P. 1
Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1

|Views: 273|Likes:
Yayınlayan: Sinan Ataseven

More info:

Published by: Sinan Ataseven on Dec 20, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Sections

 • DİL VE DİLLER
 • TÜRK DİLİ / TÜRKÇE
 • TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ
 • Yapıları Bakımından Diller ve Türkçe
 • Kökenleri Bakımından Diller ve Türkçe
 • Altay Dilleri
 • Ural Dilleri
 • Hint-Avrupa Dilleri
 • Sami Dilleri
 • Çin-Tibet Dilleri
 • Bantu Dilleri
 • Kafkas Dilleri
 • TÜRK DİLİNİN YAŞI VE TARİHÎ GELİŞİMİ
 • Türk Dilinin Yaşı
 • Türk Dilinin Tarihî Gelişimi
 • TÜRK DÜNYASI VE TÜRK DİLİ
 • Türk Dünyası
 • Batı Türklüğü
 • Doğu Türklüğü
 • Kuzey Türklüğü
 • Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları
 • Batı / Güneybatı Türkçesi
 • Kuzeydoğu / Doğu Türkçesi
 • Türk Dilini Konuşan Nüfus
 • Özet
 • Kendimizi Sınayalım
 • Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
 • TÜRK LEHÇELERİNİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ
 • TÜRK LEHÇELERİNİN TASNİFİ
 • Türk Lehçe Grupları İçin Kullanılan Adlar
 • Türk Lehçelerinin Yönlere Göre Tasnifi
 • Türk Lehçelerinin Tasnifine Esas Olan Ses Özellikleri
 • Türk Lehçelerinin Ses Özelliklerine Göre Tasnifi
 • Türk Lehçeleri Üzerine Yapılan Tasnif Çalışmaları
 • Türk Lehçeleri Üzerine Yapılan Tasnif Çalışmalarından Örnekler
 • Wilhelm Radlof’un Tasnifi
 • G. J. Ramstedt’in Tasnifi
 • Samoyloviç’in Tasnifi
 • N. A. Baskakov’un Tasnifi
 • TÜRK DİLLERİNİN BATI HUN DALI
 • TÜRK DİLLERİNİN DOĞU HUN DALI
 • AZERBAYCAN ADI
 • AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN TARİHİ
 • AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
 • AZERBAYCAN EDEBİYATI
 • AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
 • AZERBAYCAN TÜRKÇESİ GRAMERİ
 • Ses Bilgisi
 • Ünlüler
 • Ünsüzler
 • Şekil Bilgisi
 • Çekim Ekleri
 • Yapım Ekleri
 • Sıfat-Fiiller
 • Zarf-Fiiller
 • Hareket Adları (İsim-Fiiller)
 • Kelime Türleri
 • Zamirler
 • Sıfatlar
 • Edatlar
 • Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
 • AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ
 • AZERBAYCAN TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ
 • AZERBAYCAN TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ
 • Azerbaycan Latin Alfabesiyle Metin Örnekleri
 • TÜRKMEN ADI
 • TÜRKMEN TÜRKLERİNİN TARİHİ
 • TÜRKMEN TÜRKÇESİ
 • TÜRKMEN EDEBİYATI
 • XX. Yüzyılın Başlarında Türkmen Edebiyatı
 • Sovyet Devri Edebiyatı
 • TÜRKMENİSTAN
 • TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERİ
 • Türkmen Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri
 • TÜRKMEN TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ
 • TÜRKMEN TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ
 • TÜRKMEN TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ
 • Türkmen Latin Alfabesiyle Metin Örnekleri
 • Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
 • ÖZBEK ADI
 • ÖZBEK TÜRKLERİNİN TARİHİ
 • ÖZBEK TÜRKÇESİ
 • ÖZBEK EDEBİYATI
 • ÖZBEKİSTAN
 • ÖZBEK TÜRKÇESİ GRAMERİ
 • Zarfar
 • ÖZBEK TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ
 • ÖZBEK TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ
 • ÖZBEK TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ
 • Özbek Latin Alfabesiyle Metin Örnekleri

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8)

Editörler Prof.Dr. Ahmet BURAN Doç.Dr. Mehmet Mahur TULUM

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright © 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University.

UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend Kılıç Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Öğretim Tasarımcısı Doç.Dr. Cemil Ulukan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Ölçme Değerlendirme Sorumlusu Gülce Baraz Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi

Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I ISBN 978-975-06-1066-0 1. Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde 7.800 adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Eylül 2011

İçindekiler

iii

İçindekiler
Önsöz .................................................................................................................... vii

Dil, Diller ve Türk Dili.....................................................................
DİL VE DİLLER .......................................................................................................... TÜRK DİLİ / TÜRKÇE .............................................................................................. TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ .................................... Yapıları Bakımından Diller ve Türkçe ...................................................................... Kökenleri Bakımından Diller ve Türkçe ................................................................. Altay Dilleri ............................................................................................................ Ural Dilleri ............................................................................................................ Hint-Avrupa Dilleri .............................................................................................. Sami Dilleri ............................................................................................................ Çin-Tibet Dilleri .................................................................................................... Bantu Dilleri .......................................................................................................... Kafkas Dilleri ......................................................................................................... TÜRK DİLİNİN YAŞI VE TARİHÎ GELİŞİMİ ....................................................... Türk Dilinin Yaşı ......................................................................................................... Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ...................................................................................... TÜRK DÜNYASI VE TÜRK DİLİ ............................................................................ Türk Dünyası ............................................................................................................... Batı Türklüğü ............................................................................................................... Doğu Türklüğü ............................................................................................................ Kuzey Türklüğü ..................................................................................................... Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları ............................................. Batı / Güneybatı Türkçesi .................................................................................... Kuzeydoğu / Doğu Türkçesi ................................................................................ Türk Dilini Konuşan Nüfus ....................................................................................... Özet ................................................................................................................................ Kendimizi Sınayalım .................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ......................................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar..............................................................

2
3 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 14 14 14 14 15 15 16 16 17 19 21 22 22 23

1. ÜNİTE

Türk Lehçeleri ve Tasnifi................................................................ 24
TÜRK LEHÇELERİNİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ............................................ TÜRK LEHÇELERİNİN TASNİFİ ........................................................................... Türk Lehçe Grupları İçin Kullanılan Adlar .............................................................. Türk Lehçelerinin Yönlere Göre Tasnifi ................................................................... Türk Lehçelerinin Tasnifine Esas Olan Ses Özellikleri .......................................... Türk Lehçelerinin Ses Özelliklerine Göre Tasnifi ................................................... Türk Lehçeleri Üzerine Yapılan Tasnif Çalışmaları ................................................ Türk Lehçeleri Üzerine Yapılan Tasnif Çalışmalarından Örnekler ...................... Wilhelm Radloff ’un Tasnifi ................................................................................. G. J. Ramstedt’in Tasnifi ....................................................................................... Samoyloviç’in Tasnifi ............................................................................................ N. A. Baskakov’un Tasnifi .................................................................................... TÜRK DİLLERİNİN BATI HUN DALI .................................................................. 25 28 31 31 31 31 32 33 33 34 35 38 38

2. ÜNİTE

iv

İçindekiler

TÜRK DİLLERİNİN DOĞU HUN DALI ............................................................... Özet ............................................................................................................................... Kendimizi Sınayalım ................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................ Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar..............................................................

39 40 42 43 43 44

3. ÜNİTE

Azerbaycan Türkçesi ....... .............................................................. 46
AZERBAYCAN ADI ................................................................................................... AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN TARİHİ .............................................................. AZERBAYCAN TÜRKÇESİ ...................................................................................... AZERBAYCAN EDEBİYATI ..................................................................................... AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ............................................................................ AZERBAYCAN TÜRKÇESİ GRAMERİ .................................................................. Ses Bilgisi ...................................................................................................................... Ünlüler .................................................................................................................... Ünsüzler .................................................................................................................. Şekil Bilgisi ................................................................................................................... Çekim Ekleri .......................................................................................................... Yapım Ekleri ........................................................................................................... Sıfat-Fiiller .................................................................................................................... Zarf-Fiiller .................................................................................................................... Hareket Adları (İsim-Fiiller) ..................................................................................... Kelime Türleri .............................................................................................................. Zamirler .................................................................................................................. Sıfatlar ..................................................................................................................... Zarflar ..................................................................................................................... Edatlar ..................................................................................................................... Özet ................................................................................................................................ Kendimizi Sınayalım .................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ......................................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar............................................................. 47 48 49 50 51 52 52 52 53 54 54 63 66 66 67 67 67 68 69 70 73 76 77 77 79

4. ÜNİTE

Azerbaycan Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri ........................ 80
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ ...................................................... AZERBAYCAN TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ ..................................................... AZERBAYCAN TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ ............................................... Azerbaycan Latin Alfabesiyle Metin Örnekleri ...................................................... Kendimizi Sınayalım .................................................................................................... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ......................................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................................. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar.............................................................. 81 82 82 90 92 93 93 94

....................146 ÖZBEK ADI ....... Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ...................... Zarflar ................................................................................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ........................................................................................................İçindekiler v 5. Şekil Bilgisi ............................................................................................................ Özet .............................................................................. Zamirler ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Türkmenn Latin Alfabesiyle Metin Örnekleri ....................... Zarf-Fiiller ..... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ............................................................................... 97 98 99 99 100 100 101 102 102 102 105 107 107 116 119 120 120 121 121 122 123 124 127 130 131 131 132 Türkmen Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri........................................................................................................................ Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ÖZBEK EDEBİYATI .................................................................................... Yapım Ekleri ................................... Ünlüler ....................................................... Yüzyılın Başlarında Türkmen Edebiyatı ................................... TÜRKMEN EDEBİYATI ....... ÖZBEKİSTAN .......................................................... Kendimizi Sınayalım .............................................. 147 147 148 149 150 151 151 151 7................................................ ÜNİTE ................ TÜRKMEN TÜRKLERİNİN TARİHİ .................................................. Sıfat-Fiiller ........................ Kendimizi Sınayalım ........................................................................... ÖZBEK TÜRKÇESİ .......................................................................................................................................................................................................... Edatlar ............................................................................................................................. TÜRKMEN TÜRKÇESİ .. Sovyet Devri Edebiyatı ........................................................................................................................................................................... ÖZBEK TÜRKLERİNİN TARİHİ ..... XX...............................................................................................................................................................................................................96 TÜRKMEN ADI ........................................................................................................................................................................................ Ses Bilgisi ........ Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............ TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERİ ........................................... Çekim Ekleri ............................................................................. TÜRKMEN TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ ........................... TÜRKMENİSTAN .............................................................................................................................................................................. 134 TÜRKMEN TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ ........................ Ünsüzler .................................... 135 136 136 142 144 145 145 145 6............................................................................................................. Ünlüler .................................................................... Ses Bilgisi ................... Hareket Adları (İsim-Fiiller) .................... .................................................................................................................................................................................................................................. Sıfatlar ....................................... Kelime Türleri .................................................................................................................................................................................. ÜNİTE Türkmen Türkçesi............... ÖZBEK TÜRKÇESİ GRAMERİ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TÜRKMEN TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ ................. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar......................... ÜNİTE Özbek Türkçesi.......

............................................................................... Yararlanılan ve Başvurabilecek Kaynaklar ................................ Zamirler .................................................................................................................................................................................................................................................. Zarflar .......................................................................................................... 152 153 153 167 171 172 172 173 173 174 175 176 179 182 183 183 183 8.......... Zarf-Fiiller ................................................................................................................................ 184 ÖZBEK TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ ............................................ Özet .................................................. ÖZBEK TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ ........................................................................................................................ Edatlar ................................................................................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ........................... Kendimizi Sınayalım ............................ Sıfatlar ................................................................... Özbek Latin Alfabesiyle Metin Örnekleri .................................................................................................................................................................. Hareket Adları (İsim-Fiiller) ................................................................................................................................................ Kendimizi Sınayalım ............................................................. Yapım Ekleri ............ 185 186 186 194 197 198 198 198 ...........................vi İçindekiler Ünsüzler ................................................................................................................................................. ÜNİTE Özbek Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri................................................................. Sıfat-Fiiller .................................................................................. Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................................................................................................................................ Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ........................................................................................................................................ Yararlanılan ve Başvurabilecek Kaynaklar .................... Kelime Türleri .... Çekim Ekleri ............................................................................................................................... Sıra Sizde Yanıt Anahtarı ..................................... ÖZBEK TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ .. Şekil Bilgisi ............................................................................................................................................................................

Türk dilinin günümüzde konuşulan lehçelerine Çağdaş Türk lehçeleri diyoruz.Önsöz vii Önsöz Sevgili öğrenciler Türk dili. metin ve alfabe bilgileri yer almaktadır. tarihi ve çağdaş lehçeleri ile bir bütündür. Mehmet Mahur TULUM . nitelik ve nicelik bakımından Türk dünyasının en önemli yazı dilleridir. Türk dilinin Oğuz kökenli batı koludur ve Türk lehçeleri arasındaki özel adı Oğuz Türkçesi ya da Türkiye Türkçesidir. sıra sizde konularını doğru yanıtlar ve açıklar iseniz konular hakkındaki bilgilerinizi pekiştirmiş olursunuz. Türk dilinin bütünü hakkında bilgi sahibi olabilmek için tarihi ve çağdaş lehçeleri bilmek gerekir. Editörler Prof. kendimizi sınayalım sorularını yanıtlar. Avrasya coğrayası başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk dilinin şu ya da bu lehçesi konuşulmakta. sadece bir bilgiye ulaşmak demek değil. Kitapta genel Türkoloji. Tatar. İlk yarıyıl için kaleme alınan bu ders kitabında. Dikkatle okuyup öğrenmeye çalışırsanız. Bu uzak lehçelerden Türkçe kolunun içinde gelişen çok sayıda yakın lehçe bulunmaktadır. Özbek Türkçesi ile Uygur Türkçesi Doğu/Karluk grubunu. Türkiye Türkçesinden sonra. Türk dilini tarihi ve çağdaş lehçeleriyle bir bütün halinde bilmek. Türkçe.Dr. Türk dünyası ve çağdaş Türk lehçeleri bilgileri ile birlikte seçilen lehçelerin gramer. çağdaş yazı dilleri ve özellikleriyle öğrenerek kişisel dünyanızın geleceğini bu dilin zenginliği ve güzelliğiyle kurgulamanızı ve başarılı olmanızı diliyoruz. Bu yakın lehçeler de kendi içinde Kuzey/Kıpçak grubu. Türkiye Türkçesi dışında Türk dilinin birçok lehçesi bulunmaktadır. İki ciltlik seri için seçilen yedi yazı dilinden.Dr. Türkiye Türkçesi dışındaki çağdaş Türk yazı dillerinden üçü hakkında ise özel ve geniş bilgiler verilmektedir. Doğu/Karluk grubu ve Batı/Oğuz grubu biçiminde üç ana gruba ayrılmaktadır. çağdaş coğrafyası. Bilindiği gibi Türk dilinin Türkçe. Azerbaycan Türkçesi ve Türkmen Türkçesi Oğuz/Batı grubunu. Ahmet BURAN Doç. aynı zamanda maddi ve manevi anlamda birçok imkân ve önceliğe de sahip olmak demektir. Dünyanın geleceğinin dili olan Türkçeyi. Türkiye’de konuşulan Türkçe. Bu lehçelerin bir bölümü sadece konuşma dili durumundayken bir bölümü hem konuşma hem de yazı dili olarak kullanılmaktadır. dünyanın en yaygın ve en prestijli dillerinden biridir. Çuvaşça ve Yakutça olarak adlandırılan üç uzak lehçesi vardır. çağdaş Türk lehçelerinin bütünü hakkında genel. Bu yazı dilleri. öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Kazak ve Kırgız Türkçeleri de Kuzey/Kıpçak grubu çağdaş Türk yazı dillerini temsil etmektedir.

Anahtar Kavramlar • • • • Dil ve Diller Türk Dili Lehçe/Uzak Lehçe Şive/Yakın Lehçe • • • • Ağız Yapıları Bakımından Diller Kökenleri Bakımından Diller Türk Dünyası İçindekiler • DİL VE DİLLER • TÜRK DİLİ/TÜRKÇE • TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ • TÜRK DİLİNİN YAŞI VE TARİHÎ GELİŞİMİ • TÜRK DÜNYASI VE TÜRK DİLİ Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Dil. Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini belirleyebilecek. Türk Dilinin yayılma ve gelişme alanlarını açıklayabileceksiniz. en dar olanından en geniş olanına doğru sıralayabilecek. Dil ve dilleri tanımlayabilecek. Diller ve Türk Dili .1 Amaçlarımız ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I      Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Türk Dili/Türkçe terimi ile ifade edilen anlamları. Türk Dilinin yaşı ve tarihî gelişimi konusunu açıklayabilecek.

İnsan sosyal bir varlıktır. kimileri de insana verilen şeyin dili yapma ve kullanma yeteneği olduğunu. Dilleri yazı dili olup olmamaları bakımından da yazı dilleri ve konuşma dilleri biçiminde tanımlayabiliriz. varlığın insan algısı içindeki bilgisini işaret eder ve toplumların eşyayı. dilin bir mantık ürünü olduğunu. Doğan Aksan da “dil. Dilin kökeni ile ilgili görüşler iki temel anlayış içinde değerlendirilir. dilin doğasını yansıtan temel bir ilke olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla beş duyunun her biriyle saymaca bir dil sistemi yaratmak mümkündür. İkinci fikre katılan F. doğal. Dil. varlığı algılama. Dilleri oluşma biçimlerine. burun dili / kokuyla ilgili göstergeler. Bu diller. bölgesel. “bildirişimi sağlayan göstergeler dizgesi” (Saussure 1998. eşya ile adları/göstergeleri. fikir ile anlatımı arasında doğal bir ilişki bulunmadığını savunmuşlardır. Bunlardan birincisi ‘tek kökenlilik’ kuramı. yapay ve özel diller şeklinde gruplara ayırmak mümkündür. toplumsal ve işlevsel dil türleri biçiminde sınıflandırılabilir. Aristo’dan beri kimi araştırmacılar dilin Tanrı tarafından insana öğretildiğini savunurken. düşünce. Dil. dil/tat dili / tat almayla ilgili göstergeler.Dil. ölçünlü. ten dili / dokunmayla ilgili göstergeler şeklinde adlandırılabilir. “göstergenin nedensizliği ilkesi”ni. fikir ile şekil arasında bir ilişki bulunduğunu savunurken bir bölümü de dilin düzensiz olduğunu. göz dili / görsel göstergeler. Diller ve Türk Dili DİL VE DİLLER Dil. duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmak isterler. 55) şeklinde tanımlamaktadır. kulak dili / işitsel göstergeler. Dil. kullanılma yerleri ve işlevlerine göre. dilin tarihini insanlığın tarihi ile birlikte ele almak gerekir. Toplum dilbilimsel açıdan diller. Bildirişimi sağlayan her türlü gösterge. Bu doğuşa kaynaklık eden şeyin ne olduğu konusunda ise bir birlik yoktur. her türlü araç dil sayıldığı için F. İnsan varlığı beş duyusuyla algılar. Birlikte yaşayan insanlar. De Saussure. De Saussure dili. insanın ayırt edici bir vasfıdır. bu bildirişim ihtiyacından doğmuştur. 46) olarak tanımlamıştır. İnsan ile birlikte var olduğu için. insan-insan ilişkisinde bildirişme aracıdır. ikincisi ise ‘çok kökenlilik’ kuramıdır. Aynı şekilde Eski Yunandan beri kimi düşünürler. duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü çok gelişmiş bir dizge ” (Aksan 1985. insan-varlık ilişkisinde bilme. anlamlandırma ve anlatma özelliklerine göre değişiklikler gösterir. Tek kökenliliği savunan- . dolayısıyla düşünce ile anlatım. Hem kişilerin hem de toplumların kimliklerini belirleyen ve onları temsil eden bir özelliği vardır. sosyal ve kültürel bir üretim olan dilin insanlar tarafından sonradan geliştirildiğini savunmuşlardır.

Başkurt dili. Sırbistan. Göktürklerden sonra. geniş anlamda ise dünya üzerindeki bütün Türk soylu halkların değişik coğrafyalarda. Türk ve Türkçe kelimelerinde bir anlam daralması yaratmıştır. Yunanistan. Aslında Türkiye’de konuşulan dil. Kıpçak/Kuzey grubu: Kırgız. dünyada bu ad yaygın biçimde ‘Türkiye Türkçesi’ karşılığında kullanılmaktadır. Türkiye’de yaşayan Türklerin ana dilidir. sadece Türkçenin bir lehçesidir ve özel adı ‘Türkiye Türkçesi’dir. en dar olanından en geniş olanına doğru şöyle sıralayabiliriz: 1. 2. Türkçe. İngilizce gibi. Günümüzde Türkçe sözü yavaş yavaş gerçek ve genel anlamıyla kullanılmakta ise de. Özellikle 20. Türkçede dil adları. lehçeler doğmaya başladı ve farklılaşma ilerledikçe bu lehçeler yeni diller haline geldiler. Irak. Azerbaycan. Türkmen ve Gagavuz Türkçeleri. Zira. Aradaki farklılıklar lehçe / uzak lehçe. Rusça. Türk kökenli olan ve olmayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak dilidir. aynı şekilde. Oğuz/Batı grubu: Türkiye. Ancak yazı dili olarak Göktürklerden itibaren günümüze kadar aralıksız kullanılmış ve adı hep “Türkçe/Türk dili” olmuştur. Kaşgarlı’nın büyük lügatinin adı da Dîvânü Lügâti’t-Türk’tür. Türkçe de Türkiye Türkçesi ile sınırlandırılmıştır. Tatarca. Türkçe dar anlamda Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmî dili. Kıbrıs. Bu ifadelerin her birinde “dili” tamlananı +cA/+çA ekinin yerini tutmaktadır. Bunu tarihî belgelerden tespit ve takip etmek mümkündür. ” dediklerini görüyoruz. Türkiye’de de zaman zaman “Kazakça. kavim adlarının sonuna getirilen +cA/+çA ekiyle yapılır. Türkmence…” gibi terimlerin kullanıldığını görüyoruz. Kazak.. Türkçe. Türk dilinin bugün üç uzak lehçesi vardır. Bunlar Yakutça. Kıpçak ve Çağatay sahalarında yazılan eserlerin hemen hepsi. Almanca. Türklerin konuştuğu dilin adıdır. Anadolu Türklerinin Türk adıyla anılması. Tatar. Başkurt. 3. Göktürklerden önce de var idi elbette. Hırvatistan ve ay- . Türkî demektedirler. Anadolu ve civar sahalarda. Azerice. Osmanlı. Çuvaşça ve Türkçedir. Kumuk. yüzyılın başlarından itibaren Sovyetlerdeki Türk cumhuriyetlerinde “Azeri/Azerbaycan dili. 3. Nogay. Çok kökenliliği savunanlara göre ise. Uygurların da kendi dillerine Türkçe. 2. “ Türk tili / Uygur Türk tili. dillerinin adına Türkçe/Türk dili. Kosova. Böylece Türk adı Türkiye Türkleri. Karahanlılar döneminde yazılan eserlerde de bu adlandırma açıkça görülmektedir. Türk kelimesinin kavram alanı ve başlangıcından bugüne yaptığı işlev göz önüne alınırsa. Kazak dili. Bulgaristan. Türkçe kolu kendi içinde üç ana gruba ayrılır: 1. insanlar farklı coğrafyalarda farklı gruplar halinde yaşamaya başladığı için her grup ayrı bir dil oluşturdu ve daha doğuş aşamasında diller farklıydı. Türk Dili/Türkçe terimi ile ifade edilen anlamları. Bunlar bir dilin çeşitli sebeplerle oluşmuş alt kollarıdır. Nitekim diğer Türk cumhuriyetleri boy veya coğrafi adla anılırken. Türkçe. oymak ve aşiretlerin konuştukları dilin ortak adıdır. çeşitli lehçeler halinde konuştukları dilin adıdır. TÜRK DİLİ / TÜRKÇE Türkçe. Daha sonra bu dilden ağızlar. Türk kelimesinin kavram alanı içinde yer alan bütün boy. Türkçe. Makedonya. Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi dili olması nedeniyle. Kırgız dili. Suriye.4 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I lara göre başlangıçta tek dil vardı. Selçuklu. Türkçe. Bosna-Hersek.” gibi adlandırmalar kullanılmıştır. şive / yakın lehçe ve ağız terimleriyle ifade edilir. KaraçayBalkar.. Kutadgu Bilig’in ön sözünde eserin “Türk dili ile yazıldığı” belirtildiği gibi. bu kullanımın sakıncaları açıkça görülecektir. Tatar dili. soy. Karluk/Doğu grubu: Özbek ve Uygur Türkçeleri. Karaim Türkçeleri. Türkçe. İran.

eskiliği ve geçerliliği bir dilin diğer diller arasındaki yerini. deri. pişirilmiş toprak. 10’dan fazla alfabe ile yazıya geçirilmiş. Dünya dillerini değerlendiren “Nostratik teorisi” HâmiSâmi. 4. Kore-Japon-Aynu. Dolayısıyla Türkçe dünya çapında prestijli. Yunan-Latin dilleri hariç. işlevselliğini ve değerini belirler. yaşayan dünya dilleri arasında. Eskimo-Aleut dillerinin aynı kökten geldiğini savunmaktadır. Avrupa’da Türkçeden daha eski yazılı metne sahip herhangi bir dil yoktur. 5. Japonca Fince. kaynaştırıcı bir özellik taşıyan Eskimoca. Kızılderili dilleri ve Gürcüce gibi diller de bu gruba dahil edilmektedir. 20’si yazı dili toplam 50 civarında. Ural ve Altay dilleri arasında da en eski yazı dili Türkçedir. Tibetçe. demir. Gilyak. resmî dil. Hint-Avrupa. geçer bölge dili. Nostratik ve Avrasyatik teorilerinden başka. tarihî ve çağdaş Türk lehçesinin ortak adıdır. kap kacak. Kiril alfabeleri olmak üzere. Türkçe. Türkçe başta Göktürk. en çok 9000 dolayında dil olduğu kabul edilmektedir. bazı dillerin kendi aralarında yapı ve köken bakımından benzerlikler taşıdığını ortaya koymuştur.Dil. yazılı metinleri dünyanın çok değişik coğrafyalarında çok sayıda kütüphanede ve müzede saklanan bir dildir. Macarca. Estçe gibi Ural ve Altay dil ailelerine mensup diller bu gruba girerler. Latin. Türkçe. Hint-Avrupa. bilgisayarın icadı ve genel ağ (internet) kullanımıyla birlikte sanal ortamda da yerini almıştır.1. Çuvaşça ile Yakutça (ve kimilerine göre Halaçça ) dışında kalan Türk lehçelerinin ortak adıdır. Diller ve Türk Dili 5 rıca Almanya başta olmak üzere. Eklemeli Diller: Türkçe. bakır. en az 3000. Moğolca. Türkçe yazıya geçirilirken taş. Korece. Ugorca. dünya çapındaki yaygınlığı. Vietnamca. Ayrıca bu grup içinde yer alan ancak. çeşitli türden kâğıtlara yazılan Türkçe. TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ Bir dilin dünya dilleri arasındaki yeri ve değeri. Ural. konumunu. “Avrasyatik Teorisi” ise.Tek Heceli Diller: Çince. Dravid dil ailelerinin aslında aynı kökten geldiğini ve bu dillerin daha eski bir ana dilden türediklerini. Altay. seramik. Bugün yeryüzünde. Mançu-Tunguzca. sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte. Ünite . Permce. Siyamca. Kâğıdın kullanılmaya başlamasıyla birlikte. daha çok. kâğıt gibi çok değişik eşya ve araçlar kullanılmıştır. Ural. Kartvel. yaygın ve işlevselliği yüksek bir dildir. b. Türkçe günümüzde edebiyat ve bilim dili olarak kabul edilen birçok dünya dilinden daha eskidir ve daha eski yazılı metinlere sahiptir. tunç. diplomasi dili. Dünya dillerinin bilinen yaygın tasniflerini ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini kısaca şöyle tespit etmek mümkündür: Yapıları Bakımından Diller ve Türkçe a. Bu ölçütlerin yaygınlığı. Türkçenin sahip olduğu bu özelliklerin tümüne birden sahip olan dillerin sayısı oldukça azdır. Altay. Türkçe çok eski tarihlerden beri yukarıda sayılan bütün özelliklere sahip bir dil olarak yaşaya gelmiştir. Sümerce tabletlerdeki Türkçe kelimeler dolayısıyla. Uygur. çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin konuştuğu dildir. Çuvaşça ve Yakutça da dahil. uygarlık dili. Çukçi. ulusal dil ve yazı dili olmasıyla ölçülür. Arap. . Endonezyaca. en eski yazılı metne sahip dilin Türkçe olduğu kabul edilmektedir. altın. Bu diller arasında yapılan artzamanlı ve eşzamanlı karşılaştırmalar. Baskça gibi diller tek heceli dillerdendir. ağaç. dünya dillerini yapı ve köken benzerlikleri bakımından tasnif edip daha küçük gruplara ayıran çeşitli çalışmalar da yapılmıştır.

Bulgar 7. Hint-Avrupa dil ailesine mensup olanlar ise gövde bükümlüdür. Altay Türkçesi 13. Portekizce. Slav kökenli dillerden. İbranice. Kırım-Tatar Türkçesi 6. tarihî Sanskritçe. Lehçe. Fransızca. Bükümlü / Çekimli Diller: Bu grupta yer alan dilleri kendi içinde “kök bükümlü ve gövde bükümlü” olarak ikiye ayırmak mümkündür. Hazar Çağdaş Türk Lehçeleri: 1. Azerbaycan Türkçesi 3. Hakas Türkçesi 15. Orta ve yeni Farsça ile yaşayan dillerden Ermenice. Şor Türkçesi 14. Karaçay-Balkar Türkçesi 7.6 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I c. Kumuk Türkçesi 8. Flemenkçe. Çağatay 6. Keltçe. Bu grupta yer alan belli başlı diller şunlardır: Almanca. İtalyanca. Bantu dillerinden Güney ve Orta Afrika’da konuşulan Bantu dilleri bu grubu oluşturur. Kuman/Kıpçak 4. Kazak Türkçesi 19. İskandinav dilleri. Sâmi dillerinden ise Akadca. Tuva Türkçesi 16. Dolgan Türkçesi 18. Orhun/Göktürk 2. Bulgarca. Türk Dilleri Tarihi Türk Lehçeleri: 1. Yunanca. Arapça. Gagavuz Türkçesi 5. Sırpça. Yakut Türkçesi 23. Peçenek 3. Genellikle Hâmi-Sâmi dil ailesine mensup olan diller kök bükümlü. Karaim Türkçesi 10. Eski Uygur 5. Nogay Türkçesi 9. Rumence. Arnavutça. Özbek Türkçesi 21. Litvanca. Çuvaş Türkçesi . tarihî dillerden Hititçe ve Hint -İran dilleri. Latince ve onların bugünkü temsilcileri olan. Uygur Türkçesi 17. Türkiye Türkçesi 2. Karakalpak Türkçesi 22. İngilizce. Tatar Türkçesi 11. Başkurt Türkçesi 12. Türkmen Türkçesi 4. Avestçe. İspanyolca. Kökenleri Bakımından Diller ve Türkçe Altay Dilleri A. Kırgız Türkçesi 20. Rusça.

İcor 4. Uzak Doğuda Hiçbir Gruba Dahil Olmayan Diğer Diller 1. Moğol Dilleri 1. Mordov B. Nganasan (Tavgiy) 3. Korece 4. Macarca 2. Mançur 2. Saam (Lopar) Perm Kolu: 1. Buryat 3. Ryukyus 3. Samoyed Dilleri 1. Komi-Permyaç 3. Liv 8. Even (Lamut) Mançur Kolu: 1. Vepss 6. Nanayca (Goldca) 2. Evenkçe (Tunguzca) 2. Udmurtça Voljsk Kolu: 1. Japonca 2.Dil. Udeyce (Udegeyce) D. Fin-Ugor Dilleri Ugor Kolu: 1. Karel 5. Mari (Çeremis) 2. Ünite . Mançu-Tunguz Dilleri Sibir Kolu: 1. Nene (Yurak-Samoyed) 2. Vod 7. Eneç (Yenisey-Samoyed) 4. Selkup (Ostyak-Samoyed) . Hantıy (Ostyaç) Baltık-Fin Kolu: 1. Diller ve Türk Dili 7 B.1. Fince 2. Ayn Ural Dilleri A. Estonca 3. Kalmuk C. Çjurçjen Amur Kolu: 1. Komi-Zıryan 2. Moğolca 2. Mansiy (Vogul) 3.

Bulgarca 3. Avrupa’daki dillerin hemen hepsi ile Asya dillerinden Farsça ve Hindistan’daki çok sayıda dil bu aileye mensuptur. Slovakça Ayrıca. İnguşça. Avarca. B. Sırpça 4.Hint-İran Kolu Başlıca Hint-İran dilleri. Tarihî Sanskritçe. Kuzey Kafkasya ve Dağıstan şeklinde sınıflandırılabilir. tarihî bir dil olan Hititçe de bu kola giren dillerdendir. Tayca. Hint-Avrupa dil ailesinin iki büyük kolu vardır. Dil akrabalıklarını belirleyen özellikler nelerdir? 1 . İspanyolca 3. Tacikçe. Orta ve Güney Afrika’da konuşulan çok sayıda dilden oluşur. Litvanca. A. İskandinav dilleri Roman/Latin Dilleri: 1. Fince ve Macarca hariç. İngilizce 4. Rumence Slav Dilleri: 1. Biri Avrupa. Keltçe. İbranice. Kabartayca. Tibetçe. Lehçe 5. Avrupa Kolu Germen Dilleri: 1. Urduca. Bengalce. Kafkas Dilleri Güney Kafkasya. Adigece. Arapça. Aramice. Roman/Latin dilleri ve Slav dilleri olmak üzere üç büyük kol vardır. Dunganca gibi diller bu aileye mensuptur. Avrupa kolunun içinde Germen dilleri. diğeri Asya koludur. Sami Dilleri Bu aile Akadca.8 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Hint-Avrupa Dilleri Bu dil ailesi bugün için dünyanın bilinen en büyük dil ailesidir. eski ve orta Farsça ile yeni Farsça. Çeçence. Gürcüce. Çin-Tibet Dilleri Çince. Arnavutça. Yunanca. Çekçe 6. Lezgice gibi diller bu aileyi oluşturur. Abazaca. Bantu Dilleri Afrika’daki en büyük dil ailesi olan Bantu dilleri. Fenikece gibi diller ve bunların lehçelerinden oluşur. Fransızca 2. Portekizce 4. Ermenice gibi diller bu ailedendir. Flemenkçe 3. Avestçe. İtalyanca 5. Almanca 2. Rusça 2.

eski bir yazı dili olması gerektiği sonucuna varmıştır. birkaç bin yıl öncesine uzanan gelişmiş bir dil niteliği taşıdığını göstermektedir. hatta sanatlı anlatıma yönelen. Gerek düz yazı içindeki ölçülü. anlam olaylarının görülmesini. çeşitli gelişmeler ve anlam olaylarıyla çok daha eskiye. gerekse söz sanatlarından yararlanılmış olması. Diller ve Türk Dili 9 TÜRK DİLİNİN YAŞI VE TARİHÎ GELİŞİMİ Sümerce bugün yaşamamakla birlikte. en eski yazılı belgeye sahip olan dil Türk dilidir. Doğal bir gelişme sürecinden geçmiş ve anormal sayılabilecek herhangi bir durum yaşamamışsa. oturmuş. çokanlamlılığa sahip oluşu. Dolayısıyla R. Yenisey yazıtlarında görülen sözcükler. Arat. Türk dili. Orhun yazıtlarındaki sözvarlığı. uyaklı anlatım. gelişmiş. bugün edebiyat ve bilim dili olarak kabul edilen birçok dünya dilinden daha eski yazılı metne sahip bir dil durumundadır. Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi adlı eserinde Osman Nedim Tuna.1. zengin ve soyut kavramlara da sahip bir yazı dili karşısında bulunduğumuzu göstermektedir ( Aksan 2000. 168 kelimeyi çeşitli ses denklikleri çerçevesinde ele almakta ve “Sümerlerle Türkler arasında dil bakımından tarihî bir ilgi bulunduğu hususu bu 168 kelime ve gerekli açıklamalarla ispatlanmıştır” demektedir. Türkçenin hemen o dönemde oluşmuş bir dil olmadığını. En Eski Türkçenin İzlerinde adlı eserinde. çok eski ve gelişmiş bir dilin ürünlerini sergilemektedir. Osman Nedim Tuna’nın “Bugün yaşayan dünya dilleri arasında en eski yazılı metne sahip dil Türk dilidir” şeklindeki tespit ve iddiasını bir yana bırakıp. Türk yazı dilinin ilk metinleri olarak bilinen Göktürk yazıtlarında tespit edilen kavram alanı-kelime ailesi ilişkileri. soyut kavramların kullanılışı. eşanlamlı öğelerin kullanılışını. edebiyat ve bilim dili oluşuyla söz konusu edilebilir. ‘Orhun Yazıtları’nda görülen soyut kavramlardaki zenginliği. Türkçenin ilk yazılı metinlerini MS VII. bilinen en eski yazılı metinler Sümerceye aittir. Doğan Aksan. gerek etkileyici söylemler oluşturan değişik yinelemeler ve karşıt kavramların kullanılışı. bu dilin başlangıcını o günden hiç değilse bu güne dek geçen zaman kadar geriye götürmek gerektiğini söyler. oturmuş. hitabet kurallarını bilen. Türk dilinin archeology ve glottochronology araştırmalarından hareketle ileri sürdüğüm yaşı 8500’dür” demektedir (Tuna 1990.Dil. zengin diller olması gerekir. Bir dilin zenginliği. 142). R. Ural ve Altay dil aileleri içinde Türkçeden daha Türk Dilinin Yaşı . eğitimli bir zümrenin bulunduğu anlaşılmaktadır. söz konusu eserinde Türklerin MÖ 3500’lerde Türkiye’nin doğusunda bulunduklarını ve Türk dilinin zamanımızdan 5500 yıl önce müstakil ve iki kollu bir dil olarak yayıldığını iddia etmekte ve “Eğer doğuştan Sümerlerle temasa geldikleri zamana kadarki çözülme hızı sabit ise. yüzyılın sonu olarak (Çoyr /687-692) kabul etsek bile. söz sanatlarına yer verilmesini ve genel anlatım özelliklerini/üslubu dikkate alarak bir değerlendirme yapmış ve söz konusu metinlerin dilinin çok işlenmiş. eski ve sürekli yazılı metinlere sahip olan dillerin. bu dilin uzun bir süre işlenmiş olduğunu göstermektedir. Aksan vardığı sonuçları şöyle ifade etmektedir: “ Türklerde o dönemde yerleşik bir yazı sistemi ve bu sistemi kullanan. Bunlar Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerdir” şeklinde çok önemli bir hüküm vermektedir. 49). kimi Avrupalı bilginlerin görüşlerinin tersine. Tuna. sürekliliği. ileri öğelerin kullanılışını. Sümerce ve Türkçe arasındaki ilgi birçok kişinin dikkatini çekmiş ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Türkçenin soyutlama gücünü ortaya koymakta. Bu tespitlerin bir sonucu olarak da “Bugün yaşayan dünya dilleri arasında. onun eskiliği. İlk Türkçe veya Ana Türkçenin muazzam bir zaman önce yaşamış olması gerekir. Ünite . Kısıtlı metinler olmalarına karşın yazıtlar. düzenli bir işleyişin varlığı.

Bizans. Türk dilinin yazı dili öncesi dönemi hakkındaki bilgilerimiz genellikle Altay dilleri ve Ana Hun dili teorilerine dayanır. Tibet. milâttan önceki yıllarda üç lehçeye ayrılmıştır. Got ). teorik bilgilere dayanan bir dönemdir. Türk dilleri kendi başına bir aile oluştururlar. daha çok Türk yazı dili tarihi demektir. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi Bir dilin tarihini “yazı dili öncesi” ve “yazı dili dönemi” biçiminde ikiye ayırarak incelemek gerekir. Yazı dili öncesinden yazı dili dönemine taşınan sözlü edebî metinler. Türk dilinin ‘Altay Dil Ailesi’ne mensup olduğunu ve ‘Ana Altayca’ denilen bir ana dilden türediğini savunan görüştür. Türk dilinin kökeni ile ilgili iki önemli görüş vardır. Doğup geliştikleri Ana Hun Dili. Türkçenin Altay dilleri ailesine mensup olduğu teorisi. Bu dönemin dili kaydedilmediği için özellikleri hakkında tam ve kesin bilgiler vermek mümkün değildir. Tablo 1. ancak yazılı metinlerin bize sunduğu imkânlar ölçüsünde dilin temel birimleri olan ses. Fars. daha sonra bizzat Türkler tarafından tespit edilip yazıya geçirilen metinlerden (Dîvânü Lügâti’t-Türk. sözdizimi ve vurgu’da meydana gelen değişme ve gelişmeleri incelemek mümkündür.10 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I eski yazılı metne sahip bir dil bulunmadığı gibi. Bunlardan birincisi. Bu görüşe göre. Dede Korkut Hikâyeleri) ve araştırmacılar tarafından son yıllarda Türk boyları arasında yapılan derlemelerden ilk sözlü edebî ürünler hakkında bazı bilgiler edinebilmekteyiz. sözvarlığı. Bu lehçelerden. Yazı dili öncesi dönem.1 Altay Dilleri Ana Altayca Türkçe Moğolca Tunguzca Mançuca Nanayca Japonca Korece Aynuca İkincisi ise. Bununla birlikte. Türk dili tarihi demek. kalıplaşmış ifadeleri. Diller önce konuşma dili olarak var olur. Türkçenin ‘Ana Hun Dili’ adı verilen bir ana dilden doğduğunu savunan görüştür. yani diğer Türk lehçelerini doğurmuştur. sözvarlıkları ve anlatım biçimleriyle yazı dili öncesi hakkında bazı yorumlar yapmamıza imkân verirler. Ramstedt’ten sonra değişik ülkelerden birçok Altayist ve Türkolog konuya ilgi göstermiş ve bu teoriyi desteklemişlerdir. Onun için.2 Ana Hun Dilinden Doğan Lehçeler ANA HUN DİLİ Batı Hun Lehçesi Çuvaşça Kuzey Hun Lehçesi Yakutça Doğu Hun Lehçesi Türkçe Taraftarları ve karşıtları olmakla birlikte. Kuzey Hun Lehçesi Yakutçayı. Türk dilinin doğuşu ve kaynağı bakımından en fazla kabul gören görüştür. Altay dilleri teorisinin kurucusu Ramstedt’tir. Bu gelenek içinde vücut bulan Türkçenin ilk sözlü edebî ürünlerinin hangi tarihe ait olduğunu belirtmek mümkün değildir. yazılı belgelere dayandırarak tespit etmek zorundayız. Arap. bazı komşu kavimlerin dillerinden (Çin. Türklerin oldukça eski ve zengin bir sözlü edebî geleneği mevcuttur. Batı Hun Lehçesi bugünkü Çuvaşçayı. Doğu Hun Lehçesi de TürkTatar dillerini. Avrupa’da da bugün Türkçeden daha eski yazılı metne sahip herhangi bir dil yoktur. yapı. Yunan-Latin dillerini hariç tutarsak. Nitekim. Son zamanlarda üzerinde önemle durulan Türkçe ile Sümerce arasındaki ilişkiler de Eski Türkçeden önceki Türk dilinin durumu ve coğrafyası hakkında bazı ipuçları vermektedir. Ancak Türk dilinin tarihî gelişimini bu sözlü ürünlere göre değil. belgelerle incelenemediği için. Oğuz Kağan Destanı. daha sonra yazı dili haline gelirler. Rus . Bu görüşe göre Altay dilleri şunlardır: Tablo 1.

Yeni Türkçe (XVI. dil akrabalığının belirlenmesinde temel kelimelerin önemine işaret eder ve Altay dillerinde temel kelimelerin ortak olmadığı görüşünü savunur. “Temel Sözcükler ve Altay Dilleri Sorunu” adlı makalesinde. H. Gerhard Deorfer. Menges gibi bilim adamları desteklerken. O. Aalto. Türk dilinin metinlerle takip edilemeyen nazarî devirlerdir. Ünite . Ancak Ana Altaycanın MÖ çok eski bir tarihte yaşadığı. Ahmet Caferoğlu bu dönemleri şöyle tarihlendirmektedir: 1. Onlara göre Altay dilleri arasındaki yakınlık. Rudnev ve Vladimirtsov başta olmak üzere. Bu devir yaklaşık olarak MÖ sekiz binli yıllara tarihlendirilmektedir. Benzing ve özellikle de Alman asıllı G. bir akrabalık ilgisinden çok karşılıklı ödünçlemelerden ibarettir. Tablo 1. Kotwicz. yüzyıldan günümüze). Ana Türkçe veya En Eski Türkçe dönemi. Ana Altayca.S.1. Eski Türkçe (VI-IX yy.) 3.) 2. Kore dilini de Altay dilleri ailesine dahil etmiştir. ikinci yüzyıla kadar gelen dönemi içine alır. Altay dilleri teorisini. M. bu teorinin gelişmesine en fazla hizmet eden bilim adamıdır. Doerfer ile İngiliz asıllı Sir Gerard Clauson bu teoriye karşı çıkmışlardır. Diller ve Türk Dili 11 Mongolistleri. Orta Türkçe (IX-XV yy. P. . Bu dönem ile ilgili olarak bazı komşu milletlerin dillerinden Türkçeye ait malzeme tespit edilebilmektedir. W. İlk Türkçe ise.Dil. Türk-Çuvaş dil birliğinin mevcut olduğu devir olarak tahmin edilmektedir. Macar Türkologları J. Modern veya Çağdaş Türkçe ise günümüzdeki Türkçedir. Türkçenin bu dönemleri hakkında kesin bilgiler ve rakamlar vermek çok zordur. Nemeth ve Gombocz da bu teoriyi destekleyen görüşler ileri sürmüşlerdir. Tarihî bakımından.3 Poppe’ye Göre Altay Dilleri ÇUVAfi-TÜRK-MO⁄OL-MANÇU-TUNGUZ D‹L B‹RL‹⁄‹ ANA KORE D‹L‹ ÇUVAfi-TÜRK D‹L B‹RL‹⁄‹ MO⁄OL-MANÇU-TUNGUZ D‹L B‹RL‹⁄‹ ANA MANÇUTUNGUZCA MANÇUTUNGUZ D‹LLER‹ ANA TÜRKÇE ANA ÇUVAfiÇA ANA MO⁄OLCA TÜRK D‹LLER‹ ÇUVAfiÇA MO⁄OL D‹LLER‹ KORE D‹L‹ Amerikalı dilci Street ise bu dillere Japon ve Aynu dillerini de eklemiştir. 4. Daha sonra Altay dilleri teorisini destekleyen ve geliştiren bilim adamlarının başında Ramstedt’in öğrencileri Pentti Aalto ile Nicholas Poppe gelir. K. N. Eski Türkçeden itibaren Türk dilinin tarihî gelişimini metinlerle takip edebilmekteyiz. Poppe’ye göre Altay dillerinin dallanması şöyle olmuştur. En Eski Türkçe ve İlk Türkçe. Ana Altaycanın Doğu ve Batı Altayca olarak iki kola ayrıldığı. Grönbech. Poppe ise. Pritsak ve K.

12

Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I

Türk yazı dilinin bugün için bilinen en eski yazılı belgeleri Göktürkler dönemine aittir. Ancak, özellikle Orhun (Tonyukuk, Köl Tigin, Bilge Kagan) metinlerinde görülen dil, oldukça işlenmiş, mükemmel bir ifade yeteneğine ulaşmış bir dildir. Bütün uzmanların ortak kanaati, bu dilin mutlaka birkaç asır işlenmiş olduğu yönündedir. Dolayısıyla Göktürk metinlerindeki dilin başlangıcını milâdın ilk asırlarına, hatta milâttan önceye kadar götürenler de vardır. Türk dili VII-VIII. yüzyıllardan başlayarak XIII. yüzyıla kadar uzanan dönemde tek yazı dili halinde yaşamıştır. A. Von Gabain’in Eski Türkçede tespit ettiği beş ağız ve daha sonra Kaşgarlı’nın Dîvânü Lügâti’t-Türk’te belirttiği farklılıklar, konuşma dilindeki farklılıklardır. Bu ilk dönemi kendi içinde Göktürkçe ve Uygurca olarak iki döneme ayırıyoruz. Eski Türkçeden sonraki devrede, Türkçe farklı yazı dillerine bölünmüştür. Türkistan’daki Türklerin parçalanarak büyük kütleler hâlinde Hazar denizinin kuzeyinden ve güneyinden, kuzeybatı ve güneybatıya doğru gitmeleri, yeni kültür merkezlerinin meydana gelmesi, İslamiyet’in kabulü ile birlikte birçok yeni kavramın toplum hayatında yer alması ve yeni bir yazının kullanılması gibi dış sebepler ile Türkçenin kendi iç yapısında meydana gelen doğal değişmeler ve gelişmeler farklı lehçelerin ve yazı dillerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Böylece Türk dili, XII.-XIII. yüzyıldan itibaren Kuzeydoğu Türkçesi ve Batı Türkçesi şeklinde adlandırılan iki ana kola ayrılmıştır. Kuzeydoğu Türkçesi XIII. ve XIV. yüzyıllarda, Eski Türkçenin yeni bir devamı gibi yaşamış ve eski ile yeni arasında geçiş görevi üstlenen bir devir olmuştur. XV. yüzyılda bu yazı dili, kendi içinde Kuzey ve Doğu şeklinde iki kola ayrılmıştır. Kuzey koluna Kıpçak Türkçesi, Doğu koluna ise Çağatay Türkçesi denilmektedir. Bu yazı dillerinden Çağatay Türkçesi, doğu Türklüğünün ortak yazı dili olarak yakın zamanlara kadar kullanılmıştır. Bugün bu tarihî lehçeler yerini onların devamı olan çağdaş lehçelere bırakmışlardır. Batı Türkçesi XII. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlamış ve ilk yazılı eserlerini XIII. yüzyılda vermiştir. Türklüğün ve Türk dilinin en çok işlenmiş, en verimli yazı dilidir. Oğuz Türkçesine dayanan bu yazı dili, Hazar Denizi’nden Balkanlara kadar uzanan sahada konuşulan dildir. Lehçe tasniflerinde, Oğuz grubu, Batı ve Güneybatı terimleri ile ifade edilmektedir. Batı Türkçesinin ilk dönemi, XIII ilâ XV. yüzyılın sonu arasındaki dönemi kapsayan Eski Türkiye Türkçesi/Eski Anadolu Türkçesi’dir. XVI. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadarki döneme Osmanlı Türkçesi, XX. yüzyılın başlarından itibaren günümüzde yaşayan dile de Türkiye Türkçesi diyoruz. Batı Türkçesi XVII-XVIII. yüzyıllardan itibaren kendi içinde farklılaşarak iki ayrı yazı dili hâline gelmiştir. Bunlardan doğuda olana Azerbaycan, batıda olana Osmanlı veya Türkiye Türkçesi adı verilmektedir. Türk yazı dilinin tarihî gelişimini bir şema ile şöyle gösterebiliriz:

1. Ünite - Dil, Diller ve Türk Dili Şekil 1.1 Göktürk ESK‹ TÜRKÇE Uygur Do¤u 18.-19.yy. Karahanl› 15.yy’›n 2.yar›s› Osmanl› Bat› EAT 12.yy 13.yy 14.yy 15.yy Kuzey Do¤u Harezm-Alt›nordu Ça¤atay K›pçak 7.yy’›n sonu 8.yy’›n bafl› (20.yy Ça¤dafl Lehçeler) Kuzey Türk Dilinin Tarihî Gelişimi

13

Azeri

Türkiye T.

20.yy Bat›

Do¤u (20.yy Ça¤dafl Lehçeler)

Türk dilinin tarihî gelişmesini iki ana döneme ayıran araştırmacılar, genellikle başlangıcından XIII. yüzyıla kadar olan döneme Eski Türkçe, XIII. yüzyıldan günümüze kadar olan dönemine de Yeni Türkçe demektedirler. Ahmet Caferoğlu başta olmak üzere birçok araştırmacı da Türk dilinin tarihî gelişimini yazı dili öncesi ve sonrasıyla birlikte şöyle tasnif etmektedir: 1. Altay Devri 2. En Eski Türkçe Devri 3. İlk Türkçe Devri 4. Eski Türkçe Devri 5. Orta Türkçe Devri 6. Yeni Türkçe Devri 7. Modern/Çağdaş Türkçe Devri Ahmet Bican Ercilasun, Türk Dili Tarihi adlı eserinde Türk dilinin tarihî gelişimini, “ İlk Türkçe, Ana Türkçe, Eski Türkçe, Batı Türkçesi, Kuzey Doğu Türkçesi” şeklinde tasnif etmiştir. Ercilasun’a göre, Türk dilinden ilk ayrılan Çuvaşçadır. Çuvaşça ‘İlk Türkçe’ döneminde Türk dilinden ayrılmıştır. Bugünkü Çuvaş dilinin VI-VII. yüzyıllardaki atası Tuna Bulgarcası, 1314. yüzyıldaki temsilcisi İdil Bulgarcası idi. 19. yüzyıldan itibaren bu lehçe Çuvaşça adıyla anılmaya başlanmıştır. Saha/Yakut Türkçesi ise Ana Türkçe döneminde ayrılmış ve günümüzde Kuzey-Doğu Sibirya’da yaşamaya devam etmektedir. Eski Türkçe kendi içinde Köktürkçe ve Uygurca biçiminde iki döneme ayrılmıştır. Köktürkçe VI-VIII. yüzyıllar arasında, Uygur Türkçesi ise IX. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar varlığını sürdüren bir yazı dili olmuştur. Uygur Türkçesi kullanılırken XI ilâ XIII. yüzyıllar arasında Karahanlı Türkçesi yazı dili ile de eserler verilmiş, XIII. yüzyıldan itibaren Türk yazı dili Batı ve Kuzey Doğu olmak üzere iki ana kola ayrılmıştır. Batı kolunun XIII-XV. yüzyıllar arasına ‘Eski Oğuz Türkçesi’, XVI-XX. yüzyıllar arasına ‘Osmanlı Türkçesi’, XX. yüzyıldan sonraki bölümüne de ‘Türkiye Türkçesi’ denmiştir. XV. yüzyıldan itibaren Batı Türkçesi iki kola ayrılmış, XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ortasına kadar olan kısma ‘Klasik Azerbaycan Türkçesi’, XX. yüzyıldan itibaren kullanılan Azerbaycan Türkçesine de ‘Bugünkü Azerbaycan Türkçesi’ denmiştir. Türk dilinin Batı kolundan XIX. yüzyılın ortalarından itibaren üçüncü bir yazı dili oluşmaya başlamıştır. Bu da ‘Türkmen Türkçesi’dir. Sovyetlerdeki dil planlamalarının katkısıyla geliştirilen Türkmence dışında bir de XX. yüzyılın ortalarından itibaren Gagavuz Türkçesi yazı dili olmuştur.

14

Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I

Kuzey Doğu Türkçesi XIV-XV. yüzyıllarda ‘Harezm-Kıpçak’, XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar ise ‘Çağatay’ yazı dili olarak süregelmiştir. XX. yüzyılın başlarında çoğunluğu Sovyetlerde yapılan düzenleme ve planlamalarla oluşturulan Özbek, Uygur, Kumuk, Karaçay-Balkar, Tatar, Karakalpak, Nogay, Kırım, Kazak, Kırgız Türkçeleri Kuzey doğu kolunun günümüzde kullanılan yazı dilleri olmuştur. Bunlardan başka aynı yüzyılda, aynı şekilde yazı diline dönüştürülen Tuva, Hakas, Altay Türkçeleri de bugünkü Türk yazı dilleri arasında yerini almışlardır (Ercilasun 2005; 471).

TÜRK DÜNYASI VE TÜRK DİLİ

Türk Dünyası

Türk dünyası dediğimiz ve Türklerin tarih boyunca yaşadığı coğrafya, 20-90 doğu boylamları ile 33-65 kuzey enlemleri arasında yer alır. Bu alan kuş uçuşu, doğudan batıya 6-7 bin, kuzeyden güneye 3 bin kilometredir. Türk dünyası birçok kişi tarafından değişik şekillerde tasnif edilmiştir. En çok kabul gören tasniflerden biri , “Altay-Sibirya Türkleri, Batı Türkleri, Doğu Avrupa Türkleri ve Türkistan Türkleri” şeklindeki genel bölümlendirmedir. Buna göre: 1- Altay-Sibirya Türkleri: Altay, Baraba, Çulım, Dolgan, Hakas, Karagas, Koybal, Kumandı, Sabir, Sagay, Şor, Telengit, Televüt, Tobol, Tofalar, Tuva ve Yakut Türkleri. 2- Batı Türkleri: Ahıska, Azerbaycan, Balkanlar (Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya) Irak, İran (Afşar, Azeri, Halaç, Hamse, Horasani, Boçagcı, Kaçar, Karacadağ, Karagözlü, Karakoyunlu, Karapapak, Karayi, Kaşgay, Şahseven, Türkmen), Kıbrıs, 12 Adalar, Suriye ve Türkiye Türkleri. 3- Doğu Avrupa Türkleri: Gagavuz, İdil-Ural (Başkurt, Çuvaş, Kazan, Mişer), Kafkasya (Karaçay-Malkar, Kumuk, Nogay, Stavropol Türkmenleri), Karayim, Kırım (Kırım Tatarları, Belorusya Tatarları, Litvanya Tatarları, Polonya Tatarları, Kırımçak) Türkleri. 4- Türkistan Türkleri: Afganistan, Doğu Türkistan (Kazak, Kırgız, Salar, Sarı Uygur, Uygur), Karakalpak, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türkleri. Yönlere göre yapılan tasnifte ise genellikle Türkler, Doğu Türklüğü, Kuzey Türklüğü ve Batı Türklüğü şeklinde gruplandırılır. Kabaca, Hazar denizinin doğusunda kalan Türklere Doğu Türklüğü, kuzeyinde kalanlara Kuzey Türklüğü ve bu sınırın güneyi ile batısında kalanlara da Batı (Güneybatı) Türklüğü denmektedir:

Batı Türklüğü
1. Türkiye Türkleri 2. Rumeli Türkleri (Yunanistan, Bulgaristan Bosna-Hersek, Kosova, Hırvatistan, Makedonya, Moldova). 3. Kıbrıs Türkleri 4. Suriye Türkleri 5. Irak Türkleri 6. Azerbaycan Türkleri (Kuzey Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve İran’daki Güney Azerbaycan Türkleri).

Doğu Türklüğü
1. Batı Türkistan Türkleri (İran’ın Horasan bölgesinde, Afganistan’ın kuzeyinde ve Rusya Federasyonu’nda yaşayan Türkler ile Türkmen, Özbek, Karakalpak, Kazak, Kırgız Türkleri). 2. Doğu Türkistan Türkleri (Çin’in batı bölgesinde, Doğu Türkistan’da bulunan Uygur ve Kazak Türkleri).

1. Ünite - Dil, Diller ve Türk Dili

15

Kuzey Türklüğü
1. Sibirya Türkleri (Saha/Yakutlar). 2. Abakan Türkleri (Tuvalar ve Hakaslar). 3. Altay Türkleri 4. İdil-Ural Türkleri (Kazan ve Batı Sibirya Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar). 5. Kafkas Türkleri (Kafkasların kuzeyindeki Karaçay-Malkar, Nogay ve Kumuk Türkleri). 6. Kırım Türkleri (Kırım, Özbekistan, Türkiye ve Romanya). 7. Karay Türkleri (Ukrayna, Polonya ve Litvanya). Yukarıda belirtilen ve Türk dünyası dediğimiz alanın içinde kalan, Çin, Moğolistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Tacikistan, Afganistan, Polonya gibi yabancı ve Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk kökenli ülkelerde Türkler yaşamaktadır. Türk dünyası coğrafyasında yaşayan Altay, Tuva, Hakas Türkleri çoğunlukla Şaman, Gagavuz, Çuvaş ve Yakutlar Ortodoks Hristiyan, Çin’in Kansu eyaletindeki Sarı Uygurlar Budist, diğer Türkler Müslümandır. Bunlardan başka yazı dilleri bulunmayan, ancak lehçeleri Kuzeydoğu grubuna giren, Polonya ve Litvanya’daki Karay Türkleri de Musevi’dir. Türk nüfusunun yaklaşık olarak % 98’i Müslüman, % 2’si de diğer din ve inanç sistemlerine mensuptur.

Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları

Dünyanın en hareketli milletlerinden biri olan Türklerin coğrafyası, tarih boyunca durmadan değişmiştir. Dolayısıyla Türk dilinin yayılma alanları da bu hareketliliğe bağlı olarak bazen genişlemiş bazen daralmıştır. Türk dilinin tarihî yayılma alanları, bugünden daha geniştir. Günümüzde bu alan biraz daralmıştır. Ancak yine de Türk dili, dünya dilleri arasında konuşulduğu coğrafyanın büyüklüğü bakımından birinci, ana dili olarak üçüncü ve konuşan insan sayısı bakımından beşinci sıradadır. UNESCO dünyada en çok konuşulan ilk 10 dili şöyle sıralamıştır: Çince, İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Türkçe, Arapça, Portekizce, Bengalce, Rusça, Japonca. Bugün Türkler, ana hatları ile Balkanlardan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizi’nden Tibet’e kadar olan sahada yaşarlar. Bütün bu alanda Türk nüfusu yer yer farklı yoğunlukta bulunmakta ve Türkçe farklı lehçeler halinde konuşulmaktadır. Bununla birlikte, Macar bilgini H. Vámbéry’nin belirttiği gibi Türkçe bilen bir insan Balkanlardan Çin’e kadar Türkçe konuşarak gidebilir. Türkçe, bu coğrafyada yaşayan bütün insanların ortak anlaşma aracıdır. Türkçe, dünyanın birçok ülkesinde ilgi gören, öğrenilen ve öğretilen bir dildir. Avrasya coğrafyasında ‘geçer bölge dili’ (lingua franca) olan Türkçe, dünyanın çok sayıda ülkesindeki üniversitelerde, bilimsel olarak araştırılmakta ve öğretilmektedir. Türk dili ile yazılan edebî ve bilimsel eserler dünyanın her yerinde, özel ve resmî kitaplıkları doldurmaktadır. Türkçe, dünyanın neredeyse her dilinde sözlükleri, gramerleri olan saygın ve yaygın bir dildir. Zengin söz varlığı, yaygın kullanımı, bilimsel alanlara ait terminolojisi, soyut kavramları karşılamadaki üstün yeteneği, zengin deyimleri, çok düzenli yazım, ses ve şekil yapısıyla Türkçe dünyanın önde gelen bilim ve edebiyat dillerinden biridir. Türkçe; Göktürk, Uygur, Arap, Latin, Kiril alfabeleri başta olmak üzere, 10’dan fazla alfabe ile yazıya geçirilmiş bir dildir. Günümüzde Türk dünyasında Latin, Arap ve Kiril alfabeleri kullanılmaktadır. Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan’daki Türkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî alfabesini, yani Latin alfabesini; Çin, İran, Afganistan, Irak ve Suriye’dekiler Arap alfabesini; Sovyetler Birliği’nden ayrılan bağımsız Türk cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan Latin alfabesini; Kazakistan ile Kırgızis-

Başkurdistan’da. Kırgızistan. Suriye. Makedonya. 8. Esas nüfus. 3. Karakalpak Türkçesi: Özbekistan (Karakalpak özerk bölgesinde). Suriye. Kırgız Türkçesi: Kırgızistan ve Doğu Türkistan’da. Ölenek. Afganistan. özellikle Almanya’da önemli sayıda Türk yaşamaktadır. büyük bir kısmı da Ortodoks Hristiyan’dır. Yakutlar Sibirya’da Katanga. Moskova ile Kazan arasında İdil (Volga) ırmağı boylarında yaşarlar. Afganistan ve Pakistan’da. Türkmenistan. Kazan (Tatar) Türkçesi: Tataristan. Türkiye Türkçesi: Türkiye. Bulgaristan. İran. Romanya. Kıbrıs. Türkçe ( y grubu) 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye gibi yedi bağımsız Türk devletinin resmî dili.000. Yakutça (t grubu) Çuvaşça ve Yakutça yüzyıllar boyunca konuşma dili olarak yaşamış. Lena ve Kamçatka’da Kelima ırmakları çevresinde yaşarlar. Türkçe kolundan doğmuş yakın lehçeleri de şöyle tasnif edebiliriz: Batı / Güneybatı Türkçesi 1. İran (Horasan). Uygur Türkçesi: Çin (Doğu Türkistan) ve Kazakistan’da. Irak. . devlet dilidir. Nogay Türkçesi: Kuzey Kafkasya. 4. Karaçay Türkçesi: Kuzey Kafkasya. Kazak Türkçesi: Kazakistan. Ukrayna ve Rusya Federasyonu içinde de önemli sayıda Türk yaşamakta ve bu ülkelerin bir bölümündeki özerk bölgelerde Türkçe ikinci resmî dil durumundadır. Çin (Doğu Türkistan). Hırvatistan. Bosna-Hersek.000 kadardır. 2. 5. Afganistan. ancak XIX-XX. Özbekistan. Tataristan ve Başkurdistan’da da Çuvaşlar bulunmaktadır. Bu iki lehçe dışında kalan diğer Türk yazı dillerinin ve lehçelerinin ortaya çıkışını ve gelişimini daha önce izah etmiştik. Kırım Türkçesi: Kırım. Kosova ve Almanya başta olmak üzere Türkiye Türklerinin bulunduğu ülkelerde). 1. Başkentleri Yakutsk’tur. Çuvaşlar. Özbekistan ve Romanya’da. Azerbaycan. Rusya’da. Rusya’da. Moldova. 2. Bütün bu alanlarda yaşayan Türkler. 10. Makedonya. Moğolistan ve Doğu Türkistan’da. Özbek Türkçesi: Özbekistan. Çuvaşça ( r grubu) 3. Ukrayna. Bulgaristan. İran (Güney Azerbaycan). Türkmen Türkçesi: Türkmenistan. 9.16 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I tan ise Kiril alfabesini kullanılmaktadırlar. 4. Başkentleri Çeboksarı olan Çuvaşların toplam nüfusu 4. Romanya ve Bulgaristan’da. Farklı lehçeler hâlinde de olsa. Ayrıca Avrupa’da. Yunanistan. Gagavuz Türkçesi: Moldova (Gagavuz yeri). Küçük bir kısmı Müslüman.000 civarındadır. Türkçe bugün Kazakistan. yüzyıllarda yazı dili hâline gelmiştir. Azerbaycan Türkçesi: Kuzey Azerbaycan. Başkurt Türkçesi: Başkurdistan. Kırgızistan. Rusya Federasyonuna bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti içinde yaşayan Yakutların nüfusu 1. Gürcistan ve Türkiye’de. Bugün Almanya’da Almancadan sonra en fazla konuşulan ikinci yerleşik ana dili Türkçedir. Tataristan ve Rusya’da. 7. 6. Kuzeydoğu / Doğu Türkçesi 1. çoğunluğu ise Ortodoks Hristiyandır. bir bölümü Şaman. Tacikistan ve Pakistan’da. Tacikistan. Irak. Yunanistan. Çuvaşistan Özerk Cumhuriyetinde olmakla birlikte.300. Rusya Federasyonuna bağlı özerk Türk cumhuriyetlerinde ise halen Kiril alfabesi kullanılmaya devam edilmektedir. 3. Kazakistan. Çuvaşların küçük bir bölümü Müslüman. aşağıdaki üç lehçeden biri ile konuşmaktadırlar.

Doğu Türkistan (Çin’de).100. Diller ve Türk Dili 17 11.000. Rusya’da.000 Güney Azerbaycan (İran’da) 25.000 4. 13. Tuva Türkçesi: Rusya. Rusya’da 17.000 2. Çin’in Kansu eyaletinde. Karay Türkçesi: Polonya ve Litvanya’da. Uygur Türkçesi Doğu Türkistan (Çin’de). Bu farklılıklar. Altay Türkçesi: Rusya. 15. 14. Afganistan. çeşitli statülerde yaşayan Türklerin nüfusunun tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.300. Batı / Güneybatı Türkçesi 1. Altay Özerk Cumhuriyetinde.000 Yunanistan’da 200. Azerbaycan Türkçesi Kuzey Azerbaycan (Azerbaycan ve Gürcistan’da) 8.164 Romanya ve Bulgaristan’da 50.000 Toplam 4.000 Bulgaristan’da 1. Türkmen Türkçesi Türkmenistan’da 2.000 Toplam 247. Gagavuz Türkçesi Moldova’da 197.000 5.000.000 Yugoslavya’da 500.791. değişik ülkelerin sınırları içinde.1.000 Suriye’de 200. çok geniş bir coğrafyada. Pakistan ve Tacikistan’da 21. 12. Malkar Türkçesi: Kuzey Kafkasya.000 2.800. Kırgız Türkçesi Kırgızistan ve Doğu Türkistan (Çin’de) 3. Özbek Türkçesi Özbekistan.000 Afganistan ve Pakistan’da 300. Kumuk Türkçesi: Kuzey Kafkasya. Rusya’da.018.000.000 Kıbrıs’ta 200. Tuva bölgesi ve Moğolistan’da.000 3.106 4.000. Kazakistan.297 Horasan (İran’da) 1.297 Kuzeydoğu / Doğu Türkçesi 1.000. Hakas Bölgesi. Hakas (Abakan) Türkçesi: Rusya. Türkiye Türkçesi Türkiye’de 65.000 . Kimi kaynaklar 140-150 milyondan bahsederken kimileri de 300-350 milyon rakamlarını vermektedir. Bizim tespitlerimize göre bugün Türkçe konuşan nüfus yaklaşık olarak şöyledir. Karakalpak Türkçesi Özbekistan’da 600.718.164 3.000 Irak’ta 1.000.000 Toplam 69. Türk Dilini Konuşan Nüfus Dünyadaki Türk nüfusu ya da Türkçe konuşan insan sayısı konusunda çok farklı bilgiler vardır.922. Kazak Türkçesi Kazakistan’da. Ünite .Dil.000.000 Toplam 24. 16. 11.

Malkar Türkçesi Kuzey Kafkasya (Rusya’da) 11. Kumuk Türkçesi Kuzey Kafkasya (Rusya’da) 12. Tuva Türkçesi Tuva bölgesi (Rusya’da) ve Moğolistan’da 15.000 282. Burada kullanılan rakamlar.049.300.18 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I 6.000 Yakut’u da eklersek.745 olur. Oğuz/Batı grubu lehçeleri hangileridir? Nerelerde ve kaç kişi tarafından konuşulmaktadır? 2 . bugüne kadarki nüfus artışını eklersek. Diğer Ülkelerdeki Türkler Türk Dünyasının Toplam Nüfusu 16. Nüfus sayımlarındaki eksiklikler bir yana. Nogay Türkçesi Kuzey Kafkasya (Rusya’da) 9. Karaçay Türkçesi Kuzey Kafkasya (Rusya’da) 10.000 300. Başkurt Türkçesi Başkurdistan ( Rusya’da ) 8. Kazan ve Kırım Tatar Türkçesi Tataristan (Rusya) ve Kırım ( Ukrayna’da) 7. 1989 yılında Sovyetler Birliğinde yapılan nüfus sayımı verilerine ve Yusuf Dönmez’in 1995 yılını esas alarak yaptığı tespitlere dayanmaktadır.500.900.218. Hakas (Abakan) Türkçesi Hakas bölgesi (Rusya’da) ve Çin’in Kansu eyaletinde 14.000 400.178 180.000 2.000 187.000.000 200.000 300.000. Altay Türkçesi Altay Özerk Bölgesi (Rusya’da) 13.000 Çuvaş ile 1.000 150.639 Buna 4.000 8. bu sayının tahminen 190 ila 200 milyon dolayında olduğunu söyleyebiliriz. toplam nüfus: 183.

yaşayan dünya dilleri arasında. uygarlık dili. Bunlardan birincisi ‘tek kökenlilik’ kuramı. Günümüzde Türkçe sözü yavaş yavaş gerçek ve genel anlamıyla kullanılmakta ise de. Ünite . duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmak isterler. toplumsal ve işlevsel dil türleri biçiminde sınıflandırılabilir. Tatar. şive / yakın lehçe ve ağız terimleriyle ifade edilir. 4 . Türk Dili/Türkçe terimi ile ifade edilen anlamları. Türkçe. Karluk/Doğu grubu: Özbek ve Uygur Türkçeleri. yazı dili olarak Göktürklerden itibaren günümüze kadar aralıksız kullanılmış ve adı hep “Türkçe/ Türk dili” olmuştur. Birlikte yaşayan insanlar. Ural ve Altay dilleri arasında da en eski yazı dili Türkçedir. Türk dilinin ‘Altay Dil Ailesi’ne mensup olduğunu ve ‘Ana Altayca’ denilen bir ana dilden türediğini savunan görüştür. Bu ölçütlerin yaygınlığı. Türk Dilinin yaşı ve tarihî gelişimi konusunu açıklamak. Türkçe kolu kendi içinde üç ana gruba ayrılır: Kıpçak/Kuzey grubu: Kırgız. kullanılma yerleri ve işlevlerine göre. Sümerce tabletlerdeki Türkçe kelimeler dolayısıyla. Arat da çalışmalarında buna benzer görüşler ileri sürer. Karaçay-Balkar. soyut kavramların kullanılışı. insan-insan ilişkisinde bildirişme aracıdır. Bunlardan birincisi. Oğuz/Batı grubu: Türkiye. soy. ulusal dil ve yazı dili olmasıyla ölçülür. düzenli bir işleyişin varlığı. Nogay. en eski yazılı metne sahip dilin Türkçe olduğu kabul edilmektedir. Diller ve Türk Dili 19 Özet 1 Dil ve Dilleri tanımlamak. en eski yazılı belgeye sahip olan dil Türk dilidir. bu bildirişim ihtiyacından doğmuştur. Dil. Osman Nedim Tuna. Kazak. insan-varlık ilişkisinde bilme. Türkmen ve Gagavuz Türkçeleri. yüzyılın sonu olarak kabul etsek bile (Çoyr Yazıtı). ikincisi ise ‘çok kökenlilik’ kuramıdır. Türk dilinin kökeni ile ilgili iki önemli görüş vardır. Türk dili. bölgesel. Bunlar Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerdir” şeklinde çok önemli bir hüküm vermektedir. konumunu. Aslında Türkiye’de konuşulan dil. Türkçe dar anlamda Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmî dili. dünyada bu ad yaygın biçimde ‘Türkiye Türkçesi’ karşılığında kullanılmaktadır. Toplum dilbilimsel açıdan diller. Türkçe günümüzde edebiyat ve bilim dili olarak kabul edilen birçok dünya dilinden daha eskidir ve daha eski yazılı metinlere sahiptir. resmî dil. Türklerin konuştuğu dilin adıdır.1. Bu doğuşa kaynaklık eden şeyin ne olduğu konusunda ise bir birlik yoktur. Aradaki farklılıklar lehçe / uzak lehçe. diplomasi dili. çeşitli lehçeler halinde konuştukları dilin adıdır. sadece Türkçenin bir lehçesidir ve özel adı ‘Türkiye Türkçesi’dir. Kumuk. Türkçenin sahip olduğu bu özelliklerin tümüne birden sahip olan dillerin sayısı oldukça azdır. Çuvaşça ve Türkçedir. ölçünlü. yaygın ve işlevselliği yüksek bir dildir.S. VII. doğal. en dar olanından en geniş olanına doğru sıralamak. Dünya dillerinin bilinen yaygın tasnifleri ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri kısaca şöyle gösterilebilir: Yapısı Bakımından: Eklemeli. Karaim Türkçeleri. Bunu tarihî belgelerden tespit ve takip etmek mümkündür. eskiliği ve geçerliliği bir dilin diğer diller arasındaki yerini. tespitleri sonucunda “Bugün yaşayan dünya dilleri arasında. Diller oluşma biçimlerine. R. her türlü araç dil sayılır. bugün edebiyat ve bilim dili olarak kabul edilen birçok dünya dilinden daha eski tarihli yazılı metinlere sahiptir. işlevselliğini ve değerini belirler. geçer bölge dili. Beş duyunun her biriyle saymaca bir dil sistemi oluşturulabilir. Dilin kökeni ile ilgili görüşler iki temel anlayış içinde değerlendirilir. dünya çapındaki yaygınlığı. 3 2 Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini belirlemek Bir dilin dünya dilleri arasındaki yeri ve değeri. oymak ve aşiretlerin konuştukları dilin ortak adıdır. Bildirişimi sağlayan her türlü gösterge. Dilleri yazı dili olup olmamaları bakımından da yazı dilleri ve konuşma dilleri biçiminde tanımlayabiliriz. Türk dilinin bugün üç uzak lehçesi vardır. geniş anlamda ise dünya üzerindeki bütün Türk soylu halkların değişik coğrafyalarda. Türk kelimesinin kavram alanı içinde yer alan bütün boy. Dil. Bunlar Yakutça. Başkurt. Türk yazı dilinin ilk metinleri olarak bilinen Göktürk yazıtlarında tespit edilen kavram alanı-kelime ailesi ilişkileri. Türkçe. Kökeni Bakımından: Altay Dillerinden. Türkçenin ilk yazılı metnini M. bu dilin uzun bir süre işlenmiş olduğunu göstermektedir. Türkçe çok eski tarihlerden beri yukarıda sayılan bütün özelliklere sahip bir dil olarak yaşaya gelmiştir. R.Dil. İnsan varlığı beş duyusuyla algılar. Dolayısıyla Türkçe dünya çapında prestijli. yapay ve özel diller şeklinde gruplara ayrılabilir. Türk dilinin yazı dili öncesi dönemi hakkındaki bilgilerimiz genellikle Altay dilleri ve Ana Hun dili teorilerine dayanır. oturmuş. Azerbaycan.

Kırgızistan. ana dili olarak üçüncü ve konuşan insan sayısı bakımından beşinci sıradadır. M. Türk dünyası hakkında en çok kabul gören tasniflerden biri . Çin. Ana Türkçe veya En Eski Türkçe dönemi.Ö. Özbekistan. Türk dilinin doğuşu ve kaynağı bakımından en fazla kabul gören görüştür. Afganistan. Yönlere göre yapılan tasnifte ise genellikle Türkler. Türk Dilinin konuşulduğu alanlarda yaşayan Türkler. kuzeyinde kalanlara Kuzey Türklüğü ve bu sınırın güneyi ile batısında kalanlara da Batı (Güneybatı) Türklüğü denmektedir. Doğu Avrupa Türkleri ve Türkistan Türkleri” şeklindeki genel bölümlendirmedir. Türk dünyası dediğimiz alanın içinde kalan. Makedonya. Tacikistan. Sırbistan. Ro- manya. Türkçe bugün Kazakistan. devlet dilidir. 20-90 doğu boylamları ile 33-65 kuzey enlemleri arasında yer alır. Kuzey Türklüğü ve Batı Türklüğü şeklinde gruplandırılırlar. Yunanistan. Türk dilinin metinlerle takip edilemeyen nazarî devirlerdir. Modern/Çağdaş Türkçe Devri Türk Dünyasını tanımak ve Türk Dilinin yayılma ve gelişme alanlarını anlatmak. aşağıdaki üç lehçeden biri ile konuşmaktadırlar. İlk Türkçe ise. Ana Altaycanın Doğu ve Batı Altayca olarak iki kola ayrıldığı. Ukrayna. Türkçe ( y grubu) 2. Bosna-Hersek. En Eski Türkçe ve İlk Türkçe. Doğu Türklüğü. Moldova. Yakutça (t grubu) Dünyadaki Türk nüfusu ya da Türkçe konuşan insan sayısı konusunda çok farklı bilgiler vardır. Türk yazı dilinin bugün için bilinen en eski yazılı belgeleri Göktürkler dönemine aittir. Polonya gibi yabancı ve Türkiye. Ana Altayca. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye gibi yedi bağımsız Türk devletinin resmî dili. Ahmet Caferoğlu başta olmak üzere birçok araştırmacı Türk dilinin tarihî gelişimini yazı dili öncesi ve sonrasıyla birlikte şöyle tasnif etmektedir: 1. Türkçenin ‘Ana Hun Dili’ adı verilen bir ana dilden doğduğunu savunan görüştür. En Eski Türkçe Devri 3. “Altay-Sibirya Türkleri. Türk dünyası dediğimiz ve Türklerin tarih boyunca yaşadığı coğrafya. Irak. Kabaca. Batı Türkleri. Türkmenistan. Suriye. İlk Türkçe Devri 4. sekiz binli yıllara tarihlendirilmektedir. çok eski bir tarihte yaşadığı. Altay Devri 2. dünya dilleri arasında konuşulduğu coğrafyanın büyüklüğü bakımından birinci. Bu devir yaklaşık olarak M. Moğolistan. Rusya Federasyonu. ikinci yüzyıla kadar gelen dönemi içine alır. Azerbaycan. Farklı lehçeler hâlinde de olsa. Yeni Türkçe Devri 7. Kosova. Türkçenin Altay dilleri ailesine mensup olduğu teorisi. Orta Türkçe Devri 6. Bu dönem ile ilgili olarak bazı komşu milletlerin dillerinden Türkçeye ait malzeme tespit edilebilmektedir. Özbekistan.20 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I İkincisi ise. Hazar denizinin doğusunda kalan Türklere Doğu Türklüğü. 1. Türk dili.S. Kazakistan gibi Türk kökenli ülkelerde Türkler yaşamaktadır. 5 . İran. Tarihî bakımından. Hırvatistan. Azerbaycan. Eski Türkçe Devri 5.Ö. Kuzey Kıbrıs. Çuvaşça ( r grubu) 3. Türk-Çuvaş dil birliğinin mevcut olduğu devir olarak tahmin edilmektedir. Taraftarları ve karşıtları olmakla birlikte. Bulgaristan. Türkmenistan. Türkçenin bu dönemleri hakkında kesin bilgiler ve rakamlar vermek çok zordur. Ancak Ana Altaycanın M. Bizim tespitlerimize göre bugün Türkçe konuşan nüfus yaklaşık olarak 190 ila 200 milyon dolayında olmalıdır. Kırgızistan.

b. Dil saymaca bir sistemdir. Çuvaşça Yakutça Ana Altayca Hakasça Oğuzca a. Dil doğal bir varlıktır. c. Batı ve Kuzey Türklüğü şekline gruplandırılır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin tanımı içinde yer almaz? 6. Ünite . Eklemeli Çekimli Çok yönlü Önekli Tek heceli 8. Finike e. b. Rumeli Türkleri Türkiye Türkleri Uygur Türkleri Azerbaycan Türkleri Gagavuz Türkleri a. d. c. e. Ramstedt Talat Tekin 2. d. d. c. d. G. Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinden biri değildir? a. e. d. Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türkler tarafından kullanılmamıştır? a. b. Türkçe yapı bakımından hangi dil grubundan biridir? a. e. Aşağıdakilerden hangisi Batı Türklüğü içinde yer almaz? 5. Dil harflerden meydana gelmiştir. d. c. c. e. b. e. c. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe teriminin kavram alanı içinde yer almaz? 7. d. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Caferoğlu’nun tasnifine göre Türk dilinin tarihî devirlerinden biri değildir? a. Orta Türkçe İlk Türkçe Eski Türkçe Yeni Türkçe Yakın Türkçe 3. e. e. Diller ve Türk Dili 21 Kendimizi Sınayalım 1. 20-90 doğu boylamları ile 33-65 kuzey enlemleri 25-85 batı boylamları ile 23-75 doğu enlemleri 90-65 güney boylamları ile 65-33 kuzey enlemleri 45-90 doğu boylamları ile 53-65 kuzey enlemleri 30-40 kuzey boylamları ile 43-60 güney enlemleri 4. b. c. d. Dil bildirişimi sağlayan göstergeler dizgesidir. a. Göktürk/Runik d. b. Altay dilleri teorisinin kurucusu kimdir? a. b. c. Moğolca Çince Tunguzca Mançuca Türkçe 9. “Türk dilinin yaşı 8500 dür” diyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? a. b.Dil. d.1. Deorfer Tuncer Gülensoy G. Latin c. b. Clauson G. c. Dünya Türklüğü genellikle Doğu. J. Dil anlaşma aracıdır. Türk dünyası coğrafyası hangi enlem ve boylamlar arasında yer alır? a. Kiril . e. Talat Tekin Osman Nedim Tuna Ahmet Temir Reşit Rahmeti Arat Ahmet Caferoğlu 10. e. Arap b.

d Yanıtınız yanlış ise. 1. Sıra Sizde 2 Oğuz/Batı grubu Türk lehçeleri. temel kelimelerdeki ortaklıklar dillerin akraba olduğunu gösteren diğer önemli ölçütlerdendir.000 Suriye’de 200.164 50. Azerbaycan Türkçesi.000 Toplam 69.000 Toplam 4. Türkiye Türkçesi. Gagavuz Türkçesi Moldova’da Romanya ve Bulgaristan’da Toplam 197.018. Yanıtınız yanlış ise. Bu Türk lehçesi en çok konuşanı olan lehçe grubudur.000 Yugoslavya’da 500. “Kökenleri Bakımından Diller ve Türkçe”konusunu yeniden gözden geçiriniz. sözvarlığı. Yanıtınız yanlış ise. c 10.187. b 5. “Türk Dilinin Tarihî Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.461 Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Dil akrabalıkları. “Türk Dilinin Tarihî Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise. Türkmen Türkçesi Türkmenistan’da Horasan (İran’da) Afganistan ve Pakistan’da Toplam Genel Toplam: 33. “Türk Dilinin Yaşı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. d 7.000 Bulgaristan’da 1.000.800. Azerbaycan Türkçesi Kuzey Azerbaycan (Azerbaycan ve Gürcistan’da) 8. dillerin köken ve yapı bakımından benzerlik göstermeleri ile ilgilidir.000 Irak’ta 1. e 2.100.164 3. “Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. e 8. a 4.000 Yunanistan’da 200.000 Kıbrıs’ta 200.000. Yanıtınız yanlış ise. Yanıtınız yanlış ise. c 3.000 300. Kelime ve ses denklikleri.000 Güney Azerbaycan (İran’da) 25. Yanıtınız yanlış ise. Diller ve Türk Dili” konusunu yeniden gözden geçiriniz.922. Dillerin temel birimleri olan ses.000 247. Türkiye Türkçesi Türkiye’de 65. a 9.000 4. Yanıtınız yanlış ise.000. b 6. sözdizimi ve vurgu’ bakımından benzer olmaları akrabalık özelliklerindendir.000 . Bu lehçe grubunu konuşan insanların yaşadığı bölgeler ve nüfusları aşağıda belirtilmiştir.000 2.000.22 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1.297 107.297 1. Türkmen Türkçesi ve Gagavuz Türkçesidir. “Yapıları Bakımından Diller ve Türkçe” konusunu yeniden gözden geçiriniz.718.922. “Türk Dünyası ve Türk Dili” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Türk Dili/ Türkçe” konusunu yeniden gözden geçiriniz. yapı. Yanıtınız yanlış ise. 2. “Türk Dünyası ve Türk Dili” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Dil. Yanıtınız yanlış ise.

(1975). Bilkent Üniversitesi. Belleten 1980/81. Y. “Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler”. (2010). Enderun Kitabevi. (1979). İstanbul. Altay Dilleri Teorisi. Gabain. s. O. Z. B. Tuna. (1968) Dil. Hayit. Ankara. Ercilasun A. Bilimsel Bildiriler 1972. Ankara. Orkun. A. Kaşgarlı Mahmud (1992). Devlet Dili Olarak Türkçe. Göktürk Tarihinin Meseleleri. (Çev. Kamil Veli Nerimanoğlu. Geçit Yay. TKAE Yay. Türk Dünyası Özel Sayısı. T. s. 3-19. Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadığı Bölgelerin Coğrafyası. Fikret Türkmen. (1984). Dil. “Türk Adı”. Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri. (1972) “Divanü Lugati’t-Türk’teki Oğuzca Özellikler”.. (Ekim). H. Ankara. TDK Yay. (1997).. Ankara. A.Eren. Türk Dili Bilgisi. Çağlayan Matbaa. TDK Yay. Eren.) (2007). 7-8. H. Buran. (1997). Dr. Vedat Köken). A. Türk İncelemeleri Yapan Kuruluşlar. A. s. Türk Yurdu... S. Wang. Ankara. Ankara. Eski Türkçenin Grameri (Çev.. (1977). Mustafa Öner).. Timaş Yay. Reşit Rahmeti Arat İçin. Enderun Kitabevi. Ü.. Ercilasun. T. Z. (1984). 306-319. F. Sosyal Yapı. (1995). Ankara. Banguoğlu. (1990). Umumi Türk Tarihine Giriş. A. Simurg Yay. Akçağ Yay. F. Yiğit. (1990). s. B. Süleyman. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay. A.. En Eski Türkçenin İzlerinde. İstanbul. S. Arş. 1-16. A. 415-424 Caferoğlu. 119-130. O. 26-27. Akçağ Yay. Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. D. Orhon ve Yenisey Yazıtlarının Çözümü. Kafesoğlu. TKAE Yay. (2004). (1976). S. (2002). TDK Yay. Oğuzlar. www.. KB Yay. (1993). TDK Yay. N. İstanbul. “Altay Dilleri Teorisi”. (1988). İ. İstanbul. (1994). Taneri. A. Ankara 1993. B. Türk Dili. A. Dilaçar A. “Temel Sözcükler ve Altay Dilleri Sorunu”. A. Yeni Türkiye. Deorfer. Türk Sözünün Aslı. Amkara Dönmez. Sertkaya. Ankara. (1983). (1992). TDAD. (68). 433-446... Yuan-Xin (1990). 1-4. Ankara. V.. A. (1962). Dilaçar. Türkçe El Kitabı. Dr. s. Türklük Bilimi Sözlüğü. (1988). Türkçenin Grameri. Tekin. s. B. Az İ Ya. 1. (1983). Özkan. Ankara. Natık Seferoğlu. Thomsen. Güneş.. (Çev. Dîvânü Lûgati’t-Türk. Tuna. İ. (1981).. TDK Yay. s. efrasiyap. Türkbilig. Ankara. Elazığ.. Sümer. Rasony. İstanbul. Türk Dili Tarihi. Ankara.... Ankara. İstanbul. Prof. TDK Yay. (1988).com Yalçınkaya. (Ed.. Buran. (1997). TKAE Yay. İ. Kafesoğlu. Mehmet Akalın). A. Besim Atalay) C. İlk Bildiri.. N. Çin’deki Türk Diyalektleri Araştırma Tarihi. 253. Soysal. 97-104 Buran. Divanü Lügati’t-Türk Özel Sayısı. (1992). O. “Tarihte Türk Adı”. Edebiyat. TDEK. 22-34. T.tripod. Türk Kavramının Gelişmesi. Kayseri. Korkmaz. V. İzmir 1994. Yazı Dili Konuşma Dili İlişkileri ve Derleme Faaliyetleri. “Türklüğün ve Türk Dilinin Bütünlüğü Açısından “Türkçe” Adı Üzerine Bir Değerlendirme”. TTK Yay.. Ankara. Türk Lehçeleri Grameri. G. Türk Dünyasının Coğrafyası. Diller ve Dilcilik. (2005). Ankara. (53). s. 15. Ötüken Yay. L. N. Ankara. O.Dil. (1993). Türk Kimliği.. TDAV Yay. Türk Dünyası Nüfus. TDK Yay. M.. TKAE Yay.. Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi. (1996). Ankara. TİSAV Yay. Gör. (1997). “Türkistan Terimi Üzerine”. 60-72. s. TDK Yay. Ankara. . Z. Akçağ Yay. Türk Milli Kültürü. (1966).. (1971). İstanbul. Türkistan. s. (4). Korkmaz. Türk Dili Tarihi. Ankara 1990. Gülensoy. Haz. Ankara. (2000).1. Togan. Diller ve Türk Dili 23 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Aksan. Prof. Ankara. (Çev. TDK Yay. N. s. Akçağ Yay.. Güvenç. Ercilasun A. TDAV Yay. (2006). s. Ünite . “Oş İlinin Özgön İlçesinde (Kırgızistan) Yaşayan Türkler ve Ağızları”.. TDAV Yay. Ankara. TDK Yay. B. V. Tarihte Türklük. İstanbul.

2 Amaçlarımız ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I   Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Türk Lehçelerinin tasnif kriterlerini ve başlangıcından bugüne kadar yapılmış belli başlı Türk Lehçeleri tasniflerini sıralayabileceksiniz. Türk Lehçelerinin oluşumunu ve gelişimini açıklayabilecek. Anahtar Kavramlar • • • • Türk Lehçeleri Lehçe Şive Ağız • • • • Türk Boyları Tasnif Türk Lehçe Grupları Ses Özellikleri İçindekiler Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Türk Lehçeleri ve Tasnifi • TÜRK LEHÇELERİNİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ • TÜRK LEHÇELERİNİN TASNİFİ .

Türk Lehçeleri ve Tasnifi
Türk lehçebiliminin kurucusu sayılan Wilhelm Radloff başta olmak üzere, Lazar Budagov, P. M. Melioransky ve J. Németh gibi yabancı kökenli Türkologlar Türk dilinin kolları için lehçe karşılığında “dialekt” ya da “nareçie” terimlerini kullanmışlardır. Bolşevik İhtilali (1917) ve Radloff ’un ölümünden sonra (1918), Rus Türkologlar lehçe (nareçie/dialekt) terimi yerine ‘dil’ anlamına gelen “yazık” terimini kullanmaya başlamış ve Türk dilinin her bir kolu ayrı bir dil olarak değerlendirilmeye alınmıştır. Bu kullanım daha sonra Avrupalı Türkologlarca da benimsenmiş ve Fundamenta’da (PhTF) da “Türk dilleri” (Fr. Langues Turques, İng. Turkic Languages) terimi yer almıştır. Günümüzde, İngilizcede Turkish kelimesi Türkiye Türkçesini, Turcic ise bütün Türk dillerini karşılamak için kullanılmaktadır. R. R. Arat ise Çuvaşça ve Yakutça için lehçe, diğer kollar için şive terimini tercih etmiştir. Bu kolların tümü için lehçe terimini kullananlar da vardır. Son zamanlarda lehçe yerine, uzak lehçe, şive yerine de yakın lehçe terimlerinin kullanıldığını da görüyoruz Lehçe, dilin yazılı metinlerle takip edilemeyen çok eski bir döneminde ayrılan ve önemli sesbilgisi (fonetik) ve şekilbilgisi (morfoloji) farklılıkları gösteren koludur. Şive, metinlerle takip edilebilen dönemde ayrılan ve lehçeye göre daha az sesbilgisi ve şekilbilgisi farklılıkları gösteren koludur. Ağız ise, bir şive, bir yazı dili alanı içinde mevcut olan farklı konuşma biçimleridir. (Elazığ, Aydın, Trabzon ağzı gibi). Bu terimlerle ilgili açıklamalardan sonra Türk lehçelerinin oluşumu ve gelişimi meselesini ele alabiliriz. Çuvaş ve Yakut lehçeleri dışında kalan Türk dili, VII. yüzyıldan XIII. yüzyıla kadar tek yazı dili hâlinde yaşamıştır. Ancak bu tek yazı dili, farklı ağızların yokluğu anlamına gelmez. Eski Türkçe üzerinde önemli çalışmaları bulunan A. Von Gabain, Eski Türkçe içinde beş ayrı diyalektin varlığından söz eder. (Gabain 1988; 1-4) Zeynep Korkmaz bir araştırmasında Eski Türkçedeki Oğuzca özellikleri tespit etmiştir. (Korkmaz 1975; 433-446) Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Kâşgârlı Mahmûd da değişik boyların ağız özelliklerini kaydetmiştir. Göktürk devletinin bünyesinde otuza yakın Türk boyu vardı. (12 Türk, 9 Oğuz, 6 Sir, 2 Ediz, 1 Kerekülüg). Bu boyların her birinin kendi özel adları da bulunuyordu. Türk boyunun 552 tarihinde kurduğu devletin hâkimiyetini kabul eden Türk dilli boylar, siyasi ve birleştirici bir özelliği olan Türk adı etrafında bir araya gelmiş ve zamanla bunu ortak bir ad olarak benimsemişlerdir. Türk adıyla kurulan bu devlet, Uygurlar tarafından yıkılırken, Türk boyunun önde gelenleri ve mensuplarının önemli bir bölümü öldürülmüş,

TÜRK LEHÇELERİNİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ

26

Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I

kalan az sayıdaki mensubu da çeşitli bölgelere dağılarak hayatta kalmaya çalışmışlardır. Bugün Kırgızistan’ın Oş ilinin Özgön ilçesi köylerinde, Özbekistan, Tacikistan ve Doğu Türkistan’ın değişik yörelerinde yaşayıp kendilerine Türk diyen topluluklar bu Türk boyunun kalıntılarıdır. Yukarıda belirtilen bölgelerde yaşayan topluluklar, kendilerini Göktürklerin torunları olarak tanıtmaktadırlar. Göçler, savaşlar ve diğer siyasi-sosyal olaylar sonucunda coğrafya değiştiren ve birbirlerinden uzaklaşan Türk boyları, kendi hâkimiyet bölgelerinde, kendi ağız özelliklerine dayalı yazı dilleri oluşturmaya başlamışlardır. İslamiyet’in kabulü dolayısıyla dil ve kültürde meydana gelen büyük değişmeler, yeni alfabe ve karşılaşılan farklı kültür çevreleri gibi dış etkenler, dilin içyapısındaki bazı küçük farklılıkları destekleyerek onları yazı diline doğru hazırlamıştır. Bu arada her boy kendi ağız özelliklerini geliştirirken, diğer boylara ait özellikleri de yavaş yavaş terk etmiştir. Bu durum, bazı temayülleri koyulaştırırken, bazısını da köreltmiştir. Böylece farklılaşan kollar yazı diline hazır hâle gelmiş ve yazı dili olmuşlardır. Konuşma dillerinin yazı diline dönüşmesi “seçilme, standartlaşma, yaygınlaşma ve kabul” aşamalarından geçmesiyle mümkündür. Bu geçiş iki şekilde olabilir. Birincisi, “dil mühendisliği” diyebileceğimiz bir planlama ile ortak bir dilin yaratılmasıdır. Sovyetler Birliğinde bu tür uygulamaların örnekleri çoktur. XIX-XX. yüzyıla kadar iki ana yazı dili koluna sahip olan Türkçe, Sovyetlerdeki dil planlamaları ile 20 yazı dili hâline getirilmiştir. Diğeri ise seçilme, standartlaşma, yaygınlaşma ve kabul aşamalarının kendi doğal şartları içinde oluşmasıdır. Bu, dilin doğasına uygun bir oluşumdur ve dünya dillerinin hemen hepsi bu yolla yazı dili, ölçünlü dil olmuşlardır. Dillerin bu dönüşümü genellikle bir konuşma dilinin bulunduğu bölgenin siyasi, ekonomik, ticari, idari, edebi ve kültürel bakımdan merkez olması gibi dil dışı nedenlere bağlı olarak gelişir. Bir dil coğrafyasının yönetim, ticaret, siyaset, bilim ve edebiyat merkezi durumunda olan şehrinin ya da bölgesinin ağzı, genellikle yaygınlaşır, diğer ağız bölgelerinin mensuplarınca da benimsenir ve toplumun ortak dili haline gelir. Ortak dil durumuna gelen ağız, kendi özgün söyleyişinden, telaffuzundan ve kelime kadrosundan bir dereceye kadar sıyrılır ve diğer ağızlardan uygun bulduğu dil malzemesini alır. Böyle olduğu içindir ki, ortak dil diğer ağızlara göre daha büyük bir zenginliğe ve daha iyi bir anlatım yeteneğine sahiptir.Bunun en güzel ve en yakın örneği Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesidir. Bugün Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Gagavuz Türkçesi adı verilen dört ayrı yazı dilini doğuran Oğuz Türkçesi, Kâşgârlı Mahmûd’un yaşadığı XI. yüzyılda henüz yazı dili hâline gelmemiştir. Ancak Kâşgârlı Mahmûd Dîvânü Lügâti’t-Türk adlı eserinde, Oğuz Türkçesinin bazı temel özellikleri ile temayüllerini açıkça belirtmiştir. Oğuz Türkçesinin Anadolu ve civarındaki sahalarda eser vermeye başladığı XIII. yüzyılda, bu lehçeye dayalı sadece bir yazı dilinden söz edilebilir. Eski Anadolu Türkçesi döneminde görülen küçük ağız farklılıkları, zamanla belli doğrultularda gelişmiş veya körelmiş, buna coğrafi ve siyasi faktörler de eklenince, Azerbaycan Türkçesi ayrı bir yazı dili olarak ortaya çıkmıştır. Dilin içyapısındaki gelişme ve temayüller Türkiye Türkçesinde b-, k-, -k-, -k (ben, bin, uyku, yok, kapı) seslerinin gelişmesine sebep olurken, Azerbaycan Türkçesinde m-, -l -, -l, ˆ- (men, min, yulu, yol, ˆapı) seslerinin gelişmesine sebep olmuştur. Dilin dış tarihi ile ilgili olmakla birlikte buna, bazı bölgesel etkileri, boy farklılıklarını, tarihî, siyasî ve kültürel faktörleri de ekleyebiliriz. Bütün bu şartlar bir araya gelince lehçeler oluşup gelişmiş ve yazı dili durumuna gelmişlerdir. Reşit Rahmeti Arat, Türk lehçelerinin oluşumu ve gelişimi hakkında şunları söylemektedir: “Batıya doğru yürüyen Türk boylarının bu mıntıkalarda yeni devlet teşekkülleri kurmaları, zarurî olarak, buralarda yeni Türk kültür merkezlerinin vücuda gelmesi, Türk muhi-

2. Ünite - Türk Lehçeleri ve Tasnifi

27

tine birçok yenilikler getirdiği gibi dillerine de mühim istikametler vermiştir. Yazı dili ile yan yana eskiden beri gayet tabiî olarak Türk boyları arasında yaşayan konuşma dilinde mevcut şive hususiyetleri bu yeni vaziyetin icabından olarak, yavaş yavaş bu merkezlerin yazı diline de sokulmağa başlamıştır. Göçler yüzünden zaten kendi kültür merkezlerinden uzaklaşmış olan bu zümreler yenilerini yaratmak zaruretinde bulundukları gibi, tam bu sıralarda Türk vatanında vücuda gelen büyük siyasî teşekkül, Çingiz devleti de Türk kültür hayatının bir müddet için durgunluğa uğramasına ve bunların neticesi olarak kültür merkezlerinin yer değiştirmelerine sebep olmuştur. Bu yeni merkezleri yaratanların eski kültür merkezlerine yakın bulunanlardan ziyade, daha çok eski kavmî teşkilâta bağlı ve dolayısıyla göçebe teşkilâtına yakın zümreler olduğu da unutulmamalıdır. XII-XIII. yüzyıllarda Türk dilinin tarihî gelişmesi de bir dönüm noktasında bulunuyordu. Türk dili bünyesinde müşahede edebildiğimiz ses ve şekil bakımından en büyük inkişaf bu yüzyıllara rastlamaktadır. Birçok seslerin değişmeleri, isim ve fiil tasriflerinin yeni istikametler alması, kök ve eklerdeki aslî vokallerin umumî ahenge uymaya başlamaları vb. daha ziyade bu devirde başlamış veya tamamlanmış bulunmaktadır. Yüzyıllarca kullanılarak geniş muhitte yayılmış ve büyük tesir icra etmiş olan eski Türk yazı sisteminin, Türklerin İslâm muhitine girmiş olan kısmı tarafından Arap alfabesiyle değiştirilmiş olması ve bunun da tam Türk dili bünyesindeki tabiî inkişafın olgunlaştığı bir devreye rastlaması da büyük tesadüflerden biri olmuştur. Şivelerce değişmiş olan şekiller, yazı dili an’anesi sınırları içinde ve umumî muhite sarsıntı vermeyecek şekilde, tabiî seyirlerini bu defa devam ettirememiş ve o zamana kadar bu Türk muhiti için büsbütün yabancı olan yeni yazı sistemi, eski yazı an’anesinden nisbeten ayrılarak, dilin bünyesinde vukua gelmiş olan bu değişiklikleri yazı diline almakta bir engel bulmamıştır. Böylece bugün gördüğümüz ve birbirinden, az dahi olsa, farklı yazı dillerinin ilk esasları ortaya çıkmış oldu. İlk zamanlarda söylenişe ve tasrifteki küçük farklara inhisar etmiş olan bu yenilik, bilhassa edebî dilde, zümrelerin umumî kültürü nisbetinde lûgat sahasında yok gibi idi. Bunun zamanla lûgatlere ve bazı sahalarda gramere kadar genişlemesi, bir cihetten Türk zümrelerinin Türk kültürüne bağlılıkları nisbeti ile, diğer cihetten ise temasa girdikleri yeni kültür muhitlerinin az veya çok canlı tesirleri ile ilgilidir” (Arat; 131-141). Ancak şunu da hemen belirtelim ki, XIX-XX. yüzyıla kadar, kendi tabiî çizgisinde oluşup gelişen üç temel yazı dili kolu mevcut iken Sovyetler Birliğinin takip ettiği “bölparçala-yönet” siyaseti ile bu sayı, günümüzde yirmiyi aşmıştır. Sovyet yönetimi kendi temel felsefesine aykırı olarak Türk boyları arasında mikro milliyetçiliği teşvik etmiş ve boyların ağızlarını yazı dili durumuna getirmiştir. Türk ağız ve lehçelerini yazı dili durumuna getirme düşüncesinin teorisyeni İlminskiy’dir. İlminskiy, Türk ülkelerinde ve bölgelerinde açılan Rus okulları vasıtasıyla, Türk çocuklarını Ruslaştırmayı ve Hristiyanlaştırmayı amaçlıyordu. Bunun için de Türkler için açılan okullarda bir yandan Rusça öğretilirken öte yandan da Türk boylarının ağız ve lehçeleri, birbirinden farklı Kiril (Rus) alfabeleri ile müstakil birer dil gibi öğretiliyordu. Bugün Türk dünyasında gayritabiî bir şekilde oluşan ve sayısı yirmiyi aşan yazı dilinin varlığı, bu Sovyet-Rus siyasetinin bir sonucudur. Dildeki bu parçalanma ise, bugün Türk dünyasının önündeki en büyük sorundur. Türk dili ve lehçelerinin gelişimini ve tasnifini genel hatlarıyla şöyle bir tablo ile göstermek mümkündür:

28
Tablo 2.1

Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I

Türk Lehçelerinin Gelişimi Ana Türk Dili

Türkçe(y)/Göktürk

Çuvaflça(r) Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkmen Gagavuz Uygur Özbek K›rg›z Kazak Tatar Baflkurt Nogay Kumuk Karaçay-Balkar Karaim

Altay Hakas Tuva

1

Konuşma dillerinin yazı diline dönüşme sürecini dikkate alarak Türk lehçelerinin yazı diline dönüşme süreçlerini değerlendiriniz.

TÜRK LEHÇELERİNİN TASNİFİ

Türk lehçelerinin tasnifi, Türklük bilgisinin önemli sorunlarından biridir. Bu sorun bugüne kadar bütünüyle çözülebilmiş değildir. Birleştirmeden çok ayırma düşüncesiyle yola çıkan, ortaklıklardan çok farklılıkları öne çıkaran bakış açılarıyla, bu sorunun çözülmesi mümkün değildir. Türk boyları ve lehçeleri arasındaki karışma ve geçişmeler dolayısıyla, lehçeleri bütünüyle birbirinden ayırmak da oldukça zordur. Türk lehçelerinin tam ve bilimsel bir tasnifinin yapılabilmesi için; 1) Her lehçenin dilbilgisi bakımından ayrıntılı olarak incelenmesi, 2) Lehçelerin bütün yönleriyle karşılaştırılması, birleşen ve ayrılan yönlerinin ortaya konması, 3) Lehçelerde görülen dil özelliklerinin, o lehçeyi konuşan boya ait olup olmadığının, tarihî ve etnolojik araştırmalarla tespit edilmesi, 4) Her bir lehçenin en eski ve en yeni dil malzemesinin karşılaştırılması ve böylece, o lehçenin tarihî gelişimi ile eğiliminin tespit edilmesi gerekir. Günümüzde bu yönde önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Ancak sorunu bütünüyle çözmek için daha yapılması gereken çok şey vardır. Türk lehçeleri ile ilgili ilk eser, Kâşgârlı Mahmûd’un Dîvânü Lügâti’t-Türk’üdür. Kâşgarlı eserinde Türk dilini Doğu ve Batı grubu şeklinde iki temel kola ayırmaktadır. Doğu koluna Hâkâniye adını veren Kâşgârlı, bununla Kâşgâr ile Balasagun civarındaki yazı dilini kastetmektedir. Ayrıca, Karluk, Çigil, Yağma, Argu, Tohsı ve Uygur ağızlarını da Doğu grubuna dahil etmektedir. Kâşgârlı’ya göre Batı grubu ise, bütün Oğuz grubu lehçeleri ile Kırgız, Kıpçak, Peçenek ve Bulgar dillerinden oluşur.

tarihî ve günümüz metinlerini bir arada inceleyerek. bilinen bütün Türk dili malzemesini tasnife tabi tutmuştur. asıl tasnif çalışmalarını Radloff ile başlatmak daha doğru olacaktır. tagl›k-grubu fiark VI. Radloff. Reşit Rahmeti Arat. kendisinden önce yapılmış olan tasnifleri değerlendirmiş. Tekin’in tasnifinde Halaç Türkçesi.2 ANA TÜRKÇE veya Eski Türkçe Reşit Rahmeti Arat’ın Tasnifi s-grubu Eski Çuvaflca y-grubu Eski Türkçe veya Uygur Devri s-grubu Eski Yakutça I. Ünite . Korş. Avrupa’da modern dilciliğin gelişmesiyle birlikte. Tekin’in tasnifinde yer alan lehçe grupları şunlardır: .2. Ancak Radloff da başlangıç olduğu için tam ve mükemmel bir tasnif ortaya koyamamıştır. Türk lehçelerini tasnif etmeye çalışmıştır. t-grubu Yakut I. r-grubu Çuvafl II. tav-grubu fiimâl IV. N. onların tarihî malzemesini ekleyerek. Radloff ’un tasnifini geliştirmiş. Samoyloviç ise bu iki görüşü birleştirmiş ve lehçe gruplarına. d-grubu Sayan II.Türk Lehçeleri ve Tasnifi 29 Kâşgârlı’dan sonra Türk lehçelerinin tasnifinden topluca bahseden kişi İ. tarihî-kavmî-coğrafî adlar ile adlandırmıştır. Türkiyat Mecmuası’nda yazdığı “Türk Şivelerinin Tasnifi” adlı uzun makalesinde. Çuvaşça gibi eski bir lehçe olarak kabul edilmekte ve Türk lehçeleri on iki ana gruba ayrılmaktadır. Bunların en önemlileri. 1926’da Bakü’de toplanan Türkoloji Kongresinde ve 1927’da yayınladığı “Türk-Tatar Diyalektolojisi” (Bakü 1927) adlı eserinin girişinde lehçe tasnifleri konusu üzerinde durmuştur. Kononov ise. Berezin (1848) olmuştur. Samoyloviç. Daha sonra birçok Avrupalı ve Rus Türkolog. Tekin. Bekir Çobanzâde. dil özellikleri ile birlikte tarihî-kavmî-coğrafî esasları da göz önüne alarak önemli bir tasnif ortaya koymuştur. Räsänen ve Baskakov’dur. Samoyloviç’in ortaya koyduğu esasları daha da geliştirmişler. yapılan tasnifleri tahlil etmeye yöneliktir. eksik yönlerini ortaya koyduktan sonra kendi tasnifini vermiştir. Ancak Çobanzâde’nin çalışmaları tasnif yapmaktan çok. bütün bu tasnif denemelerini incelemiş ve 1953 yılında. Bunları kısaca şöyle değerlendirebiliriz. Korş. tagl›-grubu Tom V. doğu dilleriyle uğraşan çok sayıda dilbilimci Türk lehçeleriyle ilgilenmiş ve bu arada bazı tasnif denemeleri yapmışlardır. da¤l›-grubu Cenup Arat’tan sonra önemli bir tasnif de Talat Tekin tarafından yapılmıştır. Arat’ın tasnifi şöyledir: Tablo 2. Berezin zamanında lehçe araştırmaları henüz başlangıç devrini yaşadığı için. Bogoraditsky ve Rasanen. z-grubu Abakan III.

Taştıp. Kumandū.3 Talat Tekin’in Tasnifi •‹lk Türkçe •Ana Bulgarca •Ana Türkçe Eski Türkçe Tuna Bulgarcas› Kuban Bulgarcas› Volga Bulgarcas› K›pçakça Ça¤atayca Orhon Türkçesi Eski Uygurca Karahanl› Türkçesi Harezm Türkçesi •Ana O¤uzca Eski Anadolu Türkçesi Osmanl›ca Çuvaflca Halaçça Yakutça Tuvaca Altayca Tatarca K›rg›zca Baflkurtça Özbekçe Yeni Uygurca Türkmence Azeri Türkçesi Türkiye Türkçesi Gagauzcaz Hakasça Fu-yü K›rg›zcas› Sar› Uygurca Kazakça Nogayca Kumukça Salarca Horasan Türkçesi KaraçayBalkarca K›r›m Tatarcas› Karayca . Yeni Uygurca 10. 5. Kırım Tatarcası 11. taġlı grubu: Salarca 12. Teleüt) 8. Karaçayca-Balkarca. taġlıq grubu: Özbekçe. Başkurtça. 141-168). Sarı Uygurca 6. Mrass. (Karakalpakça ile birlikte) Nogayca. Özbekçenin Harezm-Oğuz diyalektleri. Kondon. Çalkandū. Tablo 2. tōlū grubu: Kırgızca 9.30 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I r-l grubu: Çuvaşça hadaq grubu: Halaçça ataq grubu: Yakutça adaq grubu: Tuvaca ( Karagas diyalekti ile birlikte) azaq grubu: Hakasça. 3. Kerkük. tūlu grubu: Altayca (Güney diyalektleri: Asıl Altay. Aşağı Çulım. tawlı grubu: Tatarca. 4. Türkçe (Gagauz ile birlikte) (Tekin 1989. Aşağı Tom) 7. Kumukça. Baraba Tatarcası. Matur ve Yukarı Tom diyalektleri. Azeri (Kaşgay-Aynallu. Orta Çulım. Telengit. dağlı grubu: Türkmence. Talat Tekin’e göre tarihi ve çağdaş Türk dillerinin gelişimi şöyledir: 1. taġlıġ grubu: Kuzey Altay diyalektleri (Tuba. Erbil diyalektleri ile birlikte). Kazakça. 2. Horasanî.

3. 5.2. Çekim eklerinin başındaki g-/ġ. Doğu. Orta. Uygur. Hakas. Orta Asya. Kuzeydoğu. Orta. Kıpçak-Türkmen. tav grubu. 3. Kuzey Kırım. 4. Güney Tatarları (Türkçe). Kuzeybatı. Güney. Doğu Türkistan’ın bir kısmı. Asıl Tatar. Türkmenistan ve Güney Kırım’da konuşulan lehçeler. 2. Kuzeydoğu Grubu: Altayların bir bölümü.seslerinin durumu.Türk Lehçeleri ve Tasnifi 31 Türk Lehçe Grupları İçin Kullanılan Adlar Türk lehçe gruplarını adlandırmak için çok değişik tabirler kullanılmıştır. tasnifin esasına ait olmayıp daha çok. t ve d sesleri ile d sesinin z veya y şeklinde gelişmesi. Sibirya. Tabirlerin Karışık Kullanılmasına Göre: Güneybatı (Türk). 7. tav-Grubu (Kıpçak-Kuzeybatı). bir tek lehçe grubunu karakterize eder. 2. 5. Güney Tatarları. Güneybatı. r-grubu. 8. Asıl Türkler. Coğrafi Yönlere Göre: Kuzey. Batı Türkistan. s-grubu. Türkistan. Azerbaycan. Kıpçak-Türkmen. Tatar. r-Grubu (Bulgar). Tek heceli sözlerin sonundaki -g/-ġ sesinin korunması veya -v (-u) olması.grubu. Orta (Türkmen-Kıpçak) Çağatay. taġlı grubu.sesi dolayısıyla tasniflerde kullanılmıştır. 4. 3. Volga. Kelime başındaki y-/s. Kuzeybatı Grubu: İdil havzası. Sibirya.söz farkı da zaman zaman kullanılmakla birlikte bu fiil. Kuzey Tatarları (Asıl Tatarlar). Tatar-Kuzey (Kıpçak) Türk. Türkmen. Altayların bir kısmı ve Afganistan’daki bazı ağızlar. Birden fazla heceli sözlerin sonundaki -g/-ġ sesinin korunması veya sedasızlaşarak -k/-k olması yahut düşmesi. Orta Grup: Hive ve çevresinin bir bölümü. Uz. 5. tawlı grubu. Coğrafi Adlara Göre: Abakan. Boy Adlarına Göre: Bulgar. dağlı-Grubu (KıpçakTürkmen-Orta). taġlık-Grubu (Çağatay-Güneydoğu).sesinin korunması veya düşürülmesi. Orta Sibirya. Türk Lehçelerinin Yönlere Göre Tasnifi Türk lehçeleri yönlere göre şöyle tasnif edilmektedir: 1. y-grubu. Yakut. Çağatay. 4. Türkçe konuşan fakat Türk asıllı olmayan kavimler. tôlu grubu. Türk Lehçelerinin Ses Özelliklerine Göre Tasnifi Bu özelliklere göre Türk lehçe grupları ve ses özellikleri şöyle sıralanabilir: . Merkez. Batı Sibirya. Batı. d-Grubu (Uygur-Kuzeydoğu). Aslî veya gelişme yolu (mesela d>z) ile meydana gelen z sesinin korunması veya r sesine dönüşmesi. Türkî. Türk. Kıpçak. Güneydoğu Grubu: Doğu ve Batı Türkistan’ın bir kısmında konuşulan lehçeler. Güneybatı Grubu: Anadolu ve civarındaki. taġlık grubu. Altay. Çuvaş. Karışık Türkler.ve bol. Güneydoğu. 6. ol. tûlu grubu. Ünite . -GAn sıfat-fiili de başındaki g-/ġ. Dil Özelliklerine Göre: d-grubu. ol. Kuzey Kafkasya. 2. Bunları gruplar hâlinde şöyle özetleyebiliriz: 1. Saf Tatar. Karışık. tasniflere esas alınan belli başlı ses özellikleri şunlardır: 1. ol-Grubu (Türkmen-Güneybatı). Volga-Ural. Batı. Kuzey Tatarları. Moğol-Tatar. Kafkasya. Hakas (Abakan). Türk Lehçelerinin Tasnifine Esas Olan Ses Özellikleri Bugüne kadar yapılan lehçe tasniflerinde. Doğu (Türkistan). Türk-Tatar.

6. I. dağlı. s. 15. 1882-1883. II. tav Grubu (ayak. “ (ayak. Wilhelm Fredrik PALMBLAD. s. 12. Wiener Jahrbücher der literatur. z Grubu (azak. Geographische und statistiche Ephemeriden. 1826. r Grubu (r-z. Hermann VAMBERY (Armin Bamberger). Cap. tailı Grubu (adak. II. tailıi. . 1896. dağ. imperatorskim kazanskim universitetom. May-İyun. Kazan. Asia polyglotta. 1806. Das Türkenvolk in seninen ethnologischen und etnographischen Beziehungen. XIX. Leipzig. 1849. 16-17. IX. Adriano BALBİ. Uçebnıya zapiski İmpr. N. 13. Yakın Lehçe Grupları I. XIV. Paris. 7. G. s. Etnografiçeskiy obzor turetsko-tatarskih plemen. 1894. 8. 84-85. Bibliotheca italiana. 34-35. 5. tai. Paris. IX. d Grubu (adak . kalan (Güney) Yukarıdaki tasnifin VI. Wilhelm RADLOFF. tavlı. dağ. Recherches sur les dialectes musulmans. Joseph von HAMMER. Berlin-Leipzig. ARİSTOV. Nikolay Fedoroviç KATANOV. kn. Sammlung Göschen. 3. s-y) (Yakut). LXXVI. Zametki ob etniçeskom sostave türkskih plemen Jivaya starina I. 95 s. Friedrich ADELUNG. 1836. kalian (Kuzey) IV. 10. H. Uebersicht aller bekannten Sprachen undihrer Dialecte. I. 295-296 ve aynı eser. Uçenıya zapiski izdav. 280-291. aynı eser. XVIII: Classification der Türkdialecte nach den phonetischen Erscheinungen. 1948. 1917. Systeme des dialectes turcs. kalian (Doğu) VI. t Grubu (t-d. Ayrı basım halinde çıkan bu eserin aynı isim altında yayınlanan aslı için bk. Leipzig. Kazansk. 14. 2. tai. 2039-2040. 225-240. dağlı Grubu (ayak. maddesinde yer alan. Mithridates. Leon CAHUN Introduction a l’historie de l’Asie. 452-456. 1823. Universiteta. III. A. dağlı. 9. Etnografiçeskoe obrozenie.32 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Uzak Lehçe Grupları I. Moskva. KLAPROTH. kalian (Sayan) II. Dîvânü Lügâti’t-Türk (1072-1074). İlya Nikolayaviç BEREZİN (E. tav. 189-191. Fedor Evgeneviç KORŞ. s. 1910. 186-206. s. XXXVIII. 1917. 1827. god LXI. kalian (Tom) V. 32-35. 1896. kniga 3. s. tailıi Grubu (ayak. kalian (Abakan) III. 1848. 16. II. tailıi. s. Julius NEMETH. Berezine). tai. Phonetik der nördlichen Türksprachen. tailı. 364-365. Tietosanakirja. s. s-y) (Çuvaş). 11. tailıi. Vstupitelnaya lektsiya v kurs obrozeniya turetsko-tatarskih plemen. 1885. 1827. kalan” sözcüklerinde hangi ses olayları vardır? 2 Türk Lehçeleri Üzerine Yapılan Tasnif Çalışmaları 1. Iso Tietosanakirja. Kâşgârlı MAHMÛD. proçitannaya v imparatorskom Universitete 29 yanvarya 1894 goda. J. I. 1825 (Decembra). RAMSTEDT. Kazan. Christoph Johann ADELUNG . Atlas etnoghraphique du globe. Türkische Grammatik. Kazan. 4. 1938. tai. l-ş. J. Klassifikatsiya turetskih plemen po yazıkam.

s. 1922. alm. Küerik (Çolım) şivesi. Tyurkskie yazıki. Erdem ( Ocak-1989). Vasiliy Alekseviç BOGORODİTSKİY. 1 (13). 5. Nauk SSSR. 7. N. Vvedenie v izuçenie Tyurskih yazıkov. Kazan 1923. 26-31. Baraba şivesi. Bakû 1927. Kısım. İzvestsiya Vsetatarskogo Tsentr. Kaça). 24. 5-10. s. 32-324. Abakan şiveleri: a) Asıl Abakan şiveleri (Sagay. S. 21. 3. b) Kürdak şivesi. Cemal VELİDİ. A. Reşid Rahmeti Arat. Martti RASANEN. Kırgız şiveleri: a) Kara-Kırgız şivesi. Barczi Geza. 2. Akad. otd. c) Kara-Kalpak şivesi. II. Doğu Şiveleri 1. Bekir ÇOBANZADE. XI. IX. Materialien zur Lautgeschichte Türkischen Sprachen. A. SAMAYLOVİÇ.Türk Lehçeleri ve Tasnifi 33 17. Rachmati. 1952. 20. 6. b) Şor şivesi. Bizniñ Yul II. b) Teleüt şivesi. BASKAKOV. 4. 22. Nr. s. İspol. Budapest. b) Kazak-Kırgız şivesi. Türk dil ve diyalektlerinin yeni bir tasnifi. I. K voprosu o klassifikatsii turkskih yazıkov. Moskva 1960. Petrograd. 1949. Türkiyat Mecmuası X. 1921. s. s. 121-134. 141-168 Türk Lehçeleri Üzerine Yapılan Tasnif Çalışmalarından Örnekler Wilhelm Radloff’un Tasnifi I.2. 237. c) Tobol ve Tümen şiveleri. 59-139. 2. Soyon şivesi. Helsinki. s. Literaturı i yazıka. Moskva 1962. 239. Zur Klassifikation der TürkSprachen. Kuzey Altay şiveleri: a) Lebed şivesi. 18. b) Yüs ve Kızıl şivesi. Lajos LİGETİ (bk. Johannes BENZİNG ve Karl Heinrich MENGES Fundamenta I. 1941). 8. Asıl Altay şiveleri: a) Altay şivesi. İzvest. Studia Orientalia. Kazan 1934. 26. Uygur şivesi. 13. 22-27. Nekotorıe dopolneniya k klassifikatsii turetskih yazıkov. R. 223-228. 23. edidit Sosietas Orientalis Fennica. İnstitut yazıkoznaniya. . İstanbul 1953. Türk şivelerinin tasnifi. s. XV. Karagas şivesi. Türk-Tatar dialektolojisi (Giriş). 19. İrtiş şiveleri: a) Turalı şivesi. Kazan 1922. Batı şiveleri: 1. Koybal. Vvedenie v tyurko-tatarskoe Yazıkoznanie. hulâsası için bk. 1959. Ünite . 2. Türk-Tatar tilleriniñ yazmışı. İzdatel’stvo Vısşaya Şkola. Ungarische Jahrbücher. Komiteta Sovetov. 25. Vvedenie v tatarskoe yazıkoznanie v svyazi drugimi tyurkskimi yazıkami. Magyar szofejtö szotar. Talat TEKİN.

Volga veya Doğu Rusya şiveleri: a) Mişer şivesi. 2. 3.bölümü (taġ) 1. Başkırt şivesi: a) Ova Başkırt şivesi. Hami şivesi. IV. e) Hive Şivesi. Aksu şivesi. Karagas 2. Çolım. z. 4. 4. G. e) Belebey şivesi. Altay (Altay Kalmıkları. 2. 4. Azerbaycan şivesi. Urenhay. Soyot. Şor. f) Kasım şivesi.34 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I 3. J. Kaşgar şivesi. 5. Kumandı) . 4. Orta Asya şiveleri: 1. Lebed. c) Zerefşan ovası şivesi.bölümü 3. Kafkasya şiveleri. Ramstedt’in Tasnifi I (A). d) Buhara şivesi. Osmanlı şivesi. c) Simbir şivesi. b) Dağ Başkırt şivesi. 3. d) Kazan şivesi. Yakut dili (tıa<ta<tai) III(C). Türkmen şivesi. Çuvaş dili (tu<tai) II (B). 2. 6. Kırım şivesi. Kuzey Grubu 1. Baraba 6. 3. Tarançı şivesi. d. 5. b) Kama şivesi.bölümü (to veya tu<taġ) 5. Koybal. III. Güney şiveleri: 1. Teleüt. y. Anadolu şiveleri: a) Hüdavendigâr şivesi. Çağatay şiveleri: a) Kuzey Sart şivesi. b) Kokand şivesi. b) Karaman şivesi.

Sagay. -i (tailıi). 8. 2.Grubu (Uygur. II. Doğu Grubu (y<d. Beltir. Kamasin.(yulne<oalian). 2. Türkmen (Türkmenistan.2. i. taġ) 1. 2. -<ġ . d (adao). Eskilerden : 1. r<z (talar<toouz). Türk veya Osmanlı Samoyloviç’in Tasnifi I. Küerik. 6. Turfan. z) göre. d. D. bol-. 7.(oalian). Güney Grubu (daġ ve da<taġ) 1. 2. 3. Hami. Eskilerden : Bulgar. Şor. R. Doğu Türkistan (Yârkend. 5. Kuzeybatı) Bu grubun hususiyetleri şunlardır: 1. Karagas. Stavropol) 2.bölümü Yakut C. 4. Çağatay) V(F). Salar. 3. . Bugünkülerden: 1. Bu gruba şu şiveler dahildir: a. Uygur. 2. Orhun. 1. r<z<d (ura<adao). Tarançı. Koybal. b. 2.bölümü a. -<i. z (toouz). b. B. -<-ġ (tav~ tu<taġ). d sesinin değişik şekillerine (d. Sarı Uygur.Türk Lehçeleri ve Tasnifi 35 IV(D). Kâşgâr. Kızıl. t. Volga Bulgarları. Tuna Bulgarları. 9.bölümü 1. 3. bu grup üç bölüme ayrılır ve bunlara dahil şiveler şunlardır: A. 5. 4. 6. pul->bol-. Soyon (Soyot ve Urenhay). 4. Kaça. Bugünkülerden: Çuvaş. Sart (Buhâra.Grubu (Bulgar) Bu grubun hususiyetleri şunlardır: 1. z. -v. t. 3. Hive) 2. 5. Ünite .

2. Altay. Kırgız. z (toouz). Mişer. 13. Tav. g. 16. 3. Balkar. Karaçay. Tobol. birbirlerine olan yakınlıklarına göre. 14. b. 1. IV. Bu gruba dahil şiveler. şu bölümlerde toplanabilir: 1. 11. 9. Kazak. Kumuk. İç Rusya şiveleri.36 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I III. Kırgız. 5. .Grubu (Çağatay. 3. Kuzeybatı) Bu grubun hususiyetleri şunlardır: 1. 6. 7. Altay. 2. Teleüt. 5. Balkar. 2. 4. 3. -o <-i (tailıo <tailıi).Grubu (Kıpçak. Güneydoğu) Bu grubun hususiyetleri şunlardır: 1. 1. 15 Nogay. Kumık. 4. 12. 3. g. 5. Teleüt. 4. Kumandı. -v<-i (tav<tai). 10. Bu gruba şu şiveler dahildir: a. y<d (ayao <adao). bol-. 2. 2. 6. -<-i (tavlı<tavlıi). Tailıo . Karaim (Osmanlılaşmış olanlar hariç). Kırım (Güney sahili hariç). Karaçay. Tatar. Moğol devrinden sonraki şiveler: 1.(oalian). 4. bol-. -i (tai). 5. Moğol devrinden önceki şiveler: a. 8. Başkırt. 6. Eskilerden : Kıpçak b. z (toouz). y<d (ayao <adao).(oalian). Karaim. 2. Kazak. 3. Nogay. 2. Bugünkülerden: 1. Baraba.

VI. 13. g. Türkmenistan Cumhuriyeti. Türkmen (Stavropol = Kuzey Kafkasya. 3. Eskilerden : Çağatay b. Çolım.Türk Lehçeleri ve Tasnifi 37 Bu gruba şu şiveler dahildir: a. Çernevo. Taşkent. Bu gruba şu şiveler dahildir: 1. gruplar birleştirilerek. y<d (ayao <adao). 2. Özbek (Hive). Buhârâ Cumhuriyeti ahalisi. Aba.(oalian). 14. ol.(oalan). 2. -i (dai<tai). z (doouz). Azerbaycan Cumhuriyeti. 9. birbirinden farklı şiveler ayrı bölümler halinde de sıralanabilir.Grubu (Kıpçak-Türkmen. Orta) Bu grubun hususiyetleri şunlardır: 1. 3. 10. Sart (Hive). . İstanbul ve civarı. Balkan Yarımadası. bol-. 8. 2. Astırhan). Doğu Türkistan şiveleri (Sarı Uygur ve Salar şiveleri hariç). 4. 7. . Tomsk vilâyeti: 1. V. Anadolu. Bugünkülerden : 1. 6. Kırım (Güney sahili). IV. Besarabya. ve V. 3. 15. y<d (ayao <adao). -Ø <-i (dailı<tailıi). 11.). Güneybatı grubu hususiyetleri ile karışık olanlar: 4. g. 12. Batı Türkistan şiveleri (Hive Sart ağzı hariç). 2. Gürcistan Cumhuriyeti.i (tai). Semerkand ve Buhara). Suriye (Kuzey kısmı). 5. İran (Azerbaycan. Horasan vb. 3. Güneybatı) Bu grubun hususiyetleri şunlardır: 1. ol-. Ermenistan Cumhuriyeti. Taglı. 5. b. 4. 4. 5. 5. 6.2.Grubu (Türkmen. 3. Ünite .Ø <-i (tailı<tailıi). 2. z (toouz). Esterâbâd. Hive Cumhuriyeti ahalisi. Özbek (Fergana. . Afganistan Türkistanı. Bu gruba şu şiveler dahildir: a. 6.

Peçenek. 4. Karluk Grubu 1.38 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I N. Mişer vb. Eskilerden : b. Altın-Ordu (Doğu. b. Muhabbet-nâme vb). Altın-Ordu (Batı). Eskilerden : b. Çuvaş. 3. Oğuz-Selçuk bölümü: a. Kıpçak-Bulgar bölümü: a. Bugünkülerden : 1. Bugünkülerden: 4. 3.). 3. bütün şiveleri ve bunlar arasında Salar ve Hoton). 3. Bugünkülerden : 1. Karluk-Uygur bölümü: Eskilerden: 1. Oğuz-Bulgar bölümü : a.-XI. Kıpçak-Nogay bölümü: b. III. Bugünkülerden : : : 1. 2. 2. Kıpçak Grubu 1. . Eskilerden : b. 3. Karaim. Oğuz Grubu 1. 1. Bugünkülerden 3. Türk (Osmanlı). 2. Truhmen. Bugünkülerden : 2. Kara-Hanlılar Devleti Türk dili (Dîvânü Lügâti’t-Türk. 2. Karluk-Harzem bölümü: a. 2.. Eskilerden 1. 3. Kara-Kalpak. Polovets (Moğol devrinden önce ve sonra=Kıpçak. Baskakov’un Tasnifi TÜRK DİLLERİNİN BATI HUN DALI I. Oğuz (X. 3. A b. asırlar. Özbek (Kıpçak şiveleri hariç). Tatar (Kasım. Kara-Hanlılar devrinden sonraki Türk dili (Hîbetü’l-Hakâyık. 2. Başkırt. Selçuk. Kutadgu Bilig).). Kuman). Kısasü’l-Enbiyâ). IV. b. Mahmûd Kâşgârî). Dîvân-ı Hikmet vb. Bulgar Grubu a. Eskilerden : 1. Hazar. Oğuz-Türkmen bölümü : a.Gagauz. A. Eski Osmanlı.Uz. Nogay. 3. 2. Eski Özbek. 2. Eskilerden : 1. Bugünkülerden : 2. Azeri. 1. Kıpçak-Oğuz (Uz-Polovets) bölümü: a. Uygur (yeni. 5. Bulgar. Kumuk. Bugünkülerden : II. Karluk-Harzem (Ahmed Yesevî. Türkmen. Kazak. 2. 2. Eskilerden b. 3.

Soyot. Kamas. Yakut bölümü: Bugünkülerden: 1.2. II. Sarı Uygur. 3. Telengit şiveleri). Eskilerden: 1. Bugünkülerden: 3. Karagas (Tofa). Orhun âbidelerinin eski Oğuz dili (= Tukyu). Kırgız-Kıpçak Grubu Bugünkülerden: 1. . 2. b. Kumandı). 4. 6.Tuva. (= Urenhay. Şor. Uygur-Tukyu bölümü: a. 4. Kırgız. Ünite . 2. 2. 5. Hakas (bütün şiveleri). Küerik. 2. Teleüt. Şalkanduu. Eski Uygur. Soyon). Altay dilinin şimâl şiveleri (Tuba. Altay (Altay. Uygur Grubu 1.Türk Lehçeleri ve Tasnifi 39 TÜRK DİLLERİNİN DOĞU HUN DALI B I.

tarihî ve günümüz metinlerini bir arada inceleyerek. kendi hâkimiyet bölgelerinde. Dilin dış tarihi ile ilgili olmakla birlikte bazı bölgesel etkiler. Berezin zamanında lehçe araştırmaları henüz başlangıç devrini yaşadığı için. Radloff. Kâşgârlı Mahmûd’un Dîvânü Lügâti’t-Türk’üdür. R. Turkic Languages) terimi ortaya çıkmıştır. Samoyloviç ise bu iki görüşü birleştirmiş ve lehçe gruplarına. Ancak Radloff da başlangıç olduğu için tam ve mükemmel bir tasnif ortaya koyamamıştır. Lazar Budagov. Räsänen ve Baskakov’dur. Son zamanlarda lehçe yerine. yüzyıla kadar tek yazı dili hâlinde yaşamıştır. günümüzde yirmiyi aşmıştır. asıl tasnif çalışmalarını Radloff ile başlatmak daha doğru olur. R. Turcic ise bütün Türk dillerini karşılamak için kullanılmaktadır. Bu sorun bugüne kadar bütünüyle çözülebilmiş değildir. İng. dilin içyapısındaki bazı küçük farklılıkları destekleyerek onları yazı diline doğru hazırlamıştır. Tekin. yüzyıldan XIII. kendisinden önce yapılmış olan tasnifleri değerlendirmiş. Melioransky ve J. Türkiyat Mecmuası’nda yazdığı “Türk Şivelerinin Tasnifi” adlı uzun makalesinde. lehçeleri bütünüyle birbirinden ayırmak da oldukça zordur. Bolşevik İhtilali ve Radloff ’un ölümünden sonra Rus Türkologlar lehçe (nareçie/dialekt) terimi yerine ‘dil’ anlamına gelen “yazık” terimini kullanmaya başlamış ve Türk dilinin her bir kolu ayrı bir dil olarak değerlendirilmeye alınmıştır. XIX-XX. Langues Turques. diğer boylara ait özellikleri de yavaş yavaş terk etmiştir. Türklük bilgisinin önemli sorunlarından biridir. 2 . Radloff ’un tasnifini geliştirmiş. P. kendi ağız özelliklerine dayalı yazı dilleri oluşturmaya başlamışlardır. yüzyıla kadar. boy farklılıkları. Daha sonra birçok Avrupalı ve Rus Türkolog. bilinen bütün Türk dili malzemesini tasnife tabi tutmuştur. Türk Lehçelerinin tasnif kriterlerini ve başlangıcından bugüne kadar yapılmış belli başlı Türk Lehçeleri tasniflerini sıralamak Türk lehçelerinin tasnifi. farklı ağızların yokluğu anlamına gelmez. tarihî. kendi tabiî çizgisinde oluşup gelişen üç te- mel yazı dili kolu mevcut iken Sovyetler Birliğinin takip ettiği “böl-parçala-yönet” siyaseti ile bu sayı. bu sorunun çözülmesi mümkün değildir. Türk boyunun 552 tarihinde kurduğu devletin hâkimiyetini kabul eden Türk dilli boylar. onların tarihî malzemesini ekleyerek. Samoyloviç’in ortaya koyduğu esasları daha da geliştirmişler. Çuvaşça gibi eski bir lehçe olarak kabul edilmekte ve Türk lehçeleri on iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu arada her boy kendi ağız özelliklerini geliştirirken. İslamiyet’in kabulü dolayısıyla dil ve kültürde meydana gelen büyük değişmeler. İngilizcede Turkish kelimesi Türkiye Türkçesini. diğer kollar için şive terimini tercih etmiştir. Kâşgârlı’dan sonra Türk lehçelerinin tasnifinden topluca bahseden kişi İ. Korş. yeni alfabe ve karşılaşılan farklı kültür çevreleri gibi dış etkenler. Korş. Bogoraditsky ve Rasanen. Bu kolların tümü için lehçe terimini kullananlar da vardır. Günümüzde. Birleştirmeden çok ayırma düşüncesiyle yola çıkan.40 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Özet 1 Türk Lehçelerinin oluşumunu ve gelişimini anlatmak Wilhelm Radloff başta olmak üzere. savaşlar ve diğer siyasi-sosyal olaylar sonucunda coğrafya değiştiren ve birbirlerinden uzaklaşan Türk boyları. Tekin’in tasnifinde Halaç Türkçesi. Bunların en önemlileri. Bu boyların her birinin kendi özel adları da bulunuyordu. şive yerine de yakın lehçe terimlerinin kullanıldığını da görüyoruz. VII. Bu kullanım daha sonra Avrupalı Türkologlarca da benimsenmiş ve “Türk dilleri” (Fr. Göçler. M. Ancak bu tek yazı dili. Kononov ise. N. Türk lehçelerini tasnif etmeye çalışmıştır. tarihî-kavmîcoğrafî adlar ile adlandırmıştır. Böylece farklılaşan kollar yazı diline hazır hâle gelmiş ve yazı dili olmuşlardır. dil özellikleri ile birlikte tarihî-kavmî-coğrafî esasları da göz önüne alarak önemli bir tasnif ortaya koymuştur. ortaklıklardan çok farklılıkları öne çıkaran bakış açılarıyla. bütün bu tasnif denemelerini incelemiş ve 1953 yılında. Samoyloviç. Németh gibi yabancı kökenli Türkologlar Türk dilinin kolları için lehçe karşılığında “dialekt” ya da “nareçie” terimlerini kullanmışlardır.Reşit Rahmeti Arat. siyasi ve birleştirici bir özelliği olan Türk adı etrafında bir araya gelmiş ve zamanla bunu ortak bir ad olarak benimsemişlerdir.Türk boyları ve lehçeleri arasındaki karışma ve geçişmeler dolayısıyla. eksik yönlerini ortaya koyduktan sonra kendi tasnifini vermiştir. Çuvaş ve Yakut lehçeleri dışında kalan Türk dili. uzak lehçe. Sovyet yönetimi kendi temel felsefesine aykırı olarak Türk boyları arasında mikro milliyetçiliği teşvik etmiş ve boyların ağızlarını yazı dili durumuna getirmiştir. Arat’tan sonra önemli bir tasnif de Talat Tekin tarafından yapılmıştır. siyasî ve kültürel faktörler de eklenince lehçeler oluşup gelişmiş ve yazı dili durumuna gelmişlerdir. Türk lehçeleri ile ilgili ilk eser. Göktürk devletinin bünyesinde otuza yakın Türk boyu vardı. Berezin (1848) olmuştur. Arat ise Çuvaşça ve Yakutça için lehçe.

dağlı Grubu (ayak. 5. 8. tavlı.seslerinin durumu. tasniflere esas alınan belli başlı ses özellikleri şunlardır: 1. s-y) (Çuvaş).Türk Lehçeleri ve Tasnifi 41 Türk lehçe gruplarını adlandırmak için çok değişik tabirler kullanılmıştır.sesi dolayısıyla tasniflerde kullanılmıştır. II. Coğrafi Yönlere Göre 2. t ve d sesleri ile d sesinin z veya y şeklinde gelişmesi. tasnifin esasına ait olmayıp daha çok. Tabirlerin Karışık Kullanılmasına Göre Türk lehçeleri yönlere göre şöyle tasnif edilmektedir: 1. tailıi. kalian (Abakan) III. Bu özelliklere göre Türk lehçe grupları ve ses özellikleri şöyle sıralanabilir: Uzak Lehçe Grupları I. Ünite . Coğrafi Adlara Göre 3.ve bol. l-ş. Yakın Lehçe Grupları I. tav. Birden fazla heceli sözlerin sonundaki -g/-i sesinin korunması veya sedasızlaşarak -k/-k olması yahut düşmesi. -GAn partisibi (sıfat-fiili) de başındaki g-/i. r Grubu (r-z. tailıi Grubu (ayak. Kuzeybatı Grubu 3. Güneybatı Grubu 2. kalian (Sayan) II. kalan (Güney) . z Grubu (azak. ol. 7. Güneydoğu Grubu 4. tai. t Grubu (t-d. dağ.2. kalian (Tom) V. Kelime başındaki y-/s. bir tek lehçe grubunu karakterize eder. Boy Adlarına Göre 4. d Grubu (adak. 2. Bunları gruplar hâlinde şöyle özetleyebiliriz: 1.söz farkı da zaman zaman kullanılmakla birlikte bu fiil. tai. Orta Grup 5. tailı Grubu (adak. tai. dağlı. 3. Tek heceli sözlerin sonundaki -g/-i sesinin korunması veya -v (-u) olması. 4. tailıi. Dil Özelliklerine Göre 5. kalian (Doğu) VI. Çekim eklerinin başındaki g-/i. s-y) (Yakut). Aslî veya gelişme yolu (mesela d>z) ile meydana gelen z sesinin korunması veya r sesine dönüşmesi. tav Grubu (ayak. tailı. 6. Kuzeydoğu Grubu Bugüne kadar yapılan lehçe tasniflerinde. tailıi.sesinin korunması veya düşürülmesi. kalian (Kuzey) IV. tai.

Yakut Türkçesi c. Çuvaş Türkçesi d. Türkiye Türkçesi e. g c. r e. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz/Batı grubu Türk lehçelerinden biri değildir? a. Orta hece ünlüsünün düşmesi 8. Talat Tekin e. z b. Samoyloviç Türk lehçelerini tasnif ederken hangi ölçütleri dikkate almıştır? a. Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin uzak lehçelerinden biridir? a. Uygur Türkçesi e. Şinasi Tekin b. Kuzey/Kuzeybatı c. Tatar Türkçesi b. İran grubu 6. Kırgız Türkçesi d. Tek heceli sözlerin sonundaki -g/-ġ sesinin korunması veya -v (-u) olması d. Doğu e. Türkmen Türkçesi e. Radloff 10. Gagavuz Türkçesi d. Kıpçak grubu d. Tasnifinde Çuvaşça. R.R. Gagavuz Türkçesi b. Dîvânü Lügâti’t-Türk 3. Özbek Türkçesi c. Orhun Abideleri e. Kelime başındaki y-/s.42 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Kendimizi Sınayalım 1. v d. Kazak Türkçesi 2. Altay Türkçesi c. t ve d sesleri ile d sesinin z veya y şeklinde gelişmesi c. Turan grubu e. Birden fazla heceli sözlerin sonundaki -g/-ġ sesinin korunması veya sedasızlaşarak -k/-k olması yahut düşmesi e. Güney d. Poppe c. Coğrafi yönler-kişi adları d. N. Arat d. Ses özellikleri-ünlü-ünsüz ilişkileri . Uygur ve Özbek Türkçeleri. Atebetü’l-Hakâyık c. Aşağıdakilerden hangisi Türk lehçelerinin tasnifine esas olan ses özelliklerinden biri değildir? a. Türkmen Türkçesi b. Doğu/Güneydoğu b. R. Türk lehçeleri hakkında bilgi veren ilk eser aşağıdakilerden hangisidir? a. R. Başkurt Türkçesi 4. Dede Korkut d. Kıpçak grubu Türk lehçeleri yönlere göre yapılan tasnife göre hangi yön adı ile temsil edilir? a. Yakutça ve Türkçenin yanına dördüncü uzak lehçe olarak Halaçça’yı da koyan dilbilimci kimdir? a. Türk dilinin hangi kolu içinde yer alır? a. W. Karluk grubu b. Arat’ın tasnifinde bugünkü Çuvaşça hangi ses ile temsil ettirilmiştir? a. Kutadgu Bilig b. Oğuz grubu c. Şehir adları-dağ adları-ses özellikleri e. Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin yakın lehçelerinden biri değildir? a. Kavim adları-yön adları-ses özellikleri b. Azerbaycan Türkçesi 5.seslerinin durumu b. A. Yalnızca kavim adları c. Batı/Güneybatı 9. t 7.

yaygınlaşma ve kabul” aşamalarından geçerek yazı diline dönüşür. e 8. “Türk Lehçelerinin Oluşumu ve Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Türk Lehçelerinin Oluşumu ve Gelişimi” ile “Türk Lehçelerinin Tasnifi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Uzun yıllar Batıdaki Türkler Türkiye Türkçesini (Osmanlı Türkçesi). a Yanıtınız yanlış ise. Yanıtınız yanlış ise. d 10. 20. Samoyloviç’in Tasnifi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.Türk Lehçeleri ve Tasnifi 43 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Ünite . Sıra Sizde 2 ayao < adao kelimesinde d > y değişmesi vardır. “seçilme. Bu süreç ya dilin doğasına uygun olarak doğal bir biçimde ya da dışarıda yönlendirmelerle yapay olarak olur. b 5. Çağatay Türkçesini yazı dili olarak kullandılar. Yanıtınız doğru değilse. “Türk Lehçelerinin Yönlere Göre Tasnifi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise. yapay olarak yazı dili haline getirilmiştir. Sovyetler Birliği döneminde. Doğudaki Türkler. dağlı < taġlıġ kelimesinde (lıġ > lı) g sesi düşmüştür. standartlaşma. Türk dillerinin önemli bir bölümü 20 yüzyılın başlarına kadar konuşma dili idi. yüzyılın başlarına kadar sadece konuşma dili olan birçok Türk lehçesi. 6. Yanıtınız doğru değilse. kalan < kalġan kelimesinde (ġan > an) g sesi düşmüştür. Türk topluluklarını farklı milletlere dönüştürme politikasının bir aracı olarak. Yanıtınız yanlış ise. “Türk Lehçelerinin Tasnifi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise.“Türk Lehçelerinin Tasnifine Esas Olan Ses Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise. “A. “Türk Lehçelerinin Oluşumu ve Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a . b 2. d 7. Yanıtınız doğru değilse. c 4. e 3. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Konuşma dilleri. b 9. “Türk Lehçelerinin Tasnifi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. “Türk Lehçelerinin Oluşumu ve Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise. “Türk Lehçelerinin Oluşumu ve Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.2. Doğru olan dilin kendi doğal süreci içinde yazı diline dönüşmesidir. dağ < taġ kelimesinde t > d değişmesi vardır.

Besim Atalay) C.. Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadığı Bölgelerin Coğrafyası. Soysal. s. (1979). Ankara 1993. Kâşgârlı Mahmûd (1992).. Kayseri. 60-72. (1997). T. Gülensoy. (1957). Türk Lehçeleri Grameri. TDAV Yay. (1975). İ. Ankara Süleyman. Sosyal Yapı.tripod. C. s. Fikret Türkmen. Mustafa Öner). Dilaçar. Kamil Veli Nerimanoğlu. Türk Dili.) (2007). Yeni Türkiye.. (Çev. Arat. Reşit (1987). 83-93. (Ekim). Hayit. Makaleler. 22-34. Ankara. Kafesoğlu. (Ed. (1992). Çin’deki Türk Diyalektleri Araştırma Tarihi. N. Türk Şivelerinin Tasnifi.. Ankara. S. 15. O. “Türk Lehçelerinin Bugünkü Sorunları Hakkında Bazı Düşünceler”. B. F. A. T. (53). Ankara. Arş. TDK Yay. TKAE Yay. Edebiyat. A. Z. Türk Kavramının Gelişmesi. s. (2010). Dîvânü Lügâti’t-Türk. Türk İncelemeleri Yapan Kuruluşlar. Türk Lehçelerinin Meydana Gelişinde Genel Temayüllerin Koyulaşması ve Körlenmesi. O. Ercilasun. (1983). Bilimsel Bildiriler 1972. TDK Yay.. (1997). (1990). Prof. İlk Bildiri. İ. Dil.. V. Tuna. s.. (1977). (1992). Ü.1. Z. 1. Eren. Erdem. “Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler”. Y. Umumi Türk Tarihine Giriş.. Türk Dünyası Özel Sayısı. 13. Tekin. (Çev. Sümer. TTK Yay. “Dîvânü Lügâti’t-Türk’teki Oğuzca Özellikler”. Thomsen. İstanbul. Simurg Yay. Enderun Kitabevi. M. Ötüken Yay. (1989). (1984).. Az İ Ya. Natık Seferoğlu. (1972). 3-19. Ankara 1990. Enderun Kitabevi. Türkçe El Kitabı. Türk Dünyası Nüfus.Eren. Ankara. D.. Yiğit. Türkçenin Grameri. Taneri. s. 21-25. TDK Yay. Ercilasun A. (1996). İstanbul. Altay Dilleri Teorisi. Prof. İstanbul. 141-168. Reşit Rahmeti Arat İçin. Yuan-Xin (1990). (1988).com Yalçınkaya. A. A. Orhon ve Yenisey Yazıtlarının Çözümü.. Geçit Yay. Korkmaz. efrasiyap. 433-446. Caferoğlu. Türk Dili Tarihi. N. Milli Kültür. TDK Yay. Gör. Dr. s. A. . H. (1981). Türklük Bilimi Sözlüğü. Tuna. 78. (1984). Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay. Ankara. Timaş Yay. İstanbul. Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. Türk Milli Kültürü. Akçağ Yay. www. Dr. (1966). Ankara. Ankara. 306-319. TDAYBelleten. A. E. İstanbul. (2000). Ankara.. Ankara.. Akçağ Yay. Wang. A. Z.. Mahmut. V. TDK Yay. 7-8 Togan. (Ocak). TDK Yay. O. Elazığ.. S. Rahmeti. (1990). İstanbul. Akçağ Yay. B. N. Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi. Oğuzlar. S. TKAE Yay. (1997). TİSAV Yay. s.. B. Akçağ Yay. Ankara Banguoğlu. Haz.. (1997). Özkan.. Türk Dili Tarihi. İstanbul.44 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Aksan. Ankara. Kafesoğlu. (1990). TDAV Yay. Dîvânü Lügâti’t -Türk Özel Sayısı. İ. Vedat Köken). S. (1988). Dönmez. B. s. Ercilasun A.. En Eski Türkçenin İzlerinde. 253. s. (Çev. Türk Dünyasının Coğrafyası. “Türkistan Terimi Üzerine”. TDAD. “Tarihte Türk Adı”. Ankara. (2005). T. İstanbul. “Türk Dil ve Diyalektlerinin Yeni Bir Tasnifi”. Ankara. Türkistan. TDAV Yay. A... Korkmaz.

.

Azerbaycan Cumhuriyetinin yerini belirleyebilecek. Azerbaycan edebiyatını açıklayabilecek.3 Amaçlarımız ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I       Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Azerbaycan Türkçesi gramerini sınıflandırabileceksiniz. Azerbaycan Türkçesini tanımlayabilecek. Azerbaycan adını açıklayabilecek. Azerbaycan Türklerinin tarihini açıklayabilecek. Anahtar Kavramlar • • • • Azerbaycan Adı Azerbaycan Tarihi Azerbaycan Türkçesi AzerbaycanCumhuriyeti • • • • Azerbaycan Türkçesi Grameri Ses Bilgisi Şekil Bilgisi Kelime Türleri İçindekiler • • • • • • AZERBAYCAN ADI AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN TARİHİ AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AZERBAYCAN EDEBİYATI AZERBAYCAN CUMHURİYETİ AZERBAYCAN TÜRKÇESİ GRAMERİ Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Azerbaycan Türkçesi .

Demircizade “Aturpat” sözünü. Şamil Cemşidov da Atarpatekan sözünü esas alarak kelimeyi. od “ateş” demektir. yüzyıl) adından alındığını yazmaktadır. yerel petrol kaynaklarının ateşlerini beslediği sayısız Zerdüşt tapınağından almıştır. Dr. “baş ateş Tanrısı” anlamını vermiş ve daha sonra bu kelimenin “mekân” veya “ülke” anlamındaki “kan” kelimesiyle birleşerek “Aturpatkan” şekline girdiğini kaydetmiştir. E. “an” yer-mekân ekinin birleşmesiyle kelimenin Az+er+bay+can (Az erlerinin zengin ülkesi) şekline dönüştüğünü belirtmiştir. bu sözün ünlü halk kahramanı Bâbek’in (IX. pata ise ‘ülke’ demektir. çeşitli halk rivayetlerine dayanarak. Atar ve Patar kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. “A” (Allah). bâd (rüzgâr) kelimesinin ve “nân” ekinin getirilmesiyle oluşmuş ve kelime “kış rüzgârının estiği yer” anlamına gelmektedir. yüzyıl Azerbaycan tarihçisi Abbasgulu Aga Bakıhanov ise. Arapça’da Azerbaycan şeklini almıştır. Azerbaycan. “c” bağlayıcısı ile. Bu düşünceye göre Azerbaycan ‘ateş ülkesi’ demektir. Eski tarihçiler bu ülkeye ‘Ateşler Ülkesi’ adını vermişlerdir. Atar Farsça’da ‘ateş’. Cemaleddin Fegihi. “Azerbaycan” sözünün. R. Birçok kişi de. “Od” kelimesine “er-” isimden fiil yapma eki getirilmiştir. Kâşgârlı Mahmûd. “sönmeyen”. Adını. Orta çağ tarihçilerine göre. Ahmet Caferoğluna göre. Sovyet hâkimiyeti zamanında “Azerbaycan” sözünün etimolojik bakımdan incelenmesi konusunda birçok fikir ileri sürülmüştür.Azerbaycan Türkçesi Arap tarihçilerinin Arran ve Şirvan olarak adlandırdıkları Azerbaycan’ın ismi. Oder “yanmada. Bu isim ilk defa coğrafî ve siyasi bir terimle Atropetenye ve Atropet olarak anılmıştır. Arap tarihçisi Taberî. “ebedi ateş” anlamını AZERBAYCAN ADI . XIX. “tur” (ateş). ibadet edilen ateşin en büyüğünün burada bulunmasından dolayı bu ülkeye ‘Azerbaycan’ adının verildiğini söylemektedir. “Oderpatekan” biçiminde ele almıştır. Yazara göre. alevlenmede olan”. “Dîvânü Lügâti’t-Türk” adlı eserinde Azerbaycan sözünü “Âzerbâd” yani “odun (ateşin) âbâd ettiği yer” şeklinde açıklamıştır. Kâtip Harezmî’nin “Miftâhü’l-Ulûm” adlı eserine dayanarak “Azerbaycan” sözünü şöyle açıklamaktadır: Farsça “kış ayı” demek olan “âzer” kelimesine. ‘Azerbaycan’ sözü Sâsâni padişahı Şâpur’un (240-272) zamanında Nuh neslinden olan ve peygamberlik iddiasında bulunan “Âzerbâz” adından alınmıştır. Farsça’da Aterapata. Gurban ise. eski “Az” (as) kavim adına “er” (kişi) ve “bay” (zengin) sözlerinin eklenmesiyle türediğini ve daha sonra bu birleşmeye de. Bu kelime Ermenice’de Atropatokan. Azerbaycan adının Farsça ‘ateş’ anlamına gelen ‘âzer’ sözünden çıktığına inanır. “pat” (baş) şeklinde açıklayarak. Mehmed Emin Resulzâde’ye göre Makedonyalı İskender’in kurduğu Yunan-Bahter İmparatorluğu’na karşı bağımsızlığını ilan eden Satrap Atropet’in adından gelir.

yüzyılın başlarından itibaren bölgede Rusların etkisi görülmeye başlar. mekân. Ermeniler. Sâsâniler. Afşar Türklerinden olan Nâdir Şâh. kendileri de o bölgede yaşayan halk ile kaynaşarak erimişlerdir. 1514’ten 1747’ye kadar Yavuz Sultan Selim. IV. Şeddâdîler ve Ahmedîliler egemen olmuşlardır. Hazarlar. Azerbaycan XII. Kânûnî. Yazar kelimenin zamanla “Azerbaycan” şekline dönüştüğü görüşündedir. Bu ifadeler. Persler. Büyük Selçuklular’dan sonra Azerbaycan Irak Selçukluları’nın (1118-1194) ve İldenizliler Hanedanı’nın (1137-1225) idaresine girer.48 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I vermektedir. 1747 yılında Nâdir Şâh’ın ölümüyle Safevî Devleti son bulur. Böylece Oderpatekan. Arapların hâkimiyeti sırasında ve ondan önce çeşitli Türk boyları gelip bu bölgeye yerleşmiştir. Atropatene Krallığı. Bunun en güzel delili. Revvâdîler. 1029’lu yıllardan sonra Selçuklular’ın Azerbaycan’a sahip olmasına kadar bu bölgede sırasıyla Urartular. Sacoğulları. X. III. Murâd. VII. VII. MÖ VIII.): “Azerbaycan düzlüklerinde. Selçuk Bey’in torunu Çağrı Bey. Emeviler. yy. Anlamı da “odlar yurdu” veya “sönmeyen odlar yurdu” demektir. birçok medeniyete beşiklik etmiş ve büyük mücadelelere sahne olmuş bir ülkedir. “kan” ise Farsça çokluk bildiren ektir. MS 395-396 yıllarında Hunlar kalabalık gruplar halinde bu bölgelere gelmişlerdir. XVIII. Selçuklu akınları sonucunda bölge tamamen Türkleşir. Bulgarlar. Moğol istilasından kurtulduktan sonra sırasıyla Karakoyunlular (1380-1468) ve Akkoyunlular’ın (1340-1514) idaresine girer. “pate” kelimesi ise “yer. Alparslan’ın seferi ile 1064 yılında Azerbaycan kesin biçimde Selçuklular’ın eline geçer ve Büyük Selçuklu Devleti’nin bir eyaleti olur. Medler. yüzyılda Selçuklular. Şirvanşahlar. Harezmşahların ve Timurluların hâkimiyetine girer. Sellârîler.-XIV. yüzyılda oluşan göçler Orta Asya’dan batıya doğru yönelince. yüzyıllarda Azerbaycan’a Oğuz Türkleri gelmeye başlar. yüzyılda kurulan Manna İmparatorluğundan günümüze kadar pek çok kavmin denetiminde bulunmuş. 1735’te Kuzey ve Güney Azerbaycan’da İran hâkimiyetini kurmuş- . Hun. Azerbaycan’ı alır ve bazı Oğuz boylarını bölgeye yerleştirir. ve VIII. vatan” anlamına gelmektedir. Azerbaycan’daki bazı yer adlarıdır. birçok doğu ülkesi gibi Azerbaycan’a da hâkim olmuşlardır. 1222 yılından itibaren bölgeyi ele geçiren Moğolların hâkimiyeti Timur’un ölümüyle son bulur. VII. dağlarında ve kalelerinde Türkler çekirge gibi yayılmışlardı. yüzyılın başlarında Akkoyunlular yıkılınca Azerbaycan’ın tamamı Safevîlerin eline geçer Bölge daha sonraları sürekli Safevîlerle Osmanlıların arasında el değiştirir. Romalılar. yüzyıllar arasında sırasıyla Moğolların. Od+er+pate+kan şeklinden meydana gelmiştir. Abbasiler. 1086 yılında Türklerin Azerbaycan’daki durumunu belirten Nesevî Muhammed bin Ahmed (XIII. İskitler ve Sakaların büyük göçleri sırasında Türkler ilk kez gelerek buraya yerleşirler. Bu Hun akınları sırasında Hazarlar da bölgeye gelen Türk boyları arasındadır.-XI. söz konusu tarihlerde Türk nüfusunun bu bölgedeki kesafetini göstermesi bakımından önemlidir. Bizans. Ahmed zamanlarında Safevî Devletiyle sürekli savaşılır ve bölge sürekli iki devlet arasında el değiştirir. Hazarları ve Sâbirleri iterek Azerbaycan’a gelmelerini sağlamışlardır. Rusların Azerbaycan’ı ilk işgali 1722 yılında Nâdir Şâh zamanında olmuştur. Azerbaycan’ı Selçuklu topraklarına katmışlardır. yüzyılın sonuna kadar Araplar. Kuşan ve Sâbirlerin akını ise MS 486’ya rastlar. Ancak bölge halkını Araplaştıramadıkları gibi. Bulgar ve Oğuz boylarından değişik Türk oymakları bu topraklara yerleşirler. yüzyılda Oğuz ve Peçenek göçleri daha da kalabalıklaşmış ve XI. Parthlar. yüzyılda olur. Sâbirler ve Uygurlar daha sonraları gelip Azerbaycan’a yerleşen Türk boylarıdır. Bu devletlerin egemenlikleri esnasında bölgeye Türk göçleri de olmuştur. AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN TARİHİ Azerbaycan. Kıpçak.” demektedir. Azerbaycan’a ilk Türk göçleri MÖ I. XVI.

Hasanoğlu’nun şiirleri. Fuzulî ve Habibî’den sonra Azerbaycan Türkçesinin dil özellikleri giderek yoğunlaşır. Osmanlı Türkçesi de ‘Batı Oğuzcası’dır. Anadolu Selçuklularından sonra kurulan Beyliklerin Türkçeyi teşvik etmeleri. 1805’ten 1813’e kadar bölgede Rus-İran mücadelesi yaşanmış ve sonunda Azerbaycan. Ahmet Haramî Destanı. yüzyıla kadar tek bir yazı dili kullanmışlardır. Ayrıca Oğuzların zengin bir sözlü edebiyata sahip olması ve bu edebiyatın yazıya geçirilmesi ihtiyacı. yüzyıllarda doğmaya başlar. bir yazı dilinin iki uzak bölgesi arasında görülen mahallî ayrılıklar çerçevesinde kalmış. Güney Kafkasya ve Kafkas Azerbaycan’ı. Kadı Burhaneddin Divanı. Batı Türkçesinin doğu sahası içinde yer alan ağızlar topluluğu ve bu saha içinde gelişen yazı dilinin adıdır. yüzyıldan kalan Dede Korkut.. Gürcistan ve Ermenistan cumhuriyetleri Mâverâ-yı Kafkas SSC Federasyonu’nda birleştirilir. ayrı siyasi idarelere. yüzyıldan itibaren tek bir çizgi hâlinde günümüze gelen Azerbaycan Türkçesi 1828’de . Nesimî ve Fuzulî’nin eserleri hem Anadolu hem de Azerbaycan sahasının ortak ürünleridir. Dolayısıyla eser veren kişiler yeni bir edebî dil yaratırken Oğuz Türkçesi ile edebî dili kaynaştırdılar. Hataî. yüz yıldan itibaren Azerbaycan ve Anadolu’daki Türklerin sayısı giderek artmış. Nevaî’de ve Çağatay Türkçesinde Azerbaycan Türkçesinin izleri görülür. İran Azerbaycan’ı Kerkük ve Irak-Suriye Türkleri bölgelerini içine alır. daima aynı yazı dilinin iki ayrı dairedeki görünüşünü teşkil etmişlerdir. Kuzey ve Güney Azerbaycan olarak ikiye ayrılmıştır. ama daha önce buralara yerleşmiş olan Oğuz Türkleri. Azerbaycan sahası dil coğrafyası bakımından Doğu Anadolu. Azerbaycan SSC adıyla dâhil edilir. XV. Anadolu’ya gelen Türkler arasında edebî dili bilenler vardı. Sultan Veled’de. Oğuzcaya dayalı olarak XIII. Azerbaycan Türkçesinin yazı dili olarak ortaya çıkışını şöyle değerlendirmektedir: “.Azerbaycan Türkçesi 49 tur. yüzyıl başlarında başlayan Moğol baskısı neticesinde buradaki Türkler Anadolu’ya gelmişlerdir. edebî dilden uzak idiler. 1828 Türkmençay Anlaşması’yla Aras nehri sınır olmak üzere.) Azerbaycan Türkçesinin özellikleri vardır. Azerbaycan Türkçesi. Azerbaycan ve Anadolu’da ‘Oğuzca’ya dayalı yeni bir yazı dilinin oluşmasını sağlamıştır.Azeri sahası Batı Türkçesinin esas yazı dili çizgisini teşkil eden Osmanlı yazı dili çizgisinin paralelinden dışarı çıkmamıştır. Doksan yıllık Rus hâkimiyetinden sonra 28 Mayıs 1918’de Mehmed Emin Resulzâde’nin önderliğinde Kuzey Azerbaycan’da demokratik bir cumhuriyet kurulmuştur. İki sahadaki eserler arasında görülen ufak tefek farklar hep. Ünite . Ancak Mondros Mütarekesiyle Kafkaslar İngilizlere bırakılır. Yunus’ta (XIV. AZERBAYCAN TÜRKÇESİ Türkler XIII. O dönemlerde Azerbaycan Türkçesi Anadolu Türkçesiyle iç içedir. Ardından Osmanlı İmparatorluğu bu devleti tanımış ve toprak güvenliğini koruma altına almıştır. yüzyılda Ahmet Yesevî’de. ayrı sosyal çevrelere ve ayrı kültür merkezlerine bağlı olan iki sahada.” Azerbaycan Türkçesinin özellikleri XIII-XIV. XIV. yüzyılda Assaluk’ta Oğuzca özellikler saptanır. Dolayısıyla Azerbaycan Türkçesi ‘Doğu Oğuzcası’. yy. günümüze kadar hiç bir zaman iki ayrı yazı dili haline gelmemiş. XIII. Azerî ve Osmanlı Türkçeleri. XIII. 6 Temmuz 1923’te ise Azerbaycan SSCB’ye. XII. Harezm’de ortaya çıkan yazı dili Türk kültür merkezini Selçuklu Türklerine yaklaştırmıştır. Bu iki görünüş. 1922 yılının Mart ayında Azerbaycan. XIII. asırdan günümüze kadar kullanılan Batı Türkçesi zamanla Osmanlı Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi olarak iki daireye ayrılır. Ardından 27 Nisan 1920’de Bolşevik Ordusu Azerbaycan’a girer ve 1 Mayıs’ta Bakü’yü ele geçirir. Muharrem Ergin. yazı dili disiplininin bugünkünden farklı olarak mahallî tesirlere açık bulunduğu devrelerin tabiî bir tezahüründen başka bir şey değildir.3. Bu yüzyıllarda Azeri-Anadolu Türkçesi ayrımı bulunmaz.

Musiki dalında en büyük isim Üzeyir Hacı Beyli’dir. Tebriz ve Yerevan ağızları dâhildir. Vâzıh. Şah Abbas. Keşkül ve Şark-ı Rus gazeteleri bu dönemin fikir ve sanat hareketlerini yönlendiren önemli yayın organlarıdır. Batı Grubu Ağızları: Gazah. Kafkasya. Dolayısıyla Azerbaycan Türkçesinin yazı dili olarak merkezi Kuzey Azerbaycan’dır. Karabağ ve Tebriz ağızları üçgeni ile Batı Türkçesinin oluşumuna dayanmaktadır. Azerbaycan’da gazetecilik XIX. 2. Doğu Grubu Ağızları: Bu gruba Bakü. hikâye ve roman dalında İsmail Beg Kutkaşınlı ile Sultan Mecid Ganizâde. klasik edebiyatta Kavsi Tebrizî. Mecmûa-i Şuarâ ve Meclis-i Üns gibi kültür ve sanat mahfillerinde toplanan sanatkârlar modern Azerbaycan edebiyatının temelini atarlar. Azerbaycan edebî dilinin ağızlarını dört grup etrafında toplamaktadır. Kuzey Grubu Ağızları: Nuha ve Zagalata-Gah ağızlarını içerir. ancak Arap alfabesi kullanımdan kalkmamıştır. Mugan grubu ve Lenkeran ağızları dâhildir. Hurşid Bânu (Natevan) ve Seyyid Azim Şirvânî. Tiyatro alanında Ahundzâde’yi Necef Beg Vezirli ve Abdurrahim Bey Hakverdi takip eder. Abbas ve Gülgez en önemlileridir. Türkmen ve Çağatay (Müşterek Orta Asya Türk Edebiyatı) edebiyatları ile Türkiye Türklerinin edebiyatları arasında yer alır ve bu Türk edebiyatlarını birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görür. Çok zengin bir sözlü edebiyata sahib olan Azerbaycan Türklerinin halk destanları dikkate değerdir. Hasta Kasım. Hacı Beyli Fuzûlî’nin ‘Leyla ve Mecnûn’ mesnevisini. Ağa Mesih Şirvânî. XVII. AZERBAYCAN EDEBİYATI Azerbaycan Edebiyatı. Nişat Şirvânî. efsaneler. 3. Lezgi Ahmet. 1939 yılından itibaren Azerbaycan’da Kiril alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Aslı ve Kerem. Şireliyef. Azerbaycan millî marşını ve Nuri Paşa kuvvetlerinin Bakü’ye girişi üzerine Ahmed Cevad’ın ‘Çırpınırdın Karadeniz’ adlı şiirini bestelemiş. ve XVIII. Sâfî. İran. Hasan Beg Zerdâbî’nin Ekinci gazetesi. masallar. Güney Grubu Ağızları: Bu gruba da Nahçıvan. Aşık Garip. Tiflis’te çıkan Ziyâ. fıkralar. Mehcûr. Sâib Tebrizî. Ayrıca Azerbaycan sahasında halk hikayeleri. Gülistân. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çeşitli şehirlerde kurulan kültür ve sanat ocakları ile yine bu şehirlerde neşredilen gazeteler vasıtasıyla yüzünü batı medeniyetine döndürür. Bunlar içerisinde Varka ve Gülşah. Ziyâ-yı Kafkas. Bugünkü Azerbaycan yazı dili öncelikle Bakü. Dîvân-ı Hikmet. Ordubad. Şamahı. . Azerbaycan Edebiyatı. Mevcî. Köroğlu operalarını ve Azerbaycan Musiki Tarihi’ni yazmıştır. Molla Penâh Vâkıf gibi şairlerin eserlerinde Azerbaycan Türkçesi dil özelliklerini yoğunlaştırmıştır. Gence ve Ayrım ağzı bu grubu oluşturur. 4. Kerem ile Aslı. Bu gruplar şunlardır: 1. Irak ve Doğu Anadolu (Türkiye) yörelerinde yaşayan Türklerin ‘Doğu Oğuzca’ olarak tanımlanan Türk lehçesiyle oluşturdukları bir edebiyattır.50 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Azerbaycan’ın ikiye ayrılmasıyla kesintiye uğramıştır. Karabağ. 1992 yılından itibaren Latin alfabesi kullanılmaya başlanmış ve bu alfabe 2001’de resmen onaylanmıştır. Kutsî. tiyatro dalında da ‘Türk Moliere’i diye ünlü ve modern Azerbaycan yazı dilinin kurucusu sayılan Mirza Fethali Ahundzâde’nin adları başta gelir. Kuruluşundan itibaren klasik edebiyatına Arap ve Fars edebiyatının yön verdiği Azerbaycan edebiyatı ve kültürü XIX. Fazlî. Azerbaycan (Kuzey ve Güney). 1922-1929 arasında iki alfabe yan yana kullanılmıştır. Şâkir. Guba dialektleri. Tufarkanlı Abbas. ayrıca Rüstem ve Şöhrab. Azerbaycan’da 1929 yılına kadar Arap alfabesi kullanılmıştır. Kürenî. Bugün Güney Azerbaycan’da Farsça yazı dili durumundadır. yüzyılın ikinci yarısında başlar. Modern edebiyatın kurucuları arasında şiir dalında Kasım Beg Zâkir. Latin alfabesi 1922 yılında onaylanmış. yüzyıllarda Aşık Edebiyatı sahasında Kurbanî. bilmeceler oldukça önemli yer tutar.

Garp medeniyetindenim” düsturunun fikri çerçevesini çizerek yazılarında Türkçü bir hayatı. Mikail Müşfik. Bunlar içinde Hüseyinzâde Ali Beyin oldukça önemli bir yeri vardır. İran’da ise 25 milyonu aşkın Azerbaycan Türk’ünün yaşadığı tahmin edilmektedir. “Maral”. son dönem Azerbaycan Edebiyatının öncü şairleridir. Süleyman Rüstem. savaş yılları ve savaşın getirdiği felaketler etkili bir şekilde işlenmiştir. Kuzey Azerbaycan’ın AZERBAYCAN CUMHURİYETİ . Neriman Nerimanov. tabiat gibi konulardır. dil. 2009 yılı sayımına göre Kuzey Azerbaycan’ın nüfusu 8. 1920’li yıllardan itibaren sosyalist devir edebiyatı başlamıştır. “Hayyam” adlı dramları oldukça önemlidir. Kuzey Azerbaycan’ın toplam yüzölçümü 86. Azerbaycan. Rıza Tevfik. Vakıf Samedoğlu. “Bahar Şebnemleri” adlı şiir kitapları. İslam Seferli. Hemen hemen her alanda çok sayıda eser verilen ve oldukça işlenen Azerbaycan Türkçesi. “Ana”. Bu dönemin şair ve yazarları bir ortak Sovyet ekseninde komünizmi öven eserler vermişlerdir. Ünite . eşitlik. Azerbaycan hikâye ve romanlarında kadın hakları. Hüseyin Cavid. Bunlar arasında eserleri Türkiye’de de bilinen ve Türkiye sevgisine yer veren Bahtiyar Vahapzâde ve Nebi Hezri oldukça önemli yer tutar. Celil Memmedguluzâde. İstanbul’da kaldığı süre içinde yakın çevresinde ve Ziya Gökalp gibi Türk fikir adamları arasında fikirleri ilgiyle karşılanan Hüseyinzâde Ali Bey aynı zamanda “Türk kanlı.480 2 km ’dir. Hüseyin Arif. bugün oldukça gelişmiş bir edebî dil hâline gelmiştir.240 km ’dir. Eli Veliyev. Ziya Gökalp’le aynı fikirleri savunan Hüseyinzâde Ali Bey.000’dür. Samed Vurgun. Ehmet Cemil ve Osman Sarıvelli Azerbaycan Türk Şiirinde şiirin geçmişi ile bu günü arasındaki köprüyü temsil eder. Abdulhak Hamid. kuzeybatıdan Gürcistan. Gasım Gasımzâde. Her ikisinin toplam yüzölçümü 200. güneybatıdan Türkiye (18 km) ve gü2 neyden İran ile çevrilidir. Güney 2 Azerbaycan’ın yüzölçümü ise 114. Süleyman Sani Ahundov. Çağdaş Azerbaycan şiirinde en çok işlenen temalar Azerbaycan. Gabil ve Eliağa Kürçaylı gibi isimler. Şekilde batı. muhtevada doğu geleneği ve Azerbaycan masal tefekkürünün cazibeli zemininde gelişen hikâye ve roman türü de Azerbaycan edebiyatında önemli bir yere sahiptir. “Uçurum”. Aynı dönemde yaşayan ve Mehmet Emin Yurdakul. İslam ümmetindenim.922. “Kinyaz”. Eli Kerim. Tevfik Fikret. Memmed Rehim. Resul Rıza. Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi Türkçü yazarlarla yakın temasları olan Ahmed Cevad ve Hüseyin Cavid gibi şairler oldukça önemlidir. İslam dinine hürmeti esas alarak Avrupa medeniyetinden faydalanmayı temel görüş alarak savunmuştur. batıdan Ermenistan. tarih. Seyit Hüseyin. Azerbaycan’da yazdığı yazılarda Türk dünyasının ortak yazı dilinin İstanbul ağzına dayanması gerektiğini savunmuştur. Ahmet Ağaoğlu gibi şahsiyetler çıkarmış oldukları ‘Hayat’ gazetesi ve ‘Füyüzat’ dergisiyle Türkçülük akımının önderleri olup Azerbaycan kültür hayatında derin tesirler bırakmışlardır. Kafkasya’nın en kurak kesimi olan Orta ve Aşağı Kura havzası ile Büyük Kafkas Dağları’nın güneydoğusu ve Küçük Kafkas Dağları’nın kuzeydoğusunda yer alır. İlyas Efendiyev başta gelen isimlerdir. “İblis” adlı tiyatroları ve “Peygamber”. Ahmed Cevad’ın “Koşma” ve “Dalga” adlı şiir kitapları. Bu dönemden sonra edebî sahneye çıkan Bahtiyar Vahapzade. Ülke toprakları kuzeyden Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti. Nebi Hezri. “Telli Saz”. İslam imanlı ve Frenk kıyafetli olalım” sözleriyle de Ziya Gökalp’in “Türk milletindenim.Azerbaycan Türkçesi 51 1908 Meşrutiyeti’nden sonra Türkiye’de güçlenen Türkçülük akımı Azerbaycan edebiyatçıları üzerinde de etkili olur. Son yıllarda yaşanan millî varlık mücadelesi ve katliamlar da şiirde geniş yer tutmaktadır. kahramanlık. Hüseyin Cavid’in de “Geçmiş Günler”. “Şeyh Senan”. “Topal Timur”. “Şeyda”.000 km ’dir. Azerbaycan hikâye ve romancılığında. Mirza İbrahimov.3.

çöl ve kurak saha bitkileriyle kaplıyken. geri kalanını da petrole dayalı sanayi oluşturmaktadır. ü”. bakır. e. Sebze ve meyve üretiminde de önemli bir ülkedir. Kapalı e (é) sesi kelimelerin yalnızca ilk hecesinde bulunur: év (ev). Petrolden başka doğal gaz. kükürt. çavdar. Türkiye Türkçesinden farklı olarak iki tane e ünlüsü vardır. Azerbaycan idarî ve mülkî olarak Bakü. orman varlığı bulunmaktadır. Dünyaca meşhur olan havyar üretiminin % 80’ini Azerbaycan Hazar denizindeki ‘Mersin balığı’ndan çıkarılmaktadır. i. Bakü civarındaki petrol üretimi BDT ülkelerinin petrol üretiminin % 10’unu oluşturur. mısır ve pirinç ekilir. yérde (yerde). é düz dar ı i yuvarlak geniş o ö yuvarlak dar u ü . o. Ukraynalı. Tatar. Kuzey Azerbaycan’da kilometre kareye 100. Meshet.800 ha. Azerbaycan’da % 65 oranında sulu tarım yapılmaktadır. tütün ve ipekçilik önemli yer tutar. az da olsa Ermeni.9’unu oluşturan Ruslardan başka. Gürcü ve Lezgi bulunmaktadır. Önemli ölçüde buğday. Nüfusun % 3. Azerbaycan alfabesinde “F ә” ile gösterilen “e” Türkiye Türkçesindeki e’den daha geniş ve açık söylenir.038. éşitmedim (işitmedim). ı. bu dağların yüksek kesimleri ise subalpin ve alpin bitkilerle kaplıdır. Fakat ülkenin değişik kesimlerinde farklı iklim özellikleri görülür. Türk ülkeleri içerisinde en zengin olanlarından biridir. demir. Pamuk. Azerbaycan genel olarak karasal subtropikal iklim kuşağında yer alır. “E e” ile gösterilen ünlü ise Türkiye Türkçesindeki e’den daha dar ve kapalı olup e ile i arası kapalı e (é) sesidir. Daha önce SSCB’ye bağlı olan Azerbaycan 30 Ağustos 1991’de bağımsız bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. kéçit (geçit).202.52 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Güney Azerbaycan’a göre nüfus yoğunluğu daha fazladır. Avar ve diğer Türklerle birlikte nüfusun % 90’ı Türk’tür. Zakatala vilayetleriyle Nahcıvan ve Karabağ özerk bölgelerinden meydana gelir. 8. Gence. Güney Azerbaycan’da ise 60 kişi düşmektedir. kurşun.1 Azerbaycan Türkçesinde Ünlüler düz geniş kalın ince a e. güneydoğuda Lenkeran yöresinde nemli ve ılıman Kafkas Dağları’nın yüksek kesimlerinde ise soğuk ve tundra iklimi görülmektedir. ö. u.500 kişiden oluşan Azerbaycan nüfusunun % 83’ünü Azerbaycan Türkleri oluşturur. é. Tablo 3. Bu durumun sebebi Kuzey Azerbaycan’ın petrole dayalı sanayisidir. Oldukça önemli bir üzüm ve şarap üreticisi olan Azerbaycan’ın 1. Yeraltı ve yerüstü kaynakları yönünden Azerbaycan. Azerbaycan Türkçesindeki ünlüleri şöyle bir tabloyla gösterebiliriz. kobalt ve tuz diğer yeraltı zenginlikleridir. Hazar Denizi kıyısı ve Kura-Aras ovaları. Elektrik ve termo-elektrik santrallerinin yaygın olduğu Azerbaycan’da sanayinin yarısını gıda. tekstil ve giyim eşyaları. sévir (seviyor). Kura-Aras ovalarında sıcak ve kurak bir iklim yer alırken. AZERBAYCAN TÜRKÇESİ GRAMERİ Ses Bilgisi Ünlüler Azerbaycan Türkçesinde 9 ünlü bulunmaktadır: “a. Yahudi. çinko. Büyük ve Küçük Kafkaslar ile Talış dağlarının önemli bir kısmı ormanlarla örtülü.

klassik (klasik). s. Bu ünsüzler şunlardır: b. gelmişdi. Azerbaycan Türkçesinde kelime başında bulunan ı’lar i’ye dönüştüğü için bazı kelimelerde uyum bozulur: ilan (yılan). defter yazılır. 3. t. govurma (kavurma). Büyük Ünlü Uyumu Büyük ünlü uyumu. telefon. kefalet. reng. g. çiçek-çiçeyi. kafedra (kürsü). Türkiye Türkçesinde uyuma girmeyen bazı Türkçe ve yabancı asıllı kelimeler Azerbaycan Türkçesinde uyuma girerler: xorus (horoz). 5. seçki yazılır. Küçük Ünlü Uyumu Küçük ünlü uyumu. n. fürset (fırsat). seçgi okunur. yazılır. ac. Azerbaycan Türkçesinde sadece d ile başlar: atdır. yokdur. kend. yuvarlak ünlülü ise dar yuvarlak veya geniş düz olarak gelmesi kuralıdır. 2. mövcudat (mevcudat). Rusça’dan alınan kelimeler bu kuralın dışındadır: kolxoz. uzag. Azerbaycan Türkçesinde büyük ünlü uyumu oldukça sağlamdır: oxuram (okurum). Azerbaycan Türkçesinde küçük ünlü uyumu sağlam bir şekilde işlemektedir: bizim. işıg (ışık). ildırım (yıldırım). k. bağlayıcı. uzax. termos. tebiet (tabiat). xemir (hamur). mügeddes (mukaddes). g. f. termometr (termometre). gız. pedagog. çamır (çamur). l. Kelime başındaki bütün kalın k sesleri. Ünsüzler Azerbaycan Türkçesinde 23 ünsüz vardır. Bu durum Arapça ve Farsça kelimelerde olduğu gibi bazı Türkçe kelimelerin sonunda da olabilir: kitab. g sesleri bulunabilir.3. Türkiye Türkçesinde ince ünlülerin yanında kullanılan ğ ise Azerbaycan Türkçesinde daima y’dir. govun (kavun) vs. galın. mumiya (mumya). . Ünite . c. durub. m. megsed. çönderip (çevirmiş). x ünsüzü gırtlaktan çıkan hırıltılı h’dir. atdan. dörd. edebiyyat (edebiyat). Farsça gibi dillerden alınan kelimelerin birçoğu ünlü uyumuna uydurulmuştur: bağça (bahçe). esker (asker). olarag. Yabancı kelimelerde bu uyum aranmaz: futbol. c. 4. Sadece kalın ünlülerin yanında bulunan ğ ünsüzü. Eli (Ali). tifil (tıfıl). Ancak g ile yazılan bu tür kelimeler telâffuzda x’dir: torpax. Azerbaycan Türkçesinde g olur: gara. elac (ilaç). Türkiye Türkçesindeki ğ ünsüzünden daha belirgin ve baskılı olarak telaffuz edilir. neğme (nağme). y. gavalıyub (kovalayıp). Kelime ortasında birbirini takip eden iki tonsuz ünsüzden ikincisi tonlu söylenir: sekkiz yazılır. h. Birden fazla heceli kelimelerin sonundaki bütün kalın k sesleri de g olur: torpag. Kelime sonunda bulunan k sesi. 6. Arapça. cızıx (çizgi). olarax. d. z. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bazı alıntı kelimelerde ve birleşik kelimelerde uyum yoktur: universitet (üniversite). alacag. iki ünlü arasında kalınca y’ye. kelimenin ilk hecesi düz ünlülü ise düz. yalın veya eklerle uzatılmış Türkçe kelimelerde. d. defder okunur. Türkiye Türkçesinde d ve t ile başlayabilen ekler. aldıg. aldıx. alacax.Azerbaycan Türkçesi 53 Ünlü Uyumları 1. ç. sekgiz okunur. 2. Azerbaycan Türkçesinde kelime sonunda b. süd. v. gözel (güzel). ilk hecede bulunan ünlünün taşıdığı kalınlık-incelik niteliğinin diğer hecelerde de devam etmesi kuralıdır. Ünsüzler içinde sadece x ve ğ sesleri Türkiye Türkçesinden farklıdır. gurguşumlı (kurşunlu). kalın g ise ğ’ye döner: direk-direye. alıb. p. ş. x. bayrag-bayrağa. r. Azerbaycan Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler Türkiye Türkçesiyle karşılaştırıldığında Azerbaycan Türkçesinde kullanılan ünsüzler ile ilgili şu özellikleri tespit edebiliriz: 1. j. gardaş. Türkçe kelimelerin ilk hecelerindeki ünlülerin düz veya yuvarlak oluşlarına göre onu takip eden hecelerdeki ünlülerin. ğ. kompüter (bilgisayar).

Kelime içinde o’dan sonra gelen v telâffuz edilmez. tesbit (tespit). Bazı kelimelerde de Türkiye Türkçesindeki ön ses b. ulduz (yıldız). müctehid (müçtehit). dövr (devir). hörümcek (örümcek). alıbdır (almış). Alıntı kelimelerde bu uyum aranmaz: mübhem (müphem). dondurmuşdur. günler. Kişi 2.(öksür-). moynuz (boynuz). aylar vs. Arapça ve Farsçadan Türkiye Türkçesine alınan kelimelerde iki ünsüz arasında ünlü türemesi görülürken.(ör-). adamlar. dovşan yazılır. Azerbaycan Türkçesinde ünsüz uyumu Türkiye Türkçesinde olduğu gibi sağlam değildir. üzr (özr). Kişi +(I)m +(I)n +sI. hörgü (örgü). hayva (ayva). öskür. bars (pars). torpax (toprak). Türkçe kelimelerin sonundaki -AğI ses grubu Azerbaycan Türkçesinde -Ov biçimine dönüşmüştür: buxov (bukağı). hökm (hüküm). körpü (köprü). Bazı ön ses b’ler m’dir: men (ben). arvad (avrat). ayrılma hâli eki (-dAn). muna (buna). işden (işten). kollar. tesbih (tespih). esl (asıl). Türkiye Türkçesinde bazı kelimelerin başındaki y sesi Azerbaycan Türkçesinde bulunmaz. Azeri Türkçesinde bol miktarda göçüşme olayı görülür: yarpax (yaprak). ildırım (yıldırım). dereler. hürk-(ürk-). üz (yüz). itir. biş. İyelik Ekleri İyelik ekleri Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir. 13.2 İyelik Ekleri . paxlava (baklava). uca (yüce). gövs (kavis).(ür-).+I çokluk +(I)mIz +(I)nIz +lArI. Kişi 3. 2.Azerbaycan Türkçesinde bolur. müsbet (müspet). gırov (kırağı). Azerbaycan Türkçesinde bu kelimeler. dağlar.54 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I 7. Azerbaycan Türkçesinde bildirme eki (-dIr). gelecekdi.(yitir-). 11. eskik (eksik). dōşan okunur. bülöv (bileği). buzov (buzağı). 10. ürek (yürek).+I Tablo 3. min (bin).Azerbaycan Türkçesinde p. Ünsüz Uyumu Kelime içerisinde ve eklenme sırasında kullanılan ünsüzlerin tonluluk-tonsuzluk bakımından gösterdiği uyumdur. Şekil Bilgisi Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri 1. 8. gövm (kavim). zarf-fiil eki (-Ib) gibi ekler tek şekilli olduğu için bu uyum bozulur: görmüşdü. y’den sonraki ı ise çok defa i’ye döner: il (yıl). barmag (parmak). palçıg (balçık ). çōdar okunur. çoğunlukla asıl şekillerini korurlar: esr (asır). bulunma hâli eki (-dA). 12. ilan (yılan). ürekden (yürekten). tesdig (tasdik). Ekleri şöyle gösterebiliriz: teklik 1. Çokluk Eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Azerbaycan Türkçesinde de çokluk eki -lAr’dır: Şakirdler (öğrenciler). bunun yerine o uzatılır: çovdar yazılır. Azerbaycan Türkçesinde bazı ünlüyle başlayan kelimelerin başında bir h sesi türemiştir: hür. görülen geçmiş zaman eki (-dI). bahalı (pahalı). vaxt (vakit). 14. Türkiye Türkçesinde bazı kelimelerin ön sesindeki p. 9.(piş-). üzük (yüzük). pütün (bütün). hör.olur: pez (bez).+sI.

gücle (güçlükle). Elini (Ali’yi). Hâl Ekleri atam atan atası atamız atanız atası/ataları sözüm sözün sözü sözümüz sözünüz sözü/sözleri yolum yolun yolu yolumuz yolunuz yolu/yolları saçım saçın saçı saçımız saçınız saçı/saçları . c. gelemin (kalemin). Aitlik Eki Aitlik eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi +ki’dir ve büyük ünlü uyumuna uymayan eklerdendir: menimki (benimki). İlgi Hâli İlgi hâli eki ünsüzlerden sonra +In. neneye (anneye). gedim (eski). ananın. h. arabayla. eve. atadan. körpece. yazıdan. Misir (Mısır). Türkiye Türkçesinden farklı olarak ünlüyle biten kelimelerden sonra yükleme hâli eki +nI şeklinde getirilir: almanı (elmayı). seninle. Elide (Ali’de). torbaya. Yükleme Hâli Yükleme hâli eki +I ve +nI’dir. Tebrizdeki (Tebriz’deki). ataya (babaya). soyug (soğuk) vs. zorbaca. Hesende (Hasan’da). Ayrılma Hâli Ayrılma hâli eki de tek şekilli olup +dAn’dır: Genceden (Gence’den).3. Yönelme Hâli Yönelme hâli eki ünsüzlerden sonra +A. mektepdeki (okuldaki). Hesendeki (Hasan’daki). +Un ünlülerden sonra ise +nIn ve +nUn’dur: kitabın. b. defteri. Yine de Türkiye Türkçesinde olduğu gibi +mI. menimle (benimle). yazılır söylenir galemden galemnen atamdan atamnan Hesenden Hesennen yalandan yalannan g. f. atanı (babayı). dilince (dili gibi). e. maşına (arabaya). evde. +mU eki kullanılır. dağda. Ünite . bir kez). kitapdaki. Ekin Türkiye Türkçesinden farkı tonsuz şekillerinin bulunmamasıdır: birce (bir defa. kendde (kentte).Azerbaycan Türkçesi 55 a. mence (benim gibi). dövr (devir). dostun. şer’den (şiirden). varmı (var mı). gelmişim mi (gelmiş miyim). yumurtadan. fındıgdan (fındıktan). vaxt (vakit). Ayrıca Azerbaycan Türkçesinde bütün çekimlerde soru eki sondadır: geleremmi (gelir miyim). 3. geliremmi (geliyor muyum). yoldaki. Soru Eki Soru ifadesi Azerbaycan Türkçesinde daha çok tonlama ve vurgu ile belirtilir. Eşitlik Hâli Eşitlik hâli eki +cA’dır. Bulunma Hâli Bulunma hâli eki tek şekilli olup +dA’dır: Bakıda (Bakü’de). Sonu m ve n ünsüzleri ile biten kelimelerden sonra ayrılma hâli +dAn diye yazılır ama +nAn diye telaffuz edilir. 5. sehneye (sahneye). körpünün (köprünün). sürücünü (sürücüyü). Yalın Hâl Azerbaycan Türkçesinde yalın hâl eksizdir. nenenin. ünlülerden sonra da +(y)A şeklindedir: denize. pambıgı (pamuğu). deyilmi (değil mi). 4. geleceğemmi (gelecek miyim). Vasıta Hâli Azerbaycan Türkçesinde vasıta hâli eki “ile”nin ekleşmesiyle oluşmuş +(y)lA şeklidir: uşaglarla (çocuklarla). tekce (yalnız). d.

Azerbaycan Türkçesinde -mIş. sIz 3. -Ub ekleriyle yapılan bu çekimler Türkiye Türkçesindeki gibi sadece -mIş. oxumayıbsınız (okumamışsınız). Kişi -n -nIz. -üz. Ancak 1. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri teklik çokluk 1. gelibsen oxuyubsan gelib(dir) oxuyub(dur) gelibsiniz oxuyubsunuz gelib(dir)ler oxuyub(dur)lar Olumsuz şekli: gelmeyibsen (gelmemişsin). bildim oturdum gétdim bildin oturdun gétdin . -mUş ve -Ib. Şahıs Ekleri Fiil çekimlerinde kullanılan ve şahsı gösteren eklerdir. Kişi -ø -lAr b. almışam (almışım) körmüşem (görmüşüm) almışsan körmüşsen almışdır körmüşdür almışıg körmüşük almışsınız körmüşsünüz almışlar körmüşler Olumsuz şekli: almamışam (almamışım). 2. oxumayıblar (okumamışlar). almamış. -ux. Kişi -ø -lAr c. -ük 2. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri teklik çokluk 1. Kişi ___ -In 3. Azerbaycan Türkçesindeki şahıs ekleri üç grupta toplanabilir: a. -k 2. Kişi -Am -ıx. Ekin tonsuz şekli yoktur. Kişi -m -x. -mUş anlamını vermezler. Zaman ve Şekil Ekleri a.56 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Fiil Çekim Ekleri 1. Bildirme Kipleri 1. Birincisinin eki -mIş/mUş’tür. -uz. Kişi -sAn -sInIz. körmemişler. Öğrenilen Geçmiş Zaman Azerbaycan Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman iki şekilde yapılır. almamışsan. z 3. -ik. körmemişik. gelmeyib (gelmemiş). Kişi -Im -Ag 2. bu ekler bazen görülen geçmiş zaman (dI) anlamını da verirler: gelmişem “gelmişim” veya “geldim” anlamında: gelmişsen ve gelibsen de “gelmişsin” veya “geldin” anlamındadır. Kişi -sIn -sInlAr 2. Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman Görülen geçmiş zaman Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -dI ekiyle yapılır. Emir Şahıs Ekleri Emir çekiminde kullanılan ekler şahıslara göre değişir: teklik çokluk 1. körmemişsiniz. şahıslar bu eki almaz. İkincisi ise -Ib/-Ub ekiyle yapılır.

Geniş Zaman Geniş zaman eki -Ar’dır. -Ir’dir. Ünite . oturmadıg. Gelecek Zaman Gelecek zamanın kullanımı Türkiye Türkçesindeki gibidir. almırsan.Azerbaycan Türkçesi 57 bildi oturdu gétdi bildik oturduk gétdik bildiniz oturdunuz gétdiniz bildiler oturdular gétdiler Olumsuz şekli: bilmedim. almamagdasınız. almaz. oturmadı. gelmemekde. Azerbaycan Türkçesinde de Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -magda/-mekde ile şimdiki zaman ifade edilebilir: gelmekdeyem (gelmekteyim) almagdayam (almaktayım) gelmekdesen almagdasan gelmekde(dir) almagda (dır) gelmekdeyik almagdayıg gelmekdesiniz almagdasınız gelmekde(dir)ler almagda(dır)lar Olumsuz şekli: gelmemekdeyem (gelmemekteyim). oxumurlar. oxumazlar. bilmedin. 4. işlemezsen. şahıslarda ince ünlülerden sonra ek geldiğinde ekin sonundaki g. işleyerem (çalışırım) alaram (alırım) oxuyuram (okurum) işleyersen alarsan oxuyursan işleyer alar oxuyur işleyerik alarıg oxuyurug işleyersiniz alarsınız oxuyursunuz işleyerler alarlar oxuyurlar Olumsuz şekli: Geniş zamanın olumsuz çekiminde birinci şahıslarda olumsuzluk eki -mA’nın ünlüsü çekim sırasında düşer ve zaman eki ile kaynaşır: işlemerem (çalışmam).3. Şimdiki Zaman Şimdiki zaman eki -r. y’ye. görmür. almamagda(dır)lar. geleceyem (geleceğim) yazacağam (yazacağım) geleceksen yazacagsan gelecek yazacag geleceyik yazacağıg geleceksiniz yazacagsınız gelecekler yazacaglar . görmürük. 1. oxumazsınız. 3. Eki -acag/-ecek’tir. gétmediler. almarıg (almayız). kalın sıradan ünlülerden sonra ise g sesi ğ’ye dönüşür.ünsüzü gelir : alıram (alıyorum) görürem (görüyorum) oxuyuram (okuyorum) alırsan görürsen oxuyursan alır görür oxuyur alırıg görürük oxuyurug alırsınız görürsünüz oxuyursunuz alırlar görürler oxuyurlar Olumsuz şekli: Şimdiki zamanın olumsuz çekiminde olumsuzluk eki -mA’nın ünlüsü çekim sırasında düşer ve zaman eki ile kaynaşır: almıram (almıyorum). oxumursunuz. almamagdayıg. 5. gétmediniz. Ünlüyle biten fiillerden sonra araya -y. gelmemekdesen.

bilmemeliler. b. yazmalı deyil. bilmemeliyik. oxumasag. alası deyil. bilmeli deyiller. bilmemelisiniz. Emir Kipi Emir kipinde her şahsın ayrı bir eki vardır. yazmayacaglar. Birincisi -mAlI ekiyle yapılır: yazmalıyam (yazmalıyım) bilmeliyem (bilmeliyim) yazmalısan bilmelisen yazmalı bilmeli yazmalıyıg bilmeliyik yazmalısınız bilmelisiniz yazmalılar bilmeliler Olumsuz şekli: yazmamalıyam (yazmamalıyım). vurmasın. oxumasanız. bilmeli deyilsiniz. bilmeli deyilik. vurmayag. gelmese. Üçüncüsü “gerek “ kelimesi ve -A istek ekiyle yapılır. Şart Kipi Şart kipi Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -sA ekiyle ifade edilir: gelsem oxusam (okusam) gelsen oxusa gelse oxusa gelsek oxusak gelseniz oxusanız gelseler oxusalar Olumsuz şekli: gelmesem. yazmalı deyilsen. görmesinler. gelmesen. . yazmayacayıg. gelesi deyilik. alma. yazmayacagsınız. gerek gelem (gelmeliyim) gerek oxuyam (okumalıyım) gerek gelesen gerek oxuyasan gerek gele gerek oxuya gerek gelek gerek oxuyag gerek gelesiniz gerek oxuyasınız gerek geleler gerek oxuyalar 3. Kipin olumsuz şekli ayrıca “deyil” kelimesiyle de yapılabilmektedir: yazmalı deyilem (yazmamalıyım). gelesi deyiller. Çekimi şöyledir: alım vurum görüm al vur gör alsın vursun görsün alag vurag görek alın vurun görün alsınlar vursunlar görsünler Olumsuz şekli: almayım. gelmeyecek. yazmamalı. oxumasalar. İkincisi -AsI ekiyle yapılır. 2. Gereklilik Kipi Gereklilik ifadesi üç şekilde yapılır. görmeyin. alası deyilsen. gelesi deyilsiniz. Tasarlama Kipleri 1.58 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Olumsuz şekli: gelmeyeceyem (gelmeyeceğim). gelmeyeceksen. yazmamalısan. Azerbaycan Türkçesinde buna “fiilin lazım forması” denir: alasıyam (almam lazım) gelesiyem (gelmem lazım) alasısan gelesisen alasıdır gelesidir alasıyıg gelesiyik alasısınız gelesisiniz alasıdırlar gelesidirler Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuzu “deyil” kelimesinin üzerine şahıs ekleri getirilerek yapılır: alası deyilem (almamam lazım).

-mUş ekiyle yapılır.Azerbaycan Türkçesi 59 4. Ünite . c. Ünlüyle biten fiillerden sonra araya -y. Fiillerin Birleşik Çekimi Azerbaycan Türkçesinde birleşik çekim. yazmaya. Rivayet Türkiye Türkçesinde olduğu gibi (-y)mIş. -Ir ve -mekde/-magda şimdiki zaman kip eklerinin üzerine rivayet kipi getirilerek oluşturulur. hikâye ve şart olmak üzere üç çeşittir. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti gelmişmişem (gelmişmişim) oxumuşmuşam (okumuşmuşum) gelmişmişsen oxumuşmuşsan gelmişmiş oxumuşmuş gelmişmişik oxumuşmuşug gelmişmişsiniz oxumuşmuşsunuz gelmişmişler oxumuşmuşlar Şimdiki Zamanın Rivayeti -r. işlemeyeler. rivayet. işlemeyesiniz. yazmayag. 1. gelmeyesen. İstek Kipi İstek kipinin eki -A’dır. Rivayet eki kimi kiplerin rivayet birleşik çekiminde “i-miş” şeklinde ekleşmemiş olarak da kullanılmaktadır.3.girer: gelem yazam işleyem (çalışam) gelesen yazasan işleyesen gele yaza işleye gelek yazag işleyek gelesiniz yazasınız işleyesiniz geleler yazalar işleyeler Olumsuz şekli: gelmeyem. -mekde/-magda ekiyle yapılan rivayet çekiminde “i-miş” ekleşmeden kullanılır: alırmışam (alıyormuşum) oxumagda imişem (okumaktaymışım) alırmışsan oxumagda imişsen alırmış oxumagda imiş alırmışıg oxumagda imişik alırmışsınız oxumagda imişsiniz alırmışlar oxumagda imişler Gelecek Zamanın Rivayeti yazacagmışam (yazacakmışım) bilecekmişem (bilecekmişim) yazacagmışsan bilecekmişsen yazacagmış bilecekmiş yazacagmışıg bilecekmişik yazacagmışsınız bilecekmişsiniz yazacagmışlar bilecekmişler Geniş Zamanın Rivayeti Geniş zaman kipinin rivayet çekiminde “i-miş” hem ekleşmiş hem de ekleşmemiş şekliyle kullanılabilmektedir: bilermişem (bilirmişim)alarmışam (alırmışım) geler imişem (gelirmişim) bilermişsen alarmış san geler imişsen bilermiş bilermiş alarmış geler imiş bilermişik alarmışıg geler imişik bilermişsiniz alarmışsınız geler imişsiniz bilermişler alarmışlar geler imişler Şart Kipinin Rivayeti Şart kipinin rivayet çekiminde “i-miş” hem ekleşmiş hem de ekleşmemiş şekliyle kullanılabilmektedir: .

Azerbaycan Türkçesinde. almış idi-almışdı vs. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi oxumuşdum(okumuştum) vérmişdim (vermiştim) oxumuşdun vérmişdin oxumuşdu vérmişdi oxumuşdug vérmişdik oxumuşdunuz vérmişdiniz oxumuşlar vérmişdiler Şimdiki Zamanın Hikâyesi alırdım (alıyordum) öyrenirdim (öğreniyordum) alırdın öyrenirdin alırdı öyrenirdi alırdıg öyrenirdik alırdınız öyrenirdiniz alırdılar öyrenirdiler . yazmalıymışam (yazmalıymışım) gelesi imişem (gelmeliymişim) yazmalıymışsan gelesi imişsen yazmalıymış gelesi imiş yazmalıymışıg gelesi imişik yazmalıymışsınız gelesi imişsiniz yazmalıymışlar gelesi imişler İstek Kipinin Rivayeti İstek kipinin rivayet çekiminde “i-miş” hem ekleşmiş hem de ekleşmemiş şekliyle kullanılabilmektedir: geleymişem (geleymişim) yaza imişem (yazaymışım) geleymişsen yaza imişsen geleymiş yaza imiş geleymişik yaza imişik geleymişsiniz yaza imişsiniz geleymişler yaza imişler 2. Hikâye Fiilerin hikâye şekli -dI ekiyle yapılır. almalıymışam (almalıymışım) öyrenmeli imişem (öğrenmeliymişim) almalıymışsan öyrenmeli imişsen almalıymış öyrenmeli imiş almalıymışıg öyrenmeli imişik almalıymışsınız öyrenmeli imişsiniz almalıymışlar öyrenmeli imişler Rivayet kipi eki -AsI kipinin üzerine gelirken ekleşmiş ve ekleşmemiş biçimiyle kullanılmaktadır. fiilin üzerine hem ayrı hem de bitişik gelebilir: alır idi-alırdı. Ek. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi görülen geçmiş zaman ve emir kipinin hikâye çekimi bulunmaz.60 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I görseymişem (görseymişim) yazsa imişem (yazsaymışım) görseymişsen yazsa imişsen görseymiş yazsa imiş görseymişik yazsa imişik görseymişsiniz yazsa imişsiniz görseymişler yazsa imişler Gereklilik Kipinin Rivayeti Rivayet kipi eki -mAlI kipinin üzerine gelirken ekleşmiş ve ekleşmemiş biçimiyle kullanılmaktadır.

istek ve şart kipinin şart çekimi bulunmaz. Ünite .Azerbaycan Türkçesi 61 Gelecek Zamanın Hikâyesi gelecekdim (gelecektim) başlayacagdım (başlayacaktım) gelecekdin başlayacagdın gelecekdi başlayacag gelecekdik başlayacagdıg gelecekdiniz başlayacagdınız gelecekdiler başlayacaglar Geniş Zamanın Hikâyesi Hikâye kipi eki asıl fiilin üzerine ekleşmiş ve ekleşmemiş olarak gelebilmektedir: geler idim (gelirdim) ovunardım (avunurdum) geler idin ovunardın geler idi ovunardı geler idik ovunardıg geler idiniz ovunardınız geler idiler ovunardılar Şart Kipinin Hikâyesi Hikâye kipi eki asıl fiilin üzerine ekleşmiş ve ekleşmemiş olarak gelebilmektedir: alsaydım oxusa idim (okusaydım) alsaydın oxusa idin alsaydı oxusa idi alsaydıg oxusa idik alsaydınız oxusa idiniz alsaydılar oxusa idiler Gereklilik Kipinin Hikâyesi gelmeli idim alası idim (almam lazımdı) gelmeli idin alası idin gelmeli idi alası idi gelmeli idik alası idik gelmeli idiniz alası idiniz gelmeli idiler alası idiler İstek Kipinin Hikâyesi Hikâye kipi eki asıl fiilin üzerine ekleşmiş ve ekleşmemiş olarak gelebilmektedir: bileydim ala idim bileydin ala idin bileydi ala idi bileydik ala idik bileydiniz ala idiniz bileydiler ala idiler 3. Şart Şart çekimi de -(y)sA ekiyle yapılır.3. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi emir. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı almışsam gelmişsem almışsan gelmişsen almışsa gelmişse almışsag gelmişsek almışsanız gelmişseniz almışsalar gelmişseler . Ayrı ve bitişik olabilir: alırsam-alır isem. Azerbaycan Türkçesinde.

görülen geçmiş zaman ve şart şekli olmak üzere dört kipi vardır... Şimdiki Zaman İsim çekiminin şimdiki zaman biçimi isimlerin üzerine zamir kökenli şahıs ekleri getirilerek yapılır. almışsansa. 1. telebeyem (öğrenciyim) yaralıyam (yaralıyım) telebesen yaralısan telebedir yaralıdır telebeyik yaralıyıg telebesiniz yaralısınız telebedirler yaralılar . İmek Fiiliyle Yapılan İsim Çekimi Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesinde olduğu gibi isim çekiminin. şimdiki zaman. öğrenilen geçmiş zaman.62 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Kip ve şahıs ekleri yer değiştirebilir: almışsamsa. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı yazdısam (yazdıysam) geldi isem yazdısan geldi isen yazdısa geldi ise yazdısag geldi isek yazdısanız geldi iseniz yazdısalar geldi iseler Şimdiki Zamanın Şartı yazırsam (yazıyorsam) oxuyursam/oxuyur isem (okuyorsam) yazırsan oxuyursan/oxuyur isen yazırsa oxuyursa/oxuyur ise yazırsag oxuyursag/oxuyur isek yazırsanız oxuyursanız/oxuyur iseniz yazırsalar oxuyursalar/oxuyur iseler Gelecek Zamanın Şartı geleceksem yazacagsam (yazacaksam) geleceksen yazacagsan gelecekse yazacagsa geleceksek yazacagsag gelecekseniz yazacagsanız gelecekseler yazacagsalar Geniş Zamanın Şartı alarsam/alar isem (alırsam) gelersem/geler isem (gelirsem) alarsan/alar isen gelersen/geler isen alarsa/alar ise gelerse/geler ise alarsag/alar isek gelersek/geler isek alarsanız/alar iseniz gelerseniz/geler iseniz alarsalar/alar iseler gelerseler/geler iseler Gereklilik Kipinin Şartı bilmeliyemse/bilmeli isem (bilmeliysem) gelesiyemse (gelmem lazımsa) bilmelisense/bilmeli isen gelesisense bilmelise/bilmeli ise gelesiyse bilmeliyikse/bilmeli isek gelesiyikse bilmelisinizse/bilmeli iseniz gelesisinizse bilmelilerse/bilmeli iseler gelesilerse d.

yıgımcıl (derli toplu. bağça (küçük bahçe). sevgi. küçük çocuk) +cıgaz/+cugaz. Ünite .+cik. yuxucul (uyumayı seven. +cıg. uşagcıg (yavrucak. bebecik). arabaçı (arabacı). dindar. lügetçe (küçük sözlük).Azerbaycan Türkçesi 63 2. ovçu (avcı). toparlayıcı). düşmenmişem/düşmen imişem (düşmanmışım) düşmenmişsen/düşmen imişsen düşmenmiş/düşmen imiş düşmenmişik/düşmen imişik düşmenmişsiniz/düşmen imişsiniz düşmenmişler/düşmen imişler 3. anacıg (annecik). “görülen geçmiş zaman”a ve “şart” kipine göre çekimleyiniz. Tonlu şekli yoktur: meydança (küçük meydan).3. yavrucug (yavrucak). döşekçe (minder). “öğrenilen geçmiş zaman”a. Ekin tonlu şekilleri bulunmaz: kolxozçu (kolhozcu). +çI/+çU: Meslek ve uğraşı isimleri bildiren işlek bir ektir. işcil (işine düşkün. +cIl/+cUl: Bir şeye düşkünlük. kuşcağız). körpeciyez (çocukcağız. ekinçi (çiftçi). oduncug (küçük odun). bağlılık. . +çA: Küçültme işlevi bulunan Farsça kökenli bir ektir. uşagcıgaz (çocukcağız). Şart gözelsem/gözel isem (güzelsem) gözelsen gözelse gözelsek gözelseniz gözelseler yaşlıymışam (yaşlıymışım) yaşlıymışsan yaşlıymış yaşlıymışıg yaşlıymışsınız yaşlıymışlar xeste idim (hastaydım) xeste idin xeste idi xeste idik xeste idiniz xeste idiler cavansam/cavan isem (genç isem) cavansan/cavan isen cavansa/cavan ise cavansag/cavan isek cavansanız/cavan iseniz cavansalar/cavan iseler “müellim” kelimesini “imek” fiiliyle “şimdiki zaman”a. bibiciyez (halacağız). uykucu). benzerlik ifadesi veren sıfatlar türetir: ölümcül. Meslek adı yapar veya bir şeye düşkünlük. şakird idim (öğrenciydim) şakird idin şakird idi şakird idik şakird idiniz şakird idiler 4. Görülen Geçmiş Zaman -(I)dI yardımcı fiiliyle yapılır. 1. Sadece bazı ses farklılıkları görülmektedir. bağlılık ifade eder: hesabdar (muhasebeci). Öğrenilen Geçmiş Zaman Öğrenilen geçmiş zaman şekli -(I)mIş eki ile kurulur. bayragdar (bayraktar). 1 Yapım Ekleri Azerbaycan Türkçesinde kullanılan yapım ekleri Türkiye Türkçesindeki yapım eklerinden pek farklı değildir. +dar: Farsça kökenlidir. meşeçi (ormancı). acıma ve pekiştirme ifadesi katar: gulağcıg (kulakçık). evcik. çalışkan). emekdar (emektar). demirçi (demirci). +cug/+cük: Eklendiği kelimeye küçültme. döyüşçü (dövüşçü). gazança (küçük tencere). İsimden İsim Yapan Ekler İsim kök veya gövdelerinden yeni isimler türeten eklerdir. +ciyez/+cüyez: Sevgi ve küçültme işlevi bulunan bir ektir: guşcugaz (kuşçuk. üzümçü (bağcı).

64

Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I

+daş: Ortaklık, beraberlik ifade eden isimler türetir: vetendaş (vatandaş), yoldaş (arkadaş), sırdaş, meslekdaş, emekdaş (iş arkadaşı). +gil: Akrabalık adlarına gelerek topluluk, birlik ifadesi verir: halamgil (teyzemler), nenemgil (annemler), dayımgil (dayımlar), Eligil (Aliler). +(I)mtIl/+(U)mtUl: Renk adlarına gelerek benzerlik, gibilik bildirir: yaşılımtıl (yeşilimsi), ağımtıl (beyazımsı), gırmızımtıl (kırmızımsı, kırmızımtırak), garamtıl (siyahımsı), göyümtül (mavimsi). +(I)msov: Renk adlarına gelerek benzerlik, gibilik, yakınlık bildirir: ağımsov (beyazımsı), bozumsov (bozumsu), göyümsov (mavimsi), sarımsov (sarımsı). +(I)mtrag/+(U)mtrag: Renk adlarına gelir: sarımtrag (sarımtırak), ağımtrag (beyazımsı), göyümtrağ (mavimtırak). +lag/+lek: Daha çok yer isimleri yapar. İşlek değildir: yaylag (yayla), gışlag (kışla), otlag (otlak), buzlag (buz saklanan yer, buzul), işlek (çalışmayı seven, çalışkan). +lI/+lU: İşlek eklerdendir. Bir şeye, bir yere bağlı olma gibi işlevleri bulunur: Dağıstanlı, Ordubadlı, akıllı, sedagatli (sadakatli, sadık), örtülü, şeherli (şehirli), namuslu, tozlu, güclü (güçlü). +lıg, +lik/+lug, +lük: Meslek, yer, topluluk, nesne adı, sıfat türetir, soyut adlar yapar: derslik, gözlük, meyvelik, gardaşlıg (kardeşlik), saflıg (saflık), esgerlik (askerlik), beşlik, heftelik (haftalık), aylıg (aylık). +rag/+rek: Kuvvetlendirme, karşılaştırma işleviyle kullanılır: yaxşırag (daha iyi, daha güzel; biraz güzel), göderek (kısacık; biraz kısa), açıgrag (biraz açık; daha açık). +sIz/+sUz: Yokluk bildiren sıfatlar türetir: günahsız, meyvesiz, otsuz, gorxusuz (korkusuz), üzsüz (yüzsüz), susuz. +(I)stan/+(U)stan: Farsça bir ektir. Ülke ve yer bildiren isimler türetir: Mongolustan (Moğolistan), Özbekistan, gülüstan (gülistan), Tataristan. 2. İsimden Fiil Yapan Ekler İsim kök veya gövdelerinden fiiller türeten eklerdir. +A-: Geçişli ve geçişsiz fiiller türetir: sana- (say-), gana- (kana-), boşa-, dile-, oyna(oyun+a-), yaşa-, yala-. +(A)l-: Olma bildiren filler türetir: çoxal- (çoğal-), genel- (genişle-), garal- (karar-), düzel- (düzel-, onarıl-), sagal- (iyileş-), gocal- (ihtiyarla-), ucal- (yüksel-), dincel- (dinlen-; rahatla-). +Ar-: Genellikle renk adlarına gelerek olma bildiren fiiller türetir: ağar-, göyer- (göğer, yeşer-; morar-), bozar-, yaşar- (yeşer-; ıslan-), otar- (otlat-), suvar- (sula-). +I/+U: İşlek değildir: bayatı- (bayatla-), berki- (sertleş-, katılaş-), turşu- (ekşi-), lengi- (gecik-, geri kal-). +lA-: Geçişli ve geçişsiz fiilller türeten işlek eklerdendir: yağla-, işle-, gizle-, başla-, dişle-, gözle-, temizle-, ovla- (avla-), arıgla- (zayıfla-), serinle-, hazırla+lAn- (<+la + n-): dillen-, ruhlan-, agıllan- (akıllan-), güclen- (güçlen-), maraglan(meraklan-), gezeblen- (hiddetlen-), alovlan- (alevlen-). +lAş- (<+la + ş-): bedbinleş- (karamsar ol-), senayeleş- (sanayileş-), birleş-, fikirleş(düşün-), vidalaş- (vedalaş-), sakitleş- (sakinleş-), kömekleş- (yardımlaş-). 3. Fiilden İsim Yapan Ekler Fiil kök veya gövdelerinden isimlen türeten eklerdir. -(a)g, -(e)k: Araç gereç isimleriyle birlikte vasıf özelliği bildiren sıfatlar türetir: yatag (yatak), darag (tarak), elek, döşek, bezek (süs), sınag (deneme), ürkek, gorxag (korkak), gaçag (kaçak). -AgAn: Alışkanlık veya bir işi çok yapmayı ifade eden sıfatlar türetir: gaçagan (çok hızlı koşan “at”), külegen (çok gülen, güleç), gapağan (ısıran, dişleyen), küseyen (çok küsen), yatağan (yatmayı çok seven, çok yatan).

3. Ünite - Azerbaycan Türkçesi

65

-cA: İşlek değildir: düşünce, eylence (eğlence). -cag/+cek: Sıfat türetir, işlek değildir: utancag (utangaç), erincek (tembel). -gAn: Alışkanlık ifade eden isim veya sıfatlar türetir: yapışgan (yapışkan), çalışgan (çalışkan), çekingen, döyüşken (dövüşken), dalaşgan (kavgacı, saldırgan), danışgan (konuşmayı seven; hoşsohbet). -gIn/-gUn, -kIn/-kUn: Sıfat türeten bir ektir: keskin, tutgun (tutkun), yorgun, küskün, coşgun (coşkun), uçgun (kıvılcım), basgın (baskın), gızgın (kızgın), solğun (solgun). -gI/-gU/-ki: Başta araç gereç olmak üzere somut ve soyut kelimeler türetir: silgi, çalgı, asgı (askı), bıçgı (hızar, testere), sevgi, duygu, seçki, üzgü (keski), hörgü (örgü). -I/-U: Somut ve soyut isimler türetir: ölçü, sancı, gorxu (korku), ölü, sürü, yazı, doğu, çeki (tartı). -(y)IcI/-(y)UcU: İsim ve sıfat türetir: alıcı, geçici, gurucu (kurucu), satıcı, baglayıcı, dinleyici, yandırıcı (yakıcı, yakan, ateşli), zeherleyici (zehirleyici), goruyucu (koruyucu), keçici (geçici). -ıg (-ik, -ug, -ük): İsim ve sıfat türeten işlek bir ektir: açıg (açık), ezik, sökük, soyug (soğuk), cızıg (çizik), bölük, bilik (bilgi), galıg (artık, çöp), gırıg (kırık), yanıg (yanık). -(I)n/-(U)n: İsim türeten bir ektir: ekin, gelin, axın (akın, cereyan), biçin (hasat, biçme işi), sağın (sağım). -(I)ntI/-(U)ntU: gırıntı (kırıntı), axıntı (akıntı), çöküntü, tapıntı (buluntu), sıxıntı (sıkıntı), yagıntı (yağmur), döyüntü (çarpıntı), ovuntu (bir şeyin ovularak ufalanmış parçacıkları, kırıntı). -mA: Aslında sıfat-fiili eki olan bu ek, kimi kalıcı isim ve sıfatlar da türetmiştir: govurma (kavurma), bulgama (bulama), süzme, soyutma (haşlama et yemeği), bağlama (bohça, torba; bağlama, saz). -tI/-tU: İsim ve sıfat türeten bir ektir: bağırtı, çığırtı, hönkürtü (hüngürtü), cücerti (yetişmiş), garaltı (karartı), gışgırtı (bağırtı). 4. Fiilden Fiil Yapan Ekler -AlA-: İşlek değildir: eşele-, govala- (kovala-), gevele-. -Ar-: Geçişli fiiller türetir. İşlek değildir: çıxar- (çıkar-), gopar- (kopar-). -dIr-/-dUr: Ettirgen çatı ekidir: aldır-, gezdir-, gördür-, çimdir-, yedir-, çatdır- (ulaştır-), güldür-, gızdır- (kızdır-, ısıt-), döyüşdür- (dövüştür-), pozdur- (sildir-). -gIz-/-gUz-; -xIz-: Ettirgen çatı ekidir. İşlek değildir: durğuz- (ayağa kaldır-), gorxuz(korkut-), galxız- (kaldır-) -(I)l-/-(U)l-: Edilgen fiiller türetir: yazıl-, çekil-, düzül-, yorul-, vurul-, seçil-, asıl-, döyül- (dövül-), pozul- (bozul), yıxıl- (yıkıl-). -(I)n-/-(U)n: Dönüşlü ve edilgen fiiller türetir: yolun-, silin-, sevin-, daran- (taran-), bezen-, görün-, geyin- (giyin-), söylen-, ovlan- (avlan-). -Ir-/-Ur-: Ettirgen fiiller türetir: yatır-, bitir-, uçur-, düşür-, keçir- (geçir-), batır-, bişir- (pişir-), artır-, itir- (yitir-). -Iz-/-Uz-: Yaptırma ve oldurma ifade eder. İşlek değildir: emiz- (emzir-), doğuz- (doğurmasına yardımcı ol-), damız- (damlat-), axız- (akıt-). -(I)ş-/-(U)ş-: İşteş çatı ekidir: yazış-, görüş-, vuruş-, çatış-, ötüş-, paylaş-, bölüş-, söyleş-, gülüş-, salamlaş- (selamlaş-). -(I)t-/-(U)t-: Ettirgen çatı ekidir: terpet- (kımıldat-, hareket ettir-), gorxut- (korkut-), öskürt- (öksürt-), oturt-, yatırt-, çagırt- (çağırt-).

66

Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I

Sayı ve şahsa bağlı fiil çekimine girmeyen, fakat aldığı eklerle fiilin zamanına bağlı olarak taşıdığı kavramı sıfatlaştırdığından kendisinde sıfat ve fiil niteliklerini birleştiren fiil şekillerini oluşturan eklerdir. Azerbaycan Türkçesindeki sıfat-fiil ekleri, Türkiye Türkçesiyle aynı olup sadece bazı fonetik farklılıklar mevcuttur. -An: Şimdiki zaman sıfat-fiilidir: uçan guş, gaçan uşag (koşan çocuk), oxuyan bülbül (öten bülbül), başlayan iş, gelen gonag (gelen misafir), oxuyan şagird (okuyan öğrenci). -acag/-ecek: Gelecek zaman sıfat-fiilidir: gelecek zaman, oxuyacag bala (okuyacak çocuk), işleyecek gol (işleyecek el), oxunacag eser (okunacak eser), geyilecek paltar (giyilecek elbise). -AsI: Gelecek zaman sıfat-fiilidir: gelesi adam (gelecek adam), halledilesi iş, deyilesi söz (denilecek söz), gelesi gonag (gelecek misafir), görülesi iş (görülecek iş), tutulası plan (uygulanacak plan). -dıg, -dik/-dug, -dük: Geçmiş zaman sıfat-fiilidir: başladığım iş, oxuduğun kitab, gördüyün gız, bildiyin şeher, gördüyü iş (gördüğü iş), oxuduğu xeber (okuduğu haber). -mAlI: Gelecek zaman sıfat-fiilidir: ekilmeli yer (ekilecek yer), oxunmalı kitab (okunacak kitab), gülmeli söz (gülünç söz), minmeli maşın (binilecek araba), gezmeli ölke (gezilecek ülke). -mIş/-mUş: Geçmiş zaman sıfat-fiilidir: tapşırılmış iş (buyurulmuş iş), ekilmiş yer, gurumuş meyve (kurumuş meyve), süzülmüş gatıg (süzülmüş yoğurt), yazılmış eser, keçmiş gün (geçmiş gün). -Ar: Gelecek zaman sıfat-fiilidir: axar su (akar su), güler üz (güler yüz), gaynar heyat (canlı hayat), görer göz (görür göz), tutar el . -mAz: -Ar sıfat-fiilinin olumsuzudur: görülmez işıg, görmez göz, tükenmez xeyal (tükenmez hayal), ayrılmaz dostlar, gırılmaz odun (kırılmaz odun).

Sıfat-Fiiller

Zarf-Fiiller

Zarf-fiiller, cümlede yüklemin anlamını çeşitli yönlerden etkileyen, fiilden bazı eklerle yapılmış, şahıs ve zaman belirtmeyen zarf görevindeki yapılardır. Hem zarf hem de fiil özellikleri taşıyan kelimelerdir. Azerbaycan Türkçesindeki zarf-fiiller şunlardır: -A: İkilemelerde kullanılır ve birleşik fiil yapımında görev alır: oxuya oxuya (okuya okuya), güle güle, bile bile, uça uça, baxa baxa (baka baka), dona gal- (dona kal-), seve bil-, oxuya bil- (okuya bil-). -AndA: Sıfat-fiil eki olan -An ekinin üzerine bulunma hâli ekinin getirilmesiyle oluşmuştur. Zaman işleviyle kullanılır ve Türkiye Türkçesindeki “-dığında/-diğinde; -ınca/ince” zarf-fiillerine karşılık gelir: alanda (aldığında, alınca), gelende, verende, çıxanda (çıktığında, çıkınca), işleyende (çalıştığında, çalışınca). -Ar... -mAz: Zaman bakımından çabukluk ifade eden bir zarf-fiil ekidir: oxuyaroxumaz (okur okumaz), yatar-yatmaz, eve çatar-çatmaz (eve varır varmaz), görer-görmez (görür görmez), alar-almaz (alır almaz). -(y)arag, -(y)erek: Tarz bildiren bir zarf-fiil ekidir: gelerek, hirslenerek (hırslanarak), oxuyarag (okuyarak), dişleyerek, alarag, gülerek, işleyerek (çalışarak). -ken: Zaman işleviyle kullanılır: gelerken (gelirken), alarken (alırken), görerken (görürken), baxarken (bakarken). -dıgca, -dikce/-dugca, -dükce: Zaman işleviyle kullanılır: yedikce, oxudugca (okudukça), yazdıgca (yazdıkça), gördükce, yaxınlaşdıgca (yakınlaştıkca). -dıgda, -dikde/-dugda, -dükde: Zaman işleviyle kullanılır: oxudugda (okurken), aldıgda (aldığında), geldigde (geldiğinde), gördükde (gördüğünde).

3. Ünite - Azerbaycan Türkçesi

67

-(y)Ib/-(y)Ub: Ek çok yaygın olup sadece tonlu şekli vardır: alıb, görüb, oxuyub (okuyup), démeyib (demeyip), gayıdıb gel- (dönüp gel-), gızarıb-bozar- (kızarıp bozar-), gezib-dolan-, gözleyib dur- (bekleyip dur-). -(y)IncA/-(y)UncA: Zaman işleviyle kullanılır: alınca, gelince, yéyince (yiyince), géyince (giyince), yaxınlaşınca (yakınlaşınca), oxuyunca (okuyunca). -cag/cek: Zaman işleviyle kullanılır: éşitcek (işitince), görcek (görünce), eve yetişcek (eve ulaşınca). -mAdAn: Zaman işleviyle kullanılır: gelmeden, görmeden, almadan, bilmeden, yazmadan, düşünmeden, bilmeden.

Hareket Adları (İsim-Fiiller)

Azerbaycan Türkçesinde hareket adları Türkiye Türkçesinde olduğu gibi üç çeşittir. 1. -(I)ş/-(U)ş: gediş (gidiş), gülüş, uçuş, açılış, çıxış (çıkış), çağırış, bildiriş, gaçış (kaçış), görüş, baxış (bakış). 2. -mag, -mek: Mastar ekidir: çalışmag (çalışmak), işlemek, deyişmek (değişmek), almag (almak), oxumag (okumak), söylememek, éşitmek (işitmek), sevinmek. 3. -mA: İş ve hareketin adını yapar: yarma, işitme, çekme, süzme, bölme, donma, vurma, gazma (kazma, kazma işi), artma, bilme.

Kelime Türleri
Zamirler
Zamir, isimlerin yerini tutan isim soylu kelime türüdür. Azerbaycan Türkçesindeki zamirlerin büyük bölümü Türkiye Türkçesindeki zamirlerle aynıdır. a. Kişi Zamirleri Azerbaycan Türkçesindeki kişi zamirleri şunlardır: teklik çokluk men biz sen siz o onlar Kişi zamirlerinin hâl ekleriyle kullanımı Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir. Sadece “ben” zamiri “men” şeklindedir.
Yalın hâl men sen o biz siz onlar İlgi hâli menim senin onun bizim sizin onların Yön. hâli mene sene ona bize size onlara Yük. hâli meni seni onu bizi sizi onları Bul. hâli mende sende onda bizde sizde onlarda Ayr. hâli menden senden ondan bizden sizden onlardan Vas. hâli menimle seninle onunla bizimle sizinle onlarla Eşt. hâli mence sence onca bizce sizce onlarca
Tablo 3.3

Azerbaycan Türkçesinde Kişi Zamirleri

b. Dönüşlülük Zamiri Dönüşlülük zamiri “öz”dür: özüm, özün, özü, özümüz, özünüz, özleri. Kerek özün burada olub göre idin. (Kendin burada olup görmeliydin). İşin esil mahiyyetini özleri bizden yaxşı bilirler. (İşin asıl mahiyetini kendileri bizden iyi bilirler). Azerbaycan Türkçesindeki “dönüşlülük zamiri”nin isim hâl ekleriyle kullanımı gösteriniz.

2

hemen gadın (o kadın). here (herkes). iyirmi. sekkiz nefer (sekiz kişi). On beş kitab bize çatmaz. heç nF yaddan çıxmır. otuz. b. (Öylelerini aramızdan çıkarmak lazımdır). Héç kim unudulmur. Güllerin hamısı gözeldir amma senin geder deyil. hamı (hepsi). b. her şey. hemin (bu). ne. yaşıl çemen (yeşil çimen). (Güllerin hepsi güzeldir ama senin kadar değil). dörd gaşıg derman (dört kaşık ilaç). (Biz ümit ediyoruz ki. altı telebe (altı öğrenci). bunlar. dogguz. seksen. Bélesi héç yerde yoxdur. Yalnızca bazı ses farklılıkları mevcuttur: Bir. Biz ümid édirik ki. İşaret Sıfatları Azerbaycan Türkçesinde işaret sıfatları bu. Sıra Sayı Sıfatları Asıl sayının üzerine +(I)ncI/+UncU eki getirilerek yapılır: béşinci adam. iki. kimse. sekkiz. o. bezisi (bazısı). altıncı sinif (altıncı sınıf). hiçbir şey akıldan çıkmıyor). ağ kağız (beyaz kağıt) vs. böyük gardaş (büyük kardeş). dogguzuncu gün. . (Nereye gidiyordu? Bunu bile bilmiyordu). a. gara gış (kara kış). bezi (bazı). (Hiç kimse unutulmuyor. héç biri (hiçbiri). héç kes (hiç kimse). herkes. Sayı Sıfatları a. Asıl Sayı Sıfatları Asıl sayı sıfatları Türkiye Türkçesi ile aynıdır. hemin (bu) ve hemen (o)’dir: bu adam. Kim bu gün növbetçidir? (Kim bugün nöbetçidir?). Azerbaycan Türkçesindeki bazı niteleme sıfatları şunlardır: yaxşı adam (iyi adam). o. milyon. üçüncü sinif. hara (nere). dar geçid. kimi. (Böylesi hiçbir yerde yoktur). Hemin bu adamdır. yétmiş. gısa ağaç (kısa ağaç). meyvesiz bağ. kim. Azerbaycan Türkçesindeki belirsizlik zamirleri şunlardır: biri. néce (ne kadar). héç ne (hiçbir şey). elli. sarı paltar (sarı elbise). Sen ne oxuyursan? (Sen ne okuyorsun?).68 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I c. onlar. milyard. on. 2. yüz. hansı (hangi). min. (Hiç kimse ebedi değildir). Niteleme Sıfatları Nesnelerin niteliklerini bildirirler. hemin söz (bu söz). Onun tehsili dogguzunçu sinfe beraberdir. (Yirmi öğrencinin görevi vardır). béle (böyle) ve éle (öyle)’dir. bu adamdır). béş. altı. héç kim (hiç kimse). yüzüncü il (yüzüncü yıl). keskin söz. gırxıncı gün. köhne divar (eski duvar). 1. uzun yol. hemen (o). doxsan. göy deniz (mavi deniz). yéddi. (On beş kitap bize yetmez). her hansı (herhangi). Niteleme ve belirtme olarak ikiye ayrılırlar. üç. Élelerini aramızdan çıxarmag lazımdır. e. bu gün Bakü’de hava şartları elverişli olacak). d. Belirtme Sıfatları Belirtme sıfatları dört gruba ayrılır. boş yol. Soru Zamirleri Néçe (kaç). pis yer. İyirmi telebenin vezifesi vardır. hemin gün Bakıda hava şeraiti elverişli olacaq. Héç kes ebedi deyil. (Bu. altmış. (Onun tahsili dokuzuncu sınıfa kadardır). dörd. ellinci iller (ellinci yıllar). héç bir (hiçbir). İşaret Zamirleri İşaret zamirleri bu. Hara gédirdi? Bunu bile bilmirdi. ne ise. Belirsizlik Zamirleri Varlık ve nesneleri belirsiz şekilde karşılayan zamirlerdir. gırx. beş baş öküz. Sıfatlar Nesneleri çeşitli yönlerden belirtirler. o gün.

bir miktar). beri. cemaat her zaman iyi desin). cesaretlendi. yavaşça. Éle iş tut ki. gabagcadan (önceden. dostyana (dostane). yavaş yavaş. ahestece (yavaşça. yavaş. yéyin (çabuk. dakik). başga (başka. dünen (dün). bir çox (birçok. usulca). indi (şimdi). Ebil üreklendi. (Dün bu hadise onu pek asabileştirmişti). sakitce (sakince). hele (hâlâ). serrast (düzgün. Kesir Sayı Sıfatları Nesnelerin parçalarını belirtirler. sabah). ireli yéridi. Zaman Zarfları Hareketin olduğu zamanı bildirir. yüzde yétmiş Azerbaycanlı. bu gün. yaxın (yakın). birkaç gün böyle devam etti). (Onlar şimdi mutlu yaşıyorlardı). Soru Sıfatları Nesneleri soru yoluyla belirtirler. bir tam onda béş. bayagdan (deminden. hep beraber). daima). Tiflisde seni axtaranın hamısı bura gelir. diğer). c. sakit (sakin. önce). (Demin boş yere felekten şikâyet ediyordun). önceden). ileri yürüdü). Bildir imanımı bir buseye aldın keçdin. bir néçe (biraz. düz (doğru. az. aşağı/aşağa. her bir. al bu il canımı. (Onlar. bir vaxt (bir vakit). sol. (Tiflis’te seni arayanların hepsi buraya gelir). çok). Men gördüklerimin dördde birin yazmayıram. bezi (bazı). ikişer-ikişer. Ünite . yéddide bir (yedide bir). Hansı sinifler gédir? (Hangi sınıflar gidiyor?). bayag (demin). Nitelik (Durum) Zarfları Bu zarflar iş ve hareketin yerine getirilme tarzını bildirir: téz téz. gerçek). Bu bir néçe gün béle davam etdi. sevincek (sevine sevine). seher (seher. birkaç). d. telesik (aceleyle). usulca). Azerbaycan Türkçesinde başlıca soru zamirleri şunlardır: néçe (kaç. az. geçen yılki ziyanın çıksın). Bayag nahag yere tebietden narazılıg édirdin. (Ebil. sağ. axşam (akşam). b. hızlı). onlarca. günorta (öğleyin). ogrun-ogrun (gizli gizli). birden. tézden (erkenden. sonra. astadan (yavaşça.Azerbaycan Türkçesi 69 c. hansı (hangi). Üleştirme Sayı Sıfatları Diğer Oğuz grubu lehçelerinde üleştirmenin özel eki olan -Ar şekli Azerbaycan Türkçesinde pek görülmez. Belirsizlik Sıfatları Başlıca belirsizlik sıfatları şunlardır: çox (çok). (Ben gördüklerimin dörtte birini yazmıyorum). gabaglar (önceleri). ne kadar). bildirki ziyanın çıxsın. Sadece bir sözde “birer” kelimesinde görülür: birer birer. camaat hemişe yaxşı desin. derhal. xeyli (hayli). bir sıra. geçen yıl). Zarflar . aheste. Türkiye Türkçesindeki gibidir: ikide bir hisse. axşamçagı (akşam üzeri). (Geçen yıl imanımı bir buseye alıp geçtin. téz (tez). 3. (Öyle iş yapki. al bu yıl canımı. serbest. (Bu. ora-bura (orası burası). yuxarı (yukarı). dogguzda üç (dokuzda üç). bir geder (biraz. téz (tez). berk (pek. -şAr ekiyle meydana gelen üleştirme sayısına az da olsa rastlanır: üçşer. geri. hayli). hamı (hepsi. usuldan). erken. axırda (sonunda). Başlıca zaman zarfları şunlardır: géc (geç). Yer-Yön Zarfları Hareketin yerini ve yönünü bildirir: bura. doğru. bütün). ireli (ileri). hemişe (her zaman. bir. Biz néçe defe görüşmüşük? (Biz kaç kez görüşmüşüz?) a. asta (sakin. sağa-sola. yavaş). celd (çabuk). Enverin eline héç bir şéy keçmediyinden péşman-péşman ora-bura baxırdı. evvelce). bildir (bıldır. üzbeüz (yüz yüze). Onlar dolana-dolana xeyli yol gelmişdiler. çiyin-çiyine (yan yana. evvel.3. içeri. daim. dolana dolana hayli yol gelmişlerdi). Onlar indi xoşbext yaşayırdılar. öten il (geçen yıl). çepeki (eğri). yavaşdan. 4. (Enver’in eline hiçbir şey geçmediğinden pişman vaziyette ora bura bakınıyordu). Dünen bu hadise onu berk esebileşdirmişdi.

70 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I O. (Şah kaşlarını çattı. niye. ay (ey. neden ötrü (niçin. lan. bir az. bir geder (biraz). (Oy. eşi (ey. ikimiz de bir yerde gederik. bunu haradan almısan. hiçbir nesne ve hareketi karşılamayan anlamlı kelimelerle birlikte kullanılarak onları destekleyen. 1. ne geşenk ceyrandır. bağlaçlar ve son çekim edatları olmak üzere üç çeşit edat bulunmaktadır. ne gibi). bıy (şaşırma ve sevinç ünlemi). (Bırak. oxgay (beğenme ünlemi). ikimiz de aynı yere gidiyoruz). a kişi). ha (ha. ne üçün. tfu (tüh). Ebil Kürşadın sözünden berk gezeblendi. bir miktar. azıcık). azdan çoxdan (az çok). Kömek edin. neye göre (niçin). Paho. pah pah pah/peh peh peh/beh beh beh (alay.uf. celd galxıp yerinde oturdu. Şirzad adeti üzre sakit görünürdü. iri iri. bes (yeter. kafî). ne güzel ceylandır. uşağa uzatdı. sevinç ünlemi) Kaş bütün yoldaşlar Eziz kimi tevazökar olaydılar. Soru Zarfları Fiilin anlamını soru yönünden etkileyen zarflardır: haçan (ne zaman). néce (nasıl). (Keşke bütün arkadaşlar Aziz gibi mütevazi olsalardı). hedden artıg (haddinden fazla. Seslenme Ünlemleri Hitap için kullanılan ünlemlerdir: ey. xeyli (hayli. çok güzel oldu. (Şirzad adeti üzere sakin görünürdü). bir geder düşündü. ay aman. çocuğa uzattı). ay haray (imdat) Ay haray. son derece). ne vaxt (ne vakit). daha çox (daha çok). Azerbaycan Türkçesindeki başlıca ünlemler şunlardır: a. ölünce (ölene dek). böyle de tezgâh mı olur?). çox çox. Ünlemler. Lap jaxşı oldu. bir iki defe. biraz düşündü). yoldaş Nesirov. goy (bırak). son derece. onlar kendi kızlarına öğüt versinler). hey). Ünlemler His ve heyecanları ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. hey. Şah gaşlarını çatdı. xox (küçümseme ve korkutma ünlemi). (Ebil. (İmdat. meheba (helal olsun). ox (oh). bir xeyli (bir hayli). Yetişin). gayet). beh-beh (beğenme ünlemi). imdat! Yardım edin. Elindeki çörekden bir tike kesdi. ne zaman. neden dolayı). Ne sayag söylesem? (Nasıl söylesem?). (Araba yavaş gidiyordu). Pah-pah-pah. ay aman (imdat). biraz). Kürşad’ın sözüne çok öfkelendi). . Yoldaş Nesirov). bir tike (bir parça. be). gramer vazifesi gören kelimelerdir. béle de desgah olar mı? (Peh.. ne şekilde). niye. Edatlar Tek başlarına anlamları zayıf olan. Maşın asta gedirdi. aferin. ne teher (nasıl). (Oh. ne sayag (nasıl. oho (sevinç ünlemi). kaş (keşke) kaş ki (keşke). Dadıma çatın. e. buyrun (haydi). bunu nereden aldın). az çox. b. çabuk kalkıp yerinde oturdu). d. Bıy. ne geder (ne kadar). (O. (Elindeki ekmekten biraz kopardı.. küçümseme. oy. aaa (şaşırma ünlemi). Ne teher danışdın? (Nasıl konuştun?). paho (kızgınlık ve beğenme ünlemi). doyunca (doyana kadar). ne cür (ne tür. o geder. Neye göre menden incidin? (Niçin benden incidin?). Ay yaxşı oldu ha. az-maz (biraz. Duygu Ünlemleri Duygu ve heyecanları ifade için içten koparak gelen ünlemlerdir: vay. Miktar Zarfları Hareketin miktarını ve derecesini bildirir: bir nefesde. (Ay ne güzel oldu be. Goy onlar öz gızlarına öyüd versinler.

gah da sesini ucaldırdı. baş üstde (hay hay. vardır). . d. Acaba. Ünite . soru için kullanılan ünlemlerdir: hanı (hani).. gah . Bayram gah yavaşça danışır. (Halıgverdi ile misafiri bulunmalıdır). işaret sırasında başvurulan ünlemlerdir: axı (işte). göresen (acaba). dil birliğini birbirine bağlayan bağlaçlardır: da .... Azerbaycan Türkçesindeki başlıca bağlaçlar şunlardır. (Ben bütün işlerimde ya özgürüm ya esir). haradandır göresen.. (Ya odanın havası ağırlaşmış yahut balkonda bana soğuk geldi). he (evet) Sen şehere gedeceksenmi? . Surxay ve ya Memmed bize gelmelidir. Gösterme Ünlemleri Birini. tamam). (Sen şehre gidecek misin? . c. kelime gruplarını. ya . de . konuşmamızı mı duymuş). gah . vardır. ne.. (Bunu nereden bilmiş?. acaba). yaxud balkonda mene soyug oldu. bunlar arasında ilgi kuran kelimelerdir. ne . (Sizin bu işten haberiniz var mı? . Bu suallar tekrar-tekrar doğur ve Rüxsareni rahat buraxmırdı. gah da (kâh . Karşılaştırma Bağlaçları Karşılaştırılan iki veya daha çok unsuru. aha. ya. kâh da). olmaya (acaba). benden razı kalmadın mı?) Bunu haradan bilip?. Yoxs a menden razı galmamısan? (Yoksa.. ne de ki. yainki (yahut. b. ister... bizim ne günahımız var?). kâh). Axı bizim ne günahımız var? (Acaba.. veya). (Bayram kâh yavaşça konuşur kâh sesini yükseltirdi). ile. Sizin bu işden xeberiniz varmı? . şehire doluşan misafirler kimdir... ya esir. ne . Denkleştirme Bağlaçları Birbirine denk olan.. Olmaya söhbetimizi eşidib. peki). birbiriyle karşılaştıran bağlaçlardır: ya. işte bizim “Mihaylo” ressamdır. (O saat aklıma geldi ki.Azerbaycan Türkçesi 71 c. Bu ne işdir. cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlardır: ve. de. axı bizim “Mixaylo” ressamdır... neredendir acaba?). a. yoxsa (yoksa. xeyr (hayır). 2. bir şeyi göstermek için kullanılan.. beli (evet). kelimeleri.. (Ayda iki çift çizme aldığında yahut günde 3-4 manat faytona verdiğinde kendisini kaybeder). (Bu sorular tekrar tekrar doğuyor ve Rühsare’yi rahat bırakmıyordu). Cevap Ünlemleri Tasdik veya onay ifade eden ünlemlerdir: yox (yok. Ayda iki çüt çekme alanda. Ya otağın havası ağırlaşıp. bax (işte).ister. düşüncem çalışmaktır). kelime gruplarını.Evet).. hayır). ya . da. axı (acaba). (Bu ne iştir. ya da ki.. yaxşı (peki.. cümleleri şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan. e.hem.. fikrim işlemekdir.. Men bütün işlerimde ya azadam.. (Surhay veya Mehmet bize gelmelidir). ya da. hem..He.3. (Hayır.. yahut).Evet. Sıralama Bağlaçları Art arda gelen unsurları. yaxud (ya . yainki günde 3-4 manat faytona vérende özünü itirir. ne .. ve ya. gah (kâh . O saat yadıma düşdü ki... yaxud (yahut). Bağlaçlar Kelimeleri. Sorma Ünlemleri Sorma ifade eden. Xalıgverdi ile gonağı tapılmalıdır. Xeyr. şehere dolan gonaglar kimdir.Beli.. birbirinin yerini tutabilecek olan iki unsuru birbiren bağlayan. ne de..

demeli (demek. hemçinin (hem. menim tecrübem yoxdur. Xeste oldugum üçün size gele bilmedim. Bundan dolayı da kalbi rahat çarpıyordu). boyunca. halbuki. hemçinin yaxın yoldaşım Şakir bu il institutnu bitirmişler. ona göre ki (ondan dolayı). Yönelme hâlinden sonra kullanılanlar: değin (kadar). (Sevdiğim. O. Son Çekim Edatları İsim ve isim soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki diğer kelimeler arasında anlam ilişkisi kuran. gramer görevli müstakil kelimelerdir. Menim gomşum Memmed. evvel. (Hanperi üç gündür birlik üyelirinin hepsinden önce işe geliyordu). (O. ve habéle (bununla birlikte. Seni sabaha geder gözledim. (Benim komşum Mehmet ve yine yakın arkadaşım Şakir bu yıl enstitüyü bitirmişler). e. teki (gibi). tek (gibi). -cen/-can (-e kadar). geder (kadar). ibaret. hariç. ayrı. Demeli. her ne kadar sen beni geçtin. hergah (eğer. ancag (ancak). sora (sonra). Sehengini mene vér. ancag yadından çıxartma ki. meger. (Bunlardan başka hiçbir şey bulamadım). amma (ama). cümeleri anlam bakımından birbirine bağlarlar: belke (belki). hem de. biz de bilek de. başga (başka). aid. Biz şeherin bütün küçelerini. Ayrılma hâlinden sonra kullanılanlar: geyri (gayrı). Yalın ve ilgi hâlinden sonra kullanılanlar: kimi (gibi). (Hasta olduğum için size gelemedim). Anamı ve atamı harada itirdiyimi béle yaxşı bilmirdim. da (da. elbette. Gülşen. dolayı). kendecen gucağımda aparım. (Demek. beri. (Biz şehrin bütün sokaklarını. ancak aklından çıkartma ki benim tecrübem yoktur). b. sen Hacı Kamyab’ın kardeşinin oğlusun). dâyir. Xanperi üç gündür ki. manga üzvlerinin hamısından gabag işe gelirdi. (Seni sabaha kadar bekledim). reğmen (rağmen). savayı (başka. köye kadar kucağımda götüreyim). tebii (tabii ki). sarı (doğru). Maşından yıxıldığıma göre. tutag ki (diyelim ki). Sevdiyim. (Arabadan düştüğüm için ayağım burkulmuştu). (Meşedibey İslam Dayı’nın yaşadığı kulübeye doğru gitti). Men tek derde dalan yoxdu. éle bu sebebe göre de (bundan dolayı). göre (göre. Sona Gelen Bağlaçlar Bunlar kelimelerin sonuna gelerek pekiştirme işleviyle kullanılırlar: de. yine). ayrıca. béle (bile). yanı sıra). ki. 3. herçend sen meni ötdün. geder (kadar). Cümle Başı Bağlaçları Cümle başı bağlaçları.72 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I d. (Gülşen. bir tunç heykel gibi sakin ve sessizdi). (Bunu çoktan de. tekin (gibi). Azerbaycan Türkçesinde görülen başlıca son çekim edatları şunlardır: a. ayağım burxulmuşdu. keşke. doğru. (Peri anne babasının hatırını kırmayacaktı. dahi). üzre. üçün (için). sen Hacı Kamyabın gardaşı oğlusan. (Sen ki benim nişanlımsın). aid (ait). bağlarını ve bunun yanı sıra deniz kenarını gezdik). içre. Bunu çoxdan dé. tunc héykel kimi sakit ve sessizdi. senden başka kimim var). Éle bu sebebe göre de üreyi rahat döyünürdü. hetta (hatta). mütleg (mutlaka). evvel. için. bağlarını ve habéle deniz kenarını gezdik. dek. güman ki (muhtemelen). lakin. hegigeten (hakikaten). Meşedibey İslam dayının yaşadığı daxmaya sarı gétdi. yeni (yani). (Annemi ve babamı nerede yitirdiğimi bile iyi bilmiyordum). biz de bilelim de). nisbeten. (Küpünü bana ver. senden geyri kimim var. gabag (önce). habéle (böyle. şayet). Sen ki benim nişanlımsan. doğru). neinki (sadece). teref (taraf. ötrü. herçend (her ne kadar). sanki. . Bunlardan savayı héç ne tapa bilmedim. demek ki). doğrusu. ile. garşı (karşı). deyesen (galiba). (Benim gibi derde dalan yoktu). c. Peri nene atasının xatirini sındırmayacagdı. bunun gibi). şeksiz (muhakkak). çünki. yalnız. boyu. dolayı.

Abbasiler. Azerbaycan Türkçesini tanımlamak XIII. Sacoğulları. İran. Şekilde batı. ama daha önce buralara yerleşmiş olan Oğuz Türkleri. güneybatıdan Türkiye (18 km) ve güneyden İran ile çevrilidir. Ermeniler. Gürcistan ve Ermenistan cumhuriyetleri Mâverâ-yı Kafkas SSC Federasyonu’nda birleştirilir. edebî dilden uzak idiler. Osmanlı Türkçesi de ‘Batı Oğuzcası’dır. Revvâdîler.Kâşgârlı Mahmûd.000 5 . yüzyılda Selçuklular. Ülke toprakları kuzeyden Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti. Azerbaycan Cumhuriyetinin yerini belirlemek Azerbaycan. Batı Türkçesinin doğu sahası içinde yer alan ağızlar topluluğu ve bu saha içinde gelişen yazı dilinin adıdır. Kuzey Azerbaycan’ın toplam yüzölçümü 86. 6 Temmuz 1923’te ise Azerbaycan SSCB’ye. batıdan Ermenistan. Oğuzcaya dayalı olarak XIII. Irak ve Doğu Anadolu (Türkiye) yörelerinde yaşayan Türklerin ‘Doğu Oğuzca’ olarak tanımlanan Türk lehçesiyle oluşturdukları bir edebiyattır. Kuzey ve Güney Azerbaycan olarak ikiye ayrılmıştır. Kuruluşundan itibaren klasik edebiyatına Arap ve Fars edebiyatının yön verdiği Azerbaycan edebiyatı ve kültürü XIX. muhtevada doğu geleneği ve Azerbaycan masal tefekkürünün cazibeli zemininde gelişen hikâye ve roman türü de Azerbaycan edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu düşünceye göre Azerbaycan ‘ateş ülkesi’ demektir. yüzyıl başlarında başlayan Moğol baskısı neticesinde buradaki Türkler Anadolu’ya gelmişlerdir. Dolayısıyla eser veren kişiler yeni bir edebî dil yaratırken Oğuz Türkçesi ile edebî dili kaynaştırdılar. MÖ VIII. 4 3 Azerbaycan edebiyatını anlatmak Azerbaycan Edebiyatı. Karabağ ve Tebriz ağızları üçgeni ile Batı Türkçesinin oluşumuna dayanmaktadır. Büyük Selçuklular’dan sonra Azerbaycan Irak Selçukluları’nın (1118-1194) ve İldenizliler Hanedanı’nın (1137-1225) idaresine girer. XI. 1920’li yıllardan itibaren sosyalist devir edebiyatı başlamıştır.3. 1922 yılının Mart ayında Azerbaycan. Emeviler. Şirvanşahlar. Bizans. Anadolu’ya gelen Türkler arasında edebî dili bilenler vardı. Atropatene Krallığı. Ünite . Sellârîler. 1828 Türkmençay Anlaşması’yla Aras nehri sınır olmak üzere. Persler. kuzeybatıdan Gürcistan. Azerbaycan Türkçesi. Kafkasya’nın en kurak kesimi olan Orta ve Aşağı Kura havzası ile Büyük Kafkas Dağları’nın güneydoğusu ve Küçük Kafkas Dağları’nın kuzeydoğusunda yer alır. Şeddâdîler ve Ahmedîliler egemen olmuşlardır. Azerbaycan SSC adıyla dâhil edilir. Azerbaycan Türkçesinin yazı dili olarak merkezi Kuzey Azerbaycan’dır. Selçuklulara kadar bu bölgede sırasıyla Urartular. birçok medeniyete beşiklik etmiş ve büyük mücadelelere sahne olmuş bir ülkedir. Parthlar. Türkmen ve Çağatay (Müşterek Orta Asya Türk Edebiyatı) edebiyatları ile Türkiye Türklerinin edebiyatları arasında yer alır ve bu Türk edebiyatlarını birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görür. Bunun yanında başka görüşler belirtenler de olmuştur. yüzyıllar arasında sırasıyla Moğolların. Sovyet hâkimiyeti zamanında “Azerbaycan” sözünün etimolojik bakımdan incelenmesi konusunda birçok fikir ileri sürülmüştür. 1908 Meşrutiyeti’nden sonra Türkiye’de güçlenen Türkçülük akımı Azerbaycan edebiyatçıları üzerinde de etkili olur. Kafkasya. Harezmşahların ve Timurluların hâkimiyetine girer. Azerbaycan Türklerinin tarihini anlatmak Azerbaycan.Azerbaycan Türkçesi 73 Özet 1 Azerbaycan adını açıklamak Birçok kişi Azerbaycan adının Farsça ‘ateş’ anlamına gelen ‘âzer’ sözünden çıktığına inanır. yüzyılda kurulan Manna İmparatorluğundan günümüze kadar pek çok kavmin denetiminde bulunmuş. asırdan günümüze kadar kullanılan Batı Türkçesi zamanla Osmanlı Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi olarak iki daireye ayrılır. Anadolu Selçuklularından sonra kurulan Beyliklerin Türkçeyi teşvik etme- 2 leri. Romalılar. Bu dönemin şair ve yazarları bir ortak Sovyet ekseninde komünizmi öven eserler vermişlerdir.-XIV. Azerbaycan Edebiyatı. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çeşitli şehirlerde kurulan kültür ve sanat ocakları ile yine bu şehirlerde neşredilen gazeteler vasıtasıyla yüzünü batı medeniyetine döndürür. “Dîvânü Lügâti’t-Türk” adlı eserinde Azerbaycan sözünü “Âzerbâd” yani “odun (ateşin) âbâd ettiği yer” şeklinde açıklamıştır. Ayrıca Oğuzların zengin bir sözlü edebiyata sahip olması ve bu edebiyatın yazıya geçirilmesi ihtiyacı. Sâsâniler. Dolayısıyla Azerbaycan Türkçesi ‘Doğu Oğuzcası’. Azerbaycan’ı Selçuklu topraklarına katmışlardır. Azerbaycan. Azerbaycan ve Anadolu’da ‘Oğuzca’ya dayalı yeni bir yazı dilinin oluşmasını sağlamıştır. Azerbaycan XII. Azerbaycan (Kuzey ve Güney). Bugünkü Azerbaycan yazı dili öncelikle Bakü. Medler.

çokluk +lArI. -(I)n/-(U)n.480 2 km ’dir.202. 2. Yükleme hâli: +I ve +nI d. -AsI 3.+daş. 2. Yönelme hâli: Ünsüzlerden sonra +A. -Ir ünlüden sonra araya -y. -(I)n-/-(U)n. -mIş/-mUş. +mU Fiil Çekim Ekleri: Şahıs Ekleri: a.+gil. Ünlüyle biten fiillerden sonra araya -y.240 2 km ’dir. -ük). Şekil Bilgisi İsim Çekim Ekleri: Çokluk Eki: -lAr İyelik Ekleri: 1. -üz. b. Ünsüzler: Azerbaycan Türkçesinde 23 ünsüz vardır. -mAz . çokluk -ıx. çokluk -lAr c.+I. 2.+dar. 3. Büyük Ünlü Uyumu: Oldukça sağlamdır. 2002 yılı sayımına göre Kuzey Azerbaycan’ın nüfusu 8. teklik -Am. -I/-U. 3. Bildirme Kipleri Öğrenilen Geçmiş Zaman: -mIş/-mUş ve -Ib/-Ub Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: -dI Şimdiki Zaman: -r. -(I)ş-/-(U)ş-. çokluk -sInIz. -kIn/-kUn. İstek Kipi: -A. +(A)l-. imek fiili vasıtasıyla ekleşmiş ve ekleşmemiş olarak yapılır. -gAn. -Ar. -Ar-. y’ye. -(I)l-/-(U)l-. çokluk -x. +lük. Küçük Ünlü Uyumu: Oldukça sağlamdır. +lik/+lug. Ünsüz Uyumu: Türkiye Türkçesinde olduğu gibi sağlam değildir. -AsI. Ses Bilgisi Ünlüler: Azerbaycan Türkçesinde 9 ünlü bulunmaktadır. +lA-. Fiillerin Birleşik Çekimi Azerbaycan Türkçesinde birleşik çekim. 1. çokluk -nIz. Bakü civarındaki petrol üretimi BDT ülkelerinin petrol üretiminin % 10’unu oluşturur.+Ar.çI/+çU . çokluk -In. magda/-mekde Geniş Zaman: -Ar Gelecek Zaman: -acag/-ecek. teklik -ø. 2. çokluk -Ag. 3. +nUn c. +(I)stan/+(U)stan İsimden Fiil Yapan Ekler: +A-. 3.(<+la + ş-) Fiilden İsim Yapan Ekler: -(a)g. -dik/-dug. +lI/+lU. +(I)msov. şahıslarda ince ünlülerden sonra ek geldiğinde ekin sonundaki g. teklik -n. -(I)ntI/-(U)ntU. -AgAn. sIz. -acag/-ecek. 1.+I Hâl Ekleri: a. Vasıta hâli: +(y)lA h. -(I)t-/-(U)tSıfat-Fiiller: -An. Emir Şahıs Ekleri: 1. Her ikisinin toplam yüzölçümü 200.74 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I km ’dir. teklik -sAn. şimdiki zaman. -gIz/-gUz-. Yalın hâl: Eksizdir.+c ıgaz/+cugaz. -ik.+cik/+cug/+cük. Azerbaycan nüfusunun % 83’ünü Azerbaycan Türkleri oluşturur. Daha önce SSCB’ye bağlı olan Azerbaycan 30 Ağustos 1991’de bağımsız bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. 3. -cag/+cek. 2. -mAlI. kalın sıradan ünlülerden sonra ise g sesi ğ’ye dönüşür. çokluk -sInlAr Zaman ve Şekil Ekleri: a. Eşitlik hâli: +cA Aitlik eki: +ki Soru eki: +mI. 3. +lag/+lek. çokluk +(I)nIz. -mA. -k. 1. z. 2.-Iz-/Uz-. -xIz-. öğrenilen geçmiş zaman. Bulunma hâli: +dA f.ünsüzü gelir. Yapım Ekleri: İsimden İsim Yapan Ekler: +cıg. teklik -m.(<+la + n-) . teklik -sIn. rivayet.girer. 3. -gIn/-gUn. -dıg. 2. -Ir-/-Ur. Ayrılma hâli: +dAn g. İlgi hâli: Ünsüzlerden sonra +In. teklik +(I)n.+cIl/+cUl. İmek Fiiliyle Yapılan İsim Çekimi Azerbaycan Türkçesinde Türkiye Türkçesinde olduğu gibi isim çekiminin. İran’da ise 20 milyonu aşkın Azerbaycan Türk’ünün yaşadığı tahmin edilmektedir. -cA. -mAlI. +lAn. -ug. teklik -ø.+(I)mtIl/+(U)mtUl. Güney Azerbaycan’ın yüzölçümü ise 114. -uz. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri: 1. -(y)IcI/-(y) UcU. Tasarlama Kipleri Şart Kipi: -sA Gereklilik Kipi: 1. +Un ünlülerden sonra +nIn. çokluk -lAr b. +rag/+rek. ünlülerden sonra da +yA e. 2.+sI. 3. +ciyez/+cüyez.500’dür. -ük. -(e)k. 2. Azerbaycan’da % 65 oranında sulu tarım yapılmaktadır. 6 2 Azerbaycan Türkçesi gramerini sınıflandırabileceksiniz I. hikâye ve şart olmak üzere üç çeşittir. çokluk +(I)mIz.+çA+. +sIz/+sUz. -A Emir Kipi: Emir kipinde her şahsın ayrı bir eki vardır. -ıg (-ik. teklik -Im.+I/+U.. görülen geçmiş zaman ve şart şekli olmak üzere dört kipi vardır. II. +lAş. teklik +sI. teklik +(I)m. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. 1. -tI/-tU Fiilden Fiil Yapan Ekler: -AlA-. teklik -ø. -dIr-/-dUr. +(I) mtrag/+(U)mtrag. 1. b. -ux. -dük. -gI/-gU/-ki. +lıg.

-(y)arag. -cag/cek. béle (böyle) ve éle (öyle) d. Miktar Zarfları. -mag. bunlar. héç bir (hiçbir). kim. hemin (bu). -dükde.siz. -dükce.3. héç ne (hiçbir şey). néce (ne kadar) Sıfatlar Azericede kullanılan niteleme ve belirtme sıfatları Zarflar Azericede kullanılan Zaman Zarfları. -(I)ş/-(U)ş 2. KelimeTürleri Zamirler a.sen.biz.o. -dikce/-dugca. héç kim (hiç kimse). ne ise. bezisi (bazısı). -mAz. hara (nere).. kimi. Yer-Yön Zarfları. héç kes (hiç kimse). Dönüşlülük Zamiri: öz c. héç biri (hiçbiri). -(y)IncA/-(y) UncA. -AndA. Soru Zamirleri: néçe (kaç). kimse. e. -mek 3. hamı (hepsi). Nitelik (Durum) Zarfları. -Ar. her hansı (herhangi). her şey. -ken. o. ne.Azerbaycan Türkçesi 75 Zarf-Fiiller: -A. Belirsizlik Zamirleri: biri. -(y)Ib/-(y)Ub. Kişi Zamirleri: men. -dıgca. Ünite . Soru Zarfları Edatlar Azericede kullanılan ünlemler. hansı (hangi). here (herkes).. -mA III. -mAdAn Hareket Adları (İsim-Fiiller): 1. -dıgda. -dikde/-dugda. onlar. -(y) erek. İşaret Zamirleri: bu.onlar b. bezi (bazı). hemen (o). herkes. bağlaçlar ve son çekim edatları .

O.. xanım! . e. yavaşdan d. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil eki yoktur? a. c. 10. Kapalı e (é) sesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Dil bilen. kimi b. 9.76 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Kendimizi Sınayalım 1. 4. gışlag c.. b. Azerbaycan Türkçesinde bazı ünlüyle başlayan kelimelerin başında bir h sesi türemiştir. Şah bu söze xéyli gülüp étirazını bildirdi. alıbdır e. yuxucul b.’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki son çekim edatlarından hangisi getirilmelidir? a. e. e ile a arası bir ses değerine sahiptir. Gardaşı gördü év süpürülüb. Gözleri héyretden böyümüş. Azerbaycan Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. b. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğrenilen geçmiş zaman kipi bulunmaktadır? a. Azerbaycan Türkçesinde sadece d ile başlar. Gız onun mektebe getdiyini biler. Kelime başındaki bütün kalın k sesleri. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir? a. Azerbaycan Türkçesi. Onların yüzünü sene tapşırıb gédeceyem. görmüşdü c. göre . 2. d. Men universitetde oxuyuram. size gele bilmedim. Bahtiyar Vahapzade 3. Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan yazar ve şairlerinden biri değildir? a. Ahmed Cevad b. c. Eli lampanı yandırdı. Kuzey Türkçesinin batı sahası içinde yer alır. dar-yuvarlak bir ünlüdür. c. söz anlayan bir nazlı yar ister könül. d. erincek 7. Dil açanda ilk defe “ana” söylerik biz. tesdig 6. d. Kapalı e (é ) sesi. meslekdaş d. Azerbaycan Türkçesinin özellikleri X-XI. Azerbaycan Türkçesinde kelime sonunda b. Türkiye Türkçesinde bazı kelimelerin başındaki y sesi Azerbaycan Türkçesinde bulunmaz. Onlar yaxınlaşdıgca tüteyin sesi daha aydın éşidilirdi. Batı Türkçesinin doğu sahası içinde yer alan ve bu saha içinde gelişen yazı dilinin adıdır. 5. Xalam otağın penceresinde durarag meni çağırırdı. c. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki yoktur? a. b. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz uyumuna uymaktadır? a. g sesleri bulunmaz. Kapalı e (é) sesi kelimelerin tüm hecelerinde bulunabilir. bozardı e. başga e. b. Kapalı e (é ) sesi. Azerbaycan Türkçesi. 8. d. b. Çağatay Türkçesinin devamı olan lehçelerden biridir. xörek bişirilibdir. -Bağışla. üçün c. Hüseyin Cavid c. e. Türkiye Türkçesinde d ve t ile başlayabilen ekler. b. c. c. ‘Xeste oldugum . Azerbaycan ve Türkiye Türkçesindeki ünsüzlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. d. e. yüzyıllarda doğmaya başlar. Abdülhamit Süleyman Çolpan e. geder d. e. d. d. Kapalı e (é ) sesi. Samed Vurgun d. Azerbaycan Türkçesinde g olur. Azerbaycan Türkçesi. Azerbaycan Türkçesi Batı Oğuzcası olarak kabul edilmektedir. héc bu vaxta galmazdı. e ile i arası bir ses değerine sahiptir. Molla çox şad oldu.déyib gapıdan çıxdı. Kapalı e (é ) sesi. c. e. ürekden b. Biz veteni azad görmek üçün heç bir fedakarlıgdan çekinmedik. düz-yuvarlak bir ünlüdür.

Yanıtınız yanlış ise “Azerbaycan Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 4. c 10. Yanıtınız yanlış ise “Hâl Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Zarf-Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. b Yanıtınız yanlış ise “Azerbaycan Türkçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Uyumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Bildirme Kipleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız doğru değilse. e 8.3. e 5. Ünite . Yanıtınız yanlış ise “Son Çekim Edatları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 “müellim” kelimesinin “imek” fiiliyle “şimdiki zaman”a göre çekimi şöyledir: müellimem (öğretmenim) müellimsen müellimdir müellimik müellimsiniz müellimdirler “müellim” kelimesinin “imek” fiiliyle “öğrenilen geçmiş zaman”a göre çekimi şöyledir: müellim imişem (öğretmenmişim) müellim imişsen müellim imiş müellim imişik müellim imişsiniz müellim imişler “müellim” kelimesinin “imek” fiiliyle “görülen geçmiş zaman”a göre çekimi şöyledir: müellim idim (öğretmendim) müellim idin müellim idi müellim idik müellim idiniz müellim idiler “müellim” kelimesinin “imek” fiiliyle “şart kipi”ne göre çekimi şöyledir: müellim isem (öğretmensem) müellimsen müellimse müellimsek müellimseniz müellimseler . c 7. Yanıtınız yanlış ise “Ünlüler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.Azerbaycan Türkçesi 77 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. b 2. d 3. d 6. “Azerbaycan Edebiyatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. a 9.

hâli özümü özünü özünü özümüzü özünüzü özlerinizi Bul.78 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Sıra Sizde 2 Azerbaycan Türkçesindeki “dönüşlülük zamiri”nin isim hâl eklerine göre çekimi şöyledir: İlgi hâli özüm özün özü özümüz özünüz özleri Yön. hâli özüme özüne özüne özümüze özünüze özlerine Yük. hâli özümde özünde özünde özümüzde özünüzde özlerinde Ayr. hâli özümle özünle özüyle özümüzle özünüzle özleriyle Eşt. hâli özümce özünce özüce özümüzce özünüzce özlerince . hâli özümden özünden özünden özümüzden özünüzden özlerinden Vas.

Deniz. A. KB Yay. Li. “Batı Türkçesinin Doğuşu”. İstanbul. Hüseyinzade. A. TDK Yay. Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri. Akçağ Yay. Türk Dilinin Yurtları. M.. (1990). İ. Ankara. Türk Dillerindeki Sontakılar. (1993). Ankara. Azerbaycan Dilinin Grammatikası (Morfologiya). (1992). Ankara.-Budagova. Şirin User. İstanbul. (2007). Baku.Axundov. İstanbul. C. TİSAV Yay. (1971).Yıldırım. Ercilasun). s. Altaylı. Azerbaycan Dilçiliyinin Nezeri Esasları. (1960). Yong-Sǒng (2004). Geçit Yay. s. İstanbul.. . N. S. XXXII. (1998). Ankara. E. (1973). M. (2006).. Bakü. R. Bakı. 60-72. İstanbul. (1981). Y. Oğuz Grubunda Edatlar. Doğan.. F. Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı. Oruç B. Ankara. A. 171-230. Edebiyat. (1994).. O. Özkan. Yiğit. Rüstemov R. Ü. s. Yesevi Yay. Elazığ. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (1991). Türklerin Dili.Akpınar Y. F. “‘Azerbaycan’ Sözünün Menşe ve Mânâsı Hakkında” (Akt.. Kayseri. Memmedov.Durmuş.. Ankara. 113-119. (2003). İstanbul.3. F. Bakı.. A. Dönmez.Şuataman. Metin Karaörs).. Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri. Cem Yay. M. Caferoğlu. (1994). N.Azerbaycan Türkçesi 79 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Akar. Dil. TDEK. Türk Dili Yayımlanmamış Doktora Tezi. S.Hünerli B. B. I-II. AzeriTürkçesi Dil Kılavuzu. s. Ebru Yay. Türk Kültürü. Ankara. Türk Lehçeleri Grameri (Ed. (1997). 15. Maarif Neşriyatı. (1993). H. 370. İstanbul.. Türk Dünyası Özel Sayısı I. Hacaloğlu. (2005). Azerbaycan Türkleri Tarihi. Azeri Türkçesi. Bozkurt.Bilecik. Zeynalov.. A. Türk Dünyası Nüfus... Ercilasun. L. (1996). (1994). B.. (1993). S. Kapı Yay. A. Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı. 135-158. Ahmet B. .. . (1996). Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadığı Bölgelerin Coğrafyası.. Azerbaycan Dili 6-7. Kebikeç Yay. Özkan. Türk Dünyası Coğrafyasına Bir Bakış. Yeni Türkiye Dergisi. Akçağ Yay.. Cemşidov. N. Müasir Azerbaycan Dili (Morfologiya). İ. Ünite . A. İstanbul. S.Efendiyev.. H. Ö. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I-II. 39-45 Ergin. Yusuf Gedikli). Kriter Yay. (1997). Sosyal Yapı.. Ehmedov. Ş. Y. Ankara. Z. Saray.. “Azerbaycan Türkçesi”. 4. “Azerbaycan Türkleri Edebiyatı”. M. Kartallıoğlu Y. s. A. B. Akçağ Yay. İstanbul.. Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988. C. (2007). MEB Yay. KB Yay. Ercilasun.. A. Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi (Akt.

Azerbaycan Türkçesi ile yazılmış metinleri çözümleyebileceksiniz. Anahtar Kavramlar • Kiril Alfabesi • Latin Alfabesi • Metin Örnekleri İçindekiler • AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ • AZERBAYCAN TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ • AZERBAYCAN TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Azerbaycan Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri . Azerbaycan Türkçesi Kiril alfabesini okuyabilecek.4 Amaçlarımız ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Azerbaycan Türkçesi Latin alfabesini okuyabilecek.

Azerbaycan Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri AZERBAYCAN TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ Kiril Aa Бб Вв Гг Ғғ Дд Ee Әә Жж Зз Ии Ыы Јј Кк Ҝҝ Лл Latin Aa Bb Vv Gg Ğğ Dd Éé Ee Jj Zz İi Iı Yy Kk Gg Ll Kiril Мм Нн Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Үү Фф Xx Һһ Чч Ҹҹ Шш Latin Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Tt Uu Üü Ff X x (l) Hh Çç Cc Şş .

Here bir işe el atır. Һaмы бу ишә мaт гaлыр. ağzına su alıb yanan derzlerin üstüne tökür. bu su oda néyleye biler.82 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I AZERBAYCAN TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ Harfler Aa Bb Cc Çç Dd Ee Әә Ff Gg Ğğ Hh Xx Iı İi Jj Kk TT Ses Karşılığı Harfler Qq Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz TT Ses Karşılığı a b c ç d é e f g ğ h x (l) ı i j k q (o)) l m n o ö p r s ş t u ü v y z AZERBAYCAN TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ ГУШУН КӨМӘЈИ Дејирләр ки. Éle bu vaxt görürler ki. бир гүн ел xырмaнынa јaнғын дүшүр. İnsanlar harmanı yangından kurtarıyor. Yanğından xeber tutanlar haray salıb hamını kömeye çağırırlar. Guşun Kömeyi Déyirler ki. Ҹaмaaт xырмaны јaнғындaн гуртaрыр. O sırada görüyorlar ki. Adamlardan biri serçeye soruyor: -Ey serçe. getirdiyin damla boyda olmaz. niye kendini yoruyorsun? . Yangını haber alanlar feryat edip herkesi yardıma çağırıyorlar. Елә бу вaxт гөрүрләр ки. gerek elimden geleni esirgemeyim. bir gün halkın harmanında yangın çıkıyor. Aдaмлaрдaн бири сәрчәдән сорушур: -Aј сәрчә. Her biri bir işe el atıyor. Јaнғындaн xәбәр тутaнлaр һaрaј сaлыб һaмыны көмәјә чaғырырлaр. Camaat xırmanı yanğından gurtarır. нијә өзүнү әлдән-дилдән сaлырсaн? Сәрчә дејир: -Xырмaн мәним дә чөрәјимди. niye özünü eldendilden salırsan? Serçe déyir: -Xırman menim de çöreyimdi. Hepsi bu işe şaşırıyor. сәрчә тез тез чaјa енир. гәтирдијин су дaмлa бојдa олмaз. Hamı bu işe mat galır. Kuşun Yardımı Diyorlar ki. Һәрә бир ишә әл aтыр. serçe téz téz çaya énir. bir gün él xırmanına yanğın düşür. getirdiğin su damla büyüklüğünde değil. aғзынa су aлыб јaнaн дәрзләрин үстүнә төкүр. бу су одa нејләјә биләр. ağzına su alıp yanan tahıl bağlarının üstüne döküyor. bu su ateşe ne yapabilir. serçe tez tez çaya inip. гәрәк әлимдән гәләни әсиргәмәјим. Adamlardan biri serçeden soruşur: -Ay serçe.

Gerg olub deryada batan baxtımı. гојмa. Кaмил овчу өлмәјинҹә усaнмaз Әлдән гојмaз белә сәрxош мaрaлы. Biryollug unudub gülüzlü yarı. BAHTIMI Başına döndüyüm vafalı dostlar. Şiirde geçen bazı kelimelerin karşılıkları: tap-: bulmak harda: nerede it-: yitmek. Gözüm ağlar galdı. күләкләри. Инсaф дәјил. о. Felek tutub gollarımdan budadı. улдузлaры aлтындa бој aтмышыг. gerek ki elimden geleni esirgemeyeyim. Фәләк тутуб голлaрымдaн будaды. бизим үчүн доғмaдыр. getirin bir görüm barı. бурдa јaрaнмышдыр. БAXТЫМЫ Бaшынa дөндүјүм вaфaлы достлaр. бизи онун нәфәси бәркитмишдир. Көксүз aғaч кими битән бaxтымы. ҝөј чәмәнликдә. ВӘТӘН Биз онун гуҹaғындa гөз aчмышыг. Şelaleli dağda.4. бурaдa өмүр сүрмүшләр. Nabatam. Гәрг олуб дәрјaдa бaтaн бaxтымы. о дәрјaдa. Бу торпaглaр әсрләр боју xaлгымызын aлын тәри вә гaны илә сувaрылмышдыр.Azerbaycan Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 83 Serçe diyor: -Harman benim de ekmeğimdir (ekmek kapımdır). sudadı. garda. ҝөрдүнүз һaрдa. Нaбaтaм. Ешг одунa јaнaн aшкaрa јaнмaз. ҝәзмә мәндән aрaлы. Aman. ҝәтирин бир ҝөрүм бaры. Бизә һәјaтдaн гијмәтли нә вaрсa. xaнымaнымдaн. aдaды. Нөврәстә ҹaвaндым. О. Siz Allah. Ünite . Биз гөзүмүзү һәјaтa бурaдa aчмыш. гaрдa. Köksüz ağaç kimi biten baxtımı. бизим һaмымызын aнaмыздыр. Сиз Aллaһ. Men onu axtardım boranda. Чaғырын. Биз онун гүнәшләри. aрaјын јaтaн бaxтымы. Növreste cavandım. Çağırın. Өлдүрсәләр горxум јоxду гaнымдaн. бизим үчүн мүгәддәсдир. o deryada. arayın yatan baxtımı. О. Мән ону axтaрдым борaндa. Мәни гүрбәтләрә aтaн бaxтымы. Тәрк олдум вәтәндән. adadı. Вaрлығымыз онa бaғлыдыр. Бирјоллуг унудуб ҝүлүзлү јaры. goyma. јaғышлaры ичәрисиндән кәчмишик. Бир мәнә сөјләјин. Дөрд бир јaным гaрaнлыгды. 1 . Aмaн. Dörd bir yanım garanlıgdı. éyledin garı. Bir mene söyleyin. téz tapın iten baxtımı. онун гөјләри. Шәлaләли дaғдa. Пүнһaн-пүнһaн мәним кими сaрaлы. тeз тaпын итән бaxтымы. gördünüz harda. судaды. Ҝөзүм aғлaр гaлды. Јолундa кечмишәм ширин ҹaнымдaн. can intizarda. göy çemenlikde. eјләдин гaры. Бaбaлaрымыз бурaдa јaшaмыш. бу јурд онлaрдaн бизә јaдигaр гaлмышдыр. ҹaн интизaрдa. kaybolmak biryollug: bir kez göy: yeşil gülüzlü: gül yüzlü kimi: gibi növreste: Büluğ çağına ermiş. Meni gürbetlere atan baxtımı. genç axtar-: aramak Aşıg Elesger’in “Yaslı-Yaralı” adlı şiirinin aşağıda yer alan bölümünü Latin alfabesiyle yazınız.

Enver Memmedxanlı Metinde geçen bazı kelimelerin karşılıkları: hamı: hepsi layla: ninni yaran-: meydana gelmek tapdan-: ayakla düzlen-. Тaриx бизә тaпдaнмыш вә aсaн бир јол гөстәрмәди. Bu torpaglar esrler boyu xalgımızın alın teri ve ganı ile suvarılmışdır. külekleri. О зaмaндaн xәјaлымыз дaимa јүксәкләрә доғру гaнaд чaлмышдыр. Bu mehebbet analarımızın ilk öpüşünden üreyimize axmışdır. Әнвәр Мәммәдxaнлы VETEN Biz onun gucağında göz açmışıg. Güvvetimiz. ulduzları altında boy atmışıg. O günden gönlümüz veten mehebbeti ile dolmuşdur. Биз вәтәни aзaд гөрмәк үчүн һeч бир фәдaкaрлыгдaн чәкинмәдик. bizi onun nefesi berkitmişdir. Babalarımız burada yaşamış. Tarix bize tapdanmış ve asan bir yol göstermedi. arzularımız bu mehebbetle isinmişdir. bu yurd onlardan bize yadigar galmışdır. гәлбимиздә дaимa сәнин сөнмәз мәһәббәтин. her zaman . О гүндән гөнлүмүз вәтән мәһәббәти илә долмушдур. әҹдaдымызын әмәлләри. bizim üçün mügeddesdir. Бу әшгдән мәһрум үрәкләр исә гaрaнлыг вә сојуг бир мәзaр кимидир. o. bizim üçün doğmadır. Biz veteni azad görmek üçün héç bir fedakarlıgdan çekinmedik. Биз бугүнкү сәaдәтимизә чичәкли јоллaрдa гәлип чыxмaдыг. Онун һәр дaшы бизим үчүн мүгәддәс бир китaбдыр. onun göyleri.84 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Нәслимизин гырылмaз силсиләси онун гојнундa гүввәт aлыб гәләҹәјә јол aчмышдыр. aрзулaры. O. Бурaдa бeшикләримиз үзәринә ҝөјдә сүзән гaртaллaрын көлгәси дүшмүшдүр. arzuları. гәләбәләрдән-гәләбәләрә доғру гeдәҹәјик. burda yaranmışdır. Bize heyatdan giymetli ne varsa. Onun her daşı bizim üçün mügeddes bir kitabdır. O zamandan xeyalımız daima yükseklere doğru ganad çalmışdır. burada ömür sürmüşler. aрзулaрымыз бу мәһәббәтлә исинмишдир. çiğnenkülek: rüzgâr asan: kolay ganad çal-: kanat çırpmak hemişe: daime. O. gelebelerden-gelebelere doğru gédeceyik. Biz bugünkü seadetimize çiçekli yollarda gelip çıxmadıg. Biz gözümüzü heyata burada açmış. Biz onun güneşleri. Aзaд вә гөзәл вәтәнимиз! Биз һәмишә дөјүшә һaзыр бир әскәр кими сәнин әмрини гөзләјәҹәјик. Вәтән әшги дaимa гәлбимиздә сөнмәз бир aтәшдир. Neslimizin gırılmaz silsilesi onun goynunda güvvet alıb geleceye yol açmışdır. Бу мәһәббәт aнaлaрымызын илк өпүшүндән үрәјимизә axмышдыр. үмидимиз. ümidimiz. Burada analarımızın laylası bize seadet sarayları tikmişdir. Veten eşgi daima gelbimizde sönmez bir ateşdir. bizim hamımızın anamızdır. һәсрәтләри бу торпaгдa һифз олунмушдур. Bu eşgden mehrum ürekler ise garanlıg ve soyug bir mezar kimidir. Гүввәтимиз. Тaриxимизин. ecdadımızın emelleri. Tariximizin. Burada béşiklerimiz üzerine göyde süzen gartalların kölgesi düşmüşdür. hesretleri bu torpagda hifz olunmuşdur. Бурaдa aнaлaрымызын лaјлaсы бизә сәaдәт сaрaјлaры тикмишдир. gelbimizde daima senin sönmez mehebbetin. yağışları içerisinden keçmişik. Azad ve gözel vetenimiz! Biz hemişe döyüşe hazır bir esker kimi senin emrini gözleyeceyik. Varlığımız ona bağlıdır.

4. Чобaн гaтырыны сүрүб моллaнын гaпысынa гәлди. О дa олaҹaг чобaн һaггысы. Бир гүн моллaјa xәбәр вердиләр ки чобaн јaјлaғa гәлиб. Aллaһ сәни бaғышлaр. Günlerin bir günü çoban mollaya dedi: -Molla. Моллa чоx шaд олду. мән дејим сән һесaблa. ону дa өз һәјәтиндә бaғлaды. фикирләшди ки. Гүнләрин бир гүнү чобaн моллaјa дәди: -Моллa. Һәмин бир илин ичиндә гојунлaрын мәнфәәти сәнин олсун. өлмәдим гaлдым. O günden çobanla molla dostlaşdılar. . Чобaн гaтыры һәјәтдә бaғлaды. дәрисини бир күнҹә aтды. о дa сәнин. Бәли. mollaya gonag oldu. Бу бир илдә нә гәдәр гојунлaрын бaлaсы олсa. Чобaн бир геҹә бу кәнддә гaлыб. Чобaн aҹыглы-aҹыглы деди: -Һaны бириси? Моллa күнҹдән дәрини гөтүрүб aрaлығa aтды. Чобaн тәәҹҹүб еләди. мән әвәзиндә дуa еләрәм. Сән мәнә јүз гојун вердин. Çoban bir géce bu kendde galıb. мәним гојунум чоxду. Сәнин мәнә едәҹәјин јaxшылыг нә олсa. моллa нијә гaтығы гоншудaн aлыр. Јүз гојун бир ил сәндә әмaнәт гaлсын. отaғa гирди. Гaтыры дa үстә гојaҹaгсaн. сaлaм вериб әјләшди. әлләрини гөјә гaлдырыб деди: -Әј пәрвәрдигaрa шүкүр олсун сәнә. -Дејим. мән истәјирәм сәнә бир јaxшылыг еләјим. сaтды. Һәјәтдә гојунлaры гөрмәјип фикирләшди ки. ÇOBANLA MOLLA Bir çoban goyunlarını yaylağa getirmişdi. Чобaн сүфрәдән гaтыг кaсaсыны гaпды. Моллa диз үстә әјләшди. aз зaмaндa моллa гојунлaрдaн кефи истәдијини кәсди. Ил бaшынa бирҹә гојун гaлды ки. Чобaн деди: -Моллa . или бaшa вурдум. Ünite . Моллa дeди: -Aллaһ aтaнa рәһмәт еләсин. үзү aғ чыxдым. дүздү. men isteyirem sene bir yaxşılıg éleyim.Azerbaycan Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 85 ЧOБAНЛA МОЛЛA Бир чобaн гојунлaрыны јaјлaғa гәтирмишди. әтини дә говуруб бaрдaглaрa төкдү. Отузуну гәтирмә һесaбa. Јaјлaғын јaxынлығындa бир кәнд вaр иди. гојунлaры һaрaдa сaxлaјырсaн? Моллa чобaнын лaп јaнындa әјләшиб деди: -Чобaн гaрдaш. -Бу дa онун дәриси. Моллa aрвaдынa деди: -Гәт гоншудaн бир кaсa гaтыг aл гәтир. гулaг aс: Отузуну вердим гәссaбa. јунуну дa гырxaрсaн. Сүдүнү сaғыб јејәрсән. aртығыны сaтaрсaн. сән xәрифләмисән ки! Гaтыг моллaнын бaшындaн axыб үзүнә төкүлдү. моллaнын бaшынa вуруб деди: -Моллa. Чобaн онa јүз гојун вериб гетди. моллaјa гонaг олду. Моллa буну әшидән кими һaмaн гaлмыш бирҹә гојуну дa кәсди. Yaylağın yaxınlığında bir kend var idi. гүнaһлaрындaн кечәр. моллa гојунлaры чөлдә сaxлaјыр. Отузу дa гaјaдaн учду. Онлaрын јүзүнү сәнә тaпшырыб гедәҹәјәм. дүздүрмү? -Бәли. Ил бaшындa гәлиб јүз гојунуму aпaрaрaм. гонaг јесин. Јердә гaлды бириси. Моллa. О гүндән чобaнлa моллa достлaшдылaр. Доггузу гaрнымa дүшдү. aғa илә һесaблaшдым.

Onların yüzünü sene tapşırıb gédeceyem. mollanın başına vurub dédi: -Molla. otağa girdi. Molla bunu eşiden kimi haman galmış birce goyunu da kesdi. İl başına birce goyun galdı ki. Beli. Molla arvadına dédi: -Get gonşudan bir kasa gatıg al getir. Allah seni bağışlar. bir. Molla çox şad oldu. Çoban gatırını sürüb mollanın gapısına geldi. Heyatda goyunları görmeyib fikirleşdi ki. . Otuzu da gayadan uçdu. satdı. Çoban gatırı heyatda bağladı. -Déyim. Çoban acıglı-acıglı dédi: -Hanı birisi? Molla küncden derini götürüb aralığa atdı. salam vérib eyleşdi. Dogguzu garnıma düşdü. men evezinde dua élerem. men déyim sen hésabla.86 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Molla dédi: -Allah atana rehmet élesin. günahlarından kéçer. o da senin. goyunları harada saxlayırsan? Molla çobanın lap yanında eyleşib dédi: -Çoban gardaş. Bu bir ilde ne geder goyunların balası olsa. Çoban ona yüz goyun vérib gétdi. Südünü sağıb yéyersen. sen xeriflemisen ki! Gatıg mollanın başından axıb üzüne töküldü. O da olacag çoban haggısı. gulag as: Otuzunu vérdim gessaba. fikirleşdi ki. az zamanda molla goyunlardan kéfi istediyini kesdi. -Bu da onun derisi. Hemin bir ilin içinde goyunların menfeeti senin olsun. bucak evez: karşılık bardag: testi tapşır-: havale etmek. Çoban süfreden gatıg kasasını gapdı. düzdürmü? -Beli. Senin mene édeceyin yaxşılıg ne olsa. Yérde galdı birisi. İl başında gelip yüz goyunumu apararam. Gatırı da üste goyacagsan. gonag yésin. Bir gün mollaya xeber vérdiler ki çoban yaylağa gelib. Metinde geçen bazı kelimelerin karşılıkları: kend: köy künc: köşe. menim goyunum çoxdu. Otuzunu getirme hésaba. Molla diz üste eyleşdi. ili başa vurdum. “Aнa дили” aдлaныр бизим илк дәрслијимиз. yununu da gırxarsan. Sen mene yüz goyun vérdin. ellerini göye galdırıb dédi: -Ey perverdigara şükür olsun sene. düzdü. etini de govurub bardaglara tökdü. onu da öz heyatında bağladı. artığını satarsan. derisini bir künce atdı. Çoban teeccüb éledi. ahır xerifle-: bunamak Дил aчaндa илк дәфә “aнa” сөјләрик биз. yalnız kasa: kâse heyet: bahçe avlusu. ölmedim galdım. ağa ile hésablaşdım. Yüz goyun bir il sende emanet galsın. üzü ağ çıxdım. Çoban dédi: -Molla . molla goyunları çölde saxlayır. molla niye gatığı gonşudan alır. emanet etmek gatıg: yoğurt apar-: götürmek götür-: kaldırbirce: tek. Molla.

Бу дил . Bu dil . eşgimiz. Бәxтијaр Вaһaпзaдә ANA DİLİ Dil açanda ilk defe “ana” söylerik biz.тaнытмыш бизә бу дүнјaдa һәр шеји Бу дил .ecdadımızın bize goyub gétdiyi En gıymetli mirasdır. Гүлләрин рәнгләриндән.tanıtmış bize bu dünyada her şéyi Bu dil .4. чичәкләрин ијиндән Мил дүзүнүн. Јaтaғынa сығмaјaн чaјлaрын һиддәтиндән Бу торпaғдaн. “Ana dili” adlanır bizim ilk dersliyimiz. Сәндә мәним һaлгымын гaһрaмaнлыглa долу Тaриһи вәрaглaныр. Әрәб оғлу Мәҹнунун дәрди сәндә дил aчмыш. Мәним aдым сaнымсaн.әҹдaдымызын бизә гојуb гетдији Ән гыјмәтли мирaсдыр. ҹaнымыздыр. Муғaнын сонсуз гәнишлијиндән Aғ сaчлы бaбaлaрын aглындaн кaмaлындaн Дүшмaн үстүнә ҹумaн о гыр aтын нaлындaн Гопaн сәсдән јaрaндын. canımızdır.әҹдaдымызын бизә гојуb гетдији Ән гыјмәтли мирaсдыр. әшгимиз.бизим руһумуз. ону гөзләримиз тәк Горујуб.bizim ruhumuz. ону гөзләримиз тәк Горујуб. нәсилләрә биз дә һәдијјә вәрәк. виҹдaнымсaн! Милләтләрә. Bizim uca dağların sonsuz ezemetinden. Әј дилим. Бу дил . Әлин бaғрындaн гопaн јaнығлы нәғмәләрдән. nesillere biz de hediyye vérek. Ünite . Сән һaлгымын aлдығы илк нәфәсдән јaрaндын. onu gözlerimiz tek Goruyub. Бизим уҹa дaғлaрын сонсуз әзәмәтиндән. Бу дил . һaлглaрa һaлгымызын aдындaн Мәһәббәт дaстaнлaры јaрaдылды бу дилдә. Бу дил . Aнa дилим.birbirimizle ehdi-péymanımızdır. нәсилләрә биз дә һәдијјә верәк. гүдрәтинлә дүнјaлaрa јол aчмыш. Bu dil . бу јәрдән. Үрәкләрә јол aчaн Фүзулинин сән’әти. сәндәдир һaлгын aглы. һикмәти.бирбиримизлә әһди-пејмaнымыздыр. Нaмусум. Yatağına sığmayan çayların hiddetinden .Azerbaycan Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 87 Илк мaһнымыз лaјлaны aнaмыз өз сүдијлә Ичирир руһумузa бу дилдә гилә-гилә.тaнытмыш бизә бу дүнјaдa һәр шеји. İlk mahnımız laylanı anamız öz südiyle İçirir ruhumuza bu dilde gile-gile. Сәндә нечә мин иллик мәним мәдәнијјәтим Шaн-шөһрәтим сaxлaныр. Bu dil . Бу дил .

tanıtmış bize bu dünyada her şéyi. Sende néçe min illik menim medeniyyetim Şan-şöhretim saxlanır. Bu dil . өзүм һеч. Чөрәји сaҹдaн чыxaрыб јaныг-јунуғуну тәмизләјир. дејир бәлкә бир тикә чөрәкдән-зaддaн верди. чөрәји бүкүб дизинин aлтындa ҝизләдир. Бунлaр бир пaрчa чөрәјә мөһтaҹ имишләр. Кaсыб бaҹы ушaглaрыны дa јaнынa сaлыб кор-пәшимaн евләринә гaјыдыр. Гүнләрин бир гүнү кaсыб бaҹы ушaглaрыны дa јaнынa aлыб ҝедир дөвләтли бaҹысы ҝилә. Sende menim halgımın gahramanlıgla dolu Tarihi veraglanır. Menim adım sanımsan. vicdanımsan! Milletlere. јемәјә бир тикә чөрәк тaпмыр. Bu dil . Namusum. aғлaмaзлaр. Бунлaр дуруб ҝәлир дөвләтли бaҹысыҝилә. sendedir halgın aglı. Ereb oğlu Mecnunun derdi sende dil açmış. Ey dilim. Ana dilim. Muğanın sonsuz genişliyinden Ağ saçlı babaların aglından kamalından Düşman üstüne cuman o gır atın nalından Gopan sesden yarandın. Axырдa әлaҹы кәсилир. onu gözlerimiz tek Goruyub. Дөвләтли бaҹы сәс ешидиб. ҝәтирир гојур бaҹысынын гaбaғынa. Бу бaҹылaрдaн бири кaсыб. Дуруб јaвaш-јaвaш ҝелир бaҹысыҝилә. Ҝедәндә дә пловдaн бир . halglara halgımızın adından Mehebbet dastanları yaradıldı bu dilde. дөвләтли бaҹы сaҹдa көмбә чөрәји биширир. Вaxт долaныр. güdretinle dünyalara yol açmış. xaлaм бизә ҝәлир. ҝедим бир бaҹымҝилә. бир ҝүн ҝәлир ки бу кaсыб бaҹы ҝил дөвләтләнирләр. hikmeti. Дөвләтли бaҹы исә кaсыблaшыр. Чоx вaxт јемәјә һеч бир шејләри олмурмуш. Бaҹысынын ушaглaры һәјәтдә ојнaјырмышлaр.88 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Bu torpağdan. тојуг кәсир. плов биширир. дуруб бaҹысынын гaбaғынa чыxыр. Sen halgımın aldığı ilk nefesden yarandın. Bextiyar Vahapzade ҮЗҮГAРA БAҸЫ Ики бaҹы вaр имиш. bu yerden. ҝөрүм бәлкә јемәјә бир тикә чөрәк вәрди. вә’дә өтүр. Güllerin renglerinden. aнa. О. Бaҹысы дојунҹa јејир. Гaпыјa чaтaндa гөрүрләр ки. Тез гaчырлaр aнaлaрынa xәбәрә ки. ону евә ҝәтирир.ecdadımızın bize goyub gétdiyi En gıymetli mirasdır. Üreklere yol açan Füzulinin sen’eti. çiçeklerin iyinden Mil düzünün. Кaсыб бaҹы гaпыны дөјүр. Кaсыб бaҹы ушaглaрыјлa ичәри кечиб бир тәрәфдә отурурлaр. nesillere biz de hediyye verek. Сонрa онлaры ичәри чaғырыр. Elin bağrından gopan yanığlı neğmelerden. исти чөрәк дөвләтли бaҹынын дизини јaндырдыгчa aрвaд јериндә о тәрәф бу тәрәфә гурҹaлaныр. дејир. Кaсыб бaҹынын ики ушaгы вaр иди. Бир xејли кечир. Елә бир ҝүнә дүшүр ки. Aнҹaг инсaфa ҝәлиб чөрәкдән бир тикә дә бaҹысы ушaглaрынa вермир. о бириси дөвләтли имиш. ушaглaр јејәр.

Géder o günler bacı.4. görüm belke yémeye bir tike çörek verdi. déyir belke bir tike çörekden-zaddan vérdi. ve’de ötür. o birisi dövletli imiş. нә aғ динир. Bacısının uşagları heyetde oynayırmışlar. Aпaрыб бaҹысыны јолa сaлыр. Günlerin bir günü kasıb bacı uşaglarını da yanına alıb gédir dövletli bacısıgile. Dövletli bacı ses éşidib. Kasıb bacı gapını döyür. bu sözleri déyir: Baxçada güller bacı. Оxур бүлбүлләр бaҹы. Ancag insafa gelib çörekden bir tike de bacısı uşaglarına vérmir. Деди мәлһәм дил јaxшыды. başını aşağı salıb gédir.Azerbaycan Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 89 бөјүк гaб гојур дәсмaлын aрaсынa. Ҝәләр бу ҝүнләр бaҹы. Amma yolda özünü saxlaya bilmir. özüm héç. onu éve getirir. ağlamazlar. toyug kesir. isti çörek dövletli bacının dizini yandırdıgça arvad yérinde o teref bu terefe gurcalanır. Aммa јолдa өзүнү сaxлaјa билмир. Дедим гөнҹә гүл јaxшыды. Évde gümanı gelen ne varsa hamısından yır-yığış édib bacısına vérir. Dizi kömbe yandırar. Дизи көмбә јaндырaр. ana. Kasıb bacı uşaglarıyla içeri kéçib bir terefde otururlar. бу сөзләри дејир: Бaxчaдa ҝүлләр бaҹы. . Axırda elacı kesilir. Durub yavaş-yavaş gélir bacısıgile. Oxur bülbüller bacı. Geler bu günler bacı. Çöreyi sacdan çıxarıb yanıg-yunuğunu temizleyir. durub bacısının gabağına çıxır. ne ağ dinir. Kasıb bacı uşaglarını da yanına salıb kor-peşiman évlerine gayıdır. үстүндә дә xејли чөрәк. Һәсрәт гaлдым сирдaшымa. getirir goyur bacısının gabağına. ÜZÜGARA BACI İki bacı var imiş. ne gara. Дәрдими сөјләдим онa. Çox vaxt yémeye héç bir şéyleri olmurmuş. Bunlar bir parça çöreye möhtac imişler. бaшыны aшaғы сaлыб ҝeдир. Éle bir güne düşür ki. Ҝөр нәләр ҝәлди бaшымa. O. bir gün gelir ki bu kasıb bacıgil dövletlenirler. üstünde de xéyli çörek. Téz gaçırlar analarına xebere ki. Ҝедәр о ҝүнләр бaҹы. нә гaрa. Bacısı xecalet çekib. Бaҹысы xәҹaләт чәкиб. Инди билдим ел јaxшыды. ЈAXШЫДЫ Гүрбәт елдә бир бaғ сaлдым. Dövletli bacı ise kasıblaşır. Aparıb bacısını yola salır. Bacısı doyunca yéyir. Ünite . Kasıb bacının iki uşagı var idi. Евдә гүмaны ҝәлән нә вaрсa һaмысындaн јыр-јығыш едиб бaҹысынa верир. gédim bir bacımgile. Sonra onları içeri çağırır. Bu bacılardan biri kasıb. Vaxt dolanır. dövletli bacı sacda kömbe çöreyi bişirir. Чaтaндa јеткин јaшымa. yémeye bir tike çörek tapmır. déyir. xalam bize gelir. çöreyi büküb dizinin altında gizledir. Bunlar durub gelir dövletli bacısıgile. Gapıya çatanda görürler ki. Gédende de plovdan bir böyük gab goyur desmalın arasına. Bir xéyli kéçir. uşaglar yéyer. plov bişirir.

Yazan düşünmәdәn yazsa da belә. İndi bildim él yaxşıdı. Bu yazıq millәtә ordan baxtılar.. Çoxları anlamaz millәtden. İsmarlanıb “baran”. Өз јериндә гул јaxшыды. Özü gelsin. şairlәr göyә çıxdılar. “yağmur” kәsilir. “paltar” qaldı boş. Јурдсуз-јувaсыз гaлынҹa. Derdimi söyledim ona. Yüz il kéçse. xına yaxır destine. Yurdsuz-yuvasız galınca. öz yarımdan dönmerem. Hesret galdım sirdaşıma. “Ağ”ları “beyaz”a. “zeban” verilir. Dédim gönce gül yaxşıdı. Гүрбәт елдә xaн олунҹa. . Gör neler geldi başıma. Aşıg Nabat saz çalınca. Çatanda yétkin yaşıma. bu söz әrәbmi. Gürbet élde xan olunca. Naşı tebib. gelme yaram üstüne. “Elbese” geyildi... can dayanmaz bu ağır dәrdә. Gül gönderir hemdemine. Aşağıda Latin alfabesiyle yazılmış olan dörtlükleri Kiril alfabesiyle yazınız ve Türkiye Türkçesine aktarınız. “Od” etmәdi. Dédi melhem dil yaxşıdı. İlgar vérdim. Dәyişdi hәr şeyi. dostuna. Alınır “dil”leri. “sarı”sı “zәrd”e Döndü.90 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Aшыг Нaбaт сaз чaлынҹa. anlasın. “Siyah” qondardılar “qara” qaşına. Gün oldu. farsmı? O ki qaldı mәna.. aydın Birce parçasını şair yazanın. Oxucu beş-on gün gәrәk düşüne Ki. “bum” oldu “bayquş”. ilgarımı danmaram. anlayan hanı. Éşg elinden saralıban solan yar! 2 Azerbaycan Latin Alfabesiyle Metin Örnekleri DİLİMİZ Baxaq dilimizә: neler görünür? Oxuyub anlamaq yazmaqdan gücdür. Öz yérinde gul yaxşıdı. YAXŞIDI Gürbet élde bir bağ saldım. meni derde salan yar. yağdı “atәş” başına. Leblerinden emmeyince ganmaram. Bayram olur.

4. Ünite - Azerbaycan Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri

91

“Düzlüy”ün yerinde bir “istiqamet” Görerek, yemәli zәnn etdi millet. Çalındı “qardaşı”, gәldi “bәradәr”, “Bacı”nın yerindә “hәmşirә” gezer. Nәdir bu qiyamәt, nәişdәsiniz, Ey bizim qocaman әdiblәrimiz? Yaxasından tutub bu “el oğlunu” Fars ilә әrәbin bir “hәmvәtәn”i Şәklinә soxdunuz, baxınız sonra, Oxunacaq lәnәt belә yazana! Ehmed Cavad ÇIRPINIRDIN, QARA DӘNİZ Çırpınırdın, Qara dәniz, Baxıb Türkün bayrağına! “Ah” deyәrdin, heç ölmәzdim, Düşe bilsem ayağına! Ayrı düşmüş dost elinden, İller var ki, çarpar sinen!... Vәfalıdır gәldi, gedәn, Yol ver Türkün bayrağına! İnciler tök gәl yoluna, Sırmalar sәp sağ, soluna! Fırtınalar dursun yana, Salam Türkün bayrağına! “Hәmidiyye” - o Türk qanı! Heç birinin bitmez şanı! “Kazbәk” olsun ilk qurbanı! Heyran Türkün bayrağına! Dost elindәn әsәn yellәr, Bana şeir, salam söylәr! Olsun bizim bütün ellәr Qurban Türkün bayrağına! Yol ver Türkün bayrağına!... MÜQӘDDӘS İXTİLAL Qaranlıqda gözlәrim dikilmiş üfüqlәrә, Bir fırtına sәsi var, buludlar göydә dal-dal, Açmış Doğu bağrını sökecek şәfәqlәrә, Qop, ey dәli fırtına, rişәni könlüme sal, İxtilal isteyirәm, müqәddәs bir ixtilal... Doğan günәşlә qopsun bir axın vәlvәlәsi, Görünsün qan köpüklü qasırğanın yelәsi, Bitsin әsir türklüyün, bitsin artıq çilәsi, Nә zәncirli bir Qafqas nә qan qusan bir Ural, İxtilal isteyirәm, müqәddәs bir ixtilal... Sovursun ümmanlara gövde, bacaq, bilek, baş, Yәre girsin Kremlin, qalmasın daş üstde daş, Hürr insanlıq uğrunda başlasın qәti savaş, Vaxt gәlmişdir, ey zaman, bir ölüm şerqisi çal, İxtilal isteyirәm, müqәddәs bir ixtilal...

92

Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I

Kendimizi Sınayalım
1. Azerbaycan Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “В, Д, Ы, Ф” harflerinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. B, D, L, T b. V, T, U, C c. V, D, I, F d. D, V, F, I e. B, F, Z, Ü 2. “Дөрд бир јaным гaрaнлыгды, aдaды” cümlesinin Latin alfabesi karşılığı aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Derd bir canım garanlıgdı, ayadı b. Dörd bir yanım garanlıgdı, adadı c. Dörd bir ganım baranlıgdı, adadı d. Dört bir yanım karanlıktı, adadı e. Dörd bir cahım gapanlıydı, adadı
3. Kiril harfleriyle verilen “Ҝүн олду, шaирләр ҝөјә чыxдылaр” ifadesinin Azerbaycan Latin alfabesindeki yazımı aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Kün oldu şairlәr göçe çıxdılar b. Gün oldu, şairler göğә çıxdılar c. Gün oldu, şairlәr göyә çıxdılar d. Gün oldu, şairler gökә çıkdılar e. Kün oldu şairler gece çıxdılar

6. ‘Adamlardan biri serçeden soruşur.’ cümlesinin yüklemi aşağıdaki eklerden hangisini almıştır? a. Öğrenilen geçmiş zaman b. Gelecek zaman c. Emir kipi d. Geniş zaman e. Şimdiki zaman 7. tapşır- fiilinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Abartmak b. Çalmak c. Hapşırmak d. Havale etmek e. Taşırmak 8. ‘İl başında gelip yüz goyunumu apararam.’ cümlesininin yükleminde hangi ekler bulunmaktadır? a. Şimdiki zaman, birinci tekil kişi b. Geniş zaman, birinci tekil kişi c. Gereklilik kipi, birinci çoğul kişi d. Gelecek zaman, ikinci tekil kişi e. Şart kipi, birinci tekil kişi 9. ‘Bir mene söyleyin, gördünüz harda’ ifadesinde harda kelimesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? a. nerede b. karda c. burada d. orada e. karşıda 10. ‘Biz bugünkü seadetimize çiçekli yollarda gelip çıxmadıg.’ cümlesinde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? a. Yönelme hâl eki b. Aitlik eki c. Bulunma hâl eki d. Zarf-fiil eki e. Sıfat-fiil eki

4. ‘Yanğından xeber tutanlar haray salıb hamını kömeye çağırırlar.’ cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? a. Yangını haber alanlar haraya gidip herkesi yardıma çağırıyorlar. b. Yangın haberini alanlar her ay köylere haber salıyorlar. c. Yangını haber verenler herkesi köy meydanına çağırıyorlar. d. Yangını haber alanlar feryat edip herkesi yardıma çağırıyorlar. e. Yangın haberini alanlar saraya gidip herkesi yardıma çağırırlar. 5. ‘Men onu axtardım boranda, garda cümlesinde axtardım.’ ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. aradım b. aktardım c. kaybettim d. buldum e. değiştirdim

4. Ünite - Azerbaycan Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri

93

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c 2. b 3. c 4. a 5. a 6. e 7. d 8. b 9. a 10. e Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 Aşıg Elesger’in “Yaslı-Yaralı” adlı şiirinin aşağıda yer alan bölümünün Latin alfabesiyle yazılışı şu şekildedir: Kamil ovçu ölmeyince usanmaz Elden goymaz béle serxoş maralı. Éşg oduna yanan aşkara yanmaz, Pünhan-pünhan menim kimi saralı. Jolunda kéçmişem şirin canımdan, Öldürseler gorxum yoxdu ganımdan. Terk oldum vetenden, xanımanımdan, İnsaf deyil, gezme menden aralı. Sıra Sizde 2 Dörtlüklerin Kiril alfabesiyle yazılışı şu şekildedir: Бaјрaм олур, xынa јaxыр дәстинә, Ҝүл ҝөндәрир һәмдәминә, достунa... Нaшы тәбиб, ҝәлмә јaрaм үстүнә, Өзү гәлсин, мәни дәрдә сaлaн јaр. Јүз ил кечсә, өз јaрымдaн дөнмәрәм, Илгaр вердим, илгaрымы дaнмaрaм, Ләбләриндән әммәјинҹә гaнмaрaм, Ешг әлиндән сaрaлыбaн солaн јaр! Dörtlüklerin Türkiye Türkçesindeki karşılığı şu şekildedir: Bayram olur, kına yakar eline, Gül gönderir, arkadaşına, dostuna, Çömez tabip, gelme yaramın üstüne, Kendi gelsin, beni derde salan yar. Yüz yıl geçse, öz yarimden dönmem, Ant içtim, sözümden vazgeçmem, Dudaklarından emmeyince kanmam, Aşk elinden sararak solan yar!

94

Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Akar, M.- Deniz, S.- Bilecik, F. (1994). Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı, Yesevi Yay., İstanbul. Altaylı, S. (1994). Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I-II, MEB Yay., İstanbul. Bozkurt, F. (2005). Türklerin Dili, Kapı Yay., İstanbul. Caferoğlu, A. - Akpınar Y. (1998). “Azerbaycan Türkleri Edebiyatı”, TDEK, C. 4, Ankara, s. 135-158. Cemşidov, Ş. “‘Azerbaycan’ Sözünün Menşe ve Mânâsı Hakkında” (Akt. Metin Karaörs), Türk Kültürü, S. 370, Y. XXXII, s. 113-119. Doğan, L.- Durmuş, O.- Hünerli B.- Şuataman, Ö.- Efendiyev, A. (2007), Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yay., İstanbul. Dönmez, Y. (1997). Türk Dünyası Coğrafyasına Bir Bakış, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel Sayısı I, S. 15, s. 60-72. Ehmedov, B. A. - Axundov, A. A. (1990). Azerbaycan Dili 6-7, Maarif Neşriyatı, Bakı. Ercilasun, A. B. (1993). Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, KB Yay., Ankara. Ercilasun, A. B. (1996). “Batı Türkçesinin Doğuşu”, Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988, TDK Yay., Ankara, s. 39-45 Ergin, M. (1981). Azeri Türkçesi, Ebru Yay., İstanbul. Hacaloğlu, R. A. (1992). AzeriTürkçesi Dil Kılavuzu, Ankara. Hüseyinzade, M. (1973). Müasir Azerbaycan Dili (Morfologiya), Bakı. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (1991), C. I-II, KB Yay., Ankara. Kartallıoğlu Y.- Yıldırım, H. (2007). “Azerbaycan Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri (Ed. Ahmet B. Ercilasun), Akçağ Yay., Ankara, s. 171-230. Li, Yong-Sǒng (2004). Türk Dillerindeki Sontakılar, Kebikeç Yay., İstanbul. Memmedov, N. (1971). Azerbaycan Dilçiliyinin Nezeri Esasları, Bakü. Oruç B. (1994). Oğuz Grubunda Edatlar, İ. Ü. Türk Dili Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Özkan, N. (1997). Türk Dünyası Nüfus, Sosyal Yapı, Dil, Edebiyat, Geçit Yay., Kayseri. Özkan, N. (2003). Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara. Rüstemov R. E.-Budagova, Z. İ. (1960), Azerbaycan Dilinin Grammatikası (Morfologiya), Baku. Saray, M. (1993). Azerbaycan Türkleri Tarihi, İstanbul. Şirin User, H. (2006). Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Akçağ Yay., Ankara. Yiğit, A. (1996). Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadığı Bölgelerin Coğrafyası, TİSAV Yay., Elazığ. Zeynalov, F. (1993). Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi (Akt. Yusuf Gedikli), Cem Yay., İstanbul.

.

Türkmen Türklerinin tarihini açıklayabilecek. Türkmen Türkçesi gramerini sınıflandırabileceksiniz. Anahtar Kavramlar • • • • Türkmen Adı Türkmen Tarihi Türkmen Türkçesi Türkmenistan • • • • Türkmen Türkçesi Grameri Ses Bilgisi Şekil Bilgisi Kelime Türleri İçindekiler • TÜRKMEN ADITÜRKMEN TÜRKLERİNİN TARİHİ • TÜRKMEN TÜRKÇESİ • TÜRKMEN EDEBİYATI • TÜRKMENİSTAN • TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERİ Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Türkmen Türkçesi . Türkmenistanın yerini belirleyebilecek.5 Amaçlarımız ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I       Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Türkmen adını açıklayabilecek. Türkmen edebiyatını açıklayabilecek. Türkmen Türkçesini tanımlayabilecek.

Kafesoğlu’nun makalesi esas olmak üzere. Az sonra bunlara iki kişi daha katılır. men Türkçe büyüklük eki olup.Türkmen Türkçesi TÜRKMEN ADI Türkmen adının yapısı ve kökeni konusunda çeşitli görüşler vardır. Orada daha sonra Oğuz boylarını oluşturacak 22 kişi kalır. Ama. İskender üzerlerinde Türk belgeleri bulunan bu 24 kişiyi görünce Farsça olarak Türk’e benzer anlamında ‘Türkmânend’ der. Prof. kelime Türk ile -men’den oluşmuştur ve “Türklük. Ariac’a göre. Macar Türkolog Vambery’e göre. Kelimenin bir de Türk+iman olarak anlamlandırılması vardır. söz konusu edilen Türkmen adıyla ilgili görüşler şunlardır: Türkmen kelimesi ilk olarak XI. Jean Deny Armağanı’nda yer alan “Türkmen Adı. Dolayısıyla Türkmânend (Türke benzer) sözünden Türkmen şekline dönüşmüştür. Kâşgârlı’dan başka. kelime. zira men Türkçede toplayıcı isimler yapan bir ektir. Oskar Hanser de Türkmen kelimesinin genellikle “Türk” ve “Koman” kelimelerinin birleşmesinden meydana geldiğinin düşünüldüğünü belirtmektedir. Türk kelimesine Farsça “mânend” (benzer. gibi) kelimesinin getirilmesiyle oluşmuştur. Kafesoğlu’na göre bu isim bir yakıştırmadır. Türkmen adı buradan kalır” şeklindeki rivayete dayanarak naklettiği bu görüş. Reşîdüddin tarafından Câmiü’t-Tevârih ve Ebulgâzi Bahâdır Han tarafından da Şecere-i Terakime adlı eserde söz konusu edilmektedir. Türk men (ben) “Türküm” şeklindeki izah tarzı da çok fazla taraftar bulan bir görüş değildir. Aynı şekilde A. konunun uzmanları arasında pek fazla kabul görmemektedir. Türkler” demektir. Akka piskoposu J. Necib Asım’a göre. Farslar ve Tâcikler tarafından bazı Oğuz grupları için kullanıldığı belirtilen bu ad. İbrahim Kafesoğlu. Bunlar büyük İskenderin karşısına götürülür. asrın Türk asıllı müellifi Kâşgârlı Mahmûd’un büyük sözlüğü Dîvânü Lügâti’t-Türk’te kullanılmıştır. Saim Ali Dilemre de Asurca “tüccar” demek olan tuggar kelimesini Türk ile münasebete getirerek Türkmen’in “ticaret adamı. bu görüş oldukça zayıftır. Türkmen “büyük Türk” demektir. Türk ile Kuman sözlerinin birleşmesinden doğmuştur. Ünlü Türkolog J. Kâşgârlıya göre Türkmen adı. kelime. . V. Türklerden İslamiyeti kabul eden kütlelere böyle ad verildiği esasına dayanan Türkiman rivayeti Bedreddin Aynî (Ikdü’l-Cümân) tarafından bildirilmekte ve Neşrî (Cihânnümâ) ile İbn Kesîr taraflarından da nakledilmektedir. Vambery’nin. Dr. Kâşgârlı’nın “Makedonyalı İskender Asya içlerine ilerlerken Balasagun’da oturan Türk kagan doğuya çekilir. kervan adamı” olabileceğini söyler. Son devir müelliflerinden Hüseyin Hüsameddin’e göre. Manası ve Mahiyeti” adlı yazısında bu görüşleri geniş olarak ele almış ve meseleyi bir sonuca bağlamaya çalışmıştır. Türk ile adam manasına gelen man’dan oluşmuştur ve “Türk eri” tabirinin tercümesidir.

Türkmen Türklerinin Ruslara karşı bağımsızlık mücadelesi yıllarca devam etmiştir. Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşlerin önderliğinde 1040 yılında Gazne ordusunu yenerek bugünkü Azerbaycan ve Anadolu bölgelerini kendilerine yurt edinmişler ve kurdukları devlete Selçuklu Devleti adını vermişlerdir. saf kan Türk” anlamlarına gelmektedir. Azimov. fazlalık” anlamları katar. 1855’te Hive ordusunu. Türkmenler doğuda kalmıştır. Horasan ve Afganistan’ın kuzey kesimlerinde yaşayan Türkmenler. daha sonra da Afşar Türkmen boylarından Nâdir Kulu Han (Nâdir Şah) hâkimiyetine girmişlerdir. Türkmenler Oğuz kökenlidir. önce Moğol daha sonra da Timurlular hâkimiyetine girmişlerdir. ancak bundan da kesin bir sonuç alınamamıştır. K. Maveraünnehir ve Horasan’da kalan Türkmenler. Böylece Türkmen adı. A. Zeynelov ise bu adın henüz tam olarak açıklanamadığı görüşündedirler. Türkmenler bir süre Mangışlak. R. Uzun süre Hiveliler ve İranlılarla mücadele eden Türkmenler. Türkmen boyları bir müddet Hive Hanlığına bağlı kalmış. millî bir ayaklanma başlatmış. yüzyılda İslamiyeti kabul edince. ünlü Türkologlardan G. “-men. “karaman”. J. Diğer Oğuz boyları XI. Mangışlak bölgesindeki Türkmenler. bir müddet sonra Afganistan ve Güney İran’ı denetiminde tutan Gazne Türk Devleti ile anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Deny. Oğuzların büyük çoğunluğu X. Gaznelilerin idaresine girmeyi reddeden Türkmenler.98 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Deny ise. Ne var ki. 1873 yılından itibaren Rus saldırılarına maruz kalmış ve uzun mücadeleler sonucunda 1884 yılında Rus hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmışlardır. üstünlük. Bu saldırılar esnasında Ruslar büyük katliamlar yapmışlardır. fazlalık anlamları katmaktadır. Bu olaydan sonra Türkmenistan’da kalan Türkmenler ile Anadolu’ya ve Azerbaycan’a gelen Türkmenlerin tarih ve kaderleri ayrı bir seyir takip etmiştir. 1917’den TÜRKMEN TÜRKLERİNİN TARİHİ . Türk kelimesine -men ekinin gelmesiyle oluştuğunu söyler. yüzyılda batıya göç ederken. Kakuk da desteklemişlerdir. Türkçede buna benzer “kocaman”. Minorsky. Büyük Selçuklu Devleti.yüzyılın ortalarına kadar müstakil bir hayat sürmüşlerdir. Türkmenlerin eski vatanı olan bugünkü Türkmenistan’a fazla ilgi gösterememişlerdir. Moravcsik ve O. Vambery. 1835’ten itibaren Merv bölgesine doğru çekilirler. Bu karışıklığı takiben gelen Moğol istilası Selçuklu devletinin ve Türkmen Türklerinin kaderini değiştirmiş. Ancak. Sarıyev ve F. Ligeti. Mücadele Bolşevik ihtilalinden sonra da devam etmiştir. Deny’ye göre Türkmen kelimesi de “koyu Türk. Pritsak. Bu ilgisizlikten dolayı. V. J. Nemeth. Müslüman olmayan Oğuzlara Türkmen adını vermişlerdir. 1916 yılında Türkistan Türkleri. Azerbaycan dilcilerinden P. Horasan ve Mangışlak’a kadar uzanan bölgede kalırken. “şişman” gibi kelimelerin yapısıyla aynıdır ve ek. Kafesoğlu’nun da katıldığı bu görüşü. 17. Rus istilasından kaçan bazı Türkmenler İran ve Afganistan’a sığınmışlardır. ardından da 1860’ta İran ordusunu yenerek Kuşid Han yönetiminde bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. üzerine geldiği bu kelimelere üstünlük. 1693-1700 yıllarında Kalmukların saldırısına uğramışlardır. batıda Akdeniz kıyılarına kadar geniş bir alana yayılmış ve büyük bir devlet haline gelmiştir. Deny’nin bu görüşü ilim aleminde en fazla rağbet edilen görüştür. Z. diğer Türkmen boyları Anadolu’ya ve Azerbaycan’a yerleşmişlerdir. İran ve Hivelilerin baskılarına maruz kalan Türkmenler. Oğuzlarla birlikte anılmıştır. Türkmen boylarının bir kısmı Selçuklu hükümdarı Sultan Sançar’a karşı ayaklanmışlardır. doğuda Amu-Derya’dan. Maveraünnehir ve Horasan’da varlıklarını sürdürmüşlerdir. Türkmen boylarının bir kısmı Maveraünnehir. 1860 ile 1873 yılları arasında nispeten rahat bir hayat süren Türkmen Türkleri. -man” eki üzerine geldiği kelimeye “büyüklük. Selçuklu hükümdarlarını batı cephesinde Bizanslar ve Haçlılar devamlı meşgul ettikleri için. G.

Gurbandurdı Zelilî. Türkmen-Kiril alfabesinin değiştirilmesi veya tamamen terk edilmesiyle ilgili tartışmalar. her devirde halk arasında yayılmıştır. yüzyıldan itibaren verir. Şiirlerinde halk şiiri geleneklerine ve Türkmen halk kültürüne de geniş yer ayırmış. Türkmen Türkçesinin birçok ağzı vardır. 1937 yılından sonra da Kiril alfabesini kullanmışlardır. Leyla ile Mecnun. klasik edebiyatlarını Hoca Ahmed Yesevî ile başlatırlar.“ol-”. Türkmen Türkçesi. Ünite . (bol.). Latin alfabesine geçiş kanununu onaylamıştır. Bundan dolayı Oğuz Türkçesinin özellikleri Türkmen Türkçesinin karakteristiğini oluşturur. Ayrıca. türkü. Arapça ve Rusçadan kelimeler almıştır. Talibî. dolayısıyla halk edebiyatına dayanır. Türkmen Türkleri. Türkmen Türkçesi ise asıl eserlerini XVIII. Mahtımgulı’dan sonra Seydî. Türkmen Türkçesinin söz varlığının temelini Türkçe sözler oluşturur. Aslı ile Kerem gibi halk hikâyeleri her zaman. Mollanepes. Ayrıca halk edebiyatının diğer türlerinden destan. Klasik edebiyat geleneğinden gelen Mahtımgulı. Salur ve Ersarı gibi başlıca yedi boydan oluşmaktadır. Tarihî seyri içerisinde Moğolca. 1925’ten beri ‘Türkmen-Yomut’ ağzına dayanmaktadır. aslında bunlar Türk dilinin müşterek dönemine ait eserlerdir. İmrili. Türkmen Türklerinin çok zengin folkloru ve edebiyatı vardır. uzun bir süre ortak bir yazı dilinin kullanılmaması ve değişik alanlara dağılmış olmalarından kaynaklanan bir durumdur. diğer Türk boyları gibi önce Arap.Türkmen Türkçesi 99 itibaren Sovyetlerin idaresinde kalan Türkmenistan. Ahmed Yesevî’nin şiirleri ve Ali’nin Kıssa-i Yûsuf ’u olduğu iddia edilirse de. Sarık. Şu anda Türkmenistan’da kullanılan yazı dili.5. atasözlerine yer verme gibi hususlarda büyük başarı göstermiştir. Tahir ile Zühre. Yeni Türkmen alfabesinde 30 harf bulunmaktadır. Göklen. TÜRKMEN EDEBİYATI . yüzyıl) ve Bennâî (XV. yüzyıl) ile sürdürülen bu edebiyat asıl eserlerini XVIII. Teke. Oğuz grubu şivelerinin doğu kolundandır. Mesela. XVIII. Ancak bu alfabe. 1993’te kabul edilen bu alfabe 1999 yılında bazı değişikliklerle yeniden düzenlenmiştir. atasözü ve bilmece gibi türleri de oldukça canlıdır. Yusuf ile Züleyha. Miskin Kılıç gibi şair ve yazarlar oldukça ünlüdür. Türkmen Türkçesiyle yazılmış en eski metinlerin. Türkmen Türkçesinin en önemli özelliklerinden birisi de aslî uzun ünlüleri korumuş olmasıdır. Bu. Son dönemlerde ise Türkmen Türkçesi kendi imkânları ile kelime üretmeye başlamıştır. Son yılllarda görülen genel eğilim doğrultusunda. yüzyıla kadar Türkmen edebiyatı daha çok sözlü edebiyata. Farsça. Türkmen Türkçesinde olmayıp b’ler korunmuştur. mani. Çağatay Türkçesini çok iyi bilmesine rağmen. fıkra.> v. Türkmen Türkleri de. TÜRKMEN TÜRKÇESİ Türkmen Türkçesi. bar “var” vs. Kıssa-i Yûsuf şairi Ali (XIII. yerel Türkmen ağzını kullanarak yazı dili hâline gelmesini sağlamıştır. yüzyıldan itibaren vermeye başlamıştır. sözü veciz kullanma.değişmesi. Oğuz grubu lehçelerinde görülen b. ninni. Bu boylar da kendi arasında çeşitli oymaklara ayrılmaktadır. Yomut. Mahtımgulı (1730-1780)’nın şiirleri ile bir yazı dili hâline gelir. Türkmen Türkleri bugün Çavdar. Doğu Türkçesinin etkisiyle Kıpçak ve Çağatay Türkçesinin özelliklerini de barındırır. masal. 1990’lı yıllarda başlamış ve 12 Nisan 1993’te Türkmenistan Cumhuriyeti. Alıntı kelimeler genellikle Türkmen Türkçesinin ses ve dilbilgisi kurallarına uymaktadır. 1927-28 yıllarından itibaren Latin. daha önce belirlenen 34 harfli ortak Türk alfabesinden bazı farklılıklar taşımaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 27 Ekim 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Özellikle ‘Köroğlu’ destanı ve ‘Şahsenem ile Garip’ hikâyesi Türkmen Türkleri arasında çok sevilen özel bir yere sahip olan hikâyelerdir.

Yüzyılın Başlarında Türkmen Edebiyatı XX. Oraz Taçnazarov. iç çekişmeler ve istilaların yaygınlaşmasıyla çok sayıda insan ölür. Taçmammet Cürdekov ve Gurbangılıç Hıdırov gibi kimseler önemlidir. XX. tarihî temaya eğilim artar. IV. Nurmırat Sarıhanov. siyasi baskılar ve zulüm yönlendirmiştir. Her türlü tartışma ve baskılara rağmen halkın hayatı. Garaca Burunov. iktisadi ve kültürel alanlarda olduğu gibi edebiyat alanında da Rus etkisinin yaşandığı bir dönemdir. yüzyıl Türkmen edebiyatını. önceki yüzyıllarla kıyaslanamayacak kadar farklı cereyan etmiştir. XIX. Barış propagandası yazarların omuzlarına yüklendiği için eserlerde yapmacıklık ve kuruluk görülür. Ancak bu devirde şiir. edebiyatın gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Yirmili yılların edebiyatında. siyasi şartlara göre şekillenmeye başlamıştır. Sovyet Devri Edebiyatı I. 1930 . siyasi. Şiirlerde de aşırı övgü ve her şeyi pürüzsüz gösterme eğilimi vardır. Dünya Savaşı edebî açıdan bir yıkım olur. Tiyatro eserleri bol miktarda yazılır. Hikâye ve romanlarda daha çok kolhoz ve köy hayatı temaları büyük bir yer tutar. III. Mevcut düzen ve önceki dönemler artık yavaş yavaş eleştirilmeye başlanır. özellikle hikâye türü ön plana çıkmıştır. Nihayet Türkmenistan’la birlikte Rusya’nın tesiri altındaki diğer ülkelerde de Sovyetler egemen olur ve bu dönemde edebiyata siyaset bulaşır. Ata Govşudov. edebî eserlerde gerçekçi bir şekilde yansıtılmaya çalışılır. O devir tiyatro eserlerinde tarih basit bir fon olarak ele alınmış. iki bölüme ayırmak mümkündür. Bu ağır şartlara rağmen edebiyat gelişir. kahramanların tip özelliklerine değil de karıştıkları olaylara önem verilmiştir. yüzyıl büyük sarsıntıların asrıdır. Bu dönemden itibaren edebiyat. Türk topluluklarına baskı yapıldığı. Hocanepes Çarıyev’in öldürülmesi. yüzyılın son çeyreğinde Türkmenistan’ın Rusya’nın egemenliğine girmesi. 1960-1990 Yılları Arası Edebiyatı Baskının azaldığı ve bağımsızlık düşüncelerinin hız kazanmaya başladığı bir dönemdir. Körmolla. Ahmet Ahundov Girgenli. Amandurdı Alamışov. askerî. II. Berdi Kerbabayev. 1945-1960 Yılları Arası Edebiyatı Savaştan sonraki bu dönemde ekonomiyi canlandırıp geliştirme ve barışı pekiştirme gibi temalar çokça işlenir. savaşın içerisine çekilmeye çalışıldığı ifade edilmiş. Kısa ve uzun hikâye türü gelişir ve birçok roman yazılır. Bu alanda özellikle Berdi Gulov. Bu dönem eserlerinde genellemelerden ziyade ayrıntılara inilir. Berdi Karbabayev. Otuzlu yılların edebiyatında da şiirin üstünlüğü devam eder. Altmışlı yıllardan başlayarak hiciv türü canlanır.100 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Bolşevik ihtilalinden sonra Komünistlerin yönetime gelmesiyle Türkmen edebiyatı yeni bir çehre kazanmıştır. 1920’li Yılların Edebiyatı Bu dönemde savaşlar. diğer türlerin önündedir. Muhammetgulı Atabayev. Güseyin Muhtarov dönemin önemli kalemleridir. Rus çarlığının izlediği yanlış politikaya karşı duyulan memnuniyetsizlik dile getirilmiştir. Oraz Vepayev. Şalı Kelikov. Bu döneme denk gelen II. Mollamurt. Buna rağmen bu dönemin bazı eserlerinde. XX. özellikle tiyatro türünde. Bütün bunlara rağmen ellili yılların ortalarında şair ve yazarlar olaylara cesaretle yaklaşmaya başlarlar. Gurban gibi şair ve yazarlar bu dönemin önemli şahsiyetleridir. Abdılhekim Gulmuhammedov. Nesir türü gelişmiş. Bu yüzyılda meydana gelen gelişmeler.1945 Yılları Arası Edebiyatı Bu dönemde de edebiyatı. Özellikle savaş konusuna ağırlık verilerek kahramanlık teması işlenir. . Şanlı Kekilov ve Ata Niyazov gibi birçok ünlü şair ve yazar savaşta yok olur. Durdu Gılıç. Ruhı Alıyev ve Hıdır Deryayev’in tutuklanması.

5. güneydoğuda Afganistan ile sınırı bulunmaktadır. Türkmenistan’ın Baharı. Berdinazar Hudaynazarov ve Allaberdi Hayıdov dönemin önemli şairleridir. Komşuları ile olan toplam sınırının uzunluğu 3763 km’dir. Oraz Akmammedov. Ahmet Gurbannepesov. Çardcev. 1990’da resmî dil olmuştur. Ağageldi Allanazarov. Lirika” adlı eserlerinde sevgiyi taze duygularla yoğurur. Daşhovuz. ülke topraklarının sulanmasında önemli rol oynar. Ahal. 22 Ağustos 1990 tarihinde egemenliğini sağlamış. Önemli şehirleri arasında Marı (Merv). Tecen. Yazları sıcak ve kurak. Tirkeş Cumageldiyev dönemin ünlü roman ve hikâyecileridir. Kayum Tañrıguliyev. kışları ise soğuktur. Balkan. Türkmenistan topraklarının geri kalan kısmı. tiyatrolarında ise günlük konuları işlemiştir. “Alma Yene Gülleyer (Elma Yine Çiçek Açıyor). Berdi Karbabayev. ancak bütün eserlerinde ahenge büyük değer vermiştir. Kasım Nurhadov ve Hemra Şirov gibi yazarlar çocuk psikolojisinden yararlanarak yazdıkları eserlerle.000 km2) dünyanın büyük çöllerinden biri olan Karakum çölü oluşturur. Murgap. V. Bağımsızlık Devri Edebiyatı 27 Ekim 1991’de Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan devirdir. Sovyetler Birliği’nden ayrılan beş bağımsız Türk cumhuriyetinden biri olan Türkmenistan. kuzeybatısında Kazakistan. 36-43 kuzey enlemleri ile 53-66 doğu boylamları arasında yer alır. Batısında Hazar Denizi. Ülke. Arı Baymıradov. Kakacan Aşırov’un “Deli Dumrul. Ayrıca millî tarihe yönelim oldukça güçlüdür. Yazın en yüksek sıcaklık +40 derecenin üzerinde.100 km2’dir. Daşhovuz ve Kerki bulunmaktadır. Ülke topraklarının yaklaşık 4/5’ini (350. Nurı Bayramov. 27 Ekim 1991 tarihinde de bağımsızlığını ilan etmiştir. TÜRKMENİSTAN . Aşır Mamiliyev. Etrek’tir. 30 civarında eseri yayınlanan şair. Berdi Basımov ve Çorı Gulleyev önemli tiyatro yazarlarıdır. Nebitdağ. Bu devrin şiirlerinde bağımsızlık ve millî gurur gibi konular önemli bir yer tutar. Nesir türündeki eserlerde ahlakî meseleler ideolojik baskıdan uzak olarak işlenmektedir. 5. Yağış azlığı sebebiyle ülkedeki akarsuların sayısı oldukça azdır. Başkenti Aşkabat’tır. İki Poema. Narıman Cumayev. Aman Okuva Gidyer. Muhammetnur Gurbangılıcov. Asya’nın iç kesimlerinde bulunduğu için tam bir kara iklimine sahiptir. kuzeydoğusunda ise Özbekistan Cumhuriyeti yer almaktadır. Türkiye ile yaklaşık aynı enlemler arasında yer alan Türkmenistan topoğrafik olarak daha çukur bir arazi üzerinde yer almaktadır. Ata Atacanovdan sonra Durdı Haldurdı. Manzum hikâyelerinde sosyal konuları. Aynı zamanda romancı da olan Ata Atacanov dönemin en ünlü şairidir. Türkmenistan. kışın ise en düşük sıcaklık -8 ile -21 derece arasındadır. Resmî dil Türkmen Türkçesi olup 24. Oğız Oynı (Oğuz Oyunu) ve Oğuz Han” adlı piyesleri bunun güzel örnekleridir. Recepmırat Durdıyev. Türkmenistan’ın doğal bitki örtüsünü. Ünite . Başta Beki Seytekov olmak üzere. Levap ve Marı (Merv) olmak üzere beş eyalete bölünmüş durumdadır. Ülkenin önemli akarsuları Amuderya (Ceyhun). Ülkenin güney kesimindeki ve ülke topraklarının ancak % 5’lik bir bölümünü oluşturan Kopet (2942 m) ve Kuzintav (3139) dağları bir yana bırakılırsa. bağımsızlık ve millî uyanış edebiyatı olarak adlandırılabilir. daha çok lirik şiirleriyle tanınmıştır. Mammet Seyidov.Türkmen Türkçesi 101 Bu dönemin roman ve hikâyelerinde tarihî tema genişçe işlenir. İklim özelliklerinden dolayı oldukça az yağış alır. Türkmenbaşı. (% 95’i) deniz seviyesinden yüksekliği 150-300 m arasında değişen düzlüklerden oluşur. Türkmenistan’ın toplam yüz ölçümü 488. kuzeyinde Karakalpakistan. Beği Suhanov. kısa boylu otlar ile odunsu çalılıklardan oluşan çöl bitkileri oluşturmaktadır. Övezdurdı Nepesov bu dönemin ünlü romancısıdır. Nurberdi Pamma. Ayrıca Karakum sulama kanalı da. Kerim Gurbannepesov. Annaberdi Ağabayev. çocuk edebiyatının gelişmesine büyük katkıda bulunmuşlardır. Hece ölçüsüyle birlikte serbest şiir tarzını da kullanmış. Ülkenin güneyde İran. Bu dönem edebiyatı. Gara Seyitliyev. Yazmırat Mammediyev. Berdi Soltannıyazov.

Mevcut 9 ünlünün hepsinin de uzun karşılığı olmasına rağmen. bütün ünlülerin alfabede işaret olarak da karşılığı bulunmaktadır. Türkmen Türkçesinin ünlülerini şöyle bir şema ile göstermek mümkündür.(sönmek) Türkmen Türkçesinde uzun söylenen “ı.(de-) gıyz (kız) düyn (dün) kıyska (kısa) güyç (güç) süyt (süt) giyce (gece) yokıyn (yakın) . Kadın nüfusu 2.yol.301. a ile e arasında bir sestir. üy” şeklinde yazıda gösterilmektedir. uzun ünlülere sahip olmasıdır. diğer Türk lehçelerinden ayıran en belirgin vasıf. TÜRKMEN TÜRKÇESİ GRAMERİ Ses Bilgisi Türkmen Türkçesinde 9 ünlü vardır: “a. Türkmenlerden sonra Özbek Türkleri (% 9. diy. “Ә ә” (ä) ile gösterilen ses. tekstil sanayisi oldukça gelişen Türkmenistan’da petrol rafinerileri. ö. Tablo 5. uy. kilim.e Düz Dar 1 i Yuvarlak Geniş o ö Yuvarlak Dar u ü Uzun Ünlüler Türkmen Türkçesinin en önemli ve ayırıcı özelliği.7) en fazla nüfusa sahiptirler. Tatar.) ülke nüfusunun % 90’ını Türkler oluşturur. Ayrıca bol miktarda sebze ve meyve yetiştirilir. buğday. pirinç gibi tahıllar yetiştirilmektedir. Kazak. Aslî uzunluğa sahip olan ünlüler genellikle ilk hecede yer alır: aat (isim) . bu uzunluklar yazıda gösterilmez.265.(yolmak) biiz (delme âleti) .100 iken. Azeri vs. ü”. Karakul koyunlarıyla ünlü olan Türkmenistan’ın ekonomisinde hayvancılık da önemli bir yer tutar. e. i.(uçmak) oot (ateş). erkek nüfusu 2. o. Yeraltı kaynakları bakımından pek zengin değildir. kaya tuzu.sesiyle diftonglaşarak “ıy.at (at) uuç (uç) . Ülke topraklarının büyük bölümü çöl olduğu için % 72’si tarım dışı kalmaktadır. mısır. u. arpa. i. % 55’i kırsal kesimde yaşamaktadır. Nüfusun % 45’i şehirlerde. ü” sesleri yarım ünlü -y. Türkmenistan’ın sanayisi büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olup hayvan ürünlerine dayalı bir sanayi kurulmuştur.2) ve Ruslar (% 6.102 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Türkmenistan’ın nüfusu 1996 yılı itibariyle 4.ot (ot) yool (yol) . u.biz (kişi zamiri) ööç (öç) . uzun ünlülerin korunmasıdır. uzun ünlüler alfabede gösterilmez. bitkisel yağ üretimi.1 Ünlüler Türkmen Türkçesinde Ünlüler Düz Geniş Kalın İnce a ä.566. potasyum ve maden suları çıkarılmaktadır. Türkmen Türkleri ülke nüfusunun % 77’sini oluştururlar. kimyasal madde üretimi. Türkiye Türkçesindekinden daha geniş ve açıktır.uç. doğal gaz. azotlu gübre sanayi ve doğal gaz çıkarma sanayi oldukça gelişmiştir.800’dür. Türkmen Türkçesinde uzun ünlüler çeşitli şekillerde oluşmaktadır. Yalnız. Türkiye Türkçesinden farklı olarak Türkmen Türkçesinde iki e vardır. iy. Halı. Ülke topraklarında pamuk. Türkmen Türkçesinde. yukarıda bahsedilen. Yine de belli bir miktarda petrol.700’dür.öç. Aslî Uzun Ünlüler Uzun ünlülerin büyük bir bölümü aslî olup yazıda gösterilmez. ı. Bu uzun ünlüler anlam ayırt edici özelliğe sahiptir. Buna rağmen nüfusun % 41’i tarım sektöründe çalışmaktadır. Türkmen Türkçesini. ä. Diğer Türk boylarıyla birlikte (Özbek.

i. işleer (işle-er) “işler”. ukıım (ukı+ım) “uykum”. +k Ekiyle Oluşan Uzunluklar Ünlü ile biten yer-yön zarfları üzerine. gayraak (arkaya). Düşen ünsüzün yanındaki ünlü uzar: äätiyatlı (ihtiyatlı). düyääniñ (devenin). yıgnaap (yıgna-ıp) “toplayıp”. Ekin son ünsüzü -n düşer. ekin ünlüsü kelimenin son ünlüsü ile birleşerek uzar: gözlään (gözle-en) “gözleyen”. i. -ee uzun ünlüleri ortaya çıkar: kiçee (<kiçi+e) “küçüğe”. d. Sonunda dar ünlü (ı. yerkümääniñ (yeryüzünün).5.düşmesi ile: Bazı alıntı kelimelerde -h. +(n)Iñ Ekiyle Oluşan Uzunluklar İlgi hâli eki +(n)Iñ ünlü ile biten kelimeler üzerine geldiğinde kelimenin son ünlüsü uzar: ayagıınıñ (ayağının). zarf-fiil eki “-ken”de görülür. gapaa (<gapı+a) “kapıya”. içindääki (<içinde+ki). kölegääni (gölgeyi). f. ünlü karşılaşması sonucu son hecenin ünlüsü uzar: almaam (alma+ım) “elmam”. nirääk (nereye). +A Ekiyle Oluşan Uzunluklar Yönelme hâli eki ünlü ile biten kelimeler üzerine geldiğinde kelimenin son ünlüsü ile birleşerek uzar: çagaa (<çaga+a) “çağaya”. İlgi hâli eki ünlü ile biten kelimeler üzerinde bazen sadece “+ñ” biçiminde kullanılır. ü) bulunan kelimelere -a. c. -mAk Ekiyle Oluşan Uzunluklar Mastar -mAk ekinden sonra yaklaşma (-e) hâli eki gelince. ataam (ata+ım) “dedem”. meleer (mele-er) “meler”. okaan (oku-an) “okuyan”. määtaç (muhtaç) -n düşmesi ile: Bu olay sadece. b. kakaañ (kaka+ın) “baban”. ı. depee (<depe+e) “tepeye”. şahıs +(I)m ve 2. -Ar Ekleriyle Oluşan Uzunluklar Bu sıfat-fiil ve geniş zaman eki. sözlemääge (söylemeye). Bu durumda ekin ünlüsü uzar: baryakaa (giderken). pukaraañ (pukara+nın) “fukaranın”. määkam (muhkem).düşer. garaap (garaıp) “bakıp”. yaşaan (yaşa-an) “yaşayan. kişiiñ (kişinin) “kişinin”. dünyaa (<dünya+a) “dünyaya”. +(I)m. şahıs +(I)n iyelik ekleri kelimenin üzerine gelince. galaa (<gala+a) “kaleye”. bermääge (vermeye). g. -An. işçee (<işçi+e) “işçiye”. nämääniñ (neyin). -(I)p Ekiyle Oluşan Uzunluklar -(I)p zarf-fiil eki ünlü ile biten fiillerin üzerine geldiğinde ünlü karşılaşması sonucu. u. -e eklenirken -aa. zarfların bu anlamını pekiştiren -k ünsüzü eklendiğinde kelimenin son ünlüsü uzar: daşarıık (dışarıya). içerik (içeriye). güpleer (güple-er) “gürler”. +nI Ekiyle Oluşan Uzunluklar Belirtme hâli eki +nI ünlü ile biten kelimeler üzerine geldiğinde kelimenin son ünlüsü uzar: babaanı (babayı).ortadaakı (<ortada+ki). ünlü ile biten fiillerin üzerine geldiğinde. agaañ (aga+ın) “amcan”. beriik (beriye).düşmesi ile: dääl (değil) Ayın sesinin düşmesi ile: maanı (ma‘na) -h. e.Türkmen Türkçesi 103 Ses Olayları Sonucunda Oluşan Uzunluklar a. h. taşlaap (taşla-ıp) “atıp”. yaşındaakı (<yaşında+ki). gelyäkää (geliyorken). Ünite . son hecenin ünlüsü uzar: okaap (oku-ıp) “okuyup”. . +(I)n Ekleriyle Oluşan Uzunluklar 1. Ünsüz Düşmesi Sonucu Oluşan Uzunluklar -g. işlemääge (işlemeye). yokarıık (yukarıya). +dA Ekiyle Oluşan Uzunluklar Bulunma hâli eki +dA’nın üzerine +kI eki geldiğinde hâl ekinin ünlüsü uzar: elindÄki (<elinde+ki). paltaañız (palta+ñız) “baltanız”. mastar ekinin ünlüsü uzar: okamaaga (okumaya). geç iini (keçiyi). çagaanı (çağayı). Ekin bu şekilde kullanılışı esnasında kendisinden önceki ünlü uzar: garrıın (garrı+nıñ) “yaşlının”.

çayınaam (< çayını hem) “çayını da”. . -kA eki: Türkiye Türkçesinde bütün kelimelere. +kI eki: Türkiye Türkçesinde +ki şekliyle kullanılan ve dolayısıyla uyumu bozan bu ek de Türkmen Türkçesinde uyuma girer: arkadaakı (arkadaki). ımam (imam). galandar (kalender). görmään (görmeden). oturyaar (oturuyor). işliyää (yapıyor). Türkiye Türkçesinde uyumu bozan kelimeler ve ekler Türkmen Türkçesinde uyuma girer: alma (elma). tizrääk (çabucak). hece arasında görülürken 3. Türkmen Türkçesine Arapça ve Farsçadan giren birçok kelime büyük ünlü uyumuna uydurulmuştur: bahana (bahane). Türkmen Türkçesinde bu uyum daha çok 1. Türkiye Türkçesinde uyuma girmeyen yabancı kökenli kelimelerin çoğu. hecede genellikle düz ünlülü şekiller kullanılır: bölünici (bölünen). adamlarıñ. 2. +kA eki: Şüphe edatı olarak kullanılan +kA’nın (< ki < erki) ünlüsü her zaman uzundur: barmıkaa (var mı acaba). yetääymesin (yetişmesin). +çA eki: barçaa “bütün”. alınçaa (alınca). baryaarkaa (gidiyorken). Küçük Ünlü Uyumu (Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu) Küçük ünlü uyumu Türkiye Türkçesine göre.104 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I j. k. ölinçää (ölünce). diyyäär (diyor). ilgi vs. gelyää (geliyor). bildirme. atasınıñ (dedesinin). sınamdaakı (sinemdeki). Büyük Ünlü Uyumu Türk dilinde genel bir kural olan bu uyum. Türkmen Türkçesinde daha zayıftır.) yuvarlak ünlülü şekilleri bulunmaz: gün+i (günü). Devamlı birlikte kulanılan iki kelimenin birleşmesi sonucu meydana gelen tek kelimenin ünlüsü uzar: aakel. baryaar (gidiyor). ene (anne). Uzun Ünlülü Diğer Ekler Türkmen Türkçesinde kullanılan bazı eklerin ünlüleri daima uzundur. iyice). -mAn eki: bermään (vermeden). näädeli (< ne edeli) “ne yapalım”. göteryään (taşıdığı).(alıp kit-) “götür-”. gardaş (kardeş). gelyään (gelen). kerven (kervan). Çünkü 3. yuvarlak ünlüleri ilk hece dışında kabul etmemek yönünde olup kelimelerin ikinci heceden sonraki hecelerinde yer alan ünlüleri düzleştirmektedir. oglaam (< oglı hem) “oğlunu da”. Edat. büyük ünlü uyumuna aykırı olan bu zarf-fiil eki Türkmen Türkçesinde uyuma girerek -ka şeklinde kullanılır: baryakaa (gidiyorken). hovplulık (korkma durumu). -Ay eki: berääy (ver). şonuñkı (onunki). gün+in (günün). cahan (cihan). yetirmään (yitirmeden). sıgmaan (sığmadan). gelinçää (gelince).(< alıp kel-) “getir-”. -yAr eki: aydyaar (söylüyor). Ünlü Uyumları 1. amanat (emanet). Bazı eklerin (belirtme. ve 2. -yA eki: beryää (veriyor). ääkit. caahıl (cahil). -ken şekliyle eklendiği için. -InçA eki: açılınçaa (açılınca). köprääk (çokça). köynekçee “püskül”. +rAk eki: düzüvlirääk (doğruca). söygüli (sevgili). çiişiklik (şişlik). Kaynaşma Sonucu Oluşan Uzunluklar “Hem” edatı çoğunlukla kendisinden önce gelen kelime ile birleşir. Türkmen Türkçesinde uyuma girmiştir: alamat (alamet).(düşündür-). palav (pilav). Yazı dilinin genel eğilimi. düşündir. öldürääymän (öldürmeyin). Birleşme esnasında -h düşer. aşına (aşina). Türkmen Türkçesi yazı dilinde oldukça sağlamdır: oodunçı (oduncu). yaşındaakı (yaşındaki). gapıl (gafil). çakyaa (çekiyor). çıkmazmıkaa (çıkmaz mı acaba). ayralıkdan (ayrılıktan). gelyamikaa (geliyor mu acaba). hecede bozulur. edyään (yaptığı). ünlü ile biten kelimelerle birleştiği zaman kelimenin son ünlüsü ile edatın ünlüsü birleşerek uzar: atınaam (< atını hem) “atını da”. -yAn eki: beryään (veren). gatıraak (çokça. dovulçı (korkak).

goy. Kalın ünlülerin yanındaki g ve k’ler kalındır: gapı. mundan. ñ. c. “ts (Ц)” birleşik sesleri de bulunmaktadır. v. Arapça ve Farsça alıntı kelimelerdeki f ’ler p olur: sapar (sefer). iki. näxili (nasıl). h. Türkmen Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler Türkiye Türkçesiyle karşılaştırıldığında Türkmen Türkçesinde kullanılan ünsüzler ile ilgili şu özellikleri tespit edebiliriz: 1. ak. t. Ortada her ikisi de bulunabilir: ähli (bütün. ötük (delik). Patma (Fatma). galmak. dırnak (tırnak). g. -An sıfat-fiilinin üzerine soñ kelimesinin getirilmesiyle yapılan zarflar uyuma girmez: diyensoñ (deyince). munuñ. münmek. m. 3. ogrı (hırsız). basıberdiler (basıverdiler). goyun (koyun). garşı (karşı). 1 Ünsüzler Türkmen Türkçesinde 23 ünsüz vardır. j. 3. dövçi (savaşçı). Ancak alfabede 21 işaret kullanılmaktadır: “b. men. birer harfle gösterilmiştir. 2. binmek. maña. Bugünkü Türkmen alfabesinde. “var. bilezik. çorı (hizmetçi). bermek. hepsi). Türkmen Türkçesinde 2. garın (karın). Türkmen Türkçesinde “bol-“ şeklindedir. pelek (felek). boncuk. haysı (hangi). d. pil (fil). varmak” kelimelerindeki v. moncuk. z”. ç. Kelime sonunda iki h’den sadece hırıltılı olanı (x bulunur): çarx. dürli (türlü). gurı (kuru). gelin. duuz (tuz). Türkçe asıllı bir kısım kelimelerin başındaki t’ler Türkmen Türkçesinde d olur: daaş (taş). f. armıt (armut). heceden itibaren Eski Türkçede olduğu gibi çoğunlukla düzdar ünlüler kullanılır. muña. Türkmen Türkçesinde söz konusu ünlülerde yuvarlaklaşma olmadığı için dudak uyumu bozulmuştur: böri (kurt). barmak. barıberende (gidiverdiğinde). n. 4. l. 6. bilenok (bilmiyor). öözimiz (kendimiz). süri (sürü). Türkmen Türkçesinde s ve z sesleri de Türkiye Türkçesinden farklı olarak peltek telaffuz edilir ancak yazıda bu peltekliği gösteren herhangi bir işaret kullanılmaz. şaglavuk (çağlayan). Türkiye Türkçesinde kök ünlüsü yuvarlak olan kelimelerde. mende. kovgı (takipçi). Ayrıca Tükmen Türkçesinde kullanılan bazı Rusça kökenli kelimelerde “şç (Щ)”. y. Yabancı Kökenli Kelimelerde Yabancı kökenli kelimelerin bir kısmı uyuma girmez: biganä (yabancı).Türkmen Türkçesi 105 Aşağıda verilen kelimelerden küçük ünlü uyumuna aykırı olanları gösteriniz. dañ (tan). Ünite . murtlak (gür bıyıklı). parx. ependi (efendi). “Bin. Türkiye Türkçesinden farklı olarak ñ sesi alfabede gösterilir. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi uyuma girmemiştir: aglıdıbilmezdi (ağlatamazdı). gidensoñ (gidince). sonraki hecelerde bulunan ünlüler yuvarlaklaşarak uyuma girmiştir. gızıl (kızıl). biradar (kardeş). r. gapı (kapı). vermek.(koy-). . s. ş. m olur: miñ. Türkçe Kelimelerde Bazı birleşik kelimeler. orun (yer). ben” kelimeleri ile “ben” ve “bu” kelimelerinin ek almış şekillerinde b.5. göremok (görmüyorum). Ünlü Uyumunun Bozulması a. munlar. nepaga (nafaka). geda (köle). İnce ünlülerin yanında bulunan g ve k’ler incedir: gelmek. dokuzıncı (dokuzuncu). k. p. 5. Türkiye Türkçesi alfabesinde olduğu gibi kalın ve ince g ile kalın ve ince k. Türkmen Türkçesinde b’dir: bar. Türkiye Türkçesinde “ol-“ fiili. gorkunçlı (korkunç). Kelime başında ise sadece h bulunur: hemme (bütün). ekin. b. meni. Kelime başındaki kalın k’lar Türkmen Türkçesinde g olur: gar (kar). Göroglı (Köroğlu). nusga (nüsha). öyümizi (evimizi).

Türkiye Türkçesinde t ile de başlayabilen ekler. . Ancak bu v Türkiye Türkçesindeki gibi değil. başda (başta). mm olur: gümmez (kümbez). Türkmen Türkçesinde görülmemektedir. Kelime içindeki mb. Türkmen Türkçesinde v olur: Bövür (böğür). söyün.)ﻉ‬ha (‫ )ﺡ‬ve hı (‫ )ﺥ‬sesleri Türkmen Türkçesinde çoğunlukla g'ye dönüşür: bagıs ( bahs) rugsat ( ruhsat) bagt ( baht) talıg ( talih) cemagat ( cemaat) doga ( dua) 13. ayrılma hâli eki +dan. Türkiye Türkçesindeki bazı iç ve son ses v’ler Türkmen Türkçesinde y sesine dönüşür: düye (deve). mençe (bana göre). ova okunur. Kelime başında bulunan ve p’den sonra gelen b ise v okunmaz: bermek. ağaçdan (ağaçtan). ts yazılır ss okunur zs yazılır ss okunur gitse gisse yazsın yassın batsa bassa bozsun bossun çs yazılır şs okunur çl yazılır şl okunur içse işse saçlı saşlı açsa aşsa açlık aşlık çç(çc) yazılır şş okunur şc yazılır şş okunur agaççı agaşşı guşcagaz guşşagaz açcak aşşak (açacak) goşcak goşşak nd yazılır nn okunur ld yazılır ll okunur mende menne geldi gelli gelende gelenne güldi gülli st yazılır ss okunur sd. iki dudak hafifçe büzülerek telâffuz edilir. tonsuz ünsüzlerle biten kelimelere eklendiklerinde ünsüz uyumu bozulmaktadır. 14. 15. Türkmen Türkçesinde eşitlik eki +çA ve yapım eki +çI daima tonsuz. gapırga (kaburga). pıçak (bıçak). güpbi (cübbe). dabara yazılır. bolupdır (olmuş). yassık (yastık).106 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I 7. zz okunur üstün üssün basdırmak bassırmak üstinlik üssünlük gızdırmak gızzırmak Ünsüz Uyumu Kelime içerisinde ve eklenme sırasında kullanılan ünsüzlerin tonluluk-tonsuzluk bakımından gösterdiği uyumdur.(sevin-). zd yazılır ss.ünsüzü. Türkiye Türkçesinde iç sesteki -ğ. öçdi (söndü). atdan (attan). düvün (düğüm). gövüs (göğüs). 11. 8. eyerçi (eyerci). dikdi (dikti).)ء‬ayın (‫ . davara okunur. düvme (düğme). Türkiye Türkçesinde baş ve ortadaki bazı b sesleri Türkmen Türkçesinde p olur: palta (balta). dassan (destan). 10. çopan (çoban). gaçdı (kaçtı). bulunma hâli eki +da. tümmek (tümbek) “tümsek”. görülen geçmiş zaman eki -dI ve bildirme eki +dIr da daima tonlu ünsüzle kullanıldıkları için ünsüz uyumuna aykırı düşerler: öninçe (öncelikle). altdan. Yabancı kökenli kelimelerde bulunan hemze (‫ . gubka (sünger). 9. duvlı (tuğlu). Türkmen Türkçesinde sadece d ile başlar: başda. düyşde (düşte). Ancak bunlar yazıda gösterilmez. 12. açarçı (anahtarcı). Kelime içindeki st sesleri ilerleyici benzeşmeyle ss olur: ussa (usta). Türkiye Türkçesinde yaygın olan bu uyum. Yukarıdaki iki maddede görülen değişmelere benzer değişmeler. Kelime içindeki b’ler v okunur: oba yazılır. Bu yüzden söz konusu ekler. görüpdir (görmüş). öy (ev). Türkmen Türkçesinde birçok ekin ünsüzü daima tonludur. çeşitli eklemeler sırasında da meydana gelir.

Kişi 3. Üçüncü şahısta ek daima -ı. Kişi 2. n geniz n’sidir. öyüñ (evin).Türkmen Türkçesi 107 Şekil Bilgisi Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri 1. daglarıñ. İlgi Hâli İlgi hâli eki Türkiye Türkçesindeki gibidir. İlgi hâli eki bazen Türkiye Türkçesinde olduğu gibi eksizdir: ceren balası (ceylan yavrusu). gözüm yaşı (gözümün yaşı). bazen eksiz olarak kullanılır: cigerin daglayan (ciğerini dağlayan). çaganıñ (çocuğun). +sI Çokluk +ImIz +(I)ñız +I. duzak (tuzak). göze. guşlar (kuşlar). saz+ı (sazı). alma (elma). -i. araa (ara+a) “araya”. ünsüzle bitenlerin üzerine +I şekliyle gelir.2 İyelik Ekleri agaam (amcam) üzümim (üzümüm) pulum “param” agaañ üzümiñ puluñ agası üzümi pulı agamız üzümimiz pulumız agañız üzümiñiz puluñız agası üzümi pulı 3. Bikeeñ ecesi (Bike’nin annesi). . Ayrıca ekin ünlüsü düz olup yuvarlak şekli görülmez: ataanı (atayı). Türkmen Türkçesinde. kişiiñ (kişinin). enesiniñ (annesinin). Yalın Hâl Yalın hâl Türkiye Türkçesinde olduğu gibi eksizdir: abray (şöhret). Çokluk Eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi. Yükleme hâli. yılkılar (atlar). yol+ı (yolu). Ancak ikinci heceden sonra küçük ünlü uyumu olmadığı için ek ve yardımcı ünlüler. Kişi +(I)m +(I)ñ +I. üçüncü heceden itibaren u. bereyin (kızını vereyim). i olur. almaanı (elmayı). Ek. ı.5. Türkmen Türkçesinde de çokluk eki +lAr’dır: baylar (zenginler). galaa (gala+a) “kaleye”. köç ää (köçe+e) “köşeye”. aat (ad). Bu ek diğer Türk lehçelerinde görülmez: obaañ adamları (obanın adamları). e. ü değil. çatmaañ (çadırın). Tablo halinde şöyle gösterilebilir: Teklik 1. Ancak. Ünsüzle biten kelimeler üzerine geldiğinde +A olarak kullanılır. Ünite . depderler (defterler). ilgi hâli ekinin +ñ’li şekli vardır. -sı. daglar (dağlar). Yönelme Hâli Yönelme hali eki +A’dır. İyelik Ekleri İyelik ekleri Türkiye Türkçesindeki gibidir. il+i (ili). Ancak. çöle. bu uzunluk yazıda gösterilmez: başa. Ünlüyle biten kelimeler üzerine geldiğinde ise kelimenin son ünlüsüyle birleşerek uzun +A olur. ata (dede). c. 2. İkinci şahıs ekleri ise geniz n’si (ñ) iledir. bilbil (bülbül). Hâl Ekleri a. ayrıca. Yükleme Hâli Türkmen Türkçesinde yükleme hâli eki +(n)I’dır. b. -si’dir. gızın oda özün uran (kendini ateşe atan). erenler (erenler). +sI Tablo 5. İkinci heceden sonra ekin yuvarlak ünlülü şekli yoktur: gözüñ (gözün). suunı (suyu). ünlü ile biten kelimelerin üzerine +nI. geçiniñ (keçinin).

Zamir Kökenli Şahıs Ekleri Bu ekler Türkiye Türkçesinde olduğu gibi. f. Şahıs -(I)n -(I)s 2. Soru Eki Soru eki Türkiye Türkçesinde olduğu gibi +mI’dır. Vasıta Hâli Türkmen Türkçesinde vasıta hâli eki için herhangi bir ek yoktur. Bulunma Hâli Bulunma hâli eki +dA’dır. İyelik ekinden sonra araya n girer: aşagında (aşağısında). ı. ilde. berdimi (verdi mi?). 5. gözünde. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri Görülen geçmiş zaman. aşınamı (tanıdık mı?) 1. şonuñkı (onunki). aadatça (âdete göre). sınamdakı (sinemdeki). şeylelik bilen (böylelikle). Ek. Şahıs -ø -lAr 2. g. Aitlik Eki Aitlik eki Türkmen Türkçesinde +kI’dır. yokmı (yok mu?). gulça (kul gibi). Şahıs ekleri iki türlüdür. olmasında. yeññesi bilen (yengesiyle). hâl ve hareketin hangi şahıs tarafından yapıldığını gösteren bu ekler. öyine (evine). Şahıs -ø -lAr b. düynki (dünkü). 4. Zaman ve Şekil Ekleri a. a. daşarda (dışarıda). Türkiye Türkçesindeki gibi +ça/-çe’dır ancak ekin tonlu şekli (+ca/+ce) yoktur: barça (bütün). fiilin sonundaki ünlü uzar: Fiil Çekim Ekleri . garrıça (yaşlıca). şu kadar). Türkiye Türkçesindeki gibidir: oobasına (obasına). öñüne (önüne). ünlüyle biten bir file geldiğinde. yuvaşlık bilen (yavaşça). kölegeden (gölgeden). olmasından. Tekli k Çokluk 1. Ek Türkiye Türkçesinden farklı olarak ünlü uyumuna girer: arkadakı (arkadaki). gözünden. görülen geçmiş zaman. şunça (bu kadar. hikâye ve şart kiplerinde kullanılır. nayzadan (mızraktan). hızmatda (hizmette).108 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Yönelme eki. Şahıs -ñ -ñIz 3. Ek yazıda kelimeye bitişik olarak yazılır: barmı (var mı?). aşağıdakı (aşağıdaki). Şahıs -sIñ -sIñIz 3. Öğrenilen Geçmiş Zaman Öğrenilen geçmiş zamanın eki için -IpdIr kullanılır. Ayrılma Hâli Ayrılma hâli eki +dAn olup tonsuz şekli yoktur: atdan (attan). Şahıs -m -k 2. başda (başta). Şahıs Ekleri İş. iyelik ekleri alan kelimelerden sonra +nA şekliyle kullanılır. elden. Eşitlik Hâli Eşitlik hâli ekinin kullanımı. Tekli k Çokluk 1. gılıcına (kılıcına). İyelik ekinden sonra araya n girer: başından. öñünçe (önünde). Bildirme Kipleri 1. kümüşden (gümüşten). ootdan (ateşten). “bilen” edatı ekleşmemiş biçimiyle vasıta ifadesi için kullanılmaktadır: çaga bilen (çocukla). Ek tek şekilli olup tonsuz şekli yoktur: günde. hikâye ve şart kipi dışında kalan bütün kiplerde kullanılır. yüklemin özne ile ilişkisini belirler. h. içki (içerdeki).

bilmeyääler (bilmiyorlar). 2. -p yatıır” yardımcı fiilleriyle de ifade edilmektedir: . Üçüncü şahıslarda (yazılışta) daima -dı. gelmişler vs. 1. gülmeyäärsiñiz. görmeyääris. ocağı gömülmüş. gelmediñ. Bu ekin de ünlüsü uzundur: baryaan (gidiyorum) yazyaan (yazıyorum) bilyään (biliyorum) baryaañ yazyaañ bilyääñ baryaa yazyaa bilyää baryaas yazyaas bilyääs baryaañız yazyañız bilyääñiz baryaalar yazyaalar bilyääler Olumsuz şekli: barmayaan (gitmiyorum).Türkmen Türkçesi 109 alıpdırın (almışım) gelipdirin (gelmişim) dokaapdırın (dokumuşum) alıpdırsıñ gelipdirsiñ dokaapdırsıñ alıpdır gelipdir dokaapdır alıpdırıs gelipdiris dokaapdırıs alıpdırsıñız gelipdirsiñiz dokaapdırsıñız alıpdırlar gelipdirler dokaapdırlar Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuzu “-maandır/-määndir” ekiyle yapılır: almaandırın (almamışım). tip şimdiki zaman: Şimdiki zaman Türkmen Türkçesinde “-p yöör. Bugün ise sınırlı şekilde.5. beddua vs. barmayaañ (gitmiyorsun). gelmeendiris (gelmemişiz). Bu ekin ünlüsü daima uzundur: baryaarın (gidiyorum) göryäärin (görüyorum) gülyäärin (gülüyorum) baryaarsıñ göryäärsiñ gülyäärsiñ baryaar göryäär gülyäär baryaarıs göryääris gülyääris baryaarsıñız göryäärsiñiz gülyäärsiñiz baryaarlar göryäärler gülyäärler Olumsuz şekli: barmayaarın (gitmiyorum). Türkmen Türkçesinde 19. -di’dir. dokamaandırlar (dokumamışlar). 2. dili kesilmiş. görmeyäär (görmüyor). düşünmedi. -p otıır. düşünmedik. tip şimdiki zaman: -yaar/-yäär ekiyle kurulur. -mUş öğrenilen geçmiş zaman eki. görmediñiz. -dü. Birinci ve ikinci şahıslarda yuvarlak ünlülerden sonra. -mIş eki fiil çekiminde 3. tip şimdiki zaman: -yaar/-yäär ekindeki -r’nin düşmesi sonucu -yaa/-yää’li şekliyle kullanılır. etmiş” vs. barmayaarsıñ (gitmiyorsun). düşünmiş. -p duur. görmediler. şahıslarda görülebiliyor: almış. Ünite . “ütülüp ölmüş. geldim düşündim gördüm geldiñ düşündiñ gördüñ geldi düşündi gördi geldik düşündik gördük geldiñiz düşündiñiz gördüñiz geldiler düşündiler gördiler Olumsuz şekli: gelmedim. gelmeendir (gelmemiş). -di şeklindedir. yüzyıla kadar kullanılmıştır. ikinci heceden sonra (yazılışta) -dı. görmüş. almaandırsıñ (almamışsın). yazmayaa (yazmıyor). Şimdiki Zaman Türkmen Türkçesinde şimdiki zaman dört şekilde ifade edilmektedir. Türkiye Türkçesinde kullanılan -mIş. 3. gülmeyäärler. dokamaandırsıñız (dokumamışsınız). yazmayaas (yazmıyoruz). ayrı ayrı kelimelerde kalıplaşmış şekilde (sövme. ikinci hecede -du.) rastlanır. 3. bilmeyääñiz (bilmiyorsunuz). geçmiş. Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman Görülen geçmiş zaman eki -dI’dir.

zamirlerle ifade edilir. Bu eki alan fiillerin şahıs kavramı. çekimin sonuna “dääl” kelimesi getirilerek yapılır: men alcak dääl (almayacağım). Bu oluşum sırasında hece kaynaşması meydana gelir ve “yook”un başında bulunan “y” ile birlikte bazı sesler düşer: okaamook (<okaanım yook) “okumuyorum” yazamook (<yazanım yook) “yazmıyorum” okaañook (<okaanıñ yook) yazañook (<yazanıñ yook) okaanook (<okaanı yook) yazanook (<yazanı yook) okaamzook (<okaanımız yook) yazamzook (<yazanımız yook) okaañzook (<okaanıñız yook) yazanzook (<yazanıñız yook) okaanooklar (<okaanları yook) yazanooklar (yazanları yook). Geniş Zaman Geniş zaman için. tip şimdiki zaman: Türkmen Türkçesinde bir de sadece olumsuz şekli bulunan şimdiki zaman şekli vardır. Kesin bir gelecek zaman ifadesi taşır. “düş-” (inmek) fiilini “gelecek zaman kipinde tüm şahıslarla olumsuz çekimini yapınız. Ünlü ile biten fiillerde iki ünlü kaynaşır ve uzun ünlü ortaya çıkar. belirsiz gelecek zaman da denmektedir. sen alcak dääl (almayacaksın). Diğer Oğuz grubu lehçelerinden farklı olarak -cAk ekinin üzerine şahıs eki getirilmez. biz görcek dääl (görmeyeceğiz). Gelecek Zaman Türkmen Türkçesinde gelecek zamanın eki -cAk’tır. ol görcek dääl (görmeyecek). siz gelcek dääl (gelmeyeceksiniz).110 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I alıp yöörün (almaktayım) gelip yatıırın (gelmekteyim) alıp yöörsüñ gelip yatıırsıñ alıp yöör gelip yatıır alıp yöörüs gelip yatıırıs alıp yöörsüñiz gelip yatıırsıñız alıp yöörler gelip yatıırlar okaap otıırın (okumaktayım) gülüp duurun (gülmekteyim) okaap otıırsıñ gülüp duursuñ okaap otıır gülüp duur okaap otıırıs gülüp duurus okaap otıırsıñız gülüp duursuñız okaap otıırlar gülüp duurlar Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuz şekli yoktur. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -(A)r ekiyle yapılır. aların (alırım) görerin (görürüm) okaarın (okurum) alarsıñ görersiñ okaarsıñ alar görer okaar alarıs göreris okaarıs alarsıñız görersiñiz okaarsıñız alarlar görerler okaarlar . 4. Fiil köklerine iyelik eki almış “-an/-en” sıfat-fiil eki ve “yook” kelimesinin getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. 4. 2 5. olar gelcek dääl (gelmeyecekler). men alcak (alacağım) men görcek (göreceğim) men gelcek (geleceğim) sen alcak sen görcek sen gelcek ol alcak ol görcek ol gelcek biz alcak biz görcek biz gelcek siz alcak siz görcek siz gelcek olar alcak olar görcek olar gelcek Olumsuz şekli: Gelecek zamanın olumsuzu.

Onların yerine fiilin başına şahıs zamirleri getirilir. bermeli dääldirsiñ (vermemeli). bermelidirin (vermeliyim) galdırmalıdırın (kaldırmalıyım) bermeli(dir)siñ galdırmalı(dır)sıñ bermeli galdırmalı bermelidiris galdırmalıdırıs bermeli(dir)siñiz galdırmalı(dır)sıñız bermeli galdırmalı Olumsuz şekli: Bu kipin de olumsuz şekli “dääl” kelimesiyle yapılır: bermeli dääldirin (vermemeliyim).5. . galdırmalı dääldirler (kaldırmamalılar). -ayın/-eyin 1. bolsa gerek (olsa gerek). iişlemeseler (çalışmasalar).Emir Kipi Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Türkmen Türkçesinde de her şahıs için ayrı bir ek vardır: Tekli k Çokluk 1. -AlIIn/-AlI 2. okaamazlar (okumazlar). Gereklik Kipi Türkmen Türkçesinde gereklik çekimi iki şekilde ifade edilir. siz sözlemeli dääl (söylememelisiniz). bermeli dääldirsiñ (vermemelisin). ve 2. görmez. görmeris (görmüyoruz). övrenmek gerek (öğrenmek gerek). Şart kipinde iyelik kökenli şahıs ekleri kullanılır. galdırmalı dääldiris (kaldırmamalıyız). -gIn/-gUn 2. İkincisi ise -mAlI(dIr) ekiyle yapılır ve ekin sonuna şahıs ekleri getirilir. -Iñ/-Uñ/-ñ 3. iişlemeseñiz (çalışmasanız). eşitmek lazım (işitmek lazım). Ünite . b.Türkmen Türkçesi 111 Olumsuz şekli: Geniş zamanın olumsuzu teklik 1. olar sözlemeli dääl (söylememeliler). Birinci tip -mAlI ekiyle yapılır. Bu çekimde şahıs ekleri kullanılmaz. şahıslarda “-mar/-mer”. 2. almarsıñ (almıyorsun). men almalı (almalıyım) men sözlemeli (söylemeliyim) sen almalı sen sözlemeli ol almalı ol sözlemeli biz almalı biz sözlemeli siz almalı siz sözlemeli olar almalı olar sözlemeli Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuzu “dääl” kelimesi ile yapılır: men almalı dääl. galdırmalı dääldirsiñiz (kaldırmamalısınız). Şart Kipi Diğer Türk lehçelerinde olduğu gibi Türkmen Türkçesinde şart kipi -sA eki ile yapılır. almasa. men almalı dääl. biz sözlemeli dääl (söylememeliyiz). bersem (versem) alsam iişlesem (çalışsam) berseñ alsañ iişleseñ berse alsa iişlese bersek alsak iişlesek berseñiz alsañız iişleseñiz berseler alsalar iişleseler Olumsuz şekli: bermesem (vermesem). bermeseñ (vermesen). men almalı dääl. -sIn/-sUn 3. aytmak lazım (söylemek lazım).Tasarlama Kipleri 1. Ayrıca Türkiye Türkçesinde olduğu gibi “lazım” ve “gerek” kelimeleriyle de gereklilik anlamı sağlanmaktadır: bermek gerek (vermek gerek). üçüncü şahıslarda ise -“maz/-mez” ekiyle ifade edilir: almarın (almıyorum). okaamarsıñız (okumuyorsunuz). almasak. 3.sInlAr/-sUnlAr .

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti Öğrenilen geçmiş zamanın rivayetinde -An ekli geçmiş zaman ekinin üzerine ‘eken’. olar okamakçı dääl (okumak istemiyorlar). alan ekenim (almışmışım) gelipmişim (gelmişmişim) alan ekeniñ gelipmişiñ alan ekeni gelipmiş alan ekenik gelipmişik alan ekeniñiz gelipmişiñiz alan ekenler gelipmişler Şimdiki Zamanın Rivayeti Şimdiki zamanın rivayetinde. görmääliiñ (görmeyelim). ol görmekçi dääl (görmek istemiyor). alma/gın (alma). ‘eken’ ve “mIş” vasıtasıyla yapılır. c. siz okamakçı dääl (okumak istemiyorsunuz). “algın” (al). şahıs “al”. Fiillerin Birleşik Çekimi 1. men görmekçi (görmek istiyorum) men okamakçı (okumak istiyorum) sen görmekçi sen okamakçı ol görmekçi ol okamakçı biz görmekçi biz okamakçı siz görmekçi siz okamakçı olar görmekçi olar okamakçı Olumsuz şekli: Olumsuzu “dääl” kelimesiyle yapılır: men görmekçi dääl (görmek istemiyorum). görmesin. alyaarmışım (alıyormuşum) başlayaamışım (başlıyormuşum) alyaarmışsıñ başlayaamışsıñ alyaarmış başlayaamış alyaarmışık başlayaamışık alyaarmışıñız başlayaamışsıñız alyaarmışlar başlayaamışlar gelyeer ekenim (geliyormuşum) gelyeer ekeniñ gelyeer eken gelyeer ekenik gelyeer ekeniñiz gelyeer ekenler . okamaañ (okumayın). -ay ekiyle de yapılabilir: alay (al). -Ip/-Up ekli geçmiş zaman ekinin üzerine ise ‘-mIş’ gelir.112 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I alayın (alayım) göreyin (göreyim) okaayın (okuyayım) al(gın) gör(gün) okagın alsın görsün okasun alalııñ göreliiñ okaalııñ alıñ görüñ okaañ alsınlar görsünler okasınlar Teklik 2. okamasınlar (okumasınlar). şimdiki zaman ekleri -yaar/yäär ve yaa/yää’nin üzerine “eken” veya “-mIş” gelir. şekillerinde olabildiği gibi -ay. İstek Kipi Türkmen Türkçesinde istek kipinin ifadesi için -mAkçI eki kullanılır. Bu çekimde şahıs ekleri kullanılmaz başa zamirler getirilir. biz okamakçı dääl (okumak istemiyoruz). 4. Olumsuz şekli: “-ma/-me” ekiyle yapılır: almaayım (almayayım). göräy (gör). okay (oku). sen görmekçi dääl (görmek istemiyorsun). Rivayet Türkmen Türkçesinde fiillerin rivayet birleşik çekimi.

Ünite .Türkmen Türkçesi 113 Gelecek Zamanın Rivayeti Gelecek zamanın rivayeti için hem “eken” hem de “mIş” kullanılır. baryaardım (gidiyordum) gelyäädim (geliyordum) baryaardıñ gelyäädiñ baryaardı gelyäädi . Hikâye Bu kipte. alsa ekenim (alsaymışım) gelsemişim (gelseymişim) alsa ekeniñ gelsemişiñ alsa eken gelsemiş alsa ekenik gelsemişik alsa ekeniñiz gelsemişiñiz alsa ekenler gelsemişler Gereklik Kipinin Rivayeti Gereklik kipinin rivayeti için de “eken” veya “mIş” kullanılır.5. aydıpdım (söylemiştim) berendim (vermiştim) aydıpdıñ berendiñ aydıpdı berendi aydıpdık berendik aydıpdıñız berendiñiz aydıpdılar berendiler Şimdiki Zamanın Hikâyesi Şimdiki zamanın hikâyesinde. iyelik kökenli şahıs ekleri kullanılır. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi -Ip + dI ve -An+dI şeklinde kurulur. görcek ekenim (görecekmişim) tapcakmışım (bulacakmışım) görcek ekeniñ tapcakmışıñ görcek eken tapcakmış görcek ekenik tapcakmışık görcek ekeniñiz tapcakmışıñız görcek ekenler tapcakmışlar Geniş Zamanın Rivayeti Geniş zamanın rivayeti için de “eken” veya “mIş” kullanılır. Fiil çekimlerinin hikâyesi -dI ekiyle yapılır. biler ekenim (bilirmişim) aaglaarmışım (ağlarmışım) biler ekeniñ aaglaarmışıñ biler eken aaglaarmış biler ekenik aaglaarmışık biler ekeniñiz aaglaarmışıñız biler ekenler aaglaarmışlar Şart Kipinin Rivayeti Şart kipinin rivayeti için de “eken” veya “mIş” kullanılır. görülen geçmiş zaman çekiminde olduğu gibi. sooramalı ekenim (sormalıymışım) iişlemelimişim (çalışmalıymışım) sooramalı ekeniñ iişlemelimişiñ sooramalı eken iişlemelimiş sooramalı ekenik iişlemelimişik sooramalı ekeniñiz iişlemelimişiñiz sooramalı ekenler iişlemelimişler 2. şimdiki zaman ekleri -yaar/yäär ve yaa/yää’nin üzerine “-dI” eki gelir.

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı bakıpsam (bakmışsam) gelipsem (gelmişsem) bakıpsañ gelipseñ bakıpsa gelipse bakıpsak gelipsek bakıpsañız gelipseñiz bakıpsalar gelipseler . durcakdım (duracaktım) gülcekdim (gülecektim) durcakdıñ gülcekdiñ durcakdı gülcekdi durcakdık gülcekdik durcakdıñız gülcekdiñiz durcakdılar gülcekdiler Geniş Zamanın Hikâyesi Türkiye Türkçesinde olduğu gibi.114 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I baryaardık gelyäädik baryaardıñız gelyäädiñiz baryaardılar gelyäädiler Gelecek Zamanın Hikâyesi -cAk + dI yapısı kullanılır.sesi bulunmaz. İkincisinde ise şahıs eki yalnızca sonda bulunur ancak gereklik kip eki ile -dI eki arasına Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -y. Birincisinde şart ekiyle hikâye eki arasına şahıs eki gelir.(< er-) cevherî fiilinin hikâye şekli olan -dI getirilerek yapılır. barsamdım/barsadım (gitseydim) bilsemdim/bilsedim (bilseydim) barsañdıñ/barsadı bilseñdiñ/bilsedi barsadı/barsadı bilsedi/bilsedi barsakdık/barsadık bilsekdik/bilsedik barsañızdıñız/barsadıñız bilseñizdiñiz/bilsediñiz barsalardılar/barsadılar bilselerdiler/bilsediler Gereklik Kipinin Hikâyesi Gereklik kipinin hikâye çekiminde de gereklik eki ile hikâye eki arasında -y. aynı ek en sonda da bulunur. diyerdim (derdim) alardım (alırdım) diyerdiñ alardıñ diyerdi alardı diyerdik alardık diyerdiñiz alardıñız diyerdiler alardılar Şart Kipinin Hikâyesi Şart kipinin hikâyesi iki şekilde çekimlenir. Şart Fiillerin şartlı birleşik çekimi -sA ekiyle yapılır.sesi gelmez. basit çekimlenmiş fiiller üzerine i. gitmelidim (gitmeliydim) bakmalıdım (bakmalıydım) gitmelidiñ bakmalıdıñ gitmelidi bakmalıdı gitmelidik bakmalıdık gitmelidiñiz bakmalıdıñız gitmelidiler bakmalıdılar 3.

okuvçımışın (öğrenciymişim) iişçimişim (işçiymişim) okuvçımışıñ iişçimişiñ okuvçımış iişçimiş okuvçımışık iişçimişik okuvçımışıñız iişçimişiñiz okuvçımışlar iişçimişler İkinci şekilde “eken” kelimesi kullanılır. bilmelisem (bilmeliysem) durmalısam (durmalıysam) bilmeliseñ durmalısañ bilmelise durmalısa bilmelisek durmalısak bilmeliseñiz durmalısañız bilmeliseler durmalısalar d. İmek ve eken İle Yapılan İsim Çekimi 1. Birinci şekilde -mIş eki kullanılır. Öğrenilen Geçmiş Zaman İsim çekiminin öğrenilen geçmiş zamanı iki şekilde yapılır. Türkmendirin (Türkmenim) men Türkmen (Türkmenim) Türkmen(dir)siñ sen Türkmen Türkmen(dir) ol Türkmen Türkmendiris biz Türkmen Türkmen(dir)siñiz Siz Türkmen Türkmen(dir)ler olar Türkmen 2.sesi bulunmaz.Türkmen Türkçesi 115 Şimdiki Zamanın Şartı alyaarsam (alıyorsam) bilyäärsem (biliyorsam) alyaarsañ bilyäärseñ alyaarsa bilyäärse alyaarsak bilyäärsek alyaarsañız bilyäärseñiz alyaarsalar bilyäärseler Gelecek Zamanın Şartı barcaksam (gideceksem) gülceksem (güleceksem) barcaksañ gülcekseñ barcaksa gülcekse barcaksak gülceksek barcaksañız gülcekseñiz barcaksalar gülcekseler Geniş Zamanın Şartı alarsam (alırsam) gelersem (gelirsem) alarsañ gelerseñ alarsa gelerse alarsak gelersek alarsañız gelerseñiz alarsalar gelerseler Gereklik Kipinin Şartı Gereklik kipinin hikâye çekiminde de gereklik eki ile şart eki arasında -y.5. . Ünite . Geniş (veya Şimdiki) Zaman İsmin sonuna şahıs ekleri veya ismin başına şahıs zamirleri getirilerek yapılır.

ayrıca dil ve lehçe adları türetir: kitapça (kitapçık). Nesnenin konulduğu yeri belirten isimler türetir: güldaan (vazo). biidövlötlük (yoksulluk). karzdaar (borçlu). bir tanecik). atcagaz (atcık). işgär (memur). İsimden İsim Yapan Ekler +baaz: Farsça kökenlidir. küyzegäär (çömlekçi). küldaan (küllük). ganhoor (katil). humarbaaz (kumarbaz). haalıçı (halıcı). şakacı). Görülen Geçmiş Zaman -dI ekiyle yapılır. oyun+baaz (oyun bozan. Arapça. söövdagäär (tüccar). zengin). gepçi (dedikoducu). çaaydaan (demlik). baalacık (yavrucuk). kitaphaana (kütüphane). gıızcagaz (kızcağız). Bir şeye düşkünlük bildiren veya karakter özelliği belirten sıfatlar türetir: masgara+baaz (soytarı). oobadaş (köydeş. Ünlü ile biten kelimelerde araya -y. yolbaşçı (lider). +çIlIk: İş ve meslek isimleri yapar: +çI ve +lIk eklerinin birleşmesiyle oluşmuştur: alamançılık (çoğulculuk). bii+akıl (akılsız). vatandaş. +gäär/+käär: Farsça kökenlidir. Meslek adları yapar ve sıfat türetir: zergär (kuyumcu). maldaar (mal sahibi). eyerçi. günakäär (günahkâr) +haana: Farsça kökenli bir ektir: çaayhaana (çayhane). naharhaana (yemekhane). pikirdeş (fikirdeş). gergezdaan (avare). dövürdeş (çağdaş). egindeş (aynı boyda). garakçı (haydut). guşçu (kuşçu). biizar (çaresiz). yaycık (küçük yay). caydaar (uygun). gandaar (katil). pişikcagaz (kediceğiz). hilebaz. biipayan (fani). çaayhoor (çay içen). +cagaz: Sevgi ve küçültme işlevli kelimeler türetir: buucagaz (bu kadarcık).116 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I baar ekenim (varmışım) mergen ekenim (nişancıymışım) baar ekeniñ mergen ekeniñ baar ekeni mergen ekeni baar ekenik mergen ekenik baar ekeniñiz mergen ekeniñiz baar ekenler mergen ekenler 3. +daan: Farsça kökenlidir. +çI/+çU: Meslek isimleri ve karakter özelliği belirten kelimeler türetir: yapar: dövçi (savaşçı). küpça (küçük testi). govgaçı (kavgacı).sesi girmez: baydım (zengindim) iişçidim (işçiydim) baydıñ iişçidiñ baydı iişçidi baydık iişçidik baydıñız iişçidiñiz baydılar iişçidiler Yapım Ekleri 1. zenehdaan (yanak). Türkmençe. meyaahaana (meyhane). eşitlik ve beraberlik ifadesi belirtir: aatdaş (adaş). basavulçılık (yağmacılık). ceñbaz (savaşçı). käärdeş (meslektaş). gudaçılık (dünürcülük). yekeçe (yalnız. puldaar (paralı. gürrünçi (meddah). halı+ça (küçük halı). tek. yakınlık. pa- . taycagaz (taycık). cogapkäär (sorumlu). biitaraplık (tarafsızlık). bar+ça (bütün). +daar: Farsça kökenli olup Türkçedeki +lI gibi isimlerden fiil yapar: candaar (canlı). bii+: Olumsuzluk ifade eden Farsça ön ektir: bii+acal (vakitsiz). galamdaan (kalemlik). +hoor: Farsça kökenlidir: gamhoor (sırdaş). aynı köyden). +dAş: Ortaklık. dayhançılık (çiftçilik). gepbaaz (güzel konuşan). okuvçı (öğretmen). depderçecik (küçük defter) +çA: Çoğunlukla küçültme ifade eder. +cIk: Sevgi ve küçültme ifade eden kelimeler yapar: yaşacık (gencecik).

mılaayımsıra. cemle. eginlek (geniş omuzlu). iinçel. öyli (evli). ellik (eldiven). caylı (uygun).(düş gör-). ota. 2. azal-). geple. gözlük. +(I)mtIl/+(U)mtUl: Renk adlarına gelerek benzerlik ve gibilik ifade eder.(genişle-).(azal-). İşlek değildir: sakgallak (gür sakallı). arassala-(temizle-). ökde. İşlek değildir: aacık.(gül-. +lA-: Oldukça işlektir: abayla. delire. allaçsız (çaresiz). bozar-.(fısılda-). añırraak (daha ileri).(parçalara ayır-). İşlek değildir: garamtıl (siyahımsı).(incel-). öçügsi (biraz solgun).(hafifçe tozlan-). yaaşa(yaşa-).(golla-).(ot ayıkla-). daarık.(sulan-).(gümbürde-). nääraazılık (memnuniyetsizlik). doostluk (dostluk).(başar-). İsimden Fiil Yapan Ekler +A-: İsimlerden olma ve yapma ifade eden fiiller türetir: daşa. nääümit (ümitsiz).(müjdelemek). pesel(alçal-. +sIrA-/+sUrA-: Kişinin kendisini olduğundan farklı gösterdiğini bildiren fiiller türetir: akılsıra. gövşülde.(seslen-).(hıçkıra hıçkıra ağla-. yekesire-(yalnızlık çek-). ertirlik (sabahlık). Aşgabatlı. hemişelik (süreklilik). ug(u)ra. biirik. +cAr-: Geçişsiz fiiller türetir. +rA-: Olma bildiren fiiller türetir. duuzsuz (tuzsuz). İşlek değildir: yagcar. uluraak (daha büyük). möönsüre. böölekle. sözlük. +lAk: Aşırılık bildiren sıfatlar yapar. nääsaglık (hastalık). zeraarlı (zararlı). +(A)l-: Sıfatlardan olma bildiren fiiller türetir. alkımla.(az terle-).(çay içmek iste-). taşla. näätanış (yabancı). çaaysıra. +lI: İsimlerden sıfat yapar: agırılı (sıkıntılı). yakımsız (kötü). giicik. gopbaamsı (biraz kibirli).(koku almak için burnunu çekiştir-).(yerleş-).(bağla-).(ukalalık yap-).(yağlan-). İşlek değildir: garankıra. çıgcar. İşlek değildir: köpel.(yaklaş-). nääzirge. diişlek (iri dişli). öñlük (önlük). güpürde. düyşürge.Türkmen Türkçesi 117 arahoor (rüşvetçi). gövreli (hamile). İşlek değildir: goñursı (kahverengimsi). +Ar-: Genellikle renk isimlerine gelerek geçişsiz fiiller türetir: gööger. benzerlik.(gecik-).(açıkla-). yılgır. pışgır.(topla-).(nişan almak). sessiz.(konuş-). daaglık (dağlık).(alaca karanlık ol-). +sIz: +lI ekinin olumsuz şeklidir: gaarsız (karsız). kemsiz (eksiksiz). .(acık-).(göğer-). küçüklük gibi anlamlar katar: açıgraak (açıkça).(otlat-). hadımsıra. boşa-.(çoğal-). +sI: Benzerlik ve gibilik ifade eder.(ağar-).(terle-). näädan (cahil). geze. murtlak (gür bıyıklı). aazal. kitüvli (öfkeli). yaazıksız (günahsız). aagar. giiñe. +raak/+rääk: Üzerine geldiği isme aşırılık.(birleş-).(mırıldan-). otar.(kendini mutlu göster-). +k-: İsimlerden geçişsiz fiiller türetir. gıısgal. Ünite . suvcar. şäherli (şehirli). yalñışsız (hatasız). derle. gövünlik (teselli).5. gülümse-). zompulda. güvvülde. +nää: Farsça olumsuzluk yapan bir ön ektir: nääçar (çaresiz). gaharlı (sinirli). +gIr-/+kIr-: Yansıma kelimelere gelerek bunlara ait hareketleri ifade eden fiiller türetir. bağır-). göögümtül (mavimsi).(delir-). ünde. ssına. külcer.(eski-). +(I)rgA-/+(U)rgA-: İşlek değildir: ısırga. anıkla. gözük-. heñkir. baagla. guraksı (kuru gibi).(oyalan-). söyüncile. yaazıklı (günahkâr). çañcar. İşlek değildir: haykır-.(kısal-). arakhoor (içki içen).(öfkelen-). +dA-: Daha çok ses taklidi isimlerden fiil yapar: golda. mestirgemek (mest olmak). pışırda. añsalık (kolaylık).(sıkıl-).(konuş-).(hapşır-).(taşı-). sözle.(uğulda-). or(u)na.(sına-). saçlak (gür saçlı). köprääk (daha çok). +lIk/lUk: Türkiye Türkçesinde olduğu gibi soyut ve somut isimler yapar: amanlık (esenlik). hüñürde.(hiçbir şey bilmiyormuş gibi davran-).(nazlan-). basımraak (çabucak).(fırla-).(atmak).(git-).(kül rengine gir-).

bişgek (çabuk pişen). dileg (dilek). bilim (bilgi). eşik (örtü). tabşırık (emir. gızma (öfkeli). tutaç (tutacak). yaşmak (yaşmak. çıkalga (çıkış). saylama (seçme. okalga (okuma salonu). iskele). -gI/+kI-: Soyut ve somut isimler türetir: algı bergi (alış veriş). tutacak yer). övünceñ (kendini çok öven). sevinç). algır (yırtıcı). yapışgak (yapışkan).. tutgur (çabuk kavrayan). köplenç (çoğunluk). -(I)m/-(U)m: Somut ve soyut isimler türeten işlek bir ektir: basım (çabuk). sargıt (vazife. boyag (boya). gizlençek (gizlenecek yer). istek). yetik (tanıdık). dökme). -gAnçAk: Somut isimler türetir. çıkgıt (çıkacak yer. sözlem (cümle). adım (adım). yapık (kapalı). düşelgi (döşeli). kargış). bozguç (silgi). kovgı (takipçi). dövünçek (paket). yatak. seçkin). sıpalga (bahane. -mAk: İsim-fiil eki olan bu ek. uçgun (kıvılcım). kaide). duygur (çabuk sezen). iildirgiç (çengel. kapı kolu vb. . keser (halı bıçağı). dilim. çapgın (talan). bıkmış). cansız). -IcI/-UcI: Fiillerden nitelik bildiren isim ve sıfatlar türetir: sürüci (sürücü). gaymak (kaymak). çakmak. gızgın (kızgın). çeker (çekmece). gızzırma (sıtma). geyim (elbise). göçer (göçebe). -gIç/-gUç: Nesne isimleri türetir: oturgıç (sandalye). çatı). gaçgak (kaçak). bulancak (bulanık). bürelgi (örtülmüş). dere). söveşçeñ (mücadeleci). pıçak (bıçak). oymak (yüksük). düzgün (kural. gıınanç (üzüntü). ötüm (tesir). askı). yumılgı (yumulu). buyruk. açar (anahtar). -gIn/-gUn: İsim ve sıfat türetir: coşgun (coşku). böölek (bölüm). taaygak (kaygan). bulanık). İşlek değildir: bezeg (süs). ööndürici (üretici). gülki (komuk. öçgün (solgun. uçucı (uçucu. gülünç). gorkak (korkak). çızgıç (cetvel). -Ik/-Uk: Sıfat ve isim türetir: artık (fazla). çekinceñ (çekingen). düşgür (çabuk kavrayan). basgı (korku). gapak (kapak. sınag (deney). ayralık (ayrılık). küme). sebep. yitirim (kayıp). orak. -gIr/-gUr: Fiilden sıfat yapar: kesgir (keskin). darak (tarak). oynatgı (köçek). yarancañ (dalkavuk). yüzüci (yüzücü). sivri). iinelge (iniş. söögünç (küfür). -çAk: Araç adları ve kalıplaşmış isimler yapar: sallançak (salıncak). -(A)lgA: Genellikle yer ve mekân isimleri türetir: duralga (durak). duyarlı). -gAk: Sıfat türetir: bozgak (bozguncu). süzgüç (süzgeç). gopgun (gürültü). -mA: İsim ve sıfat türetir: gurama (tesis. -cAñ: Karakter özelliği yansıtan sıfatlar türetir: utancañ (utangaç). -(A)k: İsim ve sıfat türetir: bölek (parça). keser (dokuma sırasında halının tüylerini kesmeye yarayan eğri bıçak). govurma (kavurma). -gIt/-gUt: Soyut ve somut isimler türetir: salgıt (vergi). gargınç (beddua. seyyar). üyşmek (yığın. yatalga (yatakhane). boguk (boğuk). göterici (vinç). ooymak (çukur). görev). göreç (göz bebeği). basgançak (basamak). yarag (silah). hücum). ötgür (keskin. yazgıt (yazgı). yorgut (rüya tabiri). guyma (döküm. guyguç (huni). gülek (çok gülen). -ç: Dönüşlü fiiller üzerine gelerek sıfat ve isim türetir: ayılganç (korkunç). bulaşık (karışık. över (övgü). berim (hediye). -g: Somut ve soyut isimler türetir. bazı kalıcı isimler de türetmiştir: sıırtmak (düğüm). örtü). içki. -Ar: Genellikle somut isimler türetir: akar (ark. sorag (soru). çozgun (akın. deşik (delik). gaabancañ (kıskanç). göçme (mecazi. geçelge (geçit). iirgin (bıkkın). Fiilden İsim Yapan Ekler -(A)ç: Nesne isimleri yapar: gısaç (mengene). pilot). bezgek (bezmiş. goşgı (şiir). yangıç (yakıt). kaçamak). çıdam (sabır. dip not). begenç (beğenme. tayak (sopa). dayanıklılık). ösgün (gelişkin). çüyrük (çürük). kuruluş).118 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I 3. bergi (borç). İşlek değildir: ilgençek (kıskaç). guvanç (kıvanç). tutar (sap. sızgır (hassas. övgi (övgü). sovfut (para).

aazalt(azalt-). şarlavuk (çağlayan). çapar at (koşar. -Ir-/-Ur-: Ettirgen ve oldurgan fiiller türetir: bitir-. düvün. gısıl. -gAn’lı şeklidir: bilgen (bilen). iişlään yeri (çalıştığı yer). -dIk: Geçmiş zaman sıfat-fiilidir.(koştur-).(aşağılan-).(toplan-). dooldur. öçür. garan.(toplan-).(varmak üzere ol-).(başar-). -Iz-/-Uz: Ettirgenlik ekidir. eziizini yitiren gözlekçi yaalı (sevgilisini yitiren âşık gibi).(korkut-). beril.(geçir-).(çoğalt-). tayyaar bolmalı zaman (hazır olunacak zaman). eltmeli adres (iletilecek adres) -yAAn: Geniş zaman sıfat-fiilidir. gülüş-. -(I)n-/-Un-: Dönüşlülük ekidir: aylan. bezel. ogurlat. gelen adam.(ısıt-). -dIr-/-dUr-: Ettirgenlik ekidir ve tonsuz şekilleri yoktur: alışdır. tapılmadık köynek (bulunmayan gömlek).(bakış-). gelcek yıl (gelecek yıl).(ulaştır-). göçür-.(çıkar-. yalñışmaz adam (hatasız insan). mizemez baylık (bitmez tükenmez.(geri döndür-). çırmaş. büren-(bürün-). gider. -(A)r-: Ettirgen ve oldurgan fiiller türetir: gaytar.(kısıl-). peselt.(ısıt-). -cAk: Gelecek zaman sıfat-fiilidir: okacak oglan (okuyacak oğlan). gönükdir.(dağıt-).(şakırdat-). emdir.(veril-).(topla-). turuz.(yerleştir-).5. taşlandı (döküntü. okal.(ağrısı din-. ışıltılı). bööldür. sooraş. durcak yer (duracak yer). -gAn: -An şeklinde olan geniş zaman sıfat-fiilinin.(bağlan-).(karşılaş-). görmez göz. tapşırcak gepim (söyleyecek sözüm). bildir-. -(I)ş-/-(U)ş-: İşteş çatı ekidir: aylanış. İşlek değildir: gırındı (yonga). vepa vermedik (vefa vermeyen). çıkart-. horlan.(vuruş-).(söndür-). dargat.(emzir-).(bitmek üzere ol-). yıgnaşdır. kırpıntı). tapındı (buluntu). çıkar-. başlan-. cagırdat. lovurdavuk (parlak. eşidildik ovaaz (tanıdık ses). İşlek değildir: gutarañkırla.(dön-). az da olsa görülen. -mAlI: Gelecek zaman anlamı veren gereklik sıfat-fiilidir: geçmeli köpri (geçilecek köprü). baaglan. rahatla-). dövündi (kırık. kırıntı).Türkmen Türkçesi 119 -IndI: (<-In+dI): Somut anlamlı isimler türetir. uzat-. ıssılat. çapdır.(okun-). yıgnan. Olumsuzu -mAdIk şeklindedir: bildik kişi. Ünite . sorayaan (soran). gopar. -AñkIrlA-: Hareketin bitmek üzere olduğunu belirten fiiller türetir. uruş. övün-.(yönelt-). hızlı at).(süslen-). tutar kol (el). geçir-. eylegen (eyleyen). kesindi (kesinti. -kez-: İşlek değildir: görkez. -v(Uk): İsim ve sıfat türetir: cürlevük (düdük). -t-: Sık kullanılan bir ettirgen çatı ekidir: başart. sök-). yasal. hışırdavuk (hışırtılı ses çıkaran). getirgen caayında (getirdiğin yerde). içir-. ürküz (ürküt-).(azalt-). geçen gün (geçmiş gün). geçdik köpri (geçilmiş köprü).(toplat-). 4. bercek zadım (verecek eşyam). görmedik zat (şey). güler yüz. görer göz (görür göz). bilmedik kişi. görüş-. caytart. uçur-. ornaş(yerleş). gören son (gördükten sonra). özgeryään bir devir (değişen bir devir).(sarıl-).(soruş-. hızlavuk (fırıldak).(kaçır-). zenginlik). soruştur-).(kaldır-).(dolaş-). yeteñkirle. bakyaan süri (baktığım sürü). bolar iiş (olur iş).(okut-). galan zat (kalan şey). ııncal.(doldur-). iişlencek iiş (yapılacak iş). Aydyaan (söylediği). Fiilden Fiil Yapan Ekler -(I)l-:Geçişli ve geçişsiz fiillerden edilgen fiil yapar: aydarıl-(yıkıl-). -Ar: Geniş zaman sıfat-fiilidir. yıldıravuk (parlak). okaan kitabım (okuduğum kitap). gorkuz. artık).(yutkun-). üyşür. duuşuş. köpelt. bolmaz iiş (olmaz iş). garaş. artlaşdır. çörek bişiryään işçiler (ekmek Sıfat-Fiiller . yetir. yıgnal. yazılmacak hat (yazılmayacak mektup). otugan (otçul). Olumsuzu -mAz’dır: akar suv (su). ötür.(böldür-). satılmaz zat (satılmaz şey).(yapıl-).(bakın-).(göster-). Türkmen Türkçesinde görülen başlıca sıfat-fiil ekeri şu şekildedir: -An: Geniş zaman sıfat-fiilidir: alan (almış olan).(paylaştır-). İşlek değildir: giriz (girdir-). okat.(arkasına bindir-).

Şahsa ve zamana bağlı olmayan mücerret fiil şekilleridir. -mAk: Mastar ekidir. Ekin ünlüsü. Zarf-Fiiller Hareket Adları (İsim-Fiiller) Hareket adları. gitcekkää (gidecekken). gideliñ bääri (gittiğinden beri). -InçAA: Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir: açılınçaa (açılınca). -Ip/-Up: Türkmen Türkçesinde en çok kullanılan zarf-fiil ekidir. alanda (aldığında). işläände (çalıştığında). -mA: Seyrek olarak iş adları yapar: deñeşdirme (karşılaştırma).(düşüver-) -AlI: Klasik dönem Türkmen eserlerinde -galı/-geli şeklinde olan bu ek. bolınçaa (olunca). koruyucu ünsüz y gelmez. 1. gitmeziñizden öñürti (siz gitmeden önce).-U: Tekrar gruplarında ve birleşik fiil yapılarında kullanılır: dura dura. duruş). Kelimenin son ünlüsü ile ekin ünlüsü birleşir. gidyään yerimiz (gitmekte olduğumuz yer). bilinçää (bilince). aytmak (söylemek). öldürmään (öldürmeden).(söyleyiver-).120 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I pişiren işçiler). alankaañ (sen almışken). Bu durumda ek -p biçiminde görülür: açıp. bermään (vermeden). çekiber (çekiver-). -mAzdAn: Eklendiği fiile “-madan/-meden” anlamı verir: iymezden öñ (yemeden önce). ünsüzle biten fiiller üzerinde -(I)p biçiminde kullanılır. boldukça (oldukça). gülyär çaga (gülmekte olan çocuk). Ayrıca bu ekin üzerine şahıs ekleri de gelir: alankaam (ben almışken). 3. yaadamaan (yorulmadan). -a/e(y)/-I. baryakaa (giderken). yetenlerinde (yetiştiklerinde). 2. anlap (anlayıp). -mA ve -(I)ş ekleriyle yapılır. duruş (durma. çıkış. almaaga (almaya). aglay aglay (ağlaya ağlaya). garadıkça (baktıkça). yaaşayış. aydaber. yıglışıban (toplanıp). -(I)ş/-(U)ş: Diğer hareket adları kadar işlek değildir: aydış (söyleyiş). eşitme (işitme). geliber. Ancak. düşüber. boluş (oluş). gaana gaana (kana kana). golaylaşdıkça (yakınlaştıkça). ölmezinden ön (ölmeden önce). yöriş (yürüyüş). övrenmek (öğrenmek). güle güle. okadıkça (okudukça). görünüş. galınçaa (kalınca). gısganmaan (kıskanmadan). günümüz Türkmen Türkçesi eserlerinde ön sesteki g ünsüzünü düşürerek -alı/-eli şeklini almıştır: gelelimiz bääri (geldiğimizden beri). gorkup (korkup). otırkaan (sen otururken). gamçılap (kamçılayıp). berip (verip). kendisinden sonra yönelme hâl eki geldiğinde uzar: almak. garamazımdan ozal (ben bakmadan önce). nalış (inleyiş). -dIkçA/-dUkçA: Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir. bişirme (pişirme). dergamankaak (biz dağılmışken). sözleyään adam (konuşan adam). kiriş (kiriş). Ekin -n ünsüzünün düşmesi sonucunda oluşmuştur. -kAA: Türkiye Türkçesindeki “iken” anlamını verir.(geliver-). Türkmen Türkçesinde seyrek olarak kullanılır: diyban (deyip). çıkaranda (çıkardığında). diydikçe (dedikçe). sözlemään (konuşmadan). dokalmayaan halı (dokunmayan halı). -mAAn: Türkiye Türkçesindeki “-mAdAn” ekine karşılık gelir: almaan (almadan). -(I)p zarf-fiil eki. Türkmen Türkçesinde kullanılan fiiller Türkiye Türkçesine göre daha azdır. -yAr: Şimdiki zaman sıfat-fiilidir: Türkmenistanda çıkyār curnallar (Türkmenistanda çıkan dergiler). gelcekkää (gelecekken). Zarf olarak kullanılan bu şekiller bazen de yardımcı fiillerle birlikte birleşik fiil oluştururlar. -(I)ban: Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan bu ek. yöräp (yürüyüp). ünlü ile biten fiiller üzerine. sooramak (sormak). yaatlama (hatırlama). gülmääge (gülmeye). iişledikçe (çalıştıkça). soraşa soraşa. gülende (güldüğünde). iişlep başlalı bääri (çalışmaya başlayalı beri). -AndA: Sıfat-fiil eki olan -An ekinin üzerine bulunma hâli ekinin getirilmesiyle oluşmuştur: begenende (beğendiğinde). gaydalı bääri (döneli beri). yuvmak (yıkamak). İsim-fiil ve sıfat-fiillerden farklı olarak isim çekim eklerini almazlar. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -mAk. .

hâli mende sende onda bizde sizde olarda Ayr. en küçüğüne ise Cahan derlerdi). hâli maña saña oña bize size olara Yük. Kolhozçıların birnääçesi öyüne gaytdılar. “Şol” zamiri hâl eklerini alırken düşer: şonuñ. ortancasına Gülruh. şuu (şu). (Bunların büyüğüne Nigâr. bir iki ses değişikliği dışında Türkiye Türkçesiyle aynıdır.3 Türkmen Türkçesinde Kişi Zamirlerinin Hal Ekleriyle Çekimi b. pılan (filan). her kim (herkes). Dönüşlülük Zamiri Dönüşlülük zamiri “ööz”dür. onuñ. (Bunu ben kendim yazdım). hiiç haysısı (hiç birisi). şunuñ. şolar (şunlar). şondan. (O kendisi Rus dilini çok iyi biliyor). Ertir ähliñiz mekdebe gelersiñiz! (Yarın habiniz okula geleceksiniz!). her haysı (her biri). kääbirleri (bazısı). hiiç gaysı (hiç biri). Kişi Zamirleri Türkmen Türkçesinde de kişi zamirleri. birisi). Şonı getirip berersinmi? (Şunu getirip verir misin?). Belirsizlik Zamirleri Nesneleri belirsiz bir şekilde temsil eden zamirlerdir. Bahargül. öözüñ. bazısı. şonı. şona. öözüm. öözümiz. . Ol adam özüniñ vezipesine düşünyäär. Oglan bu çopanların her haysına bir goşovuç gızıl berdi. ählisi (hepsi). çokluk zamirleri: bular (bunlar). (Kolhozcuların birkaçı evine döndü). kääbiiri (bazısı). kimi/ kimisi (kimi. kim de bolsa biri (herhangi biri). hâli mençe sençe onça bizçe sizçe onlarça Tablo 5. bazı). (Bahargül. Ol özi rus dilini govı bilyäär. iñ kiçisine bolsa Cahan diyerdiler. baarı (hepsi). Türkmen Türkçesinde teklik zamirleri: buu (bu). meniñ saña sargacak zadım şular. İlgi ve yönelme hâllerindeki n nazaldır: munuñ (bunun). hiiç bir zaat (hiçbir şey). öözleri Munı men öözüm yazdım. ancak araya n girer: munı (bunu). d. şuña. muña. ondan. hâli menden senden ondan bizden sizden onlardan Eşt. hiiç biiri (hiçbiri).5. İşaret Zamirleri Nesneleri işaret yoluyla karşılayan zamirlerdir. Tekli k Çokluk men biz sen siz ol olar Kişi zamirlerinin hâl ekleriyle kullanımı şöyledir: Yalın hâl men sen ol/o biz siz olar İlgi hâli meniñ seniñ onıñ biziñ siziñ olarıñ Yön.Türkmen Türkçesi 121 Kelime Türleri Zamirler a. şonda. hemmesi (hepsi). oña. kimdir biiri (biri. külli (hepsi). kimi). (Oğlan. birentek (birçok). hol (şu). ol (o) . şunda. bu çobanların her birine bir avuç altın verdi). hiiç kim (hiç kimse). Buların ulusına Nigar. hâli meni seni onı bizi sizi oları Bul. ortancısına Gülruh. şol/şo (şu). Hâl ekleri işaret zamirlerine de. holar (şunlar). öözüñiz. biiri (birisi). şular (şunlar). olar (onlar). (O adam kendisinin görevini düşünüyor). öözi. c. isimlere geldiği gibi gelir. birnääçesi (birkaçı. benim sana ısmarlayacağım şeyim şunlardır). Ünite . Türkmen Türkçesindeki belirsizlik zamirleri şunlardır: beyleki (başkası).

ak öy (beyaz ev). oon. dor at (doru at). müñ (bin). İşaret Sıfatları Türkmen Türkçesindeki işaret sıfatları şunlardır: “buu (bu). bääş. yigriminci asır (yirminci asır). altı. elli. hepsi birden kahkaha attılar). döört yüz togsan (490). Dört gruba ayrılır. sekiz bütiin oondan bääş/sekiz yaarım (sekiz tam onda beş/sekiz buçuk). Sıra Sayı Sıfatları Asıl sayı sıfatlarının üzerine +IncI eki getirilerek yapılır: ikinci gün. Ulusı nääçe yaşında? (Büyüğü kaç yaşında?). döört. 2. a. yiğrimi. Asıl Sayı Sıfatları Türkmen Türkçesindeki sayılar bazı ses farklılıkları dışında Türkiye Türkçesi ile aynıdır: nol (sıfır). ol hat (o mektup). trillion (trilyon): otuz müñ (otuz bin). kimi tanıyorsun?). o. nääçesi (kaçı).3). baarı birden pakırda berdiler. sekiz. bu): hol yer (bu yer). bir. Niteleme ve belirtme olarak iki ana gruba ayrılırlar. yigrimi döört protsent/yüzden yigrimi döört (yüzde yirmi dört). otuz. kimler. altmış. üçünci baranımda (üçüncü gidişimde). segsen. (Yirmi sekiz sayısının beşte biri. nää/nääme (ne). kimi tanayäärsıñ? (Hey. yetmiş. ho/hol (bu. penciresiz bina (penceresiz bina). (Şu çuvalı kumla doldur). milliard (milyar). (Dokumacıların hepsinin gözü ustanın sırtındaki atkulağa (bir ot türü) düştü. Belirtme Sıfatları Nesneleri çeşitli bakımlardan belirten sıfatlardır. b. kelte saç (kısa saç). seniñ buu yuurtda kimiñ baardır. togsan. gızıl sagat (altın saat). nire (neresi). dokuz. beş tam beş bölü üçe denktir). Sıfatlar Bir isimden önce gelerek. 0. Şol minut Altınıñ gözüne gözi düşdi. dogrı yool (doğru yol). güyçli aadam (güçlü adam). tüccar dost. altı bütiin döörtden üç (altı tam üç bölü dört). yedi. döördünci klas (dördüncü sınıf). (Tarlanın üçte ikisine pamuk ektiler). e. bir müñ toguz yüz segsen bääş (1985). tääze şäher (yeni şehir). altıncı tapgır (altıncı kez). üç. näämeler (neler). . kiçi bala (küçük çocuk). Sayı Sıfatları a. akıllı ogul (akıllı çocuk). million (milyon). 1. nol bütiin oondan üç (sıfır tam onda üç. şo adam (şu adam). bu). şu). gadım dövr (eski devir). ol (o). Yigrimi sekiz sanıñ bääşden bir bölegi bääş bütiin bääşden üçe deñdir. b. Soru Zamirleri Türkmen Türkçesindeki soru zamirleri şunlardır: kim. Meydaanıñ üçden ikisine govaça ekdiler. senin bu yurtta kimin vardır. sövdaagäär dost. niireler (nereler). o ismi çeşitli bakımlardan nitelendiren ya da belirten kelimelerdir. (Şu dakika gözü Altın’ın gözüne düştü). c. Näämeni aydayın? (Neyi söyleyeyim?). Hov. gara göz (kara göz). iki. şo (şu. çıpar köpek (kızılımsı sarı köpek) vs.122 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Dokmaçılarıñ hemmesiniñ gözi ussanıñ sırtındakı atgulaga düşdi. şuu. Niteleme Sıfatları Önüne geldikleri isimlerin niteliklerini bildiren sıfatlardır. haysılar (hangileri). (Delinin bin sözünden biri anlamlıdır). Ho çuvalı gumdan doldur. haysı/haysısı (hangi/hangisi). elli müñ (elli bin). Kesir Sayı Sıfatları Kesir sayı sıfatları kelime grubu şeklindedir ve nesnelerin parçalarını belirtirler: bääşden üç (beşte üç). kırk. yüz. Dääliniñ müñ sözünden bir sözi derekli. şol (şu.

. Daşarı gatı ıssı. her haysı (her hangi). başga (başka). (O yeni geldi). kem (az). bazen). . Bääriik gel! (Beri gel!). biraz önce. günortaan (öğle. hangi ay?). birtakım yollar yürüdükten sonra.. (Hanımı elini çanaktan çıkarıp parmaklarını birer birer yaladı). hemiişe (her zaman. hemme gışı säähel vagtda üytgeyäär. teker teker). öñ (önce). Telim menziller. ozal (daha önce. (Bazen yağmur yağıyordu). döört-döörtden (dörder dörder). Bu nää boluş? (Bu nasıl davranış?). yeni). iki-ikiden (ikişer ikişer). yokarı. aşaak (aşağı). yüz-yüzden (yüzer yüzer). her. Belirsizlik Sıfatları Nesneleri belirsiz olarak bildiren sıfatlardır.Türkmen Türkçesi 123 d. (O daha önce bizim çiftliğimize geldi). daş (dış). teker teker). bääriik (beriye). Ayalı elini çanakdan çıkarıp. üst. (Dışarısı çok sıcak). kääte (ara sıra. kimi. arka. ne kadar). giice (gece). Çotda tää müñ bolyança yüzlüge yüz-yüzden goşmalı. içeriik (içeriye). bayak (önce. (Abaküste bin oluncaya kadar yüzlüğe yüzer yüzer eklemeli). evvel). tüm kışı kısa zamanda geçiriyor). birkaç). yassıın (yatsı vakti). añrı (öte). bütiin (bütün). buu gün (bugün). Kääte yagış yagyaardı. iir (er. (Bütün şey. düyn (dün). özge (başka). Türkmen Türkçesindeki başlıca soru sıfatları şunlardır: haysı (hangi). yañı (demin. Türkmen Türkçesindeki başlıca zaman zarfları şunlardır: indi (şimdi. Nääme zaat gerek? (Nasıl bir şey gerek?).. b. kääbir (bazı. 4. barmaklarını yeke-yeke yaladı. Zarflar a. her gün. Türkmen Türkçesinde belirsizlik sıfatı olarak kullanılan başlıca kelimeler şunlardır: aaz. ileri. nähili (nasıl). Mırat ertesi iir oyandı. daima). Ol yañı geldi. 3.5. öğleyin). agşam (akşam). ençeme yoollar yörelenden soñ. üç-üçden (üçer üçer).). şu anda). köprek (çokça). bääri (beri). başga. garşı (karşı). ähli (bütün). filan). gayra (geri). gışıın (kışın). yokarıık (yukarıya). nääçe (kaç. soñ (sonra). öñ (ön). teker teker). fazla). ençeme (birtakım). Ünite . nää/nääme (ne. Soru Sıfatları Nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. gündiiz (gündüz). kimi). pılaança (falanca). daşarı (dışarı). hemme (bütün). Birnääme çay guy! (Biraz çay koy!). telim (çok. Pılan gün toy edeliñ. birnääme (biraz). Üleştirme Sayı Sıfatları Üleştirme sayılar sayının aynen tekrar edilmesiyle veya sayılardan ikincisine ayrılma hâl eki getirilmesiyle yapılır: biriin biriin (birer birer. birentek (birçok). birnääçe (bazı. erken). (Falan gün düğün yapalım). sabah erken uyandı). Hemme zaat. (Çok menziller. näçinci (kaçıncı). ne çeşit). içerik (içeriye). Ol bayak biziñ kolhozımızda boldı. daha önce). ertiir (yarın). entek (şimdi. Yer-Yön Zarfları İş ve hareketin yapıldığı yeri ve yönü belirtir: alıs (uzak). aazraak (azıcık). Zaman Zarfları İş ve hareketin olduğu zamanı gösterir. giiç (geç). esli (hayli). pılaan (falan. Nääçe oglun bar? (Kaç oğlun var?). nasıl. içeri.. yekeme-yeke (birer birer. artık). (Mırat. Şuu üstümüzdääki ay haysı ay? (Şu önümüzdeki ay. biir-biir (birer birer. baarça (bütün). şimdi. köp (çok).

tiiz-tiizden (sık sık). ohaav (ey. pek çok). hanı (haydi). maşallah!). Türkmen Türkçesinde başlıca soru zarfları şunlardır: haçan (ne zaman). bu ne geniş sokak imiş). Eşidin. Ol ogrıın garap geçdi. övf (of). Bay-bay-ov. bääri gel! (Ey oğul. çala (kolayca). (O. e. Soru Zarfları Fiilin anlamını soru yönünden etkileyen zarflardır. täämiz (temiz). çalt (hızlı. ne yazık). seyrek. hey!. (Aaa. Ol bize köp gelyäär. armaan (ah. sen däälirediñmi?. näähiili (nasıl). Ünlemler. iñ (en). b. hızlı). Şuu günki yaalı ıssı gören deldiris.. (Ben sizi tam olarak anlamıyorum). çalaca (yavaşça). Gapını gayım yapdı. epey. ayuuv (ey). berekellaa! (Maşallah. Miktar Zarfları İş ve hareketin miktarını bildirir. hızlıca). oldukça). hey). bağlaçlar ve son çekim edatları olmak üzere üç çeşit edat bulunmaktadır. Seniñ oturışıñ näähiili/näätüysli? (Senin oturuşun nasıl?). bövf (of).. c. (Kapıyı sıkıca örttü). nääçe (ne kadar).. d. gazabıına (kızgınlıkla). hey). hey). kem (az). İşitin. yaman (kötü). basım (çabuk. (O. Duygu Ünlemleri Duygu ve heyecanları ifade için içten koparak gelen ünlemlerdir: Türkmen Türkçesindeki başlıca duygu ünlemleri şunlardır: a. oh).. Be-be-be.. maşallah). vah. ahoov (ey.. bize çok geliyor). Ääriñ bilen aarañ niçik? (Kocanla aran nasıl?). (Uçak havalandı). gaayım (sıkı. eyle (öyle). aaz (az). Nitelik (Durum) Zarfları İş ve hareketin yerine getirilme tarzını bildirir: şeyle (şöyle). kaka. örään çalt (çabucak. govı (iyi). neden). vey-vey (oh oh). a. artık. veyt (oh.. (O. Men size govı düşünmeyäärin. hav! (Hey. insanlar. oh. hay (ey.. Berekellaa. tüf (tüh). Haçan gidyärsiñiz? (Ne zaman gidiyorsunuz?). derbi-dagın (darmadağın). beyle (böyle). av (hey). hanım. Ol gatı yadapdır. baba sen delirdin mi?). beh (of). tıpatıp). vey-vey-ey (vay vay). hiçbir nesne ve hareketi karşılamayan anlamlı kelimelerle birlikte kullanılarak onları destekleyen. bay-bov (eh). gizlice bakıp geçti). pek). berekellaa (bravo. yuvaş (yavaş). hey). çabuk). şu günkü gibi sıcak görmüş değiliz). tüys (tam). näätüysli (nasıl). Hay. bu ne darya köçe eken! (Vay vay/vay be. gramer vazifesi gören kelimelerdir. nääme üçiin (niçin. (Ben size çok minnettarım). çok. Seslenme Ünlemleri Hitap için kullanılan ünlemlerdir: ey. bay-ba (eh). örään (daha. sağlam). edil (tam. sık. hanım. vay-ey (oh). köp (çok). Uff. tam benim dediğim). päähey valla (Tanrım). hey)..124 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Samolyot yokarı galdı. hav!. Darganıñ yüregi çalt-çalt urup başladı. tüveleme (kahretsin). neneñ (nasıl). be (peh). ogrıın (gizlice). hav (ey. (Of. düzüvrääk (uygun). behey (oh). cuda (çok). Munuñ añrısı bäärsi görnenook. emaay bilen (yavaşça). çok yoruldu). ah. Türkmen Türkçesindeki başlıca miktar zarfları şunlardır: haas (çok. Bu tüys meniñ diyenim. pääh (oh. adamlar. Ünlemler His ve heyecanları ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. vä (oho). ey!). (Bunun ucu bucağı görünmüyor). yeri (hey). (Bu. Men size cuda minnetdaar. Ay ogul. gatı (çok. Edatlar Tek başlarına anlamları olmayan. biraaz (biraz). buraya gel!). hey). ay (ey. . (Dargan’ın kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı). 1.

Cevap Ünlemleri Tasdik veya onay ifade eden ünlemlerdir: ää-hää/ääh-ää (evet. dil birliğini birbirine bağlayan bağlaçlardır: hem . veya). yaa ... Haram yıgar boldı baylar/Yaşdı gün-u gözel aylar. u (ve).Türkmen Türkçesi 125 c. geldimikää (geldi mi acaba?). holha (işte). İndi mesele aydınlaşyaa. tamam).. Mıradıñ öyi şümüdir? . (Türkmen halkı bahtlı. da. bolyaar (pekâla).. elbetde (elbette. pekâlâ. Gelnece. dogru.. Ol nääme üçin çagırdıkaa? (O ne için çağırdı acaba?). kää/kää .. (Mırad’ın evi şu mudur? -Evet. şübhesiz (şüphesiz. kelime gruplarını. Mırad’ın evi şudur.. küyseyäärmikääñ (özlüyor musun acaba?). kuşkusuz).... Yook. gâh).. yaa daa (ya . hanı Nurgeldi? (Yenge. (Haram kazanır oldu zenginler/Battı gün ve güzel aylar). kelime gruplarını.. tövbe ettik!). (Ha. ine (işte. (Gılıç Mergen ava çıktığında tuzsuz ve ekmeksiz çıkmıyordu). hem. hää. cümleleri şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan. bir . cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlardır: ve. doğru). isle (ister . ne.. ınhaa (aha. soru için kullanılan ünlemlerdir: Türkmen Türkçesindeki başlıca soru ünlemi hanı (hani)’dır. işte). Ağabey. hop (peki. Öñ yaa-daa soñ iberilende bolmayäärmıkaa? (Önce ya da sonra gönderildiğinde olmayacak mı acaba?).. ne . kääte (gâh . hava (evet). Hää.. hää (evet). ya). işte). bir. muña listovka diyyäärler. Türkmen Türkçesindeki başlıca bağlaçlar şunlardır. eğer öyleyse.. ana. (Evet.. yaa daa (ya da). kelimeleri.. ister)... Sorma Ünlemleri Sorma ifade eden. ınhaa onda buu-da seniñ puluñ! (A.. Türkmen halkı bagtlı. bolar (olur).. . sevinçli ve/ve de verimli bir hayat sürüyor). Denkleştirme Bağlaçları Birbirine denk olan. birbirinin yerini tutabilecek olan iki unsuru birbiren bağlayan. pekâlâ). işte. bunlar arasında ilgi kuran kelimelerdir. de . işte).) 2. kää .. Nurgeldi hani?). Gılıç Mergen ava çıkanda duuzsuz ve çöreksiz çıkmayaardı. Men ondan ayaalınıñ baardıgını yaa yookdugını sooramaandırın. İne. de). A şeylemi. işaret sırasında başvurulan ünlemlerdir: tää (te. bay aga.. Muradıñ öy-ää şüdir. bir şeyi göstermek için kullanılan. evet. c.. Ünite . hey (yok.. işte senin paran burada!). mümkün değil).. de. yook (yok. hem (ve. işan aga dogru söz aytdı. Karşılaştırma Bağlaçları Karşılaştırılan iki veya daha çok unsuru. olur).. hem-de (hem de. Sıralama Bağlaçları Art arda gelen unsurları. haa . ana (işte.. a. (İşte.... hayır). Hää. Gösterme Ünlemleri Birini. maakuul (peki.. Durdı bilen Berdi universitetiñ filologiya fakultetinde okaayaarlar. ya da).. (Durdı ile Berdi üniversitenin filoloji fakültesinde okuyorlar).. ve)..5. yagşı (olur. birbiriyle karşılaştıran bağlaçlardır: yaa (ya. d. tabiî).. ile). toba etdik! (Yok. şaatlıklı hem-de döredicilikli durmuşda yaşayar. bak. -da/-de (ve. aha). Ääh-ää. tamam). Hoca efendi doğru söz söyledi). buna beyanname diyorlar).. (Tamam. b. e. haa (ister . yaa . ister). Şimdi mesele anlaşılıyor). bilen (ile). isle . Türkiye Türkçesindeki soru ünlemleri olan “acep” ve acaba” kelimeleri Türkmen Türkçesinde “-kaa/-kää” ekiyle karşılanır: aakmıkaa (ak mı acaba?). anhaa (aha. yaa (ya . aha).Hava. (Ben ona hanımının olduğunu veya olmadığını sormamışım). Bağlaçlar Kelimeleri.

dolayı). mele gelin. soñ (sonra). (Söz verdin mi/ise. daşarı (dış. okula doğru gitti). Ondan özge yoldaşlarım kino gitdiler. kääşgä (keşke).. bir agardı. (“Bu da Kelce’nin oyunudur” diye düşündüler). sanki). (Bayramdan önce hava soğuktu). Son çekim edatları İsim ve isim soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki diğer kelimeler arasında anlam ilişkisi kuran. (Onun dışındaki arkadaşlarım sinemaya gittiler). (Hemen hemen bir sate yakın konuşuyordu). sallanıp bize doğru gelsene!). Tomus paslı haysı pasıldan soñ gelyäär? (Yaz mevsimi hangi mevsimden sonra geliyor?). “Bu hem Kelcäniñ oynudur” diyip düşündiler. Yönelme hâlinden sonra kullanılanlar: bakaa (doğru). Hiiç zaatdan habarsız yaalı ugradı. c. garamaan (rağmen). cümeleri anlam bakımından birbirine bağlarlar: belki. (Balinalar 90-100 yıla kadar yaşıyorlar). ama). garaganda (göre). hariç). başga (başka). (Şunu yaparsan kurtulursun. Yööne agzıña berk bol. Sen kimiin gözeli görmedim men dünyäde. çenli (kadar). Cümle Başı Bağlaçları Cümle başı bağlaçları. hakda (hakkında).126 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Baazarıñ nırhı kää göterilyäärdi. hatdaa (hatta). Ay. ötri (ötürü). diyip (diye). (O. beter. Onuñ aydışına garaganda oyun deñme-deñ gutarıpdır. gidende örän çalasın gidipdir. saarı (doğru). fazla). baabatda (hakkında). yogsam ölyeersiñ. diymek (demek ki). düye ayaklarınıñ duşaklı bolmagına garamaan. 3. oval (önce. (Senin gibi güzeli görmedim ben dünyada). ziyaat/zıyaada (ziyade. hamaala (sanki. yogsa (yoksa). yoksa öleceksin). Ondan ötri biz siziñ bilen gitcek. (Pazarın fiyatı gâh yükseliyordu gâh düşüyordu). Şonı etseñ gutulyaarsıñ. (Seni Aşkababat’a da alıp giderler). Onı erte görersiñ. güya). Seni Aşgabada-da alıp giderler. a (fakat. Ol mekdebe bakaa gitdi. ha-da ınanma. Yalın ve ilgi hâlinden sonra kullanılanlar: bilen (ile). (Baba. Bayramıñ yüzi bir gızardı. giderken çok hızlı gitmiş).. artık). fakat). oyun berabere bitmiş). d. (Ondan ötürü biz sizinle gideceğiz). Kitler 90-100 yıla çenli yaşayarlar. gööyaa (güya. emmaa peydaa bermedi. artık (fazla. sebääpli (yüzünden. vasıtasıyla). Ayrılma hâlinden sonra kullanılanlar: özge (başka). sözünde bulun). tarap (doğru). çünki (çünkü). gramer görevli müstakil kelimelerdir. yaalı (gibi).. Fakat çeneni sıkı tut). (Arkadaşım vasıtasıyla Cuma’ya haber verdim). daha önce). Kaka. . ise). baarada (hakkında). biziñ saarı gelsene! (Ey kumral gelin. (Onu yarın görürsün. garşı (karşı). Haa ınan. yogsam (yoksa). Sen haysı avtobus bilen geldiñ? (Sen hangi otobüs ile geldin?). göree (göre). eger (eğer). Türkmen Türkçesinde görülen başlıca son çekim edatları şunlardır: a. b. Yoldaşım arkalı Cuma habar etdim. (Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi gitti). (İster inan ister inanma). (Bayramın yüzü bir kızardı bir ağardı). mi. garamazdan (rağmen). kääte aşaaklayaardı. bolmasa (bari. -mı/-mi (mı. golay (yakın). deve ayaklarının bukağılı olmasına rağmen. dogrusında (hakkında). kimiin (gibi). bile (ile). (Bu deneme birkaç kez tekrarlandı ama fayda vermedi). emmaa (ama). (Onun söylediğine göre. Sona Gelen Bağlaçlar Bunlar kelimelerin sonuna gelerek pekiştirme işleviyle kullanılırlar: hem (de. Eyyääm bir saagada golay sözleyäärdi. yööne (fakat. Söz berdiñmi . da). -da/-de (da. ancak). üçiin (için). arkalı (ile. Bu sınag birnääçe sapar gaytalandı. miyan (gibi). gadar (kadar). veli (ancak. de). yagnı (yani). sallanıp. dek (gibi). ama. bakmazdan (rağmen). Bayramdan oval hova sovukdı. hiç olmazsa).. e.sözüñde tapıl.

fazlalık anlamları katmaktadır. Oğuzların büyük çoğunluğu X. Gaznelilerin idaresine girmeyi reddeden Türkmenler. 1917’den itibaren Sovyetlerin idaresinde kalan Türkmenistan. Tarihî seyri içerisinde Moğolca. Türkçede buna benzer “kocaman”. Türkmen Türklerinin tarihini anlatmak Türkmenler Oğuz kökenlidir. Deny’nin bu görüşü ilim aleminde en fazla rağbet edilen görüştür. üzerine geldiği bu kelimelere üstünlük. 1873 yılından itibaren Rus saldırılarına maruz kalmış ve uzun mücadeleler sonucunda 1884 yılında Rus hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu dönemden itibaren edebiyat. yüzyılda batıya göç ederken. “şişman” gibi kelimelerin yapısıyla aynıdır ve ek. Şu anda Türkmenistan’da kullanılan yazı dili. Türkmen Türkçesinin birçok ağzı vardır.Türkmen Türkçesi 127 Özet 1 Türkmen adını açıklamak Türkmen adının yapısı ve kökeni konusunda çeşitli görüşler vardır. Ünite . Türkmen Türkçesi. Türkmen edebiyatını anlatmak Türkmen Türklerinin çok zengin folkloru ve edebiyatı vardır. Jean Deny Armağanı’nda yer alan “Türkmen Adı. yüzyıla kadar Türkmen edebiyatı daha çok sözlü edebiyata. Asıl eserlerini XVIII. atasözü ve bilmece gibi türleri de oldukça canlıdır. Dr. Bağımsızlık Devri Edebiyatı. masal. Prof. Böylece Türkmen adı. İbrahim Kafesoğlu. Diğer Oğuz boyları XI. yüzyılda İslamiyeti kabul edince. Horasan ve Afganistan’ın kuzey kesimlerinde yaşayan Türkmenler. Müslüman olmayan Oğuzlara Türkmen adını vermişlerdir. Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşlerin önderliğinde 1040 yılında Gazne ordusunu yenerek bugünkü Azerbaycan ve Anadolu bölgelerini kendilerine yurt edinmişler ve kurdukları devlete Selçuklu Devleti adını vermişlerdir. Türkmen Türkçesi asıl eserlerini XVIII. siyasi şartlara göre şekillenmeye başlamıştır. Oğuzlarla birlikte anılmıştır. iki bölüme ayırmak mümkündür. 1930 . J. Manası ve Mahiyeti” adlı yazısında bu görüşleri geniş olarak ele almış ve meseleyi bir sonuca bağlamaya çalışmıştır. yüzyıl Türkmen edebiyatını. Mahtımgulı (1730-1780)’nın şiirleri ile bir yazı dili hâline gelir. a) XX. Halk edebiyatının diğer türlerinden destan. yüzyıldan itibaren verir. Türkmenler bir süre Mangışlak. Bolşevik ihtilalinden sonra Komünistlerin yönetime gelmesiyle Türkmen edebiyatı yeni bir çehre kazanmıştır. 1925’ten beri ‘Türkmen-Yomut’ ağzına dayanmaktadır. yüzyıldan itibaren vermeye başlamıştır. önce Moğol daha sonra da Timurlular hâkimiyetine girmişlerdir. fıkra.5. XX. Oğuz grubu şivelerinin doğu kolundandır. XVIII. 1920’li Yılların Edebiyatı 2. Deny’ye göre Türkmen kelimesi de “koyu Türk. Farsça. Yüzyılın Başlarında Türkmen Edebiyatı b) Sovyet Devri Edebiyatı: 1. 2 4 . Maveraünnehir ve Horasan’da varlıklarını sürdürmüşlerdir. ninni. Ayrıca. Türkmen boyları bir müddet Hive Hanlığına bağlı kalmış. Doğu Türkçesinin etkisiyle Kıpçak ve Çağatay Türkçesinin özelliklerini de barındırır. Arapça ve Rusçadan kelimeler almıştır.Türkmen Türkçesinin söz varlığının temelini Türkçe sözler oluşturur. Türkmenler. 1945-1960 Yılları Arası Edebiyatı 4. 3 Türkmen Türkçesini tanımlamak Türkmen Türkçesi. “karaman”. dolayısıyla halk edebiyatına dayanır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 27 Ekim 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Bundan dolayı Oğuz Türkçesinin özellikleri Türkmen Türkçesinin karakteristiğini oluşturur. 1960-1990 Yılları Arası Edebiyatı 5. Türkmenler doğuda kalmıştır. türkü. daha sonra da Afşar Türkmen boylarından Nâdir Kulu Han (Nâdir Şah) hâkimiyetine girmişlerdir. bir müddet sonra Afganistan ve Güney İran’ı denetiminde tutan Gazne Türk Devleti ile anlaşmazlığa düşmüşlerdir. saf kan Türk” anlamlarına gelmektedir. mani.1945 Yılları Arası Edebiyatı 3.

+dAş.100 km2’dir. Ünsüz Uyumu: Birçok ekin ünsüzü tonlu olduğundan bozuktur. -(A)r-. çokluk . 3. teklik -ø. teklik -ø. -(A)lgA. -mAlI. Büyük Ünlü Uyumu: Oldukça sağlamdır. -dIr/-dUr-. -AñkIrlA-. 3. Ahal. +daar. Uzun ünlüler alfabede gösterilmez. +dA-. -kez. 2. 3. çokluk -(I)s. çokluk +(I) ñız. -Ir-/-Ur-. kuzeydoğusunda ise Özbekistan Cumhuriyeti yer almaktadır. b. Bulunma hâli: +dA f.+I. hikâyede -dI ve şartta -sA ile yapılır. +hoor. +lIk/lUk. -(I)m/-(U)m. -IndI: (<-In+dI). -ç.+I. -Ar. 2. -p otıır. -yAAn. Küçük Ünlü Uyumu: Türkiye Türkçesine göre daha zayıftır.: -gAnçAk. teklik -sIñ. 1990’da resmî dil olmuştur. +cAr-. 3. -gIn/-gUn. teklik. -p yöör. 2. uzun ünlülerin korunmasıdır. güneydoğuda Afganistan ile sınırı bulunmaktadır. teklik +(I)ñ. İlgi hâli: Türkiye Türkçesindeki gibidir. +haana. +lA. Şekil Bilgisi İsim Çekim Ekleri: Çokluk Eki: -lAr İyelik Ekleri: 1. Yükleme hâli: +nI ve +I d.-gI/+kI-. Uzun ünlüler “asli” ve “ses olayları sonucunda oluşan uzunluklar” olmak üzere ikiye ayrılır. +(I) mtIl/+(U)mtUl. +k-. 1. Yönelme hâli: Ünsüzlerden sonra +A. Ülke. +çA. -tSıfat-Fiiller: -An. 27 Ekim 1991 tarihinde de bağımsızlığını ilan etmiştir. 36-43 kuzey enlemleri ile 53-66 doğu boylamları arasında yer alır. +sI 3. -gIt/-gUt. Türkmen Türkçesi gramerini sınıflandırabileceksiniz I. +cIk. -g. 5. Başkenti Aşkabat’tır. -an/-en yook Geniş Zaman: -Ar Gelecek Zaman: -cAk b. çokluk +(I)mIz. çokluk -k. 3. Ülkenin güneyde İran. +sIz İsimden Fiil Yapan Ekler: +A-. +gIr-/+kIr. +çI/+çU. çokluk -sIñIz. . kuzeybatısında Kazakistan. +gäär/+käär. +raak/+rääk+sI. ancak n geniz n’sidir. Bildirme Kipleri Öğrenilen Geçmiş Zaman: -IpdIr Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: -dI Şimdiki Zaman: -yaar/-yäär. 2. Ses Bilgisi Ünlüler:Türkmen Türkçesinde 9 ünlü bulunmaktadır. kuzeyinde Karakalpakistan. II.ñIz. c. +daan. Resmî dil Türkmen Türkçesi olup 24. çokluk . teklik -m. -gA. 2. mAlI(dIr) Emir Kipi: Emir kipinde her şahsın ayrı bir eki vardır. -p yatır. -gIr/gUr. Levap ve Marı (Merv) olmak üzere beş eyalete bölünmüş durumdadır. -(I)n-/-Un. Türkmen Türkçesini. -yAr . +nää. Batısında Hazar Denizi. 22 Ağustos 1990 tarihinde egemenliğini sağlamış. -çAk. +lI. -dIk. mAlI. teklik +(I)m. 2. Ünsüzler: Azerbaycan Türkçesinde 23 ünsüz vardır. -Ik/-Uk. Balkan. bii+. İmek ve eken İle Yapılan İsim Çekimi Şimdiki zamanda İsmin sonuna şahıs ekleri veya ismin başına şahıs zamirleri getirilir.128 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I 5 Türkmenistanın yerini belirlemek Sovyetler Birliği’nden ayrılan beş bağımsız Türk cumhuriyetinden biri olan Türkmenistan. Vasıta hâli: bilen 6 h. -v(Uk) Fiilden Fiil Yapan Ekler: -(I)l-. 2. ünlülerden sonra uzun A e. -Ar. 1. +Ar-. Yalın hâl: Eksizdir. çokluk -lAr b. -IcI/-UcI. 1. -Iz-/-Uz. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. -gAn-. İstek Kipi: -mAkçI Fiillerin Birleşik Çekimi Türkmen Türkçesinde birleşik çekimi: rivayette eken ve mIş. teklik -(I)n. -gIç/-gUç. Daşhovuz. -yaa/-yää. Tasarlama Kipleri Şart Kipi: -sA Gereklilik Kipi: 1. çokluk -lAr Zaman ve Şekil Ekleri: a. +rA-: +sIrA/+sUrA Fiilden İsim Yapan Ekler: -(A)ç. +sI Hâl Ekleri: a. -(A)k. +(I)rgA/+(U)rgA-. -dI ve eken Yapım Ekleri: İsimden İsim Yapan Ekler: +baaz. +cagaz. teklik -ñ. -mIş. +çIlIk. Türkmenistan’ın toplam yüz ölçümü 488. +lAk. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri: 1. Ayrılma hâli: +dAn g. diğer Türk lehçelerinden ayıran en belirgin vasıf. -p duur. +(A)l-. Eşitlik hâli: +çA Aitlik eki: +kI Soru eki: +mI Fiil Çekim Ekleri: Şahıs Ekleri: a. -cAñ. Komşuları ile olan toplam sınırının uzunluğu 3763 km’dir. -mA: -mAk. -(I)ş-/-(U)ş-. -cAk.

hemmesi (hepsi). biiri (birisi). e. kimdir biiri (biri. hiiç haysısı (hiç birisi). şol/şo (şu). şular (şunlar). pılan (filan). -a/e(y)/-I. ol (o) . Dönüşlülük Zamiri: ööz c. -InçAA. kim de bolsa biri (herhangi biri). bazı). -dIkçA. kääbirleri (bazı sı).sen.-U. hiiç biiri (hiç biri). -kAA. her kim (herkes). Soru Zarfları Edatlar Türkmencede kullanılan Ünlemler. -mAk. şolar (şunlar). kimi). Nitelik (Durum) Zarfları. -mAzdAn Hareket Adları (İsim-Fiiller): 1. şuu (şu). Belirsizlik Zamirleri: beyleki (başkası).Türkmen Türkçesi 129 Zarf-Fiiller: -(I)ban. bular (bunlar).olar b. baarı (hepsi). haysı/haysı sı (hangi/hangisi). -mA. kääbiiri (bazısı). -AndA. Ünite . nääçesi (kaçı). birnääçesi (birkaçı. näämeler (neler). -Ip. -alı/-eli. nää/nääme (ne). niireler (nereler) Sıfatlar Türkmencede kullanılan Niteleme ve Belirtme sıfatları Zarflar Türkmencede kullanılan Zaman Zarfları. Bağlaçlar ve Son Çe kim Edatları .ol. Kişi Zamirleri: men. 3. olar (onlar) d. 2. Soru Zamirleri: kim.5. -(I)ş/(U)ş III. kimler.biz. KelimeTürleri Zamirler a. hol (şu). her haysı (her biri). kül li (hepsi). -mAAn. hiiç gaysı (hiç biri). İşaret Zamirleri: buu (bu). birisi). Miktar Zarfları. haysılar (hangileri). Yer-Yön Zarf ları. ählisi (hep si). kimi/kimisi (kimi. nire (neresi).siz. bi rentek (birçok). hiiç kim (hiç kimse). holar (şunlar). hiiç bir zaat (hiçbir şey). bazısı.

9. ‘Kolhozçıların birnääçesi öyüne gaytdılar’ cümlesinde aşağıdaki zamir çeşitlerinden hangisi bulunmaktadır? a. görüpdir e. garamtıl d. İşaret zamiri e. bir yook eken.şekline dönüşmüştür.130 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Kendimizi Sınayalım 1. ortadaakı 4. Gurbandurdı Zelilî d. Aşağıdaki örneklerden hangisinde ünsüz düşmesi sonucunda oluşan bir ünlü uzunluğu bulunmaktadır? a. Türkmen Türkçesi aşağıdaki şairlerden hangisinin eserleriyle bir yazı dili hâline gelmiştir? a. sizde e. . okamaaga b. Miskin Kılıç e. gorkak b. ha-da ınanma. çüyrük 8. Berdi Karbabayev 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz uyumuna uymaktadır? a. ööç d. d. toba etdik! d.sesi Türkmen Türkçesinde düşerek ol. dääl e. b. “var. d. Kutadgu Bilig e. c. Bizi biir yere alıp gitcekdiler. Türkmen adı ilk kez hangi eserde geçmektedir? a. ağaçdan 6. e. b. Dede Korkut Hikâyeleri 2. Mollanepes c. yool c. övünceñ c. Soru zamiri 10. Haa ınan. Bilmedik yerimizi ondan soooraardık. başda d. Divanü Lûgati’t-Türk d. Ependi onı tanamadık bolyaarmış. agamız c. Türkiye Türkçesinde iç sesteki -ğ. Türkmen ve Türkiye Türkçesindeki ünsüzlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Türkmen Türkçesinde v olur. c. Camiü’t-Tevarih b. Seni Aşgabada-da alıp giderler. e. Aşağıdaki kelimelerden hangisi iyelik eki almamıştır? a. Mahtımgulı b. 5.ünsüzü. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıralama bağlacı bulunmaktadır? a. vermek. Şonı etseñ gutulyaarsıñ. açarçı b. bol. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın hikâye çekimi vardır? a. Belirsizlik zamiri c. yolda c. b. puluñız d. Arapça ve Farsça alıntı kelimelerdeki f ’ler p olur. Bir baar eken. e. Kişi zamiri d. Durdı bilen Berdi universitetiñ filologiya fakultetinde okaayaarlar.fiilinin başındaki b. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde isimden isim yapan ek vardır? a. bozguç e. yogsam ölyeersiñ. Şecere-i Terakime c. Türkmen Türkçesinde b’ dir. atası 7. Guşcagaz bir agacıñ üstüne gonupdır. Kelime başındaki kalın k’lar Türkmen Türkçesinde g olur. bay aga. üzümim b. c. Dönüşlülük zamiri b. varmak” kelimelerindeki v. Yook.

şaglavuk (çağlayan).5. b 10. c 8. b 6.Türkmen Türkçesi 131 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. Yanıtınız yanlış ise “Bağlaçlar” konuyu yeniden gözden geçiriniz. dokuzıncı (dokuzuncu). süri (sürü). öözimiz (kendimiz). öyümizi (evimizi). Yanıtınız yanlış ise “Zamirler” konuyu yeniden gözden geçiriniz. gorkunçlı (korkunç). Yanıtınız yanlış ise “Yapım Ekleri” konuyu yeniden gözden geçiriniz. Ünite . e Yanıtınız yanlış ise “Türkmen Adı” konuyu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Türkmen Edebiyatı” konuyu yeniden gözden geçiriniz. a 3. e . Sıra Sizde 2 “düş-” (inmek) fiilini “gelecek zaman kipinde tüm şahıslarla olumsuz çekimi şu şekildedir: men düşcek dääl (inmeyeceğim) sen düşcek dääl ol düşcek dääl biz düşcek dääl siz düşcek dääl olar düşcek dääl 5. Yanıtınız yanlış ise “Uzun Ünlüler” konuyu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “İyelik Ekleri” konuyu yeniden gözden geçiriniz. c 2. Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Uyumu” konuyu yeniden gözden geçiriniz. a 9. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Küçük ünlü uyumuna aykırı olan kelimeler şunlardır: dürli (türlü). d 4. Yanıtınız yanlış ise “Fiillerin Birleşik Çekimi” konuyu yeniden gözden geçiriniz. d 7. Yanıtınız yanlış ise “Türkmen Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler” konuyu yeniden gözden geçiriniz.

TİSAV Yay.. 3 Bahar. Zeynalov. (1993). s.Hünerli B.. Türklerin Dili. Sümer. Boryakov. Jean Deny Armağanı’ndan ayrıbasım. s. İstanbul. Türkmence-Türkçe Sözlük. M.. F. 87. Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı. Türkmen Dilinin Grammatikası (Morfologiya). s.. 3-9 Ercilasun. Türkmence El Kitabı (Çev.. PhTF. 2. Türkmence Metinler.. Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi. S. Akçağ Yay. Kasım 1997/2. (1997). Oğuzlar. (1958). Ankara.Deniz. Geçit Yay. “Türkmenistan Cumhuriyeti”. İstanbul. (1995). 232-238. S. N. Ö. İ. Özkan. S.-Ceylan. “Türkmen Adı. Türk Dillerindeki Sontakılar. (2003). Li. (1988). Hanser. KB Yay. S. (1993). S. Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi (Akt. “Le Turkmene (Türkmence)”. Kriter Yay. Sosyal Yapı. s. Saray. (2003). Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) (1997).. Ankara.. Zühal Kargı Ölmez). Kebikeç Yay. İst. M. Akçağ Yay. Aşgabat. O.. M. Türk Tarih Kurumu Basımevi. (1992). Yiğit. T. Z.. Efrasiyap Gemalmaz). M.132 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Akar. A. 308-317 (Çev. 1. Ankara. “Türkmen Türkçesinde Uzun Ünlülerle İlgili Hususlar”. A. s. 353-370. Özkan. (2000). Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri. A. Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı. Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi.. İ. Ü. Yesevi Yay. S. (1997). Şirin User.. Kara. (2007). Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri. Ankara. Tekin. 1994. A.. İstanbul. L. Türk Lehçeleri Grameri (Ed.. Başdaş. Türk Dili Yayımlanmamış Doktora Tezi. Bahar. Kara.-Ölmez. Kebikeç Yay.. (1994).. Türkmenistan Özel Sayısı.. Doğan. Ankara. Bozkurt. İstanbul. “Yirminci Yüzyıl Türkmen Edebiyatı”.Durmuş. Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı. İstanbul. F. Ankara. Bazın. Göroglı Tükmen Halk Eposı İnönü Üniversitesi Türk Dili Basılmamış Doktora Tezi. (1996).. 231-290. Erzurum. (1993).Şuataman. Güz. Çınar. İstanbul. Ercilasun). s. İslam Ansiklopedisi (1988).. C. C. 12-II. 661-672 Kafesoğlu. Manası ve Mahiyeti”. . İstanbul. İstanbul. Türk Dünyası Nüfus. s. A. N. Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi. 157 Oruç B. Türkmence (Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük). Edebiyat. M. KB Yay. Yusuf Gedikli). B. İstanbul. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (1991). Doğan. Ankara. Ahmet B. Kayseri. (1996). (1996).Bilecik. L. (1996). Yesevi Yay. (2006). vd. E. Ankara. Kapı Yay. Malatya. İstanbul. F. Durdıyev K. Dil. Türkmen Tarihi. Elazığ. F. A. (2007). O. MEB Yay.. (2005). (1994). Metin Akar-Sebahat Deniz-Fahrünnisa Bilecik. “Türkmen Türkçesi”. I-II. M. “Türkmenler” Maddesi. Cem Yay.-Ölmez. Oğuz Grubunda Edatlar. Yong-Sǒng (2004). (1999). Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadığı Bölgelerin Coğrafyası. H.... Türk Dilinin Yurtları.Kara. “Türkmenistan Halk Edebiyatı Türleri”. L. C.Efendiyev.-Eker. Akçağ Yay. KB Yay.

.

Anahtar Kavramlar • Metin Örnekleri İçindekiler Türkmen Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri • TÜRKMEN TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ • TÜRKMEN TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ • TÜRKMEN TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ .Amaçlarımız 6    • Kiril Alfabesi • Latin Alfabesi Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Türkmen Türkçesi Kiril alfabesini okuyabilecek. Türkmen Türkçesi ile yazılmış metinleri çözümleyebileceksiniz. Türkmen Türkçesi Latin alfabesini okuyabilecek.

Türkmen Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri TÜRKMEN TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ KİRİL Aa Бб Вв Гг Дд Ee Ёё Жж Җҗ Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Ңң Оо LATİN Aa Bb Vv Gg (Ğğ) Dd E. (y)e Yo yo Jj Cc Zz İi Yy Kk Ll Mm Nn Ññ Oo KİRİL Өө Пп Рр Сс Тт Уу Үү Фф Xx Цц Чч Шш Щщ Ыы Ээ Әә Юю Яя LATİN Öö Pp Rr Ss Tt Uu Üü Ff X x (l) Ts ts Çç Şş Şç şç Iı Ee Ää Yu yu Ya ya .

136 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I TÜRKMEN TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ Harfler Aa Bb Çç Dd E e. ye ä f g h i c J k l m Harfler Nn Ňň Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Ww Yy Ýý Zz TT Ses Karşılığı n ñ o ö p r s ş t u ü v ı y z TÜRKMEN TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ . ýe Ää Ff Gg Hh Ii Jj Žž Kk Ll Mm TT Ses Karşılığı a b ç d e.

6. Ünite .Türkmen Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 137 .

138 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I .

Gaygım. Бу сөзи тилки эшидип: -Мени товугa пaтышa этҗеклермиш дийип. тилки aгa?. Гaдым эйяaмдa. Niirde sen? Men armaanlı. җaр чекилйәр. Görermikeem gara gözi indi men? Başkı söygim. aak maralım. ики гүн aглaн. янынa гелип: -“Нәме aглaярсың. гүнлериң бир гүнүнде: “Хaйвaнлaры йыгнaмaлы. 1 Niirde Sen? Gaydıp geldim ılgaap yören yoluna. Ünite . дийип сорaн. niirde sen? Yaat yerlerde yandım yördüm haalıña. . тилки товгa пaтышa эдилҗек” дийип.6. Şaatlık.Türkmen Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 139 Kiril alfabesiyle yazılmış olan aşağıdaki metni Latin alfabesiyle yazınız. йыллaрың бир aйындa. Бир гүн aглaн. aглaяр екен. Aala gözli. үчүнҗи гүни гөкде учуп бaрян бир дурнa мунуң сесини эшидип.

Uzaklardan uçup geldim guş yaalı. Aydıñ siz. Metinde geçen bazı kelimelerin karşılıkları: tovuk: tavuk garanda: göre. Şaatlık. -Иң сүйҗи ери гaнaты билен бойны болaймaсa. будуң эти сүйҗи дәлми? -Оны биз ийип гөремизок. Gaygım. дийипдир. Näämüçiin siz çekmediñiz elinden? Meyillidi muhabbetli yürekler.140 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Daat. гурбaгa. tovugıñ niresi süyci? -diyip biri soraapdır. -İñ süyci yeri ganatı bilen boynı bolaymasa. TOVUGIÑ NİRESİ SÜYCİ? -Allanazar agaa. товугың ниреси сүйҗи? -дийип бири сорaпдыр. Aak bulutlar. Aak bulaklar. бир гурбaгa бaр экен. hicraanlı. -Олaрa гaрaндa дөшүң. sevgi derek: kavak ağacı köy-: yanmak cıdaa: ayrı niçik: nasıl daat: feryat ТОВУГЫҢ НИРЕСИ СҮЙҖИ? -Aллaнaзaр aгa. buuduñ eti süyci däälmi? -Onı biz iyip göremizook. Гурбaгa сувдaн чыкып дурaн вaгты. онуң яaнынa бир ичяaн гелипдир де: -Эй. Cıdaa düşdüm başkı bahar gülünden. Daat. Ata Atacanov Şiirde geçen bazı kelimelerin karşılıkları: gayt-: geri dönmek yaalı: gibi ılga-: koşmak şaayaat: şahit. Başkı söygim. Köyen men. Daalaşlara şaayaat bolan Derekler. Niirä barsak şo yerlerini başlığıñ öñüne goyyarlar. lezzetli iy-: yemek iñ: en başlık: müdür ГУРБAГA ВЕ ИЧЙAН Бир бaр екен. tanık başkı: ilk daalaş: çekişme. nazaran süyci: tatlı: hoş. dalaşma söygi: aşk. Niirde sen? Men armaanlı. -Olara garanda döşüñ. бир ёк экен. Zaar bolup. Гурбaгa оңa: . гел икиимиз дост болaлы. hicraanlı. Niçik boldı nääzli gıızıñ ıkbaalı? Diidaarına zar bolup men. Нирә бaрсaк шо ерлерини бaшлыгың өңүне гойярлaр. Köyen men.

Onda gurbaaga: -Bolyaar. Мен хем сувуң ичинде гезип яaдaдым. мен-ә гечип билмен. seniñ bilen guurı yerlere gezmääge gideris. Soñ içyaan gurbaagaanıñ arkasına münüpdir. ölüp gaalıpdır. өлүп гaлыпдыр. яaбың бейлеки гырaсынa тaрaп йүзүп угрaпдыр. дийипдир. Belki. Ünite . olarıñ öñünden içi akar suvlı bir yaap çıkıpdır. Gurbaaga suvdan çıkıp duran vagtı. gurbaaga.6. Men hem suvuñ içinde gezip yaadadım. indi sen meni şuu yaapdan göterip geçirmeseñ. -Ey. Soñ buu ikisi tirkeşip baryaarkaalar. yaabıñ beyleki gırasına tarap yüzüp ugraapdır. Ичяaн: -Шейтмек мениң хәсиетим де. Соң ичяaн гурбaгaaның aркaсынa мүнүпдир. инди сен мени шу яaпдaн гөтерип гечирмесең. sen nääme aaglayaarsıñ? Sen mındaama tovuk gözlääp. İçyaan bolsa suva gark bolup. İndi bolsa seni olara paatışaa edyäärler. akmak tilki. 2 . diyipdir. Соң бу икиси тиркешип бaряaркaлaр. gurbagaa doost. Gurbaaga oña: Bolyaar. Шондa ичяaн: -Гурбaгa дост. diyipdir. İçyaan: -Şeytmek meniñ hääsiyetim de. сувa чүмүп гидипдир. сениң билен гуры ерлере гезмәге гидерис. дийип җогaп берипдир. сениң бу нәме етдигин?” дийип сорaпдыр. bagtın getiripdir. seniñ buu nääme etdigin?” diyip sooraapdır. Gurbaagaanıñ muña gaharı gelip: “Seniñ hääsiyetiñ şeyle bolsa. Гурбaгaның муңa гaхaры гелип: “Сениң хәсиетиң шейле болсa. içyaan gurbaagaanıñ arkasından cazıladıp çakıpdır. Günde ööz haalaanıñı getirip iy de otur. diyipdir. Şonda içyaan: -Gurbaaga doost. гурбaгaa дост. Сувуң ортaрaгынa бaрaнлaрындa. bir yook eken. ичяaн дост. bir gurbaaga baar eken. Aşağıda Türkmen Türkçesiyle verilen metni Türkiye Türkçesine aktarınız. Белки. onuñ yaanına bir içyaan gelipdir de: -Ey. Suvuñ ortaraagına baranlarında.Türkmen Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 141 Боляaр. gel ikiimiz doost bolalı. içyaan doost. Gurbaaga hem suva giirip. олaрың өңүнден ичи aкaр сувлы бир яaп чыкыпдыр. Ондa гурбaгa: -Боляaр. azaara gaalıp yöördüñ. Gurbaaga ve İçyaan Bir baar eken. bize hem beyle hääsiyetli doost gerek dääl” diyip. suva çümüp gidipdir. onı keteginden ogurlacak bolup. diyip aydıpdır. diyip cogaap beripdir. болсaк болaлы. Гурбaaгa хем сувa гирип. giiceden giicää bukdaklaap. ичяaн гурбaгaaның aркaсындaн җaзылaдып чaкыпдыр. Aвунaн гурбaгa болсa шол ерде дурупдыр дa: -“Ери. Aavunan gurbaaga bolsa şol yerde durupdır daa: -“Yeri. дийип aйдыпдыр. бизе хем бейле hәсиетли дост герек дәл” дийип. doost men seni arkama alar daa yaabıñ añırsına geçirääyerin. men-ää geçip bilmen. bolsak bolalı. дийипдир. дост мен сени aркaмa aлaр дa яaбың aңырсынa гечирәерин. Ичяaн болсa сувa гaрк болуп.

Ondan Sary hem Ybraýym atly ogullary bolupdyr. söýgüli şahyr hökmünde sejde edýär. “Mübtela kyldy” diýen elegiýalaryny düzüpdir. Kakasy Döwletmämmediň aradan çykan habary ony medrese bilen hoşlaşdyrýar. öz zähmeti bilen ýaşapdyr. Ol “Şirgazy” medresesinde okap başlan ilkinji günlerinde özüni derrew tanadýar we zehinli talyplaryň hataryna goşulýar. Ol özüniň önip-ösen ýeri.Magtymgulynyň döredijilik mirasy XVIII asyr türkmenleriň aýnasydyr. Emma onuň bilen maşgala gurmak oňa miýesser bolmandyr. Magtymgulynyň maşgala durmuşy barada dürli rowaýatlar aýdylýar.Magtymguly bu medresede üç ýyl okaýar. Magtymgula öz yeňňesi Akgyzy dakypdyrlar. şolaryň içinde in talantlysy Magtymguly bolup çykypdyr. Döwletmämmet-Azadynyň 8 ogul bilen 3 gyzy bolup. Muny şahyryň “Söwüş bile” şygrynda: “Meňli gyzyň ýüzügine Gaşlar goýsam kümüş bile”diýen setirlerde tassyk edýär. ady -Magtymgulydyr” Magtymgulynyn kakasy Döwletmämmet-Azady (1700-1760) XVIII asyrda ýaşan we öz döwrüniň ylymly-bilimli adamy. Fezulynyň. Ol ýaşlykdan zähmete bişişen. öz obasynda. Onuň töweregi mydama köp adamly. Onuň atasyna Döwletmämmet molla.”Magtymguly halkyň pikir hyýalyny örän aýdyň hem obrazly formada. kakasy Döwletmämmet-Azadynyň sag tarapynda jaýlaýarlar. niredendigi barada “Eleme belgilidir” diýen goşgusynda şeýle diýyär: “Bilmeen soranlara aýdyn bu garyp adymyz: Asly -gerkez. Magtymguly başlangyç terbiýeni şu uly maşgalada alypdyr. Bu barada ol şeýle ýazypdyr: “ Doga kylsam-jebri-jepa ekserdir. Magtymguly medrese sapaklarynyň daşyndan Gündogaryň görnükli şahyrlary: Nyzamynyň.Ol durmuşyň ähli taraplary barada goşgy ýazypdyr. emma ýönekeý adamlara düşnükli dilde beýan etdi”. “Gözel Şirgazy” diýen hoşlaşyk goşgusyny düzüpdir. Magtymguly. DöwletmämmetAzadynyň uly maşgalasy bolupdyr. Ony bir akmaýa ýükläp. Magtymguly bu medrese bagyşlap. Ol ýaşlykda Meňli diýen gyzy söýüpdir. Berdi Kerbabaýewiň aýdyşý ýaly.Talantly Magtymguly ilki talyplaryň halypasy bolýar. “Yzlamaýan bolarmy?”. Nowaýynyň we başgalaryň eserlerini irginsiz köp okaýar. Magtymguly Hywadan dolanyp gelenden soň. Kymmet-Kawusyň golaýynda Hajygowşan obasynda (“Şahri Jurjaň”) diýen ýerde Döwletmämmet-Azadynyň maşgalasynda dünýä inýär.Ogullatynyň mährinden doýmadyk Magtymguly olaryň ýaşlykda ýogalmaklaryna gynanç bildirip. Nesiminiň. ýurdy-Etrek. Türkmen halky oňa hormatly-keramatly adam. görnükli şahyry hasaplanypdyr. . Soňky ýylda bolsa Hazreti Pälwan diýen mugallym özi ýok wagty oňa sapak geçirmegi-de ynanypdyr. Aktokay diýen ýere “Garry molla” gonamçylyga.kyblam pederdir”. takmynan. Magtymgulynyň döredijiligi Magtymguly döredijilik işine ýaşlykda başlapdyr. Magtymguly türkmenleriň Gökleň urugynyň gerkez tiresinden bolupdyr.142 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Türkmen Latin Alfabesiyle Metin Örnekleri Magtymgulynyň Ömrı -Ýaşaýşy Magtymguly 1733-nji ýylda (sygyr ýyly) Gürgen çaýynyň kenarynda. 1783-nji ýylda Soňudagynyň güneý tarapynda Abasary diýilýän çeşmäniň ýanynda aradan çykýar. ilkinji bilimi hem kakasy Döwletmämmetden öwrenipdir. zähmetsöýer adam bolupdyr. Olar ýaş wagtynda (Sary 7 Ybraýym 12 ýaşynda ) aradan çykypdyrlar . Halk arasynda bolan rowaýatlara görä köwüş-çokaý hem tiker eken. Ol öz ussahanasynda altyn-kümüşdeý bezegleri ýasapdyr. Ylym öwreden ussat . Häzir Azady bilen Magtymgulynyň guburynyň üstüne ýädigärlik goýlupdyr. Magtymguly esasy bilimi Hywada “Şirgazy” medresesinde (1713-nji ýylda gurlan) okap alýar. kakasyna Magtymguly-Ýonaçy (1654-1720) diýen ekerler.

1846) Zelili beýik watançy.il-ýurt.Zelılı (1780 . gumanist. Ünite . Gaýry mähriban ýurt bolmaz”. gahrymançylyk. Onuň belent joşgun. duz nädir”. Gürgen. Magtymguly üçin öz ýurdundan. Zeliliniň önüp-ösen ýeri Etrek. Zeliliniň esasy kesp-käri kümüş. türkmenlsr babatda talaňçylyk syýasatyny ýöreden hanyň biri-de Muhammet rahýamdyr. halka bagyşlapdyr. 1826-njy ýylda gökleň turkmenleri Hywadan Garrygala göçýärler. oňa hiçwagtda dönüklik etmezligi ündeýär. oňa hemişe wepaly bolmagy. Diňe Muhammetrahym han ölenden soň. öz ilinden mähriban ýurt bolmandyr. Magtymgulynyň taraşlap şagladyp. demir ussaçylygy bolupdyr. Zelili hem şolar bilen göçüp gelýär. onuň progressiw ideýalaryny dowam etdirijidir. ejiz düşen diýmekdir. Onüň hanlyk süren döwründe (1806-1825) türkmenleriň ýagdaýy agyr bolupdyr. Zelili ömrüniň ýedi ýylyny Hywada ýesirlikde geçirýär. “Depe nädir. Onuň bu lakamy ýaşaýşy-durmuşy bilen baglanşyklydyr. Magtymgulynyň watançylyk. mertlik. düşdük bir hala.watançylyk. bize ýadygärlik goýan edebi mirasy tematik taýdan örän giň we hertaraply. Bu temada Magtymguly “Türkmeniň”. . Gurbandurdy Zelili Gürgeniň Garaguzy obasynda 1780-nji ýyl-da eneden bolýar. Zelili Döndi diýen obadaş gyzy gowy görüpdir. Olar: durmuşy. Zelili Nury atly gyza öýlenip. söýgi. Muny şahyryň: “Mert bolmaz” diýen goşgusynyň şu setirleri tassyklaýar: “Eşit adam. Magtymguly öz ýurduny. çuň ylhama biýatyny halka has ýakynlaşdyrýar. dostluk. ökde lirik şahyr bolupdyr. agzybirlik. Zelili öz güzerany barada şeýle ýatlaýar: Kyn boldy güzeran. Zelili Magtymgulynyň ýegeni.onüň bilen ömrüniň ahyryna çenli ýaşaýar. Zeliliniň döwründe halky ezen. “Janymyň jananasy” ýaly şygyrlar düzüpdir. batyrlyk. horlanan.Türkmen Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 143 Beýik şahyr öz goşgularyny Magtymguly ady bilen ýa-da edebi lakamy bolan Pyragy ady bilen ýazypdyr. “Ýeli gürgeniň”. Zelili-zelil. Häzir Zeliliniň nebereleri Garrygala töwereklerinde ýaşaýar. bagtly geljegi arzuw etmek we şuňa menzeş temalarda düzülipdir. öwüt-nesihat. Ol bütin ömrini watana.Ýone Döndi öýlenmek Zelilä başartmaýar. Zelili oba mekdebinde. Oňa bagyşlap “Döndi hanym”. “Başy gerekdir”. Şu ýagdaýlaryň hemmesi diýn ýaly Zelilinyň döredijiligide öz beýanyny tapypdyr. Kemdest bolduk niçe başyň içinde. soňra bolsa Hywadaky “Şirgazy” medresesinde okapdyr diýen maglumatlar bar. Gurbandurdy . gahrymançylyk temasy. “Gözlär men” we şuňa menzeş birtopar goşgulary düzendir.6. Garrygala sebitleridir. “Döker bolduk ýaşymyz”. dogan ilden. Şahyr il-ýurdy tüýs ýurekden söýüp. halkyny yürekden söýüpdir.

hızıyla 6.144 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Kendimizi Sınayalım 1. Neye güldün? e. İlgi hâli eki e. ‘Hoca öñküsinden hem beter gülmääge başlaapdır. Й. yağlı e. C. şaşırmak 10. T d. Hoca öfkesinden ne yapacağını bilememiş. ikinci tekil kişi e. geri dönmek e. Kiril harfleriyle verilen “Бу бaрaдa ол шейле языпдыр” ifadesinin Türkmen Latin alfabesindeki yazımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Ayrılma hâl eki b. b. İ. Neye gülüyorsun? d. birinci tekil kişi 8. birinci tekil kişi c. Bir gurbaaga baar eken d. c. Neden gülüyorsun? b. Bay arada ol şeýle ýazypdyr c. V. Neden gülüyorsun? 5. Görülen geçmiş zaman. P c. Şart kipi. Bu bapda ol şaylı yazıpdır b. C. Hoca hepsinden daha beter gülmeye başlamış. Hoca sen neyi bildin. Bu berede ol şeýle yazıpdır 3.fiilinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a. R b. Türkmen Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “Җ. Sen nääme gülyääñ?’. Geniş zaman. D. П” harflerinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Hoca sen ne buldun. F.’ cümlesinde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? a. Y. Kurbaagaanın buña gaharı gelip b. Gurbagaanıñ muña kaharı gelir c. I e. onuñ yaanına bir içyaan gelipdir. “Гурбaгaның муңa гaхaры гелип” cümlesinin Latin alfabesi karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. ‘Gurbaaga suvdan çıkıp duran vagtı. Ü 2. Kurbağanıñ munda gaharı delip d. Yu. Ç. I. kaytarmak b. Yo. birinci çoğul kişi d. Hoca öncekinden daha çok kalmaya başlamış. Ya. Hoca öncekinden de beter gülmeye başlamış. Yönelme hâl eki d. kanatlı b. Neden gülüyorsun? c. Gurbaagaanıñ muña gaharı gelip e.’ cümlesinin yükleminde hangi ekler bulunmaktadır? a. Gurbagamıñ buña gahırı gülip 4. Bulunma hâl eki 7. D. Diidaarına zar bolup men b. gayt. Bu barada ol şeýle ýazypdyr d. ‘Uzaklardan uçup geldim guş yaalı’ cümlesinde yaalı kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Hoca öncekinden daha çok gelmeye başlamış. ‘Men hem suvuñ içinde gezip yaadadım. Hoca sende ne boldur. Ё. Näämüçiin siz çekmediñiz elinden? e. Hoca sen ne buldun. H. 9. Gelecek zaman. kımıldamak d. birinci tekil kişi b. Z. niirde sen? . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir kelime vardır? a. aak maralım. yolcu d. gibi c. e. ‘Hoca saña nääme boldı. Gereklilik kipi. Onuñ yaanına bir içyaan gelipdir c.’ cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a. Hoca sana ne oldu. Bu burada ol şöyle ýazypdyr e. bağırmak c. d. Sıfat-fiil eki c. Aala gözli. cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? a.

Akçağ Yay. Ankara. Yesevi Yay. 1994. (1996). Cem Yay. 231-290.-Eker. “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise. Bahtın açılmış.. İstanbul. 12-II. “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Metnin Latin alfabesiyle yazılışı şu şekildedir: Gadıım eyyaamda.-Ölmez. Yiğit.. Şimdiyse seni onlara padişah ediyorlar. günleriñ bir gününde: “Hayvaanları yıgnamalı. (1994). Jean Deny Armağanı’ndan ayrıbasım. KB Yay. L. (2007).. Türkmence-Türkçe Sözlük. Kapı Yay. Ankara. “Türkmenistan Cumhuriyeti”. “Türkmen Türkçesi”. Yusuf Gedikli).. “Türkmen Adı. Türkmence El Kitabı (Çev. Türkmen Tarihi. (2007). “Türkmenistan Halk Edebiyatı Türleri”. S. Durdıyev K. B. diyip sooraan. 3 Bahar. Ankara. Türk Lehçeleri Grameri (Ed. Türkmence (Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük). Bir gün aaglaan. Saray. 353-370. Sıra Sizde 2 Metnin Türkiye Türkçesindeki karşılığı şu şekildedir: Ey ahmak tilki. “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise. S. Sümer. Tekin. İstanbul. Yong-Sǒng (2004). M.. “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise. N. Sosyal Yapı.Şuataman. 157 Oruç B.. (2006). PhTF. Edebiyat. KB Yay. N. Oğuzlar. İslam Ansiklopedisi (1988).. A. (1996). Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi. Türk Dilinin Yurtları. (2005). Ankara.Hünerli B. Ö. Kriter Yay. Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı. Göroglı Tükmen Halk Eposı İnönü Üniversitesi Türk Dili Basılmamış Doktora Tezi.. Malatya. Akar. 9. F. Şirin User. 2. Zeynalov. Li. Ahmet B. Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi (Akt. Türk Dillerindeki Sontakılar. “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise.. O. Türkmenistan Özel Sayısı. A. (2000). Bozkurt. 8. L. s. (1996). (2003). İstanbul.-Ölmez. (1997). d 10. (1993). Doğan. Her gün istediğini getirip de ye dur. A. M. (1995). A. s. Ankara. F.. 661-672 Kafesoğlu. Aşgabat. MEB Yay. S.6. M. üçünci güni göökde uçup baryaan bir durna munuñ sesini eşidip. Bahar.. a 5. İstanbul. E. “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise. Zühal Kargı Ölmez). Ercilasun). b 6. (2003). İstanbul. Ankara. Manası ve Mahiyeti”. Bazın. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (1991). Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi. Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı. Güz.. Kayseri. Metin Akar-Sebahat Deniz-Fahrünnisa Bilecik. Özkan. tilki aaga?. C. Erzurum.Deniz. (1993).. “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise. Ü. geceleri gizlenerek onu kümesinden çalmak için sıkıntı çekmekteydin. a. d 4. s.Efendiyev. 232-238..Bilecik. Çınar. c. İst. S. neden ağlıyorsun ki? Sen sürekli tavuk aramakta. e 7. Kara. “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise. 2. s. Kebikeç Yay. Akçağ Yay. İ. iki gün aaglaan. KB Yay.Türkmen Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 145 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. e Yanıtınız yanlış ise. s. O. Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri. Kebikeç Yay. Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadığı Bölgelerin Coğrafyası. Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi. İstanbul. (1996). s.. A. b. M. vd. M.. Türklerin Dili. Oğuz Grubunda Edatlar. “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise. İstanbul. “Türkmenler” Maddesi. (1992). Kasım 1997/2. yıllarıñ bir aayında. İstanbul. Geçit Yay.Durmuş.. 87.. (1993). “Türkmen Türkçesinde Uzun Ünlülerle İlgili Hususlar”. (1994). Yesevi Yay. (1999). tilki tovga paatışaa edilcek” diyip. Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı. TİSAV Yay. Türk Dünyası Nüfus. Türk Dili Yayımlanmamış Doktora Tezi. L. C.. Buu sözi tilki eşidip: -Meni tovuga paatışa etceklermiş diyip. Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri.-Ceylan. “Le Turkmene (Türkmence)”.. 308-317 (Çev. Elazığ. Başdaş.Kara. İstanbul. . Z. 3-9 Ercilasun. Ankara. “Yirminci Yüzyıl Türkmen Edebiyatı”. Türkmen Dilinin Grammatikası (Morfologiya). İstanbul. S. (1958). aaglayaar eken.. C.. car çekilyäär. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) (1997). Özkan. (1997). (1988). Hanser. M. Akçağ Yay. F. Efrasiyap Gemalmaz). F.. I-II. Türkmence Metinler. 1. S. Ünite . Doğan. Türk Tarih Kurumu Basımevi. T. s. yaanına gelip: -“Nääme aaglayaarsıñ. A. Ankara. Dil. İ. Boryakov. c 3. Kara. H. “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz Yanıtınız yanlış ise.

Özbek adını açıklayabilecek. Anahtar Kavramlar • • • • Özbek Adı Özbek Tarihi Özbek Türkçesi Özbekistan • • • • Özbek Türkçesi Grameri Ses Bilgisi Şekil Bilgisi Kelime Türleri İçindekiler • • • • • • ÖZBEK ADI ÖZBEK TÜRKLERİNİN TARİHİ ÖZBEK TÜRKÇESİ ÖZBEK EDEBİYATI ÖZBEKİSTAN ÖZBEK TÜRKÇESİ GRAMERİ Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Özbek Türkçesi . Özbek Türkçesini tanımlayabilecek.7 Amaçlarımız ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I       Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Özbek edebiyatını açıklayabilecek. Özbek Türkçesi gramerini sınıflandırabileceksiniz. Özbek Türklerinin tarihini açıklayabilecek. Özbekistanın yerini belirleyebilecek.

Timurlu prenslerin taht kavgalarından istifade eden Ebu’l-Hayr Han. . Canıbek” gibi. Nihayet. Yakubovskiy. Bu açıklamaya göre kelime “özü sağlam” anlamındadır. Grigoryev ve A. bağımsız. Vambery’e göre Özbek kelimesinin tam anlamı “kendi kendinin beği. A. Özbek adının 1313-1340 yılları arasında hüküm süren Altın Ordu hükümdarı. O sırada Türkistan bölgesi Moğol istilası altındadır. Semyanov. İ. İvanov. Bu söz eski Macarlarda mertebe. ünvan sıfatında olan kelimeye karşılıktır ve bu anlamıyla 1150 yılına ait belgelerde kaydedilmiştir. Ancak Türkistan Türkleri. M. A. Özbek Han’dan geldiği en fazla taraftar bulan görüştür. Türkçede benzer kullanımları vardır. Bu görüşe. Semyanov bu fikirlerin temelsiz olduğunu ileri sürerek “Özbek” adının Ak Ordu döneminde ortaya çıktığını ve hem İran hem de Orta Asya tarihçileri tarafından XIV. ÖZBEK TÜRKLERİNİN TARİHİ Özbek Türkleri. Aristov’dan başka. Altın Orda Hanı Özbek’in (1312-1340) soyundan gelen idareciler tarafından kurulmuş ve Fergana vadisindeki Türkleri bir araya toplamıştır. Özbek adının kökeni ve yapısı ile ilgili olarak da çeşitli görüşler vardır. o devrin taht mücadelelerine bulaşmamış ve Moğol tasallutundan kendilerini koruyarak XV. Karluk. B. Çapliçka. Özbek Han’dan önce tarihte Özbek adına rastlanmadığını belirtir. Kıpçak ve Oğuz Türklerinin birleşmesinden meydana gelmişlerdir. Y. Hasan Eren ise bu sözün ‘Özü+berk’ sözünden geldiğini söylemektedir. H. asırlarda Ak Ordu devletinde Türk-Moğol kabilelerinin tamamı için kullanılan ortak bir ad olduğunu belirtmiştir. A. B. A. Batu’nun kardeşi Şeybânî neslinden gelen Ebu’l-Hayr Han (1428-1468). M.Özbek Türkçesi ÖZBEK ADI Özbek Türklerinin kökeni ve tarih sahnesine çıkmalarıyla ilgili değişik görüşler olduğu gibi. Özbek Han’ın Kök Ordu. müstakil” demek olup kelime ‘Öz+bek’ şeklindedir. Ebu Said’e yardım ederek 1451’e kadar Türkistan’ın yarısına hâkim olmayı başarmıştır. Ebulgâzi Bahâdır Han. A. A. büyük dedesi Özbek Han’ın adını verdiği devleti 1428’de kurarak bağımsızlığını ilan etmiştir. A. ve XV. asrın ortalarına doğru bir güç hâline gelmeye başlamışlardır. Semyanov yukarıda belirtilen görüşe karşı çıkmışlardır. Denis Sinor’a göre Özbek sözü ‘Oğuz+bek’ kelimelerinin birleşmesinden çıkmıştır. “Tınıbek. P. yani Altın Ordu hükümdarı olduğunu ve sonradan Özbekler diye adlandırılan kabilelerin ona tâbi olmadığını belirtmektedir. Hilda Hukhem gibi birçok ilim adamı da katılmaktadır. Özbek Devleti. A.

Türkmenceleşmiş grup ise Oğuzca özelliklerin ağır bastığı gruptur. Kazak Türkçesinin etkisi ile şekillenmiştir. Güney Özbekçesinde uyumlar bozulur. sonra da Çin asıllı Jungarların istilâlarıyla yeniden bozulmuştur. Bu arada Ebu’l-hayr’ın yönetimini beğenmeyenler. Kazakistan. Türkiye Türkçesinden sonra en çok konuşulan lehçedir. . yüzyılın başında Timurluların hâkimiyetine son vererek. Kırgızistan ve Tâcikistan arasında paylaştırılmıştır. Güney Özbekçesi. Mâverâünnehir ve yöresini ele geçirmiş. 1860’larda Buhâra ve Hive Hanlıklarına üstünlüklerini kabul ettirip Hokand Hanlığını ilhak etmişlerdir. 3. Türkistan’ın kuzey bölümünde. 4. Ardından Buhâra Halk Cumhuruyeti kurulmuş ama o da. 1924 yılında Ruslar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Özbek Türklerinin toparlanmaya başladığı bu sıralarda. 1740 yılında Nâdir Şah. Çağdaş Türk lehçeleri arasında. 1924’te sınırları etnik temellere göre belirleyen düzenleme ile Harezm. 29 Aralık 1991 tarihinde düzenlenen referandumla bağımsızlık ilanı onaylanmıştır. Kıpçak Özbekçesi. Kıpçak Özbekçesi. 1924’ten 1991’e kadar Özbek Türkleri Rus hâkimiyeti altında yaşamışlardır. Kuzey Özbekçesi ünlü uyumları bakımından sağlamdır. Şah İsmâil’in de yardımıyla Türkistan’ı yeniden istila etmiş. Özbek Türkçesi. Türkistan’a yayılıp büyük bir güç hâline gelmişlerdir. Bir kısmı Yamud Türkmenleri ile Hive (Harezm) Hanlığı’nı devam ettirmişlerdir. 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. İran ve Tâcik dillerinin etkisi görülür. Daha sonra tahta geçen Şah Budak Han’ın oğlu Şeybânî Han (1500-1510) devleti yeniden toparlamış. Buhâra ve Türkistan Cumhuriyetleri dağıtılarak bölge toprakları. Yerine geçen oğlu Şah Budak Han da devleti idare edememiştir. Kuzey Özbekçesi. Safevî hükümdarı Şah İsmâil’e yenilmiştir. ancak 1512’de Özbek Türklerine tekrar yenilerek Türkistan’ı terketmek zorunda kalmıştır. Özbekistan 20 Haziran 1990 yılında egemenliğini. 1510 yılında Şeybânî Han. Böylece Özbek Türkleri XVI. Türkmenistan. Türkmenceleşmiş Özbekçe. yüzyılın sonlarına kadar Türkistan’da sağlanan barış ortamı. Bundan faydalanan Bâbür. XVIII. Türk dilinin üç büyük grubundan biri olan Doğu Türkçesi (Karluk) kapsamında değerlendirilir ve Çağatay Türkçesinin devamı olarak kabul edilir. ayrılarak kuzeye çekilmiş ve daha sonra Kazaklar diye adlandırılmışlardır. Nâdir Şah’tan sonra hâkimiyet. XVII. Özbek Türkçesi Özbekistan’ın dışında yoğun olarak Kazakistan’ın güney bölümünde. yüzyıl başlarından itibaren bölgeye sefer düzenleyen Ruslar. önce Moğol asıllı Kalmukların. Buhâra ve Harezm’i de alarak Astrahan Hanlığı’na son vermiştir. bu kez de kendi aralarında bölünmeler başlamıştır. Osmanlı Tüklerinin arabuluculuğuyla kesilmiştir. Karluk grubunun bir temsilcisi omakla birlikte Özbek Türkçesinin içinde kuzey ve batı Türkçesinin özellikleri de görülür. Kırgızistan ve Türkmenistan’ın sınır bölgelerinde konuşulur.148 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Fakat Moğol ve Kalmuklarla yapılan sert mücadelelerden dolayı Özbek Türkleri zayıflamışlardır. Moğollarla yapılan savaşlar neticesinde Ebu’l-hayr Han 1468’de ölmüştür. ÖZBEK TÜRKÇESİ Özbek Türkçesi. Bir süre devam eden taht kavgaları. Stefan Wurm Özbek Türkçesini dört ağıza dayandırır: 1. 2. Özbekistan. Bâbür Şah’ı yenerek 1500 yılında hükümdarlığını ilan etmiştir. Kuzey ve Güney grupları asıl Özbekçeyi meydana getirir. Mangıthanlar sülalesine geçmiş ve onlar da 1860’a kadar hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir.

Millî meseleler yanında sosyal buhranları da işleyen Çolpan. sayılan şehirlerin merkezi dışındakiler. Ancak bu alfabe 1995 yılında İslam Kerimov’un onayıyla değiştirilerek daha kusurlu. Aydın. Elbek gibi aydınlar katledildiğinden edebiyata tam bir suskunluk dönemi hâkim olmuştur. Gafur Gulam sayılabilir. 1930-1940 yılları arasında Latin alfabesini. harflerin telaffuzunda ise batı dillerinin ve Rusçanın esas alınması. Stalin. 1. Kaşkaderya. Kâmil Yaşın) Lenin. Gafur Gulam. Niyâzî ve Fıtrat üçlüsünün önderliğinde başlayan Çağdaş Özbek şiiri üç döneme ayrılır. Surhenderya. Ünite . Özbek Türkleri de Karahanlı ve Çağatay edebiyatlarını tarihî bir devamlılık içinde izleyerek XX. eksik ve Türk fonetiğine uymayan bir alfabe ortaya çıkarılmıştır. 2. 3. ortak Türk alfabesinde ve Türk-Latin alfabelerinin hiç birinde yer almayan işaretler bulunmaktadır. Latin alfabesi tartışılmaya başlanmış ve ortak Türk alfabesinden biraz farklı olan yeni Latin alfabesi 1993 yılında kabul edilmiştir. Bu alfabede. Oğuz grubu: Harezm. C’lavçi (c’li) ağızlar/Kıpçak grubu: Karakalpakistan Cumhuriyeti. 1920’lerde ve 1930’larda bu genç şairlerin bir bölümü (Elbek. Şehrisebz.7.. 2. k. Genellikle. Karşı. Uygun. Taşkent (kısmen). Karakalpakistan Cumhuriyeti’nin Harezm’e yakın bölgeleri ve Türkmenistan’ın Taşoğuz bölgesindeki Özbek Türkleri.. Türkistan’daki Türk edebiyatının tarihî ve kültürel mirasçılarıdır. Süleyman. Hâmid Alimcan. Kitab (şehir içleri). Harf sırasında Türkiye Türkçesi yerine İngiliz alfabesinin. yüzyılın sonlarında Tatar Türkleri arasında başlayıp XX. 1930 yılına kadar Arap alfabesini kullanan Özbek Türkleri. Özbek Türkçesi 1929-30’dan 1937’ye kadar söyleyiş bakımından ünlü uyumunun korunduğu Kuzey Özbek ağzına. Suskunluk Dönemi (1938-1960): Stalin’in Özbek aydınlarını sürgün ve cinayetlerle susturmasıyla başlayan bir dönemdir. Ancak 1937’den sonra yapılan değişiklikler neticesinde yazı dili. Şâkir. Bu devrin diğer şairleri arasında Elbek. 1991 yılında Özbekistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra. dilbilgisi ve söz varlığı yönünden de Taşkent ağzına dayanmaktaydı. Öyle ki. ayrıca h. 1920 ile 1996 yılları arasında Çağdaş Özbek şiirinin gelişiminde en kalıcı etkiyi yapan şiirlerdir. Çolpan’ın şiirleri. Nevai. Sirderya.. Cizzah. komünizm ve Sovyet rejimini övücü. Ruslar tarafından 1937’de öldürülmüştür. ğ gibi ünsüzlerin kalın ve ince sıralı kelimeler için ayrı ayrı kullanılması ve Türkçenin temel ünlülerinden olan ı ve ü ünlülerini gösteren harflerin bulunmaması başlıca olumsuzluklardır. diğer genç şairler (Gayretî. Aybek) ustaları Çolpan’ın içten ve millî şiir anlayışını sürdürürken. Taşkent. Çolpan’dan başka bu dönemin ünlü bir şairi de Abdurauf Fıtrat’tır. dilbilgisi ve söz varlığı bakımından da Fergana vadisi ağzına dayandırılmıştır. işçilerin mücadelesini ve gelecekte kurulacak parlak günleri tasvir eden propaganda şiirleri yazmışlardır. bu alfabeyi ortak Türk Latin alfabesinden hem uzaklaştırmış hem de alfabeyi karışık ve kullanışsız duruma getirmiştir. şiirleri kuşaktan kuşağa ezberlenerek aktarılmıştır. ÖZBEK EDEBİYATI . Aybek. Kiril alfabesinde olduğu gibi Özbek Türkçesinin ses yapısına ters düşen işaretler bulunmaktadır. yasaklanmış olmasına rağmen. Aynî. Çolpan. yüzyılın başlarında Özbek Türkleri arasında da yayılmıştır. 1. 1940’tan sonra da Kiril alfabesini kullanmışlardır. İrancalaşmış Taşkent ağzına. Gayretî. Buhara (az). Semerkand (şehir). Cedit Edebiyatı Dönemi (1910-1938): Ceditçilik XIX. Batu. Türkistan Türkleri.Özbek Türkçesi 149 Özbek Türkçesinin ağızlarını üç grup hâlinde tasnif etmek mümkündür. Buhara. İngiliz-Latin alfabesi temel alınarak hazırlanan 1995 Özbek-Latin alfabesinde. q. x. Batu. yüzyıl başlarında bir Özbek edebiyatı ortaya koymuşlardır. Semerkand.. Y’lavçi (y’li) ağızlar/Karluk grubu: Fergana vadisi. g. Bu dönemin ve Çağdaş Özbek şiirinin en büyük temsilcisi Abdülhamid Süleyman Çolpan (1893-1937)’dır. 1995’te yapılan değişiklik.

Abdullah Kâdirî ve Sadrettin Aynî’nin bunda rolü çok büyüktür. 3. Aybek’in “Kutlug Kan. Tatar. Başkenti Nukus şehridir. Azerbaycan ve Kazan Tatar Türk edebiyatları ile girmiştir. 447. Özbekistan. Başkenti Taşkent olup 2.240 kişi olarak tespit edilmişlerdir. Kuzey Afganistan. Kazakistan. Kâdirî’nin “Ötken Künler. Balelik. Çağdaş anlamda hikâye ve roman. karelik bir alana sahip olan Karakalpakistan Cumhuriyeti yer almaktadır. çöl ve bozkır bitkileriyle kaplıdır. Çin. 1910’larda başlayan Özbek hikâyeciliği ve romancılığı 1920’lerde gelişti. Özbekistan Cumhuriyeti içerisinde ayrıca özerk bir Türk Cumhuriyeti statüsünde olan ve 165. meyve ve sebze üretimi boldur. Bugün 22 milyonu geçen Özbekistan Cumhuriyeti’nin nüfusunun % 88’ini Türkler (Özbek. Özbekistan’ın Turan ovası ve Kızılkum çölü. Nevâiy. 1860 ve 1880 yıllarında İstanbul. Pamuk. Ürgenç ve Hive ülkenin önemli şehirleridir. Nukus. Özbek Türklerinin kendi nüfusları ise ülke nüfusunun % 85’ini oluşturur. Taşkent’ten başka Semerkand. çinko. Pek çok şair propaganda şiiri yazmak zorunda kaldığından gerçek sanatını ortaya koyamamış ve körelmiştir. Buhâra. güneyinde ise Afganistan ve Türkmenistan ve batısında da yine Türkmenistan yer alır. Ormanların alanı ülke yüz ölçümünün ancak % 1. ÖZBEKİSTAN Özbekistan. Özbek edebiyatına Türkiye. Vâhidov’dan başka Abdulla Aripov. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra 20 Haziran 1991’de bağımsızlığına kavuşmuştur. ipek kozası. Amuderya ve Sirderya nehirleri arasında Mâveraünnehir ve Fergana havzasında yer alan Özbekistan. Hayvancılığın da önemli bir yer tuttuğu ülkenin başlıca yeraltı kaynakları petrol. Türkistan’ın coğrafi ve kültürel merkezi olup bölgenin en önemli cumhuriyetidir. Orta Asya’nın en verimli topraklarına sahip olan ve ortasından Sirderya nehrinin aktığı Fergana havzası üzerinde yer alır.000 km.400 km2 bir alana ve 22. Namangan. Kırgızistan. Aynî’nin “Buhara Celladları”. Aziz Abdürrezak ve Rauf Parfi 1960 sonrasının en lirik ve en güzel şiirlerini yazarak Çolpan’dan ses getirmişlerdir. Özbekistan’daki Özbek Türkleri 1989 sayımına göre 16. Mehrabdan Çayan. Özbekistan’ın dışında Tâcikistan.686.000. Bahçesaray. Özbekistan’ın başkenti olan Taşkent aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Türkmenistan. kışlar ise soğuk geçer. Nevaiy.5 milyon nüfusa sahiptir. Yeni Dönem: 1960’tan günümüze kadar olan dönemdir. doğusunda Kırgızistan ve Tacikistan. Özbekistan’da tarıma dayalı bir ekonomi olup nüfusun % 30’u tarım sektöründe çalışmakta ve millî gelirin % 75’i tarımdan sağlanmaktadır. Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde yaşayan toplam Özbek nüfusu 30 milyonu bulmaktadır.000’u aşan bir nüfusa sahiptir. 1960’tan itibaren Özbek edebiyatında lirik şiir tekrar çiçek açmıştır. kömür. Kara iklimine sahip ülkede yazlar sıcak ve kurak. Türkmen. Abid Ketman” gibi romanları. doğal gaz. Dağlık ve tepelik alanlarda az da olsa ormanlık alanlar bulunmaktadır. Bakü ve Kazan’da yayınlanan tercüme ve telif romanlar Taşkent’te ve diğer Türkistan şehirlerinde okunuyordu. Başkurt) oluşturmaktadır. kurşun ve bakırdır. % 12’sini ise Ruslar. Ulug Yol” romanları önemlidir. Türkiye. Cemal Kemal. Rusya Federasyonu. Kuzeyinde Aral gölü ve Kazakistan. Hokand. Karakalpak. Fergana. Koreliler ve Yahudiler oluşturmaktadır.150 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Bu dönemde tamamen propaganda şiiri baskın durumdadır. Bu dönemin en önemli şairi Erkin Vâhidov’dur. Stalin’in 1953’te ölmesinden sonra biraz rahatlama ve yumuşama başlamış. Ukraynalılar. Kazak. . Özbekistan idari olarak 12 bölgeye ayrılmıştır. Andican.2’si kadardır.

xalq (halk). ялла-yällä “şarkı”). Я я = ya/yä (яxши-yaxşi “iyi” . Yukarıdaki ünlülerin dışında Özbek Türkçesinde bir de y ünsüzü ile birlikte kullanılan ünlüler bulunur: E e = ye (eтти-yetti “yedi”). binå (bina).Özbek Türkçesi 151 ÖZBEK TÜRKÇESİ GRAMERİ Ses Bilgisi Ünlüler Özbek Türkçesinde 10 tane ünlü vardır. faqat (yalnızca). Ю ю = yu. Geniş. ö: o gibi yuvarlak. q. юк-yük). Bu ünlü Türkiye Türkçesindeki e’den daha dar olup i’ye yakın olarak telaffuz edilir. äsärläri (eserleri). u-ü sesleri ortak birer işaretle gösterilir. sönmäs (sönmez). qozğålån (başkaldırı). qısqa (kısa). tügämåq (bitmek). yötäl (öksürük). ı-i.başka). ı: Bu ünlü Özbek Türkçesinde i ünlüsüyle beraber aynı harfle gösterilmektedir. Yani a ile e arasında bir sestir. q. qorquv (korku). q. Qırğız (Kırgız). . ğ ünsüzlerinin dışında diğer ünsüzlerle birlikte ü olarak telaffuz edilir: üç. o harfi Rusça kelimelerde o sesini verir. abajur vs. essiz (cahil. ğ ünsüzlerinin yanında kullanılır: xoråz (horoz). q. çok). q. x. Yuvarlak å ise. i: dar ve ince bir ünlüdür. qudä (dünür). båşqa (başka). ğuç-ğuç (yığın. ğ ünsüzlerinin yanında kullanıldığında bu ses değerini verir. diğer hecelerde de bulunabilir: eng (en). båşqa (başka). oq (ok). xazinä (hazine). båzår (pazar). parça. u: u ve ü ünlüsü alfabede aynı harfle gösterilir. ğ kalın ünsüzlerinin dışında diğer bütün ünsüzlerin yanında kullanılır: pärväriş (bakım). dökån (dükkan). ilån (yılan). xuşboy (hoş kokulu). matematika (matematik). q. ğ ünsüzlerinin yanında bu sesi vermektedir: xıl (tür. xorlik (aşağılanma). Söylenişinde o’ya yakın bir ses çıkar. x. tez (çabuk). bünye). tüziliş (yapı. kütmåq (beklemek). x. keyin (sonra). o: ö ile birlikte aynı harfle gösterilir. ğışt (tuğla). qış (kış). Ancak bu sesler alfabede 7 harfle gösterilir. Gerek Türkçe gerekse yabancı dilden alınan kelimelerdeki uzun a’lar bu yuvarlak şekliyle söylenir: båş (baş). inoq (yakın arkadaş). ilinc (umut bağlanan kimse). qavät (kat). x. koyädi (koyar). qarğa (karga). Kalın ünsüzlerin dışında diğer ünsüzlerin tamamının yanına gelir: töşäk (döşek). o harfi ile gösterilir. q. Bu ünlüler ve özellikleri şöyledir: a: Türkiye Türkçesindeki a gibidir. Türkiye Türkçesindeki e’den daha açık ve geniş telaffuz edilir. tülki (tilki). ğıybät (gıybet).7. yü (ютуқ -yutuk “zafer” . yuvarlak ve ince bir sestir. qıl (kıl). åşxånä (mutfak). ä: Yazılışı bakımından yukarıdaki a ile aynıdır. a sesi Rusça kelimelerde ise a sesini verir: advokat (avukat). Ë ё = yå (ёш-yåş “genç”). tüpük (tükürük). o-ö. Yani kalın ünsüzlerle birlikte kullanılır: paxta (pamuk). ğunçä (gonca). bir yığın. quvånç (sevinç). Yanında bulunduğu ünlünün durumuna göre tespit edilir. åzådä (temiz). kelgän (gelen). çeşit). äkä (ağabey). bağır (ciğer. Özbek Türkçesinde çok az kullanılıp sadece x. geri zekâlı). ğ ünsüzlerinin yanında u olarak telaffuz edilir: xuftån (yatsı). incü (inci). o ünlüsü x. ince bir ünlüdür. qoçqår (koç). çok açık ve yuvarlak bir a’dır. Ünite . bår (var). å: Yuvarlaklaşan bu ünlü Özbek Türkçesini diğer Türk lehçelerinden ayıran karakteristik bir ünlüdür. ü: Dar. qırq (kırk). ğ ünsüzlerinin dışında dığer ünsüzlerle birlikte i olarak telaffuz edilir: ikki (iki). qoy (koyun). xayr (iyilik). x. geniş ve ince bir ünlüdür. göğüs). åläm (âlem). düräng (berabere kalma). köngil (gönül). Avrupa dillerinden alınan kelimelerde. mäktäb (okul). Sadece ilk hecede bulunur. a-ä. ildiz (kök). e: Yarı dar. keng (geniş). böläk (bölük. semiz.

kündüz (gündüz). kömir (kömür). bilmåq. o-ö. ç. İlk heceden sonra gelen ünlülerin değişkenlik göstermesi. yü. Türkiye Türkçesinden farklı olarak yuvarlak ünlülerden sonra çoğu kez düz-dar ünlüler gelir: köngil (gönül). köl (göl). yolçi. /y/ sesi için her bir ünlünün önünde farklı bir ses işareti kullanılır. Düz ünlülerden sonra düz. qıliç (kılıç). bårmi (var mı). -siz. boyli (boylu).152 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Ünlü Uyumları 1. -dir. Türkiye Türkçesinde g ile başlayan Türkçe asıllı kelimeler. Böylece 23 tane ünsüz Kiril alfabesinde 27 ses işaretiyle gösterilmektedir. ince-dar ünlünün yardımcı ünlü olarak tercih edilmesinden dolayı bozulur. n ve g seslerinin yan yana gelmesiyle gösterilir: tång (tan). ğ ve x sesleri kullanılmaktadır. ölikxånä (morg). n. s. militsiya (polis). qolim (elim). ts. g ve h ünsüzlerinin kalın şekilleri olan q. Öncelikle й ses işareti kelime başında kendisinden sonra yalnızca и (i) ve ў (o. . ı-i. ötämiz (geçiyoruz). l. f. ölim. g. kelin (gelin). boldi (oldu). 2) Kelime başı e ile beraber Ee=ye. büyük. mi vs.) gibi sebeplerden dolayı bu uyum çok zayıftır: berädi (veriyor). Özbek Kiril alfabesinde й (y) ile başlayan kelimelerin yazımında özel bir durum vardır. ğ’ye göre değişiklik göstermesi ve eklerin tek şekilli olmaları (-lik. k. Özbek Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler Türkiye Türkçesiyle karşılaştırıldığında Özbek Türkçesinde kullanılan ünsüzler ile ilgili şu özellikleri tespit edebiliriz: 1.ö) ses işaretleriyle kullanılır: йирик-yirik “iri. Ünsüzler Özbek Türkçesinde 23 ünsüz vardır. 3) Kelime başında a. Kiril alfabesindeki sıralanışına göre bu ünsüzler şunlardır: b. ş. m. keräk (gerek). Küçük Ünlü Uyumu (Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu) Özbek Türkçesinde küçük ünlü uyumunun kısmen işlediğini söylemek mümkündür. Alfabede tek bir karakterle gösterilen bu ses işaretleri aslında birer ligatür (birden fazla harfin bir araya gelmesiyle oluşmuş karakter) dir. Rusça kelimelerde görülür: tsirk (sirk). Ancak bu uyumun bir diğer kuralı da yuvarlak ünlülerden sonra dar-yuvarlak ünlülerin gelmesidir. d. ts (Ц) harfi ise. Ayrıca ñ (ng) ünsüzü de ayrı bir işaretle gösterilmemesine rağmen kullanılmaktadır. r. a-ä. Küçük ünlü uyumu. keltirmåq (getirmek). y. -di. q. yuvarlak ünlülerden sonra da düz-geniş ünlüler gelmektedir: berädi (veriyor). ming (bin). örgänişimizdä (öğrenişimizde). Büyük Ünlü Uyumu Özbek Türkçesi kalınlık-incelik uyumu yönünden Türk Lehçeleri içerisinde en bozuk olanıdır. oquvçi (öğrenci).yä 4) Kelime başında å ile beraber: Ëё=yå 5) Kelime başında u. Özbeklär. ü ile beraber: Ю=yu. İşte Özbek Türkçesi bu kural bakımından zayıftır. йўл-yol”. Türkiye Türkçesinden farklı olarak k. x. z. v. Diğer ünlüler söz konusu olduğunda. q. Özbek Türkçesinde ötümsüz şekliyle k’dir: kiriş (giriş). ğ. t. qåşıqsiz (kaşıksız). kökiş (mavimsi). kelädilar (geliyorlar). oğrılik (hırsızlık). c/j. h ng (ñ) ünsüzü için ayrı bir işaret yoktur. Dolayısıyla Özbek Kiril alfabesinde /y/ sesi beş ayrı ses işaretiyle gösterilir: 1) Bağımsız y (й). p. 2. küräş (güreş). oqıymän (okuyorum). sevämiz (seviyoruz). ä ile beraber: Яя=ya. u-ü ünlülerinin kalın ünsüzlerden x. keng (geniş) gibi. uydirmåq.

baxå (paha). arkada). teri (deri). burgä (pire) 9. mängü (bengü.sesleri Özbek Türkçesinde m-‘dir: muz (buz). yolçi (yolcu). içdän (içten). Tonsuz ünsüzle biten kelimelerin sonuna gelen ekler. yollär (yollar). Tonsuzluk uyumu bakımından ise. xånä (hane). Türkiye Türkçesinde kelime başındaki bazı p’ler. Türkiye Türkçesinde d ile başlayan Türkçe asıllı kelimeler. çoğunlukla tonlu ünsüzle başlar: suvdä (suda). Türkiye Türkçesindeki kelime başı bazı b. Türkiye Türkçesinde bazı b’ler. Çokluk Eki: Çokluk eki +lär’dır. Özbek Türkçesinde sadece d’li şekilleri vardır: båşdä (başta). özimçä (bence). mung (bun. Bu uyumsuzluk daha çok çekim ekli şekillerde. yoqdir (yoktur). yolçi. men (ben). ådät (adet). Ünlü veya tonlu ünsüzle biten bir kelimeye gelen ek. quçåq (kucak). dik. yåtgän (yatan). bulär (bunlar). şu kelimelerde b-’dir: bår (var). qoziçåq (kuzucuk). mållär (mallar). oquvçi (öğrenci). Özbek Türkçesinde ç’dir: Çingiz (Cengiz). Özbek Türkçesinde iyelik ekleri düz ünlülü kullanılıkları için. fonetik varyantları diğer Türk lehçelerine göre daha azdır. bermåq (vermek). tek şekilli olduğu için bu uyumu bozarlar: ortäçä (ortalama). Özbek Türkçesinde b olur: barmåq (parmak). 7. ming (bin). aççıq (acı). 2. üydä (evde). gömmek. mäktäbgä (okula). tuman (duman). 1 Ünsüz Uyumu Özbek Türkçesinde tonluluk bakımından kısmen uyum vardır. sütçi (sütçü). Tåşkentgä (Taşkent’e). Ünite . çoğu kez tonlu ünsüzle başlar. Özbek Türkçesinde ötümsüz t ile başlar: til (dil). yådimdä (hatırımda). İsim Çekim Ekleri . äytdi (söyledi). gece. båqdim (baktım). gerekli. 4. Fakat “ç” ile başlayan ekler. 6. munçåq (boncuk. değirmen. qollär (eller). kitåblär (kitaplar).Özbek Türkçesi 153 2. içdän (içten). temir (demir). Türkiye Türkçesinde Türkçe asıllı kelimelerde bulunan c sesi. toqqız (dokuz). 8. Özbek Türkçesinde å olur: İslåm (İslam). 3. uyquçi (uykucu).(bin-). keçikmåq (gecikmek). Türkiye Türkçesindeki v-. båşlär (başlar). tüzätmåq (düzeltmek). båğ (bağ). min. közlär (gözler). sıkıntı). kolye). tåmir (damar). mol (bol).7. Özbek Türkçesinde p olur: piçåq (bıçak) Aşağıda Türkiye Türkçesiyle verilen kelimelerin Özbek Türkçesindeki karşılıklarını yazınız: denk. maşåq (başak). keldi. mukåfåt (mükâfat). okıtuvçilär (öğretmenler). ebedi). açtım. Şekil Bilgisi Çekim Ekleri 1. Türkiye Türkçesinde d ve t ile başlayabilen eklerin. İyelik Ekleri: Özbek Türkçesinde iyelik ekleri tek şekilli olup yuvarlak şekilleri bulunmaz. Ekin sadece bu şekli vardır: åtlär (atlar). vardım. benim. bårmåq (varmak). eskici. bazen de yapım ekli şekillerde görülür: årtdä (artta. 5. årtdä (geride). Arapça ve Farsçadan geçen kelimelerde bulunan ve bu dillerde uzun olan ā. yoqdir (yoktur). güç. bol. Özbek Türkçesi daha çok uyumsuzdur.

pålvån (pehlivan). mäktäbni (okulu). c. d. sizniki (sizinki). Ayrılma Hâli: Ayrılma hâli eki tek şekilli olup +dän’dir: dindän (dinden). +däyin” gibi varyantları da vardır. +dåğ. imzåni (imzayı). buning (bunun). İlgi Hâli: Özbek Türkçesinde ilgi hâli eki tek şekilli olup +ning’dir: bizning (bizim). mäktäbning (mektebin). nävbätçidän (nöbetçiden). Son sesi -q olan bir kelimeye bitiştiğinde +qa’ya dönüşür: uzåq “uzak”+gä>uzåqqa. Tåşkentdän (Taşkent’ten). üygä (eve). üyim (evim) üying üyi üyimiz üyingiz +(i)m +(i)ng +(s)i båşim (başım) båşing båşi båşimiz båşingiz Çokluk + (i)miz + (i)ngiz + läri åtam (babam) åtang åtasi åtamiz åtangiz üyläri båşläri åtaläri Özbek Türkçesinde 3. +daqa. Son sesi -g olan bir kelimeye bitiştiğinde her iki g de ikizleşerek -kk-’ye dönüşür: yig “ağırşak”+gä>yikkä. şahıs iyelik ekinden sonra hâl eki geldiğinde araya zamir n’si girmez: üyidä (evinde). İkinci çokluk şahıs için -(i)ngiz ekinin yanı sıra -nglär ve -läring şekilleri de görülür: şähäringiz (şehriniz). devånälärdek (deliler gibi). qamåqdä (hapiste). ortäçä. bålälärniki (çocuklarınki). Ancak bu ek. . +däk.girmez: qoligä (eline).1 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Tekli k 1. son sesi -k olan bir kelimeye bitişdiğinde +kä’ye dönüşür: çeçäk “çiçek”+gä> çeçäkkä. qurål (silah). aitlik eki ile birlikte kullanıldığında kalıplaşmış +niki şekli ortaya çıkar: ånäniki (anneninki).154 Tablo 7. işlärigä (işlerine). suvdän (sudan). tilige (diline). bizdän (bizden). båşgä (başa). İyelik ekinden sonra araya -n. kolidän (elinden) g. +dåq. yolbärsdäy (kaplan gibi). Hâl Ekleri a. kömäk (yardım). b.girmez: hayåtidän (hayatından). 2. qol (el) ve umr (ömür) kelimelerinin şahıslara göre iyelik çekimini yapınız. muzdek (buz gibi). Son sesi -ğ olan bir kelimeye bitiştiğinde her iki ğ de ikizleşerek -qq-’ye dönüşür: tåğ “dağ”+gä> tåqqa. ulärning (onların). kabinetdä (bölmede). bazı hallerde +nI şeklinde kullanılır. tåvuqni (tavuğu). ğıcingändäy (gocunmuş gibi). Yükleme Hâli: Özbek Türkçesinde yükleme hâli +ni ekiyle yapılır: üyni (evi). bizniki (bizimki). mämläkätdä (memlekette). f. Eşitlik Eki: Özbek Türkçesinde eşitlik. 2 3. +çä ve ‘gibi’ anlamını veren teg > dek edatından ekleşmiş olan +däy. qoydäy (koyun gibi). 3. köllärni (gölleri). undä (onda). Bunun yanı sıra yazılı metinlerde ekin “+daq. menimçä. İyelik ekinden sonra araya -n. +dek ekleriyle sağlanır: årtıqçä (fazlaca). nåmidägi (adındaki). mäktäbdä (okulda). e. åtäning (babanın). bålägä (çocuğa). uning (onun). İlgi hâli eki. Yalın Hâl: Yalın hâl eksizdir: qol (el). şähäringlär (şehriniz). ‘+aqa’ şeklinde ekleşmiş biçimleri de söz konusudur: unaqa “onun gibi”. Bulunma Hâli: Ek tek şekilli olup +dä’dir: ånädä (annede). İyelikten sonra araya -n. şähärläring (şehriniz)gibi. +däka. Ek. ölim (ölüm). Yönelme Hâli: Özbek Türkçesinde yönelme hali eki +gä’dır: bizgä (bize). qoşniniki (komşununki). köldän (gölden). binåni (binayı).girmez: qolidä (elinde). båtir (bahadır).

ø. keräkmi (gerek mi).Özbek Türkçesi 155 h. Şiir ve halk dilinde ekin mu. kişi: . -läring . -läring 3. haqårät bilän (hakaretle). kişi: -(i)m 2. barmäbsiz (gitmemişsiniz). gelecek zaman. -(i)nglär. -(i)ş çokluk -miz -siz. oquvçi bilän (öğrenci ile). qoşniniki (komşununki). Ünite . işlämäbdi (çalışmamış). Öğrenilen Geçmiş Zaman: Öğrenilen geçmiş zaman üç şekilde yapılır: 1. kelibmän (gelmişim) kelibsän kelibdi kelibmiz kelibsiz işläbmän (çalışmışım) işläbsän işläbdi işläbmiz işläbsiz båribmän (gitmişim) båribsän båribdi båribmiz båribsiz kelibdi(lär)/kelişibdi işläbdi(lär)/işleşibdi båribdi(lär)/bårişibdi Olumsuz şekli: Olusuz şekli -mä ekiyle yapılır: kelmäbmän (gelmemişim). yoqmi (yok mu). şimdiki zaman. -(i)ş çokluk çokluk -(ä)ylik -(i)ng(iz). teklik 1. kişi: -(ä)y(in) 2. kişi: -män 2. kişi: -sin -sinlär. Şahıs Ekleri Türkiye Türkçesinde olduğu gibi. Emir Kökenli Şahıs Ekleri Bu ekler emir çekiminde kullanılır. -(i)şsin 2. işlämäbmiz (çalışmamışız). -di. teklik 1. mü varyantlarına sıkça rast gelinir. Özbek Türkçesinde soru eki kelimeye bitişik yazılır: menmi (ben mi). bårmäbdilär/bårişmäbdi (gitmemişler). a. üydämi (evde mi). -(i)nglär. bårmi (var mı). -lär. men bilän (benimle). mäktäbdägi (okuldaki). kelmäbsän (gelmemişsin). Özbek Türkçesinde de üç grup şahıs eki vardır. Vasıta Hâli: Vasıta hâli bilän edatı ile yapılır: doskäni lättä bilän ärtib (tahtayı silgi ile temizleyip). . Zamir Kökenli ŞahısEkleri Öğrenilen geçmiş zaman. geniş zaman. ilgi hâli ekinden sonra -ki şekli kullanılır: üyimdägi (evimdeki).ø. -sizlär -ø. meniki (benimki). Bildirme Kipleri 1. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri teklik 1. kişi: -ø. -lär. keldimi (geldi mi). Aitlik Eki: Özbek Türkçesinde aitlik eki +gi ve +ki’dir. kişi: c. Fiil Çekim Ekleri 1. -(gin) -(i)k -(i)ngiz(lär). sen bilän (seninle). qol bilän (elle). 4. kişi: -(i)ng 3. kişi: -sän 3. Genel olarak bulunma hâli ekinden sonra -gi. istek ve yeterlik çekimlerinde kullanılırlar. tip öğrenilen geçmiş zaman: -(i)b(di) ekiyle yapılır. Zaman ve Şekil Ekleri a. 5. Soru Eki: Yazılı dilde sadece mi şekli vardır. -ti b.7.

bu ekle yapılan çekimlerde görülen geçmiş zaman anlamı da ifade edilebilir. ek.şeklinde ikizleşme söz konusudur: teggän>tekkän. Ayrıca son sesi -g. oqımägänlär / oqışmägän (okumamışlar). tip öğrenilen geçmiş zaman: -miş eki ile yapılır. oqımägänmiz (okumamışız). Bu kip az kullanılır. tip görülen geçmiş zaman: İkinci tip görülen geçmiş zamanın yalnızca olumsuz şekli olup “-gän + iyelik eki + yoq” kalıbıyla kurulur: Bu ek daha çok uzak geçmişi anlatır ve seyrek olarak kullanılır: kütgänim yoq (beklemedim) kütgäning yoq kütgäni yoq kütgänimiz yoq kütgäningiz yoq kütgänläri yoq/kütişgäni yoq ketgänim yoq (gitmedim) ketgäning yoq ketgäni yoq ketgänimiz yoq ketgäningiz yoq ketgänläri yoq/ kütişgäni yoq . eşitmädiler/eşitişmädi (işitmediler). -q ile biten fiillere geldiğinde -kk. -gän ekine “-dir” eki eklenerek kullanıldığında ihtimal anlamı verir: kelgändirmän (gelmişimdir). tip görülen geçmiş zaman: -di ekiyle yapılmaktadır: kördim (gördüm) körding kördi kördik kördingiz åçdim (açtım) åçding åçdi åçdik åçdingiz eşitdim (işittim) eşitding eşitdi eşitdik eşitdingiz kördi(lär)/körişdi åçdi(lär)/åçişdi eşitdi(lär)/eşitişdi Olumsuz şekli: körmädim (görmedim). oqımägänmiz (okumamışsınız). 3. körgändirsiz (görmüşsünüzdür). yığ-gän>yıqqan. körmäding (görmedin). Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman Özbek Türkçesinde görülen geçmiş zaman çekimi biri yalnızca olumsuz çekim olmak üzere iki şekilde yapılır.156 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I 2. -k ve -ğ. åçmädik (açmadık).gän>ekkän. eşitmädingiz (işitmediniz). Bağlamın durumuna göre. Daha çok üçüncü şahıslarda kullanılır. İki tür ekle yapılır. åçmädi (açmadı). tip öğrenilen geçmiş zaman: -gän ekiyle yapılır: cåyläşgänmän (yerleşmişim) cäyläşgänsän cåyläşgän cåyläşgänmiz cåyläşgänsiz oqıgänmän (okumuşum) oqıgänsän oqıgän oqıgänmiz oqıgänsiz cåyläşgän(lär) oqıgän(lär)/oqışgän Olumsuz şekli: cåyläşmägänmän (yerleşmemişim). Birinci ve ikinci şahıslarda nadiren görülür: tilämişmän (dilemişim) tilämişsän tilämiş(dir) tilämişmiz tilämişsiz kütmişmän (beklemişim) kütmişsän kütmiş(dir) kütmişmiz kütmişsiz tilämişlär kütmişlär 2.ve -qq. cåyläşmägänsän (yerleşmemişsin). çıq-gän>çıqqan. 2. cåyläşmägän. 1.

Şimdiki zamanın diğer üç şekline “gerçek şimdiki zaman” denir ve şu eklerle yapılır: 2. oqımäysiz. yåzmäyäpsän (yazmıyorsun). Ünite . yakın gelecek zamanı da ifade etmektedir. tip şimdiki zaman: -ä/-y ekiyle yapılan şimdiki . kelmäydi (gelmiyor). kelämän (geliyorum. ünlüyle biten fiile ise -y şeklinde gelir. tilämäyäpti(lär). ağladım). ålmämäqdämiz (almamaktayız). gördüm).gelecek zamandır. oqımäydilär/oqışmäydi (okumuyorlar). 3. tilämäyäpmiz. Kullanımına göre hem şimdiki zamanı hem de yakın gelecek zamanı ifade edebilmektedir. tip şimdiki zaman: -måqdä ekiyle yapılır. geleceğim) keläsän kelädi kelämiz keläsiz oqıymän (okuyorum. ålmämäqdäsiz (almamaktasınız. tip şimdiki zaman: -yäp ekiyle yapılır. aynı zamanda hareketin yakın geleceğe de uzayacağını ifade eder: oqıyåtirmän (okuyorum) oqıyåtirsän oqıyåtir oqıyåtirmiz köräyåtirmän (görüyorum) köräyåtirsän köräyåtir köräyåtirmiz .7. Şimdiki Zaman Özbek Türkçesinde şimdiki zaman çekimi dört şekilde yapılır.Özbek Türkçesi 157 Bu kipin “yoq” yerine bår (var) getirilerek olumlu şeklinin yapıldığı da çok nadir olarak görülmektedir: körgenim bår (görmüşlüğüm var. kelmäysän (gelmiyorsun). oqımäymiz. okuyacağım) oqıysän oqıydi oqıymiz oqıysiz kelädi(lär)/kelişädi oqıydi(lär)/oqışädi Olumsuz şekli: kelmäymän (gelmiyorum). ålmämäqdä(lär)/ ålişmämåqda (almamaktalar). Şimdiki zamanın sürekliliğini gösterir: bilmåqdämän (bilmekteyim) bilmåqdäsän bilmåqdä bilmåqdämiz bilmåqdäsiz ålmåqdämän (almaktayım) ålmåqdäsän ålmåqdä ålmåqdämiz ålmåqdäsiz bilmåqdä(lär)/bilişmåqdä ålmåqdä(lär)/ ålişmåqda Olumsuz şekli: bilmämåqdämän (bilmemekteyim). Ünsüzle biten fiile -ä. 4. 1. Bu ekle yapılan şekiller. yåzmäyäpti (yazmıyor). yatmak yardımcı fiilinden ekleşen bu ek de. bilmämåqdä (bilmemekte). yığlägänim bår (ağlamışlığım var. tip şimdiki zaman: -(ä)yåtir ekiyle yapılır. yapmak yardımcı fiilinden ekleşen bu ek Özbek Türkçesinde şimdiki zamanın en yaygın şeklidir: yåzyäpmän (yazıyorum) yåzyäpsän yåzyäpti yåzyäpmiz yåzyäpsiz tiläyäpmän (diliyorum) tiläyäpsän tiläyäpti tiläyäpmiz tiläyäpsiz yåzyäpti(lär)/yåzişyäpti tiläyäpti(lär)/tiläşyäpti Olumsuz şekli: yåzmäyäpmän (yazmıyorum). bilmämåqdäsän (bilmemektesin). tilämäyäpsiz. gerçek (hâlen yapılmakta olan) şimdiki zamanı karşılar. 3.

-måqçi ekiyle yapılır.. ... tip gelecek zaman: Üçüncü tipi “niyet ifadeli gelecek zaman”dır. alırsın. 1. kelmåqçimän (geleceğim) kelmåqçisän kelmåqçi kelmåqçimiz kelmåqçisiz kelmåqçi(lär) / kelişmåqçi yåzmåqçimän (yazacağım) yåzmåqçisän yåzmåqçi yåzmåqçimiz yåzmåqçisiz yåzmåqçi(lär) / yåzişmåqçi .. çağdaş Özbek Türkçesine Oğuz grubu lehçelerinden girmiştir. Yukarıdaki dört tip şimdiki zaman yapılarının dışında turmåq.. ketmäydi (gitmeyecek). Bu kip “niyet. körmäyåtir(lär)/körişmäyåtir (görmüyorlar). oqımäyåtir (okumuyor). Bunların özel anlam farkları vardır. daha çok edebî metinlerde görülür. körmäyåtirsiz (görmüyorsunuz). gelecek ve geniş zaman anlamları verebilmektedir: ketämän (gideceğim) ketäsän ketädi ketämiz ketäsiz ålämän (alacağım) åläsän ålädi ålämiz åläsiz ketädi(lär) / ketişädi ålädi(lär) / ålişädi Bu kip geniş zaman anlamını da (giderim. içib otiribdi (oturmuş içiyor). körib turibsän (işte görüyorsun). Bu yardımcı fiillerle şimdiki zaman şu formüle göre kurulur: Asıl fiil + (i)b + yardımcı fiil + (i)b + kişi eki Örnek: işläb yåtibmän (sürekli çalışıyorum).mek niyetindeyim” olarak Türkiye Türkçesine aktarılabilir.. Eski Özbek Türkçesinde rastlanmayan bu ek. yåzib yüribsiz (yazıp duruyorsunuz). ketmäysän (gitmeyeceksin). oqımäyåtirsän (okumuyorsun). yürmåq ‘yürümek’. alıyorsun. Ek ünsüzlerden sonra -ä. otirmåq. Bu ekle yapılan şimdiki zaman Özbek Türkçesinde işlek değildir. tip gelecek zaman: İkinci tipi “kesin gelecek zaman”dır.) Türkiye Türkçesine aktarmak da mümkündür. -äcäk ekiyle yapılır.mek istiyorum. istek” ifade eder.ceğim. “. 4. tip gelecek zaman: -ä/-y ekiyle yapılır. Gelecek Zaman Gelecek zaman çekimi dört şekilde yapılır. ålmäydi(lär)/ålişmäydi (almayacaklar). Şimdiki-gelecek zamanla yapı olarak aynıdır.. ålmäysiz (almayacaksınız). ünlülerden sonra -y şeklinde gelir. . köräcäkmän (göreceğim) köräcäksän köräcäk köräcäkmiz köräcäksiz oqıyäcäkmän oqıyäcäksän oqıyäcäk oqıyäcäkmiz oqıyäcäksiz köräcäk(lär) oqıyäcäk(lär) 3.. Olumsuz şekli: ketmäymän (gitmeyeceğim).) verir.158 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I oqıyåtirsiz köräyåtirsiz oqıyåtir(lär) / oqışäyåtir köräyåtir(lär) / körişäyåtir Olumsuz şekli: oqımäyåtirmän (okumuyorum). körmäyåtirmiz (görmüyoruz). 2. ålmäymiz (almayacağız). yåtmåq yardımcı fiileriyle de şimdiki zaman yapılır. Hatta yerine göre bu kipi şimdiki zamanla (gidiyorum. arzu. Duruma göre şimdiki.

işlämäsmiz (çalışmayız). 5. iyelik kökenli şahıs ekleri kullanılır. kelmåqçi emässän (gelmeyeceksin). Ünite . bilmässän (bilmezsin). kip ekinden sonra ya -mä olumsuzluk eki ya da emäs edatının getirilemesiyle yapılır: tilämäydigän män (dilemeyeceğim). Bu tipte. kütgüm (dir) (bekleyeceğim) kütgüng(dir) kütgüsi(dir) kütgümiz(dir) kütgüngiz(dir) bergüm(dir) (vereceğim) bergüng(dir) bergüsi(dir) bergümiz(dir) bergüngiz(dir) kütgüläri(dir) bergüläri(dir) 5. tip gelecek zaman: Dördüncüsü öğrenilen geçmiş zaman kipinin ikinci tipinin süreklilik bildiren tur. kelmåqçi emäs (gelmeyecek). kütädigän emässiz (beklemeyeceksiniz).Tasarlama Kipleri 1. qılmässiz (yapmazsınız). 4.7. kütädigän emäs(lär) (beklemeyecekler). tilämäydigänsän (dilemeyeceksin). körsäm (görsem) körsäng körsä körsäk oqısäm (okusam) oqısäng oqısä oqısäk . b. qılmäslar/qılişmäs (yapmazlar). kütädigän emäsmiz (beklemeyeceğiz). yåzmåqçi emäsmiz (yazmayacağız). -(ä) r ekiyle yapılır: bilärmän (bilirim) bilärsän bilär bilärmiz bilärsiz işlärmän (çalışırım) işlärsän işlär işlärmiz işlärsiz qılärmän (yaparım) qılärsän qılär qılärmiz qılärsiz bilärlär/bilişär işlärlär qılärlär/qılişär Olumsuz şekli: Geniş zamanın olumsuzu -mäs ekiyle yapılır: bilmäsmän (bilmem). işlämäs (çalışmaz).yardımcı fiili ile kaynaşıp kalıplaşmış şekliyle yapılır. Şart Kipi Şart kipi -sä ekiyle kurulur. ünlüyle biten fiillere ise -ydigän eki getirilir: tiläydigänmän (dileyeceğim) tiläydigänsän tiläydigän tiläydigänmiz tiläydigänsiz kütädigänmän (bekleyeceğim) kütädigänsän kütädigän kütädigänmiz kütädigänsiz tiläydigän (lär) kütädigän (lär) Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuzu da. Geniş Zaman Bu kip gelecek zaman anlamını da verdiği için “belirsiz gelecek zaman” da denir. tip gelecek zaman: Özbek Türkçesinde gelecek zamanın edebî metinlerde çok az rastlanan “-gü (-ğu) + iyelik eki (+dir)” ile kurulan şekli de bulunmaktadır.Özbek Türkçesi 159 Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuzu. yåzmåqçi emäs(lär)/yåzişmåqçi emäs (yazmayacaklar). kip ekinden sonra emäs ‘değil’ edatı getirilerek yapılır: kelmåqçi emäsmän (gelmeyeceğim). Ünsüzle biten fiillere -ädigän. yåzmåqçi emässiz (yazmayacaksınız). tiläsmäydigän (dilemeyecek).

gelmem gerek) kelişing keräk kelişi keräk kelişimiz keräk kelişingiz keräk ålsäm kerek (almalıyım. oqımäsäk (okumasak). Türkiye Türkçesinin -A istek çekiminin karşılığıdır. ålsängiz kerek emäs (almamalısınız). Gereklilik Kipi Özbek Türkçesinde gereklik kipinin müstakil şekli yoktur. körmäsäng (görmesen). 1. tip istek kipi: -gäy (-käy. keläy(in) (geleyim) kel(gin) kelsin keläylik keling(iz)/kelinglär/kelläring båräy(in) (gideyim) bår(gin) bårsin båräylik båring(iz)/båringlär/bårläring kelsin(lär)/kelişsin bårsin(lär)/bårişsin Olumsuz şekli: kelmäy(in) (gelmeyeyim). Türkiye Türkçesinde olduğu gibi ‘emir’ yanında ‘istek’ çekimi yerine de kullanılır. körmäsä (görmese).160 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I körsängiz oqısängiz körsä(lär)/körişsä oqısä(lär)/oqışsä Özbek Türkçesinde genellikle pekiştirmeli mana ayrıntısı yaratmak maksadıyla şart kipine -çi eki bitişebilir. “keräk” kelimesi kullanılarak “fiil + (i)ş + iyelik eki + kerak” ve “-sä + şahıs eki + keräk” yapılarıyla ifade edilir. Bunun yanısıra edebî metinlerde de görülür ve arkaik bir şekildir: kütgäymän (bekleyeyim) kütgäysän kütgäy kütgäymiz kütgäysiz kütgäy(lär)/küt(iş)gäy qılgäymän (yapayım) qılgäysän qılgäy qılgäymiz qılgäysiz qılgäy(lär)/qıl(iş)gäy . oqımäsälär/oqışmäsä (okumasalar). bårsängizçi (haydi gitsenize). Zaten Özbek gramerlerinde de bu kipin adı buyruq-istek mäyli (emir-istek kipi) dir. bårmäsin(lär)/ bårişmäsin (gitmesinler). emir çekiminin dışında başlıca iki şekilde ifade edilmektedir. oqımäsängiz (okumasanız). 2. kelmäsin (gelmesin). “keräk” kelimesi geldiğinde ise gereklilik ifadesi yapılır: desängiz keräk (demelisiniz. 4. 3. -qay) eki ile çekimlenir. kelişi keräk emäs. ålsäk kerek emäs (almamalıyız). -çi eki eklendiğinde emre yakın bir istek ifade edilmiş olur: çıksäkçi (haydi çıksak). ålsälär kerek emäs (almamalılar). Olumsuz şekli: körmäsäm (görmesem). Konuşma dilinde ‘dua ve temenni’ ifadelerinde kullanılır. İstek Kipi Özbek Türkçesinde istek çekimi. alsam gerek) ålsäng kerek ålsä kerek ålsäk kerek ålsängiz kerek keliş(lär)i keräk ålsälär kerek Olumsuz şekli: Olumsuzu keräk kelimesinden sonra emäs getirilerek yapılır: kelişim keräk emäs (gelmemeliyim). kelişim keräk (gelmeliyim. kelmä(gin) (gelme). bårmäng(iz)/ bårmänglär (gitmeyin/iz). Emir Kipi Emir çekiminde her şahıs için ayrı bir ek veya şekil vardır. deseniz gerek). bårmäylik (gitmeyelim). kelişing keräk emäs.

bergüngiz yoq (veresiniz yok). kelmåqçi. Seyrek olarak “-miş” ekinin de kullanıldığı görülür: aytgän emiş sän (söylemişmişsin). kütmägäy (beklemeye). qılmägäy(lär)/qıl(iş)mägäy (yapmayalar). Seyrek olarak üçüncü şahısların çekiminde “ekän” yerine “emiş” şekli de gelmektedir: båräyåtir emiş (gidiyormuş). körgän ekänmän (görmüşmüşüm) körgän ekänsän körgän ekän körgän ekänmiz körgän ekänsiz åçgän ekänmän (açmışmışım) åçgän ekänsän åçgän ekän åçgän ekänmiz åçgän ekänmsiz körgän ekänlär åçgän ekänlär Şimdiki Zamanın Rivayeti Şimdiki zamanın rivayet birleşik çekimi şimdiki zaman kip ekleri üzerine ekän getirilerek yapılır. kelgüng yoq (gelesiniz yok). tip öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti: Kip ekinin üzerine ekän edatı getirilir: kelibdi ekänmän (gelmişmişim) kelib di ekänsän kelibdi ekän kelibdi ekänmiz kelibdi ekänsiz işläbdi ekänmän (çalışmışım) işläbdi ekänsän işläbdi ekän işläbdi ekänmiz işläbdi ekänsiz kelibdi ekän(lär) işläbdi ekän(lär) 2. kelmåqçisän. qılmägäysiz (yapmayasınız). kelmåqçi(lär)/kelişmåqçi. tip istek kipi: İstek kipini karşılamak için “-gü + iyelik eki +bår” kalıbı da kullanılır. qılmägäymiz (yapmayalım). Bu yapı Türkiye Türkçesindeki “-ası + iyelik eki + var” ve “-ası + iyelik eki + gel-” kalıbına uygundur: kelgüm bår (gelesim var) kelgüng bår kelgüsi bår kelgümiz bår kelgüngiz bår bergüm bår (veresim var) bergüng bår bergüsi bår bergümiz bår bergüngiz bår kelgüläri bår bergüläri bår Olumsuz şekli: Bu kipin olumsuz şeklinde “bår” (var) kelimesi yerine “yoq” (yok) kelimesi getirilir: kelgüm yoq (gelesim yok). kelgüsi yoq (gelesi yok). 2.fiilinin üstüne -gän ve -miş ekleri getirilir. bergüläri yoq (veresileri yok).“i-” fiili kullanılmak suretiyle basit çekimlerin rivayeti yapılır. c.7. urişäyåtgän emiş (savaşıyormuş). …mek niyetindeyim” anlamında istek belirtmek için de kullanılır: kelmåqçimän (gelmek istiyorum). Fiillerin Birleşik Çekimi 1. ketgänmiş (gitmişmiş). Bunun için de e. tip öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti: Bu kipin rivayeti ekän edatıyla yapılır. kütmägäysän (beklemeyesin). Ünite . bergümiz yoq (veresimiz yok). kelmåqçimiz. åçgän emişlär (açmışmışlar). Rivayet Özbek Türkçesinde e. Özbek Türkçesinde ayrıca “niyet ifadeli gelecek zaman” için kullanılan -måqçi eki “…mek istiyorum. kelmåqçisiz. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 1. .Özbek Türkçesi 161 Olumsuz şekli: kütmägäymän (beklemeyeyim).

tip gelecek zamanın rivayeti ketämän ekän (gidecekmişim) ketäsän ekän ketädi ekän ketämiz ekän ketäsiz ekän işläymän ekän (çalışacakmışım) işläysän ekän işläydi ekän işläymiz ekän işläysiz ekän ketädi(lär) ekän işläydi(lär) ekän 2. tip gelecek zamanın rivayeti İkinci tip gelecek zamanın rivayetinde asıl kip ekinin üzerine emiş gelir. tip şimdiki zamanın rivayeti oqıyåtir ekänmän(okuyormuşum) oqıyåtir ekänsän oqıyåtir ekän oqıyåtir ekänmiz oqıyåtir ekänsiz oqıymän ekän (okuyormuşum) oqıysän ekän oqıydi ekän oqıymiz ekän oqıysiz ekän oqıydilär ekän /oqışädi ekän tiläyäpti ekänmän (diliyormuşum) tiläyäpti ekänsän tiläyäpti ekän tiläyäpti ekänmiz tiläyäpti ekänsiz tiläyäpti ekän(lär) ålmäqdä ekänmän (almaktaymışım) ålmäqdä ekänsän ålmäq ekändä ålmäqdä ekänmiz ålmäqdä ekänsiz ålmäqdä ekän(lär) köräyåtir ekänmän(görüyormuşum) köräyåtir ekänsän köräyåtir ekän köräyåtir ekänmiz köräyåtir ekänsiz oqıyåtir ekän(lär) köräyåtir ekän(lär) Gelecek Zamanın Rivayeti Gelecek zamanın rivayet birleşik çekimi gelecek zaman kip ekleri üzerine ekän ve emiş getirilerek yapılır.162 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I 1. köräcäk emişmän (görecekmişim) köräcäk emişsän köräcäk emiş oqıyäcäk emişmän (okuyacakmışım) oqıyäcäk emişsän oqıyäcäk emiş . 1. tip şimdiki zamanın rivayeti kelämän ekän(geliyormuşum) keläsän ekän kelädi ekän kelämiz ekän keläsiz ekän kelädi(lär) ekän/kelişädi ekän 2. tip şimdiki zamanın rivayeti yåzyäpti ekänmän (yazıyormuşum) yåzyäpti ekänsän yåzyäpti ekän yåzyäpti ekänmiz yåzyäpti ekänsiz yåzyäpti ekän(lär) 3. tip şimdiki zamanın rivayeti bilmåqdä ekänmän (bilmekteymişim) bilmåqdä ekänsän bilmåqdä ekän bilmåqdä ekänmiz bilmåqdä ekänsiz bilmåqdä ekän(lär) 4.

tip gelecek zamanın rivayeti tiläydigän ekänmän (dileyecekmişim) tiläydigän ekänsän tiläydigän ekän tiläydigän ekänmiz tiläydigän ekänsiz oqıyäcäk emişmiz oqıyäcäk emişsiz oqıyäcäk emiş(lär) yåzmåqçi ekänmän (yazacakmışım) yåzmåqçi ekänsän yåzmåqçi ekän yåzmåqçi ekänmiz yåzmåqçi ekänsiz yåzmåqçi ekän(lär) kütädigän ekänmän (bekleyecekmişim) kütädigän ekänsän kütädigän ekän kütädigän ekänmiz kütädigän ekänsiz tiläydigän ekän(lär) kütädigän ekän(lär) Geniş Zamanın Rivayeti -är geniş zaman ekinden sonra ekän getirilerek yapılır. şahısların çekiminde emiş de kullanılmaktadır: berärkän (verirmiş). tip gelecek zamanın rivayeti kelmåqçi ekänmän (gelecekmişim) kelmåqçi ekänsän kelmåqçi ekän kelmåqçi ekänmiz kelmåqçi ekänsiz kelmåqçi ekän(lär) 4. därmån bolärkän (derman olurmuş).7. bilär ekänmän (bilirmişim) bilär ekänsän bilär ekän bilär ekänmiz bilär ekänsiz bilär ekänlär/bilişär ekän Şart Kipinin Rivayeti Şart kipi -sä ekinin üzerine ekän getirilir: körsäm ekän (görseymişim) körsäng ekän körsä ekän körsäk ekän körsängiz ekän işlär ekänmän (çalışırmışım) işlär ekänsän işlär ekän işlär ekänmiz işlär ekänsiz işlär ekän(lär) oqısäm ekän (okusaymışım) oqısäng ekän oqısä ekän oqısäk ekän oqısängiz ekän körsä(lär) ekän oqısä(lär) ekän Gereklilik Kipinin Rivayeti Gereklilik kip yapısının üzerine ekän getirilir: kelişim keräk ekän (gelmeliymişim) kelişing keräk ekän kelişi keräk ekän kelişimiz keräk ekän kelişingiz keräk ekän keliş(lär)i keräk ekän ålişim keräk ekän (almalıymışım) ålişing keräk ekän ålişi keräk ekän ålişimiz keräk ekän ålişingiz keräk ekän åliş(lär)i keräk ekän . 3. bolärmiş (olurmuş).Özbek Türkçesi 163 köräcäk emişmiz köräcäk emişsiz köräcäk emiş(lär) 3. Ünite .

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 1.164 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I 2. şimdiki zaman kip eklerinin üzerine edi eki getirilerek birleşik çekim yapılır. tip öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi Bu kipin rivayeti ekän edatıyla yapılır. tip şimdiki zamanın hikâyesi oqıyåtir edim (okuyordum) oqıyåtir eding oqıyåtir edi oqıyåtir edik oqıyåtir edingiz oqıyåtir edi(lär) ålmäqdä edim (almaktaydım) ålmäqdä eding ålmäq edi ålmäqdä edik ålmäqdä edingiz ålmäqdä edi(lär) köräyåtir edim(görüyordum) köräyåtir eding köräyåtir edi köräyåtir edik köräyåtir edingiz köräyåtir edi(lär) . tip görülen geçmiş zamanın hikâyesi: Yalnızca olumsuz şekli olan ve “-gän + iyelik eki + yoq” kalıbıyla kurulan bu kipin hikâye çekiminde de sona edi eki getirilir. tip öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi kelib edim (gelmiştim) kelib eding kelib edi kelib edik kelib edingiz işläb edim ekänmän (çalışmıştım) işläb eding işläb edi işläbdi edik işläbdi edingiz kelib edi(lär) işläb edi(lär) 2. åçgän emişlär (açmışmışlar). ketgänmiş (gitmişmiş). tip şimdiki zamanın hikâyesi bilmåqdä edim (bilmekteydim) bilmåqdä eding bilmåqdä edi bilmåqdä edik bilmåqdä edingiz bilmåqdä edi(lär) 4.(imek) fiiline -di ekinin gelmesiyle oluşan “edi” ekiyle yapılır. körgän edim (görmüştüm) körgän eding körgän edi körgän edik körgän edingiz åçgän edim (açmıştım) åçgän eding åçgän edi åçgän edik åçgän edingiz körgän edi(lär)/körişgän edi åçgän edi(lär)/åçişgän edi Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 2. kütgänim yoq edi (beklemediydim) kütgäning yoq edi kütgäni yoq edi kütgänimiz yoq edi kütgäningiz yoq edi ketgänim yoq edi (gitmediydim) ketgäning yoq edi ketgäni yoq edi ketgänimiz yoq edi ketgäningiz yoq edi kütgänläri yoq edi ketgänläri yoq edi Şimdiki Zamanın Hikâyesi Şimdiki zamanın hikâye çekimlerinde. Hikâye Hikâye şekli e. Seyrek olarak -miş ekinin de kullanıldığı görülür: aytgän emiş sän (söylemişmişsin). 3.

Özbek Türkçesi 165 -(ä)yåtgän sıfat-fiil ekiyle ifade edilen şimdiki zamanın hikâyesi: işläyåtgän edim (çalışıyordum) işläyåtgän eding işläyåtgän edi işläyåtgän edik işläyåtgän edingiz işläyåtgän edi(lär) Gelecek Zamanın Hikâyesi 2. Ünite .7. tip gelecek zamanın hikâyesi kelmåqçi edim (gelecektim) kelmåqçi eding kelmåqçi edi kelmåqçi edik kelmåqçi edingiz kelmåqçi edi(lär) Geniş Zamanın Hikâyesi bilär edim (bilirdim) bilär eding bilär edi bilär edik bilär edingiz bilär edi(lär)/bilärdi(lär) Şart Kipinin Hikâyesi Şart kipi -sä ekinin üzerine edi getirilir: körsäm edi (görseydim) körsäng edi körsä edi körsäk edi körsängiz edi biläyåtgän edim (biliyordum) biläyåtgän eding biläyåtgän edi biläyåtgän edik biläyåtgän edingiz biläyåtgän edi(lär) oqıyäcäk edim (okuyacaktım) oqıyäcäk eding oqıyäcäk edi oqıyäcäk edik oqıyäcäk edingiz oqıyäcäk edi(lär) yåzmåqçi edim (yazacaktım) yåzmåqçi eding yåzmåqçi edi yåzmåqçi edik yåzmåqçi edingiz yåzmåqçi edi(lär) işlär edim (çalışırdım) işlär eding işlär edi işlär edik işlär edingiz işlär edi(lär)/işlärdi(lär) oqısäm edi (okusaydım) oqısäng edi oqısä edi oqısäk edi oqısängiz edi körsä(lär) edi oqısä(lär) edi Gereklilik Kipinin Hikâyesi Gereklik kip yapısının üzerine edi getirilir: kelişim keräk edi (gelmeliydim) kelişing keräk kelişi keräk kelişimiz keräk ålişim keräk edi (almalıydım) ålişing keräk edi ålişi keräk edi ålişimiz keräk edi . tip gelecek zamanın hikâyesi köräcäk edim (görecektim) köräcäk eding köräcäk edi köräcäk edik köräcäk edingiz köräcäk edi(lär) 3.

Öğrenilen Geçmiş Zaman Öğrenilen geçmiş zamanın çekimi isim tabanına ekän getirilerek yapılır. yåş emässiz. . 1. Olumsuz çekimlerde ise emäs (değil) kullanılır. tip gelecek zamanın şartı tiläydigän bolsäm (dileyeceksem) tiläydigän bolsäng tiläydigän bolsä tiläydigän bolsäk tiläydigän bolsängiz tiläydigän bolsä(lär) Geniş Zamanın Şartı bilär bolsäm (bilirsem) bilär bolsäng bilär bolsä bilär bolsäk bilär bolsängiz åçgän bolsäm (açmışsam) åçgän bolsäng åçgän bolsä åçgän bolsäk åçgän bolsängiz åçgän bolsä(lär) kütädigän bolsam (bekleyeceksem) kütädigän bolsäng kütädigän bolsä kütädigän bolsäk kütädigän bolsängiz kütädigän bolsä(lär) işlär bolsäm (çalışırsam) işlär bolsäng işlär bolsä işlär bolsäk işlär bolsängiz bilär bolsä(lär) işlär bolsä(lär) d. yåş emäsmiz (genç değiliz). tip öğrenilen geçmiş zamanın şartı körgän bolsäm (görmüşsem) körgän bolsäng körgän bolsä körgän bolsäk körgän bolsängiz körgän bolsä(lär) Gelecek Zamanın Şartı 4. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı 2. Şart Özbek Türkçesinde şartlı birleşik çekim bol. Özbekmän (Özbeğim) Özbeksän Özbek(dir) Özbekmiz Özbeksiz yåşmän (gencim) yåşsän yåşdir yåşmiz yåşsiz Özbekdir(lär) yåşdir(lär) Olumsuz şekli: Özbek emäsmän (Özbek değilim).(ol-) fiilinin üzerine şart ekinin getirilmesiyle oluşan “bolsä” yapısıyla meydana getirilir. Özbek emässän. Asıl kip ekinin üzerine bolsä gelir. Özbek emäs.ve ekän İle Yapılan İsim Çekimi İsim çekiminde şimdiki zaman veya geniş zamana kişi ekleri. Geniş (veya Şimdiki) Zaman İsmin sonuna doğrudan doğruya kişi ekleri getirilerek yapılır. geçmiş zaman ve şarta ise e. 2. yåş emäs(lär).166 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I kelişingiz keräk ålişingiz keräk edi keliş(lär)i keräk åliş(lär)i keräk edi 3. e.(imek) fiili getirilerek yapılır.

ğamgin emäs edi(lär). köplik (çokluk). “Anası ise. törtalåvi (dördü de).. oquvçi emäs ekänsiz. -nci gibi ekler Özbek Türkçesinde ç’lidir: tilçi. ğamgin emäs edingiz. çocukla birlikte. üçäläsi (üçü birden). -li. qåramtir (karamtrak). ikkinçi. särğımtil (sarımsı. çekirdek). kökimtir (mavimsi). sirdåş (sırdaş). 2. Halmet’in olup olmadığını fark edemeyecek hâldeydi. +(i)mtil. “Gelincağız ise bir çöp ile toprağı tırmıklıyor. Arapçada geçen mensubiyet eki -î.. bir çöp bilän yerni çizellär.. Türkiye Türkçesinde yuvarlak şekilleri de bulunan -lik. temirçilik. Özbek Türkçesinde -iy (bazan -ıy) şeklindedir: xususiy. 1.7. yåş emäs ekänsän.Özbek Türkçesi 167 yåş ekänmän (gençmişim) yåş ekänsän yåş ekän yåş ekänmiz yåş ekänsiz oquvçi ekänmän (öğrenciymişim) oquvçi ekänsän oquvçi ekän oquvçi ekänmiz oquvçi ekänsiz yåş ekän(lär) oquvçi ekän(lär) Olumsuz şekli: yåş emäs ekänmän (genç değilmişim). -cilik. sinfiy (sınıfsal). özäk (öz. İçinde /c/ sesi bulunan -ci. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Özbek Türkçesinde de yapım ekleri dört çeşittir. topluluk ifade eder: üçälä kitåb (her üç kitap). Görülen Geçmiş Zaman Görülen geçmiş zamanın çekimi isim tabanına edi getirilerek yapılır. huquqıy (hukukî). tengdåş (yaşıt).” Yapım Ekleri Türkiye Türkçesiyle Özbek Türkçesinde kullanılan yapım ekleri büyük oranda aynıdır.” Ånäsi bolsä bålä bilän birgä. bodur). 4. beşälä (beşi de). 3. üçinçi (üçüncü). İsimden İsim Yapan Ekler + dåş: Refakat. Bu tip eklerin kalın şekilleri de çok azdır: bårlıq (varlık). -çi gibi eklerin Özbek Türkçesinde sadece düz şekilleri vardır: yoqçilik (yoksulluk). birliktelik. yåş emäs ekän. evde yatıyor. äsrdåş (çağdaş). båy edim (zengindim) båy eding båy edi båy edik båy edingiz ğamgin edim (hüzünlüydüm) ğamgin eding ğamgin edi ğamgin edik ğamgin edingiz båy edi(lär) ğamgin edi(lär) Olumsuz şekli: båy emäs edim (zengin değildim). +äk: İşlek değildir: içäk (bağırsak). üydä yåtädi. Ancak bazılarında küçük ses ayrılıkları vardır. Ünite . Şart Şart çekimi için bolsä ve esä kullanılır: Kelinçäk bolsä. båşäq (başak). båy emäs edi. 3. yoläk (dar yol. +(i)mtir: Renk bildiren kelimelerde anlamın zayıflığını vurgular: åkımtil (akımsı). åvuldåş (aynı köyden). ortaklık bildirir: yoldåş (arkadaş). oquvçi emäs ekänmiz (öğrenci değilmişiz). . oquvçi emäs ekän(lär). ğamgin emäs edik (hüzünlü değildik). “Genç ise. båy emäs eding. käsbdåş (meslektaş). Bu ayrılıklardan üçü önemlidir: 1. közli (gözlü).. sarışın). koridor) +älä(si)/ +alåvi: Sayı isimlerine gelir. qızğımtir (kızılımsı). üçalåvi (üçü de). pästäk (kısa.” Yigit esä Xålmätning bår-yoğıni farq etålmäydigän håldäydi.

bebek). cäfåkäş (cefa çeken). kelinçäk (gelin). kusur). çiråyli (yakışıklı). sävdågär (tüccar). terlik diken). üçåv (her üçü). ämäldår (memur). +dår: Farsça kökenlidir. tüyäkäş (deveci). beşi de). mäymunsimån (maymun gibi). oyunçåq (oyuncak). keksäråq (daha yaşlı). +çil: Sıfat yapan bir ektir: därdçil (hastalıklı. az). epçil (becerikli). mingläb (binlerce). saråybån (saray görevlisi). özgärüvçän (çabuk değişen). +kär/+kår: Farsça kökenlidir. +li: Sıfat yapan işlek bir ektir: küçli (güçlü). bålälik (çocukluk). aylak). qumlåq (kumsal). Meslek ismi yapar: därvåzäbån (kaleci). botalåq (küçük deve. kuşçä (kuşçuk). tåşlåq (taşlık). mürüvväntmänd (iyilik sever). qorqınçli (korkutucu). Fårsçä. işsiz. beşåvlån (beşi birlikte. +çä: Küçültme ekidir: kitåbçä (kitapçık). därslik (ders kitabı). qårånğılik (karanlık). çaqalåq (küçük çocuk. +kinä. meväli (meyveli). millätçilik (milliyetçilik). Sahip olma bildiren kelimeler türetir: dindår. cäncälkäş (kavgacı). küçliråq (daha güçlü). qışlåq (köy). +mänd: Farsça kökenli sıfat yapan bir ektir: käsälmänd (hastalıklı). nåzli (nazlı). +åvlån: Beraberlik ifadesi taşır ve on sayısına kadar kullanılır. ıxlåsmänd (bağlı. såvçi (dünürcü). såvungär (sabuncu). körklilik (gösterişlilik). +råq: Sıfatlarda üstünlük derecesi yapar: yåmänråq (daha kötü). sadık). tåzälik (temizlik). yedisi de) . qoyçibån (çoban). onåv (on. yumşåqqınä (yumuşacık). xayålçän (hayalperest). yüzläb (yüzlerce). kiçkinä (küçücük). ikkåv (ikisi). uyatçän (utangaç). kirçil (kirli). båläginä (balacık). äybdår (suçlu). üçåvlån (üçü birlikte. Meslek adı ve sıfat yapar: äräväkäş (arabacı). qızğış (kızılımsı). qoziçåq (kuzucuk). häzilkäş (şakacı). Tåşkentli (Taşkentli). +läb: Sayı isimlerine ve zaman bildiren isimlere gelerek çokluk ve abartma ifadesi katar: onläb (onlarca). çabuk hastalanır). zähmätkäş (gayretli). quruqqınä (kupkuru). sütçi (sütçü). . istekli). bekårçi (boş. oğılçä (oğulcuk). +simån: Benzirlik ve gibilik ifade eder: tuxumsimån (yumurtamsı). särğış (sarımsı. oyçän (düşünceli). oymäkår (oyma ustası). +qına: Küçültme ekidir: åzginä (azıcık). onu da).168 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I +åv(i): Beraberlik ifadesi taşır ve on sayısına kadar kullanılır. +lik: Soyut ve somut isimler yapar: åtälik (babalık). kämçil (az bulunur. yılläb (yıllarca). etikdoz (ayakkabıcı). yerdår (yer sahibi). üçü de). izçil (prensipli). +alåq: Küçültme ekidir: tåylåq (küçük tay). +çän: Alışkanlık ve aşırılık bildiren sıfatlar türetir: küräşçän (savaşçı). åysimån (ay gibi). Özbekçä. ådämsimån (insana benzer). +ginä. yettåvlån (yedisi birlikte. +çi: Meslek ve uğraşı isimleri ve sıfat yapar: bålıqçi (balıkçı). +çåq/+çäk: Küçültme ve sevgi bildirir: tåyçåq (küçük tay). çåpåndoz (kaftan ustası). sarışın). qızalåq (kızcağız). tinçlik (dinçlik). taqçil (az bulunur). Meslek ismi ve sıfat yapar: cävåbgär (sorumlu). +doz: Meslek ismi yapar. båğbån (bahçıvan). +låq. uyquçi (uykucu). qıyınçilik (zorluk). deve yavrusu). temirçi (demirci). tåmçisimån (damlamsı). täläbgår (talip. tädbirkår (tedbirli). döppidoz (şapka ustası). Farsça kökenlidir: kävüşdoz (terlikçi. işçän (çalışkan). tüzükkinä (iyice). +Iş: Renk isimlerine gelerek benzerlik ifade eder: kökiş (mavimsi). dävlätmänd (zengin). beşåvimiz (beşimiz). Dil ve lehçe isimleri de yapar: Rusçä. täcribäli (tecrübeli). +gär/går. qızıqçi (şakacı). +bån: Farsça kökenlidir. ölçåvli (ölçülü). ärzånlik (ucuzluk). xabärdår (haberdar). +çilik (<+çi+lik): Soyut isimlerin yapılmasında kullanılır: kämçilik (eksiklik. +käş: Farsça kökenlidir. yåruğråq (daha parlak). åqış (akımsı). millätçi (milliyetçi). åbroyli (itibarlı). yaxşiråq (daha güzel).

sayra. sez-).(+si-t-): İşlek değildir.(düzel-. båyi. Yer. güvrä. uyumak iste-). yabancı hisset-).(katlamak). yüztäçä (yüz kadar).(yaşlan-). +lä-: Çok işlek bir türetme ekidir: qatlä. Ünite . oylä. ağla-).(şüphelen-). ontäçä (on kadar). +ik-/+ıq-: Oluş bildiren geçişsiz fiiller türetir: åçiq. emlä. mensimä.(acayip karşıla-). yåşär. yutum (yudum). +äl-/+ål-: İşlek değildir: tüzäl. +kä-/+gä-.(kaygılan-).(fiyatını az bul-).(itibar etme-).(etrafını çevir-).(susa-).(eğil-. yåtsirä.(acı-). tozi.(eziyet et-).(sakinleş-.(genç görün-). 2. boşä. ärzånlä(ucuzla-).(adlandırmak).(aşağıla-. tåräy(daral-).(şarkı söyle-).(anlamsız sesler çıkar-).(boşal-.(kısal-). tuzsirä. beådåb (edepsiz).(çoğal-). çulğa. be+: Olumsuz sıfat yapan Farsça kökenli bir ektir: bepul (parasız). yönäl.(alevlen-. qısqar. nå+: Olumsuzluk yapan farsça bir ektir: nåtoğri (doğru omayan). qaråvsiz (bakımsız). çalış-). beuyqu (uykusuz).7. yoqål.(yadırga-).(sıcak şeyler arzu et-). öksi(üzül-. mührlä. mekân bildiren kelimeler türetir: båtqåqzår (bataklık yer). kencätåy (ufaklık). hängrä.Özbek Türkçesi 169 +siz: İsimlerden olumsuz sıfatlar yapar: åtäsiz (babasız). şirintåy (şirin. åzäy. şımarık).(inle-). surat as-). +ä-: Geçişli ve geçişsiz fiiller türetir: åtä.(değiş-). payqa. qıyna.(yönel-). +sirä-: Genellikle duygu bildiren fiiller türetir: suvsirä. +i-: Geçişsiz fiiller yapar: tinçi. köpäy. +si-: Geçişsiz fiiller türetir. çeksiz (sınırsız). serbest ol-). +qa-/+ğa-: İşlek değildir: iskä. katman). ekinzår (ekinlik).(hisset-.(savril-.(azal-). äcäbsin. +zår: Farsça kökenlidir. bükül-).(zehirle-). +täçä: Tahmin ifadesi taşır. tez yürü-).(azal-). munğäy.(ayıpla-). nåtaniş (tanıdık olmayan).(tuz iste-.(nemlen-). +sit. qızıqsin. yåvğansirä.(başla-). niyet ve tavır ifade eden fiiller türetir: azsin. åğulä. ivirsi.(+si-n-): Duygu. dağıl-). nämik. Fiilden İsim Yapan Ekler -(I)m/-(U)m: Somut ve soyut isimler türetir: bilim (bilgi.(acık-). kızış-).(sıkıl-). konuş-). kiyim (giyecek). båşlä. çängi. nåilåc (çaresiz). zoräy.(üzül-. çuldirä.(kaybol-).(uykusu gel-.(genişle-).(rastla-).(zenginleş-).(sükut et-). ingrä. cämlä. değerini düşür-).(ağar-). durul-). bükräy.(kana-). qayğur. kämi.(gecik-). .(düşün-). saçma sapan konuş-). åçqa. iyileş-). İşlek değildir: gärängsi. oyna.(tozut-). hasat). +(ä)y-: Oluş bildiren geçişsiz fiiller türetir: kengäy. işlä-(işle-.(meraklan-). därdsin.(püskürt-).(yağlı yemek iste-). ölim (ölüm).(şarıldamak).(ufak tefek işlerle uğraş-).(çok dertlen-). gülzår (gül bahçesi). sözlä.(anır-).(söyle-. keçik. ärzånsin. ilaçla-). qatläm (kat. yolıq. bevätän (vatansız).(bozar-). pürkä. +tåy: Küçültme ve sevgi ifade eder: erketåy (nazlı. bilim). nåtekis (düzgün olmayan). keksäy. xayfsin. åqım (akım). qåräy.(kuru-. eskir (eski-).(dile-). kämsit. çinıq(sağlamlaş-). kökär. +rä-: Genellikle yansıma kelimelere ve bazı sıfatlara gelerek fiil türetir: qåqrä. gözünü kan bürü-).(şaşır-. bozär.(koklamak). tengsit.(yadırga-.(kuvvetlen-).(topla-). cimıq. yığım (mahsül. båsim (basınç).(tedavi et-. küçsiz (güçsüz). zårıq. xamsi. qansirä(çok kan kaybet-. höngrä(hüngür hüngür ağla-). åşa. kuru hale gel-). ilmsiz (bilgisiz).(azımsa-). Geçişli fiiller türetir: äybsit. tezik(çabuk. uyqısirä. qana.(ye-). aqar. İsimden Fiil Yapan Ekler +(ä)r-: Geçişsiz fiiller türetir: özgär. yåtsin. tilä.(mühürle-).(oyna-).(acık-). ıssıqsirä.(denkleştir-). 3.(mavileş-). +sin. şirincik).(karar-). örtä. canı tuz çek-). tizim (sistem).

(göçür-). qılin. -qån/-kän: Sıfat-fiil eki olan bu ek kimi kalıcı kelimeler de türetmiştir: kelişgän (yakışıklı). qışlåq (kışlak).(din-. üylängän (evli).(tavına gel-. yağın (yağış). çirik (çürük). soråq (soru). tutqıç (sap).(çıkar). -ğı/-gi. yetük (yetişkin. -qun/-kün.(it-). uçir. -qın/-kin. artık). qåpqån (kapan). kalan). bölük). tosqın (engel).(söylen-). süzgün. İşlek bir ektir: süpürgi (süpürge). -(I)r-: Ettirgen çatı ekidir: şişir-. -(I)n-: Dönüşlü çatı ekidir: kiyin.(silahlan-). qurallän.(kaçır-). qorqınç (korkunç). åçğıç (anahtar). nesne isimleri ve sıfatlar türetir: yåtåq (yatak).-(I)q/-(U)q: İşlek bir ektir: küräk (kürek). yulğıç (menfaatçi). dayanak). köçirmä (kopya). ekin. olgun). taqınçåq (takı). qısqıç (kerpeten. pistirmä (pusu). hain). pişi. köçir. pişir-. qorqåq (korkak). cimri). yuvin.: İsim ve sıfat türetir: uçqun (kıvılcım). bir araya getir-). ötkir (keskin). aylanma (daire). tuğışgän (öz kardeş). -ğun/-gün.(tüt-). yäsädåq (süslü). äytil.‘sin-. olgunlaş-). -qı/-ki: Somut ve soyut isimler türetir. tüşir(düşür-). qåçåq (kaçak). yåzil. åvunçåq (teselli). İşlek değildir: qopar. äytil. sağınç (özlem. ökinç (pişmanlık).(uçur-). -qıç/-kiç: Somut ve soyut isimler türetir. tüşkün (düşkün). keçir. (i)nç: Duygu bildiren isim ve sıfatlar türetir: sevinç. süyil. -ğur: Sıfat türeten bir ektir: bolmägur (yaramaz). ğır/-gir. gülüş). erinçåq (tembel.(sor-). qonåq (konak). kızartma). åğmä (eğik).(açıl-). -mä: İsim-fiil eki olan bu ek kimi kalıcı isimler de türetmiştir: tügmä (düğme). İsim ve sıfat türetir: yügürdäk (hizmetçi).(kopar-). Fiilden Fiil Yapan Ekler -ä-: Kök fiilin anlamını pekiştiren fiiller türetir: burä.(bur-). åçıq (açık). tini. hårdıq (yorgunluk). tügün (düğüm).(geçir-). sevgi. keskin. -i-: Kök fiilin anlamını pekiştiren fiiller türetir: qazi. çizğıç (cetvel). böläk (parça. yånğın (yangın). -qåk/-gäk: İsim ve sıfat türetir: qaçqåq (kaçak). tütün (duman). sevinç).(sorul-). käyflän. tiläk (dilek). yırtqıç (yırtıcı). buzuq (bozuk). hasret). ayirmä (fark. yulin. -gån/-gän. saflaş-). qısqa (kısa). kazı-). İşlek değildir: tilkä (dilim.(temizlen-). ölçä. emçäk (meme). piçåq (bıçak). parça). dizin). . åçil. -ğın/-gin. Sıfat ve isim türeüir: sirgänçıq (kaygan). uyuşqåq (uyumlu). qızğançıq (kıskanç. dürtme).(söylen-). påqlän. öçirgiç (silgi). yåpıq (kapalı). -är/-ar-: Ettirgen çatı ekidir.(ölç-). ilgäk (askı). urişqåq (kavgacı). içine çek-). -qır/-kir. yaşırın (gizli). 4. tekrar et-).(yolun-). tütä. qaçir. quçåq (kucak).(kaz-. özleş-). -çåq/-çäk: Sıfat ve isim türetir: tårtınçåq (çekingen).(keyiflen-). uyğun (uygun). yåzma (yazılı). -çıq: İşlek değildir. yığın. -kä: İsim ve sıfat türetir. sezgir (sezgin). tåpqır (zeki).(sevil-). sezgi (sezgi).(yıkan-). såtqın (satılmış. tepki (tekme). kesik. quvänç (kıvanç.(kur-. batqåq (bataklık). -(I)l-: Edilgen çatı ekidir: soräl. yalınçåq (yalvaran). qura.(giyin-). åçıq (açık). qaytar(döndür-. qåvurdåq (kavurma. qızi. måqtançåq (övüngen). süyänçıq (destek. kütil(beklen-). -dıq/-dik: İşlek değildir: sevdik (sevgili). sözläşgiç (rehber).(kız-). tåpildıq (buluntu).(em-. külgi (gülme. -(I)n/-(U)n: İşlek değildir: kelin (gelin). yåqılğı (yakacak). kıskaç). çıqar. -dåq/-däk: İşlek değildir. qåvurma (kavurma).(yapıl-).(yazıl-). qåmäl. sorä. türtki (itme.(tutuklan-). şimi. -ğıç/-giç. singi.170 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I -åq/-äk: Genellikle yer isimleri. körsätkiç (gösterge. -(I)k/-(U)k. sınıq (kırık). qåldıq (kalıntı. tirişqåq (gayretli). tutqı (demet). itär. sänçqı (çatal). uyuşuk).

keläcäğini bilämän (geleceğini biliyorum). iş bilgän kişi (iş bilen kişi). boläcäk özgäriş (olacak değişiklik).(geçir-). tolğaz. tekkiz. oynäyåtgän bålä (oynayan. -ğız-/-giz-: Ettirgen çatı ekidir: kirgiz. körmäs köz (görmez göz). yålqınlät. -dir-/-tir-: Ettirgen çatı ekidir: yedir. tutqaz(tuttur-).(hafifleş-). Ünite . keltir.(doldur-). oynamakta olan çocuk). -(I)t-: Ettirgen çatı ekidir: oqıt. qorqınqırä. üzdir.(damlat-).(okut-). yetkäz. Yazı dilinde nadiren görülür. sındir. sevintir. yoldan çıkar-). Men şåir ekänimni aytdim (Ben.(gider-). azlık katar: qızarinqırä. -iz-/-ız-: Ettirgen çatı ekidir. tüşünärli gäp (anlaşılır cümle). İşlek değildir: emiz. yåzädigän kitåbim (yazdığım/yazacağım kitap).(yardımlaş-). oqıgän balä (okuyan çocuk). yetärli pul (yeterli para). aytär gäp (söylenecek söz).(emdir-). sönmäs hayåt (ebedî hayat). ketkäz. oxşät.(biraz kork-). üzilmägän såvçilär (arkası kesilmeyen dünürler). yåğäyåtgän yåmğır (yağmakta olan yağmur). -qaz-/-gäz-.(dirilt-). özgärt.(emzir-). körilmägän qår (görülmeyen kar). yåzäyåtgän qız (yazmakta olan kız). yüzläş. -qız-/-kiz-.(yerleş-). sezilärli täsir (hissedilir etki). Türkiye Türkçesine “-An”. bilinmäs küç (bilinmez güç).(ulaştır-).(çürüt-). -qan: Geniş zaman sıfat-fiilidir: kelgän adäm (gelen adam).7.(çoğalt-).(kopar-). yuminqırä.(girdir-).(bindir-). bitkiz-(bitir-). -kän. -(I)nqırä-: İşlek değildir. “-dIk” ve -AcAk olan” şekillerinde aktarılabilir: bu fänlärni okıtädigän okıtuvçilär (bu dersleri okutmakta olan öğretmenler).(kır-). oqıydigän kitåb (okunacak kitap). emizdir. yengilläş.(biraz yum-). båqış. yakınlık anlamı katar: yığlamsirä(ağlamaklı ol-).(değiştir-). saqläydigän cåy (sığınak). Fiilin anlamına benzerlik. tez çåpär at (hızlı koşan at).(göster-). dik-). erit-. -mäs: -är geniş zaman sıfat-fiilinin olumsuzudur: åkmäs suv (akmaz su). -ğaz-/-gäz-: Ettirgen çatı ekidir: körgäz. konuşma dilinde Türkmenceleşmiş ağızların dışında hiç kullanılmaz: yåzäcäk båla (yazacak çocuk). kömäkläş.(söylet-). Özbek Türkçesindeki sıfat-fiiller şunlardır: -(ä)yåtgän: Az görülen bir sıfat-fiil eki olup Türkiye Türkçesine “-mekte olan” şeklinde çevrilebilir: keläyåtgän (gelmekte olan). külär yüz (güler yüz). Sıfat-Fiiller . çirit. -är: Geniş zaman sıfat-fiilidir: åqar suv. båqız. buni yåzgänningizgä işånmäymän (bunu yazdığınıza inanmıyorum).(geçir-). -(I)msirä-: İşlek değildir.(değdir-). mingiz. yånär tåğ (yanar dağ).(benzet-). yåtqız.(yüz yüze gel-). tegiz. ölmäs şåir (ölmez şair).(alevlendir-).(biraz kızar-). şair olduğumu söyledim).(sevindir-).(bitir-). qılinäcäk işlär (yapılacak işler). tåmiz. güvenilir söz).(akıt-). ötkäz. qorqqanigä qalbini åçärmidi? (korktuğuna kalbini açarmıydı?).(yedir-). kütilmägän hådisä (beklenmeyen hadise). yåşär cåy (yaşanan yer).(baktır-.(yardımlaş-). -ärli/-ärli: Çok kullanılan bir sıfat-fiil değildir: tüşünärli söz (anlaşılabilir söz). uçräş.(karşılaş-). yårdämläş. turğız. qårın toydirärlik bir käsb (karın doyuracak bir iş). yügüräyåtgän kişi (koşmakta olan kişi).(gülümse-). tirilt.(biraz kork-).Özbek Türkçesi 171 -(I)ş-: İşteşlik ekidir: cåyläş. -gän. ayttir. quriläcäk binå (inşa edilecek bina). tez åqar såy (hızlı akan çay). aqız. bitkäz. bolär-bolmäs söz (olur olmaz söz).(azdır-. küliş(gülüş-). toyilmäs suhbät (doyulmaz sohbet).(bakış-). qåldir. ölik yığadigän ärävälär (ölü toplayan arabalar).(kaldır-. -äcäk: Az görülen bir sıfat-fiil ekidir. köpäyt. külimsirä. Fiilin anlamına yakınlık.(getir-). işånärli söz(ınanılır.(kaldır-). körgänimni aytib (gördüğümü söyleyip).(yatır-). -(a/-y)digän: Çok kullanılan bir sıfat-fiildir. åzğır. tedavi ettir-). qorqımsirä.(değdir-). ötkiz.

nånüştä qılmäsdän üydän çıqmäydi (kahvaltı yapmadan evden çıkmaz). kitåbni oqımäy (kitabı okumadan). çalışmaya geldim). üydän çıqqandä (evden çıktığı zaman). külib külib sözlädi (gülüp gülüp konuştu). üyge bårgünçä (eve gidinceye kadar). -ä/-y: Tek başına kullanılmaz. ålib çıq. -käç. beriş (veriş).(ağla-). ketärkän (giderken). -(i)ş: Özbek Türkçesinde istisnasız olarak bolca kullanılan bir hareket ekidir: özgäriş (değişme). küymåq (yanmak). -gäni: Sebep bildirir. oqıy åldi (okuyabildi). alıp çık-). -gäç. 1. -günçä: “-ıncaya kadar” anlamını verir: åtäm kelgünçä men gazeta oqıdim (babam gelinceye kadar gazete okudum). -måq: Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir: oqımåq (okumak). palåvni såvıtmäsdän (pilavı soğutmadan). bilmåq. üygä kirmäb (eve girmeyip). “-ınca/-ince” anlamlarını verir: xatni oqıp bolgäç åtämgä qaytärdim (mektubu okur okumaz babama verdim). Türkiye Türkçesine “-mak için” şeklinde çevrilebilir: gilås såtgäni båzårga bårdim (kiraz satmak için pazara vardım). Tekrar grupları ve birleşik fiil kuruluşunda da kullanılır: üygä kirib otirdi (eve girip oturdu). tutqaç (tutunca). bilmåq (bil- . miltıq åtgånimizdä (silah attığımızda). -gändä/-qandä: Türkiye Türkçesine “-dığında. ziyåfät tügämäsdän (ziyafet bitmeden). åliş (alış). oqış (okuyuş). bår ekän (var iken). -bån şekli az kullanılır: kelibån (gelip). eşikni qåqqandä (kapıyı çaldığında). oqımişli kişi (okumuş kişi). uxlärkän (uyurken). yaparak). 2. yasabån (yapıp. oqıp-oqımäy (okuyup okumadan).172 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I -miş: Az kullanılan bir sıfat-fiil ekidir: ötmişni ilåhiyläştirgänsän (geçmişi Tanrılaştırmışsın). debån (diyerek).(al-. Özbekçä ögränärkän (Özbekçe öğrenirken). işlägäli keldim (çalışmak için. -qaç: Türkiye Türkçesindeki “hemen. anında” anlamlarını veren “-maz/ -mez”. gäpläşmåq (konuşmak). yığläb yubår. görmeyinceye kadar). boliş (olma). båşqa gäp äytmäsdän çıqıp ketdi (başka söz söylemeksizin çıkıp gitti). nimä gäpligini tüşünålmäy (ne olup bittiğini anlayamadan). körmägünçä (görmeyince. Özbek Türkçesinde görülen zarf-fiiller şunlardır: -(i)b/(-bån): İşlek zarf-fiil eklerindendir. -gäli: “-gäni” ile aynı anlama gelir: sizgä pul bergäli keldim (size para vermek için (vermeye) geldim). åqızmäy-tåmızmäy (hiç gecikmeden). seni körgändä (seni gördüğüm zaman). öylänib öylänib (düşüne düşüne). sevmåq. sizni ålib ketgäli keldim (sizi götürmek için geldim). Zarf-Fiiller Hareket Adları (İsim-Fiiller) Özbek Türkçesinde hareket adları üç türlü ekle yapılır. -dığı üzre” anlamını verir: bilgäniçä äytä båşlädi (bildiği şekilde anlatmaya başladı). yığma). oqıy oqıy (okuya okuya). aytä båşlädi (söylemeye başladı). yüriş (yürüyüş). -gäniçä: “-dığı şekilde. öçmåq (sönmek). ötmiş mädäniyät (geçmiş medeniyet). åçlikdän qırılä båşlädi (açlıktan kırılmaya başladı). Ya tekrar halinde. ya birleşik fiillerde kullanılır: kelä kelä (gele gele). -mäsdän: Türkiye Türkçesine “-madan” ve “-maksızın” şekliyle çevrilebilir: quyåş båtmäsdän (güneş batmadan). -mäy: Türkiye Türkçesine “-madan” olarak çevrilir: ölmäy yåzgä çıqdik (ölmeden yaza çıktık). közdän ğåyib bolgünçä (gözden kayboluncaya kadar). köriş (görüş). mäktäbgä kirgeç (mektebe girince). yığiş (yığış. sizni körgäni keldik (sizi görmeye geldik). åtäsini körmägäç yığläy båşlädi (babasını görmeyince ağlamaya başladı). ötmiş täcribe (geçmiş tecrübe). körgäç (görünce). e-kän: İsim fiilinin zarf-fiil şeklidir: qol çözärkän (el uzatırken). -dığı zaman” şekliyle aktarılabilir: Änvär kelgändä (Enver geldiğinde).

qutlåv (kutlama). Ancak. u (o). Ayrıca “uşbu” zamiri de Özbek Türkçesinde kullanılır. Kärimä özi kirib keldi. hâli Bul. zamirler çokluk ekini aldığı zaman araya zamir n’si girmez. Olumsuzu -mäslik ekiyle ifade edilir: oqımäslik (okumamak). (Kendim çalışıyorum). Bu uning düşmänligidändir. hâli mençä sençä sizçä unçä bizçä sizçä sizlärçä senlärçä ulärçä Vas. Kişi zamirlerinin hal ekleriyle kullanımı şöyledir: Yalın hâl men sen siz u biz siz sizlär senlär ulär İlgi hâli mening sening sizing uning bizning sizning sizlärning senlärning olarıñ Yön. ulärdän. çokluk için ayrıca “sizlär” biçimi kullanılır. bundä. hâli mengä sengä sizgä ungä bizgä sizgä sizlärgä senlärgä olärgä Yük. Biz äytmäsimizdän sen özing kelsä eding. II. II. hâli men bilän sen bilän siz bilän u bilän biz bilän siz bilän sizlär bilän senlär bilän ulär bilän Tablo 7. senlär u (o) ulär (onlar) “siz” çokluk II. şulär (şunlar). Böz ustälärining icådiy dıqqati änä şulärdädir. sening (senin). oquv (okuma). II. ötmåq (geçmek). (Bu onun düşmanlığındandır). şu. bulär (bunlar). (Bez ustalarının yaratıcı dikkati işte bunlardadır). bizlär siz. Özim işläymän. hâli meni seni sizni uni bizni sizni sizlärni senlärni ulärni mendä sendä sizdä undä bizdä sizdä sizlärdä senlärdä ulärdä Ayr. ungä (ona). meni (beni). hâli mendän sendän sizdän undän bizdän sizdän sizlärdän senlärdän ulärdän Eşt. soråv (sorma). özläri. öşä (o). -(U)v: Özbek Türkçesinde bu ekle oluşan fiil biçimlerini de hareket adlarına dahil etme eğilimi vardır: yåzuv (yazma). . teklik şahıs için de kullanılmaktadır. İşaret Zamirleri: Özbek Türkçesinde işaret zamirleri: bu. şahıs için kullanılabilmektedir. Ancak men ve sen zamirlerinin ilgi ve yükleme hâllerinde ek başındaki “n” düşer: mening (benim). Dolayısıyla. şahıs zamiri olmakla birlikte. Dönüşlülük Zamiri: Dönüşlülük zamiri “öz”dür: özim (kendim). undän. Örneklerde görüldüğü gibi. Kelime Türleri Zamirler a. özimiz. bilmäslik (bilmemek). Kişi Zamirleri: Kişi zamirleri Türkiye Türkçesindeki gibi olup. hâl eklerini alınca araya zamir n’si girer: bungä (buna). özingiz. özing. 3.Özbek Türkçesi 173 mek). körüv (görme). özi. (Kerime kendisi girdi). çokluk şahıs zamirinin kaba şeklidir. ungä (ona). sadece küçük ses farklılıkları gösterir. öşälär (onlar)’dır. sizlär. Özbek Türkçesinde kişi zamirleri şunlardır: Teklik men (ben) sen. ulär (onlar). seni. sevmäslik (sevmemek). c. İsimlere gelen hâl ekleri zamirlere de aynen gelir: mengä (bana). oqımåq (okumak). “ulär” zamiri de nezaket ifadelerinde teklik III. nezaket ifadelerinde II. sizning (sizin). qıdıruv (arama). sendä. (Biz söylemeden sen kendin gelseydin).2 Özbek Türkçesinde Kişi Zamirlerinin Hâl Ekleriyle Çekimi b. bizni (bizi).7. Ünite . siz Çokluk biz. senlär zamiri. çokluk şahsın teklikle karışmaması için.

qırq. U kitåb-roman. barçä (hepsi. milliard. “bu” yakını. u yåq (o taraf). İşaret Sıfatları: Özbek Türkçesinde işaret sıfatları “bu. b. Sıra Sayı Sıfatları: Asıl sayıların sonuna +(i)nçi eki getirilerek yapılır: birinçi kün (birinci gün). biri). kimileri). herkes). yetmiş. qançäsi (ne kadarı). åltmiş. närsä (ne). vasıflarını. b. ällänärsä (bir şey). Türkiye Türkçesiyle aynı olup sadece bazı ses değişmeleri gösterir: bir. räsmli kitåb (resimli kitap). birisi). öşä keçä (o gece). soru durumlarını ve belirsizlik şekillerini belirtirler. bir neçä (birkaç). “şu” biraz uzağı. Heç kim cåyidän qımirlämäsin. şu. Ayrıca +tädän eki de bir üleştirme sıfatı yapan ektir: beştädän ålmä (beşer elma). neler sebep oldu). million. ming (bin). (Hepsinin dikkadi bildiri sunan kişide). biråv (biri. ålti. ikki. ottiz kişi (otuz kişi). Üleştirme Sayı Sıfatı: Türkiye Türkçesinde sayıların üzerine gelerek üleştirme sıfatı yapan +er eki. (Ben şu kitabı okudum). . kim/kimlär (kim. kimler). ba’zi (bazı). c. nimäler säbäb boldi. qårä tåş (kara taş). Bärçämiz paxta terişgä qatnäşdik. tört. ikkinçi üy (ikinci ev). säkkiz. åltinçi yil (altıncı yıl). (Hatice. Şundäy fikrgä kelişingizgä nimä säbäb boldi. kimi). yettitädän yigit (yedişer yiğit). her biri). kimsä (kimse). nimä (ne). yapılarını bildirmektedirler: yaxşi kişi (iyi insan). bir qançä (bir kaç). qızil bayråq (kızıl bayrak). Yilning eng ıssıq åyi qaysi? (Yılın en sıcak ayı hangisidir?). (Hiç kimse yerinden kımıldamasın). on. ällänimä (bir şey). toqqızinçi åy (dokuzuncu ay). qaysiläri (hangileri). herhangi bir şey). Belirtme Sıfatları: Belirtme sıfatları varlıkların yerlerini. neçtäsi (ne kadarı). yüz. qaysi bir (herhangi biri). Kendi arasında dörde ayırabiliriz: 1. Soru Zamirleri: Özbek Türkçesindeki başlıca soru zamirleri şunlardır: qaysi (hangi). säkkizdän üç (sekizde üç). (Hepimiz pamuk toplamaya katıldık). nimälär (neler). ottiz. bäri (hepsi). åq köngil (temiz kalp) vs. (Herkes ektiğini biçer). bir yärim såät (yarım saat). (O kitap roman. Sayı Sıfatları: Kendi arasında dörde ayrılmaktadır: a. suvsiz yer (susuz yer). u ve öşä”dır. Här kim ekkänini orädi. songgi söz (son söz). d. “u” ve “öşä” ise en uzağı işaret eder: bu üy (bu ev).174 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I d. Belirsizlik Zamirleri: Özbek Türkçesindeki belirsizlik zamirleri şunlardır: älläqaysi (herhangi bir. Sıfatlar a. Men şu kitåbni oqıdim. “yärim” (yarım) kelimesi getirilerek de yapılır: yärim yol (yarı yol). yigirmä beş xånä (yirmi beş hane). birisi). ontädän kişi (onar kişi). yärim häzil yärim çin (yarı şaka yarı ciddi). Hämmäning dıqqati dokladçidä. e. yåmån xåtin (kötü kadın). yigirmänçi äsr (yirminci asır). nimäni (neyi). här kim (herkes. Kesir Sayı Sıfatları: Kesir sayı sıfatı. biri. keng mäydån (geniş meydan)çuqur quduq (derin kuyu). Kim keldi? (Kim geldi). bu kitap ise ders kitabıdır). qay bir (hangi bir). beş. xämmä (hepsi). toqsån. kättä üy (büyük ev). ellik (elli). kimdir (biri. tört yüz yil (dört yüz yıl). (Bu fikre ulaşmanızda ne sebep oldu. yettidän bir (yedide bir). ikki kilo üzüm (iki kilo üzüm). älläqançä (birkaç). åltinçi klass (altıncı sınıf). nimädir (bir şey. ayrim (bazı. härbiy kiyim (askerî elbise). 2. üç. yetti. Niteleme Sıfatları: Varlıkların özelliklerini. Asıl Sayı Sıfatları: İsimlerin önüne gelerek onların asıl sayısını belirten bu sayılar. Özbek Türkçesinde sadece bir sayısına gelir: bir+är kün (birer gün). toqqız. bu kitåb esä därslik. säksån. şu mähäl. o konuşmadan sonra tamamen değişti). sayılarını. yigirmä (yirmi). sayılara +dän eki getirilerek yapılır: beşdän ikki (beşte iki). ba’zi birlär (bazıları. bir närsä (bir şey). heç kim (hiç kimse). Xadiçä öşä gäpdän song bütünläy özgerdi.

bultur (geçen yıl). talay (birçok). Erkinlik näş’äsini kemirä-kemirä ilgäri båsädilär. öte gitmekteydi). Ertäläb älbättä nånuştä qılişing keräk. birkaç): ba’zi (bazı). ora. içkäri (içeri). keyin (sonra). Håzir çıqamän. Nimä hådisä boldi? (Nasıl bir olay oldu?). Bir neçä täläbä bu kitåbni oqıgän. näri ketäyåtgändi. Emirzådäm. ilgäri (ileri. älläqandäy (herhangi). Özbek Türkçesindeki bazı zaman zarfları şunlardır: bugün (bugün). Özbek Türkçesinde bazı nitelik zarfları şunlardır: därhål (derhal). birdän (birden). song (sonra). nasıl). årqa (arka). ontäçä (on kadar). (Yaşlı kadın nelerdir diye dır dır edip. bir neçä (bir nice. endi (şimdi). vakti gösterir. burun (önce). köp (çok). Belirsizlik Sıfatları: Başlıca belirsizlik sıfatları şunlardır: birån (bir). ne kadar). toğri (doğru). gece). Barçä işläringizni här dåim öz väqtidä bäcäring. daima). keyin (sonra). Ünite . üst (üst). här (her). hep). keçqurun (gece). heçqandäy (hiçbir). -täçä. ançä (birçok). (Şeytan her zaman omuzumuzda). aşağı). åld (ön). -älåvi ekleri vardır: onläb (onlarca). åvlån. tåşqari (dışarı). därhål (derhal). hangi esirleri soruyorsunuz?). -åv. -dedi. Özbek Türkçesinde bazı yer zarfları şunlardır: åst (alt). Siz keçqurun neçädä uxläysiz? (Siz gece kaçta uyursunuz?). birgä (birlikte). (Her türlü hastalığın çaresi var). qandäy (nasıl). Zarflar Zaman Zarfları İş ve hareketin olduğu zamanı. (Şimdi çıkıyorum dedi). hämmävaqt (her zaman). henüz). başqa (başka). fälån (falan). Soru Sıfatları: Soru sıfatları şunlardır: qay (hangi). ertä (yarın). qançälik (ne kadar). årt (art. üçåvlån (üçü). häli (hâlâ. Sovuq havå bolişigä qaramäy taşqarigä çıqdi. songrä (sonra). mingläb. åldin (önceden). (Sabahleyin mutlaka kahvaltı yapmalısın). Ålmäning kilosi neçä som? (Elmanın kilosu kaç som?).7. (Birkaç öğrenci bu kitabı okumuş). ertäläb (sabahleyin). Kämpir nimälärdir deb cävräb. heçbir (hiçbir). Älläqandäy kitåb oqıgän edim. barçä (bütün. -läb. hämişä (hep. mäcburän (mecburen). ävväl. yuqåri (yukarı). båyä (az önce. yüzläb (yüzlerce). (Herhangi bir kitap okumuştum). hämmä (bütün). ileri). qaysi äsirlärni äytursiz? (Emirzadem. beri. tün (gece). Här qandåy käsällikning dävåsi bår. qaysi (hangi). härqançä (her türlü). (Özgürlük neşesini kemire kemire ileriye adım atıyorlar). (Bütün işlerinizi daima zamanında yapınız). nimä (ne. neçä (kaç. päst (alt.Özbek Türkçesi 175 Özbek Türkçesinde ayrıca sayılara getirilerek topluluk sayı sıfatları yapan -älä. håzir (şimdi). Biz keyin ne deymiz? (Biz sonra ne diyeceğiz?). Qandäy kitåb ålding? (Nasıl bir kitap aldın?). qadim (eskiden). Yer-Yön Zarfları İş ve hareketin yapıldığı yeri bildirir. dördü de). biråv (bir). biråz (biraz). keçä (akşam. henüz). härqandäy (her türlü). öne doğru). qarşi (karşı). geri). törtälåvi (her dördü. (Soğuk havaya rağmen dışarı çıktı). härqaläy (her türlü). . näri (öte. törtåv (her dördü). Nitelik (Durum) Zarfları İş ve hareketin yerine getirilme tarzını bildirir. qançä (kaç). Şäytån hämmävaqt yelkämizdä.

Endi negä åråm ålgäni qoymäysiz? (Şimdi niçin dinlenmeye izin vermiyorsunuz?). bälli (güzel. uf. (“Yazık. hiçbir nesne ve hareketi karşılamayan anlamlı kelimelerle birlikte kullanılarak onları destekleyen. å (ah. årtıq (çok. qaçån (ne zaman). 1. Qårnim toq. Nimä üçün biz şifåkårlärgä murocaat etämiz? (Biz niçin doktorlara başvuracağız?). Ünlemler: His ve heyecanları ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. yazık. Songrä sekin kelib kärävåtgä otirdi. Nurmätcån qıçqırdi. ama sıkıldım. niçin). yaxşi (iyi).176 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I täsådifän (tesadüfen). härhåldä (herhalde). åbbå (abov. fazla). käm (az.” diyerek. . (Bu şey. köp (hep. bütünläy (büsbütün). niçin). oho. yavaşça). yavaşça). uh. åhistä (aheste. . (Bu terazi eksik tartıyor). yäyåv (yaya). birazcık). hıylä (hayli. (Köye hepimiz birlikte gitmiştik). çok). eng (en). “Ättäng. bäy-bäy (hayret. äksäri (ekseri. Edatlar Tek başlarına anlamları olmayan. Ünlemler. Soru Zarfları Fiilleri. hox-hö (hayret etme ünlemi). kadını büsbütün şaşırttı). qaytä (tekrar). zorğa (güç bela). birmäbir (bir bir). (Ben iyi bilirim). Könglim birmunçä tinçländi. birgä (birlikte).Bäy-bäy! Tiling kesilsin. Bu täråzi käm tårtyäpti. sekin (sakin. äzmunçä (az. zimdän (gizlice). biräz (biraz). bağlaçlar ve son çekim edatları olmak üzere üç çeşit edat bulunmaktadır. ne yazık). eh). (iki kişi zor bela kaçıp kurtulmuş). . vay). epey). gramer vazifesi gören kelimelerdir. våy (vay). Buni qandäy qılämiz? (Bunu nasıl yapalım). ançä (bir hayli). köp (çok). Kämpir hıylä uzåqläşgändä. cüdä (çok). eksik). munaqa (böyle).. dönüp gitti).. İçkärigä tåmån ästä båsib yürä båşlädi. Åbbå betävfiq-ey! (Vay imansız be!). Men yaxşi bilämän.dåvån arqasidän ikki håtın färyåd kötärib çıqdi. negä (niye). belli). gözäl (güzel). våh (vah). qançägäçä (ne zamana kadar). yazık). ättäng (vah. pis herif! Kâfir!). esiz (yazık. nimägä (niye. dåd (imdat). qahrämånlärçä (kahramancasına). qandåq (nasıl). (İçeriye doğru yavaşça yürümeye başladı). (“İmdat! Eyvah! İmdat! Eşkıyalar bastı! Geçitin arkasından iki kadın feryat kopardı). ämmå zerikdim. Duygu Ünlemleri: Duygu ve heyecanları ifade için içten koparak gelen ünlemlerdir: Özbek Türkçesindeki başlıca duygu ünlemleri şunlardır: åh (ah). (Gönlüm biraz rahatladı). Qışlåqqa hämmämiz birgä bårib edik. aferin). şundäy (şöyle). Miktar Zarfları İş ve hareketin miktarını bildirir: piçä (azıcık. zarfları ve sıfatları soru ilgisiyle belirleyen zarflardır: Özbek Türkçesinde bazı soru zarfları şunlardır: qandäy (nasıl). cim (sessiz).Dåd! Våy dåd! Qaraqçilär båsdi! . nimä üçün (ne için). acıma ve nefret ünlemi). ättäng. undäy (öyle). åv (of). a. säl (biraz. (Yaşlı kadın hayli uzaklaşınca. biraz).. bädbaxt! Kåfir! (Vay vay! Dilin kopsun. birmunçä (biraz). Bu närsä xåtinni bütünläy gängrätib qoydi. Ne zaman gideceğiz?). nimädän (neden. yåmån (kötü). zinhår (asla). İkki kişi zorğa qåçib qutulibdi. niçin).. tüf (tüh).” deb qaytib ketdi. ästä (yavaş. mol (bol). çoğunlukla). neçük (nasıl. tämåmän (tamamen). çäksiz (sınırsız). (Sonra yavaşça gelip divana oturdu). azıcık). Qaçån ketämiz? (Karnım tok. yavaşça). anıq (açık. Nurmetcan bağırdı).

. (Hey. håy (hey). faqåt (fakat). men keldim. läbbäy (peki. (Ben ne içki içerim ne de sigara). mänä (işte. evet). b. ya da). (Soru sorsam.Özbek Türkçesi 177 b. (Dün. hä. bazen). sanki). Lålä baqırdi. tå (ta). yeni).. buyur). håvva (evet. ..i. Gösterme Ünlemleri: Birini. Cümle Başı Bağlaçları: Cümle başı bağlaçları.. İndingä ertä bilän yå keçqurun.ister). iş tamam). nån tåpib keldim. birbirinin yerini tutabilecek olan iki unsuru birbirine bağlayan.nä (ne. Gäp soräsäm. Ünite .7.. a. aynıqsä (özellikle. Äyä. håv (ey). bazen asabi). evet. ister kendi yerimi). Özbek Türkçesindeki başlıca bağlaçlar şunlardır. bir şeyi göstermek için kullanılan. cümleleri anlam bakımından birbirine bağlarlar: ägär (eğer). Änä. (Lale bağırdı ama Nadire işitmedi).. xop (peki. äyä (ey).ne)... yå (ya. çocuklar geldiler mi?).. yänä (ve). Bağlaçlar: Kelimeleri. gåhå . Gåhå huşçaqçaqsiz. xuddi (aynı. 2. gåhå (bazen . Xoş. Xåh çetni kezäyin. Keçä såkin vä ilıq edi. keräk .. bålälär keliştimi? (Peki. işte görüyorum. doğru. cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlardır: vä (ve). pekâlâ). Mäyli.. yåinki (ya .. xåh öz yerimni. (Evet doğru. biråq Nådirä eşitmädi. ehtimål (belki). kendi haline bırakıverin). tamam). miståvåqdä nån. lakin). olur). Mänä kördingmi. veya). sakin ve ılık idi). iş tämåm. änåv/änävi (işte bu). yåhud (veya. yåki Buxårägä.. d...i. size söylüyorum!).. (Pekâlâ. kelime gruplarını. yå . Karşılaştırma Bağlaçları: Karşılaştırılan iki veya daha çok unsuru.häm (hem.ister). bilhassa). çünki (çünkü). dem (bazen . işte bu). nä... -Håy bålälär. göyå (güya. lekin (lakin).. åriy (evet.. cädid. häm. körib turibmän! (Evet.” qılädi. xåh.. Men nä içkilik içämän. bopti (olur). ehtimål könärdi. låaqal (hiç olmazsa). xuddi tili yoq såqåvdäy “i.” yapıyor)... Sıralama Bağlaçları: Art arda gelen unsurları. keräk (gerek ... Denkleştirme Bağlaçları: Birbirine denk olan.. hayır).. belki razı olurdu). yaxşi (peki). Grammofon degän buyumni körgänmisän yåki eşitgänmisän? (Gramofon denen aleti gördün mü veya işittin mi?).. äftidän (galiba). çünånçi (mesela). huv (hu). Äziz bilän Bekzåd qayerdä? (Aziz ile Bekzad nerede?). mäyli (olur. Kitåb häm däftär såtib åldim. mäyli. bunlar arasında ilgi kuran kelimelerdir. häm (de). birbiriyle karşılaştıran bağlaçlardır: yåki (veya). tıpkı). Ey Özbek xalqıning båtir ävlädi! (Ey Özbek halkının yiğit evladı!). bakır tabakta ekmek... alälxusus (özellikle). işte o). ya). kelimeleri. c. ey.... Cevap Ünlemleri: Tasdik veya onay ifade eden ünlemlerdir: hä (evet). (Demedim. işaret sırasında başvurulan ünlemlerdir: änä (işte.. bilän (ile). ämmå (ama). Yå Sämärqandgä ketäylik. dil birliğini birbirine bağlayan bağlaçlardır: yå . ekmek bulup geldim). Seslenme Ünlemleri: Hitap için kullanılan ünlemlerdir: e.. yå (ya . (İşte gördün mü.. (Hem kitap hem de defter satın aldım). ya da).. (İşte.. cümleleri şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan.. (Öbür gün erkenden veya akşamüstü). dem . körib turibmän. xoş (peki. (İster gurbeti gezeyim. yahut). öz håliçä qoyä bering.. Demädim. bazen). (Bazen neşelisiniz. gerek).. biråq (fakat. işte görüyorum!). yåki (ya . eğer). porselen kâsede kuru üzüm var).. nä sigaret çekämän. bäşärti (şayet. Åriy råst. c. yå . gåhå äsäbiy.. Hä. tıpkı kekeme gibi “i. elbette).mäyli (ister. bäs (tamam). bälki (belki). likåpçädä mäyiz bår. d. ben geldim... sengä äytämän! (Hey çocuklar. yoq (yok..xåh (ister. häy (hey). (Ya Semerkant’a gidelim ya da Buhara’ya). gärçi (gerçi).hem). kelime gruplarını.

Son Çekim Edatları: Özbek Türkçesinde görülen başlıca son çekim edatları şunlardır: a. qaräb (doğru). qaräğändä (göre). beri). kalabalığa karşı şöyle seslendi). (Gayret edip dağlar aştım. dek (gibi). u bolsä qåldi.178 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Älbättä. häm (de. Şundän keyin sofining tili ayländi. Mahdum’un avlusuna doğru gitti). . (Memleket saat gibi çalışırdı). ävväl (önce). burun (önce). yåruğlik sarı yol åçdim. hävå ilıq edi. Men keläberdim. ämmå/Ålämdä båşqa heç Özbekistån yoq. böläk (başka). o ise kaldı). -dıkça). c. Men häm sizgä qoşilişni istäymän. buyån (beri). keyin (sonra). e. (1953 yılından beri Londra’da yaşıyorum). boyi (boyu). (Yağmur yağmasına rağmen hava ılık idi). Räis köpçilikkä qarätä şundäy dedi. tåmån (doğru. häm birbirigä köp cüdä yaqın. båşqä (başka). säbäbli (dolayı). dä (de. Såät yanglığ işlär edi mämläkät. här vaqtdägi käbi ğurur bilän kelär edi. (Sıddıkcan. (Elbette. låaqal häftädä bir märtä körişib turär edingiz. Men undän åldin keldim. Yåmğır yåqqanligä qarämäy. 3. hämdä (hem de). esä (ise). (Ben dünden beri işte değilim). qarätä (doğru). (O etrafa bakmadan her zamanki gibi gururla geliyordu). hem de birbirine çok yakın. sayın (her. song (sonra). (Yazmadan önce bu kitabı okudum). singäri (gibi). (Toplantıya yirmi kadar kişi geldi). Zemin ise kaskatı). binåän (binaen). dåvur (kadar). misåli (gibi). (Salih. ışıldayan lambaya doğru yöneldi). Sıddıqcån miltilläb turgän çiråqqä tåmån burıldı. taraf). Mäclisgä 20 çåğli kişi keldi. yanglığ (gibi). qärämäsdän (rağmen). Yalın ve ilgi halinden sonra kullanılanlar: bilän (ile). båşläb (itibaren. boyiçä (boyunca). (Özbek çok bütün yeryüzünde ama/Âlemde başka Özbekistan yok). Tirişdim tağlär åşdim. Sona Gelen Bağlaçlar: Bunlar kelimelerin sonuna gelerek pekiştirme işleviyle kullanılırlar: bolsä (ise). da). ornigä (yerine). da). (Ben geliverdim. Yåzmäsdän burun. (Ben de size katılmak istiyorum). Xatni poçtä arqalı cönätdim. Ayrılma halinden sonra kullanılanlar: åldin (önce). (Gümüşe göre altın ağırdır). Men keçädän båşläp işdä emäsmän. käbi (gibi). Tönkälär cüdä köp. dåir. boyläb (boyunca). Kümüşgä qarägändä åltin åğır. qarşi (karşı). U ätråfgä näzär sålmäy. hiç olmazsa haftada bir defa görünüyordunuz). arqalı (yoluyla). b. bu kitåbni oqıdim. Yer esä tåş-metin (Çotuklar çok fazla. özgä (özge). aydınlığa doğru yol açtım). çåğli (kadar). beri. sarı (doğru). (Ondan sonra müezzinin dili dolaştı). 1953-nçi yildän buyån Londondä yaşäyäpmän. uçün (için). (Başkan. Sålih Mahdumning håvlisigä qaräb ketdi. (Ben ondan önce geldim). (Mektubu posta aracılığıyla gönderdim). Yönelme halinden sonra kullanılanlar: qadär (kadar). Özbek köp bütün yer yüzidä. körä (göre). taşqari (başka). qarämäy (rağmen).

3.Özbek Türkçesi 179 Özet 1 Özbek adını açıklamak. yüzyıldan itibaren bölgeye giren Ruslar. XV. Vambery’e göre Özbek kelimesinin tam anlamı “kendi kendinin beği. Özbekistan’ın başkenti olan Taşkent aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir.000. Karluk grubunun bir temsilcisi omakla birlikte Özbek Türkçesinin içinde kuzey ve batı Türkçesinin özellikleri de görülür. Nevaiy. Fergana. Başkenti Taşkent olup 2. 1993 yılında kabul edilen Latin alfabesi 1995’te değiştirilmiştir. Oğuz grubu.000’u aşan bir nüfusa sahiptir. büyük dedesi Özbek Han’ın adını verdiği devleti 1428’de kurarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Altın Orda Hanı Özbek’in (1312-1340) soyundan gelen idareciler tarafından kurulmuş ve Fergana vadisindeki Türkleri bir araya toplamıştır. Özbek Türkleri. Azerbaycan ve Kazan Tatar Türk edebiyatları ile girmiştir. Kâdirî’nin “Ötken Künler.7. Amuderya ve Sirderya nehirleri arasında Mâveraünnehir ve Fergana havzasında yer alan Özbekistan. Kuzeyinde Aral gölü ve Kazakistan. müstakil” demek olup kelime ‘Öz+bek’ şeklindedir. Y’lavçi (y’li) ağızlar/ Karluk grubu. Çağdaş Türk lehçeleri arasında. Aybek’in “Kutlug Kan. Abdullah Kâdirî ve Sadrettin Aynî’nin bunda rolü çok büyüktür. Daha sonra hâkimiyet Mangıthanlar sülalesine geçer ve onlar da 1860’a kadar hâkimiyetlerini sürdürürler. Taşkent’ten başka Semerkand. Bâbür Şah’ı yenerek 1500 yılında hükümdarlığını ilan etmiştir. bağımsız. Özbek Türkçesinin ağızlarını üç grup hâlinde tasnif etmek mümkündür: 1. Özbekistanın yerini belirlemek. 1860’larda Buhâra ve Hive Hanlıklarını zayıflatıp Hokand Hanlığını ilhak etmişlerdir. Özbek Türkçesini tanımlamak. Batu’nun kardeşi Şeybânî neslinden gelen Ebu’l-Hayr Han (1428-1468). Nihayet. 3. Mâverâünnehir ve yöresini ele geçirir. Özbek Han’dan geldiği en fazla taraftar bulan görüştür. Abid Ketman” gibi romanları. Cedit Edebiyatı Dönemi (1910-1938). Karahanlı ve Çağatay edebiyatlarını tarihî bir devamlılık içinde izleyerek XX. 447. Balelik. Böylece Özbek Türkleri XVI. Özbekistan. Özbek Türkleri. H. Andican.5 milyon nüfusa sahiptir. Ulug Yol” romanları önemlidir. 1740 yılında Nâdir Şah. Hasan Eren ise bu sözün ‘Özü+berk’ sözünden geldiğini söyler. 1924’ten 1991’e kadar Özbek Türkleri Rus hâkimiyeti altında yaşamışlardır. 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. asrın ortalarına doğru bir güç hâline gelmeye başlamışlardır. Hokand. güneyinde ise Afganistan ve Türkmenistan ve batısında da yine Türkmenistan yer alır.400 km2 bir alana ve 22. Özbek edebiyatına Türkiye. Türkistan’ın coğrafi ve kültürel merkezi olup bölgenin en önemli cumhuriyetidir. Ürgenç ve Hive ülkenin önemli şehirleridir. Yeni Dönem. Karluk. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra 20 Haziran 1991’de bağımsızlığına kavuşmuştur. Yeni alfabe ortak Türk Latin alfabesinden hem uzaklaştırmış hem de alfabeyi karışık ve kullanışsız duruma getirmiştir. yüzyıl başlarında bir Özbek edebiyatı ortaya koymuşlardır. C’lavçi (c’li) ağızlar/Kıpçak grubu. Özbekistan 20 Haziran 1990 yılında egemenliğini. Özbek Türklerinin kendi nüfusları ülke nüfusunun % 85’ini oluşturur. Mehrabdan Çayan. Özbek adının 1313-1340 yılları arasında hüküm süren Altın Ordu hükümdarı. Özbek Devleti. Nevâiy. Ünite . Özbekistan idari olarak 12 bölge- 5 3 . 2. Kıpçak ve Oğuz Türklerinin birleşmesinden meydana gelmişlerdir. 4 2 Özbek edebiyatını anlatmak. Türk dilinin üç büyük grubundan biri olan Doğu Türkçesi (Karluk) kapsamında değerlendirilir ve Çağatay Türkçesinin devamı olarak kabul edilir. Aynî’nin “Buhara Celladları”. Türkiye Türkçesinden sonra en çok konuşulan lehçedir. yüzyılın başında Timurluların hâkimiyetine son vererek. Suskunluk Dönemi (1938-1960). Nukus. Çağdaş Özbek şiiri üç döneme ayrılır: 1. Denis Sinor’a göre Özbek sözü ‘Oğuz+bek’ kelimelerinin birleşmesinden çıkmıştır. Türkistan’ın kuzey bölümünde. 2. doğusunda Kırgızistan ve Tacikistan. 1910’larda başlayan Özbek hikâyeciliği ve romancılığı 1920’lerde gelişir. 1930 yılına kadar Arap alfabesini kullanan Özbek Türkleri. Özbek adının kökeni ve yapısı ile ilgili olarak da çeşitli görüşler vardır. Namangan. 1940’tan sonra da Kiril alfabesini kullanmışlardır. Özbek Türklerinin tarihini anlatmak. Türkistan’a yayılıp büyük bir güç hâline gelmişlerdir. Moğollarla yapılan savaşlarda zayıf düşen Özbekleri Şeybânî Han (1500-1510) yeniden toparlamış. Özbekistan’ın dışında yoğun olarak Kazakistan’ın güney bölümünde. Kırgızistan ve Türkmenistan’ın sınır bölgelerinde konuşulur. Çağdaş anlamda hikâye ve roman. Buhâra. XVIII. 1930-1940 yılları arasında Latin alfabesini.

Ünsüz Uyumu: Tonluluk bakımından kısmen uyum vardır. +käş. İlgi hâli: +ning. +älä(si)/ +alåvi. -mäsdän. -çıq. Özbek Türkçesi gramerini sınıflandırmak. -ğı/-gi. -qı/-ki. +täçä. -ädigän/ -ydigän. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri: 1. teklik -sin. +gär/går.(+si-n-). -läring . Yalın hâl: Eksizdir. karelik bir alana sahip ve başkenti Nukus olan Karakalpakistan Cumhuriyeti yer almaktadır. 2. +åvlån. -(i)ş c. teklik +(i)m. Emir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. +çä. +si-. çokluk + (i)ngiz. +äl/+ål-. +(i)mtil.ve eken İle Yapılan İsim Çekimi Şimdiki/geniş zamanda kişi ekleri. II. Özbekistan Cumhuriyeti içerisinde ayrıca özerk bir Türk Cumhuriyeti statüsünde olan ve 165. -qıç/kiç. -günçäe-kän. çokluk + läri Hâl Ekleri: a. +bån. -(I)nqırä-. İstek Kipi: -gäy (-käy.. 3. Bulunma hâli: +dä f. -mäs. daha çok uyumsuzdur. 3. -läring. Eşitlik hâli: + däy. 3. +Iş. -äcäk. +åv(i). -gäniçä. 3. +rä-. çokluk -(i) ng(i)z. 1. 3. -(i)şsin 6 Zaman ve Şekil Ekleri: a. Ses Bilgisi Ünlüler: Özbek Türkçesinde 10 tane ünlü bulunmaktadır. 3. otir-. -qåk/-gäk. -ğaz-/-gäz-.000 km. -gän. +mänd. çokluk . +doz. -qaç. -gü + iyelik eki +bår. Yönelme hâli: +gä e. +siräFiilden İsim Yapan Ekler: -(I)m/-(U)m. çokluk -ø. +lä-. -gäli. e. 3. Küçük Ünlü Uyumu: Kısmen işlediğini söylemek mümkündür. -ğun/-gün. be+. -gän. +simån. çokluk -siz. hikâyede -edi ve şartta -bolsä ile yapılır. +äk. -kä. -måqçi. Tasarlama Kipleri Şart Kipi: -sä Gereklilik Kipi: fiil + (i)ş + iyelik eki + kerak. +ä-. +çi. -gån/-gän. -(I)msirä-. 1. -qan. -mä. geçmiş zaman ve şartta e. +qa-/+ğa-. -ärli/-ärli. çokluk -(i)k.getirilir. 2. +råq. -sä + şahıs eki + keräk Emir Kipi: Emir kipinde her şahsın ayrı bir eki vardır. -(I)n/-(U)n. -ä/-y. -käç. +ki Soru eki: +mi Fiil Çekim Ekleri: Şahıs Ekleri: a. -ğıç/-giç. -(i) nglär. -(gin). -gändä/-qandä. -måq. -(I)t-. 2. 3. +çän. teklik -(ä)y(in). +ginä. +lik. -qån/-kän. +läb. teklik +(s)i. Ancak alfabede 7 harfle gösterilir.(+si-t-). -(ä)yåtir. -är. -mäy Hareket Adları (İsim-Fiiller): 1.lär. 3. -miş Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: -di. 2. ğır/-gir. -(I)r-.ø. sizlär. Büyük Ünlü Uyumu: Türk Lehçeleri içerisinde en bozuk olanıdır. -ti. 1. (i)nç. +qına. +i-. Ayrılma hâli: +dän g. teklik -(i)m. -måqçi Fiillerin Birleşik Çekimi Özbek Türkçesinde birleşik çekimi: rivayette ekän vemiş. asıl fiil + (i)b + yardımcı fiil(tur-. Tonsuzluk uyumu bakımından ise. -qun/-kün. -qay). -(I)ş-. çokluk -(ä)ylik. teklik -(i)ng. -måqdä. -ğız-/-giz-.ø. -lär. -(i)ş b. -(a/-y)digän. çokluk . -qın/-kin. -(U)v . +låq. I. Şekil Bilgisi İsim Çekim Ekleri: Çokluk Eki: -lär İyelik Ekleri: 1. Ünsüzler: Özbek Türkçesinde 23 ünsüz vardır.180 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I ye ayrılmıştır. çokluk -miz. 2. +alåq. 2.ä/-y. -miş Zarf-Fiiller: -(i)b/(-bån). 2. -yäp. -gäç. +ni c. +çil. -åq/-äk. teklik -sän. Vasıta hâli: bilän Aitlik eki: +gi. +zår. -(I)n-. teklik -ø. teklik +(i)ng. -ğın/-gin. -di. -çåq/-çäk. Yükleme hâli: +ni d. -qır/-kir. +dek h. -i-(I)l-. -dıq/-dik. -är/-ar-. Fiilden Fiil Yapan Ekler: -ä-. yåt. teklik -män. teklik . +(i)mtir. -kän. +dår. +çilik (<+çi+lik). -gäni. +sin. -qız-/-kiz-. Bildirme Kipleri Öğrenilen Geçmiş Zaman: -(i)b(di). +kinä. +sit. +(ä)y-. -äcäk.) + (i)b + kişi eki Gelecek Zaman: -ä/-y. -(I)k/(U)k.-(I)q/-(U)q. +çåq/+çäk. -(i)ş. teklik -ø. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri: 1. b.(i))ngiz(lär). 1. 2. -(i)nglär. +tåy. +siz. -iz-/-ızSıfat-Fiiller: -(ä)yåtgän. -dåq/-däk. +kär/+kår. çokluk -sinlär. -gän + iyelik eki + yoq/ bårŞimdiki Zaman: . +li. -qaz-/-gäz-. -ğur. Yapım Ekleri: İsimden İsim Yapan Ekler: + dåş. -dir-/-tir-. nå+ İsimden Fiil Yapan Ekler: +(ä)r-. çokluk + (i)miz. -gü (-ğu) + iyelik eki (+dir) Geniş Zaman: -(ä)r b. 2. yür-. +kä-/+gä-. +ik-/+ıq-.

öşälär (onlar) d. nimä (ne). närsä (ne) Sıfatlar Özbekçede kullanılan Niteleme ve Belirtme sıfatları Zarflar Özbekçede kullanılan Zaman Zarfları. nimäni (neyi). herkes) e. u (o). Soru Zarfları Edatlar Özbekçede kullanılan Ünlemler. Yer-Yön Zarfları. barçä (hepsi.Özbek Türkçesi 181 III. bäri (hepsi). Nitelik (Durum) Zarfları. qaysi bir (herhangi biri). älläqançä (birkaç). Belirsizlik Zamirleri: älläqaysi (herhangi bir. nimälär (neler). Dönüşlülük Zamiri: öz c. u. biri. Kişi Zamirleri: men. öşä (o). Bağlaçlar ve Son Çekim Edatları . birisi). ällänimä (bir şey). ba’zi (bazı). ällänärsä (bir şey). kimsä (kimse). qaysiläri (hangileri). neçtäsi (ne kadarı). qay bir (hangi bir). şulär (şunlar). sen/siz. Miktar Zarfları. kimdir (biri. İşaret Zamirleri: bu. kimi).7. kim/kimlär (kim. her biri). biråv (biri. nimädir (bir şey. ulär b. heç kim (hiç kimse). bir qançä (bir kaç). ba’zi birlär (bazıları. xämmä (hepsi). bir neçä (birkaç). birisi). kimileri). Ünite . bir närsä (bir şey). qançäsi (ne kadarı). ayrim (bazı. här kim (herkes. kimler). biz. Soru Zamirleri: qaysi (hangi). sizlär/ senlär. ulär (onlar). biri). KelimeTürleri Zamirler a. şu. herhangi bir şey). bulär (bunlar).

gündüz. Özbek Türkçesinde yuvarlak (o. qorqınç d. zähmätkäş e. Özbek Türkçesi Çağatay Türkçesinin devamı olarak kabul edilir. 9 ünlü-9 harf c. som?’ cümlesinde boş bırakılan yere hangi soru sıfatı getirilmelidir? a. til. aitlik eki c. bår. İlgi hâli eki. körmädim c. kiriş. qaysi b. Abdülhamit Süleyman Çolpan d. ‘Älmäning kilosi .. Yükleme hâl eki. e. Mollanepes c. Özbek Türkçesinde büyük ünlü uyumu oldukça sağlamdır. nåzli c. oqımägänmiz b. Özbek Türkçesi Karluk grubunun bir temsilcisidir. acı. b. ming. kelmåqçi emäsmän e. Aşağıdaki örneklerin hangisinde öğrenilen geçmiş zamanın olumsuz çekimi bulunmaktadır? a. Küçük ünlü uyumu hiç görülmez. neçä e. yükleme hâl eki. yolçi c. d. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde fiilden isim yapan ek bulunmaktadır? a. i) ünlüler gelmez. Fıtrat b. Özbek Türkçesi. bängü 6. e. tez çåpär at b. quçåq b. Ünlü uyumlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. 2. küçliråq b. 8 ünlü-6 harf e. qay . Özbek yazı dili Ürgenç ve Hive ağızlarına dayanmaktadır. Özbek Türkçesinde bazı ekler tek şekilli olduğu için ünlü uyumları bozulur. ö) ünlülerden sonra düz-dar (ı. Yükleme hâl eki. iyelik eki e. Aşağıdakilerden hangisi Özbek yazar ve şairlerinden biri değildir? a.. c. 10 ünlü-8 harf d. Küçük ünlü uyumu oldukça sağlamdır. Aybek 3. aitlik eki 7. teri d. oqıydigän kitåb c. yåğäyåtgän yåmğır d. 10 ünlü-7 harf b. c. qandäy d. temir. aitlik eki b. keläcäğini bilämän e. piçåq. kelmäysän d. bilmäsmän 8. d. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil eki bulunmamaktadır? a. işlägäli keldim 10. nimä c. b.182 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Kendimizi Sınayalım 1. Aşağıdakilerden hangisinde Özbek Türkçesindeki ünlü sayısının kaç tane olduğu ve bu ünlülerin alfabede kaç harfle gösterildiği doğru olarak verilmiştir? a. aitlik eki d. Özbek Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Özbek Türkleri 1930 yılına kadar Arap alfabesini kullanmışlardır. 5. toqqız. Türkiye Türkçesinden sonra en çok konuşulan Türk lehçesidir. İyelik eki. qoziçaq 9. keräk. Özbek Türkçesinde ünsüzlerin özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki örneklerin hangisi yanlıştır? a. 8 ünlü-8 harf 4. sütçi e. qoşniniki kelimesinde hangi ekler bulunmaktadır? a. ilgi hâli eki. Elbek e. İlgi hâli eki.

Kapı Yay. Ünite . (1957). M. (1996). d 2. C. Türk Lehçeleri Grameri (Ed... Saray. Kebikeç Yay.Türk Dünyası Araştırmaları. kömmåq. TDK Yay. 179-198. 291-354. İstanbul.. (1993). Ekim. (1994).Şuataman. H. S. Kämål. bårdim. s.. (2006). “Yapım Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. T. E. Türk Dünyası Nüfus. “Özbek Türkleri Edebiyatı”. Yaman.. keräkli. s. e 6. M. Bahar. Akçağ Yay. Yaman. Yaman. Yanıtınız yanlış ise. Şubat.. Ankara. Zeynalov. N. s. Türklerin Dili. Özbek Türkçesi. Ankara. F. (1999). Özbek Türkçesi. (1996). Temmuz. Yusuf Gedikli). (1997). TDAV Yay. eskiçi. TİSAV Yay. F. L. 41-44. T. mol. İstanbul.. Tekin. (1993). A. 127. b 3. A. Özkan. keçä. Li. A.Efendiyev. Öztürk. Cem Yay. Sıra Sizde 2 qol (el) ve umr (ömür) kelimelerinin şahıslara göre iyelik çekimi şu şekildedir: qolim (elim) qoling qoli qolimiz qolingiz qolläri umrim (ömrüm) umring umri umrimiz umringiz umrläri Ahmedov. “İsim Çekim Ekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise. Ö. Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri. tik. M. Ahmet B. R. “Özbek Türkçesi”. Çizgi Kitabevi. B. İstanbul. E. s. Bozkurt. Yusuf.7. e 10. c 5. (2005). Yıldırım. Elazığ. mening. (2007). İnönü Ü. d Yanıtınız yanlış ise. Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı. (1997). Akalın). Türk Dilleri. Sosyal Yapı. (2009). TDEK. M. Yanıtınız yanlış ise. Dil. N. Ankara. B. küç. s. (2005). İstanbul. Özbekçe (Çev. TDK Yay.Özbek Türkçesi 183 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. “Sıfat-Fiiller” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Ankara. (2003). Kocaoğlu. Yanıtınız yanlış ise. Akçağ Yay. V. (1993).. b 7. Özkan. Ercilasun). B. Özbek Türkçesinde Edatlar. (2007). Wurm. E. . N. tegirmån. Yong-Sǒng (2004). Ankara.-Mahmud. C. Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadığı Bölgelerin Coğrafyası. Gazi Kitabevi.. Özbekistan Türkçesi-Türkiye Türkçesi/Türkiye Türkçesi-Özbekistan Türkçesi Sözlük. I-II. Akçağ Yay. 149-152. Kocaoğlu. (1998). Doğan. Yanıtınız yanlış ise. . Rifat Gürgendereli). (2005). Yanıtınız yanlış ise. a 4. İstanbul. Ankara. “Özbek Türkçesi Üzerine Birkaç Söz”.. 1. Gazi Kitabevi... Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri. Türk Dillerindeki Sontakılar. Yiğit. (2000). İstanbul. (1989).. åçdim. Çağdaş Özbek Şiiri. Geçit Yay.Hünerli B. Özbek Türkçesi El Kitabı. “Özbek Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. M. Coşkun. 4.. Türk Dili (Basılmamış) Doktora Tezi. Ankara. Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi (Akt.. (1998). T. Yanıtınız yanlış ise. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. “Özbek Edebiyatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Salman.Durmuş. Ankara. s. Ankara.Ölmez. a 8. 3-53. Kayseri. Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi/Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu. Şirin User. “Bildirme Kipleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Türk Dili. Simurg Yay. (1994). F. R. Yanıtınız yanlış ise. “Ünlü Uyumları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Håzirgi Özbek Tili.. Ankara. “Özbek Türkçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Özbek Türkleri Tarihi. S. 62. R. Özbek Türkçesi Grameri. Türk Dünyası Tarih Dergisi. İstanbul.. Ercilasun.-Tulum. H.. KB Yay. Yanıtınız yanlış ise. “Özbekler” (Akt. (1997). “Ünlüler” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yararlanılan ve Başvurabilecek Kaynaklar Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Kelimelerin Özbek Türkçesindeki karşılığı şu şekildedir: teng. KB Yay. S. Edebiyat. S. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (1991). Öztürk. “Sıfatlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. c 9. Kriter Yay. Tåşkent. O. Türk Dilinin Yurtları. Malatya. Konya 2005. 139-186..

Özbek Türkçesi Latin alfabesini okuyabilecek. Özbek Türkçesi Kiril alfabesini okuyabilecek.Amaçlarımız 8    • Kiril Alfabesi • Latin Alfabesi Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Anahtar Kavramlar • Metin Örnekleri İçindekiler Özbek Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri • ÖZBEK TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ • ÖZBEK TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ • ÖZBEK TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ . Özbek Türkçesi ile yazılmış metinleri tanımlayıp çözümleyebileceksiniz.

(y)e Yå yå C c (J j) Zz İ i (I ı) Yy Kk Ll Mm Nn Åå Pp KİRİL Рр Сс Тт Уу Фф Xx Цц Чч Шш ъ Ээ Юю Яя Ўў Ққ Ғғ Ҳҳ LATİN Rr Ss Tt U u (Ü ü) Ff X x (l) Ts ts Çç Şş (Kesme) Ee Yu yu (Yü yü) Yä yä O o (Ö ö) Qq Ğğ Hh .Özbek Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri ÖZBEK TÜRKÇESİ KİRİL ALFABESİ KİRİL Aa Бб Вв Гг Дд Ee Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп LATİN Aa (Ää) Bb Vv Gg (Ğğ) Dd E.

186 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I ÖZBEK TÜRKÇESİ LATİN ALFABESİ Harfler Aa Bb Jj Ch ch Dd Ee Ff Gg G’ g’ Hh Xx Ii Jj Kk Qq Ll TT Ses Karşılığı a. ye f g ğ h x (l) i J k q (o)) l Harfler Mm Nn Ng ng Oo O’ o’ Pp Rr Ss Sh sh Tt Uu Vv Ww Yy Zz TT Ses Karşılığı m n ñ o. å ö p r s ş t u v w y z ÖZBEK TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ .ä b c ç d e.

Özbek Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 187 . Ünite .8.

шовқин-сурон йўқ. Бобом ориқ. Бобом ўсиқ қошлари тагида яширинган кўзларини ёлғондака олайтириб. кўрсаткич бaрмоғи билан пўписа қилади. тўпроқда ҳассалар чизган изга қизиқиб қaрайман. қўшнимизнинг эски.. бир тутaм соқолини ушлайман. арава ўтмайди. дам ўртоғининг говрондай узун ҳассасини “от” қилиб минаман. офтобга яғринини тутган ҳолда. ҳассаларни тиxирлик билан эгаларига қaйтараман. Кейин бу қуруқ таёқларни тарaқлатиб улоқтираман. Сийрак ўткинчилар албатта қўл қовуштириб “Ассалом!” деб ўтадилар. Кўчадан от. Ўртоғи эсä қўпол. йирик жуссали. эски сaғри кавуш кийган. кичкина гавдасини деворга суяб чўққaйган. ерга ёнбошлаб ўтирибди. шалоқ ешиги олдидa менинг чол бобом ўз ўртоғиузун соқолли. оғзини очишга қистаб. тишларини қидираман. нималар тўғрисидадир эзмаланиб сўзлашади. кар қулоқ мўйсафид билан. ҳассасини тиззалари орaсига қaдаган..188 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I БОЛÄЛИК Тор кўчада. Кейин бобомнинг тиззасини қучоқлайман. Дам бобомнинг. Чоллардан бири ёки иккови бирдан жaвоб беради: “Bаалайкум. .” Мен чоллaрнинг атрофида айланаман. узун сертук оёқларини узaтиб.

gevezelik edip konuşuyorlar. ne dåding bår. körsätkiç barmåğı bilän popisä qılädi. Sonra bu kuru sopaları ‘tırrak’ diye fırlatıyorum..Эчки. kär qulåq moysäfid bilän. komşumuzun eski. Båbåm åsıq qåşläri tägidä yåşiringän közlärini yålğåndäkä åläytirib. çoqqaygän. bağrışma yok. eski çarık giymiş uzun. бир йўқ экaн. чaяй тумшуқ.дебди.” Men çållärning ätråfidä äylänämän. Däm båbåmning.Э. мен сени еймaн. Dedem zayıf. topråqdä hässälär çizgän izgä qıziqıb qaräymän. sağır kulak aksakal. еяй эчки. Neçün sen munçå sustläşding? Hakårät dilni åğrıtmäs. бергин сув. ҳовуз.дебди.Мени есaнг тумшуғингни чaйиб е. tişlärini qıdirämän. Niçin sen bunca suskunlaştın? Hakaret gönlü incitmez.. Siyräk ötkinçilär älbättä qol qåvuştirib “Ässälåm!” deb ötädilär. дебди. Kâh dedemin. toprakta bastonların çizdiği ize merakla bakıyorum. sen munçälär negä Kişänlär birlä dostläşding? Ne färyåding. İhtiyarlardan bir veya ikisi birden cevap veriyor: “Vealeyküm.Özbek Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 189 Bålälik Tår köçädä. şåvqın-surån yoq. kiçkinä gävdäsini devårgä süyäb. qoşnimizning eski. ağzını açması için zorlayıp dişlerini arıyorum. Keyin bu quruq täyåqlärni täraqlätib ulåqtirämän. kıllı ayaklarını uzatıp. nimälär toğrisidädir ezmälänib sözläşädi. şalåq eşigi åldidä mening çål båbåm öz ortåğı-uzun såqålli. küçücük gövdesini duvara dayayıp çömelmiş. bastonunu dizleri arasına almış. arkadaşı-uzun sakallı. yirik cüssäli. Arkadaşı ise kaba.. Köçädän åt. Keyin båbåmning tizzäsini quçåqläymän.8. Alçaklık bengi gitmez mi? Zincirler parçalanmaz mı? Kılıçlar şimdi kırılmaz mı? . Ünite . Åybek Çocukluk Dar sokakta. Sonra dedemin dizini kucaklıyorum. Båbåm årıq. бир эчкини кўрибди. åftåbgä ygğrinini tutgän håldä. åğzini åçişgä qıstäb.ile. Seyrekçe geçenler de âdet üzere ellerini kavuşturup “esselâm” diyerek geçiyorlar. ärävä ötmäydi. Эчки: . uzun sertük åyåqlärini uzatib. Tubänlik mengü ketmäsmi? Kişänler parçälänmäsmi? Qılıçlär endi sınmäsmi? Gönül Gönül sen buncalar niye Zincirlerle dost oldun? Ne feryadın. bir tutam såqålini uşläymän. . neler hakkındaysa. kâh arkadaşının sopa gibi uzun bastonunu “at” yapıp biniyorum. Қорни оч қaшқир йўлдa келaётсa. däm ortåğıning gåvråndäy uzun hässäsini “åt” qılib minämän. bir tutam sakalını avuçluyorum. hässälärni tixirlik bilän egälärigä qaytärämän. araba geçmiyor. 1 Köngül Köngül. Қaшқир ҳовузгa борибди: . yıpranmış kapısı önünde benim ihtiyar dedem. Sokaktan at. Бир бор экaн. . Çållärdän biri yåki ikkåvi birdän cävåb berädi: “Vääläyküm. ne sesin var. Ortåğı esä qopål. Kiril alfabesiyle yazılmış olan aşağıdaki metni Latin alfabesiyle yazınız. hässäsini tizzäläri årasigä qadägän. gürültü.. güneşe sırtını vermiş hâlde yere yanlamasına oturmuştu. eski sağri kävüş kiygän.” Ben ihtiyarların etrafında dönüyorum. бир қaшқир бор экäн. Қaшқир: . iri cüsseli. Dedem gür kaşları altında gizlenmiş gözlerini yalandan dikip işaret parmağı ile tehdit ediyor. yergä yånbåşläb otiribdi. bastonlarını nazlanarak sahiplerine geri getiriyorum.

Boyun eğme. Süleyman Hamid Çolpan . Hämmäsi mähzun. Bilmäm. Boyun egmä. olmaz mı gönül şâd? Bilmem ne için kuşlar uçmaz bahçelerinde? Birliğimizin sarsılmaz dağı. Ösib Türkistån. Ål bäyråğıngni. hälqım. Ki sen häm hür tuğılgänsän! Dirisin. Ümidimizin sönmez ışığı. gelmiştir çağı. ölmemişsin. Çimenler berbat. Büyüyerek Türkistan. Kişän kiymä. yetär şunçä cebr-ü cäfålär. qädding kötärsin! Yåyrät yåşnät öz Vätäning gül båğlärıngdä. ne uçün quşlär uçmäs bağçäläringdä? Birligimizning tebränmäs tåğı. Birleş. büyüt kendi vatanını gül bağlarında. tutsaklık hepsi yansın. düşmanlar çatlasın. Hepsi mahzun. Birläş. boy göstersin! Genişlet. Bezensin şimdi Türkistan bağı. Qur yengi dävlät. Çämänlär bärbåd. Ki sen hür doğmuşsun! Süleyman Hamid Çolpan Gözel Türkistan Gözel Türkistån sengä ne boldi? Sähär väqtidä gülläring soldi. Sende âdem. ey halkım. Kur yeni devlet. ölmägänsän. kelgändir çåğı. qalbing uyğansin. ey hälqım. Güzel Türkistan Güzel Türkistan sana ne oldu? Seher vaktinde güllerin soldu. Kulluk. Bezänsin endi Türkistån båğı? Qozğal. quşlär häm färyåd.190 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Tiriksän. sen dä insånsän. Zincir takma. bolmäsin dil şåd. Qullıq. äsårät-barçäsi yånsin. sen de insansın. Al bayrağını kalbin uyansın. kuşlar da feryat. Sen dä ådäm. yåvlär örtänsin. Ümidimizning sönmes çıråğı.

sen öt. işe yaramaz” diyen? Kederli kuşum onları bırak. Kimdir. Türk dilinin ününü çıkar göklere! Bırak onları. Kimdir. Dil Kederli kuşum öte öte gel anlat! Kimlerdir Türk dilini satanlar? Bülbül gibi ötüp duran bu dili Utanmadan bu ülkeden atanlar? Baldan tatlı. Düşüncesizce hor görüp duranlar? Dünyada zenginliğini göstermeden.8. Tüşünmäyin xorläb xorläb yatğuvçı? Åcunlärdä båyliğıni körsätmäy. Ünite . Türk tilining dångin çıqär köklärgä! Qoy ulärni. yarämäs” degän? Mungli quşım ulärni qoy. Elbek . ona “mahallî.Özbek Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 191 Til Mungli quşim sayräb sayräb kel änglät! Kimlär erür Türk tilini satğuçi? Bülbül kebi sayräb turgän bu tilni Uyälmäyin bu ölkädän åtğuçi? Båldän tåtli. bungä “yerli. ulär yoldän åzsinlär El içindä boşboğazlik såtsinlär. sen sayrä. candan duru Türkçeyi. cåndän tınıq Türkçäni. onlar yoldan çıksınlar Millet içinde boşboğazlık etsinler.

пул тотли бўлaди. Ungä Älişer Nävåiy nåmi berilgän. Båla våyägä yetgäç. Älbättä. отaси у пулни ҳaм ҳовузгa тaшлaбди. нимa қилaр экaн? . Nemis. Bålä indämäbdi. Ertäsigä häm şu våqeä qaytärilibdi. Åtä tängäni ålib håvuzgä taşläbdi. åtasi håvuz boyida otirgän ekän. Bu yerdä tört million nusxadän årtıq kitåplär saqlänädi. Ånasidän ålgän pulini ungä beripdi. aile årtıq: artık. энди кaттa бўлиб қолдинг.debdi. sen åğır mehnät qılib cåningni qıynäb yürmä. Üyigä kelsä. dış. дебди. Şuning üçün häm u yerdä Özbek. Här Kimning Mehnäti Özige Şirin Bir åta-ånaning yäkkäyu yägånä oğli bolgän.дебди. Metinde geçen bazı kelimelerin karşılıkları: birårtä: bir. herhangi bir åmmäviy: kitlesel xånädån: ev. Ertäsi işgä ketayåtgånidå uni ånäsi toxtätib: Oğlim. köçägä çıqıb ortåqläring bilän oynä. кўчaгa чиқиб ўртоқлaринг билaн ўйнa. Болa индaмaбди. отaси ўғлини чaқириб: “Ўғлим. Болa xурсaнд бўлиб кўчaгa чиқиб кетибди. qaytib kelgäningdä åtänggä mänä buni berärsän! . Bålä. Bizgä eng yaxşi tanış bolgäni esä mäktäb kütübxånäsidir. xўп. Бу ҳолдaн ҳaйрон бўлгaн онa вa болa учинчи куни ўтириб мaслaҳaтлaшибди. ўз меҳнaтинг билaн топилгaн дaромaд . Özbekiståndägi eng kättä kütübxånä Tåşkent şähridä. қaйтиб келгaнингдa отaнггa мaнa буни берaрсaн! . Шундa отaси ўғлигa: . bädiiy. бир одaмникидa xизмaт қилиб. Keçgäçä oynab yüribdi. Кечқурун уйигa келиб отaсигa берсa. Эртaси ишгa кетaётгaнидa уни онaси тўxтaтиб: -Ўғлим. Кечгaчa ўйнaб юрибди. çet ellärdän häm kitåblär kelib turädi.deb bir tängä pul beribdi. Энди бугун бир меҳxaт қилиб пул топиб келaй-чи. Ҳaлиги ярим тaнгaни топиб чиқибди. şuningdek.Кўрдингми ўғлим. Болa воягa етгaч. Онaсидaн олгaн пулини унгa берибди. İspan. xop. кийимлaрини ечиб ўзини ҳовузгa тaшлaбди. Tåcik. Xånädånlärdägi kütübxånälär şäxsiy kütübxånä. Ukrain tilläridägi kitåblär bilän birgä İngliz. Rus.дебди-дa.192 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Kütübxånä Kütübxånäni bilmäydigän bålä bolmäsä keräk. åtasi oğlini çaqırib: “Oğlim. Болa отaсигa бир xўмрaйиб қaрaбди-дa. отaси ҳовуз бўйидa ўтиргaн экaн. Уйигa келсa. Bålä: . Mäktäb kütübxånäsidä tåpilmäydigän ba’zi kitåblärni bålälär kütübxånäsidän tåpiş mümkin. Fårs tilläridägi kitåblärni häm oqış mümkin. Kütübxånägä bärçä ittifåkdåş respublikalärdän. håzir kitåbsiz birårtä häm xånädån yoq. dışarı. Undä därslik vä oquv materialläridän taşqari gazeta vä jurnallär. debdi. сен оғир меҳнaт қилиб жонингни қийнaб юрмa.деб бир тaнгa пул берибди.Отaм бу пулни меҳнaт қилмaсдaн олиб келгaнимни билгaнгa ўxшaйди. Эртaсигa ҳaм шу воқеa қaйтaрилибди. birår hunär örgän. maxsus täşkil etilgänläri esä dävlät kütübxånäsi deyilädi. пул топибди. Arab. Bu håldän häyrån bolgän ånä vä bålä üçinçi küni otirib mäslähätläşibdi. fazla tåpil-: bulunmak barçä: bütün kättä: büyük çet: yabancı. endi kättä bolib qålding. åxiridä xår bolmäysän!” . Bålä åtä-ånäning tärbiyäside kättä bolibdi. Bålä xursänd bolib köçägä çıqıb ketibdi.дегaн экaн. hariç Nemis: Alman ҲAР КИМНИНГ МЕҲНAТИ ЎЗИГA ШИРИН Бир отa-онaнинг яккaю ягонa ўғли бўлгaн. Болa: . оxиридa xор бўлмaйсaн!” . Болa. бирор ҳунaр ўргaн. . ilmiy hämdä åmmäviy-siyåsiy ädäbiyåtlär häm bår. Отa тaнгaни олиб ҳовузгa тaшлaбди. Болa отa-онaнинг тaрбиясидa кaттa болибди. dış taşqari: başka.

şen däråmäd: kazanç. Bålä åtäsigä bir xomräyib qaräbdi-dä. pul tåpibdi. gelir . Metinde geçen bazı kelimelerin karşılıkları: mehnät: emek taşlä-: atmak. bir ådämnikidä xızmät qılıb. öz mehnäting bilän tåpilgän däråmäd . çözmek xursänd: memnun. Häligi yärim tängäni tåpib çıqıbdi. Keçqurun uyigä kelib åtäsigä bersä. åtäsi u pulni häm håvuzgä taşläbdi. tamam mäslähätläş-: akıl danışmak toxta-: durmak oxşa-: benzemek qıyna-: eziyet etmek nimä: ne köçä: sokak keçqurun: akşam üstü ortåq: arkadaş xomrä-: somurtmak pul: para yeç-: çıkarmak. Endi bugün bir mehnät qılıb pul tåpib keläy-çi. kiyimlärini yeçib özini håvuzgä taşläbdi.8.Özbek Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 193 . seslenmek xop: peki. Ünite .degän ekän. nimä qılär ekän? .pul tåtli bolädi. fırlatmak yäkkä: bir tane.debdi-dä. .Åtäm bu pulni mehnät qilmäsdän ålib kelgänimni bilgängä oxşäydi. Şunda åtäsi oğligä: Kördingmi oğlim. tek indä-: ses çıkarmak.

194 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I 2 Aşağıda Özbek Türkçesiyle verilen metni Türkiye Türkçesine aktarınız. U 1488-yilda yozgan “Tarixi mulki ajam” (“Ajam shohlar tarixi”) shularning biri edi. ålsäng nimä ålib beräsän? .debdi çopån. shu tilni bilganlargina bahramand bo`ldilar. Vaqf deb biror xayrli ishning sarfu xarajatini ta`min qilmoq uchun ajratilgan yer yoki mulkka aytiladi. Turkiy tilda birinchi marotaba “Xamsa” yaratiladi. Qonğızåyni vähimä båsibdi.Qonğızåy bolsä undän soräbdi: . . Vazirlik martabasida turib ham she`r yozishni to`xtatmadi. O`z xalqining shunday hazinadan bebahra qolishi Navoiyni qiynadi. “Oynayi Iskandariy” (Iskandar oyinasi) deb ataladi. Jomiy Navoiyni bu ishga tezlikda kirishishga undaydi. Navoiy o`zbek tilida muammo yozgan ilk o`zbek shoirlaridan bo`ldi. fors tilida yozilar edi. Navoiy zamonasida muammo janri keng tarqalgan bo`lsa .Mäyli . Lekin bular hammasi forsiy tilda yozildi.Mengä tegäsänmi? . “Xamsat ul-mutahayyirin”. Qonğızåy aytibdi: “Ey çopån meni özinggä xåtin qılib ålmäysänmi? debdi. “Hasht behisht”(“Sakkiz jannat”). Nizomiyning “Panj ganj” nomi bilan tarixga kirgan “Xamsa”si 5 masnaviydan tashkil topgan edi: “Maxzan ul-asror” (“Sirlar xazinas”). 1483-yilda o`z “Xamsa”sini yoza boshlab. XII asrning buyuk shoiri Nizomiy Ganjaviy (1141-1209) dan keyin shoirlik qudtarining mezoniga aylanib qolgan “Xamsa” yaratish edi. uning o`z kuchi va imkoniyatlariga ishonchini mustahkamlaydi. birinchi devoni-”Badoye ul-bidoya” (“Badiiylik ibtidosi”)ni 1472-1476 yillarda shohning amri va istagiga ko`ra o`zi kitob qildi. Alisher Navoiy 1481-1482-yillarda “Vaqfiya” asarini yozadi.Meni. Navoiy maslahatga ustozi Abdurahmon Jomiy huzuriga boradi. Bu asarlar nasriy bo`lib. U o`z dostonlarini “Matla ul-anvor” (“Nurlar boshlanishi”). . Pahlavon Muhammad (1493) ketma-ket vafot etdilar.“Navodir un-nihoya”(“Nihoyasiz nodirliklar”) maydonga keldi. 1490-yillarning boshida Navoiyning yaqin do`stlari. 1480-1490-yillar Navoiy uchun badiiy ijodda samarali davr bo`ldi. Navoiy ularga bag`ishlab “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”. birinchi navbatda. -debdi. Olimu fuzalo-barcha bu hodisani zo`r olqish bilan kutib oldilar. 1485-yilning boshida yugatadi. Shoir ishlagan kunlar hisobga olinsa. Bu asar “Muhokamat ul-lug`atayn”da “Zubdat ut-tavoxir”(“Tarixlar qaymog`i”) deb ham ataladi. “Layli va Majnun”.Çopån aytibdi: . Yuz yildan keyin unga Xusrav Dehlaviy (1253-1325) javob qildi. Atrofidagilar uning bu ishiga rag`bat va hurmat bilan qaradilar. Navoiyning 1490-yillardagi eng katta xiz- . “Iskandarnoma”. shoirlikni hamma narsadan baland tutdi. ketma-ket nasriy kitoblar yaratdi. Shoh Husayn Bayqaroning o`zi unga rahnamolik qildi. Özbek Latin Alfabesiyle Metin Örnekleri Alisher Navoiy Alisher Navoiy she`rni. asosan. Abdurahmon Jomiy (1492). Çopån şundäy deyişi bilän. ägär gäpimgä kirmäsäng mänä şu qolimdägi tayåq bilä urämän. “Hayf paykar”(“Yetti go`zal”). 1480-yillarning oxiri. “Holoti Pahlavon Muhammad” asarlarini yozadi. Navoiy besh dostonni ikki yilda tamomlaydi.da. “Shirin va Xusrav”. 1491-yilda muammo janriga bag`ishlangan “Risolayi muammo” (ikkinchi nomi “Mufradot”) risolasini yozi. 1485-1486-yillarda ikkinchi devon . Shoir “Xamsa” dan keyin ko`p o`tmay. Ulug` shoirning ilk she`riy devonini muxlislari tuzgan bo`lsalar. shoirning bu ulug` zamondoshlari haqidagi memuar xotiralaridan tashkil topgan edi. ustozlaridan Sayyid Hasan Ardasher (1489). Ulardan forslar. 54 ming misralik ulkan obida 6 oyda bitkaziladi. “Xazoyin ul-maoniy”ga uning 52 muamosi kiritilgan. “Majnun va Layli”.Men seni ålgänimdän keyin. Shoirning fors tilidagi muammolarini esa 500 chamalaydilar. “Xusrav va Shirin”. Alisher Navoiyning eng katta orzusi doston yozish.

«Jo‘r» (songgi toplami. maylimi bir erkalasam?. «Buloqlar» (1922).. Cholpon 16 yoshidan boshlab ijod qila boshladi. mening ko’zim qora. Cholpon 1924-1926-yillarda Moskvada tashkil etilgan o‘zbek dramstudiyasida tarjimon. Erka kiyik. 1935-yilning boshlarida esa Toshkentga qaytib. Bu dunyoda sen bechora. Ikkalamiz yaralganmiz qiynoqlarga. Cho’g’dan qo’rqma. so’qmog’i cho’g’. maylimi bir erkalasam. Bu dunyoda birday g’arib men ham. Erka kiyik. Asarlari: «Uyg‘onish» (1923). «Soz» (1923). mening bag’rim yara. hech bo’lmasa o’lim oldi. 1492-1498-yillarda tartib qilingan 4 qism devondan iborat bu ulkan she`riy kulliyot shoirning turkiy tilda yozilgan deyarli barcha lirik she`rlarini qamrab olgan edi.Yusuf Abdulhamid Cholpon Abdulhamid Sulaymon og‘li Cho‘lpon 1898 yil Andijon shahrining Qatorterak mahallasida tug‘ilgan. Erka kiyik. Erka kiyik. Sahrolarda qurimagan buloqlarga. 1932-yilda Moskvaga ko‘chib ketib. Erka kiyik. Umrimizning barcha yo’li. Dahshatlisi shundaki. maylimi bir erkalasam?. «Qurboni jaholat». «Doxtur Muhammadiyor». maylimi bir erkalasam?. izing quvib yurdi kamon. maylimi bir erkalasam?. Hamza nomli teatrda (shu teatrning tashkilotchilaridan biri Cholpon edi) adabiy emakdosh bolib xizmat qiladi. Kel. Sayyod mening kulbamni ham qildi vayron. Bu dunyoda senga do’st yo’q. maylimi bir erkalasam?. Cholponni o‘limga hukm qilingan sud qarori 1938-yilning 5-oktabrida chiqarilgan edi. jon saqlaydi. menga do’st yo’q.. adabiy emakdosh va dramaturg sifatida faoliyat ko‘rsatadi. «Oydin kechalarda» «Qor qoynida lola». Sening joning ... «Novvoy qiz». Sening ko’zing qora. Majnun bo’lib sahrolarga yetalasam.. Uning ilk she’ri «Turkistonlik qardoshlarimga» (1914)dir. dildosh kutib ko’zim toldi. Soch oqardi.. maylimi bir erkalasam?. M. Sening bag’ring yara. «Oq . «Tong sirlari (1926). Yuragimdan to’kilmay ne so’z qoldi. yig’laymiz birgalashib yantoqlarga. men bechora!. Erka Kiyik Erka kiyik. nashr etilmay qolgan) kabi she’riy to‘plamlari. 1937-yilda Cholpon qamoqqa olinadi. Yo’l so’ngida. 30-yillarda matbuotda Cholponga qarshi maqolalar tinimsiz chiqa boshlagach. mening jonim — omonat jon. ilk asari «Qurboni jaholat» 1914-yilda yozilgan. Shamol emas. Erka kiyik.Özbek Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 195 matlaridan biri “Xazoin ul maoniy” (“Ma`nolar xazinasi”)ni tuzish bo`ldi. sen ham. Shoir 7-8 yoshidan 20 yoshigacha bo`lgan davrni umrining navbahori hisobladi va shu davr devonini “G`aroyib us-sig`ar”(“Yoshlik g`aroyibotlari”) deb atadi.. Ünite . beyuz qo’ygan qopqondan qo’rq.8. 1938-yil 4-oktabrda Toshkentda otib tashlanadi.

Men suyib… men suyib kimni suyibmen? “Men suygan suyukli shunchalar go‘zal. kundan-da go‘zal!” Men yoqsil ne bo‘lib uni suyibmen?! Uning-chun yonibmen.196 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I podshoning in’omi». Boshimni zor ishga berib qoyibmen. Tushimda ko‘ramen – shunchalar go‘zal. Eng yorug‘ yulduzdan seni soraymen. «Yorqinoy» dramalari. Aytadir: “Bir ko‘rib. boshini bukib. Tog‘ va toshlar ichra istab yuramen! Bir ko‘rdim men uni – shunchalar go‘zal. «Hujum» (V. Undan-da soraymen sening tog‘ringda. Yonimdan o‘tganda sorab ko‘ramen. Oydan-da go‘zaldir. Quyida Cholpon ijodidan bir she’rni taqdim etamiz. Yan bilan hamkorlikda). «Kecha va kunduz» romani va birqancha maqolalar. «Ortoq Qarshiboev». oydan-da go‘zal!” Ko‘zimni olamen oy chiqqan yoqg‘a. Aytadir: “Men uni tushda ko‘ramen. ko‘milgan oqg‘a. Ul-da aytadir: “Bir qizil yanoqg‘a Uchradim tushimda. yonib kuyibmen. «Gavharoy» kabi hikoyalar. ongda. kundan-da go‘zal!” . Oqg‘a ko‘milganda shunchalar go‘zal. Aytadir: “Bir ko‘rdim tushdamas. qochib. «Mushtumzor». Boshlaymen oydan-da seni sormoqg‘a. Ul-da uyatidan bekinib. Oydan-da go‘zaldir. kundan-da go‘zal! Erta tong shamoli sochlarin yoyib. Men ongda ko‘rganda shunchalar go‘zal. Go‘zal Qorong‘u kechada ko‘kka ko‘z tikib. Ul yulduz uyalib. kun chiqar yorug‘lik sochib. yolimdan ozib. Mendan-da go‘zaldir. kundan-da go‘zal!” Ul ketkach. Oydan-da go‘zaldir. Bizdan-da go‘zaldir.

Ҳ e. Båla xursand bolib köçägä çıqıb ketibdi. emek e.” cümlesinin Özbek Kiril alfabesiyle doğru yazımı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Mäh çalılarning åtråfide äylänämän d. Қ” harflerinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. D. Кaчгeчe oйнoб йурубди. c. benzemek 10. O. Navoiy o`zbek tilida muomma yozgen ilk o`zbek şoirlaridan boldi. Кечгeжe oйнeп юрибди. Meh callarning atrofide eyläneman 4. Sizning käsbingiz nimä? c. okşamak d. e.’ cümlesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? a. Ж b. Z. Sizgä minnätdårçilik bildirämän. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir kelime vardır? a. b. Sizi görme fırsatı buldum. “Keçgäçä oynäb yüribdi.fiilinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Ў d. d. e. Navoiy özbek tilinde muammo yazgan ilk özbek şairlerinden boldu. 5. aksamak c. arzu d. Nevaiy uzbek tilide muammo yozgan ilk uzbek shoirlaridan bo`ldi. Sizi gördüğüme şaşırdım. Ünite . Sizi göreceğimi ummuyordum. Ç. Ч. Å. özlemek e. tembel 8. minnet b. Özbek Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “Р. b. N. I. ayrılma hâl eki d. Navayi özbek tilida muamma yazğan ilk özbek shoirlaridan bo`ldi. P. fiilden isim yapma eki 9.Özbek Türkçesi Alfabe ve Metin Örnekleri 197 Kendimizi Sınayalım 1.’ cümlesinde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? a. e. Men çållarning ätråfidä aylänämän b. ‘Bu yerdä tört million nüsxädän årtik kitåplär saqlänädi. Кечгaчa ўйнaб юрибди. Q b. sevmek b. Å. Men çollernin atrafıda aylanämän e. bulunma hâl eki c. T e.8. d. Kiril harfleriyle verilen “Мен чоллaрнинг атрофида айланаман” ifadesinin Özbek Latin alfabesindeki yazımı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. R. ‘Sizni körgänimdän xursändmän. muhannet c. oxşä. C. Кечгeчe oйнaб йурипди. c. Ç. Navoiy o`zbek tilida muammo yozgan ilk o`zbek shoirlaridan bo`ldi. b. Ә c. d. Yu. c. Kiril harfleriyle verilen “Нaвоий Ўзбек тилидa муaммо ёзгaн илк ўзбек шоирлaридaн бўлди” ifadesinin Özbek Latin alfabesindeki yazımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. З 3. e. Q d. 6. R. çokluk eki e. О. zarf-fiil eki b. K c. d. 7. ‘Här kimning mehnäti özige şirin’ ifadesinde geçen mehnät kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Sizi gördüğüme memnunum. P. Men çallarnıng etråfindä eylenemen c. K 2. . Aşağıdaki harflerden hangisi Özbek Kiril alfabesinde bulunmaz? a. Қaчгaчa ўйнoп юрибди. b. Sizi görünce hırslandım. Sizdän iltimäs qılämän. Sähär väqtidä güllärin soldi.

Şubat. Qaşqır håvuzgä båribdi: . (2009). Ankara. “Özbek Türkçesi Üzerine Birkaç Söz”. Ankara. H. 4. Türk Dili. TDAV Yay. b 5. R. Ankara. Gazi Kitabevi. Gazi Kitabevi. F. 291-354. (1998). Temmuz. Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri. Özbek Türkçesi Grameri.-Mahmud. işte şu elimdeki sopa ile vururum. b 3. Ankara.. S. M.. s. A. Türk Ülkeleri ve Türklerin Yaşadığı Bölgelerin Coğrafyası. 62. Öztürk. Geçit Yay. Sosyal Yapı. (2000).. Yaman. Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri. Akçağ Yay. E. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Qårni åç qaşqır yoldä keläyåtsä.. men seni yeymän. (2007). Malatya. Saray. H. E. R. Türk Lehçeleri Grameri (Ed. M. (2003). N. İstanbul. (1997).debdi. A. e 10. Ankara. Akçağ Yay. (1993). Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.. T. İnönü Ü. 179-198. .. demiş. Kocaoğlu. Ö. M. d 8. Kriter Yay. Türk Dili (Basılmamış) Doktora Tezi. L. Qaşqır: . 127. håvuz. Türk Dilinin Yurtları. (1999). İstanbul. Li. Rifat Gürgendereli). Eçki: . (2005). Özbek Türkleri Tarihi. (2005). Türk Dillerindeki Sontakılar. (1996). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (1991). Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Türk Dünyası Tarih Dergisi. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.Meni yesäng tumşuğıngni çäyib ye. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.-Tulum. beni kendine eş olarak almaz mısın? demiş. Tekin. (2006). s. İstanbul. Türk Dünyası Nüfus. s. Ankara. (1957). eğer sözüme girmezsen. Kämål. “Özbek Türkçesi”.debdi.. S. Wurm.Durmuş. B. TDK Yay. Bahar. Yaman.. Zeynalov. Tåşkent. (1996). İstanbul. Özbek Türkçesinde Edatlar.Ölmez. Ercilasun. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. İstanbul. KB Yay. Ankara. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Metnin Latin alfabesiyle yazılışı şu şekildedir: Bir bår ekän. N. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Ahmedov. Cem Yay.. Özbek Türkçesi. 7. 2. S. M. Çizgi Kitabevi. 3-53.Şuataman. R. Konya 2005. N. 139-186. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz..Hünerli B. s. (1994). S. Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı. bir qaşqır bår ekän. Salman. Kapı Yay. Coşkun. -Benimle evlenir misin? Kongızay ise ona sormuş: -Beni alırsan ne yaparsın? Çoban cevap vermiş: -Ben seni aldıktan sonra. Kayseri. Simurg Yay. bergin suv. Edebiyat.. TDEK. (1994). (2007).Efendiyev. KB Yay. B. İstanbul. Türklerin Dili. Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi/Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu. Ekim. Özkan. A. çäyäy tumşuq. Ahmet B. s. T.E. . . Özkan. C. TDK Yay. Şirin User. B. Yaman. Elazığ. c. İstanbul. Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi (Akt. C. (1997). bir yoq ekän. (1993). Özbekçe (Çev. (1989). c. s. debdi. Ankara. a 9. d Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.. F. Ankara. Ankara. Yıldırım.. Doğan. E. (1997). Yusuf. Kocaoğlu. M. F. O..Eçki. . Akçağ Yay. V. I-II. Öztürk.. 1. -Peki. Yiğit. Çobanın böyle demesiyle Kongızayı sıkıntı basmış. Håzirgi Özbek Tili.. Yanıtınız yanlış ise “Alfabe ve Metin Örnekleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. Bozkurt. (2005). “Özbek Türkleri Edebiyatı”. Yong-Sǒng (2004). Ercilasun). yeyäy eçki. Akalın). e 6. Türk Dilleri. T. Sıra Sizde 2 Metnin Türkiye Türkçesindeki karşılığı şu şekildedir: Kongızay sormuş: “Ey çoban. bir eçkini köribdi. Özbek Türkçesi. Çağdaş Özbek Şiiri. 41-44. (1993)..Türk Dünyası Araştırmaları.198 Çağdaş Türk Yazı Dilleri-I Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. “Özbekler” (Akt. Yusuf Gedikli).. Dil. a 4. TİSAV Yay. Kebikeç Yay. demiş çoban. (1998). Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi.. 149-152. Özbekistan Türkçesi-Türkiye Türkçesi/Türkiye Türkçesi-Özbekistan Türkçesi Sözlük. Özbek Türkçesi El Kitabı.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->