P. 1
Dr-Rıza-Nur-Hayat

Dr-Rıza-Nur-Hayat

|Views: 108|Likes:
Yayınlayan: Xozan
Dr-Rıza-Nur-Hayat
Dr-Rıza-Nur-Hayat

More info:

Published by: Xozan on Jan 01, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

DR.

RIZA NUR HAYAT ve HATIRATIM III RIZA NUR-ATATÜRK KAVGASI Konularına Göre Tasnif Edilmiş Tam Metin , İşaret Yayınları işaret yayınları: 62 belgelerle yakın tarih dizisi: 3 yayına Hazırlayan Abdurrahman Dilipak İşaret Yayınları İstanbul - 1992 içindekiler Sunuş............................. BİRİNCİ BÖLÜM MİLLİ KIYAM (İÇYÜZÜ) istiklal Harbine Doğru........................................................................... .......................... 19 Samsun'a Doğru........................................................................... ......................................... 22 Rıza Nur ve Nutuk........................................................................... .................................. 25 Türkiye Adını Kim Buldu?.......................................................................... ................ 27 Sinop Hürriyet ve itilaf Cemiyeti Nasıl Kuruldu?..................................... 29 Akif Diye Biri!........................................................................... ........................................... 31 Kongre Günleri......................................................................... ............................................ 31 Sivas'ta Mandacılar Kimlerdi?....................................................................... ........... 36 Hind Askerleri ve Hilafet Meselesi....................................................................... 38 Kurtuluş Savaşı Günleri......................................................................... ........................ 39 Ermeni Meselesi........................................................................ .......................................... 39 Bolşeviklik Modası ve Yeşilordu....................................................................... ..... 41 Intihab ve Anadolu isyanı.......................................................................... ................... 44 İntihabın Ardından........................................................................ ..................................... 46 Mebuslar istanbul'da Toplandı........................................................................ .......... 47 Anadolu Kıyamı.......................................................................... ......................................... 50 Şehzadebaşındaki Baskın.......................................................................... .................... 52

Nutuk'un Mahiyeti........................................................................ ...................................... 52 "Türkiye" Adı Nasıl Kabul Edildi?........................................................................ 53. 31 Marttan Sonra Mısır'a Doğru........................................................................... ... 55 Halide Edip............................................................................ .................................................. 55 Mustafa Kemal ve Arkadaşları..................................................................... ............. 56 Meclisin Açılışı......................................................................... ............................................ 58 Hükümet Teşkili......................................................................... .......................................... 59 I. Cumhuriyetin Siyaseti ve Çeteler...................................................................... 60 ilk Günler.......................................................................... ........................................................ 61 isimlerin Türkçeleştirilmesi.............................................................. .......................... 63 Bir Garip Bürokrasi Macerası........................................................................ ............ 66 istiklal Marşı........................................................................... ................................................ 66 istanbul'la ipler Kopuyor......................................................................... ...................... 68 Hesapsız-Kitapsız Günler.......................................................................... .................... 69 Korku........................................................................... ................................................................. 70 Skandal......................................................................... ............................................................... 70 Antalya'da Olan Olaylar......................................................................... ........................ 72 Roma Kulübü.......................................................................... ............................................... 73 içki Yasağı.......................................................................... ...................................................... 73 Manatof Diye Biri............................................................................ ................................... 74 Yeşilordu ve Komünizm........................................................................ ........................ 76

Sinop'a Doğru........................................................................... ............................................ 7g işgal Günleri istanbul'u...................................................................... ............................. 79 isyanlar ..... ..... 81 j "•«¦¦¦.......................................................................... .................................................. 01 Yozgat Isvanı ..... ................... . .. . so istiklal Mahkemeleri..................................................................... .................................... g3 Nureddin Paşa............................................................................ ............................................ 84 Ankara Günleri »o ""*............................................................................. ......................................... Q-y A. Mecid Efendi.......................................................................... ......................................... qq Sağlık.......................................................................... .................................................................. 91 Van............................................................................. .................................................................... 92 Fransız Siyaseti........................................................................ ............................................. 94 Nahcıvan'da Ermeni Katliamı........................................................................ ............ 94 Sarıkamış Müdafaası....................................................................... ................................. 95 Edirne ve Trakya'nın işgali.......................................................................... ................ 97 Deli Halit Paşa............................................................................ ........................................ 97 O Günlerin Ankara'sı....................................................................... ................................ 99 Ali Fuad Meselesi........................................................................ ....................................... J00 Hileli Yollar.......................................................................... ................................................... 201 Oyun içinde Oyun............................................................................ .................................. 1Q3 izzet Paşa'mn Arnavutluğu..................................................................... ...................... 105

Mustafa Sagir........................................................................... .............................................. 106 Çerkez Ethem........................................................................... .............................................. 106 Moskova'ya Doğru........................................................................... .................................. 108 Celal Arif..... 11 n Kürtler ve Aleviler........................................................................ ..................................... 111 Yusuf Kemal'in Sıkıntısı....................................................................... ......................... 113 Çileli Yolculuk........................................................................ ............................................. 114 Erzincan Ovalarında...................................................................... ................................... H8 Dersim Korkusu......................................................................... .......................................... 120 Ermeni Kırımı.......................................................................... .............................................. 121 Erzurum'a Geliş........................................................................... ......................................... 12i Sarıkamış'ta Donan Onbinler........................................................................ ............ 122 Kars............................................................................ .......... .. 19-1 Kazım Karabekir....................................................................... ......................................... 124 Militarizm Bir Milletin Yıkımıdır....................................................................... ... 124 Mustafa Suphi Nasıl Öldürüldü?...................................................................... ....... 125 Medivani............................................... .... i9< Gümrü............................. . . 1 o & Tiflis, Nahcivan, Karabağ......................................................................... .................... 127 Sarhoşluk ve Bir Skandal!..................................-..................................... ................... 130 Rakü . ... no Takiyef......................................................................... .............................................................. 133

Azeriler'in Misafirperverliği............................................................... ........................ 133 Azerbaycan'daki Komünist Cunta......................................................................... 135 Ermeni Terörü.......................................................................... .............................................. 136 Bolşevik Zulmü........................................................................... ......................................... 137 Azerbaycan'ın işgali.......................................................................... ................................ 138 M. Kemal, Yeşilordu Efsanesi ve Rus işgali.................................................. 138 Moskova Yolunda......................................................................... ...................................... 140 ...Ve Moskova......................................................................... ............................................... 142 Moskova Müzakereleri.................................:.................................. ................................ 142 Enver Paşa............................................................................ .................................................... 143 Komünizm........................................................................ ........................................................ 143 Rejimin Korucuları: Çeka............................................................................ ................ 144 Komünist = Yahudi.......................................................................... .................................. 145 Bizim Hariciyede Bir Rus Casusu.......................................................................... 146 Ruslarla Pazarlık........................................................................ .......................................... 147 Takaların Zaferi.......................................................................... .......................................... 149 Müzakereye Devam........................................................................... ............................... 150 Stalin'le Pazarlık........................................................................ ........................................... 150 Moskova Gezisi.......................................................................... .......................................... 152 Ankara Dedikoduları.................................................................... ..................................... 153 Çiçerin'le Pazarlığa Devam........................................................................... ............... 154

Yusuf Kemal'in Haleti Ruhiyesi........................................................................ ...... 155 Rus-Ingiliz Rekabeti........................................................................ ................................. 156 Görüşmelere Devam: Afganistan'la Muahede............................................... 157 Enver Paşa............................................................................ .................................................... 157 Enver Paşa'nm Serencamı....................................................................... .................... 161 Para veAltm Meselesi........................................................................ .............................. 162 Topal Osman........................................................................... ................................................ 163 Muahedenin Neticesi........................................................................ ................................ 164 Batum'dan Çekildik ve Muahede imzalandı................................................... 166 Muahede Sonrası......................................................................... ......................................... 167 inönü Savaşlarının içyüzü.......................................................................... .................. 169 Bekir Sami Diye Biri............................................................................ ............................ 170 Ankara'ya Doğru........................................................................... ....................................... 171 Çeka Belası.......................................................................... ........................................,____ 173 Polisiye Bir Vak'a........................................................................... ..........................___¦175 Batum ................................... .................................. 17fi Trabzon'da...................................................................... .......................................................... 178 ZiyaGökalp...................................................................... ....................................................... 179 Ankara'va Geliş 170 ^ Wii^r.......................................... .............................. ............................................ X I 7 Azarbeycan Elçisi.......................................................................... ..................................... 181 Ruslarla İlişkiler....................................................................... ............................................ Igl

Kız Öğrencilerin Başına Gelenler........................................................................ ... jg2 Yeni Bir Yunan Taarruzu........................................................................ ...................... 182 Ankara Kayseri'ye Taşınıyor....................................................................... ............... 186 Bir Firar Hikayesi........................................................................ ........................................ 188 inönü'nün Dirayetsizliği.................................................................. ............................... 189 Cephede Durum........................................................................... ......................................... 190 Deli Halid'in Karargahı....................................................................... ............................ 192 Meclis Heyeti Polatlı'da...................................................................... ............................ 192 inönü'nün iki idam Emri............................................................................ .................... 193 Silah Meselesi........................................................................ ............................................... 195 Gizli Celsede Durum Raporu.......................................................................... ........... 196 Fevzi Pasa..................... ............. . ............. 107 Mecliste Kavga Kıyamet......................................................................... ..................... 201 Ev Tezgahlarında imal Edilen Harp Aletleri.................................................. 201 Taarruz öncesi.......................................................................... ............................................ 202 Tartışma........................................................................ .............................................................. 204 Harp Başlıyor........................................................................ ................................................. 206 ishal Olan Yunan Ordusu!......................................................................... ................... 209 Bir Skandal!........................................................................ ..................................................... 211 Altındiş Olayı........................................................................... .............................................. 213 Doktor Adnan ve Halide Edip............................................................................ ....... 214

Sinop Yolunda......................................................................... ............................................. 214 Anadolu'ya Silah Şevki........................................................................... ........................ 218 Eski Günler............. ooc\ Sakarya Zaferinin Ardından........................................................................ ................ 222 ikinci Grup ve Darbe Planları........................................................................ ............ 223 Rıza Nur Bakanlık Teklifini Reddediyor.......................................................... 225 Rıza Nur Teklifi Kabul Ediyor.......................................................................... ........ 226 Yolculuk........................................................ ................... 096 Bakanlık Koltuğunda...................................................................... .................................. 228 Bir Yolsuzluk Dosyası......................................................................... ............................ 229 Sulh Tartışmaları.................................................................... ............................................ 230 Hamdullah Suphi........................................................................... ..................................... 231 Fahreddin Paşa............................................................................ ......................................... 232 Cephede Durum........................................................................... ......................................... 233 Cihada Yapılan Maddî Yardımlara Ne Oldu?............................................... 234 Nevres Manavoğlu....................................................................... ...................................... 234 Kürt Meselesi........................................................................ ................................................. 235 Tekrar Moskova Yolculuğu....................................................................... .................. 236 Rıza Nurun Kardeşleri...................................................................... .............................. 237 Rusya'daki Temaslar........................................................................ ................................. 238 Rıza Nur'un Komünistliği.................................................................... ......................... 240 Moskova'da...................................................................... ....................................................... 244

.......................................................................... .............. ........ ...................................................... ........................................................................................................................... 250 Cemal Paşa.................................................. .......................................... Z..................................................................... ^yy Nihaî Zafer.......................... 249 Komünizmden Menşevikliğe............. 258 Sinop'ta........... 247 Rus Eğitim Sistemi..................................................... .................. ............................................................................................................................ .................................................................................................................................................... 246 Rusya'da Kıtlık. 259 Ankara'da ... 263 Mehmet Vehbi Efendi.................................... ................................. oaü Ah Buhara oao ~*"*~ »*-............... ............ .................................. 254 Moskova Hatıraları.............................................. ......................................................... ............................. ...........................t+7 ittihatçıların Hali Pür Melali.......... 251 Cemal Paşa'yı Kim Vurdu?.... 253 Zeki'nin Rezaletleri...................................Ali Fuat Krizi.................... ................................................................................................................... .......................................................... 247 Buhara Emiri Enver..................................................................... o^n ~"-................. ................................................. ........................................................... 248 Enver'in Ölümü ........ 254 Çerkeş Allerjisi........................................................................................................................................................................................................................... 252 Cemal'in Hindistan'ı Fetih Hayalleri.............................................. ........................................... ............. 263 ................................................................... ..................................................... ........................................................... ................ 245 Musa Carullah......... 255 Rusya Dönüşü.................................

........................................................... 273 Memlekette Genel Durum...... 280 Rıza Nur Meclisten de Çekiliyor................................................................................................... ................. 269 ilk Soğukluk............................................. ....... ^ÜU Rıza Nurun Türkçülüğü............................ 281 Fikriye'nin intiharı.........................Atatürk ihtilafı..................... ................. 264 izmir'de................................................................................................................ ................................ 276 Rıza Nur ....... 284 • isler Kötü .................................. 288 v .............. 278 Muhalefet Fikri....................... .................................................................... 282 Esat Hoca Meselesi...... .. 272 Cumhuriyetin ilân Şekli....................................................................................................................................................................... 274 B asm Hizaya Geliyor............................................................ 276 Atatürk Orman Çiftliği... .................................................................................... 281 Nasıl Bakan Olunur?.................................................... 270 Cumhuriyetin ilânı................................................................................................................... ....................................... ........................................................................................ .............................................................................. 267 İKlNCl BÖLÜM CUMHURİYET DEVRİ........Taarruz Başlıyor............................... ... 279 Vekaletten istifadan Sonra............................................................................... 275 Hilâfet Meselesi.......................................................... ...................V***».................................................................................... ................................................................... ............................... OSfi J............................ .............................. .............1£1V4 *»...... ................... ....................... .. ................................................................................................................................................................................................ ...............

........................ .................................... 297 Şapka isyanları...... Kürt Meselesi ve Basın............. 310 ............................................................................... 293 inönü'nün Kardeşleri....................... .................................................................................................................................... 305 Takrir-i Sükûnun Gerekçesi................................. 307 > Yeni Türkiye.............................. ........................... ............................................................ .............................................................. ....................................... ............. 295 Şapka Ekonomisi................ .... Yeni Fırka Hazırlığı........................ ^09 V / "***«....................................... 309 Yeni Bir Moda.........................................Arnavut isyanı............. ........................................................... .......................................................................................................................... ......... . 300 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . ......................................................................................................... 301 Sevh Said..................................................... .......................................................................................................................... 305 Tarikat-ı Salahiye................................ 298 Bir Cinayet.......................... ....................._.............................................................................................. ......... ...................................................... 309 Rıza Nur'un Tütün Ticareti...................... 307 Mustafa Kemal'in Nutkunun Mahiyeti...................................... 294 Şapka Devrimi.............. 308 : Umumi Kanaat................................................................ 289 Süleyman Sırrı.............................. 293 inönü'nün Köşkü...................................... ................. -JV/Z......................................................................................................................................................... 298 Operatör Emin...........

.......................... 316 Dans Devri ............................... 313 ¦ Sansür............................................................ 11R Kömür Ocağı Meselesi................................................ ................................... ..... 325 Yeni Bir Din....... .......................................... 314 Ata'nm Tahsile Gönderdiği Kızlar.......................... ................................. .................................................................................. 324 Bir Rüşvet Olayı............................................... ....... ........................... 326 inhisar işi........................ ... .............................. 101 Bahriye Vekaleti....................................................................................................................................... 320 Halit Paşa Meclis'te Öldürülüyor.......................................................................... 312 ¦ Süt ve Yoğurt Kardeşi........................................ 322 Yeni Para ............................................................................................................................................... 314 Lâtife Boşanıyor.................................................................. 329 ....... .............................................................................................. ................................................ ........................................................................................ ....... ................ ................................................................... ................ 319 Başka isler ................................... ........... -)z<z> Kız isteme........................................................................................................................................................... 311 inkılâp Modası........................ 320 Yeni Moda ..... ........................................ 'vyn ^ i^*VA........ 323 Kereste Fabrikası............................. .. ^99 ............................. J £f\J Iş Bankası.............................................................................Ankara'nın imarı............................................................................................................................................................................................................. ......................................................................... ................... 327 Memur Enflasyonu.............................

..... 331 Yeni Para Meselesi................ ................................ .... JJ| Inkılab Sonrası Durum....... -j^t........................................................................................................................................... .................................................................................... ....................................................................... ........... ............................................. ......................... 34i Sansür.......... .......................Rıza Nur Plân Yapıyor................................................................................... .. ... 345 At Yarısı ............................................................ 34O Rasim Bev............ ........ 335 Gurbet Yolu........................ Kemal Resmi................................................ 3Sfi .................. 345 Yahva Kemal t........................................................................................*-»««— .......... ............................. J^»v/ Harf inkılabı ^1 "***" ............ .............................. .. ................................. .............. 339 Yaban Ellere Doğru....... ......... ... ........................................................................ 352 .................... 331 izmir Suikastı .................. ........................................................................................... ...................... 1A7 Meb Necati............................................. ............................... ....................? Yavuz-Havuz Davası............................................................... .......... ............ ............... ............. »}i+U Ah Şu Bizim Sefaretler................................. <jq-7 Asılanlar ^a Rıza Nur'un Türk Tarihi...Af................................................. ^4n Üçüncü Intihab........ ^aı .. '"'¦j *~ -•......................................................................................................................................... ............. 34i Besmele Yerine M................................ ........................... 343 Rıza Nur'u Ankara'ya Çağmyorlar....................................................... 347 Emanullah Han ...................................

............. 365 Bir Skandal.................................................................................................................. ............... 375 ......... 37i Yalova imar Ediliyor... 370 Peyami Safa ve Hareket Dergisi.......................... 363 Yeni Din......... 374 Bir Mülakat................................................................................... .......................................................................................... .............................. 360 Ref'i Cevat............. 369 Ata'nm Manevî Kızları....................... 354 ilahi Mahalle ve Falih Rıfkı............................... ........................... ............................................................. ................................................................................................................................................... .................................................................... ................................. .................................................... ........................ ............................................................................................................................................................................................ ....... ........... 368 Kemalizmi Kim Icad Etti................................ 368 Bir Komplo..... 353 Sefaretler ı^s ............................. ..................................................................................................................... .................. jjo Fuad Diye Biri............................... 357 Tesettür Meselesi..................... 359 Paris Elçiliği.................................................................................... 361 Lozan Kimin Eseri................................................................................................................................... Yakup Kadri Yazıyor..... ............ ............................................................................................................................................................................... ............................................. ................................................................................. ........................................... 362 Tayyare Cemiyeti....................... 365 Bir Komplo................... 363 Abdülhak Hamid............................................................................... ..... ....................................................................Harf inkılabının Perde Arkası................................... ı&f...............

........................................................................ 389 Okullarda Dans Mecburiyeti................................................................ 382 İnönü'nün M........................... 330 Yeni Kâğıt Paralar.................... ............................ 376 Süreyya Paşa........................................ ............................................................................... .................................................................................................. .......................................................................... 388 ittihatçılar Devri.............................................. Kemal...... 396 A........................... ............................................................. ........ 378 Barut înhisarı Rezaleti....................................................................................................................................................................... ............................. ............................................................. Kemal'e Sevgisi....................... 376 Reşid Saffet......................................................................... 387 Umumî Mütalea........................ .............................................................................................................. ......................................................................... 401 İsmet .................Hatıratı Yazarken............................................... ......................................................... Kemal Arasında Mukayese........................ ............................................................... ................................................................................................................................................ ................................. 395 Psikolojik Tetkik.......................................................... 384 Zincirli Cumhuriyet............................................... 399 PORTRELER Mustafa Kemal........................................................................................ ............................... .. 383 Iktisad ve Maliye............... 380 Gazi ile Anası.............................................................. 388 Mustafa Kemal Devri.......... .................................................. acy\ ................................. 389 Sevr.......... 386 Boğa Güreşi............. 375 Melahat Meselesi.............................. 397 Mussolini ve M....... Hamid ve M..................................... ...... ............................................... ....................................................... ..........................

......................................... .......... ...... 410 Yine Hanım Derdi........................................................................... 40*% .................. *\\J7 Osmanlı Mücevherleri.. 405 Nafia Vekili Recep........................................... ................................................................ ¦................................................................................. 409 HATIRA DEFTERİ Celâl Arif .............. M\f......................................... 408 Küçük Cemal.......................... ..................................................... 406 Tevfik Rüştü ................................................................................................................................................................................................................ *+\/# MUHALİF SİMALAR Rauf................................................................. ^KJJ Meclis Reisi Kâzım.. ......... ............ 407 Kâzım Karabekir... .......... '¦*-"¦ »•......................... ........................................................................... 415 ................................................. .......................................... 407 Mehmet Emin............................................... A(Y1 "*"~*............ ..... 406 Yusuf Akcora......................................................................................... ........................ H-V/U YumısNadi............................................. ................................................................ ............................ 406 Hamdullah Suphi.................... ....................................................................... a(\ü ""..... ... ............. .................................. ..................................................... ...........................«¦.............. .................................................................................................................................................................. 411 Boşanma Kararı.«— •£>..... ............................ ...... ................................................................ ................................................................................ ........................... 405 Bozok Salih... ........................................ tUJ Fevzi ........................................................................... ......................................................... ............. ..... 405 Recep Zühtü..................................................................................... 412 Bekarlık................................................................................................................................

....................... 426 istanbul'daki Paris.............................................................................................. .................................................. 432 20 Milyonluk Soygun..... Krizi.... 435 ................................................... ............... .................. 430 iktisadî Tedbirler............................................................................ ........... 425 Ah Paris! Çevre Kirliliği......................................................... ......................................................TL'nin Değeri..... ........................................................................................................... 434 Berber Dükkânı......................................................................... ........................................................................................................................................ 434 N..................................................................................... ............ ....................... 429 Ankara Haberleri...................................................................... 427 Harf inkılabı..................................................................................................................................................................... 422 iktisadî iflas......................................... ............................................................................................... 427 Ankara Dedikoduları................. 420 Üçüncü Meclisin intihabı........................................................................... ........................ .. ....................................................................................................... 426 Yunan ihtilafı........................................................................ .............................. 421 Doktor Ahmet Meselesi................................................................................................... 431 işyerinde Kriz.................................. 435 Yeni Türk Tarih Tezi........ ...................................... .......... ........................................... ..... ...................................................... 424 Paris................................................................. ......................................................................... Köpeklerin Abdesthanesidir.................. 424 Paris ve Köpek.. 419 TL........... 416 Hesap-Kitap işi........................................................................................................................... Mollanın Başına Gelenler.....................

..................................................................................... 438 Farslarla Kan Birliği..................................... 463 ........................................ 44i Gökalp'in Kürt Raporu................................................. ........ 456 Milliyet Kimin Sesi................................................................................................................................... ................ 459 SCF Başkanı Halk Fırkasından Vekil Oluyor............................................................................................................................................... 455 Patlayan ifşaatlar............................................................Arien........................................................................ 462 '¦ Belediye Seçimleri......... ................................................................................................................. 461 • Yalova Safası.............. .. Kemal .................................................................Fethi Bey Diyalogu............. 443 ismet inönü ve Fethi Bey.............................................................. .................. ................................... ............. 44i Serbest Cumhuriyet Fırkası............................... ... .....................................................................................................................................................................................' jfc ..... ............................................ ........................................................................................ ........... 452 Yeni Partinin Kâtibi Kim?....... 457 İzmir Mitingi...... 458 Menemen Vakası................................................................... 437 Şeyh Said isyanı.................. ....................................................................................................... . 455 Yeni Fırkanın Zamiri............................................................................ 448 M.................................................................................................................................................. ...................................... ............................. .............. 453 Almanların Raporu.......... ...................................... ...................... 437 Kürt isyanı........................... 440 Rıza Nur Yine Eşinden Dertli......................................................................................... 439 Bulgarlarla Kan Birliği.....................................

............................................................................... ............................ 477 İktisadi Kriz: Açlık........................................ ................. ....................................................................................................Hainler ve Kahramanlar!................................................................................................................................. 472 Bir Karşılaştırma................ .......................... 476 Gazi Samsun'da............................................................................ .................................. ...... .................................................................................. .............. ................. ....................................................... 473 Serbest Fırkanın Sonu................................. . 467 Tekrar izmir Hadisesi.......................................................................................................................... 475 M................................. Emin (Yurdakul)............... 480 Menemen Vakasının Muhakemesi. 469 Katledilen Tarihi Eserler...................................... .................................. ................................................................ 465 Brezilya Darbesi....................................................................................... 475 Gazi Samsun'a Gidiyor.................................. 468 Ankara'da Bir Memur..................................... .................................................... ........................ 469 Serbest Fırkanın Bilançosu......... 466 Yine Kürt isyanı.................................................................................................................................... ........................................................................ 477 Dil Dersi................................................................................................... 467 Ege Adı Nereden Geliyor?.. 464 Tapılan Adam!........................... ................................................................................................................................................................................... 477 Ramsi Villi................................................ 474 Fazıl Ahmet............................... ...................................... ..................................................... ................................ 481 ...................................... 466 Venizelos Ankara'da.....................................................................................

................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................. 487 Yağma Hasanın Böreği............................................................................................................................................................................... 487 Menemen'de Karar öncesi....................... 48S 150'likler Meselesi................................................ ......................................... 491 Rıza Nur'un iran'a B akışı........................................................................................................................................................... .............................................. 495 Vurgunlar ve Kumar Borcu Hesapları............. ............ 483 Ankara'da işler Kötü............................................................ 491 Masinyon........................... 484 Maaş isi ........ Hükümet mi Fırkanın?........................... ........ ........................................................................................................ 494 Rıza Nur Nis'te...................................................................... ................................................ ......................... 498 Baloda Skandal.......... 484 Mah................................................................................................. 489 Menemen'de Seçim................................................................................................ ................... 488 Fırka mı Hükümetin........................................................ ..... ................................................................................................ 499 .................................................................. ...................... ................................... 483 Türbeye Mum Diken Kadınların Tevkifi............................... 498 Gazi-Inönü ihtilafı.......................................................................... 487 Feci Bir Haber.............................................. 496 Falih Rıfkı ve Ruşen Eşref............................... 492 Balıkesir'de irtica ve Menemen irtibatı............................................... 484 Yakılan Tarih.................................................... ... 490 Türkiye-Fransa Kıyası.....Menemen'de Sanık Askerler..................................................... _.... 490 Hilafet Meselesi..................................... ..........................................

................................................. ................................................................................... ........ ... 521 Muhalif Matbuat.............. 508 Rıza Nur ve Felsefe................................ ....................................................................... 507 Osmanlıca Belgelerin imhası........ ........................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 509 Kürtlerin Amblemi....................... ................................................... 515 Rıza Nur Yine Dert Yanıyor........................................................................................... 518 Rıza Nur'un Heykeli ve Ruh Hali.. 504 Meclis Niçin Feshedildi?.......................................................... ................. çn£ Türkocaklarının Başına Gelenler............ .. 517 Kemalizmin Doğuşu.... ................................................................................................. 521 ......................................................... 502 Türkocağı Neyin Nesi?............ ..................Hamamın Namusu. 510 Müstakiller.............................................................................. ................ sil Memur Tasfiyesi....... ........................................................ .................................................................................................................................................................................................................................... ............. ................................................................................................................................. 519 ismail Müştak............................ 502 Çelişkili işler......................................................... 512 Plân Faşizm ........................................ 500 Meclisin Fesih Gerekçesi.... 501 Paris'e Dönüş..................................................................................................................... 505 InkılaDİar ..................................... ............................................. 515 Meclisten Bir Estantene............. ............ 509 Türkocakları Kurultayı ve Feshi.........................

. J £...................................... 542 inönü Roma Yolunda......................... 535 Rıza Nur'un Kayın Pederinin Ölümü............... 524 Dil Encümeninin Lağvı................................... .......................................................................................................................... ....................................................... 542 Ömer Fevzi......... 544 Rıza Nur Londra'da............. 525 Yine Hanım Derdi ..................................................... ................................................................. ..................................... 531 Tavize Dayalı Dış Siyaset.......................... ....... 527 Zafer Bayramı Tebrikleri....................................................... ................................................................................................. 545 Tarih Kongresi ..................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................. .................. 531 Inkılablar Kimin Fikri idi...................... .............................................................. 536 Ankara'da Zor Günler................................ 54i HaşimNahid. ......................... 540 Fransa'da Türk Matbuatı........................................................................................... 528 Paris'te Antropoloji Kongresi.......................................................................................... 533 Ameleden Mebusluğa.. 523 Şirket Kurtarma işi......................................\J Rıza Nur Leyden'de......... ................. ............................................................................................................................................................................................................Müstemleke Sergisi......................................................................................................................................................................... ........................................................................ .........i................ .......................................................................... ^...................................................................... 529 Türkiye Haberleri... ... ........... 523 Misyonerlik........................................................ ....... 539 O Zamanki Fransa..... s^fi ~"~"~" ^VM.. ................... *\A£ .................

.... 552 Dil Kongresi.... . r........................... Tarihi yapan ve yazan bir kişi olarak Rıza Nur'un söylediklerinin büyük önem taşıdığını söylüyoruz.................... Kâzım Karabekir'in hatıraları ya da başka sivil ve askeri kişilerin hatıratları bu konuda gerçeği yakalama şansımızı artıran birer sıçrama taşı anlamı taşımaktadır Geçmişi olmayanların gelecekleri yoktur.......................... Resmi tarihin abartılı............................................ . ................................. .................... Yasakların kalktığı... <.. ........................................... Şu ana kadar herhangi bir hukuki koğuşturmaya uğramamış olmamız da gelecek açısından umut verici bir gelişmedir..... .... JJl Yalova'daki Havuzlar........................ ............. jjj Arz-ı ihtiram <<?¦} Yeni inhisarlar....................... Ancak bu iddiaların görmemezlikten gelinemeyecek şeyler olduğunu söylüyo-uz.................. Kuşkusuz gerçek Rıza Nur'un anlattıklarından ibaret değildir............Kalkınma Politikası..................Ve Rıza Nur'un hatıratının üçüncü (son) cildi de böylece tamamlanmaktadır................. 554 Gazi Mükafaatı Gaziye. Biz Rıza Nur'un iddialarının iddiacısı değiliz.......................... efsaneleşen......... ..... görmediği.............................................. insan temel hak ve hürriyetlerinin tartışıldığı bir zamanda Rıza Nur'un hatıratının yayınlanmış olmasının özel ve önemli bir anlamı vardır.............JnMn... unuttuğu kadar bilmediği............................ açıklık ve yeniden yapılanmanın.. 554 .. arşivlerin açılmaya başlandığı bir zamanda Rıza Nur'un iddialarını test ederek gerçeği yakalamak daha kolay olacaktır....... gerçeklerden kopuk kalıpları artık toplumsal değişim taleplerinin ağır yükünü taşıyamamaktadır.... .........................j ¦•¦¦ (>¦..............i/fii...................................................... Rıza Nur'un yanıldığı....... 543 M. .................................................... duymadığı daha nice gerçekler .........................> ...................................................................... 543 ingilizlerin Kürt Siyaseti.............. >' :......... 555 SUNUŞ İ ?ı" TU 5i .. Yasaksız Türkiye taleplerinin yükseltildiği..................................................... bunlar da kamu vicdanında gerçek yerini bulacaktır.. Rıza Nur'un hatıratının yeniden yayınlanması konusunda beklentilerimizin ötesinde bir ilgi ve destek gördük..... ............ Kemal'in izmir'e Heykeli Dikiliyor....................................................................... Gerçek dışı iddialar varsa......... ssı % ^^ .............................. 550 Rıza Nur'u Jurnalleyenler........................Ve Rıza Nur Boşanıyor......................................................<^ o ........ 555 Hatıratın Sonu....: İ8 .. Gerçek geçmişle gelecek arasında biçimlenir.................................... 551 Güneş Dil Skandali.

patrikhanede kapatılan kapıyı açtılar. içindekini bir lâğım pallar gibi meydana vermiş. Orada da «Mavri Mîra» adında bir istiklâl cemiyeti teşkil ettiler. Diğer kısımlar Ermenistan olacak. Tekrar söylemek gerekirse tarih övgü ve sövgü kitabı değildir. 17 Meselâ Menemen olayının ayrıntılarını Rıza Nur'un hatıratında bulamazsınız. ingiliz ve Fransızların yanlarında Harbi Umumîde tercüman namı ile kullandıkları birçok Rum. Vaktiyle asılan Patrik vakasında. bütün yurt sathında bir terör havası estirildiğini. birbirinden iğrenen Rum ve Ermeni şimdi birbirine «Hemşehri Millet» adını veriyorlar. Bu yayınlar umarız bu yöndeki talebi artırır ve gizli kalan gerçekler de gün yüzüne çıkar.. Geleceğin umuduna sahip olmak için geçmişin bilgisine ihtiyacımız var.. Zehaplarmca bu kapı Bizans yeniden vücûda gelince .. Bilgi ışıktır. bir yedek subay ve bekçinin öldürülmesi ile sonuçlanan cinayetin ardından kurulan mahkemede 144 kişi yargılanmış 40 kişi serbest bırakılırken. dini muhalefetin bastırılması ve siyasi muhalefetin sindirilmesi ile ilgili idi. Şenlik yapıyorlar. Aydınlık bir gelecek umudu ve dileğiyle. Kuşkusuz gizli kalmış tek gerçek bu değil.. maskeyi atmış. bilhassa Ermeni casuslar. Menemen olayında cinayeti işleyen şebekenin olayda kullandığı ipi satan yahudi attar'ın da olayla ilgili görülerek yakalanıp asılması ilginçtir. istanbul ve Anadolu'nun büyük bir kısmı Yunanistan'a verilecek. derhal istanbul'a soktular. Herşey Rıza Nur'un anlattıklarından ibaret olmadığı gibi. Yahudiler de bunlara iştirak ediyor. Tarihin belgelerine ipotek koyanlar. Yahudi. O zamanki Menemen'in nüfusu neydi? Bir cami çevresinde meydana gelen olaylar bahane edilerek estirilen terörün asıl sebebi neydi? Sözkonusu askeri mahkeme zabıtlarına henüz sahip değiliz. Temmuz 1992 1!İ 18 BtRÎNCt BÖLÜM MÎLLÎ KIYAM (ÎÇ YÜZÜ) ili ¦'M il'¦i'* ÎSTİKLAL HARBÎNE DOĞRU Buna. italyanlar ve Yunanlılar da memlekete girdiler.. tarihin tanıklığına aday kitaplara gün yüzünü haram edenler toplumun geçmişini çalmak gibi korkunç bir suçun sorumluluğunu taşımaktadırlar. keza askerler var. ruh hastası kiralık bir katille nakşi tarikatının önde gelenlerinin irtibatlandınlarak. Kuşkusuz daha bir çok konu yeteri kadar bilinmemektedir. Bizans yeniden doğuyor.. Rum Patrikhanesi azıtmış.. Onbeş asırdan beri birbirini sevmeyen. Olayın siyasi yönü olup olmadığı ile ilgili araştırmalar ise tek partiye karşı kurulan Terakkiperver Cumhuriyetçilerin ezilmesi. Rum ve Ermeniler'de fevkalâde bir sevinç. Şimdi de istanbul'da bu milletler bunlara casus ve asker yazılıyorlar. Avrupa'da da Millî Hareket adı verilmiştir. kimine göre Menemen'in topa tutulmasını emretmişti. Tarihten ders alınır. Ermeniler de böyle. Gerçeğin ışığı dünümüzü. Bu çalışmamız ve bize gösterilen ilgi ve genel kabul bu yöndeki umutlarımızı artırmaktadır. eroinman. Abdurrahman Dilipak Acıbadem. Fikirleri ve kanaatları şudur: Türkiye battı. Nerede ise bir ilçe halkının tümünün sanık sandalyesine oturtulduğu. Mütareke olunca bir taraftan ingilizler donanma ile diğer taraftan Fransızlar karadan Trakya tariki ile istanbul'a girdiler. Fener tamamiyle Yunanistan'ın emri altında. Doğru kararlar ancak doğru bilgiye dayalı olabilir. bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlatacaktır.vardır. Mustafa Kemal. Türkler'de umumî ve derin bir hüzün. 27 kişi beraat ettirilerek 41 kişi ağır cezalara çarptırılmış ve 36 kişi de idam sehpalarında can vermişti. Her yıl anılan Menemen olayının bu yönünü bilen pek yoktur. kimine göre tüm halkın tehcirini emretmişti. Ama konu ile ilgili kim varsa tutuklanarak yargılanması ve en ağır şekilde cezalandırılmasını emrettiği bilinen bir gerçekti. bizde de. Hakikatte bunlar politika ve propaganda organı. onun olmadığı bir tarih gerçeği de eksik kalacaktır. Bu sadece bir örnektir. aralarında dinî ve siyasî müthiş kanlı nizâlar olmuş olan. Yunanlılar insanî sıfatta olan «Yunan Salib-i Ahmeri» ile «Muhacirin Komisyonu» nu..

istiklâl isteyin» diyorlar. Bu propagandalar hiçbir etnik ve ilmî esasa istinad etmez. Adana. Doktor Abdullah Cevdet de bu cemiyette. Keza Anadolu'daki Türkmen'lere «Siz Türk değilsiniz» diyorlar. Türkler bizi tükürükle boğar. İngilizler. Abazalardan da geldiler. Pontus büyük bir faaliyet gösterdi. Selçukî'siniz» diyorlar. Çerkeş ihtilâfı yetmiyormuş gibi Ankara'dan Tebriz'e kadar bir şerit halinde uzanan Kızılbaş halis Türkler'e de «Siz Türk değilsiniz. Silâhlanıyorlar. Çerkesler 1864'de Rus Çarının bir iradesiyle sahillere sürülmüş gemilere doldurulup Türki19 ye'ye getirilmişti. Onda böyle şeyler ve vatan hiyaneti çok. Türklerin üç milyon olduğunu söylüyorlar. Abdülha-mit zamanında bütün Çerkesleri Sivas'ta Çukurova'ya toplayıp İstiklâl yapmak istediler. Rum. Müthiş yalanlar. Çerkesler de bunlara yardım etti. Bu sefer mütarekede büsbütün bu fikrin peşine düştüler. Sen buradan git!» diyor. Komiteye Samsun merkez. Necati'nin (Maarif Vekili) Reis olduğu bu mahkeme pek zayıftı. böyle haksız dâvaya kalkmışlardı. Amerikalılar himaye ediyordu. Bunlara yer verildi. Bir Kürt hükümeti vücuda getirmek için merkezi istanbul'da «Kürt Cemiyeti» teşekkül ediyor. Urfa. Fransızlar bir düziye Anadolu'ya giriyorlar. Bize toprak verdiler. bir ırk hattâ ekseriyetle bir din. Doktoru bırakıyor. Hükümet de haber alıyor. Bunlar da Türkün menfaati aleyhinde çalışıyorlar. Türk Çingene cinsinden bir millettir» diyor.. Ermeni. italyanlar Antalya ve Konya'da. Rum'u da üç buçuk milyon diyor. Saçma bir şeydir. ingilizler bir taraftan da Türkiye'yi harıl harıl silâhtan tecrid ediyorlar. Bu komite harpten evvel Merzifon'da Amerikan Kolejinde Rum talebe tarafından teşkil edilmişti. Kıyafetinizi değiştirmeyin. Herkes bilir. Yunanlılar bütün yaptıklarını ballandıra ballandıra Avrupa'da geniş bir neşriyat yapıyordu. propagandalar yaptılar. Bu muhaceret devam etti. Bütün Samsun havalisi Rumlarını silâhlandırdı. Misafir gelmişler. Türk köylerini basıp yakıyor. Hürriyet ve İtilâf hortluyor. Tercüman Ahmet adında ihtiyar bir Çerkeş «Oğlum senin bu sözlerin bizim felâketimiz-dir. Bu adam Samsunlu idi. Hem biz burada misafiriz. İngilizler. Papas Fru. Bu adam ne ahlâksız biri idi. Çeteler teşkil ettiler. Türkün gafleti hayret edilecek şeydir. Biz bir avuçuz. Çerkeş elifbası getiriyor. italyanlar Ereğli kömür havzası ile izmir'i de istiyorlar. (15 Mayıs 1335). Bu propagandalardan bir misalini bizzat gördüm. bunu da okutup adam etmişti.Ingilizler ve Fransızlarsa buraları italyanlara vermek istemiyorlar. Fakat yapıyorlar. Komiteler. Erzurum'a kadar hulul etmek istiyorlar. Abdülhamit işin önüne geçti. Bu matbaa Cenevre İttihat ve Terakki Cemiyetinin idi. O gün gelmiş! izciler yapıyorlar. Bunlar iki milyon kadardır. Kürtler de ihanet ediyor. Eskişehir. Onun bir matbaası vardı. Samsun ve Merzifon'da!ar. Çerkesleri topluyor. Trabzon Rum papazı başta.. katliâm ediyorlar.açılacaktı. «Türkçe konuşmayın. Yunanlılar ile bir oluyorlardı. Galiba Sivas'ta. Beyannameleri ile doktoru yakalayıp Kastamonu istiklâl Mahkemesine yolluyor. ingilizler Türkiye'yi parçalamak bunun için de tefrika yapmak için propaganda yapıyorlar. . Üstüne yatmıştır. Bir dil. Kızları vasıtası ile saraya doldular. Şimdi Kâzım yine devlet hizmetinde. El çabukluğu edip Yunanlıları izmir'e çıkardılar. Hattâ Konya ahalisine «Siz Türk değil. Türkten kız alıp vermeyin. Sait Molla ve Ali Kemal'ler tarafından idare olunan İngiliz Muhibler Cemiyetini teşkil ediyor. Mütarekeden bir yıl sonra bizim Ankara'daki millî hükümet koleji basıp evrakı yakaladığı vakit buna ve Ermeni fesat ve icraatına dâir çuval dolusu vesika bulundu. Ama muvaffak olmaları mümkündür. Kâzım adında bir Çerkeş askerî doktor Si-nop'a köylere geliyor. propaganda beyannameleri. Top20 . Rumlar oraların istiklâlini istiyorlar. Yunanistan Rumlara silâh veriyor. Bu çocuk fakir bir Çerkeş köylüsünün oğludur. Maraş ve Aymtab'ı Fransızlar işgaline terkettiler. Anadolu Rumlarının yedi milyon. içlerinden paşalar yetişti. Bunu tercüman bizzat bana köyünde anlattı. ingilizler izmit. Kürt. Trabzon'dan Sinop'a kadar olan sahilde «Pontus» komitesi teşkil edildi. Venizelos bile resmî ağzı ile konferanslarda Türk'ü üç buçuk. Hemşiresini şehirde zengin bir Türk almış.

İsmail Safa bunların başlarmdan-dır. Albayrak Gazetesi sahibi Necati. Akhisar.. Götüremedikleri tüfeklerin sürgülerini alıp götürüyorlar. Kütahya. iskenderun havalisi Türkleri de bunlara katılıyor. Bunlar (Küçük Ermenistan da oldu) diyorlar. mukavemet hazırlıyorlar. Buralar halkı müthiş telâşa düşüyorlar.. Bazen hükümete hamiyetlisi geliyor. Mandacıların başları Câmî. Yahut kamalarını alıyorlar. Ahaliden Binbaşı Zihni (Sonra mebus. ilâh. Fakat ingilizlere esir ve âlet. Fırsat buldukça Yunanlıları tepeliyor. SAMSUN'A DOĞRU . Cenup cephesinde Fransızlar ile çarpışıyorlar. Rüştü Paşa (Mustafa Kemal astı. Diğerleri de hiç olmazsa Erzurum'u Trabzon'u kurtarmak fikrindeler. Doktor Adnan. Bütün tafsilâtı ile fedakârlarının. vatanperverler kaçıp içerlere çekiliyorlar. Manisa ve İzmir civarında bir takım vatanperverler cemiyetler teşkil edip.. Trakya Yunanistan'a verilecek. izmir işgal olununca bazı gençler. Zatlar çalışıyor. Giresunlu Osman Ağa çete teşkil edip Pontus Rumları çeteleri ile çarpışıyor. işte bu vaziyet Türklere silâhla mukavemetten başka çare olmadığım gösteriyor. Zaten elinden bir şey gelmez ama aksine onlara hizmet de ediyorlar. Dokuz asırlık şanlı bir devlet yok oluyor. Giresun'da Pontusçulara karşı Topal Osman. Seyirci gibi duruyor. Yine Trabzonlular da (Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti) ile (Adem-i Merkeziyet Cemiyeti) adında iki cemiyet yapıyorlar.... Aralarında bulunan biri yazıp tarihe tevdi etmelidir. ingilizler Türkler'e çok suimuamele ediyorlar. Bunlar hep vaziyetin yarattığı binefsihi teşekküllerdir. Her yerde vatan müdafaası için harıl harıl çeteler teşekkül ediyor. 21 İstanbul münevverleri me'yus. Paşaili Cemiyeti)ni yapıyorlar. Demirci Efe.. Erzurum vilâyetinin hattâ Trabzon taraflarının Ermenilere ve daha ziyade ihtimal ile Trabzon'un Rumlara verileceği havadisi alabildiğine koşuyor...) ile Halit Bey (Millet Meclisinde katledilen Halit Paşa) Kumandanlardan Karabekir silahlarını vermiyor. Dağlara çekiliyorlar. Yazamam. bir kısmı İngiliz Mandası istiyor. İsmet Paşa da bunlarla beraber. Bunları istanbul'da depolara yığıp askerleriyle muhafaza ediyorlar. Orada ordu kumandanı Kâzım Karabekir. Afyon. Rauf Ahmet. Uursa'da Gökbayrak. Adana'ya Ermeniler her taraftan doluyor. Mitralyöz ve tüfekleri toplayıp istanbul'a naklediyorlar. Halk bunların zulmünden bîzar oluyor. Bur-da da mukavemet ve müdafaa teşekkül ediyor. Balıkesir. Ibo. Denize düşen yılana sarılır. Çerkeş Etem. Sinop Mutasarrıfı ve Bitlis Valisi). Görülen ve gittikçe tebellür eden vaziyet inkıraz.. istanbul'da Padişah ve Ferid'in başında bulunduğu bir hükümet var. Ruslar'dan imdat bekliyorlar. Yunanlıların kadınlara tecavüzlerine dayanamayıp dağa çıkıyor. Bunlar hiç olmazsa Trakya'yı bir Cumhuriyet halinde kurtarmayı düşünüyorlar. içlerinde bulunmadım. Bu teşekküller çok mühimdir. Halide Hanım. Her tarafta hayatî ve millî tehlikenin şevki ile binefsihi bir kaynaşma başlıyor. Millî terbiye ve çocuklarımızın kahramanlığa sevk ve Türklüğü müdafaa duygularını yükseltmek için bu kıyam ve savaşlara dair eserler yazılmalıdır. Rusya'ya Baku'ya adamlar yolluyor. Bunlar İstanbul'daki Amerika mümessili ile bu hususta münasebet ve müzakereye de giriyorlar. ilâh.. Türkiye gidiyor. Hüseyin Avni (Mebus). Meselâ İzmir'de Demirci Efe. Bura Türkleri de müdafaa kaygusu ile (Trakya.. hiç olmazsa manda ile bütün devleti kurtarmayı düşünüyorlar... Toplanıyorlar. kahramanlarının adlarıyla yazılması lâzımdır. Oralarda bazı zabit ve mutasarrıflar da bunlara hiç olmazsa gizlice iştirak ediyor. Adapazarı ve Sakarya boylarında Yahya Kaptan (Trabzon tarafındandır. Hattâ bunların adlarım havi oralarda birer abide dilemelidir. Bir çok katli olan bir kaçakçı şakî) çetesi. Cemiyetler yapıyorlar. Erzurum'da büyük bir kongre hazırlıyorlar. Bekir Sami. Millî Kıyam prosesüsü yürüyor. Sarı Efe. ilâh. Erzurum. Nihayet (Vilâyet-i Şarkıyye Müdafaa-i Hukuk) cemiyetini yapıyorlar. ilk kıyamı yapan bunlardır. kıyam ilham ediyor.lan dinamitle parçalıyorlar. Müftü Hoca Raif. izmir ve emsali cemiyetler hem silâhlı mukavemet tedarikinde hem de Fransızca neşriyat ile Türk hukukunu Avrupalılara tanıtmağa çalışıyorlar. Bir kısmı Amerika. Müzakereler. Onun da elinde bir şey yok. Bu millî kuvvetler izmir cephesinde Yunanlılar.

yine korkmuş vuramamış. Millî Kıyam ve hareket binefsihi ve her tarafta millet tarafından düşünülmüş ve yapılmıştır. bunu öğrenince hayret ettiğini söyliyen bu adam. Yeni çıkan «20.Nihayet halaskarlar meselesinde bize iştirak edip Galip Paşa ile beraber Selanik'te bir takım zabitleri ittihatçılar aleyhine kaldırdılar. Nefyedilmiştir.7) ve satırlarda kendine ustalık veriyor. Bir kişinin değil binlerce kişinin.. Hakikat şu ki. Meşrutiyet oluyor. kimi bir Bulgardır diyor. Madem ki. Hangisi doğru? Bir şeyde ki rivayet çoktur.. Neden bilmem? Kendisi kalkıp evine gitmiş. sebebi de şimdi anlaşılacak. Her anlatışında da başka türlü söylemişti. Bilâkis o güne kadar padişahın fikrinde. Gelibolu'da Bulgarlara mağlup oluyor . meşrutiyet için kıyam gibi mühim işlerde bulunmuyor. Mustafa Kemâl Anadoluya sürgün olarak gitmiştir. Mustafa. başka işlerle meşgul olmuştur. ittihatçı oluyor.Görülüyor ki.) değilse bile babası malum değildir. Güya anası bunların metresi imiş.. Mustafa Kemal'in. Arnavutları Türk aleyhine kaldırmakla itham edip.. Mektepte daima onu tutuşturuyor. anası oğlu ile Selânik'e gelmiş. O Anadoluya defedilinceyc kadar bu işlerle değil. bu kadını görür. İttihat cemiyeti teşkilâtı. Arnavut isyanı bir ve aynı gayede idi. Halaskar..) söylemişler geri göndermişler. huysuz ve geçimsiz. korkmuş vuramamış..) olarak Mustafa Kemâl doğar.. Orduyu isyan ettirmek istiyor. Adı da malum değil. Anası Gümrük kolcusu Ali Rıza ile evlenmiş.. İsmet'in bunda habbe-i vahide hissesi yoktur. Yine İsmet hiç olmazsa Mandacılar fikrine iltihak etmiştir. ' ' ¦'¦. Nihayet Fransız nazırlarından Hedyo. Bunu bana Anadolu'da birkaç defa kendi anlattı. diyor. 12 yaşında iken Mustafa Tırnova'ya gidip miras istemiş ise de (.. Beni nutkunda isyan ile..¦¦¦¦ setmemişlir.. o şey belli değildir. alır götürür... 22 '¦" "¦¦¦" " ' .» Bir aralık ittihatçılar kendisim öldürmek istiyor. Buna dair vukuat vardır...) içinde. gittim.. bir aralık Şam'a tayin ediliyor.. Nutkunda. Ali Fuat Paşanın sınıf arkadaşı. ne ise. tarihte hangi bahis hakkında çok nazariye veya rivayet varsa o bahis malum değildir. Bütün bu işleri kendi yaptığını bir kaç defa söyledi ve adamları gazetelerde yazdılar ama mesele böyledir. Anadoluya sürülünce Padişahından şahsî intikam almak için Millî Kıyama iştirak etmiştir. Hasılı rivayetler çok. Benim tahkikatıma göre onun Rıza adında gümrük kolcusu bir üvey babası olduğu muhakkaktır.. asır Larousse» Pomaktır diyor. Selânik'e. pek çapkın ve sarhoş. fakat babasından bir defa bile bah(*) Gayrı meşru anlamına gelen iki kelime metinden çıkartıldı. «Makedonya da Bulgar eşkiyasınm istîsâli... fakat bir iş görüp kendini gösteremiyor.. Çünkü kendi arzusu ile gitmemiştir. Bu esnada hâlâ Mustafa Kemâl meydanda değil.. bu işi o Arnavut isyanı zamanında yapmıştır. Çok tuhaftır: Mustafa Kemâl anasından bahseder. erkân-ı harp oluyor.. çok sarhoşmuş. Bunlar Conferencio mecmuasında neşredildi.. mektebe girmiş. Mülâzım Abdül-kadir (Sonra astığı Abdülkadir) arkadaşlarıyla gelmiş.Orada gözünde iritis hastalığı oluyor. Mustafa Kemâl'in babası hakkında çok rivayet var: Kimi bir Sırp. bunu aşikâr söyliyememiş. Demek Mustafa Kemâl (. Paris'te Türkiye üzerine iki konferans verdi. yaptım... Mustafa.. Selânik'de yine (. vurmak istemiş. Münir Alımed adında . Abdülkadir yine karanlıkta önüne çıkmış. Entrikalar yapıyor. Hedyo'da orada Mustafa Kemâl'in babası meçhuldür.italyanların Trablus'a tecavüzünde Fethi ve Enver gibi bu da oraya gidiyor. Sclânikte Rıza Efendi admda Gümrük kolcusu birinin üvey oğlu Mustafa Kemâl Harbiye mektebine geliyor... Nitekim fende.. Yerine geçmek istiyor.) ve (. Selanik'te kerhanede imiş. iddiası doğru değildir. ama hakikat sırıtmaktadır. Orada (. ilimde. Enver'i çekemiyor. masasına oturmuş.. Bunu dertli dertli anlalırdı.. Demek vatanperver değildir. Bu hastalık frengiden olur. Nefyedildiğini kendi de nutkunda söylüyor (S .. ihtiyar Tesalya'lılarrn rivayeti şudur: Mustafa Kemâl'in anası. Yine Selânik'e gidiyor. Mustafa beş yaşlarında iken Abdoş ölmüş. Bu sözleri şöyle hülâsa edilebilir: Selanik'te akşam birahanede içiyormuş. Bu işleri istanbul'da düşündüm. Hattâ Mustafa Kemâl Anadoluya millî Kıyama iştirak için de gelmemiştir. Yenişehir Tırnovasından ve oranın ileri gelen kabadayılarından Abdoş Ağa Selânik'e gelir.'-. Mustafa Kemâl babasından kendi bahsetmediği gibi diğer birinin bahsettiğim işitirse ona düşman olur.

.. bu zafer onun dirayetine mi ait. Hem de fuhşu çirkin bir surette yapar.. Millet.)tir. Sonra Suriye'ye tayin ediliyor... Orada Anafarta'da mühim yararlık gösteriyor. Ama Cevat marifetlerini söylüyor zannediyordu.. Sonradan uydurma. Sözünü tutmadı» dedi.... Padişahı da tahakküm ve istibdadı altına almak istiyor. bu da uğraşmak için Vahidettin'i buldu. dalkavukları bu esnada istanbul'da Anadolu kıyamını hazırladığını şimdi söylüyorlar. Hani Vahidettin'ler. O gitti.. Hiç cevap vermeyip önüne bakmıştır.. Vakıa kendisi de Nazım Paşa'ya verdiği sözü tutmadığını unutuyor ama.) karar veriyor. Orada da durmuyor... Perişan Anadolu'ya kaçıyorlar. heryer perişan. Padişah vermiyor. büyük (. Orada Cevat Abbas yaveri. (.. yine Enver'in yerine geçmek peşinde.. fuhuş ve namusla ilgili dört kelime metinden çıkartıldı. Hem de bunu oturduğu evde hazırlamış imiş.. Böyle mühim bir mevkii ona verirler mi? Padişaha söylemeden bir iş yaparlar mı? Kendisi biraz düşünse teşebbüs etmemesi lâzımdı. Mustafa Kemal işini kapattı. Vahidettin artık bunun hâlinden bizar oluyor.. Nedir bu? Şimdi seni affedeceğim. istanbul düşecekti.. fuhşun her nevini yapıyor. (. Daha evvel Vahidettin'e yaver.) ve (... ingilizlere müthiş surette mağlup oluyor. ayyaşlık. Diyor ki: «Mütemadiyen orduya disiplinsizlik vermekle meşgulsün. Bu eve bir hatıra olmak üzere şimdi bir levha koydular! Bu kadar tarih dolandırıcılığı az görülmüştür. Mustafa Kemâl bu mağlubiyetten sonra istanbul'a geliyor. fakat bu olacak iş değil.. Vahidet-tin'den kızını istiyor. Burayı ingilizler zaptetselerdi... (*) Gayrı meşruluk. istersem seni şimdi mahvederim. yoksa böyle mi? Askerler tetkik etsin. Birşey yapamadı. Çünkü o zaman lüzumundan ziyade imdat kuvvetleri yetişmişti». Hem de izinsiz ve perişan ordu enkazını bırakarak. Sonra Harbiye Nazırlığı istiyor. Bir kalemde elli bin lira çaldı.. Yine kabına sığmıyor.. Ya tekaüt edeyim. Paşa olmuştur. Aslı faslı yoktur.. ... Merkez Kumandanı olup Vahidettin'e bir şey yapmak istemiş olsa gerek... Bu adamı sonra Tayyare Cemiyeti Reisi yaptı. Ondan istanbul Merkez Kumandanlığım istiyor. Bu ordu ingilizlere altmış beş bin esir vermiştir. fakat bu gençliğin bir çağındadır. Harbi Umumî oluyor.. intikam sevdasında. Bilmem bunu ne için istiyordu? Ahvale bakılırsa Vahidettin'e fena kızmış. Görüyoruz ki.... Sonra Çanakkale'ye tayin ediliyor. 23 Kendini kurtarmak için arkadaşlarını yakmak istiyor.. Onunla Almanya'ya seyahat yapıyor.. Şeyhin kerameti kendinden menkul. Bizzat Halep'deki fuhuşlarını bu adam bana anlatmıştı.. bu durmuyor. Demek bu hareketi ile onlarla beraber çalışmak fikrindedir. o fırka Vahidettin'in taraftarı.. ya da bir daha siyasetle meşgul olmıyacaksın»..... bütün bu muhabereleri Enver'e teslim ediyor. Neyse yıllarca Enver'le uğraştı.. Bu esnada Diyarbekir'de de fuhuş ve içki içinde.. Az kalsın esir oluyor. Bu halde bile akıl edip Anadolu'ya geçmeyi düşünmüyor. Sonra korkuyor. hal-i harp'te yapıyor ki.. Orada Vahidettin'den pekâla intikam alabilir.. Hem de istanbul'da ingiliz kuvvetleri var.). Bazı zabitler diyorlar ki: «O vakit orada kim kumandan olsa muvf-fakiyet onun olacaktı. Mustafa Kemâl'i çağırıyor... Hem bunları cephede düşman önünde. Cevat Abbas pezevenklik ediyor.. Moskova'da Enver Paşa'mn bana söylediği üzere -ki avdetimde Ankara'da Mustafa Kemâl'e anlattım. bir hakikati söylüyor... Bilmem. Orada ismet de bir kolordu kumandanı.) gibi bir işi yapıyor. Padişahla hırsını tatmin edemeyince Hürriyet ve itilâf fırkasına dehalet ediyor... olmuyor.bir doktor kendisini tedavi ediyor... Cumhurreisi olunca bu Arap Münir Alımed'i Mısır'dan Türkiye'ye getirip buna memuriyet vermiştir.... O vakit eski Konya Mebusu Zeynel Abidin Hoca fırkanın en nüfuzlu adamı. Ferid'ler fena!. Enver bana: «Bu ne adamdır? (. kumandanlarla bir kıyam hareketi yapmak üzere muhabere ediyor.. Zabitleri isyana teşvik ediyor.. Bana namusun üzerine söz ver. Enver aleyhine İzzet Paşa... Tabii vermiyorlar. Hasılı mütareke oluyor. yine kimse ile geçinemiyor. Kendisi.. Mustafa Kemâl namusu üzerine siyasetle uğraşmıyacağına söz veriyor.... O da olmuyor.Enver kızıyor. Mustafa Kemâl Şark cephesine tayin ediliyor. Uğraşıyor. Halbuki bunları o devirde yapıyor. Sonra durur.. Kolordu kumandanı olan Ali Fuat ve ismet kurtuluyor. Vehip vs.. Millî Kıyam o vakit heryer-de çoktan başlamıştı.. Olur mu?. Hemen herkes bir aralık çapkınlık eder.

hem bir katre kanını bile zayi etmeden.. ihtiyar aleyhindeki büyük buğz ve adaveti -ki nutkunda görülür. onların kanlan pahasına aldıkları şerefleri bir adam kamilen kendine alıyor. (1) Bundan sonraki sayfalar okunurken sonuna kadar ayni zamanda Mustafa Kemâl'in de nutkunu kari önünde bulundursun. Padişah. Mustafa Kemâl'in Anadolu'ya geçmesinin sebebi hakkında ortada dönen şöyle bir rivayet de var: Ferit Paşa işgal kuvvetlerine karşı bir kuvvet elde etmek ihtiyacını hissetmiş. kesmiş.. paçavraya çevirmek ve namusla ilgili üç kelime metinden çıkartıldı. bir kıs(*) Yalan. burada işaret edilen sabite numaralarına göre oradaki asılları da okusun. RIZA NUR VE NUTUK Mustafa Kemâl nutkunda (1) vaziyet-i umumiyeyi tersim ederken teşekkül eden cemiyetlerin mevziî istiklâl istediklerini..• ... Kendisini memur edip eline bir de ferman vermişler.Canına o kadar tak demiş ki. Alçak dünya!..... Mustafa Kemâl'in tayinini haber alan bütün vatanperverler telâş edip onun gönderilmesini mene çalışmışlardır... Demek Millî Kıyamda da âmil değildir. Zabitlerce hali malûm olduğundan Harbiye Nezareti kabul etmiyor. Bu rivayete göre de bu ihtiyacı hisseden Vahidettin'miş. herkesin ağzına kilit vurmuş şimdi alabildiğine (. Bu vaziyet karşısında tek karar var idi. Hazine-i Hassa Müdürü Refik Bey ile Padişaha: « Mustafa Kemâl (.. Demek ki arzusuyla Millî Kıyama iştirak için gelmiş değildir.. Sende neler olur!. Herkesi asmış. Her tarafta Millî Kıyam çoktan vukua gelmişti...) Yollamasın..) Osmanlı Devleti ve onun istiklâli. esassızdı. Bunların bir hatırasını bile yadetmeyip.. işte Millî Kıyamın başına geçecek olan Mustafa Kemâl'in buraya kadar olan tercüme-i hâli budur.. (Sh. casusluk ve defetmekle ilgili beş kelime metinden çıkartıldı.. Amasya mıntakasına ordu müfettişi tâyin ediliyor.. Çünkü bu kararların istinad ettiği bütün deliller ve mantıklar çürüktü. Mütarekeden onun Samsun'a geldiği tarihe kadar çok zaman geçmiştir. 25 mı da umumî halâsı düşünür olduğunu ve yine şöyle (Ben bu kararların hiçbirinde isabet olmadığını gördüm. işi söylemişler. «İstanbul'dan gitsin de nereye giderse gitsin» diyor. bilmem? Hem de bu vukuatın âmil ve şahitleri binlerce olarak hayatta iken. Hükümet bunların hepsinin mcdlûli kalmamış bir takım bîmana elfazdan ibaretti. Mustafa Kemâl'i çağırmışlar.. Dahiliye Nazırı olan Mehmet Ali de (*) ihanet.... Vahidettin İsrar ediyor. nice kellesini koltuğuna alarak çalışmış adamlar var.. Padişah ve Ferid. birgün emir verilince vaz geçeceğine dair namusu üzerine de yemin ettirmişler.bundan ileri gelmektedir... başka birini yollasın» diye haber göndermiştir..) çevrilirdi... Hür bir memleket olsa çoktan (. Mustafa Kemâl'a para vermiş. herkesin düvel-i muazzamadan yalnız biriyle bile başa çıkılamıyacağı vehminin (!) bütün dimağlarda yer ettiğini. Kimse itiraz edemiyor ki. bunu işgal kuvvetlerine ve padişaha muarız gösterip bunlara istiklâl talep ettirmek imiş. millet ve ordunun padişahın hıyanetinden haberdar olmadığını... Padişah. işte daha istanbul'dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsun'a ayak basar basmaz . 24 muhalefet ediyor.) söyleyip övünüyor. Millî Kıyam ve milleti kurtarmak uğrunda nice canlarını vermiş. bunun için bir kısmı mandacı. (19 Mayıs 1335) Bunu kendi de inkâr edemiyor. Bu projeyi fiile çıkarmak için Mustafa Kemal'i münasip görmüşler. tayin ediyorlar.. Halife. Keza hükümet bütçesinden de ona birkaç bin lira vermişler ki. Bunu bizzat Refik Bey söylüyor. Aynı zamanda bu işi yapacağına ve kendisine verilen emirleri dinliyeceğine. işte Mustafa Kemâl'in bu namuslu ve millete hizmetler etmiş. 7 Nutuk). Bu kuvvet Anadolu'da ordular ve halktan askerî bir kuvvet yapıp... işte bu suretle tard ve teb'it olarak Mustafa Kemâl istanbul'dan çıkıp Amasya'ya varıyor. .. O da «hakimiyet-i milliyeye müste-nid bilâkayd-ü şart müstakil yeni bir Türk Devletini tesis etmekti.. Bunlardan biri de Sadrazam Tevfik Paşa'dır. milletin başsız kalıp tecelliya-ta muntazır olduğunu. bunun ilmühaberinin fotoğrafisini Paris'de Repuplique Enchance gazetesi neşretti. Şimdi bu adam bu şerefleri nasıl kendisine mal eder.

(Sh. hem safsatadır. hıyaneti bunlar yapıyorlardı. Mustafa Kemâl çıldırdı. millet zengin olmuş. Harıl harıl müdafaa ve mukavemet teşkilâtını yapıyorlardı. Her gün bunu derdi: «Bayrağı bu tepeden şarktaki tepeye dikeceğiz. millete... Bu da tabiî idi..» Bu gösterir ki. Erzurumlular başta. (*) Bir İslın metinden çıkartıldı. Ama ses çıkaramıyorlar. ilh. Çünkü zarurî. milletin padişahı. bilhassa Erzurumlular da bir şey vardı. ecnebi unsurlardan hattâ Anadolu'nun başka yerlerinden memur istemiyorlardı. Şahsına dokunduğu için Mustafa Kemâl. Mesele budur. Otuz yılda nüfusu on milyon kadar artmış. Yalnız bunların. Rus hududuna varmak.. Salıife 9 sonlarındaki sözleri ise büsbütün (. Vakıa esaret cennet de olsa pek kötü şeydir.... Bu sözü. Türkiye'yi baştan aşağı mamur.. hırsızlık veyahut sergüzeşt namına yaşiyanlann hırsını tatmin eden hükümet nazariyesi yerine» sözü ne kadar doğrudur. Türkten kuvvetli. (. Hattâ sonra da ilk Büyük Millet Meclisinde buna dair ikinci grup. Bu cemiyetlerin hepsi de hiç şüphesiz bütün vatanın halâsını istiyordu. böyle bir millet de istiklâlini derhal alır. "Eğer umum vatanın kurtulması mümkün değilse hiç olmazsa kendimizi kurtarmağa çalışalım" diyorlardı. «Terk ede ede.57) de «birbirini ifna eden menfaat. Mustafa Kemâl kendisini dahî göstermek için büyük mugalâtalar yapıyor.. Böyle korkarken millet . Bu da regionaliz-me dedikleri şeydir. hep bunu derdi. Kongreler Padişaha ve Hükümete rağmen aktolunuyordu.. bazı hatalarına rağmen bir derece hakları vardı.. Mustafa Kemâl ise o vakit istanbul'da yaverdi. böyle bir kanun teklif ettiler. Onun bizce ve Ankara'da buîunanlarca umumen malûm bir gayesi ve düsturu vardı.. kendi de "Ordu da perişan. Diyor ki. Silâh varken mağlub olmuştuk. TÜRKİYE ADINI KİM BULDU? . Bu vehim mi? Bundan doğru ne var?!. Bunu böyle söylemek için velî olmak lâzımdır. Padişahın hıyanetinden münevverler pek güzel haberdardı. millet. fırsat bulunca devlete. medenî bir millet meydana çıkardı. Bunda da yerden göğe kadar haklan vardı. Türkün daha belki bir asır yapamayacağı imarâtı yirmi senede yapar. nutkunda hep düzme. Bu vaziyet bugün bile böyle. Halbuki hiç kimse muntazır değildi. Hele (Sh.. Amerika mandayı kabul etse. O halde başa çıkılabilinir mi?!. haklı ve dürüst hareket etse. zabitler yor-: gun. hattâ mandacıların bile. Meselâ Halide Hanım. Halâ o fikirdedirler. hem haksızlık.» diyerek kendisinin en iyi karan verdiğini söylüyor. Fakat herkes ümitsizdi.. O da tabiî Rus'a iltica etmek. zengin. sümmettedârik sözler ve kendisi de o vakit ümitsizdir. Ötesini söylemezdi.. Nitekim o vakit açıkça bundan şahsının kastedildiğini de söylemişti.. Bu hata da ancak milletleri hâin göstermek de pek insafsızlıktır. Başka şekle sokmuştur. Millet herşeyi de kaybetmek tehlikesi altındadır.. tasvir ediyor.. Mustafa Kemâl'in bugünkü halini ta o vakit mükemmel görmüş.) Millete içi boş bir cevahir kutusu rüşvet vermekten ibarettir.. Hatta halk meselâ izmir çeteleri.. hükümeti tanıdığını pekâla gösterir.. herşey bitik" diyor. mes'ut eder.Nitekim Erzu rum'da bu sebeple kongreye kabul edilmek istenilmiyecektir. başka çare yok. «Tecelliyata muntazırdı» diyerek de kendisi gibi bir «dahi-i müncî»nin zuhur ve tecellîsine işaret ediyor. işte İngiliz elinde Mısır. bir fikrin baş düşmanıdır.. oradaki komitalar padişahı ve hükümeti dinlemiyordu..) de bu muzır unsurlardan biri idi.. Azamete bak!. Anadolu'nun diğer vilâyetleri de bu fikirde idi. Böyle ve haklı bir ümitsizlik içinde böyle düşünmek bir fikirdir..8-9) Vakıa o vakit cemiyetlerin bir kısmında mevziî fikirler vardı. Mustafa Kemâl'e mektubunda ne kadar haklı sözler söylüyor.tatbikine başladığımız bu karar olmuştur. Zaten kendisi bile burada tezada düşmüş.. Bu da tamamı ile mantıkî ve meşrudur.. organize.. Halide Hanım ve irfan Bey aleyhine bunu kullanarak onlan hıyanetle ithamı.. soygunculuğu. Zulmü. Askerde silâh bile kalmamıştı.. Ne yaptı yaptı mâni oldu. Mısır vatanı tamamiyle mâmur. 26 ' yine yer yer isyan ediyordu.. başsız kaldığını görmüştü. Hem de bu kadında keramet varmış.. Çünkü yabancı unsurlardan bu millet şimdiye kadar çok çekmişti. Herkes düvel-i muazzamadan biriyle bile başa çıkılamıyacağı vehminde diyor. Bunlar Arnavut.

. Bu hususta deliller saydım.. Mustafa Kemâl'de dahil.. Neden yeni devlet oluyor? Selçukluların yerine geçen Osmanlı Hanedanı devleti de o vakit «Yemdir» dediler...... 28.. muhafaza j istiklâliyet ilâh.. Bunları sonra vukuat hazırlamış ve bizi oraya sevketmiştir ki.. ileride tetkik edeceğiz... Bunu sırf kendileri devlet kurmuş olmak şerefine mâlik olmak için yaptılar. ilk fikri tatbikte kademe bideme hasıl olmuş imiş?!. benim takririmle oldu ki. takriri ben yazdıktan sonradır ki.unları yapmağa memuren gönderildiğini ifade eder gibi Padişahlara deli diyor Ve öyle ama..... iddiası baştan aşağı (. Şu azamet Jîm (.. Allah tarafından . Medlûli kalmamış şeyler.ı.. Türklük ne demektir...) havsalamızın almadığını ı . 10.-ier tarih mi diyor. Hakimiyet-i Milliye zaten Meşrutiyetle olan bir şeydi.. hırs.bittikten sonra muhassala vukuata bakmış ve vukuatın yarattığı hakikatleri al......... Şeyhin kerameti kendinden menkul. (Sh.. Neyse bii kendisinden Lozan muahedesinin imzasından iki ay sonra ayrıldık.... aleyhte olmak... Sanki kendi bütün kabiliyetlerin üstünde imiş!. s.... gurur.... hem de kendi terkibi imiş. her mebus gibi o da imza koydu. O yıkılmaz ıslâh edilir. Padişah ve Halifenin ise medlûli kalmamış olması tamamiyle saçmadır.ilah..v kuvvettir.... Kendilerinden başlattılar Devlet bugün dokuz asırlık iken o sebeple altı asırlık oldu........)lara yaklaştırmaktadır.jnki Cumhuriyete ve Cumhuriyet Kanunlarına kadar gelen tekamülâtında keı<Ji fikriyat ve ruhiyatının ihatası hududu gittikçe bana muhalefet ve mukavemet geçmişlerdir» diyor.. Bu medlul. Cumhuriyet maskesi altında yaptığı Hakimiyeti Milliyeyi de!.... denâet ve yalanla ilgili dört kelime metinden çıkartıldı.. millî hayatın bu». Sh. Sonra «Ben millet vicdanında ve istikbalinde ihtisas ettiğim büj ik tekâmül istidadını bir millî sır gibi vicdanımda taşıyarak peyderpey bütm heyeti içtimaiyenize tatbik ettirmek mecburiyetinde idim» diyor..... Yeni bir icad değildi. neye düşüyoı Hem bu adam Türkçeyi de iyi bilmiyor. işte görülüyor ki. tâmebdede kendi malı olan fikirler gibi kaydediyor. Sen bilir miydin?! Büyük Millet Meclisi kurulduğu vakit seninle hususî müzakerelerimizde devlete «Türkiye» denmesi teklifini yapan benim.. kuvvetlendirilirdi......... Bu ne dava?. İhtisas diyor. o vakit onların if-nâsım düşünen yoktu. «Tek karar Hakimiyet-i Milliye'ye müstenid yeni bir Türk Devleti» imiş.ve... .. 10 cu sahifede millete rüşvet.... Amırn bunu bu vukuat olduktan sonra yazıyor!....» miş!. Türk... Bu b...... Kabul için de uğraştım. istanbul Meclisinde de söylemiştim.... bütün kuvvetiyle duruyordu.... aı bari. Mustafa Kemâl'de böyle bir hırs için zavallı salhorde devletin ömrünü beş yıla indiriyor...... . Etrafına ecnebi unsurları topladı... Güya bunları İstanbul'dan çıkmadan düşünmüş. ..)... adı aldinda başladığı (.tir)..kendisi onlardan daha (.raf ediyor......) sonradan uydurma. ll'in basınç^. (.... ilah) Hele Hilâfe akkanda söylediği şeyler ne kadar (saçma!). Bu nutuk a böyle lisâni yanlışlıklar da çok...26. Nitekim bunu daha istanbul'da Akşam gazetesinde bir makale ile yazdığım gibi.... hiç diyecek idi.Bu bir (. Zavallı İslam Dünyasını başsız ümitsiz bıraktı.Şimdi tırnak içine aldığım sözlerine geliyorum..... Ve halâ duruyor.. Zavallı millet neden.. isteyen zabıtnamelere müracaat etsin..).. «Millî Mücadeleye beraber başlıyan bu gibilerden bazıları............ 27 den sonra yani iş»».. olan vukuatı «vicdanında millî bir sır» diye gösteriyor.. Hem buna mukat. Vatikan'a bak be adam... Lozan muahedesin(*) Saçma. Türklük (... Mustafa Kemâl'in takriri yazdığımdan bile haberi yoktu. Padişahlığı lâğveden yine benim.. içimizde. Nitekim Mussolini de set m gibi (müstebit) olmasına rağmen papayı kuvvetlendirmek ile meşgul............. Bu da saçmalarla dolu. Demek u muazzam işte kendisinden aşağı olmadığımızı ve sâde ondan sonra Cumhuriy. Ondan de ........ Kendisi bu iddiasını bugün iyice gösterdi... bu benim fikrimdi. «Osmanlı Devleti ilah.......... Meselâ senâveri yerine sena verane... Görüyoruz ki.

Trabzon'un Rumlar tarafından istilâ olacağım görünce bir kayıkla vurgunuyla beraber Sinop'a gelmiş. halk mâsumdır. 28 çalışıyor. söylüyor. fakat intihapta Mustafa Kemâl'in (. bu mitingi yaptırmış. bir şey yapamıyor diyor. ben o vakit henüz Mısır'dayım. : Birincisi Sinop'a garezidir.. göbek atan biridir. ehali aleyhtar. Her taraf kıyam halinde izmir'de millî kuvvetler cej. Trabzon'da kahvelerde Rasim Bey'in bana söylediğine göre gençliğinde kırkparaya köçeklik eden. Şurasını kaydetmeli ki..kılmadan daha evvelki yapraklarda ordu âciz. (4 numaralı vesika) pekâla gideriyor ki. Halbuki bu teşkiLt ile onun münasebeti yoktur.. Harbi Umumide epeyce Ermeni malı vurgun vurmuş.Samsuna ç. katil.. Garezi de sırf intihap meselesidir. bu suretle Vahidettin'den intikam almayı kurmuştur. o henüz Haziran iptidalarında Amasya'dan her tarafa millî teşkilât yapılmasını emrettiğini söylüyor. Bu bir intikam. Sinop'a intihap için gittiğim vakit bunu öğrendim. Bu esnada herkes ittihatçıların aleyhide. Demek ki. Adı saklıyarak başkası hakkında şüphe uyandıracağını zannediyor. fuhuş. Demek ordular. getirdiği mallar arasında kıymetli halılar varmış..he yapmış. vurgun. biz istanbul'dan Ankara'ya gittik. P. Akif Sinop'ta «Ruslar çiğneyip geliyor.^ soygun. rüşvet. Hürriyet ve itilâf ikinci Reisinin adım zikretmemesidir. O vakit Mustafa Kemâl istanbul'da Va-hidettin'in yâveriiu-.) var. Ondan istanbul'da istediğini alamayan Mustafa Kemâl Anadolu'ya sürülünce intikam peşine düşmüş ve alacaktır. Bu dedikleri tamam ile doğrudur. nemrut. Bu zikir ve kaydma göre mutasarrıf millî harekete aleyhtar. Şimdi Musı afa Kemâl ordular ile temasa girdiğini söylüyor. o*. Padişahı ve Avrupamn nezaret ve murakabesini isteriz diye bir miting yapıp karar vermişler. Zaten Sinop ehalesi ilk meşrutiyetten beri muhalif... (Sh. 15). Edirne'deki dumandan Cafer Tayyar Bey'e talimat yazıp teşkilât yapması emrini bildirdiğim. Halbuki bu teşkilât. Bizim eşraf namuslu insanlardı. firavun vo delilikle ilgili 26 kelime metinden çıkartıldı. Bu da. memleketin birçok tarafı ilk hamlede Ankara'ya muhalif olmuş iken onları zikretmiyor da sade Sinop'u zikrediyor (Sh.. Türk harsı. Zaman geçti. ikincisi işde (. kendi ikinci reis olmuş.. İttihatçılar Devleti sattılar» tarzında ittihatçı Hükümet aleyhine propaganda yapmış. bu seferde halkı Anadolu kıyamı aleyhine İngilizlere teslim olmağa teşvik etmiş. Hele en nüfuzluları olan Öküzoğlu Rasim Bey bir ümmî idi..) tekrar galeyana getirdi.. Bu esnadadır ki Mustafa Kemâl Anadolu'ya henüz yeni gelmiş bütün bunları^ basma oturmak istiyor..aŞaİI! kemiyeti -ok evvel yapılmıştır. hapsetmişler. bütün orduları idaresi altına almağa (*) Zulüm. Bu hususta fazla birşey söylemiyeceğiz.. dahi Mustafa Kemâl den evvel iarekete geçmiştir. SÎNOP HÜRRİYET VE İTİLAF CEMİYETİ NASIL KURULDU? Bu adam Sinop'u hiç sevmez. oportünizm. Fena kandırılmış. Mütareke olunca derhal Sinop'ta Hürriyet ve İtilâf fırkasını teşkil etmiş. Rasim Bey'i reis yapmış.. Akif idhâle devam etmiş. Sinop Hürriyet ve İtilâf Reis-i Sânisi dediği adamm adı Akif dir. bunu müfti ile ikinci reis de imzalamışlar. istibdat. Yunanlılarla çarpışıyorlar. oralardaki ordular da bunlara iştirak etmiş. bütün teşkilâta baş olmayı. Mustafa Kemâl Anadolu'ya gelince vaziyetten istifade etmeyi. Dizdarzade Hakkı ve Kemal ile münasebete girmiş.. Bu vaziyetten istifade edip Rasim Bey. darbe. izah edelim. kamerüla rezalet. Sinop ahalisinden öğrendiğime göre bu adam.cü fırka Afyonkarahisar'ında Yunanlılara karş müdafaa hazırlığmdadır. Ve yine mugalâta mugalata üstüne olarak Mustafa Kemâl s.. Köhne derecede ihtiyar ve dünyadan habersiz bir zavallı. fakat her yerdeki gibi cahil idiler. inkılap. bu tezada ne demeli.. Nasihat ettim. müfti vekili ve Hürriyet ve İtilâf Fıkrası ikinci Reisi. Her taraf millî teşkilât içinde. Ali Fuat'a mensup 23. Müftü de Boşnak.. Sinoplu değildir.. irtikap. istanbul'dan Vahidettin'in yaveri Zeki «bizim mahut Çerkeş Zeki» de işe karı şıp .14) Aynı zamanda valileri de emri altına sokmağa gayret ediyor.. Onları iblis gibi iğfal etmiş.anca Rum çetelerine karşı millî teşkilât yaptığım söylüyor. Bunu da kendine mâl ediyor.. Evvelce zikrettik..

. Yine Ankara'da hükümet haber aldı Sinop'tan da bana malûmat geldi. Şimdi zavallı Kars'ta aç bir haldedir. . Bu mektupta beni başlarına geçmek için istiyorlar!. Hüsnü Ağazade. Köylerden geçerken o adamlara bu mektupları vermeye başla dedim. Ses çıkaramadı..adam) olsaydı böylece yazardı. «Sinob'un şerefine yazık olur... Hem eşrafı. hem bunların ve halkın kanını ve Ankara'yı yeni bir isyandan kurtardığıma... Âkife uymamalarını söyledim. Neyse Zihni'ye mutasarrıf olmasını rica ettim. Dahiliye Vekili Recep dinlememiş.. Akif adında bir namussuz zavallı.... Bu adamı çok severim. Hakkı. Onu da yaptılar. yi de oraya davet ettim... aksine üçüncü Millet Meclisine bu Akif i mebus yaptı.. Akif'i de azarladım.. Hem Sinop'un şerefini. Telgraflar yazdım. giderim. pek telâş ettim. Erzurum mebuslarından Binbaşı Zihni Bey var. millî davaya bir hatırı sayılır hizmet ettiğime sevindim. 29 göndermeyi taahhüt etmiş. Sinop'a gittim. 30 AKİF DlYE BİRİ! ... Gitti. tertibi bana anlattılar: «Hazır geldin. Nihayet yollarının yanlış olduğunu anladılar. Akif yalnız kaldı. pek yiğit sözü özü doğru ve pek dirayetli bir adam. ayağı çarıksız fakir bir köylü gelir. Zavallıyı Fethi Bey dahiliye vekili iken Bitlis'e vali yaptı. Şehirli ve köylü Sinop'a toplanıyordu. Derdini dinler.Gitti.dinlemediler. Akşam oldu.. Akif iptida bunu öldürtmeyi teklif ediyor. Bunlar iki kardeş ve Türk fakat bunları da iğfal etmiş. vaz geçtiler. Beni de etmek istiyor. Sonraki Kürt isyanı. bu da Sinop için tarihi bir leke olacak. Halbuki. işte Mustafa Kemâl'in yazdığı mesele bu ve böyledir.. Yanlış yolda olduklarını söyledim. Yalnız bu adam Anadolu zaferini tutuyor. Herkes onu seviyordu.. mebusluğu gidiyor.) ediyordu. Akif e karşı müdafaa tertibi alıyor. maaş azalıyordu. Bana inanmak istemiyorlar. Mebus yapmasının sebebi şudur: Mustafa Kemâl Lozan'dan sonra namuslu hizmet görmüşleri birer suretle (. onu da bir tarafına oturtur. bilâkis o Dahiliye Vekili ağır bir ceza görürdü. Böyle iki tarafı birden memnun eden mutasarrıf asla görülmemiştir. Gitti. Zekinin şehirde eşraftan iki eniştesi (hemşirelerin kocası) var. Eline 8-10 mektup da verdim..ı. deliller getirdim. Ahali yalvardı... Toplandık. bir kulp takamadı: Has (. Yine olmuyor.. Tereddüt etti. Karılarına talâk-ı selâse ile vazgeçtiklerine dair yemin istedim. Türk Çerkeş birleşmiş Zeki İngilizler vasıtasiyle Sinop'a bir gemi silâh ve mühimmat I (*) Habislik ve sû-İ hal ile ilgili iki kelime metinden çıkartılmıştır. Halk yine fikrinden vazgeçmedi. Galiba bunun içindir ki utanıp admı zikredemcmiştir. Ehali beşyüz atlı hazırlamışlar. Ben de onlara vaziyeti anlattım. vatandan başka bir şey düşünmiyen hal . Sinop'ta Cemal Bey adında bir Binbaşı şube reisi var.. Derhal arabaya atlayıp Sinop'a vardım.Sinop Çerkeslerini iğfal etmiş. Olmuyor.. Kabul etti. Eşraf gelir bir tarafına. pek namuslu. Mâni olduk. İçtik Yine iknaya devam ettim. iptida Tercüman Ahnıed'e uğradım. «Değil sizinle olmak.. Artık mesele kalmadı. Bunu Mustafe Kemâl bilir: (.¦••¦. size yazık olur» dedim. işini yapardı. millet menfaati aleyhine kaldıracak. Onu ikna ettim. Halis bir Türk. Başka devlette olsa bu zavallı aç bırakılmaz. vatan hizmeti dedim. Bu mektuplarda eşrafa nasihat ettim. O da istifa etmiştir. Ben ise Ankara'da Maarif Vekiliyim. yalvardım. yerleşti. Sinop'ta eşkiyadan eser bırakmadı. Tehdide başladım...... Ankara aleyhine kıyam edecekler. ne kadar iğfal edilmişlermiş.)larmdan Recep Zühti'yi Sinob'a mebus yaptı. Düşündüm: Oraya iyi bir mutasarrıf ister ki işi düzeltebilsin. işlerini düzeltmeye başladı. zekî.. Oradan bir saat mesafede olan Rasim Bey'in köyüne gittim... Bitlis'te Kürt isyanını evvelce görmüş tedbirini söylemiştim. Zavallılar ne kadar gafil. Bin rica ile mutasarrıflığı kabul ettirdim. Kemâl. Hamdi Efendiler vs. hem halkı memnun etmişti.. Bunlar işleri. Onunla Çerkesler ikna edilmiş demektir.. baş ol!» dediler. Ve kendi eniştesi Doktor Şerafettin'i vazgeçmesi için istanbul'a Zekiye gönderdi. Beni vasıta etti. üzerinize gelecek fırkanın başında gelip sizi tepelerim» dedim. Zihni'nin dediklerini tamamiyle göstermiştir. Bu onun için fedakârlıktı.

Hatta istiklâl madalyası da aldı. O vakit bu mühim bir ticaretti. Maksadım Akif i himaye değildi. imha ediyorlar. 17 ve 18) de münderic şifresinde Mustafa Kemâl. Sinop'tan hemen istanbul'a geldim. böyle çok para vuruyordu. Akif i öldürteceğini muhtelif zamanlarda iki defa bana söylemişti. Bunu anlayamadılar. evvelki sahifelerden birinde halk hükümetin hıyanetinden gafil diyordu. Karar verince de yapar. Şimdi Akif.ikinci şık doğru olsa gerektir. O eski Akif derhal Mustafa Kemâl'ci oldu. ihtiyat olarak geceleri sokağa çıkmıyordum. Demirci ve emsali çeteler Raufu istemiyorlar. Recep Zühti'ye çatmaya tevessül etmiş ve çatmıştı. (Kaçmak) peşinde. O ısrar edince: «Yapamam. Raufu öldürmeye kalkıyorlar. Bunun için karantina idaresinden bile tehditle sahte patent aldı: Fakat kan dökülmesi hiç hoşuma gitmez. Recep Zühti ile beraber vurgun vurmakta. Rıza Nur gelir söyler veya bir kart gönderirse müsaade veririz dediler. Kendi bizzat bu tezadı yapmak (gafletinde) bulunmuştur. Ruslar bana vermezler. Bunda Ali Kemâl'in Anadolu hareketini. Aile hayatım bile söylerdi. Ben de yapamam. Yüzüm olmaz» demiştim. Rauf korkup kaçıyor. Şimdi Mustafa Kemâl Sivas'ta duramıyor. Böyle birçok adam yine hükümete ittihatçılar gelecek diye onları koruyor. Ankara'ya Ali Fuat'ın yanına. Bense Mustafa Kemal'in ne olduğunu iyi biliyordum. Bunun üzerine Akif benden ümidi kesmiş. Bin bir vatan meselesi. Yunus Nadi. ben de yapamam. gelirken yangın yerinden geçmesi lâzımdır. Peki. Halbuki Rasim Bey son zamanlarda Âkife pek düşman olmuş. Nemlizâdelerden beşbin ingiliz liralık bir çek getirmiş. O da. kötü şey demiştim. Buna mükâfaten mebus yapıldı. işte böyle nice vatandaşlar sırf bu hata ile can ve şereflerim kaybettiler. bu adam zabittir. Bu esnada Rauf Bey İzmir'e gidiyor. Geçerken bir kurşun refikamla kardeşimin başlan arasından geçer. Bununla büyük hıyanet etmişti. demiştim. KONGRE GÜNLERİ Nutukta (Sh. Beni birçok ölümlerden bu ihtiyat kurtarmıştır. öldürtmeye karar vermişti. Ona. Nitekim Ali Kemâl'de ittihatçılık düşmanlığıyle vatan işini birbirinden ayıracak derecede dirayet gösteremeyenlerdendir. Ferit Pa(*) Namus. Paris'te soluğu aldım. Sivas'a gidiyor. Bir kısmı böyle iblisler tarafından iğfal edilip milli harekete muhalefet ediyor. intikam meselesi değildi. Herkesin gözü Erzurum Kongresinde. Halbuki o zaman cemiyetler. meselâ Gerze Ormanlarım almışlar. Ali Galib de Mustafa Kemâl'in tevkifi peşinde! Bu esnada istanbul da Mustafa Kemâl'i azlediyor. iş iyice anlaşıldı. Yirmibin liralık irtikâp yaptı. Recep Zühti'nin himmetiyle Akif evvelâ Belediye Reisi oldu. işte bunun üzerinedir ki. halk savaşa düşüp belediyeler protesto yağdırmışlardır. Rasim benden hiç bir şeyini sak-lamazdı. Sahte vesikalarla Rusya'ya limon yolladı. "Bize Rusya'ya yüzbin liralık mal ithaline müsaade alsın diyorlar" demişti. hele. pek revaçta idi. Recep Zühti'ye beni öldüreceğini vadetti. fakat sonra devletin Ruslarla bir işi olur da beni gönderirlerse ben milletin menfaatini Ruslara veririm. Yahut bilerek hâindir . biz Rus sefirine sorduk. Maatteessüf böyle bir çok adamlar ittihatçılardan çektiler diye diğer tarafı tutmuşlardır. çünkü bunu istersem Ruslar verir. Şimdi Ferid tarafını tutmuştur. oradan da izmit mebusu Abaza Süreyya ile Sivas'a geliyor. ittihatçılardan çok çekmiş biri idi. Mustafa Kemâl Amasya'dan Sivas'a gitmek. Çok ihtiyatlı yaşamış bir adamımdır. O . Sivas'ta bir içtima yaptırıp reis olmak fikrinde. Bunu Akif kendi de bilirdi. 31 şa'nın Ermeni muhtariyeti yapacağını Şark vilâyetleri halkının duyup istizah ettiklerini söylüyor. Şerir. fakat cinayet fena şey. büyük mikyasta neşriyat ile İttihatçı hareketi göstermesinin büyük tesiri olmuştur. bir kısmı da sessiz oturuyordu. Eşyamı toplayıp.O da Akif'i buldu. deni. Bir akşam zevcem ve bir takım kadınlar kardeşimin refakatiyle komşuya giderler. Bu hal ilk devrede Millî Kıyamın inkişafım çok men etmiştir. Bu propaganda Ali Kemâl'in en büyük ihaneti idi. demiştim. bana gelmiş. O vakit öyle bir şeyi benden Prens Sabahattin de Ahmet Bedevi'yi göndererek istemişti. İşte o zaman halkın bir kısmı kıyamlar yapıp harici düşmanlarla uğraşıyor. fakat kimseyi toplamak mümkün değil. kendilerini kaybediyorlardı. imha ve eşkjya ile ilgili üç kelime metinden çıkartıldı. demiş. Harput Valisi Ali Galip de orada. Şahsî. Sivas Mustafa Kemal'in aleyhinde. Bu Akif Lozan'dan dönüşümüzde idi. Herbirinde bir iki saat uğraşarak vazgeçirtmişimdir. namussuz hırsız biridir. Zaten böyle vukuatı eksik değil.

bunu da Ömer Fevzi'nin üstüne yuvarlamak için yazmıştır. Bir kısım aza Mustafa Kemâl'i kongreye bile sokmak istememişlerdir. Birtakım müfid kararlar verip bir beyanname ve nizamname yapılmış. üç gün sonra da istanbul'a gitmeyip istifa ettiğini setredememişsin. mebuslar o koca nutukda koyun kaval dinler gibi bunları dinlemişler. Sonra bunları da tepeledi.. Fena mı etti? Geldi ya mühim olan budur. Kini de sönmez bir kindir. Sebebi de evlenmesidir. Fakat onca yalnız kendi şahsı var. Fırsatını bulursa yok eder. Erzincan Nakşibendi şeyhi Fevzi. Sahife 24-26 da Rafet'in yazdıklarını tezyif ediyor. Kongre de olacak. Bunlar daha vaktinden. fırsatı gelince (tepeler) Bu esnada Rauf onun en iyi âletidir. reis de olmuştur.. Halbuki öyle olmamıştır. Kâzım Karabekir'le Hoca Raifi ikna edip bunların himmet ve nüfuzuyla girmiş. Bunu sahife 40 da nasılsa itiraf ediyor. Bekir Sami (Tokat Mebusu).ve. Hapis de oldu. Hamit sonra alenen Mustafa Kemâl'e muhalif de oldu. Hatta son satırlar ne kuvvetli ve ne aşikârdır. Bundan ne çıkar.. Erzuruma varıyorlar. Yazar mı? Çünkü ismet Paşa en sadık (. köle... Bununla umum vatan müdafaası için icabında muvakkat bir hükümet teşkili esası konup işlerin idaresi bir heyet-i temsiliye intihap olunup bu heyete tevdi edilmiştir.âleti)dir. mim kor. O öyledir.. Onu neşrediyor. Sh. Sırası geldikçe göreceğiz. o vakitten Rafet'le aralarında münakaşa olduğunu göstermektedir. fakat o vakitten çok evvel onlar bu işe başlamışlardır. Veya bir tetkik yaptı. sırf şahsiyet. Bunlara tahammül eder mi? Sonra Refet'e yapacağını yaptı. O aralık koca bir millet batarken herkes müdafaa için karılarım. paşa istemiyoruz» diye bağırmışlardır. Sade entrikaya kuvvet vermeli.. bu sebepledir ki. Ruslar ile daima ve pek dosttur. çocuklarını. Mustafa Kemâl fikir. Rauf. 28 de Erzurumluların kendisini davet ve hakkında büyük muhabbet gösterdiklerini. Olur ya İngilizleri aldatıp kolayca gelir. Neyse kandırdığı Rauf un gayreti. Ondan böyle sıyrılmak istiyor.. Halbuki Mersinli Cemâlde (*) Köle ve kötü işlerle ilgili iki kelime metinden çıkartıldı. Heyet-i Temsiliyenin Vilâyet ve Sancakların intihap edecekleri azadan mürekkep olmasını teklif etmişlerdir ki.Çünkü Deli Hamit köle takımından değildir. Bu suretle başına belâ da getirdi. Zeki sonra Mustafa Kemâl'in çok hakaretine uğradı. Bu yazıların içinde bilâkis pekâlâ. . Bütün bu sahifeler adam tahkir etmeğe münhasır. Kendine kul. mâkul fikirler var... Kendisine olan muhalefetin şiddeti bu sahife ile bile anlaşılıyor.. nitekim evvelki sahifede de Raufu. Canım bu iki adam mezuniyet alıp istanbul'a gitmiş. Heyet-i Temsiliyye dokuz kişilik olup Mustafa Kemâl... evlenip yumuşak yatakta mı yatmak lâzım? Onu da yazıp zemmetsene be adam. 29.. âlet olmıyanları çekemez. Ağustos'ta kapanmıştır. Amma ne ise usta davranıp ölümden kurtuldu. Refet'i tezyif ediyor. Bu da mı yazılacak şey? Belki de mühim ailevî zaruretler var. uncu sahifede Mersinli Cemâl Paşa (Küçük Cemâl) ile Miralay Selâhattin Bey'i (Çolak Selâhattin) batırmakla meşgul.. Mutkî Aşireti Reisi Hacı Musa'dır. Kongre 23 Temmuz 1335 de açılmış. Demek bir işi vardı.. hem pek namuslu insandır.kaçmak istediği vakit hep Şarka kaçar. çünkü onda aynı zamanda Selâhattin'in ingiliz gemisiyle geldiği var. Biraz sonra Samsun Mutasarrıfı Deli Hamid'ide tezyif ediyor. Demek âzâ Mustafa Kemâl'in hususî emeller peşinde olduğunu o vakit pekâla anlamışlardır. Mustafa Kemâl Heyet-i Temsiliyye'nin her birini bir .. Nutkunda Erzurum Kongresini kendi toplamış gibi gösteriyor. Trabzon Mebusu izzet. 32 milli harekete çok hizmet etmiş biridir.oradan çıkması âni oluyor. Sivas'a gir-mesi. bunlara birçok sahifeler hasretmiş. hatta kim kendisine iyilik ederse. Bunu dcrcetmesinin sebebi.. Orada hazır. Altı gün dinlenmiş!. «Hatta kordonlu insan.. istediğine vasıl olmak mümkün. hakk-ı mahz'dır. Nitekim onu da aynı sahifede (Sh. Bitlis Mebusu Sadullah. diyorsun ama. Pekiyi Refet imza koymaktan korktu. 27) yine kendi itiraf etmek mecburiyetinde kalmış. reis yaptıklarını söylüyor. Nitekim öyle yapmıştır. ismet (Sağır îsmet) hâlâ gelmeyip istanbul'da kaldı ya.. Trabzon Mebusu Servet. bunlar neşredilmiştir... Ve bunlara düşman kesilir. münakaşa çekemez bir (müstebitti). evlerini bırakıp dağlara kaçarken. Erzurum Müftüsü sonra mebusu Hoca Râif. En kötü adamlar göstermeye çalıştı. Kim vatana hizmet etmişse. İyi adamdır. Bu adamın âdeti böyledir. Hem istanbul'a gittiyse yine gelmiştir.. Bunlardan biri Gümüşhane Mebusu Zeki'dir.

.. 41.33 söyler?!. Sade Rauf ve Bekir Sami ile Sivas'a dönmüştür.. Hangi kudretle? Bir de hem itilâf devletlerine hoş görünmek istiyor. içini çekerek bahsederdi... vatansız biri olsaydı.Sonra teşekkül eden Hürriyetperver Cumhuriyet Fırkası da teşekkülü menşeini yine bu zamanlardaki ihtilâftan almaktadır ki.halbuki her vilâyette bence yüksek tahsil görmüş dirayetli insanlar vardır. Yine bu sahifede kendi için «Efendiler. Bunu Mustafa Kemal kabul edemiyor.. hadi Salahattin fakat bir sürü insanlar mı? Yoksa Mustafa Kemâl mi? Bu esnalarda Sadrazam Ferid Avrupa'ya.. (Biri sağ yanına öbürü sol yana bakardı. namussuz. Mustafa Kemâl'de bunların içinde giderdi: Zavallı bunların mükâfatını Mustafa Kemâl'den pek iyi gördü.. Erzurum kongresi Ferit Paşayı istanbul Hükümetini telâşa düşürüvermişti. Böyle eşek diplomat görülmemiş. Yanına Heyet-i Temsiliyye diye kıymetsiz ve kendi gibi birkaç kişi almıştır. fakat Mustafa Kemâl'in kini sönmedi.... Bu cemiyet Anadolu'ya adam kaçırmak millete ümid vermek gibi bazı hizmetler yapıyordu.îstanbul hükümeti kongreyi dağıtmaya ve azasını yakalamaya teşebbüs etmiş. Güya vilâyetlerdeki insanlar Erzincan şeyhi gibi imiş.) Bu çok kızma alâmetidir. Öyle kızardı ki. Sırf bu garezledir ki... denmiştir. Sebebi Bunlar baş olur. ama bilmem neden yapamadı? işte tâ bu gözlerde başlayan.. Şaşardım.. bağlar. Sonra hikmetini öğrendik: Mevki-i hırs. Eğer Erzurumda kumandan olan Kâzım Karabekir. Rafet ilah. Mustafa Kemâl bundan bana ve herkese aklına geldikçe. Sonra buna zamimeten «İki milyon ermeni öldürdük» demiş. gözleri (şaşı) olurdu. Hem de bu potu kırıyor! minelacâib. onun da Mustafa Kemâl olduğunu başka dirayetli insan bulunmadığım ispata çalışıyor... Babası hakkındaki rivayetlere bakılırsa kendisinin Türklüğü de şüphelidir. Söndü. büyük meselelerde muvaffakiyet için kabiliyet ve kudreti lâyete-zelzül bir reisin vücudu elzemdir ilâh. Sırf bundandır ki Kara Vasıf a sönmez bir düşmanlık bağlamıştır. mümcssisleri Kâzım Karabekir. Kâh Rauf...birbuçuk milyon Ermeni (*) Şarlatanlık.. körlük ve sersemlikle ilgili üç kelime metinden çıkartıldı. Ali Fuat. sonra mecliste ikinci gurubun teşekkülüne sebep olmuştu. kendisi hükümsüz kalır.. Mustafa Kemâl bunu asla çekememiş.. Bu adam herkesi kör âlemi sersem mi sanıyor? Ama böyle sanan kendi... Kastı idamdı.. Rauf. konferansa çağrılmış güya müdafaa diye Suriye'yi Toros dağlarından itibaren göstermek gibi bir coğrafi cahillik ve Türk menfaatine pek muzır bir ahmaklık gösterir.Bunu da yalnız kalıp keyfe ma yeşâ hareket etmek için yapmıştır. Hele Fas'a kadar neden ve nasıl istiyor. 34 mevcut olduğunu söylüyorlardı.. Karabekir İstanbul'a dayatmıştır. ne vahim hatalar yapıyordu da önünü aldık. Bu işlerde kim haksız? Hadi Rafet. Bu adam buna niye bu kadar kızıyor. j-j .. Amma hakikat şu ki. Bir insan bunu kendi için nasıl . Bazı böyle şeyleri -ki pek çok.Bunlarla Türk Milletinde yalnız bir tane adam.» diyor. Buna mukabil ise Fas'a kadar devletin mevcut bir hukukundan bahsetmiş.. Sarhoş olunca da böyle olur. tarih gayri kabili itiraz bir suretle ispat etmiştir ki. Kara Vasıf a hakaretler etti.. kâh Rafet ile ve daha bütün temasta bulunduğu adamlar ile olan bu haller.suretle dilgîr etmiş.. kâh Salahattin... Nasılsa idam edemedi. asılsız kibri gurur ve hırsını örtmek için yazılmış satırlardır.. millî cidalin muhtelif buhranları esnasında en mühim ve felâketli zamanlarda Mustafa Kemâl kaç defa Ankara'dan kaçıyordu da ne güçlükle önüne durabildik. ve.. Sahife 42 ve 43 de karakol cemiyetini zemmediyor.hiç yazmamıştır. Bu hususta her tarafa emirler vermişti. Nutkunda olsun bu kıymetli hizmeti bir defa zikredivcrseydi ya. Bu ne.!..hepsini yakalar. korkusudur. Suriye'yi Toros . uzaklaştırmıştır. iş oldu bitti. Halbuki Türkiye'de Harb-i Umumîden evvel Ermeni istatistikleri bile -ki pek mübalâğalı idi.derhal yıkmak için teşebbüs etmiştir. Bunu teşkil edenler Refet ve Rauf müstesna diğerleri ve Erzurum mebuslarıdır. onu hapislere soktu. istanbul'a yollardı.. ci sahife badeheva. kâh Kara Vasıf.

. «Re'sen bir şey yapma. istemiyorlar. Bu. içtima-lar da onun usulüdür.. Türk Milletinin hem halâsı hem vefatını yazmıştık. manda aleyhine söz söylüyorlar. (bir kelime okunamamıştır) atıp kırdığı.... Bir de alâkadar zatlar ve orda bulunanlar yazmalıdır...... nazırlık... Meşru ve alenî surette .. imam bildiğini okur. Zaran yok. Ekseriyet oldukları halde Mustafa Kemâl'i hırsından mahrum edememişlerdir. Halbuki Anadolu eşkiyası vurmadan soyar.. En mühim zalimler böyle yetişmiştir. böyle vak'alar esnasrnd asivrilen şahıslar hemen umumiyetle tahakküm ve istibdat yapıp milletleri kasıp kavurmuş-lardır. Dalgalar bu odun parçasını.... resmi fuhşunu yapamaz... Onunla herşeyi yapmakta kendinde salâhiyet buluyor. Zavallı coğrafya böyle siyasî maksatla tahrif edilir. Mektup yazılıyor. Bunların teşkilâtını ve bu babta Mustafa Kemâl'in neşrettiği vesikaların doğru olup olmadığını bilmiyorum.. fakat kudretsiz.. bir gün bir sahile attığı gibi bunu da. I (*) Bir şahıs ve bir il İsmi metinden çıkartıldı.¦. Müzakereler oluyor.. 35 SİVAS'TA MANDACILAR KİMLERDİ? i Sivas Kongresinde manda meselesi uzun münakaşayı mucip oluyor. Bu millete bir kara gün daha yazmış imiş. Bu adamları cidden tebrik etmelidir..... manda lehine... Bosfor'dan Karadenizin dalgalarına atılıp teslim ediliyor. Müdafaa görürse vurur.Hoca Raif. Sivas'ta Mustafa Kemâl. Riyaset için birer hafta her azanın sıra ile reis olması ve riyasetin tecridi gibi gayet makul. Nihayet Amerika'dan Türkiye'yi tetkik için bir heyet davet edilmesine karar veriliyor. Rauf. işte bugün.'a atıyor. Bu neticeye göre manda demek. Âdeti böyledir. Mustafa Kemâl nutkunda «Bu mektubun gönderilip gönderilmediğini hatırlamıyorum. Sonra Büyük Millet Meclisinde de daima böyle yapmışlar. Diğerleri bunun hırsını biliyorlar.. Oldu.. Tarih bir misâlini göstermiştir ki..17) Müsveddeyi yırtınıştır.. Kâzım Ka-rabekir'de itiraz ediyor.. Kâzım Karabekir'e bu babta verdiği cevap (Sh. Heyet-i Temsiliye karar versin. Hâmî....... Mustafa Kemâl bugünkü zulmünü soygunculuğunu.. Bekir Sami....» (Sh. fuhuş ile meşgul bir sahış. O zaten Erzurum'da alacağım aldı. Rivayete göre arabadan eşkiyaya silâh atılmıştır..... İsmail Fazıl Paşa. bu millet inim inim inlemezdi.. 82) çocukça aldatma mugalâta ve kendi imzasını koymak için bir ısrardır..dağlarından farzetmek Fransızların ekmeğine yağ sürmektir. Sonunu düşünüyorlar. Nitekim her taraftan itirazlar yağıyor. Halbuki bu müzakereler usulü dairesinde ve meşru değildir. Eşkıya önüne çıkmış.soymak için vurmuş deyip geçti. (Ali Fuat'ın babası) Rauf. Bekir Sami.. Bu zatın arkadaşı İzzet de böyle İzzet bir müddet sonra Samsun'dan Ankara'ya gelirken Havza civarında yolda öldürülmüştür. Bursa murahhası Ahmet Nuri. O nama yap!» diyor. karışık.illâ reis olup... Ve makul nasihatler veriyor. Yahut Mustafa Kemâl'in entrikadaki meharetine mağlup olmuşlar.larla kendi istediğini terviç ettirmeye çalışır.. Tatil edince azayı hususi görür. Yine riyaset meselesi çıkıyor. öteden beriden gelmiş birkaç murahhas ve hiçbir sıfatı haiz olmayan Hüsrev Sami gibi bazı adamlar var... gökten ayak ucuna düşmüş bir kudret oluyor... Derhal istirahat vesilesiyle celseler tatil ediliyor.... Bu.. Bu itirazı en ziyade yapan Trabzon mebusu Servet'tir. Zaten Suriye'ye bu hududu Fransızlar veriyor. Arabadaki adam müdafaa yapamaz. kendi namına tamim neşretme. azimsiz insanlarmış. Kara Vasıf. Etrafındaki zayıf insanlar» entrika kuvvetiyle dağıtıp reis oluyor.. Muvaffak olsalardı.. Mustafa Kemâl kendi rivayetine göre bunu istemiyor... Talih. padişah damatlığı. Rafet. nefsülemre muvafık teklifler yapıyorlar. Bunlar bir harisin işine gelir mi?!. sürülüyor. Ekseriyet mandacılarda.... Mustafa Kemâl'e kâfi. Sürgünlük buna hırsının tatmini için en müsait bir meydan. Kendi iştirakini iptal için böyle diyor. keyfi gibi hükmetmek istiyor. Derken Sivas'ta taslak halinde bir kongre olabiliyor. Cami.. Millet can kaygusuyla her yerde düşmanlarına karşı canım dişine alıp ayaklandığı vakit İstanbul'da hırs. Bunda bil-miyerek Kâzım Karabekir'in de Rauf un da büyük bir mes'uliyet hissesi vardır Millet düşmanlarla uğraşırken içte Sivas'ta da riyaset entrikaları kaynıyor..

Milli harekete iştirak etmeyen vali ve emsali hakkında şiddet tatbik ediyor. Ta iptidadan beri hergün Karabekir aleyhinde «Aptal.» diye bize ve herkese propaganda yapardı. Bunlar Türk lehine rapor verdiler. Ali Galip Halep'te soluğu(*) Yalan. Karabekir'e başvekillik değil. Böyle hırsızlama işleri Büyük Millet Meclisi ve Hey'et-i Vekile kararları hakkında yüzlerce yapmıştır.. gülerlerdi. 36 nu alıyor. münasebet de kesiliyor. istanbul Ali Fuad'ı azledip yerine Kiraz Hamdi'yi (Hamdı Paşa) tayin edi yor. tezvir ve entrika ile ilgili beş kelime metinden çıkartıldı. istanbul'daki münevverlerin. Halbuki madem karardır. Kuvvetin çoğu Hintli asker. Tevfik Rüştü'de Kiraz'ın evrakını çalıp Ali Fuad'a kaçıyor.kendi-ne muti ve âlet bir meclis toplamak için gayrete başlıyor. (Sh. Bu mesele böyle değildir. eşek ilah. Bunlar kaçıyorlar. softa. Hintliler bizimkilere kurşun atarken mahsus havaya sıkıyorlar. Meclisi de toplar. Avrupa Amerika mümessillerinden mürekkep bir heyet izmir'e gitti. Tevfik Rüştü de istanbul Hükümetinin adamı olarak Kiraz'la beraber oraya gelenlerdendir. Cumhurreisliklerini almak için mazur göstermek için tertib ettiği bir desisedir. Bu suretle Heyet-i Temsiliye ile istanbul'un arası büsbütün gerginleşiyor. Gördük ki.. demiş Fethi'ye vermiş. Ferid Paşa hükümeti Mcbusan Meclisinin intihabı için her tarafa emir vermişti. Hint askeri çekiliyor. Bu gibi şeyler de lüzumsuz.İkisinden birinin tercihi için Fevzi Paşa'yı hakem tâyin etmiş. Eskişehir'de İngiliz askeri var. Mustafa Kemâl bunları ve Harput Valisi Ali Galib'i tevkif için oralara emir veriyor. Mesele sırf Karabekir'i de başvekillik kabulüne tama ettirip kendisini yeminini bozarak Meclisi. 1335 yılı Eylül iptidalarında aradaki muhabere. Sebebi Kırşehir Mebusu Rı( za'nın hizmetini söylememektir. iyice tafsilât veren Mustafa Kemâl nutkunda bunu üstü örtülü geçiyor. Bu esnada Ankara valisi Refi Cevad'ın babası Muhittin Paşa tevkif edildi Nasıl olduğunu evvelce yazdık.istediğini yapamazsa o istemediği kararı gayri meşru ve gizli surette iptal eder. Ufak bir çarpışma oluyor.) gayretiyle neşriyat yapıp. bu hizmeti zavallının idamına varmıştır. Bu esnada Ali Fuat Kolordusu dahilinde icraatta. Orduları ele almıştır. Tabiî çizmesini çekiverenler gibi uşak değil. millî ahrar ilah. hain olmaktan kendi kendisini beraet için. İngilizler de Hanzâdeler vasıtasiyle Kürtleri ayaklandırmaya çalışıyorlar. namuslu adam için onu icra.. Fethi de ben daha iyi yaparım. Hem Fevzi böyle şeye ne karışıyor. dolan. siyasi âlet yapıyor. bu Yunanlılar'm İzmir'de Türkler'e yaptıkları katliâmlar oranm teknik vaziyeti hakkında tetkikatta bulunmak üzere. Yani başvekil tayininde Erkan-ı Harbiye Reisini Hakem yapıyor. Mustafa Kemâl intihabı Heyet-i Temsiliye'ye rabtedip kendi avucu içine almak. bu babta ısrar eden Kâzım Karabekir'in de başvekilliğini kabul ettiğini söylüyor. mevcut Rumların da son asırda Yunanistan'dan gelmiş olduğuna dair neşriyat yaptılar. Ali Fuad Eskişehir'i kuşatıyor. Uşak gibi hizmet etmiştir. Bu rapor bizim Türk tarihinde dercedilmiştir. tehdik.. Güya Başvekilliğe Fethi ile Kâzım Karabekir münasip görülmüş. ele alırsa tamamdır. Harbiye Nazırı Süleyman Şefik ve Dahiliye Nazırı Âdil'in emri ile Sivas'ı basıp Kongre azasını tevkife memur edilmiş ve Sivas'a vali tayin olunmuş idi. hiçbir şeyi vereceği yoktu. Onu Karabekir de diyebilir ve derdi. Yemininde. siyasî uşak. Çok teessüfe şayan ki. fikrine uymazsa kendisi istifa etmek lâzımdır. Kuzu Paşa der.134) Bu mazeret teşkil etmez. Hamdi Eskişehir'e geliyor. Fevzi Paşa bu adama her entrikasında kuşu gibi âlet olmuştur. Bir kısmı da bunu az görmüş Öküz Paşa derler. Amerika mümessili Amiral Bristol bu heyette azadır. onlardan birkaçını bir ingiliz zabiti ile oralara gönderiyorlar.. Bunda maatteessüf diğer gayet vahim bir şey görülüyor: Askerleri siyasi entrikalara karıştırıyor. imiş. Bu sebeple ilk Millet Meclisinde "f" nin üzerine iki nokta koyarak bu adama Kuzu Paşa adını koymuşlar. Bu adamlar mallarını cidden iyi biliyorlarmış. Bir defa bir adamın ben daha iyi yaparım demesi delil olamaz. izmir'de nüfus tetkikatı yapan ingilizler de ekresiyetin Türk olduğuna. . Sivas Kongresinde Mustafa Kemâl'e ileride hiç bir memuriyet kabul et-miyeceğine dair yemin ettiriliyor. Bir vaiz vazettiğinin aksini yapıyor diye halkta öyle mi yapsın?... millî cemiyetlerin (millî kongre.

siz Almanya ile harb edeceksiniz» diye kandırdılar. Ve ingiliz zabitine hemen Sinop'u terketmesini. Lloyd George sıkışmış idi. etmediği takdirde kendisini tevkif edeceklerini söylüyorlar. Bir aralık Konya'da Vali ve Ferid Paşa'nın adamı olan Cemâl mahpusları silâhlandırıp millî ha' rekete karşı gelmek istemiş. Hatta Sivas'ta kongrede Mustafa . Eskişehir'de de vâki olmuştur. O zaman Harb-i Umumi neticesi millet kamilen ittihatçı aleyhdarı olmuştu. Fransız Başvekili Klemanso da böyle. Bu halk bu sefer de Mustafa Kemâl'i ittihatçı zannederek millî harekete muhalif bir tavır alırlar. Ahali o adamı köylere kaçırıyorlar. fakat mütareke olunca İngilizler işi değiştirdiler. ingiltere aleyhimizde daha hafif harekete mecbur olmuştur. millete sarf etmemiştir. Venizelos bunları türlü türlü yalan ve düzme şeyler ile kandırıyordu. HÎND ASKERLERİ VE HİLAFET MESELESİ Hindu hareketleri ile herhalde ingiltere hükümeti üzerine lehimize büyük bir tesir yapmıştı. Nihayet Hindistan Vali-i Umumisi (Montagü) de halkın arzusunu teyiden ' İngiliz Kabinesine bildirdi. Hint de büyük bir hareket başladı. Hilâfetin hiç bir faydası yok diyen Mustafa Kemâl buna ne diyecek? Bu babta çalışan Hind Komitesi (Hilâfet Komitesi)dir. Lloyd George bilhassa Venizelos'un tahrikine kapılmış idi. Hükümet konağına oturup ahaliyi tehdit ediyor. Mecusî Hintliler de bunlara iştirak ettiler. Meşrutiyetin iptidasından beri bu böyle idi. Lloyd George Türkün en büyük düşmanı kesilmişti.Ingilizleı Merzifon'daki kuvvetlerini de Samsun'a çekiyorlar. Zabit gelmişken Rus Konsolosunun kalmış eşyasından kıymetli halıları alıp gidiyor. hilâfetin faydası oluyormuş. Bunlar Halife ile yâni Türkiye ile harb etmiyeceklerini söylediler. Lloyd George sözünü derhal unutaverdi. Yarım milyon ingiliz lirası kadar olan bu paraya da Mustafa ne diyecek ki.. Harb-i Umumî sonlarına doğru Alman BaşvekHi Bedman Holveg resmî bir nutkunda Türklerin büyük bir hayatiyete malik olduklarını göstediklerini söylemişti. Millî kıyama iştirak eden ve Samsun'dan kaçıp gelen Osman Bey'i (Mebus Necmi'nin kardeşi) tevkif etmek istiyor. Şevket Ali. 1 edemezlerdi. İngilizler Harb-i Umumide çok Hintli asker kullandılar. Fakat yine aldırmıyordu Montagü'nün raporunu İngiliz nazırlarından biri matbuata verip neşretti. Mecid ve emsalidir ki. Mütareke olunca Hintliler İngilizlere «Siz bizi aldattınız. ' Harb-i Umumide aleyhimize silâh istimal etmelerine ve bize yardım etmemelerine gelince -ki Mustafa Kemâl'in hilâfet aleyhine yegâne silâhıdır. Rafet oraya gönderilmiş ise de daha varmadan Cemâl kaçmış. Orada da bir yolsuzluk olamamıştır. her parçayı bir devlet alacak. el'an kendi yed-i ihtilas ve sirkatindedir. işte Hindliler'in bu yardımlarından biri de Türkiye'ye getirilmiş olan Hind askerlerinin Türk'e karşı silâh istimal etmemeleridir ki. Türkler aleyhine büyük bir düşmanlığa başladı. Fakat ona hiçbir şey dinletemiyordu. Bu da 1 büyük bir gürültü ve o nazırın istifasını mucip oldu. Hindliler bize birçok para yolladılar. Ingilezler bunları «Hayır. Alâ şeyler. Demek ki. bu işin de başında Rasim Bey var Akif in iğvaasmdan evvel Sinop ahalisi işte böyle. Irak vs. Bu para macerasına tekrar geleceğiz.aşikârdır ki.. her yerde Türkiye aleyhine kullandılar. Halife aleyhi ne harbettirdiniz» dediler. Bu suretledir ki. Çünkü hür ve müstakil değil.tngiliz Başvekili Lloyd George da «Anadolu ve Trakya'nın Türklerin anayurdu ve atalarından kalma mirası olduğunu» itiraf etmişti. Bu mesele her şeyden mühim olmuştu. Samsun'dan Soldors adında bir ingiliz zabiti Sinop'a geliyor. Nasıl yapabilirler?. Bunun müsellah şa\ hışlan Mehmet Ali. ittihatçılar o vakit bir takım eşrafı bilhassa Salim Efendizâdeler'i hapis ve nefyetmişlerdi. Halbuki ingiltere Askerî Partisi Türkiye hususunda Lloyd Geor37 ge'dan başka türlü düşünüyordu. Türkiye parça parça taksim olunacak. Kastamonu halkı şiddetle ittihatçı aleyhtarı idi. Hükümetin önüne toplanmağa başlıyorlar. «Türkiye'nin bir karış toprağına dokunamayacaksınız» dediler.

Kimbilir ne kadar da adam ölmüştür. Anadolu'yu geziyor. Onlar tabii gömülü.» demiş. İhtiyar bir köylü. işler bittikten. ERMENİ MESELESİ Harbord'a ait bana Erzurum'da bir menkıbe söylediler. Sonra Mısır'a sefir oldu. bu yolda edilen emek ve çekilen zahmetleri. Mustafa Kemâl Defterdar Kör Ferid'i Vali ' Vekili tayin eder. siz hükmedin. Oraya cephane taşıyayım. Yağmur var. Vali Vekili ve Jandarma Kumandam birleşip Osman'ı hapsederler. Sonra diğer zabitler toplanıp Osman'ı kurtarırlar. Zaten Abdülhamid'in de hafiyesi idi. Bir kağnı iki büyük top mermisi nakledebiliyor. ben de bu uğurda ölelim. Meselâ bir kedi ne kadar sağ olsa ve gayret etse bir arslanı parçalayabilir mi? Vaziyet ve zaman yardım eder başka. Çamurda. Yol Ankara'dan inebolu'ya kadar. Kadın ağlamış ve: «Bırakın! Bunun babası gâvurun karşısında öldü. Cemâl ve Osman cidden büyük gayretler ve fedakârlıklar göstermişler. Her otuz adımda bir iskelet yatıyordu. paltosunu çıkarmış. Bu hususta malûmatım yok. Erzurum'un etrafında geniş ve birçok mezarlıklar var. General onun bu cevabını Mustafa Kemâl'e göre takdir ile karşılamış. Bu da.Arabada yanında Erzurum Belediye Reisi varmış. i Millî harekete büyük hizmetler etmişlerdir.v Kemâl'e de ittihatçı olmadığına ve olmıyacağına dair yemin ettirmişlerdi. Cemâl bu işi gayet güzel idare etmiştir. mermileri örtmüş kendisi sırsıklam. O da bu sefer Vali Vekili ve Jandarma Kumandanını tevkif eder. Şu mübarek Türk mermiyi canından ziyade düşünüyor. istanbul ile tekmil muhabere ve münakale kesilince İnebolu yegâne ve mühim bir iskele olmuştu. Nakliyat kağnılar ile bu yolda oluyordu. Er-menisi mi? Bu memleket hangi millete aittir?» General tereddütsüz «Türkün» demiş. Kastamonu'da birşey hikâye etliler. Bunlar asırlardan beri mevcut mezarlıklar. Galiba Miralay Osman Bey'i de tepeledi. Türklerinki ne kadar. Ermenilerinki ne kadar? Şimdi ben söylemeye-yim. Ben bu yolu millî kıyam esnasında 8-10 defa geçtim. Yine bu esnalarda Amerikalı General Harbord Ermeni meselesini tetkik etmiş.103) demiş. Zavallı açlık içinde deli olup öldü. buralarda bir . bilhassa Çankırı ve Kastamonu arasında öküz. Demiş: «Bunlar Türk mezarlığıdır. kağnıları toplamışlar. Orada da morfin kaçakçılığı yaparken yakalandı. Aynı zamanda oradan birkaç defalar asker tertip ve talim e-dip edip cepheye sevketmişlerdir. Bu memleketin asırlardan beri Türkü mü çokmuş. mühimmat. Bir milletin sağ olması ve fedakârlık etmesi adem-i muvaffakiyeti giderebilir mi? Mesele kuvvet ve kudret ölçüsü ve vaziyet meselesidir. Sonra Mustafa Kemâl her şeyi kendi yapmış oluyor. Bu Türkte bu hamiyet nedir? Millî harekette böyle menkıbeler binlerccdir. Cephane gelmiş. Sivasta Mustafa Kemâl'le görüşmüş.Millet berhayat oldukça ve teşebbüsat-ı fedakâranesine devam ettikçe adem-i muvaffakiyet mevzuu bahis olamaz» (Sh. Kastamonulular muhalif vaziyette olduğundan Ali Fuad oraya Miralay Osman Bey'i gönderir. at iskeleti üc dolu idi. ¦)¦' KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLERİ Bu yollarda giderken mühimmat nakleden kağnılara rastgelirdim. Bu hal bu yolun ehemmiyetini. Nihayet Muhiddin Paşa oraya kumandan olmuş ise de Mustafa Kemâl'e jurnal göndermekten başka birşey yapmamıştı. Biri toplayıp yazsa. Harbord'u gczdiriyorlarmış. silâh ve emsali de hep buradan geliyordu. Sonra buraya sabık Kütahya Mebusu Cemâl Bey vali tayin ediliyor.Hiç bırakır mı? Çünkü vatana hizmet yapanlardandır. Çünkü söyledikleri sözlerde mantık bile yoktur. Bu heyet AnıerikaMar'a Anadolu'da bir Ermenistan ve Ermeni olmadığını. lüzum kalmadıktan sonra bu Cemal'i de tepeledi.. verilen kurbanları gösterir. General ona: «Ya muvaffak olunamazsa» demiş. Gözlerimden yaş geldi. Harbord «Bunlar ne kadar çok?»dcmiş.. Belediye Reisi zeki ve ince adammış. istanbul'un casus38 lan bu yol ile girmek istedikleri gibi İstanbul'dan millî harekete iştirâka gelen insanlar. Küçük bir yer Generale demişki: «İşte tarihî ve maddî şahit.kar kıyamette bu Türkler bu yolu bin kere geçmişlerdir. Galiba General Mustafa Kemâl'le alay etmiş. O da «. Şim39 di size Ermeni mezarlığını da göstereyim» Götürmüş. Herkes acımış «Kadın sen köyüne git!» demişler. Bir kadın da sırtında birkaç aylık çocuğu ve kağnısı ile gelmiş.

Hayır. dirayetine göre herkese bir unvan verirdi. Kars'ta.Bunları basan millet parasına da yazık demedi. kuvvet heder edilmezdi. Bunlar namuslu adamlardı.. Bunların hepsi de bu papazların raporuna istinaden yazılıyordu. Amerika Türkiye'de bir Ermenistan teşkil ve himaye etmekten vazgeçmiştir.. Şimdi bu vaziyette görülüyor ki. BOLŞEVİKLİK MODASI VE YEŞİLORDU . Bunu da bu iki şahıs yapıyor. Baktılar. istanbul galip gelmiş millî tayam bitmişti. yanaşır mı? Sonra âmir-i mutlaklıktan düşme ihtimâli var.. Zamanla bunlar yer tutmuş. Türkler zâlim olup mezhep hürriyeti vermediklerini. elbise ve çamaşır dağıttılar. Rafet'le Çerkeş Ethem yetişti işi kurtardılar. şükran-ı nimet olarak tepeliyor. işler daha yolunda gider.) bu adam. O vakit Amerika. Bunlar olmasa idi. gönderdiğimiz takviye kuvvetleri mağlup oldu. (sahife 104) Kendisine böyle tarikat-lerce yüce bir paye verdiğini zikretmeden geçmiyor.Demek ki bu adam vatanın kurtulmasını değil kendi şahsi kuvvetini düşünüyordu. Bunun da öyle. mümtaz bir yaradılışı olduğunu isbat için.. Müslümanlığın Hristiyanlar'ı kesmeyi sevap yazdığı Türkler'in Ermeniler'i katliâm yaptıklarını söylüyorlardı. protestan ve bunlardan da papaz olan Ermeniler yıllardan beri Amerika'da gayretli ve hummalı bir propaganda yapıyorlardı. Millet birbirini kırmaz. Mustafa Kemâl istanbul ile teşriki mesaiyeye hiç yanaşmıyor. Böyle her âdi vesileden bu babta istifade ediyor. Amerikalılar da Ermeniler'i ve hakikati anladılar. Bu nutukta sade gurur ve öğünme var. Bu halde Bolu. Bunları dinletmek için mebuslarının ömürlerine acımıyor. Yani Amerikalılar Ermeniler'e milyonlar sarfettiler. Ermeniler'in mazlum istiklâle lâyık olduğunu Anadolu'nun eski asırlardan beri kendi öz yurtları bulunduğunu. Bunlar neticesindedir ki. Bu sayede Mustafa Kemâl de şahsen nice nimetlere konuyor. Taşnaklar artık Amerika'da para toplamıyorlar. hakemler darüleytamlar.» diyor... Hatta Harb-i Umumîde Ermeni katliâmı diye ilk yaygarayı koparanlar yine bu Ermeni Protestan papazları idi.. Hep medhi ve gururu. Bu bir hata(*) Deli mansı taşıyan bir kelime metinden çıkartıldı. fakat hepsi de Mustafa Kemâl'in meddabı. hastaneler açtılar. vatan ve millet kurtuluyor. Yine ayıların kırk türküsü varmış hepsi de ahlat üzerine imiş mazmunu. Kayseri'de. Ermeni çocuklarım. Lozan Muahedesi'nden beri dalkavukları da aynı şeyi yapıyorlar. Bu esnada istanbul Anadolu ile müştereken çalışmak için Kerim Paşa tarafından Ali Fuad'a ve onun vasıtası ile Mustafa Kemâl'e müracaat ediyor. Ferid Paşa ise hiç böyle bir teşriki mesai istemedi. Halbuki. istanbul'un millî gayeye itaat ve o yolda yürümesi şartını koş.Ermenistan yapmak haksız olduğu gibi mümkün de olmadığını söylemiştir. isyanları belki olmaz. Neler yazmadılar. Halife orduları tertib edilmez. Dünyada her şeyin hakikati bir gün olur meydana çıkar. Nihayet! Kaç yıl var ki.. Ölümden kurtulan bu heyet bunu imzası altında neşretti. kabul ederlerse bu suretle kuvvet elbet artar. bu Merzifon vesâir Amerikan Kolejlerinde okuyup. istidadının fevkalâde olduğunu söylüyor.Artık Ermeniler'i eskisi gibi himaye etmiyorlar. Canlarım kurtarabildiklerine yine şükretsinler. Erivan'da Amerika'dan gönderilen heyetler.. Hiç bir tane de kusuru yok. Merzifon'da. Kabul et. bu kadar kan dökülmez. mütakere olur olmaz. sahih zannedilmiş. (. Bana da "Kutb-ül-aktab" derdi. Tuhaftır Kars'a bizim askerin gideceği zaman Ermeniler oradaki Amerikan heyet ve doktorlarını öldürmek istediler. Bu da sırf Mustafa Kemâl'in âmir-i mutlak kalmak hırsından dolayı idi. Nihayet üç gece uyumadık. Bolu isyanında kumandanlarımız. ingiltere ve Fransa'da bu hususta aleyhimize yüzlerce risale ve makale neşredildi. Ayı'nın kırk türküsü varmış hepsi de ahlat üzerine imiş. Tabiî bütün bunlar Ermeni aleyhine Türk lehine tesir yapıyor. Bizim ordu yetişip kurtarmıştır. Yine bu sayede idi ki. Bereket versin ki. Konya ilâh.. Halbuki bu teklifi yapan hükümetler Ali Rıza ve emsali kabinelerdir. 40 dır... bununla iftihar edip. Muşta fa Kemâl bu muhaverede «Abdülkerim. Türk Milletinin ölümü hayali gözümde sallanıyordu.. hırsını tatmin ediyor. Artık herşey bitiyordu. bütün Ermeniler'e yiyecek. Zaman geliyor.. Düzce. Erzurum'da.. Amerikalılar da Ermeniler'e karşı büyük bir teveccüh hasıl olmuştu. hastalarım topladılar.

Mesele bundan ibaret. Yeşilordu masalı Azerbaycan'ı Ruslar'ın işgal etmesini kolaylaştırmak için ihdas edilmiş bir ya41 landı.. ordusunun elden gideceğini gördü.» diyor. Mustafa Kemâl kabine ile de (. Bu havadis her tarafa yayılıyor... Kerim Paşa ile olan muhaberesinde bunu kendi dirayeti olarak gösteriyor. Mustafa Kemâl Bolşevikler'e ümit bağlamış. Telâş arttı. Ruslarda bilittifak Erzurum'a dönmüş. Derken... Türkiye'yi Bolşevik. (Sh. Bu Şark cephesinde hapsedilmiştir. Mademaki ilk günden beri söylüyorsun. Herkes hayrette. Mecüc mü» geliyor! Bakü'de yapılan bir kongreye Erzurum ve Trabzon'dan Rus-lar'dan yardım ümidiyle birkaç kişi gitmişti. aklınca Rusya'daki Türk ve Tatarlardan Ruslar'ın iştiraki ile yardıma bir ordu getirecek. Zanmnca Bolşeviklik ve komünistlik çok iyi şey.. Tehlike Ankara'ya yaklaştı. Fakat kabahati Rafet'e veriyor. Mustafa Kemâl Yeşilordu hakkında büyük bir propaganda yapmakta berdevam. Daha belki sandalyelerine bile oturmadılar. Namuslu bir kabine istiyor. Halil Paşa. izmir etrafında bilfiil vatan müdafaası. hem de kabinede Ahmet. tevkif edin. «Cemâl'i.. Millet Meclisi toplandı. hiç bir yüzü ve ümidi kalmamıştı. Bunu kendi de itiraf ediyor. Fakat kavga çıkaracak. Karabekir onu bu fikrinden dolayı hapsetmişti. kendisim reis yapmak fikrinde. «Bolşeviklikle Ruslar müslüman oluyor» diyor. Be adam Rafet eğer alçaklık ettiyse adamın köküne kırağı mı girdi. 173). Halinde bir zaptı rapt görünmüyordu. Abuk Ferid'in düşmesini zaruri bir hale koymuştu. Derhal oraya koşacağına Erzurum'a kadar gidiyor. İlk hamlede Şark vilâyetleri ehalisinde Komünistliğe büyük bir muhabbet uyandırılmıştı.. gelmiş idi. Cemâl Paşa. Kabinede iken millî hareket aleyhine de hiçbir şey yapamamak dirayetsizliğini göstermişti. Nihayet Ankara'ya geldi. şimdi namuslu bir kabine geldi ne yapacak? Ne yapmalı? Rıza kabinesinin namusundan şüphe etmek vicdansızlıktır. Keza Baha Sait admda biri Rusya'da Bolşevik olmuş.. Öyle ukde-i hayatiye halinde olan bir yere onu niye yo Ihıyorsun?!.. Kâzım Karabekir de bu fikre yatmış.. Refik... Ferid'i. Yeşilordu palavrası da Rusya'da Ruslar tarafından uydurulmuş..). Kendisi de asker. Anadolu'da hükümet teşekkül etti de niye bu adam izmir cephesiyle alâkadar olmadı.. O da hırsına alet olduğu için lâzım. Enver Paşa onun peşinde Doktor İbrahim Tali' (Dürzi). 117) den itibaren okuyunuz. Nutkunda dercettiği mukabeleyi (Sh. Bizde Ankara'ya gittik. Şark mıntıkalarımız komünist yapılmak isteniyordu. Adamlar gönderiyor. Ruslarla birleşmeli. Sonra «Ali Kemâl. Hem de Rafet kötü imiş.. Bursa'ya da girdiler.Fuad adında biri Rusya'ya gidip Bolşevik olmuş. istemiyor. Mustafa Kemâl. Ferid Paşa kabinesi düştü yerine Ali Rıza Paşa kabinesi geldi. Fakat Mustafa Kemâl bu yalnış fikre saplanmış hâlâ ısrar ve devamda... Halil ile muhabere tesis ediyor. Bunun adını da Yeşil Ordu koyuyor. Bedri.. Şark cephesine aksettirilmiş oradan Anadolu'ya yayılmış idi. Nihayet Yunanlılar Manisa'ya. Küçük Tal'ât gibi bir takımları Rusya'da Bolveşikler ile beraber. mademaki daima fenalığım görüyorsun. fakat Ferid esasen Avrupa'ya gidip yaptığı büyük pot ile kendim bitirmişti. Mecliste kıl-û kâl oldu da Mustafa Kemâl bu cepheyle meşgul olmaya başlamıştır. Anadolu'ya gelip/Türkiye'ye yardım edecek.. Çünkü şahsî hırsını tatmin bu yoldadır.Işte Rusya'dan böyle gelenler temas oluyor. acelen ne? Bir defa meclis açılsın. ilah. Bu adamlar henüz mevkîye geçmişler. Çekilmesi tabiî idi. Büyük bir tehlike idi. Nutkunda Mustafa Kemâl. Bu adamlar Ingilizler'in pençesi altında bunu nasıl yapsınlar? Yapamazlar. Hâlâ Sivas'ta hep İstanbul Hükümeti ve padişah ile uğraşıyor. Hattâ ordusunda rütbe ve nişanlara dair Bolşevikçe bazı tadilât yapmış. o vakit teklif . Pekiyi ama. çarpışmalar oluyor. Bu yeni kabine mevkiye gelir gelmez onunla da kavga aramakta olduğu görünür. Halid'i ilah. Kendini topladı. «Yecüc.Bu aralık Bolşeviklik Rusya'da alabildiğine gidiyor. Bunu kendi de biliyor. Başka birini yollayaydın. Türkiye bu sistemle yaşamalı.. seviniyordu.. Hakkı var. ora ile temasa girmeye çalışıyor. Yalnız o şiddetle komünistlik aleyhinde. Sonra Bolşevik aleyhtarlığına dönmüştür. Güya ordu Azerbaycan'dan geçip. emsalini meclis açılınca Divan-ı âlî'ye verin!» diyor. Ruslar Azerileri böyle aldattı muharebesiz Azerbaycan'a girecek ve oturacaklar.. Bakalım. Yapacak işi. Keza Erzurumlu Dr. Manastırlı Baha da o esnalarda Azerbaycan'da. Onun vatan meselesiyle alâkası ikinci derecededir.

Hayır..<..... millet meclisinin reyine bırakmak fikrinde. saçma. resmî ve gayrı resmî muhaberenin bir âdeti.. çocukların bile inanmıyacağı mahiyette bir mazerettir. Fakat bunlar onca sıfır... zaten bilirler ya diyorsun ya!.. fakat Mustafa Kemâl durur mu? Cevabında muvafakaten. . Sh. (Sh. Müteakip sayfalarda te(*) Edepsizlik... . Onları hâin addedecek. memleket ile meşgul ve işgal tanımayan bir kuvvet merkezi olduğumuzu düşmanlarımıza da bildirmekte fayda gördük. akan sular durur. Sahife 135'de Cemâl Paşa'nın dört maddesini beğenmiyor.. Bunu zaten Mustafa Kemâl mahsus yapıyor.)ve(.. haya ve şerle ilgili yedi kelime metinden çıkartıldı. en muktedir adamları olsa ve kerâmetkârane bir darbe ile itilâf devletleri istanbul'dan tard ve harpten evvelki bütün hudutlarıyla Türkiye'yi müstakil yapar bir muahedeyi de imzalatıverseydi.rtj* ~*~ .l 19 bunun aşağısmdaki satırlara da bakılsın.. Mustafa Kemâl buna da kızıyor.. Bu adam millî dâvanın bütün esaslarını... Hattâ bu kabine Türkiye'nin itiraz götürmez. Ancak yine bu adamların izzet-i nefsine bir kurşun sıkıyor.. Çünkü Sadrazam. Gayet vatanperverâne ve haklıdır .. 131'de izmir'e tebliğ yaptığını söylüyor ve bunu şöyle izah ediyor: «İzmir valisinin ne hal ve şart içinde olduğu malûmumuz idi... Bir şey hüsnüniyetle ve muvaffak olunması istendiği vakit terbiye dairesinde yazarlar. biz de bilmiyoruz. usulü.) olur mu? Aferin dâhi?!.. hattâ mütereddi diyor ve onları hâin yapıyor..» Şu son cümleler kadar (.... . henüz evlerinden Bab-ı Ali'ye gelmişler. Yok böyle olmasa ve Türkiye'yi en son haddine irca eder bir surette verecek olsalardı da Mustafa Kemâl'i kendilerine sadrazam yapsalardı. Nereden (*) Argo bir kelime metinden çıkartıldı. 119-120) deki cevabı okusun. Bak...) Madem ki.. daima daha evvel kavgayı çıkarmaya hazırlanıyor ki.. Meclis değil. Kim olsa buna dayanamaz..) azdır.. bu.128). Bu nereden çıkar? İnsaf be yahu! Bunu nereden bildin.. her teklifin.. teşekkürden başka bir şey bulamıyor. bela..... henüz intihap başlamadı ayol. :. ... «Hükümet.. ebleh... Teklif-i mala yu ak.~. Harbiye Nazırı Cemâl (Küçük Cemâl) in telgrafı da pek yolunda (Sh. Böyle püsküllü (.. fena bir beyanname ise o vakit muhalefet et. Sözleri o kadar iyi ki. gayet. Mustafa Kemâl bunun böyle olacağını tabiî biliyor. Etme ayol.. 42 bilsinler.... illâ kavga çıkmalı. senin tekliflerini kabul ediyor. Sen Anadolu'da onlara müzahir bir kuvvet olsana.. Yine öyle iken Ali Rıza Paşa ne iyi ve ne hazımlı adammış. Mustafa Kemâl yine onların aleyhinde olacaktır. Haddin varsa sen onların yerinde ol da kurtar bakayım. bir terbiyesi vardır. Tutuyor.tatbik edemiyeceği tabiî idi. izzet-i nefislerini. Kabine tamamiyle millî bir kabine. Yahu bu kadarı.** ... o da Ingiliz-ler'in kendisine bir şey yapmıyacaklarına emin olsaydı.. beyannamesini bize göstermeden neşretmesin» diyor..et...). Bunlara dil uzatmak için insan ne derece (. Mustafa Kemâl'in millet namına aldığı tavırdan. Mesele o değil. .intihabı süratle yapıp milletin mukadderatını.. Böyle yapacağına gönderiver. Halbuki bu maddeler fevkalâde güzeldir. Kavga arıyor. Hayır. bir nezaketi. bunları keenlemyekün eritsin.. Sonra her talebin.. Bunda ne mahzur var? Casusluk ederler demek istiyorlar. hem ne lüzum var. mer'î terbiyeyi düşün.. Mustafa Kemâl'in haklı taleplerini kabul ediyor.. her noktada mutabakat var..Buna «Yeni ve Şeytanatkâr terbir ve iğfal» diyor.) olmalıdır.. Bu olur iş mi?Iasan teklif etmeye utanır.. onlardan iyi kimse olmazdı ve hemen istanbul'a giderdi..... Sivas'ta uzun münakaşalar ve her taraftan vâki olan itirazlar oluyor. Böyle bir (. Derhal beraber çahşsana. O halde ne? «Matbuatı Ecnebi sansüründen kurtar» emrini veriyor.tir.. (.... bunu isteme. Bu telgrafta galiba birşey var.. Bir emir halinde Sadrâzam'a harbiye ve dahiliye nazırlarına telgraflar çektiriyor ve çekiyor.) Mustafa Kemâl bununla derhal bu kabinenin de hıyanetine hükmediyor. Kavga çıksın. Tebliğimizi alacağı meşkûk.. Asıl nokta ise. fakat biz bundan. t * n. Mustafa Kemâl artık muhaberelere kendi imzasını atıyor. (Sh. Muvafıktır.. Allah mısın? Diyor ki «Bu mukarrreratı bilmese olurlar mu?» Bilmezler ya.Kendi dercetmemiş. Bu zavallılara (Ali Rıza Kabinesine) mahdut fikirli.. padişahlık vaziyetinden vazgeçmesini istiyor. küstahlık... Sadrazam kendisinden Erzurum ve Sivas Kongreleri kararlarını istiyor.

Burada sıkışınca müdafaa olarak kullandığı şu prensibi sonra aleyhtar olarak tepeleyen bu adamdır. Receb devrin asır kadar evvel yaşa(*) Senelik ve eşkıyalık anlamına gelen iki kelime metinden çıkartıldı. sen de o harpte idin. gitme! Yola gel!»diye yazıyor. (.Gümülcineli İsmail de Bursa'da vali olarak bu tarzda faaliyet yapıyor. istanbul'da hükümet artık Mustafa Kemâl'in iz'açlarmdan tamamiyle bizar.. Hele sen İsmet'le beraber Eskişehir'de hiç yoktan yere Yunanlılaramütefevvik ve arslan gibi bir orduyu mağlûp ettirip kaçtın. tri WfU». Ali Rıza hükümetin istediği sade Mustafa Kemâl'in istanbul'a yardım etmesi. bir padişah gibi her işe karışmaması. Yok ikinci kabahat değilse. Bu kadarı yapılamaz. 170'deki Cemâl Paşa'nın şikâyeti de bunun derecesini göstermektedir. Şimdi fırsat gözlüyor. Mustafa Kemâl bunu millî harekete isyan diye gösteriyor. Sonra sen de koca Suriye'yi verdin. Kendi sinesindeki öz vatandaşları meb'us yapıyor.it\£uı. Cemâl Paşa iyi..'i : . Bunların bütün hülâsası şudur.. haksız mugalâta. iki taraf taassubunda mûsır. Kendi tabiri veçihle böyle alçaklar ile itilâf edilir mi? Ne çare mecbur edilmiştir. Mustafa Kemâl'in yüzünden menkûb yas ve keder içinde hem de genç olarak öldü. 18 Teşrinievvel 1335'de Salih. Kara arslan. Mustafa Kemâl'i istemiyorlar. Sonra böyle dediği kabineyle itilâf da etmiştir. Zabıtnamelerdeki bu müzakerelere bakılsın. Delili: ikinci grubun her vilâyetin kendi ahalisinden mebus yapması için verdiği kanun lâyihasını büyük gayretler sarfederek hakaretlerle reddeden kendisidir.. iyi bir kumandan kaydedilmiştir..) ile şehir bile basarak intihaba müdahale etmiştir. Bunu sh. Günahtır.43 cavüzleri de böyle. Anzavur adındaki bir Çerkeş Bandırma cihetlerinde müsellah faaliyete geçiyor. Halkın vaki isyanlarının bir kısmı sırf bu adamın yolsuzluk. bu müzakereye aittir... Mustafa Kemâl. 138 de kendi de itiraf ediyor.. gayrimeşrû işler yapmaması. Onu söylesene.. Mustafa Kemâl'in ise istediği kendisinin merci-i âm ve has olup kabinenin dahi kendisinden emr alması. Halbuki sırf şahsı aleyhinedir. İNTİHAB VE ANADOLU İSYANI Sahife 145-149. Evet...) ki.. Eğer birinci kabahat ise. bizzat Mustafa Kemâl şahsî düşünceler ile intihaba en fena şekilde müdahale etmiştir. Bunlar bilhassa Hıristiyanlar'a bir şey yaptırıp bütün cihana millî teşekkülün Hıristiyanlar'ı katliâm ettiğini yaymak.Jl>xi .' s ii^rii. Ankara'dan da kaçıverdin. Buna verdiği cevapta istanbul'daki fırkaları «Politikacıları millet istemiyor. müdahale vücuda getirmek gayesini güdüyorlar.1: > ' i 44 mış büyük bir hürmet ve nüfus kazanmış Sivaslı Akşemseddin adındaki Şeyhin sülâlesindendir. Bahriye Nâzın Salih Paşa'yı bizzat görüşmek üzere Amasya'ya yolluyor.. Sinop intihabını evvelce yazdık.. Kendisine nasihat ediliyor. Buradan kıyamet yine kopacak. istanbul'dan Said Molla İngiliz Muhipler Cemiyeti namına İngiliz Papası «Fru» ile beraber Anadolu'da millî hareket aleyhine bir kıyam çıkarmak için gayret ve teşkilâtta. Binaenaleyh aynı kabinedir diyor vesselam. birinci de değildir. Mustafa Kemâl Amasya'da iken Şeyh Receb başta olarak Sivas ahalisi ayaklanıyor. pek tebiyeli biri idi. çeteleri adında bir takım çeteler ile kaynıyor. istediğini ancak yüzde 20 miktarım intihab ettirebilmiştir. ayyaşlık ve fuhuşlarından dolayı olmuştur.. Her yerde buna benzer şeyler olmuştur. istanbul'dan İzzet Paşa da «Etme. zaferin de var. Yavuzdur!.. Bununla beraber Mustafa Kemâl şiddetli müdahalesine rağmen. Rauf. Güya bu kabinenin sözleri de Fe-rid Paşanın sözlerinin aynı imiş.. suî tefsir. hele şurası (. Nitekim Sh.. Heyet-i Temsi-liye değil.. Küçük Arslan. Millet Meclisini ayaklandırıp arkama alıp seni kaçmaktan ben menettim. fakat Mustafa Kemâl. Kullandığı sebükmağzan gibi âdî tâbirleri insan okurken sıkılıyor. Bu aralık Adapazarı tarafında millî hareket aleyhine Hürriyet ve İtilâf Nigehban Cemiyeti (zabitlerden mürekkep) ve Sait Molla tarafından kuvvetler teşkiline başlanmıştır. Bekir Sami Amasya'da buluşuyorlar. Bunlar kimi Arnavut. Kocaeli mıntıkası Yahya Kaptan. Malûmatlı. Sâdık. fakat bunlar da var. Sahife 140'da Ali Rıza Paşa'yi Makedonya'yı vermekle tayip ediyor. Bunlar arasında «Hey 'et-i Temsili-ye» nin intihaba müdahele etmiyeceğini söylüyor. işi ayna gibi gösterir. ikinci de kabahattir.» diyerek tahkir ediyor. kimi .

Mustafa Kemâl'de kabineyi bir takım müfsidleri tevkif etmemekle. herkes okuyacak.rehavetle. seni de.. Giresun'a götürülmek üzere verilmesini istiyor. Arada muhabereler oluyor.)larla basarak (.. Birçok misallerinden başka Ali Şükrü-Topal Osman meselesinde de böyle yapmıştır...) çürütmek için. Mustafa Kemâl Sivas'ta duramıyor.. yapmak ve öldürmekle ilgili üç kelime metinden çıkartıldı. Fakat yakalanır diye de korkuyor.. bir gün yine zamanı gelecek..... Mustafa Kemâl bu(. yalnız kocasının cenazesinin olsun. Bilhassa istanbul'daki Meclise reis olmak sevdasında. Ankara'ya gelecek.. fakat işgal altında bunları yapamıyacağı da aşikâr. Bunu bilen Kâzım Karabekir ve emsali.. Buna ne diyecek. bırak. lâkin bunu birçok masum kanıyla al kızıla boyalı.) yaptı. kendi eliyle bizzat yazıyor. Burada dikkate şayan bir şey daha var: Bu çeteler hemen umumiyetle Türk değil... Ali Fuad'ın himayesi vaadini bir . Onu temiz eller yazabilir. İstanbul'daki millî arkadaşları (Vasıf. Adam kesiyorlar. Bu muhabereler Harbiye Nâzın Cemâl Paşa va-sıtasiyledir.) lerini nutkunda «Arzu-yu millîye muvafık mebus yapmak maksadiyle» diye . Mustafa Kemâl (sh.. hatta Ferid Kabinesi tarzında yürüyerek hâin olmakla itham ediyor. bir kanlı curcunadır gidiyor. Yolcu soyuyorlar.. ben yazıyorum. Mustafa Kemâl.. Neticeyi görelim. Bunlar tamamiyle doğrudur.Türk vatanının da asayişini bozan daima bu ecnebi unsurlardır. çetelerin Anadolu'da soygunculuk yapmasından» şikâyet ediyor. milleti kendi reyine bırak. Son itham tamamiyle haksız ve tezvirdir. İstanbul'a kadar gidecek. tarih hırsızı ve hayasız olmalı ki.... ÎNTİHAB'IN ARDINDAN Mebuslar intihab olundu. bizzat Mustafa Kemâl. -fakat efendiler. istanbul'a geçmektedir. zaman her şeyin her haI (*) Yalan.. Ali Rıza Paşa kabinesi ile Mustafa Kemâl arasındaki didişme devam ediyor. örtmek istiyor. Sh.. Bir milleti kendi arzusuna muvafık mebus intihab et diye (.. insan ne müthiş bir şaki. tarihin samimi sinesinde mütalâasına zamirdir.. Aynı sahifede Yahya'nm haremi Mustafa Kemâl'e tazallüm telgrafı çekmiş..diyor.)... daha nice kimseler de yazacaktır. istanbul'da toplanacak artık işlerin merkezi garbî Anadolu.. binbir cinayeti vardır.Lâz ve Gürcü. 188) tekzib ediyor. Yol kesiyorlar... 191-205 Yahya Kaptan meselesine tahsis edilmiştir.... Kabine «iki hükümet olduğu manzarasından.) etmek mazeret kabul eder mi? Madem öyle... Hem sen millî arzu namına ne hakla ve ne sıfatla söylersin? Onu ne bilirsin? Halk kendi yurdundan bildiğini mebus yapsın.. bu cümleyi yazmağa eli varsın. köy basıyorlar.. O dinlemiyor. (. o vakit buna karşı bir şey yapmak da mümkün değil. teslim olduktan sonra öldürüldüğünü teessürle yazıyor.... Kimi ve sözde hepsi millî kuvvete taraftar. Rauf ilah.. dağa kaldırıp fidye alıyorlar. ikinci kadın bunu istemekten korkmuş. Yahya Kaptan için (Sh. hükümeti dinlememesinden. fakat aynı satırda.. Evet bu bir hakikat.. cinayet faillerinin meydana çıkmayacağına delil değil miydi?» diyor.istediğini intihab etsin. Bu kadar âdî.. Nutkunda bu telgraf mevcut.. Sonunda da teslim olan Topal Osman'ı 8-10 arkadaşıyla (. Buna ne diyecek?!. Pek şerirdir. iki evvelki itham doğru..)... Mebus intihabatında büyük (. Bunlar Kartal'ın Paşa köyüne kadar geliyorlar..205) «Taki-bat-ı Kanuniyeyi kail olan hükümetin bizzat ele almış olması..) söylüyor.. 45 kikatin. kimi Abaza ve Çerkeş. Birinci kadın katillerin cezaiandırılmasını istiyor.... cinayetlerini de işte zaman geldi.. Mebus Ali Şükrü cinayetini (. istanbul Hükümetini.. Zaten Yunan işgali ve orada çetelerin teşekkül ve faaliyeti ile izmit'ten itibaren Eskişehir ve Uşak'a kadar olan hattın garbı pek mühimdi. mazisi katil ve cinayetle dolu bir şakiye bu kadar büyük sahife tahsis etmesindeki hikmeti anlamak güç değil.) ile ve (... Mustafa Kemâl'in bir hükümet gibi resmî ecnebi mümessillerine tebligat yapmasından. nitekim Topal Osman'ın haremi de Giresun'dan bana bir telgraf çekmişti. Evet. Sivas'tan hareketini istemiyorlar. Yahya vaktiyle Sinop'ta bektaşı babası Ahmed Baba'yı soymak için öldüren adamdı... Kendi yaptığı işleri ne güzel bilir. Çetelerin soygunculuğu doğru ama.)... Ama (. Kâh birbirini vuruyorlar.

fakat bu saçma bir şey. Rauf. sonra Bitlis Valisi olan zattır. eykıya ve tezyif manalarına gelen sekiz kelime metinden çıkartıldı. rezalet. büyük hizmet olmuştur.. Ona göre her iyi şey onundur. Vasıf gibi arkadaşın olan mebuslar bile senden en çok korkan ve hiçbir sözüne iti-mad edemiyen kimselerdir. Evet. Hiç doğru . 212. Sh. 216-222'dcki yazılar. Gidenler 20-30 kişiden ibarettir.lı.. Bunlar Mustafa Kemâl'in bu hallerine bakıp kızmayarak Anadolu'ya harıl harıl cephane göndermişlerdir. Kara Vasıf. ilah. Hattâ Rauf..¦: -i'. Ankara'da istanbul'daki mebusun şahsî masuniyeti için bir tedbir almak mümkün müdür? Nitekim olmamıştır. himmeti sayıyor.ı suyla pek kısa geçiyoruz. Mustafa Kemâl bunlara yardım edecek yerde o da sıkıştırıyor. hizmetlerini vazıhan gösteriyor. vak'ayı ondan dinledim.. fakat aylardan sonra Anadolu'ya geçen Nurettin'i kendisi bizzat kabul edip Sivas'a tayin etmiş. müridleri de dağılmış. Hâlâ Mustafa Kemâl cepheyle meşgul değildir. «Mebuslar kendi liderleriyle görüşmeli değil midir?» .(Sh. hükümete müracaat etmişler. Mustafa Kemâl Ankara'ya geliyor. harp cephesine yetiştirmiştir ki. Oradaki kuvvetler efeler ile birkaç hamiyetli zabitin askerleriyle bunlar arasına karışmalarından mürekkep binefsihi bir kuvvettir. Rafet ve emsalinin de hatıratlarını yazmaları tarih için lâzım ve onlara zarurî bir vazifedir.daha alarak gidiyor. Cemâl Paşa'nın Anadolu'ya tayin ettiği Ahmed Fevzi. Pekiyi. Siyasî değil iken mesele siyasî olmaya başlamış. sana emniyeti olan. kabine Kuvva-yı Millîyeye karşı âciz olduğunu ecnebi komiserlerine söyliyebilmiştir» diyor. Sonra da izmir'e yürüyecek olan orduda ikinci Ordu Kumandanı tayin etmiştir. Bunlar bilhassa işgal kuvvetleri kumandanlarının ve komiserlerinin hükümete verdiği müşterek takrir gösteriyor ki. Hükümet elli kişilik bir kuvvet göndermişti. değil.i 46 cühü olan kaç mebus var. Şimdi Meclis açılacak. Sh. Mustafa Kemâl buna yanıp yıkılıyor. Bu da onların vatanperverliklerini. Şeyh bu kuvvetin silâhlarını almış.Ilk iş olarak Mebusları bir müzakere için Ankara'ya davet ediyor. Erzurum Mebusu. böyle der de yine onu Cemâl Paşa gönderdiği vakit istememiştir!.i. istanbul'a toplandılar. Ali Fuat. Neyse mebusların bir çoğu gitmedi. Buna «Hart meselesi» derler. MEBUSLAR İSTANBUL'DA TOPLANDI Mebuslar İstabul'da toplandı. Mustafa Kemâl'in kendine göre istanbul'a gidecek mebusların masuniyetine müteallik tedbirlerin temini maksadiyle Ankara'ya davet etmiştir.. Şeyh Eşref adında biri şiilik propagandasına başlamış ahali kızmış. Şeyh müridleriyle beraber müdafaa tertibi almış Herkese kendisine kurşun işlemez itikadını vermiş imiş. Sh. sonra şeyh kurşunla ölmüş. Benim bildiğime göre..f. istanbul Hükümeti pençe altında ve fena sıkıştırılmaktadır.Iıİı. Karabekir. V i. kendine mehdi unvanı verip etrafa beyannameler göndermiş. Bu esnada Bayburt'ta bir vaka oldu. istanbul hükümeti bundan pek korktu. Cemâl'in harbiye nezareti yaveri Salih (şimdi Salih Paşa ve Fevzi Paşa'nın damadı) gönderdiği muhaberattır. Buna dair bir şey tereşşüh etmedi. Bilâkis Cemâl'i takdir etmek lâzımdı.213). tevec. Bunu da alâkadarlardan dinlemek lâzımdı. haya.1 '>!>. Cemâl'in ecnebi kuvvetlerinin arzularını yapmadıkları mümkün mertebe ve red ve tağvik etmiş oldukları görünmektedir.!'. ihtimal hepsini cebren orada alıkoymak fikri idi.ıi'ı.. Binbaşı Zihni. fikrini bu surette kuvveden fiile koyacaktı. intihabı sırf kendi eseri. Hart Bayburt'a dört saatlik mesafede bir köydür. Ahmet Fevzi'yi bilmem. işitmedim.Fakat eserimizin hacmini büyültmek. doğru amma. Artık kendini lider yapıyor. beş tane yoktur. Bu vakıada taburiyle binbaşı Zihni Bey bulunmuştur ki. Bunlardan hükümet. Onun bu satırlarına uzun cevaplar vermek . sonra tabım müşkil kılmak korku. bir kuvvetle gitmişler. O adam o esnada bir düzine fırkalar yapıp talim edip. Hele İstanbul'daki işgal Kuvvetleri Kumandan ve mümessilleri bilhassa Cemâl'in aleyhindedirlcr. Bunlar hakkında Mustafa Kemâl'in söylediklerinin yaptığı mütalaaların haksız ve insafsız şeyler ve mugalâtalar olduğunu sade bu göstermeye kâfidir. Fakat bu Kuvva-yı Milliye şerefi Mustafa Kemâl'e ait değildir. diyor. 220'de sonlarına doğru «Şayan-ı teşekkürdür ki.'V '/<¦• . Kaymakam Halit (Paşa). tehdit. Bu Zihni Bey. Nureddin Paşa'ları kötüdür diye almıyor. Nurettin Sivas'ta millî kıyama büyük hizmetler etmiştir. . fakat müsademe olmuş. (*) Hıreız.. lâzımdır.->. katil.

Mebus oldu. hattâ muzırdı. bin yıl yaşasa. Pekiyi! Cemâl millî kıyam aleyhinde hâindir de niye düşmanlar azlini istediler? Sonra niye bizzat Mustafa Kemâl. malûmatından istifade edilmedi. Aman anlamayan oluverir diye altma not olarak bililtizam «Şeddeli yazmıştır. Ankaralılar'ın kendisini büyük istikbal ile karşıladıklarını birkaç de47 fa söylüyor. hattâ mani olmak istemesi.. bu sefer kul köle olur zannetmişti. 20-30 kişiye birşey sezdirmeksizin mübaheseler açar... Bu hal bu iki zatın vatanperver olduğunun kat'î şahididir.. Be adam. Mustafa Kemâl'in tedbiri Sadrâzam'a. Halbuki Mustafa Kemâl bütün memuriyet ve mevkilerden muarrâ ba(*) Doğru söylememek anlamında bir kelime metinden çıkartıldı. Yine bu gurup baldırı çıplak olsun. Bunun içinde bulunduk. Fakat o vakit hiçbir şey bilmiyordu. Cemâl'in kabahati Mustafa Kemâl'e kul köle olmaması. Halbuki Mustafa Kemâl'ce Cemâl âdete hâindir. Hem dene emir «Vazifenizden çekilmek suretiyle İngilizler'in talebine iktifa etmeniz öyle vahim bir vaziyet husule getirir ki. Vâsıf ve emsaline cahil. bir yeni General ve Harbiye Nâzın ona mı yansın.. Esasen benim fikrimce fırkaya lüzum yoktu. Söyliyeceği bir nutku yazmak için bir iki ay uğraşır. Onu heder etti.. Hattâ yıllar ile bu ahali mebuslar ve millî hareket ile temas bile etmemişlerdir. bin yıl sonra da bunu yapmaktan men-i nefs edemez. yahut müthiş bir düşüncesiz ve kasıtlı olduğuna hükmetmekten başka çare bulamaz.. lüzumlu değil.. Yapmayay-dı göreydiniz. Yaman garezgâr..» insan bunu okuyunca Mustafa Kemâl'in (. hattâ bize de satardı. Bundan zavallı hainliğe kadar götürülmüştü. 48 sit bir insan halinde. Cemâl'i cebren alıp Malta'ya götürsünler. Şimdi çalım satıyor. pekâlâ hizmete çalışıyordu. korku içinde Mustafa Kemâl ona yani Harbiye Nazırına emirler veriyor.. 228) bunda da yine hükümeti millete karşı ve bir yeni taahhüdü . diyeceğim... Kabineye tahakküm ve tasallutuna alet olmak değil. habis. Hayatta kaldığına bakıp bir yesin bin şükretsin. Bu adamın hırsı ve hıncı o kadar müthiştir ki. ingilizlerin pençesi altında.. Ne adla olursa olsun. Olmamıştır.. başka fırka teşkil etmek.. Mebuslarda onu döndüre döndüre okunacak neticeleri vardır...). kapıp topladığı şeyleri âleme. (Sh. veya vatanî yoldan ayrılmak gibi şeyleri asla hatırına getirmemiştir. Bunu nutkunda da görüyoruz: «Cemâl Paşa'ya şu emirleri verdim» diyor (Sh. şükür ki. Bu adama acırım. Bu nutkunda da muttasıl onunla meşguldür. ikinci meclise mebus yapılmadı. Sh. Nitekim bunları sırası geldikçe söyliyeceğiz. Şimdi ne ise Mustafa Kemâl'in ağızdan dolma toplar gibi kulaktan kayma birkaç basit malûmatı var.. galiba.» Sonra bunla şeddeli eşek de demek istiyor. onların fikirlerini toplar... Siz cebren vazifeden ayırmaları.. Tedabir-i seria alınmış. Cemâl'i mebus yaptı? işte iki muamma! işte Mustafa Kemâl'in cürmümeşhut halindeki tezatları. Çünkü. Yine olmadı. Çünkü niçin İstanbul'da mecliste «Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti» kuruldu adıyla fıkra yapmayıp da Felâh-ı Vatan diye tahkir ediyor. 223 u Ankara'ya gelen mebuslara verdiği ders ve nasihatlere tahsis etmiş. Bu işleri. bir tehdit ve itham telgrafı çekmekten ibarettir. iyi. Zavallı Cemâl iki ateş arasında. Muamma değil! Mesele basit. Cemâl az kaldı canını kaybediyordu. Aldığı tedabirde yoktur ve olamaz Atıyor. 224'de Rauf. yazardı... nutukları bile böyledir. hakaretleri savuruyor. istifa ediyor. Bizler ile bir meselede hususî müzakere eder.Mesele bu kadar şahsî ve (. Vatanperverliğinden. buna mı yansın?!.). Bu ahali ne Mustafa Kemâl'i. nede bizi asla istememişlerdir... Sh. bu meclis vatan meselelerinden bir kitle olmuş.Ancak bizimle beraber Meclis açıldıktan sonra Ankara'da aylar geçecek de meclis bu cephe ile meşgul olabilecektir. Onu kötülemek için yaprak kımıldaması görse aleyhine delil olarak alıyor. Bu kadar yalanı söylemek güçtür. Maatteessüf Ankara'ya geldikten sonra Mustafa Kemâl ne emretti ise öyle yaptı. Maksadı şudur.227). Ve zarurî istifa ediyorlar. Fakat bu adam keder içinde ve inzivada öldü. Meclis yekpare vücut kalsın? Niye tefrika çıkarıyorsunuz. bunlar sütnmettedarik şeylerdir.. Burada bir şey vardır: Cevad'a niye hücum etmiyor da Cemâl'e hücum ediyor? Bunun cevabı da kolay? Cevad mutî çıktı. bir rakip ortadan kalksın . Nihayet işgal kuvvetleri Cemâl Paşa ile Cevat Paşa'mn millî kıyama yardım etmeleri cihetle istifalarını talep ediyor. tedâbir-i seria aldığın nedir? Bu ne martaval? Ne yapabilirsin? Kendi de bilir bir şey yapamaz. ilah.

Zaten böyle olduğu halde bile istanbul Mecli. öldürür müsün dedikleri işte budur. Sonra dini baltalamıştır... cehalet ve ihanet ifade eden dört kelime metinden çıkartıldı. 234) diyor. Meclis basılınca her şehirden beşer kişi olarak intihabı gayri meşru. Halkın çoğu bu dâvayı kabul ediyordu. diyor.. Hani Meclis açılınca . muvakkat bir tatil yaptım. kendi ister.si'nden Ankara Meclisi'ne gelen mebusların adedi takriben kırkı geçmemiştir. icraatı. Demek ki.. reislik istememeye ikna için izmit'e geldiklerini itiraf etmeye mecbur olmuş.» Bu adam bununla dinin böyle zamanlarda işe yarayacağım söylüyor demektir.Halbuki ingilizler öyle de yapsalar. (. insanın kendisi için rütbe ve mevki istemesi ayıp sayılır. lâkin bu babtaki mükâleme.. Bu telgrafın son cümlesi pek mühimdir: «Istiklâl-i Millî uğrunda müca-hede-i millîye ve diniye ilân etmek. Hep bizzat kendi istemiştir.) işte budur. Halbuki o vakit teakkul edemediği şüphesizdir.. etmeyecek mi? Edecek. Derken ve buna rağmen Yunanlılar Salihli istikametinde bir taarruz yapmışlardı] Artık istanbul'da Meclis toplanıyor. 230) Mustafa Kemâl'in ona verdiği cevap yine aykırıdır.... adilik... Bir yerde Meclis dağılınca reis sıfatıya Anadolu'da toplamak için diyorsa da bu sonradan akıl edip yazdığı şeydir. Müşirliği.. Halbuki reis olacak ve İstanbul'a gelecekti. Mustafa Kemâl.. Bu da Meclisi Mebu-san'da kendisini reis intihab etmediler ya! Onlara da düşman oldu. (Sh. muhabereleri yazmamıştır.) ve tahakkümden ibaretti.. Hüseyin Kâzım ve Ab-dülâziz. Şimdi bu iki istifaya karşı tedbir olarak Meclis'in Anadolu'ya çekilmesini. Ya tam bir fesih kararı verseydik kimi çağırıp nasıl meclisi toplayacakti! Çünkü reislik sıfatı kalmazdı.... Şimdi Mustafa Kemâl'e bir hücum hedefi daha çıktı.. Meclis Reisi sıfatıyla meclisi Ankara'ya çağırabilmek için reislik istedim demesi sonradan akıl edilmiş bir tertibden... Bu hudut «Milne Hattı» adıyla meşhur olmuştur. Meselâ İstanbul'daki Meclis basılınca onu kapatan benim. demek bütün fuzulî.. Bakalım edecek mi. Mecdî Reis vekilleri intihab olundular.. Mustafa Kemâl'in yaptığı budur. Riyasete intihabının lüzumu sebebinin biri de «Kuvva-yı Milliye'nin millet tarafından kabul edildiğini teyid etmek» dir. Zavallı Ali Rıza Paşa da ne yapsın? ölür müsün. Nutkunda reis olmak için izmit'e kadar gittiği. Mesele böyle basit tir. Nitekim Meclis reisliği için «Ben Meclis reisi intihab olunmayı.. Ve bu telgrafında «Meclis-i Mebusan filhakika toplanır ve ifâ'yı vazifeye başlarsa hükümete hiçbir şey için müracaat etmiyeceğimiz tabiîdir» Yani artık size müdahele etmeyiz.. yine yerlerine başkası hem de Ferid gibi beterini korlardı. Demek bu adam şahsî hırsı için çalışıyor. hükümeti alenen iskat etmesini teklif ediyor.ifa etmemekle itham var. Bir gün yine din lâzım olursa ne yapacağız acaba. lüzumlu bir tedbir telâkki etmiş ve icabeden zevata nokta-i nazarımı bildirmiştim» (Sh.. Başkumandanlığı.. Onun âdeti.. Bu telgraftan vazıhan anlaşılan şudur: Hükümet mukavemet etsin. Rauf ve Adnan ona bunu söyliyerek vazgeçmişler. Amma bu lüzum neden? izah edilemez. ingilizler onu yakalayacaktı. 49 ederek mütalâa yürütmek ve onları lehine kullanmak pek kolaydır. diyor. Dâvası. Bu nokta çok mühimdir. özürden ibarettir. Bütün vukuat olup bittikten sonra vakaların sonraki bazı kısımlarına istinad (*) Aklı zaaf.. bu hududa bizim millî kuvvetlerin tecavüzünü men'e çalışmıştır. Okunsun.. milyonlarla lira nakdi mükâfatı ilah.. Hep teklifi mâ lâ yulak. meselâ sonra Gazi unvanını. ingilizler bütün hükümeti yakalayıp Malta'ya götürsün. Anadolu'da Mustafa Kemâl hükümet yerine geçsin.. Buna hacet var mıydı? Bu sözüne göre millet kendisini ve teşkilâtını kabul etmiyordu. Bunları da bir gün alâkadarların kalemlerinden öğrenmek lâzımdır. Asıl (. Halbuki buna lüzum yoktu. Reşat Hikmet Reis. kısmen sokaktan toplama mebuslar getirtmiştir. İstanbul'da Meclis toplandı. Adnan ve Rauf un kendisini istanbul'a gelmemeye. Bu esnalarda ingiliz ordusu kumandanı General «Milne» Yunanlılar'ın izmir'de işgal ettikleri araziye bir hudut yapmış. Sadrazamın müteakip telgrafı da dikkate şayandır. Mustafa Kemâl «İlle beni Reis yapacaksınız» diyor.. bazı fevâidine binaen. Böyle bir hal hırsa delildir. Sonra da bunları «vatan müdafii için lüzumlu gördüğünden istiyorum» diyor.... Ve hükümeti mes'ul tutuyor.

makul bir tamimdir. Muntazam bir müdafaa teşkilini lüzumlu görüyor ve bunu ismet (ismet Paşa) vasıtasiyle Mustafa Kemâl'e şifre ile haber veriyor. Yalnız kendi şahsî tahakküm ve tagallübüne karşıdır.000). ingilizler tarafından işgal olunmuştu. sen mütehassis mi idin? Buralar ile meşgul mu idin? Bütün meşgalen istanbul Meclisine reis olmak. 50 tatmin idi. Maraş. 236 dadır.. Hükümet bu teklifi yapamayacağını bildiriyor. Birinci kizb-i mahz. Millet bu sebeplerden buralarda ayaklanıp Fransızlar ve Ermenilerle çarpışıyordu. 238 deki «Kuvva-yı Millîye'nin işgal mıntıkalarında açtığı muharebeler» cümleleri dikkate şayandır. Nutkunda Mustafa Kemâl bu şerefi kabineden nezredip Fevzi (Müşir Fevzi)ye veriyor.000). Meclis kendi şahsî emeline hizmet etmiyor ya. Yine bu esnada Yunanlılar izmir'de taarruz hazırlıklarındalar. Rumlar ve Ermeniler ingiliz ve Fransız hizmetinde. telgrafı keser. Yunanistan'dan asker.. Halbuki gayet haklı. Bu esnada büyük bir kahramanlık numunesi olmuştur. silâh ve mühimmat getiriyorlar. Cemal Pa-şa'nın yerine Fevzi Paşa Harbiye Nazırı yapıldı. Hem Meclis var iken bundan doğru ve meşru bir şey olur mu? «Hükümet Aydın. Yalan uyduruyor. pek hamiyyetlidir. Nutku işte böyle birbirini nakzeden yalanlarla dolu. Mebuslar.» diyor. Sh. Maraş. ikbâl. Aymtab'daki çarpışmalardan asla mütehassis görünmüyordu. ingiliz (35. Onlar da Türkler'e türlü zulüm ve katliâmlar yapıyorlardı. Bu gurubun aleyhinde vaziyet alan Mustafa Kemâl'in kendisidir.. Bunu Heyeti Temsiliye'ye darbe sayıyor. Demek ki. Bunlar esasen Türkiye'nin idi. Onun için lâzım olan bunlar. Muhafızı olan Fransız askerlerini esir eder. Adana. Artık mebuslara türlü şeyler ezcümle «Ubudiyet. Mahvolmalılardır. işgal Kuvvetleri hükümete bir nota verip. yahu. Fransızlar Adana'da olduğu gibi buralarda da Er-meniler'i silâhlandırmışlar. Olmaz.) .. istanbul'un Harbiye Nazırı kabinenin tensibi ile izmir'de orduları seferber ederek. Bu esnada millet izmir'de Yunanlılar ile çarpışıyordu. Biga'da millî kuvvet ile çarpışıp onu mağlûp etmişti. vatana hıyanettir. istanbul'da Fransız (40. çetelerin daha geriye alınmasını tebliğ ediyorlar. Nutkunda mevcut. İşgal kuvvetleri bu silâh ve cephaneyi Varangel ordusuna vermek istiyorlardı. Tam bu esnada Anzavur kuvvetlenmiş. Zararı yok. Yunan (2. millet kıyam etmiş onlar da Fransızlar ile çarpışıyordu. ikinci ise bu cepheleri kendi teşkil etmiş gibi cümleyi ustalıklı yazmış. olmak üzere (81.000). İtalyan (4.. Fransızlar'a bırakmışlardı. Kabine bütün vilâyetlere bir tamim yazdı. 241 de «Hükümetin Meclisi Milli'deki guruba karşı bir vaz'ı tehdid alması» diyor ki asla böyle birşey olmamıştır. ANADOLU KIYAMI Ali Rıza kabinesi mecliste beyannamesini okuyup itimad aldı. Hele fırka çıkarmak hepsinden beter. istanbul Hükümeti kımıldayamaz bir halde idi. hased.000) kişilik bir işgal kuvveti vardı. Bizzat bulunsaydım bu menkabeyi en ufak tafsilâtana kadar yazmayı kendime şeref sayardım: Köp-rülülü Hanıdi admda bir fedakâr Çanakkale boğazından Rumeli yakasına geçer. diyor.» ahlâksızlıklar veriyor.. Milletin ahdelini bozmak diye tavsif ediyor. Adana'ya Fransızlar gelmiş. Bunu haber alan istanbul Hükümeti telâşta. Halbuki hiç değildir. Bu tamim nutkunda sh. Bütün silâhı ve cephaneden geçirebildiğini kayıklar ile Anadolu yakasına geçirir. Sonra buraları ingilizler. Sh. Urfa ve Aymtab evvelce. Urfa. (Sh. ilah. «Bunun da hakikati bütün bu cephelerin binefsihi millet tarafından yapıldığı ve kendisinin on paralık meddali olmadığıdır. Bunu da «bizzaru-re» kaydiyle kabili icra olmadığı cevabını vermiştir. vehim. Bunu Mustafa Kemâl hayasızlıkla tarif ediyor. Hükümeti düşürün diyor (aynı sahife) hepsi de kötü. 235) Mecliste tefrika çıkarmak için ekalliyet halinde bile bir fırka yapılmasını emrediyor. Mustafa Kemâl neyse bari bir defa bunlara hamiyet verse be. Asıl budur ki. Türkleri ateş içinde yakıyorlardı.hiçbir şeye karışmıyacaktı!. istanbul Hükümetini avucuna almak gibi şahsî hırsını (*) Meşru olmayan manasında bir kelime metinden çıkartıldı. insaf et. adam (. «Akbaş» da bulunan cephane deposunu zapteder. 237 okunurken Mustafa Kemâl'in «Cemiyetimiz Meclis-i Mebusanı açmağa muvaffak oldu» cümlesiyle Sh.000).

telgraf merkezleri işgal edilmiş. yerine Celâl Arif reis oldu. bütün bu sahifeler baş olmak hırsı... Yani sh. Bunun içinde türlü (. Avrupa ve Amerika'ya da beyannameler neşrediyor. intihap usulü ve kanun harici idi. Yine bu sahifeler Kâzım Karabekir. Bu zamanlar için Mustafa Kemâl'in nutkunu da tetkik edip bildiğim kadar yanlışlarını tashih ettim... 277 ye kadar bu kitap hülâsa edilir ve cevheri alınırsa sade şahsiyattan ve temedduhtan ibaret gibidir. gibi.. NUTUK'UN MAHİYETİ işte evvelce sırf kendi yaptığımız ve içinde bulunup gördüğümüz şeyleri Ankara'ya gitmemize kadar yazmıştım. Rauf u tevkif ettiler.Bu takririm Avrupa dillerine tercüme edilerek her tarafa verildi.). Artık istediği. kudret helvası gibi ayağına düştü.. tezvirler yapmak. Meclisi basıp Kara Vasıf.. Kabinede eski azanın çoğunu ibka etti. bir düziye kavga aramak ve çıkarmağa mahsustur. Ali Fu-ad'ın babası. herkesi pençesi altına almak. Bu intihapda. münakalâtım kesmişlerdir. Buna da zaruret elbet hak verir .. Bir de bütün umumî vakaları başından bu Ankara'da toplanmaya kadar millî kıyam adı altında yazdım.. Niye bu sahifeler bu adamları âdi gösterip Türkiye'de yalnız yüksek tek bir dahi olduğunu ve onun da kendisi bulunduğunu bu adamların hiçbirinin bir şey yapmayıp hepsini kendisinin yaptığını göstermeye ve ispata matuftur. Ben İstanbul Meclisi muvakkaten tatil ettirdim.. fakat yapmıştır. Ocak bir başka binaya geçti.. istanbul'da bir mevkiye geçmek. Nitekim 3 Mart 1336 da Yunanlılar taarruz edip bir takım yerleri daha işgal etmişlerdir. Bunun için bazı şimendifer köprülerini de attırmıştrr.. Harbiye Binası. Derhal her sancaktan beş mebus intihabını ve bu suretle selâhiyet-i fevkalâdeyi haiz bir meclisin toplanmasını her tarafa yazmıştır.. Reşat Hikmet öldü. Yine mühim bazı vakaları işine gelmediğinden meskût geçmiş. Salih Paşa kabine teşkil etti. Bu esnalarda vatanperverlik ve hizmetler etmiş olan birtakım insanları haksız çı52 karmak. daha bir takım mebuslar da Ankara'ya geldiler. Millî tarihe. kötülemek ve bu suretle kendisini yükseltmeye münhasırdır.. Mustafa Kemâl'in nutkunun bu bahislerinin tetkiki bize vazıh surette göstermiştir ki.. başladılar. İngilizler işgali bir beyanname ile de ilân ettiler. Vatanperverler zaruri Anadolu'ya yığılıp Mustafa Kemâl'in riyasetini kabul edeceklerdir. Bunları Malta'ya yolladılar..Bunlar hep Yunanlılar'ın izmir'de işgal mıntakalarını genişletmek için İtilâf Devletleri'nin yaptıkları hazırlıklar ve Yunanistan'a yardımlarıdır.. aleyhine olan birçok vesikaları .. oraya gelince millî hareketi kullanarak istanbul'da bir baş olmak. istanbul'daki hükümet ve ricale de tahakküm etmek davası ve bunun için türlü entrikalar. sümmettedarik fikirler yapılmıştır.. sonra Anadolu'ya sürülmek. aykırı tefsirler. Vatanperverler akın akm Anadolu'ya geçmeye. küfürler. 51 ŞEHZADEBAŞINDAKÎ BASKIN Nihayet 16 Mart 1336 da İstanbul'u resmen askerî işgal altına aldılar. Bu nutukta bu mebhasde adları geçen birçok zat da ayrıca kendi bildiklerini yazmalıdır.Doğruyu söylemelidir. Yatakta bulunan askerlerini süngülediler. Mustafa Kemâl artık her tarafa. O günü İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek mümkün olamadı. Ali Fuad illi. vesikalar da (. işte uzun zamandır. Onu da işgal edip Ocağı sokağa attılar. ahmak olduklarım anlatmak. Anadolu ve istanbul arasında kesilmiş muhabere ve münakale tabiatiyle büsbütün kesilmiştir. Bundaki gayeleri İstanbul'u Türkiye'ye bıraktıklarım bildirerek iğfal ve en büyük maksadları ise iğfalleri ile Anadolu mukavemetini yaptırmamak idi..) rötuşlar. Celâlettin Arif. Sırf bu garezle yazılmıştır. o da olamayınca meclisi Ankara'da toplayarak baş olup devleti eline almak isteyen Mustafa Kemâl'in bu darbe şimdi ekmeğine yağ sürmüş oldu. Zabıtname Mart 1336 Bizi de Salih Paşa Kabinesi Ankara'ya yolladı. Bu müşkilât içinde Ali Rıza Paşa istifa etti. ilme doğru vesika vermek herbirimize vazife ve borçtur.. Neden sonra askerimiz müdafaada bulunmağa başlamış ise de altı şehid ve onbeş mecruhumuzla iş bitmiştir. O günü sabahleyin erken İngiliz askeri Şehzadebaşı'ndaki Mızıka Karakolunu bastı. ingilizler Türk Ocağını basıp binayı eşyasıyla beraber aldılar.

Lâkin bunun için silâh. Tarih eskisi gibi padişahların vekanüvisleri mahsûlü müdür? Eskiden bile bazı tarihçiler çıkıp nice hakikatleri tesbit etmişlerdir. Nihayet mühürleri de düzelttiler... kuvvet yapmaya çalışmalı. Celâlettin Arif ve Camî'de var Hepimiz on kişi kadar oluyoruz... para hiç bir şey de yok.. Millet kurtulursa kuvvet ve mukavemetle kurtulacak. başka miletlerde işitilmemiş. Yahut hırs o kadar gözlerini bürümüştür ki. fakat başka çare de yok. Bizimkiler Devlet-i Aliye-yi Osmaniye diye asırlarca bağırmışlardır.. namuslu hükümet ricali. nazırlara ne ad verileceğini. iktisat Vekâleti ihdasını. Şeyhülislam'a Umur-i Şer'iyye Vekili denmesini teklif ettiler. Bunları tedarike. Olmazsa ne yapalım.. sahtekârlık. ^ v ^t. istanbul'daki. Eğer bunları imha etmediyse. Bunlar hep boşa gitmiş. pislik ve adilik ifade eden sekiz kelime metinden çıkartıldı.) yapmıştır.. meclisin adı ne olacağını. Birçok mühim şeyleri. mazsa vazifemizi yapmış oluruz: Demek çalışmalı. itiraz ettiler. Lâik bir hükümet yapalım.. orada işgal altında meclis ve hükümet yapıyoruz.. Düşünüyorum. ümit zayıf. Amma asırlardan beri Avrupa bize Türkiye demiştir. Adıyla şimdi bir kelime. Doktor Adnan. Vekil onun müfredidir. o zaman bu işte âmil olan insanlar..sade işine gelenleri kaydetmiştir.. Bir insan şahsî hırsı ve menfaati için neler yapıyor.. izah ettim: «Vükelâ demiyor muyuz. Yine bunlardan tebarüz ediyor ki.. Türkiye kabul edildi.... teşkilât işlerini müzakere ediyoruz. Anlattım... Yine bu sahifelerden görünüp duruyor ki. Bu Türkçenin ahenk kanununa mugayirdir.) yapmış bu (.) savuruyor. Hükümette kaç aza olacak? Saydılar.... Bunlarda da sonradan tashihler yaptığına hükmetmek bu adamın ruh ve ahlâkını bilenler için yanlış değildir. Belki olur.. Bütün bu sayfalar insana şu hissi ve manzarayı veriyor: Mustafa Kemâl azılı iki at koşulu bir arabadır. Bu asırda bu maskaralıklar yer tutabilir mi? Amma nutkunu yüzbin nüsha bastırmış.Ankara'dayız. dedim. O zaten mevcut. kaçırmayalım... Sonradan bunu ukalâlık ve cahillik edip... Birgün İsmet de bana Türkiye ve Türkiya'dan hangisinin doğru olduğunu sordu. korktukları mükemmel bir surette olmuştur.) görülmüş birşeydir. Kendisi tepedeki Ziraat Mektebinde yatıyor.... Yemin de ettiriyorlar. cephane. (*) Yalan.)de atlarını alabildiğine kırbaçlayıp arabasını sürüyor. itiraz ettim. Sıhhiyye Vekâleti yapılmasını da söylediler. Gün doğmadan neler doğar... Resmî mühürleri de böyle yaptılar. Altı gün nutuk dinletmek de sade bu (. Bunu İstanbul'daki Mecliste söyledim. ileride hükümete geçmemesini istiyorlar. "TÜRKİYE" ADI NASIL KABUL EDİLDİ? Artık yine işlerin merkezindeyim. Orada toplanıyoruz. tahakküm ve âtide yapacağı zulüm ve istibdattan müthiş korkuyorlar... Hatta daha ziyade olarak içindeyim.. Öyle bir zan vermeliyiz ki. Mustafa Kemâl tarih (.. 53 Mustafa Kemâl beni ve Yusuf Kemâl'i sık sık davet ediyor. altı gün dinletmiş.. Bu adam zayıf akıllıdır. Hükümeti nasıl teşkil edeceğimizi. Tarihte. Devlete ne ad konacak? dedim: «Koymağa lüzum yok. ... Sade milletin kesesinden bu neşriyat için yapılan masrafa ve mebusların altı günlük ömürlerine yazık olmuştur.. Ve bu hususlarda namus üzerine Mustafa Kemâl'den söz de alıyorlar... devletin adı ne olacağını. Hem de biz ilk hamlede milleti ve İstanbul'u hatt-ı azamide köpürtmemeliyiz.. Bu büyük bir fırsattır. Yok amma vazife çalışmaktır. Türkiye.. Nazırlara ne diyeceğiz?. Hiç ol. Bunun için reis olmamasını. O sokakta yaya kaldırımlarında ne kadar insana rast geliyorsa (. Bu iç-timalarda gâh Halide Hanım. Ayrıca neşriyat da yaptım». Eğer bir itiraz olursa «Meşihat yüksek bir mevkidir. Fransızca'da neşretmiş. Vekil bir şeye vekil demek. .. Âlemi kör herkesi sersem sanır. Bu vesikaları başka yerlerdeki ve hükümetteki asılları ile kontrol etmek lâzımdır. Bu kelime iki cihetle de münasiptir» bu da kabul edildi.«Vekil». Diz boyunda bir (. Kışlahan koyduğumuz Dârülmualliminde yatıyoruz... Burada onu ihdasa cesaret . resmî ve gayrıresmî vatanperverler.. hepsi boş. . zannıni veririz. Bu hakikatler izah olunurlar ve olunuyor... Türkiya yazdılar.. .. Yolunda bulunmalı. Ben şu teklifte bulundum: «Hepsi iyi ancak şu vesile ile dini devletten ayıralım.. Korkaklık.. Anadolu'daki ordu kumandanları ve herkes Mustafa Kemâl'in hırsının dehşetinden. ilah.zikret-meyip.

Bir müddet ¦'•' Hüseyin Cahid'le samimî fikir ve kalem arkadaşlığı etti. basit bulurlardı. kaçıyor. Onu zahiren büyültür. Belki bir şeye lüzumu vardır. o vakit ben Gülhane'de Wit'*¦ ting'in muavini idim. Onun din kaygusuyla değil. Kaçması lâzım olan benim. yakışmamıştır. Demek Halide Hanım da vaziyeti kavrayamamış. Bu müzakerelerde bu adamın pek (. fakat ben din aleyhinde değilim. Pire önlerindeyiz. iki çocuğuyla. Yalnız din diye cahillerin yaptıklarının. «Halide Hanım dz burada. Adnan uzun zaman ittihatçılık 1 etti.» dedim. (*) Cehalet ifade eden bir kelime metinden çıkartıldı. işin içinden çıkarız. Yanından kaçtım. Şimdi biri diğerine hakaret ediyor. itiraz ettiğini söylediler. Başka Halide Hanım uzun uzadıya bunun muvafık olmadığını söyledi.etmedik der. Çünkü şiddetli ittihatçı idi. Isrâiliyatın aleyhindeyim ve din ile devletin beraber olmasına ise şiddetle muarızım. Celâl Arif. Kemâl dedi ki. Kendisini ilk defa burada tanıyordum. Halide Hanım'm adını ve bazı yazılarını biliyorum. Ben de bu eseri mahsus birçok lügatli 1 olarak yazmıştım. cidden dindar bir müslümandı. dedi.) olduğunu görmüştük. Halbuki iki gün daha dursa ittihatçılar İstanbul'a girecek bunu hesap edememiş. Yazıya başladığım günden beri. Böylesi hoşuma giderdi. Hareket Ordusu İstanbul surlarına gelmiş ben Mısır'a kaçıyordum. Benim de devleti asrileştirmek gayem idi. Ad¦ nan adında birinin olduğunu o vakit öğrenmiştim. Sarıklıdır. ikinci itiraz eden Celâleddin Ariftir. Bütün kuvvetlerine kendi tesâhüb eder. 1 Fakat kimse beğenmez. Maamafih bu meclis pekâla bu ada lâyıktır. Baktım âdeta deli gibi olmuş. dedim. Kemâl Atıf m hısımıdır. Harb-i Umumide Suri-"'¦ ye'ye gidip Cemâl Paşa'nm patromarşı altında Türkçülük ve ittihatçılık propagandaları yaptı. Şer'iye Vekâleti de ihdas olundu. Vapurda Kemâl Atıf ı gördüm. Vakıa muamelât ve tatbikatta asla müslümanlığı yaptığı yoktu. Buradada mı bana musallat oluyorsunuz?» dedi. Meclise zahiri büyük unvanlar vermek istiyordu. «Serbin verem kâzib-ı iltihabîsi» adındaki Witting ile müşterek eserimi Almanca neşrinden sonra Türkçede neşretmiştim. Zeki. Acıdım. Mebusan pek Arapçadır» dedim. Sevdiğim bir adamdır. kaçıyorum. Tıp Fakültesinde muallim . Bizim hocamız Salih Zeki'nin karışıdır. ahlâklı olarak gördüm.. gene itikadı berkemâldi. Adnan. 31 Mart olmuş. Fırsat bulup Mısır'a gitmek üzere vapura atlamış imiş. Meğerse zavallı sarıklı olduğu halde kıyamcılardan korkmuş. ben Türkçeyi pek sade yazardım. bunu tedbirli bulmamak düşüncesiyle itiraz ettiğini zannediyorum. 54 31 MART'TAN SONRA MISIR'A DOĞRU Câmi'yi ilk meşrutiyet meclisinden tanırım. Meşihatın olmasına hep birden itiraz ettiler. Bu vakayı birbirlerine hatırlatmış ve gülmüş olmalıdırlar. Onun usulü budur. Bu daha şiddetle itiraz etti. Mustafa Kemâl buna bir de "Büyük" kelimesini ilâve etti. Hepsi birden teklifimi reddettiler. zeki. Şiddetli ittihatçılık etti. «Dünyaya bak! Ne cilveleri oluyor. Bu sayede sıhhî büyük memuriyetlerde bulundu. Hakikaten benim dinim yok. Güldüm. Yalnız onu ilk defa vapurda uzaktan görmüştüm. Bu babta birçok yazılarım ve icraatım bunu ispat eder. dürüst. Bununkisi sırf din kaygusu ile idi. nekre bir adamdır. Yardım ister diye söyledim. Meclisin adı «Millet Meclisi olsun.» HALİDE EDİP ¦> Halide Hanım kocasından boşandı. Tabii Kemâl. ' Adnan Almanya'da tahsilini yapıp gelmiş. Adnan'ın eserimi beğenmediği.. Büyük bir millî iş görmüştür. Derken Doktor . Adnan ile hayatını birleştirdi. Can korkusuyla adetâ aklına bozukluk gelmiş. «Nedir bu hal? Nereye gidiyorsun?» dedim. saklanmış. Murdar softa!» Yüzünüzden vatanı bıraktım. 1 Halide ile görüştü.. Tarihimiz bunun müthiş zararlarının şahidi. İkisi de ittihatçı ve aynı halde.. Mustafa Kemâl lâik tabirinden birşey anlamıyordu. Beni büyük bir hakaretle kovdu. Celâlettin Arifi ne vakitten beri tanıdığımı bazı vak'alar dolayısıyli evvelce yazdım. Hamdullah Suphi'ler ile can ciğer arkadaş oldu. Fakat bundan sonraki ikinci ve üçüncü meclislere de büyük unvanını vermiştir ki ne kadar haksızdır. Oldukça tetebbu sahibi.. Eskiden beri tanırdım..

Pek haristir.) çuvala girmekten başka bir şey değildi. Baktım ki.. Yalnız şu var: Bunun zekâsı entrikada. Fakat her şeyin ruhu amma(. Bu akıllı işi mi idi?!. ahmağın büyüğüdür. Bilhassa nükteyi ¦ derhal anlıyor. Nice adamlar vardır ki. O gün bir mektupla bu şiiri kendisine yolladım. Çok hoşuma gitti.. Bunlara «Ben size birşey söyliyeyim mi?: Bu adamın ruhu habis ve süflidir. Artık Nisan ortalarmdayız. Ne yapayım deseler. Hüzünlü idim. Halbuki mebusların. Hakikaten öyle. şayanı hayrettir. Bunların hepsi de onun şiddetle aleyhinde idiler.. Evvet zeki. Fakat ne yapalım çalışmak lâzım. «İffetime» unvanlı şiiri yazdım. Bu iki adamın nefsaniyeti buradan başlar. Ne çare vatan işi var. Yusuf Kemâl oturuyorduk. Celâl Arif buna kızdı. Öyle olmasa bu adamla iki dakika yanyana durmazdım. . Henüz şafak sokmuştu. Aklı se* lime müsâid bir adamdır. devleti kurtaisa böyle. insan hayret içinde kalır.»dedim. (*) tki kelline metinden çıkartıldı. Ben bütün vekillerimi hep sade bu mebus maaşıyla yaptım. Halbuki ikisi de ayrı ayrı şeylerdir. en ufak entrikayı yapamaz. reislerin hattâ vekillerin hepsinin maaşı seyyanen yüz lira idi. Vakıa hak öyle. herkesle hoş geçinmek ister. Ve güzel nükteler söylüyor. «Zeki. Muvaffak olsak. Koğuşta duramadım. Minder parçasının bir kenarında oturdum. Sevdim. bunun ise siyah listesidir.). 58 Celâl Arif parayı da çok severdi. Hiç olmasa istanbul'daki gibi reislik maaşı al. Bendeki ümitsizliği arttırı-yordu. Arkasından Harbiye Nezareti yaveri Salih. cevval bu doğru. Pek entrika yapar. Kendisine hüsnü muamele ettim. kazanılan herşeyi berbat eder. hepimize kan kusturur... (21 Nisan 1336) Mustafa Kemâl kendisini reis intihap ettirdi. Yazık bu işin başına geçmiştir. Tabiî bu iş olamazdı.. Şimdi de Ankara'da beraberiz. Okumuş bir adam değildir. amma pek yumuşak başlı. meçhuliyeti.oldu. çalışmak. Zaten olamayacak ve bilhassa kendi hakkında fena fikir hâsıl ettirecek bir şeydi. (. Bilâhare şiirimi kamilen bir deftere geçirdim. Yoksa istanbul'da hazır olsaydı. Birkaç saat yalnız orada durdum. Bunu derk . o da öldüğü için Celâl Arif reis olmuşlardı. Bir bu. ağızlarına burunlarına bulaştırırlar. MECLİSİN AÇILIŞI Meclis açıldı. gözümün önüne iki direk gibi dikiliyordu. Mustafa Kemâl onu bol medhetmediğime kızmıştır. Çünkü İstanbul'daki meclisin reisi idi. Şimdi meselâ birini söyliyeyim: Az kaldı memleketi Bolşevik yapacaktı. Nitekim 13 ve 14.. Düzenbazlık yapar ki. bir de bu adamın böyle oluşu beni derin ve elîm bir surette düşündürüyordu.. işte o esnada onunla tanışarak görüştük. Sözlerini de sakınmıyorlardı.¦>:¦ ¦ ' 55 rumlu Nafiz (tüccar). istanbul'da bıraktığımız karımızda aklıma geldi. Zekâ ve entrika dimağda ayrı ayrı merkezlerin mahsulüdür. Orada onun için şu cümleyi yazdım. riyasete kendi otururdu. Bu adamla çalışmak güçtür.¦ mağa kalktı. cü ciltleri nihayet men etmiştir. zekidir..yaralılara bakıyordum. bir millî vazife. Faaldir. Başka işlerde öyle titizlik eder ki. Millet talihsiz imiş ki. Ankara'ya geldi. zeki bir adamdır. bu adam başa geçmiştir. Balkan Harbi'nde Fakülte idareme verilmiş. Celâl Arif kendisini tabiî reis sayıyordu.-. Atinin karanlığı. Bununla beraber yaşamak. Bu eserin düşmanıdır. Inşaallah hepsini neşredeceğim. Onun arkasından da Fevzi Paşa geldi. Bu kadarcık ta yazmasam kitabın neşrini men eder diye korkuyordum. herşeyin ruhu» başka türlü yazamadım. Hüseyin Avni (Mebus). Sonra nice akıllı ve âlim insanlar vardır ki. Zevcemin adı İffet'tir. Doğru. fakat Mustafa Kemâl adama av verir mi? İstanbul'a gelemediği için Reşat Hikmet..cevval. Böyle bir teşebbüste bulunmamalı idi. Mustafa Kemâl'den bahsediyorduk. Bunu açıkça ifade ediyordu.. « Adnan'la istanbul'daki mecliste beraber bulunmuş j idik. Bizim Türk Tarihinde. birgün bu adam millete. Birgün erken uyandım. Nitekim yerlerinde göreceğiz. Bizde entrikayı zekâdan addederler veya onunla karıştırırlar. Bir zaman sonra İsmet. Giyinip indim. Bir aralık Adnan geldi. îşte perişan vaziyet.. Gayrı resmî devam etti.

Onca hükmü yoktur. mutasarrıf.Buna rağmen bu işi yaptı. dahidir desinler diye şahsî bir şöhret hırsı ile yapmaktadır. Gülünç iş ve çocuk..! ri Heyeti denildi. Demek millet kâbiliyetsizmiş. Mustafa Kemâl bununla nihayet onu tepelemiş. Bir harb zuhurunda ne olacak?!.. tahakküm ve düşmanlıkla ilgili dört kelime metinden çıkartıldı.. Ya yine birgün lâzım olursa ki.. Hem buna hacet de iyoktu. Büyük bir anomali idi ki. Çünkü bütün millet âdeta istisnasız.. Meclise Mustafa Kemâl'in teklifi üzere hem teşriî. Buna rağmen Celâl Arif bir İtalyan ile böyle iş yapıyordu. Sh. Bütün dini ele alarak siyasete âlet etmiş. Amma o bu suretle iki şeye de reis olmak şıkkını düşünmüştü.)dir: Fakat bence bunları sırf büyük inkilâplar yapıyor. Kabinenin adına İcra Vekille. O zaman İtalya.. böyle vesileler versen a. Bunu yapan Mustafa ' Kemal'dir. Zonguldak'ı istiyordu.)ıdır. ne emekler verdim. Bu halde (. Buna «Vahdet-i kuvvâ» adını verdi.)yorsun.........Bana Maarif Vekilliğini. işin içinden çıkar. Ey Millet! Yunan gibi asırlardan beri kölemiz olan bir millete nasıl boyun eğeceksiniz?!.... lardan sonra bunu büyük ve dahiyane icad olarak gösterip gururlar saçtı ve kendi. İsmet Erkân-ı Harbiye Reisi oldu.. .. Ne yapılacak? Bu millet harbi de din kuvve. Hattâ kendi sağ iken millet batsa derhal «Ne yapayım ben ne gayretler. Öldü. Ona sığınmıştır.. dini. Asıl bunda şu nokta mühim. Halbuki Hukuk-u Esasiye âlimleri kuvveti ikiye ayırarak muvazene çaresini bulmuşlardı. I. Hükümet İstanbul'da düşmanlar elinde esirdir.. elimizdeki düstur şudur: «Padişah . diye patır patır adamlar asacaktır.Halife. istibdat. Bunun işleri insana öyle bir zan veriyor ki. Yaptı.Ona anlatmak mümkün olmadı. Çünkü gayesi (. olacaktır. Bir milletin temel taşları harsıdır..! raî selâhiyet verildi.bitmiş. O da âciz kalıp gitmiş. Amma milletin temel taşlarını söküyormuş. Reislik rekabeti ile başlıyan iş bu surette bitmiştir. Mustafa Kemâl aynı zamanda hem meclis. Bir millet bir günde .ve.. Fevzi Paşa Müdafaa-i Miliye i Vekili yapıldı. Bu tamim dikkatle okunmaya lâyık ve ibretli bir şeydir.» der.. Onunla Zonguldak'daki bir kömür ocağım kendilerine mal etmeğe çalıştı. Gayrete geliniz.' ni medhetti ve ettirdi. Halbuki kendi yaptığı şey.edemedi. Parayı pek seven Celâl Arif nitekim birkaç ay sonra da Fago adında bir Italyam Antalya tarikiyle Ankara'ya getirtti. Onları. başka birşey bilmiyor. Bu millet buna dayanamaz. Bu devlet ve milleti dâhiyane bir surette mükemmel bir Avrupa milleti yaptım.. Demek bu millet dindardır.. ilme sığmazdı. Bir şey elde edemedi. Yusuf Kemâl'e İktisat !¦ Vekâletini verdiler. ' ' 59 '' I emsali Türk harsını yıkmakla meşguldür. Yani bu bıçakla kesilip can vermişti..). sefalette. Hâlâ yine tamamiyle öyledir. Çünkü ilk hamlede dinine musallat olmuştur... bu adam Türk Milletinin (. . bu haldeki bir milleti kolay kolay yeni bir harbe hazırlamak da mümkün değil. hiçbir ecnebi Türkiye'ye gire-miyordu. Böyle bir buhranda ona sığınması onun ne büyük kuvvet olduğunu kendi de itiraf ediyor. Halbuki kuş uçmuyor. milleti. Bunun için Rumlar ile izzeti nefsini gıcıklıyoruz. Bu adam bu ve (*) Tepişmek. demektir. HÜKÜMET TEŞKİLİ i Hükümet teşekkül etti. sade bunlarla Mustafa Kemâl'in eline âla bir bıçak verdi.' dir.hem hükümeti ' elinde tutmak için İcra Vekilleri Reisi de oldu... Harpten de yorulmuş. O halde üç beş yıldır bu adam bir düziye bu dini nasıl tepeledi?!.. dine merbut. tiyle yapıyordu. devleti kurtaracağız.' luktu. Yoksa bu müthiş bir militarizm idi. Madem ki sen onunla (. hem ic. Sonra dini siyasete âlet etti. padişah din diyor. Biz vekilleriyiz.. Yıl•. Roma mümessilliğini teklif edip teb'id etmek istemiş. 273 de meclisin açıldığına dair bir tamimi var. Tutunamadı. parasız. istibdat ve tahakküm alâmeti idi. Bunu kendi yazmıştır. Hem bir millete din ve itikat behemehal lâzımdır. din gayreti lâzım»dır.. padişaha mutî. Din harstandır. taşçı ... Erkân-ı Harbiye Riyaseti kabineye dahil edilmek gibi -. bir hatâ yapıldı.. CUMHURİYETİN SİYASETt VE ÇETELER Şimdi tuttuğumuz siyaset. din değiştiremez. «Bakkal Yorgi başınıza vali.

Bir eseri o tarihten sekiz yıl evvel Paris'de yazmıştık. iptidaî mektep ve tedrisat. Dosya yok. diğerini sol kolu yaptı. Sebebini sordum. Hele. yok. Fakat bu paraların çoğu ihtilas edilip çete sergerdelerinin cebine iniyordu. Dokuz ay bu kırık sandalyede vekillik ettim. mütehassıs yok.. Talihe bak ki. Sonradan bana hikaye ettiklerine göre ikide bir aleyhime yazmış. «Korkarım» dedi. Almanya'da otuz kadını birden toplayıp zevk yaptığını işitiyorum. Aynı zamanda dini de ele alıyorduk. İLK GÜNLER Maarif Vekili oldum. «Yanımda çalışacaksın» dedim. Kuvvetimiz bunlarla biraz askerdi. Aldığımız para da makale başına beş liradır. tetik otururdum. yok.» Korktu. Bu tamimi Bolu tarafı Maarif müdürlerinden biri istanbul'a yollamış. Düzce. Üç ay sâde bu bir memurla çalıştım.. Bunda milletin beni Maarif Vekili yaptığını. bu tarz şeyler yazdım. Şehirlere «iki günde elli bin veya diğer bir miktar para vereceksiniz. Vakıa bunlara yemek. Ismet'in Erkânı Harbiye-i (*) Hainlik ile ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. memur yok. Hele İsmet de ona kör âlet olmayıp itiraz edenlerden olsaydı. Sh. Hakikaten Türk buna tahammül edemiyor. Size şapka giydirecekler» diyorduk.. ... herkesin elinden gelen bütün gayretle millî hükümete zahir olup.. Bana «sürüden ayrılan uyuz koyun» ve bu gibi şeyler dermiş.Vasil Jandarma Zabiti olacak nasıl dayanacaksınız?» diyoruz. Bu çeteler katil ve cinayet yaptıkları gibi bilhassa müthiş soygunculuk yapıyorlardı. bugün Türkiye'nin en zenginidir. Merkez teşkilâtın. Asla âmir değil.ve. şapkayı sonuda Mustafa Kemâl'in eliyle giydiler!. Meselâ bu esnada Çolak İbrahim.. çetesiyle Ankara'dan geçti. Otururken daima düşeceğim hatırımda durur. Ismet'i Harb-i Umumîde Kafkas cephesinden tanıyor.» deyip böyle külliyetli paralar alıyorlardı.. ağladı. Ali Kemâl küplere binmiş. Bu iki adam el'an onun (. Kabul etmedi. ilk. Darülmuallimin binasının bir odasını Maarif Vekâleti yaptım. Bolu.. tşte Mustafa Kemâl bu ikisini.. kaç defa ağzından işittim ve işitenlerden işittim.. Müteselli oldu.. Fevzi de yardakçı aleti. Tehdit ettim. Hakkındaki fikri. Sonra teselli ettim ve Biz harab olursak sen korkma! Beni ölümle tehdid etti: Zora. «Kur'an-ı apteshane kağıdı yapacaklar. yaşadığımız anın pek mühim olduğunu.Bir masa ve kırık sandalye buldum. Mustafa Kemâl. Aleyhime de döşenmiş.. Bir de «Hürriyet ve İtilâfın iç yüzü» diye neşrettiğim eser için de «İttihatçılardan yirmi bin lira alarak yazdı» demiş. şimdi bunların birini sağ.. Şudur: «İsmet demek. yapmağa başladım. Yalvardı. Memur lâzım. halı ve emsali de satmışlardı. Biz istanbul gazeteleri falan görmüyorduk. 279'da Ismet'in evvelce Anadolu'ya geldiğini görüyorsak da bir defa gelip gitmesi doğru olsa bile. emirber nefer demektir» Fevzi de mutî bir memur. Bir milyon lira kıymetinde bir kereste fabrikası yaptı.. harab olursun. elbise için yol da lâzımdı. iş görmek müşkil. «Birgün nasıl olsa sizi asarlar. bugün onun hakkında da bu nutukda ne müthiş ithamlar bulunurdu. çalışması lüzumunu. Mustafa Kemâl. dağların borcu vardır dersin dedim.. gelmesi Ali Fuat'tan evvel değildir. olmadı. Pazarda elmas. Baktım oknuyor. Hükümette para yoktu. Bizim çetelerin hali de müthişti. Atî için korktuğun şimdi basma gelir. Dedim ki: «Çalışmazsan ben sana öyle bir şey yaparım ki.. «Fazla maaş vereceğim» dedim. Bu ve emsali tamimlerim Maarif vekâleti dosyasında mevcuttur. ilah. Bu adam müthiş bir servet yapmıştır ki. Adapazarı.). Bunlar ötede beride kendi kendine teşekkül etmiş ve ediyordu. Maarif Müdürlüğü'ndeki Mehmed Efendi adındaki Ankaralı kâtibi çağırttım. mektep ve tedrisatı. idadî. Yanında öteden beriden sürüp getirdiği iki bin kadar koyun vardı. İlk iş Maarif Müdürlerine bir tamim yazdım. Bina lâzım. ben de gürültüye giderim» Saf bir adamdı. daha istanbul'da Mustafa Kemâl ile teşriki mesai etmesi büsbütün yalandır.. Anadolu'da bu esnadaki seyahatlerimde bizzat böyle propaganda yaparken bu sözlerin herşeyden müessir olduğunu görüyordum.. bunları bütün bu vurgunlarla yapmıştır. 60 Umumiye Reisliğine tayinine itiraz eden Rafet ve Ali Fuad'a Fevzi Paşa'nın İsmet'i münasip görmüş olmasını delil olarak gösteriyor.. Bu da pek müessir oluyordu. Ortalığı haraca kesmişlerdi... Bilmem delil olur mu? Bundaki hak ve sebep İsmetin köle gibi mutî olmasıdır. taraflarında aleyhimizde epeyce zaman evvelce başlamış olan Abaza ve Çerkeş hareketleri artıyordu.

Düşündüm. Bu hal bizde de oldu. En zengin yer de oraları idi. Kâzım Nami Bey'in teklifiyle Muallimler Birliği Cemiyetini yaptım. kendi aralarında muhabbet ederler. Bursa. İllâ lügatli Türkçe Tuhaftır. 61 ti. hayvanı cemadî asar-ı atikayı hâvi mahallî müzeler. çalışkan ve iş ehlidir. Gülünç iş. Derhal lügat. Ben gittikten sonra bunları da bilmem kimler yağma etmiş. izmir gibi yerler işgal altında idi. Bu sebeple ona Vehbi Molla adını takmışlardı. En yüksek memur olarak tayin ettim. Getirdim. âdet. hiçbir memur yazamadı. Sonra Hey'et-i Vekilede de karar verdirdim. Bizim memurlar tuhaftır. Memurin ve istatistik Müdürü tayin ettim. birşey kalmamıştır. bakır. Ötekilerin ne olduğunu sordum. Mustafa Kemâl de itiraz et(*) Alet ve kör değneği olmak anlamında iki kelime metinden çıkartıldı. takdirle kabul ettirmiş isem de ne o vakit. Derhal tahriratın sade Türkçe ile yazılmasını emrettim. Kalemlerinde iş görmez. «Hamdullah Suphi. Yanlarına eş dostta gelir: Lâklâkiyyet ve keyif ederler. Bilâhare ve yıllardan sonra ben tetkikat için vekâlette aradığım vakit yalnız bir defter kalmış. (1) Balıkesir Mebusudur. yolda kaybolmuş» dediler. Elkabı kaldırdım. Üzerlerine demir levhalarla numaralar koydurdum. Memleketteki bütün mimarî âbideleri tescil ettirdim. Adam gönderdik. Maarifte en mühim teşkilât hars teşkilâtı olacaktır. Her kalemde işleri gören ancak bir iki memurdur. Hattâ namaz zamanları meclise gelir. Mebuslara rica ederek. gümüş. İstanbul. Benden sonra Hamdullah Suphi bu müdürlüğü lağva kalkışmış. «Ne yapalım gele62 . Bunları vekâlette yapabilirdi. kahve ve sigara içerler. Sakarya Harbi arifesinde Kayseri'ye kaçarken götürülmüş. kendilerine çok söyledim. Sırf gösteriş olsun diye mecliste yapardı. Liselerde nebati.bunları bile yapmak güçtü. Şimdiye kadar hars kelimesini yalnız Ziya Gökalp yazılarında telâffuz etmiş. Neyse kurtuldu. ne bu sefer mebuslar vaadlerine rağmen elbise getirmediler. paralarla vekâlette bir müze esası kurdum. dinlemedim Anlamıyorlardı. Bugün daha geniş bir halde büyütmüşlerdir. Herşeyden ziyade mükâfaata lâyık olan bu adam birşey görmemiştir. İbrahim Hilmi ciddî. tesisini emret-tim. vekâleti celile gibi tabirleri yemden ihya. İbrahim Hilmi Bey'i tavsiye etti. O. bunu getirdiler.Defter ve emsalinden birçoğu da geldi. millî oyun. Benim zamanımda vekâletin bütçesi dörtyüz bin lira kadar birşeydi. Lozan sulhu olunca bunlar akın akın Ankara'ya gelip mühim yerlere yerleşmişlerdir. Cevap bile vermediler. ikisi de iyi insanlardı. istanbul'daki maarif memurlarından işe yarar birkaçım getirtmek istedim. atasözleri. Maattessüf benden sonra devam ve neşredecek yerde hepsini kaybetmişler. Mektup yazdık. Hayret şu ki. Ondan sonraki maarif vekili bu müdürlüğü lağva kalkışmış. O vakite kadar bunun kıymeti bilinmiyordu. Arapça ve Acemceli dili yazıyorlar. Bunu ilk meşrutiyet meclisinde de yapmış. ittihat Cemiyeti merkezi umumisinde nâfizülkelim müdüriyeti yaptım. Bunu menetmek istedim. terbiye meselesi. Elkab ve nişanları da meclis ilga etti. koridorda böyle bir iki volta vurur. kollan sıvar. Pek kıymetli şeylerdi. Bu da su görmüş. lakunya giyer. Pek sofuluk satar. resmî tahrirata idhal ettiler. Birkaç kalemimiz var. Bu adamlar ana dillerini yazamıyorlardı. bazı yerleri silinmiş idi. din perdesine bürünürdü.Bu para ile daha şümullü işler değil. getirttim. sonra apdest alıp namaz kılardı. Ele geçen eski altın. Paralar cepheye veriliyordu. Buna herkes. ondan sonraki maarif vekili Vehbi Bey (1) lağv kararını vermiş. Bizim teşkilât ilerledi. Bunları bir cemakân yaptırıp içine koydum. Bu devlette ilk olarak İstatistik Müdürlüğünü bu suretle teşkil ettim. Lozan'dan sonra zatı devletiniz.orta keza âli tedrisatı yüksek mekteb ve tedrisat olarak birçok istilâhları Türkçe-leşlirdim ve sultanîlere lise adını verdim. halk türkü ve şiirlerini toplatmaya başladım. Bu esnada Kâzım Nami'yi buldum. Haklarında malûmat ve fotoğraflarını aldırıp. Azametli efendiler. Vekâletin sicilini onun gayreti meydana getirmiştir. Şaşılacak şey. Uğraştım olmadı. Oralardan vergi alınmıyordu. Ne diyeyim: Böyle oluyor. spor. kimse ve kendisi de. Bunlardan dosya yaptım. her tarafın elbiselerini getirtip bir etnoğrafi müzesi yapmağa teşebbüs ettim.

An'anevî bir mükâfat olarak beni sevindirdi. bana Beypazar'dan kavun getirdiğini söyledi. nizam ve intizama sokmak pek güçtür. maarif vekâletinde 3 günden ziyade durmıyacağı hakkında şiddetli emirler verdim. başlarıyla et. Tuğrul gibi Türk adlan koymasını emrettim. Mustafa Kemâl bir seyahatten döndü. Bu sebepten para işlerine de asla elimi sür-memişimdir. Yanıma memur gibi Mebus Besim Atalay'ı almıştım. münasip tayin ettim. Şimdi misafir yok ama bu sefer de gazete. Zahir şerrine lanet. Korkudan yaptılar. Kapılara misafir kabul edilmez diye levhalar yazdırdım.Bir iki defa ansızın gezip misafir getirenler varsa dışarı çıkardım. Sokarsınız. Çünkü hayretli ve telâşlı bir tarzda söylüyordu. Bilhassa Konya'da epeyce kalmıştı. «Yapma» dedi. Bağırdım: Şimdi kavunları alıp kafasında parçalarım» dedim. Sahte imza koyamadılar. en ufak yiyecek bir hediyeyi de kabul etmedim. Bir işin. «Para meselesi değil. erken gidiyorlardı. Dedim ki: Burada millet size gazete okuyasınız diye para vermiyor. Oralarda memur adedinden fazla sandalyeyi yasak eltim. İSİMLERİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ Memurlara tıraş olup da geleceklerini ve kaput. Birkaç gün aldırmadım. Cedveller yaptırıp imza ettirdim. «Hediye diye başlar sonra yumurta çalan deve de çalar» dedim. Ben rüşvet almam dedim. El sürme! ilk günlerde en mühim dert iyi memur ve muallim bulmak idi. lâstik ve feslerin kapının yanındaki odaya bırakacaklarını tenbih ettim. işinizden kontrol ede-mezseniz derhal yine eski haline geliyor. haysiyet meselesidir. İki gün yolunda gidiyor. Bunun verdiği müşkilât müthiş idi. Bu gayet iyi bir tabiyedir. Cetveli istedim. herif bize kızmış» dedim. Sonra madunlarımın yüzüne nasıl bakarım» dedi. Pek yalvardı. Beypazarı'nın kavunu nefis ve meşhurdur. O hocanın geldiğini. deyip hiç bilmedikleri ve yapmadıkları bu şeyleri yapıyorlardı. Bu haber beni keyiflendirdi. Memurlar artık benden titriyorlar.ni kovamayız» dediler. Memurlarla mektep çocuğu ile uğraşır gibi uğraşmalıdır. fakat kontrolü gevşetirseniz derhal eski haline avdet ederler. aile adlarına da koymalarını emrettim. Demek ki. kontrol hükümet dairesinde en mühim bir şeydir. Yılanın da başım ezmek lâzımdır. Onları makine haline getirmek. Kıstalyevm yapacağım dedim. iki yıl sonra idi. hediye derken haberi olmadan rüşvete kayıverir. Dosya yok. «Niçin?» dedim. Mekteplere. Besim Atalay bu listeyi kendi namına neşretmiştir. Herif İsrar etmiş ve yalvarmış. Ona bir takım adlar verdim. bütün muallim ve talebeye Türk adları koymuşsun bu adlarla söyleniyorlar» dedi. «Ne yapacaksın. Beni gördüğü vakit dedi ki «Sen neler yapmışsın be?» içimden «Yaptıklarımdan hoşuna gitmeyecek birşey öğrenmiş. Devam fena idi. Onları da yasak ettim. Yiyecek. bakardım. Böyle şeyler tatlıdır. 63 I Bir gün bir muallim bir mektebe talib oldu. Öte tarafı hiçtir. Kolayına «Beylik yasağı üç gün sürer» demezler. Geri aldım. Gitti. Geldi. «O halde bana haber verin ben kovarım» dedim. Bu sayede adları dahi Türkleştirmeye doğru büyük bir adım atılmış oldu. soruşturdum. Geç gelen başkaları da var. orada üç günü geçmiş tahrirat bulursam o memura ceza ederdim. Beş on gün sonra Kâzım Nami geldi. Böyle bir talib olunca çaresizlikten . Haber vermediler. Arada keyfe mettefak bir masanın çekmesini çeker. Dedim: «Daha iyi ya sana yapınca ötekiler tam korkar».Bu ders oldu. Türk millî adları yayıldı. onu devirirsen hepsi kaçar. «Canım rüşvet olur mu?» dedi. roman okuyorlar. Bir tamim ile bütün mekteplere muallim ve talebeden herkesin kendisine de Oğuz. Onu iş saatleri haricinde okursunuz. Bu listeyi tamim ettim. «İnsan böyle azar» dedim. Bizim hükümet daireleri adetâ atâlet yeridir. Ve kontrol sıkı bir surette devam edip gitmelidir. Bu bizde müzmin bir hastalıktır. Ne yapmışım? dedim. Süt. Bunu işiten adam kaçıp gitmiştir. Geç geliyor. Talib olanları ne olduğunu bilmek için hiçbir sicil yoktu. yoğurt her ne gelse asla kabul edilmezdi. Tamim. Ömrümde. Hattâ kontrol üstüne de kontrolünü iyi yapıyor mu diye bir kontrol koymak lâzımdır. Evime sıkı tenbih etmişimdir. Bal tutan parmak yalar.iyisi mi evvelinde dikkatli olmalıdır. Gelenler yine ayakta kalıp çok duramadılar . Kâzım Nami yarım saat sonra geldi. Zaten birçok adamla döğüş edeceksen. insan tuhaf mahlûktur. demek muvaffakiyetle yürümüştü. Kâzım Nami'den kıstalyevm yaptım. Kendisinin de bulup listeyi çoğaltmasını söyledim. Birgün işe başlama saatinde daireye gittim. insanın hoşuna gider. Böyle alışır.

O esnalarda herşeyin şirâzesi çözülmüştü. Geldi. Ertesi günü bir de baktım. Bu zat evvelce Sinop'ta mektep müdürü idi. Bir gün on leylî talebe. işte sicilsizlik ve hüsnü şahadetler. Mebusa bu çocuğu tanıyıp tanımadığını sordum. «Sana. «Git!» dedim. Dolaba konmam pek gücüme gitti.» Müdüre dönüp «bunları şimdi dışarı atın!» dedim. itaat... Diyor ki: «Bu çocuk en rezil biridir. her yerde her şeyden evvel disiplin olacağım. istidasını verdi.. Hem de pür hiddet. git zaman Ankara Orta mektep talebesi. müdür. Derhal çocuğu azlettim.. Benim de istediğim şeydi. bir tertip ile beni dolaba koyup edebsiz sırrını bana kolay yaptırmış. Baktım Ankara'da muallimlik istiyor. ilk zamanda hem bir memur yok iken mebuslardan birine «Bazı günler gel. çetesiyle Ankara'dan geçiyormuş. Titredi. Haberi yok. tamimle. emirle olmıyacağını biliyordum. Mektebe devama başladı. herşey 64 kalkmıştı. Gitmek istemedi. düşürürüm» Ben de kızdım: «Siktir şuradan defol!» diye kovdum. Mebusun (Hüsnü şahadet eden) hem fail ve hem mefûlü-dür. atarım» dedim. ahlâk ve faziletten bahsettim. Baktım vak'a da güzel: O mebus. evvelce söylediğim mebusun istediği şeydi. Nasihatla. Çocuklar «Gitmeyiz!» dediler. müdürleri aleyhinde isyan ettiler. Çıktı. «Sen onu nasıl azlediyorsun? Ne hakla?» dedi. Hâlâ mebustur. hakkımda istizah takriri verdiler. Enerjik bir adamdı. müdür haber verdi: Tahkikat yaptık. insaniyetten. Bu çocuğun müzekker fahişe olduğundan bahsediliyordu. Talebenin henüz rahmi maderdeki çocuklar gibi olup. Herkesi fantazi hislerle ve gözlükle görüp methetmesidir. Nitekim Meşrutiyetin iptidasında da herşeyin şirâzesi bozulmuştu. Bir derece Türkbilik ilmine dâir de malûmatı vardı. dersten başka bir şeyleri olamıyacağını anlattım. Haydar Bey adında bir zata mektebin disiplinini iade etmesini tenbih ettim. Gitti. Birgün geldi. Beş dakika sonra şâb-i emred bir çocuk geldi. hakaretler de savuruyorlardı. onun için» dedim. Beş yıl hapis yattı. Ders zamanı dersaneye girmiyor. bak neler yaparım. istizah yapar. Darülmualli-minden mezun. Ben hemen Ankara mektebi vak'asını. Talabeyi. Fakat yüzüne vurmadım. Bu mebus Maarif müdürlüğünden mebus olmuştu. Attılar. Kıyamet kopardı... Derhal mektebe gittim. Otuz kadar mebusu kandırmış. hem de bir de bir çocuk gece evinde kalmış. Birgün Hamdullah Suphi birini getirdi. o mebus düştü. Fevkalâde müstaid ve ahlâklı bir çocuktur» dedi.. Hocaları dinlemiyorlardı. Takrir kabul edildi.Oluyorsa da tam değil. Nizam. Bu. Hüsnü şahadet ederlerse tayin ederdim. Arası biray geçti. «O oh. Tayin ettim.. Rezil etmedim. «Masum çocukları sokağa attı. Mebusun çocuktan biraz evvel gelmesi tertib imiş. binaenaleyh disiplinden. dedim ki: «işte siz kötü çocuklarsınız. Ve âsilerin isimlerini okuttum. dünyaya gelmemiş demek olduklarını. Silifke Maarif Müdüründen bir mektup aldım. Sizi kovuyorum. inkılâp iptidalarında böyle haller oluyor. Gel zaman. olmadığı takdirde her yerde haylaz talebenin böyle . mâni olmak isterse üste fena sözler. Uğraşıyor. Bir mühim hâdise yapmak lâzımdı. Köpürdü. müdi-rin muhalefetine rağmen cebren sokağa çıkmışlar. Muallim. Bu mebus propaganda da yapmış.muallimleri toplayıp halka ettim. Leylî talebeden gece gezmeye gidenler bazen hiç gelmeyip geceyi dışarıda geçiren gençler de oluyordu. olmuyor . Bu benim çocuğuma fiil-i şeni yaptı. «Kolundan tutar. Size yedirilen millet ekmeğine günahtır. «Polis çağırıp şimdi atın! burada bekliyorum. Hamdullah'm en büyük kusurlarından biri de adam tanıyamaması. Arada geliyordu. Bunların önünü almak lâzımdı. oturuyoruz. Merkezde açık bir yere tayin ettim. Derken çete reisi Çolak ibrahim. yardım et!» dedim. «Aman beni rezil etme! kendim savuşayım» dedi ve hemen gitti. «Yarın gel!» dedim.» dedim. içlerinden bir genç geceyi mevzubahs mebusun evinde geçirmiş. Diyor ki «Falan adamı yanına almışsın. Üç gün sonra iki muhtelif mektup aldım. on çocuğun kovulduğunu. Bu adam merhametsiz bir canavar!» demiş. Meğerse bu cebren çıkma da o mebusun teşviki ile imiş. usûl. Demek muhterem mebus bana olan garezini kuvveden fiile çıkarmağa çalışıyor. Bu hal müterakeden beri herşeyde ve talebelerde de vardı.» Hemen memuru çağırdım «Sen böyle etmişsin dedim. alâ. Kalktım. Millete yaramazsınız. Sükûnetle «iyi değilmiş. Ankara mektebine tâyin ettiğim adı iyi hatırımda değil. Adını söyliyemiyece-ğim. . Bana bir mektup göndermiş.bizim memurların şahadetine o adamın memleketinin mebuslarına müracaat ederdim. Önüne getirttim.» Bunu öğrenince fena halde kızdım. Medih ede ede ayyuka çıkardı. sokağa gezmeğe gidiyorlardı.

Mahmud Esad Yenigünde aleyhimde şiddetli makaleler yazmağa başladılar. Çolak'ın mektubu ile o husustaki diğer mektupları da okuyacağım. Hem de Muhiddin Tanin'de vaktiyle aleyhime neler yazmıştı.» demişlerdir. Hem iyi adamdır. Bana bir şey isnad edemiyorlardı. Ben orada kaldıkça Kâzım Nami kalır. «Eğer istizahta davam edersen bunları kürsüden söyleyeceğim. Mehmed Akif'in bir şiirini mecliste (*) Namusla ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. Bu adam gayretimi. bu ve emsali adımı «Sert Adam»a çıkardı. Bir memur burada hedef olamaz.. birkaç beste gelmişti. Bunun başı eski Tanin gazetesinde müdürlük eden Muhiddin idi. Çünkü o vakit milleti böyle bir masrafa sokmağa lüzum yoktu. yerine korsunuz» dedim. Dedim ki. fakat asla beni sevmemiştir. Daima defetmeye vesileler aramıştır. işde görmüş. Başka vekillerden müsteşar tayin. Çok namusluları beni sonradan sevmiştir.ben ise bunları erbabından mürekkep bir komisyona verip onlara seçtirecektim. Biraz evvel meclise gittim. Sen şimdi bizzat çıkıp beni müdafaa edeceksin. Daima fena şeylerine itiraz ettim. 65 BİR GARİP BÜROKRASİ MACERASI ¦. Ben Rusya'ya gidince Hamdullah Suphi bunları hiç nazara almayıp. Halbuki marşların güfteleri . Mustafa Kemâl benden bizar idi.. ittifakla itimad reyi aldım. Bir köşeye geldim. Yine bir istizah yaptılar. hamiyetimi görmüş.kovulacağım bir tamim ile bildirdim.. hamiyyetimden takdir ile bahseden bunlar yine «Cemiyete çok fenalık yaptı. Böyle olmazsa iyi idare mümkün değildir. Ekmeğinden olur diye telâşta idi. Mustafa Kemâl'in teşviki idi. Yüce ihtilâl ve savaş günleri. Bu yolsuz harekettir. Kül gibi oldu. Bir millî marşın güfte ve bestesini en iyi yapana beşeryüz lira nakdî mükâfat vereceğimi ilân ettim. «illâ bunu azledeceksin» dediler. Bu adam ile aramızda birşey yoktu. Hücumları Kâzım Nami'ye idi.. Den orada iken otuz kadar güfte. Bunu o da körüklüyordu.. Yine kendisine Maarif Müdürlüğünü verdim. Bu surette beni atmak istiyordu. Beni düşürürseniz. Derhal her tarafta disiplin teessüs etti. 66 okuyup kabul ettirmiş.)suz benim namuslu olmamdan gelir. Hattâ gayretimden.» dedim. Çocuğu gece evinde alakoydun» ve evvelki vak'a hakkındaki Çolak İbrahim'in mektubu müfadini de söyledim. Bu mebusu buldum. Bunlar o vakte göre fantazi idi. Onun himayesiyle vekâlete germiştir. Vermedimdi. Bu sebeple ağır ve pek monotondur..Onlar da müzakere edip hazırlanmışlar. «Sen fail ve mefulsün. Yalnız haksızlığa karşı bütün kuvvetimle kıyam ederek idarede de hatır gönül bilmem. istizah başladı. Nadi.. Huzurunuzda mesul varsa ben olabilirim.. Bu ittihatçılık acûbe bir şeydir. Bu vakadan sonra bu mebus bana karşı daima mütî hayırhah tavır takınmış. Mektep vakası. millete iyi iş görmek de ne belâlı şeylerdir. O vakit ondan iyisini bulur. kendi de beni kürsüde müdafaa etti. Bu tarz ile erbabında gayret kalmaz. istizah günü oldu. Böyle zamanlarda milletler en güzel millî marşlarını yaparlar. bana birşey yapamayınca bu sefer Kâzım Nami'yi hedef eltiler. Meclis hınca hınç dolu idi. Ben cevap verdim: O da otuz arkadaşım vazgeçirmiş. Arası biraz geçti. «Pekiyi» dedi. Mecliste beni. Bir istizah fakat içyüzü ne!. Zavallı pek fakir. Ve bana hâlâ yan bakarlar. Mahmud Esad da Yunus Nadi'mn adamı olmuş gazetesinde yazı yazıyordu. Tuhaftır. Halbuki ben sert değil bilâkis yumuşak insanımdır. Neyse itimad olarak bu işi de bitirdik. Şiri nizamlı şiirdir. Malûmatlı. «Hayır dedim. Vekâlet yalancı mevkiye düşer. Bir aralık bazıları onu azledip işi bitirmemi teklif ettiler. İstizahta kürsüye çıktım. İSTİKLAL MARŞI Millî hareket devamda. Bu da ittihatçılıktan ve galiba onun (. kalemi mahsus teşkil edenler vardı. Buna müsteşar olmak istemesi için yüz isterdi. Mecliste ne dalaveralar olur. Yunus Na-di Ankara'da Yeniğim Gazetesini çıkarıyordu. O da fena korkuyordu. öğrenmiş bir takım insanlar da vardı ki söylüyor-lar. Bunlar o otuzlar'dan. Mahmud Esad (Adliye Vekili sonra) Nadi'mn yetişlirmesidir. fakat bir kısmı illâ sevmemiştir.. Akif'in bu marşının gütfesi arûzlu ve hece adedi çok vezindedir. Eskiden beri bana hissî düşmandır. Neler ve kimlerle uğraşmalı. işte devlete. Düşünülmemiş. Maatteessüf biz de daima böyledir.. Şimdi ne olduğunu yüzüne vurmak zamanı idi. namuslu bir memurdur. Ben onunla nasıl çalışırdım fakat ben bunlara bakmıyordum.. ikinci istediğim bu mebusa darbe idi. Ben yapmadım. Teşviki sen yaptın. Birinci istediğim bu idi. Muhiddin benden müsteşarlık istedi.

Ferid yanlarında misafir iken Halide ve Adnan Ziraat Mektebini] aşağıdaki binalarından birinde oturuyorlardı. Salih (Salih Paşa. Mustafa Kemâl ile Halide Hanım'ın arası açıldı. yani yaverleri. ilk Maliye Vekili Hakkı Behiç idi. Sonra ne yapıp yapıp Maliye Vekili de yaptırdı. Bu sebeple bugünkü Londra Sefirliğini de ona medyun demektir. Herkes ona itaat. Mustafa Kemâl.. Besteside iyi değildir. Böyle yüce ilham verir gün. Galiba hâlâ öyle. Türkiye'den mehcur yaşayan Adnan'a fena muamele yapmıştır. kendisinin Maarif Vekili olduğunu Amerikalılar'a söylemiş. Ricamızın bir kaçında ben de mevcut idim. Millî marş pek lâzımdır. Hasılı idam cezasını yedik. Zaten . O zaman Halide. araları açıldı.. Hakkı Behiç sonra deli oldu. O halde mühim müzakerelerde bazen hususî surette iştirak ediyordu. Maatteessüf Fransız büyük inkılâbında olduğu gibi bizde de biri çıkıp ta Marseilles gibi bir millî nefis eser vücuda getiremedi. Biz hükümeti tekil edince Padişah ve ingilizler her ne yapabileceklerse derhal yapmağa teşebbüs ettiler. Bir iki ay geçti. Adnan. Ferid de orada yiyip içiyordu. Adnan yalvardı.serbest şiir olmak lâzımdır.Muariz fırkaya girmişler. Pek aleyhinde idi. Mustafa Kemâl de Ankara Müftüsünü kandırdı. Herkes marşım çaldırır. eski Harbiye Nezareti Yaveri) onun pek müdavimlerinden idi. Nihayet meclise mebus sıfatıyla kabul ettirdi. Ferid istanbul'da Ferid Paşa kabinesine girmişti. Halbuki orada sefir iken. bizim çaldıracak marşımız yoktu. evine misafir etti. artık münasebet hemen de büsbütün kesilmiş olarak vücude gelen vaziyet sulha kadar sürmüştü. Sonra buna iyi bir güfte de yapılabilir. belki başka sebepler de inzimam ederek. Baktım idama mahkûm olan diğer arkadaşlar da hiç müteessir görünmediler. yüksek buhran ve heyecanlı millî vak'a bir daha ne vakit bulunur? Hem bulunmamış. Ferid Paşa. çok geçmedi. uğraştı. Bu seyahatlerine dair Ankara'da ve Millet Meclisinde dedikodular yapıldı. Nihayet Halide ve Adnan Türkiye'nin yedi başlı ejderhasına muhalif harekete başlamışlar. en işine gelmeyen şey. Bu ise Mustafa Kemâl'in en sevmediği. her şeyde kendisine rey sorulmasını istiyordu. Ferid'i meclise kabul etmek istemedi. Mustafa Kemâl aleyhinde söylenmeye başladı. Salih Paşa'yı atıp Ferid Paşa'yı Sadrazam yaptılar. Daima görüşüyorlardı. hâlâ ecnebilerden onun vaktiyle Maarif Vekilliği ettiğini söyliyenler görüyorum. hem de körükörüne itaat etmeli. Mustafa Kemâl ile Halide Hanım'm arası pek iyi idi. At gezintileri. Ferid gelince işleri yoluna koydu. O devrede gitti. «Halide Onbaşı» adım takındı. Galiba birbirine tahakküm meselesiyle bağlıyarak. Ferid'in Adnan'a ebedî bir minnettarlık meselesi lâzımdır. iyi vuruyordu. Sade onun fikri hüküm sürmelidir. Yalnız gördüğüm ve sezdiğim bir şey vardı. atik ve akıllı davranıp herkesten evvel Avrupa'ya kapağı atmışlardır. idamımıza karar verdiler. hemen daima kendi fikrinin kabulünü. Mustafa Kemâl kızmıştı. İSTANBUL'LA İPLER KOPUYOR Bu esnalarda Halide Hanım bir nefer ceketi giyerek orduda da uzun müddet kaldı ve dolaştı. mahvolmaları mukarrer iken.Güfte de yüksek bir şey değil. Hoca Mebusların imzalarıyla falan. Bunun iç yüzünü bilmiyorum. işler çorba idi. Amerika gazeteleri yazmış. Aralarındaki dostluk az sürmüş. Bu rivayet o kadar kök salmıştır ki. Adnan söyledikçe o da Ferid'e müthiş küfürler savururdu. bana da bu yediğim idam cezası kuru sıkı bir tesir yaptı. Böyle yapılacağına Mozart'ın pek nefis olan «Türk Marşı». Para yoktu. Ferid (Eski Kütahya Mebusu) Ankara'ya geldi. Halide Hanım müzakerelerde âdeta müstebit. Yani fırsat kaçtı. Hattâ bir defa biz de Halide Hanımla mavzerle nişan attık. Avrupa'da resmî memuriyetlerde millî marşlar çalınmak âdetine binaen insan lüzumunda bu noksandan utanıyor. Avrupa'da diplomatik memuriyetlerde de bulundum. kâtipleri Halide Hanım'ı sık sık ziyaret ediyorlar. nişan talimleri yapıyorlardı. Şunu söyliyeyim ki. Mustafa Kemâl'in hususî etrafı. Halbuki hal böyle iken. Hâlâ da iyi bir marş yok. Halide Hanım. Abdülhamid'in marşı ki güzeldir ve diğer Avrupa'da mevcut «Alaturka» marşlardan alarak bir millî marş bestesi yapmak hepsine müreccahdır. Şeyhülislâm Dürrîzade'nin imzasıyla bir fetva neşrederek bunda bizi yani Hey'et-i Vekile âzâsıru huruç alessultan töhmetiyle itham edip. Bankaların paralarını cebren alıyorduk. Sıkılırdım. Tabiî iki tarafınki de bir kuru sıkı idi. bir fetva yapıp istanbul'u itham etti.

Câmi'nin ömrü kısa oldu. Bu onun en baş huyudur. Bekir Sami Hariciye Vekili idi. Neyse baktı ki. Adnan bana prezante etti. Irak'ta. Para buldu. terbiyeli ve ahlâklı bir gençtir. Nihayet aşikar olan bu haksızlığa dayanamayıp Mustafa Kemâl'e gayet dürüst bir surette söyledim. işte Ali Rıza Kabinelerinin olmamasının tesiri görülüyordu. Adana'da. yani izmir'de. Bu da reisin istediği şey. kitap yok. Bunu da biliyorduk. aleyhinde söylüyorlardı. Dahiliye Vekili idi. Eski vali vekili Yahya Galip. Çünkü Yahya Galip bu kadarına cesaret edemezdi. Yahya onun adamı. Mustafa Kemâl Fransızca muharreratta vekillere Bolşevikler gibi "Commisaire" diyordu. Değirmen kuruldu amma. Onun riyasetiyle Yusuf Kemâl berabe: olarak Ruslarla bir muahede yapmak ve onlardan yardım almak üzere yollandı. Aklı başında namuslu adamı çekemez. Yürüttü. Vaziyetimiz buhranlı olmağa başladı. Orada daha iyi görüp daha ziyade sevdim. Şark cephesi adlarım verdiler. Zaten o maliyeden habersiz. Fransızcası pek kuvvetli hem de baktım ki. Bilâkis kendisi ona emrediyordu. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde aleyhimize kıyamlar tertib ediliyordu. Dilleri de Çerkesccdcn tamamiyle ayrı bir dildi. Geldanî kuvvetleri iz'aç ediyordu. HESAPS1Z-KİTAPSIZ GÜNLER Meclis. Asetin-dir. Cermânî nesil ve dilleri de o zümredendir. Elcezire cephesinde bizi Asûri. Ahlâkı da böyle olsa ne olurdu. Halife Orduları (Kuvvay-ı İnzibatiye) teessüs etti. Perişan olup ele geçersek ben işlere karışmadım. Lozan'da da beraber bulunduk. bunun suyu nereden gelecek? Bizde on para yok. Bize Ankara'ya giderken dedikleri şey ne kadar doğru imiş. Daha ilk adımda bu ne iştir? Ya bu adamı Valilikten çıkarmağa razı olunuz. Erzurum'da birer cephe teşekkül etmişti. Maaşlara. Kabiliyetli insanları çürütecek. Bekir Sami'nin oğlu da Rusya'ya heyetle beraber gidiyor. Bu adam dirayetli adamdır. ilk iş olarak Heyet-i Vekilede Rusya ile temasa gelmek. fakat bu zat tamamiyle hakan. atacak. Cami istifaya kalktı. Fakat Mustafa Kemâl. yola geldi. Hesap. cenub mailedeki diğer kısım müslümandir. Anlaşıldı ki. para ve emsali alınmak düşünüldü. zaruret sebebiyle mevkıye gelmesine mani olmamış veya olamamış. Bu esnada Kâmil Paşanın torunlarından Hikmet geldi. Yahya gitti. Yusuf Kemâl ne vekil olduğu vekâlete gidiyor. Tabiî bir surette. Maliyeyi yoluna koydu. Cami. hükümet hepsi oldu. Cami haklı. Bunların hepsi birden bir plân dahilinde mütekâsif bir tazyike başladılar. vergilerden birşey yok. Asetinler böyle iri olur. Câmi'de artık meyus oldu. defedecek. Dahiliye Vekilini âmir gibi tanımıyor. sonra kördüğüm oldu kaldı. Ermeniler de bizi Sarıkamış'dan tehdit ediyorlardı. Çünkü Mustafî Kemâl kavgasız duramaz. Hem rakib kalmasın. Asetinler Hindi. Ferid Maliye Vekili oldu. Tabii itten beter korkuyordu. ne de Heyet-i Vekile içtimalarmda alınan kararlara imza koyuyordu. Hariciyeye memur ettim. Sevdim. Arkadaşlar bunun hâline gülüyor. Bu kararlar deftere yazılmıyordu. Bankalar ve müesseselerde de müsadere edilecek para kalmadı. Vali olmuştu. Yunanlılar da izmir'den taarruzlar yapıyorlar. Ben Hariciye Vekâletine de vekil edildim. Nihayet Mustafa Kemâl. Heyet-i vekilede uzun müzakereler oldu. Sonradan Mustafa Kemâl onu haksız yere irtikâbla ithama kalktı. mesele ihdas ettiren bizzat Mustafa Kemâl idi. Hoppala.ele geçersek bu idam cezasız da idam edileceğimiz muhakkak idi. Ikiyüz elli bin kişi kadardırlar. Bunların Çerkcslerle ırkî hiçbir münasebetleri yoktur. Sonra sefir ve Mustafa Kemâl'e başkâtip oldu. Cenup yahut Adana cephesi. Bismillah dedik. kıymetleri anlaşılıyordu. Galiba teşvik eden. Şimdi istanbul bütün kuvveti pazuya vermişti. Ziraat Bankalarına vaziyet edip. oradan silâh. Bizim askerler bunlara sıra ile Garb yahut izmir cephesi. biri gitti. ya hep istifa 68 edelim» dedim. şimdi birer birer tepeliyecek. ne yapayım cebren Ankara'da alı-kondum diyeceği görülüyordu. illâ böyle hükümet olmaz. Bekir Sami iri boylu bir zattır. Cami buna dayanamadı. Hizmetleri. Hakkı Behiç Maliye Nazırı. Bu çocuk yolda giderken bir baştan öbür başa kadar Çcrkeslik propagandası yapar. . bir müddet sonra oradan da azletti. Fakat mebus yaptı. Roma Mümessili sıfatıyla Câmi'yi yolayıp def. Yahya Gaüb'i himaye ediyor. Şikâyet etti. Yüzelli bini Hrıstiyan. daha ilk adımda esaslı bir buhran çıkacak. Hem de kalburun üstüne gelenleri.. Elcezire cephesi. askere sarf ediliyor. ilk adımda curcuna. işler arap saçı. Fransa'da okumuş. paraları alıyoruz. Bu millet Kafkas dağlarında oturur. Ha.

. Çeçen.. Yanında güzelce (*) Metres ve ahlakla ilgili iki kelime metinden çıkartıldı. Bari (. herşey tehlikede. Halâsım ve hürriyetlerini bizden ümid ederek yaşarlar. Bizim karının.. Şaşılacak bir cesareti var.. Babası.. Ankara ahalisi ise tamamiyle düşmanımız. Ortalıkta lâf çoğaldı. Hem de ne küstahça bir cesaret!.)sızlık. Padişah diyor.. İnguş. SKANDAL Mustafa Kemâl Ziraat Mektebinden Istansan Binasına göç etti. Bursa Valisi bana telgrafla haber verdi. Düşün.. Onlar ile oyalandık.. Her tarafta aleyhimize isyan hareketleri daha ziyade kaynıyor.. Gelip boynunu dizime koyup duruyor.. Kadm Macar imiş.Halkı bize ısındırmak dava için lâzım. Hükümette Hey'et-i Vekile müzakere odasının yanındaki odalar mahrem bir vaziyet almış. ata binemez. 37 70 bir karı da var. Yine şaşılacak şey.Inek. Oraya yerleştik.. Atî karanlık. memur ve ahalisine böyle boynuz takdırılır mı? Bu müthiş bir (. (.) olasılar..ve. Romanyalı bir müslüman zabit imiş. Bizi taşlar. fakat ya halk duyarsa. Türkiye'ye gelen Lezgî. «Paşa'nın İstanbul'dan hemşiresi geldi. Çünkü bunlar istiklâl ve hürriyet alabilirlerse almaları ve onun devamı mutlaka Türkiye'nin sayesinde olabilir. Heyet-i Vekile odasının yanına misafir edilir mi? Başka Hey'et-i Vekileyi teşkil eden onbir mebus ve nazır efendiler olmak üzere koca bir vilâyet.Alıştı.. Eh.... istanbul'un faaliyeti daha arttı.»dediler. Rusya'daki bütün bu milletler Türk'ü canı gibi severler... Aptal gibi inandım. Hemde fahişe hemşire olsun.. iğne üstünde oturuyoruz. Fakat benim içimi kurt yiyor.)in türlü çığlık ve .. hükümet tarafından Kuvva-yı İnzibatiye (Halife Ordusu) adıyla ordu tertip ediliyor. Sonra Rusya'ya gittiğim vakit bunlardan istasyonlarda vagonumuzun penceresine yaklaşıp etrafına bakındıktan sonra mazlûmane «Bizi ne vakit kurtaracaksınız?» diyenleri keza bir yerde arkamızdan bastığımız toprağı öpeni gördüm. Garp cephesinde Yunanlılarda da faaliyet ziyade. koyun.... Hadi bunu da sineye çekelim.. Böyle feci ve eğreti bir vaziyetteyiz. Mustafa Kemâl'in adamlarına sordum. Hemşiresi değil... Mudanya'ya geliyor.. Hiç biri de diğerinin dilini anlamaz. Ankara'da S. Akşamdan sabaha kadar istasyon binasında vur patlasın çal oylasın gidiyor. Harb-i Umumîde Bükreş'e giden ordumuza iltihak etmiş. Neyse bir müddet sonra kadın hükümetten kayboldu. keçinin de vaziyetten haberi yok. Bu sebeple bunlara da itimad edemiyoruz. alm yazısı ne ise olacak. Halbuki Rusya'dakilerin hakkı vardır. 69 KORKU Artık her tarafta aleyhimizde isyanlar başlıyor. Yahu!.. Bizde değil. Abaza hep Çerkeslik davası ederler. nasihat ediyormuş. Bizdekiler ise aksine Türk düşmanıdır. oynuyorlar.. Bu gibi şeylerin halkımızca ne kadar fena gözle görüldüğü malûmdur.) imiş. hükümet konağı.. başka bilmiyorlar. istanbul bilhassa Düzce ve Bolu cihetleriyle temasta.. düşün çare yok. Birkaç yüz askerimiz var. Artık hanesi orası. Bizim hanım ise istanbul'da duramıyor. Bu da dürüst hareket ve ahlâk ile olur. imiş. Halk geceleri evin etrafına toplanıp rezaleti seyrediyor.. Bunlarla iş patlak verdi. tavuk aldık. bağırıyorlar.adında biri var. Seviyorum. Hattâ haremi ile Mustafa Kemâl'in yanma yerleşmiş beraber içiyorlar. Bir yavru tiftik keçisi var. Bir de baktım. Asetin. Muhtemel tehlikeyi bilmiyorlar. Ansızın Ankara'da bile aleyhimize isyan çıkması pek mümkün. Elbet gelmemesi lâzımdı. Ben de Kuybaym'nda bir bağ kiraladım. Bile-cik'e. merdiveni çıkıyor. Şimdi onun sırası mı? Hem bu kadın hükümete.. Çerkeş. Zevcem diyor.. Ne oldu bilmem!.Tuhaf. gelen kadın Fikriye adında bir (... Kazaya rıza. Oradan araba tutuldu. oraya yanaşılmıyor. Avrupa'da da böyle şey müthiş bir skandaldır. parçalanacağız. Ya bir şey çıkarsa karıyı ne yapacağız? Şişman. Bizimle ihtilâf bile etmiyorlar. Mevsim yaz.. oradan da Ankara'ya geldi. Benden habersiz ve babasını dinlemiyerek geldi. Türkiye'yi yıkmağa çalışırlar. amcası. hayatımız... Olmuyormuş. O halde ben de naçar kalacağım.. pencereleri kapatın! Hayır pencereler fora.. Dâvamız ne? Bu iş ne? Perhizimiz ve bu lahana turşusu tam birbirine uygun. Binmesini bilmez. kaçıramayız. millî gaye. Bana da haber vermeden 10 yaşındaki bir hizmetçi kızı alıp bir vapura gizlice atlıyor. keçi.

....nefeslerini dinliyorlar.. kemâli safiyetle anlattım. Düşündüm...)'nin Ziraat Vekâleti müsteşarlığına tayin edildiğini öğrenmiyeyim mi? Al sana işte!... Gittim. Arası birkaç gün geçti. Neyse muvaffak olup azlettirdik: Herif ve kadın kayboldular. mühim sanat görmüştür.. (S. posası atıldı. Refikamın aybaşısı var» Şaşaladım. fakat birkadını çok sevmez. İsmet kızdı. Neye hamledeceğimi epeyce zaman kestiremedim..fuhuş..la ilgili oniki kelime metinden çıkartıldı. Muhterem Reisimizin bir huyu vardır: Çok kadm sever... Akşam yemekten sonra karısı odadan çıktı ve durup dururken (S) dedi ki: «Kusura bakmayınız.)yor... (. gönderildi. Çünkü şikâyete akan sular durur..) nin şu tarzla müsteşarlığına tahammül edemeyiz. Hiç olmazsa bu işler gizli kapaklı yapılsın» İsmet'i buldum. Zaten beni sevmeyen Reis.. Romanya'da çiftliği var. herkese ve kendine söylendi.. Fakat azletmedi. Bazıları bana şu adama söyle de yapmasınlar dedi.) âletiz. buna mükâfaten de kocasını yekten müsteşarlıkla çırağ buyuruyor. Beni başına belâ aldı demektir. Bir takım işlerde (*) Körlük...... mühim bir servet peyda ettiğini söylediler. «Galiba karımı koynuna koyamadım. Cehlini.) m sui istimalini anlattım. yapsm. dedim: «İsmet'in bu adama söz anlatması mümkündür.... Yusuf Kemâl de «Azlederim» dedi.. Millî davaya zarar verebilir birşey olduğunu. Herkese ne oluyor?» dedi... Daha ilk gününde başa gelen adam birinin karısını (. dürüst olmayan biri olduğu fikrine doğru vardım. azlolunacak» dedik.. şehvet. türlü hırsızlıklar. Bakalım!.. sonra da onlara oyun ettiği.. demek biz burada vatan için falan çalışmıyoruz... İsmet'i saf bir adam sanarken içinden kurulu.. Çeşnicibaşıdır. Halk bizi dinsizler.) olsa yine neyse. Hariciye Vekili Yusuf Kemal idi. Mütehasıstır... Baktım.) kâhyası mıyız? Yapar ya. Derd yanıp.. irtikâb ve ticaret yaptığını...)yor. 71 I ortaklık ettiği. Vay halimize!. Biraz sonra te-şehhüd . zeki... Vatan için güya hükümet kurduk. Bir Erkân-ı Harbiye Reisinin hükümet reisine âdeta böyle endirekt (.. Meğerse bana kızmış imiş. Heyet-i Vekile azline karar verdi.Çünkü mazereti var» demek istiyordu.. sokağa atılabilir mi? Mustafa Kemâl onu Novoroski'ye konsolos tayin edip göndermiş imiş.... bu işten anlayamıyacağmı söyledim. Mustafa Kemâl'e bunun tayini münasebetini sordum. Alâ! Alâ! Her yerde. Mükemmel yapar. bu esnada bunlardan sakınılmak lüzumunu söylesin.. Bu arada (S) nin de halâ orada konsolos olduğunu... Ben de Mustafa Kemâl'e kızdı zannettimdi.. ahlâksızlar diye kesecek.. Benim bir vazifem de Rusya'daki sefarethane ile şehbenderliklerimizi teftiş etmekti: Novoroski'ye çıktım.. bir (... Şeytanlar tepeme çıktı. Yahya Galip işinde de bana kızmıştı. (S) beni hanesine misafir etti.. Bu kocasının gözü önünde karısını (.. Birbirimize derd yanan birkaç kişi bizim de ödümüz koptu. Tamamiyle makul ve benim fikrimde olması lâzımdı: Zannımca yaranmak için İsmet hemen ona gitmiş. zevkine. Hiç olmazsa onlar kızı bir nefere verip. Artık bıkılmış.Tabiî bunda da pek kızmıştır. O da değil. Çabuk değiştirir. «Herkesin (. Düşündüm. Ertesi günü tuhaf bir şey oldu.. Bu yekten müsteşar yapıyor... «Azli lâzımdır»dedim. işret. Bir ağarım mevkiine.. onu mülâzım yaparlardı...... Bari malûmatlı. teveccüh kazanmıştır. müslüman Gürcülerden birkaç kişi topladım.. demek. Sert bir tavır aldı. (S)'ı ta-kib edelim. Böylesi de görülmemiştir bile.. Ben bönledim. Bana ne cevap verse beğenirsiniz.. Halkda. mebuslarda bir dedikodudur koptu.. benimle olan muhavereyi de anlatmış.)lik edeceğini zannetmezdim.) kıymetli bir şahıstır... onları kocaya verirlerdi. ikinci defa Rusya'ya gidişimde Batum'a çıktım.. Ahvalden malûmat almak için oradaki Türklerden. Padişahlar cariye düzer. Sen misin rezaletin önünü almak isleyen?. fakat (. Adam kıtlığı diyelim. Dünyada zannim-ca hiçbir koca misafirine böyle bir mazeret beyan etmemiştir. pek güzel halıları ve karısının kulağında fındık kadar pırlantalar var. adamları da şahit olarak getirdiler. Ona söyliyeyim de nasihat etsin. Rusya'dan dönüşümde Hey'et-i Vekilede (S. Birden hiç ummadığım bir cevap aldım. Bir de (S. Suyu içilmiş..

Türk nesilleri bu dersi kulaklarına küpe etmelidir. Müftü bunu Maarif Vekâletine yazdı. ROMA KULÜBÜ Bize Roma'dan bir tebliğ. Bu defa onlar da askerî kuvvetler gönderebilirlerdi. saçma ve taassup derecesinde olmamak 72 şartiyle behemehal dindar olmalıdır.General talebinden vazgeçti. Roma'da toplanmışlar. Galiba Arnavut. istediklerinin hülâsası şu: Vatanı kurtarmak için toplanıp bizim iş'arımiz üzerine hareket edin. Lozan'da yüzlerce misalini gördüm. diğeri de iştirak etmiş. fakat hükümetin takibatına rağmen kati surette önü alınamamıştır. Dilâver Rumelilidir. italyan askeri de azdı. Gördüm ki tamamiyle doğru. mukabele ederim) cevabını ver» dedik.Korkak bulurlarsa derhal adamın sırtına binerler. Kararlar vermişler. Zaten bu suretle bu devlete diplomaside pek çok şeyler kaybettirmişlerdir. öldüreceğini söyledi. ama italyanlar umumiyetle bitaraf ve yumuşak duruyorlardı. Ben bunun.)i elimle yazarak azlettim. Bunu her tarafa tamim ederek çocukların dinî akidelerini bozmamayı bilâkis takviyeye çalışmalarını tavsiye ettim. Siz işi yapamazsınız. Bunların ikisi de Mustafa Kemâl'in gözdeleridir.. Rakıyı yasak etmeleri. Adamı ölümle bile tehdit ediyorlar. diğeri şimdi Bursa Valisi olan Fatin'dir. Mustafa Kemâlin rakılarını da bunlar yaptılar. yapmak marifet. Hey'et-i Vekilede müzakere edip mutasarrıfa şu emri verdik: «Kuvvetlerini topla! Generale (kaatili veremem. Cavit. Nihayet Dilâver İskân Vekâleti muhacirlere arazi . Peygambere sövmüş. Bunu mutasarrıf telâşla yazdı.. Daha ne yapacak?!. beni sokağa dökeceğini. Tezvir olmasın diye tahkikat yaptırdım. hükûmetde ka-atili hapsetmiş. Biri. Bir tanesi leh ve aleyhe karışmamış. Mutasarrıf öyle yaptı. Doğrusu iyi küstahlık. Mustafa Kemâl küplere bindi. Sonra kayboldu.. Ankara'dan gidip sesini kesti. bize bildiriyorlar.Ikinci derecede Şair Mehmed ÂkiPdi bunlar mecliste dinî bir parti yapmak peşinde idiler. birini öldürmüş. işte devlet işinde dürüst oldu mu böyle şeyler de başına geliyor. Nevalesini düzmüştü. iş bitti. Yâni bu adamlar Ankara'ya geleceklerine Roma gibi emin ve rahat bir yerde oturacaklar. imbikler toplandı. Onlar da dağıldı. ANTALYA'DA OLAN OLAYLAR Antalya'da heyecanlı bir hadise oldu. Yapamaması bize büyük bir keyif verdi. Ve bu husus şiddetle takip edildi. Muallimin biri müslümanhğa küfretmiş. Reşit Saffet. Zaten böyle olmasalar meyhanecilik yapamazlar. amma bazı nüfuzlu memurlar hükümetin muhafazası altında bulunan bu imbiklerden bir kısmını alıp evlerine yerleştirdiler. Dedim: «Söylemek marifet değil. Birgün idadi mektebinde üç muallim otu< ruyorlarmış. Hem de insafsızca binerler.Ulûmu diniye muallimi olan müftü de varmış.) Ankara'ya geldi.. Bunların biri Ankara Polis Müdürü Dilâver. Askerle gelse bir belâ daha çıkacaktı.. italyan kumandanı General hükümete bir nota verip kaatilin italyan teb'ası olduğunu. Galib Kemâli ve daha bir takım eski nazır ve sefirler. Muallim olacakların mekteplerde böyle şeyler yapmaları vahim hatâlardandır. Bu sebeple eski devlet ricalimizin nezâket ve yumuşaklıkla iş görme prensipleri tamamiyle bâtıldır. hapishaneden çıkarılıp kendisine verilmesini talep etmiş. Ancak millet kitlesi. Bunu yapanların başı Ali Şükrü idi. Derhal şiddetli tedbir aldım. Biz Roma'da toplanan bu adamlar ile hiç münasebetimiz olmadığını ilân ettik. kuvvetli görürlerse işi dostluğa dökerler. Mükemmel rakı çıkarıp iyi ticaret yaptılar. hele o esnada maddî ve manevî çok iyi bir iş olmuştur. Hemen (S.» Bir müddet üzerimde dolaştı.miktarı hariciyeye ben vekâlet ettim. Bu Avrupalılar böyledir. Yine kapitülâsyon. Bence dini ve her nevi kanaat ve r düşünce şahsa aittir. Vakıa orda. Dinin. oradan bizi idare edecekler.. Bana da böyle haber yolladı. Eğer kuvvetle gelirsen. İÇKİ YASAĞI Millet Meclisi içkiyi yasak etti. Bu ağır bir şeydi. Kestirme yoldu. İki muallimi ve bundan haberdar olup menetmediği ve vekelâlete vermediği için mektep müdürünü ve yine aynı sebeple maarif müdürünü azlettim. Aleyhimde gazete çıkaracağım. Antalya'da diğer bir vak'a oldu. bir milletin harsı meyanmda ve ne gibi faydaları bulunduğunu evvelce zikrettik.. Fatih Giritli. Bunlarca dünyada muhterem şey sade kuvvettir. Bize danışın! Al bundan da. (S. Terbiye dairesinde sert ve gayet cesur ve sebatlı olmalı. Mahmut Muhtar Paşa.

birleşmişler. Türkiye'deki kardeşleriyle de birleşme ve Türkiye'ye bu buhranında yardım etmek için Manatof u (Mana-toğlu) göndermişlerimiş. Bu memleketin her tarfına yayıldı. bu menfaatimiz aleyhine. kapağın üstüne de soğuk su koyuyorlar. Heyet-i Vekilede tevkifini ta-leb ettim. Programı gördüm. Bu adamın Türkiye'ye gelişinde bir maksat var . Silâhlarınızı atıp evlerinize gidin!» diyor. Sordum. Manatoğlu hemen Eskişehir'e savuşmuş. Küûl ve su tebahhur edip kapağa çarpınca üstteki soğuk su tesiriyle temeyyü ediyor ve borunun kaşığına oradan harice akıyor.verdiğim cevabı söyledim. istiklâl etmişler. Borunun iç ucunu kaşık gibi. Yasak. Bu Rus dostumuzun aleyhine birşeydir. Bunda: «Ey askerler! Ankara'daki paşalar. Bir defa böyle bir şeyin Rus pençesi altında imkânı yok idi. Mustafa Kemâl birgün rakısız kalmadı. Köylü ve halk imbik gibi şeyler 73 ¦ . Baş-kırt..*¦¦¦ uydurup yine votkalarını yapıp içiyorlar. Şerif ahaliyi. bu sözleri ne? Şimdi iş daha iyi anlaşıldı. Hem biz Ruslardan yardım almak için bir heyet gönderdik. beyler için harp edip kendinizi öldürtüyorsunuz. orada da askere ve ahaliye bir beyânname neşretmiş. bununla izah edilmeli. Vermedim. isyanlara. lâkin biz Bolşeviklerin en mühim düşmanı olan İngilizler'e karşıdır ki. Kapağın bir kenarından içine bir boru geçiriyor.Daha ziyade zehirleniyorlar. fikrini tetkik ettim.» Bizde de aynı şey oldu. Baş edilemiyor. itilâf devletlerine karşı müdafaasız bırakmak istiyor. idam bile ediyorlardı. bizi aldatıp Türkiye'ye girecek ve bizi Bolşevik yapacak ve Rusya hükmü altına koyacak. muahede yaptığımız zaman bize bir ziyafet vermişti. Herif tekrar geldi. Sonra böyle birşey yapacağız.Bu sefer benden vekâlette memuriyet istedi. Meselâ İlhanlılar zamanında. yine vermedim. Mustafa Kemâl'e de işin düzme ve saçma olduğunu. Yeşilordu dalaveresine benziyordu. Bu sebeple iştirak edemeyiz». Yasağı kaldırdı. Hiç birinde de baş edile-meyip içki men edilememiştir. fakat takdirin fenalığından yüksek küûlleri çok. zürriyetini bitiriyor. Ankara'daki nutku Bolşevik casusu ve propagandacısı olduğunu gösteriyor. Herif bizi Halife ordularına. tencereye tahummur etmiş üzümü koyup ısıtıyorlar.. Çocuğa üç celseden sonra şu cevabı verdim: «Böyle bir mesele ile bizim alâkamız yoktur. Bu yasağın neticelerini kendisinden sordum. Bu adam mühim şeyler görüşmek istiyormuş. Moskova'da Çiçerin. Üzüm bulamıyanlar başka şeyleri. Nihayet: «Açım» dedi. Tarihde içki yasağı misalleri vardır. hatta kocayemişi ta-hammur ettirip rakı yaptılar. ordunun talebesi. MANATOF DÎYE BÎRİ Birgün Mustafa Kemâl bir tavsiye ile Şerif Manatof adında birini bana gönderdi. Başkırt imiş. Herifin programı neydi. Biraz para verdim. ve adi. fakat Eskişehir'de yaptığı nedir? Vakıa o da komünizm esasıdır. sıhhate muzır bir rakıdır. Herifin programının düzme bir şey olduğu kanaatini hasıl ettim. asıl müdafaayı ya- . Bu yasak o kadar şiddetli idi ki. tasanın sıhhatini ve dimağım. bilâkis muzır oldu. Çünkü yaptıkları votka fena cinsi oluyor. sonra hocalık istedi. Yapmadılar. mebuslardan bir kısmını toplayıp komünizmin büyüklüğünden ve faydasından bahsederek Türkiye'nin kurtulmak için Bolşevik olmasını teklif etmiş. Maarif Müdürlüğü. Ankara civarında birkaç çiftlik alıp ağniyadan oldu. Onun gibi bir Rus oyunu olması lâzım. Kendisine randevu verdim ve Mustafa Kemâl'i gördüm. Lâkin yasak edilirse daha mızırı-m yapıp içiyorlar ve içenler yüksek fiatlarla alıp keselerini de deliyorlar. Bu ötekinden müthiş şeydi. Astarı yüzünden pahalıya geldi. sana yolladım müzakere et! Bir netice çıkacak şey mi.. Halkta derhal iptidaî bir imbik uydurdular: Bir büyük tencereye tenekeden bir kapak yaptırıyorlar. Bolşevikler de ilk devrede içkiyi yasak etmişlerdi. Haber aldım. Yine hemen herkes içti. Rusya'daki Türkler namına gelmiştir. işte rakı. Galiba bu. Son yılarda Amerika da yasak etti.Yeşilordu hikâyesi galiba. İçki vakıa beşeriyet için bir felâket. Bu işleri iyi bilirsin. Yunanlılar'a. bak!» dedi. Muhtelif tarzlarla halini. Şerifle konuştum. Mustafa Kemâl dedi ki: «Bu adamın Turan ittihat ve istiklâlini hâvi mühim bir programı var. ilâh.Kırgız. Zaten muhali işlemek.ve emlâk verirken sahte vesikalar yapıp Ankara'da onbeş. Tatar. yeşilordu bizi kurtarmağa gelecek değil. yirmi hane ve dükkân. Dedi ki: «Hiç!. Arası bir hafta kadar geçti.

Muhalefet edenlere katil ve idam cezası da vardı. Bunları Heyet-i Vekilede okurdu. Ders: Düşmanı ele geçirdiniz mi derhal onu muzır olamıyacak hale koyunuz. «Ne oluyoruz. «Seni İngiliz Casusu!» dedim. Sonra siz çekersiniz. .. iyi. sözüne inanırlar. Tamamiyle (. Ara sıra da «Memleketin kurtulması ancak Bolşevik olmakla mümkündür» diyor. Fazla olarak yolda İngilizler'e de casus yazılmış.)dır. Tevfik Rüştü ve daha birkaç kişiyi başına topladı. katırcı.. Mustafa Kemâl'in bir âdeti vardı.. Karabekir'dcn. Elimi vermedim. Bu adamı Rusya'ya iade etmek pek muzır olmuştur. Şunu söyliyeyim ki. Sonra birbirimizi kaybetmiştik. Türkiye'yi Bolşevik yapmak. nizamnameler yaptılar.Beş altı ayda mühim mahsuller verirdi. bir serseri imiş. namuslu adamdır.. Hakkı yoktu amma. başınızı verirsiniz. 75 Sh. Nihayet biz muahede yapmak için Rusya'ya gidiyoruz. Hele Tevfik Rüştü hararetli bir komünist oldu. Hakkı Behiç. şehir şehir. Fakat icra ettirmedi. sulha kadar orada tutulması fikrinde bulundum..Elimi sıkmak istedi.... yaralanmış.. kanun.. oradan çolak olmuş. mâkul cevaplar. propaganda usullerine dair derseler verip. Müstakilen yapardı..)o zaman devletin komünistlikle kurtulacağını zannediyordu. Bunları bir iki ayda prensiplere. Rus adamı olsa bunu yapmıyacaktı. bu kumandanlardan daima en iyi... de Mustafa Kemâl bu işi başka kalıba koyup kendi yapmadığını söylüyor.. ben millî yolda propagandacılar yetiştirmek için bir mektep açmağa teşebbüs ettim. Tepesi kırmızı kadife kalpaklar giydiler. Zaten onların havadisçisi.. Korktum. Adnan. Haber aldım trenin bir köşesine sıkışmış kolundan tutup attırdım. Mustafa Kemâl Ankara'daki Ruslarla pek sıkı dost idi. Vakıa bu gayet yolsuz militarizm sistemi bir işdi. Karakol cemiyetinin bu halde oluşuna nutkunda kıyametler koparan Mustafa Kemâl bunu şimdi kendi de yapıyordu!.. Şimdi onunla resmî muhaberedeyiz. Salâhattin'ir yazılarında biraz huysuzluk da var idi. onlara rey sorardı. Ankara'ya o göndermiş imiş. Mustafa Kemâl buna ilk nüve ve kuvvet olmak üzere Çerkeş Ethem'i aldı. demektir. tacir.. Bastırdılar. katırcılardır.. Rusya'ya ikinci gidişimde işittim. hükümet.74 pıyoruz. Ben idam olması veya hiç olmazsa Sivas taraflarında bir esir kampı yapıp. Nihayet Moskova'da Tatarlardan tahkikat yaptım. İhtimal Rus mümessillerinin tesiri iledir ki. Ve Mustafa Kemâl onu sade Rusya'ya iade ile iktifa etti. İstanbul'da İngilizler'e casus olup Ankara'ya gelmiş imiş. ne felâket bu?» diyorum. Programlarını yaptım. Onun bir müfrezesini kırmızı tepeli kalpaklılar ve yeşil bayraklar ile Ankara'da dolaştırdı. çocukça. Mühim meseleleri kumandanlara yazar. Sırf kendi işidir. Beyannamesi kanunen idamını müstelzimdi.. Baktım bu kelimeden çok korktu.Tevkif edildi. Lâkin ahval dolayısıyle kabil-i müsamaha idi.. soytarıca şeyler yapıyor... Güya millî müfrezenin millî maksadı daha iyi anlamaları buna sebep imiş. Hayır. Köylümüz memurlara inanmaz. Trenimize gel-di. Balkan Harbi'nde Çatalca müdafaasında teftiş yaparken pusuya uğramış. Her yerde her mecliste Türkiye aleyhine propaganda yapmayı kendine âdet edinmiş.. Merhamet veya iltimasa kulak vermek pek fenadır. Salâhattin'i meşrutiyet zamanından beri tanırım. Mızrak çuvala sığmadı. onun için sıfırdı. en kötü cevaplar da Çolak Salâhattin'den geliyordu. Ekseriya onlarla içiyor. Zaten böyle bir yere daha birçokları için lüzum vardı. Millî maksadı anlatmak için bizim davamıza göre olan prensipler ile yolunda ve kuvvetli bir propaganda teşkilatı kâfi idi. Programlar. Bilhassa programlarında gizli komite hali. şekillerde dolaştıracaktım. Sarıkamış'ta karşımıza çıkıt. Onun kırmızı kadifeli kalpağı hâlâ gözümden gitmez. Bu esnalarda Mustafa Kemâl'in en mühim meşguliyeti: Yeşilordu ve Komünist teşkilâtı. hoca ve ilâh. Böyle halk kitlesinden olur. sabahlara kadar evlerinde kalıyordu. Yunus Nadi. iyi de görüşürdük. Türlü propagandalar. böyle yapmıştır..maksadı sırf bolşevikliktir. Sonra tahkikat gösterdi ki bu adam Rusya'dan İstanbul'a gelmiş. Meğerse Stalin'in adamı ve hafiyesi imiş. Acaba acemice yapılmış ve mahallî tatbiki bilinememiş bir Rus propagandası mı? Yoksa Bu adam doğrudan doğruya İngiliz casusu mu? Bu sefer ne ise Hey'et-i Vekilede tevkifine karar verdik. (. gazetesi. Ve içimin yağı eriyordu.. köy köy.. 293 ilh. Nitekim. Kendisi de münasip gördü...

. Bu ilân ile millet kamilen aleyhimize kalkar. Beni dinleyin eledim.. «Demek karar verildi» dedi. Biz bu vak'ayı Türk tarihimizde yazamadık. İşte Çerkeş Ethem ve kardeşlerinin Yunan ordusuna geçmeleriyle biten hadise buradan başlar. Dilimle. Bu memleket ancak. biz komünist olunca mutlaka göndereceklerdir. Derhal «Hayır. Sonra Mustafa Kemâl bunun kıymetini takdir etmiş ki. Sür'atle başkalarına soruyor. Ne . Türkiye'nin bolşevik ve Komünist olduğunu cihana resmen ilân edeceğim» dedi. işimiz derhal dumandır. Ayağa kalktım. kaldı. Gelirler mecliste iptida reyini ona sorar. Bu Fevzi'nin günahları çoktur. Tarih bizi mes'ül edecektir».. biz Lozan'da iken had bir buhran zamanında Ankara'da herkes yeniden harp bağlıyacağı korkusuyla telâşta imişler. Hem de ingilizler bolşevikliğin şiddetli düşmanı. fakat ses çıkaracak halde olmadığını takdir ediyor. Böyle diğerlerini tesir altına alır. Mustafa Kemâl söze başlayıp şunları söyledi: «Arkadaşlar! Biliyorsunuz çok zamandır komünist teşkilâtı ile meşgulüm. işte bu adam bu utanacak hali şimdi nutkunda inkâr tevil ediyor. Galiba. verilmedi. Öteki ise ne vakitten beri istediği ve elde etmek için türlü entrikalar yapıp da muvaffak olamadığı bir şeyi pençesi altına almıştı. Türkiye'yi bolşevik yapamazsi-nız»dedi. «Dünyada bu kadar büyük bil hata işlenmemiştir. Yeşilorduyu ve teşkilâtı lağvetmiş. Nizamnamelerinde idam ce(*) Yalancılık. Bunu derken yumruğumu şiddetle masaya vurmuşum: «Eğer ilân etmekte ısrar ederseniz. kuvvetimle. önüne konmuştu. Şimdiye kadar aleyhimize bilfiil ordu göndermeyen İngilizler. Oh olsun. Çünkü kitabımızı neşrettirmez-di. Mustafa Kemâl «Korkmayın! Orada Rıza Nur var. Korku içindelermiş. Öyle bir vaziyette böyle bir inkılâp pek tehlikelidir.» dedim.. Bekir Sami ve Yusuf Kemâl hâlâ Rusya'da. Mükemmel bir kuvvet olarak Yeşilordu'yu vücuda getirdik. Yunan ordusunun veya Halife ordusunun yanına bir iki fırka da İngiliz askeri gelirse.Kömür ocağı dalaveresi yapmak için İtalyan Fago'yu Ankara'ya getirtmiş. Bununla bu dava muhakkak suya düşecektir. Meselenin ruhu rekabet ve mevki daha ve kaygusu-dur. «Meseleyi Millet Meclisinin hakemliğine götürmek kanunen lâzımdır. Kimse bir şey demiyor. Yeşilordu dediği. Meclisi ayaklandıracağım.. Mustafa Kemâl'in yanında beş on kişi ve Lâtife Hanım'ın babası Muammer Bey varmış. herşeyimle bunun olmamasına çalışacağım. Bu defa itirazımdan dolayı karar verilememiştir. Verir mi?. Burada sırası geldikçe iç yüzünü bildiğimiz kadar yazacağız. O kalsın. Şimdi hazır düşmüş.Hem millet bolşevikliği dinsizlik diye tanımıştır. hangi servet ve fabrika var ki bunu yapacağız? Dükkânları mı kapayacağız? Küçük burjuva sınıfı nerede. Bu şiddetim çok tehlikeli idi. Size düşmanım. Bütün milleti aleyhinize kaldıracağım. Siz götürmezseniz ben şimdi meclise gidiyorum.YEŞlLORDU VE KOMÜNİZM Derken birgün Hey'et-i Vekile içtima etti. Kararınızı verin. Meclis açılacağı vakit Mustafa Kemâl ve Celâl Arif arasında rekabet başladığını söylemiştik. vekiller hepimiz de donduk. Sizinle çalışmıyorum». zavallılık ve akılsızlıkla ilgili üç kelime metinden çıkartıldı. Celâl Arif Adliye Vekili idi. Celâl Arif kendisini açılacak meclisin tabiî reisi sayıyordu. Millet ve devlet bu müthiş belâdan kurtuldu. 76 zası da var. iki yüz liralık sermaye sahipleri mi? Bunları da kapatırsan memleket tamtakırdır. Düşmanla muhatız. Millet zaten aleyhimizde. Karşınızda ilk saftayım. amma içi doldu. nedir? Yüz. hangi patron. Şiddetle «Rıza Nur'u tasdik ediyorum. Daima bu usûlü kullanmıştır Bu hizmetim Türk milletine en büyük hizmetimdir zannediyorum. Bir muvaffakiyetleri yok. O vaktiyle devleti komünistlikten de kurtardı. Bu adam herşeyi yapar. Ve başkalarının üstüne atıyor.Arkamdan Rafet (Dahiliye Vekili) ayağa kalktı. kaldık. Bunun üzerine Mustafa Kemâl «Kalsın!» dedi. Hele Çerkeş Ethem şimdi adamı ve bolşevik kuvveti. O da evet der. Müthiş telâş içinde başladım: «Komünistlik bu millete gelmez. O «Muvafık» dedi. canımla. Sözleri doğrudur. Bunda da iyi güçlük çekmiştir. Yuttu. herşeyini yaptık. Biraz sonra Mustafa Kemâl. Mustafa Kemâl birşey yapacak mı? Meclise gelmeden evvel Fevzi'ye söyler. Ne yapıyoruz?!. Ve iftiharım sebebidir. Şimdi bu vaziyeti de kurtarır» demiştir. Ethem'in kuvvetleri. Berikinde de hırs kavi. Bir müddet sonra Fevzi'ye reyini sordu. bolşeviklik ile kurtulur. Hiç ses yok. Artık zamanı gelmiştir. Hatta haber bile nâdir. Çerkeş Ethem ve kardeşleri Tev-fik ve Reşid'lerin yeşilordu ile kuvvetlendiklerin görüp mevkii elinden gidecek diye telâş etmiş. Belâyı başımıza kendimiz almayalım. kalemimle.

fındık gibi kafadır. safderun. Demek sıra bizim. Nasıl tahammül etmiş. millete verdik. Hem de reisliğe lâyık değildi. Büyükten atardı. Bunu Erzurum'da Kâzım Karabekir tevkif etmişti. Arnavutluğun ittifakından ne çıkar? Mısır. on dakikada ben hepsini bitirdim. O günlerde bir gün Heyet-i Vekile iç-timaına gitmek üzere meclisten çıktık. Yere vurulacağız. Küfür ediyor. Türkiye Dünya karşısında tek kalmıştır. Şimdiye kadar hep çarpışıyoruz. Hakikaten o vakit dünyada birkaç sandık kitap. Koluma girdi. Bize ise kuvvet derhal lâzım. Celâl'in ibretli bir dersi şudur. Hind müstakil değil ki. Şunlara bakılırsa derhal Fransızlar'in kelime salatası dedikleri şey olduğu görülür. Hem birbirine zıt şeyler: Müslümanlıkla ve Papa ile ittifak yapılacak. nasıl ittifak etmeli?!. İsmet müstebit ve haris bir adam.. Müslümanlık Âlemini ar77 kaya almalıdır. Böyle şey en tahammül edemiye-ceği şey. diğer taraftan Mısır ve Hind ile ittifak edip. Zihniyeti de pek koline idi. Hele son Bolşeviklik meselesi. pişirdi.» Yine beni bırakıp başkasının yanına gitti. Bekliyorum. içten kaynayan rekabet gitgide düşmanlık halini bulmuştu. Sonra namusumla ve alın terimle kazandıklarımı da kütüphane yapıp. Mustafa Kemâl aleyhine söylenmeye başladı. İsmet fena kızıyor. Onunla aramızda biri vardı.haldeyiz? Ne düşünüyoruz? Mustafa Kemâl ile aralarındaki gizli. sulhtan sonra Zonguldak'rn en mühim kömür ocağını vurdu. «Sanki bu herif âmirimiz. Meselâ şunu söyli-yeyim: Biz Lozan'dayız. Bana şunu dedi: «Yahu. davul gibi karın. Bir mektubunda diyor ki «Sizin tuttuğunuz yol doğru değildir.» Dedi ki: «Canım senin de bir şeyini bulamıyorum.. Fakat doğru. O kadar çalıştı. Amma.. Adı Ravlinson'dur. Artık sıra benim. enerji ve tahsilden tamamiyle mahrumdu. Artık kinli. SİNOP'A DOĞRU Aleyhimize istanbul'un tertib ettiği isyanlar arttıkça artıyor ve şiddetleniyordu. Müttefik lâzımdır. Bize bir düziye tahrirat yazıyor. ingilizler almak için çok gayret ediyorlardı. Celâl Arif. Bizim hanım başımda bir derd idi. içini söylüyordu. farz-ı muhal olabilse bile yıllar ister. Derken patlak verdi. engel oluyor. Bunu da bilmiyordu. Paraya göz diken bir insan değilim. Hem de ne sahtekârlıklar ve cinayetlerle. O da Roma'da mümessil. Kötülüklerine Rıza Nûr derhal itiraz ediyor. Yeri gelince bu altmış üç numaralı ocak işini yazacağım. Güldüm.Doğrusu Celâl hem kel hem foduldu. (. Mustafa Kemâl ve daha 5-6 vekil var. Bilâkis pek mağrur bir adamdı.. Bu işler.). bu adamla uğraşacaksın. Papayı da zahir yapmalıdır». Derhal yanıma geldi. Mustafa Kemâl ise. Bunun için Karadağ ve Arnavutlukla. Sonra Karadağ batmış. Arabaya . Bu zai büyük bir aileye mensup imiş. Bir saf halinde yürüyorduk. Bir hal olsa nasıl kaçacağız? Uğraşa uğraşa nihayet istanbul'a yollamağa ikna ettim. hocamız» diyor. Bir iki ecnebi tevkif olunmuştu. Belki de Celâl Arifin göz diktiği aynı ocaktı. bitirdi.. öldürdü. Bir benim ağırlığım. bir de sırtımda bu ağır yük ne olacaktı? Ankara'da bile emniyette değiliz. Vakıa yüzelli kilo kadar bir adamdır. ilk Rusya seferine giderken bu zabiti Erzurum'da mevkuf olarak gördüm. fakat bu suretle beni tehdit ediyordu. Herkese Celâl Arifi nasıl imha ettiğini. işte onun fikrince Lozan'da bu politika ile Avrupa'nın yedi devletini yeneceğiz! Bu. Erzunım mebusları ile bilhassa Hüseyin Avni ile pek iyi idi.. dedim ki: «Paşa! bende böyle şey yok. Bakalım bana ne yapacak? Mustafa Kemâl nedense Malta'daki ittihatçıları kurtarmağa çok ehemmiyet veriyordu. Taş hanı geçmek üzere idik. ufak bir ev eşyasından başka bir şeyim yoktu. niye para dalaveresine giriyorsun.. Artık anlatması bitmişti. Celâl Arife öyle bii darbe vurdu ki. Ders veriyor. Bir tanesi bir ingiliz Miralay'ı idi.. Birkaç kişi italya'ya kaçıp Karadağı ihya etmek hülyasında. senin de Celâl Arif gibi böyle bir kömür ocağın filân yok mu?» Güya şaka ediyordu. Celâl'i kömürle yere vuran adam. Mademki. Hatta dünyada bir dikili kazığım yok. Hükümete gidiyoruz. boşuna yorulma! Beni böyle yere vuramazsın. Mustafa Kemâl de Malta'dakiler ile mübadaleyi teklif ediyordu. Bir de din kuvvetine istinad lâzımdır.. Mustafa Kemâl derhal Fago meselesini eline aldı. Hey dünya!. Bizim yanımızda bağda oturuyorlardı.. gururlu gururlu ve keyifli keyifli anlatıyor haa. Benim böyle şeyim olmadığını o da biliyor ya. Çünkü bu milleti bilhassa böyle zamanda idare edecek zekâ.

Şu ingilizler mütareke esnasında neler yaptılar. Yolda uzun boylu olursa ne yapıyorlar. Elmasları istemiş «Sesini çıkarma yoksa seni Ingilizler'e haber veririm. Yakaladı. Yazm iyi gidilirse de kışın çamur sebebiyle günde yirmibeş. Bereket versin arabacı atik imiş. Köprü geçerken arabadan iniyoruz. Araba ile geçmeye korktum. Hanım «illâ bunu götüreceğim» dedi. Eşyayı da kısmen saklamış. Dese. biri mavi. Yavru bağırdı. Çankırı. Ne ise bize böyle bir belâ çıkmadı. Bana bunlara da baktırdı. ilâç alıp. Olmadı. Öyle yerler oluyor ki.atıp yola çıktık. Ankara'dan Kastamonu'ya kadar olan yerler. iplerle bağlayıp öyle yola devam ettik. yirmi kilometre yapmak bile bazan müşkil oluyor. kızı da. hizmetçi kızı aldatıp dolaba sokmuş ve kilitlemiş. Kocası Ankara'da benim çocuklarımı kesti derim. bir gözü sarı. hanımı vapura koyup istanbul'a yollayacağım. Yanımızda bir Ermeni kadm hizmetçi de vardı. Bereket versin beni her yerde hükümet resmî surette askerler ve ahali ile istikbal. Ne tehlike. Ben de Ankara'ya döndüm. tedavi etlikdi. fareler didik didik edip. Ama ne köy. ne ağaç. zeminde şeyler var. Bir aralık teker boşa gitti. bu millet ne alçaktır ve ne iş yaparlar. Hanım birgün kadma o civarda tesadüf etmiş. Amma bilerek. Bunların avluları hayvan gübre ve sidiğinden müthiş bir şey olmuş. Ankara'da ermeni darüleytamında. Meğerse yolun orası uçmuşmuş. Yemek vakitleri inip yemek yiyoruz. Taşköprü. Şimdi Sinop'ta bu karıyı da. yuva yapmış buldum. İndik yaya geçiyoruz. Diğerlerini de «Bunlar benim. hakkı da var. içlerine girilemez. Hanımın mücevheratından bulabildiklerinden alıp doğru Kuleli Darüleytam'a girmiş. ne yaptımsa olmadı. Anası kaçtı.. Anası miyavlıyarak geldi. 78 ruz. vakıa dönüşümde kitapları rutubetten ciltleri sökülmüş. Murabba şeklinde. amma bilmeyerek. Derken Hanım bir yavruyu aldı. İŞGAL GÜNLERİ İSTANBUL'U Hanım Ankara'ya gelmeden evvel ben idam cezası yeyince emvalimi haciz için eve memurlar gelmiş. Bu yolu giderken hep düşündüğüm ya karşıdan başka bir araba gelirse ne yapacağız? ikisi de kalır. Yavrunun kulağını sıktı. Rıza Nur'un bir şeysi yok. Ne oldu ise bizim bir-iki bin . Dağın eteğinde yol var. mesafedir. Yolda araba kırıldı. Ufak çalılıklar var.» demiş. O da korkmuş.» demiş. göstermek içindir. Sebebi malarya. hiç olmazsa haciz belâsından kurtulmuş. işte bu eve inmişler. Halbuki biz çocukları besliyor ve tedavi ediyorduk. Memurlar geri gitmişler. Arabalarda seyahat eden evvelâ vasiyetnamesini yazmalı. 79 Birgün Ermeni karı. Yolda doğurdu idi. «Etme. Yeniden yerleşmişler. Köprüler bozuk. çamur atların dizlerini geçiyor. Hanım evde yok iken. Hanını hükümete söylemiş. Pislik. Köprü sallanıyor. Bir şey yok. O vakit Kuleli Askeri idadisini ingilizler Ermeniler'e Darüleytam yapmışlar imiş. topraktan yapılmış. Ahşap köprü var. Başları kel. «Birşey yapamayız. indik. Haram açıkgözlük edip kitapları mahzene sokmuş. Taşköprü'den Boyabat'a giderken bir büyük ırmağa geldik. Pazarlığımız buraya kadar» dedik. Ermeni'nin iki çocuğu da var. Kalecik. iyi bir hanede misafir ediyor. ancak bir araba sığıyor. İstanbul'a gittiler. Ne dedimse. «Bak üstünde istanbul'a götürmesi muhtemel mektup falan birşey vardır. Hayvanlara şiddetli vurdu ve atladık. Orası bir hırsız melcei imiş demek. ne adam. Nasıl tutturmuşlar şaştım. Hanım «Ermeniyi de götüreceğim» dedi. Onbeş günde Sinop'a vardık. Ingilizler'de görülen zihniyet mucibince Ermeni sözünü derhal incil Sinyoru gibi doğru kabul etmekti. Vaniköy'deki evimize inmişler. birşey yok» dedi. Muhakkak bir ölümden kurtulduk. Öte tarafı dağ. dedik. bilmem. Hele Kastamonu ve Sinop'ta pek büyük istikbâl gördük. gideceğiz. koku. Bulmak mümkün değil. Çırçıplak soy da bak» dedim. ödüm koptu. ormana girdi. Yollar bozuk bazı yerlerde hiç yol yok. Hele Çankırı civarında çaylar ile sulanan öyle güzel ziraat arazisi var ki. Bunu yazdığımın sebebi Ermeniler Türke ne hâindir. Amma. Neyse araba da geçti. Konak yerlerinde han diyorlar. Bu kadına söz dinletmek mümkün değildir. insan bayılıyor. Darüleytamdan alıp götürüp. Ormana girdi. Konak araları otuz beş kırk kilometre kadar. Bir müddet sonra «Baktım. ortaları avlu. iyi cins Ankara kedisi böyle oluyor. hastalıklı. Asma köprü gibi. Bembeyaz tüylü..» demişler. Kastamonu. Ayakları yok. Aşağısı beş metre ve ırmak. çırçıplak. bit içinde. Hanım bir Ankara kedisi almıştı. Boyabat tarikiyle Sinop'a gidiyo(*) Şeytan anlamına gelen bir kelime metinden çıkartıldı.

Sıra emini oldu. Rize Mebusu Osman. hısım akrabası Abdülhamit zamanında Amavutluklarıyla övünür-lerdi. Hendek. Bu fesi bir daha başıma koymam» demiş. Derken. Bunlardan Koç Bey adında bir abaza avanesiy-le Beypazarı'na kadar geldi. Miralay Mahmt Bey'i (Geyve'de bizi tevkif eden) muntazam bir kuvvetle gönderdik. Gönen. işi bitirildi. Ticaret edip. Beni ne masraflara. Düzce ilah. malûmat sahibi olduğu görülür. öldürüldü.. Beypazarı Ankara'dan altı saat kadardı. Meselâ. Şarka doğru sarıyordu. zabitleri çoğu Çerkeş. Evvelâ intihabına ittihatçılar mâni idi. Hüseyin Cahit de hususî bir surette kurtulmuş italya'ya çıkmış başındaki fesatmış. Adapazarı. Bilhassa namuslu adamdır. Kir-masti. Kendisinden işitmedim. kendisi Manastırlıdır. Zaten bunun müslümanlığı bir addır. ben ittihatçılık ettim. zararsız. Sakin ahali iki taraftan da paraca. Yazdık. Bilmem doğru mu? Halbuki Fethi ittihatçılar zamanında onların mâkulü idi. Derhal Hasan Fehmi'yi tahliye etmişler. Öteki ittihatçılar hâlâ yatıyor. Bandırma.Nallıhan ateş aldı.liralık mücevherata oldu. Bravo. «Aman beni kurtarın. Kanlarla paralar yedi. Bu adam ne işgüzar adammış. «Lanet olsun. Amavuttur. Söyledi ise yazık. Bolu. müslümanlığa. Bolu'ya propaganda ile işin önünü almak için mebus arkadaşlardan Hüsrev (Sofya sefiri ve Boşnak'tır). Patrik'e mektup yazarsanız beni derhal kurtarır» dedi.. Asiler bunları tutup tevkif ettiler. izmit'e asker çıkardı. Patrik ingiliz Kumandanına söylemiş. zararlara sokmuştur. Çünkü iyi dalkavuktu. Tevbe ettim. çok şeyde uyuşuk. Aleyhimize çıkan isyanların en mühimrni de bu idi. Aşkolsun. Bizim çeteleri birkaç defalar bozdu. iki taraftan birçok masumlara kıyılıyor. Ankara'nın teşebbüsü ile diğer ittihatçılar da Malta'dan kurtuldular. Bundan böyle Rumluğa. Islâvlar sonra gelmişlerdir. Arnavut ve emsali ecnebi unsur idi. Arş borusunu çaldılar. gider.. Karıncaya basmayan müftü!. rahatça büyük zararlara uğruyordu. Bütün kuvvetini esir ettiler. Bunların Malta'daki hayatları hakkında uzun hikâyeler söylerler. ikisi kurtuldu. Devletin perişan vaziyeti konuşulurken Fethinin bana ne. Nihayet Anzavur bozuldu kaçtı.. müftü olduğu halde kanundan evvel şapkayı giyivermiştir. Gerede. isyan yapan ahali de ekseriyetle Çerkeş. mebusun meyhane açması pek müthiş çirkin şeydi. O vakte göre bir hocanın. Yalnız Fethi (Şimdi Paris Sefiri) için Süleyman Nazif. Sonra Türk değil. Amma iyi oldu hanıma. Derhal onlara hadim oldu. isyanlar başladı. Aynı zamanda Yunanlılar izmir'den tecavüz ettiler. Bunların kumandanı Süleyman Şefik. Hele He-yet-i Vekilede çok şeyde en iyi fikir söylediğini gördüm. Şimdi de Malta'dan kurtuldu. Aklına her geleni yapan ve bu babta söylenen makul ve mantıkî sözleri dinlemeyen bu kadın benim başıma neler getirmiştir.. Sonra Ankara'da tanıdım. Patrikhaneye hizmet ederim. Ateş Adapa-zarı'ndan. Şahsına çok güzel bakıyor. Paralar kazandı. Bolu'da mutasarrıf olan Haydar Bey'i (istanbul Şehremini) dövdüler ve hapis ettiler. Beraber Hey'et-i Vekilede bulunduk.. Türklüğe. Onu da bozdular. Bizim için saded haricidir.... ben islâv'ım» dediğini yazdı. Bu kuvvetler de sıfır oldu. Bu askerlerin. Göbeğim çatladı da yine söz dinleteme-dimdi. aleyhimize ilk sıkı hareket Anzavur'un hareketidir. Diğer ittihatçılar Malta'damihman. 80 İSYANLAR ı ingilizler ve istanbul hükümeti aleyhimize plânlarını yapmışlar. Hikâye ettiler: Malta'dan bize mektup yazdı. Arif bir daha takviye kuvveti aldı. canlar yanıyordu. Rumlar'a düşman oldum. Hakkı da var. hoca.. Pangaltıda bir meyhane açtı. Karakeçili aşiretinden mürekkep bir çete kuvvetini Kaymakam Arif Bey kumandasında gönderdik. Benim birinci Rusya seferinden döndüğüm esnalarda idi ki. Gitti. hadsiz hesapsızdır. Onu da pusuya düşürüp öldürdüler. Vaziyet fenalaştı. Sonra Mustafa Kemâl de bu adamı mebus yaptı. bilhassa Abaza idi. Bizi telâş . Karacabey ve Biga taraflarını ateşe verdi. Padişahın Kuvva-yı tızibati-yesi (Halife Ordusu) da gönderdiği adamlarla buna iştirak etmişti. fakat. Fakat aklım başıma geldi. Dûrendâne bir kadınla daha evlendi. Bu sefer bir gece çadırında öldürüldü. Artık önlerini boş buldular. Soğuk. Sinop'ta iken bizim Altınoğulları Hasan Fehmi'nin istanbul'da olduğunu söylediler. Oralar önce Kuman Türkleri'nin yurdu idi. Düzce. Nasıl kurtulduğunu sordum. Ve bön durur amma bu adama ısındığı vakit terbiyeli. Yine bozuldu. Kötülere karşı sözünü de esirgemez. Kırklareli mebusu Doktor Fuad'ı yolladıktı.

Bu mühim bir mesele idi. Konya ve havalisinde de patlak verdi. Ondan nasıl korkarsam bunun rüyasmda da öyle korkuyorum. Hile ile kumandanımızı aldılar. Artık sevincimize nihayet yoktu. Şark ve Cenup'ta âsiler. Ethem. Hüsrev ve Fuad deli gibi olmuşlardı. Aklıma geldikçe aynı o vakit gibi canlanır. Amasya'dan Cemil Cahid. Mebus arkadaşlardan bir otuz kadarımız Koç Bey'e karşı bizzat müdafaaya karar verdik. halife ordusu ortadan kalktı. fakat emniyet mümkün değil. bu sebeple harp ettiğini söylemiş. Aralarında şahsi münafe-ret varmış. böyle büyük hizmetler görmüştür. Allah razı olsun Koç ilerlemeyip geri döndü. YOZGAT İSYANI Derken Yozgat'ta da isyan oldu. sallandığı gözümde tecessüm ediyordu. Bu esnada pek fena birşey olmuş. Mustafa Kemâl ve diğerleri hiçbir şey söylemiyor. İleride de yazacağım. Pontus Rum çeteleri de pek . izmit mutasarrıfı İbrahim admda bir Çerkesti. Bu elim intibah o kadar şiddetli olmuştur ki. Maiyetimle teslim olurum demiş. Nitekim mektepte imişün. Çolak İbrahim'i. emri vâkiy-di. Sefer bu doğru ise ben isyandan vazgeçerim. Hükümetten ben bir manga aldım. Yahut silâhı atıyor. askerî efelerden mürekkep olan Binbaşı Nazım'ı. Hüsrev telgrafla bunu bize haber verdi. vapurda beklemişti. işte bu suretle yeniden ümidimiz uyandı. Çorum. Bunlar da benim telâşımdan müteessir olup büsbütün meyus oldular. Zavallı devlet ve milletin. Biraz geçti. Buna Çapanoğulları da iştirak ettiler. halâ dimağımdan gitmez. evinde soluğu alıyor. biri aşılamazdı. uykusuzlukla başım da sersem olmuştu. Nişan talimi yaptım. Teslim olmuş. Bunlar gittiler. Sefer'dir. aym zamanda Çerkeş Ethem'i koşturduk. Memleketinde. Aylarca bu halleri devam etti. Hüsrev ve arkadaşları geldiler. Fakat asker «Padişah baba» diyor. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Ben derhal Seferle telgrafla görüştüm. O tarafa geçiyor. Ankara'da ikiyüz kişilik kadar asker kuvvetimiz var. Yapacak yok. imtihana giriyorum. tam bir çenber içinde idik. halâ ara sıra görürüm. kendi karargâhına bildirdi. inzibatsız bir eşkıya kitlesi. Bu vaka ile Hilâfet Ordusu falan bitti. fakat hak budur. Doğrusu kolay iş değil. Eskişehir'den Çerkeş Ethem gönderildi. Ben şahsen Rafet'in dostu değilim. Hüsrev benim Ankara'da vekil olduğumu delil getirerek ittihatçı hareketi olmadığını söylemiş. Derken Bozkır. Kızdım ve acıdım amma. Derhal Düzce'ye Rafet'i. Zaten kumandan Süleyman Şefik izmit'e karaya bile inmemiş. Aleyhimizde Yunanlılar. Zile'ye kadar sardı. Çok adam asmıştır. Önce Mısır'da idi. İbrahim'in gönüllülerini dağıtmak istiyordu. Bazen rüyama girer. isyan ta Erbea. Süleyman Şefik onunla tepişiyordu. Şimal. Ali Fuat Paşa kumandasında ve Eskişehir'de duran ordumuz onbin kişi kadar. Sefer'i alıp derhal asmış. Erzurum'dan Ankara'ya gelen çetesi de yetişti. Amma. Ethem. Bu yüzden istifa etmiştir. Asilerin başlarından biri Abaza Sefer Bey imiş. Hayatını temin ettim. Ethem'in bu işi alçakça bir işti. Uzun bir gayretle bu iş de bitirildi.Gözü-müze uyku girmiyordu. Sabaha yakın bir zamandı. Sefer hapishanede Hüsrev ile görüşmüş. Bu kara günü kurtaran Rafet. Erzurum Mebusu Binbaşı Zihni bize kumandanlığı deruhte etti. Ne çare iş başa düştü. Bu adamın huyu buydu. Rafetle muhaberede idik. Rafet asîlerle temas etti. görülüyor ki Ali Kemâl'in neşriyatı ortalığa ne fesat salmıştır. Bu telgrafı alır almaz ben herşeyin mahvoldu-ğunu zannedip telâş ettim ve bağırmağa başladım. En mühim isyan hâdisesi. Üç gün üç gece Ziraat mektebinde (Erkân-ı Harbiye Riyaseti) telgraf başında idik.Rafet asilerle uzlaşmak üzere onların karargâhına gittiğini bildirdi. Bunu yapan Postacı Nâzım adında biridir. Ve silahıyla geçip gidiyor. böyle tehlikelere atılmış. bütün hayat ve mazisiinn yıkılmakta olduğu. Mühim an yaşıyorduk. Dava mahvolmak üzereydi. Mustafa Kemâl bu adamı itin kıçına sokuyor. «Bu bir hiledir. Ama çoğu Çerkeş Ethem'in çetelerinden mürekkep. muhakeme falan bilmiyordu.. Neyse. Sanki bu yıkılmayı görüyorum gibi geliyordu.aldı. Asi81 lerin kuvvetlerini çok eksiltiyordu. Doğrusu büyük cesaret idi. Tanırım. rüyasını da. Bizim tarafa geçmesini söyledim. bu suretle de davamıza yardım etmiş. Muvafakat etti. Askerimiz dağılacaktır?!. Saatlerden sonra Rafet işin muvaffakiyetle bittiğini. Haklı haksız demiyor. Kumandan nasıl gider?!» deyip dövündüm. derhal asıyordu. Sefer millî hareketin ittihatçı olduğunu.

faaliyette idi. Demek İstanbul işi iyi tertip etmiş imiş. Afyonkarahisar'dan Derviş Bey (Paşa) Konya'ya gönderildi. Konya'da Vali Haydar Beyi ve Kumandan Hayri Beyi (Mebus ve Paşa) yakaladılar. Konya isyanının başında Delibaş adında biri var82 di. Beşyüz asker firarisini toplayıp isyan etmişti. Rafet altıyüz kişilik bir süvari kuvveti yapmıştı. Bunu Ankara'da kendi yapmış. Kendi talim etmiş, iyi yetiştirmişti. Ben de talimlerini de görmüştüm. Bu esnada Dahiliye Vekili olan Rafet'le bu askerler oraya koşturuldu. Bu kuvvetler de Konya isyanını bastırdılar. Zavallı Rafet; en kötü bir adam bile olsa bu kadar mühim hizmet görünce ona hüsnü muameleden başka birşey yapılamaz. Bütün bu isyanlarda birçok mühim vak'alar, hikâyeler, teşekkül işleri, fikirler, dâvalar, zihniyetler, kahramanlıklar, menkıbeler vardı. Tafsilatıyla yazılmaları, tekspitleri lâzımdır, içinde bulunanlar yazmalıdır. Hem tarihtir, hem bence millî roman, piyes mevzuları olur. Hemde bir millete böyle günlerdeki kahramanlarının hâtıralarım ortaya koymak, evlâda yadigâr ve ders etmek vazifedir. işte bu istanbul'un yâni Vahdettin ve Ferid Paşa'nın kat'î mağlûbiyetleridir. Bu iki adam, bilhassa Ferid kabiliyetsiz, pek ahmak idiler. Mağlûbiyetlerinin sebebi budur, isyanların hepsini birden yapamadılar. Cahil, amelimanda şeylerdi. Hilâfet Ordusunu kullanamadılar bile. Bu ahmak gerek sivil ve gerek askerî işte, nerde kendi gibi ahmak varsa onları seçmişti. Bereket versin böyle bir surette millî galebeye büyük hizmet etmiştir. Bu esnada Urfa taraflarında milli aşireti isyan etti. Fransızlarla iştirak etmişti. Viranşehiri aldılar. Üzerlerine sevk olunan kuvvetlerin önünden kaçıp Cenuba, Fransız arazisine gittiler. Bu da böyle bitti. izmir işgalinde ilk günlerinden beri Miralay Ali (Kel Ali) alayı ile Ayvalıkta, Miralay Kâzım (Meclis Reisi Kâzım Paşa) Balıkesir'de idiler. Yunanlı-lar'a ilk askerî darbeyi vurup kovan Kel Ali'dir. İSTİKLAL MAHKEMELERİ Bu esnada isyanlar, asker kaçakları ve Ingilizler'in yolladıkları casuslardan dolayı Mecliste İstiklâl Mahkemeleri tesis edildi.Bunlar casusları, hâinleri, âsileri, asker kaçaklarını muhakeme ediyorlardı. Eskişehir'den Samsun'a, Konya'ya kadar hemen hertarafa birer istiklâl Mahkemesi gönderildi. Bir tane de Ankara'da vardı. Bu aralık Antalya'ya Dişçi Sami adında biri gelmiş, ingiliz casusu imiş. Yakalayıp Ankara'ya getirmişler. Sami mahkemeye beni Mısır'dan tanıdığım söylemiş. Mahkeme şahadetinle müracaat etti. Hakikaten Mısır'da Türk bir dişçi Sami işitiyordum. Yüzünü görmüş değildim. Orada maaşlı ingiliz Casusu olduğunu söylüyorlardı. Hattâ şimdi, Mısır kiralının mabeyincilerinden olan İhsan Bey birgün bana «Dişçi Sami'ye ben yüz veriyordum, meğerse ingiliz casusu imiş. Kovdum» demişti. Bir müddet sonra da bu adamın casusluğu terk ettiğini, bir Türk kızı ile evlendiği şayi olmuştu. Mahkemeye bunların hepsini söyledim. Mahkeme reisi Topçu İhsan idi. Dişçi Sami'yi astılar. Adana Cephesinde Tufan Bey diye şöhret alan Yüzbaşı Osman büyük kahramanlıklar yapıyordu. Halk keza. Bilhassa iskenderun Türkleri... Fransızlar, hile ile vakit kazanmak istemiş olacaklar ki, bir heyet gönderdiler. Mustafa Kemâl ile meclis binasında görüştüler .Ben de yanlarında idim. Celâlettin Arif de vardı. Fransızlar mütareke istiyorlardı. Vakit kazanmak istedikleri anlaşılıyordu. 83 I Razı olmadık gitti. Sonra tekrar adam gönderdiler. Bununla bizzat Mustafa Kemâl görüştü. Bizden gizli tuttu. Nihayet bize «Mütareke yapacağız» dedi. Mütareke yaptı. Millet Meclisi bu mütarekeye kızdı. Kabul etmek istemedi. Mütareke hakikaten hatâ idi. Sh. 286 da Mustafa Kemâl bunu tevil etmek istiyor. Hem de keramet satıyor, amma, hiç te öyle değil. Fransızlar şüphesiz vakit kazanmak istiyorlardı. Meclis bu sebeple kabul etmek istemiyordu. Nitekim o mütareke isteyen Fransızlar mütareke esnasında asker çıkarıp Zonguldak'ı işgal ettiler. Mütareke yaparak Mustafa Kemâl büyük bir hatâ yapmıştı. Hem de ben Hariciye Vekili olduğum halde, ne Hey'eti Vekileye söylemeyip hodtehod yapıvermişti. O, usûl ve

(......)lük bilmez. Her işi böyledir. Fırsat bulsa bütün işleri re'yi hoduyla yapar ve berbat eder. isyanlar İzmir Cephesini zayıflattı. Çünkü müfrezeler oradan alınıyor, âsiler üzerine gönderiliyordu. Yunanlılar da bütün cephelerden tecavüz ettiler. Ve ilerlediler. Milen hattını çok geçtiler. Birçok arazi işgal ettiler. İngilizler Anadolu'ya çok casus yolluyorlardı. Haber almağa pek muhtaç idiler. Gönderdikleri casusların hemen umumu, Arap, Arnavut gibi unsurlardandır. Çok tekerrür eden bu hal Türke büyük bir intibah dersidir. Ordudan neferlerimiz de akın akın kaçıyorlardı. Gerek casuslar gerek bunlar hakkında istiklâl Mahkemeleri şiddet göstermiş ve o esnada bu suretle büyük hizmet görmüştür. NUREDDİN PAŞA Yine Haziran içlerinde istanbul'dan Nurettin, Diyarbakırlı Kâzım ve Nihat Paşalar geldiler. Galiba Fransız tayyaresi ile geldiler. Eczacı Hüsnü bunları tanıyormuş. Bağına yemeğe çağırmış. Yusuf Kemâl ile beni ve Erzurum Mebuslarını da çağırdı. Bu zatları orada tanıdım, içlerinde Nurettin Paşa'nın halü tavrı dikkatimi celbetti. Normal değil, büyük bir kibir ve azamet gösteriyor. Grup halinde fotoğraf çıkardılar. Nurettin geldi. Ortaya oturdu. Hiç olmazsa beklese de bizler teklif etsek... Yahut nezaket icabı kendisi bize teklif etmeliydi. Çünkü Yusuf Kemâl de, ben de nazır bulunuyoruz. Ondan üstünüz, ehemmiyeti yok. O ortada resim çıktı, amma adamın hali, hiç olmazsa terbiyesizliği dikkatimi celbetti. Derken Mustafa Kemâl kendisini cephede kumandanlığa tayin etmek istemiş. Nurettin memuriyet kabul etmek için «Hükümetin her yapacağı işi evvelâ kendisine sorması, sormadan bir iş yapmamasını» şart koşmuş. İşittik. Mustafa Kemâl bu işi de bizden, hükümetten habersiz yapıyordu. Doğru mu diye birine sordum. Doğrudur. Ha tamam. Bu adamda «Cinnet-i taazzum» dedikleri hastalık var. Çok görüşemediğinden mi, tenezzül etmemekten mi neden bilmem hiç lâf söylemiyordu. Bu sebeple zekâ ve malumatı derecesini anlayamadım. Sonra Eczacı Hüseyin'de Nurettin'in bir kartını gördüm. Üzerinde şöyle yazılı: «Nurettin Paşa, Kûtülammare Muhasın» gülmekten katıldım.. Bir anormal kart evvel görmüştüm; Nursin idi. Bu ikinci kart. Bir yerin muhasırı olmak bir şeref ve hattâ memuriyet de değildir. Zaptetse idi. O da ayıp ya, hadi yazaydı, diyelim: Bunun manâsı şudur: Bu adam çok kibirli ve mağrur. Bunu ispat edecek sermaye de yok. (*) Dürüstlükle ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. 84 Bula bula Kûtülammare'yi muhasarayı bulmuş. Zaman geçti. Nurettin'i iyice gördük; pek azametli, fakat pek cahil; zekâsı da olmayan biri. Her işte din borusu altında, taassup içindedir. Nurettin, Mustafa Kemâl ile uyuşamayınca gidip Taşköprü'de uzun zaman oturdu. Damadı Taşköprülü'dür. isyanlarla beraber başlıyan Yunan umumi taarruzu bir taraftan Bursa'yı, diğer koldan Uşak'ı zabtederek hitam buldu. Milen hattı falan gitti. Demek İngilizler'in bu hattı yapmaları Yunanlıların ilerlemesine mani olmak, Yunan işgal arazisine intihaî bir hudut çizmek değil, onları bizim çetelerin tecavüzünden men ile rahatça taarruz hazırlamaları için imiş. Bizim asker, çeteler, zayiatla çekilip Eskişehir, Afyonkarahisar'ı ve civarlarına doldular. Bu vaziyet Yunan tehlikesini haddi azâmiye kadar büyültmüş idi. Millet Meclisinde Bursa'nın Yunan ile düşmesi büyük perva ve belâdır kopardı. Birçok Mebuslar Bursa Valisi Hacim ile Kumandan Miralay Bekir Sami'yi idam ettirmek fikrinde idiler. Güya bunlar lüzumu derecesinde müdafaa işine gayret etmemişler imiş. Doğrusu budur ki, bu iddialar tamamiyle saçma idi. Felâket önünde sırf hissî bir galeyan idi. Vakıa hamiyet galeyanı idi amma, böyle idi. Muntazam bir ordu önünde iki buçuk çete, silâh ve cephanesi pek kifayetsiz olan bir avuç asker ne yapacaktı?!.. Bunu düşünen yoktu. Neyse mesele kapandı. Mustafa Kemâl, kapatmak için, doğrusu çok uğraştı. Esasen mes'ul edilmek lâzım olsaydı asıl Mustafa Kemâl'di. Fakat onun da kabahati yoktu. Neyse Bekir Sami'yi işten çıkardılar. Hacim mebustu ve meclise gelmişti. Bu kıyamette hazırdı Yunan umumî tecavüzünden evvel cephede bu taarruz sezilmiş, cephe Erkân-ı Harbiyeden imdat kuvveti, cephane ve silâh istiyor, yalvarıyorlar, bar bar bağırıyorlardı. Mustafa Kemâl bunların herbirine bir yalan savuruyordu.

«Gönderdim, gönderiyorum, ilah...» diyordu. Halbuki hiçbir şey gönderdiği yoktu. Zaten gönderecek bir şey de yoktu ki, bir tanesini gözümle gördüm. Salihli tarafındaki kuvvetler Necati (Maarif Vekili) yi imdat ve cephane için Ankara'ya yollamışlardı. Ziraat mektebinde Erkân-ı Harbiyede idim. Oraya geldi. Cephe namına matalibini söyledi. Mustafa Kemâl buna bir nutuk çekti. Bu nutku da lâfla Yu-nan'ı bozdu, izmir'e tıktı. O kadar yalan ki, kendimi tutmasam kahkahayı salıverecektim. «Bu kadar da yalan olmaz, biraz mübalâğasını yap!» diyecektim. Baktım Necati yutmuyor. Yalanlarının bazısını yakaladı. Derken Mustafa Kemâl kızdı. Siyah tahtaya cephenin resmini yaptı. Mevhum kuvvetler işaret elti. Bir yere toplar koydu, işte böyle bitireceğim dedi. Necati «Burada top yok» dedi. Bu sefer daha şiddetle: «Sen asker misin? Ne anlarsın? Git onlara söyle her işi yapmı-şrmdır.» dedi. Necati üstüne bir de azar yedi. Bu bana bu adamın hiç sıkılmadan (.....................) söylemekte olduğunu, bir daha kati surette ispat etti. Vakıa bu esnada Yunan taarruzunu durdurmak elden gelen bir şey değildi. Ancak bu kadar palavraya, yalana, dolaba da lüzum yok idi. Kendisi bunları cephenin maneviyatını yükseltmek için yaptığı suretiyle tevil ediyordu. Amma böyle yalanlar aslı çıkmayınca maneviyatı daha ziyade kırar. Çerkeş Ethem Düzce ve Bolu'da ettiği hizmetten dolayı, herkes tarafından (*) Kuyruklu yalan anlamında iki kelime metinden çıkartıldı. 85 takdir edildi. Millet Meclisi kendisini alkışladı ve hatırımda kaldığına göre kendisine resmen «Millî Kahraman» unvanını verdi. Bir Çerkeş millî kahraman oldu! Hem de bir eşkıya. Mustafa Kemâl zaten Ethem'in nüfuzunun büyüdüğünü görüyor. Bunun kendi mevkiî ve nüfuzuna zarar vereceğini tahmin ediyor, ondan korkuyordu. Hemen Yeşilorduyu kaldırmıştı. Ethem'in nüfuzunu kırmaya çalışıyordu. Bu sefer bilakis Meclisin Ethem'i alkışlaması, Mustafa Kemâl'in aklını aldı. Ona böyle bir unvan verilmesini asla çekemedi, hazmedemedi. Bu unvandan sonra Ethem Ankara'dan geçip Yozgat'a isyan bastırmağa gitti: Bastırdı. Oradan isyanın Ankara Valisi Yahya Galib'in seyahati neticesi olarak zuhur ettiğini beyan ederek hükümetten Yahya Galib'in Yozgat'a gönderilmesini istedi. Yahya Galib titredi. Çünkü Ethem'in şakası yok, hemen asıyor. Yahya'nın işte ne derece zîmedhal olduğunu bilmiyorum. Bu babta iyi bir tahkikat yapılıp neticesi bize bildirilmeli. Fakat Mustafa Kemâl, Yahya'yı vermedi. Bir defa tama-miyle muti adamı, sonra onu Ethem'e vermesi o zaman Ankara üzerinde de nüfuzunu kabul etmesi demek idi ki, kendi nüfuzuna müthiş bir darbe idi. Bu da bu iki adamın (Mustafa Kemâl - Ethem) arasını daha ziyade açtı. Artık alenî birbirleri aleyhine küfürler savurmağa başladılar. Ethem, Yozgat'tan Eskişehir'e geçti. Orada Yeni Dünya adında bir gazete çıkarttı. Bunda komünistlik, hem de kapalı bir şekilde Mustafa Kemâl'e hücum vardı. Bu gazeteyi Arif Oruç'a çıkarttırıyordu. Biraz sonra Ethem hastalığı dolayısıyle Ankara'ya geldi. Yanında erkânı harbi gibi bir mevkide Giritli Kâzım adında biri vardı. Eskiden tanırdım. Bu adam Maarif Vekâletine geldi. Mustafa Kemâl aleyhine söylendi. Ve Ethem'le beni tanıştırmak istedi. Buyursun!» dedim. Ethem geldi, görüştük. Ben Ethem'e bu en mühim buhranlarda ettiği pek kıymetli hizmetlerden dolayı gıyaben hürmet : etmekte idim. Kendisine riayet ettim. Biraz da Mustafa Kemâl hakkındaki fikri-ni öğrenmek için gıdıkladım. Açılmadı; fakat aleyhinde olduğunu aşikâr gösteriyordu. Meğerse Ethem'i bana Mustafa Kemâl «Git, Rıza Nur'u tehdit et. Maarii vekilliğinden istifa ettir» diye göndermiş imiş. Öyle ya Cami ve Celâl Arif den sonra sıra benim. Bana mecliste istizah da yaptırmış, düşürememiş idi. Şimdi teh^ ditle yapacak. Bunu nice yıllar sonra Ethem'in yanında zabit olan Eczacı Sami'den işittim. Ethem beni tehdit etmedi. Herşeyi doğru söylemek lâzım Ethem çok cana kıydı. Bu doğrudur; fakat millî davanın kazanılmasındaki âmillerden biri de olmuştu. Sonra Yunan ordusuna iltihak etmese idi. Çok iyi idi; bu suretle mahvoldu. Fakat o adamı o akıbete sevkeden Mustafa Kemâl'dir. O hale getirdi ki; can kaygusuyla kendini Yunanlılar'm içine dar attı. Bu işte İsmet'in tahrikatı büyüktür Ağustos içlerinde (1336) bağda komşumuz Celâl Arif ve Hüseyin Avni birgün bana geldiler. Şu sırrı tevdi ettiler:

«Mustafa Kemâl ile bu iş sökmiyecek. Bu adam birgün milletin başına felâket getirecektir. Bunu atmak lâzımdır. Biz ikimiz Erzurum'a gideceğiz. Halkı ayaklandırıp bunu düşüreceğiz» dediler. Ben de «Doğru. Ancak nâzik iş. Bunu memlekette tefrika çıkmadan, ona tecavüz ve mukavemet imkânı bırakmadan yapmalı. Yoksa dahil zayıflar, düşmanlar kuvvet bulur. Millî dâva suya düşer. 86 Karabekirle görüşürsünüz. Muvafakat ederse kumandanları elde eder. Mustafa Kemâl'in çekilmesini her taraftan isterler. Biz de «Ne çare çekil!» dcriz.Olur. Yok, Karabekir istemezse birşeye siz de teşebbüs etmeyin.» dedim. Ben Mustafa Kemâl'i asla istemiyorum. Bu adamın (......) ruhunu, hırsını görmüştüm. Milleti inim inim inleteceğine kanaat getirmiştim; fakat öyle bir buhrandayız ki; birbirimizle uğraşmaya vakit yoktur. Böyle birşey pek tehlikelidir. Herşeyden evvel, elbirliğile düşmanları tard .edip, devleti kurtarmak lâzımdır. Bazıları onun aleyhine kıyam yapmak, yahut öldürtmek lüzumunu söyler daima onlara Aman sırası değil, der, böyle şeylerin önüne geçmeye çalışırdım. Yoksa iskatı farz bir adam olduğunu ben de öğrenmiştim. Komünistlik gibi haltlar karıştırıyor. Birgün kimbilir daha ne (....) yer. Dâva elden gider. Böyle buhranlarda yetişenler ekseriya müsetbit olurlar. Kıyam teşebbüsündekiler ben nasihat ettikçe «Sonra inleriz» derler. Ben de Evet, milleti kurtardıktan sonra başımıza (....) olacaktır. Nemrutlara taş çıkaracaktır; fakat bir defa devlet kurtulsun da bakalım, o vakit mümkün olursa birşey yapılır. Olmazsa başa gelen çekilir derdim. «O vakit pek kuvvetlenir, düşürülemez» derlerdi. Bu da doğru amma, vaziyet tefrika, kavga istemiyor. Bu iki adam «Pekiyi!» deyip gittiler. Arası bir müddet geçti. Celâl Arif kıyameti koparmaya başladı. Heyeti Vekileye, Millet Meclisi'ne telgraflar yağdırıyor: Dâva: oradaki orduda suistimaller var. Ahali galeyanda imiş, bir irtikâbın mü-sebbbibi olarak da Erzurum Vali Vekili Miralay Kâzım (Palavracı Kazım, Şimdi izmir valisi, Arnavuttur)ı gösteriyor. Bunun azil ve tecziyesini, yerine bir vali tayini, vali gelinceye kadar da halkın arayı umumiyesiyle valiye bir vekil tayinini istiyor. Karabekir'dcn bir teklif var: O da Celâl Arifin Vilâyat-ı Şarkıycye Vali-i Umumi tayinini istiyor. Biraz sonra Celâl Arif kendi kendini Erzurum Vali Vekili yapıyor. Bunları görünce kendi kendime: «Karabekirle uyuşmuşlar. Demek iş oluyor, fakat Celâl orduda suistimalden bahsediyor. Bununla Kâzım Karabekir'in aleyhine hareket ediyor, demektir. Bu ne demek oluyor?» dedim. Bu da Celâl Arif ara-yı umumiye ile vali istiyor. Sonra kendisini vali vekili yapıyor. Bunlarsa tamamiyle kanun harici, ihtilâl alâmetleri. Pekiyi. İhtilâl ise danışılmaz, yapılır. Niye buraya soruyor. Demek bu adamlar bir iş yapayım dediler; ağızlarına, burunlarına bulaştırdılar. Hele hem Karabekir'den imdat bckliyerek gittiler; hem onun aleyhindeler. Demek kafasız, tedbirsiz adamlar. Bu işin ehli değiller. Derken, Celâl Arif hırsızları (palavracıyı) himaye ediyor diye Karabekir'in aleyhine döşendi. Hattâ onu da hırsız sırasına koymak istedi. Demek cıvıttı. Nutukta sh. 295 ten itibaren bu mesele yazılmıştır. Celâl Arif bu işte pek liyakatsizlik göstermiş. Hem de çirkin şeylere düşmüştür. Meselâ Vilâyat-ı Şarkıyenin müstakil bir idare teşkil etmesini istemek gibi. Buna tabiî meclis, hükümet ve herkes kızacaktı. Sonra Erzurum'a gittiğim vakit, ahaliden, eşraftan tahkikat yaptım. Hiç kimse Karabekir'e hırsız diyemedi. Ondan şüphe bile etmiyorlardı. Fakat Palavracının herkes aleyhinde olup hırsızlığını söylüyorlardı.Ordu levazımında çaldığı gibi hattâ, bir hıyanet-i vataniyedir. Zaten bu adam umumi harpte Suriye'de (*) Habislik, halt ve belâ ile ilgili üç kelime metinden çıkartıldı. 87 Cemâl Paşanın levazım reisi idi. O vakit hırsızlığı ayyuk tutmuştu. Celâl Arif bu adamı şiddetle himaye ediyordu. Heyet-i vekilede Celâl Arif meselesi esnasında bütün heyet-i vekile azli için çok ısrar etti; yapmıyordu. Nihayet mecbur olup kaldırdı. Kaldırdı zannettik amma, ne yapmış? Gizlice Tiflis'e mümessil tayin etmiş!: Heyet-i Vekileyiz haberimiz yok. Rusya'ya gittiğim vakit Palavracıyı Tiflis'te görünce şaştım. Bir şey de zikredeyim: Tiflis'e gittiğim vakit mümessilhane-de güzel halılar vardı. Nereden aldığını sordum. Çünkü para yoktu. Ora Türklerinin hediye ettiğini söyledi. Rusya'dan dönüşümde mümessilliği

tamtakır buldum. Mümessil şimdi Vaşington Sefiri olan Muhtar idi. Ona halıların ne olduğunu sordum. «Kâzım giderken alıp gitmiş» dedi. Halılar gitti. Celâl Arifin şu yolsuz hareketine fena kızdım. Bu adam vali-i umumilik istiyor. Şark vilâyetlerini müstakil yapmak fikrinde demek. Şahsını düşünüyor; hele ikinci taleb bir cinayettir, içimden küfürler savurdum. Derken Celâl Arif, Maarif Vekâleti şifresi ile bana da yazmağa başladı. Birinci telgrafında kendi hakkında Heyet-i Vekilede ne cereyan ettiğini soruyor. Beni adeta casus olarak kullanmak fikrinde. Benim ise en kızdığım şey. Ben onun Karabekir aleyhindeki şikâyetini görünce zaten herkesten ziyade aleyhine kalkışmıştım. Çünkü Karabekir'e gıyaben hürmet besliyordum ve hem de iş suya düşmüş demekti. Muvaffakiyetin ukde-i hayatiyesi o idi. Hele Hüseyin Avni'nin bana yazdığı şifre baştan aşağı yanlış idi. Harp için tekâlifin aleyhinde nasıl olur? Çok fenama gitti. Nitekim vukuat aksini göstermiştir. Meselâ Celâl Arif, Karabekir, Ermenilerle harbi başaramaz diyor. Başarmıştır. Vakıa Mustafa Kemâl de nutkunda « Celâl Arifin dediğinin aksine ordu Ermeniler'e muzaffer oldu.» diyorsa da bize Heyet-i Vekilede o esnada defalarca Karabekir'in bu işi başaramıyacağını kendisi de bizzat söylemişti, ileride zikredeceğiz. Bu adam işte, sırasına göre lâfı değiştirir. Yazıları sümmettedarik-tir. Bu şifreleri de Heyet-i Vekileye verdim. Karabekir de Celâl Arifin aleyhine yazmağa başladı. Mustafa Kemâl herşeyde muarızları aleyhine ahkâm çıkarmak âdetinde-dir. Bu huyudur. Sh. 303 de « Celâl Arifin Heyet-i Vekile arasında müddeiyatını takrir edeceğini zannettiği ve makamının şifresinden istifadeye kıyam eylediği zat (Rıza Nur), kendisinin mahremi olmak istememiş ve Meclis riyasetini haberdar eylemiştir.»diyor. Bununla şifreleri kendisine verdim gibi göstermek istiyor. Ben Heyet-i Vekileye verdim. Çünkü dürüst hareket budur. Zaten bana yazdıkları şeyleri Hey'et-i Vekileye yazıyorlarsa da bana tebliğ-i vazife kalıyor. Bana düşen onları Hey'et-i Vekileye bildirmektir. Heyet-i Vekile Celâl Arifin Ankara'ya avdetine karar verip kendisine kararı tebliğ etti. Celâl Arif iki ay daha kalıp dönmüştür. Ankara'ya Ali Cenanî'nin oğlu geldi. Meğerse ingiliz casusu imiş. istanbul'da anası ve iki hemşiresi varmış. Evlerine daima İngiliz zabitleri gelirmiş. Ali Cenanî'yi ise Malatya'da yakaladılar, istiklâl mahkemesine verdiler. Asıyorlardı. Doktor Adnan kurtardı, istanbul'a iade ettirdi. Bu Adnan da böylelerini kurtarır, devlet ve millet aleyhine şahıslara iyilik eder. Dost kazanır. Böyle vukuatı çoktur tur. 4 ANKARA GÜNLERİ Bir müddettir Ankara'da Rus memurları var. Mustafa Kemâl yine bunlarla sıkı münasebette, bunların yanlarında Rus kadınları var. Sabaha kadar onların evinde içiyorlar. Bu esnada Ruslar'in Mustafa Kemâl'i telkinat ile kendi maksatlarına kazanmağa çalıştıkları, o kadınları takdim ettikleri, körkütük sarhoş edip cebinden vesaik çaldıkları söyleniyor. Mustafa Kemâl bir gece Rus sefarethanesinde o kadar içmiş ki sızmış. Sabah şafakla dört Rus onu kollarından bacaklarından tutarak arabaya koyup evine yollamışlar. Mustafa Kemâl'in evi şimdi Çankaya'da, bu köşkü ahaliye kendisi hediye ettirdi. Bu usûldür. Nitekim böyle Ankara, izmir, Bursa, Adana ve istanbul'da kendisine birçok mal, çiftlik, hane hediye ettirecektir. Kendi ister, güya ahali düşünüp hediye etmiştir, şeklini verir. Bu havadisler ortalığa yayıldı. Nice zamandır her taraftan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin zulmü, hükümete müdahaleyi ve hele soygunculukları hakkında müthiş şikâyetler geliyor. Heyet-i Vekileye bunların muzır oldukları zaten devlet, ordu teşekkül ettiğinden vücutlarına lüzum kalmadığı kanaati geldi. Eskişehir'de Ali Fuad Pa-şa'nın kumandasında on bin kişilik, bir derece muntazam bir kuvvet vücuda gelmişti. Hey'et-i Vekilede bu cemiyetlerin ilga edilmesini mevzubahs ettik. Lağvını istedik. Mustafa Kemâl bir türlü yanaşmadı. Bunları asla lağvetmek istemiyordu. Çünkü şahsına kuvvet görüyordu. Amma zulüm, soygunculuk... Bunlar onun için ehemmiyetsiz şeylerdi. Bu sırlarımız çok uzun sürdü. Birçok celseler tekerrür etti. Adeta göbeğimiz çatladı. Bütün hey'et bunda müttefikti. Nihayet «Pekiyi» dedi. Bir tebliğ lağvedildi. Sonra işte bunları yeniden ihya etmiş ve bundan

Halk Fırkasını yapmıştır. Sırf şahsına hadim bir fırka olarak hâlâ kullanılmaktadır, isyanlar alev aldığı, Bolu isyanları zamanında olan mühim bir teşebbüsü zikredeyim. Nutkunda Mustafa Kemâl işine gelmeyen birçok şeyleri geçmiştir. Celâl Arif daha Erzurum'a gitmemişti, isyanlardan çok ürkmüş idik. Asıl halkın ve askerin daima «Padişah baba, Halife» demesi mühim bir nokta idi. Mustafa Kemâl'in de (......)lığı, (... .)iyatı yayılmıştı. Halkça itibarı kalmamıştı. Düşündük, böyle bir vaziyette Padişah ailesinden birinin başımızda bulunması çok mühim tesir edecek. Millî dâvayı kazanmamıza yüzde seksen yardım edecekti. Meselâ Veliaht Mecid Efendi Ankara'ya gelse derhal «Padişah ve Halife İstanbul'da esirdir. Lâkin Veliahdı kaçırıp yolladı. Padişah'a vekillik ediyor» derdik. Bunun tesiri Ekber-i Azam gibi ojur.Isyan kalmaz. Onunla Mecid Efendi'yi getirmeye karar verdik. Birgün Celâl Arif Heyet-i Vekilede Mecid Efendi'yi getirmek teklifini yaptı. Mustafa Kemâl derhal küplere bindi. Köpürdü. Şiddetle reddetti. Böyle makul teklife köpürmesine hayret ettik. Halbuki gayet güzel ve mühim bir tedbirdi. Yahu memleket gidiyor be. Adam, millet işi düşünmüyor ki.. Sade atideki hırsım düşünüyor. Mecid'in gelmesi ilerde reis-i cumhur olmasına mâni idi. Ben de Celâl'e iştirak ettim. Maliye Vekili Ferid de bize iştirak etti. Ötek vekiller bitaraf durdular. Günlerce, celselerce uğraştık. Menafimi saydık. Nihayet Mustafa Kemâl kabule mecbur oldu. Mecid'e bir davet mektubu yazıldı, istanbul'a casuslarımız ve giden gelen adamlarımız vardı. Gönderildi. «Gel, başa (*) Ayyaşlık ve fuhuşla ilgili iki kelime metinden çıkartıldı. 89 geç!» diye. Mektup gitti. Ben de Sinop'a gittim. Orada adını şimdi hatırlıyamaya-cağım Trabzonlu birini buldum. Motoru vardı. Dirayetli bir gençti. Ona işi açtım. Mecid Efendiyi kaçırabilir misin! dedim. Bunlar kaçakçılıkta mahir idiler. «Giderim motorumla Sakarya ağzına çıkarırım. Alın, ne isterseniz yapın, bundan kolay ne var?» dedi; Gitti. Bu kaçakçı Trabzonlu ve Rizeliler o küçük motorlarıyla millî harekete büyük hizmetler etmişlerdir. Rusya'dan aldığımız silâh ve cephaneyi 24 saatte Sakarya ağızlarına çıkarıyorlardı. Bunlar olmasaydı bu nakliyat yapılamazdı. Mustafa Kemâl Nutkunda bunlardan da hiç bahsetmiyor. Bütün şerefleri kendi alıyor. Herkesin hakkını vermelidir. A. MECİD EFENDİ Mektup Mecid'in eline varmış. Fakat Anadolu'ya gelmedi. Bunu da örtmek için İngilizler'e söylemiş, evinin etrafını abluka ettirmiştir, işgal kumandanları o vakit Merkez Kumandanı olan Emin Paşa'ya emir vermişler. O da mülâzım Çerkeş İşkenbeci Rıfkı'yı bir müfreze Türk askeri ile gönderip Mecid'in Beşiktaş'taki sarayını abluka etmiştir. Fakat bu abluka bir-iki gün devam etmiştir, izmir zaferinden sonra Mecid; «Ben gelecektim. İngilizler duydu. Evimi abluka ettiler. Sonra olmadı.» demiştir. Ve oğlu Ömer Faruk'u inebolu tarikiyle yollamış ise de tabiî Prens geriye iade edilmiştir. Artık lâyık olan muamele bu idi. Mecid'in bu işi beni pek kızdırdı. Hanedanın, tereddi etmiş bir aile olduğunu bilirdim. Fakat Mecid'e itimat ve hürmetim vardı. Çünkü birkaç Avrupa dili bilir. Ressam, musikişinas, münevver bir adamdır. Bu hareketi beni kendisinden iğrendirdi. Demek bu ailede bir fert bile kalmamış... Bunlar yalnız rahat ve keyif düşünüyorlar. İşte bu vak'adir ki, o gün beni Osmanlı Hanedanını bu milletin başından atmak lüzumuna tamamiyle kani etmiştir. İşte bu vak'a-dır ki, sonra padişahlığın ilgası takririne rey vermekliğime saik olmuştur. Biz onu davete muvaffak olmak için ne çektik? O ne yaptı?!... Şimdi Nis'te, hiç şikâyet etmeyen bu ailenin mahvına birinci sebep, Vahdettin, ikinci sebep kendidir. O vakit gelse idi bu iş olmayacaktı. Millet de bugün (...............)'in zulüm ve rezaleti altında inlemeyecekti. Bugün ayyuka çıkan millet ahıda onun yüzündendir. Teklifi yaparken hem dâvayı kazanmak, hem de âtide Mustafa Kemâl'in yapacağı müthiş tahakküm ve istibdada sed çekmek gibi iki nimeti bir den kazanacağımıza sevinmiş idim. Bir taşla iki kuş vuracaktık. Lâkin bu adamlarda kabiliyet demlen şey yok ki... Bunu anlayamadı. Anladıysa da biraz zahmet ve fedakârlığa katlanamadı. Saraydan başka yer de yaşıyamıyorlardı. Kadınlaş-mış şeylerdi. Gelip de millet için çalışır mı? Atisi karanlık bir işe girer mi? Yıllar geçti. Ben Paris'teyim, Nis'ten Reşid Bey geldi. Bu adam Mecid'in yanında imiş Bana dedi ki: «Mecid Efendi, İsmet, Rıza Nur İngilizler'den iki milyon lira

alıp hilâfeti lâğvettiler, bana bir Rus diplomatı söyledi, diyor.» Ben de sonra bir kış Nis'e gitmiştim. Orada Kıbrıslı Şevket vardı. Onu Mecid'e yolladım. Ve şunları dedirttim: «Rıza Nur diyor ki, bugünkü perişanlıklarını bizden bilmiş, bütün bu ailenin bu halinin sebebi kendisidir. Onu istedik. Gelseydi bunlar olmazdı. Böyle milyonlarla tezvirat yapmasın. Ben hilâfet lâğvedilirken ne (*) Bir isim metinden çıkartıldı. 90 vekil, ne de Ankarada'ydım. Ben Padişahlığı lâğvettim. Hilâfeti ibka ettim. Padişahlığı lağvıma da bu mesele sebeptir. Çünkü görüldü ki, artık bu aileden hayır yok.» Şevket söylemiş, «Rıza Nur'un dediği doğrudur. Kabahat babanım. Mektup geldiği vakit babam, ben ve getiren adam vardı. Bu sır nereden duyuldu. Hâlâ şaşarım» demiş. Ali Fuad Garp Cephesi kumandanı idi. Çeteler de muavin kuvvet sıfatıyla kumandası altında bulunuyordu. Yunanlılar, Bursa ve Manisa'yı işgal ettikten sonra Ali Fuad Eskişehir'i karargâh yapmıştı. Gediz'de Yunanlılar'a taarruz etti. Perişan oldu. Ali Fuad'ın bu muharebede Erkân-ı Harbi Binbaşı Saffet idi. Şimdi Halk Fırkası kâtibi umumîsi ve Mustafa Kemâl'in göz bebeği olan Saffet'tir. Buna Gediz Muharebesi derler; fakat duyulmuş, şöhret bulmuş değildir. Mustafa Kemâl, Ali Fuad aleyhinde fena propaganda yaptı. Nutkunda (Sh.31O) Mustafa Kemâl bunun mesuliyetini sırf Ali Fuad'ın sırtına yükletmek istiyor, amma, Erkân-ı Harbiye Reisi İsmet, cepheye gitmiş, taaruza beraber karar vermişlerdir. İsmet öyle bir adamdır ki, Mustafa Kemâl taarruz istemese o da asla istemezdi. Demek mesuliyette hepsi müşterektir. Kötü oldu mu yüklet başkasına, vur abalıya... Hazır batırılacak adamlar, hadi onların sırtına... Be(.........)! Millet Meclisinin • intihap ettiği Dahiliye Vekilini (Nazım) kovmak cesaretini yapan bir müstebit '• sensin, niye bu taarruzun önüne durmadın?!... Istesen derhal dururdun. Bilhassa ' Erkân-ı Harbiye, emr-i müsaade vermeyince bir kumandan harekete geçebilir ; mi?... Halbuki taarruzu kendi münasip görüp emir vermiştir. AH Fuad'm ordusu ' öyle perişan oldu ki, yalnız Ali Fuad ve Saffet kalmış, onlar da güçlükle kaçmışlardır. Birçok yaralı vardı. Orduda hekim az olduğu gibi operatör hiç yokmuş. Ya- -raların koktuğunu söylediler. Feci hal. Heyet-i Vekilede mevzuu bahis oldu. Ben giderim dedim. Muvafakat ettiler. Ali Fuad'ın babası beni pek severdi. O da oğlu-: na gitmek istiyordu. Biraz da hasta idi, evine gidiyor, tedavi ediyordum. O günler- • de Mustafa Kemâl bu adamla da uğraşıyordu. Kendisine tebdil hava, istirahat tavsiye etmiştim. Teselli ediyordum. Oğlu Mehmed Ali ile eski dostluğumuz hâtırasını unutamıyordum. Beraber trene binip Eskişehir'e gittik. Ali Fuad'la gö-; rüştük. Derhal hastaneye gittik. Sertabib Binbaşı Haşim, iyi bir meslekdaşım. Eczacıbaşı Rüştü bu benim evvelce hikâye ettiğim, Tıbbiye Idadasinden kavurma çalıp da «Aman benim yerime sen hapis yat,» diyen ve sonra bana düşman olan Rüştü'dür. Görünce bunları hatırladım. Unutmuş gibi durdum. O da bana dalkavukluk etmeye başladı. Haşim gayretli bir insan. Tahtadan karyolalar, Amerikandan çarşaflar yapmış, hastahane temiz, hastalar yatıyor; fakat başka doktor yok. Ameliyathane dedim, «Yok» dedi. Şaştım. Bir alet de yok mu? dedim «Yok» dedi. Cephede bu yegâne hastahane idi. Artık sıhhî hâli düşününüz!... Ali Fuad'ın ordusunun Sertabibini gördüm. Bizim sınıf arkadaşlarındandır ve benim çok ahbabım olan Kemâl, alâ. Fakat Kemâl en haylaz talebe idi. Hekimliği sıfır Şimdi Miralay ve ordu sertabibü... t SAĞLIK ¦•' Yaralara baktım, hakikaten bir kısmı kokuyor. On gündür değişmemiş yara (*) Utanmakla ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. 91 JilLJ bile var. Haşim «Cerrah olmadığından, bilhassa pamuk ve sargı bulunmadığından değiştirilemediğini» söyledi. Şimdi birkaç alet lâzım. Fakat nereden bulmalı?!... Düşünüp konuşuyoruz. Eczacıbaşi Rüştü dedi ki: «Depoda ilâçlar arasında açılmamış bir sandık var. Nedir bilmiyoruz». Şuna bir bakalım dedim. Sandığı getirttik. Bir de ne açalım,

birçok alât-ı cerrahiye bulunan zengin bir turus. Mal bulmuş mağribiye döndüm. Sertabibe dedim ki: Bir oda göster de ameliyathane yapayım. Bir odayı sildirdik. Bir masa kıvırdık. Bir tencereyi de alet kaynatmaya tahsis ettim. Mangalın üstüne koydum. Ameliyathane oldu. Ameliyatlara başladım. Bir zavallı omuzundan kurşun yemiş. Mafsal ve kemikler parçalanmış. Bakılamamış, kangren olmuş. Kangren kolundan ayağına kadar bütün vücudunun her tarafına sirayet etmiş. Bu zavallının mafsalını neşrettim. Kangren yerlerini açtım. Bir bileğine kadar, bir de sırtından ta buduna kadar bir şak yaptım. Bu kadar geniş gazlı kangren görmemiştim. Derisinin altı cerahat dolu idi. Müvellid-ül-humûza ile ıslanmış bezlerle yaraları doldurdum. Ateşi düştü. Kurtuldu. Bütün yaralıları elden geçirdim. Lâzım ameliyatları yaptım. Bu iş on gün sürdü. Eskişehir'i gezdim. Şimendiferimizin tamirhanesini silâh fabrikası haline koymuşlar. Bir usta burmuşlar, tngilizler'in kamalarını alıp bıraktıkları büyük küçük otuz kadar topun kamalarını bu adam yapmış ve yapıyordu. Bize bu kadar top kazandırdı ki, o zaman bunun kıymeti fevkalâdedir. Bu tamirhane çok işe yaramıştır. Bu bir ecnebi malı idi;böyle işe yaradı. Demek ecnebi müessislerinden korkmak boş şeydir. Ne kadar mümkünse onlara memleketimizde fabrika ve emsali yaptırmalı. Varsın milyonlar kazansınlar. Asıl istifade eden yine biziz. Ve sonunda bize adam yetişmiş olur. Meselâ Anadolu şimendiferlerinin hele Eskişehir ve Afyon kısmının harp hareketlerinde ettiği hizmetler son derecedir. îsmet Paşa ecnebiden müthiş korkar. Cumhuriyet bu prensip içinde; bundan büyük hatâ olmaz. Kömür yoktu. Bu şimendiferleri odunla işletiyorduk. Ankara'ya döndüm. Heyet-i Vekilede timara devam için bir operatöre ihtiyaç olduğunu söyledim.Operatör yok. Mecliste Operatör Emin (Şehremini olan) var. Onun gönderilmesini tavsiye ettim. Gönderdiler. Emin de 15 gün kadar kaldı. Döndü. Gelir gelmez, Millet Meclisi'ne bir pusula verip tedavi ücreti istemiştir. Pek aykırı bir şeydi. Para verilmedikten başka, üste de hakaret gördü. Hakikaten ayıp bir şeydi. Benim aklıma bile gelmemişti. O istedi. Arnavuttur. VAN Bu esnada ordular tanzimi ile meşgulüz. Silâh, cephane ve paraya şiddetli lüzum var. Bunlar, muahede ve yardım için Rusya'ya giden Bekir Sami heyetinden hâlâ bir haber yok. Bekir Sami'yi telgrafla Moskova'da, şurada burada arıyoruz. Yok. Nihayet Yusuf Kemâl çıka geldi. Elinde muahedeye ait parafa edilmiş iki madde var. Niye geldin? dedim. «Canım Ruslarla muahede yapılamaz, imkânsızdır» dedi. Konuştuk. «Hem Ruslar Van'ı Ermenilere vermemizi teklif ediyorlar. Çiçerin bunda mûsır. Van'da ne çıkar? Verip işi bitirmeli» dedi. Rusya ahvalini sordum. Bilhassa komünistliği merak ediyordum. Bana komünistliği medhetti «Ben iman-i tam ile komünistim. Türkiye ancak bununla kurtulur,» dedi. 92 Sonra öğrendim. Meğerse Yusuf Kemâl motorlar ile Gerze'ye gelmiş. Orada komünistlik propagandası yapmış. Boyabat, sonra Kastamonu'ya gelmiş. Kastamonu'da aynı şeyi yapıp, hattâ Kökmiş admda bir kahveciyi de komünist yapıp teşkilâta memur etmiş imiş. Yusuf Kemâl'in sözleri beni tereddüde saldı. Çünkü ben şimdiye kadar komünistliğin aleyhindeyim. Vakıa bu işi derin bilmiyorum. Amma, bildiğim derecesi beni bu mezhebe düşman etti. Yusuf Kemâl'in ise okumuş, ı ki bir adam olduğunu bilirim. Halbuki bu meslek benim asla zihnime y atmıyordı Millet Meclisi muahede hakkında kendisinden izahat istedi. Bir hafi celsede söyledi. Ve sonunda «Muahede yapmak için Van'ı Ermeniler'e vermek lâzımdır. Ruslar istiyorlar. Başka türlü mümkün değildir» dedi. Mecliste bir tufandır koptu. Bu meclis câhildi, amma, vatanperver, hem de gayet fazla aklıselime mâlikti. Yusuf Kemâl'e hücum ettiler. Yusuf Kemâl, kürsüden nasıl ineceğini bilemedi. Korktu ve kaçtı. Bereket versin ki, kendisinin de o fikirde olduğunu söylemişti, ihtiyatlıdır; fakat ne de olsa Meclis bunu kendi teklif ediyor. Taraftardır, fikrinde bulundu. Mustafa Kemâl Nutkunda muahede parafa edilmişdi; sonra yapıldı, diyor. Birinci cümle yanlış; farkında değil. Parafa olan sade iki maddedir ki, o da sonra çok değişmiştir, ikinci kısmı asla zikretmiyor. 543 büyük sahife olan bu koca nutkun 350 safihe kadarı bir takım hizmet etmiş adamları batırmağa hasredilmiştir de bu muahededen ki, herşeye esas olmuştur, bir cümle ile geçiyor. Vakıa Mecliste, matbuatta olan vakaları zikretmiyeceğim diyorsa da bu mesele oralarda da pek

Pek küstahlık! El malıyla dost kazanmak. inanmışlar. Bekir Sami «Asetinler'i hicret ettireceğim. Bekir Sami işitmiş. vahim bir hata idi. Bekir Sami Rusya'ya gidince adını bırakmış «Prens Konduk» olmuş. Türkiye'yi az kaldı. demiş • Aralarında bundan ihtilâf olmuş. Gayesi ' oraya prens olacak. Moskova'ya varınca öğrendim. NAHCIVAN'DA ERMENİ KATLİAMI . işte Bekir Sami.. Müteessir olmuş. içimizdeki ecnebi unsur. itilâf devletleri mümessilleri vardı.. silâh.. Tasdik etti. «Sen gidip Meclis'te Van meselesini hallet! »deyip gitmiş. Artık yapacağı kalmamış. ben geri döneceğim. Orada Fransızlar ile Gürcüler ile Türkiye namına (Amma böyle hiçbir salâhiyeti yoktu) müzakereye girmiş.. ingiliz. dileniyoruz. Yusuf Kemâl de razı olmuş. Telâşa düşmüşler. Adam Tiflis'te yaptıklarını hükümete haber vermiyordu. dilimizi. Rusya Fransa'ya karşı olan borcunu inkâr etti. Bekir Sami'nin yaptığı gayet aykırı. paraya şiddetle lüzumumuz olan bu zamanda Bekir Sami'nin ne müthiş bir iş yaptığı düşünülsün!. Ermeni ilah. Yusuf Kemâl'le benim hareketimi haber almış.. Bekir Sami. Hattâ Moskova'da da Rus hükümeti bilmiyor. Rusya aleyhine döneceğiz de Yunanlılar'ı ne yapacağız?!. Türk için.. Türkiye birleşerek Fransızlar'ın yardımıyla müştereken Rusya'ya ilân-ı harp edecekler. Ailesinin adı Konduk imiş ve prens imişler. çok zaman bizi Fransız ile Ruslar aleyhinde gizli bir ittifak yaptığımıza zahib olup bize emniyet edemediler. Hem de bu adam bunu almak için. Yusuf Kemâl. katır gibi kullanacaklar. «Galiba Kafkas dağlarında Asetinler'in içinde olsa gerek» diye tahmin ediyor. Bekir Sami de bu aralık Asetinler'e külah kapacak. yegâne ümidinden (Ruslardan) da mahrum ediyordu. Rusya'dan dönünce bunu ben söyledim. Bekir Sami'yi tekrar aradık. iptida Ruslar'dan vaad olan Bekir Sami buna kızmış. fakat tevilleri pek çürüktü.. Sonra Tiflis'e. O vakit Tiflis'e Millî Gürcü Hükümeti ve onun nezdinde İngiliz. Hem de Rusya'dan silâh. Bu büyük ' ibret. Sebebi sevmediği birkaç adamın mühim hizmetlerini ketmekmektir. Türk nesli artık aklım basma alsın.Türk'ün aziz yurdundan toprak veriyor! • Van. Baku'ya. Tevil etti.. ağır şey. Ruslar aldırmamışlar. Hicret de ettirememiş. Ancak. istiklâl verin» diye Moskova hükümetini tehdit etmiş. Bu babta «Briyant» ile de müzakereler yaptı. Bu bizim işlerimiz mi? Elimizden gelirse Yunan'ı. Ve yırtındı. Ordu. Romanya. Sonra muahede yapmak için bir yola çıktığımız zaman Rusya'ya gidiyoruz. Fransızlar bunu pek istiyorlar. cephane. Tepemizde Yunan. Bekir Sami Asetinler'in araşma gideceğini soy-¦ leyip Yusuf Kemâl'e «Bekle!» demiş... Bekir Sami de. 93 FRANSIZ SİYASETİ Derken Ruslar Asetin istiklâline yanaşmamışlar. «illâ gitmeyin! Ruslarla muahede yapılamaz. O Türk'ün işini bırakıyor. Bunu Çiçerin'e de sordum. Ruslar Tiflis teşebbüsünü duymuşlar. Avrupa'ya gitti.. Bekir Sami deyince tanımıyorlardı. Yani bu muahedede ki benim hizmetimi. işte ecnebi unsura büyük vazifeler vermek. bunun için ve ancak bu suretle vücudundan.. Geri dönün» dedi. Sebebi. Yine aynı işe çalıştı. Kafkasya. Sonra Bekir Sami. Ankara'ya telgraflar yağdırdı. Bize ise bir faydası yok.. Yusuf Kemâl'e. Yusuf Kemâl'de adeta kaçar-casma yola çıkmış. Hem de vatan hıyaneti idi.. Yok. durdu. Ruslar'a kızdı ve şimdi intikam peşinde de hem biz ne haldeyiz?!. Bize. Fransız. Bu müzakerenin mevzuu Polonya. onu alacaklar.. kendi cinsi olan Asetinler'in istiklâli için çalışıyor.Türk'ün terbiye ve ekmeğiyle büyümüş birini yi' ne Türk parası ile Türk Devleti en kara gününde bir imdat olur diye gönderiyor... para yok.. En nihayet Nuslarla muahede yapmamıza mani olmağa bile gayret etti.. Bana geldi. Bu işten haberdar olduğum vakit içim ağladı. Demek Van'ı kapmak için Bekir Sami'yi aldatmışlar imiş. Silâh. Rusya'da soruyordum.. Nihayet Bekir Sami. hayatından hükümete haber verdi.. Ermenileri defedelim.geçmeyen bir meseledir. Bizi beygir. «Eğer Esetinler'e istiklâl verirseniz ben de Meclis'i ikna edip Van'ı Ermeniler'e veririm» demiş. Fransız. Tiflis'e geçmiş. ilah. Erzurum'dayız Bekir Sami Tiflis'te imiş.Ankara'ya gelmiş. Çiçerin Van'ı Ermeniler'e istemiş. var. «evvelâ Büyük Millet Meclisi'ne soralım» demişler. Tabiî dinlemedim. Bunlar Ruslar'a öyle tesir etti ki. cephane. Hiyanet. terbiyemizi tamamiyle aldığı halde bile bakın ne yapıyor?!..

Ermenistan'daki Ermeniler bir müddettir pek azdı ve şımarık olmuşlardı. Ermenistan'da, Nahcivan'da, Kars'ta Türkler'i katliâm ediyorlardı. Nahcivan'da kırk köyün ahalisini kesmişlerdi. Her köy en aşağı bin hanelikti. Demek, iki yüzbin kadar Türk kesmişlerdi. Nihayet ora Türkler'i silâha sarılmış, Ermeniler savuşmuştu. Rusya'nın mağlûbiyetinde Kars Türkleri de bir devlet kurmuşlardı. Mütareke olunca İngilizler oraya girip hükümeti dağıtmış. Erkânı, Malta'ya götürmüş, Kars'ı Ermeniler'e vermişlerdi. Ermeniler, bura Türklerini de kesmişlerdi. Sanki Rus ordusuyla çekilirken Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars yolunda kestikleri yüzbinlerce Türk yetişmedi mi? Amerikalılar 94 İngilizler, Ermeniler'e yiyecek, giyecek, top, tüfek, fişenk, para gibi her şeyi de vermişlerdi. Ordularına İngiliz zabitleri de gönüllü girmişlerdi. Hattâ Iialdonikoğlu da Ermeni ordusunda idi. Ermeniler otuz bin kişilik bir ordu vücuda getirmişlerdi. Artık gurur getirmişler. Atıp tutuyorlardı. Hele harbiye nazırlarının bize verdiği bir notası, Ermenilerin Türkiye'ye hücuma hazırlandıklarını isbat ediyordu. Vaziyete baktık. Garpta Yunanlılar, Şark'ta Ermeniler.lki cendere arasındayız. En mühimi Yunan, itilâf devletleri de caba. Fakat Ermeni'yi sırttan atmak lâzım. Ermeniler nasıl olsa bir gün taarruz edecekler. Onlar hazırlıklarını bitirmeden biz, taarruz edelim dendi. Bu mesele Heyet-i Vekilede uzun uzadıya müzakere edildi. Ermenileri aradan çıkarmak lüzumu olduğu hemen ittifakla kabul edildi. Fakat ne suretle? Bir kısmımız «Harp etmek lâzımdır» dendi. Bir kısmımız «Ermeniler'e karşı muharebe açsak, Amerika ve İngiltere derhal üzerimize ordu gönderir. Harp etmiyelim» dedi. Bilhassa Ferid (Maliye Vekili) «Harp edersek İngilizler bize hücum eder» diyordu. Ben şu fikirde bulundum: «Beklesek, nasıl olsa Ermeniler bize hücum edecek, iyisi mi vakit vermiyelim. Biz hücum edelim. İnisiyatif bizde olsun.Amerika ve İngiltere'den korkmağa mahal yoktur. Bence Amerika ve İngiltere asker yollayıp da Ermeniler için milletlerini kırdırmazlar. Hem itilâf devletleri bize azamî yapabileceklerini yaptılar. Daha ellerinden gelseydi, yaparlardı. Böyle bizim Ermeniler'e hücum etmemizi beklemezler. Bu milletler harpten yorulmuş ve çıkmıştır. Bugünkü vaziyet aleyhimizdeki hareketin muvazene ve tevafuk devri manzarasını göstermektedir. Binaenaleyh hemen harp ilân edelim» Birkaç celse hararetli münakaşa oldu. Nihayet harp ilânına karar verildi. SARIKAMIŞ MÜDAFAASI Mustafa Kemâl harp taraflısı değildi. «Orada ordunun zayıf olduğunu, ancak dört bin kişilik olan kuvvetin bu işi yapamıyacağını söylüyordu. Israrımız üzerine «Bir defa Karabekir'e sorayım,» dedi. Sordu. Cevabı Heyet-i Vekilcye okudu. Karabekir: «Ben bu işi başarırım» diyordu. Gıyaben sevdiğim bu adama daha ziyade muhabbet peyda ettim. Hem bunu kat'î ve kahramanca söylüyordu. Mustafa Kemâl bu telgrafı nutukta dercetseydi ya!... Mustafa Kemâl yine harp istemiyor. Biz Karabekir'e tecavüze geçmesi için emir verilmesine karar verdik. Bir hafta on gün geçti, bir şey yok. Mustafa Kemâl'e sorduk. Emri tebliğ etmemiş. Sıkılmadan da söyledi. Adam hükümet tanımıyor. Yine kanaat vermez bir şeyler söyledi, durdu. Celse sonunda Mustafa Kemâl'i bir köşeye çektim. «Niye emri vermiyorsun?» dedim. «Canım Karabekir sersem bir şeydir, eşeğin biridir. Bu mühim işi becerecek bir iktidarda değildir» dedi. Fakat bu adam Hey'ct-i Vekile ile oyuncak gibi oynuyordu. Hükümetin emrini icra etmiyordu. Bu gayrimeşrû idi. Müstebitlikdi. Nihayet uğraşa uğraşa harp emrini verdirdik amma bir ay da geçti. Halbuki geçecek zaman değildi. Çünkü Ermeniler'in bir gün nasıl olsa üzerimize çullanacakları aşikârdı. Ve buna hepimiz kaniydik. . Mağlûp olursak, zaten harp nasıl olsa olacak. Ne yapalım?!... Hem batmış geminin direği olur mu?... Karabekir önce silâhlarını İngilizlere teslim etmeyip bü!¦ > .- ¦..¦-¦ .:¦¦ .¦..,>./•;-.i¦•! v, , '.-., , 95 yük bir dirayet ve hamiyyet göstermişti. Şimdi işte lâzım oluyor. Harp emrine şöyle cevap verdi: «Birkaç gün müsaade ediniz. Hazırlığımı yapayım. Biraz da sivil muavin kuvvet teşkil edeyim. Bunları yapınca hücum edeceğim.» Muzip. Bu suretle hepsi altı bin kişilik bir kuvvet yapıp Sarıkamış'tan hücum etti. Orada edilen harpte Ermeniler'i bozdu. Ermeniler kaçtılar. Şimdi ingilizler Gür-cüler'i, Ermenilerle aleyhimize ittifaka zorluyorlardı. Bundan

korktuk. Bu sebeple ordu sol yanında Gürcü taarruzuna maruz kalmamak için ilerlemedi. Bir müddet durdu. Mustafa Kemâl ne adamdır. Bunu Celâl Arif vakasına veriyor. Halbuki Celâl Arif vak'ası bir sıcak alev gibi parlayıp sönmüştü. Erzurum'da kendisine elli, yüz kişi bulabilmişti. Bundan ne çıkar?!... Ordu'nun bundan dolayı tehir etmiş olması asla doğru değildir, işte bu adam böyle (.........)dır. Muarızını kötülemek için mühim hakikatleri böyle yazar. Her vak'adan onlar aleyhine ahkâm çıkarmaya çalışır. Fenalıkları hep onlara yükler. Gürcüler bunu yapmadılar. Ya korktular, yahut Ermeni'yi hiç sevmezler. Bundan dolayı fırsattır, ezilsin, dediler. Bir ay kadar bir tevakkuf ve tahkikat bize Gürcüler'in bîtaraf kalacağı kanaatini verdi. Gürcüler teminat verdiler. Bizimle dostluk ve muahede yapmak üzere de Medivani adında bir generali Ankara'ya gönderdiler. Ordu tekrar harekete geçti. Ermeniler Kars istihkâmlarına sığındılar. Top, tüfek ve cephaneleri bol idi. Aded-leri ise bize çok faik. Mustafa Kemâl bunlardan hiç bahsetmiyor. Çünkü Kara-bekir'i mehd olur. Kars istihkâmlarını Rusya'da giderken gezdim. Çoğu bizim zamanımızda yapılmış, Ruslar daha tekemmül ettirmişler. Bir kısmı hâlâ bizim koyduğumuz adları taşıyordu. Gayet yüksek ve sarp tepeler üzerindeler. Araba ile çıkmak için bir saat uğraştık: Tepelerde türlü mahzenleri, mazgalları, kışlaları ve hastahaneleri var Hayret içinde kaldım. Bu tepelerden Kars Suyu ve Araş alabildiğine görülüyor. Bu istihkâmları hücumla çıkıp almak mümkün değildir. Ka-rabekir ordusuyla Kars'a dayanıp suyun bir yakasında cephe yapmış, muharebe başlamış bir gece mahir bir manevra ile bir kısım askeri Halit Bey'in (Paşa) ku mandasında suyun öteki yakasına geçirmiş, bu kuvvet şafakla Ermeni ordusunun haddi ric'ati üzerine sarkmağa başlamış. Bu yüzden Ermeniler korkup çil yavrusu gibi dağılmışlar. Kars'ı bu surette zaptetmiş. Mustafa Kemâl «Kars'ta mukavemet etmediler» diyor. Doğrusunu söylesen a... Biraz daha kaçmasalar esir olma-.ları muhtemeldi. Ne yapsınlar?!... Bunu Karabekir'e bir liyakat vermemek için böyle söylüyor. Halbuki o Ermeniler'i manevra kuvvetiyle perişan etmiştir. Bu istihkâmlarda altı yüz kadar top vardı. Fakat çoğu eski toplar idi. Ağızdan dolma bile vardı. Hele dumansız barut o kadar çoktu ki, asker cibre yerine fûlkoton kullanıyordu. Kışlalarda, evlerde sobaları onunla yakıyorlardı. Ben fûlkoton ateş görünce patlar zannederdim. Bunlar jelatin plâklarına benziyor. Çıra gibi yanıyor. Oradan Gümrü'ye girdi. Ermeniler'e ağır bir muahedeyi «Gümrü (Aleksandra-pol) Muahedesi» imzalattı. Bu sayede sırtımızdan ağır bir yükü attık. Geniş bir nefes aldık. Bu muahede Ermeniler için çok ağırdı. Silâhtan tecrid edildiler. Bu sefer Paris'te o vakit ki Ermeni Harbiye Nâzın «Dermin Asyan» benimle görüşmek sitedi. Görüştük. Bu adam tuhaf kafalı bir adam. Türke yüzüme karşı hakaret ediyor. «Sizde yalnız askerlik var, iyi askersiniz» diyor. Güldüm, içimden «Darbeyi hâlâ unutamamış» dedim, inkâr edemedi. Ancak Ruslar bize hü(*) Yalancılık ithamı ile ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. 96 cum edeceklerdi. Kuvvetimizin bir kısmını oraya ayırdık da ondan böyle oldu diye tevil etti. Bu sayede oradaki Türkler de katliamdan kurtarılmış oldu. Artık serbestledik. Önümüzde sade Yunan var. Bütün kuvveti oraya vereceğiz. Bu esnada istanbul ve izmir gazeteleri benden bahsediyorlar: «Rıza Nur'un Mustafa Kemâl ile arası bozukmuş. Kaçacakmış, kaçmış, tevkif edilmiş, ilâh...» tarzında haberler. Bunun sebebini anlıyamıyorum. Sonra öğrendim. Refikam istanbul'a gidince Amasya Mebusu İsmail Hakkı gelmiş, beni sormuş, o da: «Ankara'nın yaşanacak bir yer olmadığını, canı sıkıldığını, benim Mustafa Kemâl'den şikâyet ettiğimi» söylemiş, O da: «Oh olsun! Ben ona gitme dedimdi» demiş. Hakikaten ben Ankara'ya hareket edeceğim vakit, o adam bir de Miralay Zeki bana gitme diye çok ısrar etmişlerdi. Bunların bence bir zekâ ve dirayet kıymetleri yoktur. Hele Zeki'nin ahlâkça da değeri yoktur. Asla kulak vermemiştim. Refikam, İsmail Hakkı'nm sözlerinden ağlamış, kadındır, zayıftır.Demek İsmail Hakkı, benim Mustafa Kemâl'den müşteki olduğumu hemen yaymış. Demek bu gazete havadisleri onun yalan yalnış aksi idi. Bu sefer karımın babası bizim hâlimizi ümitsiz görerek, kızını istanbul'dan almış. Nis'e götürmüş. Refikam oradan bana Antalya Maarif Müdürü vasıtasiyle mektup gönderdi. Bu işi bana sormadan yapmıştı, isabet, karı düşünce ve yükünden kurtulduk demek. EDİRNE VE TRAKYA'NIN İŞGALİ

Temmuz içinde Yunanlılar kolayca Edime ve Şarkî Trakya'yı istilâ etmişlerdi. Buna dair iyi malûmatım yok. Nutuk'ta Sh.306, ilâh... yazılmış. Fakat Mustafa Kemâl, Cafer Tayyar'a kızgın olduğundan mesuliyeti onun üstüne yüklüyor. Peki böyle de Mustafa Kemâl! Cafer Tayyar Atina'dan esirlikten dönüp A nadolu'ya geldiği vakit neden tekrar onu kumandan ve aynı zamanda mebus tayin ettin?!... Bu işi Cafer Tayyar ve diğer alâkadarlarından da dinlemedi. Cafer Tayyar'a ben sordum.Anlattı. Mustafa Kemâl'in tavsif ve tefsiri ile çok fark var. Yalnız Mustafa Kemâl bir yerde şöyle diyor: «Askerler, siyasî mülâhazalar tesirinden uzak bulunmalıdır. Siyaseti cihetinin icabını düşünen başka vazifedarlar olduğunu unutmamalıdır.» (Sh. 307). Bu tamamiyle doğrudur. Mühim, esas bir kaidedir. Fakat kendisi de bu hatayı daima yapmıştır. Millî kıyamda dolaşma yaptı. Kendine gelince kaide bu kadar. Alâkası şu ki, bu sahifeler de şimdiye kadar olan sahifeler gibi Mustafa Kemâl'in refiklerini, ezmek, küçültmek, tahkir etmek gayesine münhasırdır; sırf onun için yazılmıştır. DELİ HALİT PAŞA Mustafa Kemâl'in bir âdeti vardı. Bu âdete sonuna kadar devam etmiş ve nihayet atmış, değiştirmiştir. Bu sahifelerde askerlik ve siyasetin içtimamına şiddetle taarruz eden Mustafa Kemâl, bütün kumandanları aynı zamanda Mebus yapıyordu. Orduyu kendine âlet etmişti. Bu suretle onu siyasî olarak Mec'-ste de âlet etmek fikrinde idi. ilk devrede bundan istifade etti. Evet fevkalâde bir devirdi, olabilir, ikinci Mecliste de aynı işi yaptı. Bir defa zikredeyim. Deli Halid (Paşa)'e 97 Mustafa Kemâl mebusluk teklif ettiği vakit, ben yanında idim. Zavallı Halid «istemem» dedi. Zorlandı. Diğeri de zorlandı. Nihayet Halid: «Ben mebusluk yapamam, pek asabi bir adamım, kürsüye çıkar bir şey söylerim. Bir mebus itiraz eder. Ben itiraza alışmamışım. Tabancayı çıkarır vururum. Beni yapmayınız!» dedi; fakat olmadı. Zorlandı, kendisini biliyormuş. Sanki başına geleceği de biliyormuş. Yalnız bu yüzden kendisi başkasını öldüreceğini zannediyordu; Halbuki bizzat (...............) kendisini öldürttü. Burasını bilemedi. Halid deli derecesinde asabî idi. Şark cephesinde, sonra Arap cephesinde birçok zabitleri muhakemesiz, kabahatli ve kabahatsiz tabancasını çekip kendi eliyle öldürmüş, katil olmuş bir adamdı. Sakarya boyunda zabitler bana bundan çok şikâye tedip misaller söylemişlerdir. Hele şu hikâyeyi unutmam. Oraya herkesin sevdiği, hamiyetli bir genç mülâzımı kızıp eliyle vurmuş, yaralamış, yere devrilen zavallı genç «Sen zâlim ve kaatilsin? Ne haksızsın?» demiş. «Vay geber-medin» deyip tekrar ateş ederek öldürüp bitirmiştir. Fecidir. Hiç bir katil katilsiz kalmıyor. Gördüğümüz daima katilin cezası aynen katildir. Sonra Halid'de katledilmiştir. Bu zat câhil, deli idi; Fakat pek namuslu ve hamiyetli idi. Millî harekette evvelâ Şark, sonra Garp cephelerinde hizmet de etmiştir. Hele pek kibirli idi. Bütün askerler böyledir. Sanki küçük dağlan onlar yaratmıştır. Yanlarında siviller köpekten aşağıdır. Tahakküm, diktatörlük ilk işleridir. Onun içindir ki, bütün dünya militarizmin aleyhindedir. Asker ocağı modern de olsa yine bir Yeniçeri ocağı, zabitler birer zorbadır. Bir zabitin zihniyetini göstermek itibariyle de Halid'in sözleri pek mühimdir. Orduyu siyasete karıştırmak en büyük tehlikedir. Tarihte misâlleri çoktur. Bizde de bir çoktur. Ordu ateşe, kızgın demire benzer. Ona dokunmaktan korkmalıdır. Bugün sana âlet olur. Yarın ise seni keser. Yani, o siyaset elinde patlar bir bombadır. Nitekim avcı taburları ittihatçılar'in elinde patladı. Hasılı nihayet ordu. Mustafa Kemâl'in de elinde patlıyordu. Atik davranıp kumandanları mebusluktan çıkarmak istedi. Muvaffak oldu. Bu da Karabekir, Ali Fuad, Cafer Tayar, Rüştü ve Rafet Paşaların hadisesine sebeb oldu. Bunlar mebus kaldılar. Fakat kumandanlıktan uzaklaştırıldılar. Yunanlılar'ın bazı yerler kazanmalarını da hazmedemiyorduk. Bir gün yine birkaç kişi Mustafa Kemâl'in yanında söylenip teessüf ediyorlardı Mustafa Kemâl: «Umdemiz budur. Bu tepeyi kaybettikçe, bayrağı Şark'a öteki tepeye dikeceğiz.» dedi. Zaten her felâketimizde bunu derdi. Düsturu buydu. Pekiyi, amma, sonu ne olur bunun? Onu demezdi. Bir kere Sivas'a vardık mı herşey bitmiş olurdu.

Ermeniler'i tepelemekten bir gayemiz de Turan yolunu açmaktı. Fakat bu yol açılmadı Bu olur bir iş değildi. Geride Rusya ve Iran vardı. Sonra an-lamışımdır ki, o vakit çocukluk ediyorduk. İlk Mecliste Mustafa Kemâl'in aleyhine ilk aylarda başlayan bir hareket bu esnada kuvvetlenmişti. Bunlar Nâzım adında bir mebusu dahiliye vekili yaptılar. Mecliste Mustafa Kemâl'in şahsının muhalifleri ekseriyeti bulmuşlardı. Bu adam görüştüğüm bir adam değildi. Fakat sosyalistlik yapıyor. Başka dâvada bulunuyordu. Bana karışık bir adam hissini veriyordu. Ne kendisini, ne de işlerini (*) Bir isim metinden çıkartıldı. 98 yakından bilmiyorum. Mustafa Kemâl casus olduğunu da söylüyor. Ona inanmak da güçtür. Çünkü bir adam kendisine kul olmaz, muarız olursa onun hakkında her (......)yı yapar. Bu adamı kovdu. Sonra istiklâl Mahkemesine de verdi. Fakat hatırımda kaldığına göre beraet etti. Muhalifler sonra bir aralık da Sırrı (Kocaeli Mebusu)'yı vekil yaptılar. Mustafa Kemâl onu da kovdu. Sırrı değersiz, seviyesiz biri idi. Muhalifler de bula bula böylclerini buluyorlardı. Bu onların büyük kabahatları, muvaffakiyetsizliklerinin sebebidir. Bu vakite kadar vekilleri Millet Meclisi bizzat intüıap ederdi. Mustafa Kemâl şahsî istibdadını tehlikede görüp, Teşkilâtı Esasiye Kammu'nun o maddesini intihabdan evvel kendisinin namzet irae etmedi ve intihabın bu namzetler arasından yapılması suretinde tadil ettirdi. Artık vekil intihabı lâzım gelince Mustafa Kemâl Meclis'e beş-on ad veriyor. Meclis onlardan birini intihap ediyordu. Bu suretle muhalifleri intihap olunmaktan men ediyordu. Nazım meselesi hakkında Sh.313 te nutkunda bir felsefe yapmış, bir ders çıkarıyor. Diyor ki: «Mebus ve vekilleri fırka yapmalıdır. Şahsî olanlar itimada lâyık olmaz. Çünkü vatansızlar da mebus olur.» Bu adam, partide yersiz hiç bir söz söylemez. Yazı yazmaz. Nutkunu yazdığı vakit elinde kuvvetli bir halk fırkası var ya, böyle diyor. Elinde böyle bir fırka olmasın derhal zıddıru söyler. Ve zıd ders verir. Tezada bak! Irka yapmalı ise buna rağmen bugün bile niye bu işi Halk Fırkasına bırakmıyor. Sen bizzat yapıyorsun?!... O GÜNLERİN ANKARASI Ankara'da çok sıkıntı içindeyiz. Çok defa Heyet-i Vekile müzakeresinde karanlık basıyor. Bir lokanta bulmak mümkün değil. Hattâ peynir ekmek bulamıyoruz. Çok aç kaldığımız oldu. Rahattan, rahat vasıtalarından eser yok. Çok mültim bir iş oluyor. Gece yarısı, sabaha karşı bizi uyandırıp, Heyet-i Vekile içtimama çağırıyorlar. Sokaklarda fener yok. çarpıla çarpıl a gidiyoruz. Çamur çukurlarına batıyoruz. Fazla çalışma, vaziyet kötü, sinirler gergin, keder... ,,, Mustafa Kemâl, Ethem'in kazandığı şöhreti bîr türlü hazmedemiyordu. ; İçini kurtlar yiyordu. Ethem'i kendisine tehlike görmeğe başladı. Onu imha fikrine düştü. Ali Fuad'm Ethem'le beraber olduğuna kani idi. Ordu kumandam Ali Fuad ve Ethem'in kuvvetleri o vakit Şark cephesi müstesna, yegâne kuvvetti. On bin kişi kadar idiler. Bizimki bundan titremeye başladı. Telâş içinde. Etrafımızda gizli kapaklı bir şeyler olup duruyor. Amma ne? Anlamak mümkün değil. Heyet-i Vekileye haber verilmiyor. Bir gün Fevzi Paşa'ya sordum. Bana ağzından kaçırdı! «Ali Fuad ve Ethem ordu ile Ankara'yı basacaklar!» ilâve de etti: «Bütün tertibatı yaptık. Gelsinler» dedi. Hakikaten sonra öğrendim ki, Ankara etrafında bazı yerlere hendekler kazılmış, toplar konmuş, kendisi muhabereci imiş. Ali Fuad, Ankara'daki kuvvetleri istemiş. Mustafa Kemâl, vermemişti. Onun gayesi, demek Ankara'nın yâni kendi şahsının muhafazası imiş. Bir de Ali Fuad mağlûp olsun da gözden düşsün, olabilir. Mustafa Kemâl, bunu yapacak bir hilkattedir. Vatan işi onca tâlidir. Eğer vatan saadeti kendine mevkî temin ediyorsa, iyidir. Etmiyorsa, derhal aleyhine çalışır. Bu vazıyet tıpkı Rumeli Şarkî'nin (*) iftira anlamı ifade eden bir kelime metinden çıkartıldı. .v/ııi _ . ,p w , * 99 Bulgarlar tarafından istilâsında Abdüllıamid'in şahsî düşünce belâsı olarak istanbul'dan asker göndermemesi gibi idi. Ali Fuad kendisi de perişan oldu. Çok telefat verdi. Ali Fuad, Erkân-ı Harb Saffetle beraber bir yerde yalnız kaldı Ne

asker ondan, ne o askerden haber alabildi. Ve dar kaçtı. Mustafa Kemâl nutkunda bunlardan hiç bahsetmiyor. Bermûtâd (......) söylüyor. Hakikati atlayıp geçiyor. Ve mugalâta yapıyor. ALİ FUAD MESELESİ Ooo... Yine her şey sallanıyor ha! Mustafa Kemâl'le Ali Fuad arasında biı çarpışma olursa, Yunanlılar'ın ekmeğine yağ sürecekler. Allah'tan buhran süratle bitse, içimden Ali Fuad'in muvaffakiyetini istedim. Fakat yanında bir eşkiya, cahil ve Türk olmayan biri var. Ya altı büsbütün berbat olursa... Bu kaygular altoda niyetim eziliyor. Bizimki, entrikada, usta, Ali Fuad ise cidden içi saf bir çocuk. Çabucak onu dolaba koydu. Yani mühim askerî bir müzakere için (!) Ankara'ya davet etti. O da ayağıyla geldi. Gelince kumandanlıktan azledip Moskova'da sefir yerine de İsmet'i kumandan tâyin etti. Neyse bu tehlikeli zamanda, Yunan karşısında bir çarpışma, bir sarsıntı olmadı. Sefirlik, eskiden beri tarihte her millette görülen bir sürgün ve teb'id usulüdür. Bu suretle Ali Fuad teb'id ediliyordu. Bu usulü sonra Mustafa Kemâl üç dört defa bana datatbik edecektir. Ben kabul etmeyip faka basmadım. Şimdiye kadar Necati'ye, Celâl Arife yaptı. Onca sefirliğe yolla mak, tabuta koyup mezara yollamaktı. Çünkü biraz sonra da azlediliyordu. Câmi'yi azledip, Celâl Arifi yolladı ki, onu da sonra azletti. Sıra benimdi. Halbuki şimdi Ali Fuad üç numara oldu. Ali Fuad'a, Ethem'i de beraber götürmesini teklif etti. Ethem böyle bir şeye yanaşmadı. Mustafa Kemâl, cepheye emin olduğu îsmet'i kumandan yaptı. Hem de Erkân-ı Harbiye Reisliğini yine uhdesinde bıraktı. Bu da anormal idi. Amma yaptı... Böyle birçok memuriyet ve makamları bu üç adam, (Mustafa Kemâl, İsmet, Fevzi) kendi aralarında taksim ediyorlardı. Her birinin üçer dörder mühim memuriyeti vardı. Ethem'i ordudan ayırıp, cephenin Cenup kısmında Rafet'i kumandan yaptı. Ethem, Rafet kısmında. Bu sayede İsmet, Fevzi rahatça toplanıp tertibat alacak, Ethem'i tepeleyecekler. Rafet'i de hem kumandan yaptı; hem de Dahiliye vekilliğini uhdesinde bıraktı. Bu daha anormal ve sakat. Zararı yok. Bu suretle gönlünü alıyor. Ethem aleyhine sadakatle hizmet etsin fikrinde. Bunlar hep Ethem'i tepelemek için tertibat, işte bu suretle tertibatı ikmâle başladılar.Çalışıyor-lar. Ethem tabiatiyle kuşkulandı. İsmet, orduda çalışıyor. Mustafa Kemâl de me buslara, herkese Ethem aleyhinde propaganda yapıyor. Türlü tezvirler uyrudu-yor. Heyet-i Vekilede, mecliste de söylüyor. Ali Fuad'ı derhal yola çıkardı. O Kars'a vardı. Sonra Moskova'da Ali Fuad'a: «Ankara'yı basacağını, hendekler kazıldığını» söyleyip sordum. Bana evet veya hayır demedi. Sade müdâfaa tertibine şaştı. «Sefirlikle sevinme, o senin sürgünlüğün» dedim, ihtimâl bu Ankara'yı basma vakası vâki idi; yahut mevkî korkusuyla Mustafa Kemâl'in vehmi idi. (*) Yalan isnad eden bir kelime metinden çıkartıldı....... ' Vâki ise Ali Fuad böyle işlerin recülü olmadığını göstermiştir. Bir defa Ankara'ya gelmiyecekti. Sonra ordu kendinin, hazır elinde Ethem de var. Süratle Ankara üzerine yürüyecekti. Derhal muzafferen iş bitirirdi. Mustafa Kemal zaten korkak. Çabuk kaçardı. Öyle olmasa da kuvveti kâfi değildi. Bana öyle geliyor ki, Ali Fuad'ın Ankara'yı basması meselesi doğru değildi. AH Fuad ailesi ile Ethem arasında bir vaka, büyük bir husumet vardı. Selanik Mebusu Rahmi, AH Fuad'ın teyzesinin damadıdır. Yani Hüsnü Paşa'nın damadı, İzmir'de vali iken Ethem onun oğlunu dağa kaldırmış, hatırımda kaldığına göre elli bin lira altın fidye alarak bırakmıştı. Hattâ istanbul Meclisi'nde Hüsnü Paşa birkaç defa bana gelmiş. Kızının sefaletinden bahsetmiş, o vakit Meclis'te mebus olan Reşit (Ethem'in kardeşi) den bu paranın hiç olmazsa beşbin lirasının istirdadına delâletimi rica etmişti. Ben de uğraştım. Reşit yanaşmak istemedi. Nihayet vaad etti, fakat vakit kalmadı. Anadolu'ya geçtik idi. Belki de vaadi beni oyalamaktan ibaretti. Neyse böyle bir şey var, bilmem. Bu halde olan bu iki adam öyle bir meselede birleşir miydi? Vakıa siyaset denilen şey ne büyük dostları can düşmanı eder. Bir de Ali Fuad'ın büyükanası Çerkestir. Çerkesler birbirini hısım sanırlar. Derhal bağlaşırlar. Anası Çerkeş olanlar da Çerkeş sayılır. Çerkesler-ce Çerkeş zihniyeti AH Fuad'ın işlerine de mahsustur. Kendisinden ne ben, ne de kimse Çerkeslik davası işitmemişizdir. Fakat Çerkesler'e muhabbeti çoktur. Meselâ Moskova'ya giderken yanına aldığı zabit ve memurların hepsi

Çerkeş'tir. Sade Erkân-ı Harbi olan Saffet Türktü. Onu ataşemiliter olarak götürdü. Hâsılı Ali Fuad gitti. Ethem'in vaziyeti fenalaştı. HİLELİ YOLLAR Bir gün Mithad bana geldi; açlığından bahsetti. Memuriyet istedi. Bir müddet sonra da birkaç defa gelmişti. Bunu yazıyorum, çünkü âtiyi izah için lâzımdır. Mithad, Van valisi idi. Ferid Paşa'ya istanbul'a taraftardı. Irak'daki.Iran'daki in-, gilizler'e âlet oluyordu. Heyet-i Vekileye bu hıyanet hakkında her taraftan malûmat geliyordu. Kaldırılmasını zarurî gördük. Azletsek kabul etmez; yerinde kalıp istanbul namına daha şiddetle aleyhimize hareket eder. Ne yapmalı? (.........) üstadımız Mustafa Kemâl: «Ben bu işi hallederim. Bana bırakın!» dedi. «Nasıl?» dedik. «Evvelâ yemlerim kandırırım. Sonra mühim bir müzakere için Ankara'ya davet ederim. Gelince azlederiz.» dedi... Üstad pehlivanımızın bir oyunu var. Bir tane amma, herkese onu tatbik ediyor. Kündeden atıyor. Daima muvaffak oluyor. Yine aynı oyun. öylece yaptı. Mithad faka bastı, geldi, azlettik. Ali Fuad'ı da Ankara'ya getirmek için böyle yemledi. Faka düşürdü. Bilmiyorum kendi de o işi pek gizli tuttu. Mithad Ankara'da aç bîilâç kaldı. Hakikaten kara bir sefalette idi. Memuriyet istiyor, vermiyorduk. Bana geliyor, yalvanyordu. Bu adamı meşrutiyetin ilk günlerinde inebolu kaymakamı iken tanırım. Yaman adammış. Biz Rusya'ya gittik. Sonra ne yapmış yapmış, yolunu bulmuş. Samsun'a reji müdürü olmuş. Orada Nemlizâdelerle birleşip kaçmış, ölmüş Rum tacirlerin kalmış tütünlerini Nemlizadelere yok bahasına vermiş. Onlardan iki üç yüz bin lira rüşvet almış. Moskova'dan avdetimde taht-ı muhakemeye aldılar. İşi I (*) Entrika anlamı taşıyan bir kelime metinden çıkartıldı. 101 100 tahkik eden Maliye Müfettişi Remzi idi. Bu adam namusludur. Ona sordum. «Aşikâr bir irtikaptır» dedi. Sonra Fethi Bey'i (Sefir) yollamışlar. O da tahkik etmiş, bizzat ağzından işittim. «Müthiş ve açıktan açığa çalmış dedi. Bu adamlar usta oluyor; derhal kurtulmanın yolunu buldu. Kılıç Ali'ye bacanak oldu. Hemen mahkemeden kurtuldu. Kılıç'a küllî bir para vermiştir. Derken Mustafâ Kemâl, Mithad'ı mebus da yaptı. Derken Mithad türlü imtiyaz işlerine girdi. Büyük ağniyadan oldu. Tokathyan otelinde bir apartman emri altındadır, ister otursun, ister oturmasın, kira işliyor. Ankara'da en büyük ve debdebeli bir konak yaptırdı, içine öyle eşya koymuş ki, masal mevzuu gibi imiş. Hattâ Afgan Kralı Emanullah Han Ankara'ya geldiği vakit onun hanesine misafir ettiler. Bu da orada onun kadar güzel, muhteşem bir ev olmadığını gösterir, istanbul'da bir iki, Ankara'da iki üç otomobili var. Şimdi Mustafa Kemâl'e sorarım. Bu hırsızı, hadi onu kendi ayıp saymıyor, fakat vatan hainini ki bir takımlarına nutkunda hain diye yapar, bar bar bağırıyor; neden ne sebeb icbariyle mebus yapmış, mal-i karûn'a garketmiş? Bu esnada çeteler temizleniyor, iyi iş. Demirci Efe bir şehre girmiş, sokakta eşrafı koyun boğazlar gibi boğazlamış. Bu adam büyük servet yığmış, üzerine asker gönderilecek. Rafet: «Ben gideyim, sulhen işi bitireyim» dedi. Gitti, bitirdi. Fakat Demirci'ye bir ceza yapılmadı. Refet'in Demirci'den mühim bir para altığı rivayeti yayıldı. Ve Heyet-i Vekilede de söylendi. Ferid Paşa, isyanlar ile Yunan tecavüzü ile de muvaffak olamamış idi. Tabiî düştü; yerine Tevfik Paşa geçti. Bu kabinede izzet Paşa Dahiliye, Salih Paşi Bahriye Nazırı idi.Ankara ile görüşmek, uyuşmak istediler. Nutukta Mustafa Kemâl bermutad çamur sıçratarak bunları da hıyanet ile tavsif ediyor. Bu teşebüs silâh ile olmayınca, millî hareketi, vatanı içinden yıkmak için bir suikast imiş. (Sh. 315) Bunu canım sana göre, Ali Rıza Paşa kabinesi de yapmış, olmamış idi. Bir daha yine yapıyorlar? insanın Tevfik Paşaya böyle bir itham yapmak için pek vicdansız olması lâzımdır. Arada böyle tedbirler kullanıyorum. Hiç istemem; fakat bunları başka kelimelerle yazmak, tarif etmek imkânı yoktur. Hattâ daha kullanılması bihakkın lâzım çok kelimeleri kullanmıyorum. Maksadımın hakikatleri olduğu gibi derece ve şiddetleri neyse öylece kaydetmektedir. Bu halde bu tabirleri kullanmak zaruri oluyor. Ali Rıza hiçbir vakit öyle hâin bir fikirde değildi. Hele Tevfik Paşa'ya böyle bir isnada kimsenin dili varamaz. Ömrünü namuskârana devlet hizmetinde geçirmiş, dost ve düşmanın hürmetini kazanmış,

salhorda bir adam. Biz Ankara'ya gideceğimiz vakit Yusuf Kemâl ile yanma gitmiştik. Ağlayarak: «Gidin, Ankara'da çalışın, başka ümid yoktur.» diyen yine bu adam. Hâlâ bu manzara gözümün önünde. Bu adama böyle isnat nasıl yapılır? Büyük (......)lık... Niçin yapıyor bilir misiniz? Söyleyeyim: Tevfik Paşa namuslu adamdır. Bir gün mevkîye gelmek ihtimali vardır. Binaenaleyeh Mustafa Kemâl'in şahsına rakib, amelîne, zevk ve (......)na, (.........)ına mânidi. Sebep bu. Ve bir de Mustafa Kemâl, Anadolu'ya yollanırken Tevfik Paşa, Padişaha, Hazine-i Hassa müdürü Refik vasıtasiyle bu haberi göndermiştir: «Onu yollamayın, (.........)dır,» Şimdi intikam alıyor. r, (*) Alçaklık, fuhuş, irtikab, ahlak ile ilgili dört kelime metinden çıkartıldı. , 102 ,v,..¦¦..¦¦¦*«.• ¦¦«¦-- '¦¦•".X" ¦¦¦'¦¦¦ ¦-' OYUN İÇİNDE OYUN Mustafa Kemâl bu teklifi Heyet-i Vekileye bildirdi. Muvafık dedik. Bile-cik'i mülakat mahalli olarak tayin ettiler. Mustafa Kemâl, Bilecik'e gitti. İzzet Paşa, Salih Paşa da geldiler. Bunların yanlarında Hüseyin Kâzım (Şeyh Muhsin-i fani), Rasathane Müdürü Fatih, Cevat, (Şimdi Tokyo Sefiri), Münir (Şimdi Paris Sefiri), Bahriyeli zabit ve yaverler vardı. Kalabalık idi. Maksatları neydi bilmem. Fakat adeta bir muahede yapacaklar gibi her şubede bir mütehassıs ile gelmişe benziyorlardı. Depdebeleri de yolunda idi. Mustafa Kemâl, bunları (......) edip Ankara'ya getirmiş. Heyet-i Vekile içtima etti. «izzefcPaşa'yı, hepsini birden dolaba koydum; getirdim. Bunları geri yollamayalım. Her birisini, her vekil bir memuriyete tâyin edilsin.» dedi. Bundan evvel maksatlarını, geçen müzakereyi öğrenmek istiyorduk. Sorduk. «Bir şey yok, saçma,» dedi. Ben Fatin'i değerli biri bilirdim. Anadolu'da kalmasını istedim. Derhal Ankara Rasathane Müdürlüğüne tayin ettim. Kat'iyen kabul etmedi. Salih Paşa tayini geri almam için yaverini yolladı. Münasip bur suretle savdım, İzzet Paşa tezkere yazdı; dinlemedim. Bunlara nisbeten iyi bir konak verildi. Müzakere edeceğiz diye bekliyorlar!... Mustafa Kemâl bir telgraf tamimi ile bu heyetin bize iltihak ettiğini her tarafa bildirmiş. Bir müdet sonra tevkif edildiklerini anladılar. Hele bu telgrafı da haber almca kıyameti kopardılar. «İstanbul'a döneceğiz» dediler. Bu aralık Heyet-i Vekilece Rusya'ya yeni bir heyet gönderilmesi tekarrür etti. Mustafa Kemâl, Heyet-i Vekilede «Yusuf Kemâl Bej Rusya'yı biliyor, gitsin» dedi. «Muvafık, bir kişi daha lâzım» dediler. Mustafa Kemâl durdu, durdu bana baktı. «Sen de gider misin?» dedi. Simasına baktım, hiç ümitsiz bir teklif, ısesi de öyle. Ben derhal Giderim deyince öyle bir (............) güldü ve keyiflendi ki... O farkında değil, ben dikkatle simasını okuyordum. Şüphesiz içinden «Ha, bir belâmı, bir engeli daha başımdan atıyorum,» diyordu. (Nasıl keyiflenmez? istihzalar yaptırarak, Çerkeş Ethem'i tehdit ettirmek gibi şeylerle def edemediği insan, hiç memur edilmezken böyle kolaylıkla def oluyordu) Zaten ne Yusuf Kemâl, ve ne ben hoşuna gitmiyorduk. Bizim fena şeylerin aleyhinde olduğumuz, namuskârane hizmet istediğimiz, önce bir temas ile iyice anlaşılmıştı. Onu gitmez zannediyorduk. Bir taşla iki kuş vurduğuna fevkalâde sevindi. Gülmesini bir türlü zaptedemedi. AH Fuad'i daha dün Hariciye memuriyeti ile def etmişti.iBizi de bugün'demek. Biz dört numara olduk. Halbuki ben buna iki sebeple can.atıyorum. Biri bu adamın (.........)lanndan bıkmış, usarumştım. Sabredemiyordum. Diğeri Rusya'da pek çok Türkler var. Eski Türk yurtları., Ruslardan mühimiTürk bilgiç âlimler yetişmiş. Mühim neşriyat yapmışlar. Türk tarihi ile meşgul olanlar için Rusya'ya seyahat edip foraları, ordaki Türkleri, kütüphaneleri, müzeleri görmek, oradan kitaplar toplamak zaruri idi. Böyle bir vesile ve nimeti nereden bulacaktım?!... Nitekim bu suretle çok istifade ettim. Rus • ya'dan güzel kitaplar getirip bizim Türk tarihine malûmat kattım. Askerî işler için bir de asker lâzım olduğundan Ali Fuad'ı da murahhas yaptılar. Üç murahhas olduk. Ali Fuad zaten yolda idi. Kendisine murahhaslığı ve bizi yolda

beklemesi yazıldı. Sonra Kars'ta birleştik. Yusuf Kemâl reis olmamalıydı, istedi, oldu. Çün¦ ¦ --'—..1.1. i ; ' yazıldı. „---------(*) İğfal, pislik ve yolsuzlukla ilgili üç kelime metinden çıkartıldı. 103 kü bir defa gitmiş, muvaffakiyetsizlikle dönmüştü. Neyse bir şey demedim. Elverir ki, ben Ankara'dan bir müddet uzaklaşayım ve Rusya'yı göreyim. Yusuf Kemâl'e ve bana beşer bin lira verdiler. Bu para azdı. Fakat çok gezdik. Sebebi Rusya'da yol masrafı etmediğimiz gibi, başka masraf da edemedik. Çünkü bir tane açık dükkân bile yoktu. Alış veriş yasaktı. Yiyeceği de herkese Rus hükümeti meccânen veriyordu. Bize kâtipler, şifre memurları vesaire de verdiler. Artık yol tedarikindeyiz. Anadolu seyahatini bilenler dediler ki: «Kara kış, bir kürk almalısın. Yoksa yolda donarsın. Hem de kurt derisi olmalı. Çünkü bit tutmaz.» Hakikaten hakları varmış. Kürk aradık yok. Acele bize de iki kurt derisi buldular. Paltomun içine geçirdim. Eğer böyle yapmasa idim mutlaka yolda donardım. Sonra yolda kollarımın içine de kürk koydurmadığıma pişman oldum. Çünkü yolda kollarım bütün donardı. Ne müthiş soğuk ve seyahatmiş. Her yer bit içinde idi. Anadolu'da, Rusya'da bit yüzüyor. Bu sehayatte bana bir tane bile bit gelmedi. Demek Kurt derisine bit gelmiyor. Sade bu derinin fena bir kokusu var. İhtimal ondan kaçıyor. Bunu tavsiye ederim. Rusya'da tifüs gibi salgınlıklar da vardı. Ölüm kaynağına gidiyorduk. Başımızda her türlü ölüm tehlikesi vardı... Bu sayede olacak, tifüse yakalanmadık. Bir de portatif karyolam vardı. Yolda onda yattım. Yusuf Kemâl: «Bir defa gidelim de îzzet Paşa ile görüşelim» dedi. Ben tanıdığım adam değil, ne yapacağım? dedim. «Canım, fikirlerini öğreniriz» dedi. istifade edecek bir şey olmadığını zannediyorum dedim. «Belki, vardır, bir kere gidelim» diye ısrar etti. Makul, gittik. Heyet hepsi evde, suratlar asık, hele Hüseyin Kâzım müthiş kızmış, can sıkıntısı içinde adeta yerinde duramıyor. Zaten asabi bir adam. Bize hâin bir manda gibi bakıyor. Fatin'in suratından düşen bin parça olacak. Bana bir kere yıldırım gibi bakan bir gözle baktı. Bu Ankara'ya tayininin hısımı beni âdeta çiğ çiğ yiyecek. Salih Paşa, sükûnetli, fakat üzüntülü bir simada; centilmen ve terbiyeli, hiç bir şey sezdirmemek istiyor. İzzet Paşa ise bilâkis şen görünüyor. Neyse, İzzet Paşa ile oturduk, konuşuyoruz. Salih Paşa da beraber, diğerleri ayrı ayrı oturuyorlar. Ben hiç bir şey söylemiyorum. Ve sonuna kadar söylemedim de. Mülakat bir iki saat sürdü. Hülâsası şudur. Yusuf Kemâl: «Muahede yapmağa gideceğimizden re'yi devletlerinden istifade edeceğiz» dedi. Sözü bu suretle açtı. Ve teşriflerinden hayırlı bir netice çıkabilecek mi, diye ilâve etti. İzzet: «Evet, İngilizler amalimizi tatmin edecekler» dedi. Yusuf Kemâl: «Bunu neısuretle size anlattılar?» dedi. İzzet söylemek istemedi. Yusuf Kemâl zorlattı ve; «Bir tahrirî ve resmî taahhütleri var mı?» dedi. İzzet bu sefer şunu söyledi: «Hayır!» ve devam etti. Söylediğine göre meğerse İstanbul'daki ingiliz ordusu kumandanının yaveri bir yüzbaşı, îzzet Paşa'ya, İngiltere'nin Türkiye'nin lehine hareket edeceğim söylemiş imiş. Sade bu! Şaştık, kaldık. Şu mühim vaad bundan ibaretmiş. Siyasette böyle şeylere inanılır mı? İzzet, bundan bihaber. Bu adam çocuk gibi bir şey, bilmezdim. Böyle bir lâfa ehemmiyet verilir mü... İmzalanmış kâğıtlara, muahedelere bile bel bağlanamıyor, iş anlaşıldı. Ben kalkmak istedim. İzzet, lâfı âdî sohbete döktü. Kalkmağa mecbur olduk. Ben İzzet Paşa'yı mühim bir şahsiyet zannederdim. O sade dil, cahil biri imiş. içimden Yazık, bu adam bu kadar şöhreti nasıl kazanmış! Bu kadar askeri ve mülkî hizmetlerde bulundu, kimbilir işleri ne berbat etmiştir. Ah... diyordum. 104 Derken İzzet Paşa bir şey söyledi. Bu menkıbesini mutlaka kaydetmek lâzımdır ki şudur: Yani ikisi arasında şöyle bir muhavere oldu: İZZET PAŞA'NIN ARNAVUTLUĞU İzzet Paşa - Sen çok zekisin. Seni çok sevdim. Sen mutlaka Arnavud olacaksın? Yusuf Kemâl - Hayır. İzzet Paşa - Yok, yok Arnavudsun.

. Hayır. demek bir zeki adam buldu mu. Oradan çıktık. üste bir de gavur hurafatı mı alıyorsun? Ne . Hindli geldi. Fena kızdım. parayı da onlar vermişlermiş. Şüphe ettim. Çünkü ben de Garbınki değil. Gözümden epeyce düştü. Birbirimize «Bu ne safderun adam?»dedik. Hadi sen de. Bazı şeyler sordum. düşünceli.Yusuf Kemâl . Tehdide. Türkün mühim mevkilerine çıkmış. ilimsiz. Havranın karşısında bir yahudi evi105 nin üst katını tutmuştum. Modası geçmemiş olsa. Tarihini 13 koymuşlar. babadan miras aldık. bu adam Hindliler'in kendisini yardım için yolladıklarını söylüyor. Ve onlara göre hiçbir işimi yapmadım. Biz gittik. Olmaz» dedi. Yanımdakilere şüphemi söyledim. Evi eşyasıyla ona emaneten bıraktım. Mustafa Sagir öteki dünyaya gitti. . ben Boyabatlıyım. onun nimetini yemiş de Arnavutlukla övünüyor. Ethem ve kardeşleri de boş durmuyor. olmamış. Kavgaya başladım. Şu hale bak? içimizde büyümüş bir Arnavud. Türkten itibar görmüş. ecnebi unsur aleyhinde beni dolduruyordu. Zaten nihayetsiz vakalar. Müslümanlarınkinden bile bir tane yok. ona göre demek zeki bir adam mutlaka Arnavuddur? Türk zeki olamaz. Bu sebeple bir iki gün teehhürle hareket ettik. «Yok gidip. Herif güzel yüzlü. herşeye başvurmuşlar. düşündüğün şeye bak!. «Misafir geliyor. milletin mukadderatına dair muahede aktedecek adam böyle hurafat ile ne hatalı işler yapar?. illâ değiştirmek için İsrar ediyor. Dalgın. bizim terbiyeyi almış. Ne yapsın adam? Gönlü öyle istiyor. yer yok» dedi. Yalnız şu oldu: Yusuf Kemâl'in bu halini bilmezdim. Madem ki. Bizim muahede için selâhiyetnâmelerimizi yazmışlar. eşrefi saat bekleyip düşmanı vurmayarak fırsatı kaçıran. ün uğursuzluğu hayali altında inliyecek. Mustafa Sagir diyordu ki: «Az amma şimdilik bu kadar gönderebildiler». İzzet Paşa . uyku uyuyamıyacak. Kanunievvelin 13. yeniden yazdırdı. Ha!. saçma adamsın be!. Dedim ki: Yahu sen bi münevver adamsın... cü günü imiş. devletin. Ethem'i bitirmek için uğraşıyorlar. Bunlar yetmiyor da. Bunun ondan farkı ne? Ben kış münasebetiyle bağdan inmiş. tahsiline itimadım vardı. Halbuki öbürsü günü hareket edeceğiz. vakit yok. Bize gönderdiler. Hatırımda kaldığına göre otuzbin ingiliz lirası idi.Hayır efendim. Evvelce Hind'den gelen paralar gibi onu da yuttu!. evi kendisine bırakmamı rica etti. tutturdu illâ yeniden ve başka tarihli selâhiyetnameler yazdıracak. Hayatımda öyle şeylere asla ehemmiyet vermiyordum. başka türlü gidemiyecek. dinlemiyor. Nelere ihtiyacımız olduğunu soruyordu. Hasta olacak ve hergün 13. tahsili bizim mekteplerde. Bir menkıbe daha zikredeyim: Hariciye Vekili bir müddettir Muhtar Bey.. Hind müslümanları namına geleceği hakkında İstanbul Hilâl-i Ahme-rinden malûmat geldiğini söyledi. Sonra Sagir'in casusluğu meydana çıkmış.. Müslümanlarda. Sebebini sordum. O vakit Ankara'da en iyi ev bu ev ile yanındaki yine bir yahudinin evi idi. fakat gördüm ki. ingilizler kurtarmak için çok uğraşmışlar. Bunu söylediğimin sebebi sonra Kara Suat (şimdi Roma sefiri) hakkında bir menkıbe söyliyeceğim de onun için. mutlaka onu Arnavud görmek. İstiklâl Mahkemesi asmış.. şu adam uzağa gideceğine bir kere kendisine baksa ya!. Şimdi ise heriften iğrendim. Şarkta binlerce hurafat var.. hâdiseler Hristiyan ve Müslüman ne olursa olsun. meğerse ingilizler yollamış. Bir miktar para da getirmişti.. zeki. MUSTAFA SAGÎR Biz yol hazırlığmdayız. sonra mağlûb olan atalarımız kumandanlar gibi olacak. bu rakam uğrusuzdur. korkulu bir siması vardı. yemden yazdıralım. Arnavud zeki. Yusuf Kemâl: «Ooh. Zaten gözümde küçülmüş. Bu da bunlardan birisi oldu. ÇERKEZ ETHEM Yine biz yol tedariki ile meşgul iken Mustafa Kemâl ve ismet. Evi vardı. Zekâsına. Lakırdıyı kestim. Anam babam da oralı. Bu parayı Mustafa Kemâl aldı. Türklerde. Müsaade verildi. Tertibat alıyorlar. Bir devlet diplomasisini idare edip. Verdiği cevap birbirini tutmadı. 14 koyduralım» dedi. Bunları anadan.Yok sen bilmiyorsun? Ecdadın mutlaka Arnavud olup orada yerleşmiştir. dirayetsiz. Mundar. Gitti. Biz de gördük. istanbul'da Mustafa Sağir adında bir Hindli'nin.. Arnavud'u mümtaz ve Türkü gabî buluyor. tahsil görmüş birine benziyordu. yahut hattâ zorla Arnavud yapmak istiyor. Adnan. akılsız biri olmuştu..

Kılıç Ali. Ethem'de o esnada bir şey yapmak istedi ise o da aynı şey ve hıyanettir. turfa olduğu halde sonra yine işi düzeltip Mustafa Kemâl'in gözüne girmiştir. Bu harp esnasında ismet ve (. Bu Kâzım'ın aleyhinde de bir yığın dosya vardı.. Bizim Türk Tarihinde bu vakayı bir satırla sade Ethem aleyhine yazıp geçtim. Bu esnada biz Eskişehir'e vardık. tabii idi.. Meşgul olmaya da vaktimiz yok. Görünüşte Kâzım. Bu da gösterir ki. Fakat vatanı düşünen kim?!.Yıllardan sonra Ismet'in bana söylediğine göre Ethem Eskişehir'de Ismet'in ka rargâhını basıp kendisi öldürtmek istemiş. Eyüp Sabri.. Mustafa Kemâl. Güya uyuşuldu. Ne tehlikeli oluyor!. Diğer kardeşleri Tevfik daima ordularının başından ayrılmıyor.. Bir harekettir yar amma.. Şükrünün riyaseti altında bir vakit birçok katiller yapmış olan Serez komitesinin âzasından biridir. Alâkadarlar yazmalıdır. Ittihatçılar'ın.. Suratı çamur gibi berbat.. muntazam bir orduya malik olunmuştur. bahtın garip bir cilvesidir. Hele Yunanlıla'ra ilticadan sonra ordumuza karşı harp etti ise. ayağını denk atmasını da söylemişler.. Sebebi: Meselâ .. Ethem ve Reşit bir gece Es106 kişehir'den kaçmışlar. Ya bunu Ethem iltica etmeden evvel ordular yerlerini Ethem aleyhine hareket etmek için terkettikleri zaman yapsalardı. Mustafa Kemâl Eskişehir'e gitti. Ankara'dan Moskova'ya hareket ettik. Sh. anlayamıyorum. ismet pek korkmuş. Mustafa Kemâl'e casusluk ettiği söylendi. bu vaka bu halde iken. Ancak ve bunu zatı mesele için yapıp rekabet ve tahakküm hırsı ile yapmamalıydı. Eğer evvelkiler kabahatlıysa Ethem gibi hizmetler etmiş. Hem de usulü dairesinde olması tamamiyle mümkündü. kardeşi Reşit. Başka türlü yapmak mümkün değildi. Kâzım da Eskişehir'den bizim trenle hareket edip Kütahya'ya çıktı.. Ethem'i haklı çıkarıyorlardı. Bir aralık kaçmayı bile kurmuş. 318 den itibaren bu meseleyi yazıyor. O vakit Ankara'da bulunan Ethem. Şimdi onu dercediyor.. hem de Mustafa Kemâl'e casusluk etmiştir. Onun yanma gitmişler. Vakıa can kaygusu Ethem'i mazur gösterir.. Zahirde Mustafa Kemâl ona fena kızıyordu. Ankara ve Eskişehir'e giden Ethem'e kuvvet oluyordu. böyle Yunanlılar'a iltica etmek gibi fena ve hainane bir şeye mecbur ettiklerinden mesuldürler. Hâlâ da gözdesidir. Nihayet Moskova'ya vardık. millî kıyam mahvolurken kurtarmış bir adamı. Bu meselede galiba Rafet ve Ethem tarafını iltizam etmiştir. Kaymakam Hacı Şükrü'yü de beraber alıp gitti. işi bitmiştir. Kendisiyle beraber iltica edenler. Bir de herhalde alâkadarları dinlemek lâzım. (. Yanındakiler. Bu işin bir iyiliği oldu. Bugün Paris'te hürriyet içinde yazıyorum. Birinci inönü Harbi oldu.. Evvelâ şahıs.. Bu meseleyi içinde olarak bilenler tenvir etmelidir. pek beyinsiz.. Şimalden. Meselâ Kâzım'ın Ethem'le beraber olduğu tevâtür halinde idi. Bir iki yüz askerden ibarettir. Kâzım.. Bu cahil.. Ethemler buna mukavemet ederlerse kırılmalı idi. Cenuptan sıkışınca bir iki ufak müsademeden sonra üç kardeş can kaygusuyla bir elçi gönderip bir kâğıt imzaladıktan sonra. Yunanlılar bunları bilâkayduşart kabul etmişler. Meclise.. Affolunamaz... Kâzım (Meclis Reisi) Hakkı Behiç.. Eski komiteci!... Türk Milletine büyük lekedir. Bu komisyonun reisi Miralay Sadık Sabri idi.. Avrupa manda ile zaten Ethem'in efradını evvelce elde etmişlermiş.. Ethem tarafını iltizam ediyordu. Kâzım. fakat herhalde çirkin bir netice.)'in böyle hareketleri şahsî emellerini vatanî menfaatlerin ne kadar üstünde tuttuklarına delildir.. Kitabımı neşrettirmezdi. Harp başlıyacağı bir zamanda böyle bir iş ne tehlikeli bir şeydir.ve. işin iç yüzün bilmiyorum.. Ve kendi etrafında gösteriyor. Nitekim Yunanlılar derhal taarruz ettiler. O her meseleyi kendi arzusuna göre değiştirir.. Heyet-i Vekileye Mustafa Kemâl'den yanındakilerden telgraflar geldi. Yunan saflarına iltihak etmişler..)sız adamın Türk Millet Meclisi'nin yıllardan beri reisi olması kara bir baht. O da çetelerden kurtulup. pek düşünceliydi. Düşmanla uğraşacak yerde ismet ve Mustafa Kemâl kuvvetlerini Şimalden Yunan karşısından Ethem aleyhine sevketmişler. Hele Yunanlılar'm hücum ettikleri bir zamanda asla yapılamazdı. Bunlar Ethem'e gizlice de mahvı mukarrer olduğunu. Biz. Hâl de onu gösteriyordu. Yahut casusluğun sayesi. Yıllardan sonra idi ki. Kâzım hem Ethem'le beraber görünmüş. Bu elbet yapılmalı idi. Nitekim sonra bunu izmir Suikastı'nda da yaptığı söylendi.

. Böyle vagonlar da kumandanlara mahsus idi. Ethem kuvvetleri inhilal unsurudur. Ben bilmem.. Yani biz de soğuktan titremekte idik.tecavüzün Mustafa Kemâl tarafından olduğunu.. Paşada da emirberde de aym şeydir. Fransız. Kış.) olan buna cesaret edemez. diktatörlüğün kendine mahsus idaresinde. bu bir zarurettir.» dedi. Vagonunda adi ir dökme somba bozulmuş. Diğer yolcular çivi kesiyordu. O doğrudan doğruya bu işi yapardı. 107 lehinde Millet Meclisi'ne telgraf çekmişlerdir. O vakit Sivas'ta kumandan idi. Amma.. Bizim için sahillere yanaşmak mümkün değil. yola düştük. (Sh.. Bereket versin. Yunan donanmaları öyle dolaşıyor ki. Bu esnada bizim şimendiferlerde teshinat böyle oluyordu. Koyun kesilmek için salhaneye kendi ayağı ile gidiyor.. Mustafa Kemâl kendi bunu diyor. Güldüm. Mustafa Kemâl'e istizah yapmıştır. Yunan kabiliyetsiz bir düşmandı. Yunan Ordusu'nda taarruz alâmetleri varmış. Zavallı millet! Sanki Ethem.. Ethem üzerine tahşi-dat dolayısıyle Şimalde açık bırakılan cepheden Eskişehir'i zapt için hücum etmemiştir. MOSKOVA'YA DOĞRU Bu karakışta Anadolu ortasından.. Bir de baktık ki vagondan Çolak Selâhattin bakıyor. Herhalde bu iş büyük bir cesaret idi. Bir gün Heyet-i Vekile'de dolaylı bir surette onun kumandanlıktan azlini teklif etti. Yalnız Münir Bey'i Ankara'da alıkoymuşlar. Mustafa Kemâl onun müzakeresi için telgrafla çağırdı. yandaki ağılda bekliyor. Bunu daima gösterdi. Eskişehir'e geldik. Fakat şu da muhakkak ki. Kendisinde vatan kaygusu herşeyin üstünde olan birinin yapacağı şey değildi. Moskova dedik.. denizden gitmek yakayı ele vermektir. Bir de düşman. Şahsı ne olursa olsun mesele bunda değil ki. Tuhaf oluyor. Başkaları daha evvel olduğunu söylüyor.» diyor. Nitekim Millet Meclisi haber alınca bu işe kızmış. Ne yapacaksın? dedim. Kafkasya'dan. Mustafa Kemâl. Düşman karşısında böyle bir vaziyet ne tehlikelidir. Makas değiştiriyor. Bir birimizi gördük. berikilerin müdafaa telâşında bulundukları Kütahya'da Mustafa Kemâl'in kendi adamlarının çektikleri telgrafında da yazılıdır. O. bu iş hüsnü suretle de olurdu. işin daha fecisi. «Mühim bir mesele varmış. Böyle bir tehlikeli vaziyyete lüzum kalmazdı.. Bir de Mustafa Kemâl bunları nutkunda millî hükümeti yıkmakla itham ediyor (Sh339) Halbuki şu muhakkak ki.. yani orduyu ikiye ayırıp (. Borusu pencerenin yanından yukarı çıkarılmış. Diktatör! Kâfi. Mustafa Kemâl (Sh. Hem de bu müthiş işi. Ben vagonumdan inip onunla görüştüm. Mesele henüz bitmeden Yunan Ordusu bütün cephelerden taarruza geçmiştir. Selâhattin aynı zamanda . vasıtasızlık iki kara belâ. diktatör olmadı da bu belâdan kurtuldun mu? Bir emirber öldü bir paşa diktatör oldu.. Rumlar aleyhine nasıl tahşid ettiğini bizzat hikâye ediyor.337) de üç kardeşi tepelemek için cepheyi boş bırakıp adetâ bütün orduyu Kütahya üzerine. Vekiliz ama böyle (*) Kırdırmak ve hislc ilgili iki kelime metinden çıkartıldı. Ve buna bile bakmayıp bu işi yapmıştır. Evvelâ onları tepelemek lâzımdır. nereye? dedim. Bereket versin ki. Fakat Karadeniz'de ingiliz. Selâhattin'i de bir türlü çekemiyordu.îzzet Paşa heyeti bir müddet sonra dönmüş..)mak işini meclise bile danışmadan kendi kendine yapıyor. Sence ne farkı var. Selâhaddin'e Ne haber. Ama ne yapalım? Heyetimizle trene bindik. bir şeyden haberi yok.emirberlikten gelen Ethem'in koskoca Türk vatanında diktatörlüğünü kabul etmek. Şurası feci: Sh 339 da: «. «Ankara'ya» dedi. Ve karar aldı. 108 1 kötü olsun bir sobamız yok. Halbuki heyet mevkuf olmadığı gibi Ethem'in (*) Bir isim ile cinayet ve ahlakla ilgili iki kelime metinden çıkartıldı.. mesele diktatörlükte.Moskova'ya gitmek pek müşkil iş. Buna lüzum yoktu. Mustafa Kemâl bu taarruzu Ethem'in Yunan Ordusu'na ilticasından birgün sonra oldu diyor. nutkunda bu heyetin Ethem tarafından tevkif edildiğini söylüyor. seyyar bir karyola.334) Mustafa Kemâl. Ethem'in kuvvetleri sırf Mustafa Kemâl'in şahsı aleyhindedir. Hâsılı Mustafa Kemâl bu rakibini de ez-di. Vakıa denebilir ki. Az bir vatan (. taarruz işin sonlarına tesadüf etmiştir. Zaruri karadan gidiyoruz.

el donuyor. Hodbinlik!.» Hayret edin sebebini sordum. Gittik. hırçın bir adamdır. Meclise girer. Çünkü namuslu bilirim. Ve istedikleri parayı da pazarlıksız vermiştik. Muahede yapmağa gidiyoruz.. Çok gafil adamdır.mebustu. Akşam da yaklaşıyor. Belediye bizi misafir etti. bu ne gaflet? Seni kumandanlıktan azlettiler de inanmak istemedin. Herhalde bir huysuzluğu.» dedi. Buna da kızıyor. Yusuf Kemâl ile bir arabadayız. Biri dedi ki: «Bizde Yahudi yoktur. Benim ne menfaatim olacak ki. «Çünkü bizde barınamaz» dedi. Mutlaka eller cebinde durmalı. Neyse paranın yansını o. Buraya Yahudi gelemez. Lâkin itiraf edelim ki. vagonu olan yaylılara bindik. insanı kavgaya sevkediyor. kabahati Heyet-i Vekilenin üstüne atsın. Meşhurdur. «Halımı berbad ediyorsun. söyledim: Ayol. yumuşak bir pastırma idi. Mağrur bir hal ile: «Yok. Anhyamadık. Bunlar bizi boyamamalı idi? Çünkü misafirdik. Kayseri'de de Yahudi yoktur. Kırkar yaşlarımızda adamlarız. zaruri verdiler. yer kalmıyor. Kayseri'de Amerikalilar'ın Ermeni çocuklarını besledikleri Dar-ül-eytamları ve bunun için mükemmel hastahaneler de yapmışlar. severdim de. O da gitti. Azledince olur ki ordusuyla hasım bir tavır alır. Kendisi Moskova dönüşünde Kastamonu'dan bir parça getirmiş imiş.Bir sebep mi var. Ben de ona türlü muziplikler yaptım. pek tatlı bir davet ile geliyorum. Yalnız zekâsı mahdud ve pek asabı. Burası çerçöpten yapılmış beş on binadan ibaret. Çok soğuk. Bu sandığı Moskova'ya kadar taşıdık. Vakıa bu ticaret dolapçı işi. amma ne yapsınlar. Bir Kayserili babasının eşeğini başka bir renge boyayıp babasına satmıştır. Namuslu tacirler varsa da azdır. Vakıa yolda vakit geçirmek için hiç de fena bir vasıta değilmiş. Bana da vermiyordu. Olmadı. Evvelce görmüştüm. Vaziyeti değiştirmeli. aldatmalı bir ticaret olmuştur. Yaylı müthiş bir şey. bugünkü ticaret Avrupa'da da umumiyetle dalaverali. Bizar kaldı. Fakat biraz sonra baktım. ona bu yalanı söyleyeyim. iyisi mi. Sivas'a doğru yollandık. bu kadar bilmezdim. Rengi değişti. Zahir orada barınamıyorlar. Hareketsizlikten bilhassa ayaklar donuyor. Vermek istemediler. Hasılı hep sinir. Kayserililer'i görsün. Kımıldansam söyleniyor. Kayseri'ye geldik. Adeta mahalle çocuğu olmuştuk. Rusya'dan avdetimde dediğim olmuş. Ordan Ulukışla'ya indik. O halde bu iki şehrin Türklerini ayıplamak mümkün değildir. ikimize de yetiyor. Gezdim. Nasıl olur? Böyle şey olmaz» dedi. Eski bir arkadaşlık ve hem bu kere yol arkadaşıyız. güldük. mühim bir müzakere için davet etmiş. Daha izah etti: «Biz var iken yahudiler ticaret yapamazlar. Ne vakit ki. Demek içini kurt yemeğe başladı. Belki de bu pastırmadan iki lokma yiyemedik. insanın bir yeri ağrıyor. Yanında idi. Güzel löp et. Barınacak yer de yok. Şu farkla ki. Kımıldanacak. Yüzü bozuldu. Hem kitap tutmaktan. Yahudiler'in adedini soruyorum. Sessiz düşünmekle asla vakit geçmiyor. Şehri gezdik. Türk'e tacir değil diyen. Bakü'de birgün Bakülüler ile konuşuyorduk. başka parça. Dayanamadım. onu ben kendi canım için aldım. Ticaret âleminde ya-hudiyi barındırmıyorlar. orada bir şey karıştırır.» Demek azeri Türkler yahudiden baskın. Hem de pastırmaları Belediye Reisi vasıtasiyle aldık. Sanki bir tabuttayız. yalnız iki kişi bir tabutta. Demek elinde iken azledememiş. Zaten sonunda bu mesuliyet gelmesi muhtemel işleri daima Heyet-i Vekile v eMeclis'e yaptırırdı. yarısını ben vererek Belediye 109 Reisi vasıtasıyla bir koca sandık pastırma aldık. iftihara değermiş. Zaten işsizlik ve başka bir şey yapamamak. Hem de eldivenle beraber. Arabada müthiş sallanmadan kitap da okunamıyor. Yusuf Kemâl oraya gelmiş iken pastırma alalım dedi.. bozuldu. Kavgadan kolay yapılacak bir şey yok.. hırçınlığı var. Daima odun gibi kaskatı durmak mümkün değil. sinir. zaten inanması lâzımdı. Şoför bir iki saat uğraştı. Şüphelendi. Ne yapalım.Bakü ehalisinin âdetlerini. Bunların otomobili varmış. Selâhaddin'i muhalif safta buldum. Hem de tehlikeler göze alıp millete büyük bir hizmete gidiyorduk. . Konya'ya geldik. sinir. Demek ticaret böyle imiş. Hâlâ aksine bir halini görmedim. Ben de bir kenarını örttüm. yoksa böyle huysuz mu? Eskiden biraz huysuz olduğunu bilirdim amma. Otomobil çürük çarık bir-şey imiş. Bir halısı varmış. Cidden iyi. yiyeceğiz. istedik. bir parça getirttik. Bermutâd aynı künde oyununa müracaat etmiş. Yusuf Kemâl ile ikimiz uzun yatıyoruz. çirkin şey. Oradan Anadolu'nun orijinal ve esaslı treni.. fakat demek yahudiden daha madrabazlar. dizlerine örtüyor.Kızdı. «Kayserililer bizi iyi boyamışlar!» dedik.. Tuhaf herkes de bu dolaba girerdi. Arada kımıldanmayınca da olmuyor ki. Onun mühim dolabı bu mühim müzakere idi.

evler.. Bunlar birşey değil asıl kagir mühim bir ahır var. memur ve halk istikbâl yapmasını. Tabiî herkes sizi kabahatli buldu. Orta yeri süvarinin atlarına. Mustafa Kemâl. yüklü deve katarlarına da rast geliyoruz. Orada birkaç metrede bir ocak var. Öyle aykırı teklifler yaptınız ki.. Çünkü birşey yapalım dediniz. Bir müddet sonra oradan da azletti. polis. Günde ancak otuz kilometre katediyor. Muntazam koca bir mahrut. Dedim: Ayol ben size evvelâ Karabekir'i elde edin. mektep. o da cana minnet bilmiş. içine girdiğim vakit. orayı düzlemiş ve çıkan taşları da binada kullanmıştır. Bizde tıkır tıkır gidiyoruz. Bunada cevap yok. Belediyede misafir olduk. Baktım Celâl Arif. Döndük. yazm cehennemdir...Bereket versin henüz Kayseri'den iki üç saatlik bir mesafedeyiz. Biz de. Ulukışla mutedil idi. Müthiş direkler ve kubbeler. Zararsız bir yol. ' CELAL ARlF Kayseri'den henüz açılmıştık.dedim. «Orası nasıl? Bu işi nasıl telâkki ettiler?» dediler. Rivayet ettiler ki. Hüseyin Avni. Ankara'ya gitmişler. edemezseniz işe başlamayın demedim mi? cevap yok.. Galiba Anadolu'da yaylı.Sivas'dan doğru bir kamyon geliyor.Seninle beraber gidemem deyip.. Somurtup durdular. Mimarlarımız. Bunu meşhur Merzifonlu Mustafa Paşa yaptırmıştır. Bereket versin. amma her vasıtadan emin. vaktiyle Mısır'da büyük Ehramın içine girince nasıl bir azamet duydumsa. Her muhitin kendine mahsus bir şeyi vardır: Orada en iyi şey odur. artık Celâl Arifin vaziyeti tutunamaz bir hal olmuş. adeta öyle bir azamet duydum. çok sağlam bir bina. Eteğindeki. Yaylı ve kağnı Anadolu'nun şimendiferidir.. Ben size Karabekir'le uyuşun demedim mi? İkisi birden dediler ki: «Ne yapalım pek kötü adam». Celâl Arifin işi de bitti. KÜRTLER VE ALEVİLER Sivas'a geldik. Sanki muazzam bir taş kitlesi. onlar da durduk. Dağ kamilen kayadır. Yusuf Kemâl yine huysuz ve bana hakaret ediyor. derhal Roma mümessilliği ile yollamış. Erciyes dağının eteğinden gidiyoruz. Pekiyi öyle olsun. ağzınıza. Kışın buz. herkes şiddetle aleyhinizde. yaya olarak tekrar Kayseri'ye geldik. Binanın bir yanı dağdır.. üstü de çırçıplak. Incesu'ya geldik. Güzelce bir cami. harb-i umumide orada üç alay süvari atlarıyla barınmışlardır. Bu . hiçbiri teklif olunur şeyler değildi.. Fakat Sivas'ta epeyce kar bulduk.. Meğerse orada mühim binalar varmış. gelen de istikbâl olunmasını pek severler. Gitmişvyani tabuta kendi ihtiyariyle binmiş. Bir mola verdik. bur110 nunuza bulaştırdınız. «Nasıl olacak.. «Yahu! ne yaptınız siz be? Bir çuval inciri berbat ettiniz. Yeniçeri ağasını tepelemeli idiniz. Ben de damarına basıyorum. Halbuki Karabekir'le uğraştınız. koca bir şey. Burası askerî bin binadır. Yolda. Devam ettim: Siz bana Mustafa Kemâl'i düşüreceğiz diye gittiniz. Bence bu eser millî mefahirden biridir.Derhal onların kamyonuna gittim. Bir aralık bunalacak bir hale geldim. Kayseri. insan bu binayı görünce atalarımızın en mühim himmet sahibleri olduğunu anlıyor. teshin ve yemek pişirmiye mahsus. Bu Hazreti Nuh'u da taşımış olan yaylı ta-butdur. Ocaklar. Henüz bu abideden bahs etmemişlerdir. Bütün bu yol bir düzlükten gidiyor. Bu ne mantık? Ne beceriksizmişsiniz. Konya'da daha çoktu. Bu bina herhalde mühim inşaattandır. Sivas'ta Cemâl Bey (Eski Kütahya Mebusu ve Kastamonu Valisi) vali. Ayrıldık. memur ve ahali ile istikbâl etti-ler. Türk mimarîsini tetkik ettiler.meyus oldular. Bizde bu bir hastalıktır. tıraş etmiş. Lazımsa sonra onu da tepelerdiniz dedim. Ankara'da soğuk vardı. Binayı yaptırmak için dağın o eteğini. fakat maksadınız için önce onunla hoş geçinip işi görmeli. Bunun içi kenarda fırdolayı bir taştan set. otomobile müreccahtır. plân ve fotoğraflarıyla beraber bir eser yazılması lâzımdır. Halis Turgut bizi evine davet etti. bir başka yaylıya bindim. bizi resmî bir surette yâni asker. Sivas yolu soğuktu. Şimdi Paris'te benim gibi mihman gezer. arada. Tetkik edilip. Kayseri'den Sivas'a kadar şose var.» Yüzlerine baktım. hiç ağaç görünmüyor.Bazı yerler kardan beyazdı.Hemen her yerde istikbâl ediyorlar. Deveyide unutmıyalım. Gelen mevkili birine. Siyasi hayat-ı müsteardan alem-i bekâ'ya irtihal etti. Ertesi günü yine yaylılara bindik. Bunlar eski meşhur kervanların bakiyesi. toprak da kül renginde birşey. setler de askerlere mahsustur. tehlikesi de nisbeten az. Birgün yıkılıp bu da mahvolur.

bakınız. bana söylediler. O esnada bu aşiretde millî kıyam aleyhine kaynaşma başlamış imiş. Halis Turgut millî harekete hizmet etmiş. cebir. bize iştirak edin! demiş. Çünkü ingilizler. Tefkira'yı müthiş yapıyorlardı. dinî (gayrimüslim. Bu adamlar askerdir. Koçgiri Kürt'tür. Bu hal devam etse bu Kızılbaşlar. Türkmenleri de Türkiye'den ayırmaya çalışıyorlardı Hattâ Konya'da Mevlevi Çelebi Ab-dülhalim. Eski evlerden. Nihayet izmir'de yapılan suikast bahanesiyle Mustafa Kemâl tarafından asılmış. müslim) ve lisanı ekalliyetler tabirinde israr ettiler. muallimler gönderip. Türk şeridi vardır ki. Nakzetmek için fırsat bekler. Çünkü bu vekâlete isyan işleri de merbut idi. ailesi eski bir aile. herşeyi top ve tüfek ile halletmek zihniyet ve peşindedirler. Lozan'da frenkler ve ekalliyetler meselesinde ırkî. Mustafa Kemâl Trabzon'a seyahat etti. Elan en mühim olarak yapılacak işlerden biridir. Sivas'm eşrafından. Kürt değiliz. Anadolu'nun bu mıntıkalarında ve Kürtler içindege-niş mikyasta propagandalar yapmalı. Ankara civarından başlayıp Şark'a giden ve Azerbeycan'a dayanan bir Kızılbaş. Sünnîlere isyan edeceğiz. Bu adam Ankara'ya getirtilip hapsedilmiş. Bir takım Türk Kızılbaşlar iştirak etmişler. Kızılbaş köylerinde Halis Turgut tarafından yapılan propagandayı. Rusya'dan dönerken Samsun'a geldim. Namuslu biri. Rum'u. siz Selçukîsiniz. Bu iş pek mühimdir. dimağları. «Biz Şiiyiz. Oranın başımıza iş açacağını temessül için teşkilât yapılmasını söylemiştim. Biz Moskova'da iken Koçgiri Aşireti isyan etmiş bu aşiret isyana kalkacağı vakit bütün kızılbaşlara adamlar göndermiş. sonra Mustafa Kemâl onu çıkardı. Bu suretle hasım olmaktan çıkarılabileceklerini söyledim. Türküz.. Burada ticaret yapıyor. mühim neticesini bizzat bana o anlattı. Abdülhamit zamanında Ermeniler bu Kızılbaş Türkler'e musallat olmuş. Reisleri Alişan'dır. mezhep farkının ehemmiyeti olmayıp. Bu ufak tecrübe bu tarz propagandanın vatan ittihat ve kuvveti namına en mühim bir vasıta olduğunu ispat etmektedir. Ermeni olup gideceklerdi. ufak bir himmet bunları kazandırır. fakat geçince yine doğ112 rulur. Vali Cemâl'i orada buldum. ne Mustafa Kemâl'e ne Ismet'e anlatamadım. Mustafa Kemâl'i sevmez. Demek öyle heyetler. Belki mektepte okumuş ilk Türkçülerden idi. Zaten böyle neler kaybettik. dinin bir olduğunu. Buna sebep olarak çirkin şeyler söylediler. Bilhassa mükâleme Alevî Türkler üzerinde idi. Kürd'ü kışkırtıyorlardı. Sivas ahvaline. Sivas'tan geçiyor. diye propaganda yapmışlardı. Ermenisiniz. bunun bir vakaya müncer olmasından korktular. ingilizler Konyalılar'a Türk değil. zihniyetleri düzeltemez. Ve mebus da yaptı. Biz gittikten sonra bizzat Halis Turgut beş on köyü dolaşmış. Kızılbaşları. Yörüklere de Türk değilsiniz. Mustafa Kemâl azletmiş.». Hattâ. Yapmak mümkün olmadı. Koçgiri Aşiretine dair konuştuk. italyanlarla Selçukî Devletini teşkil etmek için sözleşmiş. Zora dağların borcu vardır. O gece onun evinde. Fakat bunun kıymetini. Oradan . amma zorun devamı müddetincedir: Fırtınadan ağaç eğrilir. diye kandırıyorlardı. onları. Sıhhiye Vekili iken çok teklif ettim. Teşvik. Anadolu'da isyanlar çıkarırken. evleri büyük bir konak halinde. Ben de bu müthiş tehlikeyi bildiğim için bu tabirleri kaldırmak hususunda inat ettim ve muvaffak oldum.tüfek. vicdanî ve şahsî bir mesele olduğunu anlatmak olmasını teklif ettim. Bilhassa teklifim Kürdistan içindi. Vali ile beraber Halis Turgut. Bu tecrübe gösteriyor ki. bu tarzda propaganda yapmış. Ben böyle bir propaganda teşkilâtını sonra. Bunlara münevverlerden heyetler gönderip propaganda yapılmasını propagandanın esasının kendilerinin de halis Türk olduklarını. Bunların cehaletinden Şiilik sebebi ile Türkler'e Hnstiyanlar'dan daha fena bir nazarla baktıklarından bahsettiler. Fakat Halis Turgut'un dolaşıp propaganda yaptığı köyler onlara şu cevabı vermişler. Çok zaman sonra hizmetini bilen dostlarının ikramıyle Trabzon'a vali olabildi. Muvaffak oluyorlardı. sonra ikinci Millet Meclisi'ne me111 bus olmuş. sizinle birleşemeyiz. içi güzel ve orijinal. Ermeni'yi. Top. Bu iş Türkiye için hayattır. Bunlar düzelmeyince de derd daima mevcuttur.«Biz Şiiyiz amma. Kızılbaş Türklere. Oralarda esası bu olacak ilk mektepler açmalıdır. istanbul'dan gelmiştir.zatı ilk görüyordum. Çerkez'i.. Zavallıyı Mustafa Kemâl Sivas'tan da tepelemiş idi.

Yazı ve neşriyat ile münasebeti yoktur. Nitekim Hariciye Vekâleti'nde bulunduğum zaman vekâlet umuru leyteleâlle'de. Çünkü mesuliyetten korkar... ne istesem verirdi. Ne istiyorsun? Sana uşak mı olayım? Merasim oldukça sen başka yürüyorsun.da azletti. Mecliste uğradığın tufanı da unutmuşsun galiba. Sonra mesuliyet geliverir. Çünkü evvelce gitmiş. Yahudi. Nitekim Lozan'a giderken de bunu göreceğiz. Kibri azamet.. Şimdi görüyorum ki. Bize bir reis tayin etmemişlerdi. Hırçınlığı da yolunda. fazlalığının sebebi varmış.. Hakka bakarsan bu sefer reislik benim hakkım idi. dermiş. Halbuki Yusuf Kemâl asla reis. fakat. bir türlü çıkaramıyormuş.. Hepsi «Hiç. Bu adamı bilirdim. Hakikaten de böyle ilâve ettim: Hemşehriyiz. Zor mu imiş. Sen Bekir Sami ile Rusya'ya gittin. Bunlar harab oluyor. bir yaştayız. Refahiye. Hiçbir iş çıkmamış. Hak benimdi.. Yahudi elin nurdan kopsun. Malûm. Tek ben gideyim. Dedim ki: Bu sözüne şaştım. ilk hükümet teşekkül edince Yusuf Kemâl . Seyredenlerden biri merak etmiş.adamda reislik mono-manisi var. Derhal reisliği bana verirdi. «Eli kopsun da neden koparsa kopsun» demiş. Evvelce söylemiştim. Elverir ki. Sivas'tan kalktık.. Erzincan'a doğru gidiyoruz. böyle haris olduğunu bilmezdim. Oğulları Kütahya'ya götürmüşler. Vakıa ekseriya zeki. korkusuyla hiçbir iş yapmaz. «Arkadaşlar var mı?» diye sormuştum. Sonra Yahudi'ye sormuş. Hem de Mustafa Kemâl beni. Kendisi yüksek bir zekâ değildir. demek bu . Hem maiyetini uşak menzilesine koymak istiyor. Darılır. Heyet-i Vekile'de tayinimiz esnasında ben bu sebebi söyleyip. De. Ağzında bakla varmış. Bilhassa Mustafa Kemâl beni def için ne vakittir nelere baş vuruyor. insanlar tuhaftır. Onda hilkat yoktur. falso ile dönmüştü. mevkilerini düşünürler. Ancak bundaki vekâr derecesini aşmış. Ve böyle bir şeye de lüzum yoktu. Yere göğe sığmaz. epeyce malûmat sahibidir. inattır. Eğer ben de bunun fikrinde olsaydım. kendi ağzı ile istiyor. ilâh. Bu da böyle. namuslu olanlar vekâr sahibi olurlar. Böyle bir teklife nasıl dilin varıyor. Orada ölmüş. Geri geldin. Olamamıştı.. lüzumsuz» demişlerdi. Adetim bir şeyle bir adamın ne leh ve ne aleyhinde hükmetmem. askıda kalmıştır. Bir şey yapamadınız. Kimseden bir şey isteyememişimdir. Bundan da çok defa millî iş zarara uğrar. Nihayet Yusuf Kemâl ağzındaki baklayı çıkardı. Bakan yok. Ayıptır. Hele hafızası iyidir. Türkün bu millî hazineleri giderse bir daha yerine koymak mümkün değildir. biz de millî işe zarar verebilirdik. Hem sıkılmıyor. iyi haslet değildir. Iblis'e yaraşır derler. Hırçınlığının. Münakaşa edelim. Ben doğrusu 113 I I böyle teşebbüsü ömrümde yapamadım... herşey yüz üstü kalmıştır. sonra beraber çapkınlık. Eğer zekâ ve malûmat hususunda bir riiçhan görüyorsan izah et. ve kimse sevmez. En ufak ve lüzumsuz bir şeyden alınır. Suratı ekşidikçe ekşidi. def olsun diye sade reislik değil. Ben böyle şeyi aklıma getirmedim. Tarihte misâlleri çoktur. Çünkü inisiyatif sahibi değlidir. iyi çalıştı. Ne olursam olayım. iki yıl kadar açlık içinde kaldı ve tecennün etti. azametlidir. Kızdım. malûmatlı. Ankara ile muhabereni elinden alıp ben mi muhabere ettim. Sivas'ta Selçuklu mimarîsinin incileri var. Yine bu sebepledir ki. Bu sefer giderken eğer ben Reislik isteseydim bana vermeleri tabiî idi. Pek çok egoisttir. Gökmedresenin önüne gittiğim vakit büyük bir azamet ve haşmet önünde olduğumu duydum. Muvaffak olamıyor.! di ki: «Rıza Nur! Sen bana itaat etmelisin. Ankara'ya giderken Bolu yolunda birşey yapmıştı. Dargınlığı çok uzun sürer.». Yahudi'yi biri döğüyormuş. Ha. Dedim ki: « Yusuf Kemâl! Bana amirlik taslama! Aklını başına al ve şuna iyi kulak ver. zekî denilen adamlardandır. Ben senin reisinim. Daha ne istersin? Lâf yok. Keza hırçın ve huysuzdur. müthiş haristir. fakat ona ehemmiyet vermemiştim. YUSUF KEMAL'İN SIKINTISI Artık Yusuf Kemâl azametli bir tavır takındı. En büyük millî işlerde de şahsî hırsı. baş olamaz. âmirinim». söylendim ve kendi kendime düşündüm. yani reis olmak istemişti. Ben ise bunu aklıma bile getirmedim. hizme tedelim. Bu huylarını eskiden bilirdim amma... Natûkdur. reisliğin bana verilmesini isteseydim muhakkak ben reis olurdum. Mektepte arkadaşlık. fıtrat halindedir. ¦ Karıştığım bile yok. Buna da cevap bulamadı.

Kestirme keçi yolu varmış. Kurdum. Karakola girdik. ananın koynunda duraydın dedim. Dinlemedim.. temiz yatak verirlerdi. Bir aralık bu yolu tuttuğuma pişman oldum. bu şişenin bir yeri de kırılmış. Bunda mesuliyet hissi o kadar fazladır ki. arkadan iterek bu dağa çıkarmağa başladık. kâtip. İnsanda mesuliyet büyük mikyasta olmalı. Eldivenin hiç faydası yok. Ona mukabil cesaret asla yoktur. zabit. Anamdan emdiğim süt burnumdan gelmeğe başladı. Yusuf Kemâl de halâ görememiştir. O donan insan. Ve ondan kurtulmak çaresi tedbirini işten evvel alır. Şose uzun gidiyormuş. Göz gözü görmüyor. Ben artık canımdan bıkmışım. Burası sıcak ama dumandan durmak mümkün değil. Bu dumandan gözler yaşardı. Fakat her tanaftan duman fışkırıyor. Hemen eşkiya. Bu kadar yıl millî hareketin içinde bulundu. geceyi orada geçireceğiz. Benimki. Mavzerleri boynumuza asamıyoruz. Bakü'ye kâtip giden biri var. sıkıştırdılar yine imza koymadı. itmiyor. Arkadaşlar farkına vardılar. asker otomobili önden çekerek. Herkes şunu itiyor. Bu adam daima böyledir. Her yapacağı işte evvelâ me'mûl veya mevhum bir mesuliyeti düşünür. şimdi kanter içindeydim. biri daha bana katıldı. Ben de artık söylemedim. Otomobili brrakmaksa mümkün değil. Sobayı feryab ettik. Varsın zahmete girmesin. Lâmbanın isi de buna karışıyor. Bizden sonra yoldan yürüyenler de geldiler. Ben de bir memleketteyiz ki.. biz burada otomobili taşı-mıya mahkûmuz!. elbise ile yattım. Böyle yerlerde ise benim kabil-i nakil yatağa yatıyordum. fakat otomobile de yanaşmadı. Bu kadar işlerin civcivli zamanında hiç bir iş göremedi. Halâ Sinop'ta kütüphanemde durur. Şehirlerde misafirlikte bize iyi. Bir tane bile fenerimiz yok. yol görünmüyor. O hiç cevap vermedi. Kaybolursak gece bizi kurtlar da yer.Rusya'ya gidinceye kadar vekil olduğu iktisat Vekâletine uğramamıştı. Borular da öyle sıvalı. Elinde tüfek de yok. şişesinin üst kısmı koyu bir is ile simsiyah bir ufak petrol lâmbası. Başladık gitmeye. Burası daima eşkıya baskınına mâruz olduğundan kendimizde birer mavzer aldık. Alâ. ne kara bahtlı millet efradıyız? Elin memleketinde otomobil insanları taşır. Otomobil. birkaç yaylı. kâğıt yanmış. Yanımızda bir otomobil. «Gitme! kaybolursun»dediler. Otomobil bozuldu. iki geçilmesi güç dağ var. Ayağıma taş takılıyor. muhallebici isen. o otomobili. Baktım. Şimdi ineceğiz. evham ve hayalât ve cinnet halindedir. . orada mesuliyet mürg-ı anka'dır. kara. Dedim ki: Ne memleket. Bir eseri yoktur. bir aralık kurtulsa arkada olan bizleri çiğneyip aşağı uçacak. tahtadan kiremitleri var. Soba değil. Nihayet sobayı söndürmeye mecbur olduk. Mevkii de müsait idi. bir müfreze asker var. oraya kâğıt yapıştırmışlar. Bunu da düşünüyorum. Ne yaptıksa olmamıştı. Hasılı pusulasız ve körebe tarzında kaybolmadığıma. fakat nadiren bu kere de cesareti olup. Yorgunlukla alâ uyuduk. işi yapmalı. Kestirme yolu tuttum. Bir elimde mavzer.. Çünkü insan gibi bir kıymeti kalmadı. Göz gözü görmüyor. Felâketimize sahiden böyle ağlasak yeri vardı. Koçbey hadisesinde Ankara'da aldığım filintadır. canım burnuma geldi. Iğin-ti'den sonra Karabayır'ın eteğine geldik. duman fıskiyesi. Şoför uğraştı. Karanlıkta tamam oldu. Onunla Moskova'ya gittim. Ses verdiler. Bir taraftanda eşkıya basma tehlikesi var. ÇİLELİ YOLCULUK Sivas ve Erzincan. belki otuz deliği var. Yapmak mümkün olmadı. Buna rağmen Yusuf Kemâl böyledir. Bir raddeye geldim ki. Böyle adamlar hayatlarında hiçbir iş göremezler. bir elimle otomobili arkadan itiyorum.Üzerlerinde birden rengi belirsiz olmuş ve pire tersi başka bir benek vermiş birkaç yorgan. Aşağıda bir Jandarma Karakolu varmış. Murahhas. Neyse bin belâ tepeye çıktık. Ellerim donuyor. Bazen ayağımın altından toprak uçup kayıyor. bu uçurumdan yuvarlanmadığıma bin şükür ettim ve hâlâ şaşarım. Bağırdık. sen niye itmiyorsun? Bu kadar hanım evlâdı. Sebebi Anadolu hareketinden ümitsiz olup birgün uğrayacağımız mesuliyet korkusudur. Bu delikler kül çamuru ile sıvanıp tıkanmış. Bir odalık zeminde bir bina. sarı. Yapacağımız muahede onun eseri midir? Biraz sonra görülecek. Ve beraber döndüm. Karakolunyanı orman. Bir taraftan da karanlık basıyor. Yerlere oturup tutunuyorum. delik. Artık yukarı çıkmak da mümkün değil. Karabayır. Tuhafız. Ayağıma ağaç kökleri bulaşıyor. Karakol orada imiş. Kurt derisi kürkü üstüne aldım. Heyet-i Vekile'de de imzasını koymadıydı. Çardaklı. Sık ağaçlık bir yer. Öyle kızdım ki. Cam gibi keserek esen bir soğuk rüzgâr ile hafif bir kar 114 düşüyor. Gittik. Sanki hüngür hüngür ağlıyor gibi olduk. zuhuruna muntazır olduğumuzdan elde tutuyoruz. Ortada saç bir soba.

Tam bu esnada Karakol tarafından bir süvari göründü. Yemin etti. zifiri karanlıkta karakola girdiler: Akıl ettim. sanki hiç açılmamış gibi olur». ortalık da kararıyor. Gitmeye karar verdim. inanmak istemedim. Bir nefer dedi ki: «Bir efendi arabada oturuyor. Yusuf Kemâl'e pek canım sıkıldı. Harb-i Umumîde Kafkas Cephesi Karargâhı olarak şöhret alan Suşehrine geldik. Direkleri takib ediyoruz. Dinlenmiştim. Bizimle beraber olan Baku mümessilliği kâtibi. Valiye emir . dedim. Ben tipiyi havadan şiddetli rüzgârla kar yağması zannederdim.Aferin Reis bu mu. Hem de şu gencin terbiye.» «Hadi!» dedik. Muhit dağlar ve aralarında dereler. «Bana Reis Bey burada kalıp her ne pahasına olursa olsun ayrılmamaklığımı emretti. Herkes geldi. Bunu kaybetmem.. Pek takdir ettim.Karakola varır. burada kalacağız» dedi. binlerce masum askerleri burada kurşuna dizmişti. Ya bazı yerde kar pek çok ta boyumca batarsam çıkmak mümkün olmaz. Ava hepsi birden saldırır. Bu akşam onu kurt yer veya donar. Bekledim. O da geldi.» Çardaklının tepesine yaklaştık. Yusuf Kemâl'e dönüp. Birde kurt baskınına uğrarsak. Mehmet Ali orada duruyormuş. Arkadaşlar için «Aman bunları nakledin»de-dim Atla Karakol'a gittim.. Atı ve diğer oradaki amele ve jandarmayı da yolladım. Dediler ki. Arabalar kara dayandı kaldı. «Çardaklı tepesinde kar ve tipi vardır. Kimi eşyayı da amele omuzlamış. size imdat yollarım dedim. Terledim ve yoruldum. Bir yere geldik ki. her taraf bembeyaz kar. Derhal bir bora eser. kalmak tehlikesinden pek azdır. Sürü ile gezerler. Büyük kafile. Ben öndeyim. öğrendik. «Gidemem» dedi. Burası bu dağın tepesi imiş. hakikaten öyle imiş. «Aman! »dedik.Buradan da yola çıktık. Artık iyice karanlık olmuştu. açılan yolu örter. kâh rüzgârın aksi istikametine dönüp soluk almağa mecbur oluyorum. Ben gidiyo-rum. Sordum. Ve ne dedikse olmadı. Bir takım ona gitti.Arabaların atlarını alıp bavulları yükletmişler. Bu esnada kurtlar açtı. Kimse de lâfa takat yok. Lâkin onu takdir daha doğrudur. Kumandan Vehib Paşa. Kar diz boyunda. Sade kendini düşünüyor. ağaç falan yok. Ben gece burada kalınmaz. Ata Yusuf Kemâl'i bindirmişler. Askerlerden orayı bilen varmış. Tepede bir Jandarma Karakolu varrmş. Ne yapacağız?!. Arkamdan Yusuf Kemâl bağırdı. geldi. Demek benim arkamdan gelmeye karar verdiği zaman o zavallıya da bu emri vermiş. Düşündüm. yerlerdeki karları bir kısmım toz duman edip havaya savuruyor. Evvelâ «Hızır gibi yetiştin». Hemen fenerlerle iki takım adam yolladım. Belâlı Geçit. Herkes somurttu durdu. Burada gördük. Ufka kadar her taraftan böyle. kar gözlere dokunmuyor. artık otomobil sevdasından vaz geçtik. o da görünmüyor. Disiplinin bu kadarı galiba ahmaklıktır. Yahut amele çıkarıp yolu açtırmak. Düşündüm. insanın nefisini tıkıyor. Soğukda ve karda yürümek inşam pek yoruyor. Yürüdüm. Yine yürüdük. Jandarma zabiti imiş. tamamdır. Maiyetinden birini ölüme hem de hiç lüzumsuz terkediyor. dirayetin? Zavallıyı hangi düşünme ile ve ne tedbir diye bu emirle oraya mıhladın. Bereket versin güneş yok. Atını bana verdi. «Reis gelsin diyor» demişler. bir de şefre kâtibi Mehmet Ali yok. Her yer ak pak kar.Bir fenerimiz olmalı idi. Oraya kadar hiç kar yoktu. civar köylerden Jandarma vasıtasiyle elli adet amele toplayıp şevketsin. Toplandık. Akşam. Yüzmetre kadar gittim. ilerlemek mümkün değil. Kaldı. Baktım telgraf direkleri var. Bu tehlike. Bir ışığımız da yok. Sonra «yolu yine açtırınız?» dedim. Rüzgâr yerdeki karları savunuyor. Arkasında kürklü bir sürü amele geldi. Meğerse tipi başka şeymiş. Göz görür iken vakit kaybetmeden bu direkleri takip ederek gitmeli. Doğrusu bu tedbirsizlik-ti. Geçmek mümkün değil. fakat artık . Ben ileride idim. burası böyledir. Yusuf Kemâl «Hayır.. Hızır mısın be adam? Biz deki sevinci görmeli. Ortalık bi-' raz kararmış. başka yerdeki karları alır. in cin hiç bir şey yok. O kadar ki. nihayet pek yoruldum. Çardaklı. Bu güvendiğim şey. Diğer Akba. «Ben geliyorum» dedi. Dedi ki: «Yarım saat evvel açtırdım. Karakolun bir kilometre kadar uzakta olduğunu söyledi. Yalılara bindik. imkânsız şey. Gece hepimiz değilse bile bir kaçımız mutlaka donup ölürüz. Direkler var. Bu bir müthiş hodpesentliktir. Sonra öğrendik ki. dedim. Bu mevsimde geçilmez. Ümitsizleştim.ıU5 verdirin. 116 işin fecaatine bak!. fedakârlık ve disiplinine şaştım. Kar yağmıyor fakat bazen bir sağnak geliyor. Bir de o olsaydı tamamdı. Alıklaşma devresi geçince bir kısmı geceyi orada arabalarda geçirmemizi söylediler. Çırçıplak. karakola varmak mümkün olur. «Tamam ' mıyız? Hele toplanın» dedim.

keyifli zannederken. Dış tarafında bir çok kurşun yaraları varmış. Yâni muhtelif renkler. her birimiz bir tarafa serildik.. Her arkadaş diğerine yardım ediyor.meselâ bavuldan ekmek çıkarmak. zavallıda pek . burası bir çok defa gazi imiş. yine başım ceketin altında.. Şimdi Karakolun hikâyelerini.. bu dağ başında insanlara acı! Bu bavul. Bu süratle bu mıntakayı geçtik.» Dediler ki: «Onlar karda yürümekte ustadırlar. Hepside ak. insan değil. Amelenin parasını biz verdik. Yıllarca evvel okuduğumuz bu şeyi de gözümüzle gördük.. Bana nazlı bir ha-nım evlâdı. Bir yere bakamaz oldum. . iş görmemekte hakkı varmış. Sonra odaya al-dım.. öylece kalmış. Hemen karakolun avlu gibi yerinde vücut. Zavallı tamamiyle donmuştu. vücudumuz yumuşadı. kimde takat kaldı! Kaç sefer oldu? Bu zifiri karanlıkta. Yerimiz pek yüksek yer. Hakikaten harika idi. Bizler jandarma. Şimdi tam lâzım. bilhassa güneşli havada böyle olduğunu. Kalpte daraban da duyamadım. Önümüzde bir çukurluk. Yolculuk.» demiştim. heyetin parası vesair mühim şeylerin bulunduğu ufak bavulu o muhafaza ediyordu. aman yıkılacağım. Ben böyle bir şeyi ta Ankara'da düşünmüş.. Doğrusu Yusuf \ Kemâl bu buhranda da egoist ve tedbirsiz bir insan olduğunu iyice ispat etmiştir. Pek keyfimiz kaçtı. «illâ getirsinler» dedi. herifsin be?. Gözünü açtı. Fena kızıyordum. sonra da güneş de doğdu. Bir saat kadar da burada sun'î teneffüs ve masaj yaparak uğraştım. gözlerin kör olduğunu bilirdim. onu da tutup atmış. Azarladı-ğıma pişman oldum. tipide. fakat hangi bavulun hangi köşesinde? Bulmak mümkün değil. ondan sonra bizimkinden alçak bir takım dağlar var. Birşey dememiş. Bu çocuk sade oturuyor. Biz karanlıkta bu yaraları görememiştik. İki de bir karakolu Dersim eşkıyası başarmış. fakat yine bildiğinden dönmemiş idi.Dimdik getirdiler.. Bunlar Dersim dağları imiş. Bavulu kurt yemez. Artık tepem atmış. Fransız askerinin gözü kör oldu derler. geldiler. Dışarı çıktım. amele. bu hal devanı ederse. Artık zavallıya hüsnü muamele ettim. müthiş bir egoist tesirini vermişti. Biraz da bu otomobile sen dayansan a. Herkes deli mi? Yarın erken gider alırlar. Lâkin pekte yorgunuz.dedim.canıma tak demiş olacak ki. Böylece bu karakola sığınabildiğimize bin şükür ettik. Maddî ve manevî bitik bir haldeyiz. kol ve bacaklarını karla ovdum.. bir adım atmak ta mümkün değil. Karakol sıcak. ne nazlı. molalarda elini bir işe sürmüyordu. «Bu karda Dersindiler nasıl bir dağın tepesine gelebilirler? Olamaz. Bu sefer de Yusuf Kemâl bavulu tutturdu. rüzgâr kesilmiş. Şimdi muayenede gördüm ki. Baktım teneffüs hissedilmiyor. Hapı yuttuk demek. başımıza yeniden iş çıktı. Diğer takım da Baku kâtibini bulmuşlar. yiyor yatıyor.. Kurşun yarası içinde. sade bu adam sallana sallana yürüyordu. Bu kadar nazlı idin de niye buralara geldin? Annenin kucağında oturaydm. Bin şükür. kâh siyah eteğimi tutup elimle gözümün önünde bulunduruyorum. Görüyordum. Kurtuldu. şifre. Yola çıktık. Burası biraz sıcaktı. Başımı ceketimin altına soktum. berrak bir hava. Ayaklarına kalbur ve ona benzer şeyler bağlarlar. arabada. Tıbbiye mektebinde hıfzıssıhha derslerinde gözlerin karda. Gece oradan geçecek insan da yoktur ki çalsınlar. Bu ise. «Yahu! sen ne miskin. herkes faaliyette ve canı bumuna gelmiş. ilerlemiş bir kalp hastalığı var demek. demek kurban vermedik. t Kendimizi herşeyden emniyette. Kara batmayan bir baston yaparlar. Sabah erken kalktık. Bir müddet sonra çıkarıp baktım. beline kadar kara batmış. [ daima. Yine alâim-i sema. ateş yakmak gibi iş oluyor. Demek bu gece burayı da basabilirler. ne hodbin ¦.. bize halinden hiç bahsetme-diydi. fakat insan halini anlatır. Uçuşup duruyor. ötesi başaşağı ve karsız imiş. Karabayıra oto-mobili çıkarırken. kar. menkıbelerini anlatıyorlar. siyah gözlük almış idim. Yüz metre kadar ilerledim.» işte bu fena!. Baku kâtibi trende. Karakola baktım. Buna Napolyon'un Moskova seferini misâl getirirler. Az zamanda uyuyup gitmişiz.Bir kilometre kadar kar içinde gidecekmişiz. Yalnız bu olsa. Biçâre karanlıkta yolu kaybetmiş. Sustu.. Bundan dolayı yürümek. Kucağında tutuyormuş. Şosede yürür gibi yürürler. Yürüdük.. Sordular: «Meselâ bu akşamda basılabilir mi?» Cevap «Hay hay!» ben inanmadım ve dedim ki. Sade ayağımın ucuna bakıyorum. Demek bu adamlar ski ve emsali kar âletlerini kendilerine 117 mahsus bir tarzda biliyorlar. Birden gözümde alâimi semâ hasıl oldu. «Canım.

Bu kadar bilmezdim. Bunlar ise önce öldürüp sonra soyuyorlarmış. buralarda pek bir ağaç da yok. «Beğ»'i kaldırıp «Bay» koyacağına biraz bu yolcuları düşünse ya!. evlerinin önünde oynarlarmış. cin yok. melerlermiş. ateş yakıp ısıtırlar.. Evler varmış. müdafaa görmezse cana kıymaz. çanlar konmuştur. harareti de azdır. Mustafa Kemâl danslara revaç vereceğine. Hükümet jandarmasını bizim için harekete geçirdi..Imar edilse bir kaç «Mısır» yapar. soyar. Hep hayret ettik. En taş yüreklileri ağlatır. ERZİNCAN OVALARINDA Erzincan ovalarına düştük. delikanlıları. Acıdım. Elimi soktum. Bir ukbe. Gördüm. Dersim eşkiyasında. Bağırır. Erzincan şehrini de birşey zannederdim. Bize ise hilkat herşeyi bir arada vermiş. Ovadayız. ikide bir gördüğümüz ¦ birçok yıkık duvarlardan mürekkep viraneler. Pontus Kralı Midad ve Romalılar zamanında burada kulübeler yapılmış. Fecidir. fakat kükürtü çok az. in. Konak yeri var. Canı dişe alıp buna da gireceğiz. Ermeniler ahaliyi kadın. Teessüf ile söyliyelim ki. Burası imar edilse ne mükemmel bir su şehri olurdu. Biraz ötede bir de yerden kaynayan bir su var. Bu eş-kiyanın fenalığı.» Artık. Muhafızlarımızı değiştirmişler. Geceyi geçirdik. Demek her yıl buralarda nice vatan evlâdı mahvolup gitmektedir. bir belâ-yı berzah imiş. Nadiren bu harabelerde de dumanlar görüyoruz. yel gibi akan bir su. Adı Sansa Boğazı. Çardaklı vakasından beri hiçbir şeye karışamıyordu. Harb-i Umumi sonunda Rus ordusu Bayburt. Çocukları.. Gazı bol. Biz Türkiye'nin fevkalâde bir heyetiyiz. Buz gi118 bi tattım. Tabiat şurada bol akan bir banyo suyu ile mideler için mükemmel bir sofra suyu olan kalevî suyu yan yana koymuş. Şehre geldik. Bunun dehşeti coğrafi teşekkülünde değil. Üç buçuk ahşap evmiş. Buradaki insanların hikâyesine bakmaya lüzum yok. bir sıra dizildiler. Suyu. idare üstüme kalmışü. Bakalım. Boğazın ucuna geldik. O zamana göre şu iş insanî. Ksenfo'nun meşhur seferleri. kükürtlüdür.Bu dağlar eski tarihte meşhurdurlar. bizim elimizde hâlâ buralara bu kadar iptidaî olsun bir tesisat konamamıştır. Erzincan'da yeniden bir jandarma zabit ve çavuşu kumandasında on kişilik jandarma kuvveti vermişlerdi. Buralar geniş ovalar. indim. i Ne nimet? Avruya'da böyle şey bulmak mümkün değildir. Yolun kenarında bir su şarıltısı duydum.. çaylar da var. sonra soymak imiş. Kars'a kadar iki geceyi böyle viraneler arasından geçiyoruz. Daha doğrusu çörden çöpten bir büyük köy. Bunu söyliyen şey. yani kemiyetçe. boğaza gireceğiz. Gidip gördüm. kalevî bir su. Yüreğimin yağı da beraber aktı. Elli amele tuttuk. Fransa'nın Dix-les-Bains banyoları meşhurdur. zehirli hikâyeler. Fare gibi bu deliğe gireceğiz. kızları varmış. Cidden kan ağlatıcı bir manzara görülüyor. Bir gece de boğazda yatmak lazımmış. Hareket edip. İlerledik. efendim» dedi.. Bu suretle yolcu varsa çan sesine giderek yolu kaybetmezlermiş. vatanımız ne zavallı harap topraklarmış!. Dediler: «Ağaçları da söküp yakmışlardır. Reisliğine pek sahip olmak isteyen Yusuf Kemâl. Ve anlaşılıyor ki bir müddet evvel buralar mamur imiş. Artık Ermeni tahribatını görüyoruz. Sade kalevî suyu var. erkek ve çocuk kesmişler. koyunları varmış. dumanı çıkan. buralarda olmuş olsa gerektir. ne kadar zamanda!: Bunlara sorunuz. Halbuki Anadolu'nun diğer taraf eşkiyası geçidi tutar. On adım kadar yoldan öteye ilerledim. içine girmiş. Zabit ve neferler.. Daha neler var?!. Zabit: «Bize müsaade.Dedim: «Ayol. Kükürt kokan.. pusu arkasından yolcuyu evvelâ vurmak. böyle işlere sarfetse ya!. sizi bize muhafız diye . Fakat istifade ettiğimiz yok. Köyleri de yakmışlar. Viranade baykuştan başka bir şey değil. Erzincan taraflarından çekilirken Rus Ordusu'n-daki Ermeniler müthiş katliâmlar ve emsalini yapmışlardır. Birçok gün sürermiş. keyfiyetçe sıfır bir şehir. Sordum. ocaklarından duman tütermiş. Askeri kırılmıştır. yıkık duvarlardan biraz örüp üstünü toprakla örtmüş. silindir şapka giyeceklerine o paraları.. Bu fena. Düşündüm.. Yapılarda çanları çalarlar -mış. Henüz bir kulübe bi•¦ le yok. Bunlar Türk köyleri imiş. Koca ova. Köy bununla mı eski haline gelecek. Hazırlandık. Sağ kalan bir iki aile şimdi gelmiş. Bu sayede kurbansız geçtik. fakat başka yolcular bunu yapamaz. Boğaz uzun imiş. Boşuna akıp giden şu suya baktıkça baktım. inekleri. Tuhaf. Gittim. önümüzde bir geçit daha var. «Davranma» d«f. Ermeni faciaları. fakat çırçıplak. mühim bir iştir.. kanlı.

Ordu yüz bin kişilik en dinç ve en seçme bir ordu imiş. yolu tıkanmıştır. Allah'a bin şükür. demiş. Erzurum istihkâmlarını gezdik. Erzurum ahalisi insana canlı bir insan olduğu hissini veriyor. kazık olmuş. Beni görünce «Gel ulan Doktor» dedi. Tüccardırlar. Hem de mert adamlardır. Enver. Enver'in tek basma kaçışım hikâye etti. Ayaklarını masanın üstüne uzatmış. nasıl olsa gireceğiz. Bir türlü gezdirmediler. madem öyle. Bu belâ gelse Erzurum'dan doğru gelecekti. Ve kâğıdı da avucunda suyunu çıkarıyor gibi sıkıp buruşturup adamın suratına attı. Parayı . Varsın geri dönsünler. hücum emri vermiş. Yokturdan başka cevap alamadım. sandalyesinde yarı yatar gibi. kelli felli biri önünü ilikliyerek içeri girdi.' hamlarını sordum. Mektupçu bir kâğıt sundu. Eşrafın dedikleri bunlardı. Demek bu rehberin fırçası. Buraya giren sağlam çıkmaz. Ermeniler kaçar iken bu caminin çinilerini söküp götürmüşler. Vali yine aynı vaziyette. Belediye Reisi vasıtasiyle üç beş koyun aldırıp kavurma yaptırdı. Hükümet konağım da yakmışlar. Erkân-ı harp olan Alman dahi öyle demiş. hücum yapılmaz. Sandalyesinin yanına oturttu. bütün askerlerin donup. Enver Paşa'nın Sarıkamış hücum emrini. Orada müzeleri dolaştım. Vali okudu ve pür hiddet «Böyle boktan şey olmaz. SARIKAMIŞ'TA DONAN ONBÎNLER Eski ve yeni Rus istilâ harplerine dair bazı hikâyeler söylediler. Buna çok sevindim. eşraf ve emsali halk ile görüştük. Bir milletin başına böyle ehliyetsiz. asker nizamına tabisiniz» dedim. bütün halkı kamilen ve şiddetle komünizmin aleyhinde bulduk.» «Öyle amma döneceğiz» dediler. Ve rivayete göre bunlar da hadsiz hesapsızdı. Zavallı mektupçu yere düşen kâğıdı alıp bir de kandilli temenna edip çıktı. dinsizlerin gelmesiyle olurmuş. Yanına vardım. böyle lâflar heriflere vız. Celâl Arif meselesini sordum. Soğanlı dağında hepsi donmuş.verdiler. Baktım. Bu muameleye hayret içinde kaldım. Hükümete sordum. Biz demek canımızı bedava buduk. Usulca Kimdir!? dedim. Bunları gözüyle görmüş. «Mektupçu» dedi. Vazifeniz asıl bu boğazı geçirtmektir. Odasına girdim. Hamid'i görmeğe hükümete gittim. Sade onbaşı «Efendim ben sizinle geleceğim.. Hele bir müzeyi gezmek için çok zorlandım. Düşündüm. Biri de.» iş anlaşıldı. Hoş beş derken. Bu cevap hep «Evet» dir.. Ancak yine herkes Palavracı Kâzım'in hırsızlığını söyledi. Tif' lis'te olduğu zannediliyordu. Biz 119 £ o '60 H I—I I j S fe-i 4 <N t» İ <N içinde mücessem taştan koçbaşı resimleri var. esnaf. tehditle götürmekte bir fayda yoktur. Zabitten itibaren birer birer «Dönmek istiyor musun?»diye sordum. dedi: «Efendi! Biz canımızı bedava bulmadık. bir çuval badem ve dut kurusu aldı. Şişman. gösterir bir ibret ve ders. Beş on kişilik saçma birşey olduğunu öğrendik. iliklenince potlar yaptı. Eşraf. Bunun üzerine kumandayı kendi deruhte edip. Herkes namusundan bahsetti. askeri hücum ettirmiş. Burada iyi bir iş yaptı. Sonra ben bu çinilerin peşine düştüm. Fakat valinin adı üstünde. Bu olmaz şey. Belediye reisi. Keza bir iki çuval pirinç. bunlar âdi heriflerdir» dedi. redingotlu. O milleti nasıl ve bedavadan pırasa gibi doğratı-yorlarmış. redingotu daralmış. oraya gelmiş. Askersiniz. nasıl olur siz emir kulusunuz. Biri kendini tutamadı. Bu da hüngür hüngür ağlanacak bir hikâye. Yusuf Kemâl Erzurum'da süt dökmüş kedi gibi. Bize çok şeyler hikâye ettiler. Kumandan. Siktir!» dedi. Bu rezalettir. Israr ettim. Ve kımıldamadı. Bir gün evden çıktım. «Pekiyi. Dedim: «Hamid bu olur mu?» «Siktir et. böyle bir kuvveti zorla. Karabekir hakkındaki Celâl Arifin it. galiba Hoca Raif Efendi idi. Camiin bu hali pek acınacak birşeydi. Çünkü emir öyledir.

Hepimiz kibirliyiz-dir. KARS Sarıkamış'a geldik. Yetimhaneler yapmış. Erzurum'da gördük ki. Kıt'al arı var. ikisi arasında büyük bir zıddiyet var. Güzel bir hava idi. istedim. onları toplamış. Bu aralık mebuslardan Soysalh tsmail Suphi. Avrupa'da o kadar geniş şimendifer yoktur. Yalnız bir kusur etti. Bu iş on gün kadar sürdü. Hem az odun yakıyor. Dosyaları verdi. ilâh. Keski memleketimizin her tarafına tamim edilse. Erzurumlular Kayserililer gibi değilmiş. Evvelce Moskova'nın halini görmüş olan Yusuf Kemâl bu işi çok iyi yaptı. KAZIM KARABEKlR Karabekir'i ilk görüyordum. Daha iyiydi. Bu adam tahsil ve terbiye işini seviyor. dedim. O halde güftesini başkasına yaptırmalıydı. Onlara baba olmuş. Sobaların yukarı kısmında bir yerde var ki. Amma bizde işte böyle. Kars'ın elimize geçmesine olan manevrayı da bize istihkâmın tepesinden gösterip anlattılar. Rusya'da bir iş görebilmek için Rusya'nın vaziyetini. Kendisi galiba musikî ile de bir derece ünsiyette. Biraz çamur ve güzel köşkler var. Bizim Kars. fakat görmeyeydim. sonra güftesini gördük. Bunun için Şark cephesi kumandanlığının bu babtaki dosyasını tetkik edeceğiz. Birleştik. Bunlar tuğladan yapılmıştır. Manâda da bir yükseklik. bir kısmını Yusuf Kemâl tetkik edip. telefat veriyormuş. Bizi boyamadılar. Yerine bir nevi darı veriyorlardı. Hiç bilmezdim. Her taraf güzel ağaçlar. Demek şiir nedir bilmiyor. Bu şimendifer ile rahat rahat ve ölüm kaygusu olmaksızın Kars'a geldik. Erzurum'da şiddetli idi. Bu adam meğerse içki. kimin kimden nüfuslu olduğunu. Belçikalılar bu Rus sobasını isl-âh ve tekemmül ettirmişler. Erzurum'dan Sarıkamış'a Rusların Harb-i Umumi'de yaptıkları ince hat. kârgir ve pencereler iki katlıdır. Bu esnada istihkâmları da gezdik. Orada Rüştü Paşa'nın (izmir'de asıldı). Bir sabahleyin. öğrenmek lâzımdır. Bu şimendifer sağlam bir şey değil. ikide bir devrilip. Bir iki çuval un almadı.. okutmuş. Kâzım Karabekir yetim çocuklar ile çok uğraşmış. der. Bizim arkadaşlar «Gidelim!» dediler. notlar aldık. Tabakları da ısıtır. Doğrusu büyük hizmettir. Rusya'da ilmî tetkikat yapacaklar imiş. Asker bizi istikbal ederken bir hava çaldı. Eşkıya değil amma. Gördüm. kimin ne fikirde bulunduğunu. sekiz on günden evvel gidemeyiz. Bizden sonra intihap edilip gönderilmişler. Karabekir bestelemiş. Erzurum'un mahrukat ve kerestesini veriyor. Yoksa Rusya'da açlıktan bir deri bir kemik kalacağmız şüphesizdi. Kars'ta Ruslar düzlükte Avrupa şehri gibi yeni bir şehir meydana getirmişler. . Razı oldular.. Ekmeksiz kaldık. Soğanlı dağlarından gidiyor. Bunlar tetkik heyeti imiş.. Su sobalar çok iyi şeyler. Şimendifer ile gittik. Yenir şey değildi. Vagona girince insan villâya girdim zannediyor. Ne yapalım? Buna da bile bile bindik. yemekleri sıcak olarak muhafaza etmek içindir.yarı yarıya verdik. Modeli oradan almalı. Neyse kavurma ile pilâva kuvvet verdik. Bereket versin evler kaim duvarlı. Zabitler. Bunlar bize Moskova'da o açlıkta kudret gibi oldu.. sigara. Burada Ruslar'm geniş şimeniöfcri var. «Hayır. Her evde yerli ve bina yapılırken duvara yapılmış koca soba var. Ruslar simsiyah ve adam başına yarım dilim bir ekmek veriyorlardı. işte bu mükemmel ormandır ki. Kavurmayı soğanla suda pişiri122 yordu. O da her vakit yoktu. Taze et gibi oluyordu. Ne vezin ne kafiye gibi en iptidaî unsurlar bile yok. Rusya'ya girebiliriz. Moskova'da neferlerden biri de aşçı çıktı. Bir yere geldik. Ali Fuad bizi Kars'ta bekliyordu. Sordum. Bir kısmım ben. ecel beşiği. Kars'ta daha müthiş bir soğuk bulduk. şişmanca. Gayet güzel kavurma yaptırmışlar. Yüzü güzel ve sevimli. Bundan sonradır ki. güzergâhı da çok arızalı. yanaklarında sıhhat alâmeti vardı. Tevfik Rüştü geldiler. bir de akşam odun atmak kâfi. Besim Atalay. Soğuk. Şiir değil. Herkes küçük dağları ben yarattım. Karabekir'i gördük. Orta boyludan biraz daha kısa. Güzel bir beste. Ayıp değildir ki. onu idare eden şahsi123 yetlerinin mahiyetini. bir şey yok. küçük küçük binalardan mürekkeptir. arasından Kars Suyu geçen iki dik tepenin böğürlerine yayılmış.. Rus şimendiferi pek geniştir. hem bir soba üç dört odayı birden ısıtıyor. Bizim zamanımızdan kalma eski Kars da duruyor.

sivillerimizde asla yoktur. MİLİTARİZM BÎR MİLLETİN YIKIMIDIR Bu hal sade bizde değil. tehlikeli bir maddedir. Ruslar. metodları girdi. îttihatçılar'a muhalif idi. azametli oluyorlar. iyi bir usuldür. Türkiye'ye gidiyorlar. Bomba gibi patlayıcı. Deli Hamid ise komünistliğe müthiş düşman. Roma'nın Protoryenler'inin. Bu sebeple onlara. Kendisine sahihten muahede yapabileceğimizi ve bu babtaki haberinin mevsuk olup olmadığım sordum. Hepsini de öldürüp denize atmış. Bilhassa Deli Hamid'in çok parmağı vardır. amma. Bunlar bu sanatın terbiyesiyledir ki. Tafsilâta girmeyelim. sivilleri iyi bir surette yetiştirmek herhalde münasip ve lâzımdır. Tuhaf hepsi azametli. Bu sahada da halkta komünistlik aleyhine şiddetli bir aksülâmel hâsıl olmuş olduğunu görüyorduk. Disiplin. evvelâ mükemmel istihbarat yapmalıdır. kafamız boş. Nitekim Kars'tan itibaren istihbarata başlamıştım. Komünist propagandası yapacaklarmış. Bolşevik aleyhinde. Hükümetin de hiç bir dosyası yoktu. Kendi kendime «Demek Ruslar muahede yapmağa razıdırlar. Ankara'da Rusya hakkında hiçbir haber yoktu. Türlü sözler ile bunlara hakaret etmiş. Çalımı da pek severler. Heyet-i Vekile bize bir talimat bile vermemişti. bunları bir motora koyup biraz uzağa götürmüş. Moskova'ya muahede yapmaya. Terbiyeli. para ve silâh dilenmeye giderken bu iş fena bir şeydi. bu mühim tefavvük. Bana: «Seni şimdiden tebrik ederim. Millî hareket esnasında hemen hepsini gördüm ve görüyorum. Meşrutiyetten beri de bizde yine ihtilâllerin başında asker. Pek doğrudur. Muvaffakiyetin temel taşıdır. Karabekir de aklını başına almış. kâfi değildi. Mim koydum. Bu dahi onlarda umumî bir sıfat gibi mevcut ve aynı derecede. Suphi'yi. bütün milletlerde askerlere mahsus bir illettir. orduyu ihtilâlden kurtarmış. Azametli. Hiç olmazsa neticeyi elde ettikten sonra yapmak dirayetini gösterseler idi. Bundan da istibdat ve müstebit doğuyor. Şaşılacak şey. istanbul'dan tanırdım. ben buna çok ehemmiyet veriyordum. itimad-ı nefs veriyor.» dedi. Bu suretle Alman usulleri. Giderken de elimiz. Dosyalarda iyice malûmat bulduk.Katilleri meydana çıkarttırmak için pek uğraştılar. Yâni zabiti sivriltmezler. Yalnız şunu söyliyeyim ki. birinin diğerinden eksiği yok. Bu şeref sırf sana ait olacak. İnsan. vakayı haber aldılar. emirlerin derhal icrası usulü onlara kendilerini bir şey zanettiriyor. «Militarizm bir milletin yıkımıdır» demişler. bunu yaptıran kısmen hükümet idi. siyasî ve diplomatik bir işi yapacak mı. Ona hakaret edilse. Ve bunun önüne geçilmesi için çareler aramışlardır. Bu aralık Mustafa Suphi ve arkadaşları olarak 14 kişi Rusya'dan Kars'a geldiler. Bu mülâhaza iledir ki. evvelce gitti. «Tam yerinden haberim var» dedi. beni buldu. Zabitlerimiz intizam ve nizam altında çalışır. şüphesiz bir surette müreccah iseler de böyle yapılacağına. Bu da militarizmi millî uvziyetin ciğerine kadar sokuyor demektir. Zaar her şeyi halleden kılınan kendi ellerinde olması onlara gurur. Her biri kendinden başkasını beğenmez kurum ve çalım sahibidir. Biz de Rusya'ya geçtik. Askerlikte de böyle. Bu Kethüda'yı tanırım. Bu güzel bir haberdir. bizi çok tenvir etti. keza general rütbesini lâğvetmişlerdir. çok talihli adammışsın. Erzurum'dan itibaren Trabzon'a kadar merhale merhaleahali toplanıp bunların yüzüne tükürmüş. Nihayet Trabzon'da Kâhya. yağlı memuriyetlere geçiyorlar. bunlar ihtilâlin muvaffakiyetinden sonra da büyük mevkilerin üstüne çöküyorlar. Olmadı. Şimdiye kadar ben bizim asker takımıyla bu kadar temasta bulunmamıştım. Türk ordusu Almanlar tarafından terbiye edildi. Muahede yapacaksınız. Görüşmesi de nâzik. Çok iyi bir görüş. İstedikçe istemekte mahzur yoktur» dedim. Yalnız bu tablo içinde bir şey bariz bir surette dikkate çarpıyordu. hattâ genç birkız gibi de utangaç. Çünkü Yusuf Kemâl. Ruslar kendilerine para ve mücevherat da vermişler. İsviçre'de orduyu adeta milis tarzına benzer bir hale koymuşlardır. Trabzon'un kabadayısı idi. filozoflar bu sebepledir ki. Suphi. yola çıkmıştık. Suphi'nin yanında bir Rus kadın da varmış. Moskova'da bize bir düziye söylendiler .kahve dahi içmemiş. Fuhuştan eseri yokmuş. bizim yeniçerilerin yaptıkları malûm. . MUSTAFA SUPHİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? Suphi ve arkadaşları gitti. Yapamadı. Asker milleti siyaset denilen şeyin yanına asla yanaştırılmamahdır. 124 Henüz Rusya hakkında hiç malûmatımız yoktur. istihbarat böyle işlerde ve her işte en mühim bir şeydir. hukuk-u esasiye âlimleri.

Bizi misafir ettiler.. Bu ne demek? Manâsını bir türlü anlıyamadım.. öyle bir iki söze kanıvermek felâkettir. yine biraz kırıyormuş.» Buna büyük bir mim koydum. Zengin de olmuştu. Bu adama sordum. Tiflis'e geldik. Dedi: «O istiyor ve o istedi mi yapar. «Enver Paşa. Birşey yok. GÜMRÜ Trene bindik. yine yürüyor. Tiflis'e doğru gidiyoruz.. dünya bunu öğrenmiştir. O esnada astığı astık. Katil katlolunur. Önündeki cadde geniş ve güzel. Ermenistan'a girmiş. Üzerine bir fonüküler ile çıkılan ve altında bir yaya tüneli de olan dağ onların karşısında görülüyor.. Istiyebildiğin kadar iste. Hele hayale kapılmıyalım. Kendisi ise Bolşevik ve Rusya'nın mümessili. O soğukta bir çok adamın ayağı çıplak dolaştığını hattâ bir takım insanların çıplak olup vücudlarına bir çuval örtmüş olduklarını gördüm. fakat uyku da gitti. Stalin'in muahede yapmak fikrinde ve isterse yapacak kadar kuvvet ve nüfuz sahibi olup olmadığını sordum. Gümrü'ye geldik. Asla. En iyi otele indirdiler. kabine reisi Hadis-yan. 125 Gürcü. Ruslar bu eski Türk şehrini imâr edip güzel bir hale koymuşlar. Bir müddet sonra meçhul bir katil tarafından öldürülmüştü. Bu hükümeti idare edenler Menşevik Gürcüler. iki kardeş düşman. Bu da «Muahede yapmağa muvaffak olacaksınız. İri şişman. Uyandım. Rusya'yı onun idare ettiğini bilmiyordu. Uyuduk. Neyse malûmat aldık.» dedi.. Moskova tarafından Ankara'ya gidiyor. Yine koç gibi bir baş vuruyor.. Meğerse bir tünele girmişiz. Böyle şey de ne işitmiş.. ilâh. Trene bindik. Sta-lin'e müracaat ediniz. fakat inanalım mı? Diplomatlık bu. alınacak. Kâhya. Harbiye Nazırı «Derminpasyan». Su testisi su yolunda kırılır. NAHClVAN. Bu düşüş Taşnaklar'm düşüşü demekti. Vurduran Trabzon askeri kumandanıdır.. Ancak üç dört yıl sonradır ki. İyi bir bina. Üs-tünekorku da caba. Bakalım onu katledenler ne olacak?. KARABAĞ Bu esnada Gürcü Cumhuriyeti var. îyi haber. Tünelin üst kısmında stalâktit halinde o kadar buz olmuş ki.. Tren duruyor. Yerine Komünist Ermeniler geçtiler. Şehiri gezdik. O da her şubede bu suretledir. Moskova'dan ta Kırım'a ve Kafkasya'ya kadar binlerce şehir ve yerlerin adını böyle değiştirmişlerdir. ne görmüştüm. Kardeşi general olup Ankara'da Gürcü Menşevik ve millî hükümetinin sefiri. Yüzleri de kaşeksi halini almıştı. Ermenistan Moskova'ya merbut Bolşevik bir cumhuriyet oldu. tamamiyle Azerî Türkler ile meskûndur ve ti-caretgâhtır. bir kıyamettir koptu. Hâlâ Paris'te o komiteyi idare ederler. katlolundu. Şehrin dörtte biri ise Şeytanpazarı adında olup.Vaktiyle Ruslar zabtedince buraya Alek-sandrapol adını koymuşlar. Ben bunları işittiğim vakit daha henüz kimse Stalin'in diktatör olduğunu. Sen niye göremiyorsun? diyorum. kestiği kestikti. treni geçirmiyormuş. Ermeniler'den de korkuyoruz. bu muahede. Rusya'dan dönüşümde bana ikram da etti. Gayet nasyonalist bir hükümet. Ve komite sandığından yeyip içerler. Bize suikast yapmaları mümkün. Bir şeye inanmak için çok vesikaya istinad etmeli. Medi-vanî'ye göre Bolşevik recüllerinin en nufuzlusudur. Ba-tum'a gelip Türkiye'ye geçmek istedikleri zaman. Suphi. 126 TİFLİS. Nazım.. Enver lehinde Trabzon'da tertibat yapmış. Demek muahede olacak. güzel biri. Gece oldu. MEDİVANİ Moskova'dan gelen «Medivanî» de Kars'a vasıl oldu. Böyle böyle delikten de geçtik. Kâhya da katildi. Bizim coğrafyacılar eski Türk adlarını bulup haritalarını yapmalıdır.» dedi.Vazifelerin en mukaddesi millîdir. Bu tarafta kükürtlü sular ile güzel banyolar da yapılmış . Sanki vagonların üstlerini söküyorlar.. Vazife böyle olur. Daha tetkikat lâzım. Yaşa!» diye bağırtmış. Tren bir vuruyor. bütün kabine azası iran'a kaçmış.. Bana birşey söyledi ki mühimdi: «Eğer bir güçlüğe uğrarsanız. yine geri gidiyor. Mustafa Kemal'in emri tertibiyle yapılmıştır. Ermeni ahalinin hali perişan. bir kısmını kırıyor.Kayıkçılar kâhyası idi. Yusuf Kemâl «Ne diyorlar?» diye bana soruyor. Gümrü'de hâlâ bizden bir ufak müfreze asker var. Bunlar Taşnak komitesi reisleridir. Sebebi Enver. Gece yarısı bir müthiş tarraka. Taş-nak Ermeni Hükümeti yerinde tutunamayıp düşmüş. Bunun sererine fener alayı bile tertip ettirmiştir... Medivanî'nin şu küçük sözleri Şark Cephesi dosyalarındaki yüzlerce vesikaların topundan mühimdir. Stalin de Gürcü'dür. Bize mağlûp olunca diğer taraftan bir Rus ordusu da gelmiş. ilâh.

Gürcüler zevkine düşkün bir millet. Gürcüler de Ermeniler'in can baş düşmanı. Gördüm ki. Türkçe ve Türk duygularıyla burada şarkı işitişim beni pek sevindirdi. Çok nefis şeyler imiş. şampanya aldırdı. Rum da murabahacıdır. bu pek az ömür süren cumhuriyetlerin ricali. Bu hal. iki şey daima bana çok tesir eder. Bunlar silâhla müdafaa etmişler. içip dans ediyorlar. cidden nefistir. Çok şarap içiyorlar. konyak ve emsali imal ettirirlermiş. Bu boynuzlar bizim dervişlerin zefirlerine benziyor. Ermeni. muallimler yetişmiş. Moskova'da içtik. Aradaki düşmanlığın bir sebebi de bu imiş. her şeyi nasyonalize ediyor. Çocuklar yetiştirmişler. Şeytan bir başvekil ve dahiliye nazırı var. çok şükür. Ermeni de hicrete mecbur olup gidiyor. Kendimi bir türlü tutamadım. Nitekim Nahci-van vakalarını Kars'ta dosyalarda görmüştüm. ikibiner hanelik. Bu adam Ermeni meselesini zikrettiğim gibi hallediyor. Tuhaftır. Galiba sekiz on sandık idi. Ermeniler'in mallarını ellerinden alıyor. Başka millet yok. Gürcü ve Ermeni arasındaki düşmanlığa nisbetle meğerse yağ balmış. Bunları da böyle tarzlar ile halledecek. Şiî hep beraber Şiî camiine gittik. hem Gürcü'den ziyade. dost bir vaziyette. Şimdi Paris'tedir.Ermeniler Gürcüler'in. istihbarat yapmasaydık. Sünnî. hem de zengin. Bu millet çalışkan. Ermeniler bunlara çok tecavüz etmişler. Tuhaf bir şey oluyor. Yahudi gibi her yerde murabahacıdır. Asılardan beri birbirini yiyen bu iki mezhep Türkler'i bugün Tiflis'te adeta uyuşmuş. Ermeniler Kafkasya'da bu dağların şimalindeki Rusya'daki Ruslara da aynı şeyi yapmışlar. Burada Türklerden muharrirler. Türk ahali bizi camiye davet ettiler. Hocaları çocuklara bir ağızdan millî bir şarkı söyletti. boka nisbetle tezek. Adı Ramişolli. içlerinde mercimek tanesi kadar buzlar hasıl olmuş. elbiseleri temiz. İşte bu adamın bu dehşetli fikri ve icraatıdır ki. Şarabı boynuzlara koyup içiyorlar. Ermeni demez. Bu haldeki bir şişeden şarap ve şampanya içmek pek lezzetli oluyor. Ağladım. Gürcüler Ermeniler'i hiç sevmiyorlar. ötekilere göre.diğer ahâli Hristiyan Gürcü ve Ermeni'dir. Müslüman Gürcü denen Acarlar meselesini de bunları Acaristan'dan kaldırıp. ihtilâl ile birçok mahsul kalmış. diğeri Sünnî müftüsü. Ondan şarap yapar. Bu gazetelerin en meşhuru «Molla Nasreddin» (bizim Nasredin Hoca) adındaki mizahî gazetedir ki. Bizi müftüleri ile beraber karşıladılar. anber halindedir.. Tiflis. gazeteler çıkarmışlar. Yolda şişeler donmuş. Hiçbir Rus da Ermeni'yi sevmez. gördüm. kimi Tiflis'e kaçmış. Bunlar bize geliyorlar. Amma. Azerbaycan ile Gürcistan bu sebepten ihtilâfa düşmüş. Bu sebeple de Nahcivan'ı muhtariyetli bir hale koyup Azerbaycan'ın tabiiyeti altına verdik. Aşık Ga-rib'in yurdudur. şampanya. Bunların içinde Haydar Bomakof adında biri var. Şarapları güzeldir. Şarap. diğeri asker çocukları. saçları taralı. Ona hakaret ifade eden bir ad takmıştır. Bunlardan da işe yarar bazı malûmat aldım. Bunlar çarların kavlarını teşkil edermiş. o adı söyler. Üzüm yetiştirir. onu da kendi içer. Türkler'le Ermeni arasındaki düşmanlık. Burada toplanmışlar.bu iki millete mahsustur. Yusuf Kemâl de birçok şarap. Beni bir Türk idadi mektebine götürdüler. Gürcistan'ın diğer mahallerine serpiştirerek kökünden halletmek istiyor. Güftesi ve bestesi pek güzeldi. Mezarı otelimizin karşısındaki dağın öbür yüzündedir. Eğer tetkikat. Azerbaycan. bazı haberler veriyorlar. Çocukların başlan açık. • 127 Bu sanatsız milleti Ermeniler fahiş faizler ile soyup sovana çevirmiş-lermiş. sanat sahibi değildir. bunları bilemez ve yapamazdık. fakatErmeniler birçok köyü yakıp büyük mikyasla katliâmlar da yapmışlar. Burada da tetkücata devam ediyorum: Bolşevikler Demirkapı. Hattâ Çarlar burada büyük bir fabrika yaptırmışlar. Tiflis'in cenubunda da Borcalı denilen halis Türkler var. Gürcü hükümeti. Yakında plânını tatbik edecek Zakagal tarafları da hep Türk. Tiflis'te iki müftü var: Biri Şii. Bulunduğu yeri insafsızca soyar. Gittim. Tıpaları yarı fırlamış idi. Bu camiin içi . Sade biraz zürradır. Mektepler açmışlar. Asetinler'in ve Çerkesler'in yerlerini almış. ileri gelenleri kimi ölmüş. Tiflis çarların son devrinde de bir Türk harsı ocağı olmuş. Ticaret ellerinde. Ermeniler. Beni ekseriya ağlatır: biri Türk mektep çocukları alayları. Burası da halis Türk. Ermenistan orayı ve Karabağ'ı istiyor. Ardahan tarafları da halis Türk. Türk hayatında saz şairleri içtimagânı olmakla meşhurdur.. hükümet satıyordu. Köyler biner. bana Moskova muahedesinde bir muhtar Acaristan teşkili için maddeler koydurmak fikrini vermiştir.

Bu adamlar pek dirayetsiz idiler. Müftü bir nutuk verdi. keza Ruslar'ın da çok iyi insanlar olduğunu. harsında serbest bıraktığını memnuniyetle gördüğümüzü. para dilenmiye gidiyoruz. Böyle anlarda derhal insiyatifi alıp işi düzeltmeli. Baktım Yusuf Kemâl de Ruslar'm aleyhinde söylüyor. Bu vaziyette burada Ruslar aleyhine bir şey söylenir mi? Mutlaka kulaklarıma gider. niye gidiyoruz. Oraya silâh. Hem de Yusuf Kemâl komünist idi. Gürcistan'ın istilâsı için Ruslar'm bize ihtiyacı olur mu? Hem bizi iştirak ettirip de bize avlarından bir parça verirler mi? Böyle bir maksat yoktu.. heyecanlı söz söylüyordu. Sırrını alır. Yusuf Kemâl'in bu hareketinin saiki sırf onun hilkatidir. Ruslar. Doğrusu çok beyinsizlik idi. Fransızca tabirleri zikredeceğim. Etrafımızda pervane gibi dönüyorlar. Hem onların aleyhinde bulunmaktan bize bir kâr yok ki. Yıllarla nik-bette kalarak bunun cezasını çekti. çocukların bile bileceği bir hakikat. impressionnable. Tabii böyle bir yere evvelâ pek çok casus gönderilir. Ve elbet burada casusları vardır.. Kolayına ilk gidişte muvaffak olamamışlar. bundan böyle kardeş gibi geçinilmesi. Bekir Sami Asetin istiklâli ile uğraşmış. götürdü. Bunu Gürcü hükümeti biliyordu. Rusya'daki Türkler'e çok iyi baktıklarını söyledim. Bu adam dünyada diplomat olamaz.bütün duvar ve direkleri çini yerine aynalarla süslenmiştir. Bir defa söz dinlendi. Bunu tarif için iyi Türkçe kelime yok. Mutlaka adamcağız deli oldu. Tüylerim ürperdi. Şimdi camide müftünün sözlerinden müteessir oldu. Be adam bize Ruslar lâzım. dedim ya Yusuf Kemâl gibi söylemek için insan deli olmalı. Dirseğini dürttüm. istediğini söyletir.Telâşları. fakat benim her defasında hemen tashih ettiğimi söyledi. Ruslar'in Gürcistan'da pekçok adamları var. Nereye. Şayanı hayret bir şey. havada bir değişiklik gördü mü hemen dümeni kırar. kızdırır. Yine bocalıyordu. Bilâkis zarar var. çıldınyorlar. Yusuf Kemâl'e usulca «Ne halt ettin be? Bu sefer ben nutuk söyliyeceğim» dedim. Bu. Sade o vak'anrn tesir ve ilhamı ne ise. hiçbir şeyi yoktur. Artık mantıkî. Oradan çıktık. Zannedi-yorlarmış ki. Muhitte bir başkalık. Gürcistan'ın zabtına karar vermişler. Bundan fena telâşta idiler. Bir vak'a ve sözden âni bir suretle müteessir olur. Yusuf Kemâl'e bu yolda söz söyletecekler ve sırrını almağa çalışacaklar. Çiçerin'in bize muahedenin ilk devrelerinde şiddetle saldırması ihtimal Yusuf Kemâl'in bu ve biraz sonra göreceğimiz diğer hatâsından ileri gelmişti. heyecana düşürür. hepsinin ana dili Türkçe olan Türkler olduğunu. Böyle adamı karşısındaki müteessir eder. Bizim Heyet namına Yusuf Kemâl reis sıfatıyla cevap verdi. O esnada Ruslar Azerbaycan ve Ermenistan'ı almışlar. Orada da Sünnî müftü nutuk söyledi. Onların tevehhümü idi. komünistlikten vazgeçmiş gibi fikirler söylemeğe başlamıştı. Nitekim Moskova'da bir128 gün Çiçerin bana Yusuf Kemâl'in Rusya aleyhinde sözler söylediğini. nitekim Gürcüler. Sıra Gürcistan'a gelmişti. mantığı derhal kaybetti. Bunlar Yusuf Kemâl'in potunu düzeltmek için idi.. Ruslar ile aramızı açmak istiyorlar ya. Bizim reis neler söylüyor. Hattâ Gürcüler bizim heyetin Moskova'ya gidişinden pek ziyade hoşlanmışlardı. Ittihatçılar'ı zemmetmiştir. Fakat Erzurum ve Kars'taki zihniyeti görünce. artık o da odur. Yusuf Kemâl de ne haltlar etmiş. Bütün cemaat ve Şiî müftü de beraber Sünnî camiine vardık. Sebebini biraz sonra söyliyeceğim. zarar veya düşünülmüş bir siyasi tabiye.. Çünkü çok impulsifdir. maarif.. dizimle ittim olmadı. Ne diye aleyhlerine söylersin. Aklı. impulsif bir adamdır. Başka türlü lâkırdı söylemeleri mümkün olamazdı. Müftünün sözleri hiç şüphesiz onu aldı. Yusuf Kemâl hilkaten pek irritable. Şah Abbas camiidir. aklî. Tiflis'e girerlerse halin harap olacağını söyledi. kederleri aşikâr görülüyordu. Ruslar şark-ı şimaliden biz cenub ve garptan hücum edip Gürcistam zaptedeceğiz. Güzel. Ben söze başlayıp Şiilik ve Sünnîliğin hükmü olmadığını. Nitekim Ittihatçılar'rn gözdelerinden iken 31 Martta askerin karşısında isyanı medh. Ruslar'dan şikâyet etti. Birşey öğrenemiyorlar. Bolşevik yapmışlar. Ruslar ile ittifak yapacağız.Müftünün sözleri mutlaka Gürcü hükümetinin sözleri idi.. Gürcüler ise Ruslar ile aramızı bozmak istiyorlardı. Mesele kâr... ticaret ve sanata çalışılma lüzumunu söyledikten sonra Gürcü hükümetinin iyi olduğunu Türkler'i. işte bu bir iki gün sonra oldu: Tiflis'te öğrenecek bir şeyimiz . düşmanlık dostluk değil. Sözü yine ona bıraksam bu sefer tüy dikecek.

Dünyadan haberi yok. aldırmıyor. Tiflis Şehremini de eski komitecilerden. aman söylediğim tashih et!» dedim. içiliyor. Beni görmüyorlar.. Derken Saffet'i bardak bardak içer gördüm. Canım karışma meselesi değil. Gürcüler yine bir halt edecekler. bu halde politika konuşulur mu?» dedim. Saffet'i odama çağırdım. sır kapmak hırsından o kadar mestolmuş ki. Bana içmediğimden şikâyet ediyorlar.kalmadı. Yeniyor. Hazinin arasında Rus casusu da olması muhakkak. Yusuf Kemâl arka üstü yatmış. Hem nutuk söylüyor ve derhal her birimizin çenemize bir bardak şarap dayıyorlar. Yusuf Kemâl yok. «Defol! Ben . Bina başıma yıkıldı. Başka ne yapayım? Çare yok ki. «Politika yapıyorum» dedi. Ruslar aleyhine şiddetli bir bombardıman açmasın mı? Bu bence iki kere iki dört eder gibi belliydi. Yusuf Kemâl zıpladı. kafasına vursan duymayacak. Diğeri sarhoş değil.. Yanımda. Türk. o dinliyor. reislik meselesi değil. Herif bütün kulak kesilmiş.. Ben de uzaktan göz ettim. Fransızca. Çünkü hilkatini biliyorum. Gürcüler hareketimizi geciktirmek istiyorlar. Sarhoş da olmuştu. Biraz sonra Ali Fuad da söyledi. Yusuf Kemâl'e: «Burada ne yapıyorsun?» dedim. Derhal kalktım. Derken nutuklar başladı. Ben kolay kolay sarhoş olan bir adam değilim. lüzumunu bildiriyorlar. diğeri bizi Ruslar aleyhine söyletmek ve onlarla muahede yaptırmamak. Ziyafete gideceğiz.. Sade Başvekil ve Dahiliye Nazırı olan zat yok. Rakı mihenk taşıdır. Gittik. İnsanın cibilliyetini meydana kor. Eee. Onlara da acıyorum. Onu. zorlandım. Ben içmemekte sebat ettim. bilhassa sarhoşlukta böyle yapmaması mümkün değildi. Sofra kurulmuş. Bir büyük binada deli gibi odadan odaya koşuyorum. «Sus. öğrenmek. Yusuf Kemâl öyle değil. Ben hiç içmiyorum. Kalktı ve başladı. O da içiyor.koştum. Sakın içmeyelim. Bunlar iki şey peşinde: Biri Moskova'ya niçin gidiyoruz. ilerleyip yanlarına vardım. fakat fena bir şey söylemedi. iş yolunu aldı. mesele bir vahim pot kurmak meselesi. Çünkü askerdir. üstüste nutuk veriyorlar. bu nutukların tesiri altında. Şehiremaneti namına bizim heyete bir akşam yemeği ziyafeti verdiler. Yusuf Kemâl'in zayıf kalbi ve siniri de malûm. Bir düziye bize rakı sunacaklar. Hükümet azasının ekserisi var. Binanın taksimatım da bilmiyorum. Başının altında bir yastık. Bu adam şeytan çekici gibi bir şey. Birçok içme bilirim. Nihayet bir odanın kapışım açtım. Dedim ki: «Arkadaşlar! Bunlar bizim ağzımızdan sırrımızı kapmağa kalkışıyorlar. O bitirince ben kalktım. Ağzı kızmış. Biri ölü gibi sarhoş. Onun. Bu nutuk biter bitmez. Bizimkiler de az içiyor.. Ancak o vakit farkına vardılar. ben senin âmirinim» demez mi? înnallahe maassabirin. Henüz buraya gelmeden evvel söz de verdik. Gideceğiz. «Hiç olmazsa içimizde bir ayık bulunsun» dedim. Onun ağzı ile Gürcü'nün kulağı arasında ancak ' bir arpa boyu mesafe var... içti ve oldu.. uzun ve manda derisi kanepe. Gürcü herkes de adamakıllı sarhoş. Ramşvelli de başının yanına oturmuş kulağı Yusuf Kemâl 'in ağzında. Sinirli sinirli eteğini çekiyorum. SARHOŞLUK VE BİR SKANDAL! Derken Gürcü Dahiliye Nâzın Ramşvelli geldi. Yusuf 130 Kemâl söylüyor.. Yusuf Kemâl'in yanına oturdu. Ruslar aleyhine ateş püskürüyor. «Sen bana karışamazsın. Ali Fuad karşısında. Yine aynı mealde ateşli bir nutuk söyledi. Gürcüler ile de dost yaşamak istediğimizi ve bu tarzda şeyler söyledim. Dalmışım. Biraz durdum. Ali Fuad'ı.Hiç içmemek de olmaz. Yusuf Kemâl de içmeğe başladı. Dinlediği yok. bizi Gürcüler'in tabiî dostu gösteriyor. «Pekiyi çok sarhoşsun. şu manzara karşısına çıktım. Ayıklığında olan huyu sarhoşlukta birkaç misli artar da. fakat bir aralık baktım ki. Nutuklar. Şimdi sarhoş da. «içme» dedim. Öyle iken içmedim. sar129 hoş edip sonra sırrı almağa çalışacaklar. Şarapla kafası da kızmış. Düşündüm. Biraz kendini medhetti. Hah. varsın azamet satsın. tıpkı onun gibi. hilekâr ve fena şeylere meyyal bir hali var. dinliyor. Kafalar kirişlenmiş. mahsus cin gibi gelmiş amma. Ben söyledikçe köpürüyor. Ruslar'a karşı ittifak etmemiz. Elli altmış kişilik bir sofra. generaldir. Yahudiler'in Sina Çölü'nde pusulasız dolaşmaları gibi odadan odaya giriyorum. Şaraplar da pek nefis doğrusu. Her verdikçe bir yudum içip bırakınız! Camide olan şey tekerrür etmesin» Herkes «Muvafıktır» dedi ve içmemeğe söz verdiler. Gürcüler.Mürettep bir şey. Yüreğim titriyerek dinliyorum. Onun sözleri hilâfına olarak Ruslarla pek çok dost olduğumuzu.

hararetlendi. bu işi mahsus tertip ettik. O da sarhoş. Yusuf Kemâl'i otomobile koyuyorum. Sabah oldu. herkes otele gidiyor. Sabah gelip ben açacağım. Belki de bir çeyrek böylece tuttum. git şimdi politika konuş!» durdu. siyasî mühim müzakereler yapacağım». Ben de kucakladım. Ellerini açıp yere uzattım. benim de hakkım var. kimseye inanmıyor.. Ya cebindeki şifreyi çalaydılar. Burada «Hûd! Şimdi döverim. «Etme. Yedik ve içtik. «Zararı yok. Yüzümü tırmalamıştı. gık diyemedi. Dedim ki: «Vallahi seni şimdi vurur öldürürüm.. Şakası yok. baktım yatağının üstünde. Allah senden razı olsun!» Şifreyi kaptırmamıştık.senin âmirinim. Sözleriyle de bunu te-yid etti. Affmızı dilerim». Dedim: «Haydi. kilitledim. Üçümüz bindik. Hâlâ geçmiyor. Kalkamadı. Birgün de kuvvetimi denemek istemiş idi. Bu halde politika konuşulmaz ki.. «Haydi. Benim bu yaptıklarım bir diplomata yakışmaz amma diğerleri de tuzakçı. «illâ gideceğim. Adam avını pençesinden bırakmak istemiyordu. Çalmasınlar diye korkuyordum. Artık burada da bir işimiz kalmamıştı. Şimdi Ramşvelli söylenmeğe başladı. Namusum. git!»dedi.. hayatım mahvolabilirdi. Aşağı indirdim. bilâkis azıyor.. efendim» dedim. gittim. Otomobilden inmiyor. soyun yat! Kapını kilitliyorum. Hiç bir şey söylemeyip yanımdan kalktı. Çünkü derhal farkına varıp şimşek gibi dönerek aradım. Nice yıllar sonra Paris'te Azerbaycan'ın istiklâli günü merasiminde bu Ramşvelli'ye rastgeldim. gel! gidelim!»dedim. hadi otele. geldi. gitme Yusuf Kemâl!» Hayır. Dahiliye Nazırı da Yusuf Kemâl'i alıp savuşmuş. 131 olmuş. İşin tertib olduğu aşikârdı. Ankara'ya ilk gittiğimiz zamanlarda Eczacı Hüseyin Hüsnü bizi bağma davet etmişti. Bu da gidiyor. Sekiz on arkadaş var. O esnada Gürcüler başıma birşey getirebilirdi. Bana eliyle sataştı. Ali Fuad'a haber yolladım. Kafalar. Bu Hariciye Nâzın pek genç ve henüz toy biri. koynunda taşıyordu. Bu kuvvet tecrübesi çok iyi ¦¦• ' ¦•¦¦. istikbâl. Dedi ki: «Mösyö. Vaktiyle Ankara'da yanımda onu yere yıkıp altıma alışım ne iyi olmuş. Bu tehdit pekiyi oldu. Baktım ki gidecek. Otele geldik. Zannımca henüz bir sır da söylemeğe vakit olmamıştı. Ondan pek kuvvetli olduğumu biliyor. Gürcü Hariciye Nazırı geldi. benimle beraber gel! Ziyafet bitti. Yaptığım tehlikeli bir cesaret idi de. Kusura bakmayınız. illâ gidecek. Bir an tereddüt edersen seni burada eşek sudan gelinceye kadar döveceğim» dedim. sarhoşluğun tesiriyle de hakikati söylemiş oldu.•v>"^ ¦'•¦ ¦¦¦-¦¦¦ . Konuştuk. kapısını açtım. «Dokunmayın! kendi kalksın bakalım!» dedim.» dedim. Hayır. Tuttturdu. . Kalkmağa uğraştı.. Meselâ oka bir kiriş darbesi vurursun bu yana gider. Zaar.. «Derhal kalk..» dedim. O da benim.<¦¦'•¦'-¦ •• ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦. Uğraştık. Anahtarı alıyorum. Fakat koyamadılar. Nihayet arkadaşlar beni de üstünden aldılar. Bıraktılar. Akşamki işlerini söyledim ve sordum. Sustu: Yusuf Kemâl'i aldım. Ve bilmediğim bir binada aradım. Bir müddet sonra Ramşvelli'yi Paris'te bir Gürcü vurup öldürdü. buldum.» Yatağına yatırdım. Baktım şifre cebinde ferahladım. Sabah konuşursunuz.. Büyük bir nedamet ve samimiyetle «Doktor! Beni büyük bir rezaletten kurtardın. Elleriyle yüzümü tırmaladı. Yine Yusuf Kemâl ile muaraza ettik. «Etme Yusuf Kemâl. ¦..» dediğim zaman tıpış tıpış gelmiştir. sakın zannetmeyiniz ki. Nihayet sırtüstü yere çaldım ve üstüne bindim.Süt dökmüş kediye döndü. Çarmıha gerilmiş gibi bir vaziyet aldı. Arkadaşlar korkup tabancamı cebimden aldılar. Şimdiye kadar sakin olan Yusuf Kemâl otelde tekrar azdı. «Ya ağzından bir şey kaçıraydın. Elinden tuttum ve şiddetle çektim. Kaldırmak istediler. Odasına çıkardım. Hakkı var amma. vaziyeti başka türlü kurtarmak mümkün değil. sana emrediyorum. Gitti. nihayet bu vak'ayı söyleyip «Bizi Tiflis'de dolaba koyuyordun» dedim. Ağzımla da burnunu ısırdım.. Ona sertçe. Hadi in!» indi. Bereket versin çabuk farkına vardım. Yol hazırlığına başladık. Yusuf Kemâl ile her hususta rekabet halinde idik. işte Gürcüler bizi bir dolaba koymak istediler. Dedim ki. Amma da impulsif adammış. Dahiliye nazırının vaziyeti de henüz birşey alamadığını gösteriyordu. Yusuf Kemâl şifreyi. diyor. tertip veçhile Dahiliye Nâzın sofraya gelince Gürcüler sağımdan beni lâfa tutmuşlar. kararını vermiş bir adam tavrıyla: «Mösyö görüyorsunuz ki pek sarhoştur..

derler. Beş altı basamak merdivenle yer altına indik. Yusuf İzzet Paşa kumandasındaki bu ordu. ne çare söylenecek. ısıra ısıra yiyorum. Şehir bu harplerden biraz müteessir olmuş. Ankara'ya dönüyor» daha ilk adımda hayret e-dilecek şey. Kimin aklına gelirdi. Kaşıkla yiyorum.. Gittik. Vagona bırakıp gitmişlerdi. Burada kıtal ve harp olmuş.Dediler ki. işte.. kıyamet kopacak. Düşmez kalkmaz bir Allah. görünce insanın buna maî altın diyeceği geliyor. havyar da getiriyorlar. Ekmeğe kalın bir tabaka tereyağı üstüne parmak kalındığında havyar koyup. Türkler'i kurtarmış. Teselli ettik. öğlen ve akşamda sofrada yine havyar. Ermeniler Türkler'e hücum etmişler. Bir hanım. Yerindeyiz.. «Haremim ziyaret edelim. Ne imişler. Hattâ Moskova'da giderken gocukları (kırk kadar) şimendifere getirmişler. Azerbaycan hükümeti misafirperver insanlar. Ve epeyce sıkıntı çekti. Birgün Bolşevik denen adamlar gelecek.Işte görünmez bir kaza. Takdir fabrikalarını. Sabahları alâ havyar ve hem bol. Bize astragan deriler. «Takiyef Hanım» dediler. Bizim istanbul'daki Selimiye kışlasının bir cephesi kadar bir azametli bina. AZERİLERİN MİSAFİRPERVERLİĞİ *\ Azerbaycan hükümeti bize gayet güzel yemek veriyor. Doğrusu pek nefistir. Bir kısım Türkler Harb-i Umuminin sonlarında ve mütakere iptidalarında ingiliz ordusunu çağırmışlar. aman ne hoş! ömrümde böyle güzel havyar yemedim. gaz. Âdet yerini bulsun. Allah görünür görünmez belâdan saklasın derler. iskeleti duruyor. Bâkü'yü almış. Anberyo pirinci gibi uzun bir pirinçle çıplak pişi-riyorlar. Büyük ibret!. ilk topraktan çıkan çamur sarı renkte. 132 TAKÎYEF Petrol zenginlerinden meşhur bir Takiyef vardı. hepimiz de havyan oburca yiyoruz. hiç tuz görmemiş. Bâkü ise daha sıcak. şükür bir şey olmadı. Dediler: «Evi bu idi». bunlarla birçok emtea-i ticariye satın almış. Ali Fuad da böyle çok yedi. istediğim kadar yedim.. Takdir kazanının dibinde mazot kalıyor. fakat yavan lâftan ne çıkar. Kafkas dağlarına kadar varmış. et. Zavallı Hanım'a pek acıdım. Bizi askeri merasimle karşıladılar. Tiflis'de Kars gibi soğuk yoktu. Bir odada basit eşya. Yazın ise çok sıcak oluyor. Meşhurdu. Ermeniler rahatça. büsbütün taze. benzin. fakat Ruslar gelince mektebe darbe vurmağa başlamışlar.) ayrılıp muhtelif musluklardan akıyor. bir tarafına da üzüm ve saireden yapılmış tatlı ilâve ediyorlar. Bizim ordu gelip harbetmiş. Pek zengindi. Bilhassa Ermeniler Türk Ce-miyet-i Hayriyesinin mühim bir binasını yakmışlar. Burası uzaktan sinai servilerden bir orman halinde gibi görünüyor.» Çok münasip idi. tereyağı vardı. Bizi takdim ettiler. Böyle bir kısım insanlar ticaret ve para vurma ile meşgul olmuşlar. Türk milletini . fakat zavallı midesini bozdu. Şehiri gezdik. îyi bir eve yerleştirdiler. Kendi evinin bodrumunda oturtuyorlar. Galiba hepsini de geri alamadı. iyi adamdı. Bu pek nefis pilâvın yanına. artık yiyemedi. Bana. Buraların iklimi mutedil. Böylece döndü. Bir pula. Bir çok musluklar var. güzel tereyağı. Ne yapalım. Dönüşte komiserlerden Behbupşah Tahtenski'ye teslimen iade ettim.. Dinsiz de bunu demeli. Epey de terakki olmuş. Bir daha da bu fırsat ele geçer mi? Bazen tane tane. Millet neyle uğraşıyordu. Malını Türkler'e sarfeder. ilâh. Evvelce bizden muallim getirtmişler... Bu kargaşalıkta zengin olmuşlardı. Ufak kapıya yanaşmıştık. Hasta oldu. bir çuvala muhtaç edecekler. Bu pilâvdan da çok yedim. bunun gibi bir takımları da ne yapıyorlardı. Bâkü'ye vardık. Bolşevikler girince bütün malını elinden almışlar zavallı biraz sonra kederinden ölmüş. Avrupa şehirleri gibi. vazelin. Dârülmuallimini gezdim. Cıvık çamur gibi yerden çıkan petrol takdir ile muhtelif mahsullere (petrol. Pek taze. onlar için mektepler hastahaneler açar.. Petrol ocaklarını gezdik. herkesin malını elinden alacaklar. ne olmuş?. herbirimize ikişer güzel Acem halısı da hediye etti. Halılar da seferethanede kaldı. «Besim Atalay. Fakat hakikatte Ali Fuad'dan bütün tahsisatını zamanı gelmeden aldığı gibi fazla da para almış. tavuk. erbabına gazete çıkarttırırdı. Petrolü kuyulardan tulumba ile çekiyorlar. Sonra Millet Meclisi bu parayı ona iade ettirmek için birkaç yıl uğraştı. Sebeb şöyle imiş: Hastalığı bahane ediyormuş. Çok yerinde duadır. Ben almadım. BAKU Yola çıktık. Dediler ki. Nadiren kendisi fışkırıyor. bilhassa Nobel'in fabrikasını gezdik.

. sıkı sıkı ve başbaşa görüştüm. Zakataldan itibaren trenimize binmiş. hararetli bolşeviklik etmiş. Uzun. ince bir adam. Oynadılar. 133 Zararı yok. Hatırlarım. Ukranya. Derhal insanı öldürüyorlar. Buhari ve emsali devlet değil. Türkiye ve Azerbaycan arasında muahede yapmayı teklif ettik. Bizim yanımızda Gürcistan. Kendisine iki saat kadar vazgeçirmek için söz söyledim. tiyatro. Kendisine. geldi. Yiyorlar. Bana Neriman. Şah ismail adlı ve diğer roman. ona bizimle muahede bile yaptırmadılar. Bu eserlerden toplayabildiğim kadar topladım. Zannederim ki. Gitgide terakki eder. Moskova hakkında iyi malûmat verdi. Hakkı da var. Neriman'a sordum. Malûmatlıdır. Azeriler çok çalışıyorlar. Ona da göbek attırıyor. Komiserlerden mürekkep bir hükümeti. sarhoş. Onda milliyet falan yok. için birçok selâhiyetnamelerimiz vardı. işte bu adarr ibrahim Abilof dur ki Ankara'ya dönüşümüzde onu Azerbaycan sefiri. Hem bu Ruslar'ın. Buna pekrtaraftardı. Şimdi Türkiye'de Mustafa Kemâl'in gözdelerinden imiş. Resmî muamele Rusça. Yedik. Burada biri dikkatimi celbetti. Bu seyahatte sade Afganistan ile muahede yapabilmişizdir. Hive. nereye başvurduysa vurdu. Tataris-tan. Şimdi de Bolşevikler'in turfası olmuş biri Baku'de dolaşıp duruyor. Ve nihayet «Türk yalnız siz değilsiniz. Bir defa da Nerimanof davet etti. iyi bir adam. Ve pek sevdim. Herifin yanında birkaç da güzel Rus karısı var. Leylâ ile Mecnûn. herşeyi millîleştirmek istiyor. Bu zat aklı'başında bir adam.. milliyet ile yaşarız. Bir güzel tiyatro var. Fevzi Paşa'ya bunları söyledim.Amma. Azerbaycan. Nitekim bu zavallıyı bir müddet sonra azil ve hapis ettiler. söyledi.. Sinop'ta kütüphanededir. Komiserler bizi yemeğe davet ediyorlardı. zamanla en mühim Türk tiyatrosu burada olacak. Afganistan. rakı varken fayda verir mi? 134 AZERBAYCAN'DAKİ KOMÜNİST CUNTA Azerbaycan'da hükümet var. Ahmet Ce-vat adında bizden ne sebepten ise buraya kaçmış. Dansları. «Rus casusudur» dedi. Kaani oldu. Bu umumî bir kongre ile yapılır. Türk grameri ve lügati yapıyormuş. bizimle Bâkü'ye kadar gelmişti. Genç Türk kızlarından artist yetiştiriyorlar. içtik. Epeyce. Azerbaycan müstakil değil bir koloni. Elbet karı. Mektep ise milliyetperverliği aşılamağa başlamış. Çok hoşuma gitti. oynuyorlar. Halbuki bizim hükümet hayâl içindeydi. bunun başında baş komiser olarak Doktor Neriman Nerimanof var. Bolşevik olup. Çaldılar. Azerî hükümeti Komünist bir cumhuriyet. Buhari. Vazgeçti. Zavallı bir adam. piyesler de yazmış bir zattır. bu sebeple yapamazsınız. Bunun sözleri de Stalin'in hâkim ve mutlak vaziyetinde olduğunu gösteriyordu. Fakat hü-kûmetin elinde hiçbir iktidar yok. Bu adam. Bundan maksadımız Azerbaycan'ı müstakil tanımak olduğunu söyledik. Harbiye Komiseri tamamiyle Rusiar'ın adamı. Maarif komiseri bir taşçı imiş. Leylâ ile Mecnun gibi gülgûlü opera yapmışlar ve bunu bir Türk bestelemiş. Olamıyacağını söyledi. birer Rus kolonisinden başka birşey değildi. Biçare de öldü. Mustafa Kemâl her gece Azerbaycan Sefarethanesinde sabahlıyor. ikisi de ayyaşlar şahı. Hükümet dairelerde resmî muamelâtı Türkçeleştirmek. ilâh.. Biz Türküz. Ruslardan fena korkuyor. Hiç sefir göndertirler mi? Bize emniyet vermek için casuslarını bu sıfatla yollamışlar. türküleri bizim oyun ve havalardır. Baktım ki. Bu suretle Azerî hayatım da görüyorduk. Can attı. Bu suretle harf tebdili üç dört yıl geri kalmıştı. Yanında bir kadın da var. Kendisine itimad telkin ettim.. . Birgün Nerimanof Türkçe için lâtin harfleri kabul ve tatbik edeceğini. Giritlidir. Mustafa Kemâl'in en baş ve mahrem dostu olarak buldum. De-mirhanşura. Türkler arasına tefrika salmak için istedikleri şeydir» dedim. Iran. Yılışık. Bu halleri çok hoşuma gitti. bir düziye göbek atıyor.istemiyorlar. içiyorlar ve sofradan kalkıp kalkıp kadın erkek dans ediyorlar. Bunları nerede bulursak hemen muahede yapacaktık. Bize bir düziye şunu bunu soruyordu. Ve minel garaib!. Adeta casus hissini veriyordu. İdare dizginleri Moskova'nın ve Bakü'deki Ruslar'ın elinde. muharrirdir. Açıldı ve dedi ki: «Bolşeviklik ne? Bu rezalet bize gelmez. Demirhaşura. şakaları yok. Arşın Mal Satan ve daha birkaç piyesi seyrettim.». fakat herşey iptidai bir halde. ama fayda vermedi.

Sefih ve safasına düşkün Padişahları hiddetten mezarında ağlatır. vaktiyle nazır iken Ermeniler Karabağ'a hücum etmişler. Eski anayurdlarımızın. Bu adam ilk görüşte bir elimi sıktılElim koptu zannettim. Herşey bunların elinde. Bu meşhur kavunu tadmış olduğuma memnun oldum.. Ruslar gelince kendisini hapsetmişler. O da işi yoluna koymuş. . İkisi de kara cahil. Henüz ömrümde bu kadar güzel kavun yememiştim. O vakit istanbul'da ingilizler divan-ı harbi vardı. Vakıa Azerbaycan'da dükkânlar kapanmamış. Kimse vazıh bir şey göremiyordu. Civanşir de asker gönderip Ermeniler'i. eski zalimler. diğeri Gürbüz Topaç gibi adı Urgenitçese iki Gürcü tayin etmişler. Bal. içime derhal ve tabii surette şu düşünce de geldi: «Komünistlik. Ermeniler Azerbaycan'ı hiç olmazsa Karabağ'ı istilâ etmek istiyorlarmış. Onu oradan petrol ticareti için istanbul'a yolladılar. adaleti herşeyi tepeler. Bir daha elimi ona korkarak ve ufak bir miktarda verirdim.. Sofrada en nefis yemekler vardı. Hey gidi dünya!. mazlumu. Anladım ki yediğimiz şey de Buhara kavunu imiş. Behbut Civanşir admda birini tanıdım. ne iyi şeymiş!. Petrol taktirhanelerini kimse dürüst işletememiş. Gülünç şey!. Bu el değil. maaşallah!. Derminasyan Paris'te bana: «Paraları alamadık. Feci. Kara kıştayız. vaktiyle Buhara'dan develer ile kendilerine kavun karpuz giden Bağdad Halifesi gibi bir şey olmuş. hayat hakkı kalmamış. ilvavof gururla anlattı: «Ben kavunumu Buhara'dan getirtirim!» Ee. Civanşir zaten onların arasından sıyrılmak istiyordu.. eşkıya suratlı ve hâili biri. Azerî hükümeti de tabiî buna karşı koyuyormuş. Bu. Güya Civanşir Bâkü'de nazır iken Ermenileri katliâm etmişmiş. Halbuki halk açtı. Cemâl'i Ermeniler'e Ruslar öldürttüler. ERMENİ TERÖRÜ Ermeniler meramlarım söktüremeyince terör yaparlar. sonuncusu Cemâl Paşa'dır. Halbuki biz Bakü'de iken bu katlin üstünde karanlık bir örtü vardı. vatanperver. fevkalâde zeki ve malûmatlı biri. Elimin içinde birçok nasır olduğu da hissediliyordu. Ruslar yetişti. Bana mühim malûmat verdi. haksız fakiri. Böyle zeki. Azerî Türkü görmedimdi. Yanında paraları vardı. Civanşir'i çıkarıp oraya koymağa mecbur olmuşlar. tıknaz. misk. Yedim. hükümeti elde edince haklı. Ruslar'dan evvelki millî Azerbaycan Cumhuriyetinde Vezir imiş.. Onlara kaldı» dedi. Gürbüz adam. O vakit Ruslar Gürcistan'ı almışlardı. Topal Gürcü. Amma bilmem öyle midir?. Mühim bir Türk zayi olmuştu. Sonra Talât ile Türkiye recüllerinden de bir o kadar öldürdüler ki. dünkü aç amele. Yetişmemiş bir halk. Istrınca bütün su oluyor.. ticaret yasak edilmemiş amma uzaktan ve saireden ne varsa talan şeklinde toplanıp Moskova'ya sevkediyorlar. Beraata sebep budur. Halbuki Harb-i umumide bu adam sağlam elli bin Ermeni'yi muhakkak bir ölümden kendi eliyle kurtarmıştı. Civanşir'e halâ yanarım.. Evvelce Ruslar'dan kaçan Millî Azerî Cumhuriyeti'nin başvekili Nasib'i Araş ırmağı üzerinde öldürdüler. Bu sebeple birgün Ermeniler Otel'in civarında zavallıyı vurup öldürdüler. Kavun da vardı. eski zenginler gibisin keyfini çıkarır. Türkler'i katliâm etmişler. Halbuki iş başka. zengini. Bolşeviklik aleyhinde imiş. aferin. güzel yüzlü. tenkil ve Karabağ'ı istirdat etmiş imiş. Ağızdan taşıyor. Genç. Alçak boylu. Vaktiyle Almanya'da mühendislik tahsil etmiş.. Buraya Topal İlvavof adında. mengene idi. Bu malûmat Ruslar'ın ileri gelenlerinin kendi yanında sohbet ve sarhoş âleminde söyledikleri sözlerdi.. Civanşir'i Moskova'dan avdetimde Tiflis'te gördüm. Bu öldürülenler Civanşir ile altı kadar olmuştur. edepsizlik denir. Doğrudan doğruya Stalin'in adamları. Tetkikata devam ediyorum. aldılar. muahede yapmağa muvaffak olacağımız anlaşılıyordu. Türk gençliği de aynı şeyi Ermeniler'e yapmalıdır. İstanbul'da Beyoğlu'nda Perapalas'ta oturmuş. Buna adalet denmez.. Bunlardan da Stalin'in nüfuzu. Eğer Ermeniler bu sistemde devam ederlerse. başlar kara kışta kavuna kadar bulup yiyecek!. Er135 T meni'yi beraat ettirdi. Milyonlarca halk aç inliyecek. mazlumları kayırmak iddiasıyla kalkar. mâkul. Herkes hak davasıyla fakirleri.Hem bu işleri görecek adam yok. İşte dirayetli Azerî recüllerini Ermeniler birer birer öldürüyorlardı. Yapmazlarsa Türklük ölmüş. Bunlar da birgün bizi davet ettiler. Böyle memur bulamıyorlar. Bu adam pek Türkçü ve vatanperver. herhalde Nasib'i Ermeniler'in öldürdüğünü gösterir.

Bir çok münevverler ve halk mahvolur. ikinciler de devletlerini idare edecek adamlar bulunmamasıdır.. Emin'i sonra Tatarlar Finlandiya'ya kaçırdılar. Buhara. Muhtar Hariciye Vekili iken tayin etmiş.. çarşafsız sokağa çıkmış.haysiyetsiz bir millet olmuş demektir. Ondan öğüt alıyorlar. hele Avrupa dili hiç bilmiyor amma. Demek Rus Çar idaresini ve onun Ruslaştırılma siyaseti daha elli yıl devam etseymiş Kafkasya'da da Türk kalmayacakmış. Bilhassa Azerbaycan Halk fikir ve teşkilâtı. Başkirt. Azerilerden yukarı tabaka. Cakalar kanlı faaliyetler yapmışlar. Hakikaten bunun Rusya'da millî misali var. Rusça kendilerine ana dilleri olan Türkçeden kolay geliyor. Yeni Kafkasya adında bir mecmua çıkarıyorlar. Muvaffak da olsanız başedemezsiniz. Rus ihtilâli Rusya'daki bütün milletlerin istiklâline sebep oldu. Hepsine daima şu nasihati verdim: «Sakın bir ihtilâl yapmayınız. Bu vaka çirkin bir cinayettir. Moskova'ya yollamışlar. Halkı okutup adam ediniz. Belki buna coğrafî vaziyetin de tesiri olmuştur. Yoksa sonunda Ruslar sizi ezerler. Türkiye aleyhine hareket etmiş. Türk çocuğu tenevvür etmeli. Her evi soymuşlar. katliâm ederler. Biraz sonra Ruslarda aksülamel hasıl olup bunları imhaya kalktılar. halk üzerine üşüşüp kızı öldürmüşler. Bu ikinci takım iki müstesna ile Türktür. Ele geçenleri de hapsedilmiş. Evet okuyup da Rus olan bir kız veya oğlan mevcut olacağına ölsün daha iyi. Henüz devlet recülü. kendi aralarında dahi Rusça monolog söylüyorlar. çırpmış. Fevkalâde bir mazhariyet. Baktım ki. Dağıstan. Azerbaycanda da açlık başlamış. Türkiye ile birleşmek isterlermiş. ilâh.tahsil görmüşler o hale gelmişler ki. Feci şeylerdir.) Azerbeycan. Hiçbir adamınız yok. yahud bu tehlikeden Türk çocukları cahil kalsın herhalde evlâdır. Bunlardan Resûlzade Emin Moskova'ya götürülmüş. Evleri basmışlar. fakat esas şart olarak Türk kalmalı. Muhtar yegâne bir iyi iş yapmıştır. Halâ İstanbul'dadır. Fakat diğer bir cephesinden bakınca halkın binefsihi ve sevk-i tabiî ile mevcudiyet ve beka müdafaasıdır. Ermeni. iyi bir tahsil görmemiş. Evvelâ sizi idare edecek adamlar yetişsin. Hive. makul.» diyordum. O da yetişmiş adamlarla olur. halk her sırlarını gelip ona söylüyorlar. sahiplerini sokağa atmışlar. Ruslar bunları çil yavrusu gibi dağıtmışlar. yüce bir meziyettir. kimini öldürmüşler. Ruslar gayretlerine rağmen Finlandiya. Sonra köylünün elindeki zalıireyi almışlar. böyle mazlum olanları milletler severler. 136 Ruslar'dan evvel Müsavat Fırkası adında bir fıkra iktidar mevkiinde imiş. Moskova'ya . Siz kuvvetinizi maarife veriniz. Ne derse öyle yapıyorlar. Yapmak da işe yarar. O da birşey yapabileceklerini tasdik ediyor. Kırım. Bu sebeplerle halk kendilerinden soğumuş. okumuş. Memduh Şevkeften de iyi malûmat alıyorum. Memduh Şevket hepsine vakıf. halk sade bunu seviyor. istiklâl edersiniz. Halbuki Tatar. maliyeci. kumandan ilâh.. Gürcü gibi şarki cenubî silsilesi hükümetleri istiklâlini kolaylıkla mahvettiler. Şimdi Ernıeniler'de oniki tane değerli adam hakkımız var demektir. Burada Memduh Şevket adında bir mümessilimiz vardır. Kara Kemâl'in adamı olmakla meşhurdur. Şimdiki Ukranya ve emsali yerler gibi olacakmış. Bu sebeple cinayet değil. Bir isyan yapabilirler.. Bunların mevkilerde bulunanlarının bir kısmı çalmış. Anlaşılıyor ki. Gördüm ki. Orada mahbus gibi. Halkın iyice teşkilâtları var. Bunun sebebi birinci takımda yetişmiş adamlar olmaması. Bir vaka zikrettiler: Kırk yıl kadar evvel Bakü'de bir mollanın kızı Rus mektebine gitmiş. Kabul ediyorlardı. Kazan. Kafkas dağları cumhuriyetleri (Asetin. idareci. Üç gün için istiklâl yapmak pek güç değildir. Bu manzara çok ibret vermiştir. Bunlar pek Türkçü olup. onlara kendini sevdirmiş ve o derece itimad hasıl etmiştir ki. BOLŞEVİK ZULMÜ Bolşevikler'in girince yaptıkları şeyleri hikâye ettiler. O da Memduh Şevket'i buraya tayin edişidir. Birşey söyliyeyim: Bunlar böyle amma. Eston-ya. büyük milliyetperverlik. Halkın arasına girmiş. Hoşuma gitti. Polonya gibi şimal-i garbî silsilesinin istiklâlini mahvedemediler. Güç olan o istiklâli idame ettirmektir. büyük bir kahramanlık. Kimseye elmas ve emsali bir şey bırakmamışlar. Litvanya. aklı selim sahibi bir adam. Yine onun vasıtasiyle bir takım Azerilerle de görüşüyorum. Fırsat ve zaman gelir. Azerî lehçesiyle konuşuyor. orada işleri pek iyi döndürüyor. maarifçi. Oradan İstanbul'a geldi. Yetişin. Bir de İttihat Fırkası varmış.

Bize ne pis leke. bizim altımızda da edepsiz vardı. kardeşini.gidince Baku'nun cennet olduğunu anladım. Sonra Halil Paşa bizi Türkiye böyle istiyor. nihayet meclis: «Mademki Anadolu'daki kardeşlerimize kûmel (yardım) götürecek. Enver Pa-şa'nın kardeşidir. kendisini babasını. artık yeter. Bu bir gelenek halinde idi. İşte yeniden Rus boyunduruğuna düştük. Azerî halkınca da . Uzun münakaşalar olmuş. Pek meşhur olmuş. edepsiz. Milleti eziyorlardı.rezil biri. öyle çevirmişizki. Birşey anlattılar: Bu amele başlarından birinin sözü imiş. Nuri. Geçsin kazaya rıza. Ruslar'a mağlûb olurlardı. Kars'ta. Ruslar buraya yerleşmek için gelmiyorlar. vaktiyle Samim'in vurulmasından biraz evvel bana getirip müstakbel katili diye takdim ettiği Halil 138 I Ruslar'a alet olarak bu işi yapmıştır. Çar ve adamları elinin emeğiyle yaşayanlar ve edebsiz güruhu aym seviyede bulunsunlar. alış veriş vardı. Azerilerin bir ordu ve generalleri varmış. Müdafaa tertibi almışlar.» Bu pek manidar ve büyük bir hakikattir. Müdafaa edecektik..» dedi. Beni dehşet kapladı. Mustafa Kemâl bana emretti. Bunu söylerken adeta ağlıyorlar. Bu adam demiş ki: «Çok zamandır tepemizde çarlar ve onun etrafı vardı. fakat 137 mesele. Gel git zaman. Bende yaptım. feci bir şey. Dedik.» demiş. Şunu eğelim de ufkî vaziyete getirelim.» izah ediyorlar: Vaktiyle Türk ordusu geldi. Evvelâ bir Türk milletinin hayatına kastedilmiş.» dedim. Öteden beriden konuştuk. Bir büyük millî hıyanet!. Belki de Azeriler müdafaada muvaffak olamayıp. makûl ve namuskâr görünmektedir. Hussusî hayatından bazı safhalar bildiğim bu adam hcrşeyi yapar. diyor. üstü altına altı üstüne geldi. Gence'de Ruslar ile harbetmiş. Ruslar'a teslim etti. Ankara'dan istanbul'a geliyorum. Zannettim ki. Mebus kompartımanında benden yer istedi. Belki de muvaffak olup istiklâllerini muhafaza ederlerdi. namussuz. paşa yapmıştı..» demişler. YEŞİLORDU EFSANESİ VE RUS İŞGALİ Filhakika bu mesele böyle olmuştur. Fakat harp edip vazifelerini yaparlardı. Bu vakayı bana bir miktar Kars'ta Nuri Paşa da anlatmıştı. Lozan muahedesinden sonraydı. Lâkin Halil cahil. «Oo-oo. Müdafaa etmesinler. eğdik. Bana amcasından pek dert yandı ve ezcümle şunu söyledi: «O benim amcam olan herif. Ruslar geçip Türkiye'ye yardım edeceklerdir. Bize istiklâl erdi. Bakü'de yine yiyecek. Halil Ruslar'ı Bakü'ye sokmuş. Azerileri aldatıp ellerini ayaklarını bağladı. El işlerinde kabiliyetli bir adam. Anlattıkça da hep bu kazık hikâyesini hatırladım. Birer kanepeye uzandık. Ordumuz vardı. Kandırıp müdafaa ettirmeksizin Ruslar'ı buraya soktu. Mesele şöyledir: Ruslar Demirhanşurâ taraflarına gelmişler. O general olur muydu? Olursa böyle olur. Halil de geldi. Aferin bu gayreti de göstermiş. Her kimle görüştürme bunu söyledi: «Bizi siz vücuda getirdiniz. bunu kendim yapmadım ya. Fakat Moskova'da tamamiyle anlatacağım. Bu ordu buradan geçecek. Enver'in amcası Halil Paşa'yı Bakü'ye yollamışlar. Nuri baktım cahil bir adam ama. sonra bunu yapan Türkiyeli bir Türk ve Türkiye namına yapmış.. Fakat mağlûb olmuş. Türkiye'deki kardeşlerinize bir yardım ordusu gönderecekler. ilâh. Edepsizler üste çıktı. Mebus Meclisi fevkalâde içtima etmiş. Vakıa vakanın safhalarında görünüyor. Müsavi olsunlar. Vaziyeti fevkalâde tasvir eder. şedid. Halil Paşa meclise gelip: «Müdafaa etmeyiniz.» Gözüm faltaşı gibi açıldı. cani. bi lemezsiniz. birgün gelmiş onlardan beter olmuşlardır. Sonra da siz boğazladınız. «Buyurun!. AZERBAYCAN'IN İŞGALİ Bu işin bütün hakikatini öğrenmeye çalıştım. mevkie geçer geçmez. fabrikalarda çalışıyor. Bunu bilmiyordum. Böyle şeyler aleyhinde olarak Abdülhamit idare sine isyan etmiş olanlar. Ettirmedi. Moskova'da ise bunlardan eser yoktu. Biz yine eskisi gibi ortada kaldık. Bunu burada bir derece anlatıyorum.. Bir vahim tarihî cinayet. Bunun altında namuslu halk yani biz alın teriyle yaşayanlar. Nihayet bu meseleyi açtım: «Azeriler size lanet okuyorlar» dedim.. Bu. M. Çar ve adamları alta düştü.. Bunu bana Mustafa Kemâl Paşa yazdı. onların tabirince boğazlanmış. Azeriler birşeyden acı acı şikâyet ediyorlar. Enver. KEMAL. Nuri ise vaziyet alıp. açık dükkân. Yine vatanları istilâ altına girerdi.Başkası yok. amcasını. öyle namussuz ve alçaktır ki.

. Şimdi alâkadar olan bizzat söylüyor. Bayağı öpsün. Aman ne müthiş bir tehlike altında imişiz. demek. işte bu babta Halil ve Ruslarla muhabereleri vardır. Adına sîga diyorlar. Ve onların esas şartıdır. Türkiye de Azerbeycan gibi boğazlanıp mezara konacakmış. böyle mühim bir işi hükümete ve meclise haber vermeden. Zaten bolşevik olmak. Vaziyet dimağımda iyice tebellür etti. Bunların çamur gibi renkleri açlıktan imiş. teşrih-i marazi sebebini iyice biliyorum. Teslim ederken haremine «Paşa seni kardeş gibi öpsün» demiş. Moskova'ya tâbi olmak demektir. . Biraz sonra Memduh Şevket geldi. ihtilâlden sonra çekilmişler. Zaten Halil ile temasta olduğu hükümetçe malûm idi. «Doğrudur» dedi. Birkaç yıldır deha ve ilhamlarından bahseden ve ettiren. Bu zaruridir. Çarların top tüfekle zaptedemediği Anadolu. Bunlar Avusturyalı imiş. Halil de bende misafir kaldı. bunlar birbiriyle alâkadar idi. kendi başına yapmış imiş. Ana baba günü. Napolyon ve Moltke gibi meşhur kumandanlardan yüksek gören şu adamın işlerine bakınız. Kadın «öyleyse kız geri dönsün» dedi. Eğer bolşeviklik ilânına mani olmasa idim. Şu kanepede ikisi birden yatsın. Artık burada da yapacak bir işimiz kalmadı. Fakat muhaberelerden hiçbir haberimiz yoktu. bu mesele. Bunu ancak siz yaparsınız. Buna mükâfaten Mustafa Kemâl Halil'e birkaç bin lira ihsan-ı şahane verdi ve Balya. kendisini Peygamberlerden.söyleniyorsa da Mustafa Kemâl'in bu işte bir dahli olmasına ihtimâl veremiyorum. Demek Mustafa Kemâl Ruslar'ı Bakü'ye sokuyor. Mustafa Kemâl «Ne kardeş gibi. yok. Bu vaka tam Ankara'da Yeşilordu yaygaraları. Sibirya'da birçok Alman ve Avusturya kolonileri varmış.. Halil onun evinde misafirmiş. Hazırlandık. Başka türlü göndermek mümkün değildir. Bu adama ben çok iş yaptırıyorum. Hakikaten bir defa da Mustafa Kemâl Hey'eti Vekilede: «Başka çare olmadığını. Can her şeyden evvel. Ve az kaldı Türkiye'yi de beraber öldürüyormuş. Acıdım o da gelsin. Hükümetler heyetler gönderip bunları almış. Memduh dedi ki: «Polis müdürü bunları Moskova'ya sizinle göndermemi pek rica etti. Yapacağım dedi. Ruslar'dan bir ordu getirtmek lüzumunu söylemişti» Halkta da Rusya'dan yeşilordu geliyor diye müthiş bir şayia dolanıyordu. Ne kafasız adamdır. Bu işi mutlaka yapmalısınız.» demiş. Yani hekimce söyliyeyim: Şimdi ameliyat yapacağım nahiyenin teşrih fotoğrasini. Demek ki. Demek Azerbeycan cinayetinin asıl faili Mustafa Kemâl'dir. O vakit Halil ile beraber Ankara'da Petrol imtiyazı için uğraşıyormuş. Bu işleri hükümetten sıkı sıkı gizlemiştir. «Doğru değildir» dedim. Bunlarda muvakkat nikâh var. hatırımdan geçmedi değil. Hiç olmazsa birini sigaya çekmek. Rus askeri Anadolu'ya da girecek. Bir iki gün yemek yeyince renkleri düzelmeye başladı. ikisi de ölü benizli.» Vagonda yer aradık. «Telgrafları bende mahfuzdur» dedi. neyle ispat edersin?» dedim. Kadın kızı almak istemedi. Mustafa Kemâl'in Türkiye'nin Bolşevikliğini ilân etmek istediği zamana tesadüf ediyor. Bu zat Azerî'dir. Trene girdik. Teyzesi imiş. «Eee. Oradan da Türkiye'ye sokacakmış. Halil'in dört tane ve pek genç ve güzel kayınbiraderleri var139 -İL mış. Fakat böyle bir şey yapmağa cesaret edemedim. Mustafa Kemâl onları da musikîsine almıştır. Halil. Bunları Mustafa Kemâl imha etmediyse içinde böyle mühim şeyler olacaktır. Bu Türkler kamilen şiîdir. Mustafa Kemâl o vakit Halil ve emsali. Bir tek Rus neferi hududumuza ayak basamaz. Yusuf Kemâl Bey'e söyledim. Halil Hanımını telgrafla istanbul'dan getirtip kendi eliyle Çankaya'da ona teslim etti. bilmem bir gün bu telgrafı meydana çıkarır mı? Çünkü son zamanda Mustafa Kemâl onun haremini Çankaya'ya aldı. Tetkikatım kemâlim buldu. fiziyolojisini. Bunu bana orada hazır olan biri anlattı. Karısının takdimi tafsilâtım Ankara ve istanbul'da çok dinlediğim gibi bu sefer de Paris'te Ali Sultanof tan dinledim. bir de on yaşlarında bir kız var. Diyor ki: «Ne pezevenkmiş? Karısını telgrafla getirdi. Yanında bir kadın. Bizde yani hükümet: «Rusya bize para ve silâh versin. Burada güzelce ameliyat yapabilirim. Şurası da vahim ki. keza doğrudan doğruya Ruslar ile temasta idi. Kız müthiş ağladı. Mustafa Kemâl'in ahmaklığı ve alçaklığı sayesinde Komünistlikle Rusya tarafından kolayca zaptedilecek-ti. Bismark gibi meşhur diplomatlardan.» Havyar bizi burada azdırdı. Aldı Çankaya'ya götürdü. Hanım üç gün üç gece orada. Karaaydın-da iyi bir maaşla aza yaptı.

Ben alâ bilirim. Meğerse istasyon şefi Ermeni imiş. tesadüfen gözüme ilişti: «Bohenbin» denen meşhur bir azıtman ilâcın ampulleri. Birgün daha geçti. cefa etmek. Aynı hal Rusya'da da var. Acayip şey!. Yine oradayız. Tren Raskof ta bir gün durdu. Onun da sebebini öğrendik: Bir müddettir. Vagonlar bit içinde evlerin kapılarının kilitleri bile sökülüp çalınmış. Ertesi gün de. iyi malûmat. Harkof civarlarında bir Rus kadın türemiş. Bunu gizlice bize söyledi.» dedi. Behbut'un yanında bir Türk kadm var. ona göre hareket edeceğiz. Bunu herkes bilmez. ikisi de aynı şekildir. işte bu da Türkler'e mühim bir derstir. Sebebi Azeriler'i Rus idaresinde kabul etmiyoruz. Onu da Moskova'da öğrendik. Dağm şimaline geçince Garba doğru yollandık. Kalıplı güzel bir kadın. geldi. «Ben yapamam. trenleri başarmış. kıtır kıtır kesecek. Herhangi bir neferine nerede ve ne zaman olursa olsun fırsat düşerse Türk'e fenalık yapar. Bilâ istisna Ermeniler bu fikirle meşbu'dur. Ne ise herif mes'uliyet ile korkutuldu. Bunların içinde halılar. beriyi. trenimiz geri geri kaçmış. Maazallah büyük bir belâdan kurtulmuşuz. Her taraf bembeyaz kar. Karı bizide muayene edecek. başına adamlar toplayıp çete teşkil etmiş. Rusya'dan Karadeniz sahiline bizim kaçakçılar 140 motörleriyle eşya getirip satıyorlardı. Şimendifer için bu dağlarda başka geçit yok. telgraf gitti. Erkeklerin tenasül uzuvlarını muayene eder. aşa-gıdan yukarıya geçtikleri meşhur Demirkapısı'ndan geçiyoruz. Yine «Bu işe bir baksan» dedim. Müthiş Behbut'un düşmanı imiş. sünnetli bulduğunu Yahudi diye kesermiş. Bu sefer Behbut'a söyledim. Şef telgrafı da kabul etmemiş. Bu da bizi burada hiç olmazsa bir iki hafta tutmak. «Ne yapayım?» mı diyeceksiniz? dedim. sünnetli bulacak. bize eza. «Öyle ise niye reis oldun? Bunda korkacak ne var? Heyetin reisi sıfatiyle Çiçerin'e telgraf çek!» Ne ise zar zor Behbut'la gitti. Bunda da pek kıskançsın. yahut hiç olmazsa yanlışlık. hattâ kapı kilitleri de olduğunu görmüştüm. Nahcivan namıyle bir ufak şehir de meydana getirmişler imiş. gümüş çatal bıçak.Sebebini anlayamadık. bizim trene haber yetişmiş. Dolaştı. gümüş takımları. Bir ay bur-da kalsak. bu sayede belki muahedenin yapılmasına mani olmak istemiş olacak! Telgrafımıza cevap geldi. Özür dileniyor. Sağımız Hazer Denizi solumuz Kafkas Dağları'nın ucu. Müslüma-nız desek dinlemeyecek. Sabahleyin Türklerin yüzlerce defa yukarıdan aşağıya. Bizim trenin başına «Marşandiz» diye bir levha yapıştırılmış olduğunu görmüş. Gideriz. hatta hekimler. Ama o anda çetebaşı karıya . Ermeniler Türk'e ezelî ve ebedî düşmandırlar. Bizim askerler harp esnasında hangi hanede otururlarsa onun kapılarını söküp yakarlar. nizam ve intizamdan eser kalmamış. Şimendiferlerin kanapelerinde kumaş veya derileri bile kesilip kesilip çalınmış.. Halbuki bu hususî tren idi.. üç gün bir istasyonda beklemek normal bir şey değil. Anlaşıldı Metresi. söyledi. «Ben ne yapayım?» dedi. Raskof a vardık. mütehassısım ve vücudum o anda burada bir nimet. Bir aralık yolun ortasından geri gitmeğe başladık. Ve derhal hususî tren olarak yola çıkarıldık. hasılı üç gündür duruyor. Vakıa Bolşeviklik ile Rusya'da herşey alt-üst olmuş. Biz ise Ruslarla olan muahedeye Azeriler'i. vaktiyle hürriyet edip.Gümrü muahedesi tadil olunur. Demek işte bir suîniyyet. Trenlerde intizamla sefer edemiyoruz. Vakıa Yahudiler sünnette «Lecan» denilen haşefenin altındaki deriyi keserler. Bize belâlar varmış! Ne felâketli bir işe girmişiz! Vatan yolunda bir tehlikeden ötekine koşup duruyoruz.. Ermeniler'i sokmak istemiyoruz. «Ne olacak? Bir mâni vardır. Öteyi. müslümanlar ise kesmez. Vakıa Rusya'da bolşeviklik intizamsız ama.Tren de kalktı. Bizden evvel hareket eden bir treni basmış. Ruslar Moskova'ya bir Ermeni delegesi de getirmişler. MOSKOVA YOLUNDA Azerbeycan komünistlerinden Behbut Şahenski de bizimle beraber trende meğerse Moskova'nın emri üzerine bizimle yapılacak muahedede Azerbaycan'ı temsil için geliyormuş. daha ertesi gün de. Birgün masasının üstüne bir takım kutular konmuş.Arkadaki istasyona gelip başka bir yola alarak Moskova'ya doğru yollandık. Gidiyoruz. Bu ağır muahede şimdilik Ermenilerin sırtında durmalı. «Reis sensin. Burada Ermeniler çokmuş.» dedi. Yusuf Kemâl'e söyledim. Ermeniler'i müzakereye alırsak. Her halde mühim bir sebep olacak. «Hemşirem» diyor. Yusuf Kemâl'e: «Gidip istasyon şefinden izahat iste!» dedim.

hafiye askeri müşaviridir. Ermeniler'de böyle Türk adı çoktur. Memduh Şevket'in yüzünden bir boynuz takmış olduk. Bunu gördükçe bizde de böyle olsaydı diyordum. şeylerde gayet güzel fikirler serdetmiştir. Menfur. Bir zenginin imiş. Biri bir yere giderse.. Karahan ise muavini amma. Hele Karahan komünist Merkez-i Umumisinde nüfuzlu bir şahsiyet. bütün duvarlar Eski Acem halıları ile örtülü Enver Paşa da bu binanın bir kısmında misafir. Cevap bile veremedi. Kız karının yanında garanti idi. Fikrine müracaat ettiğimiz. Türk Sefareti binasına vardık. delegelerinin konferansta hazır bulunmasını teklif ettiler.. Ali Fuat adamla-rıyle buraya yerleşti. Cemal Paşa burada imiş. Öyle mükellef ki. Onu yemek vagonu141 na defetmişti. Ruslar. Ermenilerle muahede zaten var».. Reddettik ve dedik ki: «Biz yalnız Rusya ile muahede aktine geldik. ne de bir şey söyledi. Kim yollamış. Bir müfreze asker ile istikbal edildik. Herkese söyledim. . baktılar olmuyor. diğeri Hariciye komiserliğini yapıyor. Rusya. Vakıa da doğrudur. Herbirimiz için miktar-ı kâfi odalar vardı. namusuz. Adetâ Hariciye'de iki komiser var. iyi bir asker. Hazret ter içinde yüzü gözü kıpkırmızı çıktı. epeyce uğraştılar. ilh. «Ulan bu ne?» dedim. Bu sebeple delegenin birinin Ermeni olmasından korkmuştum. Trendeyiz.Baktım gidiyor. Burada şimendifer inşası ne kolaydır. Karahan Ermeni imiş. Bu adam. Ve hem izharı mahiyette bir kaç müzakere yapılmasını rica ettik. karşı tarafın müracaatına karışmağa hakkım da yoktur. Hükümet zaptetmiş. Bir gün yemek salonuna geçtim. ben de doğrusu sonra güldüm. durdum. işi görmüşler. Biz de Yusuf Kemal ve adamlarımızla bu binanın yanında. Olur iş deği Kafkasya dağlarından sonra Moskova'ya kadar Rusya dümdüz. Rusya ve Ruslar ile müzakereye geldik. Afganistan'a gitmiş. Yusuf Kemâl'in Van'ın Ermeniler'e terki hakkında getirdiği Rus teklifi ve uğradığı akıbet malûm.. herkes güldü. Hiç cevap yok. Meğerse Ermeniden domuz Ermeni imiş. Cevat adında binbaşı yanında. galiba mütareke iptidasında Enver Rusya'ya kaçınca arkasından birtakım adamları da oraya gelip etrafına toplanmışlar. eskiden yaveri imiş.. Rus delegelerini tayin ettiler.. Celâl Ku-muktur. Çiçerin'e söyledim: «Biz buraya Ermeni ile değil. Şekil ve usûle dair konuştuk. Azarbeycan ve Ermeni.» Ne itiraz etti. Şükür bu müşkil de kolayca hallolundu. MOSKOVA MÜZAKERELERİ Şimdi Ruslar ile başabaşa konuşacağız. Bedri burada. Biraz bekledim. Adı Türkçe ama. seslendim. Vahim bir iş. Türkiye için sefarethane yapmış. Karahan da pek nüfuzlu. Kız yemiyecekti.. Keza orada Miralay Seyfi'yi bulduk. fikrimizi kabul ettiler. Karahan'ın karısının da Enver'e âşık olduğu söyleniyor. Yemek yedim. Kaloriferine varıncaya kadar var. Baktım kan da yanımızda.» dedi. Kompartmamma döndüm. Kaçtı. Vakıa Hariciye komiseri Çiçerin. Ruslar Enver Bey'e çok iyi baktılar. Cebeli Lübnan'dan gelmedir. Bizim kapı kilitli. Böyle bir teklif vahim olabilir. 142 ' n:x-' '¦¦'•¦¦ENVER PAŞA Moskova'da Dr. Görüştük. bizim için onu murahhas olarak kabul etmek mümkün değil. ibrahim Tali var. Diğer asıl celseler için Moskova Çayı kenarında ve Kremlin Sarayının karşısında gayet mükellef saray gibi bir binayı tahsis ettiler. herif pişkin. Bunlar Hariciye nezaretinde oldu.Karı yok. Hükümete gidip (Aste de presence) yaptık.. Yusuf Kemâl: «Nasıl söylerim.edepsiz ilh.VE MOSKOVA Moskova'ya geldik. Bu..bunları anlatmanın ve gösterip bizimki başka diyerek kandırmanın imkânı var mı? Ne ise verilmiş sadakamız varmış. Gayet güzel bir bina. Galiba Bekir Sami Erzurum'dan götürmüş.. fakat bizce en mühim olan Ermeni işi için de lâzım. İbrahim Tali'den başka daha bir takım ittihatçılar da var. Bu. Teşkilât yaptık. Tuhaf şey? Dolaştım. bir step (bozkır). Meselâ amcası Halil burada. iki gün sonra murahhasların Çiçerin ile Celâl Korkmazof (Korkmazoğlu) olduğunu bize tebliğ ettiler. Karahan Emenidir. Yusuf Kemâl'e: «Van işini ortadan kaldırmak için evvelâ bu Karahan'ı murahhas kabul etmeyelim. Dürzüdür. Göreceğiz. yine sefarethaneye ait ve keza kaloriferli ve banyosu olan bir diğer bir binaya yerleştik. ağzıma geleni söyledim. Anlaşıldı. Çiçerin ve Karahan. nasıl gelmiş bilmem. .» dedim. Muahedeleri de hep bu iki adam yapıyor. Her taraf ekili veya orman.

yetmişlik ihtiyar. hattâ bizzat amele hükümetten nefret etmektedir. Ama niçin? Bu bir sır. komünistliği ilân ettirmemişim. orada karnı tok. Ruslar işletemiyorlar. Lâkin hiç müteessir olmuyorum. Akşamları halkın yemeği sâde şekersiz çaydır. perişan olduk. Bu hal bir yabancının derhal gözüne çarpıyor. Şimdi anlıyorum ki. Ne güzel manzara!. 1919 kışının bir kısmım Anadolu yaylasında geçirdik. üşüyor da. Tutunmak için (kominterm) in yani merkez-i umumisinin Çinliler'den askeri var. kol ve baldırlarımda kışları asabı romatizma ağrıları mevcuttu. Bunlar dört beşyüz ameleyi tevkiften sonra birden katliam etmişler.. 30. Moskova'da gülen bir adam görmedim... Bir nezle dahi olmadım. Hattâ bir aralık Enver'i bir süvari fırkası (Budinyo kumandasında) ile Kafkasya'dan içeriye bile sokmak istemişler. Bunları Rus hükümeti besliyor. Bu da aşikâr görülüp duruyor. Yine eski romatizmalar nüksetmedi.. erzak koymuş. Üç dört saat sonra dönüyoruz. Hükümet köylünün zahiresini parasız alıyor. Her yerde adet böyledir.. yarım veya bir dilim hiç mesabesinde hamur gibi bir ekmek. Komünistlik bu mu? Tüylerim ürperdi. Evvelce istanbul'da iken omuz. Rutubet olmayınca sıcak ve soğuk çok tesir etmez. Fabrikaları da patron malı diye harab ettiklerinden ve patronları öldürdüklerinden dahilî harpler ve salgınlarda birçok mütehassıs ameleyi ifna ettiklerinden bunlarda da mahsûl yok. Bu adamlar müthiş. Bir milletin şu azîm felâketine içim acıdı. insan bazan yorulursa yorulur. Dış kat camları kamilen buz tutmuş. Herkes avurdu avurduna geçmiş çökmüş. Halk aç. On yaşında çocuk. Korkunç. zabitler ve yaverleri varmış. Dondum. Rivayet ettiler ki. Ama hoş şey. KOMÜNİZM Açık hiçbir dükkân yok. Demek ormanları kırıyorlar. bu asker ile te'dip ettiler. fakat bunun yanında sıfırdı.. tırnaksız doğuyor-muş. Enver başına topladığı bu adamlar ile çalışıyor. Parasız veriyor. Ancak arkamdaki kurt derisi kürk bir vestun gibi arkamda. Bunlar da komünist olmuş. On sene şiddetli bir kış oldu. Bu ahval tabiatiyle halkı bir hükümet sitesinden tedirgin etmiş. anaların gıdasızlıktan çocukları ekseriyetle cansız. Tuhaf. Hattâ biz orada iken amele isyan etti. Hep Kahire sayesinde galiba. Moskova'nın bu kışına da mutavaat ettim. Gaye bu. her cinsten var. Ne ise sırrı öğrendim. yüzü gülen adamlar vardı. Don havzası kömür dolu iken. Bereket versin kalorifer var.. Şimdi aslını görüyoruz.20 metreye kadar inmiş buluyoruz. ekim satım yasak olduğundan hasıl etmiştir. kömür yok. pek dirayetli ve azametli yaşıyormuş. vurucu. yok.. Adetâ binbir şekil. Her mahallede hükümet bir dükkân açmış. Sonra ne alsalar beğenirsiniz? Bir veya iki avuç bir nev'i darı. Kalın fanileler giyinmek suretiyle barınabilirdim. Halka da parasız da143 ğıtıyor. Meğerse Baku cennet imiş. Bir kahvehane arıyor. Ne yiyecek. dışarısını görmek mümkün olmadığı gibi. Türkiye'yi Bolşevik yapacaklar. Sıfırdan aşağı yirmi derece ve daha ziyade.. Vaktiyle fizik okurken suyun muhtelif billurlar halinde buz olduğunu okumuştuk. yüzü kül rengi olmuş. Bizdeki aynı hal. Daha bu kadar şiddetli bir kış ömrümde görmemiştim. birgün Türkiye'ye bunları bir kuvvet ile yollayıp Mustafa Kemal'i devirecekler.Cemalin maiyetinde bizim Rusya'daki eşberlerden neferler. Celseye giderken bu dükkânların önünde yığılmış ve hat halinde ikişer ikişer dizilip elli metre kadar bir insan dizisi olduğunu görüyoruz. Ruslar bunları kendilerine minnettar kılmışlar. Döndüğümüz vakit bu diziyi ancak. ne başka eşya satın almak mümkün değil. Kış derecesi her yerden ziyade. Burda kimsenin yüzü gülmüyor. Müzakere mahalline otomobille gidiyoruz. Böyle bir isyanda baş olanlardan üç beş kişi idam ve beş-on'u da hapsedildi. bunları kazıyıp çıkarmak da mümkün değil. Köylünün mahsulü elinden alındıktan. Kahire'de bu ağrılar tamamiyle geçmişti. Hafiftir. Karın üstünde ve altında saatlerce bekliyorlar. titriyorlar. Romatizma gibi bir şeyler de yok. . kahvehane lâzım şeymiş... Bunun sebebi rutubetten eser kalmamış olmasıdır. Hiç de hastalık yapmıyor. Pencereler iki kat. Arada bunları seyrederdim. Hiç kimsenin benzinde kan yok. Odun yakılıyor. Bir kaç defa odunsuz kaldık. kadın.. Koca Rusya müthiş bir iktisadî buhran içinde inleyip ölüyor. Ö mahalleye burası yiyecek veriyor. Aman iyi olmuş da Mustafa Kemâl'in önüne durmuşum.. buraya geldik. Moskova çok soğuk. Herkes kederli. Hepsi bu. beş yıl Mısır cephesinde yandıktan sonra istanbul'a geldim.

REJİMİN KORUCULARI: ÇEKA Halkta bu kara sefalet var. Hepsi birden. sonra da tabancasını çekip öldürüyor. duvara çarpsan yapışacak. Tatarlar bize böyle türlü vak'alar. Zavallı Marksizim nazariyeleri kitapta pek cazip iken. Daima gönül yapar... bir kadid. zarar hasıl olmuş. Eski memurların çoğu Çar'cı diye azledilmişler. ona veriyorlar. içtik. Sanki Hariciye Tanrısı!. Sebebini sordum. Meselâ bir Çeka bir adamın karısını severse. insanın tüyleri ürperiyor. karıyı alıyor. Yaşasın Tevfik Rüştü. Fuhuşu şiddetle yasak etmişler. Hükûmetleride umumiyetle idamdır. Bir de Çeka'larm bu tarzından dolayı nice şalısî garezler kazanı kaynamış. hem de bazısı kokmuş çıkıyor. Hükümette aksine büyükbir şiddet var. eğer bir gün inkılâp olursa öyle doğrarlar ki Rusya'da ilâç için tek Yahudi kalmaz. Yusuf Kemâl bunu da bilmeli idi. Kadm da böyle olsa gerek. Fuhuş yapıp idam olunmağa ne hacet var.. Bazen balık konservesi veriyorlar.. Ben böyle olursam. Ağlamalı. ufalanıyor. Etler o kadar da zayıf ki. Ankara'daki hanesini ona (. cehennem. Ekmek o kadar kara ki. arada piliç de veriyorlaşmış. Yiyor demek.. fakat hem az. insan daima ezilir. Bu memleket değil. Böyle bir zamanda fırsat zuhur ederse erkek baştan çıkar. birbirini yakalıyor. hem hâkim. Bu kadınlarla yattık. Niye aşkolsun diyeyim Ruslar. bir cehennem.. Hattâ onun ak ekmeğinden de yedik. nice insanlar öldürülmüştü. Rus ahalisi Yahudiler'e öyle bir diş biliyor ki. O vakit Rusya'da Yahudiler hiç bir vatandaş hukukuna malik değillermiş. Temaslarım bana gösterdi ki. iyi adamdır. Yirmi gün sonraları da. Bir de bu dairelerde çocuk memurlar çok. (Çeka) diye bir şey var.Bize her gün her birimiz için bir avuç darı yarım dilim o çamurdan ekmekten veriyorlar.. Yahudi demektir. Böylesini görmedim... ne diye bir kaç çuval da un getirmedik. Bir memur yerine beş-on çocuk. Bu darıdan Ruslar çorba yaparlarrmş. Ağlamayan çocuğa meme vermezler derler. Ruslar Yahudiler'i hiç sevmiyorlar.)hane yaptı. Bize can verdi. Çarlar zamanında da böyle imiş. ânî (Bomba) üstünde oturuyordum zannettim. bu çocuklar gelmişler yerlerine.hüküm veriyor. Böyle adalet hiç bir asırda. Hükümet daireleri. Moskova'da komünist demek. Doğrudur. Dünyanın adeti bu. amelî hayata tatbikinde açık ve böyle nice ve ne feci vaziyetler yapmaktadır. Yâni Çeka denen 144 adam. Birbirinden ayrılmamalıdır. yine içmişler. Hem de elde tutulmaz. doğrusu Moskova'da bulunduğum müddetçe diplomatik mesahasına rağmen kendimi kurulmuş. Bu da işleri alt üst etmiş.hem müstartik. Somurtmağa gelmez. bir şehirden diğer şehre bile gidemezlermiş. onlarla dolu.. Söyledim. Evlerinde imbik gibi bir şeyler yapıp votkaı istihsal etmişler. meselâ Hariciyeyi görüyorum. Yedik. Ah. Bize halktan iyi bakıyorlar. Bana böylesine nümûne gösterdiler.. isticvap ediyor. İçki de yasak. Her şey onların elinde. Bir tane bile kerhane veya hususi fuhuş yeri yok. Sosyetenin selâmeti böyle mi olmalıdır? Komünist fikirlilerin aklına şaşarım. Gelsin bizim kavurma ve pilav. ya zavallı halk ne haldedir. hiçbir yerde görülmemiştir. işte karı koca hesaplarını buna göre yürütmeli. Biz güya diplomatik bir hey'etiz. nadirde olsa et verdiler. Çünkü yakaladıklarını idam etmişler. «O -ondan kolay ne var?» diye ve hakikaten akşama iki kadın ile geldi. Nitekim üç beş yıldır da Mustafa Kemâl'in gönlünü yapıyor. KOMÜNİST = YAHUDİ Ben eskiden kalma burjuvazi ameleler ve aileler ile temaslar yaptım. çünkü bu votkalar aşağı ve zehirli votka imiş. Uzun zamandır kadın gördüğüm yok. Birgün haber aldım. Ali Fuat piliç seviyor-muş. resmen böyle ayrılıp başkası ile yine böyle resmî fuhuş yapmış. Çiçerin'in bana söyleyişine göre. . Kendisine kadınsizlıktan şikâyet etmiş.. derhal kocasına bir leke sürüp öldürüyor. Bu. istemeli imiş. mesele halloldu. Votkaya pek düşkün ve pek sarhoş olan Rus köylüsü ve halkı bu yönü terketmişler. Kayseri nin pastırması sırım. bundan kâr değil. hikâye ettiler.. Bir gün bize Tevfik Rüştü gelmişti. muhakeme edi-yor. istedim. Düşmez kalkmaz bir Hariciye Vekili oldu. Bunun da cezası çok ağır.. Ruslar'ın ağzından bir çok defa böyle işitmiştim. hem cellâd. Düşündüm. Hain bizim piliçleri de yedi. hem polis ve jandarma. iki şahitle hükümete gidiniz (Yirmi gün için evleniyoruz) deyin. Yahudi kırmızı kadife tepeli bolşevik kalpağı yine kafasında.

Nemrut suratı ona nisbetle gül yüzü. yine somurtuyor suratı sekiz karış. Oralarda Türkler kendisine birçok halı. saldırır bir insan gözüküyor. Söylemedi ama şu olsa gerek: Bu adam gayet hafif meşreptir.. soluma oturdu ya. cimcimesi pek bozuk. Soysalli dolaşıyorlar. hiç sır saklamaz. Çiçerin celseye riyaset ediyor. Galiba bu halleri oradan kovulmasına sebep olmuştur. Tevfik Rüştü ise ateş görmüş balmumu gibi. Yusuf Kemal öyle 146 değil. müzakere Fransızca oluyor. yüzünün hali ile çingeneye benzer. Yusuf Kemal ve benim aramda alt-üst rekabeti var. Tatarlar. Bakın ben ne yapacağım? Gülersiniz» Yusuf Kemâl ve Ali Fuad'dan evvel indim. Evraka öyle yazıldı. «Bizde muahede müzakerelerine iştirak etmeliyiz dediler. Birgün bunlara bir azizlik yapmak aklıma geldi. Ne ise Yusuf Kemâl benim Maarif Vekili olmam dolayisiy-le üst olduğumu Ali Fuat'a kabul ettirdi. Çünkü oralarda güzel malûmat toplamış. Sade komünistlik taslıyor. Soysallı sonra Ankara'ya gelmiş. Bir mühim meselede şimdi söylediği bir fikri beş dakika sonra yine aynı adamlar arasında tamamiyle aksi olarak söyler. Tabii penceredeki-ler gülmüşlerdi. mütereddi bir insandır. Komünistler ile temas arıyor.. Muahede müzakeresi celsesine Sefarete mahsus otomobille gidiyoruz. Ne ise Soysallı Buhara'ya doğru bir turne yaptı. Boşboğazlığı pek meşhurdur. fakat onun sözüne. marifet yapmak malûmat satmak gibi şevki tabii ile yapar. solunda sıra ile Yusuf Kemal. . Hem mühim mühim işler yapıyoruz. Çiçerin'in sağında Kork-mazof. ilk ihzari muvaffakiyet memnunuz. Ali Fuat. üç gün görünmüyor. Soysallı mühim tarzda yürür. Zaten çalmamış hakkıdır. dedim ki: «Halas Dönör için büyük bir rekabet vardır. hem de ne çocuğuz? İnsan âdi mahlûktur vesselam. bükülür hali gibi tatlı dilli bir dalkavuktur. yalan. otelden bile dışarıya attılar.. Bu hali herkese hafif meşrep. Hem de zıddı ile bütün kâtipleri filân topladım.saçmacı bir adam olduğu fikrini verir. Bilhassa Tevfik Rüş-tü'den korkmuştum. Acele koşar halde Yusuf Kemal geldi. bir şeye uğramamıştır. Müthiş şarlatanlık. ben onların karşısında oturuyorum. sessiz dolaşıyor.. Ona kaniyim. ahlâkına da itimat etmek mümkün değil. Bunun sebebini.» dedik. çünkü izahı ayıp. Beni sağda görünce durdu. Bu raporlar bizim Hariciye'den çalınıp Ruslar'a verilmiştir. Kendine ediyor bana bir şey söylemiyorlar ya. Yusuf Kemâl yine gülmedi. Eğer Ankara emir verirse pek âlâ. Hem de hırçın. Tevfik Rüştü sade. Buharalılar gibi Türkler ile temasta bulunuyoruz.. Uğraştılar.(*) Bir hece metinden çıkartıldı. hiçbir fikir sahibi değil. Rivayet ettiler ki. Ama herkesde onun ahlâksızlığına dair ittifakı ârâ var. demek satıp iyi bir ticaret yapmış. Bir gün Soysallı ile bize geldi. ben ve Ali Fuad varız.. Ali Fuat ne kadar olsa babacan. Hele bir hali var ki hepsinden baskın. Sonra ne olmuş bilir misiniz. Bunu hiya-net diye yapmaz. Bundan hiç sıkılmaz. bir şey de söylemiyor. Siz pencereden seyredin. Beni en alta koymak istiyorlar. BlZlM HARİCİYEDE BlR RUS CASUSU Soysallı buna nisbetle pek ciddidir. Şeref yerine. Boşboğazlık. Ben «helâl olsun» dedim. 145 Tevfik Rüştü. Ali Fuad da güldü ve bana Ali Fuad: «Komiteci seni!» dedi. Batum'a getirmiş. Biraz durduktan sonra: «Çık soluma otur! Kibrin kırılsın! dedim. bir vagon dolusu olmuş. sağa oturamazsa suratını asıyor. Normal değildir. Hem de renginin siyahlığı dudaklarının iriliği ve morluğu. Kime ne?!. Nihayet Merkez-i Umumiye azasına ait otelde yatak da aldı.. dolan. oradan gizlice istanbul'a geçmiş. Ben Soysallı'nın kendisini pek iyi tanıyorum. fakat biraz sonra komünistlerden hakaret görmeğe başladı. Ne yapacak? Önüme oturdu. O sırada Ali Fuad'da hiddetle geldi. Sen ona bak. Yüzü de kızardı. Basit bir tahsil. Soysallı Ruslarca turfa olmuştur. Zaten yüzü tenazursuz.» «Sizin böyle bir vazifeniz yoktur. Baktılar ki olmuyor. sağa oturdum. deri hediye etmişler. Ciddî ve ilmî malûmat elde ediyoruz. Bunları Hariciye'ye raporlar halinde vermiştir. ilk muahede celsesine gittik. Sonra ben güldüm. Hiçbir sözünde durmaz. bir yumaşak eğilir. Demek hakikaten vazifesini yapıyor. O vakit bizimkiler için İstanbul'a gitmek büyük bir nimet idi. vazgeçtiler.. Ben de içimdem güldüm. Çünkü ne görüşürsek gidip Ruslar'a söyleyecek. Sözü sohbeti on para etmez. bazı sağa oturmak hususunda ikisi rekabet yapıyor ve birbirinden evvel gidip sağa oturmağa gayret ediyorlar. melek yüzü. kendisine sordum.

îbnolizif.. Nahcivan. Çiçerin o usta diplomat demek evvel ki seferinde Yusuf Kemâl'in seciyesini tesbit edip öğrenmiş.» Bu sözler Korkmazof a pek tesir etti.Çünkü Türk ve Müslümanlığınıza sorarım. Kumoklardan. Burdan kaçmaktan başka çare yok. Tabansız. adetâ bizi dövecek!. Bir Türkün ağzından bunları işitmek çirkin ve ağır. hasta. para silâh ve cephane almak fikrindeyiz. ne de söyledi. Biz Türkler'e karşı Ermeniler'i Türk müdafâa ediyor. İptida bunları yapın. Sözlerini bitirdi. Tabiî onları buna Çiçerin öğretmişti. ağzı kapandı. Al 147 bundan da. Bu yerler zaten bizimdi. olmadı. Yani İblis gibi. Yusuf Kemâl telâş içinde. Bir taraftan ben bir taraftan Ali Fuad.» Diyerek hakikati gizlediler... O. Çiçerin gayet yüksek bir yerden tutturdu. ilh. Bu adam müzakereler neticesine kadar bir daha bir tek lâkırdı söylememiştir.. yapmamışızdır... «Pek hastadır. Gelelim müzakereye: Çiçerin öyle hiddetli ki. Tatardır. fakat şimdi tepem attı. Ama. Hem de zalim diye haksız söylüyor.. Bizim Ermeniler'e yaptığımız dedikleriniz sizin hayalinizden başka bir şey olmayan zulümlerden gönlünüz sızladı diye de Ermeniler'in Türkiye. ilk ve en mühim iş Ermeni işi oldu..» dedi.» Biz ise hiç Ermeniler'i mevzu-ubahs etmemek. Ankara Türkiyesini. Bu akşam hazırlanıp gidelim. Tatar ayırıyor ve Kafkasya Müslümanlarını istisna ediyorsunuz. Lenin' görmek için çok uğraştık. Kars ayrıdır ve Baku Türkle-ri'ne yaptıkları zulümler. diğer taraftan Ali Fuad dizleriyle dizime vurup duruyorlar. katliâmlar ufacık olsun yüreklerinize te'sir etmedi mi? Evvelâ bu tesir etmeli idi.RUSLARLA PAZARLIK Sonra kâtipler filân var. Utanmış bir vaziyet aldı.. Türklük hususundaki bu halimi bilen arkadaşlar yüzümün rengini görünce derhal büyük bir gaf da yaparım diye korkmuşlar. Tehdit ediyor. Siz de Kumuk halis Türksünüz. Tatar ayrıdır diye kendince gayrî ilmî bir delil de serdediyor. Hem sizin Kars'da Ardahan'da ne işiniz var? Oralar ahalisi Türk değil. Dedi ki: «Sizin Ermeniler'i mağlup etmeniz bir emperyalizmdir. Ama evvelâ Ermeniler'e empoze ettiğiniz Gümrü Muahedesini feshediniz. hastalığım da halkdan gizliyorlar. bizi inletmiştir. Türk Tatar arasında zerre kadar fark yoktur. Çiçerin orta boylu. Türlü bahanelerle bizi atlattılar. Tarihi sizden iyi bildiğimi görüyorum. Cidden zeki adam. Ben söz aldım. Kabahat. Gidiyoruz. Sabrımı tüketir. Bir taraftan Yusuf Kemal. Görüşecek halde değildir. Hem tetebbu sahibi. Önüne bakıyordu. Bir çok söylendikten sonra o bıraktı. Esas noktalar bunlar. adetâ titriyor. artık ne cevap verdi. Biz Ermeni işini Karahan'ı da atarak ortadan kaldırıyorken. Karapapak'lar. Ondan sonra muahede yapabiliriz. Merdiven başındayız. Korkmazof aldı. Ben Çiçerin'e pek de aldırmamıştım. Bir emperyalist devlet böyle muahede yapmağa nasıl gelir? Sizin Ermeniler'e yaptığımız zulümler. bir millî ders vermek. Al bundan da!. Esasen ailesi İtalyanmış.. Lenin bu esnada felce uğramış. Böyle Türk milletine ait şey beni pek ziyade alâkadar eden. Çar Rusyası'na olan borcumuzu silmek. Yusuf Kemâl: «Ben demez miyim. Altmış yetmiş yıl evvel Çar emperyalizmi bizden almıştır. Bu halk bizdendir. yüzü biraz Avrupa şanoUarmda mefistolosi tersim ettikleri simada. Bana söylediği vakit hayret ettim. bu aile bir asır kadar evvel Polonya'da iskân etmiş imiş. bize verilmesi lâzımdır. hiddetlendiren bir şeydir. Şu Korkmazoğlu Halis bir Türktür. Keza Türk. bora . Bizi âdeta uşakları gibi azarlıyor. renkten renge girmiş. Ruslar ile muahede yapılmaz. Sözlerinin ruhu şu: «Siz bizim ile muahede yapmak istiyorsunuz. Yüzüm sararmış. tüy gibi olmuş. bana gözdağı verdiği hissini vermişti. Celse bitti. bunlar tam Türklerdir. Biz de hiçbir şairimizi Avrupa dillerine tercüme eylemedik. ona bir zabar-ta verdi. Troçki de mühim bir kafa. Al işte. Çünkü Avrupa'da hemen umumiyetle bizde şair olduğuna bile inanmazlar. Baktım. Sonra hudud 1914 hudududur. Ruslar'a tasdik ettirmek.. sürüsüne hıyanetin cezasını göstermek lâzım. Bolşevik ricali arasında mühim bir adam. Dedim ki: «Siz bir Türk Müslümanısınız. İşe bak ki. Karabağ. Zeki ve hilekâr bir simada biridir. katliâmlar yine Rus Müslümanlarının kalbinde yaralar açmıştır. hududu Kars'dan kesmek. Bozcapurlar.. Hâlâ bunun ehemmiyetine akıl erdiremedik. Bizim Şair Ba-ki'yi bile okumuş. Bu mühim simayı bir defa görmeyi pek arzu etmiştim. bu Korkmazof a bir korku dersi. Cevap veriniz! Türk. Sekiz dil biliyor ve hepsini de ana dili gibi. Kimseyi yanına sokmuyorlar. «Bir şey söyleme sakın!» diyorlar. Zaten Çiçerin de zehirli yılan gibi şahlanmış dilini uzatmış.

Adetâ harb hududunda düşman ordusunun başkumandanım ilk hamlede yere sermiştir. Sefarethâne148 ye kadar devam eden sözlerim tesir etti..» dedi.. Hattâ üç gün evvel Gürcü sefirini de sefarethanesinde basıp haps ettiler idi. Oralardan da kadın. Talebe cemiyeti Çanakkale'de şehidlere bir âbide yapmak istedi. Ufak bir kayıkları vardır. bir de bizim şehidlerin kanı ile yoğurdukları bu ataların topraklarındaki halini görmeli. Lâkin bizim hayatımıza kastedmekle ne faydaları var? Hiç.gibi esti işini bitirdi. başka türlü yapamayız» dedi. Hiç unutmam merdivenlerden iniyoruz. Sırf Ali Fuad'm himmeti. Vicdansız. Dedim: «Sen deli mi oldun? ilk duruşmada firar edeceğiz. cephane yoktu. Burada da bu seciyesini mükemmel gösterdi. Sıkılırlar. Dedim ki: «Hayatımıza kastetmezler. Bu vatan hizmetleri o kadar büyüktür ki. Meçhul askerin yerine. Tulumbacı dedim ama. (*) Moskova'ya geldiğimiz vakit ilk iş. usûl ve âdet üzerine çelenk koymaları lâzımdır.» Ne ise Ali Fuad'ın ona iştirak etmemesi. uğraşmıştı. Halil Paşa geldi Ali Fuad'm rakısı da varmış. (*) Komünistlerde aile ve namus kavramı olmadığına ilişkin kanaat bu tür rivayetlerin eseri olsa gerekir. Yerlerine Mustafa Kemâl kendi heykelini dikti. Olur mu?» Hâla da bunlarla muahede yapılmaz. hodperest. Sabahleyin hikâye ettiler. Benden sonra Halil türlü rezaletler yapmış. A. Millî harekette Rusya'dan aldığımız cephane ve silâhı itilâf devletlerinin dolaşan zırhlıları arasından geçirip aşırmışlardır. «Ne yapalım. Amerikan ilh. giderler. Oradaki İngiliz mezarlığının haşmetine bakın. Korkmazof da önüne baktı. Doğru ama. Zaten yatmak istiyordum. Umumî harpte ve sonra biz de bir otomobil veya deniz motörü ele geçirdilerse bunu takaya yerleştirmişler. 149 Bu cephane vaktinde yetişmiştir.kayığm omurgası görününceye kadar yana devirir. silâh. bunsuz zafer mümkün olamazdı. yattım. onlar da böylesini yapmazlar. malûm Mustafa Kemal'in heykeline çelenk koyup merasim yapıyorlar. Fena halde utandım. Başka memlekette olsaydı evvelâ bunların. Bunların hiç biri olamıyacaktı. Bu cephane bizim kaçakçılar vasıtasıyla adetâ 24 saatte Sakarya ağızlarına kadar döküldü. Birinci inönü Muharebesi olmuştur. Merak etme!. hemen dönecektik. Rusya'dan birçok zahire. Türk köylüsünün. omuzunu tuttu: «Korkmazof! senin karın çok güzeldir.. Yiyip içiyoruz. gidip. Bunlar deniz kurdudurlar. hattâ âlet-i mahudesini medrese ıstılâhınca mâlayu kaimi çıkarıp meydana çıkarmış. gayreti ile bu fişekler alındı.. Ankara'dan ve İstanbul'dan muahede yapmak için hey'et istediler.. kurşun yemiş köpek gibi bağıra bağıra ağlamalı. yiyecek verirler. Mazeret ve af diledi. Yunanlılar tecavüz ederse. Tek tek bizi sefarethaneye hapsederler. Bu dediği doğru. kadının heykeli dikilirdi. Teskin edebildik. empulsif adam. Biliyordun da öyle ise niye tekrar geldin? Madem geldin niye kaçıyorsun? Haydi çocuk olma aklım başına al» dedim.. Mahcup ve kabahatli bir çocuk tavrı ile oturdu. Enver Paşa'nın kadrosu ile general olan böyle tulumbacı olur. hükümet değildir. «Bu sefer hayatımızda tehlike doğacak. şişirir. İngilizler muahedeyi görür görmez. Akşam Ali Fuad'm odasında oturuyorduk. Garp cephesine cephane yetiştirmekti. Vusulünden iki gün sonra Yunanlılar hücum etmişler. Dışarı çıktım.» dedi. erkek köylü nineler ile taşıdılar. Meçhul asker heykeli yok. Halbuki bunu kendisi her şeyden evvel yapacaktı. ona lâübaliâne muamele ediyor. şunu getirsen. Bana sorsalar bu zaferin şerefini .» diyor. Halbuki bu muahede millî harekâta temel taşı gibi bir esas olmuştur. Bu. «Korkmazof! Buna bak! Karını getir!» diye bar bar bağırmış. içti. Rize'den Giresun'a kadar olan sahilde kaçakçılar vardır. Mustafa Kemal men'etti. Hiç olmazsa meçhul asker namına bir heykel de yapsaydı. Sivastapol'da beş milyon mavzer fişengi varmış. Korkmazof geldi. Halil Korkmazof u eskiden beri tamrrruş. biliyordum ben daima söylüyordum. Bir de baktık. muahede olmayacaktı. Bize. harb gemileri geliyor. o kadar üstüne gitmemeli idi.D.adı «Taka»dır. Ne tabansız. cephane aldık. Buna koca bir yelken takarlar TAKALARIN ZAFERİ Yelkeni rüzgâra verir. Telâş içinde ısrar ediyor. istanbul'a ingiliz. zevkleridir. Ayıp ayıp!. istersen kadın bile verirler. Bir aralık yanına gitti. ben de kendisi gibi olsaydım. Ali Fuad bunu iş edinmiş. Ona da rakı verdik. Bunlar eşkıyadır. Hem de çirkin oluyor.

» Zannediyorum ki. STALÎN'LE PAZARLIK Tuhaf bir şey oldu. izbe koridorlarından geçtik. daha buna hükmedile-mez. Şimdi sen Stalin'den hey'et namına randevu iste!»dedim. «Stalin'i göreceğiz. Sağ yanında da duvarda bir telefon aleti. Mesele de yüzde doksan suya düşmüş demektir. Kalktı. emperyalizm aleyhine veryansın ediyoruz. «Vakit de tayin edemem» dedi. çıktık. ye150 rinde. «Ben demedim mi? Bunlar ile muahede olmaz. Bunu zannetmiyorum.. Otuı duk. Cephanemiz de yetişmişti. Mustafa Kemal ve îsmet Ethem'in imhası ile meşgul. sekiz bin tüfek kuvvetiyle iznik'ten Gediz'e kadar olan ikiyüz kilometrelik bir cephede hücum etmiştir. Eğer cephane yetişmeseydi Yunanlılar tüfek omuzlarında yürüyecek istedikleri yere kadar geleceklerdi. Yarım milyon verebiliriz. Çiçerin şaşaladı. altın nedir bilmez zannetti. 337 de Yunan ordusu yedi.. bu yoldan geçilemiyor demek. tut yukarı. Galiba adam beni. Bu fena amma. 6 Kânun'sani.» dedim. Stalin'in odasına vardık. Hususî hal çaresine. iki saat içinde her şeyde uyuştuk. vereceklerinden biraz fazla verirler.. Dedim ki: «Dur bir celse daha yapalım bakalım!» Celse istedik baktım Çiçerin'de yine aynı nakarat. iyi alâmet. Sizsiz muahede olmıyacaktı. Bizim daha ziyade kuvvetimiz vardı. Arkadaşlarımın ikisi de «Biz istemeyiz» Ben isterim. Odası gayet basit. Fırsatı buldu.» dedim. Bereket versin sersem Yunanlılar pek zayıf kuvvetle gelmişler. Asli yumuşadığı yok. işte» Bizim Reis hep kehanetten dem vuruyor.. «Nedir o» dedi.» Bense «Asla kâfi değil. Yalnız muahedeyi yazıp imzalamamız kaldı . Stalin'e: «Biz İngilizlerle harb ediyoruz demektir. yalnız bir iyi alâmet görüldü.. Arzularımız oldu.. siper ve menfezlerden de geçtik. Bunda utanacak ne var. Çiçerin pasaportları vermem dedi. Yok o da bu halde ise. Ben: «Otuz milyon altın!» dedim. Biz de bunu bilmez görünüyor.. Dedim. Bayrakları bu.. Resmî murahhas Çi-çerin'dir. «Otuz milyon altın. Fakat Çiçerin'in suratı fena. Kapıdan kapıya. MÜZAKEREYE DEVAM Şimdi Yusuf Kemâl ümitsiz. Birkaç deneme ile aynı halde kaldığı görülürse onda da ümit yok demektir.Çıkarken Yusuf Kemâl'e: «Ne haber? Ben de medim mi. bir de iskemlesi var. Ali Fuad. Gördük Çiçerin'le bu iş olmuyor. bitti. Kalenin bir tarafı Moskova ırmağı.Ali Fuad'a veririm. Bulmak da mümkün değil. onunla konuşacağız. Ben fazla isteyeyim de onlar utanır. Yolda aldığım haberler yalancı idi. «Celse bitti. Yoksa harbe devam edemeyiz. Buna cevap vermedi. vermeyen iki dilenci. konuştuk. Tabii lâf yok. Yusuf Kemâl gittik. Stalin: «Ne kadar para lâzım?» dedi. Dedi. Millete istiyoruz. vursun. Usulcacık Yusuf Kemâl'e: «Diğer celse için vakit tayini iste!» dedim.» dedim.» dedim. delikten deliğe. Yusuf Kemâl tutturdu. Stalin Kremlin Sarayı'nda oturuyor. mağlûp oldular. Alındı. övündükleri şey bu... bir milyon altına sulh olduk: Stalin'e dedim ki: «Sizden çok memnunuz.. Bu muahede demek sırf sizin işinizdir. Ve dedi ki: «Bu kadar para bizde yok. Ordunun başında bilfiil Garp Cephesi Kumandanı İsmet. Ruslarla muahede yapılamaz der dururdun. biz de masanın kenarında onun sol tarafında biraz öne doğru oturuyoruz. Şimdi başka yoldan gideceğiz. Üçümüz başbaşa gelip: «Ne ist eyelim?» dedik. Pasaportlarımızı vermenizi rica ederim de» dedim. ben. Müthiş. hayatını pek saklayan birinin yanına gidiyoruz. fakat kendileri maske altında birinci emperyalist. Harp masraflarını vermelisiniz. Bize çok para lâzımdır.» dedim. Çi-çerin fena azgın. Para istiyeceğiz Stalin'den. bıktıracak. Bu da sizin emperyalistlere karşı olan cephenizin bir kısmı yıkılmış demektir. ilk olarak muzaffer kumandan. Sarayın etrafı kale. Bunda Sovyet Rusya'nın bir ordusu rolünü yapıyoruz. isteyen bir dilenci. Yunan ordusu harekete geçmiş. o yapacak. .. birkaç telörgü.. Adam bizi burada bekletip sürütecek. iş kötü ben de tereddüde başladım. O.» dedi. Randevu verdi. Dedim ki «Acele etme. Ondan sonra Ankara'ya yazarız başka çare de bulamazsak o vakit döneriz. Demek sendeledi. Galiba Ruslar muahede yapmak istemiyorlar. Görülüyor ki. Yusuf Kemâl'e: «O halde muahede yapmak istemiyorsunuz demek. Baktım. Ne ise vur aşağı. Kendime istemiyorum. Şimdiye kadar askerlik hayatı hep mağlubiyet olan ismet. Güldü. Kısa müzakere. Bu adamların bütün dâvaları ağızlarında dolaşan moda lâkırdı «Emperyalizm aleyhine hareket» tir. O yaparsa iş bitmiştir. Geri gidecektik. baş vuracağız. Adi bir masası..

öyle hissediliyordu. Telefonu aldı. O derhal yapar. işler daima böyle hususî konuşmalar ile daha iyi hallediliyordu.O yine eskisi gibi hareket ederse. Fakat şimdi elinde Stalin'in izzetinefsine basıp Çiçerin aleyhine sevketmek var. Stalin Gürcüdür. hem parayı aldık. 151 ¦O ~™ (ö & . A. Kendisinin insiyatiften mahrum olduğunu yine gösteriyor. Rusça bir müddet bir şeyler söyledi.ti 7? 'S -a p'-p S pq ^ J3 'S ^3 Ö =g "S S. İyi ki. adam yine üst perdede.. Demek Stalin bize madik attı. Anlattık..» Diyecek bir şeyim yok. Keyifliyiz. Öyle köpürttük ki.Ş p Q O US us z "İ "^ H «" ' 3 E >6o > :3 3 ¦4-S *^H ¦« tfl ^* >v » J3 *"H r-1 5 « w •¦!¦ m •—3 T3 cA* yJ >-^ *^ N tâ O < o t/3 O K -w tL ' ™ ^> ^ . Dediklerimin hepsini derhal yapacak.» sözü tastamammış. Bu söz büyüktü. fena köpürdü. Bu esaslar üzerine muahedeyi yapar» dedi.£ W . Hasılı Stalin bende fevkalâde bir te'sir hasıl etti. «Ben şimdi ona emrederim.S ¦ ca '3 =3 g S !3 . Köpürttük. iş yürümezse Stalin'le görüşün. uzun boylu bir adam. cevap alıp öyle kabul etmek istiyor.ti ^3 -S -g 73 ¦§ıııpÇİÇERÎNLE PAZARLIĞA DEVAM Muahede müzakeresine devam ediyoruz. Ve bize de dedi ki: «Gidiniz sizi Çiçerin çağıracak. Galiba Çiçerin'le Stalin arasında bir zıddiyet vardı. Güzel şimali. Ben de teselliye mecal. Bana dedi ki. ilerliyor. Demek Kars'da bana Medivanî vin söylediği doğru imiş. Yine üçümüz gittik. Ancak Yusuf Kemal her şeyi Ankara'dan sormak. Gözleri gayet zeki gözü. Vakıa eskisi gibi sert değil ama. yine sert. «Aldın mı? Nasıl muahede olur muymuş? Ben bilirim. Onun da mümessili şu önümüzdeki şahıs. cesaret kalmadı. Çiçerin'den müzakere randevusu istedik. İyi şey. o tj 'y J^ 'iÜ 1 3 "". Bu hal doğru bir iş değildir. gittik. Demek hükümet azasının fevkinde her emri veren metah bir kuvvet var. Stalin mağrur bir tavır aldı. Celse oldu. Şimdi ben de me'yüs oldum. Kars'dan beri Stalin hakkında edindiğim malûmata ehemmiyet vermiştim. on . Bizimle eğlendi. «Hassas teline basmışım. Hal ve lâkırdısında çok zeki bir adam olduğu hissini veriyor. Yusuf Kemâl'in hakkı var. Kızdı. 4? . hem Rusya'nın Bolşevik idaresinin halini de gözümüzle gördük. Demek yollarda aldığım haber doğru.Ü 5 -O .» Teşekkür ettik çıktık. bir şey yapılamaz. Dedim: «Yine Stalin'e gidelim de Çiçerin'den şikâyet edelim. Yine randevu istedik. Hem muahedeyi yapıyoruz. Çiçerin'i bir mangal dolusu ateşe tutulmuş balmumu gibi yumuşak bulacağız zannediyordum. Yusuf Kemâl büsbütün ümitsiz. Adetâ âmir-i mutlak diktatör. Yazıyor.

hem müthiş bir terbiyesizlik ve küstahlık. Kabul edildi. Böyle bir teklif yapabilir miydi. Kendimiz müzakere eder bir şeye karar veririz.. «Sen de bize bir kâğıt ver. Şimdiden kendisini düşünüyor. Ben bir olmazdır tutturdum. «Etme diyor. Paşa «Hayhay. fakat çirkin bir şeye başladı. «Hayhay» dedi. Benim onu cerhedecek halim yok. Bununla arkadaşlık olur mu? Bununla çalışılır mı? Asla çalışılmaz.. «Eh öyle ise bu fikirde olduğunuzu yazıp imza ederek bana verin. Mustafa Kemal nutkunda bu muahededen bahsederken. şunu ayağının altına al. Bilmem Ali Fuad ne oldu? Çünkü ona bakacak halim kalmadı. «Benim kabahatim yok. Ali Fuad'a sordum. Sözleri doğru ve mantıkî. Her şeyden evvel bu lâzım. Alif Fuad'a hitaben: «Paşa sen ne dersin?» dedim. Şeytan diyor ki. Bu adamla burada muahede yapıyoruz. muahede yapılmayıp kalır. Sen benimle beraber ol! dedim.. Kabul edilen maddeyi parafe ediyoruz. karar verdiğimiz şeydi.gün. ıkınmağa başladı. Benim vermeme lüzum yoktur. Görüyoruz. Yusuf Kemal beni iknaa çalıştı.» Bu telâş içinde: «Şimdi bu fikirde idin ya.» dedim.» dedi. Kâğıdı cüzdanına yerleştirdi. hem de müthiş bir egoistlik ve cür'et idi. Ali Fuad'a da aynı şeyi sordu. Hattâ bizi tay için evvelden parafe edilmişti diye Mustafa Kemal'e söyledi. Ali Fuad ve ben müzakere ediyoruz. Kabahat filâncılarm.. Yusuf Kemal. Bizim Ankara'da verdiğimiz şifreleri de karıştırıp verdikleri muhakkaktır. verdik. bütün işleri kendi malı gösterir.» Cevabım. Onda da tadilât yaptık. Bu adamda böyle bir çok vesika vardır. Fakat içim-den«Iş bitsin. bir iyi pastırmasını çıkar. Mâkul bir neticeye vardık. Ben size uymağa mecbur oldum. tamamiyle yanlıştır.» diyor ki. böyle olur. «Evet öyle idi. Sizin fikriniz. Sefarethanede bir maddeye karar verdik. Ama. cevap gelmiyor. muahede geri kalır sonra» diyor. ilâve ettim. Nitekim bu muahedeyi de sonra sırf kendi hüneri gibi gösterdi.» Aklı yerinden oynamışçasına. Bir gün yine aramızda.» dedim. imzaladık. göbeğimiz de çatlıyor. 154 Bunada «Peki» dedik. Bunu Ruslar telgrafhanelerinde mahsus yapıyorlar. Şu muahede olsun. Ondan da aynı cevabı aldı. Artık bu kadar da miskinlik olmaz. Mesuliyet yoksa takdir varsa. Maksadı başka. Dedim ki: «Arkadaşlar böyle Ankara'dan cevap beklemekle bu iş sökmez. «Evet!» .» dedim.» der. Nuh dedim peygamber demedim. Yusuf Kemal bana dedi ki: «Sen demek bu fikirdesin. Bari şuna biraz muziplik edeyim.» dedi. «Kalsın» dedim. millet hizmetinde neler çektik. Ama düşündüm hatalı buldum. Bir şeye karar veriyoruz. Bu iş beni yüreğimden yaraladı. demir tavında dövülür. Şu bizden kâğıt almaşım bir türlü hazmedemiyorum. Çok canım istiyor. «Vaktimiz yok. saklanıyor. Bu.» dedi. Böyle bir suale lüzum var mı? Müzakerede söyledik. Onu tavsif için şu vak'ası karakteristik.» dedi. «Siz ekseriyettesiniz. Hakikaten en mâkul fikir. onbeş gün geçiyor. Dondum kaldım. Gelse de şifre o halde ki halledince bir. mana çıkarmak mümkün değil. Yusuf Kemal: «Ya sonra bize bir mes'uliyet gelirse» dedi. Demek bir gün bir şey olsa. Evvelce parafe edilmiş sade iki madde vardı. «Mutlaka imza vermelisiniz. Olur ki bin hâdise çıkar. yapılacak çok muziplikler var. Buna oynanacak çok oyun. bu adam bizim ikimizi okkanın altına verecek. Her defa celseye gitmeden bir gün evvel Ruslar'in verdikleri proje ile bizim yaptığımız projeyi.. Kimseyi yanımıza almıyoruz. YUSUF KEMAL'İN HALETİ RUHİYESi Birkaç gün sonra diğer bir madde müzakeresinden evvel. Şunu tezelden bitiriverelim. «evvelce parafe edilen muahede vardı. Nihayet: «Madem ki öyle bu senin fikrin olduğuna dair bana imzanla bir . Sıkıldı.» dedim. «Eğer sen muhtemel bir mesuliyete göğüs gere-miyorsan işi bize bırak git. Ali Fuad'a: « Yusuf Kemal'e ben biraz ezâ edeceğim. Fakat gayet tatlılıkla sanki teklifinin rotasını anlamamış gibi dedim ki: « Yusuf Kemal sen bu fikirde değil misin?» Cevap yok. Müzakereye başladık. Sonra Yusuf Kemal'e dedim ki: «Ben bu fikirde değilim. Şimdi bu adam çok iş istiyor. Bu müsait vaziyet gider. Ruslarla celsede onda İsrar ediyoruz. Yoksa çıldıracağım. «Peki yazıp veririm. Öf. Bir gün kendisine bir mesuliyet tevcih edilse derhal çıkarır. Yazdık. Kıvranmağa. Güzel güzel güldü ve: «Peki» dedi. Kendisinin de o fikirde olduğunu müzakere esnasında görmüştük. Saklar durur.» Yusuf Kemal zaruri yola yattı. fikrimden caydım. Nutka öyle yazıldı. Ve ekseriya kabul ettiriyoruz. Ben sade «Olmaz» diyorum. Bu hususta hiçbirşeyden haberi yok..» dedim. Dedim: «Böyle şeye lüzum yoktur.» dedi. Bitti.

Bir mesele hakkında seni söyletip fikirlerini dinlemeli. Biz de sizin fikrindeyiz. Güzelce dinle. istanbul ortadan kalksın. hükmü de vermezsin. hem kendi fikrince yapmak istiyor. mesul olmamak için vesika saklar. Cevap yok. işte bu. Bizden buna dair kâğıt aldı. Sen bu hususta tıpkı Said Paşa'ya benzersin. işte vesika diyeceksin. Sen onun nüshayı saniyesi. Halbuki Yusuf. Mustafa Kemâl işe bakacak yerde Ali Rıza kabinesiyle filan yaptığı gibi Tevfik Paşa ile dalaşmağa başlamış.. Arkadaşlarım ateşe atacaksın. Böyle bir adı aldırışa bu da kendi kabahatindir dedim.kâğıt ver. bir umacı var: Mesuliyet. kendi bir kılı için en canciğer arkadaşının kafasını verir.. mantığın kuvvetlidir. Hırsın büyük. Bilirim veremez. Enteresandır. bizim memlekette bunun ismi var.. Bir mesele hakkında güzel söz söylersin. Şiddetle dedim: «Haydi. nasıl oldu da en kötüsünü seçti der. hattâ hiyanete rağmen yine gelip yerine oturan Hariciye Vekili Bekir Sami'nin .» dedi. birgün mesuliyet tereddüp ederse «Ne yapayım ben ekalliyette kaldım. fakat hükme geldi mi. Seni tasvir edeceğim. Beni Küçük Said yapma dedi. Sonunda fena oldu ve «Doktor bana çok şey seyledin. Seni benim kadar hiç kimse tasvir edememiştir. Fakat kendini bilmiyorsun. İngilizler bizim Ruslar ile dost olmamızı asla istemiyorlar. Derhal hoşafın köpüğü kesildi. Alırsında niye vermezsin? Bu ne adiliktir? Bunu istemeğe bile utanmalıydın. Her işinde evvelâ kaçamak yolunu arar. Alçaklıktır. Bizden kağıt istiyorsun ki.» demeli. Hiçbir işte karar veremez. Bazı müelliflerin o babtaki fikirlerini zikredersin. Adetâ insanı sürükler götürür. Şimdi bununkisi evvelkinden müüıiş. Öbür tarafı o vakit halledecek dahili meselelerdir. Eğer fiili bir iş ise. insan şaşar.343 ten itibaren muhabereler dercedilmiş.. ne duruyorsun. Çünkü ben ruhunu görmüşümdür. Zaten benim isteğim de bu işi idi. Moskova Muahedesi'nin bir te'siridir. yeter. hattâ vesika hırsızlığı ve sahtekârlığı yapar. Elbirliğiyle çalışmalarda böyle şey düşünülmez. Muahedeye kuvve-i kurbiyeye geldik. Dünyada sade senin menfaatin vardır. O da «Evet» dedi. Sen geçen defa bizden kâğıt aldın. Şimdi bak sen nesin? Sen müthiş bir harissin. Sen hiç bir işte ve asla reis olacak vasıflara malik değilsin. Hasılı sen ikinci tabı Şapur Çelebi'sin dedim ve ferahladım. Derhal Ali Fuad'a «Zannedersem siz de benim fikrimde olsanız gerek. Seni affediyorum. RUS-İNGİLİZ REKABETİ Doğrusu artık bu adamdan soğudum. illa Anadolu istanbul yerine tanınsın.» diyor. Bir kere ortada dâvamızı kazanalım. o hem ekalliyette. hiç bir iş yapamaz. Çünkü kendisi hükümetin başında olacak. daha iyi tabirle ikinci tabi «Küçük 155 Sait'sin» Bu ad tamamiyle sana lâyıktır ve sana ad olarak kalacaktır. Razı olurum.»dedim. bir iş hakkında on türlü şık veya araz gösterirdi. Bu adam.» «Ekseriyete bakalım» dedi. O da senin gibi idi. Ne ise. Şimdi bunun sırası mı?Nutkunda Sahife.» dedim. âtide muhtemel bir mesuliyete karşı vesika yapar saklarsın. Hem de yeni değil. Beni zorladılar. Beriki dinlemiyor.» Hem de kendinin bu fikirde olduğunu inkâr etmek denaetini yapacaksın. Bizim Ruslar ile muahede yapmamız İngilizler'i tahrik etmiş. Ali Fuad da affeder zannediyorum. Senden kâğıt istemiyoruz. Bizde mesuliyet olan görülmüş mü? Hem iş başuıda bulunan mesuliyetten korkarsa. «Veremem. Yalnız bu menhus adı verme. öyle bir hodperest ki. Başkasma verdirir. cismi yoktur bir zümrüdü ankadır. Şimdi bize vermiyorsun. Mustafa Kemâl Rusya'daki muvaffakiyetsizlik ve hatalarına. Sen sade bir hukuk müşavirisin. bu eski bir macera. «Yusuf Kemal. İstemez. Müthiş bir hodperestsin. Hükme geldi mi sana derhal: «Dur. kararı başkasına verdirirdi. Sen işte bu kadarsın. Çok ezâ ve cefa ettim.Olur adam değilmiş. hükümlerin en fenasmı verirsin.» dedim. Yusuf Kemal bunları hiç sessiz dinledi. Bütün bu yapılacakları arılamıyordu. «Sen ekaliyyettesin.kessen veremez. İstanbul hükümetini ve aynı zamanda Ankara'yı 21 Şubatta Londra'da bir konferansa davet etmişler. Seni davet etmişler. Artık deşildim. Nihayet «Biz senin gibi değiliz. Hiç bir iş yapamıyorsun. Tevfik Paşa «Canım bunları bırak. Bende: «Çok söyledim fakat hakikati söyledim. Gözünde bir hayal. Ayrı gayrı yok. O vakit ekseriyette biz idik. Bize kâğıt vermelisin. En iyi arkadaşlarını bile menfaatına kurban edersin. Böyle istiyorum. Sözün cezbelidir. Tevfik Paşa Sadrâzam Mustafa Kemâl'e bunu tebliğ etti. Daima reislik mevki gözündedir. Nitekim sen böylesin. işte gayet cebîn bir adamsın. Ayol.» dedim. Konuşmak bile canım istemiyor. Tabii o da bana diş biliyor.

Şaştım. Baktım başında bir kalpak geldi.. imza ettik. Yarıdan ziyade mutabık değil. Romanya. Karabekir yapmıştır. ilerliyor. Demek kadın hısım akrabasını da oraya getirmiş. Yazdıklarını okudum.riyaseti altında istanbul ile iştirak etmemek üzere müstakil bir he-yet-i murahhasa yapıp oraya göndermiş. Kral Emanullah'ın haremi Suriyeli. «Müsveddeyi yazın.. Hey'et dönmüştü. Biraz Türkçe biliyor. Nasılsınız? lyimisiniz? Diyecek değil mi. Muahedeyi ben Türkçe yazdım. Londra Konferansı'nda itilâf devletlerinin teklifleri. Bizim hey'et konferansın teklifi üzere Yunan işgali altında izmir'de yapılacak bir nüfus tahkikatı neticesini kabulü va'detmiş.. Asetinler için. Yusuf Kemal önce yapmak istemedi. Biz imza ederiz. Birinci Gümrü dür. Ase-tinler'e istiklâl verilecek. bir başka deriden ve başka türlü bir şekilde. Onlar da bıçak. bunu Ruslar'a teslim etmiştir. Güldürücü bir şey. Müthiş bir kekemedir. «Vücuduna kurşun işlemediğine kanidir» dediler. Yâni bunlar Türkiye için değil. Tecviz edildi. Afganlılar bile baş açık idiler. t ENVER PAŞA Afganlılar büyük bir ziyafet verdiler. Fakat hiç karışmadı. Acemceye tercüme edemiyoruz.Sevr Muahedesi'nde ufak bazı tadilat yapacaklarını beyandan ibaret kalmıştır. Kolunda pazubendi de vardır. Fakat kâfi değil. Bu konferanstan bir şey çıkmamış. birleşip Rusya'yı mahvedecekler. Bu adam hakikaten büyüktür. kurşun işlemesin diye kollarına pazubend takarlar.» «O niye» dedim. iyi tercüme edilmeyen yerleri Arapça anlattım. Tevfik Paşa Londra Konferansında sözü «Söz sahibi bunlardır» diye Bekir Sami'ye bırakmış. şöyle söyler: «Ve bugün zâtâlinizi ve görmeye gelecektim. Bu benim hayatımda yaptığım ilk muahede idi. Bu esnada Mehmet Velihan adında geniş selâhiyeti haiz bir Afgan mümessili Moskova'da Ruslarla muahede yapıyor. Muahedeye devam ediyoruz. Enver Paşa'da davetli idi. Bir hali var: «Ve» deyince diline kolaylık gelir. Kalpağını çıkarmadan sofraya 157 156 da oturdu. Oradan resmen Londra'ya davet edilmiştir. «Muahede yapalım» dedik. bunun üstüne Bekir Sami Lloyd George'a Ruslar aleyhine bir çok şeyler f söylemiş. Ruslar ile aramızı açmak için. şimdi Londra'da ve Paris'te de aynı gayrette. «Bu gün zâtâlinizi görmeğe gelecektim. Kendisine mahsus bir şey. GÖRÜŞMELERE DEVAM: AFGANİSTAN'LA MUAHEDE Gelelim bize. Bazılarına sordum: «Niye kalpağını çıkarmıyor?» dediler: «Çok dindardır. Şu adam Ruslar'ı bu suretle kızdırıp bizim muahedeyi yaptırtmıyacaktı. Ona Türkçe anlatmağa çalıştım. ikna ettim. Bekir Sami bu işe pek düşkün. Onun için her lâkırdıya «Ve» ile başlar.İstiklâl olunca kendisi kral olacak zaar.Orada Fransa Hariciye Nazırı Buil-lion mahut Tiflis Muahedesine devam etmiş. Bırakmak büyüklüğünü de yapmış. bereket versin Yunanlılar red etmişler.Türkiye illi. Yâni Fransa'nın partonajı altında Polonya. Bu Suriyeli da Acemce yazmağa çalıştı. Bizi de halife adamları diye pek muhterem görüyorlar. Bunu anladı ve Acemce yazdı. Türkiye'nin memuru Moskova'da yaptığı gibi. . Onlardan biri Suriyeli imiş. Bu suretle birkaç gün uğraşarak Acemcesini de yazdık.» dedi. Fakat Acemceyi yüzde seksen anlıyorum. Afganlılar'ın kendi dilleri varsa da resmî hükümet dilleri Farisîdir. Kalpak astragan değil. Bizde kendisiyle görüştük. Samatya'nın tulumbacıları seviyesinde. Yeni Türkiye'nin de ikinci muahedesi idi. Çıkarmaz. o da Bekir Sami'nin haberi olmaksızın arkasına bir stenograf koyup sözlerini zaptettirmiştir. Arapça imdadıma yetişti. Artık cümlelere lüzumsuz yere bol bol «ve» doldurur. Meselâ size rast geldi. Bu hatâ yetmemiş. Çünkü Yunanlılar süngü altında kendi lehlerinde bir tahkikat yaptırırlardı. Elli kişilik kadar bir sofra. Bir tarafa Türkçe diğer tarafı Acemce olacak. Çok sâf insanlar. Ve nasılsınız? Ve iyi misiniz?» Onunla konuşurken kuş diline alışık insanlar gibi hareket edip «Ve» leri toptan tarhetmelidir. Acemce yazıp söyleyemiyorum. Bizce bu bir hatâ idi. Çünkü prenstir. Bu büyük bir cinayetti. Bir memuriyetinde bütün potları kıran ve muvaffak olmayan bu adamı bir daha göndermek doğru mu idi? Bekir Sami söz de söylemiyordu. Bekir Sami Londra'dan Paris'e geçmiş..

«hilâfete sahip Türk'e Afganistan tarafından mübihil iktidâ tanınır. Afganlıların Enver'e büyük hürmetleri var. tadil etmişlerdir. Enver'in elinde yine bir harita. Halbuki Yusuf Kemâl'i şahsen de tanıyordu. Şöhreti bütün dünyayı. «Sen reissin. Yüzü gerilmiş yay gibi. bu adamlar bilmezler. hayırlıdır. Neden hayırlı olduğunu bir türlü ispat edemiyor. Arada ihtilâf var. O da halife damadı. Beynini oyar. Karadeniz'den Gökçe Gölü'ne kadar yirmi km. Afgan vasıtasıyla Hindistan'a darbe vururuz. İngilizler ve bütün Avrupalılar başka şeyden anlamazlar. Onunki kadar sade bir mantık henüz görmemiştim. Bazı noktalarda takışıp. Bizim her şeyimizi onlara haber vermiştir. eninde uzun bir şerit halindeki toprağı kaybediyoruz. Bu da vatan hiyaneti idi. Yusuf Kemâl: «Ben bu sözü söyliyemem» dedi.» dedi. Bir daha bunu kabul etmeyeceğiz. Bu da gücüme gitti. Sonra bize karşı bir Rus delegesi olarak gelmişti. dersin»dedim. Bu esnada bu adamın iktidar ve dirayet derecesini iyice gördüm. Ve bize kabul ettirmeye çalışıyor. Ama hepsi birden bir incir çekirdiğini doldurmaz. Reis sıfatıyla bizim müzakeremize iştirak edemezsiniz. Enver'in hududu ile. Ve içimden acı bir duygu geçti. Ruslarla muahede daima ilerlemekte. Behemehal kabul ettirmek istiyor. Hakikaten Enver dünyanın en bahtiyar adamlarındandır. Bir Türk. Gitti. Ve bu hususta daha bir çok şeyler söyledi. Sanki kızgın bir dağ demiri geçti. Sonra Kral bunu istiklâline müna-fi görüp. Yusuf Kemâl: «O geleceğe benziyor. Bize selâm bile vermeye tenezzül etmedi.» Halbuki bizim istediğimiz hudud. Ali Fu-ad'ın yanına gittim. Ve derhal tepesine binerler. Türlü kahramanlıklar yapmış biri diye. Diyor ki: «fllâ bu hududu kabul edin. Enver kafasız. Arkadaşlara dedim ki: «Bu ne diye bizim müzakeremize karışıyor. Bizi müzakereye davet etti. şehirlilerin evlerinde Enver'in resmi vardı. Baktım. Bunu ben bir defa da evlendiğim vakit Serasker Rıza Paşa'nm karşısında duymuştum. Dimağı adetâ mefluç ahmak . Bir ordu vücuda getirmiş. niye bu dediğimiz hududu kabul edelim? Bu bizim zararımıza. Devlet için hayırlısı budur. Enver yine düştü. biz Af-ganla tecavüzü ve tedafüi ittifak yaptık. Şimdi ikinci defa Enver karşısında duyuyorum. Ruslarla cenubî Gürcistan hududunu tâ Arpaçayı'na doğru münakaşa ve tesbit ediyoruz. Ankara'dan tadilini istemiş. Hiçbirinde mâna yok. siz ne hatâ etmişsiniz? Bu adam aşikâr görülüyor ki. yâni aramızdaki hudud işinde idi ki. bastığı toprağı öpenler olmuştu. sefarethaneye Enver geldi. Bu muahedeye bu maksatla. Yusuf Kemal. Enver'i henüz yakından tanımamıştım. bilhassa Müslümanlık âlemini tutmuştur. Ne diye bununla müzakere kabul ediyoruz?» Yusuf Kemal dedi ki: «Evvelki se158 ferimizde daima bizim müzakerelerimizde bulunuyordu. Bu hudud çizilmiş ve boyanmış. Türkiye aleyhinde bizi kandırmaya çalışıyor. insaf ve merhamet dilenmek. Seyfi'nin verdiği stratejik noktalan havi. Orda da pek fazla itibar görmüş.» Dedi: «Kabul edin. Yandı. Afganistan hilâfete tabidir. Yoksa lehimize dön! Zaten Cemal Afganistan'da çalışıyor. İnsanı öyle görünce sevinirler. O derece de insana tatlı olur ve bir şey verirler. Gelirse ne diyebiliriz?» dedi. Bana haber verdiler. Vaktiyle Mısır'da görmüştüm. Afgan Muahedesine verdiğim ruh şudur: tngilizler'e anlatıyoruz ki. Buna Ruslarla da yardım ediyor. Demek işin fiili kısmı da mevcut. Yine böyle bir meselede. Bize birçok arazi kaybettirmek istiyor.» dedim. âcizmiş bu» derler. ben oturduk. «Ha. çekişiyoruz.Afganlılar Enver'i sofrada bizim üstümüze koydular. Bunlar da Umumî Harpte yediği binbir halttan sonra oluyordu!. Elinde mavi kurşun kalemle hudud çizilmiş bir harita da var. Birçok insanlar çocuklarına Enver adını koymuşlardı. Kuvvet ve tehdide bakarlar. Baktım sözleri bende basit bir çocuk sözleri te'sirini yaptı. Rus tezini müdafaa ediyor. lütuf istemek tarzı siyaset değildir. keyifli keyifli yerler. Enver.» deyip teskin ettim. Hayırlıdır dedim ya. Yusuf Kemal sinirlendi. Her dükkânda fellâhların. Dedim: «Enver Paşa. Yoksa bizim eski diplomatlarımızın zanları ve yaptıkları gibi yalvarmak.» «Neden hayırlıdır?» dedim.. Ruslar'm adamı. Biz Türkiye'nin vekilleri sıfatını haiz bir hey'eti murahhas ayız. Bizden evvel Bakü'de olan kongreye gelmiş. «Adam ne olacak. «Ben diyorum.» cümlesini koymuştum. Ama ısrar ediyor. İngilizler Afganistan'daki bu hareketten pek hassas. Onu ölçerler. «Öyleyse ben söylerim» dedim. Bunun da diğer askerler gibi kibr-ü azameti müthiş.» «O. AH Fuad. Hayret ettim. Halbuki onun hiçbir resmî sıfatı yok. Enver'le ilk karşı karşıya gelişim.

Dedim ki: «Siz Yusuf Kemâl'e şikâyet etmiş. Troçki'nin muavini Enver'in suratına çarpmış. Tamamiyle gözümden düştü. çarşambadan sonra perşembe gelir. güzel bir helvacı kabağı. Yusuf Kemâl'i bulmuş. Derken bana dert yanmağa. birkaç milyonluk ordularım idare eden. bu suretle itibar görürmüş Mustafa Kemâl bilse gazabından hafakan boğar. Askerliğini de Sarıkamış'ta göstermiş. Memnunum. «Enver Paşa dedim. buna tenezzül bile ettiğim yok.biri. Bütün güzel çinilerden yapılmış. Yüzbinlerce evlâdını doğradı. çatlardı. Gördük. Meğer Anadolu'yu ben idare ediyorum diye Ruslar'a çalım satar. beni aleyhinizde propaganda yapıyor demişsiniz.. hiddetlenmiş. Kızardı. Yusuf Kemâl bana söyledi. Moskova'dan idare ettiğini söylüyormuş. Sözleri nutukları tamamiyle çocuk söz ve mantıkları. Meğerse bu a-dam politika dolandırıcılığına kadar inmiş biri!. Ben ne kadar namuslu adam da olsam bana dert yanmak akıl kârı mıdır? . Ben de «Hayır ne münasebet. Hem öyle. benden birçok şikâyet etmiş.. Öteki de üstüne tuz biber olmuş. Fakat bu adamı. siz Türk müsünüz? Rus musunuz? Gelmişsiniz Ruslar'ı müdâfaa ediyor. Aramızda neler neler olmuş. Doğrusu bu değil mi? Yalan mı söyleyeydim?» «Evet doğru. fakat cevap vermeyeydiniz daha iyi olurdu. Bir daha gelmedi. Ben ki. Bu adam cidden sadedil. hapsi ve her zulmü reva görmüş. «Benim aleyhimde Ruslar'a propaganda yapıyor. Çünkü.. bizim sözümüze Enver fena kızmış. Bana neler neler yapmışlardı. Ben de: «Sizin bunlara Anadolu'yu idare ettiğinizi söylediğinizi ve bundan menfaat gördüğünüzü ne bileyim.» dedim. bozardı. Halbuki sonra biz bu hududu bizim istediğimiz gibi Ruslar'a kabul ettirdik ve devlete büyük arazi kazandırdık. savuştu gitti. Enver'in bizimle hiçbir münasebeti yok. Ne banyo ne banyo. Pek yumuşaktı. Derhal telefonla kendisinden randevu istedim. bunun yüzde biri nisbetinde az söz işitmemiş. Ben de hayır doğru değildir dedim. şimdi böyle kuş beyinli.. hadi sükût eder işinizi bozmayı verirdim. «Sana banyo dairemi göstereyim. Bana Troçki'nin muavini. Tabii bu ahmak ve cahil kafadan bu gelir. bize yer terkettirmek istiyorsunuz. İşittiği sade dalkavukluk. Asıl onun kızgınlığı müzakerelerden kovmaklığımdır. vücuduna kurşun işlemez kanaatinda olan bu adam kül gibi oldu. Hakikaten görülecek şey. iki daha dört eder. Hattâ Türkiye'ye gelmek istese Mustafa Kemâl onu sokmaz. İndimde on paralık haysiyeti kalmadı. Vah. Bana düşmanlığı nedir?» demiş. Arası birkaç gün geçti.. Siz bana evvelden söylesenizdi. Mesele şudur: «Biri sordu. onların on yıllık siyasî düşmanlarıyım. Bu kafa değil. Kurtulduk. Troçki'nin muavini ile görüşüyordum. Bir daha ağzı açılmadı. yazık sana! Seni berbat etti. hem böyle olmaz ki. Kaçtı. Böyle 159 gelip bizi iz'aç ediyordu. daima alkışa alışmış olan. Enver sanki gururla babasından kalma banyosunu gösteriyordu. kendini mümtaz bir mahlûk zanneden. Şu koca hem de biçimli güzel kafadaki akıl ne kadar mübalâğa ile cömert davransam bir armut çekirdiğini doldurur. Çok zaman ye haksız olarak bana ezâ ve cefa etmiş. Bana karşı şimdi Enver'in kibri yoktur. Çenesi kilitlendi.. Perşembenin geldiğini size büyük bir hikmet ve hazine gibi söylüyor. Meselâ iki. Enver Ruslar'a Anadolu hareketini kendisi yaptığını. Gidip muahede müzakere binasının bir dairesinde mihman olan sabık hürriyet kahramanını gördüm. İçimden geçen şudur: «Zavallı Türk! Yıllarca mukadderatına hükmeden.» dedi.» dedi. Muhakkak on yıldır. Sizin bizimle veya Ruslarla müzakere için bir resmî sıfat ve selâhiyetiniz var mı? Bir daha böyle işlere karışmayınız!» O azametli general. Hiç de propaganda yaptığım. Hattâ sadedil bir milletin sâffı derünane medih ve alkışı idi. Enver hak kında bazı şeyler sordu: «Anadolu hareketini buradan idare eden Enver değil mi?» dedi.. Kızdım. Seni harb-ı umumiye sürükleyerek inkıraza götürdü.. kara cahil ve hele Rus tezini tutar görünce büsbütün sıtkım sıyrıldı.» dedim. Demek muahede müzakeresinde ettiğim tekdir kâr etmiş. böyle değil. Ve ancak beş altı dakika durabilip. en gizli işlerinden bahsetmeğe başladı.Ilim ve tahsilden de hiç behresi yok.» Ittihadçıların bana yaptıklarına göre Enver hakkında hüsnü zarınım olmı-yacağı şüphesizdir.. insanların başlarından en büyüğünü azarladım ve terbiyesini takındı.. Ne ise. ben de hakikati söyledim. umumî harbe girmek talihini eliyle yapan bu adamdır ha!. Kerametim yok ki. Anadolu harekâtını sizin idare ettiğinizi söyledi ve doğru mu diye sordu.

Yaveri Cevad'a söyledi.' ni yüzüne vurmak elimden gelmedi.. Yoksa canını almak da elimde. Sizin gurbet devriniz de geçer. Bunlardan bana birkaç nüsha verdi..» dedi ve anlattı. hasret çekerek yaşadım.. Derken bunlar geçti. Haricî harpleri bitirmişler.. Yahut bir daha politika ile uğraşmayacağına namusun üzerine söz ver... Dedi ki: «Gidince kendisine söyleyiniz! O hergün politika ile uğraşırdı... Ben korkular ile pek çok vesikaları yakıp imha etmişimdir. • J-r«i •':i Yalnız teşkilât ve kıyam meselesine geçtim. Hive. Bana öyle söyleyince. Başka yerlerde kütüphanelerde yaprak parçası bile zayi edilmez. Görülüyor ki. ordularını iyice yoluna koymuşlar. Sonra hem siyaset yaptın. Lâkin Nazım Paşa seni yanına aldı. Ayağıma kapandı. oralarda kalmış olan Türk zabitleri de teşkilâta dahil. Şimdi seni tekaüt veya tardedeceğim. Bak şimdi bana ne yapıyor? Bu lütuflarımı unutmuş.. haber aldım. Sizi imha . Bana söylediği sözlere bak! Nezaket ve kinaye ile iyi bir intikam almaktan kendimi men'edemedim... îçim başka. Var eksik ol. ama öyle. Buralar müstakil olacak. Bana cemiyetiniz ha160 in-i vatan dedi. Her vatandaş yardıma koşmalıdır. Çünkü devlet batmış.» Bu adam cidden aptal. Bugün burada onun mühim bir muahedesini yapıyorum.. Buhara. belki de bugünkü vaziyet ona böyle leke veremez.. Siyasetle uğraşmayacağına namusun üzerine ona söz verdin. Mustafa Kemâl'i tepeler. ona karşı büyük bir hıncı var. Bu hususta basılmış bir takım fırka programlan da var. hem bir ay sonra Babıâli'yi basıp zavallıyı öldürdünüz. Bir gün vatana girersiniz. Galiba sözlerimdeki te'dibi anladı. İçimden: «Buna bu sözleri Allah söyletti... Sen politikacılıktan hiç vazgeçmiyorsun. Mahvoldun demektir. Dedim ki: «Paşa müteessir olmayınız! Dünya bu! Böyle şeyler oluyor. Batum vakasından sonra beni de Mustafa Kemal onlarla beraber diye bir şey yapar mülahazasıyla imha ettim. Böyle bir şey hiyanete iştirake kâfi sayılır.. Önüne bakıyor ve solmuş bir yüz.. Yalan. Vurmalı idim ya. Sonra da geçip gidiyor.. bana zaten denaetle-rini yüzlerine vurmak fırsatını verdi.)'in vaziyeti ahlâksızlık ise. Nitekim ben. Çağırdım. Umumî Harpte Ruslar'a esir düşüp. Ben kendisini af ederdim. Bu nasıl iş? Ben vatanıma da giremiyorum.. 161 '. Evet namusu üzerine söz verip yine yapmak namussuzluktur. Bir nefer gibi hizmet etmek isterim. (.. Bir defasında harbin (Harb-ı Umumî) ve kızgın zamanında yine orduyu isyana teşvik ediyor. Gurbette dert. yerine geçer zavallı milleti hırs ve cehaletine yine bir defa daha gırtlaklayıp kurban edersin. Sizin inkıraz halinde bırakıp gittiğiniz vatanı kurtarmağa çalışıyoruz. Gidip hizmet etmek istiyorum. Hükm-ü karakuşidir. daha iyi. şöyle: «Ben Ruslar'a komünist görünüyorum. Mustafa Kemal beni memlekete sokmuyor. Memlekete girdim. Beni vatandan sürdünüz... Türkiye'ye getirdim.) öyle.» diyorum. Sen de Mustafa Kemâl'in eline geçsen sana yapacağı budur.. tabii böyle cevap alınır. Taşkent.. Artık üst üste adamcağızın kusur ve denaetleri(*) Bir isim metinden çıkartıldı.» Bu adam cidden ahmak. Bu askerlikle kabili telif değildir. Yakında aleyhine kıyam yapacak. yapamadım.. Fakat yine politika ile uğraşıyor. Daima orduyu fesada verip ayaklandırmak isterdi. Ben içimden diyorum ki: «Sen nefer gibi hizmete razı olur musun? Derhal komplo yapar. Ben de gayet keyifliyim. Hem (.» ENVER PAŞA'NIN SERENCAMI trt Şimdi teşkilâtını anlatıyor. Birçok yerli Türkler de dahil. Affettim. Memleketime sekiz yıl giremedim. Ve: «Aman sakm ihtilâl yapmayınız.» Yüzüne baktım. Seni terfi ettirdi. kendisi de ahlâksızdır. Ancak.. Fergana taraflarında bir çok yerlerde teşkilât yapmış? Bu teşkilâtın bir çok kısmını Kuşçu-başızâde Sami yapmış. Bunda güya mahsus konmuş komünistlik de var. önünüzde canlımisalim. Bu iş belki bir yıl evvel olabilirdi. Yine döndü Mustafa Kemâl'e. Şimdi Ruslar bütün dahilî fesatları bastırmışlar. Namusu üzerine söz verdi. Sinop'taki kütüphaneye koymuştum.Dedi ki: «Vatan bugün bana çok muhtaç. seni yine affedeyim. İsyan ' yaparsanız üzerinize faik kuvvetler gönderirler.. Ancak bunları Enver'e söylemedim..

Ben de zaten suratına vurmak için memnuniyetle bu elçiliği kabul etmiştim. Mustafa Kemâl ise zabit olduğu halde eline emanet verilen orduyu harpte her taraftan kuvvetli düşmanlarla çarpışırken sırf mevki hırsı için ayaklandırıyor.. «Paramız böyle kalsın. işi kapatmak için (. Öyle git. ikna ettim. mallarım yağma ederler... Giresun civarından bir düziye gönüllü asker toplayıp onlara zabitlere talim ettirmiş.. Sözlerimin sıhhatini kabul etti. Bu adam. «Gitme! Gidişin iyi olmaz. Çok hizmetler etmiş bir adamdı.... Hem Mustafa Kemâl sana bir şey yapar. Bu işte hiçbir fayda ümit..» diyor . Rumlar çok canavarlıklar yapmışlar. Bu zavallı Türklerin beli bükülür. diğeri sola kaydı. Eğer yeniden kâğıt bassa idik Türkiye'nin iktisadiyatı malî itibarı tamamiyle vefat etmiş olacaktı. yüzüme bakamadı. İkinci Rusya seferimde de darphane âletleri için çok uğraştım. Ruslar oldukça yalancıdırlar. Türk köylerini basıp katliâm etmişler. Size çok rica ederim. Fakat ihtilâl yapmayacağına bir türlü söz vermedi.. Biz ise.. Milyon ve milyarlarımızın kıymeti bir-iki manata mukabil idi. Söz bitince kalktı. Gördüm ki utandı ve bildiğimi istemiyordu..ederler... bozardı. Hiç insafı yoktu.. bütün vekiller bilaistisna bunun aleyhinde hüküm vermiştik.. te'dip olunacağı zamanda (. Mustafa Kemal'i de onun verdiği bir kaç yüz adamıdır ki.) ayağa (. Samsun havalisinde Topal Osman Pontusçular'a dehşetli satır atmış. evvelce Hey'eti Vekile'de bu meseleyi görüşmüş. Dikkatle dinledi. Red de edemedi. Halil musir.. Topal Osman bu işi de temizlemiş. Oradan Topal Osman Koçgiri üzerine gitmiş.. Bu sebeple istifade edilemiyordu. Sakarya ve izmir harplerine de bilfiil iştirak etmiş. Yüzü kızardı. ihtimal ilerde bir fırsat zuhur eder. Haber aldık. O da taburuyla diğer askerî kuvvetler de gönderilmiş.. gördüğünü kesermiş. Ankara dönüşümde bana emanet ettiği sözleri Anadolu Lokantası'nda baş-başa olarak Mustafa Kemâl'e teslim ettim. Bu esnada Enver'in amcası Halil hastalık bahanesiyle Trabzon'a geçmek istiyor. Osman Ağa: «Siz Türk'e kılıç çekersiniz ha?!. yakmışlar. Ruslar bol kağıt para basıyorlardı.) Osman Ağa'yı da kendi (.. Sonra fecî bir surette aldatılarak.» der. Avdetimde Samsun'da.» Halil buna razı oldu.. Ruslar'sa bize bir düziye kağıt para basmamızı tavsiye..Ama Enver de ne diyor? Ben Türk tab'asmdan bir kısmı sulh zamanının zalimleri aleyhine ayaklandırmışım. savuştu. Yapmayınız! Israr ederim. Lâkin on-onbeş gün geçti cevap gelmedi. orduya vermiştir.. Pontusçular'a oralardaki Çerkez köyleri de iltihak etmişler. ama vermediler. Yine vaad ettiler. Nutkunda benden intikam alıyor. yıllarla ve kemal-i sadakada muhafaza etmişlerdir. Bir kuruşluk dahi para basmıyalım. Sıkışınca yüze dayanamayıp vaad ediyorlar. ilerde zikredeceğiz. Halil bize de haber vermeden gizlice gitmiş. Ruslar'm darphânesindeki aletleri istedik. o olamamış. alet edilerek Mustafa Kemal tarafından ona bir meb'us öldürtülmüş.)tür. Nihayet «Bari Ankara'ya yazayım da izin versinler. Hadi galip geldiniz.» diyordu.» dedim.... Ankara'da basmak mümkün değildi. Giresun'da hikâyelerini dinledim. Sonra hep önüne baktı. fakat vaadlerlni yapmıyorlar. (*) Zelillik ve kapanma ile ilgili iki kelime metinden çıkartıldı.. Biz muvaffak olmuşuz. Bunlar Pontusçular işini bitirmişler. Nerden bulacaksınız? ikinci harpta mahvolursunuz.)ması sayesinde af olunmuş.. Kan dökücü bir adamdı.» dedik. Fakat Türk'ün düşmanları da böyle idi. Gözünün biri sağa... «Rıza Nur Arnavutlar'ı isyan ettirdi. Pontusçular azmışlar. Ali Fuad bir düziye nasihat ediyor. yoktur. Sonra Ruslar birçok Türkler'i katliâm ederler. * 162 TOPAL OSMAN Biz Moskova'da iken Ümraniye ve Refahiye taraflarında Koçgiri aşire^ ti isyanı olmuş. PARA VE ALTIN MESELESİ Ruslar bize bir iki defa külçe halinde altın vermişlerdi. Moskova'da bedava basıvereceklerini vaad ediyorlardı. Galiba bu hareket sonra Batum'da vâki olan toplanma ve Trabzon'a geçme hare ketinin mukaddemesi idi ve Ruslarla müşterek yapılıyordu. hamiyetli bir binbaşı vardı. Bu kadar . Cephaneniz biter. Bu iş Hey'eti Vekilenin en mühim işlerindendir... Koçgiri'den biraz bahsetmiştim. 20-30 yıl doğrulamaz. bu işi yapmayınız! Vakti bekleyiniz. Mustafa Kemal hiç olmazsa bunun bir şükranını gösterecek hareket yapmak merdliğini göstermedi. Keza yanında arkadaşı Alparslan adında gayet Türkçü. Bu işi sonra yapmıştır ki..

. ihtimal bu sayede Pontus ihtilâli tamamiyle yapılamamış. Gerze'de epeyce de Rum vardı.. Ne yapalım?» Osman Ağa cesaretlendi. Memnun oldu.) yalnız kendi şahsı ve menfaatini düşünür. Bizimkiler de Batum'a girmişler. Haklısın. «Onları da yık. Ruslar bize: Bu ne iştir muahede mi yapıyoruz. Millî bir kahramandır. dini. herif devrilmiş. Dükkânına girmiş. Maliye Vekili idi.» dedim. Vatana büyük hizmetler etmişsin. giyecek ve harçlık istiyor. Zaten Ermenistan'ı istilâ etmişlerdi. Bildiğin yolda devam et. Topallıyor. «Rum köylerinde taş taş üstünde bırakma. dağıt. Bu sebeple adı Topal Osman'dır. iyisini söyleyin. o vaktin yadigârı imiş. âlemi yakar. Umumî Harpte Rus cephesinde gönüllü olarak bulunmuş. «Bu gâvurlardan hayır yoktur. Osman Ağa şu cevabı verdi: «Beyefendi. Ağa da gidip motoruna binmiş.. Bunun için her şeyi ayak altına alır ve cihanı kurban eder. Devlet şimdiye kadar bunlar için on para verdi mi? Masraflarını verin gâvur malına da dokunmayayım. Harbioğlu «Benim!» demiş. kendisiyle bu vakalarda bulunmuş adamlarını bulup hikâyelerini zapdetmek. Ferid.. Meğerse bu. bir fiil ve canavarlık. Bunlar kanlı katil.. yaralanmış. Başımı bu yola koydum. «Harbioğlu kim?» demiş. alçaklıkla ilgili iki kelime metinden çıkartıldı. açılmış.). Topladığım malûmat da halâ Sinop'ta kütüphanemdedir. bundan bir destan yapmak istedim. Sinop ve inebolu'yu da temizlemiştir. MUAHEDENİN NETİCESİ Muahede bitiyor. Giresundakiler'i birer ikişer öldürmüş. Rusya'ya gitmeden evveldi... Ağa'yı jandarma ile teh-did ederek mani olmuştur. Aldığım hep gâvur malıdır.. Bunlar yiyecek.. Vasili'yi sonra meçhul başka biri öldürmüş. arkası Ağa'ya dönmüş. «Ben senin tarafındayım. Ferid anlamak istemiyor. Bu kadar akıl edemedim.. Türkiye Rusya arasında hudud da tesbit edildi. Pontusu iyi temizle!» dedim. «Öyle yapıyorum ama. Ne olur ne olmaz.. Bu Rumlar bize neler yapıyorlar. Mükemmel şey. Bu esnada Ruslar Gürcistan'ı istilâ ediyorlar.» dedi. hattâ taşlarını uzaklara yolla. Samsun. bilmem kime (*) Bir isim. Yanında idim ve daha birkaç vekil de vardı. Korkma!» dedim. hem Türkçü. Osman Ağa Pontus ihtilâlinin iptidalarında nerede bir Pontuscubaşı varsa oraya gider. Dağlarda dolaşıp millete. Gerze'ye gelmiş. Halk kahramanıdır.» dedim. Hem dindar. Sinop'ta Pontuscubaşı eczacı Altunoğlu Vasil'i de haklamak için Sinop'a gelmiş ise de Mutasarrıf Zihni. Çünkü Ağa onları reislerinden mahrum etmişti.. onu öldürürmüş. Yâni şerefli topallık.. Söze karıştım ve dedim ki: «Ağanın hakkı var. Osman Ağa geldi. Fakat halâ vakit ve fırsat bulup tamamiyle yapamadım.» Osman Ağa'nın bu sözü bana çok te'sir etti. kiliseleri ve iyi binaları lâzım olur diye saklıyorum» dedi. Harbioğlu merdivene çıkmış.. «Temizliyorum» dedi. fakat bir Müslümanın bir habbesini almamışımda*. ikisi birden bu cahil adamda.» dedim. Sonra bilfiil büyük bir cesaretle harpler ediyor. Orada gayet zengin «Harbioğlu» adında bir Rum manifaturacı vardı. Benim başımda binlerce haşarat var. Tamamiyle doğrudur. «Ya bunlar sonra bir şey yaparsa?» dedi. Paralarını. Onda insanî hisden en ufağı bile yoktur. genişlememiştir. Ben bu işleri iyi yapıyorum diye yapıyorum. «Şu kumaşı ver» demiş. Derhal öyle yaparım. hem müstakbel Türk nesillerine vatan gayreti ve fedakârlığı için numune bir iş olur.. Ağa tabancasını çekip ateş etmiş. Burada böyle.vatan ve kendi şahsî hesabma ait hizmetlerinin mükâfatı ve mukabili olan bu kahramanı (. zarar vereceklerine toplayıp düşmanla harp ediyorum. Kötü ise.. Çoktan beri niyetim vardır. Telâşlı bir haber. eşkıya. evet para topluyorum. Sinop'ta işittimdi Ağa bir gün Giresun'dan motoruna binip.» Adam müteessir oldu. 163 bakma! Yaptığın yanlış değil. iki-üçyüz kişilik tüfekli. canlarını almak helâldir. Ve Kendisine: «Ağa! Sen Ferid Bey'e. orada sizin ordu Batum'a giriyor!» ... «Sahi öyle yapalım. «Ağa. Topal Osman yeni bir Köroğlu'dur. Bu (.. bir daha burada kilise vardı diyeme-sinler. Ferid Osman Ağa'yı halkı soyuyorsun diye azarladı. Çok şeyler yazıldı.. Yanıma çağırıp oturttum. Verin masrafını o vakit yaparsa derhal ceza edin. Pontuscuların orada başı imiş. Ben cahil bir adamım. Yalnız bir gayretim var: Türküm. gâvurlardan kurtarmak için çalışıyorum. Evet Türkü...... Hem millî bir kahramanı ebedi kılmak vazifemiz. Bu lâzımdır. Müslümamm.

Erzurum'da kabahatli değildi.. illallah!.. O vakit ne yapacaktık bilmem?!. İşgalimiz hatâ idi. Ruslar'la aramızda birkaç ufak çarpışma da olmadı değil! Nihayet bizimkiler Batum'u Rus ordusunun tazyiki karşısında üç-beş gün sonra terketmeğe mecbur oldular. Ruslar iyi bir şey düşünmüşler. Türkiye Batum'u alıp daima harbe hazır olmak. Gürcü ordusuyla Batum'a kadar ric'at etmiş. Bilmem aralarında ne var? Bu adamın adı «Duvar Arslanı» «Palavracı Kâzım» dır. Batum'u da bunlar ile bir sandığa koymak istemiyoruz. Bu mâni gidince muahedeyi de bitirdik. Ruslar'in can evi.. Tahliyeye mecbur olup rezil olduk diyemiyor. Hakikaten mücessem bir palavradır.. Tiflis'teki mümessil Mustafa Kemal'in adamı Arnavut Kâzım.. En feci. Ruslar'ı tepeleyeyim. dinlemedim. Nasıl olsa Ruslar birgün Batum'u alırlar. Batum Türkiye'ye belâdır diyoruz. Gürcü askeri pek kıymetsiz bir askerdir. Biz Batum'u istemiyoruz.. Nihayet Ruslar önünde Kâzım. bu muahede bu devlete. Başka hiçbir kıymet ve dirayeti yoktur... Mustafa Kemal nutkunda Batum'u Moskova Muahedesi mucibince tahliye ettik diyor. «Siz Muahedeye balan.» diyoruz... Bu sefer derhal Mustafa Kemal onu Türkiye'de mühim bir memuriyete tayin etmiştir. Bizim ordu. Biz Ardahan. Az kaldı ölüyordu. Ruslar'ı teskin ediyoruz. Bu şenlik haberi de Moskova'ya geliyor. illallah!. Batum'u istemiyoruz.. Türkiye yardımsız kalacak. harp esnasında Gürcü Başkumandanının yanında Ruslara karşı harbediyor. Yine kabahatli değil.. yardım meselesi suya düşecek deriz.. Dediler ki: «İngilizler İstanbul'u 16 Martta bastılar. Bu esnada Moskova'da neler çektiğimi ben bilirim. Bunların hepsi gidiyordu.. Artvin ve emsalini aldık. Bu bir karışık salata. Ordumuz. ne yapıyoruz. Rus ordusuyla çarpışacak.. (. Rus ordusu bizim işgali dinlemeyip cebren Batum'a girmiştir. Yâni Türkiye'nin işi anarşi ve gülünç manzarada: Biz Moskova'da bir hudud yapıyor.. Al şimdi. Oradan Türkiye'ye geçmiş.. büyük bir ordu beslemek gibi aptallık yapamaz. arada harp olacak. Bu meyanda en mühim şey Yunan'a karşı Ruslar'dan yardım. Ardahan ve Artvin'i işgal ediyor. yardım meselesi suya düşecek deriz..) adam ve ne kadar açık (. Batum öyle 164 bir yer ki. Çünkü mümessilhânenin halılarını da aşırıp gitmişti. büyük faydalar. 165 BATUM'DAN ÇEKİLDİK VE MUAHEDE İMZALANDI Ne ise Batum'dan çıktılar. Kanaatimizce Batum'u bize Ruslar vermezler. Ruslar diyorlar ki: «Batum'a girdiğinizden dolayı Ankara bayraklarla donandı. Cevap yok.» dermiş.» Şaşıyoruz. Palavracı da Gürcüler'in Ruslara zaferini istiyor . Biz böyleyiz. Moskova muahedesini bozuyordu ki. Gürcü kumandanı Kâzım: «Aman bana iki tabur Türk askeri getirin. Muahedede bu tesbit ve kabul edildi..Ankara'ya şifre yazarız: Batum'dan çıkın. vaziyet şöyledir ve bizde bu esnada üç türlü birbirine zıd vaziyet vardır. Bizi selâhiyet-i kâmile ile göndermişler.Avdetimde Tiflis ve Batum'da öğrendiğime göre.. Nasıl ki. Nutukta (Sahife 306) Batum'un işgalini kendisinin bir zaferi gibi gösteriyorsa da halis bir deliliktir. Bu kadar yaptıklarımız mahvolacak. bunu bana Hey'et-i Murahhasa yazdı. ne istiyoruz. Gürcüler ile beraber. Tiflis'e mümessil yapılmıştı. Kâzım da buna teşebbüs edermiş. O vakit henüz bu muahede imza bile edil memişti. Hasılı bu Batum işinde rezil olduk. Bir yıl sonra 16 Martta Moskova . Miktarları kâfi olduğu halde kaçıyorlarmış. imza edeceğiz. Ruslar bize haber veriyor. Hatalarından biri de budur. Bu delilik az kaldı. Muahede. Biz de Ruslar da memnun olduk. Batum. muahede yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Palavracı zât ne yapıyor? Ustabaşı Mustafa Kemal ne yapıyor? Mustafa Kemal'inki hepsinden delilik. Tahliyenin sebebi Rus kuvvetlerinin bizimkiler ile müsademeye girmeğe başlamış olmasıdır.. Diğer taraftan Mustafa Kemal de (23 Şubat) emir veriyor.. Ankara'da Batum'un zaptı şerefine şenlik yaptırıyor.) geri çekilmiştir.. (*) Rezillik ve yalancılıkla ilgili üç kelime metinden çıkartıldı.. Ne (. Burayı muhafaza için daima orada elli bin kişilik bir ordu beslemek lazımmış.. Cevap yok. bize bırakmıyacaklar.Bu biraz ahmak. yardımlar temin etmiştir. Sandıktaki diğer şeyler de beraber gider. yoksa Ruslar cebren girecekler.) söylüyor.

daha biz orada iken tasdik de ettirdiler. Dedim ki: «Tret olursa ne olur? Senet mânası oluversin. gördü. Mutlaka bir aksan koymalı. Fakat peki de diyemiyordu. Gelirken yollarda büsbütün perişan oldu. Nihayet elinden çekip. Hadi. Bir şey alacaksan. Tekrar yaz. onu sükûnete getirdi. hükümetten alacaksın. Başlıca sebebi de Turan yolunu açmaktı. . Yusuf Kemal bu gayretimi takdir ederek yüzüme söyledi.. Bizi onlar aleyhine harbe sevketmekle onlara korku ver166 I mek istiyorlardı. bizdeki nüsha onlara gönderilecek. Aceleyiz.e.Arada teati edilecek muahedeye zeyl mektupları müsveddeleri de yaptım. Biz Baku'yu işgal etmek istiyorduk. Ruslar'a götürdüm. Ruslar'dan bu meselede bitaraf kalmaları için bir mektup istedik.. Muahedeler bir de murahhasların mühürleriyle imzalanıyor. ilân yaptılar. Ensesinden yakaladım. Metin Fransızcadır. onlardaki nüsha bize. dik. «Ben de bir göreyim. Onlar ile de kırmızı mumların üzerini mühürledik. ne mânâsız şeyler çıkarmak istiyorsun? Sanki kılı kırk mı yarıyorsun? Gidip de bari kendine Ruslar'ı da güldürme! Çok cahilsin. Bu esnada Moskova'da acele birer mühür yaptırmıştık. Ankara'da almıştım. Tekrar ettik. Ruslar'm hazırlayacakları iyi kâğıt üzerindeki imza olunacak nüsha ile derhal karşılaştıracağım. O da para kabul etmiyor. Ve dedim: «Sen ne abes herifsin? Ne saçmalardan. Ne yapalım işe yarıyor. Millet Meclisi'nde tasdik edilip. uğraştık. Ve: «Vazgeç öyle kalsın!» dedim. Hükümete . Senet demektir. düşündü. Memnun idiler. iple bağladım. Toplandık.»dedi. Majüskül. Bir kılı kırk yaracak! Ve hiç lüzumsuz yere bir çarık kadar kağıt elinde. yazılmış. Çilingir . istihzama kızdı.. Baktı. Fransızcada majüsküllerin üstüne aksan konmaz. imzalanacak nüshayı benimki ile kontrol ettim. Bir daha da çilingir getirtemedik. On gün sonra bir çilingir geldi. Çünkü bununla Türkler ile emperyalistler aleyhine ittifak etmiş olduklarını göstermek gayeleri idi. Biz kendimize gülüyoruz. Bir de onlar gülecekler. Bir harf bile eksik ve yanlış değil. imzalanacak nüshayı verdim. Sıkışmaktan terledim. Bu Traeti Blanche demek oluyor. Benimki Moskova'da kalmıştı. ne âlâ kırk yılda bir defa böyle bir cömertlik yaptı. Bu bizim için de kârlı idi. Lâkin bulmak mümkün değil. durdu. Bu serlevhadır. Adamcağız bir anahtar uydurdu gitti. haremlerimize filân kürkler almak lâzım. Çünkü açık dükkân yok. artık hiçbir şey söyleyemedi. gittik. Kalktı tashih ettirmek için Ruslar'm yanına gidiyor. Mutlaka tashih edilmeli. Lüzum oldukça kıracağız. beraber götüreceğiz. Bavulu kırdım.. Baktım açmıyor. Bir virgülle ömür tüketecek medrese hocaları gibi. Verecekleri paradan yarım milyon altın lirayı hazırlıyorlar. bitti.Ruslar bekliyor. Yusuf Kemal'e: «Tamam»dedirn. Zaten bizimle dostluk yapmak istemeleri. verdiler. Birkaç kâtip yanıma aldım. Ancak anahtarı kaybolmuş. Bağırdı: «Tamam diyorsun bir âdi hatayı bile görememişsin. Dediler hükümetten istemeli. imzaladık.Sarfedecck yer yok. hakarettir. Kimsede : zâten para yok. Her şeyi bir iki günlük mesai ile hazırladım. Aferin komünistliğe. Canım bu adam bir belâ çıkarmayınca edemiyor. Bizim ise mührümüz yoktu. Ruslar muahedenin akdini telsiz ile Dünya'ya verdiler. Biz diplomatlar böyle olursak. Bizde Rus'u koz yapıyorduk. Asıl bu fena» dedim. Hadi bir mesele!. Bir iki gün bekleyelim de 16 Mart günü imza edelim. Rusya güzel kürk yeri. Yusuf Kemal dedi ki: «Bunun sonundaki (e) nin üzerinde aksan yok. Resmen yazdık. yok. Üç nüsha yazdırdım.» Vakit de yok. hemen. Oh. Günü geldi.Biz ne ise ikimiz yalnız olarak bir odadayız.» «Olamaz. Gülmeğe başladım. Parafe ettikçe maddeleri saklıyordum. Fakat arkadaş ve reisimizin bu basit cehaleti galiba sinirime dokundu. Bir nüshayı biz aldık. Bize verecekler. Muahedeyi .» Pek muvafıktı ve öyle yaptık. o söz. oldu. bu halk ne âlemdedir? Allah acısm. Kontrol ettim. Ben alayı artırıp «öyle olsa yine bir şey değil. bir nüshayı onlar aldılar. Kötü bir bavulum var. Ne ise. Gelmişken kendimi/. Yusuf Kemal de bir nutuk hazırlıyor. Fakat. Muahedenin başında TRATTE DE. böyle evhamlı adam görmedim.» dedi. bizi ingiliz ve Fransızlar'a karşı «koz» olarak kullanmak içindi. MUAHEDE SONRASI Rusya'da hiç para sarfedemedik..» dedi.Muahedesi yapılmış olsun.» Şapa oturdu. Sakladığım maddeleri makine ile yazdırdım. Şimdi eller de mi gülsün?!. alıp. Bir harf bile noksan olmasın. Bu «tret» okunur.

«Ben gitmem» dedi. Birgün bunu rüşvet addelcr-ler. Esnaf bunlardır. Gayet iyi tacirler.ha ben. Mustafa Kemal bir müddet bu kürkü giymişti. Çarların bu sarayı muazzam bir şey. Abdurrahman. Bana da pek fena muamele ediyor. Ruslar saf insanlar.. Kafası ensesine doğru eğilmiş. havada. Bu adam gururunda böyle olur. cüme gitti. Mühim bir kütüphane. Mesuliyet gelirse Rıza Nur mesul olsun.» de. ihtilâl .»dedi. yüzü.» dedi. Yusuf Kemal «Ben alayım» deyip kalktı. Asıl bu da bir şey değil.görüştük. Bunu görünce Yusuf Kemal demezmi ki: «Bu daha iyi.» dedi. Burnu kaf dağında derler ya. yıllardan beri erilmez bir hayâl gibi düşündüğüm şey. Hükümet bizi bir depoya yolladı.. dim. Koleksiyonları gördük. Kürkler t var. «Olmaz. Bana epeyce kitap verdiler. Şunu başka türlü söyle. pek açıkgöz şeyler. Türk olduklarını. Oraya gitmeden dönmek benim için mümkün değildir. Ordan refikama bir kürk aldım. Ama kendi benimle beraber kürkü alacak ve aldı. Yusuf Kemal muahede imzalandıktan sonra müthiş bir azamet peydah etti. Dedim: «Niye sen yazmıyorsun? Reissin?» «Canım ha sen.» dedim. Artık yerlere basamıyor. burnu ufkî bir hat istikametine gelmiş. Bundan da oradaki muhtelif Türk uyruklanyle Kazan Tatarları arasında epeyce şiddetli nizalar olmuştur. Mühim ticarethaneler evvelce bunların elindeymiş. Ben zaten: «Ben alayım» da demedimdi. bu adam nasıl adam? Abdurrah man refikam için de hermine astragan iki kürk buldu.yazmalı Yusuf Kemal bana «Yazıver. «Hayhay. beğenmediğini giyeceğiz. alâ şey. Yahudi gibi bu işin 167 erbabı. değil. Rusya'daki Türkler'e ait pek kıymetli eşya var. Yazdım.» Ötekim sırtına giymiş. Innellaha maasabirin.» dedi. Tatarlar'ın bir kısmı bolşevik olmuş. Kitaplar istedim. Canım. tamamiyle bu. Rusya'da Tatarlar. Bir gün sonra bir kürk getirdi. Gün lerce giydi. sen dön. Müslüman. Onları dolaba koyariarmış. Neden iyisi ona da. Biz beyin eskisini. Halbuki İsmet ondan daha yüksek imiş. Abdurrahman yine bir gün bir kürk getirdi.. Bu ne hodpesentlik? Bari şunu insanın gönlünü yaralamadan al. Yusuf Kemal'e Petrograd'a gidip bir müddet kütüphanede kalacağımı söledim. Ruslar'a alet olurlar.. alnı. Diğerleri âdi şeyler.» dedim. Bu millet tarihlerinin şanlı zamanlarında ve el'an ahlâk bozukluğu içindedir.. Galiba Nemrut da böyle yürürdü. Kış sarayını gezdik. kötüsü bana? Gü. Rus inkılâbının iptidasında Tatarlar bir devlet kurmuşlar. Halbuki kaçıyordu. Türk tarihi için bence. kalpağı da kamçatka ve zonto. sen benimkini al. Ruslar'ı sevmiyorlar. o kadar eğer ki. Onları da satın aldım. Veya bunları söylemeden alıver vesselam. Asya Müzesini (Etnoğrafik) gezdik. Türkistan Türkleri'ni idlâl için Ruslar bu Tatarları kullanıyorlar. Oturuyoruz. Başkırt ve emsalini hükümleri altına almağa kalkışmışlar. Parası tarafımızdan te'diye edilmek üzere kürk vermenizi rica ederim.. ben bunu alayım. ben yalnız giderim. Gösterdiler. Bunun da yolunu bilmeyecek derecede nobran. Yusuf Kemal yazmıyor. Sefarethanede tercüman olarak Abdurrah-man adında bir Moskova'lı Tatar var. bulurum. Mühim otelleri evvelce bunlar idare ederlermiş. Petrograd kütüphanesi Paris'in Bibliyotek Nasyonal'inin yarısından zengin. Onları almak lâzım. Ta-tarlık dâvasını ileri sürmüşler. Abdurrahman'a «Kendim için. Yakası kamçatka. Tatarların bir kısmı ise dindar ve milliyetçi. Gözleri havada olarak yürür. «Kürk istiyoruz. Hükûmet'ten Ali Fuad da yine parasız bir kürk alıp Mustafa Kemâl'e hediye göndermiş. Petrograd'da büyük bir kütüphane. Yusuf Kemal hemen buna yapıştı ve bana: «Bu iyi kürk. iş oldu ya. Bunlar benim için kıymetli hazinelerdir. Gezdik. kadın için kürk isterim. Asıl benim mühim bir işim var. Lozan'dan dönünce Millet Meclisin'de resmen «muahedenin dörtte üçünü Rıza Nur yapmıştır. Kıymetli kürk. Rus akademisi umumî kâtibi bu Türko-loglardan Oldenberg'le. Bu sefer «ben de gelirim» dedi. Yusuf Kemal'inkinden yüz defa güzel ve kıymetli. Moskova'da epeyce Tatar kitapları topladım. hem nasyonalist ve dindar. bunu ben ala-1 yım. orada Rus Türkologlarının Türkler üzerine yapılmış mühim neşriyatı var. Ama iyi bir şey değil. şimdi onun şereflerini kendi üstüne alıyor. «Canım bu lüzum neden? Hiç mânası yok?» dedim.. Daima aynı hikâyedir. Küfrettim ve kürkü alıp giydim. Rusların aletidir. Bense topuz yemiş gibi oldum. «Pek'âlâ. Bulmak mümkün . yüzünü ufkîye yakın bir surette göğe çevirir. Çarın yatak odalarını ve hususî kütüphanesini gördük. Hususî bulmanın çaresine bakmalı. Yazıver!» dedi. çabuk dönmemiz lâzımdır.. Başım arkaya eğer.» dedi. Bir tane ethol gris dedikleri kürk var.

Hem ismet ric'at ediyor. Bu zabitin hüviyetini tesbit edip hatırasını ihya etmelidir. Bu harbin neticesi düşmanın yeniden arazi istilâ edemeyip. birkaç gün bu kedeı devirden sonra bizim galip olduğumuz anlaşıldı.» Ben hikâyeyi biliyorum. ismet ihtimal bu mesele duyulmasın diye. Böyle yapılmış. Bizi mütemadiyen mağlûp etmişlerdi. Vapur işleyemiyor. camların bir kısmı kırık. Döndük. Bir şey söylemek istemiyor. mükâfat verirler.. Bir telgraf çekiyor. Şimdi kendi ağzından da bunları işitiyorum. Bunlar büyümüş. Şimdi de buz içinde. Güzel bir limanı var. Bu. o zaferi kazanmıştır. Ateş yakılmış. Petrograd'da Yunanlılar'ın yeni bir hücumunu işitmiştik. Tamam. hem Yunanlılar. Yunanlılar bunu görüp yeniden dönecekler. Kumandana (Ismet'e): «Aman ric'at emrini geri alın. korkmuş. Ancak bir kaç gün daha oyalayabildim. kanat çırpıp övünmüştür. bir Rus dukası ateşin önüne diz çöktürülmüş tapınıyor.» demiş.» Durdu. bir kısım koca tabloları kasaturayı sokup zarp işareti halinde kesivermişler. bizim ordu çekilecekti. ric'at eder. kendisine para. Mağlûp ohnuşuz. Ciddi bir kumandana. son günü büsbütün mağlûp olduğunu zannederek. Anadolu'da da böyle yapılmalı. o da ona öyle:bir cevap veriyor. öylece bıraktılar. ismet Paşa telgraf çekip. iki çit yapmış. umumî ric'at emri vermiş. bunlardan hangisi daha evvel vaziyeti görüp vaziyet alırsa. Hattın iki tarafına gayet sık olarak köknar ekmişler. ric'ate başlamış. Lozan'a giderken bu harbin olduğu mıntakadan geçiyorduk. Mütemadiyen mağlûp olan ismet. heykelini yaparlardı. «Sen git» diyorum. Adı bile kimse tarafından duyulmadı. Bu işi o harpte bulunan zabitlerden dinledim. Düşman binlerce maktülleriyle doldurduğu muharebe meydanını silâhlarımıza terk etmiştir. Bize gelen mağlûbiyet haberi yanlış değilmiş. Bir körfezin dibinde. pek büyük. iki salon.. geri aldığınız kıtaatı ileri sürün! Zaten düşman çekiliyor. durdu ve ilâve etti: «Bazı olur ki. zafer onundur. bu zabiti harcamıştır. vaktiyle haber vermeseydi. Kara haber. ben İsrar ediyorum. Bu sarayın merasim dairesi pek güzel. iki taraf da mağlûp oldum zannedip. işte bu sayede muzaffer olmuş169 t tur. Mustafa Kemal Nutkunda (Sahife 361) bunları itiraf ediyor. neşelendik. Başka bir memlekette olsaydı bu zabitin rütbesini birkaç defa ilerletirler. pek süslü. Askerler girmiş. Nihayet tafsilâttan vazgeçip.» diyor. Sonunda ismet Paşa'nın taarruza geçip düşmanı mağlûp ettiğini söylüyor... Bereket versin. Gayet güzel tablolar var.Moskova 168 arasındaki şimendifer pek mükemmel. bunun başında ve sonunda: «Metristepe'den gördüğüm vaziyet: Sağ cenah grubunun taarruzuyla düşman gayrîmuntazam çekiliyor. İnönü savaşlarının İçyüzü Sonra Ankara'da öğreniyoruz. Ismet'e bu harp ve zaferi hakkında malûmat sordum.. Felâkete bak.. Moskova'ya geldik. halbuki düşmanda bir haftadır devam eden muvaffakiyetine bizi de bir takım mevkilerden püskürtmüş olmasına rağmen tamamiyle sök-türemeyince zaten yorulmuş. Yusuf Kemal bir düziye dönelim diyor. zafer bizde kalmış. geri dönmesinden ibarettir. şu cevabı verdi: «Zafer siniri kuvvetli olanındır. Duvarlarda mükemmel yağlıboya tablolar var. Bu sefer yâni ikinci inönü Muharebesi'ne mühim kuvvetlerle gelmişler Harp yedi-sekiz gün sürmüş. bıkmış imiş. zaferi nasıl kazandığım sordum. Bu pek güzel bir yol. Hepimiz sevindik. Dışardan kurşun sıkılmış. Ne kadar kar yağ-sa hattın üzerine teraküm etmiyor. Kim daha çok mukavemet ederse. işte bir zabit o vaziyeti kurtarmış. Petrograd. ismet de meşhur telgrafında döğüşte galip çıkan horoz gibi. Yunanlılar ilk inönü'ne bizim kuvvetlerden az bir kuvvet ile gelmek hatasını yapmışlardı. Hayır illâ benimle dönecek. Bütün bir hafta mağlûp olan bir ordunun bir ftaftadır zafer içinde olan bir orduyu bir taarruzla ve beş-altı saat içinde mağlûp ve müthiş perişan etmesi şaşılacak şeydir. Ancak buz tutuyor. Bu zafer üzerine Mustafa Kemal. muzaffer olmuş olacaklardı. İsmet'i ayyuka çıkararak methediyor.günü ne olduysa. Kütüphanede daha işim bitmedi. Yatak odasında çıplak kadın yağlıboya tablolar da var. Bir tablo dikkate şayan: Bir Tatar ve Türk ordusu. resmî . düşünüyor. Sorunca siması düşünceli bir vaziyet aldı.. O esnada bizim ilk hattan bir zabit Yunanlılar'ın ric'atini görüyormuş. Eğer bu zabit farkına varıp. Burası güzel şehir. Ruslar'in uzun zaman Türk hükmü altında kalmalarını temsil etmektedir. Bizim umumî ricat emrini alınca hemen hızla adamlar koşturmuş.

nakliye vasıtaları. Bütün şoförleri askerdir. ve istibdad dün. Paris'te Gürcü. Bu sahiden böyle mi. Böyle bir adamı bir daha Avrupa'ya göndermek olur mu? Demek o Mustafa Kemal.. teveccüh. Orda bulunan askerler izah etmeli. Şimdi yine bu adam Avrupa'ya gönderilir miydi? Göndermiş. Bu adamlar böyledir. Mustafa Kemal de onu tekrar Avrupa'ya yollamış. Kalorifere bakan.. Kömürünü. kömür atan. muhafız kıt'a. Kumandanlıktan azletmişler..Kalorifere varıncaya kadar koydu. Lâkin onun usulü böyledir. Ankara'ya geldiğimde öğreniyorum ki. Bu adam ki. Müdâfaa-i Milliye vekâletini kendi çiftlikleri zan eder ve kullanırlar. Çok defa Hey'eti Vekile'de geç kalıyoruz. Ve bu halâ böyledir. aç yattığımız günler de oldu. Londra Konferansı'ndaki hatalarıyle artık iyice anlaşılmıştı. İkinci İnönü'nün diğer bir safhası daha var: Cephenin cenup kısmına Refet kumanda ediyormuş. Kendi kendine bunlara nasıl cesaret etmiş bilmem. Bekir Sami'nin kanaatinde ve onu takdir ediyor. Galiba Mustafa Kemal'in şahsî emriyle yapmıştır. Şurası muhakkak ki. Böyle ama. Bu sefer yazdığı telgrafın cümlelerinden biri: «Zulüm. Dalkavukluk edip. Onu bulamadığımız. BEKİR SAMİ DİYE BİRİ Bekir Sami çok cesur bir adamdır. Bir villâ yaptırdı. Bizim kumandanlar. Ecevit'e gidip olurmuş. Şimdi bundan bahsetmiyor ve kabahati Bekir Sami'ye atıyor. Paris'e götürdüğü Hey'et-i Murahhasa kamilen aleyhine kıyam etmiş. Maiyetinde yaverler. Dumlupı-nar da galip gelmiş.odun yaran diğer hizmetçiler hep neferdi. ingilizlerle. ona göre çadır. Altlarında askerî otomobil var ya. Burası inebolu Kastamonu yolu üzerinde çam ormanlı bir yerdir. Londra'da muahede olmayınca. Meselâ Mustafa Kemal'in en mükemmellerinden olarak 18 otomobili var. Taşnak. ne saire. Çünkü siviliz. Mustafa Kemal bu hususta (S-366) Bekir Sami'nin aleyhinde. Halbuki vazifesi sade Hariciye Vekili'ne yazmaktı. Mustafa Kemal de onu alkışlamış. Sonra da yazdı. Ama ne gelmiş?!. Maiyetlerinde yaverleri. masraf. Fransızlarla. hayrete şayan şey ve pek garip. Vur abalıya. muhafız ve hizmetçi neferleri ile beraber gelirler. odununu taşıyan kamyonlar da askerî kamyonlardır. gizlice göndermiş. Biz vekiliz. yoksa İsmet rekabetinden kurtulmak için adeti üzre bir dalavere mi yaptı da azledildi bilmem. Mustafa Kemal'e yazması yolsuzluktur. Mustafa Kemâl'in de bütün uşakları halâ neferdir. emirber neferler. Lozan'dan Mustafa Kemal'e böyle elkab ve serlevhalı telgraflar yazardı. Ermeni ve emsali Rusya'dan kaçanlar ile de bu babda görüşmüş.bir ağza yakışmayan tabir ve cümleleri zaten evvelden de yazardı. Sonra da ric'at etmişlerdir. Kendisine Antalya Mal Sandığından sekiz bin lira kadar da bir para vermiş.. Bekir Sami Hariciye Vekâleti'nden istifaya mecbur olmuş. Bizim as-kerlerdeki azamet kibir müthiştir. italyanlarla bir takım itilâfnâmeler yapıp imzalamış. Nemrud olur. Mevsim yaz. Rusya'da uğradığı muvaffakiyetsizlik ve yaptığı delice muzır işler. yaptığı itilâ170 flar muzır şeyler. Bu da devleti bir çiftlik gibi kullanmak demekti. hem de sonra yine Bekir Sami'yi bu husustaki temas ve müzakerelerine devam için ve hususî bir surette yine Hükümet ve Mec-lis'den habersiz tekrar Avrupa'ya yollamıştır. Ankara'ya avdetimde meb'uslar bundan şikâyet ediyorlardı. yasının en zalimane hücumlarına karşı. Sonra «Hayır mağlûp oldun» demişler. Bu da nasıl olur bilmem? Rey-i hoduyla Mustafa Kemal . fakat ne yaver. Yunanlılar Konya'ya doğru ilerlemişler. Refet kızmış. Meclis Bekir Sami aleyhine galeyan etmiş. Buraya gelmiş. Hükümet ve Meclis'in ise bunlardan hiç haberi yok. vardır. Romanın azametli devirlerinin muzaffer kumandanları gibi. erkânı harbiye. İsmet ilk dalkavuklardan ve bugünkü halin en mühim mes'ullerindcndir. Hey'eti Vekile'de aramızda bunlardan var. Ekmek peynirle karnımızı doyuruyoruz.. Onlar hayat tehlikesi altında iseler bizde öyleyiz. Hepsi devletin kesesinden. Hattâ adî bir uşağımız yok. Bizim muhafızımız da yok.Bilhassa bir beyânla Ruslar aleyhine bir koalisyon tertibine çalışmış. Ankara'ya vardığımızda Millet Meclisi'nde ağızdan ağıza bu debdebeden bahsediliyordu. Nutukta da Mustafa Kemal "mağlûp oldu" diyor. Meselâ İsmet Lozan'dan sonra başvekil oldu. Bu yanlış yolda idi. yalnız ve şaşkın kalan milletimiz maddî ve manevî bütün kabiliyet ve kuvvetlerini datnarındaki ateşe toplayan ve harekete getiren Büyük Millet Meclisi'nin Reisi Mustafa Kemal Paşa» işte insan böyle kendini bir şey sanır. Haber aldım ki. mevki kazanacak.

. Bunlar Çerkez. Ali Fuad yarım milyon altından (*) Yalancılık ve yolsuzluk ile ilgili iki kelime metinden çıkartıldı. muahedenin ruhu ve gayesi. Yusuf Kemal artık büsbütün azamet satıyor.. Nihayet Hükümet Bekir Sami'nin resmî bir vazife sahibi olmadığını. Nahcivan. fişenk de alındı... Moskova'ya gidişimizde de Tiflis'den Bakü'ye. her yaptığı şeyin şahsî olduğunu ilân etmeğe mecbur oldu. Hem yanaşsa da ne olur? Gitti. Parayı sandık sandık vagona yerleştirdiler.»dedik..» deyip. Vagonlarımızın penceresine yanaşıp: «Bizi ne vakit kurtaracaksınız?» diyorlar.»dedi. Bunlar gazetelere geçmiş. o.» dedik. Almıyor ve duruyor. Cevap vermedim. ANKARA'YA DOĞRU Moskova'da hazırlandık.. millete zarar olacaktır. veremeyiz.. bununla Almanya'dan cephane alınacağını söyledi. siz yolladınız. gider.. Bu iş böyle bitti. Yüzüne vurmak sırası geldi.» dedim. Rostov'dan itibaren Bakü'ye kadar istasyonlarda ora halkı Müslümanlar geliyorlar. bilhassa Çerkez ve Abaza baş düşmanımız. Seyfi de bizimle beraber.. Ama nasıl yapıldı? Onu unutmuş gibi duruyor.. Bilmem ne idi hatırlayamıyorum. Başımı da uzatıp tuttum ve: «Al! Hadi bakalım. Gönderilmedi. Baku'den Rostov'a kadar bunu işitirdik. «Nerden öğrendin?» dedi.. gülle.. Beni bıraktı. savuştu. Devlete. konuşuyoruz. Bir çok top. ittifakı siyaseti için uğraşmağa başlamış. Bekir Sami'nin diplomatlığı uğursuzlukla doludur. İşte bu ilânla onun hayatı bitmiştir. bu halde bulunmak güç oluyor. Müslümanlardı.. ben. ilh. kendisine uzattım.) izamı ve inat ile devam ettiği siyaset neticesini göstermekte gecikmedi. tüfenk. Asetin.. Biz Ruslar'a da: «Yarım milyon Ura tesellüm ettiğinizi imza edemeyiz. Biz Rusya'da bu kadar ay ve koca bir muahede yaptık. Derhal başını kaldırdı. Bir lâf dahi yok.devlet malım nasıl verir?.. yerde bastığım toprağı eğilip öpeni gördük idi. Bekir Sami bu sefer de yine Türkiye işi yerine Paris'te sırf Asetinler'in istiklâlini mucip olacak ve evvelce Tiflis'te başladığı Rusya aleyhine Türkiye. parçala!» dedim. Bana kızdı ve «Tabağı alır.. Zavallı ne bilsin! Bilse yanaşmaz. Bunlar da muhtelif yerlerden sevkediliyor. Acera. Trene bineceğiz. Sade yüzüne baktım. Bir gün bir istasyona geldik. Çerkez. Zaar muahedenin yapılmasından.. tahammül mümkün değil. öyle tavırlar takındı ki... Fena kızdım ve içimden «Tamamdır. Yağma Hasan'm böreği.. Seyfi. Çeçen. Halinde büyük değişiklik var. almış. Bizden habersiz Ruslar'a gitmiş. Sorduk. Bu miktarı-Yusuf Kemal imza etti. kafanda parçalarım. inkâr etti. «Göndermedim. Ve artık Yusuf Kemâl'le selâm ve sabahı kestim: Bir vagonda.Hattâ Antalya Mal Sandığından sekiz bin lira harcırah da verdiniz. Bizde muhacir olarak gelip yerleşmiş Abaza. Asetin.. 171 yüz bin lirasını kendisine bırakmamızı. Biri şimendifere yanaşmış. Sinirlendikçe sinirleniyorum. Müthiş bir gurur.. Bana pek fena muamele ediyor. Otuz kırk kişilik de müsellâh bir muhafız müfreze verdiler. Ruslar tabiî fena alınmışlar. ne olacaksa olsun. Mustafa Kemal'in böyle (..Kendi gitti.» dedim. Türkü öldürmek . Lezgi. Şaşılacak şey. ilh. Hem pek fazla. Hattâ istasyonda kendimiz. Bakü'ye yaklaşmaktayız.. Ruslar Türkiye'nin dostluğunda şüphe ve Fransızlarla aleyhlerine ittifak yaptığımıza kanaat edip Ankara'yı sıkıştırmağa başladı. Lehistan. Ama fena sinirlendim. Yusuf Kemal ile ben: «bize böyle hiçbir iş'ar yoktur. Bu da siyasetimize muzır bir şey. parayı muhafaza eden Rus askerlerinden biri iki kurşunla herifi yere yıkmış. dört bin lira aldık. Silâh patladı.» dedi.) adamdır!. Bir gün yemek yiyoruz. Ne (. 1921 yılı Nisanı içinde süratle Bakü'ye doğru iniyoruz. «Hadi!» diyorum «Ne duruyorsun?» Nihayet: «Ya-pamıyacağm» şeyi ne söylüyorsun?» Bak ben sözümün eriyim» deyip kendisine ağzıma gelen küfürü ettim ve sonra da «Hadi bir lâf söyle! Seni şimdi tepeleyeyim. bir tabak aldım. ilh.. Baku ve mektuplar dercedilecek. Nihayet kendileri bize 400.. Ben bir gün Meclis koridorunda Mustafa Kemal'e: «Bekir Sami gibi biı adamı nasıl bir daha Avrupa'ya gönderdiniz Yine orada potlar kıracaktır. «Yok. Rıza Nur'un notu: Buraya Sinop'taki notlar ve muahede dercedilip.000 lira teslim ettiler. mitralyoz. Bu adam yeni Türkiye'nin ilk diplomatı ve bütün hasılatı muvaffakıyetsizlikten ibaret biridir.» dedim ve sebebini sordum.

Gürcüler'in en iyi müverrihi imiş. Düşündüm. Ordu ve Samsun'u göreceğim. «Peki! Yarın gideceğiz. Bir aralık otomobil durdu. fakat çare yok. «Affet Kabahat benimdir. Halbuki Kafkasya'dakiler bastığımız toprağı öpüyor. Bir gün oynarken hiç yoktan adamcağıza fena sözler söyledim. Celbettikleri Behbud Şah Tahtenski'yi celselere sokmak için uğraşmışlar. Sokakta kalıp misafir edilmişler. Şimdi ev sahibine: «Sen defol! Evde biz oturacağız. Eşyanızı buraya yollayın. Ben Tiflis. En mühim işler Ruslar'da. Ben sinirli bir adam oldum. Bunun imkânı olmadığı evvelce anlaşılmıştı. «Çeka» dediler. Hayret içinde kaldım. «Kars'ta bir Gürcü mühendis vardır. hemen gidip. Yusuf abes ile meşgul oluyordu. Palavracı Kâzım kaçınca yerine Şark cephesi. Trende vakit geçiremiyorum. kolayını bulup göndermekliğimi emrediyor. «Acaba eşkıya mı bastı. Bir gün sonra kadın mümessilin kartı ile otele geldi. istiklâl istiyorlar. «Çeka idaresine götürecekler. Yusuf Kemâl parayla Kars'a gitti. Oradan hareketle Tiflis'e geldik. Şark Cephesi yazıyor. Buna diyecek yok. Ben Tiflis'te kaldım. iskambil oynuyoruz. Memduh Şevket vasıtasıyla bir çok halı satın aldı. Pek terbiyeli adammış. bizi soyacaklar mı?» dedim. iyi bir adam. sonra Trabzon. Hariciye komiseri Şivanitze adında bir Gürcü. tabancaları elde otomobile sıçradılar. Üçdört silâhlı adam. Tiflis'te yapacak bir şeyim yok. Bu sarih bir haksızlıktır.istiyorlar. mümessillikten Ba173 jf. ona Rus dolayısiyle ebediyyen veda ederler.» dedik. ama yaptım.Bunlar denkler teşkil etti. Azerilerle muahede tabii olmadı. Siz de yarın şu saatte hazır bulunun. ÇEKA BELASI ' Şimdi Gürcistan bolşevik bir cumhuriyet. sokak . Türkiye de onlara yardım etsin. zevceme aldığım kürklerden başka bir şeye malik değilim. Ne çare mesele hayat meselesidir. Tamamiyle haksız olan benim. kadîm ahaliden değiller. Makulü bunun. 172 tum'a giden bir mülâzım. Moskova ve Petersburg'dan topladığım kitaplar ve kendime. Oradan da Kavak-Çorum-Anka-ra yolunu yapıp bu mıntıkayı da görmüş olacağım. haksızdım. Türkiye de oturunca. Seyfi ile konuşuyoruz. Biz mâni olmuştuk. Bir iki kat tüle bürünmüş. yüzü iyice fark olunamıyor.» deyip af diledim Bakü'ye geldik. Bize hizmet eden birinin haremi. Bizdekiler müthiş hatâda. Gürcü milleti pek nasyonalist. Gittim. haklarıdır. Buraları henüz görmemiştim. Türk gibi düşünmek lâzımdır. Harb-i Umumide Sankamış-Erzurum şimendifer hattını da bu yapmış. haremini istiyormuş. Vaktiyle Batum limanı mühendisi imiş.» diyorlar. istasyona Hariciye Komiserinin otomobili ile gideceğiz. Yusuf Kemâl birşeyler yapıyor . £ski nasyonalist hükümeti istiyorlar. Herhalde bîtaraf düşünen biri Kafkasya'dakilere hak verir. Gücendirdiğime pişman oldum. Hem de Seyfi'nin terbiyesini bozmaması beni büsbütün utandırdı. Azerbaycan'la muahede yapmak istiyor. Batum. Gidiyoruz. Gürcüler'in asıllarının eski Arnavutlar olduğu fikrinde. Ben artık meşgul bile olmuyorum. «Bunu beraber götürür müsünüz?» dedi. Sebep hep Yusuf Kemâl'e kızgınlığım. Sordum. budur. Hüsanıeddin adında bir binbaşı göndermiş. Ve bizden meded bekliyor. Yusuf. Çünkü. Hem ne hakla Türk toprağında istiklâl isteyebilirler? Henüz ellialünış yıllık bir misafirdir. Bu hususlarda görüştük. Hayat ve baka kaygı ve şevki tabiisi ile Türkiye bunu istiyorsa Çerkezler hak vermeli ve kabul etmelidir. Ben. Ruslar'dan kaçmıştı. Yaptığım şey çok haksızdır. başka türlü yapılamaz. «Ne istiyorlar?» dedim. bizsiz onların istiklâli olamaz ve yine istiklâlleri bizimle devam edebilir. Başka vasıta yok. İstiklâli Kafkasya'da asıl vatanlarında istesinler. Ruslar Azerbeycan'ı Moskova'daki muahedeye iştirak ettirmek istiyorlardı. Stalin'in akrabasından imiş. Türkçe söylemek. Yahut Çerkezler Türkiye'den hicret edip gitmelidir. Hemen Batum'a ineceğim. Bu zât geldi. Hakikatte Ruslar'ın elinde. «Peki!» dedim. Düşündüm. Yusuf Kemâl'in suratına bile bakmayıp ayrıldım.» dediler.Anladık. Baku. Öylece oldu. Düşündüm. Bir millet ve devletin selâmeti bundadır. Rize. Fakat bizi yıkmakla istiklâl almak şöyle dursun. kadın bindik. Batum'a inip. Terbiyeli bir zabit. O kadar fena şey söylediğim halde Seyfi hiç birşey söylemedi. Hükümet hesabına çalışıyor.

Biraz ferahladım ve zemin kata indim. yanınızdaki kadın içinmiş. Hemen oradan inmeğe başladım. Kadını ayrı bir yere almışlar. bir şeyi yok ise.. Kusur diledi: «Yanlışlık olmuştur. işin vahametini asıl şimdi anladım. Namus meselesidir. o vakit geri dönmek de pek rezilâne olur. Türk zabiti olduğunu ispat et! Başka eşyayı ne yaparlarsa yapsınlar. «Biraz oturunuz.. benim Rusya'ya ait notlarım. Bir herif oturuyor.» dedi. Zabiti. hısımım akrabaya selâm sabahtır. Gitmemek olmaz. Ama bunlar Ruslar'dan kaçmış olduklarından yazanlara mes'uliyet gelebilir.. Onu da tahliye etsinler. Ben bir murahhasım. Hayat ile ölüm arası gözüme gözüktü. «Peki. Ben Türk-Rus dostluğu için bu . Zorları evrakımı alıp. Hepsi Yusuf Kemâl'dedir. Ucunda ölüm dahi olsa bile vermemeliyim. Bu da cesaretle olacak.» dediler. Biraz oturunuz. Oturan herif Fransızca bilmiyor. okudu.». Moskova hükümeti bize Komünist Merkez-i Umimi'sinden kılımıza hatâ gelmemek suretiyle bütün Rusya'da serbest dolaşacağımıza dair birer vesika alıvermiş. Bavullarımızı da oraya koydular. düşündüm. Şiddetle göğüs vurup birbirinden ayırdım ve kapıdan çıktım. Doğru yandaki binaya gidip Hariciye Komiseri Şi-vanitse'yi gördüm ve ağır bir lisan ile bana yapılan işten şikâyet ettim. Ondan bile korkuyorum. Cüzdanımı çıkardım. Beni yukarı çıkardılar. içinden bu kâğıdı alıp. Çünkü bu şimdi Türkiye Devleti'nin izzeti nefsimeselesi oldu. Dokunmayın diyor.» dedim. Doğru zabitin olduğu odaya girdim. Bunu vermemek de benim vazifemdir. Koridordan yürüdüm. Galiba bunda bir şey var dedim.» Dediler: «Tevkif etmedik. Dedim ki: «Size rica ediyorum. Bir kapıyı geçeceğim.»dedi. Benden nasıl kâğıt alabilirsiniz? Hem siz kimsiniz? Size Merkezi Umumi emrediyor. sizden bu kadını da isterim. Önüme iki kişi durdu. siz beni tevkif ettiniz. «Aferin! Ben şimdi geleceğim. Yukarıda beni bir odaya soktular. Bütün evrakımı alırlar. Diplomatik muafiyetim var.. Çeka'dakiler ya ben giderken önüme dururlar ve tabancaya davranırlarsa. Bu da bir ümit. Elbet arasınlardır. Belki vesikayı vermek diye elimi uzatıp mezkûr kâğıdı alıp cebime koydum. kan olacak!» diyeceğim. Dedim: «Oturmam.» dedim. Cebimde rovel-verim var. Uzun bir merdiven. Ötekiler aşağıda bir odada kaldı. ben hazır olmadıkça bu bavulu kimseye verme! Bunda devlet esrarı vardır. ceplerimi ararlar. Ne yapalım?» dedim. sorayım. Muahedeye muhabereye ait bende ne kadar evrak varsa. Bunun hesabım soracağım. Kimseye vermemiş. Tabanca ile önüme dururlarsa çekip «Dokunmayın. Yerinden hiç kımıldamadı. Seni göreyim. Acaba fena bir şey mi var? Yoksa bu işe bu kadm mı sebep? Nihayet «Baht işi! Hayatın bir geçit yerindeyiz. O. Zabit hakikaten erkekmiş. Kadın bayılıp yıkıldı. Bavulu dizlerinin üstüne koymuş. Aldırma!» dedim. Heyhâd!. muahede esnasında olan muhaberatı öğrenmek ve şifremizi halletmek olacak. Bunda ne var? Eşyasını da aldılar. eşyamızı verdiriniz. İçin hop hop ediyor. Öteki odaya gitti. Ben de ceketimin cebine koymuştum. Benimle Batum'a gidecekti. Baktım tabancaları ellerinde değil. Başka çare yok. Haricî bir mesele çıkmasından çekinirler. ne yapayım?. Benimle geliniz. kâğıdı gördünüz. Buradan çıkmak ve bavulu kurtarmak lâzım. Kadının bir sandığı var. durdu.ortasında rezalet. Yarıya kadar indim. Şimdi kadının mektupları aklıma geldi. «Bunları saklayın. Bizi Hariciye Komiserliğinin yarımda olan Çeka dairesine soktular. Ama ölünce alırlar. Eğer bu adamlara teslimiyet gösterirsem. Açtı. Sizin cebinizde dursun. nasıl dokunuyorsunuz?» dedim. Baktım beni takip eden de yok. «Ha şimdi tabanca sesi gelecek» diyorum. yine cüzdanı cebime koyduktan soııra. 174 POLİSİYE BİR VAK'A c ' ' -• r. Ben de kabul ettim. Olsa bile vermezdim. üstüne eğilmiş duruyor. Fakat bu adamlara pek zorunu gösterirsem belki cesaret edip cebrî bir iş yapamazlar. Düşünmeli ki. Bir kaç kelime türkçe biliyor. bir şey yok. Koridorda tabancalı bir takım herifler dolaşıyor. Kadın bana otomobile binmeden evvel iki açık mektup vermişti. durdu. Maatteessüf adı hatırımda kalmadı. «Gidemezsin!» dediler. Ve bavulu açarlar. «Fena bir şey değil. kağıdı herife sundum. müthiş bir contre revolutionaire'mış» dedi. «Bende başka kâğıt yoktur. Bu ân hayatımın en mühim ve nâzik anlarından biridir.'"c Sert sert dedim ki: «Gidiyorum!» ve yürüdüm. Kadının bir şeyi varsa diyeceğim yok.. Oradan çıktım. kulpuna yapışmış. «Bu değil kendi kağıtlarınızı» dedi. «Ben gideceğim» dedim. param hep bu bavulda: «Her ne pahasına olursa olsun. bizim zabite benim el çantasını verdim. «Evrağmı ver!» dedi. lüzumu olur» demişti. Güya sordu: «Sizin için değil. Moskova'dan çıkacağımız vakit.

Bu bahçelerde dilber villâlar var. tedrisatı Gürcüce yapmak istiyorlarmış. Bu gazetelerin koleksiyonlarını kendisinden aldım. Bindik. Batum'a kaçmış. Ölümü göze alıp cesaretle yürümeseydim. Hemen apdesthâne-ye girip. Ruslar başıma bu işi getirdiler. hele villâ ve bahçeler. Buna Menşevik hükümet çalışmış. Konsolos Deli Fahri. diğer bavulları aldım. Nihayet mülâzimleri gelip neferleri alıp götürmüş. istanbul'da idi. Limanın rıhtımında boruların musluklarını açıyorlar. Devletin esrarı. Burada bunlara Gürcü derseniz size kurşun atarlar.»dedim. limon. Zabiti. Batum'a vardık. Batum iki dağ arasında olduğundan sert rüzgârları görmüyor. Beni Ahmet Bey adında birinin evinde misafir ediyorlar. Aynı zabit de beraber. Bastonumla onları da uğraşa uğraşa lağıma yolladım. Esasen Batum'un eski ve büyük bir ailesindendir. Gürcüce ve Türkçe de biliyorlar. «Bir sızıltıya meydan vermeyiniz. Sonra Itlihadçılar gücendirmişler. Konsolos'a telgraf çektim.» «Peki» dedi. Moskova'dakileri tanıyorum. Ertesi günü Şivanitze'yi yakaladım. Eve vardık. Muz ağaçlan her yerde var.kadar çalışmış bir adamım. Portakal. Kışı yok gibi. Batum'a doğru yollandık. Bir sürgün gibi. Fakat muz ve hurma meyva vermiyormuş. mandalina dolu. Suyu çektim. Geçen sefer Memduh Şevket bir kadın verdi. Gürcü Menşevik hükümetiyle iyi olduğundan şimdi. «Nedir bu başıma gelenler» diye kızdım. Ruslar bunları bir taburla muhasara etmişler. BATUM Anlattılar: Bizimkiler Batum'a girince arkasından Rus askeri de girmiş. Ahali ekseriyetle Acar. Suyu çektim. Sinop'ta kütüphanededir. Şimdi Batum'a izin almalı. Bu kelimeyi büyük hakaret sayarlar. Hasılı kadının benimle Batum'a gitmesine müsaede de aldım. Türkçe mektep açmışlar. Bu sefer Çeka'nın başı bizi karşıladı. Ruslar imar etmişler. Bu da pek fena neticeler verirdi. Sançakbeyzâde Mehmed Bey Tiflis'te. Bizden de muallim getirmişler. Batum'a getirmek lâzım. Gayet Müslüman adamlar. Bir kısmı gitti. Güzel sokakları ve evleri var. bir mülâzım beş nefer koyup gitmiş. şimdiki . Af diledi. Ruslar öleceksiniz teslim olun demişler. Beraber Çeka'ya gittik. Yine aldırmamışlar. Bunlar yine harbe devam etmişler. Sahiden acar insanlar. bir kısmı gitmedi. Bizde Acarlara Gürcü derler. Bunlar. pehlivan adamlar. Kenefe attım. Batum cidden güzel bir şehir. Çay yetişiyor. Onu işbaşında olan Gürcü ve Ruslar'a yolladım. Bir eve. Dedim: «Böyle bir kadın da var. Hemen kadını ve eşyasını 175 alıp yine aynı otomobille trene vardık. istiklâl veya iltihak istiyorlar. Ruslar Bakü'den Batum'a yâni bir denizden bir denize şimendifer yapmışlar. Aşırmak çaresini orda düşündüm. Mektebi. fakat aynı zamanda nasyonalist bir Gürcü. muallimi gördüm. Bahçelerinde memaliki harre nebatatı ve çiçekleri bile yetiştirmişler. Batum'a yollamı-yorlar. bir tarafı Gürcücedir. Ruslar'dan da yerleşenler var. Akşam da olmuştu. bavulu. gürbüz. Bu sebeple bizim Karadeniz sahilindeki bütün şehirlerimizden daha sıcak. Bu kadını bıraksınlar. Geldiler. Şimdi kadını almak. iyi işliyor. Bizi aldılar. Bu zâtı çok yıllardan beri tanırım. Bunlar silâhla mukabele etmişler. Onu da çıkardılar. iri boylu. rezil-ü rüsva olacaktım. güller ve çiçekler içinde. Güzel bir liman yapmışlar. kadını bıraktık. Derhal yazacağım. Saffet ırzına geçti. Birkaç Rus askeri öldürmüşler. Bir Tarafı türkçe. Eşyayı. bilhassa şifre ellerine geçecekti. su yok. Türkiye aleyhine orada gazete de çıkardı diyorlardı. Bakü'den petrolü bu boru ile Batum limanına akıtıyorlar. Fransa'nın Nis'ine benziyor. Ruslar onu Batum'dan Tiflis'e götürmüşler. Bu sefer Tiflis mümessili verdi. Aynı yol boyunca kaim borular da döşemişler. İmanlı bir Müslüman. Bastonun ucu pislendi. Bir de teneke ve tenekelerin konduğu sandık fabrikası var. Ben gezmeğe çıktım. Ahmed Bey'in yeri var mı? Ailesiyle beraber oturtabilir mi?» «Vardır» dediler. Hasılı Batum. fakat Gürcüler Türkçeyi kaldırıp. Otele geldik. Kendisi bu babta mazeret beyân ediyor ve aleyhdarlık etmediğini söylüyor. Tenekeleri gaz ile doldurup hemen yine orda vapura yüklüyorlar. Hele etrafı bahçeler içinde. Eskiden Batum kamilen bunlarla meskûndu. Keza hurma ağaçları. kadının bana verdiği mektupları yırttım. Şehirdeki evlerin çoğu. Sonradan Hıristiyan Gürcüler de gelmiş. Ruslar bunlara teslim olun demişler.

bir hükümet reisleri. Dünyanın en güzel kadınları. kirpikler ok gibi. Rus köylüsü Tatar suratlıdır. öteye beriye koşuyor. Diyor ki: «iyi ticaret ediyoruz. Sofraya yüzü açık geldi. Misafir olduğumuz hâne de babasından kalma imiş. mavi gözlü ve sarı saçlı olanlarda kaş ve kirpik az oluyor. Herkes koşar. Cevap: «Mühendis mahpustur» Meğerse sonra bolşevik olduğu şüphe edilerek tevkif edilmiş. birkaç da halım var. Olmaz dedi. Hiç dikkat etmemiştim. ingilizce de biliyor.. Tuhaf. Bu tiyatroda bir pek güzel kadın. fakat buradaki hepsine üstündü. koridorda bir zabitle geziyordu. Parası yok. fiyatlar fırlar. Uzun boylu. Güzel bir evdi. Bolşevikleri hiç sevmem. Sülün gibi boyu.«Peki» dedim. Şimdi ölür müsün. açlık... Kadmı bir Rum dul kadının evine pansiyoner koydum. Adetâ âşık. Bir de ne bakayım. Derhal Kâzım Karabekir'e telgraf çekip «maiyetinde çalıştırdığın Gürcü mühendisin haremi. Anası Polenes. Sonra öğreniyorum ki. Oradaki gümrükçü ve nöbetçilerle işi düzeltti. salgın hastalıklar içindeymişler. Konsoloshanede becerikli ve Tatarlar'dan biri var. En iyi vasıtanın benimle ve vapurla olduğuna karar verdiler. Selâmet. Babası vaktiyle Batum'a gitmiş. sanki süt. Buradadır. dolgun etli. O esnada Ruslar hudutta sıkı tarassut yapıyorlaşmış. Pet-rograd'ta bir opera verdiler. sarışın. kadın. Paris'te operada arada Rus balesi olur. ak tenli. Bizim Moskova Muahedesi'nde kendilerine muhtariyet verdiğimizi. «Siz olmasaydınız benim hayatım tehlikede idi. Ahmet Bey'in bir ticarethanesi var. fakat bir sınıf. Edebiyata âşinâ. 177 Kendini almak üzere zevcini gönderiniz. üçer. Kocasını itham edip öldürdü. Bunları Trabzon'a filancaya götürür müsünüz? Başka türlü yollanamaz.» dedi. Heyecanlı bir saatten sonra vapur kalktı. Tiflis'te bu kadının üstüne güzel yokmuş. Ahmet Bey'in parasını üstüme aldım. beni ve kadını da geçirip vapura koydu. Karıyı aldı. Misafiriyim. Kadın sevincinden çıldırıyor. millet meclisleri olacağını. bununla bolşevik olmadıklarının aşikâr olduğunu söyledim. Anlattılar: Ruslar girince hapishaneleri nasyonalist Gürcülerle doldurmuşlar. Harpten evvel Viyana'da idi. Hayran oldum. Tuhafı şu ki. ticaret yapmış. Dediler ki bu adam Çeka'dır. Ahmed Bey'in evinde ben. süt gibi bir deri. Gittik. sefalet. zaruretten bunların kaybolduğunu Viyana'da gördüm. Büyük bir palet oynadılar. Şehirler de kısmen öyle. beyaz. Ahmet Bey'in de bir iki defa. Dedi ki. Sevindiler. Bu da böyle. beşer-yüz altınını almışlar. Adetâ kuş gibi uçuyor. Bunu severdi. Meğerse Rus imiş. diye yazdım. Eşyayı. rıhtıma geldik. Bu karşımdaki kadında ise kaşlar yay. . Zavallılara türlü engeller çıkarıyorlarmış. ya şimdi vapuru basarlarsa. Sonra da herifi hapsetmişsiniz. babası Rusya'daki milletlerden biri imiş. Şehre çıktık. Kadın da yanımda. Eşyasmı eşyama kattım.Bolşevik Gürcü Cumhuriyeti de çalışıyormuş. Görmüştüm. hem bir Türke bu hizmeti yapmak vazife-dir. Ne güzellik! Galiba Rusya'nın en güzel kadını bu imiş. Kaatil insanlar. pek kolay oldu ama. Bari şunları müsadereden kaçırsam.» Trabzon'a geldik.. Harpten sonra açlıktan. Bir kavuşsam. sarışın. Acarlar vasıta-sıyle karadan yollamayı münasip gördü. Anapa'ya kadar sahillerde şubeleri. Ahmet Bey ilk yemek yiyoruz. Kadın Fransızca. Tetkik ettirdi. Tiflis mümessili tarafından refakatimle gönderildi. Moskova'da da güzel kadınlar görmüştüm. Ben kocamı çok severim. birçok binaları varmış. Ve birkaç tülden görünmüyordu. hele yüksek tabaka var ki. Bir taraftan da Çeka kmyormuş. Hele ana ve babasından biri Lehli ise emsalsiz güzel olurlar. Şimdiye kadar kalın tüller içinde idi. valilerin ve emsalinin kendilerinden yapılacağını söyledim. «Biraz altınım. iyi ticaret yapıyor. Ve başımıza geleni bir nebze anlatıp.» dedim.» Bu zât bizim Arhavi'li. Ben en güzel kadının Viyanalı olduğunu zannederdim. Fakat kazandığımızı elimizden alıyorlar.. Konsolos Deli Fahri ile kadının kaçırılmasını konuştum. Sizin muafiyetiniz var. öldürür müsün? Bu adam Ruslar'dan kaçmış. Ben de bakıyorum Ahmet Bey de hayran. italyan vapuruna biniyorum. kadınları fevkalâde güzel. siz delâlet edip karısını istetmişsiniz. Sordum anlattı. fakat arada hükümet bir ticarethaneyi basıp ne kadar altın para bulursa müsadere ediyormuş. Bizim eski şairlerin tarifi: Âfet-i devrân. büyük zengin olmuş. Gürcistan'da 176 " da dükkânlar kapanmamış. Mahpuslar.. Muhtelif milletlerden seleksiyone olanlardır.

«Peki» cevabını aldım. Osman Ağa'nın burada da dirayeti gözüküyor. Bu adam öldürdüklerine öldürdüm demez. Vakıa on yıl muhasım saflarda bulunduk. Lâf ağzından damla damla çıkıyor. Kitapları. firar etmiş!» dedi. bücüş. değirmi çehreli. biraz vereme müsait galiba. Şehri gezdim. Çünkü ben Ankara'ya gittim. önümde uzanmışlar. Kendisine: «Diyarbekir'e gidip ne yapacaksın? Vatana hizmet lâzım. bu şiiri bulmuş. Samsun'dan Ankara'ya Hilâl-i Ahmer'in . Öyle tabiî söylüyor ki. O evde Rum'u öldürmüşler.. Mustafa Kemâl'in (. Ahmet Bey'in para ve halılarını da bir sened mukabili birine teslim ettim. Aferin.Ufak yabanî çilek. Kıymetli adamları iş başına koymalı. esmer. Bunu yapmak için insan ahmak olmalı.. Benim duracak vaktim yok. hep somurtuyor. Kurnaz Rum emniyetini te'min için bir Türk doktorunu da alıp beraber gelmiş. Meclis'te ikinci grupta idi. Üstlerine bir yorgan örtmüşler. Ben de bu hallere gülüyorum. Ufak bir bavul ileyim. Bir aralık belediye reisi olmuş.. Sordum «Osman Ağa dinamitle yıktı» dediler. Bir daha bu dürzüleri şehrinize sokmayın!» dedim ve^ çıktım gittim. yorgam tepiyor.. Ziya Gökalp'i şahsan da şeklen de ilk görüyorum. alnının ortasında kurşun yarası olan. Eşrafı gördüm. Ramazan imiş. Yüzü hiddet şeklini alıyor ve söyleniyor. Bu zât pek iyi bir adamdı.. Yaylılarla. Ziya. Heykelin hepsini alıp götürdü. Kim olduğunu sordum. Bu Topal bizden daha iz'anlı nasyonalist. Aileleriyle memleketlerine gidiyorlar. zararlara da uğrar. minyatür Avrupa şehri olmuş. Zavallı!.. Osman Ağa bunu hastayım diye evine çağırmış.. Reisi Ahmet Bey'dir. şişmanca. Heriften sıkıldım ve iğrendim. Hazırlara: «Şu fellâhlar bize bu Harbi Umumîde neler yaptılar da halâ bunların mavallarını dinliyorsunuz. Eşyamı evrakımı karıştırmış. benim kendini kahramanca müdâfaa ettiğimi. Daha on metreden misk gibi kokuyor. gözleri sönük ve derin. ZÎYA GÖKALP Otelde Ziya Gökalp ile sabık Adana mebusu ve îttihadçıların sergerdelerinden Ali Münif var. Ağa tertibini yapmış imiş. Malta'dan kurtulmuşlar. O esnada Türk doktor kaza ile gitmiş. muntazam sokaklar açmış. kıyametler koparmıştır. Ama vatan işi başka. çirkin. firar etti derdi. evrakımı Sinop'a yolladım. fakat pek sinirli. bir bir zevcine söyledi. Tereddüt etti. «Dehşetli bir deniz oldu. Yalnız pek az konuşuyor. Tabii Türkler hakkında iyi bir fikir hasıl etti. halâ bunları besliyor. Giresun bir küçük. Giresun'da Rumlar'in harpten evvel yaptırdıkları muazzam bir âbide varmış. Ziya açıyor. Bu şiir sonra refikamın eline geçmiş. Baktım ziyafette bir de Arap var.Tahliye ve izam edilmesini rica ettim.. Bir iki defa yemeğe davet etti. Giresun'a mahsus. «Delidir» dediler.. haremi ve kızıyle bir yaylıda. sanki kesilen bir serçedir. Ağa'nın menkıbelerinden olarak zikredeyim: Bir gün Ankara'da Ağa'ya rast geldim Ağa. kürkleri. Kadına el harçlığı da bırakıp vapura bindim. Sonra ikna ve razı ettim. Göremedim. Giresun'da Ağa'nın kardeşi bana ziyafet verdi. Bu kadın gittikçe bana te'sir etti.. lşiürdim. Bu böyle devam ediyor. hareketleri yavaş biri. Bir yere geldik. Ben de güldüm. Bir otele indim. Ziyalttahadcılar'ın içinde yegâne bir düşünür kafa ve âlim bir adamdı. beraber Ankara'ya gidiyoruz. dalgın.. Oğlu vapura dağ çileği getirdi. Siz sormazsanız. Kadın eciş. Pandomima. namuslu yürüyünce böyle belâlara. Ziya kızıyor. müşkülât karşısında bırakıvermediğimi. Halbuki ben kadınla bir münasebete vakit bile bulamadım idi. «Ha. Günlerce ağlamış. Sorduk. Daha Giresun'da böyle şey olmamış. o sizin Giresun'daki âbide ne oldu? dedim. bunların cebine para koyuyorsunuz?!. Bir takım zırvalar. Giresun'a çıkıp gezdim.. Geniş bir rıhtım yapmış. bir deve kervanı.. Giresun'dan Samsun'a geldim. TRABZON'DA Trabzon'da bir iki gün kalabildim. Arada haremi yorganı Ziya'mn üstüne iyice örtüyor. Inebolu'lu. Orada duramadım. İnebolu mebusu olup Samsun reji müdürlüğüne gelmiş olan Rüştü Bey ile görüştük. Giresun'da azılı bir Pontuscu doktor varmış. fakat misk. Ya Gerze'deki Harbioğlu'na ne oldu?. masallar anlatıyor. Kâhya da debdebesinde Müdâfa-i Hukuk Cemiyeti bana bir ziyafet de verdi. Birçok yerleri yıkmış. O. motor tamirhaneleri yaptırmış. Kadın. halis Türktür. Bu da kâr.)lerine tahammül edemeyip mebusluğu terkederek bu memuriyeti almıştı.» dedi. Seni Ankara'ya götüreyim» dedim.. Memleket ondan istifade etmeli. Kadın yine örtüyor.. îşte insan bir taahhüde girerse. Sinop'a gelmiş. Tiflis Güzeli diye bir şiir yazmama sebep oldu. O da güldü. Alçak boyluca.

Önceleri Iktisad Vekâletim seviyor. iktisad Vekilliği etti. Böylelerine mahsus muamele vardır. Bir avukata gittim. Ne biçim adammış. bu adamla uğraşmalı. Hadin artık gidebiliriz. Gel zaman geç zaman Hariciye Vekâletine vekil oldum. Bunlara tesadüf etmesek. kira da vermeyerek şimdiye kadar bedava oturmuş. kendisi bağdadır. Talihimiz varmış. dedim. «Beyefendi böyle iş olur mu?» dedi. Doğrusu çok hizmeti oldu.» diyordu. Ben kendisini göreyim. Derhal polise ve adliyeye müracaat ediniz. Aramızda şu hususî mesele olmadan evvel ben bu adamın böyle âdi. Yusuf Kemâl'in mesleğidir. Yanında birisi de varmış. Bir saat sonra da halı geldi. Aç şunları! dedim. Dediler ki: «Gitmeyin. Rusya'dan dönünce Yusuf Kemâl'i Adliye Vekili yapmışlar. Ankara'ya vardık. hem eşyamı kullanıyorlar. Ankara'ya geldiğim vakit Hariciye ' Vekili idi. Onlar bağda keyifte. o da Diyarbekir'e gitmiş. Peki dedim Gitti. Muhtar Bey getirtmiş. «Ben bunu yapamam» dedi. o da büsbütün edepsizleniyor. geldi. Bizim evde. fakat Adliye Vekilliğini hiç sevmez ve istemez. Lâtife hanım: «Siz Suat Bey'i sevmiyormuşsunuz. «Yapamazsanız. Galatasaray Lisesi'nin en gabi talebesi olarak meşhurdur. Sahiden iyilikten maraz hasıl oluyor. Etmeyiniz. Allah Allah. Nasıl olmuş. Başımı kalduıp yüzüne bile bakmadım. Artık yolladığım adamları onlara gönderiyor. Bir mahsûl meydana getiremedi. Sordum: Ben gidince Kara Suat ve Acem Sual (*) Rezaletle ilgili bir kelime metinden çıkartıldı.» dedi. Hem parasız oturuyorlar. Sonra tekrar yine vekil oldum. Bu vaka bu adamın mahiyetini gösterir.» dedi. Ev bana lâzım» demiş. eşya benimdir.gönderdiği malzemeyi götürüyor. Lâzım gelen vekâletnameyi şimdi size vereyim. «Kaçtılar. Bu yetmiyor mu? Yine: «Veremem» demiş.. kışın oturacağım. Baktım olmuyor. bilmiyorum. Halıyı verir» dedi. Azledecekmişsiniz. Olmaz olur mu? Malımı istiyorum. Anahtarı istettim. Yahudi. Hariciye Müsteşarı Suat Bey hanemden bir halı çalmıştır. O benim süt ninemin oğludur. Azletmem. Oraya yerleşti. Ben henüz bu adamı tanımıyorum. Beraber gittik. dedim.»dediler. Adamcağız şaşırdı. hem ev sahibi ben. Rica etti. isteseydim geçen seferki vekâletimde yapardım. ANKARA'YA GELlŞ Bizim eve geldim. Sonra dinsiz diye zavallıyı atmışlar. Evi Muhtar Bey muvakkaten benden istemişti ya. rezil olduğunu bilseydim şimdi derhal azlederdim. Gönderdiğim adamlardan da sıkılmıyorlar. Mebuslardan birini yolladım. Cevapları «Ev ve eşya bize lâzım» Ha. Bu adam sefirdir!. Beni açığa çıkarmışlar. Doğrudan doğruya müdürleri çağırıp onlarla görüşüyorum. Kendisine: Merak etmeyiniz. Bizim evi de kış için alıkoyuyorlar. İlerde eşkıya var. iş için de bir defa çağırmadım. bağda beraber oturuyorlarmış. Aynı zamanda pek cahildi. istanbul'un Samsun'a gönderdiği malzeme imiş. . avukat yalnız siz değilsiniz ya. Hariciyeye müsteşar yapmış. demek bunlar zorba ve eşkıya. oradan uzun bir zaman sonra mebus olarak gelmişti. Anahtarı yollasın. içeri girdim. Galiba ondan da hevesi geçti. Bir büyük halı eksik. dedim. eve Suat'ı oturtmuş. Ev benimdir. İkisi çifte kumru gi-bilermiş. Şimdi sevdiği haricî işler.» Üç-beş mavzerle ilerlediler. Şimdi sayfiyedeyim. Haber yolladım: Ev bana da lâzım. Ona bir iyilik edilmiş. 180 . Suat yanıma gelip ayaklarıma kapanırcasına dalkavukluk ediyor. Suad'ın halıyı bağa götürdüğünü söyledi. «Anahtar Suat Bey'de» dedi. bir de işi takip için avukat tutarım. eşkıyanın avucuna düşecektik. sokakta kalmışım. Hilâl-i Ahmer bazan bunların arasında mitralyöz dahi göndermiştir. Ev sahibini çağırttım. Adliyeyi bırakıp Hariciye Vekili oluyor. Maarif Vekiline Ziya Gökalp'i te'lif ve tercümeye almalarını söyledim. Baktım odalar kilitli. O kim? Nerede? dedim. Yapmadım. Adliye. Bana haber vermeden hanemden almıştır. Kalktım. Anladım. Şimdi ben polisi haberdar eder ve adliyeye bir istida verir. Bir iki aydır da Paris sefiri. muvakkaten buyurun denmiş. «Türkiye'nin iktisad mütehassısı olacağım. Bir saat sonra döndüler. «Hariciye Müsteşarı. Sonra Lâtife onu Roman'ya sefiri yaptı. «Ben anahtarı veremem. «Beş dakika oturunuz. Suat bir namussuz adam demek.. 178 179 adıyla meşhur olan bu zatı. dedim.. Mesele şahsıma ait. Vermiyor. Suat onu Hariciye'ye kâtip yapmış. Eve gidip asma kilitlerini kırdım.

o da almış. daha neler oluyor?.» Mebuslara sordum. Bu hal yıllarla sürdü. yaveri Salih. Hemen herkes Mustafa Kemâl'den soğumuş. Baktım. Gürcü ve Ermenilerle birlikte muahede yapmağa karar vermişler.) korkup kızı birkaç gün istimalden sonra yaverlerinden bir zabite nikâhla vermiş. Ruslar orada muahedeye hiç bakmaksızın türlü zulümler ediyorlar. Şimdi sefir göndermişler. ahlâksız biri olduğunu haber aldığım adam. meb'uslar yüzde seksen Mustafa Kemâl'in aleyhinde.. Kendisine şu tezkere ile cevap verdim ki... bu turşu ne!.. Beraber kör kütük sarhoş oluyorlar. Elbet bir te181 siri olurdu. Fevzi Paşa'ya Mustafa Kemâl'in kendisine İbrahim'in ca sus olduğunu söyledim.. RUSLARLA İLİŞKİLER Moskova Muahedesi esası dairesinde Ukranya ve Kafkasya Cumhuriyetle -ri'yle muahedeler yapacağımızı Moskova'da Ruslarla kararlaştırmıştık. Halkı hiçbir işe karıştırmıyorlar. Merak ettim. gece gündüz tbrahim'ir evinde İbrahim de çok içiyor. Yusuf Kemâl Tiflis'e bir Heyeti Murahhasa gönderiyor. mektebin kapısına geldiler. bizimle münferit muahede yapmasına da mâni oldular. Talebeden bir kızı alıp götürdüler. Mustafa Kemâl Abilof un evinden çıkmıyor. Sefirin adı İbrahim Abilof. Şimdi Mustafa Kemâl ve Yusuf Kemâl Kars'ta. dedim.. Kimbilir Mustafa Kemâl'den ne evrak çalıyorlar. Celsede Ruslar da bulunacak. Düşündüm. bir Rus vilâyeti imiş gibi teşkilât yapıyorlar. Hayret içinde kaldım. Mustafa Kemâl'e biri aleyhine bir şey söylemek de doğru değildir. Bu perhiz ne. Ruslar bu işi nasıl yapmışlar?!. Bir gün de gördüm.) bunu başka şekilde gösteriyor.) geçmiş ve onun hayat ve namusunu kurtarmak için çalıştığını iddia eden şu adam. KIZ ÖĞRENCİLERİN BAŞINA GELENLER Ankara'ya geldiğimin ikinci günü Darül Muallimat Müdiresi Şahende Hanım geldi... Yine eksi hamam. Birresmî tezkere ile bana murahhas olarak bu muahedenin müzakeresine iştiraki teklif etti. Sonra zabiti terfi ettirmiş... Nihayet izmir'de apandisitten öldü de kurtulduk. Tabiî Mustafa Kemâl karılara da tecavüz ediyor. söylendim... anlamadım. Bir vaka anlattı. Mebusları Yusuf Kemâl'i vazifesini ifaya davete teşvik ettim..AZARBEYCAN ELÇİSİ ' Azerbeycan bir sefir göndermiş... hiç tesiri olmadı. Pek ziyade tahammür. Rusya da hep bu dâvayı gördük idi.. Mustafa Kemâl.. olur ya. Meclis'te şikâyet ettim. Ertesi günü Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'e gidip şikâyet ettim. Meğerse biz Rusya'da iken pek çirkin bir vaka olmuş Diyor ki: «Bir gece yarısı bir otomobille (.. «O olsaydı kıyameti koparırdı. hepimiz aleyhinde casusluk eden. Mustafa Kemâl'in en mahrem dostu oldu. Yusuf Kemâl'de kuyruk acım var ama. Devlet ve milletin (. Biz herbiriyle ve Rus'suz muahede yapmak istiyorduk.) Doktor Nerimanofun evinde göbek atan.. Bu muahede yapıldı. istizah yapmak istemişler.. Bu sebepledir ki. Bu iş Meclis'te gürültüyü mucip olmuş... Demek Ruslar onu Azerbeycan'lı birinin bizimkilerin emniyet ve itimadını celbetmesi ziyade ihtimali olduğunu düşünerek İbrahim'i o sıfatla göndermişler. Bu vaka çok çirkin ve namussuzca bir iştir. Ama «Ne yapalım. Millet Meclisi'ni eskisi gibi bulmadım. Çünkü Azerbeycan'ı Rusya eczasından sayıyorlar.. Azerîlerden Rus adamı. pek ağır yazılmıştır:» Rıza Nur'un notu: (Tezkereyi buraya) Hasılı red ettim.. (. eski tas. mektepten milletin . Yanma bir kaç güzel Rus karısı da almış... Kimdir. Ne olurdu bari bir defa bile bir nota ile Ruslar'a bunları hatırlatsaydı ya. O (. Çankaya yolunda Mustafa Kemâl'e yakınca bir hâne kiralayıp yerleşmiş... İbrahim'in istediği şey. Sebebi: Herkes birbirine düşman olsun.)..» dedi.. Bu çocukların babası o demektir.. Biz Moskova'da iken Ukranya General Frunze'yi göndermiş.. almış. Söyledim. Nutukta (S.. Abilof.. Kendimi men edemedim.... Biliyorum.. Sizi hatırladım. Muhalif bir grup meydana gelmeğe başlamış. fakat devlet ve millet işi. kaynaşma var. ne sırlar alıyorlar.. Bu bizim prensibe mugayir. Kızı sevmiş. onlarla muahede yapılmış-mış. kabul etmediğim prensibime mugayir olmasmdandı. Onun bir çok foyaları meydana çıkmış. Derhal o adama anlatır. Azerî. Yusuf Kemâl Acar'lara verdirdiğimiz muhtariyet işine bakmıyor. 369 ilh... Bunları Allah bilir.

. bir hükümet şeklinde yaşıyoruz. İlk inönü'de az bir kuvvetle gelmiştiler. Kız kaçırıyor. Yazdıklarını da tamamiyle başka kalıba koyarak yazmıştır. Nutukta (S-337 den itibaren) Sakarya Harbi'nden bahsediyor. gördüğümü. silâh .. mühim bir hareket yapıyorlar. gösteriyor. Kanunun Hey'eti Umumiyede tebellür edecek şekli üzerine uzaktan telâkki edilecek efkâr ile icrayi te'sire imkân olmadığı elbette teslim buy-rulur..)lığa mükemmel vesika ve numunelerdir. Bu harplerde Yunanlılar askerî hiçbir di~w rayet gösteremediler.... Demek merak edecek bir şey değil. Bizim kuvvetlerimiz de ikinci inönü'nden beri adam adedince. Elbette itiraz eder.. Eskişehir üzerine yürüyor. Sakarya Harbinde bu sürülerle beslendiler.. rayları bile atmağa vakit bulamadılar. Hükümet teşekkülünden beri nice müddet geçti.. Oralardaki sığır. bunu âdet eden sensin. Bir kaç fırka sevkedip niye çekilsinler? Bunda ne faydalan var? Bunlar birer istifham işareti. Hususî bir içtima yaptı.. O vakit ki vaziyeti anlayamadıkları anlaşılıyor. Hem o halde İnönü'nde evvelce niye galip gelmiş?!.. o vakit hükümet şeklinde yaşamıyor muydun?!. Afyonkarahisar'ı taraflarında hiçbir hareket yok. Ufak bir takım kıt'alar başka bir şey yok. Al belâyı. Ben hakikati. yaptığımı ve bildiğimi yazıyorum: Biz Mustafa Kemâl'in sözlerine kanıp taarruz yok. Bu sözleri kaydediyorum. Karabekir'in de böyle bir müdahalesi pek çirkindir... Şimdi sormamışsın. Bizim (. Mızrak çuvala sığmaz.. Temmuz iptidalarıydı. sözünde hiçbir mantık yoktur. Şimdiye kadar Yunanlılar iptidada çeteleri püskürtmüşler... (S-372) «Mâlûm-u devletleridir ki. tarihi (.. Artık harp emrivaki. Mustafa Kemâl dedi ki: «Yunanlılar ordularını Bursa'y a yığmış. Yunanlılar oradan bütün şiddetiyle taarruz ettiler. mesafeleri bile tesbit edilip nişanlar konmuştur. İkinci İnönü'nde yine kuvvetler müsavi idi.. Çok yerde beton siperler.. Çünkü..masum kızlarını cebren alıp fiili şen'î yapıyor. Onun bütün mefhumlarına tebaiyyet mecburiyetindeyiz. 182 keşfi de yaptık. eşkıyalık ediyor.» Söyledikleri aynen bunlardır. top. Bütün (. Değerli bir düşman olmadıklarım. oradan inönü.... Yahut akıl etmediler.). Ne biçim asker. grubu epeyce vahdete getirmiş.. En şiddetli taarruz sol cenabımız üzerine. iki gün sonra geldi. . Çünkü iki taraf da ric'at ediyordu. birden Afyonkarahisar tarafından bir patlayıştır. Bu öyle bir hezimetti ki. Bir de bu arada Karabekir'in Teşkilât-ı Esasiye Kanununu rical-i askeriye ve mülkiyeden sormadığı itirafına şöyle cevap veriyor.. bu muharebenin âtisini izaha yarar mühim sözlerdir... Yunanlılar neden blöf yapsınlar? İş eğlenmeye kalmış da nisan balığı oyunu mu oynuyorlar?!. Bu mağlûbiyeti güya bilerek yaptığı. şimendifer köprülerini. hendekler bile yapılmış. Bu sahifeler.. Bu sürüler olmasa Sakarya'da yirmi gün duramazlardi. Gördüm ki. tüfenk. Birkaç saat daha sabredebilselerdi. belki bizim daha çok askerimiz vardı. galip idiler. Bir gün Mustafa Kemâl Meclise geldi. öyle bir kaçış kaçtılar ki. Şimale kadar bütün cepheye sirayet etti.. Şimdi büyük kuvvetler yapmışlar.. Hasılı Eskişehir. Bütün mebuslar tabiî fevkalâde telâş ettik.. Tayyare (*) Bir isim ve argo bir kelime metinden çıkartıldı... mes'ele kapanıyor sanırken. Bu harp ve vakaları içindeyim. kıymetli bir askerlik hassasından mahrum olduklarını ispat etmişlerdi. Bu iş. Her işi kumandanlara soran. Yunanlılar bu hattan güzel istifade ettiler.. Blöf yapıyor.. Ama. Demek yine muharebe şimaldedir. sevkülcey şi bir ric' atmış gibi ... Bu sahifeleri okudum. kıralları da başlarına geçmiş. bir ciddî ve nizamlı bir harp görmemişlerdi. Heyecan ve meraktayız. Anlaşıldı. koyun ve keçi sürülerini sürüp getirmediler.. Yâni Kütahya hizalarından Afyonkarahisar ve Seyidgâzi istikametine doğru. patladı.. Düşündüm: Bu adam böyle söyledi. Şimdi bütün mebuslar aydık.. Afyon cephesinde müthiş mağlûp olduk.. bir çok mühim vukuatı zikretmeden geçmiş. Yunanlılar'ın yeniden taarruza başladıklarını söyledi. «Keşifler yaptırdık. YENİ BİR YUNAN TAARRUZU Millet Meclisi hiç tatil yapmazdı.» Mübarek muz gibidir. (inönü) Askerimiz fevkalâde intizamlıdır...) mutlaka.

Hendekler kazınmış. fakat dinlememişler. ondan emir almadıkça hiçbir şey yapmaz. askerlikte Mustafa Kemâl'e de. Ben kumandan dedikçe İsmet ve Mustafa Kemâl'i beraber anlamalıdır. Mustafa Kemâl'in rey ve emri hilâfına. buralara askerin içeceği su fıçıları bile yerlertirilmiş. ismet «Hayır. 184 kırıldı. 183 metrisler yapılmış. Yunanlılar hakikaten blöf yapmışlar.. sahtekârlık. Nâzım'ın yeri boş kaldı. Bu bir setr hareketi imiş. Fevzi Paşa'mn bir iki hizmeti vardır ki. . ötekiler yine yırtınıyor. Bunlar da delice. inanmak lâzımdır. yırtınıyorlar. Nâzım'm sağında Çolak Kemal (Kemaleddin Sami) vardı. Çünkü. Hacıbayram Veli'de gömüldü. Bir türlü bundan çıkamamıştır. Yunan ordusunda başlayan hareketi asla anlıyamadıklannı göstermektedir. bizim kumandanı aldatmışlar. Biz de düşman kuvvetine müsavi bir miktarda idik. bu bir nümayiştir diye bütün kuvvetleri inönü'de toplamış. Bu kuvvetin arkasından bütün şimaldeki kuvvetlerini gizlice Cenuba kaydırmışlar... onun sağında Miralay Nâzım var.. Ama ne kadar saçma olursa olsun. Fevzi Paşa bu iki adama daha harbin iptidasında taarruzun Afyon üzerinden olacağını söylemişti.. tsmet'e de pek faik olduğunu göstermişti. Afyon arasında şimendifer olduğundan kuvve-i külliyelerini bu hat ile Afyon civarına getirmişmişler. harbin sonraki cereyanı. Sivas'a Çolak Selâhaddin'in yerine kumandan yapılan Nureddin Paşa biı düziye orada fırka yapıp göndermişti. Dediler ki. kendisinin ve bizim kumandanın (ismet) Yunan ordusu hakkında hiç bir malûmata malik olmadığını. tan buraya gönderilmişti. Derken zavallı Nâzım kahramanca döğüşerek şehid düştü. Afyon'daki taarruzun şiddetine rağmen bizim kumandan harp yine inönü'de olacak. Mustafa Kemâl'in Meclisteki beyanatı..Ihtiyatla-n da Eskişehir'e ve şimaline almış. orduya ihtihak etmişti. Ermeni Harbi'nden sonra Şark Cephesi kıt'alarmdan ve silâhlarından da bir çoğu Garp Cephesine nakledilmişti. bazan da mühim bir şeyi hiç kale almaz. Bari ihtiyatlı davranarak ortalık bir yere alsa ya. Yâni delik açıldı. ismet resmî kumandan ama. Rusya'dan da 1( birçok silâh ve mühimmat getirmiştik. beş gün dayanabilirler. top.) içinde olduklarını. Hattâ onlara şu tefevvukumuz vardı: Üssülharekemizdeyiz.. Tabii Mustafa Kemâl de bu fikirde olmasa onu döndürürdü. Hasılı düşman bizi aldatmağa tamamiyle muvaffak olmuştu. Bazan hiç mânâsız bir şeye fevkalâde ehemmiyet verir. Sonra cenazesi Ankara'ya getirildi. Yâni inönü'ye hücum edecek bir hareket gösterip. . yalan-dolan anlamı taşıyan dört kelime metinden çıkartıldı. Bunlar ismet'ten imdat istiyor. fakat ne yapacaklar? Pek faik düşmana bir gün.. harp orada değildir.. Ermeniler'den zaplolunan şeyler de Şark. Hattâ üç gün süren sol cenahın şiddetli harpleri de bu adamı saplandığı bu hatâ batağından çıkaramamıştır. Düşman orada (yâni sol cenahımızda) nümayiş yapıyor. kahramanca mukavemet ve müthiş harpler yapıyorlar. tam bir (. Bu uzun cephenin cenubunu adetâ boş bırakmış. değerli bir zabitti. Şimal kısmımıza Bursa'dan getirip az bir kuvvet koyup durmuş. Nihayet ric'at mecburidir. fakat onun dediği gibi değil. O vakit Fevzi Hey'et-i Vekili Reisi ve daha bir kaç memuriyeti de vardı. Is. Benim gibi onunla çok temas edenler bilir: Bu adamın zihnine bir şey yerleşti mi bir daha onu çıkarmak imkânsızdır. ihtiyatlarımızı oraya çekmek istiyor. Şimdiye kadar hizmetler etmiş. kalır. Lozan'da da bu halini daima görür ve gülerdim. mit-ralyöz menzilleri ölçülmüş ve nişanlar konmuştu. ona saplanır.^ met'de tuhaf bir hal vardır. Ondan sonra sol cenahımıza pek faik kuvvetlerle çullanmıştır. Resmî Kumandan îsmet'ti. Ona bir şeye ehemmiyet verdirmek için evhamım gıcıklamasını bilmelidir.. Zaten izmir.. Bu harpte de zihni sağ cenahımızdan gelecekler. Yunanlılar on . Ama gayrîresmî ve hakiki kumandan Mustafa Kemâl'di. asıl harp inönü'nde olacak fikrine saplanmış. Sol cenahımızda Deli Halit. Meğerse Mustafa Kemâl blöf yapıyorlar dediği vakit. (*) Palavra atmak. Olmuyor. Bir nefer dahi gönderemem.ve cephanece çok terakki ettirilmişti. iki gün. Askeri kamilen (•) Gaflet anlamı taşıyan bir kelime metinden çıkartıldı. Topal Osman da Giresun eşkıyasından bir fırka kadar asker yapıp. Yunan ordusu bunları kırıp doğruyor. binbaşı Alparslan'ın refakatiyle tanzim etmiş. Çok müvesvis ve vehimli bir insandır.» diyor ve göndermiyor. Halâ geliyordu. Balçığa saplanır gibi.

başka yerdedir. Çünkü esir düşebilirler. yalvarıyor. itfaiyecibaşı: «Size hayâl olmuş. Çünkü bu hatâ harbin sonuna kadar sürer. ha yokmuş gibi olmuştur. Harp bitmiş. bu rivayetlere göre söylemiyorum. Fakat bade harâbül basra.» diyor. Yolluyor.Afyon hattında oluyor. Bunlar Kütahya . Askerler diyorlar ki.. Hasılı yukardaki kuvvetler. kül olmuştur.Şimdi ihtiyatlar hadi cenuba: Bir süvari fırkası dörtnala şimalden cenuba koşturuluyor. Hiçbiri harbe iştirak edemeden gerisin geriye döndüler. soluk soluğa geliyor. Bunu da anlamıyor. Ben bunları şu. Bu harpten evvel İsmet ve Mustafa Kemâl orduyu gruplara ayırarak. Kaç gündür harp oluyor. top. Kimse tashih edemez. Bu gruplarda 18 fırkamız vardı. Çünkü Yunan kuvvetleri hep solumuzdaydı. içindekiler «Aman itfaiyecibaşı tulumbaları acele yolla!» diyorlar. bina yanmış. onları kurtarmak için sen de onun soluna çullansana. 13 fırkamız körebe oynar gibi iki gözü bağlı. Zabit menedemiyor. Yunanlılar soluna hücum ederken.» ra Z ' Ben de bu harekete: «Sina çöllerinde pusulayı şaşırmış Yahudiler'in kırk yıllık seyahatleri»diyorum. Hemen harbe iştirak etse. binbaşı yüzbaşı. Az kaldı dâva da bitiyordu. binlerce vatan evlâdı ölüp. Şimale yığdığı ihtiyatları ve diğer kuvvetleri şimdi cenuba sevkediyor. Hali perişan.Canım iş işten geçti. Galebe pek mümkündü. Fakat yekmeal olarak bu harbi şöyle tarif ediyorlardı: «Harp değil. Başka yerde ise bir kıvılcım eseri bile yok. Hayır. Hadi tulumbalar binaları yanıp. O evvel gerekti. Derken günler geçiyor. Diğer 13 fırka İs-met'in. Hakikaten ordumuz hiç harp edememiştir. Sakarya arkasına kaçınca. Hele böyle harp esnasında bir orduda yeni teşkilât yapmak çok tehlikeli olurmuş. ayakta duramıyor. Bari kuvve-i külliye sağında. tüfek ve her türlü mal ve servet gidecek. Bunları oradan kaçırmış. Halit sol cenahın ucunda ayrı kaldı. Delik büyüdü. nice yerler kaybedeceğiz. bunun beyni de sağırmış. Eğer bunu yapsaydı. Cezasını millet çe kecek. Bunlardan harbe iştirak eden. ağlıyorlar. artık ihtiyatları da aşağı yollamak da hatâ idi. küçük kumandanlardan. sağ cenahımızda bir şey yok. Gayeleri bizim ordunun . fakat ağalara dinletememişlerdi. tabiî Mustafa Kemâl'in vahim hatası yüzünden harbe iştirak edememiş. Harp bitmek üzere. Bunu harbin iptidasında irtikâp eden kumandan felâkettedir. Fakat o kadar yorulmuş ki. Yine dörtnala geri dönüp. Hakikaten Yunanlılar şimdi Seyyidgazi'den Ankara istikametine doğru zorlanıyorlardı. yangın orda değil. sol cenahımızda bulunan yalnız beş fırkadır. Harbe iştirak etmeleri mümkün olmadı. kaçmağa çalışıyor. Bu iş düşman mevzii karşısında oluyor. Asker uyumaktan kendisini alamıyor. Sade 185 bîmana bir yol yürüyüşü oldu.. düşman ilerliyor. Harp yerine geliyor.. Ismet'in yapüğı budur. Yunanlıları perişan etmesi muhtemeldi. Bir piyade alayı cebrî yürüyüşle. Yâni Yunan ordusu. Yapacak bir şey kalmamış. Bir hortum bile göndermem. yalnız beş fırkalı bir askerle harp edip muzaffer olmuştur. Harp olmadı. işte bu harpte. hem Seyidgazi'ye doğru ric'at ediyor. o kadar aç ve hele uykusuz ki. bir bid'at yapmışlardı. bîsut. yanıyor. Ev ateş almış. kaçırdılar. Kumandanlardan. Millet Meclisi'nden orduya gönderilen tahkik heyeti içinde idim. Uykuya yatıyor. Mağlûp ordu. bunun tehlikeli bir şey olduğunu söyleyip itiraz etmişler. dumanı tüten yangın yerine gidiniz. Bu fırsatı da kaçırmıştı. Bu bir gülgülü -ağlamalı sahnedir. Az kaldı esir oluyormuş. kara toprakların altına girecek. ikinci haftasını oradan oraya yürümekle geçirmiştir. Bunları ayrı ayrı bana söylediler. Bereket versin yanında oralı bir nefer varmış. Bir takım zabit ve kumandanlar. Cephemizin sol cenahı mahvoldu. sade ordan oraya dolaşmıştır. Aklı eren askerler diyorlar ki: Harp böyle olunca. Sağırın kulağı duymaz ama.. istirahatte. Çünkü gece gündüz yürüyüş. mülâzım gibi bir çok zabitlerden dinledim. işte ancak bu esnadadır ki. Kumandan vaziyeti kavrayamıyor. belki terazinin gözünü lehimize çevirir. Hem vuruşuyor. ahmakça bir hareket mecmuası. harbin ilk haftasını istirahat.da tepelediler. aşağı sevkedildi. ismet gaflet uykularından uyandı.. Nihayet sol cenahımız müthiş bir satır yeyip parçalanınca anlıyor. Kuvve-i külliyemiz orda. strateji hatâsı müthiş bir hatâdır. bağırıyor. cenupta. Yâni ha varmış. bitmiş. Hasılı dar geri kaçıyorlar. Dağda bir yol biliyormuş.

Hükümet Ankara'yı bırakıp acele Kayseri'ye nakle karar vermiş. Ankara mahşer. Hem de ve hattâ böylesi Mustafa Kemâl gibi birine kul. pazar insan dolu. Bir öteye bir beriye koşuyorlar. Araba az. Her vakitki gibi yalan da söyleyemiyor... uydurma ve kaçmak ile ilgili dört kelime metinden çıkartıldı. Dâvaya hizmet edecek karınca bulsak alıyoruz. oraya İzmir'den şimendifer var... Bir iş yapacaksan harici düşmana karşı yapılmalı. Doğru.. Harp mıntıkası ve civarı ahalisi olan askerler savuşup köylerine gidiyor. şaşkınlık eseri. Bir tarafında bir kafes. Ümit yine söndü.) ve sonradan (. İsmet.)ma şeylerdir. gücü yetene Hükümet mebusları tahrik ediyor. bir ana-baba günü oldu. telâş ve acele içinde. Bunların bir kısmı yollarda zayi olmuştur.. Kimi cebren araba zaptedip ailesini yerleştiriyor. Bunun için muhakkak bu hücumu Afyon'dan yapacaklardır. Taşınır ve saklanabilir. Çünkü. Eşyalar arabalara yüklenmiş. Fevzi de orduyu Yeşilırmak'm arkasına nakletmeye karar vermişler. ANKARA KAYSERİ'YE TAŞINIYOR Kara haber Ankara'da yıldırım gibi beynimize indi. Sokaklarda... Bir sürü insanlar koşuşup duruyorlar. bari bu makaleyi okusalardı. onu yapacaklar. Allah için gayret ediyor. düşmanıma vermesin. Kadınlar eşyaların üstüne oturmuş. bir tarafında bir oturak. Nihayet İsmet Eskişehir'den bir mukabil taarruz yapıyor. Ankara'ya geldi. bu da pek hatâ idi.. insan. Bu adamlar.. atlar.. arabalar. Önüne bakıyor. Elhamdülillah sekiz on mebus daha kaçtıysa da başkası kaçmadı. Hemen şimdi şu ikisini mahkemeye çekmek lâzım ya. memur ve zabit ailelerini Kayseri'ye yolluyor. 186 Vekili Hamdullah Suphi ve Yunus Nadi. Halit. Hey'eti Vekile'de Mustafa Kemal bu kararı verdirmiş.. Bu harpten iki ay kadar evvel Temps Gazetesinde General Delacroi adında bir Fransız generalinin bir makalesini okumuştum. Sokak... İsmet'in bu harpteki mesuliyeti pek ağırdır. Hükümet bu sevkıyatı idare ediyor. Oraya atılmış bakiye artık bitmiş demektir. askere ihtiyaç var. Hazırlanıyorlar..bakayasını Bolu Dağları'na atmak.. Kayseri'ye ilk kaçanlar Maarif (*) Yalan.. Hattâ derler ki.. umumî ric'at emri verdi. kağnılar. Bizde mesuliyet yok ki. Mustafa Kemâl buna ric'at diyor. Eyvah. Hem de o gün mü?.). Sebepler gösteriyor. Fakat iyi. bazısında üç dört tavuk da asılı. Diyorlar ki. panik gelmiş.. silâh. çözülmüş. Diyordu ki: «Yunanlılar büyük bir hücum yapacaklar.. derhal kurşuna dizerlerdi. Başka yerden yapamazlar... Hükümet. ölü benzi. Onun bu sahifeleri kamilen (. fakat yine alan yok. Yaptığı iş çocukça bir iştir.. satmak istiyor.. dalkavuk olursa bu hatası tedbir ve zafer suretinde bile gösterilir. Para küçük ve hafif şeydir..). Böyle bir kumandan başka millette olsaydı. Ne ise şükür ki. utanma. müşteri arıyor.. Vermese de ordu bozulmuş. yollamak istiyor. doğru bir lâf yok. bu kadar emeklere nice tehlikelerden atlatıp meydana getirdiğimiz kurtulma hareketi bitiyor. Bu insanların çoğunun elinde eşya var. . Dö-ğündüm. Kimi sırtına bir dolap almış.» Sonra Sakarya'ya kaçan ordu enkazında tahkikatım esnasında İsmet'in İnönü'nde harp beklemek hatasını öğrendiğim vakit bu makale hatırıma geldi. Herkes yas içinde. Bundan çabuk vazgeçip. Süngüsü düşük.. Tanrı böyle bir günü hiç kimsenin başına vermesin.. süt dökmüş kedi gibi. kan ter içinde.. Kiminin elinde veya omuzımda halılar. Yunanlılar'a karış karış ölçerek yer veriyor. Çocuklar analarının kucağında ağlar. Gülen yüz kalmadı. Yâni bir asker böyle bir hücumun ancak Afyon'dan olabileceğini iki kere iki dört eder gibi . Gücü. Dosyaları oraya taşıyorlar.)mıyor.. eşekler. bizim kumandan işi anladı. Yalan. azık ve cephane nakliyatını temin etmek lâzımdır. Kim başına dert alacak? Herkes canını taşıyamıyacak halde. kötü adama. Herkes meçhûlât içinde. Bu adam asla (. Ekseri yürüyüşler mânâsız. Millet ve Devlet yeniden batıyor. Bari bundan ders alsalardı.. diğer askerler de alabildiğine kaçıyor. Fiyatlar ölü pahasına.. Yalnız gâvur geliyormuş. Kaçmayı düşünüyorlar ve acele. (S-377) müthiş bir hezimettir.. öküzler. Kimsenin bir bildiği yok. Böyle büyük bir hücumu yapabilmek için. Kimi bir endam aynası gezdiriyor. Mustafa Kemâl. Mustafa Kemâl cepheden (. Hepsi (.. Eşyayı nereye sığdırmalı?! İnsanların benzi.. şaşkın.. Palavra da atamıyor. şaşkın.

Görüp tahkik edelim.bilecekti. Sonra bunlar Sakarya Harbinde düşmana gıda olmuştur. Yunanlılar elbet Ankara üzerine yürüyeceklerdir. Herkes şaşkın tavuğa dönmüş. Böyle devam ederse bütün milleti giydireceğim. Zaten harpten evvel de bir düziye kaçıyorlardı. Fevzi Paşa'ya dedi ki: «Daha bir ay evvel elbise parası verdik. sefaleti. Fakat mağlûp olunca adetâ sıfır oluyor. Arkadaşlara «Biz de. gelip size söyleyelim. Elbiseyi de beraber götürüyor. Sonra aylarla tamir edemedik. bir kısmı da silâhiyle kaçıyor. izah etti: «Yalnız orduyu giydirsem fazla para istemem. Türk askeri müdâfaa azminde yekta bir askerdir. top. rezil olmuşlar ve olmuşuzdur. Yaya yollanıyor. Ric'atte bir şeyi iyi yaptılar. Konya'lı Vehbi Hoca. Anlaşılan o da bütün ümidini kesmiş. Şimdi bu ağalar orduyu Kızılırmak arkasına alacaklar. bana: «Ne yapalım? Sen ne dersin?»dediler. Sebebi Müdâfaa-i Milliye vekâleti para istemiş. Düşman hat ile de Sakarya üzerine âlâ nakliyat yapmıştır. Bu işi çabuk yapın. Bunu ne yapıyorsunuz?» Fevzi Paşa şu cevabı verdi: «Eh. Arada Mustafa Kemâl mebuslara hasbıhâl kılıklı hususî bir şeyler söylüyor. Meclis'in haline baktım. Ekserisi Adana ve Mersin mebusları İsmail Safa. Hangi hamiyetli zabitler ise onlar ne yapıp yapıp cephane sandıklarının çoğunu şimendifer ile nakledip. Siz de ona göre para verirsiniz. Bizim asker bozgunlukta. Orduya gidelim. bir rey yok. Ankara'da mebuslar vaziyetten hiç bir şey bilmiyor. yolluyor. Adeta her ray parçasının altına bir dinamit koymuşlardı. Çorum taraflarına yolladılar. Hattâ ayağından yaralılar. fakat orduyu giydiriyorum. bir kaç ayın içinde o neferler tedricen kaçıyor. Bekir Sami. Çankırı. Vakit kârdır. Pek münasip gördüler. Oralarda pek çok koyun ve keçi sürüleri vardır. Sakarya'nın arkasına sade yirmi bin kişi gelmiştir. Hükümet de. Eskişehir . Asker artık harplerden bıkmış.. Elde bir ordu kalmış mı. Hangi orduyu? 120 bin kişilik bir ordu dağılmış. Yeniden yine istiyor. Tenakuz içinde ve çocukça avutmalar. bitmişti. Onun da elinde bir şiş yok. Malzemenin çoğu düşman eline geçmiştir. Erzurum'lu Durak da vardı. Halbuki Sakarya'da bozulduktan sonra Yunanlılar kaçarken bu rayları öyle atmışlardır ki. tüfenk hep zayi olmuş mu? Bildiğimiz yok.» dedim. Arkadaşlardan bir Tahkik Heyeti teşkil edin. Bunu da herkes biliyor. keçi. . otuz mebus konuşuyoruz. fena kaçıyor. ben ne yapayım? Bütün milleti giydirmeği taahhüt etmedim ya. Düşünün zavallıları. Dedim ki: «Vaziyet nedir? Bir bileniniz var mı?» «Yok» dediler. 14 kişi idik. Pek kahramanız diye övünmeyelim. fırsat buldukça silâhını atıp. Bunlara bir türlü münasip surette bakamadı. Beni de intihap 188 edin. Hepimiz: «Nasıl?» dedik. Bu yaralıları araba ve bazılarım yaya olarak. parça parça idi. Nallıhan'da Kızılırmak'm arkasına yığdılar. Mustafa Kemâl de birşey bilmiyoruz. Bunlar çıplak.» Buna hem güldük. korkudan Ankara'da bırakılamıyor. Mustafa Kemâl'de de sadre şifa verecek bir haber yok. ümit varsa yapılacak şeyin ne olduğunu tâyin etmek mümkün olur. hem de müteessir olduk. Yaralı yaya gidiyor. Şimdi bozgunlukta ise dağılıvermişlerdi. Yaralılar geldi Askerî Sıhhiye Reisi İbrahim Tali. Şimdi darbe yiyince ordu erimiş. Azlettiler. ne olacağını ve ne yapılması lâzım geldiğine dair kimsede bir fikir. Mevcut koyun. İçimizde Çolak Selâhaddin. Bunları da giy-dirmeli. Gayet fena da iki şey yaptılar. Başka şeyi düşündükleri yok. İptida bunları bilmeli. sığır sürülerini sürüp bizim tarafa getirmediler. Bu firar hâdisesini izah eden bir hikâye söyleyeyim: 187 BÎR FİRAR HİKAYESİ Bu bozgundan evvel.» Şaştık. kalmamış mı. Hemen resmî celse yapıp bir meb'us tahkik heyeti ve beni de intihap ettiler. Maatteessüf hakikat böyle idi. Son zamanlarda bunun önünü bir derece istiklâl Mahkemeleri alabilmişti. askere elbise lazımmış. bir gün Hey'et-i Vekile'de Maliye Vekili söylendi.. Bilince bir şeyin yapılıp yapılamayacağım kestirmek. Yerine yeni efrad getiriliyor. O. ilh. Hem de kaçmak peşinde. Mustafa Kemâl eşyasını denk denk toplatmış. Zamir. bu nasıl lâkırdı anlamadık. Bizimkiler bu kadar basit bir şeyi bilememişler. Bunun için: «Hemen celse yapın. Abdullah Azmi. hükümet Ankara'dan kaçma telâşmda. Mustafa Kemâl'e sorsak bermutad yalan söyleyecek.Ankara şimendifer raylarını ve köprüleri atmadılar.

Yaman hırsız ev sahibini bastırır. Selâhaddin ise askerî merasim yapıyor. Bilhassa zabitlerin hamiyeti galeyanda. Yaptığı bu. öyle yaptılar. Bu lekeyi temizleyeceğiz. Bunun için kanımızı akıtacağız. yazık oldu» demiştim. Şimdi bize ne diyor. Anlattıkları yine aynı şeyler. Selâhaddin: «Ha. Bilhassa iyice yerleşmiştik. Cepheyi bir başından başladık. Zabitler çok hamiyetli. Vaad ve teselli ettim. hatâ ve rezaletleri meydana çıkacak. Neler yapmış?. Hem milletvekillerini nasıl men eder? İsmet: «Asker işine mebus. Biz. Bir yerde kimi yüksek rütbeli dört zabitle müctemian görüştüm. Hakkı değil midir?» dedim. Mustafa Kemal şimdi Nutkunda onun hatâlarını örtüyor. Elinde bir de kırbacı var. Dediğimizi yapın! Yunanı burda mutlaka tepeleriz. Bunun için böyle merasime lüzum yok. neferlerin önünde döğdürmiyeceğiz.» Hele bu son cümle ve âlimâne tâbiri bir parola gibi herkesin ağzında idi. tüfek ve sair kuvvetimiz düşmandan aşağı değildi. Allah'ın kâfire karşı cenk emrinden. Ben de ağlamağa başladım. Yine onlar da ben de ağladık. Yine dine sarılırız. sivil karışamaz. Harp erlerinin bilhassa böyle günde ve ordugâhta ağlamaları dertli ve müthiş bir manzara oluyor. haritayı arazi üzerine tatbik edemiyor. Ismet'e yazmışlar. Tebellür etti ve tebellür eden şudur: «Ümit zail olmamıştır. Çolak Selâhaddin. onunla tuhaf ve daimi saplayarak oynuyor. Bilakis insan bir yardım olur belki diye ister. yüzümüz yok. böyle şey düşünülebilir mi? Ama kabahat ve rezaletleri meydana çıkmasın da ne olursa olsun. karı veya bacılarını alacağından bahsedin». «Düğmeni ilikle!» diyor. Hem kel. Diğer arkadaşlar bitaraf. ismet kumandan olamaz. Daha türlü manzaralar gördük. İNÖNÜ'NÜN DİRAYETSİZLİĞİ Geziyoruz. Bize mevziyi gezdiriyor.. Binbaşı izahat verdi. Dolaştık. Hendeklerimiz mükemmeldi. Tabii biz bir şey anlamıyoruz. gözümüze gözükmedi de. O günde miyiz? Salahaddin günü ve vaziyeti takdir edemiyor. Evvelce tasvir ettiğim gibi. Hem ağlıyor. hem söylüyorlar. İsmet bizi kabul etmek istemedi. Boşuna rezil olduk. Her grupta hepsinin sözü müttefikti. Ben muhtelif rütbedeki zabitler. panoramasını görüyoruz. Ordu Sakarya'nın şark kısmmda muhtelif tepelerde.Düşrnanı burada mutlaka tepeleriz. Bu adam yaman adamdır. Bize izahat vermeğe başladı. Ama biz yola çıktık. istedikleri yine eski kuvvet ve âlimâne sevk ve idare. Hasılı şiddetlendik. Tespih ile oynar gibi. âlimâtıe idare isteriz. Geceleri kâh toprakta yattık. bir kenara çekip konuşuyorum. Sebebi. Bunlara dedim: «Sarıklı mebuslar askere din gayreti versin.. Bu tepelerden cephenin vaziyetlerini. Mâni olamadı. harbi anlattılar. ısrar ettik. Askeri. Dinden. Neferin düğmesi çözülmüş veya yokmuş ne çıkar. Cepheye vardık. Baktım binbaşı dikkatle Selâhaddin'in yüzüne baktı ve elini tutup haritasını çevirdi. Zabitler ağlamağa başladılar.» dediler. Devam ediyorlardı: «Bize. hem fodul!. Malûmat istiyorum. Müttefikan diyorlardı ki: «Bizim adedimiz..) Erkânı harp zabiti ve kolordu kumandanlığı etmiş olan bu zât. «Bunların sırası mı? Millet hali görmek istiyor. Birden binnefsihi: «Ah. Sizler askeri küme yapm. bizi âlimâne idare edecek bir kumandan ve Eskişehir -Afyon hattındaki o eski silâh ve kuvveti de verin. Utanıyoruz.. «Bize ne yapıp yapın eski kuvveti ve iyi bir kumandan verin! Milletin yüzüne bakacak halimiz. Mağlûbiyetlerinden utanıyorlar. Dünyada mağlûp olmazdık. çok fedakâr ilk bir defa gönlüme ümit girdi ve doldu. gayret etmezseniz gavurun geleceğinden. Böyle günde. Büyük bir gayretle .» işte Ismet'in orduyu teftişimizi istememesinin hikmeti. Bir koca orduyu sıfıra indirmiş. anladım» dedi. hattâ çavuş onbaşı ve neferler ile de. Felâkette. İsmet razı olmadı. Canım niye telâş ediyor? Biz oraya gidip kumandayı alacak değiliz.. Fakat.. Lekeyi temizlemek istiyorlar. Muharebeye giremedik. Disipline mugayirdir. Selâhattin kıpkırmızı oldu. Demek tahkikatta artık devama lüzum yok.. Böylece safları dolaşıyor. Haritayı ufkî yapıp çevirdik. Zabitleri. Hep anladık. bu kara günde yine en iyi işimize yarayacak olan din. öbür basma gidiyoruz. Bir yerde o mıntaka harita mütehassısı bir binbaşı var. Mağlûbiyetimi189 zin sebebi cahilane sevk ve idare edildiğimizden. Çünkü işte müşterektirler. Bense bunların hiç birine kanşmayıp gizli gizli zabit ve neferlerle konuştum. Tahkikata devam ettim. Artık hep aynı şeyi dinliyorum. Bu anarşidir.Hükümete tebliğ edildi. yanında asılı askerî haritasını çıkardı. O (.. Sanki bütün ordu bir ağız. ihtilâle de teşvik etmiyeceğiz.» diyor. Tuttu.

. top..» Mesele bundan ibarettir. Esir olacağız. Şu Anadolu köylüsü pek perişandır. CEPHEDE DURUM Ordu vaziyeti şöyle idi: «Yüzyirmi bin kişilik ordu dağılmış. ama hiçbirinde kılınç da yok. böyle ecnebi unsurlar?» dedim. Casuslar tutmuşlar ve hapistir. «Canım biz buraya eğlenme ziyaretine. ölecek gibi oluyoruz. Vakit vardır. Hikâye ettiler. Tuhafı. yıkılacak gibi. Nasıl kaçabildiklerini sordum. Zümrüt gibi ağaçlar içinde. cephane vermeli. Askerde üstte başta yok. Ya Yunanlılar harekete geçer vakit bırakmazsa. Halbuki fevt edecek dakika yok.harp edecekler. Hakikaten kahraman imiş. Gittik. Bir mendil bile insana öyle zamanda pek ağır gelirmiş. Bir gün yine aynı mıntakada bir köye yaklaşıyoruz. Kaldık. Ağaçsız gördüm mü hiddetleniyorum. ziyaret etmediğimiz fırka var. Hemen hepsi düşmanı yeneceklerini söylüyorlar. Sonra çocuklar gücenir. yirmidört saatte seksen kilometre yapan nefer var. Gündüzün bir cehennem sıcağı var. Çolak da kibir ve azamet yolunda.. «Efendi! Köy. Cüzdammı açtım. Alları Anadolu'nun küçük atları. Casuslar hep böyle. Hepsi gitmiş. «Beş altı topu da beraber alabilmiştik.. Dağda gizli bir başka yol gösterdi. Boşnak. Aferin oğlum! Allah senden razı olsun! Senin köyün orda imiş. Gidip gördüm de. Tabiî teşvik olur. Kendisine verdim. Askerin ayağında çarığı var zanediliyor. Çolak Kemal'in (Kernaleddin Sami Paşa. Ama. Sonra . köyü yakın ise behemehal köyüne savuşmaktır. Asker dedik ya. «Burda» dediler. Bunları yapmak için hemen Ankara'ya gitmeli. Selâmete erdik. Güzel sözler de söyledim. Bu yapmamış. Şimdi Berlin Sefiri) karargâhını anlatayım. bu kumandan da Arnavut. Asker ya!.» dedim. Topları o yoldan çıkardık. hatta caketini atarlarmış. Bu sebeple ora ahalisinden askerle. Hattâ çoğunun tabanı da paralanmış. Kaçıyorduk. tüfek. Ne diyorsun? Gidip Ankara'ya iş yapalım. Çolak Kemal da Arnavut'tur. Bu neferi gösterdiler. O gece mebuslar üst üste zemin katından ibaret bir evde ve toprak üstünde yattık.» Bu sözle gözlerim doluktu. «Olmaz» diyorlar. Çerkeş gibi şeylerdir. Zabitlerin anlattığına göre kaçarken askerler kaputunu. Gayret ettik. Askerde bir tane bile çadır yok. Çolak Kemal'e: «Canım niye bu casuslar. Bir köyde. Hastalık da anlaşıldı. Bu bir şey değil. Fakat bari o azamet bu hezimette olmasa. Bu köylü Rumeli'den gelme bir Türk muhacirmiş. Hem de bunlar süvari. Bizim neferlerde âdet.» «O asker nerdc?» dedim. Bu da benim sinirime dokunuyor.. harp etmek felâkettir. Yunanlılar'a casusluk ediyorlarmış. Gece de pek serin. Öyle kaçmışlar ki. kumandanı kurtardı. ayağını kaldırttın mı altı yok. Yirmi-yirmibeş bin kişi kalmış. Birkaç süvari alayı yok. Vatanın her parçasını yemyeşil görmek istiyorum. Fakat atlar açlıktan ve yoldan bütün lagar. Üçer-beşer etrafıma toplanıyorlar. toplan. Buralar ağaçsız çır-çıplak yerler. yeter. Cevap vermedi ve somurttu. Bakıyyetü's-süyûf ordu ile harbcdebi-lir mi hiç? Onu harbeder bir hale koyduralım»dedim. Türkte aile muhabbeti çoktur. Bu asker bizi. Bütün orduda hepsi hepsi belki yüz çadır görmedim.. hafif olmak içinmiş. Bir nefer oradaki köyden imiş. Arnavut. Neferlere şunu bunu soruyorum. Tabii. Harp tarihinde bu sür'at nadirdir diyorlar. Ama neyse 190 Ağustostayız. Çolak Kemal'in askerleri arasında dolaşıyorum.. Zabitler bunu söylüyor. Şimdi bunlara âlim bir kumandan ve eskisi kadar ordu. Demek pek acele lâzımdır. Oraya gidip gelmek için üç beş gün lâzım. Yirmibeş liralık bir kaime varmış. Askerin bir kısmında tüfek de yok. Selâhaddin: «Henüz gezmediğimiz. Başka param yokmuş. çoluk çocuk ne olacak? Önce millet kurtulsun. Birçok asker yığılmıştı. Hele süngülü tüfek pek az. Arkadaşlara «Gidelim!» dedim. Buraya niye geldik Selâhaddin bilmiyor bir halde. hatır ve gönül yapmağa gelmedik ki. Gâvur önümüzü tutmuştu. Bununla beraber yine lâzım.» Bu fırka Eskiheşir önlerinde Piştar makamında. Bunlar Eskişehir civarında yerleşmiş Amavutlar'mış. Köylüye: «Niye ağaç dilemiyorsunuz?» diyorum. Niye gidip köyüne çoluğuna çocuğuna bakmadın da. orduyu kaçırmağa çalıştın?» dedim. Türlü eriklere kadar var. «Sen orduyu kurtarmışsın. Anlattılar. Bu daha büyük ibret!. Bu. ibret!. Oraya gidelim. pek sıcak. «Getirin. Cevap verdi...» Buralarda köylerde bir tane bile ağaç yok. Babası Sinop'ta hapishane gardiyanı bir Arnavut idi. asıl feciî şu ki. Yerli Türkler bundan da ibret ve ders almıyorlar.

Sesinin hali fena idi. Yaka silkiyorlar. çalım satmaya gelmedik. ¦-. Vehbi'yi susturdum. Oturduğumuz odanın dört çevresinde sedir gibi minderler var... Halid kızdı: «Hoca! Öyle lâf atıp durma!» dedi. ismet yanıma oturdu. Ne harp tarihinde. deyip bir de beynine sıkarak öldürmüş. bir mağrur kumandanı. millî vazifedir. haysiyetleri kırılır diye vakayı örtbas ederler. Gözü döndü. Bunları yıllarla temizleye temizleye bitiremedik. kahraman bir nefer kurtarıyor. Böyle neferleri altın yazı ile tarihe yazmalıdır. ismet Paşa'nın karargâhında. Bekârlığımdan beridir. Şaşırdı.. * DELİ HALİD'İN KARARGAHI ' Deli Halid'in Karargâhı: Gece Halid'in çadırmdayız. Yarın mutlaka hastayız diye diye uyudum.. Muhtemel felâketi giderdik. Bir şey olmadım. i MECLİS HEYETİ POLATLI'DA Polatlı'ya geldik. işte bir orduyu. Vakit yok. Beni teskine çalışıyorlar ve sabır tavsiye ediyorlar. gizli gizli bana Halid'in zulüm ve cinayetlerini anlattılar. illâki Piştar'daki fırkaya gideceğiz. Vehbi Halid'in ne deli olduğunu bilmiyor. Battaniyeye batıp içinde kalmış. Herif deli. Yalnız adı değil. pek zalim. Bu zabite hepsi acıyorlar. Bu battaniyeyi Paris'e de getirdim. Selâhaddin dönmek istemiyor. Böyle vakaları çokmuş. Bir iki hoş beş lâkırdı yaptı. ne duruyoruz? Siz dönmezseniz ben şimdi dö. Hoca ısrar etse. Bize gidelim» dedi. bir ucunu üstüme alıp yattım. Vay bok. Bunları bilenler risaleler halinde ve gazetelerde neşr . zeki. Münakaşamız kavga halini aldı.«¦ Derken İsmet Paşa bizim eve geldi. Sakın bir daha bir şey söyleme!» Anladı. hakiki deli. Hiç lâkırdı söylemiyor. Buraya eğlenceye. yaptırmak istiyorum. Geceyansı yaklaşmıştı. Dedim: «Gitmemiz lâzımdır. Halid'in karargâhında zabitler. Tuhaf!. Ondördümüz sıralanmış oturuyoruz. Burda şimendifer var. arkadaşlar birer birer dönmek fikrine geldiler. Onlar da aralarında para toplayıp bu nefere verdiler ve kendini güzel sözlerle de taltif ettiler. Hattâ yanlarımın ağrısı bile beni pek izaç etmedi. Yapacak mühim işimiz var. Bir Tatar evinde misafiriz. Divan-ı Harb filân bilmezmiş. illâ gidelim diyorum. Ankara'ya gidelim. bizde kumandanlar. bir ihtiraz var. Bu harplerin nice büyük menkıbeleri olsa gerek. süse. Ankara ve civarlarında çimen nevinden dikenli tohum gibi bir şey veren bir ot var. işin önüne durdum. Meclis'de bir âni darbe ile vaziyeti anlatmak. Karargâh-ı Umumi'deyiz. Meğerse bu adam.' nüyorum. 191 retmelidirler.bizim arkadaş mebuslara da anlattım. resmî geçide. Vehbi'ye: «Sen ne yapıyorsun? O delidir. Derhal bir ayın içinde sapsarı oluyor. Onu gördükçe bu günleri hatırlarım. Hele söyledikleri bir vakadan pek müteessir oldum. Kabul ettim. işte şimdiki maddî ve manevî vaziyeti. Vakit gece. Benim tatlı ve iftihar ettiğim bir hatıramın ve hizmetimin nişanıdır. Bana bir düzi-ye muhtelif sualler soruyor: . Bu ottan orda da vardı. Mustafa Kemal Nutkunda böyle şeyler yazmaz. Ben tetkikatımm neticesini ne yapacağımı kimseye söylemiyorum. beriki belki de tabancasını çeker vurur. Gidip gitmemek için münakaşa ediyoruz. Zabit kabahatsizmiş.. s işte ordunun geçirdiği felâket.» Durak Bey de bana iştirak etti: «Dönelim!» derken. Halinde bir endişe. fakat yavan. cesur zabite bir kurşun sıkmış. daha gebermemiş. Kalktık kendi evine gittik. Öteki de çıkıp gitti.. merhametsiz bir katil imiş. Hoca dediğin zaten bir nevi avanaktır. Bu. Yazık ki. ifşa edip bir falso olmasın. ne hatıratlarda adını basit bir surette bile zikretmezler. Bir sarı battaniyem vardı. Ya Yunanlılar gelirse. Sen ne haksızsın diye yaralı zabit söylenmiş. yapılması ' 192 lâzım gelen şeyleri söyleyip. yâni. Çalışalım. bir karış kadar büyüyor. Hâlâ yanımdadır. Kulağıma: «Seninle görüşmek istiyorum. Yanıma onu almıştım. Bir ucunu altıma. O gece açıkta ve toprak üstünde yattık. Ömrümde ilk defa açıkta toprak üstünde yatıyordum. Vehbi Efendi Ha-lid'e mağlûbiyetten dolayı serzenişli lâkırdılar söylüyordu. Bir genç. Burası umumî karargâh. Derhal lâkırdıya karıştım. Hem pek kanlı ve zalim. Diğerleri de onunla beraber.

zarar vardır. böyle kurşuna dizdirmek lazımsa hepimizi.' lamasın. İNÖNÜ'NÜN iKi İDAM EMRİ Şafak söküyordu. bunu bana Lozan'da kendi kumandanlık meziyetini medih için anlattı. insandan kurban kesiyor. Hele bir şeye pek kızmıştım. Bu adam bunları ne akılla yolluyor. Ordu Sakarya'ya gelince yeni Kur'a efradını silâh altına almış. Şimdi azametinden yerlere sığmayan îsmet'i görenler. Tamam. Nutuk söylemek için notlar hazırladım. «Ben yalnız değilim ki. Lozan'da bir gün bu konuşmaları unutmuş. Bununla ordu açığını ikmal etmek istiyormuş. Harb-i Umumide Almanlar ile ordu dairesinde çalış-mışmış. hele evvelâ Ismet'i kurşuna dizmek lâzımdır. Müdâfaadan ümitvarım. Tamam. Yanlış işler yapılıyor.» dedim. Ben zannederim ki. Erkânı Harbiye Reisi Fevzi. Dişimi sıktım. disiplin bilmezler. beni evine götürmesi. Diğer iyi askere de korku verip panik husule gelir. bu lekeyi temizlemek için bütün gayretleri yapacakları anlaşılıyor. idam edin dedim. o zaman. Çünkü ordu mağlûp olmuş.. orduya bu acemi efradı sevketmeğe başlamış. Benim ağzımı arıyor. Derhal geri alsınlar. ismet yaptığı işlerden telâşta. Meclis bana bir şey yapamaz. Onu öğrenecek. Anlaşılıyor ki. Yatağıma oturdum. ilh.» Vakayı ben unutmuş değildim. Hep kaçtık. Tabiî ismet haberdar imiş demek. Bunlar da kaçmışlar. Misâl olarak bu iki zabit vakasını söyledi ve dedi ki: «Mevzilerini terket-mişler... bana bir kumandanın merhamet tanımaması lüzumunu anlatıyordu. Hezimetten utanmışlar. Dediler ki: «Bunlardan fayda yoktur. O. Bunu da acı acı söyliyerek suratına çarptım. yâni Polatlı'da görmüş olmalı idiler. Nişan atamazlar.» dedi. Zabitin biri pek değerli imiş. Tabiî Mustafa Kemal de müşterek olduğundan mani olmağa çalışmış. «Onu da asarlar. Çünkü disiplin meselesi. Hattâ hırsı uğrunda insan ona serçe gibi geliyor. Sakarya'ya vâsıl olunca ismet iki genç mülâzımın. tüfek patlamasında kaçarlar. diyorsun. Öteye beriye başvurduk. Zavallı ölmüş) geldiler. kurşuna dizdirmiş. herkes kaçan kaçana olmuş. Terter tepirliyoruz. Bunu bana iki zabit pek acıklı bir surette anlatmıştı. Yüzbaşı (Adını hatırlayamıyorum istanbul meb'usu Ali Rızanın kardeşidir. Diyorlardı ki. evime Binbaşı Mehmed Said. «Ordu bütün senin aleyhinde. Meclis'ten korkuyor. çözülmüş. Orduda ne gördünüz? Ne intiba hasıl ettiniz? Meclis'e ne diyeceksiniz? Mebuslar benim çok aleyhimde mi? Bana bir şey yapabilirler mi sanki?. Mustafa Kemal Paşa'nın emirlerini yapıyorum.» dedim. Ankara'ya döndük. Şimdi demek orduyu eski hale koymalı. Halbuki bu vaziyet tamamiyle şecaat arzederken merd-i kipti sirkatin söyler idi.. Benimse bunlardan haberim yok. Alimâne idare isteriz diyorlar. Said dedi ki: «Biz müşkülât içindeyiz. ilk top. seni tutar. üstüne bunları da yollamış. Biz yazdık. Yoksa mağlûp olmazdık. Şimdi bizzat İsmet tenvir etti. Tamamiyle doğru..» Şimdi Müdâfa-i Milliye Vekâletinden de malûmat toplamak lâzım. anlatamıyoruz. Bütün ordu zabit ve kumandanları tsmet'e yalvarıp affını istemişler. Dinlemedim. Halbuki sabah erken ve ben yatakta iken. Şimdi Ankara'da ikmal Şubesi Müdürü imiş.» böyle şeyler. bu mesele. Bu kahkarî hezimetin mesulü sensin. Orada bir şeyden de şikâyet ettilerdi. Bilakis. Kendi kendime: «Allah yolladı... Idâm ettim. mevkiinden düşmesin diye.» dedim ve yanıma aldım. Meclis'in kapısına asar bile. kimse sesini çıkarmasın. Sonra tamamiyle masum imişler. Bu babta kur'a işlerinde mütehassıs olmuş biri imiş. gösterilen mevzide durmadılar diye idam edilmelerini emretmiş. Binbaşı Han. Meğerse biz cephede dolaşırken Ankara'daki mebuslar bu hezimetin faili olan Ismet'in Divan-ı Harb'e verilmesini istemişlermiş. Söyledik. Demek ona itiraz edip hataları meydana çıkan193 ı. Hemen bütün ordu bu zabitlere acıdı. Acaba biz de onun Divan-ı Harbe şevkini mi istiyeceğiz? içini kurt yiyor. Dedik bu . O vakit orduya bir ders vermek lâzım. Çünkü zabitlerin maneviyatı yüksek. Yâni beş-altı saat hararetli münakaşa ettik. Fakat bunu nasıl yapmalı. Said.«E. Cahil bir idare ile bu hale geldik. Hâlâ Levazım işlerinde imiş. Demek bunu İsmet gözdağı vermek için yapmış. Bu ceza pek haksız imiş. Misafir olduğum eve döndüm. Bunun için iki cana kıyıyor. Açtım ağzımı yumdum gözümü. isabet oldu. Bu adam cehaleti ile kırdırdığı binlerce vatan evlâdı yetişmiyormuş da. Benden aflarını rica ettiler. Yanımıza gelmiş. Bunun da sebebi herkes korkup. Bir tarafı tenevvür etmemişti. Konuştuk. İsmet dinlememiş.

Neşelendim. 96. yok. lâzım. Şimdi iş tamam. n 194 I en mühim noktayı haletmişlerdir. Eğer derhal yürüseydi. Erkân-ı Harbiye Reisi ve Müdâfaa Vekili Fevzi'nin haberi bile yok.» Bu malûmat pek kıymetli. Ben zaten bunu öğrenmek istiyordum. O da iyi adammış. insanın içi. Allah'a bin. orduyu da bozar. Bu adamlar titriyorlardı. bin şükür. Ne âlâ.Afyon hattındaki tüfek. evvelâ vatan lâzım. Ama buna çare kolay: Bir demir çubuğunun ucunu sivriltsinler. petrol. işte verilebilecek. ilh. onlan toplatalım. işin canalacak noktası da bu. mühimmat işi var. Halit «Bu da benim isimdir. Orduya ikmâl neferi olarak gönderiyor. Hamiyetlerine hayran oldum. Çünkü mebuslar bana bakıyorlar. kahve. Mal bulmuş Mağribi'ye döndüm. ne çare. Bu lekeyi kanımızla temizleriz» diyorlardı. Bunlar harp görmüş. Bunları derhal cepheden çektirip ordu arkasındaki efrad depolarına aldırın. Askerin yiyeceği ne olacak? Para yok. tüfeğin namlusuna geçirsinler. Bunu. Zararı yok. sonra da Mustafa Kemal ve ismet gibiler.işi siz yaparsınız. Menba yok. bu zaferleri kendilerine mal ederler. Mustafa Kemal olur. Bu da te'min olundu. Bakalım yiyecek. diğerlerinden daha mühimdi.000 Rus tüfeği olduğunu öğrendim. «Teahhüd ediyorum. Bana büyük bir ümit. Hasılı biz de ordunun erzakını yetiştireceğiz. Süngü? Düşündüm. cidden dirayetsiz. Bir de Ismet'in yerine kumandan. Hele Mehmed Said Bey'in ki.» dedi. Bu da ne yapalım. Ama bir daha çıkmayacakmış. Yoksa mahvolduk. Ailelerde yatan ve bilhassa atalarımızdan kalma eski kılıçlar vardır. Bunları Meclis'e kabul ettirip Hükümete yaptıracağım. Her dediğimi yapacaklarını vaad ediyorlar.Sordum. «Peki vakit dardır. Vatan ve devlet olmayınca. bilenlere vazifedir. Tahkikat yaptım. Bunlara orada sade nişan atmasını öğretsinler. Ali Rıza Bey (Mebus) da levazımdan yetişmedir.» dedim. her şey mümkün. Yetiştireceğim. Kabul edileceğinden eminim. Fevzi Paşa acemi kur'a efradım aldı. bu sefer de iyice gösterdi. Halkın elindeki silâhlar da toplanınca yüzbine çıkacak. Ben yarın Meclis'ten bu kararları alırım. Fakat bilfiil kumandan olsun. ilk hatta biri ölünce derhal bunlardan bir tane yollasınlar. Vakit de var. Büyük bir fırsatı kaybetti. Sakarya ordusundaki perişan bakiyeyi Eskişehir-Afyon önündeki muntazam ordu ve o miktarda olacak neferleri ve yiyeceği vermiş ve zamanında yetiştirmişlerdir. Çankırı'ya doğru menziller yapacağım. «Siz işe hemen başlayın. Yarın bugün Yunanlılar harekete geçer. 95...nutkumu yazdım. Size geldik. samimiyeti. Bu efradı on gün içinde orduya yetiştirebilir misiniz?» dedim.. Yunan ordusu kumanda heyeti. «Bu ne olacak?. Aman bir çaresine bakınız. Teşekkür ettim. Bunlar bir şeye yaramaz. Bütün Meclis arkamda.. Nutuk için hazırladığım notlara yapılacak tedbirleri de ilâve edip. Bize pek kıymetli bir vakit verdi. Derhal bu adamları büyük bir muhabbetle sevdim. işte bazan koca vakalar içinde böyle nâçiz bir kaç şahıs ne mühim işler görür. Ekmek. şeker. Çok sevindiler. Çorum'a.. Bu felâkettir. Halâ severim. Süvari kılına. Hakikaten bu adamlar ki.»dedi. ateşe başlasın. Bu vazifeyi şimdi yapmakla vicdanım müsterihtir. ben Avrupa'ya çekilince zaruretimi düşünerek kendi arzusu ile kira vermişti. Hattâ hiç tanımadığım Said Bey'i ondan sonra en iyi dost saydım ve Ankara'daki bağıma meccanen oturttum.. Sizde ümidimiz var. mal yerin dibine batsın. Bizi bozup Eskişehir'e girdikten sonra bir ay kadar hareket etmeyip boşuna vakit kaybetti. diğer ucunu da halka yapıp. Bu adam mutlaka Hızır. ümitleri bende idi. Henüz Yunanlılar da harekete geçmedi. Pişkin efraddır.» dedim. Hükümetin karşısında eski bir hamamda bizim Rusya'dan getirttiğimiz 35. hattâ mukavemete iman geldi. Fena zulüm ama. Sakarya boyunda zabitlerin bütün istedikleri oluyor: Yâni «Eskişehir . SİLAH MESELESİ Şimdi silâh meselesi: Tüfek yok diyorlar. Bütün dükkânlardan askere lâzım ne varsa cebren müsadere edilsin. bez kumaş. aşağı derecede bir kumanda heyeti imiş. hiçbir mukavemet görmeyecek. Halbuki bu adamların hizmetlerini tesbit ve millete ilân etmek. fasulya. böyle kara günlerde belli oluyor. Felâket. Ne kadar himmetli ve vatanperver oldukları görülüyordu. Bu da oldu. Derhal bunları silâh altına aldırınız. cephaneyi verin. mühim zaferlerin temellerini kurar. üste. askerî bir tenezzüh yapar gibi gelecek. Demek her şey yolunda. Bilir. Ayağıma geldi. Derhal Keskin'e. ikmal neferi olarak 94. Ölenin tüfeğini alsın. işin can alacak yeri idi. . ölecek gibi telâşta idiler. o da oralara gider. Bu iş benim vazifem. silâh omuzda. 97'liler var.

Kurduğumuz hükümet. her şey bitmişti. kaçan kaçana olmuş. Zabitler mağlûbiyetten utanıyor. her işi bırakıp Sakarya'da müdafaa için bir hizmet görecektir. Nakliye işleri.. Derhal bütün demirci dükkânları çubuk demirlerin bir ucunu sivriltecek. sizi kesecek ve kovacaktı» dediler. Kuzu gibi olmuş. 3. Ümidi asla kesmeyin. Gidersek inhilâldir.¦. dükkanlarda neler varsa derhal Hükümet tarafından zaptedilip orduya verilecektir. Muhakkak surette Yunanlılar'ı püskürtürüz. Ankara'nın zaptı. 195 yaptığım seyahatte. Tüfekleri eksik. GİZLİ CELSEDE DURUM RAPORU ' Ben işimi hazırladım.. Iki-üç saat kadar süren bir nutuk söyledim. 10. 95. Sakarya'da düşmanı bozmak imkânı var Alınacak tedbirler: Millî hayatta en mühim ve fevkalâde ânı yaşıyoruz. • -i :¦. benden istimdat ediyor. .Yapılacak tedbirler. Hasılı. Bize eski aded asker.Mustafa Kemal bilfiil Başkumandan olsun. acemi efradı cepheye şevke başlamış. telâşla karşıladı. eşraf söylediler.Süvariye kılıç için. Yoksa mağlûp olmazdık. Halk derhal İstanbul tarafım tutacak. 5. Lübbü (özeti) şudur: j 1-Ordunun hal ve vaziyeti . Ordu büyük bir mağlûbiyete uğramış. Çok büyük ümit vardır. onun silâhını alarak harp edecek. orduya en seri bir surette sevkedilecek. Mustafa Kemal beni koridorda bekliyormuş. çünkü askerde maneviyat yüksektir. atlar. Siz hemen celseyi açınız ve bana söz veriniz» «Peki» dedi. Me'yus olmayın..Zabitlerin istedikleri ve bu lekeyi temizlemek için verdikleri vaad. Bunlardan biri öldükçe depodakilerden biri gidip. Herkesin nesi varsa. 196 6. Alimine idare isteriz. Yunan ordusu gaflet edip. Derhal bunlar geride depoya alınacak. Kızılırmağın arkasına çekilmeyecek. yaptığımız ordu bitecekti.Ordu harbi Sakarya'da yapacak. İmdad bekler bir gözle baktı. 2. bize yeni bir ordu yapma için vakit verdi. Allah'a şükür. Tetkik ettim. henüz Yunanlılar da harekete geçmemişlerdir. 3.. 4. Arkadaşlar: Bahtiyarım. silâh ve cephaneyi veriniz. Millet giderse malı ne yapacağız. ilah.Bütün kağnılar. 25 bin kişidir. yerimiz iyi idi.. Koştu.. Sapsarı bir beniz.. ve bunda çok suiistimal olacak. çil yavrusu gibi dağılmış.. Kâfidir. 97'liler var. Bunlar: 1. 9. Bizim için artık tutunmanın imkânı yoktu.» diyorlar. Meclise koştum.::'. hele süngü pek az. Bunun tedbirleri de en mühim ve fevkalâde tedbirlerdir.Herkesin elindeki mavzer ve emsali tüfekler ve fişekler derhal toplanıp. «Cahilane bir idare bizi bu hale koydu. Vakıa bu ağır. lâzımdır. yüzü yerde. petrol. Bunlara sade nişan tâlimi gösterilecek. Krallarına ve kumandanlarına ne kadar küfredeceklerdir. «Ne yapacağız? Ne yapacaksın?»dedi.Ankara'yı da zaptedecekti. Silâh altına alınıp cepheye sevkedilecek. büyük bir manevî tesiri haiz olacaktı. müsadere edilip. bunlar harp görmüş askerdir. Ve bana söz verdi. sabun. Çadır yok. Bu büyük bir hatadır. millet kurtulsun da ne olursa olsun. 2. 93. Askerde üstte başta yok. Adedimiz kâfi. Yunanlılar benim bu satırlarımı okuyup öğrenince kimbilir ne kadar dö-ğünecekler.. Hükümet ve biz de Ankara'da kalacağız.. öküzler. 7. ilâh.Erkân-ı Harbiye.Süngü de azdır. nakliyat işine tahsis edilecektir. ilâh. Yunan ordusuna karşı koyacak bir ordu yoktu. Zaten bunu Sakarya Harbi'nden sonra Anadolu'da ¦. Ankara'yı da zap-tedecekti. istediklerini vermek de mümkündür. Topların bir kısmı da zayi edilmiş. Sakarya gerisine gelebilen bakiyye 20. evlerdeki eski eğri kılıçlar toplanacak. her yerde vali.Orduya yiyecek.. Kürsüye çıktım. Dedim: «Hafi celse yapalım..96. Hey gidi günler!. «Ankara'yı tahliye etseydiniz. Büyük bir perişanlık. Bir de âlimâne idare edecek kumandan koyunuz. Ne yapalım. Bu nutuk birkaç kısımdır. Yunan ordusu böyle büyük bir fırsatı kaçırdı.Her vatan ferdi.. Sonra da mağlûp oldu. Süvaride kılıç yok. 94. diğer ucunu halka yapıp süngü haline koyacak. celseyi açtı. Bu da bizim için inhilâldi. Bu işi başarmak için bize vakit verdiler.

Bu tedibe gelen Şemsi Paşa ile beraber. Bir hikâyesini anlatayım: Bir yaveri vardı. Hiç dostu yoktur. Kaşınıyor. bir düziye harekette.. Ben gerisindeyim. bakacaklar. kaput giyer. Mustafa Fevzi de aynı arabada. başka ahali var. Bana emrettiler. ülfet etmez. Şemsi Paşa'yı orada arabasında vurduğu vakit. fakat hatalı bir işi kabul etmek de hatadır.. fakat bir şikâyet ettiği. Ittihadcılar Fevzi'yi yakalayıp tevfik etmişler. Atıf. Porsuk bir uzviyet ve söz. Bunu bilmiyor musun? Uyumuyorum diyorsun.Uyandıkları vakit Ankara'da. Adı Mustafa Fevzi'dir. Bak söyleyeyim. Tırnakları uzun ve içi simsiyah pislik. Üstünebaşına hiç bakmaz. aldım.. Hâlâ uyuyorlar. dedi... harp başlayınca Erkân-ı Harbiye Reisi olduğu halde ilk hatlarda Kur'an elinde dolaşmış. ceket. Kış oldu mu. Ben ne yapayım?. Derhal Hükümet tatbik etsin. Sana haber vereyim. gittikçe fazla kaşınmağa başladı. tanıdığım Demokrat Mustafa adında birinin kardeşi idi.. içki içmez. Müdâfaai Milliyeyi başkası alsın. Bu Fevzi tuhaf bir adamdır. Haberin yok. Şemsi'nin yanında idi. serbest bırakılmıştır. Kaşındığının farkında değil gibi duruyor. hem Erkân-ı Harbiye Reisi. Vaktiyle bir Ashab-ı Kehf var imiş. Sigara. Artık uykudan uyanın. Bu esnada insanın aklına mühim tedbirler gelir. şunu uhdene al. Acıyorum da. Bu yaver.. biraz hırsını yen! Sen durmaz çalışırsın. Dudakları morardı.. . hırka. 197 git al!» Zavallı daha fena oldu. kahve. Hikâyeyi bilirsiniz. hali fena. cepheye gidip bir nefer gibi harbetmesini de bilirim. birden nasıl yapıyorsunuz? Muhakkak yapamıyorsunuz. Beş vakit namazmdadır. Bu hal ile yüzü tuhaftır. bilirim. fakat bu kadar işe yetişemezsin. paralara kuruş yerine drahmi diyorlar. porsuk bir manzara alır. seden vücudu hantal. Fevzi Paşa pek az lâkırdı söyler. Zavallının hali perişan.» dedi. Gittikçe fazla kaşınır.» Fevzi kalktı. Bir adam kâfidir. Sen düşünür bir madde değil misin? Bu kadar emir kulu bende misin? Vermek hata. Mehmet yerine Mihal diyorlar. Silah nerden bulayım diyorsun. Bu Hükümet atalet ve uyuşukluk içinde. FEVZİ PAŞA! «Maatteessüf bunlar bu Hükümet ile yürümez. Dedi: «Ben haris değilim. Arkadaşlar! Ben bunların halini şöyle görüyorum: Yeni bir Ashab-ı Kehf!. onu da aldım.» Bu sözü doğrudur. Pislik içindedir. «Galiba paşa uyuz oldu» dedim. Bu hırsın nedir? Üç beş mevkii birden pençende tutuyorsun? Orduyu yeniden tanzim için hâlâ bir iş. Sade resmî işiyle meşguldür. Mükemmel uyuyorsun. Hakikaten sonra Sakarya Cephesine gitmiş. dünyayı kamilen değişmiş gördüler. «Ben. Düşmanı da yok galiba. Sesi af diler gibi. hem Müdâfaai Milliye Vekili.. Galiba saçını bile taradığı yok.11. «Demek Kabineyi de tanzim etmek lâzımdır. Ay olur traş olmaz. sırasından bana cevap veriyor. Dedim ki: «Fevzi Paşa! Sen istemedin. Sen yalnız Erkân-ı Harbiye Reisi ol! Sade ordunun işini düşün.Hadi. Kendisine söylemek istedim. Bu Hükümetin mümeyyiz vasfı budur. Sen bütün mevkilerini bırak. Uzunca boylu. hırka ve elbi-. hem bilmem daha ne ve neler? Bu nasıl şey? Sade Erkânı Harbiye işi bir adamın vaktini alır. Bu kadar yükü nasıl taşır bilmem. Cesaret edemedim. Uyandıkları vakit. dediler. onun Erkân-ı Harbi olarak Manastır'a gelmiştir. Hele geceleri iki vücudunda kürek çeker gibi. esmer. Nihayet baktım ki. bunu da al. Çenesi titremeğe başladı. Fevzi Paşa'ya hitap ediyorum ve soruyorum. Fevzi Paşa. Çok üşür. bir şey yaptığı da yok. bir uyanıklık gösterdiğiniz yok. Mühim bir andayız. Meşrutiyetin ilânı zamanında Manastır'a hürriyetperverleri vurmak için. Ben kendim istemedim.. Fevzi: «Ben size de hizmet ederim» demiş. düzelt! Resmî evrakı bitirdikten sonra şöyle bir sırtüstü yat! istersen ayaklarını da havaya dik! Yunanlılar'ı nasıl mağlûp edelim diye imâl-i fıkr et! Saatlerce düşün! tmal-i fikir çok mühim şeydir. hem Heyeti Vekile Reisi. Bıyık sarkık ve birbirine karışık.. Abdiilhamid tarafından gönderilen Boşnak Şemsi Paşa'nın evinde yetiştirdiği biridir. Bu mevkileri sana verdiler demek. Meselâ onu Refet Paşa'ya verin. Yaver bir gün bana anlattı: «Bizim Paşa bir iki aydır kaşınır. bu kadar işi. Haline acıdım. Aklıma geldi. kalın üç dört fanila.. Devam etti: «Ben orduya nerden silâh bulayım. neferleri teşci etmiştir.. Ben uyku uyuyamıyorum» dedi. Şuradaki hamamda otuz beş bin Rus tüfeği var. Bunlar da onlar gibi derin bir uykuda uyuyorlar.. Kavaklı Fevzi derler. Hele kat kat fanila. üstüne yelek. Bir mağarada yıllarla uykuda kalmışlar. Kimse ile konuşmaz.Bu işleri derhal karar altına alınız. Meselâ Fevzi Paşa. şişmancadır.

Kurtuldu. Adı artık budur. Derken. Bu bapta bazı şeyler okumuşa benzer. Büyük bir hatadasınız. Zekâsı yüksek değil. sadakatle ve itaatla hizmet etmiş olsun. Böyle olursa bir şeye yarar... mebusluğu da terket diyor. Ankara'da kalacağız. Yani Mustafa Kemal'in ric'at emrini. oluyor.inisiyatifsizlikte Fevzi'nin eşi. Ben diyorum ki. Burada muzaffer . Uyuz bütün vücudunu dehşetli kaplamış. Ne yapayım. İsmet'i.. bir işin farkında değil. sonra Öküz Paşa adını verdiler. Farkında olmamak. Bir kısmı buna kanaat etmeyip. yapma diyor. Fevzi'yi gayet iyi tasvir ve tahlil eder: Bu adam iki aydır kaşınıyor da. Sonra bırak diyor.. Amma iyi bulmuşlardır. Son zamanda Mustafa Kemal'e olan bir telgrafını gazeteler neşrettiler. şer âleti. Hem uyuz kaşınması müthiş şey. esirlik devrinde bir orduya esir düşüp köle olarak satılan hiçbir şahıs bile o vakit efendisine Fevzi kadar.. Bu günah büyüktür. Emrinize.. fakat kuzu gibi sâf olsaydı. itaati vakıa kuzu gibidir. Nutkuma devam ediyorum. Kanaat ettiği şeyi. fakat her şerre alet olur..) adamın kuvveti. yaptı. kör değneği. Yusuf Kemal de bu Kabinede Hariciye Nâzın.. Fevzi'yi tam bulmuştur. asıl kâr olmamışsa da büyük bir zarar ve felâketten kaçınmak suretiyle mühim kâr olmuştur. ordan Kızılırmak'm arkasına varınca ise.» Çok doğrudur. Fevzi'nin de bu telgrafını neşretti. Bu hallerinden Fevzi'nin (F) si üstüne bir nokta daha koyarak. vurdumduymaz. Bu. kurun-u kadîmde. Değildir. Doktor uyuz olduğunu söyledi.. Ben kaşınıyorum değil mi? Bir doktor çağır!» dedi. Daha ileri gidiyor. Mustafa Kemal'e de böylesi lâzımdır. Mustafa Kemal Eskişehir'de Temyiz Mahkemesi azasını da tehdid etti. ikisi de emirber nefer. zararsız bir zekâdır. o da yazıp göndermiştir.» dedim. Şerir bir adama benzemez. yapmıyor. Kuzu Paşa aşağı. Çağırdım. Mebuslar daha evvel Fevzi'nin seciyesini kısmen öğrenmişlerdi.. Bir söyler ve susar. ama öküz pek de muti değildir. Fakat bu sefer yine dediğini kabul ettirememiş. söylemiş ve fakat ağalar dinlememiş. Bunda: «Ordu sizinledir.Afyon harbinde taarruzun sol cenahımızda olduğunu bilip. demek Fevzi. Bunları izah edeceğiz. Hakikaten Eskişehir. lâkayd. «Sahi. izzetinefs yok. Biraz tarihten dem vurur. ha bilmiş. Kuzu Paşa yukan.Bir gün: «Paşa.. Hükümet bu kararı vermiş. Ruhunun samimi bir aksidir. O sözleri âni bir buhran ve yeisli bir heyecan içinde söyledi. yine onun gibi düşüncesiz ve insiyatifsiz. böyle bilgiden bir fayda yoktur ki. farkında değil. orduyu bir (.. Sanra hemen herkes askerlikteki liyakatini söylüyorlar. Yâni yine yap dediler.» Bu vaka şayanı hayret bir şeydir. Zannetmem ki. ama. Şunu yap diyor. Ve yine zararsız akl-ı selimi vardır.. alıyor. o geri aldırmıştır. Eskişehir'den Sakarya arkasına gelen ordu. gayet duygusuz. ha bilmemiş.Ordu Sakarya'da döğüşecek. Keza milleti tehdit etti. ben de bu adı münasip görecektim.Tehdidini ikaa muktedir olmalıdır. köledir. yirmibeş bin kişi kalmış. aldım. Fevzi'ye şu vekâleti al. alıyor.. kabul ettirmesini de bilmelidir . siz çok kaşınıyorsunuz. (. mevcudiyet. Övendüreden korkar. Bu esnada galiba Mustafa Kemal aleyhine bir kıyamdan korkuluyordu. O da ihmalde. ikibin beşyüz kalacaktır. Bu adamda zerre kadar benlik.. Bugüne kadar hayatı hep budur.. Hakikaten bütün işlerinde hayatında böyle bir adamdır. Sonra şu198 nu da al diyor. Vakıa bazı halleri öküz gibidir. yapıyorsunuz. Bu hiç övendüresiz itaat ediyor.. bu felâkettir.. Nitekim Sakarya Harbinde de hakiki vaziyeti o görecektir. Orduyu Sakarya'dan Kızılırmak'm arkasına kaçıracaksınız. Sade Erkân-ı Harbiye Reisi ol. Siz. verdiği cevap da onun ruhunu gösterir bir aynadır. Kükürt merhemi verdi. Bir efendiye kul. iş görmemekte. yapıyor. Hasılı halini güzel ve kendi ağzı ile tasvir ve kabahatini itiraf etmişti.. Ben kendisine Ashab-ı Kehf siniz diye hücum ettiğim vakit. Bunda öyle şeyler yoktur.. Buna göre. Lâkin birkaç gün sonra dediği yapılmıştır. ona Kuzu Paşa diyorlardı. Binaenaleyh pek doğrudur: «Verdiler.diyor. ihmalci inisiyatifi olan âri bir adamdır. diyor. Sonra Öküz gibi kafasız değildir.. Yine Mustafa Kemal ona: «Sen şu mealde bir telgraf gönder bana» demiştir. iz'aç olmamak mümkün olmaz.) aleti yapmaktır... terkediyor. Nutkumun son kısmı şöyledir: «Siz Ankara'yı bırakıp kaçıyorsunuz. Hakikaten Mustafa Kemal. bırakıyor. müdafaanıza hazırdır» diyor. insan. Kendinizi hekime gösterseniz iyi olur.

çıldıracaktım. Galiba benim bunları bir mevki kapmak için yaptığımı zannetti.» Derken Mustafa Kemal Başkumandanlığı kabul etmem. Meclis mu'sır. Mustafa Kemal Riyaset mevkiinden indi. kabinede sen de bir mevki almalısın. Hulusi ve daha bir takımları Mustafa Kemal'e hücum ediyorlar. Burada ve Sakarya'da kalacaksınız. işleri kumandan. Ben de «Sen onu henüz spesialitesinde görmedindi.. Ekseriyet zaten aylardan beri aleyhine dönmüş. Kayseri'ye gitmemek. Ertesi günü Doktor Adnan bana dedi ki: « Mustafa Kemal sana şaşmış..). hırsız. Başkumandan harbi başa çıkarmak için lâzım.. Kızılca kıyamet koptu. Herkes de bir şey söylüyor. Celse bitti. durmuşum. kendisinin bütün işleri mevki içindi. Yok. Bunu kim yapabilir? Hiç olmazsa insan haya eder de bunu söyliyemez.. Çolak Selâhad-din. Sanki Suriye'de mağlûp olan da bendim. Hüseyin Avni..» dedi. Kızmışım.» Her şey bitmiş. Ne lüzumu var. beni başkumandan yapacaksınız?» dedi. şeref olursa kendine alıyor. elde ordu diyecek bir şey yok. Topal Osman'ın kendisine verdiği muhafızları Meclis'e getirmiş. şerefim gitsin diye başkumandan yapmak istiyorsun. O vakit daha iyi gayretle çalışırsın. Mustafa Kemal Meclis'te o günü. Selâhiyetlere zaten maliktir ve . cani ve şer anlamına gelen dört kelime metinden çıkartıldı. Ben farkında değilim. bu adam ne istiyor? Bu nasıl iş? Bu verilir mi? Bu istenebilir mi?» diye bağırmışım..» Ben bunu işitince iki yumruğumu küt küt diye kafama vurmuşum. Dedik: «Yahu! etme. Ne olursa burada olacak. Ben de: «Yok. Ya(*) Zalim. «"Onun kudreti. Ve: «Eyvah.. Mustafa Kemal de bundan sinirleniyor. Sade güldüm. işte bu andadır ki. Of!. Ne desem yapıyorlardı. Resmen ve bilfiil kumandanlığı kabul etmeğe asla yanaşmıyor. Gittikçe münakaşa alevlendi. kabul etmem diyor. olacak şey değil. kabul et!» «Ben zaten daima idare ediyorum. 199 nıma geldi: «Yahu! Sen ne yaptın? Sen ne müthişsin be!. diyor. Doğru. Çünkü onca mağlûbiyet muhakkak. Onlara güveniyor. «Yahu bu ne adam! Koca bir millet gidiyor.. "Hest dans son ansiyete"» dedim. Bu ne müthiş adammış. Başkumandanlığı asla istemiyor. hacivatla karagöz gib oynatmaya alışmış. resmen ve mesul olarak başkumandan olmalısın. bu adamdan tam nefret etmiş. Bu müthiş bir şey. San'atı bu dedim. «Benim mevki ile işim. ne (. Şimdiye kadar perde arkasından elindeki ismet ve Fevzi admdaki iki kuklayı. Halbuki vakit dar. Eğer Hükümette yapılacak vazife olsa kabul ederdim. Tekrar celse açılınca. Galiba niyeti bozuk. Her söyleyen ile dalaşıyor... ona büyük bir kin beslemeğe başlamıştım. Güldüm.» diyordum. Meclis... Üç gündür uğraşıyoruz. ordunun Sakarya'da kalması için söyledi. dedi. Sizi Millet Meclisi men edecek. Benim bütün tekliflerim kabul edildi. haklan var.olacağız. Durak kürsüye çıktı. O. Geldi. Kürsüden indim. Ankara'da kalmak.. Başkumandan olmak için böyle bir selâhiyete lüzum yok ki. Ben istemem» deyip oradan savuştum. Anlamadı.. Bütün Meclis de buna kızıyor. yirmi-otuz mebusun içinde bana: «Peki. Mağlûbiyetin mesuliyetini sırtına yükletiyorlar. şerefi düşünüyor. 200 siyeti kalmayacak.» Meclis bütün sözlerimi alkışlarla ve ittifakla kabul etti. Resmen celsede şu teklifi yaptı: «Eğer Meclis bütün teşrii ve icraî selâhiyetlerini bana verirse Başkumandanlığı kabul ederim.. bu. Müdâfaa-i Milliye yapacaktır.. Başkumandan olursa kendi mağlûp olacak. Sonra yammdakiler söylediler. Baktım kudurmuş köpek gibi olmuş. Ve bunda temerrüd etti. Mustafa Kemal tamamiyle ümitsiz. Çünkü.) bir adama çatmışız!.. fakat kumandanlık meselesi hâlâ olamıyor. O gün ve sonraki günlerde Meclis tamamiyle arkamda idi. Her iş oldu. çıldıracak.» dedi. başka şey bilmiyor ve dinlemiyor. Nihayet bakmış ki. Geri durduğum yok ki. Sen beni rezil olsun. Bilmezdim. Şeref!... Bir aralık: «Peki! Senin vücudun âleme rahmet mi? Ne güne duruyorsun? Hangi işe yarıyacaksın?» diye bağırdım.» Bu söz bana öyle müthiş geldi ki. imalı bir surette onlarla Meclis'i tehdit ediyor.. Mesuliyetli iş olursa onlara veriyor. pek asabileşti. Sizinle taban tabana zıddrm. kabul ettiremiyoruz. Artık müzakere devam etti. Bunlardan birçok herif Meclis koridorunda.. Ne (. Kendi kendime düşünüyordum. kabul etmezse hiçbir hay(*) Adilik ve belâ anlamı taşıyan iki kelime metinden çıkartıldı. Mustafa Kemal bana kürsüden küfürler ve tehdid yağdırdı ve bu arada yine dedi ki: «Mağlûbiyet muhakkak. hevesim yok. kuvveti muhalefette ve hücumdadır" işte gördün.

. doğru cepheye sevke-diliyor.. Mustafa Kemal grup sistemini de ilga edip. «Başkumandanlığa nasbi kanunu sen imzala!» dedi. Meclis bu kanun lâyihasını aynen kabul etti ve istediği selâhiyetleri de verdi.. Demek öteki türlü sökmeyeceğini şimdi anlamış. Demek bu adamın zamiri (. MECLÎSTE KAVGA-KIYAMET Artık mecliste kavga kıyamet kopuyor. TAARRUZ ÖNCESİ . (*) Kötülük. Acemileri depolara çektiler. Bu kâfidir... kılıçlar geliyor.95. Çünkü Is-met'in Eskişehir'deki ağır hatâsı içimize kızgın çivi gibi işlemişti. Nihayet Meclis kabul etti. Fevzi bir kumandan olamaz. Said Bey'i gördüm: «Yolunda. Bir iki gün sonra her taraftan askerler sökün etmeğe başladı... Galiba Ankara'da başka da yok. Bu suretle cephelerde hiç eksiklik olmamıştır. atlar geliyor. Birkaç güne kadar orduyu eski haline getiriyoruz.. Böyle bir şeyi istemek ne müthiş bir (... Onunla istediğini mahkûm edecek..Demirci dükkânlarında demirlerden süngüler yapılıyor. Şaka değil. vermeyecek. tecrübe tahtası.. Sonra mümkün olursa çaresine bakarız. Kendisi ve keyfine göre kanun yapacak. Bu halleri gördükçe ümidim daha arttı. grup teşkilâtı yaptı. Silâh ve saire de böyle.. Her kafadan bir ses.. Herkes de böyle söyleniyor. Roma Senatosu'ndan selâhiyetlerinin bir kısmını almış. bir intizamsızlık.. emir ve kumandada anarşi yapabilir.) vardır. yüzde kırk nisbetine karar verdi. Nihayet düşündüm: «Canım ismet askerliğini gösterdi. Vahim bir iş ama. Sandıklarla tüfekler.). Sonra harpte biri öldükçe bunlardan göndermişler. Meclis bunu çok görüp... Bir de meclis Başkumandanlığa merbut mebuslardan mürekkep bir teftiş heyeti teşkil.. millete kıran salacak. eski usulü tatbik etti.. şu adama ne istiyorsa verelim de Yunan'ı def edelim. kendisini ona «Yarı Tanrı» tanıtmıştı. 201 Bunlar 94.96 ilâh. Şimdi bu hatanın neticesi olarak yeniden değiştiriliyordu. Bu da buna benziyordu..onlar kâfidir. domuzluk ve küstahlık anlamı taşıyan üç kelime metinden çıkartıldı. Büyük bir müstebit olmak.. beni de bu heyete intihap etti. Ve Meclise: «Zararı yok. Bir taraftan da efrad akın akın hâlâ geliyor. Orada nişan talimi siper almak usulünü öğretiyorlar. Zavallı millet. bunlarla sonra bize. Böyle bir zamanda orduda teşkilât sistemini değiştirmek. Yalnız ben herkesin bütün malım müsadere demiştim. Adnan bana. şimdi böyle şahsî meselelerin zamanı mı? Vakıa teklif benim ama..» teklifini yaptım.. Yunanlılar da Eskişehir'den hareket ettiler. Yunanlılar gelinceye kadar. grup teşkilâtı yapmak hatâ ve pek sersemlikti. Yahut Meclis verirse. Hasılı evvelâ bu teşkilâtı bozup. içinde kimbilir ne (. Tarihte bunun yalnız bir misali vardır. zaten hepimiz zıvanadan çıkmıştık. Yahut bu adam bunu mahsus istiyor... Ama. Zaten harp cephesinde eski sistemi bırakıp.» dedim. Meclis kendi selâhiyetlerinde pek hassas ve kıskançtır. Büyük bir faaliyet. Bundan münasibi yok. Bilmem bunun sebebi ne idi? Ne düşündü? Ben «Canım.. milleti inim inim inletmek istiyor. Akın akın geliyorlar. tehlikeli bir şeyse de yaptı. onları da verelim de gitsin. kim imzalarsa imzalasın» dedim. Biliyor ki. Şunu bunu asıp kesecek. bu da bu şekilde Başkumandanlıktan kurtulacak.).» dedi. Bütün benim teklif ettiğim tedbirleri de Meclis aynen kabul edip. Yapar mı? Yapar. Başkumandan bunları bir seri numaralı emirler ile tebliğ ve icra etti. Tabiî bu Adnan'ın fikri değildi.. Kendi kendine kanunlar yapacak.. Bunları mı istiyor. Bu selâhiyetleri vermek istemiyorlar. şimdi de bunu bozup eski teşkilâtı yeniden kurdu. Kendine köle gibi itaat etmiyenleri imha edecek. tevellüdlüler. Mustafa Kemal'in idi. Müthiş çorba olduk. Bununla orduda iki defa teşkilât sistemi değiştirilmiş oldu. Kendisi de başka bir şey diyemedi.. ordunun tertibatı ikmâl edildi.. Jül Sezar. Mustafa Kemal Anafarta'da iyi asker olduğunu göstermiş. icrasını Başkumandan'a havale etti.. Meclis'te artık askerliğe de karıştım ve: «Allah aşkınıza sol cenahınıza dikkat edin ve ihtiyatları merkezî bir yere alın! »demekten kendimi alamamıştım. Adnan ısrar etti.. düşmanı defetsin. EV TEZGAHLARINDA İMAL EDlLEN HARP ALETLERİ icraat başladı. «Peki!» dedim ve imzaladım. ölenin silahını alıp harbetmiştir. Kağnılar. Bu benim için çizmeden yukarı çıkmaktı. Hiç merak etme! Allah senden razı olsun..

Böyle bir deliliği yapar.» diyor. Onunla geziyor. iki ordu manevralarla meşgul. Adnan'ın işi yolunda. az kaldı adamı dövüyordum. Bir tane muhafız bile yok. Ona da lâzım. Kendi oturuyor. Hilâl-i Ahmer'in bir arabası var. Biz de icabına bakalım. «Siz şahsen teahhüt ederseniz. Böyle günde burayı terk edemem. bir de şunu yaparız: Mebus arkadaşlara tenbih ettik. Bereket versin araya girdiler de fenalık olmadı. Pek sinirliyim. Bunu da bana. çalışırım. ne ile harp . Lâkin fena lâkırdılar söyledim. Müdafaa-yı Milliye'de dolaşıyoruz. Böyle sevme de görmedim. Gece uyku uyuyamıyorum. Cephaneyi dağlar gibi Yahşıhan'da Kızıhrmak'ın Şark geçidi köprüsünün yanına yığmışlar. Hilâl-i Ahmer Reisi ismail Besim Paşa. Onların da işleri var. içinde işe yarar bir şey olur . Onu da zorluyormuş. Adnan'ı. Zihni yazdı. Beş. Ona yazdım: «Birader! Böyle bir kara günde ben vatan hizmetini terkedemem.Harp başlıyacak. Dedi: «Aman mühim. Hilâl-i Ahmer'den maaş da alıyor diyorlar . Bende pek iyi ve silinmez bir iz bırakmışlardı. Haber alıyoruz. bana göndertme. «Nasıl vereyim?» demişti. Hey'et-i Vekile odasının yanma çağırıp.. iki at satın aldım. Sinop'tan zevcemden telgraf. Yazıp zarfa koyuyorduk. Bir taraftan harp haberleri bekliyoruz. Beni müteessir ediyor. Hüsrev (Bulgaristan sefiri) de bu heyete dahildi. Bu sebeple bunları sönmez bir muhabbetle içimden sevdim. Dehşetli sigara içiyorum. «Ne kadar para varsa ver» demiştim. bir iş yapacağına. orduya ekmek göndermiştik. Serbest kalınca ne yapabileceğimi düşündüm. Henüz harp başlamamıştı.» «Hayır. Bir de nefer verdiler. Ne var bilir misiniz? Hep Rum'lardan mürekkep bir amele taburu. Ne işitirlerse bize söylesinler. Rusya'ya gitmeden evveldi. Allah babanızın uşağıdır. Parayı almış. Gelir mi gelir. Şimdi mebus olmuş. Neticenin ne olacağı malûm değildir. «Herif! Daha hâlâ Allah'a havale ediyorsunuz.» dedi. cephaneyi berhava ederlerse. Ben de: «Korkma. Zamir Bey ölüp-bitiyorlardı. Derken. Bu sefer «Ben geliyorum» dedi. bir taraftan da bu püs202 küllü belâya telgraf çekiyoruz. Birçok mebuslar bu kara günde. Para da yok. vereyim» demişti. Bu esnada idi ki. Aileleri Ankara'dan çıkardılar. Bilhassa Adana Mebusla-rı'ndan İsmail Safa.. Kendisine sordum. Onun gelmesi de olamaz. Telâştayız. «Sen yap!» dediler. birine nefer biniyor. Hastahanelcr yapar. Bana dolaşmak. Cihet-i Askeriyede birkaç at var. bu buhranda hamiyetlerini gösterdiler. Yahşıhan'dan geçerken gelmiş. Başkumanda'na bildirelim. Öyle yapmış. Bunlarda büyük hamiyet gördüm. söz anlatacağız. «Hayır!» dedi. Biraz sabret. Nis'te duramamış. Çankırı Mebusu Hoca Hacı Tevfik Meclis'te: «Allah iyi eder.» «Merak etme. Fakat her gün veremiyorlar. Madem müfettişim. Burayı bırakıp Sinop'a gelemem. Korkup. Ne yap yap. telgrafhaneye emir ver. bilhassa hastahaneleri gezebilmek için bir at lâzım. Gelirse ne yapacağım? Sinop'ta Mutasarrıf Zihni. Allah'a havale ediyor. on gün içinde biter derhal gelirim. halktan öteden beriden haber topla-smlar. Ah bu yobazlar. Ferahlandım Allah razı olsun. Derhal sigarayı terket-tim. Çalışamam.. Ve hele buraya gelmesine mutlaka mani ol! Bana yazacağı telgrafları.. Bir raddeye geldim ki. Gece sabahlara kadar sokakta dolaştığımız. «İsmail Besim'i çağırıp al!» demişlerdi. Kalktım. Hüsrev askerî vasıta ile Başkumandan'a yolluyordu. Al şimdi bir belâ daha. Hey'et-i Vekile'de Hilâl-i Ahmer'in parasını alalım dediler. Cephede askere erzak verilecekmiş. Mebuslardan birinde at varmış. Hâlâ bu adamları severim. şunu avut. oradan Sinop'a gelmiş.Böyle haberler geliyordu. zehirlendim gibi. «Araba buldur gideyim» diyormuş. Sonra parayı Hükümet iade etmişti. Fakat arabayı kullanıyor. bir intizam veririm.iade ederiz» demiştim... Ya hıyanet edip. Bu iş bizim değil. Tehlike filân bilmez. Ne yapayım? Herif çalışacağına. Hizmet günüdür. Dolaşıyoruz. Mecliste buluşup kötü bir petrol lâmba ile dertleştiğimiz oluyor. Diğer askerî hastahaneleri de dolaşır. Birine ben. Hükümette. Ben bu buhranda burayı bırakıp Sinop'a nasıl giderim? Bu vatan hizmetine karı koynunu tercih demek olacak. «Aman gelme! Herkes burdan kaçıyor» dedim. zafer verir» dedi.Alırsa meşru değildir. ona göre benden ona cevap uyduruverirsin.» dedim. Harpten anlamam. istanbul'a. Acele beni buldu. «Olmaz» diyor. Benim gibi daha bir çok mebus var. Dedim ki: «Vaziyet buhranlıdır. gel!» diyor. Sen onun telgrafını alır. Fakat. Bir mebus arkadaş geldi. «Derhal Sinop'a gel. Elbet çok yaralı gelecek. Muhtar. zangır zagır titremişti.Yazsam büyük bir liste yapar. Hazırlanmış.

Demirci Efe'yi tedibe gönderdik. Sonra iyilik edip. Haksız insan da. Adnan arabasıyla geçiyor.» O: «Böyle mühim bir sırrı faş ettin. müthiş şarlatan. Bunun için beni itham ediyor. Gittik. O vakit Müdâfaa-i Milliye Vekâleti Ankara Lisesinde idi. Hem de müthiş olan şu kabahatim bastıracak. Meclisin intihap ve tayin ettiği Başkumandanlık Heyet-i Teftişiyesindenim. Ben: «Onlar burarım müdürleri. «Müdafaa-i Milliye'ye gideyim. Hani. yengeç gibi olur ve bu esnada yüzü sahteliği akıp duran ve müfrit bir gülme içindedir. nezaketi. herif hiç sebepsiz bana kuruluyor. At bekliyorum. Onu bir şey zannediyordum. Efe bir şehrin ileri gelenlerinden yirmi . kedi ile peynir tulumunu bir araya koymağa benzer. üstüne general. kötülük edecek. cahil. milletin beynine de kan otururdu. Hakikaten bu adamın şimdiye kadar bir iki şeyini bi204 lirdim: Tamamiyle. fakat ithamı saçma. Gel bizim arabayla gidelim» dedi.otuz kişiyi şehrin meydanında yere yatırıp gıcır gıcır kesmişti. Onlardan bu saklanır mı? Zaten bu işi sen emredeceksin. Onu da beceremiyor. istibdadı. sır ifşa oldu? Nasıl yapmalıydım? O: «Telefonla söyleyeydin. fakat olur ya haber alamaz. Bunu görmek. Bu. Bu binada Refet'i gördük. Gayet azametli ve şiddetli bir tavır aldı: «Sen çizmeden yukarı çıkma!» Alıklaştım. tavırları tamamiyle anormal ve sahte. Şimdi azametinin dehşetini de öğreniyorum. sır ifşası mıdır? Sen casus musun ki. Kemali sadakatle koştum. Yüz değil. Anlaşılıyor ki. Palyaço. Dedim: «Şu ne âdi yürekli ve ne dirayetsiz adam. Şimdi neden faş oldu? O: (Yanındakileri gösterip) .» dedim. geldim ve söylüyorum. Ben onu hiç itham da etmiyorum. Sade saf bir vatan gayretiyle haber verip maslahatı selâmete erdirmek istiyordum. böyle mühim bir şeyi haber vermek.-tun. Azamet taslıyacak. Atları istedim. Bir müddet sonra sersemliğim gitti. fakat daha belâsı var. Ben: «Asıl o vakit faş olurdu. Böyle yolsuzluklar gördüm mü senin gibi vazifesini yaptıramıyanlara yaptıracağım. Canım ağzıma geldi. derhal tedbire tevessül veya bana teşekkür edecek zannındayım. vurgunu aleyhindeyiz. Bu adamın Müdâfaa-i Milliye Vekili olmasını Meclis'te ben teklif ettim. insanın bir elini sıkar. O: «Çok geliyorsun?» Ben: «Az gelmekteyim. böyle şey aklıma bile gelmemişti. Ben. onlar düzeltecek. Doğrudur. «Ne bekliyorsun?» dedi. Onu sevinecek. insan halinden utanır. Ya bütün cephaneyi ateşleseler ne yapacağız? Düşman silâh omuzunda gezinti suretinde mi Ankara'ya girsin? Buna da sen sebep olacaksın! Büyük mesuliyetin var. Bitince Refet biraz durdu. Hemen kalk. Mustafa Kemal'i bize kıçı kırmızı balmumu ile arattırırdı. Hep kan kusardık. Sonra hırsı büyük ve içi fena. Müdâfaa-i Milliye Vekili yaptırdık ya. Öküz altında buzağı arıyor. karikatür. Namusumla temin ederim ki.edecekler?» Hakikaten mühim haber. Hepsi vatan için. omuzunun biri yerde. Refet Müdâfaa-i Milli203 ye erkânından beş altı miralay oturuyorlar. Hiç aklıma bir şey gelmiyor.» dedim. Efe'den . Anlattım. Seni istiklâl Mahkemesine vereyim de görürsün?» Ben: «Sana gelip. Konuşması. Vekil için de binanın yanına ufak bir bina yapılmıştı. «Aman paşa. Cephane ile amele taburunu bir yerde tutuyorsun. Bunu yapamadığın anlaşıldı. azametli. Asker. «Ben de ona gidiyorum. bilmek. Hem de bunlar arasında azametiy-le meşhur. Allah kış görmüş yılana gün göstermesin derler.» Ortada bir müttehim varsa. Bununla görülüyor ki. asıl kendisi. Sokakta bekliyorum. Daha sonra daha da gördük: Mustafa Kemal'in azameti. biri gökte. Dedim: «Sen ne dedin? Bana hakaret ettin?» Aramızda şöyle ve şiddetli bir kavga oldu: TARTIŞMA O: «Kendinden büyük işlere karışma!» Ben: «Bu iş benden çok küçük. zulmü. mühim bir şey var» diyerek hitaba başladım. bu da bütün askerler gibi nemruttur.Bunlar işittiler. Hem bu benim vazifem. Refet'e haber vereyim de tedbir alsın. «Refet'e gideceğim. Mühim bir hizmet yapıyorum zannediyorum. Allah fırsat verip de Mustafa Kemal'in yerine o otursaydı. Baktım ki. tedbir almak senin en mühim vazifendir.

Sen kendini her vecihle benimle bir mukayese et! Bakalım. Orada bir odayı da pansuman odası yaptım. Ameliyat lâzım olanlar için Darül Muallimin'i hazırladım. Hele pek cahildir. Alet takımı için tencere ve mangal bulup koydum. Arada Adnan var. Kerevetlere yaptırdığımız yataklardan koydum.» (. Su-i tefehhüm oldu. Bir tane de tahtadan ameliyat masası yaptırdım. Ben ne samimî ve ne hizmet için zahmet etmiş. ilerisine gitmedim. bir tencere. penset gibi şeyler aldım. Artık bu adamla iyi konuşamadım. Millet Meclisi'ne gittim. zekâca ve iktidarca Mustafa Kemal'den yüz kere aşağıdır. Sokaklarda terzilerde yığılan bez kırıtışı var.Aradan çıktı. Orada da pansuman malzemesi. istasyon civarında. O masanın bir ucunda oturuyordu. istanbul Eczahanesi sahibi . Müşahade kâğıtları da oldu. cesur. talaş. Refet: «Doktor. Burası yara değiştirmeğe mahsus. Kör. «Adi herif!» dedim. re elli bin lira cizye koymuş ve almıştır. topal olan kur'a efradını aldım. Bunlar benim bildiklerim. Ne lahana turşusu idi.» dedi. Ne olursa olsun dedim. 205 ilâh. kendine ne meziyet buluyorsun? Sen bir sıfırsın ve benim kunduramın altındasın. Birçok da kumaş kırkıntısı. ne eczacı var. işte vatan için neler çektik. Refet'in bu hali beni kendisinden iyice iğrendirmişti. gelmişim. Tabanca çekecek vaziyet yapıyor. Refet üzerime yürüdü ve elini cebine soktu. Refet çekildi. Bunları Sanayi Mektebine yerlere serdirdim. ne âlet var. Benim de tabancam var. pens. Adnan. çarşaf buldum. Bunları sakat neferlere giydirdim. Ben de oturdum. Adnan cılız adamdı. Müdâfaa-i Milliye hin marangozlarına kerevetler yaptırdım. Şu adamın beni böyle saçma ithamına. Hilâl-i Ahmer'in de bir seyyar hastahanesi var. Darül Muallimin de öyle. Dedim: . Biraz yün de buldum.. Tahtadan bir pansuman masası yaptırdım. O. duruyor. ben duruyorum. Bu tarziye idi. Alet yok. Adnan artık bizi barıştırdı. Başka çare yok» dedim.. hiçbir şey yok. Bana sarıldı. Her yatağın basma astım. Refet yerine oturdu. Refet geldikçe selâm vermesini bile gönlüm istemezdi ve çok defa vermezdim. işi tatlıya bağlatmıştı.«Bana çizmeden yukarı çıkma diyorsun. Talaş da buldum.«Hadi! Göreyim seni! »diye bağırdım. «Hadi!» dedim. Refet'le göğüs göğü-se geldik. nelere maruz olduk. Hademe oldular. Blüzler ve bunların üzerlerine numaralar diktirdim. iki bin kadar yatak tedarik etmeliyim. Muallim kadınlar ve talebe kızlar birçok çarşaf ve havlu diktiler. Ne hekim var. Bir müşahede varakası çizdim. ber. Bir mangal. ne ilâç var. Bunlarla bera. Millî Harekette böyle ne günler geçirdik.Isyânlar zamanında Çarıkın'ya gittiği vakit şeh... Gözüm kızdı. Bir tencere buldum. Çalıştılar ve yaptılar. Her koğuşa ve onun hademesine aynı numarayı koydum. Hattâ ilâç koymak için şişe bile yok. birkaç âlet bıraktım. Birkaç gün sonra harp başlıyacak. Müda-faa-i Milliyeden de bir takım bezler aldım. Oraya t sen gitmelisin. merd adamsınızdır. Sanayi Mektebi büyük bir bina. Baktım. beni mahkeme ile korkutmasına. Yumruğu şiddetle masasına vurdum. çizmeden yukarı çıkma gibi hakaretine fena kızdım.. «Aman doktor» dedi. «Arkadaşlar! Bundan bana iki bin tane yapın!» dedim. Bunlar karyola. bilirim. beni tstiklâl Mahkemesine vereceksin. yerinde. . Adnan beni teskine çalıştı. Hilâl-i Ahmer'den birkaç makas. Hadi bakalım beni istiklâl Mahkemesine ver. Ben size hürmet besliyorum. ben masasının önünde-. Ancak Millî Harekette ilk devrede aleyhimize olan isyanlarda cidden çok hizmet etmişti. Diğer zabitler oradan çıkıp gittiler. Her yatağın başına bir numara koydurdum. Yaranlar gelecek. Adnan yine geldi. siz zeki. Gözüm kızdı. Bezleri yatak halinde diktirdim.. Yana ittim. Darül Muallimat mektebinden birkaç muallime ve kız aldım.^ yün. Bu iki binayı hastahane haline koymağa karar verdim. yün ve samandan bir mahlut yapıp bin yatak oldu. Bir odayı ameliyathaneye tahsis ettim. Duruyor. Ben de onun üzerine yürüdüm. «Eğer sen namuslu bir adamsan.şıkır şıkır birkaç yüz bin lirayı alıp. Bu bana ne muamele ediyordu. Ayağa kalktım ve: . şimdi bu ne perhiz. Bunları yatak çarşafı yaptım. Refet'in sağ eli cebinde.. Zabitleri ve ağır yaralıları da buraya aldım.Ilâç nerden alacağız? Para da yok. ne yatak var. Sanayi Mektebinde bezler buldum. Her yatağa üç yedek çarşaf yaptım. Bez kırıntıları.

fakat Porsuk Suyundan şimale doğru. Bir şiir okuyor. Oradan her tarafa aynı mesafe var. Anlamıyorlar. Müteharrik bir sistem takip ediyorlar. Sakarya Harbi-nebaktığı. Bazan ciddî ve facialı bir takım tiyatrolarda bir Piyerro. Anladık ki. ahlâksız. Sersemler bize toplanmak.«Kafaları aşağı» dedim.» «Fakat şişem yok» dedi. «Bekle! Başkalarını da getireyim. Alâ. Zaten Yu206 nanlılar da buraya geliyor. Zararı yok.» dedi. Bizimkiler yine aldanır. sol cenahımıza toplandılar. Bunları bulup yolluyoruz. Yüz kadar şişe oldu. Hâdiselerle zaten hepimiz yarı asker olmuştuk. Ona işaret ediyorum. mebusları topluyor. Bizimkiler de onlarla beraber cenuba ve şark'a kayıyorlar. Bizimkiler Sakarya'nın şarkında mevzi aldılar. Meclis'in Erkânı harbi oldum diye alay ediyoruz. Yâni sağ cenahımıza taarruz edecek gibi bütün kuvvetlerini oraya yığıyorlar. Şunları bana getirin!» dedim. Sakarya ile bu dere bir kavis teşkil ediyorlar. Okumak zahmetine değmez» dedim. kâh yere oturuyor. Sonra getirdiler de. «Ne yapayım?» dedi. Milletle uğraştığı. Bir kâğıt çıkardı. Gelecek yaralılara vermek için ilâç koyacak şişe yok. Okuyayım» dedi. Hem okuyor. Düşmana göre vaziyet alıyorlar. evvelki muvaffakiyeti onlara aynı plân. Derhal getirdiler.Hüseyin'e söyledim. Kimin şarap fıçısı varsa aldırıp yolladık. Mebuslara söyledim: «Sizden rakı içenler çoktur. iki ordunun karşı karşıya gelişi. Olur şey değil!. Herkes gülüyor. Zorları yine sol kolumuzu bozup bakıy-yetü's-süyufumuzu şarka değil. geldi. Bugünlerin bir eğlencesi de var. Herkes de . sarhoş adam bugünlerde azgın ve çılgın bir halde. Elbet o büyük muvaffakiyet hoşlarına gitmiş. Daima vaziyetten haber alıyoruz. böyle şeylerle meşgul olduğu yok. Keyiflendikçe keyiflendik. Gitti. Bizimkiler de Sakarya boyunca şimale doğru yayıldılar. «Bu gece bir şiir yazdım. Arattım. Yahut der ki.'.Kâh ayaklarıyla dehşetli bir surette yere vuruyor. Bizimkiler de derhal cenuba doğru yayıldılar. Eskişehir . hazırlanmak için bol zaman vermişlerdi. bizimkiler bu sefer gafil değil. Bu kanlı sahnede de var: Tuna'lı Hilmi. HARP BAŞLIYOR Yunanlılar sökün ettiler. Bu dalkavuk. Alâ! Ferahlandıkça ferahlandık. Elimde Erkân-ı Harbiye Haritası var. Yunanlılar yine şimalden geliyorlar. Yunanlılar. topluyorsun.» dedi. Lüzumlu yere kolaylıkla ihtiyat sevke-dccekler. Şunun halini gören mutlaka zırdeli olduğuna hükmeder. Ankara'da şişe bulmak mümkün değil.. Bunu bütün mebuslar söylüyor. Şiir yazıyor.. «Ben meccanen veririm» dedi.Afyon hattında yaptıkları aynı plânı tatbik ediyor. Cepheyi yine garptan şarka uzanır bir hat haline getirmeğe çalışıyorlar ve âdeta getirmek üzereler de. değersiz. . işte bu devre.«Kaçıyorlar. Darül Mualliminde beşyüz kadar yatak. dünya düğün bayram içinde keyfediyor. Bir gün beni yakaladı. Eğlence tarafım tutmuş Dedim ki: «Peki. Ama pek iri şeyler. Otuz kişi kadar topladı. Yunanlılar.. Cephe bir kavis halinde olduğu için. Ismet'in aklı yine oraya saplanır diye ödümüz kopuyor. iki pehlivanın diğerini iyi bir yerinden yakalayıp oyuna getirmek için yaptıkları harekete benziyor. Azli lâzımdı. iyi akıl!» dedi. vermişti.. Yine aynı oyunu oynuyorlar. Beni bir odaya götürdü. Bu hallerine güldükçe gülüyorum. Herkesi güldürür. Bu suretle hastahane de oldu. Askere su taşımak için bir şey yok.. Alâ. kâh küt diye kendini yere atıyor. şimale atmak. Bir taraftan da orduya su fıçıları lâzım. «Hepsini odaya doldurunca kapıyı kapa! Önüne dur! Öyle oku!» dedim. Kapının önüne durdu. «Ne bilirsin!. gittikçe cenuba yayılıyorlar ve Katranderesi boyunca şark'a ilerliyorlar. Rakı şişeleri evlerinizde yığılmıştır. «Allah razı olsun. İsmet yine orduda. okuyor. Hattâ daha şimalden de gözüküyorlar.orada onları da armut toplar gibi toplayıp işi bitirecekler. Keyiflendik. Derken Yunanlılar birden Porsuk'un cenubunda gözüktüler.. Diğer ucu Haymana ovasının üstüne yayıldı. Arkadaşlar etrafıma doluyor. İki ordunun da şimalî ucu Porsuk hizasına indi. bizimkiler ihtiyatları da merkeze yığmışlar. Paskal. okurken de deli gibi zıplıyor. Bu ikinci hastahane muntazam oldu. Soytarı denilen bir veya birkaç şahıs olur. hem de kâh tavana kadar sıçrıyor. Şimdi parayı bekliyoruz. kâh tepiniyor. Sen okurken birer birer kaçıyorlar. lar: Sağ cenahımızda gözüktüler.» «Ya!.» dedi. «Sahi.

Afyon hattında bilememişti. bu kadar kanlan. Yunan'm Çal üzerine ve sol cenahımıza son şiddetli çullanması meğerse 10 gündür söktüremediğini gören Yunan ordusunun ümitsizliğe düşüp ric'ata karar vererek. Düşmanı atacağız» demişlerdi. insan bu hale uzun zaman tahammül edemiyor. hürriyeti. Nefer öldükçe yerine depodan geliyor. neferlerden verilen binlerce şehidler. Ana baba günü yaşadık ve şimdi nasıl bir iğneli fıçıda oturuyoruz. bunu setr içinmiş. tşte Fevzi gayet vahim akıbetli bir vaziyeti kurtardı.Vurup kırıyor ve geriye itiyor. fakat Fevzi aym zamanda başka bir teklif daha yapmış: «Düşman ric'at ediyor. iğne iplik oldum. Böyle yapıyor.. Birer ikişer kaçmak istediler. sarhoşmuş. hep gittik. Her taraftan 207 hücum ediyorlar. fakat karış karış. Ankara'da hastanedeydim. hayatı tehlikeye düştü. zabit telefatımız müthiştir. doğru Ankara'ya girecekler. Düşman. Burada kınlıyorlar. Sağ cenahımızla Sakarya üzerine bir .. Bereket versin Fevzi'ye. Ordumuz.. Bu da onların gayretini gösterir. fakat ismet Eskişehir . Yunanlılar bunun boyunca yayıldılar. «Hadi siktir» dedik. Bunun üzerine Mustafa Kemal umumî ric'at emri vermiş. Bekliyoruz. Kimsede can kalmadı. Hattımızı ötede beride parçalıyor.. Fena sinirliyim. Vaktiyle Balkan Harbi zamanında Haydarpaşa'da Tıp Fakültesi Hastahanelerinde yaralılara ameliyat yaparken. insan tuhaftır. Teslimiyet ile beklemekten başka çare yok. Hakikaten öyle yapıyorlar. Bilhassa sol cenahımızı sıkıştırıyorlar. Bizi tozarlarsa. Yer veriyorlar. Artık hep ölü halindeyiz. Zabitlerin kahramanca döğüşüşleri. Bu harpte zabitlerin gayreti adeta işitilmemiş bir şeydir. Ne haldeyiz. yeniden ordu meydana getirmek için edilen 208 bu kadar emekler. fakat harp için bir iş yapamam ki. ben sonra tâ Sinop'a varıncaya kadar kesilmedi.gülüyor. Artık harp meydanı Ankara'ya bu kadar yanaştı. Bu harbi zabitler kazandırmıştır. Kaçıyorlar. Bunu Mustafa Kemal yapıyordu. Hayatımın en fahra değer işi budur. Katranlı-dere ehemmiyetsiz bir dere. biraz geri gidip yine harp ediyorlar. onun Arnavut ve hususî hizmetlerinde kullandığı yaveri Salih de cepheden geldi. Ric'at emrini geri al!» Ne ise Mustafa Kemal ric'atı durdurmuş. Fevzi bunu söylemiş. Bana cephede gezerken: «Eski kuvveti verin. Gece uyuyamıyorum. Ağzımızı bıçak açmıyor. Kaçmak yok. Sonunda bu dağların en yüksek yeri olan Çal Dağını da aldılar. şehidleri. beriki de dinlemiş. Bildiğim şey değil. Artık çalışırken top sesleri işitmeğe başladım. Hele Ağustos'ta suyu kuruyor. orduya gidip bir şey yapmak iktidarını haiz değilim. Yeniden Türk milletinin istikbali. Ismet'in Eskişehir'deki cehaletini kanlarıyla yıkadılar. Bırakmadı. gidiyor. Bu lekeyi kanımızla temizleyeceğiz. Bir ishaldir beni yakaladı. Düşmüş. Kanlan ile o lekeyi temizlediler. 23 Ağustos 1337'de başladı. tutuna-mıyorlar. fakat mütemadiyen şimale atılıyor. : Ben orduyu harbe hazırlamak için büyük bir gayret yaptım. ilâç ne yapsam kesilmiyor. Ve şark'ta daha ileri de gittiler. ölenin silâhını alıp harbedi-yor. masraflar az kaldı boşa gidiyordu. Gündüz hastahanelerde meşgulüm. karış karış. Birçok yaralı birden geldi. Nihayet dereyi geçtiler. Sakarya Harbi diye anılan bu mühim harpte. Zabitlerimiz arslan gibi döğüşüyorlar. Arkalarını Haymana'ya verdiler. sonra böyle de güldük. Onun gibi Bu Çal Dağının düşmesi bütün ümitleri bitirdi. Zayıfladıkça da insan sinirleniyor. Bu haber de geldi. Mustafa Kemal'in i eşyalarmı denk yaptı. kaburga kemiği de kırılmış. Neferler de aşağı değil. bir taraftan da ağırlıklarını Sakarya'nın garp cephesine alıyormuş. ordumuzu öteden -beriden vuruyor. Meclis'te ne kavgalar ettik. Böyle haller içinde sekiz-on gün kadar harp pek şiddetli oldu. Alınan tedbirler hep benim tedbirimdi. Bunu Fevzi sezmiş ve Mustafa Kemal'e demiş: «Aman ric'at etme! Çünkü düşman ric'at ediyor. Çatalca'daki top seslerini de işitmiştim. Mustafa Kemal ata binmiş. Nihayet biz adım adım çekile çekile Ankara'nın cenubu garbisindeki dağları Yunanlılar tuttular. Bu manevralardan sonra harp. bir şey yiyemiyorum. Bunu yapabilmekle Türk Milletine pek büyük bir hizmet ettim ve bununla iftihar ederim. Haber geldi. Perhiz. Bunu zaten harp başlamadan evvel Ankara'da adetâ çocuklara varıncaya kadar biliyorlardı. Bu ishal.

Harbin son günleriydi. 209 Bizim bu takibimiz Yunan ordusuna panik vermiş. Atları istedim. Hatt-ı . ben de koştum. Meğerse Yunanlılar boyuna ağırlıklarını ve sağ cenahlarını Sakarya'nın garbine naklediyorlarmış. Ordularına yiyecek ve mühimmat yetiştirememişler. Ama. maneviyatını kırmıştır. Hayret! Anlıyamıyoruz. Bizimkiler derhal iki fırka tertip ettiler. İnsan işte böyledir. Onlar da ırmağı geçtiler. Felâket. Bir defa yirmi gün sürmüş. Yunanlılar bir yıl sonra Afyon ve İzmir'de uğradıkları tam hezimete o vakit uğrayıp. Darülmuallimîh ile Millet Bahçesi arasındaki sokaktaydım. Fevzi'nin dediği taarruzu bu sefer yaptı.taarruz yapıp düşmanı geçirmiyelim. Gider. gayet yüksekte bir tayyare. kımıldamaya hali kalmamıştır. şimendifer hattından uzak kalır. Düşmanın hamlesini. Doğrusu pek mahirmiş. Bu suretle Sakarya Harbi de bitti. harbi bize kazandırmış-mış. İSHAL OLAN YUNAN ORDUSU! Meğerse Yunanlılar on gün yaptıklan büyük gayretle cephelerini Ankara'nın cenubuna kadar sürdüler. koyun sürülerinin etlerim . Darülmuallimîn'de ameliyat yapıyorum. Eğer cepheden de iki fırkacağız tahrik edilebilmiş olsaymış... fakat büyük ümit ile tâyin edip gönderdiğimiz Başkumandan bunun farkında değilmiş. bir tane de lisenin yanına düşnllçeri gir. bu harptır. perişan olurdu.. Hattâ rivayetler ettiler: Kumandan da orada imiş. kaçırıldı. Yunan ordusu Porsuk suyunu takip ederek Eskişehir'e doğru ric'at ediyordu. Bunu sonra Times Gazetesi'nde gördük. Herkes kaçıyor» dedi.. Halbuki askerler diyorlar ki. Tam sıcakların şiddetli ve malaryanın da za. Kemafissâbık bu da kuzudur. derhal müthiş korktum ve içeri girdim.. . ric'atlerine vaki olması muhtemel bir hücuma karşı orada kuvvetli bir dündar tu-tuyorlarmış. bıçak sırtı kadar kalmış iken izmihlalden kurtarmıştı. Herkes müthiş yorgun. Bizimkiler sağ cenahımızdan Yunan ordusunun ric'at eden dündarına hücum ediyorlar. Cenub'tan giden kuvvet Yunanhlar'dan bir takım esir ve eşya aldı.Hiç . millî cidalin dönüm noktasıdır. Yaralı zabitler balkona koşmuşlar. manı olduğu bir mevsimdi. Hiç bir korkum yoktu.Havaya baktık. denize döküleceklermiş. şimalden bunların sağ yanma. {J Salimen kurtuldular. Bir iki gün . yemişler. âti zaferin müjdecisidir. düşman Haymana Çölüne düşer. Ağırlıklarını götüremez.. Böyle giderse bütün vagonlar yanacak. büyük bir fırsattı. Naçar ric'ate karar vermişlermiş. Yukandan giden bir şey yapamadı. ken raylara adetâ her adımda bir dinamit koyup hattı harab etmişler. Ordumuzun on günlük mukavemeti. yine sözünü kabul ettiremeyip susmuş. Geçenlerden biri: «Ayol. gın halinde ishal zuhur etmiş. Halbuki Yunanlılar bütün ordularım zaten geçirmişler. Fırkanın biri .» demiş. Hemen aşağı indim. On günden sonra bir sükûnettir başladı. Şimendifer bu suyu takip eder.. Tren yanıyor. ric'at emretmiş. bizimkiler gidince yoluna devam etmişti. diğeri Haymana Ovasın'dan cenuba yanlanna ve arkalarına doğru sarktı. hayvan gibi nakliye vasıtaları yok.. gittiler.) miyeti. Bu taarruzdan bir fayda çıkmadı. mes'ele de o vakit bitecekmiş. Meğerse Yunan tayyaresi bir yangın bombası atmış ve istasyondaki trene tam isabetle indirmişti. Bir yer bulup saklanmış. fakat Sakarya'da ordumuz öyle perişan olmuştur ki. Millî dâvayı. 13 Eylûl'de bittiğine göre t bu harp yirmi gün sürmüş demektir. Maksatları demek. Bizim Eskişehir ric'atında gaflet edip bıraktığımız ve onların girip topladıkları keçi. Bizimkiler de intizar halinde duruyorlar .. Araba. Ekmek bulamıyorlarmış. bize kalır. Yunan askerinde sal. Keçi eti ishal yapmış. yanıyor.j tür. Yunan Kumandanı'nın eşyası da bu meyanda imiş. şimendifer hattından da uzaklaşmışlar. Bu gazetenin o esnada orada bulunan bir muhabiri yazmış. Millî dâvada en mühim harp. Malarya da bunları perişan etmiş. Saniyen ehem. orada harp oldu. Bununla onun nükbeti başlamıştır. Bizim ağa bunu dinlememiş.. Bu taarruz yapılıp Beylik Köprü bilhassa Kavuncu Köprüsü'nü tutsaydık. kimse yok. harp yok. İstasyonda vagon tutuşmuş. ric'atları esnasmda Ankara'dan sevkiyat yapamayalım. Yunanlılar'da hiç bir taarruz yok. arkadaş ve . Çok defa bir insanı cesur veya korkak yapan. kımıldamıyorlar. Meydan muharebelerinin üç-beş günde bitmesi lazımmış. tayyare bomba atıyor. Ancak yanlarda iki fırkaya hareket kabiliyeti verilebilmişti. otomobil. Bir bomba patladı. Nihayet beş altı gün sonra Mustafa Kemal t de anlamış ki ric'at ediyorlar.

bu iş bina allında da olabilir. intizamım takdir etti. Hiç unutmam yirmi yaşlarında gürbüz bir nefer vardı. büyük bir cesaretle uğraştılar. Beynine kurşun girmişti. Herkes bu hastahanelerin yoktan böyle meydana gelmesini.«Hiç nişan alamıyorlar» Hakikaten tayyareler nerede. Yunan tayyaresi bir daha gelirse harbetmek için tecrübe ya{wcaklarmış. Cenazesini kaldırttık. Fakat artık harp bitmişti. İnsan böyle askerlerle iftihar ediyor. Bir lokma ekmeği ağzına koymuş imiş. «Yerden atılıp. BİR SKANDAL! Bir şey daha zikredeyim: Yunan ordusunun gelip gittiği gün bizimkiler derhal Ankara'nın etrafına havaya atar bir takım toplar koydular. işlerine yarayacak müesseselerin yerlerini biliyorlarmış. Balkona koştum. Başmakale olarak neşrettiler. Sağlam vagonları uzaklaştırdılar. Bu iki vagon yandı. orası delik. hem de yaralı tadavi ediyor» diyor.Havada üç tayyare var. Bir bomba da liseye atmış. Sevindi. uçuruyorken topçusuna haber vermiyor. bir de topçuların maharetsizliği sayesinde salimen yere inip kurtulmuşlar.Müdafaa-i Milliye Vekâleti idi. Ne göreyim: İçindeki zavallı memur çay içiyormuş. Yunanistan'm istiklâlinden başlayıp bir asırdır besledikleri malûm helenizmayı kendi elleriyle Haymana Çölüne gömdüklerini.iki grup çıkarmışlar. hedefe isabet etmemiş. Gösterdiler. «Nihayet.yanındakilerdir. Bunların işlerini görmek. «Hemen yolla efendi!» dedi. midesinin alamıyacağı kadar yediğini. Bu Yunan ordusuna mersiye makamında idi. bunun da bu milletin böyle vasî arazi zapt ve idare edecek iktidarda olmadığını ispat ettiğini. Dediler: «Bu vuruldu. bunlar kendi maharetleri. Bu da orada indi. Pek alçakta. Tasviri Efkâr resimlerin altına benim için «Bu adam orada hem siyasî çalışıyor. Zabitlere bunun ne olduğunu sordum. Derken haber geldi. «Bu kaçtı» dedik. etmişler. kayboldu. Demek Yunanlılar Ankara'dan haberdarmışlar. Anadolu ortalarının müstevli orduları uğursuz geldiğini nitekim Haçlıların mühim bir kısmının da Kılıç Arslan tarafından bu Haymana'ya gömüldüğünü bu uğursuzluğa dair tarihin çok şahitleri olduğunu yazdım. Ertesi günü ise bir bombardımandır başladı. Bana da rica ettiler. «Hadi iyi oldun. . Tayyarelerde işaret yok. Adetâ evlerin damları üzerinden uçuyor. Bütün harp müdde-tince yaralılar ile meşguldüm. «Oğlum! Hacet kalmadı.» dedim. Ameliyat yaptığım zabitler fotoğrafçı getirtmişler. geceli gündüzlü üç gün yedi. Hele istasyona koşayım» dedim. Hiçbiri vurulmamıştır. Dedik: «Bu da gitti. Pansuman değiştirmekle meşgulüm. bizimkiler bombardıman ediyor» dediler. Tayyare. Eğer bunlar diğer vagonlardan ayrıl-mazsa. Binden ziyade yaralı birden geldi.Makasçılar ve diğer bir kaç amele. onlar da yanacak. Cepheye gidecek misin?» dedim. bu sebeple hasta olup kustuğunu. Birkaç kişiyi toplanmış buldum. «Peki» dedim. Kurşunu çıkardım iyi oldu. Bunda ayıp bir şey var: Topçumuz. Refet de gelmiş. bir bomba da bir tavlaya atıp savuşmuştur. Bizim yaralı zabitler de orda. bizim tay¦: yareyi bilmiyor. Orası o vakit. Muhtelif nâsiyelerden birçok kurşun. Ortalarına aldılar .Bunları sonra Tasviri Efkâr Gazetesine gönderip neşrettirmişler. O da hayretle söyle210 miş. Havada ötede beride beyaz duman oluyor. iştihası büyük. Meğerse tayyareler bizim imiş. Yanan vagonların kancalarını çıkardılar. İki vagonun işi bitmiş. Şükür iş bununla bitti.» Bir tanesi yükseldi. Çıkardığım kurşunlan bir camekâna koydum. «Makasçıları arattım. Tayyaresine işaret konmamış. Bu kadar top ve tüfek yaylım ateşi beş para ! etmemiştir. Bunda Yunanın dâülmezebe uğramış. Biraz sonra at geldi. Bu bomba mektebin yanına düşmüş. Bir makale yazıp Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine gönderdim. Topçular bunları düşman tayyaresi zannedip ateş . ilerledi. bu dumanlar nerede? «Bu tayyareler nedir?» dedim. patlayan şarapnellerdir» dediler ve ilâve ettiler. Bombadan bir parça kaburga kemiği arasından girmiş.» Alkışladık. Bir tanesi Etlik tarafına doğru gitti. Dörtnala vardım.Ora ahalisi bu tayyare üzerine her pencereden tüfekle ateş ettiler. «Beni çabuk iyi et! Gideyim gâvurlarla döğüşeyim» diyordu. misket. Sonra bu işi tertip eden Müdâfaa-i Mil-liye'dir. «Üç Yunan tayyaresi gelmiş. fakat midesi pek küçük bir mahlûk olduğunu. Yandaki vagona girdim. Tayyarenin bir tanesi amudî bir surette istasyondan ötede kıra indi. şarapnel parçası çıkardım. Bîçare ekmeğin yansı ağzında yarısı dışında öylece ölmüş. Doğrusu çıkmağa tereddüt ettim.

. birine ben bindim.. Aynı zamanda bu hezimetinin kendi eseri olduğunu da itiraf ediyor demektir. O mühim müzakerede ne olduydu.. Afyon -Eskişehir bozgununu Yunan Ordusunun üssülharekesinden mahsus uzaklaştırmak için bir tertip olarak gösteriyor. O dersle Ankara'nın kargaları bile öğrendi.> Buna derler kör döğüşü. Tebdil-i hava ve tedaviye muhtacım. '" Sahife 282 de «Sol cenahımızdan ihata edeceğine hüküm vermiştik.. şan kazandı. 212 ALTINDİŞ OLAYI . Hem de dört milyon lira. Mebuslar bu zafere ait hatıra olmak üzere Yunan tüfeği istediler. Müthiş bir yekûn!. Hemen Sinop'a gideceğim. Ne yüz!. Sakarya Harbine Mustafa Kemal ne diyor? Bir de ona bakalım. Mustafa Kemal bu sahifelerde (.. Nutkunda sahife 388 den itibaren bunlardan bahsediyor.. Benim zaten bir filintam vardır. saçmalamak ve yalanla ilgili beş kelime metinden çıkartıldı.2 ilh. Va-. Bu iki tüfeğin birçok fişekleri de var.. Bunu daha Yunanlılar Sakarya'ya gelmeden evvel Ankara'da çocuklar bile biliyordu. Zafer şerefine ona da izin aldım. Dünya bu!. Imalât-ı Harbiye dipçiğine adlarımızı yazmış. Bize birer tüfek verdiler.. Başkumandan olmak istemeyen. Bu filinta güzel bir tüfektir. Diğer sahifelerde hep kendini medh.. Koç Bey Ankara'yı basacağı vakit almıştım... Bu ric'at emrini Ismet'e kendisinin verdiğini söylüyor... Başkumandanlığa tayin işine. Ve ordumuz in-hilâl edip. bir kumandanı uşak gibi oynattığını da itiraf ediyor... Gazilik hadi..... emirleriyle tedbirler aldığını söylüyor.. Kimbilir neler 1 görmüş? Kaç harpte bulunmuş.. Bu tüfek filintadan daha iyi.. Bizim atın birine o bindi. Mustafa Kemal Ankara'ya geldi.)... Yola revan oldum. O da kendini beraber sılaya götürmemi rica etti..)imahzdır. Bu ne vahim yalan. Etmez. Yeni oldu. şimdi ne oluyor? Binlerce insan öldü.) bunu te'vil etmek istiyor. Başkumandanlık meselesi hakkında söyledikleri de (. •..» diyor. Sonra Yunan Tüfeği ile de Sinop'ta ve Ankara'da nişan attun.. Şimdi Eskişehir . Düşmanı üssülharekesinden uzaklaştırmak için böyle müthiş bir bozgunluk mu yapılır. Nihayet gaziliği aldı.Afyon bozgununa.ayî isabetimizi gösterdi..... Moskova'ya götürmüş ve yine ge-1 tirmiştim. Zaten bizim hanım da sabırsızlıkla beni bekliyor... Nutkumda mevcuttur. Para ne olacak?. Kendi kendine istiyor.. Artık benim işim de bitti... Kendisi Meclis'in kararı ile bunları icra etmiştir.. 1.. Fakat dipçiği yara içinde. Millet Meclisi'ndeki müzakereye. vah yazık!. Büyük bir istikbâl ile karşılandı. Mustafa Kemal'e mürailik eder. Bu bir müthiş bozgunluktur. Meclis'ten gazilik unvanı ve dört milyon lira mükâfat istedi... Tunalı Hilmi. Fakat hepsi (*) Söylemek. Pek hastayım. Mustafa Kemal şimdi döner dönmez.' neli tüfeği verdi.. o kaç kişi öldürmüş? Sinop'ta dipçiği düzelttirip cilalattım. Her işi böyle ise... adetâ sıfıra müncer olmuştur. Fakat edemiyor.Onu sen Eskişehir-Afyon harbinde bilmeliydin. sonra da ric'at emri verip kaçmağa hazırlanan. Bunlar bütün benim tedbirlerimdir. Aleyhime bir şey olsaydı bağıra bağıra bahsederdi. Onu kullanan kaç kişi ölmüş.. Biz de bunun böyle olacağını Meclis'te söylemiştik... (. Diyecek yok.. Onun hatırası idi. kendine şeref vermek. Bu adam doğruyu (....... Bununla bir de askerî işleri de yaptığını. Tak-ı Zaferlerden geçti.). Şiir yazdığı için Mustafa Kemal ona bir Luis maki. Bir kumandan mesuliyetini deruhte ettiği bir ordunun işini resmî bir vazifesi olmayanın keyfine nasıl bırakır? O adamda hiçbir izzetinefs yok mudur? işte ismet de böyledir.. Mebuslar yine köpürdü.... Millî Cidalin iki aziz hatırası olarak bunları Sinop'ta saklıyorum. Türkiye yeniden kurtuldu. Benden ' hiç bahsetmiyor. Sinop'lu Hacı Ömerzâde Hacı Murat da Ankara'da asker. Adetâ ayakta duracak halim yok. Fakat para vermediler.. Yunanlılar'in tü211 fekleri pek iyi imiş meğer. Aferin Refet'e!.

yapacağız. bir noktayı hatırlatmak isterim. Mustafa Kemal. Efendiler. Müdâfaa hazırlığına büyük sekte vuruyordu. ortalıkta büyük bir bedbinlik vardı. Fakat. Ve ne (. Başka bir marifet ve iktidar göstermedi.. ferasetim. Bakalım nereye kadar varacak. «Türk tarihi için mühim vesikalar» diyor! Hepsi sıfır. Asıl beriki utanmıyor. ümitsizlikten Ankara'dan kaçıyordu. Mahmut onun bir mahlûkudur. Bir takım casuslar ve aleyhimizde hareket edenler tevkif edilmiş. Hiç bir noktada en ufak ve en büyük meselelerde milletimi sözlerimle ve hareketlerimle aldatmamış olmakla müftehirim. ama burda tam kibr-ü azamet içinde. Yaptığı hep dalkavukluk. üzerine kuvvetler gönderildi. fikir sahibi bile değil.. sonra Millet Meclisi ikinci reisi. Ben ise o insanlara behemehal muvaffak olacağız diyordum. İtiraf etmek lâzımdır ki. Yunus Nadi ile beraber. Bu adam başımıza bir belâ idi. «Ankara'dakiler gâvurdur. Bir çete teşkil etmişler.. harpten çektiklerinin mesuliyetini sırtında taşıyan bir adam. Dalkavukluk vazifesidir. behemehal düşmanı mağlûp edeceğiz demiştim. milletin zulümden. hem de şerir değil. onu da görüyorsunuz. Akın akın gelen kur'a efradını tutup. Hakkı Beli ic. âletlik etmiş. gece ansızın muhafız jandarmaları yakalayıp silâhlarını almışlar... yâni bu satırları yazdığım esnada.). Böyle gittikçe büyüyordu. ferasetim Milletteki bu istidadı görmüştü. Yaptığı budur. Bu adam kendisine propaganda yapmakla»meşgul. Beni ilk Başkumandan intihap ettikleri gün düşman ordusu Sakarya'ya geliyordu. silâh ve eşyayı da zaptediyordu. Ve Başkumandanlığı kabul etmemek için günlerce uğraşmış. Hem Bursa'da bunlara ne lüzum var. Ankara'yı Kayseri'ye nakilde devam etselerdi. onu da büyük hikmetler diye yazacaklar. Bir aralık Tevfik Rüştü. Yapacağım. Bil'akis. Onunki de. Kibri her gür artıyor. herkesle hoş geçinmek isteyen bir adamdır. Eğer hükümet. Yaptığı daima Mustafa Kemal'in suyunda gitmek. bizi bu adam kesecekti. yapabiliriz dediğim zaman.. Ne ise.. O sözü heyecandan mütevellit bir lâftan ibaret zannedenler bulunmuştur. beni rezil olsun diye Başkumandan yapmak istiyorsunuz» demişti.Beni Padişah yolladı. Şu «Aklım. Mustafa Kemal'e âlet olarak müthiş komünist idi de.Burda diğer bir vak'ayı zikredeyim. bu damı yalan? dedikleridir. Şimdi.» adında bir Çerkeş baş olup. zahîr olmuş.. Düşmanı mağlûp ettim. Koca Türkiye'yi inkırazın uçurumuna atan beş-on ittihadçı kodamanına bu adam on yıl dalkavukluk.» Hakikati ben yazdım... Bu adam Ankara'nın şarkında ve pek yakınında yolları kesti. DOKTOR ADNAN VE HALİDE EDÎP Doktor Adnan iptida Sıhhiye. 213 Bu ne gurur? Hem de kof (. Kimseye fenalık etmez. Velinimetine hizmet ediyor. O celselerde Meclis'te asla düşmanı mağlûp edeceğim dememişti... Zavallı Türk'ü rezil edip duruyorlar. «Ümid yok. Bu adam burda ne diyor. Başında kırmızı güneş şualarıyla süslenmiş ve çerçeve içinde bir yazı var «Büyük Gazi'nin henüz neşredilmemiş hasbıhâl ve nutukları» deniyor.. istanbul'dan Milliyet Gazetesi geldi.-. ona muhalefet edenleri yumuşatmak ve yola getirmeğe çalışmak. Firarı asker buldukça kendine uyduruyordu. Güçlükle tenkil edildi..) Nutkunda bu kadar azmamış. Onlar için kanlarınızı dökmeyin.. Mahmut'un ki de şarlatanlık. (*) Şeytan anlamına gelen bir kelime metinden çıkartıldı.. Elinden . Evinize dönün» diyor.. Fakat zeki ve oldukça malûmatlı. Bunları harp başlayınca Ankara'ya. Baktım Mustafa Kemal Bursa'da bir nutuk da söylemiş. Bunlara «Altındiş. Galiba yakında eski Roma'lıların diktatörleri gibi Tanrılığını ilân edecek.. Sakarya üzerine bir nutuk imiş.. Ne derse onu yapmak. Eskişehir Hastahanesinde imiş. Siirt Mebusu Mahmut bunlara bol propaganda yapıyor.. milletteki bu istidadı görmüştü». gördünüz. Zaten lltihadçılara da aynı şeyi yapmıştır. oradan Çorum'a sevkediyorlarmış. Bu adam yumuşak başlı. Dahiliye Vekili.. Ayyuka çıkarıyor. Elâleme karşı ne çirkin şeyler. )ce sinir(. Gelen cephane. Bunu da buraya ibret için hulasaten naklediyorum: «Millet'le temasım benim için en kıymetli bir feyiz ve ilham şulesi oluyor. Bir daha Ankara'dakiler için harp etmeyeceklerine dair karıları üzerine talak-ı selâse ile de yemin ettirip geri yolluyor. inkıraz felâketinin. Bu sözümü şöyle böyle ortaya atılmış bir söz telâkki edenler olmuştur. behemehal onda kanaatim vardır. Deveyi tuttu bir yılan. Aklım.Galiba bir iki yıl daha geçerse bu adam aksınnca.

Orada bıraktık. Muhid•'' din Paşa (şimdi Mısır Sefiri) orda kumandan. Kastamonu'ya geldik. bir daha. Kimi Halide ile birleşince Adnan'ı ailesinin reddettiğini. Zabit kaçtı. Koştum. Bilmezsiniz ne hınzır eşkıyadır. Adnan geniş adamdı. kan yüzünü. Bir aralık bir kıyamettir koptu. «Ben jandarma zabitiyim. arabaya uzandım.» dedim. onun arkasında da ellerinde tüfek beş altı jandarma koşuyorlar. Kimisi Halide'nin «H. Hepsi bir şey değil. ölüyor. «Zevcesi olsa Halide Edip diye babasının adım taşımaz.. Hem de tırnak kakıyor. «Aman beni bu zalimlere teslim etme» diyor. Usul budur. Kaçan adam: «Öldüm.. Mecrûhda ses yok. Bu eşkıyadır. Ne ise şehre girdik. «Bunu arabanın yanına götürün» dedim. Bir araba tutup yola devam ettik.. Vaka ve manzara aklımı başımdan aldı. Halide defantazi ve (. Kimi Halide'nin babasının yalıudi olduğunu. Halimi unutmuşum. Biraz sonra: «Sen kim oluyorsun ve ne hakla beni dövüyorsun?» dedi. Mebuslar en ziyade onun orduda dolaşmasına kızıyorlar. Bir çukura düşüp gitmek mümkün. Eski kocası zamanında nasıl Halite Salih adını taşımış ise.C. Kafası bu deyip sopasını vurdu. Metresidir. Nenin nesidir bilmiyorum. Bütün müntehib-i sârülere imza ettirememişler. Yüzündeki kanları yıkadım. Zannettim ki. Baktım bir adam koşup kaçıyor. '"•'' Orada ateş yakar. Taşköprü'den geçtik. SİNOP YOLUNDA Murat'la Sinop'a doğru gidiyoruz. Kara Vasıftır. Pek V hammış. Ben: «Senin vazifen eşkıyayı yakalamaktır. Kimi Adnan'ın zevcesi. Geceye kaldık. Üç kişi olduk. Kâfi görüldü. Karını ordudan buraya getirt de. Bunlar Ankara'da herkesin ağzında. Maiyetinde Sinoplu neferler var. Adnan ile yaşamıyor. bir adamı kafasının pekmezini akıtıp bu hale koyuyorsun?» dedim.. Herif arabanın hizasını geçti. Sakarya Harbinden evvelki meşhur celse-i hafiyede Adnan dalkavukça ters bir lâkırdı söyledi.. «Böyle lâkırdı ile uğraşacağına.. Çay yapar ve içeriz.gelirse iyilik eder. Bir hanın önünde durduk.Görüyorum. Götürürsün adalet onu lazımsa asar. asker rahat harbetsin!» diye bağırdılar.. Murat'la Tahsin de yemek yemek için gittiler. arkasından bir jandarma zabiti elinde kalın bir sopa koşuyor. Yanımda. Bu adam Çer!' -kes Tahsin eşkiyadandır.) meşguller. babacan.. Bir karışık ism-i fail. her tarafım kıpkırmızı boyamış. Mazlumu zalimin pençesinden kurtarmak hissi tabiîsi bende galeyan etti. içtim. Münakaşa ediyorlar. O başka. Gülünç şey. Adnan'ın da bunlara şahid olduğunu söylüyor. ekmek..» dedi.. Benden elli adım kadar bir mesafede zabit yetişti. Öğle oldu.O. Götürdüler. Aldım. Bizim atın iyisi Çankırı'da kaldı. Arabadan atladım... Şimdi aramızda Malta'dan yeni adamlar gelmişti.bana bin dua ediyor. Mendilimi çıkardım. Halide orduda. Rauf. Neferler de gittiler. Mustafa Kemâl. Hele «S» nın peşini bırakmıyor.» diyorlar. pastırma gibi şeyler yeriz. Süt buldurdum. Seni zalim. bir de baktım ki. Mustafa Kemal de. o çadırdan o çadıra gidiyor. seni utanmaz. can kurtaran yok mu?» diye bağırdı ve yere yuvarlandı. Bunlar Fethi. Fethi'yi derhal istanbul'dan mebus yaptırdı.. hem vuruyor.. . Zabitse boyuna hem küfrediyor. herifin kafasından avuç içi kadar bir deri (serime) ayrılmış. Ben: «Sen kim oluyorsun. Jandarmalar da yetişti. Zaten Anadolu'da bütün seyahatlerde öğlen üzeri dururduk. şimdi de Halide Adnan olurdu.. Baktım benim adamların ikisi de gelmiş. bir fiske vurmağa hakkın yoktur. senelerce görüşmediğini söylüyor. Mustafa Kemâl'den onbaşılık almış. hiç danlmadı. Ötekiler zaten mebus. intihap gizlice olmuştur. kılına dokunamazsın. Canım ağzıma geldi. Zabite dedim ki: «Bu nedir?» Cevaba vakit vermeden bütün kuvvetimle suratına bir tokat aşkettim. Halide Hanım Ankara'da pek durmuyor. bizim tarafa doğru geliyor. Biraz da sıcak tutan hususi kaplara koruz. orduda zabitlerin arasında. Herifin kafasından kan fışkırıyor. «Seni zalim!» dedim. Mebuslar türlü türlü bundan bahsediyorlar. 214 yor. . intihap yolunda değildir.» ile macerasından bahsedİ3'or. kimi değil diyor. Yürüyemiyor. Zabit şaşaladı. Gözgözü görmü(*) Yalan ve maskaralıkla ilgili iki kelime metinden çıkartıldı. Sonra yolda içeriz. peynir. kafatası kırıldı ve öldü. Deriyi yerine getirip sıkı bir surette bağladım. Bir tanesi izin alıp kendisini de Sinop'a götürmemi rica etti. Müslümanlığı kabul edişini hikâye ediyor. Yerde yatan yaralı ayağıma sarılmış. Benim • ¦ hâlâ ishalim var. Sütten başka bir şey yiyemiyorum.

Dedim: «Doğrusunuz. O gece rahat bir uyku uyudum. Arabadan bin kere rahat. Avrupa'nın en nefis peynirleri gibi güzeldir. Sinop'a vardık. Hanım evin üst katını pek iyi süslemiş. Beni bir iki saatlik mesafelerden karşılarlar. Atın kafası filân yok. Bir mazlumu. Ya şimdi zabit ve jandarmalar . «Hayır isminizi bilmek lâzımdır. Yalnız henüz tabiatın bize ihsan ettiği şeylerden istifadeyi bile bilemiyoruz. Ve deniz ayağının altındadır. çoluk çocuklar ve babam var. Ankara Sinop yolunu çok yapüm. yeşil fasulye ve sâireden bir turşu yaparlar. Pek alçak uçuyordu. boşuna akıp gidiyor. Evden gördüm. Köhne bir at. Sinop'a vardığım gün bir İngiliz tayyaresi şehrin üzerinde dolaştı. Yoldaşlarım meğerse pek korkmuşlar. Herifi aldı gitti. Ani oldu. Pek korktuk.Biz de biraz sonra yola düzüldük. Bu su mide rahatsızlığı için fevkalâde bir sudur. Arabanın devrilmek ihtimali var. Dedi ki: «Siz benim mülazımı dövmüş. oyluklarım yara olmuş.» «Evet yaptım. Sinop'lular da bizi bütün halk kale dışına çıkmış. yolu yapmış. bize tahsis etmiş. Bol ve güzel yemekler yedim. Ama pek rahvan. Boyabat küçük bir Mısır'dır! îmar edilse pek zengin bir memleket olur. Derken bir yüzbaşı geldi. Oraya oteller ve emsali ile Avrupa menba şehirleri gibi bir hale koymalı. Bunu şişelerle her eczahanede bulundurmalı. yıkadı. Hastalar gidip istifade etmeli. elimde ihtiyarım kalmadı. her vatandaşın vazifesidir. Patlıcandan. Siz vazifenizi böyle mi yapıyorsunuz? Kanun bu mudur?» dedim. Boyabat'a geldik.Şimdi düşünüyorum.. böyle bir su Allah vergisi. Hem yol yok. harbin buhranları beni bitirmiş. Mazlumu zalimden kurtarmalı» dedim. Bir rahatlık duydum. Ama vaka o kadar müthiş ki. Her yerde büyük eşkıyalar gördüm. Bu adama 215 . Güzel yemekler yedirirler. Evet iğne iplik olmuş. Yazık ki. Bu sudan çok istifade ettim. Bunların da başı eşraftan Şimşir/ide Hüseyin Efendi'dir. bu adamı ne yapacağım? Eşkıya imiş. Ata binmekten de kıçım. Af ediniz. Şimdi elli yıl var çok yeri bozulmuş. Hem de ilâçsız. Beyannameler attı. Boyabat'dan Sinop'a bir şose var. Diyorlar ki: «Zabiti döğdün. Bu kadar rahat at görmedim. İsterse mahkeme assın. bir fiske bile vurdurmayacaksınız.Of ne hale gelmişim. Çamaşırlarımı değiştirdi. bir eşkıyayı elinden kurtarmışsınız. Dağ başında böyle iş yapıyorsunuz? Ama bir daha yapmayınız» «Haksızlığa karşı insanın vazifesi budur. Mağlûbiyetler. Fevkalade nefistir. Ve «Afediniz beyefendi! Fakat bir zabiti halkın önünde döğmemeli idiniz» dedi. pislik içindeyim.. Siz ne cesurmuşsunuz. Kaç aydır Ankara'da yıkanmak mümkün olmadı. Yatağıma uzandım. etrafı çamlıktır. Bir iki saatlik mesafelere kadar teşyî ederler. Saçma şeyler zikre bile değmez: «Padişaha itaat edin» diyor. iki üç gün sonra ishalim kesildi. Boyabatlı'lardan gördüğüm misafirperverliği unutamam. silâha davranırsa ne yaparız? dedik. Bu adam hınzır bir eşkıyadır.» «Rıza Nur» dedim. Beni soydu. Bizi çok yormuştur. Eve girdik. «Siz kimsiniz?» dedi. Derim simsiyah. Güzel hindileri. bu zabiti kumandanlığa ihbar etmeyiniz. Boyabat-h'lar bizi ağırladılar. Bu adam ne himmetli. Arabadan ziyade ata biniyorum. Rica ederim.» Dedi: «Beyefendi. Siz jandarmalar insanları dövmeğe mi memursunuz? Bu adamın kafasını yarıp işini bitirmiştir. Çok iş yapmıştır. Gerze'den acı su getirdiler. Başkası zannettim» diyor.»Dedim: «Peki siz de namusunuz üzerine bana söz veriniz. Taşköprü'den Boyabat'a kadar şose yoktur. ben de şimdi anlıyorum. Adliyeye teslim edin. 216 . Zahmetlerine yazık!. Sonra anlatıyor: «Seni tanımadım.» '. Bizim karı beni bir yıla yakındır görmemişti. karşıladılar. kaldı. hekimler hastalarına vermeli. bir zalimin elinden kurtarmak. Birçok köprüleri İtalyan ustalar getirtip. «Peki» dedi. «Ne yapacaksınız? Meseleye ba-kın»dedim. Üstünde kahve iç. Bir tulum peyniri vardır. ölü gibi sönmüş idim. biz sonra ve hâlâ onu tamir edemiyoruz. Oraya mahsustur. Suyun çıktığı yer bir tepede olup. Bunlar sterilize edilse konserve halinde kutulara konsa ne güzel bir ticaret ve servet olur. Hâlâ sap sağlam duruyor. güzel kavun ve karpuzları vardır. alt katları da diğer iki kardeşim. karğir yapmış. Bu suya acı su derler. Görünce dondu. Vaziyetini değiştirdi. büyük adammış? O. Cumhuriyet ricali utansın. O da midemi düzeltti. Merhum Adliye Nâzın Abdurrahman Paşa Kastomu'na Valisi iken başında bulunarak bu yolu yaptırmış.

Hususî kız mektebinden yirmi kadar kız talebe getirttim. Yeniden ameliyathane binası yaptırmıştık. Faust gibi edebî ve musikisi yüksek bir eserin parçasını Sinop'ta sokakta oynarken çocuklar söylüyor. Yanımda idi. Gerze şehirlerinden hastalar vardı. Gündüzleri eve hastalar doluyordu. Kârgir yaptırmasını çok tembih etmiştim. Söyledikleri halk türküleridir. Sevdim. Janet'in Düğünü'nü de matbaaya verdim. İki tarafıma oturttum. Bu bir müşahadedir. ameliyathane akıyor. Sekiz-dokuz yaşlarında bir çocuk gelmiş. Bu sebeple ameliyat yapmak güçtü. Geceleri Türk Tarihi üzerine muhtelif bahisleri halka anlatıyorum. Sinop'ta bu sonuncuyu bilenler r belki üç kişiden ziyade değildir . elimle âlet listelerini yapıp ısmarlamıştım. Dışarda kalıyorlar. Meşrutiyet iptidasında hükümetten tahsisat alıp yerlere linolyum döşetmiş. Kolundan tutup atmışlar.çatma yapmış.» Halbuki bu halk millî türküleri sever. Arası bir müddet geçti. Bunlara bakıyordum. Sakarya Harbine dair de bazı şeyler anlattım. bana itimadı pek fazladır. Hem mükemmel söylüyor. Sandal ile de geziyorum. Halk hıncahınç doluyor. Bir gün sokakta gidiyorum. Konferansları orada yapıyorum. Bu en sevdiğim şeydir. La paratomiler de vardır. Çok şey noksandır. Jandarmalar koyup. Niyetim bütün kışı Sinop'ta geçireceğim. Bu hastane benim isimdir. Boş durmayayım dedim. «Hastalar sabahları hastahaneye gelsin. Ahaliden bazısı da yarım yırtık iştirak etti. Bu da pek sevdiğim şey. Basılan nüshaların diğerlerini de oraya gelen samiine dağıttım. Çocuğun 217 zekâsına hayret ettim. Kabiliyetlerine hayran oldum. Ve oynarken bu şarkılardan birini söylüyor. Yerlerde çimenler zümrüd gibi. ben öğreneyim. Türk'ün tabiatına. Samson ile Daliia'yı bastırdım. Bunları gece konferans yerine getirttim. Bir de Sinop'ta doktorlar sızlanıyorlar. salon dışardaki sofa dolmuş. Teşvik edici sözler söyledim. işte böyle epeyce konferans verdim. Ayancık. Sonra ahaliye: «Bu şarkılar size nasıl geldi? Hoşunuza gidiyor mu?» dedim. Hem de çoğu paslanmış. Bu sebeple onda birkaç fena tertip hatası vardır. Demek alafranga musiki. . Henüz sonbahar iptidası. Ameliyathane ve laboratuvarına kadar her şeyi ikmâl etmiştim. Köylerden. Zevcem piyano ile bunlara musiki öğretti. Tellâl çağırttım. havalar da güzel. klasik musikiden daha muvafık geliyor. Zaten sür'atle yayılması da bunu gösterir. Isıtması da güç oluyordu. Halbuki Türk Klâsik musikisini sokakta çocuklar asla söyleyemez. Baktım üç çocuk sokakta oynuyor. Her sabah hastahaneye gidiyorum elli-altmiş hasta geliyordu. Bir kısmı basıldı. Ben Sinop'ta iken hiçbiri para kazanamıyor. Halâ söylerlermiş.On gün içinde kuvvetim geldi. beni bırakın ki. Keza Ermeniler ve tarihlerinden de bahsettim. Üç defa meşketmekle öğrendiler. Başındaki köylü kız şarkısı ile meşhur Zafer Marşını matbaada yüzer nüsha olarak bastırttım. Sebebi bu havaların çok hoşlarına gitmiş olmasıdır. Burda mühim bir şey anlatayım: Sinop'ta yegâne olarak bizim evde piyano var.Keyiflendim. Okudular.Ben de düşünüyorum. İyi bir şey. Bu konferansların bir kısmını Sinop gazetesi neşretti. Ve Türkçe güfte ile bu iki şarkıyı söylediler. Konferanslar tertip ettim. Alt katın kârgir üstünü derme. Faust'u Türkçeye tercüme etmiştim.» Çocuğu bırakmışlar.Alafrangayı da hiç işitmemişlerdir. Sinop'ta bunlar yapılmıştır. bizim klâsik şarkıları bilmezler. Fakat bu aletleri iyi tutmamışlar. O vakit Said memurdu. Demek alafranga musiki bizim halka yabancı gelmiyor. Orta mektepten birkaç çocuğa da öğrettik. Her şeyi yiyorum. Kızlara birer tane verdim. Sinop ahalisinin hekimliğime. Çocuk demiş ki: «içeri bir takım insanları koyuyorsunuz. bana lâzımdır. Bizim şarkıları işittim. Boyabat. Diğer kısmı sonra ben gidince Sinop Sıhhiye Müdürü Sait tashih etmiştir. Hattâ bir takım hastalar. Hükümete yakın ilkmektep binası geniş ve müsait. Ama hastalardan kendimi kurtaramıyorum. Söylenirken bu kâğıtlardan siz de okuyunuz!» dedim. bir kısım halkı sokmuyoruz. kapıya jandarma koymuşlar.» dedim. Bina belki çöker diye korkuyoruz. Bunlar orda söylenen sözlerden ne anlarlar? Sonra bir takım ihtiyarlar giriyor onlar ne yapacaklar? Yarın bir gün ölecekler. Ameliyatlar yapıyordum. kimseyi sokmuyorlar. Evim gibi severdim. Konferanslar esnasında bir şey de oldu. Girmek için zorlanmış. Getirttim. içeri bırakmamışlar. Zikretmeden geçmiyeceğim: Bir akşam. Hakları var. Bana söylediler. Çocuklar bir ağızdan söylediler. Dediler: «Bize çok hoş geldi. Alâ! Artık ata binip gezinti de yapıyorum. «Şarkı söylenecek.

Patrik'e yazarım. Benden evvel bir gün Yunan donanması gelip. Sinop'u bombardıman etmiş. «illâ seni kaçırayım» diyor. Bunu da Ali Rıza Paşa. sargı. Korkup yanaşmamış. Talih. Ben bir seferine rast geldim. «Canım bu kadar yıl Lokman hekim'in karışısın elbet bir iki şey öğrenmişsin» derler. Bir düziye bu yoldan Ankara'ya bu nakliyatı yaparlarmış. Bu vapur Karadeniz sahili adamlarının vapurudur. ilâçları arasında yolluyordu. Galiba onlardan korkmuş. kurtuldu. Benden bahsetmiyen yalnız Şükrü Paşanın kızı olduğunu söyliyen bir kâğıtla bir Türk vapuruna binmiş. Bu adam eski aile dostu ve kendisi de cidden namuslu adam. fişeğin küllisi İstanbul'da depolarda. Ya bizi esir diye alıp götürürlerse dedik. Kayıklar yanaştı. Yolcuları da denk gibi yakalayıp kayıklarına sokarlar. inebolu kayıkçıları da dünyanın en cesur kayıkçılarındandır. Yatağımı kaldırdılar. Acele bunları kayıklara yerleştirdiler. Liman yok. Paraca da sıkıntı çekmezsin» demişti. Hepsini yarım saatin içinde inebolu'nun dağının arkasına taşımışlar.Tabiî dinlememiştim. insana ibret. Refikam anlattı. Sinop'a Rusya'ya gitmezden evvel gelişimde. Vasil «Ben seni kaçırırım. cephane ve emsali yolluyor.kendilerini hekime göstermez.» Birşey yapmayıp zırhlılarına gitmişler. ömrümde adetâ böyle rahat yüzü görmemiştim. Idare-i maslahat ediyordum. Dünya bu!. Yolcuları sormuşlar. Zevceme «Bize bak» derler. top. inerken yük alıp verirler. tüfek. kardeşi Yuvan ile beraber beni kandırıp istanbul'a kaçırmak için pek ziyade uğraşmıştı. Keyfim yolunda. zabit aramışlar. Ben yokum. Bunları sür'atle karaya çıkarmışlar. Benim de namusuma emin. bir saat evvel gemiyi muayene edebilselerdi. rövelver. Bu sefer yine tutturdu. Denizin sakin zamanı da pek nâdirdi. Orası pek dalgalıdır. Diyor ki: inebolu'ya yanaştık. Evvelce hikâye ettiğim Ziya Gökalp'le beraber Samsun'dan Ankara'ya giderken gördüğüm kervan. Tuhaftır bütün Anadolu Millî Hareketinde milletin işi daima rast gitmiştir. Anadolu'dan İngiliz'lerin topladıkları. Vapurun her tarafı ve kömürlük de silâh ve cephane dolu imiş.. insanın diyeceği geliyor ki. içinde bir top bile yoktur. Fakat çok uzaktan atmış. Bir defa garip bir şey olmuş: Refikam Sinop'a gittiydi. millî mefahirimizdendir. Halbuki bunlar. zabitler de. Zorları zabit imiş. Fevzi ve ismet gibi en iyi iki dalkavuğuna bile pek hisse vermiyor. Çarşaflara sıkıca sarıldık. Ödüm koptu. Bu suretle bu sözleri bana söylemekten de korkmuyordu. bu yatakta uyumak değil. Sinop'a gelirken başlarına neler gelmiş. Uzaktan bir Yunan zırhlısı gözükmüş. Kalktım. Ben de bir fena şey söyleyip kalbini kırmıyorum. Refikamın vapuru kalkmış. Anadolu'ya gönderilirdi.Bizimkiler eski bir istihkâma ki. her şey yolunda gitti. Eczacı Altınoğlu Vasil. Halktaki himmet ve gayreti görmeli. fişek dolu. Türk'ün kurtulması mukadder imiş. inebolu kısmen yüksek bir dağın arkasındadır. Mustafa Kemal nutkunda böyle şeylerden hiç bahsetmiyor. İstanbul'da da itibar görürsün. Şimdi bu hizmetleri hep ve sırf Mustafa Kemal kendine mal ediyor. Eğrisi doğrusuna rast geldi. ders ve vatan yolunda gayret için yazılmaları lâzımdır. Her biri götürebildiği kadar yüklenmiş. Saatlerle zorlandılardı. mitralyöz.Acele «Kalk!» dediler. Bütün ahali de koşmuş. Hakikaten sonradan haber aldım. Büyük dalgalarda kayıkları bir vapurun küpeştesine kadar yükselir. Ne göreyim. Bu hamiyetli vapurcular böyle çok silâh ve cephane taşıdılar. İnsanın hoşuna gidiyor. Hilâl-i 218 Ahmer'in pamuk. Yunan gemisi işaret edip durdurmuş. benim Sinop'a gelmemi beklerler. Artık beni âciz bıraktı. O da: «Ben hekim değilim» der. Bunu işiten iki hasta kadın Sinop'a gelir. «Canım . bu kamaraya giremezdim bile. Top şeklinde ağaçlar koymuşlarmış. Harbiye Nâzın Mersin'li Cemal gibi zâtlar gönderiyordu. Bilsem. tüfek. Bir zarar vermemiştir . Sonra karaya çıkardılar. ANADOLU'YA SİLAH SEVKÎ İstanbul bize bir düziye silâh. Para ile nöbetçilerden. Refikam diyor ki: «Pek korktuk. zabitlerden alınır. bir denizin dibine kadar iner. Sinop'ta çok rahatım. Bir motorla zabit ve neferler gelip vapuru muayene etmişler. silâh da cephane de bulacaklardı. Kamarama gemiciler geldiler . Hilâl-i Ahmer'in bu hususta çok hizmeti vardır. Onlara sordum. iftihar ettim. Böyle mitralyöz bile yollanmıştır. İngiliz ve Fransız askerlerinin muhafazası altında idi. Bu millî harplerde şu milletin gösterdiği ve her müessesenin ettiği gayret pek çoktur. Gülleleri sahile düşmüş.

birgün eczahânesine biri girmiş. Benden ne çıkar. Nasıl minnettar olmayayım? ölünce eczahanesini Boyabat'lı Eczacı Naci Bey aldı. milliyetçe taban tabana zıddız. Mütarekede ben Sinop'a gelince borçları kanuna bakmayıp yine altın olarak te'diye etmiştim. Çok zorladım itiraf etmedi. Cenazesinde bulundum. Vasil onlara meccanen vermiş imiş. Beş altı yerinde yara var. Şahsan pek iyi adamdı. Bugün Ankara'dan bir telgraf geldi. kadını kendisine hürmet ederdi. Rum'luk için çalışıyorsun. Bir Türk'üm. Pontusçularm başı imiş. Evlenmemişti. insanlık ve insanların münasebetleri gariptir. Zannedersem Vasil'i şube reisi Cemal Bey öldürttü. Ben bütün kışı Sinop'ta geçirmek istiyordum. Birbirimize hürmet ediyoruz. eker.» Büyük cesaretti Adam beni Rumluk için kazanmak istiyor ve bana para vaad ediyor. Bunlar hekimlerin fakirlere Belediye Eczahânesinden alınmak üzere verdikleri reçeteleri imiş. biz seni biliyoruz. Ben hudud hârici ve Mısır'da iken. Ve Nutkunda «Meclis bana gazi unvanı verdi» diyor. 220 . hattâ oğullan da. Kaatili bulamadılar. başka şey var. Evine gittim. Sakarya Harbinde ver(*) Mahluk anlamına gelen bir kelime metinden çıkartıldı. Nadide meyveler ve çiçekler yetiştirirdi. Pontuscuları temizliyordu. Bunun için seni kaçırmak istiyorum... Bu adam pek zeki idi..» Dedim: «Vasil efendi yanılıyorsun. kadm erkek Türk'ler de ağladılar. Derhal Ankara'ya . Herkes «Canım bu adam ne oluyor? Neler istiyor? Bunları ne yapacak?» diyordu. Adetâ ağlayacaktım. Eczacı idi. Vasil de böyle gitti. bıçakla vurmuş. Şu adam müthiş bir (.» Dedim ki: «Vasil efendi. Fakat pek dostuz. dedi. Oraya Paris'ten çiçek tohumları getirir. ölümüne sade Rum'lar değil.» diyorlardı.). Dört aydır Sinop'ta idim.Hazır fırsattır diyor. erkeği. Aralarında benim de bir çok reçetelerim varmış.'/ i ESKİ GÜNLER Sakarya harbi bitince ben hareket etmezden evvel iki şey olmuştu. Ben olmasam da Yunanistan'ı bitirirler. Bu dostluğu hiçbir Türk yapmamış.» 'j İmza ı! Hey'et-i Vekile Reisi ¦<• Fevzi .» dedim. Beni çağırdılar. Sinop'un Müslüman'ı.:t maiyye Vekâletine tayin buyruldunuz.. Vasil'i bilirdim. Defterinin arasında yüzlerce vesika çıkmış. Ve yine «Galiba bu adam padişah olmak peşindedir. Fakirlere Müslüman da demez bakardı. Orda çok muktedir adamlar var. Biri mide civarında. teşrif buyurunuz. Sen bir Rum'sun. Yine içini döktü. Halbuki böyle şey kimsenin aklına gelmedi. Şimdiden onlar gibi tuğrasına «el gazi» yazmak için bu unvanı istiyor. Türklük için çalışırım. Rum'u. öldü. Fakat ben Rum değilim.. Eczahâneye yakın bir bahçesi vardı.Yerinize kimi tevkil edersiniz.. Mutasarrıf Zihni mân 219 olmuş. Mühim işleri sen yapacaksın. karnında nezef var. Fikirce. Bunları bırak. Bir şey yapmak da mümkün değil. Vasil «Hayır. Hattâ benden evvel Topal Osman onu öldürmeğe gelmiş. Tebrik ederim. Evvelce de bir Rum'u öldürtmüştü. Yunanistan kazanır. Sen olmazsan iki günde iflâs ederler. «Sen Ankara'ya gitme! Bu adamların içinde bulunma! Bunlar iktidarsız adamlardır. Bu sefer ben evde iken. Sensiz onlar muvaffak olamaz. onlarla meşgul olurdu. birbirimizi ihbar ve imha etmiyoruz. Mustafa Kemal hareket etmeden evvel. Tarih ve epey şey okumuştu. Meclis'ten kendisine gazi unvanı ve müşirlik verilmesini istedi. Belediye Eczahânesinden almamışlar. Pek ciddî idi. Harb-ı Umumi'nin o dehşetinde ihtiyar babama kardeşlerim bakmamış. Vasil her ay kendisine lüzumu kadar para ikraz etmiş..Vasil efendi! Niye zorlanıyorsun?» dedim. Yüzü nadir gülerdi.. Ama bildiğimden müthiş imiş. Sen bunların hatalarım düzelteceksin. Mezarına kadar gittim. En mühim işleri sen göreceksin. «Büyük Millet Meclisince yapılan intihapta sıhhiye ve Muaveneti İçti. Vasil'e gelmişler. bu kanaatin doğru değil.

lttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Avrupa'da mevcut parasıyla kendisinin kalpol alıp Anadolu'ya yollamak istediği halde Talât'ın «para bize lâzım» diyerek razı olmayıp yollatmadığını sonra Nâzım'ın da onu bırakıp kendisine iltihak ettiğini söylemişti. Bütün Meclis «01maz»ı bastırdı. Fransız'lara bırakmıştır. Fakat evvelce de söylediğim gibi zamiri başka idi. Herkes Meclis'te bir daha kızdı ve köpürdü. Küçük Talât da Trabzon'da u zun müddet kalmış. çadır gibi eşyalarını ve biraz da silâh bıraktılar. Ateş gibi. fakat millî dâva bitip Yunan Anadolu'yu alırken bu adam ne dâvada? Hem de bir ecnebi kuvvetle böyle şey yapmanın tehlikesini bilmiyor. bu kendisi ister. Orda zaten. Yâni hükümeti ele alacak. Batum içtimai Ruslar'ın iştiraki ile yapılmıştı. Kuşçubaşizâ-de Sami. Baktım Buillon fevkalâde zeki bir adam. Eskişehir . Enver. Talât'la Enver'in arası pek açıktı. Hasılı Meclis «para veremeyiz» dedi ve vermedi. Çok kafasız idi. Mustafa Kemal.Adana. Ezcümle Kâhya adamlarıydı. Bu işin gayesi: Enver arkadaşlarıyla Trabzon'a geçecek. Tuhaf ve nedense Hamdullah Suphi de telâş ve çok itiraz etti. Diyorlar ki. Şeref ve haysiyetinden bir şey kalmaz. Hattâ sonra Enver'i de imha ederlerdi. Baktı olmuyor. Birkaç gün geçince de «bana Meclis dört milyon lira nakdî mükâfat versin» dedi. taraftarlar bulmuştu. Sakarya harbi esnasında Fransız delegesi Franklen Buillon Ankara'ya Yusuf Kemal ile müzakere yapıyor. Kendi istedi. Beni de davet etti. Nutukta bu para mes'elesini hiç söylemiyor.I diği ric'at emri. arkadaşlarına da nereye gittiğini söylememiş. Maraş Ayintap işgalden kurtuldu. Ruslar aleyhine isyan . Ve Enver'e Rus hükümeti Moskova'da 700 Rus Altını vermiş. «Bizimle hudud işiniz halledilmiş. Ekseriya Fevzi. Hem böyle şey lazımsa Meclis kendi verir. Hattâ Talât'ın İngilizler'e adam olduğunu. Bu itilâfın bir iyiliği oldu. Enver gözden kaybolmuş. Enver Ruslar'a tamamiyle komünist görünüyordu. Yusuf Kemal. Batum içtimai Nâzım'ın bu hareketini tasdik eder. Fransızlar da oralardaki kamyon. Hattâ sonra Rusya'da öğrendiğim üzere «Budinov»'un kumandası altındaki süvari kuvvetleri hududumuza 221 tahşit edilmişti. Doktor Nâzım. konuştuk. Ama İskenderun havalisi Türk'lerini kurtaramayıp. Müşirliğe itiraz etmemişlerdi. Batum'dan dağıldılar. kaçmak için yaverini yollayıp eşyasını denk yaptırdığı da herkesin malûmu idi. Halil zemin hazırlamış. bu itilâfnâme yüzünden bir türlü mümkün olmadi. 21 Teşrinievvel 1338 de imza etmişlerdir. Bu esnada ben Sinop'ta idim. Mustafa Kemal bir müddet uğraştı. Küçük Talât ve daha bir takımları Batum'a doldular. Anadolu'yu te'dip etmek şartıyla sadrıâzam olmağı kabul edeceğine dair İngilizler'e söz verdiğini. Sakarya zaferi üzerine geçmediler.Afyon hezimeti üzerine Enver. Rustov civarında hırsızlar Enver'in bu parasını çalmışlardır. içimden «Kimbilir Yusuf Kemal'i ne kadar dolaba koymuştur» dedim. ölür» dedim.Trab-zon'da yapılacak kuvvet ve Ruslar'ın kuvvetiyle Enver hükümeti ele alacak ve Türkiye'yi komünist yapacak. Bir gün Mustafa Kemal Franklin'e ziyafet vermiş. vazgeçti. para filân istemesin. Bu para aleyhine çok propaganda yaptı. Ben de hattâ îsmet'e Adnan'a söyledim. Ferit. Meclis ise «Olmaz» dedi. Fethi ve Mustafa Kemal de müzakereye karışıyorlar. Olamadı. Ruslar gelirler ve bir daha çıkmazlardı. Enver'in muhibbi idi. Kendisine gidip «isteme! Bütün haysiyetin gidiyor» dedi. âdeti budur. Mustafa Kemal (Sahife 386) da bu itilâfnâme ile çok şey kazandığını söylüyor. Mustafa Kemal bir milyona indi. Fethi. lehine çalışmış idi. Yine «Olmaz» dediler. Sonra yoldan çevirip dediğini kabul ettiler. Nihayet tehdid altında ve kendi adamlarının takrir ve şunu bunu ile gazi unvanını aldı. Enver lehine bu esnada Trabzon'da fener alayı bile yapılmış «yaşasın Enver» diye bile bağırılmış idi.» dediler . Kıyamet koptu. «Ankara ttilâfnâmesi» adıyla yâd edilen Itilâfnâmenin müzakeresine devam ettiler.Franklin Buillion yemek yedik. Sıkılmaz. Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti de bizzat azâsıyla vaktiyle Trabzon'da benim görüşüp anladığıma göre Mustafa Kemal'in şiddetle aleyhtarı.Halbuki bu benim emellerimden biri idi. bitmiştir. itilâf iyice hazırlanmış. Lozan muahedesi zamanında Fransız'lar Ankara ttilâfnâmesi-ne tutundular.Bu sebeple ellerinden İskenderun Türk'lerini kurtarmak. «Canım şu adama söyleyin. fakat sonunda Buillon «imzalamam» deyip gitti. Yok. Moskova'da Enver bana Talât'ın aleyhinde pek çok söylemişti.

iki tarafı da kesiyor. fakat Mustafa . taarruz etmiyorsunuz. Sebebi: Aklı zayıftır. İKİNCİ GRUP VE DARBE PLANLARI Sonra Rauf la epeyce Hey'eti Vekile'de beraber bulundum. Nihayet ikinci Grup-çular anlamışlar. öyle de adını çıkartmış. Yine akıllanmamış. Hattâ büyük değil.çıkarmak için gizlice Türkistan'a kaçtı. ikide bir onun kulağına bir şeyler fısıldar. Meclis'te Mustafa Kemal aleyhine muhalefet arttıkça artmış. Mustafa Kemal yine vermemiş. işbaşında bulundu da hiç büyük bir iş yapamadı. fakat hareketleri hiç öyle değil. Enver hazır oraya varınca. Hey'eti Vekile içtimaında Mustafa Kemal'in yanına oturur. Bu kadar mühim anlarda yapılacak işlerin pek bol olduğu zamanda aramızda. Bunu yine istemiş. SAKARYA ZAFERİNİN ARDINDAN Sakarya zaferinden sonra yine işler eski hamam. Orduyu yoluna koyup. Demek bu adamda mertlikten eser yok. Ondan hizmet bekliyorlardı ve icap ettikçe sevkediyorlardı. Fevzi yine hem Erkân-ı Harbiye Reisi. Ruslar'a oyun edip. didiniyor. Türkmen. Enver'in nüfusundan istifade edip. Üç istifa mühim. Orduyu bırakıp. Bu ümidi zail olunca Basmacı hareketine iştirak etti. Yedi başlı ejderha. O da bermutad emri kabul etmiş. yine almış. hududu kendi lehlerine yaptırmak için bize yolladılar. «al!» demiş.. Bunun hakikati şudur: Ruslar Enver'i kör besler gibi beslemiyorlardı ya. Bunu daima yapıyor. Azerî. Mustafa Kemal'e öyle lâzım. Nihayet ikinci Grup alenî bir surette teşekkül e-dip meydana çıkmış. ona âlet oluyor. fakat daima mağlûp. Hem de İkinci Grupa girmemiş. diğer taraftan da el altından şunu bunu Mustafa Kemal aleyhine kışkırtıyor. Kara Vasıf ı Fırka Hey'et-i idaresine koymuş. Mustafa Kemal yine Millet Meclisi Reisi. Refet de Müdâfaa-i Milliye Vekâletinden istifa etmiş. Bize ne söylüyor Mustafa Kemal'e ne söylüyor ve yaptığı ne? diyorlardı. Fergana da sarp dağlarda Basmacılar adında Türkler'den Ruslar aleyhine kıyam etmiş bir zümre vardı. Hey'eti Vekile'yede istediği vakit riyaset ediyor. bir tane küçük bile yapamadı. Türkiye'yi istilâ içinBatum'a yolladılar. Fevzi'yi yine Hey'et-i Vekile Reisi yapmış. hemen mümkün olmayan bir şeydir. Fevzi gibi biri Hey'eti Vekile 222 ¦ Reisi olacak ki. ordu işlerine bakmıyorsunuz. Hem de çirkin bir şekilde. Rauf u Nafıa Vekili yapmış. Biraz sonra Rauf istifa etmiş. buraya gelmiş keyf ediyorsunuz?» diyorlar. Türkiye'ye geçemedi. cehli de derin. istanbul'da böyle. Kara Vasıf da bunlara iltihak etmiş. işlerin hakikatini Hey'eti Vekile'den saklar. Kendisi «Merdim» der... tkinci Rusya seferimde bu vak'anın tafsilâtını öğrendim. anladığını ve aczini gösteriyordu. fakat hiçbir şeye muvaffak olamıyor. Bolşevik idaresinde Batum'dan Fergana'ya gizlice gitmek. Eski saltanat çok hoşuna gitmişti. Sonuna kadar da böyle olacak. Hakikatte her şey onun pençesinde. Enver yerinde duramayan. Fethi'yi Dahiliye Vekili yapmış. Bu bir sarahatti. Özbek gibi bir takım şiveleri ve yollan bilmeyen biri için asla mümkün değildir. Şu adam müstesna bir mahlûk. Refet'in de zoru daima Erkân-ı Harbiye Reisi olmaktır. Mustafa Kemal'in üç tane kocabaşı var. Rauf ise yine iki yüzlü kılıç halinde. şimdi Ankara'da da böyle. hem Hey'et-i Vekile Reisi. Şimdi de Fergana'ya yolluyorlardı. Bunlar çoktan beri Rusları iz'aç ediyorlardı. eski tas olmuş. Hakikaten bu adamda açık iş hiç görmedim. ona dalkavukça güler. ikinci Grup iyice tebellür etmiş. O da Fırka Hey'et-i idaresinden istifa etmiş. Mustafa Kemal yine emretmiş. evvelce ben Rusya'da iken bana söylediği tertibatı ve teşkilâtı ile işe başladı. Meselâ biz Moskova'da muahede yaparken. Orda zikredeceğim. Benim Sakarya taklidi olarak yine ordunun ahvalini tetkik ve kontrol için bir hey'et intihap ve teşkil ettiler. Bu Sivas'ta böyle. Rauf un hayatı da Mustafa Kemal ile rekabet ve zıddiyet. «Artık uyudunuz. Nitekim sonunda ikinci Grupu da onlardan görünerek aldatmış. Bu adama meşhur celse-i hafiyede söylediğim vakit ettiği itirafı kusurunu. Uğraşıyor. kabına sığmayan bir haris idi. bunları nimet ile teskin etmeği düşünen Ruslar Enver'i oraya yolladılar.. hükümet Mustafa Kemal'in avucunda dönsün. Bir taraftan da Mustafa Kemal ile hoş geçinmiş. Demek bunlar Mustafa Kemal'e muarız. Bu adam böyle. Bu sefer fazla olarak bir de Başkumandan. Mustafa Kemal'in yüzüne gülüyor. Hele Enver gibi yerli olmayan. İki yüzlü.Bunlar Mustafa Kemal'i fena sıkıştırıyorlar. Bunlar Rauf a «iki Yüzlü Adam. îllâ bir baş olmak istiyor.

Böyle bir vaziyette Mustafa Kemal'e darbeyi vurmak kolay ve mümkün. Hasılı ekseriyet şimdi Mustafa Kemal'in şiddetle aleyhinde. Haricî düşmanla muhatabız... yapar. kurar. bilâkis çok geçti. Bu pek sersemce ve hem de pek tehlikeli bir iş idi. Hem Mustafa Kemal'in (.Işte bunlar da böyle.. Başkumandanlığı zorla kabul ettirmişiz.. uyuşuk.. muhalefet edenler içinde değerli bir reis yok. Fakat ordu ikiye ayrılır ve çarpışma uzun sürerse işte o vakit millete innellahi ve inna ileyhi raciûn'dur.... Rauf ikinci grupu darbe-i hükümete teşvik ediyor... Yalıut istinkâf ediyorlar.. Meselâ Yunan cephesini bırakıp «radikal (!) bir hükümet olmak üzere Ingilizler'i Irak'ta vurmak lâzımdır» diye tutturmuşlar. Mustafa Kemal gidip de yerine kim gelecek? ismet mi. «Orduyu oraya sevkedip Irak'ı zapdedelim» diyorlar. önüne durdular. Sonra bu herif en can alacak anda ricat emrini vermiş. Bir vekil intihap olunacak. ordu iki takım olur birbirine vurursa. lekeli biri.... dalavere ve kötülüklere alet olmak anlamına gelen altı kelime metinden çrkartıldı.. Refet mi? O bir palyaço. olmuş.. işte bu esnadadır ki.. biter. başta herşeyden evvel Mustafa Kemal'i izale edeceğine.. Binaenaleyh lekeli... Hususî ahlâkında da öyle şey var ki.. insan öyle bir günde derhal kabul ederdi. Zekâsı Mustafa Kemal'den aşağı. Mustafa Kemal namzet gös termiş.. rezillik. Ya kuvvet... Darbe-i hükümeti iki üç kişi düşünür. Gösteriyor. kanunen namzet göstermek Mustafa Kemal'in hakkı. Yazık ki bu hale gelmiş olan İkinci Grup makul işler yapacağına. Denmesi lâzımdır ki «Ne nankörlüktür?» Fakat meselenin iç yüzü var. milyonlarla paralar mükâfat istedi. Meclis onun namzetini reddediyor. iyi ama.. fakat hep söylenmiş şeylerdir. «bu haktan vazgeçiyorum.. Rauf mu? Ismet'ten de aşağı. Bir defa herkes bundan dolayı Mustafa Kemal'den buz gibi soğumuştu. Ordunun Irak'ta bir şey yapabileceği de kat'î değil. ekseriya saçma şeyler ile uğraşıyor. Mütehakkim-i vahide halini almış olan evde telâş ve bu vaziyet 223 içinde. Meclis istediğini intihap etsin» demiş....) olmuş. Sakarya zaferi gibi mühim ve hayatî bir zaferin arifesinde Başkumandan'a böyle yapılıyor.. Hırs ateşinde o da onlar gibi yağlı paçavra halinde yanan biri. Sonra bir mühim şey daha var. Orduyu Yunan'm önünden alıp ve bir kısmı çeker Irak gibi uzak bir yere yollarsak Yunanlılar Anadolu'yu bir baştan öbür başa istilâ eder. bu şerefe lâyık değildir. O da Mustafa Kemal'e âlet.. bitirir. Zabitlerin kanları pahasına Yunan ordusu def edilince Meclis'ten gazilik. iş bir günde biterse bal şeker.. bunu bana başkaları söyledikçe onlara: «Aman böyle bir şey yapılmasın!» Nasihatini verdim.. ikinci Grup da Meclis'te seve seve işin kanunî kısmını yapar. Bunun usulü budur. Yapsa da faydası yok. Meclis istizahla Sıhhiye Vekili Refik'i düşürmüş.. böyle olmaz. soytarı. cehliyle beraber entrika. Bu iş aklımdan geçmedi değil... iştirak etmiş. Başkumandan lâyık bir adam değil.. Askerliği de pek aşağı. Teşriî bir grup bunu nasıl yapacak? Siz birkaç kişi bir taburluk kadar bir kuvvet elde ediniz. Son haddinde (.Fakat daima ben kendim düşündükçe. O esnada ben Melis'te bulunmadım. Bunları Meclis biliyor. .. isterlerse Erzurum'a bile varırlar. bir mülâzimlik bile ona çok..Kemal'e muarız bir çok meb'us daha var. bir kuzu. Namzet gülünç bir halde kalıyor.. Mustafa Kemal ne derse iyi veya kötü reddediyorlar.. Bilmem bunlar ne dereceye kadar doğru..Tabiî böyle bir adamı nasıl sever? Ona yapacağı muamele tıpkı budur.. O da namzetliğimi kabule mecbur olmuş. Benim bunlardan haberim yok.. fuhuş. o. bitmiş bir iş fakat.. bir takım askerî kuvvetleri buna hizmet ettirir. Sivillerden (*) Ayyaşlık. Muhalifler ekseriyeti yapıyorlar.) ve emsailini de biliyorlar...Çünkü. Cehilde onlara üstâd.... Sonra Ankara'ya dönünce öğreniyorum.. eşyasını bağlattı kaçıyordu. Bundan pek korkuyorum. Meclis beni intihap etmiş. işi mükemmel yapm. . Hasılı Meclis Mustafa Kemal'in tahakkümünden kendini kurtarmış.. Hem pek aşağı biı kabiliyette.. kendime. sulhsüz bir ân yaşıyoruz. Namzeti intihap etmemişler.. Bu âcizleri görünce insanın kalkıp böyle bir işi kendisi yapacağı geliyor.Sonra mebus arkadaşlardan dinledim.. Aciz kalmış. müşirlik.. Fevzi mi? inisiyatiften ân. hırs ve yalanda ondan hiç aşağı değil... .. ve iki yüzlü.

Ciddî bir tedavi ihtiyacınız lüzumunu da kabul etmekle beraber Hey'et-i Vekile meyanında ifa buyuracağınız vazife-yi mühim ve vaziyet-i hazıramızda sebkedecek hizmet ve muavenetinizi elzem gördüğümden Ankara'da mümkün olan her türlü tedavi ve istirahatınıza rüfekaca da yardım edilmek üzere her halde teşrifinizi ve hareketinizin 225 makine başında inba buyrulmasını rica ederim efendim. 26. Bahane ediyorum. «Hayır. Aldırmıyorum. Bu da üç günde olacak imiş?!. «Olmaz» diyorum. Tabiî onlar da mutasarrıftan hasta olmadığımı öğrenmişlerdi. Meclis Reisi hep ısrar ediyor. Cevap ver» diyor. Küçük Said (Yusuf Kemal) gibi insanlar ile çalışacağım da ne çıka-cak?»diyorum. fakat onu da ben yakından bilmiyorum. Gözümde Ankara bir lâğım halini almıştı. «kabul et» diyorlar. cevap vermiyorum. Mustafa Kemal bir telgrafla kabul etmemi rica etti. Aldırmadım.1337» Benim hastalığım filân yok.. sizi biz meb'us yaptık. Bir düziye telgraf çekiyor. ben diyeceğimi dedim.) bu hususlarda bir takım safsatalar söylemekte. Günler geçiyor. Vekil olman Sinop'un şerefidir.rı 28. gel!» diyor. Böyle bir şey gelmiş. Az zamanda çalışabilecek hale gelebileceğimi bilseydim sade bir müddet-i kasîre için daha ruhsatınızı rica ederdim.1337 . 26. Mustafa Kemal ısrar ediyor ve makine başında mutasarrıfı sıkıştırıyor ve benden makine başında cevap bekliyor.. Onun üzerine Mustafa Kemal'den şu cevabı alıyorum: «Sıhhiye Vekili Dr.224 ortada kimse yok.» Büyük Millet Meclisi'ne de Sıhhiye Vekilliğini kabul etmediğimi bir telgrafla bildirdim. iyisi mi böyle gitsin.. Cevap bile vermedim. Ahaliden eşraftan bir takım insanlar bizim eve dolmağa başladılar. Mutasarrıf Zihni uğraşıyor. Hasılı Mustafa Kemal atılınca kimin geleceği ve onun ne olacağı malûm değildir. «Ayol adam makine başında bekliyor.» isterse beklesin. Ben de «istemiyorum» diyorum. «Yahu sen ne adamsın? Vekillik veriliyor da atıyorsun. Fakat maatteessüf rahatsız ve ameliyata muhtacım. Gittikçe de kızıyorum ve «Kuzu.y Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ^ Mustafa Kemal» r< Zihni beni sıkıştırıyor. Hele Kuzu'nun riyaseti altındaki bir kabinede azâ olmak nefsime hakaret gibi geldi. Mustafa Kemal (Sahife 392 ilh. RIZA NUR TEKLİFİ KABUL EDİYOR Arası iki gün geçti. Bu suretle kurtulurum diyorum. Hastalığınızdan pek müteessirim. Herkes ise buna can atıyor. Diyorlar ki: «Vekilliği kabul et» «Canım size ne? Bu benim bileceğim şey.1337 şifreye. milletin kafasını düzeltecek. Rıza Nur Beyefendiye mahsusdur. Mustafa Kemâl'in İsmet'in yüzünü görmek bile canım istemiyor. Askerlerden belki Kâzım Karabekir lâyık. Kararım kat'i. . .12. Vekillik red edeni hiç görmedim» diyor. O meyancı damı? Her vakitki gibi «ille kabul et. Bu sefer Adnan meydana çıktı. RIZA NUR BAKANLIK TEKLİFİNİ REDDEDİYOR Gelelim bizim Sıhhiye Vekilliğine. Çoğu zekâsı basit ve yobaz ruhlu diyorlar.12. nihayet Mustafa Kemal'e şu telgrafı da gönderdim: «Mingayrül yakaza namzet irae edilmek suretiyle hakkı âcizânemde izhar buyrulan teveccüh ü sâmilerine arz-ı teşekkür ederim. Benim niyetim uzun zaman Sinop'ta kalmaktı. Güya hikmet saçıyor. Bütün Millet Meclisi ri-yaset-i sâmiyesine de arz ettiğim gibi muhtac-ı tedavi oluşumun beni maiyeti devletlerinde i'fayı vazife şerefinden mahrum etmesine pek müteessifim. işte bu hususta ki mülâhazam hep bu idi. Ben istemiyorum» diyorum. «İcra Vekilleri Hey'eti Reisi Fevzi Paşa Hazretlerine Müstahak olmadığım halde bu âciz refikinize karşı ibzal buyurduğunuz iltifat ve tavsiyeden pek çok mütehassis ve müteşekkirim. Halbuki tahmin-i âciziye göre tedavim en az iki ay süreceğinden bu vazifeden affımı ve evvelce arzet-tiğim gibi dört mah müddetle Avrupa'ya azimetime müsaade buyrulmasını istirham ederim efendim.12. ders veriyor. Kabul etmem» diyorum.

Sonra hepimiz boğuluruz» dediler. Memleketine hizmetler edersin. Bir takımı gidiyor. Gitti. öyle bir mezbele halini almışki. iyi hanelerde misafir ediyorlar. köprü üstünde pek çok. simsiyah bir keçe. Becerdi ve beni kabule mecbur etti. Sonra anlattı. araba çamura saplanıyor. Bu hanlar hep böyle olurmuş. Hak bizimdir. ben burada yatamam!» dedi. «Niye deyip hiddetlendim. Arabaya böyle sığabiliyoruz. yırtık. Mutasarrrıfı çağırttım. Su fazla geliyor. Dedim: «Kabul ediyorum.. Günler de kısa. kabul etmiyörmüşsün. Hakkı var. Bir kerevet. Dönmek . iki hizmetçi kız. Döneceğiz. Topraktan ve sade. Bir gün erken yola çıkıp. Benim bir muşamba paltom vardı.Ama cendereye sıkışmış gibiyiz. Şoseler de bozuk. O da. Dinlemedi. Müslüman temizdir deriz ama. Memnun idi. Bu bir terakki idi. Baktım hakları var. Kızları kendi arabalarında yatırdık. Söktüremeyip kalıyor. zemin katı bir şey. Hanımla yanyana uzandık. Köylüler şehre dolmağa başladılar. az zamanda yanımız ağrıyor. Daha kapısından girip görünce ok gibi dışarı fırladı. Aciz kaldım. Hiç olmazsa insan bit. Arkasından Bitlis'e vali tayin edildiği emri geldi. Oraya telefonla haber verildi. Bazan atlar çamura karnına kadar batf^or.arabalar dolu. Zihni beni kabul ettirdi. Kabul ettim. bacak da kazık gibi. Rüzgâr da var. Dirayetli adamdır ve çok sevdiğim iyi bir insandır. Gelen vapura gizlice binip. Karakıştayız^ Anadolu'da yazın nasıl olsa seyahat edilebiliyor. Murabba olup. Bizim hanım da işe girişti.yalvarıyor. Aldırmadı. Fakat Sinop'un mutasarrıflığı Bitlis'in valiliğinden çok yüksek idi.Çıktı. Köprüsü yok. Odayı gösterdim. çektirdi. Her ırmak üzerinde köprü yok. Zihni kıs kıs gülüyor. Bu. basmak değil. Ben de yazdım. Galiba bu işin mükâfatı. Biz suya varıncaya kadar zifirî karanlık olacak.. Ahali bu adamı canını verircesine severdi. Kabul edeceksin. Bu adam çok dirayetli validir. Yazın bir konaktan öbürüne altı saatte gidilirse şimdi çamur yüzünden 10-12 saat sürüyor. Arka üstü yatmak mümkün değil. Meğerse ben adem-i kabulde ısrar edince ve kendi ısrarını dinlemeyince Ankara ile sözleşip halkı bana musallat etmişler imiş. Ömrümde böyle pislik görmedim desem caiz. Zaten soğuktan kol. Dahiliye Vekili Fethi. Bilhassa eşrafın dediği doğrudur. hattâ insan pisliği. Trabzon'a savuştu. Hası226 lı bin zahmet ve meşakkat. bin hayat tehlikesi. manzarasını görmek insana gasiyan veriyor. üstünde pis.. Tuhaf bir şey oldu. Altımız rahat değil. Onu geçeceğiz. «Hakkın var. Bulunduğumuz yerde eski bir han var. katırlar. arabada yatalım» dedim. Yollarda bizi yine istikbal. Arabaları avluyu soktular. Hana yanaştık. Geliyorum. Battaniyelerimiz vardı. uyuz ve sair hastalık almaz. Ortalık kararmağa başladı. Yan yatıyoruz. Karanlıkta bu suyu geçmek pek tehlikelidir. Arabaların üstünü bunlarla iyice örtüp bağladık. insan arabanın hareketleriyle bütün avlu yoğurulmuş. şuna bakın. Kar da yağıyor. ben bindik. Hancı bir oda gösterdi. Baktım mezar gibi basık bir şey. Zavallı istemedi. Karakol sudan sonra yarım saat ötede. bir taraftan da yağmur ve at. ortası avlu. ben de şişmanız. YOLCULUK İki yaylı ısmarladık. Telgrafta: «Kabul ettim. Düşündüm: Açıkta sabahlamak daha iyi. Şehirliler de dükkânlarını kapatıp telgrafhaneye gidecek. diğer takımı geliyor. Zihni bunu da istemedi. Zihni'nin ipkasmı isteyeceklerdi. kimseye müyesser olmayan bir şeydir. «Kabul et» demeğe ve zorlamağa başladı. Ona Ahali telgraflar yağdırdılar.» diyorum. Fakat kışın iş başka.. «A. gel de dön bakalım. onu da bizim arabanın üzerine ilâve ettim.Bu mühim bir mesele. Olur mu? Hakkın yoktur. Hanımı arabadan indirdim.» diyor ve ısrar ediyorlar. Ne yapacağız? Bir dılıdan diğerine ip gerip de ona asılarak gitmeli. Bu ne pislik? Ötede beride sidik ve yağmurdan hasıl olmuş gölcükler de ocaktan caba. Sinop'ta hem eşrafı hem halkı memnun etmişti. Bizim hanımı da eşraftan hanımlarla ikna ettirmiş imiş. Arabacılar «Geceyi handa geçirelim» dediler. Ve arabamızda geceleyeceğiz. Yol da müthiş. Yattık. Avluda atlar. Köprü-süz ırmak. Nerede yatıp geceyi geçireceğiz? Hanın her dılında odalar var. Şu telgrafı çekiver. güçlükle yol alıyor. Yarım saatlik mesafede bir su var. Hele ahali hiç. Bir taraftan at gübre ve sidiği. Çankırı'ya bir konak mesafede bir jandarma karakoluna varıp geceyi orada geçireceğiz. Bunlardan geçilenÜyor. Zifirî bir karanlık basınca olduğun yerde kalmaktan başka çare yok. Gidiyoruz. Burda yürümek mümkün değil. Hanım. Ekseri yerde yol yok.

vazifesine dikkatli ve gayretli insanlara da son derece yumuşağımdır. 228 Ben Sinop'ta iken ikinci Grup. Ona da yollamış imiş. hakaret edermiş. Bana bir takım pomat. Türk evlâtına mahsustur. Saatlerce sabrettim. Ve kendisine şunu da tebliğ ettirdim: «Mademki Türk'ü sevmiyor. BAKANLIK KOLTUĞUNDA * işe başladım: ilk iş olarak Sıhhiye Vekâletinde ne kadar Arnavut. . Geceyansı beni idrar sıkıştırdı. Bu makule doktorlar varsa onları azlettim. Adana valisine şu emri verdim ve kendisine de aynen tebliğ edin dedim: «Türk vatanının ekmeği. meseleler. Nihayet arabadan ineceğim. Baktım. herşey uyur. Meclis'te herkes Yusuf Kemal'den şikâyet ediyor. Hakikaten ben böyle tanınmışımdır.. mesuliyetten korkar. Sen git Arnavutlar'ına hizmet et!» Aynı zamanda Valiye de emir verdim. Onu da hudut haricine attılar. Bu Hilmi'yi tanırım. Atiden . belki de Türkiye aleyhinde ve Harb-ı Umumî esnasında olan isyana iştirak etmiş.» Soruşturdum.. Doğru. Bu şiirde beni şiddetli bir insan gösteriyor. Arap.. Bunu biz biliriz.vaktiyle bizim mektepten çıkmış. Ne ise.için adetâ curgat istiyor. hısım akrabasını Hariciye Vekâletine doldurdu. Emri icra edemedi. Hariciye'de hiçbir iş görülmüyor. belki Araplar'ın istiklâli zamanından beri orda. bize geliyor..Bunlarda Adnan'la da alay ediyor. Yahudi. Türkler'i istifade ettirecekmiş! Saçma şeyler. Halide Edip bunun için medihkâr bir makale neşretti. Şakam yoktur. Zaten Maarif Vekâletinde de böyle yapmıştım. Ahirette sırat-i müstakimin başında duracağım. cahil. Ben Maarif Vekili iken Konya'da muallimlerden bir Arnavut Türkleri sevmez. Araplar kendi yerlerinin ekmeğini yesin. Aka Gündüz o vakit Ankara'da. Mustafa Kemal'e sulh yapılmasını teklif etmiş.. onun için hiçbir iş yapmaz. Şam'lıdır . Haksızlık ve 227 kanunsuzluğa.Arası biraz geçti. Bizde adam olmuş. Yine eski evimize yerleştik. Sonra aç kalmış. Suriye'ye hizmet etmiş. işte bu böyledir. Hüsnü muamele ve mükâfat ederim. ilh. bir şeyler de göndermiş. işte Anadolu seyahati nedir bu. Hilmi gibi Arap şarlatanlarına hele bir lokma yoktur. ilh. bir bakıma yanlıştır. Hudud haricine defetsin. fakat Suriye'ye gitmiş bir doktor şimdi Adana'ya gelmiş. Halâ Arapça konuşurlar. Gerçek. Belki de casusluk için geliyor . Diyorlar ki: «Kayınbiraderlerini. Şimdi yazayım. başka yerlere serperek iskân et» dedim. Mustafa Kemal de işi pamuk ipliği ile bağlamak istiyordu. uzatmıyayım. Türlü saçmalarla beni oyalıyor.. Hilmi adında bir doktor Suriye'den Adana'ya gelmiş. fakat kendisi bundan bir ân hali değildir. O ke-şifleriyle Araplar'ı ihya etsin. «Dünyada Türkler'den hıncımı almak kafi gelmez. Burasını tasrih etmiyorlar. Bir bakıma doğru.Askerî Tıbbiye'de bir sınıfta idik. Gayet ahlâksızın biridir ve mükemmel cahildir. Hakikaten böyle imiş: Evet o. Bir yerde ki iş bozuktur. Hizmet istiyor. Vali Ref'et (Şimdi Meclis Reis Vekili) miskin bir şey. Oraya gelen de böyle bozuk iş yapmaya mahkûmdur. Valiye bunları «Kaldır. Bunlar da icadı imiş. anlatır. Yazmağa unuttum. Bu muallimi derhal azlettim. fakat pislikten basacak yer yok ki. neye onun hizmetinde duruyorsun? Mademki onun nimetini yiyor nasıl ona böyle düşmanlık besliyorsun? Demek alçak bir adamsın. iki şiir yazdı.» demiş. Derhal hudud haricine def ettim.Arabanın arkasından işedim. Ama ne çektik. Evrak arayıp bulmak da mümkün değildir. Ne ise söylene söylene dönüyoruz. Hariciye öldü.. Sıhhiye Vekâletinde işe başladıktan bir müddet sonra idi ki. Bir gün o kadar ileri gitmiş ki. Sabahladık. Şarlatanlığına hele cesaretine bak. Tabii uyku yok. Türk geldikçe itip Gayya kuyusuna yuvarlayacağım. Oradan bir iş çıkmasının imkânı yoktur. Tetkikat yaptırdım. Ben de hana bir gölcük hediye ettim. Mustafa Kemal nutkunda bunun aleyhinde söylüyor. Hemen kolundan tutup hudut haricine atınız. İskân ve Sıhhiye Vekâletine ait Adana şehrinin etrafında Nasirîler var. Bana haber verdiler.Keza Celâl Nuri bir makale yazdı. hırsız ve edepsizlere karşı cidden sertimdir. Mustafa Kemal da bana aynı şeyleri yolladı. Bu şiirler mizahîdir .» Dediğim gibi yaptılar. Fakat namuslu.. işler yüzüstü durur. hizmet istiyor. böyle türlü vartalardan sonra Ankara'ya vardık. ibret olur. Basarsam o ayakla arabaya girilemez.. Gazeteler bizim Sanıson ile Dalila'dan bahsettiler.

Bizim bugünkü kâğıt para ile bir milyon yüzbin lira eder. Mustafa Kemal hem (. Evvelce söyledim.... Ben: «Ne olacak. Bu Frenkler de sersemdir. Sonra yatağa düşer kalkamazsın» dedim. Saffet Berlin'in. bize bağırdı.. kendi fikri olduğunu söylüyorsa da kamilen (. Mustafa Kemal Sivrihisar'da Ayıcı Arifin misafiri. hem çok içiyor. Mustafa Kemal (Sahife 399) da bunları kendi yaptığım. Hattâ Rumeli ve istanbul'dan da vazgeçmek fikrinde idi.). SULH TARTIŞMALARI Kararımızın bir esası mütareke ve sulh teklifini reddetmemek. Yeni bir idrar tahlili yapmışlar. sonra işi paçavra etmi-yelim» diyorlardı. Meselenin zaten beklemeğe tahammülü yok. 229 bağırdım. Frenkler mütareke esnasmda ordumuzu itilâf Devletleri Askerî hey'etlerine kontrol ettirmeği teklif ediyorlar. Canım bu adam karıncaya bile bir kanncalık miktar bırakmıyor. Bunları yapan adam nutkunda İkinci Grupun sulh istemesine kızıyor. Mustafa Kemal Meclis ve Hey'et-i Vekile'yi kandırarak. Sarih de. Nitekim Ismet'de bu fikirde idi. Yine böbreklerinde şiddetli ağrı var. olmazsa. (.. O vakit Hariciye'de Tevfik Kâmil vardı. Meclis'ce büyük bir pot sayıldı. Yine aynı hale devam etti.. Bunu gazetelerde gören Yusuf Kemal Hey'et-i Vekile'ye acele bir telgraf çekti: «Ben gelinceye kadar sakın bir şey yazıp göndermeyin.. Bir oda dolusu eşya idi. Saffet Almanya'da bu Nuri ile birleşmiş. Paris'in... Bunu kabul etmiyoruz. gonekoklar yine dolu imiş.. Ben ikinci seferimde Moskova'da sefarethanede Saf-fet'in eşyasını gördüm. Bu bahsi ileride göreceğiz. Bu yaptığı Hey'et-i Vekile'ce. çünkü reddetmek âleme bizi sulh istemiyor diye itham etmek için bir vesile vermektir... Kızdı. Vakıa memleketimiz tahliye edilmek şartıyla sulh elbette iyidir. Kıyamet koptu.. O henüz Ankara'ya vasıl olmadan Avrupalılar bize Yunanistan'la mütareke yapmağı teklif ettiler. Bahusus bir diplomat için en büyük kusurdur. Ben de ona fena (*) Yalanla ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. Türk'ün ölümü idi. Kusuru Ankara'dan savuşmak için uğraşması idi. Lâkin Yunanlılar ve itilâf Devletleri bu şartı kabul ederler miydi. Nuri adında bir zabiti de Almanya'da bulunduruyordu. En kıymetli bavullardan birçok bavul vardı. Söyledik. Silâh ve saire alınsın diye bu parayı Saffet'e verip Almanya'ya yollamıştı. Hiçtir. Bunu kabul etmek. «Nam alalım derken. O da kayınlarım alıp istanbul'a gitti. gizlice Bekir Sami'yi bir düziye Avrupa'ya yolluyordu. Arif Miralay ve Fırka Kumandanı ve karargâhı orada... Mustafa Kemal Ankara'da değil. sulh için Yusuf Kemal'i Avrupa'ya gönderdi.. Çünkü Arif muhalif olmuştu. Tevfik Kâmil'in bir kusuru vardı. Sonra bu Arifi izmir Sui-kasdı bahanesiyle astı. Mustafa Kemal.. Mustafa Kemal Nutkunda (Sahife 398) izzet Paşa ve arkadaşlarının Yusuf Kemal'i iğfal ettiklerini söylüyor..ümidi yoktu. Hep kendi yapmıştır!. ama iyi bir adamdı. Arkadaşlar: «Ne olsa gerek?» dediler. Biz Heyet-i Vekile karar verip ona tebliğ ettik. yüz bin altını Ali Fuad almıştı. Bunsuz ise sulh muzırdı..) meşgul olmaması için nasihat ettim.»dedim. O.. Bizi Sivrihisar'a istedi Oraya gittik. Yusuf Kemal Paris ve Londra'ya gitti.. şimdi Kütahya mebusu Nuri'dir. Bu adam içki ve (. Orada padişahla görüşmek için müracaat etti. «Bu hastalığın bunlar pek zıddıdır.. bu altınları son santimine kadar mükemmel bir yemişler. Beraber çapkınlığın her nev'ini yapıyorlar. Ankara'da bile değildi. BÎR YOLSUZLUK DOSYASI Biz Ruslar'dan parayı aldığımızda. Hiçbir şey yapamadı. iğfal olunmak da kötü ya. Avrupa'nın her tarafında gezip dolaşmıştır. Sivrihisar'da Mustafa Kemal hasta. Roma'mn en büyük otellerinde yaşamış. Bende mühim malûmat var» dedi.. Bundan Arifi pek seviyor. Saffet'in böyle en âlâ cinsinden bavullara malik olması mümkün olacak bir şey değildi.. Hata üstüne hata yapar.. Hattâ Fransızcaya tercümesini Fethi ile ben yaptık. Bu kadar âdi tuzağı . Orda da Hey'et-i Vekile'nin yazdığı nota kabul edildi.). Askerî bir doktor tedavi ediyor. Hey'et-i Vekile'ye çağırdık..) ne de olsa kendisini alamıyor.. Mütareke teklifini havi Avrupa notasında bir iki yanlış tercüme yapmıştı. Biz işimize bakalım. Kendisine içmemesi.. Bu adam her vakit böyledir. ordumuzun ciğerini onlara göstermekti.. Bu Nuri. Ve yine bu sebepledir ki.. Kararlar verdik.

para temin ettim. Halide. (*) Fuhuşla ilgili üç kelime metinden çıkartıldı. Her temdidinde Meclis'te kıyamet kopuyor. Müsteşar almayıp.. Canla başla kabul ettim.insan zahmet edip de kurmaz. sanki zavallı birkuşcağız.Anadolu'nun derhal tahliye ameliyesine başlanmasını şart koyuyoruz. Yusuf Kemal Ankara'ya geldi. Müddeti bittikçe temdid ettiriyor.. Sen Puankare'nin sözüne inandın mı? Cevabımızı oku. yapardı.. "' 230 Mustafa Kemal Başkumandanlığı bırakmıyor. bu sırf Ermeni için.. Başka vekil arkadaşlar ise. Onlara bakmıyorlardı.. insan değil. kalem-i mahsuslar teşkil etmişlerdi. İskân Müdürlüğü ve Darül Eytamlar Sıhhiye Vekâletine bağlı idi... Memurin ve sivil kalemini tanzim ettim. Mustafa Kemal bunları kendi kendine düşünür. Hattâ bu sefer celsede alenî tehdidler yapmıştı (Sahife407) de söylediği sözler bütün (. nedir bakalım mühim haberin?» dedim. inletiyor... Harplerden birçok Türk yetimleri kalmıştı. Vakıa bunu Maarif Vekâletinde de yapmıştım. Millete masraf açmaya lüzum yoktu. HAMDULLAH SUPHİ . Bundan da bir şev çıkmadı..»dedim.. Sebebi illâ iyi kötü bir sulh yapmağa azmetmişti. masrafa iştirak ettiler. Amerikalılar şimdiye kadar sade Ermeni çocuklarına bakıyorlardı. ismail Besim de Hilâl-i Ahmer namına olarak bana geldiler. Musul'u verin. Okudu. Puankare notalanndaki şartlan kabul etmemizi dostâne kabul etmemizi tavsiye etmiş imiş. Bugün milletin tepesine (. Yine Ermeni yurdu da istiyorlar. yanlışı varsa söyle. Faydasız bir surette devam edildi.. kimini (. sîne-i millette serbest bir fert olmak istediğini söyleyen bu adam. Yüzü pek bozuldu... Muhabereyi kesmedik. Uzun müzakerelerden sonra yine Başkumandanlığını temdid ettirdi.. Ben sâde bir araba ile iktifa ettim.Kayseri'de memleketimizin her tarafını dolaşıyor.. işte Yusuf Kemal'in bu diplomasi seferi de böyle. Mustafa Kemal sonra Fethi'yi de Avrupa'ya yolladı. bu sözlerini Allah için ne güzel ispat etmiştir. kanunun temdidi teklif edilmiş ekseriyet yapılamamış. başka şey yok.. istanbul'da Padişahın. kanun demek reddedilmiştir.). Sıhhiye Vekâletinden bina. Halbuki şimdi «Yunanlılar'ı tâ İstanbul'da iken izmir'den denize dökeceğim dedim ve döktüm!» diyor.. terkedin. Hem de ikinci Grupu sulh istediğinden ayıplıyor.. Hepsi bu imiş. Sıhhiye Vekâletinde biraz teşkilât yaptım.. «Biz cevabı yazdık.. Bizim orduyu görüp şüphesiz Yunana haber verecekler.) ile elde etti. Sevr Muahedesi'nde size birazcık tadilât. Bizim şartları kabul etmiyorlar.. Yusuf Kemal'in de Fethi'nin de Avrupa seferleri lüzumsuz şeydi. O kadar paralar boşuna gitti. Bu sefer de temdid etmek istemediler.. O zamanki bütçe ve ahval icabı nem'alandıramamıştım. Adnan... Hey'et-i Vekile içtima halinde idi.) gibi yapışmış. Türkiye hükümetinde ilk defa olarak ve müstakil bir şube halinde ve bir müdürün idaresi altında istatistik ve Neşriyat Şubesi yaptım. iş bitmiş demektir. bir kâtib-i hususî (sekreter) ile işleri idare ettim. Kâfi geliyordu. konuşuruz dedik. Biz mütareke notasına yazdığımız cevabî notaya mütareke şartlarımız kabul edilirse sulh için derhal murahhaslarımızı gönderir. Ankara'da. Ağır şeyler. Paris'te Puankare'nin fakına basmak. Cevabı önüne attım. Bu da çirkin idi. Diğer sulh şartlarını da diğer bir nota ile itilâf Devletleri bize teklif ettiler. müsteşarlar.. Söyledi..yâverler almış.Trenden Hey'et-i Vekile'ye koştum. Bunu kabul etmiyoruz. 15 Nisan 1338 tarihli olarak Avrupalılar'ın cevabî notası geldi. «E. Yunan dostlarının ordusunun vazifesinden bize haber vermeyecekleri malum. orada Türk yetim çocuklarına bakacaklarmış. hiçbir şey söylemedi. Her vekilin otomobili vardı.. Üçüncü temdidde istemeyenler o kadar çok idi ki. Amerikalılar açtılar. biz de yardım edersek Kayseri'de bir Dârüleytam açıp.. Yusuf Kemal'le Rusya'dan beri halen dargınız.).» diyen ve altı çizgili satırlarda mevki istemediğini. Fakat birgün sonra Mustafa Kemal Meclis'e gidip mebusların bir kısmını yine (. Amerika Şark-ı Karip Cemiyeti ile uyuşmuşlar. Bu işler oldu... Lozan'a giderken bize «Bir şey zuhur eder de Edirne ve istanbul'u alamazsanız zorlanmayın.

Henüz orta mektebi bitirememiş. Bizde buna sahte vakar. Mustafa Kemal Hey'et-i Vekile'yi dinlemedi. Halbuki bu yıkılan işler nasıl edilecek. Fransızlar farcaıns derler. müthiş şarlatan bir adamdır. ne zararı var? Bir müddet öyle gider. Hattâ birkaç defa bunlardan bazısına nasihat ettim: «Öyle her şeye muhalefet etmeyin. Ankara'daki Rum Mektebini benden Türkocağına istediler. Mustafa Kemal emretmiştir. Kastamonu'da gazeteye beyanatta bulunmuş. Bu bab-da neler söylediler. Bunlarla aleyhimize isyan yaptı. Yer. fırkalara girmekten. hemen dönüyorum. Bu adam. neler yapar!. Kendisine okuduk. «Peki» dedi. Bana İkinci Grupa girmemi teklif etti. yapmacık yapan gibi tabirler söylerler. hatiptir. içi. Galip adamıdır. Herif Mekke'ye gitti. Gitti.Orduda propaganda yapıyor. Diğer tarafı ilim ve emsali cihetiyle bir incir çekirdeğini doldurmaz. Tembih de ettik. âdice işler yapıyorlar. Yirmi kadar cümlesi vardır. böyle işlerde tecrübeli hiç kimse yok. Anlattık. Bu adam iyi söz söyler... haklı. işleri çorba etmiştir. Bunlar fantazik sözlerdir. Fenalıklar yapıyorlar insan da manevî mesuliyet altında kalıyor. Mevkide. Süs yapar. Mevcudiyeti malay aniden ibarettir. Bu salonda yapılmış tertibat ve süsler «Türk tarzında oyma. Meb'us olmuş. ezberlemiş. beğenmedi. Hakikaten şimdiye kadar. Her nutkunda hemen hemen bunları söyler.. Ankara'ya muvasalatımın ertesi günü Çolak Selâhaddin evime geldi. Kusuru da olsa. fakat pir yapın!» dedim dinlemediler. İsmet de kolundan tutup ordudan kovmuş «Ne oldu?» dedim. Bir gün gittim geziyordum. Çok defa kendilerini küçük düşürüyorlar. Esasen böyle süslere lüzum yoktur. Beğenmemiş beyim. Harb-i Umumî'de Medine'de Faysal'a 30. ingiliz'lerin bundan kuşkulanacağını söyledik. Galip . Dedim ki: «Bu adama anlattık. Çocukça. Sordum. mantıklı mantıksız demiyorlar.tdare kabiliyeti de hiç yoktur. 231 kesesidir.000 tüfek. yolladı. fişek ve para verdi.Sanki anadan. işte bu adam böyledir.. dirayetli. Sakarya Harbi'nde Ankara'dan ilk kaçan da o idi. Pek de cebindir. Yenileri yapılıcak» dediler. Azline kalkıştılar. Fahri Paşa çok müslünıan ve çok ahmak biri olmasa böyle yapmazdı. tam odur. Görüştük. Bunları toplamış ve kendi de uydurmuş. Bunların haline bakıyordun ı Ekseriya cıvıtıyorlardı. Haklı şeyleri tasdik edin.. Türkocağının parası onun (*) Yalan-dolan. Hepsi mevki içindir. Girmedim. Doğrusu da bu idi. babadan yedi silsilesince Türk'tür. Rusya'dan dönüşümde Batum'da gördüm. Halbuki pek âla idi.» Hey'et-i Vekile'de bu beyanat için münakaşa oldu. Sonra diğer bildikler de grupa girmemi teklif ettiler. Hey'et-i Vekile'ye çağırdık. Aklı fikri fantazi-dcdir. dışı tamir edildi. Ne yaptı? Ya tembih etmeseydik ne yapacaktı. Ayçı nakışlar ve emsali» yıkılıyor. «Gazetecilere filân hilâfetten bahsetmemesini. Ittihadçıların eski Emni232 yet-i Umumiye Müdürü Galip Paşa'yı sefir tayin etmiş. Verdim.Tabii Yusuf Kemal kendiliğinden bir şey yapamaz. haksız.Birgün İsmet gelmiş.. Öyle bir zamandayız ki. Bundan sefir olur muydu? Yusuf Kemal de Buhara'da sefirlik ihdas etmiş. Ne olmuş? Hamdullah orduya gitmiş. «Ne olacak? Orduda nutuklar söylüyor. Muhalefeti arada bir yapın. FAHREDDİN PAŞA d Afganistan'a Fahreddin Paşa'yi sefir yaptılar.. Herşeye itiraz ediyorlar. âlim. tehdit ve ahtapot anlamı taşıyan dört kelime metinden çıkartıldı. Türk harsını cam gibi sever gösterir. fırkalar yapmaktan çok canım yanmıştı. Türkçü olur . cahil. «Gezmeğe geldim. Türkocağı yapıldı. vekil olmuştur. Talimatnamesini hazırlamıştık. Kaç defa Maarif Vekâleti'nde bulundu ise. Fakat bu idare müthiş. Yüzü kül gibi ve titriyordu. Hayret edip sordum. «Hamdullah Suphi Bey geldi.» dedi ve memlekete gitti.. Bu sayede Türkocağının tepesine çıkmıştır. Diyor ki: «Ben Afganistan'a Hilâfet namına çalışmak için gidiyorum. Hakikaten Hamdullah'ın başka bir işi yoktur.» Herkes gülüştü. Altında bir konferans ve tiyatro salonu yapıldı. Hattâ Mustafa Kemal'in Müdâfaa-i Hukuk Firkasi'na da girmemiştim. Bunu sırf şöhret ve mevki kazanmak için yapar.» dedi. Hep kendisini meth ediyor. Bu da tuhaf!. yemekte kalmak için Türkocağmı. bir lira kimya. İçlerinde zeki. bana Hamdullah Suphi'den şikâyet ediyor. bu koca müesseseyi Mustafa Kemal'e siyasî alet yapar. Mazeret beyân ettimdi. dolaşmış. Yüreği Türklük için ateş içindedir...

. Fevzi Paşa da bunu Hey'et-i Vekile'de açıkça söylüyor. Mustafa Kemal hepsinin üstüne yattı. Ben de onun davetini kabul edemezdim. Meclis'e koymağa teşebbüs ettiler. Hindliler bana gönderdiler» dedi. Hey'et-i Vekile'de «Bu para benimdir. Hepsi de bir milyon altına yakındı. fakat icra edilmedi. Politika orduya da girmiş. Mustafa Kemal hem korktu. «Ben oraya bir Türk milliyetperveri. Yunanistan'da politika kazanı dehşetli kaymyor. Ziyafetinde nutuk söylemiş. Ama hükümete rağmen Mustafa Kemal göndermişti. Türkçü olarak gidiyorum. Mustafa Kemal'e turfa olmuştu.Okuyunca hayret içinde kaldım. Eskişehir . Bu adamı Rusya'ya sokmazlar. geri iade ettiler. Ne diye Hindliler Mustafa Kemal'e para yollasınlar. Doğrusu bu işe çalıştı. Sefir cenaplarının keyfi keka idi. Hey'et-i Vekile'ye dedim ki: «Bu adam Fahreddin Paşa'dan müthiş diplomat tiptir.gidiyor.. Bu adam Cemiyet-i Hafiye meselesinde bana yaptığı şeyden sonra beni davet edemezdi.» Verdiğim bu emri Hey'et-i Vekile'ye bildirdim. himaye ediyor. Bursa'dan ayartmış. Daima Ruslar'i mümkün mertebe memnun etmek. Bu açık ve büyük mikyasta bir (. Sefirimizi Rus toprağına ayak basar basmaz tekrar vapura götürüp iadeleri. Bu iş ikinci Grupun ağzına düştü. Ve bundandır ki. döndüm. Sefir maaş ve tahsisatı alıp yiyordu. Ne toy. Ben Rusya'ya gidince Hükümet bu parayı almış.» dedik.). « Mustafa Kemal'den Hindliler'in gönderdiği parayı alalım. Bunun önüne durmak mümkün değil.» demişler öyle göndermişlerdi. Fakat Ruslara rezil olduk. yakın var. Yunan ordusu taarruz etmiyor. iki taraf olmuşlar. Taarruz edeceği de me'mul değil. yanında . Olmadı. Ve bu da bilinmeyecek bir şey değildi. Emrivaki yaptım... alıyoruz. Dedim ki: «Bunun işi bitmiştir. Ben Rusya'ya gittim. Bir aralık Yusuf Kemal'e vekâlet ettim. Bu Ruslar'ın en sinirlenecekleri şey.. Buhara'daki üç-dört muallimimizi bile çekemeyip bize iade ettiler. Ama onlar da memnun oldular. Yan gelmişti. Bu sayede devlet bu belâdan kurtuldu. akıl var. Sa'yim bu istikamette olacak. Zorlandık. Rus sefirini de çağırmış. Askerler «işsizlik orduları iğfal ettirir» derler. hem köpürdü.»Gazeteyi okudular onlar da hayret ettiler. u CEPHEDE DURUM Ordu'dan fena haberler var: Yine asker adetâ tabur tabur kaçıyor. O. Para da yok. yine Hind'den. Bu uğurda fedaîyim. Nevres'e Ankara'da rast gelmiştim. 233 CİHADA YAPILAN MADDÎ YARDIMLARA NE OLDU? Bir taraftan da askerin hakkı var.. Bu azilden tabii Ruslar da memnun olmuşlardır.. Doğru. Galip gitti. Evet Hindliler onun namına göndermişlerdir. Yusuf Kemal de milletin parasını veriyordu. Vermedi. Aylar geçti.. Şimdiki paramızla on milyon lira yapar. ama olduğu yerde oturması kâfi.. Hemen Galip'e şu emri tebliğ ettim: «Buhara Sefirliği lâğvedilmiş. söyleme.» Sözümü tasdik ettiler. Cava'dan. istedik. Böyle giderse bir kaç ay sonra ordudan eser kalmıyacak. Bu iyi haber ama. Ne yapacağız. Hem. Kumandanlar buna kat'î nazarla bakıyorlar. Böyle bir ordu bir daha taarruz yapamaz. Tabii Rus sefiri de bunu dinle-miş. Boş duruyor. binaenaleyh. silâh. mebus davet etmiş. Beni de davet etti. Maliye Vekili Hasan Fehmi. Ders acı. memuriyetiniz hitam bulmuştur. Hepsini yuttu. Mustafa Kemal'in adamıdır. Ruslar kabul etmeyip. istanbul'dan ve emsali yerlerden daha böyle bir çok paralar gelmişti. O da iki parti. Bunu biz azledelim de babayiğitlik bizde kalsın. yap! Bunu söylemek için pek ahmak olmak lâzım. Göbeğinin suyunu aldı. Gazeteler nutku aynen dercetmişler. Görüyorum. Sebebi. Oldu... Yapamaz. bize esas siyaset olması lâzımdı.. bizimki zamanla mutlaka dağılacak. Batum'a vardı.. Sonra aç ve elbisesiz. Yusuf Kemal Galip'i azletmedi. Heriflerden para. NEVRES MANAVOĞLU Eskişehir bozgunluğu olduğu vakit.» demiş. Halbuki bu paradan başka O'na. Orduyu besleyemiyoruz. Burasını söylemiyor. Yanında da bir çocuk vardı. Trabzon'a gidip oturdu. Türkiye'ye büyük bir hakaretti. Hem de Ruslar memnun olur.. Bu muhakkak.Muhtacız. Bir mektepli çocuk imiş. Fakat «Türk Milletinin bu buhranlı ânında en mühim olduğuna hükmedilen mahalle sarfediniz. Fakat beş-on gün sonra Maliye Haznesine ilk para girince Mustafa Kemal Maliye Vekili Hasan Fehmi'den parayı yine geriye almıştır. etmedim. Amerika Muslümanla-rı'ndan.Afyon hattında oturuyor. Bu söylenir mi? Böyle ise sakla. Çünkü tecrübesini yaptı. Bir takım vekil. Etti. Veda ziyafeti yapıyor. Aylarca orada sefaret hey'etiyle oturdu. Düşündük. Hem Rus-Türk münasebatmı zehirler.

Diyarbekir'de olan Ziya Gökalp'e de para yollayıp Kürtler'in coğrafî. şunu hapsedelim diye kaç defa söyledim ve burada yırtındım. . Buna çare taarruzu bizim yapmamız-dır. Çıldıracağım. içimizi dışımızı öğrenmiştir. Nevres'i yine Ankara'da buldum. Belki onu bana düşman olsun diye Mustafa Kemal söylemişti. Müzakere. Fevzi Paşa kafasını önüne eğdi. Bir lâf dahi söyliyemedi. Bir gün Hey'et-i Vekile içtimaında Fevzi fevkalâde bir tavırla dedi ki: «Yahu. Fena şeyler olmuş. Bu adamın kurtulmasının asıl sebebi. 234 miş. Tetkikata başladım. Raporun kopyasını bizim casus bize gönderdi.. Sözüme kulak veren olmadı. Kırşehir mebusu Rıza'yı vasıta ettim.. Bir rapor gönderdi. Sinop'a gittim geldim. İngiliz Karargâh-ı Umumisinde bizim de casusumuz vardı.» demek mel'un benim Hey'et-i Vekile'de söylediklerimi bile haber almıştı. Nevres Geyve'den gittikten sonra Bursa Sanayi Mektebi Müdürü olmuş. Müzakerelerin hulâsası şudur: «Yunanlılar taarruz yapmıyacaklar. Muvaffak olmak da mümkün. kökünden mes'elenin halli idi. Yapamadım. İyisi mi taarruzu yapalım. Keza hergün Müdâfaa-i Milliye Vekâletimle imiş. birgün millî davaya kalkacaklar. Pek dirayetsiz adam. Bir şey yok ama. İngiliz Kumandanına bir rapor vermiş. dinlemediniz. Bu çocuk ora talebesinden imiş.gezdiriyormuş.. perişan olursak. Bursa düşünce Eskişehir'e gelmiş. O dediğini yaptirabileydi. şimdi benim etim toprak olmuş. ne olmuş bilir misiniz?» Hep birden kulağımızı. Aç ve açıktır. Bunları temsil etmek lâzım. Hal istiyor. Sonra Ürdün'e gidip. nihayet (*) Alçaklıkla ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. Ordunun hali Hey'et-i Vekile'de âti kaygısını arttırdı. Eskişehir'de istiklâl Mahkemesi bunu tevkif etmiş. Mustafa Kemal'e çocuk takdimidir. Dursak da zaten ordu dağılacak ve her'şey bitecek. «Ne yapacağız» suali var.» Bunu işitince bomba gibi patladım: «Size bu adam casustur. istanbul'a varır varmaz. it ahvalizimi ne kadar iyi tetkik etmiş? Neticede onlara şunu tavsiye ediyor: Yunan ordusu taarruz etmesin. Ya taarruz yapar. işi böylece bırakın. Çocuk vasıtasıyle kurtulmuş. dedikleri tamamiyle doğru idi. Kimse beni dinlemedi. Eskişehir bozgununda Ankara'ya gelmiş.. Bir şey yapılmamış.. Herif tam görmüştür. müzakere taarruz etmemizden başka çaremiz yoktur. Dedim: «Alâ! Herif iyi malûmat topluyor. Nevres ayrıca İstanbul'da camilerde de Ankara aleyhinde de konferanslar verdi. Çok büyük (.. içimizi iyice öğrenmiş ve düşmana haber vermiştir. Dedi: «Nevres burdan istanbul'a git(*) Hırsızlıkla ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. Vaktiyle Geyve'de Mahmut Bey'e söyledim. Şerif Abdullah'a Harbiye nazırı olmuştur. Bir kaç defalar uzun ve hararetli müzakereler oldu...» diye bar bar bağırdım. Oradan çıkmıyormuş. ordu ve Müdâfaa-i Milliye'deki zabitlerden dost ve vatanperver sıfatıyla en mühim malumatı toplamış. Hey'et-i Vekile'de yine söylendim. zorlandım. sonra Hey'et-i Vekile'de tevkifi için uğraştım.. Tahkikat yaptım. Maksadım oranın bir Makedonya olmadan. Ben Nevres'i dolaba düşürüp bir daha Ankara'ya getirmek istedim. Bütün sırrımız da düşmana faş oldu. Mektuplaştılar. Malumunuz. Kendine Manavoğlu adını takmış.Askerler ile ordumuzda bu taarruz kudretinin mevcut olmadığını söylüyorlar. Kürtler hakkında kitaplar buldurdum. lisanî. Demek Hey'et-i Vekilemizde de sır yok. Yalnız bizim taarruz edeceğimizi bilememiştir. Bari bunu ben var iken söylememeli idi. öldürteceğini söyledi. Aldınız mı? işte bütün sırrımızı faş etmiştir. Şükür ki. KÜRT MESELESİ Kürtler meselesi beni üzüyor. kavmî. taarruz edeceğimizi Hey'et-i Vekile'den başka kimse bilmiyordu. Nevres diyor ki: «Ben bir daha oraya gelemem. Orada Rıza Nur vardır. gözümüzü açtık.. Bu hamiyetli fedakâr adam Nevres'in raporunu çalıp kopyesini Ankara'ya Erkân-ı Harbiye Riyasetine yollamış. Bu yüzden kendisine bir şey yapamadım. Canım bu herif casus. Hasılı it ve hain kurtuldu gitti. sade kemiklerim kalmıştı. Meb'uslar ile ahbap. Biraz sonra Dahiliye Vekili Fethi'den resmen izin alıp istanbul'a gitmiş.). Temsil usullerine dair kitaplar getirttim. içtimaî ahvalini tetkik ettirdim. Rıza bana onun cevabî mektuplarını gösterdi. Dört-beş ay içinde Türk ordusu kendi kendine dağılacaktır. İngiliz Kumandanına bizim ahvalimizi musavver bir rapor vermiş. Taarruz etmezsek. «Ne olmuş?» dedik. Mustafa Kemal'e de çocuk takdim etmiş. böyle durursak bu sonbaharda bizim ordu dağılacaktır.

Rusya'nın halini biliyorum. Sade poker oynar.. Adamları hep Mustafa Kemal'e adam oluvermişlerdir. para kazansın diye Rauf onu murahhas yaptı. Biz ne düşünüyoruz? Ne çıktı? Rusya'dan silâh para alacağız. Bu kadar yıldır meb'ustur.. Bu vak'a mühim bir vak'a idi.. Adamlarının birisi de Recep Züh-tüdür. Vak'anın sebebini de bilmiyoruz. Ukranya'nın payitahtı olan Harkof ta memuriyetleri bitecek. Bir hey'et-i fev-kalâde-i murahhasa teşkiledip. vururlar da.) yazıyor. silâh cephane alıp yolla! Fransa ve İtalya'ya da zabitler yollayıp oralardan da silâh ve cephane alalım dediler". Bu Süreyya da sonra Rauf un turfalığı zamanında aleyhine hareket etmiştir. isterlerse ayaklarına demir çarık çekip gitsinler. götürüp hapsetmişler. Buna tâ nisan içlerinde Hey'eti Vekile karar vermiş idi. Meselâ HarkoPta verdiğim ziyafetlerden büyüğü hatırımda iyi kalmadı. O vakit para ve silâh iste» Rusya'daki sefarethane ile konsoloshanelerin teftişi ve Moskova Sefarethanesinin muhasebesinin hesabatının tetkiki memuriyetini de verdiler. Bu iş ve tahkikat mes'elesi Meclis'te uzun sürdü. Bu Manastır çingenesidir.. Evrakı almak için. Sonra Lozan'a muhasebeci diye Fuad'ı kayırdı. Bana «Sen Rusya'ya git. onu kabul etmediler. Kabul etmedim. değersiz adam. Ve beni Rusya'ya Hazirandan çok evvel yollamıştı.tarafeynin birbirine vereceği resmî ziyafetler ilh. «Bunu şimdiden hazırlayalım» dedik..). bunlardan sonra kendisi de hep zarar ve düşmanlık görmüştür. Bu adamın yüzü hazâ çingenedir... Ve adamlar yollandı. Keza İtalya ve Fransa'da silâh mubayaasına hey'etler gitmiştir. Yunus Nadi baş dostudur. Zaten hiç sevmediğim bir adamdı. . Resmî evrakı almışlar. Süreyya kendisini Meclis'te müdâfaa etmeği benden rica etti. Hey'et-i Vekile'de hararetli müzakereyi mucip oldu. ben Moskova'ya gidip öteki mühim işleri yapacağım. Beş-yüz Ura kâfi. beni reis yaptılar. Şimendifere bindirmişler. Çok (. Hey'et-i Vekile'de bana dediler ki: «Bu işi sen halledersin. Sen derhal git. Zahirde onun mübadelesi diye git. Bu olsun ki. Cahil. Meclis Süreyya'yı sevmiyordu. bir defa bile lâkırdı söylememiştir. her gece beraber içer. ya merro?.. Bu adamları tanıyorsun.. Dudakları da onlar gibi kalın ve siyahtır. Meclis'te pek kafasız adamlar da vardı. ilk işin budur... Rusya tarziye vermedi. Yaptığı hiçbir vazife de yoktur. onlar sefirimizi kovuyorlar..235 taarruz yapmamıza kat'i olarak karar verdik. Bir çok masraf var. Sinop'lu bir eşkıyadır. 6-8 ay sürmesi lâzım gelen bir seyahat. Ordu meb'usu Recaî'yi de murahhas olarak tayin etti. Bu sayede Ittihadcılara Mustafa Kemal'e daima medyundur. Süreyya murahhas olamadı ve bundan bana kızdı. galiba bin lira kadar bir paraya mal oldu idi. Bunların yalnız muahede mübadelesinden haberleri olacak. Ukrayna Muahedesi de var. normal münasebet iade edilsin. abazadır.. Tarziye verdir. Evvelâ Abaza. Yol masrafları.. izmit Meb'usu Süreyya ile... Rusya'dan tarziye istemek lâzımdır» Derhal Rusya'ya bir nota verip tarziye istedik.. gabi.. Sonra onu bırakıp Mustafa Kemal'e geçmiş(*) Yalan ve hayasızlıkla ilgili üç kelime metinden çıkartıldı.. TEKRAR MOSKOVA YOLCULUĞU Mustafa Kemal (Sahife 408 de) bu taarruza haziranda kendisinin karar verdiğini ve bu babda (..... Rus'lar Moskova sefirimiz Ali Fuad'ı kolundan tutup hudut haricine atıyorlar. Hakikaten bu adam bir sıfırdır.... «Devletin haysiyet ve izzetinefsi kırılmıştır. Kendisinden onu da istedim. böyle şeyler yapıyor ama. Bir de Yakup adında binbaşı ve esasen ana dili gibi Rusçayı bilir birini de tercüman yaptılar.» dediler.. Onlar dediler ki: «Murahhaslara çok para veremeyiz. Sefarethaneyi basıp bir kaç zabitimizi almış. Fevzi'nin bir muhafız neferi var. Tam parazit tipi. sonra on yıldır Ittihadcılara dalkavuk ve alet! Sonra cahil. Kendine adam bile yapamamıştır. Bu sebepledir ki. geri dönecekler. Rauf. Bu esnada pek fena bir hadis zuhur etti. Dendi ki. kıymetsiz bir adamdır. adamı soyarlar.» Gülünç ve çocukça şeydi.) bir (. Adı Beyti. Ankara'dan Moskova'ya demir çarıkla gideceğiz. Memuriyetimiz Meclise kondu. Rauf milletin gayretini görüyor. kumar oynarlar. Ya herro. Fakat gayet dalkavuktur. O da îsmet'e pay oldu. 236 tir. verdi. Bir kâtip ve şifre de verdiler..

Kaatili de bizim karıdır. RUSYA'DAKt TEMASLAR Rusya'da bu esnada bilhassa tifüs salgını var. Benden de boyuna para isterdi. Onlara «Bir şey çıkmadı» demiş. Kendi üstüne yaptırsa kanun marazı mevt diye karan sahih ad etmiyor. uğrattılar. beni utandırdı. Recaide Ordu'dan bindi. Tercümanım Yakup. Bir vapur inebolu'da hazırmış. Refikamın babasından. ama hakikati söylemek insana vazifedir. Deniz pek sakindi. Ama ben gidince yine götürmüş. Bu kadına ömrümde bir defa söz dinletemedim. Sinop'tan hemen gideceğim. Seyahat tehlikeli. 75 yaşında bir adam. birkaç bin kâğıt parası çıkmış.tki günde inebolu'ya indim. sonra babam hastalanmış. bir takım mecidiye. Hasılı Rusya'da iken babamı da kaybettim. yola dayanamaz. Haremi üstüne yaptırmıştır ki. Bu adamlardan utandım. Mademki sersemim. evlâd yetiştirmiş. istanbul'da aldığı paraları sonra ben ödedim. iki vaziyeti öğrenmek lâzım. Ya şimdi bir fırtına koparsa. Hattâ Si-nop'a avdetimde Şükrü cenaze masrafı diye benden yüz elli lira da aldı. Samsun'dan hey'etin bir kısmı. Bizim Harbiyede okumuş. Ölümüne acınmaz. Akşam da İnebolu'dan bir motörle Sinop'a hareket ettik. «Vesikalarla geliniz. O da bildiklerine gidip namıma para almış. Rusya'dan avdetimden beri Rusya'da tahavvüller olmuştur. Memduh da geldi. Baku'ya kadar gitmeğe vakit yok. Trabzon'a oradan da Batum'a vardık. O esnada Şükrü malı düşünmüş. Benim de beş . Böyle bir adam en alçak insanlardandır ve bu işle alçaklığını ispat etmiştir. ufak para. Babamı da götürmek istiyor. ona güzel bakacak yerde kartal leşin tepesine biner gibi binmiş. cezamdır. Bu alçak evlâd da zavallıyı ölümle uğraşırken. terbiyeli bir adamdır. o vakit iadesi müm237 kün değildir. Batum konsoloshanesini teftiş ettim. fedakâr. Sade kendiminkini aldım. inebolu'ya telgraf çektik. Yalnız Tiflis'i görebileceğim. Yaz. Ne çare? Biz zaten millî harekete karıştığımızdan beri bir düziye ve türlü şekillerde hayat tehlikesi altındayız. Nitekim ölünce birkaç yüz altın. Yatağında aylarca kalmış. Bizim hey'eti Ba-tum'da bırakıp Tiflis'e gittim. Kardeşlerimden Şükrü bunları iç etmiş. Fakat Inceburun önünde motor durdu. Halbuki yirmi lira bile sarfetmemiş olduğunu tahkik ettim. Cevap veremedi. sokağa attırmıştır. değerli. Güya ahlâksızlığı izale edip temizledim. Bunu da en ziyade Memruh Şevket haber verebilir. Ona da haber verdim.» dedim. yığıyordu. Çürük şey. istanbul'a gidecek. Maliye'de hey'etin paralarını bana teslim etmek istediler. Bu paralar Rus altını idi. Yığıyorsun iyi sonra oğulların yiyecek. Çok domuz şeydir. Mehtapta güzel bir safa içinde Sinop'a vardık. Buna kardeşçe muamele ettim. mehtap gece de gidebiliyorduk.Ne ise herşey oldu. Para yemiyor. namusu ile yaşamış. amcasından da istemiş. Babası Rusya'dan Türkiye'ye hicret etmiş imiş. Ne ise iki saat çalışarak motörü işlettiler. Kendi hissemi Şürkü'den almadım. kardeşim Ahmed'e gitmiş. hayat vazifelerini kamilen yapmış bir adamdı. Kabul etmedim. üşür.» dedik. Eline paralar teslim ettim.altı bin liramı dolandırdı. Kendisi o vakit küçük imiş. bir memura teslim ettiler. tapu memurunu getirip babamın emvali gayrimenkulesini de kendi zevcesi üzerine yaptırmış. babayı kovunca. Bu zât Orduludur. Bizim karı. Yumuşakbaşlı. Her yer bit içinde. Bir gün kendisine «Baba para isteme! Sende para dolu. . fakat babadır. Artık buna insan muamelesi edilir mi? Ben de sersemim. tşte insanlar ne kötü şeylerdir. Tabiri ile kellemiz kolduğumuzda. Babamın nakit paralarını da Şükrü iç edip diğer kardeşlerden saklamış. RIZA NUR'UN KARDEŞLERİ Refikamı Sinop'ta bıraktım. Çünkü buranın denizi meşhurdur. Bunda da kurnazlık etmiş. Çok alçak bir adammış. gayretli bir zabitti. «Buna dokunma! ihtiyar adam. Adamcağızı reyim hilafı istanbul'a getirmiş. Ödüm koptu. paraya el sürmem. Sinop'a gelmiş. Kardeşim. Üçümüz görüştük. Sen ye» dedim. Sonra Rusya'dan avdetinde kendisini sıkıştırıp diğer biraderlerin hakkını iade ettirdim. onları iade mümkün değildi. Bahriye zabitlerindendir. «Peki!» dedi. «ilk gelecek Türk vapurunu Sinop'a uğratınız. Kendisini bir telgrafla Tiflis'e davet ettim. Vapur yok. Zavallı biraz bu-namıştı. hastalanır» dedim. Derhal otomobil ile ailemi de alarak yola çıktım. Bunu yaptırmış. Sonra zavallıya istanbul'da fena muamele de etmiş. Çok yaşamış. halktan itibar görmüş.Tiflis'te mümessil Eski Hariciye Vekili Muhtar. Diğerlerine beni Samsun'da beklemelerini söyledim.

Burada deniz kenarında bir çimento fabrikası var. Deniz nur içinde. Bunu geçen defa Rusya seyahatimizde temizlemiştik. Hamdullah Suphi Batum'da Rusya'da seyahat yapmak istemiş. Ruslar Acara muhtariyetine tatbikatta metelik vermemişler. Demek Bekir Sami'nin namına şimdi Ali Fuad tüy dikmiş. Casus eve girip vesikaları teslim ederken kapıyı kırıp eve girmişler. Ruslar da haber almışlar.Novorovski'ye vardık. Doğrusu Ali Fuad'ın yaptığı pek vahim bir hatadır. Gösterdiler. melekler oynaşıyor gibi geüyor. Büyük üstüvaneler var. Harb-ı Umumi'de bizim donanma burasını topa tutmuş. Polonyalılar ile Rusya aleyhine gizli bir ittifak yaptığımıza. Ne yapacağım? Silâh. sonra bu silindirlerden geçiri239 . Moskova'da ingiliz mümessili ile dost. yeni bir zaferle memleketi kurtaracak mıyız? Zihnimde bunlar. Şimdi Polonya ile beraber evrak çalmamız yeniden diriltmiştir.Mühim bir tebeddül yok. Batum'dan kalktık. kendisi bizzat Rusların aleyhinde bulunuyormuş. Hem Rusya'nın askerî vaziyetinden bize ne? Bizim şimdi işimiz Yunan ve ingiliz Bilakis Ruslar bize yardımcı. hapsetmişler. Tiflis'e kadar gidebilmiş. kamilen çimento mâdeni. itimatları zail olmuş. Bana «Aman bu ne memleket! Aman memleketimize gideyim» diyor. Muhabere mümkün değildi. AH Fuad'i da trene bindirmişler. Bir Rus vapuruna bindik. Yer yer yakmış. Gece mehtap küpeşteye dayandım. Ali Fuad işinin içyüzünü Ankara'da bilmiyorduk. Gözüme denizin içinde nurdan. Bunları öğrenince vazifemin güçleştiğini anladım. Dalgın dalgın düşünüyorum. Batum'da birtakım tahkikat daha yaptım. bu hain. Halbuki kabahatli biziz. Tiflis'ten avdetimde Ali Fuad'ı Batum'da buldum.Bu da tarziye ister. halâ duruyor. Şimdi öğreniyorum. Bunu Ali Fuad'ın emriyle ve 238 I Polonyalılar ile müşterek yapmışlar. Konuştum «Hats ettin» dedim. casus ve bizim zabitleri yakalamışlar. Tarziye alacağım. Bizim ateşemiliter casuslar bulmuş. periler. Rusların bu fikri esasen Bekir Sami'nin ektiği fesad tohumudur. Gürcüler Türkçeyi kaldırmağa uğraşıyorlar. bu zât diğer bir iki zabitimizle bu evde oturuyor-muş. bak ne mel'un tesirler vücuda getirmiş. Tarziye alamayınca da münasebet bozmak olamaz. Zaten oraya çıkacağım Ordan şimendüferi alacağım. Batum'a döndüm. En korktukları şey. Bizim Fransızlar. Deniz kenarında büyük bir fabrika. Silâh-para alacak mıyım. ingiliz'lerle Polonyalılar baş düşmanları. para da lâzım ve hayatî mes'ele halinde. Çimento fabrikası görmemiştim. Kendisini Batum'a dar atmış. Rusların hakkı var. Plân düzmekle zihnim meşgul. hepsini hapsetmişler. Oradaki hikâyeyi evvelce yazdım. Ah. evrakı. döğmüşler. Hayalât içindeyim. Mühim bir şey varsa o da yalnız Ruslar bize emniyet etmiyorlar. Telgraflarımıza Ali Fuad'dan cevap gelmiyordu. Keza Polonya sefiri ile de pek sıkı münasebette imiş. Tarziyeden vazgeçmek. Sefir bulunduğu mahalde muvaffak olamamak için bundan daha kötü hareket edilemez: Görüşülecek başka sefirler yok mu? Neye ingiliz ve Polonya sefirleri ile dostsun. Bu iş de şu imiş: Ali Fuad. zabitleri de alıp götürmüşler. Rus Erkânı Harbiyesinden Rus Ordusuna dair vesikalar ve haritalar çaldırmış. Demek Rusların bize itimadı yok. Hem de müthiş bir kabahat. zabitlerimizi dövmüşler. devletin haysiyetini bitirir. onunla sıkı temasta imiş. bakıyorum. Polonyalılar ve Fransızlarla birlikte hücum edeceğimizi zannediyorlar. Beti benzi kül gibi. fabrikayı gezdim. üstüne bizim evrakı da. Bu iş muazzam bir iş imiş. iptida öğütüp eliyorlar. Yâni konsolos Sabri mes'elesi. beraber Rusya'ya hücum edeceğimize kanidir-ler. Zavallılar zulüm altında inim inim inlediklerinden şikâyet ettiler. Dost görünüp canına kastetmişiz. Buna sebep Bekir Sami'nin işleri. yollamışlar. Pis bir vapur. Bu Rus'ların can damarı. Sefirimizi kovmuşlar. Diğer bir delil olarak da Ruslar şimdi Ali Fuad işini zikrediyorlarmış. Sefarethaneden hariç bir evi ateşemilitere tahsis etmiş. dönüyor. Arkası bir dağ. Novorovski Konsolosu Sabri'nin irtikâplarını anlattılar. korkudan ödü kopmuş.

Ruslar pek keyifleniyor. Bu adama vazifesini gördüreme-dim. içiyoruz. Ben de «Pekiyi» dedim. bunun bir ucu Baltık. Gündüz de elinden düşmiyecek»dedim. Sofrada votka. Hemen bardağı sofrada önümdeki büyük bir çiçek kümesinin içine sokup sakladım. sonuna doğru idi. Ben de buna çok 240 memnun oldum. dışım böyle.yorlar. Rusya emperyalizm aleyhinde. Bunlarda muvaffak olunca. Çarlar ile Sultanlar asırlar ile bu iki milletin biribirini tanıyıp sevmesine mâni olmuşlar. Bir düziye bize veriyorlar. hükümet hatıra olarak sonra bana verdi. söylenen işleri de yapmıyor.» demiştir.» RIZA NUR'UN KOMÜNİSTLİĞİ Ben buraya gelinceye kadar düşüne düşüne Rusya'da tatbik edeceğim plânı tertip etmiştim: Her yerde müthiş bir komünist gibi. Nitekim kazandım. Bununla hareket ettik. Yazık ki. Yalnız bu nutuklardan dolayı Varşova'da Polonya matbuatı aleyhime ateş püskürmüş. Rus-Türk dostluğu ebedîdir. demek onlarla beraber değiliz. Ruslar yemek yerken sigara da içerler. içtik. Gönlüm rahat. Ruslardan da sarhoş olan olana. Ben evrak ve para bavulunu Beyti'ye teslim edip «Canın gidecek. nutuk vereceğim ve söz söyleyeceğim. müthiş Türk milliyetperveri. Derken hepsi körkütük olup birbirini götürdüler. Hakikat da böyle. şampanya var. Bunu bana Rus'lar haber verdi. Bizim Recai de benim nutuklardan ve Ruslara kendimi sevdirmemden pek sevinmiş. Alıp bir iki yudum içtim. Tabii dostuz. yerleştik. Öyle yapıyor. Böyle nutuklar ile onların muhabbetini. ebedî dost olduk. Bizim kâtipden pek müştekiyim. Ne yapayım? Türkiye paraya.. Ben Türkiye'den hareket ettiğim âna kadar. Bir akşam bir istasyonda böyle bir sofrada ziyafet verdiler. Sonra. Önüme koydum. Bunların dediklerine göre. Bunlar bütün bu esaslar dahilindedir. bana «Bravo! Sen mühim hizmetler ediyorsun» diyor. Ali Fuad'm bu işi kendi kendine yapmış olmasını. biz de içiyoruz. Bütün işler bittikten sonra da «Sen bu devletin en mühim recûlüsün. tekrar öğütüyorlar. . beni sedye ile götürürlerdi. iki millette de bütün menfaatler müşterek. bu bavul gitmeyecek. Diyarbakırlı biri. birini diğerine kırdirmışlardır. demek Lehliler aleyhimde. Hiç bozmadım. Uyurken de bununla uyuyacaksın. Birinci plânım oldu. sertlik para etmedi. Diplomatlık zaten iki yüzlülüktür. Tatlılık. beyaz ve siyah şarap. ona bir şey olmadı.. Bizim arkadaşlar sarhoş oldular. beni çıldırasıya alkışlıyorlardı. Ukranya Hariciye Komiserliği Protokol Müdürü ve saireden mürekkep bir hey'et karşıladı. mekteplerde. trene atıp geri yolladım. Bir Rus şarap diye bir büyük bardağa konyak doldurdu. Yemek zamanlan ise istasyonlarda mükellef ve çiçekler ile süslü bir sofrada ziyafet veriyorlardı. Artık tanıştık. Bir gün kızdım. Hepimiz fena sarhoş olduk. İçim komünizm ve Rus'luk düşmanı. Ruslar beni sevdiler. Gece gündüz yatıyor. Fransızlar ve Lehliler ile ittifak yaptığımızın aslı olmadığına Rusları inandırmak. Bu seferimde Rusya'da istasyonlarda. Kendiliğinden vazifesini yapmadığı gibi. ikinci işim. Beraber seyahate devam ettik. Sağlam ben kaldım. Eğer konyağı bilmeyip içeydim. Harkof a vardık. Sinop'ta kütüphânemdedir. Yine âdetleri Sofrada bol nutuk da söylerler. konyak. diğer ucu Akdeniz'de olacaktır. İstiklâlini kurtaracak. itimadım kazanacağım. bana sundu. Bir kaç tabur asker ile büyük bir istikbâl yaptılar. sofra tenhalaşmış idi. Ruslar keyifli. ziyafetlerde bir çok nutuklar söyledim. Bu kâfi değil. Onu da buldum. Sabahisi oralı bir kaç Türk geldi. Cıvıklık yok. Ruslar demişler ki «Bu adam demirden mi? İçkide bizi mat etti. Gidip trene yattım. Bunların bir kısmına dair bir fotoğraf albümü yapmışlar. silâha muhtaç. Bu fabrika Rusya'dan başka istanbul ve Türkiye sahillerine de çimento vermektedir. Ruslar bir hususî tren hazırlamışlar. kışlalarda. Bize bir hâne verdiler. Türkiye de öyle. Nutuklar da söyledik. Bir kahed şarap alıp devam ettim. çuvallara dolduruyorlar. O beni hepsini içecek zannedip daldı. Ukranya hududuna gelince bizi. sarhoş olan çekiliyor. Yiyor ve sigara da içiyoruz. Ama iyiler. para ve silâh çekmek. istasyonlarda bizi asker ve musiki ile karşıladılar. merasimde. Ölü gibi bir adam. Sade yatıyor. Binaenaleyh beraber olup emperyalistlere karşı bir cephe yapacağız ki. Ruslar bizimle içme yarışı yapmak istediler. Üçüncü işim. Sırası gelecek söyleyeceğim. sefarethanenin basılması esbabını bile hükümet bilmiyordu. hükümetin asla haberi olmadığını Ruslara anlatmak.

böyle bir ittifak yapamayız. Adamları kabahatli çıkardım.» Bu. sefirimizi kovmak izzetinefis meselesidir. Rahofiski'nin halis Ukranya'lı bir genç muavini var. hayır. Dedim: «Bunlar bu işleri sırf kendi fikirleri olarak yapmışlardır.Ukranya Reisicumhuru ve Hariciye Komiseri Rahofiski kumandan Tronze. Onların böyle bir ittifak "e nutuklarımda dediğim gibi bizimle Baltık'tan Akdenize kadar bir cephe yapacaklarına yüzde seksen ihtimal vermiyordum.. Rahofiski'nin sözü yüreğime su serpti. Bu iş her şeyden evvel hal-lolmalı.Ancak ingilizlerle süretâ hoş geçinmeğe mecburuz. Bir cevap vermedi. «Buna cevap veremem. Hükümetin haberi yoktur.Sizin Fransızlarla ittifakınız olmadığını şimdi tamamiyle anladık» dedi. «ittifak yapamayız» dedi. iki gün geçti. Yalnız ben evvelden biliyordum ki. bir türlü kanmıyor. Şimdi üste bir de böyle ocaktan caba taarruz ve tehdid yapıyorum. . düşündü. Çok uğraştım. Böyle ise biz sizden evvel ingilizlerle uyuşalım» dedim. Ali Fuad bu işi kendi kendine yapmıştır.. Hemen Ali Fuad'ın işini söyledim. Ben de buna mim koymuştum. fakat şimdiden diyebilirim ki. Bu cesaretle iyi bir iş yapmış oldum. Hükümet haber alınca onu zaten geri çekmeğe karar verdi idi. şüphe etmeyin. ittifak yapamayacakları cevabını alınca ben. inanmıyor. Masal gibi geliyordu. îstisaden ingilizler ile uyuşmak. Memleketinde Türkler çok olduğundan Türkçe de biliyor. Selâhiyetim olmadığı gibi. Sonra Stalin bunu. Lâkin tehlikeli bir tedbir idi. Rahofiski'ye müthiş bir tesir yaptı. Kabul etseler. «Biz iktisaden ingilizler ile uyuşmağa mecburuz.» Zaten ben yapıverirler diye ödüm ko-puyordu. Bu olunca öte tarafı kendi kendine olacak. Bir kere komiserler ile müzakere ederim. münevver adam. zeki. Bunun izalesi için mühim bir tedbir hazırlamıştım. Rahofiski Romanyalı bir Bulgardır. Bunu bana evvelki seferimde Bolşevik ricalinden çoğu da hususî sohbetlerimde aşikâr söylemişlerdi. rezil olurdum. Moskova'ya da yazayım. «Hayır. Bu kuvvetli ve kat'î idi. Diplomat iki yüzlü olmalı. Hattâ o bize elektrik lâmbası vermezse karanlıkta kalırız» demişlerdi. ne desem nafile te'sir etmiyor. Anladım ki bu fikir bunlarda esaslıdır. yâni bu tehlikeli işi. böyle bir ittifak yapamazlar. Bekir Sami ve Ali Fuad'ın yaptık241 lan böyle müthiş bir vaziyet yapmıştı. doktordur. Çorapta sökük ucunu bulduk. şimdi benden mazeret diliyorlar. Hükümet kızdı. Başka ne desem lâf idi. Ne yapayım. Fransız meselesinde bu adamları tamamiyle mutmain etmek için başka çare yoktu. Hadin bunu yapalım. zabitlerimizi dövüp hapsetmek. Ama yine fena korkuyordum. Bir delinin yaptığım dünyanın akıllıları bir araya gelse tcmizlcyemez derler. Rahofiski ile görüştüm. Ruslar ingilizler aleyhine harp edemezler. Hükümet beni böyle bir şeye memur etmemişti. Tarziye işini buna anlattım. artık gider. O vakit Fransızlar ile de ittifakımıza tamamen inanırlardı. Bekir Sami'den ve Ali Fuad'dan bahsediyor.Muahede nüshalarının teatisinden evvel tarziye verdirmek için Ukranya'lıyı Rusya nezdinde alet yapmak istiyorum. Çözdük. Dedim ki: «inanmıyorsunuz. büsbütün cesur oldum. aynı zamanda cesur da olmalı. «Yalandır. Bu ittifaka yanaşmamanız bunu gösterir. Eh. Sonra cevap verdi. Bunu mutlaka yapacağız. Sibirya'ya sürüp harcadı. Bunu bizzat böyle kendilerinin açığa vurmasına memnun oldum. Bu düğüm noktası idi. Yüreğim hopluyor. Bilâkis Fransızlar ile Rusya aleyhine ittifak ettiğimizi söyledi. Ferahladım. Memduh Şevketin söylediği gibi tahakkuk etti. Başka türlü olamaz. Düşündü. plânımın birinci kısmı oldu. Bu mümkün değil. Ali Fuad da menkûb olacaktır. Ah. Bize tarziye verilmeli. bunlar için hayati bir zarurettir. ittifak teklifimi. Fransızcası güzel. Böyle yalanlara nasıl inanıyorsunuz? Düşmanlarımız aramızı açmak için uyduruyorlar. Bekir Sami'yi Millet Meclisi düşürdü.» dedim. Başka türlü yaşayamayız. Ankara'da kimsenin de böyle bir şey hatırından bile geçtiği yoktu. Bizi bir gün bırakıvereceksiniz. Sefarethaneyi basmak. buna güvenerek yapmıştım. iki devlet arasında normal münasebet tesis etmeli. Yapamazdım. ele aldık ve biraz da çektik. ben hükümetim tarafından sizinle İngilizler ve Fransızlara karşı tedafüi ve tecavüzi askerî bir ittifak da yapmağa memurum. Fakat meyus bir tavır alıp «Pekâlâ! Biz Fransızlarla ittifak etmiş miyiz? Galiba sizin ingilizlerle bir gizli ittifak hazırlığınız var. Poligrad. Hekim.» Hayır. Biz ingilizlerle ittifak yapıp sizi bırakmayız.

pek sür'atli giden meşhur atlanyla araba yarışları yaptılar. «Evet. Rahofski'nin genç muavini ile çok ahbab oldum.. Pek nasyonalistler. Ukranyalılar Rusları hiç sevmiyorlar. Stalin'le aralan pek iyi değilse de Stalin'in ondan çekinip müma-şaat ettiğini biliyordum. Bir düziye Moskova'yı sıkıştı-rıyorlarmış. iki gün sonra. müstesna bir hali var. Rusya'ya eski seferimde gördüğüm haller Harkof ta yok. Bunun için Harkof tan geçen ırmaktan bir kanal ile su getirmişler. Meselâ su ile türbin göstermek için bir binada bilfiil bunu yapmışlar. Fronze dedi ki: «Şimdi meseleyi anlıyoruz. Bunlar bu mektepten yetişmişler. amelelerini gördüm. Mekteplerden Rusça'yı kaldırıp Ukranya dilini koyuyorlar. kütüphaneler. Tarziye verilmelidir . içki yasağı da kalkmış. Komünistlikleri lâftan ibaretmiş. sefirimize versin. Deşildi. işlettiler. Bunlar mühim şeyler. Evleri yolun iki kenarında yaparlar. ilim terakki etmiştir. Rusya'da iyi mühendis yetişmiş. samur ilh. Türkiye hükümeti ne tarzda istiyorsa. Fronze de kendi işi olan bu muahedenin teatisi merasiminde bulundu. Dükkânlar açılmış. Bu da pek mühimdir.Moskova Ukranya Cumhuriyetine şunu tebliğ etti: «Rıza Nur beye söyleyiniz. Sefiri Polonyalılar iğfal etmiştir. tanzim etmişlerdir. zahiresini artık Moskova'ya yolla-mıyor. yiyecek var. helezonvâri inmek gibi türlü hareketler yaptılar. Bu şarkılarda Rus'lar aleyhine sözler de varmış. Bu adam bunları bana anlattı. bu mühim iş de istediğimizden âlâ olarak halloldu.Rahofiski. Hasılı mühendislikte her şubesi için ayn ve mühim bina ve her aleti ile beraber mühim laboratuvarlar var. hayvanların resimleri bulundukları mıntakalarda haritaya resmedilmiştir. Mühendis mektebi yapınca böylesini yapmalıdır.Ben bugün yazar yaptınnm»dedi. Bir kütle halindedir. Birinci gelene saatimi verdim. Hey'etimiz şerefine bir tayyare şenliği yaptılar. Elektrik kısmı için mühim binalar su kısmı için mühim ve ayrı binalar. Türkiye'nin bunda bir kabahati yoktur. Talebe bana hatıra olarak resimli bir ufak defter verdi.Ukranya'da en nüfuzlu adam. iki hâne halindedir ve uzunca oluyor. Rusya'da büyük terakki vardır. Bundan iyi malûmat aldım. Su bu binanın içinden geçiyor. Köyler zararsızdır. Rus köylerinde bir hususiyet var. Ben de bir şifre ile bunu Ankara'ya bildirdim.. Bir opotherapie müessesesi var. Mühendis mektebini gezdim. o tarzda yazsın. Ağaç ve bahçe içinde. Türbini işletiyor. Ankara'daki sefirimize emir verdik. Ukranya hükümeti bize. askerlerini. At yarışları. Meğerse Ukranyalılar hep nasyonalistmiş. istiklâl istiyorlar. Cidden mükemmeldir. Şehirler Avrupa şehirleri halini almıştır. Birçok müesseselerini. Gördüm. Rus'lar hemen her şeylerini yapmış. hepsi vardır. Bunlardi onlar ve ben gayet dostça ve ben bir mükemmel komünist gibi nutuklar verdik. Bu haritada sülün.. Rusça değil. Mektepler.mektep ve kışla-lannı gezdirdiler. «Tarziye verilsin» dedim. Meselâ Rusya'nın av haritası bile yapılmıştır. Fronze'nin Moskovaca pek nüfuzlu bir adam olduğunu. Rusları sev-miyorlarmış. biz de onlara büyük bir ziyafet verdik. Tıbbî müesseselerini gezdim. Takla atmak. Harbiye talebesi Ukranya'ca şarkı söylediler. ticaret. Mühim artistler yetişmiştir. Kışlalarını. Avrupa'da dahi iş buluyorlarmış. Mahir tayyarecileri var. Fabrikalar vardır. Bir celse yapıp merasimle onu da yaptık. Fronze'yi gördüm. Sinop'tadır. Bu mektep bir büyük ve orman halinde bir bahçe içinde. doğrudan doğruya kendileri sarfediyorlarmış. tarziye verelim. Beni her yerde merasimle karşıladılar. Harbiye Mektebine davet ettiler. Sıra şimdi muahede teatisine geldi. Bu suretle köyler. Bunlar kıymetli mühendislermiş. Moskova ağır bir muamele yapmıştır. Bolşeviklikleri de sahtedir. Ukranya'da bana çok itibar ettiler. o da imza edecek» 242 Oh. Bu suretle Ukranya'nınparasını. Tayyareler uçtular. Gıcıkladım. Bu terakkiyat son altmış243 yetmiş yıldan beri olmuştur.. istiklâle doğru mühim adımlar. Ona da aynı şeyleri söyledim. Nasyonalist olduğunu sezdim. Bilhassa tiyatro çok terakki etmiştir. '"'J . müzeler.. Biz Moskova'ya Ukranya hükümeti namına yazalım da tesir icra edelim» dedi. Harkof güzel bir şehir.

bu millet ile biz çok beraber yaşamış. Bizim Maarif Vekâleti için Harkof ta Hükümetten iyi bir matbaa da aldım. Gözümün önünde ambalaj yapıp trene koydurdum. Beni Erkân-ı Harbiye Reisi ile temasa koydular. bütün ilmî. beni de davet etmişti. Bence Türkiye'yi ihya etmek. Sır söylüyor. Böyle şey olamaz. Avrupa. kaybolmuş. Recai ve diğerleri döndü. Listeleri tertip ettik. Sivastapol'a indiler. Afganistan'da. Yine oraya koydum. Baktım benimle samimi görüşüyor. İngiltere.» «Hayır» dedi. ziraatçe. Karahan Corps diplomatique'e bir ziyafet vermiş. Sefarethaneye yerleştik.durdu ve şiddetle dedi ki: «Geldiği anda. Bütün davetlilerin ortasında idim. «Aman» dedim. Hasılı hele birkaç görüşmeden sonra Karahan'la pek samimî dost olduk. Telli bir âlettir. Gönderilmesi esbabına tevessül ettiler. Harkof ta son zamanda basılmış birçok Rusça neşriyat da topladım. hediye çok gönül alıyor. Ancak. ilâh. Bizim Anadolu'daki cephemiz. Listeler tertip ediyoruz. Çiçerin Moskova'da değil. Rusya bu hale gelmiş.Bir akıllı vezir Alman âlimlerini getirmiş. yola çıkıyor.. Hakikaten böyle yapmışlar. Zaten el'an Rusya'nın meşhur âlimleri Baltık sahilinde Rus teb'ası olarak bulunan Alman cinsi insanlardır. Rusya'yı ilimce. Hepsi de muvaffakiyetle oldu. Bu sefer Karahan'la mükemmel ahbap olduk.. Ukranya dilinde bizim dilde bulunan kelimelerden bir kısım ile. Karahan. O da bitmek üzere. Görüşeyim size söylerim» dedi. Bir şey değil ama. Bunlardan Harkof ta hediyeler vermiştim. birbirimize yaklaşmışız.» Durdu. Paramız yok. bunu Fransız âlimleri yapmışlar. Rayonlar filân böyle. Bir asır evvel öyle idi. Millî çalgıları var. iktisadî şubelere göre tetkik ettirmiş. kaldım.. «Fakat silâh verebiliriz zannederim. Zemin hazırlandı.» Al . Bu paranın çoğunu da Komünist propagandası uğrunda. Sinop'ta bizim kütüphanededir.sizin ingiliz ve Fransız'a karşı cepheniz demektir. «Paradan ümit kesmeli. Silâh verecekler. Bunsuz ne yapılsa. Maarif matbaası yok. hududumuzda tutup. Başka da müsadere edecek bir şey yoktur. Yemek bitince beni bir köşeye çekti. Şeklini de gördüm. Erkân-ı Harbiye Reisiyle bunları tesbit etmeğe başladım. Şimdi Moskova'dan para ile silâh dileneceğim. Bu bizim kopuz'dan alınma olacaktır. ziyafete bizim sefiri de davet etmiş. «Ali Fuad yine sefir olarak buraya geliyor» dedi. MOSKOVA'DA. Daha birçok Türk âdetleri var. Bizimkilere şifre ile bildirdim. Mehmet Ali tatbik etmiştir. Har-kofun iş'aratı. Hattâ Ali Fuad veda ziyafeti vermiş. Milleti. Bana bu hususta Moskova üzerine mümkün bütün kuvvetleriyle tesir edeceklerini vaad ettiler. Ukranyalılara bilhassa Fronze'ye söyledim. olma 244 memnuniyetle verirdik.Dondum. yanlış ve temelsizdir. Bu makineler Ankara'ya vardı. Karahan «Para veremeyiz» dedi. Tam bu esnada idi. Samsun'da da on bin kadar güzel sigaralar yaptırmıştım. Fakat o vakitten beri Alman âlimleri. Yok. sonra bunlardan çıkan neticeleri tatbik etmişler. insan denilen mahluk hediyeye karşı zayıftır. Japonya'nın terakkisi de Alman âlimleri sayesinde olmuştur. Fransa ve Almanya'da. Bizden onlara çok şey geçmiş. işletildi.» dedim. iptida Alman âlimlerine memleketimizi her hususta tetkik ettirmekle olur. Ben de Sinop'tan bir takım el işlemeleri almış. işlemelerinde Türk dekoratif motifleri var.» dedi. Harkof ta işlerim bitti. Halılarında. hattâ Mısır'da. «Sonra Yunanlılara yâni İngilizlere mukavemet edemeyeceğiz. Dedim: «Yalandır.» dedim. bilhassa bugün bulunmayan eski Türkçe bir çok kelime vardır. «Şimdi sefirimizden telgraf aldım. Görüştü. Karahan var. Bunların tertibi epey sürdü. Karahan «Bizde para yok. memleketi selâmete ve saadete götüremez. Fakat silâh verecekler. Nitekim Moskova'dan da getirdim. Karahan'a da verdim. Yemek yedik. Çok Türk Ukranya'lı olup. hakaretle iade edeceğim. Karahan beni sofrada sağma aldı. Harbiye Komiseri Troçki ile görüştüm. Vekâlette kendileri basamıyordu. benim nutuklarımın tesiri olacak ki. Adına kopnera diyorlar. Hattâ Rahofski'nin muavini de bu iş için benimle beraber Moskova'ya yollayacaklar. Bir hususî trenle ve Yakup ile Moskova'ya gittik. Kuruldu. Hemen silâh ve para meselesine başladım. Hindistan'da eritmişlerdir. Son defa kiliselerdeki altın ve mücevheratı aldık. Fran-sizlarınkine yüz kat fâiktir. Hariciye Nazırını ziyaret ettim. Anladım ki.. Karahan beni pek iyi kabul etti. Mısır'ın saadeti de böyle ilmî tetkik neticesidir.

Tatarlar da Ruslar gibi çok çay içiyorlar. Fakat bu akıl mıdır? Başka yer bulamamış mı? Çocuk daha iyi düşünür. Bana içmiyorsun diye zorluyorlar. Bana gülüyorlar. Yine Türkbiliğe dair kitaplar topladım. şahsî menfaatlerini düşünen insanlara sefir olmak da iyi şey değildir. Şeker bittikçe yeni bir parça koyuyorlar. iş yaptırdık. bu kadar işten sonra Ali Fuad'ı tekrar yoUasmlar. Evinde ziyafet verdi. Kovulmuş bir adamsın. Ge. hakaretleri unutmadın ya. Hakikaten hemen o akşam bir şifre yazıp gönderdim. her şeyi unuturmuşlar.. Böyle birçok kaynatıyor. bir taraftan pişmişler getiriliyor. Bir kerpeten gibi bir şey var.. Bir düziye terlerini siliyorlar. Onların yüzünden muvaffakıyetsizlik. ama onu nasıl aldım.. Biz neler dedik. Ben bir ve nihayet iki tane içebiliyorum. hakaret gibi şeylere daima mâruz olur . Ali Fuad'ı Ankara'da istemiyor. haysiyetsizlik.» Ne ise bu telgraf üzerine yollamadılar. Akılları başlarına gelmiş. Bunlar sonra o. Ali Fuad'ın yaptıklarını yazdık. yağ koyuyorlar. Aman yollamayınız. «Oraya gelmem lâzımdır. Ali Fuad'da tuhaf! Canım o gönderse bile sen nasıl gidiyorsun? Başına gelenleri. Rus sefiri de söylemiş. hududumuzda kolundan tutup kemali hakaretle atacağım diyor. Adını unuttum. Yazamam.. Beni yemeğe davet ediyorlar. iki devlet münasebeti gerildi. Ben de birkaç defa resmi ziyafetler verdim. i MUSA CARULLAH t . Ben de onlan Sefarethaneye yemeğe çağırıyorum. başka yere gönder bari. Hem ortada taarruz işi. Başka türlü çay içmiyor. Başkasının bir iş yapabildiği yok. Onunla şekeri gayet ufak parçalar halinde kesiyorlar. ALİ FUAT KRİZİ Düşündüm. bari Rıza Nur belâsını def edeyim demiştir. artık çay bardağını ağzı aşağı kovuyorlar. Ruslar kovmuşlar. bir daha sefir olarak oraya gönderilebilir mi? Yok Rusya'ya düşmanlık etmek istiyorsanız bundan alâ yol olmaz. vesselam. Bir şifre ile de bildirdiler. Sofraya semaveri koyuyorlar.. Dedim ki: «Bana Karahan Ali Fuad'ı tekrar yolladığınızı şimdi söyledi. Simsiyah koyu bir şey oluyor.belâyı şimdi. El içi kadar açılmış hamura çiğ ve kıyılmış et koyup pişiriyorlar. Bir parçayı onun dişlerinin arasına kıstırıp çay içiyorlar. Doydu mu. Moskova'da iki Tatar mahallesi var.. Sıcak sıcak içtikçe terliyorlar. Söyleyecek mühim şeylerim vardır.. Bunlardan başka muhtelif memleketlerde de oturan dağınık Tatarlar var. devlet milletin işinin üstünde. Birbirinden uzak. Kaynar suya çayı fazla koyuyor. Bir taraftan yenip. Bu kadar işten sonra Ali Fuad'ı nasıl yolluyorsunuz. artık içmem demektir. Ama bunlardan da beter. buyurlatmışlar.. Tabiî hiç aklıma gelmedi ki. Tatar mahallelerinde birer cami de var. yollamazlar. Eğer yollarsanız. Memnun oklulardı. şimdi Ankara ne yapıyor?! Silâh işi de suya düşecek... insan böyle kafasız. öğrenince zaten AH Fuad'ı azletti» dedim. Güzel bir yemek.. bunu yapan tabiî Mustafa Kemal'dir. Tarziyeyi alınca. Her halde bir yanlışlık 24var. O vakit görüşürüz» dedim. Müşirdir. bir de Mustafa Kemal böyle yapıyor. Çaya şeker koymuyorlar. Bizim Yakup ise çayı bunlar gibi içiyor. ne de düşündükleri var. Ali Fuad belâsını def edemeyince. Emin olunuz!» diyerek tatmin ve teskin ettim. Aynı zamanda Moskova Sefirliğini bana teklif ettiler.Halbuki değil. Sıcak da oluyor. «Fazla içmem» diyorum. işte Mustafa Kemal hırsı. sıcak sıcak getiriyorlar. ne bildikleri. Ali Fuad'ın gelmeyeceğini Karahan'a müjdeledim.gözünü duman değil. Bir müddet de bırakıyor. Yine def ediyor. Bu. Mustafa Kemal'in şahsî işi. Gel de çatlama bakalım. Canım şunu Türkiye'den def etmek istiyorsan. Sonra bunu bardağına koyup dişlerinin arasında şekerle içiyor. bunun için de silâh meselesi var. bulut bürümüş bir adamdır. Bunun neticesi budur. Bu haber üzerine yerin dibine geçtim. çen sefer kışta Moskova'da idim.. Herkesin elinde uzun bir peşkir var. mevkii için. Eğer bana inanmazsanız yollayınız. Her şey altüst oluyor. Nazikâne bir surette reddettim.. Mustafa Kemal derhal fırsattan istifade etmiş demek. doldurup doldurup içiyorlar. Karahan'ı «Ben şimdi yazarım.Meselâ ben Rus'lara ne dedim? «Türkiye işi bilmiyordu. Bu sefer tam yaz. Birinin imamı Vedûd Hazret. Bu sefer Tatarlar ile daha ziyade temas ettim.

Bunların içinde birçok muhtelif Rus Türkleri çocukları var. beni avutuyordu. RUS EĞİTİM SİSTEMİ . Bense ona vasıta buldukça intişar eden cildleri gönderiyorum.. Asabî. Kaçıp Türkiye'ye gelmek. Lâf-ü güzaf sözler söylüyor.babası ölmüş çocukları toplayıp şehirde büyük binalara yerleştirmişler. bana selâm verdi. Moskova'nın parkında gezinti yapıyorum. Ne dese beğenirsiniz? «Musa Carullah içtihad kapısını açık tutan biridir. Böylelerini burada hizmete alamayız.' yi göremeyen bir kimse olsa gerek. Selâmı diliyle de söyledi. bu kıtlıkta beş milyon insan ölmüştür. Cidden fecî. Tatarlar diyorlar ki: «Zahire elimizde kalsaydı. bir mektupla benden bizim Türk Tarihinden istiyor.toplanan çocukların bir kısmına tahsis edil247 I diği anlaşılıyor. Bu da elden gitti.Ankara'da basılmak üzere bana üç dört sayfalık bir eserini de verdi. Cidden güzel yapılmış bir san'at eseri. orada hizmet etmek istiyor. Bu memlekette takriben her on yılda bir kuraklık ve bunun neticesi kıtlık olurmuş. Bizim Selçuk mimarisinde. Mektubunda tuhaf ve iyi anlaşılmaz. Açlıktan çok adam kırılmış. Muvaffak olamadılar.. Ne ise. sefarethaneye davet ettim. son zamanda bir cami yaptırmışlar. Ben de bizim Hariciye ile buna çalıştım. kitaplarını bolşeviklerin zaptettiğini söyle-di.Ona da memuriyet ancak bu vekâlette olurdu. evinde bir çiviyi çakamaz. Anladım ki. buraların da. Gayet amelî ders veriyorlar. Tatar komünistler zahirelerin saklandığı yerleri arayıp. Tatar çocuğu. Kendisine riayet ettim. hapishaneden çıktı. Rusları sevmiyor. Rus'lar bu sahalarda kadid halinde bulabildikleri anası. Lâkin asıl kabahat bizdedir. Hayatta bunlar çok lâzımdır. Orda Çarlar. kâfirdir. Kendisine: «Ankara'da bu istediğiniz 246 şeyler hakkında teşebbüsatta bulunurum. Adliye Vekili Abdullah Azmi idi.Petersburg camiî imamı Musa Carullah geldi. hisse tabi ve hiddetle ileri. öldüreceklerdi. Bu bahçenin içinde birçok bina. Bana danlmış. Eserini öylece Sinop'taki ' kütüphaneye koydum. Bunlara Rus adı vererek. bizden bir adam bile kırılmazdı. milliyetini de. Ruslar da ona fena gözle bakıyorlar.Volga boyu ahalisi Tatardır. Bizde mektepten çıkanlar. Halini matbaasını. canını kurtardı. Ne fena şey. Tatarlar hükümet nezdinde pek çok uğraştılar. Halbuki kendisine Alman-ya'daki Tatarlar vasıtasıyla Fillândiya tarikiyle bunları izah eder mektup da gönderdim. Bundan. Bu adam âlimdir. Türkçü ve Müslümancı. Sefaret vasıtasıyla bazı istediği eserleri de. Dinî ve Rusya Tatarlarının istiklâline dair bir şey.' Bir gün Sefarethanenin otomobiliyle. Nitekim sonra kendisi Almanya'ya yollayıp bastırmış. Rus Hükûmeti Volga boyundaki zahireyi cebren çekip almış. O. Kalan kimsesiz çocukları da Ruslar aldılar. içinde elektriği ve kaloriferi de var. Yüreğim sızladı. bulup Rus'lara teslim ettiler. Bir kaç yıl sonra dilini de. Bu da benim Tatarların ziyafetine gittiğimi. hem de Ruslar kendisini orda takip edecekler. fakat kendisine istediğini yapmadığımdır.» Rivayet ediyorlar ki. Son zamanlarda Rusya'dan bir hey'etle istanbul'a gelmiş. kalem tutar. Fakat hem bizim yobazlar hücum edecek.» Vaadimi yaptım. Otomobilde Türk bayrağı var. Ben Tatarların ziyafetine gittim. Tevzi edilenler Rus'tur. . beni aratıp bulmadığı gibi. Rus yapıyorlar. Bir çocuk bayrağı görünce durdu. Rus terbiyesiyle büyütüyorlar. Hiç olmazsa kendisine biraz paraca yardım istedik. Eserini kendim masraf edip bastırmak istedim. Bolşeviklerin mekteplerini gezdim. Bunun üzerine Ruslar tevkif etmişler. Hakikaten Ankara'da bu hususta çok uğraştım. Ruslar çocuğu kalemden ziyade çekiç için yetiştiriyorlar. Musa Carullah galiba biraz tuhaf adam. başka yerlere tevzi etmiş. Bu yetimhanelerden bir kaçını gezdim. Muvaffak olduğum takdirde derhal iş'ar ederim. Bir gün asıldım. Bir tanesinin önünden geçiyoruz. Bu çocukları kurtarmak istediler. RUSYA'DA KITLIK Rusya'da büyük bir kıtlık olmuş. rumuzlu hem de saçma ve gayrî vaki şeyler yazıyor.» Hayret. önlerinde kü çük çocuklar var. Tatarlar bundan kan ağlayarak bahsediyorlar ve diyorlar ki: «Kıtlık en ziyade bizi kırdı. ama ben de onları ziyafete. Onu ve camii evvelki seferimde görmemiştim. iyi usûldür. Başka türlü iaşesi mümkün değildir. dinini de unutacak zavallı.

Karısının imzasıyla olan Türkçe mektuplar tabiî sade kendi üzerinde bulunur. Bu . Enver olduğunu ispat ediyor: Kalpağı.¦. ENVER'İN ÖLÜMÜ Birgün Karahan bana dedi ki: Enver vuruiup ölmüş.. bu da eşkıya demek. zabitleri oradan kovmuşlar ve mektepleri kapatmışlar. Hive'yi de zaptediyor. Bu iş çocuğun bile yapamıyacağı bir işti. Pazubend takıp kendisine kurşun işlemez zanneden. Profesörün karısı ile sevişmiş imiş. İlk zamanda önünü boş buluyor. Şimdi ziyaretgâh olmuştur.» Hakikaten bu adamın kalpağı tuhaf bir şekildeydi. öldürmek istiyorlar. Bunlara Basmacı diyorlar. Hem de Türk Milletini perişan edersin. Burda şimdi bir şey var. Reisleri aklı başında bir adamdı.A n 248 Enver için «ömründe asla fuhuş yapmamış» derlerdi. Tacik çocukları bile hanelerinde kendilerine farisî söyleyen ana ve babalarına Türkçe cevap verir olmuşlar. Mühür de keza. millî kıyâmcılar. Rus'lar Enver'in üzerine. * Tabiî bu muvaffakiyet muvakkat idi. Ruslar böyle eş kıya diyorlar. Çok zaman inanmamışlardır.. oralara sevkedilmiş ve oralarda kalmış Türk zabitleri de var. «iyi tahakkuk etsin diye bekliyorum. böyle memuriyetlere tayin .Tatarlar hikâye ettiler: Bizim Harb-ı Umumide. Şahsım tanıyanlar gönderdik.¦•. Herkes. Diyorlardı ki. Bir . Sonra bana Berlin'de Profesör (S) Postdam'da hanesinde ziyafet verdi. Yapma! demiştim. Profesörün küçük çocuğu Enver'indir. Meğerse Enver Berlin'de ateşe militer iken bu hanede pansiyon kalmış. Evvelki Rusya seferimde Enver bu plânını bana açıkça söylemişti. Enver Batum'dan bunları teskine gönderiliyor. Rusları çok zamandır iz'aç ediyorlar. Biraz okuryazar bir Türk bulursak Nahiye Müdürü yapıyorduk. Üç gün sonra Erkân-ı Harbiye Reisinin yanında idim. Perişan olursun. askerî talimler göstermişler. Ruslara esir olan zabitlerimizden bir kaçı Taşkent'te mektepler yapmışlar.. Şimdiki halde dört delil var ki. Çok akılsız adam idi. Ben teyid ettim. Bunu gören Ruslar telâş edip. Bizim kalpaklar gibi değildi. Enver çekileceğine Fergana dağlarına varı-yor. Türkiye'ye döndüğüm vakit bu haber gelmiş. güzel şeyler okutmuşlar. Berlin'deki karısı ile olan muhaberesi mührü. Rusya'da böyle kalpak yoktu.iki ay sonra Buhara'dan bir hey'et gelmişti. bilhassa Ittihadçılar Not: Bugün bu uygulama SOS çocuk köyleri adı altında Türkiye'de ve yine benzer biçimde İsrail'de uygulanmaktadır. Sovyetlerden deüil heo Ruslardan bahsedivnr. Bunlarda kendi nâmına büyük bir mühür var. Üç mitralyöz kurşunu yemiştir. Yine inanmak istemediler. aşk mektupları. Enver 5-6 bin kişilik bir kuvvet yapıyor. Basmacı bizim kelimenin mânasında değildir. Yaptığı iş deli işi idi. fakat İttihadcılar asla inanmıyorlardı. İptida Basmacılarla Buhara ve Hive'yi bastı. seksen bin kişi-' lik bir kuvvet gönderiyorlar. Bizim yetişmiş adamımız yok..Ben Moskova'da iken iş bu halde. Kalpağını bile yekta bir şekilde yaptırmıştı. Dikkat edilirse Rıza Nur. Şimdi mektuplar aksini ispat ediyor. Çocuklara Türk Millî ruhu vermişler. Basmacılar orda Enver'e bir türbe yapmışlardır. Cesedi bulunan adamın Enver olduğunun tahakkuk ettiğini söyledi. Halbuki bunlar eşkiya değil. Şunları söyledi: AH BUHARA «Enver bize çok büyük zararlar verdi. Bunlara millî şarkılar ezberletmişler. mühürde kendisine Halife'nin damadı ve Buhara Emiri unvanını veriyor. iptida basmacılar Enver'i Rus casusu zannedip. Beyannameler neşrediyor. Mahrem olarak konuştuk. Buhara'yı. BUHARA EMİRİ ENVER ifa ri Fergana'da Ruslar aleyhine kıyam eden Türkler var. terbiye etmişler. pek cesur olan ve Harb-ı Umumi'de Türkiye'ye büyük fenalıklar etmiş olan Enver akıbet üç misket ile öteki dünyaya gitmiştir. Bunlarla görüştüm. Ben de ona şöyle söylemiştim ve çok yalvarmıştım: Ruslarla başedilemez. Bir yeri basan demek. Profesör de karısını ve o çocuğu hiç sevmiyormuş. O da teskin edeceğine başlarına geçiyor. «Niçin gazetelerde neşretmediniz?» dedim. Enver'in iffet hususunda gayet temiz olmak şöhreti vardı. Yanında Harb-ı Umu-mi'de esir olup. Bunlardan üç bin kadar çocuğu izci elbisesiyle ve şarkı ile sokaklarda dolaştırmışlar. Nihayet ona Enver işini sordum. Ne ise sonra anlaşıp itimat ediyorlar.

Bir mektepte yüz kadar çocuğu. Bolşevik mektepleri gezdim. . Ittihadcılar niçin düştüler. Şimdi dükkanlar. Bazan tüccarın malını da. Kendisi de başkalarından kıymetli hediyeler kabul etmiştir.ediyorduk. Moskova'da dolaşıp duruyorlar. ahmaklığı yüzünden hem kendi kafasını yemiş. En baş dostu. komünist diye imha ettiler. Bu nasıl adammış? Bu tahrik neticesi Basmacılar girdikleri yerde ne kadar münevver Türk buldularsa kestiler. Hükümet de istediği fiyatı veriyor. Meselâ çocuğu doğunca kendisine gümüşten banyo takımı hediye edilmiştir. hem de cahildiler. iş bununla bitmedi. Çeka yine ayni.Hendeseyi kendilerine tahtadan şekiller yaptırarak öğretiyorlar. kâfir oldular diye boğazlayıp öldürdüler. Bu Yahudilerin ikisi de İtalyanlara. yahudilerin avucunda idiler. ne yapalım? Enver Basmacılarla geldi.. Şimdi fi'len sağa gidilmiştir. Benim de gözlerim yaşardı. Basmacıları kırdı.demokrat) olmuş. Bunları sırf kendi emriyle Harbiye Bütçesinden vermiştir. borsayı basıp altın ve elmas yakalıyarak zaptediyor. Trabzon tarafından böyle felakete uğramış birkaç adam da var. motorunu müsadere ediyorlar. komünistlikten çıkmış. mücevherat bile hediye edermiş. Bunlar ticaret değil. niçin mahvü perişan oldular. Hem de dönmelerin. beyannâmelerinde bile taassuba ateş veriyor. ilk mektepleri ekseriyetle bahçeler içinde.» dedi.. Bilhassa dönmeler çok paralar alıp yemişlerdir. Rusya bütün değişmiş. Hele öyle soygunculuk yaptılar ki. Yahut tacir malını ölü pahasına verip işin içinden çıkıyor. Menşevik (Sosyal. disiplin yeniden konulmuş gözüküyor. kahvehaneler açılmış. Enver Harb-ı Umumi'de Harbiye Nazırlığında müthiş bir irtikâp yapmıştır. Aynı zamanda bunları komünist akıdeleriyle meşbû ediyorlar. Hem ahmak. Enver bu mevkide kibir ve azametinin en son raddesine varmış. Ordu muntazam bir hale konmuş. medeniyet ve yeni usûller aleyhine tahrikat yapıyor. Enver hırsı. Yahudi Karasu idi. Bilhassa bizim tacirler çok zarar ve şikâyette. Çürüyecek mal çürüyor. Yaveri Şakir Nimet bir çok altın almış. Yalnız kendi şahsına Harbiye Bütçesinden bir milyon altın almış. su gibi herkese caizeler dağıtmıştı. Herkes korku içinde. Bunlar cahil ve müteassıp adamlar. Kafasızlığından Türkiye'yi harbe sokmuştu. Ruslara komünist görünüp bu işleri beceriyorduk. Biz terakki yolunu tutmuştuk. Adetâ rejim. şehir civarında yapmışlar. Ce249 haletinden Sarıkamış'ta mühim bir orduyu kırdırıp. Fakat. Çocukları yeni usûlde okutuyorduk. komünist akidesine zıd. Her komiserlik. Enver yalnız Ali Heba adındaki bir Mısırlıya üç milyon altın vermiştir. Sonra Ruslar geldi. Bu sebeple hariçten mal gelmiyor. solculara söylemiş ve sağa gidilmesi lüzumunu bildirmişti.. Bu mühim bir şeydi. Nitekim. Küçük çocuk keser ve çekiçle işe başlıyor .. Getirenler de pek şikâyette. İttihatçıların hali pür melali Enver bizi tam kırk yıl geri attı. Türkiye'ye de neler yapmıştı. tacirin malını kapatma. Bu paralar bu adamların yed'i irtikâbında kalmıştır. Ötede beride tamir ve inşaat var. niçin memleketi inkıraz mezarına koydular? işte recûlleri böyle ahmaktı. Ecnebi tacirler metalarım Rusya'ya getirince ancak hükümete satabiliyorlar. Hattâ Borsa bile var. meselâ Hariciye. Çünkü. Yapacağını bunlara sorardı. püskürttü. mahvetmişti. Mektepler açtık. Şimdi bir de Niştork diye haricî ticaret yapmışlar. Lenin amelî hayatta komünistliğin bütün kaidelerinin sökmediğini görüp. Fransızlara satarlardı. Emniyet yok. İkisini de müthiş zengin etmiştir. terör. Bunlar da geçtikleri yerlerde halkı soydular ve kestiler. talan eşyayı pazarlara yığdılar. Enver din ve taassupla bu adamları azdırmış. ikide birde hükümet ticarethaneleri. Maarif Komiserlikleri de kendi namlarına ticaret yapıyorlar. Bu adamın Buhara Türklerine ettiği kötü lük çok büyüktür. Bu da daima malın ser mayesini korumuyor. Sonlarında ağlamağa başladı. Zavallı bunları bin elemle anlatıyordu. KOMÜNİZMDEN MENŞEVİKLİĞE Moskova eskisi gibi değil. Bu mes'elede Basmacılar kâfir. Bunlar büyük ve millî cinayetlerdi. Çocukları buralara doldurup sırf bir pratik amele halinde yetiştiriyorlar. sattılar. Meselâ Talat'ın en baş müşaviri ve sırdaşı Yahudi Metrsalem idi. Bu suretle memleketten iki çekirge sürüsü geçti. Elimizde birkaç münevver vardı. hem ora Türklerine büyük fenalık etmiştir. Şuna buna binlerce altm vermiştir. Yalnız para değil. ticaret var. Masraflarını bununla temin etmek istiyorlar.

» dediler. Bu cevabı da zekâsına işaret eder. Yâni Moskova'da da karargâh halinde. Firavun mudur? Allah mıdır? Sanki yeryüzünü. Mustafa Kemal cevap vermedi. Hele bu adam bu hususta hepsinden hasta. şimdi göreceğim. Ama şüphesiz Ittihad-cılar içinde en zekilerden idi. Şimdi boyuna sun'î teneffüs yapıyoruz. fakat ben de intikam alayım. beni vatandan kovarken böyle düşünmüş olsun. Aldırmadıydı. Beni hudud haricine sürdünüz. Evvelki sözünü unutan Mustafa Kemal bir gün bize. İşte. Hepsini Ruslar besliyor. Hattâ bir mektubunu bize göstermişti. Dedim: «Görüyorsunuz ki. Gazi ile pek seviştiklerini ve memlekete girmesine behemehal müsaade geleceğini söyledi. Vatana büyük hizmetler ediyorsunuz.. küçüklük bizde kalsın!» dedim... Ben de soyunmuştum. Bizim cemiyet size pek düşmandı. Bunları kendisine yaver. «Bak. Onun için sizi Avru251 pa'ya yolladım. soyunmuşum. hem de şimdi görecek. Böyle düşünse. Derhal bana şu cevabı verdi: «Fena mı ettim? Bil'akis iyi ettiğim işlerden biri de budur.Yakıştırdı. Düşündüm. 250 CEMAL PAŞA . kerata benden cevap istiyor» demişti. Avrupa'ya yolladıktan sonra da Doktor Nâzım'in mümanaatına rağmen bana talebe maaşı bağlatmış ve kestirmemiş idi. «Bekliyemem. Kendini görmek için bir mektupla randevu istedim. Bizim generallerdeki umumî hastalık.. Şu adama bari biraz tarizde bulunayım dedim. Yanında yaveri. Hayatınızı kurtarmak lâzımdı. banyoyu hazırlatıyordum. emirber nefer ve muhafız yapmıştır. serum şırınga ediyoruz.*. Gökte uçacak. Mustafa Kemal de bermutad Cemal'e ağız dolusu yakası açılmadık küfürler etmişti. Cemal câhil idi. «Cemal Paşa geldi. Ben sizin kıymetinizi biliyordum. Böyle dediğiniz adam bü'akis vatanına nâfı imiş. Nihayetinde Ankara'ya gitmek istediğini ve Gazi'ye yazdığını. General.» demiş. kendini görürüm» Gittiler. insanları o yaratmıştır. Bununla iftihar edeceğim» diyor. Bunda da mükemmel var: Azamet ve kibir. Ben hiç zannetmiyorum ki. Herhalde şahsan aleyhinde bulunmağa hakkım yok idi. Kendisini başka bir odaya aldım. diriltmek için başına koşanlardan biri de benim. sizi görmek istiyor. Kral mıdır. dedin. Bu mektupta Cemal «Yahu! Bir satacağız olsun bana bir cevap yaz. Fakat yine bu adam vaktiyle Bahriye Nazırı iken Paris'e gelmişti. geldiler. Hüsnü muamele ettim. Vatan öldü. Bu adam vaktiyle beni doktor Nazım'a karşı himaye ediyordu. emirber neferi var. Gazi ile mektuplaştığını biliyordum.. fakat komiteci.Pratik kısmı doğrusu bizim mekteplerde tatbik edilecek bir güzel usûldür. Ne çabuk ve ne güzel de buldu. Tahminimde aklanmamışım. bir müddet mektuplaşmışlar. girse dahi Mustafa Kemal birgün onun başında çorap örer diye kendisini siyaneten Tiflis'e gitmemesini çok tavsiye edip ısrar etmiştim. pek nazikâne muamele etmişti. Bir gün sizi sokakta öldüreceklerdi. mektuplaştığım da söylemişti.. hem de kızıp gitmiyor. gitti.. Dinlemedi. Bulunduğu odaya indim. Bu adam da pek tuhafr adamdır. Ben ona. CEMAL PAŞA'YI KİM VURDU? . Azametinden yere basamaz.» Yaman adam!.$ . Evet bir zamanlar bir düziye Cemal. Fırsatını bulursa Mustafa Kemal'i iktidar mevkiinden atar. Basma Cemâl gibi bir adamı alır mı hiç? Cemal'in hizmet için askerlik ve ne de sairede bir kıymeti yok. Cemal'e nasihat ettim: «Boşuna gidiyorsun. Mustafa Kemal seni Türkiye'ye sokmaz» dedim.. Adam Türkiye'deki rakiplerini temizlemek ve izâle ile meşgul. Beni vatanımdan kovdunuz. Hem bek-leyemiyor. Biraz beklerse banyoyu alıp.. Misli görülmemiştir. Meğerse bu adamın başında bizim esir ve zabit ve neferlerden on beş kişi varmış. Banyo almadan giyindim. kabul etmeyeyim. Gazi ik muhaberede olduğunu Tiflis'e gidip cevap bekleyeceğini söyledi. o da bana mektup yazmış idik. Bununla beraber beni hapishaneden çıkarırken. Gazi'ye mektup yazdı.. Hattâ Türkiye'ye giremez. Boşuna zahmet ediyor. Adam «O büyük olsun. Sırasını getirip. Şimdi ayağıma gelmiş. Birgün bu memlekete büyük hizmetler eder diyordum. Kaleminden zehir değil. kaleminden kan ve zehir akıyor demezdi.-„ Moskova'ya vardığım gün trenden sefarethaneye inmiş. sonra cevap vermiş. ilâç akarmış. imparator mudur? Nemrut mudur. Cemal beni dinlemek istemedi. pek nazik bir tavır ve cümle ile: «Paşa! Bak! Vaktiyle suratıma kaleminden zehir ve kan damlıyor. Böyle dedi ama. Bana Ankara'dan sordu.» dedim.

» dedi. Cemal'i Afganistan'dan kovmuş. Cemal'i de ima ettiler.thtimal Enver vak'asıyla Rusların bunlardan tamamiyle itimadı kalkmıştı. işte İngiliz'lerin ölümü de böyle olur. şüphesiz kendisinde vesikalar olduğuna hükmettiler. Ukranya'lılardan tersaneden bazı şeyler alacaktık. Beş altı Ermeni müştereken yapmışlardır. Ruslar bunlara bir hâne vermişler. Bu da işin istihzası. Hali.. Hey'etin şifresi bendedir. Cemal'in de Enver isyanında malûmatı olduğu bence şüphesizdi. yahut insanları katle tasaddi etsin mümkün olamayan şeydi. Muhabereyi ve muhaberenin şifresini de ancak reis yapabilir..Ermeniler Azerî Türk'lerden altı. O zamanda Rusya'da Çeka kaatilleri bulamasın. Recai Rusya'ya gelirken onu almış. Rahmi Yahudi'lerin adamıdır.. iyi de kötü de Hükümet eliyle olurdu. vesika hırsızıdır... Fakat bu adam Harb-i Umumide Ermeni'lere hiçbir fenalık yapmamış-tı. Kaatil bulunamıyor. Bu suretle Türklerden intikam alıyorlardı. Nitekim vaktiyle Tiflis'te benim de evrakımı alacaklardı. talim ve terbiyeli. Troç-ki'yi İstanbul'a yolladı. Trabzon Liman dairesinin bir şifresi varmış. Bir gece haneyi hırsızlar basmışlar.Vurduran da Rusya hükümetidir. Sonra hususî malûmat aldım. vaad ettilerdi.. Yine son zamanda Stalin. Yahut Mustafa Kemal Cemal'in Türkiye'ye girmek istemesinden telâş etti. Bu babta hiçbir rivayet de yok. O vesikaları çalmak için bütün eşyayı çaldılar. Recai Sivastapol'da bunlarla da meşgul olacaktı. Başından büyük bir kaza geçmiş. Kimbilir para işlerinde onlara ne yardımlar etmiş. Bir tanesi de ekmekçi imiş. Sebep nedir? Bunun halli güçtür. Cemal'in Tiflis'te vurulduğunu ve öldüğünü işittim. Zavallının paraları.. Afganistan'da ordu vücuda getiriyordu. İş anlaşıldı. Evvelce haberdar olsaydım. CEMAL'İN HİNDİSTAN'I FETİH HAYALLERİ Halbuki Cemal evvelce Rusların pek keyfine gidecek bir iş peşinde idi. Halbuki siyasî bir cürümdür. Ruslarla Mustafa Kemal arasında müşterek (.. 252 Rahmi'yi kurtarıp Almanya'ya yolladılar. Bunlar arasında şifre de varmış.. Bir hey'ette böyle iki şifre olması ve diğer murahhasın da şifre ile muhaberesi olmaz şeydir. daüssila ile perişan bir adamın hah' idi. Lâekal elli bin Ermeni'nin canını kurtarmıştı. Hikaye ediyor: Sivastapol'a inmişler. Bizde bir iki Rus öldürüldü. Hayır. Sivastapol'da bir gece sekiz-on bavul ve sandık çalınıp götürülsün de hükümet haberdar olmasın. kaatili meçhul kaldı. Bahaeddin Şâkir ilh. devrin beş recülünü vurdular. Ve bunu kendime iş edip.) olduğu hakkında büyük şüphem vardır. ihtimal Ruslar bunu da öğrenmişlerdi. Türkiye Türklerinden Talât. muhakkaktı. her şeyi mevcut bir ordu olursa Hindistan'ı zaptedebilir. «Çok müteessiriz Katil bulunamadı. Hakikaten Afganistan'da ikiyüz bin kişilik.. Stalin onu Türkiye'ye emanet etmezdi. bir müddet Karahan'a gittim geldim. Bu halde Ermeniler ne diye bunu vuruyorlar? Bir muamma! . Kıral da tahammül edemeyip. Yahudiler (*) Cinayetle ile ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. .Bil'akis birçok Ermeni'Ieri Suriye'ye alıp onları ölümden kurtarmıştı.. Hayret ettim.. Arası pek az geçti. teslime asla hakkı yoktu. onlarla muhabere edermiş!.. Bu havadisin doğru olması lâzımdır. meşru' ve gayrimeşru ne servetler kazandırmıştır. Ruslara Cemal'i izale ettirdi. Bu ordu ile Emanullah Han Hindistan'ı zaptedecekti. Fakat Cemal orada o kadar azamet satmış. Sivastapol'dan Orudu meb'usu Recai'den bir telgraf geldi. Vapura bininceye kadar orda misafirler. Bereket versin Almanya ve Fransa'daki nüfuzlu Yahudiler.. Son zamanda eski izmir valisi Rahmi'yi Rusya Türkiye'ye veriyordu. Karahan'a gittim. Bütün eşyalarını kaldırıp götürmüşler. Rus Hükümeti evrak. Çünkü Cemal mutlaka memlekete girmek istiyordu. Cemal'in sonra zoru hep Türkiye'ye girmek olmuştur. Burası Sibirya'dan daha âlâ ve emin bir menfa olmasa.. kirala o kadar tahakküm etmiş ki. elbise ve çamaşırları iğneden ipliğe kadar hep gitmiş. Evvelce hikâye ettim. bu mümkün değildir. Kendisine bu hususta gayret edilmesini rica ettim. Nitekim bir kaç gün sonra şifre kağıdını bir çocuk getirip Recai'ye vermiştir. Kendi kendime «Ermeniler yapmıştır» dedim.. Vuranlar Ermenidir. Ne şifresi diye sordum.yedi recûlü vurmuşlardı. adetâ kendisini kıral yerine koymuş. Moskova Yahudilerine adam gönderdiler. Bunu yapan Hükümettir. Recai'yi şifre ile muhabere eder görünce. Malûmat istedim.

şifreyi alır. Nelerini anlattılar.' masamın üstünde elektriği yakmıştım. bizim Bahriye idaresinin Rusya'dan gönderilmiş. Yine gidiyor.•¦ :ilV'i i İTİ)» 7 l'. Vakit geçiyor... hiç doğru söz de söylemiyor.. rakı. Ruslar bize ziyafet verdikleri gibi. Ama pijamasının her tarafında değil. karı. Güzellerini getirir.İnce. Bunu bildiği halde Zeki trenin vusulü mutadından bir saat evvel «Ben döner. Sefarethanenin otomobiline binmiş. Bu bey de hâlâ o politikayı takip ediyor.'. Tatar şairi Abdullah Tokayef i tetkik ile meşgulüm.. tabiî Rus telgrafhanelerinden geçmiş bir takım şifreleri ve bunlar arasında mühim malûmat vardı. Fakat herif utanmıyor ki. Câhil de. böyle şey olmaz. Oynak bir şey. içimden aferin dedim. hepsini söyledim. Yalancı. Ve sonunda dedim ki: «Bir daha Polonya Sefarethanesine gidersen. Bundan hayır olur mu? Bu iş görür mü? Sefarethanenin bütün esrarım üç buçuk kuruşa satar. Kapı açıldı. imha ve kendisini şifre ile muhabereden men ederdim. Ama çok uğraşmadım. Gidersin..:)!'!•> ti!» 253 ZEKİ'NlN REZALETLERİ Sefarethanede.. Ben de «Ayıptır.. Fronze çoktan gelmiş. onlar ile yatarmış. Şehvete. içkiye de pek düşkün. Tabiî istasyonda istikbaline gitmem lâzım.. Bu işte biriki bin altın parası gitmiştir. Moskova'da kolaylıkla başka nakliye vasıtası bulmak da mümkün değil. Zavallı Türkiye! Çok defa böyle adamların elinde. yetişirim» deyip. Bir vak'asını hikâye ettiler: Birgün sabahleyin pijaması ile herkesin içine gelmiş. hem sık sık. gitmiş. Böyle adam memur. Herifi yoldum. zaten politika kendi vazifesi olmadığını. Bu mes'ele de failleri meçhul olarak kapandı.y. otomobili iste-dim. Hizmetçide aybaşı varmış. gece . bilhassa hariciye memuru yapılır mı? Artık bana köpek gibi yaltaklanıyor. Biz bunu temizlemekle meşgul olduk. herif mükemmel pezevenk de. seni kolundan tutar. . Lehistan Sefarethanesine gitmemesini söyledim. Bunun için de Karahan'a söyledim.. belki para da vardır. hokkabaz mı hokkabaz.. Hadi. Vakit geldi. bir Zeki adında ikinci Kâtip var .üç defa söyledim. «Burada kadınsız yaşanmaz.. . Zeki.. Şimdi bu adamı ben vurup öldürsem günah mıdır. Al damgasıyle meydana çıkmış. Bence bunun hükümet tarafından yapıldığına asla şüphe yoktu. gözleri loş velfecri okuyan bir adam. Sefarethanede bir memuriyette olan Feridun adında bir çocuk girdiler. Rus'lar Recai'den aldıkları miftah ile bunları kamilen halletmişlerdir. Kendisine Polonya politikası yapmamasını. Büsbütün iğreniyorum. Anlaşılıyor ki. Fakat zekâsı pek basit idi. Bu esnada resmî işim yok. ihtimal ki. Haline baktım. . ne yüzü kaldı. iğrenç. In-cin yok.. Zavallı iyi adamdı. Sebebi pijamanın önü kamilen kan imiş. Bana hareketini bildirdiler. sahtekâr. Çünkü bu adam bu dört şeyin adamıdır. Görüyorum ki.. Herkes kahkahayı koyuvermiş. Zeki'nin hayatım oradakilerden sordum. Anlaşılmış. Ali Fuad mes'elesi ve iki devlet münasebatında müthiş bir gerginlik oldu. yoksa sevap mıdır? Yine küfürler ettim. yine. Bize silâh verilmesi hususunda teşebbüs yapacak. :İW ftSÎîi .. onların siyasetindedir. Birgün Harkof tan Fronze gelecek. Karanlık basmış ki. Size kadın getireyim» diyor. ilh. Bu evvelce söylediğim askerlerin eşek ve katran hikâyesine benzer. . Recai bunun cezasını çekti. Ordan da Rus kızım evine götürmüş. Başka şey bilmez. Bu adama mim koydum. Polonya Sefarethanesine gitmiş. Fakat ben va'da asla inanmadım. MOSKOVA HATIRALARI!. buradan atarım. yok. zayıf uzun.lğneden ipliğe kadar nesi varsa verdi. Failleri meydan çıkaracağını vaad etti. Kendisini iskandil ettim. Bana da bu siyaseti tavsiye etti. Hergün geliyor.Işi anlattılar. Ne ağzı. Dün Polonya Seferathânesi yüzünden. Hizmetçi kadınlar ile meşgul imiş. Iran ve Afgan sefirleri de vermişti. Vakit geçti: Zeki bir saat sonra geldi. Haber aldım.» Otomobil ile istasyona koştum. Bizimkilere otomobili hazır bulundurmalarım tenbih ettim.» diyorum. Ben de resmî bir-iki ziyafet verdim. Polonya Sefarethanesinde. Yirmisekiz yaşlarında biri. tepiniyorum. yemek. Meğerse fuhuş içinde yüzermiş. Yanlarında bir kadın da . Yine içimin bu derdi kalktı.gündüz Polonya sefarethanesinden çıkmıyormuş. Civa gibi kaypak bir mahlûk. Bize verilecek silâhların teslimini bekliyo254 rum. Bu malı kim buraya göndermiş!. Türkiye'nin haline acıyorum. iki . Ama. Polonyalılar dostu. Zekâsı da basit. Yâni Ruslar aleyhine olmak için.

vaktiyle Çar sarayında hizmet ve zabitlik etmiş. Fuad'a «Motorcunun işi. Bana bir ricada bulunduydu. Bunlar ile millî müzakereler yapıyorlarmış. Sefarethanenin bu fuhuş hali bana ilham verdi. Çerkesleri memur yapar yollarsan. Hattâ bizim sokağa çıkmamız tehlikelidir. Yalnız o bu işlerde değil. Sefarethane. Efendilerden hiç biri bunun işine bakmıyor.Tamamiyle doğru. Trabzonlu biri var. çiçek bozuğu. Bu da fuhuş içinde. çirkin bir adam. yoksa Çerkeş sefarethanesi mi?» «Niye?» diyorum. azledilmişti. Fakat Çerkeslere karşı gayrete geldim. Zeki defalarca teklifine şiddetle mümanaatıma rağmen bana .Bunlar Türkiye tab'ası değil ki. memur gönderiyor.. . Bu adamlar siyaseti bizim memurlardan daha iyi görüyorlar.Aklı başında olsa bunu hem yapmaz. Hem de Türk'e muzır oluyorlar. Tatarlar dert yanıyorlar ve bana diyorlar ki: «Burası Türk sefarethanesi mi. bize ne? Ne isterlerse onu yapsınlar. Zavallı Türk Çer-keslerin millî gayretlerinden kendi Türk'lüğü galeyana gelmiş. Tahkik ettim. Usta Pezevenk. olurlar ya. Yıllar geçti. daha mühim daha muzir. Kadım ne yapacağız? Kadın '. Çerkeş. Siz Türk'sünüz. Hem bunlara niye enterese oluyorsunuz?» dedim. doğru. böyle yaparlar. Bunlar Ankara'dan Ali Fuad'ın getirdiği Türk neferleridir. «Memurlar hemen umumiyetle çerkes ve sonra burada ne kadar Rusya'lı hıristiyan çerkes varsa Sefareth-ânedeler. Yalnız kadın var. durdum. ZavallıTürk maaş veriyor. kendisine zarar veremeyecek hale koymak. söyledi. Türk! Kabahat senin. Niye buna bakmıyorsunuz? Böyle şeylerle uğraşıyorsunuz?» dedim. Alıklaştım. Sabahleyin erken yerine gönderildi. hem de Hıristiyan Çerkesler bizim Sefarethane memurları Sefarethaneye topluyorlarmış. Cevap yok. Sordum ve işi için uğraştım. hem yapacaksa bile benden gizlerdi. Siz de bu Türk'ün işine bakın!» demişti. Kendi sefarethanesinde gariplik duymuş. Sen halâ akıllanmadın. Çerkes Çarcıların Sefarethaneye geldiklerini bilmezdim. Oturdular.. Fakat. Vazifem değildi. Muhasebecinin bir gün ansızın basıp kasasını teftiş ettim. ÇERKEŞ ALLERJISl Sefarethanede bundan başka bir hal var ki.«Ruslar kırk hâne Asetin'e ezâ ve cefa etmişler. Sefarethanenin Tahsin adında bir muhasebecisi var. onlar Türk'e değil. Zavallı aylardan beri burda uğraşıyor. Savuşmuşlar. onunla. Gidip yerlerinde kalmağa ikna edeceğim. Bitirdim. Abaza Fuad meb'usluğu bıraktı. içimden «Sen görürsün. Tahkik ettim. «Karanlıkta göndermek müşküldür. O da bir Rus karı yakalamış. Birgün istanbul'da iskân Muhasebecisi olarak dairesinde tesadüf etmeyeyim mi? Bu bizim devletin hali böyledir. v Askere «Kadını yerine yollayınız» dedim. «sefarethane değil.'" 255 Bunun bir misali de şu: Birgün Fuad geldi. Böyle sürgün gibi Moskova'ya toplanmış. Türkiye'den kaçmış. Onlar da Türkiye'ye hicrete kalkmışlar. O adamı çağırttım. Her gün yanında bir başka Rus veya Tatar kızı veya kadım var. Raporum üzerine bu adam azledildi. Dedi ki: «Efendim. «Ne diyeceğim. Moskova'ya konsolos oldu. Umurlarında mı.var. bir de oda . başkasına hizmet ediyorlar. Kül edip savurmalıdır. Zühre Masley» diye bir şiir yazdım. Dediler ki: «Bu madam sizinle biraz görüşmek sitiyor!» «Peki» dedim. Demek ki. beni de kendi işlerine bulaştırmak. Benim gibisi böyle şeyden anlamaz... bizim bir müfreze silâhlı askerimizle muhafaza ediliyor. Kendi vazifesinde.. İki gün evvel de neferlerden biri geldi. asıl kendi işinizdir. Kendisi ise.. Başkâtip Aziz bey var. ' Kadın Fransızca bilmiyor. Mademki bu adam hırsızdır. Başımı kaldırdım..» dedim. kapattım. Tabiî haber alırım diye korktu. Ne dersiniz?» dedi. Hükümetle siyasetinizi bozmaz mı?» diyorlar.' o akşam Sefarethanede yatırıldı. Çerkeş olduğu için buna bir hademe maaşı yapmışlar. Bu ne muzır siyaset! Aklım çıkacaktı. Hem bunlar Çar taraftarıdırlar. Çıktım. Kitabın sahifesini bitireyim diye mazeret dileyip devam ettim. Zeki ve arkadaşı yok. Sefarethanede yatıyor. Buraya gelip-gidiyor. Hepsi de seçme güzel şeyler. Zeki'yi diğer çocuğu arattım. Yine bir doktor var. Motorunu Ruslar zaptetmişler. pezevenklik etti. Açığı çıktı. sonra nasıl oluyor da cevaz-ı istihdam kararı verip tekrar kullanıyorsunuz? Bu cevaz-ı istihdam denen şeyi yakmahdır... Demek bizim Sefarethane Çerkes komitesinin mahfeli halinde.Neferin bu müracaatı pek manidar ve mühimdir. Şüphesiz bununla maksadı. Çerkeş olursa bakıyorlar.» dediler..

bizden ne istiyor? Gitsinler. Kadın Karun'a anasının yanına gidecekmiş. ne Türk'ü tahkir. İşte bu hal Çerkesliğin büyüklüğünü gösterir. kendini niye küçük düşürüyorsun? Bunların ekmeğini nasıl kabul ediyorsun?» demiş. hepsi bir kart bastırmışlar. Haline acıdım. Fakat onu meth için.. el etek öperek alıyorlar.. Bu Tahsin olacak.vermişler. Çerkesler bizde ve Osmanlı Sarayında kadın ve erkekleri ile ne ise. Bunlar Çar'ın Hassa Alayında mühim yerler sahibi olmuşlar. Hakikaten Rusya'da seyahat böyle müşkil imiş.Insan bunu yapamaz. necip. Sonra ahlâksız adam ekmek yediği yere hiyanet ediyor.. Aralarında yalnız Çerkeş adı ile söyleniyorlar. nefer vesair hizmetlere alırmış. Mekteplerimizde yetiştirdiğimiz. Vaktiyle Çar sarayı mükemmel bir siyaset tutmuş. Ruslardan istesinler. Fakat bir şey vermemişler. Kafkas Dağları asilzadelerinin. Türk hayvan gibi çuvala kor. dalkavukluğa başladı. aşağılığı kendisine bağlı. yemek verdirdim. konsolos Fuad. sen Çerkesi evc-i âlâya çıkaracaksan... Onlar nihayet buna: «Burda Müslüman Sefarethanesi var. Tahsin adını istemiyor bile.Türk'ü kötülemekte ne mâna ve buna ne lüzum var?. büyük bir milletiz.Utanır. kendisinin eline bir şey geçmez. Müslü-manmış. Bir gün de Çerkesleri methederken şunları söylemiş: «Biz Çerkesler. işte Çerkesle Türk! Çerkeş karılarını çarşafla kapatmaz. Kartlarda bizim bildiğimiz adlarının kıçına birer Çerkeş adı takmışlar. Türk'e hiyanet suretiyle alçak. «Dediğini kabul ettim. fakat. biraz Tatarca da biliyor. kabul değil. memur. Aç ve açık imiş. Ne de şimendüfere binebiliyormuş. namuslu insansa. sarayda hıristiyan olarak büyütürlermiş. Bu da onlardanmış. Gitti. Anladı. Canım bu Çerkeslerin azgınlığı nedir? Türk bunların kıçlarına kazık mı sokuyor? Köylü Çerkeş böyle değil. hem de nimetini yedikleri millet ve devlete hakaret ediyorlar.Kadın Rusça. Ne parası. Ne fuhş. Kırım Rus eline geçince. Nasyonalist bir abazadır. Şimdi gel de çıldırma bakayım. Çünkü Türk'e hakaret ve düşmanlık etmekle.» Kadın geldi. zabit yaptığımız. Bu Tahsin de böyle yapmış. Para verip biletini de aldırdım. sen böyle âdi bir milletin memurluğunu kabul edip. Hem de doktor. yiyip içiyor.. Başkâtip Aziz'dir. Bilhassa çocukları alıp Rus ve Hıristiyan yaparak büyütür-müş. Be adam. Sefarethanede bir oda. iş de yok. bütün bunlardan beri. Meselâ. Rusya'da da ayniyle öyle imişler.. dışarı da attım. korktu. ihtilâlde Saraydan dışarı atılmış ve kocası kesilmişti. istediğin kadar methet. Türk'ü aşağılatmak.Adı Tahsin Rüştü. Kızlarını da alıp. ahmak ve kafasız şey. içlerinde bir adam var ki. Ve burası otel değil deyip. işte bu kız da küçüklüğünde Saraya alınıp büyütülenlerden biri imiş. Sonra haksız insan. Zıp zıp sıçradım. Ağlıyor. Git sana Türk'ler yardım etsin» demişler. Eğer bu istiklâlleri için ise. çıkar.. Bu sefarethanede diğer bütün Çerkeş memurlar. Bunlar utanmıyor. Yalnız Aziz böyle yapmamış. iki gözü çeşme. Hem memuriyeti kabul ediyorlar. Bir insan birinin hizmetini kabul ederse. Bundan daha fecî bir tecelli oldu: Birgün bir takım geldi. O vakit istediğini yapmakta ve demekte serbesttir. ne yatacak yeri varmış. çingenedir. Sefarethanenin bir evrak memuru var. Yatıyor. asil.Çerkeslik gayreti artık bu kadar da ileri gider mi? Bu kadarına insan utanır. mevkilere çakardiğımız herif bunu yapıyor. Sen de Müslümansin. Bu adam. Yüz vermedim. Bu Tahsin'e o günden itibaren büyük bir garez bağladım. bu milletin kendi kanında olan bir şeydir. Bu kadın bana bir şey anlattı. Bunu bana aynen anlattı. Moskova'ya bir tekaüt maaşı alabilmek için gelmiş imiş. Kabartaylar ve Çerkesler içine kaçmışlar. Demek bu hal. yakışan o vazifeyi dosdoğru ifa etmektir. Türk çok aşağı bir millettir. Kırım'lı imiş. hakaret ettim. Orada yerleşip Çerkesleşmişler. Çerkezce. ne kartına bir Abaza adı. Bu cevap cidden yerinde. . Keka. ziyafetlere davet etmedim. Elâlem insana bu kadının dediğini söyler. Tahsin Çerkeş diye kadınlar görüşmüş. oradan bir takım Tatar aileleri. Çerkesi yükseltmez ki. Tahsin buna cevap bulamamış. bilhassa Çerkeş beylerinden bir çoğunu Saraya zabit. Yok eğer o milleti âdi görürse memuriyetini kabul etmez. Hemen maaşını kestim. Kadın ona iyi cevap vermiş. Bil'akis bundan müthiş zarar görebilir. ona izzet ve ikram etmiş. Çerkeş'in yüksekliği. Demek ki. Hepsi vahşidir. 256 Abaza.

îzdivaç va'diyle iğfal edip. Tatar kadınlarında okuyup. haber verdim. herkese va'z veriyor. Bizim şive ile de konuşuyor. Bizim sırf hakikat ile meşbu ve müteharrik olduğumuzu bu da gösterir ki. Sivastapol'a geldim. Tatar evi. Bizi güldürüyor.. Israrda devam ettim. Okuyup yazmayı bırakıp bir sayfiyeye gitmek. Tufan'm mezarı Sinop'ta Seyid Bilâl'dedir. Türkçe huruf ile okuyup-yazıyorlar. Bunları okuyor. etrafı . Bilhassa Malakof Tabyasım olduğu gibi muhafaza etmişler.. Rauf imzasıyla bir şifre aldım. Moskova civarında «Pastaraçarin» köyü. üstü örtülü. Bir müze de yapmışlar. iç tarafta Rus donanmasının bir çok vapurları duruyor. Bunabir şiir yazdım. büyük ormanları olan ve yanında bir ırmak geçen bir köy. Hemen Karahan'a gittim. Hoşuma gitti. Sordum. Yapacak bir şey yok. Aziz gibi olsaydı. Masasının arkasında bir tablo nazarı dikkatimi celbetti. Kaç göç yok. ne mahfuz liman. Şöyle bir dönüp yan gözle insana bir bakarsa. Yakurgan'ı Kesikbaş. Diğer şehidler hükümetin yamnda bir yere gömülmüş. Böyle güzel kadın nâdir olur. Rus Donanmasının Sinop'ta bizim donanmayı yaktığının yağlıboya resmidir.. dairevî bir yer. Kenarlarına bütün bu harpleri yağlı boya resmetmişler. Bir gün dediğim kız ile bir ırmağın kenarında oturuyoruz. zeki.. insan ortadaki yüksek yere çıktı mı kendisini tam muharebe esnasında. ilh. bu müstesna.Ingiltere. Biz. Bir çok uğraşmadan sonra söyledi. Hepsi de Tatar. Otomobil ile bir saat kadar gittik. hattâ Arnavut. Burda diğer bir şiir daha yazdım. Avdet hazırhğındayım. Her Çerkeş ve Abaza. Yakup ve neferim Beyti ile trene bin-dim. tarih için vesika olurdu. Pansiyon gibi imiş. malûmatlı bir adam da. Fakat ne yapabilirim? Moskova'ya dönüşte çocuğa söyledim. yaşlıca bir Tatar kadın. Limanı gezdim. Abazadır ama.yazma bilmeyen adetâ yok. canına çengel takar. Ne yapayım ki. Kız birden ağlamağa koyuldu. bir taraftan Türk tarihi için bir düziye çalışmaktan bir 257 aralık fenalaştım. Sinop'ta mevcut iki taştaki kitabeye göre bizim yanan donanmanın amirali Tufan Paşa imiş. Şaşılacak şey. ilh.. Bir de bunun beş yaşlarında çocuğu var. Bunlar çürüklüğe çekilmiş. Sivastapol'da bir tahtelbahir hazırlanacak. Bahriye Dairesini ve Tersaneyi de gezdim. anasına söyliyememiş. Yüreğim hopladı. bu levha. Türk olmasa da itiraf ve takdir ediyoruz. Benden imdat umuyor. O. Metrisleri çitlerle tutturmuşlarmış. Baktım ki. insan ve emsalini koymuşlar. o vazife ile meşgul. Muhammediye başta olmak üzere Ahmed Yesevî'nin Hikmetleri. Kadınlar ile veya kadın erkek geziyoruz.Büyük. Tatarlar buldular. Biz size göndeririz veririz deyip beni aşırdılar ve sonra da göndermediler.. fakat evlenmem dedi. Bahriye Dairesinde en büyük memurun odasına girdim. Öylece duruyor. Ortalık da çok sıcak. muharebe meydanını bu istihkâmı seyrediyor zannediyor. Babası bilmiyormuş. içinde on kadar kadın erkek pansiyoner var. Artık işler de bitti. Bir tanesi Mişer imiş. kızlığını bozmuş.. Merak ettim. Hele gözleri! Ne müthiş!. Onaltı yaşlarında bir Tatar kızı var. Eğer bunu alabilseydim ne iyi idi. «Dünkü gün taarruza başladık» diyor. beni sür'atle yollamalarım rica ettim. Hüngür hüngür ağlıyor. RUSYA DÖNÜŞÜ Sayfiyeden döndüm. Ben «Ne var?» dedikçe daha ziyade ağlıyor. Manzara güzel. Kendisiyle görüştüm. iyi gördük mü. Bu kadın şakalar da yapıyor. bir kırda biraz vakit geçirmek lâzım olduğu anlaşıldı. Şiirin adı «Mişer Güzeli» dir. Meğerse çocukluğunda babası ile beraber istanbul'da bulunmuş imiş. Bir büyük bahçe içinde bir ev.. Zeki ile beraber Sefarethanede benim odaya kadın getiren Feridun bunu bir gün Sefarethaneye götürmüş. Sordum. Bir sayfiye sordum. kitapları var. odasına sokmuş. Yâni evlendireyim diyor. İki-üç günde başım yerine geldi. Bil'akis Türk memurunun vazifesi ne ise. harbin cereyan ettiği mevkii tabyeleri gezdim. Bir taraftan siyasî. Güzel. Bu tabloyu fotoğraf ettirmek istedim ve çok rica ettim. Mişer bir kadın da var. Ev sahibi. itirafa mecbur oldu. Aziz'e bende halâ devam eden bir muhabbet ve hürmet hasıl oldu.Galiba iki günde idi. Bir de mücessem top. Fransa ve Sardunya müştereken buraya asker çıkardığımız vakit. mutlaka ecnebi unsur aleyhinde olmazdım. Ne güzel. aklıbaşında ağırbaşlı.Hiçbiri bunda yok. Zeki.Orda bir de güzel bir şey yapmışlar . Orada bizi büyük merasimle istikbâl ettiler.

Dibi görünmüyor. gece yatağında olacak. Ama ihtiyat olmak üzere büyük bir Türk Bayrağı açtık. Bir insan sığar bir delik. biz. giremedim. Biz de o vakte kadar limana iyice girmiştik. Ben eşyamı evde bırakıp hiçbir şey almadım.. ANKARA'DA Hasılı Moskova'dan Ankara'ya beş günde geldim. Halâ yapamadılar. üstüne bir âbide yapmak istedik. Şerefimize manevra yapıyorlar. Toplar da attılar. Artık sevincimiz son dereceyi buldu. Meğerse telgrafım gelmemişmiş. Aman. Yunan donanmasına rastge-lip ellerine düşmemek içindi. Kuyu gibi derin.duvarlarla örülmüş. demir çubuklardan bir merdiven. Sade evrak ile Beyti'yi aldım. Dörtnala gidiyoruz. Ekser Anadolu'da şimendifer veya muntazam şoseler. Baktım. Hakikaten Sinop'ta tahtelbahir gören zabitler önce Yunan gemisi zannedip topbaşma gitmişler. Hemen sandala atlayıp karaya çıktım. Geminin zabit ve neferlerine parkta bir ziyafet verdim. Halktaki sevinci görmeliydi.Anlattı. Ev sahibi Yahudiye sordum. Evrak bavulunu Beyti'ye verdim. Neferler küpeştelere dizilmiş. bombardıman tehlikesine mâruz kalmışız. Öyle yaptı ve muhafaza etti. Devam etti. Yâni eski hayrata da ettiler. «Yukarda dursam olmaz mı?» dedim.Telgrafla oraya bildirdik. Bir günde Ankara'ya geldik. Telgrafla Kastamonu'ya yazdım. bunu öğrendiğime ne memnun oldum. Gireyim dedim. Bu fevkalâde bir rekordu.Ben başkasında misafirim. Hepsi harekette. Bu böyledir. Mustafa Kemal'in heykelini diktiler de. Tahtel bahre geldik. Oradan motörle tahtelbahire gidiyoruz. Bana «gir!» dediler. 258 259 Sonunda sordum. Eve gittim. Muvellidülhumuza aletleri var. SİNOP'TA!. Onlar yine Rusya'ya gittiler . Biz geçtikçe «Hurra!» diye bağırıyorlar. «Kira verdi mi?» de-dim. Rus donanmasının kabil-i istifade kısmı hareket etmiş. Orada geceyi geçirdik. Sinop'tan Emin Paşa'ya hanemden çıkmasını telgrafla bildirmiştim. Bazı şeyler almışlar. Emin Paşa'yı buldum. Bazı bavullar zorlukla geçti. «Taşköprü'ye bir otomobil yollayın! Yarın orada hazır olsun!» dedim. Bir araba pislik var. Çünkü Rusların evrak hırsızlığı malûm! Gündüz elinde. Ranzalar masa ve sandalyeler var. 19 saat sonra sabah erken Sinop limanına girdik. Bir tehlike daha geçirdik. 8-10 küçük. Zabitler.» dedi. Ortalık pislik içinde. Paralarını ben verdim. Hep biz. «Eşya?» «Veririm» dedi. hapis kalıp bir daha çıkamaya-cakmışım gibi bir his geldi. yolda ingiliz'lere. yoksa gülmeli mi? Sivastapol'da Yunanlıları mağlûp ettiğimiz haberini verdiler. Meydanda bir şey kalmadı. belki üç güne indirmek mümkündür. bir Türk ve Tatar'dan Rus olma insanlarız. Hakikaten bu bilinmeyecek bir şey değil. Bizim eşyadan eser yok. Fakat sonra bayrağı görünce tereddüt etmişler. iskeleye yakın meydanda beni selâmladılar. Birkaç alay asker. Olanca sür'atle gidiyorlar. Elektrik tenviratı var. Yıllarca öyle kalmış. Fakat şaşırmışım söylüyorum. «Ne alırlarsa para almayın. Ordumuzun İzmir'e girdiği haberi geldi. Hakikaten bu büyük bir bayramdı. Vapurlar düdükler çalıyorlar. Denizin dibindeyiz. Konuştukları Türk'lük ile Rusluk mes'elesi imiş. Vakıa telgrafla hareketimizi haber verdik. Deliğe yanaştım. Dükkâncılara da tembih ettim. Ziyafette konuşurken diğer bir sürü zabitiyle aralarında münakaşa zuhur etti. «imkânı yok» dedi. Korktum. 3-4 büyükçe gemi var.eşya bir aradayız. Ağlamalı mı. Otomobile atladık. Öleceksin. Zarurî indim. iki ata bindik. Ve ilâve etti: «Rusça bir darbımesel vardır: Bir Rusu biraz kazırsan.Onu da vermemiş. Tahtelbahir vermelerinin sebebi. çaldırmayacaksın dedim. Bunlara orada bir meydan yapıp gömmek. Sivastapol-Sinop arasında sür'atli gemiler olsa bunu dört güne. Sinop ile Sivastapol arası Karadeniz'in en dar yeridir. Bu tahtelbahir kumandanı bir yüzbaşı idi. Gemiler bütün bayrak içinde. Günler pek uzun. Eski duvarlarım da yıktılar. Baktım. Son yangından sonra orası yola geliyordu. Eşyayı Emin Paşa'nın beraber götürdüğünü söyledi. . Dağ içinde bir kestirme patikadan Taşköprü'ye civar bir yere indik. Ağustos ayı. bu şehidlerin basit bir nişanesi işi hâlâ duruyor. Ben vereceğim» dedim. Bavullarımızı bir delikten aşağı indirdiler. Boyabat'a uğramadık. Alelusul kıtaları dolaşıp selâmladım. altından ya Türk ya Tatar çıkar der. neferler. Sanki gireceğim. Sinop'taki istihkâmlar bizi düşman zannedip bombardıman etmesin dedikti.

bundan dolayı ihmal veya tâdil edilemez. Bu iki adam hakkında herkeste şüphe var. Kapıyı bir hizmetçi kadın açtı. Yatağı. Hey'et-i Vekile içtimaına iştirak ettim. Sizin Hariciye vekâletinizin bütün dosyalarını Ruslar çalıyorlar. Eşyamı kullandın. ben Rusya'ya gitmeden evvel iki orduya taksim edilmişti. Galiba düşünüyorlar ki. Yorgana sarıldı. Bu sefer de başımıza bu geldi. Yine red ettim. Evimde oturdun. Ali İhsan da ordusunu pek tanzim etti. Ben de «Bana da lâzım. iki tarafla hoş geçiniyorlar. Millet ve Devlet işinde asla böyle bir düşünce ile vazifemde tadilât yapmadım. Belki hayatına da kastederler. Çünkü kendisine düşman kazandırır mı? Bu zihniyet bizim bütün memurlarda vardır. Nitekim ben de böyle düşmanlar kazandım.» Yusuf Kemal Hariciye vekili. Benim evimi soydun. bundan dolayı âmirlere şahsî.. İsmet ve Ali İhsan arasında ihtilâf olduydu. Yine «ötekiler ne ise ama. Hiç bir söz dahi söylemedi. «Paşa burda mı?» dedim. Evimde oturdun. Bir taraftan da Rus sefarethanesinden çıkmıyorlar. Mustafa Kemal'i kandırır.diğeri Afyon civarlarında idi. Ben artık yazı ile rapor verir miyim? Bütün işleri anlattım. «Düşman olacakmış. «Eşyayı toplayıp arabaya doldurun. Fakat haftalar geçti. Herkes diyor ki. Fakat yapamadılar. Yapmadı. Zeki. Yakup Şevki kıymetli bir askerdi. Çerkeş adeti. Uşakları içeri aldım. kabul ettiler. Yatak ve karyolayı da naklettirdim. Yorganı hâlâ sıkı sıkı ' tutuyor. Dedim: «Yazı ile 260 : bir şey veremem. Hele Tahsin'in bir daha devlet hizmetinde kullanılmamasına karar verdiler. Bana fenalıklar yapmak istediler. Meclis'e gittim. Böyle teşekkür ettin. işin esası. olmaz» dedi.ve arkadaşı ile Tahsin'in azillerini zaruri görüp.«Niye?»dedim. Malsa benim. ruhu söylenmedi. Yine çekememek mes'elesi miydi? Çünkü İsmet muktedir ve hâkim birini görürse derhal tepelemeğe kalkar. Herkes sevinç içinde. mal sahibine düşer. bu da pek haklıdır. Sırtüstü karyolanın üstüne vurdum. Bilmem ne oldu.Dost olacakmış. vermiyor. Şimdi ikimize lâzım olunca. Hey'et-i Vekile Moskova sefirliğini bana yeniden teklif etti. öyle mi? Senin hiç insaf ve vicdanın yok mu?» dedim. Rakip Mustafa Kemal ile de takışır. Yusuf Kemal'e icrasını havale ettiler. karyolayı kaldırıyorum. burada bir şey olursa Rusya'ya sığınırlar. «Bari bunu alma!» dedi. diğerlerinin aman bunun yerimizde gözü var . Harb-ı Umumi'de iran'da ve Irak'ta iktidar göstermiştir. Birgün bir araba ve iki uşak alıp Emin'in evine vardım. Suratımı astım. Bir kaç saat sürdü. «Yok» dedi. Sabri. rakibine göndertir. Ama. Sefir Kara Sait ile eş. Artık rakip tepelenmiş demektir. Emin Paşa geldi. Bana lâzım» dedi. Birincisi Eskişehir'de. Arabanın yanında eve kadar gittim. «ihtiyarım.. kaldırdım. Aksini de düşünmedim. Ne yapalım. Benden seyahat ve teftişlerim hakkında rapor istediler. Mustafa Kemal Sahife 408'den itibaren olan sahifeleri bu harp ve zafere tahsis etmiş. keza şehirde de hırsızlık. O'na kendisini himaye eder ve ağır yazılar yazdırıp. Bu adam muktedirdir. Soysallı'nın Rusya aleyhine bizim Hariciye'ye verdiği raporlar.Gün geçiyor. Böyle teşekkür ettin.» dedim. Bazıları dediler ki: «Ali İhsan haris ve huysuz bir adamdır . Dağda. Sana bu kadar iyilik ettim. Eşyamı kullandın. üşürüm. Moskova'da Rus ricalinin ağzında. isterse olmasın. Zararı yok. diğerine Ali İhsan Paşa kumandan tayin edilmişti. vazife. Çünkü. Belinden yakaladım. Sen sıkılmadın mı? Bu kadar eşyamı buraya nasıl getirdin? Ben ne yapacağım? Kaç gündür el evinde misafirim. türlü fenalıklar yaparlar. Makine gibi bir hale getirdi. Yusuf Akcoraoğlu(*) ile Ağaoğlu Ahmet kendilerini Hariciyeye Müşavir gibi tayin ettirmişler. Korktu. Dedim ki: «Görüyorsun senden kuvvetliyim. ' Emin Paşa denen adamı da gördük. «Bu ne?» dedi. Bizim ordu. Sustu. Yâni rakibini Mustafa Kemal'e şahsî düşman gösterir ve rakibini o yola sevkede-cek şeyler de yapar. Devleti düşünen yok. Kadın «Ne demek. varsın olsun» dedim. «Sus!» dedim. şu yorganı bırak» dedi. Bizim eşya bütün tencere ve tabaklara kadar arabaya nakledildi. Dedim: «Göç ediyoruz». Rauf Hey'et-i Vekile Reisi. bu da tam İsmet'in istediği şeydir.iki cambaz bir ipte oynayamaz herhalde birinin onların yerine göz dikmesi. Birine Yakup Şevki Paşa. Bir lâf dahi söyleme! Ve kımıldama!» Çektim yorganı da aldım. Dinlersiniz. işin kolayım da bilir ve bulur. O da «Peki» dedi.

Benimle görüşmek istiyor. O. Kaymakam Halil Bey'in Ali İhsan aleyhindeki raporunu neşrediyor. Uzun zaman Nureddin Taşköprü'de inzivada yaşadı. hiç sesini çıkar(•) Yusuf Akçura: Türkocağının kurucularından. Şimdi bu mektubu om nazarımdan daha ziyade düşürdü. Demek yalnız yere düşünce terbiyesini takmıyor. Birçok kusurlarınızı da söylüyorlar. Sonunda Izmit'de Nureddin'i tepeledi.jfT • NİHAİ ZAFER Harp şöyle olmuş: Ordumuz yine düşman ordusuyla hemen müsavi vaziyette idi. İsmet) de aman yerimizi kapmasınlar diye bunları tepelemekle meşgul. Gazetelerde makaleler yazıyor. Hem şeref bunlarca mevki ise. Mustafa Kemal Nureddin'ir aleyhindedir. Çünkü vaktiyle ben bu zâta benim Sanıson ile Dalilâ'dan bir tane göndermiştim. Bundan başka iş yoktur. Kitaba teşekkür ediyor . Bunu yapamıyacaksan. Bu azametli adamın orada burnu kırılmıştı. ama derhal Mustafa Kemal aleyhine döndü. Derken bana bir mektup geldi. gören insan.. daha yüksek mevkide. "3 Taizı Siyaset" kitabının yazarı.. ilâhlar çıldırdılar. Böyle mes'eleler hep hırs. Nihayet Ali İhsan tepelendi.» dedim. Sivas'taki beceriksizliğini ballandırarak. Halbuki hayatımda iyi kötü gelen mektuba kabul veya red. beyanat yapıyor. cevap vermemek nadiren olan şeydir. (*) Bir kelime metinden çıkartıldı. İsmet'i Mustafa Kemal'i fiilen tepelemeli idin. mevki ve hased meseleleridir. Ali İhsan'ın ordusuna yaptığı bir tamimi Millet Meclisine verdiler. en mühim mevkilerde oturmuş olan büyük ilâhlar (Mustafa Kemal. Namuslu bir adam gibi de duruyordu. kumandan oldu ya. Derhal azlettiler. Yâni insana iki satırlık bir teşekkür mektubuyla teşekkür ederler. izmir zaferinden sonra izmir'e gitmiş. hiç cevap vermediydi.. Nezakettir. Bu sebeple kat'i söylemiyorum. bu miktar taarruza kâfi değildi. İsmet Ali İhsan'ın âmiri idi. Nasıl oluyor da insanların içinde bulunuyorlar? Hiç olmazsa iki adam yüksekliğinde. Yol üstünde olan Taşköprü'den geçiyordum. herbiri en mühim makama geçmek hırsı.. İsmet. Bu halinizle hiç kimse sizi sevmiyor. yarı araba bir şey yaptırıp onun tepesine oturup. Bana gayet tatlı bir mektupla teşekkür ettiydi. böyle adamı nasıl bu mühim mevkiye tayin ediyorsun? Milletin talihini kat'i olarak tayin edecek mevki. Halit o vakit Kastamonu meb'usu oldu.» der. Bütün bu azametli paşalar en mühim iş olarak birbirini çekemiyor. Hem iptidaî terbiye mes'elesidir. o vakit ben ondan aşağı değil. Kendisi ile görüştüm. Mektubuna cevap bile ver medim. Bu raporun ithamatı ağırdır. Zafer oldu. derhal azameti yine kabardı. Yerine Nureddin Paşa'yı tayin ettilerdi. yarı kürsü. 261 manialı idin. sür eşeği Niğde'ye. Bu tamime göre Ali İhsan adetâ isyan vaziyetine geçmiş bir halde idi. Küçük ilâhları tepelemeye karar verdiler.)! Ateş püskürdü. namuslu veya namussuz demek doğru değildir.. ateşiyle yanıyor. Onda kendisine yollamış olduğum kitaptan bahs ve teşekkür ediyor. Nureddin zaferi kendine maletti. Pekâlâ. Herhalde Ali İhsan o tarza dökülmekle pek akılsızlık etmiştir. Oldu. 262 . Burnunun kırıldığı görülüyordu..deyip tepelemiş olması lâzımdır. Lâkin bu da asker değil mi? Kibrü azameti öyle ki. îsmet'e de yollamıştım. Ali îhsan'ı ben şahsan tanımadım. Mustafa Kemal bu sahifelerde Ali İhsan'ı çürütüyor. Meseli mazmunu vaki olmuştu. Fakat geçti Bor'un pazarı. O vakit yüzüne «Herkes senin için pek kibirli ve azametli diyor. hattâ komünistlik yapıyor. işte bu asker ilâhlar yıkıldıkları vakit insana benzerler. yine İsmet ve Mustafa Kemal ile aralarında benlik dâvası zuhur etti. neferlerine çektirerek insanlar arasında gezseler. Mustafa Kemal.. Kıpkırmızı oldu. Bizimkiler gizlice bütün cephelerden kuvvetleri . Zeki bir adamdır. Nureddin. Taşköprü'de iken ben Ankara'dan Sinop'a gidiyordum. Mustafa Kemal bir karınca gibi bile rakip kabul edemeyen (. Mademki böyle yapacaksın. yazıyor.. biraz da aklı zayıf galiba. Birini uzun uzadıya tecrübe etmeyince. «Bu şüphesiz bir tanrı teâladır.ü-. Bu da meslekî ağalan gibi iblis azameti savuranlardan.Bir yıl sonra mektup yazıyor. o halde daha evvel ordunu alıp. Bunu görünce doğrusu bu adama gıyaben hasıl ettiğim itibar zail oldu. yâni vekil idim..

askerin firarı hakkındaki telâşını ve verdiği taarruz kararını bilmiyorlar. ya üstü. Hakikati söyliyen biri idi.Asker gece yürür. birbirini yiyordu.Sezseler de bir mukabil taarruz yapsalar. Şimdiye kadar Anadolu harplerinde daima liyakatsizlik gösteren Yunan ordusu.. Büyük Zafer kazanıldı. Sözünü saklamaz söylerdi. 130 bin kişilik bir ordu kilometrelerce sahadan kaldırılsın da. iyi bir mektep tahsili görseydi mühim bir adam olurdu. Türk'te cibilli olan ve herkesin tastik ettiği aklıselim adetâ onda tekasüf etmişti. bu defa daha büyük bir liyakatsizlik göstermiştir.» dedim.. Daha da beter olsunlar. fokurdatıyordu.bu sefer bizimkiler onlara oynamışlardı. Millî Harekette işimizi Allah yaptı diyordum ya.İsmet sehpası bunu deli gibi yapmışlardır. Sade yobaz zihniyetti idi. Vaktiyle kiralın setr yaparak bütün kuvvetini sol cenahımıza toplayıp bizi perişan ettiği oyunu. dünya nedir. Bu dediklerinin hepsi doğrudur. mahvediyorsunuz. Aklınızı başınıza alın. herif izmir'de ve ordan kumanda etmek istemiş!. Yoksa sizin sarıklarınızı biz sarıp yerinize geçeceğiz. Zaten orduları politika hastalığına tutulmuş. Beş günde Trikopis ve Yunan ordusunun bir kısmı esir düştü. İlim nedir. Trikopis başkumandanlığı deruhte etmiş. Ya altı.meselâ Eskişehir'den bir taarruz yapsaydı bizim ordu mahvolurdu.. Buna da bin şükür. görülecek bir manzara idi. Fevzi Paşa'ya derdi ki. gündüz ağaç altında otururmuş. Biz Afyon'da düştük. başka çare yoktu. Hem de akrabasını memuriyetlere kayırıyor diye leke sürmek şartiyle ve Meclis'te istizah yaptırarak düşürdü. felâket idi. Askerlikçe öyledir. işimizi Allah yapıyordu. Olmıyacak şey. insan düştüğü yerden kalkar. TAARRUZ BAŞLIYOR Taarruz 26 Ağustos 1338. O geçti. Sonra yine politika sebebiyle Yunan ordusuna cahil bir kumandan tayin edilmiş. Kendisine: «Siz cahilsiniz. Diğer cepheler tâ Marmara'dan Afyon'a kadar bomboş kalmış. bir noktaya yığılsın. ordan kalkacağız. İyi asker ve erkânı harbler dediler ki: «Böyle bir hareket cinnettir. düşman açık cep-heden. Dedi ki: «Kendini yorma. Asrî bir hale gelin. Nihayet cephede bulunan kumandanlardan. İki taraf olmuş. Hocalar zaten inkıraz bulmuş bir nesildir. Bu hareket ya herro! Ya merro!.. Bir parça aklı başında olan kumandan bunu yapamaz. Mustafa Kemal'in de aleyhinde idi. Diyorum ya.Fakat işin hakikati da böyle idi. isterse trenle olsun bir heybe taşır.Fakat sözleri kuvvetli. Oyun aynı oyundur. Bereket versin ki. düşmanın arkasına düşmüş ve hatt-ı ric'atı kesmiştir. Bu adam. dedikleri hareketti. Şaşırmışlar. Yunan ordusu etrafı dağlar ile muhat bir dere içinde kalmıştı. Demek Yunan ordusu çorba halinde imiş.Bu sevkiyat onbeş gün sürmüş. Yukarıdaki askerimizi alıp Afyon'a yığmışlar . Yunan ordusunda tereddüd hasıl olmuş. . Taarruzu mutlaka ordan yapın!» derdi. Mustafa Kemal . nargile içerdi. sabah erken topçu ateşiyle Kocatepe'den vaki olmuştu. karşımızda kötü bir düşman vardır..Fevzi . Yunanlılar için ana baba günü idi. Bizim adam olacağımız da yok. Ordu bulunanlar diyorlar ki. Esareti yapan süvari fırkalarımızdır ki. MEHMET VEHBÎ EFENDİ Bizim Konya meb'usu Vehbi Hoca büyük bir akıl-i selime sahiptir. Talih üstünü verdi. Seyahatlerinde de.. Bu adamı da Mustafa Kemal az zamanda tepeledi. Ya harp sıkı bir surette tutuştuğu vakit. bir milletin bugünkü ihtiyaçları nedir bilmiyorsunuz. Dağlar bizim asker ile tutulmuş. Şu milleti cehalet ve taassuba sokup. Çünkü ordumuz durmakla eriyordu.. Demek millet yaşayacakrmş. Bir kism-ı mühimmi de imha edilmiş oldu. dürüst. Şu adamlar ne derin bir uyku içindelermiş. Fakat zarurî idi.» Bu ta-mamiyle doğrudur. İsmet Paşa'dan bekledim. Bunu söyliyen askerler Hey'et-i Vekile'rtin.. İlim öğrenin. heybesinin bir gözünde nargilesini yerleştirirdi. Politika ordular için taun ve veba gibi bir şey. deli gibi ordan oraya koşuyorlardı. Yunanlılar ne körmüş. Bu adamın bir eğlencesi vardı. Kendi medrese hal263 lerini de bilir ve saklamaz söylerdi. hoştur. Kaçacak bir delik yoktu. Aferin! Yunanlılar hiç görmemiş. Başkumandan işi İzmir'den idare etmek istemiş. Birgün kendisiyle medreseliler ahvalinden bahsediyorduk. işte bizim Balkan Harbindeki ordu. Yine nargilesini kurmuş. bunu karşısındaki düşman ordusu hissetmesin. sözünün eri adamdı.alıp düşmanın sağ cenahına (Afyonkarahisarı) yığmışlar.» Vaziyeti görür adamdı. Bir aralık Şer'iyye Vekili idi..Şivesi Konya şivesidir. Hey'et-i Vekile'de taarruzdan bahsoldukça.. namuslu.

ilk iş olarak dosyalarını getirttim. Boğaz'ı almak ve ingilizlerle vuruşmak istiyoruz. fenn-i harbe mugayir bir plândır. Fakat öyle parlak bir netice vermiştir. Böyle birinin bir devletin Hariciye memurluğunda bulunması tehlikelidir. Verilen karar: «Müfrezelerimiz ilerlesin. Kendi elimle Sabri'nin irtikâplarım yazıp azlettim. Ben İzmir'e girişimizden üç gün sonra Ankara'ya vasıl olmuştum. Sabri ve Tahsin Rüştünün azillerini icra etmemiş idi. Sade silâh patlatmasınlar. Rusya seferim hakkındaki izahatı verince. Hepsi azlolunmuş. Yusuf Kemal Hey'eti Vekile-de. İngilizlerle harp pat264 laması hiç işimize gelmiyordu. Zeki için siciline: «Bu adam yalancı. hepsinden evvel geldi. evvelce zikrettiğim veçhile siciline yazıp azlettim. Bu zafer. Biz ise. İngiliz'ler çekildi. at leşleri. kırık araba. «Gelmeyiniz! Vururuz. Bunlardan üç alay süvari yaptılar. Tahsin için de Çerkes'lik ettiğini. Fransız Fevkalâde Komiseri general Pelle istanbul'dan izmir'e geldi. Çünkü teşekkül eden yeni kabine -ki yine Gürzon Hariciye Nâzın idi. Derken kabineden düştü. Nice zaman oldu. Tanassur etmeğe başladılar . Dere ölü. atılmış silâh ve cephane ile doldu. fuhuş ve zevkten başka bir şey bilmeyen biridir. Gürzon'un Türkiye ile harp istemediği de şüphesiz idi. Hemen bu emirleri mahalline tebliğ ettim. . Evet. Bir cesaretle orayı da işgalden kurtararak işi bitirdik. Çanakkale Boğazına doğru ilerliyorlar. Bu sayede bütün Yunan ordusundan bir fırka kurtulmuştur. Bunlar Hey'et-i Vekile'de görüşüldü. bu da izzetinefs mes'elesi olur. Lloyd George İngiltere'yi tekrar aleyhimize harp hareketine başlamak üzere sevketmek istemişti. İngiliz'ler de patlatamaz. Hakikaten Lloyd George'u düşüren Lord Gürzon'un manevrasıdır. Bu işi bitirince ordumuz sür'atle İzmir üzerine yürümüş. Fransa'dan da bir harp gemisiyle Frenklen Buillon izmir'e çıkageldi. Bununla bu talih itmam edilmiştir. esir düştüler. işte bu esnadadır ki. Şimdi önümüze İngiliz kuvvetleri çıktı. Hele ilerde büyük makamlara gelirse. Maliye Vekili Hasan Fehmi de muhasebeciyi derhal azletmiş imiş. İşgal sahasında ne kadar yerli Rum ve Ermeni varsa bunlar da Yunan'Iılar ile beraber kaçmışlar. Ben mâni oldum. daha ziyade fırka mes'elesidir. Zannediyoruz ki. Hey'et-i Vekile Hariciye Vekâleti idaresini muvakkaten bana verdi.Bir müddet sonra Yunan'lılaşıp biteceklerdi. Hey'et-i Vekile'nin azillerine karar verdiği Zeki. Fethi ve Rauf da beraber gittiler. Sonra bana Lozan'da Lord Gürzon: «Lloyd George İngiltere'yi Türkiye ile yeniden harbe sokuyordu. Çekilin» diye de bir nota ile cevap verdik. Yusuf Kemal. Çünkü faik kuvvetlerin gittikçe tazyik dairesini sıkıştıracağını görünce harbetmez. bir müddet sonra Ankara'ya gelmişlerdi. Anadolu'yu. sahtekâr. O. izmir şimdi.Bu vak'a esnasında öyle korktuk ki. çekilirler» Aynı zamanda «Biz sizinle harbetmek istemiyoruz. İngiltere yeniden bizimle harp eder» dediler. Müşkilât başladı. Bizimkiler izmir'e girdiler. Binaenaleyh Türkiye ile dostluk taraftarıyım» demişti. İngiliz'ler behemehal Boğaz'ı ellerinde tutmak istiyorlar. tek kimse kurtulamıyacakmış. büyük bir zaferdir. Talihlerinin dönmesi Sakarya iledir.Türk Milletini kurtarmıştır. Orda İngiliz kuvvetleri var. Bunlar başlarında Said Bey olarak evvelce Yunanın mandası altında Adapazarı taraflarında bir Çerkeş Devleti istemişlerdi. Eğer o esnada iki Yunan taburu yetiş-meseymiş. hâlâ unutmam. İngiliz Kumandanlığı. Bunları sonra Yunan'Iılar garbî Trakya'ya serpme suretiyle iskân etmişlerdir.Türkiye ile harp yaptı.Vurursunuz. Bir kısım da Bursa üzerine çekilen Yunan kuvvetlerini takibe koyulmuş. Fakat bu. İzmir'e girildi. haysiyetsiz. Fakat toprağımızı işgal altında bırakamayız. Adapazarı civarından da 12 bin Abaza Yunan ordusuyla kaçtı. Mustafa Kemal Hariciye Vekili Yusuf Kemal'i izmir'e çağırdı.Kırıldılar. Türk'ü tahkir ile ömür geçirdiğim. Bu hususta ingiliz Askerî partisinin de tesiri olmuştur.Binaenaleyh bir daha Hariciye memuriyetinde bulunmamak üzere azledilmiştir» diye yine kendi elimle yazdım. Mustafa Kemal de orda. diplomasi hareketi merkezi oldu. mümessilliği bize notalar mektuplar yolluyor. büyük zararlar ika eder. Lloyd George'u bundan dolayı ben düşürdüm. Yusuf Akçura ile Ağaoğlu Ahmed'e «Artık hacet yok» diye izin verip ayaklarını Hariciye'den kestim. Bizimkiler Bursa'ya da girdiler.

ismetle bana: «Bu Avrupalılar kötü insanlardır. Çünkü Lozan'da muahede bittikten sonra. Siz tayin ettiriniz» dedi. Bu felâkete uğradık. Feridun bir hami bulamamış. IşteTürk evl265 âdı! Ecnebi unsurlar ne yapıyor. Yunan onlar için bu kadar kan. Bu adam pezevenklikte sabıkalıdır. «Hayır» diyerek savmak istedim. dökmüş. Bu yine bir şey değil. Anladılar -sa.» Bu da yeis verici şeydi. Bu Yunanlılara büyük derstir. Bunu işitince dedim ki: «Aferin Vasıf a.» dedim. Bir şey yapamadı ve diyemedi. vaktiyle Nevres'i tevkif ettirmek için yaptığım teşebbüsleri Nevres haber almıştı. işte Rauf açıktan Türk düşmanlığını himaye etmişti. Ne yapacaksın bakalım?» dedim. Yunan askerlerini oradan geri çekeceklerini söylüyor. Tam kendisine biçilmiş kaftan. «Hariciye Vekâletinde Memurin Müdürü söyledi.. oradan Paris'e müsteşar oldu. Bu da tabii ingiltere'nin işi idi. Kızıp. Galiba Türk idi. ben azlettim. iş bununla da kalmadı. Bize nota nota üstüne yağdırıyorlar. Bekir Sami'ye de Londra'da bir akşam bir kadın getirip odasına bırakıp gitmiştir. Bunu da zikrediyorum. Böyle bir adamı onun gibi bir adam sırf hususî hizmetleri için alıyor. Nihayet«Peki. Bunu zihnime iyice yerleştirdim. Gönlümün dileği oluncaya kadar bırakmasın. Sabri de beni vurmak. Bu adam gözüpek biri olsaydı. memuriyete. Su testisi su yolunda kırılır. Orada Mudanya mütarekenamesi yapıldı.. beni vurur. Bil'akis böyle mükâfata lâyıktır. Bu hem de birkaç kademeyi atlatarak terfihtir. Siciline rağmen.»dedi. Müzakereye mahal olarak Mudanya kabul edilip bizden İsmet Paşa. Tutundu. ancak Boğazlarda gayrî askerî bir mıntaka ihdasını. Neden sonra bana geldi. Anlaşılıyordu ki.» dedi. Hattâ Trakya'yı bile bize iade edeceklerini. Siciline de yazılmıştır. açıkça demektir ki.» demiştir. Avrupalılar notalarında bizi sulh konferansına da davet ediyorlardı. gitti. «Beni siz azletmişsiniz. sonra Londra'ya. Netice yalnız kendine düşman kazanmaktan ibarettir. memuriyetsiz kalmış. başkâtip olarak almış. Metelik vermedik. Bu adam sonra Meş-het'ten irtikâbından dolayı Ankara'ya gelmiş. fakat birgün Vasıf in da gözdelerinden birine kendi de fiil işlemiş. Çünkü faydası yok. Bizi İzmir'e yolladılar. Yaptığınızı oradaki memurlar alâkadarlara söylüyorlar. Fakat. Vasıf duymuş. oraya asker sokmamamızı istiyorlardı. Vasıf kurttur.Para. Hakikaten Zeki Prag'da Vasıf'a kadın ve çocuk bulmak hizmetinde pek dirayet göstermiş. İngiliz'lerden ingiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanı general Harington ile bir Fransız ve bir de İtalyan generali murahhas olarak Mudanya'da toplandılar.. Mustafa Kemal'e jurnal gönderdi. Derhal Başkâtipliğe Viyana'ya yollanmış. Tahsin'i Meşhed'e konsolos tayin etmiştir. Bu kuvvet askerdi. Israr ediyor. Yine geldi. O da gitti.Bu işin yürekler acısı fecî ve bu millete ders ve ibret bir sonu var. Yunan'dan bahseden bile yok. Ne de bulmuş. kadından azlolundu. Mu266 danya veya izmit'te bir mütareke yapılması için tarafeynin müzakere etmesini de teklif ettiler. Hergün ona kadın getirir. Bir suretle savdım.. İşte bu da hükümetin hali.. azlinin kararını biliyor. hem de terfian tayin ettiriyor. öldürebilirdi. Misali yok değildir. Bir şey yaptırmazlar. görün! Ben doğrusu bu tayini işitince me'yüs oldum. Kadından memuriyet aldı. Yunanlılar şarkî Trakya'dan çekildi. Terfih ile. Bu. biz Trakya'ya sekizbin kişilik bir jandarma kuvveti gönderdik. Çünkü bu da bir derstir. mal. bıra-kıverdiler. Zeki'yi azletmiş. yardım vermediler. Bir daha ortada gözükmedi. Paris'te casus teşkilâtı yaptı. Vasıf Prag'a sefir giderken Zeki'yi bulup. Dinledi. Ecnebi unsurlar her tarafı tutmuş. Halbuki bu adamın bu halini ben hikâye ederken. rezil olmuş. Alâ. vekâleten Başvekil Rauf a havale edildi. Avrupalılar. Venizelos anlamıştır. . Mustafa Kemal'in evlâdlığın-dan biri ile evlendirilmiş. Türk'ü tahkir eden bir çerkes azledilemez. «Siz azlettiniz. Demek vazifenizi bihakkın ifa etmekle başınıza belâ alıyorsunuz. Sen yaparsan bozarlar. Bu hiç caiz olmayan bir şeydir. Şimdi bu kanlar hiç olmuştu. Türk Devletinin iyiliği ile ne alâkası var? Sonra işittik. öldürmek ile tehdid etti. «Bu devlete hizmet de etmek doğru değildir. Tabii bunu ona söyleyen Hey'et-i Vekile azasından biri idi.Fakat gayret yine beni bırakmadı. Paris'te işi budur. Rauf derhal Abazalık gayretiyle kaynamış olacak ki. bilhassa ingiliz'ler telâşta. Hey'et-i Vekile'de Rauf da vardı. Biz Lozan'a gidince Hariciye Vekâleti işleri. «Kim söyledi?» dedim. en mühim işleri Boğaz mes'elesiydi.

bana çok yaptm. vekilleri. meb'uslara Yusuf Kemal'in yolsuzluklarını. yanına bir bilen memur alsana. sadrazam olacak. şimdi demek Itilâ-fcılar Yunan'ın yerine geçiyorlar. İZMİR'DE Şurası da pek garip idi.. Ankara'ya gelmesi.. Mustafa Sabri. Demek artık Meclis'te. O da Yusuf Kemal'in aleyhinde müthiş uğraşıyordu. Hürriyet ve Itilâfcıları istanbul'da telâşa düşürmüş.. Mustafa Kemal Trakya'ya geçecek kuvvete Refet'i kumandan tayin etmiş... Yusuf Kemal bunları öğrenmiş: nihayet bîzâr ve âciz kalınca. idaresizliklerini söylüyor. Ben onları tepelerim» demiş. Mustafa Kemal pek kızmış. Ben olmasam Moskova'dan kaçıyordu..» diye hakaret etti. Yusuf Kemal'e «yaz!» demiş. Bunu (.. yaptıkların ne idi. Mustafa Kemal kendi kendine izmir'de diplomatlık ediyor. Bunlar olmamış gibi bir tavırda. Bir taraftan da Tevfik Rüştü'yü teşvik ettim. . Yusuf: «Hem müthiş yaptın. Bizimkiler vapur ile otuz top da gizlice göndermişler ise de bir İngiliz harp gemisi bu vapuru yakalayıp topları zaptetmiştir... Fransızca yazamamış. Barıştık. Ne hiyanet!. İngiliz murahhası Rombolt bize «Hırsızsınız. «Beni Harbiye Nâzın yapsınlar.) makamına koydu.) kendisi de (S . Birgün o azametli Yusuf Kemal Meclis bahçesinde yanıma geldi: «Doktor. Padişahı. bombalarla şimendiferi atacaklar. artık yeter..diğerleri derhal hayatları kaygısına düşüp. Dedim ki: «Senin bana azametin. Biz Yunan'ı memleketten attık. îşte sade bu. aleyhinde imişler. Sersem adam. fakat içim iyi barışmadı. Benim bu kadar hizmetimi unutmuştu... küfretmiş. Kâmil Paşa'nın torunu Fuad tdris'de bunlarla beraber..416) itiraf ediyor. Mustafa Kemal'in nezdinde Yusuf Kemal'in işi b: misti.. Türkiye bir çiftliği mesabesinde oldu. Bu esnada Ali Kemal tevkif olunmuş. Bunlar da bizden korkmuş.. Mustafa Kemal. Alçak.. Halkı da(. bu ne ibtibdâd? Burası senin çiftliğin mi? Tabii Hey'et-i Vekile kızdı. Hele Refet'in askerle istanbul'a girmesi bunları titretmiş. oraya gidiyorsun. azamet satmıştır. Hey'et267 i Vekile tarafından tebliğ edildi. O vakit istanbul'da Kolçak denilen bakayası pek çok Ak Rus var. .. burnu kafdağmdaydı ve yine o sayede Hariciye Vekilliği ediyordu... ilerde tafsil edeceğim. Bana yaptıklarının intikamım alıyordum. Sanki hükümet.. Ermenileri de silâhlandıracaklar.Zaten Meclis'te meb'uslar Yusuf Kemal'in Hariciye'deki idaresizliğini öğrenmiş. memurları.. Hoca Mustafa Sabri.. Bu kuvvet ve Refet istanbul'da halk tarafından hiç misli görülmemiş tezahürat ile karşılandı. bu ne?. Bilmem orası doğru mu? Fakat çok kişiden işittim.. istanbul'da türlü delilikler yapmış. Hey'et-i Vekile'de de sırası geldikçe kendisine darbeyi vuruyordum. nihayet Fethi yazmış. tehlikeyi görmüş.. Muahede kalacaktı. Kibri artmış.» Dedim: «Pes mi?» Dedi: «Pes» «Bir daha bana azamet satmıyacaksın! Tövbe mi?» dedim.. izmir Zaferi. Bu ne egoist adam. Bu ne tegallûp. bizi istanbul'a sokmamağa karar vermiştir. O topları çalmıştınız.. Tedbirsiz... bu adamın dürüst olmadığım.. izmir'de general Pelle'ye bir nota yazmak lâzım gelmiş. siyasî vazifesinin Hükümete ait olduğu.. notalar yazıyor.» dedim. beni mahvettin. Asker toplayacaklar. Tevfik Rüştü'yü de aleyhime kışkırtıyorsun. Şimdi Meclis'te aleyhine hareket şiddetlendi.. meb'usları. Mahmut Muhtar Paşa da Çankırı meb'usu Ziya'yı Mustafa Sabri'ye yollamış.Jandarma dedik. Meclis. Moskova Muahedesini kendi dirayetine mal etmişti. Böyle misâller çoktur.. Türkiye'yi keyfî gibi. Saçma şeyler yapıyor. Anadolu askerini istanbul'a sokmayacaklar.. Hele Lozan sulhûnden sonra bunu tamamiyle yaptı. Kendi kendine kararlar verip icra ediyor. Bu adam da ne hayindir ve ne müthiş dolandırıcıdır. Meclis'in haberi olmadan yapıyor. Ankara'ya gelince Mustafa Kemal'in hâlâ Yusuf Kemal'e küfrettiğini gördüm. hiçbir şey yoktu. «Sana ben de yapabilir miymişim? Nasıl?. Bunu Fethi'den de işittim. kaçan kaçana olmuştur. Sonra Lozan'da bu topları istedik. yâni çiftliği gibi idare etmek hevesinde olduğunu gösterir. «Tövbe» dedi. Ben Rusya'dan avdetimden beri.. Padişah'tan sadaret mührünü alacak. aleyhinde Millet Meclisinde propaganda yapıyordum. Ali Kemal ve emsali bir içtima yapıp kuvve-i askeriyye ile bize karşı koyup. bunları hep Hükümetin. Pişman oldun mu?» «Pişman oldum» dedi. Kibirli ve azametli Refet bunu kendi şahsına yapılmış zannetmiş. Kendisine askerî vazifesinin hitam bulduğunu.. kendin Franızcayı iyi bilmezsin. Gel barışalım» dedi. Eşi yoktur.

Ama iyi karşıladı.. favoritzm. entrikalarını örtmek için böyle şeyler de bol yapar. Hem de artık İsmet beni suyu emilmiş. Yunan cephesinde yukarıdaki teşkilât ve tertibat yapıldı. Bu iş de suya düşmüş. Meselâ: «Sağlam ve samimidir» diyor. Bana dalsmet'ten şifre olmıyarak şu telgraf çekilmiş. Doktor Rıza Nur gibi nâdir evlâd-ı vatanın istinadına müftakırdrr. Cumhuriyet ilân edildiğim. Yanıma geldi. Demek onun kuvvetini elinden almış. ettiği fenalık da o kadar çok olduğuna hükmetmek lâzımdır. Aldığım ve kaydettiğim haberler de sade meb'usluk sayesinde. Çürük ve gayri samimidir. Sonra yüzüne nasıl bakarız dedi. hamamın namuslu gösterilmesi şeklindedir. fuhuş ve vurgun. Posayı attı. Not: Metin içinde geçen parantez içinde italik açıklama ve notlar tarafımızdan eklenmiştir. Bu babta hiç malûmat yoktur. böyle en mühim kumandanları iş başına koyacak iken Karabekir. Methi ne kadar çoksa. Bu işler benimle olmaz.. Salıâ açık. İsmet de ısrar etti. onunla çalışmam dedi. Daha diyecek var mı? Ama utanmaz. Karabekir meb'us... yoksa Mustafa Kemal onu (. Mühim işler yok zannediyorlar. Mustafa Kemal Benim için ben Rıza Nur'u da korum. Daha iç yüzü vardır. Vaktiyle Kâzım Karabekir Şark'tan vazifesini bırakıp Ankara'ya gelmişti. Onlar evvelce İsmet'le başbaşa listeyi yapmışlardır. Vapur inebolu'ya geldiği vakit.ingilizler vasıtasıyla Türkiye'den kaçmışlar.) 269 Fakat mes'ele bu kadar değildir. Herif millet işi değil. asma kesme. zulüm dörtnala gidecek. Gazi. (*) Utanma. ona da devam etmiyorum. büsbütün uzaktan ve kulaktan. Ne adamdır? En mühim muharebeyi yapacak. Mezuniyetiniz zamanının hitamına muntazınm. şahsi mevkiini düşünüyor. siz bana bırakın. Gazi canım Rıza Nur bu kadar arkadaşınız. Lozan'da ve Hey'et-i Vekil'ede arkadaşlığımız zamanından daha sağlam ve samimidir. Buna en maddî. Ismet'in Başvekil olduğum söylediler. Methedince. Lâtife boşandıktan sonra istanbul'a gelince.. iki yıl sonra. bu kadar hizmet etti.. Mustafa Kemal'in ağzından. Zararı yok. devletin iyilik ve kötülüğüne dair benim hiçbir dahlim yoktur. fenalık etmiştir ve edecektir. Ona söylediği şeyler arasında şu davardır: «Hey'et-i Vekile intihap edilirken. Karşıladık. Otuz kişi kadardık. huyu müthiştir. Benim mezuniyet almamdan da telgrafında istifade ediyor. bitirmiştir. posa kalmış zan ve farzetmiştir.) getirip kumandanlıktan kaldırarak sıfıra mı müncer etti. hiç sesi çıkmıyor.Sen de gel!» dediydi. İsmet Mustafa Kemal'in reyine muhalif asla bir şey yapamaz. Demek Ali Kemal'i tevkif ettirmemiz keramet gibi olmuş. Ne yapsın sonra şeref kazanırlar... Bana dert yanmağa başladı: «Mustafa Kemal ve İsmet pek haris . Bu adam. İsmet» Büyük medihli telgraf.. Bilhassa gözlerinizden öperim kardeşim.... İkisi de beni isteyemezlerdi. ben onu idare ederim» dedi. sen isteme demiştir. Rıza Nur Bey'i yine listeye koydu. ilk zamanlarda kâh da Is-met'in. Mustafa Kemal'in Cumhurreisi. Bu kanaatim. hayvanlık ve dalavere île ilgili üç kelime metinden çıkartıldı. en iyi delil bu. Lâtife'nin hikâye ettiği şey. Almasa idim de. Onu getirmişler: «Sinop Meb'usu Muhterem Doktor Rıza Nur Beyefendi Hazretlerine. Vapurda miralay bir asker doktor vardı. iki saatlik mesafeye kadar gittik. Herif bizi Hey'et-i Vekile'den atmıştır. derhal haremimi çağırtmıştır. artık zevk ve safa. başka vesile bulurdu. Bunlar rakiptir. İsmet olmaz dedi. 268 IKİNCÎ BÖLÜM CUMHURİYET DEVRİ Cumhuriyet devrinde milletin. Mektepte benden iki sınıf aşağı idi. Artık. Onu onlar pek iyi bilirler. Meclis'te bir sırada oturuyor. Yalnız meb'usum.. bir kısmını da Mısır'a. Cumhuriyetin terakkisi ve vatanın dahilen ve haricen selâbet ve itilâsı. Mustafa Kemal bana: «Paşa'yı istikbâl edelim. (AD. Malımı bilirim. Bir şey de sızmadı. Gazi ve ben ısrar ettik. kimse ile de ihtilât etmiyor.devlet kurulmuş. Birçoğunu bir ingiliz vapuru Selânik'e götürmüş. oranın memurlarından geldiler. içi dışı başka adamdır. kendisi isteyip orasını bırakarak mı geldi. İsmet «olmaz. Ali Fuad ve emsalini koymamıştır. Mustafa Kemal Karabekir'e bir vazife vermedi. derhal beni kuşkulandırdı. Daima muhabbet ve müzaheretinize arz-ı ihtiyaç ederim.

Bu söze cevap vermedim. Bu tadilâtta. Hakkı var. Sihhatimiz iyidir. Tâ çok yıllardan beri hayâlini kurduğum kütüphaneyi yapmağa teşebbüs ettim. bize mahsus ve benim kadimdir diye nasıl övünüyor bilmem. Telgrafı arattı. Adnan Bey'den sordum.. Bu akşam göstereceğim. Devam etti: «Sizi elbet istemezler. Bahusus hiçbir mes'elede pamuk ipliği ve benim tedbir ile hareket niyetinde değilim. Telgrafınız hem Sinop'a ve hem istanbul'a gelmiş idi.. Çünkü Mustafa Kemal son zamanlarda bana çok ısınmıştı. «Bu doğrudur ama. Şimdi cumhuriyet de yapıp. Bu doktor görüşlü adammış. Sonunda «Adam bu da bir şey mi? Hangisi olursa olsun. Okudu. «Türkiye Reisicumhuru. İsmet derhal cevap verdi. fakat herkesin ümidi sizdedir.. Birçok tereddütten sonra henüz almış olduğum İsmet'in bu telgrafını çıkarıp gösterdim. Sizi istemezler» dedi. Sıhhat ve afiyetinize daima duacıyım. 1 İLK SOĞUKLUK i Ben de yine inebolu'dan Mustafa Kemal'e ve İsmet'e Cumhuriyet ve yeni mevkilerini tebrik eder birer telgraf çektim. Onlar da çok sevinecekler. istirahat ettim.. İsmet'e bir mektup yazdım.. Bu suretle Mustafa Kemal övündüğü ve kendi icadı olan Türk Süijeneral devletini rah-nedâr etmiş. diğeri vermedi. Çünkü onların zaten ve tabiaten benimle olduklarına şüphe etmiyordum.. devam etsin... Rıza Nur nasıl Ittihadcıların ve Itilâfcılarm foyalarını meydana koyup. bellerini kırdı ise. İsmet Paşa hazretlerine olan mektubunuzu okudum. devletin başına çöktüler. Gözlerinden öperim sevgili kardeşim. «Tesbit ettiğim program. uğraştım. Beni ihya ediyorsun. Zaten evvelkisi bir anomali idi.Muhabbet ve istifsarınıza teşekkür ederim. Teehhür ederse mufassal yazacağım.. Zaten ikisi birdir» dedim. der'akap size bir telgraf çekti.. Gazi Mustafa Kemal İsmet'in mektubu: «Kardeşim Rıza Nur... Mektubunuzu aldım.» dedi. Çok sevindim. Türk Tarihi müsveddelerini aldım.. Derhal Mustafa Kemal'den şu telgrafı. Bu suretle Hey'et-i Vekile kabine şekline ifrağ edilmiş.. İsmet'ten de şu mektubu aldım: «İstanbul'da Sinop Meb'usu Rıza Nur Bey'e. Gözlerinden öperim. Beni ilk hangisi attı. Bugün aldığım. Sinop'a geldik.. Çok teşekkür ederim kardeşim. 22 teşrin tarihli bir mektuptan memnun olduğunu anlattım. tamamiyle hukuk-u esasiye kitaplarında mevcut Avrupa'daki devlet tarzına girmiştir.. Cumhuriyet ilânını söylerken Mustafa Kemal Nutkunda (Sahife 488) sahi-fenin sonlarına doğru ne kibir ve azametle atıyor: «Yemek esnasında yarın cumhuriyet ilân edeceğiz. Siz onlar gibi değilsiniz.» 1 Kanunî evvel sene 39 İsmet Bunlarla bu noktayı halletmek mümkün olmadı. Hey'et-i Vekile Reisi Başvekil unvanını almış. Çok üzüldü.(. Ben yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. samimi değildir. Meclis'in kuvvetini azaltmış.) adamlardır. böyle olacaktı.. hâkimiyet milletindir diye haykınrken. yine kendisini kuvvetlendirmeyi unutmamıştır. ne kadar meşgulüm. teveccühünden galiba düşmüş olduğumu yazdım.. inebolu'dan tarafınızdan telgraf aldığımı hatırlamıyorum. Devletin Reisidir. Şerefeddin Mağmumî için yazdığını da anlayamadım. Ankara'ya geleceğini yazdığına göre.». Bu sıfatla Meclis'e ve Hey'et-i Vekileye . verdiğim talimatı şimdi göreceksiniz». Gazi'nin tebrikime cevap vermediğini. Milleti inim inim inleteceklerdir» dedi. işlerim pek çok. bu hâkimiyeti. Riayet ediyor. yazmak istediğim bir çok şeyleri yazmıyorum...» Cumhuriyet ilânı için Teşkilât-ı Esasiye Kanununun bazı maddelerini tâdil etmişlerdir. fakat yine bizim cumhuriyet. Görüştüğümüz zaman nokta-i nazarma göre bir suret-i hal buluruz (*) Namusla ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. Artık Meclis vekil intihap edemiyor. Reşid Bey için üzülme kardeşim.. Oldu. Hanımefendi hazretlerine arz-ı tazimat ederim. Övünmesinde berdevamdır. Düşün ki. bunları da yine o rezil edip yıkacaktır. 270 Gazi Paşa'ya mektubunu göstermiş idim. «Karar vermek için bütün arkadaşları davete ihtiyaç görmedim. Bulamamakla beraber. Nihayet istanbul'a döndüm. Halâ merak ediyorum. Maahazâ. samimiyet gösteriyordu. Herkes diyor ki.

ilh__Ben bu adama «Yedi başlı (. Fakat cevabı zayıf... Şimdi niye?. ne (.. Beş-on dakikada bir Teşkilât-ı Esasiye değiştirilebilir mi? Mustafa Kemal sonraki sahifelerde Cumhuriyet ilânı üzerine yapılan gazete tenkidlerine cevap vermeğe savaşmaktadır.. Vasıf. Nihayet bu bir mes'ele oldu. Mustafa Kemal matbuatı Fethi vasıtasıyle kanun harici şiddetle susturamıyordu... tâ Erzurum ve Sivas'tan beri Mustafa Kemal'in tahakküm ve zulüm yaptığından ve yapacağından korkmuşlar ve bu korkuyu izhar et(*) Yalan ve utanma üc ilgili dört kelime metinden çıkartıldı. . Sonra Nutkuna fırkadaki müzakeratı dercetmiş.. cumhuriyet benim padişahlığı ilga eden takririmle benim tarafımdan yapılmış demekti... Şimdi tam yapmıştır. Her tarafta parlak tezahürat ile ilân-ı şâdümanî edildi» diyor. O vakit istanbul matbuatı gemi azıya almıştı. Onlara Mustafa (*) Ejderha ve hayvan anlamına gelen iki kelime metinden çıkartıldı. iyi ad koyduğumu zannediyorum. Millet zavallı aç kamını düşünmekle meşgul.. Yine bu sahifelerde Rauf u padişahlık tarafdarı olmakla itham ediyor.. Gerek Kâzım Karabekir. gerek Rauf ve gerek diğer bir takımları. bunların adamlarının sözlerine göre Fethi kabinesi zayıflık ile itham edilmektedir.. Raif ve arkadaşları bir taraftan. saçma. (. Hadi böyle yalanları millî hareket zamanında vaziyet müsaid olmadığından yapardın.. Fethi'yi büsbütün atmamış...... Fethi de Millet Meclisi Riyasetine intihap olunmuş.. Çekilmesi sebebi de bu ve yerine kuvvetli kabine gelecekmiş. Adı «Türkiya Tarihi» Münderecatı Türkiye'ye ait değil. Mitolojide böyle bir (. Vekâletlerin kapılarına da aynı imlâda levhalar astılar.. Bu tuhaf bir şey olur... Halbuki... Çünkü tezahüratı yapan hükümettir. Bu maddede Türkiye'yi «Türkiya» yazmıştır. Fuad'ın kitabının adı.îstanbul gazeteleri diğer taraftan Cumhuriyetin ilânı tarzını tenkid ettiler. Kâzım Karabekir. Müthiş tenkidler yapıyorlardı.. ahenk kanunu mucibince «Türkiye» dir.. münderecatına da uymuyordu. Bir de bu müzakeredeki. Recep.. Nutukta «Bütün Millet Cumhuriyetin ilânına mesrur oldu. 271 Kemal öyle talimat vermiştir..Riyaset eder» cümlesini koymuştur...... Sade Raufun endişesi Mustafa Kemal'in «Saltanat-ı ferdiye» kurmasıdır..... Frenkler Hydre derler. Şekil dediği Cumhuriyettir. Edilince Mustafa Kemal bir nutuk söylüyor.)» diyorum.) adam!. Biz evvelce 12 Teşrinisani kararını izah ederken Raufun ne tahalûkle bu takrire imza attığını söyledik. Mustafa Kemal zaten şimdiye kadar müstebidâne idareye uğraşıyor. Bilmem bu adam nedense herkesten çok Rauf la uğraşıyor ve onu bilhassa bu itham altına almağa savaşıyor. Malum.) alenen yazıyor . öğretme olmasa nerden bilecek... ordaki Necati.. hep o yola yürüyordu. ismetin (Sahife 493) sözleri benim kendisine dediğim «münhali kapatmak lâzımdır» sözümün izahıdır.. Şimdi sade adı telâffuz ediliyor. Bu iş de Mustafa Kemal'in istediği matbuatın ağzına kilit vurmak içindi. Zalemenin işi böyledir. Nitekim Recep şekilden bahsediyor. Mustafa Kemal Reisicumhur intihap ediliyor. Eski arkadaşlık var. Bunda da yerden göğe kadar hakkı vardı.. Bu adam daima herşeyi pençesi altına sokmuştur. Bunda Allah'ın inayetinden bahsediyor (Sahife 495) Kedinin sirke içmesine şaşılır. İsmet benden sordu.. isticali mazur göstermeğe çalışıyor. Hamdullah Suphi ve Kemaleddin Sami'nin Sözleri hep müretteptir.. CUMHURİYETİN İLÂNI Meclis'de Cumhuriyet kabul.. Devlet Reisi.). Anlatayım: Resmî kâğıtlara da böyle damgalar koydular. Bu onların fikirleridir.ikinci kısmı doğrudur... Aynı zamanda ismet kabine teşkiline me'mur. Raufun Padişah tarafdarlığı asla varid değildir. Köprülüzâde Fuad da büyük bir cehalet yaparak neşrettiği kitapta «Türkiya» yazmıştır. anlattım.. «Türkiye>: yazdılar. Bunun birinci kısmı mahz-ı (.). Buna «Türk Tarihi» demek lâzımdı. Hükümet ve Hey'et-i Vekile Reisi... Kara cahilin biridir. Nâm odur.) vardır. Umum Türk'lere aittir. Kendisini hâkem yapıp davet etmişler.. Mustafa Kemal bununla büyük bir inkılâp yaptığı Ekinde. Fethi nasıl olsa yine ona yâr. Ne koca (. Şüphe yok ki.. Yunus Nadi.

mütereddi bir aileden kurtuluyoruz. Raufun bu sözü saçmadır. fakat başvekillik ve vekillik için oluyordu. Hindistan gibi bir takım kısımlarını da getirtmeğe muvaffak oldum... Hiç olmazsa cahil.(. bilmiyor. Benimle Cumhuriyet ve Padişahlık mes'elesi hakkında uzun bir münakaşa etti... Demek ilzam olmuştu. CUMHURİYETİN ÎLÂN ŞEKLİ Gazeteler Cumhuriyet'in ilânı tarzı aleyhine. Ayrıldık.. onu kafeste kuş yapmış. Fakat padişahlık buna mâni olmuyor ki... Fakat tam doğru değil. Silâh da onda. İşte Ittihadcılar devrini seninle bir safta yaşadık. Zaten fırkada ve hak huzurunda mağlûp olsa. Çok defa cevap bulamıyor. ya söylemedim. Hiç olmazsa mevki.. Mustafa Kemal bu fikre başlamış... şeref veya mes'uliyetim vardır.. fırkadan kendin çık da kabadayılık sende kalsın.. deyip işin içinden çıkıyor. Hilâfeti müdâfaa ediyor. Bunları bilmeyecek ne var?..Sade bu sefer. Hattâ kavga ettik. Demek Cumhuriyetten beri olan şeref veya mes'uliyetlerde asla hissem yoktur. Gazeteler Hilâfetin ilga edilmemesi lüzumu hakkında harıl hani neşriyat yapıyorlar..)drr. Mustafa Kemal doğru söylüyorsa. Aynı ihtiras yine oluyor.....» Suna yine hakkı teslim etmemekle beraber tamamiyle sustu.. Meclisteki müzakerelere karıştığım alâkadar olduğum yoktu... Rauf un gazetelerde aleyhdar beyanatı üzerine Mustafa Kemal Rauf u fırkadan atmak istedi.. Onu en muknî deliller.. Hiç olmazsa Cumhuriyet makamına okumuş. bu fikirden vazgeç! Hiç olmazsa dilini tut! Sen Mustafa Kemal'i bilmiyorsun.. Harb-i Umumi esnasında Mısır'dan gelirken orada saklatıp bırakmağa mecbur olduğum bu tarihin Mısır. O da her şekilde aynen mevcuttur... millet birbirini yer.Nitekim gördük.. Mustafa Kemal ne (. nasılsa buda ağıza düşmüş idi... Arada Ankara'ya gidiyorum. bunun için nasihat ve hattâ tehdid ettim: «Lütfi Fikri! Çok rica ederim.. Fırka demek o demektir.Nitekim emsali var. Bir gün Lütfi Fikrinin yazıhanesine gitmiştim. Bu adam cidden akılsızdır. Şu halde Padişahlık veya Cumhuriyet rejiminde fark yok. Kurtarmak istedim.. Apaçık basit şeyler. Ancak.... Ittihadcılar Padişahı bütün kuvvetinden tecrid etmiş. Türk Tarihi'nin tab ve tashihlerini yapmak ve eksik kısımlarını ikmal etmekle meşgulüm. ya oturmamışımdır.. Rauf. şeklin ne hükmü var? Mühim ve muzır olan ihtirastır. Değerli ve namuslu bir adamdır... ihtiras bu mevki için de olacak. o makamın kuvvetlerini kamilen ve keyfemayeşâ kendileri kullamyorlardı. Kendisini severim.. iyisi mi. Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti bunu te'min edemezdi. Lütfi Fikri çok münakaşacı bir adamdı. bir gün kendisini mahve getirecek. Vaziyeti bilmiyor.. Cumhuriyet ilânından meb'usluğumun sonuna kadar üç-dört yıl zarfında Ankara'da cem'an yekûn üç-beş ay ya oturmuşumdur.. Bu da büyük 273 bir kârdır... bir kaç gün kalıp haberler alıp dönüyorum.. Fakat çok şeyler meb'uslar arasında kulaktan kulağa dolaşıyor. tevellüd imtiyazından kurtuluyor...milletin saadetinin müemmen olacağına itimat etmiyor». ihtiras durmuş değildi. dünya görmüş insanlar gelebilir. Bir takım işlerin içyüzünü bilmiyorum... şu var ki. Bu müddet zarfında söz de on defa ya söyledim. Nice avanesi de var. Cumhuriyet aleyhinde ve Padişahlık lehmdedir. Rauf da bir şey yok.. fakat Padişahlık iyidir.» işte bu doğru.. Lütfi Fikri de işe karıştı. Vallahi seni imha eder» dedim.272 mislerdir ki.. Yine Rauf: «Rauf. Orada Ressam Asaf Muammer de vardı... Haklıdır... Mustafa Kemal'i anlamıyor. Mevkiin. Cumhuriyetin. padişahcı olmuştur. Mustafa Kemal'in bile Nutkunda neşrettiği vesaik bunu isbat eder. Bu güne kadar bu devlete iyilik ve kötülükten ne yapıldı ise.... Bundan sonra sade meb'us olarak işleri yalandan görüyorum.. Dedim ki: «Bu sebep çok doğnuve çok mühim.... Tuttuğu yol. Bir iki saat sürdü. Cumhuriyet ilânı gününe kadar ben işlerde doğrudan doğruya methaldar idim. fakat çok ileri gidip. illâ dediğim der. mantıklar ile ilzam etmek mümkün değildir. hissem.. Rauf da «Fırkadan çıkmam» dedi.). edemedi. madem ki iş bu hale geldi. derhal silâha müracaat eder . Ben ekseriya istanbul'dayım.. . hilâfet Makamının muhafzası lehine yazıp duruyorlar. vesikalar. O vakit bu ihtiras Padişahlık makamı için değil. Bu hususta bir risale neşretmişti. Nihayet sebebini izah etti: «Padişahlık kalkınca Reisicumhur olmak için ihtaras meydan alır. eski fikrinden dönmüş.

Yapmadım. Tabii bir şey demedim.. O da fırkadan çıkmayacağını. nevrasteniktir deyip.Mustafa Kemal Raufu tepelemek için Rauflaîsmet'i fırkada bir hususî içtima yaptırıp tutuşturdu. lttihadcılann enkazı vardı.. Beni Tıbbiye'de muallimlikten atan. Lütfi'yi mahkûm olunca mehterhaneye nakletmişlerdi. Lütfi'ye ettiğim nasihatlar boş değilmiş. Şimdi matbuatı imha için bunu vesile yaptılar . Kabul ettim. yoksa fikirlerinden dönüp fırkada kalacak mısın?» diye sormuş. ikisi arasında uzun münakaşalar olmuş. beraet ettirin. istanbul'a ve matbuata bir korku vermek lâzımdı. Bil'akis Lozan'da yakından tanıyıp. Kızmış. Bir başka fikrim yoktu. Bu sefer kendi ilerledi... Umumî nezaket diye ve senin elini sıkmasam hakaret ve terbiyesizlik olur diyedir. Ben çıkarken herkesin elini sıkıyordum. hekimce söyledim ki: O halde bununla kurtulur. Bu defa hatip gibi söz söylemiş. Af olup çıktı. Halbuki o adam o kadar ihtiyarlamıştı ki.» MEMLEKETTE GENEL DURUM Şimdi istanbul'dayım.. Cahid'i. hunhar ve mahlukla ilgili altı kelime metinden çıkartıldı. Ama buna canı sıkılmış. namus. Müzakere salonunu terketmiş. ismet iyice dalına binmiş. vicdan. tsmet'e veda ettim. Sebep: Ben son zamanda Sıhhiye Vekili iken Esad doktor ismail Besim Paşa ile beraber Ankara'da Vekâlete geldi. Hülâsatan bu mektupta dedim ki: «Bunları bırakın.. elimi uzattım. Bu darbe ile matbuata biraz sükûn geldi ise de bir müddet sonra tekrar başladılar. Ismet'e bir mektup yazdım. Velid diğer beyanatımdan memnun oldu. Ahmed Cevdet'i. ihsan! Hüseyin Cahid'i asıp bu işi bitirmeli!» dedi. Ben orda iken ihsan geldi: «Gidiyoruz. istanbul'a gideceğim. ismet küplere bindi. elini çekti. işte bu tamamiyle oldu. Lütfi Fikri'yi. asıl... ne emirleriniz var. o vakit benim ayağıma ricaya gelmemeli idi. Bilmem neşrolunan zabıtnameye rotüş mü yapmış? Adeti böyledir. Okudum. Yine bu hapishanede de bir kaç defa zeyaret ettim. perva. Ben bu esnada Ankara'dayım. meb'us intihabım aleyhine çalışan. Paşa hazretleri. illi. Bu esnada Tanin Ağahan'ın beyanatını neşretti.» Ne ise. Velid beni Cumhuriyetçi olduğuna dair şahid göstermiş. Hem de belki bunlarla kurtulamaz diyerek. Bunlar ekseriye Küçük Said'in damadı Nuri'nin evinde toplanıyorlardı. Lütfi Fikri hapse mahkûm oldu. cürüm denecek bir şey olmadığını söyledim. Sonra da çıktı. Her gidişimde bir çok ziyaretçiler vardı. Sade yüzüne bakıp yürüdüm. sevdim. Birisinde göz hekimi Esad Paşa da geldi. bir kısım beraet etti. ismet Rauf a: «Fırkadan çıkıp muhalif fırka yapacak mısın. Teselli ettim. Raufun bu neşrolunan sözleri yavan. Bu münakaşalarda ismet müthiş bir surette Raufu mağlûp etmiştir ve yine diğer cihetle Ismet'in Rauf a nisbetle çok yüksek olduğunu göstermiştir. Ne hakaretti... Baktım ihsan da o fikirdedir. yapar. Benden birini Hamidiye Etfal Hastahânesine müdür tayin etmek-liğim için ısrar etmişti. Mahkeme Fındıklı'daki Meclisi (*) Canavarlık. muhalif fırka da yaptı. Cevdet'i Velid'i grödüm.. muhalif fırka yapmıyacağını söylüyor. Ama dindar olmak lâzımdır. İsmet bana cevabında affını kabul ettiğini yazdı.Bir istiklâl Mahkemesi teşkil edip. ismet şimdiye kadar iyi söz söyleyemiyordu. Gazetedeki beyanatından bir takım fikirleri inkâr etmiş. Biraz bunda ifrâd eder. Elimi tutmak iste. Kendisine sonra izah ettim. Millet Meclisine affını verdiler.» dedi. Orası muhalefet mahfeli . tsmet: «Bak. Cavit. gayretli lttihadcı olup bana saldıran bu adam. Yine Ismet'e bir mektup yazıp Lütfi Fikrinin affmı rica ettim. Topçu Ihsan'ın riyaseti altında istanbul'a gönderdiler. Gidip tevkifhanede Lüt-fi'yi. Gidip resmen müdafâa ettim. turşu gibi idi. Fakat bunlardan birisi hatırımda kalacak şeydi yanından çıkınca defterime kaydettim. Rauf yine hatâda. Hattâ.. şimdi el vermemek değil. BASIN HİZAYA GELİYOR. Cahid. Topçuya bu işi hüsnü surette kapatmasını. Velid'i tevkif etmişler. 274 Meb'usan binasında içtima ediyor.. Ne kötü!. Buna da sıra geldi. içimden dedim ki: «iş müthiş. Bunları neşrettiler. Dindardır.¦ di. Ayol ben sana seni sevdiğimden elimi uzatmadım ki. Çok canım sıkıldı.. Hatırımda kalmayan bir şeyler söyledi. adetâ kusur diler gibi..

deniz şeklinde havuz yapma (. Nuri Meşrutiyet İptidasında Ittihadcılara şiddetle aleyhtardı. Her yerde çiftlikler. Bu esnada Konya meb'usları traktörlerin alınmasına söylendiler. Paşa! derenin ortasındayım ve başkalarının bu kadar yerlerini parasız zaptettin. «Sonra mahvolursunuz!» demiş.. Birgün Salih tapu memuru ile gelmiş. iki yerli hanedandan. Bozok Salih gelip çiftliklerinin Gazi'ye satılmasını söylemiş. Şimdi bunu da mı? Bununla bir lokma ekmek yiyorum.. Vekâlete 20 bin lira nakliye masrafı yaptırarak çiftliğine getirdi. Birgün istanbul'da gazetede baktım. Alişanzâdeler bizzat bana anlattılar. Ekmeğime dokunma bari!» demiş. içinde kayıklar geziyor.sen ne hakla tuğla yapıyorsun?» demiş. HÎLAFET MESELESİ Mustafa Kemal Hilâfet meselesini ve ilgasını nutkunda Sahife 511 den itibaren izah ediyor. Mustafa Kemal gelmiş: «Bu yer benim. Benim kanaatimce Hilâfet bilakis kuvvetlendirilecek. Ankara Ziraat Mektebinin talebe ve muallim hey'etini çiftliğine nakletti. hepsini âni bir surette toplayıp hudud haricine attılar.) var. ilh. Razı olmamışlar. memur. ilh. Ankara'da o koca çiftlik gasplar ve milletin parası ile meydana geldi. Ittihâdcılan imha ettik.. Mallarını da birisine mühlet vererek tasfiye ettiler.. Müthiş masraf oldu. erkek ne varsa. 276 adam gülmekten öldü. Suyunu uzak bir gölden getirdi. Ben de arada kendilerini ziyaret ediyorum. dedim ki: «Ya bu adam bir gün de aklına eser. Nuri'ye fena kızıyorlar. Dereboyun-ca şimdiki cephaneliklere yakın bir yerde yerliden biri toprağında tuğla yapıyormuş. Onların kuvvetini görünce.Buna vesile arıyorlar veya kendileri vesile yaratacaklar.. Bu ölü bir sınıftır.. ATATÜRK ORMAN ÇlFTLtĞI j Bu çiftlikte Marmara Havuzu adiyle ve o şekilde bir havuz yapmış. Osmanlı Bankasına âzâ.....Bun-dan pek korkulmaz. Hilâfeti ilga etmişler. Başta bunlar olarak Ittihadcılardan beş-on kişiyi imha etmek. Bunun için istida ile Ziraat vekâletinden bile elli bin lira aldı.. Ziraat Vekâletinin bütün traktörlerini Konya Ovasında halk için çalışırken. «Çiftliğiniz iki bin lira kıymetinde imiş. benzin hep Vekâletten. Bana bunu sarih bir surette çok defa ifade ettiler: «Aleyhimize hoca kitlesi var. Keyifler içinde milleti (.Sade lttihadcı döküntüsü var. nâm ve nişanları kalmadı. derhal lttihadcı oldu.. Amele. Mustafa Kemal. Bunu haber alınca. yağlı kuyruklar kapıp keyfine baktıydı. Çiftliğin uzunluğu önünden geçen şimendiferle yarım saattir.. Onun evinde yatıyor.... Bu fecî bir şeydi. Parayı alın. yiyip içiyor. Orada amele gibi çalıştırıyor.» Heygidi. Nuri'nin adamıdır. Çok müteessir oldum.. O esnada Mustafa Kemal'le İsmet'te bir fikir vardı.. Bu içtima ve konuşmaları görüyor. Ankara'ya gittikçe ikisi de beni yemeğe çağırıyorlar.olmuştu. îsmet'e olan telgrafındaki şu cümleler nazarı dikkatimi celbet-ti: «istanbul'da milletin boğazından kesilmiş paralarla yapılmış bir çok saraylar ve içindeki bir çok eşya. modernize edilecek bir müessese idi. parasını Bahriye Vekâleti bütçesinden tamirat-ı bahriyeye ait göstererek sarfettirmişlerdir. Ama ne fayda?!. Onlar razı olmamışlar. Gelip İsmete haber veriyor. Hanedandan kadın. Üç-dört yıldır o saraylarda yerleşti. imzayı basmışlar. bunu söyleyen adam!.» Şimdi bu fikri takip ediyor-lar.)la meşgul. Mustafa Kemal bir şey söylemeyip çekilmiş. ismet. Gizli duruyor. Ittihadcıların kökünü kazımak lâzımdır. Her işin başı Cavit ile Kara Kemal'dir. Ankara'daki çiftliği cebren halkın elinden arazisini alarak yaptı. takriri verin!» demiş. bahr-i muhitlerden biri şeklinde havuz yaptırmak isterse. Bunu bana Konya meb'usu Hoca Musa Kâzım yana yakıla anlattı. binalar elde etti... Şair Yahya Kemal. Bu adamda da. Felâket/Türkiye'yi suya bastırır».. Yanımdaki (*) Soymakla ilgili bîr kelime metinden çıkartıldı. kızmış ve dönmüş: «Paşa. Adamcağız.. Bunların kuvvetli teşkilâtı vardır. . O esnada Cavid'le canciğer olmuştu. boyu 280 metredir. Mustafa Kemal ile münasebetimizde henüz dışa vurmuş bir fenalık yok. 275 tsmet'le. Sonra da Karadeniz şeklinde ve daha büyük bir havuz yaptırdı.

Recep bu araziyi Mustafa Kemal'den ikiyüzbin liraya hükümete satm aldı.» Dü¦ şündü... Millet Meclisindeki resmî beyanatımda da daima teknik bir tahsil ve terbiye diye bunu ileri sürmüşümdür.. Halbuki Padişahlığın ilgasma âlem-i islâm hiçbir şey dememiştir.. bilemedim.. Bu adamlar esirdir. Safsata. dairevî ve iki oda kadar büyüklüğündedir. Halid'e. Bilhassa Hilâfet sayesinde umum Müslümanlar bizi büyük bir muhabbetle seviyordu. Bir kipti zabit. Yalova'da ve her tarafta çiftlikler. çalgı ve (. Zaman gösterecek.. Tedrisatı tevhid de ediyorlar.Zavallı Abdulhamid. . onu ümid-siz bırakmıştır. 277 muhakkak te'siri olmuştur. ! Halbuki Seyyid mükemmel bir yobaz ve bütün yobaz seciyyesine haiz dalkavuk biri idi. Kime olsa hizmet eder. Konuşuyorduk. Fikir benimdir... Arası az geçti.. işi eline aldı.bize de hakaret ettiler.) içinde. Avrupa.. Hilâfetin ilgası telgrafı gelince Hindistanlılar perişan oldular. Darülfünuna profesör oldu. Bizden öğrendiği şeyler. Ama işte. Mustafa Kemal kabul etmişti. Hem bütün Islâmlara ait bir başı ne vicdanla.. Çok keder ettiler. maddî de olurdu. Yine lehimize çok yardımlar yaptılar. Mükemmel Müslüman görünürdü. Seyyid'e dedim ki: «Zavallı! Bu kadar gayret ettin. Bu da ne mühim fayda idi. dilgir olmuştu. Mussolini bilakis onu kuvvetlendirdi. Daha ne istiyorsun? !. Hilâfetin ilgası zamanında Hilâl-i Ahmer'e para toplamak için bir hey'et ile Hindistan'da idi. Biz Eskişehir'den İngiliz'leri tard ederken. bu kadar seni kullandı. Hilâfetin ilgasından on-onbeş gün sonra geldi. işte Ittihadcıla-rın bu büyük adamı da. Şu Ittihadcılar da ne maskara şeylerdi. Bu manevî te'sir büyüktür... izmir'de. O milletin boğazından kesilerek yaptığını söylediği saraylarda. lüzumuna göre her şeye âlet ederdi.. Din ve devlet ayrılınca. Bir defa arazi onun değil. Vekâlete «Toprak benimdir.. Bize bir çok para yolladılar. Vekâlet telâş etti. böyle âdi bir dalkavuk. Montagü Mes'elesi meşhurdur. istifade etmeliyiz. Ya satın alın veya fabrikalarınızı kaldırın!» dedi. tacir bir millet olsak. Hele hür olsunlar da gör.. Hilâfetin aleyhine ve lüzumsuzluğuna dair söyledi. Öldü. Ankara'ya gelince. Bu iş bütün âlem-i islâm'a derin bir tesir yapmış.Mühim para toplanıyordu. Hilâfetle beraber Şeri'ye Vekâletini de ilga ettiler. kaçıp geldik» dedi. Antalya meb'usu Hoca Rasih. Hele biz. Celâl Arif itiraz etmiş. mükâfat olarak kabineden attı. bu tabii idi.. Nutkunda delili de Hind'lilcrin Harb-ı Umumî'de aleyhimize harbetmeleriymiş. ingiltere'yi lehimize imaleye çok çalıştılar. Meb'uslukton istifa edip. Bu da benim Maarif Vekili iken yapmağa çalıştığım bir iştir ki. Cezasıdır. Papa'yı kaldırmıyor. ne yapabilirler. Bunları güya şer'an ispat etti. Hilâfetten hiçbir fayda yokmuş. Padişah ailesinin Türkiye'de ikameti bir kanunla men'edildi. Bu savaşlar. Süveyş'e taarruzumuzda Mısır topçusu bize kıyasıya ateş etti. sonra da hadi hadi dört bin lira etsin. Mükemmel bir yobaz olduğu halde. Nihayet Recep'i Müdâfaa-i Milliye Vekili yaptı. portakallıklar. haneler hesapsız. dedi: «Çok haklısın. cerci yobaz idi. 34 yılda Yıldız'da ancak bir havuz yaptı ki.» Seyyid Bey.. kendi zevk. Hadi sen ol da yap?!. Onu kabineye almadı.. Mustafa Kemal bunları da kendi arazisi ad'etti. Padişahtı. daha ilk Ankara'da Hükümet teşkilinde söylemiştim. Hind'li taburlar kurşunları havaya sıktılar. Rumlar ve emıeniler dükkânlarına bu sebeple «Istanbulî» yazarlar.. Bu kadar da açık ve vazıhı görülmemiştir. Bunu ben. Bunların bizim iyi bir sulh yapmamıza (*) Fuhşiyat ve delilikle ilgili iki kelime metinden çıkartıldı. Ne vahim bir hatâdır. Bana dert yandı: «Bize Hindistan'da çok hürmet ediyorlardı. Hemde aldatılmışlardır. Hilâfetin ilgasında en çok Seyyid Bey'i kullandı. Şeriatı. Ve bizi kayırdı. Zavallıya bu darbe ağır gelmişti. Çaremiz kalmadı. Yağma.. Adana'da Bursa'da. ne hakla kesersin? Zavallı Âlem-i İslâm başsız kaldı. Bu nokta âti için de çok mühimdir. Bil'ahare bu. dini de böyle idi. Kabine tebeddül etti. Çünkü Ittihadcı hadımlarından diye ondan şüphe ediyordu.. Ama bu kadar teceddüd etmiş. Milli hareket zamanında istasyon civarına Müdâfaa-i Milliye vekâleti cephane fabrikaları yapmıştı. bunun farkına varıp.. Mısır'da Türk malına rağbet büyüktür. bütün Müslüman memleketlerinde bizim malımız geçerdi. Mustafa Kemal'e göre.

Necmeddin Molla daha ben Türkiye'de iken arada bana «Şu hilâfed ilga etmek için İngiliz'ler iki milyon ingiliz lirası verirlerdi ya» deyip dururdu. İyi ders olur. içine dörtbin cild kitap koydum.. . O vakit. Korkmasa-lar. Amele gibi çalıştım. Ben Paris'te üç yıldır nasıl yaşıyorum gelsin.. fakat korku dağları bekliyor. Bir gün sabık halife Reşide demiş ki. Bunu men'ederseniz bu cumhuriyet değil. Bilememiş. O vakit bihakkın düşerler... Ne sıkıntılar çekmekteyim.. Çok para sarfettim.müthiş istibdattır.. onlara da verin. Cumhuriyetin yegâne direğidir. derhal aşikâr surette muaraya başlayıp Mustafa Kemal'i ve Ismet'i devirecek.ATATÜRK İHTİLAFI Ben Sinop'ta kütüphaneyi çok emekle vücuda getirdim. refikamı alıp Ankara'ya gittim. Rus diplomatı aşikâr ki. hem de sizin selâmetiniz için de bu lâzımdır. Eğer Meclis'in ağzına kilit vurulur. Aman bu sahaya girilmesin. patlar. RIZA NUR . çalmayıp memleketi terket. MUHALEFET FİKRİ Bu esnada bu iki adama hiç durmadım. Ama içinde çok namuslu adamlar vardı. üste böyle bir de desinler. Meclis'te birçok arkadaşlar büsbütün çekildiğimden şikâyet ediyor. Bu kütüphane hakkında ayrı bir kitap neşredeceğim. Bu sebeple tafsilâttan vazgeçiyorum.. hâkimiyet-i şahsiyedir. Fakat söylenirse hafifler. görsün. Meclis'te muhalif bir fırkanın olması. Mustafa Kemal İkinci Meclis'i istediği gibi intihap ettirmişti. Meclis'in dörtte üçü. Halbuki bence Hilâfeti ilga ettirmek. Acaba ingiliz'ler onun aleyhinde olsalar Maharaca Hâlife'ye maaş verebilir mi? Hizmet et. Yazıktır..çek. Muhalifleri Hükümetten ted'ib hiç tedbir değildir .Bir gün Mustafa Kemal'e «Size ne? Sizin mevkii-niz yüksektir. Sebebini bundan bir yıl evvel öğrendim: Sultan Re. Diyordum ki: «Bu bir zarurettir. beni gördü.. İnsan içini dökünce sinirleri gevşer. mühim yerden haber aldım. Mustafa Kemal bunu bâd-ı heva yaptı. Müslümanların istinad direğini yıktırmak için İngiltere ve Papa milyonlar verirdi. Ne aykırı mantık? Bu sözde Avrupa devletleri. Bir hâne tuttum. Meclis'te bir muhalefet partisinin teşkiline mâni' olmamalarını. suikasdler olur. öteki fırkanın hükümetini korsunuz.şad'a mabeyincilik eden ve şimdi Nis'te oturan Reşid Bey Paris'e gelmişti. İş başka safhaya dökülür... mevsuk malûmattır... galiba hususî bir imâ ile söylüyormuş.. (*) Safsata ve düşünce ile ilgili iki kelime metinden çıkartıldı.. Hilâfetin ilgası işinde Ankara'da bile yoktum. iş meşru'iyetten çıkar. bunsuz demokrasi ve cumhuriyet olamayacağını söyledim.. Kendinizi fırkanın fevkinde tutun! Bir hükümet düşerse. Aşikâr olarak Meclis'i mutî' bir alet haline getirmek lüzumunu söylüyorlar.... Ona bina ve çiftlik olarak irâdlar da yaptım. yine evvelki geçer. her istediklerini körü körüne kabul etmemelerinden sinirleniyorlar. isyanlar. onu ingiliz aleyhine sevketmek için mahsus söylemiştir. Bunu böyle millî bir düşünce ile değil. İki günde maskara ederler. Patlak vermedi. Olmaz hayâl! Ne adamdır şu?. Bununla beraber hafif çapta itirazlardan da hali kalmayanlar da çok. Bir defa bu adamlar beni Hükümetten atmışlardır. Gaflet.) yapıyor: «Hilâfetin bakası Tükkiye düşmanlarının oyunudur» diyor. bir emniyet supabıdır. Hem memleket. 278 '•¦-' İsmet ve Mustafa Kemal'le aramız gittikçe soğuyor. matbuatın dili kesilirse. O da söyleyeni sormuş. Bir müddet Abdülmecid ile Nis'te sıkı temasta imiş. Meclis'te bazan fikir imbisatları olmaması mümkün değildir. gurbete çık. Devlet menfaati (. Bu imbisat tazyik ile mukabele edilirse imbisat kuvveti artar. benden faaliyet talep ediyorlardı. Zaten Cumhuriyet de böyle olur.» Baktım asla kulak vermiyorlar . Sersem bu adam.Bil' akis. sırf kendi mevkii korkusuyla... işte kör talih buna derler. ikinci Meclis'in ikinci yılı esnasında. fakat henüz bir şey yok. Sonunda o da düşer.. gaflet değil. Bir Rus diplomatı demiş.. bilhassa ingiltere dahildir. kendisine el'an Hind Nizamı ayda beşyüz ingiliz Lirası maaş veriyor. ingiliz'ler Lozan'da İsmet'le Rıza Nur'a hilâfeti ilga ettirmek için iki milyon altın vermişlerdir.Mustafa Kemal yine (. Devlette artık işler fena gitmeğe başlamıştı. Meclis'e devam ediyorum. İstibdada doğru müthiş bir hareket görünüyordu. Mustafa Kemal ve İsmet de Meclis'in kendilerine metbu' olmamasından. bunun pek lâzım olduğunu. İşleri hep şahsîdir.).

askerce selâmla bekler. Necati. Bir defa da yakalanıyor.. Bir gün de Kemaleddin adetâ hükümeti basar gibi. bu suretle para vuruyor.. fırka reisliğinden bile çekilmedi. Berlin sefirliğine de Kemaleddin Sami'yi tayin ettiler..Tıktıkıyı keserler. yine selâmla çıkardı. Her ne suretle olursa olsun. Tuhafı şu ki. Kardeşi Türkiye'de zeytinyağı fabrikaları açıyor.. kimse bu işi aramadı.. Sinop'taki evlerini de . Ali Hikmet Paşa açıktan önüne gelene söylüyor. Hükümet Dairesinde İsmet'e gidiyor. Artık bu bahsi bir daha tekrarladım.» Buna cevabı şu oldu: «Muhalif bir fırkaya değil. Değil böyle yapmak. Ruşen Eşref. İş sarpa sarmıştı. Çirkin şey. Alman şirketleri Alman Hükümetine şikâyet ediyorlar. Hey'et-i Vekile içtima halinde iken.. Recep Zühdü'yü de..... O hanım hikâye etti: Bir tabanca patladı. Eskiden bu adam bizim yanımıza geldiği vakit. Bu mühim bir skandaldir.. satardı. başka işi yok....)liğini eden Fikriye de Gazinin cinayetleri listesine girdi.. mahkeme.... İşin fenaya gittiğine hükmetmemek için pek sersem olmak lâzımdı. kardeşine askerî müteahhidlik yaptırıp. hâlâ tacirlik yapıyor. Vurdular. Geçti.. Vasıf. Tıpkı Ittihadcıların sistemidir. Bu 279 O « cc tii bici Mahallesinde bir komşumuz var. ya Lâtife (.. Nuri'yi de meb'us yapmıştı. Hizmet etmiş olanların hepsini attı. Dirayeti de ona göre. Hazin hazin âtiyi düşündüm. gitti...). Tabii yağlı kuyrukları İsmet kardeşine verdiriyor. Hakikaten de onlar Gazi'nin talimatını fırkaya yapıyorlardı. Recep. evet. Nusret'i. Kılıç Ali gibi adamları doldurmuştu. Orda sefirlik değil.. Sefirler böyle şeyle meşgul olmaz. Oturmazdı bile.. Kardeşi İstanbul ve Berlin arasında mekik dokuyor. keza komşulardan tahkikat yapmıyor. Konsolos. Namuslu muhalifleri te-pelememeliydim..kavga ediyorlar... Hemen Berlin'e sefir yapıp sürdüler.. Bunu ya Mustafa Kemal. Hepsini de kendi yeniden yetiştiriyor.. Bağırıp çağırıyor. Alman fabrika ve şirketlerine «Ancak bana müracaat ederek.» demiştir. Saffet. Recep Zühdü.. oluyor. Bir takım irtikâbından evrakı. pencereye koşnA. Meselâ Recep'i Dahiliye Vekili yaptı.. Babaları ölünce. zorla içeri giriyor.» bu söz müthişti. Kemaleddin Sami de yerini buldu. Meclis'te bir muhalif sese tahammül edemem.)du. Adam yetişmesine mani' olduk. Tamam. Eskişehir Ordu merkezi iken. Bu sefer Kemaleddin Sami. Bu suretle fırka kararım veriyor. İsmet köpürüyor.. Verince de Meclis'in hey'et-i umumiyesinde kabul. Kâzım Paşa'mn itibarı daha fazla idi..... Adliye yeniden Fikriye'yi oraya getiren arabacıyı bulup. (. yerlilerden.. Cankurtaran yok mu?»diye feryâd ediyor. Talât Almanya'ya kaçtıktan sonra «Çok hatâ ettim. Halbuki Eskişehir'e kumandan İsmet de kardeşi Kambur Rızu'ya müteahhidlik yaptırıyor. Mantık böyle. Murahhaslığı ben kabul etmeyince. Ama sonu ne oldu?!. Fakat Lâtife böyle cinayete cesaret etsin zannetmem. Divan-ı Harbde.. Kemaleddin Sami orduda irtikâbı olan -ki. sırtında çarşıya getirir... Anaları evlerinin bahçesine zerzevat eker.. Görüyordum. Buradan aralarında zıddiyet başlıyor. kapatıyorlar. Bizim hanımla iyi ahbablar. Demek çare yoktu. Bu adamlar fırkada «Gazi şöyle istiyor» deyip kötü şeyler yapıyorlardı..... Bir kadın sesi: «Aman beni vurdular. Türkiye ile bir imtiyaz ve satış işi müzakere edebilirsiniz» diyor. Şimdi devleti eline teslim edecek adam yok. vaktiyle bunu Talât da dediydi..Hapishane gardiyanı bir Arnavud'un oğludur. Hattâ Yunkers Şirketi Kemaleddin'e yazdığı bir mektupta «Yakamızı bırak! »diye bağırmıştır. Demek Şeref sokağındaki gibi «Merkez-i Umumî» teşkil etmişti. bu kadar (.. Diplomatik koli nâmıyle ticaret eşyası kaçırıyor. Yakup Kadri.. Dalkavuk. Mustafa Kemal etrafına da Falih Rıfkı. Meselâ bir hamala müşir forması takıyor. Demek klik teşkil ediyordu. fırka azasına zarurî idi. uşak mâkulesi.. ' Çankaya'ya yakın bağları var. Bir yüzbaşı idi.. Klik âzası ve Hükümet âzası hep derme çatma şeyler. Mustafa Kemal bunu da düşünmüyor.» Demek Fikriye intihar etmedi. Eski kaatil yaveri Salih'i de. İşte demek defi lâzım gelenlerden biri daha. NASIL BAKAN OLUNUR? Artık Mustafa Kemal'in yeni adamları (klik) arasında Millî Harekette hizmet etmiş hiçbir kimse yok. Sesi biraz sonra kesildi..

Millî Hâkimiyete müthiş bir darbedir. Ali Fuad ve Refet in meb'us kalmak üzere askerlikten istifaları okundu. Cevat Paşa iptida meb'usluktan çekilmedi. askerlikte kalıp. Bunu da yine Erkân-ı Harbiye Reisi vasıtasıyla yaptı. Bunu şimdiden askerlikte kalıp. Başka yerde olsa Erkân-ı Harbiye Reisini parçalarlardı. Sefarethane Türk toprağı demektir. Meclis binası sizin türbe-nizdir. (bir isim) bunu hem yaptı. Üç adam Mustafa Kemal ile uyuşamıyorlar. hepsini siyasî sahadan kovmuş. Ali Fuad. Bu suretle müthiş bir militarist idare hasıl olmuştu. Mustafa Kemal'de hak. etmişti.. O kuvvetten başka bir şeyle gitmez. Kendi kendini rezil etti. Biz gayrîmeşru' bir (*) Bir hayvan ve bir insan ismi metinden çıkartıldı. Karabekir. Baktım. 283 şey yapmıyalım. işi ordu ile bitirsenize» Dedi ki: «Ne bilelim. Bunlardan başka sefirlik işini de iyi yapamadı. Şu adamı meb'usluğu için de adam sanıp bütün eşrafa defalarca tavsiyelerde bulunmuştum. İzzettin. Kaldı. Arnavutları kim imha etsin bilmem.. Bir aralık Ren tarafma gitmiş... bu mühim bir meseledir. Her işte olduğu gibi. Nitekim göndermedi. işte bu akıbete düştünüz. Bu adamı siz bu kadar vakittir yine tanımadınız. iptida muti' (. Bunlara teklif etmiş. derhal istifa etmiş. ' * Kemaleddin sefirliğinden evvel Sinop'a gelmiş. Sonra Mustafa Kemal'in Ankara'da icbarı ile. Yaman adamdır. bilmem ne yaptı. Galiba askerlik vazifesinden azlettiler. ama nedir? Sonra anladık. Bununla elinde Meclis'de mühim bir kuvvet olacağım zannediyordu. Zarurîdir. durdular. Ve Kemaleddin. O. casus. usûl yoktur.. Cafer Tayyar Paşalar da bu meyanda. sırf askerlikte bırakmak potilitikasını tercih etmiş. 282 kuyruğa konmuştur.. Karısının eski kocası olan Abdülhamid'in oğlundan bir kızı var. Mustafa Kemal bu mes'eleyi kemafissabık ve bir miktar kendine göre .. Bunlar ordunun bariz sunaları idi. Bunlar hem meb'us hem de orduda Ordu Müfettişliği gibi vazifeler yapıyorlardı. Sonunda herhalde aranızda can pazarı olacak. Refet kabul etmeyip. O. Fakat bunlar sersem.. Bu işi usulü dairesinde Meclis'de görelim dedik». orda nutuk vermiş: «Fransızlar zulmediyorlar. Buna rağmen onu da yapmıştı. Şu adamlar kendi ayaklarıyla mezara geliyorlar. Mcb'uslukta kolayca ve mutlaka mağlûp olursunuz. bu kadmla da evlenerek yağlı (*) ftızevenk. Hattâ Halit Paşa mebus yapılmaması için benim yammda Mustafa Kemal'e çok ric. Canınızı kurtardınız». çekildi. Dediğim olmuştur. Ahaliye damızlık at hediye edeceğini söylemiş. Onu göstererek diğerlerine de teklif etmiş. Şükrü Nail'le. Kemaleddin çok akıllı şeymiş.) Fevzi'ye söylemiş. kaatil. Bu gayet vahim bir işti: Ordu bir meb'usu Meclis'e girmekten men'ediyor.yazık size Almanlar! Bizden ibret alıp isyan edip bunları atamadınız» demiş. cahil anlamına gelen dört kelime metinden çıkartıldı. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Bu kanunu bu efendilerimiz yaptılar. Bu suretle Cevat sonradan dönmüştür.. Tıpkı prenstir. At göndereceği yok! Söylemiş. Ne ise kıl kalmıştı. Kıcırı bükme yapar. izmir Suikastında hapsolup çıktıktan sonra Ali Fuad'a bunu söyledim ve dedim ki: «Ayol madem ki mücadele engagedir. Müzakereye iştirak ettirmedi. O esnada içimden şu geçti. Mustafa Kemal askerleri Meclis'e doldurmuştu. Ne tedbirsizlik! Senin nene lâzım?!. Bu nutuk günlerce Fransız matbuatına sermaye oldu. Ahali bunu bana sordular. «Çerkezleri imha edeceğim» demiş. Mustafa Kemal'in adamıdır. Nihayet Mustafa Kemal bunlardan korkmağa başlamış. Cafer Tayyar. ama buna mani' olmuyorlar. Vaadinden utanmak adeti yok.. Cevat.. meb'us sıfatıyla dolaşmış. İsabet.. Böyle adam artık sefirlikte duramazdı. Bu aileye Türk toprağında oturmak kanunen yasaktır. yapıversenize.fakirliğe numune olarak görmek lâzımdı. meşru' yol bilir mi? Silâha aynı silâhla mukabele edilir. Dedim: «Gördünüz. bil'akis askerlikten istifa ederek meb'usluğu tercih ettiler. Fahreddin. Onları da bu müzakere esnasında Meclisten dışarı çıkardı. Birgün Meclis'te Kâzım Karabekir. AH Hikmet. Bir sefirin söylemeyeceği bir şey varsa o da budur. hem de utanmadan nutkuna dercetti. Yazık. Bu numunedir. Ama Ankara'dan uzak durması İsmet'ce matluptur. O da sefarethanede. ordular elinizde. Tabii uyuşamazlar.

Bütün Meclis aleyhinde meb'uslar birbirlerine şikâyetler ediyor.. Esad Hoca. Mes'eleyi biliyorum: O mübadele ile gelen muhacirlerin perişan halinden pek müteessir idi.. Peki ama.te'vil. Değer mi? Evvelâ mevki entrikası. Hattâ birgün Meclis'de benim yanımda Hamdullah Suphi bile... Felâketti.. mademki Necati böyle halt . ESAT HOCA MESELESİ Elcezire hududumuz açık idi. Zaten o da kızıyor ve pek şikâyet ediyordu... Tahsisatı vermek için. Necati'yi iskân vekili yapmışlardı. O tarafta asayiş yoktu. Kabul edilmişti..)cılar içinde İsmet. Nasturîler. Bîçâre bu sual yüzünden meb'usluktan da oldu. Paraya lüzum olacak. sonra millet işi. Muhacirler aç kalıp ölecek. Bunu Hey'et-i Vekile kabul edememiş ben de deruhte etmemiştim. iskân Sıhhiye Vekâletinde idi.. Necati işi.. bilhassa izmir'de şu bu tarafından yağma (*) Yalan.» Mustafa Kemal ne (. Hey'et-i Vekileye vermiştim. Necati'ye vekâlet bulmak için bu Vekâleti lüzumsuz olarak İsmet ihdas etmişti.Tuhaf oldu.. Mühim mes'uliyet.. Hattâ bir kere anlatırken ağladı bile. iskân işlerinin pek fenalığından bana şikâyetler ediyordu. birden yüzbinlerce adam gelecek. iskân için bir vekâlet yapıp. Bu çocuk oyuncağı mı? Niye yaptınız? O vakit buna ne lüzum olduğunu da söyledik idi... (Sahife 506) Hem de buna komplo diyor. Ve ilâve etti.. Rumların bıraktığı evlerin çoğu. 284 edildi. izmir havalisinde bunların perişanlığını gözüyle görmüştü. Peki.. Mustafa Kemal (Sahife 518) iskân işlerinin bozukluklarını seyahatinde gördüğünü ve bu Vekâletin ilgasını söylediğini söylüyor. Böyle (.. Halbuki Vasıflar ve Necatiler grubundan ve İsmet'in pehlivanlarından idi. Fakat işleri alt-üst etti. içi temiz safderun dost bir adamdır. Ben Vekil iken Fethi kabinesi zamanında bir proje de hazırlamış.) yok. Bu adamı kendi sevketmiştir. Yavuz adam.. iskânı Sıhhiye'den aldılar. Bu mes'ele esnasında bu istifasını geri aldı. bunu Sıhhiye vekâletinden almışlar. Çocuk gibi bir adamdır. Bana okudu..) ile zikr ve tasvir ediyor. Bunlar böyledir. Demek efendisinin yıkılmak üzere olduğunu hissediyor.. bunu ihdas eden sizsiniz. Ancak ben bu işi deruhte etmek için lüzumu kadar para istemiş ve paranın evvelden elime teslim edilmesini. ağzına. Ali Fuad. Hocayı sok.. Ben de neme lâzım sual yapacağım dedim.. iktidarsızlığını gösterdi.. Necati ve Gazi dahi vardır. Gelen muhacir açıkta kaldı. sonra da bu yüzden turfa ve perişan ettir. tefsir ve tağlit ve hattâ uydurma (. Beni çok severdi.) bir tiranî altına girdik.)!. Acıdır. Bizim devletin hali malûm. iriliyoruz. Hem de hiç (. imdi Nutukta bu Vekâletin ilgasını tavsiye ettiğini söyliye-rek bu hatâsını dirayetine delil haline koyuyor.. Ah.. Çünkü.. katil ve haya ile ilgili dört kelime metinden çıkartıldı. Nutkunda Mustafa Kemal bunları hep bu komplo ile alâkadar gösteriyor. Bu büyük bir fırsattı. Bu (.. Refet evvelce meb'usluktan istifa etmişti. Ben de bu fikre iştirak ettim.. Kendisine söylemiştim: «Yazıktır bu masrafa» demiştim de. Ve Fethi'ye Gazi'ye gidip anlatmasını ve memleketi kurtarmasını bile söyledi. İsmet Başvekâlete geçti. Meğerse Nutka göre istifayı Rauf geri aldırmış imiş.. Anlıyamadık. komplo böyle mi olur? O askerlikte kalıp yapılırdı. Bu kadar aşikâr yalanı herkes söyleyemez. bütün vasıtaları hareket ettirebilmek için askerlere ve valilere emir verebilmek selâhiyetini istemiştim. «Bunları Gazi'ye anlattım. Bana «istizah yap!»dedi. Hamdullah Suphi şimdi böyle söylüyor. Beni dahi müteessir etti. Fethi de Gazi'ye söyleyeceğini vaad etti. Bunun Geldânî işi ile komplosu ne?. sürgün yarına atılacak. Hattâ bu hususta şiir bile yazmıştı. Fethi bu işi benim yapmamı teklif etmişti.... Geldanîler harekette idi.. yüzüne bulaştırmıştı. Kendi de eskiden Rumeli'nden gelen muhacir olduğundan bu işle alâkadar oluyordu. Refet) dirayet gösterip bu işi beceremediler. Bu üç adam (Karabekir.. Fethi'ye İsmet ve Hükûmel aleyhinde uzun şikâyetlerde bulundu. Esad Hoca bunları bana acı acı anlattı. Bu esnada Meclis'te de meb'us Hoca Esat isyan hakkında bir sual yaptı.. Hemen dönerler. Dosyalar da oraya devredildi..

Baktım gözleri şaşı olmuş. Aleyhimize türlü yalan ve tezvirler söylediler. Baktım. Hatipleri birer birer söz aldılar. Benden sonra Yusuf Kemal de Hükümeti hukukî şekiller ile tenkid etti. Birçokları söylediler. Buna pek kızmıştım. perişan. Koridorda muhalif meb'uslara çatıyorlar. kamilen Ölmüş. köyleri sönmüş. Kâzım Karabekir. Başkasının da değilmiş. Necati bu maddeyi ka'le almayıp muhacirleri sıtma ile kırdırıyordu. zorla yine Çakıroğlu'na. koridorda avazı çıktığı kadar bağırıyor: «Yapmayın! Yapmayın! Siz bu Sarıoğlan'ı bilmez misiniz? Kızarsa bütün Türkiye'yi ateşe yakar» diyor. Bizim aleyhimize. Meclis Esad Hocanın beyanatından o kadar müteessir olduki. Darüleytamlar.. Sağ tarafa ön sıraya Kılıç Ali. bir diğer tarafa çekiyorlar. Hele Sinop'ta Çakıroğlu'na muhacir yerleştirmişler. Çok müteessir olmuştum. Ali Saip (Urfa) gibi tulumbacı takımı oturmuş.. icraatında da cesur.. Harb-ı Umumi'de teessüs etmiş. Okundu. Erkân-ı Harbiyeye ait idi. Elimi sıktı. hukuk tahsil etmiş bir gençti. kavga çıkarmak istiyorlar. tabancalarının bellerindeki kayışını bir. hallerini anlattılardı. na-tuk. yine on yıl evvelki Rıza Nur» dedi. Galiba bini geçiyordu. Bunu söylemek için pek namussuz olmalıydı. Pek cahil adamdır. fakat benim cinayetim değil. Refet aleyhinde ateş püskürdüler. muhacirler perişan ve mahvolmuştur. Hattâ benim öldürdüğüm çocukların adedini de söyledi. Locasında oturdu. Hemde üste ocaktan caba olarak Hükümet bunları iskân yerinden kaçıyorlar diye. Birçokları bana geldiler. Niye onu tekrar sonra birçok vekâletlere vekil yaptın? Bu vekâlette fecî hırsızlıklar. 285 cana goldi. ertesi günü Meclis'e geldi. Müthiş bir yekûn. Ali Fuad ve Refet'in askerlikten istifaları Meclis'te okunurken. Yine eski nakarat. Yüreğim yandı. Bu kadar yalan söylenir mi? diye hayret ettim. anlamaz.. Birgün bunların hesabını görmelidir. ]'¦ İşler kötü Ağalar bakmışlar ki. Sarkan tabancalar gıcırdıyor.. oralarda şimdi yalnız mezarlıklar bir nişane olarak kalmıştır. eğer o anda rey toplansaydı muhakkak Hükümete ademi itimad verilmişti. Yunus Nadi.. Sonra Tasviri Efkâr'da gördüm. Halbuki benim yaptığım ve iskân Vekâletine devredilen proje ve nizamnameye bir madde koymuştum ki. Tehdid müthiş. âcizdir.. Sual istizaha kalbolunca dayanamadım. bir kısmı da Sinop'a kaçmış.yiyor.. hemen söz aldım. muhacirlerin bir kısmı ölmüş. Hele mübadele işini Lozan'da ben yaptığımdan ve bu hususta pek çok zahmet ve emeğim geçmiş olduğundan alâka ve teessürüm fazla olmuştur. Tulumbacı takımları tabancalarını takmışlar. yanına geldi. O gün bunlardan biri Raif Hoca (Erzurum) ya da koridorda tabanca çektiydi. yıkılmış. suali otoma-tikman istizaha tebdil etti. ceketlerinin eteğinden. Yok. Vasıf. Topçu ihsan. Çünkü orası bataklık. Zavallı Abidin iyi. Meclis sarsıldı. Herkes görüyor. şu idi: «Bataklık mahalle her ne bahasına olursa olsun. kıçlarından gözükmek üzere sarkıtmışlar. iş fena. birincilerinki lüzumsuz. Recep gibileri de söz aldılar. Necati. Çünkü iş çıkarıp onlara darbe vuracakmış demek. Bunlar onun hatipleri. Tabii her yerde her yıl telefat . Kabahat onda değil.Nutkum bittiği vakit. ikincilerin Meclis'te okunması doğru. Gazi tertibi. Demek fena gazapta. zeki. dışarı çıktım. Ve belki görmemişlerdir diye. Ve bir tarafta durdular. Yazık!. Tebrik etti ve: «Biz seni artık sönmüş zannediyorduk. Bu yekûn doğru imiş. Mustafa Kemal derhal tertibat almış.» Çünkü Çerkeş ve Abaza muhacirlerin bataklıklar kenarına iskân edilen kısımları. Mustafa Kemal harcadı. Onu sırf bir kabadayı. Tabancaları görünüyor. Kürsüden indim. diğer paşa ve kumandanların da meb'usluktan istifaları bunu takip etmişti. Bunlardan bir kaçını da ben Sinop köylerinde görmüştüm.. Heye(*) Yağma ile ilgili bir kelime metinden çıkartıldı. zavallı.. yâni mezara yolluyor!. Meselâ Vâsıf ve Necati benim yetimleri öldürdüğümü ve kör ettiğimi söyledi. Muhalifti. Ben de bir ay evvel Sinop'ta muhacirlerin perişan halini görmüştüm. Darüley-tamların te'sisinden son güne kadar olan vefat yekûnu imiş. bir tarafa. alçaklıklar olmuş.daha ziyade Rauf. muhacir iskân edilmeyecektir. Bir çok şeyleri izah ve iskân Vekiline ve Hükümete şiddetle hücum ettim. Arasıra kalkıp geziniyorlar. icabında komitecilik eder diye oraya koyanlardadır. Feci. Sarioğlan dediği Mustafa Kemal. Sade martavalcı idi. Salih. Hattâ Esad Hoca'yı istizaha teşviki de bunu gösterir. izmir'de asılan Abidin.

Bunu celsede okuyacaktım. Diğer arkadaşlara da Rıza Nur bizim arkadaşımızdır. Vekil olmak istiyor. Bu rapor vaktiyle benim te'sis ettiğim Kayseri Darüleytamı-nın müdürünün Vekâlete. Birgün ona demiştim ki: «ismet ve Mustafa Kemal de hepsi fena. iki hasım ordu var imiş. Daha ne hücum edecekler?.. Çünkü. başı küçüktür. Hükümet yanaşmadı. Tulumbacı takımı söz vermiyor. Salih ise yerinden bana kudurmuş gibi söyleniyor. Çini nasıl yapılır bilir mi. Ve hiç sadette olmadığı halde «Reisicumhur'a veto da.. Meclis. Bu sözü üzerine soğudum. Kapak vurma. Kel. Bu mes'elede Mahmud Esat. ama söyletmiyorlar ki. yâni istizahtan evvel. tehdid. Zaten onları ilk hatta yerleştirmişler. Buna itiraz ediyor» diye beni techil etti. hastalıktan ölüyordu. Mustafa Kemal'in de locasından güldüğünü gördüm. fesih hakkı da verilmelidir. Hükümetin fenalığı üzerine dertleşiyorduk.. Bu da cevap istiyordu.Körlüğe gelince: Bu çocuklarda ilk trahomu bulup ayrı bir hastahâneye tecrid ve bir doktor tayin eden benim. kapak vuruyor. Tütün ziraatını da bilmiyor. Bu sebeple meb'uslar kendisini seviyordu. Mahmud Esat bu istizahta kürsüye çıktı. sendeliyor. tütün ziraatı bilmiyor.Tabii muhacirler öyle sulak yere iskân edilmiştir. Benimle bu esnalarda. fırtınada ya tornistan ediyor. gülleler başımızın üstünden geçiyor» diyebildim. fakat Mustafa Kemal'e de turfa olmuştu. Ben bir aralık.. ilh. Sırf Rauf ve Karabekir'lere tevcih edilmiş bir şekil aldı. Hem de hâli de öyle... Gittikçe iş bizi ve istizahı bıraktı. Şunu söyledim: «Bizim bir şeyden haberimiz yok. Hem de bunları söylerken ne ka(•) Bir isim metinden çıkartıldı. Turfalık yemeğini kusuyordu. Meğerse iş başka imiş.. Geldi: «Beni Gazi sana yolladı. gürültü. Bu da Hükümetin kabahatini itiraf etmesi demekti. Söyleme!» diyor. 287 . Bataklığa muhacir yerleş-286 turnenin fena olmadığını ispat için «Sinop'ta tütün çıkar. asıl habis (bir isim). Sefaleti müthiş tasvir ediyor. Türlü safsatalar söyledi.. Pek edepsizlik yapıyorlar. Sen de bu fikirden vazgeç!» Bu çocuğu bir derece severdim. Bunları herif hep benim hesabıma geçirmiş. Hattâ bir aralık kürsüye çıktım. ya kendini baştan vuruyor. fakat rica tarzında ve nazikâne bana «Rıza Nur Bey.» Dedi ki: «İsmet çok aşağı şeydir. vaktiyle Teşkilât-ı Esasiye Kanununun müakeresinde Reisicumhura «Veto» hakkı ve Meclis'in feshi hakkı verilmesi aleyhinde çok güzel sözler söylemiş. Haris çocuk. Çocuk dedim. yâni Vasıf a verdiği rapor. Rauf bu işte de kabiliyetsizlik gösterdi. Ben yine söz söyleyeceğim. Diyecektim ki: «Recep Bey Kütahya meb'usudur. biz Lozan'da iken. Tertibi yapan ve şimdi boğuşmayı seyreden bu izaha keyiflenmiş.. Recep de kürsüye çıktı. Ferudun Fikri mes'elenin «Anket parlamenter» ile hallini teklif etti. Ah. Meclislikten çıkmış. bağırıyor. Artık söz söylemesin diye rica ediyor. Mütekabil bombardıman başladı. isviçre'de tahsilini bitiremeden Anadolu'ya gelmiştir.. lâkırdıyı boğazımda bıraktılar.. söyletmiyor. Zavallı muhacirlere acıyıp. Meğerse bütün bu tertip bunun içinmiş. halis bir Tulumbacı koğuşu olmuştu. fenalıkların başı. Çocuklar açlıktan. Mes'elenin ruhu sadece bu imiş. hakikatler nedir ve şu Millet Meclisinde ne haltlar edilir. Vazifeleri bu ve tehdid. ona hücum etmeyiniz diye tembih etti. Ali Saip beni severdi.» dedi. Kılıç Ali de bir düziye.» Lâkırdı söyletmediler ki. Tütün sulanırsa yaprakları lahana yaprağı gibi olur.. Demek Gazi'ye dalkavukluk etmek. Hükümeti müdâfaa etti. yanaşmak fikrinde. Saraçoğlu da Hükümet lehine işe karıştılar. Tabii haklı ve pek münasip idi.olur. Bunu kendi bilmeyecek adam değil. Bocalıyor. istizahın teşmilini istemiyor. imkân yok. O esnada Kayseri meb'usu Ahmet bana gizlice bir rapor sundu. fakat Gazi'ye fena diyemem. Bu adam zayıftır. Tütün sulak yer ister . surda izah etsin. Nitekim iş ortaya döküldü. Halbuki bunlar muhalif idi. Kaşar oluyordu. Sıkıda..» dedi. zaar ki güldü. Oranın meb'usu ise. biz de ikisi arasında imişiz. birazda onlar için söyleniyorduk. Mahmud Esad. vazgeç!. Halbuki Vasıfın vekâleti zamanında Darüleytamlarm hali müthişti. uyuz almış yürümüştü. küfrediyor. Vekillikten düşmek ağır gelmiş. kürsüye çıkmağa fırsat bulabildim.

(Sahife 536) altına da yine böyle bir adamın sözünden istifadeye yeltenmiş. aleyhinize söyleyeceğim» dedi. Aleyhimde şunu söyledi: «Yanyalılan Arnavut yapıyor.» Demek ki. Cevap verecek yerde başka meselelerle bizi ithama çalıştılar. Şöyle demişti: «Veto.. Bunun acısını çıkaracak.. izah ediyor. Bunlardan biri de Türk Tarihi ki.... fakat verilir de... dağda bilfiil harp meydanı değil. Hükümet Meclis'i istizaha çekti» dedi. şu satırları ilâve etmiştir: «Filhakika Rıza Nur Bey'in siyasî hayatta bir çok mücadelâta iştirak ettiği malûm idi. utanıyordu. Mustafa Kemal bunu dercetmiş. İzmir'e Arnavutları dolduruyordu. Herkes bunu hissediyordu.. öyle mücrim bir arkadaşım ki. Şunu da söyleyeyim. Bu. Büyük Millet Meclisini hakiki bir hayret ve dehşet istilâ etti.. Bu. Buna en iyi cevap izmir Valiliğinde onun orada bir Arnavutluk yapmak teşebbüsünü söylemektir. memleketin rejimi. Çıktı. fesih hakkı verilmez.» ARNAVUT İSYANI Ben Türkiye'yi terkedip Paris'e çekilmesem.dar olsa kekeledi. Bundan sonra. aleyhime bu sözleri almış bil'âkis kelimesinden sonra da bir«Türklük aleyhine» kelimesi ilâve etmiş. Fakat bu kadar da saçma ve mugalâta az görmüştüm.... resmî muhaberatla sabit idi. Birisinde şaşırdı. Bu iştirakleri milliyetperver olarak Büyük Millet Meclisi devrinde ona hizmet ve faaliyet sahaları gösterilmesine mani telâkki edilmemişti. müthiş bir sözdür. «Ben tükürdüğünü yalayanları sevmem» dedim. Unutmam. Ben o Yanyalı dedikleri adam. Her gören de anlar. Meclis'te Kars meb'usu Vehbi güzel bir şey söyledi: «Canım. nihayet her şeyi bıraktılar: «iskân değil. altı senedir müteassıp bir milliyetçi olmuştur. Hali. Hep güldük!. Böyle bir cürmümeşhut halindeki bir Arnavut. daha sonra verecekleri Maarif Vekilliğim kabul etsem. Bir daha münasebette bulunmadığım gibi. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Burda evvelâ cevap vermek lâzım. Alâmeleinnas. Aferin. Daha evvel değildi. cumhuriyet mevzuu bahistir» dediler.. RIZA NUR'UN TÜRKÇÜLÜĞÜ ] Ben altı yıldır Türkçü değilim. Demek bu noktayı ele alıp muhalifleri hiyaneti vataniye ile itham edecekler. samandan adam.. benim eski bir Türkçü olduğumu ispata kâfidir. bu istizahtan sonra. sefirliğini. Söz söyletmediler. Müdâfaa edcek yerde. sahrada. Hükûmetciler. Bu cümleyi bir kaç kere tekrar etti.. iki türlü kör kılıç.» Mustafa Kemal nutkunda. o kadar işi azıttılar ki. Almazsanız. kendileri bil'âkis Arnavutları isyana teşvik ediyordu. tamamiyle Tulumbacı ağzı takınmıştı.. mukabil taarruz yapıyorlardı. Meclis aleyhlerinde hüküm verse. Bu istazahta Recep çok uzun lâf söyledi. vücuda gelmesi onbeş yıllık bir iştir. O yok. Bunları açıkça söyleyen Yunus Nadi.. selâm da vermedim. her Türk'ün kalbinde ebedî ve elîm bir hicran yaşatan o büyük felâket hâdisesinde müfrit milliyetperver Rıza Nur Bey'in Arnavut âsileri ile beraber Türk'ler aleyhinde faaliyette bulunduğunu bilmiyorduk.. Kasten öyle diyorlardı. bu Meclis'in Hükümetten istizahı değil. Mustafa Kemal'in hatipleri (Ekseriyetle vekil) bizim hükümette sorduklarımıza hiç cevap vermediler. Şiddetle muhalefet etmiştim. orada yine rumca konuşulduğunu söyledimdi.. Hem kim yapıyor? Maatteessüf. Bu hırs için denaet yapmak kabiliyetinde. Müfessirinî kuramdandır!. Şu adamların yaptığına namussuzluk ve edepsizlik derler. Abdülhalik'inruhu olmuş. dalkavuk. Mustafa Abdülhalik evvelce söylediğim gibi. Buna ıttıla hasıl olunca. Şu adamlar daha düne kadar alenen Arnavutlukları ile övünürler.. Hattâ «Böyle adamların kafası ezilir» de dedi. Hakikatte hiç de cumhuriyet aleyhine kimse yoktu. Çünkü. Demek namusluca bir müzakerede değildik. bu adamdan artık tamamiyle soğudum. E. . Türk'lük için silâhla mücadele ederken. Bir kanlı sahne kokusu idi.. Sade bu. bunları söylerken vicdanı muazzepti. Fakat burası. Ben ilk sözlerimde Pendik taraflarına Yanya'lıların yerleştirildiğini. Koridorda bana geldi: «Sözlerinizi geri alın. Demek dalkavuk mevkii harisi. Fakat Türk'lerin Rumelinden çıkarılması gibi. Herkese korku geldi. yine aynı kürsüde ve az zaman evvel bunların şiddetle aleyhinde söyleyen biri idi. yalancı. 288 Söyleyemedim. Bunları çok zamandan beri intişar etmiş eserlerimde yazmışımdır. tam izahtı. onu da doğrayacaklar. Meclis'in havası yıldırım dolu idi.

Nitekim Meşrûtiyetten beri Arnavutlar Ittihadcılara birçok isyanlar yaptılar. Amavudun sözünden bir «Türk aleyhine» sözü ilâve ederek söylüyor. Selanik'te de Galip Paşa ile Mustafa Kemal Halaskarlara dahil oldular. Umumî ve alenî ve askerî bir içtima yaptılar. Mustafa Kemal ne Abdülhalik'in sözünden bahseder ne de bu satırları ilâve ederdi. (bir isim)'m babası malûm değil. Bu isyan Ittihadcı Hükümetin yolsuzluğuna karşı olmuş. Felek ne tersine dönmüş!. Bu ne mugalâta?!.. Bunu ben «Hürriyet ve itilâfın içyüzü» adındaki eserimde bizzat yazmıştım. Ben Türk aleyhinde hareket edeyim!. Hem de sonunda komployu arkadaşlarım yakmak için Enver'e haber vermiştir. Zalim bir hükümeti devirmek için yaptım ve muvaffak oldum. bu istizahtan evvel Lozan'da «Hürriyet ve itilâf gibi bizim de birgün içyüzümüzü yazarsın» demişti. daha vahim Harb-ı Umumî gibi bir tehlike zamanında da yapmıştır. Devletin mühim işlerinde bulundum. itiraf ediyorsun ki. Mustafa Kemal'in bana Sinop'a çektiği telgrafa bakan şaşar kalır. külah kapmak için. Selânikli biri. Hem de canımı dişime alarak. sadece bunu mu bilmiyordu? Ne (.. Arnavut'lar Türk aleyhine . ne anadan. Enver Paşa'nın dediği gibi hazırdır. Ben birçok mücadelâta iştirak etmişim. muvaffak olup onu devirseydim. bir değil. ne babadan kanma hiç bir damla başka unsur kanı karışmamış bir Türk'üm.. ikiyüz yıldır Sinop'lu. Sonra yine Enver'in Moskova'da bana dediği ve benim de Ankara'ya avdetimde aynen Mustafa Kemal'e tebliğ ettiğim ve âlemin de bildiği gibi Mustafa Kemal daima orduyu siyasete sokmağa. Hadi kendi okumamış.. bir çok ve çok zamandan beri geliyordu. işte bu adam her şeyde böyledir. âsiler lehinde bulundular. asla Türklüğe karşı yapılmamıştır.. Amavut'la(*) Sahtekârlık manasına gelen bir kelime ve bir isim metinden çıkartıldı... şimdi de eskilerden daha kanlı zalim ve pek namussuz olan Mustafa Kemal aleyhine milleti isyan ettirseydim.. mazimde leke ve hizmete mâni' bir şey yoktur. Hakkım Ittihadcıların memleketi Harb-ı Umumî sonunda ne hale soktukları ile sabittir.. Bana büyük şereftir. Ittihadcılarm Dahiliye Nâzın Hacı Adil'i yaptığı teskin seyahatinde az kaldı öldürüyorlardı.. isyan ettirmeğe çalışmıştır. Öyle ise.. Hükümet aleyhinde. Alem de bilir ki.. «Hizmetlerde kullandım» diyor. ailesi malûm. ismet ona bunları söylemiştir ya. O isyanla ben ne kadar haklıymışım. Demek Mustafa Kemal de Arnavutlarla teşriki mesai etti. mum söndürmeci olsaydım. Asıl hıyanet budur. Evvelden bildiğine şüphe mi var? Nitekim Tanin gazetesinde Arnavutluk isyanı zamanında Hüseyin Cahid dahi benim Arnavut âsilerle olan bir telgrafımı ele geçirip neşreylemişti. Hem Arnavutluk isyanının Rumeli'nin elimizden gitmesiyle hiç bir alâkası yok. Adi casusluk etmiştir. Belki de bu sözleri ile siyasî mazimi. Bu hakikati ben on sene evvelinden beri görmüş ve bir düziye söylemiş ve yazmıştım ve yine o vakit Arnavut'lar ecnebi değildi ki. peki niye kullanmış?. Kendi de okumuştu. bu devletin teb'ası idi. Harb-i Umumî akıbeti Ittihadcıları izâle için benim gayretlerimin ne kadar yolunda olduğunu ve benim ne kadar Türkçü ve vatanperver bulunduğumu göstermiştir.. Milleti kurtarsaydım. Esasen Rumelini elimizden gideren Balkan Harbidir ... Benim Arnavutları isyan ettirdiğimi o vakte kadar bilmiyormuş?!. Demek Türk Milleti için çalışmışım. istanbul'da da halaskarları yaptık. genç olsaydım da. Niye edildi? Buna bir de ben Sıhhiye Vekâletini kabul etmeyince. ben bu isyanı körükledim. Bu eseri herkes okudu.. Keski o vakit ki gibi. hizmet vermek haltını nasıl yaptın. 289 rm isyanı bu Hükümete karşı... devletin muahedeler gibi en mühim işleri bana havale edildi.. Bu mümkün mü? Bunu yanındaki bir Arnavut bile sarahaten söyleyemiyor da. O vakit ve sonra kimse de bunları Türklük aleyhine dememişti.). Dahası var. Bu içtimada Mustafa Kemal bizzat ispatı vücud etmişti. Hattâ ismet de okumuş.. her şeyin hal-i tabiisine avdetinden nice zaman sonra olmuştur. Buna rağmen bana millî hizmet verilmiş. hayatımı lekeli göstermek istiyor. Bugün de bununla iftihar ederim. Şimdi bunu Mustafa Kemal uyduruyor.. Zaten her böyle vak'ada o..Balkan Harbi Arnavutluk isyanının bitip. Hem bunu o vakit yaptığı gibi.mürtekip. Demek ki.. Yazdığı gibi birçok mücadelelere karıştığımı biliyordu. Rumeli'ni düşmanlar alsın diye isyan ettirmedim ki. diyelim. Bunları bilmeyen mi var? Sade Mustafa Kemal bilmiyormuş?!.. Ben ki. Bu eser mütâreke iptidasında neşredilmişti. Bu halde bunları nasıl söylüyorsun?!. hem ben Arnavutları. Neticeten o da benim gibi Türklük aleyhine hareket etmiştir ve Rumelinin elimizden gitmesine sebep olmuştur.

Gazeteler Meclis'len daha cesur çıktılar.. Tanin bir nüshasında şöyle diyordu: «Vatan düşüncesiyle hareket etmek yalnız mevkii iktidardaki zâtlara mı. ne doğru.kıyam etmediler... bırak ağlayalım... hem dövüyor.. Dedim ki: «Bu kadar gayret. Milletin sözünü boğazına tıkamak için. Yoksa bu en saklanacak vahim bir suçtur...» Düşündüm. Sonra düşündüm. Dedi ki: Sevinscne.. Teşekkür ederim ki..» Bu cümle pek çırçıplaktır. taramış.. Abdülha-nıid Selânik'de Alâtinî Köşkünde hapis idi. Sade hüneri. tahakküm. yazısını âdetini. (bir isim)'m yüzünde Cumhuriyet ve Hâkimiyet-i Milliye maskesi içinde. Hiçbir hükmü... Şurası da var: Isyân başlarından Yakovalı Rıza Abdülhamid'i tahtına çıkarmak istiyordu.Bundan bahsettim. Daha kanlı.. devleti Allah onlar için vücuda getirmiştir. Bunlar harstır bir milletin.. kendileri millete hizmet eder.. her şeye tevessül ediyordu. Tabiidir ki.» Mcb'uslar. demek daha kara bir istibdada girmişiz. dilini.. (. (bir isim)'in bir tulumbacı koğuşu yapması içinmiş. oligarşi sistemi idi... Ittihadcılar çekilsin» dediler. Neron suratı vardı. demek yüksele yüksele ancak bir tulumbacı koğuşu yapmışız. Bunlar Abdülhamid'in tüfekçileri yerine geçtiler. Hani Türk'ün dinine. zalim bir canavar milletin tepesine çökmüştür. Calıid'le beraber lttihadcılar da böyle idi. İsmet bunu resmî nutkunda da söyledi: «Bu vatanın mukadderatını kime inanabiliriz? Hükümeti kimseye vcıemeyiz. Hakimiyeti Milliye. bunu bulabilmiş. milletin hayatıdır.. Vah zavallı millet!» dedim.. iblis.. fikrimden şunlar geçti: «Demek (bir isim) bir cumhuriyetle Hükümet yapmamış. Cumhuriyet duman olup uçmuştur. her şeye. «Zalim hükümet istemeyiz. Kurtulduk dedik. yalana. . Ne ise. Bu hali tamamiyle klik.. dövülen ağlar. Gördün mü?» dedi. Artık bu ad meşhur oldu. ağzından öpmek lâzımdı. Istibdad rejimi.... ne dersin?. Bu iş de böyle kapandı.. karanlık oda.yapmak... derhal zannediyorlar ki.. demek ondört milyon Türk'ün içinde ikisinden başka vatanperver. Tasviriefkâr ve emsali gazeteler istizahı ve Meclis'in bu halini tasvir ettiler. İçim sızladı.. Meclis artık bir çocuk oyuncağı olmuştu.. millî müesseselerini. Bu kadar da mı insafm yok?!.. Tanin.. an'anesini her şeyini (. Vali.. Yanlış değildi.. Bizde mevkı-i iktidarda bulunanlar. bana müfrit milliyetperver diyor. öyle ise (*) Üç isim metinden çıkartıldı. kuvveti kalmamıştı. sonra güldüm.. Ve Ittihadcılar devrilince dağılıp evlerine gittiler.) meşguldür. Muhalifleri vatan hainidir.... istizahta olanları iyice gördük. mimarî âbideleri olan camilerinin ihya ve muhafazasına dair henüz ne yaptı? Soruyorum. Hattâ.. tegallûp. Bu sebeple bu devletin Cumhuriyet ve teşrii hayatında bu hâdise pek mühimdir.. milleti baştan aşağı.... Ancak Cahid bunu Ittihadcılar zamanında da deseydi. Sıkılmadan nasıl söyledi bilmem. Vatan. Cahid bizlere ne kadar vatan hâini dediydi. Vaziyeti. aramış...). hem de ağlamaya hakkın yok diyor.. bir çiftlik gibi onlara vermiştir. Mustafa Kemal yüksele yüksele bu koğuşun damına çıkarılmıştır.. Demek aleyhine ithamlar yapmak islemiş. Bunun için işgal ettiği Üsküp'ten Selânik'e iniyordu. Gaflet edip söylemiştir.. Bu nedir ki. Bu satırları okuduğum vakit önce kızdım... folkloruna. Adnan yanıma geldi: «E. Onun ruhunu.. Bunu da men'eden ben idim.padişahlığı attık dedik. emek... Susmadılar. hırsım ve her şeyini izah eder. tehdide.» Dedi: «işimiz dumandır.Iftihar ederim. edebiyatına. istiklâl istemediler. doğrudur.. Kendisi Türk (. Demek bu kadar kanlar ve emekler boşa gitmiş. bir tulumbacı koğuşu yapmış. Maalesef bu nokta bizim siyasî hayatımızda mühim bir noktadır. mintarafıllâh inhisar şeklinde balışo-lunur bir fazilettir?» Ne doğnı.. itimat reyi ile bu istizah bitti. zeki kimse yoktur... düğüm noktasıdır. Bu mu onun milliyetperverliği?!. Salih ve Kılıç Ali takımına «silâhşörler» adım koydular. Millî Hareket zamanında benim Türkçülük icraatımdan pek sıkılıyordu. şirket. Bu söze göre. Hem de bu öyle zalim ki. âlim. Yükselttik eledik..... demek kurtulmadık. İşte Anadolu Hükümetinde hürriyete ilk büyük darbe bu istizahtır. gayreti.. tezvire. Birgün Paris'te Fethi ile konuşuyorduk. Bari dövüyorsun.. Bir şey de demiyordu.... inhisariye. Bugün kendisi Türk'ün dinini. Meb'usları susturuyordu...

. ismet buna pek kızmış. hiyanet.. Cahid görür anlar bir adamdır. Mektubum ağırca idi.. Zem-mi de methi de zamana. keyif ve hevesinden başka bir kanun tanımaz» diyor. . keyfemâyeşâ idare-i hükümet eder. Yahut mahsus mevkide kalmak için böyle diyorlar. O gece Çankaya'da toplanıp mükemmel içtiler. 292 SÜLEYMAN SIRRI Nafıa Vekili Süleyman Sırrı öldü. Cahid demek bunları pek iyi bilir.. temasına göredir. Yine Cumhuriyette de ittihatçılar zamanındaki gibi muhalefet. vesile bulurlar. işte vaziyet bu. Zaten meb'us ve vekil yapan da odur. Ittihadcılar zamanında gördüğüne şüphe yok.. Cahid vatanperver değildir. Zavallı aç Türk Milletinin parasından ihsanlar.. Müdâfaası güzeldir.Halbuki biz muhalifler bunları Ittihadcılar zamanında bin kere söylemiş ve yazmıştık. peki!. Hükümet adını değiştirmek faydasızdır. Kumandanları ve ihtilâl yapmış şefleri asla bu mevkiye getirmek değil. demek para ve mevki için millete hıyanet etmiştir. «Yine O. Ben de bir mektupla red ettim. ediyor.. ¦. sırf mevkiyi bırakmamak için böyle bahane. istizah sebebiyle. Demek bu adam hiç samimi değildir. Sanki hizmet-i vataniyesi için bu tertipten maaş?!..*-. Menfaatine uygun olunca susar.¦: :. Fakat bunu yapmamalı idi. Daha nice vahimleri olacak. Harb-ı Umumî akıbetine devleti uğratmasaydı ne büyük hizmet etmiş olurdu. bu idi.vak'aya. Türk ve Türkiye'yi düşünmez. Fakat idrak sahiplerine meçhul değildir ki. hep bana tevcih eden.. Mustafa Kemal ailesine hıdremat-ı vataniye tertibinden bol maaş bağlattı ve nakten toptan külliyetli bir para ile verdirdi. Ne güzel ifade etmiş!. Yine O. Mahmud Esad bile derhal mükâfaatını gördü. istizah bitince pek sevinmişler. (*) Bİr isim metinden çıkartıldı. sarhoş diyen biri artık beni müdâfaa edemezdi. Neden bizden olsun öğrenmemiş?! Bilip de arkadaşlarını yola getirip de. işte Mustafa Kemal. cıvık. Adliye Vekilliği ile çerağ buyruldu. anlamamış. Mes'ele iştedir» diyor ki. 291 millet «ört ki ölem» desin.. Yine Cahid «Cumhuriyet.. Mevkiye geçenler. Yine mürtecilik bunların elinde silâh yapıldı. Bu adam Selânik'lidir. mevki:i iktidara geçenler vatana yalnız kendilerini (iki üç kişi) sadık bilip. Şimdi beni müdâfaa menfaatına. Bilhassa «Canım ben sizden bir şey istemiyorum. Anadolu'da Millî Hareket zamanında yoktu. pek güzel anlarmış. Cahid'in şu sözleri isbat ediyor ki. Zorunuz ne? Beni niye böyle memleketten uzaklaştırmağa çalışıyorsun?» dedim. işte. Bir mektupla «Böyle bir fikrimiz ve buna . Değersiz biri idi. Derken beni de müdâfaa etti. Cumhuriyet nâmı altında. Cahid bu esnada böyle çok güzel şeyler yazdı. politikaya bile sokmamalıdır.¦. Ve yine bu sözler isbat eder ki.. Tedavisi lâzım. Üsküdar Gaz Şirketinin gizli hesap defterinde bunun aidatı olduğunu bilirim. Bildiği halde arkadaşlarını men'etmemiş. kendisinin menfaat veya zararına. para peşinde samimiyetsiz biridir. zaten Amavut-tur.. Şimdi.. Bu zihniyetin ve militarizmin milletler için ne belâ olduğunu çok yerde ve bu eserde de söyledim. Bir hükûrndar-ı mutlak gibi. Ben istanbul'da iken bir mektupla bana Londra sefirliğini teklif etti.. Demek haris. ¦. hükûmet-i mutla-kaların. Bugünlere kadar bütün hücumunu on beş yıldır. Avane bu vaziyetten keyf içinde. Biraz sonra biraz düzeldi. kardeşi oğluna para verdirmedim. eh. Fakat Selânikli ve Mustafa Kemal'in akrabası imiş. Bakalım ne olacak!.. yalnız susar değil. favoritizmler de yolunda. binbir yalanla onları müdafaa eder. muhalif vatan haini oldu. eskiden men-faatma hizmet etmedim. daha dün bana yalan yere. istanbul'da Nafia Nezaretinde itrikâbı dolayısıyle kovulmuştu. bu da pek doğru. «Irsî hükümdar yerine. yâni vatanı başka ellere emanet edememek samimi değildir. Bu bizde müthiş bir dimağ hastalığıdır. Nitekim isviçre'de istibdâd ve diktatörlüğe mâni olmak çin generallik bile lağvedilmiştir. Avaneye mükâfatlar verildi. diğer bütün milleti hain sanıyorlar. ismetle aramız tamamiyle açılmıştı. gayesine muvafıktır. Ne diye Ittihadcılar zamanında bilmemiş. bu zihniyet. Sulhtan sonra geldi. zorla riyaset-i cumhura çıkmış bir mütegallibe. askerî rüesa yüzündendir» bu da mahz-ı hakikat. reisicumhur adını taşıyan bir müstebit. Bu pek manalı idi ve tayinimin ruhu da benden hizmet değil. Cahid'in şu söyledikleri tamamiyle mevcuttur. Of. hükûmferma olması. sarhoş dedi.

Bu. biliyorsun bana da lâzım. Birgün bana dedi ki: «Bina oturulacak gibi değil. Müthiş bir masraf idi. Ismet'i atıp yerine Fethi'yi koydu. Müstebidler için iyi usûl. İsmet Eskişehir'de kumandan olunca onu oraya aldı. Ismet'in ve Hükümetin tutunacak bir yeri kalmamıştı. Kötüleri. Hâla Cumhuriyet tarihinde Meclisin âdem-i itimadı ile düşmüş bir hükümet vak'ası yoktu. iyi bir tamir yapıp yanına da ilâveler yapacağım. Onu da kestik. Necmeddin Molla'ya Fethi'nin söylediğine atfen. Bağda pek entipüften bir bina vardı. otomobiline şoför vardı.. Fakat (bir isim).. Sana iki bin lira verebilirim» dedim. Bu vakte kadar haremlerimiz de muhavere ediyorlardı. Nitekim Ittihadcılar devrinde de olmamıştır. yoksa böyle bir şeye sokup lekeler. Sonra bu parayı benden istemedi. Şimdi bu paraları nerden bulduğunu düşünmek tabii hatıra ilk gelen şeydir. Şimdi ise Rıza avukat Resai'yi yanma almış. Rıza pek cahil. kimi kamburdur. Unkapanındaki o muazzam un değirmenini müzayedesiz aldı. \ İNÖNÜ'NÜN KÖŞKÜ I ismet istanbul'a Heybeliada'ya. Halbuki bu adamın aldığı maaş sade bu kömüre yetmezdi. kaloriferci. Şuraya buraya adam tayin ettirip para alıyorlar. O vakit düşmesine mâni oldu. «Ne kadar?»dedi. Şirketlere kanca takıp para alıyorlar. Ancak rüştiye tahsili görmüş. Kalorifer hepsi var. Zavallı devlet!. abdeshâneler. Mütareke bidayetinde direkler arasında bir manifa-turacanın yanında ayda on lira maaşla bir işçi idi. Öyle ise derhal inşaata parayı nerden buldu? Hakikaten şimendifer hattından dolayı Ankara'da bir ton maden kömürü veya kok elli liradan aşağıya mal olmuyordu. Hem nimet hakkı.kimi topal. sular. bir kardeşi kambur. küçük kardeşi de kokain çeker. içerde de kadın hizmetçiler vardı. Benden para istemesi. Bunda biraz yanlışlık olsa gerek. satardı. ihsan. hem de bir nevi irtikâp ve yolsuzluk olduğundan vekiller sesini çıkaramaz... onları bu suretle medyun ve kendine boynu bükük kılar.. Değirmenin oluklarından ceplerine un halinde altın . onun Malta arkadaşıdır. Bunlar neferdi. Vakıa itimat reyi aldı. «Sade kalorifere haftada yüz liralık kömür gidiyor» dedi. irtikâp ve emsali ayıpları ve bunlara dair kendi elinde vesikalar olanları işbaşına kor. ismet Paşa'ya hastalığı bahane edilerek istifa ettirildi. taahhüt. imtiyaz. Sonra almaması parasız olmadığını gösterir. Fethi'nin kabinesinde Diyarbekir'li Fevzi de Nafıa Vekili oldu. Banyolar. Hattâ binaya kapı gibi bir takım malzemeyi Viyana'dan getirtmiş. Elhamdülillah bizim vekilliğimiz zamanında bunlar yoktu. Lâtife Hanım da artık haremimi aramıyor. kendi nasbetmeli. Bu aile mütereddi bir ailedir. «Kütüphane yapı(*) Bir isim metinden çıkartıldı. Bu parayı benden niye istedi bilmem. Bu kabineyi yaşatmıyacağız» demeğe başladılar. istizahtan sonra pek az bir müddet geçti. Mahmud Esad'ı da bu kabineye Mustafa Kemal sokmuştur. ismet Lozan'dan avdetinde Çankaya'da Mustafa Kemal'e yakın bir yerde bir bağ aldı. beni kendisinin parasız olduğuna zahip etmek içindi. O vakit onun sadakatinden emindir. Meclis'in bir hükümet düşürmesine tahammül edebilir mi? O müstebit kendi düşürmeli. Gazinin bu da sistemidir. kabine teşkilinde âzâyı kamilen Mustafa Kemal intihap etmiş. bir gün bana Molla'nın dediğine göre. istizah onun kötü idaresi ve vaziyetini çırıl çıplak ortaya dökmüştü. iki tane ayak hizmetinde uşak. Tamamiyle Avrupa tarzında. İNÖNÜ'NÜN KARDEŞLERİ Ismet'in Rıza adında kambur bir kardeşi vardır. Demek ihtiras kazanı daha ziyade kaymyordu. Galiba parasızlığını göstermek istedi. iltizam işleriyle meşgul. bayağı bir adamdır. ya hakikaten yoktu.da hacet yoktur» diye bana cevap verdi. Kimi sağır. Bana para verebilir misin?» Verebileceğimi söyledim. Bu sefer başta Vasıf ve Rıfkı olan Ismet'in adamları «yine biz geleceğiz Bu intikal kabinesidir. Çünkü (bir isim) vekillerine Abdülhamid gibi. kardeşi kambur Rıza'nın köşküne çekildi. Param yok. 293 yorum. Müteahhitlik ettirdi. aşçı. villâ verir. Evine ise. Yahut (bir isim) verdi. Bez ve kumaşları arşınlar. bir kardeşi topal. Ama hakikaten ismet ve hükümet paçavra olmuş. İsmet sağır. Hattâ birgün bana şikâyet etti. Hiç olmazsa onu kendi almıştır. askerî kamyonlar kullanıyordu. Askerlikle alâkası kalmamış. Mükemmel bir bina yaptı. Biraz geçince. Zaten o vakit düşmesi lâzımdı. halâ asker hizmetçi. maaş.

Demek bu işte Recep'in büyük bir kabahati vardı. cebren tatbik edin demedim. aldılar . Zaten Mustafa Kemal'in Hükümetinde bir memuriyet almağı leke sayıyorum. Heybeli'de. Hattâ tuhafı şu ki. ecnebi devletlerden para alıp casusluk eder. kurtluk için uğraşır. Sonra Şeyh Said isyanı oldu. Bizim kitabı okumuş. Her kabahatini. Mustafa Kemal'in teşebbüsünden çok evvel intişar etmişti. Bu da bizim mahut Kızıl Sakal Gürcü Hasan Fehmi'dir. Gittim. Çünkü. 294 bii kurtluk de buna yardım etmiştir. kumandanların şapka olan miğferlerinin resimlerim de koyarak. keyf ve hevesine serbest yol bulmuştu. Onları da tutayım» demiş. dirayetli biridir. Maltepe'de.» demiştir. tsmet Heybeli'de iken Vasıf da her gün yanında Ismet'in Ankara'daki köşkünde de yaranının resimleri var. Hattâ kanundan sonra bir gün müze müdürü Halil Bey bana: «Sen ondan evvel bunu kitabında söyledin. Sıhhiye Vekili idi. Bu sefer soygunculuk vak'ası olunca. (•) İki isim metinden çıkartıldı. Meclis'te Fethi aleyhine yine aynı klik hücumlara başladılar. Alâka hemcinsler arasındadır. bunu kendi marifeti gibi yapmıştır. Ermenilerle müttefiktir. bugün gurbette sıkıntı çekiyorum. yine Zihni bu tezi şiddetle ileri sürmüş:«Ben sana emrediyorum. Bir gün (bir isim) başına şapka takıp seyahata çıkmış. Türkiye'de kurtluk dâvasını ilk çıkaran bu ailedir.. Bu iyi bir işti. bir kanunla fesi yasak edip şapka giydirdi. Bunlar arasında Vasıf in resmi en büyük levha olarak salonun en mutena bir yerinde. Ve yine Şehremanetinin soğuk hava depolarını aldı. Fethi söyledi. Bu da giymiş. Demek birbirini bulmuşlar. ta(*) İki isim metinden çıkartıldı. Buradan mükemmel paralar. Biz de kamburluk uğurdur derler. kanun yapılmadan evvel de ilk şapkayı giyen yine bir hoca müftüdür. Mahmud Esad Ismet'in aleyhinden ateş püskürüyor. yahut kambur olacağı geliyor. Nitekim uzun sürdü. fakat bundan bir şey çıkmaz.. E. Bu basmacı uşağı birden böyle oldu.. Bunları yakalayım. Ala. Fakat onun Mustafa Kemal'e sadakati var ya kâfi. bir bahis yazmıştım. Onun elinde . daha birçok yerlerde köşkler aldı. yahut en lâzım ve dine hiç zararı olmıyan şeylere kudurmuşçasına saldıran hocalar sustular. Kürtlerde kaynaşma var. Demek Zihni haklı imiş. Hükümet aleyhinde müzakere ediyorlar. Zihni bir müddettir yazar-mış: «Kürt aşiret reisleri toplanıyor. Ne yapayım?. Namuslu. Meselâ. Birgün fırkaya Dahiliye Vekili Recep. Ama. Galiba öyle.Ben böyle şeylerde değilim.akıyor.. Mevsuk haberlere göre Fethi. O. kabinesinde Mahmud Esad'ı çok seviyor. Bu halde istifa ediyorum» demiş ve etmiş.. Büyükada'da. onlardan para alır. ilerisini biraz ilerde söyleyeceğiz. Bunlar. Bitlis Valisi Zihni ile olan ihtilâfını mevzubahis ediyormuş.. Ben bunu yazdım ama. Zihni: «Ben yanlış iş yapamam»-îçtihadım böyledir. Sonra fesat çıkacak diyormuş. Vasıflar bu sefer de Fethi Hükümeti aleyhine uğraşıyorlar. Kastamonu'da aklına esmiş. Sonra. 295 Benim Türk Tarihi'nde şapkanın günah olmadığına.. Kalamış'ta. İsmet de kurt. Halâ da bu işi bu aile takip eder. Reddettim. ayıbını örter. VasıFın yakın hısımı ve onun gibi İzmirli Süreyya Harb-i Umumi'den beri Mısır'da Kürdistan Gazetesini çıkarır. Orada bir kurt çetesi soygunculuk etmiş. Bunu yaptıran reislerdir. Fethi Kabinesinde Doktor Mazhar. ikisinin de bir seviye ve ahlâkda olduklarım gösterir. O da «Bunu yaparım. Vasıf da Bedirhanzâdelerdendir. Başka memlekette olsaydı.. Dahiliye Vekili de aldırmı-yormuş. yine reddettim. ŞAPKA DEVRİMİ Takrir-i Sükûndan sonra idi. Zihni Sinop Mutasarrıflığından Bitlis'e giden adamdır. din gidiyor diye en ufak. insanın basmacı. Mazhar bana istanbul'da toplanacak karantinanın tasfiyesine murahhaslık teklif etti. Artık (bir isim). bu sebeple yaranı arasında en çok Vasıf ı sevmiştir. vak'adan sonra Şeyh Said'i asmadan evvel Recep'i mes'ul ederlerdi. Mustafa Kemal seyahate çıkarken Ankara istasyonunda ilk şapka giymeyi buna teklif etmiş ve bir şapka da vermiş. Sen sade eşkiyayı tut!» demiş. ilh. Elcezire Cephesi iyi değil. iki taraf ısrar etmiş. Her eti mutlaka oraya sokuyor ve okka başına müthiş bir para alıyor. Bizim dağılmış mahut hizip Fethi'yi tutmağa karar verdi. kanunla. Vekâlet vazifesini hüsnü ifa edecek dirayet gösterememiş. Zahmetsiz bir çok para alırdım. Fatih'in ve diğer mühim padişahların.

İyi anlamış.» Hakikaten bütün o tenkidler onun yaptığı ve âtiyen yapacağı fiil ve hareketi tenkiddir... Bunlar zaruri tehavüllerdi. Bundan çok evvel Kadıköy'de gördüm. Lâtife'nin verdiği habere göre Mustafa Kemal benim Türk Tarihini dikkatle takip ediyormuş. Benim kitaptan ders aldığını anlıyorum. Bu sade şehirlerde idi. hattâ Abdülha-mid zamanında başlamıştı.. Beş yıl sonra akıllan başlarına geldi diyelim. Masasının üstünde ve daima elinde imiş. Milyonlarca lira harice aktı. Halbuki gösteriş yapmak. cehalet.Vicdanlara tahakküm.. Asıl lâzım olan da budur.. Erbab-ı akıl her şeyi ona bırakırlar. Bir takım gençler şapka giyiyorlardı. Bugün bu adamlar (Mustafa Kemal ve ismet) harice para gitmemesi ve iktisad edilmesi zarureti karşısında çırpınıyorlar.iktisadî müthiş bir zarar. huylandı.. Bunların çoğu zımpara kağıdı ile temizlenmiş şapkalardı. Bu sebeple kitabıma sırası düştükçe.). Ittihadçılar zamanında başlamış.. Tabii bana artık daha ziyade diş biliyor. Şunu yapacaksın. italya ve Fransa'da mevcut yeni ve eski şapkaları milyonla memlekete soktular. yaptı. Demek şapka hakkındaki bahsi gördü... Nitekim tesettürü de kendi kaldırmış gibi gösteriyor. Mes'ele bundan ibarettir.. beni tenkid etmiştir. bilhassa Osmanlı'lar bahsinde istibdadın çirkinliklerini çok defa ve uzun uzadıya tasvire gayret ettim. ŞAPKA EKONOMİSİ 3. Yapılacak şey sade evolosyonu süratlendirecek şeylerdi..Halkta büyük bir inkisar oldu. merasimde de giyiyordu. Yardakçıları da öyle diyor. en aşağı on liraya (Yüzyirmi Frank'a) satıldı.. Bu suretle sadmesiz olur biterdi.)dir. Zaten bu evolosyon. bari evvelâ bir şapka fabrikası yapsaydın ya. Şerabo: «iyi ama.) ve (. düğünde de. Bu adam bir kanun darbesiyle bütün işleri hallettiğini zannedecek kadar (. sokakta. (. şapka kafasının içini değiştirmez ki. Harbi Umumîde Türk kadını. kendi marifeti değildir. Darbe ve sarsıntı da olmıyacaktı. Peki! Bunu beş yıl evvel düşünüp bu milyonları gidermeseydiniz ya. Teceddiid için inkılâplar yapıyor densin. içtiğine kadar karıştığını söylerler ve bunu tenkid ederler. istanbul'dan sordu. Ekseriyetle aileler.. Fakat bu adamda bir mani var: Kendisine müceddid densin. bayramda da. nasıl olsa olacaktı ve kendi kendine oluyordu.. Hükümete diş biliyorlar. Şapka işi olsa da.. Gittikçe ilerliyordu. Lâkin her şey bununla olmaz.. Her şeyi bununla yapıyor. Milletin de bir şey dediği yoktu. Demiş ki: «Rıza Nur tarihi alt edip. Bir düziye işaretler yapıyormuş.. insan ne isterse onu giyer.. Bundan da Yahudiler istifade ettiler. Bir gün Fransa'nın cenubunda «Kan» da Fransız Ayan âzasından Şerabo ile görüşüyordum. bu millet gayretle harbetmez.bir kuvveti. tamamiyle Avrupa'lı kadın gibi sokağa çıkmıştı. gitti. Kimin ne karışmak hakkıdır..... revaçta bir fikirdir. bütün kuvveti kalemine vermiş. bir marifeti var. Iki-üç frank kıymeti olan bu şapkalar.. Her şeyi evolosyon yapar. O sahifeler okunsun. Bu kadar da hürriyet olmazsa o hayat mıdır? Bu istibdattır. Kendine büyük şeref ve inkılâp sandı. insanın giyeceğine kadar karışılır mı? Bu çirkin bir istibdad» dedi. Bu fikir yayılmış. Soracak bir şey kalmadı»dedim. fakat bu milletin göğsü tecrübe tahtası mı? Beş yıl sonrayı düşünmeyenler. Kendisi bunlardan ders alacağına.) de milyonlarca halkın giydiğine bile karıştı. Herkes bir fes alıyor. Halbuki bu. fena kızarmış. yapacağım bildiğim bu fenalıkların belki önüne bu suretle geçilir ümididir. Islâmiyetin muamelât-ı hâs namıyla insanların yediğine. devlet recûlü olurmu? Bunlarla bugünkü buhranın olacağı aşikârdı. 296 2. hattâ pek müteassıplar bile çocuklarına şapka giydiriyorlardı. Maneviyatı kırıldı. . Bu da tahsil ve terbiye ile olur ve zaman işidir. Sebebi. Hep ona derstir. Sade kanun. işte. Çünkü.. Adam bu. Bu sebeple şapkanın cebrî tatbiki hatâ idi. Zaten Anadolu'da Türk köylüsünde tesettür yoktu. (*) Akıl. çirkin ve zulümle ilgili dört kelime metinden çıkartıldı. Ben de:«Biz de artık sizin gibi şapka giyiyoruz. Gâvur olduk zannettiler. Birgün harp olsa. olmasa da olurdu. Bir de bizim millet fakirdir. Bu (. dahilik taslamak için Mustafa Kemal bu şapka işini darbe ile yaptı ve bunun müthiş zararları oldu: 1. Birgün umumîleşecekti.

Böyle fantazi Avrupa'nın zengin milletleri içindir.Ertesi günü aleyhime başladı. di. «Giy... Sonra Gülhâne'den kovdular.Buna herkes şaştı. Dedim ki:«Siz nerdesiniz.. Ondandı. Bu Hocanın asılmasında Hocanın boynuna ip geçirilirken. Kanunların makabline . Hattâ içinizden şapka en iyi serpuştur diyenler de oldu. Buna iptida siz isyan etmeliydiniz. Hattâ bunu o vakit Sinop'ta sürgün bulunan gazeteci Ze-keriyya'ya söyledim. bir şey elde edememiş. Hattâ şapka giymemek için nesi var satıp savıp Suriye'ye hicret edenler görüldü.. ilh. Her şehre giden köylü bu şapkayı başına takıyordu. sonra giyinirken ceketimi tutar. Birinci Büyük Millet Meclisi'ne her taraftan . Mükemmel giydiniz. Sen doktorsun. Utandılar.. siyah melon giyiyorlar. Bu kanlı hünerini seyretmek ona zevk veriyordu. insan asılan adama hakaret etmekten haya eder. 297 ŞAPKA İSYANLARI Bu iş aksülâmellerde kalmadı. Bunların fotoğrafı alınsaydı eğlenceli bir tarihî vesika olurdu. ya yana veya arkaya getiriyor. Bu halinden ise iğ-renirdim. Fakat çoğu âdi kasket giyip şemsisiper yerini yukarıya büküyor. Burda daha feci bir şey olmuş. valiye tertibat yaptırmışlardı. Merasimde silindir. Şehreminini de kaldırdılar. Uşak gibi bana hizmet ve hürmet ederdi. O da tecrübe yaptı.. şümulü olmaz ve bu en mühim hukukî bir esastır. Şapkadan sonra birgün Meclis'te Hoca Raif le görüşüyorduk. Demek böyle düşünüyor. Sivas'ta. Sinop'ta şehre bir saatlik köyde bile adi bezden üç-dört şapka yapmışlar. Zavallı eli bağlıdır. Astılar. frak ilh.... Madem ki bu asılıyor. Kel Ali Fena adam değildir.. iş bitti. Asılan bir hocaya pek acırım. «Ben bunu kanundan bir yıl evvel neşrettimMaarif Vekâleti resmen izin verdi. mahkûm ettiği adamların asılmasında da bulunurdu. o da asıyordu. Erzurum'da ötede beride halk. Biz öyle milletiz ki.)'in baş cellâdı. Kılıç Ali de başına bir şapka geçirmiş.» dedi. Türk'ler bu fantazi masrafını ailelerin refahına. şehre gelen giyiyor. Muavini de Kılıç Ali. hem de bunu Maarif Vekâletinin izniyle neşretmiş. Şehreminliği kim. Operatör Emin'i Şehremini yaptılar. Bırak onlar yapsın!» derdim.Şimdi melon. havaic-i zaruriyeye verebiliriz. Şapka giymemek için yıllarla başı açık gezen sofular oldu. Yine yapardı. ilmik gö zünün önündedir. (bir isim) onu istediği gibi bu cinayetlerde kullandı. Üstüne smokin. Hem de mes'ele şapka kanunundan evvel. habis bir şey. Herkesten ziyade derse devam ettiğinden asistan bıraktık. parayı sade ekmeğe. Konya. fotinlerimi silerdi. Fakat cahil ve safderun. sevmezdim. şap. gülünç oluyor.silindir. Zoru asistan bırakalım. Ameliyata soyunurken. güldükdü. Dinlemediler. Memurları merasime mahsus şapka ve elbiseyi giymeğe mecbur tuttular. elbiseler de zarurî oldu. Şapka meselesinin gülünç ciheti de var: Halk istemiyerek korkudan giydi. Kılıç Ali ise mel'un.. Feci. Alamadılar. Bu zavallılar bu kadar parayı nerden verecekler?!. Valiyi azlettiler. hocalar her şeyi küfür der. türlü şapka ve bunların türlü renkleri var. Siz Türk Milleti içinde en çürümüş bir sınıf imişsiniz. Paraları yoktu. bileğinden tutarak ameliyat öğreten benim. Bu belki de alnında ziyaya manî' bir şeye alışmamış olan insanlara güç geliyordu. kıyameti koparırdınız. Ben Gülhânede profesör Wittig'in muavini iken bu cerrahide talebe olarak çalışırdı. Onun bir merakı vardı.. Zavallı kanundan evvel şapka aleyhine bir risale neşretmiş. Bu adam bir defa halis Arnavuttur. yumuşak. «Şunu as!» diyor. ona izin veren Maarif Vekilini de assanız ya!. Cidden vatanperverdir. OPERATÖR EMİN İsmet'in Başvekillik zamanında istanbul Valisi bir kıyama karşı tedbir manevrası yaptı. avdetinde misafir odasına asıp fesini ve sarığını basma geçiriyordu.» «Hakkın var» dedi. Rezalet oldu.. Kendisine «Burada bu kadar hizmetçi var. çocuklarının terbiyesine sarfederlerdi. Zaten Arnavut. Bu adama ilk eline bıçak vererek. Zavallı böyle ölmüş ve böyle saatlerce teşhir edilmiş. Sayısını bilmiyoruz. Epeyce adam astılar. ka aleyhine kıyam etti. bir kıyamdan korkuluyor. Halk yıl. Şu Kanlı Kılıç ne bayağı bir mahlûktur. Adamcağızı Ankara istiklâl Mahkemesine çektiler. Gitmiş. Emin kimdi?!. Kel Ali bu esnada (bir isim. Herif mühim çingene imiş.... Hükümet onlara avans yaptı... Yahu!. domuz!» demiş ve küfürler etmiş. Köylü şapkayı hâlâ giymediler. Bırakıldığını kendisine tebliğ ettim. Adını hatırlamıyorum(*). Bursa'da hekimliğe savaşmış. Mustafa Kemal derhal Kel Ali'nin riyaseti altında bir İstiklâl Mahkemesi dolaştırdı..

Hattâ bir defa Meclis'in ortasında meb'uslar onu dövdüler de. Çünkü. Gazeteler Emin'in aleyhinde kıyamet kopardılar.en zengin bile böyle büyüğünü takmaz.. def olsun diye yollamışlar. azlolunmaz» diyorlar. hırçın ve kendini tutamayan biridir. tamiri ve kalorifer için on iki bin lira sarfetti arkasında en pahalı kürk. Hergün bunlar sebzevat. Bu adam meb'uslar aleyhinde jurnal yazar. iki türlü memnun: Casusluk.. Meclis. Adilik sayılır. Hattâ onların da bir kısmı bana «Hocam!» diye hitap ediyorlardı. . Bu meclis'te on-onbeş doktor meb'us vardı. Avrupa'da bir şey takarlar. ilansız vermiş. Bu lağım işinden Emin'in rüşvet yediği de şayi oldu. Gazeteler bunu açık yazdılar. zarfa kor. Dedi ki: «Herkes öyle diyor. «İsmet'in bu sözüne hayret ettim. Recep'e verir. Emin gürültülü bir şehreminliği etti. Birader-i âli-i Başvekâlet penahinin Osmanlı Bankası'nda mühim bir serveti yığılmış. Ankara'da eczanelerde saatlerce hasta bekleyen. Filân aleyhine şunu söyledi» derdi. Demek Gazi. Ben de kürsüye çıkıp. İsmet susmuş. hattâ fesinin püskülüne kadar çamur sıçrayan ve yüz hattâ elli kuruşa bir vizite yapan Emin.. Halk. senin hocanım» dedim. Bu adam istanbul sokaklarını lağım yapıyorum diye oyup deşti. şimdi büyük bir zengin oldu. Karantina dünyadan kalkalı çok olmuştur. Bunu bahane ederek Meclis'te bana sual yaptı. ho-candrr.hasta peşinde Ankara'nın çamurlu sokaklarında dolaşmaktan bacakları sıvama çamur 299 olan.. Hergün trenle Mustafa Kemal'in mutfak malzemesini de gönderiyor. Nasıl inkâr ediyorsun?» dediler. Birisi söyledi. Anladım. Unkapanındaki Şehremanetine ait un değirmenini kardeşi Kambura verdirmek için Emin'e bir mektup yazmış.. Kimse de sevmez. Bir mizahî gazete bunu ima ederek Emin'in lâğımdan tegayyüş ettiği tarzında ağır bir şey bile yazdı..» dedim. Gürültü ederek «Sen hocam değilsin» dedi. Mustafa Kemal'e gönderirdi. «Sus. ama. hediye. Şimdi demek İsmet Emin'i tezkiye ediyor ve lehine propaganda yapıyordu. Herkes «azledilecek. Bu adam Meclis'te aleyhimde idi. Arnavut işin yolunu biliyor. Demek soruşu ve cevabı bu işten idi. Ben karantina beklemek usulünü kaldırmıştım. Birgün İsmet bana «Emin'i nasıl bilirsin?» diye sordu. nefis rakılar. Büyük servet yaptı.. hakaret ederlerdi... Derhal Kalamış'ta bir köşk aldı. Sustu. Bu sefer dilini daha uzattı.. İsmet de onun şiddetle aleyhinde idi. bir şey denemez. Bunları bir kıyama karşı kullanacağını efendisine söyledi. Sebebini soruyorlar. O vakit. Karantina lâzımdır dedi (•) İskilipli Atıf Hoca (2) İki isim metinden çıkartıldı. Filhakika Emanet bu Emin gibi tam bir emin adama verilmişti!. Fakat sen diyemezsin. bir hasırlı taşdelen suyu. Avrupa'da hiç kalmamış bir usûldür. Emin'in lâğım işinde şirketten büyük bir rüşvet aldığı sahih idi. Altında otomobiller.. Bütün Şehreminliğinde bu adam. Ne vakittir Kamburun cebine öğütülmüş altm akıyor. «Ha. Emin'in aleyhinde olmaktan vazgeçmiş. Şöyle bir iş de varmış: İsmet. «Meb'uslardan filân senin aleyhindedir. kravatında fmdık kadar inci. Efendisi pek memnun oldu. Hey'et-i Vekile de aleyhinde.. Fennî değildir. Ben de «Bana herkes senin söylediklerini söylese. Bu inkârı daha müthişti.. «Sen bilmiyorsun. Bursa'da sevmezlermiş. yanında arap haremağası. ilh. ilh.Ama arattım bir şeysi yok. gazeteler kıyamet koparıyor. Pislik.cebren meb'us yollarlarken bu kendi talip oldu. Onlar ayağa kalkıp. Emin de müzayede-siz. iler tutar yeri kalmadı» diyor. Emin aldırmadı.. Tabii biliyorlardı. çatanalar. Bunlar hep Şehreminliğinin kasasından idi. Görmemiş yeni zengin!. Onlar da düşüremiyorlar. Hizmetlerini sayıyorum. Çünkü. Anlattım ve «Mür-tekip» dedim. pek asabı. Sade içini güzelleştirmek. gübre içine düşen insan ve araba. Bunlardan başka türlü irtikâpları her tarafta duyuldu. Ben «Hayır!» diyorum..... Pek ahlâksız şeydi. ilh. Kalamış'ta «Boter»lerin güzel köşklerini almış. terbiyesi az. Zekâsı basit. her şey oldu.. İsmet Gazi'sinden takdir almış. Vasıtası Recep'i de unutmuyor. çirkinlik.. İsmet Emin'i atmak isteyince Emin bu mektupla îsmet'i tehdid etmiş. Derhal belediye çavuşlarını silâhlandırdı. Çankaya'nın kilerini beslemiştir. 298 ve tecavüzde de bulundu. Düşmüyor. ona da türlü şeyler ve bir güzel otomobil hediye etti.

Kendisinin ve hattâ kayınbabasımn adını sokaklara ad olarak veriyordu. yâni Mustafa Kemal ve İsmet kapattı. hem de pek yakın. Fethi'ye ufak-tefek hücumlar ediyorlar. Demek Rauf diye vurdular. Bunu almak için rüşvet de vermişti.. bir şey yapamamış.. Emin böyle ve vurgunlardan başka bir marifet daha gösterdi: Bir ufak yol tamir ettiriyor. Yoksa kim ne diye onu vuracaktı.... Ali Fuad. Nihayet Cahid'i mahkûm edip. halk kızmış. emanet kesesinden yapıyor.. Hem de bu üç nev'i hücumun bir hedefte birleştiği görülmemişti. Bir gün bir gazete servetini nerden yaptığım Emin'den sordu. Fakat bunu da Hükümet.. bir çukur olmuş. İstanbul'un ise sokaklarında pislikten yürünmüyor. Hakikat şu ki. Çankaya Saray-ı Humayun'una Şehramanetini kiler yapmıştı.Bu adama edilen matbuat. Kara Vasıf. Üsküdar'da açılan büyük bir caddeye kaynatasının adım vermiş. içine dalan ayak sayısız. BİR CİNAYET Gazetelerde havadis: Nişantaşında bir gece Afgan'h Abdurrahman'ı vurmuşlar. Bu Meclis'in (ikinci Meclis) intihabı yapılırken Mustafa Kemal harekete gelip Ittihadcı enkazı ile uyuşmuş.. meselâ şimendifer imtiyazından yüz elli bin lira kazandım» dedi. Emin aptaldır da. Apaçık bir şey imiş. Utanacak şeydi. istanbul'un bir çok sokaklarına.. nihayet Emanetten azledildi. hazırlanıyorlar. Yağmur suları doluyor. Emin. Bu adam Rauf un adamı ve onun evinde yatıp kalkıyordu. düşmüyordu. Demek âti vahim. fakat böylesi görülmemiştir. bunlardan .. Bilhassa Ahmed Emin. Fakat bu derecesi pek küstahlık idi. yaptığı haksızlığı örtmek için. tezvir yapıyor. Mustafa Kemal ve ismet yeni fırkadan fena telâş etmişler. halk. Demek muhalefete geçmiyeceğim. Bunu başkasına vermezlerdi. o levhada kendisini müthiş methettiriyor.. yalan dolan. ders alıyorlar.. Hem de Emanet müflis bir halde borçlu. vurmuşlar.. Bazı yerde hiç yok. fakat gizlidir» diyor. Avrupa'dan şirketler getirip şimendifer imtiyazı aldı. Canbolat. Adnan ve arkadaşları bir fırka yapmakla meşguller.. Refet. Bol bol Mustafa Kemal adını veriyordu.. Bir numunesi Gülhane Hastahanesinin yokuşunun alt başında idi. Emanet kesesinde iyi bir delik de bu açtı. (*) Bir şahıs ismi metinden çıkartıldı. Bu sefer aşikâr olarak imtiyaz avına devam etti. O vakit Karabekir'in fırkası yapılmadan evvel. Gazetede evvelâ bir maliye müfettişi bu itirafı görünce. Neresi gizli bilmem?!. Cahid Velid. Demek terörü nasıl yapacaklar. neden Emin alıyor? Hem de şimendiferden evvel Şehremini iken zengin olmuş. ismet. Emin'den cezaen mühim bir para istedi. Çorum'a menfa olarak gönderdiler. Kaldırım yerlerde her iki adımda bir kuyu.Bunun neresi meşru'dur? Bu imtiyazı Ahmet. Katilleri meçhul. Yıllar geçti. kazanç vergisi vermedi diye. Daha çok yenecek. Sebebini söyledik. fırka yapmıyacağım demiş olan Rauf. Bütün kaldırımlar bozuk... yine geleceğiz. bol pislikli ve mikroplu bir zifoz yiyor.. Matbuat yine hücumda berdevam. işte bu macera da böyle. Gazi. Bu itiraf mühimdi. Fakat. şimdi yapıyor. o yola büyük bir levha astırıp. Azli günü toplanıp derhal levhayı parçalamışlardı. 300 Ismet'in yaranı kabına sığmıyor. O gece evden çıkmış.. Mehmet alamıyor da. Ölmüş. Fakat koridorlarda: «Muvakkattir. klik âzası adlarını vermiş.. villâlar almıştı. Eski Maarif Nazın Şükrü de yeni fırkada bera