri gibi. onları izleyen bileşimleri hazırladıklarına ve düzene soktuklarına. Doğa herhalde. "organların sayı. Berlin. Böylece.'-."55 Ve bu iş. 55 J.örgütlenmesine yalnızca onlar hükmeder.ym ruz kalmaya yatkın olduğu sonsuz değişkenlerin dokusu.3| bi.• ' leşir."57 Tıpkı Maupertuis'de olduğu gi. s. B.i ^' den daha başka bir "doğa"dan değillerdir: "Görünüşteki en (Js garip biçimlerin… zorunlu ve esas olarak varlığın evrensel planına mensup olduklarına. De la Nalure. 1754. bunların komşu biçimlerine geçiş olarak hizmet ettiklerine. Robınet'de de ardışıklık ve tarih doğa için yalnızca. bu düzene katkıda bulunduk. sonra "doğanın cömertliği". yay. bizim bildiğimiz en karmaşık düzene kadar böyle sürüp gider. Canavarlar.. bize farklı olgular sunmakla birlikte. 41. 25-28. 3.:. Sınıflandırmak 229 her tarihten daha derinlere giden.

Başka bir şekilde söylenmesi halinde. Cons\d(rations philosophiques sur la gradaüon naturel e des fotmes de Vitre. Önce.—mdash. Canavar. önemli sayıda mümkün değişimin üzerine çarpıtılmış.—mdash. 230 Kelimeler ve Bunun iki sonucu vardır. bir yönde toprağın ve suların dramı olarak okunması gereken şey. 57 agt. 198. zaman. sonra da bunların üstlerinin çizilmiş olduğunu kabul etmek gerekir.—mdash. iklimlerin ve coğrafyanın yalnızca ayrıcalıklı ve sürmeye aday bölgeleri devşirdikleri bir güzergâhı resmetmektedir. Demek ki.: ken bir ortamla mücadele ettiği temel bir tarihin. doğanın bütün sürekliliğini kal etmesi -belki de daha önceden kat etmiştir. diğer yönde biçimlerin görünüşteki sapması olarak okunmalıdır. s. doğanın kesintisiz mırıltısı gibidirler. aynı canlılık ilkesinin değiş.— 'l 56 J. süreklilikten tabloya doğru zamansal bir dizi boyunca yeniden inebilmek için gereklidir. canlıların sürekliliğini ve özelleşmesini sağlayan zaman veya süre değildir. bulanık. Onun koşuludur. mümkün bütün çeşitlenmelerin sürekli tabanıüzerinde.dahil etme ihtiyacı vardır.gerekiyorsa. %*. zamanın 211 . 1768. tıpkı. Süreklilik.—mdash. Paris. ka-otik ve parçalanmış bir deney boyunca.\ rünür izi değildir.—mdash. 4-5. Robinet. canavarların geleceği olmayan çoğalmaları da.nu kat etmenin araçlarından ibarettirler. -1 ( ancak negatif bir rol oynayabilir: devşirir ve sürdürür veya t* \ ihmal eder ve kaybolmaya bırakır. işe canavarları -bunlar dipteki gürültü. sınırlı olan zamanın. göze gö.—mdash. J'ıo ———————_—mdash. s. Nitekim. Ve tarih ona nazaran. taksinomik tablodan sürekliliğe çıkabilmek için jeolojik felaketin gerekli olması gibi. B.

insanın kulağı. 1965. Örneğin doğanın. . içindeki bir çakıltaşıdır. 2. kafatası veya cinsel organları için. Sınıflandırmak 231 dir? "İnsan kalbine benzeyen ve bu yüzden Anthropocardi-te denilen cins… özel bir dikkat hak etmektedir. s. canlı biçimler burada bütün mümkün başkalaşımlara maruz kalacaklar ve arkalarında. onun modelini resmeden binlerce biçime bakarak mı? Acaba kaç tane fosil. yanardağların ve batık kıtaların bizim gündelik deneyimiz açısından bulandırdıkları bir sürekliliği sağlamaktadır. insanın geçici olarak nihai biçimini tasarladığını. bu dış biçimin içinde çok belirgin bir role sahiptir. sürekliliği araştıran tarihçinin aradığıbir benzerliğin ayrı. biçim verilen ve bir gün daha gelişkin bir biçim uğruna terk edilen alçı heykeller gibi-58 XVIII. artık benzerlik düzeninden başka bir şey olmamalarıdır. Paris.. Özü. Kalp biçimi olabildiğince iyi taklit edilmiştir. farklılığı açığa çıkarmaktadır: bu farklılık henüz yasasızdır ve iyi tanımlanmış 212 . ilkel prototipten hareketle yapmaya hiç ara vermediği neye bakılarak anlaşılacaktır? Güzergâh üzerinde bıraktığı. Canavar.! cahklı yeridir —taxinomia mekânının onu katı bir şekilde parçalamasına rağmen-. 129-154. doğanın elinde tuttuğu süreklilik gücünden hareketle. hayvan ve mineral karması olan doğasıyla. süreklilik işaretlerinin böylesine bir tarih boyunca. biyolojik "ortam" kavramının bulunmaması hakkında Bkz. sol karıncıktan büyük atardamarın büyük gövdesi ile alt veya inen kısmın çıktığıda görülmektedir. Ayrıca. Canavar ve fosilin her ikisi de. Cnaguilhem. La Connaissance de la Vie.içinde ve bizim teorik bilgimiz için. katedilen yolun işareti olarak yalnızca benzeşmenin menzillerini bıraka-caklardır."59 Fosil. Burada toplardamarın gövdesi ve iki parçası fark edilmektedir. Ortam ile organizma arasındaki hiçbir ilişki58 bu tarihi tanımlamadığından. Diğer sonuç ise. tufanların. bas. yüzyılda.

tablo ile süreklilik arasında. taxinomia için yapıyı. zamanın kıpırdanışı içinde bir âdeta-karakter kaydetmektedir. onun ihmal edilen kenarlarında algılanabilen bir hareket olarak: ve Canavar böylece. B.itreşen bilgiyi meydana getirmektedirler. ancak birinden diğerine gerekli geçiş esnasında müdahale edebilmektedir. özdeşliğin uzak IJ ve yaklaşık bir biçimi olarak işlev görmektedir.bir yapıya sahip değildir. benzerliğin belirsizliği içinde hatırlatmaktadır. benzerliklerin doğanın kat ettiği bütün sap. Robinet. Fakat eğer ge/çeği söylemek gerekirse. canavar ve fosilin. hareketli. doğanın tarihi'ni düşünmek doğa tarihi için o kadar olanaksız. ama daha taslak halindeyken durdurulan.\ maların içinde sürmesine izin verdiğidir. çözümlemenin özdeşlik olarak tanımlayacağışeyin henüz sessiz benzeştirme olduğu ve sabit ve belirlenebilir farklılık olarak tanımlayacağışeyin henüz yalnızca serbest ve rastlantıya bağlı değişiminden ibaret olduğu karanlık. Fosil. hep taslağı çıkartılan. Bunun nedeni. 213 . ve yalnızca tablonun kıyılarında. canlılara yabancı ve onlara yalnızca dışarıdan gelen felaketler olarak. İşte bu nedenden ötürü. bir tek aracı yere sahip olabilir. Considörations… . sürekliliğin tabanı üzerinde bir karikatür gibi anlamakta ve fosil de özdeşliğin ilk inatlarını. sonra da karakteri tanımlayan şu farklılıklar ve şu özdeşliklerin geriye doğru yansıtılmasından başka bir şey olmamalarıdır. Bunlar. ama tarihin yavaş inadı içinde bir altcinsten başka bir şey | :2 değildir. farklılıkların oluşumunu. 232 Kelimeler vr peyler ancak bütünün talepleri tarafından ölçülen. s. canavar özelleşme tabakasıdır. tablo ile süreklilik tarafından resmedilmiş olan epistemolojik düzen o kadar temellidir ki. Ya da. 18. oluş 59 ]. Ya. '.

'J' gilerin. özdeşlikler ve farklılıklarmki-lere ilişkin olanının dışında daha birçok çözümleme olmuştur. karakterlerin 214 .VII. Gramer ve taxinomia konusundaki düşüncelere özdeş biçimler dayatacak. Bu apriori.. Ama. onlara dağınıklıklarıiçinde. belli bir dönemde.-nj hgelişmelehne taban olarak hizmet eden bir bilgi halinden 'M de meydana gelmemiştir. Ama bunların hepsi. somut olgulanin-anlann merakına bir o kadar esrar olarak sunmaya hiç ara vermeyecekleri bir sabit sorunlar donanımı tarafından Smı/landırmafe 233 oluşturulmamıştır. saflıkların veya büyük teorik tercihlerin tarihsel : profilini anlamak gerekiyorsa-. orada ortaya çıkan nesnelerin varoluş tarzını tanımlayan. hiç kuşkusuz sınıflandırma çabalarından farklı daha birçok araştırma. Bu apriori. bunların arasında bir yöntem aktarımı söz konusu değildir. onlanbir adlar sistemi içinde temsil etme olabilirliğine bağlayan bilginin temel bir düzenidir. hatta hiç kuşkusuz. varlıkları tanımayı. tekil ve birbirinden uzaklaşan tasarılarıiçinde izin veren tarihsel bir cins apriori'yt dayanmaktaydı. diğer alanda da denenen model.âM nemin zihniyetleri veya "düşünce çerçeveleri" denilen şey ]!•• tarafından da belirlenmemiştir -eğer bundan spekülatif bil. gündelik bakışı teorik güçlerle donatan ve şeylerin üzerinde. daha önceki çağlar boyunca çökelti halinde biriken ve rasyonelliğin az veya çok eşitsiz veya hız. DOĞANIN SÖYLEMİ Doğal tarih teorisini dil teorisinden ayırmak mümkün değildir. daha genel bir rasyonellik de söz konusu değildir. türlerin varlığı. belli bir dö. Bizim şimdi hayat adını verdiğimiz bu bölgede. Ne de bir kavram iletişimi veya bir alanda "başarılı" olduktan sonra. bu apriori aynızamanda bunların yerini oluşturdukları bütün fikir tartışmalarını mümkün kılmaktaydı. XVIII. yüzyılda. Söz konusu olan. doğru sayılan bir söylemin tutturulmasına olanak veren koşullan tanımlayan şeydir. deneyin içinde belli bir mümkün bilgi alanınıbelirleyen.

I Doğa tarihi dille çağdaştır: temsilleri ânı içinde çözümleyen. bir doğa tarihinin varlığıdır: bilgi alanı ola. sabit bir düzeni bir temsil bütününün içine dahil eden karmaşık bir işlemler dizisini kapsamaktadır. ve bunlar yalnızca kelimelerin biçimiyle değil. dört unsur (önerme (cümle). köken noktalarını. sürekliliğe bağlı olduğu için kendi içinde açtığı bu aynı mekânda bulmaktadırlar. yüzyıldan beri biyolojiden anladığımız şeyden ayıran ve ona klasik dü. belleğe. her şeyden önce bu kelimelerin temsili 215 . az veya çok uyanık bir dikkat. eklemleşme. ancak iyi yapılmış bir dil olması halinde var olabilir/olmalıdır. Sınıflandırmak ve konuşmak. XIX. düşün-234 Kelimeler ve Şeyler ceye.\ dır. önyargılar. klasik çağda yeni bir merak nesnesinin keşfedilme. Onu dil teorileriyle akraba kılan. işaretleri onlardan itibaren belirleyen ve sonunda adları dayatan kendiliğinden oyunla aynıdüzeydedir. işaret.\M rak belli bir görülebilirliğin düzenlenmesi. Bütün bu ampiriklik alanını.| şüncenin içinde belli bir eleştirel rol oynatan işte bu alan. Ve evrensel olarak geçerli olması halinde.jj* ğişkeninin tanımlanması. hangisi olursa olsun her bireyin *1İ yerleşebildiği bir komşuluk alanının oluşturulması. hem de düzene sokulabilir olarak kurmaktadır. alışkanlıklar. bütün diğerlerinden bağımsız bir dil olarak. Fakat doğal tarih. aynı ânda hem tasvir edilebilir. türeme) kendi aralarında büyük aralıklar bırakmaktadırlar: herkesin teker teker yaptığı deneyler. Doğa £' tarihi.'ı sine tekabül etmemekte. temsilin zamana. yüzlerce farklıdil oluşturmuştur. onların ortak unsurlarını saptayan.kuşaklar boyunca aktarımı-konusundaki araştırmaları veya tartışmaları belirleyen ta. tasvirin dört de.® rihsel a priori. ihtiyaçlar veya tutkular. kendiliğinden ve "kötü yapılmış" dilin içinde.

türetmeyi ve retorik mekânın güzergâhına giden biçimi tamamına erdirmek ve onun çemberini kapatmak için. ve bu ad. yalnızca hayal gücünün işleyişine ihtiyaç duymaktaydı: yani dolaysız benzerliklere. Öylesine ki. orada eklemleştirilen şey yüklenebilirse) ve eğer her varlığın işareti. onun bütünün genel düzenlenişi içinde bütün haklara sahip olarak işgal ettiği yeri işaret ederse.maliyetli bir talebe gönderme !t yapmaktadır. doğa tarihinin belirlediği haliyle karakter de hem bireyi dam-galamaya hem de onu birbirlerine ayak uyduran genelliklerin mekânı içine yerleştirmeye izin vermektedir. doğanın gerçekten ve bizatihi tamlığıiçinde sürekli olmasıgerekir.bölümlere ayırma biçimiyle farklılaşmaktadırlar. Buna karşılık. hakikinin sabit bir bölümlenmesi haline getirebilirse (eğer temsile her zaman. ilk bakışta doğadaki herhangi bir şeyi işaret Sınıflandırmak 235 etmektedir. Fiilin dilin içindeki işlevi evrensel ve boştur. şeylerin kesin Adlarının nihayet hüküm sürdükleri ikinci dereceden bir dilin binası inşa olmaktadır: "bilimin ruhu olan yöntem. Doğa tarihi. bu adı taşıyan cismin zaman sj içinde edinebildiği bütün bilgileri hatırlatmaktadır: öy. aşırı karmaşıklığın içinde. Ve işaret dilin içinde. doğanın egemen | düzeni keşfedilmektedir. bireysel işleyişi itibariyle. gündelik kelimelerin üzerinde (ve onlar boyunca. cins adlara kapsam ve genişlik-lerini veren türetmelerin rastlantısına açıkken. bir varlığa yüklenebilecek tüm değişkenleri eklemleştiren yapı'nm birliği içinde bir araya getirmektedir. çünkü onları ilk tasvir için kullanmak gerekmektedir). ancak oyunun kapalı olması halinde iyi yapılmış bir dil olacaktır: tasvire yönelik kesinlik eğer her cümleyi. sınıflandırma şeyler arasında '• 216 ."60 | Fakat bu özsel adlandırma -görülebilir yapıdan tak. doğal tarih bu iki işlevi. Dilin izlenimlerin benzeşmelerini istediği yerde. böylece bu cismin kendine özgü olan adını telaffuz etmekte.% sinomik karaktere bu geçiş. tcucinomia'mn mümkün olabilmesi için.J leşine ki. ve adlar eklemleşme sistemlerini bunun içinde işletmektedirler. olmak fiilinin tekdüze işlevinden. Kendiliğinden dil.

Bir temsil belleğe. doğal tarihin. onun iyi yapılmış : bir dili kurabilmesi değil de. Oy.P sa. konuşmak mümkün olamazdı. onların arkasında uzaktan ışıldamakta. maliyetine katlanarak kullanması. işleme fırsatını veren hiç kuşkusuz doğanın sürekliliğidir. tasvir ile düzenleme arasında bırakılan açıklığın içinde bu şekilde ortaya çıkan bu con. 236 Kelimeler ve Seylcı liligine eklendiği kaypak yeri meydana getirmekteydi. eğer doğa şeylerin tabanında. doğanın çökmüş. 13. ama inatçı sürekliliğinin. onu aslında bilgiye sunan ve ancak dilin tümünün kat edilmesi halinde görünür kılan bu çerçevelendirmenin ötesinde. ama dikkatli sürek-60 Linne. dile olanak vereni). o sırada bilinmemekle birlikte.mümkün en küçük farklılık ilkesini talep etmektedir. türlerin ve sınıfların boşluğu olmayan büyük tabakasını oluşturmak için. Hayal gücü (karşılaştırma yapmaya izin vererek. en küçük bir ad için bile yer bulunamazdı. eleştirmesi. adlandırmaların tablosu boyunca teslim etmektedir. smıflandırmasıve sonunda yeniden kurması gerekmiştir. Systema Naturae. Şeyler ve kelimeler çok sıkı bir şekilde kesişmişlerdir: doğa kendini ancak. olabilirlik koşulu tam da bu sürekliliğin içinde bulunan yeni bir dili.* tinuum (süreklilik). ve böylesine adlar olmasaydı sessiz ve görülmez olarak kalacak olan bu doğa. 217 . Kendini hayal gücünün içinde körlemesine benzeşme olarak veren şey. Cinslerin. adlandırmanın tabanında. özdeşliklerin ve farklılıkların kesintisiz büyük dokusunun yansımasız ve bulanık izinden başka bir şey değildi. Ve bunun nedeni yalnızca. bütün temsillerden önce sürekli olmasaydı. herhangi bir karışık ve iyi algılanmayan özdeşlik aracılığıyla başka birini hatırlattığında ve her ikisine birden bir cins adın keyfi işaretinin verilmesine izin verdiğinde. sürekli olarak mevcut olmakladır. dilden çok önce ve onun koşulu olarak varsayılmıştır. Öylesine ki. bilincin boş. aynı zamanda genel olarak her dili açıklayabilmesidir. s.

s 215. bu ancak varlıkların evrensel dağılımı içindeki bir karakter -kelimenin taksinomik anlamında. Ve tıpkı bütün diğerleri gibi. agc. dünyanın bütün nesnelerinin dizisi içinde bir. onun kıstası olarak doğumu (tohum veya tomurcukla). Doğadaki şeyleri üç sınıfa ayırma âdeti vardır: geliştiği kabul edilen. derinin. kendiliklerinden yer değiştirebilen hayvanlar.61 Hayata ve onun ihdas ettiği eşiğe gelince. bunları bu merdiven basamaklarıboyunca kaydırmak mümkündür. Tıpkı bütün diğerleri gibi. hastalıkları. çoğalabilen ve duyusu olabilen bitkiler. bazı belirsizliklere maruz kalmaktadır. Yalnızca canlı varlıklar olmuştur. yüklü ve karmaşık bir karakterle tanımlanacak olursa. damarların.Doğal tarih klasik çağda. Bunlar. sap-tanan kıstaslara nazaran nispi bir sınıflandırma kategori-sidir. bezlerin. yüzyılın sonuna kadar hayat var olmamıştır. Nitekim. Maupertuis ile birlikte. hayatı maddenin en basit parçacıklarının içine yerleştirmek gerekir. tamamen yeni bilgi biçimlerinin ondan itibaren edinildikleri aşikâr bir eşik meydana getirmez. sınırlarının saptanması söz konusu olduğunda. herhalde bu nedenden ötürü biyoloji olarak kurulmamıştır. Eğer bu merdiven. tulumcukların mev-cudiyetini62 saptadığında yaptığı gibi. beslenmeyi (bir özün dıştan dahil edilmesiyle). yaşlanmayı. ama hareket ve duyarlığı olmayan mineraller. dizi üzerinde çok daha yukarılara konulmak durumunda kalır. benimsenen kıstaslara göre. ölümü. fosiller de. dış hareketi. madenler de. daha doğrusu birçok sınıf meydana getirmektedirler: ve eğer hayattan söz edilebilirse. Hayat eğer Linne'nin.olarak mümkündür. XVIII. hareketlilik ve unsurları birbirine çeken ve onları bağlı tutan yakınlık ilişkileriyle 61 Örnek olarak. Hayat. sıvıların iç hareketini. Ve tıpkızoofit'in (biçimi bitkiye benzeyen hayvan) hayvanlar ile bitkilerin ikircikli kesitinde yer alması gibi. Sınıflandırmak 237 tanımlanacak olursa. hayattan söz 218 .

215. hareketli organize varlıklar (hayvanlar). Bkz. Doğal tarih gerçekte. on-lansayı. onu eleştirmektedir."64 Doğabilimci. Contemplation… . ama bu işi onu yeniden yapmak ve onu hayal gücünün körlemesine benzerlikleri boyunca mümkün kılmış olanın ne olduğunu keşfetmek için yapmaktadır. Svstema Natuıae. Doğal tarih aymanda hem dilin önünde hem de arkasında yer almaktadır.63 Linne'nin dediği gibi. klasik çağda geliştiği haliyle doğal tarihi. 238 Kelimeler ve Şeyler lamamak gerekir. yapılanmış görülebilenin ve karakteristik adlandırmanın adamıdır.irine. karanlık ve henüz emekleyen bir hayat felsefesine bağ-62 Line. bir kelimeler teorisiyle kesişmektedir. JPhiIosophie… . s. 133. Hayatın değil. gündelik dili bozmakta. Eğer onu yeniden ele alıyor ve onu mükemmelliği içinde tamamına erdirmek istiyorsa. s. konum ve orana göre uygun bir şekilde tasvir eder ve onları adlandırır. Demek ki. Ayrıca age."doğal cisimlerin bölümlerini bakarak fark eder.etmenin gerekip gerekmediğinin bilinmediği şu belirsiz sınıra yerleşmektedirler. doğada dört bölümlü bir ayırımı kabul etmekteydi: örgütlenmemiş ham varlıklar. bunun anlamı aynı zamanda onun kökeni geri döndüğüdür. Kendine do- 219 . 64 1. Systime Seqı el… . doğabilimci -o buna Historiens naturalis adını vermektedir. s 1 63 Bonnet. hareketsiz organize varlıklar (bitkiler). Fakat canlı ile canlı olmayan arasındaki kopukluk asla belirleyici bir sorun değildir. biçim. ama bunu onun temelini keşfetmek için yapmaktadır. Ayırım I. hareketli ve akıllı organize varlıklar (insanlar).

55 Kant nedenselliği buradan soyutlayarak. yüklemin. bütünüyle dilin mekânına yerleşmektedir. nedenselliği benzerliklere yönelik genel soruşturmanın şıklarından biri haline getirirken. çeşit-linin sentezine ilişkin ters sorunu açığa çıkarmıştır. soruyu tersine çevirmiştir. modernler açısından ebediyen bulanıklaştıracaktır. doğa tarihinin eski mekânını. dil ile doğa teorisi arasında eleştirel tipten bir ilişki vardır. bizzat her bilginin olabilirliğini sorgulamaktadır. Bir yandan eleştiri yer Sınıflandırmak 239 değiştirmekte ve doğduğu topraktan kopmaktadır. Klasik çağda Locke ve Linne. Yalnızca doğa ile insan doğasının ilişkileri konusunda geçerli olmak yerine. XVIII. hayat aynı dönemde sınıflandırma 220 . adsal eklemleşmenin temelindeki adlandırma hakkından bizatihi cümleye ve onu kuran olmak fiiline taşınmış olmaktadır. adların üzerinde anlaşmaya varılmış bir kullanımıdır ve nihai amacı şeylere tam adlarını vermektir. türün varlığından (temsillerin çözümlenmesiyle elde edilmektedir). benzeşmelerin sürekli tabanı üzerinde özdeşlik ve ayrılık ilişkilerinin belirlenmesinin söz konusu olduğu yerde. doğa ile insan doğasının. benzerliğin temeli ile cinslerin varoluşuna ilişkin olanıdır.laysız taban olarak hizmet eden bu gündelik kelime haznesini aşmaktadır ve onun ötesinde. kısacası benzeşmenin algılanması ile kavramın geçerliği arasındaki ilişkilerin söz konusu olduğu bir bölgede sürtmeye ara vermemiştir. doğru ama her dilin hangi koşullarda mümkün olduğunu ve hangi sınırların içinde bir geçerlik alanı bulunabileceğini keşfedecek bir dil inşa etmektir. Demek ki. genel ve soyut düşüncelerin değerinin. ama bunun tersine. ama belirgin bir bilginin biçimine bağlı olarak. temsilleri birbirlerine bağlamanın olabilirliğine. Buffon ve Hume buna tanıktırlar. Bu yüzden ne özerklik. nitekim doğayı tanımak. yüzyılın sonunda yeni bir dış biçim ortaya çıkarak. Eleştirel sorun XVIII. Hume. hayal gücünün.kritik soru. dilden hareketle. kavramdan yargıya. Eleştirel soru aynı darbeyle. Fakat öte yandan. onun varlık nedenini oluşturmuş şeyi araştıracaktır. ne de kökten sorgulama değeri kazanabilmiştir: benzerliğin. yüzyılda var olmuştur. çünkü esas olarak.

Aynı şekilde siyasal iktisat da yoktur. genel anlamdaki her eleştirinin alanına girmekte. Leroy. Onun hakkında gene de "kavram"dan söz edilemez. a i. filoloji de yoktur. XIX. yüzyılda doğa bilgisinin kurucusu olan şu eleştirel ilişkiden kurtulmaktadır. fiyat. yerlerini hafifçe kaydıracağı ekonomik kavramların bir oyununun içinde yer almamaktadır. 65 Hume. Öylesine ki.. Klasik çağda "iktisat"ın toprağı ve nesnesi olan bu 221 . çok tutarlı ve fazlasıyla tabakalı bir doku söz konusudur. XVIII. Söz konusu olan daha çok genel bir alandır: değer. ZENGİNLİKLERİN ÇÖZÜMLENMESİ Klasik çağda hayat ve hayat bilimi yoktur. Ama bir doğal tarih. Essai sur \a Nalure Humaine. s.kavramlarının karşısında özerkliğini kazanmıştır. ve XVIII. rant. yüzyılın tümü boyunca. Kant'tan Dilthey'e ve Bergson'a varana kadar bütün eleştirel düşünceler ve hayat felsefeleri kendilerini bir toparlanma ve karşılıklı meydan okuma konumunda bulacaklardır. dolaşım. bizim için özsel kesinliğini kaybetmiş olmakla birlikte. ama bir genel gramer vardır. yüzyıllarda. Buna karşılık XVII. Çev. mümkün her bilgiye taşıdığı şu eleştirel yargıya da direnmektedir. çünkü bilgi düzleminde üretim var olmamaktadır. ALTINCI AYIRIM Mübadele Etmek Ov 1. faiz kavramlarını bir o kadar kısmi nesneymiş gibi kavrayan ve yerleştiren. ticaret. 80 ve 239 vd. ama kendi hesabına geçirdiği ve kendi adına olmak üzere. çünkü anlamlarından birazını müsadere ederek veya onların yayılma alanlarından bir bölümünü sahiplenerek. Kurtulmaktadır sözü iki anlama gelmektedir: hayat diğerleri arasında bir bilgi nesnesi haline gelmekte ve bundan ötürü. alışık olmayı sürdürdüğümüz bir kavram olmuştur.

klasik zenginlik çözümlemesine. Boisguillebert ve özellikle Law'u ve 1720 felaketinden sonra. Böyle yapmak. sonra da para ile zenginlik. Bilimsel bir iktisadın. ama anlaşmaya dayalı karakterini böylece keşfetmiştir (ve bu. Demek ki. uzun bir süre için olanaksız hale getirildiğim varsaymaktadırlar: bu karıştırmaların başlıca sorumlularından biri ve bu durumun en parlak dışavurumu merkantilizm olmuştur. değişim değen ile içsel değer ayırımı 222 . tamamen ahlaki bir kâr ve rant sorunsalı (adil fiyat teorisi. keyfi olmayan. yalnızca daha sonraki tarihlerde el yordamıyla oluşmakta olan bir siyasal iktisatın birliğini atfedecek olan geriye dönük bir okumadan kaçınmak gerekir. yüzyıl. Ona farklı tipten. onun çeşitli kavramlarını (hatta ve özellikle. Fakat XVIII. Say'in döneminde tamamen donanımlı ve çoktan tehlikeli bir hale gelmiş olarak zuhur etmiş olan bir bilginin esrarlı doğumunu. faizin meşrulaştırılmasıveya mahkûm edilmesi). Cantillon. Galliani'yi. tıpkı Linnegil doğa tarihinin alanının dışında veya Bauzee'deki zamanlar teorisini. Ancak fikir tarihçileri. örneğin üre242 Kelimeler ve Şeyler tim veya emek çevresinde örgütlenen bir ekonomiden kaynaklanan sorular sormanın yararı yoktur. metalciler ile metal karşıtları arasındaki uzun tartışmalar boyunca olmuştur: birincilerin arasında Child. Locke. zenginlik alanıdır. bu tarz içinde kurgulama âdetine sahiptirler. Batı-düşüncesinde Ricardo ve J. daha ılımlı bir şekilde olmak üzere Mübadele Eımeh 243 Montesquieu ve Melon'u saymak gerekir). B. bunların adları daha sonradan bazıanlam benzeşmelerinin sayesinde sürdüyse). değer ile piyasa fiyatıarasındaki sistematik bir karıştırma tarafından. bunların pozitifliklerini aldıklarısistemi hesaba katmadan çözümlemek de yararsızdır.alan. ikincilerin arasında Barban. Petty. genel gramerin onun tarihsel olabilirlik koşulu olduğunu hesaba katmadan çözümlemeye kalkışmak gibi olacaktır. pozitif ekonominin daha sonra daha iyi uyarlanmış aletlerle ele almaya hiç ara vermeyeceği büyük sorunlar arasındaki esas ayınmıyapmış ve bunlardan bazılarını çerçevelemiştir: para. aynı zamanda -ve bu Cantillon'un eseridir-.

ticaret çözümlemelerini birbirlerine ekleyen gerekirlik bağı da. kökler ve bunların türetilmelerine ilişkin çözümlemeler. elmasın yararsız pahalılığı ile o olmazsa yaşayamayacağımız suyun ucuzluğu zıtlaştırıla-rak. Say'in piyasa ekonomisinin bazı temel yasalarım gün ışığına çıkarmalarına kadar sürmüştür. kendine özgü nesnesi ve iç tutarlılığıyla var olmaya koyulmuştur. Jevons ve Menger'i haber veren bir şekilde. değer. artan işbölümü sü-recini. Adam Smith'in üretim çözümlemesini başka bir yönde yeniden ele alarak.yapılmaya başlamış. Siyasal iktisat bundan sonra. Ricardo'nun sermayenin rolünü. yüksek fiyatların ticaretin gelişme-sindeki önemi anlaşılmıştır (bu. son olarak da -işte karşımızda fizyokratlar-. eylem dili. ve XVIII. Fiili durumda. değer. onları karanlıklar içinde bekleyen bir gelecekten itibaren değil de. fiyat. esas temalarını parça parça ve sessizce yerine koymuştur. sistemiyle yöntem veya "sabitlik" ile "evrim" arasındaki zıtlık doğal tarih alanı kuşatılmadan anlaşılamazsa. B. biyoloji doğal tarih için odur. üretim mekanizmasının çözümlemesine girişilmiştir. Ve siyasal iktisat böylece. Ve nasıl ki fiil ve ad teorisi. fiyat. Graslin. yüzyıllarda. büyük "değer paradoksu" kuşatılmıştır (nitekim. nasıl ki klasik tasvir. para. genel gramer aracılığıyla. bunların eşanlılıklarının yeri olan zenginlikler alanı 223 . onları mümkün ve gerekli kılan şu arkeolojik şebekeye atıfta bulunmadan an244 Kelimeler ve Şeyler laşılamazlarsa. "Zenginliklerin çözümlenmesi"ni bütünsel gerekirliği içinde destekleyen. değer genel bir yarar teorisine bağ-lanmaya başlamıştır (taslak olarak Galiani. karakterleştirme ve taxinomia'nm ne olmuş oldukları. J. Galliani tarafından sağlam bir şekilde formüle edilmiş olarak bulmak mümkündür). genel gramer filoloji için neyse. Bu düzenleme siyasal iktisat için. Fransa'da Boisguillebert ve Quesnay tarafından yeniden ele alınan "Becher ilkesidir). dolaşım. bu sorunu. bu faaliyet. işte bu düzenlemedir. aynı şekilde. Turgot'da ortaya çıkmıştır). sağlam ve genel bir epistemolojik düzenleme tabanı üzerinde düşünülmüşlerdir. para. piyasa kavramları XVII.

çünkü maden ancak kendi de bir zenginlik olduğu için bir işaret. her seferinde belli bir bilgiye dayanmaktadırlar: kendini bir söylem halinde kendi için dışa vuran gizli bilgi değil de. Bunun nedeni. bütün bilgilerin olabilirlik koşullarını tanımlayan ancak bir tek episteme vardır. sürebilir veya yok olabilirler. Parasal öz sorunu ise. Davanzatti'nin. kullanılan çeşitli madenlerin fiyatları arasındaki oran. Zenginlik çözümlemesi. Ve konuşlurulmaları gerekenler. bu başat bilgi gerekir-likleridir. Bir kültürde ve belli bir ânda. 1575 tarihinde toplanan Etats Generaux tarafından hükme bağlanan para reformu. ticari bir uygulama. hiç kuşkusuz genel gramer veya doğal tarihinkilerle aynı yollardan ve aynı ritmde oluşmamıştır. bunun nedeni onun hakiki 224 . paranın ayarının doğası. Ancak. PARA VE FİYAT İktisadi düşünce. yüzyılda fiyat ve parasal öz sorunlarıyla sınırlıydı (veya hemen hemen). Eğer işaret edebiliyorduysa. Fiyat sorunu. paraların ağırlıklarıile nominal değerleri arasındaki uyuşmazlık konularına ilişkindir. zenginlikleri ölçen bir işaret olarak ortaya çıkabiliyordu. zahire-nin pahalılanmasının mutlak veya nispi karakterine ve birbirini izleyen devalüasyonların veya Amerikan değerli maden akımının fiyatlar üzerinde yapabilecekleri etkilere ilişkindir. gerçekle görünür bir ilişkisi olmayan soyut teoriler veya spekülasyonlar için gerekliliği aynı olan bir bilgi. gelişebilir. XVI. Bu ister bir teori halinde açığa çıkan bilgi isterse bir uygulamanın içinde sessizce yer alanıolabilir. uygulama ile saf spekülasyon zıtlaştırı-labilirse de.gün ışığına çıkarılmadan yakalanamaz. Houterou'nun. Petty'nin veya Cantillon'nun teorileriyle aynı arkeolojik kaideye oturmaktadırlar. para. Fakat bu iki sorun dizisi birbirine bağlıydı. kendilerine özgü biçimlere göre rasyonelleşebilir. merkantilist tedbirler veya Law deneyi ve bunun tasfi-yesi. Bir para reformu. bir bankacılık âdeti. bunların her ikisi de her halü kârda tek ve aynı başat bilgiye dayanmaktadır. II. ticaret ve mübadele üzerindeki düşüncenin bir uygulamaya ve kurumlara bağ-holmasıdır.

zenginlikleri işaret eden ve onları ölçen işaretlerin de kendi üzerlerinde hakiki damgayı taşımaları gerekmekteydi. para tam bir ölçüydü. bunların değerli olmaları gerekiyordu. ne gümüş sikke haline gelmişlerdi. Copernicus'tan Bodin ve Davanzatti'ye kadar. toise ve boisseau işte bu şekilde maddi uzunluk ve hacime sahip olmalarından ötürü ölçü birimi olmaktadırlar demektedir. herkes 246 Kelimeler ve Şeyler tarafından kabul edilebilir ve her yerde geçerli olabilir: Copernicus. Paranın. zenginlik üzerindeki her düşüncenin ayrıcalıklı nesnesini oluşturan paranın doğası arasındaki korelasyon buradan kaynaklanmaktadır. ortaçağın hiç değilse bir bölümünde kabul edilmiş olan ve paranın valor impositus'unu saptama.bir damga olmasıydı. istikrarlı. Fiyatlar sorunu ile. yararlı. istenir olmaları gerekiyordu. o sıralarda "ne bakır. dayattıkları damganın herkes tarafından okunabilir gerçek bir imza olabilmesi için. ölçülecek şeylerin çeşitlilığıyle kıyaslanabilir nitelikte bir gerçeklik yüklemine sahipse. eğer birimi hakikaten varsa ve herhangi bir malın atıfta bulunabileceği bir gerçeklikse ölçebilmektedir. Bir ölçü. bütün bu niteliklerin. Paranın değerinin. eğer ölçek olarak. ne altın. Fiyatın söylenebilmesi için. hükümdarların metal parçalarının üzerine ne baş kabartmalarını. istikrarlı olmaları gerekiyordu. para ancak. ne de armalarını bastır-dıkları döneme geri dönmesi gerekmektedir. onun maddi gerçekliğine dayanmaktadır. içerdiği maden kitlesi tarafından ayarlanması gerekmektedir: yani eskiden olduğu şeye. belli bir sikke kategorisini veya madeni para olmaktan çıkarma hakkını hükümdara veya kamusal rızaya bırakan teoriye geri dönmektedir. haddini değiştirme.2 keyfi işaretler. yalnızca ağırlıklarına göre değerlendiriliyorlardı". yüzyıl bu noktada. çünkü zenginlikleri kendi maddi zenginlik gerçekliğinden hareketle ölçeğe bağlama gücünden başka bir şeyi işaret etmiyordu. Ve tıpkı kelimelerin söyledikleriyle aynı gerçekliğe sahip oldukları. tıpkı canlı-varlıkların damgalarının görülebilir ve pozitif işaretler olarak bedenlerine kazınmış olmaları gibi. Ve aynı zamanda. Nadir. XVI. mallar ile mübadele mekanizmasındaki ikame arasında ortak ölçü olma konusundaki iki işlevi. 225 .1 Bunun sonucu olarak. hakiki damgalar olarak kabul edilmiyorlardı.

11. in. 15. 1561 Mart kararnamesi paraların nominal değerini "indir-miş" ve bunu paraların içerdikleri maden miktarına geri getirmiştir. onların ölçme işlevini uzun zamandan beri bozmuştur. Elizabeth dö-neminin para politikasına ilham verip vermediği bilinmemektedir. 2 Anonim. in. 1575'te toplanan Etats Generaux muhasebe sikkelerinin (bunlar. kesin olan bir şey vardır: 1544-1559 arasındaki bir dizi "aşırı yükseltme"den (devalüasyon) sonra. 1577 tarihli ferman. Mübadele Etmek 247 paraların belli bir tarihten itibaren böyle olmamalarını" istemektedir. çünkü nominal değerin "aşırı yükselmesi". ölçü olarak seçilen maden miktarına uygun olması ve onunla bütünleşmesi gerekmektedir. ölçme değerinden daha fazla bir şeyi işaret etmeyecektir. Compendious'un anonim yazarı bu yönde olmak üzere. Ama. s. altın eküyü hem hakiki sikke hem de hesap birimi olarak ihdas etmiş.1. Discours sur la Frappe des Mionnaies. Parts. ödeme aracı olma değerini koruyan. ama değer 226 . aynı ağırlığa. 117. J Y Le Branchu. para haline gelmiş sikkelerin artık "içerdikleri madenin değerinin biçilmesinden sonra" kabul edilmeleri gerekmektedir. ama bundan otuz yıl öncesinden beri elyazması olarak var olan ve elden ele dolaşan Compendious metninin. 1934. yeni paraya gelince. s. aynı ada sahip eski ve yeni paralar geçerli olacaktır. tamamen aritmetik olan ve ağırlık ile nominal değer tanımına eklenen üçüncü bir para tanımını getirmektedirler: bu ek oran. tartışmalarda kendilerine özgü boyuta aynı taban üzerinde ulaşmışlardır Parasal işaretlerin ölçüm kesinliklerine geri getirilmesine uğraşılmaktadır: sikkelerin üzerlerindeki nominal değerlerin. para bu durumda. Compendieux ou Brej Examen de Quelques Plaintes. age. para manipûlasyonlannın yönünü. konu hakkında yeterli bilgisi olmayanlardan gizlemekteydi) kaldırılmasını istemişler ve bunu sağlamışlardır."3 1581'den önce yayımlanmayan. yüzyıldaki reformlar bu epistemolojik taban üzerinde gerçekleştirilmiş.XVI. Fransa'da da aynı şekilde. diğer tüm madenleri altına tabi kılmıştır -özellikle. ve böylece para eski haddine ve eski haslığına iade edilmiş olacaktır. onun nominal değeri kendi ağırlığı kadar olacaktır: "bu ândan itibaren yalnızca aynı değere. Ecrits Notables sur la Monnaie. "şu ânda geçerli olan 1 Copernicus.

Fakat bu geri dönüşün istenilmesi.-bazen de gerçekleş-3 age. aynı maden kitlesi tarafından taşınan nominal değerlerin artmasına bağlı olabilir.. parasal olgularla fiyat hareketlen arasındaki ilişki: para işte burada. Ve Malestroit. 248 Kelimeler ve Şeyler tirilmesiyle birlikte. fakat aynı buğday miktarı için hep aynı miktarda altın veya gümüş verilmektedir. yüzyılda görünüşte öyle olmasına rağmen. s. Öncelikle. Her şeyin pahalılanması. 155. Phılippe döneminde. oluşturdukları ölçünün tam ve şeffaf damgasından ibarettir. mübade-lelerdeki ikame değeri. XVI. bolluk ve kıtlığına göre değişen bir mal: paranın da fiyatı vardır—. 12 Compendieux. s. fiyat artışı olmadığına dikkat çekmiştir. paranın rolünün. çünkü mallar hep oldukları gibidir. alışılmış miktardaki saf altın ve gümüşten daha fazla vermekten değil de. ve para kendine özgü doğası içinde sabit bir ölçüdür. Gresham kanunu6 denilen durumdur. s. malların arasında bir mal olarak gözükmüştür -tüm eşdeğerliliklerin mutlak ölçüsü değil de. daha az almaktan kaynaklanmaktadır. bir paranın ne kadar kötüyse o kadar hızlı dolaşması ve yüksek maden içe-rikli paraların saklı tutulması ve ticarette yer almamaları olgusu: bu. madenlerin miktar ve mal değerlerinin sabit kaldıklarını örtülü bir şekilde kabul edi-Copernicus. metalik ağırlıklarına göre yeniden ölçeklendirilmişlerdir. malların pahalılanması ancak. mübadele kapasitesi ve buna bağlı olarak. II." Fakat. dolaşıma soktuğu maden kitlesiyle özdeşleştirilmesinden itibaren. Sonra ve özellikle. eskiden dört lira den bir arşın kadife kumaşın şimdi on etmesi gerekir. Böylece paralar. diğer bütün mallarla aynı değişimlere tabi kılındığı iyice anlaşılmaktadır. Taşıdıkları işaret -valor impositus-. . Malestroit7. işaret-para'ya özgü olan ve belki de onun ölçü olma rolünü tamamen tehlikeye sokan belli sayıda olgu açığa çıkartılmıştır. 227 . muhasebe sikkesi olarak yirmi soh tournois ve şimdi de elli ederken. 156.değişmez-liğini kaybeden gümüşü-. age. "hiçbir şey pahahlanmamış"tır: altın ekü VI. Copernicus4 ile Compendious yazarının5 çok önceden bildikleri. Öylesine ki.

Burada. s. bilgiler sistemi içindeki benzeşmeye tekabül ettiği kabul edilecek olursa. Paris. demek ki. episteme'nin tek ve aynı dış 228 . şu miktar ve fiyat olarak değişken mallar olan madenlere de gönderme yapmaktadır (bu da Bodin'in okumasıdır). aynı bir mal için. Burada. "nesnelerin fiyat ve değerini veren şeyin bolluğu "dur. çünkü daha fazla külçe madene sahip olan veya özel kişilerden bunları edi-nen hükümdarlar. 7 ve 11. Le Paradoxe sur le Fait des Monnaies. aynı zamanda. age. kendi değerini diğer malların düzeni içinde tanımlayan bir maden kitlesinin üzerinde tanımlayabilir. yüzyıldaki genel işaretler rejimini karakterize edenine benzer bir düzenleme vardır. herkes için kesin ve kabul edilebilir kılan damga. işaretler. demek ki tersine çevrilebilir niteliktedir ve onu iki yönde okumak mümkündür: sabit ölçü olan bir maden miktarına gönderme yapmaktadır (Malestroit onun şifresini böyle çözmektedir). tanınabilmek için kendi hesaplarına işaretlere ihtiyaç gösteren benzerlikler tarafından meydana getirilmekteydiler. Gresham. 1566. Malestroit. Bodin ondan birkaç yıl sonra8. c II. Eğer mübadelelerin ihtiyaçlar sistemi içinde. Eşdeğerliliklerin ölçüsü mübadele sisteminin içine alınmıştır ve paranın satın alma gücü yalnızca madenin mal değerini işaret etmektedir. kendini damga olarak ancak bu kitlenin üzerinde kurabilir.Gresham. hatırlanacağı üzere. onu belirleyen. Parayı farklı kılan. daha büyük miktarda maden verilmektedir. fiyatların yükselmesinin "şimdiye kadar kimsenin değinmediği temel ve adeta tek bir nedeni" vardır: bu da "altın ve gümüş bolluğu". Avis de Sır Th. malların reel pahalılanmasım fark etmiştir. Demek ki. daha fazla sayıda ve daha iyi ayarh sikkeler bastırmışlardır. Yenidünyadan ge-tirtilen maden kitlesinde artışı ve buna bağlı olarak. XVI. Mübadele Etmek 249 yorsa da. parasal işaret mübadele değerini ancak.

2:>0 Kelimeler ve Şeyler şünceyi veya uygulamaları denetlediği görülecektir. maden ile mal arasında. Le Branchu. göklerin yukarısından veya çok yüksekteki bir gözlemevinden seyretmek gerekir. her şeyi arzulamaktadırlar. yeryüzünde var olan her şeyi veya daha doğrusu. 230231. Bu ilişki. tek bir farkla: ikincisi dünyevi olanı göksel olana bağlamakta. s. değeri şu kadar altın veya şu kadar nesne olacaktır. Y. Tanrı tarafından kurulmuşlardır. bunların gökyüzüne tıpkı kusursuz bir aynaya olduğu gibi yansıyan görüntülerini. benzerlik ile işaretin belirsiz sahnımını durdurmak için vazgeçilmez olması gibi. mikrokozmosun her unsurunu makrokozmosun bir unsuruyla ılişkilendıren şu diğer hesaplamaya denk düşmektedir.biçiminin. altın ve gümüş madenlerini dünyaya gömdüğünde ve onları tıpkı yeryüzünde bitkilerin büyümesi ve hayvanların çoğalmasındaki gibi yavaş yavaş artırdığında. Şeylerin kendi aralarında ve altınla olan matematik oranlan ve bunun kuralını her gün fark etmek üzere. bunların toplamı. İnsanın ihtiyaç veya arzu duyabileceği bütün şeylerle. Davanzatti. şu kadar insan. mutlak bir mütekabiliyet vardır. demek ki bütün insanlar her şeyi edinmek için. La Riponse aux Paradoxes de M de Malestmit. madenlerin saklı olarak parıldadıkları damarlar arasında."9 Bu göksel ve tüketici hesaplamayı Tanrıdan başka kimse yapamaz: bu hesaplama. bütün malların fiyatlarını kesin ve nihai bir şekilde ölçeklendirmeye izin veren belli bir ilişkinin kurulması gerekmiştir. age. Ve tıpkı mikrokozmos ile makrokozmos ilişkisinin. 229 . şu kadar nesne. J. limitte değerli madenlerin toplam ticari değerinin saptanmasına ve bunun ardından da. Rönesans süresinde doğa bilgisini ve paraya ilişkin dü-8 Bodin. Leçon sur les Monnaies. 9 Davanzatti. . "Doğa bütün dünyevi şeyleri iyi yapmıştır. şu kadar ihtiyaç var. işlenmiş altınların toplamı kadar etmektedir. 1*568. her nesnenin ihtiyaçları gidermesi ölçüsünde. insanlar arasında varılan anlaşma gereği. Bu durumda tüm hesaplamalarımızı bir yana bırakır ve şöyle derdik: yeryüzünde şu kadar altın.

bütün bu tehlikeli hazinelerin bilgisi. tamamen muktedir ve adeta Tanrısal hale geldiği yerde. çünkü arzuyu tatmin etmekte. XVI. çünkü bunlar bilgiye rehberlik etmekte. madenin karanlık. arzunun vaatleriyle bilgininkileri. nesnelerle \| 230 . tıpkı bunun tersine. • $ yüzyılda bilgi unsurlarını birbirlerine hangi sıkı bir ihtiyaç yi şebekesinin bağladığı görülmektedir: işaretler kozmolojisi. mübadelenin işaretle.2'. çünkü gecenin dibinde şarkı söyleyeni. aynı zamanda dünyanın bilgisi olmaktadır. dünyanın yaradılışından beri gömülü olan hazinelerle ilişkilendirmektedir. oysa birincisi yeryüzünün mağaralarına .3 \ ve madenlerine bağlanmaktadır. gökyüzünün mü.'i Mübadele Hmek 251 ve nesnelerden. kemmelliğine atıfta bulunmaktadır.'* keli ve lanetli parıltısına dayanmaktadır.y.ŞQ liklerin sahipliğine götürmek zorunda olması gibi. Fakat bu bilgi ancak parçalar halinde ve divincı-tıo'nun dikkatli parıltıları içinde verildiğinden. madenler ile yıldızları birbirlerine karşılık düşüren ve yakınlaştıran gizli yakınlıklarınkiyle aynı tarzda ilişkiye sokmaktadır? Bilginin uçlarında. fiyatlar ve para üzerindeki düşünceyi nasıl ikiye katlamak-ta ve sonunda kurmaktadır. kozmosa ilişkin büyük spekülas. üç işlev birleşmektedir -Etoiîeus'unki. hayvanlardan veya insanlardan yıldızlara doğru gitmektedir. tehlı. Ve zenginliklere * ilişkin düşünce böylece. yeryüzünün dibinde yemden üretmektedir: orada mutluluğun tersine dönmüş bir vaadi olarak oturmakta ve maden yıldızlara benzediği için. ri. Bu ikircikli bir parıltıdır.%| yona doğru yatmaktadır. Benzeşmenin işaretleri. insanlar tarafından yaratı-lan nesneleri. Phüosophos'unki ve Metal icos'unki-. madenlere yönelik teorik ve pratik bir spekülasyona nasıl olanak vermektedir. dünyanın 55? düzeninin derin bilgisinin madenlerinin sırrına ve zengin.

Mübadele Etmek 253 fiyatı vardı. Tüccarlar bundan hemen ve iyi haber almaktadırlar. "Burada. içerdikleri değerli maddeye dayalıdır". hem gizli mevcudiyet hem de dünyanın bütün zenginliklerinin görünür imzası olduğunu yeteri kadar işaret etmekteydi.y. nihayet. mübadelede kullanıldılarsa."10 111. bizi çerçeveleyen azıcık şeyi ancak şöylesine bir keşfedebiliyor ve onlara. yy. her malın değerinin atfedilebildiği bir fiyata sahip olmalarıydı.oyununda odurlar. Antoine de I . işte nesnelerin fiyatlarını bu yüzden hayranlık verici bir şekilde bilmektedirler. talihin yardımıyla ortaya çıkan istisnaları vardır.a Pierre'in şu önerisi: "altm ve gümüş sikkelerin esas değeri. De la ntcessitt du ptsemenl. gene bu nedenden ötürü bütün fiyatları ölçü-yordu. her yerde ve her zamanda az veya çok talep edilmelerine göre bir fiyat biçiyoruz. gömülü parlaklığı. l. bunun sonucu olarak yüksek bir fiyata ulaştı-larsa. para basımı dışında küçük bir yarara sahip oldukları bilinmekteydi. yüzyılda kurulmuş olan dış biçimin çözülmesi gerekmiştir. arzu ile fiyatlar arasındaki tekil veya kısmi ilişkiler * ' içinde aynı durum söz konusu olduğundan. gözlemesini bilen zihinlerin. ama bunlar eğer ölçü olarak seçildilerse. Tanrısal bilgi veya "herhangi bir yüksek gözlemevi"nden elde edilebile-252 Kelimeler ve Şeyler cek bilgi insana verilmemiştir. Bunu sadece anlık ve tüccarların oluşturduğu. işte bu nedenden ötürü bir 10 age. tüccarlar da mübadelelerin ve paraların -tıpkı onun gibi hep açık. yüzyılın başında. bunun nedeni onların doğal düzende ve bizzat kendilerinde mutlak.. Rönesans " iktisatçıları" nda ve bizzat Davanzatti'ye varana kadar. paranın malları ölçebilme yeteneği ve mübadele edilebilirliği kendi içsel değerine dayanmaktaydı: değerli madenlerin. MERKANTİLİZM Zenginlikler alanının klasik düşünce içinde düşünme nesnesi olarak oluşabilmesi için. 11 Krş. 231 .maden. s 231. XVII. Kâhinler benzerlikler ve işaretler oyununda ne idiyseler.11 Güzel maden kendiliğinden bir zenginlik işaretiydi. temelli. diğer her şeyinkinden daha yüksek. XVI.

zenginlikler ihtiyaç ve arzu nesneleri olarak seferber edilmiştir. temsilin ve işaretlerin korelasyon halindeki iki tabakaya uygun olarak açılmak üzere çözülmesi gibi. Tıpkı. yüzyıl çözümlemeyi kaydırmıştır. yani zenginlikler ile paraları sistematik (veya inatçı) bir şekilde karıştırmakla karakterize etme âdeti vardır. XVII. dolaşım ve mübadele biçimi altında kurulmaktadır. ama üçü birden artık birincisine (fiyatı olmak) değil de. Bütün doğal varlıklar da aynı şekilde karakterıze edilebilir nitelikteydi ve bir taxinomia'y& 232 . üzerinde düşünülmüş bir eklemleşmedir. alanın tümünü tortu bırakmadan açmasıdır. En mükemmelinden değerli şeydi. XVII. "değerlilik" çemberi de merkantilizm döneminde bozulmuş. yüzyılın tümüne dağılan (Scipion de Grammont'dan Nicolas Barbon'a kadar) ve biraz yaklaşık bir terim olan "merkantilizm" adı altında bir araya toplanan bir düşünce ve uygulama bütününün eseridir. paranın mümkün her zenginliği temsil etme gücüne sahip olması. diğer iki karakterin temeli artık mübadele karakteri olmuştur (ölçme yeteneği ve bir fiyat bulma kapasitesi o sıralarda bu işlevden türeyen nitelikler olarak görülmektedir). XVII. parayı zenginliklerin temsilinin ve çözümlemesinin aleti haline getiren ve bunun karşılığında zenginlikleri de paranın temsil edilen içeriği haline sokan. onları işaret eden paraların oyunu aracılığıyla bölünmekte ve birbirlerinin yerine ikame edilmektedirler. bir "paracılık"la. "merkantilizm" bunların arasında kurduğu az çok karışık bir özdeşlik değil de. ve para ile zenginliğin karşılıklı ilişkileri. bunlar. para haline getirilmiş madenin iki işlevini (ölçü ve ikame). Her zenginlik paraya dönüşebilir ve böylece dolaşıma girer. yüzyılda paraya hâlâ bu üç özellik atfedilmektedir. evrensel çözümleme ve temsil aleti olması. sonuncusuna (fiyatı olanın yerine ikame olmak) dayandırılmaktadır. Eğer 254 Kelimeler vf peyler merkantilizmin zenginlik ile parayı karıştırdığına inanıla-bildiyse. benzerliklerin ve damgaların eski dairesel dış biçiminin. bunun nedeni hiç kuşkusuz. Bu tersine dönüş. iç karakterinin ikizlenmesine (değerli olma olgusu) dayandırırken. Rönesans.fiyatı olan her şeyle mübadele edilebilmesi. Aslında. bu nedenden ötürü olmaktaydı. Onu aceleyle.

merkantilizmin "zenginlik" diyebileceği hangileridir? Temsil edilebilir olduklarından ötürü. Tersi doğru değildir. Dünyada var olan bütün şeylerin arasında. 48. Hükümdarın damgası veya imgesi olan biçimden alır. 1620. sikke imal etmeye (ancak bazı bölgelerde geçerli olanları değil de."13 Altın. o kadar yararlıdırlar". şeylerin değeri artık madenden kaynaklanmayacaktır. her birey adlandırılabilirdi ve eklemleşmiş bir dile girebilirdi. "ihtiyaç veya yarar veya zevk veya nedret" tarafından damgalanmış olanları. paraya atıf olmaksızın. bir de arzulanır nesne olanların hepsi. 233 .12 Oysa. dış ticarette kullanılanları) yarayan madenlerin zenginliklerin içinde yer aldıkları söylenebilir mi? Altın ve gümüş. yüzyılda sı-12 Scıpıon de Grammont. onu meydana getiren madenden değil de. 1314 Mübadele Etmek 255 ki sıkıya saptanmış olan ilişki. XVI. de-gerini saf işaret olma işlevinden almaktadır. Fakat bunu daha yakından incelemek gerekmektedir. Eğer aranıyorlarsa. böylece tersine döndürülmüştür: para (ve imal edildiği madene varana kadar). Le Denier Royal. Paris. her temsil işaret edilebilirdi ve bir özdeşlik vefarkhhh sisteminin içine bilinmek üzere girebilirdi. "Para değerini. 13 age. eğer madenler buluyorlar ve ondan elde etmek için savaşıyorlarsa bunun nedeni. Bu da iki sonuca yol açmaktadır. Bu değer. Yani. para olduğu için değerlidir. miktarları bu kullanımlar için talep edilenleri aşmaktadır. altın ve gümüş para bas-manın onlara. Önce.ve ne kadar kıt olsalar da.gi-rebilmekteydi. Traite luneux de Yor et de Vargent. bu madenlerin kendiliklerinden sahip olmadıkları bir yarar ve nedret sağlamasıdır. yarardan yana pek nasipli değillerdir -"evin ihtiyaçlarında ne kadar kullanıh-yorlarsa. eğer insanlar hep onun kıtlığını çeki-yorlarsa. s. s.

aşınmaz ve bozulmaz niteliktedirler. Bu madenler sert. Fürstlichc Schatz. 256 Kelimeler ve Şeyler de kolayca delik açılabilir. s. Para ile zenginliğin ilişkisi böylece tanımlanmış olmaktadır. s. kolayca taşınabilirler. küçük parçalara ayrılabilirler. altın ve gümüşü. Birçok ulusta ucuz bir madde olarak kalan bakır. Kendileri ancak şöyle ucundan zenginlik olan altın ve gümüş. s. Üstelik buna bir de parasal veya sözel işaretler de eklenmektedir. çünkü şeylerin fiyatını veren 234 . Montanari. bazı başka uluslarda ancak para haline geldikten sonra değerli olabilmektedir. acaba neden bu işaret etme gücünü kazanmışlar veya almışlardır? Bu iş için. Bütün bunlar. fakat bunun gerçek değerinin kaynağı. insan yargısı ve değerlendirme yapabilme yeteneğidir. Del a Moneta. zevk ve nedret kıstaslarına göre. s. başka bir mal bal gibi kullanılabilir-di."14 Zenginlikler zenginliktirler.16 Fakat genel olarak altın ve gümüş kullanılmaktadır. üzerlerin-14 age. şeylerin değerini uygulamaya sokmanın işaretinden ve kullanışlı aletinden ibarettir. Bu mükemmellik fiyat düzleminde değil de. kendiliğinden belirlenmektedir. 4647. maden yalnızca bu değerin temsil edilmesine olanak verecektir. tıpkı fikirlerimizin onları temsil etmemizin sonucu olarak fikir olmaları gibi değerlendirmekteyiz. diğer bütün zenginlikleri temsil etme ve çözümleme yoluyla. küçük bir hacimde büyük bir ağırlık oluşturabilirler. şeyler birbirlerine nazaran değer kazanmaktadırlar. çünkü bizatihi bir "kendine özgü mükemmelliği" açık etmektedirler. 111. und Rentkammer. 35. onların sonsuz temsil yeteneklerinde yer almaktadır. çünkü biz onları. 14. 16 Schroeder. onu oluşturmadığı gibi: "Altın. tıpkı bir adın bir imge veya bir fikri temsil edip de. hiç kuşkusuz "ne kadar bayağı ve iğrenç"15 olsa da. 15 age. Bu keyfi bir ilişkidir. onların karşılaştırmasını yapma konusunda ayrıcalıklı bir alet haline getirmektedir.yarar.

1695. Barbon. şeylerin arasındaki eşitsizliği gidermesi için bir ağırlık ve değer verdiği bir madde parçasıdır. A discourse concernıng coining the new money lighter. 1666. Paris. zenginlikleri temsil etmeye izin veren şeydir. s. Oluşmakta olan klasik düşünce için para. altın ve gümüş bu anlamda. Mübadele Etmeh 257 dayandırmakla birlikte. Öyleyse. hem de onunla zenginlik arasında sağlam bir temsil ve çözümleme ilişkisi kurmuştur. Bouteroue'nun dediği gibi. zenginlikler hareketsiz. para "kamusal otoritenin fiyat olarak hizmet etmesi ve ticaret sırasında. Çev. 18 Josuah Gee. 8. yararsız ve adeta dilsiz kalır-lardı. onun için anlam taşımayacak olan bir ikilem dayatılacak olursa vardırlar: para mal mıdır. içerdiği gümüş miktarından çok. geçerli olup olmadığıdır. 13. insanın tamah edebilece- 235 . sayfa numa-ralan yok. korumacı olmamış mıdır? Aslında bu çelişkiler veya bu tereddütler ancak. Londra. onu saf işaret olma işlevi içinde tanımlamış değil midir? Paranın miktarındaki dalgalanmaların önemini kabul etmiş."17 "Merkantilizm" hem parayı madenin özgül değeri postulatından —"parayı diğerleri gibi bir mal sayanların çılgınlığı"-18 kurtarmış. kendine özgü temsil nitelikleri ve zenginlikler arasında eşitlik ve farklılık ilişkileri kurmaya izin veren çözümleme yeteneğinin olması gerekir. 1749. Considirations sur le Commerce. s. "parada dikkat edilen şey. her nesne para olabilir. işaret midir ikilemi. altın ve gümüşün kulanımının haklı nedenlere dayandığı ortaya çıkmaktadır. sanki bir malmışcasına isterken. hem de iki kere! Ya onun sürekli olarak eleştirdiği şey (zenginliğin ilkesi olarak paranın içsel değeri) onun kusuru olarak gösterilmekte ya da onda bir dizi dolaysız çelişki keşfedilmektedir: paranın birikimini. Böylesine işaretler olmasaydı. bunların fiyatlar üzerindeki etkilerini bilmezden gelmiş değil midir? Zenginliklerin artma mekanizmasını mübadeleye 17 Bouteroue. 19 N. fiyatı olmayanları bile dahil. eğer merkantiliz-me.maddenin içsel değeri değildir."19 "Merkantilizm" adını vermenin âdet olduğu şey konusunda genellikle adil olunmamaktadır. ama bu nesnenin ayrıca. Barbon. Recherches Curieux de Monnaies de France.

paranın. bir temsil işaret haline gelebilmek için. mübadele için de ihtiyaç duyulan aynı paradır. diğeri için hasılattır. ticaret bilançosunun her zaman lehte olmasını sağlayacak şekilde saptamak. önce temsil edilmek zorundadır. hatta Colbert. onu görevine uygun ve bundan ötürü de değerli kılan özelliklerine (ekonomik değil de. s. yani onlan çek-meye. bir devlete maden. onları dışarıdan getirterek veya ülkede imal ederek ortaya çıkarmaya ihtiyaç duyulmaktadır. madenlerin işletilmesine rağmen. azalmalarının kıtlığa ve fiyat yükselmelerine yol açacağı gıda maddelerinden çok. Histoirc des thtories monetaires. 173. onları ikame eden ve çözümleyen işaretlerin de temsiller olmaları gibi. Oysa. taraflardan biri için harcama olan her şey. para eğer kendi de bir zenginlik olmazsa. hammadde ithalatını teşvik etmek. mamul mal ihraç etmek.ği her şeyin yaratıcısıdırlar. 258 Kchmekr ve Şevler tek ticaret ve ona bağlı olan şeyler yaratabilir. mamul malların ithalatını mümkün olduğunca engellemek.23 ve Thomas Mun nakit parayı 236 . zikr. I."20 Tıpkı temsiller düzleminde. Zamanın belli bir anında var olan para miktarı bellidir. Birikim ilkeleriyle dolaşım kuralları arasındaki aşikâr çelişkiler buradan kaynaklanmaktadır. Ama."21 Öyleyse yasama iki şeyi gözetmek zorundadır: "dışarıya maden aktarımını veya madenin para dışında kullanımını yasaklamak ve gümrük resimlerini. Gonnard. oysa. zenginlikleri işaret edemez.. bir 20 Dumoulin. onların gerçek içsel hastalıklarıdır. "Avrupa'da tedavülde bulunan para miktarının sabit olduğu"na inanmaktaydı. Amerikan madenlerine rağmen."22 Öte yandan. fizik) sahip olması gerekir. zenginlikleri temsil etmek için işte bu paraya ihtiyaç duyulmaktadır. biriken maden uyu-maya veya boğulmaya yönelik değildir. komşu ülkelerden maden ithal etmek gerekmektedir: "bu büyük sonucu. Fakat bu temsil etme rolünü oynayabilmek için. Evrensel işaret olma özelliğinden ötürü nadir ve eşitsiz dağılmış meta haline gelmektedir: "bütün paralara dayatılan kur ve değer. Demek ki. işaret olduğu için zenginlik haline gelmektedir. orada mübadele yoluyla tüketilmesi için çekilmektedir. Becker'in dediği gibi.

nin "değerliliği"nin içinde değil de. zenginlik miktarı artmakta ve paralan paylaşan unsurlar da bir o kadar artmaktadır. en nadirleri bile dahil. para miktarındaki artışın önce fiyatları yükselttiği doğruysa da. s ni kaybeder. bir devletteki para yığılmasının. ve Bodin tarafından getirilen. 1668. c Vll.24 Bunun nedeni. nesnelerin değeri diğerlerinin toplamına nazaran ancak düşebi-2i Clement. Politıscher Dısfeurs. burjuvalar şimdi "ipekli ve kadife" giyebilirler.'M 237 . onlara yer değiştirme veya bekleme olanağı verdiğinde. her maden parçası. Fiyat artışından korkmaya gerek yoktur: tersine.2 age. paranın ancak. England Treasure by foreign trade. 239. 2. Lettra instuttions el mimoires de Colhert. dolaşım ve mübadele.25 k| Demek ki. Mun. Bouteroue. yüzyılın büyük pahalılığının Amerikan altınının hü-cumundan kaynaklandığı ilkesi geçerli değildir. bu durum ticaret ve imalatı teşvik etmekte. dolaşımdaki para kitlesinin artması ölçüsünde. 24 Th.servetle özdeşleştirmektedir. 1663.. zenginlik ile para arasındaki ilişkiler. orada fiyatların artmasına yol açmasından kaygılanmanın gereği yoktur. Demek ki. XVI. Ayırım 11. Mübadele Etmek 259 lir. s 1011 23 J Becher. emeğin ücreti olduğunda. s. Recherchei curieuses. Scipion de Grammont'un dediği gibi. diğerlerinin karşısındaki değeri. s 284 Ayrıca Bkz.j. made. hammaddelere tüketilebilir olma fırsatı verdiğinde.. aynı şekilde. temsil etme işlevini yerine getirdiği tam ölçü içinde hakiki zenginlik haline gelebilmesidir: malları ikame ettiğinde.

altın ve gümüşün "kanımızın en saf kısmı. Hobbes'a göre. Otsterıeich über aües. dır. çözümlemenin temel kategorilerinden biri haline gelmektedir. paranın ulusun çeşitli t*. s. vvcnn es vvill. merkantilizm çözümlemesini. bölümlerini beslemekten başka bir rolü yoktu. 116119. 1684.&. age.| recektir. paranın da toplum için o olduğuna . taşınan. l. burada karşımıza bir kez daha çıkmakta. Har. Şimdi para Q ve zenginliğin ikisi birden mübadeleler ve dolaşım mekânı içine alındığından. Le Denier Royal. güçle-rimizin kemik iliği". Maden "hayati ilke"sine burada kavuşmaktadır: nitekim devlet onu eritebilir veya yeniden dolaşıma sokabilir. bu ağ însan-Leviathan'ın kalbine -yani devletin kasalarına. s 8 ve 188. Kan beden için ne ise. mübadeleleri. Mallar dolaşıma girebilirlerse (ve bu para sayesinde olur). ilişkin eski kıyas. ücret veya devlet ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla).. 260 Kelimeler ve Şeyler atardamarlarınki olan ikinci dolaşım hattı boyunca. 238 . 28 Th Hobbes.kadar gitmektedir. 26 Horncck.27 Fakat Davanzatti'nin eserinde.y vey'nin yakınlarda ortaya koyduğu modele uyarlayabilir. s 179180. s. satılan veya satın alman mallardan belli bir miktarda değerli maden alan vergi ve resimler meydana getirmektedir. Cambndge University Press. 27 Krş. ve özel kişilere yeniden dağıtılarak (maaş. 1904. 230. "insan faaliyeti ve varoluşumuz için en vazgeçilmez aletler"26 olduklarını söylemek gerekir. Ona geçerliliğini her halü kârda devletin otoritesi ve. yeni mallar çekmek ve ekim alanları ile imalathaneleri çoğaltmak mümkün olur. şimdi 25 Scipion de Grammont. imalatı ve ekimleri teşvik edecektir. Öyleyse Hornech ile birlikte. çoğalırlar ve zenginlikler artar. para miktarı iyi bir dolaşımın ve lehte bir bilançonun etkisiyle artarsa. Dolaşım böylece.e\iathan.nin içinde belirlenirler.28 paranın damar ağını. Davanzatti.

merkantilist deney boyunca. Bir temsilden diğerine. Jonston ve Tournefort'la birlikte adeta tek bir darbede ortaya çıkmaktadır) para ile zenginliğin varoluş tarzı bir praxis'e. yukarıdaki durumun tersine çok daha yüksek bir tarihsel yapışkanlığa sahip olmuştur. birbirlerini işaret etme gücüne sahiptirler. temsil alanına girebilmek. basit ve belirsiz bir mübadele olabilirliği vardır. Temsillerin. kendilerini kendilerinden hareketle temsil etme gücüne sahip olduklarını görmüştük. merkantilıst işlevin eşdeğerlıliğine ihtiyaç 239 . genel gramerin önünde sergilenen alana bitişik bir "zenginlikler" alanını ortaya çıkarmıştır. aynı döneme doğru doğa tarihinin önünde açılan ve aynı şekilde. yüzyıda hayali gücünü ancak çok daha kökten olan arkeolojik ihtiyaçlar tabanından ala-bilmiştir. değerli madenlerin meydana getirdikleri tamamen kıyaslanabilir zenginlik unsurlarıyla. Ekonomik belirlenmeleri ve sonuçları her ne olursa olsun. fiyatlara ve paraya yönelik düşünceyi temsillerin çözümlenmesinin doğrultusuna koyabilmek için sarf edilen yavaş ve uzun çaba olarak gözükmektedir. Zenginlikler de aynı şekilde değiş tokuş edilme. ondan işaretlerini ve düzen ilişkilerini almak için. Merkantilizm. eşitlik ve eşitsizlik ilişkilerine izin veren parçalar halinde çözümleme. Grammaire de Port-RoyaV Mübadele Etmek 261 de aniden dikilmekte. zenginlikler ile temsillere ortak bir mekânın daha derinlemesine açılmasıyla mümkün olabilmiştir. hem bir işaretler sistemi hem de bir özdeşlikler ve farklılıklar tablosu kurmaya izin veren vekiller oluşturma. XVII. özerk bir işaret etme eylemi değil de.Fakat bu fizyolojik modelin aktarımı ancak. merkantilizm eğer episteme düzeyinde sorgulanacak olursa. temsillerinkiyle aynı tarz üzerinde oluşmaktadır. kendilerinde. doğal varlıkların belli bir varoluş tarzı. Batı düşüncesinde çok eskiden beri varlığını sürdüren dev-letbeden benzetmesi. koskoca bir kurumsal bütüne bağlı olduğundan. onun yasalarına boyun eğmek. para ile işaretlere. bu ilk iki alandaki sıçramalı değişim aniden meydana gelmiş-ken (dilin belli bir varoluş tarzı. Fakat. Zenginlikler alanı. Doğal varlıklar ile dil. kendilerini çözümledikleri bir mekân açmak ve kendi unsurlarıyla.

yüzyıl gibi bir tarihte.32 ve öteki yana Paris-Duverney'nin33 dışında. rant hadlerini indiren ve onların nominal sermaye-lerini düşüren bir önlemler dizisi.on bir "indirim" (yeniden değerlendirme). vergi ve rant ödemelerinde güçlük. onların teorik çerçevesinde. 1 Aralık 1713 ile 1 Eylül 1715 arasında sıralanan ve saklanan madeni yeniden dolaşıma sokmayı hedefleyen -ancak başarısız olan. Fransa'da XVIII. Bu deneylerde.duymamışlardır. yüzyılın ilk on beş yılı esnasında. bu iki grubun araşma. nakit miktarını artırmak için başvu-rulan büyük devalüasyonlar dizisi buradan kaynaklanmaktadır. yüzyılın tümü için istikrarlı bir madeni para oluşturmuşlardır: bu kararnameler yirmi dört livre tournois eden ve bu değerini Devrime kadar koruyacak olan bir altın lo-uis basımını hükme bağlamışlardır. XVIII. çok erkenden başlayan parasal işaretlerin büyük belirlemesi söz konusu olmuştur: acaba Colbet'in Avrupa'daki maden kitlesinin sabit olduğuna ve Amerika'dan gelen miktarın ihmal edilebileceğine ilişkin sözlerinde» bu belirlenmenin. bir para-işaret yanlılarıyla bir para-mal yanlılarının çarpışmasını görmek âdet olmuştur. ticaretin toparlanmasına olanak vermiştir. Law deneyi birçok başka sonuçla birlikte. sanki ortak bir hattın üze-rindeymiş gibi Melon35 ve Graslin'i36 yerleştirmek gerekir. 1726 Ocak ve Mayıs kararnameleri.34 Condillac. Destutt konulmaktadır.29 Dutot. Bir yana Law (tabii Tarrasson'Ia birlikte). 1701'de kâğıt paraların çıkması. şansölye d'Aguesseau. 240 . iyi bilinen tarihsel deneyler boyunca yoğrulmuştur. bunların kısa bir süre sonra devlet rantlarına dönüştürülmesi. borç. henüz marjinal ve imalı olsa bile. yol açtıkları tartışmalarda.31 Jaucourt şövalyesi. para haline getirilmiş madenin aşın kıt olduğunun deneyinden geçilmiştir: ticaretin gerilemesi. IV GÜVENCE VE FİYAT Klasik para ve fiyat teorisi. toprağın değerlenmesine. fiyatların düşmesi. ilk bilincine varılma biçimini mi görmek gerekir? Yüzyılın sonunda her halü kârda. 262 Kelimeler ve Şeyler madenlerin yeniden ortaya çıkmalarına. toprağın değer kaybetmesi.30 Montesquieu. fiyatların yüksel-mesine. Önce Avrupa'da XVIII.

bronz. Consıdirations sur la monnaie. gümüş. 1777. Paris. insanların kullanımına yarayan her şeyin güvencesi. kit. Essai ancdytique sur les richesses. 35 Melon. Eserler. ve bu zıtlık gerekli olduysa. 34 D'Aguesseau. ayırım 11. 30 Dutoı.39 Forbonnais'de -anlaşmaya dayalı zenginliklerdeki "önemli nokta. 36 Graslin.Kuşkusuz. XXII. "Monnaie" maddesi 33 PansDuverney. 1740. Lesprit des lois. La Haye.es sur les jinances. Bu tanım Locke'ta ve ondan biraz önce Vaug-29 Terrasson. Londra.38 Dutot'da -"güven veya kanaat zenginlikleri. 32 Encyûopidıe. Bu tekil düzenleme. kanaatlerin tam bir dökümünü yapmak ve bunların çeşitli toplumsal gruplara nasıl dağıldıklarını belirlemek ilginç olacaktır. tıpkı altın. Rijlexions sur U commerce et les jinances. Trois lettres sur le nouveau systeme des jinances. eşdeğerlisi veya ortak ölçüsüdür"-. ancak vazgeçilmez bir tercihin çatalım. c. 1767 Mübadele Elmek 263 han'da. parayı bir güvence olarak tanımlıyordu. Fakat bunların ikisini birden aynı anda mümkün kılan bilgi sorgulanacak olursa. X. bakır gibi yalnızca temsilidirler"-. Paris. 1718. Paris. belirgin bir nokta üzerinde çekip çeviren tekil bir durumdan itibaren mümkün olmuştur. Examen des re'Jlexions politiqu. 1720. 1738. Paris. zıtlığın yüzeysel olduğu fark edilecektir. 1734. Essai polüque sur le commerce.37 sonra Melon'da -"altın ve gümüş genel anlaşmaya bağlı olarak. 31 Montesquieu. para sahipleri ile 241 .

II. para kullanan ticaret. parasal güvence bu emniyeti nasıl verebilir? Değeri olmayan işaret veya diğer hepsine benzeyen mal di-lemmasından nasıl kurtulabilir? Klasik para çözümlemesi-37 Vaughan.işte burada yer almaktadır. V. Lonrra. Locke. ama bu aynı zamanda. s 908. op. bu uygulama tarafından oluşturulmuştur"-40 bulunmaktadır. s. A discourse of coin and coınage. güvencenin onun aracılığıyla fiili içeriğine dönüşeceği ters mübadeleyi vaat eden ve bekleyen yarım bir işlemdir. Fakat. 41 Le Trosne. Para sahibine her zaman. temsil ettiği şeyi akla getirebilme zorunda olması gibidir. 1801. çünkü o da kendi hesabına aynı miktarda mal veya bunun eşdeğerlisiyle mübadele edilebilir. Nitekim. cif. s. bu tıpkı bir işaretin temsilin içinde. Londra. Le Trosne'un dediği gibi. kendi "yetersiz bir ticaret" olsa bile. c. ne karşılığında alındıysa. De l'lnıerti soda!. 761. II. zaman içinde ertelenen bir mübadele-dir. c. in. 38 Melon. Consideraüons oj the lowering of interests. EUmenls de commerce. VVorfes. 582.zahire sahiplerinin mübadele ettikleri zamanki güven ilişkisidir. Daire. 40 V£ron de Fortbonnais. onun ortak anlaşmaya dayalı olarak kabul edilen bir jetondan başka bir şey olmadığını bildirmektir -buna bağlı olarak saf bir kurgu-.41 bir iyileşmedir. Recherches et consideraüons sur les richesses de la France. 1675. onu telafi eden şeyin eksikliğini bir süre çeken bir eylem. 264 Kelimeler ve Şeyhi-nin sapkınlık noktası -Law yanlıları ile karşıtlarını zıtlaştıran tercih. 2123. s.. onun karşılığında mübadele edilen şeyi geri getirebilir. 905906. Para sağlam bir bellek. s. parayı 242 . Paranın bir güvence olduğunu söylemek. tam o kadar ettiğini de söylemektir. . Les Phyüocrates. 39 Dutot. s. s. ikizlenen bir temsil. 1. s 91 Aynca Bkz.

ve aynı anda hem mal hem de ölçü olarak kullanılması bir kötülük 42 Law. bu iki kullanım onun fiyatını desteklemektedir. fiyatını nedretinden almaktadır. onun temelinin. dolaşıma ifade ettikleri değer olarak gireceklerdir. ve Turgot. Fakat. "Bu damga burada. Ve 1726'da istikrarlı bir madeni para ihdas edildiğinde. Law. ."43 Law yandaşlarıyla birlikte. dışsal. tıpkı sikkeler gibi. Economistes et finanöers du XVIl euede. ama aynı zamanda Law'un kavrayışına zıt olanları da dahil. Girişimin başarısızlığı. in Daire. maden kıtlığı ve ticari değerindeki oynamalardan ötürü. para üzerindeki tüm düşünceleri de mümkün kılan güvencepara teorisini hiç de çürütmemıştir. imal edildiği maddenin ticari değeri tarafından sağlandığı veya bunun tersine. bu ikinci çözümü seçmiştir. ama ortaklaşa rıza veya hükümdarın iradesiyle ona bağlanmış olan başka bir mal tarafından sağlandığı düşünülebilir. kâğıt paraların dahi -veya tedbirsiz. parayı güvence olarak tanımlamaktadır. yüzyıhyla. geçerliği hükümdarın damgasına dayanan bir zenginlik işaretinden başka bir şey olmadığına" inanmış olmaktan ötürü eleştirecektir. "bu kâğıtlar. Mübadele Etmek 265 olmanın uzağında kalmakta. Demek ki para diğer malların ortak ölçüsü olmayı. Considerations sur le numeraire. Hasımlarıyla aynı tarzda olmak üzere. paraya dışsal bir mal tarafından (hem daha bol hem de daha istikrarlı) daha iyi 243 . Altın. mal olarak gerçekleştirmektedir. Paraya mübadele edilebilirliğini sağlayan şey. . işaret olarak değil de. . Law'u "paranın.güvence haline getiren işlemin. Fransa'daki deneyde bu teknikten vazgeçmek zorunda kaldığı ve paranın güvence-sini bir ticaret şirketine sağlattığı bilinmektedir. Toprak mülkiyetinin güvencesi olacağı bir kâğıt paranın dolaşıma sokulabileceğini düşünmektedir: bu durumda yalnızca "toprakların ipoteği-ne dayalı olan ve yıllık ödemelerle tedavülden kalkacak olan kâğıtların" çıkartılması söz konusu olacaktır. onun içinde mevcut bulunan maddenin ticari değeri olacaktır. s 519. onu mümkün kılmış olan.yalnızca ağırlık ve ayarı onaylamak üzere bulunmaktadır.öncüsü olarak zıtlaşmamaktadır."42 Law'un. güvence bizatihi paranın özünden bek-lenecektir.

| düşük değere sahip olacak ve fiyatlar yükselecektir. para miktarının veya mal miktarının belli bir ânda bozulmasıyla değişmektedir.$ likler olan belli bir oran ilişkisinin ve onları dolaştırma ko. ama kendine "dışsal olan bir değer tarafından güvence akma alınmış olup. I. daha büyük bir değere sahip olacak ve fiyatlar düşük olacaktır. paranın maddi gerçekliğini meydana getiren madeni öz tarafından (daha kesin ve spekülasyona daha az tabi) daha iyi sağlanacağını düşünmektedirler. para bizatihi bir fiyata sahip olarak.}< nusundaki belli bir güvenin sayesinde. Seconde \ettre d Vabbt de Cice. 472 vd.'. zengin. bir yandan dolaşımdaki 43 Turgot. Eğer para miktarı mallara nazaran düşükse. malların onun "aracılığıyla" mübadele edildiği şeydir. Eserler. s. s. güvence verenle güvence alan arasındaki mesafeden ibarettir. şeylerin fiyatının saptanmasına olanak vermektedir. zenginliklerin hem "onunla" hem de"onun için" mü. Fakat. iki miktar sabit olsaydı 244 . Fakat para heT ıkı şıkta da. age. 146147 44 Law. c. para ile mallar.44 diğer şıkta ise. Para güvence olarak. buna karşılık hasımları. belli bir zenginliği (o ândaki veya değil) işaret etmektedir. Para.. eğer para i miktarı artarsa ve zenginlikler karşısında bol hale gelirse. 266 Kelimeler ve Şeyler sikke miktarına diğer yandan da zenginlik miktarına göre değişmektedir: bu güç ancak. Schelle yay. bu temelin.sağlandığını düşünmektedir.^ badele edildiği şeydir. Şıkların birinde para tüm ticari değerinden ayıklanmıştır.1 nın temsil ve çözümleme gücü. 1749. yani fiyatlar sistemi arasındaki ilişki. Law ile onu eleştirenler arasındaki zıtlık.

"46 Eğer yeryüzünde tek bir mal olsaydı. 73. . kit. böylece değeri 9/10 azalmıştır. ona ait olan belli bir değerlilik niteliğine değil de. bundan iki yüzyıl öncesinde verilen paranın on katını vermek gerekmektedir"45 demektedir. dolaşımdaki maden miktarındaki artışın mal fiyatlarını artırdığını çoktan biliyorlardı. değişme olgusu tüm açıklığıyla ortaya çıkmaktadır: Locke. "eğer sabit ölçü olarak buğdayı alırsak. herhangi bir ürünü almak yeterlidir. genel temsil gücüne ilişkindir. 46 Montesqıneu. ama bu mekanizma madenin içsel değerindeki bir azalmaya bağlıymış gibi gözükmekteydi. Ayırım VII. age. Mübadele Etmek 267 245 . bu malın yarısı diğer tarafın toplamının yarısına denk düşerdi. daha XVI. Hindlerin keşfinden beri. birbirlerine zorunlu olarak tekabül eden ikiz iki kitle olarak düşünmek gerekir: "Birinin toplamı diğerinin toplamı için ne ise. Sabit kıstas olarak. Altın gibi bölünebilir tek mal olsaydı. XVII.veya aynı oranda değişseydi. Lesprit des his. "para miktarı ticaretin bütünüyle ilişkilidir". birinin parçası da diğerinin parçası için o olacaktır. dünyanın bütün altını onu tem-45 Locke. . s. Madenin burada anılan değer düşüklüğü. yani aynı miktarda mal almak için. paranın temsil işlevinden itibaren tanımlanmıştır. daha fazla mal ve her maden birimi biraz daha fazla güvence içerecektir. paranın da diğer tüm mallarla aynı değer değişikliklerine uğradığını görürüz. Daha fazla maden -ve böylece. dünyadaki para miktarı on kat artmıştır. yüzyılın sonunda. değişmeden kalırdı. XXII. Paraları ve zenginlikleri. Bodin ve Davanzatti. "Miktar yasası" Locke tarafından "icat" edilmemiştir. dünyada var olan her mal biraz daha fazla temsili unsura sahip olabilecektir-. Bu aynı mekanizma. Bunun nedeni anlaşılır niteliktedir. yüzyılda.

bulunmalıdır. eğer insanların bütününün tek bir sikkesi olsaydı. Her mübadele edilebilir şeyin.•."47 | Demek ki. deli ödenmesi ya da mal sahibine rant ödenmesi aracı ol. doğadan ve onların ellerinden doğan \ | bütün zenginlikler bu sikkenin alt birimleriyle yetinirlerdi. kullanılan paranın kâğıt olması bir sakınca yaratmayacaktır (Law'un fikrine göre. hatta olanaksız olacaktır. karşılanması gere. "sikkenin her bölümünün değen bir o *^ kadar düşecektir".% 246 . "eğer endüstri. işçiye ücret. ya girişimciye bir mal bedeli. bu bölüm işaretler kitlesinden alındığından. adil fiyat yoktur: herhangi bir malm içinde. buna karşılık.sil ederdi.-ti ler sabit kalırken-. limitte nakdi bir eşdeğerlisi -"işaret edilmesi". '»J herhangi bir içsel karakter aracılığıyla. zengin. onların hepsini. Eğer bu sınırdurumdan hareketle maden bollaşırsa -ürün. çiftçiye bir ürün be. tıp. sanatlar a\ ve bilimler mübadele çemberinin içine yeni nesneleri dahil <f| ederlerse… bu yeni ürünlerin yeni değerine. değerlerin temsili işaretlerinin bir bölümünü uygulamak gerekecektir. kâğıt para basılacak veya yok edilecektir). fakat eğer para madeniyse. bu can sıkıcı.«|ı ki pahalılık gibi doğru olmayan bir şeydir.ijfş maya olanak veren kolaylık kuralları bulunmaktadır. Ucuzluk. çünkü işlevi. dolaşımdayken birçok şeyi temsil edebilme gücünü kazanmaktadır. Oysa. el değiştirdiği zaman. Ancak.*| ken para miktarını işaret eden bir şey yoktur.& likleri ifade etmesi tercihe şayan olan para miktarını sapta. daha fazla değeri karşılayabilmek için onun nispi miktarını azaltacak ve temsil değerini bir o kadar artıracaktır. tek ve aynı para birimi. kendilerine uygun düşen oranlarda temsil etmektir. ve bunun tersine.

çünkü tarım alanında tamamen belirgin yıllık devreler vardır). temsil edebilme gücüne sahip olması gibidir. o kadar büyük bir genelliğe bürünü-yorsa. Tek bir maden kitlesi. dolaşım devreleri hasatların yıllık olmasının hükmü altındadır: öyleyse bu hasatlardan yola çıkarak ve bir devletin nüfusunu oluşturan bir eylemin sayısını hesaba katarak. paranın belli bir zaman içindeki hareket hızının tekabül ettiği görülmektedir. onları mümkün kılan para miktarına tekabül eden değişken hızlar vardır. 5455. Oysa. yola çıktığı noktaya geri dönme-den önce geçtiği el sayısıyla tanımlanmaktadır (işte bu nedenden ötürü. paranın bütün ellerden geçmesi ve en azından herkesin geçimliğini temsil etmesi için gereken yeterli miktarını belirlemek mümkündür. o kadar fazla zenginliği temsil etmektedir. Karakterin genişlemesi. Böylece karakterin. bir araya getirdiği cins sayısıyla (demek ki tabloda işgal ettiği alanla). bir gelirin bir kısmı) temsil edebi-47 Graslitı. Bu hızın iki sının vardır: paranın bir rolünün olmayacağı dolaysız bir mübadelenin sonsuz derecede süratli olan hızı. nüfusu artırma sorunları ve optimum para miktarının hesaplanmasının nasıl birbirlerine bağlı oldukları anlaşılmaktadır. bu tıpkı. nasıl 247 . bir cins adın birçok şeyi veya taksinomik bir karakterin birçok bireyi. paranın hangi mekanizmalarla dolaştığı veya durakladığı. birçok cinsi. Bu iki ucun arasında. bir çalışma. zaman boyunca ve onu * alan bireylere göre. tarımsal gelirlerden hareketle dolaşım çözümlemeleri. para da ne kadar hızlı dolaşırsa. Fakat. ve her zenginlik unsurunun parasal ikizinin olacağı sonsuz derecede yavaş bir hız. 268 Kelimeler ve Şeyler lir. eşdeğerli birçok şeyi (bir nesne. köken olarak. XVIII. karakter ne kadar basitleşirse. tablonun eşanlı mekânı içindeki taksinomik yayılmasına. tarıma ürünleri karşılığı yapılan ödemeler seçilmektedir. paranın dolaşım hızı. yüzyılda. age. birçok türü vb.maktadır. bir ölçü buğday. s. Normatif bir biçim altında ortaya çıkan üçlü soru: çünkü sorun.

s.48 işçi ücretlerinin haftalık veya günlük ödenmesi. kâğıt para tarafından ikame edilebilecek maden miktarı. çiftçinin adamlarının ve atlarının geçimi için ayrılanı. bütün zenginliklerin dolaylı veya dolaysız kaynağı olan tarımsal üretimden yola çıkmaktadır. ne de fazla sıkı olan bir eklemleşmeye göre çözümleyeceklerdir. Bu dört değişkenin değeri belli bir ülke tarafından belirlendiği için. optimal madeni para miktarını belirlemek mümkündür. Bu üretim. Nüfusun yansının kentlerde oturduğu ve idame 48 Cantillon. nihayet ödemelerin yapılma ritmi. nihayet "işletmesini kârlı hale getirmek için ayrılması gereken bir üçüncüsü. 270 Kelimeler ve Şeyler harcamalarının köylülerinkinden daha yüksek olduğu he- 248 . dolaşıma sokulması gereken para miktarı birçok değişkene bağımlıdır: mübadele sistemine giren mal miktarı.harcandığı veya biriktiği değil de (böylesine sorular ancak. İçine kapalı olarak yaşayan bir ülke varsayılırsa. Essai sur !a Nature du Commerce En General. oldukça hızlı olabilmesi için gereken para miktarının ne olması gerektiğidir. bu optimal oran aynı olmayacaktır. oldukça fazla sayıda elden geçerek. üretim ve sermaye sorunlarını ortaya koyMübadele Etmth 269 muş bir ekonomide mümkündür)."49 Oysa yalnızca birinci rant ile üçüncü rantın yaklaşık yarısı nakden ödenmek zorundadır. zenginliği ne fazla gevşek. bu malların takas sistemi tarafından dağıtılmayan veya bedeli belirlenmeyen kısmının. diğerleri dolaysız mübadeleler biçiminde ödene-bilirler. 1952 yay 49 age. belli bir ülkedeki dolaşımın. belirli bir anda para tarafından temsil edilme zorunluğu. Cantillon bu cinsten bir hesaplama yapmak üzere. Bu durumda fiyatlar içsel olarak "adıl" değil de. "Tablo" iyi yapılmış olacaktır. rantların yıl sonunda veya adet olduğu üzere üç ayda bir ödenmesi aynı sonucu doğurmaz. s 73. tam olarak uyarlanmış olacaklardır: para kitlesinin bölümleri. 6869. Eğer soyutlanmış bir ülke veya onun dış ticareti düşünülecek olursa. çiftçinin elinde üç ranta bölünmektedir: toprak sahibine ödenen rant.

Nitekim. bütün ödemelerin yılda bir kez yapılması halinde geçerlidir. toprak rantı her üç ayda bir ödenmektedir. fiyatların nispeten düşük olduğu (para miktarındaki düşüklükten ötürü) bir ülkede. birçok ödeme gündelik veya haftalık olmaktadır.saba katılırsa.50 Fakat bu hesaplama."51 50 age. Bu. fiyatların düşük olduğu yerlerden satın alma yeteneği sağlarken. Anatomie Po\itique de Urlande. Devlet. "zengin ve güçlü" hale gelmektedir. fiyatları da yükseltmektedir ve devlet yeniden fakirleşmektedir. ancak kapalı bir ulus düşünülmesi halinde geçerlidir. daha da zenginleşebilir. ağırlığına göre değerlendirilen maden(normal değerlerine göre sikkeler değil) ve bazen de banka kâğıtlarının olduğu bir ticaret sürdürmektedirler. tek ödeme aracının takas. 76. dolaşıma sokulması gereken nispi para miktarını hesaplamak mümkündür: ancak bu tahmin atıl noktası olarak tarımsal üretimi değil de. fetihlere girişebilir. Oysa. öyle söylendiği üzere. ama fiili durumda. 51 Cantillon. dolaşımdaki para miktarının üretimin hemen hemen 2/3'üne eşit olmasının gerektiği görülür. devletlerin gücünü oluşturan büyük para bolluğu. Dolaşımdaki nakit miktarı. demek ki. ücretlerin ve fiyatların yabancı ülkelerdeki ücretler ve fiyatlarla olan belli bir ilişkisini almak zorundadır. Bu durumda da. Üstelik. onları duyarsızca ve doğallıkla yoksulluğa iter. Mübadele Etmek 271 249 . Petty de aynı 1/10 oranını vermekteydi. üretimin 1/6'sına eşit bir miktar yeterlidir. s. öyleyse gereken para miktarı üretimin 1/9'u civarın-dadır -yani toprak sahiplerinin aldıkları rantın 1/3'ü-. CantiUon'un tasvir ettiği ve genel bir ilke halinde formül leşürdiği devre işte böyledir: "devam ettiği sürece. bir donanma ve bir ordu besleyebilir. bireylere dışarıdan. devletlerin çoğu birbirleriyle. yabancı para geniş satın alma olanakları tarafından çekilmektedir: maden miktarı artmaktadır.

sefalet artar. fakir ülkelerde nüfus azalma eğilimindedir. siyaset bu ters yönlü nüfus ve para hareketlerini birleştirmenin çaresini aramalıdır. zaten fakir olan ulusların sefaletini artıran. bunların satılması da dolaşımdaki maden miktarını artırır. Bunun anlamv.Eğer eşyanın tabiatı içinde. I. Öyleyse. nüfusun yavaş. s. refah var demektir: bu durumda nüfus düzenli bir şekilde artmakta. halkın yarattığı zenginliklerin arasında sefil düşme-mesi için tek yol: dış ticareti teşvik etmek ve lehte bir bilanço oluşturmak için alınan bütün tedbirler buradan kaynaklanmaktadır. nüfus artışı yanlısı tezlerin temeli görülmektedir. 45 ve özellikle Tucker. Bunun tersine. nüfus hareketlerinin. yanı bol nakdi olan ülkeler tarafından çekilirler. ücretlerin yeterli olabilmesi. hiç kuşkusuz bu salınımlardan kaçınmak mümkün olmazdı.. Para. buralarda tarım ve endüstri geriler. yüksek ücretler tarafından. zengin devletlerden. ama kesintisiz artması gerekir. İmalathanelerin her zaman bol bir emek gücü bulabilmeleri için. s. 335. 53 Krş. insanlar ise. ve ticaret bilançosu lehte kalabile-cektir: burada. ve bunun tersine zengin devletlerin refahım çoğaltan ters bir eğilim olmasaydı. Qu«tions impor-tantes sur le Commerce. Turgoc.52 Öyleyse. Veron de Fortbonnais. zengin ülkelerde emek gücü akımı yeni zenginliklerin işletilmesine olanak verir. nakit miktarının da hep hafif bir artış içinde olması gerekir: tarım veya endüstri üre-timlerinin iyi bedel alabilmeleri. paranınkinin tersi yöne doğru olmasıdır. bu durumda ücretler zenginliklerden daha hızlı artmayacaklardır -ne de onlarla birlikte fiyatlar-. s. 1. c. Dengeyi sağlayan ve zenginlik ile fakirlik arasındaki büyük gidiş gelişleri önleyen şey. düşük fiyat bölgelerine gider. Çev. iki hareketin -hem doğal hem de düşünülmüş. 272 Kelimeler ve Şeyler ve yüksek fiyatlar olduğunda değil de nakit miktarı.bir bileşkesidir. 862 ve 908. fiyatların artmasına neden olmadan ücretleri destekleyecek ölçüde artıyorsa -ve bunu devam ettirmek gerekir-. bu nüfusun emek gücü hep 250 . Bir ülkede nakit bolluğu 52 Dutot.53 Ama diğer yandan. Eserler. demek ki ebediyete kadar kazanılmış bir statü değil de.

Çev. bu yalnızca halkın lüksünü artırmak için değil de. De \a Circıüation Monttaire.yol açmıştır ve bu arada endüstri. nakitte kitlesel bir artışa -ve sonuç olarak fiyatlarda. İngiltere kendi ülkesine maden çektiyse. üzerinde düşünülmüş 251 . 55 Veron de Forbonnaıs. eğer bu güç zaman tarafından içten değiştirilemezse. her zaman emeği yararlandırmak için olmuştur. agc. fiyatlar yabancı ülkelerdekilere nazaran artmaktadır. s. 2930. çiftlikleri zenginleştirmesi ve böylece İspanya'yı hiçbir zaman olmadığı kadar sefil bırakması kaçınılmaz olmuştur.55 Böylesine çözümlemeler önemlidir. Mübadele Etmek 273 koşulunu tanımlayan bir göstergenin işaretler ve temsiller oyununu etkilemesidir. yani fiyat artışlarından önce. ingiliz ticaretinin sekiz teme! kuralını vermektedir.daha fazla üretmekte ve nakitte buna bağlı olarak meydana gelen artış (temsil edilebilirlik yasasına göre) az sayıdaki zenginlikler arasında paylaştırılmakta."54 İspanyolların felaketi işte böyle açıklanmaktadır: nitekim. Nakdi azalmakta olan bir ulus. ondan daha fazla nakde sahip olmayan. s. tarım ve nüfus buna uyum sağlayacak artışları gerçekleştirmeye zaman bulamamışlardır: bu durumda. "Altın miktarındaki artış ile fiyat yükselmeleri arasında. çünkü ilerleme kavramını insan faaliyetlerinin içine dahil etmektedir. iktisat Eserleri. ilerleme için olabilirlik 54 Hume. işçilerinin sayısını ve ürünlerinin miktarını artırmak için olmuştur. Bu gösterge. düzen teorisinin başka hiçbir bölgesinde bulunmamaktadır. 5152'de. ama bunun miktarı artmakta olan bir ulusa nazaran daha zayıf ve daha sefildir. karşılaştırma yapıldığı anda. Buna karşılık. Amerikan altınının Avrupa'ya yayılarak zahire satın alması. zenginliği temsil edemez -ya kendiliğinden bir devre onu azalttıktan sonra. bu ülkenin madenlere sahip olması. Fr. Ama onları daha da önemli kılan nokta. klasik düşüncenin kavradığı biçimiyle para. yalnızca altın ve gümüş miktarının artması endüstrinin lehinedir. Nitekim. zenginlikleri temsile yönelik kendi kapasitesini artırır ya da bir siyaset. imalathaneleri geliştirmesi.

Karakter. kendi kendilerini parasal bir sistemin içinde temsil etme ve çözümleme güçlerini izlemekte ve sürekli bozmaktadır. kelimenin tam anlamında bir temsil konumuna yerleştiren bir düşünce biçiminin sonucundan ibarettirler.çabaların darbeleri sayesinde. fiyatlar şeyleri nasıî karakterize ederler -para zenginliklerin arasında nasıl bir işaretler ve belirlemeler sistemi kurabilir-? Değer teorisi. en küçük farklılıkların sürekliliğini altüst etmek ve onları coğrafyanın parçalanmış yerlerine dağıtmak üzere müdahale etmekteydi. temsil edilebilirliğin sabitliğim korur-. mübadelelerin gerçekleştikleri yatay alanı derinlemesine ve diklemesine sorgulayan ve yukarıdaki soruyla kesişen bir soruya cevap vermektedir: neden insanların mübadele etmeye uğ- 252 . zenginliklerin ellerinde tuttukları. onunla tekvücut halindedir. Fakat bütün bunlar. Bunun sonucu olarak. Karakterler (birçok cinsi veya birçok türü temsil etmek ve ayırmak için seçilmiş olan özdeşlik demetleri). taksinomik bir tablo halinde bölümlere ayırdıkları. belli bir zaman içinde ellerinden geçtiği kişilerin sayısının. varlıkları komşulukları içinde belirleyerek işaret etmektedir. Doğal tarihin. paranın güvence olarak tanımlandığı ve kendiyle birleştirildiği anda (yani XVII. parasal fiyat ise. parasal işareti zenginliğe nazaran. zenginlik çözümlemelerin-274 Kelimeler ve Şeyler de para-temsil teorisini ve doğal tarihte de karakter-temsil teorisini aynı arkeolojik şebeke desteklemektedir. zaman ancak dışarıdan. zaman temsillerin iç yasasına aittir. yüzyılın sonunda) ortaya çıkması gerekmekteydi: kredinin süresinin. sona erme hızının. doğanın sürekli mekânının içine yerleşiyorlardı. Burada bunun tersine. V DEĞERİN OLUŞUMU Para ve ticaret teorisi şu soruya cevap vermektedir: mübadele hareketinin içinde. doğal tarihin düzeninde. zenginlik çözümlemesi "diferansiyeller" -artış veya azalış eğilimlerikeşfetmektedir. zenginlikleri artışlarının veya azalışlarının hareketi içinde işaret etmektedir. onun temsil etme gücünün karakteristik değişkenleri haline gelmeleri gerekiyordu. Zamanın zenginlik içindeki bu işlevinin. farklılıklar tarafından ayrılan özdeşlik alanları keşfettiği yerde.

evrensel bir temsil yeteneğine sahip şu zenginlik aracılığıyla) değil de. yani bütün kelimelerin uzağında kalan. bir şeyin değerinin nasıl belirlendiğini ve onun neden şu kadar veya bu kadar ettiğinin iddia edildiğini bilmek söz konusudur. dilin bu aynı özünü ilkel işaretler cephesinde -eylem dili veya kök. ondan vazgeçmediği sürece değere sahiptir. vazgeçilmez nitelikte olan diğerlerinin hiçbir değeri yoktur? Demek ki artık zenginliklerin kendilerini hangi mekanizmanın sayesinde kendi aralarında temsil edebildikleri (ve değerli madenin meydana getirdiği.raştıkları bazı şeyler vardır. yaşamak için ihtiyaç duyduğu şey. mübadele olabilmektedir. çifte vazgeçmenin ve çifte edinmenin sonuçta gerçekleşebilmesi için. ve ihtiyaç duymadığı şey de aynı şekilde. bu mübadele edilebilir şeylerin. bunların zaten değerle yüklü olarak var olmaları gerektir. fiyatlar ancak bu mübadele sayesinde değişmektedir. kendilerine özgü değerleriyle birlikte. ama onları birbirleriyle 253 . Demek ki bir bakıma. Paranın icadı. değeri mübadeleden daha önce var olarak çözümlemekte ve onu bu mübadelenin olabilmesinin ilk koşulu saymaktadır. fakat. her birinin yediği ve içtiği. değer ancak temsilin (şimdiki veya mümkün) içinde vardır. her şeyden önce bir şey etmek. Başka bir ifadeyle. neden bunların yararsız olan bazıları yüksek bir değere sahipken. birinci şıkta fiil tarafından sağlanan bir yüklemde bulmaktadır. Oysa mübadele ancak görünüşte basit bir olgudur. takas esnasında. değere sahip olmayacaktır. arzu ve ihtiyaç nesnelerinin temsil edilmelerinin neden gerektiğini. nitekim.keşfeden bir çözümlemeye tekabül etmektedir. bir mübadele sürecinde bir şeyle ikame edilebil-mektir. dil olabilirlik yerini. Bu iki okumadan birincisi. Klasik düşünce için değer taşımak. iki eşanlı okuma olabilirliği çıkmaktadır: bunlardan biri değeri bizatihi mübadele eyleminin içinde. diğeri ise. bir şeyin bir başkasını bir mübadelede temsil edebilmesi için. Buradan ortaya. diğeri de. ancak eğer iki taraf da diğerindekinin elindeki-Mübadele Etmek 275 ne bir değer atfederse. eğer ihtiyaç duyduğu bir şeyi edinmesine yaramıyorsa. her birinin elinde daha önceden bulunması gerekir. dilin tüm özünü cümlenin (önermenin) içine yerleştiren ve hapseden bir çözümlemeye. verilen ile alınanın kesişme noktasında çözümlemektedir. fiyatların saptanması ancak bu mübadelelerin var olması sayesinde mümkün olmuştur. bunların bazıları neden diğerlerinden daha fazla etmektedir. Fakat öte yandan. yani mübadelenin veya mübadele edilebilirliğin içinde. Nitekim.

dilin bütün kelimelerini. Ekonomi düzeninde bu ayırım yoktur. değerin mübadeleden ve karşılıklı ihtiyaç ölçüle-rinden önceki dolaysız oluşumuna tekabül etmektedir. ters yönde iki okumaya izin verir niteliktedir. sonra da bir işaret etme (jest veya kök) çözümlemesi oluşturan. ihtiyaç nesnelerinin -yararlı nesnelermübadelesinden. XIX. iktisat tek bir teorik parça tanımaktadır. Böylece. mübadelenin değerini sonradan tanımlayacağı nesnelerin oluşum ve doğumundan itibaren -doğanın aşırı yaygınlığından itibaren. aynı ve birbirlerine uyarlanmış iki parçaya sahip olduğu yerde. daha 276 Kelimeler ve Şeyler dilin bile doğmasından önce kelimelere hayat veren kök. onu işaret etmek. alışık olduğumuz bir sapkınlık noktası tanınmaktadır: bu nokta. Fakat bu iki çözümleme biçimi -cümleden veya köklerden hareketle. dil diğer çözümleme biçiminde kendi dışına ve tıpkı doğadaymış veya şeylerin benzerliğinin içindeymiş gibi kök salmıştır. çünkü onun işi dilledir -yani aynı anda hem işaret etmek hem de yargılamakla yükümlü veya aynı anda hem bir nesneye hem de bir gerçeğe ilişkin olan bir temsil sistemiyle-. ona atfettikleri öneme sahip değildir.çözümlemektedir. Graslin'in "psikolojik teori"leri denilen şeyi. çünkü arzu ile nesnesi arasındaki ilişki ve onun arzulanır olduğu iddiası. Fizyokrasi herhalde. diğeri de. ama bu aynı rolü -marjinalistlerin yaptıkları gibi-.gramer açısından tamamen aynıdır. ilk çığlık.ilişkilendiren şu dil unsuru aracılığıyla keşfetmektedir. zaten bağı kurmaktır. değeri. 254 . Bu iki mümkün olma arasmda. onların önermesel bağlarından itibaren mümkün kılan fiil. mübadele edilen şeylerin değerini ve onlardan vazgeçilmesini sağlayan fiyatı diğerlerinden daha ilkel bir eylem olarak kuran mübadeleye tekabül etmektedir. Bunlardan biri. gramerin önce bir önerme cümle (veya yargı) çözümlemesi. yüzyılın ilk yarısı iktisatçılarının siyasal iktisadın temellerini ararken. ama bu parça aynı anda. Galiani. tek ve aynı şeyi meydana getirmektedir. "psikolojik okul"a atfetmek de aynı derece boşunadır. Quesnay ve okulunun mensup oldukları Fizyokratlardan ayırmaktadır. Condillac.

58 mallarda bir azalma olmadan yapılamaz. malların zenginliğe dönüşebilmeleri için. bir başkasının acıkmış olması ve benden meyve talep etmesi gerekir. İhtı-yaç duyduğum. s. başlangıç noktası ve özdeş kalan bir ihtiyaç ağını kat etmek için seçilen yönden başka farklılık yoktur. ırmaktan aldığımız su ve bütün insanların ortaklaşa kullandıkları aşırı bolluktaki bütün şeyler. ağacımın üstündeki meyveler iştahımın tüketebileceğinden daha fazla olduğunda var olacaktır. ancak geçici olarak "zengin-liktirler.Bu iki çözümleme tarzının arasında. diğerinin ihtiyaç duyduğu bir fazlaya sahip olmak. 709. s. 42. nitekim. bir mübadelenin mümkün olması gerekir: yani. in. "soluduğumuz hava. Oysa. değerin ticaret yoluyla oluşumu. satış maliyetlerine yol açmaktadır. bunların eksikliğini çekenlere dağıtabil-mektir. zenginlik değil. "Homme" makalesi. Demek ki bunlar. değerler ancak birinin talebi ve diğerinin vazgeçmesiyle ortaya çıkabilirler. Quesnay. "mübadelenin amacı tatmindir. 57 Mercier de la Rıvıere LOıdre Natuıel et Essentiel Jes Societes Po!iti<jurs. birilerinde mevcut. bana doğanın sunduğu bir maldır. muhafaza. maldırlar"56 demektedir. 255 . bir miktar mal tüketimi gerekmektedir. öylesine ki. onları tüketicilere götürerek. Daire. zenginlik ancak. ticaret şeyleri taşımakta. Hiçbir şeye mal olmayacak 56 Quesnay. dönüşüm. Mübadeleden önce bir tek. Değerlerin ve zenginliklerin olabilmesi için. Mercier de la Riviere. in Daire. mübadelenin amacı tam da fazlalıkları. onları ilkel mal olma doğalarına iade edecek olan yola girmekte ve bu yolu tamamlamaktadırlar.59 kısacası. taşımacılık. Oysa. ticaret kısaca tanımlanabilir olmaktadır: yararlı şeylerin tüketicilere ulaşması için yapılan mübadele"57 demektir. tüketimdir. kopardığım ve yediğim meyve. Ayrıca bir de. age. FizyokMübadele Etmek 277 radara göre. doğanın bol veya kıt olarak sağladığı bu gerçek vardır. diğerlerinde namevcut oldukları sırada.

müthiş bir yanılgıya düşülmektedir. aynı zamanda. ancak her iki taraf için de daha avantajlı olabilirdi: böylece."61 Bir mal uzak bir pazara giderek. Jounal d'Agriculture. Demek ki değer oluşturmak. kezzap. zenginlik haline dönüşmelerine olanak veren bu fazlalığın (artık) kökeni nedir? Bu sürekli değer oluşumunun maliyetinin. Aralık 1765. s. eşit değerdeki şeyleri bir arada mübadele ettirmekten başka bir şey yapmaz. gerçek taşıma harcamalarına denk düşmektedir. mübadele anında. demir. bazı mallan mübadele etmek için diğer bazılarını feda etmektir. mallar burada. sadece fiyatlarına bağlı olan zenginlikler olmaktadırlar. Fakat.58 "Buğday. malların negatifini meydana getirirler. Reponse Demandee. daha çok sayıdaki ihtiyacı tatmin etmek değil de. elmas gibi ticari değerler olarak ele alındıklarında. düpedüz takas olacaktır. bir kullanım süresince zenginlik ve değerdirler: "Eğer mübadele hemen ve maliyetsiz yapılabil-seydi."60 Fizyokratlar. ve eğer bu olgudan ötürü hiçbir şey kaybetmiyorsa. fakat bu artış. Quesnay. değerler. 16. çok almak gerekir. s. Ticaret doğası gereği. değerin böyle oluşabilmesi nereden kaynaklanmaktadır? Malların. ve değerin mübadelenin içinde oluşması bu durumda maliyetli hale gelmekte ve var olan mallardan düşülmektedir. insanların ellerindeki mallan tüketmemesi nasıl mümkün olmaktadır? Acaba ticaret bu gerekli eklentiyi kendinde bulabilir mi? Muhakkak ki hayır. 138. hiç kuşkusuz kendi piyasasında-kinden daha yüksek bir fiyattan mübadele edilebilir. çünkü ticaret değeri değerle ve mümkün en büyük eşitlik içinde mübadele etmenin peşin-dedir: "Çok alabilmek için çok vermek gerekir ve çok vermek için de. ticaret yapılmasına yarayan aracı işlemler ticaretin kendi olarak kabul edildiğinde. 278 Kelimeler ve Şeyler yegâne ticaret. 256 . birbiri peşi sıra gelen mübadeleler ve dolaşım nedeniyle silinmelerine ve yok olmalarına yol aç-madan. malların maddi gerçekliğinden başka bir şeyi kabul etmemektedirler. işte ticaretin bütün sanatı budur. 59 Dupont de Nemours. bunun 60 Saint-Peravy. age. Değerler.

Ama bunun nedeni.63 girişimcilerin kârlarına gelince. işçilere bu durumda daha iyi ücret ödenmesi değildir: onların arasında var olan rekabet. değer oluşumunun maliyetini karşılama yeteneğine sahip değildir. imalat ürünleri iki rejime göre satışa çıkartılabilirler. 6. s. mübadele maliyeti her zaman mübadele edilen malların üzerinden ödenmektedir. 257 . Canüllon'un tanımlamasına göre. bu taşıma maliyetini kendi fiyatının üzerinden kaybetmiş olmasıdır.61 age. mallan feda etmek gerekmiştir: "zanaatkar emeğiyle ürettiği kadarını. rekabet onları hammaddenin maliyetinin dışında. R<[flexions… . geçimliği olarak yok eder. bu ücret işçinin çalıştığı zaman süresindeki geçimliğine denk düşer. her halü kârda bedel ödediklerinin tüketimini temsil eder. Daire. Eğer fiyatlar serbestse. Bu fazlalığı meydana getiren ticaret değildir. p. imalathanelerden kaynaklanan değer artışı. görünüşte değerleri ar-62 Maxim« de Goııvernement. Mal. fakat. diğer malların mübadele değerlerinin oransal düşüşünden başka bir şey değildir: "Bütün bu girişimciler. bu bolluğun varlığı gerekmiştir. Nitekim. Endüstri de. tekel fiyatlarının bunları. Mübadele Etmek 279 nedeni malın mübadele edildiği şey karşısında sabit kalırken. nesnelerin satış fiyatları büyük ölçekte yükselebilir. ancak diğerlerinin harcama yapmalarından ötürü. hiç kuşkusuz buna girişimcinin geçimliği ve kârını da eklemek gerekir. 63 Turgot. fakat bu yükselme."64 Endüstri. 289. piyasaya çıkartılan nesnelerin değerlerinin artması ölçüsünde yükselttikleri doğrudur. Ticaretin olabilmesi için. servet yapmaktadırlar. dünyanın bir ucundan diğerine istediği kadar gezdirilsin. in."62 Bir tekel fiyatı olduğunda. zenginlikleri imal etmek için. en fazlasından bu hammaddeyi dönüştüren işçinin ücretini karşılayacak düzeye kadar düşürme eğiliminde olur. ücretlerini ancak geçimliklerine yetecek düzeyde tutma eğilimindedir.

değil de. bu tarımsal emeğin bedeli. Tarla süren işçi. s 8. işçinin çalışmasının değil. Demek ki tarım işçisinin emeği. bir tek tohumun ekildiği yerden bir Haşak elde edilecektir.67 bu doğadaki muazzam üretkenliği açığa çıkartmaktadır. "çalışmanın veya tarımsal faaliyetin aletlerinden" birinden başka bir şey değildir66 -bir geçimliğe ihtiyacı olan ve bunu toprağın ürünlerinden devşiren bir alet-. aslında bir veya birçok geçimliğin bedelini bizatihi mübadeleden çıkartmaktadır. dokuyan veya taşıyan işçininkinden faklı bir statüde değildir. Philosophie Rurale. Bu. ancak malların yok oldukları yerde ortaya çıkar. bu geçimliğe tam olarak uyma eğilimindedir. Değer üretimle ne luşmakta ne de artmaktadır. Ve bu üretkenliğin bedelinin önceden. hayvan yeminin maliyeti tarafından ödendiği doğruysa da. pont de Nemours. bu işi gerçekleştiren tüketimdir. tohumluğun."65 Değer. fizik olan bir ayrıcalık bulunmaktadır: toprak işlendiğinde. Mayıs 1766. isterse satın alan aylağınki olsun: "Kısır sınıfın sayesinde gerçekleşen parasal değer artışı. s 56. harcama yapmasının sonucudur. çiftçiye gerekeninden daha yüksek bir geçimlik olanağı sağlamaktadır. hiç çalışmadan harcama yapan aylak kişiler. Tıpkı diğer şıklarda da olduğu gibi. Fakat. İster geçimliği için işçinin yaptığı. Journal Agricole. 258 . _80 Kelimeler ve Şeyler lırmaktadır. malların üretim düzeninin içinde ekonomik -mübadele sistemi içinde. imalathane işçisinin-ki kadar negatif ve masraflıdır. o. bedeli ödenen çalışma olarak. bu alanda aynı sonucu yaratmaktadırlar. emeğin. 289.gc. Çünkü. ister kâr sağlayan gırişimcininki.64 Maximes… . tarımsal emek için de geçerlidir. s. ve sürüler dinlenme ânlarında bile Mırabeau. ve çalışma bir harcama gibi işlev görür: bizzat kendi tükettiği bir geçimliğin bedelini oluşturur. ama doğayla "fizik alışveriş" olarak.

ortağı bütün değer oluşumunu gerçekleştirmektedir: "Tarım. zorunlu olarak adil fiyatı muhafaza edebilmeleri için). ilahi bir imalathanedir. Fizyokratların ekonomik ve siyasal programları zorunlu olarak şunları içerecektir: tarım fiyatlarının artması. Mallan değere veya zenginliğe dönüştüren işte bu ranttır.Mübadele lîtmek 281 sürekli gelişmektedirler. Diğer bütün çalışmaların ve onlara denk düşen tüketimlerin bedelim o sağlamaktadır. s. gelecekteki hasatlar için gerekli para avanslarının 68 Mirabe. 33 259 . tekel fiyatlarının ve bütün ticari ayrıcalıkların ilgası (rekabetin denetimi altındaki endüstri ve ticaretin. oysa toprak rantı net ürünü temsil etmektedir veya etmelidir: doğanın sağladığı mal miktarından işçinin geçimliği ve kendinin üretime devam etmek için ihtiyaç duyduklarının düşülmesinden sonra kalan. ve çiftçi kendi ürettiği kadarını tüketirken."69 Fizyokratların toprak rantına -tarımsal emeğe değil— atfettikleri teorik ve pratik önem anlaşılmaktadır. Öyleyse. toprağın üretmeye devam edebilmesi için onun payına düşmesi gereken avans miktarının kesinlikle ayrılmasını gözetmek. bütün mal ve zenginliklerin üreticisine sahip olduğu. Tarımsal emeğin bedeli tüketimle ödenmektedir. 37. işte ona ortak olmaktadır. üretimden kaynaklanan değer artışının üreticinin idame masrafla-nna eşdeğerli olmadığı yegâne alandır. hiçbir ücret ödenmesine ihtiyaç göstermeyen.68 Tarım. görülmez bir üretici bulunmaktadır. s. net üründür (toprak rantı). bunları depolardaki ipek veya yün balyalan için söylemenin olanağı yoktur. ama toprağı işleyenlerin ücretlerinin artmaması. 69 age. imalatçının ortak olarak doğanın mimarına. çiftçi haberi olmaksızın. Buradan iki başat kaygı ortaya çıkmaktadır: emeği.au. bütün vergilerin toprak rantından alınması. Gerçeği söylemek gerekirse. ticareti ve endüstriyi besleyebilmesi için emrine büyük bir nakit miktarı verilmesi.

Aslında. bir ses ile bir şeyi birleştiren dolaysız ilişkiden ve bu kökün bir dilin içinde bir ad olmasına yol açan ardışık soyutlamalardan itibaren çözümlediklerinde.itibaren çözümlemektedirler. aynı işi yapmış olmaktadırlar. VI. ancak bu net kârdan karşılanabilir. ama ona ihtiyacı olanın. YARAR Condıllac. kökten. kısacası kendinin de ait olduğu şu artığın bir bölümüy-le ödemek zorunda kalacağı bir ikame devresinin içine gi-rerek değer haline gelen şu fazlalık. mübadelenin masraf ve tüketime katlanarak değere dönüştürdüğü malların yorulmaz kaynağıdır. onu talep edenin ve daha yararlı saydığı ve daha fazla yarar atfettiği bu diğer şeyi elde etmek için Mübadele Etmefc 283 sahip olduğundan vazgeçmeyi kabul edenin açısından ele almaktadır. kendini mübadeleye bırakandan yani hiçbir değeri olmadan var olan. Destutt'ün çözümlemeleri. buna bağlı olarak her zenginlik unsurunun ortaya çıkmasının gerektirdiği masraflar. kökten ve ilkel mübadeleye aktarılmıştır. Bütün mübadele sistemi. Graslin. bir mübadelenin içinde verileni değil de.282 Kelimeler ve Şeyler toprağa geri dönmesi. gıda. Bir tek bu mübadele mutlak olarak kârlıdır ve her mübadelenin. alınanı seçmektedir: aslında aynı şey. ama zenginlikler sisteminden daha önce var olan şeyin bizzat kendinden başlamaktadırlar. Quesnay ve öğrencileri zenginlikleri. 260 . geçimlik. Gramerciler kelimeleri. toprak sahibinin avansları ile doğanın cömertliği arasında kurulan bu dengesiz. değerin içinde işaret edilmiş durumda bulunan. Doğanın kendiliğinden değer ürettiğini söylemek yanlış olacaktır. gramatikal cümle (önerme) teorisine tekabül etmektedir. Galiani. Fizyokralar çözümlemelerine. bütün maliyetli değer oluşumları. bütün dönüştürmelerin her birini ücretler. Bu çözümleme hareket noktası olarak. ama doğa. ama bütün yer değiştirmelerin her birini. Fizyokratlar ve karşıtları aynı teorik kesitte dolaşmaktadırlar.

Essai. şarap veya odundan başka bir şeyi olmayan bir başkası. bu buğday veya bu odunun ihtiyaçlarından birini giderebileceği -onlara yararlı olacağı. Eserler.ama ters yönlerde: birinciler. yararlarına veya aynı anlama gelmek üzere. Turgot'nun şeylerin 70 Cantillon. hangi koşullarda fiyata dönüşebileceğini araştırmaktadırlar. Valeur et Monnaie'de (Değer ve Para) Galiani'ye çok yakın olduğu anlaşılmaktadır. bunları herhangi bir şeyle kıyaslamasını bilmeksizin. Henüz saptanmış bir fiyat. Demek ki. mısır veya buğdayı ekip biçtüerse. Ancak. bunun nedeni. diğerleri. neden bu kadar yakın ve bazen de tamamlayıcı oldukları. şeylerin değerleri. çünkü her mala tekil olarak ve diğer hiçbiriyle kıyaslamadan ele 261 . onun bir işe yaradığını veya bizim onun öyle olduğunu düşündüğümüzü söylemektir. ikincilerin de -devreler çözümlemesi ve paraya verdiği önemden ötürü-70 sahip çıktıkları. e. 68. Mübadele durumlarının en ilkelini varsayalım: yalnızca buğday veya mısırı olan bir adam ve onun karşısında. onları kullanabil-memize dayanmaktadır. . bu şeylere ilişkin bir yargılarının bulunmasıdır.72 Bu değer mutlaktır. 284 Kelimeler ve Şeyler "biçme değeri" dediği şeyi ortaya koymaktadır. Fizyokratların ve yararcıların çözümlemelerinin çoğu zaman. bir değer yargısının bir mübadele sistemi içinde. hiçbir eşdeğerlik. 71 Condillac. 10. bir malın bir mübadele sistemi içinde hangi koşullarda -ve hangi maliyetle. eğer bu adamlar bu odunu kestilerse. Cantillon'a neden birincilerin de -üç tarımsal gelir teorisi ve tarıma atfettiği önemden ötürü-.bir değer haline gelebileceğini kendilerine sorarken. s. hiçbir ortak ölçü yoktur. IV s."71 Bu yargı.yargısına sahiptirler: "bir şey değerlidir demek. Le Commcrce et \e Gouvcrnemertt. 69 ve 73. Turgot'nun La Formation et la Distribution des Richesses'tc (Zenginliklerin Oluşumu ve Dağılımı) Fizyokrasiye sadık kalırken.

bu andan itibaren. 9192. Mübadele htmek 285 rinden kayba uğradığı mı söylenecektir? Hiç de değil. yarar ve fiyat. şu kadar müd şarap karşılığında. Le Commerce. o zamana kadar yararsız olan. Ya da birinin fazlalığı diğerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. ama gene de nispi ve değişkendir. Bu ânda üç olabilirlik vardır. ValcuT et Monnaie. iki 262 . çünkü insanların iştah. ve durum simetrik olduğundan. şarap üreticisi için yararlı olduğu ve tersi ortaya çıkar. çünkü iki taraftan her biri. tatmin ile biçme değer uyuşurlar. "'i ' ondillac. mübadele durumunda.fiyatı ortaya çıkartır: artık buğdayın fazlası ile şarabın fazlası mübadele edilmemekte. Ya Condillac'ın dediği gibi "herkesteki fazla"73 -bir kişinin kullanmadığı veya hemen kullanmayı düşünmediği-. III. elindekinin bir bölümünü. Fakat bu birincil yararlar zemini üzerinde gerçekleşen mübadele. her iki tarafta da eşanlı ve eşit değerlerin yaratılmasıyla tamamen yararlı hale gelir. 28. arzu ve ihtiyaçlarına göre azalıp çoğalmaktadır. Toplu eserler. c [V. En fazla mal verenin. çünkü biri için o zamana kadar az bir yarar olmuş olan bir şeyi. sahip olduğu değer üze72 Turgot. Bizatihi yarar yaratıcıdır. s.alınmaktadır. ihtiyacını tamamlayacak bölümü üçüncü bir kişi-den karşılamak için ayıracaktır. nitelik ve miktar olarak diğerinin ihtiyaçlarına denk düşer: buğday sahibinin bütün fazlalığının. onların basit bir ortak paydaya indirgenmeleri değildir. bu ayrılan parça -ve muhatabı bunu mümkün olduğunca azaltmaya çalışmaktadır. c. biçme değerler otomatik olarak eşdeğerli hale gelirler. sahip olduğunun toplamını uzun veya kısa vadede kullanabileceğini bilmektedir: ihtiyaç durumu geneldir. tortu bırakmadan birbirlerine denk düşerler. çünkü birincinin bütün fazlasına ihtiyacı vardır. ve mülkiyetin her bir parçası zenginlik haline gelmektedir. diğerinin değer-lendirmesine sunmaktadır. Nihayet üçüncü varsayım. mübadele etmeyi kabul ettiğine göre. şu kadar şinik buğday verilmektedir. her halü kârda aldığına verdiğinden daha fazla değer atfetmektedir. bu durumda o da sahip olduğu her şeyi vermekten kaçınacaktır. hiçbir şey hiç kimse için tamamen gereksiz değildir. çünkü bu fazlalık onun için yararsızdır veya ona. girişilen bir ağız dalaşının ardından. s.

ama her biri diğerinin malının bir parçasının. Bu iki eşitsizliği uyarlamak için. şeylerin içinde "onlar için arızi olan ve tıpkı sonucun nedenine bağımlı olması gibi. minimum bir eşitsizlik —ve herkes kendi için. yani farklı bir hesaplamaya göre oluşturmaktadır-: biri. kendininkinin bir parçasından daha yararlı olabileceğini düşünebilir. her biri için. şimdi ortaya çıktığı haliyle değerlendirme değerinde. ortalama bir değerlendirme değeri elde edilmiştir". aralarında iki ilişkinin eşitliğini kurmaktan başka yol yoktur: mübadele ancak. örneğin dört ölçek mısırın ve beş ölçek buğdayın eşit bir mübadele değerine sahip olduklarının söylenmesine olanak vermektedir. şu kadar odun benim için şu kadar mısırdan daha değerli olacaktır diyecektir. diğeri için olan odun/mısır oranına eşitlendiğinde mümkün hale gelebilmektedir. eşitsizlikler mübadele edilmektedir. ama her birinin iki tekil çıkarı önce aralarında kıyaslanarak. tekil bir bireydeki tek bir çıkarla. değer ile mübadelenin kesiştiklerini göstermektedir: eğer dolaysız değerler olmasaydı -yani.75 Fakat mübadele de kendi hesabına değer yaratmaktadır. sahip olduğuna ve olmadığına atfettiği nispi değeri tanımlamaktadır. o olmasaydı yararı düşük 263 . bir tek insan ihtiyaçlarına bağımlı olan bir yüklem" olmasaydı. yani her iki taraf da sahip olduğundan -ve her piyasa unsurunun içsel bir yarara sahip olmasına rağmen— daha fazla bir yarar elde etmektedir. Vakur . özdeş parçalar halin-74 Turgot. Biçme değer bir tek bir ihtiyacın ve bir nesnenin işleyişiyle -demek ki. biri için olan mısır/odun oranının.tanımlanırken.mübadele yapıl-mazdı. 111. bu oransal eşitlik. bu andan itibaren hiçbir şey için mübadele etmeyebilir.taraf. İki dolaysız yarar yerine. sahip olmadığım şu kadar ölçek mısır. daha büyük ihtiyaçları giderdiği düşünülen iki başkası vardır. Bu cins çözümlemeler. Önce. "Karşılaştırma yapan iki kişi ve kıyaslamak dört çıkar vardır.74 Fakat bu eşitlik yararın yararla. benim için odunumun şu kadar ölçeği eder derken öteki. Her ikisi de. Bu tahmini iki eşitsizlik. s 9193 286 Kelimeler ve Şeyler de mübadele edildiği anlamına gelmemektedir.

zevk ve hoşluk"u anlamaktadır. rahatlık ve keyfe keder arzu arasında farklılık olmaması buradan kaynaklanmaktadır. yani her değerin bütün hepsiyle 75 Graslm. 45 77 Hume."79 Öyleyse mübadele. "gereklilik. Mübadele litmeh 287 karşılaştırma düzeninde. değerlerini düşüreceklerdir. sadece ihtiyaçla olan ilişkiyi iki katına çıkaran karşılıklı bir oran düzenlenmektedir. s.|I taya çıkmasına rağmen anmamaktadır. mübadele yeni tipten bir değer yaratmaktadır. s. s. değerlendirme düzeninde. yeryüzünde hoşa gitmek isteyen ve bu elması ona ulaştırmayı becerebilen bir ticaretin olması. kitlenin içinde yeni bir rahatlık veya zevk nesnesine yer açmak için. bir elmasın ne değeri olabilir? Fakat.78 Öte yandan. onun için bir mübadele değeridir". her üretim yalnızca m "zenginlikler kitlesine nazaran yeni bir değer düzeni" ya. birilerini bazılarına kar- 264 .% ratmaktadır: "ilk ihtiyaç maddeleri. De la Circulation Moneelaire. değerlen artıran (ihtiyaçları en azından dolaylı olarak gideren yeni yararlar yaratarak). Essoi •>. 76 age.veya yararsız kalacak olan şeyleri yararlı kılmaktadır: aç olan veya giyinme ihtiyacında olan kişiler için. bu nesnenin değeri. ihtiyaç. zaten var olanların nispi değerini azaltmaktadır. basit ihtiyaç ilişkisini esas olarak değiştirmektedir: demek ki. ama aynı zamanda değerleri düşüren (her birine atfedilen değerlendirme içinde. yarar. 24. Bu oran.76 ve yalnızca parlamaya yarayan şeyi satarak beslenebilir: lüksün önemi buradan itibaren ortaya çıkmaktadır. bu "değerlendirme değeri"dir: yararlar arasında. .* ginliklerin toplamı.te ması. en küçük bir yeni yararın yaratıl. 41. ". taşın "ona ihtiyacı olmayan sahibi açısından dolaylı zenginlik" haline gelmesi için yeterlidir. ihtiyaç giderebilen yeni nesnelerin or. 78 Graslin ihtiyaçtan. 33. Zen.77 zenginlik açısından.

değerlerin tedrici bölümtenmesini zenginliklerin varlığıyla açıklamaktadırlar. Condillac. 36. para dolaşımdaki zenginliklerin temsili olarak değere sahiptir: dolaşım olabildiğince basit ve tam olmalıdır. Öyleyse. Fakat değeri oluşturan bütün bu pozitif unsurlar. mübadelelerin eklemleşmesine dayandırmaktadırlar. yani doğanın üretkenliğinin sonlu karakterine dayanmaktadır. Mübadelelerin değer oyunu içindeki kurucu rolü böyledir: f her şeye bir fiyat vermekte ve her birinin fiyatını düşür-mektedir. "Yararcılar". diğerinde negatif ve oyuk olarak algılanmaktadır. Fizyokratlar ve "yararcılar" tarafından. ve en çok sayıda ihtiyacın tatminini sağlayan her dönüştürme veya her taşıma bir değer artışı meydana getirir: işçilere. Fizyokratlar. bu artıştan alınarak verilen geçimliklerin eşdeğerlisiyle ücret ödenmesini. bunların her ikisinde de değer teorisi aynı işi yapmaktadır. değer ancak tüketimin olduğu yerde doğmaktadır. işle bu çoğalma sağlamak-79 age. demek ki bunlar malların toplamının azalması hanesine açılmaktadırlar. birinciler için pozitif bir role sahip olan bir unsur. Teorik unsurların Fizyokratlarda ve karşıtlarında aynı oldukları görülmektedir. s. eklemleşüren ânı birbirlerine bağlaması gibi. değerin ortaya çıkması için. Ancak tıpkı yapının doğal tarihte atfeden ânla. işçinin geçimlığiyle üc-retlendirilmektedir. ihtiyaç gideren her şeyin bir değeri vardır. Okumalardan birinde pozitif olarak abartılıymış gibi algılanan. in-sanlardaki belli bir ihtiyaç durumuna. diğerleri için negatif olmaktadır. Fizyokratlara göre. daha az yararlı olmaktadır. Graslin. yararların mübadelesinden yola çıkmaktadırlar. Galiani. 265 . doğanın sonsuz bir üretkenliğe sahip olması gerekir. şeylere belli bir değer atjedilmesini. demek ki. Yararsız onun aracılığıyla yararlı hale gelmekte. birbirlerine ters düzenler halinde örgütlenmişlerdir ve bunun sonucu olarak. Önermeler bütünü iki tarafta da ortaktır: bütün zenginlikler topraktan doğar. ^SS Kelimeler ve Şevler tadır.şı) şeydir. ve en yararlı aynı oran içinde. şeylerin değeri mübadeleye bağlıdır. bütün değerlerin öznel ve pozitif temeli olarak. aynı dizi tersten kat edilmelidir: toprağın ürünlerinin her dönüştürülmesi ve işlenmesi. Fakat bu teorik kesitler.

"fizyokratik" bilginin ve "yararcı" bilginin hangi koşullardan itibaren. Arkeoloji ancak ikincisini tanımlayabilir ve uygula-yabilir. bu sistemin düşünülmüş olmasının ko. toprak sahibi olduklarından ötürü.4 sulu hiçbir zaman bu grubun varoluşunun içinde yer almamaktadır. yüzyılda kimin -1 Fizyokrat. İki inceleme biçimini ve düzeyini özenle ayırmak gerekmektedir. Ama. değer artışına uğradıklarına inandıklarını şeylerin itmesi sonucu. tutarlı ve eşanh biçimler içinde düşünülmelerinin mümkün olduğunu tanımlamaya ilişkindir. herhalde daha basit olurdu. her iki tarafın da büyük ekonomik tercihleri bulunabilirdi. Birinci çözümleme. çıkarların tutarlılığı içinde. iktidar mücadelesinin nasıl cereyan ettiğini anlamak için yapılacak bir kanaat soruşturması olmalıdır. GENEL TABLO Ampirik düzenlerin genel örgütlenmesi. VII. polemiğin noktalarının ve kanıtlarının neler olduklarını.Fizyokratların toprak sahiplerini ve "yararcılar"in da tüccarlar ve girişimcileri temsil ettiklerini söylemek. kimin de Fizyokrat karşıtı olduğunu. yani yükümlülüğün meyvelerinin tek taşıyıcılarının kendilerinin olmasını arzu ettikleri ileri sürülebilirdi. "yararcı "lann doğal ürünler dönüştürüldüklerinde veya yer değiştirdikle-rinde. Ve hiç kuşkusuz. Buna karşılık. Buna bağlı olarak. kişileri ve onların öykülerini hesaba katmaksızın. bir kanaatbilimin (doxologie) işidir. oyundaki çıkarların neler olduklarını. Bunlardan biri. belli bir toplumsal gruba mensubiyet. XVIII. Fizyokratların tarımsal üretimden başka bir şeye inanmadıkları ve onun için daha iyi bir pay istedikleri. şimdi bütünlüğü 266 . toprak rantına doğal bir temel atfettikleri ve siyasal iktidarı talep ettikleri için. ihtiyaç ve arzuların yasa koyucu oldulan bir piyasa ekonomisiyle meşgul oldukları söylenebilirdi. Diğeri ise. vergi-ye tabi tek uyrukların. birinin şu düMübadele Etmek 289 şünce yerine bu düşünceyi seçmiş olmasını her zaman açıklayabilirse de.

içinde resmedilebilir. sınırlandırdığında her değer. bir başka temsile bir temsil yüklemeye olanak veren işlevle. Demek ki değer. ilkel takas jestiyle. başka bir işarete bir işaret yüklemeye. bir şeyin bir diğeriyle eşdeğerli sayılarak nasıl verilebildiğinin. genel gramer açısından fiil tarafından sağlanan ve cümleyi ortaya çıkaran. Bolüm sonundaki şema. hem bağlama gücü ve çözümleme ilkesi. Nitekim değer teorisi. değerlendirme değeri haline gelince. bir eşitlik (A ve B aynı değere sahiptirler veya kıyas muhatabımın elindeki A'nın değeri benim ihtiyacıma nazaran. benim sahip olduğum B'nin onun ihtiyacına nazaranki durumundadır) ilişkisine göre nasıl aktarıldığının açıklaması-na izin vermektedir (ya eksikliğini çekme ve ibüyaç ya da 80 Bkz. birincinin değerlendirilmesinin ikincisinin değerlendirilmesine. değer hem fiil ve ad. Mübadele sisteminde. zenginlik çözümlemesinde. Fakat tahmini değer. hem de yüklem ve bölümlemedir. yapının doğal tarihin içindeki konumunun tamamen aynını işgal etmektedir. tıpkı onun gibi. dilin oradan itibaren var olduğu eşiği oluşturan. bazı nesnelerin mübadele sistemine nasıl dahil edildiklerinin. 290 Kelimeler ve Şeyler doğanın yaygınhğıyla). her zenginlik parçasına diğerlerini işaret etme veya onlar tarafından işaret edilme olanağı veren işleyişte.80 Öncelikle. yani kendini bütün mümkün mübadeleler tarafından oluşturulan sistemin içinde tanımlayıp. yükleme işlevine tekabül etmektedir. genel gramer'in cümlenin fiilsel olmayan bütün unsurlarına (yani kelimelere ve açık veya gizli bir şekilde adsal bir işlevi olan kelimelerin her birine) tanıdığı eklemleş-tiricilik rolünü oynamaktadır. zenginlik çözümlemesi'nin doğal tarih ve genel gramer ile aynı dış biçime tabi olduğu fark edilmektedir. diğer hepsi tarafından konulmuş ve bölümlenmiş olmaktadır: değer bu andan itibaren. temsillerin bütününü meydana getiren unsurları veya onların birliğini bozan işaretleri eklemleştirmeye olanak veren işaretleri tek ve aynı 267 . Demek ki değer.

fiyatların oluşumunu. bu teori ayrıca (ticaretin işleyişiyle. ama şu dikey eksen boyunca salınmaya hiç ara vermemektedir: retorik yer değiştirmeler fiilsel işaretlerin ilkel değerine nazaran ne ise. nakdin azalması ve artmasıyla). bu unsurun temsil etmekle yükümlü olduğu değerlere nazaran nasıl kayabile-ceğini. işaret etme rolüne sahiptir. Fakat bundan da fazlası vardır: para kendi olanaklarından hareketle. Para ve fiyat teorisi. Para ve ticaret teorisi de kendi cephesinden. tıpkı kelimeler gibi. parasal fiyat teorisi. zenginliklerin işaret edilmesini. şeylere bir işaret verme. Demek ki. herhangi bir maddenin. yayılabileceğini veya büzülebileceğini de açıklaMübadele Etmek 291 maktadır. genel gramerde bir kökler ve eylem dili çözümlemesi (işaret etme işlevi) biçiminde ve mecazlar ile anlam kaymaları (türetme işlevi) biçiminde ortaya çıkan şeye tekabül etmektedir. aynı parasal unsurun az veya çok zenginliği işaret edebileceğini. tıpkı karakter'in doğal varlıklara nazaran olduğu gibi işlev görmektedir: hem onlara özgün birer damga vurulmasına hem de onlara şeylerin bütünü ve elde bulunan işaretler tarafından şu anda tanımlanmış bulunan mekân içinde. nasıl bir işaret etme işlevine bürünebileceğini açıklamaktadır. Demek ki. işaret edenle edilen arasındaki bu ilişkinin. zenginliklere nazaran. Tıpkı bu sonuncusu gibi. bir nesneye atıfta bulunarak ve ona sürekli işaret olarak hizmet ederek. hiç kuşkusuz geçici olan bir yer gösterilmesine olanak vermektedir. ulusların fakirleşmesini ve zenginleşmesini sağlayarak. karakter teorisinin doğal tarihin içinde işgal ettiği yerin aynına sahip bulunmaktadır. bir şeyi bir başkasıyla temsil ettirme ve bir işareti işaret ettiği şeye nazaran kaydırma olabilirliğini. Para.işlemin içinde birleştirmektedir. fiilsel işareti kendi özgünlükleri içinde tanımlayan ve onu 268 . asla tamamen yok olmamak-la birlikte nasıl bozulabileceğini. tek ve aynı işlevin içinde birleştirmektedir. zenginlikler çözümlemesinin içinde. nominal değerlerin değişimini. fiyat değişmeleri de maden ile zenginlikler arasındaki ilk ilişkinin kurulmasına nazaran odur.

eğer iyi yapıldıysa doğal tarihin ve eğer iyi düzenlendiyse paranın dil gibi işlev gö-rebilmeleri için. fiilsel işaretlerle zenginliklerin veya doğal varlıkların işaretlerini ayırmaya olanak veren ve diğeri de. Cebir mathesis için neyse. klasik deney açısından. bu yol ne aynı yönde. doğal tarih teorisiyle değer veya fiyat teorisini ayırmaya izin veren iki farklılık bulunmaktadır. Bu anlamda. bazı temsillerin diğer 292 Kelimder ve Şeyler bazılarına affedilmelerine izin veren işaretler sisteminin kurulması ölçüsünde ortaya çıkmakta ve keşfedilmektedir-ler.temsilin kendi kendine sunabileceği diğer bütün işaretlerden ayıran dört işlev. görülür varlıklar arasında. şeylerin düzenini açığa çıkarmak söz konusu olduğunda. şeylerin aşikâr düzeninin kurulması ve dışa vurulması. doğadaki düzen ve zenginliklerdeki düzen. temsil edilenin eklemleştirilmesine. ikinci olarak. eklemleşme. ilkel işaret et-melerden itibaren. temsillerin birbirlerini işaret etmelerine. bizzat dilin kendininkiyle aynı olabilirlik koşullarına sahip oldukları söylenebilir. türetme) birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. doğal varlıklar düzeni ihtiyaç nesneleri arasında. ne de aynı sağlamlıkta kat edilmektedir: insanların hayal güçleri (yaşadıkları iklime. Veya daha doğrusu. doğal tarihin teorik işaret sisteminde ve parasal işaretlerin uygulamada kullanılmasında da bulunmaktadır. Zenginlikler düzeni. doğal tarih sistemlerininve para veya ticaret teorilerinin klasik düşünce açısından. yaptıkları deneylere göre). işaret etme. çünkü fiille birlikte dilin varoluş eşiğinin aşılmasından itibaren. Dilin esas işlevlerini tanımlayan dört moment (yüklem. işaretler ve özellikle de kelimeler tcvcinomia için odur. her biri diğerini de talep etmektedir. tasnifin doğanın kendiliğinden dili olmasını ve fiyatların da zenginliklerin doğal söylemi olmalarını engelleyen başat bir farklılık bulunmaktadır. Bu iki anlama gelmektedir: önce. içinde bulundukları hayat koşullarına. Ancak. biri. kelimeler tarafından dışa vurulan temsil düzeninkiyle aynı varoluş tarzına sahiptir. işaret eden temsillerin işaret edilenlere nazaran türetilmelerine. Fakat dillerin hakiki oluşumu içinde. bu durum 269 . kelimeler yeteri kadar ayrıcalıklı bir işaret sistemi meydana getirirler. halkına göre farklılaşan türetmeler doğurmaktadırlar.

A T. 294 Kelimeler ve Şeyltr ftndan denetlenen bir kurum olduğundan. çünkü yapı kendini dolaysız bir görülebilirlik içinde teslim etmektedir. eklemleşme ile yüklem arasında olası hata yoktur. s.. doğru bir şekilde işaret edilmiş 270 . birbirleriyle eklemleşen ve temsillerini bölümlere ayıran bir kelimeler. kelimelerin güzergâhını tanımlayan. tamamen belirgin bir dil. düşüncenin herhangi bir cümlenin gerçekliği konusunda tüm açıklığı içinde karar verebilmesi için. fakat bu çözümleme o kadar yetersizdir ki. hakiki dillerin yetersizliğine cevap vermektedirler. hiç kuşkusuz bunların her birinin nispi istikrarsızlığını da Mübadele Etmek 293 açıklamaktadır. Doğal tarih bir bilim olması gerektiğinden. kelimelerin temsil etme değerinin. kendiliğinden dil için bu tehlikelerden kaçınmak zorundadırlar. her hakiki dilin uygulanması. zenginliklerin dolaşımı insanlar tarafından yaratılmış ve onlar tara-81 Descartes. oldukça iyi bir biçimde temellendirildiği. bugün filozofların yaptıklarından daha iyi yargılayacaklardır"81-. eklemleşme ile yüklem arasında yansımanın hatası yayılmaktadır. en doğal yolları belirleyen. o kadar çok belirsizliği ortada bırakmaktadır ki. 1. bir yargıyı formüle eden düşüncenin hatalarını denetlemek üzere yapılmış olması gibi Sözlük de. Ars combinatoria ve Ansiklopedi. insanlar ellerinin altında. 76. Mersenne'e mektup. tamamen açık bir söyleme izin verecektir: bu dil bizatihi bir Ars combinatoria olacaktır. kelimelerin ilk işaret-lerinden hareketle. Doğal tarihin düzeninin içinde. oldukça açık bir şekilde saptandığı. Bu türetmenin belli bir anında ve belli bir dilin içinde. işte bu nedenle. adlar bütününe sahiptirler. Tıpkı Evrensel Dil'in iyi kurulmuş bir eklemleşmeden hareketle. işte gene bu nedenle. yakınlık ve benzerlik ilişkilerini yasalaştıran bir Ansiklopediyle ikiye katlanmalıdır. oldukça açıkça tanındığı evrensel bir dil fikri -bu dil aracılığıyla "köylüler şeylerin gerçeğini. bilginin meşru kaymalarını resmeden. herhalde belirsiz bir uzaklıkta bulunan bir ufka atılmaktadır. İşaret etme ile türetme arasındaki hayal gücü kaymaları artmaktadır. 20 Kasım 1620.dillerin çeşitliliğinin dışında. türemenin işleyişini denetlemek üzere yapılmıştır. insanlar aynı temsillerle çeşitli kelimeler kullanmakta ve farklı cümleler kurmaktadırlar: bunların yansıması hatadan arınmış değildir.

ancak bir dönüşümden sonra değerlendirmeye tabi hale gelebilmektedir. karakter de aynı şekilde. ve maden ile mal arasındaki başlangıç ilişkisi. değerin ve paranın varoluşları içinde açığa çıkarlar. doğrudan doğruya yapının ve karakterin. karakterde. dilde açık kalan kesimlerin uygulamada kapatılmalarım sağlamaktadır. varlıkların yapısı hem görülebilirin dolaysız biçimi hem de eklemleşmesi olmaktadır. Yapı ve karakter. tek bir hareketle işaret etmekte ve Mübadele Etmek 295 yerleştirmektedir. Tahminiyken. sahte benzerlikler. dilin içinde açık kalan ve sınırları üzerinde esas olarak tamamlanmamış sanat tasarımları yaratan şeyin teorik kapanışını sağlamaktadır. varlıklara ve benzerliklerine ilişkin olarak. doğal tarihin içinde. para onların gerçek mübadelesine olanak yaratmaktadır. onunki olmayan bir mekâna yerleştirecek hayali kaymalar. kendini hemen bir bileştiricinin içinde bulmasını.doğal bir varlığı. zenginlikleri birbirleriyle birleştirmektedir. artan veya azalan miktarıyla fiyat dalgalanmasına yol açan. ancak yavaş yavaş değişime tabi bir fiyat 271 . otomatik olarak değerlendirmeye dayalı hale gelen değer. ama bunu her zaman sınırlandıran para. Değer. Değer ve fiyatlar. bir düzenin veya hakiki bir tablonun tam okunması olarak formüle ettiğini kaydetmek gerekir: öylesine ki. işaret etme ile türetmenin uyarlanmalarım sağlamaktadır. aykırı karışımlar da yoktur. tam ve kesin bir estetik oluşturmasını sağlamaktadır. çünkü karakter ya sistemin tutarlığı ya da yöntemin kesinliği tarafından ihdas edilmiştir. zenginlikler düzeni içinde yüklem ile eklemleşmenin. Fakat doğal düzenin kendini. Dilin düzensiz düzeninin bir sanat ve onun sonsuz ödevleriyle sürekli bir ilişki gerektirdiği yerde. Yapı doğal tarihe. Buna karşılık tahmini değer. doğanın düzeni ve zenginliklerin düzeni.

Birinci durumda. dilin olabilmesi. İşaretler sistemi dille birlikte. Temsilin ve varlığın sürekliliği. doğanın yayılması. şeylerin doğasına ve insanların faaliyetlerine bağlı olan bir geçiş söz konusudur. Zenginlikler. bir siyasete bağlanmıştır. Ancak. değiştirilmiş işaretlerdir. XVII. Tenkillerin birbirlerine bağlanması. bütün bunlar klasik episteme'nin bütünsel dış biçiminin içinde yer almaktadırlar. yetersizliği içinde. işaret etme (tekil ve noktasal eylem) nasıl olmaktadır da. birbirlerine uymakta ve böylece bir dile. hiçliğin yokluğu 296 Kelimeler ve Şeyler biçiminde negatif olarak tanımlanmış bir varlıkbilim. zenginlikler teorisi bir uçtan diğer uca. zenginlik teorisi için değer ve fiyat kesitleri) nasıl olmaktadır da. doğanın. pasif bir şekilde kabul edilmiştir ve bir tek bir sanat onu toparlayabilir: dil teorisi hemen kuralcı olmaktadır. bir doğa sistemine ve zenginliklerin kesintisiz hareketine izin vermektedir? Temsillerin işte burada birbirlerine benzediklerini ve birbirlerini hayal gücünün içinde çağrıştırdıklarını. doğal varlıkların bir yakınlık ve benzerlik ilişkisi içinde olduklarını. zenginliklerin.haline gelebilmektedir. işaret etme ile türemenin tam bir çakışması söz konusudur. yüklem ile eklemleşmenin. Doğal tarih. ve XVIII. varlıkları işaret etmek için kendiliğinden bir işaret sistemi kurmaktadır ve bu nedenden ötürü bir teoridir. insanların ihtiyaçlarının birbirlerine tekabül ettiğini ve tahmin edilebildiklerini varsaymak gerekir. varlığın genel bir temsil edilebilirliği. temel dörtgenin diğer iki yanı açık kalmaktadır. insanlar tarafından üretilmiş. ve temsilin mevcudiyeti tarafından dışa vurulan varlık. bir doğa tarihinin olabilmesi ve zenginlikler ile zenginliklerin uygulanmasının olabilmesi için her zaman talep edilmişlerdir. Bu süreklilik ilkesinin içinde. varlıkların kopuklumu olmayan tabakası. ikinci durumda ise. yüzyılların metafizik açıdan 272 . temsillerin bir eklemleşmesine olanak vermektedir? İki zıt kesit (dil için yargı ve işaret kesitleri. çoğaltılmış. doğal tarih için yapı ve karakter kesitleri.

yeni "siyasal ıktisat"ın yeni tasarısı olarak üretim çözümlemesi. Ampirikliğin düzene sokulması. değer ile fiyatları kurmaktadırlar). zenginlikler bilimini mümkün kılmaktadır). eklemleşme ile yüklem. klasisizmin en sağlam kilitlerini taktığı yerde.güçlü momentini tanımak mümkündür (bu. bu düşünce açısından bilimsel olarak güçlü momenti tanımlamaktadırlar (bu da grameri. karşılaştırmalı anatomi yöntemleri. kısacası doğmakta olan " biyoloji"nin bütün temaları. Filoloji. aileler. varlığın temsile sürekli bir şekilde teslim edilmiş olması olgusu sayesinde şeffaf kılınmış bir varlıkbilimin ve varlığın sürekliliğini sunuyor olması olgusu tarafından aydınlatılan bir temsilin içinde bulmaktadır. biyoloji ve siyasal iktisat Genel Gramer'in. "filoloji" artık söylemin temsil etme işlevlerini değil de. cümlenin biçimine fiili bir anlama sahip olma. felsefi bir alanın ortaya çıktığını söyleyerek. bir dilin biçimsel düzenlemelerini (cümle kurabilme yeteneği) ve kelimelerine ait olan anlamı birleştirmek üzere. bir yerlerin üzerindeki göz-Mübadele Etmek 297 lenebilir yapıların. bu bilgilerin var olmadıkları yerde. yapı ile karakteri. XVII. esas olarak değerle fiyatlar arasındaki ilişkiyi çözümleme rolüne sahiptir. 273 . diğer yandan anlamı. doğal tarihi. yapıya karakter biçiminde düzene girme. nitekim. işaret etme ile türeme arasındaki ilişkiler (bunlar. dallar için nasıl genel karakter olarak değere sahip olabileceklerini açıklamaktadırlar: nihayet. bir tarihe tabi kılınmış olan bir morfolojik sabiteler bütününü inceleyecektir. yüzyılın sonuna doğru tüm Batı ep i s teme 's inde meydana gelen ani değişime gelince. Doğal Tarih'm ve Zenginlikler Çözümlemesinin yerlerinde değil de. bilimsel olarak güçlü bir momentin oluştuğunu ve buna karşılık. oysa. onu şimdiden uzaktan karakterize etmek mümkündür. bu düşünce kendini daha işin başında. cinsler. şeylerin değerine fiyat olarak hesaplanma olanağı vermektedir). bir yandan yargı. organizma ve örgütlenme kavramları. klasik episteme'nin metafizik olarak güçlü bir zamana tanık olduğu yerde. klasik düşünceyi karakterize eden varlıkbilime bağlanmış olmaktadır. böylece. Nitekim.

Modern felsefi düşüncenin iki büyük biçimi. ama aynı arkeoloji. herhalde bu iki düşünce biçimi arasındaki ilişkiye dair olacaktır. modern felsefenin birliğini episteme'nm hangi bölgesinde bulmaya uğraştığını. veyahut varlığın sürekliliğine şeffaf olan bir işaretler sistemi ihdas 274 . işaret etme ile zaman arasındaki ilişkileri sorgulamakta. böylece kökensel anlam ile tarih arasındaki ilişkiler sorununun ortaya çıktığı bir mekânı açmaktadırlar. yorum içinde aydınlandığı haliyle anlamsalla birleşeceği yerdir. Bunlardan biri mantık ile varlıkbilim arasındaki ilişkileri sorgulamakta. yüzyıl bilgisinin nesnesi. ad ile düzen arasındaki ilişkilerde yer almaktaydı tcocinomia olan bir adlandırma keşfetmek. Bu ilişkinin mümkün olup olmadığını. Klasik düşüncenin özsel sorunu. böylece biçimsel bir öndeyisel yargı ile biçimsel bir varlıkbilim arasındaki ilişkiler sorununu doğurmaktadırlar. nasıl kurulabildiğini söylemek muhakkak ki arkeolojiye düş-mez. böylece yerli yerlerine konulmuş olmaktadır. Yüklem momenti (yargı biçimi olarak) ile eklemleşme momenti (varlıkların genel bölümlenmesi olarak) birbirlerinden ayrılmakta. klasik bilginin nesnelerinin birbirlerinden çözüldükleri yerde serbest kalacaktır. ilkel işaret etme momenti ile zaman boyunca türeme momenti birbirlerinden ayrılmakta. biçimselin (öndeyisel yargının ve varlıkbilimin). Bu sırada felsefeye sorulabilecek en temel 298 Kelimeler \e Şeyler soru. biçimlendir-me yollarından iş görmekte ve mathesis sorunuyla yeni bir görüntü altında karşılaşmaktadır. tam da klasik varlığın tamlığının sustuğu yerde oluşmuştur. yeni bir felsefi alan. Bunun tersine. onların büyük teorik kesimlerini ayıran ve varlıkbilimsel sürekliliğin mırıltısının doldurduğu derin izlerde oluşmuş-lardır. bu ilişkinin kurulmaya çalışıldığı yeri. Diğeri ise. en geniş alanını bilginin hangi noktasında keşfettiğini işaret edebilir: bu yer.onların boş bıraktıkları mekânda. XIX. tamamlanmamış ve herhalde hiçbir zaman tamamlanmayacak bir ifşa işine girişmekte ve yorum'un tema ve yöntemlerini açığa çıkarmaktadır.

anlam ile gerçeklik biçimi ve varlık biçimi arasındaki ilişkidir: bizim düşüncemizin göklerine. aynı zamanda daha da temelli bir şekilde olmak üzere. yüzyıl insanları zenginliği. Bu ândan itibaren. ihtiyaç ve arzu nesneleri için belli bir varoluş tarzını tanımlayan genel bir düzenlemeden itibaren düşünmektedirler. hem bir varhkbilim hem de bir semantik olması gereken bir söylem -belki de ulaşılmaz bir söylem. onları mümkün kılmış olan şeyler ve öyle denildiği üzere. Arkeoloji işte bu anlamda. temsilinkidir. doğayı ve dilleri. fikirler ve kanaatler tarihlerinin. eğer istenirlerse çılgınca eğlenecekleri kesintisiz bir alanı serbest bırakabilir.etmek. Yapısalcılık yeni bir yöntem değildir. ve XVIII. Modern düşüncenin temel olarak sorun haline getireceği şey. zaman içinde oluşmuş koşullar ve apriorirler terimleriyle yapılabilir. ona çağdaş olandan hareketle ve hiç kuşkusuz karşılıklı etkileşim terimleriyle değil de. nitekim bu bilgiler verasetten veya gelenekten kaynaklanan olgular değillerdir. Mübadele Etmek 299 bir bilginin tarihçesi üzerindeki bir düşüncenin artık bilgilerin soy zincirini zaman içinde geriye doğru izlemekle yetinmeyeceğidir. bunların "yeni olarak getirdikleri" söylenmiş olmamaktadır. bu tarihin artık bir yana bırakılabileceği değil de. dil. doğal düzenler ve zenginlikler çözümlemeleri birbirleriyle tamamen tutarlı ve türdeşlerse de. gene de derin bir 275 . onlara yalnızca kavram ve yöntem dayatmakla kalmayıp. bu varoluş tarzı. ve onlardan daha önce bilinenleri bildirmekle. doğal bir tarihin ve bir zenginlikler analizinin varlığını fark edebilir ve böylece bilim. ortak bir zemin ortaya çıkmaktadır. onlara daha önceki yüzyılların bırak ti klarıyla ve bir süre sona keşfedilecek olan çizgi üzerinde düşünmemektedir-ler. bilim tarihinin bir yüzey hareketiymiş gibi gözüken. genel bir gramerin. Bunun anlamı. VIII. modern düşüncenin uyanmış ve kaygılı bilincidir. Temsil. doğa varlıkları. dil. Bilginin tarihi ancak. bunlar.hükmetmektedir. ARZU VE TEMSİL XVII.

canlının ve ihtiyacın temsil karşısındaki özgürleşmeleriyle çakışacaktır. Modern deneyin içinde bir istek veya bir güç gibi bir şey ortaya çıkacaktır. doğal tarihi ve zenginlikler bilimini mümkün kılan şu episteme'rim— sınırı. Bütün klasik düzen sistemi. Öyleyse. her halü kârda kendilerini bilincin metafizik tersi olarak sunacak bir özgürlüğün veya bir arzunun veya bir iradenin muazzam ilerlemesi tarafından dıştan yöne-tilecektir. dış hatları belirlenecek. Konuşan bir halkın karanlık. ama yöntemle birlikte aynı varoluş içinde kalmasına yetecek güce hâlâ sahiptir. kendi kendini işaret eden ve şeylerin uykudaki düzenini kelimelerin dizisi içinde ilan eden bir temsilin hanedanı da sona ermektedir. onu belki oluşturan. ihtiyaç.dengesizlik bulunmaktadır. ihtiyaçların sağır gücü temsilin varoluş tarzından kurtulacaktır. şeyleri özdeşliklerinin sistemiyle tanımaya izin veren şu büyük taxinomia. belki de aldatıcı hale gelecek. Veya daha doğrusu. Ve temsil ikiye katlanacak. doğa. temsilin dilin. kelimelerin temsilinden başka bir şey değildir. doğanın ve bizzat ihtiyacın varoluş tarzına hükmetmesidir. arzunun yasasız yasası ile aşama aşama ilerleyen bir temsilin özenli düzenlenişi arasındaki narın dengeyi açığa çıkarmaktadır. Söylemin düzeni burada sınırını ve Yasasını bulmaktadır. bireylerin. hayatın 300 Kelimeler ve Şeyler şiddeti ve kesintisiz çabası. Bunun nedeni. ama inatçı zihniyeti. ihtiyacın temsilinden başka bir şey değildir. Batı dünyasının sonuncu "ahlak bozukluğunun ilkesi de herhalde buradadır (ondan sonra cinsellik çağı başlamaktadır): her temsil. veya daha doğrusu. temsilin kendi kendini temsil ettiğinde kendi içinde açılan mekânda sergilenmektedir: varlığın ve aynının orada yerleri vardır. kesinlikle haber veren klasik çağ sona ermektedir ve onunla birlikte temsili söylemin saltanatı. bütün ampirik alanlar için belirleyici değeri vardır. temsilin çözümlenmesinin. sınırlandırılacak. bu yorulma bilmeyen çaba. Klasik düşüncenin -ve genel grameri. dilin. arzunun yaşayan bedeninde hemen 276 . Bu altüst oluş Sade ile çağdaştır. varlıkların temsilinden başka bir şey değildir. temsilin geri çekilmesiyle. Dil.

düpedüz bir kişi haline geldiği şatoda yaşamaya razı olması yeterdi. kendini farkında olmaksızın saf temsil biçiminin içine hapsediyordu. sonunda orada bir temsilin yapaylığı içinde. temsilin sınırlarını döven. Justine'in kendisi arzu olarak yalnızca. Quichotte'un ikinci bölümüne denk düşebilir. artık ona bundan sonra diğerleri tarafından dayatılan bir kaderden başka bir şey umamazdı. uzak. Arzu ile temsil Jusüne'de. yüzyılda yapıldığı gibi. dışsal ve donmuş biçimini tanımaktadır. ama bu Mübadele Btmek 30 J temsil benzeşmeden başka yasa tanımadığı için.canlanmahdır. Artık temsilin benzerliği üzerindeki alaycı zaferi söz konusu değildir. ama yolunu izlemek zorunda olduğu bu kitaptan. Cervantes'in kahramanı. Oysa. Justine vejuliet-le herhalde modern kültürün doğduğu dönem için. "Sahne"lerin şu katı ardışıklığı (Sade'da temsil. tıpkı Don Quichotte'un kendine rağmen. her arzu. ancak Jusüne'i arzu nesnesi olarak kendinde temsil eden bir Başkası aracılığıyla iletişim kurabilirken. hezeyan biçiminde görülmekten geri kalamazdı. okumadığı. onda derin varlığında bulunan temsilin nesnesi olması gibi. Sade'm kişileri. bedenlerin bileşkesi ile akılların birbirlerine bağlanması arasındaki özenli denge buradan kaynaklanmaktadır. ona klasik çağın diğer ucundan. temsilin düzeninin düzenli bir şekilde bozulmasıdır) ve sahnelerin içinde. Kendi saf temsilinin dünyasına deliliği yüzünden girmiş olan kendinin. XVI. temsilin hafif. arzu ile temsil arasında hep üçüncü 277 . dünya ve dil raporları okurken. içinde doğduğu. Mutsuzluğu şöy-ledir: masumiyeti. bir tek benzerliği işleterek hanlarda şatoları ve çiftlik hizmetçilerinde soylu hanımları görürken. Don Quichotte'un Rönesans ile klasisizmin arasında sahip olduğu rolün aynına sahiptir. yanı gerileme anından cevap vermektedirler. Don Quichotte romanın ikinci bölümünde. arzunun tekrarlanan karanlık şiddetidir. Justine de saf kökeni olduğu arzunun belirsiz nesnesidir. gerçeğini ve yasasını bu temsil edilmiş dünyadan almaktaydı. temsili bir söylemin saf ışığında ilan edilmelidir.

dünya ile kitapların karma yolundan geçtiğini sandığı. bizim şimdi söy-lemimizde. Juliette'in hayatının büyük anlatısı. bu "temsil etmeye". vahşetler ve ölüm boyunca. en küçük olashığı bile unutmaksızın adlandırarak. temsil edilişin bu kalınlığını yormaktadır. cinsellik ondan itibaren. Sade. onda yorulmaksızın binken ve bir tek bileşmelerin gücüyle çoğalan tüm arzu biçimlerine o kadar şeffaftır ki. Don Quichotte'un benzerlikten benzer-3Û2 Kelimeler ve Şeyler lige geçerken. Juliette ise. sonunda bu alttaki karanlığın içile-cek deniz olduğunu farketmemiz gerekmektedir. Don Quichotte'un açtığı klasik çağ. Şiddet. özgürlüğümüzde. onları söylem halinde akli olarak kuran ve onları iradi olarak sahnelere dönüştüren temsilin içinde. bununla kendi içine kapanmaktadır. tortu bırakmaksızın yeniden ele alınmaktadırlar. ama kendi temsillerinin labirentine saplandığı tablo kadar akıl dışıdır. bütün arzu olabilirliklerinin burada en küçük bozukluk. Arzunun evrensel Karakteristiğine göre katedilmişlerdir) iyi bilinmektedir. Fakat bu tablo o kadar ince. temsilin altına. en küçük örtü olmaksızın çiçek açmaları için. böylece retorik mekânın tümünü bozmaktadır) ve onu sonsuza kadar uzattığı (her şeyi. çünkü bunların hepsi.bir kişi olarak kalmaktadır. hayat ve ölüm. söylemimiz o kadar kabak tadı vermiştir ki. yani adlandırmaya girişen sonuncu dilse de. mümkün bütün arzuların öznesinden başka bir şey değildir. 278 . şiddetler. en küçük çekince. Öylesine ki. söylemin ve klasik düşüncenin ucuna ulaşmaktadır. Ve bunun Rousseau ile Racine'in çağdaşı olan sonuncu dil olduğu doğruysa da. Fakat düşüncemiz o kadar dar. arzu. Juliette. temsilin parıldayan tablosunu sergilemektedir. özgürlüğümüz o kadar bağımlı. onun aynı ânda hem töreni tam yerine indirgediği (şeyleri tam adlarıyla çağırmakta. Tam onların sınırında hüküm sürmektedir. fakat bu arzular. düşüncemizde elimizden geldiğince yeniden ele almaya çalıştığımız muazzam bir karanlık tabloyu yapacaklardır.

. EKLEMLEŞME^ D.: ihtiyaç nenı elerL Varlıkların ' sürekliliği . Ç : Mübadeleler. G.XVIII.: Adlar D. : Tusvir ^Z.Julieüe'in mutlulukları her zaman daha yalnızdırlar. XVII.: Varlıkların görUlebilirligi Z Ç. Yİ'Kİ PM ADLANDIRMA İŞARET "V< V. yüzyıllar Ati ctmıbiııı H» is Varlıkların yapı^t Şeylerin Ufğtr: ı"-* G. Ve bunların sonu yoktur. T. T.YLKLKM TAMNOMIA ETME ^ Ansiklopediler Suv karakterleri Maltann fivıuhırı 279 .

Rönesans'ın sonunda. Mecazlar "*"> D.T. XVII.G..G. Doğa! Tarih Z.. bunların varlık tarzlarının bozulması nereden kaynaklanmaktadır? 280 . : Dolaşım ve Titurel XX. yüzyıl G. Paracelsus çemberlerini kartezyen düzenden ayıranı kadar esrarlı olan bir süreksizlik. O.Ç.: Zenginliklerin Çözümlenmesi Felsefi alan DAĞITIM ÇÖZÜMLEMESİ v İKİNCİ BÖLÜM 1 YEDİNCİ AYIRIM Temsilin Sınırları I. benzeşmenin içinde kapalı durduuu büyük dairesel biçimler çözülmüş ve özdeşlikler tablosunun sergilenebilmesi için açılmıştı. ilkesi itibariyle. T. pozitifliklerin birbirlerine nazaran sapmaları. Ç.. bu tablo şimdi kendi hesabına bozulacak. yüzyılın sonunda Rönesans düşüncesini kırmış olan simetrik bir süreksizlik tarafından kopartılmıştır. TARİH ÇAĞI XVIII.: Varlıkların komşuluğu ** /". bundan da derin olmak üzere. Epistemolojik düzenlerin bu beklenmedik hareketliliui. ilk yırtılışı içinde.: Genel Gramer D. bilgi de yeni bir mekâna yerleşecektir. yüzyılın son yılları.

karakterize edilemez. doğal tarih. bu olayın tekil gerçekliğinin kendinde ne olduğunu temellendirebilir. gramer için. Bilginin bütün görünür yüzeyine dağılan ve işaretleri. ada atfedilen başat rolün silinmesini ve yeni hüküm sistemlerinin önemini çözümleyecektir. veya canlıda karakterin işleve tabi hale gelmesini çözümleyecektir). niceliksel düzenlerin. Arkeoloji. öyleyse kesintisiz 281 . genel bir Umnomia'nın. söylem değil de. tek bir söz halinde "açıklanamaz". nihayet ve özellikle. pozitifliklerin birbirlerine nazaran yer değiştirmelerini inceleyecektir (örneğin. hatta bir araya bile getirilemez. her pozitifliğe özgü dış biçimlerin nasıl değiştiklerini söyleyecektir (örneğin. ölçülemez bir mathesis'in değil de örgütlenenden. smıflandınlamaz ve bilinemez hale gelmelerine. olayı kendi aşikâr düzenlenişine göre kat etmek zorundadır. etkileri adım adım izleyebilen kökten bir olaydır.Düşünce nasıl olmaktadır da. bu örgütlerin süreksiz olduklarını. eğer bir bilgi arkeolojisi tarafından özenle çözümlenmek zorundaysa da. yani bütünü bu işlevi yerine getiren unsurlar arasındaki iç ilişkilerden oluşturulan bir uzayın alanı oldu-Temsilin .Sınırları 309 ğunu gösterecektir. bilginin genel mekânını artık özdeşlikler ve farklılıkların. evrensel bir karakterleştirmenin. canh varlıklar. biyoloji. kökten farklı varlıklar olmasına yol açan bu ani değişimler hangi olaya veya hangi yasalara boyun eğmektedirler? Süreklilik tabakasındaki bu derin açıklık. artık aynı şekilde algılanamaz. kuruntuya. üretimin zenginliklerin yerine ikame edilmesi). bilgi olmama'ya sürüklenmesine izin vermektedir? Şeylerin bir-denbire. ve kelimelerin kesişme noktalarında veya onların şeffaflıklarında bilgiye sunulanın artık zenginlikler. zenginlikler-kopmakta ve bundan yirmi yıl kadar önce bilginin aydınlık il 306 Kelimeler \e Şeyler mekânına yerleştirilmiş şeyin hataya. dilbilimleri ve ekonomi arasındaki yeni ilişkiler). telaffuz edilemez. tasvir edilemez. Hiç kuşkusuz yalnızca. kendini tarihinin kökünde yeniden kavra-yabilen düşünce. pozitiflikleri dolduran ampirik varlıkların bozulmalarını çözümleyecektir (dillerin söylemin yerine. eskiden oturduğu şu alanlardan -genel gramer. sarsıntıları.

şeyleri ayıran ve birleştiren niceliksel olmayan özdeşlikler ve farklılıkları daimi bir mekân halinde paylaştırmaktaydı: egemen bir şekilde hüküm süren bir düzendi. dilsel gruplar çözüm. Tıpkı Düzenin ardışık özdeşlikler ve farklılıklar yolunu 310 Kelimeler ve Şeyler açtığı gibi. işte bu Tarih-tir. Üretim çözümlemesine. ortaya Kıyas ve Ardışıklık'm çıktığı görülmektedir: nitekim. insanların söylemi. birinin di. Tarih XIX. ama bazılarının aynı düzeyde olmalarına karşılık.bir eşanhlıklar tablosu oluşturmadıklarını. düzenlendikleri ve ilerdeki bilgiler ve muhtemel bilimler için bilgi mekânına dağıtıldıkları 282 . Tarih de kıyaslamah örgütlere yer vermektedir. her seferinde hafifçe farklı biçim ve yasalara göre olmaktaydı. bu ampiriklikler uzayının örgütleyi'"% ci ilkeleri olarak. konuldukları. ampırik-liklerin temel varoluş tarzı. üstelik eğer bu örgütler. olayların kurulabildikleri halleriyle ardışıklıklarının derlemesi olarak değil de. yüzyıldan itibaren. örgütlü varlık. Fakat Tarih'in burada. birbirleriyle aynı ânda ve ardışıklıkların ortaya çıkışı içinde. kronolojilerin birbirini izlemesi. ama bu hüküm sürme. ayrı örgütleri zamansal bir kıyas dizisi içinde birbirlerine yaklaştıran bir diziyi sergileyecektir. artık çağdaş ve mekân içinde eşanlı olarak gözlenebilen benzerlikler.t gerinin hemen ardından oluşmuş olmasıdır. özellikle büyük bir kıyas yoğunluğuyla birbirlerine komşu olurlarsa.cede. diğerlerinin diziler veya çizgisel ardışıklıklar resmettiklerini gösterecektir. bunların ondan itibaren iddia edildikleri. kıyastan kıyasa giden bir ardışıklığın belirlenmiş ve saptanmış biçimlerinden başka bir şey olmayacaklardır. bu sürekliliğin tüm olasılıklarını önceden iddia eden bir tablonun muhtemel ve daha kökten tablosunu kat etmekten başka bir şey yap-mazken.> lar çözümlemesine ve son olarak da. Klasik düşün. bunun nedeni bir tasnif mekânında yakın yerler işgal ediyor olmaları değil de.*> lemesine yasalarını tedricen dayatacak olan. Klasik düzen. bir örgütten diğerine olan bağ artık bir < veya birçok unsurun özdeşliği değil de. Öylesine ki. doğal varlıkların tablosu ve zenginliklerin mübadelesi hakkında. unsurlar arasındaki ilişkinin özdeşliği (görülebilirliğin artık burada rolü yoktur) ve yerine getirdikleri işlev olacaktır.

en haberli. felsefeyi bıkıp usanmadan baskı altında tutacak-tır. ve düşünceyi zorunlu olarak. herhalde egemen olmanın mümkün olmadığı bir ikircikliğe göre. böylece düşüncemizin atlatılamaz yanı haline gelmiştir: bu konuda. unutma ile Geri dönüş arasındaki aralığa yerleşecektir. Bize deney tarafından verilen her şeyin varoluş tarzı olan Tarih. Hegel'den Nietzsche'ye ve daha ötelere kadar. yüzyıldan itibaren. Burada.şey olarak anlaşılmasının gerektiği görülmektedir. Herhalde bu yüzden olsa gerek. klasik Düzen'den kuşkusuz perk farklı değildir. oluşturulmuş bütün kronolojilerin ötesinde. özerk bir felsefi düşüncenin sonunu görmeyelim. Tıpkı. ama Düzen daha da kökten olarak her varlığın bilgiye doğduğu mekândı. tasniflerle Özdeşlik. doğal varlıklarla Doğa. bütün ampirik varlıkların ve şu kendilerine özgü varlıklar olan bizlerin âdetle-rine hükmeden şu kökten varlık tarzı arasında paylaştırılmıştır. ve klasik metafizik tam da düzenle Düzen. kendi başına ayakta duramayacak kadar güçsüz ve her zaman önceden gerçekleştirilmiş bir düşüncenin üzerinde yuvarlanmak zorunda olan bir düşünceyi ihbar etmek için bu gerekçenin arkasma sığınmayalım. Bu soru. düşünce için bir tarihe sahip olmanın ne demek olduğu sorusuna götürecektir. Felsefe XIX. ancak Bellek olduğu ölçüde Metafizik olabilecek. bütün varlıkların varoluşlarına ve geçici parlaklıklarına doğdukları zemindir. olayların ampirik bir bilimiyle. Burada. tarihle Tarih. evrim ile Kaynaktaki Temsilin Sınırlan 311 ilk yırtılma. Tarih de XIX. düzen mekânından 283 . en uyanık. ampirik olan doğum yerini. kendine özgü varoluşu aldığı şeyi tanımlamaktadır. belleğimizin herhalde en allame. birbirlerine uyarlanmaları. kısacası insanların algılaması (veya hayal gücü) ile idrak ve Tanrının iradesi arasındaki şu aralığa yerleşmekteydi. en dolu alanıdır. Demek ki artık. onların varlıklarına özgü mekân ve onları bütün fiili bilgilerden önce bilginin içine yerleştiren şey olduğu gibi. yalnızca kendinden önce ve başkaları tarafından söylenmiş şeylerin üzerine eğilecek kadar kendiyle if-tihar eden ve aşırı erkenci. klasik düşüncede Düzen'in şeylerin görünür uyumu. onların düzenliliği veya fark edilir simetrileri değil de. Tarih çok erkenden. ama aynı zamanda. olaylarla Köken. Bilindiği üzere Tarih. Düzen'i de düşünülmüş taşınılmış bir bilginin içine yerleştirmek mümkündür. yüzyılda.

varlıklar. XVIII. siyasal iktisat adını verdiğimiz.uzaklaştığı için belli bir metafizikten sıyrılmış. birkaç mutlu keşifle. yüzyıldan beri filoloji. ona birkaç yıl gibi kısa bir sürede 284 . henüz emeklemekte olduğu bir tarihöncesi çağından çıkardığını istekle düşünüyoruz. bizi bilginin Grammaire de Port-Royal ile. Fakat. tahlo'nun. doğal tarih. kelimeler. yüzyılın dönemecinde cereyan eden şeyin üzerine. Ancak. Bu olayın genişliği. onun akımına tabi hale gelmiş bir felsefeyi teşhis etmek yeterlidir. akıl yürütmedeki sağlamlığın. Herhalde hâlâ onun açıklığı içinde olduğumuz için olsa gerek. şimdi bildik olan bu bilgilerin. bilimsel araştırma ve bilgi edinmedeki örgütlenmenin. mübadelelerin olmuş oldukları şu ampiriklikleri düzene sokma biçimleri. bu olay büyük bir bölümü itibariyle elimizden kaçmaktadır. Ve klasik bilginin pozitifliğinin çözülmesi ve herhalde içinden henüz tamamen çıkmadığımız bir pozitifliğin kurulabilmesi için temel bir olayın meydana gelmiş olması gerekmiştir —Batı kültüründe ortaya çıkan olayların herhalde en köktenlerinden biri-. birkaç yıl gibi kısa bir sürede ortaya çıkmala-3!2 Kelimeler w Şeyler n için. biraz daha ayrıntılı olarak geri dönmek gerekmektedir: fazlasıyla hızla resmedilen Düzen'den Tarih'e bu ani sıçrama ve yaklaşık bir buçuk yüzyıl boyunca çok sayıda komşu bilgiye yer vermiş olan şu pozitifliklerin temelden bozulması -temsillerin çözümlenmesi. nasıl olmuştur da silinmişlerdir? Kelimeler. varlıklar. ulaştığı derin tabakalar. biyoloji. genel gramer. biraz talih veya deha yardımıyla. ama Tarihin varlık tarzına yakalandığı için Zaman'a. hangi başka mekânda ve hangi biçimlere göre yer almışlar ve birbirlerine nazaran dağıtılmışlardır? Bütün bu değişimlerin mümkün olabilmesi ve bizim XIX.üzerine geri dönmek gerekmektedir. ihtiyaç nesneleri. bilgi alanındaki biraz daha fazla nesnelliğin. pozitiflikler açısından yalnızca tarihten söz edilebilir. altüst edebildiği ve yeniden birleştirebildiği bütün pozitiflikler. bilgilerin rasyonelliği açısından tarihöncesin-den söz edilebilirse de. Söylem'in. ihtiyaç nesneleri hangi varlık tarzına bürünmüşlerdir? Bu yeni alanların geçen yüzyılda tanımlanmış olmalarının nedeninin. zenginlikler ve ticaret üzerinde düşünme. yüzyılla XIX. Linne sınıflandırmalarıyla ve ticaret veya tarım teorileriyle.

kültürümüzün tüm alanını kat edebilme olanağı veren güç; bütün bunlar ancak, bizatihi modernliğimizin varoluşundan başka bir şeye ilişkin olmayacak, adeta bitimsiz bir araştırmanın sonunda değerlendirilebilir ve ölçülebilir. Birçok pozitif bilimin kurulması, edebiyatın ortaya çıkması, felsefenin kendi oluşunun üzerine kapanması, tarihin hem bilgi hem de ampirikliğin varlık tarzı olarak su yüzüne çıkması, derin bir kopuşun bir o kadar işaretinden başka bir şey değillerdir. Bunlar bilgi mekânına dağılmış işaretlerdir, çünkü burada bir filolojinin, şurada bir siyasal iktisadın, orada bir biyolojinin oluşumu içinde kendilerinin fark edilmesine izin vermektedirler. Kronoloji içinde de dağılım: muhak-Temsilin Sınırları 313 kak ki, olgunun bütünü kolaylıkla belirlenebilir tarihler arasında yer almaktadır (uç noktalar, 1775 ve 1825 yılları-dır); fakat incelenen alanların her birinde, yaklaşık 17951800 yılları civarında birbirlerine eklemlenen, ardışık iki evreyi teşhis etmek mümkündür. Bu evrelerin birincisinde, pozitifliklerin temel varoluş tarzı değişmemiştir; insanların zenginlikleri, doğanın cinsleri, dilleri dolduran kelimeler, klasik çağda ne iseler hâlâ öyle kalmışlardır: ikizlenmiş temsiller; rolleri, özdeşliklerinin ve farklılıklarının sistemi içinde, bir düzenin onlardaki genel ilkesini su yüzüne çıkarmak olan temsilleri işaret etmek, çözümlemek, bileştirmek ve çözmek olan temsiller. Kelimeler, sınıflar ve zenginlikler ancak ikinci evrede, artık tarihinkiy-le uyuşur nitelikte olmayan bir varoluş tarzı elde edecek-lerdir. Buna karşılık, daha Adam Smith, A. L. de Jussieu veya Vicq d'Azyr'den itibaren, Jones veya Anquetil-Duperron'un döneminde çok erkenden değişen şey, pozitifliklerin dış biçimidir: temsili unsurların, bunların her birinin içinde birbirlerine nazaran işleyiş tarzları, işaret etme ve eklemleşürme çifte rollerini yerine getirme tarzları, karşılaştırma yoluyla bir düzen kurmayı başarma tarzları. Bu ayırımda, bu birinci evre incelenecektir. II. EMEĞİN ÖLÇÜSÜ Adam Smith'in, henüz bunu tanımayan bir düşünce alamna, emek kavramını dahil ederek modern siyasal iktisadı -kısaca iktisat da denilebilir- kurduğu istekle iddia edilmektedir: bunun üzerine, bütün eski para, ticaret ve mübadele kavramları bilginin

285

tarihöncesine geri gönderilmiştir -herhalde, hiç değilse tarımsal üretim çözümlemesine kalkışmış olma liyakati tanınan Fizyokrasinin oluşturduğu tek istisnayla birlikte-. Adam Smith'in zenginlik kavramı-314 Kelimeler ve Şeyler nı daha işin başında emek kavramına bağladığı doğrudur: Bir ulusun bir yıllık çalışması, yaşamak için gereken ve uygun olan her şeyi yıllık tüketim için sağlayan başlangıç fo-nudur; ve bu şeyler her zaman ya bu çalışmanın dolaysız ürünüdürler ya da bu ürünle diğer uluslardan satın alınmışlardır";1 Smith'in "kullanım değeri"ni unsurların ihtiyaç duydukları şeyler ve "mübadele değeri"ni de onu üretmek için kullanılmış olan emek miktarına ait saydığı da aynı derece doğrudur: "herhangi bir şeyin, ona sahip olan, ama onu kendi kullanma veya tüketme niyetine sahip olmayıp, başka bir şeyle değiştirmek isteyen kişi açısından değeri, bu şeyin satın alacağı şeyin içerdiği emek miktarına eşittir."2 Smith'in çözümlemeleriyle, Turgot veya Cantillon'unkiler arasındaki farklılık aslında sanıldığından daha azdır; veya daha doğrusu, bu farklılık sanıldığı yerde değildir. Cantillon'dan itibaren, hatta ondan daha önce, kullanım ve mübadele değerleri mükemmelen ayrılmıştı; gene Cantillon'dan itibaren, mübadele değerini işaret etmek için emek miktarından yararlanılmaktaydı. Fakat malların fiyatları tarafından içerilmiş olan emek miktarı, hem nispi hem de indirgenebilir bir ölçüm aracından başka bir şey değildi. Nitekim, bir kişinin emeği, ona ve ailesine çalışma süresince yetecek olan gıdanın miktarı kadar etmekteydi.3 Öylesine ki, ihtiyaç -gıda, giyim, konut- nihai çözümlemede, piyasa fiyatının mutlak ölçüsünü belirlemekteydi. Klasik çağın tümü boyunca, eşdeğerlilikleri ihtiyaç ölçmektedir; kullanım değeri mübadele değerlerinin mutlak atıf noktası olmaktadır; tarımsal üretime, buğdaya ve toprağa, herkesin kabul ettiği

286

ayrıcalığı vererek, fiyatları biçen gıdadır. 1 Adam Smith, Recherches sur la Richesse des Naüons, s. 1, Fr. Çev., Paris, 1843. 2 age, s 38. 3 Canüllon, Essoi… , s. 17-18. Temsilin Sınırlan 315 Demek ki, Adam Smith emeği ekonomik kavram olarak icat etmemiştir, çünkü bu Cantillon, Quesnay, Condillac'ta zaten vardır. Ona yeni bir rol bile oynatmış değildir, jkj çünkü o da ondan mübadele değerinin ölçüsü olarak yarar- 1 lanmaktadır: "emek, her malın mübadele edilebilir değeri- -i nin hakiki ölçüsüdür."4 Fakat onun yerini değiştirmekte- j>1 dir: onun mübadele edilebilir zenginlikleri çözümleme işlevini daima muhafaza etmektedir; ancak bu çözümleme artık, mübadeleyi ihtiyaca (ve ticareti takasın ilkel hareketine) indirgemenin basit bir momenti değildir; bu çözümleme indirgenemez, aşılamaz ve mutlak bir ölçü birimi keşfetmektedir. Böylece, zenginlikler artık eşdeğerliliklerinin iç düzeni, mübadele edilecek nesnelerin karşılaştırılması ve her birinin bir ihtiyaç nesnesini (ve nihai çözümlemede hepsinin en temsilisi olan gıdayı) temsil etme konusundaki kendine özgü gücünün değerlendirilmesini ihdas etmeyecekler; onları gerçekte üretmiş olan emek birimlerine göre bölüneceklerdir. Zenginlikler her zaman, işlev gören temsili unsurlardır: ama nihayette temsil etlikleri, artık ar- ?, zu nesnesi değil de, emektir. Fakat ortaya hemen iki itiraz noktası çıkmaktadır: emeğin kendi de bir fiyata -üstelik değişken- sahipken, şeylerin doğal

287

fiyatının nasıl sabit ölçüsü olabilir? Kendi de biçim değiştirirken ve imalathanelerin gelişmesi onu her zaman daha fazla bölerek, her seferinde daha üretken hale getirirken, emek nasıl aşılamaz birim haline gelebilir? Oysa, emeğin indirgenemezligi ve birincil karakter olması tam da bu itirazlar boyunca ve âdeta onların aracılığıyla gün ışığına çıkarılabilir. Nitekim, dünyada ülkeler ve bir ülkede de, emeğin pahalı olduğu ânlar vardır: işçi sayısı az, ücretler yüksektir; başka bir ülkede veya başka bir ânda emek j* gücü boldur, ona kötü ücret ödenmektedir, emek ucuzdur. • 4 Adam Smith, age, s. 38. 316 Kelimeler ve Şeyler Fakat bu gidiş gelişler esnasında değişen şey, bir çalışma günü karşılığında elde edilebilecek gıda miktarıdır; eğer az yiyecek ve çok tüketici varsa, her emek birimi ancak düşük bir geçimlik miktarıyla ödüllendirilecektir; bunun tersine, eğer yiyecek bolsa, ödül yüksek olacaktır. Bütün bunlar, bir piyasa durumunun sonuçlandır; çalışmanın kendi, harca-nan saatler, zahmet ve yorgunluk her halü kârda aynıdır; ve bu birimlerden ne kadar fazla gerekirse, ürünler o kadar maliyetli olacaktır. "Eşit emek miktarları, çalışan için her zaman aynıdır."5 Fakat, bu birimin gene de sabit olmadığı söylenebilir, çünkü tek ve aynı nesneyi üretmek için, imalathanelerin gelişmişliğine (yani oradaki işbölümüne göre), az veya çok bir çalışma süresi gerekmektedir. Fakat gerçeği söylemek gerekirse, değişen bizatihi çalışmanın kendi değil de, çalışma ile üretim arasındaki orandır. Çalışma günü, zahmet ve yorgunluk olarak anlaşılan emek, sabit bir paydır: bir tek payda (üretilen nesne miktarı) değişebilir niteliktedir. Bir topluiğnenin gerektirdiği on sekiz farklı işlemi tek başına gerçekleştirecek bir işçi, hiç kuşkusuz bütün bir gün boyunca yirmi taneden fazlasını üretemeyecektir. Fakat, her biri bir veya iki işlem yapacak olan on işçi, bir gün boyunca kırk sekiz binden fazlasını üretebilir; her işçi bu üretimin onda birini sağladığından, her biri günde dört bin sekiz yüz iğne üretiyor sayılabilir.6 Emeğin üretken gücü, aynı birimin (bir ücretlinin işgünü) içinde artırılmış, imal edilen nesneler çoğaltılmıştır; öyleyse bunların değişim değen düşecektir, yani her biri ancak, oransal olarak daha küçük bir emek

288

miktarı satın alabilecektir. Emek, şeylere nazaran azalmamıştır; emek birime nazaran sanki büzülmüş gibi olanlar, şeylerdir. , s 42 '.. 7-8. Temsilin Sınırlan 317 İhtiyaçlar olduğu için mübadele yapıldığı doğrudur; eğer ihtiyaç olmasaydı, ticaret, çalışma ve özellikle de, daha üretken kılan işbölümü olmazdı. Bunun tersine, çalışmayı ve iyileştirilmesini sınırlandıran, tatmin edilmiş ihtiyaçlardır: "işbölümüne mübadele etme kolaylığı yol açtığından, bunun sonucu olarak, bu işbölümünün artırılması her zaman, mübadele yeteneği, yanı piyasanın genişliği tarafından sınırlandırılacaktır."7 İhtiyaçlar ve onlara karşı gelen ürünlerin mübadelesi, her zaman ekonominin ilkesi olmuşlardır: onun ilk sürükleyicisidırler ve onun dış sınırlarını belirlemektedirler; çalışma ve onu örgütleyen işbölümü bunun sonucundan ibarettirler. Fakat, mübadelenin içinde, eşdeğerlılikler düzeni içinde, eşitlikleri ve farklılıkları ihdas eden ölçü, ihtiyaçtan farklı bir doğadandır. Yalnızca bireylerin arzularına bağlı olmayıp, onunla birlikte değişmez ve onun gibi değişken değildir. O mutlak bir ölçüdür -bundan, insanların zevklerine veya iştahlarına bağımlı olmadığı anlaşılmalıdır-; kendini onlara dışardan dayatır: onların zamanı ve zahmetidir. Adam Smith'ın çözümlemesi, öncellerininkine nazaran, bağlantıdaki esaslı bir kopuşu temsil etmektedir: mübadelenin nedeni ile mübadele edilebilirin ölçüsünü, mübadele edilenin doğasıyla onun bölümlenmesine olanak veren birimleri birbirinden ayırmaktadır. Mübadele, ihtiyaç olduğundan yapılmaktadır ve bu mübadele edilenler tam da ihtiyaç duyulan nesneler-dir, ama mübadelelerin düzeni, burada ortaya çıkan mübadeleler hiyerarşisi ve farklılıkları, söz konusu nesnelerin içinde yer alan emek birimleri tarafından ihdas edilmişlerdir. Eğer

289

insanların deneyi açısından -daima psikoloji olarak adlandırılacak şey düzeyinde-, mübadele ettikleri onlar için "vazgeçilmez, uygun veya hoşsa", iktisatçı açısından nesne biçimi altında dolaşan, emektir. Artık birbirleri-7 age, s. 22-23. 318 Kelimeler ve Şeyler ni temsil edenler ihtiyaç nesneleri değil de, dönüşmüş, saklanmış, unutulmuş zaman ve zahmettir. Bu bağlantı kopukluğu çok önemlidir. Kuşkusuz Adam Smith, XVIII. yüzyılın "zenginlikler" adım verdiği bu pozitiflik alanını hâlâ öncelleri gibi çözümlemektedir; ve o da bu zenginlikler sözünden, kendilerini mübadele hareketleri ve süreleri içinde temsil eden ihtiyaç nesnelerini -yani belli bir temsil biçimindeki nesneleri- anlamaktadır. Fakat bu ikizlenmenin içinde ve mübadelenin yasasını, birimlerini ve ölçülerini belirlemek üzere, temsil çözümlemesine indirgenmesi olanaksız bir düzen ilkesi formül etmektedir: çalışmayı, yani zahmet ve zamanı, insan hayatını hem bölen hem de aşındıran bu işgününü gün ışığına çıkarmaktadır. Arzu nesnelerinin eşdegerliliği artık başka nesnelerin ve başka arzuların aracılığıyla değil de, onlarla kökten bir şekilde türdeş olmayan bir geçişle belirlenmektedir; eğer zenginliklerin içinde bir düzen varsa, şu bunu satm alabiliyorsa, eğer altın gümüşün iki katı ediyorsa, bunun nedeni artık insanların karşılaşünlabilir arzulara sahip olmaları; bedenlerinde aynı açlığı hissetmeleri veya hepsinin gönlünde aynı isteklerin olması değil, hepsinin zamana, zahmete, yorgunluğa ve sınıra varıldığında da, bizatihi ölüme tabi kılınmış olmalarıdır, insanlar ihtiyaç ve arzu duyduklarından mübadelede bulunurlar; ama zamana ve dışsal büyük kadere tabi kılındıkları için mübadele edebilmekte ve bu mübadeleleri düzene sokabilmektedirler. Bu çalışmanın verimliliğine gelince, bu da kendi temsiline dışsal koşullara -endüstrinin gelişmesi, görev bölüşümünün artması, sermaye birikimi, üretken ve üretken olmayan emeğin ayrılması- dayanmaktadır. Zenginlikler üzerindeki düşüncenin Adam Smith ile birlikte hangi biçim altında, klasik çağda ona tanınmış olan mekândan taşmaya başladığı görülmektedir; klasik çağda "ideoloji"nin -temsilin çö-Temsilin Sınırlan 319

290

zümlenmesi- içine yerleştiriliyordu; artık dolayhymışçasına, her ikisi de fikirlerin bölümlere ayrılmasının yasalarından ve biçimlerinden kurtulan iki alana atıfta bulunmaktadır: bir yandan, daha şimdiden insanın özünü gündeme getiren (amaçlılığı, zamanla ilişkisi, ölümün kaçınılmazlığı) bir antropolojiye ve insanın dolaysız ihtiyacının orada tanınmasına olanak bırakmadan zamanın ve zahmetin tahsis ettiği işgühüne yönelmektedir; ve öte yandan da, artık konusu zenginliklerin mübadelesi (ve onu kuran temsillerin işleyişi) değil de, yalnızca onların gerçek üretimi olacak bir siyasal iktisadın henüz boşluktaki olabilirliğini işaret etmektedir: emek ve sermaye biçimleri. Bu yeni oluşturulmuş pozitifliklerin -kendine yabancı kılınmış bir insandan söz eden bir iktisat- arasında, İdeoloji veya Çözümleme'nin nasıl kısa bir süre sonra, bir psikolojiden başka bir şey olmama durumuna indirgeneceklerini ve bu arada bu psikolojinin karşısında ve ona karşıt olarak ve kısa bir süre sonra ona bütün boyutlarıyla yukarıdan egemen olacak mümkün bir tarihin bulunacağı anlaşılmaktadır. Smith'den itibaren, iktisadın zamanı artık, fakirleşmelerin ve zenginleşmelerin devrevi zamanı olmayacaktır; dolaşımdaki sikkeleri hep biraz daha artırarak, üretimi fiyatlardaki yüksel-meden daha fazla artıracak becerikli politikaların çızgisel yükselişi de olmayacaktır; iktisadın zamanı artık, kendi ge-reklerine göre büyüyen ve yerli yasalara göre -sermayenin zamanı ve üretim rejimi- gelişen bir örgütlenmenin iç zamanı olacaktır. III. VARLIKLARIN ÖRGÜTÜ Doğal tarih alanında, 1775-1795 yıllan arasında fark edilebilen değişimler aynı tiptendirler. Sınıflandırmanın ilkesi olanlar sorgulanmamaktadır: bunlar hep, bireyleri ve cins-320 Kelimeler ve Şeyler leri daha genel birimlerin içinde bir araya getiren, bu birimleri birbirinden ayıran ve onlara bilinen veya bilinmeyen bütün bireylerin ve bütün grupların yerlerini bulabilecekleri bir tablo oluşturmak üzere birbirlerine eklenmelerine olanak veren "karakter"i belirleme amacına sahip olmuştur. Bu karakterler, bireylerin toplam temsilinin üzerinden devşirilmıştir; onların çözümlenmeleridirler ve, bu temsilleri temsil ederken, bir düzen oluşturmalarına izin vermektedirler; genel taxinomia ilkeleri —Tournefort ve Linne sistemlerine, Adanson yöntemine hükmetmiş olanların aynıları-, A. L. de Jussieu için, Vicq d'Azyr için, La-marek için, Condolle için aynı şekilde geçerli olmaya devam etmektedirler. Ancak, karakteri belirlemeye izin veren teknik, görülür yapı ile özdeşliğin

291

kıstası arasındaki ilişki, tıpkı ihtiyaç ve fiyat ilişkilerinin Adam Smith tarafından değiştirildikleri gibi değiştirilmişlerdir. Tasnifçiler karakteri, XVIII. yüzyılın tümü boyunca, görülür yapıların karşılaştırılması yoluyla, yanı her biri kendi için seçilen düzenleyici ilkeye göre, diğer hepsini temsil etmeye yarayabildiğinden ötürü türdeş olan unsurların ilişkilendirilmesiyle belirtmişlerdi; tek fark şuydu: temsil eden unsurlar siste-matikleştiriciler için baştan saptanmışken, yöntemciler için tedrici bir karşılaştırma boyunca yavaş yavaş ortaya çıkıyorlardı. Fakat tasvir edilen yapıdan sınıflandırıcı karaktere geçiş tamamen, görülebilirin kendi kendine karşı uyguladığı temsili işlevler düzeyinde yapılmaktaydı. Karakter, Jussieu'den, Lamarck'tan ve Vicq d'Azyr'den itibaren, görülebilirlik alanına yabancı bir ilkeye dayanacaktır-tem-sillerin karşılıklı işleyişine indirgenemez nitelikteki iç bir ilke-. Bu ilke (ona ekonomi düzeninde emek tekabül etmektedir), örgüttür. Örgüt, taxinomia\a.nn temeli olarak, dört farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Temsilin Sınırlan 321 1. Önce, bir karakterler hiyerarşisi biçimi akında. Nitekim, bazı cinsler birbirlerinin yanında ve büyük çeşitlilikleri içinde sergılenmeyip de, araştırma alanını sınırlandırmak için, göze görünür durumun dayattığı geniş gruplandırmalar -bitkiler için taneliler, taçyapraklılar, sebzegil-ler, hayvanlar içm böcekler, balıklar, kuşlar, dörtayakhlar-kabul ediliyorsa da, bazı karakterlerin tamamen sabit oldukları ve bulunabilecek hiçbir cinste, hiçbir türde eksik olmadıkları görülmektedir: örneğin, bitkilerdeki dişilik organlarının erkeklik organlarına nazaran yeri, taçyapraklarm erkeklik organlarını taşıdıkları zamanki yerleri, tohum içinde rüşeymde bulunan dilim sayısı. Başka karakterlere ise, bir ailede çok sıklıkla rastlanmaktadır, ama bunlar aynı sabitlik derecesine ulaşmamaktadırlar; bunun nedeni, bunların daha az özsel organlardan meydana gelmeleridir (taçyaprak sayısı, çiçek tacının varlığı veya yokluğu, çenek veya erkeklik organının karşılıklı durumları); bunlar "tek-düzelikaltı ikincil" karakterlerdir. Son olarak da "yan-tez-düze üçüncül" karakterler bazen sabit, bazen değişkendir-ler (çeneğin tekli veya çoklu yapısı, meyvedeki dilim sayısı, çiçek yapraklarının konumu, sapın doğası): aileleri veya takımları bu yarıtekdüze karakterlerle tanımlamak mümkün değildir -bütün cinslere uygulandıklarında genel benzerlikler oluşturma yeteneğine sahip olmamalarından değil de, bir grup canlıda var olan

292

özsel noktalara ilişkin olmamalarından ötürü-. Her büyük doğal aile, onu tanımlayan, zihinsel kavrama unsurlarına sahiptir ve onun tanınmasına izin veren karakterler, bu temel koşullara çok yakındırlar: böylece, üreme bitkilerin başat işlevi olduğundan, tohum en önemli bölümü olacaktır ve bitkiler bu açıdan üç sınıfa ayrılabileceklerdir: çeneksizler, tekçenekliler, ikiçenekliler. Bu esas ve "birincil" karakterlerin zemini üzerinde, daha başkaları ortaya çıkabilir ve daha ince ayırımlar getirebilir:,_12 Kelimeler ve Şeyler ler. Karakterin artık görünür yapıdan doğrudan devşirilme-diğı ve tek kıstasın da varlığı veya yokluğu olmadığı görülmektedir; karakter, canlının esas işlevlerinin varlığına ve yalnızca tasvire bağımlı olmayan önemli ilişkilere dayanmaktadır. 2. Demek ki, karakterler işlevlere bağlıdırlar. Bir bakıma, varlıkların yüzeylerinin en görünür yüzeyinde, onlardaki en özsel şeyin işaretim taşıdıklarını varsayan eski imzalar veya damgalar teorisine geri dönülmektedir. Fakat, buradaki önemli ilişkiler, işlevsel bağımlılık ilişkileridir. Eğer çenek sayısı bitkileri sınıflandırma konusunda belirleyiciyse, bunun nedeni, bu çeneklerin üreme işlevi için de belirleyici bir rol oynamaları ve bizatihi bu olgudan ötürü, bitkinin içsel örgütüne bağlanmış olmalarıdır; bunlar, bireyin bütün düzenine hükmeden bir işlevi işaret etmektedirler.8 Vicq d'Azyr hayvanlara ilişkin olarak, bu bağlamda beslenme işlevlerinin kuşkusuz en önemlileri olduklarını göstermiştir; işte bu nedenden ötürü, "etoburların diş yapılarıyla; kaslarının, parmaklarının, tırnaklarının, dillerinin, midelerinin, bağırsaklarının yapısı arasında sabit ilişkiler vardır."9 Demek ki karakter, görülebilirin kendiyle olan bir ilişkisi tarafından kurulmamaktadır; karakter bizzat kendi olarak, işlevin esaslı bir emir ve belirleme rolü oynadığı, karmaşık ve hiyerarşik bir örgütün görülebilir uç noktasından ibarettir. Karakter, gözlenen yapılarda sıklıkla görüldüğünden ötürü önemli değildir; ona işlevsel olarak önemli olduğu için sıklıkla rastlanmaktadır. Cuvier'nin, yüzyılın sonuncu büyük yöntemcilerinin eserini özetler-ken dikkat çektiği üzere, en genel sınıflara

293

Systtme Anatomique des Quadruptdes. dejussieu. 1792 Temsilin Sınırları 323 ölçüde. oysa.| te bu şekilde doğal olacaktır. toynağın hayvanın yer değiştirme tarzlarına ve çekici güç olmasına bağlı olmasıdır. tohumlama aygıtı ve çenek gibi organların oldukları çoktan ortaya çıkmıştır. Storr bu bağlamda. büyük sınıfların dolaşım biçimi aracılığıyla tanımlanması 294 . s. önemli bölümlerden çıkartılmış olacaklardır… Yöntem iş. hayat kavramının doğal varlıkların düzene sokulması içinde nasıl vazgeçilmez hale gelebildiği anlaşılmaktadır. LXXXVII."10 \İ\ 3. ve en sabit ilişkiler en önemli bölümlere ait olanları olduğundan. bitkiler âleminde. s XVIII. Bu koşullarda. \ ı. 9 Vicq d'Azyr. en önemli karak. memelileri toynaklarının düzenine göre sınıflandırmayı önermektedir.^ nin çeşitli organlarına bağlıdır. saklı varlık ve biçimleri esas işlevleri sağlayanlarına bağlayan ilişkileri kav-rayabilmek gerekiyordu. "ortak kalan özellikler de daha genel hale gelmektedirler. anlamlı unsurların çiçekler ve meyvalar -bitkinin en görülebilen kısımları. çünkü organların önemini he. üst bölümlemelerin karakterleri en \.11 Üstelik. Bu olguya hayvanlarda daha da sık rastlanmaktadır. yapısal organlan. İki nedenden ötürü böyle olmuştur: önce. bunun nedeni.% terlerin en fazla saklı olanlarının olması da mümkündür. Genera Plantarium. Storr. bedenin derinliği içine.değil de. bu tarzlar da kendi hesaplarına beslenme biçimine ve sindirim sistemi.^ saba katmaktadır.doğru çıkıldığı 8 A—L. Ön Söylev.

yalnızca görülen biçime dayalı bir sınıflandırma sistemini reddetmekteydi: "kabuklu hayvanların beden ve organ eklemleşmelerinin ele alınması. "adlandır-maların saptadıkları dış karaktere saplanıp kalmak. onların hemen arkasından ve böylesine bir örgütlenmeye sahip olmayan örümcekgiller ile böceklerden önceki yere yerleştirilmelerinin gerektiği sonucu çıkmaktadır. hayvanları kesip biçerek iç organlarına bakmamasına rağmen. görünürü görünmeze onun derin nedeni olarak atfetmek. çözülemeyi ekseni üzerinde döndüren bir hareketin içinde. aslında tanımak istenilen doğanın büyük kitabını açmayı reddetmek demektir."13 Karakter artık.gerektiğini düşünmekteydi. onun bedeninin yüzeyinde verilmiş olan aşikâr işaretlerine doğru çıkmak olacaktır. ve Lamarck. Yıl VI. kapalı tu-tulan bir söz veya sergilenemeyecek kadar değerli bir benzerlik değil de egemenliğinin eşsiz dokusunun içine 295 . Tûbingen. sü-müklüböcekler gibi yalnızca solungaçlardan nefes alan ve onlar gibi kassal bir kalbe sahip olan deniz kabuklularının. artık görülebilirin unsurlarından birine diğer hepsini temsil etme görevini yükleyerek. 7-20. Pinel'in doğabilim çalışmalarında söylediği üzere. ^2J Kelimeler ve Şeyler uzun zaman katıldım. sınıflandırma. Paris. eski görülür işaret olma rolünü yeniden üstlenmektedir. Ama. 1780."12 Demek ki sınıflandırmak. 11 Storr. sonra bu gizli mimariden. Prodromus Methodi Mammalium. hayvanların metodik ve doğal bir sınıflandırılmasında ve onların arasındaki gerçek ilişkilerin belirlenmesinde rehberlik yapacak en esaslı ele alışın örgütlenme açısı olduğu herkesçe kabul edildiğinden. ama işaret ettiği gizli bir metin. s. araştırmanın en verimli kaynağını kapalı tutmak ve eğer terim yerindeyse. s 20-21. alt sınıftan hayvanlar için. onun kendi kendine atıf yapması olmayacaktır. gömülü bir derinliği gösteren. ben de bu kanaate ) i! 10 G. bunların bütün doğabilimciler tarafından gerçek böcekler olarak kabul edilmelerine neden olmuştur. Cuvier. Tabkau EUmentam de L'hisloire Naturel e.

s. artık birbirlerine diktirler. 43-144. tablonun sol tarafına yerleştirmek gerekmektedir) "belirleme". zikr. Sınıflandırma. Ad sorunu ile cins sorunu eş biçim-liydiler. 1801. Doğal tarihi ve taxinomia'nın önceliğini birkaç yıl içinde geçersiz kılacak olan bu ayırım. "ayırmak" artık "adlandırmak"ınkiyle aynı kıstaslara ve aynı işlemlere göre yapılmamaktadır. dil ve doğa artık 296 . Temsilin Sınırları 325 lümlenmeye ilişkin olarak kaldığı sûrece. gerçek benzerlik ilişkilerinin keşfedilmesi. ve cinslerin tam örgütünün incelenmesini varsayan. kendini tablonun düz mekânında sergilemeye devam edecektir: bireyin görülebilir karakterlerinden hareketle. s. 4. Fakat. bir işlevi derinlemesine işaret eden ve yüzeyde bir ad bulunmasına izin veren aşikâr karakter bulunmaktadır. veya daha doğrusu. şimdi karakter artık ancak önce bireylerin örgütlenmesine atıfta bulunarak sınıflandırma yapabildiğinden. botaniğin iki ödevini kökten farklı olarak zıtlaştırmıştır. bu bütünlerin sınırlandınlmasınm birlikte gerçekleştirilmesi kolayca kavranabilir nitelikteydi.hem görülürü hem de görülmezi alan bir örgütün tutarlı bütünüdür. 18.. bunların sağladıkları büyük işlevlere götüren şu alanı derinlemesine dolaşmak gerekmektedir. ! 3 Ph. Lc% Cîasses Zoologiques. yüzeysel organlardan en saklı olanlarına ve oradan da. Daudin. Örgütlenme mekânıyla adlandırma mekânının arasında temel bir bükülme vardır. Doğal varlıkları gruplandıran temel bütünleri bulabilmek için. Lamarck'ın dehasının ürünüdür: Fransız Flora'sının önsözünde. Çözümleme kurallarını uygulayan ve ikili bir yöntemin basit işleyişiyle adın bulunmasına yarayan (ya belli bir karakter incelenen bireyde mevcuttur ve onu tablonun sağ tarafına yerleştirmek gerekmektedir ya da mevcut değildir ve onu nihai belirlemeye kadar. Sınıflandırma ile adlandırma arasındaki paralellik. işaret etme ve sınıflandırma. Pinel.14 Ad ve cinsler. ve kesişme noktalarında. Syteme des Animaıvc şans Vertebre. bunlar birbirlerini tam örtmek yerine. bu türün ve cinsinin adının bulunduğu belirgin kutuya ulaşabilmek gerekmektedir. görünür mekânın yerine tedricen yerleştirilen bir bö-12 Latnarck. Buna karşılık iyi bir adlandırma. Paris. Nouvelle Mtthodt de Classification des Quadrumanes. bizatihi olgu tarafından çözülmüş olmaktadır.

bundan yirmi yıl sonra.16 Ama. doğal tarihin içinde XVIII. ön Söylev. Klasik çağda doğal tarihi kurmuş olan ve tek bir hareketle. Paris. örneğin Linne. yüzyılda zaten vardı -tıpkı. Çev. 1778 326 Kelimeler ve Şeyler maktadırlar. paris. Fr. "ham katüar"ın "katışımı" ile "bazıları sıvı. ama o tarihlerde.çakışmaktan çık-14 Lamarck. 297 . XC-CII. Örgütlenme kavramı. Yıl. 1. 15 Linne. artık ancak yapay olarak tanımlanmış bir hat halinde kesişmektedirler. böylesine bir ayırımı çok erkenden yaparak. temsili ada kadar ve görünür bireyi soyut cinse kadar götürmüş olan eski birbirlerine aidiyetleri çözülmeye başlamıştır. Kelimelerden daha başka bir mekânda meydana gelen şeylerden söz edilmeye başlamıştır. belli bir bölümleme tarzını tanımlamaya yaramaktaydı. s. çoktan bilinen cinslerin tek dizisi ve tedrici dönüşümleri teması ele alındığında yapılacak olanından çok daha iyi. doğanın düzenini kurma. zenginlikler çözümlemesinin içinde. Vicq d'Azyr ve Lamarck'ın eserleri boyunca.. onun alanını tanımlama ve biçimlerini sınırlandırma konusunda kullanılmamıştı. o da klasik çağdan çıkılırken icat edilmiş olmayan emek kavramının bulunması gibi-. VI. s. yapıyı karaktere kadar. onları işlevlere bağlamakta. La Flöre Française. hemen hemen sonsuz sayıdaki bölümü birbirine bağlayan" "örgütlü katıların bileşimi"yle zıtlaştırmaktaydı. karmaşık bireyin. doğal tarih çağını kapatmış ve biyoloji çağını. çok daha kesin ve kökten bir şekilde aralamıştır. bu örgütlenme kavramı yüzyılın sonundan önce. diğerleri katı olan. Systeme Sexuel des VtgHaux.15 Bonnet. daha ilkel malzemelerden hareketle. Lamarck. karakterleştirme yöntemi olarak işlev görmeye başlamıştır: karakterleri birbirine bağımlı hale getirmekte. Kelimelerin düzeni ve varlıkların düzeni. metali çoğaltan "çakışma" ile bitkinin onun aracılığıyla beslenerek geliştiği "besleyici özün içine dahil olması"nı birbirinden ayırmaktaydı. İlk kez Jussieu.

organik ile inorganiğin zıtlaşması 298 . IV. 40. ve şimdi kendi hesabına. Contemplation.. s. eklemleştiren yapılarla işaret eden karakterlerin arasına girmektedir —onların arasına. içsel. içine yerleştirildiği taksinomik alanın çevresini dolaşmıştır. c. artık bir varlık kategorisini diğerleri arasından işaret etmekle yetinmemekte. örgütlenmiş ve örgütlenmemiş iki kategoriden başka bir şey tanımlanmıyordu. bazı varlıklar için onların yapılarının herhangi birinin karakter yapısını almasına olanak veren iç yasayı tanımlamaktadır. Örgütlenmenin doğal karakterleştirmenin kurucu kavramı haline gelmesinden ve görünür yapıdan işaret etmeye geçilmesine izin vermesinden itibaren. Bizatihi bu olgudan ötürü. bir taxinomia'nın yöntem ve tekniklerini değiştirmekte. yalnızca taksinomik mekândaki bir kopukluğu işaret etmemekte. söylemin ve dilinkinden başka bir mekânın içine dağıtmaktadır. derin. Doğal tarihin sergilediği varlıklar tablosunda.16 Bonnet. bunlar canlı ile canlı olmayan'ın zıtlaşmasıyla zorunlu olarak karşılaşmadan kesişiyorlardı. Örgütlenme. Temsilin Sınırları 327 onları hem iç hem de dış ve aynı zamanda hem görülür hem de görülmez bir mimariye göre düzene sokmakta. özsel bir alan sokarak-. Bu önemli ve ani değişim. kendi de yalnız bir karakter olmaya son vermek zorunda kalmıştır. doğal bir düzenin varoluş tarzına henüz değmemektedir. onları adların. Demek ki. mümkün bir sınıflandırmaya yer veren odur. ama onun temel olabilirlik koşullarını reddetmemekte. Ancak gene de temel bir sonuca yol açmışur: organik ile inorganik arasındaki paylaşımın köktenleşmesi. doğal tarihin unsuru içinde hâlâ kararsız kalmaktadır.

temelli hale gelmiştir.17 canlı ile canlı olmayan zıtlığının gelip çakıştığı bu büyük dikotomıyi formüle etmişlerdir. Bunun keşfedilmesinin kolay bir nedeni vardır.zıtlığı onun yerine tam olarak geçmemiştir. gelişmeyen ve ürete-meyen her şeydir. Pallas ve Lamarck. az çok narin zaferi olmayacaktır. söylem olarak. öylesine ki. "Bütün canlı varlıklarda. arkeolojik olayların yüzey etkilerinden başka bir şey değillerdir. dil çözümlemeleri cephesinde bulunmaktadır. hayatiyetçilik ve hayatın kendine özgülüğünü tanımlama konusundaki gayreti. diğeri ondan yoksundur"18 diye belirtmektedir. üç veya dört âlemin eski eklemleşmesi ortadan silinmiştir. 1773-1795 yıllarından itibaren. Organik. IV KELİMELERİN BÜKÜMÜ Bu olayların tam karşılığı. Vicq d'Azyr 1786'da."19 Biyoloji gibi bir şeyin. hayatın sınırlarındaki hareketsiz ve kısır şeydir -ölüm-. hiç kuşkusuz daha derli toplu bir biçime ve aynı zamanda daha yavaş bir kronolojiye sahiptirler. canlı ve canlı da büyüyüp üreyerek üreten haline gelmiştir. Bichat'nın çözümlemelerinde. : S Kelimeler ve Şcyler onu mümkün olmaktan çıkartmıştır. bir hayatiyetçiliğin bir mekanistçilik üzerindeki. başka bir paylaşım dayatarak. "doğada yalnızca iki âlem vardır. aslında başka bir düzeyde ve başka bir mekânda. Bu. Nitekim. iki âlemin -organik ve inorganik. klasik çağın tümü boyunca. inorganik canlı olmayandır. bunlardan biri hayatın tadını çıkartır. yani 299 . hayat ile ölüm arasındaki temel zıtlaşmanın nasıl su yüzüne çıkabildiği görülmektedir. çünkü dil. bu onu yok etmeye ve öldürmeye yönelik bir şekilde olmaktadır. doğal tarihin büyük tablosunu kırarak nasıl mümkün hale geldiği ve aynı zamanda. Hayata karışmışsa da. bu güçlerden her biri diğerinin ürettiği sonuçlan sürekli yok etmektedir. çok belirgin ve birbiriyle hep çelişen iki egemen güç vardır. Fakat burada.

ancak çok geç bozularak. temsili harekete en derinlemesine bağlı olanıydı. 18 Vicq d'Azyr. 1-2. Memoires dt Physique et D'Hisloire Naturelle.ı mübadelesinin kurduğu şu üzerinde düşünülmüş düzen. zenginliklerdeki fiyat ve değer çözümle. zenginlikler çözümlemesini veya doğal tarihi bozmaya yetmişlerdir. Batı kültüründe. yüzyıllarda temsilin çok yakınına yerleştiği ve buradan da. Dilbiliminin bu denli büyük değişimlere uğrayabilmesi için. s. XIX. Dil çözümlemeleri.*i lerden -bilgince veya dikkatli. Niceliksel olmayan bütün düzen biçimleri içinde. 17-18. Temsilin Sınırlan 329 düşünülmüştür. s. dil en kendiliğinden. 1786. yüzyılın başlarına kadar pek 300 . temsilin biz. en uzun süre devam eden de odur.'s tarzının ve bizzat kendinin içine kök salmıştı. Tıpkı ad teorisinin XVII. ve XVIII. canlılardaki yapı ve karakter çözümlemesine. varlıkların sınıflandırılmasının veya zenginliklerin .daha fazla kendi varoluş -.| tiği anda. klasik çağın sonunda. anlaşmaya en az dayalı.temsilin kendiliğinden çözümlemesi olarak konulmuş ve 17 Lamarck. Mübadele t değerlerinin ölçüsünü veya karakterleştirme usullerini etkilemiş olanları gibi teknik değişimler. temsilin bizatihi varlığına kadar her şeyi değiştirmeye yatkın daha derin olaylar gerekmiştir. 248.^ zat kendinin arkeolojik rejimin en derin düzeyinde değiş. Yıl 1797. 19 !_amarck. Premien Discours Anatomiques. La Flöre… .3 meşine hükmettiği gibi. Ve bu ölçü içinde. s.

sözlükbilim alanındaki ilk denemelerdir). 1787'de Petrograd'da Glossarium comparativum totius orbis'in ilk cildi yayınlanmıştır. Bütün bu çözümlemeler her zaman. Genel Gramerin zaten 20 301 . yüzyılın sonuncu çeyreğinde. ama bu dillerin birbirlerine ne kadar benzediklerini. Ne kadar karmaşık olursa olsun her dil. XVIII. bu kitap 279 dile atıfta bulunmaktadır: Asya'da 171. diller arasındaki yatay karşılaştırma başka bir işlev kazanmıştır: her bir dilin atalardan gelen anılardan neleri. bir kökü hafifçe değişmiş biçimler boyunca sabite olarak kabul ederek. çeşitli dillerde bu anlamı işaret eden kelimelerle karşılaştırılmaktadır (Adelung. az çok türev. Yüzyılın sonunda ortaya çıkan büyük çaplı dil karşılaştırmaları buradan kaynaklanmaktadır. ama ilkel nedeni bir başlangıç işaretinin içinde yer alan bir anlamın taşıyıcısıydılar.20 bu ülkede. Amerika'da 23 tane. benzeşme yoğunluklarının ne olduğunu. imparatorluktaki dillerin dökümü konusunda bir girişim olmuştur. ilkel çığlıklar tarafından ayarlanmış bir açıklığın içine yerleştirilmiş durumdaydı.az bir değişim göstermişlerdir.22 farklı dil ve lehçelerde Pater'in 500 versiyonu-nu vermektedir) veya. temsili içeriklerden hareketle ve onların işlevinde yapılmaktadır: aynı anlam çekirdeği -sabite olarak kullanılmaktadır-. bu dillerin her birinin kumların derinliklerinde duran. Avrupa'da 55. birbirlerine hangi ölçüde şeffaf olduklarını ölçe-bilmeye izin vermek zorundadır. Buthet de la Sart-he'ınkiler gibi. hepsine birden aynı varoluş tarzını hükmeden söylemin potansiyel unsurları olarak sorgulanmaktadırlar. onları efsanevi olan veya olmayan mutlak bir kökene yaklaştıran boyutun içinde çözümlenmemektedirler. az çok saklı. Kelimeler hâlâ temsil etme değerlerinden hareketle. Afrika'da 30. benzeri anlamları kapsarlar-. Babil öncesinde kelimelerinin sesleri araşma yerleştirilmiş hangi damgaları koruduklarını bilmeye artık izin vermemektedir. adeta sessiz olan kendi değerleriyle olan dikine ilişkiyi teyit etmekten başka bir amaçla kaydedilmiyor ve toplanamıyorlardı. Diğer dillerle olan yanlamasına benzerlikler -komşu 330 Kelimeler ve Şeyler sesler.21 Bu kıyaslamalar hâlâ tamamen. Bu iş bazen de. onun alabileceği anlam yelpazesi belirlenmektedir (bunlar. Rusya'da olduğu gibi siyasal amaçlar taşımaktadır. bir dilin bütün kelimeleri. En saf biçimi altındaki Genel Gramer'de. Fakat bu temsili içerikler artık yalnızca.

ası. içeriklerinin eklemleşmesi ile köklerin değeri arasında yer alan aracı bir biçimi gün ışığına çıkarmıştır: söz konusu olan bükülmedir (büküm). 22 F Adelung.. Coeurdoux ve Anqu- 302 . Berlin 1806-1817. siyasal özgürlükler veya kölelik vb. estis.ı aştıran bir dizi köksel olayın olduğu ilkesi (istilalar. Latincenin sum. 21 Dört cilt halindeki ikinci edisyon 1790-1791'de yayımlanmıştır. incelten. santi dizisi. Idea et desideria de colligendis linguarum specimenibus. stha. bükümsel olguları uzun zamandan beri bilmektedirler (tıpkı doğal tarihte. temsil etme değerlerinden ötürü çözümlenmişlerdi -ya eklenti temsiller sayıldıklarında. biçimlerini çoğaltan veya birbirlerine ka. fakat bükümler o zamana kadar yalnızca. yıpratan. asti. Petrograd. %%• bilginin ilerlemesi. Fakat. o zamana kadar yaygın olarak kabul edilenin tersi olan bir sabitlik ilişkisi keşfedilmiştir: bozulmuş olan köktü ve bükümler aynı kalmışlardı. Voyage dans le Caucase. Co• eurdoux23 ve William James24 gibi. 4 cilt. örgütlenme kavramının Pallas ve Lamarck'tan önce ve iktisatta emek kavramının Adam Smith'ten önce bilindiği gibi). es. sumus. Temsilin Sınırları 331 bağlı olduğu iki ilkeye gönderme yapmaktadırlar: başlangıç köklerini sağladığı düşünülen bir ilk ve ortak dil ilkesi ile. Gramerciler kuşkusuz. smas. gûldenstadt. yüzyılın sonundaki karşılaştırılması. sunt dizisine tamamen.) Ama dillerin XVIII. ya da onda temsilleri birbirine bağlamanın bir biçimi görüldüğünden ötürü (başka bir kelime düzeni gibi bir şey)-. göçler. Sanskritçedeki asmi. ama bükümsel benzeme yoluyla denk düşmektedir.Bachmeister. dile yabancı olan ve onu dıştan eğip büken. est. olmak fiilinin Sanskrit. 1773. esneten.T çe ve Latince veya Yunancadaki çeşitli biçimlerinin karşılaştırılması yapılınca. MUhridaUs.

XL1X. Bizatihi bu olgudan ötürü. onları bile değiştirecek kadar dayattığı sağlam. VVorfes. bozulmaz (veya hemen hemen) bütünü meydana getirmektedir. çok değişken biçimli kökler ile temsilerin içinde bölümlere ayrılmış anlam arasındaki ilişki veyahut işaret etme gücüyle eklemleştirme iktidarı arasındaki bağlantı. eklenti. artık çeşitli teorik kesimleri birbirlerine tamamen aynı biçimde bağlamamaktadır. ama biçim cephesinde. daha şimdiden ilkel hece ile onun ilk anlamı arasındaki bağ olmaktan çıkarak. sabit.-E Coeurdoux. c. Adın hükümranlığı tarafından sağlanmaktaydı.etilDuperron'dan birincisi bu paralellikte bir ilk dilin kalıntılarını ve ikincisi de Baktrıyana krallığı döneminde Hindularla Akdenizliler arasında oluşan tarihsel karışımın sonucunu gördüklerinde. zaman ve eylem söz konusudur). kökün değişimleri ile gramerin işlevleri arasındaki daha karmaşık bir ilişki haline gelmiştir. Bauzee veya Condillac'm döneminde. gene belirlenmiş olan bir gramatikal işlevler. anlam veya temsil cephesinde. Şimdi yeni bir unsur müdahale etmektedir: bu unsur. anlamsal değeri açısından ikincil. Fakat bu 23 R. ve onları birleştiren ağ. Genel Gramer dış biçimini değiştirmeye başlamıştır. Bundan da ötesi. iki farklı dilde. belirginleşmiş bir biçimsel bozulmalar dizisiyle. 24 W James. Mtmoires de l'Academie des inschptions. 13 cilt. Londra. 1807. daha şimdiden hafifçe farklı bir güzergâh çizmektedir. 332 Kelimeler ve Şeyler karşılaştırmalı fiil çekimiyle gündeme gelen şey. zorunlu olarak ikincil bir değerden başka bir şeyi işaret etmemektedir (birey veya işaret edilen şey tarafından oynanan özne veya tümleç rolü söz konusudur. hiç kuşkusuz Genel Gramer'in çözümlemelerinin düzeyinde kalmaktaydılar. biçimsel sabitliği 303 . 647-697. egemen yasanın kendini temsili köklere. s. sentaksa ilişkin değerler veya anlam değişimleri dizisi arasında sabit bir ilişki olduğu keşfedilmekteydi.

s. dilin temsili değerlerinin araştırılması faaliyetinin içine yerleşmiştir. kelimelerin birbirlerine karşı sahip oldukları şu görünüşte çok narin. ona indirgenemeyen bir unsur dahil edilmiştir (tıpkı mübadele çözümlemesinin içine emeğin veya karakterler çözümlemesinin içine örgütlenmenin dahil edildiği gibi). İlk sonuç olarak. Hehvag 1781'de sessel üçgeni tanımlamıştır. Diller artık kelimelerin işaret et-tileri şeyler aracılığıyla değil de. yüzyılın sonunda. Fakat daha şimdiden bükümler sistemi içinde. hecelere. saf gramaükal işlev belirmeye başlamıştır: dil yalnızca temsillerden ve kendi aralann-da düşünce bağlantılarının istedikleri biçimde düzene giren ve temsilleri temsil eden seslerden meydana gelmemektedir. ikinci ve üçüncü kişi değerlerini yükleyen. artık ilk ifadesel değerlerin araştırılması değil de seslerin. Dil çözümlemesine böylece. hayalı ve varoluşu işaret ettiğim iddia ettiğinde olduğu gibi. çeşitli kesimleri birbirleriyle dayanışma içinde bulunan bir değişim sistemidir: tıpkı Court de Gebelin'in e harfinin solunumu. t değişimleridir. XVIII. onları birbirlerine bağlayan şeyler aracılığıyla karşılaştırılmaktadırlar. gramaükal değeri olan değişim bütünleri (fiil çekimleri. Hâlâ söylem söz konusudur. yüzyılın sonuna kadar. adeta bizzat bir cins kök gibi soyutlanmış bir hece değildir.25 Ayrıca. karşılaştırmalı gramer konusundaki ilk taslaklar da kaydedilebilir: artık çeşitli dillerdeki kıyaslama nesnesi olarak. bir de sistem halinde gruplanmış ve seslere. şimdi temsil etmeye yönelik şu anonim ve genel düşüncenin aracılığıyla değil de.açısından birincil olan bu unsur. bunların arasındaki ilişkilerin ve birbirlerinin içindeki olası dönüşümlerinin çözümlenmesi olan bir fonetiğin ortaya çıkması kaydedilebilir. temsilinki olmayan bir rejimi dayatan biçimsel unsurlardan meydana gelmektedir. bir harf grubu ile bir anlam tarafından oluşturulan çift değil de. köklere. Temsilin Sınırlan 333 Bu yeni çözümleme XVIII. ama aynı zamanda çok sabit. s harfi de ikinci kişiyi işaret etmektedir. bunların dışında. fiil köküne birinci. çok indirgenemez nitelikteki hassas aletler sayesinde birbirleriyle doğrudan iletişim 304 . ad çekimleri ve takılamalar) alınmaktadır. m.

XVIII. temsillerinkinden başka bir tarihe sahip olamazdı. bükümü aynı biçimde uygulayan iki dil bulduğumuzda. s. birinin diğerinden türedıği veya her ikisinin birden aynı ilkel dilin lehçeleri olduğu sonucuna varabiliriz. şeyler. o sıralard kurulabilir olan özdeşlikler ve farklılıklar çözümlemes benzeşmelerin kaynaşması içinde ihdas edilen hem sürek hem de eklemleşmiş tablo. fikirler. c. "dillerin mekanizması. kom suluk işareti. aynı zamanda bu temsile indirgene 26 Lord Monboddo. V İDEOLOJİ VE ELEŞTİRİ Demek ki Genel Gramer'in içinde. dil işte ancak o zaman değişmekteydi ve bu da tam yukarıdaki değişmelerin ölçeğinde olmaktaydı. bütün bunlar artık yalnızca temsili kendine nazaran ikizlenmesine dayanır olmaktan çıkmı lardır. Tarihsellik onun aracılığıyla bizatihi sözün kalınlığının içine dahil olabilecektir."26 Dil söylem olarak tanımlandığı sürece. akrabalığın damgası olan bu mekanizma tari hin desteği haline gelecektir. kelimelerin telaffuzundan da-25 Hehvag. doğal bir varlığın karakterize edilmesine 305 . yüzyılın so yıllarına doğru. dilin büyük usulleri olan türetme. aynı zamanda di ğerlerine olan benzerliklerini de belirleyen bir iç "meka nizma"ları vardır: işte. arzunun kendi kendine temsil edebilecc ğı diğer nesneler değil. 334 Kelimeler ve Şeyler ha az keyfi ve daha fazla kurala bağlı olduğundan. duygular değişirse. bileşim. Doğal Tarih'in içindi Zenginlikler Çözümlemesi'nin içinde. özdeşlik ve farklılık taşıyıcısı. Fakat artık dillerin. ampirik çoğullukların arasınc tanımlanan düzen. Monboddo'nun dediği gibi. bilgiler. IV Temsilin Sınırlan 335 meyen bir unsur olan emektir. her yerde aynı tipten olan bir olay meydi na gelmiştir. 1871.kuracaklardır. Bu olaydan itibaren arzu nesnelerini değerlendireı ler artık yalnızca. Ancienl metaphysics. Temsilleri etkilemiş olan işaretler. 326. biz burada dillerin birbirlerine olan yakınlıklarını belirleme konusunda mükemmel bir kıstas buluyoruz. İşte bu nedenle. De jormatione loque\ae. yalnızca her birinin bireyselliğini değil.

bir canlının bütününün görülebilirliğini. onların sergilenen tasvir edilebilirliklerinden hareketle tanımlanmaktadırlar. yakınlıklarını ve ailelerini artık. aynı zamanda onun örgütü denilen şu varlıktır. Bütün bu şıklarda.izin verenler artık yalnızca. temsilleri temsil etme konusundaki her tür iktidarın dışında. Bir anlamın temsili ile bir kelimenin temsilini birbirlerine bağlamak için. temsili değerleri artık dış. temsilin aktüelliği içinde bizzat kendine geçmektedirler. parıldayan ve görülür cepheden ibaret olan iç ve gerekli bir hacim gibi olan bu gramerden hareketle temsil etmektedirler. çünkü onların görülebilirliğinin karanlık. » şimdi. canlı varlıklar benzerlikleri. temsilin kendi kendiyle ilişkisi ve her tür niceliksel ölçünün dışında belirlenmesine izin verdiği düzen ilişkileri. ama egemen kitlenin aydınlık ve bilgiye aşama aşama ulaştıran 306 .jâkı da bir gramere sahiplerdi. onlar için görülmeyen tarihsel yan. şimdi işaret etmeye yönelik her türlü damganın dışında ve onlara nazaran geri çekilmiş gibi olarak. belli bir iç mimari. dilin kat edebileceği ve tanımlayabi-leceği karakterlere sahiptirler. onun temsilleri temsil etme biçimi değil de. kendi fonetik değişimlerinin ve kendi sentetik bağımlılıklarının güçlü sistemine tabi kılınmış olan bir dilin tamamen gramatikal olan yasalarına başvurmak ve bunlardan yardım almak gerekir. çünkü temsil etme güçleri vardı. belirgin bir karakterin içinde birbirlerine bağlamak için. işlevler ile organlar arasındaki ilişkileri örgütleyen tamamen biyolojik yasalara atıfta bulunmak gerekmekledir. karakterlerin su yüzüne çıkardıkları şu gizli. hacimli ve içsel tersiymiş gibi olan bir yapı-336 Kelimeler ve $eyler ya sahiptirler: bu. ona ve diğerlerine ilişkin olarak yapılan temsiller üzerinden çözümlenebilecek olanlar değil. diller klasik çağ. Kısmi bir yapıyla. kelimeleri birbirlerine nazaran işgal ettikleri gramatikal !• konuma nazaran değiştirmenin belli bir biçimidir: bu onun bükümsel işlevidir. şimdi dış koşullardan. bir dilin tanımlanmasına izin veren şey.

toplumun karmaşık biçimleriyle de aniden ilgilenir hale gelinmemiştir -doğmakta olan. yüzyılın son yıllarında. onların gerçek fiyatı olarak adlandırabilecek şeyi meydana getirenler. Allah bilir hangi "romantizm"in etkisiyle-. Daha temel bir biçimde ve bilgilerin kendi pozitifliklerinin içine kök saldıkları bu düzeyde. sabit noktalarını bulabilirler. rasyonellik cephesindeki bir gelişme veya yeni bir kültürel temanın keşfinde aramanın ne kadar yüzeysel olacağı görülmektedir. Adam Smith ile. Bu biraz esrarlı olay. bir ihtiyaç nesnesinin temsilini. hatta onları bilinme veya rasyonelleştirilme biçimlerine değil de temsil ile onun içinde sunulan şey arasındaki ilişkiye dair-dir. bu sorunların üstelemesiyle Temsilin Sınırlan 337 kurtulunmuş da değildir. çözümlenen ve uygulanan nesnelere. XVIII. elde edilmeleri veya taşınmaları için gereken iş günleri veya saatleridir. bunu onları üreten ve onlara sessizce yerleşen faaliyet gerçekleştirmektedir. bütün bunlar meydana gelmişlerdir. kanaat ve yargıların yeniden dağılımı. XVIII. ama yüzey hareketi olarak: kültürel ilgilerin değişmesi ve kayması. mübadeleler bu özsel çekir-dekten itibaren gerçekleştirilebilir ve piyasa fiyatları. bilimsel söylemin içinde yeni biçimlerin ortaya çıkması. salın-dıktan sonra. bilginin aydınlık suratına ilk kez çizilen kırışıklar.yüzeyidir. Bu birliği. Jussieu. Veya daha doğrusu. şimdi birbirlerine bağlanmış organizmaların çevresinde yer alan bir cins birikintidir. o zamana kadar yabancı kaldıkları rasyonel çözümleme biçimlerinin içine sokulmuşlardır. iç yasalarını ve buradan hareketle. bilgi içinde hedeflenen. Vicq d'Azyr 307 . öyleyse şimdi onu. hayatın. tarihin. yüzyılın sonuna doğru bu üç alanda meydana gelen bu alt katman olayı. onların imal edilmeleri. ticari sağlamlıkları-nı. Son olarak da. olay. onun değerini belirleyen bir emeğin biçimine ve miktarına başvurmak gerekmektedir. şeyleri piyasanın sürekli hareketlerinin içinde hiyerarşikleştirenler. mübadele eyleminde onun karşısına çıkarabilecek her şeye bağlamak söz konusu olduğunda. çözümleme kurallarına ve idrak yasalarına tabi kılı nmış bir rasyonalizmden. onların kendilerine özgü ağırlıklarını. onları tek bir keresinde aynı kopuşun içine sokmuştur. biyolojinin veya diller tarihinin veya endüstriyel üretimin karmaşık olguları. ilk filologlarla. onun çeşitli biçimlerini kuran birliğin içine dahil etmek mümkündür. mekanik modele. ne diğer nesneler ne de diğer ihtiyaçlardır.

yongalar halinde olmak üzere. tablonun mekânından kaçmaktadırlar. ama kesinlikle esasa ilişkin bir kaymadır. bu kayma tüm Batı düşüncesinin yer değiştirmesine yol açmıştır: temsil. şeylerin ulaşılamaz haznesinden. onları üretmeye son vermeyen olu-338 Kehmeler ve Şeyler sumun içine sonunda yerleşen şeyler. temel gerçekleri içinde. bizim temsilimiz açısından içeri'de olan iç bir mekânı tanımlamaktadırlar. onların temsillerini aynı biçimlere göre dağıtan sabitlikten daha başka bir şey olmamak yerine. Kendilerine özgü özlerine geri çekilen.veya Lamarck ile meydana gelen şey. ama hâlâ titreşim içinde olan bu gücün dibinden itibaren parçalar. bu zirveye. onları doğurtan ve onlarda hareketsizmiş gibi. bizatihi şeylerin kalbine doğru derinlere dalan şu gerekli. bakışımızın dışında. kendi üzerlerine dolanmakta. Varlıkların görünebilen biçimlerinin -canlıların yapısı. ondan daha derin ve kalın bir cins arka dünyanın içinde yer almaktadır. minik. ama asla ulaşılamayan uç noktaya yönelmek gerekmektedir. Hiçbir bileşim. yüzeyin noktaları arasında bir o kadar güzergâh olarak. bu mimarinin egemen ve gizli saltanatını destekleyen tutarlıktan itibaren. onu ikiz hale getiren işleyiş aracılığıyla. temsillerin ampirik devamını eşanlı bir 308 . parça parça koparabilmektedir. içinde mekânlaştığı tablo. onun dolaysız görülebilirliğinin ötesinde. çeşitli unsurlarını birleştirebilen bağlan kurma gücünü kaybetmiştir. ampirik görülebilirliğin ve doğanın düzenliliği ile hayal gücünün benzerliklerini özdeşliklerin ve farklılıkların çerçevelediği alanda birleştiren. Temsil. onları harekete geçiren gücün. hiçbir çözülme. leyler. onları ayakta tutan örgütün. tanımladığı komşuluklar. kendilerini temsile çok kısmi olarak sunmaktadırlar. ancak birliği hep orada. ortak temsilleri veya her birinin unsurlarını birbirine bağlama gücüne sahip değillerdir.birbirlerine bağlandıkları noktaya ulaşabilmek için. düzen. yukarıda kalan önemsiz unsurları. kendinden itibaren ve kendine özgü sergilenişi içinde. kesitler. işte gizledikleri bu mimariden. zenginliklerin değeri. bölümler. hiçbir özdeşlik ve farklılık çözümlemesi. Bu bağların koşulu. kendilerine özgü bir hacim edinmekte. kelimelerin sentaksı. izin verdiği ardışıklıklar. Temsilin ve şeylerin. adeta temsilin dışında. temsillerin arasındaki bağı artık meşru kılamaz.

kendi örgütleriyle. Bizzat temsil edilenin varlığının temsilin öteki tarafında aranmaya başlamasına yol açacak olan büyük dönemeç henüz dönülmemiştir. Temsil edilenin varlığı. Jussieu'nün ve W. Temsil. yalnızca. şeylerin bir öznellik. ve bu dağılmış mekânın içinde daha sonra. hâlâ temsilin iç düzenlerin-de yer almaktadır. yüzyılın sonunda henüz kesin olarak yerleşik hale gelmemiş olan bir bilgi konumunu ortaya çıkmış gibi kabul etmektedir. Her halü kârda. Temsilin Sınırları 339 Fakat. bir bilinç. Fakat bu yer. XVIII. özdeşliklerin ve farklılıkların büyük düzenini bulabilmekti.tabloda sergileyen ve doğanın kendiliklerinden çağdaş kılınmış unsurlarının bütününü mantıksal bir tutarhk içinde adım adım aşmaya izin veren esas kuralların ortak yeri olarak hizmet etmekte olan düzen mekânı. kendi kendilerini temsil eden temsillerin işleyişinden kurtulmak değil de sadece bu tablonun içinde. klasik düşünce tarafından tanımlanmış tablo mekânından çıkmak. özel gayret içindeki bir bilgi. Söz konusu olan hâlâ. artık dağılacaktır. hiç kuşkusuz onun gelecekteki çözülmesini işaret eden felsefi bir ikilik tekabül etmektedir. bu önerme tedbirsizdir. saf zamansal ardışıklık olan temsil bulunacaktır. onları üreten zamanla birlikte var olacaklardır. gramatikal sistem kavramlarından yararlanmış olma nedenlerinin hiç de. hem de temelli olan bir bağlantı ihdas edebilmek olduğunu unutmamak gerekir. Jones'un emek. şeyler bu dağılmış mekânda. şeyler ile bilginin ortak oldukları varoluş tarzını artık tanırnlayamaz hale gelmeye doğru yol almaktadır. şeylerin görülebilirliğini bir yana bırakarak. onları eklemleştiren mekânla. aynı anda hem çözümlenebilir. Smith'in. örgüt. gizli damarlarıyla. 309 . şimdi bizatihi temsilin dışına düşecektir. bu dönme işlemini mümkün hale getirecek olan yer ihdas edilmiştir. hem sabit. Bu ikircikli epistemolojik dış biçime. kendi tarihinin dibinden veya ona aktarılmış olan gelenekten hareketle bilinmeye çalışan "psikolojik" birey karşısında kendini hep kısmen belli ettiği.

mümkün her bilimin Grameri ve Mantığı olarak değer kazanmaktadır."27 Fakat. biraz kesin olarak fark ettiniz mi?. bilimsel düşüncelerin yakında çözülecek olan bir birlik içinde tuttukları şeyleri. kendi kendinize şunu düşünüyorum dersiniz. bütün bilgilerin bilgisidir. bir bağlantı olduğunun hissedilmesine ilişkindir. Fiili durumda ister doğru ister yanlış olsun. bir yargıya sahip olmak bir düşünme eylemidir. nesnesi bizatihi fikirler. oradaki bağlantıları tanımlamakta. Destutt'ün bir ilişkinin düşüncesini. bu eylem. bu ikizlenmenin amacı.bir aradaki varlıkları. Gördüğümüz üzere. Bir bakıma. Fakat bu kurucu izlenme. bir ilişki. ve bu mekânı dolaşarak. Bütün bilgiyi temsiller alanına yerleştirmekte.XVIII. Fakat. Destutt veya Gerando'da kendini aynı anda hem felsefenin bürünebileceği tek rasyonel ve biçimsel biçim hem de genel olarak bilimlere ve bilginin her tekil alanına önerilebilecek yegâne felsefi temel olarak sunmaktadır. temsil alanının tümünü. yüzyılın sonunda İdeoloji ile eleştirel felsefenin -Destutt de Tracy ve Kant'ınki. kendilerine nesne olarak doğa varlıklarını veya dilin kelimelerini veya toplumun yasalarım alan bilgilerle aynı tipten bir bilgi olmak zorundadır. düşünürken ne hissettiğimizi acaba hiç. Fikirler bilimi olan ideoloji. İdeoloji. onu örgütleyen yasaların bilgisini formüle etmektedir. 310 . her ne olursa olsun. İdeoloji. Bir kanaatimiz olduğunda. bu düşüncenin hissedilişiyle veya daha kısaca. burada ortaya çıkan zorunlu ardışıklıkları saptamakta. genel temsil alanında dolaşmakta. ama eşanlı iki düşünce biçimi altında paylaştırmaktadır. bir yargı oluşturduğumuzda. düşünmek her zaman hissetmektir ve hissetmekten başka bir şey değildir. . birbirine dış. her bilgiyi dolaysızlığmdan kurtulmanın asla mümkün olmadığı bir temsilin üzerine düşürmektir: "Düşünmenin ne olduğunu. onların kelimelerin içindeki ifade tarzları ve akıl yü-340 Kelimeler ve Şeyler rütmelerdeki bağlantı biçimleri olarak kaldığı sürece. temsilin temelini. düşünceye genel olarak hissetmeyle açıklarken. onu temsil alanından çıkarmamaktadır. sınırlarını veya kökünü sorgulamamakta. orada hüküm sürebilen bileşim ve çözülme yasalarını açığa çıkarmaktadır.

Diğer her bağlantı. fakat. Biçimleri. 1. onu fark edebilecek fizyolojik koşulların düzeni içinde devrildikleri sınıra ulaşmaktadır. tarzları ve hedefleri itibariyle ne kadar farklı olsalar da."28 Temsilin çözümlenmesi en büyük genişliğine ulaştığı ânda. her deneyin ötesinde. Demek ki. düşünceye sunulabilecek şeyin minimum içeriği olarak hissedişin. genel olarak dünyanın her temsi-28 age. onu saf izlenimine varana kadar yavaş yavaş boşaltan iç bir cins ayar-lamaya dayandırmak yerine bu bağı onun evrensel olarak geçerli biçimini tanımlayan koşulların üzerinde kurmaktadır. temsili ve onda verili olan şeyin çerçevesini çizmektedir. kendilerine özgü bir işleyişin yasalarına uygun olarak. onu mümkün kılan apriorı'ye dayanmak zorundadır.içinden çıkarmaksızm kapsadığını kaydetmek gerekir. 342 Kelimeler ve Şeyler linin var olabileceği koşulların söz konusu olmasıdır. düşüncenin en ince genelliği olarak görülürken şifresi diğer yönde çözüldüğünde. s. 33-35. 1. deney yargılan veya ampirik fark edişler dayandmlabilir. Bu yönde okunan şey. Önsöz. Kantçı soru ve İdeologların sorusu aynı uygulama noktasına sahiptirler: temsillerin kendi aralarındaki ilişki. eğer evrensel olmak zorundaysa. Temsiller arasındaki bağı. başka bir dünyanın değil de. Fakat Kant bu ilişkiyi -soruyu kuran ve meşrulaştı-ran-. Bunun nedeni. edilginliğin ve bilincin uç taraflarında saf ve basit duygu haline gelecek kadar hafifletilmiş temsil düzeyinde değil de onu genelliği içinde mümkün kılan şeyin yönünde sorgulamaktadır. bir hayvana ilişkin olarak ancak eksik bir bilgiye sahip olunmaktadır. hangisi olursa olsun her temsilin bizzat ondan itibaren teslim edilebilir hale geldiği şeye hitap etmek için. zoolojik bir özelliğin karmaşık sonucu olarak ortaya çıkmaktadır: 27 Destutt de Tracy. Temsilin Sınırları 341 "Eğer entelektüel yetenekleri bilinmiyorsa. tek bir hareketle çözülebilen (çözümlemeyle) ve tekrar bileşebilenler (sentezle) temsillerin bizzat kendileri değildir: temsillerin içeriklerinin üzerine yalnızca. EUments d'idtologie. temsilin tamamen basit ilk biçimi olarak duygunun. ideoloji zoolojinin bir parçasıdır ve bu parça özellikle insan söz konusu olduğunda önemlidir ve derinleştirilmeyi hak etmektedir. yaklaşık olarak bir insan doğal bilimi olabilen -veya daha doğrusu olabilecek.bir alana. en dış yanıyla temas etmektedir. çünkü henüz böyle bir şey yoktur. Kant sorgusunu böylece yönlendirerek. 311 . s.

Bu çekilme böylece. şeffaf ve hatasız bir temsilin sergilenişi içinde ele almaktadırlar. boş ve soyut bir bilinç. Bu anlamda İdeoloji. siyasal iküsata kadar-. mantık. klasik felsefelerin sonucudur -biraz. kökeni ve sınırları itibariyle sorguya çekilmiştir: klasik düşüncenin ihdas ettiği. doğabilimleri ve gramerden geçerek. ideolojinin karşısında modernliğimizin eşiğini vurgulamaktadır. yüzyılın sonunda meydana gelen bu olayı ilk kez zikretmiş olmaktadır: bilginin ve düşüncenin temsil mekânının dışına çe-kilmeleri. aynı dönemde kendini ideolojik çözümlemenin hemen hemen tam biçimi olan ilk şekli olarak sunan şey arasında kesin bir mütekabiliyet vardır. en minik temsilden hareketle. Buna karşılık Kant eleştirisi. en karmaşıklarına varana kadar. çevresi asla kuşatılamayan. temsili basit unsurdan mümkün bütün bileşimlerine giden belirsiz harekete göre değil de. temsil edilebilir her şeyin tablosunu yavaş yavaş eleştirmek zorundaydı. bizatihi bu olgudan ötürü ortaya bir metafizik olarak çıkmıştır. temsilin dışında oluşmakta ve yeniden oluşmakta olan şeyi temsil biçiminde ele almaya çalışıyordu. İdeolojinin aşama aşama ilerleyen ve bilimsel olan bir adım adım yol alış içinde kat etmek istediği sınırsız temsil alanı. Bu ele alış ancak.Öyleyse. temeli. bir doğumun anlatısı içinde ele almaktadırlar. Kantçı eleştiri ile. hem tekil hem de evrensel bir yaradılışın adeta efsanevi biçimi altında yapılabilirdi: soyutlanmış. aritmetik. düşüncesini bütün bilgi alanına yayarak -kökensel izlenimlerden. Fakat. Avrupa kültüründe XVIII. ideolojinin çözümlemeleri. bilgisiz bir dogmatizmin içine yerleştirilen ve hakkının ne olduğu soTemsilin Sınırlan 343 312 . Juliette'in klasik anlatıların sonuncusu olması gibi-. Sade'm sahneleri ve akıl yürütmeleri arzunun bütün yeni şiddetini. temsilin bütün biçimlerini. Fakat İdeoloji. Böylece. hak sınırlarından itibaren sorgulamaktadır.

Söz felsefelerine izin vermiştir. İstek. temsilin kaynağı ve kökeni olan her şeyi temsilin dışında sorgulamak isteyen başka bir metafiziğin olabilirliğine yol vermiştir. düzene sokulabilir temsillerin bu türdeş alanının XVIII. Mathesis'in XVII. doğanın matemaükselleştirilmesinin veya mekanikleştirirmesinin onlara hükmettiği bir "model"e göre inşa edilmemişlerdir. yüzyılın son yılların-daki çözülmesidir. bu. doğal tarih ve zenginlikler çözümlemesi gibi çeşitli ve tamamen ampirik alanların oluşumuyla bağlantılı olduğunu görmüştük. temsiller arasındaki mümkün bir sentezin temelini açığa çıkaran aşkın öznenin çözümlenmesidir. VI. ama sonlu (çünkü entelektüel içe doğma yoktur) olduğu aşkın bir alanı böylece açığa çıkarmakta. ilk sıraya aşkın bir tema ile yeni -veya en azından yeni bir şekilde dağıtılan ve temellendirilen-ampirik alanların eşanlı olarak ortaya çıkışlarını yerleştirmek gerekir. yüzyıl felsefesinin yalnızca temsil çözümlemesi aracılığıyla indirgemek istediği metafizik boyutu yeniden ortaya çıkarmıştır. onları genelde mümkün kılan şey-344 Kelimeler ve peyler lerin cephesinde sorgulamaktadır: öznenin orada deneye asla teslim edilmemiş (çünkü ampirik değildir). ortaya âdeta sonsuz bir sonuç dizisi çıkmıştır. Ama aynı zamanda. bunlar. XVIII. yüzyılda genel düzen bilimi olarak ortaya çıkışının yalnızca matematik disiplinlerde kurucu bir role sahip olmakla kalmayıp. bu disiplinler. genel bir olabilirlik zemini üzerinde kurulmuşlar ve düzenlenmişlerdir: bu zemin. bu metafizik. XIX. NESNEL SENTEZLER Buradan hareketle. Aşkına yönelik bu 313 . İki yeni düşünce biçimini birbirleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkaran şey. Eleştiri bu anlamda. aynı zamanda genel gramer. temsillerin arasında düzene sokulmuş bir özdeşlikler ve farklılıklar tablosu kurulmasına izin vermiş olanıdır.rusunu asla gün ışığına çıkarmayan bir metafizik. Bu sonuçların her halü kârda sınırı yoktur. Hiç kuşkusuz. çünkü düşüncemiz bugün hâlâ onların hanedanına mensuptur. Bu biçimlerden biri. temsiller arasındaki ilişkinin koşullarını. deneyin genel olarak bir x nesnesine olan ilişkisi içindeki bütün biçimsel koşullarını belirlemektedir. yüzyılın Eleştirisi'nin içinde gelişti-receği şu Hayat.

gramatikal yapı ve dillerin tarihsel yakınlığı. düzeni ve bu düzenin bilinecek şeylerle olan bağını bütün bilgilerden önce oluşturan bir varlığın içinde temellendirmekledirler. olguları toplamakta ve ampirik çoğullukların apriori tutarhklannı bildirmektedirler. canlıların örgütlenmesi. deney nesnelerinin olabilirlik koşulları. fakat bu çoğullukların esrarlı gerçekliği. hayatın kuvveti. kendini bize sunan ve bize doğru ilerleyenin ku-rucuları oldukları ölçüde geri çekilen şu gerçekliklerdir: emek gücü. dil ve iktisat bilimlerinin yeni pozitifliği. ama ondan gene de iki esas noktada farklılaşmaktadırlar: nesne cephesine ve bir bakıma onun da ötesine yerleşmektedirler. Birinci farklılık (aşkmhklarm nesne cephesine yerleşmiş olmaları olgusu). Emek. aşkın bir felsefenin ihdas edilmesiyle bağlantılıdır. bunlar. üstelik aposteriori gerçeklikler ve bunların sentezinin ilkelerine ilişkin olmaktadırlar -mümkün her deneyin apriori sentezinin ilkelerine değil-. asla tamamen temsil edilebilir olmayan şu temsiller. Kant tarafından keşfedilen Temsilin Sınırları 345 aykırı bir alana denk düşmektedirler. işte deneyimizin dış sınırlarında kol gezen bu biçimlerden itibaren bütün temsillerimize kadar gelmekte ve bizden. canlı varlıkların. hayat ve dil. asla nesnelleştirilemeyen şu nesneler. tıpkı aşkın Diyalektikteki Fikir'in olduğu gibi. üretim yasalarının. "eleştiri öncesi" olarak gözüken bu metafiziklerin doğumunu 314 .açıklığın karşısında. herhalde sonsuz olan bilgi ödevini talep etmektedirler. konuşma iktidarı. şu anki bütün temsillerin ufkunda. kendini kendiliğinden onların birliğinin temeli olarak işaret eden şeydir. bilgilerin koşullarıdırlar. dil biçimlerinin nesnel bilgisini mümkün kılan bir o kadar "aşkınlık" olarak ortaya çıkmaktadırlar. aynı ânda hem aşikâr hem de görülmez olan şu görülebılırlıkler. temsiller arasındai ilişkinin koşullarını. nesnenin ve varlığın olabilirlik koşullan içinde aranmaktadır. Kendi var-hklannın içinde bilgi dışındadırlar. Kant-öncesi kronolojilerine rağmen. Hayat. bizzat deneyin olabilirlik koşullarıyla özdeşleştiril-mektedir. Şeylerin değeri. sentetik olan başka bir düşünce biçimi. bizzat orada temsil edilmekte olan varlık cephesinden sorgulamaktadır: bu. oysa aşkın düşüncede. Deneyin olabilirlik koşullan böylece. fakat bizatihi bundan rürü.

düzenlilikler tanınabilir. varlığın temsile nazaran şu mesafesinden hareketle. nesnelerin yüzeysel bilgimize oradan itibaren geldikleri şu asla nesnelleştirilemeyen tabanın metafizikleri. ve bunun tersine.temel bir korelasyon kurulmaktadır: bir yanda nesnenin metafizikleri veya daha da kesin olarak. 346 Kelimeler ve Şeyler ve diğer yanda. Kantçılığın ilk felsefi saptamasını yaptığı. "zemin" veya "aşkın" metafizikleri. Böylesine bir örgütlenme. Hayat) gelişmektedirler. arkeolojik olabilirliği içinde. artık yalnızca iç çözümlenmesinin farkına varamayacağı şu ampirik alanların su yüzüne çıkmalarına bağlıdır. Eleştiri-pozitivizm-nesnenin metafizik üçgeni. kendilerine görev olarak yalnızca. Her şeyden önce. demek ki bu metafizikler. özler değil de. biyolojiyi. olgular. XIX. bizatihi pozitif bir bilgiye sunulmuş olan şeyin gözlemini yükleyen felsefeler. bizzat eleştirininkiyle aynı arkeolojik zemine sahiptirler. varlıklar değil de. ekonomiyi ve filolojiyi özgürleştirebılecek olanlarınkinın içinde) bulacaklardır. cevherler değil de. İstek.açıklamaktadır: nitekim. bu metafizikler kendilerini aşkın özenlilik düzeyinde ifşa edebilecekleri halleriyle bilgi koşullarının çözümlenmesinden uzaklaşmakta ve ancak temsil alanının önceden sınırlanmış olması ölçüsünde mümkün olabilen nesnel aşkınlıklardan hareketle (Söz. modern episteme'yt özgü belli sayıda düzenlemeye bağlıdır. pozitivizmler meşruluklarını bilinemez zemin ile bilinebilirin rasyonelliği arasındaki paylaşımın içinde bulacaklardır. eleştiriden hareketle -veya daha doğrusu. o zamana kadar formüle edilmeden. Tanrı. yüzyılın başından Bergson'a kadar. bir "po-zitivizm"in ortaya çıkmasını açıklamaktadır: rasyonelliğe ve bağlantısı gün ışığına çıkarılması mümkün olmayan nesnel bir temele dayanan koskoca bir olgular tabakası deneye sunulmuştur. yasalar. Demek ki. Batı düşüncesinin kurucu unsuru olmuştur. saldırı noktalarını pozitif bilgilerin haznesinin içinde (ve özellikle. 315 . İkinci farklılık (bu aşkınlık-larm aposteriori sentezlere ilişkin olmaları olgusu). Böylece. Bu zıtlığın iki teriminin birbirlerine nasıl destek ve güç verdikleri görülmektedir.

bilimler üzerindeki modern düşünceyi karakterize eden bazı çabalar kaynaklanmıştır: bilgi alanlarının matematikten hareketle sınırlandırılması ve en karmaşık ve en az kesin olanına doğru tedricen gidebilmek üzere ihdas edilen hiyerarşi. Burada paradoksal olan bir şey yoktur: temsillerin özdeşliklerine ve farklılıklarına göre çözümlenmesi. analitik disiplinler senteze başvurmak zorunda olanlara nazaran. başka bir düzeyde yeniden bulma gibi bir epistemolojik kaygının ortaya çıkması sonucunu vermiştir. özellikle XIX. sürekli tablolar içinde düzene sokulmaları. XVIII. biçimselleşürmek ve belki de matematikselleştirmek yönündeki girişim. yüzyılın sonunda. bir apriori bilimler. Klasik çağda gözlem bilimlerinin ve gramatikal bilgilerin veya ekonomik deneyin matematikselleştirilmesine çalışılmamış olması garip gözükebilir. bir aposteriori bilimler. niteliksel bilimleri evrensel bir mathesls'in içine yerleştirmekteydi. Oysa bu paylaşım. tümdengelımci biçimleri ancak parçalar halinde ve yerleri sıkı sıkıya belirlenmiş bölgelerde kullanan ampirik bilimler alanının koptuğu görülmektedir. öte yandan. bir mathesis tasarısının gerçekleş-mesine tek başlarına yetmişler gibidir. temsillerin bağı şimdi bizatihi onları çözen hareketin içinde kurulmadığından. Bölünmez bir episiemolojik alan oluşturma konusundaki bu girişimlerin karşısında. epistemolojik olarak farklılaşacaklardır. temel ve yeni bir paylaşım meydana gelmiştir.ve gerçeği söylemek gerekirse. var olmadan kalmış olan bir tema ortaya çıkmıştır. biyoloji ve son olarak da bizzat lengüistik alanlarım saflaştırmak. tümevarımın ampirik yöntemleri üzerindeki düşünce ve hem onları felsefi olarak temellendirmek hem de biçimsel bir açıdan meşrulaştırmak üzere sarf edilen çaba. Demek Temsilin Sınırlan 347 ki. bir olanaksızlığın düzenli aralıklarla öne sürülmesi bulunmaktadır: bu olanaksızlık ya hayatın indirgenmesi mümkün olmayan bir kendine özgülüğüne (bu kendine özgülük. yüzyılın başından itibaren kavranmaya 316 . mantığa ve matematiğe ilişkin tümdengelime! bilimler alam olacaktır. biçimsel ve saf bilimler. Sanki doğanın Galilegıl matematikselleştirilmesi ve mekaniğin kurulmuş olması. Buradan da. ekonomi. mathesis ile evrensel düzen biliminin birbirlerinden ayrılmalanyla kaybedilmiş olan birliği.

ama temeli bu yüzden bir değişime uğramaksızın. Diderot ve d'Alembert. klasik çağın bilgiye arkeolojik kaide olarak özdeşliklerin ve farklılıkların çözümlemesiyle evrensel bir düzene sokma olabilirliği vererek ihdas ettiği derin birliği. ya yansıyan ve tüm çözümleme değerleri ve tüm sentaks olanakları içinde yeniden oluşturulan bir dil. ya da bilginin alfabetik veya analitik bir Ansiklopedisi edasına bürünmüştür.çalışılacaktır) ya da her metodolojik indirgemeye direnen insan bilimlerinin kendilerine özgü karakterine (bu düzensizlik. bilginin evrensel bir mathesis ile olan sabit ve temel ilişkisi. bu girişimlerin sonuna varamaması veya doğmalarına neden olan amacı tam olarak gerçekleştirememelerinin pek bir önemi yoktur: bunların hepsi de. Biçimselleştirmeyi ve matematikselleştirmeyi her modern bilimsel tasarının kalbine yerleş-348 Kelimeler ve Şeyler tiren. bu tasarı. özellikle XIX. sırasıyla. aralıksız olarak ve çeşitli biçimler altında yeniden ele alınan. Klasik çağ boyunca. yüzyılın ikinci yarısında tanımlamaya ve ölçmeye çalışılmıştır) dayanmaktadır. bilgilerin sonunda birleşik hale gelmiş olan bir corpus'una ilişkin tasarıyı meşrulaştırmaktaydı. klasik düşüncenin kurucu unsurunun çok yakınında kalmaya devam etmekteydi- 317 . Ampiriğin biçimselleştirilmesinin mümkün olduğuna veya olmadığına ilişkin karşılıklı veya eşanlı bu çifte iddianın içinde. işte bu olaydır. Leibniz. olayların veya metinlerin görülebilir yüzeyinde dışa vurmaktadırlar. Descartes. hiç kuşkusuz XVIII. Modern episteme'nin ikinci bir karakterine daha değinmek gerekmektedir. ampirik olanları da dahil. yüzyılın sonuna doğru sentez olanağını mekânından kopartan şu derin hareketin izini görmek gerekmektedir. ya genel bir hareket bilimi. Böylece. boşlukta asılı kalan ve sapmış eserlerinde. ampiriğin her aceleci matematikselleştirilmesinin veya her saf biçimselleştirilmesinin neden "eleştiriöncesi" bir dogmatizm edasına büründüğünü ve düşüncenin içinde İdeolojinin bayağılığına bir geri dönüş olarak yankılandığını açıklayan da odur. onların başarısızlıkları olarak adlandırılabilecek şeyin içinde. ya evrensel bir karakteristik.

Mathesis'in birliği XIX. bir yana bırakılmaktadır) ortaya konulmaktadır.ler. Bu iki kopuş biçimi. ve öte yandan. XIX. bütün deneylerin temellendikleri bölgeyi kavramak konusunda uygun görülmeyerek. bilginin felsefi bir düşünce halinde evrenselleştirilmesi. bilgi alanının birleştirilmesi. Descartes'm veya Leibniz'in döneminde. evrensellik konusundaki felsefi düşünce gerçek bilgi alanıyla aynı düzeyde değildir. ne de aynı temellere sahip olmuştur/olabilmiştir. aşkınlık alanının tümünün. Bir yandan. yüzyılda klasik çağdakiyle ne aynı biçimlere. Felsefenin birinci biçimi. aşkın öznelliği ve nesnelerin varoluş tarzını temellendirmek gerektiğinde ortaya çıkan ayırım hattı boyunca. soy açısından saf. bilgi artık kendini bir mathesis'in birleşik ve birleştirici zemini üstünde sergilememektedir. Sorun Kant'tan itibaren tamamen farklı hale gelmiştir. biçimselin saf düzeni. ne aynı iddialara. belli bir evrensellik hedefinin Descartesçı ve Leibnizci girişimlerin doğrultusuna yerleştiriyora benzediği iki girişim Temsilin Sınırları 349 dizisine can vermiştir. düşüncenin en saf biçimlerininki de dahil. sonra da. ya temdlendirmeye yatkm saf bir düşünce ya da ifşa etmeye ehil bir yeniden ele alış olarak kurmaktadır. özel bir düşünce tarzı gerektirmemek-teydi. ya bütün aşkın düşünceyi orada biçimselliklerin çözümlemesine indirgemeye uğraşıldığı ya da bütün biçimselliklerin olabilirlik zemininin aşkm öznelliğin içinde keşfetmeye çalışıldığı bir araştırma alanı açılmıştır. Fakat biraz daha yakından bakıldığında. ampirik alanın toplamı 318 . burası önce Hegel fe-nomenolojisiyle birlikte. ampiriklik alanı ile bilginin aşkın temeli arasındaki ilişkiler sorunu (bu durumda. sentezleri. çözümlemenin saf biçimleriyle sentez yasalarını ayıran çizgi boyunca. Fakat bu durumların her ikisinde de. bilgi ile felsefenin karşılıklı şeffaflıkları tamdı. öylesine ki. evrensel ve düşünceden boşaltılmış yasalardan çıkarsandığı Fichte girişiminde açığa çıkmıştır: bu yolla. biçimsel alan ile aşkın alan arasındaki ilişkiler sorunu (ve bu düzeyde bilginin bütün ampirik içerikleri parantez içine alınmış-lardır ve her türlü geçerliğin uzağında kalmaktadırlar). felsefi düşünce kendini. yüzyıldan itibaren kurulmuştur: önce. Diğer felsefi açıklığa gelince.

felsefe değeri ve işlevi alarak. fenomenolojiden bile daha önce. yüzyıldan itibaren oluşan haliyle Batı felsefesinin kaderine nasıl bağlı olduğu görülmektedir. kendini negatif bir şekilde soyutlamıştır. biçimsel bir mantığın haklarını ve sınırlarını aşkın tipten bir düşüncenin içine demirlemeye ve öte yandan da. bütün diyalektik girişimleri tehdit eden ve bunları her zaman tatlılıkla veya zorla bir antropolojinin içine yuvarlayan tehlikeden kur-tulamamaktadır.kendini kendine zihin olarak. yani aynı anda hem ampirik. olabilirliklerinin ve olanaksızlıkların en derin noktalarında. yüzyılın sonunda gelen temel olayın en uzak ve bizim için kuşatılması en güç sonuçları. ampirik alanlar. insan ve sonluluk hakkındaki düşüncelere pozitif bir şekilde bağlanmışlardır. yani bilme hakkının sınırlarının (ve buna bağlı olarak bütün ampirik bilginin) aynı zamanda. bütün ampirik bilgilere nazaran hem özerklik hem de hükümranlık kazanarak. kendilerini tam da bu aynı ampirik bilginin içinde sundukları halleriyle varoluşun somut biçimleri de oldukları bir düşünce tarzına hiç değilse sessizce yer vermeden. XIX. sürdürmeye ve sonsuz netleştir-melerle açmaya olanağının olduğu ampirik içeriklerin üstü kapalı ufkuyla bağlamaya çalışmaktadır. şu şekilde özetlenebilir: saf biçimler alanı. öznellik. 319 . Nitekim. felsefeyi veya karşı-felsefeyi indirgeyerek. hem de aşkın alan olarak ifşa eden bir bilincin içinde yeniden ele 350 Kelimeler ve Şeyler alınınca ortaya çıkmıştır. Husserl'in üstleneceği bu görev. Ampirik içeriklere aşkınhk değeri vermek ve bir antropolojiye. Fakat herhalde. Husserl'in kendine çok sonraları yükleyeceği fenomenolojik görevin. Batı episteme'sinin başına XVIII. aşkın öznelliği. bir tek kendini oluşturmaya. somutu biçimselleştirme ve her şeye rağmen saf bilimler oluşturma tasarısını sürekli canlandırarak. ona kurucu bir öznelliğin tarafında doğru yer değiştirtmek kuşkusuz mümkün değidir.

bizim için Hayat. Ancak. bizim çağdaşımız olan ve iyi kötü onunla düşünmekte olduğumuz düşüncenin. ama kendine rağmen parçalanmış zorunluğun hâlâ egemenliği altında bulunmasıdır. çünkü ampirik bilgilerimizin tutundukları pozi-tifliklere bizatihi varlıkları. Bunun nedeni. sonunda tersine dönme noktasına ulaşabilmesi için. sentezleri temsil alanında temellendirme-nin olanaksızlığının ve nesnelliğin aşkın alanını açma ile bunun tersine. bir kısmının hâlâ bize kadar ulaşmasına. Batı dünyasının episteme'smi derinlemesine ayıran ve ampiriklikleri tanımanın belli bir modern biçiminin başlangıcını bizim için soyutlayan bu kopuşun kronolojik sınırlarının çok ötesine geçtik. Dil olan şu "adeta-aşkınlıklar"ı oluşturma konusundaki bağlantılı. bizi sarmalaması-na ve söylemimize sürekli zemin olarak hizmet vermesine izin veren. yüzyılın sonunda gün ışığına çıkartılmış olan. XVIII.boşlukta kalmıştır. eşanlı. yerini belirlemenin söz konusu olduğu tarihsel olayın çok ötelerine geçtik. Jussieu'nün ve Wilkins'in eserleri boyunca belirleneni-. ama herhalde belirleyici olan bugünün bu netliği. Bu zorunluğu ve bu olanaksızlığı tarihsel fışkırmaların ürkütücülüğü içinde ortaya çı-352 Kelimeler ve Şeyler kartmak için. henüz soluk. kökleri itibariyle ilişkindi. YENİ AMPİRÎKLİKLER İşte. Emek. çözümlemenin kaynağını böylesine bir açıklıkta bulan düşünce boyunca koşmasına izin vermek gerekirdi. emek. Hayat. sözün. modern düşüncenin kaderini veya yokuşunu hızla ikiye katlaması gerekirdi: Modern çağın eşiğinde oluşan bu düşüncenin tamamının kuşatılmasına değilse bile. olayın diğer yarısı -kuşkusuz en önemlisi. organizma ve gramatikal sistem kavramları. Dil 1.SEKİZİNCİ AYIRIM Emek. Bir ilk aşamada -kronolojik olarak 1775-1795 yılları arasında kalan ve dış biçimi Smith'in. ve şimdi onu çözümlemek gerekmektedir. temsil çözümlemelerinin içine ve bu çözümlemenin şimdiye kadar kendini sergilediği tablo mekânına dahil edilmişlerdir -veya özel bir statü 320 .

görülebilirden hareketle düzene sokulan bütün paylaşımların iyice uzağında yer alan bazı sentezlerin veya sistemlerin etkilerinden daha fazla bir şey değillerdir. ne canlıların örgütlenmesi çözülen. Batı bilgi mekânı şimdi yana devrilmeye hazırdır. büyük evrensel tabakanın. Kendini ayınmlarrmn sürekli çerçevesiyle birlikte bakışlara sunan düzen. karanlık bir dikeyliğin içinde yer alacaktır: bu dikeylik. Dil 353 duğu komşuluklar. artık orada özdeşliklerin. öyleyse.sağlamaktan ibaretti. algılanabilir düzenleri kuracak ve tcocino-mifl'nın bütün yatay açılımlarını. ayırımcı karakterlerin. işlevleri kuşkusuz henüz bu çözümlemeye izin vermekten. mümkün bütün düzenlerin yeri. katedil-mesine izin verdiği sabitlik. açığa vuriEmeh. özdeşlikler ve farklılıkların kurulmasına olanak vermekten ve bir düzene sokma eyleminin aletini -niteliksel arşın (uzunluk ölçüsü) gibi. artık bilgi için ince bir yüzey tabakasından başka bir şey meydana getirmemektedir. bütün varlıkların kendine özgü bireysellikleri içindeki dağılım biçimi olmaktan çıkan tablo. çözümlenen. Hayat. mümkün bütün yol ve güzergâhlarıyla birlikte daimi 321 . çözümleme alanının özerkliğini kaybetmemesi olanaksızdı. çerçevelediği ve tekrarını gösterdiği ilkel özdeşlikler. yeniden bileşen ve böylece kendini tam bir ikizlenmenin içinde temsil eden temsilin basit işleyişiyle tanımlanabilir veya sağlanabilirdi. Fakat ne emek. bütün ilişkilerin matrisi. benzerliklerin yasasını tanımlayacak. artık bir derinliğin üzerindeki yüzeysel bir parıltıdan başka bir şey değildir. bir mathesis'm olabilirliğiyle birlikte sergilediği ve bilginin güçlü yanını meydana getirmekte olan taxinomia -aynı ânda hem ilk olabilirliği hem de mükemmelliğinin tamamına erişi-. Batı kültürü böylece kendine. sonuçların biraz da eklenti niteliğinde olan bölgesine doğru kaydıracaktır. ne gramatikal sistem.içinde yeniden dahil edilmişlerdir-. komşulukları ve süreksizlikleri hükme bağlayacak. Bundan sonra. sergilerken çözdüğü benzerlikler.

henüz bilinmeyen nesnelerin keşfine atfetmek yanlış -özellikle de yetersiz. bunların bağları. herhalde bulamklaşmış ve karanlığından ötürü daha da koyulaşmış. birleşmiş veya bölünmüş. bilgi mekanındaki temel biçim olarak üretimin. nesnelerine daha yakınlaşmış. bilgi. Görülebilir biçimler. pozitifliği içinde doğa ve biçim değiştirmektedir. Bu durumda -bu. bütün bunlar kendilerini bakışlarımıza artık. eğer üretim maliyeti incelenmeye başladıy-sa ve eğer değerin oluşumunun çözümlenmesinde artık. aklın bizzat kendinin kendini bir cins iç çözümlemeye tabi tutmasıyla. nedensellik ve tarihin söz konusu olduğu bir derinlik icat etmektedir. bütün bu bilgi tarzlarının yöntemlerini ta-zelemiş. kendi tarihsel öncellerinden uzaklaşmış olmaları olduğunu düşünmek de daha fazla doğru olmayacaktır. kavramlarını rasyonelleştirmiş. onları tecrit eden ve profillerini kuşatan beyazlıklar. 354 Kelimeler ve Şeyler tamamen oluşmuş ve çoktan eklemleşmiş olarak sunacaktır. takasın meydana getirdiği ideal ve ilkel konum kullanılmı-yorsa. Sanskritçenin gramatikal sistemi veya canlılarda anatomik düzenlerle işlevsel planlar arasındaki ilişki veyahut da. Yüzyılın dönemecinde değişen ve telafisiz bir başkalaşım geçiren şey. ama kendi kendine daha da güçlü olarak düğümlenmiş. ancak onları zamanla birlikte kışkırtan bu yukarı bölgenin karanlığının içinde. bir yandan yeni bilinebilir nesneleri(sermaye 322 . daha iyi biçimselleştirme modelleri seçmiş olmaları kısacası. ancak bu kendi içine çekilmiş.tabloların değil de ilkel çekirdeklerinden itibaren geliştirilen ve ulaşılamaz nitelikte olan büyük gizli güçler köken. bu zeminde saklanan güç tarafından telafisiz bir şekilde bir araya getirilmiş olan bu kalınlığın dibinden geçebileceklerdir. olayın diğer safhasıdır-. bilen özne ile bilgi nesnesi arasındaki ince ve bölünmez varoluş olarak bilginin bizatihi kendidir. bunun nedeni. sermayenin ekonomik rolü gibi. Şeyler bundan sonra artık temsile. arkeolojik düzeyde mübadelenin yerine geçmiş olmasıdır bu ikame ile.olacaktır. Bu ani değişimi. Genel Gramerin filoloji doğal tarihin biyoloji ve zenginlikler çözümlemesinin siyasal iktisat haline gelmelerinin nedeninin.

eğer Grimm ve Bopp seslerin birbirlerinin yerine geçmelerinin veya sessiz harflerin değişimlerinin yasalarını tanımlamaya uğraştılarsa. bu alanlarda. iktisada ilişkin olarak Ricardo'nun. hayat. Aynı şekilde. II. Üretim. bilginin temel tarzlarıdır. Di! 355 sidir. yeni nesneleri (karakter ile işlev arasındaki ilişki gibi) ve yeni yöntemleri (kıyasların aranması) ortaya çıkarmış olma-Emek. kendilerine özgü rasyonelliğe doğru ilerleyen bilimler boyunca ortaya çıkan yeni yöntemler sayesinde. emek. biyolojiye ilişkin olarak Cuvier'nin ve filolojiye ilişkin olarak da Bopp'un eserlerinde. bunun nedeni. yavaş yavaş inşa edilen kavramlar da görmemek gerekir Yeni bilimler ile tekniklerin o zamana kadar bilinmeyen nesnelerle olan ikincil ve türev ko-relasyonunu. karşılaştırmalı anatomi yöntemleri kullanıldıysa. Bu temel tarzların oluşumu. dil. o zamana kadar fark edilmez olan nesneleri (gramatikal sistemleri kıyaslanabilir olduğu dil aileleri) tanımlayan ve o zamana kadar kullanılmamış olan yöntemleri (sessiz ve sesli harflerin dönüşüm kurallarının çözümlenmesi) hükmeden Dil1 in geçmiş olmasıdır. temel bilgi biçimi olarak Hayat'm. bu alanlarda sanki kendi ağırlıklarıyla ve özerk bir ısrarın etkisiyle. bunun nedeni. hiç kuşkusuz arkeolojik tabakaların iyice derinlerine gömülmüştür: ama gene de. ayrıcalığını ona şeylerin değerleri arasında sabit bir ölçü konusunda tanınmış olan iktidara borçluydu. RICARDO Adam Smith'in çözümlemesinde emek. eğer Cuvier'den itibaren canlıların iç örgütlenmesi incelendiyse ve bunu yapabilmek için. bunun bazı işaretlerini ayıklamak mümkündür. Hayat. ayarı değişime açık ve özsel bir nispiliğe tabi olacak olan ihtiyaç nesnelerinin mübadelesinde 323 . bilgi tarzı olarak Söylem'in yerine. Nihayet. çatlağı olmayan birlikleri içinde destekleyenler.gibi) ortaya çıkarmakta ve öte yandan da yeni kavramlar ve yeni yöntemlere (üretim biçimleri çözümlemesi gibi) hükmetmektedir. eğer başka türlü olsaydı. onları fazlasıyla uzun zamandan beri ihmal etmiş olan bir bilgiye dıştan dayatılan nesneler aramamak gerekir.

şeylerin mübadele edilebilir değeri veya bir başkası karşılığında bir nesneden verilecek miktarı saptayan kural. çünkü "karşılaştırılabildiği mal veya gıda ürünlerinin uğradıkları kadar değişime uğra-maktadır. sabit bir ölçü olarak kullanılamaz. 1882. s. girişimcilerin kabul veya talep ettikleri ve bedeli ücretle ödenen emek gücü. Paris. öte yand da maden çıkaran. İnsanların faaliyeti ile şeylerin değeri. Smith için olduğu gibi."2 Fakat Smith ile Rıcardo arasındaki farklılık 324 . eğer üretim faaliyeti olarak emek ile alınıp satılabi-len mal olarak emek arasında var olduğu kabul edilen -açık olmaktan daha fazla kapalı. Fr. kuşkusuz Ricardo için de emek. bu şeyin mübadele süreci içinde satın alabileceği emek miktarına eşit olduğunun varsayıl-ması gerekmekteydi. neye dayandırüabihrdi? Emek bu ikinci anlamı içinde. ondan önce var olmayan ve olmaksızın ortaya çıkmayacak olan mübadele edilebilir değerleri biçimlendiren emek gücü olacaktır. şeylerin kökeninde yer alan bu faaliyeti birbirlerinden ilk kez kökten bir şekilde ayırmaktadır. Demek ki artık. Di! 357 ikisinin üretiminde kullanılan karşılaştırmalı emek miktarından başka bir şeye dayanmaz. Fakat. bir yanda işçilerin arz ettikleri. mallan taşıyan ve böylece. temsile tanınan önceliğin içinde yer almaktaydı: her mal belli bir emeği temsil etmekteydi. Toplu Eserler. ekonominin işleyişi içinde emeğe önemli bir yer verme konusunda birinci değildir. mübadele akımından geçen malların eşdeğerliliğini ölçebilmektedir: "Toplumların çocukluk çağında. temsilin şeffaf unsurunun içinde birbirleriyle ilişki halindeydiler. Çev.bir aynılığa değilse. yerini ve belirleyici önem in nedenini işte burada bulmaktadır. yiyecek üreten. 5. ama kavramın birliğini kırmakta ve işçinin alınıp satılan bu gücü."1 Adam Smith'deki bu karıştırmanın kökeni. böylesine bir rolü bir koşul karşılığında üstlenebilirdi: bir şeyin üretilmesi için 356 Kelimeler ve Şeyler gereken emek miktarının. bu malların her 1 Ricardo. ve her emek belli bir mal miktarını temsil edebilirdi. bu zamamyla. Ricardo'nun çözümlemesi. bu zahmeti. nesneleri imal eden. Hayat.eşdeğerlilik yaratılmasına olanak vermekteydi. Bu çözümleme. Fakat bu özdeşlik nasıl meşrulaştırılabilir. Emek.

bunun nedeni emeğin saptanmış. Ricardo'dan itibaren emeğe dayandırılmıştır. s.3 Pazarlarda dolaşan. sabit 325 . ikincisi için. kökten yeni bir biçimde olan bir illiyet dizisinin ihdas edilmesidir. üretimin artacağı. ticaret ve mübadele zenginlikler çözümlemesinin aşılamaz tabanı olarak hizmet 2 age. Bunlardan birincisi. emeğin ona karşı tamamen ayrı bir mal olarak mübadele edildiği ücret artışları veya azahşlarıyla değişmemektedir. işbölümüne takas kıstaslarının hükmettiği Adam Smith'te bile böyleyken). sabit ve her yerde ve her zamanda mübadele edilebilir bir değer olması değil de. yüzyılda ekonomik belirlenmenin işleyişi bilinmekteydi: paranın nasıl kaçacağı veya akacağı. Ve bunun en iyi kanıtı. Fakat bu gücü başka bir yerden her temsilden daha ilkel ve daha kökten olan ve bunun sonucu olarak mübadele tarafından tanımlanamaz nitelikte olan emekten almaktadırlar. Eğer şeyler. fakat bu değer.şuradadır: birincisi için. eşdeğerliliklerin toplam sistemi ve malların birbirlerini temsil etme konusunda sahip olabilecekleri yetenekten itibaren tanımlanamaz. emek geçimlik elde edilen işgünleri cinsinden çözümlenebilir olduğundan. emeğin üretim faaliyeti olarak öncelikle ve temelden. bütün diğer malların (geçimlik için gereken gıda maddeleri de kendiliklerinden bunların içinde yer almaktadır) ortak birimi olarak hizmet edebilir. bir ürün haline gelmişitr. emek miktarı yalnızca emek birimleri halinde temsil edilebilir olduğundan değil. değerleri bu emekle orantılıysa. 358 Kelimeler ve Şeyler ederken (ve hatta. "her değerin kaynağı" olmasından ötürü bir şeyin değerinin saptanmasına izin verir. Buradan. s. ona tahsis edilmiş olan emek kadar ediyorlarsa veya en azından. mübadele olabilirliği. 24. şeylerin değerinin. dikkat edilmesi gereken üç sonuç çıkmaktadır. ve üretim teorisi bundan sonra hep dolaşım teorisini önceleyecektir. 3. fiyatların yükselip düşeceği. Değer artık klasik çağda olduğu gibi. 3 age. Değer bir işaret olmaktan çıkmıştır. üretilmek isten-diklerinde onlara tahsis edilen emek miktarıyla birlikte artıyor olmasıdır. hangisi olursa olsun her değerin kökeninin emeğin içinde yer almasıdır. XVIII. Klasik düşüncede. birbirleriyle mübadele edilen değerler hâlâ bir temsil gücüne sahiptirler.

bir tablo halinde dağıtılmak ve buradan hareketle bir 326 . iktisatın tarihle eklemleşmesine olanak vermiştir. çalışma sürecindeki bölünme derecesine. sermaye ve gelirler. s. değerin oluşumuyla temsil edilebilirliğini birbirinden ayırarak. 12. klasik zenginlik çözümlemesinde tek başına rol oynamakta olan karşılıklı belirlenmeden ilk kez kopmaktadır. çünkü çözümleyen ile çözümlenen arasındaki karşılıklı güçlerden başka bir şeye ilişkin değildi. kârlar) bütün şıklarda. Hayat. diğer bazı durularda daha az pahalı olacaktır.4 Fakat. temsil unsurları temsil edilecek şeylere nazaran azaldıklarında düşü-yordu vb. şu veya bu bi-4 agt. temsil eden unsurlar temsil edilen unsurlardan daha hızlı arttıklarında yükseliyorlardı. değerlerin birbirlerini temsil edebildikleri bir tablo mekânından hareketle tanımlanmaktaydılar. girişimcinin elinde bulunan ve fabrikasının tesislerine yatırdığı sermaye kitlesine göre değişecek-tir. bu değerin oluşumuna dahil olmaktadır vs. Her zaman dairesel ve yüzeyde yer alan bir illiyet söz konusuydu. dizi halindeki birikim sürekli bir tarihsel zamanın olabilirliğini işe dahil etmektedir. bizatihi yukarıdaki olgudan ötürü. üretim. Ricardo düşüncenin olabilirlik düzeyinde. Bu dizi halindeki birikim. Bir şeyin imali (veya haşatı veya taşınması) için gereken ve değerini belirleyen emek miktarı.* men. üretim biçimlerine bağlıdır: üretim. kendine özgü bir illiyete göre örgütlenmektedir. "Zenginlikler". aletlerin miktar ve doğasına. daha önceden sarf edilmiş olan ve bu yeni üretime uygulanan emek tarafından belirlendiği için. Ricardo'nun gelecek. teki evrimi fiilen bir yavaşlama ve nihayette tarihin tama. Emek.r.I men boşlukta kalması biçiminde düşünüyor olmasına rağ. Dil 339 çimde maliyetini belirlediği bu yeni emeğe uygulanan bir sonuca sahiptir. Her emek. bazı durumlarda pahalı. üretiminki olan büyük bir çizgisel ve türdeş dizinin doğduğu görülmektedir. ve bu yeni emek sarfı da kendi hesabına.kalacağı veya azalacağı açıklanmaktaydı. fakat bütün bu hareketler. bu maliyet (ücretler. ileride göreceğimiz üzere. fiyatlar. Ricardo'dan itibaren temsile nazaran uzaklaştırılan ve artık tutunacak yerinin olmadığı bir bilgiye yerleşen emek.

ardışık üretimlerin zamanına bağlıdır.eşdeğerlilik sistemi kurmak yerine. onları yaratan üretim koşullarına göre belirlenmektedir ve daha da y ötede. Klasik düşüncede nedret vardır. İnsanlık artık tarihinin her anında ölüm tehdidi altında çalışmaktadır: 327 . Ekonomik düşüncenin olaylar veya toplumlar tarihine daha açıklayıcı bir söylem halinde bağlanmasından önce. insanların toprağın kendiliğinden verdikleriyle doyamayacak kadar kalabalıklaştıkları gün ortaya çıkmıştır. ama sosyetede dolaşan zenginler için elmas kıtlığı. bu koşullar üretimlerine uygulanan emek miktarla. dünya tarihinde emek -yani ekonomik faaliyet-. yeni orman parçaları açılmak. yüzyıl iktisatçıları -Fizyokrat olsunlar veya olma-360 Kelimeler vf Şeyler sınlar-. Hiç de daha az belirleyici olmayan ikinci sonuca gelince. XVIII. hemen tüke-tilmeyen ve bu yüzden diğer nesneleri dolaşım ve mübadele içinde temsil edebilen nesnelerden belli bir bollukta üretmektedir. Ekonomi pozitifliği içinde. onu işleyenlerin sayısından daha fazla insanın ihtiyaçlarını karşılamak gibi harika bir güce sahipti. ama zenginlik de vardır. tarihsellik ekonomik varoluş tarzına nüfuz etmiştir (ve kuşkusuz uzun bir süre için). Klasik çözümleme nedreti ihtiyaca nazaran tanımlamaktaydı: neureün ihtiyacın artması veya yeni biçimler kazanması ölçüsünde vurgulu hale geldiği kabul edilmekteydi. insanların zihnindeki ihtiyaç ve ihtiyacın temsili değil de. çünkü toprak. bu da nedret kavramına ilişkindir. zamansal bir zincir halinde örgütlenmekte ve birikmektedirler: değerler. Ricardo bu çözümlemenin terimlerini tersine çevirmiştir: toprağın görünüşteki cömertliği. bu kıtlığın aşılmasında toprağın veya toprağın iş-lenmesinin en azından kısmen yardımcı olduğunu düşünmekteydiler: çünkü toprak. Ve nüfus arttıkça. aç olanlar için buğdayın kıtlığı. çünkü insanlar sahip olmadıkları nesneleri zihinlerinde canlandırmaktadırlar. aslında yalnızca artan cimriliğinin sayesindedir.S rı tarafından belirlenmektedirler. arlık eşanlı bir farklılıklar ve özdeşlikler mekânına değil de. ve birinci olan. yalnızca ve sadece kökensel bir yetersizliktir: Nitekim. Geçimlik bulama-yan bazıları ölmüştür ve eğer toprağı işlemeselerdi. diğer birçoğu da ölecekti. temizlenmek ve tarıma uygun hale getirilmek zorunda kalınmıştır. çözümlenmelerine izin veren araçlara göre değil de.

XVIII. XIX. İkti-Emek. Bizatihi bu 328 . kendi ihtiyaçlarını ve onları giderebilen nesneleri kendine temsil eden değil de ölümün kaçınılmazlığından kurtulmak için hayatını geçiren. iktisatı mümkün ve gerekli kılan şey. eğer çare bulunmaz-sa veya zorlama olmazsa hep artış eğiliminde olduğunu gösterdiği bir insan cinsinin biyolojik öncellerine atıfta bulunmaktadır. bütün mümkün düzenlerin genel bilimi gibi olan bir mathesis ile ilişkiliydi. Dil 36 L sat ilkesini artık temsilin işleyişinin içinde değil de. Homo occonomicus. ve bunun tersine. nihayet. dolaysız olarak daha az verimli işle-re girişmektedirler.her halk. hayatın ölümle boğuştuğu şu tehlikeli bölgenin tarafında bulmaktadır. varlıklarını güvenceye alma olanaklarını bulamama tehlikesiyle karşı karşıya olan şu canlı varlıkların durumuna atıfta bulunmaktadır. çalışma bunun tersine yoğunluk olarak artmalı ve daha üretken hale gelebilmek için bütün araçları kullanmalıdır. sonluluğa somut biçimler yüklemeye çabalayan bir antropolojiye dayanmaktaydı. yüzyıl iktisatı ise. kendilerini çerçeveleyen doğada. insan hayatını tehlikeye atmaktadır. iktisat da Ricardo'dan itibaren az veya çok açık bir şekilde. antropolojik denilebilecek. yüzyıl iktisatı. daha zor. Hayat. Geçimliklere ulaşılmasının güçleşmesi ölçüsünde ölümün baskısının daha da ürkütücü hale gelmesiyle. insanın doğal sonluluğu üzerinde bir söylem gibi olan bir antropolojiye başvuracaktır. O sonlu bir varlıktır: ve sonluluk sorunu Kant'tan itibaren temsiller çözümlemesinden daha temelli hale geldiğinden (ikincisi artık birincisine nazaran ancak türev olabildiğinden). daha uzun me-safedelerde. temel yetersizliği reddet-menin ve ölüme karşı bir ân için zafer kazanmanın yegâne yolunun çalışmada ve hatta bu çalışmanın güçlüğünde bulunduğunu işaret etmektedir. Malthus'un Ricardo ile aynı dönemde. aynı zamanda. daha çok sayıda. eğer yeni kaynaklar bulamazsa yok olmaya mahkûmdur. bu antropolojik oyuğa yerleşmektedir. sürekli ve temelli bir nedret durumudur: bizatihi kendi olarak hareketsiz ve küçük bir parçası hariç kısır olan bu doğanın karşısında. tüketen ve kaybeden kişidir. İktisatın pozitifliği. insanlar çoğaldıkça. şu oldukça kaypak ele alışlar düzenine atıfta bulunmaktadır: nitekim. Demekki. Böylece.

iktisatın evrimine ilişkin olmaktadır. iki veya üç kez daha az emek şartıyla elde edilmiş olanları da dahil. ve aynı şekilde. Bizzat Adam Smith'e5 kadar.yorumlama-manın gerektiğini göstermektedir. Öyleyse. Quesnay ve Condillac'ı eşanh olarak mümkün kılan dış biçimden çıkılmış. elde edilmeleri çok güç olan bu gıda maddeleri. Marjinalistler. genel buğday 329 . Bunun tersine. diğer topraklardan elde edi-lenlerinden daha az gerekli değillerdir. ihtiyaç. Ricardo. Öte yandan. Condülac'ın veya Graslin'in veya Forbonnais'nin değeri ihtiyaçtan hareketle çözümleme-362 Kelimeler ve Şeyler lerinden ötürü. yüzyılın ikinci yarısında. eğer insanlığın bir bölümünün açlıktan ölmesi istenmiyorsa. Gerçekte ise. arzu. bunları birbirlerine atıf yapmadan ayıran başka bir epistemolojik düzen içine girilmiş olunacaktır. Nihayet sonuncu sonuç. ancak tarımsal çalışmanın giderek daha zor ve giderek daha az "rantabl" hale gelmesi ölçüsünde vardır. Fizyokratların. demek ki.olgudan ötürü. ya daha derin sürüm yapmanın ya daha geniş alana tohum atılmasının ya da daha fazla gübre gerekmesinden kaynaklanmaktadır. bu sonuncu ekim alanlarındaki üretim maliyeti. verimli ve zengin topraklarda-kinden daha yüksektir. doğanın özsel cimriliğini onun verimliliği olarak —üstelik hep artan bir verimlilik. yarar kavramını tam burada arayacaklardır. bütün iktisatçıların toprağa özgü bir verimliliğin işareti olarak gördükleri toprak rantı. çoktan "psikolojist" olduklarına inanılacaktır.geri çekilmektedirler. Ricardo'dan itibaren değeri üretim maliyetinden hareketle çözümlemiş olan bir ıktisatın ilk ataları olduklarına inanılacaktır. bilgiyi temsiller düzeni üzerinde temellendiren şu episteme'nin saltanatından kurtulunmuş ve temsil edilen bir ihtiyaçlar psikolojisiyle doğal bir sorumluluk antropolojisini. öznel küre cephesine -aynı dönemde psikolojinin nesnesi haline gelmekte olan bölgeye. işte XIX. bu yeni buğday üretim birimleri daha fazla emek gerektirmektedir: bu. Nüfusun kesintisiz artmasının daha az verimli topraklarda tarım yapılmasını zorlamasıyla.

Toprak rantı cömert bir doğanın değil de. üretim. eğer bir sınıra doğru gidilmeseydi. tarihin bu hareketsizleşmesine izin veren şey. bu gelirler de artık sabitleşebi-leceklerdir. Recherchei sur la richesse des natıons. nüfus artmakta.fiyatı en verimsiz topraklardaki üretimin maliyeti tarafından belirlenecektir. ancak doğal varlık gibi olan insanın sonlu olması ölçüsünde vardır. uygulamada işçinin giyinmesi. yeni işçi çalıştırmak mümkün olmayacaktır. sonsuza kadar düşerdi: nitekim. yüzyıldan itibaren Tarih'in fakirleşmesinin. 330 . s. beslenmesi için gerekenlerin üzerine çıkamaz. işlen-5 Adam Smith. sahiplerine buraları yüksek bir bedel karşılığında kiralama olanağı vererek. tarımsal fiyatlar ve onlarla birlikte toprak rantları yüksel-mektedir. emek gücü artık artamayacak. ama yeni unsurlarla ilişkiye girmek-364 Kelimeler ve Şeyier leydi. cimri bir toprağın sonucudur. Hatta. birikim ve reel maliyetlerin artması). düzene girerken oluşturdukları düşünülen tablo istediği kadar büyüsün hep aynı tablo olarak kalmaktaydı. taşlaşmasının ve kısa bir süre sonra da taş gibi hareketsizliğinin düşünülmesine izin veren şey. nüfus sabitleşecektir. tedrici ataletinin. ilave ücretler olmaksızın. hep değişken bir gelecek düşünmekteydi. mübadele edilirken. endüstri kârları bir noktadan sonra o kadar düşük olacaklardır ki. Öte yandan. Paradoksal olarak. Tarih (emek. yani belirsiz bir zaman için-. Klasik düşünce ise. fakat gene bu aynı nedenden ötürü reel ücret. girişimcilerin kârı. önce ekileninden daha verimsiz yeni toprakları tarıma açmak gerekmeyecektir: toprak rantı tavana vuracak ve artık endüstri gelirleri üzerindeki geleneksel baskısını uygulayamayacak. giderek daha fakir topraklar işlenmeye başlamakta. her unsur nispi yüzeyinden kaybetmekte. tşçinin nominal ücreti de bu baskının altında artabilir -artmalıdır-. Tarih ile antropolojinin karşılıklı olarak hangi rolleri oynadıkla-rı görülmektedir. Hayat. ama fiili durumda uzaysal tipten bir değişim söz konusuydu: zenginliklerin kendilerini sergilerken. kazançları artıracak-lardır. toprak rantının artması ve işçi ücretinin sabit kalması ölçüsünde düşecektir. barınması. Emek. bu cimrilik her gün biraz daha fazla hissedilir hale gelecektir: nitekim. L. Ve sonuçta. iktisatın içine Ricardo tarafından dahil edilen bu tarihselliktir. Buna karşılık. Bunun sonucu olarak. XIX. Cinsin ilkel sınırlarının ve bedenin dolaysız ihtiyaçlarının iyice uzağma giden. 190. Dil 363 mesi kolay topraklar. iktisat için hep açık. İnsanın sonluluğu belirli olacaktır -ebediyen. çünkü ücretin minimum geçimlik harcamaları karşılaması gerekir. nüfusun ve üretimin birikimli zamanıdır.

aynı zamanda sonluluk tarafından daha da aceleci hale getirilmekte. ama burada pozitif ve kabartılı bir biçim olarak gözükmektedir. üretim maliyetleri de yükselmektedir -yani. çalışma daha yoğunlaşmaktadır. mahkûm olduğu nedreti aşmasına izin vermektedir. kendi ekseni üzerinde bir ân titreşmekten ve ebediyen hareketsiz kal-maktan başka bir şey yapamaz. 331 . Bütün ilave emekler gereksiz olacaktır. Tarih.fakat uygarlıkların bütün evrimine. Tarihin antropolojik konumunu giderek artan bir şekilde dramatikleştirdiği. hiç kuşkusuz insanlığın sonluluğunun içinde barınmaktadır. emeğin ürettiği yiyecek tarafından (bu artık. Tarih antropolojik belirlemelerin Emek. Birinci çözümde (Ricardo'nun "kötümserliği" tarafından temsil edilmektedir). en azından sessizce eşlik etmeye hiç ara vermeyen sonluluk. Bu durumda nedret kendi kendini sınırlandıracaktır (nüfusun sabitleşmesiyle) ve emek ihtiyaçlara tam uyarlanacaktır (zenginliklerin belirli bir dağılımıyla) sonluluk ve üretim artık. Bu yoksunluk her gün daha da arttığından. üretim mutlak rakamlarla artmakta. bir cins büyük bir telafi mekanizması gibi işlev görmektedir. Di! 365 karşısında. doğayı sahiplenmekte mesafe kazandıkça. Tarih böylesine uçlara temas ettiği ânda. onu daha tehlikeli kıldığı ve eğer deyim yerindeyse onu kendi olanaksızlığına yaklaştırdığı görülecektir. Üretim artık açığı kapatamayacaktır. durmaktan. Böylece hayat ve ölüm yüz yüze. insanın. ama eğer insanın temel sonluluğu ele alınacak olursa. ölümüne daha da fazla yaklaşmaktadır. ama onunla birlikte ve aynı hareketin içinde olmak üzere. hareketsiz ve sanki her ikisi de zıt bir hareket tarafından güçlendirilmiş gibi. insan dünyanın merkezine yerleştikçe. insanın kendi başlangıç sınırlarının dışma çıkmasına izin vermemektedir -sınıra en yüzeysel anlam verildiğinde. görünüş olarak ortaya çıkan durum hariç-. aynı nesnenin üretimi için gereken emek miktarı-. o zamana kadar sürekli olarak olduğu şeyi sildiği ölçüde sabitleşebildiği bir altüst oluş noktasına ulaşmaktadır. tek bir biçim halinde tam olarak çakışacaklardır. sonuçta başlangıçtan beri olduğu şeyi onaylayan bir hareketsiz durumuna tedricen ve giderek vurgulu hale gelen bir yavaşlıkla kavuşmaktadır ya da bunun tersine. bütün nüfus fazlası yok olacaktır. Fakat bu durum iki tarzda meydana gelebilir: ya zamanın sonsuzluğu içinde hep ona doğru yürüdüğü şey. onu elde eden işçinin gıdası kadar bir maliyete sahip olacaktır) dengelenemeyen bir ân kaçınılmaz olarak gelecektir. Böylece. Hayat.

ücretler üzerindeki sürekli baskı. bu çalışmayı gerçekleştirenlerin elinden telafisiz bir şekilde kaçmaktadır: bunlar. bizatihi varoluşu olanaksız kılacak olan duruma yaklaşmaktadırlar. emeğin üretimi zamanla birikerek. yoksunlukları artıran. Tarihin büyük erozyonunun altında onu kendinden gizleyebilecek her şeyden ayıklanacaktır. Sefalet yüzünden ölümün uçlanna sürüklenen koskoca bir insan sınıfı. Öylesine ki. nihayet saflığı içinde görüleceği şu sınır nokta'ya kadar götürülmüş olacaktır. Tarih. ihtiyacın. Tarih burada negatif bir rol oynamaktadır: nitekim. Tarihin antropolojik sonlulukla ilişkisinin şifresini ters yönde çözmektedir. ama kaçınılmaz. İkinci çözüm (Marx tarafından temsil edilmektedir). Böylece. Tarihin var olma koşullarının sınırında tuttuklarının sayısı sürekli artmakta ve bizatihi bu olgudan ötürü bu koşullar sürekli daha narin hale gelerek. Tarih insanı. onu kendi üzerinde durduran şu ger-366 Kelimeler ve Şeyler çekliğe kadar götürmüş olacaktır. açlığın ve çalışmanın ne olduğunun çıplak deneyinden geçmektedir. kendi kendinden kaçabileceği bir marja. firmaların ve kapasitelerin gelişmesi. artık gelecekteki insanlara sunulacak yeni topraklar olmayacaktır. Diğerlerinin doğaya ve şeylerin kendiliğinden düzenine atfettikleri şeyde.birbirlerinin tam karşısına konulmuş olacaklardır. üretim fazlalığı. emek piyasasını daraltmakta ve işsizliği artırmaktadırlar. insanının sonluluğunun. ama zorlayıcı yollardan geçerek olacaktır. bunlar bir tarihin sonucunu ve bir biçime sahip olmayan bir sonluluğun yabancılaşmasını teşhis etmeyi bilmektedirler. bu tükenme uzun. insan. insanları kendilerine yaşamak için gerekenden ve bazen de biraz daha azından daha fazlasını elde edemeden. kendine bir gelecek oluşturmak üzere sarf edeceği bir çabaya sahip olmayacaktır. tarih artık. antropolojik çıplaklığını bir miktar bulandıran ve bu çıplaklığın zamanın vaatlerinden ötürü ıskalanmasına neden olan bütün olanaklarını tüketmiş olacaktır. sermaye birikimi. değerin kendilerine ücret olarak gelen parçasından sonsuz derece daha fazlasını üretmekte ve böylece sermayeye yeniden emek satın alma olanağı vermektedirler. İşte bu nedenden ötürü. onu düzeltmek üzere insanın özünün bu gerçekliğini 332 . ihtiyacın baskılarını vurgulu hale getiren. hep daha fazla çalışmaya ve üretmeye zorlayan odur.

Marksizm. işte ancak bu gerçekleştiğinde baş-layabilecektir. neden bazılarının birinci çözümleme tipini ve diğerlerinin de ikincisini seçtiklerini kanaat düzeyinde anlamak. rahat ve inan olsun bir zaman için (kendininki) memnuniyet verici bir biçim olarak. çünkü bütünüyle ona dayanmaktadır) bir epistemolojik düzenin içine.ele gelir hale getirmektedir. iktisatm onları nedret ve emek kavramları boyunca ihdas ettiği halleriyle antropoloji ile Tarih ilişkilerini kat etmenin iki mümkün biçiminden daha başka bir şeyi temsil etmemektedir. Böylesine bir tercih sistemi. kuşkusuz pek o kadar önemli değildir. şimdiye kadar cereyan ettiği haliyle Tarihin iptali veya tersine çevrilmesiyle mümkündür: artık ne aynı biçime. yüzyıl düşüncesinde. Fakat bunlar. hiçbir güçlük olmadan yerleşmiştir. bu çatışmanın ve bu taslağın olabilirlik koşulu tüm Tarih'in ele alınması değil de. Emek. onun sonluluğunun pozitif biçimini -maddi gerçeği nihayet serbest kalmaktadır. ne de hatta aynı akış tarzına sahip olacak bir zaman. Di! 367 Fakat. Batı bilgisinin derin düzeyinde. her arkeolojinin 333 . "Burju-va" iktisat teorilerine karşı çıkıyorsa ve bu karşı çıkışın içinde onlara karşı Tarih'in kökten bir tersine dönüşünün taslağını ortaya koyuyorsa da. türev farklılıklardan ibarettirler. bütünü itibariyle kanaatlerin incelenmesi düzeyinde yer alan bu soruşturmaya mensup olan. Gerçek tercihlerin nasıl dağıldıkları. antropolojik sonluluk tarafından düzenlenen ve sürekli bir yoksunluk tarafından dışa vurulan oyuğu. tıpkı sudaki balık gibidir: yani onun dışındaki hiçbir yerde nefes alamaz.ele alabilirler -ve bunu bir tek onlar yapabilir-. Marksist okumaya göre ise. Tarih insanı emeğinin sahipliğinden çıkararak. ne aynı yasalara. onu yücelterek karşılayan (çünkü ona yer açan tam da oydu) ve onun da bunun karşılığında rahatsız etmeye ve özellikle bozmaya niyetinin olmadığı (bir parmak bile bozmaya niyeti olmamıştır. Ricardo'nun "kötümserliği" ile Manc'm devrimci vaadi arasındaki alternatif. nihai bir hareketsizliğe ulaşılıncaya kadar doldurmaktadır. kuşkusuz kolaydır. Tarih Ricardo'ya göre. hiçbir gerçek kopuş getirmemiştir. Bu ancak. Hayat. dolu. Marxizm XIX. sakin.

Dil 369 luğun içine hapsedilmiş olacaktır. dünyanın tazeliğinin. temsiller bu ilk ışığın altında. temsil ettiklerinin canlı. Tarihin yavaş erozyonu veya şiddeti. yabancılaşma kaynaklarıyla birlikte antropolojik bir sonlu-Emek.oluşmuş olmasıdır. Bu ikisinin tartışmaları istediği kadar bazı dalgalara ve su yüzeyinde bazı kıpırtılara yol açmış olsun: bunlar çocukların havuzunda kopan fırtınalardan ibarettirler. sonuna ilişkindir: bunun nedeni. kendine özgü farklılıkları. takvimlerin zamanı sürebilir. dolaysız eşdeğerlilikleriyle kendi yerinde olacağı bir tablonun ideal sergilenişini sağlamak zorunda olmasaydı. çünkü tarihsellik insanın özüyle tam çakışmış olacaktır. unutma. yüzyıl düşüncesi için başat şebekelerden birini tanımayan bir biçime göre birbirlerine mensupturlar. bütün dram. zincir-lenmenin ve oluşun üzerinde meydana getiriliyor olmasıdır: vaat edilen günbatımıyla birlikte çözülmenin gölgesi düştüğünde. sivri ve hassas mevcudiyetinden henüz kopartılma-mış olmak zorundaydılar. bilginin artık tablo tarzının üzerinde değil de dizinin. insanın antropolojik gerçeğini dışa sarkıtacakur. Tarih. her şeyin komşulukları. taşlaşmış hareketsizliği içinde.yerini kesin bir şekilde belirleyebileceği ve bur-368 Kdımehr ve Şeyler juva ekonomisiyle devrimci ekonomiye eşanh olarak aynı tarzın üzerinde hükmetmiş olan bir olayın ele alınmasıdır. isterse kökten tersine dönüş olsun. Ütopya XIX. hem de insan varoluşunun sonluluğunun (nedret ve emekle bağlantılı olarak) yer aldığı bir bilgi düzeninin -ister sonsuz yavaşlama. daha çok bir köken düşü olarak işlev görmekteydi: bunun nedeni. bu sonluluk da bu akı- 334 . XIX. Örneğin. Oluşun akışı. Hayat. yüzyılda. zamanın başlangıcından çok. Ütopya klasik düşüncede. yüzyılın başında hem iktisadın tarihselliğinin (üretim ilişkileriyle bağlantılı olarak). tamamlanış ütopyalarını nasıl canlandırdığı bilinmektedir. Esas olan. bu düzenin hümanizmalarm yorgun iyi niyetini canlandırma konusunda oynadığı rol. XIX. antropoloji ve oluşun boşlukta olması. bu zaman boşalmış gibi olacaktır.

Tarihin sürekli büyük zincirini de yeniden ele almıştır. yüzyıl düşüncesinin içinde düzene giren ve onun arkeolojik şebekesini meydana getiren unsurlar tarafından istediği kadar terimi terimine yeniden ele alınsınlar. Tanrının ölümü. Sonluluk kendini gerçekliğiyle birlikte zaman'm içinde teslim etmektedir ve böylece zaman sonlu olmaktadır. onu bütün muhtemel tasniflerin ötesinde. son bir kez parıl-datmıştır. büyük yılın vaadi ve dehşeti. onu bütün mübadelelerin ötesinde. belli düşüncelerin ütopyasıdır. Diyalektik ile antropolojinin karma vaatlerini yaratmamızdan önce. bütün bunlar XIX. onu Tanrının ölümü ve sonuncu insanın başıboş dolaşması haline getirmek için yeniden ele almıştır. üretimin genel biçimlerinin içine soktuğu gibi Cuvier de6 karakterlerin bağımlılığını taksinomik işlevinden kurtararak. tıpkı kökenlere ilişkin düşün tasnifçi düşüncelerin ütopyası olması gibi. III. kemikleşmiş kalıntılarıyla resmettikleri garip ve belki de olanaksız çehrelerin bütün bu sabit biçimlerini bu yüzden tutuşturmaktan geri kalmamaktadırlar. canlı varlıkların çeşitli örgütlenme düzlem-lerinin içine 335 . aşkınlık dışa vurumunu bulmaktadır. Bu düzen uzun süre zorlayıcı olmuştur. Tarihin sonu konusundaki büyük düş. karakterlerin bağımlılığı kuralını icat etmiştir.şın içinde. ama onu geri dönüşün sonsuzluğunun içinde eğmek için. herhalde çağdaş düşüncenin mekânı olacak yerin açıldığı görülmektedir. CUVIER Jussieu. ama üstinsanın devasa sıçrayışını ortaya çıkarmak için. Zamanların sonunu. ve XIX. üstinsanın kaçınılmazlığı. tıpkı Smith'in şey370 Kelimeler ve $eyltr lerin doğal fiyatını eşdeğerliliklerin işleyişi içinde ihdas etmek üzere emeğin sabit değerini kullanmış olması gibi. yoksa şafağı mı işaret ettiği henüz bilinmeyen bir ışığın içinde. antropolojik sonluluğu da yeniden ele almıştır. yangını bizim için her halü kârda Nietzsche çıkarmıştır. yüzyılın sonunda Nietzsche onu tutuşturarak. ve sonuncu yangını mı canlandırdığı. Ve tıpkı Ricardo'nun emeği ölçü olma yükünden azat ederek. bir yöntem kadar sadık ve bir sistem kadar sağlam bir sınıflandırma kurma tasarısı içinde.

organlar) boyunca ortaya çıkabilen her şeyin çevresinde dönmektedir. Kars. ya oynadığı role göre (örneğin üreme) ya da morfolojik değişkenlerinden hareketle (biçim. artık yalnızca sıklıklar düzeyinde yer almamakta. Organ. Yapıları birbirlerine bağımlı hale getiren iç bağ.. Öte yandan. Cahn. Ve ilk sırada. Emek. Lrs Classes zoologiques.8 organları değişkenleriyle açıklamadan önce. Hayat. . bakışın bireylerin bedenlerinde dolaştığında eklemleştirebildiği ve organlar denilen şu unsurlar veya şu ayrı unsur grupları yer almaktadır. Paris. Dil 371 yordu-. 1930. 336 . cinsler. iki girişli bir sistem gibiydi: bu iki şifre çözme biçimi tamamen örtüşüyordu. ikincisi belirlenebilir'i bildiri-6 Cuöier üzerinde dikkat çekici bir inceleme: Daudin. dikkati "organların kendilerinden çok işlevlere" yöneltmek gerekir. dolaşım. Öylesine ki."7 Canlı varlıklar alanı bu kavramın ve o zamana kadar doğal tarihin çerçevelenmesi (türler. s. . 138. büyüklük. Geoffroy Saint-Hilaire bu kaymayı ve tersine dönüşü şu şekilde anlatmaktadır: "Örgütlenme. bakışa sunulmuş olan her şey. onları sağladıkları işleve götürmek gerekir. hem yapısıyla hem de işleviyle tanımlanmaktaydı. bağımsızlık postulasını da kaldı-rarak. Paris. Th. işlevi organa nazaran taşkın hale getirmiş -hem de geniş ölçekte. hareket.sokmuştur. ama birbirlerine nazaran bağımsız kalıyorlar-dı -birincisi yararlanılabilir'i. artık yeni bir varoluş tarzı kazanmaktadır. sindirim.ve organın düzenini işlevin hükümranlığına bağımlı kılmıştır. birçok biçim alabilen soyut bir varlık haline gelmiştir. en azından bağımsızlığını iptal etmektedir: "önemli bir organ-daki her şeyin önemli olduğuna" inanmak hatadır. bireyler. yapılar. Organın bireyselliğini değilse bile. bizatihi korelasyonların temeli haline gelmektedir. La Vie et Voeuvre d'E Geojjroy SaintHüaire. 1962. düzen ve sayı) tüketici bir şekilde okunabilen. klasiklerin çözümlemesinde. uyarlanma postülasmı olduğu kadar. Cuvier işte bu düzeni altüst etmiştir. bu işlevler nispeten az sayıdadırlar: solunum.

6364. ele gelmez. Bu durum özellikle. Bu cins bağlantılar klasik çağda kuşkusuz bilinmekteydiler. benzerlik. bu düzlem birliği bozulmaya ve farklılıklar. sanki onu gizlice destekleyen işlevsel türdeş-liklerden hareketle düzene girmek ve düşünülmek zorundadır. özdeşlikler düzlemiyle farklılıklar düzlemi 337 . Böylece canlıların çözümlenmesinde. işlevin aşikâr görülemezliğine geçiş tarafından oluşturulmaktadır. çeşitli sınıflarda. büyüklük. tasvir edilebilir hiçbir sınıfta mevcut olmayan. ama gene de hayvanlar âleminin bütününde mevcut olan ve genel olarak solumaya yarayan organın iki çeşididirler. s. 372 Kelimeler ve pe Aristoteles tipi kıyaslar yeniden ihya edilmiş olmaktadır: solungaçlar su içindeki solunum için ne ise. bunlar. çoğa mekânında şeylerin düzeninin kurulması için kullanılmamaktaydı. Leçcrns d'Anatomie Comparte.yapıların göze görünür çeşitliliği artık bir değişkenler tablosunun arkasında değil de. Doğal Tarih. Solungaçların ve ciğer-lerin sonuçta bazı biçim. ciğerlerde hava içindeki solunum için odur. Cuvier'den itibaren. ondan daha derin ve adeta daha ciddi bir zemin üzerinde ortaya çıkmaya başladıklarında mümkün hale gelmektedir. hakiki olmayan. Klasik bakış için yalnızca. meydana getirdikleri sonuçlarla benzemektedirler. aralarında hiçbir yapısal benzerlik olamayacak kadar farklı organlarla yapılan solunum işlevi konusunda çarpıcı olmaktadır". fakat bunlar yalnızca işlevlerin belirlenmesine yaramaktaydı. çünkü şu var olmayan. amaçlarını farklı biçimlerde gerçekleştirebilen büyük işlevsel birimlerin arkasında su yüzüne çıkmaktadır: "bütün hayvanlardaki her organ türünde ortak olanlar çok az bir şeye indirgenmekte ve bunlar çoğu zaman birbirlerine yalnızca. organ işlevle olan ilişki içinde ele alındığında. biyoloji gibi bir şey. hiç de "özdeş" unsurların olmadığı yerde "benzerlikler"in ortaya çıktığı görülmektedir. soyut.9 İşleve yapılan bu atıf. c. 1. Cuvier. özdeşliklerle çakışan basit ve saf farklılık olan şey. sayı değişkenlerine ortak olarak sahip olmalarının pek bir önemi yoktur: bunlar birbirlerine benzemektedir. Demek ki. ulaşılacak sonucun algılanamaz biçimi olarak tanımlanan işlev. ancak Aynı ve Başka tek bir mekâna mensup olduklarında vardır. 8 G. sabit aracı terim olarak hizmet edecek ve en ufak bir görünür özdeşlikten yoksun unsur bütünlerini birbirine eklemeye izin verecektir.

arasındaki bu temas kopukluğu, ortaya yeni ilişkiler çıkarmaktadır: bir arada var olma, iç hiyerarşi, örgütlenme düzlemine bağımlılık ilişkileri. Bir arada var olma, bir organın veya bir organlar sisteminin bir canlıda var olmasının, ancak belli bir doğadan ve biçimden başka bir organın veya başka bir sistemin de var olmasıyla mümkün olduğunu işaret etmektedir: "Bir hayvanın bütün organları, bütün kısımları birbirleriyle bağlantılı olan ve birbirlerine etki eden ve tepki veren tek bir sistem meydana getirirler; ve bunlardan birinde, diğer hepsinde birden benzer değiımlere yol açmayan bir değişim olamaz."10 Sindirim sisteminin içinde, dişlerin biçimi (ister kesici ister çiğneyici ol-age, s. 3435 O, f.uvier Rapport historique surl'ttat dei sciences naturel es, s. 330. Emek, Hayat, Di! 373 şunlar), "beslenme sisteminin uzunluğu, kıvrımları, geniş-lemeleri" ile aynı ânda değişir; veya, farklı sistemlerin bir arada var olmalarına ilişkin bir örnek vermek üzere, sindirim organları kol ve bacak morfolojisinden (ve özellikle de tırnakların biçiminden) bağımsız olarak değişmezler: pençe veya toynak olmasına -yani hayvanın gıdasını kavrayıp, parçalayabilmesine- göre, beslenme kanalı, "çözücü iç sıvılar", dişlerin biçimi aynı olmayacaktır.11 Bunlar, aynı dü-zeydeki unsurlar arasında, işlevsel gerekler tarafından kurulmuş olan bir arada olma ilişkileri yaratan yanlamasına korelasyonlardır: mademki hayvan beslenmek zorundadır, o halde avın doğası ve yakalanma biçimi, çiğneme ve sindirim sistemlerine yabancı kalamazlar (ve tersi). Ancak gene de, hiyerarşik tabakalaşmalar vardır. Klasik düşüncenin, en önemli organların yalnızca taksınomik etkinliklerini ele almak kastıyla, onların ayrıcalıklarını nasıl askıya aldığı bilinmektedir. Şimdi artık bağımsız değişkenler değil de, birbirlerine hükmeden sistemler ele alındığından, karşılıklı önem sorunu yeniden ortaya çıkmış olmaktadır. Böylece, memelilerin beslenme kanalı yalnızca yürüme ve tutma

338

organlarıyla muhtemel bir birlikte değişme ilişkisi içinde olmayıp, üreme tarzı tarafından, en azından kısmen, belirlenmektedir. Nitekim, üreme sistemi doğurma biçimi altında, yalnızca ona dolaysız olarak bağlı unsurları gerektirmemekte, aynı zamanda süt üreten organların varlığını, dudakların, etli bir dilin mevcudiyetini de talep etmektedir; öte yandan, kanın sıcak ve kalbin çift odaklı olmasını da hükme bağlamaktadır,12 Organizmaların çözümlenmesi ve onların arasında benzerlikler ve farklılıklar oluşturma olanağı, cinsten cinse değişebilen unsur-11 G. Cuvier, Leçons… . s. 55. 12 G. Cuvier, Second memoire sur les animaux d sang blanc Magasin mcydopi-d\que, II, s. 441. 374 Kelimeler ve Şeyler ların değil de, canlılarda genel olarak birbirleriyle bağlantı halinde bulunan işlevlerin tablosunun saptanmış olduğunu varsaymaktadır: artık mümkün değişimlerin çokgeni değil de, önemliliklerin hiyerarşik piramiti söz konusudur. Cuvier önce, varoluş işlevlerinin ilişki işlevlerinden önce geldiğini düşünmüştür ("çünkü hayvan önce vardır, sonra hisseder ve hareket eder"): demek ki, üretim ve dolaşımın önce belli sayıda organı belirlemek durumunda olduklarına diğerlerinin düzeninin de bunlara tabi olmak zorunda olduğunu düşünmekteydi; bu önce belirlenen organlar başat karakterleri, diğerleri de ikincil karakterleri oluştura-caklardı.13 Daha sonra, dolaşımı sindirime tabi kılmıştır, çünkü sindirim bütün hayvanlarda varken (polipin vücudu, bütünü itibariyle bir cins sindirim sisteminden başka bir şey değildir), kan ve damarlar "ancak üst hayvanlarda bulunmakta ve sonuncu sınıflara doğru kaybolmaktadır-lar."14 Daha da sonra, sinir sistemi (omurilik olsun veya olmasın) ona bütün organik düzenlerin belirleyicisi olarak gözükmüştür: "Bu (sistem) sonuçta hayvanın her şeyidir: diğer sistemler yalnızca ona hizmet etmek ve onu desteklemek için vardırlar."15

339

Bir işlevin diğerleri üzerindeki bu önceliği, organizmanın görülebilir düzenleri itibariyle bir pîcm'a uymasını gerektirmektedir. Böylesine bir plan, esas işlevlerin saltanatını garantiye almakta ve daha az başat işleyişleri sağlayan organları oraya bağlamaktadır (ama daha büyük bir serbestlik derecesiyle). Bu plan, hiyerarşik ilke olarak, öncelikli işlevleri tanımlamakta, ona kendini gerçekleştirme olanağı veren anatomik unsurların dağıtımını yapmakta ve onları vücudun ayrıcalıklı yerlerine yerleştirmektedir: ör-13 age, s. 441. 14 Cuvier, Leçons… , c. III, s. 45. 15 G. Cuvier, Sur unnouveau mpprochement d etablir, Annales de Museum, c, XIX, s. 76. Emek, Hayat, Dil 375 neğin, Eklemliler'in geniş grubunun içinde, Böcekler sınıfı ilerleme işlevlerinin ve hareket organlarının öncelikli önemini açık etmektedirler; buna karşılık diğer üç sınıfta üste çıkanlar, hayati işlevler olmaktadır.16 Örgütlenme planı, daha az başat organlar üzerinde uyguladığı bölgesel dene-timde bu denli belirleyici bir rol oynamamaktadır; bu plan, merkezden uzaklaşıldıkça bir bakıma daha özgıırlükçü hale gelerek, biçim veya muhtemel kullanım değişimlerine, bozulmasına, farklılaşmalarına izin vermektedir. Bu plan, daha esnek ve diğer belirleme biçimlerine karşı daha geçirgen hale gelmektedir. Memelilerde bu durumu, ilerleme sistemine ilişkin olarak fark etmek kolaydır. Dört bacak (veya kol) örgütlenme planı içinde yer almaktadır, ama bu yalnızca ikincil karakter düzleminde olmaktadır; demek ki bunlar asla iptal edilmemişlerdir, ne namevcutturlar ne de ikame edilmişlerdir, ama "tıpkı yarasının kanatlarında veya fokun ön yüzgeçlerinde olduğu gibi, bazen maskelenmişlerdir"; hatta bunların "balinaların göğüs yüzgeçlerinde olduğu gibi, kullanımlarının doğasının" bozulduğu da olmaktadır. . "Doğa bir kolu yüzgeç yapmıştır. İkincil karakterlerin gizlenme biçimlerinde her zaman bir cins sabitliğin olduğunu görüyorsunuz."17 Cinslerin nasıl hem benzeşe-bildiklerini (türler, sınıflar ve Cuvier'nin dallanmalar adım verdiği gruplar oluşturmak üzere) hem de farklılaşabildik-leri görülmektedir. Onları birbirlerine yaklaştıran, belirli sayıdaki çakıştırılabilen unsur değil de, bir cins özdeşlik ocağıdır; bu ocağı görülebilir alanlar halinde çözümlemek mümkündür, çünkü işlevlerin

340

karşılıklı önemlerini tanımlamaktadır; organlar özdeşliklerin bu algılanamaz kalbin-den itibaren düzene girmektedirler ve ondan uzaklaştıkları ölçüde esneklikleri, değişme olanakları, ayırıcı karakter-16 age. 17 Cuvier, Second. . 376 Kelimeler Vf Şeyler lerı artmaktadır. Hayvan cinsleri dış çevrede farklılaşmakta, merkezde benzeşmektedirler; ulaşılamaz onları birleştirmekte, aşikâr onları dağıtmaktadır. Hayatları için esas olanın cephesinde genelleşmekte, daha eklenti olanın cephesinde özgünleşmektedirler. Daha geniş gruplara ulaşılmak istendikçe, organizma yokluğunun içine, az görülebi-lene doğru, algılanabilirden kaçan şu boyuta daha fazla dalmak gerekmektedir; bireysellik daha fazla kuşatılmak istendikçe, o kadar yüzeye çıkmak ve ışığın temas ettiği biçimlerin görülebilirlikleri içinde parıldamalarına izin vermek gerekmektedir; çünkü çoğulluk görülmekte ve birlik saklanmaktadır. Kısacası, canlı türler bireylerin ve cinslerin kaynaşmasından "kaçmaktadırlar", ancak yaşadıkları için ve gizledikleri şeylerden hareketle sınıflandırılabilirler. Bütün bunların klasik taxinomia'ya nazaran ortaya çıkardığı devasa altüst oluş ölçülmektedir. Klasik düşünce kendini tamamen, dil ve bakış tarafından tek bir solukta kat edilen dört tasvir değişkeninden (biçimler, sayı, düzen, büyüklük) hareketle inşa etmekteydi; ve görülebilirin bu sergilenişinin içinde, hayat bir bölümlemenin basit bir sınıflandırıcı sınır- sonucu olarak ortaya çıkmaktaydı. Cuvier'den itibaren, bir sınıflandırmanın dış olabilirliğini algılanamaz ve tamamen işlevsel olarak sahip olduklarının içinde kuran hayattır. Büyük düzen tabakasının üstünde artık yaşayabilenlerin sınıfı değil de hayatın derinliklerinden, bakışa en uzak noktadan gelen sınıflandırma olabilirliği vardır. Canlı varlık, doğal sınıflandırmanın bir yerleşim ye-riydi; sınıflandırılabilir olma olgusu şimdi canlının bir özelliğidir. Böylece, genel bir tcucinomia tasarısı yok olmaktadır; böylece, en basitten ve en cansızdan en canlıya ve en karmaşığa doğru gidecek büyük bir doğal düzeni açımlama olabilirliği yok olmaktadır; böylece , genel bir doğabiliminin zemini ve temeli gibi olan düzenin araştırılması orta-Emek. Hayat, Dil 377

341

dan kalkmaktadır. Böylece "doğa" yok olmaktadır -doğanın klasik çağın tümü boyunca, öncelikle "tema", "fikir", bilginin sonsuz kaynağı olarak değil de, düzene sokulabilir özdeşlikler ile farklılıkların türdeş mekânı olarak var olduğunun anlaşılması halinde-. Bu mekân şimdi çözülmüştür ve kalınlığının içinde açılmış gibidir. Unsurlarının birbirlerine karşı ayırıcı değere sahip oldukları bir görülebilirlik ve düzen mekânının yerine, iki terimi aynı düzeyde olmayan bir zıtlıklar dizisi vardır: bir yanda, bedenin yüzeyinde görülebilen ve kendi-lerim dolaysız algıya müdahale olmaksızın teslim eden ikincil organlar ve öte yanda, esas, merkezi, gizli olan ve ancak teşrih yaparak (bedeni parçalayarak), yani ikincil organların renkli zarfım maddi olarak yok ederek ulaşılabilen birincil organlar vardır. Bundan daha derin olmak üzere, mekânsal, sağlam, dolaylı veya dolaysız olarak görülebilen genel organlarla kendilerini algıya teslim etmeyen, ama algılanan şeylerin düzenine sanki yukarıdan hükmeden işlevler arasındaki zıtlık vardır. Son olarak da, limitte özdeşlikler ile farklılıklar arasındaki zıtlık vardır: bunlar artık aynı kumaştan değillerdir; kendilerini artık birbirlerine nazaran türdeş bir planın üzerinde kurmamaktadırlar; fakat farklılıklar yüzeyde çoğalırken, derinlikte yok olmakta, birbirlerine karışmakta, birbirlerine bağlanmaktadırlar; ve çoğulun adeta sürekli bir dağıtma eylemiyle türetiyora benzediği, esrarlı ve görülmez büyük odak birimine yaklaşmaktadırlar. Hayat artık, mekanikten az veya çok kesin bir şekilde ayrılabilen şey değildir; hayat canlılar arasındaki bütün mümkün ayırımların üzerinde temellendikleri şeydir. XIX. yüzyılın başında hayatiyetçi temaların yeniden canlanmalarıyla, fikirler ve bilimler kronolojisi içinde işaret edilen, işte hayatın taksinomik kavranışından sentetik kavranışına olan bu geçiştir. Arkeoloji açısından bu anda 378 Kelimeler ve ihdas edilen şey, bir biyoloji'nin olabilirlik koşullarıdır. Doğal tarihin mekânını çözen bu zıtlaşma dizisinin her halû kârda büyük ağırlık taşıyan sonuçları olmuştur. Uygulama açısından, birbirini destekleyen ve birbirine eklenen iki

342

bağlantılı tekniğin ortaya çıkması söz konusudur. Bu tekniklerden birincisi, karşılaştırmalı anatomi tarafından meydana getirilmiştir: bu disiplin, bir tarafından organları kaplayan zarlar ve kabuklar ve diğer tarafından da, sonsuz küçüğün adetagörülmezlıği tarafından sınırlandırı-lan iç bir mekânı ortaya çıkarmıştır. Çünkü karşılaştırmalı anatomi, klasik çağda uygulanan tasviri tekniklerin basit bir derınleştırılmesinden ibaret değildir; altta kalan tarafı daha iyi ve daha yakından görmekle yetinmemektedir; ne görülebilir karakterlerinki ne de mikroskopik unsurlarınki olan bir mekân ihdas etmektedir.18 Burada organların karşılıklı düzenlerini, korelasyonlarını, bir işlevin başlıca momentlerinin birbirlerine nazaran çözülme, uzaysallaşma, düzene girme biçimlerini ortaya koymaktadır. Ve böylece, bütünsel organizmaları kat ederken, karşısında farklılıkların kaynaşmasını gören basit bakışa zıt olarak anatomi, bedenleri gerçekten bölümlere ayırarak, onları ayrı parsellere bölerek, onları mekân içinde parçalayarak, aksi olsaydı görülmez olarak kalacak olan büyük benzerlikleri açığa çıkarmaktadır; görülen büyük dağılımların altında gizli olan birlikleri yeniden oluşturmaktadır. Geniş taksinomik birimlerin oluşturulması (sınıflar ve âlemler), XVII. ve XVIII. yüzyıllarda dilsel bir bölümleme sorunuydu: genel ve temeli olan bir ad bulmak gerekmekteydi; şimdi ise anatomik bir eklemleşme çözülmesi söz konusudur; başat işlevsel sistemi soyutlamak gerekmektedir; büyük canlı ailelerinin oluşturulmasına izin verecek olanlar, anatominin hakiki 18 Cuvier ve anatomopatolojistlerdekinin aynı olan bu mikroskobun reddi konusunda Bkz. I.eçons… , c V, s. 180 ve Le Regne animal, c. I, s. XXVIII Emek, Hayal, Dil 379 paylaşımlarıdır. İkinci teknik anatomiye dayanmaktadır (çünkü onun sonucudur); ama onunla zıtlaşmaktadır (çünkü ona karşı bağışık olunmasına izin vermektedir); bu teknik, yüzeysel, öyleyse

343

görülebilir unsurlarla, bedenin derinliklerinde yer alan diğerleri arasında işaret etme bağlantıları kurulmasına ilişkindir. Bunun anlamı, organizma içindeki dayanışma yasası sayesinde, herhangi bir çevresel ve eklenti organın, daha esaslı bir organda hangi yapıyı gerektirdiğinin bilinebileceğidir; böylece, "her ikisi de hayvanın ayrılmaz parçaları olan dış biçimlerle iç biçimler arasında bağlantı kurmak" meşrudur.19 Örneğin, böceklerdeki antenlerin düzeninin ayrıca bir değeri yoktur, çünkü bunlar hiçbir büyük iç organizmayla korelasyon halinde değillerdir; buna karşılık, altçenenin yapısı, onun benzerliklerine ve farklılıklarına göre dağılımının yapılmasında başat bir rol oynayabilir; çünkü bu yapı beslenmeye, sindirime ve buradan da, hayvanın esas işlevlerine bağlıdır: "çiğneme organları beslenme organlarıyla, buna bağlı olarak yaşama biçiminin tümüyle ve buna bağlı olarak da, örgütlenmenin tümüyle ilişki halinde olmalıdırlar."20 Gerçeği söylemek gerekirse, bu göstergeler tekniği, zorunlu olarak görülebilir dış çevreden organik içselligin geriliğine doğru gitmemektedir: bedenin herhangi bir noktasından herhangi başka bir noktasına giden gerekirlilik şebekeleri kurulabilir: böylece bazı durumlarda, tek bir unsur, bir organizmanın genel mimarisini yansıtmak için yeterli olabilir; bir hayvanı bütünü itibariyle "tek bir kemikten, tek bir kemik parçasından" tanımak mümkün olabilir: "bu yöntem, hayvan fosilleri üzerinde çok ilgi çekici sonuçlar vermiştir."21 Fosil XVIII. yüzyıl dü-19 G. Cuvier, Le Regne animal disLı hue d'apres son organisation, c. 1, s XIV. 20 G. Cuvier, Leltre d Hartmann, karş. Daudin, age , s 20, n. 1. 21 G. Cuvier, Rappon. ., s. 329-330. 380 Kelimeler ve $ey\er şüncesi için, bugünkü biçimlerin bir önbelirtisi iken ve böylece zamanın büyük sürekliliğini işaret ediyorken, bundan sonra gerçekten ait olduğu biçimin işareti olacaktır. Anatomi yalnızca özdeşliklerin tablo tipinden ve türdeş mekânını kurmakla kalmamış, aynı zamanda zamanın varsayılan sürekliliğini de parçalamıştır. Bunun anlamı, Cuvier'nin çözümlemelerinin teorik

344

açıdan, doğal süreklilikler ve süreksizlikler rejimini tamamen yeniden oluşturduğudur. Nitekim karşılaştırmalı anatomi, canlılar âleminde, birbirlerinden tamamen ayrı iki süreklilik biçiminin ihdas edilmesine olanak vermektedir. Bunlardan birincisi, cinslerin çoğunda bulunan büyük işlevlere (solunum, sindirim, dolaşım, üreme, hareket. .) ilişkindir: insandan bitki biçimli hayvana varana kadar, bütün canlılara azalan bir karmaşıklık skalasına göre dağıtıla-bilecek geniş bir benzerlik ihdas etmektedir; üst cinslerde bütün işlevler mevcuttur, sonra bunların birer birer yok oldukları görülmektedir ve sonunda da bitki biçimli hayvan-da "dolaşım merkezi, sinir, duyu merkezi yoktur; her nokta emme yoluyla besleniyora benzemektedir."22 Fakat esas işlevlerin kısıtlı sayısı nedeniyle basit bir mevcudiyetler ve namevcudiyetler tablosu meydana getiren bu süreklilik, zayıftır, nispeten gevşektir: organların az veya çok gelişmişliklerine bağlıdır. Diğer süreklilik daha sıkıdır: organların az veya çok mükemmelleşmiş olmalarına bağlıdır. Ama bundan hareketle, ancak sınırlı diziler, çabucak kesintiye uğrayan ve bir de üstelik birbirlerine farklı yerlerde dolanan bölgesel süreklilikler kurulabilir: bunun nedeni, çeşitli cinslerde "organların hepsinin aynı bozulma düzenini iz-lememesidir: biri kendi cinsinden en yüksek mükemmellik derecesindedir, başka biri farklı bir cinste bu dereceye ula-22 G Cuvier, Tableau iUmcntaırt, s. 6 vd. 23 Cuvier, Leçom ., 1, s. 59. Emek, Hayat, Dil 381 şamamaktadır."23 Demek ki karşımızda, sınırlı ve kısmi, cinslerden çok şu veya bu organa bağlanan "mikrodiziler" denilebilecek şeylerle; diğer uçta, süreksiz, gevşek ve bizzat organizmaların kendinden çok işlevlerin büyük temel siciline bağlanan "makrodiziler" bulunmaktadır. Bu ne çakışan, ne de birbirine uyarlanan iki sürekliliğin arasında, büyük süreksiz kitlelerin dağıldıkları görülmektedir. Bunlar farklı örgütlenme planlarına uymakta, aynı işlevler çeşitli

345

hiyerarşilere göre düzene girmekte ve farklı tiplerde organlar tarafından gerçekleştirilmektedir-ler. Örneğin, ahtapotta "balıklarda yerine getirilen bütün işlevleri" bulmak kolaydır; "ama bunların arasında hiçbir benzerlik, hiçbir düzenleme benzeşmesi yoktur."24 Öyleyse, bu grupların her birini kendi içinde çözümlemek, bir grubu başka birine bağlayabilecek benzerliklerin dar hattının değil de, onu kendi üzerinde sıkılaştıran güçlü tutarlığı ele almak gerekir: kam kırmızı olan her hayvanın -ve bu nedenle özerk bir plana mensuptur- her zaman kemikli bir kafaya, bir omurgaya, kol ve bacaklara (yılanlar hariç), atar ve toplardamarlara, bir karaciğere, bir pankreasa, bir dalağa, böbreklere sahip olduğu ortaya konulacaktır.25 Omurgalılar ve omurgasızlar tamamen soyutlanmış alanlar meydana getirmektedirler; bu alanların arasında, bir yöne veya diğerine geçişi sağlayan aracı biçimler bulmak mümkün değildir: "Omurgalı hayvanlar ve omurgasızlar nasıl düzen-lenirlerse düzenlensinler, bu iki büyük sınıftan birinin sonunda, ne de diğerinin başında bunların ikisi arasında bağ kurabilecek kadar birbirine benzeyen iki hayvan buluna-mayacaktır."26 Demek ki, dallanmalar teorisinin, geleneksel sınıflandırmalara ek bir taksinomik çerçeve katmadığı 24 Cuvier, Memoire sur la cdphalopodes, s. 4243, 1817. 25 Cuvier, Tableau iltmentant d'hisloire natureUe. s. 8485. 26 Cuvier, Leçons .., I, 60 382 Kelimeler ve Şeyler görülmektedir; bu teori, yeni bir özdeşlikler ve farklılıklar mekânının oluşturulmasına bağlıdır. Bu mekân, özsel bir süreklilikten yoksundur. Bu mekân kendini, daha işin başında parçalanmış olarak bulmaktadır. Bu mekân, bazen birbirlerinden uzaklaşan, bazen de kesişen hatlar tarafından kat edilmektedir. Öyleyse, onun genel biçimini belirleyebilmek için XVIII. yüzyılda Bonnet'den Lamarck'a kadarki geleneksel sürekli skalanın imgesinin yerine, bir ışıma-nın veya daha doğrusu, çok sayıda ışının oradan itibaren yayıldıkları bir merkezler bütününün imgesini ikame etmek gerekir; böylece her

346

"hatları askıya alma" rolü oynamaktaydı: mümkün olduğunca sınırlı ve inceydi. Cuvier'den itibaren bunun tersine kendini çoğaltmış. ve onunla birlikte. Altüst oluşun büyüklüğü ölçülmektedir. çünkü varlıktılar ve yayılmalarının kesintiye uğramasının nedeni yoktu. Dil 383 derinleştirerek. onların aralarındaki alana yerleşmemiş olmasıdır. yüzyıllarda cinsleri birbirlerine bağlama ve böylece.varlığı "örgütlü doğayı meydana getiren bu muazzam şebekenin içine" yerleştirmek mümkün olacaktır. çeşitli biçimleri kendine eklemiş. organizmanın kendi kendiyle dayanışma içinde olması ve hayatta kalabilmesi için. . bunun nedeni. bu sayılamayacak kadar çok ilişkiyi ifade etmeye yetmeyecektir. Emek. varlık ile doğa arasındaki ilişkidir. Varlığı kendi kendinden ayıran şeyi temsil etmek mümkün değildi. işte bu hem arkeolojik hem de temsili olan do-kudur: canlılar yaşadıkları için. canlı olması ölçüsünde süreksizdir. yüzyılın doğası. kendi kendini 27 Cuvier. fakat. artık tedrici ve basamaklı 347 . onu bütün diğerlerinden çeşitli eşanlı şekillerde soyutlayan organizma boyunca dağılmış ve yankılanmıştır. varlıkların arasındaki alanı. temsilm (işaretlerin ve karakterlerin) sürekliliği ve varlıkların sürekliliği (yapıların aşırı yakınlığı) bağlantılıydı. büyük uyarlanabilir tiplerini soyutlanmışhkları içinde tanımlamak üzere. doğal varlıklar sürekli bir bütün meydana getirmekteydiler. varlıkları birbirine bağlamak üzere. bu ara alanı oymaktadır. Hayat. XIX. Farklılık XVII. . s 569. Cuvier ile birlikte ebediyen kopan. on veya yirmi tane ışm. klasik çağda. ardışık önce-liklerle doldurmamaktadır. Histoire des poissons. ve XVIII. onunla ilişki halinde işlev görmektedir. Paris. varlığın uçları arasındaki açıklığı doldurma işlevine sahipti. tüm klasik farklılık deneyi. 1828."27 O sırada dengesini kaybederek devrilen. en dar çerçevenin içinde barınmaktaydı. I. her zaman bölünebilir nitelikteydi ve hatta algılama eşiğinin altına düşebi-lirdi. demek ki.

bunun nedeni. Eğer Gevişgetirenler Kemirgenlerden. Kısacası. varlığın uç sınırlarında. özü itibariyle ulaşılamaz ve yalnızca açığa çıkmak ve ayakta kalmak için şurada burada sarf ettiği çabaların içinde ele gelen bu gücün esrarının içine çekilmekteydi. çekime. hayat. birbirlerinden tamamen ayrı ve hayatı destekleyen bir o kadar farklı düzenleniş gibi olan tutarlık çekirdeklerinin çevresinde saflaş-mak zorundadırlar. ve bütün doğabilimleri ve özellikle de canlı varlıkla uğraşan bilim. hiç değilse ilk aşamada. bunun nedeni. aynı gıdayı elde edememeleri. klasik 384 Kelimeler ve Şeyin tarzları üzernde ısrar eden bir "mekanistliğin" hattı üzerinde olmamakta. temsilin her zaman çözümlenebilir nitelikte olan mekânında sunmaktaydı. Demek ki. Klasik varlık kusursuzdu. bu hiç de. hayat klasik çağın tümü boyunca. başka bir sindirim sistemine. bu durumda organizma ile onun yaşamasına izin veren şey arasında öngörülemeyen bir sürekliliğin -veya en azından. bunun nedeni.bir farklılıklar dokusu oluşturamazlar. henüz çözümlenmemiş kesişmelerin— taslağının çizildiği görülmektedir. Fakat. canlı. harekete tabi kılınmış olan bütün maddi varlıkları aynı şekilde kapsayan bir ontolojiye mensup bulunmaktaydı. iki doğayı birbirleriyle eklemleştirmek üzere. hayat. Ve eğer. Varlık muazzam bir tablonun içinde akıyordu. canlı artık yalnızca. onun canlı olmayan ile ilişkileri veya fi-zikkimyasal belirlenmeleri sorutuyorsa. mademki süreksizlikler hayatın sürdürülmesi ve koşullan tarafından açıklanmak zorundadır. hafiflet-menin söz konusu olmadığı koskoca bir kitlesel farklılıklar sistemiyle farklılaşıyorlarsa. yaygın varlığın genel yasalarından kaçmıştır. hayat ise sınırsızdı ve gerilememiş durumdaydı. Varlık kendini. gıdayı aynı muameleye tabi tutamamalarıdır. ona dış olan ve gene de kendini onda dışa vuran şeydir. Gevişgetirenle-rin farklı bir diş yapısına. tamamen yeni bir biçimde olmaktadır. biyolojik varlık bölgeselleşmekte ve özerkleşmektedir. parmak ve tırnakların farklı bir düzenlenişine sahip olmalarıdır. birbirlerine bağlanan biçimleri soyutluyordu. Cuvier'den itibaren. aynı tür gıdayı sindirememeleridır. yaygınlığa. işte bu anlamda derin bir mekanist eğilime sahiplerdi. hayat. belli 348 .

canimin temel mekânlaştırılmasını tamamen değiştirmiş-tir: canlı klasik deney açısından. Canlı Cuvier'den itibaren. içtiği su. ama bazı sınırlar arasında sabit kalmaktadır. Bir canlılar biliminin bütün apriori'si. birbirlerine indirgenemez birçok örgütlenmenin ve aynı zamanda. 45 Emek. sürekliliklerin geniş ve zorlayıcı planından kopmakta ve kendine yeni bir mekân oluşturmaktadır: gerçeği söylemek gerekirse. ölü cevherlerin kendi aralarında çeşitli şekillerde birleşmek üzere ardışık olarak taşındıkları. bir cins ocak olarak düşünülmelidirler. kendi yapısını sürdürmek veya geliştirmek için kullandığı dış unsurlarla (solunum aracılığıyla. XVIII. Böylece canlı bedenler. s. hayat koşullarıdır. "dıştan içe ve içten dışa sürekli bir dolaşım" gerçekleşmektedir."28 Canlı. onu kendiyle süreksizlik halinde tutan bu aynı gücün işleyişi ve hükümranlığı aracılığıyla. bunların her birinin soluduğu hava. tükettiği gıda arasında kesintisiz bir hareketin bulunması gerekir. kendini çevreleyen şeylerle sürekli bir ilişkiye tabi kılınmış olmaktadır. çünkü bu hem anatomik tutarhkların ve fizyolojik uygunlukların iç. Fakat bu iki mekân tek bir yerden yönetilmektedir: bu yer artık varlığın olabilirliği değil de. ile XIX. taksinomik yakınlıklarına son vermekte. Hayat. eğer coğrafi yerleştirmenin bir rolü varsa (Buffon'da olduğu gibi). Hayatın bölünmüş gücü. ama hepsi de varoluş koşullarına bağlı biçimleri ortaya çıkaracaktır.. yüzyılların dönemecindeki birkaç yıl içinde. bu dolaşım "sürekli beslenmekte. belirli bir molekül bileşimi olarak anlaşılmamalıdır. bu yüzden altüst olmakta ve yenilenmektedir.karakterler taşıyan. Dil 385 sürekliliği kopararak. Canlının yaşayabilmesi için. evrensel varlık taxinomia'sının içindeki bir kutu veya kutular dizişiydi. tartışmaların. teorilerin veya felsefi tercihlerin daha belirgin düzeyinde de- 349 . dağınık. varlık ile doğa arasındaki eski klasik . Avrupa kültürü. kendi kendini örtmekte. çifte bir mekân. Keşiflerin. hem de kendi bedenini oluşturan ve içinde yer aldığı unsurların dış mekânıdır. bu zaten mümkün olan çeşitlenmeleri açığa çıkarma yönündeydi. .vier. Leçons. I.

hayatı destekleyen bir gücü ve onu ölümle cezalandıran bir tehdidi de su yüzüne çıkarmıştır. tıpkı bu evrimcilikle Diderot. gelecekteki bir evrimciliğin uzaktan kavranması değil de. bir bakıma güçlü bir şekilde tarihsel olan bir fikirler tarihi yapma ba-hanesiyle. Lamarck'ın. uyumların hayatiyetine 386 Kelimeler ve Şeykr inanan ilerici bir düşüncenin zorlu kaderi çizilmektedir: devrimci Lamarck burada yer alacaktır. de Jussieu'nün çağdaşıdır. şeylerin hareketsizliklerine tutkuyla sarılan "gerici" bir düşüncenin profili çizilmektedir. klasiklerin doğal tarihininki olan varlıkbilimsel süreklilikten itibaren düşünebildiğini fark etmek için. düşünce tarihini kendi içinde eklemleşmiş hale getiren. Cuvier'nin bağlı kalmakta inat ettiği geleneksel önyargıların ve din bilimsel postulaların damgasını yemiş olan eski sabitçilik çoğu zaman zıtlaştırılmaktadır. biyolojinin geleneği olacak şeyin üzerine uzaktan sark-maktadır. doğal "yöntemler"in keşfettikleri ve varsaydıkları haliyle. dış unsurlarla ilişki. evrim 350 . îünkü bilginin tarihselliğinde önemli olan. Cuvier'nin değil. Cuvier. onun çözümlemesine girişmek yeterlidir. onun karşısında ise. ve bizatihi bu olgudan ötürü. Oysa. L. Lamarck'ın cinslerin dönüşümünü ancak. onun iç olabilirlik koşullarıdır. eğretilemeler. arkeolojik derinliğinde ele alman Cuvier'nin eseri. Lamarck. A. Ve koskoca bir karışımlar. tüm iktidarlara sahip Cuvier'nin felsefesi böyle olacaktır. biyolojik uyuşmazlık. evrimcilik olacak şeyi "önceden haber veriyora" benzeyen "dönüşümcü" vahiyleriyle. varlıkların sürekliliğidir. kesintisiz bir mükemmelleştirme birbirlerinden itibaren oluşabilecek varlıkların geniş bir tabakasını varsaymaktaydı. insanların narin düzenini güvenceye almak üzere.ğil de. Böylece. Lamarck'ın düşüncesini mümkün kılan. varoluş koşullan gibi kavramları su üstüne çıkarmıştır. Robinet veya Benoit de Maullet'nin fikirleri arasında da olduğu gibi) değil de. varlıkların klasik skalasınm içine kökten bir sürekliliği dahil etmiştir. iyi denetlenemeyen kıyaslamalar oyunuyla. aynı zamanda. tedrici bir basamaklanma. güzel bir saflık örneği verilmektedir. kanaatler ve onların arasında çağlar boyunca kurulabilecek benzerlikleri (nitekim Lamarck ile belli bir evrimcilik arasında bir "benzerlik" vardır. hareketin gücüne. Lamarck. kesintisiz yeniliğe.

düşüncesi gibi bir şeyi mümkün kılan koşulların çoğu işte burada bir araya gelmektedir. nüfusun ve rantın Ricardo tarafından öngörülen yakın gelecekteki sabitlikleri. tarihsellik şimdi doğanın içine -veya daha doğrusu. Demek ki. Cuvier'nin "sabitçiliğı". adeta temel bir varoluş tarzı gibi bir şeyi oluşturmaktadır. ama bu oluş. Batı bilgisinin içinde ilk yeşerdiği anda. zamanın temsillerin hiyerarşik veya sınıflandıncı düzenine mensubiyetini bozuyorlardı. ama orada muhtemel bir ardışıklık biçiminden daha fazla bir şey meydana getirmemektedir. tasvir ettikleri veya haber verdikleri. Dil 387 nm kopmasının. yüzyılda düşünüldükleri halleriyle kronolojik ardışıklığın biçimlerini redde-diyorlardı. Böylesine bir sürdürmenin çözümlenmesi olarak. ona bir tarihe sahip olma olanağı veren koşullarla birlikte düşünülmüştür: zenginlikler de Ricardo'nun döneminde. aynı şekilde. bu uzaysal süreksizliğin. tablonun bağlantıları-Eıncfe. Buna karşılık. yapıların ve karakterlerin sürekliliğinin yüzey kıyaslamalarına rağmen izin vermediği. Ricardo ve Cuvier. büyük bir zamansal sapmanın kavranmasına olanak vermiştir. kuşkusuz bir oluşun olabilirliğini dışlamıyordu. mümkün değişmelerin gizlice muhtemel tabanı üzerindeki bir dolaşmayı sağlamaktan başka bir şey yapmıyordu. Doğal tarihin yerine bir doğa "tarihi" ikame edile-bilmiştir. XVIII. bu tarihselliğin düşünülmesinin başlangıç biçimidir. ama canlı daha işin başında. varoluş koşulları içinde sürdürülme tarihi. Kuşkusuz.dahil edilmiştir. bütün doğal varlıkların yerlerini bulmak üzere düzen içinde geldikleri şu tabakanın parçalanması-nın sayesinde olmuştur. Cuvier'nin döneminde henüz evrimciliğin tasvir edeceği biçimiyle canlının tarihi yoktur. tarihin reddi olarak görülebilirler. cinslerin Cuvier tarafından iddia edilen sabitlikleri. Endüstri gelirlerinin. yüzeysel bir incelemenin sonrasında. Bu mekânın kopması. Canlı biçimlerin süreksizliği. canlının içine. Hayat. gerçekte ise. şu andaki veya gelecekteki bu hareketsizliği. 351 . henüz iktisadi tarih olarak formüle edilmemiş bir tarihsellik statüsü kazanmışlardı. Daha önce görüldüğü üzere. klasik mekân. hayata özgü bir tarihselliğin keşfedilmesine izin vermiştir: hayatın.

XIX. kendini hayvansalhk biçimi altında resmetmektedir. her muhtemel düzenin tereddüt edilemeyecek damgasını taşımaktadır-. ve bu tarih onlara. şeylerin ve insanların derinlemesine tarihsel olan varoluş tarzlarının. bundan sonra artık kendi derm özel koşullarının içinde bir tarihe sahip olmaya haklan olan varlıkların sabitliğini tanımlamaktadırlar. bunun tersine. özdeşlikler veya eşdeğerlilikler sistemine boyun eğen varlıkların hareketliliğini tanımlamaktaydı. Avrupa düşüncesi üzerinde her halü kârda büyük etkileri olmuştur. paradoksal olarak ancak tarihsel bir zemin üzerinde ortaya çıkmaktadır: bunlar. Doğa varlıklarının ve emek ürünlerinin. görülebilir arma-Emek.ancak bir tarihin olabilirliğinden hareketle kavrayabilirlerdi. Hayat. yüzyılda yeniden fantastik güçlere kavuşmuştur. Canlının tarihselliğinin böylece kurulmasının. Büyük tehdidi ve kökten yabancılığı ortaçağın sonunda veya en azından Rönesansın bitiminde askıya alınan ve sanki silahsızlandırılan hayvan. zenginliklerin sürekli bir gelişmeye göre artabileceğine veya varlıkların zamanla birbirlerine dönüşebileceklerine inanan klasik düşünce. Dil 389 sının üzerinde. bunlar XIX. ya canlının 388 Kelimeler ve Şeyler varoluş koşulları ya da değer üretiminin koşullan tarafından sunulmuştur. Bunlar hiç kuşkusuz. bitki tablo halindeki bir düşünce için. yüzyıl düşüncesi açısından. Karakterlerin ve yapıların hayatın derinliklerine doğru kat kat in-dikleri andan 352 . her tarihten önce bir değişkenler. kökten mey-veye kadar sergilenen bütün bu biçimleriyle. Bu iki dönem arasında. saptan tohuma. modern düşünceye onları kavrama ve sonra da onların ardışıklıklarını. yüzyıldan itibaren. Ricardo'nun kötümserliği ve Cuvier'nin sabitçiliği. ters yüz edilmiş sırlara cömertçe şeffaf olan saf bir nesne meydana getirmekteydi. XVIII. klasik doğa bitkisel değerlen ayrıcalıklı kılmıştır -bitki. varlıkların düzeninin bir özelliğinden ve az çok bulanık dışavu-rumundan başka bir şey değildir. kronolojik ardışıklıklar. klasik tarihin boşlukta kalması ve adeta paranteze alınması gerekmiştir. az çok doğrudan olarak ve kesintiye uğramalarına kadar ifade etmektedirler. Büyük hayali değerlerin yüzeysel düzeyinde artık tarihe adanan hayat. ekonomik bir tanhselliğin oluşumunun yol açtıkları kadar büyüktürler. aşama aşama ilerleyen bilimini seferber edebilme olanağı veren bir tarihsellik kazanabilmeleri için.

itibaren -şu egemen. onu içinden de tehdit etmektedir. Hayvan inorganiğin organiğe solunum veya gıda yoluyla aralıksız geçişini ve büyük işlevsel mimarilerin. hiç kuşkusuz buradan kaynaklanmaktadır: hayvan.hayvan artık. canlı bedenlere aktarılmaktadırlar"29 demekteydi. Hayat. her biri görülmeyen bir işlev olan gizli iç yapısı. hareketiyle hareketsizliğin. kendinin de maruz kaldığı bir ölümün taşıyıcısı olarak gözükmekledir. hayatsız toz-lara doğru olan ters yöndeki dönüşümünü. Canlı. hayvan ise. 390 Kelimeler ve Şeyler Doğaya ancak. Onu ölüme tabi kılan bu aynı hareketin içinde. duyarlı ile duyarsızın sınırlarında hüküm sürmekteydi. bir varlık sınıfıysa da. hayat ile ölümün sınırlarında durmakladır. Hayvansalhğm XVIII. ot onun saydam özünü her şeyden daha iyi belirtmektedir. 353 . I. "ölü cevherler. ve onu her şeyin sonunda hayatta tutan şu uzak gücüyle. hayatın kendi kendini sürekli bir yemesi vardır. 29 Cuvier. ölümün etkisiyle. üstü örtülü organlarıyla. bir doğa karşıtı çekirdeğini kendinden barındırarak ait olabilmektedir. karakterlerin sakin imgesinden daha fazla göstermektedir: Cuvier. 5. arada bir kopmak ve içine girdikleri bileşimlerin doğası tarafından belirlenen bir etki yapmak ve ölü doğanın yasalarına geri dönmek için bir gün oradan ayrılmak üzere. Bitki. Ölüm onu her bir taraftan kuşatmakta. hayvan onun esrarını daha iyi göstermektedir. çünkü sadece organizma ölebilir. sonsuza kadar uzaklaşan. en gizli özünü bitkiden hayvana aktararak. kendini ölümcül olarak ifşa etmektedir. canlı. yüzyılın sonuna doğru yüklendiği ikircikli değerler. s. onda. ve ölüm canlılara hayatlarının derininden gelmektedir. daha da ötesi. ayrıcalıklı biçim haline gelmiştir. ama oluşturucu kaçış noktası. Cours d'anatomie pa(ho(ogique. hayatın bir dışavurumuysa da. düzen mekânını terk etmekte ve yeniden vahşi olmaktadır.

Sade dilini kuruttuğu XVIII. Hayat. Çünkü hayat -ve XIX. her halü kârda aynı yaştadırlar. onların oradan itibaren var oldukları şu ilkel gücün açığa çıkarılması olarak sunmakta. onları bir ân için narin bir biçime taşıyan ve onları yok etmek üzere daha şimdiden içeriden mayınlayan şeyi ifşa etmektedir. varlıkla zıtlaşan temel bir güç haline gelmektedir. Varlıklar. XIX. yüzyıla ve onu uzun süre sessizliğe mahkûm etmeye uğraşan modern çağa ilan etmişti. bütün varlıkların birbirinden çözülemeyen varoluşlarını ve varlıkolmamalarmı söylemenin çaresini arayan vahşi bir varlıkbilim gibi işlev görmektedir. Fakat bu varlıkbilim. Fakat. her varoluşun köküdür. bu tükenmez güç tarafından yok edilmektedirler. bizatihi var olabilmenin ötesinde. gizli iradenin görünür dışavurumla zıtlaştığı gibi. arzuların da doğa karşıtından ayrılmadıklarını. duraksamaka. Dil 391 ler-. Doğa artık iyi olmayı bilmemektedir. Saygısızlık affedilsin (kime karşı?): 120 Gün. hayatın varlık olmayanıdır. Karşılaştırmak Anatomi Dersleri'nm yumuşacık ve büyülü tersidir. bütünüyle kaygı verici ve karanlık güçlerle yüklenmiş bu hayali hayvansallık statüsü. temsilin içinde sunulduğu ve çözümlendiği haliyle varlığın genel kurallarından kaçmaktadır. Bunlar bizim ar-keolojimizin takviminde. Hayat. doğanın kötülükten. yüzyıl düşüncesinde hayatın çoklu ve eşanlı işlevlerine daha derinden gönderme yapmaktadır. Hayatın artık cinayetten. hayat deneyi kendini varlıkların en genel yasası. hayatı durdurmakta -ve bir bakıma onu öldürmektedir-Emek.Yaşadığı için öldürmektedir. zamanın mekânla. cansız doğa hayatın döküntüsünden başka bir şey değildir. ama kendi hesaplarına. Batı kültüründe herhalde ilk kez olmak üzere. hayat. düpedüz varlık. yüzyıl düşüncesinde işte bu yüzden kökten bir değere sahiptir-. hayata nazaran yalnızca geçici biçimlerden ibarettirler ve varoluşları 354 . aynı anda hem varlığın hem de varlık olmayanın çekirdeğidir: hayat olduğu için varlık vardır ve dağınık ve bir ân için sabit varlıklar onları ölüme tabi kılan bu temel hareketin içinde oluşmakta. tıpkı hareketin hareketsizlikle. varlıkları ihdas eden şeyden daha çok. Hayat. ve canlı olmayan. Demek ki. onu ortaya çıkarmak için destekleyen ve onu ölümün şiddetiyle hiç ara vermeden yokeden şeylerin öteki tarafında.

ekonomik bir tarihselliğin oluşumuna bağlı olan düşünceyle zıtlaşan bir düşüncenin inşa edildiği görülmektedir. çünkü zamanı kendi de. Bu zıtlık acaba. Daha önce gördüğümüz üzere. Böylece. bu düşünce açısından. nihayet. tıpkı hayatın kendinin varlıkları tahrip ettiği gibi. diğeri onları ölümün homurtusu içinde silmektedir. yüzyıldan itibaren. dağıtılması ve onları yaratan ve 392 Kelimeler ve . olguyu temellendirmek. şeylerin varlığı bilgi açısından yanılsama. Öylesine ki. diğeri bilincin kuruntularını dağıtmaktadır. şeylerin nesnelliği bir görüntü. algılamanın bir kuruntusu. sadece bu yokoluşun yolu üzerinde kenara itilmesi gereken bir engel oluşturduğu bir düşüncenin geliştiğini görmekte-yiz. onu dağıtmak ve yok etmek söz konusudur: çünkü bütün varlığı görünüşten ibarettir. onu mümkün kılan sonluluğa eklemekten çok.boyunca destekledikleri varlık da. indirgenemez ihtiyaçlar. Burada bunun tersine. ona göre bireyselliğin biçimleri. onların var olma sanıları ve iradelerinden başka bir şey değildir. bu düşüncenin içinde. birinin bireyin sınırlarıyla birlikte hayatının taleplerini ileri sürdüğü yerde. her pozitiflik biçiminin kendine uygun düşen "felsefe"ye sahip olduğunu mu kabul etmek gerekir: iktisat için. hiç kuşkusuz bilginin bir yanılsamasından başka bir şey değildir. bilgi alanının XIX. kronolojik bölümleri ve adeta uzaysal takvimiyle. artık tüm noktalarında türdeş ve tekdüze olan bir düşünceye yer veremediğinin işareti midir? Bundan sonra.Şeyler bir ân için desteklemiş olan olgusuz saf iradeye iade edilmesi gereken yanılsamadan ibarettir. sınırları ve ihtiyaçlarıyla birlikte geçici ve tahribe yönelik bir ândan iKaret olduğu. ekonomik tarihsellik. ihtiyacın 355 . hayatın yeniden başlaması. onun hem sınırını hem de yasasını söylemek. ardı arkası gelmeyen tekrarlan. birinin şeylerin gerçek üretiminin emekle olduğunu kabul ettiği yerde. ona süre içinde bir sınır konulmasını dışlamaktadır. emeğin nesnelliği ve tarihin sonu konusundaki üçlü bir teoriden destek almaktaydı. terimlerinin hemen hepsi itibariyle. bir başkası hayatın sonsuzluğunu ilan etmektedir. inadı. onları gecenin karanlığında yutan sessiz ve görünmez şiddeti bulmak üzere yırtılması gereken örtüdür: ama bu yüzden. Bir düşüncenin tarihin sonunu öngördüğü yerde.

1837. Di! 393 zümler sunacaktır. başat veya yanlamasına. canlı bilimin-dekiyle aynı modele göre yapılmıştı. klasik çağın tümü boyunca özdeş bir şekilde. bunu görünür yapısının kendine özgü yeteneğiyle veya onu meydana getiren tasvir edilen unsurlar aracılığıyla değil de. Dil alanında kelime. La Langue et \a philosopfıie des Indiens. 35. BOPP "Fakat her şeyi aydınlatacak olan belirleyici nokta. nispiliklerinin ve kendilerine özgü dışavurumun güçlerininki olan bir kültür felsefesi? IV. Ve gerçeği söylemek gerekirse. dillerin iç yapısı veya karşılaştırmalı gramerdir. bu da bize dillerin soy zinciri hakkında yepyeni çö-30 Fr. çünkü dilleri meydana getirdikleri düşünülen kelimeler ve onların aracılığıyla doğal bir düzenin kurulmaya çalışıldığı karakterler. bunda şaşılacak bir yan yoktu. karakter temsil etme işlevini kaybetmişti veya daha doğrusu. "birincil" veya "ikincil" bir biçimde sağladığı işleve eklenmesinden ötürü yapabiliyordu. biyoloji için. bileşim ve düzene sokma gücü sayesinde var oluyorlardı. öncelikle bütünsel bir örgütlenmeye ve dolaylı veya dolaysız. aynı statüye sahip olmuşlardı: yalnızca. sonra da Cuvier ile birlikte. Schlegel. varlıkları ancak çözmek için biçimlendiren ve bu yüzden Tarih'in bütün sınırlarından azat edilmiş olan şu süreklilik tarafından damgalanan bir hayat felsefesi ve dilbilimleri için. s. ama sonunda zamanın büyük ödülü vaat edilmiş olan bir emek felsefesi. Paris. sahip oldukları temsili değer ve onlara temsil edilen şeyler karşısında tanınan çözümleme. ikizlenme. Önce Jussieu ve Lamarck. hemen hemen aynı dönemde 356 . Emek. tıpkı karşılaştırmalı anatominin doğal tarihin üzerine büyük bir ışık saçtığı gibi. Hayal. Çev. Fr."30 Schlegel bunu iyi bilmekteydi: gramer bağlamında tarihselliğin oluşturulması. henüz "temsil edebiliyor"sa ve komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin kurulmasına izin vermekteyse de.damgasını yemiş.

aynı zamanda belli sayıda ekonomik ve siyasal değişime yol açtığı kabul edilmektedir. onlara aynı şekilde hükmeden belli sayıdaki katı yasaya boyun eğmesi sayesinde olacaktır. temel ve belirleyici olan gramatikal bir toptanlığa mensup olması gerekir. yalnızca bir bilimin gelişmesine olanak vermekle kalmayıp. temsil etme işlevlerinin dışında bu bir cins arkaya sıçrama. Dikkatler istekle siyasal iktisadın ilk ânlarında. önce dilin kendine özgü tutarlığını tanımladığı ve sağladığı gramatikal örgütlenmeye mensup olması ölçüsünde bağlı olmaktadır. çünkü adım adım ilerleyerek. gene de Batı kültürünün bu andan itibaren canlılar âlemine yeni bir bakış yönelttiği konusunda en azından yaygın bir bilinç vardır. daha muteber kılındığı doğruysa da. ve Lamarck'ın. bu artık kendine özgü bir nitelik ve doğumdan getirdiği hak olarak sahip olacağı dolaysız bir aşamalı akıl yürütmenin sayesinde değil de. aynı dilin diğer bütün unsurlarıyla birlikte. Eğer bir kelime. Doğabilimlerinin aldığı yeni biçimler de pek fazla ihmal edilmemektedir. Ricardo'nun toprak rantı ve üretim maliyeti çözümlemelerine yöneltilmektedir: burada olayın büyük boyutlu olduğu.benzeri bir dönüşüme maruz kalmıştır: tabii ki bir anlama sahip olmaktan ve onu kullanan veya duyanın zihninde bir şeyi "temsil edebilme"ye son vermemiştir. Kelimenin söylediği şeyi sağlayabilmesi için. Aynı zamanda en fark edilmeden kalanlarından birini de. Kelimenin bu kayması. onu meydana getiren sesliliklerin içinde. kelimenin bizaihi kendi varlığı içinde. bizatihi kendi biçiminin içinde. bir şey söylemek istediği bir söylemin içinde yer alabiliyorsa. ona bir cümlenin içinde yer alma ve orada az veya çok farklı kelimelerle bağ kurma izni veren şeyin içinde kurucu unsur değildir. Buna karşılık. geriye yönelik bir yanılsamayla Cuvier'nin aleyhine olmak üzere. hiç kuşkusuz XVIII. son olarak da. Hind-Avrupa dillerinin soyutlanması. kelime artık bir temsile ancak. karşılaştırmalı bir gramerin oluşturulması. bükümlerin 357 . za-394 Kelimeler ve Şeyler man içinde maruz kaldığı değişimlerin içinde. fakat bu rol artık. hayatın Karşılaştırmalı Anatomi Dersleri ile ilk kez pozitiflik eşiğine ulaştığı doğru dürüst fark edilmiyorsa da. ona nazaran birincil. yüzyılın sonuna doğru Batı kültürünün önemli olaylarından birini meydana getirmiştir. özsel mimarisi içinde. öylesine ki. yerine getirdiği gramatikal işleve göre maruz kaldığı değişimlerin içinde.

ekonominin doğuşundan çok daha karanlıkta kalmıştır. onun sonuçlan kültürümüzün içinde. grameri veya semantiği etkileyen bozulmalar gibi olmuşlardır: bunlar ne kadar hızlı meydana gelmiş olurlarsa olsunlar. Hayal. dilin temsillerine şeffaf olmaktan çıkarak. anlar halinde varıl-maktadır. Grimm. dilin bu değişimleri çoktan taşır hale gelmesine rağmen onu konuşanlar tarafından hiçbir zaman açıkça kavranamamışlardır.incelenmesi. kuşkusuz bütün bu nedenlerden ötürü. tematik ve pozitif bir şekilde varması herhalde mümkün değildir. Dil 395 larda kalan ve belirli bir gruptan başka kimsenin anlayamayacağı bir disiplin kurmuş gibi durmaktadır. dilin (kullanılmaya devam edenin) yalnızca aşama aşama akıl yürütmeye dayalı bir düşünceye indirgenemeyen bir boyut kazanmakta olduğu nasıl biline-cektir -ancak şöylesine bir ve kötü yorumlanan birkaç karanlık gösterge boyunca olanları hariç-? Filolojinin doğumu. Bir kültürün. bizim tarih bilincimizin kıyısında. seslilerin birbirlerinin yerine geçmelerinin ve sessiz harflerin ani değişimlerinin yasalarının formüle edilmesi. en azından onu ka- 358 . inceldiğini ve kendine özgü bir çekime sahip hale geldiğinin bilincine. bu olayın meydana geldiği zamanla. bu değişimlerin bilincine ancak dolaylı olarak. ve karar sonuçta ancak negatif tarzda işaret edilmektedir: kullanılmakta olan dilin kökten ve dolaysız olarak fark edilebilen aşınması. gerçekte dilin (ve bizim) bütün varoluş tarzı değilmiş gibi. herhalde telaffuzu. Konuşmaya devam edildikçe. Schelegel. Oysa. Bunun nedeni. sanki biraz yan-Emek. zaten bir esrarın içinde değilse bile. kısacası. Dilin varoluş tarzındaki değişmeler. sanki bu unsurlar boyunca değişen. böylesine bir unutma-yı değişmenin büyüklüğüne rağmen değil de. Kuşkusuz. en azından belli bir gizliliğin içinde sarmalanmış olmamasıydı. Rask ve Bopp'un filolojik eserlerinin bütünü. tersine ondan ve bu olayın bizim alışılmış ışıklarından pek kurtula-mamış olan gözlerimiz için hep muhafaza ettiği körlemesine yakınlıktan itibaren meşrulaştırılmaya çalışılmalıdır. Oysa o da aynı arkeolojik alt üst oluşun içinde yer almaktaydı.

onun XIX yüzyılın başında meydana geldiğini işaret etmektedir -Schelegel'in Hindlilerin dil ve felsefeleri (1808). Bu kesitlerden birincisi. özgürlük ile kölelik dilleri. soyut adlar kullanan diller vb. Çeşitli dillerde. onların temsili çözümleyebilirle. seslerin. Klasik çağda bir dilin bireyselliği. hecelerin ve kelimelerin ayarlanmasıyla meydana getirilen maddi birim. Fakat Schelegel'den itibaren. anlam bir dilden diğerine hemen hemen bütünüyle aktarılabildiğinden. Dil 397 işte bu malzemeyi -adlardan. Hayat. bir dilin kendini içten karakterize etme ve diğerlerinden farklılaşma biçimine ilişkindir. her halü kârda görünür bir temsil etme değerine sahiptirler. ya da Latincede olduğu gibi en önemli kelimelere öncelik tanınır). söylemin anlamına şeffaf olmayan kuralhhkları vardır. Emek. sonra da unsurlarını bileştirme tarzına hiçbir zaman ilişkin olmamaktaydılar. Grimm'in Deutsche Grammatik'i (1818) ve Bopp'un Sanskritçenin fiil çekim sistemi'nin (1816) dönemi-. bir dilin bireyselliğini 359 . duyu ile ihtiyaç dilleri.). 1. yalnızca temsil unsurlarının basit bileşkesi-nin hükmü altında değildir. ama aynı zamanda hecelerden ve seslerden meydana gelmektedirbirleştirmektedirler. farklılaşan. ilişkileri temsil etme biçimi (edatlar veya ad çekimle-riyle). kelimelerin sıralanması için seçilen düzen (ya Fransızlar gibi özne öne konulur. genel olarak kelimelerden. onlan meydana getiren fiilsel unsurları birbirlerine bağlama tarzlarına göre tanımlanır hale gelmişlerdir. Diller cümlecik ve cümle kurmak için. mantıksal akıl yürütme ile retorik delillendirme dilleri arasında ayırım yapılmaktaydı: dillerin arasındaki bütün bu ayırımlar.teden ve destekleyen yeraltı tabakalarının içinde çok daha 396 Kelimeler ve Şeyler uzaklara kadar yayılmıştı. ama diğerleri hiçbir anlamla yüklü değildir ve diğer bir unsurun söylemin birliği içindeki anlamını belirli bir bileşimle belirlemeye yaramaktadırlar. böylece Kuzey ile Güney dilleri. barbarlık ile uygarlık dilleri. Fakat. Bu filolojik pozitiflik nasıl oluşmuştur? Dört tane teorik kesit. birçok kıstastan hareketle tanımlanabilmekteydi: kelimeleri oluşturmak üzere kullanılan farklı sesler arasındaki oran (sesli harflerin çoğunlukta olduğu diller vardır). fiillerden. bazı kelime kategori-lerine tanınan ayrıcalık (olmak fiilini nitelemek üzere somut adlar kullanan dillerle. kendine özgü ilkeleri vardır: gramatikal bileşimin. bu unsurların arasından bazıları tabii ki temsilidir. diller en azından genel tipolojileri içinde. Oysa.

bu kelime sınırsız bir şekilde genişleyebilir. bu kelimelerin arasındaki bağımlılık veya korelasyon ilişkilerine göre. kökün içsel değişimi. bir yandan 360 . çeşitli biçimlerde bileşebılen bir unsur kalabalığından -genelde çok kısa unsurlar—meydana gelmektedir. Her dil. 57 398 Kelimeler ve $ey\er rine göre. ona kendileri de içten değişebilen unsurları ekleme yoluyla kabul olanağı tanır. bir "dış bir yakınlaşma tarafından gerçekleştirilen mekanik yığma"31 söz konusudur. Bunlardan biri. bir dilden diğerine kıyaslamak mümkündür.içten bozan büküm sistemidir. birincisine nazaran daha az zengin-dir. çünkü ilişkiler içsel bir değişme tarafından işaret edildiklerinden ve kelimelerin gelişimi için serbest bir alan bırakıldığından. birimlerinin sayısı ve bunların arasında söylem içinde kurulabilecek mümkün bütün bileşimlerle tanımlanmaktadır. büküm sistemi asla saf ve en zayıf biçimi altında var olmaz. esas hece veya kelimeleri -köksel biçimler. hemen iki büyük bileşim tarzını fark etmek kolay bir iştir. Bu tarz görünüşte. bu mekânları yatay olarak. Dil bu durumda. ama bunların her biri özerkliğini. s. Gramatikal unsurların arasında. bu durumda bir "atomların bir araya getirilmesi". şu veya bu değişken kullanılacaktır. unsurları birbirlerini belirleyecekleri bir şekilde çakıştırmaya dayanmaktadır. Bir dilin unsurları arasında başka bir bağlantı tarzı daha vardır: bu."32 Bu iki büyük lengüistik örgütlenme tipine. bu durumda dil. dolayısıyla bir başkasıyla bir cümle veya cümleciğin içinde kurduğu geçici bağı kopartma olanağını korumaktadır. yani mümkün bütün altbölümleriyle temsil alanı olarak ortak bir "ortam "dan geçme zorunda kalınmadan. özerk bir gramatikal mekâna sahiptir. "her kök gerçekten bir cins yaşayan tohumdur. çünkü bileşim olanakları çok daha kısıtlıdır. ve cümlenin diğer kelimele-31 age.tanımlamaya bu kurallılıklar izin verecektir. ama gerçekte. kendiyle birlikte belli sayıda değişme olanağı taşımaktadır. Bu biçimlerin herbiri. öylesine ki.

Bu başat ve uç modellerin arasına. filolojinin kurulması açısından önemli olan. "daha şimdiden kelimenin içinde erimeye başlamışlardır". Dil 399 zaten bilindiği ve Çince kelimelerin bileşkesiyle. bütün diğer dilleri yerleştirmek mümkündür. yüzyılda 32 age. Ayrıca. Schelegel'in getirdiği mutlak zıtlaşmanın Bopp tarafından çok eleştirildiği de ileri sürülecektir: Schlegel'in birbirleriyle kökten uyuşmaz iki dil tipi gördüğü yerde."ardışık fikirleri işaret eden parçacıkların. Kıptıce. ekler ve bükümler arasındaki bir karışımla tanımlanmaktadır. 47 Emek. kök hecesiyle bütünleşen parçacıkların bir gelişimi olduğunu göstermeye çalışmıştır: Sanskritçede birinci tekil kişinin m'si (bha\âmi) veya üçüncü tekil kişinin t'si (bhavâti). Çinceye daha yakın bölgede. Keltçe. Bopp ortak bir köken aramıştır. s 56. fakat bu unsurlar hep serbest halde ve sanki indirgenemez nitelikteki bir o kadar üilsel atom halinde kalmak yerine. eğer deyim yerindeyse. hemen bütünüyle bükümlü bir dildir.34 büklümlerin ilkel unsurunun içsel ve kendiliğinden bir cins gelişimi değil de. kendi ayrı hayatları olan tek heceler" olduğu Çince ve öte yandan da. Arapça. özerk bir yüklemle birlikte soyut bir varoluştan yarar sağlamış 361 . bu diller ayrılabilir unsurları birbirlerine bağlamaktadırlar. mâm (im) ve tâm (dır) zamirlerinin fiil köküne eklenmesinin sonucu-durlar. Belki de. s. bu dillerin her biri. Baskça. ama orada hâlâ "ekli dillerin kalıntıları" bulunmaktadır. bükümlerin. Hayat. Latince ve Yunanca gibi dillerin ad ve fiil çekimlerinin ayırımının yapılmasının çoktan beri bilindiği söylenecektir. Amerika dilleri bulunmaktadır. içsel değişmelerin ve kökün çeşitli dolanımları-nm yardımıyla dallanan"33 Sanskritçe denk düşmektedir. bu zıtlaştırmanın XVIII. 33 age. "yapısı tamamen organik olup. Fakat. onu bu iki dilden birine ister istemez yaklaştıracak veya her ikisine eşit uzaklıkta tutacak bir örgütlenmeye sahip olacaktır -bu şekilde tanımlanan alanın ortasında yer alacaktır-. çekim unsurlarının az veya çok uzak bir geçmişte.

bu cins değişmeler ancak. İran ve Hind'de bu konuda yürütülen büyük araştırmanın tanığı Baskçadır. 147. Fakat bu inceleme. Nadir. 35 J. s. Genel gramer. Son olarak da. Bundan sonra. isterse Ibranice-deki gibi çok heceli olsunlar) geliştikleri dillerde. XVIII. çünkü temsiller çözümlemesi bu gibi dillerde daha kesin veya daha nitelikliydi. sesli harfler 362 . harflerin birbirlerine karşı her zaman ve her koşulda var olan bir yatkınlıklarının sonucu sayılmaktadır. hecelerin kökte meydana gelen belli sayıdaki değişme olmadan artmamalarıdır (ekleme veya iç çoğalma yoluyla). bu iç örgütlenme kıstaslarına sahip olan yeni filoloiinin. Home Tooke. az sayıda kişinin konuştuğu. yüzyılda. XVIII. alfabenin harflerinin başkalaşımına yönelikti. telâffuzda veya işitmede meydana gelebilecek bu kuşkulu yakınlık ve karıştırmalar tarafından meydana getirilmekte veya belirlen-mekteydi. Londra. etimolojik araştırmalarında kelimelerin ve hecelerin zaman içindeki dönüşümlerini araştırmaktaydı. fazla "uygarlaşmamış" dillere karşı merak buradan kaynaklanmıştır. Fiilen telaffuz edilen seslerin değişebilme biçiminden daha çok. üç nedenden ötürü sınırlıydı. Esas olan ve Schelegel'ye Bopp'un çözümlemelerini. Parales volantes. Rusya. yüzyılda onların-kini haber verir nitelikte gibi olanlarından35 ayıran şey. Veber das Konjugationssystem der Sanskritsprache. her zaman düzenli iç değişme biçimleri bulunmaktadır.olup olmadıklarının bilinmesi değildir. Bu iç değişmeler'in incelenmesi. yüzyılın uyguladığı hiyerarşik sınıflandırmaları terk etmesi anlaşılmaktadır: XVIII. ikinci önemli teorik kesiti meydana getirmektedir. Şimdi artık dilleri karakterize etmek üzere. Üstelik bu değişmeler. 1798 400 Kelimeler ve Şeyler melen farklıdır. İskandinavya. 2. Kafkasya. Çince gibi bir dilde. diğerlerinden daha önemli dillerin olduğu kabul edilmekteydi. bütün diller eşdeğerli sayılmışlardır: yalnızca iç örgütlen-34 Bopp. yalnızca bitişme yasaları vardır. fakat köklerin (ister Sanskritçedeki gibi tekheceli. p ile b'nin ve m ile n'nin birbirlerinin yerine geçecek kadar yakın oldukları kabul edilmekteydi.

Dil 401 da. arkasında yalnızca bir ân için asılı kalan bir titreşimden başka bir iz bırakmadan geçen şiirsel parlaklığa ilişkin mistik. Ibranice sessiz harfleri yazmaya gerek görme-mekte değil midir?).dilin en akışkan ve dengesiz unsuru olarak ele alınırken. Genel gramere göre. Dil artık. yüzyıl filolojisi için başat olmuş olan. Ve peygamberlerin soluğuyla canlanan gizli güçleri. sözün bir momentini kuşatabilmesi gerekmiştir. XIX. Demek ki. Hayat. şimdi sesseldir. onları aktaran harflerden azat edilmiş olan bir sesler bütünü olarak ele alınan dilin bir 363 . olduğu şeyin mümkün olduğunca yakının-Emek. müzik notasına yaklaştıran titreşimsel bir doğa kazanmıştır.değildir. Dilin bütün varoluşu. Rask. Dil. Bu da. Logique de Port-Royal'in dolaysız ve aşikâr modeli olarak bir insan portresini veya bir coğrafya haritasını önerdiği şu işaret -az veya çok uzak. Grimm kardeşlerin ve Raynouard'ın yazılı olmayan edebiyata. Koskoca bir mistik doğmaktadır: söze. ilk kez (artık kökensel çığlıklara geri götürülmeye çalışılmamasma rağmen) fonetik unsurlarının bir bütünü olarak ele alınmıştır. Söz. sessiz harfler dilin sağlam mimarisini oluşturan unsurlar sayılmaktaydılar (örneğin. Ve dilin genel boyutunu tarihsel biçimlerin ötesinde ihya edebilmek ve çok sayıdaki unutkanlığın ötesinde. geçici ve derin sesselliği içinde hükümran olmuştur. görülebilir labirentin merkezindeki bir sırrın büzülmüş sürekliliğini varsayan yazının deruniliğiyle temelden (bazı kesişmelere tahammül etmekle birlikte) zıtlaşmaktadırlar. Saussure'ün XIX. Grimm ve Bopp ile birlikte. bundan sonra artık. Onu görülebilir işaretten kopararak. sözün içinde aranmaktadır -yazının kuruttuğu ve olduğu yerde dondurduğu şu söz-. yüzyılda. düşünceyi Port-Royal'den sonuncu İdeologlara kadar kesintisiz bir şekilde canlı tutmuş olan eski işaret sorununu yeniden aşabilmek için. halk anlatılarına ve konuşulan lehçelere yönelik ilgilerini açıklamaktadır. dilin bu gürültülerin ayrı sesler halindeki bir dizide eklemleştirilip bölündüğünde ortaya çıktığı kabul edilmiştir. bazen de keyfi. dil ağzın veya dudakların çıkardığı gürültü harf haline geldiğinde doğuyorken. Dil.

u) vardır. i. birçok telaffuz biçimine sahip olanlarla (o gibi).çözümlemesi başlamaktadır. son olarak da. tek seslilerin içinde. kelimenin içindeki yeri bizatihi önemli bir öğedir: eğer bir hece sona geliyorsa. u). çünkü herhangi bir sesselliğin "korunması veya değişmesi. yalızca bir tanesine sahip 36 Grimm. saf sessel unsur olarak ele almak çok zordu. kökün harfleri uzun ömürlüdürler demektedir. Sanskritçede adti (ad: yemek kökünden) yerine atti (yemek yiyor) denildiğinde. iki sessiz temasa geçtiğinde ortaya çıkan değişme kurallarını tanımlamaktadır: "Böylece. çünkü f'yi p ve h ya bölmektedir). dili geçmiş ile şimdiki zaman arasındaki zıtlık gibidir). çoğu zaman harflerle sesleri karıştırmış olmakla suçlanmıştır (Schrijt'i sekiz unsur halinde incelemektedir. keyfiliğin olmayışı belli sayıda yasanın sonucudur. sürekliliğini kök olması durumuna göre daha zorlukla koruyabilmektedir. i ise hep sabit kalır. Dili."38 Bu keyfilik yokluğu.36 Bu iş üç yönde yapılmıştır. a ile i arasındaki zıtlık. Fakat bunun dışında. tek ve çift olanlar arasında zıtlaşma (d. hiçbir zaman keyfi olmaz. ö. Bunların bazıları. saf olanların içinde. bu sonuncuların içinde bazıları değişmeye maruz kalarak umlaut alabilirler (a ve u). Grimm. o. Başkaları. bir bitimin eylem tarzının kökün sesselliklerı üzerindeki etkisini. Grimm'e göre bir anlam belirlenmesiydi (Almancada fiillerin büyük çoğunluğunun kökünde. d'nin t halinde değişmesinin nedeni fizik bir yasa olmaktadır". yumuşakları (e. Öncelikle.37 ikinci çözümleme tipi. bitim sesselliklerinin ise ömürleri kısadır. "mekanik yasalar" ile tanımlamaktadırlar: "bundan esas olarak yerçekimi yasalarını ve özel olarak da. veya ae. saf olanlarıyla (a. bir sesselliğın içindeki bir değişmeyi belirleyebilecek koşullara yönelmektedir. ö'da olduğu gibi uzatılmış. kişisel çekim eklerinin ağırlığının bir önceki he- 364 . ü) arasındaki zıtlaşma. Bopp'a göre. i. 402 Kchmclev ve Şeyler olanlar (a. bir de pozitif belirlenmeler vardır. ai'de olduğu gibi çift sesliden meydana gelen hece). bir dilde kullanılan çeşitli sesselliklerin tipo-lojisi: örneğin sesli harfler için.

bu insan tarihinin şeylerine tabı olmak yerine bizatihi kendileri bir evrim ilkesini ellerinde tutmaktadırlar. sırasıyla. b. bu ilişkiler bütünü aracılığıyla belirlenmiş olmaktadır. dönüşümlerin Tarih boyuncaki sabitliğine yönelik olmaktadır. kökler çifte bir sabiteler sistemiyle saptanmaktaydı: keyfi bir harf sayısına yönelik olan alfabetik sabiteler (gerektiğinde tek bir harf de olabi-liyordu) ve sonsuza kadar genişletilebilen miktardaki komşu anlamı genel bir tema altında gruplandıran anlamsal sabiteler. Bir dilin birincil ve tamamen basit unsurlarını belirleyebilmek üzere. /'si. Hayat. 5. aynı anlamın aynı harfle veya aynı heceyle gün ışığına çıktığı yerde. s. 1. Başka yerlerde olduğu gibi. I. 2. Fakat eğer sesliler ve sessizler ancak belli yasalara göre ve belli koşullar altında dönüşüyorlarsa.ce üzerindeki etkilerini anlıyorum. 1866. klasik düşünce açısından onların değişimlerini açıklayan bu dış ölçüye. z. yay. Gotçada th. Klasik dönemde. c. burada da kaderi saptayan " anatomi" dir. 39 Bopp. Fr Çev. Grimm. Grammaire comparee. genel gramer. th'si. bir dil unsuru meydana getirmektedir. s. bu kök muhtemel değişme-leriyle birlikte soyutlanabilmekte ve çeşitli mümkün biçimleriyle birlikte. t olmuştur./ve p haline gelmiştir. Gotçada/ p. Grimm böylece. Paris. Sessiz ve sesli harflerdeki değişmelere ilişkin bir yasanın tanımlanması. Yunanlıların 37 J.40 3. Bu çözümlemeler birinci yayımda bulunmamaktadır (1818). Tarihin yolları. ve diller. Emek. bu iki sabitenin kesişme noktasında. 5. Deutsche Grammatik. 1822. b. bu durumda kök kararlı bir lengüistik bireysellik (bazı sınırlar içinde) olmalıdır. Yunancanın t."39 Nihayet sonuncu çözümleme biçimi. henüz fiilsel olmayan sesin bir bakıma temsilin bizatihi 365 . bir kök bireyselleşüriliyordu. Yukarı Almancada b veya v. yanak. Dil 403 p. d ve Yukarı Almancada d. yeni bir kök teorisinin kurulmasına izin vermektedir. s. not. 38 age. t. d. diş ve gırtlak seslerine ilişkin olarak Yunanca "Gotça" ve yukarı Almanca için bir denklik tablosu düzenlemiştir.

kökeninde somut bir şeyi işaret eden ilkel bir ad. s. s. Almancada mes-sen'i veren ma. köklerin çift heceli (genelde üç harften meydana gelirler). örneğin Sanskritçenin dada-mi'sinde ve Yunancanın didomi'sinde donun veya tishatmi ve istemi kelimelerinde sta'nm ikizlendiği gibi. diğerlerinde ise (Hint-Avrupa dilleri gibi) düzenli olarak tek heceli oldukları belirlenebilir. Grimm. diğer durumda ise. Dil kendini. Veber. 7. dolaysız bir temsil. 404 Kelimeler ve Şeyler dolu bir ilk dile doğru. Ayrıca. soyutlama sıfatlan yaratmaktaydı. onun adsal karakterleştirmelerinin işleyişinden hareketle inşa etmekteydi: türeme bu faaliyetin kapsamını genişletmekte. birinci durumda sesli zorunlu olarak baştadır. UOrigine du langage. toriğine… . s. Grimm. Deutsche Grammalik. bir dilin unsurları ona içseldir (başka dillere ait olsalar da): onların sabit bileşimlerini ve mümkün değişimlerinin tablosunu kurmanın tamamen lengüistik yolları vardır.43 Nihayet ve özellikle. geriye yönelik sonsuz bir girişim olmaktan çıkmaktadır. Etimoloji böylece. bir kelimenin içinde. Fr. yankılanmak anlamına gelen fiillerin köküdür). mad kökü gibi)-. 43 Bopp. gitmek anlamına gelen fiillerin. u. ona destek veren ikinci bir sessiz tarafından destekleniyor olabilir (Latincede metiri. yüzyılda. onun oradan itibaren oluştuğu kökü bulmak üzere kullanılan kesin ve sınırlı bir çözümleme yöntemi haline gelmektedir: "kelimelerin kökleri. 588. I. kökün doğası ve dilin içindeki kuruculuk rolü. Çev. kendini bakışa veya duygulardan herhangi birine sunan bir nesneydi. 41. Sami ailesinden olanları gibi bazı dillerde. tamamen yeni bir tarzda kavranmıştır: kök XVIII. 37. s. tamamen doğal çığlıklarla 40 j. ancak büküm ve türeme çözümlemelerinin başarı kazanmalarından sonra ortaya çıkarılabilmişlerdir.42 Bu tek heceli köklerin ikizlendikleri de olmaktadır. 42 J. bunlardan bazıları tek bir sesliden meydana gelmiştir (i. Bundan sonra artık. 1859. ve bu durumda. çekilebilir ad-41 age. fakat kök bu dillerde çoğu zaman en azından bir sessiz ve bir sesli içermektedir -sessiz harf sona veya başa gelebilir.. 366 .canlılığına dokunduğu hayali temas noktasına kadar geri gitmek zorunda kalmıştır. Paris.1"» Böylece.

Latincenin gelecek zaman ile hikâye bileşik zamanındaki b'de yeniden ortaya çıkmaktadır. Dil 405 lar kategorisinin oluşabilmesi için. "Fiil ve kişi zamirleri. Hayat. olmak fiilinin eklemesi. Sanskritçenin as'v. 406 Kelimeler ve . Fakat onun çözümlenmesi klasik şemadan birçok esaslı noktada farklılaşmaktadır: olmak fiiline atfedilen yüklemsel işlevin ve önermesel anlamın potansiyel ve gizli ilavesi söz konusu değildir. olmak fiilinin çekiminden türeyen kelime bitimleri ona yalnızca kişi ve zaman değişimleri eklemektedirler. bir sıfatı fiile çeviren olmak fiilinin eklemesi değildir. bizatihi değişken başka ekler alarak türemeye yatkın adlar haline gelmektedirler. Bopp da. klasik çözümlemeyi karakterize eden adfiil çifte kutupluluğunun yerine. Latincenin misli geçmişin hikâyesindeki ve geçmiş zamanda gelecek'teki er'de bulunmaktadır. Demek ki fiillerin kökleri. fiilsel anlamlı kökler. süreçleri. scrips-i'de olduğu gibi. bir de kişi zamiri eklemektedir). bunlara. köke bir zaman ve bir kişi yüklenmesine olanak vermektedir (olmak fiilinin kökü tarafından meydana getirilen bitim eki. ilk önce. dilin gerçek levyeleri olmuşa 367 . kökün kendi fiilsel bir anlama sahip bulunmaktadır. başlangıçta "şeyler"i değil de eylemleri. fiille bir kökün kaynaşmasından oluşan karışımlar olduklarını kabul etmekteydi.44 Daha sonra. 147 vd. olmak fiilinin büyük tekdüze işlevinin eklenmesi yetiyordu olmak fiili ile sıfat tamlaması içindeki sıfatın fiilsel biçim içinde bir cins saf oluşturmaları-. Sanskritçenin bhu'su ise. Yunancamn aorisfa'sındaki (Yunancaya özgü belirsiz geçmiş zaman MAK) sigma'da. bir kökle olmak fiilinin biçimleri arasındaki maddi bir bitişme söz konusudur. ve olmak fiilinden gelen bazı bitimleri ve kişi zamirlerini alarak çekimli hale gelenler bizzat onlardır. diğer büyük indirgenemez unsur olan. arzuları. daha karışık bir düzen ikame etmek gerekmektedir: farklı tipler-44 üge.Şeyler den bitimler alabilen ve böylece çekimli fiillere veya adlara can veren. fiillerin. Demek ki. Fiiller (ve kişi zamirleri) böylece dilin öncelikli unsuru haline gelmektedirler -dilin ondan itibaren gelişebildiği unsur-. istekleri işaret etmektedirler.Emeh. öte yandan gene onlar. Üstelik. s.

oysa klasik çağda. kökensel olarak yapılan veya maruz kalmam anlatmayı istemektedir. aceleci bir bakış açısından paradoksaldır: çünkü filolojinin. Dil 407 tüm güzergâhı boyunca ve en karmaşık biçimlerinin içinde. "köklerini" algılanan şeyler cephesine değil de. başka temsilleri bölümleme ve yeniden birleştirme gücüne sahip bir temsil sistemi değildir. Tanınarak bilindiği için değil de. Ve herhalde. öznenin ve onun faaliyetinin cephesine "salmaktadır". s. Birincisi. irade ve güçten kaynaklanmıştır. dil de derin bir iradeyi ifade etmektedir. Dil artık. 39. LOrigine âu langage. temsili ikiye katlayan şu bellekten çok. dilin ifadesel işlevi ancak köken noktasında elde edilebilmekteydi ve yalnızca bir şeyin temsil edilebilmesini açıklamaktaydı. eylemlerin. Tıpkı eylem gibi. isteklerin en sabitlerini köklerinde işaret etmektedir. ve şeyleri sonunda sanki parmakla gösteriyorsa da."45 Bopp'un çözümlemeleri yalnızca bir dilin iç ayrıştırılması açısından değil. adlar bir temsilin karmaşık tablosunu pek o kadar bölümlere ayırmamaktadır. Dil. bu onların bu eyleminin sonucu veya nesnesi veya aracı olması ölçüsünde olmaktadır. Hayal. durumların. Grimin.benzemektedirler. yalnızca Bopp'un çağdaşı olmakla kalmamakta. aynı zamanda bir dilin özü itibariyle ne olduğunu tanımlayabildiği için başat bir öneme sahip olmuşlardır. Emeh. eylemde bulunduğu için konuşulmaktadır. görülenden daha çok. onun eserini de ayrıntılarıyla bilmektedir). hiçbir keyfilik. bir eylemin süreci-ni bölümlemekte ve durdurmakta ve dondurmaktadır. yüzyıldaki 45 j. indirgenemez nitelikte bir değere sahip olacaktır. saf gramerin bir boyutunun keşfi aracılığıyla kendini oluşturduğu sırada. hiçbir gramatikal kural onu iptal edemez. dile derin ifade güçleri atfedilmeye başlanmıştır (Humboldt. dil XIX. Bunun iki sonucu vardır. çünkü 368 .

diller arasındaki akrabalık sistemi'nin yeni bir 369 .değil de. anı değişmeler artık yukarıdan (bilginlerin. çünkü dil bir araç veya bir ürün —Humboldt'un dediği gibi bir ergon. Bir dilin içinde konuşan ve duyulmayan. dilin uygarlıklara artık. insanların özgürlüğüne bağlanmıştır: "Dil insanidir. dilin tarihselliğinin koşullan değişmiştir. onlara can veren ve kendini onların içinde bulan halkın zihni aracılığıyla bağlanmış olmasıdır.dilin ifade edebilmesinin nedeni. dil ile insanların özgür kaderi arasında derin bir akrabalık kurulmuştur. Köklerin çözümlenmesi. İkinci sonuç. Grimm bu uğultuyu. yüzyılın tümü boyunca derin siyasal titreşimlere sahip olacaktır. bir halkı hayatta tutan ve ona yanızca kendine ait bir dil konuşma iktidarı veren temel iradeyi görünür kılmaktadır. Tıpkı canlı organizmanın kendini hayatta tutan işlevleri tutarlılığıyla dışavurması gibi. şeyleri taklit etmesi veya ikizlemesi değil de. o bizim tarihimiz."46 Gramerin iç yasalarının tanımlandığı sırada. 46 age. unsurlar arasında kurulabilen bağların çokluğu) değil de. XIX. ama tüm parlaklığın oradan geldiği bir uğultunun içinde konuşmaya hiç ara vermeyen halktır. onları yaratan. 4. 408 Kelimeler \e Şeyler Filoloji. muzaffer orduların. Troubadour]ann özgün şürleri'nı aktarır-ken yakaladıklarını düşünmüşlerdir. konuşanların temel iradesini dışa vura-bilmesi ve aktarabilmesidir. mirasımızdır. dil de gramerin tüm mimarisi içinde. 50. Böylece. Dil artık şeylerin tanınmasına değil de. tüccarların ve seyyahların küçük grubunun. s. kesintisiz bir faaliyettir -bir encrgeia—. onların ulaştıkları bilgi düzeyiyle (temsili şebekenin niteliği. istilacı aristokrasinin meydana getirdiği seçkinler gru-bundan) gelmemektedir. altdeutsche Meistergesang'ı dinlerken ve Raynouard da. kökenini ve gelişmesini bizim tam özgürlüğümüze borçludur. bunlar artık alt kesimlerde karanlıklar içinde doğmaktadırlar.

çünkü artık saf temsillerden veya tamamen ilkel kökten geçmek gerekli değildir: kökteki değişimleri. dillerin temsilin evrenselliği içinde iletişim kurmalarım sağlıyordu: dillerin hepsi. Bu tanım öncelikle. dilleri biçimsel yakınlıklarına göre gruplandırmak gerekir: benzerlik yalnız-Emek. yatay olan diğer süreklilik ise. iki veya daha çok dilin dolaysız ve yanlamasına karşılaştırılmasıdır. Genel Gramer."47 Öte yandan. dilleri ancak dolaylı ve adeta üçgen bir güzergâh üzerinde karşılaştırmak mümkündü. ayrıştırma ve yeniden birleştirme durumundaydılar. Oıl 409 ca ortak köklerin çok sayıda olmalarında bulunmamakta. Hayat. ancak sistemler halinde var olabilme karakteri: tek heceli köklerle 370 . bitim dizilerini incelemek yeterlidir. Ve filolojinin ortaya çıkışını karakterize eden dördüncü büyük teorik kesit burada yer almaktadır. Fakat bütün dillerin ortak olduğu unsurlara ve bunların kaynaklandığı temsil etme zeminine kadar geri gitmeyen yanlamasına kıyaslama: demek ki bir dili. iki kendine özgü karakter sunmaktadırlar. Böylece. aynı zamanda iki dilin aynı temsilleri bölümleme ve yeniden bağlama tarzını da kıyaslamak mümkündü. bu kökler bazı dönüşümlerle her dili başlangıç eklemleşmelerine bağlamaktaydı. şu veya bu dilin ortak ilkel kökler donanınım işleme ve değiştirme biçimini çözümlemek mümkündü. Dolaysız karşılaştırma. dillerin birbirlerine nazaran kesintili bütünler halinde gruplandıklarını varsaymaktadır. tüm dillerde iki süreklilik düzeninin varlığını kabul ettiğinden ötürü. karşılaştırmayı dışlamaktaydı: bu sürekliliklerden dikey olanı tüm dillerin aynı ilkel kök haznesine sahip olmalarına neden oluyordu. tüm insan türü için oldukça geniş sınırlar içinde aynı olan temsilleri çözümleme. büklüm sistemlerini. Önce. aynı zamanda dillerin iç yapılarına ve gramere kadar geniş-lemektedir. diğer hepsini mümkün kılan biçime veya ilkelere dayandırmak olanaksızdır. Oysa Grimm ve Bopp'tan itibaren mümkün hale gelen şey.tanımını mümkün kılmıştır. dolaysız olarak kıyaslanmaları mümkün olan bu gramatikal yapılar.

göç. en fazla türev olan dil.bağlıdırlar) kabul etmek gerekmekteydi. sayısı ve doğası belirlenebilir nitelikte etkiler yapabilir. Bir aileden diğerine süreksizlik vardır. buna karşılık. Sanskritçe. "en eski olan Hind dilidir ve diğerleri (Latince. gramatikal sistemler belli sayıda evrim ve değişim yasasını hükme bağladıklarından. Tarihselliğin. Yunanca. 410 Kelimeler vf Şeyler esnasında bir karışıma inanan Anquetil'inki birbiri peşi sıra terk edilmişlerdir. bütün değişmeler ve bileşimler başka yasalara tabı olacaklardır. düpedüz tarih içinde en son ortaya çıkanıydı). iki dil benzer sistemler sunduklarında. çok heceli kökleri olan dillerde. ya da alışverişlerin varlığını (dildışı olaylara -istilalar. belli bir biçimin belli bir kökten itibaren ortaya çıkabilmesi için. dil alanına da dahil 371 . ne aracı tip ne de geçiş biçimleri bulunmaktadır. Klasik çağda iki dil birbirine benzediğinde. takılama tarzları tamamen sabit bazı modellere denk düşmektedir. s. ya onların ikisini birden tamamen ilkel dile bağlamak. . daha çok ablaları olduğunu ve bütün bu ailenin kökeninde yer alan bir dile daha yakın bulunduğunu göstermiştir. Sanskritçe ve Yunancaya ilişkin olarak. ticaret. Şimdi ise. bitimlerin ağırlığı. Latince.. 11. bir yandan farklı. ya birinin diğerinden türediğine ya da her ikisinin bir üçüncüsünden kaynaklanarak. Essai. ilkel dilin izlerine inanan Coeurdoux'nun varsayımı ile. Baktriyana krallığı 47 Fr. tıpkı canlılar âlemine olduğu gibi. Örneğin. Böylesine iki sistem arasında (biri HindAvrupa dillerinin. Germen dilleri ve Farsça) daha ileri tarihlidirler ve ondan türemişlerdir"48 diyen Schleger'in tezini reddedebilmişür. Schlegel. ya birinin diğerinden kaynaklandığını kabul etmek (fakat bu kıstas dışsaldı.belli sayıda büklüm mümkündür. şu veya bu dönüşüm gerekmiştir. Fakat diğer yandan. ve Bopp da. diğeri Sami dillerinin karakteristiği). Bopp. Yunanca ve Germen dillerinin arasında bir "kardeş-lik" ilişkisinin olduğu. öte yandan da benzer sistemler geliştirdiklerine karar verilebilmektedir. Sanskritçenin diğerlerinin anası değil de. bir dilin yaşlanma göstergesinin belli bir noktaya kadar saptanabilmesine izin vermektedirler.

içine kapatıldıkları temsillerin ortak tabakasından kurtulmaları da gerekmiştir. Bütün olası biçimlerin kronolojik ardışıklığı olarak cinslerin tarihinin bir kez askıya alınmasıyla ve yalnızca o anda. onları kökenlerine kesintisiz bir şekilde bağlayan bu büyük kronolojik süreklilikten koparılmaları gerekmiştir. Almancayı sistematik bir eşanlılık içinde incelemek gerekmiştir. Latinceyi. Ve onların 372 . Emek. Dil 41) mesi. dallanmanın süreksizliğinin örgütleme planlarını aracısız çeşitlilikleri içinde ortaya çıkarması. Başka yerlerde olduğu gibi burada da. Aynı şekilde. aynı şekilde. Bir evrimin -yal-nızca varlıkbilimsel sürekliliklerin güzergâhından ibaret olmayan. Canlı varlıklar ancak. bir kardeşlik zamanının içine yerleştirmek gerekmiştir. organizmaların sağlamak zorunda oldukları işlevsel dü-zenlere uymaları ve böylece canlı ile onun var olmasına izin veren şey arasındaki bağlantıların kurulması gerekmiştir.artık Tarih tarafından ve varlığının tüm kalınlığı boyunca kat edilmiştir. kronolojik dizilere sokmalar silinmek zorunda kalmış. canlı bir tarihselik kazanabilmiştir. gramatikal sistemlerin türdeş olmaması. Ampiriklik -doğal bireyler kadar. doğal tarihin kesintisiz ve düz planının kırılması. dil asla iç bir tarihselliğin etkisine giremezdi. Sanskritçeyi. Yunancayı. diller tarihinin düşünülebilmesi için. Hayat. unsurları yeniden dağıtılmış ve bu durumda. bu çifte kopuşun sayesinde.düşünülebilmesi için. genel gramerin her zaman varsaydığı şu sonsuz türetmelerin ve şu sınırsız karışımların çözümlen-48 age. aynı zamanda oluşumlarının farklılığını da bildiren yeni bir tarih meydana gelmiştir. Zamanın düzeni başlamaktadır.edildiği görülmektedir. Ancak. yapılarının şeffaf hale gelmesi ve bir dil tarihinin okunabilir hale gelebilmesi için. eğer dil düzeni içinde askıya ahnmasaydı. yalnızca varlıkların ardışıklık düzeniyle birbirlerine zaman içindeki zincirlenmeleri değil. kendine özgü bölümlenmeleri. s 12. dillerin. onları adlandıran kelimeler de söz konusudur. diller ile canlı varlıklar arasında başat bir farklılık vardır. her birinin değişimini hükmü altına alan yasaları ve evrim olabilirliklerini saptayan yollarıyla birlikte ortaya çıkmıştır. aynı zamanda. onları bütün kronloojilerin dışında. işlevleri ve varoluş koşullan arasındaki belli bir ilişkinin aracılığıyla gerçek bir tarihe sahip olabilmektedirler.

Fakat bu tarihsellik. Demek ki. Yeni gramer. Dillerin iç örgütlenmeleri. hiç kuşkusuz onu ilk kez kendine özgü yerelliği içinde açığa çıkarmakta ve onu yalnızca tarihin içinde kavrayabilme durumuna tabi olunmaktaydı. Karakterleri canlı-dan veya gramer kurallarını kendini çözümleyen bir temsilin yasalarından ayırarak. örgütlü bireylerin iç bileşimi olduğu doğruysa da. Başka türlüsü nasıl olabilirdi? Çünkü pozitifliği artık ancak. hayatın ve dilin tarihselliği mümkün kılınmıştır. Grimm'in ifadesiyle dilin "anatomisi". olabilirlik koşulu evrimsiz bir biyoloji olmuş 373 . yatkın olduğu değişimlere. bu tarihin gün ışığına çıkabilmesi ve bir söylem halinde tasvir edilebilmesi için. yasasını ancak daha önceki durumlarına. dil ile temsil arasındaki bir kopuşla ihdas edilebilirdi. ani değişimlerin hangi yönde olabileceklerini veya olamayacaklarını bildiren bir mümkün değişmeler anatomisidir. işlev görebilmek için izin verdikleri ve dışladık-ları. Cuvier'nin karşılaştırmalı anatomisine ortam ve canlı üzerinde etki eden koşullar çözümlemesinin eklenebilmesi gerekmiştir. Demek ki. Dili temsil ettiği şeyden kopararak. Saussure'ün. dilin temsille olan ilişkisini ihya ederek kurtulabildigi bilinmektedir. bunu. işareti Genel Gramer'in tarzında.tarihselliklerini mümkün kılanın. Buna karşılık. doğal tarih ve dil için kısmen farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. artık ancak kelimelerin biçimi içinde kavranabilirler. filolojinin bu zamansal eğili-minden ancak. hiçbir zaman meydana gelmeyen değişikliklere eklendiğinde ilan edebilir. işte bu nedenden ötürü evrimcilik. hayatın tarihi. aynı arkeolojik olay. Tarih'in unsuru içinde işlev görmektedir: çünkü organların hakiki bir arada var olmalarını veya birbirlerini karşılıklı olarak dışlamalarını değil de. iki fikir arasındaki bağlantıyla açıklayan bir "se-miyoloji"yi yeniden kurma pahasına gerçekleştirmiştir. dilsel değişimleri za-412 Kelimeler \e Şeyler man içinde dolaysız olarak incelemektedir. ama bu biçim bizzat kendi olarak. bir bakıma canlının tarihine dışsaldır. birey ile ortamın ilişkilerini bildirmek zorunda olan ek bir tarihe ihtiyaç duymuştur. biyoloji düzeninin içinde. bu tarihsellik ancak onların içinde yaşadıkları bu dış dünya aracılığıyla gerçek bir tarih haline gelebilmektedir.

aynı biçimde etki eden kesintisiz aşınma öğeleri ve karışımlar varsayan türeme teorisinin karşısında yer aldığı görülmektedir. şeylerin ilk adsal biçimlerini gerçekleştirmişti. dil eklemleşmesi temsilin görünür 374 . Hayat. temsili ekîemleşme teorisiyle zıtlaşmaktadır: temsili eklemleşme teorisi kelimeleri tanımlıyor ve onlan. oysa kök. dilin tarihselliği tarihini hemen ve aracısız keşfetmektedir. Ve bu iç tarih bir kez nesnelliği içinde sağlandıktan sonra. işaret etme teorisiyle zıtlaşmaktadır: çünkü kök. gramercinin iç bir tarihi tanımlamak için dil ile dış tarih arasında ihdas ettiği ilişkile-Emek. kendinin diğer tarafında ilerleyerek. bunlar birbirleriyle içten iletişim kurmaktadırlar. birbirlerine nazaran bireyselleşti-riyordu. Dil 413 ri çözecektir. kendini artık yalnızca sonsuza kadar dönüştürebilen bir sessellik olarak -işlev olarak.49 Bu kesitlerin sonuncusundan birincisine doğru geri gidildiğinde. diller arasındaki akrabalık (büyük aileler arasındaki süreksizlik ve değişmeler reji-minde iç benzeşmeler) teorisinin ayırımsız bütün diller üzerinde. V NESNE HALİNE GELEN DİL Yukarıda çözümlenen dört teorik kesitin. hiç kuşkusuz filolojinin arkeolojik zeminini meydana getirdiklerinden ötürü.tüketmektedir. soyutlanabilir.olan biyolojik bir teori meydana getirmektedir -Cuvier'nin teorisi-. XIX. Kök hecesi teorisi. dış bir ilkeden hareketle ve sınırlı sonuçlara sahip olacak şekilde. bir dil grubuna içsel ve her şeyden önce fiilsel biçimlere çekirdek olarak hizmet eden dilsel bir bireyselliktir. işaret edebildikleri içeriğe ekleyerek. her tür belleğin dışına düşmüş olayların yeniden oluşturulması işinde yol göstericilik yapabilecektir. asıl tarihin yararına olmak üzere. dili doğa ve çığlık cephesiyle birleştirmek. yüzyıl biyolojisi giderek canlının dışına. Dilin iç değ/şme/eri'nin incelenmesi de. doğabilimcinin bakışının eskiden durakladığı beden yüzeyini giderek daha geçirgen hale getirirken filoloji. Bunun tersine. genel gramerin tanımlanmasına izin verdikleriyle terimi terimine denk düştüklerini ve zıtlaştıklarını fark etmek mümkündür.

yüzyıldan itibaren kendi içine kapanmış. Demek ki. Avırım I\' Kesim VII. temsiller ilk işaretlerini onda almakta. dil eşiğini vurgulamakta. XIX. yüzyıllarda. temsilleri temsil etmenin. ve XVIII. Hayat. onun kendine özgülüğünü işaret etmekte ve onu düşünce biçimlerine silinmez bir şekilde bağlamaktaydı. yüklem ve iddia ile olan bağlantılarını koparmaktadır. kendine özgü kalınlığına kavuşmuş. çünkü hem kelimelerin ilk bağıydı hem de temel iddia etme gücünü elinde tutmaktaydı. Dil XIX. yukarıda. ona hükmeden yasaları elinde tutan bu varlıktır. Diğerleri arasında bir bilgi nesnesi ha-Emek. Klasik bilgi. yasalarını ve yalnızca kendine ait olan bir nesnelliği sergilemiştir. Dil 415 375 . bir söylevdi. klasik düşüncenin olmak fiiline tanıdığı öncelikle zıtlaşmaktadır: olmak fiili dilin sınırlarında hüküm sürmekteydi. Ve. dil de bu sayede kendine özgü bir varlık kazanmaktadır. dil bir bilgiydi ve bilgi de tam hak sahibi olarak. derinlemesine adcıydı. bunun tersine dili soyutlamakta.çözümlenmesiydi. Gramatikal yazıların bağımsız çözümlenmesi. dilin iç çözümlenmesi. dünyanın temsillerinin içindeki ilk düzen taslağı olmasıydı. kelimeler şimdi öncelikle morfolojileriyle ve sesselliklerinin her birinin geçirebileceği muhtemel değişimlerle 49 Bkz. yargılar. Şeffaflığını ve bilgi alanındaki başat işlevini kaybetmiştir. özdeşlik veya yüklem ilişkilerini onda ihdas etmekteydi. 414 Kelimeler xe Şeyler karakterize edilmektedirler. kaçınılmaz başlangıç tarzı olmasıydı. onu özerk bir örgütlenme olarak ele almakta. Nihayet ve özellikle. dünyaya varlıkbilimsel bir dolanma içinde mensup olması (Rönesans'ta olduğu gibi) değil de. temsillerin dolaysız ve kendiliğinden açılımıydı. yüzyılda uygulandığı haliyle. ortak çizgilerini onda bölümlemekte ve yeniden gruplandırmakta. XVII. Bütün genellikler onda oluşmaktaydı. Bunun nedeni. Olmak fiilinin konuşmak ile düşünmek arasında sağladığı varhk-bilimsel geçiş kopmuş bulunmaktadır. Dilin klasik düzeni şimdi kendi içine kapanmıştır. her bilgiye nazaran temel bir konumda bulunmaktaydı: dünyanın şeyleri ancak ondan geçilerek bilinebilirdi.

dil onun için ilk çerçeveyi sunmaktaydı ve bu çerçeve yaklaşık ve 416 Kelimeler ve. doğayı. Önce. şimdi dil tablodur. kendine özgü tüm yanlarından arındırılmış. ama ona dolaysız bir tasnifçilik rolü veren şu karmaşıklıktan kurtulmuş olması anlamında dil.olarak. artık engellenmiştir. ama tablo burada XVIII. yalnızca genel bilgi yöntemlerini nesnelliğin kendine özgü bir alanına uygulamaktır. Şeyler düzeltilebilir nitelikteydi. sergilensin. olayların ve insanların tarihinin yanında. bilincin düzeyinde tutulacak bir dile ilişkin pozitivist düştür: Cuvier'nin de bilime doğanın bir "kopya"sı olma tasarısını yüklediğinde kuşkusuz düşlediği tablo-dildir. Genel Gramer'e aynı zamanda Mantık olma ve onunla karışma olanağı veren bu aşırı yükselme. ampirik bilgilere ilişkin olan diğer hepsiyle aynı düzeye salmaktadır. hep bilen öznenin cephesinde yeniden zuhur etmektedir. Bunlardan biri bilimsel dili tarafsızlaştırmaya ve adeta cilalamaya yöneliktir. manzala-rından ve yetersizliklerinden temizlenmiş -sanki bunlar hiç de onun özüne ait değillermiş gibi. sonunda doğanın sadık bir portresini çıkarabilmek için ondan belli bir uzaklıkta durmaktadır. canlı varlıkların yanında. çözümlensin gene de onun için bildiğini ilan etmek söz konusu olduğunda. kendini söylem olarak dışa vurmak isteyen her bilimsel bilgi için gerekli aracı olması olgusu. özenli ikizi. bilimsel söylem şeylerin karşısında onların "tablo"su olacaktır. sabit bir özdeşlikler ve farklılıklar tablosu aracılığıyla dağıtıma tabi tutmak söz konusuydu. XIX. sözel olmayan bilginin tam yansıması. XVIII. Dili tamamen nesne statüsüne indiren bu düzey eşitlenmesi. bir bilimin bakışları altında düzene sokulsun. yüzyılda. Herhalde kendine özgü kavramlara ilişkindir. Bizzat kendi istediği kadar. artık bizzat bilginin en yakınma gitmek değil de.line gemiştır. kendisi. öylesine ki.30 İkinci kaygı -birincisine 376 . Bu. ama ona yönelik özümlemlerin köklerini. gene de üç şekilde telafi edilmiştir. yüzyılda sahip olduğundan temelli farklı bir anlama sahiptir. Dili tanımak. yüzyılda sabitlik gösteren iki kaygı buradan kaynaklanmaktadır. zenginliklerin ve değerin yanında. buğusuz aynası olabilsin.

onun incelenmesine atfedilmiş olan eleştirel değerdir. Emek. yüzeydeki benzerliklere ve birkaç teknik benzeşmeye rağmen. tam da dillerin filolojinin nesnesi haline geldikleri bir dönemde. içinde maskelenebilecekleri oluşturulmuş bir dilin kendine özgülüklerinden koruyarak kullanabilen ve gün ışığı ışığına çıkarabilen bir mantık. sessiz adet-lerinin yerini meydana getirmekte. olguyu bu tamamen negatif biçimi altında bildirmek yetersiz olacaktır: sözel olmayan bir mantık ile tarihsel bir gramerin olabilirlik koşullan. geleneklerin. s. Fakat. Boole ile birlikte. düşüncenin. Bir dilin 377 . bizatihi bilme olanağı veren hareketin içinde şeffaf olan bir dil icat etmek gerekiyordu. simgesel bir mantığın doğması gerekmekteydi: bunun nedeni. Hayat. onun isteklerine tabi olduklarını bilmemektedirler. bilme eylemi tarafına yönelten hareketi işaret etmektedir. Mantıksal Cebir de onu o sıralarda oluşmuş her biçimden arındırarak. kendini bellek olarak bile tanımayan. dilin bilincin nesne cephesine kaymasını gösterirken.. Rappon. . dilden çok simgecilik olan ve bu nedenden ötürü düşünceye. düşüncenin biçim ve bağlantılarını bütün dillerin dışında temsil etmenin söz konusu olmasıydı. kaçınılmaz bir anı yığmı haline gelmektedir. onları tarihsel boyutları ellerinden kaçan sözel biçimlerin içine yerleştiren insanlar.bağlı olmakla birlikte. arkeolojik düzeyde aynıdır. Dil 417 Kalın ve tutarlı tarihsel gerçeklik haline gelen dil. Dilin düzeyinin eşleştirilmesi konusundaki ikinci telafi. Düşüncelerini egemen olmadıkları kelimelerle ifade eden. 4. uvier. kelime haznelerinin. sözlerinin kendilerine boyun eğdiğine inanmakta. dilbilimin nesnesi haline geldiğinden. klasik çağdaki gibi evrensel bir dil oluşturmanın değil de. gramerlerin. Pozitiflik zeminleri özdeştir. kelimelerin sentetik biçimlerinin bağımsız bir mantığını bulmaya yönelik olmuştur: düşüncenin evrensel sonuçlarını. Mantıksal Cebir ile Hind-Avrupa diHeri'nin bir bakıma Genel Gramer'in çözülmesinin iki yüzü oldukları söylenebilir: HindA\rupa dilleri. ondan tamamen farklıdır-. halkların karanlık zihninin.

KapitaV'm birinci cildi "değer"in bir yorumudur. Fakat şimdi. yüzyılda dünyadan (hem şeyler hem de metinler). felsefelerden ve belki de bilimlerden. Tanrıdan. "Korkarım ki Tanrıdan hiçbir zaman kurtulamayacağız. bilgilerden veya kuruntulardan. fikirlerimizin gramatikal kıvrımını ifşa etmek. sentakslar çözül-418 Kelimeler ve Şeyler meye. dilin içine gömülmüş olan bir ilk sözün bulunması değil de. Nietzsche'nin bütün eseri birkaç Yunanca kelimenin yorumudur. Tanrı herhalde bilgilerimizin ötesinde olmaktan çok. yüzyılda oluşmuş olan. cümlelerimizin ötesindedir. onları 378 . ve eğer Batılı msan ondan ayrılamaz nitelikteyse. her söylemin kendini ilan ettiğinde kendiyle birlikte taşıdığı sessiz bölümü yeniden gürültülü ve işitilir kılmak söz konusu olacaktır. bütün yorumlama tekniklerinin canlanması anlaşılmaktadır. konuşmaya zorlayan biçimler kırılmaya. onları mümkün kılan kelimelere ve buradan da. Freud. Böylece. XVI. Söylemin derinliğinde söylenilen şeyin çözümlenmesi olarak filoloji. dilin Rönesans döneminde taşıdığı esrarlı yoğunluğu yeniden kazanmış olmasına bağlıdır. filolojinin kurduğu tuzakla karşı karşıyadır. Söylemin gerçekliği. deneyin sınırlarını aşma yönündeki doğal bir eğilim değil de. onun içinde söylenebilecek her şeyin apriori 'sidir. çünkü hâlâ gramere inanıyoruz. her halü kârda XIX. orada deşifre edilen Tanrısal söze doğru gidiyordu. bede-nimizi hem destekleyen hem de oyan bütün şu sessiz cümlelerin yorumudur. eleştirinin modern biçimi haline gelmiştir.gramatikal düzenleri. fantazmalarımızı. XIX. Bu yeniden ortaya çıkış. kanaatlerden. konuştuğumuz kelimeleri kaygılandırmak. yüzyılın sonunda bilginin sınırlarının saptanmasının söz konusu olduğu yerde. görünür söylemlerimizi. kelimeler onların boyunca ve onlara rağmen söylenilenlerin tarafına döndürülmeye çalışılacaktır. Böylece. insanlardan. rüyalarımızı. XVIII. kelimelerimize can veren efsaneleri dağıtmak. bunun nedeni. canlılığı henüz gramerlerin şebekesinin içine alınmamış bir düşünceye kadar geri gitme ihtiyacı buradan kaynaklanmaktadır. bizim yorumumuz."51 Yorum. yüzyılda çok vurgulu hale gelen. insanın dilinin onu yasalarının karanlığı içinde aralıksız kışkırtmasıdır.

Fakat. biçimselleştirme tekniklerine karşı durmaktadır: birinciler. Emek. bir ilk söylemin hükümranlığı değil de. bir şey söylemek istermişçesine sessiz duran bütün bu biçimleri yorumlamış olmak gerekmez mi? Yorum ile biçimselleştirme arasındaki paylaşım. ikinciler ise. dil tarafından çoktan egemenlik altına alındığımız ve dondurulduğumuzdur. en küçük sözümüzden bile daha önce. Çev. dilin ham haliyle dışavurumuna gitmektedir. Pr. Modern eleştirinin kendini adadığı yorum gariptir: çünkü dile ilişkin farkına varışından. Hayat. minimum bir yorum uygulamış olmak ve hiç değilse. dil gibi bir şeyin çıplak varoluşuna götürüyorsa da. Dil 419 kü yorum bizi bir ilk söylemden çok. acaba yorum ile biçimselleştirmenın ilişkilerini biliyor muyuz. çağımızın iki büyük çözümleme biçimi haline gelmiştir: gerçeği söylemek gerekirse. Le crepuscule des ıdoles.mümkün kılan kelimelere doğru gitmektedir.. dili kendi kendinin altında ve onda söylenilenin en yakınında konuşturma iddiasındadırlar. Demek ki. Fakat yeteri kadar 379 . ve bu yorumun keşfettiği şey. dil olduğu varsayılan şeyi biçimselleştirmek için. her muhtemel dili denetleme ve onun üzerine. daha başkasını bilmiyoruz. modern düşünce içindeki yorum yöntemleri. 130. 1911. onları denetleme ve onlara egemen olma yeteneğine sahip miyiz? Çün-51 Nietzche. yalnızca bu dilin daha bir anlam kazanmadan önceki saf biçimlerini söylemek zorunda kalmış değil midir? Fakat. söylenmesi mümkün olanın yasasıyla sarktıkları iddiasındadırlar. bugün bizi gerçekten baskı altında tutmakta ve bize egemen olmaktadır. s. onun söylemek istediğinin keşfine değil de aşikâr söylemin sergilenişinden. Yorumlamak ve biçimselleştirmek.

bizlerin şimdi "edebiyat" dediğimiz bir dil biçimi olmuştur. Ve aynı zamanda. ortak olabilirlik zeminleri. Edebiyat olarak edebiyat. yüzyılın düşüncenin biçimselliğine ve bilinçaltının keşfine doğru -Russel ve Freud'a doğru. Onu ya bilgi biçimlerine şeffaf kılmak. aynı zamanda en önemli ve en beklenmedik telafi. kendilerini bilinç dışımı-za her içerikten önce dayatan saf biçimlerin gün ışığına çıkarılması girişimi. dilin eşdüzeye getirilmesindeki sonuncu. çünkü Batı dünyasında Dante'den beri. birini diğerine doğru yöneltme ve bu iki yönelişi kesiştirme eğilimini de açıklamaktadır: örneğin. her sözün tanınmasına yönelik olan. kendine özgü varoluş tarzı "edebi" olan özel bir dilin 380 . bağlantılı iki teknik söz konusudur. modern çağın eşiğinde oluştuğu haliyle dilin varlığı tarafından meydana getirilen. bütün bilgilerimizin yaşanmışlık ufkunu söylemimize kadar götürme yönündeki çaba. Nihayet. Fakat kelimenin kendi yakın tarihlerde ortaya çıkmıştır. Bu durum.çifte yürüyüşünü iyice açıklamaktadır. yalnızca basit bir tercihi hükme bağladığını veya bizi anlama inanan geçmiş ile işaret eden'i keşfetmiş olan şimdiki zaman (gelecek) arasında bir seçim yapmaya davet ettiğini söylememize izin veremeyecek kadar çağdaştır. Gerçekte. ya da bilinçdışınm içeriklerinin içine daldırmak gerekiyordu. onun aynı anda.güçlü değildir. bu çatalın iki dişi. veya deney zeminini. Düzeyin eşit-lenmesini nesnede telafi eden dilin eleştirel olarak aşırı yükselmesi. Yapısalcılık ve fenomeno-420 Kelimeler ve Şeyler loji. edebiyatın ortaya çıkmasıdır. Homeros'tan beri. ama bu yüzden söylemlerimizin her birinde tanın-mayan saf bir bilme eylemine yaklaştınimasmı gerektirmekteydi. varlığın anlamını. tıpkı kültürümüzde. resmettiği çatal kültürümüzün çok derinlerine dalamamaktadır. XIX. kendilerine özgü düzenle birlikte. burada ortak yer'le-rinı tanımlayan genel mekânı bulmaktadırlar.

filolojiye meydan okunmasıdır (fakat onun ilk biçimidir): edebiyat. Edebiyat. her edebiyatın özünü yeniden kavramaya uğraşmaktadır. Hayat. doğumunun esrarının üzerine kapanmış olarak ve bütünüyle saf yazma eylemine atfen yeniden oluşturmaktaydı. kendini başka bir yerde. gerçek) kopmakta ve kendi mekânında. çir-kin. fikirler söyleminden giderek farklılaşmakta ve kendini kökten bir geçişimsizliğin içine hapsetmektedir.başka bir yasası olmayan bir dilin düpedüz dışavurumu haline gelmektedir. Törenselliği içinde hareketsizleşmiş bir söyleme karşı romantik dönemden. doğal. yüzyıldaki işlevinin dilin modern varoluş tarzına nazaran ne olduğu iyice görülmektedir. Yaygın söz 381 . dilin XIX. onun oyunsal inkârını sağlayabilecek her şeyi (rezalet. kendi üzerine nihayetsiz bir geri dönüşün içine büzül-mekten başka yapacak bir şeyi yoktur: kendi kendine yazan öznellik olarak hitap etmekte veya onu yaratan hareketin içinde. ama gene de tamamen evrensel-. ulaşılması zor bir bağımsız biçim altında.soyutlanmasının da yakın tarihli olduğu gibi. yüzyılın başında nesne kalınlığının içine daldığı ve bir bilginin onu boydan boya kat etmesine izin verdiği dönemde. sadece yazma eylemine doğru birbirlerine yaklaşmaktadırlar. Di! 421 lere karşı. artık sanki söylemi kendi biçimini söylemekten başka bir içeriğe sahip olmazmış gibi. beğeni. ve böylece bütün iplikleri en ince uca -kendine özgü. kelimelerin vahşi ve emredici varlığıyla karşılaşmaktadır. Mallarme'nin kelimenin iktidarını onun güçsüzlüğünün içinde keşfetmesine kadar. klasik çağda onu dolaşıma sokabilen bütün değerlerden (zevk. gramerin dilini çıplak sözün iktidarına götürmekte ve burada. Bu esas işleyişin zemini üzerindeki diğer her şey sonuçtur: edebiyat. edebiyatın XIX. Bunun nedeni. anlık. olanaksız) yaratmaktadır: Bir temsil düzenine uyarlanmış biçimler olarak "türler" tanımıyla bağlarını koparmakta ve sarp varoluşunu iddia etmekten diğer bütün söylem-Emek.

kısacası dilin çok yönlü bir billurlaşma içinde yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte. ihtiyaçların kendi üretimleri-ni kendilerinin örgütledikleri. onun temel düzenini bilmemek. doğal varlıkların ve çıkarların düzenini. düzenlerin. kendinden başka söyleyecek bir şeyinin olmadığı. klasik düşünce düzeni artık yok olabilir hale gelmiştir. kelimelerin. Daha ileri zamanlardan bakanlar için. temsillerin. bu cins dışa vurumlar ile onları mümkün kılanlar arasındaki ilişkiyi tamamen ihmal etmek demektir. eğer klasik düşüncenin rasyonalist olduğunu. Üstelik bir karanlıktan değil de. DOKUZUNCU AYIRIM tnsan ve İkizleri i. işte yazma eylemi tamamen zıt bir tarzda yeniden ortaya çıkmaktadır: ne sesselliğe ne muhataba sahip olabileceği. unsuru veya kökeni keşfedecek kadar kökten bir çözümleme olabilirliğini kabul ettiğini. Fakat klasik düşünceyi ancak bu cins işaretlerden tanımak. varlığın parlaklığı içinde parıldamaktan başka yapacak bir şeyinin olmadığı bir kâğıdın beyazlığı üzerine kelimenin sessizce ve ihtiyatla bırakılması. tarihin kalınlığını ve doğanın egemen olması güç düzensizliğini çoktan hissettiğini anlıyorsak. aşikârlığı sahte olan ve dışa vurduğundan fazlasını gizleyen. doğanın genel bir düzenini varsaydığını. Ve her şeyin sonunda (eğer çabaya dayalı ve yavaş bir teknikle değilse). özdeşliklerin. bütün bu idrak kavramları boyunca ve onlara rağmen 424 Kelimeler ve Şeyler hayatın hareketini. DİLİN GERİ DÖNÜŞÜ Edebiyatla birlikte. ama daha o sıralarda. canlıların 382 . yorumun geri dönüşü ve biçimselleştirme kaygısıyla ve bir filolojinin kurulmasıyla birlikte. biraz bulanık bir ışıktan söz etmek gerekir: nitekim.olarak dilin bilgi nesnesi haline geldiği anda. bu büyük şebekenin bozulduğu. ona ilişkin her şeyi bildiğimizi sanıyoruz. Galileo'dan ve Descartes'tan beri Mekaniğe mutlak bir güç atfettiğini. bu tarihte karanlık bir bölgenin içine girmiştir.

tarih tarafından oluşturulan ve bırakılan şeyler gibidir. kelimeler ve söylem tarafından. Temsilden kopan dil. bu kelimelerin kırıla-cak metinler haline gelmeleri gerekir. bizi klasik düşünceden ebediyen uzaklaştırmıştır-. durdurmak. eski. artık bu bütünün işleyiş tarzını yeniden bulmak güçleşmiştir. karakterler ve sınıflandırma. eşdeğerlilik ve mübadele tarafmdan meydana getirilen bütün bu kavgalar şimdi iptal edilmişlerdir. onun ilk düzene sokuluşu olarak var olmaktan ve iş görmekten çıktığı gün. bundan sonra ve günümüze kadar. yüzyılın başında. somut içeriğini ayıklamalı ve artık söylemin evrensel olarak geçerli biçimlerinden başka bir şeyi göstermemelidir. öylesine ki. kelimelerin sakladıkları şu diğer anlamın apaçık ortaya çıkması için. klasik düşünce de bizim tarafımızdan dolaysız olarak ulaşılabilen bir şey olmaktan çıkmıştır. Yerinden çıkan sonuncu "parça" -bunun kaybı. kelimelerin maddi tarihleriyle ağırlaştıklan ândan itibaren. kısacası temsilin özdeşliklerinin varlıkların düzenini çekince koymadan ve tortu bırakmadan dışa vurmaya son verdikleri ândan itibaren yeniden bulmak nasıl mümkün olacaktır? Temsillerin devamını. 383 . sürekli bir tablo halinde dağıtmak ve sergilemek için çözümleyen bütün tasnif sistemi (insanların zihinlerinde açımlanan ince zamansal dizi). ne de şeylerle işaretlerin dairesel bir sistemiyle yeniden bütünleşmek üzere olmuştur. ama bu hiç de. Söylemin temsilin içinde.hayatın esas işlevleri üzerine kapandıkları. esrarlı kalınlıklarına yeniden kavuşmuşlardır. Klasisizmden modernliğe geçişin eşiği (kelimelerin kendileri önemli değildir. biçimselleştirmek isteyenler için dil. onları Rönesans döneminde barındıran dünyanın eğrisine. tam da bu tasnif hanelerinin birincisidir: temsilin başlangıçta tablo halindeki kendiliğinden. artık yalnızca dağınık bir sistemin üzerinde var olmaktadır: kelimeler filozoflar için. saf sergilenişini sağlayan söylem. eğer bu durumda yorum yapılmak istenirse. nihayet dilin kendi için. Kelimeler XIX. kelimeler temsillerle kesişmekten ve şeylerin bilgisini kendiliklerinden çerçevelemekten çıktıklarında aşılmıştır. onu yana yatırmak. Tarihöncemizden bize hâlâ çağİnsan ve ikizleri 425 daş olana diyelim).

doğrudan ve kendi için. çok güzel kitaplar yazıyor-du. bütün söylemlerin bütünsel olarak tek bir kelimede. dil.XX.birliği ortadan kalktığında. en azından emek veya haya-tmkiyle karşılaştırıldığında kendine özgü olarak gözüken bir kader dayatmaktadır. birliği herhalde tekrar kurulamayacak olan birçok varoluş tarzı halinde ortaya çıkmıştır. zenginlikler çözümlemesi ortadan yok olduğunda. Bu dağınıklık dile. dil egemen olunması gereken esrarlı bir çoğulluk içinde ortaya çıkmaktadır. bunu şu anda kim bilebilir) halinde olmak üzere. felsefi düşünce çok uzun süre dilden uzak kalmıştır. kendi nesnesi veya modelleri olacak bir şeyi hayat veya emek cephesinde yorulmaksızın ararken. bütün dünyanın tek bir kitapta içerilmelerine ilişkin temalar ortaya çıkmaktadır. dilin onun önüne çıkarabileceği engellerden kaçınmaktı. Bunun üzerine. Felsefe. bütün kitapların tek bir sayfada. filolog Nietzsche'nin -ve bu alanda da çok bilgeydi. Mallarme'nin kendini ölümüne kadar 384 . her söylemin evrensel bir biçimselleştirilmesinin temaları veya aynı zamanda dünyanın aldatıcılıktan tam bir arındırılması da olan. Doğal tarihin tablosu çözüldüğünde. onun hakiki ve temel zemininde ise dile ancak yan bir dikkat göstermekteydi. her biri bir tasarı (belki de kuruntu. dile ilişkin kökten bir düşünce ile felsefeyi yakınlaştıran ilk kişi olduğu söylenebilir. Ve işte Nietzsche'nin bizim için açtığı bu felsefifilolojik mekân üzerinde. Herhalde bu nedenden olsa gerek. ko-nuya ilişkin çok şey biliyordu. ancak XIX. canlı varlıklar dağılmamışlar. genel gramerin -söylem. onları yabancılaştıran içerik-lerinden kurtarmak veya dili esnek hale getirmek ve idrakin uzaysaüaşmasından azat olarak. gene bu dünyanın bütüncül bir yorumuna ilişkin temalar veya genel bir işaretler teorisinin temaları veyahut tortusuz bir dönüşme (herhalde tarihsel olarak ilk). onun için özellikle söz ko-426 Kelimeler ve Şeyler nusu olan. bir ayrıcalık değilse bile.kendinden başka bir şeyi işaret etmeyen bir yazma eylemi biçiminde zuhur ettiği de olmaktadır. örneğin kelimeleri. buna karşılık. yüzyılın sonunda girmiştir. Dil düşünce alanına. Hatta. yüzyılda. tersine hayatın esrarının etrafında gruplanmışlardır. hayatın hareketini ve kendine özgü süresini aktarabilmesi için onu içten akışkan hale getirmek gerekiyordu. bütün ekonomik süreçler üretimin ve onu mümkün kılan şeylerin etrafında gruplanmışlardır.

yalnızlığı. bizim bugün dilin parçalı varoluşunu belki de olanaksız bir birliğe ulaştırma konusundaki bütün gayretlerimizi kapsamaktadır. bu ödev emeklemeleri içinde. esrarlı ve geçici varlığı-. Nietzsche'ye göre. bütün bunlar konuşurlar mı ve hangi dili. çünkü başkalarını işaret etmek üzere Agathos ve Deilos denilmekteydi. davranışlarımızın bütün esrarlı armasında. söylemin kendiliğinden oluşacağı saf bir kitap töreni-nin içinde yalnızca icracı olarak yer almaya varacak kadar. hiçliği içinde kelimenin bizzat kendidir cevabını vermektedir -kelimenin anlamı değil. narin titreşimi. işte şimdi bize egemen olan odur. Mallarme'nin. konuşana ilişkin bu soruyu sonuna kadar sürdürürken. mürekkebin kâğıt üzerine çizdiği şu ince ve maddi siyah çizginin içine kapatma konusundaki girişimi. rüyalarımızda ve hastalıklarımızda sessiz kalan şey. sonuçta Nietzsche'nin felsefeye sorduğu soruya cevap vermektedir. iyilik ve kötülüğün kendilerinde ne olİman ve İkizleri 427 duğunu. Şu anda merakımızı harekete geçiren bütün soruların (Dil nedir? Bir işaret midir? Dünyada. bu sorgulamayı bizzat kendi üzerinde -konuşan ve sorgulayan özne: ecce homo -temellendirmek üzere. Mallarme.adadığı büyük ödev. kimin işaret edildiğini. neyi ve kim için ve hangi koşullara göre işaret eder? Dil ile varlık arasında hangi ilişki vardır ve dil acaba hep varlığa mı. daha doğrusu kimin konuştuğunu bilmek söz konusuydu. kendini kendi dilinin içinde silmeye hiç ara vermemiştir. hangi gramere göre konuşurlar? Her şey işaret eder mi.1 Çünkü dil burada. sonunda onun içinde püskürmesine rağmen. söylevi çeken ve sözü elinde daha derinlemesine tutan'da tam anlamıyla toplamaktadır. en azından gerçekten konuşanın 385 . Nietzsche. hareketlerimizde. mümkün her söylemi kelimenin narin kalınlığının içine. Mallarme. Nietzsche'nin kim konuşuyor? sorusuna.

söylem yasasının XIX. 428 Kelimeler ve Şeyler lanmış gibi bulması olgusu sayesinde mümkün hale gelmişlerdir. yüzyılın sonundan itibaren öğ-rettiği şu olayı izlemekten. bu soruların bize nereden geldiklerini biliyoruz. Şimdi. kendini ancak şöylesine haber veren bir günün doğumunu. yüzyılın başında temsilden kopmasından ötürü.varlığına mı hitap eder? Şu hiçbir şey söylemeyen. yüzyılda hayat ve emeğe ilişkin olanlarından devralmaktadır. Acaba burada. hiç susma-yan ve kendine "edebiyat" diyen dil nedir?). bu günün ilk ışıklarını mı hissetmek gerekir. Nietzsche'nin kendi dilinin içinde hem insanı hem de Tanrıyı öldürüp. fakat bu sorular. dilin tek ve zor varlığına doğru yeniden taşındığında gerekli hale gelmişlerdir. arkeolojinin bize varlıklarını ve ilk etkilerini XVIII. Gtne'alogie de la morale. p. bu yoldan tanrıların geri dönüşünü vaat ettiğinde hazırladığı şey değil midir? Veyahut da. Nietzsche'nin sorusu ile Mallarme'nin ona verdiği cevap arasındaki asla kapatılamayan mesafenin içinde yer alıyor olmaları mümkündür. düşünce Nietzsche ve Mallarme ile birlikte dilin bizzat kendine -ve şiddetli bir şekilde-. onu kendinde ve tamlığı içinde ortaya çıkartabilmek üzere nasıl kuşatmah? Bu soru nöbeti bir anlamda. düşüncenin burada -binlerce yıldan beri konuşmanın ne demek olduğunu. dile ilişkin bu kadar çok sorunun. hatta konuştuğunu bile bilmeden konuşan şu düşüncekendini yeniden bütünüyle kavrayacağını ve kendini varlığın parlaklığı içinde yeniden aydınlatacağını mı hissetmek gerekir? Bu. I. en fazlasından tamamına erdir-mekten başka bir şey yapmadıklarını mı kabul etmek 386 . ondan daha az olmak üzere. Fakat bu araştırmanın ve onu çeşitlendiren bütün soruların statüsü tam açık değildir. Bunlar. 5. XIX. dilin varoluşunun kendini parça-1 Nietzsche. Düşüncemizin bütün merakı şimdi şu sorunun içine yerleşmiştir: Dil nedir.

XVIII. temsilin momentlerinin her 387 . boşlukta kalmış bu kadar sorunun üzerinde durmak gerekir: söylemin sonu ve herhalde emeğin başlangıcı burada saptanmıştır. söylemin kaybolması olarak belirtilebilecek olan bu arkeolojik olaya. yüzyılın sonuna doğru bizden önce ve bizsiz cereyan etmiş olanı tamamına erdirmiş olacağız. şimdi son ânda ve yapay bir tiyatro oyunundaymış gibi. ne bu sorulara cevap vermeyi ne de bu alternatiflerden hangisini seçmenin gerektiğini biliyorum. bu kadar cehaletin. klasik düzenin kopuşunu en yakın tarihlerde görünür hale gelen (çünkü en gizli ve en temel-lisidir) sonucundan başka bir şey olmayacaktır. bu kırılmaya egemen olmaya ve dili bütün olarak ortaya çıkarmaya çalışırken. temsillerin büyük klasik oyununun içinde henüz hiç ortaya çıkmamış bir kişiyi işe dahil etmek gerekmektedir. Fakat bu tamamlanış ne olacaktır? Dilin kayıp birliğini yeniden oluşturmaya çalışırken. şimdi herkes gibi. bir önceki yüzyılda oluşan bir bilme tarzını kendi için kapatmak da olabilir. Bir gün bu sorulara cevap verip veremeyeceğimi veya bir gün kendimi belirleyebileceğim nedenlere sahip olup olamayacağımı bilmiyorum. KRALİN YERİ Hiç kuşkusuz. statülerini meşrulaştırmanın güç olduğu sözler. Fakat gene de söylenecek birkaç söz vardır. filolojik nesnelliğe geçişiyle çağdaş olan parçalanması. bu durumda. Kuşkusuz. yoksa onunla çoktan uyuşmaz hale gelmiş olan biçimlere mi başvurulmaktadır? Nitekim dilin dağılması. bu sorulan neden sorabildiğimi ve şimdi sormak zorunda olduğumu. yüzyıla ait olan bir insan ve Ihizhri 429 düşüncenin dibine kadar mı gidilmektedir. Dilin büyük oyununu tek bir mekân içinde yeniden bulmak. Ancak. Bopp'tan. 11. tamamen yeni bir düşünce biçimine doğru belirleyici bir sıçrayış olduğu kadar. temel bir tarz içinde bağlıdır. Ricardo'dan öğrendiğime. Bunları Kant veya Hegel'den daha açık bir şekilde Cuvier'den. yanızca okumasını bilmeyenler şaşı-racaklardır. Gerçeği söylemek gerekirse. Bu oyunun ön yasasını.gerekir? Dilin.biliyorum. acaba XIX.

bakışı tabloyu bir nesneye. gerçek olmayan bir mekâna o kadar dalmış. emeğin üretkenliği veya dilin tarihsel kalınlığı için de aynı durum geçerliydi. Üstelik bu eksiklik. fakat o kadar uzak. Hayatın gücü. kimse için bir boşluk değildir. palet. duvara asılı tablo-430 Kelimeler ve Şeyler lar. temsil edilen. yüzyılın sonundan önce var olmuyordu. tersi dönük tuvalin büyük koyu yüzeyi. tabloyu hamaratlıkla unsurlarına ayıran söylemin dışında. temsilin onun için var olduğu kişi ve kendini orada temsil eden kişi. ressamın gerçek yeri olan. nihayet çünkü sınırsız bir göz kırpması halinde ressam ve hükümdarın yer değiştirdikle-ri bu ikircikli yerin konuğu. bilginin evreni düzenleme çabası içinde.birinde temsil edildiği Las Meninas tablosunda bulmak hoşa gidecektir: ressam. Klasik düşüncede. tablonun gösterdiği kişilerin saygısının. hep ve gerçekten işgal edilmektedir. bundan iki yüz yıldan daha az bir zaman önce. esas olanın en yakınında. kral ve kraliçenin bu saymaca yerine yönelmişlerdir. başka tarafa yönelen bütün bakışlara o kadar yabancı bir yansıma olarak ki. çünkü temsil edilen ressamın dikkatinin. çünkü tabloda gösterilen bakışlar. ama mevcut olmayana yönelmektedirler. İnsan. kendilerini orada. bu esas damganın saf temsiline dönüştüren seyircidir-. temsil edileni gösteren ayna. Bu hem nesne -çünkü temsil edilen sanatçının tuvaline aktardığı odur-. XVIII. nihayet merkezde. temsilin en zayıf ikizlemesinden başka bir şey olmamaktadır. bakan ve onlara bakanlar tarafından çerçevelenmiş seyirciler. merkezi yansımadan gelenleri.temsilin kalbinde. hem de öznedir —çünkü ressamın kendini çalışırken temsil ettiği sırada karşısında bulunan şey odur. tersinden görülen büyük tuvalin mevcudiyeti ve bu tablonun ona göre var olduğu ve bu tablonun zamanın içinde ona göre düzenlendiği bizim bakışlarımızın kanıtladığı üzere. kendi elle- 388 . Tablonun bütün iç çizgileri ve özellikle de. insan. "tab-loda temsü"in kesişen bütün iplerini birbirlerine bağlayan görüntü veya yansıma olarak tanımaktaydı -orada kendi asla mevcut olarak bulunmayan—.

gramer ve iktisat. hiçbir dönemin insan doğasına onun kadar büyük ve onun kadar kararlı. kesintisiz ardışıklık) işlememektedir. Nitekim. genel gramerin. kronolojik bir ardışıklığın dokusunu bozan bu âna mensup olmayan unsurların karşılaştırılmasını gerektirmektedir. zenginlikler çözümlemesinin insanı tanımanın birer biçimi olduğu söylenebilir. Tabii ki.insan ve İkizleri 43 i riyle imal ettiği çok yeni bir yaratıktır: fakat bu yaratık o kadar çabuk ihtiyarlamış tır ki. temsillerin düzensiz zinciri içindeki özdeşliği ortaya koymakta ve bunu imgelerin sergilenmesi yoluyla yapmaktadır. bunların her ikisi de soyutlanabilir özdeşlikleri ve görülebilir farklılıkları tablo halindeki bir mekâna ve düzenli bir sıraya göre dağıtmaya izin veren genel bir çözümlemenin olabilirli- 389 . Doğa ile insan doğası arasındaki pozitif ilişkinin bu zıtlığa rağmen veya daha doğrusu. Ve eğer hâlâ. bunlar özdeş unsurların sayesinde (aynı. diğeri. fark edilmez 432 Kelimeler ve Şeyler farklılık. yüzyıldaki ırklar üzerindeki tartışma buna tanıktır. karanlıklar içinde binlerce yıl bekle-miş olduğu kolaylıkla hayal edilmiştir. Biri. bizatihi insan doğası kavramının ve işleyiş tarzının klasik bir insan biliminin olabilirliğini dışladığı cevabı verilebilir. Doğal bilimler insanı kuşkusuz bir cins veya bir tür gibi incelemişlerdir: XVIII. gerçek ve düzensiz bir çakışmanın işleyişiyle. insan doğası ise. doğal tarihin. nihayet içinde tanınabileceği aydınlanma anını. ihtiyaç. varlıkların düzenli sürekliliği içindeki farklılığı ortaya çıkarmaktadır. arzu veya bellek ve hayal gücü gibi kavramlar kullanıyorlardı. onun kadar söyleme sunulmuş bir statü vermediği itirazında ısrar edilecek olursa buna. insana özgü ve spesifik bir alanı hiçbir şekilde soyutlanmayan çiz-gilere göre eklemleştirmektedir. sürekli. bu zıtlık boyunca resmolduğu görülmektedir. şu anki manza-raların oluşumu için bir tarihin bulanıklaştmlmasım gerektirirken. Klasik episteme. Fakat insanın insan olarak. Klasik episteme'nin içinde "doğa" ve "insan doğası" işlevlerinin terimi terimine zıtlaştıklarını kaydetmek gerekmektedir: doğa. Öte taraftan. epistemolojik bir bilinci bulunmamaktaydı. ama ayırım yapmak gerekir.

kendini bakışlara sunduğu haliyle varlıkların temel zincirinin açımlanması değildir ve onun birbirlerine karışmış -tekrarlanan ve süreksiz. adlandırma eyleminde. geniş teorik sonuçlara yol açmıştır. insan doğasına doğanın işleyişi aracılığıyla bağlıdır: mademki gerçek dünya. özdeş çizgiler belleğin içinde çakışmaktadır. farklıhlar parçalanmaktadır. kimlik İnsan ve İkizleri 433 belirleme işaretleriyle basılmaktadır. yavaş yavaş var olan her şeyin genel bir tablosu halinde sabitleşmektedir. kelimelerle varlıklar zemini söylem haline gelmekte. önce rastlantısal olan ve kendilerini sundukları halleriyle temsillerin kaprislerine teslim edilen bellek. Fakat. yeryüzünün düzensizliğini altında. Doğa ile insan doğasının. varlıklar zinciri. Bunun tersine. kendi temsilini temsil etme gücüne sahip bir söylemin hükümranlığına sokabilir. büyük belirsiz ve sürekli tabaka. insan artık dünyayı. ona doğumdan gelen bir hak olarak ve bütün diğer varlıklara olduğu gibi tanınan şu bölgesel. Ve bunun sonucu olarak. bu bilgi 390 . az çok genel çizgilerle. İnsan doğası ve doğa eğer birbirlerine dolanıyorlarsa. düşüncelerin çizgisel devamını kısmen farklı varlıkların sabit bir tablosu haline dönüştürmektedir: temsillerini orada ikizlediği ve dışa vurduğu söylem. bu sayede insan doğasına ve temsiller dizisine bağlanmaktadır. ama birbirleri üzerine etki edemediklerinden ötürü tamamlayıcı olan iki işlevden hareketle iletişime sokulması. Konuşma eyleminde veya daha doğrusu (klasik dil deneyi açısından esaslı olanın mümkün olduğunca yakınında durarak). temsil zinciri ikizlenebilrne konusunda sahip olduğu güçle (hayal gücünün ve anının içinde ve onu karşılaştıran çoklu dikkatin içinde). Klasik düşünceye göre insan doğaya. ayrı karakterlerle. hiçbiri bunu diğeri olmadan başaramamaktadır ve buradan itibaren iletişim kurmaktadır. Böylece. Nitekim.ğini kesintisiz bir doku üzerinde ortaya koymaktadır. varlıkların kesintisiz tabakasını yeniden bulabilir.parçalarını sunmaktadır. zıt. temsilin kendi üzerine kıvrım yapması olarak insan doğası. uçlar burada karşılaşmakta. onu doğaya bağlamaktadır. o halde zihindeki temsiller dizisi fark edilmez farklılıkların sürekli yolunu izlemek zorunda değildir. aynı şeyler kendilerini burada birçok kere sunmaktadırlar. sınırlı ve spesifik "doğa"nın aracılığıyla yerleşmemektedir.

insanın ilk.*•■■ . klasik düşüncenin or-oıart-fc g*"<.r bir biçim > >zû olarak katmıştır. msan vamlu şunun kendi içinde sorguya çekilmesi ol or.1.i-": ^" ir -1 w w tfctjtftt nsın florasının kesiştik' "in ek bir şeyi ke dır Batı kültüründe bu dil konuştuğu sürece. bizim için bildik ve "insan bilimleri"nin varlığına bağlı olan bütün bu temalar klasik düşünce tarafından dışlanmışlardır: doğası (onu belirleyen. tanımlanmış ve öngörülmüş işlevsel momentlerdir. mümkün her bilginin zor nesnesi ve hükümran öznesi olarak insan.mekanizmaları ve onların işleyişleri aracılığıyla olmaktadır. elinde tutan ve onu zamanların dibinden beri kat eden) doğa yi ve buna bağlı olarak kendini doğal varlık olarak tanımak olan bir varlığın garip kişiliğinin karşısına dikilmesi o sıralarda mümkün değildi. doğa ile insan doğasının kesiştikleri yerde -günümüzde. temsil 391 . Buna karşılık. konuşan ve çalışan. Ve kaim ve ilk gerçek olarak.1 İr .ne tam hak sahih» obruk bağlananlar. çünkü onda b • -. Bir ekonominin. doğa. ama bir cins iç burulma ve örtme tarafından. reddedilemez ve esrarlı doğasının varlığını tanıdığımıza inandığımız şu yerde-. tık 'fer. insan doğası ve onların ilişkileri klasik episteme'nin büyük düzenlenişinin içinde. hiçbir yere sahip değildir. temsil ile varlığın karşılaşma noktasında. veya daha doğrusu. bir filolojinin ve bir biyolojinin yasalarına göre yaşayan. bizatihi kendi yasalarının işleyişi sayesinde onları tanıma ve tamamen gün ışığına çıkarma hakkının verilmiş olduğu bir bireye ilişkin modern temalar.

onları kavrayan ve ihya eden bir bilincin içinde. tam bir figür halinde donuyormuş ve böylece sonunda mekânın bütün temsilini bir bakışta aktanyormuş gibi. ama gidip gelmelerinden. ona izin veren episteme'nin düzeni. canlının olabilirlik koşullarını tanımlamasını istemişlerdi. seyirci) bir ay-nanm rastlantısı içinde ve adeta zor kullanarak yansıtabi-len bu mekânda.ki k. Ur bı <n n lık ti> ■■ ■ -çe. hayattan kendi kendini ve varlığının derinliğinde de. şimdi bizzat şeylerin kendine ve onların iç yasasına ait olan bir düzenin olgusudur -belki de bundan da az 392 . kelimeler ve şeyler arasında onun boyunca kurulan yeni ilişki. burada Las Meninas'in Krala önceden tahsis ettiği. temsil artık insanın olduğu şu ampirik bireyin cephesinden. Bu yeni mevcudiyetin nedeni. Şeylere ilişkin temsil artık bağımsız bir tablonun içinde. nların algılanamaz dansları. temsil artık onlara nazaran. Cuvier ve çağdaşları. Ricardo da aynı şekilde. ressam. bakılan seyirci olarak. canlılar için. onlara az çok bulanık bir şekilde karşılık veren bir etkiden başka bir şey değildir. kârın ve üretimin olabilirlik koşullarını sormuştu. Temsil bizatihi bu olgudan ötürü. bütün bunlar şimdi aydınlatılabilmektedir. birbirlerini karşılıklı olarak dışlamalarından. Sanki. ona özgü olan tarz. -ı:*6 Kelimeler ve $cy\er Di kılınmış bağımsız. emekten mübadelenin. ilk filologlar da. aniden donuyormuş. Velâzquez'in tablosunun tümünün ona doğru döndüğü. ama gerçek varlığının uzun zamandır dışladığı bu yerde zuhur etmektedir. onların düzene sokulmasının sergilenişi değildir. onların kökenleri ve gerçekliklerinin ilkel makamı olma değerini taşımaya son vermişti. söylem ile gramerin olabilirliğini dillerin tarihsel derinliğinin içinde aramışlardı. ihtiyaçlar için ve kelimeler için. kral. birbirleriyle iç içe geçmelerinden ve daldan dala konmalarından kuşkulanılan bütün figürleri (model.

üretimin ve dilin yasalarına göre şeylerin derinliğine çekilen ve kendi içlerinde kapanan canlılar. ancak bir canlı. insanın sonluluğu. görünüşüdür-. nihayet çünkü ihtiyaçlar ile bunları tatmin etmek için sahip olduğu araçlar arasındaki ilişki öyledir ki. çünkü konuşan odur. Fakat bu emredici işaret ediş ikirciklidir. insana ancak kelimeleri. insanla kur-insan ve ikizleri 437 duklan dış ilişkiyi açık etmektedirler. tıpkı fiil çekiminin bilindiği gibi bilinmektedir. İnsan. ondan önce var olan kelimeler için bir taşıyıcı biçimi altında açık edebilmektedir. onların meydana getirdikleri çember tarafından sıkıştırılan insan. mübadele nesneleri ve kelimeler tarafından açılmış bir oyuğa yerleşmektedir. indirgenemez bir önceliğin içinde. ve insanın kendi de. 393 . organizması. kendine özgü varlığı. aynı zamanda onların oluşturduğu bütünü düzene sokan bir yerde: insan evrimin son durağı olarak kavranmasa bile. her üretimin zorunlu olarak ilkesi ve aracı olmaktadır. çünkü onun hayvanların arasında (ve yalnızca ayrıcalıklı olmakla kalmayıp. İnsan bir bakıma çalışmaya. insanın sonlu olduğu. belirlenmelerini burada bulmaktadır. çoktan zorunlu olarak gizli olan bir kalınlığın içinde. bir üretim aracı. uzun bir dizinin uç noktası olduğu kabul edilmektedir) oturduğu görülmektedir. talep edilmektedir-. imal ettiği nedenler boyunca ulaşılabilir -sanki gerçeği öncelikle onlar (belki de sadece onlar) ellerinde tutuyorlarmış gibi—. veya daha doğrusu. Onların ortasında. kendine temsiller sunma gücüyle o zamana kadar doğal yerleşim yerleri olmuş olan temsil etmeyi terk ederek. Varlıklar temsilin içinde kimliklerini değil de. düşünür düşünmez kendini kendine. hayatın. Bilgisinin ona dışsal ve daha eski olduklarını açık ettiği bütün bu içerikler onu öncelemekte tüm sağlamhklan içinde onun üzerine sarkmakta ve onu sanki bir doğa nes-nesinden veya tarih içinde silinecek bir çehreden başka bir şey değilmiş gibi kat etmektedirler.olmak üzere. kendini bilginin pozitifliği içinde -ve emredici bir şekilde-438 Kelimeler ve Şeyler ilan etmektedir. hayata ve dile tabi durumdadır: somut varoluşu. onlar tarafından işaret edilmektedir -daha da ötesi.

Fakat insanın deneyine. profilini sonsuzluğun paradoksal biçimi altında çizmektedir. güncellik sistemine göre. . her şeyin ondan itibaren değer ve nispi değer kazandığı başat iştah olarak sunulmuştur. Çünkü. bunlar burada onları kısmen aydınlatan bu ışığın içinde olmazlardı. onları kendilerinden hareketle gizleyen daracının içinde de sunamazlardı.bütün bu sağlam. bir dil de bu aynı 394 . ve belki insan. dayattıkları sonluluk ve sınırlar fark edilmekte. arzu da bu aynı deneye. ancak sonluluğa tepeden tırnağa bağlanmış olarak sunmaktadırlar. kendilerini mümkün bir bilgi edinme ödevine. ve reddettiği bu aynı sonsuzluğu. bu biçim daha çok sınırın sağlamlığını.sonluluğun bu ilk keşfi istikrarsızdır. sakladıkları ve aynı zamanda zamanın sınırlarına doğru yoğunlaştırdıklarıyla birlikte. dolaysız ve mutlu açıklığının içinde yer alsaydı. sınırlarının sürekli hatırlatılmasının ilkesini bir gün artık emeğin içinde bulamayacaktır. Pozitiflik içinde ilan edilen insanın sonluluğu. kendilerini. Fakat gerçeği söylemek gerekirse. ihtiyaçlarının. olanaksız hale getirdikleri her şey açıkça tahmin edilmektedir. ve tarihsel dillerin ışık geçirmezliğıni çözecek kadar saf simgesel sistemleri keşfet-meyeceğini kanıtlayan bir şey de yoktur. ama herhalde umutsuz da olmayan bir yol alışın tekdüzeliğini işaret etmektedir. eğer kendini onlar boyunca keşfeden insan. bütün bu içerikler. yabancılaşmasının. hayvansal hayatın dilsiz. onu kendi üzerinde durdurmaya izin veren hiçbir şey yoktur. ama eğer insan onları sonsuz bir idrakin parlaklığı içinde hiç eksiksiz kat edebil-seydi. onun bedeni olan bir cisim kendine özgü ve indirgenemez İnsan ve İkizleri 439 uzaysallığı şeylerin mekânıyla eklemleşen ikircikli mekânın parçasısunulmuştur. karanlık. kendinin de aynı şekilde vaat ettiği varsayılamaz mı? Belki de cinsin evrimi tamamlanmamıştır. bilgi mekânının içinde pozitifliğe sahip değillerdir. hiç kuşkusuz sınırı olmayan. Ancak. pozitif ve dolu figürlerin filigranında. üretim ve çalışma biçimleri değişmeye ara vermemektedirler.

insana dışarıdan dayatılan belirlenme olarak değil de (çünkü bir doğası veya bir tarihi vardır). Bütün ampirik pozitifliklerin ve kendini insanın varoluşuna somut sınırlandırmalar olarak işaret edebilecek şeylerin arkasında bir sonluluk —bir anlamda aynı olan: bedenin uzaysallığı. üretimimin varoluş tarzı. ve dilin varoluş tarzı. bütün ardışıklıkların ve bütün eşanlıhkların içinde verilebildiği bir sıranın içinde sunulmuştur. bana temel olarak bedenim tarafından verilmiştir. bütün zamanların bütün söylemlerinin. belirlenmelerimin varoluşunun üzerindeki çekim gücü bana arzum tarafından verilmiştir. bana ancak benim konuşan düşüncemin ince zinciri boyunca verilebilmişlerdir. tekrarın mekânı olacaktır -pozitif ile temelli arasındaki özdeşlik ile farklılığın mekânı-: canlığın gündelik varoluşunu anonim bir şekilde kemiren. kendini bizzat ampirikliğin kalbinde işaret etmektedir. veya eğer öylesi istenirse. insanın sonlu olduğunu öğre-nebileceği bu pozitif biçimlerin her birinin. inme zorunluğu. ona ancak kendi sonluluğunun zemini üzerinde verildiğidir. onlara yerleşen ve sonunda onları aşındıran zaman. bana ampirik hayatımın ondan itibaren verildiği temel şeyle aynıdır. insanın varlığının sonsuz olmadığını onu işaret eden bütün biçimleri. ama gene de tamamen başkadır: sınır burada kendini. kelimelerin telâffuz edildikleri ânda ve belki de daha da algılanamaz bir zamanın içinde açık ettikleri tarihin bütün izi.keşfedilmektedir.deneye. Ve bu analitiğin insanın varoluşunun ilk karakteri olarak kaydedeceği şey veya daha doğ-440 Kelimeler ve Şeyler rusu. pozitiflikleri içinde temellendire-bilecegi bir sonluluk analitiğine kadar çıkma. bu analitiğin kendini içinde tam olarak sergileyeceği yer. ancak kendi olgusuna dayanan ve her somut sınırın pozitifliğine açılan temel sonluluk olarak dışa vurmaktadır. Bunun anlamı. dilleri taşıyan. benim söylemimi 395 . insanları ekonomik sürecin yansızlığı içinde birleştiren ve ayıran arzu. benim için her şeyin ondan itibaren arzulanır olduğu şeyle aynıdır. arzunun açıklığı ve dilin zamanı tarafından vurgulanmaktadır. Hayatın varoluş tarzı ve hayatın biçimlerini bana dayatmadan var olamaması olgusu. Böylece.

birbiri ardına işte burada görülmektedir. kendini kendinden itibaren burada iddia edecektir. klasik felsefeye indirgenemez nitelikteki bir Aynı düşüncesi. sonsuzlukla olan negatif ilişki -ister yaradılış. yüzyıllar düşüncesi açısından. kendi ampirik içeriklerinin varlığını olduğu kadar. daha ikircikli. kökenin geri dönüşünün kendi geri çekilmesini tekrarladığı. Aynı'nın biçimi içinde. kendi kendine cevap vermektedir.daha hiç kimsenin egemen olmadığı bir ardışıklığın içinde söylememden önce çekip uzatan zamandır. Sonsuzluğa ulaşamama olarak insanın sınırlılığı. ister ruh ile beden bağlantısı. daha bu analitiğin ilk harekete geçişinden itibaren. XIX. ve XVIII. Ve böylece. ışık geçirmez kelimelerle düşünmeye zorlayan onun sonluluğuydu. Bütün bu sonluluk analitiği —modern düşüncenin kaderine ne kadar da bağlıdır-. yüzyılın belki de bu fikre daha karmaşık. cogito'nun düşünülmemiş'i tekrarladığı. deneyin bir ucundan diğerine. kuşatması daha güç olan bir rol oynatarak. ister düşüş. Sonluluk. ister 396 . Modern düşüncenin. inşa-tnsan ve tkizleri 44 [ nı hayvansal bir hayat sürdürmeye. alın teriyle çalışmaya. onları dolaysız olarak bilebilme olanaksızlığını da belli etmekteydi. işte pozitifin temelli içindeki tekrarı tarafından açılmış olan bu ince ve muazzam mekânda ser-gilenecektir: aşkının ampiriği tekrarladığı. sadece onun düşünce mekânı içindeki yerini değiştirdiği herhalde doğrudur: XVII. gene bu aynı sonluluktu. ihtiyaçlarını tatmin araçlarını. yüzyılın beklenmesinin gerekmediğini söyleyenler olabilir. onun kendi bedeninin mekanizmalarını. ister sonsuz varlığın içindeki belirleniş. Özdeşlikle aynı şeydirnasıl döndürdüğü görülmektedir. klasik düşüncenin emrettiği üzere tablo halinde serpümesiyle birlikteki temsilin sergilenişini belli bir aynı düşüncesine -burada Farklılık. tamamen alışkanlıklar ve hayal gücü tarafından dokunmuş bir dilin tehlikeli yardımını almaksızın düşünebilme yöntemini tam olarak bilmekten alıkoyan da. pozitifliklerin ve onların temellerinin özdeşliği ve farklılığıdır. Sonluluk fikrinin gün ışığına çıkarılabilmesi için XIX.

dil ve onlara ilişkin olarak sahip olunabilen sınırlı 442 Kelimeler ve Şeyler bilgi olan şu negatif biçimleri açıklamaktadır. insanların 397 . çalışmanın ve hayatın pozitif içeriklerinin içinde hapsedilmiş olmasıdır. kurtulmanın olanaksız olduğu bir şekilde. İkizlenmiş bir atfın nihayetsiz oyunu buradan kaynaklanmaktadır: insanın bilgisi sonluysa. bunun nedeni. Fakat. ama karşılıklı gönderme ve dairesellık olmaksızın. çalışmanın ve dilin ne olduğuna ilişkin. bedenin. Batı düşüncesinin tüm alanı tersine dönmüş oluyordu. dilin. yüzyılın başında oluşan deney sonluluğun keşfini artık sonsuzluğun düşüncesinin içinde değil de sonlu bir bilgi tarafından. bu içeriklerin insanın sonluluğunun aşikâr biçimleri olmaları. aynı zamanda talep de edilmekteydi: nitekim. hayat. Bu bilgi tek bir hareketle. Bu ampirik içerikler temsil mekânının içine yerleştirildikleri sürece. her zaman sınırlı bir deneyin içinde kurmaktadır. ampirik içerikler temsilden kopunca ve varoluşlarının ilkesini bizzat kendileri kapsar hale gelince. kendini insanın ampirikliğinden ve buna ilişkin olarak sahip olabileceği bilgiden eski olarak sunmaktaydı. kendi tarihselliklerine ve kendilerine özgü yasalara sahiptirler). bunun nedeni. sonlu varoluşun somut biçimleri olarak verilmiş olan bu içeriklerin bizatihi kalbine yerleştirmektedir. bir sonsuzluk metafiziği yalnızca mümkün olmakla kalmayıp. ihtiyaç. Böylece. üretimin ve çalışmanın pozitifliği (bunlar kendi varoluşlarına. modern düşünceye göre. klasik düşünceye göre sonluluk (sonsuzluktan itibaren pozitif olarak oluşturulmuş belirlenme olarak). sonluluk kendi kendine gönderme yapmaktan vazgeçmedi (içeriklerin pozitifliğinden bilginin sınırlandırılma lanna ve bilginin sınırlı pozitifliğinden içeriklerin sınırlı bilgisine). ve bunun tersine. isterse temsilin izlenimle bağı olarak algılansın-. Eskiden bir temsil ve sonsuz metafiziği ile canlı varlıkların. çalışma ve dil kendilerini pozitiflikleri içinde sunuyorlarsa.toplumsallık hakkındaki kendine özgü bakış açısı. hayatın. sonsuzluk fikri ve onun sonsuzluğun içinde belirlenmesi fikri her ikisine de izin veriyordu. negatif korelasyonlar olarak bilginin olabilirliğini pozitif olarak. ama kendi bağlarına ve gerçekliklerine temsilin içinde sahip olmaları gerekiyordu. Başka bir deyimle. ihtiyaçların ve kelimelerin varlığını ve onlara mutlak bir bilginin içinde egemen olmanın olanaksızlığını temellendirmekteydi. bilginin sonlu biçimlere sahip olmasıdır. ama hayatın. sonsuzluk metafiziği yararsız hale geldi. beden. XIX.

kendini kendi metafizik ilerlemeleri içinde inkâr edecek ve hayat. bir hayat. Böylece modern düşünme. insanın kendi kültürü için\nsan ve ikizleri 443 de yeniden sahiplenebileceği bir dilin metafiziği. metafiziği aniden yok eden. dil felsefesi ise. hemen itirazla karşılaşan ve adeta içten mayınlanan eğilimlerden ibarettirler. şimdi bir sonluluk ve insan varoluşu analitiği ile. bedeninin. onu ikincil bir kültürel olgu olarak ihbar etmektedir. Fakat metafiziğin sonu. çalışma ve dil üzerindeki düşüncelerin sonlulugun analitiği olarak değere sahip olmaları ölçüsünde. onu yabancılaşmış düşünce ve ideoloji olarak ihbar etmektedir.arzularının ve insanın dilinin kelimelerinin çözümlenmesi arasında korelasyon bulunan yerde. Batı düşüncesinde meydana gelen çok daha karmaşık bir olayın negatif çehresinden ibarettir. metafiziği yanılsama örtüsü olarak ihbar etmektedir. organlarının donanımı içinde ve fizyolojisinin bütün sinir dokusu içinde var olmaya koyulduğunda başlamaktadır. çalışma felsefesi. çünkü yalnızca. insanın bizim ufkumuzda aniden zuhur ederek. Modernlik görünüşler düzeyinde. modernlik . Bu olay. hiç kuşkusuz insan kendi organizmasının içinde. çalışma ve dil metafiziği oluşturma konusundaki sürekli bir eğilimin ortaya çıktığı görülmektedir. Ama. metafiziğini sorununu dışa vurduklarını gösterecektir: hayat felsefesi. insanı sonunda ondan kurtulacak bir şekilde özgürleştiren bir çalışma metafiziği. onunla zıtlık içinde olan (ama bağlantılı bir zıtlık). insanın sonluluğu tarafından ölçülen metafizikler söz konusudur: orada durmasa bile. kafasının kabuğu içinde. insanın ortaya çıkmasıdır. dilinin kaba olduğunu bizim düşüncemize adeta püskürmeli ve tamamen şaşırtıcı bir şekilde dayattığını sanmamak gerekir. Ama bunlar. insanın 398 . gene de insanda yoğunlaşan bu hayat metafiziği. emeğinin. insanın pozitif sefaleti değildir.

yüzyılda aynı rolü oynamıyor muydu? Fiili olarak o sıralarda çözümlenen. onun sözünde hayat bulmasına rağmen anlamlarına egemen olamadığı bir dilin kıvrımlarının arasına yerleştirildiğinde başlamıştır. ampirikçilerin insan doğası da. çünkü her bilgiyi mümkün kılan bilginin edinileceği bir varlıktır. modernliğimizi teşhis ettiğimiz eşiği. insan düşüncesinin. insanlara dünya düzeninde istedikleri kadar ayrıcalıklı bir yer vermiş olsunlar. Rönesans'ın "hümanizma"sı. IV AMPİRİK VE AŞKIN İnsan sonluluk analitiğinin içinde. sonluluğu ondan itibaren düşünebildiği için düşünebilmektedir. bilgilerin her birinin tarihsel ve genel Kelimeler ve $cy\er apriori'sini keşfeden arkeolojik düzeyde. Ama. modern bilgiye sunulduğu haliyle tanıya-mamış olması anlaşılmaktadır. insandan. klasiklerin " rasyonalizm"!. Bu koşullarda. onun evrenin içindeki çok sınırlı yerin-den.ilkesi ona egemen olan ve ürünü elinden kaçan bir çalışmanın kalbinde var olduğunda başlamaktadır. çalışkan ve konuşkan varoluşu içinde saptanabılen şu insanancak sonluîuk biçimi olarak mümkündür. sonlulugun kendine yönelik nihayetsiz bir atfın içinde düşünüldüğü ân aşmıştır. ama bunlardan hiçbirinin insanı hiçbir zaman. modernlik. garip bir ampirik aşkın çifttir. klasik düşüncenin ve onu önceleyen bütün düşüncelerin beden ve ruhtan. kendinden çok daha eski olduğu için. onun bilgisini veya özgürlüğünü ölçen bütün sınırlar-dan söz edebilmiş olmaları. hep somut insandan ve onun varoluşuna yüklenebilen ampirik biçimlerden itibaren işaret edildiği doğruysa da. insanı düşünememişlerdir. Modern kültür insanı. Sonlulugun farklı bilgiler düzeyinde. modern insan —bedensel. temsilin kendini bilgi halinde sunması için gerekli ve yeterli koşulları 399 . genel olarak bilgi edinmeye izin veren temsil özellikleri ve biçimleriydi (Condillac. Fakat. kültürümüz bundan da temelli olmak üzere. XVIII.

Modern düşüncenin genel hareketi açısından. kendini kendine özgü biçimlen içinde dışa vurabildiği keşfedilmekteydi. insanlar arasında dokunan ilişkilerin içinde oluştuğu ve şurada veya burada alabildiği özel biçimlerden bağımsız olmadığı. O sırada iki çözümleme biçiminin doğduğu görülmüştür: beden mekânının içine yerleşen ve algılama. insanın incelenmeİnsan ve ffeizleri 445 sine nesnel yöntemlerin uygulanmaya kalkışıldığı ânda değil de. bellek). bu tarihin hem ampirik bilgiye sunulabileceği. bu doğanın bilginin biçimlerini tanımladığı ve aynı zamanda. sonluluğu içindeki insan olduğundan. az veya çok zorlukla yenilebilir nitelikteki yanılsamalarının incelenmesi yoluyla. bilginin bedenin sinir dokusunda yavaş yavaş oluştuğu. şimdi çözüleme yeri artık temsil değil de. bir cins aşkın estetik gibi işlev görmüşlerdir: bu çözümlemelerde. belki de orada ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu. yoksa başka çözümleme biçimlerinde mi arandığını bilmek söz konusu değildir. 400 .şöyle tanımlamaktaydı: hatırlama. biçimlerinin işleyişinin kendine özgülüklerinden her halü kârda ayrılamayacağı. kısacası. İnsan adı verilen ampirik-aşkm bir çiftin oluştuğu günde yer almaktadır. toplumsal ve ekonomik koşullarının bulunduğu. bilgi koşullarını onun içinde verili olan ampirik içeriklerden itibaren gün ışığına çıkarmak söz konusudur. böylece. kısacası. Ayrıca. hem de onun biçimlerini hükmedebileceği gösterilmektey-di. insan bilgisinin bir tarihi'nin olduğunu. şeylerin ve organizmanın ortak eklemleşmesine ilişkin olanlar. insanlığın az veya çok eski. kendinin bilinci hayal gücü. insan bilgisinin bir doğası olduğu. bu içeriklerin nerede yer aldıkları pek önemli değildir: onların içe bakışta mı. duygusal mekanizmalar. bilginin anatomik-fizyolojik koşullarının olduğu. bilginin tarihsel. Çünkü modernliğimizin eşiği. sinirsel-motor şemalar. bir cins aşkın diyalektik olarak işlev görmüş olan çözümlemelerde olmuştur.

Saf bir düşüncenin icrası değil de. eleştirinin kendine özgü boyutunu ampirik bir bilginin üzerine düşürdüğü hareketin içinde bir bilgi doğasının 446 Kelimeler ve $eyleı veya tarihinin araştırılması. fakat aynı zamanda. bilginin doğal koşullarının incelenmesini mümkün kılmaktadır). yanılsamalar dağıldıkça resmolan ve tarihin yabancılaşmasından kurtardığı bir statü içinde kurulan gerçeklik-. bunlar bir analitiğe (veya bir özne teorisine) başvur-maktan vazgeçebilirler: yalnızca kendilerine dayandıklarını iddia etmektedirler. daha da ötesi. yeni doğmakta olan bilgiyi tamamlanmış değilse bile. İşte. çünkü aşkın düşünce olarak işlev görenler. bilimsel teoriden ayıran (bu paylaşım. yetersiz. gerçeklik yanılsamasını. nispeten aydınlatılmış paylaşımlar: başlangıç düzeyindeki. oluşan. onun olu- 401 . fakat daha karanlık ve daha temelli bir paylaşım daha vardır: bu. iyi dengelenmemiş. bilginin. bizzat içeriklerin kendileridir. Ve öncelikle. temelini ve modelini. bizatihi gerçekliğini paylaşımı-dır. ideolojik kuruntuyu. söylem sınıfından olan bir gerçekliğin de var olması gerekmektedir -bilginin doğasına veya tarihine ilişkin olarak doğru olacak bir dilin tutturulmasına izin veren gerçeklik-. oluşumunu doğanın ve tarihin içinde çizdiği bu ampirik gerçekliğin içinde bulmaktadır -bu durumda pozitivist tipten bir çözümleme vardır (nesnenin gerçekliği. keyfi olsalar bile.Oysa bu çözümlemelerin birbirlerine hiçbir ihtiyaçlarının olmaması gibi bir özellikleri bulunmaktadır. Fakat aslında. nesne sınıfından olan bir gerçekliğin olması gerekmektedir -yavaş yavaş taslağı çizilen. nitekim. belli bir eleştirinin kullanımım varsaymaktadır. İki şeyden biri: ya bu doğru söylem. bilginin tarihsel koşullarının incelenmesini mümkün kılmaktadır). bu doğru söylemin statüsü ikircikli kalmaktadır. aynı zamanda. en azınan istikrarlı ve nihai biçimlen içinde oluşturulmuş olanından ayıran paylaşım (bu paylaşım. az çok karanlık bir dizi paylaşımın sonucu olan eleştiri. denge-lenen ve kendini beden ve algılama kuruntuları boyunca dışa vuran gerçeklik.

onun taslağını önceden çizmekte ve onu uzaktan kışkırtmaktadır -bu durumda nihai söz (eskatolojik) tipinden bir söylem vardır (felsefi söylemin gerçeği. insanı özne olarak. hem de onlara herhalde beden deneyinin ve kültür deneyin aynı anda kök sa-lacakları şu üçüncül ve aracı terim halinde eklemleşmelerine izin verecek bir analitik rolünü oynayacak olan bir söylem. Bu çok karmaşık. modern düşüncede yaşanmışlığın çözümlenmesi tarafından üstlenilmiştir.ya da doğru söylem. aynı anda hem indirgenmiş hem de vaat edilen bir gerçeklik olarak ortaya çıkmaktadır. oluşmakta olan gerçekliği meydana ge-insan ve İkizleri 447 ürmektedir)-. Modern düşünce. Eleştiri öncesi saflık. Comte ve Marx. ne indirgeme sınıfından ne de vaat sınıfından olacak bir söylemin yerini ara-maktan kaçınamamıştır -ve tam da. yani ampirik bilgilerin yeri. aynı ânda hem onları bir özne teorisi içinde kuracak. Gerçeği söylemek gerekirse. aynı ânda hem bütün ampirik içeriklerin devreye sokuldukları me- 402 . burada bir seçenekten çok. işte bu yüzden. sonuç olarak. nihai söz'ün (insana ilişkin söylemin gelecekteki nesnel gerçeği olarak) ve pozitivizmin (nesnenin gerçekliğinden itibaren tanımlanan söylemin gerçekliği olarak) arkeolojik olarak birbirlerinden çözülmez olduklarına tanıktırlar: hem ampirik hem de eleştirel olmak isteyen bir söylem. ampirik ve aşkını ayrı tutacak olan. ama bu arada her ikisini aynı ânda hedeflemeye izin verecek bir söylem. aynı ânda ancak pozitivist ve eskatolojik olabilir: insan burada. çok üstbelirlenmiş ve çok gerekli rol. adeta-estetik ve adeta-diyalektiğe nazaran. ama bu bilgileri mümkün kılan şeyin en yakınına getirilmiş ve bu içeriklerde dolaysız olarak mevcut saf biçim olarak çözümlenmeye izin verecek bir söylem. bu saf söylemden itibaren-: gerilimi. burada tamamiyle hüküm sürmektedir. doğasını ve tarihini tanımladığı bu gerçekliği önceden bildirmekte.şumunu tasvir eden söylemin gerçekliğine hükmetmektedir). Nitekim yaşanmışlık. ampiriği aşkınlık düzeyinde değerlendiren her çözümlemeye içkin olan bir dalgalanma söz konusudur.

yaşanmışlık. ama ikircikli. yani insanın ampirikaşkm çift olarak belirdiği andan itibaren birbirleri için gerekli olmuşlardır. hem de onları genelde mümkün kılan ve ilk kök salmalarını işaret eden kökensel biçimdir. tnsan ve thizloi 449 403 . Yaşanmışlık deneyinin modern düşüncenin içinde. ancak bedenin ve onun boyunca doğanın. hangi sıkı şebekelerin pozitivist veya eskatoloik tipten düşünceleri (ilk sırada Marksizm olmak üzere). doğanın belirlemek-448 Kelimeler ve Şeyler rı ile tarihin çekimi arasında iletişim kurmaktadır. yaşanmış deneyin içinde hem gizlenen hem de kendini gösteren semantik kalıntılarla eklemleştirmeye uğraşmaktadır. özenli ve tasvire yönelik bir dilin uygulanabileceği kadar somut.kân. Bir doğa bilgisinin mümkün nesnelliğini. ampiriğe indirgenmiş bir gerçekliğin saf söylemini ve deneye nihayet bir insanın geleceğini safçasına vaat eden peygamberane söylemi savuş-turmayı istediği kolaylıkla anlaşılabilir. çökelti anlamların dolaysızlığımn içinde hissedilmesi koşuluyla. aşkının unutulmuş boyutunu ihya etmeyi denediği. Ancak bunun böyle olması. antropolojik postulasmm oluşmasından itibaren. onu tartışmanın ve temellerini aramanın mümkün olacağı kadar şeylerin pozitifliğinden uzak bir tabakaya hitap etmektedir. beden mekânı ile kültürün zamanı arasında. insanda ampiriği aşkın olarak değerlendirmenin istendiği sırada ortaya konulmuş olan aceleci talepleri daha özenli olarak yerine getirmekten başka bir şey yapmamaktadır. pozitivizme ve eskatolojiye kökten bir itiraz olarak ihdas edildiği. Yakın tarihlerde meydana gelen yakınlaşma. ve bir kültürün mümkün tarihini. Görünüşe rağmen. taslağı beden boyunca çizilen deneyle eklemleştirmeye çalışmaktadır. Demek ki. gecikmiş bir uyum düzleminde yer almamaktadır: bunlar. arkeolojik dış biçimler düzeyinde. ilhamını fenomenolojıden alan düşüncelere bağladıkları görülmektedir. yaşanmışlık deneyinin karma cinsten bir söylem olmasını engellememiştir: spesifik. ondan itibaren bu saflıktan kaçmanın. öncelikle deneye indirgenemez bir uzaysalhk içinde temsil edilmeleri ve tarihin taşıyıcısı kültürün öncelikle.

insanm yakm tarihli aşikârlığmın bizi fazlasıyla körleştirmesinden ötürü. paradoksla oynamak olduğuna inanılmaktadır. dünyanın. ama kendi bilincine varamayan ve asla varamayacak olanın nesnel ataleti içinde de duramaz.Demek ki. dünyanın ve düşüncenin ve gerçekliğin ne olacağını bir ân için düşünmenin. insan. Bu soru. Vaat-Tehdit biçimi altında. insanın gerçekten var olup olmadığına ilişkin olacaktır.ilan ettiğinde. bir kaplanın sırtına bağlandığımızı hatırlamamız gerekmez mi? V COGITO VE DÜŞÜNÜLMEMİŞ İnsan dünyada. onları teyit etmektedir). bize dünyanın gerçekliğini açan bir sonluluğa bağlı olduğumu-za inanan bizlerin. bunun sahip olduğu ve bugün hâlâ koruduğu sarsalama gücü anlaşılmaktadır. ona yönelik büyük ilgimizin. onları mümkün kılmış olan 450 Kelimeler ve Şeyler koşulları ondan itibaren teslim ettikleri şu paradoksal figürse de kendini bir cogito'nun dolaysız şeffaflığı içinde sunamaz. pozitivizm ile eskatoloji arasındaki gerçek çatışma. ampirik-aşkın bir ikizlenmenin yeriyse de bilginin ampirik içeriklerinin. bu geri dönüş onların köklerini derinlere salarak. bu çatışma eğer fi-iliyata dökülebilecek olursa. hümanizmamızın. yaşanmışa bir geri dönüşün içinde değildir (gerçeği söylemek gerekirse. Yalnızca bize ait olan ve onu tanıdıkça. insanın yakında artık olmayacağını -ama üstinsanın olacağını. Eğer insan var olmasaydı. tüm düşüncemizi tarihsel olarak mümkün kılmış olan şeyle uyum içinde olmadığından ötürü. ama 404 . insanın çoktan beri kaybolduğu ve kaybolmaya son vermediği ve bizim modern insan düşüncemizin. Bunun nedeni. bir geri dönüş felsefesi içinde. bu. şu her zaman açık. asla bir kerede ebediyen sınrılanamaz. kuşkusuz sapkın olarak gözüken bir sorudan itibaren var olacaktır. ama insanın olmadığı şu aslında fazla uzak olmayan zamanın anısını bile koruyamamış olmamızdır. onun homurdanan yokluğu üzerinde sakince uyudukları anlamına gelmekteydi. insani varlıkların var oldukları. bu dünyanın düzeninin. Nietzsche'nin kaçınılmaz olay biçimi altında.

İnsan ampirik-aşkm çift olduğu için. insan. doğa değil. kendilerinden kaçan deneylerin çıkıntısına. bir cins donmuş hareketle canlandırmaktadır? insan nasıl. insanın kendini ondan itibaren tanımaya çağrıldığı şu bilinmeyen gibi konuşmaya hazır varoluşun içinde bulunmasının nedenidir. düşünmediğini düşünmekte. damar atışları. 405 . kendini düşünce-olmayan'ın kum-sallarında sunan tüm sessiz ufka doğru giden şu boyutun onda temellendiği haliyle. insanın orada kendini tanımadığı şu dayanaksız deney alanının tamamen açık bir felsefi bilinç halinde yeniden ele alınması söz konusudur. ona dolaysız olarak verilmiş olan deneyi sonsuza kadar taşman şu hayat olabilmektedir? İnsan nasıl. Soru artık şu değildir: doğa deneyi nasıl olmaktadır da. onu tekrar kavradığı düşünme eylemine ve bunun tersine. felsefi teorilerin bilim karşısındaki dayanaksız karakterleri değil. ondan kaçandan hareketle hatırlatma olanağı verecek şekilde sergileyen şu bilmeme-. anlamını onun söylemiyle bir ân için kıvılcımlandırdığı ve daha işin başında sözünü ve düşüncesini sanki bunlar sayılamayacak kadar çok sayıdaki olabilirliklerin dokusu üzerindeki bir kesıtlermişçesıne. ampirik karışıklığa. çünkü artık gerçeklik değil. dilsiz. taleplerini ve yasalarını kendilerini ona yabancı bir katılık olarak dayatan şu çalışma olabilmekte-insan ve ikizleri 451 dir? insan nasıl binlerce yıldan beri o olmaksızın oluşan. bu saf kavrayıştan. dilsiz bir işgal tarzı içinde ondan kaçanın içinde barınmakta. bir varoluş tarzıdır. varlık. adeta bozulması olanaksız bir uykuyla uyuyan bir dilin öznesi olmaktadır? Kantçı soruya nazaran dörtlü bir yer değiştirme. bir ilk bilmemenin olabilirliği. şebekesi. ama gene de potansiyel bir söylem. gömülü gücü. sistemi elinden kaçan. ona kendini. Bu. kendini ona inatçı bir dışsalhk biçimi altında sunan bu kendi figürünü.sonsuza kadar kat edilen. gereklilik noktasını Kant'ta olduğu gibi bir doğabilıminin varlığında değil de (buna filozofların sürekli kavgaları ve emin olamamaları karşı çıkmaktadır). bir yandan onda bir cogito içinde yansıtmadığı şeyden. bir bilginin olabilirliği değil. modern biçimi altındaki aşkın düşüncenin. onun içine yerleştirmek zorunda olduğu kelimelerin içinde. aynı zamanda bilmeme'nin de yeridir -düşüncesini hep kendine özgü varlığı tarafından taşınılarak ve aynı zamanda. içeriklerin düzensiz yükselişine. zorunlu yargılara yer vermemektedir? Soru artık şudur: insan nasıl olmaktadır da.

hata veya yanılsama olan bütün şu düşüncelerin en genel biçimi olarak. onları açıklamak ve o zaman onlardan korunmanın yöntemini vermek üzere gün ışığına çıkarmaktı. Cogito böyle bir biçim altında. Bunun nedeni. düşüncede. kendini kendine sunan düşünce ile düşüncenin içinden. bunların düşünülmemiş olmalarının olanaksızlığını keşfetmiş değil miydi -öylesine ki. ikiye katlaması ve açık bir şekilde yeniden faali-yete geçirilmesi gerekmektedir.Aşkınlık sorununun bu yer değiştirmesinden itibaren. Descartes için söz konusu olanın. kötü düşünülmüşün. hatadan. kuruntusalın. bütün bu deneylerin olabilirlik yeri ve reddedilemez ilk aşikârhk olarak ortaya çıkmaktaydı-? Fakat modern cogito Descartes'mkinden bizim aşkınlık düşüncemi-v zin Kant'ınkinden olduğu kadar farklıdır. yanılsamadan. bunların yarattığı tehlikeyi savuşturmak. girişimin sonunda yeniden bulunmak üzere. bu düşünceyi. aşılamaz bir dışsallıkla yabancı kalmayan şeyin düşüncenin kendiyle eklemleştirilmesini katetmesi. Modern cogito'da bunun tersine. hem 452 Kelimeler ve Şeyler de birleştiren mesafeyi en büyük boyutuna göre değerlen-dirmek söz konusudur. köklerini düşünülmemişin içine salan kesimi hem ayıran. çağdaş düşünce artık cogito temasını canlandırmaktan kaçınamazdı. ama gene de kendine en yakın yerde oturduğunu. gerçek olmayanın. tamamen hayalinin düşüncesi. onun altında düşünülmemiş olan. dayanaksız tüm düşünce deneylerinden hareketle. rüyadan ve delilikten. onun etrafında. bir dü- 406 . modern cogito'ya. Descartes da. ama bu üzden ona indirgenemez. her düşüncenin düşünülmüş olduğunun ani ve aydınlatıcı keşfi değil de düşüncenin nasıl buranın dışında.

cogito'nun açıklığında kıvılcımlanan ve eğer deyim yerindeyse göz kırpan. ama yalnızca bitirdiğimde değil. ama aslında hiçbir zaman tamamen güncelleştiremeyeceği çökeltilerin ağırlığı içinde var olabilen şu dil olduğumu (şu dil olarak var olduğumu) söyleyebilir miyim? Ellerimle gerçekleştirdiğim. Modern cogito. Modern cogito'ya özgü bu çifte hareket. ama bu işi uyur uyanık bir nöbet tutmanın ikircikli tarzı içinde yaptığı koskoca bir kalınlığın içine dalmış olarak gösterir göstermez. daha girişmeden önce ellerimden kaçan su çalışma olduğumu (şu çalışma olarak var olduğumu) söyleyebilir miyim? Kendi derinliklerimde hissettiğim. hep yeniden başlayan sorgulama olacaktır. "Düşünüyorum"un neden burada "Varım"ın aşikârlığma götürmediği-ni açıklamaktadır. nitekim. ama onda ve onun tarafından bağımsız olarak verilmemiş olan şu varlık nedir? Öyleyse. artık onun arkasından "Varım" iddiasını getirmek mümkün olmaktan çıkar: nitekim. olmadığımı da söyle-yebilirim: cogito bir olmak iddiasına götürmemekte. canlandırdığı. tüm kendine özgü olabilirliklerini onda bulacak kadar kaydığı. sadece olmak'ın söz konusu olduğu bir dizi soruyu gündeme getirmektedir: düşünen ve kendi düşüncem olan benim. hem de ölü/usan ve İkizleri 453 mümü hükmeden kaçınılmaz zamanla sarmalayan şu hayat olduğumu (şu hayat olarak var olduğumu) söyleyebilir miyim? Bütün bunları olduğumu da. 407 . ama beni hem kendiyle birlikte ileri ittiği ve beni bir ân için kendi doruğuna tüneten müthiş zamanla. konuştuğum ve düşüncemin onun içine. düşünmediğim şey olabilmem için düşüncemin benim olmadığım şey olması için ne gerekir? Öyleyse. düşüncenin varoluşunu düşünmeyenin hareketsiz sinir sistemine varana kadar dallandırmadan.şünmeyenin altında nasıl var olabildiğini bilme konusundaki. "Düşünüyorum" kendini hemen hemen mevcut olduğu. şeylerin tüm varoluşunu düşünceye getirmemektedir.

ki fenomenoiojı. . Fenomenolojinin. . Gerçeği söylemek gerekirse.. ——A… … rvt-M ..r bir şeve bağlıysa. kartezyen cogito temasıyla Kant'm Hume'un eleştirisinden çıkardığı aşkınlık motifini birleştirdiğine.varlık ile düşüncenin ilişkileri ve zor aidiyetleri nedir? İnsanın varlığı nedir ve "düşüncesinin olması" olgusuyla çok kolayca belirlenebilen ve belki de bu düşünceyi tek başına elinde tutan bu varlık nasıl olmaktadır da. vüzvıllann dönemecinde modern episteme'de meyda-Kopuşun çok hassas ve uyarlanmış fark cviıU>Kİ. düşündüğü her yerde kendini kanıtlayan bir dü1 454 Kehmefer «r $rvtn şûnceden hareketle. zamanda. hayatın.rmşur … … . ancak aşkınlık çözümlemesinin uygulama noktasını değiştirmesi (bu nokta. Batının eski bir ras-fc yonel yönelişinin yeniden kavranmasından çok. bir doğabiliminin olabilirliğinden insanın kendi kendini düşünmesinin olabilirliğine taşınmıştır). eski insan adı altın- 408 . Batı ratio'sunu. ve cogito'nun işlevini değiştirmesi (bu işlev artık. Husserl'in böylece. ve XIX. Bunun iki sonucu vardır.. XVIII. bu. onun en derin eğilimini canlandırdığına inanılabilir. düşüncenin kendi kendinden nasıl kurtulabileceğini göstermek ve böyiece varlık üzerinde çoklu ve çoğalan eulama " rmek doğrultusundadır) ölçüsünde iş .. Husserl bu birleştirmeyi. su götürmez bir varoluşa götürmek degtl de. düşünülmemişle silinmez ve temel bir ilişkiye sahiptir? Kartezyanizmin ve Kantçı çözümlemenin çok uzağında yer alan ve insanın varlığının ilk kez. Birincisi negatiftir ve tamamen tarih alanında yer almaktadır. saf felsefenin köktenleştirilmesi ve kendi tarihinin olabilirliğinin temeli olacak bir düşünce halinde kendi üzerine bükerek. düşüncenin ona göre düşünülmemişe yöneldiği ve onunla eklemleştiği şu boyut içinde söz konusu olduğu bir düşünce biçimi ihdas edilmektedir.

hem vaatkâr hem âc tehdukâr olan yakınlığı asb savuşturamamıştır: gene bu nedenden ötürü. '-. nızın önünde. İnşa . . . ne de bilincine verile-meyecek olanı keşfetse bile: karanlık mekanizmalar.___ . apriori ve aşkınltk .:-..(sorulara) yöneltıl:. .n tnsan ve tkizkri 455 gi -burada.cn onaya çıkarılması ölçüsünde çıi bile-. İşte bu nedenden ötürü.… … . ^. ona rağmen ampirik olan bu ak tasviri ve "Düşünü yorum'un ön^ devre dtşı bırakan bir düşünülmemiş var ıimde çozûimektedır ' <nın düşünülmemizle oian »LaraS.nlamnın üzertnde pozitif bir biçim olarak en.hi!"iıMn Ban kultüâ çıknı kındır. onun düşünce eylemine. insana ilişkin ampirik çözümlemelerle olan aldatıcı komşuluğu.… '. . . biçimi olmayan belirlemeler. kendi ken-ur>ceijmfi||İ»yTi k olmaktan ger ' .ı yeniden ortaya çıl:—~. 409 .. bılfctnm.-.! yüz y önce zuhur etmiş olan yeni figürle de bağlantılıdır: insanın varoluş tarzı ve onun düşünülmemişle olan ilişkisiyle de bağlantılıdır.^. —. düşünce. ' • •' • !. nm kf. fenomenolojı -taslağı önce antipsıkolojizm bo• •'•' J * ı karşı olarak...•. . ^.

İnsan kendini episteme'nm içinde. özerk bir tarzın İ . insanın pozitif bilgisine sunulan ödül olmamışlardır. İ t t J I i ' (vl I L i > r 11 ! İ KİM r 1 1 i «.izlenimine kolaylıkla sahip olunmaktadır Bilınçdışı. özdeş bir yeniliğin içinde. ama aynı zamanda kendi dokusuyla kesişen bir karanlık parçasını. kendini bilimsel düşünceye zorunlu olarak sunan. onun yakınında ve aynı ânda. ona tamamen başka bir tarzda bağlıdır.dolaylı veya dolaysız şekilde bilinç dışı diye adlandırılan koskoca bir gölgeler manzarası. angaje olduğu görünüşte hareketsiz bir kalınlığı. bir:"2. bir uçtan diğerine içerdiği. insanın içine. Sonuçta inatçı bir ikizden başka bir şey olmadığından. Für 410 . hem dışında. bilınçdışı ve daha da genel olarak düşünülmemişin biçimleri. büzülmüş bir doğa ve ondan tabakalanacal olarak yerleşmemiştin o. düşüncenin hem kendinde. insan alu kârda XIX. Hegel fenomenolojisinde. bilginin içinde zuhur eden insandan taşınan gölge. tamamlayıcı biçimini ve tersine dönmüş adını almıştır. bir dış biçim olarak çtzememiştır. yüzyıldan mbaren sağır ve kesintisiz bir şekilde refakat etmiştir. İnsan ve düşünülmemiş. arkeolojik düzeyde çağdaştırlar. I 1 f l i I 1 ) I I i • I 1 I i v t M İ ^ t 1 I I t t lılfl f \ ISLİ 456 Kelimeler ve Şeyler ve gölge olduğu şeyden. kıyılarında. telafisız bir ikiliğin içinde doğmuş olan kardeş ve ikiz Başka İnsan dogasındakı uçurumlu hır bölge veya kendi tarihi Liralından özellikle kilit altındı lan bir kale olarak istekle yorumlanan bu karanlık alan. ona hem dıştır. insana nazaran Başkadır uiulan veya onda degıl de. insanın kendi kendini düşünce biçimi altında düşünmeye son verdiğinde kendine uyguladığı şey değil miydi? Nitekim. hem de onun için vazgeçilmez niteliktedir: biraz. ama aynı zamanda içine hapsoldugu bir düşünülme mişligi aynı ânda keşfetmeksizm. onu tanı manın oradan itibaren mümkün olduğu koı nulmemtş. Düşünülmemiş (ona verilen ad her ne olursa olsun).

sich'in karşısında An sich olmuştur. bildiğinin bilgisi ve dönüştürülmesi. Marx için yabancılaşmış insandı. Bu ikiz ne kadar yakın olursa olsun. bir siyasetin. bir hümanizmanın. Batı'nın kaderini elinde tutan bir ödevin veya düpedüz tarihin içinde bir memur görevini yerine getirmenin biçimleri altında sürülmesinin pek bir önemi yoktur. insanı kendi özüyle uyuşturarak yabancılaşmasından kurtarma. onu kendine mümkün olduğunca yakınlaştırmak olacaktır. kendini düşünülmüş düşünceye. düşünülmemişi düşünme -Kendinde'nin içeriklerini Kendi için biçimi içinde düşünme-. bir ahlakın. bu durumdan ötürü bozulmaya uğramamahdır-. çökelti. Modern deneyin içinde. insanın kendini ondan itibaren bir araya getirmek ve kendini gerçekliğine varana kadar hatırlamak zorunda olduğu ön zemin rolünü de aynı derecede iyi oynayan. düşüncenin kendi için ve emeğinin kalınlığı içinde. tüm modern düşünce. kendine özgü girişimi. ve düşüncenin rolü. Schopenhauer için Un-bewusste idi. ama aynı zamanda. Bilinçdışmın üzerindeki örtüyü kaldırmak. esas olan. bu yeni figürün episteme alanı içinde basit ortaya çıkışı. insanı bir bilginin içinde ihdas etmenin olabilirliği. yabancıdır. tükenmez kıvrım olmuştur. Husserl'in çözümlemelerinde ise. Düşünme. düşünülmemişi keşfe- 411 . ama insanın varoluşu bu mesafenin içinde seferber olduğundan. değdiği şeyi hemen kıpırdatmaktadır: onu hemen kendine yaklaştır-insan ve ikizleri 457 maksızın -veya uzaklaşürmaksızın. deneylere dolaysız ve silahsız aşikârlık arka planının veren ufku açık hale getirmek. insanın gerçekliği içinde ne olduğunun bulanık izdüşümü olarak sunan. aktüel olmayan. üzerinde düşündüğü şeyin varoluş tarzının düşünülmesi ve dönüştürülmesi olmasıdır. düşünceyi içten kurcalayıp duran bir emir gerektirmektedir. gizil. bu emrin piyasaya. icra edilmemiş olmuştur: her halükârda. onun sessizliğinin içine dalmak veya sonsuz homurtusuna kulak kabartmak yasası tarafından kat edilmiştir.

dünya düzeniyle eklemleşmekteydi ve onun yasasını keşfederken. Kelimeler ve $eyle. yaralamakta veya uyuşturmaktadır. her evrim düşüncesinin ve onun düşünülmemişi yeniden kavrama konusundaki tüm hareketin içine yerleşmesi ölçüsünde. yüzyıl düşüncesi bile hâlâ bu genel biçime mensuptur. öznenin akılcı olarak evrensel olan yasanın kendi yasası olduğunu keşfetmesidir. yüzyıldan beri. Gerçeği söylemek gerekirse. çözmekte. bizim modernliğimize derinlemesine bağlı bir şey vardır: Batı dinsel ahlakların dışında. insanı kendi kendine çeken şu karanlık kesimin ışığa geri dönmesi. daha işin başında ve kendi kalınlığının içinde belli bir eylem tarzı olmasıdır. tamamen tersine. çoktan kendinden "çıkmıştır". bu düşüncenin saf bir spekülasyon olması değil de. bağlamakta veya yeniden bağlamaktadır. Modern düşünceye göre mümkün ahlak yoktur. bir ahlak kurmalarına izin verelim. hiçbir ahlak oluşturmuyordu. kendini özgürleştirmeye veya 2 ikisi arasında Kantçı ân eşik meydana getirir: Bu. sessizin aydınlatılması. bütün bunlar. artık teori değildir. buna karşılık modern olanı. hareketsizin yeniden canlanmasıdır. yapılması gerekeni söylemekten. onun taslağını çizmekten. modern düşünce asla bir ahlak önermemiştir: fakat bunun nedeni. düşünür düşünmez. yakınlaştırmakta veya uzaklaştırmaktadır. Bir geleceğe hükmetmekten. kendi kendinde 412 . daha ilk biçimlerinden itibaren.-. Burada. Düşünceyi inzivasından çıkmaya ve tercihini belirlemeye zorlayanların konuşmalarına izin verelim.. . etiğin içerik ve biçimini tek başlarına oluşturmaktadır. teşvik etmekten veya sadece uyarmaktan önce düşünce varoluşun zemininde. çünkü düşünce XIX. dilsize sözün iade edilmesi. herhalde yalnızca iki etik biçim tanımıştır: eski olanı (Stoacılık veya Epikurosçuluk biçimi altında). buradan bir bilgelik ilkesi veya bir toplum kavrayışı çıkartabiliyordu: XVIII.. kendine özgü varlığı içinde. bilinçlenme.demez veya en azından onun yönünde gidemez. köleleştirmeye devam etmekten alıkoyamaz. isteyenlerin.2 bu düşünme.. Kopartmakta. her vaadin dışında ve erdemin yokluğu halinde.

düşüncenin modern varoluş tarzını parmakla göstermelerindedir. ikinci birinciyi hiç farkına varılmadan ikame 413 . bu ardışıklığın bir noktasından diğerine. "eşin" düz tabakası tarafından taşınılan bir tablo olarak düşünülüyordu.bir eylemdir -tehlikeli bir eylem-. etiklere ve siyasetlere hep en belirsiz biçimde bağlandığı söylenebilir. bir şeyin temsiliyle. ama Hegel'il. adeta bir özdeşliğin içinde yer değiştirilen ve bir uçtan diğerine. hemen hemen özdeş iki arzunun tatminini sundukları için. bunlar sonuçta "eştiler". Sade. mimiğin (eylem dilinin) temsilinin arasındaki şeffaflık olarak düşünülüyordu. Artaud ve Bataillon. Doğanın bütün afetlerden önceki düzeni. çünkü taraflardan birinin takasta yaptığı iki temsil ile diğerinin yaptıkları eşdeğerliydiler. şu temsillerin saf devamlılığı cephesinde aranmaktaydı -bu o kadar tam ve o kadar çizgisel bir devamlılıktı ki. kökenle olan ilişkidir. bilginin kökeni. Nietzsche. modern düşünce insanın Başka'sımn onunla Aynı olmak zorunda olduğu şu yöne doğru ilerlemekledir. Acaba bunu yalnızca. sesin. her düşüncenin bir sınıfın ideolojisini "ifade ettiği"ne inanmalarıdır. İnsanın bilgisinin yüzeyde. Klasik düşüncenin ideal oluşumları içinde kurmaya çalıştığından çok farklı bir ilişki: XVIII. Nihayet. VI. düpedüz temsilin ikizlenmesinin en yakınma yeniden yerleşmekti: iktisat takastan itibaren düşünülmekteydi. KÖKENİN GERİ ÇEKİLİŞİ VE GERİ DÖNÜŞÜ Aynı anda hem insanın varoluş tarzını hem de ona hitap eden düşünceyi karakterize eden sonuncu çizgi. her düşüncenin "ilerici" ya da "gerici" olduğunu bön-cesine iddia edenlerin bilmediği söylenebilir mi? Bunların salaklığı. Marx'ın ve Freud'ün de bunu bildikleri kesindir. gayri iradi derinlikleri. yüzyılda kökeni bulmak. ona eşlik eden çığlığın. varlıkların birbirlerini çok sıkı bir doku üzerinde izledikleİnsan ve İkizleri 459 rinden ötürü. siyasal tercih olmadan felsefe olmayacağını. bunu bütün bilmezden gelmek isteyenler için bilmişlerdir. doğa bilimlerine nazaran. daha temelli olarak ise. Dilin kökeni.

bütün tarihsel olayların onun aracılığıla meydana gelebildikleri şu ilk kıvrımdır. böylesine bir kavram artık kavranabilir nitelikte değildir: çalışmanın. aralarında bir fark kurulamazdı ve arkadan geleni birincinin "eşi" olmaktan başka bir şekilde hissetmek mümkün değildi: ve yalnızca bir duygu öncekine diğerlerinden daha "eş" olarak gözüktüğünde. ele gelmez olan Aynı'mn biçimini oluşturacak kadar sıkıştırıldıktan bir konunun saymaca te-pesi gibi. bu ayırımlar sadece bizim için vardırlar. Tarihselliğe neden olan artık köken değildir. bütün sürek-sizliklerin. kronolojik gelişmenin ona göre bir tablonun içine yerleştiği. kendi üzerinde patlatma ve başka haline gelebilme iktidarına sahip olmakla birlikte. kökenlerini hiçbir zaman gerçekten söyleyemezlerdi. açıklayıcı bir varsayım veya tarihsel olay değerine sahip olmasının pek bir önemi yoktu: gerçeği söylemek grekirse. tarihsellikleriyle.etmekteydi. Bu doğumun saymaca veya hakiki olarak kabul edilmesinin. hayal gücü bir temsili yeniden temsil edebiliyor ve bilgi bu ikizlenmenin üzerine adım atabiliyordu—. bizatihi kendi 460 Kelimeler ve Şeyler dokusunun içinde ortaya çıkmasına izin veren. çünkü bunlar eşanlı değillerdi. hem de onun içinde oluşmaktadır: bu hareket noktası. sergilenişlerinin içinde. ama kendi yasalarına uygun olarak. tüm tarihlerinin onlara içten yönelik olmasına rağmen. artık yalnızca tek bir özdeşlik noktasını. insan. bu tablonun üzerinde tek bir güzergâhın oluştuğu bir düşünce için. dilin kendilerine özgü olan ve içine saplandıkları tarihselliği nasıl elde ettiklerini daha önce gördük: demek ki bunlar. Modern düşüncede. tarihselliktir: bütün farklılıkların. bütün dağılımların. kendine içsel ve yabancı olacak bir kökenin gerekliliğinin profilinin. kökenlerinin ulaşılamaz özdeşliğini işaret eden bütün bu kendi içlerine sarmalanmış 414 . hayatın. belli belirsiz anı işlemeye başlayabiliyor. hareket noktası hem hakiki zamanın dışında.

ancak toplum tarafından çoktan kurumsallaştırılmış. Nitekim. insan. şimdiye kadar hiç söylenmemiş (kuşaklar bunları tekrarlasalar bile) cümlelerde bileştiren dizisi şu kıvrımın içinde aranmalıdır. zaten sergilenmiş olan bir dilin olabilirliğinden başka bir şeyi bulamamaktadır. bu kökenin. Ancak. köklerini ilk organik oluşumlara kadar daldıran bir hayat yaşayan. insanın. ölçüleri ve temelleri farklı olan bir zamana mensup olmalarıdır-. hep genç kalmaları değil de. daha sonraki kazanımlar buradan itibaren yığılmaya başlamışlardır. insan için. çalışmanın. sanki çıplakmışçasına keşfedildiği ölüm 415 . ama başka bir nedenden ötürü yaşı olmayan biçimler: yaşlanmanın olmamasının nedeni. ve konuşan özne olma özünü. çoktan egemen olunmuş bir insani zaman ve mekânın içinde gün ışığına çıkartabilmektedir. Kökensel olanın düzeyi. insanın kökeniyle olan ilişkisi aynı tarzda değildir. bu çalışmanın en ilkel biçimlerini. ilk kelimeyi değil de. Köken. fiilen oluşmuş bütün dillerin ötesinde tanımlamaya kalkıştığında. ancak zaten başlamış olanın tabanı üzerinde bulabilir. emsalsiz. her zaman ilk kez kat ettiği ve yarı açık gözlerinin kendi bakışı kadar genç biçimler keşfettiği şu yüzey -onun gibi. kendi için köken olarak geçerli olanı. insan kendini zaten yapılmış olan bir tarihsellikle ilişki halinde keşfetmemektedir: taslağını. her bellekten daha eski kelimeleri. yakın tarihli ve narin varoluşunun taslağı içinde. şeylerin zamanı boyunca saklanarak çizen bu kökenle hiçbir zaman çağdaş değildir. Fakat. yüzyılın başında oluşmuştur. bu anlamda hiç kuşkusuz ona en yakın olanıdır: masumca. bu bir cins tarihsel başlangıç olup. kendini çalışan varlık olarak yeniden kavramaya uğraştığında. XIX.şeylerle korelasyon halinde olmak üzere. insanın binlerce yıl-insan ve ikizleri 4gj dan beri işlenmiş bir dünyayı tüm saflığı içinde işlediği. hayatın ve dilin zaten başlamışlığıyla eklemleşme tarzıdır. kendini canlı varlık olarak tanımlamaya kalkıştığında kendi başlangıcını ancak ondan önce başlamış bir hayatın zemini üzerinde keşfedebilmek-tedir. bütün dillerin ve bizatihi konuşulan dilin mümkün hale ondan itibaren geldikleri emeklemeyi. kökenselin varoluşumuz boyunca uzanan ve hiçbir zaman kaybolmayan (hatta ve özellikle.

Başka'nın dağılmasının henüz gerçekleşmeyen momentini işaret etme462 Kelimeler ve Şeyler nin uzağında olan insanın kökensel yanı. "ne vatanı ne tarihi" olan varlık olduğunu. paradoksal olarak. insan kendine adeta sonsuza kadar egemen olan bir zamanı canlandırmış olmaktadır ve bütün bunlar da bunun aracıları olmaktadır. varlıkların tarihsellikleri boyunca resmolan kökenden de farklıdır (ona temel bir korelasyonla bağlı olmasına rağmen). şeylerin ondan önce başladık-larını ve bu nedenden ötürü. daha ilk nesneye el değer değmez. Öte yandan.ânında) şu ince yüzeyi. modern düşüncenin Zihnin Fenomenolojisi'nden beri tasvir etmeye hiç ara vermediği haliyle kökensel. bu olanaksızlığın iki veçhesi vardır: bir yandan. fakat bir cins geriye yönelik öte dünyanın içinde. Hakiki veya potansiyel bir özdeşlik zirvesine götürmenin veya hatta sadece oraya yöneltmenin uzağında olan. hayatın ve dilin kendilerine özgü tarihleri içinde oluşturdukları ve biriktir-dikleri şu karmaşık aracılıklarla doludur. onu daha işin başında kendinden başka bir şeye bağlayandır. şeylerinin kökeninin hep daha geriye çekildiğini işaret etmektedir. doğumu hiçbir zaman olmadığı için ulaşılamaz nitelikte olan varlığı işaret etmektedir. İnsanın kökensel yanı. böylece bu basit temas esnasında. Öyleyse. çünkü insanın gözükmediği bir takvime kadar geri gitmektedir. ama öte yandan. onun doğumunun zamanını ve deneyinin en eski çekirdeğini bidirmemektedir. insanın doğumları belirli olan bu şeylere nazaran kökensiz varlık olduğunu. ondan daha eski ve egemen olamadığı içerikler ve biçimleri dahil edendir. en tarafsız kelime söylenir söylenmez. Aynı'nın. onu. onu çoklu. bir doğumun dolaysızlığını meydana getirmemektedir. onu zaman içinde dağıtan ve şeylerin süresinin ortasında yıldızlarla donatandır. Demek ki. çakışmalı. kökenselin dolaysızlığı 416 . hiç kimsenin köken belirleyemeyeceği aralıksız ve hep artan bir şekilde işaret etmektedir. onun deneyine. onunla aynı zamana sahip olmayana bağlamakta ve ona çağdaş olmayan her şeyi onda teslim etmekledir. çoğu zaman birbirlerine indirgenemez nitelikteki kronolojilere bağlaya-rak. emeğin. bütün deneyi bu şeyler tarafından oluşturulan ve sınırlanan ona. klasik çağın yeniden kurmaya çalıştığı şu ideal oluşumdan çok farklıdır. en basit ihtiyaç dışa vurulur vurulmaz.

zaman kendi etrafında dönecek ve köken. düşüncenin henüz ve hep yeniden düşüneceği şey haline geleceğinden. kökeni kurmak için yapmak —her şeyin ondan itibaren doğabildiği. insanın. köken bu düşünceye hep daha yakın. fakat bu askıya almanın. geri dönmekte olan. zamanın olabilirliğinin üzerinde oluştuğu tarzı yeniden bularak. zaman içinde oluşan her şeyin. şu kökensiz ve başlangıçsız köken-. düşüncenin yöneldi- 417 .içinde ilan edilen şey. Ampirik düzen içinde şeyler. Öylesine ki. Bu durumda düşüncenin karşısına bir ödev çıkmaktadır: şeylerin kökenini kabul etmemek ama bu itirazı. köken ile düşünce arasındaki şu karşılıklı ilişkisi devirmeye gücü olacaktır. hep ona nazaran geri çekilmiş ve sıfır noktalarında kavranamaz nite-likteyseler de. ama asla ulaşılamayan bir kaçınılmazlık içinde vaat edilmiş olacaktır. işte kökensel deneyin dolaysızhğının üzerinde. zamanın geldiği kronolojisiz ve tarihsiz yırtılışın ortaya çıkartılması için sorguya çekilmesini gerektirmektedir. aslında ondan kurtulamayan -çünkü hiçbir zaman kökenin çağdaşı değildir. zamana ait olan her şeyi. Böylesine bir ödev.bu düşüncenin içinde askıya alınacaktır. genel zamanın oradan itibaren oluşabildiği. onu kendi varoluşuna çağdaş kılacak olan kökenden ayrılmış olmasıdır: zaman içinde doğan ve kuşkusuz ölen bütün şeylerin içinde. Zaman bu durumda. insan şeylerin bu geri çekilmesine nazaran tnsan ve İkizleri 463 temel olarak geri çekilmiş bulunmaktadır ve şeyler sağlam önceliklerini. Köken artık. zamanın hareketli unsurunda bulunan her şeyin. sürenin akabildiği ve şeylerin kendilerine özgü ânda ortaya çıkabil-dikleri açıklıktır. burada ağırlıklı kılabilmektedirler. şeyler başlangıçlarını onda bulmaktadır (onun üzerine geriden sarkanları bile): sürenin herhangi bir anındaki vurgulu iz olmaktan çok. bir tek o her kökenden ayrılmıştır.

şeylerin ve insanın kökeni bu sıralamaların her ikisinde de birbirlerine tabi olmaktadır. şeylerin gerçekliklerinin çehresiyle ilk kez karşılaştıkları anın tanımlanmasına izin vermektedir). varlıkların ardışık dizisi içindeki bir kıvrımdan başka bir şey olmayacaktır (bu kökeni ve onunla birlikte. Üstelik bu düşünce. ama insanın başlangıçsız zamanının. gene insanın kro-nolojisine göre sıraya sokmaya izin vermekteydi (böylece. ama bu kez düşünce. insanlık düzleminde başlangıç ve yeniden başlama. uygarlıkların şafağını biyolojik evrimin hareketinin içine yerleştirmek). modern köken düşüncesini karakterize eden temel asimetriyi işaret etmektedir. böylece oluşturulabildiği bilimleri. gerçeği söylemek gerekirse. mümkün bir bellek için. Nitekim. geri dönüş ve son olabilecek şeyleri yeniden kavramaya yönelik bütün girişimler ondan itibaren doğmuşlardır. her 418 . her zaman aydınlanmış olan bu ışığın yakınlığı olacaktır. hiçbir kökenin mevcut olmadığı. itiraz gücünü korumaktadır-. bağlantısızlığı almakta ve onu hep mümkün kılmış olana doğru minik adımlarla ilerlemektedir. insanla ve şeylerle olanının tersinde bir ilişki kurmuştur: bu ilişki. mümkün ve uyuşmaz iki sıralamanın olması olgusu tek başına. kültürün ortaya çıkmasını. onlara dair edindiği bilgileri. üçüncü bir kez zaman boyunca çizmektedir. şeylerin anısız zamanını dışa vurduğu belli bir kökensel tabanın üzerine sonuncu bir ışık saçmaktadır. bu ilişki insanın şeylere ilişkin deneylerini. insanın bireysel veya kültürel zamanı. yüzyıda tasvir edilmiş olan oluşumları kuruntu olarak ihbar etmenin mümkün olduğu ânda. hep zaten başlamış olanın geri dönüşü. gelecek içindeki geri çekilmeyi. modern düşünce kökenle. köken profilini. modern düşünce çok karmaşık ve çok dolanık bir köken sorunsalı ihdas etmekteydi. bir tarihten. insanın kronolojisini içine dahil etme konusundaki pozitivist çabalara izin vermektedir -ama bu çabalan baştan bozmakta ve onların karşısında. buradan iki eğilim kaynaklanmaktadır: hangisi olursa olsun. böylece zamanın birliği ihya edilecek ve insanın kökeni. eğer insanın başlangıçlarının yeri şeylerin zamanının için-deyse.ği tekrar. bu sorunsal bizim zaman deneyimizin temeli olmuştur ve XIX. XVIII. psikolojik veya tarihsel bir oluşum halinde olmak üzere. yüzyıldan beri. fakat. başlangıcın uzaklaşması ve 464 Kelimeler ve Şeyler mevcudiyeti. Böylece.

Böylece. mutlu olmasa da. görmezden gelinemez karakterine ona karşı sahip çıkmak. işte bu nedenden ötürü. çemberini tamamlayan. kendi tamlığmı aydınlatan. büyük geri dönüş kaygısına.bilgiyi psikolojikleştirmek. ve içinden fışkırdığı bu aynı okyanusta kaybolmayı kabul eden bir düşünce teması sergilemiştir. içinde tamamlandığı hareketle -erişilen toplumsallık. Hegel'den Manc'a ve Spengler'e kadar. her bilimin pozitifliğini İnsan ve ikizleri 465 rahatsız etmek ve bu deneyin temel. kendine kökensel olanı yeniden kurma ödevini yükleyen modern düşünce. ve kökenin geri çekilmesi. onu bu geri çekilişi içinde destekleyeni. bu kökensel tabakayı. onu tekrarı tekrar etme ödeviyle karşı karşıya bırakan şu endişeye tepeden tırnağa adanmıştır. Hölderlin'in. bunun yanı sıra. teslim edilenin bizzat kökenin kendisi olması ve kendi ar-kaikliğinin alanı içinde kendine kadar geri gitmesi değil midir? Modern düşünce. tam olan bu geri dönüşün zıddmda. her pozitivizmin elinden kaçan bir tarzda tasvir etmek. burada hemen kökenin geri çekilmesini keşfetmektedir ve kendine paradoksal olarak. kendini ancak kökenin aşırı geri çekilmesinin içinde -Tanrıların vazgeçtikleri. yeniden başlama derdine. bu geri çekilmeyi deneyin diğer tarafında açığa çıkarmaya uğraşmaktadır. güneşin batışı. teknenin iradesinin egemenliğini kurduğu yerde. ve psikolojiyi bir cins bütün bilimlerin bilimi haline getirmek.teslim etmektedir. veya tersine. böylece burada hiç de bir tamamlanış veya eğri değil de. böylece buradan hareketle. bunun nedeni. kökeni bizatihi kendi geri çekilmesi ölçüsünde teslim eden şu kesintisiz yırtılma söz konusu olmaktadır. Nietzsche'nin ve Heidegger'in deneyleri resmolmaktadır. yoksunluğun uç noktasındaki şiddetli yeniden kavrayış. kendini yolculuğunun bütün garip figürlerinin içinde bulan. onun en görünür olabilirliği içinde ona en yakın olanı. geri dönüş bu deneyde. bu geri çekilmenin gerçekleştiği ve hep derinleştiği yönde ilerleme işini yüklemektedir. onda kaçınılmaz olanı da ortaya koymaya çalışmaktadır.kendi üzerine eğilen. 419 . istediği kadar tamamlanışın ve tamamlanmış tamlıklann vadesini vaat etsin veya kökenin boşluğunu -onun geri çekilmesi sonucu meydana gelen ve onun yaklaşımını oyan— yeniden kursun. kendini böylece en büyük açıklığı içinde sunuyorsa. Onun bizatihi insanı icat +66 Kelimeler ve Şeyler ettiği hareketin içinde keşfedilen bu kökensel tabaka. Fakat.

ardışıklığa bırakılmış İnsan ve ikizleri 457 olanın yeniden kavranılmasına ve ebedi bir idrakınki kadar doğru bir bilgi inşa edilmesine izin vermekteydi. Ve burada. çünkü böyle olsaydı. onu haber vereninden de uzaklaştırmaktadır. bu iktidar. onu kendi kökeninin uzağına çeken. olanaksız kıldıkları ama düşünmeye zorladıklarının içinde. tarihle. ama onu dağıtan. sonluluğun başlangıç teması 420 . insan kendi varlığıyla çağdaş olmadığı için. düşünce bu nedenden ötürü. fakat hep saklı olacak bir kaçınılmazlık içinde bu kökeni ona vaat eden bir iktidarın içine hapsolduğunu keşfetmektedir. bunun tersine.çağdaş olmadığını. imge. köken fiilen verilmiş olurdu. Ve kökeni kendinin en yakınında ve en uzağında düşünme ödevi içinde. onun kendine özgü varlığının iktidarıdır. çünkü ona çizgisel bir ardışıklığın biçimini dayatmaktaydı. onu içinden çıktığı başlangıçtan olduğu kadar. kökenin geri çekilmesi her deneyden daha başattır. insanın kendini varlık yapanla -veya ondan itibaren olduğuyla (var olduğuyla). Bu başat zamanın -zamanın ondan itibaren deneye teslim edilebildiği zaman-. insan kimliği içinde -şu tamlığın veya şu kendinden başka bir şey olmayanın içinde-. zamanın tam olarak yeniden ele alınmasına. şeyler. bizzat kendi olan şu zaman-. modern düşünce.düşünülmesini hükmettiği şey. tarih ve zamanı. temsil felsefesinde işleyeninden ne kadar farklı olduğu görülmektedir: zaman bu felsefede temsili dağıtmaktaydı. ama kendini hayal gücünün içinde yeniden kurma. çünkü deney onun içinde kıvılcimlanmakta ve pozitifliğini dışa vurmaktadır. ebedi ve hep yeniden başlayan kökenlerin sükûneti içinde barınmamaktadır. Modern deneyde. kültürlerin çökeltili geçmişiyle eklemleştiren kökensel alan boyunca. her halü kârda "Aynı" gibi bir şey olmaktadır: insani deneyi doğanın ve hayatın zamamyla. böylece kendini tam olarak ikizlendirme ve zamana egemen olma işi temsile aitti. kendilerine özgü bir zamanın içinde teslim olmaktadırlar. oysa bu iktidar ona yabancı değildir: onun dışında. Zaman -ama. ve varlığı bizatihi olduğu şeyin içinde bulmaya çabalamaktadır.

kelimelerin ve temsil ettikleri şeylerin bölümlere tek bir kerede 421 . yüzyılın sonundan beri. SÖYLEM VE İNSANİN VARLIĞI Bu dört teorik kesitin (sonluluk. 468 Kel im eler ve Şeyler teorisinin. bilmenin olabilirliğini artık temsilin çözümlenmesinin değil de.3 İlk bakışta. Düşünce XIX. her belirlemeye kendi pozitif gerçekliği içinde ortaya çıkma olanağını verenin sonlu varlık olduğunu açıklamaktadır. bu varoluş tarzının çözümlenmesinin üzerine dayandırmaktadır. dilin egemenliği altında olması olgusuylailan edilmiş olan bu sonluluk. sonluluk çözümlemesi de aynı şekilde. bizim için insanın varoluş tarzını tanımlamaktadırlar. karşılık olarak bizatihi dilin varoluşunu sağlayan bir hareketin içinde yapmaktaydı. sonluluğu kökenin sorgulanmasının içinde keşfeden modern düşünce. Eklemleşme teorisi. klasik dönemde genel dil teorisini oluşturdukları işaret edilebilir. tarihin. önce şeylerin insanın üzerine sarkmasıyla -hayatın. düşünülmemiş ve köken çözümlemeleri). ama onu şeylerin kalınlığına bağlayan pozitiflikler tarafından nasıl belirlendiğini. bağımlı dört alanla belli bir ilişki sürdürdükleri ve bunların hepsinin birden. kökenin geri çekilmesine geri dönmesi. VII. ampirik-aşkın tekrar. ama bunun karşılığında. çünkü kendini ancak "olmak" fiilinin zaten olduğu (en azından gizli bir biçimde) yerde ihdas edebilir ve mekânını açabilirdi-. Fiil 3 Bkz. şimdi daha temel bir düzeyde ortaya çıkmaktadır: insanın varlığı ile zaman arasındaki aşılamaz ilişkidir. Böylece. Fakat. yukarıda Ayırım IV. insanın varlığının ona dışsal olan. Kesim VII. cogito ile düşünülmemiş arasındaki sürekli ilişki. benzerlik ve simetri olan ilişki. dili kendi dışına nasıl taşırabildiğini ve varlığı iddia edebildiği hatırlanmaktadır -bunu. yüzyılın sonunda tüm Batı episteme'si devrildiği sırada çizmeye başladığı büyük dörtgeni kapatmaktadır: pozitifliklerin sonlulukla bağı.yeniden karşımıza çıkmaktadır. ampiriğin aşkınhk içindeki ikizlenmesi. XVIII.

Genel gramerin mekânını resmeden dört teorik kesit. temsil teorisi XVIII. bu çözümlemeye. Dilin ilk işaretleri 'nin araştırılması. deneyin içinde verilmiş olanla deneyi mümkün kılanın sonsuz bir salımmın içinde nasıl birbirlerine denk düştüklerini göstermektedir. yüzyılın sonunda yok olunca. Genel gramer klasik çağ boyunca. ve düşünülmemişin içinde uykuda olan bu düşüncenin canlandırılması ve yeniden "Düşünüyorum"un hükümranlığına yöneltilmesi gerekmektedir. kelimelerini ancak. Klasik söylem çözümlemesinin. çözülmüş. kelimelerin. retoriğin figürleri boyunca zaten sergilenmiş olarak İnsan ve Düzleri 459 koyabildiğini gösteriyordu. bunlar. şiirin daha büyük bir büyüleme gücüne sahip olması için gün ışığına çıkarılması. fiili durumda muhafaza edilmemişlerdi. bir cogito tarafından hep aynı tarzda işgal edilmektedir. kendi mekânının içinde kaydığını. yeniden konuşturulması ve şarkı söyletilmesi gereken) bir temsili fışkırtmaktaydı. dilin tarihinin başlangıcından itibaren ve belki de köken anında. bizzat seslerin en sessizlerinin kalbinde. modern düşünce açısından. Fakat bu mütekabiliyet oyunu yanılsama yaratmaktadır. onların unutulmuş ruhunu meydana getirıyormuş gibi olan (ve düşüncenin daha doğru olması. tam konuşmaya başladığı noktada. zaten hep saklanmış olan bir köken'i düşünme. insanın varlığının. Nihayet dile ilişkin klasik düşüncede bir türeme teorisi vardı: bu teori. işlev ve düzey değiştirmiş. kendine nazaran hep onu oluşturan bir uzaklık ve bir mesafe halinde tutulduğu şu yönde ilerleyebilme çabası tekabül etmektedir. yalnızca yeni bir nesneye uygulanarak. bazı tarihsel yerçekimlerinin gücünün onu çok sayıdaki komşu değişime rağmen.ayrılmasının nasıl yapılabildiğini gösterirken ampirik-aşkın ikizlerime çözümlemesi. kendi kimliğinin içinde tuttuğunu düşünmemek gerekir. bütün geçerlik alanını değiştirmişlerdir. ilk temsiline sırt çevirerek kendi etrafında döndüğünü ve en eskileri bile dahil. düşünühnemiş'in hareketsiz kalınlığı da. hecelerin. temsillerin ardışık 422 . çağlar boyunca hiç değişmeden sürdürüldüğünü.

söylemi kendi kendinden çıkarma ve onun köklerini temsilin varoluşunun içine salma gücünün çözümlendiği yerde her dile içkin olan ve artık kendi üzerinde özerk bir varlık oluşturan iç bir gramatikal yapı ikame edilmiştir. kelimeler ve şeylerdeki ortak eklemleşme çözümlemesinin yerine geçmektedir. Temsil kendiliğinden. insanın kökten sonluluğu. kök unsuru teorisi. eşanlılık biçimleri (varoluşların ve birlikte varoluşların iddia edilmesi. dört kurucu kesite rastlanmaktadır. Fakat. düşüncenin genel unsuru olarak kaldıkça. temsil eden kök çözümlemesinin yerine geçmiştir. daha doğrusu. bir temsil teorisinin içine yerleşmemektedir. hangi koşullarda. kelimelerin retorik mekânlarının içinde yer değiştirmeleri) varsayan bir dili nasıl dahil edebildiğini gösterme işlevine sahipti. şeylerle (temsil 423 . hem mümkün her gramerin temeli hem de bilgi teorisi olarak değere sahip olmaktadır. söy-Kelimeler ve Şeyler lem çözümlemesini başka yerde oluşturulmuş ve ona gelenek tarafından verilmiş haliyle ele almamaktadır. Bunun tersine. bunların algılamanın çeşitli tarzlarında olduğundan daha derin bir pozitiflik içinde nasıl. söylem teorisi çözülmüştür ve onun ruhunu kaybetmiş ve başkalaşmış biçimine iki düzeyde rastlar hale gelin-miştir. insanın varoluş tarzının çözümlenmesi. kendini söylemin basit ve kesinlikle inatçı hattı boyunca dışa vururken. XIX. bu durumda keşfettiği şey. İnsanın analitiği. zamanın aşılamaz mesafesidır. nihayet. temsilin açtığı büyük uzaysal sergileniş boyunca. temsilin önceliği kaybo-lunca. söylem teorisi aynı ânda ve tek bir hareketin içinde. genel olarak şeylerin temsile nasıl olup da sunulabıl-diklerini. dillerin yanlamasına akrabalığı keşfedilmiştir. hangi sınırlar içinde ortaya çıkabil-diklerini göstermektedir. yüzyıldan beri geliştiği haliyle.zincirinin içine. Ampirik düzeyde. ama yerine getirdikleri işlev tamamen tersine dönmüştür. hangi zemin üzerinde. insan ile şeylerin bu birlikte var olmalarının içinde. türemelerin sınırsız sürekliliğinin arandığı yerde. Başka terimlerle söylenilmesi halinde. kelimelerin ve şeylerin kökensel ve silinmez ilişkisi. kelimelere özgü değişim yasalarının araştırılması.4 fiilin ayrıcalığının. sistemin dengesini tepeden tırnağa değiştirmektedir. temsil edilen şeylerin bölümlere ayrılması ve genelliklerin oluşturulması. büküm teorisi için de aynı şekilde. görevi. Bir temsil teorisinin mevcudiyeti veya namevcudiyeti. bu teorinin birincilik karakteri veya türev konumu.

şeylerle olan ilişkileri dışa vurmaya yaramaktadırlar. Klasik söylem çözümlemesi. insani varlığın bu yeni analitiğinin içinde de. bir sonluluk analitiği haline gelmiştir. bir temsil teorisiyle artık süreklilik içinde olmadığı ândan itibaren. ancak temsil eden söylem çözümlemesinin çözülmesi. işleyişin tam bir ters yüz edilmesi olmaksızın gerçekleşmemiştir. gramatikal biçimlerin ampirik bir bilgisinin içine dahil edilmiş ve öte yandan da. onları içine hapsedildikleri temsil alanından kurtarmak ve insanın sonlu. Acaba gelecekteki ödevimiz. dilin çağımızda. bu şekilde tanımlanan ve konulan insan varoluşu üzerinde nasıl bir tehdit oluşturabileceği de tahmin edilmektedir. 413. İnsan ve İkizleri 471 kin bir mekâna taşımak değil de. düşünmediği şeyin kalınlığına angaje olmuş ve bizatihi kendi varlığı içinde zamanın dağılmasına tabi kılınmış olarak ortaya çıktığı şu dışsallık boyutunun içinde işlet-mektir.edildikleri halleriyle) kelimeler (temsil etme değerleriyle birlikte) arasındaki ilişki boyutunda işlev görmüş her şey dilin içine alınmış ve onun içsel meşruiyetini sağlamakla görevlendirilmiştir. belirlenmiş. artık şeyleri dile iç4 Bkz. kendini iki parçaya ayrılmış olarak bulmuştur: bir yandan. aktarılması ve ters yüz edilmesinden sonra mümkün hale gelebilmiştir. s. kültürümüz açısından şimdiye kadar 424 . "Nesne Haline Gelen Dil". temeller düzeyinde de hâlâ bulunmaktadır: tıpkı klasik çağda olduğu gibi. Teorinin dört kesiti. Klasik söylem (temsilin sor-gulanmayan aşikârlığına dayanmaktadır) ile modern düşüncenin içindeki haliyle insan varoluşu (ve izin verdiği antropolojik düşünceyle birlikte) arasında hüküm süren uyuşmazlık şimdi baştan sona anlaşılabilir hale gelmiştir: insanın varoluş tarzının analitiği gibi bir şey. fakat bu aktarmaların hiçbiri. fakat değişim bu kez. birliğinin ve varlığının esrarı içinde yeniden ortaya çıkışının. Buradan hareketle. bir öncekinin tersidir.

Çünkü hiçbir şey bize. Fakat. öylesine ki. burada yok olmaz bir açıklık (tam da bizim içinde var olduğumuz ve konuştuğumuz açıklık) olabilir. dilin varlığının söz konusu olduğu her antropolojinin. Çağımızın en önemli siyasal tercihi. insanın kendine özgü varlığı— katılmak. bunu dışa vurmak ve özgürleştirmek isteyen her dil veya işaretleme kavrayışının kuruntular âlemine gönderilmesi gerekir. Batı kültüründe hiçbir zaman birlikte var olamadıkları ve eklemleşemedikleridir.meçhul olan ve ne süreksizlik ne de çelişki olmadan hem insanın varlığını hem de dilin varlığını düşünmeye izin verecek bir düşünce tarzına doğru ilerlemek midir? Bu durumda. dilin kıvılcımlı ama çetin varlığını düşünme konusunda donatımsız kalmaktayız. Şu ân için kesinlikle emin olarak bilebildiğimiz tek şey. Söylem çözümlemesinin bir sonluluk analitiği haline dönüşmesinin bir başka sonucu da olmuştur. bu belirlemelerin temelinin bizatihi köklü sınırlan içindeki insanın kendinin olduğunu dışa vurmaktır. eski temsil teorisi tamamen oluşmuş olarak oradadır. Eş'in gizlice çeşitli tekdüzeliğinden hareketle oluşumu söz konusuydu. deneyin içeriklerinin zaten onların kendi koşullan olduklarını. yolun hangi tarafının açık olduğunu önceden söyleyemez. burada Farklılığın. sonuçta hepsi de eş olan temsillerin. klasik söylem teorisine safça bir geri dönüş (bu cazibesi o kadar fazla bir geri dönüştür ki. gelecekteki bir düşüncenin sınanması içinde yapılabilecek seçim. birbirlerini ayırımların ortaya çıkamaya-cağı kadar dar ve sıkı bir zincir halinde izleyen ve bu yüzden. düşüncemizin temel çizgilerinden biri olmuştur. Ancak. insanın varlığı ile dilin varlığının. aynı ânda hem dilin varlığını. Bunların uyuşamazlıkları. oysa buna karşılık. hem de insanın varlığını düşünme hakkı ebediyen dışlanmış olabilir. bize bu varlığın yerleşebileceği ve kendini saf 472 Kelimeler ve Şeyler bir işleyiş halinde çözebileceği bir yer sunmaktadır) her şeyden büyük bir özenle kaçınmak gerekecektir. Sonluluk analitiği bunun tam tersi bir role sahiptir: insanın belirlenmiş olduğunu gösterirken onun için söz konusu olan. düşüncenin onlardan kaçan ve yaka-lamak ödevine sahip olduğu düşünülmemişe önceden mu- 425 . herhalde köklerini buraya salmaktadır. Klasik işaret ve kelime teorisi. sabit farklılıkların ve sınırlı özdeşliklerin sürekli bir tablosu halinde sergi-lenebileceklerini göstermek durumundaydı.

bunlar bir metafiziği varsaymaktadırlar). kendi çelişkisi içinde hep fethedilmesi gereken bir Aynı düşüncesine geçiş: bu (sözünü ettiğimiz etığin dışında). artık Farklılığın hiçbir zaman tamamlanmamış olan oluşumuna değil de. ama kaçınılmaz açıklık olmadan yürümez. Çift'in eşanlı ortaya çıkışı olmadan ve geri çekilme ve geri dönüşün. Ona bir anlamda iç olan. bu analitik için. düşünce ve düşünülmemişin. pozitiflik sınırından olan ve temsiller sınıfından olanın "ve"sinin içinde yer alan minik. Oysa. Uzağın aynı zamanda nasıl en Yakın ve Aynı olduğunu her zaman göstermek söz konusudur. Farklılıklar düzeni hakkındaki bir düşünceden (varsaydığı çözümleme ve süreklilik varlıkbilimi kesintisi olmayan. sonluluk analitiği. ama başka bir anlamda onu kuran bir mesafenin içinde kendi kendinden ayrılan özdeşlik özdeşi 426 . Başka'nın. Böylece. mükemmelliği içinde sergilenen tam bir varlığa yönelik taleple birlikte. varlığı yalnızca onun sınırlı biçimleri veya mesafesinin uzaklığı içinde düşünebilmesi için metafizikten vazgeçebilen ve vazgeçmek zorunda olan şu varlıkbilim biçimini gerektirmektedir. ampirik ve aşkının. örtüsünün açılmasına doğru giden bir düşüncedir. çünkü modern düşünce. insanın asla çağdaş olmadığı bu kökenin ondan nasıl hem uzaklaşmış olduğunu hem de ona kaçınılmazlık tarzı içinde sunulduğunu göstermektedir: kısacası. bir diyalektik ve sürekliliğe ihtiyacının olmaması için. Diyalektik bir işleyiş ve metafiziksiz bir varlıkbilim birbirlerini davet etmekte ve birbirlerine modern düşünce boyunca ve onun tüm tarihinin uzantısı içinde cevap vermektedirler.insan ve ikizleri 473 sallat olduğunu da dışa vurmak zorundadır. böylesine bir örtü açma işi. Aynı'nın her zaman tamamlanması gereken.

modern düşüncenin kalbinde yer almaktadır (bu düşüncenin zamanı bulduğuna aceleyle karar veril-474 Kelimeler ve Şeyler mektedir). ikizleme ve kendini sürekli bir zamandan hareketle oluşturma özelliğine eklemekteydi. yay Cassîrer. "Düşünüyorum"un hükümranlığından başka yerde sağlanmaları gerekiyordu. VIII. 343. Ampirik sentezlerin. 427 . modern düşünce içinde kesinlikle kurucu bir rol oynamıştır. Fiili durumda. saf temsili ardışıklığın kendini kendinden itibaren hatırlama.talep edilmesi gerekiyordu. mekânı kuruyordu. Bu analitik. şeylerin tarihinin ve insana özgü tarihselliğin temelinde kendini ifşa eden. Modern düşüncede. Bunların. s.olanağım veren işte bu derin uzaysalhktır. çoktan formüle etmişti: üç kritik soruya (Ne bilebilirim? Ne yapmalıyım? Ne umut edebilirim?) şimdi bir dördüncüsü eklenmiş ve diğer üçü. zaman.veren. Werke. çalışan bireyin de sonluluğu. Kant bunu. c. köken veya geri dönüş olarak vaat etme. geleneksel üçlüsüne son bir soru eklediği Mantık'ında. Aynı'yı kazan mesafe. Logik. onu dağıtan ve kendi iki ucunda bir araya getiren açıklıktır. çünkü ondan hâlâ büyük ölçüde kopabilmiş değiliz. tam da bu hükümranlığın sınırını bulduğu yerde yani insanın sonluluğunun içinde -bilincin sonluluğu olduğu kadar. ANTROPOLOJİK UYKU Antropoloji. hiç kuşkusuz. onu kendine tamamlanış. yaşayan. konuşan. klasik düşüncenin şeyleri bir tablo halinde uzaysallaşürma olabilirliğini. Vlfl. bu soru düşünceyi XIX. temsilin sentezlerinin ve çözümlemelerinin işleyişinin eşsiz hareketi içinde ve tek başına belirleme gücünü kaybettiği andan itibaren gerekli hale gelmiştir. ama uzaklaşma biçimi içinde veren tekrar. Modern düşünceye hep zamanı düşünme -onu ardışıklık olarak tanıma. bir bakıma onun "hesabına" geçirilmişlerdi: Was ist der Menschl5 Daha önce gördüğümüz üzere. eğer biraz daha dikkatle bakıla-cak olursa. 5 Kant. tıpkı insan analitiği gibi.

dogmatizmi ikiye katlamaya. aynı zamanda pathosunda da sahip çıktığı kaygı. bu Kıvrımdan gelerek kendi emredici şebekesiyle kaplamaktadır. düşünce onu paradoksal şekilde uyanıklık olarak hissetmektedir. bilginin temelinin. yavaş yavaş toparlanmakta. ampirik içerikler canlanmakta. aslında Kant'm paylaşımlarını göstermiş olduğu. insanın hüküm süreceği dönemin nihayet geldiğini işaret etmektedirler. ampirik ile aşkının karışıklığını el altından ve önceden kullanmış olmasıdır. onu canlı varlık. onların aşkınlık sanılarını uzağa taşıyan bir söylemin içinde düşünülmektedirler. sınırlarının tanımının ve son olarak da. mübadele veya söylem insanın. bunun tersine. kendi desteğini kendinde bulmak için ikizlenen bir dogmatizmin daireselliğini. ayağa kalkmakta ve hemen. Modern felsefenin antropolojik dış biçimi. İnsana ilişkin olması halinde her ampirik bilgi.İnsan ve ikizleri 475 yüzyıldan ben kat etmektedir: bunun nedeni. kendini genel olarak insan deneyine sunabilecek her şeyin analitiği haline gelmektedir.onu. kendi sonluluğunun temeli olarak değerlendirilmeye çalışıldığı ampirık-eleştirel bir ikızlenme söz konusudur (ve bu incelikten daha uzak ve daha az ahlakidir). doğa. başlangıç düzeyindeki olanaklarına davet etmek için antropo- 428 . Düşünceyi böylesine bir uykudan -o kadar derindir ki. Aşkınlık işlevi. onun aracılığıyla. Antropolojinin uykusudur. İnsana yönelik olan ve yalnızca söylemlerinde değil. her gerçeğin gerçekliğinin orada keşfedileceği. kökten felsefi bir düşüncenin çe-476 Kelimeler ve Şeyler vikliği ve kaygısıyla karıştırdığı sürece. Modern felsefeyi karakterize eden. bu artık Dogmatizmin değil de. yalnızca iyi ruhlular için. bu Kıvrımın içinde yeni bir uykuya dalmıştır. aslında. çalışan birey veya konuşan özne olarak tanımlama konusundaki özeni. onu birbirlerine destekleyen iki farklı düzeye dağıtmaya ilişkindir: insanın özünde ne olduğunun eleşüriöncesi çözümlenmesi. mümkün felsefi alan olarak değere sahiptir. ampirikliğin hareketsiz ve geri alanını. karma düzeyden bir düşünce onun aracılığıyla oluşmuştur. Ve işte felsefe.

bu gelecek kuşkusuz. doldurulması gereken bir açıklığı hak etmemektedir.lojik "dörtgen'i temellerine varana kadar tahrip etmekten başka çare yoktu. isterse psikolojizm ve tarihselliğin dışında. belli bir biyolojizm boyunca. saflaştınlmış bir varlıkbilimin veya kökten bir varlık düşüncesi bulmak söz konusu olsun. ve üst insanın vaat edılmesinin her şeyden önce insanın ölümünün kaçınılmazlığını işaret ettiği noktayı bulmuştur. felsefenin başlangıcının geri dönüşüdür. filolojik bir eleştiri boyunca. Eğer geri dönüş gerçekten felsefenin sonuysa. antropolojinin bu kökünden koparılması yönündeki ilk çabayı herhalde Nietzsche'nin deneyinde görmek gerekir: Nietzsche. felsefenin üzerine uzun zaman sarkmaya devam edecektir. çağdaş felsefenin düşünmeye oradan itibaren başlayabileceği eşiği vurgulamaktadır. Bu düzen esastır. ancak kayıp insanın boşluğunun içinde düşünülebilmektedır. felsefi düşünceye Kant'tan zamanımıza kadar hükmeden ve yol gösteren temel düzen olmuştur. Çağdaş düşüncenin kuşkusuz kendini adamış olduğu. Günümüzde. insanın sonu da. çünkü hem onu 429 . anropolojik önyargının bütün somut biçimlerini devre dışında bırakırken. insan ile Tanrının birbirlerine ait oldukları. ikincisinin ölümünün birincisinin yok olmasıyla eşanlamlı olduğu. İnsan ve İkizleri Antropoloji herhalde. çünkü tarihimizin parçasıdır. Yeniden düşünme konusundaki bütün tabanların. Bize burada. her halü kârda öfkelerini tam da ondan çıkardıkları bilinmektedir: ister antropolojik alanı kat etmek ve ondan ilan ettiği şeyden itibaren koparak. fakat gözlerimizin önünde çözülmektedir. Çünkü bu boşluk bir eksikliği oymamakta. düşüncenin sınırlarını yeniden bütünleş-tirmek ve böylece genel bir akıl eleştirisi tasarısına yeniden bağlanmak söz konusu olsun. Düşüncenin nihayet gene mümkün olduğu bir mekânın açılan kıvrımından ne daha fazla ne de daha az bir şeydir. aynı ânda hem vade hem de görev olan bu geleceği sunan Nietzsche.

ONUNCU AYIRIM insan Bilimleri I. düpedüz. nesne olarak insanı ampirik yanıyla ele alan şu bilgiler bütününe verilecek statü konusunda belirleyici olmuştur (fakat bu söz belki de fazla kaçtığından. yüzyıldan beri düşüncemize hemen hemen aşikâr zemin olarak hizmet eden şu tarihsel apriori söz konusudur-. buna karşılık her bilgiyi bizatihi insanın gerçeklerine yönelten herkesin. şu söylemler bütünü diyelim).başka bir şey çıkarılamaz. aldatmayı yok etmeden mitolojikleştirmek istemeyen herkesin. ayrıcalıklı bile demlemeyecek bir şekilde mevcuttur. bir kesimi itibariyle sessiz. orada eleştirel bir şekilde ihbar etmeye başlıyoruz. düşünenin insan olduğunu hemen düşünmeden düşünmek istemeyen herkesin karşısına. XIX. Hâlâ insandan. gerçeğe ulaşmak için ondan yola çıkmak isteyenlerin. bütün bu beceriksiz ve beceriksizleşürilmiş düşünce biçimlerinin karşısına. antropolojıkleşür-meden biçimselleştirmek istemeyen herkesin. Fark edilmesi gereken ilk nokta. Bu olgu -insanın genel olarak özü değil de. felsefi bir gülüşten yani. belki de bütünü itibariyle adım-480 Kelimeler ve Şeyler lanmış. hiç kuşkusuz "insan bilimleri"ne. BİLGİLER ÜÇGENİ Modern düşüncenin içinde oluştuğu haliyle insanın varoluş tarzı. hâlâ insanın özünde ne olduğuna dair soru soranların. daha da yansız olmak üzere.mümkün kılmış olan açıklığın unutulmasını hem de yakın gelecekteki bir düşünceye ısrarla direnen inatçı bir engeli orada görmeye. onun iki rol oynamasına izin vermektedir: hem bütün pozitifliklerin temelindedir hem de ampirik şeylerin unsurunun içinde. hüküm sürmesinden veya kurtuluşundan söz etmek isteyen herkesin. 430 . insan bilimlerinin daha önceden belirlenmiş.

hiçbir duyu. ve insan bilimleri ancak. hiçbir siyasal veya ahlaki tercih. insan bilimlerinin kat ettikleri epistemolojik alan önceden hükmedümemiştir: hiçbir felsefe. ama içi boş olan bir mekân aktarmamıştır (bu bilimlerin rolünün de kapsamak ve çözümlemek olacağı bir mekân aktarmamıştır). bilgi düzeninde yer alan bir olaydı.ama nadasa bırakılmış ve onun da ödevinin nihayet bilimsel hale gelmiş kavramlar ve pozitif yöntemlerle yoğurmak olacağı belli bir toprak parçasını miras olarak almadığıdır. insan veya insan doğası adı altında dıştan çerçevelenmiş. XVII. ve XVIII. Fakat bu atıflar. psikolojinin XIX. insanın kendini Batı kültürünün içinde. çözüleme-miş bazı bilimsel soruların. bazı baskıcı rasyonalizmlerin. insan bilimleri. hiç kuşkusuz Devrim'den beri toplumsal dengeler üzerinde ve bizzat burjuvaziyi ihdas etmiş olanının üzerinde ağırlık yapan tehditlerin ortaya çıkması gerekmiştir. insani varlıkların olmasından ve toplum halinde yaşamasından beri. soyutlanmış veya grup halindeki insanın ilk kez bilim nesnesi olması. yüzyıl insan bilimlerine. teorik veya teknik cinsten bir engel vesilesiyle olduğunda kuşku yoktur. İnsan bilimlerinin her birinin ortaya çıkışının. bir kanaat olgusu olarak kabul edilemez ve incelenemez: bu. XVIII. insan bedenine yönelik hiçbir gözlem. yüzyıllarda hiçbir zaman insan gibi bir şeye rastlamamıştır. insanın bilimsel nesnelerin cephesine geçirilmesine (tatlılıkla veya zorla ve az veya çok başarıyla) karar verildiğinde ortaya çıkmışlardır -bunların bilimsel konular arasına kesinlikle konulabilecekleri henüz kanıtlanmamıştır-. çünkü bu sıralarda insan var olmamaktaydı (tıpkı hayat. hem düşünülmesi gereken hem de bilinecek şey olarak oluşturduğu gün ortaya çıkmışlardır. bazı pratik çıkarların etkisiyle. yüzyılda bilim olarak yavaş yavaş kurulabilmesi için. dil ve emeğin de olmadıkları gibi). hiç kuşkusuz endüstri toplumun bireylere dayattığı yeni ölçüler gerekmiştir. bir sorun. 431 . sosyolojik tipten bir düşüncenin ortaya çıkabilmesi için. hiçbir ampirik bilim. hayal gücü veya tutku çözümlemesi. bu bilimlerin hangi belirgin koşullarda ve hangi belirgin soruya cevap vermek İnsan Bilimleri 481 üzere eklemleştiklerini açıklayabilıyorlarsa da bunların içsel olabilirlikleri. bir talep.

ekonomi ve filolojiyle çağdaş ve aynı hamurdan olmak üzere ortaya çıkması o kadar gerekliydi ki. varoluşları. "sosyolojizm"e karşı aramak zorundadırlar. Fakat bütün bu farkına varışların gerekli olmasına rağmen. onlara göre ikinciler. insan varoluşunu tüm pozitifliklerin temeli olarak sorgulama ihtiyacı kendini dayattığından. zenginlikler üretim biçimlerinin tedrici büyümesinin içine yerleştiklerinde. Fakat aynı zamanda genel temsil teorisi ortadan yok olduğundan ve bunun yerine. yöntemlerinin meşruluğunu ve tarihlerinin safiaştırılmasını sürekli olarak. insanın bilgisinin bilimsel hedefi içinde. bu. büyük bir doğallık içinde. bu. Bu koşullarda. zorunlu olarak. bir dengesizliğin meydana gelmemesi olanaksızdı: insan. iyice belirgin 432 . sonsuza kadar açık bir sorunun sürekliliğini işaret etmemektedir. temellerini. kelimeler dillerin oluşumunun içine yerleştiklerinde. bir yüzyıldan daha uzun bir süredir bitmez tükenmez bir şekilde tekrarlamş-lan.Ve bu olayın kendi de. biyoloji. insana ilişkin her bilginin sorguya çekilmesine izin veren şey haline geliyordu. insan bilimlerinin kendi kendilerini kurma konusunda 482 Kelimeler ve peyler sahip oldukları saflığa itiraz eden felsefe ile eskiden felsefenin alanını oluşturmuş alana kendi nesneleri olarak sahip çıkan bu insan bilimleri arasındaki sürekli tartışma tarafından meydana getirilmektedir. episteme'nin genel bir yeniden dağılımının içinde meydana gelmiştir: canlı varlıklar temsil alanını terk ederek. her bilginin dolaysız ve sorunsallaştırılmış aşikârlığı içinde ancak ondan itibaren ihdas edilebileceği şey haline gelmekteydi. ikinci çatışma ise. birinciler ikincileri temellendirme konusunda sarsılmaz bir iddiaya sahiptiler. Batı kültürü tarihinde gerçekleştirilmiş en belirleyici olgular-dan biri olarak görülmüştür (ampirik rasyonelliğinden ötürü). onların saf çelişki unsurunun içinde geliştikleri anlamına gelmemektedir. Şu çifte ve kaçınılmaz çatışma buradan kaynaklanmaktadır: insan bilimleri ile düpedüz bilimler-arasındaki sürekli tartışmayı meydana getireni. bunlar tarih içinde çok iyi belirlenmiş. hayatın spesifik derinliğinin içine yerleştiklerinde. "psikolojizm"e.

ama benzer unsurları düzene sokmakla uğraşan bilimler (dil. hayat. Klasik çağda bilgi alanı. matematik için de. bunlar en küçük şeylerin inşa edilmesinde veya mübadelenin gündelik sürecine göre olmaktaydı. matematiğin bu ampirik bilimlere uygulanması veya lengüistiğin 433 . aşikâr ve sağlaması yapılmış önermelerin tümdengelimsel ve çizgisel bir zincirlenmesidir. ama aynı zamanda. Arkeolojik düzeyde sorgulanan bu modern episteme alanı. biçimsel saflıktan itibaren açımla-mamaktadır. kusursuz bir matematikselleştirme idealine göre düzene girmemekte ve giderek daha fazla ampiriklikle yüklü uzun bir bilgi silsilesini. diğer bir boyutta. bunlar benzer olduklarından ötürü kendi aralarında nedensel ve sabit yapı ilişkileri kurabileceklerdir. bir tek bilginin nesnelliği bakış açısına tabi kılmaktadır. bütün modern bilgileri matematikten hareketle sıraya sokmaya kalkışmak. bütün şu yaklaşık. Bu ilk iki boyut. Descartes veya Spinoza'dan hiç de geri kalmayan bir şekilde. patlamış ve farklı yönlerde dağılmıştır. bu. onlara tarih içinde hem nesnelerini hem de İnsan Bilimleri 433 biçimlerini veren şu olabilirlik koşullarının içine kök salmaları sorununu. ama başka bir tarz içinde kurmak istedikleri şu düzenli uzun zincirler için de geçerliydi. farklılıkların ortaya konulması yoluyla düzene sokma çabasına girişmekte ve farklılıkları bir düzen ihdas ederek tanımlamaktaydı. Bunlardan birinin üzerine. felsefi düşünce ve İdeologların en basit ve en aşikâr fikirlerden en karmaşık gerçeklere gerekli olarak gidebilmek üzere. tam olmayan ve büyük bir bölümü itibariyle kendiliğinden olan bilimler için de geçerliydi. epistemolojik alan XIX. matematik ve fizik bilimler yerleştirilecektir. yüzyıldan itibaren parçalara ayrılmış veya daha doğrusu. son olarak da. tcvcinomia (geniş anlamda) ve doğa bilimleri için de geçerliydi. üretim ve zenginliklerin dağılımı bilimleri gibi) olacaktır. düzen bu bilimler için her zaman. hacimli ve üç boyut doğrultusunda açık bir mekân olarak düşünmek gerekir. tamamen türdeşti: hangisi olursa olsun her bilgi. bir temsil çözümlemesi tarafından evrensel mathesis temasına kadar. Modern episteme alanını daha çok. bunların varoluş tarzı. ortak oldukları bir düzlemi tanımlamaktadır: kat edildiği yöne göre. bilgilerin pozitifliği. ama. Compte tarzı sınıflandırmaların ve çizgisel hiyerarşilerin cazibesinden kurtulmak kolay değildir. süreksiz.bir epistemolojik düzene gönderme yapmaktadırlar. Fakat.

Üçüncü boyuta gelince. çünkü insan bilimleri yerlerini. bu epistemolojik üçgenden. lengüistik. Ama bu üçgen tarafından içerildikleri de aynı şekilde söylenebilir. ne de felsefi düşünce. onların üç boyutu tarafından tanımlanan hacmin içinde bulmaktadırlar. bunlar kendilerine özgü boyutta kalsalardı. onların epistemolojik alan içindeki yerlerine indirgenemez narinliğini veren.biyolojinin ve iktisatm içinde matematikselleştirilebilenin alam olarak görülebilecek şey. bu boyut. herhalde bu üç boyutlu mekân içinde bir bulut gibi dağılmalarıdır. simgesel biçimler (çeşitli ampirik alanlarda doğmuş olan kavram ve sorunlar felsefeye aktarıldıklarında) felsefeleri ortaya çıkabilir ve nitekim çıkmıştır da. Bu konum (birinde düşük. matematik disiplinlerin boyutuyla 484 Kelimeler ve Şevler birlikte ortak bir düzlem tanımlamaktadır: düşüncenin biçimselleşürilmesi düzlemi. felsefenin kökten sonluluk düzeyinde düşünmeye çalıştığı şu insanı varoluş tarzına başvurmakta ve onun ampirik dışavurumlarını kat etmeye çalışmaktadırlar. diğerinde ayrıcalıklı). onları hem tehlikeli hem de tehlikede olarak ortaya çıkartan. Aynı'nm düşünülmesi olarak gelişen felsefi düşünceninki olacaktır. nihayet. yabancılaşmış insan. ne tümdengelimsel bilimler. bu. biyoloji. diğer bütün bilgiler için sürekli bir tehdit olarak sunmaktadırlar: kuşkusuz. daha da kesin olarak. ama sabit bir tasarıya sahiplerdir. nihayet. İnsan bilimlerini bir yere yerleştirmeyi bu kadar güç kılan. İnsan bilimleri. iktisat ve dil bilimlerinden ödünç alınma model veya kavramlara göre iş görmektedirler. Tehlikeli. emeğin ve dilin kendilerine özgü varlıkları içinde ne olduklarını tanımlamaya çalışan bölgesel varlıkbilimler de burada ortaya çıkmışlardır. en azından onları hiçbir boyutta ve bu şekilde resmedilen hiçbir düzlemin yüzeyinde bulmanın mümkün olmaması anlamında dışlanmışlardır. ama eğer bu ampirikliklerin temeli kökten felsefi bir bakış açısından sorguya çekilecek olursa hayatın. çünkü bunlar kendilerini. bu bilgilerin kesişme noktasında. insan 434 . onları diğer bütün bilgi biçimleriyle ilişkiye sokmaktadır: insan bilimleri kendilerine şu veya bu düzeyde matematiksel bir biçimselleşürme sağlama veya en azından kullanma konusunda az çok değişmiş. felsefi boyut. biyoloji ve iktisatın boyutlarıyla birlikte. ne ampirik bilimler. ortak bir düzen resmetmektedir: burada çeşitli hayat.

artık varlığın ortasında saltanat sürmüyorsa. epistemolojik alanın üç boyutunu birbirine bağlayan bu aracı düzlemlerin ihdasının bazen hangi zorluklala karşılaştığı bilinmektedir. onların nesnelerinin aşırı yoğunluğunu değil de. buradan. başka bilgi alanlarındaki iyi tanımlanma-mış desteklerini. matematiğin işlevinde tanımlanmaya çalışılmaktadır: ya insan 435 . düşünceyi İnsan Bilimleri 485 insan bilimleri tarafından kuşatılmış alanın içine düşürme-sidir. bizatihi bu konum onları özsel bir istikrarsızlığa mahkûm etmektedir. İnsanın ne yaradılışın merkezinde. her zaman ikincil ve türev olan karakterlerini. örneğin düşünce ve biçimselleştirme ilişkileri düzgün bir şekilde düşünülmediğinde veya hayatın. Fakat gerçeği söylemek gerekirse.bilimleri alanına geçme veya onların saf olmayan yanlarını yüklenme riski-ni taşırlardı. İNSAN BİLİMLERİNİN BİÇİMİ Şimdi bu pozitifliğin biçiminin taslağını çizmek gerekmektedir. bu özenli düzlemlerden en ufak bir sapmanın. Olağan durumda. bunun nedeni. bilim olarak kararsızlıklarını. çoğu zaman denildiği gibi. "insan bilimleri" ilgi mekânının içinde tehlikeli aracılardır. ama aynı zamanda evrensellik iddialarını açıklamaktadır. narinlikleri-ni. ne de hatta belki de hayatın zirvesinde ve nihai amacında bulunduğunu keşfettiğinden beri kendi kendinden azat olduğuna kolaylıkla inanılmaktadır. Bu da. onlara mekânlarını sunan üç boyutla olan sabit ilişkilerinin yerleştirildiği epistemolojik dış biçimin karmaşıklığını açıklamaktadır. emeğin ve dilin varoluş tarzları gerektiği gibi çözümlenme-diğinde tehditkâr hale gelen "psikolojizm". sözünü ettikleri şu insanın metafizik statüsünü veya silinmez aşkınlığmı değil de. felsefeyle olan tehlikeli samimiyetlerini. fakat. "sosyolojizm" -tek bir kelimeyle "antropolojizm" olarak adlandırılabilir-ler— tehlikesi kaynaklanmaktadır. fakat insan artık dünya krallığında hükümran değilse. ıı. "insan bilimleri"nin karşılaştıkları zorluklan. ne uzayın ortasında.

matematikle olan ilişkinin (matematikselleştirmenin olabilirliği veya tüm biçimselleştirme gayretlerine direnç). onu mümkün olduğunca matematiğe yaklaştırarak ya da bunun tersine. arkeolojik çözümleme. dil ve emek gibi ampirik örgütlenmelerin. aynı zamanda ye-rindelikten yoksun olduklarından ötürü de bıktırıcıdırlar. insan bilimlerinin kendilerine özgü pozitifliklerinin kurucu unsuru olması pek olası değildir. yorumun yeri olduğundan. bilginin klinik kutbunda yoğunlaşmış olacağından ötürü ona indirgenemez nitelikte olanın alanını birbirlerinden ayırmaya çalışarak. Bu aletleri tanımak. özellikle anlama yöntemleri uygulanacağından. Condorcet'nin olasılık hesaplannı siyasete nasıl uyguladığını. Bu cins çözümlemeler. bazı koşullar altında matematikten yararlanabilirler. bu bilgiler de. Fakat ortaya konulan sorunların spesifikliğine rağmen. matematikselleştirilebüirin alanı ile. bu biçimselleşürmeleri uygulayabilmek.bilimlerinin içinde matematikselleştırilebilir nitelikteki her şeyin envanterini çıkara-486 Kelimeler ve Şeyler rak ve öylesine bir biçimselleştirmeye yatkın olmayan her şeyin henüz bilimsel pozitifliğe ulaşmadığını varsayarak. Fec-her'nin duygu artışıyla tahrik artışı arasındaki logaritmik ilişkiyi nasıl tanımladığını. çağdaş psikologların öğrenim olgularını anlamak için enformasyon teorisinden nasıl yararlandıklarını bilmek. Kuşkusuz. sonuçlarının çoğu biçirnselleşürilebilir. bunlara "insan bilimleri" adı verilebilir" matematikle ilişkisinin olduğu kesindir: diğer bütün bilgi alanları gibi. mümkün en küçük farklılıkların çızgisel düzenine nazaran serbest kalmalarına tanık 436 . Ve bunun iki nedeni vardır: çünkü bu sorunlara esas olarak birçok diğer disiplinle (biyoloji. bazı girişimleri. yeni bir matematik biçim veya matematiğin insani alandaki bir ilerlemesinden çok mathesis'in bir cins geri çekilmesine ve hayat. genetik gibi) ortak olarak sahiptirler (tamamen özdeş bir şekilde olmasa bile) ve özellikle de çünkü. genel âdete uymak üzere. tamamına erecekleri düzeyleri tanımlamak kesinlikle başat öneme sahiptir. yalnızca aşınmış olduklarından ötürü değil. insana uygulanan bu ampirik bilginin (hangi sınırlar içinde "bilim" denileceğini henüz bilmeksizin. bilgi tarihi açısından hiç kuşkusuz ilginçtir. insan bilimlerinin tarihsel İnsan Bilimleri 487 apriorisinin içinde.

bireylerin ve cinslerin tarihi içinde bunların oluşum ve gelişimlerinin araştırılması olarak kurulmuştur. Fakat. çünkü bu bilginin hiçbir zaman (astronomi ve fiziğin bazı noktalarındaki durum hariç) fiili bir matematikselleşürmeye yönelmediği söylenecektir. nicelleştirilmeyen düzenlerin genel bir bilimin kurulmasından vazgeçilmesinin hemen arkasında ortaya çıkmamışlar mıdır? Nitekim. fizik alanda mathesis tasarısının çözülmesinin. emeğin.olmuştur. Hiç kuşkusuz. niteliksel düzenler bilimlerinin dışında. matematiğin yeni uygulamalarının keşfiyle bir ve aynı şey olmasına karşılık. doğayı ve tüm ampiriklikler alanını matematiğin her ân sınırlı ve denetimli bir uygulanışı için serbest bırakıyordu. düşünce dokusu düşünülmemişle sonsuza kadar karışmış olan bu varlığın. yapıların ve dengelerin incelenmesi. İnsan bilimleri için de aynı durum söz konusu olmuştur: insana kendini bilgi nesnesi olarak kurma olanağını veren matematiğin ilerlemesi değil de. ve bu ampirikaşkm varlığın. biyoloji özerkliğini matema-488 Kelimeler ve Şeyler tikle olan ilişkisi içinde kazanmamış. Fakat. bazı bilgi alanlarında nitelik engelinin kaldırılmasına ve matematik aletinin henüz girmediği alana uygulanmasına izin verdiğini inkâr etmek mümkün değildir. pozitifliğini bu ilişki içinde tammlamamıştır. bütün bunlar biyolojinin matematik kullanmasını ve bu kullanımın eskisinden daha büyük ölçekte olmasını engellememiştir. bu yeni alanın ortaya çıkışma dışarıdan hükmeden. bu bilgi ortadan kaybolarak. însanın ortaya çıkışı ve insan bilimlerinin kurulması (bir ta-san biçiminde bile olsa). mathesis'in geri çekilmesi olmuştur. hayatın ve dilin kendi kendilerini kapsar hale gelmeleridir. olgular ile işlevler arasındaki ilişkilerin çözümlenmesi. matematik fiziğin ilk büyük ilerlemeleri. bir cins "matematik-sizleşme" ile bağlantılı olacaktır. insan bilimlerine kendine özgü 437 . bütünü itibariyle mathesis olarak kavranmış olan bir bilginin bu çözülüşünün matematiğin bir geri çekilmesi olmadığı. olasılık hesaplarının kitlesel olan ilk uygulamaları. bir mathesis'ttn vazgeçilmesinin (en azından geçici olarak). bu anlamda. ona geri dönüşün dolaysızhğı içinde vaat edilmiş olan bir kökenden hep ayrı olan bu varlığın ortaya çıkışı. durum bütün alanlarda böyle olmamıştır: örneğin biyoloji.

Fakat insan bilimlerinin en kökten tasarılarının. bir yüzey karşı etkisini temel olay olarak kabul etmek olacaktır. burada da matematiğin uygulanması gene de. her halü kârda en açık. bir meşruluk atfetmenin en basit biçimi olmuştur. matematiğinki herhalde en az sorunlu olanıdır. insan hakkındaki pozitif bilgiye. en temelli güçlükler (insan bilimlerinin özleri itibariyle ne olduklarını en iyi tanımlayanlar). konuşması. aletler ve nesneler üreterek. bilimsel bir üslup. hareketli koordinatlarını birbirlerine kendi içinde bağladığı bir mekânın açıldığını görmektedir. Buna karşılık. bilginin diğer iki boyutunun tarafında yer almaktadırlar: sonluluk analitiğiİnsan Bilimleri nin sergilendiği boyut ve nesne olarak dili.edasını sağlamaktadır. Diğer disiplinlerde olduğu gibi. Çünkü insan canlı varlık olarak gelişmekte. XIX. kendi varoluşu içinde diğerleriyle 438 . olasılık hesabının siyasal kanaat olgularına uygulanmaya ve duyguların artan yoğunluğunu ölçmek için logaritmadan yararlanmaya kalkışıldığı gün tanımlandığını ve bu bilimlerin pozitif tarihinin de gene aynı gün başladığını hayal etmek. hayatı ve emeği alan ampirik bilimlerin onun boyunca dağıldıkları boyut. matematiğe şu veya bu biçim altında başvurulması. insana yaşaması. ihtiyaç duyduğu şeyleri mübadele ederek. en sakin ve bir bakıma en şeffaf ilişkileri onunla sürdürmektedirler: öte yandan. Nitekim insan bilimleri. insan bilimlerine kendine özgü mekânı açan ve kitle oluşturdukları hacmi sağlayan üç boyutun içinde. yüzyılda Batı düşüncesinde meydana gelen bütün değişimler tarafından kolaylaştırılmış (ve giderek artan bir şekilde) olabilir. tüketebileceği şeylerin onun boyunca yol aldığı ve kendinin de burada bir menzil olarak tanımlandığı koskoca bir dolaşım şebekesi örgütleyerek. üretmesi ölçüsünde yönelmektedirler. bedensel varoluşu onu genel olarak. ihtiyaçlarım ve işlevlerini bulmakta. canlıyla her bir yandan çakıştırmaktadır. Başka terimlerle söylenilmesi halinde.

Bu bilimler tam da. gene bu evrenden hareketle bilgi gibi bir şey kurabilir (özellikle. insan bilimlerinin yerini. ne de en başatları olarak alınmalıdır. ama eğer bu aynı özne temsillere sahip olmasaydı. işleyiş alanlarını bulacaklardır (özne herhalde bu alanların bilincine varmamıştır. hayatın. emeğin ve dilin söz konusu olduğu bütün şu bilimlerin yakınında. ne de filoloji insan bilimlerinin ne ilkleri. kendine özgü bir biçimi (oldukça özel bir fizyoloji ve hemen hemen benzersiz bir özerklik) olan 439 . onlara tahsis edilecek hiçbir varoluş tarzı olmazdı). insanın kendini ilk kez pozitif bir bilginin olabilirliğine sunduğu dönemde oluşmuş değiller midir? Ancak. eylem ve sonuçların değil de. dilin kortikal merkezlerinin anatomisinin neden hiçbir şekilde insan bilimi olarak kabul edilemeyecekleri so-490 Kelimeler ve Şeyler rulmamaktadır. İnsandan başka canlılara da yönelik olarak biyoloji için bu zahmetsizce kabul edilmektedir. daha çok bunun tersi geçerlidir. söylenilmek istenenle bu hedefin içinde yer aldığı eklemleşme arasındaki açıklık sorguya çekilir çekilmez. tamamen bilinçli veya bazı uykuların derinliklerinde. görsel. Bunun nedeni. insan. onların anlamlarının mevcudiyeti veya unutulması. motor) arasındaki intrakortikal bağlantıların araştırılması insan bilimlerine ait değildir. insan bilimlerinin nesnesinin kendini hiçbir zaman biyolojik bir işleyişin varoluş tarzı içinde (ne de insandaki bir uzantısı olarak. sadece insanla ve faaliyetleriyle uğraşan iktisat veya filoloji için kabul etmek daha zordur. dilin çeşitli bütünleşme merkezleri (işitsel. insanın kendi kendine telaffuz ettiğinin içinde gözlenebilir veya ancak dıştan teşhis edilebilir temsillerin serbest kaldıkları yerde-. başkalarıyla ilişki halinde olabilir. şeylerle. Fakat. sınırında ve bütün uzantısı boyunca saptamak mümkündür. ama bu bilimler şu kelimeler mekânı. açık veya kapalı. doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilir.dolaysız bir şekilde iç içe girmiş olarak gözükmektedir. kendiliğinden sahip olduğu ve insan bilimlerinin mümkün biçimlerinden birini meydana getirdikleri şu bilgi). özel halinde) sunmamasıdır. ne biyoloji. bu işleyişin kendine özgü varlığının durakladığı yerde başlamaktadır -doğru veya yanlış. kendine koskoca bir simgesel evren kurabilir ve bunun içinde geçmişiyle. nihayet çünkü bir dili vardır. ne iktisat. aynı şeyi. Öyleyse. Daha genel olarak. insan biyolojisi veya fizyolojisinin. insan bilimleri için.

fonetik değişimleri. semantik kaymaların yasasını bilmek hiç de insan bilimi yapmak değildir. temsilleri bir işleyişin (nitekim. şifreleri çözülmesi ve temsili canlılıklarına olabildiğince iade edilmesi gereken bir sözel izler kitlesi bırakma biçimlerinin tanımlanması söz 440 . kendilerini bu toplumla bütünleşmiş. bütün varoluşuna onların aracılığıyla hükmedilen üretim biçimlerinin içinden. onunla birlikte veya ona karşı gizlediği toplumun temsilini oluşturan şu varlıktır. insan davranışlarına ve iktisadı kuran bir temsile (faiz. öylesine ki. insan bilimlerinin nesnesi. Dil için de aynı durum söz konusudur: insanın dünyanın tek konuşan varlığı olmasına rağmen. bireylerin veya grupların üretim ve mübadele içindeki muhataplarını kendilerine temsil etme tarzlarına. belki de kendilerine rağmen düşündüklerini. ama iktisat bunu yaparken. dillerin akrabalığını. dünyanın şafağından veya altın çağın ilk çığlığından itibaren kendini çalışmaya adamış olan varlık değil de. üretim mekanizmalarına içkin olan yasaları (sermaye birikimi veya ücret haddi ile maliyet İnsan Bilimleri 491 arasındaki ilişki gibi) tanımlayabilmek için. en yüksek kâr arayışı. bu ihtiyaçlarını onun sayesinde. Herhalde iktisatın. bireylerin veya grupların kelimeleri kendilerine teslim etme.bir canlı değil de tamamen ait olduğu ve tüm varlığı boyunca onun tarafından kat edildiği bir hayatın içinde. en azından üretimi. hakiki söylemler oluşturma. iktisatın temsilini sonunda kendine bu noktadan itibaren sunabilmektedir. dağıtımı. bu işleyişi aydınlattıkları. bağımlı. söylediklerini bu söylemlerde gösterme ve saklama. ihtiyaçlarının. tabi veya özgür veyahut ondan soyutlanmış hissetme biçimlerine yönelmesi halinde var olabilecektir. bir insan bilimi ancak. bu işleyişin içinde meydana geldiği toplumu kendilerin temsil etme tarzlarına. bilemedikleri veya maskeledikleri tarza ve burada işgal ettikleri yere. insan istediği kadar yeryüzünün tek çalışan canlısı değilse bile. her halü kârda bu düşüncelerden. iktisat bu yüzden bir insan bilimi değildir. bu kelimelerin biçimleri ve anlamlarını kullanma. Aynı şekilde. aslında genelde. açık bir insan faaliyetinden geçer) talepleri olarak kullanmaktadır. tüketimi çok önemli hale getirmiş ve çok farklı ve çeşitlenmiş biçimlere sokmuş olan cins olsa da. sayelerinde yaşadığı ve onlardan itibaren şu hayatı kendine temsil etme konusundaki garip kapasiteye sahip olan canlıdır. tasarruf eğilimi) başvurduğu söylenecektir. buna karşılık. buna karşılık.

Fiili durumda insan bilimleri. onları kendi ışık geçirmez-likleri içinde bırakarak. kelimelerin anlamını veya telaffuz ettiği cümleleri kendine temsil eden ve kendini sonunda. bu bilimlerin yönünü insanın öznelliğine doğru bükerken onları içselleştirdiğinden daha büyük bir ölçekte. bunu daha çok onları dış kanatlarında yeniden kavrayarak. iman Bilimleri 493 Hayat. konuşurken kendini çevreleyen dilin içinden. insan bilimlerinin nesnesi dil (ancak gene de yalnızca insanlar tarafından konuşulmaktadır) değil de. iktisat ve dil bilimlerini insan bilimlerinin içine yerleştirmek de daha az hata olmayacaktır (bu iki bilimin insan bilimlerine indirgenemezliğı. saf bir iktisat ve saf bir lengüistik oluşturma gayreti tarafından dışa vurulmuştur). Demek ki. onları oldukları şey olarak değil de.konusu olduğunda. çalışan. temsil mekânı açıldığında olmaktan çıktıkları şey olarak sorgulayarak yapmaktadırlar. hemen insan bilimlerinden söz etmek mümkün hale gel-492 Kelimeler ve Şeyler mektedir. iktisat ve filolojiyi. onlara bizatihi insanın varoluşu içinde olabilirlik vereni ayıran (ama birleştirerek) şu mesafeyi işgal etmektedir. insan bilimlerinin. insanın doğası gereği olduğu şeyin çözümlenmesi değil de insanın pozitifliği içinde olduğu şeyle(canh. bizzat dilin temsiline teslim eden şu varlıktır. onun karmaşık organizmasının. emek ve dil bilimleri. insan bilimleri bu bilimleri temsil boyutunda yeniden ele alıyorlarsa da. insanın tanıdığı bu şeylerle kendi varlığında nasıl uğraşabileceğini ve onun varoluş tarzını pozitiflik içinde belirleyen bu şeyleri nasıl tanıyabileceğini gösteren bu sonluluk analitiği 441 . biyoloji. Öyleyse insan bilimleri. onların ne olduklarının bir temsilinin nasıl doğabileceğini ve sergilenebileceğini göstermektedirler. davranışının ve bilincinin içindeki içselleşmiş uzantısı haline getirmek hata olacaktır. konuşan varlık) bu aynı varlığa hayatın ne olduğunu. çalışmanın özünün ve yasalarının neler olduğunu ve hangi biçimde konuşabildiğini bilme (veya bilmenin peşinden koşma) olanağı veren şeyin arasında yayılan çözümlemedir. bunları soyutladıkları mekanizma ve işleyişleri şeyler olarak kabul ederek. bu bilimlerin içinde değildir. ve buradan itibaren. Öyleyse insan bilimlerini biyolojik mekanizmaların insan cinsinin.

Demek ki insan bilimleri.olması olgusunun insan bilimlerinin üslubu içinde (psikolojinin. sonluluğunu yalnızca kendi kendine borçlu olan bir varlığa derin mensubiyetin içinde talep ettiği şeyi. hal ve gidiş-lerin. başka bir düzeyde (hep aynı biçimsel özellik söz konusudur. tamamen biçimsel bir karakterdir: insan bilimlerinin. mübadele edenlere. çalışanlara ve konuşanlara sunulmuştur. kültür tarihinin veya fikir veya bilim tarihinin üslûbu içinde) incelemek her zaman mümkündür. Fakat. emek ve dil bu tabakanın içinde. ama en uç ve en ender noktasına kadar geliştirilmiştir) bazı bireyler veya toplumlar için hayata. biyolojiye. sosyolojinin sosyolojisini vb. nadiren icra edilen ve ampiriklikler 494 Kelimeler ve Şeyler düzeyinde herhalde büyük bir zenginlik sunmaya yatkın olmayan bir olabilirliğin işaretidir. bir iktisatın ve bir filolojinin. Bu konum. üretime ve dile ilişkin spekülatif bir bilginin -limitte bir biyolojinin. tutumların. insanın nesne olarak verili olduğu (iktisat ve filoloji için tamamen veya biyoloji için kısmen nesne) bilimlere nazaran bir ikizlenme konumunda olmaları ve bu ikizlenmenin ajortiori kendileri için de geçerli olabilmesi gibi basit bir olgu. bunların eşi olmayan dış biçimlerini göstermeye yetmektedirler. dil bilimlerine nazaran bir kesinlik veya güç eksikliği içinde 442 . aynı zamanda bu işleyişin insan bilimlerine de uygulanabilir olması olgusu (insan bilimlerinin insan bilimlerini. Burada söz konusu olan. çoktan söylenmiş veya yazılmış cümlelerin bu tabakasının içinde incelemektedirler. psikolojinin psikolojisini. sosyolojinin. kendilerini yönetenlere. insan bilimlerine bizatihi geldikleri yere nazaran verilmiş olan geri çekilme mekânı olarak var olması olgusu. yapmak her zaman mümkündür). analitiğin içselliğin içinde veya en azından. hiç kuşkusuz yalnızca. insan bilimleri. hayat. ilkönce hareket edenlere. çoktan yapılmış jestlerin. kendilerini sunabi-lecekleri en büyük şeffaflığın içinde değil de. İşte bu nedenden ötürü. insanın hayatını. iki düzeyde hassas kılınmıştır: insan bilimleri. iktisata. tavırların. bilginin dışsallığmın içinde geliş-tirmektedirler. fakat muhtemel mesafe. belli bir içeriğin (insani varlığın meydana getirdiği şu emsalsiz nesne) hedeflenmesinden daha çok. insan bilimlerinin kendilerine özgü yanları.cephesine doğru sessizce götürmektedirler. emeğini ve dilini.

toplumun temsilini kendine sunduğu noktada. nesne olarak aldıkları insanı sonluluk. dil. ÜÇ MODEL Bir ilk yaklaşım olarak. insan bilimleri alanının üç "bilim" tnsan Bilimleri 495 tarafından -veya daha doğrusu. ama aynı zamanda onları kesintiye uğratan ve sınırlandıran belirsizliğin içinde bulduğu. Belki de örnek iyi seçilmemiş olabilir: çünkü bir meta-dil'den. 443 . İnsan bilimleri burada. bu bölgeler. ikizlenme bilimleri olarak daha çok "metaepistemolojik" bir konumdadırlar. Belki de onların konumuna ilişkin olarak "ana" veya "hipoepistemolojik" demek gerekecektir. Bu şekilde. perspektif tarafına gömmektedirler -zamanın sonsuz erozyonunun tarafına-. yani canlı varlığın işlevlerinin. eğer bu ikinci önek içerebileceği küçültücü anlamlardan arındırılacak olursa. ancak bir ilk dilin yorumlanmasının kurallarını tanımlamak söz konusu olduğunda bahsedilmektedir.değillerdir. onların pozitiflikleri içinde tanımlan-malarına izin veren şeyin yüzey etkisinden ibaret olduğunu anlamamıza olanak verecektir. aşılamaz nitelikteki bulanıklık. genel insan bilimlerinin biyoloji. "sosyolojik bölge" yerini çalışan. şeyleri herhalde daha iyi belirtecektir: hemen bütün insan bilimlerinin bıraktıkları. görecelik. kesin olmama. iktisat ve filolojiyle olan üçlü ilişkisi tarafından tanımlanmışlardır. emek ve hayat bilimlerini ikizledikle-rinde. kendilerini en ince uç noktalarında ikizlendirdiklerinde. temsilin olabilirliğine açıldığı kabul edilebilir. III. biçimselleşürilmiş bir söylem kurmayı hedeflemektedirler: bunun tersine. aynı şekilde. üreten ve tüketen bireyin. her biri kendi içinde altbölümlere ayrılmış ve hepsi de birbiriyle kesişen üç epistemolojik bölge tarafındanaçılmış olduğu söylenebilir. belirgin olmama izleniminin. "psikolojik bölge"nin. sınir-selmotor şemalarının. aralarında dağıldığı grupların ve bireylerin faaliyetlerinin onu destekleyen veya köstekleyen emirlerin.

insan bilimleri tarafından kullanılan iki cins modeli birbirinden ayır- 444 . her halü kârda bunların hitap ettikleri bilincin dış sınırlarına) ilişkindir. kendiliklerinden saptayamayacak kadar genç oldukları bir dönemdeki oluşum bunalımı) değildir. Fiili durumda bu tartışmalar. temsil olan bu noktada ve yalnızca bu noktada yer alarak. biçimlere. bunların insanla. Gerçeği söylemek gerekirse. ayinlerin. mekanizmalara. Ancak. diğeri ise.yaptırımların. nihayet. atıfta bulundukları ve kendilerini onun aracılığıyla bilgi olarak oluşturmaya çalıştıkları rasyonellik tipi) ilişkindir. onun doğrultusunda henüz tek olan bir giriş bulunanamamıştır veya sırasıyla birçok girişi kullanmak gerekmiştir) uğraştığı için doğmamış ve sürdürülmemiştir. bütün bu teorik tartışmalar. bu bilimlerin tarihinin sınırlı bir olayı da (kavram ve yasaların. gene de. dış bir anlaşılabilirliğin dolambacı. Bu aktarım. iki başat sorunu olduğu haliyle bırakmaktadır: bunlardan biri insan bilimlerine özgü pozitiflik biçimine (insan bilimlerinin çevrelerinde düzenlendikleri kavramlar. 496 Kelimeler ve Şeyler İnsan bilimleri alanında spesifik bir pozitiflik aranmasının hangi tartışmalara yol açtığı fazlasıyla iyi bilinmektedir: oluşumsal ya da yapısal çözümleme. bilinçsiz süreçle-re. açıklama ya da anlama. ama aynı zamanda kendi kendilerinin kenarında durarak. bayramların ve inançların icra edildiği noktada. kısacası bir bireyin veya bir kültürün kendiliklerinden bırakabilecekleri sözel izlerin çözümlenmesi burada doğmaktadır. daha önce oluşmuş bilimler cephesinden gelen teyit) değildir. ancak insan bilimlerinin pozitifliğinin. Bu dağılım henüz çok üstünkörü olmakla birlikte. onları temsille olan ilişkilerine (ve bu paradoksal olgu. tüm insan bilimleri tarihi boyunca. bu bilimlerin kendilerine özgü düzenlerine silinmez bir şekilde bağlı olan bir olgu söz konusudur. aynı anda üç farklı modelin aktarımına yaslanabilmesi olgusunda var olabilmişlerdir. Nitekim. bir dilin yasa ve biçimlerinin hüküm sürdükleri. son derece karmaşık bir nesneyle (o kadar karışık ki. edebiyatların ve efsanelerin incelenmesi. herhalde çok yanlış değildir. Epistemolojik mekânda. insana temsillerinin işleyişini buradan geçirme olanağı verdikleri noktada bulmaktadır. insan bilimleri için marjinal bir olgu (bir cins destek yapısı. "alt'a başvurma ya da okuma düzeyindeki şifre çözmenin sürdürülmesi. bütün sözel dışa vurumların ve bütün yazılı belgelerin çözümlenmesi.

ama onları deneye birbirlerine zaten bağlanmış olarak sunmaktadır. aynı ânda hem çatışmanın sınırlandırılması hem de yeniden alevlendirilmesi olan bir kurallar bütünü ihdas etmektedir. Son olarak da. dengesiz-likleri yok etmeye uğraşan.başarmaktadır. kültürel)bunlara karşılık veren. ihtiyaçları ve arzulan olan. dilin izdüşüm yüzeyinde. bunları tatmin çare-lerini arayan. Fakat aynı zamanda. sonuç olarak varoluş koşullarına ve ona işlevlerini yerine getirme olanağı veren ortalama ayarlama ölçüleri 'nin olabilirliğine sahip olan bir varlık olarak. kaçmakta veya onlara egemen olmayı. bu yöntemler. İnsan bilimlerinin kendine özgü bilgisinin içinde. uyum sağlayan. Bir yandan. artık yalnıca bir imge rolü oynayan (XIX. kuralhlıklara göre hareket eden. iktisat ve dil incelemesinin meydana getirdikleri üç alandan alınmıştır. İnsan. yüzyıl sos-yolojisindekı organısist eğretilemeler. Janet'deki enerjetik eğreltilemeler. biyoloji. çelişkiyi yumuşatan bir çözüm bulmayı -en azından bir düzeyde ve bir zaman için. Bu üç kurucu model. insanın tavırları bir şeyler söylemek istiyorlarmış gibi gözükmektedirler. Levvin'deki geometrik ve dinamik eğreltilemeler) kavramlar olmuştur (ve bunlar hâlâ sıklıkla var olmaktadırlar). biyolojinin izdüşüm yüzeyinde ortaya çıkmıştır. insanlar arası. bunlar. kısacası indirgenemez bir çatışma konumunda ortaya çıkmaktadır.mak gerekir (biçimselleştirme modellerini bir yana bırakarak). insan bilimleri için biçimselleştirme teknikleri veya süreçleri en az maliyetle hayal etmenin basit yöntemleri olmayan kurucu yöntemler de vardır. iktisatın izdüşüm yüzeyinde. ortamın taleplerine boyun eğen. İnsan işlevleri olan -uyanlar alan (fizyolojik. bu çatışmalardan sıyrılmakta. "kategoriler" rolü oynamaktadır. dayattığı değişimler sayesinde bileşimler yapan. nesnelerin ampırıklikler içindeki bağlarını sağlamakta. evrilen. bilginin başka bir alanından itibaren taşınan ve bu durumda bütün işlemsel etkinliğini kaybettiği için. insanın en küçük jestleri en gayri iradi mekanizmalarına ve 445 . öyleyse çıkarları bulunan. ama aynı zamanda toplumsal. kâr hedefleyen. mümkün bir bilgi açısından bir o insan Bilimleri 497 kadar "nesne"ymiş gibi olan olgu bütünlerini oluşturmaya izin vermektedirler. başka insanlarla zıtlaşan bir varlık olarak ortaya çıkmaktadır.

sosyolojinin temel olarak. psikolojinin gene de temel olarak. Bütün bu kavramlar. edebiyat ve efsane çözümlemesine özgü yöntemler arasındaki sınırlan saptamanın çoğu zaman güç olması buradan kaynaklanmaktadır. fakat bunun işlevsel tutarlık veya çatışmalar ve kurallar terimleri içinde de ele alınabileceği iyi bilinmektedir. Fakat. işlevler ve ölçütler (ikincil bir şekilde olmak üzere. Ancak. yalnızca nesnelerin arasındaki değil. bir anlam taşımaktadırlar. onun için tutarlı bir bütün ve işaretler sistemi meydana ge-498 Kelimeler ve Şeyler tirmektedirler. sosyolojiye. bu kitabın kapsadığı bölgelerin her birinde geçerlidir. edebiyatların ve efsanelerin incelenmesi. çatışmalar ve anlamlardan. anlam ve sistem tarafından meydana getirilen üç çift. insan bilimlerinin ortak kitabının içinde yeniden ele alınmaktadır. ya sanki kendilerine organik olarak bağlı bireylermiş gibi iş-levlerden ya da sanki yazılı veya konuşulan metinlermiş gibi anlam sistemlerinden itibaren yorumlamak mümkündür). Böylece işlev ile ölçüt. insan bilgisinin tüm alanını hiçbir tortu bırakmaksızın kapsamaktadır. arkasında bıraktığı bütün izler. bu kavram çiftlerinin her birinin.başarısızlıklarına varana kadar. aracı ve karma disiplin-insan Bilimleri 499 446 . kurallar ve sistemlerden itibaren yorumlanabilen işlevler ve ölçütler) terimleri içinde bir insan incelemesi olduğu. ortaya çıkabildiği izdüşüm yüzeyinde lokalize bir durumda kaldığım düşünmemek gerekir: işlev ve ölçüt psikolojik terimler ve yalnızca psikoloik terimler değillerdir. alışkanlık. çatışma ve kural. işte bütün insan bilimleri bu şekilde kesişmekte ve birbirlerini her zaman yorumlayabilmekte-dirler ve bunun sınırları silinse de. aynı zamanda psikolojiye. yalnızca sosyoloji alanıyla sınırlı bir uygulamaya sahip değillerdir. esas olarak bir anlam va anlam veren sistemlerin çözümlenmesine mensuptur. ve çevresinde nesne. çatışma ile kural. kurallar ve çatışmalar terimleri içinde bir insan incelemesi olduğu (fakat bunları ikincil olarak. ayin. son olarak da. anlam ve sistem yalnızca. dille az çok akrabalığı olan olgular için geçerli değillerdir. söylem olarak bıraktığı her şey.

sosyoloji veya dil çözümlemesi düzeyinde neyin bulunduğunun biçimsel bir kıstası vardır: bu. hangi senkrotik yavanlıklara ulaştığı da bilinmektedir. işlevle (gelişimi. temel modelin seçimi ve edebiyat ve efsane incelemesinde hangi ânda "psikoloji yapıldığı"nm veya "sosyoloji yapıldığı"nın psikolojide hangi anda metin çözümlemesi veya sosyolojik çözümleme yapıldığının bilinmesine izin veren ikincil modellerin konumlarıdır. insanın başat ihtiyacının içinde yer alan veri olarak).ler sonsuza kadar çoğalsa da. anlamla sistemin eşanhlığınm zıtlaştırılmasıdır. çözümlemenin ve uygulandığı alanın doğası her ne olursa olsun. Kurucu modellerin bu kesişmesi ister temellendirilmiş ve egemen olunmuş olsun. "klinik" denilen bir psikoloji kurma konusundaki hep vasat girişimin. yapabilmektedirler. her birinin kendine özgü nesnesi sonunda yok olsa da. bir anlam verenler ve anlamlar çözümlemesi tabanı üzerinde kullanılması yoluyla nasıl hayranlık verici bir kesinlik içinde yürütüle-bildiği bilinmektedir. bir çatışmayı sonuçlarıyla birlikte fark etmeye veya bir işlevin organlarıyla birlikte alabileceği veya maruz kalabileceği biçimlen ve biçim bozulmalarını fark etmeye 447 . isterse karışıklık içinde gerçekleşsin. "alttan" çözümleme ile nesnesinin düzeyinde kalanını zıtlaştırmak. arkaik. modellerin düzene sokulmaması ve birbirleriyle açık bir şekilde eklemleştirılmemesı halinde vardır. bir anlamın şifresinin anlam veren bir sistemden itibaren çözülmesine izin veren teknikle. kendilerin ez-500 Kelimeler ve Şeyler gü tamamlanışları içinde sergilenen işlev ve anlamla zıtlaştırılmasıdır. her seferinde bir süre önce anılmış olan yöntem tartışmalarını açıklamaktadır. kökenlerini ve meşruluklarını. tedricen çeşitlenen işlemleri. bazen çelişkili bir karmaşıklığın içinde değli de modellerin her birini diğer ikisine göre tanımlamaya olanak veren zıtlaşma oyunu içinde bulmaktadırlar. Hata ancak. insanın kendine özgü karakteri olacak olan. Bunlar. çatışma ile (ilk. modellerin bu üst üste bindi-rilmesi bir yöntem hatası değildir. Hind-Avrupa mitolojilerinin incelenmesinin. psikoloji. anlamayla açıklamayı zıtlaştırmak. sosyolojik modelin. Buna karşılık. Fakat. kazanılmış ve zaman içinde dengelenmiş uyarlanmaları itibariyle) çatışma ile kuralın. Fakat. Oluşumla yapıyı zıtlaştırmak.

zaman veya mekân içinde verili bir conünuum'un yokluğu) süreklilik bakış açısıyla zıtlaşmaktadır. romantik dönemde canlılar gibi ve fiilen yaşadıkları ölçüde var olmuşlardı.izin veren tekniklerle zıtlaştırmaktır. süreksizlik bakış açısının (doğa ile kültür arasındaki eşik. süreksizlikler çözümlemesi bunun tersine. İnsan bilimlerinde. çatışmaların birbirlerine zincirlenmelerine (istedikleri kadar farklı biçimlere bürünsünler. aracı biçimlerin yokluğu. birbiri peşi sıra gelen uyarlanmalara izin veren ve bunların kök salmalarına olanak veren bir kimlik içinde rastlanan işlevler). fizyolojik modelin (gizli anlamın yorumlanması ve keşfedilmesi söz konusu olduğunda) ve lengüistik 448 . bu üç model insan bilimleri tarihinin bütün oluşunun üstünü örtmüşlerdir. kural bütünlerinin spesifikliğini ve bunların düzenlenmesi gerekene nazaran aldıkları kararı. Ama daha da ileri gitmek gerekmektedir. insan bilimlerinin XIX. ölçütün işlevsel salımmların üstüne çıkmasını açığa çıkarmaya çalışmaktadır. Bu zıtlaşmanın varlığı. aynı ânda hem az veya çok açık dışa vurumu hem de az veya çok başarılı ifadesi oldukları çatışmaların yeridirler). dipten gelen gürültüleri asla kesilmemektedir). psıkesi. işlevlerin daimiliğine (hayatın dibinden itibaren. herhalde bu üç modelden hareketle yeniden yazmak mümkündür. Nitekim. işaret eden (anlam veren) sistemlerin iç tutarlılığı-nı. Comte ve Marx'tan sonra gelmesi gibi-. varoluş tarzları organiktir ve bu tarz işlev terimleri içinde çözümlenmektedir). toplumu. açıklamasını modellerin çift kutuplu olma karakterinde bulmaktadır: süreklilik tarzındaki çözümleme. yüzyıldan itibarenki tüm tarihini. son olarak da -tıpkı Freud'un. konuştuğu dili. çünkü onlann ayrıcalıklarının hükmünü bir yüzyıldan daha uzun süreden beri izlemek mümkündür: önce biyolojik modelin sal1 îman Bilimleri 501 tanatı (insan. grubu. sonra ekonomik modelin saltanatı gelmektedir (insan ve tüm faaliyeti. işaret etmelerin dokusuna (birbirlerini tekrarlarlar ve bir söylemin örtüsü gibi bir şey oluştururlar) dayanır. her toplum veya her birey tarafından bulunmuş olan dengelerin veya çözümlerin değerlerine indirgenemezliği.

bu durumda. çözümledikleri süreklilikten hareketle yapmaktaydılar) Bunun tersine çözümleme. insan bilimleri kendi sahalarında özsel bir paylaşım uygulamakta. kural. geniş çaplı bir rota sapması. insan bilimlerini canlı modellerden yana yoğun bir biçimden. inançların irrasyonel ve adeta ölümcül biçimleri kabul edilmekteydi (LevyBruhl. çatışma. aynı zamanda. Böylesine bir tersine dönüşün iki tane kayda değer sonucu olmuştur: işlev bakış açısı ölçüt bakış açısına üste geldiği sürece (işlevin tamamlanışının ölçütten itibaren ve onu ortaya koyan faaliyetin içinde anlaşılmaya çalışılmadığı sürece). bireylerin ve toplumların bunlardan zarar görme tehlikesi taşıdıklarına inanılıyordu. bu kaymaya bir ikincisi daha eşlik etmiştir: kurucu çiftlerin her birinin birinci terimini (işlev. anlam veren ve anlamı olmayan arasında ayırım yapılmakta. Öylesine ki. Demek ki. Blondel). böylece. dilden alınma modellerden yana daha zengin bir biçime yöneltmiştir. bir de toplum pa-tolojisi (Durkheim). modellerin her birinde meydana gelen tersine dönüşü hemen hemen temsil etmektedirler. çatışma bakış açısı kural bakış açısına üste geldiği sürece. anlam verme) gerileten ve ikincisinin önemini bir o kadar yoğunlukla ortaya çıkaranı (ölçüt. ölçüt. her zaman pozitif bir kutupla negatif bir kutup arasında yayılmakta her zaman bir başka olma durumunu işaret etmekteydiler (ve bunu. her bütün kendine özgü tutarlılığı ve geçerliği kendiliğinden edinmiştir. Ribot ve Janet'deki bütünlük bozulması temasının önemi buradan kaynaklanmaktadır). kural ve sistem bakış açısından yapıldığında.modelin (anlam veren (işaret eden) sistemin yapılandırılması ve gün ışığına çıkarılması söz konusu olduğunda) saltanatı başlamaktadır. Fakat. Dumezü. anlam verme (işaret etme) bakış açısı sistem bakış açısına üste geldiği sürece. normal olanının hemen yanında patolojik bir psikoloji kabul edilmekteydi. sistem): Goldstein. ama normalin ters imgesi olarak (Jackson şemasının. bazı çatışmaları aşmanın mümkün olmadığına. normal işleyişleri normal olmayanlarından de facto ayırmak gerekmekteydi. son olarak da. öte 302 Kelimeler vf Şeyler yandan. insan davranışının veya toplumsal mekânın bazı alanlarında anlam olduğu ve bunun dışındaki yerlerde de olmadığı kabul edilmekteydi. Mauss. hastalar için bile "hastalıklılık 449 .

ve ölçüt düzeni içinde düşünülebilir. ama bu yüzden temel düzeninin dışına çıkmış da olmaktadır.bilinci "nden. daha şimdiden çok tartışmalı olarak gözükebilir.birleşmiş hale gelmiştir: bu sayede. sistemin mümkün kıldığı anlam vermeye nazaran kendine özgü yanının. onun işlev. tam da bilince teslim olmamış olduğunu kabul etmek gerekmez mi? Daha önceden soyutlanmış olan iki tarihsel değişim haddine bir üçüncüsünü eklemek ve insan bilimlerinin 450 . kural ve sistem bakış açısına bu geçiş. anlaşılabiliraktanlamaz. bu bilginin filolojik ve lengüistik modeline yaklaştırdığı. anlamlı-anlamsız ayırımını) düşünülecek olursa. görünüşte hiçbir tutarlığı olmayan efsaneler için bile "anlamsız söylevler"den söz etmek olanaksız hale gelmiştir. çatışma /nsan Bilimleri 503 ve anlam terimleri içindeki bir çözümlemeden. çünkü ölçütler kendilerini özerklikleri içinde koymaktadırlar. İnsan bilimleri alam kendini çoğullaştırırken -çünkü sistemler soyutlanmış durumdadırlar. bizi her halü kârda. İnsan bilimlerini (biyoloji. bir anlam vermenin anlaşılabilirliğini dayatabileceğim kabul etmek gerekmez mi? Ve şimdi. tarih tarafından terk edilmiş toplumlar için bile "ilkel zihniyetler"den. bir işlevin açık bir bilincin momentinden geçmeden icra edilebileceğini. saçma anlatılar. Her şey sistem. boşlukta bırakılmış olan bir soruna yaklaştır-maktadır: temsilin insan bilimleri içindeki rolüne ilişkin olan sorun. Ve eğer Freud'ün insan bilgisini herkesten daha fazla olmak üzere. kuralın hükmettiği. filolojiyle zıtlaştırmak üzere) temsil mekânının içine kapatmak. ama aynı zamanda pozitif ile negatif arasındaki ayırımı ortadan kaldırmaya etkin bir şekilde girişen ilk kişi olduğu normal-patolojik. çünkü kurallar kapalı sistemler oluşturmaktadırlar. daha şimdiden. bir çatışmanın sonuçlarını geliştirebileceği-ni. iktisat. bir değerler dikotomasine göre bölünmekten kurtulmuştur. ölçütün belirlediği işleve nazaran kendine özgü yanının. ölçü. Fakat. çatışmaya nazaran kendine özgü yanının. Batı kültürünün kendine onun içinden belli bir insan imgesi vermiş olduğu bütün bu bilgi Freud'ün eserinin etrafında dönmekte. psikanalizin en belirgin önemi de zaten burada değil midir -bunu ilerde göreceğiz-? Ölçüt. kural. kural ve sistem terimleri içindeki bir çözümlemeye geçişi nasıl haber verdiği anlaşılır: ve böylece.

anlam vermesistem çifti. onun pozitif kökenini meydana getiren ve kendini yavaş yavaş. insanın varoluş tarzı olarak dışa vurulduğu haliyle) sağlamaktadır. emek ve üretimin içinde nesnel süreç olarak incelediği şu ihtiyacın) ve sonluluk analitiğinin örtüsünü kaldırdığı şu düşünülmemiş'in temsil edilebilirliğini sağlamaktadır. sistemin tamamlayıcılık rolü. ama geri çekilmiş mevcudiyetini (sonluluk analitiği tarafından. çünkü ondan daha önce oradadır. ve kavramın. temsil bilinç değildir ve bilince asla öyle olarak sunulmayan unsurların veya örgütlerin gün ışığına çıkartılması. hayat yapılarının temsile nasıl yer verebildiklerini (bilinçli olmasalar bile) göstermek rolüne sahiptir ve ölçüt kavramı 451 . ama hep gelecekteki bir bilincin vaadine yönelik olduğundan. arzunun veya çıkarın onları hisseden bilince teslim edilmiş olmasalar bile. ihtiyacın görünüşte vahşi ısrarının. Aynı şekilde çatışma kavramı. bu düşünülmemişin onlara kurallarını hükmetmekle kalmayıp. çatışmanın şiddetinin. ihtiyacın temsil edilebilirliğini (iktisatın. sistem her zaman bilinçsizdir. temsilin makamının boşlukta tutulduğu şu bilinçsizlik bölgesine yaklaşmaya hiç ara vermediklerini söylemek gerekmez mi? Fiili olarak. herhalde onun toplamım hiçbir zaman kavrayamayacaktır. ihtiyacın. çünkü onun içine yerleşmiştir ve ondan itibaren icra edilmektedir. Nitekim. aynı ânda hem dilin temsil edilebilirliğini (filoloji ve lengüistik tarafından çözümlenen metin veya yapı olarak) hem de kökenin yakın. arzunun yasasız sonsuzluğunun. dil gibi bir şeyin nasıl olup da genelde temsile sunulabildiğini göster-504 Kelimeler ve Şeyler inektedir. temsil içinde nasıl biçim alabileceklerini göstermektedir. hep ikincil ve onu önceleyen. insan bilimlerinin temsilden kaçmasına neden olmaktadır. anlam vermenin hiçbir zaman birincil ve kendi kendiyle çağdaş değil de. açık bir söylem söz konusu olmasa bile ve hatta bir bilinç için sergilenmese bile. Çatışma-kural çifti. yüzyıldan beri. bir anlam vermenin bilincine nazaran.XIX. aynı zamanda onları bir kuraldan itibaren mümkün kıldığını göstermektedir. parçalar halinde ve profiller biçiminde teslim eden bir sisteme nazaran türev olarak var olduğunu göstermektedir. aslında nasıl olup da daha önceden bir düşünülmemiş tarafından örgütlendiklerini. Son olarak da işlev kavramı. kuralın tersi olan rolü. anlam verme kavramının rolü. Başka bir ifadeyle.

temsil ile bilinç arasındaki çözülmeyi sağlamaktadırlar. Böylece. bunlar. ihtiyacın. insanın varoluş tarzını karakterize eden (temsilin bilginin genel mekânını tanımlamaya son verdiği ânda kendini oluşturduğu haliyle) sonluluk biçimlerini uzakta tutması. emeğin ve dilin ampirik pozitifliklerini (insan. ne de sistem gündelik deneye sunulmuştur: bunlar gündelik deneyi kat etmekte. bunlar. ama ancak düşünmeye dayalı bir bilgi tarafından tamamen aydınlatabilmektedirler) bir şekilde sunulabilmesinin biçimini 452 . öte yandan. Demek ki bu kategoriler. bu büyük kategorilerin bu alanı bir uçtan diğerine kat etmeleri. ama saf bilince şeffaf olmayan (ne ölçüt. ama aynı zamanda bunların ampirik pozitifliklerini birbirlerine bağlamasıdır. hayatın. oldukça büyük bir genelliğin basit ampirik kavramları değillerdir. bu büyük kategorilerin insan bilimlerinin tüm alanını nasıl örgütleyebilecekleri anlaşılmaktadır: bunun nedeni.da. Ama hepsi bundan ibaret değildir: insana ilişkin tüm çağdaş bilginin karakteristiği olan. çalışma. ne kural. hayatın. temel sonluluğun temsile pozitif ve ampirik olan. Ampirikliklerin temsile sunulabilme biçimini (ama bilinçte mevcut olmayan bir biçimde: İşlev. onlardan itibaren tarihsel olarak ayrı bir varlık kazanmıştır). dilin temsil içinde ikizlendikleri. insanın kendini oradan itibaren mümkün bir bilgiye sunabildiği şeylerdir. anlam verme. kısmi bilinçlere yer vermekte. mümkün bir bilgi figürü olarak. işlevin kendi koşullarını ve icra edilmesinin sınırlarını kendi kenİnsan Bilimleri 505 dine nasıl sağladığım gösterme rolüne sahiptir. insanın bütün olabilirlik alanını kat etmekle ve onu. ama bunu tamamen bilinçsiz olabilen bir biçimde yaptıkları tarzdırlar) tanımlamaktadırlar. onu sınırlandıran iki boyutla sıkı bir şekilde eklemleştırmektedirler.

r..^ ^harpı değildir. Vitirıc«i. bilinç ile bilinçsizlik çifte lugunun lehine yok olacakmış gibi cereyan etmekövlfv^r.î.r r.ık bılgı*•• v de on- 453 .4. ampirik cinsten bir olgu değilse. insan bilimleri yalnızca temsil edilebilirin unsuru içinde konuşmakta. temsil . . emeginki ve dilinkı gibi a..ıkmaktadır Bir tanesi tarihsel nitelikte dır bunun n XIX yüzyıldan ben. sanki normai lie patolojik dikotomisi.' Jie urk vardır7 Fakat acaba. un alanı. Böylece. sistemlerin.onun yasasın1 .a tanımlanmaya eg>r insanda meydana gelen ve bu n.tanımlamaktadırlar.«. kuralların ve ölçülerin düzenin açıW Kttimtk* «r $tyirr Js cîkartî'mava çalışılması ölçüsünde vurgulu hale gelen içsiz boyutta yapmaktadırlar Her şey. bu öncelik önemli bir sorun yar Şimdi havatınki. n T"". şimdi '"<. amp ' ' * tersine.r!îiSin giderek vurgulu hale gelen öne-kimin.lan ıçm. aca^ -anda meydana geliyorsa...^.. ama bunu. . ondan m hale ge bilgi biçiminin kaidesıdır . u.•-' onun alan… … … … . hiçbir şekilde tehlikeye atmadı unutmamak gerekir Ancak..l .

Her insan biliminin ufkunda. temsili mümkün kılana. bu aynı zamanda onlarla birlikte genişleyen bir sorundur Bilınçolmayan'ın örtüsünün açılması halinde tersine 454 . insan bilincini hakiki koşullarına götürmek. ama henüz bir temsil olana gitmektedirler Öylesine ki.iman Mimleri 507 ğu alan da daha ötelere genişletilmekte ve yeniden klasik tipten bir felsefenin içine yerleşilmiş olunmaktadır Dıger sonuç.yalnızca insan bilimlerinin iç bir sorunu olarak ve girişimlerinin rastlantıları boyunca karşılaştıkları durumlar olarak kabul edilemez. daha az şeffaf. bu bilinci onu doğurtan içerikler ve biçimlere iade etmek -bunlar onda kendilerini saklamaktadırlar. varoluş tarzı. statüsü. Çünkü insan bilimleri ancak karşı darbeyle sır çözerek genelleşebilmekte veya bireysel olguları düşünebilecek kadar incelebilmekte dırler. çünkü bilginin butun d^ biçimi c tır ve insan bılımlen. ama daha başat biçimlere geçmeye uğraşmakladırlar. aslında insanın yennın olıl felsefesinin neden taklit edildiği anla iakı bilginin alanını ^ ~ 'etnstlın hükûtr . olabilirlik koşullan olan şeyi nesneleri olarak incelemek durumunda katmalarıdır.tasarısı vardır. Kendilerine karşı hep eleştirel bir tavır içindedirler. kendini hep sırların çözülmesi biçiminde sunmaktadır.le olduğu ytrd* >^îfr*. aralıksız olarak kendilerini aldatmacılıktan kurtarma-ya uğraşmaktadırlar dolaysız ve denetlenmeyen bir aşıkârtıktan. diğer bilimler gibi genelleşmek veya belirginleşmekten daha çok. ıçtn.î»bıie:… ia^sin< ı . Demek ki. msan b n yarar anmak »temlen her *efennde. eskiden iprnaj. Bu adeta aşkın yol alış. Verilmiş olandan temsile. bilinçsizlik sorunu -olabilirliği. insan bilimlerinin. her zaman bir cins aşkın hareketlilik onlara can vermektedir. temsil olanı incelerken (bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde). onu tanıma ve açığa çıkarma yolları.lann mirasçısı veya devamı olmamaktadırlar. işte bu nedenden ötürü.

onları çağıran ve onları ihdas edenin episteme'nin genel düzeni olmasıdır-böylece onlara. Ama bu onların bilim oldukları anlamına da gelmemektedir.to. Fakat. varoluş koşullarını burada buldukları. modern episteme'ye dahildirler. onların epistemolojik alana dahil olduklarını söylemek. Her halü kârda. inançlar düzeyinden bulan kuruntular. Öyleyse. Hangisi olursa olsun. bilme biçimlerinin ve içeriklerinin sırrını ifşa eden anlam veren bütünlerin. sahtebilimsel kuruntular.döndürülmüş aşkın bir jyrıvı. gerekçe-lerini kanaatler. bilinçsizliğe özgü boyut içinde çözümlendiği her yerde "insan bilimi"nin olduğu söylenecektir. Şu veya bu bilginin gerçekten bilimsel olup olmadığını anlamak ve bunların bilim olmalarının hangi koşullara bağımlı olduğunu bilmek için girişilen bütün can sıkıcı tartışmaların ne kadar boşuna ve yararsız oldukları anlaşılmaktadır.^ ! ım insan bilimlerinin kurucu unsurudur t • ^ olarak sahip oldukları itibariyle kuşatma mn yolu herhalde burada bulunacakta. başkalarının garip "ideolojiler" adını verdikleri şeylerden ibaret olmadıklarını söylemek demektir. insanı nesne olarak oluşturma olanağı vermektedir-. Bunun dışındaki herhangi bir durumda "insan bilimleri"nden söz etmek. kuralların. "İnsan bilimleri". onlara yer açan. insanın söz konusu olduğu her yerde değil de ölçütlerin. insan bilimlerinin kendine özgü yanım dışa vuranın. çıkarlar. insan bilimlerini kura-508 Kelimeler ve nın ve onlara spesifik bir alan sunanın insan değil de. tamamen dilin kötüye kullanılması olacaktır. veyahut gramerin ve doğal tarihin klasik episteme'ye mensup olmaları gibi.11. tıpkı kimya veya tıp veya herhangi başka bir bilim gibi modern episteme'yt mensupturlar. yalnızca onların pozitifliklerinin köklerini buraya saldıkları. şu insan denilen ayrıcalıklı ve özellikle bulanık nesne olmadığı onaya çıkmaktadır Bunun nedeni. öyleyse yalnızca yanılsama. her bilimin arkeolojik düzeyde 455 .

yani tutarlık biçimleri ve nesneleriyle olan ilişkileri bir tek onların pozıtifliğiyle belirlenmektedir. doğal büyü XVII. Onları kanaat olguları olarak çözümlemek ne kadar boşuna ve haksız olacaksa. iki farklı örgütlenmeye uyabilirler: bazıları. onları mümkün kılan ve biçimlerini zorunlu olarak belirleyen pozitiflik düzeyine oturtmak gerekir. Onlara özgü bu dış biçimi negatif bir olgu olarak ele almamak gerekir: bu bir engelin varlığı değildir. işleyişi. yüzyıldan itibaren Batı episteme'sint mensup olmaktan çıkmış. pozitifliği içinde tamamen belirlenebilir nitelikte olsa bile. konumu. Öyleyse. Daha sonra. Bunlar bilimsel bilginin biçimsel kıstaslarına sahip olmasalar da. daha da saçma olacaktır. onları bilim olarak tanımlamaya olanak veren nesnellik ve sistematiklik karakterleri sunmaktadırlar. gene de bir bilim ol-ma