P. 1
MESLEK HASTALIKLARI-3

MESLEK HASTALIKLARI-3

|Views: 79|Likes:
Yayınlayan: Koray Çelik

More info:

Published by: Koray Çelik on Oct 21, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

pdf

text

original

MESLEK HASTALIKLARI

KONULAR
• A- MADENİ CİSİMLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • B- ORGANİK CİSİMLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • C- FİZİK VE MEKANİK ETKİLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • Ç- TOZLARDAN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • D- BULAŞICI HASTALIKLARDAN MEYDANA GELEN MESLEK • HASTALIKLARI • E- MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER • 1- Aydınlatma, Havalandırma ve Isıtma • 2- Kimyasal Tahrişlerin Önlenmesi • 3- Zehirlenmelerin Önlenmesi

MESLEK HASTALIKLARI

Ülkemizde bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için temel olarak iki koşul bulunmaktadır; bunlar 1-Bir dış nedenle meslek hastalığını doğuran aynı olayın birden fazla meydana gelmesi 2-Vücuda yavaş yavaş etkide bulunması

Ayrıca yavaş yavaş tekrar eden dış neden, işçinin vücut bütünlüğünü ihlal etmelidir. Ancak, meslek hastalıkları sadece vücudun fizik bütünlüğünde değil, ruh ve sinir bütünlüğünde de arazlar meydana getirmektedir. Bu nedenle vücut bütünlüğünün ihlalinden hem fizik, hem de ruh bütünlüğündeki ihlaller anlaşılmalıdır. İkinci koşula göre ise, bir hastalığın meslek hastalığı olarak nitelendirilebilmesi için bu hastalıkla görülen iş arasında uygun nedensellik bağı bulunmalıdır. Ayrıca, meslek hastalıklarında işçi, işverenin emir ve talimatı (otoritesi) altında çalışıyor ve çalıştığı iş yerinin durumu hastalık oluşturmaya uygun bulunuyorsa uğranılan hastalık meslek hastalığıdır.

A- MADENİ CİSİMLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI
• Günlük yaşantımızın bir parçası hâline gelen kimyasallar yararlarının yanı sıra özellikle uygun şekilde kullanılmadığında insan sağlığı için tehlike, çevre içinse zehir olabilmektedir. 50 yıl önce üretilen kimyasal madde miktarı yılda 1 milyon ton iken, bugün bu rakam 400 milyon tona ulaşmıştır. Günlük kullanımda olan kimyasal madde sayısı ise 60.000 ile 100.000 arasında değişmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütünün verilerinde halen 60 binden fazla kimyasal maddenin kullanımda olduğu, bu maddelerin ancak 10 binin test edildiği, geri kalanların çoğunun kısa ve uzun vadede insan sağlığına etkilerinin henüz net olarak belirlenmediği bildirilmektedir.
Mesleki olsun veya olmasın saptanan işlevsel kaybın kısmi ve tam iş görmezliğe yol açıp açmadığı bu işlevsel kaybın derecesine göre hafif, orta, ileri, ağır olmak üzere üç veya dört kademeli olarak sınışandırılmaktadır. Bu nedenle bu ülkelerde artık meslek hastalığı kavramıyla, iş görmezliğe kavramı birbirinden ayrılmıştır. Bu ise meslek hastalıkları hastaneleri başta olmak üzere işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimlerin birlikte çalışmalarına, meslek hastalıklarına erken tanı konulmasına ve en önemlisi meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışılmasına yol açmaktadır.

Kimyasal maddelerin insan vücuduna girişi solunum, deri emilimi ve sindirim yoluyla olmak üzere üç farklı yoldan olmaktadır. Bunlardan en tehlikelisi maddenin solunum yoluyla vücuda girmesidir. Yetişkin bir insanın akciğerinin 55-75 metrekarelik bir hava ile temas yüzeyi olduğu düşünüldüğünde bu maddelerin hızlı bir şekilde organizmaya etki edeceği kolay anlaşılır. Kimyasal maddelerin etkisi genellikle süreklidir, seyrek olarak ani etkilenmeler görülür. Bu nedenle etkilenmeler çoğu zaman başlangıçta fark edilmediği için tedbir alınmamaktadır.

neden olduğu meslek hastalığının önlenmesi için yasa çıkarılan ilk metaldir. Örneğin civa.MADENİ CİSİMLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • Günümüzde sanayide en az 50 metal ve alaşımı kullanılmaktadır. silisyum ve fosfor olmaksızın insan yaşayamaz. Birçok metal. Tıpkı cıva gibi kurşun. kadmiyum. kükürt. Ancak değişik faaliyetler ve iş yerinde bu ve diğer metallere uzun süre maruz kalındığında organizmada birikerek belirli bir dozun üzerine ulaştığı zaman toksik (zehir) etki yapmaktadır. mide bozuklukları gibi meslek hastalıkları meydana gelmektedir. klorür. Örneğin 8 element. onların faaliyetleri ve gelişimi için önem taşımaktadır. bulantı. potasyum. • Başlıca madeni cisimler. metallerden kaynaklanan zehirlenme. manganez. magnezyum. arsenik. insan ve hayvan yaşamı. yol açtıkları hastalıklar ve korunma yolları: . sodyum. krom. normal sıcaklık ve basınçta sıvı şekilde olan ve kolaylıkla buharlaşan. azot vb. kalsiyum. kronik bronşit. fosfor.A. akciğer ödemi.

Yumuşak olması nedeniyle işleme kolaylığı vardır ve insanlar kurşunu çok eski yıllardan beri (mutfak araç-gereçleri. Diğer kullanım alanları arasında matbaacılık. Bu yüzden kurşun zehirlenmesi de çok eski yıllardan beri bilinmektedir. • Ayrıca kurşunun organik bileşikleri olan tetra etil kurşun ve tetra metil kurşun benzin içine oktan yükseltici olarak katılmaktadır. kristal cam ve plastik yapımı gibi işler sayılabilir. dolayısıyla kurşun zehirlenmesi riskinin yüksek olduğu diğer işler arasında akümülatör yapımı. bu kullanım günümüzde giderek azalmaktadır. Ancak. matbaacılık ve boya işleri gelmektedir. Kurşunun eritildiği.1. . • Kurşun zehirlenmesi bakımından en riskli işler de kurşunun eritildiği işlerdir. Kurşun ve Bileşikleri • Doğada bol olarak bulunan bir metaldir. Üretilen kurşunun yarısından çoğu bu amaçla kullanılmaktadır.) çeşitli amaçlarla kullanmışlardır. boya üretimi. • Günümüzde metalik kurşunun başlıca kullanım yeri akümülatör yapımıdır. su boruları yapımı vb.

Kurşun vücutta depolanan bir metaldir. En çok kemiklerde olmak üzere yumuşak dokularda ve parankimal organlarda da depolanır. Kurşun zehirlenmesi bakımından önemli olan nokta. 500-600°C üzerindeki sıcaklıklarda kurşunun buharlaşmaya başlamasıdır. Bu partiküller solunum yoluyla vücuda girer. Daha az miktarda kurşun ise sindirim kanalından alınır. Bunun yanında henüz yaşama yeni adım atmış bebekler de kronik bir zehirlenme tehdidi altındadırlar. Tütsü adı verilen bu buhar içinde erimiş kurşunun mikron düzeyinde partikülleri vardır. Ancak solunum yollarından alınan kurşunun % 40 kadarı emilip kan dolaşımına katılırken sindirim kanalından alınan kurşunun ancak % 10-15 kadarı emilmektedir.1. Bu nedenle zehirlenme bakımından solunum yolu ile maruz kalma daha önemli olmaktadır. Bu tehlike plansız kentleşme ve sanayileşmenin sonucu olarak gerçek bir olgu hâlini almaktadır. Kurşun ve Bileşikleri • Kurşun yumuşak bir metal olduğu için erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür. . Bu durum bebek ve çocuklarda sinsice ilerlemekte ve gelişim bozukluklarına yol açmaktadır. Vücuttan atılımı da yalnızca idrar yoluyla olur. Özellikle sanayi kuruluşlarında çalışan bireyler olmak üzere tüm kent yaşamı içerisinde insanlar kurşun zehirlenmesi tehlikesi altındadırlar. Organik kurşun bileşiklerinin deri yolu ile de emilimi olasıdır. • Kan dolaşımındaki kurşun eritrositlere bağlanarak taşınır.

Çalışma yapılan iş yerinde. ağız vb. tezgâhlar kolay temizlenmeli.Kurşunla çalışan kişiler üç ayda bir sağlık kontrolünden geçmeli.Zehirlenme görülen kişi belirli bir dönem çalıştırılmamalı.1.Giyilen elbise işe uygun olmalı.Çalışanlar temizliğe dikkat (el. .15 miligram/metreküpü geçmemesi sağlanmalı. . . kişi başına 15 m3 hacim düşmeli yükseklik 4 metreden fazla olmalı. . . .) etmeli bu ortamda yiyip içmemeli. . Kurşun ve Bileşikleri Kurşunun yoğun olarak kullanıldığı yerlerde zararlarından korunabilmek için yapılması gerekenler şunlardır: . iş yerinin havası periyodik olarak ölçülmeli ve havadaki kurşun oranının 0. yüz.Her çalışanın iş yerinde bir sağlık kartı düzenlenmeli periyodik muayeneleri ve bulguları işlenmelidir.Çalışılan yerin tabanı su geçirmez olmalı.

Yanlışlıkla alınan büyük dozlarda. akut zehirlenmelere yol açar. En çok böbrek ve karaciğerde birikim yaparak depolanır. Çünkü ısı artışına paralel olarak ortama yayılması artar. • Örneğin yere dökülen birkaç damla cıva buharlaşarak tehlikeli bir ortam yaratabilir. . Civa ve Bileşikleri • Civa endüstride kurşundan sonra en çok kullanılan metaldir. Metalik cıva ve bazı bileşikleri sindirim kanalından iyi emilmez. • Cıvanın oda ısısında buharlaşması endüstriyel zehirlenmelerde çok önemlidir. Cilt emilimi ile zehirlenme daha az görülmektedir. Zehirlenme genellikle solunum yoluyla olur.2.

.Manometre.Radyo ve TV alıcı. termometre gibi ölçü aletlerinin yapımında.2.İlaç ve dezenfektanların üretiminde. . . sudkostik üretiminde.Dericilik sanayi ve fötr şapka yapımında. .Suni ipek üretiminde. .Enerji jeneratörleri ve civalı akülerin üretiminde.Kâğıt ve kâğıt hamuru endüstrisinde. . .Diş hekimliğinde amalgam olarak.Altın ve gümüş şizlerinin işlenmesinde. asetik asit.Kereste koruyucusu olarak. .Organik bileşikleri tarım koruma ilaçlarının üretiminde. . .Civalı boya ve yapıştırıcıların üretiminde. . Civa ve Bileşikleri Civanın kullanıldığı başlıca iş alanları aşağıdaki gibidir: . barometre. .Vakum aletlerinin yapımında kullanılır.Klor. .Civa ile lehim ve kalaylama işlerinde.Elektrikli araç ve gereçlerin üretiminde. . . verici ve güçlendirme tüplerinin yapımında. .

kenarlarında civanın dökülmesini önleyecek oluklar olmalıdır. .2. .İş yeri tabanı düz ve yıkanabilir.Normal havalandırmalara ek olarak zemine yakın ek havalandırma olmalıdır.İş yeri ortam ısısı olabildiğince düşük olmalıdır.Masa altlarına iyot-kömür tabakası yerleştirilmelidir. Civa ve Bileşikleri • İş güvenliği açısından civanın kullanıldığı alanlarda alınması gereken önlemler şunlardır: . . .Masalar düz ancak. civadan etkilenmeyecek malzemeden olmalıdır. .

075 mlgr / m3’ten yukarı çıkmamalıdır.Çalışanların kişisel temizlikleri için her türlü tedbir alınmalıdır. . İşçilere iş elbisesi. Civa ve Bileşikleri . . . . eldiven. İş bitiminde sıcak su ile veya %10 sodyum sülfat ile yıkanmaları sağlanmalıdır.2. ayakkabı ve civa buharını tutacak uygun maskeler verilmelidir.İş yeri havasında aralıklı olarak civa ölçümleri yapılmalı ve 0.Üretimin yapıldığı yerlerde herhangi bir şey yenilmesine. içilmesine izin verilmemelidir.Sigara içilmesi yasaklanmalıdır.

Nikel kadmiyum akülerin yapımında .Cerrahi alet ve gereçlerin yapımında .Aside dayanıklı manyetik alaşımların yapımında .Diş hekimliğinde .Gıda endüstrisinde yağların hidrojenlenmesinde katalizör olarak .Plastik endüstrisinde kullanılan akrilik esterlerin üretiminde . Nikel ve Bileşikleri Nikelin kullanıldığı iş alanları şunlardır: .Nikelli çelik ve mutfak eşyası üretiminde .3.Özel çelik yapımında .Manyetik teyplerde .

Tüm egzama vakalarının %5’inde nikel ve bileşiklerinin etkili olduğu görülmektedir. Nikel ve bileşiklerinin bulunduğu iş yerleri ağır ve tehlikeli işler kapsamına girer. Nikel ve Bileşikleri Nikel organizmaya solunum ve sindirim yoluyla girer. Nikel karbonil cilt yolu ile de girebilir. Akciğer kanserlerine neden olur. cilt hastalığı ve alerjisi olanlarla sigara içenler bu tür iş yerlerinde çalıştırılmamalıdır. Bu nedenle kadınlar ve çocuklar bu iş yerlerinde çalışamaz. . Bunun yanında solunum sistemi rahatsızlığı.3. Nikel ve bileşiklerinden en toksik olanı nikel karbonildir. Bunlardan daha önemlisi nikel de kanserojen bir maddedir. En çok görülen zehirlenme belirtisi nikel dermatitleridir.

.Üretimin yapıldığı bölümlerde herhangi bir şey yenilmesine ve içilmesine izin verilmemelidir. eldiven. .3. . ayakkabı ve gerektiğinde kullanılmak üzere maske verilmelidir.İş yerinde sigara içilmesine kesinlikle izin verilmemelidir.İş yeri havalandırılması çok iyi olmalıdır. . Nikel ve Bileşikleri İş yerinde uyulması gereken başlıca kurallar şunlardır: . Gerekirse ek havalandırma sistemi kurulmalıdır.Çalışanlara iş elbisesi. .Çalışanların kişisel temizlikleri için tüm önlemler alınmalıdır. .Aralıklı olarak iş yeri ortamın da ölçümler yapılmalıdır.

işlenmesi .4.Demir tortularının ve hurda demirin eritilmesi .Magnetik demir oksit üretimi ve kullanılması .Demir cevherinin çıkarılması. Demir ve Bileşikleri Demirin kullanıldığı başlıca iş alanları aşağıdaki gibidir: .Demir tozunun parlatıcı olarak kullanılması .Demir döküm sanayi . demirin kaynakla kesilmesi .Çelik üretimi .Özellikle elektrik ve asetonla yapılan demir kaynakçılığı.

kusma. Yoğun biçimde solunması durumunda metal dumanı hummasına neden olur. Özellikle kadınılar ve çocuklar. Çok ağır zehirlenmelerde mide kanamaları ve karaciğer bozukluğu görülebilir. Demir ve Bileşikleri Demir vücuda çoğunlukla solunum yoluyla girer.4. Demir sülfatın ağızdan alınması ile akut zehirlenme görülür. bünyece zayıf olanlar bu tür işlerin yapıldığı yerlerde çalıştırılmamalıdır. karın ağrısı. şok. . solunum yetmezliği ve koma görülebilecek diğer sonuçlardır. aktif tüberküloz. Demirin tozu. solunum sistemi rahatsızlığı olanlar. dumanı ve buharı ise akciğerlerde yaygın fibroz doku artışına neden olur. Bulantı. kalp ve dolaşım sistemi bozuklukları olanlar. siderozis denilen önemli bir meslek hastalığını meydana getirir. Demir.

. ayakkabı ve gerektiğinde kullanılmak üzere maskeler verilmelidir.Çalışanların kişisel temizliklerini yapabilmeleri için yeteri kadar lavabo olmalıdır.4. . . masaları yıkanabilir olmalıdır. duvarları. eldiven. Demir ve Bileşikleri İş yerinde uyulması gereken başlıca kurallar şunlardır: . .Belirli aralıklarla iş yeri ortamında toz ölçümü yapılmalıdır. .Çalışanların iş sonunda duş yapma olanakları sağlanmalıdır. Özellikle yer altında yapılan işlerde havalandırma sistemi mutlaka kullanılmalıdır. .Delme işlemlerinde yaş yöntem kullanılmalıdır.İş yerinin tabanı.İş yerinde çok iyi havalandırılma yapılmalıdır.Çalışanlara iş elbisesi. .

dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır.Alüminyumun toz hâline getirilmesi . Alüminyum ve Bileşikleri Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılan alüminyumun. Hafişik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayinde de geniş kullanım alanı bulmaktadır.Maden cevherinden alüminyum elde edilmesi .5. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayi için vazgeçilmezdir. Alüminyumun başlıca şu şekilde kullanılır: .Alüminyumlu alaşımların elde edilmesi .Alüminyumun eritme fırınlarında eritilmesi .Alüminyuma kaynak yapılması .

.5. .Solunum sistemi hastalığı olanlar. Alüminyum ve bileşiklerinin bulunduğu iş yerleri ağır ve tehlikeli işler kapsamına girdiği için kadınlar ve 18 yaşından küçük olan kişiler çalıştırılmamalıdır. Alüminyum ve Bileşikleri Alüminyum akciğerlerde fibroz doku artışına ve hava kistlerinin oluşmasına neden olur.Hipertansiyonlular bu işlerde çalıştırılmaz.Önemli dolaşım sistemi hastalıkları olanlar. .Aşırı şişmanlar. . .Bünyece zayıf olanlar.Akciğer rahatsızlığı olanlar. Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü’nde belirtilmektedir. . Hangi alüminyum ve bileşiklerinin bulunduğu iş yerlerinde kadınların çalışabileceği. Alüminyumun neden olduğu tek endüstriyel hastalık Shaver (Alüminozis) hastalığıdır. . Bunun dışında.Aktif tüberküloz hastaları. .

İş yerlerinde kişisel temizlik için yeteri kadar lavabo bulunmalı. içilmesine izin verilmemeli. antistatik ayakkabı ve gerektiğinde kullanılmak üzere maske verilmeli. . .Üretimin yapıldığı yerlerde herhangi bir şey yenilmesine.İş yerlerinde çok iyi bir havalandırma olmalı.Çalışanlara iş elbisesi. . karbondioksit ve köpük kullanılamayacağından yangın olasılığına karşı kuru ve ince kum bulundurulmalıdır.Çalışanlara iş sonunda duş yapma olanağı sağlanmalı. Alüminyum ve Bileşikleri İş yerlerinde uyulması gereken başlıca kurallar ise şunlardır: . . .İş yeri ortamında belirli aralıklarla ölçüm yapılmalı.5.Alüminyum tozlarının yoğun olduğu bölümlerde çıkacak yangınlar için su.Madenlerde delme ve maden çıkarma işlemleri ıslak sistemle gerçekleştirilmeli. .Mümkünse kapalı sistemle çalışılmalı. . . eldiven. .

Ülkemiz krom cevheri ve bileşiklerinin üretiminde dünya sıralamasının başlarında yer almaktadır.Tekstil endüstrisinde .Kimyasal sentezlerde .6.Aydınlatma fişeği yapımında .Bitkisel zamk yapımında .Deri sanayisinde . Kromit ülkemizde yaygın olarak bulunmakta ve çıkarılmaktadır.Özellikle demirle olan alaşımların elde edilmesinde .Kromlu boyaların üretimi ve kullanılmasında .Çimento üretiminde . Krom ve Bileşikleri Krom kromit mineralinden elde edilir.Çelik üretiminde . Kromun endüstride kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır: .Metallerin sülfürik asitle temizlenmesinde .Seramik işlerinde .Krom ve bileşiklerinin üretildiği yerlerde .Kromajda (Pastan koruyucu olarak kullanılması) .Cam işlerinde .

akut ve kronik zehirlenmelere yol açar. Krom kanserojen bir madde olduğundan akciğer kanserlerine neden olur. Krom ve Bileşikleri Krom ve bileşikleri solunum ve sindirim yoluyla vücuda girer. Karaciğer ve böbrekte parankim bozukluğuna. .6. Bu maddenin yol açtığı hastalık tıpta mesleki akciğer kanseri olarak kabul edilir.

. kroma karşı alerjisi olanlar. lastik eldiven ve çizme verilmelidir. ellerinin %5 hiposülfit ile yıkanması sağlanmalıdır.Krom ve bileşikleriyle çalışanların belirli aralıklarla klinik ve laboratuar yöntemleriyle sağlık kontrolleri yapılmalı. .Çalışanlar el yüz temizliğine dikkat etmeli. bu alaşımlar üzerinde kaynak yapılması ve krom bileşikleri ile yapılan çalışmalarda dikkat edilecek başlıca konular şunlardır: . Çalışanlar da işten alınarak tedavile rine başlanmalıdır. cilt ve solunum sistemi hastalıkları bulunanlar işe alınmamalıdır.Krom ve bileşiklerinin kullanıldığı yerlerde genel havalandırma ile birlikte uygun ek havalandırmalar yapılmalıdır. Krom ve Bileşikleri Kromlu alaşımların hazırlanması.Kromla çalışılan yerlerde çalışanlara uygun elbise. .6. .

B. SOLVENTLER . PESTİSİTLER • 3. GAZLAR • 2.ORGANİK CİSİMLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI • 1.

Havadan daha hafiftir. Bu gazlar içinde en önemli olanları şunlardır: Karbondioksit: Yanma sonucu. . Kömür ocaklarında ortaya çıkar. Metan: Bataklık gazı olarak bilinir. şarap mahzenlerinde fermantasyon sonucu ve kuru buz üretiminde meydana çıkar.1. GAZLAR İnsan organizması üzerinde olan etkilerine göre zararlı gazlar şu şekilde sınışandırılabilir: a) Basit boğucu gazlar Normal atmosferik basınçtaki havada bulunan oksijen oranını hacim olarak %18’lerin altına düşürerek boğulmaya neden olurlar. Doğal gazın ana bileşimini oluşturur.

Havadan daha ağırdır. Özellikle banyo içinde bulunan şofben zehirlenmelerine dikkat edilmelidir.1. . GAZLAR a) Basit boğucu gazlar • Propan ve Bütan (LPG . • Asetilen: Kaynak işlerinde ve bazı proseslerde kullanılır.Sıvılaştırılmış petrol gazı): Propan ve bütan karışımıdır. • Hidrojen: Akü şarj odalarında açığa çıkabilir.

. Bu gazlar şunlardır: Karbonmonoksit: Eksik yanma sonucu oluşur. kazan ve otomobil egzoz dumanı içinde bulunur. Garajlarda ve tünellerde de iyi havalandırma yapılmazsa zehirlenme yapabilir. Hidrojen sülfür: Hayvansal ve bitkisel atıkların kokuşması sonucu oluşur. Kimya ve boya endüstrisinde karşılaşılır. Kokulu bir gazdır ama kokuya alışınca az veya çok olduğu fark edilmez. Özellikle atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkar. Soba zehirlenmelerine neden olan gazdır. GAZLAR b) Kimyasal boğucu gazlar Değişik mekanizmalarla hücrelere oksijen erişimini engelleyerek zehirlenme etkisi gösterir. Soba. Hidrojen siyanür: Böcek ilacı.1. sentetik lif üretiminde ve metal kaplama işlemlerinde ortaya çıkar.

. fosfin. klor. fosgen. Sanayide çeşitli işlemlerde ortaya çıkar. ozon ve formaldehit gibi gazlardır. kükürtdioksit. d) Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar Asrin. azotoksitler.1. nikel karbonil ve karbon sülfür gibi gazlardır. GAZLAR c) Tahris edici gazlar Amonyak. stibin.

Sıçanları yok edenler: Rodentisitler . Başlıcaları klorlu ve fosforlu kimyasal maddelerdir. sivrisinek vb. PESTİSİTLER İnsanlara.2.Zararlı bitkileri yok edenler: Herbisitler . Bunlar etkilerine göre sınıflandırılabilir: . hayvanlara ve bitkilere zararı dokunabilen ve diğer bazı zararlı canlıların etkisini önleyen kimyasal maddelere. pire. .Küçük canlıları öldürenler (sinek. pestisitler adı verilir.): Bunlara “insektisit” denilir.Mantarları öldürenler: Fongisitler .

çocuklar tarafından yanlışlıkla kullanılması bir yana bırakılırsa zehirlenmeler başlıca iki grupda görülür. .2.Pestisitlere bulaşmış yiyecekleri yiyenlerdir. aynı zamanda bu canlıların hastalık taşımaları da önlenmiş olunur. Bunlar. Pestisitler usulüne uygun olarak ve gerekli önlemler alınarak kullanılmalıdır. pul. .Bu maddeleri üretenler. PESTİSİTLER Pestisitler yalnızca insanları rahatsız eden canlıları yok etmez. Aksi takdirde insan için öldürücü olabilir. Pestisitlerin. eriyik ve aerosol şeklinde satılır. toz. fabrikalarda çalışanlar ve tarımda kullananlar . Bu maddeler.

SOLVENTLER Solvent kelimesi çözücü anlamında kullanılır. Su özellikle endüstride kullanılan büyük sayıda maddeyi çözemez. ilk madde veya ara madde olarak da kullanılır. endüstriyel üretimlerde. ilk madde olarak da kullanılır. solventler denir. Ayrıca. boya maddelerinin üretiminde ilk adım. iyi bir çözücü olan benzen. Bilindiği gibi suyun çözücü özelliği vardır ancak bu yeterli değildir. Bu nedenle solventlerin yaygın kullanım alanları mevcuttur. Bu sıvılara endüstriyel çözücüler.3. . Örneğin. Endüstriyel çözücüler sadece bu özellikleri nedeniyle çözücü olarak kullanılmaz. Bu nedenle organik sıvılar kullanılır.

endokrin hastalıkları ve böbrek hastalıkları. boya benzen içeriyorsa lösemi. solventlere sık maruz kalma sonucu tırnaklarda incelme ya da ayrılma . kalın bağırsak.Zehirlenme ve diğer hastalıklara neden olma: Boyacıların akciğer.Ateş alma ve patlama: Özellikle havalandırması iyi olmayan ortamlarda yanıcı boya ve solventler nedeniyle patlamalar ve yangınlar oluşabilmektedir. solvent etkilenmesi nedeniyle erken bunama. SOLVENTLER Solventlerin en önemli tehlikeleri şu şekilde sıralanabilir: . yutak. mesane. . ayrıca. böbrek kanseri.3. mide.

Koruyucu elbise.Ortamda solventlerin ne miktarda bulunduğunu belirleyecek çevre analizleri yapılmalıdır.Kapalı sistemde çalışma yapılmalı yani solventin çalışma ortamına yayılması önlenmeli . eldiven. uçucu ve yanıcı maddelerin normal oda ısısında bile patlayıcı olabilecekleri unutulmamalı . SOLVENTLER Solventlere karşı alınacak teknik önlemler aşağıdaki gibidir: . önlük ve maske kullanılmalıdır. . .İş yerinde yeterli havalandırma yapılmalı.3.Çok zehirli olanlar yerine daha az zehirli olanları kullanılmalı .

geçici ve kalıcı işitme kayıpları biçiminde gelişir. iletişimin kesilmesine. Gürültüye Bağlı Sağlık Sorunları: Gürültü genel olarak. ancak kalıcı hâle geldiğinde geri dönüşümsüzdür. zararlı düzeyde gürültüye maruz kalmaktadır. Gürültüye bağlı işitme kaybı.C. “istenmeyen ve çoğunlukla yapay olarak oluşturulan rahatsız edici sesler” şeklinde tanımlanır. Gürültü. taşımacılık ve askeri alanda olmak üzere pek çok endüstri kolunda işçiler. imalat.FİZİK VE MEKANİK ETKİLERDEN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI Fizik ve mekanik etkilerden meydana gelen meslek hastalıkları aşağıdaki gibi açıklanabilir: a. Tarım. Bu nedenle korunma önlemleri çok önemlidir. Danimarka’da %10’unda mesleki gürültüye bağlı işitme kaybı olduğu bildirilmiştir. Gürültüye bağlı işitme kaybı oluşumu büyük ölçüde önlenebilir. en sık rastlanan meslek hastalığıdır. inşaat. fiziksel ve ruhsal performansın düşmesine neden olabilir. . Gürültünün işitme üzerindeki etkileri. rahatsızlığa. Japonya’da yapılan bir çalışmada isçilerin %8. madencilik.5’inde.

iş yeri ortamındaki gürültü düzeyinin ölçülmesi yapılacak ilk iş olmalıdır.Programın değerlendirilmesi Çalışma yaşamında. Eğer gürültü zarar verecek düzeyde ise ve zarar görmüş çalışanlar varsa gürültü kaynakları ile zarar görmüş çalışanlar hemen kontrol altına alınmalıdır.Kayıtların tutulması .Yönetsel ve mühendislik kontrollerinin yapılması .Kişisel koruyucuların kullanılması . Yönetsel ve mühendislik kontrolleri aşamasında ise gürültü uzaklaştırılmalı veya çalışanların etkilenmesi engellenmelidir. makinenin gürültüye neden olan ses düzeyi ayarları azaltılabilir.Eğitim ve motivasyonun sağlanması . Çalışanların çalışma vardiyaları daha az etkilenecekleri şekilde düzenlenebilir. .a. Gürültüye Bağlı Sağlık Sorunları: Gürültünün ölçülmesi . Örneğin.Odyolojik değerlendirme .

merkezi sinir sistemin üzerinde tahribata yol açar. Özellikle 50 yaş üzerinde çalışanlarda belirtiler daha ağır seyreder.b. Yüksek ısı beyin ödemi. . Yüksek Isıya Bağlı Sağlık Sorunları • Yüksek ısı. beyin kanaması ve ölüme neden olabilir.

. Vücut ısısının 42˚C’nin üzerine çıkması merkez sinir sisteminin çalışma etkinliğinin azalmasına ve beyin fonksiyonlarının bozulmasına. sanayi fırınları. Bu nedenle vücut ısısının korunması oldukça önemlidir. ocaklar ve volkan gibi etmenler insanın termoregülasyon merkezini etkileyerek organizmayı ısı ayarlama işlevinden alıkoyar. Yüksek Isıya Bağlı Sağlık Sorunları Vücudun ısı dengesi: Vücut ısısının 27 ˚C’nin altına düşmesi uyku haline yol açar. vücut ısısının 25 ˚C’nin n altına düşmesi ise ölüme neden olur. cam ve dökümhane işlerinde çalışanlardır. yangınlar. genellikle demir döküm çalışanları. . Bu tehlikeye maruz kalanlar. bu durumun uzun sürmesi de ölüme yol açar. Bu durumda organizma ısı kaybedemez ve sürekli ısı birikmesi oluşur.b. seramik.Yüksek sıcaklığın olduğu başlıca işler: Güneş karşısında çalışma.

bilinç kaybı ve koma oluşur.Yüksek sıcaklığa bağlı sorunlar: Çalışma ortamındaki aşırı sıcaklığa bağlı olarak nabız yükselir. bitkinlik. Bu durumda acil olarak vücut soğutulmazsa sürekli beyin hasarı veya ölümün kaçınılmaz olacağı bir durum meydana gelebilir. kan dolaşımı hızlanır. Bunların dışında meydana gelebilecek başlıca olumsuzluklar şunlardır: . Sıcağın etkisiyle hayati organlar ve ter bezleri gerekli olan sıvıyı karşılayamaz. . terleme ile tuz ve sıvı kayıpları meydana gelir. . Bu fiziksel etkilenmelerin sonucunda da dikkat azalır. . Bununla birlikte havadaki nem oranıyla havanın akım hızlarının da çeşitli yöntemlerle ölçülmesi daha sağlıklı bilgiler alınması açısından gereklidir.Sıcak çarpması: Sıcak çarpmasıyla terleme durur. sinirlilik duygusu artar. . Yüksek Isıya Bağlı Sağlık Sorunları Çalışma ortamında sıcaklığın değerlendirilmesi: Çalışma ortamındaki sıcaklık için en basit ölçme aracı.Isı yorgunluğu: Yüksek sıcaklığa alışkın olmayanların. kuru ve ıslak termometrelerdir.Isı krampı: Sıcak karşısında kalan insanlarda terleme ile birlikte ani ve çok fazla sodyum klorür kaybı oluşur. Bu da ısı kramplarına yol açar. nefes darlığı. baş dönmesi. görme bozukluğu. fiziksel ve zihinsel verim düşerek iş kazaları meydana gelebilir. Terlemenin durmasıyla derin vücut sıcaklığı artar. kusma. bulantı. dolaşım bozukluğu ve akciğer ödemi gelişir. Bunun yanı sıra kişinin bulunduğu yerin nem oranı yüksek ve hava akımından yararlanma olanakları aynı oranda az ise vücuttan atılmayan ısının birikmesi sonucunda sıcaklık yorgunluğu gelişebilir. aşırı sinirlilik ve saldırganlık veya tam hissizlik. uzun zaman sıcak ortamlarda bulunmaları sıcak yorgunluğuna neden olur. baş ağrısı.b. Adalelerde seğirmeler.

hata artışı ve iş kaza riski artışı oluşabilir. ayak parmaklarında donma gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Yol bakım işçileri.c. Düşük ısıya bağlı olarak soğuk algınlıkları. tarım çalışanları. Mevsimlik olarak kış döneminde soğuk etkilenmesi. soğuk yanıkları. elektrik vb. polisler. işleri gereği dış ortamda bulunma durumunda olan kişiler için başlıca sorundur. Bunlarla birlikte dikkat azalması. telefon. . petrol istasyonlarında çalışanlar bu açıdan risk altındadır. bakım işçileri. balıkçı ve denizciler. Düşük Isıya Bağlı Sağlık Sorunları Gıda endüstrisinde soğuk hava depolarında çalışma soğuk maruziyeti açısından risk oluşturmaktadır.

Radyoaktif maddelerin biyolojik yarılanma süreleri. nükleer denemeler. organik madde vb. Bu nedenle uzun süre etkisini nesilden nesile sürdürebilir. Radyoaktif maddelerin canlı organizmadaki etkileri yarılanma süresi ile orantılıdır. araştırma vb. atom bombasının atılması.) gerek iş yeri ortamında gerekse yaşanan çevrede düşük düzeyde bile maruz kalınsa dahi 20-30 yıllık bir iş hayatı veya 60-70 yıllık bir ömür süresince maruz kalındığı için zamanla birikerek kümülatif etki yapabilmektedir. gün mertebesinde olduğu gibi aylar yıllar mertebesinde de olabilmektedir. Örneğin. doğrudan doğal çevreden alınabildiği gibi. dakika. Radyasyon. biyolojik etkilerini hücre atomlarını iyonlaştırarak ve hücre içinde istenmeyen iyonların oluşmasına yol açarak gösterir. İyonlaştırıcı radyasyonlar. kullandığımız elektronik aygıtlardan sağlık. proton ve nötronlar gibi tanecikler de olabilir. elektron. alfa tanecikleri. pozitron. kazalar ve savaşlar sonucunda çevrede önemli radyoaktif atıklar oluşabilir. gama ve x ışınları gibi iyonizasyon radyasyonu olabildiği gibi. beta tanecikleri. Toksik maddelere (metal.ç. Radyasyonun Neden Olduğu Sağlık Sorunları Günümüzde radyasyon. esnasında da alınabilmektedir. Radyasyonun doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki türlü etkisi vardır. radyoaktif madde. saniye. .

hava kompresörlü portatif aletlerle çalışanlarda. tıpkı ses dalgaları gibi tekrarlayan ve saniyede belirli bir sayısı olan dalgalardır. sesin hava yolu ile titreşimin ise vücudun sert kısımlarından vücuda girmesidir.d. bilek. kol ve omuzları etkiler. insan vücuduna çeşitli yollardan girer. Titreşim Etkisine Bağlı Sağlık Sorunları Titreşimler. Ayakta duran bir insanın ayaklarından. makineler veya hareketli parçaların titreşimleri çalışanın el ve kollarına geçmektedir. Bunlarda titreşim el. oturan bir kişinin kaba etinden ya da titreşime maruz kalınan bölgeden girer. İş yaşamında kullanılan bazı aletler. Bunların sesten başlıca farkı. inşaatta. ormanlarda motorlu testere kullananlarda bu konu önem kazanır. Madenlerde. Titreşimler. .

Titreşim Etkisine Bağlı Sağlık Sorunları Titreşimlerin. . iç kulağın titreşimden etkilenmesine bağlıdır. Bu etkiler şunlardır: . insan vücuduna çeşitli etkileri vardır. kusma.Çok düşük frekanslı titreşimler: Otobüs.d. Bu rahatsızlık. vapur ve uçakla seyahat eden bazı kişilerde bulantı. otomobil. terleme ve fenalık hissi olur.

vücuda ellerle girer ve sonunda “titreşim hastalığı” meydana gelir. kompresörlü portatif araç kullananlarda olur. Bu aletlerin yaptığı titreşimlerin başlıca zararları. traktörler. inşaat ve yol makineleri. Bazı ulaşım araçlarının yaptığı titreşimlerin frekansı bu sayıdadır. Bazılarında ise sindirim sisteminde ve idrar yollarında bozukluk oluşur. Bu hastalık. Çalışan aleti elleriyle tutar ve çoğunlukla omzuna veya baldırlarına dayar. trenler. 10-35 kg. Titreşim Etkisine Bağlı Sağlık Sorunları . Bu ağrılar bazen bel ve kuyruk sokumundan baldırlara kadar yayılır. . Bu araçlarda çalışanlarda bel kemiği etrafında (sırtta) ağrılar görülebilir. perdahlama gibi işlerde kullanılır.d. . Titreşim vücuda böylece doğrudan girer. kemiklerle eklemler ve damarlar üzerinedir. kamyonlar.’den büyük olan titreşimler: Bu titreşimler. ağırlığındaki bu aletler delme. olan titreşimler: Bu titreşimler önemli rahatsızlıklara neden olabilir. Örneğin.Frekansı 2-20 hz. kesme.Frekansı 20 hz.

. uygun olanlar işe alınmalıdır.İş yerinde gürültüyle çalışan makinelerin montajları sırasında iş yeri tabanına titreşimi ve gürültüyü kesecek malzeme kullanılmalıdır.Bu işlerde çalışanların periyodik olarak genel sağlık muayeneleri yapılmalı ve hastalık tespit edilenler çalıştıkları işlerden ayrılmalı. .Titreşimin yoğun olduğu ve gürültülü ortamlarda çalışmak üzere işe alınanların genel sağlık muayeneleri yapılıp özellikle kemik eklem ve damar sistemleri incelenmeli. . . Kaynak ile çalışanların arasında uygun mesafe olmalı ve mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları sağlanmalıdır. .Yeraltında nemli hava akımlı ve yetersiz ışıklı iş yerlerinde yapılan çalışmalarda yapay aydınlatma sağlanmalı. .Doğal ya da yapay radyoaktif maddenin zararlı en az miktarı kullanılmalıdır. romatizma hastalığı olanlar bu tür işlerde çalıştırılmamalıdır. şahıs başına en az 40 metreküp hava sağlanmalıdır. Dalgıç odalarında.Fiziksel ve mekanik etkilerden meydana gelen meslek hastalıklarına karşı alınacak tedbirler: . kontrol ve tedavi altına alınmalıdır.Yüksek basınçlı yerler ve dalgıç odalarında çalışanların özellikle kalp hastalığının olup olmadığı araştırılıp olanları tedaviye alınmalıdır. Bir dalgıç 22 metreden fazla derinliğe bir günde iki defadan fazla dalmamalı ve bu dalışlar arası en az 5 saat olmalıdır.

havada asılı olarak kalabilen. yüzey şekilleri. kimyasal bileşimi.1 ile 25 mikron arasında değişen katı parçacıklardır. Tozlar fiziksel. ‹nsan vücudunda tozlar değişik biyolojik etkiler gösterebilir. büyüklüğü 0.TOZLARDAN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI Teknik anlamda toz. çökme hızı gibi özelliklerin yanı sıra en önemli özelliği biyolojik davranışıdır. İnsan sağlığı bakımından tozun büyüklüğü.Ç. kimyasal özelliklerine veya biyolojik davranışlarına göre sınıflandırılabilir. Tozlar biyolojik etkileri bakımından şu şekilde gruplandırılabilir: . Tozun partikül büyüklüğü çok değişik olabilir.

Asbest akciğer kanserinin başlıca nedenidir. tahta. . Bu tür tozlara toksik toz adı verilir. mineral. maddelerin elde edilmesi.Fibrojenik tozlar: Biyolojik etki ve insan sağlığı bakımından en zararlı olan grup fibrojenik tozlardır. nikel. kuşların tüylerinden gelen tozlar gibi organik tozlar ve cam yünü. torbaların delinmesi. nefes darlığı gibi belirtilerle seyreden kronik akciğer hastalıklarına neden olur. kireç tozu gibi inorganik tozlar da bu grupta sayılabilir. doldurulması ve boşaltılması. taşınması. bazı kimyasal sistemlerle etkileşime girerek zararlı etkiler meydana getirir ve zehirlenme tablolarına neden olur. Bu konuda en çok bilinen örnek asbest lişeridir. ağaç. . krom. Ancak bu tozlar da fazla miktarda olduğunda lenfatiklerde tıkanıklığa yol açar.Ç. deri ile temas ettiğinde de alerjik rahatsızlıklar yaratabilir. keten. fibrotik reaksiyona yol açar ve sonuç olarak öksürük. metal. cevher ve maden ocaklarından çıkarılan taşlar vb. parçaların taşlanması.Toksik tozlar: Bazı metallerin tozları solunum yoluyla vücuda girdiğinde değişik organlara yönelir. kenevir tozu. püskürtülmesi. . tahıl.İnert tozlar: Bu tozlar ( örneğin baryum tozu) vücutta herhangi reaksiyona girmeden lenfatiklerle vücut dışına taşınır.Kansorojen tozlar: Bazı tozlar da özellikle akciğerlerde ve solunum sisteminin diğer bölümlerinde kansere neden olur. Kömür. .Alerjik tozlar: Bu tozlar solunum yollarında spazma yol açarak astım benzeri tabloya neden olur. Bu tozlar akciğerlere ulaştığında orada depolanır. şeker kamışı tozu. öğütülmesi sonucu tozlar oluşur . Kurşun.TOZLARDAN MEYDANA GELEN MESLEK HASTALIKLARI . Pamuk tozu. kadmiyum gibi metallerin tozları bu gruba örnek olarak gösterilebilir.

Asbestoz: Hastalığın nedeni asbest veya amyant denilen silika tozlarıdır. . bazı mineraller ve bir miktar da silis vardır. Bunların dışında asbest çimento yapımında ve inşaat sektöründe boru üretiminde kullanılır. cam. Hastalığın etkeni serbest silis veya diğer adıyla kuartz kristallerini kapsayan tozlardır. yeraltından kömür çıkarılması işlemi yapılırken fazla miktarda toz maruziyetine bağlı olarak meydana gelen bir akciğer hastalığıdır. Genellikle madenlerde çok uzun süre çalışılması sonucunda hastalık ortaya çıkmaktadır. taş ocakları. Sosyal Güvenlik Kurumunun istatistiklerine göre 1952-1975 arasındaki 25 yılda saptanan 17. Asbest tekstilinin elektrik kablolarının üzerine sarılması suretiyle ısı yalıtımı sağlanır. yüksek fırınların yıkım ve bakımı. fren ve debriyaj balatası üretiminde de dayanıklılık özelliğinden dolayı asbest kullanılmaktadır. Ancak kömür tozunun bileşiminde karbonun yanı sıra kükürt. seramik.347’si yani % 90’ı slikozdur. dökümhaneler. . ateş tuğlası fabrikaları. tüneller.Kömür işçisi pnömokonyozu (KİP): Kömür madenciliği sırasında. Tekstil fabrikaları. fayans. tecrit edici olarak sıvacılık ve boyacılıkta da kullanılmaktadır. Bu hastalığın meydana geldiği iş kolları yeraltı çalışmaları madenler.060 meslek hastalığının 15.Slikoz: Türkiye’de en sık görülen meslek hastalığıdır. Asbestten yapılan malzemenin sıcağı geçirmemesi ve yanmaması nedeniyle çok çeşitli işlerde ve değişik yerlerde kullanılır. Ayrıca inşaat sektöründe. kristal sanayi olarak sıralanabilir. fosfor..İnorganik tozlara bağlı başlıca hastalıkları: . . porselen. barajlar vb.

Genellikle 10-15 yıl gibi uzun bir süre tozlu yerlerde çalışan işçilerin üçte birinde ortaya çıkan bir hastalıktır. . keten. Organik Tozlara Bağlı Akciğer Hastalıkları Organik tozlara bağlı hastalıkların başında issinoz gelir. kendir. kenevir ve özellikle pamuk tozlarından ileri gelen hastalıktır.2. Bissinoz. Bu hastalık tekstil sanayinde çalışan işçilerde görülür.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->