KANSER TÜRLERİ

Tümörlerin İsimlendirilmesi
• 1. BENİGN TÜMÖRLER: Genel olarak doku tipinin sonuna –oma eki getirilerek isimlendirilirler. ADENOM: gland (bez) epitelinden köken alan benign tümörler için kullanılır. KİSTADENOM: Kist oluşturan benign tümörleri tanımlamak için kullanılır. PAPİLLOM: Epitel yüzeyinden dışarı doğru makroskopik ya da mikroskopik olarak parmaksı çıkıntılar oluşturan benign epitelyal tümörleri tanımlar. PAPİLLER KİSTADENOM: Kist iç yüzünde papiller yapılar bulunduran benign epitelyal tümörlerdir.

• POLİP: Mukoza yüzeyinden dışarı doğru makroskopik olarak görülebilen çıkıntı yapmış ve lümene doğru uzanan bengn ya da malign neoplazilerdir. Ancak, neoplazi dışındaki nedenlere (örn. İltihap) bağlı olarak da gelişebilirler. Ayrıca, polip oluşumuna yol açan olay “malign bir tümör” ise bu lezyonlar için “polipoid kanser” terimini kullanmak daha uygundur. TERATOM: Birden fazla germ yaprağından köken alan benign tümörlerdir.Özellikle overlerde görülenler kistik özellikte olabilir ve “benign kistik teratom ya da dermoid kist” olarak isimlendirilirler.

2. MALİGN TÜMÖRLER
• SARKOM: Mezenkimal dokudan köken alan malign tümörler için kullanılır. KARSİNOM: Epitelden köken alan malign tümörlerdir. Kısaca “CA” olarak belirtilebilir. YASSI HÜCRELİ KARSİNOM : Çok katlı yassı epitelden köken alan malign epitelyal tümörlerdir. ADENOKARSİNOM: Mikroskopik olarak bez yapısı (adenoid, glandüler) oluşturan malign epitelyal tümörlerdir.

• PAPİLLER KARSİNOM: Makroskopik olarak ta farkedilebilen parmaksı çıkıntılar oluşturan malign epitelyal tümörlerdir. • Bir malign tümör varlığından söz ederken bu tümörün hangi organda ortaya çıktığı da belirtilmelidir (midede adenokarsinom, akciğerde yassı hücreli karsinom gibi...) Örn. Yassı hücreli karsinomlar deride de, akciğerde bronşlardan da gelişebilen bir tümördür. Benzer şekilde adenokarsinomlar mide, kolon, tükrük bezleri, akciğer, mesane gibi çok çeşitli organlardaki bez epitellerinden gelişebilir. • BLASTOM: Organlardaki farklılaşmamış, embryonel hücrelerden köken alan “malign” tümörlerdir. Farklı organlarda görülebilirler. Örn; Retinoblastom (gözde), medulloblastom (serebellumda), nöroblastom (böbrekte), hepatoblastom (karaciğerde).

. Malign olduğu halde. Gliom 2. Plazmositom. Lösemiler Kemik iliğindeki prekürsör hücrelerden köken alan bir grup malign tümördür. Melanom. Kondroblastom 3. benign tümör gibi isimlendirilen tümörler Örn: Lenfoma. Malign tümör izlenimi veren benign tümörler Örn: Osteoblastom.İSİMLENDİRMEDE KURAL DIŞI DURUMLAR 1. Astrositom.Hepatom.

2 Yemek Borusu Kanseri 5.6 Safra Kesesi Kanseri 5.9 Kaposi Sarkomu 5.10 Akciğer Kanseri 5.7 Kolorektal Kanser 5.12 Melanom Olmayan Deri Kanseri 5.5.4 Karaciğer Kanseri 5. Bölge Bölge Kanserler • • • • • • • • • • • • • 5.3 Mide Kanseri 5.5 Pankreas Kanseri 5.11 Mezotelyoma 5.13 Deri Melanomu .8 Nazofarenks Karsinomu 5.1 Bas ve Boyun Kanserleri 5.

21 Prostat Kanseri 5.• • • • • • • • • • • • 5.18 Testis Kanseri 5.14 Meme Kanseri 5.16 Over Kanseri 5.20 İdrar Kesesi Kanseri 5.25 Lösemiler .15 Serviks Kanseri 5.23 Sinir Sistemi Tümörleri 5.19 Böbrek Kanseri 5.24 Lenfoma 5.22 Tiroit Kanseri 5.17 Endometriyal Kanseri 5.

.

Kanser gelisimini engelleyebilecek ya da bir kanserin tedavi edilebilirliğini artırabilecek Halk Sağlığı programları • 25 yasından itibaren kadınlar serviks taramasına katılmalıdır. • 50 yasından itibaren kadınlar meme taramasına katılmalıdır. . • 50 yasından itibaren erkek ve kadınlar kolorektal taramaya katılmalıdır. • Hepatit B Virüs enfeksiyonuna karsı asılama programlarına katılın.

her yıl dünya genelinde ortaya çıkan 1 milyonun üzerinde yeni vakayla erkekler arasında dördüncü(akciğer. Çoğunlukla kalın bağırsakta meydana gelen adenom poliplerden ortaya çıkar. prostate ve mide kanserlerinin ardından) ve kadınlar arasında üçüncü(meme ve rahim boynu kanserlerinin ardından) sırada gelmektedir. rektum ve apandistegörülen kanserli büyümeleri kapsar. . • Kolorektal kanser insidansı.Kolorektal Kanserler • Kalın bağırsak kanseri veya kolorektal kanser kalınbağırsak.

• Gerçekten de. az riskli bölgelerden çok riskli bölgelere göçen popülasyonların hızla yeni ülkenin daha yüksek risk düzeyine eristiğini göstermektedir ve bu da yasam biçimi ve beslenme faktörlerinin kolorektal kanser etiyolojisinde önemli bir rol oynayabileceklerine isaret etmektedir.çünkü kolorektal mukoza. Bu varyasyonun önemli bir kısmını diyet ve yasam biçimindeki farklılıkların. (tüm yeni vakaların yüzde 65’i). . beslenmenin tüm yaygın kanserler arasında en çok kolorektal kanser riski üzerindeki etkisi akla yakındır.• Dünya genelinde kolorektal kanserin ortaya çıkısında varlıklı toplumlardaki insidans oranları yüksektir. gıda bilesenleriyle doğrudan temas halindedir ve aynı zamanda beslenmeye bağlı metabolik ve fizyolojik değisikliklere maruz kalmaktadır. • Göçmenler üzerine gerçeklestirilen çalısmalardan elde edilen kanıtlar. özellikle de alkol tüketimi ve fiziksel hareketsizliğin belirlediği düsünülmektedir.

kırmızı/islenmis et tüketiminin ve alkol tüketiminin her birini kolorektal kanser riskinin artmasıyla iliskilendirirken yüksek meyve ve sebze tüketiminin riskleri yalnızca mütevazı ölçekte azaltabildiğini düsündürmektedir. yüksek toplam enerji yüklemesinin .• Mevcut kanıtların ağırlıklı kısmı. Asıl olarak kolon ca için geçerli olsa da düsük fiziksel aktivite de risk artışıyla iliskilendirilmektedir. • Yasam biçimiyle ilgili faktörler arasında obezitenin kolorektal kanser riskinde artısla iliskili olduğu düsünülmektedir. obezitenin etkileri anatomik bölge ve cinsiyete bağlı olarak değisiklik gösterebilmektedir. . ancak.

Bu yüzden kırk yaşından itibaren mutlaka. kırk yaş ve üzerindedir. • Polipler ve kanserin erken aşamaları. sigmoidoskopi ve dışkıda gizli kan testi yapılmalıdır. genellikle belirti vermezler. Bu yaştan itibaren her on yılda risk yaklaşık iki katına çıkar. hastaların % 90'ından fazlası. Ailesinde kalın bağırsak kanseri veya kalın bağırsak polipi bulunanlar ve ülseratif kolit hastalığı olanlarda risk artar.rektalmuayene.• Kalın bağırsak kanseri her yaşta görülmesine karşın. .

Dışkıda gizli kan testi. yani makattan parmakla yapılan muayene ile kalın bağırsak poliplerinin en az % 80'ine tanı konulabilir. .• Rektal muayene. belirti vermeyen ve sinsice kanama yapan poliplerin tanınmasında kullanılır.

yani et parçalarının zamanla kanserleşmesiyle oluşan kalın bağırsak kanserinin önlenmesi için. İyi huylu poliplerin. poliplerin kanserleşmeden tanınması ve cerrahi yöntemlerle çıkarılması gerekmektedir.• Erken dönemde tanı koyulan kanserlerde iyileşme oranı % 80-90 arasındadır. .

Anüse çok yakın tümörlerde anüs iptal edilerek kolostomi torbaları ile (karından) dışkılamaya geçilir. Metastaz (diğer organlara yayılma) görülen hastalarda cerrahinin yanı sıra kemoterapi ve radyoterapi de uygulanarak hastanın yaşam süresi uzatılmaya çalışılır. . cerrahi yöntemle tedavi edilir: kanseri oluşturan tümör ve çevresindeki bir miktar sağlam doku alınır. Evre durumuna göre kemoterapi ve adjuvan kemoterapi uygulanır.Tedavi • Kalın bağırsak kanseri.

Her 8 kadından birinin hayatının belirli bir zamanında meme kanserine yakalanacağı bildirilmektedir. dünyada görülme sıklığı en yüksek olan kanser türüdür. erken menars ve geç menapoz riski artırırken. Meme kanserine bağlı ölümler. . iyilesen teshise (mamografiye) ve (esas olarak) iyilesen tedaviye bağlı olarak ve son yirmi yıldır geliskin ülkelerde düsüs göstermektedir.Akciğer kanserinden sonra. • Oral kontraseptiflerin ve birlesik HRT’lerin mevcut kullanımı artan meme kanseri riski ile ilgilidir ve hiç kullanmayanların tasıdığı meme kanseri riskine inmek için kullanımı durdurduktan sonra 5-10 yıl geçmesi gerekmektedir. süt emzirme meme kanseri riskini azaltmaktadır. • Meme kanseri riski nuliparite ve geç ilk doğum .MEME KANSERİ • Meme kanseri meme hücrelerinde başlayan kanser türüdür.

erken tespit edilirse. Meme kanseri memenin dışına yayıldığında koltuk altındaki lenfatik nodüller en sık görülen yayılım yerleridir. • Meme kanseri. yayılmadan önce. • Meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntem erken teşhisdir. En sık rastlanan duktal karsinoma. memenin süt kanallarında başlar.hasta %96 yaşam şansına sahiptir. .• Meme kanserine iliskin aile tarihi ve yüksek mamografik yoğunluk en iyi tanınan meme kanseri risk faktörleridir ve görüntüleme amaçlarına yönelik olarak yüksek risk tasıyan kadınların tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. • Meme kanserinin birçok tipi vardır.

• Erken evrede yakalanmış meme kanserinin tedavisinde izlenecek yol aşağıda özetlenmiştir. Meme kanserinin bugün bilinen en etkin tedavisi tümörün ve tümörden kopan tümör hücrelerinin yayıldığı lenf nodlarının cerrahi olarak çıkarılmasıdır. • Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması +Koltuk Altı Lenf Bezlerinin Temizlenmesi ve/veya Kemoterapi ve/veya Radyoterapi . Erken yakalandığında tamamen bu hastalıktan kurtulmak mümkün olabilir.MEME KANSERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ • Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır.

göğüste bulunan Pectoralis major ve Pectoralis minor kasları da çıkarılır. • PARSİYEL MASTEKTOMİ. lumpektomi ile birlikte bir miktar lenf nodülünün çıkarılması işlemidir. Buna ek olarak Radikal mastektomide.MASTEKTOMİ nedir ve uygulanan cerrahi yöntemler nelerdir? • Göğüs Koruyucu Cerrahi Yöntemler:1) Lumpektomi 2) Parsiyel mastektomi • Göğsün Tümünün Alınmasını İçeren Cerrahi Yöntemler:1) Modifiye Radikal Mastektomi 2) Radikal Mastektomi • LUMPEKTOMİ. kanserli kitlenin ve bu kitlenin etrafından bir parça temiz dokunun da alınarak çıkarılması işlemidir. • MODİFİYE RADİKAL . tüm göğüs. göğüs ucu.RADİKAL MASTEKTOMİ. . areola ve aynı taraf lenf nodülleri çıkarılır. Geriye kalan göğüs dokusuna radyoterapi uygulanır.

. Koltuk altı lenf bezlerinin tümör ile tutulup tutulmadığını anlamak amacıyla bekçi düğümünün bulunup incelenmesi gerekir. Koltuk altı lenf bezlerinin tümör hücreleri ile tutulmadığı durumda çıkarılması gereksizdir. Bekçi düğümünde tümör hücreleri bulunmaz ise koltuk altının temizlenmesi gereksizdir.BEKÇİ DÜĞÜMÜ (=Sentinel Nod) SAPTANMASI: Her meme kanserinde koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi gerekmeyebilir.

MEME KANSERİ SONRASI SORUNLAR • • • • • • • • Omuz hareketlerindeki kısıtlılık Lenfodem Ağrı Fantom meme hissi Kilo alma Olumsuz vucut imajı Yorgunluk Depresyon .

odem ve enfeksiyonu onlemek • Duygusal tepkiyi. stres ve korkuyu azaltmak • Gunluk yaşamına. calışma ortamına cabuk donmesini sağlamak . kol bakımını oğretmek.MEME KANSERİNDE REHABİLİTASYON • Preop ayrıntılı bir omuz ve ust ekstremite muayenesi tedavi ve rehabilitasyonu kolaylaştırır • Tedavinin hedefleri: • Omuzun ağrısız eklem hareket acıklığını korumak ve fonksiyonel kullanımını sağlamak • Yara.

MASTEKTOMİ SONRASI ERKEN DÖNEMDE EGZERSİZ • Aksiller disseksiyon. gun (yara iyileşmesi) • Meme cerrahisinden hemen /14 gun sonra egzersiz: • lenfodem gelişimi acısından fark yok • erken egzersiz grubunda EHA korunmuş • Uygulamalar:omuz cpm cihazı.omuz askısı .postop 3-5.

el pompalama egzersizleri. 45 derece abduksiyon. dirsek. gün • Kendine bakım aktiviteleri.IR-ER tolere edebildiği kadar) • 4. gün • Omuz eklemi aktif egzersizleri ( abd ve flex 40 derece. gün • Opere kol elevasyonda. omuz izometrik egzersizleri • 2.MASTEKTOMİ SONRASI EGZERSİZ PROGRAMI • 1. makara ve tırmanma egzersizleri.el aktif EHA egzersizleri • 3. Codman egzersizleri . gün • Omuz abduksiyon-fleksiyon hasta toleransına gore • Ev programı Aktif EHA.el bileği. opere kolu kullanmaya • teşvik.

000/mm3 ise egzersiz Onerilmez. .TROMBOPSİTOPENİ EGZERSİZ REÇETESİNİ ETKİLER Mİ? • • • • İntraartikuler kanama riski İntraserebral kanama riski Trombosit sayısı <10.

LENFÖDEM • Lenfödem. • Temel olarak lenf volümünün transport kapasitesini aşması sonucu lenfatik sistemde fonksiyonel bir yetersizlik oluşumuyla ilgilidir. proteinden zengin interstisiyel sıvının jeneralize veya bölgesel olarak birikimiyle karakterize bir durumdur . . lenfatik dolaşımın konjenital veya edinsel bazı nedenlerle bozulması sonucu. • İnterstisiyel makromoleküllerin birikimini dokulardaki onkotik basıncın artması izler ve bu daha fazla ödeme neden olur.

• Lenfödemin birçok nedeni vardır. jinekolojik kanserler. • Meme kanseri. kolon ve mesane ile ilgili maligniteler ve pelvik sarkomlarda evre IV hastalarda bile. ancak başlıca nedenler arasında kanser ve tedavileri (sekonder lenfödem). . alt ekstremitenin kronik venöz hastalığı (lenfo-venöz ödem) ve paraziter bir enfeksiyon olan filariyazis (sekonder lenfödem) bulunmaktadır . yaşam sürelerinin artması sonucu. lenfatik sistemin konjenital anomalileri (primer lenfödem). daha fazla lenfödem vakalarına rastlanmaktadır .• Persistan şişlik ve protein birikiminin fibrozise neden olması sonucu lenfanjit ve selülit atakları için uygun bir ortam oluşur.

rahatsızlık Deride gerginlik Kol hareketlerinde kısıtlılık Yorgunluk Saat. yuzuğun dar gelmesi Kıyafet giymekte zorluk .LENFÖDEM BELİRTİLERİ • • • • • • Ağrı. bilezik.

• Cerrahiden 6-8 hafta sonra veya radyoterapi sırasında • Lenf damarlarının enflamasyonu • Ekstremite hassas. ağrısız • İstirahat pozisyonunda 1 haftada iyileşme 2. lenf akımında kesilme • Sıcak. tip akut lenfödem: • Cerrahi sonrası erken donem. kırmızı • Elevasyon ve NSAİİ ler ile iyileşme .LENFÖDEM SINIFLAMASI 1. hafif kırmızı. tip akut lenfödem: • Akut ve ağrılıdır. sıcak.

tip akut lenfödem: • En yaygın tip • Cerrahi sonrası 18-24 ayda. hareket zorluğu.3. minor travma veya yanık sonrası enfeksiyon • extremite çok gergin ve sıcak • Uygun pozisyon ve antibiyotik (kompresyon sakıncalıdır) 4. veya yıllar sonra • Kızarıklık ve ağrı yoktur • Rahatsızlık. postur değişikliği . tip akut lenfödem: • Bocek sokması.

Bu durum sert.enfeksiyon. • Lenfödemin Erken dönemlerinde hasta yumuşak.flebit ve tromboz geçici lenfödeme yol açan başlıca etmenlerdir (NCI 2004).elevasyon.radyasyon. ameliyat olma.lenfatik damarlarda travma. tromboza bağlı venöz tıkanıklık ve lenfödemin erken dönemde tedavi edilememesi kronik lenfödemin nedenleri arasında sayılabilir. . basmakla gode bırakan ve cilt değişikliklerinin olmadığı ödemdir.hareketsizlik. gode bırakmayan. • Kronik lenfödem 6 aydan daha uzun süren ve tüm lenfödem türleri içinde en zor tedavi edilendir. Cerrahi drenin proteinleri ameliyat alanından uzaklaştırması.• Geçici lenfödem: 6 aydan daha kısa süren. egzersiz ve elastik destek ile rahatlıkla tedavi edilebilen bir ödem tanımlar. Ancak lenf sıvısının devamlı birikimi lenf damarlarının genişlemesine ve sıvının doku aralığına sızmasına neden olur. yaralanma. hareketsizlik.radyoterapi. Elastikbandaja ve elevasyona cevap vermeyen bir ödeme neden olur. Tümör rekürrensleri. enfeksiyon.

LENFÖDEMDE EVRELEME • Evre 1: ödem yumuşaktır. gode bırakır ve ekstremitenin eleve edilmesiyle geçici olarak azalır (geriye dönüşümlü lenfödem). • Evre 3: lenfödemin ilerlemiş halidir. elefantiazis. • Evre 2: ödem daha serttir. masif hiperkeratoz ve ülserasyonlar oluşabilir (geriye dönüşümsüz lenfödem) . ekstremitenin elevasyonu ile azalmaz (geriye dönüşümsüz lenfödem). gode bırakmaz.

. semptomların kontrolü ve komplikasyonların azaltılmasına yöneliktir • Erken dönemde hastalara koruyucu önlemler ve lenfödem gelişiminin veya artışının önlenmesi ile ilgili eğitim verilir.Lenfödem Tedavisi • Meme kanseri ile ilişkili lenfödemin tam olarak tedavisi yoktur. ekstremitedeki şişliğin azaltılması. Skapulotorasik. Tedavi yaklaşımları. dirsek ve el bilek mobilitesini sağlamak amacıyla aktif eklem hareket açıklığı egzersizleri önerilir.

terapötik egzersiz ve bası giysisi uygulamalarını içeren iki fazlı bir sistemdir.Kompleks veya Komplet Dekonjestif Tedavi (CDT) CDT.manuel lenfatik drenaj(MLD). Optimal volüm azaltılması için kompresyon bandajının 21-24 saat kalması gerekir. Tipik bir faz1 seansı günde 45 dakika MLD’ı takiben kompresyon bandajı uygulanması ve “remedial” egzersizleri içerir. Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde uygulanan konservatif tedavi seçenekleri . Redüktif faz da denilen başlangıç fazı primer olarak ekstremite volümünü azaltmaya odaklanır. cilt bakımı. kompresif bandaj.

Eksternal kompresyon yeterli olduğunda. basınç gradienti boyunca lenf akımını artıran internal pompalama mekanizması oluşur. kollateral drenaj yolaklarının da yardımıyla. Eksternal kompresyonla (giysi veya bandaj) birlikte uygulanır. Ritmik kas kontraksiyonları ve gevşemeleri lenf damarlarının duvarlarındaki düz kasları kontraksiyon sağlayacak şekilde hafifçe komprese eder. mevcut lenfatik kanallardan. Faz II gün boyu kompresyon giysisi. bandajlı iken “remedial” egzersizlerin yapılması ve gerekirse MLD uygulanmasını içerir • “Remedial” egzersizler lenfödemli ekstremitede tekrarlayıcı kas kontraksiyonlarını teşvik etmek için yapılan spesifik bir grup tekrarlayıcı egzersizdir.Maksimal volüm azaltılması sağlandıktan sonra idame fazı denilen ikinci faza geçilir. . gece ise kompresyon bandajı uygulaması.

Ekstremite egzersizleri.• Manuel lenfatik drenaj (MLD). Ekstremite elevasyonunu . Pnömotik pompalar. Düşük güçlü laser tedavisi. Kompresyon giysileri. Hastanın kendi kendine yaptığı masaj/Basit lenfatik drenaj (Self-administered massage/Simple lymph drainage. Kompresyon bandajı. SAM/SLD). Oral ilaçlar.

Rekürren selülit varsa ve ileri lenfödemde önemlidir.Cilt Bakımı ve Hijyenik Öneriler Kompleks dekonjestif tedavinin (CDT) bir parçasıdır. Rekürren enfeksiyonu olanlarda topikal antimikrobiyaller kullanılabilir . deskuame deri ve bakterileri uzaklaştırır. cilt katlantı yerlerinde mikrobiyal büyümeyi elimine etmek. kuruluk ve çatlamayı önlemek için deriyi hidrate etmektir. Mineral yağ bazlı sabunlarla cildin temizlenmesi yeterli nemi sağlarken. Amaçları bakteriyel ve fungal kolonizasyonu kontrol etmek.

. erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci. Bu nedenler arasında. • Akciğer kanserinin en sık nedeni uzun süreli olarak tütün dumanına maruz kalmak olmakla beraber. tüm akciğer kanserli hastaların %15'e ulaşan bir oranı sigara içmeyenlerden oluşmaktadır.AKCİĞER KANSERİ • Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporuna göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında. asbest ve hava kirliliği gibi faktörler sorumlu tutulmaktadır. genetik faktörler. kadınlarda ise ikinci kanser türüdür. Akciğer kanseri birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. radon gazı.

Bu belirtiler sadece akciğer kanserine özgü olmadıklarından hastaların tanı almaları gecikebilir. nefes darlığı (dispne). ve vücudun hastalığa tepkilerinin varlığına bağlı olarak farkedebilir. nasıl yayılmış olduğuna. Akciğer kanseri. En sık görülen belirtileri. . Kesin tanı. biyopsi ile konmaktadır. Biyopsi genelde bronkoskopi veya BT-yardımlı biyopsi ile yapılır. öksürme (kanlı öksürme da dahil) ve kilo kaybıdır.• Akciğer kanserinin belirtileri hastalığın nerede başladığına. göğüs röntgeni ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile görülebilir.

küçük hücreli dışı kanserlerde ilk tercih cerrahidir. çünkü tedavide izlenecek yolu bu gruplandırma belirler. klinikte genellikle küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olmak üzere iki başlıkta incelenir. .• Akciğer kanseri. Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi tercih edilirken.

en yakın lenf bezelerine atlamış durumdadır. sadece akciğerin küçük bir bölümünde görülme halidir.Akciğer kanserlerinde evreler: • Evre 1: Tümör. • Evre 2: Hastalık. .

plevra veya iki akciğer arasındaki mediasten denen boşluğa veya buradaki bezelere yayılmışsa bu durum 3. kemik. • Evre 4: Karaciğer.• Evre 3: Tümör. evredir. böbrek üstü bezi gibi uzak organlara yayılmış durumudur. .

• Akciğer kanserlerinde (AC Ca) 5 yıllık sağ kalım %15.6 • Hastaların az bir kısmı küratif cerrahiye uygun (%25) • Eşlik eden kardiyopulmoner komorbiditeler • AC Ca-KOAH birlikteliği Erkeklerin %73’ünde kadınların %53’ünde KOAH varlığı .

nefes darlığında ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde anlamlı bir artışa yol açmaktadır. egzersiz kapasitesinde. bundan sonraki 2 hafta içinde tedavi başlamalı. •Konsültasyon ve tetkikler 4 hf içinde tamamlanmalı. 4-6 haftalık pencere döneminde yapılabilir. İsveç AC Kanseri Çalışma Grubu Önerisi**.• Komorbiditesi olan hastalarda preoperatif pulmoner rehabilitasyon . •Pulmoner rehabilitasyon nedeniyle tedavideki gecikmelerin sağ kalımı olumsuz etkileyeceğine inanılmaktadır. 48 gün veya daha az tedavi gecikmesi hastalığın herhangi bir evresinde sağ kalımı etkilemedi. . • KHDAK’li 189 hastanın retrospektif bir analizinde. •Prepeoperatif pulmoner rehabilitasyon.

Pre Op. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon • Diyafragmatik Solunum Egzersizleri .

• Segmental Solunum Egzersizleri .

• İnsentif Spirometre Kullanımı .

Sigara bıraktırma Etkili Öksürme Kontrollü solunum teknikleri • Periferik Kas egzersizi (Endurans) • Stres yönetimi.• Yürüyüş Eğitimi • Hasta eğitimi.anksiyete ile baş-edebilme .

• Göğüs tüpüne ihtiyaç duyulan gün sayısı daha az (p=0. hasta temelli PR da uygulanabilir. .03). • Uzamış göğüs tüpü gereksinimi daha az (p=0.Kanser cerrahisi öncesi PR.04). • Geleneksel 4 hf’lık PR yerine standart olmayan.058). • Hastanede kalış süresi en az 3 gün daha kısa (p=0.

Etkileri: • Egzersiz kapasitesi artar • Kas gücü artar • dispne ve yorgunluk iyileşir • Egzersiz kapasitesinde artış • Solunum fonksiyonlarında artma • SaO2’de artış • 6DYT (%43) ve pik iş yükünde (%34) artış Akciğer Kanserli Hastalarda Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyonun Etkinliği . 6-9 hafta devam edilir.• Pulmoner rehabilitasyona operasyon sonrası.

FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI • • • • • • • • • • • • • • • Solunum egzersizleri. TENS Enerji koruma yöntemleri Transfer-yatakta mobilizasyon Ambulasyon Venöz tromboz prevansiyonu Ağrı kontrolü Stres yönetimi. Rezistans ve endurans egzersizleri Ekstremite ve omuz kuşağı egzersizleri.POST OP. Öksürme. Postür egzersizleri. Pozisyonlama. Yürüyüş.anksiyete ile baş-edebilme . İnsentif spirometre kullanımı.

Füsun ŞAHİN. Türkiye. Denizli. Selin TAFLAN SELÇUK*. Sibel BAŞARAN. Nuray AKKAYA. Türkiye *Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Dr.kaynakça • • 2008. Erkan KOZANOĞLU. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi.sunumu Dr. Ayşe SARSAN. Özlem ERCİDOĞAN.Çukurova Üniversitesi TIp Fakültesi.2010 • Meme Kanseri ile ilişkili Lenfödem ve Konservatif Tedavisi. Tuğba GÖKTALAY Celal Bayar Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD . Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. Gülseren AKYÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı. Ankara. Adana. Nilgün ŞİMŞİR ATALAY. Prof. Türkiye . Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği.makale.2009 • MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU SUNUMU. Arzu YAREN**.2009 • Meme Cerrahisi ve Aksiller Diseksiyon Uygulanan Meme Kanserli Hastalarda Üst Ekstremite Problemlerinin Sıklığı ve Yaşam Kalitesine Etkisi.derleme.dünya sağlık raporu AKCİĞER KANSERİNDE PULMONER REHABİLİTASYON. Fiziksel TIp ve Rehabilitasyon Anabilim DalI.

Atilla. Türkiye.• KANSER HASTALARINDA UYGULANAN BİR HAFTALIK YOĞUN PREOPERATİF PULMONER REHABİLİTASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EFOR KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ SUNUMU. Sağlık YO. Türk Toraks Derneği • Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: 9 Sayı: 4 2006LENFÖDEM Hacer ERDÖL Ayla AKKAŞ GÜRSOY Mukadder OKUYAN . Akciğer kanserlerinde tanı.Atilla GÜRSES*. Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi.Dr. Prof. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. evreleme ve tedavi öncesi değerlendirme.Doç.Esra PEHLİVAN *Doç.H. Meltem Aras. Uzm.Nilgün GÜRSES**. Sumru Özel.Dr. • Akkoçlu. Emine Eda Kurt.2006 • Meme Kanseri ile İlişkili Lenfödem Tanılı Hastalarımızın Demografik ve Klinik Özellikleri –Makale Sibel Ünsal Delialioğlu. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü. Fzt. Ankara.** İstanbul Bilim Üniversitesi. İstanbul.Akif TURNA*.Dr. İstanbul.2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful