P. 1
Fizik_muayene_kitabi 6,50 tl.pdf

Fizik_muayene_kitabi 6,50 tl.pdf

|Views: 509|Likes:
Yayınlayan: Aydoğan Akkayın

More info:

Published by: Aydoğan Akkayın on Nov 07, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

MUAYENEYE HAZIRLIK

Doç. Dr. Bayram KOÇ Günümüz tıbbı eskisiyle kıyaslanmayacak kadar gelişmiştir. Yinede bu günkü tıbbın temel taşlarının eskilere oturduğu unutulmamalıdır. Fizik muayenenin öğretilmesini desteklemek için kabul edilebilir hala birçok neden vardır. Bunlar arasında daha ucuz seri gözlemler yapabilme ihtimali, kritik bulguların erken tespiti, pahalı tanı yöntemlerinin akılcı ve iyi seçimi ve doktor ile hasta arasındaki fiziksel temasın tedavi edici değeridir. Fizik tanıyı canlandırmak için tıbbın bilim ve sanat yönleri arasında önceden beri bilinen bağın mutlaka hatırlanması gerekir. Hekimlik sanatının amacı hastalığa doğru tanıyı koymak ve uygun tedavileri uygulamaktır. Hekimlik sanatında tanıya varmak için çeşitli yollar izlenir ve bu yolların ilk sırasında ise anamnez yer alır. Diğer taraftan anamnez almaya başlamadan önce de hekimin bazı dikkat etmesi gereken noktalar vardır ki, Bunlar; Muayene için uygun yer ve ortamın oluşturulması (yeterli sıcaklık, aydınlık, hasta için emniyetli, hastanın sırlarının duyulmayacağı kapalı, muayene araç ve gereçlerinin olduğu, doktorun uygun kılık ve kıyafeti). Hastaya kendini tanıtma ve hasta ile uygun empatinin oluşturulması. Anamnezin kimden ve ne zaman alındığının not edilmesidir.
ANAMNEZ ALMA

Hastanın, hastalığı ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak alınması işlemine anamnez alma denir. En iyi anamnez ise hastanın kendisinden alınandır. Anamnez sırasında sorulan sorular basit ve anlaşılır olmalıdır. Hastalardan anamnez alırken takip edilecek şema aşağıdaki gibi olmalıdır. Hastanın kimliği : Soyadı, adı Cinsiyeti, yaşı Doğum yeri, tarihi Medeni durumu, Mesleği Adresi 1

Şikayeti: Hastayı hekime getiren temel şikayeti veya şikayetleri. Hastalık öyküsü: Hastanın her şikayeti için ayrı ayrı ve kronolojik olarak; Ne zaman, Nerede, Nasıl başladığı. Sıklığı Süresi Yayılımı Artıran etkenler Azaltan etkenler neler olduğu Şimdiye kadar kullandığı tedaviler ve tedavilerin etkileri, Şikayetlerin bir biri ile olan ilişkisi sorulmalıdır. Öz geçmişi: Çocukluk hastalıkları; (Kızıl, difteri, boğmaca, vs). Operasyon geçirip geçirmediği. Kaza, yaralanma olayları. Allerji, ilaç allerjisi; (Saman nezlesi, astım, vs) Hastalık geçirme öyküsü; (Dizanteri, tifo, pnömoni, tüberküloz, kızıl, kızamık vs). Kronik hastalık varlığı; (Diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, KOAH, vs). Alışkanlıkları (Tütün, alkol, ilaç, çay, kahve, vs). Soy geçmişi: Anne, baba, kardeşler, diğer akrabalar (yaşıyorlar mı, ciddi bir hastalıkları var mı, ölenlerin ölüm nedenleri ve ölüm yaşları ?)
SİSTEMLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Hastalarda sistemler gözden geçirilirken her sistemle ilgi açık uçlu bir soru ve gerektiği kadar kapalı soru sorulmalıdır. Genel durumun değerlendirilmesi: Genel görünümün değerlendirilmesi fizik muayenenin en zevkli kısmıdır. Hastanın dikkatli bir şekilde gözlenmesi tanının konulmasına çok yardımcı olur, hatta anamnez muayene öncesi önemli bilgilerin elde edilmesine yardımcı olur. 2

İnspeksiyonda değerlendirilmesi gereken yönler: ♦ Postür ♦ Hidrasyon durumu ♦ Beslenme durumu ♦ Vücut hareketleri ve oranları ♦ Yüz görünümü ♦ Fenotipik görünüş, ırk ve cinsiyet ♦ Bilinç durumu ♦ Hastalık durumu, akut- kronik ayrımı ♦ Rahatlık derecesi ♦ Hafıza durumu ve hali ♦ Yürüyüş şekli.

Hastanın duruşuna göre elde edinilebilecek bilgiler;
Pankreatitte hastalar sıklıkla fetal pozisyonda dizlerini ve bacaklarını karınlarına çekerek yatarlar. Peritonitli hastalar genellikle ağrıyı arttırabilecek hareketlerden sakınarak oldukça hareketsiz dururlar. Renal yada perirenal absesi olanlar, lezyonları tarafına yatarlar. Barsak tıkanıklığı olan hastalar genellikle huzursuzdurlar. Yatar pozisyonda olan hastalarda, bir diz fleksiyonda ve kalça eksternal rotasyonda ise psoas kası çevresinde lokal bir patoloji yada kasın kendisinin inflamasyonunu gösteren psoas işareti şeklinde değerlendirilir. Eskiden psoas bulgusu medulla spinalisten kaynaklanan ve kas boyunca aşağı inen tüberküloz absesinin de bulgusuydu. Bu tip abseler ateş yada benzer inflamasyon bulgularını göstermediklerinden soğuk abseler olarak tanımlanırlar. Günümüzde iliopsoası içeren en sık sorun tüberküloz değil antikoagulasyona bağlı kas içi kanamalardır. Perikardial effüzyonu olan hastalar (özellikle tamponadı olanlar) sıklıkla yatakta oturup secde postüründe öne doğru eğilirler. Bu pozisyonda boyun venleri genişlemiştir. Volüm durumu: Hipovolemi volüm eksikliği ve dehidratasyonla karekterizedir. Volüm eksikliği böbrekler ve gastrointestinal sistem yoluyla hücre dışı sıvı ve tuzun kaybedilmesidir, BUN/kreatinin 3

Postür:

oranında artış vardır. Dehidratasyon ise vücuttan su kaybı durumudur, serum sodyumu ve plazma osmolaritesi artmıştır. Kalp hızı ve kan basıncındaki postural değişiklikler Tilt testiyle belirlenir. Anormal tilt testi genellikle volüm kaybını yansıtır. Bununla birlikte kalbin outputunun artmamasına (sıklıkla yetersizlik nedeniyle) yada çeşitli nörolojik bozuklukları (çeşitli antihipertansif ajanlar, bazı otonomik nöropatiler, uzamış yatak istirahati) da yansıtıyor olabilir. Azalmış deri turgoru, hipovoleminin deri elastikiyetinde azalmasıyla ortaya çıkan göstergesidir. Deri turgoru ileri yaşlarda sternum üzerinden bakılmalıdır.

Volüm durumunu tahmin için kullanılan diğer bulgular:
♦ ♦ ♦ ♦ Kuru mukoza yüzeyleri Kuru aksillalar Çukurlaşmış gözler Dikine dil yarıklarıdır.

Vital bulgular: Vital bulguların değerlendirilmesi fizik muayenenin başlangıcında kullanılan ve hala da gerekli olan bulgulardır. Maalesef sıklıkla hekim olmayan insanlara bırakılır. Aslında terimden de anlaşıldığı gibi vital bulgular özel bilgi ve beceri gerektiren kesin bilgi zenginliği sağlayan durumlardır. Vital bulgularla ilgili son görüşler aşağıdaki tablodaki (Tablo 1) gibidir. Tablo 1: Vital bulgularla ilgili düşünceler
Bulgu/Manevra
Nabız ve kalp hızı Solunum hızı-ritmi Isı Ateş şekilleri Isı/nabız disosias. Hipotermi Kan basıncı

Osler bulgusu Psödohipotasiyon

EKG yokluğunda dahi periferik nabızlardan oldukça fazla bilgi edinilebilir. Yukarıdaki gibi Isıyı ölçmezseniz ateşi tespit edemezsiniz Ateş insanoğlunu binlerce yıldır büyülemiştir. Rölatif olarak ayırıcı tanıda faydalı bulgulardır. Civalı termometreler tespit etmeyebilir Gerekli vital bulgu. Hekim sadece, ne zaman ve nerede ölçmeyi bilmekle kalmamalıdır. Testin sınırlamaları da olduğundan hem fazla, hem de düşük sonuçlar bulunabilir. Psödohipertansiyonun tespitinde yararlıdır, fakat muhtemelen geleneksel olarak düşünüldüğü kadar değil. Şoktaki hastalarda nadir olmayan bir problemdir;

Konvensiyonel bilgilerin tekrarı

4

Nabız basıncı Branham bulgusu Pulsus paradoksus Trousseau bulgusu Hill bulgusu

Önemli ayırıcı tanısı olan faydalı bir bulgudur; hem azalması hem de yükselmesi önemlidir. Arteriyovenöz fistülü tanımada faydalı bir manevradır. Önemli olduğundan, hekimler bunu tespit etmeyi bilmelidir. Latent tetaninin bir bulgusudur. Aort regurjitasyonunun sensitif ve spesifik olmayan bir bulgusudur. SİSTEMİK DEĞERLENDİRME

Boy: Jigantizm, akromegali, cücelik, akondroplazi, onükoidizm, Marfan
sendromu. döküntü, yaralar, deri altı nodüller. Gözler: Yanma, batma, sulanma, görme, diplopi, katarakt, fotofobi, görme alanı daralmaları, skotomlar. Kulaklar: İşitme, kulak ağrısı, akıntı, çınlama, uğultu. Burun: Akıntı, koku duyusu, sinüzit, kanama, tıkanıklık. Nefes kokusu: Helitozis, aseton kokusu (ketoasidoz koması), amonyak kokusu (üremi), kedi idrarı kokusu (hepatik koma). Kilo durumu: Normal, zayıflama, kilo alma. Ağız, Boğaz: Aft, dişeti kanaması, dilde ağrı, yanma, faranjit, takma diş, postnasal akıntı. Ruhsal durum: Bayılma, depresyon, uyku düzeni. Solunum sistemi: Göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük, balgam, hemoptizi, siyanoz, tbc, pnömoni, astım öyküsü. Dolaşım sistemi: Dispne, paroksismal nokturnal dispne, klodikasyon, hipertansiyon, senkop, ödem, varis, angina, çarpıntı, jugüler venöz dolgunluk. Gastrointestinal sistem: İştah, karın ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, hematemez, melena, ishal. Metabolik ve endokrin sistem: Ağırlık, şişmanlama, zayıflama, terleme, sinirlilik, sıcak/soğuk yeğleme, polidipsi, poliüri, polifaji, kıl dağılımı ve miktarı. Hemapoetik sistemi: Anormal kanama, kolay morarma, kansızlık ve kan transfüzyon öyküsü, LAP. 5

Deri: Kuruluk, kepeklenme, kalınlaşma, pigmentasyon, kaşıntı,

menoraji. cinsel hastalık öyküsü. tremor. felç öyküsü. hipo/hiper/paraestezi. akıntı. kaslarda erime. taş öyküsü. dismenore. gebelik. niktüri. kızarıklık. metroraji. baş dönmesi. yürüme bozukluğu. impotans. damla damla idrar yapma. ağrı. idrarda çatallanma. Raynaud fenomeni. duyu değişiklikleri. fertilite. Kas iskelet sistemi: Kas/kemik ağrısı. adet araları. devamı. menapoz. hareket kısıtlılığı. manşona travması. epilepsi. eklemlerde şişlik. işeme zorluğu. miktarı. ataksi. Üreme sistemi: Kadınlar için. Erkekler için. kuvvet kaybı.dizüri. genital yara. Genitoüriner sistem: İşeme sıklığı. 6 . şekil bozuklukları. Sinir sistemi: Baş ağrısı. yan ağrısı. libido. hematüri. doğum ve düşük sayısı. konuşma bozuklukları. senkop. düzeni.

granulamatoz hepatit) Neoplastik olaylar Akut metabolik tablolar (gut. M. Bunlar arasında. doku infarktları.7° C dir. bazı hormonlar.ATEŞ VE ÇEŞİTLERİ Prof. Ateş ölçümü erişkinlerde oral. koltuk altı ve gerektiğinde rektal yoldan yapılabilir. Dr. Pirojen maddeler. Ateşin nedenleri: Mikroorganizmalara bağlı infeksiyonlar İmmün reaksiyonlar Doku hasarları (travma. rektal ısı ise 0. ısı stroku.8° C derece daha yüksektir. Ciddi hiperterminin en önemli sebepleri. tireotoksikoz) Bazı ilaçların ve yabancı proteinlerin verilmesi Dehidratasyon ve tuz verilmesi. Koltuk altına göre oral ısı 0. Tahir ÜNAL Ateş: Ateş infeksiyon ve inflamasyonun sonucu olarak vücut sıcaklığının normal sınırların (37˚C) üstüne yükselmesidir. vücutta ateşin yükselmesine neden olan maddelere denir. Ateşin koltuk altından ölçüldüğü durumlarda koltuk altının teri silinmelidir. 7 . Addison krizi. Termometre uygulama öncesi silkenerek derece 35° C’ nin altına düşürülmelidir. Koltuk ve rektal ısı arasındaki farkın 1° C den fazla olması patalojiktir. daha sık olarak merkezi sinir sisteminde kanama olan hastalarda ortaya çıkar.5°C. vücut sıcaklığının kontrolsüz artmasıdır. akşama doğru en yüksektir. Hiperpireksi. immün reaksiyonlar. Vücut ısısındaki bu diürnal değişim 1° C yi geçmez. mikroorganizmalar. ilaçlar ve sentetik polinükleotitler sayılabilir. porfiri. nekroz. Hipertermi. feokromasitoma. Termometre en az üç dakika uygulama bölgesinde kalmalıdır. Vücut ısısı sabah saatlerinde en düşük. rabdomyoliz) Spesifik inflamasyonlar (sarkoidoz. Vücut sıcaklığı 41° C üzerine çıkmıştır. çok yüksek ateş için kullanılan bir terimdir ve ciddi infeksiyonlu kişilerde görülebileceği gibi. Normal ısı 36. nöroleptik maling sendrom ve seyrek olarak malign hipertermidir.

Genellikle aktif tüberkülozda görülür ve intermittan ateşin daha geniş ısı değişikliklerinin görülen bir formudur.Ateşin dönemleri: Ateş tipik olarak bazı dönemler gösterebilir. Bu dönemde parasempatik kompartman aktif durumda olup. Büyük ısı farklılıkları olan ateştir (şekil 2). ateşin düşüş dönemidir. Termogenezis tiroid hormonları ile bu olaya katılır. Üçüncü dönem. Sempatik lifler vasıtasıyla gönderilen uyarılar bu dönemde etkili olurlar. deri damarlarında vazodilatasyon gelişir ve periferik damar direnci azalır. Isı diyagramına göre ateş tipleri: Devamlı ateş. Hasta terler. Birkaç gün süren dalgalanmalar şeklinde görülen ateştir (şekil 4). İkinci dönem. Septik (hektik) ateş: Isı değişiklikleri arasında 3-5° C derece fark vardır. Bu dönemde farklı ısılar için termoregulutuvar merkez yeniden resete yönelir. 8 . 6). Ondulan (dalgalı) ateş. Her gün öğleden sonra pik yapan ve sıklıkla fasyal flushingin eşlik ettiği ateşle karakterizedir. Ateşin düşmesi litik veya kriz şekilde olur (şekil 5. artış fazı olarak adlandırılır ve termoregulatuvar merkezin yeni ısı düzeyine reset edildiği dönemdir. Kas. Birkaç gün sonra tekrarlayan ateştir (şekil 3). İlk faz. Deri ve deri altı dokudaki vazokontrüksiyon sıcak oluşumunu arttırır. Intermittan ateş. Ateşin öğle vakti sonrasına göre sabahları daha yüksek olmasıdır. radyasyon ve buharlaşma ile ısı kaybeder. klimaks fazı olarak adlandırılan bu dönemde vücut ısısı son noktaya ulaşmış. Ateş birkaç saat süren apiretik periyotlar ile karakterizedir (şekil 1). Remittan ateş. İnvers ateş. Ateşin düşmesi ile nabız ve solunum hızıda azalır. Bu dönemde eksojen projenlerin termal etkileri üzerine endojen pirojenlerin salınması eklenir. Kriz şeklinde düşme ısının 1-2 saat içinde aniden azalmasıdır. Ateş pik düzeyden düşmeye başlar ve vücut ısısının düşmesiyle karakterizedir. Hastalar sıcak ve deri kırmızıdır. Tüberkülozda böyle ateş görülebilir. Isı değişiklikleri arasındaki fark 1o C den azdır. prodromal faz olarak adlandırılır ve yaklaşık olarak 15-90 dakika sürer. Dördüncü dönem. sempatik uyarı durmuştur. karaciğer ve kalp gibi organlarda sempatik kompartmanın etkisi ile ısı oluşumu arttırılır. kondüksiyon. Rekurren ateş.

Aynı zamanda sıtma parazitinin en pernisyöz formu olan plazmodyum falsiparumun plazmidyum vivaxla kombinasyonunda da ortaya çıkabilir. hepatomma. hipernefrom. endokardit. nöbet birbirini izleyen iki gün boyunca sürer ve ardından bir gün ateş görülmez. Tertian ateş: Epizod günü birinci gün olarak kabul edildiğinde her üç günde bir tekrarlayan ateştir. Nedeni bilinmeyen ateş: Etyolojisi bilinmeyen ateştir. Çift quatidian ateş sıtma ateşi değildir. hasta her gün nöbet geçirir. En az üç hafta süren 38˚C üzerinde süregelen ve nedeni açıklanamayan ateştir.bunu izleyen günler. Quartan ateş: Her 72 saatte bir ortaya çıkan ateştir (yada epizod birinci gün olarak kabul edilirse dört günde bir). plazmodyum falsiparum için tipiktir (falsiparum ateşi). Çift quartan ateş quartan parazitlerin birbirinden bağımsız iki grubun oluşturduğu infeksiyona bağlıdır. 9 Pel-Epstein tipi ateş. Daha nadir sebepler kanser (bazı lenfomalar. Hodgkinli hastaların %15-20 de görülür. ancak günde iki ateş nöbeti gonokok endokarditi vakalarının yarısında görülür. 48 saatlik nöbetle karakterizedir. Tipik olarak sıtma ateşleri şöyle sıralanabilir: Quatidian ateş. renal yada gastrointestinal bulgularının eşlik ettiği ciddi sıtma formudur. tüberküloz. otoimmun hastalıklar (kollajen vasküler hastalıklar ve vaskülitler) ve ilaç reaksiyonlarıdır. Plazmodyum malaria tarafından oluşturulur. Erkeklerde nedeni bilinmeyen ateş en sık kapalı boşluk (abse) yada dissemine (sıtma. Son olarak farklı günlerde olgunlaşan iki ayrı plazmodyum falsiparum jenerasyonu infeksiyonu sonucu olarak da oluşabilir. Sonuç olarak 48 saatte bir ortaya çıkar. haftalar süren ateşsiz dönemlerle karekterizedir. Her 48 saatte spor oluşturan plasmodium vivaxin iki ayrı gurubunca gerçekleşen bir infeksiyon olan çift tersiyer sıtmadır. Bu ateş günde iki kez ortaya çıkar. HIV. Malign tertian ateş. ekstrahepatik tümörlerin hepatik metastazları). Bu bulgular genellikle enfekte alyuvarların sekonder kapiller tıkanıklığa yol açmasına bağlıdır. Saatler yada günler süren ateş dönemleri ve . Sıtma ateşi: Sıtma ateşi hastalığa neden olan organizmaya göre değişir. Akut serebral. fugus) infeksiyonlarında görülür. Plazmodyum vivax için tipiktir.

Hibernasyon. Şekil 1: İntermittan ateş paterni 10 . doku hasarına neden olan ısı düşmesi (koruma için soğuk vazodilatasyon) dir. Bu dissosiasyonun ayırıcı tanısında en önemli nedenler genellikle infeksiyözdür (salmonelloz. Soğuk ısı Uygunsuz giyim tarzı Rutubet Yorgunluk Dehidratasyon Zayıf besin alımı Alkol alımıdır. intrakranyal basınçta artış olan menenjit). vücut metabolizmayı yavaşlatmak için ısısını düşürür Hipotermiye yol açan durumlar. mikoplazma pnömonia. Donma ise. Bununla birlikte bazı hastalıklarda kalp hızı artmayabilir. Ancak bazı oransızlıklar yatrojenik (ilaç ateşinde olduğu gibi) yada dijital veya beta bloker kullanımına bağlı olabilir Hipotermi: Vücut ısısının normal musküler ve serebral fonksiyonların bozulduğu düzeyin altına düşmesi olarak tanımlanır. lejyonelloz.Ateş/nabız oransızlığı: Vücut ısısındaki artışın kalp hızında eşit derecede artışla karşılaştırılmadığı durumlardır. buruselloz. tifo ateşi. kış uykusuna yatma anlamında olup. Normalde vücut ısısındaki her 1 derecelik artış için kalp hızı 10 atım artar.

Şekil 2: Remittan ateş paterni Şekil 3: Tekrarlayıcı (relapsing) ateş Şekil 4: Dalgalı (ondülan) ateş 11 .

Şekil 5: Ateşin kriz şeklinde düşmesi Şekil 6: Ateşin lizis şeklinde düşmesi 12 .

13 . ayak tabanları. Hasta tamamen soyunmalıdır. dermis ve cilt altı dokulardan oluşan ve tüm vücudu örten bir dokudur (Resim 7). Dr. Hasta. saçlı deri ve ağzı içerecek şekilde tüm vücudu inspekte etmelidir. Hakkı KOÇAR Deri. Çeşitli organ ve sistemik hastalıkların seyri sırasında bazı deri belirti ve bulguları mevcut olabilir. epidermis. Muköz membranların rengi ile kıyaslayın Doku yapısı. hastane elbisesi giyerken. İ. Nemliliği. Renk. Epidermis Dermis Hipodermis Resim 7: Derininin katlarının şematik olarak gösterilmesi Muayene: İdeal olarak başlangıç muayenesi ayaktan tırnağa kadar yapılmalıdır. Muayene sırasında deri aşağıdakiler için gözlemlenmeli ve palpe edilmelidir. Deri muayenesi hiçbir zaman fizik muayeneden ayrı tutulamaz.DERİ MUAYENESİ Prof. Turgoru. hekim el ayaları. Derinin muayenesi sırasında uygun bir ışık sağlanmalıdır.

Kıl dağılımı. ♦ Renk 2. ♦ Palpabl nitelikler (yumuşaklık. Primer deri lezyonları. ♦ Papul. Dermatolojide genel yaklaşım: Dermatolojide genel yaklaşım aşağıdaki dört anahtar komponenti içermelidir: 1. Hematom. C vitamini eksikliği) Ekimoz. 1 cm‘den küçük deriden kalkık. toplu iğne başı büyüklüğündedeki purpurik lezyonlardır (trombositopeni. deri içi ve deri altına olan kanamalardır (hemofili).Morfoloji: Lezyon karakteristiklerinin değerlendirilmesi. ♦ Elevasyon yada depresyon. başka olgu tarafından değişikliğe uğratılmamışlardır (travma. mol. endürasyon. Lezyonları. ♦ Purpura. harareti. yada madikal tedavi gibi). Sekonder lezyonlar manüplasyonla tıbbi tedavi ile yada zamanla kendi doğaları gereği değişikliğe uğramışlardır. sarkoidoz) 14 Primer lezyonlar sadece hastalığın sonucunda oluşmuşlardır ve bir Deri lezyonları: Deri lezyonları genellikle iki ana gruba ayrılır.Biçimi ♦ Annular ♦ Retiküler ♦ Lineer 4. şekilli lezyonlar (nevus.Pigmentasyonu. tırmalama.Dağılım: (Vücut lokalizasyonu) ♦ Yaygın ♦ Lokalize 3. . hassasiyet gibi). Peteşi. ♦ Boyutlar (genişlik ve eğer mümkünse yükseklik). su çiçeği.Dağılım paterni ♦ Demet halinde ♦ Birleşme eğiliminde ♦ Dermatomal. Isı. deri altına olan büyük kanamalardır. Eritrositlerin damar dışına çıkması ile oluşurlar. sıcaklık.

pembe-kırmızı lezyonlar. ♦ Püstül. primer deri hastalığı (ekzema). İçi cerahatle dolu vesiküllerdir ♦ Şişlik (weal). Bağ dokusundan oluşur Keloid. dermis veya subkutan doku kaybı (Ehlers-Danlos sendromu) 15 . Hızlı kaybolan ve kaşıntılı ise (ürtiker) ♦ Makul. Çapı 1 cm den büyük. sistemik hastalıklar (Hodgkin hastalığı. Dar ve lineer depresse deri lezyonlarıdır. Hipertrofiye olmuş skar dokusudur. Ekskoriasyon.5-1 cm büyüklüğünde (çiller. Sert ödematöz (peau d’orange) plak. 1 cm den büyük makül. Fronkül. Deri çıbanı Folikülit: Kıl foliküllerinin infeksiyonu. Epidermis. Makul ve papül özelliğinde (Sarkoidoz. eritema nodozum) ♦ Tümör. deriden kabarık lezyonlardır (nörofibromatozis. Gardner-Diamond sendromu. Deri altında kenarları doku ile çevrili içi sıvı dolu şişliklerdir. Yassı hücreleri kanser Skar. Epidermis ve dermisin kaybı ile ortaya çıkan lezyonlardır. Düz. mavimsi maküller (mongol lekeleri) ♦ Patch. Fissürler. Epidermisin yüzeyel kısımlarının parçacıklar halinde dökülmesidir. ağrılı. kan veya yüzeysel deri hücreleri. Deri maddelerinin kaybı. Omuz üzerinde ise Marfan sendromu. kızamık. Stria. ♦ Nodül. 1 cm ‘den büyük. İnfeksiyon (uyuz). Pullanma. Kurumuş serum. Deskuamasyon. deriden kabarıklık yapmayan bir sahada renk bozukluğu. Epidermisin parçacıklar halinde dökülmesidir (psoriazis) Kabuklanma. ♦ Vezikül. kızarık lezyonlar. karaciğer hastalığı). hipereozinofilik sendrom). İçi sıvı dolu 1 cm den küçük kabarcıklardır ♦ Bül. Atrofi. çapı 1 cm den büyük. 0. sert ve nodüler oluşumlardır. ♦ Kist. hafif deriden kalkık.♦ Plak. Monositik lösemi ♦ Makulo-papüler lezyonlar. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Sekonder deri lezyonları: Abse: Deri altında fluktuasyon gösteren. Ülser. İçi sıvı dolu 1 cm den büyük kabarcıklardır. gebelik. malign melanom. Önceden derisi gergin olan hastalarda zayıflama sonrası. İyileşmeyi gösterir. tifo).

Akne Turgor a) Azalma. c) Kırmızı. böbrek hastlıkları. karaciğer hastalıkları. Tireotoksikoz Sert. d) Siyanoz. Hipotiroidizm. Deri altında yağ toplanmasının özel bir şeklidir. Hepatit. şişmanlık f) Kaşeksi. Dehidratasyon Isı durumu a) Jeneralize ısı artışı. hemoliz. Gebelik (kloasma). Eritrodema. Liken simpleks kronikus Ksantelesma. kolestaz. 16 . Pigmentasyon a) Hiperpigmentasyon. gebelik. hipotiroidi Kaba.♦ ♦ ♦ ♦ Likenifikasyon. Deri altında düzensiz yağ birikimidir. Kalınlaşmış deri. Malignite. Lipodistrofi. düşük kardiak output. tümör. injuri Doku yapısı: Yumuşak. Addison hastalığı. hipertiroidizm b) Lokal ısı artışı. a) b) c) d) Nemlilik durumu. karaciğer ve böbrek hastalığı. Ateş. kronik ITP. Skleroderma. İnflamasyon c) Soğuk deri. allerjik hastalıklar e) Stria. Lokalize. şok. Sezary sendromu. a) Kuru. Kalp ve akciğer hastalıkları. Kalp yetmezliği. Anormal bulgular: Renk: a) Solukluk. anoreksi nervoza. donma. methemoglobinopatiler. Tireotoksikoz. yüksek irtifa. şok. b) Depigmentasyon: Vitiligo. Yaygın. kanamalar. karotenemi. b) Sarılık. doğum kontrol hapı. Göz etrafında lipid birikimleri Lipom. Vitamin A yetmezliği b) Yağlı. Demir eksikliği anemisi. Hipotiroidi Ödem. albinizm. hipotermi. Cushing sendromu.

Resim 8: Yassı hücreli kanser. Kist Çatlak Makül Nodül Papül Polip Püstül Vezikül Şişlik Şekil 9: Primer deri lezyonlarının tipleri 17 .

F: peteşiler) 18 .A B C D E F Resim 10: Deri lezyonları (A: telenjiektazi. C: makülopapüler raş. E: paronoşia. D: nörofibrom. B: skin tag.

3. Ancak elevasyon aynı zamanda benign nevüslerin de özelliği olduğu için bu çıkarılmıştır. Resim 11: Deride melanoma Deri’den elde edinilebilecek diğer bilgiler.Vitiligo (özellikle distal ekstremiterlerde) (Resim 13) 19 . A = Asimetri (eğer lezyon ortasından ikiye bölünürse bir yarısı diğeriyle aynı olmaz) B = Border (sınır) düzensizliği (belli olmayan ve paçavra gibi bir sınıra karşılık düz lineer bir sınır) C = Color (renk) varyasyonu (pigmentin birden fazla gölgesi vardır) D = Diameter (çap) artışı (6 mm’den büyük çapı tanımlar) Bu listeye ek olarak deri yüzeyi üzerine Elevasyon için E düşünülmüştür. kahve lekeleri ve çiller 7. sağdan sola şantta siyanoz (Resim 12). 1.Hemokromatozda brozlaşma 5.Melanomun morfolojik bulguları: Melanomun uyarı bulguları için sık kullanılan ABCD tiplemesi şu şekildedir (Resim 11).Rendu-Osler-Weber sendromunda telanjiektazi 6.Yüksek outputlu yetersizlikte solukluk 4.Van Recklinghausen hastalığında nörofibromlar.Kalp-akciğer hastalıkları.Karaciğer hastalıklarında sarılık 2.

eritema nodozum. Dislipidemide ksantomlar. Kawasaki hastalığı. 14. 12. 15. Lupus eritamatozusta kelebek tarzı raş (endo-myo-perikarditle birlikte). toksik şok sendrom. Resim 12: Parmaklarda siyanoz: Resim 13: Boyunda vitiligonun görünüşü 20 . Deride dökülmeler. kırmızı ağrılı lezyonlar. staz dermatiti. Hipotiroidide kaba ve yanık deri. Dermatomyozitte göz kapağının morarması (heliotropik raş). 13. Bacaklarda geniş. Sarkoidozda deri nodülleri ve maküller.891011. Bacak alt kısımlarında kahverengi hiperpigmentasyon.

Total lökonişi konjenital dominant bir bozukluktur. Onikolikoz tirotoksikozda. 21 . çizgiler şeklinde olabilir (striat lökonişi) yada noktalar (punctat lökonişi) halinde olabilir. Paronişi: Perionişumun kırmızı. Lökonişi: Tırnak yada tırnak yatağının arasında beyaz noktaların ve lekelerin varlığıdır. şiş ve sıklıkla gergin hale geldiği inflamasyonudur.TIRNAKLARIN MUAYENESİ Normalde tırnağın yapısı şekil 14 te gösterildiği gibidir. psoriasiste. Renk değişimi tüm tırnağı kaplayabilir (total lökonişi). Tırnaklardaki değişiklikler sistemik bir hastalık için bir ipucu olabilirsede spesifik bir hastalık için patognomonik değildir. Noktaları subungual hava kabarcıkları oluşturur. Striat ve punctat lökonişi ise travma sonucu ortaya çıkar. çeşitli egzamatöz bozukluklarda ve tırnak mikozunda görülebilir (Resim 18). Onikomikoz: Tırnak tabakasının tırnağın ucundan başlayan ve genellikle tamamen tırnak yatağından ayrılmasıdır. Şekil 14: Tırnakların yapısının şematik olarak gösterilmesi Çeşitli hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan değişikliklerin önemlileri aşağıda belirtilmiştir.

distal kısmı ise daha koyudur. Hipoalbuminemili (2 mg/ml den az) hastalarda görülürler ve iyileşmeyle kaybolurlar. Tırnak yatağındaki mavi yarımaylar: Wilson hastalığı tırnaklarıdır (hepatolentiküler dejenerasyon).karakterize tipik malformasyonudur. 22 . Sıklıkla ciddi demir eksikliği anemili hastalarda görülür (Resim 15). Lunula beyaz değil açık mavidir. Kaşık tırnak: Tırnakların dış yüzeylerinin çukurlaşması ile Resim 15: Demir eksikliğinde kaşık tırnak görünümü Lindsay tırnakaları: Yarım tırnaklar adını da alırlar. Terry tırnakları: Tırnağın proksimalinin %80’inin beyaz ve kalan periferik ucunun kırmızı olmasıyla karakterizedir. Muehricke çizgileri: Normal tırnak tarafından ayrılmış lunaya paralel bir yay şeklinde iki beyaz çizgidir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda görülür. Tırnak yataklarında kırmızı yarımaylar: Terry tırnaklarının bir versiyonudur. Tırnak yatağında (tırnakta değil) lokalize olduklarından tırnağın büyümesi ile ilerlemezler. Aynı zamanda kalp yetersizliği tırnakları olarak da adlandırılır. Kalp yetersizliği siroz ve insülinden bağımsız diyabeti olan hastalarda ve yaşlılarda görülür. Tırnağın proksimal kısmı beyaz. Lunulanın beyaz değil kırmızı olmasıyla karakterizedir.

bakteriyel endokardit. Hodgkin lenfoması ve ciddi kardiak yada renal hastalık gibi sistemik hastalıklarda görülebilir. Kolay kırılan tırnaklar: Hipertiroidizim. Sarı tırnak sendromu: Tırnakların anormal lenfatik sirkülasyon nedeniyle sarımsı renk almasıyla karakterizedir. Hipertrofik pulmoner osteoartropati. malnutrisyon. kanser kemoterapisi. Geleneksel 23 . kistik fibrozis. Beau çizgileri: Myokard infaktüsün gibi ciddi bir hastalıktan kurtulan hastaların tırnaklarındaki transvers oluklardır. primer bilier siroz (Resim 17). ampiyem.Resim 16: Tırnaklarda psöriatik lezyonlar. inflamatuvar barsak hastalıkları. ve demir yada kalay yetersizliği gibi çeşitli metabolik bozukluklarda görülür. konjenital siyanoze kalp hastalıkları. Çomak parmak: Bronş kanseri. akciğer absesi. Bunlar arsenik yada taltum zehirlenmesinde. Mees tırnakları: Kutikulanın distalindaki transvers beyaz çizgilerdir. Düzünsiz. Splinter hemoraji: Tırnak yatağının serbest sınırında proksimal sınırına doğru uzanan lineer kırmızı hemorajilerdir. uzun süreli tüberküloz ve mezotelyoma gibi akciğer hastalıkları. Tırnak çukurlaşması: Psoriasisin erken fakat nonspesifik bir bulgusudur (Resim 16). yıpranmış ve yırtık sınırlarıyla karakterizedirler. En fazla bronş kanserinde görülür. Parmak çomaklaşması ile birlikte el ve ayak bileğinde ağrı ve şişme olmasıdır. bronşektazi. methemoglobinopatiler.

ancak daha çok travma sonucu ortaya çıkarlar. Resim 17: Çomak parmak (clubbing). 24 . Lanula kaybı: Hipoproteinemiye yol açan çeşitli hastalıkların seyrinde görülür. Resim 18: Ayak baş parmağında tırnak mantarı (onikomikoz).olarak subakut bakteryel endokarditin ve trişinozisin tipik bulguları olarak düşünülürler.

Aşağıda bu bölgelere ait muayene yaklaşımlarına ve patolojik durumlara sırası ile değinilecektir. BAŞ MUAYENESİ Başın muayenesi sırasında dikkat edilmesi gereken ve görülebilecek başlıca patolojiler ve bunların nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Manşonanın normalden küçük olmasıdır Paget hastalığı.BAŞ-YÜZ-BOYUN MUAYENESİ Prof. Aort yetmezliği. Manşonanın ventriküller içersinde sıvı toplanmasına bağlı olarak normalden büyük olmasıdır. yüz ve boyun muayenesinde genellikle inspeksiyon ve palpasyon yeterli olabilirse de. Hidrosefali. Resim 19: Makrosefalide başın görünümü 25 . Menenjit Musset belirtisi. hem de şekil bozukluğu göstermesidir Tortikolis. Manşonanın normalden büyük olmasıdır (Resim 19). Tahir ÖNAL Baş. Genellikle sternoklaidomastoid kasın kasılmasına bağlıdır (hematom) Ense sertliği. M. Manşonanın hem büyük olması. bazan oskültasyonda gerekli olabilmektedir. Mikrosefali. Dr. Makrosefali.

Alopesi areata.SAÇLARIN MUAYENESİ Saçların muayenesi sırasında dikkat edilmesi gereken ve görülebilecek başlıca patolojiler ve bunların nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Genetik ve stres durumları. Kaba saçlar. Hipotiroidi. Saçların ağarması. Resim 20: Alopesia areatada saçların görünümü 26 . Kadınlarda kılların artması ile birlikte. Yumuşak saçlar. Saçların diffüz olarak dökülmesidir. Kadınlarda kılların fazlalaşmasıdır. Alopesi. Hipertiroidide görülen ve muayene sırasında yumuşak ve kaygan saçlardır. Hirsutizm. Virilizm. Saçların bölgesel olarak dökülmesidir (Resim 20). erkek seks karakterlerine benzer değişikliklerin olmasıdır.

♦ Cushing sendromu. Küçük çocuklarda farenksteki adenoid doku hipertrofisine bağlı olarak ağız açık ve çene düşük görünür. yüzün donuk hal almasıdır. ♦ Myastani gravis: Kas tonusu ve güçsüzlüğüne bağlı olarak göz kapakları ve çene düşük olup. ♦ Lupus yüzü. şok durumlarında görülür. yanak kırışıkların kaybolduğu buna karşılık dudak kenarı kırışıklıklarının artığı durumdur. nci manşona çiftinin felcine bağlı olarak oluşan yüzün sağlam tarafa doğru çekildiği durumdur. yüzün üzerinde çeşitli büyüklüklerde nodüler lezyonların görülmesidir (aslan yüzü). ♦ Lepra yüzü. ♦ Akromegali: Kaş kemerleri. 27 YÜZ MUAYENESİ . ♦ Solukluk: Anemi. ♦ Anjionörotik ödem: Allerjik reaksiyona bağlı olarak yüzde ve özellikle göz kapaklarında belirgin ödem ortaya çıkmıştır. ağız kenarı kaslarının aşırı kasılmasına bağlı olarak gülüyormuş gibi bir hal almasıdır (risus sardonikus). ♦ Tetanoz. yüz çizgileri silinmiştir. ♦ Yüz felci. hemde deriden bir miktar kabarıklık göstrir. ♦ Mitral darlığı. yüz hem kelebek tarzında kırmızı renk almıştır. yanakların kırmızı renk alması ile birlikte dudakların mor renkli olmasıdır. sarıpembemsi lezyonlardır. burun ve yanak kemikleri ve alt çene büyümüştür. Göz kapaklarında epidermis altında lipid ve özellikle kolesterol toplanması sonucu oluşan deriden kabarık. ♦ Adenoid yüzü. 7. ♦ Skleroderma. ♦ Ksantelezma. yanakların çöktüğü ve burun yapısının ileri derecede belli olduğu yüzdür (pankreas kanseri) ♦ Parkinson yüzü. yüzün sertleşmesi ile birlikte.Yüzün muayenesi sırasında dikkat edilmesi gereken ve görülebilecek başlıca patolojiler ve bunların nedenleri aşağıda belirtilmiştir. hastaların yüzünün ay dede benzeri bir görünüm kazanmasıdı (Resim 21). malign hastalıklar ve hastalıkların ileri dönemlerinde görülen. ♦ Hipokrat yüzü.

Rubella sendromunda görülen sağırlık ve katarakt (patent duktus arteriouzus yada pulmoner arter darlığıyla birlikte). 10. sarkık yanaklar. 7. küçük kulaklar. şişkin göz kapakları. 8. pigmente benler ve yele boyun Werner sendromu ve projeriyada görülen prematüre yaşlanma Hurler sendromunda görülen garalizim (mitral hastalığı) Konjenital valvüler stenozda görülen yuvarlak ve kübik yüz Pulmoner arterlerin ve supravalvüler aort darlığının elfin yüzü. kalın yanak. Polikondritte görülen eyer şekilli burun Stenier hastalığının düşük göz kapakları. 9. ifadesiz yüz. Triküspid regurjitasyonlu hastalarda kulak loblarının pulsatil olması Down sendromunda görülen makroglasi. miksödem ve amiloidoz. Turner sendromunda görülen hipertelorizim. lateral kaşların kaybı. dışa çıkmış dil. kısa burun. 12. 4. 2. 5. perikardit ve myokarditle birlikte). 13. Karsinoid sendromunda görülen paroksismal fasiyal ve boyun kızarıklıkları (pulmoner darlık ve triküspid darlığı/regurjitasyonuyla birlikte). Down sendromunda görülen epikantik kıvrım. dışa çıkmış dil. deri ve karoner arter hastalığı (Resim 22). 6. dağınık telanjiektaziler ve hipo ve hiperpigmentasyon (pulmoner hipertansiyon. 28 . künt ve yukarı dönük burun ve sıklıkla hiperkalsemi. geri çekilmiş saç çizgisi ve mitral valv prolapsusu Miksödemde görülen kuru ve kırılgan saç. Sklerodermada görülen deri ve ağızda kalınlaşma.Yüzün değerlendirilmesinden sağlanacak diğer bilgiler: 1. Fetal alkol sendromunda görülen kısa palpebral fissürler. küçük üst dudak ve hipoplastik mandibul (atrial yada ventriküler septal defetlerle birlikte). 14. 3. 11.

Resim 21: Cushing’li hastalarda yüz görünümü Resim 22: Hipotiroidili hastalarda yüz görünümü 29 .

Aynı durum için daha renkli terimler ise. Anormal bulgular. d) Maksiller ve etmoid sinüslerinin drenaj yerlerini değerlendir. Telenjiektezi: Osler-Rendu-Weber sendromu Ödem ve eritem: Akut rinit Şişlik. solukluk. rom burnu. Nazal pasajları. brendi burnu. trombositopeni. Burun bulböz ve oldukça belirginleşmiş bir hal alır. c) Alt ve orta konkaları. ♦ Serebrospinal sıvı: Manşona tabanı travması Burun ile ilgili önemli bulgular: Rinofima: Rinofirma burun derisinin endüre. soluk gri lezyonlar ve pasajı tıkayıcı: Polip Cerahat: Sinüzit. eritemli: Allerjik rinit Püstül: Fronkul Nazal pasaj. Hareketli. b) Mükoz membranların rengini. yumuşak. infeksiyon. perforasyon Konkalar: Hipertrofi BURUN MUAYENESİ Mukoz membranlar. çekiç burun ve patates burundur. allerjik hastalıklar ♦ Kanama: Hipertansiyon. 30 .Muayene: Muayene sırasında burunun dış görünüşü ve dış yüzeyleri gözlemlenir. Burun derisi. a) Septumun pozisyonunu ve kalınlığını tanımla. ♦ Seröz akıntı: Viral infeksiyonlar. bakır burun. hassas olmayan orta derecede eritamatöz ve sıklıkla multipl telanjiektazilerle kaplı kalınlaşmasıdır. Lupus vulgaris (tüberküloz). Rinofimaya aynı zamanda “hipertrofik rosacea” da denir. lupus pernio (sarkoidoz) Nazal kemik: Kırık Septum: Deviasyon. Uygun bir otoskop Spekulum Işıklı bir kalem ile aşağıdaki bölgeleri değerlendir.

Edinsel anosmiye yol açan merkezi sinir sistemini yada burnu etkileyen hastalıklar uzun bir liste oluştururlar ki. Kanlı akıntı ise anterior epistaksisle uyumludur. Sonuç olarak burnun ucu yukarı ve dışa dönük görünür. Diabetes mellitus. Sarı akıntı da nonspesifiktir ancak süpüratif bir prosesin erken bir dönemini belirtiyor olabilir. iklim ve kronik olarak yoğun etanol alımıdır. Örneğin. Nazal septumda şişme yapan nedenler: Nazal sekresyonların anlamı: Halk dilindeki sümük terimi mukozadan yoğun akımı gösterir ve önemli değeri vardır. Her ne kadar etanol ile ilişki çok iyi olmasa da telanjiektazilere sıklıkla rom lekeleri yada cin lekeleri denir.Muhtemel nedenler. Parkinson hastalığı. temiz akıntı nonspesifiktir ama viral yada atrofik rinitle uyumludur. pembe ve pedinküllü bir lezyon olan polip. fluktuan bir nodül olan septal apse (3) Septum mukozasından kaynaklanan etli. Sümüğün diagnostik değeri yüksektir. BOS rinoresi: Nazal sekresyonun bir damlasını kağıt havlu üzerine damlatarak BOS rinoresi durumunda nazal sekresyonun çevresinde temiz bir halo oluşur. BOS rinoresi vakalarında bu testte spinal sıvı seviyesine yakın (40 mg/dl) glukoz tespit edilir. Çünkü farklı hastalık prosesleri farklı nazal akıntılara neden olur. Alternatif olarak nazal sekresyonun gliko içeriği de hasta başında. Edinsel yada konjenital olabilir. Pernisiyöz anemi. Anosmi: Anosmi koku duyusunun kaybıdır. Eğer şeklinde burun: Eğer burun. Konjenital anosmi hemen her zaman Kallmann sendromu sonucu ortaya çıkar. Yeşil akıntı ise pürülan sinüzit ile uyumludur. Koyu ve siyaha yakın akıntı ise (komadaki hastada) mukormikoz) belirteci olabilir. (1) Septal hematom (2) Septal mukozada eritemli. nazal kemiğe denk gelen kısımda konjenital yada edinsel erozif çökme gelişimidir. örneğin bir batırma çubuğu kullanılarak ölçülebilir. Karaciğer sirozu. bunlar arasında. 31 . hassas. Multipl skleroz.

Kistik fibroz. Sarkoidoz. Alerjik rinit. 32 .Kronik böbrek yetmezliği. Nazal polipozis Çinko yetersizliği yer alır. Cushing sendromu.

Mavi-siyah çizgiler. Kanser ♦ Herpetik lezyonlar. Diş etlerinin iltihabi granulomu sonucu lokal nodüler büyüme. Karbonmonoksit zehirlenmesi Yoğun pigmentasyon. Sifilizin ilk döneminde görülen yaralardır. Kanama: Kan hastalıkları ve C vitamini eksikliği. ♦ Diş etleri: Jinjivit. Epulis. Addison hastalığı Pigmente papüller. Polisitemi Kiraz kırmızısı. ♦ Renk değişiklikleri. Kalp yetmezliği. AĞIZ-DUDAK MUAYENESİ Resim 23: Herpetik lezyonlar. Diş etlerinin iltihaplanması. Ağız kenarlarının iltihaplanmasıdır. Solukluk. Kurşun zehirlenmesi. Diş etlerinden iltihabi akıntı. ♦ Dilde geçmeyen yara.Ağız-dudak muayenesi sırasında dikkat edilmesi gereken ve görülebilecek başlıca patolojiler ve bunların nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Dudak köşelerine yakın çatlaklar (vitamin eksikliği) ♦ Angular stomatit. Anemi Siyanoz. 33 . Piyore. ♦ Diş absesi ♦ Şankr. Peutz-Jegher sendromu ♦ Perleş. Herpes virüs infeksiyonlarına bağlı olarak oluşan veziküler ve kabuklu lezyonlardır (Resim 23). akciğer hastalıkları Koyu kırmızı.

İkinci en sık neden ise oral mukozanın skuamöz hücreli karsinomudur. Böylece bu ilginç bulgu. Bu lezyon tüylü lökoplakidir. materyal üzerine potasyum hidroksit uygulanarak sağlanabilir. Bu terim lezyonun yüzeyden kabarıklığı ile tüylü ve pürüzlü yüzeyi yansıtır. Geçmişte bu tip lezyonlara lökoplaki denirdi. Sıklıkla bir eritem halkasıyla çevrilmiş multipl papül ve plakların oluşturduğu lezyonlar pamukçuk olarak bilinirler (orofaringeal mukozanın infeksiyonu). Bunlar erken dönem kızamık ile uyumludurlar ve deri döküntüsünden bir gün önce ortaya çıkarlar. Ağızdaki beyaz lekelerin daha az görülen bir nedeni ise birinci ve ikinci nodlarla komşu bukkal mukozada küçük beyaz maküller topluluğundan oluşan koplik lekeleridir. sistemik viral infeksiyonların minör bulgusu sayılmalıdır. Linea alba. Koplik lekeleri aynı amanda ekovirüs ve adenovirüs infeksiyonlarında da görülebilir. ♦ Amalgam döğmeleri ♦ Peutz-Jeghers sendromu ♦ Sigara içenlerin melanozisi Oral mukozanın pigmente lezyonları: 34 .Oral mukozada yer alan beyaz lekeler: Ağız ile ilgili önemli lezyonlar: 1. Dilin lateral kısmında (yanakların bukkal mukozasında) görülen beyaz bir lezyon HIV şüphesini arttırmalıdır. Örneğin linea alba. 3. Dişler kırıldığında yada iyi oturmayan protez varlığında bukkal mukozada beyaz kalınlaşmalaı görülebilir. Teşhis. Beyaz lekeler en sık olarak genellikle ağzın kenarlarının ısırılması gibi kronik minör travmaya bağlı olan oral mukoza kalınlaşması sonucu ortaya çıkar. 2. 4. 5. Selim ve malign lezyonların ayırıcı tanısının sadece inspeksiyon ve palpasyonla yapılması imkansız olduğundan lökoplaki (Resim 24) terimi yakın zamanda kaldırılmıştır. Stensen kanalı ve ağız köşesi arasında yer alır. Koplik lekeleri kızamık için spesifik mi: Hayır. Kandida lezyonları dil basacağı yada pamuklu çubukla çıkarılabilirler ve altlarındaki mukozada belirgin inflamasyon ve çoklukla kanama mevcuttur. üst ve alt dişlerin birleşme yerlerinden kaynaklanan bukkal mukozadaki horizontal beyaz çizgidir.

Bu duruma melanoplaki denir ve klinik değeri çok azdır. 35 . çeşitli spesifik durumlar oral mukozada kırmızı noktalarla kendini gösterebilirler: 1. hem derinin hem de mukozanın artmış pigmentasyonu ile karakterizedir. yüksek düzeyde vasküler granülasyon dokusundan oluşmuştur ve bukkal mukozadan uzantı şeklindedir. multipl. kabarık ve beyaz kenarları olan kırmızı lekelerdir. küçük. sıklıkla ülsere). Sıklıkla ülsere yüzeyli. Oral mukozada görülen kırmızı noktalar: Oral lezyonlara komşu inflamasyona ek olarak. düzensiz şekilli. Histolojik olarak kapiller hemanjiomlara benzer. dilin ventral kısmı ve gingiva üzerinde lokalizedirler. Resim 24: Ağız içinde lökoplaki. ♦ Malign melanom (palpabl olabilen düzensiz sınırlı pigmente lezyonlar. Bunlar genellikle bukkal mukoza. dil ve gingivada dağılmış metabolik noktacıklar bulunabilir. iyi sınırlı ve yuvarlak nodüldür. Primer adrenal yetersizlik. ♦ Addison hastalığı. Pyojenik granülom. Sıklıkla coğrafik dille korelasyon gösterirler. Normal siyahların bukkal mukozasında da bir yada daha fazla pigmente leke bulunabilir. rekürran. Dolayısı ile bukkal mukozada ve dudaklar. travma bölgesinde kırmızı. 2. Eritema migrans.♦ Hemokromatozis (hastaların %15-25’inde sert damakta mavimsi gri pigmentasyon görülür).

Mononükleozlu hastaların üçte ikisinde ilk haftanın sonuna doğru görülürler. Ağrısız soliter ülserler. Resim 25: Ağızda aftöz lezyon 36 . Kaposi sarkomu kabarık yada düzgün yüzeyli koyu mor lezyonlarla birliktedir. pemfigoid ve Stevens-Jhonson senromu gibi otoimmun gingivostomatitler. Bunlar beyazımsı-sarımsı renkleri ve kırmızı kenarları ile küçük. Aftöz ülserler en ağrılı mukozal lezyonlar arasında yer alırlar (Resim 25). Çok yaygındır ve ağrılıdır. Herpes yada koksakivirusa bağlı viral gingivostomatıt 2. Her ne kadar infleksiyöz mononükleoz için tamamen patognomonik olmasalar da teşhisini büyük oranda desteklerler. Palatal peteşi genellikle yumuşak ve sert damağın sınırına dağılmış tipik lezyonlardır. Bunlar genellikle önce vezikül ve büllerin geliştiği ardından mukozanın hassas ve ağrılı inflamasyonuyla soyulmasına neden olur. Her ne kadar birkaç gün içinde selim ve spontan iyileşme gerçekleşse de. karsinom yada primer sifiliz sonucunda ortaya çıkabilirler. Tipik olarak AIDS’li hastalarda damakta da görülür. Oral mukozadaki ülserlerin ve erozyonların nedenleri: En sık nedenler. 4. termal yaralar (sıcak kahve) ve aftöz ülserlerdir (ağrılı ağız yaraları). 3. Daha nadir görülen vakalar ise şunlardır: 1. tekrar ortaya çıkma eğilimindedirler.3. yuvarlak yada ovaldirler. Pemfigus.

Halitozisin (kötü ağız kokusu): Patalojik olmayan nedenler arasında. bronşektaziler. kronik rinit. özellikle çocuklarda yabancı cisimlerin retansiyonu gibi burun ve sinüs bozuklukları. Diş etleri diffüz olarak şişmiş. 1. Tonsillerin rekürran infeksiyonları (Resim 28. En sık neden periodontal hastalıkla birlikte olan gingivitis vulgaristir. 3. stomatit. 37 . sabah nefesi. Anaerobik akciğer abseleri. Dilin diffüz büyümesi: Makroglossi rölatif olarak nadir bir bulgudur. kalınlaşmış ve kanamalıdır. kızıl (Resim 26). nefesi. Akalazya ve gastroözofageal sindirim organlarının (özafagus. Patolojik nedenler lokal yada sistemik olabilir. tütün nefesi ve çeşitli yemeklerin ve ilaçların (sarımsak. Bunlardan en sık ikisi fenitoin ve siklosporin A dır. 29) ve adenoidler. kırılgan. Daha çok amiloidoz. Disgeusea: Tatma duyusunun değişmesidir. soğan. glossit. Bu lokal (dil ile Diş etlerinin diffüz olarak kalınlaşması: 1. 2. yaşla birlikte ortaya çıkan değişiklikler. 3. Dişeti hipertrofisinin ve kanamanın bir başka önemli nedeni ise skorbüttir. Solukta özel koku bırakan sistemik nedenler. periodontal hastalık. hipotirodi. Bütün bu bulgular C vitamini uygulamasıyla kolaylıkla önlenebilir ve geri döndürülebilir. pnömoni ve ampiyem gibi akciğer bozuklukları. En sık lokal nedenler. mide ve ince barsaklar) reflü gibi bozuklukları 5. kötü temizlenen protezler ve hatta tükrük salgısının azalması sonucunda gelişen kuru ağız gibi oral kavite bozuklukları 2. Yemek retansiyonu. açlık Diabetik ketoasidozda asetonun meyvemsi tatlı kokusu. menstruel nefes. faranjit (Resim 27) ve özellikle Zenker divertikülü gibi tonsillerin ve farinksin bozuklukları. metronidazol gibi) nefesi sayılabilir. Hastada perifoliküller petesiler mevcuttur. Bazı ilaçlarda belirgin dişeti hipertrofisine neden olabilir. akromegalide görülür.ilgili) yada santral (santral sinir sistemini hastalıkları) patolojilere bağlı olabilir. nazal septal perforasyon. 6. 4. Atrofik rinit. ozane (burun ve konkaları içeren atrofik bir hastalık). Fötor hepatikusun ve üremenin amonyak kokusudur. saçlar bozuk şekilli ve kıvrımlıdır.

ancak Resim 26: Kızılda yüzün görünümü 38 . güvensiz. Buna karşılık kendilerinden kaynaklanan kokular duyan psikiyatrik hastaların intrensek olfaktor halusinasyonları vardır. kompulsif ve depresiftirler. Hastalara güven verilmesi yeterli değildir. OSS’li hastalar duygusal.gözlemci bunu duymaz. Eksternal olfaktor halüsinasyonların nedenleri arasında şizofreni ve temporal lob epilepsisi de yer alır. hafif paranoid. Sık bir neden de vücut görünümü ile aşırı ilgilenme ile karakterize bir tür hipokondriakpsikoz olan olfaktor yansıma sendromudur (OSS). Takıntıları o derecededir ki. sıklıkla başka doktora başvururlar. Psikiyatrik durumlarda “kötü koku” hasta tarafından alınır. Hastalar kötü kokudan o kadar emindirler ki. Psikiyatrik durumu olan hastalar aynı zamanda dış kaynaklardan ileri gelen kokular da duyabilirler. diğer insanların kokularını hissedeceklerini düşünürler ve kendilerini soyutlarlar.

Egzoftalmi Hem çocuklarda hem de erişkinlerde ayırıcı tanısının bilinmesi önemlidir. Konjonktival kanama Sık ama selim bir göz problemidir. Konjonktivit Yukarıdaki gibidir. korneal ışık refleksinin direk ekstansiyonudur. Preseptal-orbital selülit Bu olguların değerlendirilebilmesi ve ayrılması önemlidir. Göz küreleri: Büyüklük ve simetriklik açısından değerlendirilir. pupillerin ve göz dibinin yapısı (fundus) değerlendirilir. göz kapakların kenarları. lezyonları. 39 . Tiroid oftalmopatisi Önemli bilgiler yoğunluğudur. telaffuz edilemeyen isimlerdir. Hirschberg testi Oküler düzensizlik için önemli bir test. göz yaşı bezleri. Ksantelazmalar Hiperlipidemi için konvansiyonel öğretimde gösterildiği kadar patognomik değildir. Ekstaoküler hareketler Hasta çift görme yoksa fazla bir işe yaramaz Nistagmus Okulomotor-serebraller-vestibuler disfonksiyonun bulgusu. göz kapakları. Hipopyon Yukarıdaki gibidir. kapak gecikmesini ve proptozisin tanınması önemlidir. Bunlar sıklıkla komplike. kalınlıkları. ancak hala konsultanın ne hakkında konuştuğunu bilmek önemlidir. Preauriküler nod Konjonktivit ayırıcı tanısında önemli bir ipucudur. Skleral ikter Sarı sklera mavi skleradan daha önemlidir. Silier akıntı Üveitin teşhisinde ve kırmızı gözün ayırıcı tanısında önemli. Göz yaşı bezleri: İltihap ve kistleşmeler. Arkus kornea Çok düşündürücü ama klinik olarak oldukça önemli. Skleral ikterin sensivitesi hastanın gözlerine gelen doğal ışığın yoğunluğuna bağlıdır. palpebral fissürlerin genişliği. Koneal ışık refleksi Korneal bütünlüğün değerlendirilmesi için önemlidir. Göz kapakları: Yapısı. Enoftalmi Egzoftalmi kadar sık değildir ama tanınması önemlidir. kırmızı gözün ayırıcı tanısında önemlidir. Şaşılığı. Hifema Kaçırılması çok önemli olan hipopiyonla birliktedir. çocuk ve yetişkinde osteogenezis imperfektayı destekler.GÖZLERİN MUAYENESİ Muayene: Muayene sırasında göz küreleri. Ptozis Tanımlanması ve muhtemel etyolojilerin ayrılması önemlidir. Mavi sklera Yeni doğanda sık. Tablo 2: Gözle ilgili bulgular ve önemi Göz bulgusu Schrimer testi Konvansiyonel bilgilerin tekrerı Dahiliyecilerin genelde Schrimer şeritleri yoktur. İritiste anizokori İritisli hastalar pupil büyüklükleri karşılaştırılamayacak kadar fotofobik olabilirler. kirpiklerin yapısı değerlendirilir (Tablo 2).

Sitomegalovirüs retiniti yada toksoplazmoz gibi infeksiyöz bozuklukları.Görme keskinliğinin ölçülmesi: Bir göz kapatılarak. 20/40 hastanın 40 feetten okunması gereken bir harfi 20 feetten okuyabildiğini belirtir ve bu böyle devam eder. 40 Görme ile ilgili genel bilgiler: . Görme etkinliğin azalmasının önemi: Azalmış görme etkinliği aşağıdaki hastalıklardan birinin belirteci olabilir: Miyop. hastaya iyi aydınlatılmış Snellen tablosunu 6 m (20 feet) uzaklıktan okuması söylenir. Hastaya E ‘nin çizgilerinin yönü sorulur. Rubella yada toksoplazma gibi konjentinal bozuklukları. Orta yaşlı ve yaşlı hastalarda presbiyopi olduğunda. Gözler arasında iki çizgi yada daha fazla görme etkinlik farkı olan hastalar. payda standart görmesi olan bir insanın harfi tanıyabileceği uzaklığı gösterir. Geleneksel olarak önce sağ göz test edilir ve kaydedilir. Yeni belirlenen bir görme azalmasında hastalar ne zaman oftalmologa sevk edilmelidir: Görme bozukluğu semptomları yeni başlamış olan hastalar Görme etkinliği bir gözde yada her ikisinde de 20/40’tan daha az olan asemptomatik hastalar. pay Snellen tablosunun yerleştirildiği uzaklığı gösterirken. presbiyopi gibi gözün refraktif ve düzeltilebilir kusurları. görme etkinlik korunuyor dahi olsa glokom tanısı için. 20/20 ne demektir: 20/20. hem de yaşamı tehdit eden nörolojik bozuklukları. Diabet ve hipertansiyon gibi sistemik hastalıkların tedavi edilmediğinde ilerleyebilecek oküller bulguları. Multipl skleroz ve gliomalar gibi hem görmeyi. Katarakt ve üveit gibi gözün tedavi edilebilir ve reversibl körlüğe neden olan hastalıkları. Görme keskinliğinin ifadesinde. Afferent pupiller defekti olan hastalar. astigmat. hastanın 20 feet’ten okunması gereken bir harfi okuyabildiğini belirtir. Okuma yazma bilmeyenlerde görme ölçümü: Okuma yazma bilmeyen hastalar veya çocuklar için E tablosu kullanılmalıdır.

Diskromatopsi konjenital renk görmedeki yetersizliğini tanımlar.

Diskromatopsi: Diskromatopsi görme ile ilgili bir anomalidir.
körlüğüne karşılık edinsel renk

defektleri hastanın vertikal orta hattındadır ve genellikle çift taraflıdır. Oküler lezyonlara bağlı görme alan defektleri primer olarak tek taraflıdır (monooküler) ve sıklıkla horizontal orta hattadır. Bitemporal hemianopsi: Hemianopia her iki gözün temporal tarafındaki görme alanlarının yarısındaki kayba verilen isimdir. Homonim hemianopsi: Bu her iki gözün aynı tarafındaki görme alanının kaybolduğunu yansıtan bir terimdir.

Nörolojik defektler ile oküler lezyonlara bağlı görme defektlerinin ayırımı: Nörolojik lezyonlara bağlı görme alan

Göz küresi ve kapakları ile ilgili anormal durumlar: Göz küresi: Ekzoftalmi, infiltratif lezyonlar, artmış sempatik tonus, Enoftalmi; Horner sendromunda. Asimetri: kraniyal sinir paralizisi, paralitik olmayan şaşılık. Glokom; artmış göz içi basıncıdır. Göz kapakları, dışa çevrilerek muayene edilir (Resim 27): ♦ Şişme;

a) b) c) d) e) f)
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Vena kava süperior sendromu Etmoid sinüzit Allerjik reaksiyon Akut renal yetmezlik Kavernöz sinüz trombozu Glomerulonefrit

Şişkinlik: Miksödem Geçmeyen yara; Bazal hücreli kanser. Retraksiyon; Tireotoksikoz Düşüklük (ptozis) (Resim 28): Myastani gravis, miksödem, okulamotor sinir felci Göz kapaklarında açılma: Tireotoksikoz Lezyonları: Şalazyon, ksantelezma, arpacık, blefarit Göz kapağı kenarları: İçe dönme (entropion), dışa dönme (ekstrapion) (Resim 29). Göz kapağının kapanamaması; Okulamator sinir felci. 41

Resim 27: Göz kapağının yukarı kıvrılması

Stye: Kirpik sınırındaki bezlerin (yani kıl folikül bezi yada Meibomion bezi) birisinin fokal, akut, inflamatuar hastalığıdır. Klasik bulguları kızarıklık, şişme, hassasiyet ve bazen pürülan akıntılardır. Blefarit: Göz kapağının şiş, eritamatöz ve diffüz inflamatuvar lezyonudur. Bilefarit genellikle stafilokok aureus yada stafilokok epidermidis ile ilişkili ise de, hipersensitivite komponentide olabilir. Göz kapağı sınırında genellikle silyalarda kabuklanma vardır, hastalar kuru gözden şikayetçi olurlar. Pitozisin (göz kapağı düşüklüğü) muhtemel nedenleri: Sık nedenler;
1) Yaşlanma, 2) Cerrahi yada travmaya sekonder değişiklikler 3) Konjenital pitozistir.

Daha nadir görülenler;
1) Myastenia gravis, 2) Horner sendromu, 3) Üçüncü sinir paralizisidir. Nadir nedenler sık nedenlerden pupiller büyüklükte değişiklik yada kranial sinirlerin zayıflığı gibi birlikte olan klinik bulguların tanımlanmasıyla ayrılabilir. ♦ Büyüme; Sarkoidoz. 42

Göz yaşı bezleri:

Resim 28: Sol göz kapağında ptozis

Resim 29: Göz kapaklarının dışa dönmesi (ektropion) Sklera ve konjüktiva muayenesi: Alt göz kapağını nazik bir şekilde aşağı doğru çekiniz ve hastaya yukarı doğru bakmasını söyleyin. Bu durum skleraların ve konjuktivanın daha iyi görünmesini sağlayacaktır. Hastanda hem sklera, hem de palpebral konjuktivanın saydamlığına, vasküler yapısına ve skleranın rengine dikkat ediniz. Anormal bulgular: ♦ Sarı; Sarılık

Sklera ve bulbar konjuktiva:
43

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Mavi sklera; Osteogenezis imperfekta Pterjium. Pingeukula; Yaşlanma Bitot lekeleri; Vitamin A yetmezliği Subkonjuktival kanama; Öksürük, idiopatik Kayser-Flesher halkası; Wilson hastalığı Korneal opasiteler; Küçüklerine nebulae, büyüklerine lökomata denir. ♦ Kuruluk; Sjögren sendromu. ♦ Limbus yanında korneal lipid birikimi; arkus senilis. Palpepral konjuktiva: ♦ Solukluk; Anemi ♦ Polistemi; Konjuktitada kıvrımlaşmış damarlar ♦ Konjuktivit; İnfeksiyon, allerji ♦ Silier injeksiyon; Akut iritis, glokama. Sklera ve konjuktiva ile ilgili önemli patolojiler: Mavi sklera: Mavi skleralar sıklıkla osteogenesis imperfektanın belirtecidir (Resim 30). Bununla birlikte mavimsi sklera; 1. Anemili hastaların %70’inde, 2. Marfan sendromlu hastaların %3’ünde 3. Psödopsödohipoparatiroidili hastaların %5’inde görülür.

Pinguekula: Bu konjonktiva üzerinde küçük yuvarlak sarı birikimdir. Bulber konjonktivanın bu dejeneratif lezyonu aktinik mazuriyete sekonderdir ve interpalpebra boşlukta bazen limbusun nazalinde bazen de temporalinde bulunur. Pterigium: Pterijium histolojik etyolojik olarak pingeukulaya benzer. Bununla birlikte piterijium konjonktivadan korneaya uzanır. Piterijium kornea üzerinde görme aksına doğru uzamaya devam ederse görmeyi bozulabilir. Hipopiyon: Bu gözün ön kamarasındaki beyaz hücrelerin birikmesi sonucu ortaya çıkar. Kalem ışığı göze teğet olarak tutulduğunda ön kamaranın alt kısmında beyaz bir tabaka olarak görünür. Hipopyonlar hem infeksiyöz (katarakt cerrahisi sonrası endoftalmit gibi) hem de infeksiyöz olmayan (Behçet hastalığı gibi) durumlarda görülür.
44

bulunan kandır. Kanama önemli derecede olduğunda kan ön kamaranın alt kısmında kalem ışığıyla koyu kırmızı tabaka şeklinde görülebilir.

Hifema: Hifema tipik olarak travma nedeniyle ön kamarada

Resim 30: Mavi sklera Gözlerden hangi diğer bilgiler edinilebilir; 1. Hipertiroidide görülen göz kapağında gecikme ve egzoftalmi 2. Artmış santral venöz basınca bağlı şaşılık ve ptozis 3. Osteogenesiz imperfektada görülen mavi sklera 4. Kardiak sirozda görülen ikterik sklera 5. Marfan sendromunda görülen disloke lensler 6. Endokarditte görülen konjenital peteşi 7. Reiter hastalığında görülen konjunktivit (perikardit, aort regurjitasyonu ve uzamış P-R intervaliyle birlikte) 8. Bakteriyel endokarditte görülen Roth lekeleri. 9. Hipertansiyon ve diabette görülen retinal değişiklikleri. PUPİLLERİN MUAYENESİ Muayene sırasında; ♦ Hastaya uzakta bir nesneye bakmasını söyleyin, ♦ Pupillerin büyüklüğü, biçimi ve simetrisine bakın, ♦ Her göze bir ışık tutarak pupil kasılmasına bakın, ♦ Tek taraflı miyozis veya midriyazis her zaman patolojiktir. 45

Anormal bulgular: Eşit olmayan pupillerin en sık nedenleri. fark karanlıkta daha fazla iken yoğun ışıkta daha azdır (intakt daralma). 46 . Üçüncü sinir paralizisi olan hastaların anizokorisi etkilenmiş taraftaki gözün midriazisine (dilatasyon) bağlıdır. pons kanaması. beyin anoksisi ♦ Küçülme (miyozis). Fizyolojik anizokori pitozis yada yakın ışık disosiasyonu ile ilişkili değildir. En sık neden sağ ve sol pupiller sfinkterlerin musküler tonusunda fizyolojik fark ile karakterize olan normal bir varyant olan fizyolojik anizokoridir. farklı aydınlatma seviyelerinde değişmez. Hastalarda miyozise ek olarak tek taraflı pitozis ve anhidrozis te vardır. ağır beyin hasarı. derin hipoksi Tek taraflı. mesafeye reasiyon vermesidir ve nörosifiliz vakalarında görülür) Tek taraflı. Atropin. Üçüncü sinir paralizisi ile birlikte olan diğer durumlar. 4. 2. 1) pitozis ve 2) lateral rektus ve superior oblik kas dışındaki ekstraoküler kasların zayıflığıdır. parasempatik uyarı. okulomotor sinir hasarı. ilaçlar. Anizokorinin bir başka sık nedeni ise farmakolojik dilatasyondur. Örneğin. sempatik uyarı. Bilateral. Horner sendromunun neden olduğu anizokoride aydınlatma ile pupiller arasındaki fark değişir. Üçüncü sinir palizisine sekonder anizokoride yoğun ışık altında pupiller arasındaki fark fazladır. 3. Kolinerjik damla ile dilate pupil daralır. Farmalojik olarak genişlemiş olan pupiller ışığa cevap olarak yada kolinerjik göz damlası damlatılması sonrasında dilate olmazlar.♦ Genişleme (midriyazis). Adie pupil. Çift taraflı. Fizyolojik (toplumun %20’sinde) anizokoride pupiller arasındaki fark. Anizokori aynı zamanda Horner sendromu olan hastalarda görülebilir. Argill-Robertson pupilleri (pupillerin ışığa reaksiyon vermeyip. Horner sendromu Büyüklük. Etkilenen gözün pupili daha küçüktür. Morfin. Hasta bilerek yada farkında olmadan gözüne bir midriatik (dilatatör) damla damlatmış ve pupilin genişlemesine neden olmuş olabilir. 1.

Körlük. retina ve optik sinir hastalığı. Anizokorinin geliştiği diğer nedenler. okulamotor sinir hastalığı Presbiyopi. Argyll Robertson pupili: Argyll Robertson pupilleri akomodasyon cevabında daralır ancak ışığa cevapta daralmazlar (yakın ışık disosiasyonu). Akomodasyona uzun süre çalıştıktan sonra Adie pupili sonunda daralır ancak bu her zaman çok yavaştır. Eski travma. Biçim: Düzensizlik. 47 . göz kapağı pozisyonunun. Aidie pupili: Genellikle hem akomodasyonda hem de ışığa cevapta daralmayan tonik pupildir. Akomodasyon cevabı: Uzak bir objeden yakın bir objeye odaklanma sırasındaki şifti takip eden pupiller daralmadır. Akut kapalı açılı glokomu Geçirilmiş intraoküler cerrahi Çeşitli nörolojik bozukluklardır. Eksternal muayenenin ve orbitaların. travma) Renk körlüğü. İntraoküler basınçtaki bu artış optik diskte nöronal doku kaybına ve buna eşlik eden görme kaybına yol açar. Argill-Robertson pupil Işık refleksi: Direkt ışık refleks kaybı. A vitamini eksikliği. İnflamatuar prosesler (yani unilateral iritis). İridektomi. Test hastaya önce uzak bir objeye odaklanması sonra da hızla hekimin parmağı gibi yakın bir objeye odaklanması söylenerek uygulanır. Lensin yoğunluğunun artmasıdır (diyabet. Gözün uyum kabiliyetinin 40 yaş sonrası azalması sonucu yakını görmeme kusurudur. Katarakt. konjuktivanın ön kısmının ve korneal ışık refleksinin bilgi sağlayıcı kısmının çoğu kalem ışığı ile uygulanabilir. Glokom: Göz içi basınçta aköz humorun trabeküler ağ seviyesindeki drenajındaki kötüleşmeye bağlı göz içi basınçtaki yoğun artış ile karakterize bir hastalıktır. Tekrar uzağa bakmak hafif pupiller genişlemeye neden olur.5.

Ekstraoküler motilitenin bozulması. Nistagmus ekstraoküler kasların Tiroid oftalmopatisinin oküler bulguları: Göz kapağı retraksionu (tiroidin şaşkın bakışı) (Resim 31). Bu disfonksiyon anatomik bir lezyonun toksik metabolik nedenlerine bağlı olabilir. Aynı zamanda konjenital de olabilir. Bu genellikle üç yapıdan birinin disfonksiyonunu gösterir: 1) Serebellum. görme kayıpla sonuçlanan optik sinir kompresyonu. 12-14 cm uzaklıktan yakın akomodasyon sonrası oküler konverjans yetersizliği. 2) Vestibularis 3) Okülomotor sistem. Optik sinir ödemi. Resim 31: Hipertirpidide gözlerin görünümü (ekzolftalmi) 48 . Göz kırpmanın seyrekleşmesi ve proptozis. Nistagmus ve klinik önemi. Yavaş kapanan göz kapaklarının ince tremoru (Rosenbach bulgusu). Ülserasyonla beraber korneal hasar. Üst göz kapağının aşağı bakışta geç kalması (von Graefe bulgusu) Konjunktival ödem ve hiperemi.anormal ritmik hareketleri ile karakterize nörolojik bulgudur.

2) Ön kamara. ♦ Zemindeki pigmentasyon. 3) Lens ve 4) Vitreus gibi yapıları hakkında da bilgi sağlanır. ♦ Hastanın sağ gözünü. A/V oranlarına bakın (şekil 32). ♦ Arter ve ven çaprazlama yerleri ve arteriyel ışık reflesine dikkat edin. Oftalmoskopik muayene aynı zamanda fundustaki kırmızı reflenin de değerlendirilmesini sağlar. Muayene yaklaşımı.FUNDUS MUAYENESİ Oftalmoskopik muayene: Fundusun muayenesinde kullanılan oftalmoskop doğru kullanıldığında. kanamalar. ♦ Damarları gözden geçirin. ♦ Hastanın ve hekimin gözleri karşı karşıya olmalıdır. 49 . tıkanıklık. Optik sinirin ön ucu (optik disk) 3. ♦ Oftalmaskop hekim gözüne yakın olmalı. 2. ♦ Hastanın uzakta bir nesneye bakmasını söyleyin. hekim sağ gözü ile muayene etmelidir. Fundusun çeşitli yapıları. ♦ Makulayı tanımlamaya çalışın. dolayısıyla gözün. kenarlarını irdeleyin. arter ve venlerin çapları. ♦ Optik diski gözden geçirin. hekimin başı ile skopi birlikte hareket etmelidir. yumuşak ve sert eksudaları kontrol edin. rengi. 1) Kornea. Retina ve kanlanması (retina damarları ve koroid) gibi durumlar hakkında bilgi sağlanır. 1. biçimi.

Şekil 32: Göz dibinde yer alan yapılar. Katarakt. 50 . diabet) (Resim 33). a) Kaplan derisi rengi b) Pigmentasyon c) Kanama (hipertansiyon. Papil ödemi. ♦ Papil ödemi. d) Eksuda (hipertansiyon. Hipertansiyon ♦ Background. diabet) e) Retinitis pigmentoza ♦ Makula a) Yıldız görünümü (hipertansiyon) b) Dejenerasyon ♦ Lösemik infiltrasyon ♦ Retinal venlerin kıvrımlaşması ve kanama. Makroglobulinemi ♦ Optik atrofi. Anormal bulgular: ♦ Kırmızı reflenin kaybı. daralma AV çaprazlanma. Kafa içi basıncın artması. Kıvrımlaşma. retina ayrılması ♦ Lens opasitesi. atrofi Damarlar. Katarakt ♦ Aköz opasiteler Disk.

2. Disk ödemi ilerlediğinde disk büyük görünür ve retinada şişlik ve diskin çevresinde bunu çevreleyen retinal kıvrımlar (paton çizgileri) görülebilir. Fizyolojik sınır kaybolmadan diskin şişmesi 3. Papilla ödeminin funduskopik bulguları. 1. Disk hiperemisi.Resim 33: Göz dibinde kanama odakaları Papilla ödemi: Papilla ödemi intrakranial basınç arttığında optik sinir başının (disk yada papillanın) şişmesidir (Resim 34). 1. Papilla ödemi bulgusu sıklıkla beyin tümörleri ile birlikte ve dolayısıyla bir seri nörodiagnostik prosedürün takip edilmesini gerektirir. Spontan retinal venöz pulsasyonların kaybı. Retinal venlerin genişlemesi 3. Peripapiller hemorajiler (papillayı çevreleyen splinter hemorajiler) ve pamuk-yün noktalardır (sinir lifleri tabaka infaktları). Erken bulgular. Geç bulgular. 51 . Lekeli disk sınırları. 2.

Ancak diabette de görülebilirler. 4. genellikle periferik bir arteriolün bifurkasyonunun kenarında. 2. 1. Hollenhorst plağı: Hollenhorst plağı (kolesterol embolisi) parlak. Venöz şişkinlik ve dilatasyon. sıklıkla üzerinde oturduğu damardan daha büyük görünümlüdür. 3. Leke ve nokta hemorajiler. Retinal venlere yakın mikroanevrizmalar. 1. 2. Multipl pamuk-yün noktalar. 1. 3. 5. Mum alevi ve splinter hemorajiler. Sık fundus bulguları. 4.Resim 34: Göz dibinde papil ödemi Bu durum bir gözde akut ağrısız görme kaybına neden olabilir. 2. Beyaz merkezli hemorajiler. refraktil arteriolar birikimdir. Optik disk ödemini içerir. Retinadaki sık görülen kırmızı noktalar. Bunlar fibrinöz merkezli (yani beyazımsı ve soluk) hemorajileri yansıtırlar. Retinada beyaz merkezli hemorajiler: Beyaz merkezli kırmızı noktalara Roth lekeleri denir. Mikroanevrizmalar. Retinanın bütün kan damarlarında multipl intraretinal noktacıklar ve mum alevi hemorajiler. 52 Santral retinal ven oklüzyonunun funduskopik bulguları: . Bu parlak sarı görünüm. Endokardit için tipiktir. Subhiyaloid hemorajileri de içeren preretinal hemorajilerdir.

pamuk atığı odaklar ve sert eksudalar. Lösemilerde. Evre 4: Evre 3 + gümüş arteriyoller ve optik diskte ödem. Evre 2: Arteriyovenöz çaprazlaşma yerlerinde venlerle kesilme ile birlikte olan. özellikle küçük arteriyoler dallardaki hafif yaygın incelme. İntrakranial hemorajide. şiddetli.3. ven reflesinde azalma ile birlikte olan. Çeşitli infeksiyöz durumlarda daha seyrek olarak görülebilirler. 4. arteriyovenöz çaprazlaşma yerlerinde köprüleşme (Gunn belirtisi) ve venlerde 90 derece açılanma. mum alevi kanamalar. 5. yaygın ve fokal olarak daha belirgin olan arteriyoler daralma (Salus belirtisi). Evre 3: Bakır teli arteriyoler ve arteriyovenöz çaprazlaşma yerlerinde venin distal kısmında dirsekleşme (Bannet belirtisi). HİPERTANSİF RETİNOPATİ Hastalarda hipertansif retinopatinin derecelendirilmesi (KeithWegener sınıflaması) aşağıdaki gibi yapılmaktadır (Resim 35): Evre 1: Arteriyel ışık reflesinde belirginleşme. 53 .

evre III. evre IV) 54 .Resim 35: Hipertansiyona bağlı retinopati (normal. evre II.

Büllöz merinjitis. Timpanik skleroz. ♦ Dış kulak yolunu gözle. ♦ Çekilme. Bu hareketlerle akustik ağız kanal ile aynı hatta gelecektir. a) Kulak zarının rengini (kırmızı. şişmiş) gözle. (kehribar) seröz effüzyon. beyaz. yatak başında değerlendirilebilir. . kulak kepçesinde sodyum ürat birikimi (gut). Küçük parmak ile destek oluşturulması hastanın ani hareketlerine karşı koruyucu etki gösterebilir. Anormal bulgular ♦ Kulak kepçesinin çekilmesiyle ağrı duyulması (otit eksterna. Gerektiği durumlarda pnömotik otoskop kullanılarak bir lastik puvar ile pozitif ve negatif basınçlar uygulanarak timpanik zarın hareketliliği değerlendirilir.KULAK MUAYENESİ Kulak. ♦ Timpanik zarı değerlendir. ıslaklık ve pus (otit eksterna) ♦ Sert-kahverengi birikinti (seruman). ♦ Şişkinlik. Dış kulak yolu. Muayene sırasında otoskop bir kalem gibi tutulmalıdır. Çocuklarda muayene sırasında kulak kepçesinin aşağıya ve arkaya doğru çekilmesi gerekir. Kulak zarı. malleus ve pars flaccıdayı gözden geçir. ♦ Renk. ♦ Yabancı cisim. opak) ve kulak zarının pozisyonunu (çekilmiş. Akut otit media. Hava-sıvı seviyesi (otit media). ♦ Translusent. Ramsey-Hunt sendromu) ♦ Kanalda şişlik. Muayene: Kulak. b) Pars tensa. kırmızı veya tabii rengin kaybı (Akut pürülan otit media) Sarımsı. fizik muayenenin önemli olduğu bir yerdir. kulak kepçesi nazikçe yukarı ve arkaya doğru çekilerek bir otoskop ile muayene edilmelidir. normal. anormallikler lokal hastalık yanı sıra sistemik bir hastalığa da işaret edebilir. sarı) ve saydamlığını (transparan. ♦ Tofüs. Ayrıca çok önemli bir duyu organıdır ve bu işlevi basit araçlarla kaba bir şekilde bile olsa. 55 Muayene sırasında. daralma. ♦ Hemorojik vezikül.

Preauriküler nodun hassas büyümesi sıklıkla konjonktivitli yada periorbital inflamasyonlu hastalarda görülürken. hassas olmayan (yada biraz sert) bir yada daha fazla nodüldür. Aurikulanın üst kısmında yer alır (heliksin tabanından yukarıya yaklaşık 2/3 mesafede). 56 . 2. gövde ve ekstremitelerdeki kaşıntılı döküntülerin bir parçası olarak su çiçeği 3) Geniculate gangliyonun herpes virüs enfeksiyonu sonucu gelişen aurikulanın alt kısmının ağrılı veziküler döküntü ile karakterize Ramsay-Hunt hastalığı. Auriküler şişlikler: Aurikula yüzeyinde papüller ve nodüller oldukça sıktır. Kolestatom: Orta kulakta yerleşik skuamöz epitel ve kolesterolden oluşmuş selim. Auriküler veziküller: Aurikulanın vezikülleri çok sık görülmezler. ancak bazen çift taraflı olabilir. Spesifik etyolojiler şu şekildedir: 1. aurikulanın köşelerinde yer alan. hiperakuzi ve tek taraflı tat duygusu kaybı vardır. Aynı zamanda sistemik hastalıkların teşhisini sağlayabilir. Preauriküler ve postauriküler lenf bezleri: Preauriküler lenf nodu tragusun hemen önünde lokalizedir.Kulak ile ilgili önemli patolojiler: Büllöz mirinjit: Timpanik membranın üzerinde bir yada daha fazla vezikül varlığı ile karakterize inflamasyonudur. Ek olarak tükürük ve göz yaşı oluşması azalmış ve kulakta. postaurikuler nodun hassas büyümesi sıklıkla otitis eksterna ve mastoiditli hastalarda görülür. Hastada yüz felci. Tofüsler. 2) Yüz. Görüldüklerinde.Darvin tüberkülü. Tamamen selim ve konjenital bir nodüldür. Tüberkül hassas değildir ve genellikle tek taraflıdır. Çoğunluğu benign ve klinik olarak önemsiz olsa da. Ramsay-Hunt sendromu: Ramsay-Hunt sendromu geniculate gagklionun herpes zortes tutulumudur. ♦ Delik. tümör benzeri kitledir. bazıları erken neoplastik lezyonlar olabilir. Tofüsler helikste ve antihelikste gelişebilirler ve genellikle hiperürisemiye ve guta işaret ederler. kulak kanalında ve kulak zarında veziküllerin eşlik ettiği ağrı gelişmiştir. Postauriküler lenf nodu processus mastoideusun üzerindedir. 1) Zehirli sarmaşık ve ağır kontakt dermatit. Perforasyon.

Kemik iletimi hava iletiminden daha sonradır. Yaşlanma ile tedrici çift taraflı işitme kaybıdır. ilaçlar. laterizasyon için Weber testi uygulanır. Weber testindeki sesler sağlam kulağa laterelize olur. 2. Muayene sırasında işitme kaybı belirlenirse. Presbiakuzi. başın önünde ve burunun üzerinde tutulur. Sinir kökenli bozukluklarda. Aynı zamanda şiş aurikula yüzyıllardır boksörlerin meslek hastalıkları arasındadır. Bu testler aşağıdaki gibi yapılırlar.Diffüz şişmiş aurikula genellikle şu üç nedenlerden birine bağlıdır: 1. ancak dramatik bir olgudur. tümörler). dişlerin ortasında. Muayene eden kişi hastaya saati uzaklaştırırken sesin duyulmadığı anı bildirmesini isteyerek değerlendirme yapabilir. Hava ve kemik iletiminin karşılaştırılmasında Rinne testi kullanılır (KBB). İleti tipi bozukluklarda. orta hatta veya her iki yanda eşit olarak hissedeceklerdir.Tekrarlayan polikondrit genellikle burun kıkırdağı ve bir yada iki kulağın aurikular kıkırdaklarını da içermek üzere yüzün tüm kıkırdaklarını etkiler. Weber testi: Weber testinde vibrasyon yapan diapozonun alt kısmı (1024 yada 512 Hz’lik alet) manşonatasının ortasına her iki 57 . Orta hatta bir diyapozon ile ses oluşturulur ve diyapazon başın üzerinde. Hassas ve şiş aurikula: Nadir. İŞİTME MUAYENESİ İşitme muayenesi: Normal olarak sessiz bir odada gözler kapalı iken kulaktan 8-10 cm’lik bir uzaklıktan parmakların sürtünme sesinin duyulması gerekir. Malign otit eksterna: Genellikle atrofi yada işlev bozukluğu olan hastalarda görülür ve aurikulanın diffüz şişmesine ve aşırı hassaslaşmasına neden olan psödomonas aeruginosa infeksiyonundan ileri gelir. Yine muayene eden kişiye ait saat sesinin belli bir uzaklıktan duyulması gerekir. Rinne ve Weber testleri orta kulak hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ileti problemleri ile sinirsel kökenli işitme kayıplarının ayırt edilmesinde yardımcıdır. Weber testi hastalıklı kulağa letaralize olur. Normal işitmesi olan kişiler sesi.Travmatik etyoloji yakın zamanda tartışma öyküsü (özellikle kırık burun siyah göz gibi diğer travma bulgularının varlığında) olan hastalarda kolaylıkla açıklanabilir. Hava iletimi kemik iletiminden daha sonradır (yaşlanma.

Dolayısı ile hastada normal patern devam eder. İletim tipi işitme kaybında (örneğin kulak kiri) Weber bulgusu hasta kulağa lateralizedir (çevredeki gürültüden rahatsız olmayan kulağa).kulaktan eşit uzaklığa yerleştirilir. Normal hasta sesi hala duyabilir. ancak hava iletimi zayıflamıştır. 58 . İletim defekti olan hastada kemik iletimi normaldir. Buna karşılık sensorinöral kaybı olan hastada hem hava hem de kemik iletimi etkilenmiştir. Daha sonra diapozon hastanın kulağına mümkün olduğu kadar yaklaştırılır. Rinne testi: Rinne testi vibrasyon yapmakta olan diapozonun hastanın processus mastoideusu üzerine konması ve hasta ses duyamayana kadar orada tutulması şeklinde uygulanır. Normal insanlar bunu en iyi orta hatta algılar. Buna karşılık sensorinöral işitme kaybında Weber bulgusu sağlam kulağa lateralize olur. Hastaya diapozonun tınlamasını en iyi nerede duyduğu sorulur. dolayısıyla diapozon kulağa yaklaştırıldığında hasta ses duymaz. hava iletimi hala kemik iletiminden üstündür. Diğer yandan hasta olanlar sesi sadece bir kulaklarında iyi duyarlar (lateralize Weber bulgusu).

Bu durumda. kanser. tekrarlayan travma. chelitis Veziküller (Herpes simpleks) Ülser (Şankr. Dişler : Üst çentikleşme. hareketini ve dil kaslarının fonksiyonlarını kontrol edin. 59 . a) Hastanın dilini çıkartarak. Angular stomatit = cheilozis.AĞIZ VE TÜKRÜK BEZLERİ MUAYENESİ AĞIZ MUAYENESİ Ağız muayenesine başlamadan önce varsa takma dişleri uzaklaştırın. simpleks. Ağız tavanının rengini ve yapısını kontrol edin. Bir dil basacağı kullanarak mandibulayı ağıza doğru bastırın. herpes. Diş etlerinin rengini. Dişlerin sayısını ve durumlarını gözleyin. d) Hastaya ‘aaah’ sesi söyleterek uvulanın hareketini değerlendirin. sifiliz. Behçet hastalığı. nötropeni) Ödem (Anjionörotik ödem) Pigmentasyon (Peutz-Jeghers sendromu) Telenjiektazı (Herediter hemorajik telenjiektazı) yi değerlendirin. rengini ve yüzeyini kontrol edin. Stenon ve Wharton kanallarının açıklığını değerlendirin. travma Alt çentikleşme. Ağız açık olacaktır. şişliğini ve hassasiyetlerini kontrol edin. Dilin (her iki yanı ve altını) büyüklüğünü. Çentiklenme: Hutchınson’s dişleri. c) Ağız içi bütün mükoz membranları kontrol edin. çürükler. b) Bir eldiven giyerek ağzın tabanını ve dili palpe edin. Takma dişler. travmalar Mine tabakası yüzeyinde beyaz deposit (birikinti). Muayene sırasında. Renk ve nemlilik açısından dudakları ve ağız köşelerini gözden geçirin. Siyanoz (Santral-periferik) Solukluk (Anemi) Ağız köşelerinde çatlaklar.

Diş etlerinde tümör. yaşlılrda görülen dil üzerinde çirkin görünümlü fissüler. Variköz venler Telenjiektazi. Yuvarlak mor renkli şişlikler. 12.Diş etleri: Hipertrofi. givgivitis vulgaris lösemi. kızarma ve kolay kanama. hipotiroidi. Herediter. lösemi Pigmentasyon: Melanin. Epulis (Resim 36). Akromegali. manşona çifti paralizisi. kemoterapi. amiloidoz. Şişme. skleroerma Glossit. Atrofi-güçsüzlük. Vitamin. şok Siyanoz (periferik-santral). Beyaz yama şeklinde kalınlaşma. Down sendromu Paslı dil. Lökoplaki. B vitamin yetersizliği. bizmut zehirlenmesi. Mukoz membranlar. Sjogren sendromu Solukluk. Kuru dil. Kanser Papillarda düzleşme. Şekil 36: Diş etlerinde epulis tümörü Dil: Büyük dil. demir yetmezliği Skrotal dil. Jinjivit. akciğer ve kan hastalıkları. İlaçlar (dilantın. Tifo Persistan ülser veya nodül. 60 . gebelik. amlodipin). kalp. Anemi.

tonsillit (Resim 38).Ülserler. lenfoma Tek taraflı. cerahat: Faranjit (Resim 37). Kandida Kanama: Trombositopeni Farinks: Kızarma. mantar (Resim 41). Aftöz ülserler. Resim 37: Faranjit vakalarında boğazın görünümü Resim 38: Akut tonsillit vakalarında boğazın görünümü. şişme. Sert eksudalar: Difteri Büyük tonsiller: Normal. kanser Beyaz plaklar. ağrılı ve kızarık şişlik: Peritonsiller abse (Resim 39). 61 .

62 . Resim 40: Ağızda mantar infeksiyonu TÜKRÜK BEZLERİ MUAYENESİ Parotis bezi: Pre ve supraoriküler bölgeleri gözle. Hastanın gözlerini kapatarak üst göz kapağını kontrol et. Submandibüler bölgeleri gözlemle.Resim 39: Peritonsiller absede görünüm. mandibüler bölgeleri nazikçe muayene et. Parotis bezlerini palpe et. simetriye dikkat et.

Anormal bulgular: Diffüz parotis bezi büyümesi: Kabakulak (Resim 41). diyabet. sarkoidoz. Sjogren sendromu. Kabakulak Resim 41: Kabakulakta hastanın görünümü 63 . Mickulicz sendromu Parotis kitlesi: Tümörler Tükrük bezi büyümeleri: Sarkoidoz Submandibuler bez büyümeleri: Kistadeno karsinoma.

Parafaringeal boşluğun diğer tümörleri ektopik tükrük bezi tümörlerini içerir. bölgesinde. İnspeksiyonda görülebilen boyun şişleri: Boyunda çeşitli şişlikler fark edilebilir. M. Turner ve Noonan sendromları. Orta hat veya lateralde yer alanlar. Brakial kistler. Lateral boyun metastatik kitleleri sempatik zincirin direk invazyonu veya basısına bağlı olarak Horner sendromuna (düşük göz kapağı ve pupilin konstriksiyonu) neden olabilir. nazofarinks veya postkrikoid bölgedeki metastatik lenf nodları da lateral boyun şişliklerinin ayırıcı tanısında önemlidir. Çoğu vakada submandibuler lenf nodlarından boyun dokularına penetre olmuş ağız veya gırtlak infeksiyonuna bağlıdır. Bunların sınıflandırılması. Dr. Kısa boyun. Klippel Feil sendromu. mylohyoid kasın derinindeki akut selülittir. Guvatr ve tiroid nodülleri. orijinleri ve lokalizasyona göre yapılır. Nörojenik orijinli şişliklerde çocuklarda kistik higroma ve lipom ile birlikte düşünülmelidir. Ludwing anjinası: Ludwing anjina submandibuler tükrük bezi Neoplastik lateral boyun şişlikleri: Lenfoma sıklıkla büyümüş servikal lenf nodu ile prezente olur. Tiroglossal kist. 3. Boyun tabanındaki bufalo hörgücü Cushing sendromun ile birlikte görülebilir. Bunlar pulsatil ve hırıltı ile birlikte olabilirler. 2. konjenital kalıntılardır. geri ve dairesel hareketlerle fazla bastırılmadan muayene edilir. Pterygium colli. İnspeksiyon sırasında çeşitli patolojiler tanımlanabilir: 1. Tiroid. Paragangliomalar veya glomus tümörleri bazen boyunda karotis bifurkasyonunda veya parafaringeal bölgenin üst kısmında ortaya çıkabilir. Boyundaki şişlere ek olarak bu tip tümörler 64 . Tahir ÜNAL Palpasyon boyun muayenesinde en değerli muayene yöntemidir. Saptanan bir adenomegali ileri.BOYUN VE LENF BEZLERİNİN MUAYENESİ Prof.

Sjörgen sendromu. 5. Alkolizm yağlı infiltrasyona bağlı olarak tükrük bezlerinin ağrısız büyümesine neden olabilir. şiddetli açlık. Mikulicz sendromu bulgular ve semptomlar bakımından Sjörgen sendromuna benzer. Tükrük ve lakrimal bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile oluşurlar ve artrite neden olan çeşitli otoimmun hastalıklarla birliktedir. parotis ve diğer tükrük bezlerinin akut olarak şiş ve hassas hale gelmesine neden olabilir.nörojenik tümörler ve lenfomalar gibi farinks duvarı ve tonsilin mediale kayması ile birliktedirler. İlaçlar ağrılı veya ağrısız büyümeye neden olabilirler. dehidrasyon veya ciddi elektrolit dengesizliği olan hastalarda ortaya çıkan tek taraflı patoloji olma eğilimindedir. Bu tablo genellikle stafilokok infeksiyonuna bağlıdır ve üzerindeki derinin kırmızılaşmasına neden olarak abse formuna ilerleyebilir. Bunlar: 1. Diabetes mellitus 6. renal yetersizlik. Kwashiorkor. HIV infeksiyonu 7. Bu en sık olarak kontrol edilmeyen diabet. 4. 3. Ağrısız tükrük bezi şişlikleri bulemikler gibi malnutrisyonlu fakat kaşektik görünmeyen hastalarda dahi görülebilir. civa ve iyot örnek olarak verilebilir. 2. Akut parotit en sık olarak kabakulakta görülen genellikle infeksiyöz bir tablodur. sistemik lupus eritromatozus veya sarkoidoz gibi çeşitli patalojilerin varlığı ile birliktedir. anoreksia nervosa gibi. Ancak tüberküloz. Waldenström makrooglobulinemisi. Tükrük bezlerinde tek taraflı şişlikler genellikle kanalların taş ve infeksiyona bağlı olarak tıkanması sonucu oluşurlar. 65 . Malnutrisyon. Lösemik infiltrasyonlar ve lenfomalar 9. kuru gözler (kseroftalmi) ve kuru ağız (kserostomi) ile karakterize keratokonjunktivit sikkadır. propiltiourasil. Bakteriyel parotit. Sülfonamidler. Bununla birlikte etyoloji otoimmun değildir. İki taraflı büyümeler ise daha geniş bir ayırıcı tanıyı gerektirir. kurşun. Tireotoksikoz 8.

lokalizasyonu. üzerindeki derinin karakteri ve hassasiyeti tanımlanır. Skalen lenf bezleri klavikulanın arkasında parmaklar ile nazik bir şekilde hissedilmeye çalışılır. Posterior servikal lenf bezleri sternomastoid arkasında ve trapezius’un ön tarafında palpe edilirler. Submaksiller ve submandibuler lenf bezleri mandibulanın iç yüzeyinde palpe edilirler. hareketliliği. büyüklüğü. Servikal lenf bezlerinin grupları lokalizasyonlarına göre. Preoriküler lenf bezleri kulağın tragusunun ön tarafında parmak ile palpe edilir. Bazen genişlemiş lenf bezleri kolaylıkla palpe edilebilir. Şekil 42: Boyundaki lenf bezlerinin dağılımı 66 . Suboksipital lenf bezleri kulağın hemen arkasında palpe edilirler. Servikal lenf bezleri bir grup halinde değerlendirilmelidir (Şekil 42). Palpasyon sırasında hastanın başı ileri doğru nazikçe eğilir ve parmaklar karotis arteri boyunca daha derin kaslar üzeride palpe edilirler. Tonsiller lenf bezleri mandibuler açıda palpe edilmelidirler.SERVİKAL LENF BEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Lenf bezlerinin muayenesi sırasında bezlerin. Derin servikal lenf bezleri aynı anda palpe edilmelidirler.

Örneğin Hodgkin hastalığının lenf nodları genellikle silgi sertliğindedir. Yapışıklık: Füzyon ve yapışıklık genellikle tek nodülleri büyük. Örneğin preauriküler bölgede 1 cm den küçük lenf nodları sıklıkla patolojik kabul edilir. İçerik: Tahta sertliğindeki lezyonlar genellikle neoplastik bulgunun işaretidirler. HİV. mononükleoz sendromları. ancak kronik infeksiyon yada sarkoidoz gibi inflamatuar süreç sonucu da oluşabilir. Nodların kitle oluşturacak şekilde “füzyonları” yanısıra nodun üzerindeki deriye. kütlemsi konglomeratlara dönüştürür. Bununla birlikte bu kuralın her iki ucunda da çeşitli istisnalar vardır. hassasiyeti olmayan ve iyi sınırlı olma eğilimindedir. Akciğer kanseri Yaygın lenfadenopati. Lenf bezlerinin özelliklerinin değerlendirilmesi. küçük ve eşit büyüklükte. hareketli. 67 . kronik lenfositer lösemi. Supraklaviküler. Servikal bölgedeki lenf bezlerinin palpasyonu sırasında (Resim 43) aşağıdaki özellikler değerlendirilir. 1 cm den büyük lenf nodlarının anlamlı ve muhtemelen patalojik oldukları düşünülmelidir. Buna karşılık intravenöz ilaç kullanıcılarında sıklıkla büyük ve benign nodlara rastlanır. Bu nodların büyüklüğü hastadan hastaya değişse de. lenfoma. Bu tip nodüllerin inguinal lokalizasyonda bulunanlarına bubos denir. Hatta açık sinüsler oluşturacak şekilde deriye fistülize olabilirler. tüberküloz. Sarkoidoz. sıkı ancak taş sertliğinde olmama. Büyüklük: Büyüklük plastik ölçüm aletleri kullanılarak kolaylıkla ölçülebilir. ancak istisnalar vardır. çevre dokulara veya her ikisine de yapışık olup olmadığı önemlidir.Her grup lenf bezlerinin drenaj yeri göz önüne alındığında: Anterior servikal adenit: Tonsillit. Derin servikal adenopati. Tiroid ve larinks tümörleri. Bezelye yada miskete benzeyen nodlara “shotty-bilyemsi” lezyonlar denilir. Yapışıklık genellikle maliğnitenin bir işaretidir. Akut otit eksterna. Wirchow’s nodulü (batın kanserleri). sistemik hastalıklar. Otit eksterna. faranjit Akut posterior lenfadenit. 5 cm den büyük nodlar hemen her zaman neoplastiktir. skalp enfeksiyonları Preoriküler adenit. Diğer yandan fluktuasyon nodüller nekrozu ve bakteriyel lenfadeniti yansıtır.

hassas olmayan. Ayna zamanda trakea kanserini de yansıtabilirler. mobil ve birbirinden ayrı bezlerdir. orta hatta yer alan prelaringeal lenf nodlarıdır. Alt juguler nodlar tiroid yada servikal özofagusun primer kanserlerini yansıtır.de maliğniteyi düşündüren önemli bir bulgudur. Büyüdüklerinde genellikle subakut tiroidit. Diğer yandan preauriküler nodlar. Delphi nodları: Delphi nodları küçük. Bu genellikle ayni taraf meme yada akciğer kanserini yada 68 Hassasiyet: Hassasiyet genellikle inflamasyonu. Bununla birlikte bunlar saçlı deri infeksiyonu yoksa erişkinlerde nadirdirler. Tüberküloz için bu düşünce değişkendir. dudakların. lenfomada yada o tarafın konjunktivitinde görülebilir. Baş-boyun bölgesindeki palpabl nodüllerin önemi: Büyümüş oksipital lenf nodları. baş ve boyun arasındaki bölgede yer alırlar ve genellikle çocukluk infeksiyonlarında sıktırlar. hatta bazen . Baş-boyun bölgesi “bilyemsi” lenf bezlerinin klinik önemi: Mercimek nodüller küçük. Mandibulanın iki kolu çevresine yayılmış nodlar genellikle baş ve boyun dışı maliğniteden çok. dilin ön ağız tabanının ve ön kısmının kanserlerini yansıtır. Posterior servikal nod. Lokalizasyonları genellikle infeksiyon bölgelerini yansıtırlar. Midjuguler nodlar dilin tabanının yada larinksin kanserini yansıtır. Submental ve submandibuler nodlar burnun. Tirohyoid membran üzerinde yer alırlar. Hatta infeksiyondan haftalar sonra ortaya çıkabilirler. Özellikle çocuklarda olmak üzere oldukça sıktırlar ve genellikle geçirilmiş infeksiyonu yansıtırlar. Yüksek posterior servikal nodlar genellikle nazofaringeal tümörlere bağlıdır. genellikle kepek sonucu oluşur. HIV infeksiyonu genellikle jeneralize lenfadenopati ile seyreder. Palpabl supraklaviküler lenf bezinin klinik önemi: Supraklavikuler fossada lokalize bir nodül (sağ yada sol) önemli bir bulgudur. Hashimoto hastalığı yada tiroid karsinomu gibi tiroid hastalıklarının belirtecidirler. dental (periodontit ve diğer diş infeksiyonları) lokalize infeksiyonlara bağlıdır.

Ayni taraf meme yada akciğer tümörünün yada özofagus tümörünün metastazını yansıtır. Eğer palpabl lenf nodu sol supraklaviküler çukurda lokarize ise çeşitli intraabdominal yada pelvik tümörlerden birinin varlığını yansıtır. Sıklıkla sternokleidomastoid kasın klavikuler ucunun arkasında lokalizedir. Bununla birlikte daha sık olarak mide. karaciğer. pankreas ve hatta testisler ve endometrium gibi intraabdomimal yada intrapelvik maliğnitelerin bulgusuda olabilir. Mide kanseri metastazını yansıttığında Virchow nodu adını alır. bağırsak.özofagus tümörünü düşündürtür (bununla birlikte sağ supraklaviküler nod aynı zamanda çapraz drenaj nedeniyle akciğerin sol alt lobunun kanserinide yansıtabilir). Troisier nodu: Troisier nodu (yada bulgusu) palpabl sol tarafta tek lenf bezidir. Resim 43: Boyun lenf bezlerinin muayenesi 69 . Dolayısıyla büyük bir sol supraklaviküler nod sentinel nod yada Troisier nodu adını alır.

Yavuz BAYKAL Muayene: Tiroid bezi normal olarak boynun ön tarafında. Hastaya su içmesini söyleyin ve su içerken tiroid bezinin hareketliliğini gözleyin. Bazı yazarlara göre. Tiroid bezinin muayenesi sırasında. Tiroid bezin inspeksiyonu: Önemli bilgiler edinilebilir. böylece hem inspeksiyonda hem de palpasyonda daha değerlendirilebilir hale getirmesini. Anomaliyi lokalize etmesini sağlar. genellikle Graves hastalığında görülür. İnspeksiyon sırasında bezin lokalizasyonu. 70 . Tecrübeli hekimlerin çoğu inspeksiyon sırasında hastaya yutkunmasını söyler. Tiroid bölgesi üzerindeki dolgunluk için boyun bölgesi gözlenir. Bezi (yada düzensizlikleri) ellerden kaydırmasını böylece taktil ayırım ve tanıyı geliştirmesini. 2.TİROİD MUAYENESİ Prof. Tiroid düzensizliğinin veya kitlelerinin belirginleşmesini. Tiroid bezi ön taraftan da muayene edilebilir. ön boyunda bezin yüzeyde lokalize olmasından dolayı değerlidir. yutkunma inspeksiyonun sesivitesini inspeksiyon ve palpasyon kombinasyonunun seviyesine yükseltir. Aslında tiroid inspeksiyonu. Hastaya yutkunmasının söylenmesi hekimin. Hastanın arkasında ayakta durur iken trakeayı bir yana sabitleyin ve trakea üzerinde tiroid bezini nazikçe palpe edin. büyüklüğü. Bezi yukarıya kaldırmasını. simetrisitesi ve yüzeyi hakkında bilgi sağlanabilir. böylece görülür hale gelmesini arttırmasını. Tiroid bezini büyüklük. bu loblar istmus aracılığı ile birleşmişlerdir. Maranon bulgusu: Maranon bulgusu tiroid üzerindeki derinin kırmızı renk alması ve bazen de kaşıntılı olması olup. hassasiyet ve sertlik açısından değerlendirin. 3. İki lobu olup. 1. 4. tiroid kıkırdağı ile trakea arasına yerleşmiştir. şekli. Aynı şekilde diğer tarafı da palpe edin. Dr. İnspeksiyon sırasında yutkunmanın önemi: Kovansiyonel bilgiler dahilinde tiroid muayenesine yardımcı olduğu kabul edilmektedir.

torasik girişi tıkar ve venöz dönüşü engeller. Pemberton bulgusu: Pemberton bulgusu toraks girişinde yer alan retroklavikuler guatröz tiroidin neden olduğu reversibl obstruksiyondur. şekil. 3 dakika sonra hiçbir şey olmazsa test negatif kabul edilir. guatr ve hipertiroidi bulguları olan hastalarda oskülte edilmelidir.Karotis üfürümü genellikle lateralinde duyulur. Palpasyon.Venöz uğultu boyunda tiroid üfürümün duyulduğu kısmın aşağısında duyulur ve aynı taraf boyun veninin kompresyonuyla suprese olur. Bu aynı zamanda Graves tireotoksemisi içinde spesifik bir bulgudur. Aslında hipertroidinin diğer manifestasyonları olanlarda da araştırılmalıdır. lokalizasyon. Stridor ve kaba ses oksültasyon sırasında duyulabilir. guatr tıpa şeklinde hareket ederek. Bu tip hastalarda tiroid üzerinda üfürüm duyulması bezin vaskülaritesinin arttığını belirtir. aynı zamanda bezin yapısını ve içeriğini değerlendirmede fokal yada diffüz hassasiyet yada fuluktuasyon varlığının tespitinde 71 .Tiroid bezinin oksültasyonu: Tiroid bezi. Tiroid üfürümünün boyundaki diğer vasküler seslerden ayırd edilmesi: 1. Yani. İleri durumlarda juguler ven basıncındaki artış akut olarak nefes darlığına ve kalbe venöz dönüşte azalmaya neden olabilir. Venöz uğultunun sürekli karakteri bunun tiroid üfürümünden ayırd edilmesinde güvenilir değildir.Son olarak tiroid üfürümü tiroid muayenesinden sonra yapılacak tam kardiak muayene ile boyuna iletilen aort darlığı yada sklerozu üfürümüden ayırd edilebilir. 3. Aslında bütün hipertiroidi hastalarının % 0-36’sında arteriovenöz bağlantılara bağlı sürekli üfürümler vardır ve bunlar venöz uğultuyla karıştırılabilir. 2. Boyun venlerinin kompresyonu bu iki prosesin ayırd edilmesinde faydalıdır. Bu manevra hastanın kolları baş seviyesinin üzerine kaldırılarak uygulanır. daha önce inspeksiyon sırasında değerlendirilmiş olan bezin büyüklük. Hastada fasiyal pletore (yüzün ve boynun venöz staza bağlı pembe-mavi renk değişimi) yada başta konjesyon. Karotis üfürümleri de tiroid üfürümlerinden ayrılmalıdır. Tiriod bezi palpasyonunun önemi: Palpasyon. simetri ve mobilitesi hakkındaki bilgileri destekler. baş dönmesi yada sıkıntı hissi olabilir.

72 . Bu tip bir görümüm Graves hastalığı ile birliktedir. Graves hastalığı. Bu bir elle trakeayı sabitleyip diğer elle tiroid lobu palpa edilerek yapılabilir. Riedel struması. Sert ve LAP ile birlikte. ayrıca tek soliter nodülün yada multinodüller guatrın multipl nodüllerinin varlığının ve bunların diffüz. Bu pozisyon kullanılarak önce tiroid istmusu bulunur (krikoid kıkırdağın altında ve subrasternal çıkıntının üzerinde) ve sonra tiroid lobları palpe edilir. 45). Berry bulgusu: Berry bulgusu. Multinodüller guatr Tek nodül. Anormal bulgular. Lokal hassasiyet. sert guatr hastalığın geç fazlarında olduğu gibi. vasküler demet içine doğru büyüyen tiroid malignitesi durumunda karotis nabzının alınamamasıdır. Hastanın arkasında dikilirken her iki elin ikinci ve üçüncü parmakları orta hatta yerleştirilir. Asimetri yada nodül varlığı durumunda lob detaylı olarak palpe edilmelidir.5 cm iç tarafında olmalıdır. Diffüz genişleme. sert bir tiroid genellikle kanser belirtecidir. Tiroid bezinin palpasyon teknikleri: Tiroid bezinin palpasyonu. kanser. Endemik guatr. Yaygın hassasiyet. Eller suprasternal çıkıntının 2 cm yukarısında ve sternokleidomastoid kasın medial sınırının 0. Tiroidit. Hashimoto hastalığı. abse Sert dokulu tiroid: Hashimato tiroditi. Palpasyon. Sert diffüz nodüller bezin diffüz hassasiyeti subakut troiditi destekler. kanser. infiltre olmuş Graves bezini destekler. Diffüz olarak büyümüş yumuşak guatr vasküler Graves bezini desteklerken. lastik kıvamındaki bez genellikle Hashimoto hastalığı için tipiktir. serbestçe hareket ediyorsa. Örneğin. Buna karşılık. ince ağaç çileği gibi yuvarlak çıkıntılarının değerlendirilmesi için önemlidir. Multipl nodüller.önemlidir (Resim 44. En sık olarak posterior bimanuel yaklaşım uygulanır. Adenom. inspeksiyonundan farklı olarak çift veya tek elle ve önden vaya arkadan yaklaşımla çeşitli şekillerde uygulanabilir (Resim 44. Bu her zaman malign özellikte tiromegali bulgusudur. Yumuşak. kist. 45).

parmaklarda kemik kalınlaşmasına neden olabilir. 73 . Resim 45: Tiroid bezinin önden palpasyonu. Uzun etkili tiroid stimulanlarına (LATS) bağlı olduğu düşünülmektedir. Periostit genellikle asemptomatik ve ağrısızdır. Tiroid periostiti pulmoner hipertrofik osteortropatinin kemik büyümesinden farklı olarak uzun kemiklerde değil ellerde ve ayaklarda görülür. Tiroid akropakisi: Otoimmun tiroid hastalığı çomaklaşmaya ve Resim 44: Tiroid bezinin arkadan palpasyonu.

Tiroidi normal yada guatröz olarak değerlendirin. 1. 4. 0a. Eğer guatr varsa büyüklük olarak ifade edin. Tiroid görülmez. Tiroidi hem inspeksiyon hem de palpasyonu kullanarak muayene ediniz. 2. 3. fakat ele gelir. Tiroidin büyük olduğu karşıdan görülür. 2) guatr var (büyük guatr yada lateral de > 2 mm çıkıntı ) ve 3) sonuçsuz (bütün diğer bulgular). Eğer tespit ettiğiniz guatr küçük ise yanlış pozitiflik ihtimalini düşününüz. 2. Baş yukarı kaldırıldığı zaman tiroid görülür. Baş normal ikende tiroid büyük olarak görülür. Resim 46: Tiroid bezinin büyümesi (guatr) 74 .Guatr tanısında fizik muayenede dikkat edilecek hususlar: Şöyle bir strateji izlenebilir: 1. Tiroid herkesin dikkatni çekecek kadar büyümüştür (Resim-46). Guatrlı hastaları değerlendirirken şu üç katagoriden birine yerleştirilir: 1) guatr yok (boyun ekstansiyondayken tiroid normal yada tiroid görünmüyor. Tiroid bezinin büyüklüğü . Tiroid görülmez ve ele gelmez. 0b. 3. Boyun profilinde herhangi bir çıkıntı olup olmadığına bakınız (<2 mm yada >2 mm olarak kaydediniz) ve boyun ekstasyondayken bezin görünüp görünmediğine bakınız.

b) Kollar başın üzerinde. hem de oturur pozisyonda muayene edilmelidir. Doç. Dr. c) Kollar kalça üzerine basarken. d) Yatar durumda palpe et. ♦ Gözlem sırasında hasta (şekil 47): a) Kollar her iki yanda. Muayenede inspeksiyon ve palpasyon önemli bilgiler verirler. ayakta iken gözle.MEME MUAYENESİ Yrd. b) Hastanın önünde dur. d) Hasta öne eğilmiş iken değerlendirilmelidir. 75 . Muayene yaklaşımı: ♦ Temel olarak. a) Mensenin ilk haftasından sonra muayene edin. Nazif ZEYBEK Meme muayenesi sırasında hasta hem yatar. c) Yatar ve oturur durumda memeleri gözle. Şekil 47: Meme muayenesi sırasında hastanın duruş şekilleri.

Kanser şüphesi ♦ Değişmiş çap. akciğer kanseri. kanser Ödem (tek taraflı). galaktore Süt gelmiyorsa. Anormal bulgular: ♦ Büyük göğüsler. Kanser 76 . intraduktal papillom Sütlü ise: Gebelik sonrası. cerrahi defekt ♦ Tek taraflı jinekomasti. Akciğer kanseri. Peau d’orange (kanser). Kanlı ise: Kanser. kanser Çekilme ve düzleşme. Büyüklük Asimetri: ♦ ♦ ♦ ♦ Çap: Normal variasyon Aksesuvar meme dokusu. simetrisitesi. ♦ Cerrahi eksizyon. Gelişme geriliği. Skar. testis kanseri) ♦ Küçük göğüs. özellikle tek taraflı ise Aksesuvar meme başı Paget hastalığı Hiperpigmentasyon.Bu gözlem sırasında memelerdeki asimetrik durumlar ve çekilmeler değerlendirilir. Erkekte jinekomasti (östrojen. Duktal ektazi Ekzama. Kanser şüphesi ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Meme başı: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Areola ve deri: İçe çekilme. kitle olup olmadığı. Kitle lezyonları Önemli kollaterallerin olduğu vena kava süperior sendromuna bağlı ödem. H2 antagonistleri. Vena kava süperior sendromu. Kanser şüphesi Akıntı. çapı. Kollateral venler. ilaçlar ♦ Buruşmuş meme. spirinolakton. Kanser şüphesi Deviasyon. Normal. Memelerin büyüklüğü. çukurluk ve düzleşme olup olmadığı gözlenmelidir. Kanser Büyük çukurlar ile deri kalınlaşması. Östrojen etkisi Cerrahi skarlar Çukurlaşma.

Muayene sistemik bir şekilde yapılmalıdır. Sıklıkla küçük kabarık pigmente nevüsler şeklindedir. Meme palpasyonu sırasında önemli kurallar: Palpasyon sırasında her hangi bir bölge atlanmamalıdır. supraklaviküler. ♦ Aynı taraf kol başın üzerine doğru kaldırılmalı. Memenin göğüs duvarına kadar drenajından sorumlu olan lenfatik yapıları adenopati açısından muayene edin. Süt çizgisi üzerine meme dokusunun varlığı ekstra memelerin ve meme başlarının gelişmesiyle sonuçlanır. infraklaviküler bölgeler ve meme başı dikkatlice değerlendirilmelidir (Şekil 48). Aksilladan vulvaya kadar uzanır. Politelia nedir: Politelia süt çüzgisi boyunca normalden fazla meme başı bulunmasıdır. ♦ Elin düz kısmı parmakları ile memeyi palpe et. 51). Her bölgede deriyi subkutanöz yağ dokusunu. Aksiller. meme dokusunu aşağı olan kısmı muayene edin. ♦ Palpasyon sırasında parmaklar düz bir şekilde memeyi bastırır. ♦ Hasta düz bir yere uzanmalı ve hastanın sağ tarafında durulmalıdır.Süt çizgisi: Süt çizgisi memelerin üzerinde geliştiği embriyonik doku kalıntısıdır. Meme palpasyonu (Şekil 49. 77 . Memenin aksiller kuyruğunu muayene etmeyi ve meme dokusunu klavikulalara kadar uzayabileceği unutulmamalıdır. Şekil 49: Memenin palpasyonun nasıl yapılacağını gösterir şekil. Normal olarak bu doku toraks üzerinde sadece iki memeyi bırakarak gelişir.

Fibro adenom. yumru şeklinde (gland).♦ Palpasyon meme başı etrafında dairesel veya radial bir hat üzerinde yapılmalıdır. yuvarlak veya lobuler. kist 78 . yumuşak (yağ). devamlılığını ve miktarını belirle ♦ Mastektomi yapılmışsa: a) Skar b) Lenf ödemini araştır. ♦ Herhangi bir hassasiyet var mı ? ♦ Meme akıntısı kontrolü için memeyi nazikçe sık ♦ Herhangi bir kitle palpe edilirse: a) Lokalizasyonu b) Büyüklüğü c) Biçimi d) Devamlılığı e) Hareketliliği f) Hassasiyeti g) Sınırları tanımlanır. sınırları iyi veya hareketli ise. varsa rengini. ♦ Dokuları değerlendir. Şekil 50: Meme tümörlerinin anatomik olarak dağılımı Memede bir kitle tespit edildiğinde (Şekil 50): ♦ Tek veya çok. ♦ Spontan akıntı olup olmadığını.

sert ve hareketsiz doku. Kostakondral eklem düşünülmelidir. sert. 2-3 cm lik lezyonlar kolaylıkla tespit edilir. Kitle tespitinde fizik muayene: Sadece hekimin kabiliyetine değil lezyonun lokalizasyonu ve büyüklüğüne de bağlı olarak değişkendir. düzensiz. İnflamatuar meme karsinomu genellikle memenin tümünü içerir ve tipik olarak aksiller adenopati ile ilişkilidir. Kanser ♦ Düz. Akut mastit ile inflamatuar meme karsinomu nasıl ayrılır: Her iki durumda da diffüz ve gergin meme kitleleri vardır. hemde medial lenf bezlerini hissedin 79 .♦ Tek. Resim 51: Erkeklerde meme muayenesinin yapılış şekli AKSİLLER BÖLGE MUAYENESİ ♦ Hastanın önünde durun ♦ Hastanın rahat olmasını sağlayın ve hastanın sol eli sizin sağ kolunuzun üzerinde olsun. Memenin bu bölgesi kırmızı. Akut mastit glandüler dokunun diffuz enfeksiyonudur. a) Sağ elinizle hem apikal. etraf dokuya yapışık. 1 cm den küçük lezyonlar zorlukla palpe edilirken (çok yüzeysel olmadıkça). şiş ve gergindir ve hastada infeksiyonun sistemik bulguları vardır. ♦ Sol elinizi hastanın omuzuna koyun. Laktasyonla ilişkisi olmaması ve antibiyotik kullanımına cevap vermemesi biyopsiyi düşündürmelidir. Örneğin. Genellikle sadece bir meme kadranındadır ve en sık olarak laktasyon sırasında görülür.

80 . c) Bilahare posterior-dorsal bölgeye kayarak lateral aksiller nodları hissetmeye çalışın. anteriör (pektoral) aksiller nodları hissetmeye çalışın. ♦ Bu işlemleri karşı tarafa da uygulayın. Şekil 48: Meme ve aksiller bölgelerin muayenesi. posterior aksiller nodları hissetmeye çalışın.b) Parmaklarınızla kotların üzerindeki aksillanın yumuşak dokusunu palpe edin. d) Postaksiller katları desteklerken. Anterior aksillar katları kontrol ederken.

Torakstaki bulguları tarif edebilmek için göğüs duvarı üzerindeki bazı topoğrafik nokta ve çizgileri bilmek gerekir. Sternomandibuler açı Orta sternal çizgi Orta klavikuler çizgi Ön koltuk çizgisi (Resim 52). İnspeksiyon: Hastanın solunum sayısı değerlendirilirken hasta bunun farkında olmamalıdır. Değerlendirme sırasında. supraklavikular çukurlar) 81 . İnspeksiyon 2. burada alt solunum yollarından bahsedilecektir. zona lezyonları. Yavuz BAYKAL Solunum sisteminin muayenesi yukarı solunum yolları ve aşağı solunum yolları şeklinde yapılır. Arka koltuk çizgisi Arka koltuk çizgisi Skapular çizgi Spinal çizgidir. Üst solunum yolları baş-boyun bölümünde bahsedildiğinden. Perküsyon 4. Üst solunum yolları burundan başlayarak larenkse kadar uzanır. Yüzlerinin ifadesi (ağız-burun solunumu) Pozisyonu (yardımcı solunum kaslarının durumu. Palpasyon 3. Toraksın muayenesinin de diğer sistem muayenelerinde olduğu gibi 4 komponenti vardır. 1. solunum fonksiyon testleri ve bronkolojik incelemeler ilave edilebilir. Bunlar. ortopne) Toraks yüzeyi (kollateral dolaşımlar. Akciğerin inspeksiyonu sırasında hastaların. Klinik önemi olan bu yerler. solunum sayısına. Tietz hastalığı.SOLUNUM SİSTEMİ MUAYENESİ Prof. ritmine ve derinliğine bakılır. Alt solunum yolları ise larenksten alveollere kadar uzanır. Oskültasyondur. Mesela hastanın nabız alınırken solunum sayısı alınabilir. pelerin tarzı ödem. Dr. Bu muayene yöntemlerine radyolojik incelemeler.

Göğüs manşonesinin şekli ve bozukluklarına Solunum hızı ve şekli incelenir. Dirseklerin protrakte basınçları zamanla dizler üzerinde hiperpigmente kalluslardan oluşmuş iki yol oluşmasına neden olur (Dahl bulgusu). 2. Solunum değerlendirilirken. KOAH’li hastalar kompansatuar olarak o kadar öne eğilirler ki. 1) derinlik. Hastanın soyunmadan önce gözlemlenmeside genellikle anormal toraks manşonesi morfolojıleri değerlendirilir. dirsekleri uyluklarında otururlar. Bunların her biri anormal olabilir ve hasta ile konuşulurken bunların hepsi değerlendirilebilir. Şekil 52: Aksiller çizgilerin anatomik olarak yerleri (ön. 82 . Hastanın gözlenmesi hastanın solunum paterni ve üç ana komponentide dahil olmak üzere solunum sisteminin vital bulgularının değerlendirilmesini sağlar. Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalar yardımcı solunum kaslarının kontraktilitesini artırabilmek için bunları gerecek şekilde dik otururlar ve öne eğilirler. arka) İnspeksiyonla ne tür bilgiler edilir: 1. orta. 2) hız ve 3) ritme dikkat edilir.

7. Örneğin Tiryaki yüzü ve parmaklarda nikotin izleri öykü öncesinde sigara tiryakileri hakkında geniş bilgi sağlar. 6 kaburgaya kadar uzanır. hasta öksürürken yada iç çekerken yada hapşırırken her hangibir acı duyuyorsa bunu gözlemler. 8. Fokal inspiratuar çökme (tiraj) fokal hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda görülür. Bu bir çeşit subkutanöz absedir. Normal durumda solunum hızı 10-14/dk.KOAH’lı hastalar ekspirasyonun yardımcı kaslarınıda (internal interkostal kaslar) kullanabilirler ve uygun hava yolu içi basıncı sağlamak ve bronkoalveolar kollapsı önlemek için dudaklarını büzerek nefes alırlar. 4. Kurnazca yapılan gözlemlerle diğer değerli bulgularda edinilebilir. Son olarak hekim hastanın öksürmesine ve iç çekmesine bakar. 5. 6. Diffüz ekspiratuar şişkinlik ise obstruktif hastalıklarda görülür. İnterkostal boşluklarda fokal ekspiratuar şişme pnömotoraks hastalarında görülür. Dudaklar büzülmüş soluma. Göğüs inspeksiyonundan elde edilebilecek diğer bilgiler. 1. Superior yada inferior vena kava tıkanıklığı olan hastaların göğüs duvarlarında kollateral dolaşım alanları görülür. önde ise ilk kaburganın 4 cm yukarısından. Göğüs duvarı ve karın inspirasyon süresince genişler ve bu genişleme simetriktir. Diffüz tiraj üst hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda görülür. 83 . Göğüs duvarı ampiyemleri ampiyemin göğüs duvarına yakın oluştuğu ve daha sonra rüptüre olduğu “ampiyem necessitatiste” görülür. kadınlarda torasik komponenti baskındır. Ekspirasyonun erkeklerde abdominal komponenti. Zayıflamış venöz dönüş kolaterallerin kaudal bölgeye yönlenmesine neden olur. 2. Hastanın postürü (ortopne gibi). Akciğerler arkada T1-T12 arasında. Dermatofitik herpes zoster lezyonları. düzenli ve görünüşte herhangi bir rahatsızlık yoktur. Drenaj kapalı yara infeksiyonunu önlediği için faydalıdır ve spontan düzelmeyi sağlar. 3. Periyodik derin solunumda solunum sayısı dakikada 5‘den azdır. Burun kanadı solunum respiratuar distresin değerli bir bulgusudur.

Cheynes-Stokes solunumu (kalp yetmezliği. a) Periyodik solunum: Derin solunumda sıklık. ♦ Çomak parmak ♦ Siyanoz Solunum derinliğindeki major anomaliler: Hiperpne sadece respiratuar hızda değil. KOAH h) Solunumun karın komponenti yok. anksiyete. f) Trepopne. Akut batın i) Solunumun torasik komponenti yok. a) Bradipne: Dakikada 12‘dan az (koma. vasküler hastalıklar. e) Hiperpne. vena kava süperior sendromu. Bazen normal. göğüs duvarı ağrısı.Solunum ile ilgili anormal bulgular. Bu durumda rahatsız olan göğüs duvarı inspirasyon ile çekilirken. b) Taşipne: Dakikada 20‘den fazla (interstisyel. artma ve azalma. ♦ Hız. h) İç çekme (sighing). narkotikler. normal göğüs duvarı genişler. ankilozan spondilit ♦ Rahatsızlık a) Zorlu solunum: Kalp ve akciğer hastalıkları b) Ortopne: Kalp yetmezliği. Hastanın yan pozisyonda yatmasıdır g) Hiperventilasyon. ♦ Şekil. aynı zamanda tidal volümde de bir artışı belirtir. diyafram paralizisi. miksödem) solunumdur. c) Platıpne: Ayakta solunum zorluğu var. anksiyete durumları) solunumdur. metabolik). anterior mediastinal kitle. g) Büzülmüş dudak solunumu. hiperpne hızlı ve derin solumadır. Plörezi. serebrovasküler yetmezlik) b) Hızlı derin solunum: Kussmaul solunum (ketoasidoz) c) Şekilsiz ve düzensiz solunum: Biot solunumu (MSS injurisi) d) Periyodik derin solunum: İç çekme (anksiyete durumları) e) Abdominal paradoks (diyafragma paralizisi) f) Torasik paradoks (flail chest). yatınca geçer. Klasik terim metabolik asidozlu hastaların pH’ı kompanse etmek için 84 . Derin solunum şeklidir. d) Apne. Derin ve 20’nin üzerindeki solunumdur (eksersiz. KİBAS. Solunumun geçici olarak durmasıdır. sık ise anksiyete durumları). Yani.

Taşipne ve önemi: Taşipne solunum işinde kompensatuar bir artışın gerektiği orta-ciddi kardiorespiratuar sistem hastalılarında görülür. yani yokluğu 85 . Apne pulmoner yada nöromusküler bir hastalığa bağlı solunum yetersizliğinin son bölümünde görülür. MSS hasarı. Genellikle nöromusküler disfonksiyonlu (santral apne) yada uykuda hızlı göz hareketleriyle indüklenmiş hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda görülür. Cheynes-Stokes solunumu. yüksek dereceli inspirasyon (solunum yolu tıkanıklığı). tırmalayıcı. 5. MAKE UP listesi şeklinde hatırlanabilir. 3. etilen glikol alımı. aspirin intoksikasyonu. metanol zehirlenmesi. Sebepleri. Obstrüktif tip solunum (KOAH). İç çekme (sighing): Bazen normal ise de. 1. Apne periodleri ile gittikçe solunum 2. Patolojik solunum şekilleri (Şekil 53).yaptıkları hiperventilasyon Kussumaul solunumu olarak tanımlanır. Apne hasta uyanıkken en az 20 saniye boyunca yada uyrken en az 39 saniye boyunca solunum durmasıdır. Buna karşılık hastada taşipne olmaması kardiak yada pulmoner hastalık varlığı ihtimalini oldukça düşürür. derin. Taşipnenin yokluğu klinik olarak varlığından daha faydalıdır çünkü göğüs hastalıklarında o kadar sık bir bulgudur ki varlığı rölatif olarak oldukça az bilgi sağlar. Solunum ritmindeki ana anomaliler ve önemi: Solunumun anormal ritimleri genellikle respiratuar sistemin nörojenik kontrolündeki lezyonlar sonucunda gelişirler. Örneğin taşipne pulmoner embolide oldukça sıktır (%92). 6. 4. Hipopne yüzeyel solunumlarla karakterizedir. Uzun apne periodları ile ayrılan düğzensiz solunum tipidir. Kussumaul solunumu diabetik ketoasidoza özgü değildir. Tanınmaları değerlidir. kalp yetmezliği) Kussmaul solunumu. Genellikle gelişmekte olan solunum yetersizliğinin yada obesite hipoventilasyonunun işaretidir (pickwickian sendromu). Hızlı. sık olduğunda anksiyete durumlarını düşün. üremi ve laktik asidoz. Çünkü nörojenik lezyon bölgesinin tanınmasını sağlarlar. zahmetli solunum (ketoasidoz) Biot solunumu. derinliği ve sürati artan ve sonrada azalan düzensiz solunum şeklidir (ilaçlar. Stridor. ketoasidoz.

Platipne nedeni: Platipne ortopneden farklı olarak kardia bir nedene bağlı değil. Bradipne ve önemi: Bradipne genellikle hipotiroidili hastalarda görülür. uzanmayla düzelir. bilateral pulmoner bir prosese bağlı olarak gelişir. Platipne sadece mutiplrekürran pulmoner embolisi olan hastalarda değil (bu genellikle yerçekimi nedeniyle akciğerin alt kısımlarını etkiler) plevral efüzyonlu yada bibazal pnömonili (her ikiside akciğerin bağımlı kısımlarında bilateral atelektazite neden olur) hastalarda da tanımlanmıştır. Platipne erekte pozisyondaki solunumun zorluğudur.pulmoner emboli ihtimalini oldukça azaltır. Platipne sıklıkla dik pozisyonda görülen hamoglobin oksijen desaturasyonu olan ortodeksi ile birliktedir. Şekil 53: Solunum tiplerinin şematik gösterilmesi Platipne: Platipne ortopnenın zıddıdır. ancak santral sinir sinir sistemi hastalığı olan hastalarda ve narkotik yada sedatif alan hastalarda da görülebilir. Diğer yandan akut abdomen hastalarında taşipne varlığı hekimin subdiaframatik bir patolojiden çok supradiaframatik bir proçese işaret eder. Kelime anlamı supin solunumdur. Aslında platipnesi olan hastalar supin pozisyonda çok daha rahat nefes alırlar. 86 .

İnspirasyon sırasında diaframın kontraksiyonları kaburgaları içe ve mediale çektiğinden subkostal açı (yani ksifoid proçes ve sağ yada sol kostal sınırlar arasındaki açı) daha açık hale gelir.Hastanın prone pozisyonda yatamaması pozisyonunu tercih etmesiyle karakterizedir. Göğüs kafesi palpasyonunun ana komponentleri: 1. Trepopne: Trepopnenin kelime anlamı bükülmüş solunumdur. Hoover bulgusuna hoover oluğu da denir. Eğer kullanılan akciğer kısmı sağlıklı kısımsa (tek taraflı akciğer hastalığında) hastanın V/Q oranı. Trakeanın değerlendirilmesi. “İyi akciğerle aşağıya”nın anlamı nedir: Bu terim trepopneden daha az hayal içerir. Diafram düzleşmiştir ve her iki kostal sınır her inspirasyonda aşağıya orta hatta uzanır. oksijenasyonu. Edebi olarak ölüm hali anlamına gelir. 87 . ve lateral dekübitis Dudaklar büzülmüş solunum: Sıklıkla obstruktifakciğer hastalığı ve bunlar içinde de primer olarak amfizemi olan hastalarda görülür. Vokal taktil fremitus değerlendirilmesidir. Çünkü çoğu zaman diaframın düzleşerek içe çekmesiyle bir oluk gözlenir. daha iyi ve solunumu daha rahat hale gelir. Amfizemli hastalar akciğer elastisitesi azaldığından ve alveoller şişmiş olduğundan hava kapanması ve daha büyük hava tuzaklanması açısından risk altındadırlar. 2.”iyi akciğerle aşağıya” lateral dekubitis pozisyonunda sağlıklı akciğerlerin aktif olması ve hastalıklı akciğerlerin daha az aktif olması nedeniyle daha rahat solunum yapan hastalar için kullanılır. 3. Hoover bulgusu: Hoover bulgusu sıklıkla KOAH hastalarında görülür. Muhtemel asimetrilere ve asenkronilere dikkat edilerek hemitoraks genişlemesinin değerlendirilmesidir. Hoover oluğu tipik olarak solunumdan bağımsız bir oluk halinde raşitik çocuklarda görülür. Bu stres yaratan ses respiratuar hastalık belirtecidir ve ölümün sık bir habercisidir. Diğer yandan Hoover bulgusu sadece inspirasyonda görüldüğünde KOAH bulgusudur. Ölüm rali (Rale de la mort): Hastaların yaşamlarının son dönemlerinde akciğer sekresyonlarını temizleyememeleri nedeniyle ortaya çıkan hırıltı ve garguyman şeklindeki seslerdir. Çünkü yerçekimi sağlıklı akciğerin perfüzyonunu arttırır.

Trakeal kaymanın muhtemel nedenleri: İki major neden arasında. 1) karşı taraf akciğer hacminde artış ve 2) ayni taraf akciğer hacminde azalma yer alır. b) Her iki sternomastoidin klaviküler yapışma durumunun simetrik olup olmadığına bakın. Trakea yana kaymış ise mediastinal yapıların yer değiştirmesini (tümör. pnömotoraks) düşünün. İnspirasyonda trakeanın inmesinin klinik önemi: İnspirasyonda trakeanın inmesi (Campbell bulgusu) genellikle kronik hava yolu obstruksiyonunu destekler. epanşman. a) Hastanın önünde yer alınız ve tiroid kıkırdağının pozisyonuna dikkat edin. Şekil 54: Trakeanın muayene şekli 88 . İnterkostal aralıkları supraklaviküler çukuru. trakeanın palpasyonu ile pozisyonu ve mobilizasyonunu gözleyin. En iyi inspirasyon sırasında işaret parmağının tiroid kartilaj üzerine yerleştirilmesi ile anlaşılır. küçük parmağımızı sternokleidomastoidin medialindeki ve trekeanın lateral yüzeyindeki keseye yerleştirerek değerlendirilir. c)Trakea pozisyonu: Sternomastoid kası gevşetmek için başı nazikçe öne eğin. Muayene sırasında trakeal kaymalar.Trakea. Parmağınızı trakea ve sternomastoid kası arasına sokarak her iki yandaki boşluğu değerlendirin. Muayene sırasında trakeanın kaymaları ve hareketliliği değerlendirilir. Trakeanın muayene şekli (Şekil 54).

Trakeal çekilme olduğu halde Campbell bulgusu aort anevrizmasına değil. Kifoskolyozun en sık nedenleri: İdyopatik Nöromusküler Musküler distrofi Poliomiyelit Serebral palsi Friendrich ataksisi 89 . sternokleidomastoid kasın medial kısmı ile trakeanın lateral kısmı arasındaki fossaya yerleştirilerek yapılır. Omurga anomalileri: Bu bozuklukların herbiri yeterince ciddi olduğunda solunum mekaniği ve ventilasyonu bozacak kadar etkileyebilirler.Trakea palpasyonu: Trakea palpasyonu mediastinal şiftin tanınması ve açıklanması için gerekli bir manevradır. Cardarelli bulgusu: Bir aort anevrizması bulgusudur. Trakeanın her sistolle senkronize olarak aşağıya doğru çekilmesi arkus aort anevrizması varlığını gösterir. Bu kaydırma arkus aort anevrizması olan hastalarda trakeanın transvers pulsasyonunu hekim için hissedilir hale getirerek aorta ve sol bronş arasındaki bağlantıyı artırır. Bu bulgu işaret parmağının ucu kıkırdağın üzerine konarak inspirasyon sırasında aşağıya doğru 4-5 cm den daha fazla kaymanın görülmesi ile anlaşılır. Trakeal çekilme: Trakeal çekilme (Oliver bulgusu) trakea palpasyonuyla tanınır. Boyun muayenesinin diğer metotlarıyla (palpasyon. Cardarelli bulgusu tiroid kartilajın üzerine bastırılmasıyla ve bunun hastanın soluna doğru hafifçe kaydırılmasıyla ortaya çıkarılır. perküsyon gibi) kombine olduğundan trakea deviasyonu hem ayni taraf hem de karşı taraf şiftin doğru tanımlanmasını sağlar. Bu anomaliler arasında en sık olanı kifoskolyozdur. Fossanın derinliğinin karşı taraf fossanınki ile karşılaştırılması ile görülebilecek bazı farklılıklar trakea deviasyonunun tanısına yardım edebilir. Trakeal deviasyon: En iyi yöntem hekimin küçük parmağının ucu. başı öne eğilir durumda iken. Campbell bulgusu: İnspirasyon sırasında tiroid kıkırdağın aşağı doğru kaydırılmasıdır. kronik obstruktif akciğer hastalığına (KOAH) bağlıdır. hasta oturur pozisyonda.

9. Bu tipik göğüs bulgusu olan hastalarda görülen önemli bir bulgudur. Toraks kas ve kemik yapılarının palpasyonu. Göğüs duvarı palpasyonunda önemli noktalar. 2. Palpasyonda fluktuasyon ve hatta fistulizasyon alanları araştırılmalıdır (ampiyem necessitatis). 4. Palpe edilebilir solunum seslerinin değerlendirilmesidir. İnterkostal boşluklar ve kaburgalarda tümörlerin tespiti için araştırılmalıdır. 3. Toraks yüzeyindeki hassas noktaların tanımlanması. Palpasyonda krepitasyon alanları araştırılmalıdır (subkutanöz amfizem belirtecidir). Krepitasyon aranması. Boyun yapılarının gözden geçirilmesi. Kitlelerin aranması. tireşimlerinin tetkiki. Adenopatilerin incelenmesi. Her iki hemitoraksin hareketlerinin saptanması. kaburgalardaki yada sternumdaki hassasiyet alanları tespit edilmelidir. Kostokondritte hassasiyet görülebilir (Tietze sendromu). 2. Palpasyonda göğüsteki. 4. 90 toraks . 3. prekardiumun palpasyonu.Vebtebral Konnektif doku bozuklukları Osteoporoz Osteomalazi D vitaminine dirençli raşitizm Tüberküloz spondilit Nörofibromatozis Marfan sendromu Ehlers-Danlos sendromu Morquio sendromu Torakoplasti Ampiyem Toraks manşonesi anomalileri Göğüs palpasyonunun diğer hedefleri: 1. Trakeanın durumu. 8. 1. 6. 5. 7. Toraks palpasyonu büyük lenf nodlarının tespiti ve supraklivakular ve aksiller fossaların sistemik olarak değerlendirilmesi için önemlidir.

1. diffüz interstisyel fibrozis) b) Sert toraks (ankilozan spondilit) c) Diyafram paralizisi ♦ Asimetrik göğüs genişlemesi. ♦ Göğüs duvarı. kot kırığı e) Palpasyonla krepitasyon. a) Hasta oturur durumda veya ayakta iken hastanın arka tarafına geçiniz. kronik akciğer hastalıkları) d) Derin inspiryum sırasında belli bir noktada ağrı. plevral effüzyon. Normalde göğüs ekspirasyon sırasında 2-5 cm genişler. Anormal bulgular: ♦ Azalmış toplam göğüs genişlemesi. cilt altı amfizemi ♦ Akciğerler. Hastanın alt hemitoraksi üzerinde parmaklar her iki aksillaya doğru uzanırken. Çekme. büyük kitleler). rezeksiyon. c) Daha sonra hastanın ön tarafına geçerek eller apekste ve ön göğüs duvarında iken genişlemeyi değerlendirin. (akciğer volüm kaybı durumları) a) Atelektazı 91 . ♦ Göğüs genişlemesinin simetrik olup olmaması.Palpasyon sırasında. a) Yaygın akciğer ve plevral hastalıklar (amfizem. baş parmaklar orta hatta yakın olacak şekilde göğüs duvarını kavrayın. b) Aynı hareketi göğüs üst tarafına ve apeks de tekrar edin. plevral fibroz) c) Tek taraflı yer işgal eden lezyonlar (pnömotoraks. a) Kifoskolyoz b) Tek taraflı akciğer volüm kaybı (atelektazi. ♦ Toplam gögüs genişlemesi: Bir şerit veya ip kullanarak göğüs etrafını hem inspirasyon hem de ekspirasyon sırasında ölçün. Toraks ile ilgili anormal bulgular. Hastaya derin nefes almasını söyleyin ve bilahare bıraktırın. a) Pektus karinatum b) Pektus ekskavatum c) Artmış ön-arka çap (anfizem. Bu sırada hemitoraksların simetrik hareket edip etmediğine bakın.

cerrahi skarlar b) Önemli kollateral venler. Pnömotoraks. 1. kot ve göğüs duvarı lezyonları. g) Subkutan nodüller. İtme. ince iğne aspirasyon biyopsisi. göğüs tüpü. İtme. Ampiyem e) Isı artışı. plevral fibrozis. 1. c) Şişme: Son zamanlarda torasentez. mezotelyoma. Torasentez. Eğer doku havadan zengin ve sıvı yada katıdan fakirse (yüksek hava/su oranı) perküsyon tonusu yüksek amplitüd ve düşük frekansla karakterizedir ve rezonan perküsyon tonusu adını alır. Göğüs muayenesinin anahtar komponentlerinden birisidir. Büyük (geniş) hemitoraks: Pnömotoraks. Rölatif olarak yüksek bir sestir ve normal akciğer dokusu için tipiktir. astma) a) İnterkostal ve supraklaviküler fossa çekilmesi. Plevral fibrozis ♦ Mediastinal kitleler ve tiroid tümörleri ♦ Göğüs asimetrisi 1. kistik higroma d) Eritem. agenezi ♦ Artmış plevral negatif basınç: Tek taraflı (hava yolları tıkanıklığı) veya çift taraflı (KOAH. Ampiyem. 2.♦ Plevra. Büyük kitleli lezyonlar . Çekme. Kifoskolyoz 2. Göğüs duvarı perküsyonu. Normal rezonan tonustan daha yüksek amplitüde ve daha düşük frekansa sahiptir. plevral effuzyon 3. b) Rahat inspirasyon ile trakenin aşağıya hareketi ♦ Deri ve yumuşak doku a) İğne yerleri ve skarları. Metastaz. Eğer hava normalden daha yoğunsa perküsyon tonusu hiperrezonan yada timpaniktir. Vena kava süperior sendromu. ampiyem. Ampiyem. Perküsyon sırasında. Küçük hemitoraks: Atelektazi. ampiyem necessitatis. plevral effüzyon 2. Hiperrezonan ses hastanın gastrik bölgesinin yada şişirdiği dudağının 92 b) Fibrozis c) Agenezi d) Cerrahi rezeksiyon 2. f) Hassasiyet.

Aynı zamanda pnömotorakslı ve amfizemli hastalarda duyulabilir.perküsyonu ile alınabilir. Yüksek frekans ve düşük amplitüdle karakterizedir ve yumuşak olarak hissedilir. Bu konsolidasyon akciğer kollapsının. 3. Eğer hava ve sıvı/katı arasındaki oran düşükse (yani sıvı/katı havadan daha fazlaysa) perküsyon tonusu düz yada mattır. 93 . yada plevral efüzyonun perküsyon tonusudur.

2. palpasyonu ve akciğer genişlemesinin 94 . ♦ Göğüs kafesinin şekli. ♦ Hastanın yüz ifadesi nasıldır. şiddetini değerlendirin ve karşılaştırın. oda sıcaklığı hastayı üşütmiyecek derecede olmalıdır. hissedin ♦ Bütün göğüsü kontrol edin ve karşılaştırın ♦ Bu amaçla parmaklarınızın dorsal yüzeyini veya elinizin ulnar yüzeyini kullanın (taktil fremitus) (Resim 55). 1. ♦ Yardımcı solunum kaslarını kullanıyor mu ? Palpasyon: Akciğerlerin muayenesi sırasında inspeksiyonla elde edilen bilgileri tamamlar. ♦ Steteskopun diyafragma kısmı ile akciğer sahalarını dinleyin (vokal rezonans). Fısıltı sesi artması ile. ♦ Solunumun hızı ve şekli nasıldır. ♦ Hastanın pozisyonu nasıldır. Muayene sırasında. ♦ Hastaya 99.İnspeksiyon: Akciğerlerin inspeksiyonu yapılırken hastanın vücudu çıplak. AKCİĞERLERİN MUAYENESİ Resim 55: Akciğerlerin değerlendirilmesi. Akciğerlerin inspeksiyonu sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.3 veya ‘E’ demesini söyleyin ♦ Eller daima göğüs duvarı üzerinde olsun ve dinleyin.

♦ Azalma. Matite 4.Anormal bulgular: Solunum seslerinde. Plevral effüzyon. atelektazi. Resim 56: Akciğerlerin perküsyonu 95 . pnömotoraks. kitle ♦ Artma. Hiperrezonans (hipersonorite) 3. Rezonans (sonorite) 2. Pnömonik konsolidasyon. ♦ Arttığı durumlar. Akciğerlerin perküsyonu (Resim 56): Bu muayene sırasında akciğerlere ait. Yumuşak ses/kalın göğüs Bronş tıkanıklığı KOAH Plevral effüzyon Fibrozis Hava Tümör. Absolu matite değerlendirilir. Bronşiyal solunum göz önüne alındığında. 1. a) Bronkofoni: Normal b) Whispering (fısıltılı) pektorolaki: Normal ♦ Kalitatif değişiklik: Egofoni ♦ Fremitusun azaldığı durumlar.

ön) Perküsyon yaklaşımı.Şekil 57: Akciğerlerin perküsyon sırası (arka. ♦ Tüm akciğer alanlarını üstten. ♦ Akciğere ait sonorite önde orta klavikular hatta 6 İKA. omuzda çapraz olarak tutulması skapulaların ayrılmasını sağlayacaktır. orta aksiller çizgide 8 İKA ve arkada 10 İKA ta sonlanacağını unutmayın ♦ Perküsyon sırasında parmakların interkostal boşlukta. ♦ Hastanın kollarının önde. orta parmağın göğüs duvarı üzerine oturduğuna dikkat edin. alta doğru değiştirerek perküte edin ve her iki tarafı karşılaştırın (Şekil 57). 96 . Simetrik olarak üst taraftan aşağıya doğru inilmelidir. ♦ Perküsyon sırasında parmak horizontal biçimde olmalı. ♦ Arka taraftan sonra ön duvar perküte edilmelidir. ♦ Göğüs duvarından 5 cm derindeki lezyonlarda ve 3 cm den ufak lezyonlarda matite alınmaz. Perküsyon işlemini en az 2-3 kez yapın. Arka tarafta skapula üzerinde perküsyon uygulanması yararlı olmayabilir. ♦ Daha sonra ellerin başın üzerinde tutulması aksiller bölgesinin perküsyonunu kolaylaştıracaktır.

Plevral effüzyon durumlarında matite düzdür ve perküsyon sırasında parmak ağrılıdır. ♦ İlk olarak hasta sakin bir durumda iken dinleyin. Akciğerlerin oskültasyonu: Akciğerlerin oskültasyonu en az kardiak oskültasyon kadar önemlidir. Oskültasyon sırasında solunum seslerinin aşağıdaki özellikleri değerlendirilir. Kitle. ♦ Steteskopun diyafram kısmını kullan. 3. blepler Muayene sırasında tespit edilen azalmış veya artmış rezonans anormaldir. orta hat ve alt akciğer sahalarını hem posterior. 1. Anfizem. Deneyimli hekimler plevral effüzyonun matitesi ile konsolidasyon veya akciğer kitlesine bağlı matiteler arasındaki farkı ayırt edebilirler. Artmış rezonans hem astma. basit akciğer sesleri ve ek seslerdir. konsolidasyon. Oskültasyon sırasında solunumla ortaya çıkan normal ve patolojik sesler değerlendirilir. Oskültasyonda muayene yaklaşımı: ♦ Normal olarak hasta ağzı ile soluk alıp-verirken akciğerleri oskülte edin. Her tarafı en az bir solunum siklüsü süresince dinleyin. Bunlar. atelektazi. hemotoraks. b) Hiperrezonans. Akciğer sesleri iki ana alt gruba ayrılırlar. ampiyem. ♦ Her iki yanı değiştir ve karşılaştırmalarını yap. amfizem ve bullöz hastalıklarda görüldüğü gibi akciğer genişlemesine. hem de anteriorda dinlediğinden emin ol. Oskültasyon sırasında apeks. Kalitesi. lateral.Anormal bulgular: ♦ Akciğer sahaları a) Matite. Bölgeleri. Azalmış rezonans plevral effuzyon ve bütün diğer akciğer hastalıklarında görülebilir. 97 . astma. Şiddeti. 2. pnömotoraks. fibröz doku. eğer solunum sesleri işitilemezse daha sonra derin solunum yapmasını söyleyin. hem de pnömotoraks gibi plevranın her iki yaprağı arasında hava toplanmasına bağlı olarak görülebilir. plevral effüzyon.

daha sonra patolojik sesleri dinleyin. Şekil 58: Normal (basit) solunum sesleri Basit akciğer sesleri (Şekil 58). Manubrium üzerinde duyulan. İnspirasyon ve ekspirasyon arasındaki boşluğu ve seslerin derecesinin kalitesini değerlendirin. b) Bronşial (tübüler). ♦ İnspirasyon ve ekspirasyonun uzunluğunu değerlendirin. yüksek frekanslı bir sestir ve sanki bir tüpten hava üfleniyormuş gibidir. Akciğer seslerinin konvansiyonel özellikleri: İki ana alt gruba ayrılırlar: 1) Basit akciğer sesleri (normal solunum sesleri) ve 2) ek sesler (ekstra). ♦ Solunum seslerinin şiddetine dikkat edin. 98 . Her iki alt grupta çeşitli alt sesleri içerir. ♦ İlave (patolojik) seslerin varlığını veya yokluğunu not alın. ♦ Keza ayakta iken üst ve alt solunum sesleri arasında şiddeti kıyaslayın. a) Trakeal. karşı tarafla kıyaslamasını yapın. inspirasyon ve ekspirasyon eşit uzunluktadır. Ekspirasyon inspirasyondan daha uzundur. Trakea üzerinde işitilen sestir.♦ İlk olarak solunum seslerini tanımlayın. gürültülü.

a) Weezing. Hem ekspiryum hem de inspiryumda duyulur c) Ronküsler. arkada skapulalar arasında duyulur. sekresyon) 99 . sonor ses benzeri ve daha çok ekspiryumda duyulan sestir. Önde 1-2 kot aralıklarında. yabancı cisim). yüksek dereceli. tümör. oluşumlarına ve fizik karakterlerine bağlıdır (Tablo 3). Bronşial ve vesiküler seslerin karışımıdır. Yumuşak ve düşük frekanslı ve akciğerlerin büyük bölümünde işitilen sestir. Bronş daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan düşük dereceli. İnspirasyon komponenti ekspirasyondan daha uzundur. malignite. devamlı ıslık şeklinde ve genellikle ekspiryumda duyulan sestir (astma. Kitaplarda yer alan geleneksel sınıflama. Astmaya göre daha kalın broşlardan kaynaklanır (bronşit. Larenks ve trakeanın daralmasına bağlıdır. e) Amforik seslerdir. Bunlar. Ekspirasyon ve inspirasyon eşit uzunluktadır.c) Bronkovesiküler. Yakın zamanda yapılan sınıflamalarda sadece iki tip basit akciğer sesi yer almaktadır: Tablo 3: Pulmoner hastalıklarda akciğer sesleri Akciğer hastalığı Solunum sesleri Ek akciğer sesleri Pnömoni Atelektazi Pnömotoraks Amfizem Kronik bronşit Pulmoner fibroz Konjestif kalp yetm. b) Stridor. Bu bölgelerin dışında duyulması bronkopnömoni ve tüberküloz infiltrasyonunu düşündürmelidir. ödem. Plevral effüzyon Astım Bronşial yada yok Haşin / bronşial Yok Azalmış Normal Haşin Azalmış Azalmış Azalmış Inspiratuar raller Geç inspiratuar raller Yok Erken inspiratuar raller Wheezing ve raller Inspiratuar raller Inspiratuar raller Yok Wheezing Patolojik sesler (ek sesler): Patolojik sesler vibrasyon karakterinde olan seslerdir ve her zaman patolojiktirler. seslerin bölgelerine. d) Veziküler. hiçbir zaman sağlıklı kişilerde duyulmazlar.

bronşlar yada larinks üzerinde dinlenildiğinde olabildiği kadar temiz sesi gösterir. Ek akciğer sesleri nasıl oluşur: Bronş ve plevra gibi respiratuar yapıların vibrasyonuyla gelişirler. Perikardial sürtünme sesinden ayırımda hastanın nefesini tutması söylenir. Anormal olarak iletilen diğer sesler: 1. Bu vibrasyonlar majör olarak dört şekilde oluşabilir: 1. Dolayısıyla havalı akciğerden geçemezle. Hastanın konuşma sesi kolay anlaşılmaz. Fısıltı pektorolakinin mekanizması: Fısıltılı seslerinin neredeyse tamamının yüksek frekanslı sesler olduklarını hatırlayınız. hastanın göğsü üzerinde meleme ve keçi sesine benzer ses oluşumudur. Egofoni (keçi sesi). Kaba raller bronş sekresyonuna hava çarpmasından meydana gelen çıtırtı sesidir ve hem inspiryum hem de ekspiryumda duyulur. 100 . Bronkofoni (bronş sesi). 2. Plevranın inflamasyonunu gösteren.d) Crackles ve raller. İnce raller kollabe alveoller ve bronşial damarların inspirasyonda duyulan açılma sesidir ve yalnız inspiryumda duyulur. inspiryum ve ekspiryumda duyulan sestir. Pektorolaki (göğüs sesi). Bu hava sıvı etkileşimi sıvı filmlerinin ve baloncuklarının rüptürüne ve patlama sesi oluşmasına neden olur. E ve Q değişiklikleri egofoninin yakın zamanda kaydedilmiş bir varyantıdır. Bu mekanizma akut ve kronik bronşit için karakteristik olan çaba crackleların (aralıklı ek akciğer sesleri) oluşumuna neden olur. hasta fısıldarken (fısıltı pektorolaki) yada konuşurken (konuşma pektoralaki) hastanın göğsü üzerinde duyulan temiz ve anlaşılır seslerdir. 3. e) Plevral sürtünme sesi. Sıvı tabakaların yada balonların rüptürü büyük santral havayolları üzerinde hızlı hava akımı oluştuğunda ortaya çıkarlar. Bununla birlikte bronkofonide sesler bronşlar ve larinksten uzaktaki göğüs bölgelerinde de duyulurlar. Ses sadece yükselmiş ve artmıştır. Sadece konsolidasyon nedeniyle akciğer havasını kaybettiğinde bunların iletilmesine izin verir. sürtünme devam ediyorsa perikardialdir.

İnflame plevral yüzeylerin sürtünmeleri. Respirasyon sırasında birbirlerine dokunduklarında deri gıcırtısı gibi bir ses çıkartarak sürtünürler. Bu durumda inflamatuar proses nedeniyle iki plevral tabaka sertleşir ve fibronöz tabakalarla kaplanır. Erken ve orta inspiratuar cracklelar. sessiz. Bunlar solunum sesleri üzerinde süperempoze olurlar ve göğsün orta kısmında hem anteriorda hemde posteriorda duyulurlar. Pompada dar bir tüpten hızla akmakta olan su emme etkisi doğurur ve tüpteki bir delikten içeri hava emer. Hava akımı bir yada daha fazla havayolu duvarında fluttere neden olacak şekilde dar bir havayolundan geçmesi (bronkospazm. pulmoner hemoraji. Bununla birlikte wheezinglerde hava yolunda delik yoktur. Bu inspirasyon ve ekspirasyonda ortaya çıktığında plevral sürtünme sesinin bulgusudur. Bu hava yolunun reküran açılması ve kapanması oyuncak trompete benzer bir şekilde wheezing ve ronküsleri oluşturur (devamlı akciğer sesleri). ağıza 101 . Bu mekanizma genellikle interstisyumun skarlaşmasına (pulmoner fibroz) yada interstisyumda sıvı basıya uğraması sonucu gelişir. Cracklar nasıl oluşur: lokalizasyonlarına göre değişirler: Solunum siklusundaki 1. 4. Dolayısıyla erken ve mid inspiratuar cracklelar kaba. sırasıyla orta ve büyük havayollarını kaplayan ince sekresyonların oluşturduğu baloncuklarla ortaya çıkarlar (yani sırasıyla bronşit ve bronşekrazide). Geri açılma havayollarındaki basıncın tekrar eşitlenmesiyle “patlama” sesine neden olur. Havayolu duvarının flutteri wheezing ve ronküs oluşumundan sorumlu mekanizmadır. kalın sekresyonlar ve ödem) sonucu oluşur. Bunun arkasındaki fizik kanunu bir çok biyokimya laboratuarında kullanılan su vakum pompalarınında fizik kanunu olan Bernoulli kanunudur. 3.2. yer çekimine bağımlı. Bu mekanizma pnömoni. düşük perdeli. pulmoner ödem ve pulmoner fibroz gibi hastalıklarda karakteristik olarak bulunan ince crackleların (aralıklı ek akciğer sesleri) oluşumundan sorumlu mekanizmadır. Dolayısıyla dar bronşlardan hızla akan hava havayolu duvarını emer yani çeker ve wheezing oluşur. Hava yolu için basıncın aniden eşitlenmesi kısmen kollabe olmuş küçük hava yollarının inspirasyonla aniden açılmasıyla gelişir.

ancak postür değişimiyle kaybolmazlar. Kısmen kollabe olan bronşun iki ucundaki havayolu içi basınçlar farklı olacağından (santralde yüksek ve distalde düşük basınç) bronşiolün aniden açılması havayolu içi basıncın hızla eşitlenmesine ve sonuç olarak patlama sesine neden olur. yoğunluğun azalmış olduğu yerde bir anormallik vardır.iyi iletilen (çünkü proksimal hava yollarında oluşurlar) ve obstruktif fizyolojiyle oldukça fazla birliktelik gösteren seslerdir. Bütün bu durumlarda alveol içine ventilasyon yoktur ve sesler bronştan kaynaklanan seslerdir ve göğüs duvarına iletilir. Plevral veya pulmoner hastalığın her hangi bir şekli yoğunluğun azalmasına neden olmuş olabilir. yapışıktır ve tubüler tip bronşial solunum olarak adlandırılır. Deneyimli hekimler bronşiyal solunumun kalitesine dikkat ederek konsolidasyon ve kavitasyon arasındaki farkı ayırt edebilirler. Bu crackleların arkasındaki yüksek interstisyel basınç genellikle interstisyumda sıvı ve skarlaşma (pü. Konsolidasyonda bronşial solunum düşük derecelidir. kan. Solunum sesleri amfizem vakalarında belirgin şekilde azalmıştır. yada serum gibi) varlığına bağlıdır. ♦ Simetriklik: Eğer solunum seslerinin şiddetinde bir asimetriklik varsa. Oskültasyonda anormal bulguların yorumlanması: seslerinin şiddeti. 2. 102 . Öksürükle sayıları değişebilir (hatta kaybolabilir). ♦ Bronşial solunum seslerinin işitilmesi: a) Konsolidasyon b) Açık hava yollu komple alveoler atelektazı c) Göğüs duvarı ile büyük hava yolları arasında kitlenin varlığı d) Tansiyon pnömotoraks e) Akciğerlerin komple atelektazisi ile masif plevral effüzyonu gösterir. Şayet yoğunluk (şiddet) azalmış ise daha fazla ventilasyon söz konusudur veya tersi söz konusudur. Geç inspiratuar cracklelar. yüksek interstisyel basınç nedeniyle kısmen kapanmış distal havayollarının tekrar açılmaları sırasında ortaya çıkarlar. genel olarak akciğer ♦ Solunum ventilasyonunun iyi bir indeksidir.

Plevral effüzyon üzerinde duyulan solunum sesleri: Bu sesler lokalizasyona göre değişiklik gösterirler: 1. Efüzyonun üzerinde (alveollerin tamamen geniş ve hava dolu olduğu kısım) veziküler solunum sesleri duyulur. bu seviye alveolü bastıracak kadar küçüktür. Tubüler solunum sesleri: Bu sesler boş bir tüpten çıkan havaya benzer bir ses çıkarırlar. Efüzyonun üst sınırında (burada ince bir sıvı seviyesi vardır. 2) bronşial solunum sesleridir. 103 . ancak bronşial solunum sesleri her zaman patolojiktir. Aslında pnömotoraks akciğeri tamamen bastıracak kadar büyük olduğunda hemitoraks tamamen sessizdir. Pnömotoraksta duyulan solunum sesleri: Çok uzak solunum sesleri vardır. Tubüler sesler normal olarak trakea üzerinde duyulurlar ve trakeal adını alırlar (çünkü trakea da oluşurlar). Artmış iletim aynı zamanda egofoni gibi nazal seslerin gelişimine neden olur. Bu ses içi boş bir şişeye üflendiğinde duyulan sese benzer. Efüzyonun kalan kısmının üzerinde sıvı hem broşiolleri hemde alveolleri kollabe edecek kadar büyüktür ve bulgu oskültasyonda sessizlik vardır. En önemli alt grupları: 1) trakeal solunum sesleri. ancak bronşu kollabe edecek kadar büyük değildir) bronşiol (yada tubüler) solunum sesleri duyulur. Tabiki bu hastalarda perküsyon tonusu artmışken plevral efüzyobnda azalmıştır. Bu sesler basit solunum sesleridir ve çeşitli alt grupları vardır. Ancak konsolidasyon durumunda göğüs manşonesi üzerinde duyulan tubüler seslere bronşial sesler denir (bronşiollerde oluşurlar ve havasız konsolide akciğer tarafından iyi iletirler). Pnömotoraksta solunum seslerinin azalmış yoğunluğu sadece seslerin oluşumunda azalmaya değil (kollabe akciğerde azalan akıma bağlı) aynı zamanda sesin iletimindeki azalmaya da (plevral boşlukta hava tuzaklanmasına bağlı) bağlıdır. Tansiyon pnömotoraksta bronşiyal solunum sesleri metalik özelliğindedir ve amforik solunum olarak adlandırılır. Trakeal solunum sesleri fizyolojiktir. 2.Kaviter hastalıklarda sesler yüksek derecelidir ve kavernoz solunum olarak adlandırılır. 3. Alveoler filtrenin kaybı yüksek frekansın iletimini sağlar ve solunum sesinin tipik olarak tubüler kalitede olmasını sağlar.

Devamlı (>250 ms) Wheezing Ronküs Kalp yetersizliğindeki crackların özellikleri: Pulmoner fibroz cracklelarına çok benzerdir (fibroz alveolit). Aralıklı (<250 ms) Amerikan terminoloji Kaba crackle İnce crackle Sık kullanılan terminoloji Kaba ral İnce ral Krepitasyon Sibilan Ronküs Sonorite Ronküs Laennec özelliği Şişeden su boşalması Kızgın tavada tuzun çıtırtısı Küçük kuşların cıvıldaması Güvercin sesi 2. Normal insanların parasternal ve paraskapular bölgelerinde hem anteriorda hemde posteriorda duyulabilir. Bununla birlikte diğer bölgelerde duyulduklarında genellikle erken konsolidasyon gibi altta yatan patolojilere bağlıdır (yüksek frekansın artmış iletisi). 104 . alveolar hemoraji (alveolar kan). Tablo 4: Bronkoveziküler seslerde terminoloji Akustik özellik 1. ♦ Alveolar kollaps (açık havayolları varlığında) sıvı miktarı alveoleri baskılayacak miktarda ancak hava yollarını bastırmaya yetmeyecek kadar olduğunda ortaya çıkan plevral effüzyon durumunda gelişir. Konsolidasyon alveoler kollaps yada alveoler sıvı dolması varlığında gelişir.Bronşial solunum sesleriyle ilişkili patolojiler: Bronşial solunum sesleri genellikle konsolidasyon durumlarında görülürler. ♦ Diğer yandan alveolar sıvı doluşu pnömoni (alveolar pü). Bu katı doku yüksek perdeli solunum seslerini kolaylıkla geçirir. Konsolidasyon alveolar hava kaybı ve bunun yerini katı akciğer dokusunun almasıdır. Her ikisi de yoğun. Bununla birlikte bu durumda ciddi fibrozis vardır ve konsolidasyondan daha nadirdir. ♦ Son olarak bronşial solunum sesleri pulmoner fibroz durumundada gelişir. Bronkoveziküler solunum seslerinin klinik önemi: Önemleri lokalizasyonlarına göre değişir (Tablo 4). yada pulmoner ödem (alveolar serum) durumlarında gelişir.

Kollajen vasküler hastalıklarda görülene benzer bir serozitte göğüs radyogramı tamamen normal olsa da. İnspirasyondaki wheezinglerin önemi: Bunlar aslında wheezing değil. 2) Öksürmeyle değişmediği 3) Genellikle uzun. pnömoni. Aslında bir tek inspiratuar wheezing hariç tutulduğunda (interstisyel fibroz ve alerjik alveolitin geç inspiratuar eki) inspirasyonda duyulan wheezinglerin tamamı stridordur. yerçekimi ve postürden etkilenirler. Plevral sürtünme sesi crackledan nasıl ayrılır: Bu oldukça zordur.ince. sürtünme sesi oluşturabilir. plörit ve pulmoner embolizmdir. vokal kord disfonksiyonunun ve stridorun hatırlanması gerekir. Ayırım klinik bulgularla kolaylıkla yapılabilir (komputerize ses analiziyle çok daha kolay). Aslında bu iki ses benzer fiziksek karakteristiklere sahip olduklarından plevral sürtünme sesleri genelde yanlışlıkla crackle tanısı alırlar. sözü bize wheezingli hastaya astım teşhisi koymadan önce diğer muhtemel tanıları elememiz gerektiği hatırlatılmaktadır. Sürtünme sesi: Kemanın üzerindeki ileri geri hareket eden keman yayının sesi gibidir. Her ikiside akciğer bazallerinde baskındırlar. 6) Sıklıkla palpabl olduğu 7) Genellikle yukarıda lokalize olduğu ve göğüs duvarının küçük bir bölümünde duyulduğu hatırlanmalıdır. kanser. Wheezing ekstratorasik nedenleri arasında. Bu iki sesi ayırmak için sürtünme sesinin. Klinik olarak birbirlerinden ayrılmaları oldukça zordur. 1) Hem inspirasyonda hemde ekspirasyonda var olduğu. yüksek perdeli ve geç inspiratuardır. Epidemiyolojik bir çalışmada populasyonda wheezing varlığı %25 bulunmuştur. Plevral sürtünme sesiyle birliktelik gösteren hastalıklar: Plevral sürtünme sesiyle birliktelik gösteren hastalıklar. 4) Gürültülü 5) Düşük perdeli olduğu. stridordurlar. Bununla birlikte sesler birbirine çok benzer olduklarından hekim baziller crackle varlığında diüretik verirken çok dikkatli olmalıdır. “Bütün wheezingler astım değildir”. 105 . Wheezingin ayırıcı tanısı: Oldukça fazladır. Oysa populasyonda astım hastalığı %7 görülür.

öksürükle birlikte balgam çıkmasıdır. Solunum yollarında infeksiyonun varlığını gösterir. Kanlı-köpüklü balgam. Bronşektazi ve kronik bronşit durumlarında görülebilir. kronik bronşit. ödem) Pnömokonyozlar Bağ doku hastalıkları Non prodüktif (kuru) öksürükler: Solunum yolları ve akciğer hastalıklarının ilk evreleri Sol kalp yetmezliği Bronş kanseri.SOLUNUM SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ SEMPTOMLAR Öksürük: Prodüktif öksürük. Bronş hipersekresyonunun bir belirtisidir. Pnömoni. Astım krizi ve kronik bronşitin infeksiyonsuz döneminde görülür. İnfeksiyon hastalıkları İrritasyona yol açan maddeler Allerjik hastalıklar Maligniteler Vasküler nedenler (emboli. Hastalarda infeksiyon bulunmaz. bronşektazi. akciğer absesi ve tüberkülozda görülür Mükopürülan balgam. Akciğer veya plevradaki bir absenin bronşa açılması sonucu oluşur. Berrak yapışkan yumurta akı kıvamındadır. infarktüs. Sol kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödeminde görülür. yabancı cisim Diffüz akciğer fibrozisi Trakea basısı ACE inhibitörleri Stres ve sinirli kişiler Balgam ve tipleri: Mukoid balgam. Sarı veya yeşil renklidir. 106 . Vomik balgam. Bu tür balgamda cerahat ve müküs bir arada bulunur ve balgam miktarı çok artmıştır. Pürülan balgam. Sebep olan durumlar.

Hemoptizi öksürükle. 1. Hemoptizide besin artıkları yoktur. hematemezde olabilir 5. Bronş kanseri Bronşektazi Akciğer tüberkülozu Akciğer infarktüsü Pnömoni Pulmoner ödem Travma Bağ doku hastalıkları Goodpasture sendromu Akciğer absesidir.Hemoptizi: Solunum sisteminden öksürükle kan gelmesidir. Hemoptizi hava ile karıştığı için köpüklüdür. Hemoptizi kırmızıdır. En sık hömoptizi nedenleri. Hemoptizi. Nefes darlığı: Ani gelişen nefes darlıkları (1-2 saat içersinde) Bronşial astım atağı Pulmoner ödem Spontan pnömotoraks Akciğer embolisi Pnömoni Larinks ödemi Yabancı cisim aspirasyonu Haftalar-aylar içersinde gelişen nefes darlıkları Konjestif kalp yetmezliği Anemi Plevral effüzyon Gebelik ve aşırı şişmanlık Hipertiroidi Akciğere lenfatik metastaz Bronş kanseri 107 . hematemez değildir 3. Hemoptizide gelen kanın pH’sı periferik kan gibidir. hematemezde mide asidi ile karıştığından asit özelliktedir. hematemez farkları. hematemez bulantı ve kusma ile birliktedir 2. hematemez genellikle kahve telvesi şeklindedir 4.

Aylar-yılllar içinde gelişen nefes darlıkları Kronik bronşit Anfizem Diffüz pulmoner fibrozis Pnömokonyoz Kronik pulmoner tüberküloz Tromboembolik veya primer pulmoner hipertansiyon. vazomotor damar hastalıkları. Siyanozlar santral ve periferik olmak üzere iki ye ayrılır. kapillerlerde kan dolaşımının yavaşlamasına bağlı olarak periferik kandan fazla oksijen alınması ile gelişir. Arter kanında oksijen saturasyonu %80’nin altına düşmüştür. İndirgenmiş hemoglobinin %5 gramın üzerine çıkması gerekir. soğuk siyanozu. Siyanoz: Arter ve kapiller kanında indirgenmiş hemoglobinin artması sonucu ortya çıkar. Periferik siyanoz. arteriovenöz şantlar. oksijenlenmeyi azaltan akciğer hastalıkları. Arter kanında oksijen saturasyonu normaldir. Kalp debisi azalmıştır Ekstremiteler soğuktur Arterio-venöz oksijen farkı artmıştır. Sol kalp yetmezliği. hemoglobine bağlı nedenler. Akciğerlerde kanın yetersiz oksijenlenmsine bağlıdır. 108 . Santral siyanoz. Şu durumlarda görülür. Şu durumlarda görülür. Ağız içi ve dilde siyanoz vardır Ekstremiteler soğuk değildir Arterio-venöz oksijen farkı normaldir.

Yakınmaların özellikle fiziksel aktiviteler sonrası ortaya çıkması veya şiddetlenmesi kalp kökenli olduğunu düşündürür. Yavuz BAYKAL Günümüzde çok sayıda tanı yöntemi bulunmasına rağmen dikkatli alınan bir hasta hikayesi ve özenle yapılacak olan bir fizik muayene kardiovasküler sistem bozukluklarının değerlendirilmesinde hala önemini korumaktadır. KALP HASTALIĞI İLE İLGİLİ SEMPTOMLAR Nefes darlığı (dispne): Kalp hastalıklarının en önemli semptomlarındandır. ♦ Paroksismal nokturnal dispne. ♦ Tropopne. Evre I hastalar: Fizik aktivitelerinde hiçbir sınırlamaları yoktur. fakat olağan fizik aktiviteler yakınmalara neden olur. ne kadar sürdüğü ve nöbetler halinde olup olmadığı 109 . Evre III hastalar: Daha hafif fizik aktiviteler yakınmalara neden olur. ♦ Ortopne. Hastalarda oturur durumda iken nefes darlığının azaldığı durumdur. Kronik kalp yetmezliği ve akciğer hastalıklarının en önemli bir bulgusudur. Yapılan bir efor sırasında ortaya çıkar. Muayene sırasında. NewYork Kalp Cemiyetinin fonksiyonel sınıflamasına göre kalp hastaları. Anamnez ve fizik muayene muhtemel tanı konduktan sonra gerektiğinde özel tanı yöntemleri devreye sokulabilir. ♦ Efor dispnesi. Yattıktan 2 saat sonra hastaların boğulma hissi ile uyanmasıdır ve sol kalp yetmezliğinin en önemli bulgusudur. ne zamandan beri var olduğu. Hastaların yan yatar durumda iken daha rahat oldukları durumdur. Geceleri oluşan nefes darlığının diğer bir şekli ise Cheynes-Stokes solunumudur. Özellikle eforla ortaya çıkan göğüs ağrıları oldukça önemlidir. Evre IV hastalar: Hiçbir fizik aktiviteyi gerçekleştiremezler. Evre II hastalar: Hastalar istirahatta normaldir. Dr. Göğüs ağrısı (anjina): Kalp hastalıklarının önemli bir yakınmasıdır.KALP VE DAMAR SİSTEMİ MUAYENESİ Prof. ağrının lokalizasyonu.

bıçak saplanır gibi) araştırılmalıdır. Resim 59: Periferik ödemin değerlendirilmesi. yemekle. Anjinal ağrılar sıkıcı ve baskı tarzındadır. yemek ve soğukta yürümek ağrıyı artırır. sızlayıcı. Ağrının solunumla.sorgulanmalıdır. yırtılma şeklinde. Kalbe ait ağrı olan anjina myokardial oksijen istemi ile koroner sunum arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Periferik ödem (Resim 59). Ağrı genellikle retrosternal bölgededir. omuzlara. kalp hastalıklarında akciğer ödeminin bir bulgusudur. alt çeneye. dirsek ve bileklere. Ağrı nitratlarla azalır. taşikardi ve aritmilere bağlıdır Siyanoz. global vesağ kalp yetmezliğinde görülür. Çarpıntı. özellikleri (sıkıcı. bastırıcı. künt. heyecan. sırtın üst bölümlerine ve epigastriuma yayılabilir. Hemoptizi. 110 . Yorgunluk Senkop tur. Efor. yatmakla. kol ve boyun hareketleri ile artıp-artmadığı. daha çok periferik siyanoz şeklindedir. Boyuna. dişlere. Kalbe ait diğer semptomlar. soğukta yürümekle.

Bunlar. Sesler örtülü ve hafiflemiştir ♦ Faz V: Manşon baskısının tamamen kalktığı türbülans akımın ve dolayısıyla seslerin kaybolduğu fazdır. net bir şekilde duyulur. Tansiyon ölçülürken iki metot kullanılır.KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ Doç. ♦ Faz I. ♦ DKB bu ölçümle değerlendirilemez ♦ Bu metot ile SKB’nin ölçümü oskultatuvar metot ile ölçülebilecek daha düşük bir okumayı önler ♦ Steteskopun diyafram kısmını brakial arter üzerine yerleştirin ve manşonu sistolik basınçtan 30-40 mmHg daha yüksek olacak şekilde şişirin ♦ Korotkof seslerine uygun olarak SKB ve DKB’ yi kaydedin. Şişman hastalarda daha büyük bir manşon seçilmelidir. ♦ Faz III: Sesler yeniden netleşir ve şiddetlenir ♦ Faz IV. ♦ Manşonın havasını boşaltın ve manşonı kolun etrafına uygun şekilde sarın ♦ Radial nabzı hissedin ♦ Radial nabız kayboluncaya kadar manşonı şişirin ♦ Nabız kaybının üzerinde 30-40 mmHg olacak kadar manşonı şişirin ve nabız geri dönünceye kadar yavaşça salın. 111 . Dr. Sesin işitildiği an sistolik basıncı gösterecektir. Kenan SAĞLAM Hastalarda kalp ve damarların değerlendirilmesine başlamadan önce kan basıncınnı ölçülmesi önemlidir. Bunlar. Kan basıncını ölçerken hastanın yaşına uygun büyüklükte bir manşon seçilir. Kan basıncının manşon basıncına eriştiğinde oluşan ses olup. Palpasyon metodu: Oskultatuvar metot: Korotkof sesleri: Oskültatuvar yöntemle kan basıncının ölçülmesi sırasında kanın girdaplaşmasına bağlı olarak işitilen seslerdir. ♦ Faz II: Manşon basıncının azalması ile sesler üfürüm veya hışırtılı karakter kazanır. Tansiyon aletinin manşonın hava kesesi en azından kolun yarısını sarması gerekir (Resim 60. 61).

Malign hipertansiyon: Aşağıda sıralanan end organ manifestasyonlarının bir yada daha fazlasıyla ilişkili hipertansiyon şeklidir. b) Yaşlı hastaların %40‘dan fazlasında görülür. myokard infaktı yada serebrovasküller olaylar. bununla birlikte 180/120 mmHg gibi düşük basınçlarda da var olabilir. sol ventrikül yetmezliği. dehidratasyon). a) En az iki ölçümde SKB 140 mmHg. DKB’nin 90 mmHg‘nin üzerinde olmalıdır. volüm kaybı.Dördüncü fazla 5. ♦ Psödohipotansiyon: Şokta görülen bir durumdur. İlk klinik değerlendirmede hem yatar. Bu durumda daha büyük manşon kullanılır ve steteskop popliteal çukura yerleştirilir. Dolayısıyla yüksek periferik vasküler direnç psödohipertansiyonun önemli bir nedenidir 112 . retinal hemorajiler yada optik siniri içeren bozukluklar. Bu sendrom hipertansiyonun seviyesinden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Renal fonksiyonların hızla bozulması. c) İzole SHT 65 yaşın üzerindeki kişilerin %10-20 ‘de görülür. Sonuçta sesler ne sistemik ne de diastolik basıncın doğru bir şekilde ölçülmesine izin verilmeyecek kadar azalır ve ölçümde büyük hatalar yapılır. Lerich sendromu) ayakta uyluk üzerinde kan basıncını ölçün. Eğer alt ekstremitelerde tıkanıklık varsa (aort koarktasyonu. ♦ İzole sistolik hipertansiyon: a) DKB 90 mmHg ‘nin altında iken SKB‘nin 160 mmHg ‘nin üzerinde olmasıdır. b) Sistolik kan basıncı yaş ile lineer bir şekilde artar. Anormal bulgular: ♦ Hipertansiyon. nci faz arasında 10 mmHg dan fazla fark varsa. gerçek diyastolik basıncı 4. ncü fazın belirlediği kabul edilir. hem de ayakta iken her iki kolda kan basınçlarını kaydedin. ♦ Postural hipotansiyon: Ayağa kalkındığı zaman SKB‘da 20 mmHg ve daha fazla düşme görülmesidir (ilaçlar. ♦ Hipotansiyon: Kan basıncının 90/60 mmHg ‘den düşük olmasıdır. Şoktaki hastalarda gelişen periferik vasküler direnç hastanın arterlerini korotkoff’un seslerinin ciddi bir biçimde zayıflatacak şekilde sıkılaştırır.

Resim 60: Kan basıncı ölçümünde manşonun durumu 113 . ♦ Sistolik kan basıncının oskültasyonla yada palpasyonla ölçülmesi arasında fark var mıdır? Evet. ama fazla değildir. torasik aort diseksiyonu). Palpe edilen sistolik kan basıncı oskultasyonla elde edilen değerden 7 mmHg daha düşüktür. Bacaktan ölçülen sistolik kan basıncının koldan 20 mmHg dan daha yüksek olması (Hill belirtisi) aort yetmezliğini düşündürür. ♦ Asimetrik kan basıncı: Kollar arasında 15 mmHg‘den fazla farklılık olmasıdır (subklavian çalma. Dolayısıyla steteskobu olmayan bir hekim hem sistolik hemde diastolik basınçlar konusunda palpasyona güvenerek başarılı olabilir.♦ Hipertansiyonda farklılık: Bacaklarda daha düşük ise aort koarktasyonunu düşünün. Rumpel Leede bulgusu: Ön kolda manşonla venöz basıncı arttırdıktan sonra deride peteşiel erupsiyonların aranmasıyla yapılan kapiller frajilite testidir.

Hekim muayene esnasında hastanın sağ tarafında durmalıdır.5 cm. muayene odasında hastayı rahatsız edecek durumları (yabancı biri.Resim 61: Kan basıncının ölçüm şekli KAN BASINCINI NASIL ÖLÇELİM ♦ ♦ ♦ Doktor. geçmiş olsun” deyip kendini tanıtmalı. manşonun uzunluğunun kol çevresinin en az %80’i kadar saracak şekilde olmasını. kol çapından %20 (1. standart genişliğin normal erişkinler için 12. ideal uzunluğun tüm kolu sarabilecek şekilde olduğunu bilin. bu giysilerin brakial arteri sıkıştırmamasını kontrol edin. Tansiyon aletinin manşonu üst kolu. kubital çukurun en az 1. Hastanın sağ kolunun kan basıncı ölçmeye müsaade edecek şekilde çıplak olmasını sağlayın. Erişkinler için manşonun genişliğinin. 114 . manşonun iç kısmındaki şişen plastik torbanın. Hasta üzerindeki giysilerin kolunu yukarı sıyırmayı tercih ederse. şişmanlar için 20 cm olmasını.5 cm üzerinden sarmalıdır. Hastanın varsa heyecanını azaltın. manşonein ve kan basıncını etkileyecek ilaç kullanmadığını. alkol. çok soğuk ortam vb) araştırıp gidermelidir. fazlaca bir efor sarf etmediğini soruşturun. Hastanın en az 5 dakika istirahat etmesini sağlayın ve son bir saat içinde sigara. tam ortasına gelmesini sağlayın. hastaya “hoş geldiniz. Brakial arteri elle muayene edin. manşonu sarma esnasında brakial arterin.2 kat) fazla olmasını.

Doktorun gözü tansiyon aletinin manometresini takip eder. Kan basıncı değerleri için kayıt esnasında gerçek değerler kullanılırken ve hastaya söylenirken 10’a bölünmüş değerler kullanılır. Sağ el. diğer dört parmağı ile kolu sabit tutmak için hastanın dirseğinden kolu kavrar. Bunun için kol bir yere dayanır yada doktor tarafından tutulur.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Hastanın kolu kalp hizasında olmalı ve kol kasları kasılmayacak şekilde serbest durmalıdır. söylemelidir. hızla 200 mmHg düzeyine şişirir. 115 . Kan basıncının sağ kolda sol koldan 5-10 mmHg kadar yüksek ölçülebileceğini. Doktor. Şişirme işlemi bittikten hemen sonra. Bacaktan kan basıncı ölçümlerinde. Normalde kan basıncı ölçümlerinin sağ kol.Doktor kan basıncı sınıflamasını bilmelidir. Bu kan basıncı değerlerinin ne anlama geldiği (normal. manşon seslerin kaybolduğu düzeyin 20-30 mmHg üzerine kadar şişirilir. Korotkof seslerinin duyulduğu ilk düzeyi sistolik kan basıncı ve tamamen kaybolduğu düzeyi diyastolik kan basıncı olarak kayıt eder. sadece sistolik basınç ölçülecek ise arka tibial arteri elle muayene etmesini de bilmelidir. dinleme aletinin tamburunun popliteal çukura konmasını. hastaya büyük ve küçük kan basıncı olarak. Kan basıncı ölçümünün tekrarlanması halinde. tansiyon aletinin pompasını tutar. Bu düzeyde Korotkof sesleri duyuluyorsa. kan basıncı değerlerini. Tansiyon aletinin manşonunu. uyluk için manşon genişliğinin 20 cm olmasını. manşonun havasını tamamen boşaltın ve koldaki damarlardan kan geçişine birkaç dakika izin verin. yüksek. Kan basıncı tek uzuvdan ölçülecekse sağ kolu tercih eder. Doktor. oturur durumda ve ayakta ayrı ayrı yapılması gerektiğini bilin. bacakta da sistolik basıncının 10-15 mmHg kadar yüksek olabileceğini unutmayın. tansiyon aletinin manşonunun havasını. düşük vb) hastaya açıklanmalıdır. Kan basıncı ölçümü bittikten sonra tansiyon aletini hastanın kolundan çıkarın. sol kol ve bacaklardan. pompa ile. sol el baş parmağı ile dinleme aletinin tamburunu kubital çukurda. saniyede 2-3 mmHg hızla boşaltır.

inspeksiyondan değerli veriler alınmaktadır. PERİFERİK DAMARLARIN MUAYENESİ Periferik damar muayenesi denince periferik arter. Dr.KALP-DAMAR SİSTEMİ MUAYENESİ Prof. ♦ Boyun damarlarının muayenesi Göğüs muayenesi (kalp yönünden) şeklindedir. femoral ven ve komminikan venlerden oluşur. Bir hastanın periferik arter muayenesinin yapılması istendiğinde muayene belirli bir sıra içerisinde tüm periferik arterleri içermelidir. Hastaya kendinizi takdim ediniz. Ancak. periferik ven ve lenfatik sistemin muayenesi anlaşılmalıdr. Aslında fizik muayenenin vazgeçilmez bir parçasıdır ve çok önemli verileri olan aynı zamanda birçok hastalığın direkt tanısının konmasını sağlayan bir muayene yöntemidir. palpasyon. Periferik arterlerin fizik muayenesinde ana yöntem palpasyondur. Alt ekstremite venöz sistemi femoral ven yoluyla vena kava inferiyora kanı taşımaktadır. Yüzeyel venöz sistem ise büyük ve küçük safenöz venlerden oluşur. Yavuz BAYKAL Muayene şekli: Kalp damar sistemi muayenesi de diğer sistem muayenelerinde olduğu gibi inspeksiyonla başlar ve bilahare diğer muayene şekilleri (perküsyon. Böyle bir durumda muayeneye baş bölgesinden başlanarak sırayla devam edilip ayak bölgesinde bitirmek uygun bir yaklaşım olur. derin venler ve yüzeyel venler olarak iki gruba ayrılır. Ancak periferik damar muayenesi denince akla gelen periferik arterlerin muayenesidir. Derin venöz sistem alt ekstremite venöz sistem kanının %90 kadarını taşır ve etrafındaki dokular tarafından kuvvetli bir şekilde desteklenir. Derin venler. Diğer taraftan kalp muayenesini iki bölümde incelemek konunun anlaşılması açısından daha uygun olacaktır. Bunlar. Bazı özel durumlarda oskültasyon da uygundur. 116 . a. Muayene yaparken aşağıdaki hususların sırayla yerine getirilmesi gerekir. Alt ekstremite venleri. oskültasyon) uygulanır.

simetrik olup olmadığına.s olup olmadığına dikkat ediniz. tragusun hemen önüne sağ elinizin işaret ve orta parmak uçlarını horizontal bir şekilde koyarak arter nabzını hissetmeye çalışınız. Ellerinizin normal ısıda olmasına dikkat ediniz. d. sol elinizi hastanın sağ temporal arter bölgesine koyarak arterlerin kontrollü muayenelerini yapınız. Kolların büyüklük durumu. g. Aşağıdaki periferik arterlerin muayenesini sırayla yapınız. 2. sağ elinizi hastanın sol temporal arter bölgesine. Muayene odasının muayene için uygun şartlarda olmasına dikkat ediniz. Aynı işlemleri sol temporal arter muayenesi için de yapınız. Muayene sırasında. Yapmak istediğiniz muayene için hastaya kısaca açıklama yaparak muayene için hastanın olurunu alınız. e. kitle. Hastayı yatırınız (temporal arter ve arteria karotis eksterna muayenesi hasta oturur durumda da yapılabilir). a) Temporal arter bögesinin inspeksiyonunu yapınız. 4. şişlik ve ödem olup olmadığına dikkat ediniz 3. f. b) Arter trasesine uyan bölgede renk değişikliği. Deri ve tırnakların rengine ve yapılarına dikkat ediniz.b. Hastanın sağ tarafında durunuz. 3. c. Her iki kolun inspeksiyonunu yapınız 2. c) Arterin büküntülü ve kıvrımlı olup olmadığına dikkat ediniz d) Temporal arter palpasyonuna geçiniz. Arter atımları arasında farklılık şüphesi varsa. 117 . Üst ekstremite damarlarının muayenesi: 1. yara ve akıntı v. 1. Sağ kulak ön bölgesine. Elinizi aynı pozisyonda olmak üzere arter trasesi üzerinde öne doğru kaydırarak arter trasesinde atımlarını tespit ediniz. Temporal arter muayenesi: Temporal arter muayenesi dendiğinde arteriya temporalis süperfisialis muayenesi anlaşılmaktadır. Venöz yapıları durumu ve varsa patolojilerini tespit ediniz. 4.

Brakiyal arteri antekübital bölgenin daha üst kısımlarında biseps ve triseps adaleleri arası çukurlukta aynı yöntemlerle muayene etmeniz de mümkündür. 5. 7. d) Hissetmekte olduğunuz atımları 15 saniye sayıp. Parmaklarınızı hafifçe bastırarak arterin atımlarının değerlendiriniz. f) Aynı işlemleri sol radiyal arter muayenesi için uygulayınız. Aynı yöntemlerle hastanın sol brakiyal arterini. 4. Hastanın sağ brakiyal arterinin muayenesi için sol elinizle hastanın sağ elini tutunuz. 3. sol elinizi kullanarak muayene ediniz. Sağ el işaret ve orta parmağınızı hastanın antekübital çukurluğunun hemen üst kısmına. 6. biseps kasının medialine. e) Radiyal arter vurularında anormallik varsa nabız sayısını 1 dakika sayarak saptayınız. Arter atımlarını bir biriyle kıyaslayınız. c) Hafifçe parmaklarınızı bastırarak arter atımlarını saptayınız. g) Her iki arter atımlarının bir biriyle kıyaslayınız.1. Ön kolu hafif derecede fleksiyona getirerek dirsek ön yüzündeki adalelerin gevşemesini sağlayınız. arter trasesi üzerine vertikal şekilde koyunuz. 118 . bulunan sayıyı 4 ile çarparak dakikalık nabız sayısını bulunuz. a) Sağ radiyal arter muayenesi için hastanın el bileğini düz yada hafifçe fleksiyon haline getiriniz. 8. b) Bilek büklüm çizgisinin hemen üst kısmının lateralindeki tendonlar ve radiyus başı arasındaki çukur ve yumuşak bölgeye sağ elinizin işaret ve orta parmak uçlarını arter trasesi üzerine gelecek şekilde koyunuz (vertikal olarak). 2. Brakiyal arter muayenesi: Radiyal arter muayenesi (Resim 62). Aynı işlemi sağ el baş parmağınızı aynı bölgeye artere horizontal bir şekilde diğer parmaklarınızla kol alt kısmını kavrayacak şekilde koyarak ta yapabilirsiniz.

Sağ ulnar arter muayenesi için el bileği kıvrımının hemen üst medialindeki kemik-kas ve tendonların arasında kalan bölgeye sağ elinizin işaret ve orta parmağını arter trasesi üzerine vertikal olarak koyunuz. 2. Aynı muayeneyi sol ulnar arter için yaparak ikisini kıyaslayınız. 1. b) Ödemli üst ekstremitede venöz yapılar belirginleşmişse venöz tıkanıklık vardır. elde solukluk ve siyanoz epizodları oluyorsa Raynaud hastalığını hatırlayınız. Allen testi: Ulnar yada radiyal arterin kan akımının azaldığı yada tamamen durduğundan şüphe edildiği zaman bu test yapılır.Resim 62: Radial arterin muayenesi 1. avuç içleri öne bakacak şekilde kolları kucağına konmalıdır. Radiyal arter palpasyonunda arterin atımı bazı durumlarda arter sağlam olduğu halde de alınamayabilir. 119 . Bu durumda bilek ve parmak pozisyonlarını hafifçe değiştirerek aynı bölgede arter atımlarını saptamaya çalışınız. a) Kol ve eldeki lenfödem varsa aksiller lenf bezi diseksiyonu veya aksiller bölgeye radyoterapi yapılmış olabileceğini hatırlayınız. Bu gibi durumlarda şüpheli olan elde bu test yapılmalıdır. İstirahat halindeki hastanın. Parmaklarınızı bastırarak arter atımını hissetmeye çalışınız. 4. c) El bilek nabızları normalken. Ulnar arter muayenesi. 3. Ulnar arter derinden seyrettiği için atımlarını alamayabilirsiniz.

Ulnar arter üzerindeki elinizi basılı tutarak radiyal arter üzerindeki elinizi kaldırmak suretiyle radiyal arterin tıkalı olup olmadığını aynı yöntemle muayene ediniz. Herhangi bir pigmentasyon. 3. sertlik ve kuruluğu. 2. 4. Bacak ve ayakların büyüklükleri. Derinin rengi. 8. Avuç içi soluk renkte olacaktır. Sonra hastanın yumruk yaptığı elini yavaşça açtırınız ve elini hafifce fleksiyon haline getiriniz. Hasta yatar durumda olmalıdır. Hastanın sağ tarafında durulur. Bu bölgede Poupart bağının alt kısmına sağ el işaret. kıvrılmalar. Hastanın bacakları tamamen çıplak olmalıdır. döküntü. variköz genişlemelerin olup olmadığına bakılmalıdır. Solukluk kaybolmaz ise ulnar arter tıkalı demektir. 1. orta. Femoral arterin atımlarını hissediniz. Ulnar arter sağlamsa 3-5 saniye içinde elin solukluğu kaybolup kızaracaktır.2. 6. 9. İnspeksiyon. ayak ve parmakların renk durumu ve trofik yapılarına dikkat edilmelidir. yüzük parmaklarının uçlarını koyarak bastırınız. 3. 5. 6. herhangi bir şişlik veya kitlenin olup olmadığına bakılmalıdır. Ulnar artere bastıran baş parmağınızı kaldırınız. 8. Baş parmaklarınızla radiyal ve ulnar arterlere aynı anda sıkıca basınız. 7. 2. Alt ekstremite damar muayenesi: 1. Her iki elinizin baş parmaklarını ulnar ve radial nabız bölgesin koyup diğer parmaklarınızla hastanın bilek sırtını tutunuz. 120 Femoral arter muayenesi . 5. 4. kıl dağılımı. Proçessüs iliyaka anteriyör süperiyor ile simfizis pubis arasındaki hattın orta kısmını bulunuz. Dış genital organlar bir örtü ile örtülmelidir. simetrik olup olmadıkları. Venöz yapılar ve onlarda oluşabilecek belirginleşmeler. tırnak yataklarının rengi. her iki kasık ve kalça bölgesinden başlayıp ayaklara doğru dikkatlice yapılmalıdır. skar veya ülserasyonun olup olmadığına bakılmalıdır. Hasta testin yapılacağı elini yumruk haline getirmelidir. 7. 3.

8. 10. bölgeden femoral arter oskültasyonu da 6. 2. 7. Önce sağ popliteal arter muayenesini yapınız. 11. Elinizin diğer parmaklarıyla her iki taraftan dizi kavrayınız.4. orta ve yüzük parmaklarının popliteal çukurluğa yerleştirerek derin palpasyonla popliteal arterin atımlarını hissetmeye çalışınız. Obes kişilerde daha derin palpasyon gerekebileceğinden tek eliniz yetmez ise elinizin üzerine diğer elinizi koyarak iki el desteği ile femoral arter palpasyonunu yapınız. Arteri palpe edemediyseniz hastayı prone (yüzü koyun) şekilde yatırınız. Bacak adalelerini gevşek hale getiriniz. 12. Popliteal arter muayenesi (Resim 63). Bacağı 90 dereceye yakın fleksiyona getiriniz 9. Diğer femoral arterin de muayenesini yapınız ve ikisini mukayese ediniz. 6. Diğer popliteal arter muayenesin yaparak ikisini karşılaştırınız. 90 dereceye yakın bir şekilde fleksiyon 3. Her iki elinizin baş parmaklarını dizin üzerine koyunuz. 5. Her iki elinizin işaret. 121 . Popliteal çukura baş parmaklarınızla basarak arterin palpasyonunu yapınız. Gerekirse bu yapabilirsiniz. Her iki elinizin baş parmaklarını popliteal çukurluğa koyunuz. Hastanın diz eklemini haline getiriniz. 1. 5. Bu arterin palpasyonunun diğer arterlerden daha zor olduğunu unutmayınız. 4.

aşağıya. Bu palpasyonu baş parmağınızı hastanın ayak tabanına. 4. 2.Resim 63: Popliteal arterin muayenesi. Ayak sırtında. Arteria dorsalis pedis muayenesi (Resim 64). Arteri palpe edemediyseniz parmaklarınızı aynı bölgede hafifçe yukarı. 5. 1. Dorsalis pedis arterini hissetmek için parmaklarınızı hafifçe bastırınız. mediale. baş parmak ekstensor tendonunun hemen lateral bölgesine sağ el işaret ve orta parmağınızın ucunu ayağa vertikal olarak koyunuz. 122 . Muayeneyi diğer bacakta da yaparak mukayese ediniz. 3. laterale hareket ettirerek arteri palpe etmeye çalışınız. işaret ve orta parmağınızı hastanın ayak baş parmağı ektensor tendonu lateraline koyarak ta yapabilirsiniz.

3. parmaklarınızın uçlarıyla arter atımlarının hissetmeye çalışınız. Arter atımlarını alamadıysanız parmaklarınızı kaydırarak arteri tespit etmek için gayret ediniz. Sağ elinizin işaret ve orta parmağını hafifçe bükerek hastanın sağ ayak bilek iç malleolünün hemen arkasına ve malleolün hafifçe alt kısmına koyunuz. 2. Kronik arteriyel yetmezliklerde postural renk değişiklikleri: Hastanızın ayaklarında ağrı yakınması yada renk değişiklikleri varsa arteriyal yetmezliğin olduğunu düşününüz. Solukluk gelişecektir. Aşırı solukluğun gelişmesi arteriyal yetmezlik lehinedir. Bu durumda postural renk değişikliklerini inceleyiniz. Diğer ayak bileğinde arteria tibialis posteriorun palpasyonunu yapınız. Arter trasesi üzerinde vertikal olarak yerleştirdiğiniz. 123 hafif yanlara . 1. 4. 5. Şişman olanlarda bu arterin palpasyonu zor olabilir. Bu pozisyonda bir dakika kadar tutunuz.Resim 64: Arteria dorsalis pedisin muayenesi Arteriya tibialis posteriorun muayenesi (Resim 65). Yatar durumda olan hastanızın her iki ayağını 60 derece kaldırmasını söyleyiniz.

Sonra hastanızı oturtarak ayaklarını sarkıtınız. Ayaklarda koyu kırmızılık oluşup. Daha erken dolarsa venöz yetmezlik var demektir. Dönmezse arteriyal yetmezlik vardır. bu uzun süre kalırsa arteriyel yetmezlik lehine yorumlanır. Venler ise onbeş saniye civarında dolacaktır. 124 . On saniye veya daha önce ayaklar normal rengine (kırmızı) dönecektir. Şekil 65: Arteria tibialis posteriorun muayenesi.

3. Aort darlığı. Karotis arter atımlarının görülüp görülmediğine. Sol el baş parmağınız hastanın sağ sternoklaudomastoid (SKM) kasının 1/3 alt medialinde ve diğer parmaklarınız hastanın boynunun sağ arka kısmında olacak şekilde yerleştirip baş parmağınızı sternoklaudomastoid kasın medialindeki boşluğa hafifçe bastırarak arter atımlarını hissediniz. 9. volüm azlığı veya arterosklerozdan dolayı olabilmektedir. 11. 2. Bu muayene işlemini.BOYUN DAMARLARININ MUAYENESİ Prof. Anormal bulgular: Pulsasyon artışı. 5. 7. arter trasesi üzerine vertikal olarak koyarak hafifçe bastırarak ta yapabilirsiniz. Karotis darlığı Apekse göre gecikme. 4. Dr. 1. 6. Yavuz BAYKAL Karotis arteri hasta rahat durumda iken muayene edilmelidir. Proksimal karotis. Anevrizma Tek taraflı nabzın yokluğu veya azalışı. Karotis arterlerin traseleri üzerine stetoskopunuzun çanını koyunuz. ♦ Karotislerde pulsasyon farkı arterlerin darlığından dolayı olabilir. ♦ Karotik sinüslere basılması sonucu refleks olarak nabız sayısı azalır ve/veya kan basıncı düşerek senkop olabilir. Pulsatil şişlik. ♦ Pulsasyon amplitüdünün düşmesi strok. sol elinizin işaret ve orta parmağını tiroid kartilajının hizasında ve SKM kasının medialinde. Her iki karotise aynı zamanda asla bastırmayınınız. Palpasyona geçiniz (Resim 66). hiperkinetik durumlar. Her iki karotisin oskültasyonuna yapınız. 10. arter dansı olup olmadığına bakınız. 125 . Aynı işlemleri hastanın sol karotisinin muayenesinde de tekrar ediniz ve bu sefer sağ elinizi kullanınız. Oskültasyon yaparken hastanın nefes almamasını söyleyiniz. İnspeksiyonla karotis arter traselerini izleyiniz. Muayene sırasında. innominat darlık veya tıkanma Sistolik tril. Arterin atımlarını hissediniz ve varsa anormallikleri tespit ediniz. 8.

Bu yerler. c) Çene eklemi açısı hizasıdır.Resim 66: Karotis arterinin muayenesi Karotis oskültasyonu: Hastaları ayakta ve yatar durumda iken muayene edin (Resim 67). ♦ Ayrıca subklavian arter üzerinde de dinlenmelidir. sonra çan kısmı ile dinleyin ♦ Her karotis arteri üzerinde en az 3 ayrı lokalizasyonda dinlemek önemlidir. Resim 67: Karotis arterinin oskültasyonu. a) Boyun tabanı. 126 . b) Karotis bifurkasyon yeri. Eğer karotis üzerinde üfürüm işitilirse sistolik veya devamlı olup olmadığına dikkat edin. ♦ Karotis arterlerini önce steteskopun diyafram.

oturum durumunda iken boyun kökünde duyulan devamlı tril veya üfürümdür. 127 . aort arkusundaki dallanmalardaki darlık ♦ Venoz hum. Karotis arter darlığı ♦ Yayılan üfürüm: Aort darlığı. Anormal bulgular: a) Anemi b) Tireotoksikoz c) Gebelik d) Beriberi.♦ Karotis üfürümü. Yatar durumda ve bazı durumlarda kaybolan. Genellikle aşağıda belirtilen hiperdinamik durumlarda görülür. subklavian arter darlığı.

Boyunun çeşitli fasyal planlarına geçerlerken sıklıkla komprese olurlar. Subklinik sağ ventrikül yetersizliğinin tanısında önemlidir. Sınırlamalarına rağmen değerli bir test. 2. Eksternal juguler venler şu nedenlerden dolayı uygun değildir: 1. 3. Sağ atriumdan daha uzaktırlar.JUGULAR VEN MUAYENESİ. Çocukların ve genç erişkinlerin masum üfürümü: ayırıcı tanısı önemlidir. JUGULAR VENÖZ BASINÇ ÖLÇÜMÜ Juguler venöz nabız: Juguler venöz nabızın araştırılması ve santral venöz basıncın fizik muayenesi arteriyel nabızdan daha yeni tekniklerdir. ama çeşitli kardiak bozuklukların değerlendirilmesinde önemli bilgiler sağlar. Karyola yada yatak başını 30 derece kaldırınız. Bunlar intravasküler hacim. Hastanın sağ tarafında durunuz 2. Sadece internal juguler venler (özellikle sağ) hem venöz basınç. pulmoner ve triküspit kapakların bütünlüğü ve perikardın durumu hakkında geniş klinik bilgi sağlar (Tablo 5). sağ ventrikül fonksiyonu. Konvensiyonel bilgilerin tekrarı Venöz nabız ve basıncın değerlendirilmesinde eksternal juguler venler kullanılabilir mi: Aslında hayır. 3. Sempatik vasküler tonusu artan hastalarda görünemeyecek kadar kontrakte olurlar. Tablo 5: Bulgu/Manevra Jugular venöz nabız Jugular venöz basınç Abdominojuguler reflü Venöz hum Venöz nabzın konturunun analizi zordur. Teknik yatkınlık ve uzmanlık gerektirir. Sağ atrial pulsasyonların iletimini engelleyebilecek valfleri vardır. Hastanın başının altına başı hafifçe yükseltecek şekilde bir yastık koyunuz. Bu beceriler zordur ve bazen zaman gerektirse de. invazif hemodinamik monitorizasyonun durumunda bile buna değer. 128 Juguler venin muayenesi sırasında. 4. hem de venöz pulpasyonların değerlendirilmesi için ideal bölgelerdir. . 1.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11. 12.

Sternomastoid kasının gevşek olmasına dikkat ediniz. Hastanın başını öbür tarafa hafifçe çeviriniz. Boynun alt bölümünde internal jugular ven trasesinin gözleyin. Jugular venin görülebildiği yada pulsasyonunun izlenebildiği en yüksek seviyeyi tespit ediniz. Bir cetveli angulus sternuma vertikal olacak şekilde (dik olarak) koyunuz (cetvelin vertikalliğini oda duvarıyla yada odadaki bir eşya ile kıyaslayarak sağlayabilirsiniz). Başka bir cetvel yada benzeri bir uzun dikdörtgen şeklindeki çubuğun kanarı juguler dolgunluk veya pulsasyonu gördüğünüz en yüksek yerinde olmak üzere horizontal olarak tutarak dikey durumdaki cetvelle dik açı yapacak tarzda birleştiriniz. Bu işlemi doğru yapabilmek ve düzeyleri tam yakalayabilmek için dikey, yatay ve birleşme yerlerini hafif oynatarak ayarlayınız. Angulus sterniyle yatay çubuk arasındaki mesafeyi cm cinsinden tespit ediniz. Tespit edeceğiniz değer jugular basıncı gösterir. Normal jugular venöz basınç 4 cm veya altındadır.

Boyun venleri muayenesinde hasta pozisyonunun önemi: Bu amaçla aşağıdaki maddelerin uygulanması çok önemlidir: 1. Baş tamamen boyun kaslarını relakse hale getirecek ve bunların juguler ven üzerine baskısını engelleyecek şekilde desteklenmelidir. 2. Gövdeye eğim verilmelidir. Eğim açısı internal juguler vendeki kan akımının klavikula üzerinde ve çenenin hemen altında olmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Bu eğim SVB’ye bağlı olarak değişir: Normal SVB’li hastalarda açı yatay pozisyona göre 35-40 derecedir. Yüksek SVB’li hastalarda açı 45 dereceden fazla olmalıdır. Ciddi venöz konjesyonu olan hastalarda tam görüntü sağlayabilmek için dik oturup derin nefes almak zorunda kalabilirler. Bazı hastalarda venöz pulsasyon, bunlara rağmen çene açısının altına inmez, bu hastalarda pulsasyon kulak loblarının üzerindedir. Çok yüksek SVB’li hastalarda internal juguler ven o kadar doludur ki, pulsasyonlar hasta dik ayakta dururken bile 129

görünmeyebilir. Bu vakalarda yüksek basıncın anlaşılmaması bir risktir. Düşük SVB’li hastalarda gereken açı 0 ile 30 derece arasındadır. Çok düşük SVB’li hastalarda boyun venleri o kadar boş olabilir ki, hastalar yatay yattıklarında dahi pulsasyonlar görülmeyebilir. Karotis nabzı juguler venöz nabızdan nasıl ayırd edilebilir; 1. Dalga formu. Venöz pulsasyon diffüz, en azından bidifiddir ve yavaş bir yukarı defleksiyonu vardır. Buna karşılık karotis nabzı iyi lokalizedir ve hızlı dışa defleksiyon gösterir. 2. Pozisyon cevabı: Karotis pulsasyonları solunumla değişmez. Venöz pulsasyonlar ise klasik olarak değişir. Aslında hasta ayaktayken yada otururken venöz pulsasyonlar klavikulanın altına kayarlar ve burada kaybolurlar. Buna karşılık hasta uzanırken çene açısının üzerine çıkarlar, hatta orikulanın yukarısında kaybolabilirler. 3. Solunum cevabı: İntratorasik hastalık olmadığında venöz dalganın üst ucu her inspirasyonda kalbe doğru iner. Buna karşılık görünür karotis nabzı solunumla değişmez. Bunun tek istisnası pulsus paradoksustur ve bu durumda dahi böyle bir varyasyon nadiren görünür, en iyi ihtimalle palpabldır. 4. Palpasyon cevabı: Juguler venöz nabız palpabl değildir. Aslında düşük basınç uygulanması dahi veni komprese edebilir. Buna karşılık karotis nabız palpabldır ve güçlüdür. 5. Abdominal basınca cevap: Abdomende basıncın artması karotis nabzını değiştirmez, fakat normal venöz basıncı arttırabilir. Santral venöz basıncın (SVB) klinik önemi: Altın standart olan santral venöz kateterle karşılaştırıldığında, SVB’nin klinik değerlendirilmesi zayıftır. Bu duruma dikkat çeken 3 soru vardır; 1- Klinik olarak SVB’nin düşük değerlendirilmesi, ölçülen SVB’nin düşük olması ihtimalini 3 kat arttırır. Buna karşılık klinik olarak düşük değerlendirilen SVB, ölçülen SVB yüksek olduğunda bunun doğruluğunda kuşkuya sebep olur. 2- SVB’nin klinik olarak yüksek değerlendirilmesi ölçülen yüksek SVB’nin doğruluğunu 4 kat arttırır. Aslında klinik olarak SVB’si yüksek değerlendirilen hiçbir hastada SVB ölçümü düşük çıkmaz. 130

3- SVB’nin klinik olarak normal değerlendirilmesi gerçekte belirsizdir. (ihtimal oranları 1’e yaklaşır). Dolayısıyla SVB’nin klinik olarak normal değerlendirilmesinin bir önemi yoktur, çünkü bu durum anormal SVB ölçümü ihtimalini ne arttırır ne de azaltır. Anormal juguler venöz basıncın (JVB) önemi: 1. Yüksek JVB; 1) artmış diastolik basınçla birlikte azalmış sağ ventrikül kompliyansını (sağ ventrikül yetersizliği yada infarktı, pulmoner hipertansiyon, pulmoner darlık); 2) sağ ventrikül iç akımında obstrüksiyon (triküspid darlığı, sağ atrial miksoma, konsriktif perikardit, perikard tamponadı), 3) triküspid regurjitasyonu, 4) vena kava superior obstruksiyonu (juguler venöz basınç yok ve abdominojuguler reflü negatiftir), 5) hipervolemi durumlarında görülür. 2. Azalmış JVB; intravasküler hacmin gastrointestinal kayıplar (kusma, diare), üriner kayıplara (diüretikler, kontrol edilmeyen diabetes mellitus, diabetes insitipitus), yada üçüncü boşluğa olan kayıplara bağlı azalması sonucu oluşur. Abdominojuguler test ne zaman pozitiftir: JVB’deki tespit edilen yükseklik >4 cm olduğunda pozitiftir. Buna karşılık aşağıdaki durumlardan herhangi birinde abdominojuguler reflü negatif kabul edilir; 1. JVB de değişiklik olmazsa, 2. Abdominal kompresyon sırasında edinilen artış < 3 cm ise, 3. Abdominal kompresyonun başlangıcında eksternal juguler venin genişliğinde artış olabilir ve bu internal juguler venler üzerine gelebilir. Bu durumda JVB 4 cm yada daha fazla yükselebilirse de bu artış geçicidir. JVB abdominal kompresyondan 10 saniye sonra normale döner. Abdominojuguler testinin değeri nedir: Bu durum sağ kalp odacıklarının artmış venöz dönüşü karşılayamamalarını yansıtır. Abdominojuguler reflü testi; 1) Subklinik sağ ventrikül yetersizliği yada azalmış ventrikül kompliyansı, 2) Triküspid regurjitasyonu, 3) Triküspid darlığı, 131

4) 5) 6) 7)

Konstriktif perikardit, Perikardial tamponad, Vena kava inferior tıkanıklığı Hipervolemide pozitiftir.

Abdominojuguler reflü testi sol ventrikül yetersizliği olan hastalarda pozitif değildir. Kussmaul bulgusu: Bu tablo inspirasyon sırasında JVB’ında ortaya çıkan paradoksik artıştır. JVB normalde inspirasyon sırasında intratorasik basınçtaki düşüş ve bunun venöz dönüşteki emme etkisi nedeniyle azalır. Dolayısıyla Kussmaul bulgusu gerçek bir fizyolojik paradokstur. Pozitif Kussmaul bulgusuyla birlikte olan hastalıklar: Bunlar sıklıkla sağ ventrikül doluşumu ile ilişkili olan hastalıklardır. Kussmaul orijinal tanımlamasını konstriktif perikarditi olan bir hastada yapmıştır (Kussmaul bulgusu hala ciddi ve ilerlemiş hastalığı olan hastaların 1/3 de görülür). Bununla birlikte Kussmaul bulgusunun günümüzde en sık nedenleri etyolojiden bağımsız olarak ciddi sağ kalp yetersizliğidir. Kussmaul bulgusunun diğer sık nedenleri; 1) Restriktif kardiyomyopati (sarkoidoz, hemokromatoz, amiloidoz), 2) Triküspid darlığı, 3) Vena kava superior sendromudur. Kussmaul bulgusu aynı zamanda sağ ventrikül infarktı olan hastalarında %33-100’ünde bulunur. Dolayısıyla akut myokard infarktüsü durumunda Kussmaul bulgusu tamponad değil, sağ ventrikül infarktı bulgusu olarak kabul edilmelidir. Yani; 1. Kussmaul bulgusu saf tamponadta ortaya çıkmaz (varsa eşlik eden epimyokardial fibrozis vardır), ancak saf konstriktif perikarditli hastaların 1/3 de görülür. 2. Diğer yandan pulsus paradoksus saf, tamamen kuru konstriktif perikarditte ortaya çıkmaz (çıkarsa, bir miktar eşlik eden perikardial efüzyon vardır), ancak tamponadlı hastaların hemen hepsinde görülür. 3. Pulsus paradoksus sağ ventrikül infarktı olan hastaların 2/3 de ortaya çıkarken, Kussmaul bulgusu sağ ventrikül infarktı olan hastaların %33-100’ünde görülür. 132

SA

Şekil 68: Venöz basıncın değerlendirilmesi Venöz dolgunluk muayenesi (Şekil 68): Yatar durumda iken boyun ve gövde yaklaşık olarak 450 yükseltilir. İnternal jugular ven pulsasyonu sternoklaidomastoid kasın sternal başı ile klavikula arasında boyun kökünde görülür. İnternal juguler ven bu noktadan infraoriküler bölgeye girer. Karotis palpasyonu veya kalbin oskültasyonu ile aynı anda jugular venin inspeksiyonu; tanımlama ve dalgaların zamanını belirlemede yardımcı olacaktır. Muayene sırasında ven farklı açılardan gözlemlenmelidir. a.c.v.x.y. dalgaları (Şekil 69):

Şekil 69: Juguler vendeki pulsasyonlarla ilgili basınç değişiklikleri 133

2. Juguler ven nabzının iniş ve çıkışlarının fizyolojisi: Bu durum sağ taraf odacıklarının fizyolojisini yansıtır. 3.Juguler dalganın komponentleri: Bu hastaya mı yoksa venöz traseyimi izlediğinize bağlıdır. x1 ile birleşiktir). ancak aşağıdaki nedenlerden dolayı hasta başında çok zor tespit edilir. Dolayısıyla juguler ven nabzı değerlendirilmesinde sadece piklerin ve inişlerin değerlendirilmesi önemli değildir. a dalgası sağ atrium kontraksiyonu ile oluşan ilk baskın pozitif dalgadır. x1 inişi sistol sırasında oluşur. c. 1. 134 . İnişlerin belirlenmesinin çıkışlardan daha kolay olduğunu hatırlayın. Ne c dalgası ne de x inişi görünür değildir (c genellikle a dalgası içinde kaybolur ve x. kanı büyük venlerden sağ atriuma aspire eden emme etkisi oluşturur. Juguler ven dalgalanmaları sağ atriumdaki basınç değişikliklerini yansıtır. Kapağın bu aşağı ve öne hareketi sağ ventrikül izotonik kontraksiyonu ile uyum gösterir. S1 ve S2 arasında yer alır ve S2 den hemen önce sonlanır. iletilen karotis pulsasyonu ile oluşur. 1. karotis nabzı ve kalp seslerinde olduğu gibi bunların çeşitli fizyolojik ve klinik olgulardaki dalgalanmaları da önemlidir. Yatan hastada juguler venöz basınç sadece iki pozitif dalgadan (a ve v) ve iki negatif (x1 ve y) inişten oluşur. v) ve üç negatif inişten (x. 2. x1. birinci kalp sesinin biraz önünden gelir ve karotis vurusunun da biraz önündedir. c dalgası ventrikülün izovolümetrik kontraksiyonu ile eş zamanlıdır. triküspid küspislerinin sağ atriuma kabarması ile oluşan iki pozitif dalgadır. Daha baskın olan geç iniş (x1) kapak küspislerinin sağ ventrikül içine çekilmesiyle oluşur. Basınçtaki dalgalanmalar hafif olduğundan (3-7 mmHg yada 4-11 mm H20). Piston şeklinde hareket eder. juguler nabız pikleri ve inişleri kolaylıkla kaydedilebilir. Bu dalganın daha küçük bir komponenti. a dalgasını x1 inişi ve v dalgasını y inişi izler. c dalgasının muayenede çok zayıf göründüğünü unutmayın. y) oluşur. a dalgası EKG‘deki P dalgasını takip eder. Venöz trasede juguler venöz basınç sadece üç pozitif dalgadan (a. Erken x inişi (a ve c arasında lokalize) sağ atrium gevşemesi ile oluşur. dördüncü sesle uyum gösterir. Bu komponent sadece boyunda önemlidir. ventrikül ejeksiyonu ve karotis nabzıyla eş zamanlıdır. Aynı zamanda EKG. c dalgası. a ve c dalgası arasındaki interval EKG’de P-R aralığına denk gelir.

Genelde nabzın x ve y inişleri ile zamanlanması a ve v dalgasına göre daha kolaydır. kronik pulmoner hastalık) görülebilir. Muayenede görülen inişler x1 ve y dir. 5. Dik x inişi tamponad yada ventriküler aşırı yüklenme durumlarında olduğu gibi güçlü ventrikül kontraksiyonu olan hastalarda görülür. pulmoner emboli.4. Triküspid regurjitasyonunu ve darlığını belirtir. 1. Y inişi S3’e denk gelir. baskın defleksiyon haline gelir ve belirgin y kollapsı ile birliktedir. v dalgası ventrikül sistolünün sonuna doğru ventrikül diastolünün erken fazında ortaya çıkan üçüncü pozitif dalgadır. a dalgası genellikle v dalgasından daha baskındır. aort darlığı. 4. primer hipertansiyon. Bu tip bir a dalgasına künt ve küçük y inişi eşlik eder. “venöz korrigan” olarak ta tanımlanır. Bu karotis nabzının apeksi ile eş zamanlıdır ve S2’den hemen sonra pik yapar. Dev a dalgası bu durumda artmış ventriküler dirence karşılık güçlü atrium kontraksiyonunu yansıtır. 3. Cannon a dalgaları atrioventriküler disosiasyonun ana belirtecidir (atrium kapalı iken triküspid kapağa doğru kontrakte olur). Bunlar dev a dalgalarından farklıdır. hipertrofik obstruktif kardiyomyopati). Dev dalganın belirlenmesi çok kolaydır. 2. y inişi ventrikül diastolünün erken fazında ortaya çıkan ve triküspid kapağın açılması ve sağ atriumun boşalması ile oluşan son negatif iniştir. Not: Pratik amaçlı muayenede görülen a ve v dir. v dalgası klasik olarak triküspit regurjitasyonunda yükselir. Dev a dalgası aynı zamanda belirgin sol ventrikül hipertrofisi ile karakterize hastalıklarda da görülür (ciddi hipertansiyon. Hastada tek bir 135 . Triküspid kapak kapanırken ventrikül relakse olduğundan sağ ventrüküle dolan kan ile oluşmaya başlar. Dev a dalgası triküspit darlığına ek olarak sağ ventrikül end diastolik basıncı artmış kişilerdede (pulmoner darlık. Dev a dalgası oluşumuna daha önce bir y inişi genellikle eşlik eder. Abdominal baskı küçük ve subklinik vakaların tanınmasında yardımcı olabilir. Baskın v dalgaları o kadar büyük olabilir ki. Bu durumda ventrikül septumu sağa doğru kabarır ve sağ ventrikülün doluşunu zorlaştırır (Bernheim etkisi). Bu yapılanma pozitif dalgayı oluşturur.

5. Sıklıkla restriktif sağ ventrikül hastalığı yada konstriktif perikarditte görülür (hastaların 1/3 ü). Baskın x ve y inişleri konstriktif perikardit ve restriktif kardiyomyopati için tipiktirler ve yüksek venöz basınç nedeniyle oluşurlar. y dalgasının belirgin inişine Friedriech bulgusu denir ve sıklıkla S3’le birliktedir. Dev v dalgası çok sensitif değildir. y inişi venöz basıncı artmış hastalarda etyolojiden bağımsız olarak belirginleşir. Bununla birlikte bu görünüm basit sağ ventrikül yetersizliğinde daha sıktır. 7. Yüksek basınçlı sol atriumda v dalgası perfore septumdan sağ atriuma oradan da juguler venlere aktarılır. 136 . Buna karşılık y inişi perikard tamponadında yada triküspit darlığında azalabilir.iniş (y inişi) ve tek bir çıkış (v dalgası) vardır. 6. Triküspid regurjitasyonu olan hastaların sadece %40‘ında görülür. Eşit baskınlıkta a ve v dalgaları atrial septal defektli hastalarda görülebilir.

Muayene sırasında. 1. 3. hemde derin ven trombozları nedeni ile muayenede önemlidirler. Variköz venlerde akımın devam edip etmediğini kontrol ediniz. Venaların kıvrımlı olup olmadıklarına dikkat ediniz. 5. Ödem varlığında gode (çukurluk) bırakıp bırakmadığına bakınız. Parmak bastığınız yerde normalde çukurluk oluşmaz. 8. Ödem nedeni olarak periferal vasküler sistem patolojisinin düşünüyorsanız. v. Sonra hastanın bacağını fleksiyon haline getirerek adalelerinin gevşek olmasını sağlayınız. 4. 7. Akut derin ven trombozu varlığını araştırmak için el parmaklarınızı uyluk bölgesi ortasına yerleştirip palpe ederek femoral ven trasesinde hassasiyet olup olmadığına bakınız. 2. Bunun için.ALT EKSTREMİTE VENLERİNİN MUAYENESİ Alt ekstremite venleri hem dolaşım bozuklukları. ödem. Renk değişiklikleri. Her iki alt alt ekstremitenin inspeksiyonunu birbiriyle kıyaslayarak yapınız. hafiften belirgine doğru 4 dereceyle isimlendirilir. Hastayı ayağa kaldırınız. 2. damar anormallikleri. 137 . 3. Sağ el başparmağı tibia ortasında ve önde olmak üzere diğer parmaklarınızı baldırı üzerine koyarak bastırınız. venöz sistem ve lenfatik sistemin muayenesini yapınız. Isı farkının olup olmadığını ayak ve baldır palpasyonuyla saptayınız. Eğer çukurluk oluşursa derinlik ve kalış süresine göre. Safenöz venlerin traselerine uyan bölgelerde variköz oluşumların ve renk değişikliklerinin olup olmadığını gözleyiniz. Hassasiyet olursa derin ven trombozu var demektir. ayak sırtına.s durumlarına dikkat ediniz. 4. iç malleol arkasına yada tibia ön yüzü bölgesine 5 saniye kadar baş parmağınızla nazik bir şekilde basınız. Safen venlerin muayenesi 1. Bunun için: a) Sağ el parmaklarını uyluk bölgesindeki variköz ven üzerine nazikçe koyunuz. 6.

(çok derin palpasyon yaparak femoral venin kompresyona uğramasından sakının) c. 5.b) Diğer elinizi bu venin daha alt kısımına koyarak ven üzerine bastırınız. d) Basınçla oluşan venöz dalgayı yukarıdaki sağ el parmaklarıyla hissederseniz. d. Venöz kapakların sağlamlığını kontrol ediniz (Trendelenburg testi). Bu nedenle hastanın sakrum bölgesi üzerine 5 saniye baş parmağınızla basarak gode bırakan ödem olup olmadığına bakınız. Bu doluş süresi normalde 35 saniyedir. Ayaklarda ödem görülmeyebilir. Bu nedenle venöz doluş aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş devam eder. Uyluk üst orta bölümünde büyük safenöz ven üzerine elinizle bastırın. Eliniz safen vene basılı durumdayken hastayı ayağa kaldırınız. Yatağa bağımlı hastalarda venöz sistem muayenesi daha zordur. Ayaktan itibaren yüzeyel venöz sistem dolmaya başlar. b. e. Bunun için: a. j. 138 . f. pozitif-negatif sonuçların oluşması doğal olacaktır. c) Basınca bağlı bir venöz dalga oluşacak ve venin boşalış yönü olan yukarıya doğru daha belirgin olarak yansıyacaktır. Böyle hastalarda ödem yer çekimine bağlı olarak yatakla temas eden bölgelerinde olur. g. Yatar vaziyetteki hastanın muayene edeceğiniz bacağını 90 derece kadar kaldırtarak venöz kanın boşalmasını sağlayınız. iki venin bu kısımları arasındaki bağlantının devam ettiğini söyleyebilirisiniz. Bu steplerin doluş öncelik ve hızına göre hastalık durumlarında negatif-pozitif. Bu hastalar destekli olarak yada yatak başları kaldırılmak suretiyle yarı oturur yada oturur duruma getirilerek ven muayeneleri yapılabilir. h. k. i. Normalde hızla ilave bir ven doluşu olmaz. Bu iki basamakta normalse negatif-negatif sonuç olarak isimlendirilir. Hasta ayakta durmaya başladıktan 20 saniye sonra elinizi büyük safen ven üzerinden çekiniz. Çünkü safenöz venin valfleri kanın geri kaçmasını engellemektedir.

5. ♦ Arteriyel yetersizliği olan hastalarda yanlış pozitiflik olabilir. Hasta 60 saniye ayakta durduktan sonra turnikeyi çıkarın. 139 . ♦ Büyük safen veninin turnike çıkarılmadan önce hızlı geri doluşu. Bu gözlem bacağın çeşitli açılarda kaldırılması ve safen venin hem tabanda hemde abdominal basıncı artıran manevralar sonrasında (öksürme. safen vende karın için odur. ♦ Büyük safen venin turnike çıkarıldıktan sonra hızlı geri doluşu büyük safen veninin kendi yetersiz kapakçıklarının geri doluşunu gösterir. Eğer büyük safen veninin yetersiz kapakçıkları varsa bu aynı zamanda intraabdominal basıncın manometresi şeklinde fonksiyon görür. Trandelenburg testinin sonuçları. hemde eşlik eden venler yetersizdir. Perthes testinin amacı derin ven sisteminin bütünlüğünü ve safen vene eşlik eden venlerin kapaklarının kompetansını tespit etmektir. 1.Trandelenburg testi: Bu test bacak venlerinin kapaklarının fonksiyonlarını gösterir. Şu şekilde uygulanır. Bacak venlerinin genişleme açısından yakından gözlemleyin. Yatar pozisyonundaki hastanın bacağını venler tamamen boşalana ve kollabe olana kadar kalp seviyesi üzerine kaldırınız. gerinme gibi) kan kolonu seviyelerinin değerlendirilmesiyle uygulanabilir. derin ven sistemi açıktır ve eşlik eden venler sağlamdır. Hastaya 5 dakika yürümesi söylenir ve venler tekrar muayene edilir. ♦ Eğer turnikenin altındaki venler değişmeden kalıyorsa hem safen. Normal hastada büyük safen ven tıkanıklığın altından yavaş yavaş dolmaya başlar. 4. Uyluğun ortasına bir turnike uygulayarak büyük safen veni komprese edin ve kanı drene etmesini önleyin. 2. 3. Eğer yürüme sonucunda turnikenin altındaki venler kollabe olursa. Bir başka deyişle internal juguler ven sağ atrium için neyse. Hastaya ayağa kalkmasını söyleyin ve bacakları yakından gözlemleyin. Perthes testi: Variköz venler için uygulanır. Tıkalı venöz drenaj yüzeyinde arteriyel akımı engellemediğinden geri doluş 1 dakikadan az sürmez. eşlik eden venlerin yetersiz kapakçıklardan geri doluşu belirtir. Bu ayakta duran venleri tamamen genişlemiş bir hastanın uyluğunun ortasına turnike uygulanır.

Sonuç olarak yürüme safen vendeki kanın eşlik eden venlere ve buradan da derin ven sistemine geçmesine neden olur. 140 .♦ Eğer turnikenin altındaki venler daha fazla genişliyorsa hastada bacak ağrısı ortaya çıkar. Perthes testi kan basıncının büyük safen venine uyguladığı “sığma” etkisini esas almıştır. derin ven sistemi tıkalıdır ve eşlik eden venler yetersizdir.

kalp bloğu. Bu konudaki optimal seçimler karotis ve brakial arterlerdir. hızını. Bu amaca yönelik olarak. Muayenede aşağıdaki bilgiler önemlidir: 1. . KİBAS. Eğer tam kardiyovasküler muayene yapılıyorsa tespit edilebilinen bütün periferik arterler muayene edilmelidir. 60/dk‘dan az (miksödem.NABIZ MUAYENESİ Nabız değerlendirilmesinde hangi arterler muayene edilir: Neyi değerlendirmek istediğimize göre değişir. Aslında radial arter nabız muayenesi sadece hızın ve ritminin muayenesi için uygundur. AV şantlar nedeniyle AV fistülü olan hastalarda sık görülen Bainbridge refleksi sağ atrium basıncında artışa neden olarak kalp hızını 141 Hız. 3. Branham bulgusu: Geniş bir AV fistülün kompresyonu (yada eksizyonu) sonrası gelişen tipik bradikardidir.Hipertansiyonlu hastalarda aort koarktasyonuna bağlı olabilecek amplitüdte azalma. Büyük fistüllü hastalarda sürekli çalışan Bainbridge refleksinin inhibisyonu sonucu kalp yavaşlar. karakterini. trombotik. Anormal bulgular: ♦ Bradikardi. aterosklerotik. Nabız özelliklerini değerlendirmede en sık olarak radiyal arter mi kullanılır: Hayır. 2. ♦ Her iki radial nabızları kontrol et. nabız gecikmeleri için üst ve alt ekstremiteler ayni anda muayene edilmelidir. Radial arter. disekan yada ekstrensek oklüzyon durumlarının varlığının tespiti için asimetri aranmalıdır. ♦ Muayene sırasında nabızın. arteriyel dalga kolonunun değerlendirilmesi için uygun değildir. tıkayıcı sarılık) nabız sayısıdır. ritmini. embolik. Bu arter tamamen giyinik hastalarda kolaylıkla muayene edilebilir. amplitudunü belirle ve her iki radial nabızı karşılaştır. Bunun için orijinal aort dalgasının karakterlerini taşıyan büyük ve mümkün olduğu kadar santral bir arter gerekir. Muayene yaklaşımı: Periferik nabız muayenesi genellikle radial arterden yapılır.Her iki taraftaki arterlerde.Eğer arteriyel dalgaları ve özelliklerini değerlendirmek isterseniz sadece santral arterleri değerlendirmeniz yeterlidir.

♦ İnspirasyon süresince amplitutte azalma. ♦ Çift sistolik pik. Nabız basıncı: Sistolik ve diastolik kan basınçları arasındaki farktır. Bunun için Branham bulgusunun pozitif olması gerekir. Bu bulgu kalp atımlarının hem prekordium hem de nabız üzerinden ölçülmeyi gerektiğini gösterir. obstrüktif akciğer hastalığı). Takayasu hastalığı. Bainbridge refleksi aynı zamanda akut pulmoner embolisi olan hastaların supraventriküler taşikardilerinin mekanizmasından da sorumludur. Nabız hızı 100/dk ‘dan fazla (sinüs taşikardisi. ♦ Taşikardi.kompansatuar olarak arttırır. 142 . ventriküler taşikardi) dır. ekstrasistoller. atrial fibrilasyon. bigemine nabız) ♦ Değişken ve güçlü nabız. Düşük amlitüd atımlı değişken normal atım. yüksek atımlı durumlar. Kompansatuar taşikardi sağ atriumun gerilmesine bağlı olarak vagal etkinin inhibisyonu ve sempatik hız kazandırıcı mekanizmaların aktivasyonu nedeniyle gelişir. PAT. Ritm: Şiddeti: ♦ Düzensiz (Sinüzal aritmi. Nabız defisiti bazı ventrikül kontraksiyonlarının aortada nabız dalgası oluşturmaya yetmediği atrial fibrilasyon gibi durumlarda görülen bir bulgudur. ♦ Genis sıçrayıcı nabız (Water hammer nabız): Aort yetmezliği. b) Alternan nabız. Aort darlığı. Sistolik kan basıncı 120 mmHg. düşük kalp hızları. Nabız defisiti: Bu durum prekordium üzerinde kalp vuruşunun duyulabilmesine rağmen arteriyel nabızın palpabl olmaması halidir. Bu hissedilmeyen nabızların sayısı (genellikle kalp hızı dakikada nabız sayısıdır) nabız defisiti olarak tanımlanır. Bisferiens nabız (aort yetmezliği). a) Bigemini nabız. Amplitüd: Karşılaştırma: Tek taraflı azalma: Kateter subklavian çalma sendromu kullanımı. Nabız basıncının bir ekstremitede yüksek olması o ekstremitede bir AV fistül varlığını gösterir. Ekstrasistollu normal atım (dijital zehirlenmesi). atrial flatter. ♦ Yavaş-küçük devamlı. Paradoksal nabız (Perikardial tamponad. diastolik kan basıncı 80 mmHg olan bir hastada nabız basıncı 40 mmHgdır.

hipovolemide ve bazı aort darlığındaki gibi azalmış stroke volume. 1) Artmış stroke volüm. azalmış periferik direnç veya her ikisi. Küçük zayıf atımlar (filiform nabız): Nabız basıncı azalmıştır. Geniş sıçrayıcı nabız: Nabız basıncı yüksektir. aortik regürjitasyon. Anormal genişlemiş nabız basıncı sistolik kan basıncını %50’sinden büyük kan basıncıdır. En sık nedeni yüksek atım hacmi ve düşük periferik vasküler dirençle karakterize olan bir hemodinamik durumdur. Nabız dalgasının inen eğimindeki çentik palpabl değildir. Hiperkinetik bir kalp sendromu aşağıdaki durumlarda görülür: ♦ Aort rejurjitasyonu ♦ Patent duktus arteriosus (PDA) ♦ Egzersiz ♦ Ateş ♦ Anemi ♦ Arteryovenöz fistüller ♦ Beriberi ♦ Paget hastalığı ♦ Siroz ♦ Gebelik ♦ Tirotoksikoz. yavaş kalp hızına bağlı olarak ve komplet kalp bloğunda olduğu gibi. Yükseliş ve düşüş çabuk hissedilir. ateş. 1) Kalp yetmezliğinde. nabız zayıf ve az hissedilir. nabız güçlü ve sıçrayıcı karakterdedir. Sebepleri.Anormal genişlemiş nabız basıncı: Uygun bir arter üzerinden kyapılacak muayene sırasında edinilecek bulgulara göre nabızlar çeşitleri aşağıda anlatılanlar gibidir. 143 . arteriovenöz fistül ve patent duktus arteriosusta olduğu gibi 2) Azalmış stroke volume. Nabız çeşitleri (Şekil 70): Uygun bir arter üzerinden kyapılacak muayene sırasında edinilecek bulgulara göre nabızlar çeşitleri aşağıda anlatılanlar gibidir. anemi. Sebepleri. Normal nabız basıncı (sistolik ve diyastolik basınç farkı) yaklaşık 30-40 mmHg’dir. hipertiroidizm. 2) Soğuğa maruz kalma ve bazı konjestif kalp yetmezliklerindeki gibi artmış periferik dirence bağlıdır.

Pulsus bisferiens. Steteskobun diyaframıyla arter üzerinde hafif kompresyon uygulanarak ortaya çıkarılır. sesi benzeri sestir. Durozies‘in manevrasının aort regurjistasyonu için sensivitesi %58-100’dür. Bu tipik olarak ciddi aort regujitsyonunda görülür. uygunsuz ventrikül boşalmasında (eşlik eden mitral rejurjitasyonuna bağlı). amplitidü geniş. femoral arter üzerinde duyulan tabanca Duroziezin çift üfürümü femoral arterde sistol ve diastol boyunca . yüksek outputlu durumlarda da duyulabilir. yada dalga iletiminde 144 Femoral pistol shot sesi. Bazen üçlü sesler olarak ortaya çıkarlar. Bu kompresyon sistolik üfürümle birlikte diastolik bir üfürüm (patalojiktir ve aort regurjistasyonu için tipiktir) oluşturur. Hafif hastalıkta. olay sadece sfingmomanometri ile ölçülebilir. Pulsus alternans ta pulsus paradoksus gibi en iyi periferik arterlerde değerlendirilir. manşon basıncı indirilirken sistolik pik sırasında Traube’nın femoral çift sesi: steteskopun diaframının femoral arter üzerinde hafifçe yerleştirilmesiyle tespit edilir. duyulan üfürümdür. uygunsuz ventrikül doluşunda (birlikte olan mitral stenoza bağlı). Bazen ciddi sol ventikül disfonksiyonu gibi durumlarda görülen güçlü ve zayıf arteriyel nabız değişiklikleridir. Güçlü ve zayıf atımlar arasındaki fark çok belirgin değilse. Nabızda vurudan vuruya görülen dalgalanmalar arteriyel basınçtaki dalgalanmalara paraleldir. Pulsus alternans sol ventrikül yetmezliğini gösterir ve genellikle sol yan S3’e eşlik eder. Pulsus bisferiens aşağıdaki şekillerde tespit edilebilir: duyulur. atımı çabuk ve inişi hızlı bir nabızdır. ancak yüksek outputlu durumlarda da görülebilir.3) Aort kapak kompliyansının azalması (sertliğin artması). Bu aort regürjitasyonu olan hastaların yaklaşık ¼’ünde vardır ve normal kalp vurularını yansıtırlar. Pulsus bisferiens: Pulsus bisferiensteki dalgaların her ikiside sistolde lokalizedir ve iki palpabl pikleri vardır. Çift korotkof sesi. eşlik eden aort darlığında. Pulsus alternans: Ritim normal olsa bile atımdan atıma farklı nabız amplitudü birbirini izler. Aort regurjitasyonundaki bu çift nabız sadece palpabl değil aynı zamanda sıklıkla duyulabilir özelliktedir. yaşlanma veya aterosklerozdaki gibi. Bu ses ciddi aort regurjitasyonu olan hastaların yaklaşık yarısında duyulursa da.

Gerektiğinde sfingmomanometreden yararlanılabilir. Pulsus paradoksus en iyi radiyal arter gibi periferik arterlerde değerlendirilir. 145 . Bigemine nabız.obstruksiyon (aort koarktasyonu nedeniyle) durumlarında yanlış negatif sonuçlar ortaya çıkabilir. belirgin obesitede ve ciddi konjestif kalp yetersizliğinde de görülebilir. Paradoksal nabız perikardiyal tamponad. Aort regurjitasyonundaki arteriyel nabzının hastada sol ventrikül disfonksiyonu geliştiğinde kaybolduğunu hatılayın. Yüksek outputlu olgularda yanlış pozitif olgular olabilir. Nabızın orta noktasında nabız amplitüdünde palpe edilebilir düşüşle kendini gösterir. önceki kontraksiyona eşlik eden bir normal atımla beraber olabilir. yada pozitif basınçlı ventilasyon nedeniyle intratorasik basınçtaki değişiklikleri tersine çevirir. konstriktif perikardit ve obstrüktif akciğer hastalığında bulunur. Pulsus paradoksus: Normalde inspirasyon süresince sistolik kan basıncı düşerse de. Diğer yandan aort regurjistasyonundaki üfürümden biri doğru akım ve diğeri ters akıma bağlıdır. Normal atımla ilgili olarak önceki atımın stroke volümü azalmıştır ve nabız buna bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Bu durumlarda ventrikül uygun şekilde dolamayacak kadar serttir. Revers pulsus paradoksus: Sistolik kan basıncında ekspirasyonla değil inspirasyonla uyumlu artıştır ve hipertrofik obstruktif kardiyomyopati (idiopatik hipertrofik subaortik stenoz) için tipiktir. İnspirasyon sırasında daha fazla bir düşüş (20 mmHg) pulsus paradoksus olarak adlandırılır. amfizem. Revers pulsus paradoksus sol ventrikül yetmezliği olan ve pozitif basınçlı ventilasyon alan hastalarda da görülür. bu düşme 8-12 mmHg yı geçmez. Pulsus bigemine: Kendini pulsus alternans gibi gösteren bir ritim düzensizliğidir. Ancak astım. Bununla birlikte bu tip bozukluklarda çift üfürümler akıma bağlıdır.

Şekil 70: Nabız çeşitleri. 146 .

Dr.KALP MUAYENESİ Prof. İnspeksiyon: Apeksteki pulsasyonların yeri ve görünümüne dikkat edilmelidir (Şekil 71). 4. Sternumun sağında 2 İKA pulsasyonlar çıkan aort anevrizmalarında. sol 2 nci ve 3 ncü İKA pulsasyonları 147 . 1. Yavuz BAYKAL Şekil 71: Kalp odaklarının şematik olarak gösterilmesi MUAYENE TEKNİKLERİ Kalp muayenesi diğer sistemlerde olduğu gibi. 3. 2. İnspeksiyon: Perküsyon Palpasyon Oskültasyon ♦ Yatar durumda ♦ Sol yan pozisyonda ♦ Oturur durumda ♦ Oturur ve öne eğik durumda iken yapılmalıdır.

pulmoner arter genişlemelerinde görülür. Epigastrik ve subksifoid pulsasyonlar genellikle anormaldir ve sağ ventrikül hipertrofisi ve dilatasyonlarına ve abdominal aort anevrizmalarına bağlıdır. Sol aksilla bölgesinde kosta arası çekilmeler (Broadbend belirtisi) adeziv perikardite bağlıdır. Prekordial perküsyonun değeri: Prekodial perküsyonun doğru şekilde uygulandığında bir miktar klinik değeri vardır. Aslında tamamen uygulandığında kardiak bölgeyi sadece 1 cm hata payı ile ortaya çıkarır. Ancak bu beceriyi elde etmek çok zor olduğundan ve göğüs radyografisi daha kolay olduğundan pek uygulanmaz. Palpasyon: Bu muayene yöntemi ile kalbin tepe noktasının yeri ve ventrikül aktiviteleri değerlendirilir (Resim 72, 73, 74, 75), (Tablo 6,7). Kalbin tepe noktası (apeks) orta klaviküler hat ile 5.nci interkostal aralıkların kesişme noktalarına uyar. Sol ventrikül hipertrofilerinde ise apeks noktası sola aşağıya doğru, sağ ventrikül hipertrofilerinde ise sola yukarıya doğru yer değiştirir. Aort yetmezliği gibi durumlarda apeks noktasında vuru hızlı ve büyüktür. Apikal impulsun hangi özellikleri önemlidir: 1. Apikal impulsun normal lokalizasyonu midklavikular hat üzerinde beşinci interkostal aralıktadır. Yer değiştirmiş yada anormal impulsuları değerlendirmek için anatomik hatlarla ilgili bilgiler kullanılmalıdır (sol anterior aksillar hat, parasternal alan gibi). 2. Apikal impulsun süresi muhtemelen en önemli özelliklerden birisidir. Aslında belirgin bir impuls her zaman anormaldir ve sol ventriküle basınç yüklemesini destekler (aort darlığı, ciddi hipertansiyon). 3. Apikal impulsun normal büyüklüğü 1 cm çapındadır. 2 cm den daha geniş çap, hasta yatar pozisyonundayken yada sol lateral dekubitis pozisyonundayken 3 cm’den daha büyük çap patalojik kabul edilmelidir. Bu durum genellikle ventrikül büyümesini yansıtır. 4. İmpulsun gücü de önemlidir. Hekimin parmağını kaldıran hiperdinamik bir impuls patalojiktir ve sistolik fonksiyonun iyi olduğu sol ventrikül hipertrofisini yansıtır. 148

En sık görülen anormal prekordial hareketler: 1. Çift sistolik impuls hipertrofik obstrüktif kardiyomyopatisi olan bazı hastalarda görülür. Bu tip hastalarda üçlü apikal impuls dahi olabilir. Bu impulslardan biri presistoliktir ve atrial kontraksiyonla aynı zamandadır, diğer ikisi sistoliktir ve ventriküler kontraksiyona denk gelir. Hastalarda sıklıkla thril vardır. Çift sistolik impuls aynı zamanda iskemi yada ventrikül anevrizmasına bağlı sol ventrikül diskinezisinde de görülebilir. 2. Güçlü apikal impuls genellikle sol ventriküle basınç yüklenmesini yansıtır. Bu durum tipik olarak uzun süren sistemik hipertansiyona bağlıdır. 3. Presistolik impuls dördüncü kalp sesinin palpabl eşdeğerini yansıtır. Bu önemli bir bulgudur, çünkü aort darlığı yada hipertansiyonda olduğu gibi azalmış sol ventrikül kompliyansını yansıtır. Aort darlığında palpabl impuls genellikle sol ventrikül ile aort arasında önemli gradienti belirtir. Bu sıklıkla sağ ikinci interkostal aralıkta palpabl thrille birliktedir. 4. Erken diastolik impuls üçüncü kalp sesinin palpabl eşdeğerini yansıtır. Bu durum hacim yüklenmesi veya sol ventrikül yetersizliğine bağlı dilate sol ventrikülü olan hastalarda görülür. Erken sistolik impuls bu durumda güçlü apikal impulsla birlikte olabilir. 5. Hiperdinamik impuls geniş ve yüklenmiş sol ventrikülü olan hastalarda görülebilir. Hastalığın ilerlemesi ile impuls laterale ve aşağı yer değiştirir (anterior aksillar hatta altıncı interkostal aralığa). 6. Hipokinetik ve hipodinamik impuls konjestif hastalar için tipiktir. Hipodinamik olmasına ek olarak prekordial impuls aynı zamanda biraz güçlenmiş ve genellikle aşağıya ve laterale yer değiştirmiştir. 7. Parasternal yada epigastrik impuls genellikle sağ ventrikül hipertrofisi varlığının bir bulgusudur. Bu ikinci yada üçüncü interkostal aralıkta palpabl P2 veya pulmoner arter impulsu ile birliktedir.

149

Resim 72: Sol ventrikül aktivitesinin değerlendirilmesi.

Resim 73: Sağ ventrikül aktivitesinin değerlendirilmesi Oskültasyon: Oskültasyon sırasında steteskopun diyafragma kısmı ile kapak kapanma sesleri ve regürjitan üfürümler daha iyi işitilirken, galo ritmleri veya AV kapak darlığının üfürümleri gibi orta ve düşük frekanslı sesler çan kısmı ile rahat duyulurlar. Bütün muayene boyunca oskültasyon bölgesinin her yerine zaman ayırılmalıdır. Kardiak döngünün her olayına konsantre olun, sistolik ve diyastolik sesleri iyi değerlendirin. Kapak patolojileri sırasında ve çeşitli hastalık durumlarında kalbe ait bu seslerin karakterinde değişiklikler ortaya çıkar. Bu karakter değişiklikleri; şiddet, üfürüm, zaman, şekil ve yer şeklinde olabilir. 150

Üfürüm karakterleri ve kalp sesleri; solunumla, hastanın pozisyonuyla ve diğer özel manevralarla değişiklikler gösterebilirler.

Resim 74: Mezokardaiak odakta triküspit yetmezliğinin dinlenmesi.

Resim 75: Hastanın sol yan pozisyonda (mitral kapak) dinlenmesi.

Birinci kalp sesi (S1); atrio-ventriküler kapakların (mitral, triküspit) kapanması, İkinci kalp sesi (S2) ise; semilüner kapakların (aort, pulmoner) kapanması sırasında oluşur. Üçüncü kalp sesi (S3); erken diyastolde, ventrikülün maksimal doluş fazında oluşur. 40-50 yaş üzerindeki işitilmesi patolojiktir. Hastalarda sol ventrikül yetmezliği ve volüm yüklenmesini düşündürür. Dördüncü kalp sesi (S4); atrial kontraksiyonla kanın ventrikül içine doğru hızla atılması sonucu ventrikül duvarının titreşimlerine bağlıdır ve yalnız sinüs ritmindeki hastalarda duyulur.
151

Tablo 6: Sol ventrikül aktivitesinin değerlendirilmesi:
Normal Hiperkinetik Basın yüklenmesi Volüm Yüklenmesi

İmpuls yeri

Normal 5. İKA, MKH mediali

Hiperkinetik

Basınç aşırı artmış

Volüm aşırı artmış, Sol ve belki aşağı yöne yer değiştirir

Erişkinde 2 cm’den küçük, çocuklarda 1 cm, Çap sol yan pozisyonda 3 cm veya daha az Amplitüd Küçük, yumuşak Süre Sıklıkla sistolün 2/3 den daha az,

Normal olsa bile artmış amplitud Artmış çapı büyükmüş gibi gösterebilir Artmış Normal Anksiyete, Hipertroidi, Ciddi anemi Artmış Uzun süreli, S2 ye güç verebilir Aort darlığı, Sistemik HT
Basın yüklenmesi

Artmış

Artmış Biraz uzamış olabilir Aort veya Mitral regurjitas.
Volüm Yüklenmesi

Örnek

Tablo 7: Sağ ventrikül aktivitesinin değerlendirilmesi
Normal Hiperkinetik

İmpuls yeri Çap

Belirsiz Belirsiz

3, 4, 5. sol İKA Kullanılmaz Biraz artmış

3, 4, 5. sol İKA, bazen subksifoid Kullanılmaz Artmış

Sol sternal kenar. Kullanılmaz Biraz daha artmış Normalden biraz fazla uzamış ASD

Çocuk dönemi Amplitud dışında palpe edilmez Süre Belirsiz

Normal Anksiyete, Hipertroidi, Derin anemi

Uzamış Pulmoner darlık, Pulmoner HT

Nedene örnek

152

hem de triküspit komponentler için geçerlidir: 1. S1’in kuvvetli duyulmasından sorumlu faktörler: Göğüs duvarının şekli ve kalınlığı sabitse. Bu mekanizma iki farklı faktörden kaynaklanır: P-R intervalinin süresi. Ventriküler sistol başlangıcında mitral yaprakçılarının arasındaki açıklık. dolayısıyla yaprakların birbirine yaklaşmak için yeterli zamanları olur. Bu lokalizasyonlarda S1 (stetoskopun diaframı ile) S2’den açıkça daha yüksek duyulur. Yapraklar birbirine ne kadar yakın olursa ses o kadar hafif olur. Dolayısıyla yumuşamış S1. ancak yaprakçılar rijid ve fikse hale geldiklerinde aynı kapak daha hafif bir S1 oluşturur. S1’in şiddetini etkileyen üç majör faktör vardır. P-R aralığının kısa olması yapraklar arası mesafe hala genişken ventrikülün kontrakte olmasına neden olur. Bu zamanla S1’in yumuşamasına neden olur. 153 . Atrioventriküler kapakların kapanmasıyla. Yaprakçılar ventriküler kapanmadan önce daha kısa bir mesafe kat ederler. Yaprakçılar ne kadar kalın olursa S1 o kadar kuvvetli olur (örneğin iki kalın kitabı birbirine çarpmak iki kağıt yağrağını birbirine çarpmaktan daha çok ses getirir). Atrioventriküler (AV) yaprakçıların kalınlığı. Buların her biri hem mitral. Bununla birlikte AV yapraklar çok kalın ve rijid hale gelirse S1’in şiddeti hafifleyecektir (örneğin kalınlaşmış ve daralmış bir mitral kapak hastalığın erken dönemlerinde bomlama şeklinde bir ses çıkarır. Wenckebach fenomeni olan hastalarda olduğu gibi. hatta S1 kaybolur).KALP SESLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE DEĞİŞMELER S1 nasıl oluşur: Birinci ses iki major olayla oluşur: 1. 2. yapraklar birbirinden ne kadar uzak olursa ses o kadar kuvvetli olur. P-R intervalinin süresinde progresif artış ile S1 de aynı oranda hafiler. 2. Yapraklar birbirine uzak noktalardan kapanmak zorunda kalacaklarından S1 şiddetli çıkar. S1 en iyi nerede duyulur: Apekste (mitral komponenti için) ve epigastrik yada subksifoid bölgede (triküspid komponenti için) duyulur. Kendi içinde iki sesin kombinasyonu olan semilüner kapakların açılmasıyla: a) direkt olarak semiluner kapakların açılmasıyla oluşan ses ve b) kanın büyük damarlara enjeksiyonu ile ortaya çıkan ses. Birinci derece AV blokta bunun tam tersi olur ve P-R uzar. birinci derece AV bloğu olan romatizmal ateşli hastalarda oldukça sıktır.

Ayrıca düşük perdeli S4 en iyi steteskopun çan kısmıyla duyulur. Diğer yandan erken ejeksiyon kliği yüksek perdelidir. Artış ne kadar hızlı olursa S1 o kadar şiddetli olur. ciddi aort ve mitral regürjitasyonu yada myokard infaktüslü hastalar). 4) sol atrium miksomasında görülür. ve 3.Sol ventrikül basıncının artış hızı. 2) regurjitasyonla birlikte olan halosistolik mitral valv prolapsusunda. Diğer yandan sol atrium orijinli bir S4 sadece apekste duyulabilirken. Atrium ve ventrikül arasındaki basınç gradyentinin yüksek olması (mitral darlığı) ventriküler basınç yaprakları kapatacak güce ulaşana kadar AV yaprakçıklarını geniş mesafede açık tutar. 154 . ateş. kalsifik mitral darlığı dışında.Atrioventriküler basınç gradyenti. Gerçek çift S1 yalancı S1’den nasıl ayrılır: Gerçek çiftleşmiş S1 genellikle sol alt sternal kenarda duyulur. 2) zayıflamış sol ventrikül kontraksiyonunu (konjestif kalp yetersizliği. Bu sesi dinlerken hastadan önce yavaşça ve daha sonra normalden daha derin nefes almasını isteyin. 3. Buna karşılık yumuşak S1. Kalp seslerinin özellikleri: S1’in şiddeti en iyi apekste duyulur. Dolayısıyla kuvvetli S1 tipik olarak hiperkinetik kalplerde duyulur (tirotoksikoz. aort yetmezliği). S2’in şiddetini sol 2. interkostal aralıktan dinleyin. Şiddetli S1‘le birlikte olabilen diğer durumlar: Şiddetli S1 mitral darlığı ve hiperkinetik kalp sendromu dışında. erken sistolik klik genellikle bazalda daha şiddetlidir. Yumuşak S1’le birlikte görülen durumlar: Yumuşak S1. sıklıkla yetersiz ventriküller basınç oluşturan ve sadece yavaş bir artış sağlayabilen kalp yetersizliği olan hastalarda görülür. 3) kısa P-R intervalinde (preeksitasyon sendromları). 1) ventrikül hipertrofisinde. 3) sol ventrikülün geç kasıldığı ve M1’in T1’den sonra geldiği sol his demeti bloğunu düşündürür. mitral kapağı kapatmak için kontraksiyonu ne kadar uzun sürerse S1 o kadar şiddetli olacaktır. S4’ü erken sistolik klikten ayırd edebilmek için S4’ün düşük perdeli ve yumuşak olduğunu. gebelik. S2’nin iki komponentinin şiddetine bakın. 1) uzamış P-R intervalini. Yaprakçıkların kapanmak için katetmek zorunda oldukları uzun mesafe S1’in kuvvetli olmasına neden olur. gerçek S1’den önce olduğunu ve tepede duyulduğunu hatırlayın. Dolayısıyla ventrikülün.

zamanını.normal mi? Normal değilse hastadan daha derin nefes almasını veya dik oturmasını isteyin ve tekrar deneyin. atımına ve kalitesine göre tarif edilebilir. zamanını. ♦ A2 ve P2’nin şiddeti: İki komponentin (A2 ve S2) şiddetini Normal değişiklik: Normalde genellikle sağ ve sol 2. A2 genelde daha seslidir. Eğer bu ilk komponentse P2. anemi. ♦ Diastoldeki ekstra sesler: S3. atımını ve solunumun sesleri üzerine etkisini not edin (S3 veya S4 atletlerde normalde de bulunabilir) ♦ Sistolik veya diastolik üfürümler: Üfürümler kalp seslerinden sürelerinin uzun olmasıyla ayrılırlar. İki semiluner kapaktan hangisi önce kapanır: Aort kapağı önce kapanır. Yerini. Basınç sistemik dolaşımda. şiddetine. maksimum şiddet yerine. karşılaştırın. ♦ Kalp üfürümlerinin nitelikleri: Her üfürüm. hipertroidi). şiddetini ve solunum sesleri üzerine etkisini not edin.İKA da S1 S2’den daha yumuşaktır. pulmoner dolaşımdan daha yüksektir. kısa intervalli ritimlerde ve yüksek kardiak output durumlarında (egzersiz. S2’nin iki komponenti nasıl ayırd edilir: A2’nin sadece apekste duyulduğu hatırlayarak. ♦ Sistoldeki ekstra sesler: Ejeksiyon sesi ve sistolik klik gibi seslerdir. Aslında pulmoner hipertansiyon olmadığında P2 apekse iletilemeyecek kadar zayıftır. S4 veya opening snap gibi seslerdir. Şiddeti artmış S1: Aşağıdaki durumlarda tespit edilir. Yerini. şiddetini. zamanına. BİRİNCİ (S1) KALP SESİNDE DEĞİŞİKLİKLER Kalp seslerine ait özelliklerin önemlileri aşağıda açıklanmıştır. A2 den önce gelir. Kalın göğüs duvarı S1’in pulmoner komponentinin sesini engelleyebilir. şekline. 155 . Bu manevra sağ his demeti bloğunun sol his demeti bloğundan ayırd edilmesini de sağlar. S2’den daha şiddetlidir. 1) Taşikardide. Apeks’te S1. Dolayısıyla A2’yi P’den ayırd etmek için steteskop bazalden apekse doğru kaydırılmalı ve S2’nin yumuşayan komponentine dikkat edilmelidir.

1) Mitral kapak kalsifikasyonunda ve mitral regurjitasyonunda olduğu gibi rölatif imbolizasyonunda. Dolayısıyla apekste çiftleşmiş S2 varlığı aksi kanıtlanana kadar pulmoner hipertasiyonu destekler. Apekste A2. Hiperdinamik durumlara örnek olarak 1) 156 . Bu durumlar 1) pulmoner hipertasiyon. Şiddeti azalmış S1: S1 sesi 1 derece kalp bloğunda azalmıştır (atriumdan ventriküle ileti gecikmesi sonucu) mitral kapak yavaşça kapanır. Bu manevra sağ his demeti bloğunun. S4 aortik ejeksiyon sesi ve erken sistolik klik olarak düşünülebilir. 2) Konjestif kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalığında olduğu gibi sol ventrikül kontraksiyonunun belirgin olarak azaldığı durumlarda görülür. Her iki kalp sesinin anormal çiftleşmesi. sağ dal bloğunda ve premature ventriküler kontraksiyonlarda duyulabilir. Apekste S2’nin çiftleşmesinin önemi: Hastada pulmoner hipertansiyon olmadıkça S2 çiftleşmesi apekste duyulmaz. Ses ilk olarak belli belirsiz duyulur ve daha sonra duyulabilir hale gelir.2) Mitral darlığında şiddetlidir. triküspit kapağın olduğu sol sternal kenarda çiftleşir. Şiddetli P2 yada şiddetli A2’ye neden olan durumlar: Sırasıyla pulmoner yada sistemik dolaşımda basıncın artması P2 yada A2’de şiddetlenmeye neden olur. Eğer bu ilk komponentse P2. S1 çiftlemesi: S1 normal olarak. sol his demeti bloğundan ayırt edilmesini de sağlar. P2’den önce gelir. İKİNCİ KALP SESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER S2’nin iki komponentinin ayırt edilmesi: A2’nin sadece apekste duyulduğu hatırlanarak. 2) sistemik hipertansiyon ve 3) aort koarktasyonunu içerir. Dolayısıyla A2’yi P’den ayırt etmek için steteskop bazalden apekse doğru kaydırılmalı ve S2’nin yumuşayan komponentine dikkat edilmelidir. Bu çiftleşme bazen apeks’te duyulabileceğinden. A2 den önce gelir. S1 şiddetinde azalma. Bu durumda mitral kapak ventriküler sistolün başlangıcında hala geniş olarak açıktır ve sonra aniden kapanır. Aslında pulmoner hipertansiyon olmadığında P2 apekse iletilemeyecek kadar zayıftır. S1’de şiddetlenmeye neden olan yüksek outputlu durumlarda şiddetli S2 ile ilişkili olabilir.

Ekspirasyon İnspirasyon Fizyolojik çiftleşme S2’nin fizyolojik çiftleşmesi aort ve pulmoner kapakların kapanması arsındaki normal aralıktaki inspiratuvar genişlemeyi yansıtır. 2) ventriküler septal defekt. Genellikle aort kökünün dilatasyonunu belirtir. Buna karşılık 157 . kalp sesinin fizyolojik çiftleşmesi sol 2. Normal çiftleşme inspirasyonla artar ve sıklıkla ekspirasyonda kaybolur. 3) tirotoksikoz verilebilir. Sağ ventriküle venöz dönüşün artması pulmoner kapağın kapanmasını geciktirir. çünkü burada S2 tektir ve yalnızca aort kapağının kapanmasıyla oluşan ses vardır. ve 3. sağ ventrikül sistolünü uzatır ve böylece S2’ nin fizyolojik çiftleşmesini genişletir. S2’nin fizyolojik çiftleşmesi: 2. Sol ventriküle venöz dönüşün azalması (akciğerlerde kanın göllenmesine bağlıdır) aort kapağının kapanmasını hızlandırır. Hastalar ayağa kalktığında oluşabilir. Yatar pozisyon venöz dönüşü arttırır. Bu bulgu inspirasyon sırasında oluşan iki fenomen sonucunda oluşur. Bununla birlikte bazı hastalarda. 1. 2. S2’nin çiftleşmesinde hasta pozisyonunun etkisi: Çok önemlidir. S2’nin pulmoner komponentinin apeks ve aort alanında duyulması zordur. özellikle de gençlerde ekspiriumda tamamen tek olmayabilir. Davul S2 nedir: Bu yüksek tonları fazla olan şiddetli ve zil şeklinde S2’dir.atrial septal defekt. İKA ta fark edilir.

S2’nin paradoksik çiftleşmesi ikinci sesin sadece ekspirasyonda duyulabilen çiftleşmesidir. Geniş çiftleşme mitral regurjitasyonunda olduğu gibi aortik kapağın erken kapanmasıyla da oluşur. Daha nadir olarak S2’nin sabit çiftleşmesi pulmoner darlık. Patolojik çiftleşme: S2’nin geniş çiftleşmesi solunum siklusunun başından sonuna kadar süren olağan çiftleşmesindeki artış ile ilgilidir. Paradoksik davranış (fizyolojik çiftleşmenin tersi) S2’nin aort komponentinde gecikmeye bağlıdır. S2’nin sabit çiftleşmesinin önemi: Solunum süresince S2 nin sabit bir şekilde duyulabilir çiftleşmesini yansıtır. İki diğer erken diastolik ses de ayırıcı tanıya eklenmelidir 1) perikardial vuru ve 2) atrial miksomanın açılması sesi. Septal defektler ve onların sonucunda ortaya çıkan şantlar solunuma sekonder olan sağ ve sol ventrikül atım hacmindeki değişiklikleri dengeler. En sık erken diastolik ek sesler S3 ve mitral (yada triküspid) darlığının opening snapıdır. Dolayısıyla S2’nin ekspiratuvar çiftleşmesini teşhis etmeden önce.oturur yada ayakta durma pozisyonda venöz dönüş azalır. Bu fenomen ciddi kalp yetersizliği olan hastalarda da görülebildiği halde. S2’nin paradoksik çiftleşmesinin önemi: S2’nin paradoks çiftleşmesi aksi kanıtlanana kadar patalojik kabul edilir. S2’nin sabit çiftleşmesi en sık olarak atrial septal defektli hastalarda görülür. yada masif pulmoner embolisi olan hastalar gibi sağ ventrikül boşalmasında ciddi patolojisi olan hastalarda duyulur. S2’nin sabit çiftleşmesinin ayırıcı tanısı: Ayırıcı tanıda geç sistolik klik ve erken diastolik ek ses yer alır. Buna göre bunlar sağ ventrikül atım hacmini arttıramazlar ve bundan dolayı solunum boyunca S2’leri geniş ve persiste olarak çiftleşmiş kalır. Böylece septal defektler S2’nin sabit genişlemesinden sorumludur. Geniş çiftleşme gecikmiş pulmoner kapak kapanması nedeniyle olabilir (pulmoner darlık veya sağ dal bloğu). sağ ventrikül sistolü kısalır ve böylece S2’nin fizyolojik çiftleşmesi daralır. Bu tip hastalar inspirasyondaki artmış venöz dönüş ile başa çıkamazlar. pulmoner hipertansiyon. Bu gecikme nedeniyle A2. P2’nin önünden değil arkasından gelir ve pulmoner kapak aort 158 . çiftleşmenin sadece yatar pozisyonda değil aynı zamanda dik pozisyonda da var olduğundan emin olunmalıdır. Bu fark ekspiratuvar çiftlemesinin incelenmesinde kısmen önemlidir.

kapağından önce kapanır. LBBB olan hastaların %84’ünde S2’nin ters çiftleşmesi görülebilir. Ekspirasyonda tam tersinin olması (paradoksik çiftleşme) S2’nin ekspiratuvar çiftleşmesini açıklar. 2) akut iskemide (infarkt. anjina) ve çeşitli kardiyomyopatilerde görülen sol ventrikül fonksiyonunun zayıflamasıdır. aort darlığı. En sık görüleni komplet sol dal bloğunda (LBBB) görülen sol ventrikülün gecikmiş depolarizasyonudur. genellikle sağ ventrikül doluşunda azalma sonucu P2’nin prematüre kapanmasına bağlı olabilir. Tek S2 genellikle aşağıdakilerden birisi sonucunda ortaya çıkar. Ekspirasyon İnspirasyon Paradoks (ters) çiftleşme S2’nin paradoksik çiftleşmesine neden olan hastalıklar: Aort kapağının kapanmasını geciktiren durumlardır. Aortik kapanmayı geciktiren. S2’nin paradoksik çiftleşmesi daha nadir olarak triküspid regürjitasyonu yada sağ atrial miksoması olan hastalarda görülen. Örneğin inspirasyonda sağ ventriküle venöz dönüş artar (negatif intratorasik basıncın artması) ve sol ventriküle venöz dönüş azalır (akciğerde göllenme). aort koarktasyonu). 1) sol ventrikül boşalmasının empedansının artması (sistemik hipertansiyon. Her iki kapağın ters kapanması nedeniyle her iki komponent inspirasyonda birbirine yaklaşır ve tek ses şeklinde algılanır. dolayısıyla S2’nin paradoksik yada tersine çiftleşmesine neden olan diğer iki mekanizma. Bu fenomenler pulmoner kapanmayı geciktirir ve aort kapanmasını öne alır. S2’nin tek çiftleşmesinin önemi: Tek çiftleşme tek S2 yi yada S2’nin her iki kompoentinin duyulabileceği şekilde dar çiftleşmesini yansıtır. Bununla birlikte her iki kapağın respiratuar davranışları değişmez. 159 .

Amfizem: Hava dolu ve şişmiş akciğerler inspirasyon sırasında P2’yi hafifletirler ve tek duyulabilir ses A2 olarak kalır. Ters yada paradoks çiftleşme. 2.1. Pulmoner hipertansiyon: Sağ ventrikül boşalmasının gecikmesi inspirasyonda venöz dönüşle ventrikülün gerilmesini engeller. Eğer P2 işitilmezse. 4. sadece inspirasyonda değil ekspirasyonda da ortaya çıkar. Aynı zamanda aort kökünün genişlemesinde de ortaya çıkar. Sağ 2. Sağ 2. yanlışlıkla S2’nin paradoksik çiftleşmesi tanısı konabilir. Ekspirasyon İnspirasyon Sabit çiftleşme P2’nin şiddetinin artması: P2. Pulmoner darlığın sonucunda da olabilir. hatta apeks ve sağ bazalda duyulursa P2’nin öneminin belirtisidir. Sonuç olarak sağ ventrikül sistolü inspirasyonda uzamaz ve dolayısıyla S2 de inspiratuar çiftleşme gelişmez. İKA ta azalmış veya kaybolmuş A2: Kalsifiye aort darlığında kapağın haraketsiz olmasından dolayı görülür. İkinci kalp sesinin çiftleşmesi geniş bir alanda. Bu fenomenin baskınlığı inspirasyonda azaldığından hastaların aslında sadece ekspirasyonda ortaya çıkan psödoparadoksik S2 çiftleşmesi varken. İKA ta artmış A2 şiddeti:: Sistemik hipertansiyonda artmış basınç nedeniyle duyulur. 160 . Azalmış veya kaybolmuş P2: Sıklıkla yaşlanma ile birlikte göğüs ön arka çapının artmasına bağlıdır. Diğer nedenler pulmoner arter genişlemesi ve ASD‘dir. Yaşlanma: S2’nin duyulabilir çiftleşmesinin sıklığı yaşla azalır ve 60 yaş civarında hemen hemen kaybolur. 3. Eğer A2 işitilmezse çiftleşme de duyulmaz. A2’ye eşit veya A2’den şiddetliyse pulmoner hipertansiyondan şüphelenmek gerekir. çiftleşme duyulmaz.

Oskültasyon bulguları değişkendir. Aortik ejeksiyon sesi konjenital stenoz veya bikuspit kapaklı dilate aorta veya aort kapağı hastalıklarına eşlik edebilir. SİSTOLDE EKSTRA KALP SESLERİ Semiluner kapak hastalıkları: Sistolde ekstra kalp sesleri 2 çeşittir. Bulgular zamana ve sıklıkla vücut pozisyonunun değişmesine bağlı olarak değişiklik gösterir.Semiluner kapakların sertleşmesi ve hareketlerinin azalması A2’nin yada P2’nin kaybolmasına ve S2’nin tek ses haline gelmesine neden olur. bazılarında sadece üfürüm ve diğer bazılarında ise her ikisi birden vardır. 1) Erken ejeksiyon sesi. kalp sesinden az sonra ortaya çıkar. Pulmoner arter dilatasyonu. Yüksek perdelidir ve diyafragma ile daha iyi duyulur. Mitral kapak prolapsusu yaygın kardiak bir patolojidir ve populasyonun %5’ini etkiler. 2) Klikler (büyük sıklıkla mid veya geç sistolde duyulur) Erken sistolik ejeksiyon sesleri: Erken sistolik ejeksiyon sesleri 1. Klik. Klikler sıklıkla mid veya geç sistoliktir. Sistolik klikler: Sistolik klikler sıklıkla mitral kapak prolapsusuna bağlıdır. Bunlar relatif olarak yüksek keskinliğe sahiptir. Hasta oturarak ve çömelerek klik ve üfürümü geciktirir. Aort ve pulmoner kapakların açılmasıyla aynı zamana gelir. Mitral kapağın bir parçasının sol atriuma anormal sistolik balonlaşmasıyla oluşur. Farklı pozisyonlar sendromları teşhis etmeye olanak verir. Kadın ve erkeklerde eşit bir sıklığa sahiptir. sol İKA ta duyulur ve şiddeti inspiriumla azalır. ve 3. Pulmoner ejeksiyon sesi en iyi 2. MVP’na bağlı klik en iyi apeksin medialinde duyulursada. pulmoner hipertansiyon ve pulmoner darlık durumlarında işitilir. Üfürüm sıklıkla S2’yi kreşendo tarzında arttırır. Bir ejeksiyon sesinin varlığı kardiyovasküler hastalığın göstergesidir. 161 . klik kalitesindedir ve stetoskopun diafragma kısmıyla daha iyi duyulur. Bir çok hastada sadece klik varken. genellikle mitral regürjitasyonu sonucu kanın sol ventrikülden sol atriuma kaçışını gösteren geç sistolik bir üfürüm tarafından takip edilir. sol sternal hattın altında da duyulabilir.

hem de A2-OS intervali ciddi mitral darlığının güvenilir göstergeleridi. Steteskopun diyaframı ile. Yalnızca apeks medialinde ve bunun hemen yanında sol sternal hattın altında duyulur. 3) Yüksek aort basıncı. 1) Bradikardi.DİYASTOLDE EKSTRA KALP SESLERİ Opening snap: Opening snap sıklıkla daralmış bir mitral kapağın açılmasının neden olduğu oldukça erken diastolik bir sestir. Bu durum kalp yetersizliğinde akımın yavaşlamasına bağlıdır. Sadece ciddi darlık ve taşikardi A2OS intervalini kısaltabilir ve opening snapı geciktirebilir. 1. Ciddi mitral darlığına ek olarak opening snapı hafifleten diğer durumlar. Opening snap şiddetli. Opening snap daralmış mitral (yada triküspid) kapağın açılması ve gerilmesiyle oluşur ve aksi kanıtlanana kadar patolojik kabul edilir. Alt sol sternal sınırda daha şiddetli ve apekste daha yumuşaktır. koparma tarzında. yüksek perdeli ve erken diastolik bir ek sestir. 2) Zayıf myokard fonksiyonu. Mitral kapak darlığının derecesinin değerlendirilmesinde opening snapın şiddetinin değeri: Opening snapın hafif olması yada hiç olmaması mitral kapağın sertliğinin ve mobilitesinin azaldığının belirtecidir (kalsifik mitral kapak). Kalp yetersizliği opening snapın hafifletir. S3’ün pulmoner komponenti ile karışabilir. 5) Azalmış sol atrium akımı (pulmoner hipertansiyon yada büyümüş atriumu olanlarda olduğu gibi) 6) Mitral yaprakçıkların sertleşme derecesi yer alır. Buna karşılık hafif darlık dışında birçok faktör A2-OS intervalini ve opening snapi uzatır ki. Opening snap şiddetli olup. apeks ve pulmoner alana yayılıyorsa. Opening snapın hafif olması aynı zamanda göğüs duvarının kalınlığını yada amfizemin derecesini yansıtır (göğüs duvarının kalınlığı arttıkça veya amfizemin ciddiyeti arttıkça opening snap hafifler). yada çan üzerinde sıkı basınç uygulanması ile daha iyi duyulur. Mitral kapak darlığının derecelendirilmesinde opening snapın zamanlamasının önemi: Oldukça değerlidir. Aslında hem opening snapın zamanlaması. bunlar arasında. 162 . 4) Aort regurjitasyonu.

opening snapten daha sonradır. Steteskopun çan kısmına çok hafif basınç uygulanmalıdır. Zamanla bu azalma ventrikülü ve AV kapağı gerer ve dolayısıyla S3’ü oluşturur. Bu hastalığın hafif formda olduğunu gösterir dolayısıyla daha ciddi vakalarda (kalsifik vakalarda) yoktur.2. hafif. Fizyolojik 3. 163 . Çok büyük sağ ventrikül (pulmoner hipertansiyon). mitral veya triküspit regürjitasyonda olduğu gibi ventriküler aşırı volüm yüklenmesi durumlarında duyulur. Sol tarafta S3 sol yan pozisyonda ve tipik olarak apekste duyulur. Dahiliyecilerin yaptığı uluslar arası bir çalışmada en önemli klinik değere sahip ek ses değerini kazanmıştır (perikardial sürtünme sesi ile birlikte). Sol ventrikül preloadu veya normalin altındaki sol ventrikül kompliyans artışı sol ventriküle giden akımın ani yavaşlamasına neden olur. 40 yaşın üstündeki insanlarda (kadınlarda biraz daha erken) S3 daima patolojiktir. erken diastolik karekterde. S3 nasıl oluşur: S3 sol ventrikül doluşunun hızlı ve yavaş fazları arasındaki geçişi yansıtır. miyokardial yetmezlik. Azalmış miyokardial kontraksiyon. Hızlı ventriküler dolum esnasında erken diastolde ortaya çıkar. S3 en rahat nasıl tespit edilir: Apekste ve sol ventrikülü göğüs duvarına yaklaştıran sol lateral dekübitis pozisyonunda daha iyi iletim sağlanarak. Gebeliğin son dönemlerinde yaygındır. İnspiriumda şiddetlenir. Patolojik S3 veya vetriküler gallop sesi fizyolojik S3’e benzerse de. boğuk ve düşük periodlu ve en iyi sol lateral dekubitis pozisyonunda apekste duyulur. Sağ tarafta alt sol sternal hatta ve hasta sırt üstü pozisyondayken ksifoid altında duyulur. Mitral darlıklı hastalarda opening snap ne kadar sıktır: Eğer kalsifikasyon yoksa mitral darlığı olan hastaların %75-90’ında opening snap vardır. Üçüncü kalp sesi (S3): S3 düşük perdeli. kalp sesi sıklıkla çocuklarda duyulur. Pulmoner hipertansiyon nonkalsifik mitral darlığı ve pulmoner hipertansiyon hem mitral seviyesinde hem de pulmoner arter seviyesinde akımın azalmasına bağlı olarak opening snapı hafifletir. Sol ventrikül duvarını göğüs kafesi yüzeyinden uzaklaştırabilir ve dolayısıyla opening snapı hafifletebilir. 3. Erişkinlerde 35-40 yaşına kadar devam edebilir. klinik önemi çok fazla olan bir kalp sesidir ve ventrikül hastalığının önemli bir bulgusudur.

S3 çoğu vakada). Dolayısıyla S4 klasik olarak atrial fibrilasyonu veya atrial flutterli hastalarda yoktur. donuk. İlk (daha nadir) mekanizma yüksek outputlu yetersizlik durumlarında rol oynar. Diğer taraftan sol ventrikül S3’ü apeks üzerinde en iyi işitilir ve ekspirasyonda daha şiddetli olma eğilimindedir. Bazen tamamen normal görünen insanlarda özellikle atletlerde ve genç yaş gruplarında duyulabilir. Sağ ventrikül S3’ü ile birlikte olan hastalıklar: Sağ ventrikül S3’ü sıklıkla triküspid kapaktaki artmış kan akımı (ciddi triküspid regurjitasyon gibi) veya sağ ventrikül boşalmasının gecikmesinin arttığı (masif pulmoner emboli. S4 nasıl oluşur: S4 atrial sistole denk gelir. S3 ve S4 ek sesmidir: S3 ve S4 ek sesten daha çok kalp sesi olarak kabul edilirler. Bu artmış direnç ventriküler myokardın azalmış kompliyansına (artmış sertliği) bağlıdır. düşük perdelidir ve en iyi steteskopun çan kısmıyla duyulur. Bunun yerine güçlü atrium kontraksiyonu sonucu olarak ventriküler AV kapağın ani gerilimi nedeniyle oluşur. Dolayısıyla bunların klinik önemleri daha çok ek seslerinkine yakındır. S1’den hemen önce ortaya çıkar. ancak ses atrium sistolü nedeniyle oluşmaz. Aynı zamanda her ikisi de palpabldır (S4 biraz daha fazla). Dördüncü kalp sesi (S4): Atrial ses veya atrial gallop olarak ta adlandırılır. S3 ve S4 en iyi nerede duyulur: Her ikisi de en iyi apekste duyulur. Bunlar oldukça düşük perdeli olduklarından neredeyse duyulabilir alanın en altında yer alırlar ve stetskopun çan kısmıyla duyulabilirler. Bununla birlikte patoloji belirtecidirler (S4 hemen her zaman. Sağ ventrikül S3’ünün sol ventrikül S3’ünden ayrılması: Sağ ventrikül S3’ü sağ ventrikül alanı üzerinde en iyi işitilir (sol parasternal ve epigastrik alan). İkinci (daha sık) mekanizma dilate kardiyomyopatiler (hipertrofik kardiyomyopatilerde genellikle S3 değil S4 vardır) gibi düşük outputlu yetersizlik durumlarında rol oynar. Bütün sağ taraflı bulgular gibi inspirasyonda daha şiddetli olma eğilimindedir.Patolojik S3’ün önemi: Patolojik S3 artmış sol ventrikül preloadu (diastolik yüklenme) veya zayıf ventrikül fonksiyonunu (azalmış myokard kontraktilitesi ve düşük ejeksiyon fraksiyonu ile) yansıtır. 164 . Genellikle atrial kontraksiyonu takip eden ventriküler dolum direncinin artmasına bağlıdır. kor pulmonale) durumlarla birliktelik gösterir.

Patolojik S4 nedenleri: Ventrikül doluşunun atrium kontraksiyonundan yardım aldığı durumlarda oluşur. %30-40 kadar yüksek bir kısmını karşılamak zorunda kalır. Ventrikül kompliyansındaki azalma atrium akımının daha fazla artmasını gerektirir. Genellikle dilate ventrikül belirteci değildir. Sağ tarafta S4 nedenleri: Pulmoner hipertansiyon ve pulmoner darlıktır. Ventrikül sertleşmesine neden olan durumlar arasında. 4) hipertrofik kardiomyopati (duyulabilir ve palpabl S4 hemen her zaman olması gereken bir durumdur). Yukarıdaki durumların tamamında sıklıkla EKG de baskın P dalgası vardır. aort darlığı ve kardiyomyopatidir. 2) aort darlığı (S4 genellikle 70 mmHg üzerindeki gradient ile birliktedir). S4 yerini S3’e bırakarak 165 . hem de S4 beraber olabilir ki. Ventriküler hipertrofi bir kez ventrikül yetersizliğine ilerlediğinde (dilate ve zayıf ventrikül). Daha güçlü atrial vuru kompliyanssız ventriküle saldırır ve S4’ü oluşturur. Bazen. Bu gecikmeler normalde zayıf olan atrial sesi S1’den daha şiddetli hale getirir ve duyulabilir yapar. Bununla birlikte. Daha seyrek olarak sağ taraf S4’ü sol sternal hattın alt kısmında ve ksifoidin altında duyulur. bu dörtlü ritme “summation gallop” denir. Ventrikül doluşunun yaklaşık %80’i erken orta diastolde gerçekleşirken sadece %20’si geç diastolde gerçekleşir (atrial kontraksiyon sonucu). Sol taraf S4‘ü en iyi sol lateral pozisyonda apekste duyulur. 1) hipertansiyon. Sonuç olarak atrium ventrikül doluşunun normal %20’lik kısmını değil. 3) aort koarktasyonu.S4’ün klinik özellikleri: S4 genellikle hipertrofik ve kompliyansı zayıflamış ventrikülü (sol veya sağ) belirtilir. kalınlaşmış ve sertleşmiş ventrikülü olan hastalarda atriumun yardımı %40’a kadar çıkabilir. koroner arter hastalığı. Taşikardili hastalardaki bu S4 bir gallop ahengi oluşturur. 5) koroner kalp hastalığı (S4 myokard infarktüsü geçirmiş hastaların yaklaşık %90’ında duyulabilir) ve 6) uzamış P-R intervali yer alır. bir hastada hem S3. S4 atrial kontraksiyonun olmadığı atrial fibrilasyon gibi durumlarda duyulmaz. S4 aynı zamanda atrium ve ventrikül arasındaki gecikmiş iletim ile ilişkilidir. S4 ventrikül gerilebilirliğindeki azalmanın ve erken orta diastolün pasif doluşundaki azalmanın sonucudur (ventrikül doluşunun %80’inden sorumlu olan). Sol tarafta S4 nedenleri: Hipertansif kalp hastalığı. sistemik veya pulmoner (S4 ventrikül hipertrofinin elektrokardiyografik bulgularının öncüsü olabilir). Sıklıkla inspirasyonda şiddetlenir.

Ekspirasyonda sol ventriküle venöz dönüş arttığından sol taraflı S3 ve S4 ekspirasyonda artar (S4 erken ekspirasyonda artarken. 2) hafif egzersiz. S3 ten daha erken. daha kompanse ve daha az ciddi durumları gösterir. S3 ekspirasyon sonunda artar). Buna karşılık venöz dönüşü azaltan manevralar (oturma. 1) biri sistolde (ventrikül kontraksiyonu ile eş zamanlıdır ve sistolün herhangi bir yerinde olabilir. bunlar. Konstriktif perikarditte hastalardaki fizik bulgular: perikardial vurusu olan 1. hepatomegali. Fizyolojik S3 ve S4 hasta ayakta iken kaybolurken. 2. Sistolik komponent her zaman varken. ayağa kalkma ve valsalva manevrasının gerinme fazı gibi) hem S3’ü hem de S4’ü hafifletir. Bundan dolayı daha önemsiz bir bulgudur. patolojik galloplar genellikle hafiflerler. ancak daha sık olarak orta sistoldedir). Sağ taraflı S3 ve S4 inspirasyonla artar (Rivero-Carvello manevrası). fakat bunlar bu etkilerini S3 için daha dramatik olarak gösterirler. bacak ödemi. asit. Benzer şekilde hem S3 hem de S4’ün şiddeti venöz dönüşü ve intrakardiak hacmi arttıran manevralarla (bacak kaldırma. 3) abdominal kompresyon. 1) bacakların kaldırılması.. diastolik komponentler bulunmayabilir. S4’ü tanımak için hangi manevralar uygulanabilir: Venöz dönüşü arttıran bütün manevralar (S3 şiddetini artıran manevralarla aynı) kullanılabilir ki. abdominial kompresyon. Perikardial sürtünme sesinin oskültatuar özellikleri: Sürtünme sesleri genellikle tamamı tırmalama tarzda olan üç komponentle karakterizedir. Pulsus paradoksustur. sıklıkla anazarka. Yukarıdaki manevraların hepsi S4 ve S3’ün her ikisinin de şiddetini arttırır (veya azaltır). S3 ve S4 ün şiddetini arttıran manevralar: Hem S3 hem de S4 egzersizle ve hatta pozisyondaki ufak bir değişme ile artar (sol lateral dekubitis pozisyonu). el kavraması ve Valsalva manevrasının gevşeme dönemi). 166 . 4) valsalva manevrasının gevşeme fazı ve 5) ekspirasyonu içerir. 2) ikisi diastolde (sırayla atrium kontraksiyonu ve ventrikül doluşu ile eş zamanlıdır). S4.yumuşar ve kaybolur. 3. Sağ kalp yetersizliği: Gergin boyun venleri (derin x ve y inişleri ile birlikte). Kussmaul bulgusu: Boyun venlerinde inspiratuar genişleme (kollaps değil). fakat kaybolmazlar.

hem de perikardial frotman duyulabilir.Sürtünme sesinin varlığı perikard efüzyonunu dışlar mı: Hayır. Üfürüm ve S2 arasındaki açıklık midsistolik üfürümü pansistolik üfürümden ayırt etmede 167 . Sıklıkla birbirinin üzerine binen ve kulağın duyma sınırını zorlayan. Hipertiroidinin Means-Lerman sesi: Bu hipertiroidili hastaların pulmoner bölgesinde duyulan ejeksiyon sesi ve ejeksiyon üfürümü kombinasyonudur. bir müzik aletini öğrenmek gibidir.8 saniyeden kısa süren bir karmaşa içindeki çeşitli seslerin tanınmasını gerektirir. Buna karşılık hekimin pratik yaşamında değerli ve faydalıdır. Midsistolik üfürümler sistolün ortasına yakın pik yapma eğilimindedir ve sıklıkla S2’den önce durur. Bazı hastalarda (viral plörit-perikardit. kardiovasküler fizik muayenenin en önemli kısmıdır ve kardiak üfürümlerin tanınması bütün komponentlerin en zorudur. Aynı durum Devamlı üfürümler için de geçerlidir.3’ünda rastlanır. Sürtünme sesi olan hastaların %10 da perikardial effüzyon vardır. Bunlar genellikle fizyolojik bir S3’le yada diğer benign üfürümlerle birliktedirler. Patent duktus arteriosus üfürümü venöz hum ve supraklaviküler karotis hırıltısından oluşmasına karşılık bunlar genellikle muayene sırasında patolojik karşılıkları vasıtasıyla kolaylıkla ayrılırlar. Perikard frotmanı en az iki durumunun birinde genellikle ikisinde devam etmelidir. Tıpta sıklıkla olduğu gibi bütün bu kuralların istisnaları vardır. Hipertiroidili hastalarda tipik olan bu ses hiperkinetik kalp sendromuna bağlıdır. Dolayısıyla Means-Lerman sesi hipertiroidisi olmayan ama anemi yada ateş gibi benzer hemodinamik durumda olan kişilerde de görülür. Ancak plevral frotman bu gibi durumlarda kaybolur. Perikardial ve plevral frotman sesleri nasıl ayırt edilir: Hastaya önce insprasyonda sonra ekspirasyonda nefesini tutmasını söyleyerek. Hiçbir zaman izole değildirler. Dolayısıyla kalp muayenesinde steteskobu kullanmayı öğrenmek. Bazı masum üfürümler diastolik olsa da (bunlar ventrikül doluşuna bağlı) bunlar oldukça fazladırlar. Dresler sendromun) hem plevral. Bunlara 2-18 yaş arası okul çocuklarının % 0. KARDİAK ÜFÜRÜMLER Konvansiyonel bilgiler: Kardiak oskültasyon. 0.

Zaman: Kapsadığı fazlara göre üfürümler. 1. Eğer bu kısımda oluşuyorlarsa yüksek basınç gradyenlerini ve dolayısıyla yapısal kardiak anomalileri yansıtırlar. İkinci sesin azalması yada kaybolması genellikle semiluner kapaklarının harekeinin azaldığını yada hareket etmediklerini gösterir. Bu kurala ek olarak fonksiyonel üfürümlerdeki ikinci seslerin her zaman iyi bir şekilde korunmuş oldukları. Bütün diastolik üfürümler patolojiktir. Gümüş kurallar. Bu bulgu patoloji olduğunu gösterir. Fonksiyonel ve patalojik üfürüm ayırımında muayene kriterleri: İki altın ve üç gümüş kural vardır. fizik 1. Bunlar. maksimum şiddet yeri ve yayılım bölgesi açısından değerlendirilmelidir (Tablo 9). Diyastolik 168 Altın kurallar. Midsistolik (ejeksiyon) üfürümler sık rastlanılan kalp üfürümleri arasında yer alır. Sistolik. 2. Bu tip üfürümlere dikkat edilmeli ve teknolojik değerlendirme yapılmalıdır. Bütün holosistolik yada geç sistolik üfürümler patolojiktir.yardımcı olur. . yoğunluklarının ve uzunluklarının normal olduğu söylenebilir. 2. Üfürümün zamanı. 1) Patolojik (yapısal kardiovasküler anormalliklere sekonder) 2) Fizyolojik (vücuttaki fizyolojik değişikliklere sekonder). 3) Masum (herhangi bir fizyolojik veya yapısal anormallikle ilişkili olmayan) olabilirler. Bütün gümüş kurallar zamanla intrakardiak basınç gradyelerine ve kan akım hızında artışa yol açan patogenezlerden kaynaklanmış kardiak üfürümlerle ilişkilidir. 3. Kalbe ait üfürümler değerlendirilirken. 2. Bütün kontinü üfürümler patolojiktir. şiddeti. Üfürümleri her zaman insanlar ve arkadaşları gibi değerlendirin eğer bir üfürümün kötü bir arkadaşı varsa aksi kanıtlanana kadar şüpheyle karşılanmalıdır. şekli. Aynı nedenden dolatı benign üfürümler her zaman ejeksiyon üfürümleridir holosistolik değildirler. 1. Her iki varyantta erken sistolde yada diastole oluşmazlar.

Diyastolik üfürüm genelde valvular kalp hastalıklarını gösterir. Diğer taraftan. 1/6 O kadar sessiz bir üfürümdür ki sadece konsantre olunduğunda ve zorlukla duyulabilir ve aniden duyulmazlar. Sistolik üfürüm valvular hastalıkları gösterebilir. orta veya geç diastolik olabilir. erken diastolik. Kısa süreli devam eden farklılıklar üfürüm ve kalp sesleri arasında duyulabilir. Bir geç sistolik üfürüm genellikle sistolün orta veya geç döneminde başlar ve S2’ye kadar devam eder. Midsistolik üfürümler sıklıkla kanın semilunar kapaklardan geçmesiyle oluşur (aort ve pulmoner) Bir pansistolik (holosistolik) üfürüm S1 ile başlar ve S2’de biter. 4/6 Rölatif olarak yüksek ve palpabl thrillin eşlik ettiği bir üfürüm. 169 . 5/6 Steteskobun kenarının hastanın göğsüne dayanmasıyla duyulabilecek kadar yüksek bir üfürümdür. Mitral valv prolapsusu üfürümü böyledir ve her zaman olmamakla birlikte sıklıkla sistolik klikten önce gelir. S2’den hemen önceki farklılığı iyi dinleyin. Diastolik üfürümla. ama genelde kalp tamamen normalken de görülebilir. Midsistolik üfürümler genelde atriovantriküler kapaklar arası geri püskürtmede oluşur. Devamlı üfürümler olarak tanımlanır. Üfürüm ile kalp sesi arasında fark olmaz. Sistolik üfürümler: Değerlendirmede dikkat edilecek önemli özellikleri. eğer varsa genellikle üfürümün midsistolik olduğunu belirtir.3. üfürümün yoğunluğu ve sesidir. Öncelikle S1 ve S2 arasında olan sistolik bir üfürümü veya S2 ve S1 arasında meydana gelen diyastolik bir üfürümü duyduğunuza emin olun. 3/6 Kolaylıkla duyulabilen bir üfürüm. Bunlar geleneksel olarak 1/6 ile 6/6 arasında değişir. 6/6 Steteskop hastanın göğsüyle temas halinde değilken ve göğsün hafifçe yukarısındayken duyulabilen bir üfürümdür. 2/6 Aniden duyulabilecek kadar yüksek bir üfürüm. Bir midsistolik üfürüm S1 den sonra başlar ve S2 den önce biter. Sistolik üfürümler genellikle midsistolik veya pansistoliktir.

Bu manevra iki fazda uygulanır. Her iki tekniktede intratorasik basınçta artış. Dolayısıyla gerinme fazı hipertrofik obstruktif kardiyomyopatide (HOKM) sol ventrikül gradyentini artırır ve sistolik üfürümün sesi artar. Son olarak gerinme S2’yi geniş bir kısma dağıtır (ancak hala normaldir) ancak atrial septal defekt S1 üzerinde etkisiz kalır. Bu klinik olarak faydalıdır çünkü genellikle valsalva ile azalan sol ventrikül outflow üfürümlerinin tersi şeklindedir (aşağıya bakınız). Erken diastolik üfürümler tipik olarak. 170 . Orta diastolik bir üfürüm S2’den kısa bir süre sonra başlar. hastaya barsak hareketi artmış gibi eğilmesi söylenir. 1. Alternatif olarak supin pozisyondaki hastaya hekimin abdomeninin ortasındaki eline doğru gerinmesi söylenebilir. sol kalpten kaynaklanan üfürümlerin normale dönmeleri biraz daha uzun sürer (5-10 kardiak siklüs). Geç diastolik (presistolik) üfürüm diastolun sonlarında başlar ve tipik olarak S1’e kadar devam eder. Valsalva manevrası: Valsalva manevrası inspirasyonda ve ekspirasyonda yoğunluk sağlanan ve intratorasik basınçta ve venöz basınçta dalgalanmalarla sonuçlanır. yetersiz semilunar kapaklardan geri püskürtmeye bağlıdırlar. venöz dönüşte ve left ventriküler hacimde azalma sağlanır. Yavaş yavaş yok olabilir veya geç diastolik üfürümle birleşebilir. Hastaya aksi söyleyene kadar esnemesi ve esnemesini durdurması söylendikten sonra sessiz nefes alıp vermesinin söylenmesi önemlidir. Middiastolik veya presistolik üfürümler atrioventriküler kapaklar arasındaki türbülans akımla ilgilidir. Üfürümün şiddetini ve özelliğini değiştiren manevralar: Hepside uzun zamandır kullanılan ve sıklıkla keşfeden hekimlerin isimleriyle anılan az sayıda manevra vardır. sağ kalp üfürümleri genellikle 2-3 kardiak siklüs sonrasında normal hatlarına dönerlerken. Nefesin bırakma fazı hastaya nefesini bırakması söylenerek yada abdomen üzerindeki yumruğu çekerek sağlanır.Erken diastolik üfürüm fark edilebilir bir aralık olmaksızın S2’den hemen sonra başlar ve genelde bir sonraki S1’e kadar sessizleşerek azalır. Tutma (yada gerinme) fazında. Bu fazın akustik oluşumun orijin aldığı bölge üzerinde ters etkisi vardır.

Solunumun etkileri. oturmak. dikilme manevrasıdır. dolayısıyla elektrokardiografi öncesinde oldukça sık kullanılırlardı. Aynı zamanda tehlikeli olmaları ihtimali de vardır dolayısıyla terk edilmelidirler. Buna karşılık mitral regürjitasyon üfürümü değişmez. Bu kural Carvello belirtisininde temelini oluşturur (inspirasyonda triküspid regurjitasyonunun halosistolik üfürümünde artış). Mitral valv prolapsusunun kliği ve üfürümü ayaktayken geçiçi olarak azalır. Buna karşılık ekspirasyonun tutulması perikardial sürtünme sesi. periferik vasküler dirençleri artırır ve dolayısıyla mitral regurjıtasyon üfürümü artar. Bu manevra triküspid regürjitasyonu mitralden ayırmakta faydalıdır. Aort darlığı üfürümü preventriküler vuru sonrasında azalır. aort regürjıtasyon üfürümü. 4. Böylece devamlı üfürüm adını alır. yada torasik kifozun kaybıyla birlikte görülen azalmış pulmoner mid sistolik üfürümün araştırılmasında faydalıdır. 171 . Bu teknikler günümüzde tıp biliminden çok kullanılmazlar. çünkü solunum intratorasik basınçlarda büyük dalgalanmalara neden olur ve bunlar venöz dönüşte değişikliklerle sonuçlanır. Farmakolojik manevralar. Kardiak siklüsteki değişiklikler. sistolde başlar ve S2 içinden duraksız devam eder fakat diyastol boyunca durağandır. ancak oldukça spesifik olmasına rağmen sensitif değildir (sadece %61). çökmek ve ayakta durmak üfürümün karakteristikleri üzerinde yoğun etkilere sahip olabilir. İzometrik el sıkılması. Postürün etkileri.2. Buna karşılık ekspirasyonda sol kalbe venöz dönüşün artması nedeniyle bütün sol kalp üfürümleri artar. Amilnitrin yada fenilefrin gibi vazoaktif ilaçlar üfürüm karakteristiğinde yoğun değişiklikleri indükleyebilirler. ancak aort darlığı üfürümünü azaltır. 3. Patent duktus arteriosusa bağlı olarak zaman zaman oluşturulan üfürüm. Kısmen önemli olan çömelme. 5. Carvello manevrası hastaya derin bir nefes alması ve 3-5 saniye tutması söylenerek uygulanır. üfürüm karakteristiği ve yoğunluğu üzerindeki etkileri çok fazladır. Solunumun. Genel kural bütün sağ kalp bulgularının (pulmoner ejeksiyon sesi dışında) inspirasyonda sağ kalbe venöz dönüşün artmasıyla seslerin şiddetinin artmasıdır. 6.

172 . gürültülü ve müzikal olarak ta tanımlanırlar. Bunlar. odacıkların. ♦ Dekreşendo şeklinde üfürümle.r daha az ses yapar ve şiddeti gittikçe azalır. önce seslidir sonra azalır. Fonksiyonel (masum) üfürümler: Fonksiyonel üfürümler genellikle (ama sadece değil) kanın semilunar kapaklardan ejeksiyonu ile ilişkilidir. göğüs manşonesinin kalınlığı ve intervertebral dokuyla etkilenir. Üfürüm şiddetinin yayılma bölgesi: Bu durum sadece orijini yansıtmaz ayni zamanda üfürümün şiddetini ve kan akışının yönünü de belirtir. ♦ Plato şeklinde üfürümler. apeks. orta ve düşük kaliteli veya üfleme. Bunlar en sık olarak aorttan olmak üzere normal semilunar kapaktan geçen kan akımındaki artışa bağlıdırlar. yüksek. sert. yada büyük damarların yapısal anomalileri nedeniyle oluşurlar) tamamen akımla ilşkilidirler. ♦ Masum üfürümlerin ‘kötü arkadaşları’ yoktur. Üfürümü en iyi duyduğunuz yeri sternum.Diğer kardiyovasküler sesler arasında sayılan perikardiyal sürtünme sesi veya venöz sesler de sistolik ve diyastolik bileşenlere sahiptir. ♦ Kreşendo-dekreşendo şeklinde üfürümler.. midklavikular ya da bir aksillar çizgi ile bağlantılı olarak açıklayın.r fazla ses yapar ve şidditi gittikçe artar. aort koarktasyonunda ise sırtta üfürüm duyulur. ♦ Kreşendo şeklinde üfürümle. Üfürüm şekli: Üfürümün şekli yada konfigürasyonu zamana bağlı şiddetiyle belli olur. Fonksiyonel (masum) üfürümlerin önemli ipuçları. Dolayısıyla klinik olarak fonksiyonel üfürümlerin ayırıcı tanısı dışında bir önemleri yoktur. Fonksiyonel üfürümler patolojik üfürümlerden farklı olarak (kapakların. Üfürümler ayrıca kalite açısından. Patent duktus arteriosus (PDA) vakalarında sol infraklaviküler bölgede. Üfürümün maksimum şiddet yeri: Bu üfürümün orijin aldığı yerle belirlenir. aynı sesle devam ederler Üfürümün şiddeti: Sistolik üfürümler genellikle 6 derece ile belirlenir. midsternal. Şiddet. Bundan dolayı üfürümün çevresindeki alanı bulun ve bunu duyabileceğimiz başka yerleri de gözden geçirin.

Örneğin. Buna karşılık aort sklerozunun benign üfürümü çok kısa.♦ ♦ ♦ ♦ Masum Masum Masum Masum üfürümler üfürümler üfürümler üfürümler yapılmazlar. Patolojik üfürümlerin ipuçları. sistolün ilk yarısında pik yapma ve iyi korunmuş. inspirasyonla kaybolur. Buna göre sistolik ejeksiyon üfürümü aort darlığının periferik bulgularıyla (yavaş ve zayıf nabız ve palpabl prekordial thrill). Üfürümün oskültuar karakteristikleri de ayırıcı tanıya yardımcı olur. genellikle grade III/VI yada daha altındadırlar. grade 4 ve üzeri üfürümler. diğer semptom ve bulgularla ilişkili üfürümler ve anormal S2 ile ilişkili üfürümler her zaman patolojiktirler. Palpasyonda Patolojik üfürümler: Diyastolik üfürümler. göğüs ağrısı ve dispne) ile birlikte olduğunda bu birlikteliklerin olmadığı hastalardaki benzer üfürümden ayrılırlar. ♦ Sistolik thrill * Suprasternal bölge üzerinde lokalize * Prekordial/baziller ♦ Apekste anormal impuls Holsistolik üfürümler Diastolik üfürümler Ejeksiyon klik/seslerin varlığı. 1. aort darlığı üfürümü uzun sürer. 2. regürjitan üfürümler. İkinci kalp sesinin fikse çiftleşmesidir. Altın kural üfürümü birlikte olduğu diğer üfürümlerle beraber yorumlamaktır. sistolün sonuna doğru pik yapar ve ikinci sesin hafiflemesi yada kaybolması ile birliktelik gösterir (veya en azından aort komponentinin hafiflemesi ile). sol ventrikül hipertrofisinin elektrokardiografik bulguları ve sol ventrikül çıkış obstruksiyonunun semptomları (baş dönmesi. klik ile ilişkili üfürümler. senkop. hatta yüksek ikinci ses ile ilişkili 173 ayırd Aort sklerozu üfürümü aort darlığı üfürümünden nasıl edilir: Daha önce organik üfürümlerin fonksiyonel . hastanın pozisyonunyla değişirler. Oskültasyonda ♦ ♦ ♦ ♦ Patolojik üfürümlerle ilişkili özellikler: üfürümlerden ayırdedilmesi için belirtildiği gibi.

ikinci sesin azalmış veya kaybolmuş A2 komponentiyle sonlanan. sistolün son döneminde pik yapan. Ejeksiyon üfürümünün fiziksel karakterleri. akımın hızı ve akselerasyonu azalır. erken sistolik klikler yaşlı hastalarda nadirdir ve rölatif olarak genç hastalarda daha sıktırlar. genellikle konjenital biküspid kapağa bağlı valvuler aort darlığını belirtir. Ciddi aort darlığı üfürümünün özellikleri: Ciddi aort darlığı üfürümü şiddetli. Sonuç üfürümün ikinci yarısındaki dekreşendo şekildir. Çocuklarda ve yaşlı erişkinlerde bu kural geçerli değildir. çünkü bu hastalarda S4 varlığı normal olabilir. çünkü üfürümün yoğunluğu obstrukte kapağa doğru olan basınç gradienti tarafından düzenlenirler. Bu anomaliler yaşlılarda daha az görüldüklerinden (triküspid kapak dejenerasyonu daha sıktır). Ejeksiyon üfürümü 1) genellikle S1’den sonra aniden başlar (yada S1 ile birlikte olan bir ejeksiyon sesinden sonra). Akımın hızı ve akselerasyonu yüksek olduğunda basınç gradyenti yüksektir ve ortaya çıkan üfürüm daha yüksektir. S4’ten sonra gelen ve prekordial thrıllin eşlik ettiği bir üfürümdür. Bundan sonra ventrikül kontraktitlitesini kaybeder. 2) kreşendo/dekreşendo şekli vardır. 174 . uzun. hastaların çoğunda Bütün ejeksiyon üfürümleri kreşendo-dekreşendo şeklinde midir: Bütün ejeksiyon üfürümleri kreşendo dekreşendo şeklinde olma eğilimindedirler. Aort sklerozu üfürümünün piki sistolde aort darlığının pikinden daha önce görülme eğilimindedir. bu yüzden A2 şiddetlidir. 3) ikinci sesin ayni taraf komponentinden önce sonlanır. S4 varlığı ciddi sol ventrikül hipertrofisini gösterebilir ve transvalvuler basınç gradienti genellikle 70 mmHg’den daha yüksektir.olma eğilimindedir. Bununla birlikte palpabl bir S4 genellikle ciddi hastalık belirtecidir. Ciddi aort darlığı varlığını gösteren diğer akustik olaylar: Genç hastalarda duyulabilir. Aort sklerozu olan hipertansiyon vardır. Üfürümün şiddeti sistolün ortasında büyük bir pik yaparak artar. Aort darlığı üfürümü gibi bir ejeksiyon üfürümünde basınç gradyenti ventrikül sistolünün ilk bölümünde ortaya çıkar. Bu basınç gradyenti zamanla kan akımının hızı ve akselerasyonu tarafından son halini alır. basınç gradyenti azalır ve üfürümün şiddeti düşmeye başlar. Genellikle erken sistolik klik.

Diğer yandan S2’nin paradoksal çiftleşmesi aort darlığı üfürümünü belirtme eğilimindedir. 3. Papiller kasların disfonksiyonu. 1) ventriküler septal defekt. inspirasyon sırasında S4 gallop varlığı pulmoner darlıkla birlikte olma eğilimindeyken ekspirasyonda S4 gallop varlığı aort darlığı ile birlikte olma eğilimindedir. 3) yetersiz triküspit kapak. 2) yetersiz mitral kapak. Daha ciddi mitral regürjitasyonunda sol ventrikül büyümüştür. Bütün bu üfürümler yetersizlik veya eksiklik üfürümü değil. Bu son iki terim kapağın anatomik ve fonksiyonel karakteristiklerini tanımlarken regurjıtasyon bu proçesler için tipik olan kan akımı bozukluğunu daha düzgün bir şekilde tarif eder. 4) yüksek basınçlı vasküler yatak ve düşük basınçlı vasküler yatak arasındaki fistüllerde (patent duktus aretriosus gibi) görülür. Ejeksiyon kliği pulmoner ve aort darlığının her ikisinde de ortaya çıkabilir. Kapağın romatizmal hasarı. Bu durum palpasyonda sol ventrikülün maksimum impuls noktasının (MIN) değişmesi ve büyümesiyle belirlenebilir. İkinci sesin normal yada fizyolojik çiftleşmesindeki genişleme pılmoner darlık üfürümünü belirtme eğilimindedir. 4. Ciddi mitral regürjitasyonunun diğer özellikleri: 1. 3. Bu durum sıklıkla mitral kapak prolapsusu ile birliktedir. regurjitasyon üfürümü olarak adlandırılmalıdır. Korda tendinea rüptürü. 1.Pulmoner darlığını aort darlığından ayıran yardımcı oskültatuar bulgular: 1. 175 . Bununla birlikte sadece pulmoner darlıkla birlikte olan kliğin yoğunluğu inspirasyon sırasında azalma veya tamamen yokolma eğilimindedir. Son olarak. 2. Mitral regürjitasyon üfürümünün sebebi: Sebepler hastaların yaşlarına göre değişir. Sistolik regurjitasyon üfürümü nedir: Sistolik regürjitasyon üfürümü basınç gradyenti nedeniyle anormal bir açıklıktan kanın retrograd akmasıyla oluşur (yüksek basınçlı odadan düşük basınçlı odaya doğru). 2. Yaşlılarda mitral regürjitasyonun dört ana nedeni vardır. Bu anormal açıklık. Mitral kapağın miksomatöz dejenerasyonu.

Küçük yada büyük defektlerde değişen yoğunlukta üfürümler duyulabilir. Dolayısıyla apikal sistolik üfürüm uzadıkça ve bunun şiddeti arttıkça. Bu durumda üfürüm genellikle ejeksiyon sesi ile başlar (yüksek pulmoner basınç belirteci) ve pulmoner regürjıtasyonun erken diastolik üfürümünün (Graham-Steel üfürümü) takip ettiği şiddetli tek ikinci ses ile sonlanır. Defekt büyük olduğunda üfürümün yoğunluğu genellikle şiddetlidir. 176 .2. VSD’de üfürümün şiddeti ve defektin genişliği arasında ilişki var mı: Hayır. 4. Bununla birlikte hafif üfürüm hastada ciddi pulmoner hipertansiyon varsa büyük defekte bağlı olabilir. Austin-Flint üfürümü: Bu mitral yaprakçığı geriye doğru iten aort regurjıtasyon akımının neden olduğu. Opening snap ve mitral darlığının diastolik rulmanı arasında kısa bir duraklama var mı: Evet. Regürjitasyonun ciddiyeti arttıkça bu erken diastolik üfürümün uzunluğu ve şiddeti artar. Ciddi mitral regürjitasyonunda sıklıkla S3 bulunur ve bu S3’ün şiddetide regürjitasyonun ciddiyeti ile direkt olarak ilişkilidir. ciddi mitral regürjitasyonunda S2’nin aort komponentinin erken kapanması nedeniyle S2’de geniş bir çiftleşme duyulur. Dolayısıyla Austin-Flint üfürümü genellikle diastolde. Bu etki daha sonra zamanla S2’deki çiftleşmenin daralmasına neden olan pulmoner hipertansiyonun belirteci olabilir. Sol ventrikülü steteskopa yaklaştıran manevralar. Sistolik regürjitasyon üfürümünün uzunluğu ve yoğunluğu regürjıtasyonun ciddiyetiyle direk olarak ilişkilidir. regürjitasyonun ciddiyetinin daha fazla olduğu anlaşılır. Opening snap ile mitral darlığın diastolik rulmanı arasında kısa bir duraklama vardır. 3. 5. apekste ve ciddi aort regürjıtasyonu olan hastalarda görülür. mitral kapağın anterior yaprakçığının fonksiyonel kapanması dışında tamamen mitral darlık üfürümünü yansıtan diastolik rulmandır. Son olarak. Regürjitasyonun ciddiyeti arttıkça S3’ün varolma ihtimali de (ve şiddeti) artar. Mitral darlık üfürümünü şiddetlendiren manevralar: 1. En sık kullanılan sol lateral dekubitis pozisyonudur. VSD üfürümü en iyi sol alt sternal sınır boyunca duyulur. Ciddi mitral regürjitasyonunda sıklıkla S3’e ek olarak S3’ü takip eden erken diastolik üfürüm duyulur.

Eşlik eden mitral regurjıtasyonu varlığıda basınç gradiyentinden bağımsız olarak mitral darlığı üfürümünün şiddetini arttırır. Ekspirasyon sırasında steteskop kalbe yakındır (akciğer havalanmasının azalması nedeniyle) ve kan akciğerlerden sol ventrikülden çok sol atriuma sıkışmıştır. 4. Hafif aort regürjitasyon üfürümünün şiddetini arttıran manevralar: Hastanın ayağa kalkmasını ve öne eğilmesini söyleyin. 3. Stenotik kanaldan geçen akımı arttıran manevralarda üfürümün şiddetini arttırmaya yardımcı olur. Bu amfizemli hastalar içinde geçerlidir. Pulmoner kapağın balonlaşması (klikten sorumlu) sağ atrium 177 . sonra hasta ekspirasyonunu tutarken steteskopun diyaframıyla iyice bastırın. artmış venöz dönüş. aortik ejeksiyon sesi en iyi hasta oturur pozisyondayken ekspirasyonda duyulur. Bazı vakalarda kliğin tespit edildiği tek bölge apekstir. Üfürüm yoğunluğunu arttırmak için ekspirasyonda kullanılabilir. Periferik vasküler dirençteki artış üfürümün şiddetini arttırır. dolayısıyla stenotik valften geçen akım artar.2. Nedenler fizyolojik olarak farklıdır ama aynı prensibe dayanır. Aortik ejeksiyon sesi en iyi nerede duyulur: Semiluner kapak hastalığı olanlarda. Hastaya oskültasyondan hemen önce kısa bir egzersiz yapması söylenir. Son olarak. Bu zamanla mitral kapaktaki diastolik akımı ve dolayısıyla mitral darlığı üfürümünün şiddetini arttırır. Mitral regurjıtasyonu sadece sol ventrikül büyüklüğünü değil (dolayısıyla sol ventrikülü steteskopa daha fazla yaklaştırır) aynı zamanda sol atrium hacmini de (sistol sırasındaki regurjıtasyon nedeniyle) arttırır. ejeksiyon sesi bazalde iyi duyulursa da. Aynı etki hastanın çömeltilmesiyle (periferik vasküler direnci arttırır) veya vazopressor ajanların kullanılmasıyla da sağlanabilir. apekste de iyi duyulabilir. Ejeksiyon sesi aort kökünden kaynaklandığından (semiluner biküspid kapaktan değil) en iyi aortik yansıma alanında (apeksten sağ omza kadar) ve en yoğun olarak ta bazalde duyulur. Pulmoner kapağın ejeksiyon sesi aort kapağının ejeksiyon sesinden nasıl ayırt edilebilir: Aortik ejeksiyon sesinin solunumsal siklüs boyunca sabit bir yoğunluğu varken pulmoner ejeksiyon sesi ekspirasyonda daha şiddetli ve inspirasyonda daha hafiftir. Bütün sol taraf bulguları ekspirasyonda artarken sağ taraf bulguları inspirasyonda artar.

Bu zamanla sol ventrikül kavitesini genişletir ve korda tendineaları daha sıkı çeker. 178 . MVP klik yada üfürümün zamanlanmasını değiştiren manevralar: Sol ventrikül büyüklüğünü değiştiren bütün manevralar. En sık örnekler Valsalva manevrası. çömelme yada ayakta durma. Örneğin çömelme yada pasif bacak kaldırma ile preload/afterload artar. Landolfi: Aort yetmezliğinde pupilin diastolik dilatasyonu ve sistolik kontraksiyonudur. Sonuç olarak kapağın prolapsusu ve klik gecikir ve üfürüm kısalır. pasif bacak kaldırma ve preloadu yada afterloadu arttıran yada azaltan bütün diğer manevralardır. Not: Kolay öğrenilmesi açısından kalp ile ilgili patolojiler özet olarak tablo 8 de gösterilmiştir. Buna karşılık preload/afterloaddaki azalma (ayakta pozisyonda tipik olarak azaldığı gibi) sol ventrikül büyüklüğünü küçültür ve prolapsusun ve kliğin daha erken oluşmasına (yani kliğin S1’e yaklaşmasına) ve üfürümün uzamasına neden olur.kontraksiyonunda azalma nedeniyle (zamanla venöz dönüşteki inspiratuar artışla tetiklenir) daha düşük olma eğilimindedir.

Masum üfürümler çocuklarda ve genç erişkinlerde oldukça sıktır.ve 4. Masum üfürüme benzer. ve 3. Birlikte bulunma Normal şiddette. gebelik. Şiddet: Yumuşaktan şiddetliye kadar.Tablo 8: Sistolik üfürümlerin çeşitleri ve özellikleri. özellikle solda. Yer: 2. sağ ventrikül Masum ejeksiyonundaki üfürümler türbülans da buna neden olur. ASD teki sistolik üfürüm nedeni Üfürüm Yer: Sol sternal hat ile apeks arasındaki 2. Bazen. distolik üfürüm yok ve ventriküler büyüme ile ilgili olarak palpe edilebilir bulgu yok. Yayılımı: Küçük şiddetli grade 1-2 arasında. yaşlı insanlarda da olabilir. hastada masum bir üfürüm ve başka çeşit bir üfürümle beraber olabilir. Mekanizma Masum üfürümler. Düzeyi: Orta Kalite: Sıklıkla sert. Düzey: Orta Kalite: Değişken Yardımcılar: Oturmakla azalır ve ortadan kaybolur. Yayılımı: Eğer güçlüyse. Patolojik Konjenitaldir ve üfürümler sıklıkla çocuklarda bulunur. Sağ taraf S4’ü bulunabilir. 3’de olabilir. KV hastalığa dair kanıt yoktur. sol boyuna doğru yayılabilir. sol İKA. ejeksiyon sesi yok. Şiddetli stenozlarda S2 geniş ve çiftleşmiş ve P2 azalmıştır. P2 duyulmaz ise o zaman çiftleşme de duyulmaz. Bazen. Kan akımındaki geçici artışlar sonucu ortaya çıkan türbülans bu Fizyolojik üfürüme neden olur. türbülans kan akımı sırasında genellikle kanın sol ventrikülden aortaya ejeksiyonuyla oluşur. ateş ve hipertiroidizm önemli faktörler arasındadır. Erken pulmoner ejeksiyon sesi yaygındır. üfürümler Anemi.İKA. Muhtemelen bulgularda benzer. Pulmoner kapaktaki darlık kan geçişini zayıflatır ve sağ ventriküldeki afterload’u arttırır. Eğer şiddetliyse tril ile beraberdir. Sağ ventrikül impuls amplitüdü artmış ve belki uzun sürelidir 179 . Pulmoner kapaktan Pulmoner geçen kanın patolojik darlık olarak artması pulmoner darlık üfürümü taklit edebilir.

180 .Mekanizma Aort kapağının ciddi darlıkları kapaktan kanın geçişini zayıflatır. Üfürüm Yer: Sağ 2. Kalite: Sıklıkla sert. S4. Konjenital. apekste artabilir. aort Aort kapağının yaprağının darlığı sertleşmesi *Biküspit aort kapağı (adult döneme kadar tanı konmamış olabilen konjenital nedenlidir). Düzey: Orta. aşağı eğilmeyle artar. sol İKA Yayılım: Sol sternal hattan aşağıya apekse kadar. Güçlü apikal impuls sıklıkla sol ventrikül hipertrofisini gösterir. Ayrıca: Çömelmekle azalır. türbülansa neden olur ve sol ventrikül üstündeki afterload’u arttırır. Eğer bir aortik ejeksiyon sesi varsa. apekste daha müzikal olabilir. Şiddet: Bazen yumuşak. Kalite: Sert. hipertrofiye sol ventrikülün azalmış kampliansını gösterir. Karotis nabzı hızla ortaya çıkar (aortik stenoz dan farklı olarak) IHSS Akıma karşı obstrüksiyon aynı anda olabilir. İKA Yayılım: Sıklıkla boyuna ve sol sternal hattan aşağıya. P2 ile tek bir ekspiratuar ses gibi birleşebilir veya paradoksal üfürüme neden olabilir. *Dilate aorta. Ventriküler kasın masif hipertrofisi. S3 bulunabilir. hatta apekse. Mitral kapak distorsiyonuna eşlik etmesi mitral regüjitasyona neden olabilir. romatizmal ve dejeneretif nedenlerle olur ve nedendeki bulgular farklılık gösterebilir: *Aort darlığı. tril ile birlikte. Apikal vuru güçlenebilir ve 2 palpe edilen komponente sahip. Sıklıla S4 apekste duyulur (mitral regüjitas. *Aortik regürjitasyonda olduğu gibi sistolde aortik kapaktan geçen kanın patolojik olarak artması. ateroskleroz. nadiren sistol esnasında kanın sol ventrikülden hızlı ejeksiyonu ile ilişkilidir. Yer: 3-4. fakat sıklıkla şiddetli. farklı). konjenital nedene işaret eder. olasılıkla tabana fakat boyna değil Şiddet: Değişken Düzen: Orta. Ayrıca: Hastaların oturmasıyla ve öne eğilmesiyle daha iyi duyulur. sifiliz veya Marfan sendromu. Birlikte olma Darlığın daha da kötüleşmesiyle A2 azalır veya gecikebilir.

yetmezliği 181 . Tablo 9: Mekanizma Mitral kapak sistolde tamamen kapanamaz ve kan sol ventrikülden sol atriuma regürjite olur. Yer: Sol sternal hat altı. Juguler venöz basınç sıklıkla yükselmiştir ve juguler vende büyük V dalgası görülebilir. Bunlar yüksek basınçlı bir bölümden daha düşük basınçlı bir bölüme doğru (kapalı olmaması gereken bir kapak veya diğer yapıdan) kanın akımı esnasında duyulurlar. şiddetliyse bir apikal tril ile birliktedir. Şiddet: Yumuşaktan şiddetliye. Perde: Ortadan şiddetliye kadar. şiddeti inspiriumla birlikte biraz artar. Triküspit sistolde tamamen kapanamadığında n. Kalite: Üfleme Ayrıca: Triküspit yetmezlikteki üfürümden farklı olarak inspriumda şiddetlenmez. Birlikte olma Sıklıkla S1 azalmıştır. Apikal S3 varlığı sol ventriküldeki aşırı volüm yüklenmesini gösterir. S3 alt sol sternal hatta duyulabilir. Yayılım: Sternumun sağına. Amplitud sağ ventriküler impuls ile artar ve uzun sürebilir. belki midklavikuler hatta fakat aksillaya değil. Şiddeti: Değişken. Kalite: Üfleme Ayrıca: Mitral regürjitasyondaki üfürümden farklı olarak. Bu üfürüm S1 ile beraber başlar ve S2 ‘ye kadar sürer. Mitral Bu kaçak sol yetmezliği ventrikülde sonradan ortaya çıkan dilatasyon ve hipertirofiyle birlikte volüm aşırı yüklenmesine yol açar. ksifoid alana. sağ ventrikülden sağ atriuma kan regürjitasyonu olur ve bir Triküspit üfürüm oluşturur.Pansistolik (holosistolik) üfürümler: Pansistolik (holosistolik) üfürümler patolojiktir (Tablo 9). En önemli nedeni triküspit orifisinin genişlemesi sonucunda sağ ventriküler yetmezliğin her ikisi de sıklıkla Üfürüm Yer: Apeks Yayılım: Sol aksillaya daha az sıklıkla sol sternal hatta.

VSD başlatıcı nedendir. İki esas tipi vardır: Erken dekreşendo diastolik üfürüm yetersiz semiluner kapağın. Bulguların farklılığı defektin şiddeti ve lezyon ile ilişkilidir. sol İKA Yayılım: Sıklıkla geniş Şiddet: Sıklıkla çok şiddetli ve tril ile birlikte Perde: Yüksek Üfürüm şiddetinden A2 anlaşılmayabilir. Diastolik üfürümler: Diastolik üfürümler hemen her zaman bir kalp hastalığına işaret eder (Tablo 10). sıklıkla aortik kapağın. VSD relatif olarak yüksek basınçlı sol ventrikülden düşük basınçlı sağ vetriküle doğru bir delikten kanın aktığı konjenital anomalidir. Yer: 3. bu kapak büyük sıklıkla mitral kapaktır. 4. 182 . içinden geçen regürjitan kan akıma bağlıdır. Mid veya geç diastoldaki gürültülü diastolik üfürüm ise bir atrioventriküler kapak darlığını gösterir ki. 5.

Mitral darlık 183 . birlikte olabilir. Kalite: Üfleme. AF impulstadır. Eğer pulmoner hipertansiyon varsa P2 vurguludur ve sağ ventriküler impuls palpable hale gelir. hasta gelişirse ortadan sol lokal kaybolur ve yerini pozisyonda sadece midsistolik döndürülür. genişlemiş çapı ve artmış süreyi içine alır. (Austin-Flint) ekspirasyonda üfürümü. yeterince açılamaz. Yer: 2. sertleşir ve apekste sınırlı. Şiddeti: Grade Üfürüm oluşmasının iki 1’den 4’e kadar. Sıklıkla bir OS S2’yi takip eder ve üfürümü başlatır. sonucunda midsistolik Ayrıca: Üfürüm hastaların üfürüm. anterior yaprağının regürjitan akıma çarpmasına bağlıdır.’ye sol İKA Yayılım: Eğer şiddetliyse apekse. Midsistolik üfürüm ve Austin-Flint üfürüm her ikisi de geniş regüjitan akımı gösterir. Nabız basıncı artar ve arter nabızları sıklıkla geniş ve sıçrayıcıdır. öne 2) Mitral diastolik doğru eğilmesiyle. 1) Aortik kapaktan geçen soluma sesiyle akımın artması karışabilir. belki sağ sternal hatta Şiddet: Grade 1-3. mitral Yayılım: Az veya kapak diastolde hiç. Mitral regürjitasyon ve aort kapak hastalığı mitral stenoz ile ilişkili olabilir. işaret eder. Üfürüm Birlikte olma Ejeksiyon sesi olabilir. gürültüye bırakır. Aort yetmez. Mitral kapak ARA sonucu Yer: Çoğunlukla kalınlaşır. 1) Middiastolik (hızlı Dinlerken çan ventriküler dolum kısmını kullan sırasında) 2) Presistolik Ayrıca: Çanın yeri tam olarak apikal (atrial kasılma). Sonuçta sol ventrikülde volüm aşırı yüklenmesi oluşur. iS3 veya S4 varsa şiddetli yetm.Tablo 10: Mekanizma Diastol esnasında aort kapağı yaprakları tam kapanamaz ve kan aortadan sol ventriküle doğru geri regürjite olur.’den 4. biçimi bozulursa. Sesin perdesi: Yüksek. S1 vurguludur ve apekste palpabl olabilir. Diyafram Diğer 2 üfürüm ile kısmını kullan. oturmasıyla. Bu üfürüm nefes tutulduğunda mitral kapağın en iyi duyulur. Apikal impulsta ilerleyici değişiklik artmış amplitüdü ve aşağıya yer değiştirmeyi. Ekspiriumda en iyi duyulur. nedeni vardır: Perdesi: Düşük.

Bu yüzden patent duktus arteriosus üfürümü devamlı üfürüm olarak sınıflandırılır. Patent duktus arteriozus üfürümünün diastol süresince devam etmesine gerek yoktur. Diastolde şiddetlenir. Geç sistolde şiddetlenir. aorta ve pulmoner arter arasında açılı bir kanalın bulunduğu konjenital bir anomali. S2’yi örter ve diastolde azalır.Hem sistolik hem de diastolik komponentlerle birlikte olan kardiyovasküler sesler: Bazı kardiyovasküler sesler kardiyak siklusun bir parçasıyla sınırlandırılmazlar (Tablo 11). Karakteristik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. juguler venöz kanın türbülansı sonucunda oluşan bir sestir (çocuklarda yaygın). 2) PDA. sıklıkla geç diastolde sessiz bir intervalle birlikte olan devamlı üfürümdür. üçünün de olmaması tanıyı kolaylaştırır. bir tanesinin olması (sıklıkla sistolik bir üfürümle) karışıklığı yol açar. Perikardiyal sürtünme sesi Her biri kardiak 3 kısa komponente sahip olmalıdır: 1) Atrial sistol 2) Ventriküler sistol 3) Ventriküler diyastol Çoğunlukla ilk iki komponent vardır. hareket ile birlikte olan de sistolde 184 . 1) Perikardial zar tarafından oluşturulan bir perikardial sürtünme. Bunlar. Tablo 11: Sistolik ve kardiyovasküler sesler. Hem diastol hem bulunan. diastolik PDA komponentleri olan Venöz hum Sessiz intervalsiz ve sürekli bir üfürümdür. 3) Venöz hum.

İKA medialinde 3.İKA ta en iyi duyulur. hastalar öne Çoğunlukla doğru eğildiklerinde ve şiddetli. Yayılım Küçük bir alana Değişken. aralıkta ve sıklıkla sağda Sol klavikulaya doğru Sol 1. İKA Yumuşaktan ortaya Juguler vendeki basınçtan dolayı kaybolabilir. ve 2. 185 . Yer çoğunlukla sternumun solunda 3. Şiddet nefes verdiklerinde artabilir. tril ile birliktedir. bazen bir kadar. fakat Midklavikuler hattın Sol 2.Değişken.

Hipertrofik kardiomyopatide (HKMP) sol ventrikül çıkış büyüklüğündeki azalma ejeksiyon sistolik üfürümün şiddetini arttırır. MVP’nin klik başlangıcı daha erken. Sağ kalbe ait üfürümlerin şiddeti soluk alma ile artar (triküzpit darlığının ve pulmoner yetmezliğin dıyastolik üfürümü) ve (triküspit yetmezliğinin sistolik üfürümü=Carvello işareti) ve de (Ebstein anomalisinde presistolik üfürümü) Mitral valv prolapsusunda (MVP) sol kalbe venöz dönüşteki inspirasyon sırasındaki azalma sol ventrikül volümünü azaltır ve bu durum erken üfürüm ve klike neden olur. 186 . Sol ventriküle ait S3 ve S4 soluk verme ile artabilirken. sistolik üfürümü daha geç olur. kalp basıncında yükselmeye yol açar. soluk alma ile artar.KALP SESLERİ VE ÜFÜRÜMLERİNİN AYIRICI TANISINDA FİZYOLOJİK VE FARMAKOLOJİK MANEVRALAR Solunumun etkileri. Venöz dönüşte ve periferik damar direncinde artışa. Inspirasyon süresince S2 çiftleşmesinde artış vardır ve P2 ayrılır. Çömelme. Aksine olarak derin soluk alma sol ventriküle venöz doluşu azaltır ve volüm de azalır. Normal soluk alma süresince ventriküle venöz dönüşteki artış volüm de artışa neden olur. Aniden ayağa kalkma. soluk alma ile azalabilir. Bu durum. Mitral yetmezliğinin üfürümünün şiddetini arttırır. Aniden ayağa kalkma kalbe venöz dönüşü azaltır ve sonuçta sağ-sol ventriküler diyastolik volümler ve strok volümler azalır. Bu durumda arterial basınçtaki azalma kalp hızında refleks artışa neden olur. Sağ ventriküle ait S3 ve S4 sesleri soluk verme ile azalırken. Venöz dönüşteki bu gibi değişiklikler kalp seslerinin ve üfürümlerinin şiddetini değiştirir. Bununla ilişkili olarakta. Aort darlığı ve pulmoner darlık üfürümlerinin şiddetinde azalma Mitral yetmezliği ve triküspit yetmezliği üfürümlerinin şiddetinde azalma Önemli PHT olmayan VSD’li hastaların üfürümünün şiddetinde azalma görülür.

Bu durum kalp hızında refleks artışa yol açar. Faz IV: Strok volüm ve kan basıncında artış ve kalp hızında refleks azalma ile karakterizedir. strok volümler. sağ-sol ventriküler volümler. MVP’li hastalarda klikin başlangıcında ve geç sistolik üfürüm de gecikme görülür. Elin 20-30 saniye ile devamlı sıkılması. ortalama arter basıncı ve nabız basıncında azalma vardır. Valsalva manevrası ile. Faz I: Manevranın başlangıç ile sol ventrikül çıkışında geçici bir artış olur. Aort darlığı ve pulmoner darlığın üfürümleri Mitral yetmezliği ve triküspit yetmezliğinin üfürümleri Aort yetmezliği ve pulmoner yemezliğiin üfürümleri Mitral darlığı ve triküspit darlığı üfürümleri azalır. Sistemik damar direnci Arteriyel kan basıncı Kardiak output Sol ventrikül volümü ve sol ventrikül dolum basıncında artışa yol açar. Fallot tetralojili hastalarda soldan-sağa şantta bir azalma ve pulmoner akımda artış pulmoner ejeksiyonun sistolik üfürümünü arttırır. HKMP’de sol ventrikül volüm ve arteriyel basıncın artmasından dolayı ejeksiyon sistolik üfürümünün şiddeti azalır. Faz III: Valsalvanın salınması ile sol ventrikül volümünde daha fazla azalma görülür. Valsalva manevrası. El sıkma. Venöz dönüşün azalması ile sol ventrikül çıkış büyüklüğü azaldıkça HKMP’nin üfürümü artar. 187 .VSD’nin soldan-sağa şantın büyüklüğünü arttırır ve sistolik üfürümü şiddetlendirir. Venöz dönüş. Faz V süresince üfürümlerin karakteri ve şiddetindeki değişiklikler değerlendirilir. Akım üfürümlerinin şiddeti. Faz II: Yüklenme fazıdır.

Mitral yetmezliğ üfürümünde azalma. 188 . strok volüm ve kardiak outputta artışa yol açar. HKMP’de ejeksiyon sistolik üfürümünün şiddeti yumuşar (sol ventrikül volüm artışı ile) Amilnitrit. Fenilefrin. mitral yetmezliğinin üfürümü artar. Mitral darlığının üfürümü taşıkardiden dolayı daha kaba olur ve kardiak output artar. MVP’da klik ve geç sistolik üfürüm daha erken oluşur. sağ-sol şantta artışa yol açar. Aort yetmezliğinin diyastolik üfürümü artar Mitral yetmezliğinin sistolik üfürümü artar. başlangıçta belirgin vazodilatasyon ve kan basıncında azalmaya yol açar. VSD’de sol-sağ şantın azalması ile sistolik üfürümde azalma Aort darlığı ve pulmoner darlığın ejeksiyon üfürümleri.Bu davranış özellikle aort darlığının ejeksiyon sistolik üfürümü ile mitral yetmezliğinin regurjitan üfürümünün ayırt edilmesinde yararlıdır. HKMP’de azalır veya değişmez. VSD ve Fallot teteralojisinin sistolik üfürümleri artar. HKMP üfürümü. Sistolik ejeksiyon üfürümü yumuşar. Mitral darlığında A2 opening şnap aralığı daha da uzar. MVP’nin klik ve üfürümü gecikir. masum sistolik üfürümler azalır. A2 opening snap aralığı azalır. Bu durum kalp hızında refleks artışa ve bilahare venöz dönüş. Mitral darlığının diyastolik üfürümü artar. Aort darlığı ve HKMP’nin üfürümleri yumuşar. Periferik damar direnci ve arteriyel kan basıncında artışa yol açarak amil nitrite göre ters etkiler gösterirler. Austin Filint üfürümünün şiddeti ve süresi. Aort yetmezliğinin üfürümü artar Üfürümün şiddetinin artışı ile VSD’de sol-sağ şant artar. periferik damar direnci ve arteriyel kan basıncının azalmasına bağlı olarak aort yetmezliğinin regurjiten akımı azaldıkça düşer. Arteriolar vazodilatör olan ilaç. Aort darlığında karotis nabız volümü artarken. Azalmış periferik damar direnci ve arteriyel kan basıncı ile. Aort darlığının üfürümü azalmaya eğilim gösterirken. Her iki ilaç ta refleks bradikardi ve kardiak outputta düşmeye neden olurlar. Azalmış arteriyel basınç Follat tetralojisinde pulmoner akımda azalma. Aort yetmezliğinin üfürümü yumuşar.

kronik bir hasta mı veya tarafında durarak sağlıklı bir hastamı genel bir inspeksiyon yap. ödematöz Hastanın mü görünüşünü (hasta veya iyi) ifade et. ritmini. IKA pulsasyonları geniş pulmoner arter de görülür. hipertrofi. PALPASYON 3. Eş zamanlı olarak Nabızın. dilatasyon. karakterini.IKA da pulsasyonlar çıkan aort hareketleri gözlemle anevrizmalarında görülür. Onbeş saniye süre ile radial nabızı kontrol et 4. Masif pulmoner plevral infüzyon Toraks deformitelerinde görülür *Hastanın baş kısmı Sistolik dışa doğru parasternal ve sol ventrikülün dışa muayene yönelik hareketleri (palpasyonla) sol ventrikülün masasından hafif anterolateral anevrizmaları ile ilişkilidir. sağ tarafında dur. *Prekordial Sağ 2. hızını. abdominal aort anevrizmaları ile ilgilidir. Dilate KMP olgularında apekste çift impuls görülebilir (Devamlı sol ventriküler impuls + erken diyastolik *Genel görünüşte dolum impulsu) açık olarak Kalbin vurularını MKH’in soluna doğru yer görünmeyen değiştirmesi. Hastanın sağ ♦ Hasta yenimi hastalanmış. Sol 2.Tablo 12: Kardiovasküler Muayene Tablosu MUAYENE SIRASI AÇIKLAMALAR 1. Apikal bölgede hiperdinamik sol ventriküler impuls *Hastanın daima Aort ve Mitral yetmezliklerinde görülür. ♦ Hasta siyanotik mi. adolesan çağında 189 . ve 3. Epigastrik ve ksifoid altı pulsasyonlar sağ ventriküler yüksek olmalı. amplitüdünü değerlendirin ve karşılaştırın Çocuklarda sadece brakial ve femoral. ♦ Bazı klinik sendromlarla ilişkilimi İNSPEKSİYON 2. anormallikleri veya Kalp genişlemesi herhangi bir Sol pulmoner fibrozis anormallik olupSağ taraf pnömotoraks olmadığını tanımla. Her kardiak siklus ile birlikte göğüs duvarının içe doğru çekilmesi biventriküler hipertrofi veya konstriktif perikardit vakalarında görülür. çomak parmak var mı. Sol aksillada kotların çekilmesi genellikle konstriktif perikarditten daha çok adezif perikarditi gösterir.

İleri yaşlarda ise radial. dorsalid pedis rutin olarak incelenmelidir Kan basıncı ölçüm bölümüne bakınız Kan basıncı ölçüm bölümüne bakınız Kan basıncı ölçüm bölümüne bakınız Hastanın baş kısmı 30 derece yükseltilmelidir. Sağ ve sol karotis nabzını lokalize et. değerlendir. Hastalarad a. hiperdinamik veya devamlı olabilir. 11. Bu mesafe normalde 4 cm den azdır (Şekil 2). EF deprese değilse volüm yüklenmesine bağlıdır. Normal apikal vuru 4. Bu durum. sonra sol kolda kan basıncını kontrol et 6. x iniş dalgası. palpe et. v dalgası ve y iniş dalgası incelenmelidir 9.her iki radyal nabızı kontrol et 5. 190 . IKA aralıkta. orta ve hafif sola kaymış MKH’ta bulunur ve lokalizasyonunu 2-3 cm’den daha büyük bir genişlik göstermez belirle Apikal vuruların dışarıya doğru hareketi (sistolik vuru). 10. büyüklük ve kalite açısından değerlendir. Hastanın önce sağ. posterior tibial. Juguler venleri gözden geçir karotis ilave edilir. *İmpulsları yer. ve 5. popliteal. Apeks vuruşunu Sol ventriküler vurular.Prekordial bölge. daha sonra sol karotis bölgesini muayene et 7. Hiperdinamik apikal vurular strok volüm veya önemli SVH. Hastanın önce sağ. normal. volümü ve büyüklüğünü tanımla 8. Venöz dolgunluğu Pulsasyonun en yüksek noktasını tanımla ve bu noktadan gözden geçir sternal açıya kadar olan mesafeyi yatay olarak ölç. Prekordial palpasyonlarla Apikal Midprekordial *Prekordial Alt sol ve sağ parasternal aktiviteyi gözden Pulmoner geçir ve bilahare Aortik yandaki bölgeleri Suprasternal ayrı ayrı Epigastrik bölgeleri gözden geçirilir.

Egzersiz sonrası Hipermetabolik durumlar (tirotoksikoz. steteskopun diyaframatik kısmı ile dinle. *S1 şiddetinin arttığı durumlar. sol yan dekubitüs. ve 5’nci parasternal İKA’lar triküspit bölgesidir 13. 12. ayakta ve öne eğilmiş). Devamlı apeks vuruşu sol ventrikül çıkış yolu obsturiksiyonu veya HT gibi önemli SVH olduğunda görülür. yüksek output durumları) Kısalmış diyastol (Taşikardi) Kısa PR aralığı (Pre-eksitasyon sendromu) *S1 şiddetinde azalma. bu hareket perikardial knock ile eş zamanlıdır. Steteskopun diyaframatik yüzü ile aşağıdakileri dinle *İkinci sağ İKA *İkinci sol İKA *Dördüncü sol İKA *Apeks. 4. Sol ve sağ parasternal kenarları tril itmeleri için palpe et Devamlı sistolik sol parasternal kaldırma önemli sağ VH varlığında görülür. deprese sol ventriküler fonksiyon gibi EF’nin deprese olduğunda görülür. Böyle vurular DKM. MV hareketinde sınırlama 191 . *S1 en iyi olarak kalbin apeksinde duyulur S1’in şiddetine katkıda bulunan faktörler. inspirasyon ve ekspirasyon durumlarında dinlenmelidir Aort bölgesi Pulmoner bölge 3. OSKÜLTASYON Dinleme sırasında ortam sessiz olmalıdır ve hasta çeşitli pozisyonlarda (yatar. Artmış transvalvuler gradient (MD gibi MV obstruksiyonu. Sistol başlangıcında MV’nin pozisyonu MV kapanmasının hızı MV mobilitesi PR aralığı Ventrikül sistolünün uzunluğudur. anemi) MY Normal sistolik fonksiyonlu AY PDA ve VSP’li bazı hastalarda görülür. artrial miksoma) Artmış transvalvuler akım (PDA’sol-sağ şant. Hiperdinamik fakat devamlı olmayan sol parasternal sistolik impuls sağ ventrikül volüm arttığı zaman palpe edilebilir ki. VSD.

Triküspit darlığı *Apeks Pansistolik. Steteskopun huni kısmı ile aşağıdakileri dinle Üfürümler değerlendirilirken. KOAH. Mid diyastolik.ve mitral yaprakların birbirine yaklaşması ile oluşur. zamanlama. obesite ve perikardial effüzyon durumlarında Hemodinamik olarak önemli AD 14. yayılım yönünden değerlendirilmelidir. lokalizasyon. grade. *İkinci sağ İKA Aort darlığı *İkinci sol İKA Pulmoner darlık *Dördüncü sol İKA Pansistolik. Triküspit yetm. Mitral yaprakların hasarı (ARA) veya fibrozisine bağlı MR Ciddi AY durumlarında PR aralığının uzadığı durumlarda DKMP’li hastalarda Sol dal bloğu varlığında. kalite. Mitral yetmezliği 192 .

Hastayı ayağa Parasternal 3. Hastayı sol yöne doğru çevirerek kalbin apeksini Mitral kapak hastalığı steteskopun çan kısmı ile dinle 16. MVP 15. Mitral darlığı O. Aort yetm. Snap = Diyastolik rulman. Mitral darlığı Sistolik klik= Geç sistolik. 4’üncü İKA’ları steteskopun diyaframatik kaldır ve öne doğru kısmı ile dinleyerek aortik üfürümleri değerlendir. eğ ve hastanın nefesini vermesini söyle Erken diyastolijk. 193 .Middiyastolik.

cevaplı A. normal veya yavaş ventriküler hıza sahip olabilir (Tablo 13. vent. Ne zaman ki ritimler düzensiz. Tablo 13: Kalp hızlarını ve ritimlerini seçmek EKG paterni > 100 Hızlı Normal değerler Sinüs taşikardisi SVT (atrial veya nodal) Düz. 14). cevaplı A.Kalp hızlarını ve ritimlerini seçmede EKG nin önemi: Kalp ritimleri düzenli ve düzensiz olarak sınıflandırılabilir. düzensiz Değişik bloklu atrial flatter Düzensiz Düzensizlik şekli nedir? 194 . kalp atımı hızlı veya yavaşsa. kalbin atış originin ve iletim şeklinin belirlenmesi için EKG gereklidir (sinüs node.o AV blok Komplet kalp bloğu < 40 Atrial veya nodal (supraventriküler) Erken premature vurular VPA’lar Düzensiz → Sinüs aritmisi Tamamen → Atrial fibrilasyon. flatter 75-100 Sinüs bradikardisi < 60 30-60 2. atrium veya ventrikül). Aritmilar hızlı.flatter Ventriküler taşikardi Normal sinüs ritmi Düzenli Hız ne? N (60-100) Yavaş (< 60) Düzenli mi? Düzensiz mi? Ritmik 100-180 50-250 100-175 110-250 60-100 60-100 2o AV blok Düz. AV node. vent.

Sinüs aritmisi A. normal atımdaki S1’den şiddet yönünden farklılık gösterebilir.Tablo 14: Atrial veya nodal Bir atrial nodal originli (supraventriküler) atım bir sonraki beklenen premature atımlar normal atımdan önce gelir. takip eder ve ritm kaldığı Her iki ses de ayrılmış gibidir. yerden devam eder. Kalbin sıklık değişiklikleri genellikle inspiriumla artar ve ekspiriumla azalır. S2 azalabilir Bu iki seste bunun dışında Normal atımdakiyle aynıdır Kalp sesleri Bir ventriküler originli atım S1 normal atımdaki S1’den bir sonraki beklenen normal şiddet yönünden farklılık atımdan önce gelir bir pause gösterebilir ve S2 azalabilir. fibrilasyon ve Ventriküler ritm total olarak S1 şiddeti değişiklik gösterir değişken AV blokla düzensiz olmakla birlikte birlikte A. bir pause takip eder ve ritm Kaldığı yerden devam eder VPA’lar Ritmin tipi Ritm S1. Normal olmakla beraber S1 kalp atımıyla birlikte değişebilir. flatter düzensiz ventriküler ritmin kısa atımları düzenli görülebilir 195 .

Sol kolik (böğür) bölgesi. Periumbilikal bölge. Muayeneyi yapan doktar aşağıda belirtilen bölgeleri ayrı ayrı değerlendirmelidir (Şekil 76) 1. So hipokondrium 4. Sağ kolik (böğür) bölgesi. uygun palpasyon ve oskültasyon yapmak için sessizlik sağlanmalıdır. kadınlarda pelvik/rektal bölgelerin muayenesi unutulmamalıdır. Muayene sırasında hastanın mesanesi boş olmalıdır. 5. Genel durumlar: Karın muayenesi iyi alınmış bir hikaye ile birlikte hekime değerli bilgiler verebilir. 7. Sağ umbilikal bölge 8. Hasta muayene masasında sırt üstü yatmalı.KARIN MUAYENESİ Prof. Yavuz BAYKAL Sindirim sistemenin üst kısımlarıyla ilgili muayene yöntemleri ve bulguları kitabın ön kısımlarında anlatıldığından. Dr. 6. Sağ hipokondrium 2. Karın muayeneside de diğer sistemlerde olduğu gibi 4 temel fizik muayene yöntemi uygulanır. Hipogastrik bölge 9. Epigastrium 3. Şekil 76: Karın bölgelerini gösteren şekil 196 . bu bölümde sindirim sisteminin alt kısımları analatılacaktır. Sol umbilikal bölge Muayene sırasında erkeklerde ingünal/rektal.

197 Obesite. Sıvı tril’i vardır (siroz). b) Skarlar varsa lokalizasyon ve tipini belirleyin. tümörleri) ♦ Deri ve deri altı doku. İnsizyonel fıtıklar.KARIN İNSPEKSİYONU Muayene sırasında hastanın düz bir yüzeye uzanmış olması gerekir ve bu sırada hastanın elleri yanda ve hasta gevşek durumda olmalıdır. Matite ve ascitten süpheleniliyorsa tril ve yer değiştiren matiteyi tesbit etmeye çalışın. e) Geniş kollateral venler. Recklinghausen hastalığı. pelvik organ . Perküsyonla tınlama duyulur (intestinal tıkanma. lipom d) Strialar. Gerginlik belirtileri önceden batının genişliğini gösterir (gebelik). ♦ Peristaltizm ve pulsasyonlar değerlendirilmelidir. f) Renk değişiklikleri. böbrek. göbek-ksifoid mesafesinden daha uzundur. g) Fıtıklar. üremi). Umbilikal fıtıklar. Cullen belirtileri). vena kava süperior ve vena kava inferior tıkanıklığı). döküntüler (tifo. kaşıntı izleri (kolestaz. Gebelik: Göbek sinfisiz-pubis arası. Assit: Boşluklar dolgundur. İnspeksiyon sırasında da: ♦ Abdomenin konturu. yer değiştiren matite görülür. Her iki durumda venlerdeki akımın yönü tanımlanmalıdır (portal hipertansiyon. Anormal bulgular: ♦ Kontur: Batında herhangi bir şişkinlik olduğu zaman göbek. Asimetri (hepatosplenomegali. ileus) Tümör. ekimoz (GrayTurner. Peteşi (trombositopeni). Göbeğin üzerinde ve altındaki venler için gözleyin. Perküsyonla matite alınır. yapısı. c) Nodüller. ♦ Deri ve subkutan dokular. Flatus. kaput meduz. epigastrium ve sinfısiz-pubis ile epigastrium arasındaki mesafeyi belirleyin. meningoksemi). Abdomeni perküte edin. Pembe-mor strialar Cushing sendromunda görülür. ♦ Göbek çevresi ve yapısı. Boşlukları değerlendirin.

Artmış karın içi basınca bağlı (assit. Kan akımının yönünü belirlemeyi unutma. önemi azdır. Gelişmekte olan solunum yetersizliğinin sensitif ve spesifik belirtecidir. Peritonit Tablo 15: Batınla ile bilgilerde değerlendirmeler. h) Göbek. Küçük. Komşulukları.Joseph nodülü Abdominal paradoks Respiratuar alternans Kolleteral venöz sirkülasyon Kaput meduza İntestinal obstruksiyonda barsak seslerinin artması Üfürüm/sürtünme sesi Akut hamorajik pankreatit için sensitivitesi ve spesifitesi düşüktür. Konvansiyonel bilgilerin tekrarı Abdominal konturun lateral inspeksiyonundan hangi bilgiler edinilebilir: Büyük perikardial efüzyonu olan hastalarda bazan epigastrik bölgede lokalize bir kabarıklık tanımlanır (Auenbrugger bulgusu). orta hatta herniasyon.Linea alba fıtıkları. Muhtemelen vakit harcamaya değmez. Tıbbın folklorün bir parçası olup. Maria-Joseph nodülü: Göbeğin metastatik nodülüdür. Önemli bir bulgudur. orta hatta şişlik. Yukarıdaki gibidir. ancak varlığı faydalıdır. yoğun vaskülarizasyonu ve embriyolojik ilişkileri nedeniyle göbek intraabdominal maliğnitelerin en sık metastaz yaptığı yerlerdedir. İntestinal tıkanmalar Önemli pulsasyonlar. Düzleşme. Ne sensitif nede tamamen spesifiktir. Aşırı pulsasyonlar. Paraumblikal 198 . Epigastriumda pulsasyon (aort anevrizması) j) Görülebilir pulsasyonlar. Rektus abdominis kasları arasında. İntestinal tıkanmalar Yokluğu. Konjenital artmış karın içi basınç Deviasyon: Rektus abdominis paralizisi i) Pulsasyon. Değeri oskültatuar bulguların lokalizasyonuna ve karakteristiklerine bağlıdır. Diastazis rekti. tümör) Herni. Bu lezyonlar düzensiz nodüller yada eksfolyatif görünümdedirler ve sıklıkla umbilikusu tamamen silerler. Yukarıdaki gibidir Daha çok tıbbi folklorun bir parçasıdır. Manevralar/ Bulgular Cullen bulgusu Grey Tuner bulgusu Maria.

En sık neden asittir. Karın duvarındaki kollateral venöz dolaşımlar: Kollateral venöz dolaşımın üç önemli ağı vardır. Umbilikal skar eversiyonu ne intraabdominal kitlesi. 2) vena kava inferior ve 3) portal ven sisteminde gelişen tıkanıklıklara bağlı olarak gelişirler. Venin önce alt sonra üst ucunu bırakın ve geri doluş yönünü gözleyin (sırasıyla. akımı aşağıya doğru olan venlerle karakterizedir. yukarı ve aşağı). rektum ve pankreas. Göbekteki şişlikler: En sık çıkıntı genellikle intraabdominal basınç artışına bağlı olarak görülen umbilikal skarın eversiyonudur (sıvı yada kitle nedeniyle). alt abdomen venlerin aşağıya drene olmasıyla karakterizedir. Periumbilikal ekimoz Cullen bulgusu olarak tanımlanır. kolon. Vena kava inferior tıkanıklığı lateral abdominal duvarda (böğür). 2. Göbekteki morluğun anlamı: Genellikle akut hemorajik pankreatit sonucunda gelişen retroperitoneal kanama bulgusudur. 9 yukarıya drene olan venlerle karakterizedir. Üç venöz ağı nasıl ayırabiliriz: Lokalizasyonlarını ve kan akımlarının yönünü araştırarak. Sıklıkla Grey Turner sendromuyla birlikte görülür (böğürde bilateral kırmızı/mor renk değişimi). over. Kollateral vendeki akım yönünün tespiti: Hekim her iki işaret parmağını dolu venin üzerine koyar ve bastırır. ne de assiti olmayan hastalarda da görülebilir. 1) vena kava superior. Göbek vertikal hatta nasıl yer değiştirilebilir: En sık görülen aşağıya doğru yer değiştirmesi olup. Vena kava superior tıkanıklığı üst abdominal duvarda. sonra parmaklarını birbirinden uzaklaştırarak 2-3 cm’lik boş bir ven oluşturur. Göbek metastazların bölgeleri azalan sırayla şu şekildedir: mide. 3.bir nodül sıklıkla göbekte palpe edilebilir. Bunlar genellikle çok obez ve abdominal duvarı gevşek kişilerdir. 1. özellikle de bu durum uzun sürdüğünde karşılaşılır. Portal sistem tıkanıklığı periumbilikal ven ağının varlığı ve üst abdominal venlerin yukarıya. Bunlar. 199 . genellikle assiti ve hepatomegalisi olan hastalarda.

artmış sesleri (genellikle sessiz periyodlarla bölünmüş yüksek 200 . perihepatit. Renal üfürümler. ♦ Oskultasyon sırasında karının tüm kadranları oskülte edilmelidir. ince barsak obstruksiyonunun tipik olarak yüksek perdeli. Bu venlerin bir ksmı internal mammarian vene diğerleri inferior mammarian vene drene olur. ♦ Damarlara ait üfürüm bölgeleri dinlenmelidir. Solunuma eşlik eden gıcırtı sesi (splenik infarkt) Hepatik friksiyon rub. diyare Azalmış ise. Barsak seslerinin artmasının anlamı: Konvansiyonel bilgilerin tersine. Splenik friksiyon rub. Paralitik ileus Aortik üfürüm. Artmış ise. kaput meduz (Cruveilhier-Baumgarten sendromu) Fetal kalp sesleri. ♦ Palpasyon öncesi hastalarda abdomenin oskülte edilmesi gerekir. biyopsi sonrası) Hepatik üfürüm: Hepatoma Aort ve iliak damarlara ait üfürümler. anevrizma Venöz hum: Kollaterallere bağlı devamlı vınlama sesi (portal hipertansiyon). Orta hatta hem sistolik. ♦ Bu sırada barsak seslerinin sıklığı ve karakterini belirleyin.Kaput meduz: Portal hipertansiyonlu hastaların abdominal duvarında görülen anormal venöz ağa verilen isimdir. ♦ KARIN OSKÜLTASYONU Anormal bulgular ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Barsak sesleri. ♦ Peristaltik seslerin yokluğunu belirlemeden önce hasta 1 dakika süre ile dinlenmelidir. Portal hipertansiyon. Göbek etrafında tril ve üfürüm. İntestinal tıkanma. Solunuma eşlik eden gıcırtı sesi (malignensi. hem diyastolik ise aort lümenindeki daralmayı düşündürür. En sık olarak eski umblikal venlerin tekrar açılmış olan karaciğer sirozu hastalarında gözlenir. Kostavertebral açı ve epigastrik bölgede sistolikdiyastolik üfürüm renal arter darlığını düşündürür. ateroskleroz. Kaput meduz dolu abdominal venlerin göbekten yılan yuvası gibi dışarıya doğru çıkışları ile prezente olur.

matite) belirleyin. Eğer çok yüksekse intestinal obstruksiyon yada gastrik dilatasyon belirtecidir. Eğer dolu bir öğünden 5 saat sonra. göbek altında açıklığı aşağıya bakan bir matitenin varlığı ise overlere ait bir patolojiye işaret eder. Klapotaj nedir: Midedeki sıvıya bağlı olarak gelişen klopataj (suya çarpma sesi) parmak uçları biraradayken gevşek haldeki epigastrik bölgeye vurularak oluşturulur. Sürekli üfürümün anlamı nedir: Devamlı üfürüm (özellikle epigastrik bölgede duyulduğunda) genellikle portal hipertansiyonlu hastalarda duyulur ve Cruveilhier-Baumgarten üfürümü olarak bilinir. KARIN PERKÜSYONU Uygun teknik kullanılarak bütün 4 kadaran perküte edilmelidir. 201 . Epigastrik dalgalanma duyusu nedir: Dalgalanma duyusu midenin üzerine steteskobun konması ve hastanın hızla sallanmasıyla ortaya çıkar. Bununla birlikte göbek venlerin konjenital açıklığını da yansıtır. Suyun çarpma sesi ilk vurulardan sonra gelecektir.perdeli gürültüler olarak tanımlanır) nispeten spesifiktir. yada 1 bardak su içtikten 2 saat sonra bu ses duyuluyorsa o zaman gastrik boşalmada gecikme vardır. Perküsyon sırasında matitanin varlığı kitle veye bir sıvı birikimini gösterir. ancak sensitivitesi yüksek değildir. Mide boşken bu ses çıkmaz.çünkü sonra kasların kasılması nedeniyla test zorlaşır. Perküsyon sırasında duyulan ses normalde timpaniktir. Işınsal tazda yapılan bir perküsyon sonrası batın üst kısmında açıklığı yukarı bakan matitenin varlığı ascit. Bu üfürümün şiddeti Valsalva manevrasının zorlu ekspiratuar fazında artar ve göbek venlerin açıldıklarını gösterir. Çalkantı sesi: Çok miktarda hava sıvı birikintisinin neden olduğu bir sestir ve normal bir hastayı muayene ederken alet yardımı olmadan da duyulabilen bir sestir. hekim bu sesleri tespit edebilmek için abdominal duvarı çok uzun bir süre dinlemelidir. Aslında. yukarıya ksifoid çıkıntıya ulaşana kadar devam edilmelidir. Vurma hareketi alt abdomenden başlamalı. Perküsyon sırasında işitilen sesin karakterini (timpanik. Üstelik artmış (yada azalmış) barsak sesleri bir çok tıbbi durumlarda da gözlenebilir. Assit: Hastalarda batında az assit varlığı durumlarında yer değiştiren matite (hasta önce bir yana çevrilerek matite aranır ve bilahare hastanın pozisyon değiştirmesi ile matite kaybolur) vardır.

ancak duyarlılığı düşüktür. Hekim batının yan tarafından bir fiske uygular ve buna ait dalgalanmanın diğer yandan hissedilmesi assitin varlığını gösterir. Konvansiyonel bilgilerin tekrarı 202 . Böğürlerde şişme Oskutaltuar perküsyon Birikinti bulgusu Ballotman Yüksek derecede özgül. Hastalarda assit secde durumundayken göbek etrafında matite alınması ile de tespit edilebilir (Şekil 77). Bu darbeler sırasında sıvının itilmesi ile büyümüş bir organ veya yabancı bir kütle parmak uçlarına çarpabilir ki. Duyarlılığı hiç de yüksek değil ve sıkıcı bir manevra Bilimden çok folkloriktir. buna buz parçası bulgusu (signe de glaçon) adı verilir.Orta derecede assit varlığında karın kenarlara yayılmıştır. Dalgalanma duyusu Yer değiştiren matite düşüktür. Şekil 77: Diz-dirsek (secde) durumunda assit aranması Hastada assit varlığı fluktuasyon gösterilmesi (sensation de flots) ile de tespit edilir ve serbest assit varlığına işaret eder. Yüksek derecede duyarlı. ancak özgüllüğü Çok anlamı yok Son zamanlarda önem kazanmıştır. Yoğun assit varlığında ise batın gergin durumdadır. Manevra/ Bulgular Tablo 16: Assit ile ilgili bulgular ve önemi. Assit varlığında karaciğer ve dalak gibi organların belirlenmesi için karnın üzerine küçük darbeler vurulur. Bu muayene sırasında hastanın veya bir yardımcının elinin ulnar kenarı hastanıın karnında orta hat üzerine hafif baskı uygular. Yer yer matite alınması tüberküloz peritonit vakalarında tespit edilebilir.

Hasta palpe edilecek organ tarafına yatırılır. Assitte dalgalanma duyusu ve önemi: İkinci bir hekim yada bir hastanın yardımını gerektirir. Böğürde matite perküsyonu.Assit teşhisi için kullanılan manevralar: Assit teshişi için dört klasik manevra kullanılabilir: Böğürdeki şişliğin inspeksiyonu. Dalgalanma duyusu manevrasıdır. Pozitiflik 203 . Bunlara ek olarak birikinti bulgusu ve oksultatuar perküsyonun da assit teşhisinde faydalı olduğu tespit edilmiştir. Hasta sırt üstü yatarken hekim bir elini bir böğüre yerleştirir ve diğer eliyle karşı böğüre yavaşça vurur. Dalganın yoğunluğu orta derece ile güçlü arasında olmalıdır. Daha sonra hekim parmaklarıyla hızla söz konusu organa doğru bastırır. Matitede en az 1 cm’lik yer çekimine uygun değişim göstermesi serbest sıvı varlığını belirtirken. Ballotman bulgusu: Ballotman yada daldırma manevrası assit varlığının tespiti için kullanılan. Hekim perküsyonun sesinin timpanikten matiteye dönüştüğü anı kaydeder ve hastaya bir yana dönmesini söyler. orta hat boyunca yerleştirir. Dalgalanma duyusu assit için %80-90 özgüldür. Aynı anda diğer hekim (eğer varsa) elinin ulnar yüzeyini hastanın göbeğine. bu şekilde bir değişim olmaması matitenin solid bir organ nedeniyle oluştuğunu göeterir. Dolayısıyla pozitif dalgalanma duyusu testi assit denilebilinmesi için faydalıdır. ancak özgüllüğü düşüktür (%50-90). Aslında muhtemelen assit teşhisinin tek gerçek özgül muayene yöntemidir. Eğer yardımcı bulunamazsa hasta bir elinin ulnar yüzeyini vertikal olarak göbek üzerine yerleştirir. Bu noktada hasta bir yanının üstüne ve bir yastıkla 45 derecede desteklenirken perküsyon tekrar yapılır. pek de duyarlı olmayan bir başka manevradır. Yer değiştiren matite manevrası. Diğer yandan test negatif olduğunda assit dışlanamaz. Yer değiştiren matite: Hasta sırtüstü yatarken hekim karnı göbekten bir böğüre doğru perküte eder. Çünkü testin duyarlılığı düşüktür (%50 civarında). Bu testin duyarlılığı yüksektir (>%83). Hekim karşı tarafta dalga hissettiğinde test pozitif kabul edilir. Bu karın duvarın vurulduğunda mezenterik yağların karşı tarafa çarpıp yanlış pozitif sonuç çıkmasını önler.

İlk muayenede hiçbir hassas bölge bulunmamış ise. KARIN PALPASYONU Muayene başlamadan önce elleri birbirine sürterek ısıtın. Muayene öncesinde hastaya karnında herhangi bir ağrılı bölgesi olup olmadığını sorun. Önce yüzeyel sonra derin palpasyon yapılır. Bu palpasyon 204 . Pozitif bulgu hekimin peritoneal sıvının bittiği yerde aniden sesin şiddetinin artması ve belirginleşmesidir. hastanın muayene sırasındaki yüz ifadesidir. Karın nasıl palpe edilmelidir: Karın sağ üst kadrandan başlayarak sonra sol üst kadran. Normalde karın yumuşaktır. Abdominal hassasiyet bölgeleri en son palpe edilmelidir. Abdominal kaslardaki gerginlik hastanın dizleri bükülerek minimale indirilebilir. sadece parmaklar 1 cm’den daha derini palpe ederler. Muayenede iki el metodu tercih edilir. Tüm abdomen önce yüzeyel ve bilahare derin palpasyon ile nazik bir şekilde muayene edilir. Muayene sırasında subkutan dokuların ve rektus kasların tonusu değerlendirilmelidir.79): ♦ Yüzeyel palpasyon tekniğinde elin avuç içi yüzeyi abdomen üzerinde hafifçe dururken. Sonra steteskobunu karşı böğüre doğru yavaşça hareket ettirir. bilahare sağ üst kadrandan başlayarak diğer tüm kadranlar nazik bir şekilde palpe edilmelidir. Batındaki hassasiyetin en önemli göstergelerinden birisi. Yüzeyel ve derin palpasyon teknikleri (Resim 78. ♦ Derin palpasyon tekniği yüzeyel palpasyonla aynıdır. Ağrılı bölgeler hakkında sorgulama sonrası bu bölge en son muayene edilecek kadran olmalıdır. Dolayısıyla abdomenin orta bölgesi altta sallanır bir şekilde kalır.hekimin parmağının organa dokunmadan önce sıvının yer değiştirmesini hissetmesidir. sol alt kadran ve sağ alt kadran gelecek şekilde saat yönünde palpe edilmeli ve aortaya özellikle dikkat edilmesi gereken periumblikal bölgede sonlandırlmalıdır. Birikinti bulgusu: Hasta karnı üzerine beş dakika yattıktan sonra dizleri ve dirsekleri üzerine kalkar. parmaklarla 1 cm derine kadar palpasyon yapılır. Bu durumda hekim steteskobun diyafram kısmını abdomenin en altta kalan kısmına yerleştirir ve bir böğüre eliyle fiske şeklinde vurur. Muayeneye sağ üst kadrandan başlanır. rektus kası gevşektir ve palpasyon süresince rahatsızlık duyulmaz.

genellikle palpe eden elin parmakları üzerine diğer elin parmakları da konarak yapılır. Karıniçi ve duvariçi kitleler nasıl ayırd edilir: Ayırım kitlenin. hasta başını yastıktan kaldırırken palpe edilmesiyle yapılır. Resim 78: Karın bölgesinin yüzeyel palpasyonu 205 . Başın kaldırılması abdominal kasları gerer ve intraabdominal kitleyi ittirir. ancak intramural kitleye bir etkisi olmaz. ♦ Karında bir hassasiyet var mı ve bu hassasiyet defans ile birlikte mi? ♦ Karında bir kitle var mı? ♦ Karında ağrılı noktalar söz konusu mu? Karın palpasyonunda aşağıdaki özellikler araştırılmalı.

dalak. şeklini. Orta ve 1/3 alt kısmı 206 . Yani muayene sırasında parmaklarınızı nazik ve yavaş bir şekilde bastırın ve hızla geri çekin. diz-dirsek (göğüs) pozisyonunda kitleyi muayene ederek geçici olup-olmadığını değerlendirin Eğer bir hassasiyet varsa ‘rebound tenderness’ uygulanarak peritoneal irritasyonu değerlendirin. Abdominal kitle. Muayene sırasında herhangi bir kitle palpe edilirse. Organomegali (karaciğer. Aortik anevrizmalar Pulsasyon belirlenirse. bunun hemen sağı duodenum noktasıdır. Peritonit ♦ Hassasiyet. Böbrek kanseri Orta hatta pulsatil kitleler.Resim 79: Karın bölgesinin derin palpasyonu Anormal bulgular: ♦ Subkutan nodüller. divertikülit Retroperitoneal kitle. hassasiyetini. pulsasyonunu ve solunumla olan hareketliliğini tanımlayın. Peritoneal irritasyon varsa basıncın kaldırılması ağrıya neden olacaktır. Batın içi ve karın duvarı patolojisini gösterir. komşuluğunu. MKH’ın kot kavsini kestiği noktanın palpasyon veya perküsyonla hassas olması safra kesesi iltihabını gösterir (Murphy işareti). apandisit. büyüklüğünü. Pankreas psödokist. lokalizasyonunu. uterus). Metastaz ♦ Koruyucu rijidite. Ağrılı noktaların özellikleri: Ksifoid göbek arası mesafenin 1/3 kısmın alt noktası mide.

Göbeğin hemen üzeri ise pankreas noktasıdır. İç 1/3 ile orta 1/3 hattı birleştiren nokta Morris noktasıdır. fibrozit. Konvansiyonel bilgilerin tekrarı Peritonit düşünülen hastalarda sık kullanılan manevralar: Defans (lokalize ve indüklenmiş) ve rebound hassasiyetir.birleştiren nokta soler nokta olup. indüklenmiş defansa bağlı olarak intraabdominal bir organ inflamasyonuna bağlı abdominal hassasiyetle. Muhtemel nedenler. Göbek ile ön-üst spina iliakayı birleştiren noktanın dış 1/3 ü ile orta 1/3 ünü birleştiren nokta klasik Mc Burney noktasıdır. Akut batınlı hastaların değerlendirilmesinde göz önüne alınacak manevralar: Manevralar/ Bulgular Defans (lokal-indüklenmiş) Modifiye indüklenmiş defans Blumberg bulgusu (rebaund hassasiyet) Yansıyan rebaund hassasiyeti Vibrasyon hassasiyeti Obturator testi Ters psoas manevrası Peritonit için gerekli bir manevradır. kas zorlanması. Hekim abdominal hassasiyet bölgesini palpasyonla işaretler ve hastaya başını yastıktan kaldırarak abdominal kaslarını kasmasını söyler. intraabdominal organlardan kaynaklanan ağrı azalır (nagatif Carnett bulgusu). Abdominal duvar hassasiyetinin nedenleri: Sıklıkla neden bir sır olarak kalır. Abdominal duvardan kaynaklanan ağrılar artar (pozitif Carnett bulgusu). Carnett bulgusu: Carnett bulgusunda. Pozitif hassasiyetin sağladığı en 207 . Blumberg bulgusunun daha insancıl varyasyonu Peritonit için spesifiktir (sadece ayakta). Apendiks noktaları. Bu manevra sırasında hekim parmaklarındaki basıncı korur ve hastaya hassasiyette değişiklik olup olmadığını sorar. Apandisitin diğer nonspesifik bulgusudur. İki ön-üst spina iliakayı birleştiren hattın 1/3 sağ noktası Lanz noktası olarak bilinir. Apandisitin nonspesifik bulgusudur. abdominal duvar inflamasyonuna bağlı hassasiyetin ayrılmasında kullanılır. sinir sıkışması ve travmadır. (abdominal duvar hassasiyeti yada Carnett bulgusu) Yukarıdaki gibidir. viral miyozit. Yukarıdaki gibi. solaris nevraljilerinde önemlidir.

Bu ağrı inflame peritonun ani gerilimine bağlıdır. Maalesef bu bulgunun değeri %7’lik bir sensitivite ile sınırlıdır. Palpasyon bölgesinde ağrı olması durumunda test negatiftir. Safra kesesinin inflamasyonu olan bu bölgeye uygulanan en ufak bir dokunma dahi yoğun rahatsızlık ortaya çıkarır. Rebound hassasiyetinin daha az ağrılı bir alternatifi ağrılı bölgenin yüzeysel indirekt palpasyonudur. Rovsing bulgusu olarak ta bilinir. Bu bulgu periton irritasyonu için 208 . Yansıyan rebound hassasiyeti: Blumberg bulgusunun daha insancıl bir varyasyonudur. Ayaktaki hastaya önce parmak uçlarında durması ve sonra ağrlığını topuklarına bırakması söylenir. Hekim hastanın şikayetçi olduğu bölgenin ters tarafındaki bölgeye basınç uygular ve elini çeker. Boas bulgusu: Safra kesesi hastalığı nedeniyle ortaya çıkan abdominal hiperestezidir. Boas bulgusunda akut kolesistitli hastalarda sağ kostofrenik açıda yansıyan ağrı ve hiperestezi görülür. Bununla birlikte negatif test sonucu lokalize peritonit teşhisini uzaklaştırmaz. Karın içi organların hastalıkları durumunda ağrıların yayılma yerleri Şekil-80’de gösterilmektedir. Sarsıntı duyarlılığı: Lokalize periton irritasyonunun tespitini amaçlayan bir başka manevradır. Bu manevra karın duvarının hareket etmesıne neden olur ve dolayısıyla ağrı bölgesinin yeri belirlenir. Bu test (Blumberg bulgusu) abdominal hassasiyet bölgesinin nazikçe mümkün olduğu kadar derin palpasyonu ve sonra basıncın aniden kaldırılması ile uygulanır. Bu durumda rebound hassasiyet testi uygulanmalıdır. Rebound hassasiyet: Abdominal duvarda indirekt olarak basınç uygulayan elin aniden çekilmesiyle ortaya çıkarılan hassasiyettir. Abdominal hiperestezi: İltihaplı organların üzerindeki karın bölgelerine hafif dokunma karşısında görülen aşırı duyarlılıktır (hiperestezi). Elastik olan abdominal duvar aniden yukarıya normal pozisyonuna dönerken abdominal duvarın lokalize inflamasyonunun görüldüğü hastalarda o bölgede şiddetli ağrıya neden olur. Bu test ağrılıdır ve lokalize defansı olan hastalarda uygulanamaz.önemli veri çoğu zaman intrabdominal patoloji olmadığını göstermesidir. Bu test sadece ağrı hissedilen bölgede ağrı ortaya çıkardığında pozitiftir.

özgüldür ve rebound manevrasından daha insancıl ve daha az ağrılı bir seçenek olabilir. 20 saniyelik bir valsalva manevrasından sonra akut apandisitli bir hasta ağrı bölgesini tek parmağıyla lokalize edebilir. Genellikle hekim hastanın bileğini kendine doğru çekerken dizini kendinden uzağa iter. ancak apandisitte sadece sağ bacakta pozitiftir. Ağrı obturator kas çevresindeki organlardan birisindeki inflamasyonu gösterir ve bunun en sık nedeni de retroçekal apandisittir. hastanın uyluğunu fleksiyona ve tam iç rotasyona getirerek uygulanır (Şekil 80). rebound hassasiyeti ve defans gibi diğer ağrılı manevralara rehberlik etmek için kullanılır. Her iki uylukta da denenmeli ve ağrısız olmalıdır. Ters psoas manevrası: Psoas kasının lokalize iltihap yada kan birikimine yada retroçekal apandisite bağlı irritasyonunu göstermek için kullanılır. Obturator testi: Bu test sırt üstü yatan hastada. Test ağrıya neden olduğunda pozitif kabul edilir. Şekil 80: Obturator testinin yapılış şekli 209 . Bu durumda test genellikle her iki bacakta de pozitiftir. Apandisit yanısıra obturator testi pelviste iltihap varlığı ile karakterize obstetrik-jinekolojik durumlarda da pozitif olabilir. Bu manevra. Akut inflamasyonlu bir hastada Valsalva manevrasının değeri: Valsalva manevrası akut abdomeni olan bir hastada hassasiyet bölgesinin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. Hastayı sola yatırarak ve sağ kalçayı hiperekstansiyona getirerek uygulanır.

Şekil 81: Karın içi organ ağrılarının yansımaları 210 .

Yavuz BAYKAL KARACİĞER MUAYENESİ Karaciğerin inspeksiyonu bir özellik göstermezse de.KARACİĞER VE DALAK MUAYENESİ Prof. Dr. 211 . ♦ Normalde karaciğere ait matite 6-12 cm genişliğindedir (şekil 82). ♦ MKH‘ta göğüs üzerinde akciğerlere ait sonorite sesi üzerinden perkute ederek aşağıya doğru inin ve karaciğere ait matitenin üst kenarını belirleyin. Karaciğerin palpasyonu ve perküsyonu ise fizik muayenenin temelini oluşturur. ♦ Perküsyona MKH’ta göbeğin alt düzeyinden başlayın ve karaciğere doğru nazikçe perküte ederek başlayın. ileri derecede büyümüş. kitle içeren ve nodülarite gösteren bir karaciğer dikkat çekebilir. Yukarıda rezonans Matite Aşağıda rezonans Şekil 82: Karaciğerin perküsyonla tespit edilen sınırları Karaciğer perküsyonu . Karaciğer matitesinin alt kenarını tayin edin.

Siroz Karaciğer palpasyonu: Karaciğer palpasyonu üç şekilde (şekil 83. 84. ♦ Sağ elinizi hastanın karnında sağ alt kadran üzerine yerleştiriniz. ♦ Eğer karaciğer büyümüş ise karaciğerin kenarı parmaklarınızın ucuna değecektir. 85) yapılabilir. Büyük karaciğer. Normal kişilerde karaciğerin kenarı kot kenarının hemen altında palpe edilir. En uygun şekil aşağıda yazıldığı gibidir. 212 .♦ ♦ Anormal bulgular. Ellerinizi nazikçe bastırın ve itin ve bu sırada hastaya derin bir nefes almasını söyleyin. Karaciğer yumuşak. düz ve hafif hassas olabilir. Lokal ve sistemik hastalıklar Küçük karaciğer. Elinizi lateralden rektus kasına ve sağ üst kadrana doğru hareket ettirin.

yüzeyini ve hassasiyetini değerlendirin (Tablo 17). düz yüzey ♦ Konjestif kalp yetmezliği. hassasiyetli olan düzgün yüzey ♦ Hepatit. Yumuşak-sert. Anormal bulgular. ♦ Triküspit yetersizliğinde karaciğer hassas ve pulsatildir. ♦ Hepatomegali nedenleri. ♦ Malignensi: Sert ve düzgün olmayan yüzey ♦ Siroz: Düzgünsü. 84. Yumuşak. infiltratif. kolestatik ve soliter olabilir. Karaciğerin komşuluğunu.Şekil 83. infeksiyöz. Yumuşak ve hassas ♦ Sarkoidoz ve diğer bir çok sistemik hastalıklarda karaciğer büyüyebilir. ♦ Tıkayıcı sarılık varlığında palpabl safra kesesi pankreas başı kanserini düşündürmelidir (Cruisoier-Terrier kanunu). 85: Karaciğerin palpasyon şekilleri (son şekil daha çok şişman kişilerde uygulanır) Eğer karaciğer büyümüş ise kot kenarını kaç parmak geçtiğini belirleyin. sert veya düzensiz yüzey ♦ Yağlı karaciğer. 213 . Konjestif. infiltratifrejeneratif.

çünkü bütün palpabl karaciğerlerin yarısı büyük değildir. 1) kıvam ve kontur. Sadece karaciğerin alt ucunun yüzey karakteristiklerinin değerlendirilmesi için önemlidir. Gözlemciler arası güven yüksektir Karaciğerin üst köşesinin lokalizasyonunda yararlı. tırmalama testi Tırmalama sesi Üfürüm ve sürtünme sesleri Tablo 17: Eski günlerin önemli bulgusu (ancak obez hastalarda uygun olmaz Kolesistit için spesifiktir. KC alt kenarının istirahatte palpasyonu KC kenarının kıvam ve yüzey karakteristikleri için palpasyon KC kubbesinin perküsyou Perküsyonla KC matite genişliği Pulsatil KC ve hapatojuguler reflü. 2) konstriktif perikardit. Konvensiyonel bilgilerin tekrarı Karaciğer palpasyonundan neler öğrenilebilir: Karaciğer palpasyonu ile alt ucun özellikleri değerlendirilir. Bunlar. 214 . 3) hassasiyet. Karaciğer büyüklüğü en iyi nasıl değerlendirilir: Açıkçası sadece palpasyonla değil. Sıkı ve sert karaciğer kenarının anlamı: Çok sert bir kenar tümörü. Karaciğer hassasiyetinin anlamı: Genellikle pasif karaciğer konjesyonu olan hastalarda olduğu gibi karaciğer kapsülünün gerilmesine işaret eder. 5) sürtünme yada thrill varlığıdır. hapatomegalide faydalı değildir. Ne taş sertliğinde ne de keskin kenarlı olmayan sıkı bir karaciğer pasif konjesyonda görülür. ancak tümörler için oldukça spesifiktir. bu da midklavikular (MKH) çizgi boyunca karaciğerin alt ucu ile üst ucu arasındaki farktır. Pulsatil karaciğerin anlamı: Genellikle şu iki durumdan birine işaret eder: 1) triküspid regürjitasyonu. 2) yüzey anomalileri (nodül varlığı gibi). Muhtamelen farklı ellerde güvensizdir Yardımcı manevralardır. Karaciğer büyüklüğü longütüdinal karaciğer büyüklüğünün (vertikal) ölçülmesiyle belirlenmelidir ki.Manevralar/ Bulgular Safra kesesi büyümesi Murphy bulgusunun tanınması. Daha fazla değerlendirilmesi gerekmekle birlikte karaciğerin alt ucunu lokalize etmekte uygun bir manevradır. Nadir bir bulgudur. 4) sistolik pulsasyon varlığı. keskin bir kenar sirozu destekler. ancak sensivitesi çok yüksek değildir.

Murphy bulgusu: İltihaplı safra kesesinin palpasyonu sonucu inspirasyonun ağrı ile durdurulmasıdır. Hepatik venöz üfürümün anlamı: Portal venöz hipertansiyon varlığını belirtir. Çünkü gözlemciler arasında 10 cm’ye ulaşan varyasyonlar farklılıklar gelişebilir. Murphy’nin ismini taşıyan başka manevralar da vardır. MKH referansı tam olarak belirlenmelidir. yani sensitif değildir. Bu metotlardan birisi (böbrek patolojisi varlığının araştırılması için kostovertebral açının perküsyonu) uzun zaman önce Murphy ismiyle olan bağlantısını koparmıştır. ♦ Üst karaciğer sınırı sadece perküsyonla belirlenir. Tırmalama sesinin arttığı nokta altta yatan dokunun değiştiği yerdir ve dolayısıyla karaciğerin alt sınırıdır. nedbesel ve valvüler tıkanmalarda değildir. Hepatik üfürüm ile birlikte sürtünme sesinin varlığı: Hapatik üfürüm ile birlikte sürtünme sesi duyulması hemen her zaman neoplazi bulgusudur. Bu testin bir varyasyonu hekimin parmağının karın duvarını tırmalamayıp hafifçe perküsyon yaptığı oksültatuar perküsyondur. Diğer iki manevra safra kesesinin derin palpasyonu ve safra kesesinin çekiçle perküsyonudur. ancak hala muayene yöntemleri arasında yer almaktadır. Courvoisier kanunu: Courvoisier kanunu (daha doğrusu Courvoisier safra kesesi) ağrısız sarılıktaki büyümüş ve palpabl safra 215 . Safra kesesi tüm infeksiyon ve taş tıkanmalarında çok duyarlı ise de neoplastik. Bunlardan ikisi halen kullanılmaktadır. torsiyon. MKH üzerinden giderek sağ alt kadrandan yukarıya kosta kenarına doğru tırmalama hareketi yapılır. Murhy bulgusu kolesistit tanısındaki değeri: Spesifiktir. perküyon yada tırmalama testiyle belirlenebilir. ancak kolesistitli hastaların sadece %27’sinde görülür. Karaciğer alt sınırını belirlemede tırmalama testi ne kadar güvenilir: Tırmalama testinin karaciğer alt sınırının belirlenmesi konusunda perküsyon ve palpasyon kadar kesin olduğu belirlenmiştir. Son iki manevra genellikle MKH boyunca ölçülür.♦ Alt karaciğer sınırı palpasyon. Tırmalama testi: Alt hepatik sınırın belirlenmesi için kullanılan oksültasyon perküsyon karışımı bir metottur. Steteskop MKH üzerinde karaciğerin yada ksifoidin altına yerleştirilir.

Buna karşılık safra kanalı kanserinin yavaş büyümesi ve safra kesesinin bükülebilirliliği ağrısız sarılığa ve palpabl büyümüş safra kesesine neden olur. Birinci açıklama Courvoisier’e aittir ve muhtemel ikinci mekanizma kadar olası değildir. Kolelityazlı hastaların safra keseleri neden küçük kalır: İki muhtemel açıklama vardır. malign obstrüksiyonlar ciddidir ve uzun zaman içinde yüksek intraduktal basınç gelişmesine neden olurlar. Bunlar daha semptomatik olma ve fark edilme eğilimindeyken. 216 . 1. safra kanalı kanserine yada pankreas başı kanserine bağlı olduğunu belirtir. 2. Taşların neden olduğu bilier kolikler tam duktal tıkanmaya yol açma eğiliminde değildir. Taş migrasyonu sonucu oluşan tekralayan bilier kolikler kronik kolesistita ve safra kesesinin sertleşmesine neden olurlar. Bu katılaşma yeni bir taş pasajı oluştuğunda kesenin büyümesine engel olur.kesesinin kolelityaza değil.

DALAK MUAYENESİ Dalak muayenesinde en önemli veriler perküsyon ve palpasyonla elde edilir. Bu bölge normalde timpaniktir. Perküsyon: Sol anteriör aksiller çizgi hizasında en alt interkostal aralığı perküte edin. ancak Spesifitesi düşüktür. genellikle infakt belirtecidir. Keza Traube alanının (solda ön koltuk altı çizgisi. Tablo 18: Dalak muayenesinde yeni yorumlamalar Manevralar/ Bulgular Splenomegali palpasyonu Splenomegali perküsyonu Konvensiyonel bilgilerin tekrarı Üfürüm ve sürtünme sesi Perküsyondan daha spesifiktir. ancak basit splenomegalide de var olabilir. Bu bölgede matitenin varlığı dalak büyümesini gösterir (Resim 86). ancak sesitivitesi düşüktür Palasyondan daha sesitiftir. Hastaya derin bir nefes almasını söyleyin ve ayni sahayı tekrar perküte edin. Resim 86: Dalağın perküsyonu (Castelli tekniği) 217 . alt kenarını sol kasta yayı ve üst kanarını ise ksifoidden sol ön koltuk alyı çizgisine çekilen yatay hat) kapalı olması dalağın büyüdüğünün işaretidir (Şekil 89). Çok sık değildir.

Şekil 87: Dalağın perküsyonu (Nixon metodu) 218 . Hastaya derin nefes alıp vermesi söylenir. Perküsyona akciğer rezonansının alt seviyesinde posterior aksiller hatta yakın olarak başlanır ve kosta yayının ortasına dik bir çizgi olacak şekilde ilerlenir. Erişkinlerde matitenin 8 cm’den daha aşğıda alınması dalağın büyümüş olduğunu gösterir. Traube’nin yarımay alanının perküsyonu. Traube alanı yukarıdan sol altıncı kosta. Traube alanında matite alınması dalağın 2-3 kat büyüdüğünü gösterir. Dalak büyüdüğünde alt uç inspirasyonda aşağıya ve içe kayar. Dolayısıyla bu şekilde tam inspirasyon ve ekspirasyon arasında bu tip bir değişiklik meydana geldiğinde bulgu pozitif kabul edilir (Şekil 86). dış yandan lateralde sol midklavikuler hat ve alttan sol kosta yayı ile sınırlı böige olarak tanımlanmıştır. 3) Traube alanının semiluner boşluğunun perküsyonu: 1. Castell tekniği en alttaki interkostal aralığın (8-9) ön aksiller hat boyunca perküsyonudur. 3. Hasta sırtüstü pozisyonda iken sol ön aksiller hatta en alttaki aralığın perküsyonunda dalak normal büyüklükte olduğunda rezonans alınır. 2) Castelli tekniği. Normalde maitenin üst sınırı kosta yayının 6-8 cm yukarısındadır. Nixon tekniğinde hasta sağ yanına yatarken bütün dalak bölgesi perküte edilir. Bu durumda ön aksiller hatta en alt interkostal aralığın inspirasyonunda rezonans matiteye değişir.Dalak perküsyonu şekilleri: Üç metod vardır: 1) Nixon tekniği. 2. Yatar pozisyon dalağın mide ve kolon üzerinde uzanmasını sağlar ve böylece hem üst hem de alt sınırların belirlenebilmesini sağlar (Şekil 87). Rezonans tam inspirasyonda dahi devam eder.

Hekim hastanın sağında dururken sağ eliyla hastanın sol üst kadranına basınç uygular (Hekimin eli rektus kasın paralel parmakları hastanın başına doğrudur). ♦ Dalağın çentiğini hissetmeye çalışın. 2) ballotman. Hasta supin pozisyonundayken de uygulanabilir. 1-Tek elle palpasyon. 3-Yukarıdan palpasyon. Hasta sırtüstü pozisyonda yatmalıdır. Hasta yavaşça nefes alırken inspirasyonun zirvesinde dalağın ucu hekimin parmaklarına değmelidir (Resim 88). 3) yukarıdan palpasyon.Dalağın palpasyonu. 2-Ballotman. ♦ Yüzeysel palpasyon tekniği ile dalağı hissetmeye çalışın. Sağ elde bu sırada büyümüş dalaktan gelecek uyarılları araştırır. Hasta sırtüstü pozisyonda yatar. ♦ Abdomenin yüzeysel palpasyonunu yapın. Hekim hastanın solunda ayakta ve hasta sağ lateral dekübitüs pozisyonunda duruyor olmalıdır. ♦ Her basmakta hastaya derin nefes almasını söyleyin. ♦ Palpasyona sağ üst kadranda başlayın ve diagonal olarak sol üst kadrana doğru ilerleyin. Hekimin sol eli sol hemitoraksı çevresinden kavrayarak kaldırır. Hekim bütün parmaklarını hastanın ayak ucuna doğru tutarak hasta nefes aldığında her iki eliyle kanca şeklinde dalağı nazikçe yakalamaya çalışır. Resim 88: Dalağın palpasyonu 219 . Dalağın palpasyon şekilleri: Esas olarak üç metot vardır: 1) tek elle palpasyon.

lupus. infeksiyon. Siroz. Ağrı ve hiperestezi omuz ekleminin hareketi yada bastırılmasıyla ortaya çıkmaz. tifo. infiltratif. abse. infiltratif-rejeneratif. hemoglobinopati düşünülmelidir. kist) ♦ Hassasiyet. sarkoidoz.Eğer dalak büyümüş ise. Aksine periton içindeki kanın diaframa ulaşmasıyla tetiklenir. kot kenarını kaç parmak geçtiğini. Konjestif. Diaframın sol yarısının genellikle dalağın periton boşluğuna rüptüre olmasıyla ortaya çıkan irritasyon bulgusudur. kalaazar. komşuluğunu. ♦ Splenomegali. Tifo Sert ise. myelofibroz. endokardit. Yumuşak ise. infeksiyöz. infeksiyöz mononükleoz. kronik myeloid lösemi. Dalak bir çok nedene bağlı olarak büyürse de daha sık olanları. polisitemi vera. kolestatik ve soliter (siroz ve portal hipertansiyon. Sırt üstü yatan hastanın ters Trendelen burg pozisyonunda 10-15 dakika yatmasında olduğu gibi. sıtma. bruselloz. lenfoma. depo hastalıkları. ♦ Yapısı. tifo. infarkt. yüzeyini ve hassasiyeti tanımlayın. Anormal bulgular Şekil 89: Traube alanının yeri 220 . Kehr bulgusu: Sol omuzun yansıyan ağrı yada hiperestezisidir. kanama. bakteriyel endokardit. tümör.

♦ Serbest bırakıldıktan sonra hasta ağrı duyarsa test pozitiftir. Apandisit için testler: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Psoas testi. Obturator testi: Hastanın dizi fleksiyonda iken sağ bacağını yükseltin Bacağı kalçadan içeriye doğru döndürün Artmış abdominal ağrı pozitif bulgudur. sfinkter tonusu değerlendirildikten sonra sadece rektumun değil prostat ve seminal veziküllerin de muayene edilmesi gerekir. koksigeal ve perineal bölgeleri gözleyin ve palpe edin. sağ bacağını fleksiyon durumuna getirmesini söyleyin. REKTAL MUAYENE Rektal muayenede hangi bulgular edinilebilir: Her şeyden önce bulgular rektal bölgenin cinsel yolla bulaşan hastalıkları. ♦ Ellerinizle batın üzerine derin bir şekilde bastırın. 221 . Muayene sırasında. ♦ Bir an sonra basıncı hızla kaldırın. ♦ Eldiveninizi giyin ♦ Kalçaları ayırarak sistematik bir şekilde sakral. ancak palpasyon da gerektirir. Ellerinizle hastanın sağ dizi üzerine koyun Hastaya sağ kalçasını dirence karşı fleksiyona getirmesini söyleyin Artmış abdominal ağrı pozitif bulgudur. sol ayağını uzatarak. Fissürler ve fistüller de inspeksiyonla belirlenebilir. parazitik infestasyonlar yada mantarların neden olduğu deri lezyonları gibi görünür patolojilerle ilişkili olabilir. Palpasyonda. Muayene yaklaşımı: ♦ Hastaya ne yapacağınızı izah edin ♦ Hastanın sol tarafına yatmasını.KARIN MUAYENESİNDE ÖZEL TESTLER Rebound hassasiyet: Peritoneal irritasyonun varlığını gösterir. ♦ Hastaya ne yapacınızı söyleyin.

büyük. şiş ve eritamatöz. Üst gastrointestinal sistem kanaması.♦ Koksiks üzerinde orta hatta kistik kitle veya sinüs yolu. Dış hemoroid ♦ Ağrılı. Akut prostatit ♦ Dışkı. REKTAL TUŞE Muayene edecek olan hekim eldiven giyilmiş olan parmağını vazelinlemelidir Parmağınızı anüse yerleştirin ve sfinkterin gevşemesini bekleyin. Kanser. kanayan rektal lezyonlar. mavimsi görülebilir kitle. Hemoroid. yan lobları. İnfekte olmuş. over. Anorektal fistül ♦ Anüste dışarıya çıkmış mukoza. Pelvik kitleler. impakt dışkı. ♦ Anüs etrafında deriye açık fistül. Herpes. Rektum prolapsusu ♦ Yırtılma ♦ Ülser. taş. endure. biçimini ve hassasiyetini değerlendirin. demir alımı. Parmağınızı çekiniz ve parmak üzerindeki gaitayı değerlendirin. Nazik bir şekilde parmağınızı sokun ve rektal duvarları muayene edin Erkeklerde ön duvar boyunca prostatı değerlendirin. Rektal içeriği. uteris ♦ Müköz membran: Düzensiz kitle: Kanser ♦ Erkeklerde prostat a) Düz. hassas. sifiliz. Siyah. gerekirse guaic testi yapın. Tonüs kaybı ve açıklık. Yumuşak ve fluktuasyon varsa perianal abse. Kanlı. kronik prostatit c) Büyük ve hassas. Kaudo equina sendromu ♦ İçerik: Sert. sulkusunun büyüklüğünü. prostatın arka yüzeyini. kanser ♦ Anal kenarda şiş. Anormal bulgular: ♦ Sfinkter. Anormal bulgular: 222 . hassas. tromboze olduğu zaman hassas ve ağrılı olabilir. kızarmış perianal kitle. yabancı cisim ♦ Rektal duvar. sert ve hassas değil: Bening prostat hipertrofisi b) Sert düzensiz nodul veya sabit sert kitle. pilenoidal kist veya sinüs.

Böbreklerin muayenesi 3 usulde yapılabilir (şekil 90. palpasyon değersiz. Bedrettin SEÇKİN BÖBREK MUAYENESİ Böbrekler retroperitoneal yağ dokusu içinde yerleşmiş olduğundan hekimin parmaklarından uzağa saklanmıştır. Dr. perküsyon ve oskültasyon kullanılır. Palpasyon: Muayene sırasında önce sağ bilahare sol böbrek muayene edilmelidir. Ultrason yararlı. palpasyon. Manevralar/ Bulgular Büyümüş böbreğin palpasyonu Kostofrenik hassasiyet Arteriyel üfürümler Konvansiyonel bilgilerin tekrarı Sensitivitesi çok düşüktür.92).GENİTOÜRİNER SİSTEM MUAYENESİ Doç. ♦ Büyümüş bir böbreğin elin ön kısmı ile palpe edilmesi gerekir. Böbreklerin değerlendirilmesinde fizik muayenenin rolü: Ultrasonun devreye girmesinden sonra böbreklerin palpasyonu. 223 . ♦ Elinizi sağ üst kadranda rektus kasına lateral paralel durumda iken derin palpasyon durumunda tutunuz. ♦ Kastofrerik açıda diğer elinizle böbreği yukarı itmeye çalışın. Hala pyelonefritin değerli bir bulgusudur. Bu çukurluğun kaybolması veya bir kabarıklığın bulunması perirenal abse. Böbreklerin boyutunun değerlendirilmesi ultrasonla yapılmalı.91. ♦ Aynı manevrayı sol böbrek için de tekrarlayın. perküsyonu ve oskültasyonu varlık nedenlerini kaybetmiş gibidir. büyük böbrek tümörleri ve polikistik böbreği akla getirmelidir. İnspeksiyon: Hastalarda normalde kostavertebral bölgede normalde hafif bir çukurluk görülebilir. Normal olarak muayene sırasında ballotman metodu kullanılır. Sensitif ve tamamen spesifiktir. Bu metodun uygulaması aşağıda anlatılan şekildedir. fizik muayene ile akut inflamasyonlu hastalarda kostofrenik hassasiyet ve renal vasküler hastalığı olanlardaki arteriyel üfürüm değerlendirilmelidir. Böbreklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılacaksa böbreğin muayenesi sırasında da klasik muayene yöntemleri olan inspeksiyon.

Bu sırada sağ böbreğin alt ucunu hissetmeye çalışın. hastaya derin nefes almasını söyleyin.♦ Sol elinizi hastanın arka kısmında kotlar ile iliak krest arasına koyun ve sağ elinizi de sağ kot kenarının altına koyun. ♦ Ellerinizi sıkı bir şekilde bastırırken. Alterne metot olarak: 224 . ♦ Bu işlemi diğer böbrek içinde tekrarlayın.

Bazen sağ böbreğin alt ucu palpe edilebilir. Kolayca palpe edilen ve hassas bir böbrek anormaldir. ♦ Kostavertebral bölgeyi nazikçe bastırın. Glenard. ♦ Hassasiyeti a) Tek taraflı genişleme. ♦ Üfürüm için kostavertebral açıyı oskülte edin. Eğer bir kitle tanımlanırsa: ♦ Büyüklüğü. ♦ Kotların.91. hidronefroz. abse düşünün a) b) c) d) Perküsyon (Resim 93) ve oskültasyon. ♦ Paravertebral kasların tonusunu değerlendirin. kist b) İki taraflı genişleme. parasipinal kasların ve vertebranın değerlendirin. ♦ Hastayı ayakta tutun.Resim 90. Anormal bulgular: Böbrek kolayca palpe edildiği zaman bilateral veya ünilateral olup olmadığına dikkat edin. tümör. ♦ Kostavertebral açıları perkute edin.92: Böbreğin palpasyon şekilleri (Guyon. polikistik böbrek Akut pyelonefrit Akut glomerulonefrit Renal-prerenal abse Akut hidronefroz. 225 hassasiyetini . İsrael) Erişkin bir kimsede böbrekler genellikle palpe edilmezler.

Resim 93: Böbreğin kostavertebral açıda perküsyonu Anormal bulgular: ♦ ♦ ♦ ♦ Kostavertebral hassasiyet. Akut pyelonefrit Akut glomerulonefrit Renal-prerenal abseler Akut hidronefroz Üfürüm.♦ Böbreği ön tarafta kotların altından geçen yatay çizginin rektus kasını kestiği noktalarada dinleyin. ♦ A-V fıstül ♦ Renal arter darlığı ♦ Vasküler tümör 226 .

Bununla birlikte daha kesin ölçüm için fantom modeller uygulanır. hem de ısıya duyarlıdırlar.ERKEKLERDE GENİTAL MUAYENE Muayene sırasında. ağrılı şişlik ve endürasyon göstermeyen ülserler. Dekstrokardi ♦ Ağrılı ereksiyon. ♦ Endüre nodul ve ülserasyon. Kanser ♦ İnflame glans. ♦ Bir eldiven giyerek penisi muayene edin. Balanit ♦ Ağrısız. Genital herpes ♦ Hızlı büyüyen siğiller. Fimozis. Peyroni hastalığı ♦ Sünnetli olabilir. Testisler hem yatar pozisyonda hem de ayakta muayene edilebildiği halde. Bu teknik aynı zamanda hekimin testisin büyüklüğünü ve uzunluğunu tahmin etmesini sağlar. Testis ve epididimis muayenesi: Nazik bir şekilde yapılmalıdır. varikosel ve fıtıklar ayakta muayene edilmelidir. ülserler. Bunlar en iyi baş parmak ve işaret parmağı kullanılarak palpa edilirler. Hekim muayene sırasında büyük bir dikkatle yukarıya doğru ilerler ve testisin üst arka yüzeyini ve bunların yanında yer alan epididimisin başını palpe eder. Kondiloma akumünata ♦ Skarlar 227 Penis Prepüsyum: Glans penis: . Priapizm ♦ Deri altında sert plak ile kıvrılmış ağrılı enjeksiyon. endüre. ♦ Prepisyum retraksiyonunu değerlendirin. parafimozis (Resim 94). çünkü her iki organ da hem dokunmaya. ♦ Geri çekilemeyen yapışık prepisyum. ♦ Ayakta dururken penisi gözleyin. Sifiliz ♦ Küçük vesiküller. ♦ Seksüel gelişmeyi değerlendirmek için genital bölge kılların dağılımını kontrol edin. Anormal bulgular: ♦ Sağa eğrilik. ♦ Üretral meatusu kontrol edin.

Striktür Şekil 94: Penis ve derisininin konjenital anomalileri Skrotum Hasta ayakta dururken skrotumun büyüklüğü. devamlılığını. Skrotumu kaldırarak arka ve yan bölgeleri değerlendirin. Testis. Epididimis. testisin hemen arkasındaki epididimisi kontrol edin. Anormal bulgular: Skrotumda bir kitle palpe edildiğinde. Varikosel olup olmadığını kontrol edin. değerlendirmek amacıyla fluktuasyon ve transluminasyon gösterip göstermediğini inceleyin. non-gonokokkal üretrit Üretra boyuncu endürasyon. Skrotum içinde her iki vaso’ları tanımlayın. büyüklüğü ve hassasiyetini değerlendirin. Spermatik kordon: Epididimisten yüzeysel ingüinal kanal boyunca spermatik kordonu palpe edin. simetrikliği ve pozisyonunu gözleyin. büyüklüğünü.♦ ♦ ♦ Meatus: Meatusun alt yüzeye doğru yer değiştirmesi. Fluktuasyon varsa: Kistik ve sıvı ile dolu kitleler düşünülmelidir. hassasiyetini değerlendirin. Hipospadias Üretral akıntı. Gonera. 228 . Eldiven giyerek testisleri kontrol edin.

sarımsı. kistik. sert ve düzensiz kalınlaşma. translusen bir kitle ise. Behçet hastalığı (Resim 95). yumuşak ve atrofik testis. ♦ Kalın. hareketli. Testisin üstünde palpe edilir. Transluminasyon testi: Karanlık bir odada testisin arka tarafından ♦ Herni. Torsiyon ♦ Testis yokluğu. Kist sebase ♦ Ülserasyonlar. Filariazis ♦ Sağ testisler yukarıda. Kanser ♦ Bilateral hassas akut şişlik. Kriptoorşidizm ♦ Küçük. ağrısız. şiş ve sert. Tüberküloz ♦ Epididimo-orşit ♦ Hassas. Kistik fluktuasyon gösteren ışığı geçiren şişlik varsa hidroseli düşün. hassas ve eritematoz şişlik. hassas olmayan kitle. Yaşlanma. sıklıkla geri itilebilir. varikosel retroperitoneal tümöre bağlı değilse yatınca kaybolurlar. endure deri. Testisler: Epididimis: Spermatik kordon: 229 . karaciğer ve böbrek hastalıkları ♦ Filariazis Skrotal büyüklük ve simetrilik Büyüklük: Küçüklük: Deri: ♦ Atrofik testis ♦ Kriptorşidizm ♦ Sert. Kabakulak orşiti ♦ Tek taraflı. Dekstrokardi ♦ Testisi saran kitle. sıvı içeren oluşumlar ışığı geçirecek. Hidrosel ♦ Ödem. ♦ Yatar durumda yaygın variköz genişlemeler. kitleler ise ışığı geçirmeyecektir. hipopit ♦ Şiş.bir ışık verildiğinde. Konjestif kalp yetmezliği. spermatoseli düşün. ♦ Testisküler duyarlılığın kaybı ile birlikte olan sert kitle veya nodül. bağırsak sesleri duyulabilir ♦ Bilateral ise. Akut epididimit ♦ Testis üzerinde kitle.

Diğer yandan sistemik olarak nörolojik durumlar ya da çeşitli hematolojik patolojilere bağlı olarak ta oluşabilir. 230 . Geçirilmiş bir infeksiyon sonrasında sekel olarak edinilmiş adezyonlara bağlı olarak da gelişebilir. Fimozis: Fimozis. Lokal anomaliler korpusların neoplastik yada inflamatuar olayları sonucunda gelişir. Fimozis genellikle konjenital bir anomaliye bağlıdır (prepusium ve glansı bağlayan membran varlığı gibi). Parafimozis: Parafimozis fimozise benzer bir durumdur ve bu durumda prepusium geri çekildikten sonra tekrar glans üzerine getirilemez.Resim 95: Behçet hastalığında genital ülserler Önemli ürogenital bölge lezyonları: Priapizm: Gerçek priapizm sistemik yada lokal bir çok anomali nedeniyle gelişebilir. prepusiumun darlık nedeniyle ön derinin glans üzerinden geri çekilmemesi ile karakterizedir. Bunlar arasında tromboza neden olabilen orak hücreli anemi yada lösemi sayılabilir. Parafimozis genellikle glansın ödemi sonucunda gelişir ve muhtemel infeksiyon ayda vasküler komplikasyonunun önlenmesi için sünnet yapılması gerekir. Aynı zamanda penis damarlarının trombotik veya hemorajik bozuklukları sonucunda da ortaya çıkabilir.

Aslında 50 yaş üzerinde her 6 erkeğin birinde görülürler. Kasıkta fıtıkların ortaya çıktığı bölgeler (Şekil 96): 1. 5) ağrılı ve topluluklar halinde görülen küçük multipl veziküler lezyonlar ile (adenopati ile birliktelik göstermez) karakterize olan herpeks simpleks. psöriazis. Lezyonlar genellikle toplu iğne başı büyüklüğündeki skrotal vasküler papüllerdir. Küçük testisin nedeni: Klinefelter sendromunda testisler küçük ve sert olma eğilimindeyken. Femoral fıtıklar inguinal ligamentin altından kaynaklanırlar ve inguinal fıtık bölgesinin lateralinde yer alırlar. liken planus ve sirsinate balanitte görülür. Tek taraflı. tamamen benign ve oldukça sıktırlar. sirozda genellikle küçük ve yumuşaktırlar. 6) human papilloma virüsünün infeksiyonuyla ortaya çıkan. Buna karşılık nadiren 40 yaş altında görülürler Hidrosel: Hidrosel (su tümörü) testisin tunika vaginalisinde yada spermatik kord boyunca ayrı bir paket içinde seröz sıvı birikimidir. 2) lenfadenopati ile birlikte multipl. 4) tek taraflı hassas lenfadenopatiyle birlikte tek. sifiliz yada filariazis gibi infeksiyöz hastalıklar ve hatta travma nedeniyle de gelişebilir. penis karsinomu. asemptomatik. . Frodyce lezyonları: Bu küçük nodüller Frodyce anjiokeratomu olarak tanınırlar. Koyu. 3) lenfadenopatinin olmadığı tek ağrısız ülser ile karalterize granuloma inguinale. hassas olmayan ülser ile karakterize lenfogranuloma venerum. Skrotum ve muayenede inguinal kanal boş olarak belirlenir. Genellikle tek taraflı ve ağrısız bir skrotal şişlik olarak kendini gösterir. Testis atrofisi kabakulak. Genital siğiller sulkus ve korona gibi nemli bölgelerde daha sık bulunurlar. ağrısız ve hareketli skrotal kitle olarak kendini gösterir. transilluminasyon gösterebilir. Sıklıkla femoral lenf düğümleri ile karıştırılırlar. düz yada kabarık lezyonlar ile karakterize olan kondiloma lata ve acuminata. Ülserleşen lezyonlar: 1) iki taraflı lenfadenopati ile birlikte tek.sifiliz. Testisin hemen üzerinde lokalize olup. hassas olmayan ülser ile karakterize sifiliz. Spermatosel: Spermatosel epididimisin spermatozoa dolu kisttir. 231 Peniste görülen deri lezyonları: Ülserleşmeyen lezyonlar. Femoral fıtıklar özellikle erkeklerde nadir görülürler. ağrılı ülserler ile karakterize şankroid.

İnguinal fıtıklar daha sık görülürler. Kabarıklık hastanın öksürtülmesi yada hastaya valsalva manevrası yaptırılmasıyla ortaya çıkarılabilir. 232 . Bu bulgu algılanan femoral arterin medialindeki üçgene işaret parmağı ve orta parmakla öksürme yada ıkınmayla açığa çıkan palpabl bir kabarıklık şeklinde kendini gösterir. Direkt herniler. inguinal ligamentin üstünde.2. Hekim otururken hasta ayakta durur ve hekim eksternal inguinal halkada lokalize bir kabarıklık arar. Parmak invajine skrotuma ve sonra superficial inguinal halkaya nazikçe sokulur. Medialde oluşanlar direkt fıtıklardır. hastanın sol tarafını sol elinin küçük parmağı ile palpe eder. Bu sırada hastaya öksürmesi yada ıkınması söylenir. özellikle pubis tüberkülündeki konjenital bir defekt vaya eksternal inguinal halkadan kaynaklanırlar. ♦ Buna karşılık kabarık olarak algılanan yumuşak bir impuls. ♦ İnguinal kanalın boş olması femoral fıtık varlığını düşündürür. İnspeksiyon tamamlandıktan sonra hekim hastanın sağ tarafını sağ elinin küçük parmağı. DİREK INGUİNAL FITIK İNDİREK INGUİNAL FITIK FEMORAL FITIK Şekil 96: Kasık fıtıklarının yerlerinin şematik olarak gösterilmesi Fıtık tespitinin en kolay yolu: En iyi yol inspeksiyonla başlar. inguinal kanaldan yavaşça inen indirek fıtığı gösterir. ♦ Hekimin parmağını iten güçlü palpabl impuls direkt inguinal fıtık varlığını gösterir.

büyüklüğünü. Hekimin parmak uçları sağ inguinal ligamentin yanındadır. hem de sistemik hastalıklara bağlı olup olmadığını değerlendirin. hassasiyetini ve etraf dokulara yapışıklığını gözden geçirin.Fıtıklar için Zieman’ın tridijital muayenesi: Hem femoral hem de inguinal fıtıkları ortaya çıkarmak için kullanılan bir manevradır. İnguinal ligament üzerini horizontal olarak parmaklarınızla palpe edin. Lenf bezlerinin. Sonuç olarak intraabdominal basıncın artmasıyla bu üç bölgeden birinde yer alan bir fıtık boş kesenin duvarlarının kayma hareketiyla yada bir organın keseye itilmesiyle ortaya çıkan bir impuls şeklinde belirlenir. Penis ve vulva kanseri b) Anal kanal. ♦ Vertikal grup. Drenaj bölgeleri: ♦ Horizontal grup a) Dış genitalia. Rektum kanseri c) Gluteal bölge d) Vajinanın alt 1/3 kısmına aittir. Bacak a) Sistemik hastalıklar b) Lenfoma c) Tüberküloz araştırılmalıdır. Lenf bezlerinde büyüme olduğu zaman bunun hem bu bölgeyi drene eden hastalıklara. İnguinal bölge muayenesi: İngüinal bölgeyi muayene ederken genital bölgeyi örtün ve kalçayı hafifçe dışarı doğru çekin. devamlılığını. İşaret parmağının ucu eksternal inguinal halkada. orta parmağının ucu internal inguinal halkada. Hastaya ıkınması yada valsalva manevrası yapması söylenir. kasık bölgelerini gözleyin ve palpe edin. Manevra karşı tarafta da tekrarlanır. Hekim ayaktaki hastanın sağında ayakta durur ve sağ elinin ayasını hastanın karnının sağ alt tarafına yerleştirir. 233 . Femoral arteri palpe edin ve lenf nodlarını değerlendirin. yüzük parmağının ucu femoral üçgendedir.

Bu sistemin muayenesi ile pek çok romatolojik ve nöromusküler hastalığa ait belirti ve bulgular saptanabilir. Hematopoietik sistem bulguları: Anemi. Dr. deride kalınlık değişiklikleri. sertleşmeler. ürolithiasis Genital sistem bulguları: Genital ülserler. Gottron papülleri. yumuşak dokular. ülser. hemoptizi. proteinüri. katarakt. karın ağrısı. iltihaplı burun. Salih PAY Lokomotor sistem muayenesi normal fizik muayenenin bir parçasıdır. klodikasyo intermittan. hipertansiyon. Lokomotor sistemin muayenesine geçmeden önce romatizmal hastalıklarda bütün sistemlerde aranması gereken semptom ve bulguları hatırlamak yerinde olacaktır. ağrılı arter. ağız kuruluğu. KBB bulguları: Farenjit. üfürümler. Üriner sistem bulguları: Üretrit. hematemez. keratkonjunktivitis sikka. splenomegali. lenfopeni. güneş duyarlığı. işitme bozukluğu. konjunktivit. vaskülitik deri lezyonları. dispne. sklerit. Lokomotor sistemin temel yapıları kemikler. menstrüel bozukluklar. plörezi. pigmentasyon değişiklikleri. halsizlik. episklerit. hematüri. kulak sayvanında tofüsler. Romatizmal hastalıklar sadece bir sisteme ait hastalıklar olmadıklarından bu muayene diğer sistemlerin muayenesi ile bir arada yapılmalıdır. yorgunluk. görme bozuklukları. Genel bulgular: Ateş. skleromalazi. torba ağız.LOKOMOTOR SİSTEM MUAYENESİ Doç. Solunum sistemi bulguları: Öksürük. kusma. Paterji reaksiyonu. vajinal kuruluk. Kayser-Fleischer halkası. kanama bozukluğu. ağır işitme. eklemler. eritema kronikum migrans. yangı. renk solukluğu. livedo retikülaris. iştahsızlık vb. aft. dispne. 234 . kaslar. Kalp ve dolaşım sistemi bulguları: Çarpıntı. balgam. ses kısıklığı. Sindirim sistemi bulguları: Keilitis. terleme değişiklikleri kıllanma bozuklukları olabilir. Göz bulguları: Göz kurulukları. eritema marjinatum. abortus. damarlar ve sinirlerdir. Deri bulguları: Raynaud fenomeni.

ataklar, psikoz, koma, kraniyal ve periferik sinir tutulumları.

Sinir sistemi bulguları: Baş ağrısı, çift görme, korea, konvülzif

Muayene yaklaşımı: Lokomotor sistem muayenesi iyi ışıklandırılmış ve sıcaklığa sahip bir odada hasta hemen tamamen soyularak yapılır. Hekim beraberinde bir refleks çekici ve ölçüm işlemlerinde kullanılacak şerit metre bulundurmalıdır. Lokomotor sistemin muayenesinde klasik muayene yöntemleri (inspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon) kullanılır. Muayene edilen eklemlerin öncelikle normal pozisyonları ve fonksiyonları izlenir. Daha sonra problemli eklemlerde yukarıda sayılan klasik muayene yöntemleri ile patoloji açığa çıkartılır. Muayene edilen eklemlerin inspeksiyonunda şişlik, kızarıklık ve deformiteler, palpasyonunda; lokal ısı artışı, duyarlılık ve krepitasyon araştırılır. Muayene sırasında eklem hareketleri ise fonksiyonlarına uygun olarak aktif, pasif ve dirence karşı test edilir. Eklem hareket açıklığının aktif ve pasif hareketlerle izlenmesi ve kaydı, muayenenin en önemli bölümlerinden biridir. Eklem hareket açıklığı ölçümü en doğru olarak goniometre ile yapılırsada, işlem oldukça güç, zaman alıcı ve eğitim gerektirdiğinden semikantitatif yöntemler seçilir. Burada sıralama normal (eklem hareket açıklığı normal), 1+ kısıtlı (harekette %25 e kadar kısıtlılık), 2+ kısıtlı (harekette %50 ye kadar kısıtlılık), 3+ kısıtlı (harekette %75 e kadar kısıtlılık), 4+ kısıtlı (harekette %100 e kadar kısıtlılık) ve ankiloz (eklem tamamen hareketsiz) şeklindedir. Daha sonra eklemlere ait özel testler uygulanır. Muayeneye hasta ayakta iken başlanır. Ayaktaki hastanın duruşu değerlendirilir. Omurga ve koksofemoral eklemi tutan pek çok hastalıkta (ankilozan spondilitis (AS), dissemine idiopatik sistemik hiperosteoz "DISH", vertebra tüberkülozu "Pott hastalığı", kalça çıkığı, aseptik femur başı nekrozu, vb.), hastanın duruşu ve postürü kalıcı olarak bozulur. Daha sonra omurların muayenesi ile sakroiliak ve koksofemoral ekleme ait özel testler uygulanır. Muayeneye hasta muayene masasına oturtularak temporomandibular eklem ve servikal omurlardan başlanarak sıra ile omuz, dirsek ve el eklemlerinin muayeneleri ile devam edilir. Takiben 235

hasta sırt üstü yatırılır. Kalça, diz, ayak bileği ve ayak eklemlerinin muayeneleri ve özel testleri yapılır. Son olarak hasta yüzükoyun yatırılarak bazı omurların duyarlığına, sakroiliak ekleme ve diz eklemine yönelik özel testler uygulanarak muayene tamamlanır. Çift eklemlerin muayenesi, mutlaka ağrısız taraftan başlanarak simetrik olarak yapılmalıdır. Temporomandibular eklem muayenesi: Temporomandibular eklemin muayenesinde hekim önce hastanın ağzını açıp kapamasını ve alt çenenin sağa sola hareketlerini izler (Şekil 97). Daha sonra kulak tragusunun hizasında her iki temporomandibular eklem üzerine işaret ve orta ve parmakların konulması eklem palpe edilir. Hekim eklemi palpe ettikten sonra hastadan ağzını açıp kapamasını ister. Normalde hastanın ağzının üç parmak girebilecek kadar açılabilmesi gerekir. Bu eklem romatoid artrit (RA) ve juvenil romatoid artrit (JRA) hastalarında sıklıkla tutulabilir. Eklemin subluksasyonunda hasta ağzını açıp kapatırken sublukse olan tarafta muayene eden elin altında makara belirtisi denen bir kayma ve klik hissedilir. Bu klik, bazı hastalarda eklemde herhangi bir patoloji olmasa da alınabilir. Progresif sistemik sklerozis (PSS) hastalarında da temporomandibular eklem tutulumu olmaksızın ağız çevresindeki dokunun sklerozuna bağlı olarak bu eklemin hareketleri azalmış olabilir.

Resim 97: Çene ekleminin muayenesi Boyun omurlarının muayenesi: Başın fleksiyon-ekstensiyon hareketinin yaklaşık yarısı 1. servikal omurun oksipital kemikle yaptığı 236

atlantooksipital eklem yardımı ile; rotasyon hareketlerinin ise tamama yakını 1. ve 2. omurun yaptığı atlantoaksial eklem yardımı ile sağlanır. Diğer servikal omurlar başın ve boyunun yana fleksiyon hareketlerini sağlarlar. Boyun eklemlerinin muayenesi boyun hareketlerinin (fleksiyon, ekstansiyon, sağ-sola fleksiyon ve rotasyon) izlenmesi ile başlar. Hastanın başını sağa-sola döndürmesi, öne-arkaya eğmesi ve boynunu kulağını sağ-sol omuzuna değirecek gibi eğmesi istenir. Bu eklemlerin palpasyonu ile ağrılı noktaların bulunup bulunmadığının saptanır. Servikal omurları tutan hastalıklardan en sık karşılaşılanı servikal osteoartrit, AS ve DISH'tir. Özellikle AS hastalarında boyun hareketleri ileri derecede kısıtlanmış olabilir. Klippel-Feil sendromu gibi bazı doğumsal anomalilerde de servikal omurlardaki füzyona bağlı olarak boyun hareketleri kısıtlıdır. Bu hastalar başlarını öne eğdiklerinde çenelerini göğüslerine değdiremezler (çene-sternum testi) ve düz bir duvarın önünde ayakta durup oksipital çıkıntılarını duvara değdirmeleri istendiğinde bunu başaramazlar (ard manşona-duvar mesafesi). Boyun hareketlerini bozan sadece AS gibi inflamatuar ya da ostoartrit gibi dejeneratif hastalıklar değildir. Boyundaki kitleler, ya da tortikolizde de boyun hareketlerinde kısıtlanma izlenebilir. Servikal omurların arasındaki disklerin fıtıklaşmalarında da ağrı vardır. Bu türden sinir basısına yönelik ağrının varlığını ortaya koymada Spurling testi uygulanmalıdır. Bu testte hastanın boynu hiperekstansiyona getirilerek lateral rotasyon yaptırılırken alına baskı uygulanır. Bu manevra hastanın ağrısında ani artma oluşturur. Omuz muayenesi: Omuz muayenesi genellikle hasta oturur durumda yapılır. Önce istirahat durumunda omuz gözlenir. Daha sonra hastadan omuz hareketlerini yapması istenir ve hareket sırasında omuzun durumu ve hareket açıklığı-Range Of Motion (ROM) izlenir. Palpasyonla omuzda ısı değişikliği ve ağrılı noktaların bulunup bulunmadığı belirlenir. Bu arada klavikula, skapula ve koltuk altı çukurunun palpasyonu da yapılır. Daha sonra hastadan tekrar omuz hareketlerini yapması istenir ve palpasyona bu esnada devam edilerek krepitasyon, kısıtlılık ve hareket sırasında ağrılı noktaların ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılır. Omuz eklemine yönelik özel testler uygulanarak muayene tamamlanır. 237

Fibromiyalji hastalarında trapezius kasının orta noktaları bastırmakla ağrılıdır. Omuz eklemine yönelik özel testlerden biri Yergason testidir. Bu test bisipital tenosinoviti ortaya koymakta kullanılır. Dirsek fleksiyonda iken hekim hastanın elini tutarak uyguladığı dirence karşı hastanın elini supinasyona getirmesini ister. Eğer biseps kasının tendonunda inflamasyon varsa hasta omuzunda ağrı hissedecektir. Ağrılı ark testi (impingement sign) rotator cuff yırtıklarında pozitiftir. Rotator cuff yırtıklarında hasta dirence karşı omuz eklemini abduksiyona getiremez. Ancak 90 dereceden fazla abdüksiyona getirilince omuzundaki ağrı azalır. Bu ağrılı arktır. Dirsek muayenesi: Muayene genellikle oturur durumda gerçekleştirilir. Dirsek muayenesine ağrılı yanın inspeksiyonuyla başlanır. Dirsek inspeksiyonu sırasında dirsekte atrofi veya hipertrofi görülebilir. Hipertrofi son derece nadir görülür ve hemen tamamı doğuştan anomalilere bağlıdır. Atrofi nöromüsküler hastalıklara ve inflamatuar hastalıklara bağlıdır. Bu bölgedeki bursaların inflamasyonu veya eklemin inflamatuar tutulumunda dirsek kızarık ve şiş görülür. Genellikle dirseğin distaline ve dışına doğru olan şişlikler sinovite, olekranon üzerindeki ve proksimaline doğru olan şişlikler bursitten kaynaklanır. Palpasyon sırasında medial epikondil üzerine basmakla hassasiyet olması golfçü dirseği, lateral epikondil üzerine basmakla hassasiyet olması tenisçi dirseği adını alır. Palpasyon anında hipertrofiye olmuş sinovyal doku ele gelebilir. Daha sonra dirsek ekleminin ROM ölçümleri yapılır. Kontraktürlerin varlığı araştırılır. Dirsekteki reflekslerin kontrolü ile dirsek muayenesi tamamlanır. El bileği ve el eklemlerinin muayenesi: Hasta oturur durumdayken el bileğinin inspeksiyonu ve palpasyonu ile muayeneye başlanır. El bileğindeki sinovyal doku hipertrofisi bu sırada palpe edilebilir. Eklemin sıcak olup olmadığına bakılır. Daha sonra ROM bakılır. Daha sonra başparmağın kök eklemi ve interfalangeal (İF) eklemi muayene edilir. Daha sonra karpal, metakarpofalangeal (MKF) ve İF eklemlerin muayeneleri yapılır (Resim 98). Özel testler uygulanarak muayene tamamlanır. MKF ve İF eklemlerin muayenesinde dikkat edilecek nokta muayeneyi yapan hekimin eklem çevresini olabildiğince kavrayarak buradaki değişiklikleri hissedebilmesidir (Resim 99). 238

Palpasyon sırasında İF eklemler çevresinde ele nodüller gelebilir. Bu nodüllerin büyük bölümü osteoartrite bağlı nodüllerdir. PİF eklem çevresindeki nodüllere Bouchard, DİF eklem çevresindeki nodüllere Heberden nodülleri adı verilir (Resim 100). İnspeksiyon sırasında DİF ve PİF eklemlerindeki kontraktürlere bağlı bazı deformiteler gözlenebilir. PİF ekleminde fleksiyon, DİF ekleminde ekstansiyon kontraktürü ile ortaya çıkan deformitelere düğme iliği deformitesi, DİF ekleminde fleksiyon, PİF ekleminde ekstansiyon kontraktürü ile ortaya çıkan deformitelere kuğu boynu deformitesi adı verilir. Bu deformitelerin en sık nedeni RA'tir.

Resim 98: Metakarpofalengeal eklemlerin muayenesi

Resim 99: Parmak eklemlerinin muayenesi.

239

Resim 100: Heberden nodülleri Resim 101: Flexor digitorum süperficialis testi Resim 102: Flexor digitorum profundus testi 240 .

Median sinir üzerindeki bası artırılarak hastanın elinde elektrik geçişi gibi bir his oluşması. Resim 103: Phalen testi MKF eklemlerin muayenesinde ilk önce 2-4. Tinel testinin alternatifleridir. Karpal tünel sendromunun en sık nedeni RA. prayer testinde ekstansiyon durumuna getirilerek her iki taraftan birbirine doğru bastırması ve bir dakika süre ile o durumda tutulması istenir (Resim 103). Bu testte hastanın el bileği ekstansiyona getirilir ve retinakulum fleksorum üzerine bir refleks çekici ile darbeler vurulur. testin pozitif olduğunu gösterir.retinakulum fleksorumun fibrozisine bağlı olarak median sinirin altta sıkışması ve bunun sonucunda elde uyuşma ve karıncalanma ile karakterize karpal tünel sendromudur. MKF eklemlere bir arada heriki yandan presyon uygulanır. ve yineleyen travmalardır. Hastanın her iki el bileği Phalen testinde fleksiyon. Bu süre içinde ellerde uyuşma ve karıncalanma meydana gelmesi test sonucunun pozitif olduğunu gösterir. Sıkışmanın varlığını göstermek için en sık başvurulan test Tinel testidir. Tinel testi: El bileğinde sık görülen hastalıklardan birisi Phalen ve Prayer testleri. Buna Ganslen manevrası denir. MKF eklemlerindeki hafif sinoviti ortaya koymada oldukça 241 . DM.

Bu testlerle hem kalça ekleminde ağrı olup olmadığı. Daha sonra ROM ölçümleri ve hareketle ağrı olup olmadığına bakılır ve dize yönelik özel testlerin uygulanması ile muayene tamamlanır. Daha sonra özel testler uygulanır. patellanın oynatılması ile ağrı olup olmadığı. patellar stabilite. sinovyal hipertrofi. şekil bozukluğu veya deformiteler olup olmadığı araştırıldıktan sonra palpasyonu yapılır. Daha sonra hareketleri yaptırılarak ROM ölçümleri yapılır. atrofi. Kalça eklemine yönelik FABERE ve DBGT testleri daha önce anlatılmıştı. Kalça muayenesi: Kalça eklemlerinin muayenesine hasta yatar durumdayken başlanır. ve hareketler sırasında krepitasyon alınıp alınmadığı bakılır (Resim 104). kontraktür. bu manevra ile ortaya konabilir. Diz muayenesi: İnspeksiyonla renk değişiklikleri. Hastanın dizi 90 derece fleksiyondayken dizden diğer uyluğa doğru bastırılarak ağrının ortaya çıkıp çıkmadığına bakılır. Kalça ekleminin fleksiyon. İlk önce hastanın bacağına (oklava çevirir) gibi yerden kaldırmadan iç ve dış rotasyon yaptırılarak ağrı olup olmadığı sorulur. addüksiyon ve iç rotasyonunu ifade eden bir kısaltmadır. şişlik. Bu ekleme uygulanan bir diğer test FADIR testidir. Palpasyon sırasında sıcaklık değişikliği. hem de eklemin ROM serbestliği değerlendirilebilir.yararlıdır. Resim 104: Diz ekleminin muayenesi (patella ballotmanı aranması) 242 . MKF eklemlerin tek tek muayenesinde ortaya konamayan ağrı.

Sırt ve Bel omurlarının muayenesi: Bu bölgelerin muayenesi hasta ayaktayken yapılır. Diz boşluğunda biriken sinovyal sıvının hafifçe sızdığı gözle diz yanlarından izlenir. Ancak üstteki el gevşetilmez. Ayak bileği ve ayak eklemlerinin muayenesi: Bu eklemlerin muayenesinde de inspeksiyon. olduğu gibi diz boşluğuna doğru iki taraftan bacak sıvazlanır. Sırasıyla ayak bileği. tarsal ve interfalangiyal eklemlerin palpasyonu ve uygun ROM’ları yapılır. geriye doğru ve her iki yanına doğru eğilmesini ister. Bu testte effüzyon araştırılacak diz bir elle uyluğun proksimalinden diz kapağına doğru bastırılarak sıvazlanır ve el dizde sabit tutulur. Diğer elle bacağın distalinden dize doğru sıvazlama yapılır. Baştan başlayarak aşağıya doğru vertebraları perküte edin. Bu esnada duyarlı ve kısıtlı olan eklemler tespit edilir. midtarsal bölge. Bunlardan birincisi milkman's grip testidir. Patella üzerine üstteki elin işaret parmağı ile baskı yapılıp gevşetildiğinde patella aşağı doğru kayıp sıvının kaldırma kuvveti ile tekrar yüzeye çıkar. vertebraların spinal çıkıntılarını palpe edin ve ağrılı noktaları değerlendirin. Yukarıdaki testte Dizboşluğunda sıvı birikiminin daha fazla olduğu durumlarda . aşil tendonu. 243 patellanın ballotmanına da bakılabilir (buz belirtisi). palpasyon ve ROM muayenesi ile özel testlerin uygulanması sırası izlenir. Daha sonra her iki yandan pelvisini sabitleyerek sağdan ve soldan geriye dönmesini ister. Vertebraların muayenesi: ♦ Hekim muayene sırasında hastanın arkasında ayakta durmalıdır ve skolyoz olup olmadığını belirlemek için eğik pozisyonda iken vertebranın durumunu gözden geçirmelidir. ♦ Hastaya ağrılı noktaların olup olmadığını sorun.Diz muayenesi sırasında diz boşluğunda sıvı birikip birikmediği bir kaç testle araştırılır. ♦ Vertebranın yana doğru eğilmesi skolyozu gösterir. Bu gözlemlerini tamamladıktan sonra vertebralar palpe eder ve özel testlerini uygulayarak muayeneyi tamamlar. Hekim ayakta duran hastanın arkasına geçerek hastanın öne eğilerek ayaklarına değmesini. Üstteki el gevşetilip işaret parmağı ile patella üzerine hafif darbeler vurulur.

ankilozan spondilit.'ye kadar düşebilir. obesite) Lomber lordozun kaybı. Lomber vertebra belirginleşmiştir (gebelik. metastaz). Prosessus spinosusların ve komşu paravertebral kasların palpasyonunda ağrı olması olayın travmatik ya da mekanik olabileceğine işaret eder. ankilozom spondilit) Hassasiyet. Anılan eklemlerin tutulumunda bu fark 1 cm. DBKT’de sırt üstü yatan hastanın bacağı yavaş yavaş 244 . Lomber kavisin düzleşmesi (disk hernisi. metastaz) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Anormal bulgular: Vertebralardaki hareket kısıtlılığı AS ve DISH gibi hastalıkların omurları tutarak buradaki ligamanlarda kalsifikasyon yapmasından. spondilolistezis gibi hastalıklarda mekanik dengenin bozulmasından ya da disk fıtıklaşmalarında olduğu gibi ağrıya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Lordoz. Bunun nedeni kostovertebral ve kostostrenal eklemin ankilozudur. Hareket sınırının daralması. disk hernisi. Bu sıkışmayı ortaya koymak için uygulanan testler düz bacak kaldırma testi/straight leg raising test (DBKT/SLRT). (travma. AS'te göğüs ekspansiyonu bozulur. osteoporoz) Kifoskolyoz.♦ Hastaya aşağıya doğru eğilmesini söyleyerek vertebranın hareket sınırlarını değerlendirin. İki ölçüm arasında 5 cm veya daha fazla fark bulunması göğüs ekspansiyonunun normal olduğuna işaret eder. En sık rastlanan kök sıkışması siyatik sinirin sıkışmasıdır. tüberküloz. (Osteoartrit. metastaz. Genellikle inflamatuar hastalıklarda paravertebral kaslarda çift yanlı spazm görülürken disk fıtıklaşmalarında ve mekanik bel ağrılarında tek taraflı paravertebral kas spazmı ortaya çıkar. Bragard germe testi ve Laséque testidir. Vertebranın yana doğru eğilmesi Kifoz. Hastanın tam inspirasyon ve tam ekspirasyon durumlarında şerit metre ile hastanın meme uçları hizasından göğüs çevresi ölçülür. Torasik eğikliğin artması Gibbus. Skolyoz. osteomyelit. Angular deformite vardır ve tek bir vertebra çökmüştür (tüberküloz. Bu eklemlerdeki ankilozu ortaya koymak için göğüs ekspansiyonu ölçülür.

Hasta yüz üstü yatırılarak bacak diz bükülmeden yukarı doğru kaldırılır. Bragard germe ve Laséque testleri bir sonuç vermeyebilir. Dizin bükülmesine karşın ağrı kaybolmuyorsa kaynağı koksofemoral eklemdir. Siyatik sinirin kökünden daha yukarıdaki (L4-5'in üstünde) kök basılarında düz bacak kaldırma. Normalde hasta 90 dereceye kadar bunu yapabilir. Hasta ağrı duymaya başladığında bacak 1-2 derece indirilerek ağrının hafifleyip hafiflemediği sorulur. Eğer diz büküldüğünde ağrı kayboluyorsa hastanın duyduğu ağrı ya siyatik sinirden ya da hamstring kas grubunun kısalığından kaynaklanıyordur. Reiter hastalığı. Bragard germe testinde hastanın bacağı ağrı duyduğu noktaya kadar kaldırılır. Bu 245 . Diz ekstansiyona getirilirken ağrı oluyorsa test pozitif kabul edilir. Sakroiliak eklemin hassasiyetini ve tutulumunu değerlendirmek için bir grup özel test uygulanabilir. Sakroiliak eklem AS. psöriatik artrit. Laséque testinde bacak kaldırılarak kalçaya fleksiyon yaptırılır (Resim 105). Bu durumda femoral germe testi uygulanır. Hasta 60 derecenin altında bir açıda ağrı duymaya başlarsa diz bükülerek kalçadan fleksiyona devam edilir. reaktif artrit (ReA) gibi hastalıklarda sıklıkla tutulur. Resim 105: Laseque testinin değerlendirilmesi Sakroiliak eklemin değerlendirilmesi de bu arada yapılabilir.diz kırılmadan kalçadan fleksiyona getirilir. Femoral sinir gerileceği için ağrı oluşacaktır. Bu noktada ayağa dorsifleksiyon yaptırıldığında ağrı yeniden artarsa kaynağı siyatik sinirdir.

abdüksiyon. Aynı tarafta ağrı olması ağrının koksofemoral eklemden. Muayene yapan hekim karşı taraftan pelvisi sabitlerken dize dışa doğru baskı uygular. Hasta sırtüstü olarak muayene masasında yatar.testlere genel olarak "sakroiliak germe testleri" adı verilir. karşı tarafta bel bölgesinde ağrı olması nedenin sakroiliak eklem olduğuna işaret eder. lumbosakral ağrıdan ayrılabilir. eksternal rotasyon ve ekstansiyonuna işaret eden bir kısaltmadır. FABERE. Böylece sakroiliak eklemde gerilme yaratılır ve tutulum varsa ağrı oluşur. FABEREPatrick testi en çok kullanılanıdır Bu test aslında kalça eklemini değerlendirmeye yarayan bir testtir. İç taraftaki bacak dizden bükülerek karna doğru çekilirken dış yanda kalan bacak düz olarak muayene masasından aşağı sarkıtılır. Sakroiliak denetlerdeki bir diğer test Ganslen testidir (Resim 106). Resim 106: Sakroiliak eklem muayenesi (germe testi) 246 . Bu testle sakroiliak ağrı. Hastanın dizi fleksiyona getirilerek topuğu karşı dizinin üstüne konur. test sırasında kalça eklemininin fleksiyon. Bu testler dışında yan yatan hastada pelvis yukarıdan bastırılarakta (pelvik kompresyon testi) sakroiliak eklemde gerilim artırılarak ağrı uyandırılabilir (Resim 107).

109).in altındaki farklar patolojik olarak değerlendirilir. Ölçülen uzunluk normalde ilk ölçüme göre 5 cm den daha fazla olmalıdır. Bu pozisyonda iki nokta arasındaki uzunluk ölçülür. Daha sonra hastanın öne eğilmesi ve ayak parmaklarına değmesi istenir. Benzer olarak belin lateral fleksiyonları ve belin hiperekstansiyonuda ölçülebilir (Şekil 108. Şekil 108: Schöber testinin değerlendirilmesi 247 .Resim 107: Sakroiliak eklem muayenesi (pelvik kompresyon testi) Schober testi çeşitli şekillerde yapılmakla birlikte bizim uyguladığımız. 5 cm. spina iliaka posteriorleri arkadan birleştiren veya Venüs çukurlarını birleştiren hat ile 10 cm üzeri işaretlenir.

Muayene sırasında eklemde izlenen bulgular (kızarıklık. Daha sonra kas gücü ölçümleri yapılır. eklemle ilişkili kasların gücü ve özel testlerle saptanan bulgular ve derecesi (Tinnel testi +/-. Laseque testi sağda 45 derecede pozitif gibi) gözlem kağıdına işlenir ve muayene tamamlanır. eklem hareket açıklığı (ROMfleksiyonu. Bu değerlendirmede daha çok subjektif ölçütler kullanılır. Kasa çeşitli karşı kuvvetler uygulanarak kasın bunları yenme kabiliyetine göre değerlendirme yapılır. hareketler sırasında ağrı olup olmadığı.). şişlik.. iç ve dış rotasyonları. eklemi çevreleyen deride eksfolyasyon. 248 . eklemde kontraktür olup olmadığı).Resim 109: Lomber Schöber testinin değerlendirilmesi Özel testlerden sonra ölçümler yapılır. ekstansiyonu. sıcaklık artışı. Ölçümler sırasında ekstremite uzunlukları simetrik olarak ölçülerek karşılaştırılır.

anamnez alırken her bir semptomun zaman içinde belirme sırasını saptamak. Bu kısımda birçok isim ve önemli refleks vardır. Dr. Motor muayeneden daha az kullanılır. ama hala gereklidir. medulla spinalis. Tablo 19: Bulgu/Manevra Mental durum muayenesi Kranial sinir muayenesi Motor sistem muayenesi Sensoriyel sistem muayenesi Serebellum muayenesi Yürüyüş şekli Konvansiyonel bilgilerin tekrarı Çok ince ayrıntıların teşhisi için gerekir. Derin tendon refleksleri sık kullanılır. Aynı şekilde bir çok MSS hastalığı herediter özellik taşıdığından soy geçmişi de son derece önemlidir. Sadece hastaya bakarak teşhise izin verilir. Bununla birlikte 249 . Mental durum muayenesinin önemi: Mental durumun detaylı ve tam muayenesi saatler hatta günler alabilir. Günümüzdeki ayrıntılı radyolojik ve laboratuar testleri bize yardımcı olsa da nörolojik teşhislerin %90’ına iyi alınmış bir anamnezle ve dikkatle yapılmış nörolojik muayeneyle doğru olarak ulaşabiliriz. Hıdır ULAŞ Nöroloji muayene ve anamnez beyin. Birbirinden farklı hastalıklar merkezi sinir sisteminde (MSS) aynı bölgeyi tutarak birbirine benzer etkiler yapabileceği için. Nörolojik belirtiler bir çok sistemik hastalığa eşlik edebildiğinden sistemlerin tam olarak gözden geçirilmesi gereklidir.NÖROLOJİK MUAYENE Yrd. Bu bölümde anlatılan nörolojik muayenede hastaya yaklaşımda ilk başta tam bir inceleme sağlanabilmesi amacıyla düzenlenmiştir (Tablo 19). hastalığı bir bütün olarak ele almak kadar önemlidir. Anamnez bilgileri ve ilk baştaki bulgular. Çok değerlidirler. Ü. periferik sinirlerin ve kasların durumları hakkında çabuk ve doğru bilgiler elde etmemizi sağlar. daha ayrıntılı olarak gözden geçirilmesi gereken yerlerin nereler olduğunu bize gösterir. Bu bölümde bir dolu bulgu vardır. Doç. Halada değerlidir.

Kranial sinirlerin. Bunlar. Serebrovasküler yapıların değerlendirilmesi ve bulguların not alınmasından ibarettir. Anamnez alınırken ve daha sonra değerlendirilir. Letarji uyku durumundaki ve uyanmak için stimüle edilmesi gereken hastayı belirtir (letarjik hasta). Bilinç seviyesi 2. 1. Koma hiçbir uyarıya amaçlı cevabı olmayan hastalardır (komatoz hasta). 2. aynı gözlem lisan muayenesi için de geçerlidir. 3. Alarm normal bilinç seviyesindeki uyanık hastayı belirtir (alarm hasta). Reflekslerin. Mental durum muayenesi. Hafıza durumu 4. Hastanın anamnezi alınırken. Bu hastalar daha ayrıntılı incelemeye tabi tutulmalı ve 250 . Duyu fonksiyonunun. Stupor muayene sırasında itilse yada yerinde döndürülse dahi uyandırılamayan hastayı belirtir (stuporöz hasta). postür ve yürüyüş dahil olmak üzere serebellar fonksiyonların. Oryantasyon durumu 3. Mental durumun incelenmesi ve lisan fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Bilinç seviyeleri: Progresif bozuklukları olan hastalarda aşağıdaki sırayla dört bilinç seviyesi ile karşılanır.klinik amaçta mental durumun değerlendirilmesi gereken kısımları şunlardır: 1. Nörolojik muayene farklı sistemlerle ilgili bir dizi testler halinde bölümlere ayrılabilir. hastanın zaman sıralaması doğru ve yeterli bir şekilde ve sorulara gerektiği şekilde cevap verebilmesi mental durumunun normal olduğunu gösterir. Koordinasyon. Hareket fonksiyonunun. Hastanın anamnez verirken tutarsız davranması veya yanlış bilgiler vermesi önem taşıyan belirtilerdir. 4. Konuşma dır.

Yazı yazabilir. Konuşma işlerini sağlayan kaslar arasındaki uyumun bozulması dizartri ile sonuçlanır. Hasta yazılı bir metni okuyup anlayamaz. giyinişi gibi). zaman zaman. bellek (örneğin bir telefon numarası veya rakam söylenir.mental durum incelemesi yapılırken. Wernike afazisi (Sensoryal afazi): Lezyon Wernike alanı civarındadır. Ağır şekillerinde hasta hiç konuşamaz. praksi muayenesi vs). Hastalığıyla ilgili iç görü. karar verme ve soyut düşünme (çok paranız olsaydı ne yapardınız? gibi). Fakat. başkalarının söylediğini anlayamadığı gibi kendi söylediğini de anlayamaz. Afazileri kabaca iki grup halinde değerlendirebiliriz. yer ve zamanla). fakat yazısı da konuşması gibi bozuktur. Bazı kısa emirleri anlayıp yerine getirse bile. Daha hafif şekillerinde birkaç kelime veya cümleyi. Serebellar dizatri kesik kesik. yönelim (orientasyon) (kişiliğiyle. Konuşmaya çalışırken yaptığı yanlışların farkındadır. Hasta düşündüğünü söyleyememekten ötürü sıkıntı içindedir. 251 . daha karmaşık birkaç kademeli emirleri anlamaz Wernike Afazisi. akıl yürütme. Konuşmanın normal serebral gidişinin bozulması ise disfazidir (afazi). düşünce içeriği (gerçeği değerlendirme yetisi bozukluğu). fokal serebral bozukluklar için özel incelemeler (afazi testi. yazma. Broca Afazisinin tersine akıcı bir afazisidir. vurguların yanlış yapıldığı. Bir kısmında dua ve şarkı gibi konuşmanın otomatik yönü ile ilgili beceriler bir ölçüde korunmuştur. Bir kelimenin yerine yanlış bir kelime kullanır veya o dilde olmayan anlamsız kelimeler icat eder (neolojizm). mental yetenek (100 den geriye üçer üçer saymasını isteyebilirsiniz). patlayıcı şekilde telaffuz edildiği bir disatridir ve sarhoş konuşmasına benzetilir. Hasta söyleneni anlayamaz. Broca afazisi (Motor afazi): Akıcı olmayan afazide denir. Lisan ve konuşma fonksiyonunu değerlendirirken afazi gibi durumların ortaya konması gerekir. Lezyon motor kortekse yakın olduğundan çoğu kez Broca afazisi sağ hemiparazi ile birliktedir. Bu konuşma şekli şizofrenlerin konuşmasını hatırlattığından kişi akıl hastası sanılır. hesap yapma. Hasta bol ve akıcı bir şekilde konuşur. genel davranış (dikkati. eksik olan kısa cümle parçacıklarını söyleyebilir. genel bilgi (bellekle yakından ilgili olduğu bilinmeli ve birlikte değerlendirilmelidir). bir süre sonra hastadan hatırlaması istenir). resim çizme. Anlama ve anlatma bozulmuştur. dil yeteneğinin değerlendirilmesi yapılmalı ve defektif fonksiyonlar not edilmelidir .

kan damarlarının genişliği. 252 . ♦ Pupillalar. ♦ Yukarıya dışa bakış . Hastalar konuşurken yaptıkları yanlışların farkına varmazlar. genişler ve ışık reaksiyonu yok (direkt IR yok. ♦ Konjuğe hareket. Okülomotor (III). Horizontal veya vertikal yönde gözlerin birlikte hareket edebilme yeteneği (konjuge olarak) kontrol edilir.İnferior oblik (Okülomotor sinir) ♦ Laterale hareket – lateral rektus ( Abdusens siniri) ♦ Mediale hareket – Medial rektus (Okülomotor sinir) ♦ İçeriye ve dışarıya bakma . Olfaktor sinir (I): İritan olmayan aromatik maddelerle yapılır (sabun. Abdusens (VI) sinirleri: III. hangi yöne olduğu not edilir.inferior rektus (Okülomotor sinir) ♦ Aşağıya ve içeriye bakma . kanamalar. Hasta ışığı. hareketi görebiliyor mu? Parmak sayabiliyor mu.Söyleneni tekrarlama ve objeleri adlandırma da bozuk olabilir. Büyüklük. Konfrontasyon ile kabaca görme alanı muayenesi yapılır (hasta muayene edenin pupillasına sabit bakmalı ve hasta ile muayeneyi yapan sağlam kisinin görme alanları parmak hareketlerinin görme şekline göre kıyaslanmalıdır) ♦ Oftalmoskopi. 2. Optik sinir (II): Görme keskinliği. Troklear (IV). ♦ Nistagmus.süperior rektus (Okülomotor sinir) ♦ Yukarıya içe bakış . ♦ Oküler hareket: muayenesi her bir kasın maksimal gücünü ortaya koyan altı farklı bakış yönünde muayene edilir. ışığa reaksiyonu. duvardaki tablodan okuma keskinliği kontrol edilir ♦ Görme alanı.süperior oblik (Troklear sinir) ♦ Diplopi olup olmadığı sorularak kas muayenesi yapılır. sinirin lezyonu göz ve göz kapağı etkilenmesi ile birlikte pupilla yanıtı bozukluğu oluşturur. geçiş noktalarında arterio-venöz keskinlik. Sinir lezyonunda yada sempatik sinir lezyonunda oluşur). Kranial sinirlerin muayenesi: 1. indirek var) ♦ Ptozis. tütün gibi) algılama ve ayırt etme test edilir. akomodasyon ve konverjans reaksiyonuna bakılır. 3. eşitlik. eksuda yamaları not edilir. ♦ Pupilla. şekil. göz kapağının düşmesi (III. Disk kenarlarının belirginliği.

Santral tip fasiyal paralizide kuvvetsizlik yüzün alt yarısındadır. Yüzün iki tarafının simetrisine. İşitme ile ilgili olanı N. Odituvar sinir (N. submaksiller ve sublingual bezlere ulaşan fasiyal sinir lifleri. otonom ve duyu fonksiyonları olan mikst bir sinirdir. denge ve koordinasyonla ilgili olan N.koklearis. Motor fonksiyonun muayenesinde esas. Fasial sinir (VII): 6. Dilin 1/3 arka kısmının duyusunu ve parotis bezinin sekresyon fonksiyonunu da sağlar. 4. Yüzde dudak ve göz çevresindeki mimik kaslarını ve platisma kasını innerve eder. Gözyaşı. Denge muayenesi için hasta önce normal olarak yürütülür. 253 7. Bir özellik yoksa bir çizgi üzerinde yürüterek dayanma yüzeyi giderek daraltılarak hafif denge bozuklukları ortaya konulmaya çalışılır. İşitme muayenesi hastanın arkasına geçerek fısıltılı bir konuşmayı duyması test edilerek veya kulağa yaklaştırılan saatin sesi dinletilerek test edilir. kaldırması. Tek taraflı paralizide ağız açıldığında çenenin lezyon tarafına kaydığı görülür. Dilin 2/3 ön kısmının tat duyusunu sağlar. Trigeminal sinir (V): 5. çiğneme kaslarının motor gücünün değerlendirilmesidir. Sonra hastanın kaşlarını çatması. ön ve orta çukur dura materinin ve venöz sinüslerin duyusunu sağlar.Statoakustikus VIII): Sekizinci kranyal sinirin iki bölümü vardır.Vestibülaristir. Hasta paretik tarafta gözünü kapatabilir.Trigeminal sinir çiğneme kaslarının innervasyonuyla birlikte yüzün. Glossofaringeal sinir (IX): En önemli görevi 10. Motor. Hastaya dişlerini sıkması söylenerek masseter ve temporal kaslar palpe edilir. Periferik fasiyal paralizide ise tutulan yüz yarısında ağız etrafındaki kaslarla birlikte göz çevresinde ve alın kaslarında da kuvvetsizlik vardır. kranyal sinirle . nazolabial telemlere ve göz kırpma hareketlerinin aynı derecede yapılıp yapılmadığına bakılır. Fasiyal paraliziler santral ve periferik tipte olurlar. alın çizgilerine. burun ve ağız boşluğu mukozalarının. Öncelikle hastanın yüzü gözlenir. Fasiyal sinirin muayenesinde özellikle motor fonksiyonu değerlendirilir. sinirin salgılama ile ilgili vejetatif fonksiyonunu yerine getirir. gözlerini sıkı bir şekilde yumması ve dişlerini gösterir şekilde dudak kenarlarını germesi istenir. birlikte yutma fonksiyonunu sağlamasıdır.

9. ♦ Kremaster refleksi: Segmental innervasyon L1-2. Bir tarafta paralizi .kranial sinirdir. 254 9. Hipoglossal sinir (XII): Dilin motor siniridir. Bu normal genioglossus kasın gücünden dolayıdır. ses çıkarma gibi çeşitli fonksiyonları olan bir sinirdir. Reflekslerin muayenesi: Rutin nörolojik muayenede dört çeşit refleks muayene edilir: Derin tendon refleksleri. Yüzeyel refleksler bu reflekslere özel üst seviye ilişkileri dolayısıyla. piramidal sistem hastalıklarında kaybolur. viseral refleksler ve patolojik refleksler.kranial sinir. Yüzeyel refleksler: Yüzeyel refleksler. periferik sinir ilioingüinal ve genitofemoral sinirlerdir. Vagus siniri (X): Vital fonksiyonların regülasyonu başta olmak üzere yutma. stiloglossusun zıt olmayan etkisi nedeniyle olur. orta için göbek hizasında horizontal (merkez torakal 9-11) ve alt için ingüinal çizgiye paralel (merkez torakal 11-12) çizilir. merkez pons ve efferenti ise 7. Dinlenme halindeyse dil hafifçe sağlam tarafa döner. hekimin eline) karşı başını çevirdiğinde bu kasın inspeksiyon ve palpasyonla kasılması görülür ve hissedilir. trapez kasın üst kısmını innerve eder. kranial sinir. varsa dil dışarıdayken paralitik tarafa döner.Muayenede hastanın ‘aa’ demesi istenir. ♦ Kornea refleksi: Afferent 5. Sternokleidomastoid ve 10. ♦ Velum-faringium refleksi: Afferent 9. merkez pons ve efferenti ise 10. kranial sinirdir. Trapez kasın muayenesi bir dirence karşı omuzun kaldırılması şeklinde yapılır. 8. ♦ Karın cildi refleksleri: Üç kadranda bakılır: Üst karın cildi refleksi için alt kostaya paralel (merkez torakal 9). Bu durum dili yukarı aşağı oynatan m. yüzeyel refleksler. eforla yumuşak damağın iki taraflı elevasyon yapması beklenir. kranial sinirle birlikte test edilir. Sternokleidomastoid kasın muayenesinde hasta çenesiyle bir dirence (örn. reseptör organları deri ve mukozalarda bulunan reflekslerdir. Aksesuvar sinir (XI): Motor bir sinirdir.

♦ Aşil refleksi: Segmental innervasyon S1. ♦ Patella refleksi: Segmental innervasyon L2-4. periferik sinir inferior hemoroidal sinirdir. Bu refleksler üst merkezlerin inhibitör etkisinden kurtuldukları zaman yani 1. periferik sinir nervus radialis’tir ♦ Stiloradiyal refleks: Segmental innervasyon C5-6. periferik sinir N. nöron lezyonlarında canlanırlar. radialis’tir. Şekil 110: Patella refleksinin bakılması 255 . periferik sinir N. ♦ Triseps refleksi: Segmental innervasyon C7. ♦ Plantar refleks: Segmental innervasyon S 1-2. periferik sinir nervus tibialis’tir. Derin tendon refleksleri: Derin tendon refleksleri. Femoralistir (Şekil 110). ♦ Biseps refleksi: Segmental innervasyon C5-6. periferik sinir tibial sinirdir. periferik sinir ve ilgili medulla spinalis segmenti veya effektör organ olan kasın hastalıklarında azalır veya kaybolurlar. periferik sinir nervus muskulokütanöz’dür.♦ Anal refleks: Segmental innervasyon S4-5.

Aşil klonusu yatan hastada diz hafif bükülü haldeyken ayak tabanından elle ayağın hızla dorsifleksiyona getirimesiyle ortaya konur. ♦ Siliospinal refleks: Boyun derisinin ağrılı uyaranı ile pupillaların dilatasyonundan oluşur. patella ani olarak aşağı doğru elle hafifçe itilirse kuadriseps femoris kasında klonik kasılmaların olmasıdır. Patolojik refleksler: Üst motor nöron hastalıkları ile ilişkili olarak. Lezyon seviyesi altında derinin uyarılmasıyla alt taraf ani fleksiyonu ile birlikte mesane ve rektumun boşalmasına yol açar. medulla spinalis ilkel reflekslerinin serebral inhibisyondan kurtulması patolojik reflekslerin temel mekanizmasını oluşturur. ♦ Akomodasyon refleksi: Hastanın yakındaki bir objeye bakması halinde pupillaların konstriksiyonu ve göz kürelerinin konverjansından oluşur. Patella klonusu. 256 Visseral refleksler: . Başparmağın ekstansiyonu ile diğer parmakların yelpaze gibi açıldığı durumlarda Babinski refleksinden söz edilir. Başparmakta hiç yanıt alınmazsa kayıtsız veya endiferan yanıttan söz edilir (Şekil 111). ♦ Mass refleks: Medulla spinalis tam kesilerinde görülür. merkez mezensefalondadır. Ayağın ritmik olarak fleksiyon-ekstansiyonu görülür. Bu refleksin merkezleri oksipital korteks ve beyin sapı pretektal bölgesinde bulunur. karşı gözde alınması indirekt (konsensüel) ışık refleksidir. efferent bölümünü nervus okulomotorius yapıları oluşturur. ♦ Babinski refleksi: Ayak tabanının künt bir cisimle. Aynı gözde yanıtın alınması direkt. Cevap olarak baş parmak falankslarında ve bazen bununla birlikte diğer parmaklarda fleksiyon hareketi görülür. topuktan öne doğru ayak dış kenarına paralel çizilmesiyle normallerde ayak parmaklarının tümü fleksiyon yapar. Afferent yolunu görme yollarının bütünü. ♦ Hoffmann refleksi: Hastanın eli tutularak bilekten dorsifleksiyon halindeyken orta parmak distal falanksına ani olarak fleksiyon yaptırılır. nervus okulomotorius efferenti oluşturur. efferent yolu servikal sempatikler olup merkezi torakal 1-2 medulla spinalis segmentleridir.Pupilla ışık refleksi: Göze ışık düşürüldüğünde pupillanın kontraksiyonudur. Nervus optikus afferent. ♦ Klonus: Bir uyarana birden fazla yanıt demektir. Afferent bölümü duyu sinirler.

Ağrı duyusunda artmaya hiperaljezi. Ağrı duyusunun muayenesi cilde toplu iğne ucunun hafifçe dokundurulmasıyla yapılır. kaybına da analjezi denir. azalmasına termohipoestezi. ♦ Yüzeyel duyu: Deri ve mukozalardaki duyu organlarından doğan ağrı. tendon ve eklemlerden doğan duyulardır. ısı (sıcak-soğuk) ve dokunma duyularını içerir. fırça ve hatta parmak ucu ile yapılır. Bunlar hareket ve pozisyon duyusu. Sıcak su 4045 C. kemik. Bunlardan düşük yada daha yüksek derecelerde olursa ısı duyusu yerine ağrı duyusu uyanabilir. kaybolmasına termanestezi denir. bası ve derin ağrı 257 . Isı duyusunun artmasına termohiperestezi. Dokunma duyusu artmasına hiperestezi. azalmasına hipoestezi. ligament. soğuk su 5-10 C olmalıdır. Bunlar yakalama-yoklama refleksi ve emme refleksidir. kaybına anestezi denir. azalmaya hipoaljezi. Şekil 111: Babinski refleksinin bakılması Duyu muayenesi: Duyu muayenesi yüzeyel duyu. derin duyu ve kortikal duyu muayenesi olarak üç bölümde incelenir. Isı duyusunun muayenesi birinde sıcak. ♦ Derin duyu: Vücudun daha derin dokularından başlıca kas. Dokunma duyusu muayenesi pamuk. vibrasyon duyusu. diğerinde soğuk su bulunan iki ayrı cam tüple yapılır.♦ İlkel refleksler: Normal yeni doğanda bulunup ensefalizasyonun tamamlanmasıyla 2-4 ayda kaybolan yaygın serebral dejeneratif lezyonlarda ve frontal sendromlarda olabilen reflekslerdir.

Kaybına grafanestezi (agrafestezi) denir. el sırtında 20-30 mm ve vücudun bazı bölümlerinde 5 cm ye varabilmektedir. Grafestezi: El ayası. Bası ve derin ağrı duyusu: Özellikle aşil tendonu sıkılarak derin ağrı uyandırılabilir. Bu yeteneğin kaybına astereognozi yada taktil agnozi denir. sternum. Kortikal duyu (Kombine duyular): Parietal lob fonksiyonlarını gösterir. Bu duyunun kaybına topagnozi (atopognozi) denir. Muayenesi toplu iğne ucu ile hafifçe dokunarak yapılır. uyluk yada bacağın alt kısmına.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ duyularını içerir. stiloid çıkıntılar. Barognozi: Ağırlığı tanıma yada ağırlıklar arasındaki farkı bilme yeteneğidir. parmak ucunda 2-4 mm. cinsini ve ne olduğunu tanımlama yeteneğidir. Bu muayene yüzeyel ve derin duyuların normal olduğu durumlarda yapılabilir. spina iliaka anterior-superior. parmak sırtında 4-6 mm. Stereognozi: Kişinin önceden tanıdığı objeleri dokunma ile şeklini. Bu duyunun kaybına baragnozi (abarognozi) denir. önkolun önyüzü. parmaklar üzerinde yapılabilir. vertebra spinoz prosesleri. Topognozi: Dokunma duyusunu lokalize etme yeteneğidir. Parmaklarda hareket ve pozisyon duyusu kaybolmuşsa vücudun önkol ve bacak gibi daha büyük kısımlarında benzer muayeneler yapılmalıdır. iç ve dış malleoller. Söndürme (dışlama) fenomeni: Vücudun her iki tarafına aynı anda iğne ucu veya parmak ucu ile verilen uyarıların parietal lob lezyonuna kontralateral tarafta hissedilmemesidir. İki nokta ayrımı: Bir yada aynı anda uyarılan iki noktanın arasındaki farkı bilme yeteneğidir. 258 . klavikula. avuç ayasında 8-12 mm. deriye künt bir cisimle yazılan harf ve sayıları tanıma yeteneğidir. İki nokta ayırımı yapma yeteneği vücudun çeşitli kısımlarında farklıdır. Vibrasyon duyusu: Titreşim halindeki bir diyapazonun (128 veya 256 vib/sn) vücudun değişik yerlerindeki kemik çıkıntıları üzerinde tutularak titreşim duyusunun algılanmasıdır. Örneğin dil ucunda 1 mm. Hareket ve pozisyon duyusu: Hastanın el ve ayak parmaklarına verilen belli pozisyonların yönünü tanımasıdır. Muayene ayak başparmağı. Oysa hasta tarafa tek başına yapılan uyarılar normal olarak hissedilir.

fakat hareketsağlayamayacak kadar azalmış güç 0: Kasılma yok Tablo 20: Üst ve alt motor nöron hastalıklarındaki ayırıcı özellikler Üst motor nöron Alt motor nöron hastalıklarında hastalıklarında Refleksler Canlı Azalmış veya yok Atrofi Yok Var Fasikülasyon Yok Var Tonus Artmış Azalmış Tablo 21: Nörojenik ve myojenik hastalıklarda kuvvetsizliğin karşılaştırılması. Alt motor nöron hastalıklarında bulguların ön boynuz hücresinden mi. periferik sinirden mi. Üst ve alt motor nöron ve kas hastalıklarındaki ayırıcı özellikler Tablo 20 ve 21 de verilmiştir. fizik muayeneden elde edilen sonuçlar bir arada değerlendirilerek üst ve alt motor nöron hastalıklarının birbirinden ayırt edilmesi gerekir. kas tonusunun. Bunu yapabilmek için ilgili duysal bulguların. sinir kas kavşağından mı. Kas gücü genellikle aşağıdaki skalaya göre değerlendirilir: 5: Tam güç 4: Yer çekimine ve engellemeye direnebilecek kadar güç 3: Sadece yerçekimini yenebilecek kadar güç 2: Ancak yerçekimi elimine edildiğinde hareket yaptırabilen kas gücü 1: Kasta kasılma var.Hareket sisteminin muayenesi: Anamnez. kasın kendisinden mi olduğu bulunabilir. beyincik fonksiyonlarının ve tendon reflekslerinin bilinmesi gerekir. Nörojenik kuvvetsizlik (periferik Myojenik kuvvetsizlik sinir lezyonu) Atrofi belirgindir Atrofi daha azdır Fasikülasyon olabilir Fasikülasyon yoktur Refleks kaybı olur Refleksler genellikle alınır Duyu değişikliği olabilir Duyu değişikliği yoktur 259 . Kas gücü: Kuvvet muayenesinde klinik olarak önemli sinirler ve innerve ettikleri kasların fonksiyonları ‘Periferik Sinir Sistemi’ bölümünde ayrıntılı anlatılacaktır.

hareket sadece gözler açıkken becerilebiliyorsa bu derin duyularla ilgili bir kaybı gösterir. ♦ Spastisite: Kasların spesifik gruplarının sürekli kasılmasıdır. Hareketin koordinasyonu. Hareket. ♦ Hipotoni: Normal tonusun azalması veya kaybıdır. bu durum dişli çark fenomeni adıyla bilinir. ♦ Deserebrasyon rijiditesi: Tüm ekstansör kaslarda kasılma olmasıdır. daha sonra gözleri kapalıyken işaret parmağını burnuna götürmesi istenir. bu eklemlerin hareketleri hekim tarafından yaptırılır. Bu sistemlerin daha ayrıntılı muayenesinde aşağıdaki testler yapılabilir. Parkinson hastalığının temel klinik bulgularından biridir.Kas tonusu: Pasif harekete karşı kasların hafif bir direnç göstermesi halidir. Parmak burun testinde hasta işaret parmağını buruna. ♦ Gegenhalten: Frontal lob lezyonu olan hastalarda her türlü pasif harekete karşı istem dışı olarak oluşan direnç artışıdır. poliomyelit. Sonra üst ekstremitede bilek ve dirsekte. serebellar bir rahatsızlığı düşündürürken. sonra muayene edenin parmağına dokunur 260 .Beyin sapı lezyonlarında görülür. Her iki hareket sırasında hastanın bunu başaramaması. alt ekstremitede ayak bileği ve dizde. ♦ Dekortikasyon rijiditesi: Üst ekstremitelerde fleksiyon. altta ise ekstansiyon postürü vardır. Lezyon mesensefalon veya daha rostraldedir. Bunu basitçe kontrol etmek için hastadan önce gözleri açıkken. Muayenede hastanın mümkün olduğunca gevşemesi sağlanmalıdır. Piramidal sistem hastalıklarında görülen spastisitede üst ekstremitede fleksör kaslarda. Tonus bozuklukları hareket sisteminin herhangi bir kısmındaki hastalığa bağlı olarak gelişebilir. altta ise ekstansör kaslarda hipertoni vardır. serebellum ve proprioseptif yolların hastalıklarında görülebilir. duyu ve serebellar sistemlerin bir bütün halinde çalışmasıyla mümkündür. ♦ Rijidite: Pasif hareket sırasında çok kısa süreli hipertoni ve hipotonilerin ardarda gelmesiyle hareketin kesintilerle sürmesidir. myonöral bağlantı veya kasın primer hastalıklarında. Serebellar sistem muayenesi: Metrik muayene (düzenli hareketler): Üst ekstremitelerde parmak-burun testi ile alt ekstremitelerde diz-topuk testi ile yapılır. Periferik sinir hastalığı.

Tek taraflı serebellar hemisfer lezyonunda o tarafa sapmaya eğilimlidir. kollarının sallanması ve vücut postürü kontrol edilir. myoklonus. distoni. Bu muayenede dengesizlik. Ayakta durma ve yürüyüş: Hastanın ayakları bitişik halde önce gözleri açık. Testlerdeki başarısızlığa disdiyadokokinezi. Topuk ölçüsüz bir şekilde yere vurur. sallanma. ♦ Rebound testi: Hasta ön kolunu dirsekten fleksiyona getirir ve yumruğunu kuvvetle sıkar. Değişik patolojilerde spesifik yürüyüş bozuklukları görülür: ♦ Serebellar ataksi: Ayakta durma sırasında hasta ayaklarını açarak dayanma yüzeyini genişletir. Testin bozuk olarak yapılmasına dismetri denir. Sensoryel atakside gözlerin kapatılmasıyla dengesizlikte artma olur ve hasta ayakta duramaz. Belli bir mesafede yürümesi izlenen hastanın adım aralıkları. ♦ Ardı sıra hareketler (diyadokokinezi): Bu testlerde hastaya ellerini hızlı olarak pronasyon-supinasyon yapma. vestibüler sistem ve beyin sapı lezyonlarında ortaya çıkabilir. Hastanın bu koşullarda gözlenmesi çoğunlukla istemsiz hareket tiplerinin ayırt edilmesi için yeterlidir. Buna pozitif Romberg testi denir. Serebellar atakside ise dengesizlikte değişiklik olmaz. denge alanının genişliği. Çeşitli yönlere sendeleyerek sarhoşvari yürür. deviasyon veya tremor varlığı araştırılır. kore. hemiballismus. Muayene eden bilekten kolunu kendine doğru çeker ve sonra aniden bırakınca eğer serebellar bozukluk varsa hastanın eli omzuna veya ağzına çarpar. 261 . Tremorlar.ve tekrar burnuna getirir. Ayrıca tek bir çizgi üzerinde parmak-topuk yürüyüşü yaptırılır (tandem gait). Serebellar. atetoz. İstemsiz hareketler: İstemsiz hareketler istirahatte. vertikal ve rotatuvar hareket ettirilmesi istenerek aranır. fasikülasyon sık görülen istemsiz hareketlerdir. sonra kapalı durması istenir. Hastanın gözlerinin horizontal. myokimi. ♦ Arka kordon ataksisi: Yürürken ayağını gereğinden fazla kaldırarak atar. yapılamamasına adiyadokokinezi denir. ♦ Nistagmus: Gözlerin istemsiz ritmik hareketleridir. topuklayarak yürür. belli bir postürde veya hareket sırasında ortaya çıkarlar. yada dizlerine avuç el sırtı ile vurma hareketleri yaptırılır. Diz topuk testinde ise hasta bir ayak topuğunu karşı dizine koyar ve tibia kemiği üzerinden ayağına doğru kaydırır.

Buna ördekvari yürüyüş denir. Parapleji sekeli olan hastalarda ise yürürken bacakları birbirine takılır. 262 . başı öne eğik ve kolları fleksiyon postüründe durur. Kolların asosiye hareketleri kaybolmuştur. ♦ Parkinson hastalarında yürüyüş: Hasta hafif antefleksiyonda. Bu yürüyüş tipine steppaj denir. Bu sırada hasta gövdesinin bütünü ile heykel gibi döner. 113). Gluteus kaslarının kuvvetsizliği hastanın yürürken yalpalamasına yol açar. ♦ Periferik sinir hastalıklarında yürüyüş: Peroneal sinir lezyonunda ayak bileği ve parmakların dorsal fleksiyonu yapılamaz. küçük adımlarla yürür. Felçli bacak ancak pelvisin aşırı rotasyonu ile kalçadan ileri fırlatılabilir. Stenoz varlığında üfürüm duyulur. Yürüyüş sırasında ayak parmaklarının yerden kesilememesi dizin aşırı fleksiyonuna sebep olur. Yürürken öne eğik. Bu sırada ayak ucu yere sürünerek bir yay çizer.♦ Vestibüler ataksi: Denge kusuru ve vertigo baş hareketleri ile aktive edilir. Serebrovasküler değerlendirme: Karotislerin elle muayenesi çoğu zaman bir işe yaramaz. ♦ Piramidal sistem hastalıklarında yürüyüş: Hemipleji sekeli olan tarafta üstte fleksör altta ekstansör tonüs artışı nedeniyle adım atma sırasında diz fleksiyonu mümkün olmadığından ayak ancak o taraf pelvisinin aşırı yükselmesi ile kısmen yerden kesilebilir. Menenjitli hastalarda unutulmaması gereken testler. karotislerin steteskopla dinlenmesi stenoz şeklindeki lezyonların ortaya çıkarılmasında önemlidir. Bu halde adım atan ayak zemine topuğu ile değil düşük olan ayak ucu ile temas eder. Yürürken sağa-sola dönmesi güçtür. Bu durumda kurtulmak için hastanın gösterdiği zorlu hareket makaslayarak yürüme görünümüne yol açar. Kerning ve Brudzinski belirtileridir (Şekil 112. ense sertliği. Hasta oraklayarak yürüyor ifadesi bu yürüyüş tarzını ifade eder. Yürüyüş sırasında hasta tarafta asosiye kol hareketi de kaybolmuştur. ♦ Myopatide yürüyüş: Normal lomber lordoz artmış ve karın öne çıkık haldedir.

263 . Şekil 113: Hastalarda ense sertliğinin aranması.Şekil 112: Hastalarda Kerning belirtisinin aranması.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->