You are on page 1of 10

10 Haziran 2012 PEP Deneyim Paylaşımı Atölyelerinden Mobing’e Dair Öğrendiklerimiz

Deneyim Paylaşımı Atölyeleri
• Gizlilik: Nisan 2011 • Endişe: Mayıs 2011 • Performans Değerlendirme: Kasım 2011

Mobing’in Kaynakları
• Rekabet, • Gizlilik, • Bireysel hesap sorma, toplu değerlendirme, objektiflik iddiası ile gelen yönetim biçimleri: Performans. • Sonuç: Karlılık için gerekli davranış biçimlerinin “karakter” adı ile meşrulaştırılması. Kötü muamele ya da diğer uçta sosyal etkinlikler.

İnsanlar birine rekabet ilişkileri ve gizlilik ile bağlanarak bireyselleştiriliyor: Kalabalık içinde yalnızlık
Sakın maaşını ve performans sonuçlarını başkaları ile paylaşma! Herşeyi bana anlat ama sorma!

Yönetim

Gizlilik çünkü;
– Birbirinize düşüp işi aksatabilirsiniz; – Eşitsizliğin öfkesini patrona yöneltebilirsiniz;

– Aranızda gizli bir şeyler olsa iyi olur, bilmediğiniz bir şeyler olduğunu bilmeniz sizi kolay yönetilebilir kılar.
– Sizin birbirinizden birşeyler gizlemeniz, bizim gizlediklerimizi de normal görmenizi sağlar.

Performans çünkü;
– Erişilmeyecek hedefler mevcut durumu karlılık için zorlar. Her zaman daha fazlası yapılabilir, en azından yapılabiliyor mu yoklanır. – Sürekli yetersizlik hissi patrondan talep etmeyi engeller. Dışsal sorunları bile üstlenirsiniz. – Kollektif iş için sizden bireysel hesap sorulması kötü değerlendirme almamak için sizin de başkalarını sıkıştırmanızı yani çalışanların birbirini yönetmesini sağlar. – Herşeyin kayıtlı olduğu iddiası kayıtsız yaptığınız işleri görünmez kılar. – Tazminatsız işten atarken doğru yada yanlış belge lazım.

Rekabet çünkü;
• Objektif değerlendirme aracı olarak sunulan değerlendirme biçimleri kendine olan saygını zedeler. Bunu geri kazanmak istersin. • İyi çalışan olmak yetmez: Ne yaptığın değil henüz neyi yapmadığın konu edilir. Gösterilen hedefe koşman gerek. • Rekabet kendinledir. Artık diğerleri yoktur. “Diğerleri gibi olamadım” yerine “ben beceremedim” demen istenir. Kendine acımasız olan insan diğerlerine daha da acımasız olabilir.

Sonuç 1: Endişe, mobing
• Bireyler arası sosyal ilişkiler yani dayanışma ya da çatışma şirket eli ile yapılır. • İşin yükü ile kaygı ve çaba artırılmakta ancak getirisi artırılmamaktadır. • “Hepimiz aynı geminin tayfalarıyız” söylemi ile işyerinde kendi kendimizin patronu oluyoruz ve Patrondan daha zorlayıcı olabiliyoruz.

Sonuç 2: Endişe, mobing
• “Zayıflık, sorun çıkarma” olarak görülebilecek tepkiler baskılanır ve çalışanlar hissettiğinden başka türlü davranırken bunu yaşayanın sadece kendisi olduğunu sanabilir. Çare olarak antidepresana başvurulmaktadır. • Yaşanan gerilim idareye değil iş arkadaşına yansıtılır. • İş yerinin karlılığa dönüştürebildiği zorba davranışlar desteklenmektedir.

Öneriler
• Gizliliği delmek: İlişkileri örecek şey konuşmamak değil konuşmak ve o konuyu hiyerarşi yaratan bir konu olmaktan çıkarmaktır. Bu kapsamda doğrudan olmak önemli. Yakınlaşılması gereken patron değil iş arkadaşlarımızdır. • Kişisel erdemlerle iş yapma performansını karıştırmamak: Eşitsiz ilişkilerin olduğu bir yerde biz de taktikler geliştirmeliyiz. Bu ise çalışanların birbirine bağlı kılındığı yerde bireysel değil ancak dayanışma ilişkileri ile olabilir.

• Dayanışma, örgütlenme, güçlenmenin bilgisini yayma.