P. 1
251

251

|Views: 94|Likes:
Yayınlayan: Burcu Gagatay

More info:

Published by: Burcu Gagatay on Nov 19, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya Pratikleri
Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN Prof. Dr. Rahmiye ERTAN Prof. Dr. Esin AKI-ŞENER Prof. Dr. İsmail YALÇIN Prof. Dr. Doğu NEBİOĞLU Prof. Dr. Erdem BÜYÜKBİNGÖL Prof. Dr. Hakan GÖKER Prof. Dr. İlkay YILDIZ Prof. Dr. T. Gül ALTUNTAŞ-DİNLENÇ Doç. Dr. Meral TUNÇBİLEK Doç. Dr. Gülgün AYHAN-KILCIGİL Doç. Dr. Süreyya ÖLGEN Doç. Dr. Sibel SÜZEN Doç. Dr. Özlem TEMİZ-ARPACI Doç. Dr. Canan KUŞ Doç. Dr. Oya BOZDAĞ-DÜNDAR Dr. Betül TEKİNER-GÜLBAŞ Dr. Zeynep ATEŞ-ALAGÖZ • • • • Organik Maddelerin Fonksiyonlu Grup Analizleri Enstrümantal Analiz Yöntemleri Analiz Yöntemleri Farmakope Analizleri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMASÖTİK KİMYA PRATİKLERİ

3-4
Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN Prof. Dr. Rahmiye ERTAN Prof. Dr. Esin AKI-ŞENER Prof. Dr. İsmail YALÇIN Prof. Dr. Doğu NEBİOĞLU Prof. Dr. Erdem BÜYÜKBİNGÖL Prof. Dr. Hakan GÖKER Prof. Dr. İlkay YILDIZ Prof. Dr. T. Gül ALTUNTAŞ-DİNLENÇ Doç. Dr. Meral TUNÇBİLEK Doç. Dr. Gülgün AYHAN-KILCIGİL Doç. Dr. Süreyya ÖLGEN Doç. Dr. Sibel SÜZEN Doç. Dr. Özlem TEMİZ-ARPACI Doç. Dr. Canan KUŞ Doç. Dr. Oya BOZDAĞ-DÜNDAR Dr. Betül TEKİNER-GÜLBAŞ Dr. Zeynep ATEŞ-ALAGÖZ

ÖNSÖZ
Eylül 2004 Ankara

Sevgili Öğrenciler, Anabilim Dalımız, yürüttüğü özverili çalışmalar sonucunda Farmasötik Kimya Pratikleri 1-2 kitabının peşi sıra Farmasötik Kimya Pratikleri 3-4 kitabını da hazırlayarak sizlere sunmuş bulunmaktadır. Bu kitap, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Dersi VII. ve VIII. Yarıyıl 'larda yürütülen laboratuvar pratiklerinde yer alan konuları ve bu konularla ilgili uygulamaları içermektedir. Tüm anabilim dalı elemanlarının senelerdir edindikleri tecrübelerin ışığında Farmasötik Kimya VII. ve VIII. Yarıyıllarında yürütülen uygulamalarla ilgili konuları güncelleştirerek hazırlanan bu kitap ile öğrencilerin çağdaş bilgi ve birikime ulaşmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Ülkemizde ders kitapları ile ilgili özellikle uygulama alanlarına dönük Türkçe yazılmış eserlere az rastlanıldığı göz önüne alınırsa, size sunulan bu kitabın değerinin sizler tarafından çok daha iyi algılanacağından eminiz. Bu kitabın hazırlanışına Anabilim Dalımızın tüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri bir arada özenle emek vermişlerdir. Bir kollektif çalışmanın ürünü olan bu eserin ortaya çıkmasını sağlayan Sayın Prof. Dr. Esin AKI-ŞENER'e yürüttüğü editörlük işleri nedeniyle anabilim dalımız adına şükranlarımızı sunarız. Aynı zamanda, Ecz. Berk ZAFER'e de hazırladığı kapak tasarımı ve dizgi işlerindeki katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı olarak sizlere sunduğumuz bu kitabın eğitiminizdeki başarılarınızın artmasını sağlayacak katkıları oluşturmasını sevgilerimizle dileriz.

Prof. Dr. ismail YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı

4.3.5. KALSİYUM LAKTAT MİKTAR TAYİNİ 67 83 105 109 129 135 143 146 152 154 154 155 158 160 161 33 52 1 27 27 . NİTRİTOMETRİ 3.5.5.2. GENEL BİLGİLER 2.1. PERMANGANİMETRİ 3. UYGULAMALAR 3.5.1.2. SÜLFOGUANİDİN MİKTAR TAYİNİ 3.7.4.6.3. İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ 2.5.5. ANTİPİRİN MİKTAR TAYİNİ 3. ANALİZYÖNTEMLERİ 3.2.5. NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ (NMR) 2.3. OXİDO-REDÜKSİYON REAKSİYONLARI 3. ORGANİK MADDELERİN FONKSİYONLU GRUP ANALİZLERİ 2.5. ELEMENTEL ANALİZ 2. KİNİN HİDROKLORÜR MİKTAR TAYİNİ 3. ASETİLSALİSİLİK ASİD MİKTAR TAYİNİ 3. UYGULAMALAR 3.İÇİNDEKİLER 1. ASİT-BAZ TİTRASYONLARI 3. ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR ALAN SPEKTROSKOPİSİ 2.1. KÜTLE SPEKTROMETRİSİ (MASS) 2.4. ENSTRUMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 2.

FARMAKOPE ANALİZLERİ 4.2.1. ASKORBİK ASİT 4. SULFADİMİDİN TABLET 4. ASETİL SALİSİLİK ASİT TABLET 4.3.4. GENEL BİLGİLER 4.2.2.2. SİTRİK ASİT 163 163 169 169 170 172 174 .1.2. UYGULAMALAR 4.2.4.

eleman aranması ve spektroskopik yöntemlerle analiz işlemleri diğer bölümlerde anlatıldığı için burada değinilmemiştir.1. • Şüphelenilen maddeye ait özel reaksiyonlar madde monografilerinden yararlanılarak uygulanır.Kromatografik yöntemler . Tanıma için üç genel yol vardır. ORGANİK MADDELERİN FONKSİYONLU GRUP ANALİZLERİ Kalitatif organik analiz. • Maddenin hangi çözünürlük sınıfına girdiği bulunur. • UV. • Maddenin fiziksel özelliği saptanır. 1 . • Sistematik yaklaşım • Mikroskobik yöntemler • Fiziksel yöntemler . Aşağıda bu analiz işlemleri sırayla daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. aşağıdaki sıraya uyularak gerçekleştirilir. • Eleman araması yapılır. Mass spektrumları incelenir. • Maddeye yakma deneyi uygulanır. NMR. • R f değeri bulunur (Kromatografı).Spektroskopik yöntemler Genel olarak bir organik maddenin analizi. bir organik maddeyi tanıma yöntemlerini veren denel bir bilim dalıdır. • Maddenin ödevli grupları saptanır ve gerekirse türevleri hazırlanarak bunların erime dereceleri bulunur. Rf tayini. • Maddenin erime ve kaynama derecesi saptanır. IR.

metil salisilat. Örneğin. Birçok maddenin toksik olması bu özelliğe rağbet edilmeyeceğini göstermektedir. üretan vs. aseton. bazı asitler. Alkalilerin. salisilik asit. Sıvı ve katı maddelerde şu özellikler aranır: • Tat • Koku • Renk • Çözünürlük Tat: Organik maddelerin kendilerine özgü tatları bulunmaktadır. timol.1. morfin. kinolin türevleri. vs. Bazen de farkında olmadan toksik doz alınabilir. fenol. striknin). kloroform. bileşikler (kokain. sakkaroz. Koku: Organik maddelerin bir çoğunun karakteristik kokusu vardır. Maddenin kokusu hangi sınıftan bir bileşik olduğunu gösterebilir. fenollerin. polietilen glikol türevleri. üreitler. üre. lidokain. glikozitler. fenoller. sodyum salisilat. Ancak deneyde çok az miktarda madde ile tat tayini. pentokain. eter. vb. amil alkol ve piridinin kendilerine özgün kokuları vardır. • Ekşi Olanlar: Organik ve anorganik asitler (C vitamini). etil asetat. novokain. rezorsin. kumarin. • Tuzlu Olanlar: Formik asit ve asetik asit tuzları. aminlerin. benzoik asit. aldehitlerin ve ketonların kokuları birbirinden farklıdır. • Dilde Uyuşma Yapanlar: Lokal anestezik benzokain. öjenol. toksisite oluşmasına neden olmayabilir. • Yakıcı Olanlar: Kloralhidrat.1. vanilin. rezorsin. mentol. Maddeler ne kadar uçucu karaktere sahipse o kadar kokusu belirgindir. fenoller. Kükürt'lü bileşikler çürük yumurta 2 . Gaz halinde bulunan maddeler çalışma yönünden bazı zorluklar gösterdiğinden ve bunlar organik bileşiklerin çok azını oluşturdukları için üzerlerinde durulmayacaktır. glikol. kloroform. • Tatlı Olanlar: Karbonhidratlar. Bunu saptayabilmek için çeşitli sınıftan bileşiklerin hangi kokuya sahip olduğu daha önceden denenmelidir. barbital. etanol.). • Acı Olanlar: Alkaloidler (kinin. esterlerin. Maddelerin Fiziksel Özellikleri Analizi yapılacak madde katı. sıvı veya gaz halinde olabilir.

baz veya nötr karakterde olduğu tayin edilir. pikratlar. Bundan sonra içine kırmızı veya mavi turnusol kağıdı atılarak maddenin asit. Eğer madde bir kromofor grup yanında ayrıca NH 2 . pH tayini için madde distile suda çözünür. =C=S. Moleküldeki çift bağ sayısının ve =C=0. Çözünmüyorsa karışım ısıtılır ve sıcakta çözünmese dahi pH için yeter çözünürlük kazandırılmış olur. polisiklik aminler. Aynı şekilde çıplak gözle tek tip gibi görünen maddenin büyütüldüğünde amorf ve kristal bileşenlerden veya başka başka kristal cinslerinden oluşmuş bir karışım olduğu meydana çıkabilir.kokusuna sahiptir. Maddeler renkli ise çeşitli fonksiyonel grupların varlığından şüphelenilebilir. polinitro veya poliamino hidrokarbonlar. Maddeler renkli ise azot varlığı söz konusudur. 0 = N = 0 . Çünkü ihtiva ettiği bazı fonksiyonel gruplar o maddeye asitlik veya bazlık özelliği kazandırabilirler. sadece kromofor gruplar taşıyan maddeler genellikle sarı renklidir. Çok defa çıplak gözle homojen görünen bir maddenin mikroskop altında renkli ve renksiz bileşenlerden oluşmuş bir karışım olduğu görülür. Renk: Rengin incelenmesi bazen maddenin yapısı hakkında önemli bilgiler verebilir. Bir madde çok keskin ve nüfuz edici bir kokuya sahipse. diğer bir deyimle.ya da p-kinonoid yapı gösteren. Karbon. hidrojen. nitro veya aminokinonlar. . ozazonlar. azo ve diazo bileşikleri. -N=N-. Maddenin pH Tayini: Maddenin pH'sı da o madde hakkında bazı fikirler verebilirler. toluidinler. Ancak bunların içinde kinonlar. -OH ya da . -NHR. hidrazinler. Örneğin merkaptanlar. doymamış yan zinciri olan ketonlar ve pek az sayıda doymuş diketonlar renklidir. Azot taşıyan renkli bileşiklerin başlıcaları şunlardır: Sübstitüe anilinler. nitro veya nitrozo veya aminofenoller. izonitriller çok pis koku yayarlar. hidrazonlar. Homojenlik: Eğer madde katı ise belirli bir dereceye kadar homojenlik kontrolü birkaç mg'lık bir madde miktarının bir büyüteç veya mikroskop altında incelenmesiyle yapılır. Benzaldehit. Bütün bu bileşiklerde renk sandan kırmızıya doğru değişmektedir. o.N = 0 gibi grupların da renk üzerinde etkisi vardır. 3 . oksijen ve kükürt içeren maddeler renksizdir. bu maddenin uçucu ve dolayısıyla küçük moleküllü olduğu düşünülebilir. vb. nitrobenzen ve benzerleri acı badem gibi kokar.S H gibi oksokrom gruplar içeriyorsa renk daha da koyu olur.

1.1. . Bir maddenin bir çözücüde çözünebilmesi için hem maddede hem çözücüde bazı bağların gevşemesi ve çözünen iyonlar veya moleküller ile çözücünün molekülleri arasında yeni bağların oluşması gerekir. sülfürik asit. % 5 hidroklorik asit. Burada sıvı maddenin çözücü ile karışması ve iki faz meydana getirmemesi gerekir. Örneğin hidrokarbonlar suda hiç çözünmediklerinden kısmen çözünen bir maddede fonksiyonel grup var demektir. 4 . eter.1.1.Belirli çözücülerdeki çözünürlük fonksiyonel grup hakkında daha önemli. Böylece suda çözünmeyen bir maddenin sodyum hidroksit çözeltisinde çözünmesi yapısında kuvvetli bir asidik grubun bulunduğunu gösterir. Eğer bir madde oda sıcaklığında 1 ml çözücüde 30 mg'a kadar çözünüyorsa bu madde o çözücüde çözünüyor demektir. Bu asit suda çözünmediği halde % 5' lik sodyum hidroksitte çözünür. Bilinmeyen bir maddenin aşağıda verilen çözücülerdeki çözünürlüğüne bakılarak 3 bakımdan bilinmeyen madde hakkında bir fikir elde edilebilir (su. özel bilgiler verir.Çözünürlük fonksiyonel grup varlığını gösterir. % 5 sodyum hidroksit. . Örnek olarak benzoik asiti verebiliriz. Aşağıdaki tablo 1.Çözünürlük: Hem çözücü hem de çözünen tarafından uygulanan moleküller veya iyonlar arası kuvvetlere dayanır. Sıvı maddeler için de aynı durum geçerlidir. % 5 sodyum bikarbonat. fosforik asit). lKısım maddenin çözünebildiği çözücü miktarı ve çözünürlük durumu 1 Kısım maddenin çözünebildiği çözücü miktarı 1 kısımdan az 1-10 kısım 10-30 kısım 30-100 kısım 100-1000 kısım 1000-10000 kısım 10000 kısımdan çok Çözünürlük durumu çok çözünür kolay çözünür çözünür az çözünür güç çözünür çok güç çözünür pratik olarak çözünmez Çözünürlük deneyi normal oda ısısında yapılmalıdır. Birçok madde normal ısıda çözünmemesine rağmen sıcakta çözünebilir. de 1 kısım maddenin çözünebileceği çözücü miktarı ile çözünürlük durumu görülmektedir: Tablo 1.

aldehit ve benzeri bileşiklerde molekülün herhangi bir yerinde bir fenil halkası bulunması halinde. alkol.^ türevlerinden daha az çözünürler. Bir yapıya halojen girmesi de suda çözünürlüğü azaltan faktörlerdendir. aynı molekül ağırlığında olan düz zincirli izomerlerinden daha iyi suda çözünür. çözünürlüğü daha fazladır. Kimyasal yapı düşük zincirli ise nonpolarlık daha azdır. Dallanmış zincir taşıyan bir madde. Bir molekülde hidrokarbon kısmı büyüdükçe maddenin özellikleri de hidrokarbonların özelliklerine benzeyecek yani suda çözünürlük azalacak. buna karşın eterde çözünürlük artacaktır. Örneğin monofonksiyonel gruplu homolog serilerde 5 karbonlu bileşikler veya daha az karbon atomu taşıyanlar suda çözündükleri halde yüksek karbonlu bileşikler suda çözünmezler.Bir organik maddenin çözünürlüğüne bakılarak o maddenin molekül ağırlığı hakkında bir fikir edinilebilir. erime derecesi düşük olan şeklin sudaki Küçük molekül ağırlıklı maddelerin sudaki çözünürlüğü büyük moleküllerden daha fazladır. Polimorf maddelerde.. bazik karakterde maddeler asidik ortamda çözünürler. Çözücüler iki sınıfta toplanabilir. polar solvanlarda polar maddeler çözünür. Ancak bu kurala uymayan bazı durumlar da vardır. Alifatik hidrokarbonlardaki bu durum aromatikler için de geçerlidir. • Nonpolar çözücüler • Polar çözücüler Asit karakterde maddeler zayıf bazik ortamda. 5 . Eğer halojen organik yapıya tuz şeklinde giriyorsa sudaki çözünürlük artar. Alifatik asit. bu halkanın çözünürlük üzerine etkisi 4 karbon atomu taşıyan alifatik bir radikalin etkisine eşdeğerdir. Örneğin R-CO-NH 2 tipindeki amidler. R-CO-NCR. Organik maddelerde molekül ağırlığının büyümesi ya da polimer oluşması. Nonpolar solvanlarda nonpolar maddeler. Benzer benzeri çözer ilkesi vardır. moleküller arası kuvveti büyüteceğinden suda ve eterde çözünürlük azalacaktır.

amidler ve nitriller. nitriller. eterler. GRUP 3: Aminler. alkoller.Sadece O. .Azot ve Halojen varsa: Halojenli aminler. tiyoasitler. siyano sülfonik asitler. N. . .Kükürt varsa: Heterosiklik hidroksi kükürt bileşikleri. haloalkoller. . .Moleküldeki ödevli grubun karbon zincirindeki yeri de çözünürlüğe etki eder.Azot varsa: Aminoalkoller.Azot varsa: Amidler. aminoasitler. . . . H ve O varsa: Karboksilli asitler. üreler.Halojen varsa: Haloasitler.Azot ve Kükürt varsa: Kükürtlü heterosiklik amino bileşikleri.Halojen varsa: (a) maddesinde verilen bileşiklerin halojen sübstitüe bileşikleri. Laboratuvarlarda numune olarak verilen maddelerin çözünürlükleri aşağıda verilen çözünürlük tablosuna göre yapılacaktır. Daha önce yukarıda da anlatıldığı gibi maddenin çözünürlük grubunu tayin etmek o maddenin yapısı ve fonksiyonel grupları hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyacaktır. aminler. . aminoasitler. . GRUP 2: . Katı maddelerin çözünme hızını arttırmak için ince toz haline getirilmeleri gerekir. aldehitler.Yalnız C. merkaptoasitler. nitro. aldehitler. ödevli grup molekülün orta kısmına ne kadar yakın olursa sudaki çözünürlük o kadar fazla olur. oksimler. anhidritler. ketonlar. 6 . Böylece maddenin çözünürlük grubu tayin edilecektir.Hem azot hem de kükürt varsa: Amino.Kükürt varsa: Sülfonik asitler.Hem azot hem de halojen varsa: Halojenli asitlerin amin tuzları. . esterler. Ndialkilamidler. aminler. polihidroksi alkoller. C ve H varsa: Dibazik ve polibazik asitle hidroksi asitler. Çözünürlük Grup Tayini: GRUP 1: Genellikle 5 veya daha az karbonlu monofonksiyonel gruplu bileşikler. aril sübstitüe hidrazinler.

.Yalnız C. aminotiyofenoller.Kükürt varsa: Tiyoller. siyanofenoller.Azot ve kükürt varsa: Tiyoüre türevleri.Yalnız C. sülfonlar.Azot ve halojen varsa: Halojenli amid. GRUP 6: . oksimler. nitrofenoller.Azot varsa: Aminoasitler.Hem kükürt hem de halojen varsa: Sülfonhalojenürler. heterosiklikler. . 7 . sübstitüe fenoller. . . diarilaminler. nitriller. amin ve nitriller. H ve O varsa: Asitler ve anhidritler. H ve O varsa: Fenoller . bazı yüksek moleküllü asitler. aminosülfınik asitler.Azot varsa: Aminofenoller. asit halojenürler. tiyoesterler.GRUP 4: Genellikle 10 veya daha az karbonlu bileşikler: . enoller.Azot varsa: Amidler.Azot ve kükürt varsa: Sülfonamidler. Maddelerin çözünürlük gruplarını tayin etmek için yapılacak işlem Tablo 1. .1.Kükürt varsa: Sülfürler. karboksilli asitler.2. de gösterilmiştir. sülfonamidler.Halojen varsa: Haloasitler. triarilaminler. GRUP 8-9: Azot ve kükürt ihtiva etmeyen nötral bileşikler. Merkaptanlar. . tiyosiyanatlar. GRUP 5: . .Azot ve halojen varsa: Polinitro halojenli aromatik hidrokarbonlar. . . tiyofenoller. .Kükürt varsa: Sülfonik asitler. . . GRUP 7: Hidrokarbonlar ve hidrokarbonların halojenli türevleri. .Halojen varsa: Halofenoller.Hem azot hem kükürt varsa: Sülfonamidler.

1. Merkaptan kokusu: Sülfonal.lg kadar madde porselen bir krozede hafif bir alevle ısıtılır. trional. azot dioksid. 8 . Amonyum tuzları. Fenol kokusu: Fenol. Kahverenkli buharlar: Brom. Bu sırada maddenin alev alıp almadığı kontrol edilir.2. nişasta vb. üre ve üre türevleri. Çözünürlük grubu tayini Bilinmeyen Madde (numune) su çözünür (grup-3) çözünmez (grup-2) çözünür (grup-*) çözünmez (grup-5) azot veya kükürtten biri varsa (grup-6) azot ve kükürtün ikisi de varsa çözünmez (grup-7) çözünür (grup-8) çözünmez (grup-9) 1.Tablo 1. Y a k m a Deneyi O. Yakma artığı yok ve yanma esnasında karamel kokusu: Tartarik asid. fenolik bileşikler. sitrik asid. tiyoüre türevleri vb. dekstrin. Amonyak kokusu: hekzametilentetramin.2. sonra alev yavaş yavaş artırılır ve kuvvetle yakılır. Şimdi maddede meydana gelen değişiklikler aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.

bir mantar tıpa yardımı ile. eğer hidrojen varsa. Alkali reaksiyon: Uçucu alkaliler. bir miktar Na 2 S0 3 ya da Na 2 S 2 0 3 ile karıştırılıp kuvvetle ısıtılır. donuk. 1. Şimdi madde ve CuO karışımı içeren tüp kuvvetle ısıtılır. hemen hemen mavi alevle yanma: Oksijen taşıyan maddeler. Karbon Aranması Bakır Oksid (CuO) deneyi: Bir miktar madde küçük bir deney tüpünde.0 . bu da karbonun varlığını gösterir.Mor renkli buharlar: İyod. 1 g kadar analiz örneği.3. başlangıçta kömürden ibaret artık: Karbon sayısı nisbeten fazla olan aromatik hidrokarbonlar. Element Analizi Bütün organik maddeler bünyesinde C ve H bulundururlar.1. içinde barit suyu (baryum hidroksit) bulunan bir tüpe daldırılır. kükürt ve halojen aranması mutlaka yapılmalıdır. tüpün serbest ucu. Beyaz renkli yanma artığı: Organik asidi erin metal tuzlan. . Berrak. çok az isli alevle yanma: Alifatik hidrokarbonlar. H 2 S meydana gelir (H2S. Ayrıca C ve H'ın tayini birtakım özel deneyler gerektirdiği için bu elementlerinin aranması yapılmayacaktır.3. çıkan gazlar (C0 2 ) barit suyunu bulandırır (BaC0 3 ). Parlak alevle yanma: Olefinler. Hidrojen Aranması . Ancak organik maddede azot. 9 .2. hidrojenin varlığını gösterir.3. Asid reaksiyon: Uçucu asidler. ağırlığının birkaç katı CuO ile iyice karıştırılır (CuO daha önceden bir tüpte kuru kuruya ısıtılarak organik artıklardan kurtarılmış olmalıdır). kokusundan ve kurşun asetatlı kağıdı siyahlaştırması ile tanınabilir). Sarı ve isli alevle yanma.Yukarıdaki bakır oksid reaksiyonunda. Sarı. sikloparafınler. Laboratuvar çalışmalarında da bu 3 elementin aranması yapılacaktır. 1. 1. iki defa dik açı şeklinde kıvrılmış bir cam boru geçirilir. tüpün soğuk kısımlarında toplanan su damlacıkları. tüpün ağzına.

Azot Aranması 1 K (bir kısım) numune.3. Bundan sonra karışım soğutulur. Karışım alttan hava gazı ile ısıtılarak ergitilir.3. 2 K sodyum karbonat ve 1 K numune ilave edilir. Deneyin yapılışı için bir kroze içine 1 K potasyum nitrat konur ve kroze alttan ısıtılır. 1 K sodyum hidroksit ile karıştırılır. sodyum karbonat yardımı ile organik bünye hidroliz edilir. Eğer krozenin ağzına tutulmuş su ile ıslatılan kırmızı turnusol kağıdı maviye dönerse azot varlığı anlaşılır. 6 K sudlu kireç ile karıştırılır. diğerinde ise halojenler aranır. Bu sebeple deney esnasında turnusol kağıdı krozenin içine kadar sokulmaması ağız kısmında tutulması gerekir. Halbuki azot varlığında kağıdın ıslatılıp krozeye uzatılan kısmın tamamı mavileşir. Potasyum nitrat tamamen ergidikten sonra üzerine tekrar 2 K potasyum nitrat. N inorganik N + NH 3 su ** NH 4 OH Sülfkmerazin Bu deneyde dikkat edilecek husus sudlu kirecin de çok kuvvetli bazik bir bileşik olmasıdır. 10 . Sudlu Kireç Hazırlanması: 1 K kalsiyum oksit. Açık alevde toz veya granüller haline gelinceye kadar ısıtılır. potasyum nitrat.3. Ancak bu dönme bu durumda sıçramadan dolayı noktacıklar halinde olur. org. halojenler ise halojenür anyonu haline dönüştürülmüş olur.4. Böylece kükürt sülfat anyonu. Halojen ve Kükürt Aranması Halojen ve kükürt aranmasından önce bu elemanların da inorganik hale geçirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple aramadan önce ısı. İki gün sulanmaya bırakılır. Isıtma esnasında meydana gelecek sıçramalar turnusol kağıdını maviye döndürebilir. 1.1. Bu tüplerden birinde kükürt. Organik maddede bulunan azot inorganik hale geçer ve amonyak buharları halinde ortamı terk eder. Bir kroze içinde amyant tel üzerinde bek alevinde alttan ısıtılır. Bir miktar distile su ilave edilir ve karıştırılarak iki ayrı tüpe aktarılır.

Çökelek oluşması halojenürlerin dolayısıyla halojenin varlığını gösterir. Zira tuz halindeki halojenürler organik olmadığından ergitme yapılmadan da reaksiyonu verirler. Bu gruplardan istenilen molekülün tamamının etkisiyle elde edilmeyebilir.6. S 0 4 + BaCl 2 B a S 0 4 + 2C1 çökelek 1.3.5. 11 . Analizi yapılan bir iyon değil molekülün bir parçasıdır. Örnek: HO /CH—CCI3 + AgN0 3 HO Ktoralhidrat AgCİ + HO n /CH—CC1 2 HO I N(J 3 Organik maddelerin çoğu tuzlar halinde halojenürlerini ihtiva ettiğinden yukarıda verilen deney bir defa da direkt olarak numuneye tekrarlanmalıdır.1. Bunun için numune bir miktar suda çözülür ve deney uygulanır. Ödevli Grupların Saptanması Fiziksel olarak yapılan saptamalar ve element analizinden sonra fonksiyonel grupların analizi yapılarak şu özelliklere dikkat edilir. Bu esnada ortamda bulunabilecek karbonat gibi iyonlar da çökelek verebileceğinden hidroklorik çözeltisi biraz daha ilave edilir. Çünkü diğer anyonlardan teşekkül edilecek çökelekler hidroklorik asitle çözündükleri halde baryum sülfat çözünmez. Şimdi sırası ile laboratuvarda saptanacak fonksiyonel grupları inceleyelim. Sülfat Anyonunun Tayini Tüp içindeki ergitme çözeltisi' % 10'luk hidroklorik asit çözeltisi ile asitlendirilir ve üzerine % 10'luk baryum klorür ilave edilir.3. Kükürt aranmasında anlatılan sebeplerden dolayı nitrik asit ortama fazla miktarda ilave edilmelidir. Halojenür Anyonunun Tayini Tüp içindeki ergitme çözeltisine % 10'luk nitrik asit çözeltisi ve % 10'luk gümüş nitrat ilave edilir.4. 1. Beyaz bir çökelek sülfat anyonunun dolayısı ile kükürtün varlığına işarettir.

Organik çözücülerden bu reaksiyon için en uygun olanı piridin. buna karşılık asitli çözeltilerde dayanıklıdırlar. üzerine damla damla potasyum permanganat damlatılır.1. eğer doymamışlık var ise mor renk kaybolur. Bazik karakterde bazı bileşikler. Mangan dioksitten ibaret kahverenkli bir çökelti oluşabilir. Onlan önce glikol türevine sonra da bağın tamamen kırılması ile keton veya aldehide dönüştürür.4. Doymamışlık Organik bileşiklerde doymamışlık. çifte bağ taşımasalar bile nötral veya alkali permanganat çözeltilerinin rengini giderebilirler. 3 — c = C — + 2 MnC>4 + 4 H 2 0 3 — Ç — Ç — + 2 M n 0 2 + 2 OH OH OH Örnek: OH 3 L __ OH HO 2MN0 4 + 4 H 2 0 3 O" 0 H 0 H -OH O <PH AU OH + 2MN0 2 + 2 OH O^O-^CH-CHJOH OH CH^OH Askorbik asid 12 .Reaksiyonları) Bayer Testi: Permanganat çözeltisi yükseltgen etkisini çift bağlar üzerinde gösterir.4. 1. doymamışlık içermedikleri halde permanganatın rengini gideren bazı redüktör gruplan da unutmamak gerekir. Permanganatla yapılan bu saptama reaksiyonu genellikle iyi sonuç vermekle beraber. her katımdan sonra çalkalanır. Doymamışlık içeren bileşik suda çözünmüyorsa alkalideki çözünürlüğüne bakılır.1. Alkali hidroksit veya alkali karbonat çözeltilerinde potasyum permanganat. Birden fazla bağ mutlaka karbon atomları arasında olmalıdır. karbon bağlan arasında birden fazla bağın varlığı ile ortaya çıkar. Etilenik hidrokarbonlar (-C=C. Deneyin Yapılışı: Nötral çözeltilerde bileşiğin doymamışlığını kontrol etmek için bileşikten bir miktar alınıp uygun seçilmiş bir çözücüde çözülür. bileşik doymamış bir asitse alkalide çözünecektir.1.1. aseton ve benzendir. çifte bağı okside eder ve kendisi mangan dioksite indirgenir. tamamen saf olmayan doymuş organik çözücüler bir miktar permanganat harcadıkları için bir şahit deneye gereksinme olabilir.

Asetilenik bağlar için özellik gösteren bir durum. Üzerine %2'lik brom çözeltisi katılır. Bu katım.1. Bu reaksiyonu uygularken çifte bağ aranacak madde ile bromun tercihen aynı çözücüde çözünmüş olmalıdır. İyice çalkalandıktan sonra bromun sarı renginin kaybolması doymamışlığa işarettir.4. çifte bağlara katım şeklinde olur.şekline geçer. Asetilenik hidrokarbonlar (-C=C. amin. Meydana gelen aldehit ya da keton üzerinden tanıya gidilebilir. Maddenin alkol ya da asetik asit anhidridindeki çözeltisine derişik sülfürük asit ilave edilir. fonksiyonel gruptur.Reaksiyonları) Asetilenik bağlar. eter veya nitrobenzende çözülür. En uygun çözücü glasiyal asetik asittir. 1. keton gibi bir grubun bulunduğu düşünülür. Brom sarfiyatı 10 damladan fazla olursa bileşikte fenol. 1. kloroform. karbon sülfür. Deneyin Yapılışı: Bileşik uygun bir çözücüde çözülür. Ketonlar ya da metoksi grubu taşıyan aromatik hidrokarbonlar da derişik sülfürük asitle renk verir.4. su katımıdır. SbCl 3 ün kloroformdaki %30 luk çözeltisi ile sandan kırmızıya ya da kahverengine kadar değişen renkler meydana getirir. karbon atomuna bağlı oksijenin oluşturduğu 13 . Eğer doymamış grup varsa kırmızı. Eğer madde asetik asitte çözünmüyorsa. Bunlardaki doymamışlık karakteri de olefinlerdeki katım reaksiyonları ile saptanabilir. Karbonil Grubu Karbonil grubu. kimyasal reaksiyonları bakımından olefinik bağlara çok benzer. karbon tetraklorür. enol.2. Derişik Sülfürük Asit Deneyi: Etilenik ve aromatik hidrokarbonların çoğu derişik sülfürük asit yardımı ile tanınabilir. mavi ya da mor renk meydana gelecektir.Brom Deneyi: Doymamışlık içeren bileşiklerle brom arasındaki reaksiyon. civa-II-sülfat ve sülfürük asit karşısında yürür ve -C=C-.2. -CO-CH 2 . aldehit. — C = C — + Br 2 I I *- —c—C— I Antimon triklorür Deneyi: Doymamış maddeler .

c=o / / > = 0 \ / C / ^ c = o li Keton Aldehit 2.Dinitrofenilhidrazin Deneyi: Hem keton hem de aldehit grubu müşterek reaksiyon verir. Şiddetle çalkalanır. Rv "c=o (H)R' +H2N-HN-/Q)—NO \ / NO 2 R 2 ^C=N-NH—(CJ>—N02 NO 2 (H)R Örnek: HJC . Tekrar çalkalanır. Bir miktar numune 1 ml metanolde çözülür ve 5 ml 2N hidroklorik asit çözeltisinde hazırlanmış olan 2. Sarımsılarınızı renk teşekkülü karbonil grubu varlığını gösterir. c = o + H2N-HN Aseton NO2 NO 2 1 NO 2 NO 2 Renk Reaksiyonu: Bir saat camı üzerinde aşağıdaki karışım hazırlanır: .1 damla piridin . Çökelek oluşmaz ise karışım kaynatılır.1 damla 2 N NaOH Sarı-kırmızı renk teşekkülü karbonil grubunun varlığını gösterir. Redüksiyon Reaksiyonu: Az bir miktar bilinmeyen madde birkaç damla % 1 'lik alkollü metil oranj çözeltisi ile muamele edilir.4-dinitrofenilhidrazinin doymuş çözeltisi ilave edilir. San veya turuncu çökelek karbonil grubunun varlığını gösterir.1 damla bilinmeyen madde .4.1 damla % 5 sodyumnitroprusiyat (% 1 'lik) . 14 .\ .

70-80 °C'lik su banyosunda tutulur.H + 2Ag(NH 3 ) 2 OH RCOOH + 4 NH3 + H 2 0 + 2 Ag Örnek: CHO H HO C C COONH4 OH H HO C H H C OH I I I I I OH OH H C CH20H H H Ç C + 2Ag(NH3)2OH • H C OH OH + 4NH 3 + H 2 0 + 2Ag I CH 2 OH Tollen Reaktifinin Hazırlanışı . primer ketaller.3g. Fehling Testi: Aldehitler Fehling çözeltisini kırmızı bakır-I-okside redükler. aminofenoller. bazı aromatik aminler. hidroksi karboksilli asidler. Yapıda aldehit varsa gümüş ayrılır. Tollen Testi: Aldehitler Tollen reaktifıni (Amonyaklı AgN0 3 çözeltisi) redükleyerek deney tüpünün iç kısmında gümüş aynası meydana getirirler. gümüş nitrat 30 ml suda çözülür (Tollen A) . polihidroksifenoller. diketonlar. 15 . sülfınik asidler. Ketonlar ise etkisizdir.3g. Sodyum hidroksit 30 ml suda çözülür (Tollen B) İki çözelti karıştırılır ve oluşan gümüş oksit çözünene kadar damla damla seyreltik amonyak çözeltisi ilave edilir. alkil ve aril hidroksilaminler. O R — C . Deneyin Yapılışı: Bir miktar madde Tollen reaktifı ile muamele edilir. aldehidler. Ketonlar ise etkisizdir. hidrazo bileşikleri ve hidrazinler amonyaklı gümüş nitrat çözeltisini elementel gümüşe indirgerler.Aldehit ve Keton Gruplarının Birbirinden Ayrılması: Şekerler.

4.3. Bütün hidroksamik asit çözeltileri ise demir-3-klorür çözeltisi ile kırmızı-viyole renkli kompleks tuzları meydana getirirler. O R — Ç = 0 + 2CuO H Cu20 + R—C—OH CHO HC — •OH H HO 2Cu + + + 40H" — H H COOH C C C C OH H OH OH + C u 2 0 +2 H 2 0 HO-— c — •H H-— c — •OH H-— c — •OH CH2OH CH2OH Fehling Çözeltisinin Hazırlanışı: Fehling çözeltisi. sülfürük asit ve su) Fehling B (Sodyum-potasyum tartarat. Fehling A (Kuprisülfat. hidroksilamin ile hidroksamik asit meydana getirirler. Aldehit varsa kırmızı bakır-I-oksit çöker.Deneyin Yapılışı: Bir miktar numune 0.5 ml suda çözülür ve 1 ml Fehling çözeltisi ilave edilir. Ester ve Anhidrit Grupları Ester ve karboksilik asit anhidritleri. Taze olarak hazırlanması gerektiğinden Fehling A ve B çözeltileri hazır olarak verilecek.< O R—c' O 16 . 1. Karışım kaynayana kadar ısıtılır. NaOH ve su) çözeltilerinin eşit miktarda karıştırılması ile elde edilir. O II R—c-OR' Ester: Anhidrit: R . deney esnasında eşit miktarlarda karıştırılacaktır.

Alkol Grubu Alkol grubu bir karbon atomuna bağlı hidroksil grubudur. Mavi-menekşe renk veya çökelek oluşumu primer veya sekonder alkol varlığını gösterir.4. Üzerine 3N H 2 S0 4 te hazırlanmış %5 Cr0 3 çözeltisi katılıp. Yeşil renk alkol varlığını gösterir. iyice ezilmiş pastil NaOH veya KOH kuvvetle çalkalanır ve 5 dakika dinlenmeye bırakılır. R-OH+CS2+KOH R—O c = S RCONHOH + R'OH Kromik Asit Deneyi: İK bileşik aseton veya asetik asit içinde çözülür. hafifçe ısıtılır. Karışıma numune ilave edilir ve kaynatılır (su banyosunda). RCOOR' + NH2OH ester RCOOCOR' + NH2OH anhidrit 3 RCONHOH + FeCI3 RCONHOH + R'COOH (RCONHO)3Fe + 3H C1 Renkli bileşik 1. Sonra üzerine 1-2 damla % l'lik sulu amonyum molibdat çözeltisi ilave edilir ve bütün NaOH çözününceye kadar çalkalanır. 17 .Ferri hidroksamat Deneyi: Deneyin yapılışı: % 95'lik etanolde hazırlanmış 0. Sonra 2N H 2 S0 4 ile asitlendirilir.5 N hidroksilamin hidroklorür çözeltisi ile aynı miktarda doymuş metanollü potasyum hidroksit çözeltisi karıştırılır. sekonder veya tersiyer olabilir. Tersiyer alkollerin ksantatları kolayca hidrolizlenir. Karışıma damla damla demir-3-klorür çözeltisi ilave edilir. 10 damla eter. Kırmızı-viyole renk ester veya anhidrit grubunun varlığını gösterir. Ksantat Deneyi: Primer ve sekonder alkoller oda sıcaklığında ve alkali hidroksitler yanında karbon sülfürle alkil ksantatları verirler. Alkol grubu primer. Ksantojenat Oluşumu: 1 damla bilinmeyen madde. Genel olarak ROH olarak gösterilir. Soğutulup N HC1 ile asitlendirilir (turnusol kağıdı ile kontrol edilmelidir). Ayrıca alkil ksantatlar suda çok kolay çözündüklerinden deney tüpünün tamamen kuru olması gerekmektedir.4. 2 damla CS 2 .

Yukarıda belirtilen renkler deneyin olumlu olduğunu gösterir. Fenoller demir-3-klorür çözeltisi ile mavi. erguvani ve siyah renk verirler. sekonder ve tersiyer olmak üzere üç türlüdür. fenoller. BordweIl-Wellman Deneyi: Bir kısım bileşik asetonda çözülür. Aldehitler. Üzerine damla damla %5'lik demir-3-klorür çözeltisi ilave edilir.3 Örnek: R — C H O + Cr 2 (S0 4 ). Deneyde oluşan reaksiyonun mekanizması henüz açıklanmamıştır. Fakat belirtecin turuncu rengi değişmeden kalır. yeşil. Bir süre sonra mavi-yeşil renk oluşur. Primer. CH3-CH2-OH + C1O3 H2S °4> CH3-CHO+ Cr 2 (S0 4 ) 3 Bordweli-Wellman Belirtecin Hazırlanması: 1 gr Cr0 3 . Üzerine bir damla Bordwell-Wellman belirteci katılır ve çalkalanır. Ancak muhtemelen kinonik bir yapı teşekkülü ile renk meydana gelmektedir. 1 ml derişik H 2 S0 4 'te çözülür ve karışım su ile 3 ml'ye tamamlanır. Bazı maddeler ise fenol grubu içermedikleri halde demir-3-klorür çözeltisi ile kırmızı renk verir. sekonder alkollerde ise bu portakal rengi tamamen değişir.4. Alkoller yapı bakımından primer.Alifatik hidrokarbon moleküllerinde bir veya birden çok hidrojen yerine hidroksil gruplarının girmesi ile oluşmuş bileşikler olan alkollerin küçük molekül ağırlığına sahip olanları fiziksel özellik bakımından suya benzerler yani su gibi polar bileşiklerdir.5. Tersiyer alkollerde bir kirlilik varsa az miktarda bir çökelti oluşabilir. 1. enoller gibi kolayca okside olabilen bileşikler bu reaksiyonu bozarlar. Deneyin yapılışı: Bir miktar madde deney tüpünde su içinde çözülür. Fenol Grubu Fenol grubu aromatik halkadaki karbon atomlarından birine bağlı hidroksil grubudur. R — C H 2 O H + CrO. Örnek: OH OH Pirokateşol 18 .

1.4.6. Karboksil Grubu Karboksil grubu ihtiva eden bileşiklerin çözünürlük grubu 4'tür. Bu bileşikler asit özellik gösterir. Bazı fenoller, nitrofenoller, primer sülfonamidler de asit karakter göstermelerine rağmen çözünürlük grupları 5'tir. Yani bunlar %5'lik sodyum hidroksitte çözünmelerine rağmen %5'lik sodyum bikarbonatta çözünmezler. Karboksil grubunun aranılışı ester grubunun aranılışma benzer. Yalnız daha önce karboksil grubunun esterleştirilmesi gereklidir. Ferri Hidroksamat Deneyi Deneyin yapılışı: Bir kısım madde üzerine 2 K susuz etil alkol ile İK sülfırik asit ilave edilir. 2 dakika kadar ısıtılır. Soğutulup sodyum karbonat çözeltisi ile kalevilendirilir. Karışıma % 95'lik etanolde hazırlanmış 0.5 N hidroksilamin hidroklorür çözeltisi ve %5 demir-3-klorür çözeltisi konur. Erguvani-kırmızı-mor renk karboksil grubunun varlığını gösterir. H2SO4 R-COOH+C2H5OH R-COOC 2 H 5 + NH 2 OH R-CONHOH + FeCI3 RCOOC 2 H 5 + H 2 0 R-CONHOH + C 2 H 5 OH

- (R-CONHO) 3 Fe + 3 H C I Renkli bileşik

Örnek: ÇOOH COOH * COOC 2 H 5 ,1 COOC 2 H 5 ^ 2NH 2 OH «I O N ^ COOCOH.; COOCJHJ * CONHOH ı + 2C2 H5 OH 2 5 CONHOH
+++ COONHO Fe 2 + 6 HCI I COONHO"

+

CONHOH 2 I + 3FeCI 3 CONHOH

Renkli bileşik

19

Amid, Anilid ve Toluidid Oluşturulması: Karboksilli asit, asit klorürü haline geçirildikten sonra, amonyak, anilin ya da p-toluidin ile muamele edilir; meydana gelen katı madde süzülerek ayrılır. Sudan ya da sulu etanolden billurlandırıldıktan sonra erime derecesine bakılır.
NH, R-CONH 2 (amid) SOCl 2 R-COOH R-COCİ P-CH 3 -C 6 H 4 -NH 2 C 6 H 5 NH 2 R-CONHC 6 H 5 (anilid) R-CONHC 6 H 4 CH 3 (p-toluidid)

1.4.7. Amin Grubu Alifatik ve aromatik olmak üzere iki gruba ayrılır. Ayrıca primer, seconder veya tersiyer olabilirler.
K

N

Primer alifatik amin: R-NH 2
/

Sekonder alifatik amin: R

,NH

R

Tersiyer alifatik amin: N—R R

1.4.7.1. Primer Amin Grubu Aranması Rimini Deneyi: Primer alifatik aminler için uygulanan bir deneydir. Bir miktar bileşik aseton içinde çözülür. Üzerine 2,3 damla sodyum nitroprussiyat çözeltisi konulduğunda alifatik amin grubu mor-kırmızı bir renk verir. İzonitril Deneyi: Primer alifatik ve aromatik aminler için uygulanır. Bir miktar numune 2 damla kloroform ve 1 ml 2 N NaOH çözeltisi ile karıştırılır ve hafifçe ısıtılır. Bu arada çok pis kokulu alkil izonitril oluşumu ile çok pis bir koku duyulur. Primer aromatik aminler de bu deneyde olumlu cevap verdikleri için diğer deneylerin de yapılıp karar verilmesi gerekir.

R-NH2+CHCI3+3KOH

-

R-N=C +3KCI

+H20

20

Lignin Deneyi: Bir miktar numune birkaç damla alkolde çözülür, ısıtılır ve sıcak iken bir parça gazete kağıdına damlatılır. Soğumadan üzerine 2 damla 6 N HC1 çözeltisi damlatılır. Sarı veya turuncu renk deneyin olumlu olduğunu gösterir. 1.4.7.2. Primer Aromatik Amin Grubu Aranması

Bu grubun varlığı diazolama reaksiyonu ile aranır. Diazolama soğukta oluştuğundan deney esnasında deney tüpleri buz banyosunda veya akan muslukta soğutulmalı, ısı en fazla 4 °C civarında tutulmalıdır. Diazo Deneyi: Deneyin yapılışı: Bir deney tüpünde bir miktar numune ve % 10'luk hidroklorik asit te çözülür. 2. tüpe % 10'luk sodyum nitrit çözeltisi konur. 3. bir tüpe ise % 10'luk sodyum hidroksit çözeltisi ve % 10'luk P-naftol çözeltisi konur. Önce sodyum nitrit ve numune hidroklorik asit çözeltisi içeren tüpler damla damla ve devamlı karıştırılarak karıştırılır. Bundan sonra yine damla damla çalkalayarak P-naftol çözeltisi ilave edilir. Kırmızı bir renk veya çökelek primer aromatik amin varlığını gösterir. Siyah veya sarı renkli çökelek deneyin olumsuz olduğunu gösterir.
NH„ N=N-OH

NaNO 2
+

N = N , Cl

• OH

+ HCI

r

N

" 0

Azo boyar madde ( fenil azo-P-naftol )

21

alkali hidroksitte çözünür. elde edilen artığın 20-30 mg'ı bir miktar fenol ve birkaç ml derişik sülfürük asitle muamele edilir. alkali ilavesiyle renk maviye dönüşecektir. Tersiyer Amin Grubu Aranması Kuaterner amonyum tuzlarına dönüştürme: Tersiyer aminler alkil iyodürlerle muamelede kuaterner amonyum tuzlarını meydana getirir. asitli çözeltiden eterle tüketilerek ayrıldıktan ve eter uçurulduktan sonra.7. Liebermann reaksiyonu verirler. soğutulur ve su içine boşaltılır. Sekonder Amin Grubu Aranması Liebermann Deneyi: Alifatik ve aromatik sekonder aminlerin nitröz asitle meydana getirdikleri N-nitrozaminler. Primer. (Ar)R^ N (Ar)R H +HN02 • (Ar)R (Ar)R^ N NO +H20 Yukarıdaki denkleme göre oluşan nitrözamin.7. Oluşan kuaterner amonyum tuzunun erime derecesini bularak (bilinenle karşılaştırmak suretiyle) tanıya gidilir. tersiyer aminler ise benzen sülfonil klorür ya da p-toluen sülfonil klorür ile reaksiyona girmez. 1.1. birkaç istisna dışında.3. alkali ortamda benzen ya da p-toluensülfonil klorür (CH3-C6H4-SO2CI) ile muamele edilirse şu sonuçlar alınır: Primer aminlerin meydana getirdiği sülfonamidler. I" 1. reaksiyona sokulur.N + C H J R. Eğer nitrözamin varsa. 22 . kırmızı bir renk meydana gelecek. sekonder ve tersiyer aminler karışımı.5.4.7. + R. (Hinsberg Deneyi) Sekonder ve Tersiyer Aminlerin Ayrılması Primer.NCH.4.4. Bunun için. hafifçe ısıtılır. sekonder aminlerden elde edilen sülfonamidler alkali hidroksitte çözünmez.4. tersiyer amin ve alkil iyodür ( genellikle metil iyodür) ya doğrudan doğruya ya da uygun bir çözücüde çözündürüldükten sonra.

Kılcal boru numune olarak verilen maddenin boruya doldurulması için boru açık ucundan madde içine daldırılır. Laboratuvar çalışmalarında da vazelin kullanılacaktır. Ancak ısıtma esnasında tüpün kırılabileceği ve böylece çeşitli kazaların olabileceği göz önünde tutularak sülfürik asit tercih edilmez. Yere dik olarak çarpan kılcal boru içindeki madde kılcalın dip kısmına doğru çarpma sonucu toplanır. Isıtma esnasında tüp bir noktadan ısıtılırsa bile bu sıvıların ısısı her yerinde aynı olur. Kılcal borunun bir tarafı tam olarak kapatılmalıdır.5. Halbuki suda ısı tatbik edilen kısım daha sıcak olmasına karşın diğer kısımlar aynı ısıda değildir. sıvı vazelin. Yumuşama istenen seviyeye gelince alevden uzaklaştırılır ve iki uçtan çekilir. Aksi taktirde deney esnasında kılcal boru içine vazelin girer ve sıcak vazelin maddeyi eritir. E r i m e Noktası Tayini • Reaksiyon yürümez Katı maddelerin erime noktası spesifiktir ve fonksiyonel grupların tayininden sonra erime noktasının da bulunması ile o maddenin ne olduğu bulunabilir. Aksi taktirde madde kalın bir boru içine doldurulduğunda maddenin erimesi biraz daha geç olacak ve böylece yanılmalara neden olacaktır. Daha sonra kılcal boru normal bir boru içinden yere dik olacak şekilde atılır. Bir ucu kapatıldığında diğer uç vazelin içine batsa bile boru çok ince olduğundan içine vazelin girmez. Bir müddet sonra cam boru ısı tatbik edilen yerden iyice yumuşar. Bu da bizi yanıltır. Böylece katı madde kılcal borunun ağız kısmına toplanır. Böylece uzayan cam boru bu kısımda çapı çok küçük olan ince bir boru meydana getirir. Bunun için cam boru uçtan tutulur ve havagazı alevine bir yerden döndürülerek temas ettirilir. Kılcal boru 7-8 cm boyunda kesilir ve bir ucu havagazı alevine hafifçe temas ettirilerek kapatılır. Erime noktası ince kılcal borular içinde tayin edilir. Erime noktası tayini genellikle tabanca şeklinde yapılmış ısıya dayanıklı pyrex tüplerde yapılır.R-NH 2 + CH 3 -C 6 H 4 -S0 2 C1 + NaOH (suda çözünür) R 2 N + CH 3 -C 6 H 4 -S0 2 C1 (NaOH'de çözünmez) + NaOH • [CH 3 -C 6 H 4 -S0 2 NR]"Na + • CH 3 -C 6 H 4 -S0 2 NR 2 R 3 N + CH 3 -C 6 H 4 -S0 2 C1 + NaOH 1. Kılcal boruların kullanılmasının nedeni maddenin boru içindeki kalınlığının çok az olmasını sağlamaktır. Bu sıvıların kullanılmasının nedeni bunların homojen şekilde ısınmalarıdır. Parafın. silikon veya sülfürik asit kullanılabilir. Kılcal borunun yere dik olarak çarpması gerekir aksi taktirde hem dibe toplanmaz 23 . Kılcal boru normal cam boruların ısıtılarak yumuşatılması ve alevden çekilerek ani olarak iki uçtan uzatılması ile elde edilir.

Hızlı ısıtmada tüp içindeki sıcaklık ile termometrenin göstergesi orantılı olarak artmaz. Vazelin kılcal boru ile termometrenin birbirine yapışmasını sağlar. Bu tip bileşikler için bu nokta listede ergime noktası olarak verilmiştir. Böylece ısıtma esnasında üçgen içinde bir sirkülasyon olacak ve ısınma daha da homojen olacaktır. Hızlı ısıtılırsa termometrenin civası daha yavaş çıkacağından termometre ısıyı eksik dolayısıyla yanlış gösterir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra tüp bir kıskaç ile spora takılır ve alttan ısıtılır. Aksi taktirde ısıtma esnasında arada kalan hava ısınarak genişler ve katı maddeyi yukarı doğru iter ve ergime noktası tayini tam olarak yapılmaz. Termometrenin alt ucu tüpün ağzının devamı olan ve üçgenin bir kenarını meydana getiren kısmın tam ortasına gelecek şekilde ayarlanır. Bu arada tüpün cidarına değmemelidir. Bağlama aracı olarak beyaz iplik veya saç teli kullanılabilir. Aksi taktirde kılcal boru tüpün içine düşer ve deney bozulur. Daha sonra kılcal boru normal boru içinden 8-10 defa atılır ve maddenin tamamen yerleşmesi ve arasında hava boşluğunun kalmaması sağlanır. Sonra termometre tüpten tekrar çıkarılır ve bu arada termometrenin alt kısmına vazelin bulaşmış olur. Deneyde ergimenin başlangıç ve tamamen bitiş noktalan saptanır. Böylece boru içindeki maddenin yüksekliğinin 5-6 mm kadar olması sağlanır. Çünkü sıcak vazelin siyah ipliğin rengini çıkarır vazelin siyaha boyanır. Numune olarak verilen maddelerin listesine dikkat edilirse bütün maddelerin erime noktaları 2-3 °C aralıklı olarak verilmiştir. Bazı maddeler erime noktalarında erimezler fakat dekompoze olurlar. Siyah iplik kullanılmamalıdır. Ancak bu şekilde yapılan tayin çok uzun zaman alacağından en iyi şekil deneyi iki kez yapmaktır. vazeline oranla daha sıcak olur. Renk sarı veya kahverengiye döner. Böylece maddenin tam ergime noktası görüntü azlığından tespit edilemez. Bazı maddeler erimeden önce dekompoze olurlar yani 24 . İkinci deneyde ise ilk saptamanın civarında ısıtma çok yavaş yapılır. Bu arada kılcal ile termometrenin alt uçlarının aynı hizada olması sağlanır. Vazelin tüpün üçgen kısmını tamamen doldurmak faydalıdır. İçine madde doldurulmuş kılcal boru termometrenin yan tarafına dokundurulur. En ideal ısıtma dakikada 3-4 °C artacak şekilde olanıdır. Kılcala madde doldurma işi birkaç kez tekrarlanır.hem de kılcal boru kırılabilir. Birincisinde kaba bir ergime noktası saptanır. Bu maddeler bu derecede renk değiştirirler. Tüpe doldurulan sıvı vazelin içine termometre daldırılır (300 UC iik). Çünkü dıştan ısıtma esnasında direkt ısıya maruz kalan cam. Erime noktası tayin tüpüne sıvı vazelin doldurulur. Bu nedenle daha emin olarak kılcal boru termometreye bağlanır. Birbirine yapışık halde duran termometre ve kılcal boru tüp içindeki sıvı vazeline daldırılır. Erime noktası tam olarak saptanır.

SONUÇ: Numunenin erime veya kaynama noktası saptandıktan sonra bulunan derecenin 10°C altındaki ve yine 10°C üstündeki numune olarak verilen maddeler listeden bulunur. Kaynama noktasında sıvının kaynadığı ve termometrede artık hiçbir yükselmenin olmadığı yani derecenin sabit kaldığı görülür. bulduğunuz fonksiyonel grupları karşılaştınnız. Bu maddelerden hangisinin sizin numuneniz olduğunu anlamak için fiziksel özellikleri. reaksiyon denklemleri ile birlikte yazınız. Bu nedenle parçalandığı yani rengin değiştiği nokta saptandıktan sonra 25-30 0 ısıtılmaya devam edilir. Daha sonra şüphelendiğiniz maddenin özel reaksiyonlarını uygulayınız ve maddenin hangisi olduğunu bulunuz.6. Erime olursa sıvı hale geçtiği son nokta o maddenin erime noktasıdır. Bir değişiklik olmaz ise ilk tespit edilen nokta erime noktası olarak kabul edilir. 2) Tollen reaktifi nasıl hazırlanır ve hangi aranmasında kullanılır? 3) Yanda formülü verilen bileşikteki fonksiyonel gruplan belirlemek için. elementel analizi. Tekrar kullanılacağından aldığınız şişeye koyunuz.parçalanırlar. yapılacak tanıma deneylerini. K a y n a m a Noktası Tayini Bu sıvı maddeler için geçerlidir yani numunelerin erime noktası yerine kaynama noktalan saptanacaktır. Kaynama noktası tayini için ısıya dayanıklı camdan yapılmış pyrex tüp iyice temizlenir ve kurutulur. OH fonksiyonel grubun 25 . SORULAR 1) Sıvı ve katı maddelerde aranan fiziksel özellikleri maddeler halinde yazınız. Bundan sonra tüp alttan ısıtılır. DİKKAT: Erime noktası tayini yapıldıktan sonra sıvı vazelini lavaboya dökmeyiniz. Tüp içine sıvı madde konur ve termometre cama değmeyecek fakat cıvalı kısım tamamen sıvının içine girecek şekilde daldınlır. Bu derece sıvı numunenin kaynama noktasıdır. 1.

N=I89°C) COOH ı ^ NH. çh-OH ( j r \=/ \ /—CH—CO >H \ ^ ) HIDROKINON: (E.(EN=123°C) H 2 N-CS-NH 2 SALISILIK ASİT: (E.N = 170-173°C) N.N = 53-54°C) /=\ OKSAUK ASİT: (E.n<CH3 N H H ^ J H 2 N _ _ Q _ S 0 2 N H _ < N J] Al I 26 .N = 167-168°C) NIKOTINAMID: (E.N = 48-50"C) URE: (E.N = 200-204°C) ASETANIL1D: (E.N = 111-113°C) | ^ O=S X OCjHs IZONtYAZID: (E.N = 236°C) ö SULFAGUANIDIN: (E.4) Diazo deneyi nedir? Hangi kullanılır? fonksiyonel grubun aranmasında 5) Erime noktası tayini için hangi tüpler kullanılır? Tüpün içine konulan maddeleri ve bu maddelerin konuluş amacını yazınız.N .N = 234-238°C) SULFATIYAZOL: (E.N = 190-193°C) NH S02NHC-NH2 [F^] N FENASETIN: (E.N = 176-178°C) URETAN: (E. DIFENHIDRAMIN: (E.N = 121-123°C) ÇOOH NIKOTINIK ASİT: (E.N = 157-159°C) COOH FRS—OH H 2 N-COOC 2 H 5 BENZOIN: (E.N = 104-105°C) Ct0H ASPİRİN: (E.N = 166-170°C) N-CH3 W-CH3 p-AMINOBENZOlKASİT: (E.N = 128-131°C) ^ = l46°C) ç N ^ " f l j ^ H OH H H OH SULFAMEFÎAZIN: (E.N = 137°C) —. D1FEN1LAMIN: (E.N=122°C) COOH ı CH3 BETANAFTOL.N= 170-172°C) FTALIK ASİT: (E.N = 113-11S°C) NHCOCH3 H 2 N H Q .134-135°C) NHCOCH3 L^ ANTIPIRIN: (E.S O 2 . TIYOURE: (E.N = 10M02°C) COOH COOH PIROKATESOL: (E.N = 135-136°C) COOH ( J ^ S — OCOCH3 1 ÇOOH BENZOIK ASİT: (E.N = 184°C) O ^ 0 H " ^ O " GLUK0Z H f^COCK GALAKTOZ: (E.N = 132-135°C) H2N-CO-NH2 LAKTIK ASİT: (E. CH-OCH2CH2N(CH3)2 CONHNH.

UV-Görünür Alan Spektroskopisinin de aralarında bulunduğu bir grup yöntem (Kolorimetri. maddenin ışınım ile etkileşimi ve bu etkileşimin sonuçları analitik amaçlara yönelik olarak incelenir. X-Işınlan Spektroskopisi. o fiziksel özelliğin adı ile anılır. Maddenin değişen bu fiziksel özellikleri bir alet yardımıyla ölçülüyorsa. bu tür analiz yöntemlerine de Aletli (Enstrümantal) Analiz Yöntemleri denir. saptırması ve dağıtması gibi. Ancak uzayda dalgalar halinde yayılan başka eneıjiler de vardır ama bunlar (dalgalar halinde yayılan her eneıji) ışınım değildir. Bu tür yöntemlerin uygulanması ile hem kısa sürede sonuç almak hem de organik bileşiklerin mg (hatta mikro-gram) düzeyindeki miktarlarının doğru. Aletli analiz yöntemleri arasında çok yaygın olarak kullanılan yöntemlerin başında.1. maddenin elektromanyetik radyasyon (ışınım ya da bir başka deyişle ışın) yayması. saçması. hassas ve kesin olarak nicel ya da nitel analizlerini yapmak mümkün olmaktadır. uzayda çok büyük bir hızla ilerleyen bir enerji şeklidir. Yöntem maddenin hangi fiziksel özelliği için geliştirilmişse. G E N E L B İ L G İ L E R Organik maddelerin gerek nicelik (kantitatif). Spektroskopik yöntemlerin uygulanması ile. NMR.) elektromanyetik radyasyonun (ışınım) absorblanması esasına göre geliştirilmiş olup analiz amacıyla uygulanmaktadırlar. maddenin kütlesini ölçmek için geliştirilen yönteme gravimetri. ENSTRÜMANTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 2. bu maddelerin değişen fiziksel özelliklerinin ölçülmesinden yararlanılmaktadır. elektromanyetik radyasyonu absorblaması (soğurması). Işınım 27 . Örneğin. maddenin hacmini ölçmek için geliştirilen yönteme volumetri.1. maddenin elektrik potansiyelini ölçmek için geliştirilen yönteme potansiyometri. İR. Bu amaçla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. gerekse nitelik (kalitatif) açıdan analizlerini gerçekleştirmek için. maddenin ışın absorblanmasım ölçmek için geliştirilen yönteme absorbimetri denir. 2. Bu yöntemlerin herbiri ile maddenin değişen bir fiziksel özelliği ölçülür. spektroskopik yöntemler gelmektedir. Elektromanyetik Radyasyon (Işınım) Elektromanyetik radyasyon.1. Elektron-Spin Spektroskopisi vb.2.

yeşil. (Örneğin. frekanslarının (birim zamandaki titreşim sayısı) değişik olmasıdır. Frekans değerleri farklı olan ışınımlar. bazılarıyla ise hiç ilişkiye girmez.boşlukta enerjisinden hiçbirşey kaybetmeden yayılır. Görünür bölgedeki ışınlar. UV ve IR bölgelerinde bulunan ışınlar.01 nm 0. İnsan gözü X : 400-750 nm frekans değerleri arasındaki ışınımları algılıyabilir ve bu bölgedeki ışınımlar gözümüze mor. Bu amaçla madde üzerine dalga boyu birbirinden çok farklı olan ışınlar düşürülür ve alet yardımıyla bunların hangilerinin (özelliğine bağlı olarak) madde tarafından absorblandığı saptanır. belirli dalga boylan arasında çalışan cihazlar 28 .1 . radyo dalgalarına kadar) ışınlardan bazılarını absorblar.0001-0. üzerine düşürülen çeşitli dalga boylarındaki (ultraviyole ışınlarından. Tablo 2. turuncu ve kırmızı renklerde görünürler). X ışınları. pratikte bütün bu dalga boylarında ışınım verecek ve bunların arasından da hangilerinin absorblandığını saptayacak tek bir cihaz yapmak uygun olmadığından.10-15 km Uyarılma Sonucu Çekirdek reaksiyonları tç elektronların transisyonu Atom veya moleküllerin iyonizasyonu Dış yörünge elektronlarının transisyonu Dış yörünge elektronlarının transisyonu Moleküler vibrasyon ve rotasyon Moleküler vibrasyon ve rotasyon Moleküler rotasyon Moleküler rotasyon Nükleer manyetik rezonans Bir madde kendi özelliğine bağlı olarak. y ışınları.1.01-10 nm 10-200 nm 200 -380 nm 380 -780 nm 0.1.100 cm 100 cm . mikro dalgalar ve radyo dalgaları hep elektromanyetik radyasyona örnek gösterilebilecek ışınım tipleridir.1. mavi.1. bu değerler dikkate alınarak sıralandığında. İşte maddenin bu özelliğinden yararlanılarak yapısı ve konsantrasyonu tayin edilebilir. Tablo 2.1 de. sarı.1. Ancak. Elektromanyetik spektral bölgeleri Spektral bölge Gama ışınları X ışınları Uzak UV Yakın UV Visibl Yakın IR İR Uzak İR Mikro dalgalar Radyo dalgaları Dalga boyu 0. elektromanyetik spektrum elde edilir. değişik ışınım tipleri frekanslarına (aynı zamanda dalga boyu ve enerji düzeylerine ve pratikteki sonuçlarına göre) sıralanarak elektromanyetik spektrum oluşurulmuştur. Bunları birbirinden farklılaştıran özellikleri ise.78 -1.5 p 1.İ m m 0. yani kalitatif ve kantitatif analizi yapılabilir.5 -25 p 25p .

2. Frekansı. Dalga Sayısı gibi) sözedilebilir. Birimi hertz dir (1 milyon Hertz: 1 MegaHertz).). NMR. Birimi ( s n ) dir. ışık demeti içindeki foton sayısı ile ilgilidir ve enerji birimleriyle ölçülür. o ışının dalga boyu denir. UV-Görünür Alan ve IRspektroskopileri denir. l c m = 10 4 fj. denklemiyle ifade edilir. Işık eneıjisinin absorbsiyonunda. molekül kuantlanmış (değişken) miktarda eneıji alıp vereceğine göre. dalga boyu 200-750 nm arasındaki ışınlarla çalışan aletlere .=10 7 nm= 10 8 A° ( 1 ju. Bu aletlerden yararlanılarak yürütülen analiz yöntemlerine de sırasıyla.1. Bu bileşiğin bütün molekülleri için geçerlidir ve böylece spektrumda absorbsiyon çizgileri görülür. Manyetik Rezonans. A. Periyodu. Örneğin. Periyot (P): Birbirini izleyen iki dalga tepesinin belli bir noktadan geçmesi için gerekli süredir. herhangi bir ortama geçişte azalır ve (C/) ile gösterilir. angström (A°) gibi birimlerle ifade edilir. c. Elektromanyetik Radyasyon (Işınım)' un Temel Özellikleri Işınımın birden çok temel özelliğinden (Dalga Boyu. Infrared Spektrofotometresi adı verilir. = v. Her çeşit ışının vakumdaki hızı aynıdır ve (c) ile gösterilir (c = 3. Bir ışının hızı vakumdan.2. Ancak daha önce ışınımın hem dalga hem de foton özelliğinin (bir ışının dalga özelliğinin yanında. Buna göre herhangi bir ortamdaki ışın hızı. = 1000 mjj. Işınımın diğer temel özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: Dalga boyu (A.1010 cm/sn). dalga boylan binlerce metreye varan radyo dalgalarıyla analizlerin yürütüldüğü aletlere. Hızı. mm. (1 n m = 1 10 A°) Frekans (v): Birim zamandaki ( saniyedeki ) titreşim sayısıdır. metre. tek frekanslı (belli düzeydeki) bir ışınımı absorblar.(aletler) geliştirilmiştir. Işığın şiddeti. Bunlann arasındaki ilişki. 29 . Aynı zamanda bir ışının saniyedeki periyot sayısına (l/p) da frekans denir. mikron nanometre (nm). foton denir) bulunduğunu ve cinsinin frekans veya foton başına düşen enerji ile belirtileceğini söylememiz gerekir. Fakat belli bir elektronik seviyede olan her molekül aynı zamanda değişik titreşim ve dönme seviyelerinde olduğundan bunlar spektruma absorbsiyon bantlan ve pikleri şeklinde yansır. UV(ultraviyole) Görünür Alan ve 2500-25000 nm dalga boylarındaki ışınlarla çalışan aletlere de. Hız (c): Işının birim zamanda aldığı yoldur. cm. Dalga boyu. parçacık özelliği de vardır ve bu parçacıkların herbirine.): Bir ışının dalga hareketinin ard arda gelen iki maksimumu (tepe noktası) arasındaki uzaklığa.

değerlendirilmesiyle de elde edilen veriler (Spektrum) absorbsiyonu yapan maddeye ilişkin analizi sonuçlandırmamıza yardımcı olur. E = h.1. Çeşitli dalga boylarında ışın içeren bir demet.h. ( v ) = 1 / A. Her bir spektroskopik yöntemin uygulanışı sırasında.Dalga sayısı ( v ): Birim uzaklıktaki (örneğin 1 cm deki) dalga sayısıdır. Birimi cm"1 dir. Radyasyonun sahip olduğu eneıji yukarıda verilmiş olan temel özellikleri dikkate alınarak bulunur.1. moleküller tarafından farklı amaçlarla absorblanırlar. olarak ifade edilir.1) denir. Absorlanan ışık ışınlarının yönteme uygun alet (Spektrofotometre) tarafından saptanıp. Buna ışının absorblanması denir.63 . h. Işınımın Tanecik Özelliği. saydam bir ortamdan geçirilirse.3. bu olaya atom veya moleküllerin uyarılması (Şekil 2. 2.10"27 erg.4. atomları. 30 . Işının Absorblanması ve Lambert-Beer Kanunu: Madde ile ışının etkileşmesi sonucu meydana gelecek olaylardan en önemlisi ışının absorblanmasıdır. v = N. Fotonlar belli bir eneıjiye sahiptirler ve bu radyasyonun (ışınımın) frekansını belirler. elektronları daha yüksek enerjili hale geçer ki. c / X şeklinde yazılabilir ve buradan da Foton'un (ışık ışınlarının) eneıjisi ile dalga boyunun ters orantılı olduğu anlaşılır. Taneciklerin Enerjisi ve Dalga Boyu İlişkisi Daha önce ışının dalga özelliğinin yanısıra tanecik özelliğinin de bulunduğunu ve bu taneciklere foton denildiğini belirtmiştik. c / X eşitliğiyle bulunur (h = Planck sabiti: 6. Belli dalga boyundaki ışınlar absorblandığında ışının enerjisi maddeye geçer ve maddenin molekülleri. biribirinden farklı olduğu göz önüne alınarak} . 2. içinden bazı dalga boylarının kaybolduğu görülür. E = N. fotonların (ışık ışınlarının) sahip oldukları ve yukarıda sözü edilen eneıjiler. v = h .4.1. Buna göre bir molekülün ışınımı absorblaması durumunda eneıji artışı.sn) Yukarıdaki denklem {Foton'un kütlelerinin (N).

Eneıjinin ışık olarak yavaş yavaş (saatler boyu) geri verilmesine fosforesans. tekrar temel eneıji seviyesine dönerler ve uyarılmış halde iken aldıkları enerjiyi ısı veya ışık şeklinde geri verebilirler.1. sonuç doğrudan çözeltideki atom ve moleküllerin konsantrasyonu ile ilişkili hale gelir ve bundan da UV spektroskopisinde kantitatif analiz amacıyla yararlanılır. Lambert-Beer Kanunu yukarıda söylenenler açısından şöyle ifade edilebilir: Log Io / 1 = A (Absorbans) = k. v Eı temel eneıji seviyesi Şekil 2. Zira çözelti tarafından bir kısmı absorblanır ve bir kısmı da yansır. 31 . içinden geçtiği çözeltideki moleküllerin konsantrasyonu ve gönderilen ışın demetinin geçtiği yolun uzaklığı ile de ilgili ve doğru orantılıdır.1. Burada sözü edilen (Io) ve (I) değerleri arasındaki ilişki. Dolayısıyla çalışma koşullan (gönderilen ışığın şiddeti ve katettiği yol açısından) sabit tutulursa. daha kısa sürede (anında) geri verilmesine ise.c Io= Gelen ışığın şiddeti I=Örnekten çıkan ışığın şiddeti /= Işığın örnek içinden geçtiği yolun uzunluğu c= Konsantrasyon (g/l) k= Absorbsiyon katsayısı 8= Konsantrasyon mol/litre ise absorbsiyon katsayısı epsilon ile gösterilir ve molar absorptivite olarak adlandınlır. gönderilen ışın demetinin şiddeti kadar.4. saydam bir çözeltiye gönderilen ışın demetinin şiddetinin azalması.• E2 uyarılmış eneıji seviyesi (IO"8 sn) ÂE=h. Atom veya moleküllerin uyarılması Uyarılmış halde 10"8 sn kalan atom veya moleküller. fluoresans denir. Lambert-Beer Kanunu ile ifade edilir ve UV-Spektroskopisinde de bundan yararlanılır. Bu kanuna göre./. Sonuçta maddeye belli bir doğrultuda gelen (Io) gücündeki bir ışığın. aynı doğrultuda maddeyi terkederken gücü azalır ve (I) olur.

absorbsiyon ve spektrumlann oluşumunun açıklanmasında yararlanılan esas teori. Bazı bağların ise. maddenin en dış tabaka elektronları veya bağ elektronlarıdır.A. Moleküler Orbital Teorisi'dir. bunların uyarılması için daha düşük eneıjili (dalga boyu daha uzun) ışınlar yeterli olabilmektedir. Bunlar ışık ışınlarını absorblaymca. anti-bağ orbitallerinin ve absorbsiyondan sorumlu elektronla™ varlığına dayanmaktadır.2. oldukça kısa dalga boylu yani enerjisi yüksek ışınları absorblar.1. daha önce de belirtildiği gibi daha yüksek enerji seviyelerine çıkarlar. Absorbsiyon ve Spektrumların Açıklanmasında Yararlanılan Teori Konuya ilişkin diğer bazı teorilerin yanında. tek bağlı ve üzerinde fonksiyonel grup taşımayan bir molekül.1.2. yani farklı dalga boyundaki ışmlann farklı bağlarca absorblanması bize analiz olanağı vermektedir. 34 . yani vakumda çalışmak gerekir.2. eneıjileri daha büyüktür ve bunlar da daha yüksek eneıjili (kısa dalga boylu) ışınlan absorblarlar (bu farklılık. moleküler bağ orbitallerinin. Bazı bağların eneıjileri düşüktür ve düşük eneıjili (uzun dalga boylu) ışınları absorblarlar. UV ve Görünür Alanda Organik Maddelerin Absorbsiyonu Işın eneıjisi veya elektromanyetik eneıjiyi absorblayan. ancak aynı ışınlar havadaki diğer moleküllerce de absorblandığından bu tür moleküllerle çalışmak için havasız ortamda. Örneğin.2. Teorinin esası aşağıda belirtildiği gibi. 2.max A(nm) Şekil 2. Absorbsiyon spektrumu 2. analizlenen moleküllerdeki. Fonksiyonel grup taşıyan moleküllerdeki elektronlar daha kolaylıkla üst eneıji seviyelerine çıkabildiklerinden.

bindirilmiş atom orbitallerine. Anti-bağ Orbitali: İki atom orbitalinin birbiri üstüne bindirmeleriyle (iç içe girmesiyle) bu atomlann orbitallerinin eneıji seviyeleri toplamından daha yüksek eneıji seviyesinde meydana gelen orbitale karşı / anti. (çift bağlar aynı zamanda. . 7t elektronlarının oluşturduğu n bağlan olarak da anılırlar). sıçrama yaptıklarında. Absorbsiyondan Sorumlu Elektronlar ve Absorbsiyon: Organik bir moleküle absorbsiyon özelliği kazandıran ya da absorbsiyondan sorumlu (dış tabaka elektronlan olarak da nitelendirilen) elektronlar şu şekilde sıralanabilirler.İçindeki elektronların mono-valan (tek) bağ yaptığı orbitale . Moleküler Bağ ve Anti-Bağ Orbitalleri: İki atom orbitalinin birbiri üstüne bindirmeleriyle (iç içe girmesiyle) bu atomların orbitallerinin eneıji seviyeleri toplamından daha düşük eneıji seviyesinde meydana gelen orbitale moleküler bağ orbitali denir. (71) elektronları halinde • Moleküldeki (0. bunları absorblayarak başlangıçtaki (ct) . (7t) ve (n) yani bağ-orbitali enerji düzeyinden.Moleküler Orbital: İki atom arasında bağ elektronları tarafından işgal edilen ve lokalize olmamış elektron bulutuna ya da diğer bir deyişle. sigma elektronlarının oluşturduğu a bağları olarak da anılırlar). İki şekilde oluşabilir: . (a) elektronlan halinde . anti-bağ enerji düzeyleri olan (a*) ve (n*) düzeylerine sıçrama girişimiyle gerçekleşir (nelektronları da eneıji alıp. a* ve n* seviyelerine sıçrarlar (Şekil 2. moleküler orbital denir.molekül orbitali denir ve (7t) ile gösterilir. pi. sigma molekül orbitali denir ve (a) ile gösterilir (tek bağlar aynı zamanda .3.İçindeki bağların çift bağ yaptığı orbitale.N ve X gibi) ortaklanmamış halde bulunan (n) elektronları hetero atomlar üzerinde Absorbsiyonun Gerçekleşmesi ve Kromofor Gruplar: Absorbsiyon.1)). 35 .bağ orbitali denir bu da (a*) ve (7t*) şeklinde gösterilir. yukarıda sıraladığımız elektronların kendilerine uygun seviyedeki eneıjiye sahip ışınlarla karşılaşmalan durumunda.Tek bağ.S. .2. • Moleküldeki atomları birbirine bağlayan elektronlar .Çift bağ.

ışığı daha kuvvetli olduğundan tercih edilir.2. • Işın demetinin giriş ve çıkış aralıklan: Bir monokromatör için aralıklar da oldukça önemlidir. 38 . Bunlarda başlıca üç kısımdan meydana gelirler. Monokromatör ayarının değiştirilmesi ile çıkış aralığı üzerindeki görüntüsü yavaş yavaş kaybedilebilir. Monokromatörler: Çeşitli dalga boylarından oluşan bir ışın demetini tek dalga boylu demetler haline dönüştürmek için kullanılan düzeneklerdir. Aralıklar birbirine yaklaşıp uzaklaşabilen iki sivri uç ile ayarlanırlar. çıkış aralığından tamamen uzaklaştırmak için dalga boyu ölçüsü cinsinden monokromatör ayarlanmasına band genişliği denir. Ancak belirli aralıklardaki demetler elde edilir. Cam UV ışığını absorbladığı için hidrojen lambaları kuvartzdan yapılır. Işın demetini dalga boyuna ayıran düzenekler: Bunlar başlıca iki kısma ayrılırlar. . Döteryum lambaları. Bazı monokromatörlerde bu aralık sabittir. Görünür alanda yapılacak çalışmalar için genellikle 320-2500 nm arasındaki tüm ışınları veren Volfram lambası kullanılır. bazılann-da ise mikrometre düzeniyle daraltılıp genişletilebilir. Böyle giriş aralığı görüntüsünü. Piklerin iyice ayrılması için mümkün olduğu kadar dar giriş ve çıkış aralıklannda çalışmak gerekir.Monokromatörler Filtreler: Filtreler ile monokromatik ışın demeti elde edilemez. Bu demetlerin içinde de çok sayıda dalga boylan vardır.Filtreler .2. UV ve Görünür Alan Spektrofotometrelerinin Bölümleri Cihazların başlıca kısımları şunlardır: • Işın kaynağı • Işın kaynağından gelen ışınları dalga boylarına göre ayıran kısım • Çözelti ve çözücüyü koymaya yarayan şeffaf kaplar ve bunları hareket ettiren düzenek • Işın eneıjisini elektrik enerjisine dönüştüren kısım veya detektör Detektörde elektrik enerjisine dönüştürülen enerjinin şiddetini gösteren bir sinyal düzeneği (yazıcı) Işın kaynağı: UV alanda yapılan çalışmalar için genellikle düşük basınçlı hidrojen ve döteryum lambaları kullanılır.4.

Üzerine düşen ışın eneıjisini hemen ve tümüyle elektrik enerjisine çevirmeli ve çevirme sırasında titreşim olmamalı . görünür ve IR alanda kullanılır. E. dietil 39 . n-hekzan. analizlenen maddelerin uygun çözücüler içinde verdiği absorbansı ve molar absorbtivite (s) değerleri ölçülüp aletin kadran veya digital göstergesinden doğrudan okunarak çalışmalar yürütülebilir. Plastik kaplar: Görünür alanda.5. .2. siklohekzan. 1 mol/1 konsantrasyonda ve 1 cm kalınlığındaki hücrede bulunan çözeltinin absorbansı olduğundan. Silis kaplar: UV. Spektrum alınması. değişik konsantrasyonlarda alınmış olan spektrumlann karşılaştırmasında kullanılır.• Mercek sistemi • Gelen ışmı tek dalga boylu demetlere ayırmaya yarayan prizma veya optik ağ: Bunlar da prizmalar gibi UV ve görünür sahada tüm ışınları verebilirler. molekülün ışık ışınlan ile etkileşmesi sonucu verdiği sinyallerin alet tarafından (detektör aracılığıyla) algılanıp değerlendirilmesi ve (yazıcı tarafından) kağıda dökülmesiyle sonuçlanır.Sinyaller detektörün üzerine düşen ışın demetinin şiddetiyle orantılı olmalı 2. Numune kapları: Cam kaplar: Görünür alanda. Ancak UV-Spektroskopisinde. En kullanışlı çözücüler . kloroform ve karbon tetraklorürdür. UV spektroskopisinde çözücü olarak alifatik alkoller ve klorlu hidrokarbonlann kullanılması uygundur.Bütün dalga boylarına aynı derecede hassas olmalı . Spektrum Alma Tekniği UV spektroskopisinde 190-780 nm arasında ölçüm yapılabilir. alabildikleri çözelti miktarı 3-4 ml kadardır) spektrumu alınır. İyi bir detektör şu özellikleri taşımalıdır. Detektörler: Işık eneıjisini elektrik eneıjisine dönüştüren düzeneklere detektör denir. Polar çözücüler ( su.Düşük eneıjili ışın demetine dahi hassas olmalı . Analiz çalışması yapılırken uygun konsantrasyonda bir çözelti hazırlanır ve genellikle 1 cm kalınlığındaki hücrelere (tercihen kuvartz camdan yapılmış küvetlere) konularak ( küvetlerin taban alanları da 1 cm 2 olup.

HDÇB=5 Xmax=217+10+5=232 Örnek 2: hesaplayınız. KAÇB=30.e) 5x5=25.P-doymamışlığına ait sayısal bir bağıntı verebilir: COY Y A.Örnek 1: hesaplayınız.b.d. Aşağıdaki molekülün absorbsiyon maksimumunu Dien=217. 3 HDÇB 3x5=15 ?ımax=214+25+30+15=284 Aromatik bileşikler için asetofenon esas sistem olarak alınırsa absorbsiyon kuralı.c. 2R (a ve b) 2x5=10. 5R(a.max. a. Aşağıdaki molekülün absorbsiyon maksimumunu Komşu halkalı dıen=214. m|u R(Ar) 246 H 250 OH 230 42 .

UV ve Görünür Alan Spektroskopisinde ise. katı maddelerin spektroskopik analizinin yapılabilmesine olanak sağlar.8. ketonlar. alifatik nitro bileşikleri vb. alkenler. Bir başka grup bileşiğin (örneğin. Bir kısım bileşiğin örneğin.) ise.7. mono fonksiyonlu alkanlar. amidler ve oksimlerin absorbsiyon maksimumları. asidler. önceki bölümlerde açıklanmaya çalışıldı.max' a aşağıdaki ilaveler yapılır. ER spektroskopisi. çok özel uygulamaları gerektirecek kadar düşüktür. X : R(Ar) -o -m -p A. esterler. maksimumunu tanax. m p : 3 3 10 OH -o -m -p 7 7 25 C1 -o -m -p 0 0 10 NH -o -m -p 15 15 58 Örnek 3: m-Hidroksi benzoik asidin absorbsiyon hesaplayınız. Absorbsiyon Bantlarının Pratikte Değerlendirilmesi UV bölgesi absorbsiyonu.max. tüm organik maddeleri çözebilecek çok sayıda çözücü kullanabilme olanağının bulunması bütün bu maddeleri çözerek analizleme olanağı yaratır. aldehitler. Sözü edilen bu nitelikler. absorbsiyon bantlarının şiddeti. spektroskopisinin uygulanmasında özellikle -çok az istisna ileçifte bağlı ve üçlü bağlı bileşikler analizlenebilmektedir.2. bunların analizinde UV'den yararlanılamamaktadır. alkinler.X'in cinsine ve yerine göre bu esas A. 2. pratikte yararlanılan UV alanının dışında olduğundan. analizlenecek maddelerin (yapısal) niteliklerinin neler olması gerektiği. 43 . Organik Maddelerin Karakteristik Absorbsiyonları UV ve Görünür Alanda spektroskopik uygulamaların yürütülebilmesi için. UV spektroskopisi özellikle doymamış konjuge sistemler için yararlı bir analiz yöntemidir ve özellikle kalitatif analizlerde IR spektroskopisi ile birbirinin tamamlayıcısı rolündedir.2. mp: Esas değer (230 mp) + m-OH (7 mp)= 237 m p (Gözlenen: 236 mp). bütün organik bileşiklerin spektrum alınan bölgede absorbsiyon yapmasından yararlanılması gibi bir üstünlüğe sahiptir ve bunun da ötesinde. Dolayısıyla bunlar içinde çalışma güçlüğü olmakla birlikte. moleküldeki doymamışlığın bir sonucu olduğundan. UV spektrofotometresi bazen böyle zayıf absorbsiyon yapan fonksiyonlu grupların belirlenmesinde yararlanılan çok önemli bir yöntemdir. 2.

n .Etilenik bağların konjuge durumda bulunması absorbsiyonun hem şiddetini artırır hem de dalga boyunu batokromik olarak kaydırır. Dien yapısına bağlanan herbir alkil grubu absorbsiyonu 5 nm kadar uzun dalga boyuna kaydırır. . Eğer etilenik bağlı karbonda bir alkil sübstitüsyonu varsa bu takdirde batokromik etki görülecek ve absorbsiyon daha uzun dalga boyuna kayacaktır. Alifatik ketonlarda fazla dallanma da batokromik kayma yapar. yani absorbsiyon tek etilenik bağın absorbsiyon yaptığı yerde olur. Etilenik bağa ortaklanmamış elektron içeren bir heteroatomun bağlanması da batokromik kaymaya neden olacak ve absorbsiyonu yakın ultraviyole alana getirecektir.moleküllere bazı karekteristik absorbsiyon özellikleri kazandırmaktadır.birimine sahip allenler genellikle uzak UV bölgede 170 nm de kuvvetli bir absorbsiyon gösterirler. 44 . nitro gibi tek bir kromofor gruptaki n . absorbsiyon bantının şiddeti.7 i * transisyonundan ileri gelen bantlar) olup şiddeti küçüktür ve çözücünün polarlığmın artması hipsokromik bir kaymaya neden olur. Çünkü alkil grubuna ait elektronlar hiperkonjugasyon nedeniyle. İzole etilenik kromofor n-n* transisyonu (geçişi) yapmakta ve daima uzak UV alanda absorbsiyon göstermektedir. gerek dalga boyu gerekse absorbsiyon şiddeti bakımından farklılık göstermekte ve trans izomerler cis'e göre. Yakın UV de gözlenen absorbsiyon R bandı (Karbonil. Ancak absorbsiyonun yeri değişmemekle birlikte.C=C=C. Bazen yakın UV ye dayanan dalga boyunda. bu grupların sayısı ile orantılı olarak artar. tek etilenik bağ gibi davranırlar. Aldehit ve ketonların semikarbazon yapısına geçmeleri durumunda ise. . absorbsiyon bu etilenik bağların birbirlerine yakınlığına göre değişir ve 3 temel sonuç ortaya çıkabilir: . Bunlardan ilki n . Bunlann başlıcalan: Etilenik kromofor :. Birden fazla etilenik bağ içeren maddelerde. Ekzosiklik bir çifte bağın varlığı.Eğer etilenik bağlar izole durumda iseler. 190 ve 270-300 nm lerde olmak üzere üç absorbsiyon bandına sahiptirler. absorbsiyonda 5 nm lik daha batokromik kayma yapar (Woodward kuralları). ilk iki bant uzak UV de. Karbonil kromoforu: Aldehit ve ketonlar 150. ikincisi n-a* ve üçüncüsü n-rc* transisyonundan ileri gelmekte. absorbsiyonlan 30-40 nm kadar batokromik bir kayma yapar. daha uzun dalga boyunda absorbsiyon yapmaktadırlar. üçüncü bant ise yakın UV de gözlenmektedir. kromoforik grup ile etkileşecek kadar hareketlidirler. Etilenik yapılarda gözlenen cis / trans izomerlerinde absorbsiyon. bunlara ait bir omuz da izlenebilir.

konjugasyon ile batokromik kayma olur. Bunun nedeni olarak. 45 . Çünkü bu tür bir yapısal değişim. Nitrat ve Nitrit Türevleri: n-n* transisyonuna bağlı olarak yakın UV de zayıf bir absorbsiyon gösterirler. Amid ve laktamlar n-7i* transisyonundan kaynaklanan 205-215 nm dalga boyunda bir absorbsiyon yaparlar. K bantları (n-n" transisyonlarına ait bantlar) ise batokromik kayma gösterir. Nitriller ve Azo Bileşikleri :Yakın ultraviyolede absorbsiyon göstermezler. Organik Kükürt Bileşikleri: Alifatik sülfonlar yakın UV de absorbsiyon yapmazlar.doymamışlık absorbsiyonu yakın UV ye kaydırır. Esterler ve sodyum tuzları. Aromatik Bileşikler: Absorbsiyon bantları molekülün yapısına bağlı olarak değişir. bu atomun ortaklanmamış elektron çifti. karbonil grubunun n-7t* transisyonu üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. a. Benzen 184. 200 nm de zayıf bir absorbsiyon bandı gösterir. zincir uzunluğunun artması batokromik kaymaya neden olur. ana asit ile hemen hemen aynı dalga boyunda absorbsiyon gösterirlerken. Benzen halkasında alkil grubu varken pkonumuna ikinci bir alkil grubunun getirilmesi. anilinyum katyonunda azotun ortaklanmamış elektronlan asit protonu tarafından tutulmuş olup. Karboksilli asidler. Nitro. Karbonil grubu ile konjuge durumda etilenik bir grup içeren maddelerin spektrumları 215-250 nm arasında şiddetli bir K bandı ve 310330 nm arasında zayıf bir R bandı ile karakterize edilir. alifatik azo bileşiklerindeki n-7t transisyonu ise 350 nm de absorbsiyon bandı verir. büyük bir batokromik kaymaya neden olur.Karbonil gruplarına ortaklanmamış elektron çifti içeren grupların bağlanması. Fenolün fenolat haline geçişi E ve B bantlarında batokromik kaymaya neden olurken anilinin anilinyuma dönüşmesi ise hipsokromik bir kayma yapar. Karbonil bileşiklerinin R bantları çözücünün artan polaritesiyle hipsokromik. Doymamış bir grubun benzen halkasına bağlanması ile B bandında (Aromatik veya heteroaromatik moleküllere ait bantlar) kuvvetli bir batokromik kayma gerçekleşir. halkanın % elektronları mezomerisine katılır ve benzenin E (Aromatik yapıların karakteristikleri olan bantlar) ve B bantları daha uzun dalga boyuna kayar. Nitrozo. Eğer benzen halkasına bağlı bir heteroatom varsa. bunlara ait bandı daha kısa dalga boyuna kaydırır. Azo grubunun n -n transisyonu uzak UV de . halkanın n elektron mezomerisine katılamaması gösterilebilir. 204 nm de şiddetli E bantları ve 256 nm de B bandı olmak üzere üç absorbsiyon bandına sahiptir. Benzen halkasında alkil sübstitüsyonu hiperkonjugasyon sonucu batokromik kaymaya neden olur.P.

Heteroaromatik Bileşikler: Beş üyeli heteroaromatik bileşiklerin ultraviyole spektrumları siklopentadieninkiyle karşılaştırıldığında.2. 46 analizi yapılacak madde .9.Tayin için uygun çözücü ve pH seçimi yapılır. UV ve Görünür Alan Spektroskopisinin Uygulamaları Kalitatif Analizde: Bilinmeyen madde saflaştırıldıktan sonra UV spektrumu alınır. Spektroskopide kullanılan çözücüler de spektrumdaki piklerde belli bir miktar kayma ve yanılmaya neden olabilirler. . . Absorblanan ışının dalga boyu değeri. siklopentadien spektrumu ile 200 nm deki kuvvetli di en absorbsiyonu ile 238 nm deki orta şiddetli absorbsiyonun furan.Madde saflaştırılır. Ayrıca giriş ve çıkış aralıklarının da spektruma etkisi vardır. hem de titre eden Y maddesi absorbsiyon yapmıyor ve meydana gelen XY maddesi absorbsiyon yapıyor ise eğri dönüm noktasına kadar düzenli olarak artar. saf olup olmadığı araştırılıyorsa. spektrumu alınacak maddeyi çözmesinin dışında. Bu spektrum aynı madde için daha önce alınmış spektrumlarla karşılaştırılır. 257 ve 270 nm lerde olmak üzere başlıca iki absorbsiyon maksimumu gösterir. Altı üyeli heteroaromatik bileşiklerden piridinin ultraviyole spektrumu. Spektrofotometrik Titrasyonda: Her çeşit titrasyon spektrofotometrik olarak yapılabilir. furandan tiyofene doğru gidildikçe daha büyük dalga boylarına kaydıkları görülür. . Saflık Kontrolünde: Maddenin ne olduğu biliniyor. 5 ve 6 üyeli heteroaromatik bileşiklerin aksine doymuş türevleri 200 nm den daha uzun dalga boylarında absorbsiyon yapmazlar. Bunun için spektrumun mümkün olduğunca dar aralıkla alınması gerekir yoksa spektrumun karakteristik özelliği bozulur. Bunun için spektroskopide kullanılacak çözücülerin. spektrum alındıktan sonra spektrumda beklenmedik piklerin çıkması maddenin saf olmadığını ortaya koyar. ondan sonra sabit kalır.Hem titre edilen X maddesi. pirol ve tiyofende sırasıyla. . maddenin absorbsiyon yaptığı alanda absorbsiyon yapmaması ve polar olmaması gerekir.Tayinin yapılacağı dalga boyu seçilir. Spektrumlardan hangisine uyarsa bilinmeyen madde spektrumuna uyan maddedir. 2. . Kantitatif Analizde: Kantitatif olarak biliniyorsa sırasıyla şu işlemler yapılabilir: .Absorbansa karşı konsantrasyon grafiği çizilir.Tayin sıcaklığı ayarlanır.

UVVisible (Görünür) bölgede absorbsiyonu olan bir madde üzerine gönderilen ışınların dalga boylarına karşı. Absorbans bir anlamda dalga boyunun fonksiyonu şeklindedir. Dolayısıyla trans şekli daha yüksek dalga boyunda absorbsiyon yapar ve molar absorbtivitesi de daha büyüktür. Geometrik İzomerlerin Konfigürasyonunun Bulunmasında: Geometrik izomerlerde cis şekli daha çok sterik engellenmiş. denge konsantrasyonlarını ve denge sabitini verir. titre eden Y maddesi ve ortamda meydana gelen XY maddesi absorbsiyon yapmıyor ise eğri dönüm noktasına kadar düşer. Türev spektroskopisinin sözünü ettiğimiz özelliği kısaca. absorbans değerleri grafiğe geçirilerek türev spektrumu elde edilmektedir.Titre edilen X maddesi ve titre eden Y maddesi absorbsiyon yapıyor. x ise dalga boyunu ifade eder. çalışılan özel dalga boyunda absorbsiyon yapıyor. Türev Spektroskopisi UV Spektroskopisinin son yıllarda çok yararlanılan bir uygulaması (özellikle kantitatif amaçla) türev uygulaması ile yürütülen biçimidir.2.max değeri farklılanır. Moleküllerin Stereokimyasının Araştırılmasında: Bifenillerde engellenmiş dönme UV ile araştırılabilir. 2. Bu fonksiyonun her bir noktasındaki türev. Molekülde orto konumunda büyük gruplar varsa aynı düzlemde oluş engellenir ve A. Molekül Ağırlığı Tayininde: Çok özel durumlarda bir maddenin molekül ağırlığı spektrofotometrik olarak tayin edilebilir. sonra sabit kalır.. A=f(x) eşitliği ile ifade edilebilir. meydana gelen XY maddesi absorbsiyon yapmıyor ise eğri dönüm noktasına kadar düşer. bileşiğin iki şekli değişik dalga boylarında absorbsiyon yapar ve her birinin kantitatif analizi. [dA/dX] şeklinde 47 . Burada A absorbansı. trans şekli elektron sisteminin aynı düzlemde oluş özelliğini daha kolay kazanmıştır. Bunun için özellikle maddenin absorblama şiddetine sahip belli bir fonksiyonel grup içermesi gerekir. dönüm noktasından sonra tekrar süratle yükselir. .10. Moleküldeki halkaların aynı düzlemde oluşunu ortaya çıkaran 71-71* geçişi belli bir tanax değerindedir. Mesela keto ve enol şekillerinde bulunabilen asetoasetat esterleri için enol şekli konjuge olduğundan. daha yüksek şiddette absorbsiyon yapar. Asit ve Bazlık Sabitelerinin Tayininde: Tautomerik sistemlerde ve diğer dengelerde.Titre edilen X maddesi.

hesaplanır. türev spektroskopisi uygulaması ile karışım numunelerinin spektrumda birbirlerinin içine girerek birbirlerini etkilemesi önlenmekte ve bu tür maddelerin de spektroskobik analizlerini yapmak mümkün olmaktadır. türev spektrumu oluşur ve bu da l'den n'e kadar değişik derecelerde olabilir. numunede bir yada birkaç yabancı maddenin bulunduğunu saptamak son derece kolay olmaktadır. dereceden türev spektrumuna ait bant örnekleri verilmektedir. Türev Spektrumu Şekil 2. Bu şekilde kompleks bir karışımı oluşturan maddeleri ya da onlara ait bantları ayrı ayrı hale getirmek mümkün olmaktadır. Türev eğrilerinin hazırlanmasında ise matematiksel işlemlerden yararlanılmaktadır. Absorbsiyon bantlarının daha anlaşılır olması için. Türev Spektrumu A3:3. 1. tepe ve bükülme noktalarını ortaya koymaktadır. Bu şekilde kesin sonuç alınabilmektedir. dirsek oluşumları. Sonuç olarak. spektrumdaki bantları inceltmekte ve onları tam olarak ayrıştırmaya olanak sağlamaktadır. Türev spektrofotometresi ile yürütülen yöntemler türev spektrumlannın kullanılması esasına dayanmaktadır. Eğer bu türev değerleri dalga boyuna karşı grafiğe geçirilecek olursa.1.10. A A : Özgün Spektrum A. Türev Spektrumu e.1 de 1 ile 4.10.2. Dereceden türev 48 . Aynı zamanda spektrum doğrusundaki bir deformasyonun gözlenmesi ile.2. ve spektrumlan 4. Şekil 2. Türev çalışmaları spektrumun eğimini bildirmekte ve çok net bir şekilde spektrumdaki omuz.: 1. diferansiyon uygulamak. Türev Spektrumu A4: 4. A2 :2.

İlaç Etken Maddelerinin Görünür Bölgede Miktar Tayini Uygulamaları Görünür bölgede absorpsiyonu olan herhangi bir ilaç etken maddesinin (renkli ya da renklendirilmiş madde çözeltisi) miktar tayini. Seçilen dalga boyunda maddenin gösterdiği absorbans ölçüldükten sonra aşağıda gösterilen yollardan biri izlenerek madde miktarı hesaplanır: • Miktar tayini yapılacak madde.Kantitatif analizlerde iki bileşiğin karışımında içiçe girmiş bantların ayrılmasına yardımcı olmakta. Her ikisinden hazırlanan çözeltilerin absorbansları boşa karşı ölçülür ve aşağıdaki formülden yararlanılarak madde miktarına geçilir: C * _ Cx = ~ ~ x C s 49 .12. . maddenin belli konsantrasyondaki çözeltisinden.Dar bir alana vermektedir. böylece iki bileşiğin birlikte tayinine olanak vermektedir. sıkışmış birden çok maddenin tayinine olanak Kullanımının çok kolay olmasına karşılık. 2. hiçbir ayırma işlemine gerek kalmadan rahatlıkla analiz yapılabilmektedir. tabaka kalınlığı ve çözücü) referans standart ile karşılaştırılır.11. Ayrıca türev spektrumlarmda çok sayıda uydu pikler görülür.Süspansiyon gibi bulanık ortamlarda çalışırken.Kalitatif analizlerde karışım maddelerinin tanınmasında ve saflık kontrollerinde kolay ve kesin sonuçlar vermektedir. bu durum sonuçta.2. Bu tayinlerde Lambert-Beer kanunu geçerlidir. Türev derecesi arttıkça bu cins piklerin sayısı da artacağı için. bir madde son derece zayıf görünüm verse de türev spektroskopisi ile rahatlıkla tayin edilebilmektedir. türev spektrofotometresinin maliyeti son derece pahalıdır. aynı koşullarda (dalga boyu.2. seçilen uygun bir dalga boyunda (400-800 nm arasında) ışık geçirilerek yapılabilir. . Bu pikler bir karışım ile çalışırken bizi başka bileşenlerin varlığına götürerek yanıltabilir. . yeterince deneyimi olmayan kişilerin spektrumları yorumlamasını güçleştirmektedir.Doğal ya da reaktif ilavesiyle renklendirilmiş bir ortamda alman spektrumda. Türev Spektrofotometresinin Kullanım Alanları . . slit açıklığı.2.

Absorbanslar ordinat. mikrogram) ya da mg olarak hesaplanır ve seyreltmeler için de hesaplar yapılarak her birinin 1 ml'sindeki madde miktarı bulunur: 50 . dikin eğriyi kestiği noktadan absise dik inilerek madde miktarı bulunur. yukarıda gösterildiği gibi hidroliz edilip 100 ml'ye seyreltilir. Üzerine 2 ml %10'luk HC1 ve 3ml DAB çözeltisi (pdimetilaminobenzaldehidin %95'lik etanoldeki %3'lük çözeltisi) ilave edilir. 50 ml % 10'luk HC1 ile hidroliz edildikten sonra distile suyla 100 ml'ye seyreltilen çözeltiden 3 ml'lik bir kısım 100 ml'lik bir balon jojeye aktarılır. Bu noktadan kalibrasyon eğrisine bir dik çıkılır. yüzde saflık miktarı hesaplanır. Görünür Bölgede Miktar Tayini Yönteminin Uygulanması: Bu bölümde örnek olarak parasetamol miktar tayini bütün ayrıntıları ile verilecek. konsantrasyonlar absis olmak üzere milimetrik bir kağıda standart eğri çizilir. Absorbans 0. Standart eğrinin çizilmesi: Referans standart maddeden 100 mg dolayında tam tartılmış bir kısım. 2 ml. absorbans ordinat olmak üzere ölçü eğrisi (kalibrasyon eğrisi) çizilir.5 ml. 100 mg dolayında aktif maddeye eşdeğer miktarda tablet tozu tartılır. Konsantrasyonlar 1 ml'de mcg (|ıg.51 olduğuna göre önce tabletlerdeki. Konsantrasyon absis. Bu çözeltiden 0. laboratuvardaki hesaplamalar bu örneği esas alarak yapılacaktır.C x : Miktarı bilinmeyen maddenin konsantrasyonu C s : Standart maddenin konsantrasyonu A x : Miktarı bilinmeyen maddenin absorbansı A s : Standart maddenin absorbansı • Referans standardın değişik konsantrasyonlu çözeltileri hazırlanır ve bunların. 20 dakika oda ısısında bekletilir ve distile suyla 100 ml'ye tamamlanıp 444 nm'de boş çözeltiye karşı absorbansı ölçülür. iyice çalkalandıktan sonra. Karışım. Sonra bilinmeyen örnekten hazırlanan çözeltinin absorbansı ölçülür ve ordinatta işaretlenir. sonra bir tabletteki aktif madde miktarı bulunur. 3 ml ve 4 ml'lik kısımlar 100 ml'lik balon jojelere alınıp 2'şer ml %10'luk HC1 ve 3'er ml DAB çözeltisi ilave edilir. PARASETAMOL TABLETİ 300 mg parasetamol içerdiği bildirilen tabletlerin 20 tanesi toz edilerek iyice karıştırılır. 20 dakika bekletildikten sonra distile su ile 100 ml'ye seyreltilir ve boş çözeltiye karşı 444 nm'deki absorbansları okunur. 1 ml. seçilen dalga boyunda absorbansları okunur.

2.075 0. Hesaplanan konsantrasyonlar ve bunlara karşılık gelen 444 nm'deki absorbansları kullanılarak aşağıdaki standart eğri çizilir: C (Hg/ml) 5 10 20 30 40 A 0. 4.010 mg = 10 mcg vardır.5 mg. seyreltme: Ana çözeltiden 3 ml alınıp reaktif ilavesinden sonra su ile 100 ml'ye tamamlanır ve x = 30 pg bulunur (5.56 0.100 ml 1 ml 100 mg x x= 1 mg / ml (ana çözelti) 1. seyreltmeler).38 0. 1 ml'de 0..02 mg = 20 mcg vardır. 6. vb. 3.77 51 .005 mg = 5 mcg vardır. seyreltme:Ana çözeltiden 1 ml alınıp reaktif ilavesinden sonra su ile 100 ml'ye tamamlanır: 100 ml'de 1 mg.5 ml alınıp reaktif ilavesinden sonra su ile 100 ml'ye tamamlanır: 100 ml'de 0.. seyreltme: Ana çözeltiden 2 ml alınıp reaktif ilavesinden sonra su ile 100 ml'ye tamamlanır: 100 ml'de 2 mg. 1 ml'de 0. 1 ml'de 0.16 0. seyreltme: Ana çözeltiden 0.

15 p (dalga sayısı cinsinden ifade edilirse . atomların kütlelerine. İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ İnfrared (ER) spektroskopisi de. 2. Bu nedenle 2. bağ kuvveti değişmezine ve atomların geometrisine bağlıdır. IR spektroskopisinde de elektromanyetik spektrumun belli bir bölgesindeki (belli frekansdaki) ışınımdan yararlanılmaktadır.1000 p (1 mm ) arası infrared alan olup.667 cm"1) arasında kalan bölge organik kimyada yararlanılan IR bölgesi ve 15 p-1000 p (1 mm) arasındaki bölge ise. bunun 0.78 jo.5p arasında kalan bölge yakın IR. Bir organik molekül tarafından absorplanan yakın infrared alandaki ışınlar o molekülün vibrasyonal (titreşimsel) ve rotasyonal (dönmeye ait) enerjilerini.5 . (780 nm) . eneıji ile dalga sayısı ( v ) ve frekans (v) arasında doğru orantı vardır: hc E = hv = X h = (Planck değişmezi) = 6.78-2. Planck eşitliğinde gösterildiği gibi. Teorik olarak ilişki bu şekilde açıklanmakla birlikte. 2.62xl0" 27 erg/sn c = ışık hızı Dalga boyu ve dalga sayısı arasındaki bağıntı. vibrasyonalrotasyonal enerji değişikliği için gerekli olan ışınlarının absorblanması sonucu bunlara ait bandlar gözlenir. İnfrared ışınlann dalga boyu mikron (p ) (10 A° =1 m p =10 "3 p =10 6 mm = 1 0 ' m) ve dalga sayısı (cm"1) birimleri ile belirtilir.3. ışık ışınlan ile analizlenen kimyasal molekül arasındaki etkileşimi esas alarak geliştirilmiş spektroskopik yöntemlerden birisidir. Bandların çıktığı dalga boyu. uzak infrared alandaki ışınlar ise sadece rotasyonal enerjilerini etkiler. uzak IR olarak bilinir. 4000 .5-15 p (4000-667 cm"1) arasındaki alanda. spektroskopik amaçla etkileşim söz konusu olduğunda. c 52 .2. aşağıda gösterildiği gibi bir denklemle ifade edilebilir ve bu denklem yardımıyla birbirine dönüştürülebilir: = h.5-15 p dalga boylu ışınların sadece molekülün vibrasyonal enerjisini etkilediği düşünülebilir. eneıji (E) ile dalga boyu (X) arasında ters bir orantı olduğu halde (ışınların dalga boyu büyüdüğünde eneıjileri düşer). v. Elektromanyetik spektrumun 0.

Burulma (düzlem dışında) olmak üzere dört tiptir. çeşitli titreşim şekillerine verilen isimleri bilmek gerekir (Ayrıca. IR spektrumlarmdaki absorpsiyon bandlarını tanımak için.25 v (cm" ) = = 3077 cm"1' dir.Makaslama . 53 . Bandların şiddeti ultraviyoledeki gibi ya transmittans (T) ya da absorbans (A) olarak belirtilir (A = logı 0 l/T ).ıo 4 v (cm ) = A(nm) Örneğin : 3. IR alanda gönderilen ışınların absorlanmasına temel oluşturan ve enerji gereksinimini yaratan hareketler de bu titreşim hareketleridir). Bunlar gerilme titreşimleri ve eğilme titreşimleri olarak iki grupta toplanırlar : • Gerilme titreşimleri: İki atomun ortak eksenleri boyunca birbirine yaklaşma ve uzaklaşma hareketleridir: Simetrik gerilme Asimetrik gerilme • Eğilme titreşimleri: Atomlar arasındaki bağ açılan değişmelerinden ibarettir ve ..25 n'a karşılık gelen dalga sayısı: 1 1 104 3.Sallanma (düzlem dışında) . frekans ise c/A olduğundan bunlar farklı kavramlardır. Dalga sayısı çoğunlukla frekans olarak ifade edilirse de dalga sayısı l/A.Sallanma (düzlem içinde) .

Bazen tahmin edilenden daha fazla.3. 2v (birinci overtone). overtone. Moleküllerin Titreşim Sayılarının Bulunması Bir molekülün teorik titreşim sayısı kolaylıkla bulunabilir. iki frekans arasındaki farktır (vı-v 2 ). ( 3N-6 ) . doğrusal olmayan. bir molekülün tüm serbestlik derecelerini dikkate alıp özellikle titreşimsel olmayan tüm hareketleri dışta tutarak doğru sonuç verebilmektedir. iki atomlu HC1 molekülünün 3 x 2 . HCN ya da C 0 2 molekülünün 3 x 3 . Bu bağıntılardan yararlanarak . combination tone (türkçede de aynı deyimler kullanılmaktadır).5 = 4. üç atomlu su molekülünün 3N-6 = 3x3 .6 = 3 esas titreşimi. 3v (ikinci overtone). belli bir frekansın (v) katıdır. Bir combination tone. doğrusal bir molekül ise .1. Bir overtone.Makaslama (a) Sallanma (b) + _ Not: + ve -. Difference tone çok sık rastlanmayan bir şekil olup. sayfa düzlemine dik açidaki hareketleri gösterir c ^ Sallanma (c) çr Burulma (d) 2. N sayıda atom içeren ve doğrusal olmayan bir molekül . difference tone denen esas olmayan bandların varlığı sayılabilir. Örneğin. doğrusal bir molekül olan üç atomlu. Bu üç tür ilave bandın şiddeti esas bandlardan çok daha azdır ancak. Vj ve v 2 gibi iki veya daha fazla sayıdaki farklı frekansın toplamıdır. yani bir moleküldeki 1 ve 2 titreşimleri absorbe edilen ışınla aynı anda uyarılır. bazen de daha az sayıda absorpsiyon bandı bulunur. Şöyleki. zaman zaman yanılgıya neden olabilmektedirler. ( 3N-5 ) bağıntısı esas alınarak hesap yapılacak olursa. aşağıdaki nedenlerden dolayı bazen de 3N-6 veya 3N-5 kuralıyla tahmin edilenden daha az sayıda olabilir: 54 . Absorbsiyon bandlan. Bu kurallar. titreşim sayıları (teorik olarak) bulunabilir.5 = 1 esas titreşimi vardır. Spektrumda gözlenen absorpsiyon bandlarınm sayısı her zaman beklenen sayıda olmaz. Fazla olma nedenleri arasında.

2x3. gerilme titreşimine uygun enerji bulduğunda bunu absorblaması nedeniyle. • İki esas titreşim birbirine çok yakın frekansta olup bandları birbiriyle birleşmiş ise.65xl0" 2 4 ). v = v / Mx My 2nc V Mx + M y v = titreşim frekansı (cm 1 ) c = ışık hızı (3xl0 1 0 cm / sn) f = bağ kuvveti değişmezi (tek bağlar için: 5xl0 5 dyn/cm. • Molekülün dipol momentinde gerekli değişikliğin nedeniyle bazı esas titreşimler zayıflamış ise sağlanamaması 2.65x10 24. Bir Bağın Frekansının Hesap Yoluyla Bulunması Bir bağın gerilme titreşimine uyan frekans. spektrumda görülmesine yeterli bir şiddete sahip değilse.65x10-24) (12xl.65x10-24)(ixı.65xl0-24)+(ix1. Hooke kanunu yardımıyla hesaplanabilir.2. Buna göre C-H bağının gerilme titreşim frekansı şöyle bulunur: 1 ı3 = . 2'li ve 3'lü bağlar bunun 2 ve 3 katı) Mx ve My atomların kütlesi (g) (C-H bağı için Mx= 12x1. 2.• Esas frekans.3. My=lxl.5-15 alanının dışında ise • Esas band.14x3x10'° \ j / / 5x105 (12x1. frekans yerini biliyorsak gözlenecek bandın yerini bulabiliriz. • Simetrik moleküllerde.65xl0-24) v = 3052 cm*1 Aşağıdaki atom grupları için Hooke kanunu ile yapılan hesaplamalar şu genel değerleri vermektedir: 55 . Bir bağın. aynı frekanstaki absorbsiyonlara karşılık gelen bozulmuş bandlar ortaya çıkmış ise.

Bir maddenin katı. H-F titreşim frekansının C-H bağınınkinden daha aşağı olacağı sonucuna götürür. • Maddenin fiziki durumu: İnfrared spektrumlar maddenin fizik durumuna bağlıdır. 56 . N = 0 C-H. sıvı ve gaz şeklinin ayrı ayrı alınan spektrumları karşılaştırıldığında. aynı maddenin sıvı halindeki bandlanyla karşılaştırıldığında.6-3. Bandların Frekanslarını ve Şekillerini Etkileyen Faktörler Analizlenen maddenin fiziki durumu da dahil olmak üzere birçok değişik faktör bandlann frekansını ve şeklini etkilemektedir. yeni bandlar ortaya çıkmıştır ya da bazı bandlar daha keskin bir şekil almıştır. sadece atom kütlelerine dayanarak C-H ve H-F gruplarının karşılaştırılması. C-N C=C.42p). Burada titreşimsel absorbsiyon bandlan genellikle bölünmüştür.5^) 1900-1500 cm'(5. C-H. 2862 cm"'(3. Bunun nedeni rotasyonal transisyonlarm titreşimsel transisyonlara eklenmesidir. C = 0 .3. periyodik tablonun ilk iki sırası boyunca soldan sağa gidildikçe gözlenen bağ kuvveti değişmezindeki yükselme.C-C.3-6. atom kütlelerinin artışından daha önemli rol oynar ve böylece H-F bağı C-H bağından daha yüksek bir frekansta absorbsiyon yapar: H-F. biraz daha kısa ve kaim olduğu görülür.7-12.3. Gerçekte. atom kütlelerini ve bağ enerjilerini aynı anda dikkate almak gerekir. bir gerilme titreşimi eneıjisinden genellikle daha zayıftır ve bu nedenle eğilme bandlan.49(i).7n) 3800-2700 cm'(2. tek tek moleküller bir moleküler kafese hapsedilmiş olup burada devamlı olarak diğer parçacıklarla çarpışırlar ve buna bağlı olarak uzun süre rotasyonal hareket yapamadıklarından absorbsiyon bandlan daha dar ve daha simetrik görülür.0 . Katı maddenin absorbsiyon spektrumu. gerilme bandlarmınkinden daha düşük frekanslarda görülür. maddenin sıvı durumun dakinden daha karmaşıktır. Gaz halindeki maddenin tek tek molekülleri birbirleriyle çarpıştıklarından serbestçe titreşim ve dönme hareketi yapabilirler ve buna bağlı olarak absorbsiyon bandlannın. Örneğin.7n) Hooke kanunundan yararlanarak titreşim frekanslannı hesaplamada daha kesin sonuca varmak için. C=N. eğer hidrojen bağı oluşması ya da çözücü ile etkileşme söz konusu değilse absorbsiyon frekanslarında belirgin bir kayma görülmez. O-H. N-H 1300-800 cm"'(7. Bunların başlıcaları. 4138 cm"'(2. Sıvı durumda ise. C . 2. Bir eğilme titreşimi eneıjisi.

C = 0 gerilme frekansına komşu grupların etkisi. Primer amin ve primer amid gruplarındaki . bu bandın dublet halinde yarılmasına neden olur. • Elektriksel etkiler : Atomlar arasındaki bağ kuvveti değişmezi. Eşdeğer grupların üstüste çıkması gereken iki eşdeğer bandı arasındaki vibrasyonal coupling tipi etkileşme. üç basit yapının katılımı dikkate alındığında anlaşılabilir (Şema 2. rezonans durumunda sistemin total enerjisinin en az olduğu varsayılan dayanıklı birkaç durumun katkısı ile kararlı kılınır. izole çifte bağlardan 20-40 cm"1 kadar aşağı frekanslara. • Vibrasyonal etkileşme : Frekansları birbirine çok yakın olan ve molekül içinde komşu durumda yer alan grupların birbirini etkilemesi karmaşık titreşimlere yol açar. Konjugasyon: Bir konjugasyon sonucu C=C gerilme frekansları.1).gruplarına ait karbonil gerilme bandlarının 1818-1720 cm"1 bölgesinde birer dublet vermeleri bu tür bir etkileşimden ileri gelmektedir. Sıvıların spektrumları daha kolay yorumlanabilir. C=C ve C = 0 grupları arasında da konjugasyon olabilir ve bu durumda her iki band daha aşağı frekanslara kayar. Isının absorbsiyon frekansına etkisi genellikle fazla değildir.ve CO-NH-CO.Bu üç fiziksel halden en çok tercih edilenleri sıvı ve katı durumlardır. genellikle daha keskin bandlar verirler. rezonans nedeniyle olmakta ve R-CO-A genel yapısındaki bir molekülde C = 0 grubuna ait gerilim frekansı R ve A ya bağlı olarak değişmektedir: Karbonil bileşiğinde değişen grup A olduğunda R-CO-A yapısında A nın etkisi. 57 . Nitekim hidrojenin döteryum ile değişmesi halinde etkileşme kalktığından C=C frekansı normal yeri olan 1520 cm"1 civarında band verir. Örneğin sübstitüe etilenlerde 1620 cm"1 dolaylarındaki C=C frekansı gerçekte yaklaşık %60 C=C geriliminden ve %35 C-H eğiliminden ileri gelmektedir. moleküldeki elektronların dağılımına bağlı olup konjugasyon. Örneğin.3. rezonans ve indüktif etkilerle değişebilir.3. Sıvı durumdaki yapılar yüksek ısılarda.N H 2 lere ait NH ın 3497-3077 cm"1 bölgesinde iki band halinde çıkması ya da -CO-O-CO. C-C gerilme frekansları ise daha yüksek frekanslara kayarlar. intramoleküler etkilerin azalması nedeniyle. bunun yanında katı durum spektrumunun artan karmaşıklığı bazı kalitatif analizler için bir avantaj sağlayabilir. Rezonans: Moleküler bir yapı. Katılarda da ısının düşürülmesiyle bandlar keskinleştirilebilir.

alıcı grubun gerilme frekansı da azalır. protonu alacak grubun ( p ) ya da ( n ) orbitalini. hidrojen bağının gerilme titreşimi en yüksektir. belirgin bir şekilde aşabiliyorsa. hidrojenin bağlı olduğu atomla ortaklanmamış elektron çiftini taşıyan heteroatom arasındaki uzaklık ile ters orantılıdır.3. indüktif etkilerden kaynaklanmaktadır. şiddet artışı ve band genişlemesiyle birlikte. Bu bağ. Buradaki etkileşme rezonanstakinin aksine. Proton verici grubun gerilme bandlan. Bağın gerilimi. R ve A gruplarının elektron çekme veya itme gücüne. asid hidrojeninin iyonizasyon yeteneğinin bir ölçüsü olduğu için. • Hidrojen bağlarının etkisi : Eğer bir sistemde hem proton veren. Molekül içi (intramoleküler) hidrojen bağından başka. hem de itebilme gücü. ancak bu kayma proton veren grubunkinden daha küçüktür. Proton veren grup ile ortaklanmamış orbital çiftinin eksenleri aynı doğru üzerinde ise. bir de moleküller arası (intermoleküler) hidrojen bağı vardır. hem proton alan gruplar varsa ve protonun s orbitali.R—C + A (c) Şema 2. R-CO-A yapısında A nın etkisi Bu üç yapının katkısı. bazı verilerin kullanılması ile daha kantitatif yapılabilir ve örneğin pKa değeri. hem de eğilme titreşimlerinin frekansları değişir. dolayısıyla R ve A nm relatif elektronegatifliğine bağlıdır.A -OH -NH 2 -R' -OR' -Cl Formül R-CO-OH R-CO-NH 2 R-CO-R' R-CO-OR' R-CO-C1 C = 0 Absorbsiyonu 1650 cm" 1 1670 cm" 1 1700 cm" 1 1735 cm" 1 1800 cm" 1 R-t\ II A o "*— 00 o" R-C^ + A (b) o" / . 58 .3. daha düşük frekansa kayarken. bu taktirde bir hidrojen bağı oluşabilir. aynı ya da farklı bileşiklerin iki ya da daha çok molekülü arasında oluşur. Hidrojen bağı her iki grubun kuvvet sabitini değiştirir ve buna bağlı olarak hem gerilme. bir karboksilli asidin OH gerilme frekansı ile pKa değeri arasında direkt bir ilişkinin varlığı kolaylıkla anlaşılabilir.1. İndüktif etkiler: Bir atom ya da atom grubunun hem elektron çekebilme.

düzlem içi C-H eğilme şeklinin (1400 cm"1) overtone'u ile etkileşmektedir. Bunlardan tek ışınlılar daha ziyade rutin analizlerde kullanılır. • Fermi rezonans : Bir diğer etkileşim biçimi de. spektrumun çizdirilmesi vb. detektör sistemi ve kaydedici olmak üzere başlıca 5 kısımdan oluşmaktadır.İntra ve intermoleküler bağlar üzerinde ısı ve konsantrasyonun önemli etkisi vardır. aldehitlerde C-H gerilim bandının 2800 cm"1 dolayında olması beklenirken. Bu etkileşim Fermi rezonans olarak isimlendirilir ve bir esas bandın beklendiği bölgede. Çift ışınlı modern bir alet radyasyon (ışık) kaynağı. İntramoleküler H bağı. kullanılan çözücüyü ve çözünen madde konsantrasyonunu belirtmek gerekir. teknik ayarların yapılması.0İM den düşük konsantrasyonlarda kaybolduğu halde. proton veren A-H grubu ile protonu alan grubun asidliği ve bazikliği gibi hususlar sayılabilir. molekülün geometrisi. (En son geliştirilen aletler ise. bilgisayar bağlantılı olup aletle iletişim. esas titreşimlerle overtone'lar arasında ya da combination tone titreşimleri arasında da görülebilir. 2. Eğer çözünen madde polar ise. çift ışınlı olup bunlardan bazıları gereğinde tek ışınlı alet olarak da kullanılabilir. çözünen maddenin fonksiyonel grupları arasındaki etkileşim sonucunda da H bağı oluşabilir. Örneğin. 6 üyeli bir halka oluşturduğunda ve ayrıca bağlı yapı.4. 2700-2900 cm"1 bölgesinde karakteristik bir dublet gözlenir. Hidrojen bağının kuvveti üzerinde etkili olan diğer faktörler arasında hidrojen köprüsü ile oluşan yeni halkanın gerginliği. örneğin. iki bandın oluşmasına neden olur. İnfrared Spektrofotometrelerinin Bölümleri ve Özellikleri IR analizleri için kullanılan alet tek ya da çift ışınlı olabilir. normalde singlet olması gereken bir bandın dublet halinde yarıldığı görülürse. monokromatör. intramoleküler H bağı. bir iç etki nedeniyle oluştuğundan. Fermi rezonansı tanımak her zaman kolay olmamakla beraber. işlemler. Çünkü C-H gerilimi.3. Fermi rezonanstan şüphe edilmelidir. 59 . Öte yandan çözücü ile. nonpolar çözücüler içindeki 0. rezonans ile stabilize olduğunda en kuvvetli durumdadır. fotometre. Modern aletler ise. Örneğin intermoleküler H bağlarına ait bandlar. bilgisayar aracılığıyla olmaktadır). çok düşük konsantrasyonlarda bile buna ait IR bandı gözlenebilir. spektrum tipinin belirlenmesi.

bunlar için çözücü olarak kullanılamaz. çözücü ile çözündürülecek maddenin reaksiyona girmemesidir. Ayrıca molekül yapısının değişmesi ile karakteristik grup piklerinin de kayması bizim için önemlidir. Örneğin. 3700 ve 1596 cm"1 de ER ışığını absorblar (diğer bir deyişle bu frekanslarda. Sıvı maddelerin ER spektrumları genellikle ya alkali halojenür plağı arasında. 62 .5 a/h konsantrasyonda çözelti hazırlanıp bir enjektör yardımıyla aletin sıvı numune ile çalışmak için hazırlanmış özel küvetlerine aktarılır ve spektrumu alınır.6. Katı maddelerin ER spektrumlarını almak için değişik yöntemler vardır . Bu disk özel taşıyıcısına konulup alete yerleştirilir ve spektrumu alınır. karbontetraklorür ve karbon sülfür gibi organik çözücüler kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta. IR Spektroskopisinden Yararlanılan Alanlar • Yapı Tayini: ER spektrumu pek çok grup için karakteristik pikler verir.3. Analiz Örneğinin Hazırlanması Herşeyden önce. band verir). ER spektrumu alınacak madde hiç su içermemelidir. Böylece spektrumunu aldığımız maddede hangi karakteristik gruplar olduğunu. karbon sülfür primer veya sekonder aminlerle reaksiyon verdiğinden. Bunlar : • Disk Yöntemi (KBr ya da NaBr içinde spektrum alınması): 50 . ya da bir çözücü içinde katı maddeler için yapılan uygulamalara benzer biçimde alınır. Örneğin. 1 mg kadar numune ile agat havanda karıştırılır (Numune / KBr veya NaBr oranı genellikle 1 / 1 0 0 olarak ayarlanır) ve vakum altında sıkıştırılarak ince bir disk hazırlanır.7. 2. 1 damla nüjol (yüksek molekül ağırlıklı alkanlar karışımı olan ve akışkanlığı çok az yağımsı sıvı) ile karıştırılır. Çünkü su molekülleri. Bu amaçla 5 mg kadar ince toz edilmiş madde. • Nüjol İçinde Spektrum Alınması: Bazı katı maddelerin disk hazırlamadan spektrumları alınabilir. Bu amaçla kloroform.2.100 mg kadar KBr ya da NaBr. C = 0 grubu ER de 1900-1600 cm"1 arasında pik verir.3. dolayısıyla maddenin yapısını çözümlemede katkısı vardır. • Çözücü İçinde Spektrum Alınması: %1. Üzeri ikinci bir plakla kapatılır ve taşıyıcıya yerleştirilerek spektrumu alınır. Hazırlanan karışım alkali halojenürlerden yapılmış bir plağın üzerine yayılır. ancak pikin bu bölge içinde ne tarafta olacağı molekülün yapısına bağlıdır.

Örneğin. bu grupların herbirinin IR'de farklı frekanslarda bant vermesinden yararlanarak. Spektrumlardaki bu değişikliklerden maddenin saflık derecesini bilmemiz mümkün olacaktır. Bu yöntemde önce konsantrasyonu bulunacak maddeden birçok farklı konsantrasyonda çözeltiler hazırlanır (UV 63 . yada indirgenme reaksiyonu ile alkol fonksiyonuna geçişte. reaksiyon sırasında belirli aralıklarla spektrum alınıp bantların yerleri ve durumları izlenerek reaksiyonun yürüyüp. eğer molekülde hidrojen bağı mevcut ise daha yüksek dalga boylarına kayar. . • Saflık Kontrolünde ve Endüstride Kullanılması: Maddede safsızlık bulunması halinde elde edilecek spektrum saf madde spektrumundan farklı olacaktır. 3500-3600cm_1 e kayar. Kuvvet sabitelerinden hareketle bağ uzunluklarını ve bağlar arasındaki açıları hesaplamak mümkündür. (Örneğin. tamamlanmadığına karar verilebilir).• Kalitatif Analiz: LR spektrumu her bir madde için karakteristiktir ve şimdiye kadar binlerce maddenin IR spektrumu alınarak kataloglar hazırlanmıştır. • Hidrojen Bağının Saptanması: Karakteristik grup pikleri. ister laboratuvar ölçeğinde ister endüstri ölçeğinde fonksiyonel grup değişikliği üzerinden yürüyen bazı reaksiyonların izlenmesinde de IR spektroskopisinden yararlanılır. Ayrıca. Bu da molekülde hidrojen bağının belirtilmesi için önemli bir özelliktir. Analiz uygulaması iki şekilde yürütülebilir . Endüstride gözlediğimiz safsızlık çoğunlukla reaksiyona girmemiş maddeler ile istenmeyen yan ürünlerdir. bir karbonil fonksiyonundan yükseltgeme reaksiyonu ile karboksilik asit fonksiyonuna. O-H grubu normal halde 3600-3650 cm ' de absorbsiyon yaptığı halde. Bazı piklerin sivriliği kaybolacak veya bazı yeni pikler gözlenecektir. Bunların konsantrasyonlarının devamlı kontrolü ile optimum işletme koşulları saptanabilir. yürümediğine ve tamamlanıp.Lambert-Beer kanununa göre : Bu tür bir uygulamada hesap yapılabilmesi için hücre kalınlığının tam olarak bilinmesi gereklidir.Kalibrasyon eğrisi çizmek yolu ile : Bu yöntem daha duyarlı olmakla beraber zaman alıcı bir yöntemdir. Bunun ölçülmesi ise hem çok zor ve hem de çok duyarlı değildir. Maddenin spektrumu bu kataloglardaki spektrumlarla karşılaştırarak teşhis yapılabilir. hidrojen bağı olunca bu absorbsiyon. . Bu şekilde yapılan safsızlık kontrolü de endüstrideki üretim kontrolünün temelidir. • Kantitatif analiz: IR spektroskopisinden kantitatif analiz amacıyla da yararlanabiliriz. • Atomlar Arasındaki Bağ Uzunluklarının ve Açılarının Bulunması: IR teorisinde gördüğümüz gibi titreşim hareketinin frekansı kuvvet sabiteleri ile orantılıdır.

86-2. mn 3J 3 4 J i 7 < 9 10 12 15 Spektrum 2.1.16 |i) deki geniş band. C-H eğilmesi 860 ve 820 cm"1 (11. -N0 2 grubunun karakteristik şiddetli bandlan.93p) de görülür. 1515 ve 1340 cm' 1 (6. 1625 cm"1 (6. -NH 2 eğilmesidir.3.3.1). 820 cm"1 bandını.6 ve 7.7ve 12. aynı bölgede çözücünün absorbsiyonundan dolayı farketmek oldukça zordur. m-nitro anilinin IR spektrumu 66 .1675-1500 cm"1 Çift Bağlar z O o II I I I I z z o R-O-R Ar-O-R • Aromatik ve Alifatik 1310-1085 cm"1 C-0 Ar-O-Ar 1250-600 cm"1 Sübstitüe benzen C-H / Parmak izi (iskelet titreşimleri) bölgesi Mono sübstitüe benzen: 750-700 cm"1 Orto di sübstitüe benzen: 750 cm' 1 Meta di sübstitüe benzen: 810-780 cm"1 Para di sübstitüe benzen: 850-800 cm' 1 Örnek: IR spektrumu-yapı değerlendirmesi için m-nitroanilinin kloroformlu çözeltisinin IR spektrumu aşağıda örnek olarak verilmiştir (Spektrum 2. Aromatik C-H gerilmesi 3030 cm"1 (3.10. D a l g a b o y u .3 p) de.10.2 p) de ortaya çıkar.4 n) de görülür. Buna göre: Primer amin N-H absorbsiyonu iki band halinde 3500-3400 cm"1 (2.

4.1. Yük taşıyan taneciklerin bazılannda bu yük çekirdek ekseni etrafında döner. 1 / 2 . Her taneciğin bir spin sayısı vardır. Proton ve nötronlann kendi spinleri vardır. Spin sayısı çekirdekteki nötron ve protonlara bağlı olarak 0 . yükü ve spini vardır. radyo frekans alanında absorblanır. • Elektronlarla değil. Organik maddelerin yapı tayininde kullanılan önemli bir tekniktir. • Manyetik bir alan oluşur. moleküller-deki atomların elektromanyetik ışımanın belli bir bölgesini absorblaması esasına dayanır. Esas itibariyle ultraviole (UV) ve infrared (IR) bulgulan ile birlikte değerlendirilirse aydınlatılması istenen yapıya daha kolay ulaşılabilir. NMR spektrumuna bu pikler kaydedilir. Absorbsiyon. 5/2 olabilir. Absorbsiyon bantlan "pik" adını alır. NMR Spektroskopisinde elektromanyetik radyasyon. 2. Bu metodla bir molekülde hidrojen ihtiva eden grupların sayılan yanında. Bunlar. 2 . • Kuvvetli bir manyetik alana ihtiyaç olmasıdır. Bu dipolün büyüklüğü manyetik moment (p) olarak tanımlanır. Bazı çekirdeklerde bu üç özellik bir arada bulunmayabilir (örneğin nötron yüksüzdür). 3 / 2 .4. bu gruba komşu olan gruplar da tespit edilebilmektedir. • Manyetik bir dipol moment oluşur. Spin sayısı ( I ) bu spinlerin toplamından oluşur. çekirdeklerle ilgili olması. buna spin hareketi denir. I = 0 ise spin yoktur. Taneciklerin taşıdığı yükün açısal momenti spin kuantum sayısı (I)'nın fonksiyonudur. Bu hareket sonucu çekirdek ile ilgili iki manyetik özellik meydana gelir. NMR Spektroskopisi bazı çekirdeklerin kendi etrafında dönmeleri sonucunda bir mıknatıs gibi hareket etmelerine dayanan ve çekirdeklerin manyetik özelliklerinin önem kazandığı bir absorbsiyon spektrometresi çeşitidir. 67 . 1 . molekülde bulunan bazı atom çekirdeklerinin bir fonksiyonudur. Diğer spektroskopilerden iki noktada farklıdır. Bu absorbsiyonların grafiğe dökülmesi ile NMR spektrumu elde edilir. N Ü K L E E R M A N Y E T İ K R E Z O N A N S SPEKTROSKOPİSİ (NMR) Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (NMR). Çekirdeğin Manyetik Özellikleri ve NMR Spektroskopisinin Esası Atomlardaki taneciklerin belli bir kütlesi.2.

N15 için 1=1/2 dir. M= 21+1 formülü ile bulunur. İki seviye arasındaki enerji farkı uygulanan alanla orantılı olarak artar. Kuantum Kanunu Çekirdeklerin spektroskopik özellikleri manyetik alana kondukları zaman ortaya çıkar. O 16 1=1/2 olduğu için en çok H1 ve C 13 atomlarının NMR ölçümleri yapılır. Manyetik alanda protonların çoğu düşük enerjili seviyede bulunurlar. 3/2 . 4 gibi tam sayı olur. Bu tip atomlarda spin ve manyetik özellik yoktur ve NMR sinyali vermezler. Bu olaya rezonans (nükleer geçiş) denir. uygulanan alanla aynı yönde ise bu düşük enerjili +1/2 seviyesi.. 3. 1= 1/2. kendi ekseni etrafında dönmesiyle ilgili farklı eneıji seviyeleri yoktur. 2. H 2 için 1=1 dir. . M M=-l/2 1=1/2 M=+l/2 E Protonun içinde bulunabileceği bu farklı enerji seviyeleri M ile gösterilir. 2. Örneğin C 12 . 68 . Protonun manyetik alanı . Bu seviyelerin meydana gelişi aşağıdaki gibi gösterilebilir. Bu düşük enerji seviyesinde bulunan protonun frekansına uygun frekansta (radyo dalgası) bir ışın demeti (elektromanyetik radyasyon) gönderilirse proton üst enerji seviyesine çıkar.1 / 2 ve +1/2 dir.N( çift ) + P ( ç i f t ) ise 1= 0 dır. . 5/2 gibi bir sayı olur. C 13 . zıt yöndeyse bu yüksek enerjili -1/2 seviyesidir. Laboratuvar çalışmaları sırasında organik moleküllerde yapı taşı olması ve çok oranda bulunması da gözönüne alınarak H'-NMR spektrometresi incelenecektir. Örneğin N 14 .2. Kuantum spin sayısı Vı olan proton üzerine dışarıdan bir manyetik alan uygulanmadıkça.4. Bunlar da . dışarıdan bir manyetik alan uygulanınca iki farklı eneıji seviyesi oluşur. P 31 . Örneğin H 1 . protonun manyetik alanının uygulanan alanla aldığı yönlerdir.N + P = tek sayı ise. Bu çekirdeklerde küresel olmayan bir yük dağılımı vardır. Hidrojen için 1=1/2 olduğundan M=2 dir.Atomdaki nötron ve proton sayısı toplamı çift sayı ise 1=1. Ancak. Bu çekirdeklerde küresel bir yük dağılımı gözlenir. F 19 . Bu iki eneıji seviyesi.

V (2) (1) AE = 2. antiparalel yönlenen proton sayısından fazladır. Bu nedenle NMR da katılarla çalışılmaz. esas manyetik alana dik açı yapacak şekildedir. Bu iki yönelme arasındaki eneıji farkı AE . uygulanan alanın şiddeti (Ho) ve manyetik moment (|x) ile doğru. En iyi relaksasyon zamanı 0. Yorumlanması ve anlaşılması oldukça güçtür. Bu nedenle NMR ölçümleri için uygundurlar. |a. Çekirdek eneıjisini iki yolla kaybeder. Bu Tj süresinde uygun genişlikte absorbsiyon pikleri elde edilir. Etkin bir dinlenme için belli bir Tı süresi yeterlidir.Sıvı ve gazlarda T] süresi uygun pik genişliği verebilecek kadardır. Uygulanan manyetik alan . Bu durumda eneıji farkı (AE) plank değişmezi (h) ile absorblanan eneıjinin frekansın (V) çarpımına eşittir. Katı maddelerin uygun bir solvan içinde çözülmeleri gerekir.3.1-1 sn arasındadır.4. spin sayısı (I) ile ters orantılıdır.Yüksek eneıji seviyesine çıkmış olan bir çekirdeğin eneıjisini kaybederek tekrar temel hale dönmesine relaksasyon (durulma) denir.. Ho 69 . . Uyarılmış proton enerjiyi çevresine vererek düşük enerjili konuma geçer.(0. Ho AE = (proton için '/i) Çoğunlukla manyetik alana paralel olarak dizilen düşük eneıjüi protonlar eneıji absorblayarak yüksek eneıjili konuma geçerler ve alana dik olarak yönelirler. NMR Eşitliği Çekirdek bir manyetik alan (Ho) içinde yer almıyorsa aynı spin enerjileri ile gelişigüzel bir dolanım gösterir. 2.Katı maddelerde T] zamanı çok uzun olduğundan son derece dar pikler oluşur. Pik genişliği Tı süresi ile ters orantılıdır (Tı azalırsa pik genişliği artar) . • Komşu çekirdeğe vererek eneıji kaybeder. Ancak dışarıdan bir manyetik alan (Ho) uygulandığında. alana göre belli yönelmeler gösterir. Manyetik alan içinde alana paralel yönelen proton sayısı. AE = h. • Çevresi ile etkileşerek eneıji (ısı şeklinde) kaybeder.

.4. Madde sıvı ise 0. Proton içermeyen CC14 ve CS2 çözücü olarak kullanılsa da toksisitesi nedeniyle tercih edilmez. Spektrometrenin duyarlılığı bir bilgisayar bağlanarak Böylece çok az miktarda maddelerin analizi sağlanabilir. katı ise 10-50 mg 1 uygun bir çözücüde çözülerek dış çapı 5 mm olan ince ve uzun cam tüpe (NMR tüpü) yerleştirilerek analiz yapılır.(1) ve (2) eşitlikleri birleştirilip. • Kaynama derecesi düşük olmalı.4 ml si. NMR Spektrometresinde Kullanılan Çözücüler NMR Spektrometresinde analizi yapılacak maddeler bir çözücü içinde çözülerek analizlenir.4. . • İnert olmalı.Radyo frekansı vericisi : Ölçüm yapılacak frekansı ayarlar.Magnet : (Mıknatıs ya da elektromıknatıs) Homojen ve devamlı manyetik alan oluşturur. Aksi taktirde çözücünün protonları maddenin protonları ile pik verecektir. NMR Spektrometresinin Bölümleri Bir NMR spektrometresi başlıca şu kısımlardan oluşmaktadır. 70 . • Polar olmamalı. Proton içermeyen çözücü sağlamak amacıyla arttırılabilir.Dönebilen örnek taşıyıcı: Analizlenecek örneğin NMR tüpü içinde yerleştirildiği bölümdür.Kaydedici ve integratör: Piklerin kaydedilmesi ve alanlarının ölçülmesi suretiyle proton sayısının tespitine yarar. Kullanılacak çözücüde aranan bazı şartlar vardır. 2.Radyo frekans alıcısı ve dedektör . (i nün bilinen değeri eşitlikteki yerine konduğunda NMR eşitliğine ulaşılır NMR Eşitliği: V = y H 0 / 2 71 V = frekans ( absorblanan enerjinin) H 0 = uygulanan alan şiddeti y= jiromagnetik oran 2. analizi yapılacak madde ile reaksiyona girmemeli.4. .5. • Proton içermemeli. .

8 dötoryum içerir.5-5.4. .25 ppm ppm + 3. • Elektronegativitesi düşüktür.06 .C D C I 3 (Dötore kloroform) içinde CHClj -> 7. Kimyasal Kayma (Chemical Shift) Esas NMR eşitliğine göre manyetik alanda bulunan proton üzerine radyo frekansı etkisi ile tek bir pik elde edilir. Bu sinyallerin yerleri bilinir ve spektrumda karışıklığa yol açmazlar. TMS in tercih ediliş nedenleri aşağıdaki gibidir. Kimyasal kayma bu iç standart ile kıyaslanır ve bunun için Tetrametilsilan (CH 3 ) 4 Si (TMS) kullanılır.4. • On iki ekivalan proton taşır. • İnert bir maddedir. En çok kullanılan çözücülerin verdiği sinyaller aşağıda verilmiştir.78 (su piki) . Silisyum karbondan daha az elektronegatiftir. Dötore çözücüler % 98-99.D 2 0 içinde HOD ->4. • Uçucu bir sıvıdır.34 (su piki) ppm + 2.yapısındaki protonları dötoryum ile değiştirilmiş (dötore edilmiş) çözücüler olarak kullanılırlar. spektrumda protonlara ait tek bir pik görülmesi gerekirdi.6. Bu pikin alanı taşıdığı proton sayısı ile orantılıdır. keskin ve uzun bir pik verir 2. alana dik bir düzlem içinde dönmelerine neden olmakta ve bu da H 0 alanına zıt yönde ikinci bir 71 . Absorbsiyon noktası sıfır kabul edilerek diğer sinyaller buna göre değerlendirilirler. Tetrametilsilan (TMS) protonları diğer organik madde protonlarından daha fazla gölgelenir ve en yüksek alanda absorbsiyon yapar. Analiz örneği ile reaksiyon vermez.COCD 2 H . İç Standart Maddeler Piklerin kimyasal kaymalarının tespit edilmesi ve hangi protonlara ait olduğunu anlamak için referans standart madde kullanılır. protonun çevresindeki e" lann. Gerektiği zaman ortamdan uzaklaştınlabilir. Bu nedenle azda olsa proton içerirler ve bu dötore olmamış kısımları belli bir NMR sinyali verir. Fakat moleküldeki tüm protonlar aynı manyetik alan şiddetinde ya da aynı frekansta absorbsiyon yapsalardı.7.C D 3 S O C D 3 .25 (Dötore aseton içinde) içinde CD.> 2. Ayrıca on iki eşdeğer proton taşır ve bu keskin bir pik vermesine neden olur.0 ppm 2. Protonları en çok gölgelenir ve en yüksek alanda çıkar. Dış manyetik alan (Ho).C D 3 C O C D 3 (Dötore dimetilsülfoksit) içinde CD 3 SOCD 2 H ->2. Gerçekte durum böyle değildir.

Her proton. S. TMS sinyali ile protonun sinyali arasıdaki uzaklık o protonun kimyasal kaymasıdır. kimyasal çevresine bağlı olarak pik vermektedir. diğer birim Tau (x)= 10-8 „ x 106 = ppm 72 . NMR spektrumu değerlendirilmesi iki farklı birime göre yapılabilir.1) olarak adlandırılır. protonun eneıji absorbladığı alan şiddeti değeri arasındaki farktır. değişik frekanslarda rezonans oluştururlar. Protonun kimyasal kayması 5= Uygulanan frekans Kimyasal kaymanın ifade edildiği (günümüzde fazla kullanılmamaktadır). Bir proton çevre alanlardan gelen indüksiyon akımı ile gölgelenir ve ne kadar gölgelenirse. N) paramanyetizma bunu zayıflatabilir. Ancak ortaklanmamış e" çifti taşıyan moleküllerdeki (O. Böylece elektronik çevreleri farklı protonlar. Gölgeleyici etki (Shielding effect) ne kadar fazla ise protonlar daha yüksek alanda absorbsiyon yapar ve pik verirler. Bu değer milyonda kısım ile ifade edilir. Elektronik çevreleri farklı protonlar. değişik yerlerde pik verirler. protonun rezonansa gelmesi için uygulanan manyetik alanın o kadar fazla olması gerekir. Gölgeleme (shielding) parametresi = 5 dır.7.4. • Frekans birimine göre: cycle/sn (cps) • Alan şiddetibirimine göre: (miligauss) Kimyasal kayma en çok boyutsuz bir birim olan delta (8) ile ifade edilir. Sonuç olarak.manyetik alan oluşturmaktadır (Hı). Bu olay Diyamanyetik Gölgelenme olarak bilinir. Diğer bir deyişle kimyasal kayma TMS protonlarının enerji absorbladığı alan şiddeti değeri ile . Böylece protonun bulunduğu noktadaki alan şiddeti (H). H = H 0 . Sadece H 0 değil.Hı şeklindedir. Bir çekirdeğin rezonans frekansının bir iç standartm rezonans frekansından farkı Kimyasal Kayma (Şema 2. Bu etki tüm organik maddeler için diamanyetizmaya neden olur.

4. Kimyasal kaymaların düşük alana kaymasıdır. Dönen elektronlar (pi) Ho Diyamanyetik anizotropi. Halkada bir sübstitüent olursa bu durumda değişebilir. Diyamanyetik Anizotropi İzole halde bulunan proton Ho manyetik alanında spektrometrenin frekansında rezonansa gelir. Ancak maddede bağlı olarak bulunan protonlar aynı şartlarda rezonansa gelmezler. NMR Spektrumunda kimyasal kayma Halojen atomu taşıyan moleküllerde kimyasal kayma değerleri: CH 3 -F 4.Gölgelenmeme Parametrik Kayma Gölgelenme Diyamanyetik Kayma Düşük Alan Şiddeti Yüksek Frekans Yüksek Alan Şiddeti Düşük Frekans Şema 2.10 2.8.15 TMS 0 3.4. aromatik bileşiklerde görülen bir özelliktir. Asetilen protonları manyetik eksen boyunca dizildiklerinden "dönen elektronların oluşturduğu manyetik alan akımı protonları gölgeler" böylece pikler daha yüksek alana kayarlar. 73 .4.7. üçlü bağlı bileşiklerle.9. NMR piklerinin beklenen alandan daha yüksek alanda çıkmasıdır. Çünkü Ho dan daha büyük bir manyetik alana ihtiyaç duyarlar. Örneğin asetilende bu durum söz konusudur.1.65 CH3-I 2. Bu etki protonların gölgelenmesine engel olur. 2. Böylece proton sinyalleri beklenenden daha düşük alanda gözlenir. Manyetik Anizotropi Genellikle çifte.30 CHJ-CI CHpBr 2. Benzende de halka akım etkisi söz konusudur.

3-5.Asit OH grubu 5 10. Bu durum atomların elektronegativitesi ile değil anizotopi ile ilgilidir. Proton molekülün gölgelenmeyen kısmında yer alır.7 N-CH 3 2. =CH 2.3-4. trans ve geminal oluşlarına göre kimyasal kaypıa değerleri hesaplanır.1-3.1-2.9 S-CH 3 2.0 =CH 2 5.23: metanın delta değeri Etilenik yapılarda protonların cis.23 + AY + AX AX: X sübstitüentinin gölgeleme parametresi AY: Y sübstitüentinin gölgeleme parametresi 0.8 0-CH3 3. 74 .2-10 ppm arasında gözlenir. Aldehitler asit protonu taşımamalarına rağmen. aldehitlerde karbonile bağlı proton beklenenden daha aşağı alanda çıkar.2-10 ppm de sinyal verir. Proton karbonil düzleminin üzerinde yer alır ve 9. 8= 0.8 TMS 0 TMS 0 4 Yaygın pik Shoolery Kuralı: X-CH 2 -Y Yapısındaki disübstitüe metilen grubunun kimyasal kaymasının hesaplanmasına yarayan bir kuraldır.5-2.8 ppm de sinyal verir. Aşağıdaki formül ile açıklanabilir. aldehit hidrojeni de 9. Alifatik Protonlar: Alifatik karbon protonları karbon atomunun yaptığı bağ sayısına bağlı olarak farklı kimyasal kaymalar gösterirler.0 CH 3 0. Taşıdıkları çifte bağdaki dönen elektronlar nedeniyle.

.b) halkadaki protonların gölgelenmesine ve daha yüksek alana kaymalarına neden olur (o>p>m). olarak saptanabilir. P+ Anilinde ise durum tersidir.b) halkada gölgelenme olmasını engeller ve protonlar daha düşük alana kayar (o>p> m). Diyamanyetik kayma etkisi meta konumunda fazladır. Örnek: Nitro benzen ve aniline ait kimyasal kaymalar Nitrobenzende en çok orto ve para konumlarında elektron yoğunluğu mezomerik etki ile azalmıştır.28 + XS — R G e m Aromatik Protonlar: Halkada bulunan sübstitüentlerin elektron çekici ya da verici olma özellikleri protonların gözleneceği alanları belirler.Elektron çekici gruplar (Cl. En az gölgelenen konum metadır ve buradaki proton daha düşük alana kayar. . N 0 2 v. NH 2 v. 75 .S (Sgem + Strans +Scjs) — CisR Trans R \ • H 8 5. Bu bölgedeki proton yüksek alana kayar.Elektron verici gruplar (CH 3 .

• Diğer atomlarla yaptıkları bağlar. Ancak molekül içi (intramoleküler) hidrojen bağlan seyreltme ile engellenemez. Karboksilli Asidler: Karboksil gruplan non polar çözücülerde dimer oluştururlar ve 8: 10-13 ppm de pik verirler. • Ortamın ısısı ve çözücünün özellikleri. Bu protonların kimyasal kaymaları üç olaya direk olarak bağlıdır.5 ppm arasında gözlenir. Çözücü ile seyreltme yapılması ile hidrojen bağı oluşumu engellenirken ısıtılma ile artar. Oda sıcaklığında keto-enol çevrilmesi yavaş olduğu için her iki konumdaki hidrojen piki de gözlenebilir. Asit protonu döteryum ile değişir. Dimer oluşumu dilüsyon ile değiştirilemez. Alkoller: 8: 0. Pikler alkol piklerinden daha keskindir. Ayrıca moleküller arası oluşan hidrojen bağları protonların düşük alana kaymasına neden olur. R-CsS 0--H-0 / - R 76 . Bu nedenle ortamda döteryum olduğunda bu protonlar pik vermez ve gözlenemezler. Asidik çözeltiler içinde NH tuz oluşturur ve proton daha aşağı alanda gözlenir. Heteroatoma Bağlı Protonlar: Bu protonlar aktif hidrojen adını alırlar.27 +S S : Sübstitüentlerin kimyasal kaymasıdır. Karbona bağlı protonlardan farklı olarak döteryum ile yer değiştirebilirler (N-H -> N-D). Fenoller: 8: 4.0-7. Enoller: Stabilize olmak için hidrojen bağı oluşturabilen bileşiklerdir. Bu nedenle sinyaller daha düşük alana kayar. Hidrojen bağı oluşumu nedeniyle sinyal beklenenden daha düşük alana kayabilir. Oluşacak pikin genişliği bu değişimin hızına bağlıdır.5= 7.2 ppm arasında pik verir. Kaynak kitaplarda liste halinde verilir. • Konsantrasyonları.5-6.

10. Döteryum ile değişim hızlı ise NH keskin bir pik olarak görülür. Normal şartlar altında 21+1 = 3 pik vermesi beklenir. Pikler sayısına göre belli isimler almaktadır. Primer amidlerde C-N bağı dönmez ve protonlar eşdeğer pik vermezler.0 ppm aralıklarında gözlenirler.0 ppm arasında gözlenirken aromatik SH 8: 2. Değişim yavaş ise NH yine yaygın bir pik olarak gözlenir Amidler: Amid protonu S: 5.protonları komşu karbon üzerinde 3 proton olduğu için onunla etkileşerek 3+1= 4. üçlü ise triplet dörtlü ise quartet ve dörtden fazla ise multiplet şeklinde adlandırılır. Değişme orta hızda ise yaygın bir pik oluşur. asit ortamda tuz oluşturduğu için multiplet olarak gözlenir. 2. Bir protonun vereceği pik sayısı 2nl+l formülü ile hesaplanır.5 ppm aralığında gözlenir. Aminler gibi ısı.0-2.Aminler: Siklik ve alifatik aminler 8: 0-3. \ O II N-C— O + 1 H—N=C / Merkaptanlar: Alifatik SH protonu 8: 1. Azot atomu spin sayısı I =1 dir.0-4.0-8. 77 . Hidrojen için 1=1/2 olduğundan sadece n+1 formülünü kullanmak yeterlidir.0 ppm. konsantrasyon ve çözücüden fazla etkilenmezler.4. Spin-Spin Etkileşmesi Her proton çevresindeki protonların spinleriyle etkileşerek belli sayıda yarılmış sinyaller (pikler) verir. Aynı karbon üzerindeki protonları etkileşmesi geminal etkileşme. Komşu protonla etkileşirler. aromatik aminler 5: 3. İkili ise dublet. Fakat protonun döteryum ile değişme hızı bu oluşumu güçleştirir. -CH 3 ise 2+1=3 pik verir.0-5.0 ppm arasında yer alır. Amin protonu nötral ya da alkali ortamda singlet. -CH 2 CH 3 yapısında -CH 2 . SH protonu da NH protonu gibi dötoryum ile yer değiştirebilir. komşu karbonlar üzerindeki protonların etkileşmesi visinal etkileşmedir.

metan protonlarına göre daha düşük alanda. Metilen protonları komşu oldukları oksijen atomu nedeniyle az gölgelenerek.Komşu atom sayılarının "n" olması durumunda pik çokluğu ve piklerin bağıl bolluğu n 0 1 2 3 4 5 6 Pik Çokluğu Tek pik İkili pik Üçlü pik Dörtlü pik Beşli pik Altılı pik Yedili pik Piklerin Bağıl Bolluğu 1 1:1 1:2:1 1:3:3:1 1:4:6:4:1 1:5:10:10:5:1 1:6:15:20:15:6:1 -CH-CH. CH3-CH2-OH CH 3 protonları = a CH 2 protonlar = b (b) (a) Metil (CH 3 ) protonları. Bu değer spin etkileşme şiddetiyle orantılıdır. metil protonları ile etkileşerek dörtlü pik vermiştir. metilen (CH 2 ) ise. Kimyasal kaymalar spin-spin etkileşmesinden bağımsız iken uygulanan alana bağımlıdır. Kullanılan çözücüden etkilenmez.Sisteminde her protonun spini elektronları aracılığı ile diğer protonun iki yönelmesinden de etkilenir ve her absorbsiyon dublet olarak gözlenir. yani TMS noktasına uzakta gözlenmektedir 78 . Dubletlerde pikler arası mesafe J (Ji) etkileşme sabiti ile ifade edilir. metilen protonları ile etkileşerek üçlü pik. Örneğin: etil alkol molekülünün NMR spektrumunda vereceği pikler aşağıdaki gibidir.

ardarda üç kere ikiye yarılma sonucu 1:3:3:1 oranlarına sahip dörtlü pik vermiştir. Ha protonu 3 adet Hb protonu ile etkileşerek. Ha Hb X—C—C I I Hb 1. Hb ile yarilma 79 .Metilen (b) ve metil (a) protonlarının birbirleri ile etkileşmeleri sonucu oluşan spin yarılmaları aşağıdaki gibi gösterilebilir. Ho 1 (a) protonları : 2 : 1 Ho 1 3 : (b) protonları Aşağıdaki örnekte dörtlü pik veren Ha protonunun yarılması gösterilmektedir. H b ile yarilma 2. Hb ile yarilma [ -Jab / \ 2 Jab \ Jab | 3.

Bu oran relatifdir.Büyük kimyasal kayma ile ayrılan protonlar için : A. AB Sistemi 80 .4. Bu sistemler belli harflerle ifade edilirler. . İntegrasyon NMR Spektrumundaki piklerin alanları içerdikleri proton sayısı ile orantılıdır.4. M.Küçük kimyasal kayma ile ayrılan protonlar için : A. Basit Bölünme Sistemleri Moleküller taşıdıkları protonların gösterdikleri kimyasal kaymalara göre çeşitli sistemler dahilinde değerlendirilirler.12.2. B. X harfleri kullanılır. C harfleri . 2.11. NMR aletine takılan integratör cihazı yardımı ile piklerin üzerinde alanlarını hesaplamaya yarayacak şekilde gösterilen çizgilerden faydalanılarak proton sayısı hesaplanabilir. AX Sistemi RO -?-?-CR3 OR CR3 AA AA b a ve b protonları tamamıyla farklı bir kimyasal çevreye sahip bulunduklarından bu protonlara ait pikler birbirinden çok farklı kimyasal kayma göstermekte ve spektrumda iki ayrı dublet halinde gözlenmektedir.

kimyasal kaymaları aynıdır. 2. Bu durum genellikle olefinler. Dubletler birbirine yakın çıkar.15. Bazı durumlarda bu etkileşme üç bağdan fazla bağ uzaklığında olan bir proton ile olabilir. Proton a ise b hidrojeni ile etkileşerek dublet verir. 2.4. Örneğin. Kimyasal eşdeğer protonların. C1-CH2-C1 molekülünde karbona bağlı iki proton kimyasal eşdeğerdir. İki proton aynı kimyasal çevrede bulunuyorsa veya kimyasal değişmeleri hızlı oluyorsa. Bu olay spin-spin etkileşmezliği olarak bilinir. dublette ise 1:1 oranı vardır. Uzun Alan Etkileşmeleri Normalde protonlar komşu protonların spinleri ile etkileşerek bölünürler. Kimyasal Eşdeğerlik Proton sinyallerinin yerleri (kimyasal kaymaları) kimyasal eşdeğerlik ile belirtilir.13. Spin-Spin Etkileşmezliği (Spin-Spin Decoupling) Bir protonun diğer proton ile etkileşip bölünmesi için farklı spin seviyesinde olması gerekir (her spin etkileşmesi yarılmaya yol açmaz). Buna uzun alan etkileşmesi denir. Her iki protonda NMR spektrumunda aynı yerde pik verirler.AB sistemi örneğinde a ve b protonlarının kimyasal çevresi benzerdir. asetilenler. Bu yönlenmeler sonucu oluşan triplette 1:3:1 oranı. A ? X Sistemi a <H) b cı—c—Ç—cı (H) Cı M : 3 : 1 i J 1 : 1 A 2 X sisteminde b hidrojeni a (n+1 formülüne göre 2+1=3) triplet verir. Eğer ikinci protona ait spin seviyesi süratle değiştirilirse bölünmeye girecek olan komşu protonun spini ile etkileşmez ve tek bir pik verir. aromatik ve heteroaromatik bileşikler ile gergin halkalı sistemlerde görülür.4.4. 2. 81 . NMR bakımından kimyasal eşdeğerdirler. Bunun nedeni a daki iki protonun paralel ve antiparalel olarak yönlenmesidir.14.

• Piklerin birbirlerine göre yerlerinin belirlenmesini.CHO 1.3 2.4. -NH 2 . CH. Komşu protonların spin durumu süratle değişir ve spin-spin etkileşmesi olmaz.8 CH.Paramanyetik metallerin p-diketonlarla oluşturduğu kompleksler. n-propanaldehitin 'H NMR spektrumu 82 .1. Kullanılan bu reaktifler. 2.4. Kullanım amacı: • Bu işlem karışık ve aydınlatılması güç spektrumların basitleştirilmesini. Örnek: 'H NMR spektrumu-yapı değerlendirmesi için n-propanaldehit molekülünün spektrumu aşağıda verilmiştir (Spektrum 2.16. düşük alana (Eu). -C=0. Böylece moleküldeki diğer grupların pikleri komplekse bağlı olarak kayar. CH2 CHO UU . SH gibi gruplarındaki heteroatomlarla reversibl olarak bağlanır. Prasödimiyum yüksek alana kaydırır (Pr). Bunlar . .1).4. ölçüm yapılan moleküllerin -OH.16. rezonans frekansında kuvvetli bir radyo dalgası ile uyarılır.80 2. • Bazı piklerin altında kalarak görünmeyen sinyallerin belirlenmesini sağlar.50 2.5 9. -COOR.OH.45 Jj 6 10 | 1—I—I—I—I 1 I 1 I 1 1 İ 1 i T I 1 I > I —— — — S ü*i x« 9 8 7 5 * 3 2 1 0 Spektrum 2.16. . Kimyasal Kaydırma Reaktifleri Spektrumda çok yakın ya da üstüste çakışmış piklerin ayrılması için bazı yöntemlerden faydalanılır.Bu işlemin uygulanacağı proton.Nadir toprak elementlerinden Europium.55 2. • Alan şiddetinin arttırılması • Sinyalin yerini değiştirebilecek kimyasal reaktiflerden yararlanmak. Komplekse en yakın olan proton en düşük alana kayar. I 1 I 1 1 | 1 I I I | I I I T] ~ 2.

+ ) ile yüksüz bir partikülün (M2) veya (M.1. IR spektrofotometreleri ve NMR spektrometresinden alman verilerle bir arada değerlendirildiğinde molekülün parçaları ile molekül ağırlığı hakkında bilgi veren bir yöntemdir. Moleküler iyon (radikaler katyon) oluşumu Madde moleküllerini bombardıman eden e ların enerjisi daha da artırılırsa.2. Çünkü bunlar bir fragmantasyon ile oluşan iyonlardır (Şema 2. Elektronların enerjisi 10 eV tan az ise molekülde kalıcı bir değişiklik meydana gelmez. elektron (e) bombardımanına tabi tutulduğunda molekül .e çarpışmaları meydana gelir. Uygulamada 50-80 eV luk bir e enerjisi moleküldeki herhangi bir bağın koparılması için yeterlidir. bu pozitif yüklü iyonlar (Mı + ')aşın miktarda enerji alacak ve belli bir bağ üzerinde toplanan bu enerji bağı kopararak (+) yüklü bir başka iyon (M. Burada oluşan radikal katyona Moleküler iyon denir ve M + ile ifade edilir. 83 . Radikal katyon. analiz örneğinin yapısını aydınlatmada UV.2). madde molekülleri arasındaki çarpışmaların minimum olacağı bir basınçta.5. Daha sonraki parçalanmalarla oluşan küçük molekül ağırlıklı üniteler ise fragman olarak nitelenir. K Ü T L E S P E K T R O M E T R İ S İ (MASS) Kütle Spektrometrisi. Burada ise 4 atoma bağlı 7 e bulunan bir katyon söz konusu olup şeklinde ifade edilir (Şema 2. Eğer e enerjisi bileşiğin iyonizasyon potansiyeline kadar yükseltilirse. + ) katyonu ile (M 2 ) radikalinin oluşmasına neden olacaktır. molekülden 1 e ayrılması sonucunda pozitif yüklü bir radikal katyon (M + ) oluşur.5. normal bir katyon değildir.5.5. [CH4]' M + e H• • H : c• : H • H + e M + • + 2 e" H• • " H : c ^H • • + 2e" H radikal katyon Şema 2. Burada (+) yüklü parçaların daha ileri parçalanmalara uğraması da söz konusudur.1). Çünkü normal katyon durumunda "C" atomunun 6 e nu ve bağlı olduğu 3 atom vardır. Gaz haline dönüştürülmüş bir kimyasal madde.

+ M2 veya M) + M2 M 3 + M4 fragman M5+ + fragman MĞ Şema 2.5.5.5. Moleküler iyonun parçalanması ve fragmanların oluşumu Kısaca kütle spektrometrisinin temel görevi.1. Tek odaklı kütle spektrometresi 5 kısımdan oluşur (Şekil 2.Çift odaklı spektrometre (manyetik alan ve elektriksel alan içerenler) • Kuadrupol kütle spektrometresi • Uçuş zamanlı spektrometre (iyonların gaz fazda bir elektrottan diğerine gidiş süresinin m/e değeri ile orantılı olmasından yararlanılır.1).2. 84 . Kütle Spektrometresi Yüklü iyonları ayırma şekillerine göre kütle spektrometreleri 3 türlüdür. bağıl bolluklarını saptayarak molekülün yapısını tayin etmektir.+ • M M moleküler iyon M.) Pratikte en çok kullanılan tek odaklı kütle spektrometreleridir. • Manyetik alanlı spektrometreler . çeşitli iyonları oluşturmak ve bunları kütle/yük (m/z) değerine göre ayırarak. 2.Tek odaklı spektrometre (yalnızca manyetik alan içerenler) .

• İyonlaştırma kaynağı ve hızlandırıcı: İyonlaşma odasına giren gaz halindeki maddenin basıncı 10"6 .l.0İ1İ cm ilk yırık ÛOn cmtık f'r. Bombardıman sonucu gaz halindeki moleküllerden 1 e un çıkması ile iyonizasyon meydana gelir ve (+) yüklü iyonlar oluşur. Aynı zamanda 70 eV'luk enerji pek çok organik molekülün kolayca 85 .1.kaü. 70 eV kullanılmasının nedeni iyonizasyon ile birlikte parçalanmayı da sağlamaktadır. Mass spektrometresi • Analiz örneğinin verildiği kısım: Madde gaz.M. İyonlaştırma için 15 eV un yeterli olmasına karşın. 0. Elektron çarpması tekniği yaygın olarak kullanılmasına rağmen numunenin gaz fazda olması nedeniyle piroliz olasılığı artmaktadır.rin . 70 eV luk enerjiye sahip e 1ar tarafından bombardımana uğratılır (elektron çarpması.5. Madde bozunmadan belli bir sıcaklık ve düşük basınçta gaz haline getirilir. Elektron Impact: El tekniği). «!r" ** itiriUf "T5pi.k Şekil 2.10"5 mmHg (=torr) olacak şekilde ayarlandıktan sonra kızgın tungsten veya renyum flamentten oluşan ve 90° lik bir açı ile gelen. sıvı ya da katı halde verilebilir.

mv r m v He Hev değerindeki bir yani Hev = olur. teknikler kullanılmaktadır (konu sonunda bu yöntemler hakkında bilgi verileceği için burada değinilmemiştir). hızlandırıcıları geçerek son hızlarına ulaşırlar. 1. dir. İyonlar magnetik alana girdiğinde alana dik dairesel bir yol izlerler. Buradan r = veya aynı formülden denkleminde v değeri r = m v He 86 . Partikülün potansiyel enerjisi (eV). tam bir hızlandırmadan sonraki kinetik enerjiye eşittir. Elektron yüküne sahip bir iyonun gittiği yolun yarıçapı.parçalanmasına. hızlı atom bombardımanı (FAB) veya elektrosprey yöntemi (ES) vb. içindeki basınç İCT7 . Spektrumda moleküler iyon pikinin çok zayıf olduğu ya da hiç görünmediği durumlarda bu pikin daha belirgin olması ya da spektrumda temel pik olarak kaydedilmesi için kimyasal iyonizasyon (CI). ve 2. merkezkaç magnetik kuvveti —~— ile denge durumunda olan kuvvetin etkisinde kalır. İyon alanda. 1 2 mv 2 Burada m = iyonun kütlesi. İyonlaştırma kaynaklarından elde edilen pozitif iyonlar. Büyük kütleli iyonlar küçük kütleli iyonlara oranla daha az saparlar. İyonlaştırma kaynağından çıkan iyonlan 1 kütle farkı ile ayırmak için (örneğin m/z 150 yi m/z 151 den ayırmak için) bunlan kuvvetli bir magnetik alanda saptırmak gerekir. v = iyonun hızıdır. hızlandırıcı potansiyel (V) ile magnetik alanın şiddetine (H) bağlıdır. dolayısı ile de moleküler iyon pikinin çok zayıf olmasına veya hiç görülememesine neden olmaktadır.10"8 mmHg dır. Böylece pozitif yüklü iyonlar büyük bir hızla m/z değerlerine göre spektrometrenin analizör kısmına ulaşırlar. • Analiz Tüpü: Bu. içi boşaltılmış ve yarım daire şeklinde kıvrılmış metal bir tüp olup.

V (hızlandırıcı potansiyel) ve H (magnetik alan) daki değişmelerle değiştirilebilir. Bu denklem şu m 2 V" H şekilde yazılabilir: r = m m m m Burada kök içine alındığında r = bulunur.denkleminde yerine m Konursa r He 2 V" formülü bulunur. 87 . Şimdi v = \ 2 V m değerini m e m = Hr Eşitliğinde yerine koyarsak m H v 2 V -5— m • üzerinden u 2 r2 H 2 V formülü kazanılır. Oysa toplayıcının yer değiştirmesi ile ( r ) yi değiştirmek olası değildir. dairesel yolun yarıçapıdır. Ya H değiştirilip V sabit tutularak ya da V değiştirilip H sabit tutularak tarama yapılır ve m/z değerlerine ait tüm iyonlar dedektör üzerine düşürülerek kütle spektrumunun oluşmasına olanak sağlanır. burada ( r ). r = —— \J 2 V ~ ~ H " formülü ortaya çıkar. Belli bir kütle/yük oranına (m/z) sahip iyonun dairesel yolunun yarıçapı ( r ). Gereken kısaltmalar 2V m formülü H yapılırsa.

bir ayarlayıcıdan toplayıcıya çarparlar ve orada sayılırlar. silindiri.1). esas bölünmenin nereden olacağını gösterir. bir motor tarafından döndürülen ultraviyole ışınlarına hassas bir kağıt üzerine. Temel pikin değeri % 100 kabul edilip diğer piklerin bağıl bollukları buna göre saptanır. Burada duyarlılık dereceleri gittikçe artan bir seri ayna galvanometreleri kullanılır.2. AB + e *AB* + 2 e" (iyonizasyon) (M ) AB *A + B veya A + B+ (fragmantasyon) A + B veya A + B + \ N Şema 2. m/e değerlerine göre kaydedilmesidir. Molekülden 1 e çıkması ile oluşan iyona daha önce de bahsedildiği gibi moleküler iyon (ana iyon . bir seri pikler oluşturacak şekilde iletilir. vakum-tüp ve elektron çoğaltıcılar Manyetik alanda m/z oranlarına geçerek iyon demeti halinde Bu sayma işlemi için Faraday kullanılır. Spektrumdaki en uzun pike.1.• İyon toplayıcı ve kuvvetlendirici: göre ayrılan iyonlar. Kütle spektroskopisinde sonuç.2. ya diğer spektroskopik yöntemlerdeki gibi grafik şeklinde (mass spektrumu) ya da alete bağlı bir bilgisayar yardımı ile parçaların bağıl bolluklarını veren bir liste halinde gösterilir.5. 2. • Detektör (Kaydedici): Kütle spektrumu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru taranarak kaydedilir.parent ion peak) verir. miktarı (bağıl bolluğu) en fazla olan parçaya ait pike temel pik (base peak) denir. Kütle Spektrumu Kütle spektrumu maddenin 70 eV luk enerjideki elektronlarla bombardımanı sonucu oluşan iyonların. IR ve NMR dakilerden farklıdırlar.5. Bu iş için kullanılan kaydediciler UV. AB molekülüne ait iyonizasyon ve parçalanma yolakları 88 .2.parent ion) ( M ^ denir. Bundan sonra bir ultraviyole ışını. Temel pik her molekül için karakteristik olup. AB molekülüne ait iyonizasyon ve parçalanma (fragmantasyon) yolakları aşağıda yer almaktadır (Şema 2. İyonlar detektör üzerine düştükleri vakit galvanometreler sapma gösterir. Bu iyon 10 6 sn parçalanmadan kalabilir ve dedektöre ulaşabilirse moleküler iyon piki (ana iyon piki .5.

3). M + l iyonunun oluşumu . moleküler iyon pikinin yanı sıra kütle numarası 1 ya da 2 birim fazla olan M + l ve M+2 pikleri de zaman zaman görülebilir.5. A + . moleküler iyona nötral molekülden İH transfer olarak 1 kütle fazlalı M + l piki meydana gelir. Bu parçalanma gelişi güzel değil stabilitesi yüksek katyonu verecek tarzda olacaktır.B) oluşacak şekilde fragmantasyon devam edecektir. moleküler iyonun stabilitesine bağlıdır. M+6 pikleri de görülür. 89 . Kısaca. doymuş halkalı bileşikler ve kükürtlü bileşiklerde moleküler iyon piki oldukça büyüktür. Örneğin alkollerin moleküler iyon piki ya çok küçük ya da hiç yoktur.. Genellikle çok saf aromatik bileşikler. Moleküler iyon pikine göre M+2 pikinin bağıl bolluğundan molekülün içerdiği klor ya da brom sayısı bulunabilir. radikal parçacıklar ( A .2).A + . Bir brom (Br 79 ) atomu içeren bileşiklerde ise Br 81 isotopundan oluşan M+2 piki hemen hemen moleküler iyon pikine eşittir. +• R-CH2-O-CH2-R + . Moleküldeki klor ya da brom sayısı arttıkça M+2 pikine ilave olarak M+4. R-CH-Ö-CH2-R (Radikal) İzotoplardan dolayı. konjuge olefinler.2. Bazı durumlarda moleküler iyon piki ya çok küçük ya da hiç yoktur. Böylece moleküler iyon M + l pikinden kolayca bulunabilir (Şema 2.5. Moleküler iyon pikinin şiddeti. Molekülünde bir klor atomu bulunan bileşiklerde Cl 37 izotopundan dolayı. B + v e B + fragmanlan üzerinden benzer yapıda iyonlar. B ) ve yüksüz nötral moleküller (A.2. O veya S) taşıyorsa moleküllerin birbirleri ile çarpışmaları sonucunda.5.2. Diğer bir yöntem ise alkol türevinin asetat esterleri hazırlanarak molekülden asetik asit çıkmış haline ait piki belirgin olarak saptanır. Mass spektrumunda katyonlar gözlenecek ama yüksüz radikal parçacıklar ya da yüksüz nötral moleküller gözlenmeyecektir. Ancak molekülden bir mol su çıkmış şekline ait olan pik çok daha baskındır. FUCH-0-CH2-R »H 1+ R-CH2-O-CH2-R ( M + 1 >y°nu) İh " Şema 2. moleküler iyon pikinin 1/3 ü büyüklüğünde bir M+2 piki gözlenir.2. alkol fonksiyonlu grubu taşıyan moleküllerde M + -18 ve asetik asit esteri hazırlandığı taktirde M + -60 a ait m/z değerleri oldukça belirgindir (Şema 2. Eğer madde heteroatom (N.

Metastabl pikin varlığı. hızlandırmadan evvel bir (b) iyonuna parçalanır ve bu (b) iyonu hızlandırma alanını parçalanmadan geçerse dedektörde (b) olarak saptanacaktır. Bu nedenle.OAlkollerde M + -18 ve M + -60 M . Metastabl pikler geniş olmalarından dolayı kolaylıkla tanınabilirler. bu taktirde dedektörde ne (a) ne de (b) iyonu tesbit edilecek.—. iyonların temel pike göre (temel pik % 100) bağıl bollukları ordinat olarak alınıp grafik çizilir. Her ne kadar spektrumda metastabl pikin bulunuşu hızlandırıcı kısımda a —• b parçalanmasının bir kanıtı ise de. b2 Eşitliğinde metastabl iyonun kütlesi hem (b) hem de (a) cl iyonunun kütlesinden küçüktür. bunun yerine şiddeti çok az ve yayvan bir pik yani metastabl pik gözlenecektir. mutlaka (a) nın (b) ye parçalanmadığı anlamına gelmez. Eğer herhangi bir (a) iyonu spektrometrenin hızlandırma alanını parçalanmadan geçerse. Buna karşılık (a) iyonu.5.+ • —ı + * alkolde: ROH 1 'H2° » M-H20 I (M+-18) R A C ( Şema 2. H 90 . m = V 2 V —— Formülüne göre manyetik alan şiddeti doğrusal olarak değiştirilirse. Bazen grafik değerleri tablolar halinde de verilir.3. bir basamaklı parçalanma işleminin yürüdüğünü göstermektedir.6 0 ) iyonlarının Spektrumların değerlendirilmesinde önem taşıyan diğer bir pik metastabl pik (m*) dir. kütle spektrumunun bazı bölgelerindeki pikleri saymak zorlaştığından. sonuçlar grafikler halinde verilir.A c O H İ oluşumuM + . Kütle spektrumu ya grafik ya da tablolar halinde verilebilir. bu pikin bulunmayışı.t l formülü ile a hesaplanabilir.2. Bu pikin yeri m* = . Burada m/e değerleri absis. Eğer (a) iyonu hızlandırma alanı içinde (b) iyonuna parçalanırsa. m/z değerleri logaritmik olarak değişir. bu dedektörde yine (a) iyonu olarak saptanır.

Zira tersiyer karbonyum iyonunun stabilitesi. Molekülün Parçalanması Parçalanma bağ kopması şeklinde ifade edilebilir ve bir bağın kopma olasılığı o bağın kuvveti ile ilgilidir.5.2. Dallanmış hidrokarbonlarda kopma olasılığı primer C atomundan tersiyere doğru artar.1). R—C— + CH 3 < R + CH 2 < R 2 + CH < R3+C (en stabil) Şema 2. bu iyonun bağıl bolluğu fazladır. 91 .5. indüktif etki gibi etkiler göz önünde tutularak moleküldeki parçalanmanın nasıl ve nereden olacağı tahmin edilebilir. Bazı kimyasal yapıların parçalanmaları ile ilgili bazı kurallar mevcuttur.3. • Homolog bir seride.5. dallanmış karbon ( C ) arttıkça bölünme de artar. stabilitesi).3. rezonans ile stabilize olmuş allilik iyon vermek sureti ile parçalanırlar (Şema 2. moleküler iyonun bağıl bolluğu molekül ağırlığı arttıkça azalır. Dallanmış hidrokarbonda büyük sübstitüent öncelikle radikal halinde ayrılır (zira üzerindeki e kolayca delokalize olarak stabil hale geçebilir) (Şema 2.1. polarizlenme (kutuplanabilirlik) yani mezomeri. sekonder ve primer karbonyum iyonunun stabilitesinden daha fazladır. hiperkonjugasyon. Dallanma kopma.5.2). • Çifte bağlı bileşikler. Katyonların stabilite sırası: • Çifte bağlı bileşiklerde. • Dallanmış hidrokarbonlarda atomundan olur. aromatik ve heterosiklik bileşiklerde moleküler iyon stabilolduğundan.3.3. moleküler iyonun bağıl Dallanma bolluğu arttıkça dallanmış hidrokarbonlardan daha moleküler iyonun bağıl bolluğu azalır. Bunlar: • Düz zincirli hidrokarbonlarda (dayanıklılığı. büyüktür. Organik bileşiklerin kütle spektrumlan değerlendirilirken.

2.R a " - c r Benzil katyonu Benzil katyonu O» Tropilyum katyonu Şema 2.5. 1 — n \/ n + • r* + dien (Retro Diels Alder) / \ etilenik y a p i Şema 2.3.3.3. CH2—R .3. Allilik iyon oluşumu • Doymuş halkalarda yan zincir a-bağmdan kopar.3. -|+. Retro-Diels Alder reaksiyonuna göre parçalanma Alkil sübstitüe aromatik bileşiklerde kopma p-bağmdan olur ve rezonans ile stabil benzil katyonu veya tropilyum iyonu oluşur (Şema 2.5. Tropilyum iyonunun oluşumu 92 .3).4.4).3.5.5.5. Doymamış halkalarda ise Retro-Diels Alder reaksiyonuna göre parçalanma olur (Şema 2.C H 2 = C H — CH2R *- CH2t: CH-CH2"R CH2~CH=CH2 (M+) CH2=CH-CH2 Şema 2.

Bir heteroatoma komşu C-C bağı kolaylıkla parçalanır (P-bağından) ve heteroatom üzerindeki ortaklanmamış elektronların sağladığı rezonans ile stabil (+) yüklü iyon oluşur (Şema 2.5.3.5).

o •+ ch3—ch2—y—r

- ch3

ch 2 =y-r

ch 2 —y-r y= o, n, s

r—r—ch2r

-r
+

CH 2 R

+

II o:

c—ch2r

Şema 2.5.3.5. parçalanması

Bir

hetero

atoma

komşu

C-C

bağı

kolaylıkla

• Bazı durumlarda molekül CO, olefin, su, HCN, NH 3 , keten, alkol gibi küçük stabil moleküller atabilir, bunu da molekül içi çevrilme reaksiyonu izler. Mc Lafferty Çevrilmesi: Bu çevrilmenin olabilmesi için; • Karbonil grubunun varlığı ve • Karbonil grubuna göre y (gama) pozisyonda atomunun bulunması gerekir. ayrılabilir bir H

Bu çevrilme esnasında y pozisyonundaki hidrojen karbonil oksijenine kayar ve sonuçta bir enol ve etilenik yapılar oluşur. Ester, amid, aldehit, keton, açilklorür ve karboksilli asitlerde y konumunda H atomu olduğu zaman bu çevrilme gözlenebilir (Şema 2.5.3.6).

21

\ Q

X= -H, -OH, -OR, -NH2, -CI

Enolik yapi

Etilenik yapi

Şema 2.5.3.6. Mc Lafferty çevrilmesi 93

• Heteroatom taşıyan bileşiklerde iyonizasyon heteroatomun ortaklanmamış elektronlardan bir tanesinin kaybedilmesi ile oluşur ve (+) yük heteroatom üzerinde gösterilir. Homolitik Bölünme: Bağı oluşturan elektronlar homolitik olarak bölünür ve radikaller oluşur. A - 1 - B ;
/

^

ile gösterilir.

Heterolitik Bölünme: ile olur.

ile gösterilir. İki elektron değişimi

Çevrilme Reaksiyonlarında Bölünme:

ile gösterilir.

2.5.4. Bazı Fonksiyonlu Grupların Parçalanmaları Alkoller: Moleküler iyon, O (oksijen) üzerindeki serbest elektronlardan birinin kaybı ile olur ve a-bölünmesi ile görülen stabil bir oksonyum iyonu görülür (Şema 2.5.4.1).

R I •• R,—C—OH | •• R2

e"

f R H^* R,—C— | R2

OH

"

R

+

R—Ç=OH I •• R2 oksonyum iyon

Şema 2.5.4.1. Alkollerde oksonyum iyonu oluşumu

• En büyük alkil grubu öncelikle kopar, ancak diğer alkil grublannm kopması da söz konusudur. En büyük alkil grubu, üzerinde kalan yükü en iyi stabilize edebildiği için bağıl bolluğu en fazla olanıdır. Dolayısı ile de en fazla kopma eğiliminde olan gruptur. Ancak diğer grupların kopmasına ait pikler de spektrumda gözlenebilir (Şema 2.5.4.2).

94

h • • h 3 c-ch 2 -ç-oh ch3

e

.

h . l ' h„ •+ 2 5 h3c—ch2—ç—oh ch3
m/z 74 (M+)

h I ç=oh m/z45 ch 3 (%100)

oCH 3

h I + h3c—ch2—c=oh
H 3 c—CH 2 —C=OH CH3 m/z 73
«n/Z

59

Şema 2.5.4.2. 2-Metil propanolün Mass parçalanmaları Fenoller: Moleküler iyon piki stabilitesi nedeni ile spektrumda belirgin bir pik olarak gözlenir. Bunun yanı sıra M-CO ve M-CHO pikleri de bariz olarak görülür (Şema 2.5.4.3).
OH

o-H

/'<T\ - co
H
H

H H m/z 65 M-CHO

m/z 94 m/z 94 m/z 66 siklopentadien M-CO

Şema 2.5.4.3. Fenolün Mass parçalanmaları

Eterler: Dialkileterlerde moleküler iyon oksijen üzerindeki serbest elektronlardan birinin kaybı ile oluşur. Parçalanma; • Oksijen atomuna komşu C-C bağının kopması ile (a-bölünmesi) oluşabilir (1). • Alkil zinciri iki veya daha fazla C içeriyorsa C - 0 bağının bölünmesi ve H kayması ile oksonyum iyonunun oluşması şeklinde (2) veya • C-O bağının kopması ile heterolitik olarak (3) yürüyebilir (Şema 2.5.4.4).

95

4.bölünmesi) h3c ch2s ' c—o + mlz 57 Şema 2.5.ch3 h3c H .5). Keton ve Esterler: Alifatik aldehit. Etilmetileterin Mass parçalanmaları Aldehit./ m/z 72 ch3 ( P. keton ve esterlerde parçalanma a.bölünmesi ile olur (Şema 2. Asetaldehit ve etilmetilketonun Mass parçalanmaları 96 .c=o m/z 44 h3c—c=0• • mlz 43 a .5.ve (3. m / z 61 ( M + r "CHJ + 3 \h5C2-S. h .5. V• CH 3 m / z 15 C2H5 m / z 29 CH 2 =O—CH 3 m/z 45 HO—CH3 + m/z 32 H 2 C=CH 2 Şema 2.4.c = 0• • m/z 29 açilyum iyonu .-CH{ c=0 - c2H5 .bölünmesi h5c2—c=o• • m/z 57 açilyum iyonu ch3 h3c h3c.4.5.H H 2 C—CH 2 -O—CH 3 I H 2 C—CH 2 -O^CH 3 m / z 60 (M+) H — ^ -s I '-O HJC—CH 2 -0—CHJ H H 3 C—'Ö.4.

Molekülden hidroksil ayrılması ile oluşan M-17 ve karboksil grubunun ayrılması ile oluşan M-45 pikleri karakteristiktir.5. -OCH3 » H3C—CH2-CH2—OCH3 + H3C—CH2-CH2—OCH3 E H3C—CH 2 -CH 2 —C=o m/z 71 o m/z 102 (M+) "CO H3C CH2 CH2 H3C—CH2-CH2 m/z 43 + '+ O^C—0CH3 m/z 59 m/z 43 Şema 2. + (CH 2 ) 2 CH 3 (43) ] parçaların pikleridir. Dikarboksilli asidlerin kütle spektrumları amacıyla ester şekline çevrildikten sonra alınır. Amid molekülündeki açil ve azota bağlı alkil gruplarının büyüklükleri. Bunlardan birincisi karboksil grubunu içeren parçaların [ + COOH (45). Kısa zincirli asitlerde a-bölünmesi ile oluşan M-COOH ve M-OH pikleri de belirgindir. propionamid ve isobütiramid gibi düz zincir üzerindeki karbon sayısı dörtten az olan primer 97 . Amidler: Düz zincirli alifatik amidlerde moleküler iyon piki genellikle görülebilir. Alifatik düz zincirli karboksilli asitlerin spektrumunda Mc Lafferty çevrilmesi ile oluşan m/z 60 piki son derece karakteristiktir. Aromatik ester ve amidlerdeki bölünmeler de aromatik asidlerdeki gibidir.Metil bütiratın Mass parçalanmalarına ait şema aşağıda yer almaktadır (Şema 2. Uzun zincirli asidlerde iki grup pik topluluğu bulunur.4. parçalanmayı etkiler. asetamid. ikincisi ise alkil grubundaki kopmalardan ileri gelen [ + CH 2 CH 3 (29). + CH 2 COOH (59) vb. Karboksilli Asidler: Düz zincirli karboksilli asidlerde moleküler iyon piki küçük olmakla beraber spektrumda gözlenebilir.6). uçuculuklarını artırmak Aromatik asidlerin moleküler iyon pikleri büyüktür.5. Eğer halkanın orto konumunda hidrojen taşıyan bir sübstitüent varsa H 2 0 atılması ile M-18 piki oluşur.6.4. Metil bütiratın Mass parçalanmaları • Mc Lafferty çevrilmesine ait iyon pikleri de spektrumda gözlenir.]. Formamid.

9. Amidlerin Mass parçalanmaları Yapı uygun ise Mc Lafferty çevrilmesi. rezonans ile stabil ve dolayısıyla da spektrumda çok belirgin bir iyon oluşur.4.5.5. Aminler: Alifatik aminlerde moleküler iyon N üzerindeki elektronlardan birinin uzaklaşması ile oluşur. Etilaminin Mass parçalanmaları 98 .4.4.8). meydana gelen iyonun bağılbolluğu Aminin a-C'unda dallanma varsa önce en büyük alkil ayrılacak kopma olur (Şema 2.5.R O=C-NH2 0=C=NH2 m/z 44 Şema 2.7. (Şema 2. şekilde • • H3C-CH2-NH2 e »• •+ H 3 C—CH 2 -NH 2 m/z 45 CH 3 • + CH2=NH2 m/z 30 Şema 2.5.4. \9 h c h v 6: cu2) et ıC) oh I + r n h C h2c h2 Şema 2. serbest bağının çoktur. :o: II R—C—NH2 II R—C—NH2 .5. rezonansla stabilize olabilen m/z 44 iyonu meydana gelir (Şema 2.8. Mc Lafferty çevrilmesi Amidlerde direkt R grubunun radikal olarak atılmasıyla.4.4.8).5. Azota komşu C-C kopması kolay olduğundan.amidlerde a-bölünmesi ile.7). dolayısı ile de ilgili iyon pikleri mevcuttur.

Aromatik nitro bileşiklerinde moleküler iyon piki büyüktür.1. Bu bileşiklerde esas piki M-N0 2 piki oluşturur. molekülden nitro radikalinin ayrılması ile meydana gelen M46 iyonu temel piki oluşturur.Nitro Grubu ve Fenil Halkası: Alifatik nitro bileşiklerinde küçük homologlar dışında moleküler iyon piki ya cok küçüktür ya da hiç görülmez.NQ> ) 40 60 80 100 120 Spektrum 2.4. Nitrobenzende.9).5. Bu iki iyon piki nitro bileşikleri için karakteristiktir (Şema 2. Nitrobenzenin Mass parçalanmaları Bağıl bolluk 77 ( M .5.5.10. NO m / z 123 (M+) 0+ -CO m/z 9 3 fenoksi katyonu H m / z 65 Şema 2.4.4. Nitro grubunu belirleyen pikler ise m/z 30 [ *NO ] ve m/z 46 [ *N0 2 ] da gözlenir. Ayrıca molekülden nötral NO atılmasıyla fenoksi katyonu (M-30) elde edilir. Nitrobenzenin Mass spektrumu 99 .

1. Oluşan iyonların madde moleküllerine çarpmaları sonucunda yük transferi ile iyonlaşma meydana gelir.5.5.5. Moleküler iyon pikinin hiç görülmemesi veya çok zayıf olması durumunda bu pikin elde edilebilmesi için aşağıda yer alan diğer iyonizasyon teknikleri geliştirilmiştir. bünyesinde azot taşıyan bileşikler (örneğin 2-karboksipirrolidon) bu yöntemle kolaylıkla protone olarak M + l iyonlarını verirler. Spektrumda en yüksek m/e değerli pikin (moleküler iyon piki olması olası) bağıl bolluğu %l-2 ise bu pik bir safsızlıktan da ileri geliyor olabilir.2.El): Doğrudan doğruya e bombardımanı ile yapılan iyonizasyondur. 100 . Bu teknik ile elde edilen kütle spektrumunda moleküler iyon piki hiç görülmeyebilir veya çok zayıf olabilir.2). Diğer Kütle Spektrometrisi Teknikleri 2. Kimyasal iyonizasyon yöntemi (Bir başka iyonla etkileşme yolu ile chemical ionization -CI) : Madde. Bu durum El tekniğinin bir dezavantajıdır. Yük transferinin enerjisi az olduğundan.5.1. Örneğin diğer tekniklerle moleküler iyon piki vermeyen bazik karakterli.5.1. yüklü parçacıklar oluşur (Şema 2. propan.electron impact ionization .5. 10"4 mmHg basınç altında metan.5. Şema 2. C 2 H 5 + ise Lewis asidi gibi davranır.5. Diğer İyonlaştırma Teknikleri İyonlaştırma için çeşitli iyonizasyon kaynakları kullanılır.1. Buna göre kullanılan iyonizasyon yöntemleri şunlardır: e Bombardımanı ile (e çarptırma iyonizasyonu . burada maddeden önce küçük moleküllü bir gaz olan metan iyonize olur ve CH 4 + . amonyak gibi bir gaz karşısında e bombardımanına tabi tutulur.1) ch4 ch 4 + * ch3 + + __ j ch4 ch4 Metanın ch4+' ch5+ c2h5+ + + + ch 3 + * ch 3 * h2 sonucu vb. numune karşısında Brönsted asidi. CH 3 + vb.1. buradan da tanı yapılır (Şema 2. etan. madde moleküllerinde parçalanma olmaz ve moleküler pik spektrumda kolaylıkla gözlenir.5.5. parçacıklar elektron bombardımanı oluşan Burada CH 5 + . Örneğin.

Yukarıda bahsedilen üç yöntem ancak gaz fazdaki ya da gaz faza geçirilebilen maddeleri iyonlaştırmaya yöneliktir.fıeld ionization .1.5. Laser desorpsiyonu (LD) Hızlı atom bombardımanı (FAB) Sekonder iyon kütle spektrometresi (SIMS) Kaliforniyum ( 252 Cf) plazma desorpsiyonu (PD) Bu son dört teknik. 2-Karboksipirrolidonun kimyasal iyonizasyonu Alan iyonizasyonu (Elektrik akımı ile .FI): Gaz haline geçmiş analiz örneği 108 Volt/cm gibi kuvvetli bir elektriksel alan ile iyonize edilir. 101 . böylece oldukça fazla miktarda enerji örnek tarafından ötelenme kinetik enerjisi olarak alınır ve molekül içi kovalent bağlar yerine moleküller arası bağlar (örneğin hidrojen bağı) koparak numune gaz fazına geçer.FD): Eğer numune çok az uçucu veya ısıya dayanıksız ise elektriksel alan iyonizasyonundaki gibi ancak madde direkt anota uygulanır.2.N COOH + CH 5 + + N^COOH CH4 H 2-karboksipirrolıdon M+l moleküler iyonu Şema 2. katı veya sıvı fazı 10"12 sn gibi çok kısa bir sürede terkettiği için ısı ile parçalanma da görülmez. Bu tekniklerin esası numuneye kısa enerji pulsları verilmesine dayanır. ince ve keskin bir tel olabilir. Alan desorpsiyonu (fıeld desorpsion . Madde molekülleri anot tarafından (+) iyonlar haline dönüştürülür ve ortamdan uzaklaştırılır. İyonizasyon için kullanılan anot.5. İyon kaynağında maddenin kalış süresi 10'12 sn kadardır. molekül kütlesi 300-25000 olan polar bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması için 1970'in sonlarından günümüze dek geliştirilmiştir. Numune molekülleri. Bu kaynakta oluşan moleküler iyonların iç enerjileri düşük olduğundan parçalanmaları az ve dolayısıyla bunlardan meydana gelen iyonların bağıl bolluğu da az ve buna bağlı olarak moleküler iyon pikinin şiddeti fazladır. Termal kararlı ve uçucu olmayan maddeler için ise aşağıda yer alan desorpsiyon yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemle maddenin M + ve daha fazla olmak üzere M+l iyonları elde edilir.

2. Bir gerilim pulsu ile iyon kaynağından çıkan iyonlar. kuadrupol ve iyon-siklotron spektrometreleri de geliştirilmiştir.5. katı halde de bombardıman edilebilir. 2. 102 . atmosfer basıncında ve oda sıcaklığında gerçekleşmektedir. 252 Cf desorpsiyonu iyonlaştırma tekniğini kullanan cihazlar uçuş zamanlı spektrometrelerdir. Diğer İyon Ayırma Teknikleri İyonların ayrılması için magnetik alanlı (iyon saptırmak) kütle spektrometreleri kullanıldığı gibi uçuş zamanlı. Elektrosprey İyonlaştırma (ESI) : Bu yöntem ilk defa 1984 yılında proteinler.5. Hızlı atom bombardımanı veya sekonder iyon kütle spektrometrisi teknikleri molekül bölünmesi hakkında bilgi vermekle birlikte. Birçok organik bileşik ve ilaç molekülleri için moleküler iyon pikini belirlemede de oldukça uygun bir yöntemdir. Elektrosprey iyonlaştırma yöntemi özellikle sıvı kromatografi/kütle spektrometri (LC/MS)'si (bkz: 2. hızlı atom bombardımanında (FAB) veya sekonder iyon kütle spektrometrisinde (SIMS) ise birkaç keV'luk iyon veya atom demeti ile sağlanır. Numune. Bu yöntem 10000-20000 molekül kütleli bileşiklerin molekül kütlelerinin bulunmasında. Uçuş tüpü 1-2 m uzunluğunda ve manyetik alanın uygulanmadığı bir tüptür ve dedektöre bağlıdır. Elektrosprey iyonlaştırma. polipeptidler ve oligonükleotitler gibi biyomoleküllerin analizi için kullanılmıştır.7) ile kullanılmaktadır. bir gerilim farkı ile hızlandınlır ve uçuş tüpüne yollanır. hızlı atom bombardımanı veya sekonder iyon kütle spektrometrisinden daha iyi sonuçlar verir. m/e değerlerine göre farklı sürelerde toplanarak kaydedilirler. İyonların uçuş süreleri arasındaki farklar < 10~7 sn olduğundan piklerin kaydı için duyarlı ve hızlı kayıt yapabilen elektronik cihazlar kullanılır. Bu yöntemin avantajı büyük ve ısı ile kolayca parçalanan maddelerin mol kütlelerinin belirlenebilmesidir. bu teknikler özellikle M+l piki ile molekül kütlesi bulunmasını kolaylaştırmak için kullanılırlar. Kaliforniyum ( 252 Cf) plasma desorpsiyonu spektrumu için örnek ince bir metal tabaka (genellikle 10"3 mm kalınlığında Ni tabaka) üzerine film halinde alınır. fakat çoğu kez uçuculuğu düşük bir matriks (gliserin) içinde çözülür ve çözelti hızlı ksenon (Xe) atomlan ile bombardıman edilir.Laser desorpsiyonunda eneıji laser ışınlan ile. İyonlar. Büyük kütleli iyonların hızı düşük olacağından belli bir uzaklığa uçuş süreleri de uzun olacaktır.5. Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometreleri: İyonların ayrılması için değişik kütleli iyonlann aynı gerilimle hızlandınldıkları zaman aynı sürede değişik hızlar kazanmaları özelliğinden yararlanılır.

Ucuz ve kullanılması kolay cihazlardır. düzgün bir manyetik alanda.6. Gaz kromatografısi-Kütle spektrometrisinde kromatograf ve spektrometre arasında yer alan ara yüzey bir "jet ayırıcıdır". Gaz kromatografısi-kütle spektrometrisi sisteminde kütle spektrometresi dedektör olarak da kullanılabilir. Ayırma borusuna küçük bir yarıktan giren iyonlar arasında ancak belli bir m/e değerinde olanlar. Spektrometrede elde edilen 103 . Bu teknik ile yüksek ayırmalı spektrometreler elde edilir. Gaz kromatografısi ile birkaç saniyede ayrılan nanogram miktarda bileşiklerin dahi kütle spektrumları alınabilmektedir. dairesel yol izleyen iyon demetine sabit bir rf gerilimi (77770 kHz) uygulanır. Kuadrupol Kütle Spektrometreleri: Yüksek ayırıma sahip cihazlar olup manyetik alan yerine iyon demeti yoluna paralel yerleştirilmiş ve 0. Bu nedenle manyetik alan şiddeti değiştirilerek değişik kütleli iyonlar için Wc'nin sabit tutulan rf değerini alması yani rezonansa gelmesi sağlanır. Gaz Kromatografısi . Spektrum doğru akım gerilimini veya rf gerilimini değiştirerek kaydedilir. gaz fazında yürüyen hızlı kimyasal reaksiyonların çalışılmasında kullanılırlar.10. Bu durumda rf enerjisi soğurularak bir sinyal kaydedilir ve çeşitli iyonların soğurma rezonans enerjileri sinyal büyüklüğüne karşı kaydedilerek ICR spektrumu elde edilir. iyonlar bir iyon-siklotron hücresine alınarak. yüksek duyarlılığı ve tarama çabukluğu ile gaz kromatografdan elde edilen çok az miktarda maddelerin yapısı hakkında bilgi edinmek için en uygun yöntemdir. Bir iyonun siklotron hızı (Wc) manyetik alan ve m/z ye bağlı olarak değişir. 2. Bir karışımdaki organik bileşikler gaz kromatografısi ile kolayca aynldıkdan sonra tanınmaları mümkün olabilmektedir. Kapiler kolonlu bir gaz kromatograf ve yüksek basıncın uygulandığı kimyasal iyonlaştırma tekniği kullanılırsa bir ayırıcıya gerek kalmayabilir. Böylece kromatografdan çıkan fazla miktarda taşıyıcı gaz pompalanarak uzaklaştırılır ve elektron çarpması tekniğinin kullanıldığı iyonlaşma odasındaki basıncı yükseltmesi önlenir.3 m uzunluğunda dört silindirik çubuktan ibaret bir kuadrupol sistem kullanılır. İyon-Siklotron Rezonansı Spektrometreleri : Bu iyon ayrılması yönteminde.Kütle Spektrometrisi (GC/MS) Kütle spektrometrisi. sabit bir doğru akımda veya rf (radyo frekansı) geriliminde çubuklar arasından geçerek dedektöre ulaşırlar. doğal ve sentetik organik karışımdaki bileşiklerin yapı analizi için son derece uygun bir yöntem oluşturmaktadır.Bununla beraber yüksek ayırmalı değildirler ve özellikle.5. Bu dört silindirik çubuğa hem doğru akım hem de rf gerilimi (~500kHz) uygulanır. İki tekniğin birleştirilmesi.

Blok 100-350 °C arasında ısıtılarak eluatm kapilerin ucuna geldiği zaman buharlaşması ve bir buhar jeti ile taşman aşırı ısınmış sis oluşturması sağlanır. eluentin bir bakır blok içinde ısıtılan 0. iyi birer kütle spektrumu alınabilir.15mm çapında bir çelik kapillere alındığı termosprey tekniğidir. Hem GC-MS ve hem de HPLC-MS cihazlarında manyetik alanlı spektrometreler yerine kuadrupol spektrometreler de kullanılır.toplam iyon akımı. Yüksek işlevli sıvı kromatografîsi.7. ikincisi iyonlaşma odası olarak ve üçüncüsü ise iyonların ayrılması için kullanılır. nükleotitlerin vb. Sistemde elde edilen bilgi bilgisayar kontrollü bir veri sistemine bağlanarak değerlendirilir. Bu amaçla geliştirilen en başarılı teknik. Çözücü buharlaştırılarak gaz fazında MH + veya (M-H+)" iyonlarının kalması sağlanır. Çözücü buharı pompalanarak uzaklaştırılır ve jetteki iyonlar uygun gerilimle alınarak spektrometrede iyonların ayrılması sağlanır. Bileşiklerin herbirinin kütle spektrumu kolondan çıkınca alınabilir. bunun için öncelikle fazla miktardaki polar çözeltinin uzaklaştırılması ve maddelerin gaz fazında iyonlaştırılması gerekir. Sistem 2 ml dak"1 kadar hızlı elde edilen sulu çözeltilerdeki bileşikleri kolayca ayırabilir ve molekül kütlesi 2000 kadar olan amino asitlerin.5. Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometris (LC/MS = HPLC/MS) Kütle spektrometrisi. numunenin mass spektrumu ile karşılaştırılarak teşhis amacıyla kullanılabilirler. polarlığı az olanlar ise polar bir solvan yardımı ile elüe edilirler. -COOH) içeriyorsa veya iyonların yüklenmesini sağlayan tamponlar kullanılmışsa (örneğin: 0. peptitlerin. kromatografda kullanılan alev iyonlaşması veya elektron yakalama dedektörlerinin yerine geçebilir. Eluattaki bileşikler yüklü fonksiyonlu gruplar (örneğin: -NH 2 . Bir karışımın bileşenlerini tanımlamak amacıyla bir kütle spektrometrenin bir kromatografı sistemiyle birleştirildiği durumlarda (GC/MS veya LC/MS) elde edilen spektrumlar için. Numune ve standartlara ait spektrumlar 104 . 2. cihazın bilgisayar sistemindeki kütüphanelerden yararlanılabilir. uçucu olmayan bileşenler içeren numunelerin analizi için sıvı kromatografı ile de birleştirilmiştir. Polarlığı fazla olan bileşikler önce. benzer polarlıkta organik bileşiklerin ayrılması için oldukça iyi bir yöntemdir. Pek çok modern kütle spektrometrede bilgisayar destekli tarama kütüphaneleri vardır. Bu durumda karışımların analizi için üç kuadrupol cihaz kromatografa bağlanır: Birincisi.1 M NH 4 OAc veya HCOOH) sisteki damlacıklar pozitif veya negatif yüklenmiş olur. Ters faz sıvı kromatografısinde polar bileşiklerin sulu çözeltisi kolona verilir. molekül iyonlarının ayrılması için. Bilgisayarda yüklü spektrumlar.

2). E L E M E N T E L A N A L İ Z Organik bileşiklerin elementel bileşimlerinin tanımlanmasına ait ilk araştırmalar 1772-1777'de Lavoisier tarafından gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile bu tip bir karşılaştırmada elektron impakt yöntemi ile alınmış spektrumlar tercih edilmelidir. 1831 yılında Justus von Liebig. Lavoisier'in metodunu geliştirmiş böylece ilk kez organik bileşiklerin kesin ampirik formüllerinin tanımlanabilmesi mümkün olmuştur. basınç ve kütle spektrometrisinin genel şekli gibi değişkenlere bağlı olarak spektrum piklerinin yüksekliğinin değişebileceği de göz ardı edilmemelidir.6. Bu yanma esnasında bakır oksid. Unutulmaması gereken noktalar. metan + 02 C02 + H20 Şema 2. organik bileşiklerin yakılması ile kesin formüllerini belirlemeyi hedeflemiş ancak bu mümkün olamamıştır. • elektron impakt yönteminde daha fazla parçalanma nedeni spektrumda daha fazla pikin yer alacağı.6.bilgisayar ekranında çakıştırılarak aynı maddeler olup olmadıklarına karar verilebilir. Buna göre analizlenecek numuneden bir miktar tartılır ve kırmızısıcak bakır oksid (CuO) varlığında yakılır. Naftalenin ve etanolün CuO varlığında yanması 105 .2. Örneğin.1.1).2. Lavoisier çeşitli bileşiklerin yanma ürünlerini incelemiş ve yanmış bir maddede hangi elementlerin olduğunu ortaya çıkarabilmiştir. metalik bakıra indirgenir (Şema 2. Ancak sıcaklık. Metanın yanması Lavoisier. 2. ile • farklı bileşiklerin aynı spektrumu verme olasılığının spektral pik sayısı arttıkça azalacağıdır.6. CioHm + 27 CuO C2H60 + 6 CuO 900°C 10 C 0 2 + 7 H 2 0 900°C + 27 Cu + 6 Cu 2 C02 + 3 H20 2 CuO 2 Cu + 02 Şema.6.6. metanın yanması ile karbondioksid ve su oluşmaktadır ve dolayısı ile metan karbon ve hidrojenden oluşmaktadır (Şema 2. Sonuçlar ekranda görüntülenebildiği gibi yazıcıdan da çıkartılabilir.

550 g renksiz organik sıvı analiz edildiğinde.074 g H lö. = 0.037 X 106 .Yakma tüpünden saf oksijen gazı geçirilerek yakma sonucu oluşan suyun ve C 0 2 in sistem boyunca ilerlemesi ve suyun kalsiyum klorür (CaCl 2 ) dolu bir tüpte. yeniden bakır okside yükseltger. C 0 2 in ise sulu KOH dolu bir sonraki tüpte bu kimyasallara absorbe ettirilmesi sağlanır. İlk önce yapısı bilinmeyen numunenin karbon ve hidrojen yüzdeleri hesaplanır.016 Numunedeki H miktari = H 2 0 un agirligi X 18.01 Numunedeki C miktari = 1. CaCl 2 ve KOH dolu tüpler yakma işleminden önce ve sonra tartılarak oluşan su ve C 0 2 miktarı kesin olarak ölçülebilir.01 Numunedeki C miktari = C 0 2 in agirligi X 44. Örnek: Şarap distilasyonu ile elde edilmiş 0.660 g H 2 0 ve 1. Eğer karbon ve hidrojen yüzdelerinin toplamı 100 değilse ve kalitatif testler ile diğer atomlar saptanamamış ise geriye kalan miktarın oksijenden kaynaklandığı düşünülür.037 g C 0 2 elde edilmiştir.660 X 1 P A1 . 2. numune miktarı ve karbon ve hidrojenin atomik ağırlıklarını kullanarak yakılan numunenin ampirik formülünü tayin etmek mümkündür. Bu esnada oksijen gazı metalik bakırı. 2. 0.016 Numunedeki H miktari = 0.01 „ X 100 numunedeki H miktari Numunedeki % H = numunenin agirligi Numunedeki % C " ™ e d e l a C miktari numunenin agirligi x lQQ Liebig tekniği ile bir bileşikteki oksijen miktarı direkt tayin edilemez.016 12.UIo = 0 283 g C 44. Yanma sonucu elde edilen ürünlerin ağırlıkları.

19 Numunedeki elementlerin atomik oranları C = 4.09 oksijen içerdiği varsayılır.19 a tüm değerler bölünecek olursa C = 1. Moleküler formülü belirleyebilmek için molekül ağırlığının bilinmesi de gereklidir (Yapısını bilmediğimiz ancak saflığından emin olduğumuz numunenin molekül ağırlığı kütle spektrometresi ile tayin edilebilir). % 51. Bu analizin sadece atomik oranlan verdiği unutulmamalıdır. Bu oranlar da yuvarlandığı zaman C 2 H 6 0 ampirik formülü elde edilir.283 Numunedeki % C = X 100 = % 51.008 % 35. Daha sonra. C 4 Hı 2 0 4 gibi bir formül mümkün değildir. Bu değerler içerisinde en küçük olan 2.1 ve O = 1 olacakdır. H = 13. Fritz Pregl.33 ve O = 2. 107 .44 0.19 dur.55 X 100 = % 13.95.44 = 4 29 - H= 1.47 c = ^ r ~ % 13. Bu örnekte valans kuralları nedeni ile C 2 H 6 0 formülünün katlan düşünülemez.47 Karbon ve hidrojen yüzdelerinin toplamı sadece % 64. Şaraptan elde edilen bu sıvı etil alkoldür (CH 3 CH 2 OH).91 olduğu için numunenin % 35. 1911 'de Liebig metodunu tüm yönleri ile gözden geçirerek 5-10 miligram düzeyinde numuneler ile son derece sağlıklı sonuçlar veren mikroanaliz metodunu geliştirerek bu çalışma ile 1923'de kimya dalında Nobel ödülünü kazanmıştır.00 =13. atomların oranını bulabilmek için herbir elementin yüzde miktarı atom ağırlığına bölünür. Çünkü karbon 4 valansa sahip olduğu için n sayıdaki karbon 2n+2 den fazla hidrojen taşıyamaz.09 16. Liebig'in karbon-hidrojen ve 1830'da Jean Dumas'ın azot analizi için önerdikleri metodlar son derece önemli başarılar olmakla birlikte fazla miktarda numune ile çalışmak gerektiği için kullanımları sınırlı kalmıştır.33 0= =2.29.Numunedeki % H = Q "°74 0. H = 6.

Gerçekte bu bileşik metil propionattır.Cevap: C-H bölgesindeki bantların tamamı 3000 cm"1 den düşüktür. Uygulama 2. a) 9H 9H 3H| r « e" i 2Hj "î î 0 S" 1 8 0 7 6 5 4 3 1Hl e i 2 1 0 u 3C H r* o /C(CH3)3 / H(X H2 / C(CH3)3 Cevap: 1 ppm'deki 9H'lık singlet tert-bütil grubunun varlığını göstermektedir. Verilen C 4 H 8 0 2 formülünden aşağıdaki iki yapı tahmin edilmektedir. 1740 cm"1 de güçlü bir absorbsiyon bandı vardır. 1200 cm"1 de güçlü bir bantın varlığından (esterlerdeki CO gerilimine uygun) hareketle bileşiğin ester olduğu düşünülebilir.OCH 2 CH 3 Metil propionat o Etil asetat Bu bilgiler ile kesin tanıya gitmek mümkün değildir.2 ppm'de görülen pik oksijene komşu metil grubuna ait piktir. asiklik keton ya da asit varlığını gösterir.3 ppm'de 2H'lik oksijene komşu metilen ve 1. Aşağıdaki spektrumlar hangi bileşiklere aittir.7 ppm'de lH'lik OH'a ait pikleri görmekteyiz. molekülün C-H bağı içeren bir alkan olduğunu göstermektedir. H2 / H3C c \ C ^OCH3 H 3 C„ / o . 110 . 1. spektrumda 3. Diğer spektrumda ise 3. Ya her iki bileşiğin IR spektrumu ile karşılaştırma yapılabilir. ya da NMR spektrumu ile kesin tanıya gidilebilir. 3000 cm"1 nin hemen üstünde C=C-H a ait absorbsiyon bandının olmaması. Bu da aldehit.

Burda önemli olan oksijene komşu metil grubunun ve karbonile komşu metilen grubunun nerede pik vereceğidir.OC(CH 3 ) 3 c o Cevap: Bu iki bileşikteki tert-bütil gruplan yaklaşık aynı yerde pik vermiştir. Oysa diğer bileşikteki hidrojenler aynı kimyasal çevreye sahip olmadığı için spektrumu farklı olacaktır.b) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 cnamott «ot ıs .1 1 0 5 6 7 6 5 * 3 2 1 0 cnmci «nm (8 h 3 C^ s H 3 CO / c o .C(CH 3 ) 3 / (ppm. 111 . c) îö 5 1 6 7 6 S 4 1 5 i y~~ 1 « « 7 0 ChmcUtMıa CN 6 5 4 3 2 1 0 W" *i CN Cevap: 1.4-disiyano benzen bileşiğindeki hidrojenlerin kimyasal çevreleri aynı olduğu için tek pik şeklinde spektrum verir.

Kapalı formülü C 3 H 6 0 olan ve IR ve 'H NMR spektrumlan değerlendirildiğinde aşağıdaki veriler elde edilen bileşiğin açık formülünü bulunuz. Yukarıdaki 'H NMR spektrumu aşağıdaki bileşiklerden hangisine aittir. 2H).77 (s. İH) Cevap: CH 3 CH 2 COH 114 . 9. a) b) Cevap:a Uygulama 6. IR (cm"')= 1720 NMR (5 ppm)= 1 (t. 2. 3H).Uygulama 5.5 (q.

Yukarıdaki 'H NMR spektrumu aşağıdaki bileşiklerden hangisine aittir.2. 115 .8. S O R U L A R Soru 1.

.

a) b) O 117 .Soru 7. Yukarıdaki 'H NMR spektrumu aşağıdaki bileşiklerden hangisine aittir.

. j . W j s 1 1 I ... 1 1 i i" 1 ! t i • ' ! f U...I • • ... . ..j . I .1...' »15 • ':|u . ! „ _„.i .İ . : . i ... / i I w j 1.t . ! ı.. .. • ! . ... ... I ' U : 'w...Soru 7. | r Yukarıdaki 'H NMR spektrumu aşağıdaki bileşiklerden hangisine aittir. a) b) 118 .. j - y • ' • *I i i I f- — •:t..... .. . 'i .. i 3» J 20 f 0 J -4 .| f \ • ' 1 I •1 } 1 •il • ::ır 1" 1 1 0 i•' .. i ...! • •. J İ ^ h... 1 1i ... t / 6D 0 _ ' " ' 50 0 M . i ! . i ! | : •. j " ..

«B a N 11 a a « a a n ı Yukarıdaki 'H NMR spektrumu aşağıdaki bileşiklerden hangisine aittir. a) .Soru 5.

.. -i.. ... ...J 500... .. i.•!• - 1 i rf »»i.100 .. i . • . i . 'i... .. • <.» .. • i .... a) b) x = / O 120 ... • i • . ....t-. 1 5 ı 1 ~ . i j .. .).i«.Soru 6.. i t- . : ..'-:.. ^ J «0 :l . i . j 30 . 0 1 : ' . .i . i 30 0 . 1 •i î.......... . .. . . —!—1— 1 ' .... •I .. ! 1 • j —1* I i ! :.. 1 Yukarıdaki 'H NMR spektrumu aşağıdaki bileşiklerden hangisine aittir. . .. i ! 'i i . İ L .

6H) Mass (m/e)= 43. 'H N M R ve Mass spektrumlan değerlendirildiğinde aşağıdaki veriler elde edilen bileşiğin açık formülünü bulunuz.37 ppm a) ^ ^ b) (H 3 C) 3 Sİ Sİ(CH 3 ) 3 c) Soru 8. Kapalı formülü C 3 H 6 0 2 olan ve IR.25.Soru 7.04. 0.42. IR (cm"')= 1710 NMR (8 ppm)= 2. 15 a) H3CCOCH3 b) HO-CH=CH-CH 3 Soru 10. 'H NMR ve Mass spektrumlan değerlendirildiğinde aşağıdaki veriler elde edilen bileşiğin açık formülünü bulunuz. Kapalı formülü C 3 H 6 0 olan ve IR.1 (s. 'H NMR spektrumunda. hidroksil grubuna bağlı a-hidroj enden (R-ÇHj-OH) daha yüksek alanda görülür? Nedenini açıklayınız. Aşağıda verilen 8 ppm değerlerinin hangi bileşiğe ait olduğunu bulunuz. 3H).90. amino grubuna bağlı a-hidrojen (RÇH2-NH2). IR (cm"')= 1740 N M R (8 ppm)= 2. 3.2 (s. 15 a) HO-CH 2 -C(OH)=CH 2 b) H 3 CCOOCH 3 121 . 7.7 (s. 31. Soru 9. 0. 8 2. 43. 1. 3H) Mass (m/e)= 59.

9 (t.0 (s.0 (s.7 (s. Kapalı formülü C 5 H 1 2 0 olan ve 'H NMR spektrumu değerlendirildiğirîde-âşağıdaki veriler elde edilen bileşiğin açık formülünü bulunuz. Kapalı formülü C2H3C13 olan ve 'H NMR spektrumu değerlendirildiğinde aşağıdaki veriler elde edilen bileşiğin açık formülünü bulunuz. NMR (5 ppm)= 1. İH) a) H3C-CC13 b) C1CH2CHC12 122 . 5. Kapalı formülü C 2 H 5 NO olan ve IR.Soru 11.0 (s. 0 O olan ve 'H NMR spektrumu değerlendirildiğinde aşağıdaki veriler elde edilen bileşiğin açık formülünü bulunuz. 3H) a) b) /ch3 h 3 c-oh h 3 c- ch 3 -OMe ch 3 Soru 13. 3. 'H NMR ve Mass spektrumlan değerlendirildiğinde aşağıdaki veriler elde edilen bileşiğin açık formülünü bulunuz. Kapalı formülü C 4 H. 2H) Mass (m/e)=44. 3. 15 a) H3C-NH-COH b) H 3 CCONH 2 Soru 12. "H NMR (S ppm)= 3.4 (q. NMR (8 ppm)= 0. 4. 3H). 6H). 1690 NMR (5 ppm)= 2.2 (t. 2H). 9H). 4H) a ) H 3 CCH 2 CH(OH)CH 3 c ) H 3 COCH 2 CH 2 CH 3 b ) H 3 CCH 2 OCH 2 CH 3 d ) H 3 CCH 2 CH 2 CH 2 OH Soru 14.9 (d. IR (cm ')= 3530.

Kapalı formülü Cı0H13NO2 olan ve IR.-'JPlSiiŞfif-iü-İU Bı^fesr. 108 a) H 3 C O C H 2 — d J)—CH o C0NH^ b) H 3 COCH 2 d j ) — NHCOCH.-.AiiRiiimiiuıuıııınKnpiE^^ .2 (t. 7. 2H).imsiıssaBf ^gffşiiifMiiiıııııııiBim^ şSlipflfegpü ?3aijfB§sııwı ^»iUİSİSiifiâ jaasBiflnsıi'iii MAVtLtNOTH Ut M H M T I İ O CC C ırl i • ı ' ®8®î 123 .0 (s. . 109. 1650 *H NMR (8 ppm)= 1.Soru 15.0 (d.'! ^a«iuimıi9ıHH ı«t» İHnfi^nıasiiumiiiigiiîr^EesiiiiuıfıtijBB^Biri' ssa. 2H).9 (s. 2.'i I : .«3!*! l'^^^er. İH) Mass (m/e)= 179. *H NMR ve Mass spektrumlan değerlendirildiğinde aşağıdaki veriler elde edilen bileşiğin açık formülünü bulunuz.ınni i «». 3H). 164. i i j 1 i . 2H). 137.0 (q. c) H 3 CCH 2 O—<\ ^^NHCOCH3 d) H 3 C C H 2 0 — ( \ \\ // />—CH9C0NH Soru 16. 7. Kapalı formülü C 7 H 12 0 4 olan ve IR ve 'H NMR spektrumlan aşağıdaki gibi olan bileşiğin açık formülünü bulunuz.!!. i l : ' . | i | l i t e I r : i W f l # ! W 1 -"mssnnmm ünarae^Ki m m m ^ a m t m t s s g m ıı ı ı -lEsS^iifisıaiîs ı a s .5 (d. 7. 3H). IR ( c m > 3500. 4.

Molekül ağırlığı 106±2 olan./ 4u Jlt COOCH2CH3 a) CH2 COOCH2CH3 b) I UltfiwW>4«U atMorption* No apttftc COOCH29CH. 3 COOCH2CH2CH3 Soru 17. UV. IR ve 'H NMR spektrumları aşağıda verilen ve dilüe HCl'de çözünür olduğu bilinen bileşiğin açık formülünü bulunuz. 124 .

WAVE(.ENOTH İN MlCnOMETSR y T^ırı y . . mM and had a molacuiar w»((jht of 149 1 3. rfu T « compound contairred nitrogan. kükürt ve halojen taşımadığı saptanan ve dilüe HCl'de çözünür olduğu bilinen bileşiğin açık formülünü bulunuz. but no h haloçpn mat suttur. Tht compound «w r d y «olubl» in dliut* hydroetıiorie ««d. Molekül ağırlığı 149±3 olan. İMİ 125 . IR ve 'H NMR spektrumları aşağıda verilen. azot taşıdığı. C) N P \ J CH2CH3 d) Soru 18.a) /) CH2NH2 b) NHCH.

. azot.—i ".ıjı y ... Kapalı formülü C 5 H.. y ı . kükürt ve halojen taşımadığı saptanan bileşiğin açık formülünü bulunuz.. y . h »ıiw ' J '* — — ' m f l 1 ' "! ' .o0 2 olan IR ve 'H NMR spektrumları aşağıda verilen.-— ' a) H 3 C C O O C H ( C H 3 ) 2 b) ( H 3 C ) 2 C H C H 2 C O O H 126 . . y fr MtVHonootı ÎT: îr ::: '":"' " .. 'i ı i'i1'1! w M € | i ? r .CH 2 CH 3 2 '3 CH 2 CH 3 b) CH 2 CH 3 Soru 19. ' • "'• -h ' '11' > • * 1 •. yi .

İ MS M nttrogan.iı 'ı. .Soru 20.i!İIH!li!ffi!BHİ fji'îPüTfrf'.M » ıwntı»nuıwmımrawwiHi u fiHll İ » Ulİ fHU ıtrai!BöiiBi(?r M V L O H İ MGi M T f A E f T N I f E Et N i O I Kock«J O / B TlMl CIMIKMMIIHİ (4 t İ » t OUttMII (UİUf lM. kükürt ve halojen taşımadığı saptanan bileşiğin açık formülünü bulunuz. UV.Mlraiia».u MilIHİIHHlIllIlUimiiltlIllI muinııniiii^iiiiiUüfiiHiıımı ıııuıuınııııııiiüMüiiHniii. Kapalı formülü C 7 H g O olan.'i IHlIUllIlMlliliiIİHtHlIllinill miııiiiHiıuiMiıemıııSııiiUM IMİllailllllllMİtoMaBM»! İİ i -.'"1 i- jniimitiMmjiiurlıîıllıtîiîuiiİ ııiHmnHiMimiRflimunınuHil UiîiUSİi'riCir. nor juilur.a m::\ I Vumı A0 -A « » f \ -OMe CH2OH 127 .ıİıIISMimiimHIlil |i. azot. IR ve 'H NMR spektrumları aşağıda verilen. iti mul«culır vMİglıt waı found tofc*108 ± 2. ııiİH^ia^itiiiiJ^firflte!! îşitas^fcraaısKiaMîMffl ımi'ı ı»İWHIM«.

Soru 21. Mass. IR. azot. 13C ve 'H NMR spektrumlan aşağıda verilen. kükürt ve halojen taşımadığı saptanan bileşiğin açık formülünü bulunuz. Kapalı formülü C 6 H 10 O 2 olan. a)H 3 CCH=C(CH 3 )CH 2 COOH c) H 3 CCH 2 CH=CHCOCH 2 OH b) H 3 CCH 2 CH=CHCH 2 COOH 128 .

2. Kantitatif Analiz: Bir numunedeki bileşenlerin miktarlarını saptamaya yarar. a.2. Titrimetrik Analiz 3. tartılır. Gravimetrik Analiz 3. çökelek ayrılıp.1. Analizi Yapılan Maddeye Göre Kantitatif Analiz Yöntemleri 3.2.Analizi yapılacak bileşik suda az çözünen bir bileşik haline getirilerek çöktürülür. iyon veya fonksiyonel gruplardan meydana geldiğini saptamaya yarar (Bakınız: Farmasötik Kimya Pratikleri I). b. Kalitatif Analiz: Bir numunenin hangi element.1.3.Basit fiziksel yöntemlerle ayrılır.2. 3. Organik Kantitatif Analiz 3. İnorganik Kantitatif Analiz 3.1.2. temizlenip kurutulur ve tartılır.1.1.1. Karışım içinden analizi yapılacak maddenin ayrılması aşağıda anlatıldığı gibi üç farklı yöntemle olmaktadır.1. 3. Kullanılan Yönteme Göre Kantitatif Analiz Yöntemleri 3.2. saflaştırılarak kurutulup.2.2. 3. Kantitatif Analiz Kantitatif Analiz Yöntemleri analizi yapılan madde ve kullanılan yönteme göre iki grup halinde sınıflandırılmaktadır.2.3.2. 3. Gravimetrik Analiz Ağırlık esasına dayanan bir ayırma yöntemidir.2.2.2.2. Enstrümantal Analiz 3. kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri olarak iki grupta incelenebilir. 129 .2.2. A N A L İ Z Y Ö N T E M L E R İ Analiz yöntemleri.2.

Absorbe eden maddenin ağırlığındaki artış madde miktarını verir.2. meq = N x TD Tesir değerliği şu şekilde belirlenir. sülfat. HC1 H 2 S0 4 TD=1 TD=2 Tesir değerliği Ortama salınan H+ iyonları sayısı Ortama salman OH" iyonlan sayısı Tuzun bileşiminde bulunan katyonun toplam yükü Formül-gram başına alınan veya verilen e" sayısı NaOH TD=1 Ba(OH)2 TD=2 CaCl2 TD=2 CH3COOH TD=1 Benzoik asit TD=1 130 .2. -Titrasyonlarda kullanılan konsantrasyonu belli çözeltiye Ayarlı veya Standart Çözelti. Titrasyon: Konsantrasyonu bilinmeyen bir maddenin belirli bir hacimdeki miktarının. numunedeki bilinmeyen madde miktarına ekivalan olan maddeyi içeren çözeltiyi bulma işlemidir. 3. klorür. Birbirleri ile tam olarak reaksiyona giren maddelerin miliekivalan (meq) sayılan eşittir. su. Madde Sınıfı Asit Baz Tuz Redoks Maddesi Örneğin. Ancak hacim ölçülmesi işlemi daha çok titrasyon yoluyla olduğu için titrimetri adı tercih edilmektedir. -Ekivalan nokta tayini için ortama ilave edilen yardımcı maddelere İndikatör denilmektedir.2. Miktar tayin yöntemlerinin esasını bu kural oluşturmaktadır. -konsantrasyonu bilinen bir madde çözeltisi ile muamele edilerek.Uçucu hale geçebilen bileşikler uygun bir bileşiğe absorbe ettirilir. Eczacılıkta gravimetrik analiz en çok kül. Titrimetrik Analiz Hacim ölçülmesi esasına dayanır. bu nedenle volumetri de denilmektedir. magnezyum ve kalsiyum iyonları miktar tayininde kullanılmaktadır. -Titrasyonun bittiği noktaya Ekivalan Nokta.c.

KMn04 için;

Tuz olarak TD= 1 Asit ortamda TD= 5 Bazik ortamda TD= 3 Kuvvetli alkali ortamda TD= 1

Titrimetrik Analiz Yöntemlerinin Dayandıkları Reaksiyonlar Titrimetrik Analizler iyonların Birleşmesi veya Elektron Transferi reaksiyonlarına dayanıp, dayandıkları reaksiyonlara göre Titrimetrik Analiz ikiye ayrılmaktadır. 1- İyonların birleşmesi esasına dayanan titrimetrik analizler, a- lyonize olmayan bir bileşiğin oluşumuna dayanan titrasyonlar (Örn; asit-baz/nötralizasyon titrasyonları), b- Çöktürme esasına dayanan titrasyonlar (Örn; Arjantimetri), c- Kompleks oluşumuna dayanan titrasyonlar (Örn; Kompleksometri), 2- Elektron transferi esasına dayanan titrimetrik analizler, a- İndirgen bir maddenin uygun bir yükseltgenin ayarlı çözeltisi, yükseltgen bir maddenin de uygun bir indirgenin ayarlı çözeltisi ile yapılan titrasyonu (Oksido-redüksiyon titrasyonları), (Örn; Permanganimetri, Serimetri, Bromometri, Titanometri, İyodometri, Bromometri, Nitritometri) b- Halojenasyon esasına dayanan titrasyonlar (Örn; Bromometri). Bir bileşiğin miktar tayininin yapılabilmesi için aşağıdaki özellikleri göstermesi gerekir. 1- Reaksiyona giren her iki maddenin de sonuna kadar (kantitatif) reaksiyona girmesi, 2- Reaksiyonun son derece hızlı olması gerekir. Reaksiyon yeterince hızlı değilse geri titrasyon yapılır ( hızlı reaksiyona girdiği madde önceden ilave edilir, ilave edilen maddeden artanı diğer bir çözelti ile titre edilir), 3- Yan reaksiyonların olmaması, tek tip reaksiyon vermesi, 4- Ayarlı çözeltinin katkı maddeleri veya diğer maddelerle reaksiyona girmemesi, 5- İndikatör seçiminin uygun olması gerekir. 131

İndikatörler Dahili ve Harici indikatörler olarak ikiye ayrılırlar. a- Dahili indikatörler; reaksiyon sırasında dışarıdan reaksiyon ortamına ilave edilen indikatörlerdir, b- Harici indikatörler ise, reaksiyon ortamının dışında indikatör ile muamele edilmesi işlemidir (Örn; nitritometrik titrasyonlarda kullanılan KI'lü nişasta kağıdı harici bir indikatördür). Asit-baz titrasyonlarında kullanılan indikatörler Fenol ftalein, metil oranj, bromfenol mavisi, brom krezol yeşili, metil kırmızısı gibi indikatörlerdir. İndikatör Metil oranj Fenol ftalein Metil kırmızısı Renk değiştirme pH aralığı 3.1-4.4 8.0-10.0 4.2-6.3

İndikatör seçerken ekivalan noktanın %0.1 kadar öncesi pH'da renk verecek indikatör seçilmesi gerekir. Redoks titrasyonlarında kullanılan indikatörler K M n 0 4 (otoindikatör), nişasta gibi indikatörlerdir. Titrimetride Kullanılan Çözeltiler Konsantrasyonları yönünden Normalite cinsinden ifade edilirler. Normalite: 1 lt'de 1 ekivalan gram madde içeren çözeltiler Normal (N) çözeltilerdir. Örn; 1 N H 2 S0 4 çözeltisi= 1 lt'de 49 gram sülfürik asit içeren çözeltidir. Molar Çözelti: 1 lt'de 1 mol gram aktif madde içeren çözeltidir. Örn; 1 M H 2 S0 4 çözeltisi= 1 lt'de 98 gram sülfürik asit içeren çözeltidir.

132

% Çözeltiler: a/a, a/h veya h/h şeklindedir. a/a: 100 gram çözelti içindeki ağırlık (gram) cinsinden miktar, a/h: 100 ml çözelti içindeki ağırlık (gram) cinsinden miktar, h/h: 100 ml çözelti içindeki hacim (mililitre) cinsinden miktardır. Ayarlı Çözeltilerin Hazırlanması Ayarlı çözeltisi hazırlanacak madde saf ise bundan hareketle tam normalitede çözelti hazırlanabilir. Bunun için 1 Ekivalan gram tartılıp istenen hacime tamamlanır, ancak saf olmayan maddelerin tam normalitede çözeltisi hazırlanamaz. Böyle maddelerin çözeltileri hazırlandıktan sonra gerçek normalitesini bulmak için primer standart olarak bilinen maddelerden yararlanılır. Bunun için primer standartm belli bir miktarı hazırlanan çözelti ile titre edilir ve normalite düzenleyici T ile gösterilen faktör hesaplanır. Faktör x normalite = gerçek normaliteyi verir. Eğer f, l'den küçükse çözelti tam normaliteden daha seyreltik, f, l'den büyükse çözelti tam normaliteden daha derişik hazırlanmıştır. Örn; 0.5 g primer standart madde uygun bir çözücüde çözülüp faktörü tayin edilecek olan B çözeltisi ile titre edildiğinde; harcanması gereken B çözeltisi miktarı teorik sarfiyatı verir. (Primer standart madden molekül ağırlığı= 232, tesir değeri =1) 1 İt 1 N (B çözeltisi) 232 g ( Molekül Ağırlığı/Tesir değeri) primer standart madde ile reaksiyona girerse 0.5 g primer standart madde

X ml

1 N (B çözeltisi)

X= 0.0021 İt (2.1 ml) B çözeltisi harcanması gerekir (Teorik Sarfiyat) Titrasyonda harcanan B çözeltisi miktarı 2.2 ml ise (Pratik Sarfiyat), Faktör (f)= Teorik Sarfiyat / Pratik Sarfiyat f = 2.1 / 2.2 f = 0.9590 olarak bulunur.

133

1 Tablet ağırlığı (D gram) = Toplam tablet ağırlığı / tablet sayısı 1 Tablet ağırlığı Y gram (Sizin tartımınız) 1 Tablette olması gereken etken madde miktarı E gram Tablet etken maddesi içeriyorsa % saflık. 1 Nx f (B çözeltisi) Z ml çözeltinin reaksiyona girdiği Y maddesi miktarı. E gramda 100 de Z gram ise X saftır. ( % saflık tayini) Y maddesinden A g tartılıp. ? = C g x Z mlx f Tartılan A gram Y maddesinin 100 gram Y maddesinin ? gramı saf ise X X= % Saflık Tablet Hesabı: 1 ml X ml b N (A çözeltisi) b N (A çözeltisi) C g ( Molekül Ağırlığı/Tesir değeri) Tablet etken maddesi ile reaksiyona girerse Z g Tablet etken maddesine eşdeğerdir. faktörü saptanan B çözeltisi ile titre edildiğinde Z ml çözelti harcanıyorsa. 134 .d) Y maddesine ekivalan ise ? g Y maddesine ekivalandır.A / t.Faktör kullanımı: Madde miktarı saptanmasında kullanılacaktır. 1 İt Z ml 1N (B çözeltisi) C g (M.

B + H20 BH+ + OH ' 1923'de Brönsted asit baz reaksiyonlarında temel değişmenin proton alış verişine dayandığını vurgulayarak proton veren maddelerin asit proton alan maddelerin ise baz olduğunu tanımlamıştır. Asit „ Baz + H + yazılabilir.Primer standart maddenin taşıması gereken özellikler: 1. ASİT . Buna göre uygun koşullar altında iyonlaştığında H + iyonu veren madde asit.Çok saf olmalı.1. İlk defa asit ve baz tanımı Arrhenius tarafından yapılmıştır.Molekül ağırlığı büyük olmalı (tartımdan kaynaklanan azaltmak amacıyla). baz tanımında farklılık vardır. Baz formülündeki BH + asit gibi davranabilir. Buna göre. 3. . Bu reaksiyonlann esasını incelemeden asit ve baz kavramlarına kısaca bakılmasında yarar vardır.Ayarlanacak çözelti ile verdiği reaksiyon bilinmeli. - H + + A" BH + İki asit tanımı aynı olmakla beraber. Bu maddelere pseudo baz adı verilir. OH" iyonu veren madde ise bazdır. 3. 2.Ayarlanacak çözelti ile kantitatif (sonuna kadar) reaksiyon vermeli. Asit Baz HA B + H + . 135 . Asit Baz HA BOH H B+ + hatayı + + A" OH" Bu teoriye aminler gibi bünyesinde OH " taşımayan ancak su ile ortama OH ~ veren maddeler de dahildir. 4.BAZ TİTRASYONLARI Bir asit ve bir bazın reaksiyonlarını kapsayan titrimetri yöntemine nötralimetri denir.

Brönsted'e göre ise asitin baz ile reaksiyonu yeni bir asit ve yeni bir baz meydana getirir. Yeni asit ise reaksiyona giren bazın konjuge asididir. HC1 + H 2 0 Asit Baz NH3 + H 2 0 Baz Asit ^ w Cl~+ H 3 0 + Baz Asit N H 4 + OH Asit Baz ^ w Bazı tepkimelerde asit bazı tepkimelerde baz olarak davranan bu tür bileşiklere amfoter (veya amfıprotik) bileşikler denir. su bir baz veya bir asit olarak davranmıştır. Bazı maddelerin asit ve baz halleri aşağıda yer almaktadır. H 3 N : BF3 Levvis'in bu teorisinden hareketle örnekteki gibi nonprotik asitlere LEWIS ASİTİ denir. Yeni baz reaksiyona giren asidin konjuge bazıdır. baz ise elektron çifti verebilen maddedir. Üçüncü asit baz teorisi Lewis tarafından açıklanmıştır. 136 . Buna göre asit elektron çifti alabilen madde. Örneğin : :NH 3 (Baz) + BF3 (Asit) . Saf asetik asit sıvı amaonyak da amfoter bileşiklere örnek oluştururlar. Ortamda proton olmadığı halde oluşan asit-baz reaksiyonları da bu teori ile açıklanmaktadır.Klasik teoriye göre sulu çözeltide bir asit bir bazla reaksiyona girerek tuz ve su oluşturur. Asit Baz CH3COOH CH3NH3+ *H2P04~ '* H3PO4 — C H 3 C O O ' H 2 P0 4 + + H+ H H CH3NH2 HP04= O + - H7 ~ HPO4 Aşağıda verilen iki örnekte.

Farklı bilim adamları farklı asit-baz tanımları ileri sürmüşlerdir.1. KOH) ile titre edilerek miktar tayininin yapılmasıdır. esterlerin. Bu yöntem ile karboksilli asidler. asit baz HA B + H H + BH A- Buna göre asit-baz titrasyonlan iki grupta incelenebilir. Yani. kuvvetli asid özellik gösteren bazı fenol bileşiklerinin. I-Asidimetri: Asidik bir maddenin ayarlı bir baz çözeltisi (NaOH. sülfonik asidler gibi kuvvetli asidlerin. ortamdan proton alabilen maddeler ise baz olarak tanımlanmaktadır. sulu çözeltide asid özellik gösteren tuzların.1.ASİT VE BAZ TEORİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TEORİ Arrhenius Brönsted Lewis ASİT Proton verici Proton verici Elektron alıcı BAZ Hidroksil verici Proton alıcı Elektron verici 3. ayarlı bir asit ya da bazın reaksiyonlarını kapsayan titrimetri yöntemine nötralimetri denir. Örnek: ^v^^COOH + NaOH COONa + H20 salisilik asid 137 . ASİDİMETRİK VE ALKALİMETRİK TİTRASYONLAR (NÖTRALİMETRİ) Daha önce de bahsedildiği üzere. Bunlardan nötralimetri açısından önemli olanı BRÖNSTED'in asit-baz tanımıdır. keto-enol dengesine sahip bileşiklerin miktar tayinleri yapılabilmektedir. BRÖNSTED-LOWRY'e göre ortama proton verebilen maddeler asit.

H 2 S0 4 gibi kuvvetli asidlerin ayarlı çözeltileri ile titre edilerek miktar tayininin yapılmasıdır.^ V ^ C O O H A + 2 NaOH —— COONa + CH3COONa + H20 OH aspirin OCOCH3 + COOCH2' KOH + COOK CH2OH 9? 99 « " il N N O^CH^O I C4H C4H 9 9 benzilbenzoat + NaOH 99 o ^ A C4H9 © OH fenilbutazon II-Alkalimetri: Bazik özellikteki bir maddenin HC1. Bu yöntemle bazik maddeler (primer ve sekonder aminler) ve sudaki çözeltisi bazik özellik gösteren tuzlann miktar tayini yapılabilir. Örnek: H2N—CH2-CH2-NH2 + 2 hf* etilendiamin + HCI CHOH I CHNHMe I CH3 efedrin HCI + NaOH (aşırısı) NaCl + H2O CHOH CH—NCpıı CH3 H CI" NH3-CH2-CH2-NH3 © 138 .

Çünkü sulu ortamda disosiyasyon sabitesi küçüldükçe ekivalan nokta civarında pH değişimleri azalır ve kullanılan indikatörün renk değiştirdiği aralık çok kısa olur.N ^ S . H+ + In" Hln proton vericisi olup asid şeklidir. asitlik ve bazlık kuvvetleri yani disosiyasyon sabiteleri 10"7 den küçük ise sulu çözeltilerde titre edilemezler. Titrasyon ortamında % 1 oranında dahi su bulunursa önüm noktası tayin edilememektedir. Bu zayıf asid ve bazlan titre edecek çözeltiler.CH 3 F Y — N H C O C H 2 . 3.HCİ HCİ (aşırısı) + NaOH NaCİ + H20 Asid-Baz İndikatörleri: Nötralimetri titrasyonlannda asid-baz indikatörleri denilen maddeler kullanılır. Titrasyonun bitiş noktası kolay ve kesin teşhis edilemez. Hin . Bu nedenle disosiyasyon sabitesi 10"7 den küçük olan yani zayıf asid ve zayıf bazlan su yerine. İndikatörü In şeklinde gösterirsek aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iyonlaşır. C 2 H C I + NH3 »• b a z lidokain + N H 4 C I H 5 CH 3 lidokain. Bunlar zayıf asid veya bazik maddelerdir. kuvvetli asid ya da bazların yine sudan farklı.2. 139 . Reaksiyon kantitatif olmaz ve bu da hesaplamalarda hataya neden olur. başka uygun bir çözücüde çözüp titre etmek mümkündür. Asidik ve bazik formlarının renkleri değişiktir. In" ise proton alır yani bazik formudur.1. Bu nedenle titrasyon sırasında ortamda gözle görülür bir renk değişikliği meydana getirirler. SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI Reaksiyona katılan asit ve bazlann. Koyu renkli ve pH renk değiştirme aralığı dar olan maddeler için karışık indikatörler kullanılır. uygun bir çözücüde çözülmüş formlandır.

di oksan. susuz ortamda ise moleküller (2) arasında olmaktadır. Böylece 4 nolu reaksiyon 2 nolu reaksiyondan çok daha kolay yürür. ayarlı çözelti olarak: HCIO4 (perklorik asid). Kısaca özetlenecek olursa. (1) (2) NaOH + HC1 NH3 + HC1 N a C l + HOH NH4Cİ Zayıf Bazların Susuz Ortam Titrasyonları Zayıf bir baz olan trimetil aminin HC10 4 ile sulu ve susuz ortamdaki reaksiyonlarına bakarsak. primer standart olarak 140 . sulu çözeltide zayıf bir baz olan trimetilamin. Zayıf bazların susuz ortam titrasyonlannda çözücü olarak: glasiyal asetik asid. Sulu ortamda: HCıO4 + H 0 H H3O+ + Cİ04~ (1) Me3N + H30+ ^ [Me3NH]+ + HOH (2) Susuz ortamda: HCıO4 + CH3COOH CıO4" + CH3COOH2+ (3) Me3N + CH3COOH2+ . p-toluensülfonik asid.Asidik ve bazik maddelerin. [Me3NH]+ + CH3COOH (4) Suyun proton ilgisi fazla olduğundan trimetil amin gibi zayıf bir baz hidroksonyum iyonundan kolayca proton alamaz. Esası yine asid-baz titrasyonlarına dayanır. çözücü olarak sudan farklı çözücüler kullanılarak miktar tayinlerinin gerçekleştirildiği titrimetrik yönteme susuz ortam titrasyonları denir. asetik asid gibi zayıf tesirli bir çözücüde çözüldüğünde daha kuvvetli baz özelliği gösterir ve reaksiyon daha kolay yürür. Halbuki asetik asidin proton ilgisi suya göre az olduğundan 3 nolu reaksiyonda oluşan (+) yüklü katyondan baz daha kolay proton koparır. dolayısı ile 2 nolu reaksiyon zor yürür. kloroform. asetik asid anhidriti. benzen. Asidbaz reaksiyonlarında proton alışverişi sulu ortamda iyonlar (1)..

bromkrezol yeşili kullanılmaktadır. 141 . pirazolon. morfolin. kinolin. purin ve sülfonamidlerin miktar tayini susuz ortamda HC10 4 ile yapılır. oksazolin. hafif bazik karakter gösteren halojenür iyonlarının glasiyal asetik asid ile reaksiyona girmesini önler. CIO4" +2CH3COOH organik bazın perkloratı Zayıf Asitlerin Susuz Ortam Titrasyonları: Öncelikle zayıf bir asid olan fenolün susuz ortamdaki reaksiyonları incelenecek olursa. metil kırmızısı. CH3C00H 2 Organik b a z + x~ (CH3COO) 2Hg 2 O r g a n i k bazın a s e t a t ı + Hgx2 HCIO4 O r g a n i k bazın perkloratı + CH3COOH + CH3COOH CHOH CHOH CHN + H 2 Me | CH 3 COO" I CHNHMe Adrenalin |—N H2Me. Eğer susuz ortamda organik bazların halojenür tuzları tayin edilecekse ortama merküri asetat ilave etmek gerekir. piridin.(HC10 4 için): K. H-ftalat. Fenol ile su arasında bir proton alışverişi olur. aminoasidlerin. Na 2 C0 3 veya difenilguanidin ve indikatör olarak ise: kristalviyole. a-naftol. Zayıf bazik karakterdeki aromatik aminlerin. CH3COCf + CH3COOH2+ + CIO4 + | . guanidin türevlerinin. Merküri asetat.N + H2Me.

OH + HOH -

O"

+

H3O+

hidroksonyum iyonu

Eğer fenol su yerine propilaminde çözülür ve kuvvetli bir baz olan sodyum metilat ile titre edilirse reaksiyonlar aşağıdaki şekilde oluşur.

CH3ONa

+

C3H7N+H3

CH3OH

+

C 3 H 7 NH 2

Propil amin gibi bazik çözücülerin proton afınitesi suyunkinden daha fazla olduğu için zayıf asidik maddeler bu çözücülerde daha fazla disosiye olurlar. Böylece fenol de daha kuvvetli asidmiş gibi davranır. Sulu çözeltilerde titre edilemeyen zayıf asidler için çözücü olarak propilamin, bütilamin, etilendiamin, n-bütilamin,piridin, ayarlı çözelti olarak; Na-metilat, K-metilat, Li-etilat gibi kuvvetli bazın uygun çözücüdeki çözeltileri, indikatör olarak ise timol mavisi, azoviyole, o-nitroanilin, kinaldin kırmızısı kullanılmaktadır. Na ve K metilat ile titrasyon sırasında jelimsi çökelek oluşur. Bu da titrasyonun bitiş noktasının gözlenmesini engeller. Li-etilat ile bu olaya rastlanmaz. Jel oluşumunu önlemek için ortama tetraalkilamonyumhidroksit ilave edilir. Çok renkli çözeltiler ya da çok zayıf bazlarla çalışırken, aşın duyarlılık isteyen tayinlerde indikatör kullanmak yerine analiz örneğinin miktar tayini, HCIO4 ile potansiyometrik olarak yapılır. Renkli çözeltilerde kolorimetrik olarak da tayin yapılabilir. Keto-enol dengesi ile zayıf asidik karakter kazanan bileşiklerin, zayıf asidik yapıdaki fenollerin ve yine zayıf asidik özellikteki bazı sülfonamidlerin miktar tayini Na-metilat ile susuz ortamda yapılır.

142

3.2. O K S İ D O - R E D Ü K S İ Y O N T İ T R A S Y O N L A R I 3.2.1. İYODOMETRİK TİTRASYONLAR İyotla ilgili titrasyonlarda ya doğrudan doğruya ayarlı iyot çözeltisi kullanılır (İYODİMETRİ) ya da iyot, reaksiyon sırasında açığa çıkar. Açığa çıkan iyot, ayarlı tiyosülfatla titre edilir (İYODOMETRİ). Ancak bu iki terim (İYODİMETRİ, İYODOMETRİ) çoğu zaman karıştırılır ve genel olarak her ikisine birden İYODOMETRİ denir. Elementel iyot bazı maddeleri yükseltger, kendisi de iyodür iyonuna indirgenir. I 2 ° + 2e 21"

İyodu iyodür iyonuna indirgeyen maddeler: S 2 0 3 2 ", Sn2+, H 2 S İyot yumuşak bir oksidasyon ajanıdır. İyot ile çok az sayıda madde direkt olarak titre edilebilir. Yalnızca arsenit ve tiyosülfat, iyot ile direk titrasyonda önemlidir. Birçok bileşik iyodürü iyota yükseltgeme kapasitesine sahiptir. Böylece bu bileşikler tiyosülfat ile iyot açığa çıkararak titrimetrik olarak analiz edilebilir. Bu yöntem indirek titrasyon olarak bilinir. 21 »• I 2 ° + 2e

İyodürden iyot açığa çıkaran maddeler: Mn0 4 ", Cr 2 0 7 2 ", H 2 0 2 ,I0 3 ~ İyot suda çok az çözünür, fakat iyodür çözeltisi içinde triiyodüre dönüştüğünden suda çözünme özelliği kazanır. I2 + I
:

— 143

İyodür çözeltisinin çözücü olarak kullanılması çözünürlüğü artırdığı gibi iyodun buharlaşmasını da azaltır. Böylece iyot çözeltisinin stabilitesini de sağlamış olur. Tüm indirekt iyodometrik titrasyonlar, iyotun tiyosülfat ile titrasyonuna dayanır. Stokiyometrik reaksiyon denklemi: S 2 0 3 2 " + I2 S 4 0 6 2 " + 2 i"

Reaksiyon en iyi pH<6 olduğunda yürür. Diğer bir deyişle ortam alkali olmamalıdır. Alkali ortamda iyot hipoiyodit iyonuna dönüşüp tiyosülfat iyonunu sülfata okside eder ve dolayısı ile ortamda aynı miktar iyodun redüksiyonu için daha az tiyosülfat harcanır. I2° + 2 N a O H 4I 2 + l O N a O H + N a 2 S 2 0 3 NaOI + Nal + H 2 0 • 2 N a 2 S 0 4 + 8NaI + 5 H 2 0

İyotun zayıf bazik çözeltide titre edilmesi gerekiyorsa ayarlı çözelti olarak tiyosülfat yerine arsenit çözeltisi kullanılması gerekir. p H = l l ' d e n büyük olan çözeltilerde ayarlı iyot çözeltisi ile titrasyon yapılamaz. Diğer taraftan tiyosülfatm standart çözeltileri asit pH'larda stabil değildir. En iyi stabiliteyi pH=9-10 arası verir. Oksijen tiyosülfatm dekompozisyonunu kolaylaştırır ve bu parçalanma suda eser miktarda bulunan bakır iyon safsızlığı ile katalize edilir. Bu nedenle suyun saf olması önemlidir. İyodometri titrasyonlannda doğru sonuç alabilmek için, • Asitlendirilmiş iyodür çözeltisinin havada okside olmasına engel olmak • Elementel iyodun buharlaşma ile miktarının azalmasını önlemek gerekir. İyodür iyonu asit ortamda havanın oksijeni tarafından yavaş yavaş okside olur. 2 1 + 6 H + + 3/2 0 2 I2 + 3 H 2 0

Asit ortamda iyodür iyonu tarafından indirgenen maddeler ve ışık bu reaksiyonu katalize eder. Bu nedenle yükseltgenmenin iyodometrik 144

İyot. Bu nedenle 0. Nişasta geri titrasyonda (iyodun tiyosülfatla titrasyonunda) iyodun büyük bir kısmı titre edildikten sonra ilave edilmelidir. Bekletilmezse iyodürden ışığın etkisi ile I2 açığa çıkar. Renk değişiminin duyarlılığı ortama indikatör olarak nişasta konulması ile artınlabilir.1 N iyot çözeltisinin bir damlası 100 ml soğuk suya soluk san bir renk verir. Titrasyonlar alkali ortamda yapılmamalıdır. b) Ortamda konsantre iyot ile nişasta geri dönüşümsüz kompleks verir. zayıflar ve dönüm noktasının 2. c) Nişasta indikatörünün rengi saptanması güçleşir. İYODOMETRİDE BİTİŞ NOKTASININ TAYİNİ İyodometride bitiş noktası. Aksi halde S 2 0 3 2 ' parçalanır. 3. İYODOMETRİDE DİKKAT EDİLECEK DURUMLAR 1. Titrasyon soğukta yapılmalıdır. İyodür yokluğunda ise renk oluşmaz. 4. 5. lastik. Diğer taraftan ekstraksiyon indikatörleri (kloroform. karbontetraklorür) indikatör olarak kullanılabilir. b) 0 2 ile I" arasındaki reaksiyon hızlanır. Dönüm noktası belirlenemez.tayininde tiyosülfat ile titre etmeden önce sistem. Titrasyonun yapıldığı kap karanlıkta bekletilmelidir. Erken konulursa: a) Nişasta uzun süre asit ortamda kalacağından hidroliz olur ve indikatör olarak etki göstermez. İyodür varlığında iyot nişasta tarafından adsorbe edilerek karakteristik mavi renk verir. Titrasyon devamlı çalkalayarak yapılmalıdır. miktarı saptanacak yükseltgenle iyodür iyonu arasındaki reaksiyonun sona ermesi için gerekli zamandan fazla bekletilmemelidir ve bu esnada karanlıkta tutulmalıdır. tiyosülfat çözeltisi kullanıldığında ise iyot renginin kaybolması ile belli olur. ayarlı iyot çözeltisi kullanıldığında iyodun aşırı duruma geçmesi ve karakteristik renginin belirlenmesi ile. Aksi taktirde: a) I2 reaksiyon ortamından uçar. 145 . İndikatörlerin duyarlılığı asit ile artınlırken organik bileşikler ve ısı bu duyarlılığı azaltır. mantar gibi organik bileşiklerle temas ettirilmemelidir. İyot çözeltisi triiyodür iyonundan dolayı koyu renklidir. 6.

hidrojen peroksit. potasyum benzil penisilin.02)/6=27.3 B r 2 3I 2 + 6 N a S 2 0 3 — . sefaleksin. Brom da iyot gibi iyi bir yükseltgendir. K B r 0 3 + 5 K B r + 6 HC1 — • 3Br 2 + 6KC1 + 3 H 2 0 KBr0 3 m eşdeğer ağırlığı= KBr0 3 (167. sefaloridin vb. rezorsinol. izoniazid gibi maddeler tayin edilebilir. salisilik asit. Kısaca diazo reaksiyonu primer aromatik ve alifatik aminlerin nitröz asitle diazonyum tuzlarını 146 . fazlası ise ortama KI ilave edilerek açığa çıkan iyodun (I2) ayarlı tiyosülfat (S203~2) çözeltisi ile nişasta kullanılarak titre edilmesi ile hesaplanır. halazon. Bu işlem primer aromatik ve alifatik bileşikler için diazo reaksiyonu olarak bilinir. B r 0 3 " + Br" + 6 H + — . sülfamitler. fenazon (antipirin). 3.3 Br 2 +3 H20 Oluşan bromun bir kısmı tayini yapılacak maddeyi oksitler.2. KBr0 3 + KBr dan meydana getirilir.6NaI 3. dimerkaprol. NİTRİTOMETRİ + 6KC1 + 3 H 2 0 +3NaS406 3 Br 2 + 6 K I — 3 I 2 + 6 KBr Primer aromatik amin grubu içeren organik bileşiklerin miktar tayininde kullanılan titrimetrik bir yöntemdir.İyodometrik Olarak Miktar Tayini Yapılan Maddeler: Askorbik asit. novaljin.2. Toplu denklem: KB1O3 + 5 KBr + 6 HC1 — .1N brom çözeltisi için 2.784 g KBr0 3 tartılıp distile su ile 1000 ml' ye tamamlanır. organik maddelerin serbest brom ile verdiği katım ve sübstitüsyon reaksiyonlarına dayanılarak yapılır.84 0. Bu yöntemle fenol. BROMOMETRİ (KBrOj Çözeltisi ile Yapılan Titrasyonlar) Bu tip titrasyonlar. izoniyazid. nitrofurazon. Fakat ayarlı brom çözeltisi uzun süre dayanıklı halde kalmadığı için titrasyon için gerekli brom.3.

Primer alifatik aminler nitröz asitle diazonyum tuzlarını verirler. Primer Aminlerle Reaksiyon. Primer aromatik aminler. 2 NaN0 2 + H 2 S0 4 -> 2 HN0 2 + Na 2 S0 4 Nitritometride numune asit ortamda ayarlı nano 2 çözeltisi ile titre edilir. Ancak bu tuz çok düşük sıcaklıkta dahi kendi kendine azot gazı kaybederek. sadece primer aromatik aminlerle suda çözünen diazonyum tuzlarını verir. Reaksiyon mekanizması. Bunun için sodyum nitrit bir mineral asitle reaksiyona sokulur. sekonder ve tersiyer aminlerle ise suda çözünmeyen bileşikler verirler.1. reaksiyona sokulur. Nitröz asit tüm aminlerle reaksiyona girer.meydana getirmek üzere verdikleri reaksiyondur. Sülfonamidler. yöntemin adına ise nitritometri denir. dekompoze olur ve bu esnada primer alifatik aminlerin karşılığı olan alkoller meydana gelir. lokal anestezikler gibi. Nitröz asidin aminlerle verdiği reaksiyonlan şu şekilde inceleyebiliriz: 3. primer aromatik amin grubu taşıyan bileşiklerin miktar tayinleri bu şekilde yapılabilir. Bu tuz reaksiyon ortamı 5 °c ın altında tutulduğunda oldukça dayanıklıdır. bu nedenle reaksiyon ortamında yaratılıp. alken veya alkil halojenürler diazonyum tuzu Sentez açısından bu reaksiyonun önemi yoktur. nitröz asitle aril diazonyum tuzlannı verirler.3. Nitröz asit zayıf bir asit olup dayanıklı değildir. bu şekildeki miktar tayini yöntemine nitrometri denir. N a N 0 2 + HC1 HN0 2 + NaCl veya. Açığa çıkan azot gazının hacmi ölçülerek kantitatif miktar tayini yapılabilir. 147 . Bu reaksiyona diazo reaksiyonu. R-NH 2 + HN02 R-N2]+cl" alifatik -> R+X" + N2Î alkol. zira ürünler bir karışımdır.

nokta ile gösterilen elektronlar bağ yapmamış serbest valans elektronlarını göstermektedir. Bunun için aşağıdaki formül kullanılır: Formal yük = izole atomun valans elektronları .[paylaşılmamış elektronlar+paylaşılmış elektronlar/2] ÖRNEK: Ar-N=N] + Formal yükü (FY) nedir? 1 2 Bu durumda Ar-N + =N: olacaktır. (1)FY= 5-(0 + 8/2) = +1 (2) FY= 5-(2 + 6/2) = 0 148 . Buradan hareketle molekül içindeki her bir atomun formal yükünü hesaplamak mümkündür.0=N—OH H 0=N—O—H H N=0 + H20 Nitrozonyum katyonu Ar— N ' Ar—N-N=G H Ar—N—N=0 H + N=0 Keto .H20 H Ar-N—N ]" Aril diazonyum iyonu Ar— N = N ] C 1 Aril diazonyum tuzu Ar— N = N .Enol dengesi Ar—N=N-OH c .O H 2 Oksonyum katyonu Kimyasal reaksiyonlar. moleküldeki elektron yoğunluğu dağılımı ve moleküller arası yeni bağların oluşması açısından önemlidirler. Eğer bir molekülün yapısını Lewis formuna uygun olarak yazarsak. Bu nedenle atomların çevresindeki elektron yoğunlukları önem kazanmıştır.

2.Diazonyum tuzlarının sentez açısından önemi vardır. 3. Sekonder Aminlerle Reaksiyon: Sekonder alifatik ve aromatik aminler. suda çözünmezler. Zira bileşiklerden çeşitli fonksiyonel grupları içeren bileşiklere geçilebilir. nitröz asit ile N-nitrozo aminleri verirler.3. çoğu reaksiyon ortamında sarıdan kırmızıya kadar değişen renkte olurlar ve sıvı yağlı bir tabaka halinde ayrılırlar. NH / R (Ar) + HO-NO (Ar) -H N—N=0 R' (Ar) N-nitrozoamin nhch3 H3C^ N /NO 149 . Bu bileşikler karsinojenik etkilidirler. fakat subuharı ile sürüklenebilirler. mezomeri) girerek azot-karbon arasında çifte bağ oluşturur. bu Aromatik aminlerde azot üzerinde bulunan serbest elektron çifti halka ile delokalizasyona (rezonans. Alifatik aminlerde ise bu şekilde elektron alış-verişi olmadığı için karbon-azot bağının parçalanması çok kolay olmaktadır ve stabilite sağlanamamaktadır.

3. oluşan diazonyum tuzu da bozulur. 2 R 3 N + HNO 2 -> R 3 N + H X" + R 3 N + -N=0 X" Tersiyer aromatik aminler. NR. sterik engel nedeniyle öncelikle para konumundan bağlanır. fakat meta izomeri yoktur. nitröz asitle aromatik çekirdekte dialkilamino gibi güçlü elektron salıcı gruplar olmadığı takdirde reaksiyon vermezler. Tersiyer alifatik aminler bu reaksiyonu güç verirler. Aksi halde nitröz asit. Ortam ısısı fazla olursa azot gaz halinde ortamdan ayrılır.3. aksi halde aldehite dekompoze olabilir. ısıya karşı dayanıksız olduğundan primer aromatik aminlerin bu asitle reaksiyonu 5 °C yi geçmeyecek bir temperatürde yapılmalıdır. çözeltinin bir kısmında daha fazla bulunur ve yanlış sonuç alınabilir. Ar-NH 2 + HC1 ArNH 3 ] +C1" ArNH 3 ] +C1" + HC1 + NaN0 2 -> Ar-N=N]+Cl" + NaCl + 2H 2 0 150 . . ancak para konumu kapalı ise reaksiyon koşullarının zorlanması ile orto izomeri de olabilir. zira reaksiyon bir denge halindedir. NR2 nr2 N(CH3)2 h3cl hno2 0-5 C n ^ch 3 Nitritometri Yöntemi Uygulanırken Dikkat Edilecek Noktalar: .Diazolandırmada kullanılan nitröz asit.3. Nitrosonyum katyonu. Ürün ancak düşük derecede stabildir.Titrasyon sırasında erlendeki karışım iyice çalkalanarak nitröz asitin hızla eşit miktarda reaksiyona girmesi sağlanmalıdır. Tersiyer Aminlerle Reaksiyon.

Diazotasyon işleminde ortamın asit olması gerekmektedir. Bunun nedeni. KI'lü nişasta kağıdına damlatılır. Bu anı saptayabilecek uygun bir dahili indikatör yoktur.Titrasyon sonuna doğru reaksiyon yavaşlar. Diazolandırma reaksiyonu sona erince yani titrasyonun ekivalan noktası aşılınca nitrit iyonu aşın duruma geçer. NH2 HCl NH3Cı HN02 \ (Henüz reaksiyona girmemiş olan amin) N=N~NP Azoik yapi (renkli) Triazen(renksiz) Titrasyonun Bitiş Noktası Bu titrasyonlarda titrasyonun bitiş noktası dış indikatör yardımı ile saptanır. yan ürünler oluşabilir. reaksiyonun sonuna doğru çözeltinin pH sı nötral sınıra yaklaşarak henüz reaksiyona girmemiş olan aminin kenetlenme reaksiyonu vermesini önlemek içindir. iyot açığa çıkıp çıkmadığına bakılır. ikincisi sodyum nitritten nitröz asit oluşturur. Pratikte ise asitin 2.Yukarıdaki titrasyon denkleminden de görüldüğü gibi 2 eşdeğer asit alınmalıdır. . 2NO"2 + 21" + 4H + 2NO + I2 + 2H 2 0 Nişasta Mavi-Mor renk 151 . Bu indikatör potasyum iyodürlü nişasta kağıdıdır. Bu nedenle titrasyon sonuna doğru cam bagetle çözeltiden bir damla alınır.5-3 kat olması istenir. Bunlardan biri amin ile tuz oluşturur. Yoksa reaksiyon yürümez. Bu nedenle özellikle ekivalan noktası dolayında titrasyon yavaş yapılmalıdır.

oksalat. kuvvetli yükseltgen bir bileşik ve kendi kendinin indikatörü (oto indikatör) olması nedeniyle. indirgen maddelerin miktar tayininde kullanılır. titrasyonlarda çok kullanılır.1 N KMn0 4 çözeltisi kullanılır. Permanganat çözeltisi. Ayarlı permanganat çözeltisi. Rengin kaybolduğu an ekivalan noktayı gösterir. Asit ortamda oluşan reaksiyon denklemi. antimon. lastik gibi maddeler ile temasında yükseltgenme reaksiyonu vererek bozunabilir. kalsiyum laktat ve kalsiyum glikonat numunelerinin miktar tayini yapılabilir. ortamın asidik yada bazik olmasına göre iki farklı tepkime verir. arsenik. Çözeltinin hazırlanışı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. taze çözeltilerin kullanılması önerilir. Bu yöntem kullanılarak en çok Fe+2. Permanganat. Buna rağmen hazırlanan çözeltilerin uzun süre saklanmaması. ısı ve sıcaktan kolaylıkla etkilenerek bozunur. Süzgeç kağıdı. ortamda safsızlık olarak bulunan klor iyonunu yükseltger. Ki'lü nişasta kağıdı üzerinde mavi-mor leke oluşturur. Permanganat Çözeltisinin Özellikleri: Permanganimetrik titrasyonlarda 0.4. Permanganat çözeltisi ile demir içeren preparatlann titrasyon ortamında klor iyonu bulunmadığından emin olunmalı veya yükseltgenmeyi önleyecek tedbirler alınmalıdır. Bozunmayı önlemek için çözeltisinin ağzı kapalı renkli şişelerde. ısı ve ışıktan uzakta saklanmalıdır. 1) Asit Ortam: Bu ortamda yapılan titrasyonlarda K M n 0 4 karakteristik pembe rengi kaybolana kadar titrasyona devam edilir. Bu nedenle. çünkü bekledikçe kağıt havadan renklenebilir. PERMANGANİMETRİ Permanganat. Permanganat çözeltisi.Ortamda amin içeren bileşik tamamen diazolandıktan sonra ilave edilen sodyum nitrit reaksiyona girmeden kalır ve bu anda çözeltiden alınan bir damla. Bu nitröz asit ve KI arasındaki reaksiyondan oluşan iyodun nişasta ile verdiği renktir. İndikatör kağıdında damlatılır damlatılmaz hemen mavi-mor renk oluşuncaya kadar titrasyona devam edilir. nitrit ve ferrosiyonür iyonları ile H 2 0 2 . Permanganat ile yapılan titrasyonlarda en önemli noktalardan biri indikatör kullanılmamasıdır. 3. Ortamda bulunabilecek eser miktardaki demir iyonu reaksiyonu katalizler. Mn0 4 " + 8 H 3 0 + + 5 e" -> Mn +2 + Mangan iyonu değerliği: 5 152 12H20 .

ayarlı permanganat çözeltisi ile titre edilir. Örnek: FeS0 4 ve H 2 0 2 numunelerinin saflık tayini ayarlı K M n 0 4 çözeltisi ile yapılır. 1) Direk Titrasyon: İndirgen madde içeren numune. ayarlı KMn0 4 çözeltisi ile doğrudan titre edilir. amonyum oksalat gibi bir madde ile reaksiyona sokularak oksalatı halinde çöktürülür. Oksalatları halinde çöktürülen bu maddeler. Bu çökelekten hareketle asit ortamda permanganat çözeltisi ile titrasyon yapılır. 2) İndirekt Titrasyon: İndirgen madde.6H 2 0). ferroamonyum sülfat (Fe(NH 4 ) 2 (S0 4 ) 2 . Toplu reaksiyon denklemi aşağıdaki gibidir. miktar tayinleri yapılabilir. Örnek: Bu yöntem özellikle kalsiyum laktat ve kalsiyum glukonat miktar tayinlerinde kullanılır. Reaksiyon denklemi. Titrasyonlar sırasında oluşan reaksiyon denklemleri aşağıdaki gibidir. 10 FeS0 4 + 2 KMn0 4 K 2 S0 4 + 8 H 2 0 5 H202 + 2 KMn04 K 2 S0 4 + 8 H 2 0 + 8 H 2 S0 4 5 Fe 2 (S0 4 ) 3 +2 MnS0 4 + + 3 H 2 S0 4 -» 2 MnS0 4 + 5 02 + Bu yöntem kullanılarak siderit (FeC0 3 ). hematit (Fe 2 0 3 ). oksalik asit. 153 . sodyumperborat (NaB0 3 ).2) Nötral yada Bazik Ortam: Bu ortamda yapılan titrasyonlarda pembe rengin oluştuğu an ekivalan noktayı belirler. Mn0 4 " + 2 H 2 0 + 3 e" -> M n 0 2 + 4 OH" Mangan iyonu değerliği: 3 Permanganimetrik titrasyonlar iki kısımda incelenebilir. süzülür ve çökelek H 2 S0 4 içinde çözülerek oluşan oksalat iyonu.

Otoindikatör olarak titrimetrik tayinlerde hangi kimyasal maddeden yararlanılmaktadır ve bu madde ile yapılan drekt vew indirekt titrasyon yöntemlerini yazınız. KİNİN HİDROKLORÜR MİKTAR TAYİNİ 9 8 1 2 CH . 9. çinko (Zn). Titrimetrik analiz reaksiyonlarını dayandıkları prensiplere göre sınıflandırınız. 2 H.5 (HOOC-COOH) + 2 KMn0 4 + 3 H 2 S0 4 -»• 2 M n S 0 4 + K 2 S0 4 + 8 H 2 0 + 10C02 Ayrıca nitrit (-N0 2 ). 3. HCI .5. Diazo reaksiyonundan hangi tirimetrik yöntemde yararlanılmaktadır. Asit-baz reasksiyonunda ne tür indikatörler kullanılmaktadır 4. Arhenius ve lewis'e göre asit-baz tanımlarını yapınız.1. fosfor ve sodyum bileşiklerinin miktar tayini indirekt titrasyon ile yapılabilir. 3. molarite. 6. Bronsted. Susuz ortamda titrasyon neden tercih edilmektedir örnek vererek açıklayınız.9R)-6' -metoksiçinkonan-9-ol 154 . tesir değerliği. indikatör. primer standart madde. İyodometride dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 8. bakır (Cu). faktör terimlerini tanımlayınız. bir örnek molekül üzerinde gösteriniz. sınıflandırarak açıklayınız.O CH-CH=CH 2 8' r 7 4 3 (8 S. ayarlı çözelti. Primer sekonder ve tersiyer nitritometrik tayini nasıl yapılır. amin grubu içeren bileşiklerin 10. SORULAR 1.5. Ekivalan nokta. 5. kurşun (Pb) gibi nadir toprak elementlerinin tayini. Oksido-redüksiyon titrasyonlan nelerdir. UYGULAMALAR 3. 7. 2. normalite.

20. soğutulur. Boş deneme yapılır ve iki sarfiyat arasındaki fark alınır. 50 ml glasiyal asetik asidde çözülür ve 2 damla kristal viyole çözeltisi karşısında perklorik asid ile titre edilir.5 ml asetik asidli merküri asetat TS ilave edilip 0.1 N Perklorik Asid Çözeltisi: (HCKVınM.5.5 N sodyum hidroksid çözeltisi ile hafif pembe renge kadar titre edilir.1 N perklorik asid ile mordan zümrüt yeşiline kadar titre edilir. 1000 ml de 10. 5 ml asetik asid anhidriti ve 2.2.1 N HC10 4 çözeltisi. (indikatör : kristal viyole TS) 1 ml 0. 500 ml glasiyal asetik asid içeren 1000 ml'lik bir balon-joje'de karıştırılır.5 ml glasiyal asetik asid R de çözülür.05 g saf HC10 4 içerir. Bir gece bekletildikten sonra ayarlanır. fenolftalein karşısında. 0. glasiyal asetik asid ile 1000 ml ye tamamlanır.01985 g kinin. 0.5 g civarında tam tartılmış numune 20 ml % 90 lık etanoldeki çözeltisi.1 N perklorik asid (HC10 4 ) HCl' e eşdeğerdir. ASETİLSALİSİLİK ASİD (ASPİRİN) MİKTAR TAYİNİ ^ HCIO COOH 4 [I c r ^COOH + KCİO4 0. Ayarlanması: Önceden 120 °C de 2 saat kurutulmuş saf potasyum hidrojen ftalattan 700 mg dolayında tam bir tartım alınır.46). = 100. Bu titrasyonda sarf edilen alkali hidroksid miktarı (a) ml olsun.5 N sodyum hidroksid çözeltisi ilave edilir ve çözelti su 155 . Şimdi bu titre edilmiş çözeltiye.1 N perklorik asid (HC10 4 ) ftalata eşdeğerdir. 1 ml 0.A. 21 ml asetik asit anhidriti ilave edilir (perklorik asitten gelen suyu alır). Hazırlanması: 8.5 ml % 72 lik perklorik asid. Ekivalans noktasında renk mordan zümrüt yeşiline döner.42 mg Potasyum hidrojen 0.1 g tam tartılmış kinin hidroklorür 12.Yaklaşık 0. 0. ilk sarf edilenin iki katı kadar (2a ml) 0. 3.

f HCI ) ] x . soğutulur ve alkalinin fazlası.b . geriçeviren soğutucu altında 15 dakika ısıtılır.5 N NaOH 69 mg salisilik asid X [ a .05 mg X asetil salisilik asid [ 2 a . f N a O H .^ r r — -OH + H 2 0 salisilik asid 156 .5 N HCI asid çözeltisi ile geri titre edilir. 0. 100 = % asetil salisilik asid Salisilik asid için hesap: 1 ml 0. 100 = % salisilik asid Reaksiyon denklemi: k A ™ ™ + N a O H . f N a O H .5 N NaOH 45.banyosunda. fNaOH . fHCI) ] x .b . Asetil salisilik asid için hesap: 1 ml 0.( 2 a .

5 g kadar tam bir tartım alınır.5 ml alınır ve distile su ile 1000 ml ye tamamlanır. = 40.19 g/ml) hidroklorik asid çözeltisinden 41.COOH + NaOH COONa OCOCH3 aspirin OCOCH3 + H2O COONa + NaOH OCOCH3 A COONa + CH 3 COONa OH NaOH (fazlası) + HCİ NaCl + H 2O 1 N HCİ Çözeltisi: 1000 ml de 36.5). 26.A.5 g HCİ içeren çözelti 1 N dir (HCl'in M. 0. 100 ml suda çözülür ve iki damla metil kırmızısı karşısında 0. 1 N NaOH Çözeltisi: 1000 ml de 40 g HCİ içeren çözelti 1 N dir (NaOH'in M.495 mg susuz sodium 157 .0).5 N HCİ çözeltisinin Hazırlanması: % 37 lik (d = 1. dikkatle ısıtılarak karbondioksidin çıkışı sağlanır ve pembe renk tekrar meydana çıkıncaya kadar titrasyona devam edilir. Ayarlanması: Önceden 270 °C dolayında bir saat ısıtılarak kurutulmuş saf ve susuz sodyum karbonattan (primer standart) 1.5 N hidroklorik asid ile titre edilir. = 36. Ekivalans noktasında renk hafif pembeye döner.A. 1 ml 0. Bu titre edilmiş çözelti.5 N Hidroklorik asid çözeltisi karbonata eşdeğerdir.

• 18 ml %10'luk sodyum asetatta çözülür. Böylece HI nın kuvvetli redüktör etkisi ile reaksiyonun geri dönüşü engellenir.A.0. Ayarlanması: 1. 2 damla fenolftalein çözeltisi ilave edilir ve 0.5 N sodyum hidroksid çözeltisi ile kaybolmayan soluk pembe renge kadar titre edilir. 102. Önceden kaynatılarak karbon dioksidinden kurtarılmış 75 ml distile suda çözülür. • İyodun fazlası 0. 3. noktası CC14 tabakasındaki pembe rengin 158 .5 N NaOH çözeltisi için.1 mg Potasyum hidrojen ftalata 2.5 N hidroklorik asid çözeltisi ile titre edilir. • Sık sık çalkalayarak 20 dakika karanlık bir yerde bekletilir. reaksiyonun bitiş noktasında fenolftalein'in alkalideki rengi kaybolacaktır. • Reaksiyonun bitiş kaybolması ile saptanır.1 N I2 çözeltisi ilave edilir.5. ANTİPİRİN (FENAZON) MİKTAR TAYİNİ H3C_ I—i M.= 188 l-fenil-2.5 N NaOH çözeltisinin Hazırlanması: 0. Bunun için 25.3-dimetil-5-pirazolon • 100 mg civarında madde tartılır.1 N Na 2 S 2 0 3 çözeltisi ile titre edilir. • 15 ml 0. fenolftalein karşısında 0. 20 g NaOH alınır ve distile su ile lOOOml ye tamamlanır.5 N NaOH çözeltisi eşdeğerdir.0 ml sodyum hidroksid çözeltisi. • 5 ml CC14 ilave edilerek çökeltinin çözünmesi için sık sık çalkalanır.Sodyum hidroksid çözeltisinin ayarlanmasında ayarlı hidroklorik asid çözeltisi de kullanılabilir.3. 1 ml 0.105 °C de 3 saat kurutulmuş saf potasyum hidrojen ftalattan 5 g dolayında tam bir tartım alınır.

1 N I 2 (15 X f [ 2 . O . NaHC0 3 ile nötralleştirilir. 2 ml % 20 NaOH'de gerekirse ısıtılarak çözülür.2 ml metil oranj damlatılır.2 g civarında iyice kurutulmuş As 2 0 3 'ten bir erlen içine tam tartım alınır. 30 g KI ve 40 ml su ile karıştırılarak çözülür ve su ile 1000 ml'ye tamamlanır.1 ml 0. Böylece hazırlanmış olan primer standart numune. 0. 159 ..69 g iyot içeren çözelti O.1N I2 Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması 1000 ml'de 12.412 mg fenazona eşdeğerdir.IN'dir. Titrasyon esnasında oluşabilecek HI asidi önlemek için zayıf alkali olan Na 2 C0 3 'tan 2 g daha ilave edilir. 0. Arsentrioksit'e karşı ayarlanması 0. Daha sonra asit. Çözeltiye 40 ml su ve 0. 9. l N N a ^ O . Renk asit pH gösterinceye kadar yani sandan kırmızıya dönünceye kadar dilüe HCİ ilave edilir. Ekivalan noktasının saptanması için 10 damla nişasta çözeltisi konup mavi renge kadar titrasyona devam edilir.b X FNA2S203) .1 N I2 çözeltisi ile titre edilir.1NL. A mg A x 100/tartım = % fenazon Reaksiyon denklemi ı H 3 CH H 3 C- -ı H 3 C- 6 ~ 6 HI + CH3COONa Nal + 2 Nal CH3COOH + Na2S406 I 2 (fezlasi) + 2 N a 2 S 2 0 3 6 İYODOMETRİDE KULLANILAN AYARLI ÇÖZELTİLER : 0. 13 g iyot..

82 g saf madde içeren çözelti O. potasyum bikromat. 25 ml distile su ve 5 ml % 15 HCI de çözülür. 10 ml faktörü belli 0. SÜLFOGUANİDİN MİKTAR TAYİNİ 0. Vı X fı = V 2 X f 2 formülü hesaplanır. önce iyot çözeltisinin faktörü tayin edilir.1N Na 2 S 2 0 3 Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması Na 2 S 2 0 3 .1N I2 çözeltisi alınır.1 g kadar tam bir tartım alınır.4. bakır kullanılabilir. Potasyum iyodat. potasyum bromat. Uygulamada iyot ile tiyosülfat çözeltilerini beraberce kullandığımız için. Örn. Üzerine 2 ml nişasta çözeltisi katılarak 0.5. Reaksiyon kabı alttan buz banyosunda soğutularak ve kuvvetle çalkalanarak 0. Daha sonra bu çözelti standart olarak kullanılıp tiyosülfatın faktörü saptanır.19 1000 ml'de 24. 5H 2 0: 248. Bu sebeple standart olarak elementel iyot veya asitli çözeltide Kî'den iyot açığa çıkaran bazı maddeler. 3.004946 g A s 2 0 3 ' e eşdeğerdir.1N I2 0. 26 g Na 2 S 2 0 3 ve 200 mg Na 2 C0 3 .1 N N a N 0 2 ile titre edilir. Reaksiyonun bitiş noktası KI'lü nişasta kağıdı ile saptanır. Bunun için.IN'dir. 160 . yeni kaynatılıp soğutulmuş distile suda çözülür ve 1000 ml'ye tamamlanır. Ayarlanması Ayarlamada tiyosülfat iyonu ile elementel iyot arasındaki reaksiyondan yararlanılır.1N N a N 0 2 Çözeltisinin Ayarlanması: Primer standart olarak kullanılan saf sülfonilamidden 0. Reaksiyon denklemi: AS 2 0 3 + 2 I2° -» AS 2 0 5 + 4HI 0.1 ml 0.1N Na 2 S 2 0 3 çözeltisi ile mavi rengin kaybolmasına kadar titre edilir.

01722 g Sülfoguanidin miktar tayini: 20 Tablet havanda toz haline getirilir ve 0.1 N N a N 0 2 sülfonilamide eşdeğerdir. Reaksiyonun bitiş noktası KI'lü nişasta kağıdı ile saptanır. 0. Üzerine 25 ml distile su ve 5 ml % 15'lik HCl çözeltisinden ilave edilerek madde çözülür. Daha sonra amonyak çözeltisinden 1 ml daha 161 .1 g tam bir tartım alınarak bir erlenmayer içine konur. KALSİYUM LAKTAT MİKTAR TAYİNİ [CH 3 CH(OH)COO] 2 Ca .1 ml 0. % 10'luk amonyak çözeltisiyle nötralleştirilir (turnusol kağıdı ile kontrol edilerek). Erlenmayer buz banyosunda soğutulur.5 g civarında tam tartılmış numune 100 ml su ve 5 ml % 5 HCl'de çözülür.5.5 H 2 0 0.0214 g NH-> O NH NaN02 + HCl SO 2 NH—C—NH 2 NH 5O2NH—C—NH2 3. 1 ml 0.1 N NaN0 2 çözeltisi ile titre edilir .5. 10 ml % 10'luk amonyum oksalat ilave edilr. Kaynama noktasına kadar ısıtılır (90 °C). NH2 NaN02 S0 2 NH 2 + HCl 0. 0.1 N N a N 0 2 sülfoguanidine eşdeğerdir.

A.1 N K M n 0 4 ile pembe renge kadar 70 °C'da titre edilir.1 N K M n 0 4 çözeltisi. Permanganat Çözeltisinin Ayarlanması 110 °C da sabit ağırlığa getirilmiş sodyum oksalattan 200 mg tam tartım alınır. Bu çökelti 15 ml su ile süspansiyon yapılır. kalsiyum oksalattan ibaret çökelti süzülür. 6. arsentrioksit (As 2 0 3 ). Çökelek su ile birkaç defa yıkanır (yıkama işlemi klorür iyonlarını ortamdan uzaklaştırmak için yapılır). Hazırlanan çözelti cam kapaklı ve renkli şişelerde ısı ve ışıktan uzak saklanmalı. çözeltinin ayarı kullanılmadan önce yapılmalıdır. 50 ml dilüe H 2 S0 4 konur. Böylelikle saf Kalsiyum oksalat elde edilmiş olur. 0. 1 ml 0. İyice soğuduktan sonra özel bir şekilde temizlenmiş amyant veya cam pamuğundan süzülür (ideal şekil.3g KMn0 4 'ün 1 İt sudaki çözeltisi kaynamaya yakın bir sıcaklıkta 1 saat tutularak yabancı organik maddelerin parçalanması sağlanır.04) 3. karışım su banyosunda 1 saat kadar ısıtılır.1 N Potasyum Permanganat Çözeltisinin Hazırlanması: (KMn0 4 'ın M.22 / 20. oda ısısına kadar soğutulup oluşan çökelek süzülür.700 mg saf sodyum oksalata ekivalandır. 162 .1 N KMn0 4 laktata eşdeğerdir.: 158.000g kalsiyum 0. Ayarlamada kullanılabilecek primer standart maddeler: sodyum oksalat (Na 2 C 2 0 4 ). Faktör hesabı aşağıdaki eşitlik kullanılarak yapılır.konur. • Reaksiyon Denklemi: [CH 3 CH(OH)COO] 2Ca + 2HC1 Toplu reaksiyon : 5(COOH) 2 + 2KMn0 4 10C0 2 + 8H 2 0 + 3H 2 S0 4 K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + -> 2CH 3 CH(OH)COOH + CaCl2 218. potasyum iyodür (KI). 250 ml suda çözülür ve 7 ml sülfürik asit ilave edilir. Permanganat çözeltisi sabit pembe renk elde edilene kadar titre edilir. süzmeden önce çözeltinin iki gün bekletilmesidir). Karışım 70 °C ye ısıtılır ve titrasyon sırasında bu ısının düşmemesine dikkat edilir. 1 ml 0.

) yaygınlaştığı görülmektedir. I. Pharmacopeia Bativa-Hollanda (1805). ilaçların belirli kriterleri taşıyan etken maddeler ile ve belirli kurallara uyularak hazırlanması ve bütün bunların araştırılabilir olması gerekmektedir. British Pharmacopeia-İngiliz (1864) ve Deutsche Arzneibuch-Alman (1890) farmakopeleri sayılabilir. tıpta kullanılan majistral ilaçların ve ofısinal preparatlann sayısı arttıkça. 1628-Londra.4. Ayrıca tedavi güvenliği açısından da. İlaçların hazırlanmasına ilişkin ilk yazılı doküman. Philip. C O M P O S İ T İ O N E S M E D İ C A N M E N T O R U M adlı kitaptır. Bernard tarafından 1844'de Pharmacopoeia Contransis Ottomana (Pharmacopoeia Militaire = Askeri Farmakope) adı altmda yayınlanmıştır. ilk Farmakope' leri gündeme getirmiştir. bir emirname ile eczanelerde aynı tipte ilaç hazırlanmasına yönelik A N D İ D O T A R İ U M ' u n kullanılmasını şart koşmuştur. Yüzyılda L A R G U S ' u n yazdığı . ilaçlan bir kanuna göre yapmak. f a r m a k o p e a n a l i z l e r i 4. bunların yukarıda sözünü ettiğimiz anlamda her yerde benzer ve aynı standartta hazırlanma zorunluluğu kendini iyice hissettirmeye başlamış ve bu konuda resmi ve yasal nitelikleri olan yazılı bir dokümanın gerekliliği.S. Pharmacopeia Internationalis of Leremy-1690. Bu tarihten sonra. hazırlamak demektir.1. Tarihi gelişim içinde. ilk ulusal farmakopelerin ortaya çıktığı dönemdir. kullanılan etken maddelerin aktivitesi kadar. Pharmacopeia de Quincy vb. Pharmacopeia Française-Fransız (1818). yöresel ve bireysel farmakopelerin (1565-Ausburg. 18. G E N E L B İ L G İ L E R Farmakope (aslı Yunanca . İlk Türk Farmakopesi.Yüzyıl'ın sonları ve 19. Bugünkü anlamda ilk farmakopenin. Osmanlı döneminde Dr. İsviçre Farmakopesi (1775). 1636-Lyon. gerek majistral ve gerekse ofısinal olarak hazırlanan ilaçların içerdiği etken maddelerin saf ve her zaman aynı standartta olmasına da bağlıdır. Bunlar arasında. 163 . Tedavinin başarılı olabilmesi. FARMACOPEİA)'nin kelime anlamı. 1497 yılında R İ C E P T A R İ O F İ O R E N T İ N O adı ile Floransada basıldığı bilinmektedir.Yüzyıl'ın başları ise. M. 1321 yılında Fransada V.

Avrupa Farmakopesinin amacı. Belçika. halk sağlığı uygulamalarını en iyi şekilde organize etmek ve kaliteli ve her zaman aynı standarttaki ilacın halkın hizmetine sunumunu sağlamaktır. İrlanda. Fransa. 1972'de Türk Kodeksi. Son olarak da bu farmakopenin eki 1948 yılında yayınlanmıştır. analiz yöntemleri için uygun yöntemlerin belirlenmesi. Seri No. Türkiye için de geçerli farmakope. Danimarka. Bunlar uzman kişiler tarafından düzenlenen sağlık kuralları ve kalite kontrol uygulamalarıdır. Bu ülkeler arasında ortak yayınlanma kararı alman Avrupa Farmakopesinin hazırlanışında iki temel komite kurulmuştur. 164 . İkincisi 1940'da aynı isimle yayınlanmıştır. 1974'de ise Türkiyede bulunan en son Türk Farmakopesi hazırlanmıştır.Halk Sağlığı Komitesi 2.Avrupa Farmakope Komitesi Halk Sağlığı Komitesi. onların kararlarını red ya da kısmi onaylama hakkına sahiptir. Ayrıca farmakope komitesinin fonksiyonlarını denetleme yetkisine de sahiptir. Avusturya. Almanya. aralarında Türkiyenin de yer aldığı İngiltere. Günümüzde en çok başvurulan farmakopeler şu şekilde sıralanabilir: Amerikan Farmakopesi-1990 Avrupa Farmakopesi-2000 Alman Farmakopesi-1986 İngiliz Farmakopesi-1993 Avrupa Farmakopesi. Avrupa Farmakopesi Komisyonu'nun ise. açıklamalarımız bu farmakopeye yönelik olacaktır. Avrupa Farmakopesi'nin özenle hazırlanması için uygulanabilir genel prensipleri tayin etme. Yunanistan. İspanya gibi daha birçok ülkenin Avrupa birliği himayesi ile imzalanan (Avrupa Anlaşması. Avrupa Farmakopesi olduğu için. Türk Farmakopesi olarak değiştirilmiştir.Cumhuriyet devrinde ilk farmakope 1930'da Türk Kodeksi adı altında yayınlanmıştır. 134) bir protokol ile yayınlanmıştır. Avrupa Farmakopesi monografları ve diğer kısımları ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlenmiştir. teknik karakterlerin belirlenmesi gibi görevleri vardır. İtalya. avrupa farmakopesi için adapte edilen monografların hazırlanması. 1 . Avrupa Farmakope komitesi işlevini denetleme.

miktar tayini spesifikasyonlan. Patentler: Patent ile korunan konulann tanımlandığı farmakopedeki bu bölüm patentin esas sahibinden başka kimselerin kullanımı konusunda bu kişilerin haklannın neler olduğu veya nasıl verildiği gibi kurallan içermektedir. Patent hakları. Bu test rasemik karışımın veya monografda yer alan özel bir enansiyomerin spesifik çevrilme açısı olduğunu göstermektedir. Genellikle monograflarda bileşiklere ait özel bir kristal şekli için bilgi verilmemektedir. 1 . dozaj şekilleri için üreticinin özel bir kristal 165 . Genel İlkeler Monograflardan farklı bir bölüm olarak düzenlenmiştir ve birçok yöntemin uygulanışı için daha geniş bilgi veren teknik bir rehber görevi vardır. safsızlıklar. Hayvanların Kullanımı: Komisyon farmakope testlerinde mümkün olduğunca hayvan kullanımının azaltılmasını ve bu konuda çalışacaklara alternatif yöntemler aramalarını önermektedir. hidratlar. tıbbi cihazların hijyen standartlan gibi birçok konuda temel ilkeleri ve kuralları vermektedir. monografların başlıklarında farmakopede bir formdan fazla şekil içerenleri tanımlamaktadır. Örneğin. Bazı hallerde kristal formun spesifize edilmesi gerekir. kiral maddeler. belirtilen.Avrupa Farmakopesi iki ana kısımdan oluşmaktadır.Analiz yöntemleri c. bu genellikle karekterine bağlıdır.Reaj anlar e-Genel testler 2. Polimorfizm: Bir madde polimorfizm gösteriyorsa. polimorfizm.Saklama kaplan materyalleri ve saklama kapları d.Monografiler 4. Farmakope amaçlanna uygun olarak komisyon tarafından diğer bazı uygun yöntemler önerilmiştir. Hidratlar: Suyun derecesi.1. Kiral Bileşikler: Asimetrik karbon atomu içeren bütün kimyasal bileşikler için bir çevrilme açısı (optikal rotasyon) testi yapılması öngörülmektedir.1.Genel notlar b.Genel ilkeler a. deney hayvanı kullanım etiği ve bunun kuralları.

• Donma noktası tayin yöntemleri. • İndikatörler ve belirli pH'lardaki renk aralıklan. Bilinen safsızlıklar (aktif safsızlıklar olarak da verilir) madde kazanlarında gözlenebilir. kurutma koşulları ve ölçütleri hakkında kısa bilgiler yer almaktadır. tıbbi malzemeler. spesifıkasyonu çok iyi tasarlanmış testler aracılığı ile safsızlıklarm kontrolünün sağlanmasıdır. • Erime noktası tayin yöntemleri.formu kullanması ve üretimde maddenin kristal formunun kullanıldığından emin olmaları gerekebilir. Safsızlıklar: Birçok monograf. monograflarda verilen değerlendirme listeleri ile karşılaştınlabilir. fabrikasyon esnasında beklenebilir. Bu şekilde monograflar tüm ihtiyaçlara cevap verecek. • Optikal rotasyon (çevrilme açısı) ölçümü ve standardizasyonu.50 ml şeklinde kullanılması gerektiği kural olarak yer almaktadır. Miktar Tayini Spesifıkasyonu: Kimyasal maddelerin monograflannın hazırlanması için temel hedef. Fabrikasyon esnasında oluşan safsızlıklar. • Viskozite ölçüsü ve standardizasyonu-kullanılan aletler. kantitatif ölçümlerin sınırlan. Örneğin. a-Genel Notlar: Bu bölümde volumetrik kaplar ve volumetrik yöntemlerin standartları. tartımların +10 kadar bir değişime izin verdiği ve volümlerin ifadesinde ise sıfır rakamından sonraki birimlerin 10. karşılaştırma testlerinde kullanılan tüpler) ait standartlar. • Refraktif indeks standardizasyonu. özellikle cerrahi aletleri ve bu amaçla kullanılan elbiseler için yayınlanan monograflar vardır. su banyoları.0 ml veya 0. analitik amaçlı UV lambalannın standartlan. özellikle son yıllarda yayınlanan testler aracılığı ile saptanan potansiyel safsızlıklan listeler halinde vermektedir. şilifler. Potansiyel safsızlıklar ise. b-Analiz Yöntemleri: • Kullanılan cihazlara (damlatıcılar. Tıbbi Malzemeler: Farmakopelerin bütün sayılarında. ürünün kalitesinden emin olacak şekilde düzenlenmişlerdir. 166 . • pH ölçüm ve tanımlama standartları.

abnormal toksisite testleri. • X-ray floresans spektrometresi. • Elektroforez. • UV ve Visıbl UV absorbsiyon spektrometresi. İTK ve GK ile yağ asitlerindeki sterollerin tayini) • Biyolojik testler (sterilite. laktatlar. arsenik. sülfatlar. kortikotropin miktar tayini. • Kağıt kromatografısi ve TLC. aşılar. asetil. barbitüratlar. biyolojik miktar tayinleri için immunokimyasal metodlar. benzoatlar. • Sınır testleri (amonyum. • NMR spektrometresi. difteri aşısı miktar tayini. bizmut. magnezyum. kalsiyum. kan koagülasyon faktörü VlII'in miktar tayini. civa. klorürler. ksantinler. gümüş. esterler. immunoglobulinler için aktivite testleri. • Koku tanımlanması. ağır metaller. tetanoz aşısı miktar tayini. • Gaz kromatografısi ve sıvı kromatografısi teknikleri. salisilatlar. • Atomik emisyon spektrometresi ile test yöntemleri. • Fluorimetri ile test yöntemleri. • Atomik absorbsiyon spektrometresi ile test yöntemleri. bakteriyel endotoksinler için tanımlama metodlan ve materyallerinin tanıtımı. potasyum. antibiyotikler için mikrobiyolojik miktar tayinleri. iyodürler. • Fenotiyazinlerin İTK ile tanımlanması. alkaloitler. heparin miktar tayini. arsenik. yağ asitlerinde alkali safsızlıklar. yağ asitlerinde antioksidanlar. alüminyum. demir. amonyum. absorbsiyon spektrometresi. • İyonların ve fonksiyoner grupların tanıma reaksiyonları ve miktar tayinleri (asetatlar. • Yağ asitlerinin İTK ile tanımlanması. antimon. nitratlar. sülfatlar. karbonatlar ve bikarbonatlar. immunoglobulinler için miktar tayinleri) 167 . klorürler. allerji testleri. magnezyum. aluminyum.• Potansiyometrik titrasyon. • ER. fosfatlar. potasyum. tartaratlar. silikatlar. çinko gibi). ürünlerdeki olası mikrobiyal kontaminasyonlar. çeşitli hücre kültürleri. • Kondaktometri. pirojen testleri. sitratlar. demir. sodium. serbest formaldehit.

s. Ofîsinal 168 . Farmakopede monografiler halinde özelliği verilen ilaçlara İlaç denir. molekül formülü ve molekül ağırlığı monografinin başına yazılmıştır. kan ürünleri ve komponentleri için kullanılan steril plastik kapların standardizasyonu hakkında bilgiler yer almaktadır. 4.Genel Testler: Steril ürünlerin hazırlama yöntemleri. katı dozaj şekillerinden çözünürlük. aşıların sterilizasyonu ve tayin yöntemleri) yer aldığı bölümdür. miktar tayinleri. antimikrobial sterilizasyon ve etkinliğinin tayini.) ve kan ürünleri saklama kaplarının standardizasyonu ve testlerin yapılışı. d. çözünürlükleri. ısı şokuna dayanıklılık.Reaj anlar: Standart solüsyonlar ve tampon çözeltilerin hazırlanışı için gerekli maddeler ve bunların niteliklerinden söz edilmektedir. saklama koşullan ve kullanım yollan yer almaktadır. e. sebzelerde esansiyel yağların tanımlanması. İlaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri. çeşitli sterilasyon yöntemlerinin (terminal sterilizasyon. plastik kaplar ve standardizasyonları. esansiyel yağların alkolde çözünürlüğü. esansiyel yağlardaki su. pestisit kalıntıları tayin yöntemleri) • Farmasötik teknik yöntemler (tabletlerin ve kapsüllerin disintegrasyonu. tabletlerin dayanıklılık testi) c. kaplanmış tabletlerde kırılganlık. tanıma reaksiyonları. Monografiler İlaca ait tüm özelliklerin verildiği kısımdır. hidrolitik basınca dayanıklılık.• Farmakognozide uygulanan yöntemler (yabancı madde tanımı. transdermal preparatlarda çözünürlük.1.2.Saklama kapları ve materyalleri: Çeşitli saklama kaplarının (polietilen. cam kaplar için santrifüje dayanıklılık. polipropilen v. fıltrasyon ve filtrasyon şartları. Ofısinal bir maddenin kimyasal bileşimi. suppozituvarlarm disintegrasyonu.

kristalize toz veya renksiz kristallerdir. sitrik asit seçilmistir. 2. 3. Monografilerde yer alan ofısinal ilaçlara ait tanıma reaksiyonları.Doktor tarafından reçeteye yazılan ve eczanede hazırlanan ilaçlara Majistiral İlaç denir. asetilsalisilik asit tableti. askorbik asit. Avrupa farmakopesi kaç kısımdan oluşur? Maddeler halinde yazınız.N: 143 C Tabletin içerdiği Asetilsalisilik Asit.2. U Y G U L A M A L A R Farmakope analiz uygulamalarına örnek olarak.5'inden az ve % 101'den çok olmamalıdır. C 9 H 8 0 4 'ün ortalama ağırlığı.2. koku. Farmakopelerde ilaca ait tüm özelliklerin verildiği kısma ne ad verilir? Bu kısımda ilaca ait hangi özellikler yer almaktadır? Günümüzde en çok başvurulan farmakopeler nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Uygulamalara ilişkin açıklamalar ekteki sayfalarda yer almaktadır. Çözünürlük: Suda az çözünür. ASETİLSALİSİLİK ASİT TABLETİ COOH C9H8O4 M.A: 180.1. SORULAR 1. 4. eterde çözünür.2 E. sülfadimidin tablet. çözünürlük konulan için Farmasötik Kimya Pratikleri III'e bakınız. tat. alkolde iyi çözünür. 169 . Devlet veya özel sektör fabrikalarında yapılan ve hazır halde eczanede bulunan ilaçlara Müstahzar İlaç denir. yazılan veya bildirilen Asetilsalisilik Asit miktarının % 99. 4. Özellikleri: Beyaz.

5 N H 2 S0 4 : 12. kaynatılır. 1-2 damla Ferri klorür TS eklendiğinde morkırmızı renk oluşur.5 a/h çözeltisi 0. 4. Kör deneme ile karşılaştırma yapılır. asetil salisilik asit için gerekli alkali miktarını gösterir.5 g alınır. Oluşan kristaller süzülür.5M sodyum hidroksit karşılık gelir. ASKORBIK ASİT H > H 0. Hazırlanacak Reaktifler: NaOH TS: NaOH R'nin sudaki % 8 a/h çözeltisi Dilüe H 2 S 0 4 R: 57 ml H 2 S 0 4 R su ile 1000 ml' ye tamamlanır.2 g numunenin üzerine 4 ml NaOH TS.2. Miktar Tayini: 20 tablet tartılır ve toz edilir. Saklama: Sıkı kapatılmış kaplarda saklanmalıdır.04505 g C 9 H 8 0 4 ' e S CH2—OH OH OH C6H806 M. Soğutulur ve 5 ml dilüe H 2 S 0 4 ilave edilir.5 M NaOH ilave edilir. 3 dakika kaynatılır. Fenol ftalein indikatörü ilave edilir. Alkalinin fazlası 0.Tanıma Reaksiyonları: A) 0. 1 ml 0. 0. yıkanır ve 100-105C' de kurutulur. 5 dakika kaynatılır.1 E. 50 ml distile su ilave edilir. Bu tozun yaklaşık 0. A: 176.5 g asetilsalisilik asite karşılık gelen tam tartılmış miktarına 30 ml 0.5N sülfırik asit ile titre edilir.63 ml der. Ferriklorür TS: Ferriklorür R'nin sudaki %4. Titrasyonlar arasındaki fark.N:190°C 170 . (E.H 2 S0 4 alınıp distile su ile 1 lt'ye tamamlanır.N: 156-161°C) B) Toz edilmiş numuneden yaklaşık 0.5 M NaOH: 20 g NaOH R alınıp distile su ile 1 lt'ye tamamlanır.2.

Özellikleri: Beyaz veya beyazımsı. çalkalanır ve bir müddet bekletilir. 0.2 ml AgN0 3 solüsyonu ilave edilir. Miktar Tayini: 0. eterde pratik olarak çözünmez. 243 nm'de absorbansı ölçülür. 0.8 saflıktaki AgN0 3 Dilüe H 2 S 0 4 R : 57 ml H 2 S0 4 R distile su ile 1 lt'ye tamamlanır.150 g' ı 10 ml dilüe H 2 S0 4 R ve 80 ml distile su R'nin karışımında çözülür. ile temasta renksizdir ve nem çekicidir. 1 ml nişasta solüsyonu TS ilave edilir. 171 8. B) Sudaki çözeltisi soğukta. Nitrik asit R: % 69-71 nitrik asit içeren çözelti Gümüş nitrat TS: Gümüş nitrat R'nin sudaki %5 a/h çözeltisi Gümüş nitrat R: %99.2dihidroksietil]-3. Kullanılan Çözeltiler: Potasyum Permanganat TS: Potasyum Permanganat R'nin sudaki %1 a/h özeltisi Dilüe nitrik asit R: 105 ml HN0 3 R su ile 1 lt'ye tamamlanır. Tanıma Reaksiyonu: A) 0. C) Sudaki %2 a/h çözeltisinin 2 ml'sine 2 ml su.02 g ferro sülfat R ilave edilir.05 M iyot ile mavi-viyole renk oluşuncaya dek titre edilir. D) 1 ml solüsyon S'ye (Solüsyon S: lg'ı 20 ml distile suda çözülür) 0. % 99'dan az ve % 100. alkolde çözünür.1 g sodyum bikarbonat R ve takriben 0. hava Çözünürlük: Suda kolay çözünür. bu da birkaç damla sülfürik asid R ilavesiyle kaybolur. 10 ml 0.05 M iyot eşdeğerdir.5'dan fazla (R)-5-[(S)-l.1M HCl'e 1 ml madde solüsyonu ilave edilir ve su ile 100 ml'ye dilüe edilir.81 mg C 6 H 8 0 6 askorbik asite .4-dihidroksi-5H-furan-2-on ihtiva etmemelidir.Askorbik Asit. potasyum permanganat TS'yi kahverengi bir çökelek meydana getirerek derhal redüksiyona uğratır. kristal toz veya renksiz kristaller. Spesifik absorbansı 545-585'dir.1 g'ı suda çözülür ve derhal 100 ml'ye aynı solvanla seyreltilir. Koyu mor bir renk oluşur. Gümüş renkli bir çökelek oluşur.2 ml dilüe H N 0 3 R ve 0. 1 ml 0.

Alkali hidroksitler ve dilüe mineral asitlerde çözünür.5 saflıkta FeS0 4 0. 10 ml su ilave edilir ve süzülür. 0. Özellikleri: Beyaz veya beyazımsı.2. alkolde kolayca çözünür.646 g HCl R 1 lt'ye distile su ile tamamlanır.05 M İyot: 6.0 saflıkta NaHC0 3 Ferro sülfat R: %99-104. 5 ml kloroform R ile ezilir ve ufak bir süzgece alınır.N: 197'C Tabletin içerdiği sülfadimidin.1 M HCl: 3. 4. asetonda çözünür. Ci2Hi4N402S'in ortalama ağırlığı. Nişasta R: Saf patates ya da mısır nişastası Sodyum bikarbonat R: %99-101. Süzüntü amonyağın büyük bir 172 . soğutulur ve süzülür. 5 ml kloroform R ile yıkanır. Devamlı çalkalayarak. yazılan veya bildirilen Sülfadimidin miktarının % 9 9 ' u n d a n az ve % 101'inden çok olmamalıdır.435 g iyot ve 9 g KI distile su ile 1 lt'ye tamamlanır.3 E. Tanıma Reaksivonlan: İnce toz edilmiş tabletlerden yaklaşık 0.3. Artık 10 ml dilüe amonyak TS ile 5 dakika ezilir.5 g nişasta R veya eriyebilen nişasta R.5 g sülfadimidin'e eşdeğer bir miktarı. SULFADİMİDİN TABLET CH3 C12H14N402S M. Birkaç dakika kaynatılır. yaklaşık 100 ml su ilave edilir. süzüntü atılır. 5 ml suda ezilir. toz veya kristal Çözünürlük: Suda ve eterde oldukça çok çözünür.A: 278.Nişasta TS : 0.

9.05 g'ı 2 ml ılık dilüe hidroklorik asit R'de çözülür. HCI R: HCI' nin sudaki % 25 a/h çözeltisi (d: 1. Saklama: Sülfadimidin tabletleri iyice kapatılmış kaplarda. bu da önce kahverengimsi bir süspansiyon halini alır ve nihayet kırmızımsı.1 M sodyum nitrit eşdeğerdir 0. Bu tozun yaklaşık 0. su ile 1000 ml'ye tamamlanır. Çökelek toplanır. yaklaşık 25 g kırılmış buz ilave edilir. su ile yıkanır ve 105°C'de kurutulur.5 g Sülfadimidm'e eşdeğer tam tartılmış bir miktarı. solüsyona batırılan bir baget nişasta-iyodür kağıdı R'ye değdirildiğinde kağıtta derhal mavi bir renk meydana gelinceye kadar. B) 0. soluk yeşil renkte bir bulanıklık oluşur ki.02783 g C n H ^ N ^ S ' e (her bir tablet 0. % 25) 6 M Asetik asit: (d: 1. Bu andan itibaren bir dakika bekletildikten sonra indikatör kağıdı ile kontrol aynı sonucu verirse titrasyon bitmiştir. % 37) Sodyum Nitrit T : Sodyum Nitrit R'nin sudaki % 10 a/h çözeltisi 173 .01 g' ı 10 ml su ve 1 ml 0. buzda soğutulur. 2 ml su ve 1 ml p.8) Dilüe HCI R: 260 ml HCI R.5 g sülfadimidin içermektedir). ışıktan korunarak saklanmalıdır. 2 ml sodyum nitrit TS. Artık 198°C'de erir ve aşağıdaki tanıma testlerine uyar: A) Yaklaşık 0. arada sırada kuvvetle çalkalayarak 0. Hazırlanacak Reaktifler: Dilüe amonyak TS: Reaktif saflığındaki NH 3 'ın sudaki yaklaşık % 10 a/h çözeltisi.1 M sodyum nitritle titre edilir. 50 ml su ve 10 ml hidroklorik asit R karışımında gerekirse ısıtarak çözülür ve çözelti 15°C ye soğutulur. turuncu bir çökelek oluşur.kısmı gidinceye kadar ısıtılır.naftol TS ilave edilir. soğutulur ve 6 M asetik asit ile asitlendirilir. % 99.5 ml kupri sülfat TS ilave edilir.1 N sodyum hidroksit karışımında çözülür.049. 1 ml 0. Miktar Tayini: 20 tablet tartılır ve toz edilir.kahverengi bir çökelek halinde ayrılır (diğer bazı sülfonamidlerden farkı). 0. (d: 0.19.

40 ml sodyum hidroksit TS'de eritilir ve su ile 100 ml'ye tamamlanır.2.2 ml kalsiyum klorür TS ilave edilir. % 99. Özellikleri: Beyaz.1 M NaN0 2 : 6. SİTRİK ASİT CH2COOH HO-C-COOH CH 2 -COOH I C6H807 M.4. 174 . çözelti berrak kalır.9 g NaN0 2 R distile su ile 1 lt'ye tamamlanır. Oluşan bulanıklık standart bulanıklıktan fazla değildir. (3-naftol TS kullanılacağı zaman hazırlanmalıdır. alkolde iyi çözünür. renksiz kristaller veya granüller Çözünürlük: Suda çok çözünür. kristal toz. Kupri Sülfat TS: Kupri sülfat R'nin sudaki % 12.5 a/h çözeltisi 0. Sülfat sınır testi: 0.1 E. Oksalik Asit: 1 ml su ve 1 ml etanol (% 95 ) R karışımında 1 g madde çözülür. 4. 0.5'tan az ve % 101 ekivalanından çok C 6 H 8 0 7 içermemelidir. Turnusol kağıdına karşı kuvvetli asit karakter gösterir.4 g NaOH R 100 ml distile suda çözülür.1 N NaOH: 0. 1 saat bekletilir.A: 192.5 g sitrik asit 5 ml suda eritilir.(3-naftol TS: Yeni kristallendirilmiş 5 g P-naftol R. eterde çözünür. 2 ml dilüe HCl R ilave edilip su ile 45 ml'ye tamamlanır 5 ml BaS0 4 reaktifı ilave edip karıştırıp 5 dakika beklenir. Sodyum hidroksit TS: Sodyum hidroksit R'nin sudaki % 8 a/h çözeltisi 0. Tanıma Reaksiyonu: 1 g'ı 10 ml suda çözünür.N: 153°C Sitrik Asit.

55 ml su ve 20 ml etanol R karıştırılır.5 ml fenolftalein varlığında titre edilir. BaS0 4 reaktifı: 15 ml 0.1 M NaOH eşdeğerdir.5 M BaCl 2 . Miktar Tayini: 0. 1 M NaOH ile 0. 1 ml 0.03 mg sitrik asite Kullanılan Reaktifler: CaCl 2 TS: Kalsiyum klorür hekzanitrat R'nin sudaki % 10'luk a/h çözeltisidir Dilüe HCI R: 26 ml HCI R su ile 100 ml'ye tamamlanarak hazırlanır.01 N H 2 S0 4 : 0. K 2 S0 4 R'nin sudaki % 0. 175 . 5 ml BaS0 4 R katılıp karıştırılıp 5 dakika beklenir. H 2 S0 4 R alınıp distile su ile 1 lt'ye tamamlanır.Standart bulanıklık: 25 ml 0.01 N H 2 S0 4 ve 2 ml dilüe HCI R karıştırılıp su ile 45 ml'ye tamamlanır. Saklama: Sıkı kapalı kaplarda saklanır. 0. 64.24 ml der.5 g'ı 50 ml suda çözülür.0181 a/h çözeltisinden 5 ml alınarak su ile 100 ml'ye tamamlanır.

.

1987. G. London. E. Glasgow. 1969. The Extra Pharmacopoiea. Reynolds. Yüksekışık. Edited by James E. Baskı. İlaçlann Tanınması ve Kantitatif tayini. 30th. İstanbul. Procter.3 nd ed. Martindale. London. Çağlayan Kitabevi. İstanbul 4. 11. Kalitatif Analitik Kimya Ankara Üniversitesi Yayınlan. Erdik. Cilt I. Vol 1 P. European Pharmacopoeia. USP XX. T. The Pharmaceutical Press. Ateş. Leonard. N. A. M. 3. Gatterman and Wieland. Casey. N e w York-London. Strasbourg. 15. Çevirenler: C.KAYNAKLAR 1. 10. Organic Chemistry for General Degree Students. 3. S. British Pharmacopoeia. Sayı 20. A. 12. 14. Pekel. Jr. Organik Kimya Laboratuvan. Organic Chemistry . 177 . 1965. F. Fifth Edition. N. Pergamon Press. The United Convention İnc. 1971. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınlan. G. Revision. W. 1993. 1980. M. 2000. Oxford. Smith and A. 2002 7. Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry 5 th ed. Bailey Jr. Dikmen ve L. Princeton Universitiy. Milli Eğitim Basımevi. B. London. 1974. 1989. 3 rd edition. Allyn and Bacon. R. Md. Türk Farmakopesi 1974. Öktemer. İstanbul. Books/Cole. John McMurry. Nevvyork.Ergenç. 19372. Advanced Practical Organic Chemistry. İstanbul Üniversitesi Yayınlan.Rockville. printed USA.Lygo. Edition. Bailey. Johıı Wiley&Sons. 1999. 1990. Longman Scientifıc&Technical. Organic Chemistry. A. 6. Inc. 9. Denel Organik Kimya. Ankara.Gürsoy. Maitland Jones. Ö. İhsanoğlu.. 13. and C. P. E. Ergener. 20. Norton & Company ine. Sırn İsbir. 8. Organic Chemistry 4 th ed. J. 4 th edition. 1989. States Pharmacopeial 5. Obalı. 1989. Tatchell. Blackie and Son Ltd.

.

137 Asid-Baz İndikatörleri. 71 ç Çevrilme Reaksiyonlarında Bölünme. 6. 171. 76. 29. 170. 73 179 . 30 Dalga Sayısı. 43 Absorbsiyon ve Spektrumların Açıklanmasında Yararlanılan Teori. 27. 170. 135. 6. 88 Detektörler. 94 C CaCl 2 TS. 174 Asit Ortam. 130. 175 Absorbsiyon. 34. 132. 174. 166 Aromatik Protonlar. 154. 174 D D 2 0 . 18. 173. 71 Dalga Boyu. 37. 129. 144. 169. 164 Amidler. 45. 73 Diyamanyetik Gölgelenme. 77. 4 . 73 Düşük Alan Şiddeti. 133 a/h. 75 Arrhenius. 152. 6. 94 Çözünürlük. 67. 172. 48. 98 Analiz Tüpü. 152 Askorbik Asit. 27 Alifatik Protonlar. 13. 43. 171. 7 4 . 97 Aminler. 131. Keton ve Esterler. 171 Avrupa Farmakopesi. 73 Düşük Frekans. 80 Baz. 35 Absorbsiyonun Gerçekleşmesi ve Kromofor Gruplar. 153 Diyamanyetik Anizotropi. 5. 96 Aletli (Enstrümantal) Analiz Yöntemleri. 130 B Basit Bölünme Sistemleri. 71 Absorbsiyon Bantları. 138 Alkoller. 175 CDjCOCDJ. 43 Absorbsiyon Bantlarının Pratikte Değerlendirilmesi.dizin A a/a. 100 Dilüe H 2 S 0 4 R . 164 Amerikan Farmakopesi. 74 Alkalimetri. 133. 164. 54. 34 Absorbsiyondan Sorumlu Elektronlar ve Absorbsiyon. 86 Analiz Yöntemleri. 72 Diyamanyetik Kayma. 171. 173. 135. 94 Alman Farmakopesi. 35 Aldehit. 137 Asit. 133 Ayarlı veya Standart Çözelti. 29 Detektör (Kaydedici). 2 . 77. 62. 133 Ayarlı Çözeltilerin Hazırlanması. 169. 4 7 .165 Ayarlı Çözelti. 171 Dilüe HCI R. 17. 7. 139 Bazı Fonksiyonlu Grupların Parçalanmaları. 35. 39 Diğer İyon Ayırma Teknikleri. 102 Diğer Kütle Spektrometrisi Teknikleri. 139 Asidimetri. 131. 175 Direk Titrasyon. 31. 8. 76. 130.

63. 73 Gölgelenmeme. 124. 29. 168 Gölgelenme. 144 İyot. 39. 64.1NI 2 . 130. 53. 65. 164 İntegrasyon. 76. 34. 121.05 M İyot. 172. 71 İlaç Etken Maddelerinin Görünür Bölgede Miktar Tayini Uygulamaları. 167 Işın. 29.Kütle Spektrometrisi (GC/MS). 28. 129 Kantitatif Analiz. 38. 94 I 0. 72. 172 G Gaz Kromatografısi . 170 1 N HCI Çözeltisi. 94 Hidratlar. 125. 62. 83. 82 Kimyasal Kayma. 103 Genel İlkeler. 165 180 . 129 Karboksilli Asıdler. 132. 30 • F Faktör. 143. 162 Faktör (f). 134. 131. 110. 80 İyodometri. 130 Elektromanyetik Radyasyon. 131. 165 Genel Notlar. 170 Filtreler. 81 Kimyasal Kaydırma Reaktifleri. 60. 67. 76 Enstrümantal Analiz. 165. 27 Elektrosprey İyonlaştırma (ESI). 169 Fenoller. 73 Görünür Bölge. 128. 72 Kimyasal Kayma (Chemical Shift). 102 Enoller. 7. 64. 29 Elektromanyetik Radyasyon (Işınım). 114. 61. 173. 165 K Kalitatif Analiz. 29 Homolitik Bölünme. 146 Kimyasal Eşdeğerlik. 52. 112. 27. 145. 60 Frekans. 29 Elektron-Spin Spektroskopisi. 152 İndikatörler. 166 İndirekt Titrasyon. 66. 133 0. 30 Işının Absorblanması ve Lambert-Beer Kanunu. 126. 49 Gravimetrik Analiz.01 N H 2 S 0 4 . 127. 71 Kiral Bileşikler. 122. 88. 153 İngiliz Farmakopesi. 95 Ferriklorür TS. 27. 72. 166 Genel Testler.1N I2 Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması. 160 0. 38 Fotometre. 164. 174. 133 Farmakope. 1. 95 Hız. 133. 59.E Ekivalan Nokta. 49 İndikatör. 157 HCI R. 76 Heterolitik Bölünme. 62. 175 0. 163. 60 Işınım. 109. 76. 159. 129 H h/h. 28. 33. 113. 123. 29 İşının Absorblanması. 172 IR. 18. 129 Eterler. 43. 159 0. 175 Heteroatoma Bağlı Protonlar. 71. 97 KBr.5 N H 2 S0 4 . 132. 73 I İç Standart Maddeler. 29 Elektromanyetik Radyasyon (Işınım)' un Temel Özellikleri.

90. 168 Monokromatör. 174 L Lambert-Beer Kanunu.88. 152 Permanganimetri. 121. 69. 168 Oksalik Asit. 68. 30. 171 Pratik Sarfiyat. 115. 91 Monografiler. 34.Kolorimetri. 1. 71. 150 R Reajanlar. 83. 35 Moleküler Orbital. 80 Normalite. Nitrozo. 117. 131 Pik. 73. 172 Nişasta R. 8 2 . 29. 45 NMR. 153 Nötralimetri. 126. 116. 125. 69. 7. 166 Molar Çözelti. 72. 78. 29. 38. 57 Kuantum Kanunu. 150 Nitritometri Yöntemi Uygulanırken Dikkat Edilecek Noktalar. 160 Nişasta. 128.88. 37 NaOH TS. 99 Nitro. 114. 169 + Nitro Grubu ve Fenil Halkası. 89. 65 Patentler. 132 Nötral yada Bazik Ortam. 172 Nişasta TS. 170 0. 73. 130. 127. 159.1N Na 2 S 2 0 3 Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması. 133 Primer Aromatik Amin. 78 Polimorfizm. 73 Manyetik Rezonans. 29 Permanganat Çözeltisinin Ayarlanması. 172 Nitritometri.n* Geçişleri. 67. 151. 83. 165 Potasyum Permanganat TS. 165. 110. 53 Manyetik Anizotropi. 27. 70 NMR Spektrometresinin Bölümleri. 169 Makaslama. 60 Monokromatörler. 35. 69. 93 Merkaptanlar. 38 Müstahzar İlaç. 162 Permanganat Çözeltisinin Özellikleri. 8 0 . 112. 132 Rezonans. 145. 165. 174 P Parmak İzi Bölgesi. 160 0. 34. 21 N n . 167 NMR Eşitliği. 137. 70 NMR Spektrometresinde Kullanılan Çözücüler. 174 0. 147. 68 Kupri Sülfat TS. 36 Moleküler Orbital Teorisi. 118. 27 Konjugasyon. 70 Majistiral İlaç. 131. 36 Moleküler Orbital Enerji Seviyeleri ve Seviyeler Arasındaki Geçişler. Nitrat ve Nitrit Türevleri. 100. 102 Magnet. 57 181 . 120. 70 NMR Spektrumu.1NNa 2 S 2 0 3 . 119. 101. 123. 113. 36 Molekülün Parçalanması. 124. 31 M M . 122. 132 Moleküler Bağ ve Anti-Bağ Orbitalleri.1 N NaOH. 77 Miktar Tayini Spesifıkasyonu. 29 Mc Lafferty Çevrilmesi. 8 1 . 139 O Ofısinal İlaç. 70. 168 Redoks. 165 Periyot.

141 U UV ve Görünür Alan Spektrofotometrelerinin Bölümleri. 168. 153. 151 Titrimetride Kullanılan Çözeltiler. 170. 165.s Safsızlıklar. 46 UV ve Görünür Alanda Organik Maddelerin Absorbsiyonu. 27. 131 Titrimetrik Analizler. 49 Türev Spektroskopisi. 173 Spektrofotometre. 30 Spektrum Alma Tekniği. 47 Tuz.81 Spin-Spin Decoupling. 38 UV ve Görünür Alan Spektroskopisinin Uygulamaları. 140. 134 Tanıma Reaksiyonları. 159 Titrasyonun Bitiş Noktası. 175 Shoolery Kuralı. 34 Uzak IR. 166 Saklama. 67. 81 Spin-Spin Etkileşmesi. 41 Türev Spektrofotometresinin Kullanım Alanları. 150. 132 Titrimetrik Analiz. 130. 151. 27 Y Yakın IR. 81 Susuz Ortam. 81 V Vakum UV (Uzak UV). 166 Titrasyon. 77. 172 Teorik Sarfiyat. 141 Susuz Ortam Titrasyonları. 141 Zayıf Bazların Susuz Ortam Titrasyonları. 131 X X-Işınları Spektroskopisi. 74 Silisyum. 133 Tıbbi Malzemeler. 140. 174 Sodyum Nitrit T. 73 Z Zayıf Asit. 170. 131 Toplanabilirlik Kuralı ve Spektroskopide Kullanılışı. 71 Sitrik Asit. 28 Yüksek Alan Şiddeti. 145. 77 Spin-Spin Etkileşmezliği. 73 Yüksek Frekans. 140 182 . 141 Zayıf Asitlerin Susuz Ortam Titrasyonları. 130. 28 Uzun Alan Etkileşmeleri. 173. 129. 131 Titrimetrik Analiz Yöntemlerinin Dayandıkları Reaksiyonlar. 139. 130. 39 Spin. 33 T Tablet Hesabı.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->