P. 1
Kazak Edebiyatı ve Kültürü

Kazak Edebiyatı ve Kültürü

|Views: 128|Likes:
Yayınlayan: Khj Khj

More info:

Published by: Khj Khj on Nov 04, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI DERSİ ÖDEVİ

KAZAK EDEBİYATI

Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan GÖNEN

Hazırlayanlar 092625013 Nurdan ŞANVER 092625041 Enes FINDIK 092625043 Mahmut GEZİCİ 092625050 Tuğba Nur KURT 092625055 Esma AFŞAR

KONYA / 2012

ölenler (türküler). Kırk Vezir. Kırgız Türkçesinin âbidevî eseri Manas Destanı ilk defa bir Kazak aydını olan Çokan Velihanov tarafından yazıya geçirilmiştir. Şakir Şekret. Türk Dünyası’nın ortak destanı Köroğlu. Kazak folkloru ve sözlü kültür zenginliklerinin diğer Türk toplulukları ile ortak olmasına dayanmaktadır. Kazak Türkçesi ve Kazak edebiyatı da bu oluşumlar sırasında biçimlenmeye başlamıştır. tören şenlik şiirleri. sözlü kültür gelişmiştir. İsa oğlu Emet. nazım bölümlerinde ise Kazak Türkçesi kullanılmıştır. Başkurt ve Nogay Türklerinde olduğunda gibi Kazak Türklerinde de Cengiznâmelere. Berezi’nin ve İlminskiy’in yayınladığı destan metinlerinin de aynı şekilde nesir bölümleri . Bozoğlan. Battal Gazi. Kazak sözlü edebiyat dilinin diğer Türk şiveleri ile yakın olması. Kazaklar. 16. Kozı Körpeş ve Munlık Zarlık hikayeleri. Kazak Türklerinin folklor zenginliği.KAZAK EDEBİYATI Kazak Hanlığı. Jirenşe Şeşen ve Edige destanlarından alınmış bölümler eklenir. şeşendik sözler (kıssalar). Bu oluşum öncesindeki edebiyat “Ortak Edebiyat Dönemi” içinde sayıldığından Kazak Türkleri edebiyatını 15. bu dönemde Altınordu ve Timur Devletleri’nin dağılışı sırasında bu adla anılarak toparlanmış bir Türk boyudur. yüzyılın ikinci yarısından sonra kurulmuştur. Klasik İslâm medeniyeti mahsûlü Yusuf ile Züleyha. Anız-ertegiler (efsane-masallar). SÖZLÜ EDEBİYAT Kazaklar. menkıbeler. Kesikbaş. makal-meteller (atasözleri). Bu sözlü edebiyat zenginliklerinden bazıları yazıya geçirilerek Çağdaş Kazak Edebiyatı’na da kaynaklık etmiştir. aytıslar (atışmalar) gibi sözlü kültür ürünleri yaygındır. yüzyılın başlarına kadar göçebe olarak yaşamıştır. Goroğlu adıyla Kazak Türklerince de bilinir. ninniler. Destanlar ve Hikayeler Kazaklarda. diğer Türk boylarına göre dil bakımından en fazla yakın oldukları Nogay ve Karakalpak Türklerinin folkloru ile benzerlik göstermektedir. Leyla ile Mecnun. 20. Bu destanların bazı el yazmalarının nazım bölümleri de Kazak Türkçesi ile yazılmıştır. Bundan ötürü onlarda yazılı kültürden çok. yüzyıldan başlatmak gerekir. yüzyıllardan günümüze dek Kazak destanlarının nesir bölümlerinde Çağatay Türkçesi. destanlar. Ayrıca Tatar Türkleri vasıtasıyla Türkiye Türklerinden Kazak Türklerine geçen Kelbala (Keloğlan). sözlü edebiyatın önemli eserleridir. yaşantılarının doğasına uygun olarak destan edebiyatı çok gelişmiştir. 15. Kahramanlık ve aşk destanları çoktur. ve 17. Ahmediye ve Muhammediye halk kültürü zenginliklerindendir. Halk edebiyatı ürünleri bir hayli zengindir. Melioranskiy’in. bilmeceler. Tahir ile Zühre ile mahallî kültürden kaynağını alan Ayman Şolpan.

Yolumda yoldaşımsın. 18. . Yiğitlik Destanları     Kobılandı Batır Destanı Alpamış Batır Destanı Kambar Batır Destanı Dotan Batır Destanı Köroğlu Anlatmaları     Ravşan Bey Mezarda Doğan Köroğlu Köroğlu’nun Rayvan Arap’la Savaşı Köroğlu’nun Kızılbaş Şağdat Han ile Savaşı Aşk Destanları  Kız Cibek  Bayan Suluv (Kozı Köpreş)  Tahir – Zühre Kazaklarda Atışma (Aytıs) Geleneği Kazak halkının zengin sözlü edebiyatının en önemli temelini oluşturan. Sen nerden kardeşimsin. Ancak bu metinlerde yer yer Kazak şivesi özellikleri de görülür. Bu dil anlayışına uygun bir şekilde Hoca Ahmet Yesevî’nin bazı hikmetleri Kazak Türkçesi ile yazıya geçirilmiştir. Jambıl Jabayer ise Kazak Türklerinin aytıs geleneğinin en önemli ismidir. Yolumda yoldaşımsın.Çağatay Türkçesiyle. yüzyılda yazılmış resmî belgeler. Elini benden çek. Ben vezirin oğluyum. çok eskiden doğmuş ve kalıplaşmış bir türdür. mektuplar. Kazak Türklerinin konargöçer yaşam tarzını sürdürdüğü zamana ve o dönemin tarihi olaylarına ışık tutan değerli bir kaynak hükmündedir. Zühre söyledi: Sırrımda sırdaşımsın. Tahir. Ben senin kardeşinim Tahir söyledi: Sırrımda sırdaşımsın. arşiv belgeleri ise Çağatay Türkçesi ile kaleme alınmıştır. nazım bölümleri Kazak Türkçesiyledir. – 19.

her şeye inanan “angal” . “Kocanasir” kelimesine “ankav” . 1920-1960 yıllarında önde gelen isimler. tarih.       Şahkerim Kudayberdi Magjan Jumabayev Beyimbet Maylin İlyas Jansügirov Sultan Mahmut Toraygırov Saken Seyfullin .      Abay Kunanbayev Çokan Velihanoğlu Ibıray Altınsarı Mir Yakup Dulat Ahmet Baytursunulı bulunur. hazır cevaplılığı. cesareti. Kostanay. arkeoloji vb. Onun fıkraları o kadar benimsenmiştir ki kimse onun Anadolu’da doğup büyümüş bir şahsiyet olduğunu fark etmez bile. yani saf.Kazak Türklerinde Nasreddin Hoca Kazak Türkleri arasında pek çok kimse Nasreddin Hoca’nın Akşehirli olduğunu bilmez. İşte Nasreddin Hoca’yı benzersiz kılan da budur. edebiyat. O aynı zamanda bilgeliği. Kazaklar kendi dillerinin fonetik özelliklerine uygun olarak “Kocanasir” diye adlandırdıkları Nasreddin Hoca’yı o kadar benimsemişlerdir ki onun adı Kazak Türkçesine deyim olarak girmiştir. bu yüzyıldan itibaren yazılı bir edebiyat haline de gelmeye başlamış ve birçok Kazak edebiyatçısı ortaya çıkmıştır. Aslında Kazaklarda Nasreddin Hoca sadece mizahi bir karakter değildir. 1991 yılında bağımsızlığın kazanılmasından sonra ise Kazaklar kendi kültür köklerinin araştırılmasına önem vermeye başlamış ve bu vesileyle Kazakistan’da dil. Almatı. Kazakça sözlüklere baktığımızda. Kazak yazılı edebiyatının ilk öncüleri arasında. Onu Kazak coğrafyasının Cimkent. Aktobe. yani bilmemiş gibi görünen ve “ak konil” yani temiz kalpli. Semey ve Astana gibi herhangi bir şehirde yaşamış Kazakların efsanevî kahramanlarından biri olduğunu zannederler. Sayamadığımız diğer Türk halkları için de geçerlidir. gibi kültür incelemeleri daha fazla artmıştır. zalim zenginler ile yöneticilere karşı adaleti tesis etmeye çalışan bir kahramanı temsil eden bir şahsiyettir. YAZILI EDEBİYAT 19. yüzyılın başlarına kadar sözlü geleneklerle beslenen Kazak edebiyatı. güzel sanatlar. Bu durum elbette sadece Kazaklar için geçerli değildir. iyi niyetli mânâlarının yüklendiğini görürüz.

Kazak toplumundaki yenilik ve ilericilik adına ne varsa hepsini ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Abay’ın bilime. aynı zamanda Kazak dilini ustaca kullanmasıyla da halk içinde sevilmiştir. Şiirleri halk tarafından Kazak bozkırlarında ezbere okunmaktadır. Altınsarı. yüzyıldan sonra ise. Sabit Mukanov  Tayir Jarakov  Muhtar Avezov 1960-1980 yıllarında önde gelen isimler. modern bir eğitim taraftarı olmakla beraber. Bazı şiirleri bestelenerek şarkı olmuştur. 1995 senesi UNESCO tarafından Abay Yılı ilan edilerek dünya çapında Abay etkinlikleri yapılmıştır. Abay’ın fikirlerini dile getirdiği nesirleri ise “Halk Sözleri” adıyla bir kitapta toplanmıştır. Yüz ellinci doğum yılı münasebetiyle. Kazaklar için. takip edilmesi gereken büyük bir fikir adamıdır.          Kalkaman Abdulkadirov Kasım Amanjol İsa Baykazov Gapit Müsrepov Tahir Jarıkulu Kaljan Jarıkulı Ali Ospanov Aliasker Togmagambetov Abdullah Tagıbayev’dir. Kazak çocuklarına İncil okutma teşebbüslerini çok şiddetli bir şekilde tenkit etmiş ve yerleşik İslam geleneklerini rencide edici tutumları .        İlyas Esenberlin Mukagali Makatayev Tolegen Aybergenov Olcas Süleymenov Muhtar Şahanov Kadır Mirzaliyev Abiş Kekilbayev 20. Ibıray ALTINSARI Kazak edebiyatında realizm akımının öncüsü olarak kabul edilmektedir. çalışmaya ve manevi değerlere önem vermeye çağıran şiirleri sadece içeriği itibariyle değil. Abay KUNANBAYEV Kazak yazılı edebiyatının temelini atan Abay Kunanbayev olmuştur. Kunanbayev.

Dulatulı’nın. Kazak edebiyatının ilk romanı olarak kabul edilmektedir. Baytursunulı. İlk önce Kazak gazetesinde çıkan şiirin yayımı Rus makamlarınca durdurulmuştur. Ahmet BAYTURSUNULI Kazak kültürü denince akla ilk gelenlerden birisi de Ahmet Baytursunulı’dır. O çok yönlü birisidir: Şair. hal harap bop Kazagım endi catuv caramastı Gözünü aç. 1910 yılında kaleme aldığı Bahtız Cemal adlı eseri. Közindi aş oyan Kazak! Köter bast Ötkizbey Karangıda beker castı Cer ketti. Uyan Kazak adlı şiiri çok meşhurdur. Kazak’ım. önemli bir simadır. Kazak halk edebiyatı ve musikisinden derlemeler meydana getirmiş. Kazakların ve bütün Türkistan’ın milli şairidir. din zayıfladı.Müslümanların Dayanağı [Tutkalı]) adlı bir ilmihal de yazmıştır. Daha sonra milliyetçi Kazaklar tarafından bu şiir yirmi bin adet basılmış ve bütün Türk toplulukları arasında büyük bir ilgiye mazhar olmuştur. artık sana yatmak yaramaz. yazar.protesto etmiştir. Şiirlerinde Türk topluluklarının o dönemdeki dağınıklığından. bağımsızlık taraftarı ateşli bir halk ozanıdır. İlk Kazak grameri ve Kazakça-Türkçe sözlüğü hazırlayan da kendisidir. eğitimin çağdaş usullerle yapılmasını savunmuştur. yabancı işgali altında yaşamak zorunda kalışlarından ve bundan duyulan ezikliklerden bahseder. Mir Jakup Dulatulı ile tanıştıktan sonra Kazak kültürünün yaygınlaşması için çalışmalara başladı. Magcan CUMABAYEV Yukarıda saydığımız Kazak aydınlarının arasında bulunan Magcan Cumabayev. Alıstagı Bagrıma (Uzaktaki Kardeşime). dilci. Büyük bir Türk milliyetçisi olan Cumabayev. uyan Kazak. din naşarlap. Kün men Tün (Gece ile Gündüz). Genç neslin Kazakçayı iyi bilmeleri ve kendilerini daha çok Kazak Türkçesi ile ifade etmelerini isterdi. Arap harfli Kazak imlasını belirlemiş ve Kazak Türkçesinin ses bilgisi. Mir Jakup DULATULI Milliyetçi Kazak şairidir. Kendisi aynı zamanda eğitimci. . harap oldu. kaldır başını! Karanlıkta geçirme ömrünü Topraklar gitti. Kazakların milli benliklerine dönmesi gerektiğini savunur.Müsülmanşılıktın Tutkası (İslam. Rus şairi Kirolov’dan Kazak Türkçesine çevirdiği masalları Kırık Mısal ( adıyla yayımlamış. Bu sebeple İslam. Kendisi Kazak Türkçesine de önem verirdi. şekil bilgisi ve terminolojisini meydana getirmiştir.

Bir de onun. Bu oyunlar. Oral. Avezov da Abay Yolu’nu meydana getirmiştir.tr egitimpdr.Türkistan. Bu romanda Avezov. Kendisi. KAYNAKÇA kazakkultur. En önemli eseri.com kazakhstan. Bu vesileyle Kazakların yine son dönem meşhur şairlerinden Olcas Süleymanov. Çokan Velihanov hakkında dört cilt olarak tasarladığı fakat vefat ettiği için tam olarak bitiremediği romanının ilk iki cildini Akan Culdız (Akan Yıldız) adıyla bastırttı. Ot (Ateş) gibi şiirleri bulunmaktadır. Kazak destanları ve Türkistan Türk edebiyatı ile ilgili ilmî çalışmalar yapmıştır. Kazak tiyatrolarında bugün de sergilenmektedir.blogcu. Avezov’un bu romandan başka pek çok hikaye.com . çeviri ve araştırma eserleri de bulunmaktadır. Aksak Temir Sözü (Aksak Timur Sözü). Sabit Mukanov. Abay. Kazak tarihi yeniden ve millî bir şekilde yazılmaya başlandı. Künşıgıs (Doğu). Kazakların bir çoğunun kendisine rehber olarak kabul ettiği Abay’ın hayatını ve fikir yapısını çok ince ayrıntılara inerek.org wikipedia. konusunu doğrudan Kazak halkından aldığı oyunları vardır. Kazakların bağımsızlığını kazanmalarından sonraki dönemlerde edebiyat kitaplarında meydana gelen değişikliklere paralel olarak tarih kitapları da mercek altına alındı. Muhtar AVEZOV Çağdaş Kazak edebiyatında Muhar Avezov’un da ayrı bir yeri vardır. eski bir geleneği yani Kazakların yedi göbek atasını bulma meselesini yeniden canlandırdı.org kazakyemekleri. Muhtar Şahanov adlı diğer bir Kazak şairi de günümüzde dünya çapında bir şair olarak kabul edilmektedir.com kazakturklerivakfi. belgelerle ortaya çıkarmıştır.com turkkazak. Kazak halkının yüzlerce yıllık kültür birikimi Abay’ı. dört ciltlik Abay Yolu adlı devasa romanıdır. Denilebilir ki. deneme. Muhtar Avezov’u.org. Kazakların son dönemlerde yetiştirdiği en önemli edebiyatçılardan biri olan Ebiş Kekilbayev’in ise Ürker ve Bir Uıs Topırak (Bir Avuç Toprak) isimli romanları meşhurdur.org turkcebilgi.

cri.net silkroadadventures.info .com turkish.vedatosmankorkut.cn ekoavrasya.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->