elveda gülsarı Kapak Düzeni: Nur-Olcay Okan Dizgi-Tertip: Ötüken Kapak Baskısı: Birlik Ofset Baskı: Özener Matbaası Cilt: Yediğim Mücellithanesi İstanbul - Aralık 1997 1 Yaşlı adam kırık-dökük bir arabaya binmiş geliyordu. Arabayı çeken taypalma yorga1 Gülsan da çok yaşlı ve bitkindi. Bir deri bir kemik kalmıştı. Önlerindeki yokuş yol, açılmış ince bir bağırsak gibi, ta belin oraya kadar uzanıyordu. İşte bu engin, çıplak ve ıssız bozkırda, kış günleri bora, kasırga eksik olmaz, yaz günlerinde ise cehennem sıcağı ortalığı yakar kavururdu. Bu dik yokuşu ağır ağır çıkmak, Tanabay'ın pek gücüne giderdi. Hiç sevmezdi yavaş yürümeyi. Yavaş yürümek bir işkence idi onun için. Gençliğinde, ilçe parti komitesi toplantılarına katıldığı günlerin dönüşünde, bu yokuşa geldiği zaman, kamçıyı basar, atını dörtnala sürerdi. Ama bir öküz arabasına binmiş ise, yoldaşlarını arabada bırakıp yere atlar, şekpenini2 omuzuna atar, başlardı koşarcasına yokuşu 1 Taypalma yorga: Yorga atlaryorgalama biçimlerine göre "yol yorga", "kiytin yorga", "şaldır yorga", "sapkın yorga", "koy yorga", "su yorga" ve "taypalma yorga"... gibi adlar alırlar. "Su yorga" ve "taypalma yorga" dünyanın en değerli binek ve yarış atlarıdır. "Taypalma yorga" ve "Su yorga" dörtnala koşmasını bilmeyen ama dörtnala giden yarış atlarını geçen, güzel yürüyüşlü, hızlı, binicisini hiç sarsmayan, su gibi akıp giden, uzun mesafe koşusunda eşsiz bir at cinsidir (çevirenin notu). 2 Şekpen: tnce yün kumaştan, elle dikilmiş, uzun, bol bedenli üst giyimi. 6/Elveda Gülsan Elveda Gülsan/7 tırmanmaya. Sanki düşmana saldınyormuş gibi öfkeyle ileri atılır, yokuşun beline varıncaya kadar hiç durmazdı. Sonunda nefes nefese yokuşun beline, artık inişin başlayacağı tepeye varınca, "oh be!" derdi kendi kendine. Ciğerleri körük gibi şişip inerek, yüreği kafesinden çıkacakmış gibi çarparak, orada oturup biraz dinlenir, ta aşağıda ağır ağır gelen arabaya bakardı. O bir türlü ilerlemek bilmeyen arabada oturmaktansa, böylesi çok daha iyiydi onun için. Rahmetli Çora, o zamanlar, arkadaşının bu sabırsızlığına, tezcanlılığına güler: - Senin işlerin neden uz gitmiyor biliyor musun Tana-bay? derdi. Çok tezcanlı, çok sabırsız oluşundan. Vallahi ondan! Aynı anda 'hem havadakini kapmak, hem yerdekini yalayıp yutmak' istiyorsun. Dünya çapındaki bir devrimin hemen gerçekleşmesini diliyorsun. Öyle bir çırpıda olmaz bu işler. Dünya devrimi şöyle dursun, sen bizim şu eski Aleksandrovka yokuşunu bile araba ile ve araba yolundan tırmanmaya tahammül edemiyorsun. Arabadan atlayıp iniyor ve arkanda seni kovalayan iri bir aç kurt varmış gibi başlıyorsun koşmaya. Ne yararı oluyor bu telâşın? Tepeye ilk varan sen olunca ödül mü veriyorlar? Yine ©rada oturup geriden gelenleri

2

beynini dplduran. daha zorlu yolculukları da olmuştu. Bunları da bilemezdi Tanabay. İleride uzayıp duran ulu mor dağlar ise koyu-kara bir bulut idi.enginel elveda gülsarı bekliyorsun. Sonunda nasıl olsa varacaklardı eve.www. yaşlı. Karamsar düşüncelere dalmış Tanabay ara sıra dizginleri sallayıp 3 . Varsın biraz yorulsun-du. o da dayanılmaz bir acı veriyordu. Taypalma yorga Gülsarı'nın. yavaş yürümeyi alışkanlık haline getiriyordu. seninle beraber olmalarını beklemek zorundasın. Dokuzyüz otuzlu yıllarda hep birlikte yürüdükleri. Omuzundaki nasırın üzerinde açılmış küçük bir 1 Menduvana: Güzel kokulu. zaman zaman kapkara. belki bir diken. Şunu iyi bil dostum. Arık hayvan. gözlerinin karardığını. Bugünün gençleri ise otomobile biniyorlardı. Bu eski ve bozuk yolda arabanın tekerlekleri gıcırdıyor. Yeni sürülmüş ve yağmur emmiş bir tarlada yürür gibi. Artık yola yalnız çıkıyordu. ne de hızlı. eskimiş hamutun keçesini delip çıkan sivri bir şey. son adımlarını atmakta olduğunu Tanabay elbette bilmiyordu. yüreğini sızlatan ağır düşüncelere dalıp gitmekten* kendini alamamıştı. dipsiz bir uçurum gibi görünüyordu. Ne olurdu yorulmuşsa? Bundan daha kötü seferleri. çevresindeki her şeyin birbirini kovalarcasına akıp geçtiğini Tanabay nereden bilecekti? Önündeki uzun yol. sarı-beyaz çiçekleri olan. ayaklarını da zor kaldırıyordu bastığı yerden. bütün bunlara dayanarak yürümeye çalışıyordu. belki bir çivi ucu. göğsünün sol yanını pek acıtıyordu. sonra kanala gelecek. Kocayınca insan uysallaşı-yor. Aslında ne yavaş yürüyordu. dağların eteğinden döne dolana gideceklerdi. Gülsan'ya. başkalarının da gelmesini. dünyanın çember gibi yuvarlanıp üstüne üstüne geldiğini. dünya devrimini tek başına gerçekleştiremezsin. Aleksandrovka yokuşuna nasıl çıktığının farkında bile olmamıştı. Daha epeyce yol vardı önlerinde. Itakırdıyordu. son günlerini yaşıyorlardı. Bu defa Tanabay. hayvanları sarhoş eden otsu bitki. Ne zaman söylemişti Çora bunları? Çok. Ters dönmüş paldımın kenarı sağrısına batıyor. 8/Elveda Gülsan yara ateş gibi yanıyor. boynunu sıkan hamut nefes almasını daha da güçleştiriyordu.. Tanabay atın yorulmaya başladığını anlamıştı ama. Kötü-rüm bir atın çektiği eski bir arabaya binip Tanabay'a eşlik edecek kimse kalmamıştı artık.cizgiliforum. Bu uzun yolda at yorulurdu elbet. ank yüreği sızım sızım sızlıyor. Bir kısmı da iyice kocadıklan için evlerinden çıkmaz olmuş. Bunların bazıları savaşta. Hayvanın menduvana1 otu yemiş gibi başının döndüğünü. çok eskiden. köşelerine çekilmiş.com. yola beraber çıktıkları arkadaşlarından kimse kalmamıştı. bazıları eceliyle ölmüştü. çoktan gücünü yitirmiş.. Uzayıp giden bozkırı aşacak. Aleksandrovka yokuşunu son defa tırmanmakta. Atın. Atı kendi haline bırakmıştı.

Uzun yeleli anasından ilk sütünü emdiği. Ah ne güzeldi o günler! Anasının bir yudum sütünde. Bozuk yol üzerinde tekerlekler takırdıyor.enginel elveda gülsarı atı yüreklendirecek bir şeyler söylüyordu ama.. takırdıyor-du. O günlerde yılkılar. dünya ve onunla birlikte her şey değişmişti. hep batıya bakıyor ve batıdan batıyordu. bir mut-: luluktu onun için. Yılkılar da 4 . ne kadar dolgun.cizgiliforum.. sanki yakalayacakmış gibi. yine de anasının memesini bırakmaz. bütün ilgisi bundan ibaret kalıyordu. Gülsan'nın uzun yeleli anası da ona sıcacık bir süt bulutu gibi görünürdü. Çizgi hep bir adım ötesindeydi. göle yansıyan gölgeler gibi. O bozuk yolda arabanın tekerlekleri takırtılarla döni meye devam ediyordu. kendine özgü o '• güzel yorga gidişini hiç bozmamıştı. belli belirsiz anılarını uyandırdı: Çok gerilerde kalan o güneşli yaz günlerini hatırladı. yüksek dağlan. Gökyüzündeki güneş de artık dağdan dağa kişneyerek koşan bir kızıl aygır değildi. er başına gün vursa çizmesiyle su geçer? Elveda Gülsan/9 mesi. anasımn bir süt bulutuna dönüşmesini nasıl da severdi! Memeleri ne kadar yumuşak. düş kadar güzel o dünyayı. ama bir adım attıkça çizgi de bir adım geriliyordu sanki. o taypal] ma yorga yürüyüşüyle devam ediyordu yoluna. Başını karnının altına sokup o sütü içmek. o bitiş çizgisine hiç böylesine yavaş. kendisi. bayırlan.. anası. biraz daha. O taypal-ma yorgalığı sayesinde çok güzel günler yaşadı. kulaklarını kısarak gelen üyir1 aygırı daha fazla uzaklaşmasını engeller. ne tatlıydı anasının sütü! Yazık ki o günler göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçmiş. . Kara toprağın toynaklarının altında kaydığım hisset1 At başına gün vursa ağzındaki gemiyle su içer. güneş ve ışınları gözünün önüne geliverdi. dört ayak üstüne kalkıp onun peşinden koşmaya başladığı günden beri. bir yudum daha içerdi. doyulmaz bir zevk. i Doğuştan taypalma yorga bir at idi Gülsan. güneş ışıklannı kovalardı. böylesine ağır varmamıştı. Oh. Gülsan'nın sönmeye başlamış bir mum gibi cılız ışıklı belleğinde.www. Bu güzel yürüyüşlü yorganın bir gün arabaya koşulacağını o zamanlar hiç kimse aklından bile geçirmezdi. bütün dünya vardı. Hepsi geçip gitti. yeryüzü. gökyüzü. Oysa bugün "At başına kün tavsa avızdıkpen su işer. taypalma yorga Gülsan. Böyle düşünmek Gülsan'ya küfretmek olurdu. ayakları yukarıda. Sonra. O Gülsarı denilen saf kuluncuk da. Bugüne kadar. gövdeleri aşağıda yürürlerdi sanki. er başına kün tuvsa etigimen su geşer'^diyen atasözünü doğruluyordu Gülsarı'nın durumu. Bu san kuluncuk. onu geri çevirirdi. Gülsan da o haline rağmen. Hep doğudan doğuyor.com. Yemyeşil çayırları. sütü nasıl da tatlıydı! Anasının sütü boldu ve kuluncuk sütten boğulacak kadar çok içerdi. Bir türlü sıyıra-mıyordu kendini o ağır düşüncelerden. Şimdi. Bütün bunlar eskidendi. Karnı iyice doyardı da.. son koşusunun bitiş noktasına ulaşmak için zorlanıyor. ama çok kötü günleri de oldu. çırpınıyordu. Hey güzel günler hey! Bir dağdan öbür dağa kişneyerek koşan aygır gibi.

bir zamanlar yemyeşil olan çayın ezip çiğniyor.com. Savrulan otlar. yılkılar kuyruklanyla ona sürtü-nerek geçiyor. güneşli günler. çöpler yüzüne çarpıyor. bir yandan da soğuk rüzgâr karşısında tiril tiril titriyordu. hiç gelmemişti o yollann sonu. o bir üyir yılkı. Bir yandan ateş gibi yanıyor. tipiler arasında kayboldu. O ulu ve dumanlı dağlar. nice nice insanları taşımıştı. başı dönüyor. Artık. Onu çağıran. Toynakları. gövdeleri aşağıda yürümüyordu artık. Ulu dağlar. kulunlar. ama bu öyle halsiz bir kişneyiş idi ki sesini kendisi bile duyamadı. onu iki yanından arabaya bağlayan kayıştan koparmak istiyor. oraya varmak için canını dişine takarak ilerlemeye çalışıyordu. dişi atlar ve erginleşmemiş dişi ve erkek taylar. Zaten sütü de kalmamıştı. Ve. karnını otlayarak doyurmayı öğrenmek zorunda kaldı. San yorga olduğu yerde durdu. Yavaşça arabadan indi. Gülsan. o yemyeşil çayırlar. Kan ter içinde kalmıştı. çakıllann üzerine basınca garç-gurç sesler çıkarıyordu. Bu da ona dayanılıriaz bir işkence oluyordu. Tanabay dizginleri bıraktı. O erişilmez yazın güzel dünyası ağır ağır batıp gitti.cizgiliforum. gözlerinin önüne çöken sis perdesini delip geçecek gücü bulamıyordu kendisinde. iyi-kötü günleriyle uzun yıllar sürecek bir hayat yolu böyle geçecekti ve şimdi de bu yolun sonuna gelmiş bulunuyordu. Sulanan gözleri karan-yor. öyle güzel geçen bir yaz mevsimini bir daha ömrü boyunca hiç görmedi.enginel elveda gülsarı ayaklan yukanda. ama o. sırtını ısırıyor. Gülsarı'nın anası uzun yeleli kısrak da artık ona pek yüz vermiyordu. yaklaşıyorum samyor. şanltılı dereler. Tekerleklerin gıcırtısı duyulmaz oldu. ayağının altında yer sarsılır gibi olunca. o görkemli.www. Emmek için yanı1 Üyir: Başında bir aygır bulunan ve en çok elli kadar attan oluşan yılkı sürüsü. nice nice yollar tepmiş. o tuhaf eski dünyaya yeniden dönebilmek için boynundaki hamutu silkip atmak. Sonra birden tipi dindi. gözlerine ve burun deliklerine kar taneleri giriyordu. bacakları titriyor.:. Ama. uzun yeleli anasının karaltısını hâlâ görüyordu. Bu sürüde. Ancak şimdi. canını yakıyordu. O. O uzun ömür boyunca sırtından eyer düşmemiş. gerçek değildi. Gülsan. Uyuşan bacaklannı gererek ve 5 . ama görüntü ondan uzaklaşıyordu. yeşil çayırlar. Yılkılar da dörtnala uzaklaşıp gittiler. onu bekleyen anasına sesini duElveda Gülsan/11 yurmak için olanca gücünü toplayarak kişnedi. otlamayı. o eşsiz güzellikteki yaz günleri bir daha canlandı gözlerinde. kulakları uğulduyordu. birer birer gözlerinin önüne geliverdi. Küçücük bir kulun olduğu zamanlardaki gibi anası onu kişneyerek çağınyor. birer birer yok oldular. Hamutun altındaki yaranın zonklamasını da hissetmiyordu şfmdi. gözlerinde kıvılcımlar parlayıp güneşi dağdan dağa atlarken görünce. 10/Elveda Gülsan na sokulacak olsa. sürü başı aygırdan başka. kaba yeleli anası tavlı kısrak. Onu bırakıp gitmek istemiyordu anası. Gülsan. Ama gözlerinde canlanan o dünya bir görüntüden ibaretti. cabağılar bulunur.

bir hayat izi göremedi. O kirli ter. Ama o evde mi! 6 . Aü iyice yorup bu hallere düşmesine sebep oldum. yolda gelip gidenlere rastlayabilirdi. ince bir bulutun üzerinde. Ka-burgalan inip inip kalkıyor. Yorganın haline bakarak: Vah vah! dedi. Tanabay bu durumu görünce ürperdi. Yıbn bu mevsiminde gelip gidenler çok az olurdu zaten. ank böğrü körük gibi şişiyordu. Hava bozacak gibi değildi ama yine de soğuk vardı ve insana güven vermiyordu. Yalnız vadilerin kuytusunda ve kamışların gölgesinde. sabahı beklemesi. şimdi ter ve kirin kan-şımıyla koyu kahverengindeydi. "Şimdi ne ileri gidebilirim ne de geri. Düzde. Gocuğunun eskimiş yenini gözüne siper ederek. hamutunu. pek acıklı bir halde duruyordu. feri sönmüş ve bomboştu. kaldıramadığı başını hamuttan sarkıtmış. yan yumuk gözleri yuva-lanna gömülmüş. çevresine bakındı. Ama hiçbir şey yoktu görünürlerde. Dağlara kadar uzanan bozlar yolunda ise İ 12/ElvedaGülsarı ne bir gelen vardı. Ama Gülsan ota ağzını bile sürmedi. Oysa Tanabay yola öğleden epeyce sonra çıkmıştı. Hemen arabaya koşup yiyecek aradı. " O kadar da zorlamamıştım" dedi Tanabay. Tanabay atın gözlerinin içine bakınca üzüntüden yüzü sapsan oldu. Toprak daha çözülmemişti ve rüzgâr sazlıklardan eski karın hafif kokusunu getiriyordu. ne giden. Tanabay bir avuç otu hayvanın ağzına uzatü: . Yanm kucak kuru otu. hiçbir canlılık. Bı» mevsimde yapılacak iş miydi bu? Belki bir motorlu araç görürüm diye bir tümseğe çıkıp baktı. Tanabay telaşlandı. ne oluyor sana? dedi. Bir zamanlar altın şansı olan tüyleri. cılız ışığını belli belirsiz gösteriyordu. Yolun ortasında kalakaldım. Onu oğlunun evinden bir an önce çıkmaya mecbur eden duruma da.com. Çaresiz arabanın yanına döndü. "Böyle olacağını bilsem hiç bugün yola çıkar mıydım?" diye hayıflandı." Gerçekten de iyi etmemişti. Issız kalmış bir qyin pencereleri gibi olan o gözlerde Tanabay. Taypalma yorganın dudaklan kımıldadı ama otu ağzına alamadı.www. kurt yelesi gibi görünen erimemiş kar kalıntıları vardı. karnından ba-caklanna. yola erkenden çıkması gerekirdi. Şubatın sonuydu. Yapış yapış salya içinde olan gem sımsıcaktı. toynaklanna kadar çizgi çizgi iniyordu. ye biraz. sert ve cansızdı. Geceyi orada geçirmeli. kendi aceleciliğine de kızıyordu şimdi. Güneş uzakta. Geç vakitte yola çıkacağına. Güçsüzlükten ve soğuktan zangır zangır titriyordu. atı dinlendirmeliydi. batıya doğru baktı.Al. döke saça atın önüne getirip koydu. Bozkır hâlâ donuk. gemini çıkardı. Uzaklarda çep-çevre dağlar vardı.enginel elveda gülsarı suratım asarak atın başına gelip durdu. Hayvanın. Sonra kolanını çözdü. Ne oldu sana? İncecik boynunu dik tutamayan at. yamaçlarda karlar erimişti. Gocuğunun yeniyle hayvanın burnunu ve boynunu sildi.cizgiliforum. O zaman. yüreği sızladı. karışık kır sakalını yukarıya kaldırarak. Tanabay.

hele şu koI Elveda Gülsan/13 camış çağımda. kocasının babası değil miyim? Ama çenesi durmuyor! . başkarma olmak istiyor. hırslandıkça da bir ateş basü ve gömleğinin yakasını çözüp derin derin solumaya başladı. neyin var?" Parmaklarını yelesinin altından sokup kulak dibini tuttu. sana ne bundan!" Arabanın etrafında dolanarak bir kez daha tekrarladı: "Bu seni hiç ilgilendirmez. Oysa varacağı yer uzak. Ama şimdi patlamıştı. onun da karısından geri kalır yanı yok! Karısı konuşurken o yere bakıyor ve ağzını açıp tek kelime bile söylemiyor. yılkı çobanlığı yapacak olduktan sonra. Benim partiden çıkanlmamla ilgili söz söylemek sana düşmez! Bu benim bileceğim iş ha gelincik. dostumuzun. gece yansına doğru çay kenanndaki orman kulübesi ne 7 . saygıda kusur etmezdik.. Atı ve arabayı orada bırakıp yayan yürürse.. dese. sen çeneni açma!" diyordu durmadan. aklından geçen bütün bu acı sözleri şamar gibi patlatırdı suratına: "Beni partiye kabul eden de sen değilsin.Ömür boyu koyun çobanlığı. kurumuş ağaca benzeyen ayaklarını birleştirmiş. "Bir kadın kaynatası ile öyle mi konuşur? Ne olursam olayım. . öylece duruyordu. iş isterlerdi. gece yakın. gün boyu arabanın etrafında dolanıp dura14/ElvedaGülsan mayacağını. çok! Tanabay söylendikçe hırslandı. at bitkin. Yelesinin bu kadar seyrelmiş ve hafiflemiş olduğunu görünce içi burkuldu: "Çok kocamışsın.. hepimizin sonu bu" diye söylendi. Sonra ne yapacağını bilemeden arabanın çevresini hızlı adımlarla dolandı. vallahi ağzını açmaz. 'artık işe yaramazsın1 diye kovulacak olduktan sonra. çıkaran da. düşmanımızın. onun ağır ağır inlediğini işitti. Gelini burada olsa. koşumu yine üzerinde. O zaman işlerin nasıl olup bittiğini sen nereden bileceksin a budala gelin! Şimdi dilin bir karış. çok mu hastasın? Neyin var arkadaş. Basbayağı korkuyor karısından. babamızın. anamızın. iş! İş yaparken de babamızı yüzüstü bırakmazdık biz. ağzını açmamıştı..com.www. konuşursun elbet! Okutup adam ettik çünkü sizi! Oysa bizden lâf değil. Hay haddini bilmez hay! Gözü hep yukarılarda. Ne yapacağını bilemiyor. Kadın: Babanı istemiyorum. vakit geçirmemesi gerektiğini düşündü ve yine atın yanına gitti. Gülsan.Bak sen şu ka-nnın dediğine! Oğluma gelince. "Uyukluyor müsün. "Asla! Asla kalmazdım. Oğlunun evindeyken gelini ile tartışmamak için kendini tutmuş.. Buz gibi soğumuştu kulakları. Bütün bunları unutmuştu o anda. Baş olmak.Ne oldu sana? Neyin var? diye hayvana iyice sokulunca. ne akılla partiye üye olursun?. Ne diye nefes tüketiyo-rum|ki! Bugünkü gençlerin hepsi öyle! İnsanlar çok değişti artık. nasıl olursam olayım. hepimiz yaşlandık. Hee. hiçbir şeye karar veremiyordu. hatta komşumuzun köpeğinin bile yaptıklarından sorumlu tutulurduk. yola yayan çıkar yine de geceyi o evde geçirmezdim" diye söylendi. iyice büzülmüş. bilmediğin konularda çeneni açma sen!" Başka söz bulamadığı için "Sen karışma.cizgiliforum. yelen iyice seyrelmiş. Sonunda.enginel elveda gülsarı Tanabay öfkeyle elini kaldırdı.

. Sen söylemesen onu asla tanıyamazdım. örtülü kora. Orada. İstediğini yap. Tanabay gözlerini karısından kaçırarak: .cizgiliforum. yaz günlerinde otların biçilip demetlenmesine gözcülük ediyor. Atı yedeğine alıp evine doğru yola koyuldu. hem tavla anlamına gelen hayvan barınağıdır. Ama Tanabay bir türlü dönmüyor. Bacadan duman tütmeye. bir iş için hayvanlann kışlağı olan merkeze uğramıştı.. dedi Tanabay'ın baybişesi1 dalgın dalgın başını sallayarak. Kansına karşı işlediği bazı kusurları olmuştu.Gidin görün.Nasıl bir at vereceksiniz. nelerden söz ediyorsun? diye elini sallayan Tanabay konuyu kapadı ve dışan çıktı. yemek ısıtsana. Hayvana çok acımış "Ben bu atı almam" diyememişti. Birden fazla e. atın yemiyle uğraşıyordu. anı gitmiş vahi kalmış bir iskelet mi? . koyun korası. Elveda Gülsan/15 leştirdi" dedi.. Gülsan Gülsan iken. açlıktan ölüyorum ben! . Bizim durumumuz ondan farklı mı sanki? Zaman kimseyi kayırmaz. unutmamıştı demek.. her şey eskir. Tanabay burada. Kansı ile beraber orada oturuyorlardı. Yaşlı kadınlara saygı hitabı. olduğu zaman birinci eş. Bunlan kurcalamanın hiçbir yaran olmazdı şimdi. Tanabay oraya yöneldi. Karısının o olayları unuttuğunu sanıyordu. Geçen güz Tanabay.. açık kora.Haa! Bu gerçekten Gülsan mı? diye şaştı kaldı. bir zamanlar siz biniyor-muşsunuz ona. Bu kulübenin bir buçuk kilometre yakınında su işlerine bakan görevlinin kulübesi de vardı. "Demek kader bizi bir kez daha bir1 Kora: Hem ağıl. ifadesidir. o binile binile binilmez hale gelen yorgaya bakarak. at korasına1 bir uğrayın. size bir at vereceğiz. .Aksakal. Gülsan'yi zor tanıdı: . Tanabay da Tanabay idi.Amaan sen de. olarak belirlenir. benden sana izin! . At korası.Gülsan'nın ta kendisi. . o ünlü yorgayı o halde görünce yüreği sızladı. demişti. onu tanırsınız. Gençti. Yaşlı bir at ama işinizi görür. Karısı kapının önüne çıkarak seslendi: 8 . Ata ot vermek için samanlığa gitti. Onun için konuyu değiştirmek istedi ve kansına çıkıştı: .enginel elveda gülsarı ulaşırdı.Ben de onu demek istiyorum zaten. Bu atla ilgili bazı anılan vardı.Bunda şaşılacak bir şey yok. Karısı.Niye dikilip duruyorsun. Buranın yeni başkarması genç tarım mühendisi onu görünce: . hem ahır.com.Şaştım kaldım doğrusu. 16/ElvedaGülsan başlamıştı. Nesi varmış tanınmayacak? diye bir şeyler geveledi. Sonra alaylı bir gülümseme ile ekledi: Belki yine yorgaya binip gece seferlerine çıkmak istersin. kış günlerinde ise çobanlann bu otlan vaktinden önce almalanna engel oluyordu. hanımefendisi.. baybişe yemeği ısıtmaya 1 Baybişe: Evin hanımı. her canlı yaşlanır.www.

onun şoku ile epey sarsılmıştı. Gülsan biraz durduktan sonra ağzındaki kırıntılan çiğnemeye başladı. yemek ısındı da soğudu bile. ağır ağır dağ yoluna koyuldu. biraz gayret edersek. Onu kepek lapası ve kıyılmış pancarla besledi. Bir defasında araba ile gelirken mayına çarpmışlar. Şimdi ne yapacaktı? Atı yolun ortasında bırakıp gitmeye gönlü elvermiyordu. Savaş yıllannda 9 . . Doğu Cephesinde de çarpışmış...www. ye Gülsanm. Ama. O zaman Tanabay kırıntıları kendi eliyle soktu hayvanın ağzına. Kansı o geçmiş olaydan bir daha söz etmedi. kış boyunca ata baktı. Çuvalın içindeki küçük bir çıkını aldı.Hey. Tanabay'ın titreyen eline atın salyası aktı. dedi. Batı Cephesinde de. Boşuna dememişler "Kırk yıl kırgında kalsan. Kadınlann 'ihtiyar' demelerine aldırmadı. korkulacak bir şey kalmaz.Hadi Gülsanm. O zaman Tanabay. Gülsan pişinin kokusunu derin derin içine çekti ama ağzına alıp yiyemedi. Tanabay atla beraber yürürken "artık gücü kalmadı zavallının" diye düşündü. Ama Tanabay onu yemeyi unutmuştu. gayret et yavrum. yirmiden fazla senin yaşın. satıcı kadınlar onu "Hey ihtiyar." Tanabay kamçının sapı ile arabayı karıştırarak dipteki boş çuvalı çıkardı.. Kansı yolda yemesi için pişi koymuştu o çıkına. Japonya'nın tesliminden sonra terhis olup yurduna dönmüştü. araba sarsıldı. böyle bir iş gelmişti başlarına. Sonunda yurduna dönüp trenden indiği zaman. Pişinin yarısını kendisine ayırdı. Tann onu korumuştu. Yine de onu canlandırıp güçlendirdiğini sanıyordu. At kımıldadı. bir ayağını kaldırıp ağırlığım öteki ayağına verdi.. "Dur hele.com.Hadi yavrum. Bundan sonra atı yularından tutup yürüttü. Tanabay güz boyunca.. bir durup bir giderek eve varırız değil mi? Bir vardık mı. Yaşlı adam ve yaşlı at. Tanabay da ölmemiş. . Sonra yorgayı eliyle hafifçe dürttü. Gülsan'nın dişleri iyice aşınmıştı. öbür yansım da ufalayıp atın ağzına tuttu.. Onbaşı Tanabay Bakasov. Elveda Gülsan/17 . "Kaç yaşındasın Gülsan? Yirmi yaşında mı? Yoksa daha mı fazla. yürü.cizgiliforum. Başka bir sefer de göğsünden yaralanmış ve hastahanede iki ay tedavi gördükten sonra kendi birliğine yetişmişti. at elini cüzdanına!" diye karşılamışlardı. Salya sıcaktı ve bu Tanabay'ı sevindirdi.. bak aklıma ne geldi. O çuvalla gelinine patates götürmüştü. tekerlekler gıcırdadı. . takılmak için söylüyorlardı çünkü. yürü! At hareket etti. ecel gelmeyince ölmezsin" diye.. Durmak işimize gelmez. Tanabay ve Gülsan ilk kez savaştan sonra karşılaştılar. Evet evet. Cepheden cepheye koşarak tam altı yıl askerlik yapmıştı. gel artık! dedi.Ne yapacağız Gülsan? Burada böyle kımıldamadan duracak mıyız? dedi. işte bugün. Bizim baybişe ile ben seni yine iyileştiririz. Ne gereği vardı artık. zor yiyordu yemini. Gerçi artık genç değildi ama yaşlı da sayılmazdı.enginel elveda gülsarı .

Gelecek için daha yıllar yılı kan ter içinde kalıp fedakârlık etmesi. Büyük istasyonlarda maksimkalan (asker getiren katar) bando-mızıka ve coşkun bir neşe ile karşılamışlardı. Bu damadı bütün ev halkım kamyo18/ElvedaGülsan na bindirir. tadını unutmuşlardı. Bundan başka bir amacı yoktu. hafif kırlaşan sakalı bıyığı ile biraz yaşlanmış görünse de.com.. Kılık kıyafeti. Sonra bu yuvada herkesin mutlu olması için çalışacak. Öyle hızlı dövüyordu ki. demir dövmüş. nice nice güçlüklere göğüs germesi gerekecekti. gönlü gençti.. 10 . Gençliğinde bir demirci yanında çalışmış. Çalışırken o çekiç sesleri arasında günlük sıkıntıları unutup gidiyordu Tanabay. Tanabay kendisi için asıl hayatın yeni yeni başladığını düşünüyordu. çocuk başı kadar büyük bir çekiçle. gerçek ve tatlı hayat asıl şimdi başlayacaktı. Savaş bittikten. Büyük kızının kocası kamyon sürücüsüydü. çektiği sıkıntıların önemi yoktu artık.cizgiliforum. düşmanı yendik. Terhis olduktan bir yıl sonra kansı ona güzel bir kız çocuk doğurdu. Şimdi ikisi de evliydiler ve çocuklan vardı. O güne kadar olup bitenlerin. usta yoldaşı o kor gibi madeni çevirecek zaman bile bulamıyordu bazen. karısı da kızlarından çok memnundular. hep çalışacaktı. zafer kazanıldıktan sonra köyüne dönerken. dağda yaşayan kocamış kaynata ve kaynanasını görmek. yüzü kınşmıştı.www. sabahtan akşama kadar. yendik. zafer kazanılmış olduğuna göre. O sesleri. bu işin ustası olmuştu. * Ama Tanabay öyle düşünmekte. Çocujdar nice zamandır şekerin yüzünü bile görmemiş. Ama Tanabay "Dür. Ve çekiç cevap verir gibi tekrarlıyordu: "Yendik. yaklaşma!" der gibi çekici indirdikçe bütün bu sıkıntıları da uzaklaştınyordu sanki. zaferi kazandık. O zamanlar açtılar. Gönlü hoş ve iyimserdi. çıplaktılar. Evde hasretle bekleniyordu. Yazlan sik sık ve topluca kendisini ziyaret ederlerdi. Dünyaya yeniden gelmiş gibiydi ve artık yalnız geleceği düşünüyordu: Çoluk-çocukla kaygısız bir hayat yaşamak için önce başlarını sokacak bir ev yapacaktı. yaMaşma! Dur. kızgın demirden kıvılcımlar saçılıyordu. Örs çın çın ötüyor. gırtlağına kadar borca batmış ve banka bjr kapik bile vermiyordu artık. önünde hiçbir engel kalmamıştı. diyordu. gücükuvveti yerinde. Kadınlar eskimiş oto lastiklerinElvedaGülsan/19 den yapılmış ayakkabıları giyiyorlardı çıplak ayaklarına. Savaştan sonra aynı işi yapıyor. Tanabay her darbeyi indirişte. hu-ha! hu-ha! diye nefes alıp veriyor ve bir yandanJla düşünüyordu: En önemlisi savaşı kazanmış olmamız.enginel elveda gülsarı güneş ve soğuktan yanmış. Ama bu başka bir hikâye. dik. Doğrusu kendisi de. geleceği toz pembe görmekte pek acele ettiğini şimdi çok iyi anlıyordu. örsün üzerindeki kızgın demiri hiç durmadan dövüyordu. Bunun için savaşmamış mıydı? Kan ve ateş arasında canını dişine takmamış mıydı? Savaş bitmiş. Ondan sonra doğan çocuğu da kızdı. Oğlu sekizine basmış ve okula başlamıştı. saygılarını sunmak ve gönül almak için gelirlerdi. Ne var ki oğlu hayırsızın biri olup çıkmıştı. Kolhoz. ara sıra bugün bile duyar gibi oluyordu. Onları unutacak.

Onu. bir deri bir kemik kalmıştı.www. Söylediklerinin hemen hemen hepsini. pek yaşlanmış. kendisi bile ürkerdi söylediklerinden.Ben senin çekice yapışıp kaldığını sanıyor. kulakların (toprak sahiplerinin) mal ve mülklerini bu kolhoza katmaya birlikte karar vermişlerdi. Tanabay daha savaştan döndüğü gün anlamıştı bunu. her türlü işlerde çalışıyorlar" dedim. Tanabay'ı razı etmek için demirci dükkânına kendisi gelmiş ve arkadaşını razı ettikten sonra ona: . Çora ile o. konuşmuşlardı. Savaşın başından sonuna kadar ve savaştan sonra da hep bu görevde kaldı. Görgü ise görgülü. herkese iyi davranan bir gençti. "Onu biliyoruz" dediler. yaz-kış demeden at üstünde dolaşmak. ta komsomol oldukları günlerde. zenginlerin. Temmuzun sıcağında bile o eski yün yeleğini çıkarmıyordu üzerinden. Tanabay Çora'nın gençliğini hatırlamıştı. Sağ kalanların hepsinin döndüğünü söyledim. Gece-gündüz. Eskiden. Beli 20/Elveda Gülsan bükülmüş. "Peki nerdeler.cizgiliforum. Tanabay onunrişte bu yumuşaklığını beğenmez. karşıt görüşte olanlara. Can dostu Çora razı etmişti onu bu işe.com. Bazen öyle sözler söylerdi ki. Mallarına el koyacakları kişilerin listesini beraber hazırladılar.enginel elveda gülsarı dik. Çora iyice zayıflamış. yani komünizm idealine karşı çıkanlara gereksiz bir hoşgörü göstermekle suçlardı. bir kolhoz kurmaya. onların bu işin üstesinden gelemeyeceğini sen de bilirsin. kimileri iş yerlerinde. eskiden beri iki can dost idiler. . hatta böyle oluşuna kızardı. yüzü kırış kırış olmuştu. Daha sonra Tanabay yılkıcı oldu ve dağlara çıktı. koşturmak kolay mı? Dervişbay'ı hatırlıyor musun? At üstünde donup öldü zavallı. Orduya at gerektiğinde o 11 . demir atölyesinin yakınındaki arkın kenarına çö-mellp oturmuş. Çora'dan başka hiç kimse Tanabay'ı demirci dükkânından aşırıp yılkıcı olmaya razı edemezdi. O zamanlar Çora köyün yakışıklısıydı. İkisi. Bu yüzden toplantılarda sık sık yerinden fırlar. koparıp ayıramam diye korkuyordum. Merhum Çora o zamanlar kolhozun başkanı idi. Savaş yüzü görmemiş olsa da. ne zaman çalışmaya başlayacaklar?" dedi ihtiyarlar. gazetelerden okuyup öğrendiği cümlelerle ve acımasız bir şekilde atıp tutardı. O günlerde herkes savaşı kazanmış olmanın gururuyla avunuyor ve zafer ekmeğin yerini tutuyordu. Ama söyledikleri pek etkili olurdu. zayıflamıştı. Yılkılara bakmanın aksakalların işi olmadığını. dedi Çora İhtiyarlar. kimileri tarlada. bilgi ise bilgili bir delikanlıydı. "Peki yılkıya kim bakacak? Biz ölelim diye mi bekliyorlar? Zaten bir ayağımız çukurda!" Ben çok üzüldüm ve utandım. Hatırlıyorsun değil mi? Savaş başlayınca biz bu ihtiyarları yılkıya bakmaları için dağlara göndermiştik. "Çalışmaya çoktan başladılar. dinlediği siyasî nutuklardan öğrenmişti. dedi. Çora.İki gün önce dağa gidip geldim. O zamandan beri çalışıyorlar orada. dik!" O günlerde böyle düşünen yalnız Tanabay değildi. Tanabay bu konuda büyük çaba gösterdi. Kalbi zayıf olduğu için çürüğe çıkarılmıştı. askere giden gençlerin dönüp dönmediğini sordular. Yumuşak huylu.

İşte. İçinden "bizim başımıza gelmeyen kalmadı oysa sen hiçbir şey görmedin. Belki doğru olartçda budur. Boş bir zaman bulup sana gelmeyi. İkisi birden ayağa kalktılar.. Çora arkasından seslendi: . eskisi gibi uzun uzun dertleşmeyi ne kadar isterdim. aydınlık günler gelmiş olmalıydı. atların hali hiç de iyi değil! Turgay. atlar koradan çıkarılıp sayım yapıldıktan sonra ihtiyar Turgay'a sitem etti: I 22/Elveda Gülsan . gözlerine düşen kocaman börkü yukarı doğru kaldırıp üzengide doğrularak bir 12 . Şimdi yılkı bakmayı askerden dönen gençlerimiz hor görüyor. artık herkes daha iyi yaşamak istiyor. buruşuk yüzlü. plan hedefine nasıl ulaşırım?. halkı nasıl doyururum. Tanabay demirci dükkânına doğru yürüdü.Vere vere bana bunları mı veriyorsun aksakal. . Zaman akıp gitti. . Yaşın yetmişe dayanınca.Tanabay. o zaman daha iyi anlarsın. böyle işte! Sen bir düşün Ta-nahafy.Şaka yapıyorum aksakal. bekle biraz! diye atını sürüp onun yanına geldi. Savaşta biz neler görmedik ki! Bizim de yumuşamamız gerekmez miydi? Belki insan hayatında asıl önemli olan budur" diye düşünüyordu. Tanabay. dedi alttan alarak. hep düşünüyorum: İşleri nasıl yoluna koyarım.com. O sarı tayı. elin serçe parmağı gibi büyümeden kalmıştı. Yaa. ufacık ve köse bir ihtiyardı. hizmetlerini Elveda Gülsan/21 ödeyemeyiz. kusura bakma. Genel olarak bunun gibi ihtiyarlar alıngan ve acı dilli olurlar: Ama Turgay kızmadı: .enginel elveda gülsarı atları terbiye edip yetiştiren de yine bu aksakallar oldu. Sanki. bunu utanç verici bir iş sayıyorlar. dağlıç türü kuzunun kuyruk ucunun üzerindeki yağlı top kısmı gibi duruyordu. İkisi başbaşa verip konuşmak. Ülke için istediğin bu coşkulu iyilik ateşinde yanıp gitmesen bari. Bir daha da birbirlerini hiç göremez oldular.Pekâlâ Çora. dedi Turgay. Tanabay da yumuşadı: . Kılını çeksen yağ çıkar demiyorum ya ben de..www..Ama içlerinde bir tanesi var.cizgiliforum. İş üstüne iş biniyordu. şimdi dağda at çobanlığı ağırlarına gidiyor. artık savaş bitti. Konuşmaları bitmişti... ne görüyorsan o. kolaylaşmadı. Eyerden eğilip arkadaşının yüzüne baktı: "Bana da-rılmadın değil mi? Başımı kaşıyacak vakit bulamıyorum. Halkımız aklını başına topladı. Bazı geceler gözüme uyku girmiyor. baybişemle bir görüşeyim. Sağ olsunlar! Onlara şükran borçluyuz. Uzak yerlere gidip medeniyet öğrendiler ya. dedi Tanabay. hep aynısın Çora. dağda taşta at koştur da anlarsın. O konuşmadan bir süre sonra Tanabay dağa çıktı. Görüşmeyeli çok oldu. Düşünüyorum da. Oysa işler azalmadı. Bakacak göreceksin.. Sen gidersen peşinden başkalarını da göndeririz. uzun uzun dertleşmek fırsatını hiç bulamadılar. Başındaki kocaman börk. yaşlı Turgay'ın baktığı yılkı içinde ilk kez gördü.

uçan bir kuş gibi rahat uçuyordu. sarı tayın yolunu kesip ileriye doğru sürdüler.Hele bir görelim. ben de biraz anlarım bu işten. özelliği ne onun? . 24/Elveda Gülsan . olduğu yere düşüp kalır! .Ooo! Şuna bak! Şu koşmanın güzelliğine bak! Harika bir şey bu! . dedi ihtiyar. . gözleri yaldır yaldır parlar. gül gibi olur. dile düşürme.Bak Tanabay! dedi.Yorga at az mı yani? . .Hangisi? Şu tostoparlak görünen küçük tay mı? Ufak tefek bir şey. çok güzel taydır o.İyi öyleyse.Doğuştan yorga. Bakmasını bilmezsen onu mahvedersin. bindikleri atlann terlerini soğutmak için bir hayli gezdirmek zorunda kaldılar. .. Eski devirde olsa.Peki. Çocuk değilim. Ama kötü birine düşerse solar gider. sesimi duyunca usturanın keskin ağzı gibi her şeyi yarıp geçer. yetişecek. Oyun için yanşan çocuklar gibi neşe ile coşarak tayın J|peşinden kendi atlarını sürüyorlardı. oysa sarı tay hep yorga koşuyordu. Turgay börkünü başından çıkarıp Tanabay'a: . Başını kaldırdı.Ben bunun gibisini görmedim. Atlarını mahmuzlayıp yılkının çevresini dolandılar. San tay da koşmak için fırsat arıyordu zaten. Sonra ensesini kaşıyarak ciddi bir tenbihte bulundu: "Ama dikkat et.Evet. Yine yılkıya katılmak için kocaman bir yanm daire çizerek koşuyordu.. böyle bir yorganın değerine paha biçilemezdi. sana çok teşekkür ederim. . Atın iyisi de öyle olur. Kırgız atalar böyle bir yorga için birbirlerine düşer.Merak etme aksakal. .Söyledim sana. çöp gibi kalır.com. elde etmek için peşine düşenler çok olur. dedi ihtiyar yılkıcı övünerek. sırtı da pek kısa. Baktıkça yüreğin sızlar. . Çok güzel yetiştirmişsin bu tayı. Büyüyor. San tayın yorgalamasını keyifle seyreden Tanabay sevinçle bağırı-¦ yordu: . bir kız iyi bir ere düştüğü zaman daha da güzelleşir. Sesimi de tanır ha! Bir nâra atayım da seyret hele: Ayyyyt! Ayyyt! Ayyyt! Gördün mü? San tay dönüp dolaşıp yılkıya katıldı.. gelişecek. kan dökmekten çekinmezlerdi. hayran kaldım doğrusu. şöyle bir silkinip perçemini geri attı. şu sağ kanatta otlayan san tayı görüyor musun? İşte o bir harika!" . Güzel yorga güzel kız gibidir. ama hiç dörtnala kalkmıyor. Bilirsin. hınldadı ve sonuna kadar kurulElveda Gülsan/23 muş bir oyuncak at gibi ileri fırladı.www. Taya yetişmek için bindikleri atlan dörtnala kaldırdı-¦ lar ama yetişemediler.Turgay ağam.enginel elveda gülsarı kamçısının sapıyla ilerisini göstererek "Bak. Adı 'GÜLSARI1 unutma. dedi Tanabay.Epey geç doğdu da ondan.Demek ona Gülsan diyorsunuz? 13 .cizgiliforum. Ama onlar. Onların sesini duyan > tay hızını arttınyor. . nazar değmesin! Kimselere bir şey söyleme.

Tanabay. Hiç kimseyi de bindirme. Sonra kar yağdı. Eskisi gibi koşup duruyordu üyirin arasında. adı Gülsan. Sabırla yetiştir onu. o zamana kadar sağ kalırsam. gür idi. fısıtlısı ile yine uykuya dalıyorlardı. Tanabay da ses çıkarmadan dinledi. eşya-lannı yükledikleri deveyi yedeklerine alıp gittiler. idi. Bundan sonra boş kalan keçe çadıra döndü. Dağlar yine o dağlardı.enginel elveda gülsarı . Canı gibi sevdi onu. Eyer vurulacak ve binilecek hale geldiği zaman pek zorlama.cizgiliforum.com. başında asker kalpağı olan bir efendi gelmişti. Ayazlı gecelerde atlar bir kuytuda kümeliyor. onları yolun başına kadar yürüyerek uğurladı. gemini fazla çekme. onu yadırgamadı. sırtına eyer vurulmamıştı. Yaşlı yılkıcının yerine. Atlar toynaklanyla kan eşelemeye. Ne bilsindi Gülsan nasıl bir ömür süreceğini. altı aydan bir yaşına ulaşıncaya kadar 'cabağı'. Yardımcısı için de bir çadır vardı ama. ona bir yardımcı vermemişlerdi daha. Kansıyla buraya yerleşeceklerdi. ama uzun süre yerde kalmıyordu. Bunun se1 Cabağı: At yavrusuna altı aylık oluncaya kadar 'kulun'. Turgay'la yaşlı karısı oradan aynlırlarken. vücutları kırağından bembeyaz olu-yordu. kendisi için neler söyleneceğini ve ileride başına neler neler geleceğini!. birbirlerine iyice sokularak. 14 . Onu iyice terbiye ettikten sonra. Artık ayağına çizme. zayıf.San taya şimdilik hiç dokunma. yüzünü ovuşturarak dolanıp duruyordu yanlarında.. yadsınmadı. Yine başına buyruk bir taydı. Sık sık ve lapa lapa yağıyor. Hiçbir şey değişmemişti. Keçe çadır. Ara sıra bir yerlere gidip sonra yine geliyordu. elleri morardı. Sahiplerinin ağzı yüzü soldu. tepinmeye başladılar. Şimdilik ağzına gem. Yol başında aynlırken Turgay aga son bir öğüt daha verdi: . atlar başlarım hafifçe çeviriyor. Şimdilik yalnız idare edecekti işleri. uzunca boylu.Sahipleri onlan yalnız bırakmıyor. yoksa yorga gidişi bozulur. atından inmeden. Bende biraz kaldı.www. O söylenince yahut öksürünce. Unutma. şişti. Değişen tek şey yılkının efendisiydi. yılkı ve dağlar Tanabay'a kaldı. Turgay aga yaşlanınca çenesi düşük bir ihtiyar olmuştu. Gece rüzgârının hışırtısı. Adını o koydu.Evet. 1 Elveda Gülsan/25 kalın. getir göster bana. sırtına gocuk giymeye başladı. Bundan sonra Turgay ve kendisi gibi >%şlı kansı. sabaha kadar kımıldamadan duruyor. Çayırlar. San tay o zaman henüz bir cabağı1. Zamanla yılkı ona alıştı. şınl şırıl akan sular hep aynı. kulaklarını kabartıyorlardı: Efendilerini yanıbaşlarında görmek güven veriyordu onlara. Geçen yaz kız torunum gelmişti. Cabağı Gülsan'nın tüyleri uzadı ama özellikle geceleri yine üşüyordu. Bütün gece Tanabay'a öğüt verdi. eldivenli ellerini birbirlerine sürterek.. bir yaşına gelince 'tay' denir (çevirenin notu). Terli iken suç içmemesine de dikkat et.

kafasını eğip kulaklarını kısıyor. Sonra yine sinirli. uzaktan uzağa bir uluma duyuldu. İçinde bir şeyler kopmuş gibi sarsıldı ve güç doğruldu. Bir türlü giremiyordu aralanna. hınldayarak. iterek koşuyorlardı. Gülsan o güne kadar kurt ulumasını hiç duymamıştı. Atlar irkildi. cabağıları ortalarına aldılar. biraz rahatlayacaklardı. Yılkı sesin geldiği yöne koştu.cizgiliforum. ayak seslerini duyuyordu. öfkeli bir halde geri 26/Elveda GQIsan geliyordu üyer aygın. O sesin ve kendilerinin sahibi şimdi yanlannda. Hayvanlar gözlerini açamaz oldular. kulak kabarttılar. Atlar sessiz. Uğursuz. faltaşı gibi açılan gözlerle çevresine baktı ve korkudan donup kaldı olduğu yerde. kann üzerinden bir karaltının süzülüp geçtiğini ve sonra kaybolduğunu görünce artık yerinde duramayıp ürkerek geri sıçradı. İşte o zaman. İyice rahatsızlanıp korkuya kapıldılar. belirsiz bir yöne doğru koşmaya başladılar. ardından bir silah sesi daha. yılkıyı bir arada tutmak için etrafında dolanıyor. Gülsan'nın nefesi kesilecekti ner-deyse. Bir gün dağlarda bora koptu. isli gocuğunun kokusunu alsalar. yandan gehyordu. başına üsır usır düşerek yığılıyordu. zaten korku içinde bekleşen atlar ürktü. hınltısız dururken.enginel elveda gülsarı Gülsarı Tanabay'ın sesini işte bu kış tanıdı ve bir daha ömrü boyunca unutmadı. hışımla üzerine yürüdü. Gülsan yine ortaya girmek için yaşlı atlan itmeye. O müthiş çifteden sonra bir daha yılkıdan aynlıp tek başına durmaya kalkışmadı. Artık hiçbir kuvvet durduramazdı onlan. Ulumayı duyunca bir an olduğu yerde donmuş gibi kaldı. Kar yağıyor ve Gülsan'nın burun deliklerine giriyor. Yaşlı dişi atlar. acı acı kişneyerek.www. Dağdan yuvarlanan kayalar gibi birbirlerini sürükleyerek. felaket habercisi bir sessizlik idi bu. iğne-leye iğneleye. Aralarına giremeyince daha da uzakta tek başına durdu ve bu yüzden üyir aygırının hışmına uğradı. ağır-laştı. Hiç unutamayacağı o çiftenin acısıyla yılkıya yanaşıp kenarda ama onlann yanında durdu. Sesler önce geriden. Atlar büyük bir gürültü çıkararak koşsalar da sahiplerinin öfkeli bağırmalannı duydular. başlarıyla vurarak kulunları. güçlü toynaklanyla kan eşeliyor. Sahipleri neredeydi? Böyle korkulu bir zamanda o neredeydi? Hiç olmazsa sesini duysalar. Karanlıkta. olanca güçlerini ayaklarına vererek. O sırada bir silah sesi duyuldu.com. Sonra önden duyulmaya başladı. Titreye titreye birbirlerine sokuluyorlardı. Ama yılkı onun harıltısını. arada bir dörtnala koşarak. Kar savrula savrula. Elveda Gülsan/27 15 . Gülsan da neye uğradıklannı anlayamadan çılgınca koşuyordu yılkının ardından. kuyruklarına yapıştı. Gülsarı'yı ortadan sürüp kenara çıkardılar. Şimdi çıt çıkmıyordu. Gülsan'yı hâlâ kümelenmiş yılkıdan uzakta tek başına duruyor görünce. İşte bu gelişlerden birinde. önlerindeydi. göz gözü görmeyen karanlığa dalıp uzaklaşıyordu. ama ne kendi görünüyor ne de sesi duyuyordu. Gülsan. bazılarını çiftelemeye başladı. atlann yelelerine. Aygır. onu yılkıya katmak için karnına müthiş bir çifte indirdi.

. acımdan konuştum böyle. sonra yeşillendi. .Bana niye öyle bakıyorsun! Karşında bir faşist mi var! diye bağırmıştı. Savaş cephesinde durumumuzu bundan yüz kat daha iyiydi. sulann kalın bir buz tabakası olup toprağı örttüğünü. at sütünden kımız da yaparız. Yılkının kışlık korası nerde? Yemi.Asıl sen beni bağışla. gövdeleri şişip şişip iniyordu.www. Yeni tüyleriyle sırtlan parlamaya başladı. kara toprak göründü. dedi Çora. .. kirli-san bir su gibi. sanki demirden olan bu kabuğu tepinen atların toynaklarının bile kıramadığını. adam unutmamıştı.Peki. Sen de orada oturup. ağlamamak için dudaklannı ısırdığını. ana okulu ne olacak? dedi anbarcı. körük gibi soluyor. Dondurucu ayazı. Yılkı onun sesiyle biraz yüreklendi ve peşinden koşmaya başladı. Tanabay da kar yedi.. O pek şiddetli kış ve zorlu günleri sanki hiç yaşamamışlardı. Atlar ofaya gelince durdular. o bo-ranlı günleri at üstünde geçirdiğini. suskun bakışını da unutmamış-tı. Atlar tüylerini döktüler. atların sıcak sırtında eriyor. seyrekleşme-yen kar taneleri. Sonra anbar memurunu çağırıp emretti: . cıdavlanndan. Sonra dağdan inip.. demeyi geçirdi aklından.Sen. üzüntümden. ölüp gittiklerini de unutmamıştı. Tan atarken Tanabay yılkıyı eski yerine getirmişti.Hay Allah! Onu ne karıştırıyorsun? Her şeyi birbirine karıştırır yokuşa sürersin zaten! Ver! diye kestirip attı Çora. Böyle mi yapacaktık bu işleri? Gel de nasıl bir keçe çadırda yaşadığımızı. Sen beni bağışla. O zorlu kışa dayanamayan zayıf atların düştükleri yerden kalkamadıklarını..enginel elveda gülsarı Sesi kısılmıştı ama bağırmaya devam ediyordu: Kayyt! Kayyt! Kayt! (Dön! Dön! Dön!) diyordu efendileri. dişimizi biraz daha sıkar.Sonra öfkeye kapılıp böylesine ağır sözler söylediği için kendisini affettirmeye çalışmasını da. Yakında inek doğuracak. Tanabay önce unu almamayı düşünmüştü. ürün zamanına kadar dayanırız. bahar geldiğinde. çadırın tamtakır içini bir gör! Kuru ekmek bile bulamıyoruz. otu nerde? Tuzu nerde? Ağzımızı açıp yel yutarak geçiriyoruz 28/Elveda Gülsan günlerimizi. kolhozun başkanına ölen atlann hesabını verirken. Ama Çora'nın 16 . öfkeyle bağırmasını da unutmamıştı: . Ama hâlâ korkudan titriyor. unutmamıştı.. bu atlan kendi elimle öldürmüşüm gibi bakıyorsun bana! Bu sözler karşısında kolhoz başkanının kül gibi olan yüzüyle kendisine şaşkın. itinkurdun uluduğu o soğuk geceleri. . Gülsan da toparlandı ve eski gücüne kavuştu.. diye kekelemişti. Bulut gibi buhar çıkıyordu sırtlanndan. sağrılanndan süzülüyordu.cizgiliforum. Ateş gibi yanan dudaklanyla kar yutuyorlardı. Yere çömelerek iki eliyld aldığı soğuk. bir süre yüzüjıdeki yangını söndürmek için öylece durdu. sonra avuç avuç yuttu o soğuk kan.. elini ayağını ısıtmak için çalı-çırpı yaktığını. Atlar o günleri hatırlamıyorlardı ama.Ona beş kilo un ver! Onun bu davramşı karşısında Tanabay'ın utancı daha da arttı. Kalın kar eridi.com. Hâlâ dinmeyen. bembeyaz kan yüzüne götürdü.

kısa. Atlara sert davranmıyordu Tanabay. düzlükler. Koşuyordu. Öteki tayları da koşturup peşinden sürüklüyor. demişti karısı. doruklarda hâlâ erimeyen karların beyazlığı göz ka-niaştınyordu. yadırgamıyordu. O bahar san yorga gençliğinin en güzel dönemini yaşadı.. Onu yadsımıyor. ayaklarının altında toprağın kaydığını. koşup oynadığı yerleri görüyordu. kulaklannda rüzgârın uğuldadığını. büyük bir tay olmuştu. En çok sevdiği şeydi koşmak. Bazen koşup uzaklara gittiği zaman onun küfürlerini işitmiyor değildi. ne kadar çok kaynatmışsın bunu! diye kaşığı elinden bırakmıştı. tozlann savrulduğunu. yılkı uykuya dalınca. ürperir ve başlardı koşmaya.. Aygırlar birbirleriyle dövüşmeye. Onun işi gücü koşmak. düzlükten bayıra. başı ise soylu yorgaya yaraşır biçimdeydi: Bir tutamlık fazla yağı yok. fıldır fıldır dönen tabak gibi yuvarlak birbirinden uzak gözler. dar geçitlerden dik yokuşlara koşuyor.com. onların arasında sarı bir yıldız gibi akıp gidiyordu: Çakıllı dere boyundan düzlüğe. ne kadar çok koşarsa. onun ardınca dörtnala gelen efendisi de o kadar keyiflenirdi. Bunların hiçbirisini unutmamıştı.www..enginel elveda gülsarı anbarcıya söylediklerini duyduktan ve yüzünün aldığı rengi gördükten sonra düşündüğünü söylemekten vazgeçti. Gülsarı bu kez de düşünde koşuyordu: Toynaklarıyla taşlan çınlattığını. sı-nm gibi ince.Biraz soğut da iç. onları belledi: Bazıları hüzünlü. sözlü. Sahibi Tanabay da onu. Bazen de yanından geçerken kamçısıyla arkasına hafifçe vururdu. uzun. genç kısrakları kovalamaya başlamıştı.cizgiliforum. yıl30/Elveda Gülsan kıya doğru akan bir yıldız gibi gelirse. omuz arası geniş. yamaçlar yemyeşil uzanıyor. yaşadığı ortamın bir parçası gibi görüyordu. Yılkıcıların da rahaEI veda Gülsarı/29 ü kaçmıştı bu yüzden. Karısına: .. Topaç gibi ve kabank tüylü bir cabağı iken. Böyle zamanlarda. . yine koşmaktı. Tanabay'ın onu yüreklendiren sesi. Bahar yağmurlarından sonra güneş pırıl pınl parlıyor. kara toprak yeşeriyor. kalın kıvnk dudaklar. tümsek burnu. kalçası dar. 17 . Zamanla bu türkülere iyice alıştı. Dilediğince koşuyor. küçük bir çocuk değilsin ya. Boyu uzun. hatta keyfinden şarkı söylemesi pek hoşuna giderdi Gülsan'nın. Gülsarı ne kadar hırslanır.Beni yakıp öldürmeye mi niyetlisin. Bu yüzden sahibine bir rahat nefes aldırmıyordu. Canı yanmazdı ama yine de şaşınr. YıUacılar aygırları ayırmaya çalışıyor. Karısının işte o undan yaptığı lakşa çorbasını içerken ağızını nasıl yaktığını da unutmamıştı. Hava karanp yıldızlar ışıldayınca. koşu temposunu onun türküsüne uydururdu sanki. yavaş yavaş iç. Gülsarı'nın bu niteliklerinden haberi yoktu elbet. bazen bu yüzden kamçılarını savurarak birbirleriyle kapıştıkları da oluyordu. oynuyor. Bütün bunları işitiyor. şimdi. Mayıs gelmişti. duygulu. şımarıyordu. hayatının. Gülsan'nın keyfine diyecek yoktu.

ama Gülsan hâlâ kılım kıpırdatmıyordu.enginel elveda gülsarı sözsüz bütün türkülerini.com. ağzı yüzü berelenmiş. Atlar koşup geldiler ve başladılar tuz yalamaya. lışü. toz toprak içinde kalmıştı. Kam sızan dudaklannı kımıldatarak. yavaş yavaş ve olabildiğince yumuşak bir sesle onu yatıştırmaya çalışıyordu. şaha kalkarlardı. . Adamın üstü başı yır. Gülsarı tuzağı anlayamamış. tepindi. insanlar birbirlerinin üzerine yığılıyordu sanki. Güneş gözüne vuruyor.. İşte o zaman boynundaki ilmik sıkıldı ve Gülsan neye uğradığım anlamadan irkildi. hiç korkma.Gel Gülsan. işte bu tuzu yalamak Gülsarı'ya bir felâket getirdi. Bu arada çocuklar da koşup geldiler. ilmekde o kadar boynunu sı: kıyor. Sahibi önünde. oralarda dolamp Gülsarı'yı rahatsız ederlerdi. İşte o sırada sahibi ve onun yardımcısı. Ama o ne kadar çırpınsa. dağa sonradan gelen yılkıcılann çocuklanydı. Sahibinin yılkıya tuz yalatmasından da çok hoşlanırdı Gülsan. Ama adamlar tekrar ayağa kalktılar ve ilmek Gülsan'nın boynunu yine ve da-. Gülsan tek gözüyle gördü onu. Bir gün Tanabay boş bir kovaya vurarak "po! po! po!" diye atlan tuz yalamaya çağırdı. Soluk soluğa • kalmıştı. Gülsan hiç umursamadı. Sonunda kendim tuzağa düşürenlerle başbaşa kaldı. . gemi ver bana! 18 . Dağlar yıkılıyor.Yuları. Sonunda adamları uzaklaştırmak için kendini onlann üzerine attı. gözünü kamaştıran halkalar oluşuyordu önünde. Atlar tuz yalamayı pek sever ve bunu bir ziyafet sayarlardı kendileri için.. ipi sımsıkı tutan yardımcısı da geldi.. başını okşadılar ve at kuyruğundan yapılmış ilmiği boynuna geçiriverdiler. Atlann arasından kendine yol açıp su içmek için çaya gitmek istedi.www. Hiç böyle bir şey gelmemişti başına. tılmış.cizgiliforum. O sırada bovjnunu sıkan ip biraz gevşedi ve Gülsan ipip ucunu tutan ¦ adimlan sürüklemeye başladı. nefesi kesildi. * Sahibi. Korkma. Birden her yanım saran koyu karanlığı ön ayaklanyla delmeye ça•. Epeyce tuz yaladığı için susamıştı.ha çok sıkmaya başladı. Ama gözlerinde bir kızgınlık. ellerinde ucu kementli sopalarla yaklaştılar. tuttuğu ipi koluna dolayarak yan taraftan yaklaştı. yer sarsılıyor. bir öfke yoktu. Yorga dehşete düştü. Çünkü bu kementler binek atlan-nı. başı döndü. Kadınlar bağırıp çağırarak çocuklanm çadırlara doğru kovaladılar. Her zaman ata biner. Hırıldadı. Bunlar. soluk almaşım zorlaştırıyordu. Ama. şaha kalktı. Kurtulmak için tekrar tekrar şaElveda Gülsan/31 ha kalkıyordu. tuz yalamaya devam ediyordu. rahat dur! Efendisinin ardından. sağılacak kısrakları yakalamak için kullanılırdı. onu okşadı ve geriye bakmadan yardımcısına seslendi: . Öteki atlar boyunlanna kıl kement geçirilince huysuzlaşır. Gülsan da onlann arasındaydı ve tadını çıkara çıkara tuz yalıyordu. Tanabay upuzun bir ağaç tekneye parça parça kaya tuzu dökerdi. Öteki atlar kaçıştılar. yardımcısı da ardındaydı. Ama onun yanına sokulup. Ona hiç dokunmazlardı. Tanabay bir elini atın başına uzattı.

sakin ol! Korkma! Yorganın gözünü bir avucu ile kapatıp başlığı kafasına geçiri verdi. O çember yolun bir noktada açılacağım ve oradan son hızla uzaklaşacağını umuyor. çözülmüyordu. başı dönüyor. dönüyor.Bükmeyi ver! dedi yardımcısına. Sahibi kamçısını şaklatıyor.com. Kıpır-dayamıyor. dönüyor. ama çember açılmıyor. Sonra başını öne eğip arka ayaklarım havaya kaldırdı. keçe çadırlar dönüyor. silkindi. Yalnız ağzından o bükmeyi. Yorga yoruldu. O anda soğuk demir ağızlık dişlerine çarparak şıngırdadı. Adamlar ona su içirmediler. O adamı silkinip atmak istedi sırtından. Gülsarı'nın gözleri kararıyor. Ter içinde kalmış. Yine de kişne-yerek olanca gücüyle şaha kalktı. dağlar. çok da susamıştı. sağa sola çeviremiyor ve uzanıp yatamıyordu. gökteki bulutlar. dünya dönüyor. yavaşladı. soluk alamıyor. eyeri sırtına vurmak gerekiyordu. canı müthiş yanıyordu. Bir an yine başı döndü ve sonra donup kaldı. sırtında bir adamın oturduğunu gördü. ne zaman bindiğini anlayamamıştı. Yalnız kolanlarım gevşeterek bir ağa-¦> ca bağlayıp bıraktılar. Kayış sıkıldıkça canı yanıyordu ama asıl acı veren ağzındaki o bükme. i Sakin ol Gülsan. onu sırtından iki kez atmayı başardı. yine döndü. Üzengiler toplanıp eyerin kaltağına bağlanmıştı. . 19 .enginel elveda gülsarı Yardımcısı atın başına geçirilecek takımı verdi. göğüs altından kayışlar geçirip sıkıyorlardı. merada otlayan atlar dönüyor. Yorga. Kafasına başlık geçirilince yine hınldamaya. çizmesinin topu-ğuyla durmadan karnına vuruyordu. yana sıçradf. Yorga acılar içinde arka ayaklarının üstüne çöktü ve artık direnemedi. Döndü. tepinmeye başlamıştı ama Tanabay onun üst dudağım sımsıkı yakalamıştı. o demir ağızlık idi.www. Gemin dizgini iki taraftan gerilip eyerin başına bağlandığı için başını dik tutmak zorunda kalıyor. durmadan döndü. Her yanı kayışlarla sarılmış. O zaman o adamın çevresinde bir daire çizmeye başladı. yürümeye başladı. Şimdi gemi ağzına geçirmek. o buruklukça acıtan şeyi çıkardıkları zaman biraz kendine geldi. Adamların isteği de buydu zaten. ama iki defasında da adam kalkıp yine bindi üstüne. Bu acıdan. sırtına bir ağırlık çökmüştü. her şey dönüyordu. Ama o zıpladıkça ağızlık ağzını yırtıcak kadar sıkılıyor. sonra kilitlenmiş gibi çakılıp kaldı ağzında. Akşam olunca eyerini de almadılar üzerinden. kaçıp gitmesini engelliyordu. Ama başka bir atın üzerinde olan ikinci adam yularının uzun ipini çekiyor. sahibinin üstüne nasıl bindiğini. Adamlar şimdi sırtına bir şeyler koyuyor. üzerine oturmuş adamın topukları kanuna batıyordu. 32/Elveda Gülsan Elveda Gülsarı/33 Yardımcısı yorganın üst dudağının altına hemen kayış bükmeyi geçirdi ve çevirmeye başladı. Bu acı ile gözleri yuvalarından fırlayacaktı nerdeyse. Yan gözle geriye bakınca. Bu zorlu. Çaresizdi. eziyetli koşu sürüp gitti.cizgiliforum.

Oy Gülsan oy! dedi. omuzlannı. Gülsarı onun kişnemesini işitti. Dağlar gecenin karanlık kuşağından sıyrılıp ay ışığında kendilerini göstermeye. O da kişneyerek cevap vermek istedi ama. Dün beni çok yordun. otluyor-du. Susuzluktan da ölecekti nerdeyse. toynaklarından çıkan sesleri. Serin suyun kokusunu da getirmiş oluyordu böylece. oynaşan. 34/Elveda Gülsan Gülsan'yı arıyordu. dişleriyle onu kaşımaya başladı. Yumuşak. gözünden iri iri damlalar düşmeye başladı. Sanki herkes unutmuştu onu. tabii. . Başını hafif oynatacak olsa gem ağzını yırtarcasına acıtıyordu. Derenin öbür yakasına geçip gözden kaybolunca-ya kadar Gülsan ona baktı durdu. Gülsan doru tayın sesini pek yakınında işitti. Sonunda doru tay onu buldu. Onların kişnemelerini. öylece duruyordu orada. Bu. Yıldızlar yeryüzüne iyice yaklaşrnış. Oysa Gülsan kımıldayamıyordu. kulun oldukları zamandan beri onunla koşup zıplayan. yükseldi. Keçe çadırların yanında ateşi. Gülsan onun neler söylediğini nereden bilecekti? 20 . Ağzındaki o demirin tadı da pek kötüydü. Pekâlâ! Tanabay Gülsan'nın boynunu okşadı. Başını Gülsarı'nın boynuna koydu. Yorga Gülsîtfı ömründe ilk kez ağlıyordu. Ağzının kenarları yara bere içinde kalmıştı. oynar. Derenin öbür yakasında.com. çocukların köpek gibi ses çıkararak onları havlattıklarını. ağır ağır kımıldamaya büyümeye başladılar.enginel elveda gülsarı jGülsan bütün gece öyle durdu. sevgi dolu ses tonuyla konuştu. Onunla kimse ilgilenmiyordu. Bu kez dişi tay onun boynuna asıldı. Ne oldu? Çok mu üşüdün? Ee. onunla koşmak istiyordu. İkisi de henüz tam ergin çağa gelmiş sayılmazlardı. Hırıldayarak ve başını sallayarak Gülsan'yı çağırdı. yılgın. üzüntülüydü. Öyle de susamıştı ki! Ah doru tay ona içecek su getirebilse! Gülsan'dan hiçbir karşılık görmeyen genç kısrak koşup gitti. Kendisi. ufak-tefek alnı sakarlı bir doru kısrak idi. her zaman olduğu gibi yayılmış. ağzını açmak istediği zaman müthiş canı yandı ve kişneyemedi. Yorga da onun boynuna dokunup aynı şeyi yapmak istiyordu ama.www. Öylece duran Gütearı'yı o sırada bir arayan vardı. sımsıcak dudakla-nnı onun tüylerine dokundurdu. boynun omurgasını kütürdetiyordu. Başına nîden böyle bir felâket geldiğini anlayamıyordu. Gülsan olsa yine onunla koşar. Yenik. yılkı. hep onun yanında olurdu. Yanına sokuldu.cizgiliforum. Dereyi geçip geldiği için ayaklan ıslaktı. başını bile oyna-tamıyordu. sızım sızım sızlıyordu. Aygırlar onun peşine çoktan düşmeye başlamışlardı ama. Alnındaki ak sakar ay ışığında parlıyordu. buz gibi olmuşsun. Sonra. her şeyi duyuyordu. Biraz sonra ay doğdu. Dişi tay yine Gülsan ile olmak. onunla otlayan. başıyla dürtükledi. Sabah erkenden sahibi geldi yanına... o onlardan kaçıyor. atlara gece bekçiliği yapan yılkıcıların bağırışlarını da duyuyordu Gülsarı. ateş başında oturup sohbet eden adamları. sesini hemen tanıdı. hatta yere inmiş gibi daha çok panl-dıyordu. Kolanların vücudunu sıktığım yerler ve eyerin vurduğu sırtı acıyor. Bahara uyanmış dağlara bakıp gülümsüyor.

diye atıyordu yüreği.Sağ olasın Tanabay. adım atacak gücü kalmadığı için olduğu yerde durunca tekerlek gıcırtısı. İşte şimdi bunu öğrendin. üstüne su dolu bir kap koysan damlası bile dökmeden götürür! Eski yılkıcı ihtiyar Turgay. her şeye lanet! Yeter ki san sağ salim eve ulaştırayım. soyun sopun dert görmesin. her şey yoluna girecek. eski bozuk yolda.. 21 . yürü yavrum.. daha önce düşünmeliydim.Bana darılma. Tanabay telaşlanıp atın bir o yanına bir bu yanına geçti. yürek atışları da kulaklarındaydı: Tıp.tıp. fırlatılan ok gibi dümdüz giderken görünler ona hayran kalıyor ve kenara çekilip seyrediyorlardı: .enginel elveda gülsarı . Gülsarı suya girince titredi. ama ne yaparsın. ürperdi.www. ağır ağır. hiçbir engel çıkmaz.. sonra yine dizginlere yapışıyordu: . Böyle sürüp gidecek değildi elbet. Çok iyi yetiştirmişsin Gülsan'yı. binicisini hiç sarsmadan.com. Bak görürsün.. Tanabay Gülsarı'nın başlığını çözdü. iyi günler göreceksin. Bugüne kadar başı boş koşup oynadın. kızma dostum. Kendi başı kendine ağır geldiği için boynunu aşağıya doğru eğmiş. taypalma yorganın o güzel gidişini bozmamak için dizginleri çekip onu yavaşlatıyordu. Alışacaksın.. Sen bu haldeyken arabanın ne önemi var. diyordu. Artık yolundaki taşlara ayağın sürçmez. tıngır mıngır dönüyordu.Aşkolsun! diyorlardı. diyordu Tanabay. kuş gibi uçmak istiyordu ama. koşumlara. Sarı yorgayı. Yaşlı Tanabay Gülsarı'nın biraz soluklanmasını. Ara sıra at. bacakları titriyor ve güçlükle durabiliyordu ayakta. ileri atılıp başını derin suya daldırdı. ah! Ne güzeldi bu serin su! Ne güzeldi suya kavuşmak! Ve şimdi efendisine nasıl da şükran duyuyordu! -^ ݧte böyle. bu defa hayvan kendi yürek atışlarını duyuyordu: tum-top. çok geç oldu. Doğru. bağışla! dedi Tanabay.. Sahibi sırtına bindiği zaman. Ama hala arabaya koşuluydu. tumtop!. Öylesine bitikti. Kırık dökük arabanın tekerlekleri.. dura kalka birbuçuk saat kadar gittiler. ağzındaki gemi ûSulca çıkardı. Sarı yorga son bir kez daha durdu ve bir daha adımını atamadı.Ne oldu Gülsarı sana? Bak hava iyice kararıyor! Ama at artık onu arılamıyordu. koşmak.tıp. . çok canın yandı. kolonlara da iyice alıştı. At durunca ve tekerlek sesleri kesilince.Bağışla beni Gülsarı. sonra onu yedeğine alıp dereye götürdü.. hayat bu işte! Merak etElveda Gülsan/35 me. Üzerindeki ağırlığı hissetmez oldu. o tıngır-mıngır sesleri de kesiliyordu.Hadi Gülsan. din36/Elveda Gülsan lenmesini bekliyor. Lanet olsun arabaya. Bir süre sonra Gülsan eyere de.cizgiliforum. Tanabay. Ah. Gülsan'yi böyle görünce Tanabay'a teşekkür etmişti: . Böyle. asıl bundan sonra parlayacak onun yıldızı! demişti. Yalvardı: . Benim de aklım başımda değil. Çok mu acıktın? Çok mu susadın?.

tartma kayışlarını çözdü. Sonra yine ağır ağır yola koyuluyorlardı: Gülsan ara sıra duruyordu. Ama bugün. Biraz dinlenip tekrar adım atacak hale gelinceye 38/Elveda Gülsarı kadar Tanabay da yanında bekliyordu. Yorga gittikçe yavaşlıyordu.. Şu haline bak zavallının. son demlerini yaşayan sarı yorgayı yedeğinde götürürken. yaşlı bir adam.Hadi Sangül. kara yolun üzerine inen. dedi ve gocuğunu tekrar giydi. onun başhğını ve dizginini omuzuna atan Tanabay arkada. Yalnız ikisi. ne eşsiz bir insan olduğunu. batı taraflarında. yürümeye çalış. Başlığı.com. ne büyük iyilikler yaptığını. dizginleri de çıkardı hayvanın başından: .. istemediği için düşünmüyordu geçmişini. yürüyorlardı. hamutu da atın başından usulca çıkarıp. diye düşünüyordu. kolu uyuşunca dizginleri omuzuna atıyordu. Tanabay yürürken sarı yorga ile ilgili uzak geçmişi. Aslında Tanabay unuttuğu için değil. Yola koyulup yavaş yavaş yürüdüler: Yaşlı bir at ve yaşlı bir adam: Arkalarıda terkedilmiş kırık-dökük bir araba. ben de arkandan geliyorum.İşte. O güne kadar hiç düşünmemişti bunları. geçmiş yıllarını hatırlayıverdi. yapmamız gereken buydu. sönmeye. At önde. Ancak ağır hastalandığımız ya da öldüğümüz zaman hatırlıyoruz birbirimizi.. Sonra yine ağır ağır yola koyuluyorlardı: Yaşlı bir at.www. vah! ne hale gelmişsin! Turgay merhum seni böyle görse. Tanabay atın dizginini eline aldı. karardık bozkırın ortasında bir hayal gibi duruyordu. O yitirdiğimizin ne iyi. Demek ki düşünmemek unutmak demek değilmiş. oğlunun ve gelininin 0 davranışlarını görüp. koşumları arabanın içine attı. dağların üzerine kanadını düşürmeye. Düşünmemeye çalışırdı o acı veren geçmişi. kararmaya başlamış bir kızıllık vardı. arkadaşlarını bir bir hatırlıyordu: "Hepimiz böyleyiz işte. Tanabay önden gidip dizginleri çekiyor. "Vah Gülsarım. ancak o son demde anlıyoruz. Hamutsuz koşumsuz kalan cılız gövdesine göre kafası kocamandı ve soğuk.cizgiliforum. ah o eski günler ah! Ne eşi bulunmaz bir yorga idi o!. dedi. Gülsarı ara sıra duruyordu.. batman batman doluyordu kafasına. dili yok bir hayvan! Onu kim düşünüp hatırlayacak? Kimleri taşımadı sırtında kimleri gururlandırmadı? Ama yaşlamp bu hale gelince herkes unuttu onu. seni bırakıp gitmem. mezarından doğrulup kalkardı" dedi. Tanabay'ın kendisi de pek şaştı. Karanlık.. karanlık yolda. Sonra atı biraz dinlendirmek için durdu. Korkma. . önlerinde. gelinin o acı sözlerini dinledikten sonra. I Elveda Gülsarı/37 olayları. Bu ağır düşünceler sanki bir ormandan ansızın çıkıp. Biraz dinlenip tekrar adım atacak hale gelinceye kadar Tanabay da yanında bekliyordu. sen önden bildiğin gibi yürü. onların ve sonra bozkırın üzerine geceyi sermeye başlamıştı. Hadi." Geçmişe uzanan günlerin anılarını bir bir aklına düşürmesine.enginel elveda gülsarı Gocuğunu çıkardı. İşte Gülsarı da ağzı var. 22 . birbirimizden pek farkımız yok.

akıllarına getiriyorlar mıydı hiç?" diye geçiyordu aklından. köprünün başında durup bekliyorlardı. başkası olamaz!" derdi ve onun sırtındaki adama imrenirdi. Namuslusu da vardı. az sonra. Kadere boyun eğmekten başka ne gelirdi elinden? Tehlikeyi göze alıp şimdi köprüyü geçecek.www. çaresiz hayvanın yanında öylece bekledi. Hayvanın yüreği yosun kaplamış değirmen taşlarının dönüşü gibi. Yorga orada durdu. Yere uzanıp yatmak için ayaklarını kırpmaya başladı. Gözlerine bakmadan boynunu. Böyle bir ata binmek. Sonra. başkarmalar? Sabahtan akşama kadar üzerinden inmedikleri Gülsarı'yı düşünüyor. Gülsan Gülsarı olalı. Gerçi o aracın onlara bir yardımı olamazdı. gerilerinde. İnleye inleye olduğu yerde durdu. elini alnına götürüp gözüne siper yapar. O talihli adamın yerinde olmak isterdi. gecenin karanlığını yırttı. ahmak olanı da. Yeter ki at dayansıridı. böyle ölmene izin vermem. "Bu ıssız yolda nihayet birileri göründü" diye düşündü. Sonra da ona vurduğu için kendine kızdı. dura takıla ve pek düzensiz vuruyordu. ana yoldan çıkıp çay kıyısında uzanan dar yola sapacaktı. Işık saçan iki göz. Kalk. Gerçi dağ içinde şaşırması da mümkündü. bu uzun yolun üzerinde. sağrısını okşadı. ağır ağır yürüyerek. Gülsa-rı'nın toynaklarından çıkan o toz izi. Bunu uzaktan görenler de. sebebini kendisi de bilmeden bekledi orada. yolu aydınlattı..cizgiliforum. Yaşlı at ve yaşlı adam. kuyruklu yıldızın kuyruğu gibi. kolhoz başkanlıklarının ilk gününden son günüae kadar. Ama hepsi de. sakın yatma! diye dizginle kafasına hafifçe vurdu. Yorganın geçtiği bu yolda. ine-kalka. "Neredeydiler şimdi o başkanlar.Dayan Gülsan. dördü dört tarafa açılan ayaklannı güçlükle toplayarak doğruldu.• bay buna izin vermedi. yine de tercih ediyordu o yolu.. Evvelce buradan çok geçtiği için doğru yolu hatırlardı. uzaktan bir motorlu aracın farlan şavkıdı. haydi kalk!. tepkili uçağın gerisinden çıkan gaz çizgisi gibi uzun süre havada asılı kalırdı. bağırmaya başladı: "Anlaşana be hayvan! Ölmek mi istiElveda Gülsan/39 yorsun sen! Hayır. doğruldu.com. kötüsü de. kalk. Hava rüzgârlı değilse. Bir yatarsa bir daha kalkamazdı çünkü. yola bakarak "Aa. İhtiyar adam öyle düşünürken. ince uzun bir toz bulutu bırakırlardı. Tanabay'ın Gülsan ile o yolda gitmekte olduğunu hemen anlarlardı. Çok beklemeden beline ağrılar girmişti. çayın üzerindeki köprüye ulaşabildiler. Ama Tana. Gülsan'ya binmişlerdi. Bu 23 . Sonra kulağım göğsüne yapıştınp yürek atışlarını dinledi. Tanabay ve yorga. Ka-. O zaman. . nice nice kolhoz başkanı görmüştü." Gülsan.ranHk bastığı halde Tanabay atın gözlerine bakmaya korkuyordu. bir Kırgız genci için gerçekten büyük mutluluk sayılırdı.enginel elveda gülsarı Tanabay. Yine de. titreye titreye. bu Gülsarı'dır. ama eve ulaşmak için en kestirme yol da bu idi. yakınlarında olan bir çoban. Bunların içinde akıllı olanı da vardı. Bu patika dağa doğru tırmanıyordu. dudaklarında acı bir gülümseme belirdi. bir zamanlar Gülsa-rı'ya binmiş olarak ve tozu dumana katarak gittiği günleri hatırlayınca. Tanabay be-lini" püküp. uyuşan boynunu salladı.

www.Kapat çeneni! dedi sürücü. şoföre: 40/Elveda Gülsan . .Tahmin etmiştim. Nefesindeki keskin votka kokusu Tanabay'ın burnuna kadar geliyordu. gece orda kalır. . . Sürücünün yanında oturan ince uzun boylu ve kalpaklı delikanlı. Bir an.Bu ölüyü mü? İtiver dereye gitsin. Anı gitmiş vahi kalmış o attan ne hayır gelir artık. Atı bırakıp gidemem. Peki nereye gidiyorsun? . Belki koşum işe yarar diye baktık ama o da beş para etmez. dedi şoför. ormanın içine ha? Ama ben o tarafa gitmiyohım. Onun gibi kartların damatların da zamanı geçti artık.Evet. dedi Tanabay.. dedi şoför alaylı alaylı gülerek. Sonra da marşa basıp yanındakine: Bunamış bu ihtiyar! diye mırıldandı. Kamyon geçerken eski köprü sarsılıp gıcırdadı. Bunlar yaşlı adama ve kötürüm ata hayretle baktılar. "Govsarı" da denir (çevirenin notu). seni sovhozda bırakayım. Savaşta da öyleydi. Tanabay hiç sesini çıkarmadı. sabah evine gidersin. Arkada lambalar kızıl bir ışıkla köprüyü aydınlattı.Boş versene sen! Benim başıma gelmeyen kalmadı zaten. Zaten at-araba eskiden kalmış.Pek acımasızsın. Bugün önemli o^n makinedir..enginel elveda gülsarı bir kamyondu.Sağ ol. sen bilirsin. dedi gecenin bu vaktinde..cizgiliforum. .Ne diye aşağıladın o ihtiyarı.Eve. .Eh.Hımm.Peki ne oldu arabaya. Kamyonun şoför mahallinde iki kişi vardı.Her yerde tek-nojbji geçiyor artık. burada ne işi var bu adamın? .. Sarıgov ' vadisine. Kamyon hareket etti. İstersen yardım edelim sana? . Başhksız. çekemedi. Yapması gerekeni söyledim ona. Ta oraya dağın. . niye bıraktın? diye sordu adam.Çok tuhaf. dönemeçte direksiyonu kırarak ve esneyerek cevap verdi: •• " . Şoför kamyondan indi. Sürücü. hayvansın sen! dedi delikanlı . Atla kamyonun arkasına. Adam az ileride durup şarıl şarıl işemeye başladı.com. Sonra kamyonu durdurup başını pencereden uzatarak sordu: "Hey ihtiyar ne oldu? O arabayı yolda bırakıp giden sen misin?" .Uff! diye bir ıslık çaldı şoför. Elveda Gülsarı/41 . .Hadi bas git! dedi Tanabay kaşlarını çatarak. üzerine düşen parlak aşık. çok yaşlı.At bitkin. 24 . yanında yakınında kimseler yok. Terkedilmiş kınk-dökük bir araba. yaşlı adamla yanındaki atı. . tekniktir. bembeyaz iki hayalet gibi gösterdi. aynı şey senin başına gelse ne yapardın? dedi sürücünün yanındaki adam.Gelirken gördüğümüz terkedilmiş araba onun olmalı. . 1 Sangov: Bir Kırgız aşireti. eyersiz ve sıska yaratık attan çok bir köpeğe benziyordu. benim. Yaklaşınca farlar gözünü kamaştırdı ve Tanabay ellerini gözlerine siper etti.

ayaklan yerden kesilir ve binicisini kuş gibi uçurmak isterdi. Onun tam olarak doğmasım bekliyorlardı. Böyle bir yorgaya binenin gösteriş yapmaması da biraz zordu doğrusu. belki o yorgaya binip gezmenin keyfini süremeyecek. dedi oğlum.cizgiliforum. kış da hafif geçti. Gelin siz de yılkıcı olun bakalım! Ama o zaman kocalanniza söyleyin. Dağların ardından Ay başına kaldırıyor. Kuyruğunu yukarı doğru kaldırarak sallar. Çünkü siz dağlarda soğuktan donup kalırsınız! . hemen eriyordu. Saçı sakalı ağardıktan sonra bir kır ata benzeyecek.Hadi Sarıgül. Kar yine yağıyordu ama yerde kalmıyor. orada dizilip onu seyrederlerdi. sen öyle san bakalım! Tanabay'ı yine tartaklamaya başlarlardı. eyerin üzerinde daha da dikleşir.Sizi yılkıcı olmaktan alıkoyan mı var.Hey. Tanabay'ın gözü karanlığa biraz alıştıktan sonra tekrar Sarıgül'ün başına geldi: . Gülsarı'nın terbiye edildiği yıl yılkılar yaylada her zamankinden fazla kaldılar. o erkeklik gururunu pek tatmin edemeyecekti.Yaa.www. Genç yorga onun haya42/Elveda Gülsan tına iki-üç yıl geç girmiş olsaydı. El ele tutuşup yola dizilir. bize ne zaman kımız getireceksin? Biz sabahtan akşama kadar tarlada iki büklüm olup çalışıyoruz. Onun bu coşkusunu sezen Gülsarı da daha bir alımlıçalımlı yürümeye başlardı. "Elbet bir gün yakalarız seni!" derlerdi. soğuk gökyüzünde henüz cılız ve donuk parıltılarıyla yolu pek aydınlatmıyordu. canımız çıkıyor sen ise yorgaya binip çalım satıyorsun! derlerdi.com. bozkır çiçeklenince yine düze indiler. Karanlıkta. yaşlılık dönemine girecekti.Söyle bakalım. Ahh. dursana biraz! der ve ardından gülüşür-lerdi. yıldızlar. çalışmaya giden kadınlarla karşılaşınca. rüzgârda yelesi savrulur. Pek görkemli görünürdü. Tanabay'ın savaştan sonra geçirdiği en güzel dönem belki o yıldı. kendilerine daha genç başka kadınlar bulsunlar. . el-âle-me gösteriş yapmaktan da kendini alamıyordu. atı. Beyaz kırmızı başörtülü kadınlar. önünü keserlerdi. Altında Gülsan gibi bir yorga olunca. Büyülenmiş gibi kımıldamadan. O yıl güz uzun sürdü. Tam hizalarına gelince seslenirlerdi: . çay boyunca uzanan ve güçlükle görünen patikada ağır ağır yürüyorlardı. atın geçiş hızına göre başlannı çevirerek hayran hayran bakarlardı ona. ne güzel eklenirlerdi! Bu şakacı kadınların alaylanna karşı gelmek ne mümkün! Tana-bay'ı yaka paça attan indirir. Hele. yorgaya yol vermek için ekinlerin arasına kaçışır. patırdı gürültü arasında elinden kamçısını çekip alırlardı: . dağdan köye gitmek için tarlaların arasından geçerken. Bu yüzden ot sıkıntısı çekmediler ve hayvanlar da kışı kolay atlattı. Elveda Gülsarı/43 25 . Gerçekten de yakaladıktan olurdu. ana yoldan patikaya çevirdi.enginel elveda gülsarı Kamyon gitti ve bulundukları yer bir an kapkaranlık • /¦ oldu. Bahar gelince yılkılar dağa çıktılar. yüreği coşkuyla dolardı. iter kakalar. yılkıcı. gidelim artık! Köprüyü geçtikten sonra Tanabay.

enginel elveda gülsarı Ne denli yalvarsalar da. merkeze her gelişinde durmadan sorar. paylarına düşenden daha fazla tahıl.. Büyük bir yanlışlık var. göz göze gelirlerdi. Hemen her defasında o kadınla karşılaşır. Bazan hiç konuşmaz. yolda o kadına rastladıkları zaman sevinirdi. Savaş yıllarında bakımsız kalan evlerinin perişan hali. Böyle zamanlarda sahibinin sesi tathlaşır.cizgiliforum. Kolhoz devlete. Koyun. ama kış gelince açlıktan ölüyor. Tanabay onlann hiçbirini bin-dirmemişti Gülsan'ya. sığır koralarının hali de pek perişandı. Elde edebildikleri tahılı da. Kolhozun kasası tam-takırdı. neşesi yerine gelirdi. pek az ürün almışlardı. Savaş yılları ve zafer avuntusu gerilerde kalmış. Kolhozcular ne zaman gün göreceklerdi? Zaman geçip gidiyordu. Bu yüzden. eli yumuşardı. Çünkü kolhozun tembellikle suçlanmaması için komşu kolhozların eksiğini 44/Elveda Gülsart de kapatmak zorunda kalmışlardı. yıkık-dökük durumları. bu sıkıntıları Gülsarı nereden bilecekti? Bir yıl önce havalar kurak gitmiş. unutulmaya başlanmıştı." derdi. ne zaman düzelecek. Bunları bulup buluşturup verebilecek kimse çıkmıyordu. Başkaları bir yana. şimdi daha da beterdi. yavaşlatırdı. yavaş ol biraz! derdi.*büyük bir kusur işliyoruz! diyordu kurul 26 .Hayır yoldaşlar. el hareketlerinden sezerdi.Yavaş ol bakalım Gülsan. Onu her görüşünde yüreği kafesinden çıkacakmış gibi heyecanlanır. onlar hemen arkasında giderlerdi. Ot-yem saklayacak yerleri. etlde sütü de devlete maliyetinin çok aşağısında bir para karşılığında vermek zorunda kalıyorlardı. daha fazla hayvan vermek zorunda kalmıştı. Bu yüzden Gülsarı sahibinin rahatladığını sezerdi. olabildiği kadar besleniyor. işi gereğLsık sık köye inmek zorunda kalıyordu. sesinden. Bu böyle sürüp gidecek miydi. Belki o da binmek istememiş olabilirdi. Bibi-can't'görünce Tanabay'ın yüreği hoplar. ağıl anbar yapacak malzemeleri bile yoktu. Kolhozcular. Bibican'ı bile bir kez olsun bin-dermemişti. .www. bu böyle olmamalı. Sahibinin bunu derdini. ancak açık-pazarda hayvanlarını patateslerini satabilenlerdi. bu işte. Kendisinden başka kimseyi bindir-mezdi. O günlerde kolhozdaki işlerin pek kötü gittiğini Gülsarı nereden bilecekti? Orada çalışanların eline hiçbir şey geçmiyordu. birden neşesi yerine gelirdi. yönetimdekileri sıkıştırırdı: "İşler niye kötü gidiyor. Denetim kurulu üyesi Tanabay Babasov. Ev yapmak için gerekli malzemeyi ancak onlar bulabiliyordu. Ne ot vardı ne saman. Yarım yamalak bir ev kurabilenler. Gülsan onun bu halini gözlerinden. * "X) yıl Tanabay köy denetim kuruluna üye seçilmişti.com. böyle olmayacaktı. kınlıyorlardı. kendi bahçelerinde yetiştirdikleri azbuçuk sebze ve kolhozdan aşırabil-dikleri yiyeceklerle kıt kanaat geçinebiliyorlardı. bazen de fısıltı halinde konuşurlardı. Kadınla karşılaşınca Tanabay: . Yine bu yüzden. Onunla karşılaşınca atın dizginlerini çeker. Yazın hayvanlar yayılıp otluyor. güzel günler ne zaman gelecek? Halk daha ne kadar sıkınü çekecek?. Kadın önde.

Al işte! Bunlara bak da doğru olmayan. itten artanı yalar işte böyle. Bazı insanlara diş biliyordu. gördün mü işleri ne hale getirdiniz!" der gibi kıs kıs güldüklerini. malımıza mülkümüze el koyarsın ha! Al. Tanabay'ı itten aşağı görüyor. zaman zaman bu olayı uzun uzun düşünürdü. O günlerde herkes bu olayı konuşmuş.. taş gibi oturmuştu. y Tanabay da onlara sert sert bakıyor ve içinden cevap veriyordu: "Durun hele! Önünde sonunda bizim dediğimiz olacak. hırsız. "Kendime de. Canını sıkan başka durumlar da vardı. nefret ediyorlardı. öz kardeşine kötülük etmişti. kulakız diye. Kasaya giren bu. kendisinin canla başla çalışması değildi yalnız. uyuyor musun yoksa? derlerdi..ama savaştan sonra. kalan bu! Kâr-kazanç yok. Tanabay ise daha küçük ikinci karısından doğmuştu. dedikodusunu yapmıştı. Ama. sonra da götürüp tarlalara atmak 27 . 46/Elveda Gülsan Elveda Gülsarı/47 O bu düşünceler içinde yüzerken yoldaşları onu dürtüp uyandırır: Ey. kendisiyle alay ettiklerini biliyordu. kolhoza da boş yere düşman kazanmış değil miyim?" derdi kendi kendine. işte devlete verdiklerimiz. Buna göre Tanabay öz kardeşine el kaldırmış. Muhasebeci bir tomar kâğıdı Tanabay'ın önüne sürerek cevap veriyordu: . Sizi aç gözlüler sizi! Aç gözlü it.com. Tanabay. Aradan çok zaman geçmiş olsa da. neden böyle oluyor?" diye düşünür. Çek cezanı! Sa-valta geberip gidemedin!" der gibiydiler.enginel elveda gülsarı üyesi Tanabay. O kişiler Tanabay'ı gördükleri zaman içlerinden "Yaa. dalıp giderdi. Kulıbay'ı. idare et bakalım. nasılmış. ona yaptıkları Kulıbay'ın ve oğlunun yüreğini kanatmış. Ama böyle mi yapmalıydı? Böyle yapması mı gerekirdi? Önceleri haklı olduğundan hiç kuşkusu yoktu. İşlerin bu kadar kötü gitmesini aklım almıyor doğrusu. Kulıbay'ın çocukları da babalarına ben-zemişti. Sonra yine başlardı o gürültülü tartışma: Kış ortasında ev ev dolaşarak gübre toplamak. sonra konuş. çıkan bu. Bunlardan biri ağabeyi Kulıbay idi. bir anadan doğmuş gibi kanndaş sayılırlar.www. bir babadan olan çocuklar. Ya biz çalışmasını bilmiyoruz ya da siz yönetmesini. Belki onların çocukları da akrabaları Ta-nabay'dan nefret edeceklerdi. yanlış olan neymiş göster! İşte plan. Sibirya'ya sürülmüş ve savaşa kadar yedi yıl orada kalmıştı. "Toprak sahibiyiz. Bugün geriye dönüp şöyle bir bakıyordu da. Üstelik o adamlar kendisine yabancı da değildi. Nefret etmelerinin bir sebebi vardı elbet. babasının birinci kansından. Daha ne istiyorsun? Önce durumu öğren. Tanabay başını iki eli arasına alır "Nasıl oluyor. Tanabay ne yapmışsa kolhozun iyiliği için yapmıştı. "Sen bir kulaksın!" diye sürdürmesi gerekir miydi? O. Yalnız sen komünistsin de biz hepimiz halk düşmanı mıyız? Söze başkaları da karışır. niye sesin çıkmıyor. orta halli iyi bir çiftçi değil miydi? Kulıbay. Onun yolundaydılar. sizin de hakkınızdan geleceğiz!" diyordu.cizgiliforum. kavgaya varan tartışmalar başlardı. işte ürettiklerimiz. çok başka yargılara varıyordu. Onu bu Elveda Gülsarı/45 kadar üzen. Kırgız töresine göre.

kendini asardı. Çora'yı dinledikten sonra sakinleşmiş. hasta kalbiyle sonuna kadar direnmiş.. ama arabaların tekerlekleri yok. Bütün bu işlerden yeni arklar açmaya vakit kalmıyordu. Kolhozun başkarması (başkanı) Çora idi. okşayıcı değildi. parasızlık onun sorunu oluyor. Oysa Çora kolhozun bütün işlerinden sorumluydu. ot toplamak. onarmak için kereste ve demir çember gerek. O yalnız öyle zamanlarda sahibinin mutsuz olduğunu sezerdi. yenilerini açmaları gerekiyordu. kısa iple atılamayan bir düğüm. Peki. Eleştirmek kolaydı. yine de öyle olduğu günlerde ondan korkardı. Kış günlerinde toprak donar. merkezdekiler sık sık çağırıp ondan hesap 1 Kirmev düğüm: Gemicilerin izbarc bağına benzeyen ama ondan daha sağlam. Çöra'ya olan güveni sarsıldı. kolhozun işlerini yürütmüştü. Yetecek kadar ne ot var ne de başka yem. dizginlere sıkı sıkı asıldığı zaman. Çora. koyun korasını. kıtlık. Bunları almak için para nerde? Kim borç verir? Verse bile sonra nasıl öderiz? Banka boş sözlere güvenip kredi vermezdi. Tanabay ona hiçbir zaman kırbaç vurmuş değildi. Ama bunda da asıl suçlu yine kendisiydi. Tanabay. sırtındaki ağırlığın birdenbire hafifleyeceğini.. Hiç kimsenin elleri o kadının elleri kadar yumuşak.. cesaretlerini yitirmeden. ideallerinin gerçekleşeceğine olan güveni tazelenmiş olarak ayrılmıştı. azarlıyor. Bahar gelince yapılacak ertelenmez başka işler vardı. Kolhoz başkanlığından sonra iki yıl da partiyi örgütleme işinde çalıştı. yol üstünde o kadına rastladıkları zaman. onu durduracağını. nasıl kuracaklardı? Koranın damı delinmiş. parti toplantılarında ve kolhoz başkarmasın-da (idaresinde) sorunları dile getiriyor. kaskatı olur.cizgiliforum. çıldınr. çare arıyorlardı. ama o yine de yılmıyor. başlıbaşına büyük bir işti ve üstesinden gelemezlerdi. bir hışımla ata bindiği. Sağıcılar da süt sağmaya yanaşmıyorlardı. gece gündüz çalışıyordu.www. Her şey ondan sorulurdu. halka ve hayvanlara yakacak. döl alma zamanı için gerekli kapalı korayı nereye. Bu. Tanabay onun değerini çok sonra anlamıştı. kazma batmazdı. yalnız yılkıdan sorumluydu.com. sahibinin yumuşayıp dizginleri çekeceğini. Tanabay'ın işi yalnız yılkılara bakmaktı. boynunu okşardı. onları nasıl ikna edeceğini çok iyi bilirdi. kadınla fısıldanarak konuşacaklarını bilirdi. akıyor. onun hangi ağır düşünceler ve dertler içinde olduğunu Gülsan bilemezdi. tohum ekmek. bel-bo-yun eğmeden. Döllenecek hayvanları ayırmak. Tanabay onun yerinde olsa. soruyor. Daha nice işler nice sorunlar vardı! Bütün bu işleri düşününce insan ürperiyordu. (Delik büyük. Ama. yama küçüktü). Sabahtan akşama kadar çalışacaklardı da ellerine ne geçecekti? Kısası kısa iple kirmev1 düğüm bağlanamıyordu. Ak sakarlı doru kısrağın dudakları 28 . ama her defasın-di.. insanlarla nasıl konuşacağını. Bu yüzden kimseyi çalıştıramazlardı.enginel elveda gülsarı gerekiyor. toplantı odasından kaşları çatılmış. Tanabay kaç kez öfkeli bir şekilde hesap sormak için gelmiş. Yalnız bir defa. Durum böyle de olsa. Oysa Çora. suratı asılmış olarak çıktığı. İşler uz gitmeyince çalışanlar onun yakasına yapışıyor. O zaman kadın parmaklarıyla onun yelesini tarar. Eski sulama arkını da onarmaları.

hadi hoşça kal. O kadını da severdi kendince. onu taşıyordu boynunda. başım sallardı. dalgın bir cevap vermişti: . ne de olsa daha pek genç. duruşundan hemen tanırdı. Ayrılıp uzaklaşırken kadın bir kez daha arkasına bakar. bir açılır. O kadar. acılarını anlatan sözlerdi bunlar. . Bıraksam aygırlarla it gibi dövüşür. Sonra hafiften bir yır duyulurdu. İşte. ben yalnız senin adına üzülmek istemiyorum. eleğimizi astık artık. bazen de 'olmaz!' anlamında başını sallıyordu.. İkisi birbirlerinden habersiz kendi kendilerine giderlerdi sanki. Hadi. Tanabay eyerin üzerinde yana doğru eğilerek konuşurdu onunla. çok iyi bildiği hoş bir otun kokusuna benzetir ve öyle algılardı. Gözleri. Elveda Gül sarı/49 . görüyor musun Bibican! Seni nasıl da seviyor. Gül-sarı..Ne suçum var ki? Buradan geçiyordum. Sahibinin eyer üstünde olduğunu unuturdu. Ama bırakmıyorum... karşılaştık.Peki sen? . çok iyi bildiği yoldan. ama şimdi asıl yoluma sapıyorum. Benim derdim zaten başımdan aşıyor. çayı geçerek ta yaylaya götürürdü sahibini.www. Konuşmaya vaktim yok. .. sonra çok üzülürsün.Ne yani? Başkaları sevmiyor mu demek istiyorsun? ..Niçin durayım Tanabay? Neye yarar? Sen akıllı adamsın.enginel elveda gülsarı kadar sevimli.Öyle demek istemedim. bir koyulaşırdı.Bak. O da bildiği yoldan.. bekle biraz! . Gülsarı beni seviyor. sen de geçiyordun. sözleri pek anlaşılmazdı. bazen kaşlarım çatıyor. Onun kokusunu. .Bibican. aygırlar bir yerini incitir diy^ korkuyorum. Onu uzaktan görür görmez. şimdi seni denetliyorum. Bak kulağını nasıl buzağılar gibi indiriyor. Sık sık eyerleyip binişim de bu yüzden zaten. Kadın imalı. Bu kadının gözleri de yeryüzünde başka hiç kimsede yoktu. sevdiği. ama herhalde anılarda kalmış yiğitlerin yaşadığı dönemi ve onların aşklarını.com.Benim için üzülecek ne var ki? .Ben de denetim komisyonunda üyeyim. şınl şınl bir derenin dibinde ayışığı vuran taşlar gibi parlar. 29 .Ama çok sık denetler oldun. Kadın bazen gülümsüyor. Ne var bunda? .. Özellikle kokusundan anlardı o olduğunu.Evet. Tanabay hafif sesle bir türkü söyler. Kadın. . sıcak ve yumuşaktı onun elleri.Çünkü sen başkasın.Kaybedecek neyim var ki? Ben bir dulum. Gülsarı öyle zamanlarda sahibini çok severdi.. Ama sen.cizgiliforum. Karanfil kokuşuydu bu. biz unumuzu eledik. 48/Elveda Gülsarı Dizginleri gevşetir. diye işi şakaya vurmak istemişti Tanabay.. hafif hafif yorgalardı. yorgayı kendi haline bırakırdı.Bu benim her zamanki yolum. Dikkat et ha! . dur. Yılkıda olsa hiç böyle sakin durmaz.. . yürüyüşünden. biraz daha okşa onu! demişti Tanabay. . Bundan sonra Tanabay derin bir düşünceye dalardı. Cephede ölen bir askerin karısı. kurumuş karanfil tanelerini boncuk gibi dizerek bir kolye yapmış.

çolukçocuğu.. ama kendinin düşmanısın sen. el üstünde tutulan bir şöhret olur. kolundan tutup götürdüğü kızım.Trrr Gülsarı! Telaşın ne? derdi. neylersin!" der. futbolcunun ününe benzer.Sen ne dersen de. Bibican. Atın çayı nasıl geçtiğini. Uzun yıllardan beri kendisine dargın olan üvey ağabeyi Kulıbay'ı. gözlerimin önünde olurdu: İşte şimdi Bibican evinin kapısını açıyordu. Daha düne kadar mahalle arasında top peşinde koşan bir bacaksız bir de bakarsın bütün ülkeye nam salar.Beni ne sanıyorsun. Dediğim gibi. dostu. Kadın böyle düşünürdü ama bu düşünceler Tanabay'ı umutsuzluğa... çocuğunu yıkayıp temizliyordu. üyire yaklaştıklarını sezince yürüyüşünü birden hızlandırır ve Tanabay da kendine gelerek dizginlere asılırdı: . su ısıtıyor. Kadın. ama her şey zamanında olmalıydı. Tanabay için de. yama üstüne yama 50/Elveda Gülsan vurulmuş iş elbisesini çıkarıp. mutsuzluğa sokardı: "Kaderimiz böyleymiş. entarisiyle kuyuya su almaya gidiyordu. koyu renkli başörtüsünün içinde daha beyaz görünen yüzünü. O zaman her şeyi unuturdu: Kolhozu. Bundan sonra Tanabay da kendi yoluna devam ederdi ama. her şeyi. kadın yine hayalinde. yorga için de çok güzel bir dönemdi o. Gol 30 . Artık.Nedenmiş o? Nasıl böyle düşünürsün? .. Tanabay'la kendisinin birbirlerini sevemeyeceklerini düşünürdü: Tanabay evli barklı bir adamdı.. Aslında gözünü belli bir yönden ayırmıyor. gözlerini çayın karşı yakasındaki sisli havaya çevirir ve yanık bir türkü tuttururdu. köyün kenannda bulunan kendi evine gidişini görmeden.www. Tanabay. Bibican işe giderken küçük kızını kaynanasının evine bırakırdı. düşmanın mı? ..enginel elveda gülsarı . Yürük atın ünü. kapkaranlık ve sessiz evde yatağına girdiği zaman. Sonunda Bibican kendi evinin avlusuna girip kaybolurdu. geleceği.. o da kendi ineğini karşılıyordu... onu bir kez daha seyretmeden ayrılmak istemiyordu oralardan. Sonra ateşi yakıyor. İşte şimdi köyün sığırları meradan dönüyor. geçmişi. Onun yaşında birine âşık olması doğru olmazdı. kendisini ve Tanabay'ı işte bu gerçeklere inandırmaya çalışıyordu.com. Onur-. oradan okulun önüne gidip bakü. öylesin. Kadının her halini seviyordu Tanabay: Yürüyüşünü. Bibican ela onun uzaktan kendisine baktığını seziyor. her şeyi. peşlerinden koşup gelen küçük köpeği bile sev lyordu.Hayır. işten çıkınca da gelip onu alırdı. Ancak yorga.düşmanı.. . biliyor ama ona bakmamaya çalışıyordu. döne dolaşa kadının kaynanasının evinden çıkmasını bekliyordu. her şeyi. Ve kadın kendi yoluna yürüyüp gitti. bir sokaktan öbür sokağa geçti ve sonra atın başım değirmenden yana çevirdi. bütün gerçekleri. İyi bir insandı o. sonra karşıda yola nasıl devam ettiklerini hiç farketmezdi. zaman zaman düşlerine girip onu kan ter içinde yataktan fırlatan savaş günlerini. kızının elinden tutup evden çıkışım. göievi gereği dolaşıyormuş gibi.cizgiliforum. Üstelik Tanabay'ın iyi bir karısı vardı ve onu incitmemeleri gerekirdi.

insanlar da atlan kıskanmayı henüz öğrenemediler. Bilmeyen kalmadı: "Gülsan!" "Tanabay'ın yorgası!". Bir Mayıs'ta yapılmıştı o yarış. Üzengi-) ler 31 . Çocuklar. yeşil havlular. üzengileri. yarışın bir an önce başlamasını istiyor. "Hayır.] dılar. komşu kolhozlardan ve Kazakistan'dan pek çok insan gelmişti. heyecanlı. böyle büyük kalabalık ilk kez görülüyordu. Çok büyük bir kalabalık toplanmıştı.enginel elveda gülsarı atmaya.. "Köyün övüncü. O anlı-şanlı futbolcunun yerini başkası alır. öyle biter. Tanabay o sabah erkenden kalkıp aünı eyerledi. Komşu çiftliklerden gelenler atlarını eyerlemeye başla. İhtiyar Turgay'ın dedikleri oldu. Gülsan sahibinin gözlerinin parıltısından ve ellerinin titremesinden olağanüstü bir şeylerinf olacağını seziyordu. bırakalım bunu. baksana şuna. "Ben Gülsarı'yım" derdi biri. Atla insan arasındaki tek fark. O yılın baharında yorganın yıldızı iyice parladı. atın atı kıskanmamasıdır. Kıskançlığın doksan türlüsü varmış. Ama giderek yıldızı sönmeye k Elveda Gülsan/51 başlar. göz kamaştırıyordu. meraklıydı. Daha 'R' sesini bile telaffuz edemeyen. Göğün altı şimdi azan-kazan1 idi. heyecanla! bekliyorlardı. genellikle vaktiyle ona övgüler düzüp göklere çıkaranlar olur. onca atı bir arada görünce.Hadi bakalım Gülsan.! daha özenli olarak taktı. belki yanı-lıjpruz. kimisi at üstünde. gururu. yüzümü! kara çıkarma. » Yanş kazanan atın ünü de öyle başlar. Atlar bu konuda kıskançlık nedir bilmezler. Genci yaşlısı herkes tanıdı onu.. Savaştan sonra böyle büyük bir şenlik. henüz koşup tozlu topraklı sokaklarda atçılık oynamaya başlayan çocuklar bile hep "Gülsan" olmak isterlerdi. sana güveniyorum. beni küçük düşürme. deeeh! Zuvvv!" Şöhretin ne olduğunu.www. O gürültülü kalabalıkta sabırsız. Dağlardan. kızıl bayraklar dalgalanıyor." diyor. onu dillerinden düşürmü-yorlardı. Gülsan'nın ben olduğumu söyle! Hadi Gülsan.com. Sahibi çok heyecanlıydı: ... kimisi yaya. Atlann takınılan da pek süslüydü. başı döner gibi oldu. Tanrıya şükür. güçlülük getirdiğini. öteye beriye | koşuyor. sonunda unutulup gider. Sahibine düşmanlık etmek için atının maytabanına (toynağın yumuşak ortasına) çivi çakanları da biliyoruz. başlıo2/Elveda Gülsan ğını. kolanlan her zamankinden daha dikkatli. sarı yorga. Kızıl. Gülsan benim!" diye itiraz ederdi öteki: Annee. ağları dalgalandırmaya devam ettikçe ismi de yayılır.cizgiliforum. Kendini rezil mi edeceksin? Göreyim seni! diyordu. Hay aü kıskanan zavallı hay! Neyse. o büyük yarıştan sonra öğrendi. Onu ilk unutanlar da. Kazaklar kendi atlarıyla katılacaklardı yarışlara. Gülsan. Yarış kazandıkça ünü yankı yankı yayılır. Böyle diyoruz ama. o büyük kalabalığı. Sonra atlılar çayın karşı tarafında bir araya] geldiler. onun nasıl bir yücelik. çevreler.. Bayram töreninden sonra çayın karşı kıyısındaki düzlükte gösteriler başladı.

yer sarsılıyor. Atlar sahırsızlanıyor. aynı bayrak altında toplanmak ve savaşmak için millî parola. göz alıyordu. yarışçıların bir ucundan öbür ucuna giderek son denetimini yaptı. Elveda Gülsarı/53 anda. ünlü bir batınn adı söylenerek çağrılır.j diler. Yüzlerce el kalktı. kayışlara. j toplu halde durdular. Vücudunu odlara salan bir ruha bürünmüştü. atıyla. şenliği. Onların boş bıraktıklan alanda başka gösteriler başladı: Güreşiyor.j taya. uğul uğul bir ses çıktı kalabalıktan: "İşte Gülsan! Gülsan! Gülsan!" Yarışa katılacak elli kadar atlı vardı. Ama Gülsarı dörtna1 Toybaşı: Toyu. Sonunda aksakallar yarışçıların beklediği işareti ver. açıldı. olanca gücüyle¦] koşmak istiyordu. başlıklara takılan gümüşler parlı--'¦ yor. dedi. hayır dua edelim. gerilerinde bir toz bulutu yükseliyordu. atlarım dörtnala sürüyor.enginel elveda gülsarı şıngırdıyor.cizgiliforum. yarışı yönetenlerin başı 2 Uran: Aynı dâva uğrunda. Ve o 1 1 Azan-kazan: Her ağızdan çıkan ayn sesin.com.www.j rıyla dolanıp duruyorlardı onların yanında. Gülsan kaslarının gerildiğini. Toybaşı1 yarışçılara seslendi: -"Haydi şimdi bir Fatiha okuyalım. cirit oynuyor. Başlama noktasına giderken Gülsarı gemi dişliyor. diliyle itiyor. saçlarını ustura ile kazıtıp. topraklan sıçratarak. dua edildi vellütün kalabalık "Amiin!" diye yüzlerini sıvazlayarak ellerini indirdiler. eyerden sarkıp yere bırakılan paraları topluyorlardı.¦] yorlardı. Önce. Boyların ayrı ayrı uranları da vardır. Genellikle boyların ya da eski. Gülsan da fırlamıştı elbet. toynaklarıyla 1. her türlü sesin birbirine karışmasından meydana gelen büyük gürültü. Tanabay atın gemini gevşetti ve yorga fırlayıp çıktı or. Sonunda. Atların hepsi birden ok gibi fırladılar. Yarışçılar uran salıp2. Yarışa katılacak biniciler atlarını bir araya getirdiler. Yansı düzenleyen ve yöneten aksakallar da atla. Bundan ı bir an önce kurtulmak için ok gibi fırlamak. Şimdi toynaklar yeri dövüyor. bir an önce fırlayıp koşmak isti. birbirlerini düşürmeye çalışıyor. biraz yana açılarak elindeki beyaz mendili havaya kaldırdı ve büyük yarış başladı. ne yana gideceğini bilemeden. Bundan sonra yarışçılar atlarını dokuz kilometre ilerideki başlama noktasına doğru dörtnala sürdüler. Oniki Kazak boyunun ortak uranı 54/Elveda Gülsarı 32 . ön ayaklarının j toynaklanyla yeri eşeliyor. gücünün arttığını hissetti. Daha nice hünerler gösteriyor. başlarına birer beyaz çevre geçiren biniciler. Bunun üzerine. başlama çizgisinde başlarını bir hizaya getirerek dizildiler. sahibinin dizgini serbest bırakıp kendini niye salıvermediğini ani ay amıyordu. uçuyorlardı. Toybaşı. seyircileri coşturuyorlardı. şöyle bir kendi ekseninde döndü. ellerini açarak seyircilere doğiu biraz ilerlediler.

enginel elveda gülsarı la gitmesini bilmiyor. Atlar. uzanıp duran başlarını. ağırlığını tamamen yitirmiş gibi oldu. patırtı dinmiş gibiydi. Onları geçmişti ama. gem kayışlarını görüyor--. atların toynaklarından sıçrayan kilin. kamçı şaklatmalarını du-! yuyordu.www.com. birsüre yan yana idiler. Bu öfke ve yüzüne çarpan rüzgârdan gözleri kararıyor. binicisinin ve eyerin ağırlığını duymaz olmuştu. Gülsarı'nın Karakök'ü geride bırakması hiç de kolay olmadı. yanya-' na öylece donup kalmış gibiydiler. Gülsarı öndeki atlara bir bir yetişip onlan geride bırakıyordu. Şimdi atbaşı gidiyorlardı. Bir an sağına soluna suçlu suçlu bakü ve sonra Sanğül onu göremez oldu. bu da Gülsarı'yı çileden çıkarıyordu. Gülsarı kendini geçip giden atlan görüyor. az sonra ardından toynakların sesini yine duydu. spor gösterilerinde yaygın olarak devam etmektedir (çevirenin notu).maştınyordu gözlerini. kızgın tarladan ve taze pelinlerden çıkan bir koku kaplamıştı. Gülsarı bu durumu pek farketmedi. Gülsan iki aün gözlerini. yerle gök arasında.\ lundan geçen atlıların uranlarını. O atlara binmiş olanların yüzlerinden öfke fışkırıyor. Oysa yorga gücünü harcamamıştı daha. günümüzde daha çok kökpar. ağızları açılıp dişleri görünen atları geçip gidiyordu. Birden sahibinin "Haydi Gülsarı!" dediğini duydu. On kadar at ileriye doğru arayı iyice açmış. Onun güçsüzlüğü de.. Elveda Gülsarı/55 Ama önünde biri karakök1. Ama ne kadar ter atarsa o kadar hafifliyordu sanki. Uran salmak ya da uran çağırmak. Sonunda. Artık. Gülsarı. kamçılar saklıyor. sonra aralanmaya. _. ikisi iki yanından onunla bir hizada koşmaya başladılar. Havayı. tarladan ana yola \ çıktıklarını. gemlerini.»Ama bir yokuşa geldiklerinde yetişti onlara. Sanki koşmuyor da. çakılın yüzüne gözüne geldiğini farkediyordu. Sonunda ciyren atın hızı kesildi. ama birbirlerini bir baş kadar bile geçemiyorlardı. at yarışlarında. Çok hırslıydı Karakök. bir an. yorga gidişini hızlandırıyordu sade-j ce. dev bir dalganın köpükleri gibi taşıp tırmandı ve sonra. vb. Karakök inatçıydı. Binicilerinin saklayan kırbaçları altında hırsla koşuyor. kuşkuyla iki yanına bakınıyordu. Yokuş aşağı giderken güneş daha çok ka-. O andan itibaren de güneş topu üzerine daha hızlı düşmeye başlamıştı sanki. sahibi ise dizginleri hâlâ sıkı tutuyor. öbürü ciyren2 donlu iki at daha vardı. yolun yansına kadar böylece sürdü. gürültü. heyecanla. açıl-! maya başladılar. du. gücü de bu yorga gidişiydi işte. O yokuşu. O yalnız öbür atların kendisini geçip gittiğini. Kanatlanıp uçmak istiyordu..cizgiliforum. karışıklık. bu-zakşı oyunlarında. çamurun. İçini saran yarış hırsı onu bir Düldül yapmıştı şimdi. önde giden atlarıa yavaşladıkları. Koşu. Karakök ve ciyren peşin-'den yetiştiler. Sağından so. Gülsarı'nın onlara yetişmesi epeyce uzun sürdü. Soluğu kesilmişti. Ötekiler Gülsarı'dan da gerideydiler. " . 33 . Sıcak ter içinde kalmıştı. 'Abak'tır. güneş başına vuruyor ve onu üzerine yuvarlanan ateşten bir top gibi görüyordu. İyi atlardı. yorulmaya başladıkları göründü. Gülsarı'nın yeüşemeyeceği kadar uzaklaşmışlardı. Ciyren at.

iki kola açılıp ona yaklaşıyordu. Elveda Gülsan/57 onu.. "Gülsan! Gülsarı! Gülsan!" diye yorgayı. o iki atın kendisine yetişip yetişmediklerini bilemiyordu. çayırı görüyor. Büyük ödülü kazanan tulpar1 ile binicisine yer açtılar. o coşkun kalabalık.cizgiliforum. "Gülsan! Gülsan! Gülsan!" diye bağınyorlardı. Şimdi daha. kızılımtırak olanına "Kızıl kök". Ama. yorga Gülsan. ağız ve kasık kısımları sarımtırak olanına "şabdar" denir.www. demiri andıran tonuna "temir karakök". Şimdi ileride çayın panltısını. Kadın "Amin" diye ellerini yüzünden indirirken görüp tanımıştı 1 Manas destanında geçen çok hızlı koşan savaş atlarına tulpar deniyor. Sonunda çaresiz o da yenilgiyi kabul etti. Bu donun koyusuna "karakök". Düşüp bayılacaktı nerdeyse. o kadar büyük kalabalığın içinden o kadım görüp tanıdı ve ona doğru yürüdü. Sonra. Ama önündeki kalabalık dalgalanıyor. büyük bir zafer kazanmış kumandan edasıyla girdi. Sahibi onunla konuşsun. Gülsan. coşkun naralar atıyor. gidip onun yanında durmak istiyordu. yakından.com. "Tanabay! Tanabay! Tana-bay!" diye de sahibini alkışlıyorlardı. Zaferi kazanan Tanabay ellerini kaldırarak şükür duasını yaptı. daha açık seçik duyuyordu onların sesini. yeri göğü inleten ve etrafını bir çit gibi çeviren insanların önünden koşarak çayırı bir dolandı. Yüreklenip ok gibi atıldı ileri doğru. Gerisinde neler olduğunu. Coşkulu.enginel elveda gülsarı Öfkeden gözleri donuk-laşmış. sahibini de aralarına almıştı. ondan ve Tanabay'dan ayıramıyordu. Onlan kendi hallerine bırakmıyorlardı. başörtüsü beyazdı. • Bu sesler atın üzerindeki etkisini yine gösterdi.. güzel. Şimdi. 2 Ciyren: Al donlu attır. bunlar gözünde halkalamyordu. ufak benekleri olanına "tarlan kök" denmektedir. kadın da.. Bu defa. biraz açığına "açık ciyren". İş bu kadarla bitmiyordu. her zamankinden farklı olarak. çevresini saran kalabalık biraz açıldı. Bütün kalabalık ellerini kaldırarak ona uydu ve akansular gibi yüzlerini sıvazlıyarak bir ağızdan "Amin!" dediler. daha önceleri yaptığı gibi. Tam al olanına "kan ciyren". güçsüz kalan ayakları üzerinde ölürcesine koşuyordu. biraz koyusuna "küren ciyren". 56/Elveda Gülsan haykınşlannı duydu. Gülsarı onu da geçmişti. Gülsan biraz soluk alıp kendini toparlayınca. Şu insanların verdiği güce bir bakın! San yorga. ak sakarlı kısrağın dolgun ve sıcak dudaklarına benzeyen 34 . Derken. Ön sırada duruyordu. Gülsan'yı da. O sesler Gülsan'ya yeni bir güç verdi. Artık. o kadar uzak görünüyordu ki o uzun yolun sonu! Birden soluğu kesildi. güçlü ve ünlü olduğunu anlamıştı. Gün ışınlarıyla dere dibinde ışıldayan küçük taşlar gibi gözlerini. insanların 1 Karakök: Güvercin donlu (gri) atlara genellikle "kök at" denir. Yanş alanına gözleri alev alev yanarak. sevinçliydi. Önündeki atları geçip geride bıraktıktan sonra Gülsan rahat bir soluk aldı. Doğrusu pek acıklı bir durumdu bu.

Bunlar meydana bırakılan bir kökparı eyerden eğilip kapmak. en heyecanlısı. böylece 'alaman bâyge'yi kazanmış olma şerefini de götürmüş olurdu köyüne. Bu oyuna herkes katılabilir. Kimin atı deneyimli ve hızlı. meydana bırakılan. Kökparı kapan. gücünü. o kadar atlının arasından oğlağı çekip almış. kendi takımına kazandırmak için mücadele ederler. o büyük çekişmede Gülsan atların arasında eziliyor. onu kapanın elinden almak için at koşturuyor. nedense. Tanabay onun dizginlerini başka tarafa çekiyor. Ve Tanabay o oğlağı bir türlü ele geçi-remiyordu. 58/Elveda Gülsarı Halk. Gülsarı sahibinin niçin böyle yaptığını anlamıyor. "Tanabay! Onu ancak sen yakalayabilirsin. çoğunluk kökparın sonlarına kadar yine fazla koşturmadı. kim daha hünerli.www. rakiplerinin çekiştirmesinden parça parça olmuş bir Kazak yiğidi. Ama. şaşıp kalıyor. açığa çıkmak istiyordu. kurnaz ve güçlü ise. Mayısın ikinci günü. Atlar birbirlerini sıkıştırarak. akın akın doluyordu oyun alanına. boğuluyor gibi oluyor. O zorlu. çabuk!" 35 . dişlerini göstererek oldukları yerde dönüyorlardı. eyerinin üzerine atıp onu kendi köyüne götürür.. baüya doğru gi-• diyordu. itişip kakışma başladı. atlı oyunların. "alaman bâyge" denilen ödülü kazanmış olurdu. Taraflar. Gülsarı idi. Kazak bozkırının ufkunda batacağı yere yaklaşıyor ve yusyuvarlak bir yumurta sarısı gibi görünüyordu. geleneklere uyup uran salarak. sırtındaki asker gömleği. yormadı.enginel elveda gülsarı parmaklarıyla onun yelesini tarasın. kızıyordu. Işığı azaldığı için artık gözleri kamaştırmıyordu.com.Tutun! Küren atı yakalayın! diye bağırıyordu Kırgızlar. Böyle güçlü ve çok rakip arasından kökparı yerden kaldırıp almak hiç de kolay değildi. geniş meydanda asıl mücadeleyi verecekleri "alaman-bâyge" için hazırlanıyorlardı. Kökpar serke''yi alanın ortasına bırakan toybaşı "Alaman!" diye bağırdı. Kökparcılar bir anda kökpar serkeyi kapmak için atıldılar. Güneş. Kökpar Oyunu''nda. Kırgız ve Kazak atlılar. Bir gün önceki yarışı kazanıp bâygeyi (birincilik ödülünü) kazanarak halk arasında nam saldığı için. Atlılar. boynunu okşasındı. nâra atarak. At yarışlarının. Böylece epey vakit geçti.cizgiliforum. aksakallar 'alaman-bâyge'ye izin verdiler. içi saman doldurulmuş oğlak veya buzağı tulumunu kapmak. Güneş batmak üzere olduğu ve gölgelerin iyice uzadığı bir sırada. 1 Kökpar: At üstünde oynanan bir takım oyunudur. atının ve kendisinin hünerini. kadına yaklaşmasına izin vermiyordu.. yarış meydanına. kökparın başlamasını heyecanla beklerken. Çekişme. O sırada bir ses yükseldi: "Kazaklar kaptı! Tutun. itişip kakışıyor. . herkesin gözdesi. Bu defa da yıldızı parlayan. Gülsan yine en güçlü at olduğunu gösterdi. kalabalığın olduğu yere indiler. en meraklısı kökpar idi. bacağının altına sıkıştırmış. engelleyin!" Heybetli bir küren2 aygıra binmiş. şansını sınayabilirdi. kökparı o kapar. dağ göçüyormuş gibi bir gürültüyle. Onunla konuşması gerekmez miydi? Onu nasıl görmüyordu? Ertesi gün.

O alev topun içine girecek. Asıl çekişme.enginel elveda gülsarı Küren aygıra binmiş Kazak. . kendini kovalayan Kırgızlardan ve yardımına koşacak Kazak hemşehrilerinden uzaklaşması için zaman bırakıyordu. batmak üzere olan güneşe doğru 1 Kökpar serke: Kökpar oyununda kullanılan oğlak (tulumu). Kazak yiğit kökparı o tarafında tutuyordu.cizgiliforum. Gülsarı. şimdi baldırlarının üzerine aldığı kökpara abanmış. Tanabay Gülsarı'yı küren aygırın sağına geçirdi. „ * Ama Tanabay işini biliyordu. kızıl dumanlara. İtişip kakıştılar ama yine de kökp arı yakaladı ve çekm . Elveda Gülsarı/59 uçuyordu. kökparı öbür tarafına geçirecekti. elleri kan içinde kalmıştı.Tanabay şimdi onun soluna geçmek zorundaydı. hırıldıyor. . İki at yan yana. Kaçan güneşi yakalayacakmış gibi bir hızla süzüldü. Tanabay. 36 . Şimdi bağnş-. Onun için Gülsarı'yı küren aygıra yapışırca-sına yaklaştırdı ve bir anda Kazağın eyerine asıldı. Bir avı paylaşamayan iki kartal gibiydiler. Şimdi ikisi birden asılıyordu kökpara.Yok arkadaş! Alamazsın! dedi Kazak. .malar ve öbür atların toynak sesleri gittikçe geride kalıyor ve küren aygırla aralarındaki mesafe kapanıyordu.Körük gibi soluyor. Bu yüzden biraz geride kalıp bu kez solundan yetişti küren aygıra. Tek kazanma umudu teke tek çekişmeydi. Onlar böylesine bir çekişme. Gülsarı'nın hızı ve kendi çevikliği sayesinde küren aygırının boynuna kapandı. bağınşıyorlardı. Ama Kazak hemen sol yanına geçirdi kökparı. ¦ Kazak yiğidin bindiği küren aygır ok gibi fırlayıp Kazakları da. Gülsarı'yı yeniden geriletip sağa geçmeyi göze alamadı. Kollarını birbirlerine dolamışlardı.Hadi Kazak kardeş.ye başladı. Kazak yiğide. Kazak hemşehrileri onun bindiği aygırın çevresini sarıp ona siper olurlarsa bir daha onu yakalayamaz ve kökpar Kazaklara gi-deıdi. Kazak aynı şeyi yapacak. kolla kendini! diye bir nara attı Tanabay. 2 Küren: Koyu al donlu at. Gülsarı uçtu. Birbirlerinin ellerine ve kökpara pençe gibi geçiriyorlar-dı tırnaklarını. Kırgızları da geride bırakmaya başlayınca Tanabay sarı yorganın dizginini salıverdi. güneşe doğru koşmaya devam ediyordu. Kökparı da taşıdığı için küren aygırın yükü ağırdı ve Gülsarı'nın ona yetişmesi zor olmadı. sahibinin hâlâ dizgini niçin gevşetmediğini anlayamıyordu.Aferin! Gerçekten çok iyisin! diye bağırarak onu övmekten kendini alamadı Tanabay. ışınlara karışıp yok olacaktı sanki. Tanabay'ın iki eli de boş olduğu için daha kolay hareket etmişti. Gülsarı ile küren aygır atbaşı hizaya gelince Tanabay kökparı yakalamak için uzandı. Yırtık asker gömlekli Kazak da kökparı bu kez sağa geçirmekte gecikmedi. itişip kakışma şimdi başlamıştı. Kazak uzaklaşmak istedi ama Gülsarı'yı geçmek ne mümkün! Ta60/Elveda Gülsarı nabay. İkisinin de birkaç tırnağı sökülmüş.com. kapışma içindeyken.www.

Kovalayan. Kimse kimseyi suçlayamazdı bu yüzden: Erlik göstermek ve er meydanında başa gelene razı olmak! Bunlar bir anadan doğmuş kardeşler gibidirler. uğul uğul ve yeri sarsarak devam ediyordu. Devrilen atlar . Kazak kökparı bırakırken hasmını uyarmaktan geri kalmadı: .cizgiliforum. sadece ucu görünüyordu. Bunlar: J. kovalanan da yoktu. Artık bağıran çağıran yoktu. akşam serinliğinde. Tanabay bunların. salıverilen kökparla birlikte aü-run öbür tarafına düşmekten güç kurtuldu. o engin bozkırda kanatlarını gererek kavisler çizen kuşlara benziyorlardı. atlarının peşinden sendeleyerek koşanlar vardı.Bir o yana bir bu yana koşturan atlılar. Gerçekten de Tanabay. olanca gücüyle kökpan çektiği ve küren aygın da ittiği için.düşenler. ayağı ile küren aygırı itmeye başladı. Tanabay takım arkadaşlarının korumasına girmişti. toynak sesleri ve başka gürültülerle. "Sağ ol Gülsanm! Canım ciğerim benim! Sağ ol" dedi Tanabay. Alaca karanlık çökmüştü. Böyle bir yarışta. yiğitlik ve beceri oyunu olan kökpara bize armağan eden atalarımız nur içinde yatsınlar! Ruhları şad olsun! İki at yanyana koşuyor ve kökpar serke ikisi arasında gerilip hırpalanıyordu. Nara atanlar vardı. Gülsan bir kez daha olduğu yerde dönüp koşarken. Bir yandan kök-parı sımsıkı tutarkeı. yardımına gelecek kendi takım arkadaşlannın önünü kesmelerine fırsat vermemeliydi.enginel elveda gülsarı iki at ds olanca güçleriyle ve hırsla koşuyor.com. dalga dalga. rı bütünüyle ele geçirip. Alaman-bâyge. Ama kökpar elinElveda Gülsan/61 deydi artık. Güneş topunun büyük bölümü batmış. Yarışçılar şimdi bağırıp çağırmayı bırakmış.Gülsarı! Gülsan aldı! Kazak takımından bir grup Tanabay'ın önünü kesmek için atıldı. kendi takım arkadaşlarına doğru koşuyordu.www. Onu kolu ve ayağıyla sağlama aldıktan sonra bir zafer narası attı ve yorgayı olduğu yere çevirerek küren aygırdan uzaklaştırmaya başladı.Sonunda Kazak gencinin parmakları çözüldü. Yine de oyunu bitirmek istemiyor gibi koşturuyor62/Elveda Gülsarı 37 . üzengi kayışının altına almak ve sonra fırlayıp uzaklaşmaktan başka bir şey düi ünmüyonan ı. Atını olduğu yerde bir kez daha çevirdi ve Kazaklardan kaçmaya başladı. Artık varış çizgisinapek yakındılar. canlarını dişlerine lakmış. Gülsarı onun her hareketinden ne istediğini hemen anlıyor ve isteneni yapıyordu. Kazak yiğidi güçlüydü. Tanabay birden sağ ayağını üzengiden çıkardı. kolları uzun ve çekiç gibiydi. Şimdi Kırgızlara. kökp. Arkadaşları yetişip çevresini sardılar ve hep birlikte koşmaya başla-dılar. güneşi yakalamaya gidiyorlardı! Bir batırlık. Ana Tanabay'ın da tecrübesi vardı.Yakalayın! Tutun! Bırakmayın! diye bağınyorlardı birbirlerine. * Atlı arkadaşları bağrışıyordu: .Sıkı tutun! diye bağırdı. böyle bir oyunda bütün bunlar olurdu.

İki yanında iki yiğit başlığından tutup götürüyordu onu. Gülsarı çok yorgundu. Öbürleri de Tanabay'ın yanlarından ve ardından gelerek onu kolluyorlardı. Çayın öbür yakasındaki Kırgız köyüne varacaklar ve oyun bitecekti. Gülsarı'yı ye-dekleyip karşı tarafa geçirdiler. .cizgiliforum. çok ağır bir gün geçirmişti. Çok zor. Belki eski zamanlarda. Yeşil çayır. öyle süzülüyordu ki karnı otlara değiyordu. yıkılacak gibi oluyordu. Sonuna geliyorlardı artık.Yarış için çok teşekkür ederiz. Grup grup. Atlılar. şimdi ise anlı-şanlı bir tulpar olmuştu. Kökparcılar bir evde toplanmışlardı ve herkes Gülsa-n'dan söz ediyordu. kurtarıyorlardı. ileride o da nam salacak. Güz gelince yine karşılaşırız! dediler ve atlarının başını çevirip kendi köylerine yollandılar. . Kırgızlar ise: . . dışarıda bağlıydı. atlarını çaydan sürüp geçtiler.Siz de sağ olun hoşça kalın. niçin suskun ve yüzleri niçin gergindi? Bir ezgi mi dinliyorlardı? Kazak tamburası ile Kırgız kopuzu gümbürdediği zaman. çakıllı geniş geçit oracıktaydı. tıpkı böyle bir uyumla at koşturuyor. Yarışçılar niçin bağırmıyor. Bozkıra yayılıyor. vuruşarak büyük zafer kazanan. Tana-bay'ı bir eve konuk etmişlerdi. öbürleri de onu korumakta görevli refakatçilerdi sanki. bây-geyi almışlardı. düşman eline düşmesin diye savaşçı arkadaşları böyle getiriyor. buyur Gülsan'nın şerefine içelim. ama küren aygır da arslan gibiydi doğrusu. Gülsarı ortada amiral gemisi. Gülsarı da.enginel elveda gülsarı lardı atlarını. görünüyordu. Su çalkalandı. Tanabay da adım atamazlardı. sağ olun! diye seslendiler. yine birlikte koşuyorlardı.Doğru. Atların nallan suyun dibindeki çakıllara çarparak sağır edici sesler çıkardı. kendini zor tutuyordu. ama tam bir uyum içindeydiler.. kara bir dalga gibi bir tepeden inip başka bir tepeye tırmanıyorlardı. yaralanan hatırları da. Görürsünüz. 38 .. dağlardan sel gibi iniyorlardı. İki yiğit.com. O olmasa bâygeyi kazanamazdık! . Elveda Gülsarı/63 Kazaklar çayı geçmeden kıyıda durup onları uğurladılar. Eyere attığı serkenin üzerine abanmış başı ileri geri sallanıyor. Ne gam! Yenmişler. Yiğitlerden biri Tanabay'ın elinden serkeyi abp köye koşturdu atını. Kazandı hayvan. Gülsan'nın önünü kesmek için Kazak atlarından kaçışı gözümün önünden gitmiyor. Ayaklarını öyle açıyor. Göz gözü görmüyordu. Tanabay da çok yorgundu. Hava çok karanlıktı. Yorga da öbür atlarla birlikte.Haydi Tanabay. Yanında kollayanlar olmasa. Gem vurulmaya ve binilmeye alıştırıl-dığı günden bu yana hiç bu kadar yorulmamıştı.. Karanlıkta bile parlıyor.Evet öyle. Şarıl şarıl akan çaya yaklaşmışlardı. İşte. Ama o zaman daha küçüktü. Tanabay ve onu çembere alan kök-parcı arkadaşları. Binicisi Kazak yiğit de öyle. köpürüp kaymadı. Gür çalıların arasından onun parlak köpüklerini görüyorlardı. Bacakları titriyor. çay hemen önlerindeydi.www.

www. ben ise. dağların yukarısına çıkmıştı. Orada bir güzel dinleneceğiz. At değil. Karanlıkta sallanıyor. Evden çıkanlar!. Neyse.. terin soğudu mu biraz? Çok mu yoruldun? dedi.. Tanabay atın kulaklarım sıkıştırdı. Ben de ölüyorum yorgunluktan. Bütün köy uykudaydı. kararımı bilirim ben. Ayakları beton gibi kaskaü olmuştu. Düldül o! Düldül! . Kökparcıların naralarını hâlâ duyuyordu. Yalnız uzaktan.. çekişmenin nasıl geçtiğini.. pencereler ışıksızdı.. Bana öyle bakma. Alaman-bâygenin gürültüsü hâlâ çıkmamıştı kulaklarından. işte gidiyoruz kendi evimize. Eski batırların savaşa giderken bindikleri atlar herhalde böyle idiler.Kısrakların peşinde dolanmaya başladı bile.. Şakıyor. ama canını sıkan açlık değildi.. yine şakıyordu. senin şerefine içtim biraz. Sonunda sahibi çıkageldi. Sonra atlara binip her biri kendi yollarına gittiler. saçtığı o pis kokudan da tiksinecekti. gemini dilinin altından üstüne çıkararak terini soğutuyordu.Ah ne güzel bir sessizlik bu! dedi yüksek sesle. Şimdi asıl istediği. Adamlar evde onu överlerken Gülsan da dışarıda. Bu terkedilmiş sessiz köyde ne işi vardı bu bülbülün. Hırıldıyor. Bülbülün şakımasından başka çıt yok. başının altını sıvazladı: . Tanabay yorganın yanına geldi.com. Ayaklarının maytabanı1 ateş gibi yanıyordu. Bahçelerde elma ağaçlan tepeden tırnağa çiçek açmıştı ve dallardan birinde bir bülbül ötüyordu. Ne demek istediğimi anlıyor musun Gülsarı? Nereden anlayacaksın! Sen üyire git-rriâk istiyorsun. Gülsarı'mn üstün niteliklerni anlatıp durdular.cizgiliforum. Tanabay dizginleri çekerek atı yavaşlattı. çayırda yuvarlanıp sırtını kaşımak.. hele tam gelişsin de.enginel elveda gülsarı . yelesini okşadı. Gülsarı'yı kısrağa ne zaman salacaksın? . Geç saatlere kadar içki sofrasında alaman-bâyge'den 64/Elveda Gülsarı söz ettiler.. Önümüzdeki baharda üyirin içine salacağım. silkinmek. Zaferi kutluyoruz.Ey Tanabay. darılma bana. titriyordu. Hadi Gülsarı. kendini toplasın biraz. biraz konuştu. Teri kuruması için sabaha kadar ona ne su vereceklerdi ne de yem. 39 . Oysa onun nefesinden böyle pis bir kokunun yayılması pek nadir görülürdü. Elveda Gülsarı/65 yordu. Az içtim. . ama biraz daha vakti var. Omuzları sızım sızım sızlıyordu. üyir atlarıyla dolaşmaktı. Ama sahibi hâlâ gelip bakmıyordu ona. Gülsan ne bilsindi bir yıl sonra yeni bir efendisi olacağını ve onun hep böyle kokacağını! Sarı yorga adamdan da. Yarışın. Bu güz onlarla otlasın. keskin bir koku yayılıyordu nefesinden.. hafif hafif bir traktör sesi duyulu1 Maytaban: At toynağının altında ve iç ortasındaki yumuşak yer. Sokaklar sessiz. Cephedeyken bile sarhoş olacak kadar içmezdim.Nasılsın bakalım. Ay yükselmiş. şakıyor sonra kendi se-siiti dinler gibi duruyor.Öyle.

Kadının kendi vücudunun kokusu ile o otun. Terini soğutmam gerek. . Tanıdığı kadımn oturduğu evin avlu kapısıydı burası. Tanabay attan indi. 40 .havlayarak yanlanna geldi.Kim o? dedi içerden bir ses. ağzı ile dizgini çekip ileri doğru gitmeye çalıştı. Kurumuş.Uff! Dışarısı çok soğuk! dedi titreyerek. o sokağın sonundaki bir kapının önünde durdular. ne yapacağını bilemiyordu. En kenardaki sokaktan geçip dere kıyısına inmeleri. ama sahibi başka tarafa çevirdi atın başını. Gülsarı 'run nalları çakılları dövüyor. Kara saçları omuzuna dökülmüştü. Köyün ortasındaki sokaktan geçip. kokusu geldi Gül-san'nın burnuna.Benim Bibican.enginel elveda gülsarı Demirci dükkânının önünden geçtiler. . oradan saparak üyi-rin bulunduğu yere doğru gitmeleri gerekiyordu. Tanabay kırbacını Gülsarı'nın göğsüne indirdi... Bibican kapıyı açarak. Çayırı geçip suyun kıyısına geldiler. bir bu yana çekiyor.Sen misin? Bu saate kadar neredeydin dedi. Ev sessiz ve pencereleri ışıksızdı.kadının yanına gelip yelesini okşamasını istedi ama kadın gelmedi. Aslında kapının kanadı kınk döküktü. kökpardan çok geç döndük. benim. Aüm da çok yoruldu. dedi Tanabay. ay ışığı vurmuş dere dibindeki taşlar gibi parladı. suları sıçratıyordu. karar veremeden düşünüyordu. biliyorsun yılkı çok uzakta. Aç kapıyı. Gülsarı'yı yularından tutup avluya girdi. karanfilin. . Köpek yine . San yorga.Bir an önce üyerin yamna varmak istiyordu. Kuyruğunu sallayarak sustu. Dizgini bir o yana. Su buz gibiydi. Ama atı ve binicisini tanıyınca kuyruğunu sallayarak sustu. Çok bitkinim. Evin küçük kızının yanındaki hiç ayrılmayan küçük köpek havlayarak karşıladı onlan. Sahibinin bir yanlışlık yaptığını düşünen Gülsarı geri gitmek istemedi. Orta yarı açıktı. . . iki direği kalmıştı yalnız kapı olduğunu gösteren.com. yoluna devam etti. Bibican'ın gözleri güldü. Sonunda derin bir iç çekerek dizginleri oynattı ve oradan uzaklaştırdılar. . Üzerinde yakası açık beyaz bir gece entarisi vardı. Gemini hırsla garş-gurş dişleyerek çaresiz geri döndü. Pencereye yaklaşıp hafifçe camı tıklattı. Çocuk gibisin. Sahibi eyerin üzerinde pek huzursuz duruyordu. geldikleri yolu yeniden aştılar ve yeniden o evin önüne gelip durdular. madem ki geldin gir içeri. eğrilmiş. Tanabay aün başını çaya doğru çevirdi ve o yolda Gülsan'yi mahmuzladı. Sahibinin ona kırbaçla vurmasından hiç hoşlanmazdı Gülsan. Gülsarı'mn istediği de buydu zaten. Kapının kanadını itti. Sahibi eyerin üstünde sessiz duruyor. Tanabay birden dizgini çekip atı geriye çevirdi. İçeride bir ışık yandı ve cam hafifçe aydınlandı. Çay geçidinin ortasına gelince.Affedersin Bibican. iyi yalan uyduruyorsun ve güldü: Bir karar veremeyip at üstünde dolaşıp duracaksın sanmıştım. Bibican bir şey söylemedi. At. Geri dönmelerine ne gerek vardı? Bir gün içinde kaç defa koşacaktı? Onun bu düşüncelerine cevap olarak.cizgiliforum. Ne dikilip duruyorsun. 66/Elveda Gülsarı Bol otlu çayın yeniden geçtiler.www.

www.cizgiliforum.com.enginel elveda gülsarı - Şimdi geliyorum, atı bağlayayım da. - Şu tarafa, fırının yanına bağla. Sahibinin elleri hiçbir zaman bu kadar titrememişti. Gemini ağzından alırken, kolanları çözerken, bu işi ilk kez Elveda Gülsarı/67 yapıyormuş gibi eli kolu titriyordu. Kolanın birini çözmüş, öbürünü çözmeyi unutmuştu. Bibican'la birlikte içeri girdiler ve lamba söndü. At, içinde bulunduğu bu avluyu yadırgıyordu. Ây, göğün ortasında, ışıl ışıl. Gülsan başını kaldınp uzaklara bakınca, o mehtaplı gecede sisler içine gömülmüş görkemli dağlan gördü. Hassas kulaklannı en ufak sese kabartıyor, çıt çıksa duyuyordu. Sulama arkının şarıltısını, az önceMi traktörün uzaktan uzağa yayılan sesini, meyva bah-çesinge o yalnız bülbülün yanık yanık şakımasını, her şeyi... Oralardaki bir elma ağacının beyaz çiçekleri uçuşup yorganın başına, yelesine dolmuştu. Gecenin karanlığı yavaş yavaş açılmaya, aydınlanmaya başladı. San yorga vücudunun ağırlığını bir o ayağına bir bu ayağına geçirerek sahibini bekleyip duruyordu. Bundan sonra aynı yerde nice nice geceleri sabahlara kadar bekleyerek geçireceğini bilmiyordu henüz. Şafak sökerken Tanabay evden çıktı. Sımsıcak olmuş elleriyle Sangül'ün gemini takıp kolanlanm sıkmaya başladı. O güzel karanfil kokusu onun ellerine de sinmişti. Bibican Tanabay'ı uğurlarken ellerini onun beline doladı. Tanabay da onu uzun uzun öptü. - Bıyıklann diken gibi batıyor, diye fısıldadı kadın. Hadi acele et, ortalık iyice aydınlanmış çabuk bin atına. Kadın dönüp eve girerken Tanabay fısıldadı: - Bibican, gelsene biraz, dedi atı göstererek, "Onu da okşa biraz.yoksa üzülür". "Ha, doğru ya, unuttum. Bak, başı elma çiçekleriyle örtülmüş... dedi gülerek. Ve sonra onu, ak sakarlı doru kısrağın dudaklan gibi dolgun ve yumuşak parmaklarıyla okşadı. Çayı geçtikten sonra Tanabay bir türkü tutturdu. Gülsan bir an önce üyirin bulunduğu yere, oradaki atlara ulaşmak için hızını arttırdı. 68/Elveda Gülsan Elveda Gülsan/69 O Mayıs geceleri Tanabay için çok güzel geçen geceler oldu. O ay atlara gece bekçiliği yapmak sırası onundu. Gülsan için de yeni gece hayatı başlamıştı. Gündüzleri öbür atlarla otluyor, dinleniyordu. Akşam olunca sahibi sırtına atlıyor, birlikte yılkıyı bir kuytuya götürüyor, ortalık kararınca Bibican'ın evine gidiyorlardı. Sabaha doğru, ortalık iyice aydınlanmadan ve kimselere görünmeden, güçlükle seçilen dar patikaları aşıp, yılkıyı bıraktıkları yere geliyorlardı. Sahibi yılkıyı topluyor, sayıyor, bir kayıp olmadığını anlayınca rahat bir nefes alıyordu. Gülsan için pek kolay bir hayat değildi bu. Sahibi Bibican'ın evine giderken de, oradan dönerken de pek acele ediyordu. O

41

www.cizgiliforum.com.enginel elveda gülsarı karanlık gecelerde, geçit-çayır demeden hep koşuyordu. Ne yapsın, sahibi öyle istiyordu. Gülsan'ya kalsa yılkıdan hiç ayrılmazdı. Canı başka şeyler istiyordu. Artık o da tam bir aygır olmuştu. Üyir ile şimdilik geçiniyordu ama kısrak yüzünden birbirlerine düşmanca bakmaya başlamışlardı. Güllsan zaman zaman kaz gibi havaya uzatarak, kuyruğunu kaldırarak kısraklann yolunu kesiyor, yüksek sesle kişniyor, sağnlanna sokulup diş atmaya çalışıyordu. Dişi atlar da bunu üyir aygının kıskandırmak için fırsat biliyor ve ona sokuluyorlardı. Gülsarı'yı uzaklaştırmak için koşup gelen aygır onun epeyce canını yakıyordu. Çünkü hem daha büyük, hem de dövüşçüydü. Yine de Gülsan, geceler boyu Bibican'ın avlusunda bağlı durmaktansa, üyir başının hışmına uğramak pahasına kısrak peşinde koşmaya razıydı. Orada bağlı durduğu gecelerde hep kısraklan düşünüyor, canı onlan istiyordu. Durduğu yerde eşiniyor, tepiniyor, sonra yatışıyordu. Eğer o tatsız olay olmasaydı, kimbilir o geceler daha ne kadar sürerdi... Gülsan her zamanki gibi o gece de, o kadının avlusunda, bağlı olduğu yerde, üyirdeki atları düşünerek sahibini •bekliyordu. Uykusu geldiği için biraz kestirmek istiyor, ama yulan yüksek bir yere bağlı olduğu için uzanıp yatamıyor, biraz başını indirecek olsa bu defa da gem ağzını yırtar-casına acıtıyordu. Yine de olduğu yerde dalıp gidecekti neredeyse. Sessiz, ağır bir hava vardı ve gökyüzü bulutluydu. "jGülsan, dalıp gider gibi olduğu bir sırada, birisi sallıyor, dallannı çekip eğiyormuş gibi ağaçların hışırdadığını duydu. Bu arada bir rüzgâr çevrintisi oldu ve avluda boş bir kova devrilip tangur tungur ses çıkararak yuvarlandı. İpteki çamaşırlar savrulup uçtu. Köpek korkudan havlamaya ve oradan oraya koşarak sığınacak bir yer aramaya başladı. At ürktü, hınldadı, sonra kulaklannı dikerek bir süre şaşkın durdu. Başını kaldırdığı zaman ufukta kapkara, korkunç ye kaynayan bir şeyin bozkıra, yılkının bulunduğu tarafa gelmekte olduğunu gördü. Bir an sonra koyu karanlık şimşeklerle yanldı. Gök, bütün ağaçlar yıkılıyormuş gibi gümbürdedi. Hemen ardından gür bir sağanak boşanmaya başladı. Şimdi Gülsan, sırtına kamçı yiyormuş gibi tepiniyor, ipini koparıp yılkının yanına koşmak istiyordu. O korkunç felaket yılkının, onun cinslerinin üzerine geliyordu ve içgüdüsü onu cinslerini korumaya çağınyordu. Mutlaka gitmeliydi at kardeşlerini kurtarmaya. Ama ipi koparamıyor, bu yüzden de çılgına dönüyordu. Yuları, geme, onu oradan bırakmayan her şeye düşmandı, sağa sola atılıyor, tepiniyor, eşiniyor, yılkıya sesini duyurmak ve onlardan ses almak için acı acı kişniyordu. Ama cevap olarak ancak fırtınanın uğultusu geliyordu kulaklarına. Ah, o gece ipini bir koparabilse, yıl' kıya bir varabilseydiL. Sahibi beyaz fanilesiyle evden fırladı. Ardından kadın da çıktı beyaz gece entarisini giymiş olarak. Ama bir anda 70/Elveda Gülsan ikisi de sınl-sıklam oldular. Çakan şimşeğin ışığında, ıslak yüzleri, korkulu gözleri görünüp silindi. Sundurma bir an için aydınlandı. Sonra korkunç bir gürleme oldu.

42

www.cizgiliforum.com.enginel elveda gülsarı - Dur! Sakin ol! diye bağırıyordu Tanabay an çözmeye çalışarak. Ama at onun sesini duyamıyor, onu o kılıkta tanı-yamıyordu. Hiddetle üzerine atıldı. Bu arada toynaklarının darbesi altında kalan finn çöktü. Tanabay koluyla başını koruyarak, duvara sürüne sürüne ona yaklaştı, başlığını tuttu ve kadına: - Çabuk, çöz yuları! diye bağırdı Kadın yuları çözer çözmez, Gülsan kapıya doğru atıldı ve Tanabay'ı sürüklemeye başladı. - Çabuk kamçıyı! Bibican kamçıyı uzattı. - Dur! İnatçı hayvan! Dur yoksa gebertirim ha! diye kamçıyla atın başına vurdu. Ne yapıp yapacak, eyere atlayacaktı. Üyire ulaşmak, onların başında olmak zorundaydı. Fırtına onları kimbilir nereye kaçırmış, nereye sürüklemişti! San yorganın amacı da bundan başka bir şey değildi zaten. İçgüdüsü, o ilâhi.sezgi, bu kıyamet saatinde mutlaka onlann yanında olması gerektiğini söylüyordu ona. Bu yüzden kişniyor, şahlanıyor, kurtulup koşmak için ipini koparmaya çalışıyordu. Yağmur sel gibiydi. Şimşekler çakıyor, gök gürlüyor, fırtına uğulduyordu. -Tut şunu! diye bağırdı Tanabay. Kadın başlığı tutunca o da sıçrayıp eyere atladı. Ama o daha eyere yerleşmeden Gülsan kadını su birikintileri içinde sürüklemeye başlamıştı. Gülsan ne efendisinin sesine, ne kamçı darbelerine aldırıyor, yalnız içgüdüsüne uyarak, şimşekli geceyi ve amansız fırtınayı yanp kuş gibi uçuyordu. O güne kadar ne büyük yanşlarda, ne ödüllü koşularda böylesine hızlı koş-mamışü. Kabanp taşan çaydan, kara çahlann arasından, deElveda Gülsan/71 reden tepeden, artık hiçbir emrine boyun eğmediği efendisini alıp götürdü. Tanabay, çılgına dönmüş atın kendisini nereye götürdüğünü anlayamıyordu bile.Yağmur yüzüne, gözüne.bütün gövdesine vuruyor, ama içi alev alev yanıyordu. Tek bir düşünce vardı kafasında: "Yılkı nerede? Aman Tannm! Vadiye inip demiryoluna doğru gitmesinler, demiryoluna düşmesinler! Mutlaka kaza olur! Allahım, sen koru onlan! Ey Albak! (ervah, atalar ruhu) siz koruyun yılkıyı! Sakın aya-ğîfı sürçmesin Gülsarı! Sakın düşme! Beni yılkıya ulaştır" diyordu Düzde, yokuşta, şimşekler karanlığı bıçak gibi yanp beyazlaüyordu, sonra yine koyu karanlık oluyordu. Fırtına yine uğul uğuldu, yağmur ise fırtınanın şiddetiyle kırbaç gibi iniyordu. Gece, göz kamaştıran bir ışıkla aydınlanıyor, sonra ka-fanyor, sonra yine ışık, yine karanlık... San yorga şahlanıyor, ağzını yırtacak gibi kişniyordu. Üyiri anyor, kendince onu bulmak, görmek için yakanyor-du: "Neredesiniz! Neredesiniz! Kişneyin, ses verin bana!" demek istiyordu. Ama onun sesine karşılık gök gürlemesi duyuluyordu yalnız. O yine ileri atılıyor, koşuyor, koşuyordu. Bir karanlık, bir aydınlık oluyordu. Sonra yine karanlık, yine aydınlık...

43

hava ısınıyordu. Tanabay yoktu. Fırtına çadırlara yıktı. pek perişan. otlağa doğru sürdü. Tanabay'ın karısı ise Tanabay'ı anyordu. Yolunu yitirdiğini sandılar. dedi. Kaz kanadı renginde bulutlar şimdi ufukta kaz katan gibi görünüyordu ve çok yükseklerdeydiler. . Birbirlerne tek söz etmediler. acınacak bir durumdaydı. Sonra yavaş yavaş bulutlar seyrelmeye başladı. kansı yumuşak sesle: • . gidip onaralım bari. Karısıyla böyle karşılaştılar. bir başka türlü yolunu şaşıran kocasının gelişiu seyretti. Onlarla beraber olan komşu çocuğu birden bağırdı: "İste Caydar apa. diye mınldandı Tanabay. Caydar apa çok merak etti. Bugün hepimizin çok işi var. Dişlenmiş koyunlar gibi kara yerden buğular yükseliyordu.. çocuk sevinçle. Hepsi tamamdı. Hiç utanmıyor musun? Artık genç de değilsin. Hiç sesin' "îkarmadan. Tanabay'ın önünde yepyeni bir dünya açılmıştı. şapkasız başı ve asık suratıyla. Yılkılar açılıp koşarak ve çamurlu yeri toynaklarıyla çiğneyerek çayı geçtiler ve bir bayıra çıktılar.Giyinmeye de mi vakit bulamadın? Talihin yokmuş! Çizmenle pahtolununun ayağında olmasına şükür. fırtına ve yağmur ise bir sürüye dalan kurtlardı sanki.Yürü eve gidelim Altıke. Bozkırdan buğular çıkıyor.cizgiliforum. Tanabay'ın yardımına koşmak için komşularla birlikte atlanmış. Ama doğu yönünde gök gürlemeleri devam ediyordu daha.com. Tanabay'a dönüp yavaş sesle: 1 Taneke: Tanabay aka'nın kısaltılarak söylenişi 2 Apa: ana Elveda Gül san/73 . yiyecek ve giyecek bir şeyler getireyim. . Tanabay yılkıya. kulun ve taylardan yitip giden yoktu..www. diye Caydar çocuğu çevirdi.Biz de sizi anyorduk Taneke. toprak canlanıyordu.Sen burada kal. Çocuklar boyuna yetişti! Sen ise...Ben aşağıda beklerim. . Güneş açılmış. yılkıyı aramış ve bir kuytuda bulmuşlardı.enginel elveda gülsarı Fırtına şafağa kadar sürdü.. dedi Tanabay. Ah çocuk ah. Yalnız çocuk atlan getirmek için vadiye inince. Tanekem1 geliyor bak!" diye atını dörtnala sürdü. dumanını savura savura bir tren geçiyordu. 72/Elveda Gülsan Birkaç yılkıcı bozkırda at koşturarak dağılıp kaybola-lan yılkılarını arıyorlardı. Tanabay hiçbir şey demedi. bozkınn bir ucunda. Atlardan. Caydar apa2 ise atını kımıldatmadı bile. Kara toprak bir koyun sürüsü. ıpıslak fanilesi. İkisi de atlannı sürdüler. Bu halinle insanlara görünmen hiç iyi olmaz değil mi? . 44 . Ta uzakta.. Ne diyebilirdi ki? Vadiye inen çocuk atlan toplamış geliyordu. Ama karısı Caydar onun yolunu şaşırmadığını biliyordu.Yolumu şaşırdım. Gece boyu koşmaktan canı çıkan yorganın üstünde.

Ve dağlar önlerinde uzanıp gidiyordu. At. Orada kurumuş fidanlar bulunca pek sevindi. Tanabay üzerindeki gocuğu çıkanp hayvanın üzerine örttü. Yük taşıyan beygir ve develer. 45 . çocuklar. her türlü ses çıkıyordu... dedi Tanabay ben biraz çalı-çırpı topla-yayım... Boztorgay ise hâlâ ötüyordu. kafasını. Ama Tanabay susuyordu. Tanabay yılkıyı düz ovadan geçirip. Çevrede dolanıp geçen yıldan kalma kuru ot saplannı topladı. diye. çevik. Dura kalka. Şimdi köy gerilerde kalmıştı. Yürek atışları.. son kez. ata binmiş kadınlar. Gelecek bahara kadar hoşça kal bozkır!.www. Vakit ilerlemiş. Gülsan sahibini hiç böyle görmemişti: Tanabay yattığı yerde sarsıla sarsıla ağlıyordu. yanlannda koşuşan uzun tüylü köpekler. Gülsan sahibinin bir türkü tutturmasını istiyordu o anda. Sürü sürü koyun. atlar kişniyor... başını bir o yana bir bu yana çevirerek inlemeye devam etti.cizgiliforum.com. şavkı dağlara vurdu ve sonra kendi halesinin ortasında gökyüzüne asılıp kaldı. Tanabay durup düşündü. soğuk yere uzanıp yattıktan sonra da. İnsanlar bağırıyor.. Sonra birden yüzükoyun uzandı. bunları kucaklayıp getirdi. Ellerine diken batmış kamyordu. durs tump. biraz öteye kondu.. yankılanan tepeye doğru sürdü.. Tanabay söylenip durdu ama artık at onu duymuyordu. Tanabay başını eğmiş. mahvoldun Gülsan. oradan geçerken. Alnı sakarlı kısrağın dudakları gibi dolgun ve yumuşak parmakları olan kadının evine uğramadan geçip gittiler. Elveda Gülsan/75 . gece yarısına az bir zaman kalmıştı. Ömründe bir kez. Hoşça kal avıl! Önlerinde dağlar vardı. Ayağını büküp uzanmak isteyince Tanabay bu defa engel olmadı. Bir yıldız sessizce kayarak kayboldu. her zaman yaptıklan gibi köyün ke74/Elveda Gülsan nanndaki o eve doğru yönelmiş. Oysa eskiden hiç üşümezdin sen. daha geçenlerde büyük bir yanşta şenlenen. ku-laklannı dolduruyor ve başka bir ses duyurmuyordu.enginel elveda gülsarı Tanabay atından inip yeşil otlann üzerinde biraz yürüdü. durs-tump. Gülsarı. Gelecek bahara kadar dönmeyeceklerdi Göç kafilesi de çay boyunca yürüyerek köyden uzaklaşıyordu.Gücün kuvvetin kalmadı değil mi? Çok mu kötü durumdasın? Bittin. .. Kovalanan bir atın yüreği gibi hızlı atıyordu yüreği: Dur-durs. Ayaklannın dibinden bir boztorgay cik cik öterek pırr diye havalandı. koyun-kuzu meliyor. bir insan gibi inim inim inliyordu. ağır ağır yürüyordu. dinlene dinlene çay yatağına kadar gelebilmişti ama oradan öteye gidemiyordu. ele geçirdiği artık yitirdiğini bildiği için bu ağlaması. Şimdi iyi bir ateş yakabilirdi. Gülsarı'nın daha ileriye gidecek gücü yoktu. durs? tump..Belki gerekir diye çakışım da yamna alıp dere kenanna indi. Üşüyor. Bir gün sonra dağın yolunu tuttular. titriyordu. Yüreği kafasının içindeydi. üyir üyir yılkı. Oysa Gülsan. Yan tarafta kalan köye bakmamaya çalışıyordu. bu yüzden de sahibinden bir kamçı yemişti.Sen biraz yat. Ay doğdu. hızlı adımlarla ilerliyorlardı.. Yılkılar.

Alevler bir yükseliyor. çok az biniyordu. Çobanlar nerede olurlarsa olsunlar. tekrar örtüyor ve yine ateşin başına geçip ellerini ısıtıyordu. kış çekildi ve yerini altı ay sürecek yaza bıraktı. ateşin başında oturan ve bir zamanlar sahibi olan yaşlı adam da gözüne bir görünüp bir kayboluyordu. Havalar ısındı. Ve çobanlar. Tanabay ateşin ba-şında. güçlükle nefes alıyordu. kış onları dağda kırda arayıp bulacak. yaylaya çıkmanın pek de kötü bir şey olmadığını göstermek istercesine. kimisi sevdiğinden ayrılacak. Ona pek eyer vurmuyor. Sonra. Ateşin ısısı ve dumanı onun vücudunu yalayıp geçiyordu. sonra yine ışık. damgalan vurulacaktı. yarışlar. göz kamaştıncı bir ışıkla aydınlanyor. Kış yirminci yüzyılda da olsa.cizgiliforum. bir kulun anasından biraz ayrılacak. ödüllü oyunlar düzenlenecekti. Kışı sağ salim atlatmışlar. iyice zayıflayan hayvanlar baharda bozkıra inip yayılmışlardı. hayvanların kırılıp gitmesi. Et kombinasına hayvan götürecekler. cin gibi çarpacaktı. bir süredir unuttukları sıkıntıları. Aftıa bu kez o alevlerden hiç korkmadı. Ama gözlerinin önündeki san perde kalkmamıştı.. kış. gereğinde yavrular iki anadan süt emecek. Yine bayramlar olacak. sonra kararıyor. Bir cabağı. yıkık ve soğuk koralar. yine karanlık. sıkıştıracak. Hayvanlar yeşeren yaylaya yayıldılar. kişneyip şahlandığını. cabağılan nasıl kollayıp koruduğunu bir görmeliydiniz. sahibiyle birlikte. et ve süt bollaşacakü. bir alçalıyor. Şimşeklerin çakıp çakıp sönmesini de. bozkırda çılgınca koştuğunu. acıları yeniden yaşamaya başlayacaklardı. başıyla. Gülsan biraz ısınınca titremesi kesildi. üyirden uzaklaşacak olsa. kış gelinceye kadar tutanaklarda unutulup kalacaktı. O yılki kış da işte böyle gelip gitmişti. birileri dünyadan göçüp gidecekti. O. sıskalaşan. Göğsü sıkışmış. Herbiri-nin hayatında değişiklikler olacaktı..enginel elveda gülsarı Gülsan eskiden yanında ateş yakılınca pek ürkerdi. Pek çok işleri olacaktı ama kış ve kışın çekilen sıkıntılar bir süre unutulacaktı. Arada bir kalkıp atın üstünden kayan gocuğu düzeltiyor. Yiyecek kıtlığı. Yılkılar döllenecek. burnuyla. ateş zayıfladıkça kuru ot ve dallan üstüne atıyordu. çadırlar. sürü besleyerek göçebe hayaü yaşayanlar için. Gülsarı'nın çok iyi bir aygır olacağı belliydi. Tanabay bu baharda Gülsarı'yı üyire saldı. yok olan yılkısını bulmak için uçtuğunu görüyordu.. yün kırkılacak.. Kimisi âşık olacak. gücünü kısraklara saklamalıydı artık.www. onları iterek üyirin 46 . çok yağışlı bir gecede. Yatılı okulda çocukları başarılı olanlar sevinecek olamayanlar üzülecekti.. "Derslerin-nin iyi gitmediğini bilseydik ya da bizim yanımızda okusa-lardı daha başarılı olurlardı" diye söyleneceklerdi. Kulunları. fırtınalı.bir çuvalın üzerinde oturuyor. birileri dünyaya gelecek. ak buğrasına binip yine gelecekti. Bu aydınlık dünyada. Aygır olmuştu artık. çok eski zamanlardan beri nasıl idiyse yine öyleydi.. bakımları yapılacak. koyunlar kuzulaya76/Elveda Gülsarı cak. yılkılar. Gece. Gülsan koşup geliyor.com. Kendinden geçmiş olan at şimdi.

"Oraya 78/Elveda Gülsan kadar gitmişken istasyon yakınında kurulan pazara da uğrar.Caydar. Ünü arttıkça üst düzey yöneticilerinin gözüne batıyor. bir daha vakit bulamam. ovaya inip yerleşmelerine zaman kalmadan o korkunç olay geldi başlanna. Yardımcı çekip gidince. Ne var ki..com. Tanabay her gün hastahaneye gidip arkadaşının hatınnı sormak istiyordu ama işten vakit bulamıyor. Kasabaya inip yatılı okulda okuyan çocuklannı görmek istiyordu. iki ayn musluk sayılırdı. dağdan indikleri vakit kansıyle birlikte ziyaret etmeye karar verdiler. aynlamıyordu. Hayvanlara bakmak bir motorlu araca bakmak gibi olmuyordu ki! Elindeki motor olsa. O zaman onu daha sonra. Tanabay'ın her hatırlayışında yüreğini yakan bir olaydı bu.enginel elveda gülsarı içine sokuyordu. yorgaya eyer vurmayacağım artık. Kalbi iyice teklemeye başlamıştı çünkü. dedi. karışım yardımcı kadrosuna geçirmişti. kendisi hastahanede .İbrahim.Sen bilirsin. O gün Tanabay yılkıyı erkenden çayıra salmış.. Yılkıya nasıl baksın? Bu yüzden bütün işler Tanabay' a kalıyor ve o da gece gündüz attan inmiyordu. biri geliyor galiba. Ama kansı Caydar'ın süt çağında bir bebeği vardı kucağında. bir yandan kahvaltı ediyor. Kısacası Tanabay hastahaneye arkadaşını gör-Jmeye gidemedi. Üstelik artık yardımcısı da yoktu. i yılkıcı dediğin. Çayını yudumlarken karısına: . Çora'nın hastahaneden çıkıp evinde yattığını öğrendi. Bu adamı niçin sevmediğini de bilmiyorduTana-bay. Tanabay istemeye istemeye kalktı. dedi. aynı zamanda bir felâket getirmişti ona.Yeni bir başkan gelmişti. madem ki durum böyle. ' Elveda Gülsan/77 yatıyordu. Bir üstün özelliği de şu idi: Birileri gelip atlan rahatsız etmeye kalkışsa. ben yorgayı eyerliyorum. onlann ona sahip olma emellerini arttırıyordu. ağırlaması gerekirdi. Özellikle ilkbahar ve kış mevsimlerinde başını kaşıyacak vakit bulamaz. Malcı. Güleryüzlü bir adam olmasına 47 . Bu sırada dışarıdan toynak sesleri işitildi. Ücretler hiç de öyle tamah edilecek bir şey değildi ama yine de iki kişinin kazancı. O kış kolhozda bazı değişiklikler oldu. dedi karısı. Tanabay at çiftliği başkanı İbrahim'i hiç sevmezdi. Kızını da kucağına alarak dışarı çıktı. Ama gelen konuğu geri çeviremez. bu son. çok çocuklu bir aile reisi gibidir.Çık bak bakalım. durdurur. Tanabay karısına: . çocuklara ve hanıma üst-baş alırım" diye düşünüyordu.www. Karısı evden çıktı ve döndü: . 'gidersin. biraz daha fazla para geçerdi ellerine. . sabah çayım içmek için evine dönmüştü. Kahvaltı sofrasında kızını dizine oturtmuş. Yanında genç biri de var. Çora görevi ona devretmiş... Komşu yılkıcılara: "Biraz benim yılkıya da göz-kulak olun" diye gitmek istediği zaman. Yorga Gülsan'nın ünü.. İşi hiç bitmez.cizgiliforum. hemen üyi-ri toplayıp başka bir yere götürüyordu. bir yandan da kansıyle aile sorunlannı konuşuyorlardı. At çiftliği başkanı.

Öyle değil mi Caydar baybişe? Caydar başını salladı. aç ve açıkta kalan yine onlar oluyordu. .Esselamü aleyküm.İyi misiniz Caydar baybişe? Sağlığınız nasıl. Tanabay karısına: . rahat edin. Öteki işlerde çalışanlar o yokluğa daha ne zamana kadar dayanabilirlerdi? Savaşa kadar durumlar böyle miydi? O zamanlar güz gelince her evin kapısına iki-üç araba buğday getirilirdi. koyunculuktur. . Buğdayı onlar yetiştiriyor. içeri girin.beyini-ze iyi bakıyor musunuz? .Bu zamanda en iyi iş hayvan beslemek. Yılkıcılar kendi bildikleri gibi hareket ediyorlardı. Oysa tarlayla. ortalıkta görünmezdi. Tanabay hiçbir şey söylemedi. iyiyiz. İki kolunu birden havaya kaldırarak: . Elveda Gülsan/79 . İbrahim her fırsatta söylerdi bunu. I. ekinle ya da başka bir işle uğraşacak olsan eline pek bir şey geçmez. çok şükür.Aleykümselam. Başta İbrahim'in kendisi olmak üzere oradakiler bu yapıcı eleştirilerinden dolayı ona teşekkür eder. Adı var da kendisi yok gibiydi.Kımız getir.Mallar canlar iyiler mi? Nasılsınız? dedi İbrahim ablak yüzüyle her zamanki gibi gülümseyerek.İyiyiz. işlerin görülmediğinden yakınıyordu. işleri tamamlamak için hiçbir şey yapmazdı. büsbütün kötüleşmişti. Şöyle buyrun. üzerine de yu-1 muşak postları koydu.com. Tanabay biraz soğuk davranarak. dedi. Hayvancılığın nasıl bir iş olduğunu kendisi de biliyordu ve bunu İbrahim'in ağzından ilk kez duymuyordu. him.İyi. halkı ne zamana kadar oyalayabilirsiniz? Çora ağır iş yapan 80/Elveda Gülsarı insanlara emeklerinin karşılığını veremediği. O yılkıcıların hepsine 'bay' diye hitab ederdi. . . . 48 . Böyle şey olur muydu? Hak mıydı bu? Toplantı üstüne toplantı yaparak. Ya şimdi? Herkes koltuğunda boş çuvalla dolaşıyordu. Tanabay. onlara güzel.cizgiliforum.Allah razı olsun. Çora onları kendi eliyle seçip almıştı. sözler söylemekten başka elinden bir şey gelmediği içir hasta yüreği dayanamamış. En iyisi yılkıcılık. Adam.enginel elveda gülsarı rağmen kanı ısınmamış-tı. ona nedense hiç güvenmiyordu. Neyse ki yılkıcılar işlerini bilen adamlardı. başlarını sallardı ama sonunda değişen bir şey olmazdı. Kımız içtiler ve biraz havadan sudan söz etiler.diyordu İbra-. Hiç olmazsa et süt eksik olmaz. diye onun elini sıktı.www. bütün gününü büyük deftere birtakım sayılar yazmakla geçirir. Caydar konuklara yeni yaygıyı serdi. herkesin et ve süt işiyle uğraşmasında ülkenin pek yararı olmayacağını söylemek istiyordu. Parti toplantılarında Tanabay onun bu davranışını dobra dobra eleştiriyor. siz varken benim gözüm arkada kalmaz.Buyrun. bay! dedi. Belki hiçbir şey yapmadığı için hoşlanmıyordu ondan. Yılkı çiftliğini iyileştirmek. İbrahim Caydar'a da gülümsedi: . İbrahim atından indi. vaad üstüne vaad vererek.

ama onu sonra konuşuruz. Kâğıdı dörde katlayıp. Yılkı yetiştirdiği bu uzun yıllarda. Sonunda İbrahim cebinden bir kâğıt çıkardı: .cizgiliforum. biraz daha kımız içip sohbete devam etsek olmaz mı? . Hele şu kımızımızı bir içelim de. dedi İbrahim alttan alarak. 49 .Pekâlâ İbrahim. O düşünüp durdukça. Ah Gülsan! Onu vermeye dayanamazdı. binek atı olarak kullanılmak üzre at korasına gö'nderilsin. kendi durumunu da dikkate almalı. niçin bakıyor. çeşitli bri-dlara.www. Onları bir an önce başın-| dan savmak. üzüntüden ne yapacağını bilemiyordu.Taneke. Tanabay. işiniz kaçmaz nasıl olsa. önce işine dönmek istiyordu.İşte Taneke. Aslına bakarsa bunda pek şaşılacak bir şey de yoktu. bu küçük iş için geldik buraya. emre karşı gelmiş olmalıydı. İçi. Tanabay serinkanlılığım korumaya çalışarak başını hafifçe kaldırdı ve cevap verdi: . Al. . yorgaya binip kasabaya inmek-ve yine bir.Elbette olur. biz. Yetiştiriyor. yüreği parçalanıyor. Bir süre. kâğıtta yazılı iş için. sonra binek atı olarak ya da başka işlerde kullanılmak üzere kolhoza veriyordu. huzuru kaçmaya başladı. sen çok anlayışlı bir adamsın. Zaten o anda sohbeti uzatmak da istemiyordu Tanabay. Görevi Eydu onun.enginel elveda gülsarı Ama Tanabay'ın yüreğini sızlatan bu gerçekleri İbra-] him'e anlatmanın hiçbir yaran yoktu. Sordu: ..Evet Taneke. iş yerlerine birçok at göndermişti. biz buraya şu iş için geldik.com. Bu zorlama sohbet sırasında Tanabay tatsız bir haber alacağını seziyor ama ne olduğunu bilemiyordu. biraz daha verir misiniz? Kımız içerken yine şundan bundan söz ettiler. Yılkıcı Bakasov'a Gülsarı yorga. Ne etse de vermeseydi Gülsarı'yı? Çok iyi düşünmeli. Ama bu adamlar buraya niçin gelmişlerdi? Bunu sormak da pek yakışık almazdı. eski asker gömleğinin göğüs cebine koydu. Kımız da çok güzelmiş Caydar baybişe.. . Tanabay kâğıttaki yazıyı okuyunca gözlerine inanamadı. merhum Abalak'ın oğlu musun yoksa? . Ama Gülsarı başkaydı.. Bir iş için geldik buraya.O yılkıyı. Mis gibi kokuyof. İbrahim'in yanında hiç konuşmadan oturan delikanlının kim olduğunu pek çıkaramıyordu. onun oğluyum. . şaşıp kalmıştı.Seni pek çıkaramadım evlat. niçin yetiştiriyordu ki? Kolhoz için yetiştiriyordu onlan. İbrahim sabırsızlanmaya..Hayır. İri iri harflerle şunlar yazılıydı: "Buyruk. Kolhoz başkanı (İmza okunamıyordu) 5 Mart 1950" Elveda Gülsan/81 Tanabay'ın beti benzi atmış. . gözlerini yerden kaldırmadan öylece durdu. oku.. İşte.Bu delikanlı benimle geldi..Zaman dediğin nasıl da çabuk geçiyor? Yılkılara bakmak ister misin? Seyretmesi güzeldir doğrusu. diye onun sözünü kesti İbrahim.

gönlünü hoş etmeye.Ne olmuş yani? Başka ata binse gözden mi düşer? Oraya buraya gidiyor diye ille de yorga ata binmesi mi ge- 50 .. Sonra sabırsızlanıp çizmelerini çekiştirmeye. Gerçekten de çok geçmeden afişler asıldı.enginel elveda gülsarı "Seni kurnaz tilki seni! Bu sözüne kanacağımı mı sanıyorsun!" dedi Tanabay içinden.daha doğrusu onun okunamayan imzasıyla ilk karşılaşması işte böyle oldu. dedi.. Senin başkan binecek 1 Tebetey: ince kürklü kalpak. Bunun için de kolhozcular tarım tekniği ve hayvan yetiştirme tekniği kurslarına katılmak zorunda kalacaklarmış. Ağzına ilk geleni söylemekten vazgeçerek: . 82/Elveda Gülsan bunları mahkemeye vereceğini söylemiş. Gülsarı'yı hemen götüreceğini sanıyordu. Çünkü o benim damızlık aygırım.Bak Zavferma (at çiftliği başkanı). İbrahim. . bunun sözü bile olmaz. Ama karşısında Tana-bay vardı. İbrahim şaşırmıştı.. Tanabay'ın yüzüne bakarak: . Kısraklara saldım onu. Kolhozda bundan böyle modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin kullanılacağını. İlk yaptığı toplantıda oradakilere gözdağı vermiş.www. hürmette kusur etmemeye çalışmalıydı. Tanabay alnındaki teri kuruladı. tilki postundan yapılmış tebeteyini' düzeltmeye başladı. onun yerine beş aygır veririz. ama artık bütün kolhozlann büyüyüp gelişeceğini. Sık sık bölge merkezine gidiyor. . Hepimizin başkam. "dediğim dedik" der... artık acele etmelerine gerek kalmamıştı.Nasıl anlamazsınız Taneke? Başkan bizim önderimiz. Veririz be^ aygırı. Ama o kurslarda çobanların uyuklamaktan başka bir şey yapmamış olmaları ayrı mesele. Saygı duymamız gerek. hiç dinlemez.com. Kardeşini bile kayırmadığını.Biz artık gitsek iyi olur Taneke.. kendisinin bunun için atandığını da söylemiş. gözünün yaşına bakmadığını unutmaması gerekirdi. . Karşısında Tanabay'dan başka biri olsaydı. tembellere.. geçimsiz bir kişi olduğu söyleniyordu kulaktan kulağa. alıp götürürdü Gülsarı'yı. güçlüklerin. Bütün sıkıntıların.cizgiliforum. Sorunun çözüldüğünü. Başkanın yüzünü görmemişti daha. bunu da kendisinin yöneteceğini bildirmiş. kolhoz başkanına Gülsarı'yı veremeyeceğimi söyle. görevini gereği gibi yerine getirmeyenlere asla hoşgörülü davranmayacağını. Daha önce yüksek mevkilerde bulunduğu.Aman Taneke. kurslar başladı. uzaklardan onu görmeye geliyorlar. kolhozlann ufak oluşundan ileri geldiğini. Elveda Gülsan/83 başka at mı bulamadı? Korada at mı yok? Niçin Gülsan'yı istiyor? Gülsarı'dan başkasına binemez mi yani? . Ama birdenbire. Alttan almaya.. Halkın arasında dolaşıyor.O beş aygırın bana gereği yok. herkesin gözü onda. tek kısrağın bile kısır kalmaz. Onun nasıl bir adam olduğunu çok iyi biliyor. Yine havadan sudan söz ettiler. Tanabay'ın yeni kolhoz başkanıyla. O Çora'nın yerine atandığı zaman Tanabay dağa çıkmış bulunuyordu.

Ama bu bir emir. Ben küçük bir adamım.Orada siz otomobille.Halk da her şeyi öğrensin.Vermiyorum! Beni beğenmiyorsanız kovun. kendisine sorun.com. orada çalışırım. yorga bile olsa. hop oturup hop kalkıyordu. Niçin başka olduğunu açıklamadı. bir at nedir ki? Yılkıda her çeşit at var.Kızmanıza. keski ta başından söyleseydiniz. Şimdi İbrahim'e sinirlenmeye başlamış. yeni başkanla iş görecek.Durumumuza bakın. bütün köy bilsin. . Başkana yorgayı tavsiye eden. dedi Tanabay. Halk ne der buna? Kırgızlara yakışır mı bu? . bana emredilmiş bir görev.Ver gitsin.sen ne diye bu kadar ısrar ediyor. İbrahim derin derin iç çekerek Caydar'a döndü ve yalvarır gibi: . Caydar derin bir iç çekerek kocasına: . Atın kemente takılmak üzere olduğunu sezdi ve kestirip attı: .Hiç doğru değil bu davranışınız. O halletsin bu sorunu. Delikanlı "evet. Ama çocuk gibi davranıyorsunuz. Öyle değil mi? .. öyle" anlamında başını salladı. koca bir köy adamın altına binilecek gibi bir at bulup veremiyoruz. dedi. Hiç olmazsa orada elimdeki balyozu çekip alamazsınız! .Gerekir yahut gerekmez. sinirlenmenize ne gerek var Taneke?Bi-zim size saygımız var. adamları bekletme. Söz konusu Çora olunca Tanabay sustu. İşte. Haklı olup olmadığımı o söylesin. biraz duraklayarak. onu merkezden gönderdiler.. Başkan yeni geldi.Ee. Şimdi onu götüremezse rezil olacaktı. Ablak'ın oğlunu da ata binip getirsin diye gönderdiler benimle. İbrahim iki kolunu yana açarak kekeledi: . . Ne olur bunun sonu. dedi İbrahim. Siz savaşta bulundunuz Taneke.Siz Çora'nın 'verme' diyeceğini mi sanıyorsunuz? O razı oldu bile.. Bu meseleyi gidip Çora ile konuşurum.Çekip gitmemi. generale yakışana. artık başkan olmayan eskisine gidelim diyorsunuz. sizi seviyoruz. Onu bize başkan diye göndermişler. Onu kendi haline bırakalım.Siz söyleyin Caydar baybişe...İşte akıl bu.Yeni başkan dururken. mesele bu değil ki. Kendi kendinize bela yaratıyorsunuz. Hepsi sustu. 51 ..Kendim binecek değilim ki. yakışmıyor doğrusu.O başka. Yellisini başkan saymamak demektir bu! Çora zaten hasta. Açıklayamazdı zaten. general ise kamyonla mı dolaşıyordu? General.www. Bu onun bileceği iş. Çetin cevizdi Tanabay. Başkanla onun arasını açmaya ne gerek var? Çora parti komitesinde çalışacak artık.Demir-ci dükkanına gider. inan84/Elveda Gülsan <j: madiğin şeyleri söyleyerek yaranmaya mı çalışıyorsun? dedi Caydar. ona bu atı elleriyle teslim edeceğini söyleyen kendisiydi.enginel elveda gülsarı .. bizim konuğumuz sayılır. asker de askere yakışana biner. istediğine binersen.cizgiliforum. . ne olmuş. Ben eşeğe de binerim. çok teşekkür ederim Caydar baybişe. İbrahim sözüne devam etti: . mahvolmamı istiyorsunuz benden.

hayatımız böyle.. Kim yönetiyor bu kolhozu. ama yine sinirlerini yatıştıramadı. İbrahim'in. Yorga da kolhozun. hatta sağ ön ayağında bukağımn bıraktığı ufacık nasın bile görüyordu. Onları ne yapacaksın? Onlara ne söyleyeceksin ve onlar ne diyecek? Ben onlara ne diyeceğim? Karar senin.. sağrısında İbrahim'in vurduğu kamçı izlerini görüyordu.. her şeyini görüyor ve acılar.. Onunla ilgisi yok. Kişnediği-zaman ağzından çıkan buharı. Neden sonra başını kaldırdığı zaman.Sen. her tüyünü. üzüntüler içinde öylece oturuyordu. daha genç. Yine de yeri gelmişken söyleyeyim: Beni bırakıp gitmek istiyorsan hiç durma! O benden çok daha iyi. sağrısını görüyordu. ne yaptığımı söyleyecek değilim.. kısraklardan niçin ayiçdıklarını anlamadığım belirten korkulu bakışlarını görüyordu. . Ben de onun gibi dul kalabilirdim. Gülsan'mn yakalandığım. Ama sen sağ-salim döndün.. kırbaçlaya kırbaç-laya geri döndü. Sırtında. Tanabay birden ürpertici bir kuşkuya kapıldı: Caydar. Akşama kadar yılkının yanında kaldı. Gülsarı'yı götüren adamlar bayın aşıp gözden kaybolmak üzereydiler. açık san donunu. Niçin ver dedin atı? diye sordu soluk soluğa. Sapsarı bir benizle ve koşarak kansının karşısına dikildi.Dur! Sakın gitme! diye bağırdı. Çadır evin önüne gelince atlayıp indi. sahibinden. Tanabay başka bir atın üzerinde eyerde oturuyor. Ne istersen onu yap. Yalnız şunu unutma: Üç çocuğun var. savrulan yelesini. belinde. Nasıl da beklenmiştim ben bahtsız! Ne ettiğimi. Sen niçin?. Aradan çok geçmeden. Başkan ne derse o olur. bir at korasının başkanlığından Kolhoz Başkanı yardımcılığına terfi ettirildi ve bütün at koralarının sorumlusu oldu. tamam. Ablak'ın oğlunun elindeki dizginlere asılıp var gücüyle çektiğini. Atın her yanını. Başkan. İçindeki kuşkuyu anlamıyor muyum sanıyorsun! Ama boşuna. Sert sert bakarak: . kulunlardan. Gülsan'nın üyirden ayrılmak istemeyişini. Bütün üyir yetim kalmış gibiydi.. Şimdi beni iyi dinle: Gülsan senin kendi malın mı? Kendinin olan. Ama aynı anda çadırdan çıkan Caydar ona doğru koştu: . Yine yok. başına başka başlık geçirildiğini gördü (Kendine ait olan başlığı ölürdü de vermezdi). Daha da yararlı olutsana. Gülsarı'nın bir o yanına bir bu yanına geçerek kamçısını kaldırıp kaldırıp hayvana indirdiğini görüyordu. Bizim halimiz.İbrahim'in Caydar'a tekrar tekrar teşekkür etmesi boşuna değilmiş. sana özel olan 86/Elveda Gülsan neyin var? Bizde olan her şey kolhoza ait. Önce kollarım indir bakalım! dedi Caydar her zamanki serinkanlılığı ile. çaresizlik içinde.Pekâlâ.. daha güzel. Tanabay atını sürüp gitti. Onun yürüyüşünü. her şeyini. ama bakmasa da her şeyi görüyordu. o karanlık gecelerdeki macerası için yorgadan öcünü alıyordu! Sert bir çekişle atın başını çevirdi. Gülsarı'nın bu yabancı adamlann onu üyirden niçin kopanp aldıklarım.. Bunların hiç önemi yok artık. Yüksek sesle haykırarak peşlerinden koşmak için atım mahmuzladı.böğrünü. Tanabay dayanamadı. Büyük bir boşlukta. o da yetim kalmış 52 . gözElveda Gülsan/85 lerini yerden kaldırmıyor.

enginel elveda gülsarı gibiydi. Şimdi Tanabay. gözü kapalı olarak dinliyordu onu. Kopuzunu.. . Sonra önüne yemek getirdi Canım yemek istemiyor. ağıdı. bozlaya bozlaya yavrusunu arıyordu. O anda Caydar Tanabay'ı unutmuş bile. başını kaldırmadan. Sımsıcak ve güzel kokulu memelerinden.com. 88/Elveda Gülsan Tam o sırada. Gülsarı at korasında. Sonra yumuşak bir sesle: Sen şu kopuzunu eline alsana.www. kendisindekine benzer dertleri ve özlemleri paylaştığını. birlikte gezip tozdukları o güzel günleri. Kızlar birbirlerine sarılmış yatıyorlardı.. Artık Elveda Gûlsan/87 akşam üzerleri botasını yar kıyısında gezdiremeyeceğini. karanlık gecenin koynunda. Çadır evin dışında.cizgiliforum. Kızları uyumuşlardı. 8 53 . Neredesin? Ses ver bana! Mis kokulu memelerinden anasının ak sütü süzülen botam.Her şey. gökyüzü değişmişti. Ev sessizdi. Caydar şankopuzunu (demir kopuzunu) eline aldı. Neredesin? Ses ver bana! memelerinden anamn ak sütü akıp süzülüyor. şafak sökerken onunla otlamaya çıkamayacağını.. beraber otlayamayacaklannı. Ana deve bütün gün kırlarda dolaşarak. o da değişmiş gibiydi. nefesini ayarladıktan sonra. her şey gözlerinin önündeydi.. San yorga gönül çırağını söndürmüş..... kumlar üzerinde beraber yürüyeme-yeceklerini.. bir daha ona ak sütünü emziremeyeceğini söylüyordu gözyaşları içinde: "Neredesin kara gözlü botacı-ğım? Ses ver bana! Damla damla süt akıyordu memelerinden! Sıcacık süt süzülüp akıyor. genç ve güzel Caydar'ı: Saç örgüleri beline kadar inen esmer güzeli o şirin kızı. Ocakta ateş yanıyordu. göçebe atalarının şanlı geçmişinden kalan o yanık bozlağı çalıp söylemeye başladı: Bu küçücük beyaz botasını (yavrusunu) yitiren ana devenin yakarışı. çırpımp duruyordu." k Caydar güzel kopuz çalardı. Artık her şey başka. kopuz çalarken tanımış.. gözlerinin çevresindeki kırışıkları. Tanabay'ın kendisi de eskisi gibi değildi. her şey değişmişti. o hayaller içinde yüzdüpnü de görüyordu. bana botasını yitiren akmayanın bozlağını çalsana bir. Neredesin kara gözlü küçüm botam? Memelerinden süzülüp süt aktı. • Hava kararınca çadır evine döndü. soğuk demeden her işte çalışıp yıpranmış ellerini. Kora denilen o at hapishanesine ilk kez kapatılmıştı. gencecik t|r kız iken.. Güneş değişmiş.. her şeyi kendisiyle birlikte alıp götürmüştü. kendi gençliğini. Tanabay şimdi onun. günlerce bozla-dı. dedi. Gözü kapalı ama herşeyi görerek: Yıllar yılı sıcak demeden. boynundaki ağzının kenarındaki. uçsuz bucaksız bozkır uzanıyordu. Karısı ellerine ibrikle su döktü.. O şimdi kopuzun dalga dalga sesine. suskun olarak eve girdi. Tanabay onu. kendi düşüncelerine dalıp gitmişti. Solgun. bozlağı idi. sevmişti. dedi Tanabay. Anne deve günlerce botasını aradı. Sonra o kırışıklar arasında koybolup giden gençliğini.. ağarmış saçlarını.

sırtında ağır bir üzengi. Çünkü onun aklı kısraklardaydı. hayvana yaklaştı ama Gülsan kaçıp kurtuldu. o gülünç kadife minder umurunda değildi. Sanki ata bir erkek değil de koca kalçalı bir kadın binecekti. kulun kokusu. İki yanım bereleyen ağır • üzehgelere da aldırış etmiyordu.. Yorga eyerliydi. pelin kokusu başım döndürüyordu.. Atın yanına gelince başında başka bir başlık. Yılkıyı biraz harekete getirmek istedi. boynunu kız gibi uzattı. Tanabay yılkıyı eski yerine getirdikten sonra köyden iki atlı geldi. Gülsarı'yı aramaya çıkanlar oraya gelmeden Gülsan biraz keyfine baksındı. 54 . mest olmuştu. Onu aramak için peşine düşenlerin yolda olduklannı bilmiyordu elbet. Pis pis kokan bir meyhanenizi önünde beklediğini.Gülsarı! Gülsarı! Nasılsın.enginel elveda gülsarı Tanabay bir sabah Gülsan'yı üyirin içinde koşup gezerken görünce çok sevindi. Eyerin üzerinde kalın kadife bir minder görünce çok kızdı. şahlanarak koştular. yorga üyirin arasına girince herşeyi unutuver-mişti: Kısrak kokusu. havayı kokladı. yeşil ova gün ışığında pınl pırıl parlıyordu. iyi misin? diye yorganın yanına koştu.. Yorgayı tutmak. büyük gürültülerle yakınından geçen kamyondan ürkerek gemi zorlayıp dişlediğini unutmuştu. Ama Gülsan çok geçmeden yine kaçıp geldi. Daha dün.. sıçnyor. bir bu yanına geçiyordu. Ben kimseye bir şey söylemem. ağzım yırtarcasına geme asıldığım ve kırbacı kafasına kafasına indirdiğini de. süt kokusu. Hadi koş. Sonra yılkının önüne çıkıp yeni aygın arkalara iterek onun yerini aldı. sonra yeni efendisinin arkadaşlarıyla o meyhaneden çıktıklarını. bu gülünç takımı alıp atmak geçti aklından. . bölge merkezinde gemi çıkanlmadan büyük bir ağaca bağlandığını. keyfine bak. Tanabay bindiği atın üzengilerinde doğrularak bağırdı ve yılkıyı uzaklara sürdü: -Ayt! Ayt! Ayt!. Kısrak kokusu. Gülsan silkindi. Evet. Yeleleri rüzgârdan savruluyor. Üzerindeki o gülünç eyer. Hınldıyor. süt kokusu. Tanabay bunu görünce yine sevindi. Bunlar. Genç kısraklar zıplayarak. o çamurlu yolda gelirlerken yarıştaymış gibi koşarak yeni efendisini nasıl zıp zıp zıplattığım. başını dikti. kulun kokusu. Yeni sahibi güçlükle eyere tırmandıktan soma nasıl hırıltılar çıkardığını. Kısrakları çok özlemişti ve o yüzden sahibinin yüzüne bile bakmıyordu.www. kopuk yuları boynundan sarkıyordu. havaya kansan pelin kokusu başını döndürmüş.com. Çok iyi etmişsin." dedi Tanabay. hepsinin o tiksindirici kokuyu saçtıklannı da unutmuştu. Bu defa başında başlık sırtında eyer yoktu. bu yüzden onun. güldü. Kulunları olan biye1 atlar onlan çağırmak için kişnedi-ler. üyirin bir o 1 Biye: Dört yaşını geçmiş dişi at. Elveda Gülsarı/89 yanına. "Demek yularını koparıp kaçtın ha? Aferin sana. Tüh! tiye tiksinerek tükürdü. Gülsan'yı bir kez daha üyirden ayırarak alıp gittiler.cizgiliforum. ona hiç de yakışmayan bir eyer gördü..

Her fırsatta kaçıp geliyordu. elleri de kana bulanmıştı. Onu ısırıyor. Bir yere gidip ellerini yıkamak istiyor.. Uyur-uyanık kendi kendine 'kan görmek iyi değildir' dedi. Tanabay Gülsarı'yı onlara teslim ederken çıkıştı: . bir kere daha kement geçirdi boynuna. Sonra kendi elleriyle götürüp bakıcılarına teslim etti. öc alıyordu. Yılkım yeni aygırı da onun bu halinden Elveda Gülsan/91 yararlanıp basıyordu çifteyi.Ne biçim insanlarsınız siz! Eliniz ayağımz yok mu? Başkamn atına bakamıyor musunuz? Daha iyi bağlayın onu! Gülsarı üçüncü kez kaçıp gelince Tanabay kızdı: 90/Elveda Gülsarı . . bağırıp çağırıyor.www.. dereyi tepeyi aşarak nasıl gelebilmişti buraya? Bütün gece seke seke geldiği belliydi. gözlerinden yaşlar aktı. yoksa şehirde bir mezbahada mı. beni rahat bırakmayacak bu hayvan! Tanabay alelacele giyindi. geç yatmıştı. yılkıda bir şeyler oluyor. alay ediyorlardı onunla: "Ey Tanabay. Ama Gülsan'nın akıllanmaya niyeti yoktu.Tek başına.Yine mi? Hay başımın belası.com... . 55 .. aygırlar dövüşüyor. Bir kere daha ağzına geleni söyledi onlara. pranga vurulmuş bir hapishane kaçkını gibi buraya kadar koşmuştu hayvan." 1 Doğrusu inanılır gibi değildi.Ay it herif ay! diye bağırarak koştu Tanabay. ne olacağı bilinmez" diye bir yılkıyı çadırın yakınında bıraktı.. Çok yorulmuştu. Onca yerden. cephede miydi. düzü bayırı geçerek.cizgiliforum. . tepiyor. Başına bir yular taktı. Yaklaşıp bakınca Gülsan'yı gördü. pek anlayamıyordu. Hava ağarmaya başlamıştı.Sen akıllanmayacak mısın hiç? Ne diye ikide bir kaçıp geliyorsun? Ahmağın. Komşu yılkılardan olan bir delikanlının da yardımıyla atı geri götürürlerken.enginel elveda gülsarı Biraz durup düşündükten soma. • -Tanabay! Tanabay! Uyan! diye sarstı karısı.yan yolda Gülsarı'yı arayanlarla karşılaştılar. Aman Tanrım! O ne? Yorganın ayağına zincir köstek vurulmuştu. sersemin tekisin sen! Onu bir kere daha yakaladı. zor uyudu. Onu kovup uzaklaştırdı.. Gülsarı yine kaçıp geldi galiba. Elindeki sopayı var gücüyle o aygırın sırüna indirdi ve • sopa ikiye bölündü. "İyi ile kötü birbirinde ayrılmaz. Hiç de iyi yorumlanmayacak bir düş gördü o gece: Savaşta. ama birileri gelip onu iteliyor. Her yanı kan içindeydi." diyorlardı. "Tanrım! Ne kötülük etmişler sana! Kim vurdu bu zinciri ayaklanna? Buna rağmen o kadar uzaklardan ta buraya geldin ha! Ah zavallı sersem ah!. O gün Tanabay otlaktan geç gelmiş. elini kanla yıkıyorsun! Kan bu kan! ha! ha! ha! hi! hi! hi!.. Talihsiz yorga olduğu yerde dönüyor. Seyisleri de bezdirmişti Tanabaylı da.Dinlesene. zincir bacaklarına vuruyor ve hayvan inliyordu. Ucu kementli sopasını kaparak kavga yerine koştu. . Gülsan'nın o haline yüreği sızladı.Ne oluyor? Ne var? . kemendi alıp atın boynuna geçirdi.

Tanabay atın orasına burasına baktı. çünkü köstek kilitliydi. Gülsan'nın ayağındaki zincir kösteğin çıkarılmasına bütün aile yardım etti.. Herbiri eşsiz bir sanat eseri olan şeyler vardı. büyük kız yuları tuttu. Yaşlılardan biri bu kösteği hatıra olarak saklamış. Böyle keçe kaplamalı zincir köstekler eskiden kullanılırdı. Hem ne kadar kaba şeyler! Yazık! O ünlü eyer ustaları yok artık. O paslı zincire evirip çevirip baktı ve ustalığına hayran kaldı.. Caybar yorganın yularından tutup evin önündeki bağlama direğine bağladı. kaşığı. Eski bir demirci olması ve o işi yaparken kazandığı tecrübe Tanabay'ın işine yaramıştı. ne güzel süslemeler. Zinciri var gücüyle uzağa bir yere fırlatıp attı. Yalnız o muydu unutulup giden. her şeyi. akıllılıklarının bir belgesiydi. "İbrahim bu zinciri yaşlı birinden bulup almıştır. Eski Kırgız ustalarının hünerlerinin. değerli yürük atlara. ne olduğunu ne olduğunu sen de bilmiyorsun elbet. Ağır ağır giderek attığı zinciri getirdi.Peki. Eski zamanlarda. elini kolunu yaralamak pahasına zincir kösteği çıkarabildi. bunu mutlaka o yapmıştır" diye düşündü. tabağı. atın ayağına geçirmişti. Kan ter içinde kalarak. yüzünü dudakla-nna yaklaştırdı. Tanabay bir süre oturduğu yerden kalkmadı. ne yapacağız şimdi? Aklını başına topla artık. Bugün böyleşini kimse yapamazdı. yapan kişi karşılık olarak ne almış? 56 . Atı iple bağ-lasan ipi keserler. O zalim ise gidip bu kösteği almış. Caydar yorganın başını tutup elleriyle gözlerini gölgeledi. kendine işkence ediyorsun. Ondan başka kimse bu kadar acımasız olamaz. Bütün bunlar yol olup gitmişti. bakırdan.. Artıfc zincir kösteklere gerek kalmadığı için bu işçilik unutulup gitmişti. hayvan suyu geçerken yırtılıp çıkmıştı. Gümüşten. başka biri de 92/Elveda Gülsan bunu İbrahim'in kulağına fısıldamıştı. Ama ayağında zincir kösteğin bağlandığı yer cılk yara olmuştu. Çok üzüldü. küçük kız ise çevrelerinde merakla dolanıp durdu. leğeni.. Onu geri vermezse başı derde girerdi çünkü. Ablası küçük kardeşini sırtına alıp evin yolunu tuttu. . Zincirin keçe kaplaması da eski ve çürümüş olacak ki. hırsızlar çalıp götürmesin diye böyle köstekler vurulurdu. tahtadan ne güzel oymalar. Buna rağmen Gülsan onca yerden kaçıp gelebilmişti. Atın yara beresine merhem sürdü. demirden ne güzel aletler.. sürahiyi. Nereye gitsen hep aynı şeyleri görüyorsun. Artık böyle köstek vurulmuyordu atlara. kime yapmış. ama köstekli atı çalamazlardı. Çok yorulmuştu. Bu yüzden de demir Gülsan'nın ayak derisini sıyırmıştı. Aldığı yaralar iyileşirdi.www. Sonra hayvanın başını tutup okşadı.com.. Ah zavallı Gülsanm.enginel elveda gülsarı Tanabay üzgün üzgün başını sallayarak "Vah! Vah!" dedi. ne zaman yapmış.cizgiliforum. Ne eyerler yapılırdı eskiden! Her eyerin bir tarihçesi. Kim yapmış. ne güzel deri işleri yaparlardı. Sonra aletlerini topladı. künyesi vardı. "Şimdi her şeyi alüminyumdan yapıyorlar: Tencereyi. Bunu yapan kişi gerçekten büyük bir usta idi. Gülsan da dudaklarını onun gözüne sürüp sevinçle gözlerini yumdu.

Caydar yeniden çuvaldızı ve kalın ipi eline alır. gençlerin 57 . Günlerce çuvaldız ve kalın ip düşmüyordu Caydar'ın elinden. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi." Tanabay zaman zaman bunlan düşünür. Sen bu evin sahibi misin? Nesin? Bizim de insan gibi yaşamaya hakkımız olacak mı. Yüzyıllar boyu geliştirilmiş. dağlarda sürü otlatanlar. yorulmak bilmeden. Bir de şu ağaç çatkılara bak! Nesi çatkı.www. halk sanatının.Ama bir gün köye inip yöneticilere yeni bir çadıra ihtiyacı olduğunu söyleyince.. her şeyi değerlendirilmiş. el hüneri. Hatta birkomsomol toplantısında. çadırların yıkılmasını istemek gibi bir sözü ağzına nasıl almış. ata-babalarımızın ustalıkları unutulup gidiyor! El işleri. İnsanoğlu bugüne kadar bu durum için. Böylece çadır evler gerçekten yıkıldı. hayvancılıkla geçinenler. o sayede oturabiliyorlardı içinde. Hatta bazıları yakıldı. nasıl dili vanp söylemişti! Şimdi Tanabay. Keçe çadır. keçe çadırlardan. ihtiyar Turgay'dan kalan eski. Aslında bunu birilerinden duymuş ve kendi görüşü olarak söylemişti: "Yok olsun çadır evler! Eski usuller yok olsun!" demişti. Tanabay o sözleri nasıl söylediğine bugün hayret ediyordu. olmayacak mı?. kurum mübarek! Kum gibi de dağılıyor.bunda kimin suçlu olduğunu. İlk zamanlar Tanabay karısını avutuyor. el hünerlerinin yok olup gitmesine üzü-lür. Keçeleri parça parça olmuştu. Keçe evlerin yok edilmesini istemişti. kar giriyor.enginel elveda gülsarı Hepsi bilinirdi. yama üstüne yama vuruyordu da. bir-iki hafta sonra başka bir yeri dağılıp yırtılıyor. Keçe değil. Pişmanlık içindeydi. çadır evlerden söz etmişti. Ama işte. durup 94/Elveda Gülsan oturmak. nesi ağaç bunun! Gidip şu yöneticileri biraz sıkıştır da bize de yeni keçe versinler. yağmur giriyordu. deliniyordu. atalannın en güzel buluşlanndan biriydi. neden böyle olduğunu bilemezdi. Oysa gençliğinde kendisi de eski törelerin mezan-i* kazanlardan biri olmuştu..cizgiliforum. onanma başlardı. daha iyisini bulamamıştı. dalıp giderdi. bahçe parmaklıklan yapıldı. bugün-yann bu işi halledeceğim diye onu oyalıyordu. daha ne kadar sürüp gidecek bu azap! diye yakınırdı Caydar. Ama bir yerini onarıyor. kendi milletinin. kışlatanlar. Bu gerçek iyice anlaşılmıştı. Oysa insan ruhunun aynası. Keçe evin direkleri kınldı. O deliklerden rüzgâr giriyor.com. eski çadır ustalarının bu dünyadan çoktan göçüp gittiklerini. Bunlardan ağıl çitleri. demişti. Ne var ki. Çadır evler devrim öncesinin evleridir ve bunlardan vazgeçilmelidir.Allahım. otomobille dolaşacakmış! Hepsi birElveda Gülsan/93 birinin aynı olan otomobillerle. Caydar baybişe. Çok eski bir çadırdı. Yalnız plaka numaralan farklı olacakmış. Keçe kaplamalar da kesilip evlerde kullanıldı. On-lann yerine kış evleri yapılmaya başlandı. göçüp konanlar için.. yatıştırıyor. göz nuru değil midir?. Herhalde yakında herkes. Bunu nasıl anlayamamış. çadırsız yapamazlardı.. sınanmışü. yok edildi. her tarafı isle kaplanmış keçe çadırda oturuyordu.. el sanatları kaybolup gitti. .

Ve. "Kolhoza gereği. O böyle hid96/Elveda Gülsan 58 . Ama. Yazın güneşin bütün sıcağı. Tanabay o zincir kösteği keçeden evine götürdü.Bu konuyu zamanında ikimiz de düşünemedik. » Tanabay bir gün Çora'ya rastladı.com. O günlerde birçok yılkıcı palatka denilen o bez çadırda oturmak zorunda kaldılar. niye düzelmiyor başkan? dedi.. . o yama üstüne yama vurulmuş.. Tanabay'a çadır ev yerine palatka denilen bez çadır vermek istediler ama Caydar buna şiddetle karşı çıktı: . Yoo.Ne yapağısı? Aklını mı oynattın sen? Elde ettiğimiz bütün yapağıyı plan gereği devlete veriyoruz. Oysa biz bir aileyiz. O zamanlar ne aptallıklar ettiğini anlayıp acı acı gülümsedi: "Gereksiz! ha! ha! ha!". Ne eşya.Bu işler niye böyle gidiyor.her şeye. Palatka denilen o bez çadırda ancak bekâr bir adam oturabilir. Yu-karıdakilerin de düşünmesi gerekirdi. bakımı gfcrek. kendine baktı. Zaten kolhozda keçe de yoktu. yabancı ülkelere satılıyormuş. onlara da oturacak bir yer yok. İçinde ateş de yakamıyorsun... havanın tozu toprağı içerde. biz o yapağıdan keçeyi kendimiz yaparız. yorganın ayağını parçalayan zinci-re. öfkeyle.. ben palatkada oturmam. onların yıkanmaları gerek. o da geçici bir süre için. Yünü kolhozun kendi işleri için kullanmanın hiçbir yararı yokmuş. asla oturmam palatkada!.www. Çora üzgün üzgün başını salladı: . • .. bir eş-dost gelecek olsa. Ona bütün sıkıntılarını anlattı: . Her şey için dilekçe yazıp bekliyoruz. öylesine soğuk. kendisi de suçlu sayılırdı.Palatkada oturacağıma elek gibi delik deşik keçe çadırda otururum daha iyi! dedi. diye diretti Caydar. . yırtık. kesinlikle olmaz. Yapağı çok değerli bir malmış.cizgiliforum. çocuklarımız var. Nasıl cevap vereceklerini Tanrı bilir. yararı yokmuş!" Bu çok acı sözler uzun zaman aklından çıkmadı. kolhoza gereksizmiş. Tanabay ailesi. Ne yaparsan yap. kışın ise it bağlasan durmaz. O bez çadır keçe çadırın yerini asla tutamazdı. bez çadırdan barınak olur muydu hiç? Otursan kalkamıyorsun? Tepesi alçak ve adım atacak yeri yok. hırsla dişlerini gıcırdattı. kolhozda bir gram yün kalmıyor!.Yoo. Bir komşu. Bir bakıma kendisi de sorumlu.Öyle diyorlar.. ne kap-kacak Elveda Gülsan/95 koyacak yeri var. çok da kıtmış. Tanabay sustu.. dökük keçe evde oturmaya devam etti. Ama ne evdi! Yürekler acısı bir görünümü vardı çadırın. ne dersen de. Evin içine baktı. kolhoz ürünlerinden her yıl tonlarca yün kırkıyorlardı.Öyleyse bana yapağı verin.. Oysa o keçe çadırı onarmak için biraz yapağı yeterdi ve bu çok gerekliydi. dedi Tanabay. Çocuklar kalkıp dolaşacaklar.enginel elveda gülsarı ise bu işi hiç bilmediklerini öğrendi.

Güneşli. hile yapmasın diye.Yaşasın! Tam yüz sayı yaptı! Ne eksik ne fazla. çok güzel bir gündü. Çünkü şimdi kaybeden onu başlangıç yerine kadar eşek gibi sırtında taşımak zorundaydı. hırsından dudakları titreyerek bağırdı onlara: . geçitlerde ve yamaçlarda biten otlarda. Akbay A Buzavındı bakpay Kayda cürsin. onu denetliyorlardı.oynap Ay.Kazanan çocuk bağırdı: "Ne duruyorsun? Hadi koş bakalım zırlayarak.Daha önceki toplam yetmiş sekiz idi. bu kadar ağır konuşmamalıydı. onbeş. on. görün! Bu benim Gülsarım! Gördünüz mü nasıl yorga gidiyor!. Dobra dobra konuşmasınını.. Zuvv!) Ağıdı hiç kesmeden. Yirmi iki! dedi çocuk.. tam yüz! Öteki çocuklar da bağırdılar: . Üçüncü vuruşa sıra geldi. o zincirle onun kafasını ezerim! Bunu söylemeyi-sakın unutmayın!. Yeşeren yapraklarda.Ay. diye sevinçle bağırmaya başladı.. Çocuklardan biri çeliği havaya attı.enginel elveda gülsarı det içindeyken. Kazanmıştı. At korasının yanında çocuklar çelik-çomak oynuyorlardı. doğru ölçsün diye yanına geliyor....cizgiliforum.. bahar gülüyordu. Kazanan kaybedenin sırtına bindi: . Yeniden çocuk ise ağlayacaktı nerdeyse... Çocuk elindeki uzunca. Gülsan'nın peşine düşen atlılar çıkagelmesinler mi! Tanabay.. Akbay Buzağını bakmıyor Nerede yürüyorsun oynayıp Ay ay ay karabay. tüten toprakta.yirmi iki daha eder yüz. Yirmi iki çomak boyu uzağa düşürmüştü çeliği.. kural gereği. mahmuzlar gibi topuklanyla vuruyor.. Şimdi. Ne yaparsın? Oyunun kuralı böyleydi işter. Bu yüzden nefesi yetmedi.Karabay zuvvv.. bakın. Öbür çocuklar. aklına geleni söylemesinin cezasını hep çekecekti. İşaret yerine varmadan dinlenmek zorunda kaldı. Üç vuruş hakkı vardı... Bu sözleri söylememeli. (Gökbay.Deeeh! Haydi hızlan bakalım! diyor.Tam yüz! Şimdi kaybeden çocuğun üzüntüsünü belirtmek için ağıt yakması gerekiyordu. iki. sonra var gücüyle çomağıyla vurdu ve çelik çok uzaklara düştü." 59 . Oradan çeliği bir kere daha havalandırıp olanca gücüyle vurdu... çomakla vurduğu yerden çeliğin düştüğü yere kadar olan mesafeyi ölçmeye başladı: Bir. . o kadar yerden.www...com. Ama ikinci defa da başaramadı. Kazanan çocuk sevinçten uçuyordu. Hepsi Elveda Gülsan/97 çeliğin düştüğü yere koştular. hiç durmadan ağıt söyleyerek koşacaktı.Yüz oldu. Çünkü. bozlayarak!" Kaybeden çocuk derin bir soluk aldı ve ağıdını söyleyerek koşmaya başladı: I Gökbay. bir adım bile ara vermeden söyleyerek koşması gerekiyordu. Kazanan çocuk çeliğin düştüğü yere bir işaret koydu. üç. başka zaman bulamamışlar gibi. yedi. başı dönüyordu.Alın götürün! Bu zinciri de başkana verin ve deyin ki: Bir daha bu zinciri yorganın ayağına vurmaya kalkarsa. geri dönüp yeniden başlayacaktı koşmaya. bir yandan da çocuklara sesleniyordu: "Hey çocuklar.

Herkes onutmuştu onu. nasıl parıl parıl parlayan bir gündü! Yorga. Damarlarındaki kan taşar gibi akmaya başladı. geniş taraklı ayaklarını iki yana açmış. Gülsan yularını koparmaya çalışıyor. Bugün Gülsarı'nın çevresinde niçin bu kadar çok adam vardı? Adamlardan biri. Sırtına eyer de vurmamışlardı. Gökyüzünde ve yılkının tepesinde uçan kazlar da kanat çırparak onu çağırıyorlardı. nemli toprak kokusu vardı havada. burun delikleri titreye litreye bahar havasını içine çekti.Tebetey yere. başlayın! Başlayalım mı Co-ul Aldanoviç? dedi İbrahim saygıyla başkana bakarak.enginel elveda gülsarı Bu sırada Gülsan at korasında hapsedilmişti. Madenler parlıyor. Bağlıydı.Dışarıda çocuklar oynuyordu. Sabahtan beri ne yem vermişler ne de su içirmiş-lerdi.Hadi ne duruyorsunuz. Ötekilerden farklı olarak. ka-barıyordu. kayışla değil. Bazı atlar arabaya koşulmuş. iki yanından zincirle bağlamışlardı onu.com. Yeni başkan da oradaydı! Kısa bacaklı. hayvanın güzünü alıElveda Gülsan/99 yordu. Ah şimdi geniş bozkırdaki üyirin yanına bir varabilseydi Gülsan! Gözünün önüne engin bozkır. Adamların hepsi birden .www. bozkırda yayılıp otlayan yılkılar geliyordu. bir elini beline dayamış. Ağzından dünkü gibi yine o pis koku yayılıyordu. tezekleri dışarı çıkanyorlardı. gübre yığını üzerine 60 .küt.Ne kişneyip duruyorsun? Rahat dur. Başkan başını saljadı. * Bunun üzerine iki bakıcı. telaşlı telaşlı dolanmaya başladı. Süvari pantolonu giymişti. Atçılar ahırları temizliyor.Çıkar! dedi dışarıdakiler. o kollarını sıvamamış-tı.Yavaş ol. Başını ahırın yukansmdaki küçük penceresine doğru kaldırdı. Ah! Ne güzel. ayağının altındaki samanları çiğneyerek ve korayı inleten bir sesle acı acı kişnedi: Neredesiniiiz! Neredesiniiiz? Dışarıdaki bakıcılardan biri küreği kaparak içeri girdi ve ona bağırdı: . Gülsan'yı iki yandan bağlı olduğu zincirlerden tutarak avluya çıkardılar. Ah bir kaçabilse. Ah. bazıları eyer vurularak binilmiş. koşabilsey-di! Çifteler savurmaya. Yeşil yaprak kokusu. . çırpınıyordu. rahat dur! diye bağırdılar. Nasıl koparsın! Bağırsa belki duyarlardı. onu kendi bölmesinde tek başına bırakmışlardı. 98/Elveda Gülsarı At korasında ondan başka hayvan yoktu. tepiniyor. yoksa karışmam ha! dedi. parlak madenden bir şeyleri beyaz bir bezin üzerine yerleştiriyordu. sonra dışarıdaki adamlara seslendi: . İbrahim ötekilere "Hadi hazır olun!" dedikten sora. Huysuz-lanıyordu. havayı dövmeye başladı. Öteki adamlar iplerle Gülsarı'nın çevresini sarmışlardı. Sonra tilki derisinden tebe-teyini ahır kapısındaki bir çiviye astı.cizgiliforum. boz renkli bir tulum giymiş olanı. İple. öbür eliyle gömleğinin düğmeleriyle oynayıp duruyor.Dışarı çıkarayım mı? .

Sonra kasları kasıldı. çırpınıyor. yeni başkan. Çabuk bitirin işinizi. Atın düğümü! Adamlar yorganın dört ayağını bir araya getirip sımsıkı bağlamışlardı. . yere yapıştırılan atın başına sokuldu. Akşam içtiği votkanın pis kokusunu hayvanın yüzüne savurarak baktı. Niçin yapıyorlardı bunu? İpi neden arka bacaklarına doğru çekiyor. başına ve boynuna basanları silkeleyip atıyordu. oldu işte. Ay. acıdan 100/ElvedaGülsan bacaklarını karnına çekiyor. "Yıkın yere!" dedi. at denen hayvan akılsızdır. gözlerini dört yana çevirip ürkek ürkek bakıyordu.Tamam bitirdik işini! . Boynuna at kuyruğu kılından yapılmış kement geçirilince Gülsarı'nın tüyleri diken diken oldu. Kayda kettin oynap. bir havlu ile durmadan ağzını yüzünü silen İbrahim de başkanın yanına gelip çömeldi. Sonra. zuvvvv! 61 . İkisi de birer sigara yakıp tüttürerek. İbrahim yine bağır bağır bağırıyordu: . ne yapacağı hiç belli olmaz" dedi. boşta kalan arka ayaklarından biriyle tekme savurmaya başladı.Amma da güçlüymiş ha! .Bastırın. Apan seni soymak.Yine başkana döndü: "Siz şöyle biraz kenarda dursanız iyi olur Corakul Aldanoviç. Atın ter içinde kalan vücudu.Artık traktör bile gelse yerinden kımıldayamaz! O zaman. Ter içinde kalan. Kalın bir ipi dü-ğümleyip ucunu sırtından aşırıp uzattılar. yok! Olur şey değildi bu! Gülsarı başını salladı. Ne yapacaklardı bu adamlar? . Bütün vücudu zangır zangır titriyordu. Bir daha silkindi.enginel elveda gülsarı düştü. kollarıyla sımsıkı bastırdılar. . Güneş de yuvarlanıp üstüne düşmüştü sanki. Akbay Buzavındı bakpay. Dizleriyle. Onu oradan alıp silkeleyerek tekrar as-tı. burnunun dibine çömeldi. böylesine rahatsız yatışı neden? Yok. bir daha gerindi. ayakları uyuştu. Şimdi şuradan da bağlayın. acılar içinde kıvranıyor. Kolları güçlü adamlar ipe asıldı.cizgiliforum. bakarsınız çifte atar. Yer sarsıldı. Ama adamlar yine abanıyor. Kora avlusunun dışında çocuklar çelik çomak oynamaya devam ediyorlardı: Elveda Gülsarı/101 Gökbay.Başını tutun! Yere bastırın! Bağla! Çek! Eh. Gülsan gövdesinin bütün ağırlığıyla ve büyük gürültüyle yere yıkıldı. bundan sonra olacakları görmek için beklediler.com.Çabuk olun! Çabuk olun! diye bar bar bağırıyordu İbrahim. Gülsarı hâlâ çırpınıyor. Önünde yatan at değil de baş düşmanı olan bir insanmış gibi kin kusarak bakıyordu ona. onu neden böyle bağlıyorlardı? Gülsarı hırıldıyor. Ve kendini bırakıverdi. bastınyorlardı. İp çatır-dayarak gerildi. Ne olmuştu? Neden yana düşmüş yatıyordu? Ağaçlar niçin gökyüzüne doğru uzanıyorlardı? Yerde böylesine uygunsuz.www. toynakları vücuduna batıyordu. ay Karabay. İpler derisini çiziyor. üstüne çıkın! Sıkı tutun! Hepsi birden yorga atın üstüne abandılar.

Akbay . Ah! Kıpkızıl bir alev içine düşmüş gibi yandı.Amma da bildin ha! Hiç de değil! Onların konuşmalarını duyan İbrahim elini havaya kaldırarak bağırdı: . Gözlerinde şimşekler çaktı. Rahatlamıştı. Zuvvv Gülsarı'm! Güneş parlıyordu. silkeledi. Kanın dinmesini bekliyorlardı. Yeni efendisi tam gözlerinin önüne çömelmiş bakıyordu. İbrahim ellerini oğuşturarak: ...İşte Corakul Aldanoviç. Dünya pırıl pınldı. Böyle acımasız adamın kime hayrı dokunur zaten. Beni sırtında taşıyacaksın. orasını burası düzeltti ve ter içinde kalan kafasına geçirdi. zuvvvv! . Kora dışındaki çocuklar hâlâ çelik-çomak oynuyorlardı: Gökbay. Öz kardeşine bile acımadı da malına mülküne el koydu. ay. Bunun üzerine İbrahim ayağa kalktı..enginel elveda gülsarı (Gökbay.bakıyorlardı: . Olanlar olduktan sonra da Gülsan bir süre öylece bağlı kaldı.Hey. 102/Elveda Gülsan Gülsarı etine değen soğuk bir şeyle ürperdi.Hayır. sinekleri kovamıyordu.Başlayalım mı Corakul Aldanoviç? Başkan yine bir şey söylemeden başını salladı.cizgiliforum. Kaça kaça vardığı yer bu oldu! Tanabay'ın söylediklerine de aldırmayın. Akbay Buzağını bakmıyor Nereye gittin oynayıp Anan seni dövecek Ay. o gidemiyordu. Kora dışında çelik-çomak oynayan çocuklar şimdi çite tırmanıp serçe gibi dizilmiş. Karabay. karabay. Engin bozkırı ve orada yayılıp otlayan yılkıyı Gülsan son bir kez daha gördü. Dizleri ve gövdeleriyle. Herkes kımıldadı.. Birden korkunç bir acıyla canı çıkayazdı. İbrahim yaptığı işten gururlanıyordu. İşaret noktasına ulaşamadın. Birilerinin eli Gülsarının kasıkları üzerinde dolanmaya başladı. bakın! Bakın ne yapıyorlar?.Toynaklarını düzeltiyor. . unutun gitsin! O öyle kötü bir adam işte. ay. zuvvvv!) Güneş yine her zamanki gibi parlıyordu. her şey tamam.Hey.com. bir daha kaçamaz.. Başına. Şimdi yanaş bakalım şöyle. burnuna sinekler konuyor ve o. 10 62 .www. Kafasını yere iyice yapıştırdılar. temizliyorlar. İbrahim yine sordu: . ne işiniz var orada? Haydi defolun! Gidin oynayın! Çocuklar çitten atladılar ve koşarak gittiler.. yine olmadı. Dünya başına yıkıldı ve sonra zifiri bir karanlık oldu. Tilki postundan yapılmış tebeteyini asılı olduğunu çividen aldı. bir de Sibirya'ya sürdürdü. Şimdi çıt çıkmıyordu. . Buzavındı bakpay Kayda cürsin oynap Apan seni soymak Ay. Üyirin üzerinden kazlar kanat çırparak onu çağırıyor. sımsıkı bağlanmış atın üzerine abandılar.

Bir sıçnyor. ta bahara kadar hep orada kalacaklardı. ayakkabıcıya gidilecekti... sonra yine ışık. Öyle çok. Her yer karanlık. Büyük bir ağırlık inen boynunu kaldıramıyordu hayvan.... Tanabay hep telaşlıydı.. bir şey bekliyor gibiydi. O zaman tek başınaydı. öyle zor işler çıkar ki şaşakalırsınız. ayağına zincir köstek vurularak yılkıya döndüğü zamanki gibi. seke seke.cizgiliforum. kansı ona bir çift söz söylecek vakit bulamıyordu. sonra rüzgârlı açık gökte tekrar kaybolmuştu. Soğuktan kaskatı olan kara yer. O zamanki gibi şimdi de zincirleri koparamı-5lördu. Yatılı okulda okuyan çocuğu da gidip görmeliydi. göğsünü gerip temiz havayla ciğerlerini şişirerek rüzgâr gibi uçabilseydi! Yankılar yapan kişne-mesiyle dağ arkaçlanndaki yılkıyı çağırabilseydi! Kulunların. Çok gerilerde kalan bir dönemde. iki sıçnyor. bacaklarını oynatıp toynakları ya-riarcasına koşabilse.. Çay kenannda alev alev bir ateş yanıyordu. Ay başının üzerinde bir görünüyor. alış-veriş için pazara. Köstekle yürümek bir cehennem azabı!.. kısrakların kokusunu ala ala. bir yukan bir aşağı gidip gelen başı ağrıyordu.. Yaz boyunca.. Ay çıkmış. Sabah erkenden kalkıp atına atlıyor. bir daha. ayağındaki zincirleri şangırdatarak. bir yükselip bir alçalıyordu. Öğle olunca. Köstekli ayaklarla yürüyünce yol bitmiyor. bir karanlık. Tedirgindi. kış boyunca. yerinden kımıldamasına engel oluyordu. düşünceli asık suratlı olarak geri geliyordu Tanabay. Hapishaneden kaçmış bir mahkûm gibi. Ah bir kalkabilse. Zincir köstek şangırdıyor. Bu yüzden de bitkindi. Bu ışık atın gözlerini kamaştırıyor. acıtıyordu. Ama bir gün konuştu: . her yer ıssız.Geçenlerde çok kötü bir düş gördüm. güz boyunca. biyelerin. hayvanın toprağa değen yanını donduruyordu. Bir ışık. bir daha. şaşkındı. O zamanki gibi şimdi de adım atacak hali kalmamıştı.yine o kaçış yolunda olabilseydi. haline şükredersin" diye.www. Çay kenarında alev alev yanan bir ateş. Kırgızlar boşuna söylememişler: "Bir yerden bir yere taşın da. yeni otlaklar bulmak için dağ arkaçla104//ElvedaGülsan rında konuşlanmaları gerekiyordu.. dedi. Bir evden başka bir eve taşınmak çok zahmetli bir iştir..enginel elveda gülsarı Geceydi...com. dağ arkaçlarım dan inen üyire ulaşabilseydi! Oysa o zincir onu tutuyor. Soğuktan kaskatı olan kara yer. Yaşlı bir adam ve yaşlı bir Elveda Gülsarı/103 at. her yer karanlık ve sessizdi. bir sekip bir sıçrayarak. yine karanlık. yılkıya gidiyor. yorga atın toprağa değen yanını donduruyordu. Oysa Tanabay üzgündü.. ayak bilekleri kanıyordu. Kansı da pek şaşıyordu onun bu haline. At. İki hafta sonra. Göçüp konmak için pek çok hazırlık gerekiyordu: Un öğütmek için değirmene. ayaklannı yere basınca da fırlatılmış bir taş gibi gidip kayboluyordu. Alevler rüzgârdan oynuyor. Tanabay cevap vermiyordu. . Sır dolu bir gece.Soru sormayayım diye mi söylüyorsun bunu? 63 . sonra yine sekip yine sıç-rayarak. zincirli ön ayaklarını şaha kalkar gibi yukan kaldınnca..Neyin var senin? diye soruyordu durmadan Caydar.. ..

Bekle biraz. sen gidedur. gerçekten kötü bir düş gördüm.. yaşlanıyorsun artık Tanabay. Aklı başından gitmiş gibiydi. bugün-yann göç edeceğimizden haberin yokmuş gibisin. merak etme. kadere kısmete. ses-seda çıkmıyordu. Sessizce ve kimseye görünmeden. gece-gündüz yılkının başından ayrılmıyorsun. Tanabay büyük kızlannı atın terkisine. yatsam da kalksam da aklımdan çıkaramıyorum.Ne zaran var. her şey korkunç görünüyordu şimdi. Yüreğini bir aç kurt 106/ElvedaGülsan ısınyor. 64 . Kora loş olduğu için bir süre gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi. iğdiş edilmiş yorga. geleneğimizdir. dedi. Sonra. sokaklarda karşılaştıklan insanlarla selamlaştılar. Bir zamanlar düşlere. .www. Kansına: . Öğle tatili olmadan daireye uğrayıp bitirmem gereken bir iş var. Aynca at nalı ve bazı demir parçaları alacağım. . Yorganın yanına varmak istiyor. Köye geldiler. demirciye uğramadan dosdoğru at korasına gitti. Elveda Gülsan/105 Ertesi gün üyiri genç bir yılkıcıya emanet ederek atlara binip yola koyuldular.. büyük bir acı duyarak inledi. Sonra büyük kızını kucaklayıp attan indirdi. Göçe çıkmadan önce gidip hastalan yoklamak bizim töremiz.Yine ne oldu? Nereye gidiyorsun? . Tanrıya inanmayan sen değil miydin? Kocakarıların 'kâfir!' diye beddua ettikleri kişi sen değil miydin? Ee.Hayır. hemen döneceğim zaten...Hemen döneceğim Cyadar. hatırını sor. çocuklan da götürelim. Çora'ya benim de yolda olduğumu söylersin.enginel elveda gülsarı . Tanabay öfkeyle dudaklarını ısırdı. bir çardağın altında bağlı duruyordu.. . Gülsarı. kımıldamadan duruyordu zavallı hayvan. Tanabay etrafa bakındı. . Ben tek başıma bütün işlerin hangisine bakayım? Hiçbir şey yapamıyorsan bari git de Çora'yı gör. Ahırda canlı yoktu.cizgiliforum. kapalı koraya girdi. Atlann hepsi işe götürülmüştü.Daha sonra ne zaman? Köye gitmeye niçin korkuyorsun? İstersen yann beraber gidelim.Vay itler vay! Vay hainler vay! Biliyordum kötü bir şey yapacağını! diye yumruklannı sıktı.Daha sonra giderim. herşey. İşte o zaman gördü günlerdir olacağını sezdiği o büyük felâketi.Aman Allahım. Ben de görmeliyim. Issız ahır. . parçalıyordu sanki. Tanabay demirci dükkânının önünden geçerken atını durdurdu. onu annesinin bindiği atın arkasına oturttu. bir iple ucunu kaldınp boynuna bağlamışlardı. ıssız avlu ve tek başına bırakılmış. gönlünü al. diye surat asü Tanabay. tövbe etmen gerek..com. Aralık duran arka ayaklannın arasında küp gibi şişmiş bir yara görünüyordu. . Başım hafifçe eğmiş.Ayn ayn gitmemiz doğru olur mu? . ama cesaret edemiyordu. Kuyruğunu da sarmış. at bakıcılanndan birini bulmak için öbür avluya çıktı. Caydar ise küçük kızı kucağına oturtmuştu. sırtından büyük bir yük atmış gibi biraz rahatladı... Tanabay atından indi.

dilerim ki yanılmış ola-'yım. küfürler savuruyor.nasıl vaadettikleri-ni. asıl köklere nasıl balta vurduklarım da. Ama. O akşam. bilemez oldum galiba. Tanabay. üzüntün de çabuk geçer diye düşündüm. Şaşıracak." Tanabay bozkırda dolanıp duruyor.www. büyük bir üzüntü içinde olayı anlattı: .Gördüğüm korkulu düş çıktı. Çok gerilerde kalan o günlerde. bunu can-yüreğimle seziyorum. buranın yabancısı sayılır. Bunu herkes bilir. Bizler dağda. korkulacak ne var bunda? Tanabay katısına cevap veremedi.. .com. ne zamana kadar böyle sürecek bu hayat. boztorgayların koyunların üzerine yuva kurup --. O uğursuz savaş olmasaydı belki daha da düzelecekti. sendeleye sendeleye ayrıldı oradan. Belki saçmalıyorum. işte bunu da biliyorum ve bunda yanılmıyorum.Ne oldu? . Yılın oniki ayında yılkı peşinde koştuğum için çok şeyleri göremez. Atalarımız bu işi yapa-gelmiş. Ona ne yapmışlar biliyor musun? O itler. seni köye götürmek isteyişimin sebebi de buydu zaten. içini çeke çeke yemeğini yedikten sonra yılkıya gitti ve geç saatlere kadar orada kaldı. Hadi ben yaralıyorum diyelim.enginel elveda gülsarı Tanabay olduğu yerde geri döndü. Her şeyi alt üst ederek eski düzeni nasıl yıktıklarını. yeni yardım gelecekmiş. bilmediğimiz çok şey var.Bırak şimdi başkanı. senin yorgayı iğdiş ettirdi diye hemen kötülemeye kalkma adamı. Peki ama. Yalnız: . derin derin düşünüyor. kolhozun işleri düzelecekmiş..Çora'nın evinde söylemek istemedim. ne zaman gün göreceğiz? Nutuklardaki sözlere göre her şey yakında düzelecek. ama istese de unutamıyordu o korkunç olayı. kolhozu nasıl kurduklarım. At korasında gördükleri gözünün önünden gitmiyordu. buralara gelemeyecek.. sessiz. Artık kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Kendi kendine Elveda Gülsan/107 konuşuyor. savaş biteli onca yıl oldu da durumlar niçin düzelmiyordu? Onlar.Yıldan yıla yaşlanıyorum elbet.cizgiliforum. ne var ki bu düşüncelerden hiçbir sonuç çıkaramıyor-du. eskimiş çadırlarının üstüne nasıl yama üstüne yama vuruyorlarsa kolhozun işleri de öyle gidiyordu: Yama 65 .. O arman uğrunda canla başla didindikleri günleri de. Daha yeni başkan oldu. çok iyi olacakqmış.. .Bu bizim yeni başkan çok kötü bir adam. Yeni bir plan yaptıklarını söylüyor. halka. o parlak armanı (ülküyü). Çora'nın kendisi söyledi. Sen ise işin aslını dinleyip öğrenmeden konuşuyorsun.Biliyorum. Artık Gülsan hiç kaçmayacak. Bir an önce görürsen. yumurtlayacaklan o mutlu barış çağını. Ama biliyorum ki başkaları da benim gibi düşünüyor. keçeden evlerine döndükleri zaman Tanabay karısına. dedi.. umutlan hatırlıyordu. İşleri çok ve zor. dedi. Bindiği aü sürüp yılkıyı toparlarken düşünüyordu: "Belki yeni başkam kötülemekle haksızlık ediyo--rum. onu iğdiş etmişler! . Küçük bir çocuk değilsin ya! Bu ilk değil ki. o parlak hayalleri. Gerçekten de başlangıçta işler biraz düzelmişti. sonuncusu da olmayacak. merada yaşayan insanlarız..

Neden böyle oluyordu? Şimdi neden kolhozu eskiden olduğu gibi kendi malı değil de bir başkasının malı olarak görüyordu? Eskiden. O başkalarının da biri böyle diyor. ama bunlar da eskileri-1 ne hiç benzemiyordu. onu kuran çiftçiler tarafından yönetilmiyor. Eskiden biri temsilci. Halk yararına bir karar alındıktan sonra. Tanabay daha geçenlerde bir yetkilinin geldiğini.! plan gereğini yapın ve plan hedefine ulaşın. Onun görüşlerini fikirlerini tutmamış. konuşmuyor/ onları dinlemeye tenezzül etmiyorlardı.. başkaları tarafından yönetiliyordu. söyleyeceklerini başkana söylüyor.] Onlara göre. beğenmemişti. Yukarıdakiler benden daha akıllıdır herhalde.birini tıkamaya vakit kalmadan bir başka gediğin açıldığım görünüyorlardı. Ya yanlış düşünmüyorsam? Ne olacak o zaman? Yoo. kolhozu kuranlardan birisin.com. sorular sor-1 sa. hiçbir gediği kapatamıyorlardı." Hepsi bu ka-[ dardı. Parti toplantılann-j da ise daha çok uluslararası durumlardan söz ediliyordu. sora-l caklannı ondan soruyor..www. uygulamaları gerektiğini ve uygulandığını bilirdi. Ben kimim ki? Sıradan bir yılkıcı. Kolhoz. Bambaşka insanlardı. Ona. Ne oluyordu böyle? Elveda Gülsan/109 "Çora iyileşir iyileşmez onu konuşturur.Hepsi boş sözlerdi.! önce onlarla konuşurdu. çok çalışın. jâna uzun süre gözüne uyku girmedi. savaştan ve kolhozun kurulmasından önce." Tanabay gecenin ilerleyen saatlerinde evine döndü. onların! soru yağmuruna tutulmaktan korkar olmuştu. Dışarıdan gelenler ve hiç gelmeyen dışarıdakiler yönetiyordu. köylünün kendisiyle görüşmüyor. bazı meseleleri açıklamaya kalkışınca da. bir yetkili geldi mi. Tanabay artık halkın arasında görünmekten. "Bak. "Eğer yanlış düşünüyorsam söylesin. cahil bir çoban. toplantılarda alınan her karar bir yasa yerine geçer ve uygulanırdı.. biri şöyle. I Kimse kimseyi dinlemiyordu. ihtiyacını bildirse. Bunun da hiçbir yararı olmuyor.. bu-j nun başka hiçbir mesele yokmuş gibi dilbilgisi üzerine bhj nutuk çektiğini hatırladı. Kolhozun durumunu düşünmekten kendini 66 . Oysa bugün toplantılarda alınan 108/ElvedaGülsan kararların hiçbir önemi kalmamıştı. Tanabay ona kolhozun durumun anlatmaya. ben de kendi fikirlerimi söylerim" diye düşündü Tanabay. işin aslını öğrenirim.! Herkes düşüncesini söylese. I sen parti üyesisin. Ama yok! Olmuyordu bunlar! Nasıl olsun? İlçe merke-l zinden bir takım temsilciler geliyor. kolhozun meseleleri önemsizdi. dosdoğru halkın arasına girer. Elbette benim şu günlerde kafam çok karışık.cizgiliforum.enginel elveda gülsarı üstüne yama vuruyor. Hepsi aynı şeyi söylüyordu: Çalışın. hiçbir verimli sonuç alınamıyor. Bugünküler ise kolhoz bürosundanl dışarı çıkmıyor. Halkla. şimdi anlat bakalım. neden bu durumla-1 ra düştük?" diyecek olsalar ne cevap verebilirdi onlara? Bü-I tün halkı toplayıp bir açıklama yapsalar iyi olurdu herhalde. ac ona tuhaf ve küçümseyerek bakmıştı. bu da mümkün değil. O zaman I çok konuşuyordun..[ du. konuşulmaya değmezdi. sonra d*ona bağırıp çağınyorlar-l di.

Her şey geçmişte kalmıştı. sonra gökte sıra sıra dizilip uzaklara giden. solgun ve buruşuk yanaklarını oğuşturarak arkadaşına bakıp gülümsedi: . sonra birlikte ilçe merkezindeki toplantıya gide-cekmişsiniz". sonra kışı geçireceği dağ arkacına çıkacaktı. Tanabay kendi yılkısını büyük çayırdan. parti örgütlenme dairesinde idi. Kızıldan yeşile renk renk entarilerini giymiş gencecik gelinler.Şimdi Tanabay o kadından da. dedi haberci. o akmaya. Sonunda dağ arkaçlarına göç başladı. Tanabay arkadaşını öyle görünce sevindi... kuzu-koyun meliyor. günlerce ve günlerce. . Köyün kıyısındaki o eve.. Geçidi aştıktan sonra.. Tanabay bu çağrıya uyarak ertesi gün kolhoz bürosuna gitti. o yorgadan da ayrılıyordu.. dostlar vedalaşıyor. yarın köye gele-cekmişsin.www. yine işlere yumulacak hale gelmişsin" dedi içinden. Yüreği. İlkbahardaki durumuna göre biraz daha iyi görünüyorsa da. O zaman Çora. Altı ay süren yaz ve güz çabuk geçerdi. Görüşmeyeli ne kadar oldu? Bahardan beri görüşmüyoruz değil mi? Kımız ve dağ havası yarıyor tabii.. Çora ile başbaşa oturup bir dertleşme fırsatını bulamadı.enginel elveda gülsarı alamıyor "Uz gitmeyen nedir. sürü sürü koyun.cizgiliforum. terslik nerden geliyor?"'diye düşündü durdu. o avluya şöyle bir baktı: Yorgasına binip gittiği.. Ama onlar kışı da orada geçirecekler ve ancak ilkbaharda döneceklerdi. "Çok iyi.. Yanına gelip gidenler pek çoktu. Yine bir cevap bulamıyordu.. Çora da orada. Sonumuz geliyor işte.. yine eskisi gibisin. sen hiç yaşlanmıyorsun. bozla-ya bozlaya. hastalığı tam atlatamamış olduğunu gösteriyordu. 'Turnaya beylik versen tepende 67 . Göç öncesi yapılacak işler pek çoktu. O ana deve. Tam o günlerde kolhozdan bir haberci geldi: "Beni Çora gönderdi.com. Üyir üyir yılkı. Burada kısa bir süre konaklayacak. İnsanlar bağırışıyor. Kalabalığın çın çın. Neşesi yerine gelmiş gibiydi ama yine de işten başını kaşıyacak vakti yokty.Ey Tanabay. taylar kişniyor. Mis gibi kokan ananın ak sütü. yitik botasını arıyordu: Neredesin kara gözlü 11 O/Elveda Gülsan botacığım? Ses ver bana! Memelerim sütle dolup akıyor. dağ eteğindeki otlakta yılkıyı durdurdu. helâlelleşiyordu.. ayrılık türküsü söyleyen. yamaçlardan. solgun dudakları ve zayıflığı. Oysa benim bir ayağım çukura düştü bile. içinde bir şeyler kopmuş gibi sızladı. 12 O yılın sonbaharında Tanabay Bakasov'un hayati birdenbire değişiverdi. böğüren sığırlar ve yük kervanı çay boyunca dağ yoluna düşmüşlerdi. köyün uzağından geçirdi.. Sonunda başbaşa kalabildiler. kulunlar. Baharda gelen. nice nice geceler geçirdiği o eve..kavuşma dileğinde bulunan genç kızlarla kafile ilerliyordu. gözden kaybolan yaban kazları gibi uçup gidiyorlardı onun için iç dünyasında. zuv-şuv sesleri doldu-ruyordu havayı. Çora bir süre sustu ve asıl konuya geçti: "Mesele şu Tanabay.

Çora'ya pek ağır sözler söyleyeceğini o anda bilmiyordu.Bunu çok istiyorum Tanabay. Koyun gütmek ve bakmak çok zor bir iş. Kızma gücenme. özellikle de koyunculukta işler çok kötü gidiyor. Eşsiz bir at. Yılkı bakımını üstlendiğin zaman beni zor bir işten kurtardın. her şeyi anlatırsın. Saat yedide Raykom'da (ilçe merkezinde) olmam gerek. Böyle dese de. kıvranıyorum. Ben yorgaya binip gideceğim. "Gülsan nedense başkam hiç sevmedi. bütün sorumluluğu üzerime alırım. çok geçmeden bunu yapacağını.Düşün elbet. kamyondan geri kalmaz o. onu canından usandırdı hayvan.Sayıp sevdiğini bilmem. ben şimdi gidiyorum. Caydar'la sonra konuşursun. beni bu güç durumdan kurtaracaksın: Bir koyun alıp çoban. . Başkan oraya vardı bile. başedemediği için. 112/Elveda Gülsan . hastalıktan sağlıktan. Çora da telaşlıydı ve saatine bakıyordu.. Dağlardan çağrılan çobanlar gelmeye. Hiç bu kadar kötü olmamıştı. derdini.. Gülsarı'ya sen mi biniyorsun? Demek başkan sana çok iyi davranıyor? diye şaşkınlığını belirtti Tanabay. diye kollannı açarak güldü. Emir böyle. büroyu doldurmaya başlamışlardı.Hadi. Tanabay biraz düşündü: .cizgiliforum.www. Yarın hayvan üreticilerinin toplantısına gideceğiz. diye güldü Tanabay. karımla da görüşüp tartışmalıyız" diye ekledi. Öldürse bile uysallaşmaz onun altında Şimdi ben biniyorum. Hayvancılık işlerinde. Bazen yüreğime bir ağrı saplanıyor. kurtulmak için verdi onu bana. ama sabaha kadar kararını ver. Başka çaresi de yok. Ne yaparsa yapsın onu sevmiyor. "Bu çobanlık işini bir düşüneyim. dedi. Vakti gelince. Rahat ede-ceğiz. . Akıllı kadındır o. Fırsat bulursam ben de gider anlatırım. Çok büyük yardımın oldu. Partinin ilçe yönetim kurulu bütün komünistlere ve komsomollara emir çıkardı. .Hemen karar verme Çora.ı|k edeceksin".enginel elveda gülsarı gagalayıp durur' derler ya. Şimdi de yardım edecek. en kötü durumda olan sürülerin bakımı ve bu işlerin düzeltilmesi için yardımcı olmalarını istedi.Demek öyle. Sabah erkenden herkes kamyona binip gidecek. Sen atını ahıra bırak. Çok iyi yetiştirmişsin onu. ne 68 . Tanabay kendisini çok düşündüren bir meseleyi ortaya atmak istiyordu ama buna fırsat bulamadı. Biliyor musun bir kamyonumuz var artık? Yakında bir tane taha alacağız. O işi becerip beceremeyeceğim hiç belli değil. Elveda Gülsan/111 Bu konuda en kötüsü de bizim kolhoz. -Yaa. ben yılkıcılığı öğrendim. Ben de bütün suçu. "Caydar olmasa sen çoktan bir yerlerde boynun altında kalıp giderdin" diye takıldı Çora. Eee.com. Caydar nasıl? Çocuklar iyi mi? Böylece çoluk çocuktan. bu durumda sen de yardım etmek zorundasın. Senden bir ricam daha olacak. Başkanı yanına bile sokmak istemiyor. ben de öyleyim işte. İşte o zaman yorgaya binince ne ağrım kalıyor.Başının etini yiyeceğimden hiç kuşkun olmasın. dedi Çora. havadan sudan konuşmaya başladılar. . sıkıntılarını anlatırsın. Parti böyle emrediyor. Yarın kurul üyelerine bir cevap vermem gerek.

türküler söylemekten sesimiz kısılmıştı. Vakti çoktan gelmişti. Bir yırlarımızı yırladık." diye güldü Çora. Şimdi yeni başkanı da beğenmiyorsun. neylersin! O zaman bizimle beraber olan yiğitlerin çoğu savaşta öldüler.bu yaşta bize yakışır mı?. "Kimi sevmiyorsun? dedi Çora gülmekten sulanan gözlerini silerek? .. Otomobil de neydi ki! Hani 'Şu' kanalında çalışmaya gidenler dönüşlerinde gramafon getirmişlerdi.Başkanı. Yeni yeni şarkılar dinliyorduk. Giderken de gelirken de şarkılar söyledik.. Gramafo-nu olanlann evleri gece yanlanna kadar dolup taşardı. Bâğınp çağırmaktan. hatırlıyor musun? Ben kızıl bayrağı gece bile elimden hiç bırakmadım.Neden sevmiyorsun? . Oradaki parkta bira içmiştik. tamam şarkı söylemek.. Ama Tanabay gülmüyordu. Köyde bayram sevinci yaşandı. savaştan az önce bir kamyon almıştık.nara atmak zamanımız geçti. nasıl bir adam 69 . benim söylemek istediğim o değil. Çok sevinmiştik. Yaz sonlarına rastlayan bir gündü. Herkes aracın başına toplanmıştı. Beni her zaman yumuşak başlı olmakla suçlardın. Hepsi.www. . Güneşin pırıl pınl doğuşu gibi. İşe yeni başladı.Ah Tanabay.. sonra da iğdiş ettirdiğini Elveda Gülsan/113 anlatmak istiyordu. 'orduya gerek' diye almışlardı bizden. Çora ciddileşti: .. elimde kocaman bir kızıl bayrak dalgalandırıyordum.Bilmiyorum. Gülsan'mn ayağına zincir vurarak ne hale getirdiğini. orada çalarlardı gramafonlan. Onu kolhozun kamyonu sanmıştık.Hatırlıyor musun Çora. İkisi de sustu.Onu ben de sevmiyorum. Demek artık kolhozun bir kamyonu var? Doğrusu kolhoz için çok gerekliydi.. Artık neden yüzümüz gülmüyor. .. bugünün gençlerine ne oluyor? Oğlumu görmek için yatılı okula gittim. Suskunluğu uzatmamak için yeni öğrendiği sevindirici haberden söz etmeye başladı. 114/ElvedaGülsan . Yaa. naralar attık... büijsosyalizmin meyvesidir!" demiştin.Hey Allah! Sana bir şey beğendirmek de çok zor. . dedJ. Hatırlıyor musun. benim doktorum da. hepsi hatırımda. İş-güç yoktu. Artık bunlan söylemenin yersiz ve gereksiz olduğunu düşündü. Büyüyünce adam olacak mı. Sen onun üzerine çıkıp bir konuşma yapmıştın: "İşte yoldaşlar. Sonra onu. ilacım da Gülsan. Tanabay o günleri hatırlayıp konuştukça coşuyordu: .. Evlerinin bahçesine çıkanr. ne diyeyim bilmem ki. yaşlanıyoruz artık. peki.. Ben şoför mahallinin hemen arkasında duruyor.Bize kamyon vermiş olmalan çok iyi. neden eskisi gibi türkü söylemez olduk Çora? .com. Ah.cizgiliforum. Sırf bu yüzden ömür boyu parti örgütçüsü olmaya razıyım. gençlik gitti. O keyifle şöyle bir istasyona vardık. nasıl bir adam olduğunu daha anlayamadım.Yok. toplantıdan sonra hepimiz kamyona doluşmuştuk. bu da sosyalizmin meyvesi idi. türkülerimizi söyledik. aptalın teki ve kötü yürekli olduğunu düşünüyorum.enginel elveda gülsarı sızım.. Tanabay Çora'ya. "En çok çalışan kırmızı başörtülü kızın şarkısı" nı tekrar tekrar dinlemişti.. Güzel günlerdi hey.

söylediklerinin hepsi birbirine benziyor. * Çora kâğıtlarını toplayıp çantasına yerleştirirken: . şarkı söylüyorlar. hiçbir şey anlamıyorum bu olanlardan.Da-ha şimdiden öğrenmiş büyüklerine. Bilgili gençler yetişiyor. odaların içinde. diye düşünüyordu. hatırladığı şeyi söyledi: -Bak ne diyeceğim. bir söylediklerini bin kere söylüyorlar sanki.cizgiliforum. Caydar'ın akrabaları yoktu. Bugün bizim çocuklarımız sahneye çıkıyor. ayıklayayım" dedi.. Bizim Samansur yaz tatilinde bura-[ İl Elveda Gülsarı/115 ya geldiği zaman senin evin halini görmüş. neler gerektiğini söyle. Samansur'a da teşekkür ederim. Ağabeyi Kulıbay'la araları açıktı. gidip biçeyim.com..İkinci sınıfa geçti. Bana: "Okul müdürüne sık sık kımız getir baba" dedi. Samansur'un anlattığına göre. Ne olacaklarını zaman gösterecek. hoşuma da gitmiyor. Avluda dolaşü. bugünün gençlerini pek de fena görmüyorum. senin evin dikkatimi çekti. Sen cephedeyken Caydar yapayalnızken bile o ev bakımsız değildi. bir gün sokaktan geçerken.Başka bir sefer. ellerini hazır-ol durumda yanlarına yapıştırıyorlar. kötü giden işleri onlar düzeltecek.. Sen genç-lerijdç beğenmiyorsun ama. Caydar çok iyi bakıyordu. ya da bir bekçi bırakıyorlardı.. Okuyup bir şeyler öğreniyorlar.enginel elveda gülsarı olacak bilemiyorum. Anlamıyorum. Yürürken kurumuş saplar ayaklarının altında çatırdıyordu... onunokuduğu enstitüde gençlerin hepsi iyi okuyormuş. iyi okuyor. günlerin dağda geçiyor. oğluma bakıyorum da. Dersleri nasıl.. Biliyorum. Sen evine bir bak. iyi okuyor mu? . Sıvalan düşmüş.evini bir bekleyen.www.. Çora. Tıpkı o kilisedeki ilâhileri söyleyenler gibi. Öyleyse niçin istiyor kımız getirmemi? Nasıl konuştuklarını bir görseydin! Ben çocukken Aleksandrovka'da Efremov adında bir Rus'un yanında çalışıyorum. Suratları asık. serçeler çöpleniyor. tozlanmıştı. başkana yaltaklanmayı. Sen canını sıkma bunlarla. Tanabay da boş duran evine bakmaya gitti. O Rus beni bir "Kızıl yumurta bayramında" (Paskalya) kiliseye götürmüştü. Ben inancımı yitirmedim. Ben çok gerilerde kaldım galiba. bu kötü günler geçecek. Hiç ilgilenmiyorsun. hepimiz birden kalkınacağız. Niye getirecekmişim? Aslında kötü bir öğrenci de değil. .Bahar gelince elbirliğiyle onaralım onu. pek üzülmüştü.Ev gerçekten öyle.çerçeve kırılmış. fırsat bulursak. Eline orağı aldı: "Tanabay ağanın bahçesini yaban otları sarmış. Çora'mn öğrenci oğlunun biçtiği otlar kurumuş. Tanabay'in da iki kız kardeşi vardı ama onlar başka köyde oturuyorlardı. umut onlarda. cam. Çok eskimiş.. Zaten bugünlerde anlamadığım çok şey var. bir bakan yok. Sanırım fena okumuyor. Bu 70 . dedi. Başbaşa oturup dertleşmek istiyordum seninle. uçuşuyormuş. viran olmuş evin. harman yeriymiş gibi. Bakımsız ev böyle olur elbet. Öbür yılkıcılar dağa çıktıkları zaman evlerinde ya akrabalarım oturtuyor. Çora eşikte bir an durdu. at korasına doğru yola koyuldu. her şeye aldırma. seninle uzun uzun konuşuruz Tanabay..

Bu.Şimdi geliyorum. Savaşta çok binmişti. Gençler şarkı söylemeye başladılar. Merkez kalabalıktı.enginel elveda gülsarı yüzden Tanabay'ın evi başsız-gözsüz kalmış ve harabeye dönmüştü.bilmediğini soracak. Gerçi kesin kararım henüz vermiş değildi ama. bize akıl verirle?. bağıra bağıra müşteri çağırıyorlardı. yavaş yavaş birbirlerine uydular ve sonra coştular. bu yüzden konuşamıyorlardı. ömrünü yine dağlarda geçirecek demekti. şiş kebapçılar. Kamyonun üstü açık olduğu için rüzgâr yüzlerine vuruyor. öbür atlann arasında bir bakışta farkediliyordu.Merhaba Gülsan! Nasılsın bakalım! İyi misin? Halin nice mübarek hayvan? Yorga gözlerini çevirip baktı.www. Çobanlar "Kral gibi gidiyoruz" diye sevinmişlerdi. ayaklarım oynatıp hınldadı. dedi Tanabay. İşte şimdi de yılkıcılıktan çobanlığa geçecekti. Önce biraz isteksiz davrandılar. Ey Tanabay. Ömrünü dağda kırda geçiren bizim gibiler ne bilir ki? Onlar gerekeni söyler. Altın şansı donu. Çora'mn kendisini razı edeceğini biliyordu. "İşte böylesi çok iyi" dedi Tanabay içinden. şarkı söylesenize! Bizim gibi yaşlılara bakmayın. üç akslı ve çekişi güçlü bir kamyondu. dedi Tanabay."Ama işin en iyi yanı.Çabuk olun. kalkık burnu ve kapkara parlak gözleriyle. seyyar çaycılar. Elveda Gülsan/117 Yorga. Üç tonluk yeni 'Gaz' marka kamyonu hepsi çok beğenmişti. sonunda böyle bir toplantının yapılıyor olması. güçlü cıdavı. Binanın önündeki alan kamyonlarla. kolhozun ne durumda olduğunu. öteki atların arasında eyerlenmiş olarak duruyordu. sen nereye gidiyorsun? . Ortalığı duman ve et kokusu sarmıştı. . toplantı hemen başlayacak. Studebaker. batak dinlemeden gidiyor bu kamyonlar!" gidiyoFdu. Daha kamyondan inmeden o atların arasında Gülsan'sını görmüştü.cizgiliforum. Mırıldayan. Bahardan beri görmediği yorganın yanına koşuyordu. tepinen atların arasına dalıp gitti. Ertesi sabah kamyona binip ilçenin yolunu tuttular. neler yapılması gerektiğini söyleyecekler. 71 . Amerikan Studebaker kamyonlarıyla Slovakya. at arabalarıyla dolup taşıyordu. Büyükler bizden iyi bilirler elbet. Çora orada onları bekliyordu: . biz de yeni bir şevkle işe sarılırız". salona girip yerlerinizi alın. Avusturya yollarını bir baştan bir başa geçmişti. "Hele dağlık yerlerden ekin taşımak ne kadar kolay olurdu! Çamur. ne güzel bir attı o! Tanabay öbür atların arasından geçip ona sokuldu: . Ah. Ta savaş116/ElvödaGülsan tan bu yana ilk kez biniyordu kamyona. eski sahibini hemen ta-nıİı. Tanabay "Bizda de böyle kamyonlar olsa!" diye pek hayıflanmıştı.com. bakarsın işler düzelir. Çevredeki alanları da binek atlan doldurmuştu. Bu defa da Çora'mn dediği olacaktı. dedi söyleyin de dinleyelim. mutlaka olur!". Herhalde herkes bildiğini anlatacak. yuvarlak sağnsı. "Savaş bitince böyle maşınlar bizde de olur.Hey gençler.

Ben bir komünistim. Seni konuşmacılar listesine aldık. Demek Çora onu aç bırakmıyor.Bulatbekov Âsim ile Zarlikov Bektay. yulaf tanelerini gördü. iyi bakıyordu. Ama şimdi iyi ellerdesin.Ama onlarla konuşmadım. . .Madem ki mesele halledilmiş.Dur hele. dedi Çora kolunu tutarak. Önce geldiğini belli eden imzayı at. benim konuşmama ne gerek vardı? diye yürüyüp gitti Tanabay.. Çora havayı yumuşatmak istedi: .Hiç de fena durumda değilsin Gülsan. partinin ve halkın huzurunda söz vereceksin^ . Başından çok kötü olaylar geçti değil mi? Hepsini biliyorum. "Komsomol.Hepsi o kadar mı? . ona da şükür.Unutmadım! Unutmadım! diye öfkeyle bağırarak Tanabay salona girdi. adamlar sıkıştıkları için birbirini itip kakmaya başlamışlardı. Uslu olursan bir kötülük etmezler sana. ben gidiyorum.. pankartlarla donatılmıştı: "Komünistler en önde!". biraz buraya gelir misin? dedi Aldanov. hem de başarılı bir yılkıcı. . Sonra şu defteri al eline.enginel elveda gülsarı ^ .Neden söz edeceğim? Konu ne? .Tanabay. dersin.com. Hem parti üyesisin. Tanabay kapıdan içeri adımını atınca Çora ile kolhoz başkanı Aldanov onu durdurdular: . sonra kalabalık dağıldı: Elveda Gülsan/119 72 .Kimmiş onlar? Salon dolmaya. Elini atın torbasına sokup baktı. Çok koşuyor. Onun için konuşman gerekiyor. Her yüz koyundan yüz on kuzu elde edeceğine. Karar verildiğine göre mesele halledilmiştir! . Sovyet Gençliğinin Öncüsüdür" gibi sözler vardı bu pankartlarda.www.Bu da söz mü.O kadar olur mu hiç? Bu görevi isteyerek üstlendiğini söyleyecek ve söz vereceksin." Toplantı yapılacak binanın cephesi baştan başa kızıl bayraklarla.Ama ben o sürüyü görmedim bile. .cizgiliforum. kabul ederler mi bakalım? Başkan sinirlendi: • . şimdilik esen kal.Hiç merak etme. . "Hadi Gülsan. istediğin koyunları alacaksın. Ayrıca iki genç komsomolu da yardımcı alıp onları yetiştireceğini söylersin. düşümde bile görmedim. Cıdavlann genişlemiş. 13 Toplantı akşama kadar sürdü. her koyundan üç kilo yün çıkaracağına. Görmeden nasıl söz veririm? . sen istediğin koyun sürüsünü seçersin. onlara söz mü düşer? Onları yetiştirme görevini sana biz verdik. her şeyi anladın mı? Unutma sakın! . dedi.Ne inatçı adamsın! Onlarla konuşmana ne gerek var? Konuşmasan olmaz mı yani? İtiraz edecek halleri mi var. çok hareket ediyor olmalısın. Toplantıya gelenler salona dolmaya başlamışlardı. bir komünist olarak geri 118/Elveda Gülsarı kalmış koyunculuk işinde çalışmaya karar verdiğini söylersin. Çora elindeki listeye bakarak: .

konuşmasında doğru bir söz söylemişti: "Hiç kimse bize yol döşemedi. Kürsüye çıktığı zaman cesaretini yitirmiş. Neler neler gelmişti başına. derken omuzu nasır tutuyor. Nasıl olacaktı bu iş? Yağmur. gençliği yitip gitmişti. Ne söz ya! Her koyunun en az bir kuzu doğurması. İşte.www. Tanabay hemşehrileriyle birlikte kamyona bindi Aleksadrovka yokuşunu. her koyundan üç kilo yün alacağım" demişti. 'size şeker alırım' diye umutlandırmışü onları. Ne var ki.. işte kendisinin de •saçları ağarmıştı. "Kısa kes. soğuk. Öyle ince ve hafifti ki. Tende beden. Kolhoz dedikleri herhalde zor bir işti. yara üstüne yara. yani Bölge Yürütme Kurulu sekreteri. Tanabay kamyonun içinde kuytu bir köşeye oturup yakasını kaldırdı ve kendi düşüncelerine daldı.. Kolhoz diye diye. Kendisi dişe dokunur bir şey söylememişti ama başkalarısın söylediklerini dinlemişti hiç olmazsa.. Güz mevsimindeydiler. Otuzlu yılların başlarından itibaren hep böyle olmuştu: Bir yukan. Bu derdi başına saran Çora idi. kendilerini bir anda yine aşağıda buluyorlardı. ne yapsınlar.. meyvasını da alıyorsan. kimileri de köylerine gittiler. kusurlar da olmuştu ama." Tanabay da onun söyle dediğinden başka bir şey söylememişti. hayat arabasının tekerleği omuzunu bıçak gibi yaralıyor. bu dünyada yaşadıkça. nasırların hiç önemi 120/ElvedaGülsan yok. Hava ka-raYmış. Eh. Başka türlü olmuyordu. kaldırmaya çalışacaksın. Tepedeki hedefe tam ulaşacaklarını sandıkları zaman. Sekreter doğru söylemişti: Tanabay'ın da düşündüğü gibi. bir aşağı gidiyorlardı.. O büyük 73 . arkadan omuz vereceksin. madem ki çalışmak zorundaydılar.. sonra yaylayı geçtiler. şimdi de koyun çobanı olduk bakalım bu işle nasıl başa çıkacağız? Cay-dar buna ne diyecek?. Oysa. İşte. demişti. kızlara tatlı-şeker gibi şeyler almak için bir dükkâna girecek kadar bile vakit bulamamıştı. ne çileler çekmişti. her omuz vuruşta. Şimdi işleri yoluna koyabilmesi için pek çok ter dökmesi gerekiyordu. memnun olursun. Bu arada birçok yanlışlıklar.. nasıl elde edildiğini de bilmiyorlardı. O gözlüklü konuşmacı. yolumuzu kendimiz açacak. Eğer yaptığın işi seviyor. çok zor bir iş. savaştan sonra hayat kendiliğinden düzgün bir akışa yönelmezdi. umudunu yitirmemişti.. Yün mü dedin? Yün dediğin dallardan toplanmıyordu. çalışacaklardı. Şimdi ise başka düşünüyordu: Sıkıntılar bitmiyor ve amaç da ulaşılacak gibi görünmüyordu artık. hayat yolunun önündeki engelleri aşmaya. kendimiz yapacağız" demişti. rüzgâr. kuzuların sağ kalması gerekiyordu. yalmz kendi yapacağın işler için söz ver. toplantı böyle bitmiş oldu. Nereden. Herhalde bazı yöneticiler yünün nerden.cizgiliforum. aklını kurcalayıp duran şeylerin hiçbirini söyleyememişti. Şikâyet etmezsin. Tanabay. sana söylediklerimden başka bir şey söyleme. kimileri kolhoza. nasıl alacaksın kilolarca yünü? Kumdan altın çıkarmaktan daha beter bir iş bu. bedende can taşıdıkça.. her şey onun düşmanıydı. üflesen uçar... kimi sürülerinin başına.com. "amacımıza ha ulaştık.enginel elveda gülsarı Kimi dağa. ha ulaşıyoruz" diye düşünmüş. Toplantıdaki konuşmasında ise daha büyük sözler vermişti: "Yüz koyundan yüz on kuzu. rüzgâr çıkmıştı..

enginel elveda gülsarı sözleri geveledi. O 74 . okşayıcı konuşacaksın. ne söyleyeceğini. hızını kesmeden koşuyordu. Yüreğinde-ki ağrı dindi. taypalma bir yorga olduğunu gösterdi. "Pekâlâ dostum.. Bir belânın sinsi sinsi geldiğini seziyor gi-. çok düzenli ve hızlı bir koşu tutturdu. O. ona bir şeyler olmuştu. Ah Tanabay! Tanabay! Hayat sana hiçbir şey öğretmemiş. Rüzgâra karşı at sürmek Çora'ya iyi geldi. Hele bölge yönetim kurulu sekreterinin sözlerini çok beğenmişti. Başkaları nasıl konuşursa sen de öyje konuşacaksın. Toplantıdan memnun ayrılmıştı. kolhoza ömür boyu emek verdiği halde. Yine de. Şimdi o sözlerinden utanç duyuyordu. Ama hiçbir zaman ulaşamıyordu onlara. Eski tutku ve özelliklerinden kala kala bu taypalma yürüyüşü kalmıştı. Çora bu tür toplantılardaki konuşmalann asıl amacını. Başka yoldaşları beklemeden tek başına gitti. ne yazılmışsa onu okuyacaksın. O da işleri oluruna bırakmayı. yukarıdakilere kendini beğendiremediği için olsa gerek. Belki de.biydi. sağ kalırsak. Tanabay'a bir kötülük edilmesini.. hava iyice soğumuştu ve eve de daha çok vardı. bir gün bütün bunları yüzüne çarpacağım. Böyle hızlı koşarak insanların ondan aldıkları şeylere yetişecek. Karanlık yolda. Çora. Gençliğinde nasılsan şimdi de öylesin.www. bunları anlamıyor.. Rüzgâr şiddetleniyordu. Sonra da gocuğuna sıkıca sarındı. Kalbi sıkıştırıyordu yine. pek saf kalmışsın. Bu konuda tecrübeliydi.com. bir 122/ElvedaGülsarı köşede suratını asıp oturmuştu.cizgiliforum. Çünkü o Çora'nın bildiklerini bilmiyor. sonra indi kürsüden. kolhozun başkanlığından ayrıldığı için mi böyleydi? Tana-bay'ı sıkı sıkı uyarmasının sebebi neydi? Yoo. burada nelerin söylenip nelerin söylenmemesi gerektiğini çok iyi öğrenmişti. Bütün meseleleri kestirmeden bir çırpıda halletmek istiyorsun! Oysa zaman çok değişti. Yumuşak. Evvelce o adam hakkında çok şey duymuş. Sırtındaki biniciden ve yürüdüğü yoldan başka bir şey düşünmesin diye. Neden böyle çekimserdi? Neden bu kadarla yetinmişti? Hastalığı mı onu bu hale getirdi? Yoksa. Toplantıdan sonra Çora ile tek kelime konuşmadan kamyona binmiş. Artık nerede. Günboyu bağlı duran at. Oysa Tanabay onun öğütlerini istemeye istemeye kabul etmişti. Oysa Çora pek beğenmişti. fırsat bulursam. yorga ata binerek döndü. O zaman her şey iyi gider.. pekâlâ. ama o gün kendisini ilk kez görmüştü. onun kötü durumlara düşmesini istemezdi. onların havasına uyacak. Başka tutkularının hepsi yok olmuştu. Şimdi Gülsan'nın tek tutkusu koşmaktı. anlamak da istemiyordu. parti örgütçüsü Çora'nın içi pek rahat değildi." diye düşündü Elveda Gülsan/121 Tanabay. Atın dizginlerini serbest bıraktı. kimlerin önünde nasıl konuşacağını bilmen gerek. kurulmuş bir oyuncak araba gibi fırlamış. Böyle bir adam değildi o! Çora değişmişti. O da bir an önce evine ulaşmak isti-yirdu. başın derde girmez. onları yakalayacaktı sanki. Çora'ya yakışan bu değildi. herkese ayak uydurmayı öğrenmişti galiba. insanlar onu başka her tutkudan mahrum bırakmışlardı. Ya ev nasıldı? Evde onu neler bekliyordu?.

bir yanda kaygı.. yüreğinde bir acı duydu. tertemiz. pırıl pınl ve görkemli. Kar.mutluluk ve acıyı beraber getiriyordu: Bir yanda kıvanç. insanın kaderi de öyle. Ama bu bir hayaldi artık. Hava soğudu ve her yeri sis kapladı. bir silkinir. akı ak. Herkesin kaderi ayrıydı. ama gönlü yaşlanmak istemez. Karşısında uludağlar vardı: Bir yanı pırıl pırıl. yamaçlar gölgeli. Belki bu ormanlar. bitik bir at. Aydınlık ve gölge nasıl yanyana ise. ters bir şey söyler. Ama bu durum pek Elveda Gülsan/123 uzun sürmedi." İnsan yaşlanır. "Artık Bibicanbeni beklemiyordur. Tanabay oturduğu yerden sık sık kalkıyor.. "Siz kendi örgütünüzün üyesini nasıl yetiştiriyorsunuz!" derlerdi bize. duygulandı.. 75 .... ne de güzel yaraşıyordu görkemli" dağlara! Tanrı onlan sanki o gece yaratmıştı. Bir gün içinde sis dağıldı ve güneş açıldı. Karla kaplı dorukların yukarısında sınırsız bir mavilik uzanıyordu gökyüzüne doğru. Gülsan'ya binip geceleri evine gittiği Bibican'ı hatırladı.www. Çay kıyısında alev alev bir ateş yanıyordu. Uzayıp giden o maviliklerin derinliklerinde. birden doğrulup koşmak ister.. Doruklar bembeyaz. "Bu nasıl disiplin. o güz sonunda. gelip geçiyordu. baştan ayağa ürperdi. Seni kendi haline bıraksam. mutluluktan uçarak. ölümle pençeleşen atın üzerindeki gocuğu ile onu ıkı sıkı sarıyordu. ama her şey elle çizilmiş gibi belirgin. Tanabay. ona binip türküler söyleyerek. gelir gelmez giden o baharda neler olmuştu?" 15 Ekim ayı geldiği zaman dağlar sonbaharın altın sarısı rengine bürünmüştü.. Sonra da bunun cevabını. bu güzel hayaller yüzünden hayat bu kadar tatlıydı. İnsan ömrünün yansı böyle hayallerle. Tanabay. o kadının karşısına çıkıverir-di. sevinçten. ama kimbilir.. Ah Tanabay! Tanabay! 14 "Karanlık bir gece ve yolun ortasında kalmış iki can: Yaşlı bir adam ve yaşlı.com. Bir daha kalktı ve gidip Gülsan'nın başucunda oturdu. aydınlık bir yanı gölgeli. evrenin sonsuzluğu ve onun sırları vardı. Ayın başlarında iki gün yağmurlu geçti. Ah şimdi yorga yanında olsa.. düşlerle geçiyordu işte. düzelir. ansızın dağla-nn doruklarına düşen kar gibi. arada sırada. İşte öyle. Ertesi sabah Tanabay çadır evinden çıkıp etrafa bakınca gözlerine inanamadı: Doruklan karla kaplanmış dağlar daha da yaklaşmış gibiydiler.. Yıllar yılları çağrıştırıyor ve tıpkı taypalma yorganın düzenli adımlan gibi birbirine ekleniyordu. her şeyi berbat edersin. Bunu biliyorum. coşkular içinde. bu nasıl başıboşluk!" derlerdi. Çoban olup koyun sürüsünün başına geçtiği o yılda.enginel elveda gülsarı zaman her şey yerine oturur. dağlara kar yağdığını görünce belki beni düşünmüştür. dağlara ve gökyüzüne bakarken. Hayat dediğin böyleydi işte. karası kara.cizgiliforum. Hayatının bütün olayları gözünün önünden gelip geçiyor. insanların hepsinin birden talihli. bunun hesabını vermek bize düşerdi. mutlu olamayacağını düşündü. o pırıl pırıl aydınlık ve tertemiz hava karşısında.

ama kolhoz yardımcı vermemişti. canını sıkıyordu. Başıma bela aldım. okumayanlar ise koyun sözünü duymak bile istemiyorlar. Varsın yılkıcılığın eski önemini yitirdiğini söylesinlerdi. ak-boz adacıklar gibi görünüyorlardı. süt. Motorlu araç çıkınca. Ona göre atların yerini hiçbir şey tutamazdı. Siz yalmz bir sürüye bakıyor ve T>öyle yakmıyorsunuz. beş yüz ayrı dert.Caydar. Ama beş yüz koyun. size yardımcıyı nerden bulayım? diyordu İb. Sürüde çobanın bir de yardımcısı olması gerekirdi. . Ağılın kapısı açılınca. Üyirin başında iyi bir aygır varsa. Tanabay bunların doğru. Sürüler.sözde büyük bir üzüntü içinde. Oysa koyunları bırakıp gidemezsin. akla yatkın olduğunu kabul ediyor. Şimdi kolhozun bütün Elveda Gülsan/125 koyun üretme birimlerinden sorumlu İbrahim'e defalarca başvurmuş. ama olayı böyle takur-tukur bir hesapla değerlendirmek onun onuruna dokunuyor. Bu gidişle beni mahkemeye verecekler. keski bu görevi başkasına verseydiler! Sizin arka çıktığınız komsomol çobanı Bektay gibileriyle iş yapmak mı.Taneke. Bugüne kadar her şey yolundaydı çok şükür. Akşam olunca eline çifteyi alıp gece yansına kadar ağılın çevresinde dolanırdı. onları otlağa bırakıp hemen dönerim. kara toprağın yeşil nimetini otluyorlardı. sinema filmi 76 . ben koyunları çıkarıyorum. yılkının nah dama atılmış görünüyordu. Gebe koyunların çoğu daha önce bir-iki kez doğurmuşlardı. Ya ben ne yapayım? Kolhozdaki bütün hayvanlardan beni sorumlu tutuyorlar. Sonra Tanabay devralırdı nöbeti. sürü oradan uzaklaştı.www. anlaşmak mı. ağılın kapısını açtı ve çadır evdeki karısına seslendi: 124/ElvedaGülsan .cizgiliforum. ama Tanabay çobanlığa alışamamıştı daha. Kuzulamadan sonra hayvanlar da. işler de bir kat artacaktı. Ben de '\he yapacağımı şaşırdım. et. deri alınıyordu koyunlardan.enginel elveda gülsarı Tanabay atını eyerledi. Bazen kızını sırtına alarak koyun gütmeye de giderdi. "Siz akıllı bir adamsı¦ nız. demiryollarında. Koyunlara bakmak atlara bakmaktan elbette daha kolaydı. Hepsi şehre gidiyor. Bu da Tanabay için durup dinlenmeden çalışmak demekti. Ancak. bahane ile onu başından savmıştı. çobanların gerçek sınavı olacak. Allah korusun! Ona radyo almalı. onların sabrını ölçecek kuzulama mevsimine daha epeyce vakit vardı. Koyun üretme işi daha kazançlıydı: Yün. güz dağlarının sararmış otlaklarında. Gençler okuyor. Şimdi. Tana-bay'ın beş yüz baş koyundan oluşan iyi bir sürüsü vardı. Caydar sürünün gece bekçisi olarak maaşa bağlanmıştı. ama İbrahim her seferinde bir. Komşu çobanlar da sürülerini otlağa salıyorlardı. başka işlerle meşgul olabilir ya da bir yere gidebilirdi.com. günboyu başlarında bulunacaksın. anlarsınız. ayrı iş idi. yardımcı istemiş. hatta daha uzak yerlere gidip çalışıyorlar. insan yılkıyı yarım gün bırakır. yamacın orasında burasında ve dağ eteklerinde bir ırmak gibi kıvnla kıvrıla ve dalgalanarak akıyor.

kendi adını bile unuturdun. O akşam Tanabay koyunları otlaktan sürüp getirdi ve hiçbirine zarar gelmeden açık koraya soktu. nasıl konuştuğunu. ben dondum. şimdi de bize nefes aldırmak istemiyor. Koyunlar tedirgin oluyor. • Ak buğranın sırtında. Sen git bu vaktini evinde.Ee. Yeni keçe çadır. yetiyor da artıyor bile. Tanabay sözde himayesine aldığı komsomoUarla görüşmek istiyor ama buna vakit bulamıyordu? Asim Bulatbekov pek becerikli olmasa da geçinilmesi kolay bir delikanlıydı. başlanın o yana bu 77 . gazete istemek şöyle dursun.. Kış erken bastırdı. Ölesiye-bitesiye çalışan bizdik. ona çıkışırdı: . Kasabada karşılaştıkları zaman bile Tanabay Bektay'la konuşmaz.. diyorum Taneke. Çekik kara gözlerinde her zaman bir öfke. . senin gibi insanları hiç sevmiyorum ben. Sizler için çalıştık biz. gazete bulup vermeliymişim. Kasım ayında kış birden bastırdı. Hava karanlık ama yer bembeElveda Gülsarı/127 yazdı. boylu-boslu. Buz gibi soğuyan tüfeği de ıpıslak olmuştu.. Tanabay Bektay'ı sevmezdi.www.Kalk Tanabay. yakışıklı bir delikanlı olan Bektay'la anlaşmak hiç de kolay değildi. Kar yağıyor. ölesiye bi126/Elveda Gülsarı tesiye çalışünız. diyor. haftada bir dağa gidecek çerçi bulmalıymışım. sen değil. Bektay'ın söylediklerini de dinlemezdi. Tanabay dişlerini sıkarak cevap verirdi: . Tanabay'ı görür görmez. Sinema. çoluk-çocuğunla geçir. yüzüme bakıp öyle öfkelenme. içten içe ona saygı duyardı. gürleyerek bir anda ortaya çıkü. Sana sadece "köle" derlerdi. O zamanlar biz canımızı dişimize takarak çalışmasaydık. suratını asar. benim gelişim bir ziyan mı? Zararı mı var sana? . Sadece uşaklık ederdiniz. Aslında İbrahim'in söyledikleri doğruydu. ama dobra dobra konuştuğu için takdir eder. Ama gece yansı Caydar onu yatağından kaldırdı: . Sonraları yollan ayrıldı.enginel elveda gülsarı getirtmeli.. Sizler urra! urra! diye avaz avaz bağırdınız. görürdüm şimdi senin ne durumda olduğunu.Taneke. Ama. Bunlar olmazsa ben de başımı alıp giderim. üzerlerine düşen karı silkeleyerek. bir şiddet okurdunuz. açık sözlü bu delikanlıya yazık olduğunu düşünür.cizgiliforum. Tanabay nöbete çıktı. tedbirsiz yakaladığı çobanların iki ayağını bir pabuca soktu. Ekim ayı yağışsız geçmişti. Parıl parıldı.. onun yanlış yolda olduğunu görmek onu üzerdi.. Üzerine yağan karın kendisine özgü kokusu yayıbyordu. Karısının elleri buz gibiydi. insan gibi yaşamamıza engel olmak istiyorsunuz. Hazırlıksız. hiçbir şeyi beğenmiyor.Sözüne dikkat et evlat.. Bana akıl verenler hiç de az değil. insan gibi yaşamadınız. Pek geçimsiz.com. Bütün bunları istiyor benden. Onunla bir görüşüp biraz öğüt verseniz. Bunun için pişman da değiliz. Bir yandan da mert. darılma ama boş yere nefes tüketiyorsun. Kar lapa lapa yağıyordu.Olsun olmasın. öksürüp aksınyor. kükreyerek.

www.cizgiliforum.com.enginel elveda gülsarı yana sallıyorlardı. Kar dinecek gibi değildi. "Hele durun bakalım, başımıza bundan beteri de gelecek" diye düşündü Tanabay gocuğuna daha sıkı sarılarak. "Ay kış baba, erken geldin, çok erken geldin. İyiye mi, kötüye mi işaret bu? Belki de güz sonuna doğru biraz yumuşarsın... Yumuşarsın değil mi kış baba? Kuzulama mevsiminde çekip gitsen iyi olur. Senden bütün dileğimiz bu. Şimdi ne istersen yap, o zamana kadar vaktin var kış-baba..." Kış baba cevap vermiyordu. Sabahleyin herkesi erkenden ayağa kaldırıp telaşlandırmak, şaşkına çevirmek için, gece boyu yağarak her yanı örtmeye, kar tepeleri oluşturmaya devam ediyordu. Dağlar gecenin karanlığında, kıpırdamadan duran hayaletler gibiydiler. Dağların umurunda değildi kış. Didinip helak olacak, ordan oraya koşacak olanlar çobanlardı. Dağlar her zamanki gibi dimdik, hareketsiz ve sessiz idiler. Unutamayacaklan o kış işte böyle başladı. Erken gelen bu kışın insanların başına daha neler açacağını kimse bilmiyordu henüz. İlk kar gece boyu dinmeden yağarak her yeri kapladı. Birkaç gün sonra yine yağdı, sonra yine... ta çobanları güz otlaklarından kaçınncaya kadar. Koyunlar artık dereboyla-rında, karın az olduğu yerlerde yayılmaya başladılar. Sıra, çobanların yüzyıllar boyu edindikleri tecrübelerine, hünerlerine başvurmaya gelmişti: Bilmeyen birinin 'burada kardan başka bir şey yok' diye çekip gittiği yerde, çobanlar koyunlara ot bulmak zorundaydılar. Bunu yapamayanlara çoban mı denirdi?.. Ara sıra kolhozun yöneticilerinden biri çıkagelir, çevreye ve duruma göz atar, bir yığın soru sorar, büyük vaadlerde bulunur, sonra alelacele döner, sıcak evinin başköşesine kurulurdu. Çoban yine amansız kışla başbaşa kalıverirdi. 128/ElvedaGülsan Elveda Gülsan/129 Tanabay, kolhoz merkezine inip durumu anlatmak için fırsat kolluyordu: Kuzulama zamanı için neler düşündüklerini, ne gibi tedbirler alındığını öğrenmek istiyor, bunun için çırpınıyordu. Ama boşunaydı bu çırpınışı. Başını kaşıyacak zamanı yoktu. Bir defa Caydar yatılı okulda okuyan çocuklarını görmek için gitti, ama hiç gecikmeden dönüp geldi. Dağdaki durumları çok güçtü. Tanabay küçük kızlarını evde bırakıp bir yere gidemezdi. Küçük kızını atın üzerinde kucağına oturtuyor, kürkünün uçlanyla sanp sarmalıyordu. O üşümüyordu ve halinden memnundu. Büyük kız ise babasının arkasında oturuyor ve üşüyordu. Tanabay Caydar'ın yokluğunda işte bu halde gidiyordu. Caydar yokken ocaktaki ateş bile alevsiz, korsuz, bir yetim gibi kalıyordu. Ertesi gün anaları dönüp gelince nasıl sevindiler, nasıl! İkisi iki taraftan analarının boynuna sarılmış, bırakmıyorlardı. Zor ayrıldılar annelerinin boynundan. Babalan baba idi, ama analarının yerini tutamazdı.. Vakit böyle geçip gidiyordu. Kışın ne yapacağı, nasıl geçeceği belli değildi daha. Bir bakıyorsunuz bıçak gibi bir ayaz oluyor, bir de bakıyorsunuz ytımuşayıveriyordu. İki kez kar fırtınası oldu, ardından fırtına dindi ve hava ısındı, karlar eridi. Bu ani

78

www.cizgiliforum.com.enginel elveda gülsarı değişiklikler Tanabay'ı endişelendiriyordu: Kuzulama döneminde havalar ısınırsa iyi, ama ya ısınmazsa! Hali nice olurdu? Gebe koyunların karnı şişmeye başlamıştı. Kuzusu iri ya da ikiz doğuracak koyunların karınları iyice şişmişti. Çok zayıflamış, omurgaları iyice dışa vurmaya başlamıştı. Bunda da şaşılacak bir şey yoktu. Ağıza alınacak otlar kar altında kalmıştı ve hayvanların karnındaki kuzular da analarının kanıyla büyüyordu. Çobanlar bu durumdaki koyunlara yem yedirmek zorundaydılar. Sürülerin bulunduğu dağlara yem götürmeliydiler ama kolhozun anban yılan yalamış gibi tamtakırdı. Ağır işlerde çalıştırılan atlara verilecek birer avuç yulaftan ve tohumluk tahıldan başka bir şey yoktu. Tanabay her sabah erkenden sürüyü koradan çıkarırken, gebe koyunların karnını tutup bakıyor, memelerini elliyordu. Eğer her şey uz giderse, kuzularla ilgili olarak verdiği sözü yerine getirebileceğini hesaplıyordu ama yün konusunda verdiği sözü yerine getirmesi mümkün olamayacaktı. Kışın tüyleri az uzuyordu. Uzaması şöyle dursun bazı koiunlar tüy dökmeye başlamıştı bile. Açlıktı.koyunların yeterince beslenememesiydi bunların sebebi. Yem verebilse, ot verebilse yün'de alabilirdi. Tanabay üzülüyor, elinden bir şey gelmediği için kendi kendisine kızıyordu: Ne diye dinlemişti Çora'yı! Ne diye vermişti o sözleri! Büyük büyük sözler eder, vaadde bulunursun ha! Böylesine salak adamın biriyim ben! Partiye söz verirsin, millete söz verirsin ha! Hiç olmazsa böyle büyük sözler vermeseydi ya! Partiyi, vatanı bu işe karıştırmanın ne gereği vardı? Sıradan bir eski kolhoz işçisi değil miydi?.. Yoo, bunları söylemeliymişim! Yerli yersiz söylenecek sözler miydi bunlar! Neden herkes böyle yapıyor, birilerine yaranmak için yapamayacağa şeyleri vaadediyor?.. Suç kendisinindi. Ne yaptıysa kendisine yapmıştı.Dü-şünmeden konuşmuştu.Onlann söyle dediklerini söylemiş, onların istediklerini yapmıştı. Ama, onların umurunda mı? Söz veren onlar olmadığına göre kolayca kurtarırlardı kendilerini. Yalnız, Çora için üzülüyordu Tanabay. Çünkü o da iyi durumda değildi. Bir gün iyi olsa, iki gün hasta oluyordu. Ömrünü başkalarına dert anlatmakla, onları inandırmaya çalışmakla geçirmişti. Ama neye yaramıştı bütün bunlar? Artık o da ihtiyatlı davranıyor, söyleyeceği sözleri düşünüp taşınıp söylüyordu. Sonunda hasta oldu işte. Hasta olduğuna göre emekli olsaydı ya... Kış hükmünü sürüyor, çobanlan bir ümitlendirip bir ümitsizliğe düşürüyordu. Tanabay'ın sürüsünden iki koyun 130/ElvedaGülsan açlıktan öldü. Kendisinin yardım sözü verdiği genç çoban- | lann sürülerinden de birkaç koyun ölüp giti. Bir sürüde ölen koyunların bulunması elbette olağandı. Bir kış içinde on ka- J dar koyun yitirmek pek önemli bir zarar sayılmazdı. Asıl sıkıntı, asıl kırım, ilerde, baharın başlangıcında olacaktı. Sonra havalar birden ısındı. Koyunların memeleri de süüe dolup şişmeye başladı. Ama pek zayıftılar-, bir deri bir kemik kalmışlardı.Yine de memeleri, her gün, her saat, biraz daha pembeleşerek şişiyordu. Böylesine zayıf oldukları halde,

79

www.cizgiliforum.com.enginel elveda gülsarı karmlarındaki yavrularını ve süt dolu memelerini nasıl taşıyordu bu zavallılar? Başka bir sürüden birkaç koyunun kuzuladığı haberini duydular. Demek çiftleştirme döneminde zamanlama hatası yapılmıştı ve bu da bunun ilk belirtisiydi. Bir-iki hafta sonra, ağaçtan elma düşer gibi, kuzularda dökülüvereceklerdi. Şimdi hazırlıklı olmalı, acele tedbir almalıydılar. Çobanın en zorlu günleri olacaktı o günler. Zavallı çoban, koyunların sağ-salim doğum yapmaları için hepsiyle tek tek uğraşır, çobanlık yaptığına bin pişman olurdu. Aynı anda hangisine yetişecek, hangisine bakacaktı? Ama kuzular esenliğe kavuşunca, hele büyüyüp kuyruklarını sallaya sallaya koşmaya başlâVınca, çobanın keyfine diyecek olmazdı. Zor olsun, zâr olsundu da,tek o günleri görsündü. O zaman utancından el âlemin yüzüne bakamaz duruma düşmezdi. Kuzulama zamamnda kolhozdan yardımcı kadınlar geldi. Bunların çoğu yaşlı ya da çocuksuz kadınlardı. Köyde bu durumda olan kadınlar güçlükle razı edilmiş, onlar da nazlana nazlana gelmişlerdi.Tanabay'ın sürüsüne iki yardımcı verildi. Bunlar yatak yorganlarını, bez çadırlarım ve kullanacakları eşyayı da kendileri getirmişlerdi.Yardımcı-lar gelince işler biraz yoluna girmeye başladı. Aslında bir Elveda Gülsan/131 sürü için en az yedi yardımcı gerekirdi. İbrahim, sürü kuzulama yerine geçer geçmez bu kadar yardımcıyı göndereceğine yemin etmiş, kesin söz vermiş, şimdilik iki yardımcıyla idare etmesini istemişti. Sürüler, dağ eteğindeki kuzulama merkezine inmeye başladılar.Tanabay sürüyü kuzulama merkezine götürür-ken.kadınlann eşyalarını taşımaya ve yeni konak yerine ça-dıdannın kurulmasına yardım etmesini Asim Bulatkov'dan riö(a etti. Onların kafilesini sabah erkenden yolcu ettikten sonra, kendisi sürüyü toplayıp arkalarından gitmeye başladı. Koyunlar hem yüklü, hem zayıf oldukları için onlan yormak istemiyor, ağır ağır gidiyordu. Kuzulama yeri Beş Ağaç Vadisi idi. Acemi çobanlara bu yolu göstermek için daha iki kez vadiden dağa gidip gelecekti. Koyunlar pek ağır ilerliyordu ve Tanabay da onlan zorlamıyordu. Fakat bu ağır gidişe köpeğin cam sıkılmış olacak ki sürüden ayrılmaya başladı. Oraya buraya gidiyor, sonra dönüp geliyordu. Güneş batmak üzereydi ama hava hâlâ ılıktı. Sürü dağın eteğine indikçe ısı da artıyordu. Vadinin güneş gören yamaçlarında yeşil otlar çıkmaya başlamıştı. Yolda koyunların biri kuzuladı. Bu kadar erken doğmaması gerekirdi diye düşünen Tanabay, yeni doğmuş kuzunun kulağım, burnunu temizledi. İlk kuzuların en az bir hafta sonra doğması gerekirdi ama işte ilk kuzu doğmuştu bile. Bu da nesi! Al sana beklenmedik bir olay! diyordu Tanabay. Ya yolda ardı ardına kuzulamaya başlarlarsa? diye endişelenen Tanabay öteki koyunları yokladı. Ondan başkaları doğuracak gibi görünmüyorlardı. Tanabay biraz rahatladı. Küçük kızları bu ük kuzuyu görünce pek sevineceklerdi. İlk kuzu her zaman en sevimlisi olurdu. Bu kuzu da gerçekten pek sevimliydi. Kapkara kirpikli,

80

www.cizgiliforum.com.enginel elveda gülsarı kara tırnaklı.bembe-yaz bir kuzucuk. Sürüde kaba tüylü birkaç koyun vardı, ku132/ElvedaGülsan zulayan koyun da bunlardan biriydi. İnce tüylü koyun-lar.tüysüz denecek kadar pek ince kürklü kuzular doğururlardı. Oysa kaba yünlü koyunların kuzuları bunun gibi tüylü ve sağlıklı olurdu. - Hoşgeldin kuzucuk, demek acelen vardı, gel gör öyleyse aydınlık dünyayı! dedi Tanabay. Doğuşun kutlu olsun dölbaşı! Senin gibi birçok kuzumuz olsun, o kadar çok olsun ki toprak görünmesin. Melemeler kulağımızı doldursun ve hepsi yaşasın... Tanabay kuzuyu başının üzerinde dolandırdı: "Ey koruyucu Çoban Ata, koyunların koruyucu ruhu! İşte sürünün ilk kuzusu! Onu kolla, bütün kuzuları kolla! Biz çobanları da kolla!..." Onları çepeçevre dağlar sarıyordu ve dağlar kımıldamadan, suskun, öylece duruyorlardı. Tanabay kuzuyu koynuna alıp kürklü paltosunun içine yerleştirdi. Koyunları sürmeye başladı. Ana koyun onun peşinden ayrılmıyor, acı acı meliyordu. Tanabay eğildi, koyuna yavrusunu gösterdi: "Gel bak, dedi kuzucuğun sapasağlam, kaybolmuş değil, korkma!" Kuzu Tanabay'ın kucağında ve kürkünün arasında kurumuş, ısınmıştı. Akşama doğru sürüyü kuzulama korasına getirmişti. Konak yerinde büyük keçe çadır kurulmuş, duman tütüyordu. Yardımcı kadınların palatkalan da dikilmişti. İşler yolunda görünüyordu. Yalnız Asim yoktu görünürlerde. O da yarın sürüsünü getirmek zorundaydı. Onun için deveyi alıp geri gitmiş olmalıydı.Görünüşe göre bir terslik yoktu. Ama biraz sonra Tanabay, gördükleri karşısında, kızgın çölde başını güneş çarpmış gibi, beyninden vuruldu. Her şeyin kolhoz yöneticilerinin söylediği gibi olmayacağını biliyordu ama yine de bu kadar kötü bir durumla karşılaşacağını beklemiyordu, sözde kapalı kuzulama korasımn saz damı çökmüş, duvarı yıkılmış, delik deşik olmuş, kapısı penElvedaGülsan/133 ceresi çürümüş, çatının tartmaları, kirişleri iyice bel vermiş. Rüzgâr her yerden girip çıkıyor ve içerisi sanki bir kar deposu! Dışarıdaki karlar eridiği halde içeride öbek öbek kar var.. Böyle bir durumla karşılaşacağını aklına bile getiremezdi. Eski, açık koranın duvarları da yıkılmıştı. Tanabay neye uğradığım şaşırmış, aklı başından gitmişti.Kızlannın ilk doğan kuzuyu görüp sevinç çığlığı atışlarım bile gözü görmedi. Kuzuyu alelacele onların ellerine tutuşturup kuzula-mi korasına ve çevreye bakmaya gitti. Nereye gitse, neye baksa, yıkılmışlık, bakımsızlık görüyordu.Besbelli savaş yıllarından beri buraya hiç el sürülmemiş, hiç onarım yapılmamıştı. Her yıl kuzulama mevsiminde çobanlar ellerinden geleni yaparak o dönemi atlatmış, sonra da kapalı kuzulama korasım yağmurun, rüzgârın, insafına bırakarak çekip gitmişlerdi. Koranın sözde çatısında yana düşmüş, çürümüş bir balya ot, şuraya buraya savrulmuş saman yığınları da vardı. Her nasılsa iki yarım çuval arpa unu ile bir sandık tuz da vardı bir köşede.Koyunlara verilecek yem, kuzuların altına serilecek

81

www.cizgiliforum.com.enginel elveda gülsarı saman ve kuru otlar bunlardan ibaretti.Yine o köşede cam kırılmış birkaç fener, paslı bir gaz tenekesi,iki kürek ve kırık bir tırmık görünüyordu. O anda Tanabay'ın aklından, hepsinin üzerine gazyağı döküp ateşe vermek, yakıp kül etmek, sonra da elini kolunu sallaya sallaya çekip gitmek geçiyordu. Tanabay, geçen yıldan kalan ve kaskatı olan gübre ve kar yığınlarına takılıyor, tökezleniyor, ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyordu. Durmadan aym şeyi tekrarlıyordu kendi kendine: "Aman Tanrım, bunu nasıl yaparlar! Nasıl yaparlar! Nasıl yaparlar!..." Sonra koradan fırlayıp çıktı, atını eyerlemeye başladı, elleri titriyordu atı eyerlerken. Hemen kolhoza gidecek, gece yarısında herkesi ayağa kaldıracak, onlara günlerini gösterecekti! O İbrahim denen adamın, o başkan olacak Alda134/ElvedaGülsan noviç'in ve Çora'nın yakalanna yapışacak, canlarına okuyacaktı! Hiç acımayacaktı. Madem ki Tanabay'a böyle bir itlik etmişlerdi, onlar da kendisinden başka türlüsünü bekleme-sinlerdi! Bu kadarı da olmazdı. Canına tak! etmişti artık! Caydar dizginlere yapıştı: - Dur! Nereye gidiyorsun! dedi. Sakın gitme, in aşağı! Hadi beni dinle de in aşağı! Tanabay'ı durdurmak ne mümkün! - Bırak! Bırak dizgini! diye bağırıyor, atı kırbaçlayarak karısının üzerine doğru sürüyordu. "Bırak beni, geberteceğim onları! Geberteceğim!" - Hayır olmaz! ille de birini öldürmek istiyorsan beni öldür! İki yardımcı kadın onların yanına koşup geldi. Kız da gelip ağlamaya başladılar. - Baba! Baba, gitme! diyorlardı. Tanabay'ın hiddeti biraz geçti, ama yine de gitmek istiyordu. - Tutma beni! Görmüyor musun doğuracak koyunlar? Görmüyor musun burasının nasıl bir yer olduğunu? Yarın onları nereye sokacağız, hani kuzu barınağı? Nerde yem? Hepsi ölüp gidecek, sonra cevabını kim verecek! Bırakın da gideyim! - Dur da dinle biraz! Diyelim ki gittin, hepsini ayağa kaldırıp bağırdın, çağırdıaNeyi halletmiş olacaksın? Bugü-. ne kadar bir şey yapmamışlarsa, çaresini bulamadıkları içindir, güçleri, imkânları olsaydı, kolhoz yeni bir kora yaptırmaz mıydı? -Hiç olmazsa damı onarmahydılar. Hani bunun kapısı, hani pencereler? Kora değil, bir yıkıntı bu- içi kar dolu. On yıldan beri el sürmemişler! O çürümüş otlar neye yarar, hangisine yeter? Kuzuların altına ne sereceğiz? Sen, kuzular da, koyunlar da kırılıp gitsin mi istiyorsun? Hadi bırak beni! • Elveda Gülsan/135 - Yeter Tanabay, yeter! Kendini herkesten üstün mü sanıyorsun? Herkese ne olursa bize de o olacak, biz de herkes gibi idare edeceğiz. Madem ki durum böyle, hiç vakit yitirmeden yapmamız gereken işleri düşün sen! Bırak onları! İşin sorumlusu biziz, işleri de bizim yapmamız gerekir. Yolda gelirken yar dibinde sık çalılar gördüm. Çok dikenli ama yine de damı onlarla örtebiliriz, üstüne de gübre atanz, bastırırız. Kuzuların altına sermek için de

82

geçtikleri yeri tırnak gibi çizerek o dikenli çalıları kan ter içinde koraya kadar getirebildiler. Oysa şimdi yalnız kendisi. 16 Ertesi gün Tanabay. Tanabay istemeye istemeye indi atından.Kızlar bile taş taşımaya başladılar. bir de kendisi. Koraya kadar çeke çeke. Kar bir başlarsa bütün bu çabalar boşa gidecekti. Tana-bay'ın hiç sesi çıkmıyordu. Öyle çok yapılacak iş vardı! Ama hiç olmazsa o gece koyunlan kapatacak bir yer gerekiyordu.Hava bozmazsa bütün bunları yaparız. asker kaputu lime lime oldu. tereyağlı çayı içmeye başladılar. Kadınlar da yardıma geldi. Orası Beş Ağaç Vadisi idi.. kimsenin yüzüne bakmadan duvarı örüyordu. Çayını içtikten sonra dışarı çık-tı. Tanabay'ın nerede boynunu kırıp kaldığını bir Allah bilirdi. Yardımcı kadınları çağırdı ve hep beraber sofraya oturdular. sürükleye sürükleye getirebildiler. karısı ve yardımcı kadınlardan biri vardı.. Yardımcı kadınlar da Caydar'dan yana olarak gitmemesi için Tanabay'ı zorlamaya başladılar. Ama o zaman bütün bölüm. Caydar tezek ateşinden çaydanlığı aldı. Öyle bir hiddete kapıldığı için şimdi kendisinden utanıyor. bütün ordu çalışıyordu. Belki ancak savaşta gece gündüz demeden siper kazdıkları günlerde bu kadar yorulmuştu. çayı koyu koyu demledi. Sonra yıkanması için kocasının ellerine su döktü. O çalıların arasında Tanabay'ın çizmeleri parçalandı.Şekerlemeler çıkardı. Sonra da bir hafta durup dinlenmeden korayı onarmak için çalıştı. Kazmayla.Koranın yıkılmış taş duvannı onarmaya başladı.enginel elveda gülsarı kurumuş otlan biçe-rk. bütün alay. genç çobanların sürülerini kuzulama yerine getirmelerine yardım etti. Ço136/ElvedaGülsan ra'nın hakkı vardı doğrusu: Caydar olmasa.cizgiliforum. başı düşüyordu.Hadi siz eve gidin! diye onlan çadıra gönderdi.com. Tanabay "Atasına lanet bu yerin!" diye kargışlar okuyor.www. belle çıkardıkları o çalıları bir demet haline getiriyorlardı ama çok dikenli oldukları için ne ata yükleyebili-yor ne de sırtlarına alabiliyorlardı. keyifli keyifli çaylarını içiyor ve sohbet ediyorlardı. Hepsinden zoru korayı temizlemek ve o çok dikenli yabangüllerini kesmek oldu. İki büklüm olarak. ama bu yere adını veren beş ağaçtan bir kütük bile kalmamıştı.Temiz bir yaygı serdi. ne yapsın. "Acaba doğuran koyun var mı?" diye büyük kızını ikide bir sürünün yanına yolluyordu. Küçük parçalar halinde sapsarı tereyağı da koydu sofraya. İkinci yardımcı koyunları güdüyordu. Babalan: . 83 .. Hava bozuverirse! diye ikide bir başını kaldırıp bulutlara bakıyordu. Tu! diye yere tükürdü ve keçe çadıra girip oturdu. küfürler savuruyordu. Başka ne yapabiliriz zaten. Evde kimse ağzını açıp bir laf söylemeye cesaret edemiyordu.Hayatı boyunca bu kadar çok çalışıp yorulduğunu hatırlamıyordu. Tanabay kadınlara acıyordu ama. başka çare yoktu. Ah bu kadınlar! Allah canlarını almasın! Sanki çay içmek için gelmiş konuklar gibi. Kaybedecek bir dakikaları da yoktu. Uzun süren bir hastalıktan sonra yeni ayağa kalkmış gibi.

www. Düşünceli. pis mi pis ve cıvık cıvık gübreyi sepetlerle dışarı taşıyorlardı. Bir gün bir gece. Kuzuları buraya yatırdı ve üzerine bir çuval örttü. Neye yarardı sadece düşünmek! "Umutsuzluğun 84 . Her gün yirmişer. koranın az çok temizlenmiş köşesine götürdüler. ku-zucuğu donup ölmekten kurtarmışlardı. Durmadan taşıdılar. başlamıştı! Güneş doğmadan bunlar da doğuracaklardı. Oysa bütün korayı temizleseler koyun ve kuzular buraya sığmazdı. Doğum sancısından inliyorlardı. Sonra bir gece. Tanabay da bunları kucakladı. hepsi önemliydi yapılacak işlerin. Koyun tezeğinin sıcaklığı çok güzeldir. Sürüye bakınca.com. temizlenmesi de çok daha kolay olacaktı. anasının da ayaklannı yere vurarak ona cevap verdiğini gördü. henüz 138/ElvedaGülsarı doğmuş ve titreyip duran kuzusunu yalıyordu. sonra bir gün bir gece daha. . zaman durmuyor. "Başladı! Başladı!" dedi Tanabay yüreği hoplayarak. içindeki gübre de kuru olsa. tan ağarıncaya kadar taşıyordu. Kuzulayan koyunları sürüden ayırarak.enginel elveda gülsarı Hepsi zor. Yardımcı kadınları sürünün başına çağırdılar. Neredeydi kuzu? tşte. îki gün iki geceden beri durup dinlenmeden yapıyorlardı bu işi. otuzar koyun doğuracaktı. gece boyu. hiç yakınmıyorlardı. bir koyun daha kuzuladı. kulağına bir kuzu melemesi geldi.Caydar kuzuyu kucaklayıp eteğine sardı.. Dört-beş koyun daha doğurmak üzereydiler. kendi eteğine sarıp sarmaladı. Hava soğuk olduğu için analarını da oraya getirdi. altın gibi saf ve parlak olur. Eğer koranın damı açık olmasa. Ve. taşıyanlara yardım ederken ve sonra yine koraya dönerken "Ne olacak? Ne yapacağız?" sorusu çıkmıyordu aklından.cizgiliforum. akıp gidiyordu. soğuk mu soğuk bir yerde. Evet. Çobanlar kışın bu tezekle ısınırlar. Duvardaki. Tanabay. Neyse ki yardımcı kadınlar da Tanabay ve Caydar gibi canla başla çalışıyor. M Koranın dışına taşıyıp yığdıkları gübre dağ gibi olmuştu ama içerisi . îkiz doğurmuştu. Ama buradaki gübre kar ve yağmur altında kalmış ve onu oradan çıkarıp korayı temizlemek çok zor bir işti. Başlan dönüyor. koradan çıkardığı sepeti dışarı taşırken.yine doluydu. O bir tek köşe neye yarayacaktı? Tanabay zembillerle gübreyi doldururken. Cıvık cıvık pis kokulu gübreyi. O sırada. Fenerin titrek ışığıyla doğan kuzuyu aramaya koyuldular. mideleri bulanıyordu ve kollan uyuşmuştu. is kokan fenerlerin cılız mı cılız ışığında. öbür uçta! Ana koyun. endişeliydi. Hepsini yapmaya kalksan alü ayda bitmezdi. Bugün yarın doğacak kuzular için hiç olmazsa koranın bir köşesini temizleyip hazır hale getirmek istiyorlardı. Çiğnenip tezek olmuş kuru gübreyi kalJ Elveda Gülsan/137 dınp keser çıkarıp atarlardı.Duydun mu? diye seslendi karısına. Tam zamanında yetişmiş. sözde kapalı koranın bir köşesine saman döşedi. Durmadan dudaklarını ısınyordu. Bütün gece. biraz ötede. çatıdaki delikleri tıkamaya çalıştılar. Bu yetmiyormuş gibi camlan kınk fenerleri rüzgâr sık sık söndürüyordu. İkisi birden ellerindeki yükü bırakarak sürünün yanına koştular.

ikizlerin sırtına da (3) sayısını yazdı.Yine de direnmek zorundaydı. Tanabay bu korkunç durum karşısında bir kez daha ürperdi. tek canlı yoktu. ayazın şiddeti artıyordu. kara bulutlar kaplamıştı. o kargaşada onlan birbirleriyle buluşturmak çok zor olurdu. ne gibi savunma tedbirleri alacağını düşünüyordu. Bari yeterince saman olsaydı şu kuzulama günlerinde. kuzulamak üzere olan on koyun daha ayrılmıştı. savunma hattı çök-müştü. Ve bu defa. çaresizlik anlamında kolunu salladı ve koraya doğru yürümeye başladı. size han sarayı veremem ya. umutsuzluğa yenilmemek dileğinden başka ne gelirdi elinden? Ama öyle çok iş vardı ki. Doğuracak her koyunun yardımına koşmalıydı.Bu ölüm-kalım savaşında ya bir mucize olur sağ kalırsın ya da ölürsün! Tanabay. Bir bakarsın. çabayı bırakmamak. "Yollar açılmadan dağa nasıl saman yollayabilirim?" derdi mesela. pek acımasız başlamıştı. Tepelerin ardında karlı dağlar. kaça-cafc*bir yer yoktu.www. Sonra. Yapılacak iş. Çobanın iki ayağı bir pabuca girerdi öyle günlerde ve şimdi o günler başlamıştı bile. sabahleyin sürüyü otlağa çıkarmadan önce. Çıplak yarlar beyaz yamaçların üzerine kara bulutlar gibi çöküyor. yavruyu aramaya başladıkları zaman. Gökyüzü soğuk. Çadırdan bir şişe siyah boya alıp geldi. Yıkık koranın içinde ilk kuzuların ve analarının acı acı melemesi geliyordu kulağına. Soğuk bir rüzgâr toprağı yalayarak esiyor. Sürüden. Elveda Gülsan/139 az ilerideki bir tepenin üzerine çıkarak sessiz sessiz çevreye baktı. Oralan ıpıssızdı. • "Ne olacaksa olsun!" dedi sonunda. bitecek gibi değil. kolhozun kuzu140/ElvedaGülsan 85 . pek ani. Suyu iyice azalmış bir derenin yatağı. Analarına da aynı numaraları yazarak belirledi. Geri çekilecek. buz tutmuş bayırların üzeltine kış bütün ağırlığıyla abanıyordu. Sürü. Birden bire kendini savaş meydanında bulmuştu sanki: Tanklar üstüne üstüne geliyordu ve onun elinde savunması için hiçbir şey yoktu. onların da ardında daha yüksek ve doruklan bembeyaz dağlar vardı. Dört yanı da ulu dağlarla kuşatılmıştı.cizgiliforum. İbrahim buna da bir bahane buluyordu. O gün doğan ilk kuzunun sırtına (2). Biraz daha yaklaşırsa o vadi bulutların karanlığına gömülüp kaybolacaktı. Ne utanmaz adamdı bu İbrahim! "Eee. Ve orası. Ellerinden geldiği kadannı yapmalıydılar. Tanabay tepenin üzerinde bu düşüncelere dalmış gitmişti. henüz bitmiş kısa otlan güçlükle kopanp otlaya-rak ağır ağır ilerliyordu. koyun korasına el uzatsanız tutulacak gibi yakın görünüyordu.enginel elveda gülsarı canı cehenneme!" diye.kuzu yaş topraktan soğuk kapar ve çok geçmeden ölürdü. Arazi keşfi yapıyor. Siperler bozulmuş. Bir süre sonra İbrahim geldi. O yamaçta onlan bir an bile yalnız bırakmağa gelmezdi. yüreği yandı. bir çalının arkasında bunlardan biri kuzulayıverir. Onu göremez ve kendi haline bırakır-san. iki tepe arasında kıvnla kıvrıla uzanıyordu. O da yoktu. başındaki kıllann sayısından da çoktu.com. Böyle yapmazsa.

Nemli bir bahar kokusu sardı ortalığı. koyunlar 86 . ama hiç de Tanabay'ın beklediği. Çobanların gündüzü gecesine karışmış. hava ısınmaya başlamıştı. Tanabay'ın sürüsünden yüz kadar koyun kuzulamıştı. Her zaman sürünün başında bulunan yaşlı kadın yardımcı ile Tanabay'ın altı yaşındaki büyük kızı hesaba katılmazsa.." diye düşünüyordu. hayvanlarla ilgili her şeyden ve tek tek her hayvandan sorumluyum. Sizden. anlatıyorum. dedi İbrahim. her şeyden sorumluyum. dünya karanlığa gömülmüştü.cizgiliforum. Tanabay.www. Tanabay adamı bir yumrukta yere sermemek için kendini zor tuttu. koranın içindeki gübreElvedaGülsarı/141 leri atıp kuzuların altına saman taşımaktan başka iş yapmıyorlardı. Birden sopuk bastırmış. iki eliyle yüzünü kapatıp ağlamaya başladı ve Tanabay'ı hayretler içinde bıraktı. kara bulutlar gökyüzünü kaplamış ve lapa lapa kar yağmıştı..enginel elveda gülsarı lama korası bunlar işte. ben ise bütün sürülerden. Koyun-kuzu ayağını yere basamaz oldu. sisle geldi. i . aç ka. Şükürler olsun. Kuzular peş peşe doğuruyorlardı. bahar gerçekten gelsin. bu belayı niye sardım başıma! Niye!. Buranın sorumlusu benim. ötekilerden. yarın benden hesap soracaksınız! . karla.. Başka bir şey bekleme. soluk alacak vakitleri kalmamıştı. geriye asıl işleri gören üç kişi kalıyordu... Beni oyunda.. i Bir gün önce çok büyük bir korku geçirdiler. Her yer kapanmış. Ama Tanabay onları bekleyen felaketi seziyordu. analarından ilk sütü emzirmekten ve onları eldeki imkânlarla sıcak tutmaya çalışmaktan. Bir şeyler yapmak gerektiğini söylüyorum. Bundan sonra İbrahim atına binip gitti. lan kuzuların acı acı melemeleri kulakları dolduruyordu. Bahar gelmesine geldi. Ah sersem kafam! Bu görevi niye aldım.Şakanın hiç sırası değil. sana durumu gösteriyor. lir neler olacaktı?. hava tekrar bozmasın! Ah bahar gelse! Havanın durmadan değişmesi çok kötü.Ben durumu bilmiyorum.Koyunlar zayıf olduğu için sütleri yetmiyor.com. Bunlar da yeni doğmuş. Zayıf koyunları besleyecek yem yoktu. başka da yok. İleride daha kimbi'?. umduğu gibi değil! Bir gece ansızın yağmurla. Akan ve biriken sular buz tuttu. Zavallı saf Tanabay da onun içtenliğine kanıp kendi söylediklerinden utandı. keçe çadırın ve her şeyin üzerine dondurucu ıslaklığıyla geldi. titreyen bacakları üzerinde dik durmaya çalışan kuzuları alıp kurulamaktan. "Aman Tanrım." Bunları söyledikten sonra oldjuğu yere yığılırcasına çöktü. henüz komünizme tam anlamıyla ulaşmış değiliz" diyordu.. Açık ve kapalı koranın. Bu iki yüzlü adam. düşünmüyorum mu sanıyorsunuz. Geçici bir süre için de olsa kimse çalışmak için buraya gelmek istemiyor. çok geçmeden bulutlar dağılmış. Kuzular birbirlerine sokularak titreşiyor. Vadinin biraz yukarısına konuşlanan Asim ve Bektay'ın sürülerinde kuzulama henüz başlamamıştı. "Beni hapse atacaklar. eğlencede mi sanıyorsunuz?. hapse! Hiçbir yerden hiçbir şey bulamıyorum. paramparça et! Yine de yapabileceğim bir şey yok. . İstersen öldür beni. Kapalı koranın çürüyen damından yağmur doldu içeriye. Bir daha da onu kuzulama korasında hiç gören olmadı.

Boğuk sesiyle kendine de. Ölüm kolayca giriyordu koraya: Yıkık çatıdan. Karanlıkta cıvık cıvık gübreye. Kar yağdı. Girin-ci de zayıf koyunları ve yeni doğmuş kuzuları kırıp geçiriElveda Gülsan/143 yordu. sonra yine kar. istediği yerden. Bugün yarın doğuracak koyunlardı bun-lar. Hepsi meleşiyordu ve kokulan da dayanılır gibi değildi.Işık getir! Şuraya tut! Dikilip durma öyle! Gece sis bastırdı.Kuzuları çadıra getirin! dedi. kırık pencereden. Ama çadıra kaç kuzu alabilirlerdi ki! Elden geleni yapacak. Çobanların kara günleriydi bunlar. kabir gibi soğuk korada donan kuzuların arasında çabalayıp duruyordu.Zavallı çoban. Gökyüzü kalbura dönmüştü sanki. kadınlara seslendi: . yağmur ve kann altında. Ayağında ağır çizmelerle her yere yetişmeye çalışıyordu. herkese lanet okuyordu. bu yağmurda...Çabuk demir çubuğu ver! Kürek! Şuraya gübre dök! 142/ElvedaGülsarı Suyun önünü kes! Koraya doğru akan suyun yönünü değiştirmek için kaskatı olmuş toprağı kazarak arklar açmaya çalışıyordu. donup kalan ölü hayvanlan sürüyerek çıkanyor. . yine yağmur. Yağmurluklara sarılıp ellerindeki fenerle oradan oraya koşturuyorlardı. Yine kar. ana sütü yerine soğuk su ile karşıladı. Tanabay başına gelenler için kargışlar yağdırıyor.. ağzına bir lokma yiyecek alacak vakit bulamıyordu. yaralı bir kuşun kanatlan gibi yeltek yeltek savru-luyordu. ne bulacaklardı 87 . Yağmurluğun etekleri. dışarıda bir yere yığıyor. karına kadar suya batmış vücutlanndan keçeleşmiş tüyleri avuç avuç dökülüyordu. ağlıyorlardı. j Koyunlar artık otlağa gitmek istemiyorlardı. bir sürü hayvan vardı. Çadır kuzularla tıklım tıklım dolmuştu. Böylece kuzulara da yer açmış bulunuyordu çadırda. Tanabay onları yataklanyla birlikte kucaklayarak çadırın daha iyice bir yerine yerleştirdi.cizgiliforum. Üstü başı sınl-sıklam ve çamur içinde. Tanabay keçe çadıra koştu. su birikintilerine batıp batıp çıkıyordu. Tanabay bitkindi. karanlıkta kıstırılmış iki hayvandı sanki. Soluk alamıyordu insan. Yine de kapalı koradaki kadar kötü değildi.com. Yorganın üzerine bir keçe örttü. Dışanda.. Bu soğukta. Yağmur dinmek bilmiyordu. yağmur yağdı. Kızlar uyuyordu.enginel elveda gülsarı o soğukta ayakta doğururken inim inim inliyorlardı. Şafak söktü. yeni doğan kuzuları işte böyle.. Yorgan ıpıslak olmuştu. su birikintileri içinde nasıl yürüyecek. çeneleri kilitleniyor. Çadırın her tarafından su sızıyordu. üzerine branda bezi sermişlerdi.. Gaz lambasını yaktı. İki ayağı. kendisi de yardıma koştu.www. Bahar. Kendileri de yardımcı kadınların palatkalanna sığındılar. ötekilere de durmadan bağırıyordu: . Dışarı fırladı. Bir damla uyku uyuyamıyor. kapılardan. kurtarabildiği kadarını kurtaracaktı. yine yağmur.Yağmur tepelerine tepelerine iniyor. iğne atsan yere düşmezdi. Kısa bir süre diner gibi oluyor. yığıyordu. açık ağılda. Bunları hiçbir güç engelleyemezdi. Eşyaların hepsini bir köşeye yığmış. Çocuklar üşüyor.

uğruna helak olduğu işlerden. senin gibi konuşanda: Ooo. Bütün duyulan uyuşmuş gibi bir süre dalıp gitti.Hadi bakalım. çamurun içinde ölüyorlardı. tepelerine günboyu yağmur boşanıyor. Karaya vurmuş balık gibi çırpınarak. bu düşünceleri kafasından kovmak istedi. bülbül gibi şakıyordu. onu öfkeden kudurtuyor. Hep beraber sürüyü otlatmaya çıkarabildiler. hatta üçüz doğuran koyanlar vardı ki! Bunlar bir servetti ve bu servet gözünün önünde yok olup gidiyordu. göster kendini!.cizgiliforum.. biz her şeyi biliyoruz. "Bunun hepsi kim için? Ne için? Bakamayacak olduktan sonra neden koyun yetiştiriyoruz? Bunun suçlusu kim? Kim? Söyleyin suçlu kim? Suç sende elbet. sürgün olup birbirlerinin üzerine sıçratıyorlardı. güzünün önünde kınlıp giden kuzuların sayısını şaşırmıştı. Öbür kadınlan da yardıma çağırdı. fenerleri söndürüyordu. Tanabay. ilerde olanlara yetişecek. birbirlerine çarpıyor.. koyunlar birbirleriyle sözleşmişler gibi. büyüdü. Oy o kuzulama döneminin uykusuz geçen geceleri oy! Ayakları pislik deryasında yüzerken. çaresizlikten ağlayarak koyunları yeniden toplamaya çalışıyor ama koyunlar yine geri dönüyordu.karanlıkta gözleri görmeyenler gibi el yordamıyla yolunu 88 . zulmet gibi.. işkence gibi bir şey vardı. Tanabay'ın damarları öfkeden mosmor oldu. doğurmak üzere yatan koyunların üzerine basıyorlardı. canından bezdiriyordu. işler yolunda! Çok ilerleyeceğiz. bütün hayatından. 144/ElvedaGülsan Ama. güçlükle nefes alıyor. şimdi git de ölüp kalan kurulan koradan çıkar. Kuzusundan aynlmış koyunlar aklını yitirmiş gibi acı acı meleşerek dolaşıyor. Bu âfet başladığı andan itibaren Tanabay zaman kavramını yitirmiş. sözde kapalı koranın içinde rüzgâr uğul uğul esiyor. Hadi bakalım. yaradılışa aykın ve akıl almayan. Zavallı yaşlı kadın.enginel elveda gülsarı otlamak için? Başına bir çuval geçiren yaşlı kadın elindeki değnekle koyunları dışarı çıkarmaya çalışıyor.. onları geride bırakacağız! Söz veriyoruz! Yaa. Nedendi bu erken kuzulama!. ruhunu sıkıyordu o düşünceler.com.. dışarıya at! Şuradaki su birikintisinde boğulup yatan hayvanı çek çıkar!.!" Bu düşünceler daha çok geceleri. nefrete dönüştü. Bütün bu olanlarda tabiî olmayan. ama sanki ağıl daha iyiymiş gibi koyunlar çıkış kapısına varmadan geri dönüyorlardı. Şimdi yıkık-dökük koradan. güzel sözler söylüyor. Yeni doğan kuzular aynı gün vıcık vıcık gübrenin. Değneğini sırtlannda kıracak kadar kızıyordu koyunlara. gecesini gündüzüne katarak çalıştığı. peşi peşine kuzuluyorlardı.www. Gözünün gördüğü herşeyden tiksiniyordu. bey-. Sonra türlü türlü düşüncelerle aklını oynatmaktan korkarak. her şeyden nefret ediyordu. kuzulama döneminin biraz gecikmesinden başka bir şey istemezdi. Ama gitmiyor.. nini yiyor. kırılıp giden koyunlardan. Bütün emekleri boşa gitmişti. Öyle de çok ikiz. Bu öfke büyüdü. dizboyu çamur ve sidikle vıcık vıcık olmuş gübrelerin üzerinden geçerken aklına geliyor. Tanabay küfürler savurarak ağıla çıktı. kimmişsin sen. Tanabay. Sağ kalanlar ise öksürüyor. kendinden.

Eğer gelmezse bir daha gözüme görünmesin! Bunu da söyle.cizgiliforum. yakanıp temizlenmeye vakti yoktu. kan içinde kalmış ellerini gördü. Parmağınızı çekip kuzuları öteye beriye itseniz. Bu yüzden son günlerde saçlarının iyice ağardığını. süt yoktu. Tanabay "Umutsuzluk şeytan başına" diye rahat bir nefes aldı. hava düzeliyor derken bir talihsizlik daha geldi başlarına: Bir sabah uyanınca toprağın kaskatı olduğunu. Çora'yı bul. iliklerine kadar ıslanmıştı. Neyse ki öğleye doğru don çözüldü. omurgaları. Ayaklan çivi gibi ince. kımıldayacak güçleri yoktu. Ama bunun pek yaran yoktu artık. Bulutlar dağıldı.Tanabay onlara hiçbir şey 89 .Koştura koştura git. kocamış biri olarak tanınacağını da bilmiyordu ama. bir deri bir kemik kalmışlardı. Eğer bunlara sağ demek doğruysa. Zavallı yavrular süt diye acı acı meliyor.Yine de "İki-üç gün içinde yolda öleceksem bile gelirim" dedi. Bu hayvanlar 146/ElvedaGülsan otlağa çıkamayacak demekti. emmek istiyorlardı. yardımcı kadınlardan genç olanına atını eyerlemesini söyledi: . sis dağlara yükseldi. Açtılar.www. O gece feneri yakarken şişmiş. kuzuları ölen koyunların ajtına götürmeliydiler. .enginel elveda gülsarı buluyor. Günlerden beri üzerlerinden yağmurluklarını hiç çıkarma-mışlardı. Kendine de. bu defa da yağmurluğun eteğini ağızlarına alıyor.. Sepetle. hemen buraya gelmesini söyle. vakit kaybediyorlardı çünkü. feneri güçlükle bulup yakıyordu. Ağlayana sızlayana meme yok. Gün açıldı. Üçüncü gün hava açılmaya başladı. Şimdi. çekiştiriyorlardı. Caydar kocasım susturmak istedi ama kocasının çok kızdığını görünce buna cesaret edemedi. Bundan sonra ona herkesin 'ihtiyar' diyece-< ğinif yaşlı. su birikintilerinin donduğunu gördüler. Olan olmuş. bitkin bir durumda kayarak indi: . fırlamış. sağ koyunlar böyleydi işte! Kuzulamış koyunlardan ve bunların kuzularından kaç tanesi erişebilirdi bahar bereketine. Akşama doğru geldiği zaman yüzü ve dudaklan soğuktan mosmor olmuş. insanların parmaklarına yapışıyor. karınlan şiş. emzirmek istemiyor. Yeniden küreklere. Yemek yemeye..Çora hasta Taneke. iyice çöktüğünü. kocadığı-nı bilmiyordu. O büyük felâketin karşısında çaresiz kalınca. tırmıklara sarıldılar. O zamana kadar ölmeden kalsalar bile bunlardan ne et alınabilirdi ne de yün.. küçücük ve soğuk dudakları meme arıyor. sağ kalan gebe koyunlar iyice zayıflamış. anasız kalan kuzuları. tos vuruyorlardı. yatıyor. Açlıktan ağlaya ağlaya peşinizden gelen yetim çocuklar gibiydiler. Elveda Gülsan/145 Çoktan beri aynaya bakmamıştı.com. İnsan bakmaya korkuyordu. yeni doğmuş kuzuları ezmemek için dört ayak olup emekliyor. Zavallı kadınlarla ufacık kızımı daha ne zamana kadar böyle çalıştırabilirim? diye yakınıyordu. şimdi kendisine ne diyecekleri umurunda değildi.Hay kalkamaz olsun da gelemez olsun! dedi Tanabay öfkeyle. O çamurda yürünmüyordu. Eyerden. yanındakilere de bir dakika dinlenme fırsatı vermiyordu. Yardımcı kadın gitti. zembille çamur taşıyıp açık ağılda bir yol açtılar. Koyunlar o kuzuların kendilerinin olmadığını kokularından anlıyor. Rüzgâr dindi.

öğle zamanı koyunları ağıla doğru getiriyordu. Yaşlı yardımcı kadın bir gün. Koyunların ağıla getirildiklerini görünce kan beynine sıçradı: Koyunlar birbirlerinin yünlerini yiyor. Tanabay hepsine lanet okur gibi oradan uzaklaştı. yoluyorlardı. Demek açlıktan ölmek üzereydiler ve ne bulurlarsa yiyeceklerdi.www. Yürüyüp de nereye gidecekti? Tekrar döndü. Açlık. hiç vurmazdı. telaşa kapıldı. dönüp dönüp tos vuruyor ve silkiniyordu. kuzular emmeye başlamışlardı ki. Çok kızmıştı ama kızına vurduğu için yüreği de paramparça olmuştu. O sırada Tanabay da sürüye bir bakmak için dışarı çıkmıştı. dilini tutamadı. düşe kalka analarına sokuluyor. düşüyorlar! dedi kız ağlamaklı bir sesle. onları emzirmiyordu. bu işi beceremiyordu. tekmeleyerek uzaklaştı-nyordu onlan.cizgiliforum.Tanabay kızının becereksizliğine dayanamadı ve yüzüne şaman indirdi.enginel elveda gülsarı söyleyemiyordu. Tanabay'a yardım edtrim düşüncesiyle. İkiz doğuran koyunlardan biri yavrularını istemiyor. Tanabay çok korktu. Yalnız bir defa kendini kaybetti. Asıl büyük felaketle uğraşırken daha küçük aksilikler de olmuyor değildi. Kızıyla birlikte açlıktan gözü dönmüş.Emerler.Bu da ne demek oluyor cadı kadın! Ne yaptıklarını görmüyor musun? Niye bağırmıyorsun onlara! Çabuk otlağa sür onları. memelerine yapışmak istiyor ama anaları süserek. . tabiat da canlılarda sağ kalma içgüdüsünü uyarıyor olmalı. . koyun başıyla kızı itip yere yıktı. kıtlık hüküm sürerken. Oysa çocuklanna. O koyunu gjören öbür koyunlar da aynı içgüdü ile yavrularına süt vermeyi reddedebilirlerdi. Hiç durdurma! Birbirlerinin yünlerini yeme-sinler! Bir dakika daha gecikirsen öldürürüm seni! "Düşman yakana yapışınca kurt da bacağını ısırır" derler ya. ikiz doğuran koyun da önce kendini düşünüyordu.Kızından nasıl özür dileyeceğini bilemiyordu. emerler ama sen onlan tutamıyorsun. salgın hastalık gibi bütün koyunlara geçer. bu. yavrularını bile iste-miyen koyunu ve kuzularını yakalayıp koradan çıkardılar açık ağıla getirdiler.Sen analarını tut. O sırada kızı da koşup onu karşıladı: 150/ElvedaGülsan 90 . Ama koyun direniyor. Orada kuzuları analarına kabul ettirmeye çalıştılar. onun elinden kurtululup kaçmaya başladı. baba. Sürüde bir koyun böyle bir davranışta bulunur-şfe. Çocuk burnunu çeke çeke sessizce ağlıyordu. Küçük kız kuzuları tutamıyor. Kuzular meleElveda Gülsan/147 ye meleye. . uğursuzların "Ben sağ kalayım da başkaları ölürse ölsün" demeleri gibi. Acımasızların.Baba. kızı da kuzuları tutup analarının memesine yapıştırdı. Yaşlı kadına hiddetle bağırdı: . onlan ben emzireyim.Hayır. Biraz yatışmcaya kadar yürüdü. . Tannm! Bacak kadar kızın ne gücü olabilirdi ki! Tanabay kuzulan anasının memesine yapıştırmış.com.. Tanabay koyunu tuttu. ememiyorlar. bak ayakta duramıyor.

yakındılar ama onları dinleyen olmadı. Toprak ve sürü sahibi olmayı. sürükleyip götüriiyordu. Tanabay Rusçayı o zaman öğrendi. bilgilenmek zorundaydı.com. iki aü vardı. Bunun üzerine iki zavallı. Bir zaman. Yeni.Gün TaElveda Gülsan/151 nabaş'ın günüydü artık. Aradan ancak bir yıl geçtikten sonra sadece karın tokluğuna çalıştıklarını anladılar. her şeye. "Ben zengin olursam çobanın hakkını yemem" demişti kendi kendine. burunlarını çeke çeke gitmişlerdi. Tanabay ise Aleksandrovka'da Efre-mov adında bir Rus'un yanında ırgat olarak çalışmaya başladı. zararlı otlar gibi köklerinden sökülüp atılıyordu. Burada da Çora ile beraber çalıştılar. Efremov sert bir adamdı ama âdil idi. Yok olsunlardı! Her şey bir anda ve çabuk çabuk ol-malıydı. Tanabay da öğrenmek. Yoksullar yükseliyor..Her şeye birden kavuştu: Toprak.Sonra bir kom-somol hücresine katıldı. Ağabeyi ile birlikte söylendiler. iki öküzü. Köylülerin yeni hayata geçişleri için bu uğurda toprak. uzaktan akrabaları olan bir zenginin koyunlarını güdüyorlardı. görgüsünü arttırdı ve gözü açıldı.. O zengini böyle korkutamayacaklannı biliyordu. Ağası Ku-lıbay ile birlikte. ağa olmayı o zaman koymuştu kafasına. emek ve büyük ideal. O yıl ikisinin yollan ayrıldı. Kulıbay ağzını bile açmamıştı. kendilerinden olan ağalardan memnun olmadıkları için Rus ağaların yanında çalışmayı yeğ tutarlardı. erkinlik^ıak.. Buğday ektiği bir tarlası. O devirde yoksul Kızgızlar. Tanabayların günü de böylece doğmuştu. onları bilgilendirmeye çalışıyordu. gece toplantılarına. O zengin mal sahibi onları aldatmıştı. Kulıbay başka bir ağanın çobanı oldu. Sabah eritenden akşam karardığına kadar o da bir ırgat gibi çalışırdı.www.. Gençlere okumayı öğretiyor. Partiye de beraber girdiler. Bu yenilik Tanabay'ın başım döndürüyor. kültürlü bir adamdı. Zenginler. Hak yemiyordu. O Tanabay'dan beş yaş daha büyüktü. Bu Efremov. canla-başla çalıştı. Çora okumuş..enginel elveda gülsarı lerinde.cizgiliforum. Bundan sonra devrim yapıldı. her şeye ortak olmak için Tanabay çalışmayacaktı da kim çalışacaktı? Gözleri çıksındı kulakların (toprak sahiplerinin). Kolektifleştirme başladığı zaman Tanabay kollarını sıvadı. konuşmalara katılıyordu. Buğdayı Evliya-Ata kasabasındaki değirmene götürdü. bölük pörçük aklına gelip gidiyordu. ta çocukken koyun güdüyordu. yepyeni fikirlerin kök salması için tarlayı 91 .Tanabay bütün gün at üstünde dolaşıyor. Her şey altüst oldu. hukuk. kendi ufak tefek eşyalarını koydukları torbayı omuzlarına atmış. toprak sahipleri. Yeni. Ne de olsa artık Irgatlar Komitesinin üyesiydi. Tanabay köyüne dönüp yerleşti. onu coşkulara gömüyor. Çora ile işte o zamanlar karşılaşıp tanıştılar. Araba da sürüyordu artık? EvliyaAta kasabasına gide gele. geçmişin bazı olayları. Tanabay "Irgatlar ve Yoksul Köylüler Komitesi"ne üye seçildi. Tanabay ayrılırken zengin adama: "Hele bir büyüyeyim de gösteririm sana!" demişti. mollalar. Paralarını alamadılar. Tanabay'ın asıl işi onun öküzlerine ve atlarına bakmaktı. işler nida ilerliyordu. hayvan. zengin bir çiftçi değildi. bambaşka bir hayat başlamıştı.

Çiftçilik yapıyordu. ağabeyi de kendi hayatını bir düzene sokmuştu. kulak olduğumu naElvedaGülsan/153 sil söylersin? Neyim varsa kendi emeğimle. Bu gün sen de bir zenginsin. Mallarına siz el koymazsınız bunu ben kendim yapanm. . burada iyi düşünmemiz gereken bir durum var: Kulıbay'ı kulaklar arasında sayıp mallarına el koyacak mıyız. "Kulıbay'a dokunmayın" dese. Köy Sovyeti toplantılarında sıra Kulıbay'ın adına gelince Çora şöyle konuştu: ... Hasat zamanı bir ırgat tutuyordu. Bu tarladaki bütün zararlı otlar yok edilmeliydi. Gerçi o günlerde birbirlerini seyrek görüyorlardı ama aralan fena değildi.enginel elveda gülsarı temizlemek gerekiyordu. Ama beni kulak grubuna. Bir dulla evlenmişti. Listede adı var mı? Var. Ötesini düşünür.cizgiliforum. Ertesi gün Kulıbay onu görmeye geldi. Birkaç koyun. O zaman ne olacaktı. Tanabay gece gündüz attan inmeden.Eski zengin. Bu durumda zengin sayılmazdı ama yoksul da değildi. sen hep böylesin! Gazetelerde okumuş adamlar için.www.Bak Çora. Çok çalışıyor ve iyi yaşıyordu. bu işin sonu ne olur? diye bir karar veremez. İkisi de kendi işlerine dalmışlardı. gece gündüz çalışarak alın terimle elde ettim. Devrim aleyhinde de değil.Bunları çok görüyorsan hepsini alın. Bunun üzerine çeşitli fikirler. Sovyet iktidan uğruna ben öz babama merhamet etmem. O da yoksul bir aileden geliyor.Beni neden toprak ağası saydınız? Neden malıma el koyuyorsunuz? İkimiz beraber ırgatlık etmedik mi? Kulak denen o zengin toprak sahipleri ikimizi birden kovmadılar mı? . Anneleri ayrı olsa da babalan birdi.Onlar eski hikâye. Kimi Çora'nın dediğini kabul ediyor.Benim zengin bir ağa olduğumu. Ağabeyine karşı gelmek zorunda kalmıştı. Ev kendisinindi. Benim ağabeyim diye çekinmeyin. şey diyorlar. Herkes onun ağzına bakıyor. Ne de olsa Kulıbay ağabeyi idi. Uzatmaya ne gerek var.Yoldaşlar. Neydi o. Söz sırası Tanabay'a geldi. onu samimiyetsizlikle. ondan yararlanabiliriz.. kimi karşı çıkıyordu. dedi. o meclisten bu meclise. kestirip atamazsın. Tanabay ağabeyini soğuk karşıladı ve elini de uzatmadı. Sen de bir entelektüelsin. bir inek. Kulakların listeleri hazırlandı ve bu listeye Kulıbay da alındı. korkaklıkla suçlayabilirlerdi. Tanabay bir horoz gibi mağrur. o oturumdan bu oturuma koşarken. hiç karşı çıkmadı. sessiz oturuyordu. 92 .com. koymayacak mıyız? Kulıbay gibilerin kol152/ElvedaGülsan hoza yardımı olabilir. berisini düşünür. çeşitli görüşler ortaya atıldı. ağa grubuna sokma-. nız neden? Sen hiç Allah'tan korkmaz mısınız Tanabay? "-¦ t . entelektüel. onun ne diyeceğini bekliyordu ve bu da onun çok canını sıkıyordu. Tabiî sabanı. tırmık ve yaba gibi bazı tarım araçlan da.. Tanabay ayağa kalktı: . Öyleyse o da bir kulaktır. "Kendiniz karar verin" dese. Ha. ağa akrabalan olan başkaları da çıkabilirdi. Korkarsın. . iki koşum aü bir de taylı biyesi (kısrağı) vardı. Benim ağabeyim diye kayırmayın.

kargışlanmış olmama sevinmek için uyduruyorlar" demişti.Bazılan bunu Tanabay'ın yüzüne karşı da söylüyordu. hayır. çiğneyip ezmeye başlamış. Açıktan açığa olmasa da. Onu götürmekte olan milisler zor zaptetmişler. o günlerde köy halkı onu dışladı. ileride. başka bir şey söylemeden... Tanabay bunlara pek inanmıştı: "Bana düşmanlıkla-nndan. yeşil buğdaylan yolmaya. Yooo. onu haklı bulanlar pek azdı. yolduğu. 93 . Kolhoz kurabilmemiz için önce bu sınıfı yok etmemiz gerek. köyde ne dedikodular olmuş.Yıldan yıla daha iyi oluyor* kalkmıyoruz. Sanki boğalar güreşmiş gibi yer alt üst olmuş. Hayat tarzı tamamen değişti." diye savunuyordu kendini. Ezilmiş ve çiğnenmiş yerde buğdaylar sa-rarıp solmuş ve bunu gören Tanabay öfkeden kudurarak kükremişti: . kolhozun ekinlerine bakmaya gitmişti. tarlanın içinde çiğnenmiş yeri gördü..Vay zalim vay! Vay hain vay! Demek kolhoz ekinine zarar verirsin! Sen gerçekten bir kulaksın! Bunu yapan kulak değildir de nedir!" Sonra atından inmeden. Kulıbay orada.. seçimlerde ona oy vermez oldular. İşte bütün bunlar dolaşıyordu ağızdan ağıza. işçileri öldürdüler.O yıl ürün boldu.. bu engeli kaldırmalıyız. O günlerde Tanabay'dan yana olanlar.. hiç kimseyle vedalaşmadan gitmiş.. ezip çiğnediği yeri. yola zor çıkarmışlar. düşman sınıfındansın.com.cizgiliforum.. Kulıbay başını öne eğerek. "Düşmanlarımın içi bu kadar yanmışsa üzerine tuz yalasınlar! Ne dedikleri umurunda değil!" diye savunmuştu kendisini.. beni kötülemek için. bunlar Kulıbay'ı önlerine katarak götürmüşler. ardına bile bakmadan gitmiş ve olaya inanmıştı.Tanabay bir gün. sel gibi söz yaşı dökmüş ve "Allah Tanabay'ı ondurmasın!" diye kargışlamış. Kulıbay'ı kulaklar sınıfına kaüp Sibirya'ya sürdükleri zaman. kapana kısılmış bir kurt gibi can havliyle. Kulıbay tutuklanıp götürülürken hüngür hüngür ağlıyormuş.www. Köyden uzaklaştıktan sonra. ekin biçme zamanından az önce. en önemlisi de kolhozlarda işler düzelmeye başladı. Birden. neler neler söylemişlerdi! Öteye beriye koşup bu konuyu konuşanlar çoktu ve herkes başka başka şeyler söylüyordu: . kolhozun güz buğdayı ekilmiş tarlalan boyunca ilerlemeye başlamışlar.. Yine köylülerin anlattıklarına göre. Taneler başaklara. Bu olayın üzerinden yirmi jj| yıl geçmiş ve bu süre içinde birbirleriyle tek kelime konuş-\* mamışlardı. birden kolhozun buğday tarlasına dalmış. Sen bizim yolumuzun üzerinde bir engelsin.Köye iki atlı milis gelmiş. Sen . kökünden söküp çıkarmaya. Evet. Kendini savunmuyor değildi: "Kulaklar kohhozlan yakıp yıktılar. Yavaş yavaş bütün görevlilerden uzaklaştırıldı. başaklar ka154/ElvedaGülsan vuzlanna sığmıyordu. Çoğu onu kınıyordu: "Tann insana böyle bir akraba vermesin! Böyle bir kardeşin olacağına hiç olmasın daha iyi!" diyorlardı. sağa sola bakmadan.enginel elveda gülsarı yeni zengin hepsi bir bizim için. " Bu son konuşmalan oldu. Tanabay'ın gayretleri hiç de de boşa gitmedi... Kulıbay'ın saplan kökünden çıkardığı.

hareketlerinde de bir gevşeme. bir yandan da ayrı bir azap veren geçmişi düşünmekten kendini alamıyordu. Ne var ki bütün hayaü. taşıyamadığı. öbür ucu da çatının ağırlığını taşıya-madığı için çökmüştü. Boş sözlerden. tartışılırdı. Bir de ne görsün! Tavan kirişi çökmüş ve Caydar altında kalmıştı. Kolhozda işler neden yürümüyordu. gözünün önüne getiriyordu. olduğu yere çöktü ve uyuyakaldı. Kirişin bir ucu duvardan kurtulup kaymış. Ne oluyor. Kendini bir türlü işe veremiyor. halin nicedir.. arayan yoktu. Tanabay'ın uykusu bir anda açılıver-di. Uyur-uyanık bir ürperti geçirdi. O sırada genç yardımcı kadının duvara yaslandığını gördü.cizgiliforum. Tanabay onu uyandırmadı. Tanabay bütün gece koranın içinde bir yandan o pek zahmetli işleri yaparken. tuttukları yol yanlış değildi. bir uyuşma başlamıştı. ya da kimler yazılmalı diye düşünür.www. . O günlerin "Kızıl baş örtülü emekçi kız" şarkısını. Tanabay da koştu peşlerinden. Kadınlar Caydar'ın yüzünü gözünü sıvazlayarak ağlıyorlardı. Hiç bir mesele çözülmüyor.Peki ne olmuştu öyleyse? O doğru yolu mu yitirmişlerdi? Ne zaman ve nasıl başlamıştı bu? Başarma. düşüne düşüne yorgun düştü. kolhozlann yeni yeni güçlenmeye başladığı o güzel günlere asılıp kalmıştı sanki..Caydar! diye haykırdı. Verilen sözler bir deftere yazılıyordu. karşı koyamadığı bir ağırlığın altında yavaş yavaş çöktü ve gözlerini yumdu. Acıdan inliyordu. başı ağnyor.. O da duvara yaslandı. olamazdı. neden herşey darmadağın olmuştu? Yanlış yola mı girmişlerdi? Hayır. Boğuk bir çığlık ve gürültüyle uyandı. Bezgin. Eskiden. başı yavaş yavaş kaydı. bunlara bakardı..enginel elveda gülsarı Tanabay o geçen günleri en küçük ayrıntılarına kadar hatırlıyordu.com. hiçbir işin sonu alınamıyordu. 94 . Düşüncelerinde de. eskimemişi nerede. O ilanlar okunur.iş bitirme yansım ele alalım mesela. üzgün. nereye gideceklerini bilemiyorlardı. Kızarmış gözlerinin kapanıp açılışından onun uykusuzlukla savaştığı pek belli oluyordu. işler nasıl? diye soran.yerine getirilemeyecek vaadlerden ibaret kalmıştı her şey. Tanabay ne olduğunu anlayamadan yerin-ien sıçradı. Ürken koyunlar Tanabay'ın ayağına basa basa kaçıyor. . Caydar sürünerek kirişin altından çıktı. Ama o defterde kalıyordu o sözler. kırmızı ve kara ilan tahtalan vardı. gözlerinden uyku akıyordu. kayıtsız. kolhozun ilk kamyonetini. 156/ElvedaGülsan Yardımcılar Caydar'ın sesinin geldiği yöne koştular.Tanabay! Tanabay kurtar! diye bağırıyordu kansı -aydar. Neden böyle olmuştu? Suç ve kusur kimdeydi.Herkes çok etkilenirdi bundan. Sonunda dizleri büküldü. Peki yenisi. Tanabay. kara tahtaya kimlerin adıi'azılmış. dolanıp duruElveda Gülsan/155 yordu. Eskimiş bir usul olduğu söyleniyordu. o kamyonetin arkasında elinde kızıl bayrakla nasıl durduğunu da hatırlıyor. Çöken kirişin altına girip omuzu ile kaldırdı. Artık bunların hepsi gerilerde kalmıştı. Herkes kızıl tahtaya kimlerin.

yıkılmasın diye duvara da bir direk dayadı. Tanabay. Bundan sonra yine Caydar'a bakmak için koradan çıktı. Sen sağ kaldığına şükret. Tanabay bunu görünce ne büyük bir tehlike atlattıklarını bir kez daha düşündü ve karısının sağ kaldığına sevindi. Çok yatmam. Elveda Gülsan/157 Tatlı söz hazineden değerlidir derler ya. Çadıra gelince Tanabay bir daha bütün vücuduna baktı. düşen kirişin altında ezilip ölen bir koyun buldu orada.Pekâlâ.Ne oldu? Neren acıyor? . . Bir de ne görsün! Karların üzerinden bir koyun sürüsü ağır ağır beriye doğru geliyordu! "Bu da ne oluyor? Kimin sürüsü? Çoban sürüyü neden buraya getiriyor?. Sonra. biriki gün içinde kalkarım. Az önceki telaş ve korkudan onu görmemişlerdi. dedi Bektay. karısının gövdesini elle yoklamaya başladı: . Ağlamaya başladı: . Kadınlar ona bir döşek serdiler. görürsünüz. 95 . Ağlama! Sen iyileşmene bak.com.Nereden geldiğimi sorma. Hepsi Caydar'ı avutmaya başladı. . Ah benim zavallı kan-1 çığım ah! Böyle derken karısının yüzünü gözünü okşuyordu. Görünürde yara bere yoktu." İki sürü birbirine karışacaktı ve bu da hiç iyi olmazdı. Caydar da bu tatlı sözler karşısında ve gözyaşları arasında gülümsedi: . Olan oldu. gece yağan karla bembeyaz olmuştu.Hey. Yer. çekiştirip duruyordu.. bir büyük felâketi bu kadarla atlattıklarına şükrederek ve sendeleye sendeleye koraya doğru yürüdü. deli mi bu?" diye düşündü Tanabay.Çok mu fena? Hani neresi? Hadi yardım edin bana! Üzerindeki uzun.Sen neler söylüyorsun Caydar.Şimdi ne yapacaksınız? böylesine zor ve önemli günlerde işte kalkamıyorum! Ne yapacaksınız şimdi? . Her şey düzelir. Yaklaşınca çobanı tanıdı: Bektay idi bu. Tanabay da.Oy sırtım! Sırtım! .www. Çok şaşırmıştı. \ Şafak sokmuştu.Aman Tanrım! dedi Tanabay. Caydar'ı üzerine yatırdılar ve koradan çıkardılar.Hey Bektay! Sen misin? Bektay cevap vermedi. Caydar kımıldayamıyordu. Tanabay gelen çobanı uyarmak için ona doğru yürüdü. başka bir şey düşünme! İşlerin yüzüstü kalması.. Zavallı kuzusu. "Gebe koyunlara böyle vurmak da ne oluyor. Artık şaşkınlık ve korkuyu atlatmışlardı. Değneğiyle koyunların sırtına vura vura. nereye geldiğimi de görüyorsun. nereden gelip nereye gidiyorsun? İyi misin?! . şükretti. Kadınları yana itip. çöken kirişin altına bir destek koyup.cizgiliforum. Öksüz kuzuyu kucağına aldı ve ona bir süt anası aramaya koyuldu. ama sakın bana gücenmeyin. Hiçbir şey senin sağlığından daha önemli değil. üzme kendini.enginel elveda gülsarı Tanabay korkudan aklını kaçıracaktı nerdeyse. ince pardesüyü çıkarıp yere serdi. ölü anasının memesine yapışmış. . Ama o kalın kiriş çok sert inmişti sırtına.j rin yıkılıp gitmesi umurumda değil. her ye. ona doğru sürüyordu. ateşi yaktılar.

çocukluk etme! Ne yaptığını bir düşün! Kendini düşün! Duyuyor musun beni? Bektay başını çevirdi: .Al bunları! İster say ister sayma. Dili tutulmuş. • . Yürüyüp gitti. Hadi hoşça kal! Bektay değneğini başı üzerinde birkaç kez döndürerek olanca gücüyle ta uzaklara fırlattı ve yürüdü gitti. Başkaları da senin gibi olsun istiyorsun.Gidiyorum.Niye olacak? Beni yardımcı alan sensin! . Başını yukarı kaldır di. . konuşamıyor-du. Şu haline. Yetti artık! Bıktım.Dur! Bekle biraz! diye peşinden koşmaya başladı. .enginel elveda gülsarı Beline sımsıkı bir ip dolamıştı.Yapılır! En doğrusu bu.Nasıl gidersin. Meydan okur gibi bakıyordu.www. Ayaklarını yeri döver gibi hızlı basıyor. Neden sonra: . Başkalanndan neyim eksik? Ben de kasabada yaşar.Ne olmuş yani? Dur. Tanabay donakalmıştı. Tanabay'ın yanına yaklaştı ve birkaç adım önünde durdu. . İyi düşün Bektay. biz de onlara öyle yaparız.Bektay.İşte böyle yaparım.Sen ne söylediğini biliyor musun evlat? Bu koyunlar bugün yarın kuzulayacak! Yapılacak iş mi bu seninki! Hiç böyle şey yapılır mı? .cizgiliforum. başım nereye yönelirse! . Ben de herkes gibi yaşamak istiyorum. Yem yok.Git başkasına anlat. her yanını ateş bastı ve boğulacak gibi oldu. Sakalı büyümüş. Bir kere daha tükürdü ve değne-ğiyle koyunları gösterdi: . Yakışıklı yüzüne o kara sakal yakışmıyor.Rahat bırak beni! Sen kendini düşün. aylık ücret alırım.Niçin. Eldivenlerini muşambasının alüna.Peki bunu niye bana söylüyorsun? . yapıştırılmış gibi duruyordu.. barınak yok! Rahat Jpırak beni! Sen git. seni dinleyecek başka aptallar bul! 96 . ağıl yok. yüzü kapkara olmuştu. Hepsi üçyüz e beş baş. Onlar bize nasıl yapıyorlarsa. nereye? . Selamına karşılık ver158/ElvedaGülsan Elveda Gülsan/159 medi. Arkasına bakmadan gidiyordu Bektay. . dur gitme! Neler söylüyorsun sen? Nereye gidermişsin? Bektay'ın gelişinden ve söylediklerinden şaşkına dönen Tanabay'ın kan beynine sıçradı. Atan başı sen de! Yetti artık!. Orada pisliklere bata bata ölüp gideceksia Sana o da az! Yine de herkese bağırır durursun.Ayaklarım nereye çekerse. ayak izlerinin çukuru hemen su doluyordu. göğsüne sokmuştu. neye 'benzediğine de bir bak! İnsana benzer yanın kalmamış.com. öle-yite çalışmana bak.. Öfkeyle yere tükürdü ve kann üzerindeki tükrüğünı kızgınlığını belli ederek ayağıyla ezdi. nasıl yaparsın bunu! . Bu koyunlarla ömrümü niye tüketeyim. ne olur dinle beni! Sana her şeyi anlatacağım! diyen Tanabay koşup Bektay'in yanına geldi.Peki ne oluyor? . Yabankedisi gibi bakan gözlerinde kin ve nefret vardı. usandım böyle yaşamaktan! .

. Eyerde doğru dürüst oturmasını bileni de. göstermiş olurlardı.cizgiliforum. bilmeyeni de. bırakmam seni. Kalktıktan sonra biraz soluklandı.com. Gülsan için sırtında kim olursa olsun farketmezdi.. Hepsi birdi onun için. öbür tarafa inip gözden kaybplmuştu bile. Gülsan ahırda sahibinin iyileşmesini beklerken neredeyse ayaklan tutulmuştu. * Tanabay kendine gelip başını kaldırdığı zaman Bektay bayırın belini aşmış. Bir daha. ötekininki doru idi. daha hızlı gitmek istediği için üzerindeki binici dizginleri çekiyordu. Çeşit çeşit eyer vurmuşlardı.Mahvolacak zavallı çocuk. yorga ata bindiklerini . Elleri kar ve çamur içindeydi. Bunlar eyere kuruldukları zaman kendilerini Elveda Gülsan/161 büyümüş sanan ahmaklardı. Bektay'ın sürüsünü toplayıp kendi korasına sürdü. ahırda kapalı ve bağlı durma-sıydı. Elbiseleri boya ve muşamba kokuyordu. mahvolacak! diye mırıldandı. Çok üzgündü. Deri ceketli ve muşambalı bir adamdı. yürüyordu. onu arka ayaklan üzerine kaldırırlardı. . neye uğradığını anlayamamıştı.Seni hapse atarlar hey çocuk! . • Dizgini kısa olan at Gülsan idi. Binicilerin iyisi de vardı kötüsü de. Şimdi üzerindeki sahibi değil. Gülsan bunların hepsine alışmıştı. . dur! Konuşalım biraz. Bektay kolunu çekip kurtardı ve yürümeye devam etti. ( Bektay onu dinlemek istemiyor.Dur diyorum sana! diye Tanabay onun koluna yapıştı.Hızlı. Kuyrukları düğümlendiğine göre yollan uzundu.Böyle yaşamaktansa hapse girmek daha iyi! dedi ve ardına bakmadan yürümeye devam etti. Ama o anda beyaz doruklar bir kıpırdadı ve sonra karanlıklar içinde yok oldu. . . 17 Köyden iki atlı çıktı. Yanındaki doru ata binen Çora idi.Hayır.enginel elveda gülsarı . Toynaklardan çamur ve kar sıçrıyordu. Atlardan birinin donu san. Merkezden gelen haürlı konuklan yorgaya bindirirlerdi. Onu kendine çevirdi. Böylece herkese.Sen bir kaçaksın! Kaçak! Bektay yoluna devam ediyordu. Ayak izleri gözden kaybolduğu yönde uzayıp gidiyordu. bir yabancıydı. Gösteriş meraklısı olanlan da görmüştü.Dur Bektay. dağlara doğru yol almaya başladılar.Senin gibi kaçakları cephede kurşuna dizerlerdi! Bektay devam ediyordu yoluna. Çenesine yediği müthiş bir I F 160/Elveda Giilsan yumruk Tanabay'ı yere sermiş. Onun hoşlanmadığı tek şey. Böyleleri atı hızla sürerken. Muşambasının düğümleri iliklenme-mişti.www. böyle bırakıp gitmeye hakkın yok! diye Bektay'ın omuzuna yapıştı bu defa. dizginlerini hayvanın dudaklarını yırtarcasına birden çeker. Tanabay bakakaldı. Koşmak tutkusu hiç 97 . bir daha yaparlardı bunu. . Onu üyirden ve ilk sahibinden zorla ayırdıkları günden beri pek çok insan binmişti sırtına.

Onların bu yer kapma. güzeldi. koyunkuzu kırılıp gidiyordu. onun gidiş temposuna uygun olarak sallana sallana giderken bunları düşünüyordu. yönetmek. Kuzulama dönemi kötü gittiği için üzüntülü olmalıydı. Dostu-yâranı vardı nasıl olsa. Çobanların işlerini denetlemeye gelmişti. Asıl sorumlu o değil. Konuşmazsa konuşmasın. Segizbayev uzaktan bir seyirci olarak kalacaktı. gönderdikleri sekreterin başarısını. Ama biniciler için hangi ata bindikleri önemliydi. Eğer biniciye sarı yorgayı sunmuşlar-sa. Ona binen zevk alır.cizgiliforum. engel tanımıyor. emrinde bulundukları kişilerle yüz-göz olmaya devam ediyorlardı ama bunlar günün birinde öyle bir sille yerlerdi ki neye uğradıklarını şaşırırlardı. insanların ondan çekindiklerini gösteriyordu. Disiplin böyle gerektirirdi.. Hükümet etmek. başarısızlığını görsünlerdi. Uzun yıllardır bulunuyordu şimdiki görevinde. varsın bunun sıkıntısını o çeksindi. çok saygı duyulan ve önem verilen bir kişi olmalıydı. Bu sekreter de bölgeye yeni gelmişti. böyle olduğunu da herkes ve tabii Segizbayev de biliyordu. Hiçbir şey yapılamıyordu bunu önlemek için. partinin ilçe merkezinin bir üyesiydi. yenişememişlerdi. korkarsa korksundu. Durum gerçekten kötüydü. o kişinin saygınlığını. Hatta bundan sinsi sinsi bir çıkar bile umuyordu. Parti örgütçüsü hiç konuşmuyordu. büyük bir iş. İşlerin hiç de iyi olmadığını bildiği halde yine de keyfi yerindeydi. Her yıl böyle oluyor.. güvenilir bir kişi olduğunu göstermemiş miydi? Ama bunun şimdilik bir yaran yoktu. partinin ilçe kurulunun birinci sekreteriydi.com. Zamanı gelince kendisini desteklerlerdi. Tam binilecek attı. Aslında bölgede kışın geç gitmesi. Ama Segizbayev buraya teftiş için gelmişti ve işlerin böyle kötü gitmesine cevap verecekfbir resmi sorumlu bulmak zorundaydı. Herkesin yapamayacağı. O yıl kışla bahar bir birine meydan okumuş. parti 98 . Aslında o ilçede sadece bir müfettiş. hiçe saymışlardı da bir yabancı atamışlardı! Burada yıllardır görev yapmış. Artık terfi etmesi. Buraya bir yabancı göndermekle hata ettiklerini anlasmlardı. Bu defa Gülsarı'nın sırtında. ilçe merkezinden kolho-zu denetlemesi için gönderilen bir müfettiş vardı. kaldıramayacağı ağır bir işti! Segizbayev. mutlu olurdu. daha yüksek makama gelmesi gerekirdi. bir gemi gibi geniş dünyayı yara yara alıp götürüyordu insanı. Yukarıdakiler.www. baharın geç gelmesi ve koyun-kuzunun kırılıp gitmesi ona hiçbir zarar vermezdi. Suya çamura batmıyor. yine koşmak istiyordu. büyük bir sorumluluk idi. Astlar üstlerine saygılı olmazsa bu disiplin bozulurdu. İşte. Niye kendisini düşünmemişler. Sırtındaki binicinin kim olduğu artık ilgilendirmiyordu onu. taypalma yorganın düzgün adımlarına. Bazı memurlar yanlarında çalıştıkları. Kendisine kolhozun parti örgütçüsü eşlik ettiğine göre. kodamanlar. Gülsarı güçlüydü. zaman kap162/Elveda Gülsarı ma savaşından zarar görenler de çobanlar ve sürüler oluyor. daha koşmak.enginel elveda gülsarı azalmamıştı: Koşmak. Boş konuşmalarla koskoca bir amirin canını sıkmaması gerekiyordu belki. bu. Şu sarı yorga da eşsizdi doğrusu.

belki yardım gelirdi. gözleri iyice çökmüştü. Bakışları üzgün. oysa yorganın kulağının arkası yeni yeni hafifçe terlemeye başlamıştı. niçin bekleyeceklerdi? "Aldanov görevi kendiliğinden bırakacakmış" gibi bir söylenti de dolaşıyordu ortada. Çora'nın da ayrılma vakti gelmişti ar-üjt. bağırıp çağıran ama hiçbir iş görmeyen.. böbür-kibir oturuyor atin üstünde. gelmemiş mi belli değil. Versindi mahkemeye! Mahkemeye vermekle işlerin düzeleceğini mi sanıyordu? Kaşlarım çatmış.www. gerçek yardım gelmeliydi. Bir yandan evham. Aslında kaşlarını çatması da.. Niçin sabredecek. Hiçbir şey umurunda değildi. Çekilmesine çekilirdi ama. catkannınan turma"' diyordu o içinden. Yeni başkan. meseleleri. 99 . İşler de böyle sürüp gidemezdi. belki bir gün işler bilimsel olarak ele alınır ve düzelirdi. "Ölmesen oba kap. Ama bunu Çora görür müydü. puslu. Kimbilir. Ülkede neler olup bittiğini. Tanabay söylediklerinde haklı çıkmıştı. Çora da kendi düşüncelerine dalmıştı. Bu adam "İşleri böyle berbat bir hale getirdiğiniz için sizi mahkemeye vereceğim" demişti. Üzülen yalnız o imiş!. söz vermişti. ama onu merkezdekiler "biraz daha sabret" diye oyalamaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Herkese umut vermiş. soğuk bakışlarla gökyüzüne uzanıyorlar.cizgiliforum... Tepeler güneş görmüyor ve öfkeli. Biliyordu bu hastalıktan kurtulamayacağını. İşlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini söyleyip duruyordu fırsat buldukça. şimdi de çekip gidiyor" demezler miydi? Bu durumda ayrılırsa vicdan azabından kurtulamazdı. görmez miydi? Herhalde göremezdi. işleri yüzüstü bırakarak çekilmek istemiyordu. bunu bir ar-namus meselesi yapıyor. bilmeyen bir adamdı. SözElvedaGülsan/163 de bitip tükenmeyen işlerin üstesinden gelmeye çalışıyordu orada. kolhozu borç batağına saplamış. dudak ucuyla 164/E!vedaGülsan gülümsemesi de yapmacıktı. Ama bu yardım daha fazla gecikmemeliydi. Ama. "Sen işte böyle bir adamsın" diye nasıl söylersin? 18 Ulu dağlar sisli. Gidecekse bir an önce gitmesi iyi olurdu. Uzun yıllardan beri kalbinden rahatsızdı. onun durumunun parti toplantısında görüşülmesi gerektiğini söylüyor. Her zaman hastalanıyordu. Her yer balçık. Samansur akıllı bir çocuktu.. Günlerinin çoğunu merkezde geçiriyordu. Artık ondan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştı çünkü. Sözünü yerine getirmeden işi bırakırsa insanların karşısına ne yüzle çıkardı? Ona ne derlerdi? "İşleri karmakarışık etmiş.. Ona belki bu yüzden bekle diyorlardı. sanki kolhozu düşünen yalnız o imiş. bir geliyor. Tatili geçirmeye gelen oğlu Samansur da söylemişti: "Artık işten çekil" demişti. Bahar gelmiş mi.enginel elveda gülsarı örgütçüsünün altındaki at ter içinde kalmış. Soğuk bir gidiyor.com. Böyle yanındaki gibi bir denetçi değil. Sağlık durumu her yıl daha da bozuluyordu. Çora. karamsarlık yiyip bitiriyordu onu. babasından daha iyi biliyordu. Sorumluluktan kaçamazdı. Bütün dağdakiler suç-luymuş da. Gençler iyi öğrenim görüyorlardı. beti-benzi sararmış.

Bektay'ın sürüyü bırakıp gidişini bir an bile aklından çıkaramıyor. . o sevgi uyanıverdi "Görmeyeli çok oldu. aç ve susuz bırak. Tanabay "yetti artık. "Yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakan kökek kuşu gibi. Kuzular acı acı meleşiyor. Cehenneme kadar gitsindi. "Ne olursa olacak. Saçını başını yolsa da.cizgiliforum. Ne de güzeldi yavruları! Ama onları nereye koyacaktı? Analarının memeleri boştu. korasız. kızı koşarak yanına geldi: . onu yerin dibine batıracak sözler bulup söyleyemediği için kızıyordu daha çok.www. Kalkmak istemişti ama. Öfkesi yalnız onun çekip gitmesine değildi. Sütü nereden bulacaktı. Koranın arkasına geçerek elindeki ölü kuzuları öbür ölülerin üzerine attı. "Yaa. Kızarsalar kızsınlar! Sen adamı yemsiz. Felâket! Bu iki yavru da ölecekti demek! Bu ne uğursuzluk. Nasıl olsa kolhozdan onun yerine birini gönderirlerdi. yetti!" diyor. acı ve öfke içinde bunalıyordu. utandıracaktı.com. İçindeki o ateş. bir yanda dayanılmaz pis kokularla bunalıyordu.Baba. belini doğrultamamıştı. İlçe merkezinden gelen biri olmalıydı. ama hiç değişmemiş" diye düşündü.enginel elveda gülsarı Delik-deşik. sürüsünü benim sürüme katıp gitmesine de kızmıyorum" diyordu. Bir koyun daha kuzuladı. gelin! Tam da zamanında gelmişsiniz ha!" diye söylendi. ama bir an sonra yine o olay geliyordu aklına. Bunlar yetmiyormuş gibi. Koradan çıkınca iki atlı gördü.. susuzdular ve sinek gibi kırılıp gidiyorlardı. 100 . Böyle bir yerde neler çektiğini anlatma fırsatı doğmuştu. Aynı anda birkaç koyun birden doğuruyor. Açtılar. Ama hemen karar değiştirdi. hem de ikiz. bu ne acı! İşte şurada bir yığın koyun ölüsü vardı. O iki kişiden biri Çora idi. Sonra ağır adımlarla geldi. sonra da ne olmuş bakalım diye görmeye gel! Gelin. kuzuları nereye koyacağını bilemiyordu. Salya gibi laf eden o yeni yetmeye! O sümüklüye! Ömrünü kolhoza adayan kendisi gibi yaşlı bir komünist na1 Ölmezsen vebaya tutul. Bektay'a yüzünü kızartacak. öle-yite çalışıyordu. yavruları koyacak sıcak bir yer bulamıyordu.. koyunlar birbirlerini iterek ayaklarını basacak yer bulmaya çalışıyorlardı. başkanlar geliyor! dedi. yatarsan kalkamaz ol! Elveda Gülsarı/165 sil olur da onun çenesini kapatacak bir laf bulamazdı! "Çoban değneğini fırlatıp attı da gitti sümüklü!" Onun bu yaptığını Tanabay'ın aklı almıyordu. Öte yandan. başka şey düşünmeye çalışıyor. karısının sırtı hâlâ ağrıyor ve kalkamıyordu. Onlara çıkışacak. O. Tanabay onları beklemedi. gelin bakalım. Öyle yakınıp sızlanmayacaktı. Tanabay'ın da direnecek gücü kalmamıştı artık. Can-baş koyup yaptığı işlerle alay edilmesini aklı almıyordu. sen git annene bak.Gelsinler! diye mırıldandı Tanabay. Ama yorgaya binmiş olan deri ceketli adamı tanıyamadı. "Haa! Gülsan bu!" diye Sevindi. Bir yanda soğuk ve rüzgâr. yıkık-dökük korada. kolumu kaldıracak gücüm kalmadı" diyordu. Tanabay ölen hayvanları toplayıp dışarı çıkarıyordu ki. gelin hele!.

Söz verdim. üzengiler üzerinde doğruldu. . koyun ölülerini gösteriyordu. Dünya umurunda değildi. Sen komünist bir çoban olduğun halde kuzuFann neden ölüyor? . Bir an donakaldı ve ağzını açmadı. Dudakları titremeye başladı. Çora'nın yüzü perişandı.İşte. Ağzına geleni söyleyecekti artık. Atlar ter içinde. Ama içi acılarla doluydu. Yorganın üzerindeki adam ise 166/ElvedaGülsan 'Ijj i* öfkeli. Sanki içinden onu tutan bir bağ. kuzuların da bu yüzden plüyor! dedi Segizba-yev. Planı baltalayan. sert bakışlı görünüyordu. daha başka diyeceğin var mı? Çora araya girdi: . Çora'nın yerine Tanabay cevap verdi: Elveda Gülsan/167 . Segizbayev'e dik dik bakarak sordu: .Evet. Önce Çora'ya ba-1 ğırdı: "Siz burada ne yapıyorsunuz? Adamların verdikleri 1 sözleri bile bilmiyorlar. Tanabay'a selam bile ver.Ben nasılsam nasılım.Evet. evet öylesin! Kolhoz malına isteyerek zarar veren bir halk düşmanısın! Senin gibilerinin partide işi yok! Se/ün yerin hapishane! Sosyalistlik yarışında önümüze engel çıkarıyorsun.cizgiliforum. Birden öfkelendi. Dostunun önünde suçlanacağım. soluk soluğa idiler.^ meden bağırıp çağırmaya başladı: .. kendi örgütünün komünistlerini böyle* mi eğitiyorsun? Bu ne biçim komünist? Sizden cevap istiyo-1 rum! Çora başını öne eğmiş. benim yerim hapishane! Hapishane! diye cevap veren Tanabay için bu herifin sözleri bardağı taşıran son damla olmuştu.Ne oluyor yoldaş? dedi ölü koyun yığınlarını göstererek. Şunlara bak!.Hatırlamıyorum. bizi geri bırakmaya çalışıyorsun! . boşanmıştı. Sonra bağırdı: . . malların kınlma-| sına sebep olanlar bunlar işte! Bugüne kadar ne yaptınız burada? Komünistleri. Olduğum gibiyim.www. gönlünün yayı kopmuş. İçindeki acının bu dürtüsüyle isyan etti.com.enginel elveda gülsarı Konuklar koranın önüne gelip durmuşlardı. Böyle derken. Bunları Çora'ya bakarak söylüyordu..Herhalde kuzular benim komünist olduğumu bilmiyorlar! diye patladı Tanabay.Niye öyle konuşuyorsun Tanabay? Neden her şeyi anlatmıyorsun? 101 . .Eee. Suçlu gibi duruyordu.Nee! Sen sosyalistlik adına söz vermemiş miydin? . dizgin kayısıyla oynar gibi duruyordu. kırbacını uzatıp. hiçbir şey söylemiyor.Rezalet bu! Nereye gitsen aynı şey. Aradığı suçluyu bulmuş olmanın sevinciyle ve bu küstah çobana haddini bildirmek. Segizbayev'in yüzü birden kıpkırmızı oldu. Sonra Tanabay'a döndü: . zor durumda kalacağını biliyordu.Neye söz verdin? . Bu herif hiç umurunda değildi. onu doğduğuna pişman | etmek için.

Bu sırada Çora da sıçrayıp atına atlamak fırsatını buldu: . Tanabay'ın kollarına asılarak tırmığı almaya çalıştı. kolhoz için ölesiye-bitesiye çalıştığımı söylemek için mi? Bunu da biliyorum!.cizgiliforum.www. Koşarken sendeliyordu. Yerden eline gelen bir avuç toprağfalıp üzerlerine attı. çekil! İndireyim şu tırmığı deri ceketli herifin kafasına! Genç yardımcı kadın koşarak geldi.Defol git başımdan! diye Tanabay onu eliyle itti.Benim yerim hapishane! Hapishane! Defolun buradan defolun! Benim yerim hapishane! Hapishane! Sonunda "Yerim hapishane. kaçalım buradan. aklını başına topla! .Bu yüzden Segizbayev'e kaldırılan tırmık atın başına küt diye indi.. Tanabay'ın gözü dönmüştü. Çora sapsarı olmuştu. yapmamalıydım.enginel elveda gülsarı .Çabuk. Korkudan benzi sapsarı olan Caydar.com. sizi öldürecek! diye bağırdı. at şaha kalkıyor. Bir yandan da bağırıyordu: . bir aferin bekliyordu. ama bir yandan da bağırıyordu: . Atından indi. . Gülsan'nın kafasının neden öyle inip inip kalktığım. beni hapse tıksana it oğlu it! Bu sözleri Segizbayev'e dönerek söyleyen Tanabay eline bir şeyler geçirmek için arandı.. hapishane!" diye soluk soluğa geri döndü. Tanabay arkalarından koşunca atlarını dörtnala kaldırdılar. bir daha atın başına indi.Ay sen ne yaptın! ne yaptın! . İki adam atlarının başlarını çevirdiler.Tanabay! Tanabay! Sakin ol. görevini yapmış olmamn övüncüyle.Boş yere vurdum. Köpek de havlayarak atların peşine düştü. ileri geri gidiyordu. Ama Tanabay onu iterek savuşturdu. gemin neden dudaklarını yırtarcasına gerildiğini ve hayvanın şimşek çakan gözleriyle* ona çılgınca baktığını Tanabay anlamıyor. Arkasında duvara asılı duran tırmığı kaptığı gibi Segizbayev'in üzerine yürüdü "Defol buradan it oğlu it! Yok ol!" diye Segizbayev'e vurmak için tırmığı kaldırdı ve başladı savurmaya. Köpeği.Yaa! Demek öyle? Sana da anlatmam gerekiyor öyle mi! Sen niye geldin buraya? Niye geldiniz? Şimdi ben soruyorum: Kuzuların kırılıp gittiğini söylemek için mi? Bunu ben de biliyorum. . Lanet olsun verdiğim söze! Lanet olsun ömür boyu verdiğim emeklere! Hepsinin canı cehenneme! Defol git! Benim yerim hapishanedir! Sen bu deri ceketli yeni efendiyi niye getirdin buraya? Beni çileden çıkarması için mi? Beni hapse tıksın diye mi? Hadi bakalım. Belime kadar boka battığımı söylemek için mi? Bunu ben de biliyorum.Gülsan çekil önümden. bir değneğe da-ğ yanarak topallaya topallaya kocasının yanına geldi: . büyük bir iş başarmış. kuyruğunu sallaya sallaya yanında dolanıyor. Ama Tanabay onun farkında bile değildi. 168/ElvedaGülsan r Korkudan ne yapacağını şaşıran Segizbayev yorganın dizginini çekiyor. Ömrüm boyunca ahmaklık ettiğimi.Boş yere de ne demek? Çok kötü oldu! Elveda Gülsan/169 102 . Bir daha kaldırdı tırmığı.

Tanabay Bakasov. "Artık bana kim inanır?" diyordu kendi kendine. hüngür hüngür ağlamaya başladı. O şartlarda işlerin nasıl yürütüldüğüne kendileri karar versinlerdi. Tanabay başını kaldırıp bakınca kapının ardında gözden kayboldu. giriniz! dedi. "Ne diye bekletiyorlar. Birkaç dakika önce Çora da girmişti içeri. Neden sonra kurul yazıcısı kapıdan uzatıp: .www. İbrahim. kendisinin suçlu olup olmadığına karar verememişti.Yaptığı terbiyesizlik için her cezaya razıydı.. başka çobanlara kolaylık sağlarlar. Bunca emek vermekle aptallık ettiğini söylemişti. Elleriyle yüzünü kapattı ve sarsıla sarsıla. anlayış gösterebilirler.Aklım mı oynattın sen! Ne yaptığım biliyor musun? Elbette biliyorum. Çağrılmayı bekleyen Tanabay için vakit geçmek bilmiyordu. Çobanların nasıl çalıştıklarını. "Hayır.Ağlama Tanabay. Bekleme odasında. Bektay'ın çekip gittiğini. 19 O olaydan üç gün sonra. yumruklanm sıkıp dizlerinin 170/ElvedaGülsarr arasına kısürıyor. "Gülsarı'yı kan ter içinde bırakıp hayvanın kılları çizmesine yapıştığına göre.ne diye işi uzatıyorlar?" diyordu Tanabay. O güne kadar kocasının ağladığım hiç görmemişti. "Belki bunun başkalarına bir yararı olur. pek acelesi olmalı" diye geçirdi aklından. Tanabay başını kaldırıp bakmamış. parti ilçe komitesi olağanüstü toplandı. ben suçlu değilim. uykusuz geçen geceleri. 103 . kuşkusuz bu ağır bir suç idi.com. İki büklüm olarak çöktü. Diken üstünde oturur gibiydi. her şeyi anlatırsam. Belki her şeyi anlatırsam. Tanabay'ın önünde biraz duraladı. . nedense. "Bunun ne işi var burada? Leş bekleyen kuzguna benziyor" diye düşündü Tanabay ona sırt çevirerek. Böyle deyince de yine kuşkulara kapılıyordu. Üzerinde Gülsa-rı'nın teri ve tüyleri bulunan çizmeler. çoban Tanabay'ın ensesine bakıp içini çekiyor.enginel elveda gülsarı . keçe çadır bile olmadığını. yandaki bekleme odasında çağrılmasını bekliyordu. Ben bir halk düşmanıyım." Ne olacaksa bir an önce olsun!" O kapalı kapının ardında herkes toplanmış olmalıydı.. yem ve ot bulunmadığını.Bakasov yoldaş. nasıl yaşadıklarım öğrenirler belki. vurmamalıydım. ama kendisi de ağlı-jferdu onunla birlikte. dedi Tanabay soluğu kesilerek. Sonra sustu. Ama mesele de bundan ibaret değildi. hiç konuşmuyordu. hiç suçum yok!" diyordu kendi kendine.Yorgaya boş yere vurdum. Bu üç gün içinde uzun uzun düşünmüş. nasıl bir kış geçirdiğimizi. Ne var ki öfkeye kapılıp ağzına geleni söylemişti: Kolhoz için o güne kadar yaptıklarını kötüle-miş. İbrahim de bekliyordu.cizgiliforum." Fakat bir dakika sonra başından geçenleri tekrar hatırlayarak. onu. çizmelerine yapışmış Gülsan'nın sarı tüylerinden tanımıştı. Hükümet temsilcisine el kaldırmıştı. "Beni cezalandıracaklara cezalandırsınlar" dedi kendi kendine. kargışlar yağdırmıştı. Yaptıklarına pişman değildi.. ağlama! diyor. acılara gömülüyor. Karısı arkasından tutup sırtım sıvazlayarak: .

Sözde komünist demek istiyorsunuz herhalde. Bu kâğıt. Tırmıkla saldırabileceği bir şey değildi bu kâğıt. gerek sözle. Segizyayev'in kendi yerine göz diktiğini seziyordu ama. "Aktaş" kolhozunun çobanı Tanabay Bakasov'un. Aklını 104 . "Bakalım ne olacak?" der gibi bir bekleyiş içindeydiler. Çobanların her zaman 'o yok. hırıldayarak soluyordu. diye mırıldandı. Bu anlatılanlar arasında Tanabay'ın reddedeceği hiçbir şey yoktu. Bu korkunç.www. gerek fiille işlediği suçlar tek tek anlatılıyordu. yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı. Her şeyi.cizgiliforum. Bu. kurşun gibi ağırlaşan ellerini dizlerinin üzerine koyarak oturdu. dedi kelimelerin üzerine basa basa. Raporda. uzun masanın ucundaki sandalyeyi gösterdi. Gözlerindeki bulanıklık geçmemişti daha.com. ifade tarzı pek ağırdı. Yürek atışları kulağının içinde güm güm ederek içeri girdi. Kendini küçük düşürmeyecek bir çözüm yolu arıyordu kafasında.Komünist Bakasov'un durumunu konuşacağız.Segizbayev'in kendisinden de 172/ElvedaGülsan kötü ve korkunçtu. Sonunda.. Tanabay konusundaki olumsuz tavrını apaçık belli ediyordu. Ama raporun genel havası. İçlerinden biri: . Suratı asıktı. En solgunu. Tanabay içinden "bunlar kollarını iyice sıvamışlar" diye düşündü. birinci sekreter başını önündeki kağıtlardan kaldırdı: . Orada duran adamlar bir sis bulutu içindeydiler sanki. Onun karşısında kolhoz başkanı Aldanov vardı. Birinci sekreterin sağ yanında azametli bir tavırla Segizbayev oturuyordu şimdi. Başını kaldırıp masanın çevresindekilere baktı. Onu görür görmez nefreti uyandı.Oturunuz! diyen ilçe kurulu birinci sekreteri Kaşka-tayev. . Çora. yüzünün bütün kanı çekilmiş olanı ise Çora. masanın uç tara-ûnda Tanabay'a yakın yerde oturuyor. Her yanını ter bastı. gerginliğini otoritesini sarsacak noktaya getirmeden işi nasıl bir çözüme kavuşturacağını pek bilemiyordu. "Merhamet bekleyecek değilim. Tanabay. herkesi açık seçik görüyordu şimdi. hepsi olmuştu. Kendini savunmak için söylemeyi düşündüğü şeyler. yeşil çuha üzerinde parmaklarını sinirli sinirli hareket ettiriyordu. Gözleri iyice açıldı. Bir anda gözleri kararmış gibi herşey bulanık göründü. Niye merhamet bekleyeyim ki? Suçlu muyum ben?" Kendisi için bir karar vermek üzere toplananların birbirine gizli rakip iki gruptan oluştuğunu ve bu olaydan iki tarafın da kendilerine bir pay çıkarmak için çırpındıklarını Tanabay bilmiyordu. kabından dökülen cıva gibi bir anda dağılıp gitti kafasında.enginel elveda gülsarı Tanabay irkildi. Elveda Güisan/171 Masada oturanlar arasında en kara suratlısı dalağı patlamış gibi kızanp bozaranı Segizbayev idi. Tanabay'ı karamsarlığa düşürdü. Segizbayev'in raporunu okudu. Kaçkatayev. bu iğrenç rapora karşı koyacak gücünün olmadığını anladı. Bu sözlerin hiçbir önemi yoktu artık. Parti sekreteri. bu yok' yakınmalarından farklı bir değeri olmayacaktı bu sözlerin.

partinin aşağılanmasına izin veremem. öyle! Bunun ne demek olduğunu.ard niyetini anlıyor musunuz? Daha başka bir şey söylemeye gerek yok sanırım. Bakasov'un tehlikeli ve tavırlarının düşmanca olduğunda ısrar ediyorum. hapishanedir" dedim. Bu olay. Aldanov: "Gördünüz mü nasıl işler oluyor?" der gibi. Aktaş kolhozunda hayvanlarla ilgili durumu. bir kopmuş gibi çöküyor. Sonra güm! diye aşağı ve hop! diye yine yukarı çıkıyordu. onun gibi düşünenlerden sorumluyuz. Anlattıklarının doğruluğunu kabul ediyor musunuz? .Evet.www. Ey Tanrım! 105 .com. Ama mermiler vücuduna tam isabet ediyor. Kendisinden özür dilemeyi de düşünüyordum. Kabadayılarla başa çıkmak için başka usullerimiz de var.cizgiliforum. Bu görüşte olan yalnız Bakasov mu. yoksa başkaları da mı var? Bunu bilmeliyiz.! Kiminle.Bakasov yoldaş. Ben ilçe parti komitesini temsil ediyorum. "Deri ceketli" sözünü bir yana bırakalım. parti üyesi Segizbayev yoldaşın raporunu dinlediniz. partiye kayıtlı komünistlerle kayıtlı olmayanlar arasında yürütülen siyaset ve eğitimle ilgili çalışmaların hiç de iyi gitmediğini göstermesidir. "Yeni efendi" imişim. ah! Neler geçmemişti Tanabay'ın başından. Kimse bir şey söyleyemedi.Parti üyesi yoldaşlar. böbürleniyordu. tıpkı cephede olduğu gibi uğulduyordu kulaklarında. Bakasov'un beni aşağılaması da değil. Savaşın ilk gününden sonuna kadar ateş altında yürümüştü. Herkesi süzüyor. dedi Tanabay suratını asarak. ne de bir başkasının. demek oluyor ki partiyi temsil ediyorum. Meselenin bir de ÖQür yanı var. Elveda Gülsan/173 Bakasov gibi komünistlerden. Bazı yoldaşları uyarmak isterim ki. Bakasov komünistlik adına verdiği sözü unuttuğunu söyleyince ona "halk düşmanı" dedim. Onun için o sözlerimi geri almak şöyle dursun. "Yeni* efendi" demek de ne oluyor! Bakasov'a göre ben. ilçe parti komitesinin ideolojik çalışmalarda başarısız olduğunu da gösteriyor. Bu yoldaşlara şunu söylemek istiyorum.. yüreğini. nasıl çarpışırdı? Raporun okunmasından sonra Kaşkatayev Tpnabay'a sordu: . Segizbayev'in konuşması. Ah. masadakilere tek tek baktı. Yüreği. Mesele. Bu olayın en önemli yanı. ama ne kendisinin.enginel elveda gülsarı mı kaçırmıştı? Bu korkunç -apcr karşısında onun söyleyeceklerinin ne değeri olurdu \v... bir Sovyet vatandaşı ve partinin temsilcisi olan ben. evet. bunu görmezlikten. Şaşırmışlardı. Yani halkı ezen bir ağa! Evet.. Ama haklı olduğumu görüyorsunuz. inanın ki onu bu kurula getirmezdim. bir yukan tırmanıp ağzına geliyordu. Biz hepimiz. Eğer bu basit bir kabadayılıktan ibaret olsaydı. "Senin yerin parti değil. şimdi olduğu gibi çığlık çığlık yanacağını aklına bile getirmemişti. Segizbayev söz alıp konuşmaya başladı: . komünist Bakasov'un davranışı basit bir kabadayılıktan öte bir durumdur. bütün vücudunu kevgire çeviriyordu. Bana "Deri ceketli yeni efendi" dedi. O raporda yazılanlardan hepsi korkmuş gibiydi. duymazlıktan gelemem. izin verirseniz ben durumu biraz açıklamak istiyorum. işlerin fena olduğunu görünce çok üzüldüm. Böyle olunca da. Bu sözlerimle ona hakaret ettiğimi kabul ediyorum.

''•Kaşkatayev bu isteğe karşı çıkamazdı ve bu da Segizbayev taraftarlarının gücünü arttırırdı. . Demek oluyor ki ben başından beri hep bir halk düşmanıymışım! Öyleyse benim fikirlerimi.Suçlu olduğunuzu kabul ediyor musunuz? . kolhozdan nefret ediyor. Bizim sosyal düzenimizin hepsinden nefret ediyor. Hepsi söylendi zaten. kolhozun parti örgütleyicisi Çora Sayakov'un da önünde açıkça söylemekten çekinmedi.com. kendimin herkesten daha ahmak olduğumu düşünüyorum. Segizbayev'in dili bir çekiç. yıkık-dökük kora için. .. . emeklerim. beti benziyle de çocukluktan henüz çıktığını belli ediyordu. ola ola 'halk düşmanı' mı olacaktım? Bana böyle mi diyeceklerdi? Bir gün bana böyle diyeceklerine asla inanmazdım! Ben zavallı. Bütün bunlar kimin umurunda? diye düşünüyordu. "Deve istiyordu ki biye1 alabilsin. Omuzunda komsomol rozeti bulunan bir genç ayağa ilkti.Yani siz kendinizi herkesten daha akıllı mı sanıyorsunuz? . Sosyalist rekabetten nefret ediyor. Onun için. Kimsenin gözünün yaşına bakmazdım" diye geçirdi aklından.. hiç değilse partiden çıkarılmasını istiyordu. Bu odadan suçlu olarak çıkmalı ve tutuklanmalıdır.Şimdi bunu kanıtlayamam.enginel elveda gülsarı Hayatimin aslı haline gelen çalışmam. hiç acıma.Hayır. . bence asla mümkün değildir!. Oradakilerin en genciydi. kırılıp giden kuzular için. Tanabay onu yeni farkediyordu. Ceza Kanununun 58. maddesine uymaktadır.Siz kendinizin samimi bir komünist olduğunuza inanıyor musunuz? 1 Biye: Dört yadını geçmiş dişi at. Senin yaşındayken ben de öyle yapardım. 106 . "Raporumda belirttiğim hususlara bir kez daha kısaca değinmek istiyorum: Bakasov bizim yönetim düzenimizden." Segizbayev aşın isteklerde bulunduğunun farkındaydı. sürgüne tutulan. Bir hükümet temsilcisine görevi başındayken saldırmıştır. talihsiz Bektay için dert174/ElvedaGülsan lenip duruyorum.Hiçbir şey. gürle bakalım. Kaşkatayev sinirlenmeye başlamıştı: . Elveda Gülsarı/175 . parti içinde herhangi bir yerde bulunması. savunmamı niçin dinleyeceksiniz? Ne isterseniz yapın. Hele onun parti üyesi olarak kalması. Çakıyor ha çakıyordu!. baş dayanağım olan armanım (ülküm) ne oldu? Nereye gitti? Ölesiye-bitesiye çalışmamın sonunda... Beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Yine de çocuk sayılırdı daha. komite Tanabay'ı mahkemeye sevketme kararı almazsa. siz bilirsiniz. Bakasov suç işlemiştir. kendinizi savunmak için ne diyeceksiniz? dedi. Bunu.. hepsini bastır. İçinden "Hadi evlat. ömür boyu çabalamam. her kelimesi de bir çivi idi.cizgiliforum. Onun bu davranışlarının Ceza Kanununa göre cezalandırılması gerekir.Bakasov yoldaş. tam tersi.Söz istiyorum! dedi bir ses. Suçu. .Hayır. Sesiyle olduğu gibi.www.

biz de bir suçluyu yargılamıyoruz.Hepimiz aynı kurallara bağlıyız. Bu davranışı için partiden bir ceza alması gerektiğine de inanıyorum. bu yaşlı. işlerin ne durumda olduğunu. Öfkeli. Onlardan çok şey istiyoruz ama gerekli yardımı yapmıyoruz. oraya varır varmaz bağırıp çağırmaya başlamışsınız. bulutlan ve karanlığı yararak çakan şimşeğin o bir anlık ışıltısında görmüştü o tarlayı. toprağı çiğneyerek bozduğu ekin tarlası gözünün önüne geldi gitti. Bize Tarım Enstitüsünde öğrettikleri gibi değil.com.. Duygu denen şeyi sakız gibi uzatabilirsiniz.www. Biri araya girdi: . Segizbayev onun sözünü keserek karşılık verdi: ..enginel elveda gülsarı O anda. Sinirlerini yatıştırmaya çalışıyordu ama bunu başaramadı. Sürü bakımının ne «lduğunu.Konuşun Kerimbekov. dedi Kerimbekov. . kırlarda sık sık dolaşırım. Bu durumları görünce insanın içi kan ağlıyor!.Ben burada Segizbayev yoldaşın tutumunun ve onun davranışının da ele alınmasını. ot var mı? Ben de bir çoban çocuğuyum. suçlayıcı konuşmasına devam etti: Kolhozumuza en çok emeği geçmiş. Kolhoz koralarının ne durumda olduklarını gördünüz mü hiç? Yem var mı. Siz bunu kolhozun durumuna çok üzüldüğünüz için yaptığınızı söylüyorsunuz. gerçekler gerek.Kerimbekov yoldaş. Yine o anda baştan başa irkildi. onun üzerinde duruyoruz. bizim gönlümüzü yumuşatmaya.. dedi Kerimbekov. Peki. Sanki.cizgiliforum. Segizbayev yoldaşın sözlerine de katılmıyorum. Bu hayalden Kaşkatayev'in sesiyle sıyrıldı: . Kulıbay'ın buğdayları söküp çıkararak. -Kerimbekov serinkanlı olmaya çalışıyordu. Kolhozlarda kuzulama döneminde çobanların ne zor günler geçirdiklerini bilmeyen var mı? Ben görevim gereği dağlarda. bana da halk düşmanı deyin bakalım. burası bir mahkeme salonu değil. merhamet duygularımızı uyandırmaya çalışıyorsunuz. Bize duygu değil kanıt gerek. o duruma çobanın sizden daha az üzüldüğünü mü sanıyorsunuz? Bunu hiç düşünmediniz mi? Onun sürüsüne vardığınız zaman. tartışılmasını talep ediyorum.Yaa. somut kanıtlar. Bir de şu var: İşler hep eskisi gibi gidiyor. demek böyle? Komsomollarda iş ve disiplin böyle mi oldu? Kurallar böyle mi oldu? 176/ElvedaGülsan . Biraz duraladı. Ancak ben. Sanki gök gürlemesi onun içinde kopmuştu ama sesi duyulmuyordu. kurulumuzda bir yoldaşımızın durumunu tartışıyoruz.Affedersiniz ama. hangi şartlar altında yaşadığını sordunuz mu? Kuzuların neye kırılıp gittiğini sordunuz mu? Kendi raporunuzdan da anlaşıldığına göre. İşte onun için "Bakasov yoldaş niye öyle davrandı?" diye düşünmeElveda Gülsan/177 107 . İşte bunun için utanıyorum.Ben Bakasov yoldaşın davranışım doğru bulmuyorum. . Oralarda genç çobanlarla konuşurken utanıyorum. Bir komünistin meselesi var. kuzuların neden kırılıp gittiklerini çok iyi bilirim.. tecrübeli komünist çobana hakaret etme yetkisini size kim verdi? Hadi. onun ne durumda.

. Başka söyleyecek bir şeyiniz var mı? . Siz. Bu yaptıklarım.Her şeyden önce ben. kolhozun en iyi çobanlarından biridir.Neyi açıklayacaksınız? . 108 . onu bu duruma getiren nedir? İşte bunu düşünelim. Üstelik tehlikeli bir adammışım.Evet. parti yetkilisinin otoritesini sarsacak bir davranışı hoş göremeyiz. hayatımı buna harcamış olmam.com. onların ne konuştuklarını dinlemiyordu bile. beti benzi sapsarı olarak sandalyeden usulca kalktı: .ran daha sonra kolhoz komünistlerine bildirirsiniz. Bana göre Burada bulunanların hepsi kabul eder ki.. . ne uğruna canımı dişime takarak çalışmışım? Buradakilerin hiçbiri dağdaki sürülerle ilgilenmiyor! Umurlarında bile değil! Ne budala. kendinden geçmiş.Neyi açıklayacaksınız Sayakov yoldaş? Bakasov'un partiye karşı davranışı ve sözleri apaçık değil mi? Açıklanacak başka bir şey yok.www.Buna gerek yok. komünist Bakasov ağır bir suç işlemiştir. Artık parti içinde ona yer yok. Ama Tanabay yıkılmış. Çora.. Kerîmbekov'u desteklediler.Oturunuz. siz kolhozun parti örgütleyicisi olarak. hepimiz için yapılmış gibidir. Komünistleri eğitme görevini gereği gibi yapamadığı178/ElvedaGülsan Elveda Gülsan/179 nız için size de bir ceza verilmesi gerek.. Hadi ezdiniz. ne akılsız imişim meğer ben! Kolhoz için. koyun ve kuzular için ömrümü harcadım... ama açıklamak istediğim. Böyle birini o davranışta bulunmak #i zorunda bırakan. saklamak mı istiyordunuz? Ayıp! Oturunuz! Böylece tartışma başladı. Bakasov meselesini kendi parti örgütümüzde ele almamıza izin verilmesini isterdim. komsomol işlerini haleyola sokmak için kafa yorsamz daha iyi edersiniz. Bu ne biçim hareket? Hiç böylesi görülmüş müdür? Temsilcilerimize hiç kimsenin tırmıkla saldırmasına göz yumamayız. Bakasov'un saldırısı hepimizi ilgilendirir. dedi. Kaşkatayev'in keyfi kaçmıştı: . Kerimbekov yoldaş.Açıklamak istediğim. O hareketi elbet bir ceza görür.enginel elveda gülsarı miz gerek.. silkeleyip atyı artık beni! Artık hiç birşeyin önemi yok benim için. halk düşmanıymışım! Madem ki öyle diyorsunuz. hoşgörü. .cizgiliforum. ama şunu da düşünün: Bakasov. onların umurunda değil. merhamet duygulan yerine. Aslında bu olaydan siz de sorumlusunuz." diyordu içinden. dedi. Hem siz Segizba-1 yev yoldaşa bu olayı bu kurula bildirmemesini niçin rica et-f tiniz? Onu şikâyetten niçin vazgeçirmek istediniz? Meseleyi örtbas etmek. siz bizi asıl meseleden uzaklaştırı-yor. Makine ve traktör istasyonunun müdürü ile ilçe gazetesi redaktörü. İş iştir. . İlçe Merkez Komitesinin aldığı ka. duygu da duygu. Bunu herkes kabul eder. raporda yazılanların doğruluğunu kabul ediyor musunuz? diye sordu Çora'ya. O durmadan kendi kendine sorular soruyordu: "Ben ne uğruna hayatımı adamış... Sayakov yoldaş.konuyu saptırıyorsunuz Kerimbekov yoldaş. öyle olsun! Hepinizin canı cehenneme! Bunun başkalarına bir yaran olacaksa hiç üzülmezdim. Bir ara Tanabay'ı savunmada başarıya ulaşır gibi oldular.

" sözlerini duyunca anlayabildi.Bakasov'u mahkemeye sevketmeye ve aleyhinde bir dava açmaya gerek yok sanıyorum. Oturun. 109 . herkesin önünde beni kafamı kırmakla tehdit etti. bunun için de oylanması gerekmezdi. Bu kadarı yeter zaten. Şimdi oyunuza sunuyorum: Bakasov partiden çıkarılsın diyenler el kaldırsın! Kurul yedi üyeden oluşuyordu. sonucu ancak Kaşkatayev'in yazıcıya verdiği emirden çıkardı: . Bunlardan üçü Baka-sov'un ihracı lehinde. Kaşkatayev de Segizbayev'in isteği doğrultusunda karar verdi: . el-kol hareketiyle konuşmasından bir şeylere çok öfkelendiğini anlamıştı.Gereği yok. Ama Kaşkatayev'in kafasında başka bir hesap vardı ve bunu da oya sundu: . Bu önerinin oya konulması durumu değiştirmez.Bakasov yoldaşın parti üyeliğinden ihracı konusunda bir öneri var. Kerimbekov ısrar ediyordu: .com. Aldanov köpürüyordu: . .. Kabul edenler?.Sonra ne oldu sanıyorsunuz yani? Olan şu: Biz ata zincir vurmak zorunda kaldığımız için. Bir an durdu. bakındı.. ilçe komite üyesi Seğizbayev yoldaşa da tekdir cezası verilsin. köstek. Kurul üyesi yoldaşlar.. Tanabay kalkan parmaklara bakmıyor.Tutanağa geçin: İlçe Parti Komitesi kararıyla.www. partinin ilçe merkezi kurul toplantısında bulunuyorsunuz.Ben Segizbayev'e tekdir cezası verilmesini öneriyorum. . üçü de aleyhinde olduklarını bildirdiler. . büyük bir hata yapmıyor muyuz? Bir öneri daha var: Baka-sov'a ağır bir uyarı ve tekdir cezası verilsin. Disipline uymanızı rica ediyorum sizden! Artık her şey ilçe merkezi komitesi birinci sekreterine kalmıştı. bir parti üyesi olan Bakasov'a onur kırıcı sözler söylediği.Sakin olun yoldaşlar! dedi Kaşkatayev. Bunu öneriyorum. O.. dedi Kaşkatayev sert sert. Sonra "çıkarılsın" diye el kaldırdı. ama neye öfkelendiğini ancak "Zincir. bana bu tehditleri savururken duyan tanıklar var. Evinizde değil. şu anda bekleme salonunda oturuyor. Tanabay onun yüzünün aldığı biçimden. Kerimbekov oturduğu yerden fırlayarak bağırdı: „ * . bir komite temsilcisine ya-kışlnayacak bir yöntem kullandığı için. fazlası değil.Sayıklıyor... yorga Gülsan.enginel elveda gülsarı Kolhoz başkanı Aldanov söz aldı. ne dediğini bilmiyor! diye bağırdı Seğizbayev oturduğu yerden.Bir dakika yoldaş Kaşkatayev. İsterseniz çağıralım. Kaşkatayev henüz oyunu bildirmemişti. Aynı zamanda.. Bu konuda Seğizbayev yoldaşa hak veriyorum.cizgiliforum. Tanabay Bakasov parti üyeliğinden çıkarılmıştır. 180/ElvedaGülsan "İşte bu da bitti" diye düşündü Tanabay. hakaret ettiği. Sıra oylamaya gelmişti.Kerimbekov'un önerisini kabul edenler. Kaşkatayev yoldaş. . Ama ona artık partide yer verilemez. hiçbirini görmüyordu. Kendinize gelin. Her yanı buz gibi soğumuştu.

Biz kapılann tamamen kapanmadığını. dağlara kavuşmak en iyisiydi. Ama Tanabay bütün bunlan çekilmez buluyor. samnm bizim kapılar sana açılmaz! Binadan dışan çıkınca Tanabay serinkanlı. hapisten kurtardı. Hemen az sonra Kaşkatayev sinirli sinirli konuştu: . Karşısındaki tanımadığı o delikanlı. bu yandan insanlar gelip geçiyordu. daha da eziliyordu.www. üç aleyhte el kalktı. Tanabay da her şeyin bittiğini düşünerek kimsenin yüzüne bakmadan. Kılıf ince bir kayışla boynuna asılıydı. üye kartım çıkarmak için elini koynuna soktu. hakaret etmiş olsam da suçlu değilim. Ve yine Kaşkatayev Segizbayev lehinde oy kullanarak. Üyeler. arak her şey bittiğine göre. Segizbayev böylece tekdir cezasından kurtuldu. Ezici bir sessizlik vardı. ne diyorsunuz bu olanlara. Parti sana doğru yolu gösterdi.cizgiliforum. Artık parti üyesi değilsiniz. Vücudunun kokusu ve sıcaklığı sinen kılıfı. Hava sımsıcaktı. güneş pınl pırıl. Daha kötü bir şey olmadan gitmeliydi buradan. Sonra yine hiç kimseye bakmadan gitmeye hazırlandı. Bu kadan kötüydü. oyun oynuyorlardı. üçe karşı dört oyla önerinin reddedilmesini sağladı. Ona el kaldırmış. kalkıp kapıya doğru yürüdü. yerlerinden kalkmaya başladılar. Kılıfı çekip çıkardı. burada herkesi susturamam M. kusacakmış gibi iğreniyordu. .Yoldaş Bakasov.enginel elveda gülsarı Yine üç lehte. nereye gidiyorsunuz? diye durdurdu onu Kaşkatayev. masamn üzerine bırakın. bir deri kılıfın içindeydi. er-geç partiye dönebileceğinizi umuyoruz. 110 . ceketinin altındaki kazağın iç kısmında. Seni mahkemede yargılanmaktan. gitmek için kımıldamaya. O yandan. Olardan şimdi şimdi anlıyordu. o ağır darbeyi hafifletmeye çalışıyordu ve Tanabay onun karşısında kendini pek acemi görüyor. Aşın bir serinkanlılık idi bu. Büyük bir üzüntü içinde: J . Parti üyesi kartını teslim ediniz. neye baksa. İşte böyle evlat. . HerhalElvedaGülsan/181 de bir söyleyeceğiniz olmalı ama tek söz etmediniz ve belki de bunlann sebebi çektiklerinizdir. Bu deri kılıfı Caydar dikmişti.Ne diyebilirdim ki oğul. güzel bir akşamüstüydü. Kaşkatayev'in buz gibi soğuk ve cilalı masasımn üzerine bıraktı. onun omuzlanndaki kaygı yükünü. Üyelik kartını taşımaya hakkınız yok! Tanabay. .Hımmm! Demek partiye güceniksin yani? Dikkat et yoldaş. Bırakırken masamn soğukluğunu hissederek ürperdi. Böyle olunca. Ama bunu açıklayamıyorum. Bir an evvel gitmek. Bu sırada hemen ardından kendisine hitap eden bir ses duydu. sabırlı görünüyordu.Bırakmam mı gerek? dedi Tanabay. Kendisinden bile iğreniyordu sanki. Kart.Bakasov. Yalnız şunu söyleyebilirim: Ben suçlu değilim. Demek sen parti üyesi olmaya da lâyık değilmişsin. sonuçtan memnun değilsin. Bir şey söylemek ister misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Tanabay dönüp baktı. Komite binasının önündeki alanda çocuklar koşuşuyor. Sen ise hâlâ kırgınsın.Evet. Konuşan Kerimbekov idi ve sesinde bir içtenlik vardı: .com.

Hey Tanabay. . hep ihtiyatlı. Bana sırt çevirme Tanabay. nasıl konuşulacağını.enginel elveda gülsarı Atlann bırakıldığı yerde. İki eski dost. Gövdesi tunçtan bir heykel gibi güçlüydü. Aradım. Tanabay'ın ona doğru geldiğini görünce. hayvandı işte. Segizbaye ve Kaşkatayev gibilerinin söyledikleri gibi olmadığını bil miyor muydu? Onların sözlerinin "Dışı cıltıravuk. ne 111 . çok büyük! Atın boynuna sarıldı ve gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağladı. Hiç değilim! Sen de uzun süredir komünist olmaktan çıktın. sus-pus olmuş. Yine yüreği sızladı ve kaşlarını çattı. yine çalışmaktı. Ne yapmıştı bugün? Kaşkatayev sesini yükseltir yükseltmez. Biraz bana bak.Ne istiyorsun? Sen kendi yoluna git! . * Çora ona. ah! Onun boynu. diye söze başlamıştı ki dilini ısınp susmak zorunda katdı. Öfkesi kaynayan kazan gibiydi.Seninle konuşmak istiyorum.Ben senin dostun değilim. ama gitmişsin. İşlerin. içi kaltı ravuk=Dışı parlak. gelip geçen insanların önünde öyle ağlamaktan utanarak kendini tuttu. Arkasına dönüp bakmadı. Mutlaka düşüne taşına söylüyordu. kollarını gevşetti. Çora da onun için eskisinden farklı bir kişiydi artık. kanı ise kararıp kaskatı olmuştu sanki. Gülsan kendi atının yanına bağlanmıştı. O ise halka doğruyu söylemekten korkuyordu. terlemiş atının gemini çekip onunla yanyana koşturmaya başladığı zaman da dönüp bakmadı ona. Ah Gülsan. Hep çekingen. Tanabay ona bakmadan: . aradım bulamadım. Kendi atına atlayarak. . . evin girişiyle konuk odasımn baş köşesine giden yol gibi güzeldi. Sonra. Ben dobra dobra söylerim. Nerede.. bilmek istiyorsan. Ne de olsa attı. Nereden öğrenmişti bütün bunları? Doğru: Kendisi cahildi. iki komünist olarak ko-nögalım. söz dinleyen bir öğrenci gibi başını kaldırmadan oturmuştu yerinde.com. Şimdi ne yapacaktı ki? Halk ona güvenmişti. Peşinden koşan yorgayı nal seslerinden tanımıştı. Aleksandrovka yokuşunu geçtikten sonra yetişti. Ağırlığını bir ayağından öbürüne geçirdi.Bunu söyleyemezsin! dedi Çora üzüntüyle. hep yöneten kişi olmuştu. içi karanlık ve soğuk" olduğunu "ho lâf-boş lâf' olduğunu bilmiyor muydu? Bu Çora kimi kandı rıyordu? Niçin kandırıyordu? Elveda Gülsarı/183 Çora ona yetiştiği. eski bir dosta bakar gibi baktı kara gözleriyle.. hayvanın başını dağ yoluna çevirdi. Ömür boyu önemli işler de bulunmuş.www. Sadece kendini öyle gösteriyorsun. unut gitsin! diye fısıldadı yorgaya. çalışmak.Bana gücenme Gülsarı.cizgiliforum. Derdim çok büyük Gülsarı.ensesi. beraber döneriz diye aradım seni. Tanabay sert bir şekilde sözünü kesmişti çünkü: . ölçüp biçip konuşmasını öğrenemedim daha. durduğu yerde ayağını oynattı. Beni bağışla. ..Elbette söylerim. komünist de değilim artık. bütün işi çalışmak. Tanabay'ın tırmıkla kafasına vurduğunu unutmuş olmalıydı. Oysa Çora okumuş biriydi. Yanına yaklaşın182/ElvedaGülsan ca.

sızılarla geçen ömrünü de damla damla tüketiyor ve Çora. Geçen her saniye. Gözleri göz çukurlarına baüp yitmiş gibiydi. ağzını burnunu iyice açarak güçlükle soluk alıyordu. 20 O akşam. Çora. . damla damla akıp gidiyordu. şimdi onların bir an önce gelmelerini bekliyordu. Çora gönderdi. kanı çekilmiş yüzünden soğuk ter şıp şıp damlıyordu. elleriyle.www. bir eliyle kalbini bastırıyor. hinldayarak koşmaya başladı. Eve götürmek istemişlerdi ama Çora büroya gitmekte ısrar etmişti. Ççra'nın yüreğine bıçak gibi saplanan o sözleri söyledikten sonra ardına bakmadan gidiyordu. sonra at bakıcıları onu. sapsarı olmuştu. Durup dinlenmeden. Tanabay atının başını çevirdi. Göğsünü masaya dayamış. O sırada Çora idare odasında oturuyor. çabuk! Hemen parti bürosuna gidin! Toplantı var. tarlaların içinden sürüp uzaklaştı. Gece bekçisi kadın lambayı yakmış.Ben bilmiyorum.Oy kalbim! Göğsüm! diye inledi Çora. Zor duruyordu atın üstünde. dişleriyle aün yelesine 184/ElvedaGülsan sarılıyordu.enginel elveda gülsarı söyleneceğini öğrenemedim. bu son saatlerinde anlıyordu hayatın değerini. sonra aynı elini göğsüne bastırdı. Çora'yı odasında yalnız bırakarak ön odaya geçmişti. Köydeki bütün komünistlerin acele toplanmaları için haberci çıkarmış. Ara sıra gözleri kararıyor. arada bir çıkıp kapı aralığından Çora'ya bakıyor. Atın boynuna. köye döndükten sonra bir süre samanların üzerine uzanıp dinlenmiş. adamın sesinden ürkmüştü. Acıdan inliyor. ben sapıyorum. Eyerdeki adam acılar içinde kıvranıyor. dudaklarını ısırıyor. her evin önünde durup sesleniyordu: . "Gülsan. ancak bunca yıl sonra. Yorga. çağırdıklarının gelmesini bekliyordu. çabuk! Çabuk! . Tutamadığı dizginler Gülsan'nın boynundan sarkıp sallanıyordu.. köy sokaklarında at koşturan bir haberci. Sesi çıkmıyordu. yelesine yapışıp soluk almaya çalıştı. diyor. çabuk gelsinler.Hey! Kim var evde? Dışarı çıkın. çabuk eve götür beni! Çabuk Gülsan! Çabuk!. iç çekip başını sallaya sallaya yine ön odaya geçiyordu. Tanabay'a bir şeyler söylemek için elini uzattı. Burada yolumuz ayrılıyor. Tanabay'la konuşmaya çalıştığını sanıyordu. Çora adamların gelmelerini beklerken zaman hiç bekElveda Gülsarı/185 .. yoldan ayrıldı. koluna girerek büroya götürmüşlerdi. her derdi sinesine çekerek ve 112 . Çora'nın yüzü ölü gibi.. Bütün bunları Tanabay göremedi. o zaman kendini hâlâ at sırtında. Tanabay'ın ardından bağırmak istiyordu. Orada sobayı yakmaya çalışıyor. Ölüm kadar korkunç bir şey vardı bu seste ve Gülsan bunu sezmişti. Sesi iyice kısılmıştı. dalıp gidiyor. Çora'nın acılarla. Kulaklarını kıstı. Oysa Tanabay.Ne oldu? Acelen ne? .cizgiliforum. lemiyor. Tanabay henüz dağ yolundayken.com.

Saatlerce. Komünistler kendileri karar versin. Ama işin güçlüğü hiçbir zaman yıldırmamışti onu. Elinde ilaçlar olduğu halde koşarak. İlacını içerken kendisini götürmeye çalışan karısını eliyle itti. Tanabay hiç konuşmadan atın ağızlığını çıkardı. ama bunların pek çoğunu başaramamıştı. . Gözleri yollarda kalan Caydar. hayatını düşünmez misin! Çora dinlemiyordu. Başını kaldırıp dikleşti. sessiz sessiz. tıp tıp akıyor. Her şeyi anlatacağım. Dişleri titreyip bardağa çarpıyor. Sen kapının önünde bekle. Onu yıldırmayan güç. nefes nefese gelmişti.www.. çoktu.. "Ah bir dayanabilsem. şimdi herkesin yüzüne daha korkusuz bakabilirdi belki. Herkes her şeyi bilsin: Tanabay'ın partiden çıkarılmasına karşı geldiğimi bilsinler. son görevini yapmak için bütün gücünü topladı. geçiyordu. her şeyi anlatmam gerek onlara. Kendimi de olduğum gibi anlatacağım. şimdi daha iyiyim. Zaman ağır mı ağır. Çıkma-z| saplanıp başka yola geçtiği de olmuştu. Yeter ki bunları anlatacak kadar zamanım olsun. İşlerin kötü gittiğini bir bakışta anladı. su göğsüne dökülüyordu. . toplantıyı açarak konuşmaya başladı. işte şimdi yakasına sımsıkı yapışmışa. söylemek istediklerimi bir söy-leyebilsem" diye düşündü. gelenlerin sesini duydu.Bir şeyim yok. Komünistlerin hepsi gelince. Bu işin nasıl olduğunu. Şu haline bir bak! Sen hiç canını. Nerede kaldılar? Biraz çabuk gelseler.. Zaman kötüydü. Benden sonra onun ne söyleyeceğini de.. ne yapacağını da görsünler. elinde bir fenerle kapının önünde onu bekliyordu. sırtından eyeri aldı. Aldanov hakkında ne düşündüğümü de bilsinler. Hadi çık. Uçup gitmekte olan canını..com. Nerede kalmışlardı çağırdığı insanlar? Niye gecikiyorlardı? Çok uzakta değillerdi ki!..Ne oldu Çora? Neyin var? diye sordular gelenler. Armanı (gerçekleştirmek istediği ülküsü) büyüktü. Tanabay'ı partiden nasıl ihraç ettiklerini anlatacağım.. acı mı acı damlalar halinde.. kaçacağı başka yol yoktu artık. Caydar feneri 113 ." İlk gelen karısı oldu. ah! Çıldırdın mı sen! Toplantı yapacak başka vakit bulamadın mı? Hadi eve gidelim. Acımasız zaman tıp tip damlıyordu. Kıvrım kıvrım sarp yollardan gitmek zorunda kalmıştı. Toplantıdan sonra beni eve götürürsün. Acılarım bastırıp... şapkasını çıkardı. gözünü dört açarak bakmıştı yollara. dedi karısına.enginel elveda gülsarı üstesinden gelmek için çalışarak geçirmişti yıllarını. parti örgütleyicisi Çora Sayakov ayağa kalktı.Ah. Kocasını görür görmez ağlamaya ı başladı: 186/ElvedaGülsan . Korkma... umutsuz bir çığlıkla tutmaya çalışıyordu "Her şeyi.. Sonunda böyle olacağını önceden bilseydi. Ve bunca zamanın nasıl geçip gittiğini anlayamamıştı. 21 Tanabay evine geç vakitte ulaştı. Dönüşü olmayan bir sona geliyordu. Dışarıdan. Kolhozumuz hakkında. Sapacağı. insanlarımız hakkında her şeyi anlatacağım.cizgiliforum..

onu hiçbir şey ilgilendirmiyordu. Yanıbaşında koyunlar öksürüp aksırıyor. Artık ölmekten başka yapacağı ne vardı? Ölsün. Segizbayev'in. yorganın üzerinde kendisine bar bar bağırışı kulaklarında uğulduyor. biraz dinlen. Onlara saman ve arpa unu göndermişlerdi.Ne yorulması? Partiden kovdular beni! . böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi. 114 . Bu bize az bile. belki o zaman bu kadar üzgün olmazdı" diye düşündü. Sonra Komite toplantısı canlanıyordu gözünde. Ne diye öyle bakıyorsun? Ne diye dikilip kaldın? .cizgiliforum. Nerede olduğunu.. Sen tfe haketmiştin. Oysa Caydar'ın ona iyi haberleri vardı. Cam ne konuşmak istiyordu ne de yemek. hapse tıkma tehditlerini yeniden duyuyordu. bembeyaz kar üzerinde Bektay'ın kapkara ayak izleri geliyordu gözlerinin önüne. Bunlar geliyordu aklına. bağıra çağıra karanlıklara dalmak. Tanabay ona tek lâf etmiyordu.enginel elveda gülsarı tutuyordu. sürünün de. O niçin uyanmıştı? Niçin? Hiç uyanmamayı istedi. Koyunlara bir göz attı. . sallaya sallaya. Hiçbir şeyin anlamı. sonra 188/ElvedaGülsan bir dere yatağına girmek. Elveda Gülsan/187 . orada uzanıp kaldı.Bektay'ın sürüsünü ayırdılar. Bunu haketmiştim zaten. Bunların hepsini gözünde canlandırıp aklına getirince.Çok bağırma. yardımcı kadınlar duyacak. Ona söyleyecek söz. yeniden o tırmığı kapmak. koşmak. diye bir-küfür savurdu Tanabay. Sonra açık koraya çıktı.Ben bilirim ne yapacağımı! Tanabay kapalı koraya gitti. diye düşündü.. . yeni bir çoban göndermişler. çalışmak. onun hakaretlerini. Aa. sesini bütün dünyaya duyurmak...com. demek korada idi! Dışarıda şafak aydınlığı vardı. Hiçbir şeyi.Bektay'ın da. değeri yoktu artık.. .Niye bağırmayacakmışım! Neden gizleyecekmişim! Bir köpek gibi kovdular beni. düşüp kafasını kınncaya kadar koşmak. O gün hava ısınmış. Yattığı yerde bir o yana bir bu yana dönüyor. uz gitmeyen işler için kaygılanmak. dedi Caydar. Bir köşeye yığılmış samanın üzerine çöktü. Tanabay hâlâ ağzım açıp tek lâf etmiyordu ve bu suskunluğu korku veriyordu. daha iyiydi. ne zaman nasıl yattığını bilemedi. kuzuları kıra çıkarmışlar ve hayvanlar taze ot otlamış-lardı. .. verecek cevap bulamadığını da hatırlıyordu. Karanlıkta bir süre dolandıktan sonra kapalı koraya girdi.. dünyada ne varsa unutup uyumaya çalışıyor ama uyuyamıyordu: İşte.www. koşmak. yeni çobanın da. Bütün bunlar gözünde canlanınca. Uzun süre kendine gelemedi..Çok mu yoruldun? . "Evet ölmek daha iyiydi!.Hadi yat. Karısı içinden "Keski kasabada içip zil-zurna sarhoş olsaydı. Yaşamak. hiç kimseyi görmek istemiyor. Halk düşmanı ha! Ömür boyu çırpınmasının sonunda gördüğü karşılık bu idi. Çok huzursuzdu. Bir halk düşmanı olarak suçlandığım hatırlıyordu." Uyandığı zaman başı kazan gibiyidi. kuzular meleşiyordu.

hiç konuşmadan ve durmadan çalışıyordu. o her zaman hastadır zaten. Eğilip avuçlarıyla su içti.. Karanlık basıyor. Gidip gitmemek sana kalmış. yakındaki sürülerden birinin çobanıydı. O gün. Korayı temizleyip yere kuru saman yaymak gerekiyordu.İyi düşün. Oradan geliyorum. Gördüğün gibi hava da bozuyor. Bu yüzden Tanabay onlara içinden teşekkür ediyor.. titreyen parmaklan arasından akıyor. dediler. Nerden geliyorsun? . Caydar kocasımn sözlerinden utanarak: . fişekliği.enginel elveda gülsarı . Avuçlayıp aldığı su. o da bir avuç daha alarak üstüne döke döke içiyordu. Tanabay yine kaşlannı çatmaya çalışıyor. Hava kararmaya başladığı sırada bir atlının gelmekte olduğunu gördüler. yalnız bir kez verilen cana. O sırada Tana->ay korada temizlik yapıyordu. Hayır! Daha yaşayacaktı. gelen var. ama olanlan unutmak ve cesaretini yitirmemek için kendini zorluyordu. içeri buyur.. kızlanna ve yardımcılara daha yumuşak davranmak istiyor. Çayın kıyısında küçük buz parçalan yüzüyordu. ama bu ani değişiklikten kuşkulanmasınlar diye kendini tutuyordu. Çora'nın çok hasta olduğunu sana bildirmemi söylediler. Kansı kapalı koranın kapılına geldi: . Onu görmek istemiyordu.. Daha sonra otlağa gitti. budalalık olduğunu anladı. dedi. 190/ElvedaGülsan Elveda Gülsarı/191 115 .Ha. ama gitmeyeceğim. hiçbir şey olmamış gibi çalıştılar. "Ay Allah! Yine mi Çora?" diye düşündü.. Ben görevimi yaptım.cizgiliforum. Mutlak gelsin. gider.Bir iş için köye inmiştim.Gider. Değişen bir şey yoktu sanki. Az önce aklından geçirdiği kendini öldürmek düşüncesinin. Sonra biraz durarak: . Kalkıp çaya kadar uzandı. gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı. Dağlar sislere bürünmüş.Biraz dışan çıkar mısın..com.Haber verdiğin için sağ ol. Yeni doğmuş kuzulan soğuktan koruElvedaGülsan/189 mak için çare aramalıydılar. Seni görmek istiyor. bu defa çok ağır hasta. . dedi. O akşam hava bozmaya başladı. şimdi gitmem gerek. Okuldaki oğlunu da çağırmışlar. in aündan. Önceki acılan birden depreşiverdi.www. Su buz gibiydi. Tüfeğini. Dönüp evine geldi. haber verdim. Aytbay atının başım çevirdi. nasıl kıyardı? Segizbayev gibileri için ölmeye değer miydi. Şimdi biraz kendine gelmişti. Dışan çıkıp gelen atlıya 'hoş geldin' dedi. çok işler yapacaktı. Yine var gücüyle işe koyuldu.. gidecektir. . Burada işler başımdan aşkın. Yağmur ya da kar yağacak gibiydi. Artık karısına.Ben doktor değilim ki. istasyona karşılamaya gitmişler. sürüyü koraya getirdi. Tanabay kamının ses tonundan kötü bir haber alacağını sezmişti. Sağ ol. Karşılaştıklan zaman biraz konuştular. .Sen bilirsin Taneke. İnsan denen varlığa. hiç kimseye belli etmeden bir yerlere sokuşturdu. Onu ilk farkeden ve karşılayan Caydar oldu. demek sensin Aytbay. Gelen. saçmalık. yaşadıkça da bu yerleri daha çok çiğneyecek. .

Tanabay'ın giyeceklerini orada bırakarak çadıra gitti. Şimdi istiyorum. Ama öfkesi kabarmıştı bir kere." Sonunda Caydar geldi. Acını.. İnadını kıramıyor.Boş yere ısrar etme. gücen-mişliğini bana bırak. Bir süre yatar yüıe kalkar. kıvılcım. El ne dermiş? Ne derse desin! Umurumda değil. eldivenlerini ve önemli ziyaretlere giderken giydiği börkünü ve ceketini de getirmişti. kuşağım. ". Sonra ömür boyu içinde ukde kalsın mı istiyorsun? . Çora'ya söylediklerini aklından çıkaramıyor. dedi. "Beni zorla gönderemezsin. çok düşündüm de ne oldu? Sonunda partiden kovdular beni. :4 . gitmeyeceğim! . hafiften kar yağmaya başlamıştı.Düşünecek ne var bunda! Yetti artık! Düşündüm. Doğuran koyunların kuzularını alıyor. Gitmeyeceğim dedim. Atlı uzaklaştıktan sonra karısına çıkıştı: . saygıyı.Hayır! dedi Tanabay başını inatla sallayarak. yeni çizmelerini.İşi vaktinde bıraksaydı. Ben de kızıyorum ve kimsenin umurunda olmuyor.com.. ben başka yola. Yatışmıyordu... Sen hep insanlığı.cizgiliforum.. inleyip durdu da yine at sırtından inmedi..Benim adıma nasıl cevap verirsin! Gidip gitmeyeceğime ancak ben karar verebilirim.www. Tek başıma da ölebilirim. homurdanmaya devam ediyordu: "Gidip de ne yapacağım? Nasılsın. Sonra el ne der? . iyi misin.enginel elveda gülsarı Tanabay hiçbir şey söylemedi. O başka yola gitti. Bir zamanlar dost idik ama artık bitti..Sen ne dediğini düşündün mü hiç Tanabay! . benden bir isteğin var mı? diyeceğim. karısı da onun yanına gelmiyordu. .İyi düşün Tanabay. Ben çadıra gidip ateşe bakacağım. kar tanelerinin yere düşerken çıkardığı o varyok ses bile duyuluyordu. iyiliği düşünürsün.. Nasıl yardım edebilirim mi diyeceğim?" Hayır. bugüne kadar senden benim için bir şey yapmanı hiç istemedim. Tanabay'a göre bir şey değildi bu. Benim için hiçbir şeyin önemi yok artık.. . Elini hiddetle salladı ve sonra kalkıp koraya gitti. Caydar. Büyük sessizlik içinde. Tanabay bu konuda karısıyla konuşmamak için eve gitmiyor. meleşen kuzuları bir köşeye sürüyor. Benim dostum-mostum yok artık. şimdi böyle ağırlaşmazdı. Git oraya! İnsanlığını unutma. Ölüm döşeğine yattığım zaman beni yoklamaya da gelmesinler.Hadi giyin. bunu yapamazdı. kor parçası sıçrayabilir.Niye ukde kalacakmış? Korkma ölmez. Gerçekten dost idiyse şimdiye kadar neredeydi? Hayır. emekli olsaydı. . Tanabay yerinden kıpırdamadı. Tanabay'ın muşambasını." Karanlık iyice bastırmış. Artık umurumda değil. "Gelmezsen gelme!" diye söylendi Tanabay. keçeye. Bu ilk değil ki. giyeceklere el sürmedi. 116 . birbirlerini iten koyunlara küfürler savuruyordu. Ömür boyu hastalıktan kurtulmadı. Hay senin canından değerli şefliğin batsın! Bundan sonra seni bir daha görürsem gözlerim çıksın! Kızarsan kız. . Benim için hiçbir şeyin önemi yok artık. gitmeyeceğim.Hadi vakit kaybetme.Bak Tanabay.

Onun elini sıkıp ilk kutlayan da Qora idi..www. eyer üzerinde Elveda Gülsarı/193 kımıldamadan oturuyordu. "Ya bu karanlıkta yolunu şaşınrsa. ondan söz eden gaze--'.. Çocukluk günlerini de. bu inadından utanmaya başladı.Daha giyinmedin mi? .. duygularımı böylesine açığa vurmam niye? Nelere uğradığımı. Çora da gencecik idi o zamanlar. Kanal açılmasında beraber çalıştıklarını hatırlıyordu.cizgiliforum. "Hay inatçı kadın! Bu karanlıkta nasıl gidecek?" diyordu aü eyerlerken. bana hemen atı eyerle!" Tanabay. İlk adımı yine karısı attığı için memnundu. kaşlarını çatarak Caydar'ın yanına geldi. ay-t dın'genci o idi. . Sözünü geri almak da zoruna gidiyordu.enginel elveda gülsarı Caydar yine geldi: . omuzuna.Hadi kalk giyin! Tanabay emre uyan bir asker gibi ayağa kalktı. sakalına yapışıp kalıyordu. Üzüntümü. sen evde sümüğünü çeke çeke otur.Sabah erken yola çıksam olmaz mı? dedi. Komsomola birlikte katılmışlardı.Evet. gitmezsin.Olmaz. Kar ince ince sepeliyordu. ne kadar acı çektiğimi herkes görüp anlasın diye mi? Karımı da çok üzdüm. Ben şimdi gidiyorum." Tanabay ata eyer vururken yaptıklarından. yitip giderse ne olur? Ne yapalım. hayatının uzak geçmişini düşünüyordu.Öyleyse hemen giyin! diye muşambasını uzattı. • . koluna. partiye birlikte girmişlerdi. Köy halkının okumuş." Biraz durdu. Süsmek için başını eğen bir boğa gibi. kendi istedi. Gelip geçen günleri. Baharın son kan. seyrek ama iri iri düşüyordu yere. fenerin solgun ışığında yüz ifadesinin korkunç olduğunu ve gözlerinden od fışkırdığını gördü Tana192/ElvedaGülsan bay.Atı eyerledin mi? dedi Caydar. Köyün yüzünü ağartan bir gençti. Hayvanım hayvan!. 117 . dipsiz bir girdap gibi döne döne akıyordu. Caydar. Caydar devam etti: "Eğer bir erkek değilsen. .Canımı sıkmasana! Gitmeyeceğim dedim ya! Caydar öfkeyle bağırdı: . Tanabay hiç sesini çıkarmadan giyinmeye başladı.com.! teyi ilk gösteren Çora olmuştu. Kendi resmini basan. işe yaramaz adamın biriyim ben. Onu sözünden caydıramazdı artık. "Bir hayvandan farkım yok benim. Dağlarda gece. Öfke aklımı başımdan aldı. öldürsen bile sözünden dönmezdi. Bunu nasıl yaptığını kendisi de anlayamamıştı. ağır ağır atı eyerlemeye gitti. Yine de bir onur meselesi yaparak: . onu zorlayan yok. Sonunda reddettiği ağır hasta dostunun çağrısına uyarak. kar taneleri başına. Düşüncelere dalıp gitmişti. Caydar bir adım daha yaklaştı. yoksa iş işten geçmiş olur. hemen şimdi gitmelisin. onun ne suçu var? Beceriksiz. O zaman senin yerine ben giderim. Tanabay kan silkip atmak için bir harekette bulunmuyor. . karanlıklar içinde yapayalnız yol alıyor.

Kar hâlâ yağıyordu." Şafak söktü. Bunlar sessizce Çora'nın evine doğru gidiyorlardı... pek değerli komşuları Çora'nın ölümü için yas tutmaya. buz gibi soğuk havayı içine çekiyordu. öyle olmasa okuldaki oğlunu ne diye çağırsınlar? Belki bana bir diyeceği vardır. 118 . pişmanlık ve utanç duygularının ağırlığı altında eziliyor. Pekâlâ mümkün olan olaydan sanki kendisi sorumluymuş gibi. köy tarafından şafağın sessizliğini bozan soğuk bir ses geldi kulağına. ilçeden dönerken Çora'nın yorgaya binerken kendisine yetiştiği zamanı da canlandırıyordu gözünde. Bu defa çok ciddi galiba.. Sonra hep birden eyerleri üzerinde ileri geri sallanarak.. "Olamaz! Nasıl olur. yer yarılsa da içine girsem diye düşünüyordu. Derken. Çora nasıldı acaba? Biraz daha hızlı gitse. oysa kendisi inatla bu çağrıyı reddetmişti. kimsecikler görünmüyordu. O ev Çora'nın eviydi! O kalabalık niye toplanmıştı oraya? Ne olmuştu? Yoksa Çora. O saatte sokaklar ıpıssızdı. Ağlayan birinin ta göğe yükselen. Caydar niye yüzüne tükür-memişti onun! Ona ne deseler.com. ağaçlara bağlanmış atları gördü. Buradan. Artık kendini bağışlayabilir miydi? Karla kaplı sokaklardan geçerken.. Ne büyük aptallık. yumuşamaya başladı. Onu düşünüyordu: "Çora nasıl acaba? Ağır hasta olarak yatıyor muydu. Sonra atını dörtnala 194/EtvedaGülsan » " kaldırdı. ne kadar hakaret etseler azdı. Çok kısa bir süre öylece durdu. onun cenaze törenine katılmaya geliyorlardı. kar altında kalan bahçelerin çıplak ağaçları arasından uzayıp gidiyordu her yana.enginel elveda gülsarı ¦¦¦'. Herhalde.. ona öyle gelmiş.www. dönüşü olmayan yolculuğuna çıkarken. suçluluk. parça parça oldu. Atın başını çekip durdurdu. rüzgâra kulak verdi. Birden. sonra birden kesilen çığlığı idi bu. olamaz!" diyordu.. bir an önce varsaydı. "1 Tanabay'in Çora'ya karşı buz kesilen yüreği yavaş yavaş çözülmeye. bütün bölgede olduğu gibi onların da çok iyi tanıyıp saydıkları. Biricik dostu Çora.he-lalleşmek için onu çağırmış. Çora'yı bir öz kardeş gibi sevdikleri. Sonra evlerden birinin önünde toplanmış kalabalığı. Ölüm döşeğine yatmış bir adamın son dileğini yerine getirmemek bağışlanır bir suç muydu? Bu dileği yerine getirmemek şerefsizlik değil de neydi? Tanabay. ne bağışlanmaz bir davranıştı bu! Bir kara yüzlü olmuştu. Atını mahmuzladı ve o bayıra çıktı. Ağzından burnundan soluyor. son sözünü söylemek.cizgiliforum.. Aman Tannm! Ne ağır sözler söylemişti Çora'ya. Tanabay üzengiler üzerinde doğrularak kalktı. Bir şey işitmedi. O zaman anladı Çora'dan hiçbir umut kalmadığını: Çora ölmüştü! Çayın karşı yakasında oturan Kazaklar.. köy sokaklan. öyle bir ses duyar gibi olmuştu. olanları konuşmak helalleşmek mi istiyor?. Önündeki bayın aşınca oraya varacaktı. sabahın bu erken saatinde. yüksek sesle ağıt söylemeye başladılar: • Oy ciğerim oy! Vay ciğerim vay! "Kazaklar da gelmiş" dedi Tanabay içinden. önünde bir atlı grubu gördü. yüreği burkuldu. Tanabay atını hızlandırdı ve az sonra köy göründü.

işlediği suçlar için. o da kendisi gibi ağlıyordu. Gülsan orada bağlı duruyordu. . O sırada biri: Tanabay'ın inmesine yardım edin. yarışElvedaGülsan/195 larda ortak. dile getiremeyip içine attığı her şey için ağlıyordu. Çora'nın evine gelmişti. kamburu çıkmıştı.. "Bibican yanıma gelse. kader ikisini ayırdığı için. Sahipsiz kalmıştı soylu yorga.. Tanabay yüzünü bindiği atın yelesine gömdü. Kara bir örtü koymuşlardı üstüne.enginel elveda gülsarı Tanabay "Sağ olun Kazak soydaşlar.www. onu. Beli bükülmüş. bir sola sallanarak.. Bibican Tanabay'a gözlerini dikti. Ağlayın kardeşlerim. öncekinden de büyük hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. dedi. Bibican'ın yarsız ve yalnız kalması. Gözyaşları iri iri damlalar halinde akıyordu. Tanabay. Karalara bürünmüş Gülsan için.Bağışla beni Çora! Bağışla beni! diyordu durmadan. Bibican'ı da gördü.. Gelmedi ama. Neler neler içinde o gözyaşları. Birkaç kişi onu attan indirdiler. bir mutlu ve aydınlık gün görmeden yaşlanıp gitmesi içindi.. Sonra Tanabay kalabalığın arasına girdi. beni avutsa. o müthiş fırtınalı gece için. . Tanabay'ı yatıştırmaya çalışanlar başkaları oldu: 119 . karşı196/Elveda Gülsan sında duran Bibican için. Şimdiki ağlayışı. köyün ıssız sokaklarında yankılanan bir haykırışla: * Çoraaa! Çoraaaa! Çoraaa! diye. Gözleri kararmıştı. Örtüyü kar kaplamıştı. Çora'nın oğluna götürün onu. kıvançta ortak. Sonra o da dövüne dövüne. ağladılar. eyersiz tutmak. ağladılar. öylece duruyordu. İşte. bu çığlıklanyla Bibican'dan da bağışlanmasını diler gibiydi.cizgiliforum. Kucaklaştılar.Artık senin baban yok! Benim Çora'm yok! Bağışla. ömür boyu yitirdiği her şey içindi: Artık hiç göremeyeceği Çora için. bağışla beni Çora diye bozladı Tanabay. Tanabay'a döndü.Bağışla beni Çora. yüzünü duvara dayamış... gözyaşlarımı kendi eliyle silse. Herkesi yakından görüyordu şimdi ve o sırada. Ama Bibican gelmedi.. bağışla! diye ağlıyordu Tanabay. sonra tekrar başını kaldırdı ve tekrar kapandı. Gözleri yaş doluydu. bir gelenekti. Tanabay bunu duymamıştı. Çevresindeki yüzler bulanık bulanıktı. avluda. Sahibi ölen atlara böyle kara örtü örtmek.. Çora'nın öğrenci oğlu Samansur. koluna girip kalabalığın arasından geçirdiler. Birileri gelip onları ayırdı.. toylarda ortak. çektiği bunca sıkıntı için ve eziyetler için. "Biz ta en eski atalarımızdan beri herşeyde beraber olduk: Tasada ortak. bu dünyadan göçen dostu için sel gibi gözyaşı dökmeye başladı. Yalnız Çora'dan değil. Tanabay.com. bir sağa. Çora'sız kalan bizlerle birlikte ağlayın!". sağ olun" dedi içinden." diye düşünüyordu bir yandan. . Hıçkırıklar doldurmuştu havayı.

Tanabay'ın yedeğindeydi. Tanabay durmadan tekrarlıyordu: . evin arkasındaki bahçeye geldiler. tüten semaverin yanından ve avluda yanan ateşlerin dumanlan içinden geçerek. Geriye kalanların hepsi atlıydılar. 22 Çora'mn cenaze namazı ikindide kılındı ve onu toprağa verdiler. Çora'mn son seferi için açıyorlardı o yolu. dışanda konuşalım. Dostunu o yolda öylece bırakıp. Yumuşak kar taneleri hâlâ uçuşuyordu havada. sabır. arkama bakmadan çekip gittim. eyersiz. binicisiz. Tanabay Çora'dan af diledi.www. daha kötüyüm. yumuşak. Kendini topla artık.. Cenaze alayı. "Hayat dediğin bu işte.Sabır Tanabay. Bu sözler onu avutamıyor. Cenaze alayının önünde. güneşli. Sarsılıyor. dediler. Çora'yı dönüşsüz yolculuğuna çıkaran cenaze alayı. bembeyaz karla kaplıydı.enginel elveda gülsarı . karalara bürünmüş Gülsan'yı götürüyordu yedeğinde." diyordu. Çora'yı ebedî uykusuna yatacağı mekâna yerleştirdiler. beyaz bir top gibi görünüyordu. sen ve ben. Ta-iabay içinden onunla da konuşuyordu: "İşte böyle Gülsan. "Bu Samansur daha düne kadar koşup oynayan bir 120 . konuşan bir insanım.. topla kendini. Tann sana konuşma dili vermemiş.cizgiliforum. Oysa benim dilim var. gözyaşlarını dindiremiyordu.Bağışla beni Çora. beyaz keçeden kefene sarılmış Çora'mn cenazesini taşıyordu. . belli belirsiz.. Yaya yürüyenlerden biri Çora'nın oğlu Samansur. çocukları ve yakın akrabaları oturuyordu. Köyün dışındaki yol. Göl kadar gözyaşı dökmek Çora'yı geri getirmez. İkisi de kendi düşüncelerine dalmıştı. Oradan da 198/ElvedaGülsan ark boyunca yürüyerek devrilmiş bir ağacın yanında durdular ve bu ağacın üzerine oturdular.. saElveda Gülsan/197 hipsiz. Suskundular. Artık Çora yok.Bağışla Çora! Bağışla! Bağışla! Cenaze aşından sonra Samansur Tanabay'ın koluna girerek onu dışan çıkardı: .Taneke. Aynı kamyonda. sarsılıyor. Yetim kalmış Gülsan. çağıltısız kara bir çay gibi akıyordu. dedi. bağışla! Beni duyuyor musun? Bağışla. ikincisi Tanabay idi. bir gün bitiverir" diyordu Tanabay. İnsanların arasından. Birlikte evden çıktılar. Ama. kara bir şerit gibi görünüyordu. bağışla! Bir tepecik meydana getirdiler. Tanabay. Mezarlıkta Samansur'la birlikte kabre indiler. ikimiz. Çora'yı ben öldürdüm! O hiç gereksiz acı sözleri söyleyen dilimle öldürdüm!. Kamyonun hemen ardında iki kişi yürüyordu.. karısı. Yol. acısını daha da arttınyordu. Gökyüzünde donakalmış gibi hareketsiz duran bulutların arasından. Çora'dan aynldık. Çora'nın yolu bitmiş oldu. Çora'mn yanında. yan kapaklan indirilmiş bir kamyon. Ve orada.com. Atların toynakları altında ezilen bu yol genişliyor. dilsiz hayvandan daha dilsiz. sanki. O yolda sen niye kîşneyerek beni durdurmadın? Ne yapalım. Mezarlığa giden yol boyunca. tepe üzerindeki mezarlığa kadar uzandı. size söyleyeceklerim var.

cizgiliforum. ah yetişemedim! Suç benim! . Dudakları yine kımıldıyor. Oysa onlar ikisi bir kişi gibiydiler. ileri götürürler. hâlâ birilerini bekliyor gibiydi. . bana kızmamasını istiyorum. daha başarılı olmasını dileriz. ama Samansur babasının delikanlılık çağını bilmiyor. dedi Tanabay hıçkınklannı keserek. başkası götürmesin. Sessiz hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlıyordu. Babana da şükran duyuyorum. Dilerim babası gibi olur. Şimdi onunla iki büyük insan gibi konuşuyoruz. Son ana kadar bilinci yerindeydi. Biz yolda olduğunu.Babam size şunları söylememi tenbih etti: "Oğlum. Oğullar babalarının işlerini sürdürür. benim parti üyelik kartımı o götürüp teslim etsin. Size bir şeyler söylemek istiyordu herhalde. ondan özür diliyorum. Kendimi hiç bağışlamayacağım.com. bizden ileri olsunlar. Çora dünyadan göçüp gitmişti. dedi. Oğullar bizden akıllı. benim Tanabayım'a söyle. Çora kendisiyle birlikte. . Tanabay bunu o anda farketti. Çora'mn aile içindeki yerini o dolduracak artık.Partiden çıkarıldığıma göre. bunlan söylediğin için sağ ol. dedi S^mansur. Yetişemedim. onun üyelik kartını oraya götürmeye hakkım yok. Söyleyeceklerini söyle bana. biliyorum. . . bjunu söylemeyi sakın unutma. Tanabay Çora'mn sesini duyar gibi oldu ve irkildi. Seni Çora'yı dinler gibi dinleyeceğim. kocamış bir adam gibi sakalını sıvazlıyordu: . Görüşmemiz gerekiyordu. Çocuk babasının gençliğine çok benziyordu.www. Artık Ço-ra'nın yerine Çora sensin. Boşuna dememişler "Babalar ölür. Çora'yı bilenler ve ananlar var oldukça Çora ölmez! .Biliyorum Samansur. dedi. "Tanabay nerede? Gelmedi mi?" diye sorup durdu. bir şeyler söylüyordu ama anlayamadık. Böyle de olmalı. Yalnız.enginel elveda gülsarı çocuktu. hayatımn çok önemli bir bölümünü ve daha birçok şeyi alıp götürmüştü.Samansur. Tanabay hiçbir şey söylemedi. size iletmemi istediği bir sözünü söyleyeceğim. Tanabay.Evet biliyorum. artık sen aile reisi oldun. Sizi çok bekledi Taneke. Herhalde bu acı onu olgunlaştırmış.Ben geldiğimde babam daha ölmemişti Taneke. ama oğullar onu yaşatırlar" diye. Oğullarımızın bizden daha bilgili. Artık son nefesini verdiğinde. tıpkısıydı babasının. Biz de bunun için babayız. Elveda Gülsan/199 .Ben size babamın bir vasiyetini. Kendilerine de. bizden bilgili..Kulağım sende oğlum. Tanabay'ın bir yansını. Hayatın anlamı da budur". Bundan sonra gücü kalmadı. şimdi kocaman bir delikanlı. Partinin ilçe merkezi komitesine. Gözleri sönüyordu. ona layık evlat olduğunu gösterir. başkalarına da yararlı olsunlar. Beni Partiden çıkardıklarını biliyor musun? . Kendi eliyle götürmesini söyle. Tıpkısı.. 121 .Sağ ol Samansur. ama söyleyemeden gitti. az sonra geleceğini söylüyorduk her soruşunda. Tanabay biliyordu. beni düşündüren bir durum var. Babanın yerini oğul alır. Ölümünden bir saat önce yetiştim. beni bağışlamasını.

herkes tarafından nasıl sevildiğini. ben niye güvenmeyeyim? Komitedekilere söyleyiniz: "Komünist Çora SayaV *^v 200/Elveda Gülsan kov'un ölüm döşeğinde iken son isteği. vasiyeti böyleydi" deyin. ne sağ iken ne de öldükten sonra Çora'dan kopanl-f?nayı haketmediğini anlardı. daha dün partiden kovulan Tanabay'ı niçin seçmiş. 122 . yeryüzüne yayılıyordu. Karşıdan gelen rüzgâr atın yelesini savuruyor. ufukta tek başına parlayan o yıldıza doğru koşuyordu. tan ağarmadan önce Tanabay atlandı. bir elin parmak-*ları gibiydiler. kafasında yeniden canlamyordu. Buna kendiniz karar verirsiniz. Ben babamın vasiyetini söyleyerek görevimi yaptım. niçin bunu vasiyet olarak söylemişti? Bunun anlamı neydi? Bu bir sınav mıydı? Tanabay'ın partiden atılmasına karşı olduğunu mu anlatmak istemişti? Bu soruların cevabım veremiyordu.enginel elveda gülsarı . her türlü düşünceler üşüşüyordu kafasına. Şimdi o. Tanabay'ı uçar gibi götürüyordu Gülsan. büyük at Gülsan. şafak ağır ağır sökmekteydi. Babam size güveniyordu. Gençliklerinde Çora ile birlikte.Bunu candan gönülden yapmak isterim Samansur. 'Çora konuşamazdı' derken yine yüreği parçalandı. Tanabay çoktandır binmemişti yorga Gülsan'ya. Ço-ra'nın son dileğini yerine getirecekti. . büyük dost. gözün ulaşamadığı bir uzaklıkta. Ama gerçekti. Bunu biliniyorlarsa öğrensinlerdi. İyi günlerde. Besbelli ki Gülsan. Neyleyim ki bu felaket geldi başıma. ayrılamazlardı. Belki o zaman herkes Tana-Jbay'ın. sayıldığım anlatacaktı. doğan güneşe. çınlıyordu. yazın sıcağında. hepsi gözünün önünde. kötü günlerde. Kendisini de anlatacaktı. Onun.Orasını bilemem Taneke. kışın ayazında. altın renkli ışınlar süzülüyor. hızlı ve düzenli koşma niteliğini yitirmemişti ve gücünün doruğundaydı. Kartı verecek ve Çora'nın nasıl bir adam olduğunu anlatacaktı onlara. Çora ile Tanabay. Ertesi sabah. Çora'nın parti Elveda Gülsarı/201 üyelik kartını teslim etmeye gidiyordu. sonra alev alev yükseliyor. • Tanabay yol boyunca düşündü: Çora parti komitesine üyelik kartını götürmesi için. Artık Çora konuşamazdı. Tanabay'ın yüzüne vuruyordu. nasıl canla başla çalıştıklarım anlatacaktı. Ayazdan kaskaü olmuş yol namlı yorganın nallan altında eziliyor. Demek daha bitmemişti. Unutmaya çalıştığı ne varsa. zorda ve kolayda. Yine anılar. Hiçbir zaman Çora'dan öğrenemeyecekti bunu. Bu vasiyeti yerine getirmenizi sözden rica ediyorum.com. İleride. Beyaz sisler arasından. Sen götürüp versen olmaz mı. Can dostu Çora Sayakov'un vasiyetini yerine getirecek olan Tanabay vardı eyerde.www.cizgiliforum. bunca kişi arasından. çıtırdıyor. Gülsan.Hayır olmaz. . donmuş yolu nallanyla döverek koşuyordu. Gülsarı yine eskisi kadar hızlı koşuyordu. Şafağın doğurgan rahminden sökün eden ilk ışıklarla yeni bir gün doğuyordu. Babam bu vasiyeti kime niçin bıraktığını biliyordur.

Biraz düşündü ve birden üzüntü ve öfke ile "Bu nasıl olur? Bu iş bu kadar basit mi" diye düşündü. dedi kadın kapıyı sıkıca kapatarak. Kabul odasındaki sekreter kadına: . Halktan gelip gidenler yoktu daha. Ölmeden az önce.Selam.. üstünü başını düzeltti ve yüreğinin güm güm atma202/Elveda Gülsan sim yatıştıramadan bürodan içeri girdi. balığın karaya çıkması gibiydi onun için. Yeter ki içini dökmeye fırsat versinler! Tanabay Parti sekreterinin odasına nasıl gireceğini. .. Başkanın sekreteri kadın içeride pek az kaldı. Orada indi. durumu nasıl anlatacağını da düşünüyordu. Ya ona "Sen partiden atılmış bir adamsın.. üyelik karünı benim getirip teslim etmemi vasiyet etti.Tanıyorum. kaskaü olmuş yolda çın çın sesler çıkararak düzlüğü aşıyor. Tanabay dosdoğru Kaş-katayev'in bürosuna yöneldi. . Gülsan.Pekâlâ. özür dileyecekti. "Bunun ne önemi var. Parti dışında kalmak. . dedi kadın. Onu yeniden partiye alsalar çok sevinecekti. Yine düşünüyordu: Başkan ne diyecekti? Nasıl karşılayacaktı? Koridor boştu. .. atını bağladı. bir dakika bekleyin. o buna tanıktır" diyecekti. önündeki masaya Çora'nın kartını nasıl bırakacağım.. Bu da ne demek oluyor? diye bir an şaşkınlık geçirdi. "Herkesin yanında söylenmiş bir vasiyet." Kadına döndü: . .Yoldaş Kaşkatayev meşgul. köpükler içinde kalan yorgayı dosdoğru komite binasımn önüne sürdü. Tanabay. Kendi suçunu da kabul edecek. Sekreter kadın biraz duraladıktan sonra tekrar içeri girdi ve döndü: 123 .com. diye cevap verdi kadın. İşte bunun için geldim.. partinin resmi belgesine el sürme hakkım nereden aldın?" derlerse! "Bu. Sayakov'un kartını kayıt bölümüne teslim etmenizi söyledi. Namlı yorga. Hemen görürsünüz.cizgiliforum. ölmekte olan bir adam her şeyi sayıklar.. Çok önemli. sağda. Bu süre için bile Tanabay heyecandan yerinde duramadı. isterseniz Çora'nın oğlu Samansur'a sorun. Öyleyse ona söyleyin: Bizim parti örgütçüsü Çora Sayakov yoldaş vefat etti.www.Yoldaş Kaşkatayev odasında mı? . Tanabay böyle düşüncelere dalmış giderken. Lütfen bir daha söyler misiniz? Onu görmem gerek. Çora'nın ölüm döşeğinde söylediği vasiyetidir" diyecekti. dedi kadın her şeyi bilirmiş gibi bir gülümseme ile..Onu görmeye geldim. Aleksandrovka yokuşuna yaklaşıyordu. göz açıp kapayıncaya kadar Tanabay'ı ilçe merkezine ulaştırdı.İyilik. Tanabay hiçbir yana sapmadan. Koridorun sonunda. partinin ilçe yönetim kurulu bürosuna geldiğinde daireler yeni açılıyor. İyi misiniz? dedi . Aktaş kolhozunun çobanıyım.enginel elveda gülsarı Yeter ki ona kulak verip dinlesinler. "Kayıt bölümü." derlerse ne cevap verecekti?. iş saati henüz başlıyordu. Nasıl bu kadar çabuk geldiğini Tanabay da anlayamadı.Benim yoldaş Kaşkatayev'e söyleyecek sözlerim var. Adım Bakasov. "Ben sanıyordum ki. koridorun sağında.Odasında.

Çora'yı kaybettik! Artık Çora yok. Tanabay Caydar'a döndü.Çok meşgul.Ne istiyorsunuz? dedi.Evet bitti. Karısı sessizce karşıladı.Peki. Pencere açıldı ve içeriden bir ses: . Caydar da kocasını kucakladı1 ve ikisi birlikte Çora için ağladılar. Kartı çıkarırken küçük pencerenin gerisindeki kadın sabırla bekledi. karla kaplı ulu dağların ardından Ay doğuyordu ve onu seyredecekti. sancılarını azaltmıştı. ona-sarılıp başını omuzuna koydu.. Bozlarda bahar yeşilliği görülmeye başlamıştı. Koridorda yürümeye başladı.www. sonra bu kılıfın içinden Çora'nın üyelik kartını çıkardı. boş yere beklemeyin. Bozkır ve rüzgâr. Büyük bir deftere adını. argımak' Gülsarı. Tanabay hemen o akşam dağdaki çadır evine döndü. Tanabay dışarı çıktı. Sonra kadın o defterde bir yeri göstererek Tanabay'a imza attırdı. Bir-iki gün öncesine kadar o kılıfta kendi üyelik kartım taşıyordu. ağladı. Yorganın yularını çekerken: .. Kadın memur.Güle güle. keçe çadırdan. Irakları yakın eden Gülsan'nın bu koşusu. "Hoşça kal Çora! Elveda!" diyordu içinden. Koytaşın üzerinde dağlan seyrederek oturan Tanabay. Üzerinde ufak bir pencere olan kapıda "Kayıt Bölümü" yazısı vardı. . . Caydar! Benim dostum Çora yok artık! diyen Tanabay yeniden hüngür hüngür ağladı. Çora'dan kalan son anı bu oldu. 204/Elveda Gülsan köye doğru uçtu. onu sırtına alıp 1 Argımak: En iyi cins at. . Ölüm kaydını düştü. Her şey tamam! Hepsi bitti! Ve. Sonunda Tanabay kartı memura uzattı..Parti üyelik kartı teslim etmeye geldim. Aktaş kolhozundan geliyorum. Yalnız kalmak istiyordu. . dedi. Daha sonra keçe çadırın arkasındaki koytaşın1 üzerine oturdu. Kayış bağı da olan deri kılıfı. Gülsan. soyadını. sağlıkla. Bizim Parti ifrgütçünHiz Çora Sayakov vefat etti.. Atın dizginini tuttu ye inmesine yardım etti. soylu Gülsarı. Tanabay'ın yanan yüreğine su serpmiş." Daha da yumaşattı sesini: "Sizi görmek istemiyor. . Karşıda. Sonra karısının kopuzundan. eşelenip yeni odun atılan ateşin çıtırtılarını duydu.cizgiliforum.com. önce. dedi. Tanabay çıktı. insanın yüreğini yolup alırcasına 124 . Ve küçük pencere tekrar kapandı. Gülsan'nın nal seslerine uyarak onlara doğru koşuyordu. o küçücük pencereden kartı alan memurun yaptıklarını seyre koyuldu. gitseniz iyi olur".Bitti mi? dedi Tanabay. karttaki numarayı aldı.enginel elveda gülsarı . . Kapıya vurdu. Tanabay elini koynuna soktu. Sonra. Caydar çocukları yatırmak için çadıra girmişti. Sonra daha samimi bir ses tonuyla: Elveda Gülsan/203 "Konuşacak bir şey kalmamış. babasının adını. kart numarasını ve partiye giriş tarihini yazdı.Bitti.

ne yukarı çıka-bilirmiş. başını vuracak. gözyaşlan dökerek yalvarmış: "Geyik soyunu kırıp tükettin. efsanedeki o yalnız adam gibi acılıydı.com. onu sadece hafifçe yaralamış. Çok. Oysa bugüne kadar. Onu vurma!". Yalnızlıklar içinde kalan bir adamın hıçkmklan. oradan ne aşağı gidebilir. ne söylediğini bilmediğini düşünmüş ve gülmüş. havada uçan hiçbir canlı kurtulamazmış onun okundan. Gelip durduğu yerden hiçbir tarafa adım atamaz. Ok." Tanabay. inceliklerini öğretmiş ve delikanlı avcılıkta babasım geçmiş. yakalayabilirsen yakala. Ama genç avcı onu dinlememiş. Vurulan Tav-Teke yardan aşağı yuvarlanıp gitmiş. ağlayan bir adamın bozlamasını anlatıyordu kopuzun telleri. Soyumuzun tamamen yok olmaması için eşim TavTeke'yi sağ bırakmanı istiyorum. Sonra genç avcıya dönmüş: "Hadi beni de vur.. Elveda Gülsan/205 . ağlıyordu.www. ıssız ve engin bozkırda. kar-buz. gebe hayvanlan isi. Genç avcı da pe206/Elveda Gülsan şine düşmüş. 1 Koytaşı: Çoban çadırlarının yanında bulundurulan büyük kaya.enginel elveda gülsarı hüzünlü ezgiler geldi kulağına. Geride yalnız dişi Boz Geyikle onun yaşlı erkeği kalmış. yaşlı bir avcının yiğit bir oğlu varmış. bozla!.... Geyik kaçmış. vurabilirsen vur bakalım!" Genç avcı yine gülmüş: "Sen de kaçabilirsen kaç bakalım! Benden vebal gitti. Yakın dağlardaki bütün av hayvanlarını öldürmüş.. hiçbir zaman attığı ok hedefinden şaşmamış.cizgiliforum. "Bozla kopuz.. geyiğin ön ayağını sıyınp geçmiş. Attığı ok boşa gitmezmiş. üstü başı parça parça olmuş. Bunun üzerine çıkıp uzaklara. acımadan vurmuş. hiç kımıldamayacağım. Dağ-taş. senin de sonun olacak!".. 125 . Genç avcı yaşlı geyiğin bunadığını.. Genç avcı. Ama vuramayacaksın! Bu senin son atışın olacak. yalnızdı. Yayını düşürmüş. Oku fırlatmış. dere-tepe. Yakaladığım zaman kafanı koparacağım seni bunak hayvan!" Topal Boz Geyik kaçmaya başlamış. Yaşlı avcı. Bunun için yalvanyorum sana. gBoz Geyik'in sürüsünü de kınp geçirmiş. yüreğime nişan al. nişan almış. yayılan sürüye bakarlar. Öyle bir yere gelmiş ki. Bunu bilen kansı Caydar ona "Karagül-Botam" bozlağını çalışıyordu. ah dedikçe nefesiyle yel savuran çok büyük acılı bir insan atılan. "Gördün mü. hiçbir şeyin merhem olamayacağı acılarla ağıdını söyleyen. avcı kovalamış ve kovalamaca günlerce sürmüş. hiçbir yana gidemez durumda kalmış. genç avcının başına hiç böyle bir şey gelmemiş. acıdan inim inim inlemiş. yeni doğmuş yavrulan da. genç oğluna avcılığın bütün hünerlerini. şimdi ben topal ayağımla kaçacağım. bir kovalamaca başlamış. Hiç kimsenin avutamayacağı. çok eski bir zamanda. Nişan almış ve bir atışta Tav-Teke'yi de vurmuş. Boz Geyiğin onu dik kayalara sürüklediğini farketmemiş. Yerde kaçan. O zaman Boz Geyik. Boz Geyik genç avcıya. Gerçekten kımıldamadan duruyormuş Boz Geyik. demiş Boz Geyik. onulmaz derdini gömecek bir yer arayarak koşan bir adamın acı çığlıklannı andıran bir ezgiydi. Ne sağa gidecek yol varmış ne sola. Genç avcı topal geyiği yakalayamıyor-muş.

Sonra da okunu taşlara vurarak parçalamış. Oğlu acılar içinde inleyerek yalvan-yormuş: "Haydi baba.. senin baban da. Yolda oğlunun yayını bulunca. kımıldamaya korku-yormuş. sırtında kürkü kalmamış. Oraya koşmuş.Sorma baba. çek okunu! Kurtar beni bu acıdan. Kader beni böyle arbadı1 botam! 126 . yüreğini parçalaya parçalaya. kımıldamaya korkarak duruyor! Başında börkü... Başını çevirip bakamıyor bile. lanetlendim. buraya koşmuş. zavallı babanın yüreğini yolup yolup kopanyor. Pek ağır kargışladı ve bırakıp gitti. ağlaya ağlaya gitmiş. kalkmış. güneş batmak üzereyken. her yanı derin bir uçurum olan bir kayanın üzerinde. tepelerin birinden "Buradayım baba!" diye bir Elveda Gülsan/207 ses gelmiş kulağına.. çıkılamaz. bana acıyorsan. ne sağa. Akşama kadar karar verememiş. Yaşlı baba sesin geldiği yana bakmış. Yalvarırım. oraya nasıl geldiğini bilemiyormuş. Bir de ne görsün! Oğlu dimdik bir kayanın tepesinde tünemiş. Kargışlarım tutsun seni Karagül. Ne yukarı. Biraz kımıldayacak olsa uçuruma yuvarlanırmış. gece dememiş. ne sola bakabiliyor.. Gidip yere düşen cesedin üzerine kapanmış ve başlamış bozlamaya: Seni ben öldürdüm. nişan almış ve vurmuş oğlunu. karanlık dar boğazlardan geçerek. dağdan dağa sekerek. yaralı bir kuş gibi. baş döndürücü bir yermiş. Ne yeri. dik kayalardan. ulaşılamaz. Çömelip yüzünü kayaya dayamış. Acımasızlığımın cezasını çekiyorum. ne aşağı.. İnilemez. kımıldamadan. Karagül botam! Yalnızım. Her yana bakmış. dağlar taşlar arasında koşa koşa. oğlunu kendi eliyle öldürmeye gönlü razı olmuyormuş. Zavallı baba korkular içinde.ya aldatarak sürükledi. Senin yüzünü de göremiyorum baba! Vur beni baba! Kurtar bu işkenceden! Hadi baba. öyle acılar içinde ağlasın! Bunu diliyorum.Ah zavallı oğlum. kayalara tırmanmış. başına bir bela geldiğini anlamış.www. Kargışlarım tutsun! Lanet sana!" Boz Geyik böyle lanefokuduktan sonra. .. dağlara. Ama eli varmıyor. . Zavallı baba ne yapsın? Çığlık çığlık inletmiş dağlan. Elbisesi lime lime. parça parça ediyormuş. Boz Geyik beni bura.com. elini çabuk tut! Vur beni! Vur beni! Sonra da yıka ve göm!" Onun yalvanşı ve o hali.. vur beni! Daha fazla acı çekmek istemiyorsan. öldür de kurtar beni!. Sonunda. hiç sorma! Kargışlandım. kımıldayamadan kalmış. ne gökyüzünü. kendimi soldurdum botam! Felek beni böyle kargadı botam. Genç avcı.cizgiliforum. kayadan kayaya. Babası oğlunu aramaya çıkmış. oraya nasıl çıktın? . gündüz dememiş. Düştü. gözyaşlarını seller gibi akıtarak bağırıyormuş: "Karagüüüül! Neredesin? Karagüüül! Ses ver bana!" Ona yalnız kendi sesinin yankılan cevap veriyormuş: "Karagüüül! Neredesin!" Birden. Günlerden beri burada böyle bekliyorum. düşecek!. ne de güneşi görebiliyorum.enginel elveda gülsarı Boz Geyik onu orada bırakmış ve gitmeden önce de şöyle demiş: "Artık buradan hiçbir yere gidemeyeceksin! Hiçbir kimse de seni kurtaramayacak! Soyumu kırıp yok ederek beni nasıl dayanılmaz acılar içinde bırakmışsan. Ama hiçbir çare yokmuş oğlunu kurtarmak için.

belki bir yardımı olurdu. karanlığa gömülmüş sıradağların ardında yavaş yavaş yükselmeye başladı. tükettin botam! Bu eleme beni sen attın botam! Seni ellerimle öldürdüm botam. Ay. Tanabay ölen dostundan bir kere daha. 208/Elveda Gülsan Avcılığı sana öğrettim botam. Sen de yüreğimi kül ettin botam! Ciğerimi yoldun. ateşin yanında oturuyor. başkaları da ondan övgüyle söz etmişlerdi. Yuvarladığı fıçıyı durdurup. Az sonra dağı aşıp bütünüyle ortaya çıktı ve dorukların üzerinde bir yere asılıp kaldı. Tanabay yola koyuldu ve otobüs durağına doğru yürümeye başladı. o sizinle görüşür.www. Merkez Komitesi Birinci Sekreteri kolhoz çobam Tanabay'ı tanıyor olamaz mı? Tanış olup birbirlerine saygı beslemiş olamazlar mıydı? Bu yeni yazıcıya da onun için böyle demişti zaten.Hayır. o da beni tanıyordu. kendimi soldurdum botam! Tanabay keçe çadırın dışında. Kimseyi rahatsız etmek istemem. Tanabay'ı görür görmez gözünü ondan çevireme-den bir an donakaldı.Onun başka yere tayin edildiğini duymadınız mı? . boş fıçıyı bir tahtanın üzerinde yuvarlayarak kamyona çıkarmaya çalışıyordu. sağ olun.cizgiliforum.Hayır. kımıldamadan. ona her şeyi olduğu gibi anlatmak isElveda Gülsan/209 tiyordu. Ona nefretle bakıyordu. . Oradaki birahanenin önünden geçerken. Ta eski çağlardan kalan bu Kırgız ağıdını dinledikçe içindeki sızı daha da arttı. Bu. duymadım. Tanabay'ın bir şey söylemesini bekledi. kendisini dinlerse. Yalnızım. Buna inanıyordu. Eski sekreteri tanıdığından. sağ olun. Biri kamyonun üzerinde duruyor. Caydar. . 23 Tan ağanyordu. kabul odasındaki yazıcı kadın. bozlağı dinliyordu. kendisini bağışlamasını istedi. Bürodan çıktı. Eski sekreteri tanıyordum. Neslini kuruttun. koytaşın üzerinde oturmuş. dedi Tanabay. Soğuk bir adam değildi. İşte bu yerdeki genç adam bir ara başını çevirip ona baktı. Kamyonun üzerindeki adam: 127 . tuzağa düşürdü. kopuzuyla ünlü ve eşsiz avcı Karagül'ün pek acıklı yırını çalmaya devam ediyordu: Avcılar avcısı güçlü Karagül Al kanlar içinde yatıyor botam!. kanattın botam! Yaradılanlan yok ettin botam. onun da kendisini tanıyacağından hiç kuşkusu yoktu. J . Ama Tanabay onun başka bir merkeze atandığını ancak oraya varınca öğrendi. o büyük olayı izleyen günleri de hatırlıyordu..enginel elveda gülsarı 1 Arbadı: Bana oyun oynadı. Bu onun son başvurusu. ses çıkarmadan. onunla özel bir konu-oa görüşecektim. dedi. Kusura bakmayın. keçe evin içinde.Eğer işiniz önemliyse yeni sekretere söyleyeyim. ikincisi yerde. Bektay idi.com. O olaydan bir süre sonra Tanabay'ın Bölge Merkezine gidip geldiğinden kimsenin haberi yoktu. bir kamyona boş bira fıçılarını yükleyen iki kişiye gözü takıldı. son denemesiydi. Merhum Çora da. Tanabay can çekişen atın başucunda. O yıl Bölge Merkezinde yapılan büyük genel kurul toplantısında konuşmasını dinlediği birinci sekreteri görmek.

Onun. aralarında olup biteni unutacağını. Aklını başına toplar. 24 Yorga Gülsan başım yere koymuş. Daha başka ne yapsındı Tanabay? Yürüyüp gitmişti.. Seni hiç unutmayacağım Gülsan! Gözümün önünde sönüp gidiyorsun doğuştan tulpar Gülsan! Bir gün öbür dünyada karşılaşınz. kimse iğneleyici bir söz etmiyordu. ama artık senin toynak seslerini duyamayacağım. Bektay onun inandığı dâvayı küçümsemekte haklı olacaktı. tyi bir insan olabilirdi. Ama o bir suçluluk duygusuna kapılmıştı. Çünkü her zaman hatırlayacağım seni. Ama ben yaşadıkça sen hiç ölmeyeceksin Gülsan. Bektay'a. Tanabay ona selam vermedi. Ama Bektay onun partiden çıkarıldığını biliyorsa. Tanabay da tanık olarak dinlenmişti. Demek bira 210/Elveda Gülsan işçiliğine yükseldin" diye düşündü. yazık oldu..cizgiliforum. Göğsünden hınlülar geliyor. Bütün vücudunda hayat belirtileri yavaş yavaş azalıyordu. Senin ayak seslerin kulağımda en güzel bir ezgi gibi kalacak. Fıçı aşağı doğru kayıyor.www. ateşin yanında kiI Elveda Gülsarı/211 mıldamadan yatıyordu.. Sonra biraz adımlarını yavaşlatarak "Aslında iyi çocuktu." 128 . bir eliyle fıçının aşağı yuvarlanmasını durdurmaya çalışırken. ateşin alevlerine kirpiklerini hiç indirmeden bakıyor. Ama Bektay yaptık&rından pişmanlık duyacak bir adam değildi. Tanabay. Ama içinden "Olacağı buydu işte. Partiden çıkarıldıktan sonra da kendine güvenini yitirmişti.com. Bunu yüzüne vurabilirdi. Bektay ise Tanabay'dan gözünü ayırmadan fıçıyı tutmaya çalışıyordu. canlı sesi çıkmaz orada. Bektay'a acımıştı. Dönüp biraz konuşsam mı?" diye geçirdi aklından. Ot bitmez. Benim kanatlarım oldun Gülsan! Haya-jtımın en güzel günleri.. helalleşiyordu: "Sen yılkının en iyisiydin. onun yoluna giden bir kamyona binip oturdu. Bektay cevap bile vermemişti. Bektay'ı düşünmekten kendini alamıyordu. Oysa onun partiden çıkarılmış olmasını kimse yüzüne vurmuyor. onunla vedalaşıyor. seninle beraber gi-'İdecek. "Cezaevinden çıktıktan sonra bana uğra. gözünün feri sönüyordu. Kendisi partiden . O dünyada senin koşacağın yol yok. Bektay'ın sürüyü bırakıp gitmesinden sonra kolhoz onu mahkemeye vermiş. Uyuşmuş ayaklan kurumuş bir ağaç gibi kaska-* ti olmuştu. onu bağışlayacağını söylemek istiyordu. yapabileceğin işler konusunda konuşuruz" demişti. en mutlu dönemi. kovulmak gibi bir felakete uğradığına göre. nal izlerini bırakacağın toprak yok. doğru yola girerse. yorga ile son konuşmasım yapıyor. Bir tulpar idin Gülsan. Tanabay. uyuyor musun? Ne bekliyorsun? diye bağırdı ona. Ona bu fırsatı vermemek için geri dönmedi ve yoluna devam etti. ısrarla bir şey söylemesini bekleyerek kendisine bakışı gözünden gitmiyordu. Tanabay onun sürüyü bırakıp gittiğinden başka bir şey söylemedi. Hep çekingen davranıyor.Hey. Aklını başına toplayıp hatasını düzelteceğini umuyordu. onunla konuşulamazdı.enginel elveda gülsarı . kimseyle konuşmak istemiyordu.

göz açıp kapayıncaya kadar akıp gittiğini düşünüyor. can çekişmekte olan yorganın başında oturan Tanabay. Elveda Gülsan/213 Tanabay dikkatle baktı. Tırpanı her savuruşunda kesilen otlar çalgının ucunda toplanıyor. Seni gidi iki yüzlü. Bir yerlerde görmüştü. kolhozun mallan1 Sangov: Bir Kırgız aşiretinin adı. O bu işe daldığı sırada. . kahve rengini almıştı. birçok şeye. Çayır sessizdi. yakınında bir gazikin1 durduğunu ve içinden iki adamın indiğini farketmedi. Eskisi gibi tombul yanaklıydı.Hoşgeldiniz çocuklar. Belki Tanabay kendisini kocamış sayacak kadar yaşlı değildi. Dönüp bakınca İbrahim'i tanıdı. bütün geçmişini düşünce süzgecinden geçirmekten kendini alamıyor. yaşlı karısı Caydar'la orada bir evde oturuyorlardı. Kızları büyümüş. nasıl da dalkavukluk ediyor! Böylesi bulunmaz doğrusu! Gelen ağam. partiden çıkanhşından yedi yıl sonra olmuştu. İbrahim'le gelen ve Tanabay'ın kolunu sıkıp bırakmayan genç adam: . "Parti İlçe Merkezi birinci sekreteri sizi görmek için bizzat geldi!"." .. nasılsınız? diye Tanabay onların elini sıktı. sadece çekirgelerin cır-cırları duyuluyordu. özellikle de. 1 Gazik: Arazi arabası. Belli bir tempo ile tırpan çalmak. O gece. Oğlu da Teknik Okulu bitirdikten sonra ilçe merkezinde bir işe girmiş. Bu olay. ama insanı yaşlandıran yıllar değil. Tanabay o sırada Sarıgov1 vadisinde. Kendini yaşlı görmesi. sonra evlenmişlerdi. sonunun çok yaklaştığına inanmasıydı. "Gözüm ısırıyor" diye düşündü ama kim olduğunu çıkaramıyordu. 212/Elveda Gülsan na bekçilik yapıyor. âmiri kim olursa o da onun kulu.cizgiliforum. iyi misiniz? Kolay gelsin! dedi yanıbaşında bir ses. zamanın.com.www. kocamışlık çağına böylesine çabuk ulaştığına şaşıyor. yorga Gülsan gibi hızlı koşarak. giden paşam! der. çile idi. Niç değişmemişti İbrahim..enginel elveda gülsarı Tanabay atına bunlan söylerken. kendisinin de yaşlandığına üzülüyordu. okula gitmiş. yaşlıların giydiği geniş pantolonun (şalvarın) üzerine sarkıtmıştı. hep dört ayağının üzerine düşer. ot biçmek. zevkli bir işti onun için. Bir yaz günüydü. Üzerindeki gömleği kollarından çıkarıp. kölesi olur. kuvvetli görünüyordu. Tam ot biçilecek güzel bir hava vardı. Yüzü güneşten yanmış. 'partiye geri dön' diyen adamın davetini kabul etmekte bunca vakit yitirdiğine pişman oluyordu. kendisini unutmayıp peşinden gelen. "Can çıkar huy çıkmaz.Beni tanımadınız mı baba! diye gülümsedi. geriye doğru uzanan bir sıra oluşturuyordu. hiç yabancı gelmiyordu. "Sonunda gelip bulduk sizi Taneke!" dedi İbrahim ağzı kulaklarına vararak. yalnız biraz göbek bağlamıştı.Selam Taneke! Nasılsınız. Bu yiğit delikanlı "tepse temir üzgendey"1 güçlü. 129 . evlenip ayrı bir aile olmuştu. Tanabay dere boyunda ot biçiyordu. Tanabay İbrahim'in kurnazlığını içinden takdir ederek "Seni kurnaz tilki seni!" diye geçirdi aklından.

Can kulağımla dinliyorum balam. Kerimbekov idi: Tanabay'ın partiden çıkarıldığı o toplanüda.Bizim de amacımız bu. hemen konuya geçmeliyim. Dilerim bu iyi gelişme devam etsin. Bazen gözüme inanamıyorum. Evin yanında anban. Çatısı çinko ile örtülmüş.Madem ki tanıdınız. Çok iyi olmuş.www. at korası da var. başında hasır şapka vardı..Benim buraya ne amaçla geldiğimi herhalde anlamışsınızdır Taneke. Başka sürülerin durumu da böyle. 130 . partiye yeniden katılın. Üzerinde kurşunî renkte güzel bir elbise. Düşümde görsem inanmazdım.. . Taneke. 214/Elveda Gülsan Elveda Gülsan/215 sunuz.Nasıl tanımazsınız. Geçen gün kurul toplantısında bu konuyu konuştuk. Kendi kolhozumuzdaki değişme ve gelişmeleri görüyorum. çok şey değişti artık.cizgiliforum. . sevincini belli eden bir gülümseme ile: "Tanıdım balam. Çayır biçtiğinize göre sağlığınız iyi çok şükür. İbrahim'e dönerek: "Siz de tırpanı alın..Dur. o korkunç olayı hatırlayarak içi sızlamıştı. onu mertçe. ağzını açamıyordu.com. . sizinle biraz konuşalım Taneke. Güç olacağına geç olsun daha iyi. Çok doğru söylüyorsun. donup kalmıştı yüreğinde. yüzü nurluydu. ısrarla savunan komsomol sekreteri Kerimbekov! . Hem de ne güzel yapmışlar. O yarayı deşmek istemiyordu.enginel elveda gülsarı Gülen gözleri güven veriyordu. O derin acıyı söküp atamamıştı yüreğinden. Ve. Çoban için de güzel bir ev yapmışlar. Hem sevinmiş. diye İbrahim onun adını söylemek isterken Tanabay onu durdurdu: M . Köyde de değişiklikler var. otlan biçedu-run" dedi. daha da düzelecek.Doğru Taneke. dur da kendim bulayım! dedi. İbrahim. Gelin şöyle biraz yürüyelim. biliyorum. Birçok şey düzene girdi. esen misin yiğidim?" Böylece tanıdığı genç adam. Gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor gibi. Biliyor1 Tepse temir üzgendey: Tepecek olsa demiri bükecek kadar güçlü. Doğrusu kıskandım onlan. Ne zaman gitsem yeni bir ev yapıldığını görüyorum. Beş-yüz baş hayvanı rahatça alacak kadar geniş.. "Herhalde şehirli" diye düşündü. hem eski günleri. Sizi böyle gördüğüme sevindim. Daha yapılacak çok şey var.Tabii yoldaş Kerimbekov. bu yoldaş. . Şimdi sizi görmeye gelişimin asıl sebebini anlatayım: Gelin. o yaltak adam. Seni gördüğüme ben de çok sevindim. tanıdım! Seni nasıl unuturum? Aman mısın. Sizin durumunuzu yeniden ele alalım. Onlan da yapmaya çalışacağız. . Görüyorum ki gücünüz kuvvetiniz yerinde. * Tanabay şaşırıp kalmış. seve seve. Yeni bir kora yapmışlar. vaktiyle çobanlık yaptığım. Tanabay ve Kerimbekov çayın geçip dere kıyısında bir yere oturdular. O aşağılanma bir kan pıhtısı olmuş. Geçenlerde. . göze girmek için hemen kollarını sıvadı: . çok zor günler geçirdiğim Beş Ağaç vadisine gitmiştim.Biliyorum gözüm.. diye tırpanı eline aldı.

beyaz bir toz bulutu yükseliyordu. gitmek zor geliyordu. Gülsan'nın koşup gittiği yolda. düzensiz bir koşuyla ondan uzaklaşıyordu. Sonra da atının başım çevirip geri döndü. sen-ne karışı yorsun. nasıl istersem öyle sürerim. Ama yolun yansına gelince atının başını çevirdi ve geri döndü. bunak moruk!" derse. Gülsan'nın sırtındaki adamın onun sesini duyamayacağını bilse de. îşe yaramazın biri olup kaldım evladım. Bu arada Gülsan. Benim devrim geçti artık. hızı azalmıştı. Atın şaşkın gözlerini o toz bulutundan kurtulmak için bütün gücüyle nasıl ileri atıldığım ve yine de kurtulamadığını görür gibiydi. biraz düşünmeme fırsat ver. Yazın o kurak bozkırda. Anlı şanlı yorgayı. tozdan kurtulmak isteyen binici de onu durmadan kırbaçlıyor olmalıydı. toz her ya-' nını sanyor ve Gülsan kendi kaldırdığı toz bulutu içinde kalıyordu. Tanabay bağırmaktan kendini alamadı: "Hey. Tanabay "bugün giderim. yann giderim" diye ilçe merkezine gidip başvurmayı erteledi durdu. Merkeze inmek için yola koyulduğu o gün. "Ah Gülsan. Tanabay. Biraz durduktan sonra aklından geçenleri olduğu gibi söyledi: "Gördüğün gibi artık ihtiyar oldum. o toz bulutu upuzun ve göğe doğru yükselen bir kuyruk gibi hep geride kalırdı. dedi. O günlerde Gülsan'yı çok az görüyordu.. İkimiz de kocadık.Çok sağ ol iki gözüm. Bu arada vakit geçip gidiyordu.com. Gülsarı'nın üzerindeki adam kendisi gibi mi düşünecekti 216/Elveda Gülsan bakalım? Ya ona: "Sana ne. benim gibi bir ihtiyarı unutmadığın için çok teşekkür ederim. Sonumuza varan yol.www. decek kadar dinç değildi artık. Yorga bir kuş gibi uçup giderken. Artık kime ne yararımız olur? Bende güç kalmadı. "Bunadım galiba" diyordu kendi kendine. Gülsan'nın nasıl güçlükle koştuğunu düşündü: Toz bulutunun içinde kaldığı için soluğu kesiliyor. Neden öyle yapmıştı. Ağırlaşmıştı. Atına binip yola koyuldu.. bir yorganın toz kaldırarak koştuğunu görmüştü. Adamın önünü kesmek için atım dörtnala kaldırdı. Demek o da yaşlanmış.enginel elveda gülsarı . Gülsa-n'mn ardındaki o toz bulutu hiçbir zaman ona yetişemezdi. Biliyordu ama yine de kalkıp gidemiyordu. "Bizim devrimiz geçmiş Gülsarı. Bundan sonra partiye ne yararım olur? Ne hizmetim olabilir. öyle zorlama Gülsan'yı!" dedi. Fırlayıp gi-. Ta-nabay durduğu yerde onları uzaktan bir süre seyretti. Ama ona yetişmeden dizgini çekip durdurdu atını. Tanabay onu uzaktan seyrederken içinden bir şeyler koptu." Aradan bir yıl daha geçtikten sonra Tanabay Gülsa-n'yı bir arabaya koşulmuş olarak gördü. İçi yandı. ¦* Bir gün gerçekten gitmeye karar verdi. Sakın bana gücenme. sen de kötülemişsin!" diye geçirdi aklından.. sonunda 131 . ne cevap verecekti. olur mu?" Böylece o gün için ayrıldılar.cizgiliforum. Merkeze giderken yan yoldan dönüşünün ahmaklıktan başka bir şey olmadığını biliyordu. toz bulutunun içinde bir görünüp bir kaybolarak. Görür görmez de anlamıştı onun Gülsan olduğunu. Oysa şimdi Gülsan kendi kaldırdığı bulutu geçemiyor. dur. evimize varan yoldan daha kısa artık.

Gelinini sevmiyordu Caydar. boynuna eski bir hamut geçirilmiş. atın yamna götürdü.enginel elveda gülsarı bacaklarının koşma gücü bitip. Ama bu konuda ağzını açıp oğluna tek kelime söylemez. Caydar hasta olduğunu söyleyerek gelmemişti. geç de ben de göreyim! diye Tanabay çocuğu yüreklendirdi. hadi. ukalanın. Üzerinde kısa pantolunlu. Tanabay'a dayanılmaz geldi ve hemen başını başka tarafa çevirdi. bir daha düşme. Evlendiği orak ağızlı gelin ise. Doğum arma-ğını olarak kestiği bir koyunun etini. Gelin bundan da kaynatasını sorumlu tutuyordu: . Ve şimdi Gülsan o yolun kıyısında can çekişiyordu. Tanabay çok iyi biliyordu onun niçin gelmediğim. Atın da. yürütüyordu. 1 Capayev: Ünlü bir süvari kumandanı Elveda Gülsan/217 .Hadi git bakalım.Dede. Tanabay onu dereden çıkardı. Çocuk dizgini sallayarak atı dereye sürdü. belli etmemeye çalışırdı. övünçle bağınyordu: . beslemiş. bir bu ayağını. yedi yaşlarında bir çocuk vardı. Tanabay onu iyice bakmış. Tanabay'ın da kaderiymiş: Gülsan en sonunda yine Tanabay'ın eline düştü. uysal bir at vermişlerdi.cizgiliforum. Oğullan pısırıktı. İkinci torunu dünyaya gelmişti çünkü. Onun geleceği yere başka birini atamışlardı. Kocasına ne isterse yaptırır. yırtık fanileli. Demek. Fakat yorga dikçe olan karşı kıyıya geçerken çocuk atın sırtından kaydı. ayağa kaldırmıştı. Ve işte şimdi yorga. "Ayaklan sızlıyor. Tanabay'ı son kez Aleksandrovka yokuşundan buraya kadar getirmişti. dırdırcının tekiydi. karşısındakini aşağılamaktan çekinmeyenler vardır.www. üste çıkmak için ağzına geleni söylemekten. Onu öyle görmektense görmemek daha iyiydi.Hadi. yılkıcılıkla geçirecek olduktan sonra parti üyesi olmanın ne yararı var? Seni partiden de 218/ElvedaGülsarı 132 . cump! diye suya gömülüverdi. gerçekten hasta" diye düşündü Tanabay.Ömrünü çobanlık. ilçedeki oğlunun evine bir kutlama için gitmişti.Anneee! diye bağırdı korkan çocuk. bak ben Capayev 'oldum. Şimdi dereyi geçeceğim! .com. Gülsan dereden çıkıp yolda durmuş. • Çocuk ata belki ilk kez biniyordu. anlı şanlı yanş atı Gülsan bu hallere düşmüştü! Çocuk kıvançla. Ata binmiş olmaktan gururlanıyor. kınk-dökük bir arabayı çektiğini görmek. bir o ayağım kaldırarak bekliyordu. bir çuval patates ve Caydar'ın pişirip hazırladığı bazı yiyecekler ve öte-beri götürmüştü onlara. Tanabay. Tanabay'ın gelini de onlardan biriydi işte. Sonra çocuğu kaldınp yine atın sırtına oturttu: . o ne isterse o olurdu. Daha sonra Tanabay Gülsan'yı bir daha gördü. Onun için ona yavaş. çıplak topuklarını mahmuzlar gibi hayvamn karnına vuruyor. dedi. Oğlunun terfi etmesine de onun bu tıyneti engel olmuştu. Dediğini yaptırmak.

Sanki karşısında konuşan gelini değil de bir yabancıydı. çok mu gereklisin partiye? Ne zaman gelecek acaba diye gözlerini dört açıp seni mi bekliyorlar? Senin gibi bir ihtiyar olmadan işlerini yapamazlar mı sanıyorsun! diye bar bar bağırdı gelin. Tanabay işte bu yüzden o geceyi onların evinde geçirmek istememiş. Artık ayrılık zamanı gelmişti." Elveda Gülsan/219 25 Tan ağardı. oğlunu karısının önünde küçük düşürmekten çekindiği için bunu da söyleyemedi. Taşlara basa basa. bir başkası olsaydı.www. Ama hiç de senin söylediğin gibi değil albastı! Beni yararlı görüyorlar.enginel elveda gülsarı kovdular işte. Çatlamış toynaklarında yıpranıp incelmiş nallan görünüyordu. istiyorlar. yararlı. albastı kadın! Senin gibi albastılar nereden çıkarlar bilmem ki? Kimseye sevgisi. Ateşin başında oturan Tanabay bunları da hatırlıyor. Herkesi de kendisi gibi sanır. atın üzerine eğildi. gocuğunu omuzuna atmış yaşlı Tanabay öylece duruyordu. geç de olsa yola koyulmuştu. İnsan kendi kolunu koparıp atabilir miydi? Hiç sesini çıkarmadı. sakinleştirmek için: . uçsuz bucaksız bozkırın üzerinden karanlık kalktı. geleceğine pişman olmuştu. arlanması utanması yok. kara yolda iz bırakamayacaklardı. kötü kadın iyi erkeği hor kılar" demiş atalarımız" diyecekti ama. demişti çekine çekine.. gözünün önüne getiriyor ve kendi kendine mırıldanıyordu: "Ahmak. ben yararlıyım. Dağlar göründü. baktı da. tartışmadı. Tanabay geldiğine.' Tanrı'nın yılkısına katılmıştı. Aklı başında bir kadınla evlenmediği için işinde yükselemedi" diyemedi. Yüz yıl çalışsa bundan başka bir şey olamayacak! Sizin umurunuzda mı? Dağda oturuyorsunuz Biz de senin yüzünden sıkıntı çekiyoruz!. Hayvanın buz gibi olmuş göz kapaklarını parmaklarıyla indirdi. artık sona varan yol eve 133 .com. iyi de olsa. Sönmüş ateşin başında saçları ağarmış. ben de partiye yeniden girmek için başvurayım bari.cizgiliforum. Bu yüzden çocuğun yükselemiyor. Tanabay bu sözlerin altında kalır mıydı hiç? Ama. gözlerini kapadı. onun Gülsarı olduğuna inanamadı: Zavallı hayvan ne kadar da zayıfü! Can çekişirken son bir çırpınışla kafasını geriye atmış. Böylesine yakınıydı. Son bir kez atın başlığını çıkardı ve ardına dönüp bakmadan yürüdü gitti. kaskatı olup kalmıştı. yan yatıyordu. "Kocanın yükselmesine engel olan ben değilim. Tanabay ölen ata baktı. Başında başlığının deri izleri vardı. Yine acı düşüncelere daldı.. . Artık bu asil toynaklar yere basamayacak. Çay kıyısında. Gitmeliydi.Madem ki böyle. öz oğlunun karısıydı.. sönmüş ateşin dumanı belli belirsiz tütüyordu.. Evet. '. Dört ayağı dört yana açılmış. Gelinini susturmak. kötü de olsa. Bir yabancı. Tanabay son bir kez. onun kendisinde iş yok. saygısı yok. "İyi kadın kStü erkeği zor (güçlü) kılar. dağı aşa aşa yürüyordu. Kendisinden başka kimseyi düşünmez. İhtiyarlık gelip çatmıştı. Yorga atın J gocuğa ihtiyacı yoktu artık.Yaa. Gülsan öbür dünyaya göçmüş.

Ömrümün sonunda armandaşlarımdan (ülkücü arkadaşlarımdan) ayrı kalmak istemiyorum. yüzünü silmiyordu.. Ona derim ki: Yorga 220/Elveda Gülsan Gülsan'yı hatırhyor musun? Hatırlarsın elbet. kendi parti kartım parti komitesine benim teslim etmemi istemesinin bir sebebi vardı. Neredesin kara gözlü botam? Ses ver bana! Dolup taşan memelerinden süt akıyor. yanık ağıdın ezgisi geldi kulaklarına: Elveda Gülsan/221 . bozlaya bozlaya. doğuştan tulpar. doğuştan taypalma Gülsarı için dökülen yaşlardı. Arkadaşlanna yetişmek için acele ediyordu. Çora'nın oğlu Samansur. benim partiye yeniden girmeme yardımcı olmam istiyorum. düzü-yokuşu aşarak yürüyordu.. o yuvayı benimle paylaşanlar üzerimde cıvıl cıvıl uçuşsunlar. işte benim armanım bu.." Atın başlığım omuzuna almış." diye düşünüyordu.. Yaşlı gözlerle. onun gibi. Kart bir koyunun ömrü ne kadarsa benim de o kadar ömrüm kaldı. yeni sabaha. uzun uzun baktı. Her şeyi gözümün önüne getirdim.. baban Çora'nın.Elveda Gülsan! Elveda! dedi. yüzünü.com. Güzel kokulu.. . Tanabay Bakasov'u çok iyi tanırsın. bir yol üstünde ben de öleceğim. "Samansur'a bir mektup yazarım. Düşünüyorum da. Beni yola çıkarıp uğurlamışün. Aleksandrovka yokuşunda öldü... sakalım ıpıslak etmişti. Gülsan'm.enginel elveda gülsarı varan yoldan kısaydı: "Gökyüzünde sıra sıra uçuşan kazların kanat çırpınışına kendi kanatlarının gücü yetmediği için geride kalıp tek başına donarak ölen kaz gibi ölmek istemiyorum. Gözlerinden akan yaşlar. 'Yamansız yahşi olmaz' derler ya.Ana deve. Sonra: . İşte o at.cizgiliforum. Gözyaşlan daha çok akmaya başladı. Yürürken o eski. tıpkı yorga Gülsan gibi. Babanın parti üye kartını teslim etmek için ilçe merkezine gittiğimde ben o yorgaya binmiştim. bütün geçmişimi düşündüm. dün gece ilçeden dönerken. Bir yuvadan uçup gideceğim zaman. SON 134 . Bütün gece. Gözünü..Uç yabankazı uç! Kanatlann yorulmadan arkadaşlanna yetiş! diye derin bir iç çekti. sen beni. kanat çırparken ölmek istiyorum. tek başına dağların eteklerine doğru uçan yabankazına. Bunlar. benim rulpanm. bir gün. Bütün gece onun başı ucunda oturdum. Yabankazı yolunu şaşırmış.www. yitirdiği yavrusunu günlerden beri arıyordu: Neredesin kara gözlü güzel botam? Memelerinden güzel kokulu ak süt akıyor. ananın sütü. sürüden ayrılmıştı. İki gözüm Samansur. Çok yaşamam artık.

o birkaç saatlik süre içinde kendi çocukluğunu. umut ve umutsuzluklarda. mutlu yarınlara adamış.Kazak Türklerinin töresini ve folklorunu da pek canlı olarak gözler önüne seriyor. bugünkü dağılma ya da çöküşün kaçınılmazlığını da görüyoruz bu çok duygulandıran ve düşündüren romanda.Kazak ellerinin doğasını. çarpıcı örneklerle eleştiri. geçmişiyle hesaplaşmasından anlıyoruz. Tanabay'ın. Fanabay. yaşlanarak ölümüne kadar geçen fırtınalı hayat macerası. 135 . gençliğini ve yaşlılığını. atın sahibi Tanabay'ın ve Tanabay gibi devrime inanmış Kırgız gençlerinin hayatı. Bir şey daha var: Tanabay'ın o çok özverili ama çileli hayatını okurken. daha az çileli geçmemiştir. can çekişen sevgili atının başında. 0 kendini devrime. Ama. sevinç ve açılarıyla.. Aşk ve heyecan.. Bunu. kendine özgü anlatım hiçimi ve gücü ile. yazarın bu eserinde de yoğun olarak vardır. can çekiştiğini. Bu kadar değil. Kırgız . Kırgız . onun gençliğinde yürekten bağlandığı bir siyasî rejimin. Cins ve ünlü bir yorga olan Gülsarı adındaki atın doğumundan. ama siyasî rejim onun ömrünü mutsuzluklar ve sıkıntılar içinde geçirmesine sebep olmuştur. ünlü yazar Cengiz Âytmatov'un en güzel romanlarından biridir. yüreği üzüntülerle dolu olarak geçirdiği bir kaç saatlik süre içinde kendisiyle. sevap ve günahlarıyla yeniden yaşıyormuş gibi hayalinde canlandırır. daha az çalkantılı.elveda gülsarı Aytmatov'un yayınladığımız diğer eserleri: Dişi Kurdun Rüyaları (roman) Cemile-Sultanmurat (hikâyeler) Yıldırım Sesli Manasçı-Yüzyüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek (hikâyeler) Beyaz Gemi (hikâye) Gün Olur Asra Bedel (roman) Cengiz Han'a Küsen Bulut (roman) • Kızıl Elma-OğuUa Buluşma-Beyaz Yağmur Asker Çocuğu-Deve Gözü (hikâyeler) Elveda Gülsan (roman) elveda gulsarı Elveda Güisan. romanın ana konusu gibi görünür. Aytmatov. okur için derin edebî haz. komünizmin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful