P. 1
karmaşık sayılar

karmaşık sayılar

|Views: 385|Likes:
Yayınlayan: embercres

More info:

Published by: embercres on Sep 25, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

pdf

text

original

www.mustafayagci.

com, 2005

Cebir Notları
Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com

Karmaşık Sayılar
x + 2 = 0 gibi denklemler doğal sayılar kümesinde ( ) çözülemeyince, buna duyulan gereksinim gereği, küme genişletilerek, tamsayılar kümesi ( ) bulunmuştur. Artık bu bir icat mıydı, keşif mi, o benim boyumu aşar. Daha sonra 3x + 17 = 0 gibi denklem çözümleri için rasyonel sayılar kümesine ( ), x2 – 6 = 0 gibi denklem çözümleri için de reel sayılara gereksinim duyulmuştur. Reel sayılar ( ), şu ana kadar bildiğimiz en büyük sayı kümesiydi. Şimdi onu da genişleteceğiz. Çünkü reel sayılar, karşılaştığımız x2 + 1 = 0 gibi bir denklemi çözmeye yetmiyor. x2 = –1 çıkıyor ya, daha önceki bilgilerimiz bize bunun anlamsız olduğunu söylüyor. Karesi çift olan sayılarla ile ilgili ilk bilgilere M.S.1’inci yüzyılda Heron’un çalışmalarında rastlanmıştır. Heron’u, üç kenarı bilinen üçgenlerin alanlarını hesaplamak için bulduğu formülünden hatırlarsınız zaten. Oluşturulması imkansız bir kesik piramidin hacmini hesaplamaya çalışırken böyle sayıların olabileceğini farketmiş, ama o kadarla kalmış. Elle tutulur gelişmeler, taa ki 16’ıncı yüzyılda, daha önce ikinci dereceden denklemler dersinde isimlerini zikrettiğimiz Niccolo Fontana Tartaglia ve Gerolamo Cardano tarafından üçüncü ve dördüncü dereceden denklemlerin köklerini veren kapalı formüllerin bulunmasına rastlar. Tabii milleti inandırmak ne mümkün. Analitik Geometri dersinde tanıştığımız Rene Descartes, 17’inci yüzyılda bu sayıların olabileceğine inanıyormuş, fakat kurduğu koordinat sisteminde onlara yer bulamayınca, bu sayılara ‘’sanal’’ adını koymuş. Hatta ‘’sanal’’ Fransızca ‘’imaginaire’’ demek olduğundan, bu sanal sayıya ‘’i’’ demiş ve bu ‘’i’’ günümüze kadar da gelmiş. Daha neye benzedikleri, nasıl bir şey oldukları bilinmeden i’li eşitlikler bulunur olmuş. 18’inci yüzyılda (1730) Abraham De Moivre, sayesinde meşhur olduğu
£ ¢ ¡  

(cos θ + i⋅sin θ)n = cos nθ + i⋅sin nθ eşitliğini, 1748’de de Leonard Euler cos θ + i⋅sin θ = eiθ eşitliğini bulmuş. Buradaki e, doğal logaritmanın tabanı olan ünlü sabit sayı e değil, exponansiyel fonksiyonun kısa gösterimi olan exp kısaltmasının kısaltılmışıdır. ☺ Tabii bulunan bulunuyormuş ama, inanan olmayınca yol katetmek de zor. 1685’de De Algebra tractatus isimli eserinde ‘‘Bunun bir geometrik açıklaması olmalı’’ diye direten Wallis’ten 114 yıl sonra 1799’da Caspar Wessel açık bir tarafı olmayacak şekilde karmaşık sayıları geometrik olarak göstermeyi başarınca, yavaş yavaş inatlar da kırılmaya başlamış. Yeterince eksiksiz ve olabildiğince sade bu çalışması, küresel trigonometrinin bulunmasına da yol açmıştır. Daha sonra birçok matematikçi bu konuya el etmış. Hatta gelmiş geçmiş en büyük matematikçi kabul edilen Carl Friedrich Gauss’da Wessel’dan yıllar sonra karmaşık düzlemi tekrar keşfederek, yayımladığı Karmaşık Sayılar Teorisi isimli makalesiyle hem konunun gelişmesini hem de popüler olmasını sağlamış. Gauss bu, boru değil! Yeter ki el atsın… Kaldığımız yerden devam edelim: x2 + 1 = 0 ise x2 = –1 demiş ve reel sayılarda buna bir çözüm bulamamıştık. Şu an da bulmuş değiliz zaten. nsanın x2 belliyken x’i bulmak için her iki tarafın karekökünü alası geliyor ama negatif bir sayının karekökü de alınmaz ki! Çözülemiyor deyip, bir kenara atacak halimiz de yok. şte, insansoyu tam bu noktada karesi –1 eden bu sayıya, yani bu denklemin köküne i veya –i deyivermiş. Bu değerlerden i olanına1 sanal sayı birimi denir. ‘’Sanal’’ yerine
1

Dikkat edin, ′′i olanına′′ dedik, ′′pozitif olanına′′ demedik, çünkü reel olmayan bir sayıda pozitiflik negatiflik ne arar! Zaten i ile –i arasında da bir fark yoktur!

Çözüm: O sayı veya sayılara x diyelim.2 = 2 2 bulunur ki. x2 – 2x + 7 = 0 x2 – 2x + 1 + 6 = 0 x2 – 2x + 1 = –6 2 Uyarı. z = a + bi karmaşık sayısında a’ya z karmaşık sayısının reel kısmı denir ve Re(z) ile gösterilir. o günler geride kaldı. Unutmayalım ki. 2 − 16 gibi bir ifadenin yazılması bile sakıncalıdır. varlığını inkar etmişler. b) noktasını. Çözüm: Bu sayılar x1 ve x2 olsun x1 + x2 = 8 ve x1⋅x2 = 20 olduğundan x1 ve x2 sayılarının x2 – 8x + 20 = 0 denkleminin kökleri olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar a + bi sayısının kendisi reel olmasa da. Karmaşık düzleme azami ölçüde önem vermek ve anlamaya çalışmak lazım.y1 ) y bi karmaşık sayısıyla bire1 x bir eşleştirirsek. Hatta ikinci isminin baş harfi olan ‘’i’’ ile gösterilir. Bu düzleme de karmaşık düzlem deriz. Toplamları 8. Dikkat edin. adı üstünde sayılar ‘’sanal’’ olduğundan. Reel sayılar kümesinde çözümünün olmadığını söylüyorduk. x2 + 7 = 0 ise x2 = –7 = 7⋅(–1) = 7⋅i2 x = ± 7 ⋅i Örnek. a + bi sayısını göstermek için analitik düzlemi kullanabiliriz. x2 – 2x + 7 = 0 denkleminin tüm köklerini bulalım. Hatta karmaşık düzlem inşa edilene dek birçok matematikçi böyle sayıları kabul etmemiş. Ox eksenine reel eksen. Artık. Örnek. Örnek. çarpımları 20 olan iki sayı bulunuz. z = a + eksen A(x1. diğeri x2 = 1 – 6 ⋅ i olmak üzere iki farklı kökü var. işlemler sadece zihinde. karmaşık sayılar doğal bir sıra içinde değillerdir. Oy eksenine de sanal eksen diyeceğiz. z 1 + 2i –3 – 5i 4 –6i Re(z) 1 –3 4 0 Im(z) 2 –5 0 –6   (x – 1)2 = –6 = 6⋅i2 x – 1 = ± 6 ⋅i x = 1 ± 6 ⋅i Demek ki biri x1 = 1 + 6 ⋅ i . tamsayılar aslında imajiner kısımları sıfır olan karmaşık sayılardır.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar ‘’imajiner’’ dendiği de olur. çünkü o zamana kadar en büyük küme o idi. Aksi iddia edilmedikçe çözüm kümesinin reel sayılar kümesinde sorulduğunu farzederdik. Denklemin diskriminantı ∆ = (–8)2 – 4⋅1⋅20 = –16 olduğundan. Analitik düzlemdeki her Sanal y P(a. Böyle bir mefhum yoktur. − (−8) ± − 16 8 ± 4i = = 4 ± 2i x1. Örnek. karmaşık sayılar kümesi bildiğimiz diğer tüm sayı kümelerini kapsar. üzerinde x1 Reel O çalışmak için yeni bir düzeksen lemimiz olur. Film burada kopuyor aslında. Biz hepten boş demiyorduk ama. Yanlış değildi. şimdi de bu sayılar var demiyoruz ki. x2 = –4 = 4⋅(–1) = 4⋅i2 olduğundan x = 2i veya x = –2i’dir. üzerlerinde düşünebilmek için tek çıkar yol burasıdır. a ve b sayıları reel olduğundan. b’ye de z karmaşık sayısının sanal (imajiner) kısmı denir ve Im(z) ile gösterilir. Siz benim yazdığıma bakmayın☺ . Reel sayıların aksine. bu sayılar 4 – 2i ve 4 + 2i’ymiş2. b reel sayı ve i2 = –1 iken a + bi şeklindeki sayılara karmaşık sayılar denir. Karmaşık sayıların geometrik gösterimi. Bu yüzden içinde karmaşık sayı içeren eşitsizlikler yazılamaz. Zira. herhangi bir şey söylenmediği takdirde bildiğimiz en geniş sayı kümesinde yani karmaşık sayılar kümesinde sorulduğunu farzedeceğiz. Örneğin. a. Çözüm: Eskiden olsa diskriminant negatif diye boş küme der geçerdik. reel sayılar kümesinde denklemimizin çözümü yok. x2 + 7 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Karesi –4 olan sayıları bulunuz. Çözüm: Düne kadar böyle denklemlerin çözüm kümelerine boş dediğimizi hatırlayın. olup bitecek. Bu sayıların tümünün oluşturduğu kümeye de Karmaşık sayılar kümesi adı verilir ve ile gösterilir.

z + 2i = 3z + 4 eşitliği x + yi + 2i = 3x + 3yi + 4 eşitliğine dönüşür ki. lk x veride eşitlik olmadığı için x = 2 2 O doğrusunu kesik kesik çizdiğimizi fark ettiniz değil mi? Örnek. Çözüm: Uzatmayalım. Re(z) > 2 ve Im(z) ≤ 1 koşullarını sağlayan karmaşık sayıların görüntüsünü çiziniz. kinci yol. 1) noktasının (3.i2 = –1 i4n+3 = i4n. d birer reel sayı olmak üzere. Örnek. Örnek.i1 = i i4n+2 = i4n. O halde analitik düzlemdeki apsis ve ordinat. iki karmaşık sayının eşit olması için her ikisinin de reel ve sanal kısımlarının eşit olması lazım diyeceğiz.i1 = i i-80 = 1 i-17 = i-20. i’nin herhangi bir kuvvetini bulmak istediğimizde. Apsis ve ordinatların artış miktarından yararlanarak noktanın (4. z1 = 3 + m – ni ve z2 = n + mi – 5i karmaşık sayıları birbirine eşit ise m ve n kaçtır? Çözüm: Re(z1) = Re(z2) olması gerektiğinden 3 + m = n. Bu nokta da karmaşık düzlemde 4 – 11i sayısının görüntüsüdür. Çözüm: Sanalı önemli değil diyor. 3 Örnek. z – 3z = 4 – 2i olduğundan –2z = 4 – 2i yani z = –2 + i olur. b.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar nanması zor ama 2i + 3 sayısı i + 1’den büyük değildir! Ama küçük de değildir! Hatta eşit hiç değil! Örnek. (1 – i)⋅(1 – i2)⋅(1 – i3)⋅…⋅(1 – i49) = ? Çözüm: in sayısında n.i3 = –i Örnek. z = x + yi olsun. Örnek. Karmaşık düzlemde 2 + i sayısının görüntüsünün 3 – 5i sayısının görüntüsüne göre simetriği hangi sayısının görüntüsüdür? Çözüm: (2. Sanal birimin kuvvetleri. Bunun için sırasıyla güçlerini yazmaya başlayalım bakalım: i1 = i i2 = –1 i3 = i2. Şimdi i’nin çok büyük güçlerini kolaylıkla hesaplamayı öğreneceğiz. karmaşık düzlemdeki reel ve sanal kısımlar demek olduğundan. Bu durum bize şöyle bir genelleme yapma hakkı veriyor:   n Anlayacağınız. Aşağıda bunlara ait örnekler bulacaksınız: i70 = i68. koordinatlarından değil mi? ki noktanın da hem apsisi. kuvvetin 4’e bölümünden kalanı i’ye kuvvet yazsak da olur. a. Tavsiyemiz birinci yol tabii ki ama ikinci yol da birazdan göreceğimiz başka soru tiplerinde kullanacağımız bir metot olduğundan. apsisi y 2’den büyük ve ordinatı 1’den x=2 küçük veya eşit olan noktaların y=1 1 oluşturduğu bölge soruluyor. yani ay-   olmak üzere. Karmaşık sayıların eşitliği. 1’i yakaladık.i = 1 Güzeeel. bu noktalar aynı demekti. Im(z1) = Im(z2) olması gerektiğinden –n = m – 5 olur. Birinci yol. z + 2i = 3z + 4 ise Re(z) kaçtır? Çözüm: ki farklı şekilde çözeceğiz. hem ordinatı eşitse. O halde Re(z) = –2 bulunur. 4’ün katı olduğunda in = 1 olacağından 1 – in = 0 olur. Analitik düzlemde iki noktanın çakıştığını yani aslında aynı nokta olduğunu nerden anlıyorduk. Demek ki.i = –i i4 = i3.i3 = –i i4n+4 = i4n. Analitik düzlemdeki her noktanın da karmaşık düzlemde bir sayı belirtebileceğine değinmiştik. reeli 3’ten küçük veya eşit olsun yeter. Bu iki denklem ortak çözülürse m = 1 ve n = 4 olarak bulunur. O halde yukarda anlattığımız gibi apsisi 3’ten küçük veya eşit olan noktaların oluşturduğu bölge istenilen cevap olacaktır. i4n+1 = i4n. Re(z) ≤ 3 koşulunu sağlayan z karmaşık sayılarının görüntüsünü çiziniz. c.i2 = –1 i101 = i100. –5) noktasına göre simetriğinin hangi nokta olduğunun sorulduğunu anlamışsınızdır. bu da tüm çarpımın sonucunun sıfır olması demektir.i4 = 1 . z1 = a + bi ve z2 = c + di iken z1 = z2 isse a = c ve b = d’dir. –11) olduğunu anlarız. i + i2 + i3 + i4 + i5 + … + i99 = ? Çözüm: Biraz önce gösterdiğimiz üzere. i’nin gücü 4’e bölündüğü zaman değeri 1 oluyor. her iki tarafın reel kısımları eşitlenirse x = 3x + 4 olduğundan x = Re(z) = –2 bulunur. onlara alıştırma olacak. i’nin kuvvetleri her dört tanede bir devrediyor.

(1 + i)9 = (1 + i)8⋅(1 + i) = [(1 + i)2]4⋅(1 + i) = (2i)4⋅(1 + i) = 16⋅(1 + i) = 16 + 16i. z karmaşık sayısının eşleniği z ile gösterilir. 2n (a ± ai) = [(a ± ai)2]n = (a2 ± 2⋅a2⋅i + a2⋅i2)n = (± 2⋅a2⋅i)n. Son üç terim toplamı bize cevabı verir: i97 + i98 + i99 = i – 1 – i = –1.. ′′x ile f (x). (gof)(i) = g(f(i)) = g(i3 – 3i) = g(–4i) = 2(–4i) + 3 = –8i + 3. (1 + i)⋅z + i = 1 ise z2006 kaçtır? Çözüm: (1 + i)⋅z = 1 – i olduğundan z = olur. Çözüm: ster bir önceki soruda yaptığımız gibi önce ifadeyi sadeleştiririz. Örnek. Diğer taraftan a + bi + a – bi = 2a da reeldir.. S = Karmaşık sayılar. S’den S’ye giden ve ’nin elemanlarını yerinden oynatmayan otomorfizmalara     ¡ bakalım. i + i2 + i3 + i4 = i – 1 – i + 1 = 0 olduğundan baştan itibaren her dört terimin toplamı sıfır olur.’’ ¡ ¡ ¡ ¢ 4 £   Örnek. (1 – i)20 = [(1 – i)2]10 = (–2i)10 = (–2)10⋅i10 = 1024⋅i2 = –1024. R = olsun. n olmak üzere. Özdeşlik fonksiyonu (Id) bunlardan biridir. R = Gercel sayılar gibi. 1− i 1+ i = (–i)2006 = ¡   19 99 Sanal sayıların eşleniği3. Örnek. 3 Ali Nesin: ‘’S bir halka ve R de bunun bir alt halkası olsun. ’ye göre eşleniktir′′ denir. Dikkat ettiyseniz sadece sanal kısmının işareti değiştiriyoruz. nanmayan dener☺ Örnek. Böylelikle (a + bi)⋅(a – bi) = a2 – (bi)2 = a2 – b2i2 = a2 + b2 bulunur ki. a ve b reel sayılar olmak üzere. (3 – 3i)5 = 35⋅(1 – i)5 = 243⋅[(1 – i)2]2⋅(1 – i) = 243⋅(–2i)2⋅(1 – i) = 243⋅(–4)⋅(1 – i) = –972 + 972i. Bunu da yerine yazalım: (x – i)99 = i99 olduğundan x – i = i olur ki x = 2i denklemin çözümlerinden biridir. Eğer yukardaki özelliği sağlayan sadece bir tane daha fonksiyon varsa ve bu fonksiyona f dersek. a + bi ve a – bi karmaşık sayıları ’ye göre eşleniktir. (1 + i)2 = 1 + 2i + i2 = 2i. Yani eşleniklik göreceli bir kavramdır. a ve b birer reel sayı olduğundan a2 + b2 sayısı da reel olur. a + bi şeklindeki bir karmaşık sayının eşleniği a – bi’dir. bu tanımı sadece anlaşılır olmak için yaptığımı hatırlatırım. (1 + i)4 = [(1 + i)2]2 = (2i)2 = 4⋅i2 = –4.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar nı sonuçları veriyor. Uyarı. z2006 i2006 = i2004⋅i2 = –1.y) = f (x). Sanal iki sayının toplamı ve çarpımı reel ise bu sanal sayılara birbirlerinin eşlenikleri denir. Bir önceki örnekte i99 = –i olduğunu bulmuştuk. Örneğin. O halde bu 99 terimin ilk 96 tanesinin (4’ün katı olduğundan) toplamı sıfırdır. Bu soruyu çözerken sırtımızı bu özeliğe yaslayacağız. a + b 2 ve a – b 2 sayıları ’ye (ya da ’ya) göre eşleniktirler. z 2–i –3 – i 4i 5 z 2+i –3 + i –4i 5 Eğer z bir reel sayı ise.f (y) ve eğer x elemanı ’deyse f (x) = x. eşleniğinin yine kendisi olduğunu fark etmişsinizdir. istersek de şöyle: 2i 50 (2i ) 50 2 50 ⋅ i 50 ) = z50 = ( = 1− i (1 − i ) 50 ((1 − i ) 2 ) 25 = 2 50 ⋅ i 2 2 25 2 25 ⋅ i − 2 50 = = 2 = −2 25 ⋅ i = 25 25 25 i (−2i ) − 2 ⋅i i Örnek. Çözüm: Önce i19 sayısını hesaplayalım: i19 = i16⋅i3 = i3 = –i. Gerçek tanımının bu olmadığını bilerek. 19 99 (x + i ) = –i eşitliği (x – i)99 = –i halini aldı. Örnek. Örnek. f(z) = z3 – 3i ve g(z – 1) = 2z + 1 fonksiyonları için (gof)(i) kaçtır? Çözüm: g(z) = 2(z + 1) + 1 = 2z + 3 olduğunu baştan kenara not edelim. Sadeleştirilirse z = –i olur. Yani f : S S bir bijeksiyon ve f (x + y) = f (x) + f (y) ve f (x. S = [ 2 ]. (1 – i)2 = 1 – 2i + i2 = –2i. (x + i ) = –i eşitliğini sağlayan bir x değeri bulunuz. z = 2i ise z50 kaçtır? 1− i .

z ile z sayılarının reel kısımları aynı olup. Çözüm: z = x + yi olsun. ki veya daha çok karmaşık sayı toplandığında ortaya çıkan karmaşık sayının reel/sanal kısmı. görüntüleri birbirlerinin reel eksene göre simetrikleri olur.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar y y z = x+yi O -y x x Olayı bir de grafik olarak yorumlayalım. sanal kısımları ters işaretli olduklarından. z1 – z2 = (3 + i) – (5 – 12i) = 3 + i – 5 + 12i = (3 – 5) + (i + 12i) = –2 + 13i. z − 2 ⋅ z ⋅i = 2 + i olduğundan ( 2 + i ) ⋅ (1 + 2 ⋅ i ) 2 +i = z= 1− 2 ⋅i (1 − 2 ⋅ i ) ⋅ (1 + 2 ⋅ i ) = 2 + 2i + i − 2 3i = =i. z2 Çözüm: z1 ve z2 sayılarını sırasıyla hesaplanması istenen ifadelerde yerlerine yazalım: z1 + z2 = (3 + i) + (5 – 12i) = (3 + 5) + (i – 12i) = 8 – 11i. z = x + yi dersek. Şimdi bu değerleri denklemde yerlerine yazacağız: 2z – 1 = 3 z + 2i eşitliği 2x + 2yi – 1 = 3x – 3yi + 2i halini alır. z1 = 3 + i ve z2 = 5 – 12i ise z1 + z2. x O Im[x + (y + 2)i] = y + 2 ≤ 1 vey = -1 -1 rildiğinden y ≤ –1 aranılan bölgedir. Çıkarma zaten tersiyle toplama demek olduğundan ayrıca izaha gerek yok sanırım. z – 2 = 2 ⋅ z ⋅i + i olur. kesri paydanın eşleniği ile genişleterek paydanın bir rasyonel sayı olmasını sağlarız. P(x) = x4 – 3⋅x3 + 4⋅x2 + 2x polinomu veriliyor. Sonrası zaten bildiğiniz gibi. = 15 – 36i + 5i + 12 = 27 – 31i. Örnek. z = x – yi olur. Bize Im(z) = y sorulduğundan sadece sanal kısımları eşitlesek yetecek: 2y = –3y + 2 olur 2 ki buradan y = olarak bulunur. Buna göre P(i) kaçtır? Çözüm: P(i) = i4 – 3⋅i3 + 4⋅i2 + 2i = 1 – 3(–i) + 4⋅(–1) + 2i = 1 + 3i – 4 + 2i = –3 + 5i. Bölmeyi yapmak için de bölümü merak edilen sayıları kesirli olarak yazdıktan sonra. 2⋅z – 1 = 3⋅ z + 2i ise Im(z) kaçtır? Çözüm: Şimdi daha önce bahsettiğimiz metoda geldik. Kanıt: z = x + yi ise z = x – yi olacağından z⋅ z = (x + yi)⋅(x – yi) = x2 – (yi)2 = x2 – y2i2 = x2 + y2. toplama katılan karmaşık sayıların reel/sanal kısımlarının toplamıdır. çarpımları da bir karmaşık sayıdır. farkları da. Toparlayalım. z z1⋅z2 ve 1 sayılarını hesaplayalım. Eğer bölen sıfır değilse bölümleri de. z – 2 = ( 2 ⋅ z + 1)⋅i ise Re(z) kaçtır? Çözüm: Parantezi açarsak. . Im(z + 2i) ≤ 1 koşuluna uyan karmaşık sayıların görüntüsünü çiziniz. Örnek. Karmaşık sayıları çarparken de çarpmanın toplama üzerinde dağılma özeliğini kullanırız. z + 2i y = x + (y + 2)i olur. z = x + yi ise z⋅ z = x2 + y2. z1 – z2. z1⋅z2 = (3 + i)⋅(5 – 12i) = 3⋅5 – 3⋅12i + 5⋅i – i⋅12i 5 Teorem. 3 1 − 2i 2 Karmaşık sayılarda dört işlem. z = x yi z1 (3 + i ) ⋅ (5 + 12i ) 3+i = = z2 5 − 12i (5 − 12i ) ⋅ (5 + 12i ) 15 + 36i + 5i − 12 = 25 + 60i − 60i + 144 3 + 41i 3 41 = + = i. Karmaşık sayıların toplamları da. 169 169 169 Örnek. a + bi ve c + di şeklindeki iki karmaşık sayının dört işlemine dair formüller: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + i(b + d) (a + bi) – (c + di) = (a – c) + i(b – d) (a + bi)⋅(c + di) = (ac – bd) + i(ad + bc) a + bi (ac + bd ) + i (bc − ad ) = c + di c2 + d 2 Birkaç örnek verelim: Örnek. 5 Örnek.

Örnek. z 2 = x1x2 – y1y2 – (x1y2 + x2y1)⋅i = z1 . 50 z = 3 + 4i ise Re(z) kaçtır? Çözüm: Eşleniğini hesaplayabilmek için 50 sayısını x + yi şekline getirmekle işe 3 + 4i başlayalım. Hazır eşlenik konusunu da anlatmışken. Bize ne lazım? z1 + z2 = x1 + x2 + (y1 + y2)i. z1 = 3 – 4i ve z2 = –5 + 12i ise z1 ⋅ z 2 kaçtır? Çözüm 1: Madem sayıların çarpımının eşleniği soruluyor.(3 − 4i ) 25 8i olduğundan z = 6 + 8i.z 2 olduğundan kanıt biter. Kanıt: z1 = x1 + y1i ve z2 = x2 + y2i olsun. z1 = x1 – y1i. Kanıt: z = x + yi olsun. zira çıkarma dediğin ters işaretlisiyle topla6 .(3 − 4i ) z = = =6– = 3 + 4i (3 + 4i ). O halde z1 – z 2 = x1 – y1i – (x2 – y2i) = x1 – x2 – (y1 – y2)⋅i = z1 − z 2 olduğundan kanıt biter. Kanıt: z1 = x1 + y1i ve z2 = x2 + y2i olsun. z sayısının eşleniği demek olsun. Çıkarmayı her zamanki gibi yine kaale almayacağız. Şimdi buna geometrik izah getireceğiz. Biz de önce sayıları çarpmakla işe başlayacağız. z1 ). z 2 = x2 – y2i ve z1⋅z2 = x1⋅x2 – y1y2 + (x1y2 + x2y1)⋅i olur. x2. Dersimiz olmadığı için ayrıntıya girmeyeceğim. şu formül manyaklarını unutmayalım: z+z Re(z) = ve 2 z−z 1 1 Im(z) = = − ( z − z )i = ( z − z )i . Bunu hemen üst sol şekildeki gibi resmedelim. Kanıt: z1 = x1 + y1i ve z2 = x2 + y2i olsun. O halde (z ) = x − yi = x + yi = z. y z2 x1 Teorem. z = x – yi olur. y1. Çözüm 2: z ⋅ z = z ⋅ z olduğundan z ⋅ z = (3 + 1 2 1 2 1 2 4i)⋅(–5 – 12i) = –15 – 36i – 20i + 48 = 33 – 56i. O halde Re(z) = 6. z 2 = x2 – y2i ve z1 x + y1i ( x1 + y1i )( x 2 − y 2 i ) = 1 = z 2 x 2 + y 2 i ( x 2 + y 2 i )( x 2 − y 2 i ) x x + y1 y 2 + ( x 2 y1 − x1 y 2 )i olur. 2i 2 2 Teorem. z1⋅z2 = (3 – 4i)⋅(–5 + 12i) = –15 + 36i + 20i + 48 = 33 + 56i olduğundan z1 ⋅ z 2 = 33 – 56i.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar Teorem. z1 =( = x1 x 2 + y1 y 2 − ( x 2 y1 − x1 y 2 )i x2 + y 2 2 2 =( z1 ) z2 Teorem. z1 . z1 = x1 + y1i ve z2 = x2 + y2i olsun. z1 – z 2 = z1 − z 2 . z1 = x1 – y1i. z . z2. ki karmaşık sayının cebirsel işlemlerle toplanmasını ve çıkarmasını biraz önce öğrenmiş olduk. y2 değerleri belli olduğundan hemen x1 + x2 ve y1 + y2 değerlerini hesaplar ve z1 + z2’yi resmederiz. 50 150 − 200i 50. Teorem. z1 = x1 – y1i. (z ) = z. z1 = x1 – y1i.z 2 . = 1 2 2 2 x2 + y 2 O halde z1 x − y1i ( x1 − y1i )( x 2 + y 2 i ) = = 1 x 2 − y 2 i ( x 2 − y 2 i )( x 2 + y 2 i ) z2 Teorem. z2 z2 Kanıt: z1 = x1 + y1i ve z2 = x2 + y2i olsun. Toplama ve çıkarmanın geometrik yorumu. ( z )n = z n . x1. O halde z1 . birkaç küçük geometrik özelikler (eşlik) kullanarak O. z 2 = x2 – y2i ve z1 – z2 = x1 – x2 + (y1 – y2)⋅i olur. z 2 = z1 . z1 + z2 noktalarının bir paralelkenar köşesi olduğunu görürüz. O halde z1 + z 2 = x1 – y1i + x2 – y2i = x1 + x2 – (y1 + y2)⋅i = z1 + z 2 olduğundan kanıt biter. y1+y2 y z1+z2 z1 x x2 x1+x2 y z2 z1+z2 z1 x 1 y2 O O z2 z1 z2 Örnek. z 2 = x2 – y2i ve z1 + z2 = x1 + x2 + (y1 + y2)⋅i olur. Kanıt: lerde anlatılacak. z1 + z 2 = z1 + z 2 . z1.

bulduğumuz şey z1 – z2 olacak. a d x1⋅x2⋅x3 = 1⋅(1 – i)⋅(1 + i) = 2 = – a b = 3/2’dir. z = 2 + i ise Re(z-1) kaçtır? 1 2−i Çözüm: z = 2 + i ise z-1 = = = 2 + i (2 + i )(2 − i ) 2−i 2−i 2 1 2 = = − i diye Re(z-1) = ’tir. Siz de çarpma işlemine geometrik bir yorum getirmeye çalışınız. Karmaşık bir sayının çarpmaya göre tersi. o karmaşık sayının modülü denir. Bunu zaten biliyorsunuz da. x2 – (β – 3)x + 15 = 0 denkleminin bir kökü 2 + αi ise β kaçtır? Çözüm: Bir kökü 2 + αi ise diğer 2 – αi’dir. şte bu yüzden denklemin üçüncü kökü 1 + i olmalıdır. a ≠ 0 olmak üzere ax2 + bx + c = 0 denkleminin −b ve x1⋅x2 = kökleri olan x1 ve x2 için x1 + x2 = a c olduğunu hatırlayarak. Yani sanal kökü varsa ya 2 tanedir. birbirlerinin eşlenikleri olur.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar madan başka bir şey değil! O halde derhal z2’nin ters işaretlisi olan –z2’yi çizelim. burada da aynı gayreti paydada sanal bir sayı bırakmamak için vereceğiz. Eğer ∆ < 0 olursa. Bir karmaşık sayının karmaşık düzlemdeki görüntüsünün (ona karşılık gelen noktanın) orijine olan uzaklığına.   y y |z| O z = x+yi x x Bir karmaşık sayının modülü. denklemin köklerinin sanal olacağı aşikar. x + y2 Örnek. a 0 olmak üzere ax2 + bx + c = 0 denkleminin köklerinin −b− ∆ −b+ ∆ ve x2 = x1 = 2a 2a olduğunu daha önce kanıtlamıştık. Şimdi de bu –z2’yi gösterdiğimiz paralelkenar metoduyla z1 ile toplayacağız. Örnek. Mutlak değeri veya büyüklüğü dendiği de olur. hala bir z sayısının çarpmaya göre 1 ’dir. z = x + yi şeklindeki bir karmaşık sayının modülünün. ax3 + bx2 + cx + d = 0 denkleminin bir köb oranı kaçtır? kü 1. x2 – mx + n = 0 denkleminin bir kökü 3 + i ise m + n kaçtır? Çözüm: x1 = 3 + i ise x2 = 3 – i olur. a x1 + x2 = m = (3 + i) + (3 – i) = 6 ve x1⋅x2 = n = (3 + i)⋅(3 – i) = 9 – i2 = 10 olduğundan m + n = 6 + 10 = 16 olur. ya 6 tane… Ayrıca sanal kökler daima birbirlerinin eşlenikleri olur. yan şekilde gördüğünüz taralı üçgende Pisagor Teoremi uygulanarak. Örnek. Bunu yaparken sadece z2’nin orijine göre simetriğini çizmek yeter. ya 4 tane. Nasıl ki reel sayılarda. x2 ve x3 olsun. Bunu da üst sağ şekilde çoktan göstermiştik. Dediklerimiz şöyle bir formüle götürür bizi: z = x + yi şeklindeki bir karmaşık sayı için x − yi z-1 = 2 . 2 5 5 5 5 4−i Sanal köklü denklemler. Kökler x1. |z| ile gösterilir. Öyle olmalı ki denklemin katsayıları reel olsun. b x1 + x2 + x3 = 1 + (1 – i) + (1 + i) = 3 = – . 7 . çünkü hem reel hem de sanal işaret değiştiriyor. eşleniğiyle tersi z çarparak paydada irrasyonel ifade bırakmamaya gayret ederdik. |z| = x 2 + y 2 olduğu rahatlıkla bulunabilir. O halde bu denklemin kökler toplamı (2 + αi) + (2 – αi) = 4 olur. bir kökü de 1 – i ise d Çözüm: Reel katsayılı bir polinom denkleminin hiçbir zaman tek sayıda sanal kökü olamaz. Bunu da yine eşleniklerinden biriyle çarparak yapacağız. olduğundan d Örnek. değinmek istediğim şu: O zaman kökler. 4 = β – 3 diye β = 7’dir. Sayı karmaşık diye çarpmaya göre tersi değişmez. |z|’in değeri. Çarpma ve bölme işlemlerini nasıl yapacağımızı öğrendiğimize göre ters alma işlemini de öğrenme vakti geldi.

kendisinin orijine göre simetriği olduğunu da anlamış olduk. | olduğundan | z1 |=? z2 z1 z1 | = z2 z2 z1 5 .i olur. y1 x1 . –z = –x – yi. ikincinin kıymetini anlayıp unutmayın diye vereceğiz. Kanıt: z = x + yi ise z = x – yi olacağından z⋅ z = (x + yi)⋅(x – yi) = x2 – (yi)2 = x2 – y2i2 = x2 + y2 olduğunu daha önce kanıtlamıştık zaten. Kanıt: z1 = x1 + y1i ve z2 = x2 + y2i olsun. z1 = 3 – 4i ise |z10| kaçtır? Çözüm: |z10| = |z|10 = 510. dikdörtgende köşegenlerin merkeze olan uzaklıklarının eşit olduğunu bildiğimizden kanıt tamamlanmış olur. y 2 + x1 . |z| 5 13 17 25 |z1⋅z2| = 33 2 + 56 2 = 3035 = 65. kinci yol. | = = x 2 + (− y ) 2 = (− x) 2 + (− y ) 2 = olduğundan eşitlikler doğrudur. |= z2 13 Teorem. z1 = 3 – 4i ve z2 = –5 + 12i ise |z1. |z1⋅z2| = |x1x2 – y1y2 + (x1y2 + x2y1)⋅i| = = = = ( x1 x 2 − y1 y 2 ) 2 + ( x1 y 2 + x 2 y1 ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Örnek. |z1⋅z2| = |z1|⋅|z2| Kanıt: z1 = x1 + y1i ve z2 = x2 + y2i olsun. Birinci yol. lk çözümü. x 2 + y 2 olduğunu ka- z = x – yi. |z1 + z2| = ( x1 + x2 ) 2 + ( y1 + y 2 ) 2 |z1 + z2|2 = (x1 + x2)2 + (y1 + y2)2 8 x1 . x2 + y2 = |z|2 olduğundan kanıt biter. |zn| = |z|n. z1 + z2 = x1 + x2 + (y1 + y2). |z1 + z2| ≤ |z1| + |z2|. = x1 + y1 2 2 2 2 = z1 z2 . |z1| = 5 ve |z2| = 13 olup. Kanıt: lerde kanıtlanacak. Çözüm: z = x + yi olsun. Kanıt: z = x + yi ise |z| = nıtlamıştık zaten. z2 z2 Kanıt: z1 = x1 + y1i ve z2 = x2 + y2i olsun.z2| kaçtır? Çözüm: ki farklı yol göstereceğiz. Biz de önce sayıları çarpmakla işe başlayacağız. z1⋅z2 = (3 – 4i)(–5 + 12i) = –15 + 36i + 20i + 48 = 33 + 56i olduğundan .( x 2 + y 2 ) ( x1 + y1 ).x 2 + y1 .( x 2 + y 2 ) + y1 .Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar z 3 + 4i –5 – 12i –8 + 15i 7 – 24i Teorem. Örnek. |z1⋅z2| = |z1|⋅|z2| olduğundan |z1⋅z2| = 5⋅13 = 65. Teorem. x − yi z ⋅|z|–2 = (x – yi)⋅( x 2 + y 2 )–2 = 2 = z–1. –z ve – z sayılarının karmaşık düzlem-x x O x |-z| deki görüntüleri orijin |z| merkezli bir dikdörtgen z = x yi -y z = x yi oluştururlar ki. y 2 + x 2 . 2 x +y Teorem. z ⋅|z|–2 sayısının sadeleştirilmiş biçimini yazınız. x 2 + y 2 = |z1|⋅|z2| Örnek. z⋅ z = |z|2. x2 + y 2 Örnek. z1 = 3 – 4i ve z2 = –5 + 12i ise | Çözüm: |z1| = 5 ve |z2| = 13 olup. |z| = | z | = |–z| = |– z |.( x 2 + y 2 ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = x1 + y1 . – z = –x + yi ve x 2 + y 2 z1 z1 |= . Madem sayıların çarpımının modülü soruluyor. z . y (− x) 2 + y 2 x1 x 2 + y1 y 2 − ( x1 y 2 − x 2 y1 )i x2 + y 2 2 2 Bu durumu bir de yanz = x+yi y z = x+yi daki gibi grafikle açıklayalım: |-z| |z| z. z x + y1i ( x + y1i )( x 2 − y 2 i ) = 1 | 1 |= 1 z2 x2 + y2 i ( x 2 + y 2 i )( x 2 − y 2 i ) Teorem. Teorem. Bu kanıtla birlikte bir karmaşık sayının ters işaretlisinin görüntüsünün.

Yorumlayalım: (4. Kanıt: Bir önceki teoremin kanıtında kullandığımız metodun aynısını kullanarak kanıtlayabilirsiniz.|z2| = (|z1| + |z2|)2. 5 Birinci yol. x |z – 4 – 5i| = |z – (4 + 5i)| = 2 ol4 O duğundan z ile 4 + 5i sayıları arasındaki uzaklık 2’ymiş. . Karmaşık sayıların z karmaşık düzlemdeki görüntüley1 1 x ri. ben çember denklemini bilmeseydim n’olacaktı?’’. O halde |z – 5 – 12i| ≤ |z| + 13 olduğundan |z|’i ne kadar büyük tutarsak. yani aralarındaki uzaklığın 3 birim olduğunu anlatır. O halde bu sayıya k + 0i diyelim. istenileni o kadar büyütmüş oluruz. b) merkezli r yarıçaplı bir çemberin denklemi (x – a)2 + (y – b)2 = r2’dir. |a – b| = c eşitliği de bize. koşulları sağlayan tüm (x. şimdiki konuya lütfen geçmeyin.|z1|. z1 2 + 4i –2 + 3i 1+i –7 – 5i z2 5 + 8i 4 – 5i 6 + 13i –15 + 10i Uzaklık 5 10 13 17 Karmaşık sayıların görüntüleri. bu çemberin denklemi nedir demek. Hayax linizde canlanan şey çember de3 O ğil mi? lk aldığımız nokta çemberin merkezi. 5) noktası arasındaki uzaklık 2’ymiş. 3 + 4i karmaşık sayısına 2 birim uzaklıkta olan noktaların geometrik yer denklemi nedir? Çözüm: Düzlemde bir nokta y 2 varmış. sabit uzaklık da yarıçaptır. Reel eksenin pozitif tarafı üzerinde ve 3 + 5i sayısına uzaklığı 13 birim olan sayı kaçtır? Çözüm: Sayı reel eksen üzerindeyse sanalı sıfırdır. ona sabit uzaklıkta baş4 ka başka noktalar varmış. Burada doğal olarak bana şunu sorabilirsin: ‘’Hocam. O halde (3. dik koordinat sistemindeki x2 O x1 noktalar gibi düşünülebileceğinden. Hangisi pozitifse o. Teorem. O noktaların geometrik yer denklemi nedir demek. olur. 2 y lki tanımı kullanacak. |z – 4 – 5i| = 2 eşitliğini sağlayan z sayılarının geometrik yeri nedir? Çözüm: ki yol göstereceğiz. ‘’Şimdi dediğimi yaparsan bir şey olmaz!’’ derim ben de: Karmaşık düzlemdeki 3 + 4i karmaşık sayısına. 5) nokta9 Örnek. z0 O merkezli r yarıçaplı çemberi oluşturur. z1 = x1 + y1i ve z2 = x2 + y2i ise yan şekildeki taralı dik üçgende Pisagor Teoremi’ni kullanarak z1 ve z2 sayıları arasındaki uzaklığın ( x 2 − x1 ) 2 + ( y 2 − y1 ) 2 kadar olduğunu bulmak hiç de zor olmasa gerek. Dolayısıyla a ile b’nin farkını |a – b| ile gösteririz. Örnek. 4) noktasına 2 birim uzaklıkta olan noktaya (x. 4) merkezli 2 birim yarıçaplı çember denklemi de (x – 3)2 + (y – 4)2 = 22 olur. ki nokta arasındaki uzaklık formülünden yine (x – 3)2 + (y – 4)2 = 22 bulursun ki. Analitik düzleme geçelim: z ile (4. Örnek. ki karmaşık sayı arasındaki uzaklık. O diğer başka başka noktalar da çemberin ta kendisi. iki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanacağız: y y2 z2 Örnek. O halde z sayıları. Bu çözümde anlamadığınız yer varsa. |z| ≤ 3 ise |z – 5 – 12i| ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Çözüm: |z1 + z2| ≤ |z1| + |z2| olduğunu biliyoruz. Pozitif olması gerektiğinden k = 15. y) diyelim. |z| en çok 3 olduğundan sorulan değer de en çok 16 olabilir. a ile b’nin farkının. |z1 – z2| ≥ |z1| – |z2|.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar = (x12 + y12) + (x22 + y22) + 2x1x2 + 2y1y2 = |z1|2 + |z2|2 + 2x1x2 + 2y1y2 ≤ |z1|2 + |z2|2 + 2x1x2 + 2y1y2 + 2x1y1 + 2x2y2 = |z1|2 + |z2|2 + 2. diğer deyişle analitik düzlemdeki (3. Uyarlarsak. O halde |z – z0| = r eşitliğini şöyy le yorumlamak gerekir: z ile z0 r z0 sayıları arasındaki uzaklık r bix rimdir. a ile b’nin farkı nasıl gösterilir? a – b ya da b – a. |z + (–5 – 12i)| ≤ |z| + |–5 – 12i| olur. Bilenler şurdan çözmeli: O(a. y) noktalarının oluşturduğu şeyin denklemi budur demek olur. 132 = (3 – k)2 + (5 – 0)2 olması gerektiğinden 3 – k = 12 veya 3 – k = –12 olur ki buradan k = –9 veya k = 15 bulunur.

Geometrik yeri değil de bu geometrik yerin denklemi sorulsaydı. y . zira üzerinde olursa uzaklık r’den küçük değil tam r olur. hemen z = x + yi diyerek. Çözüm 2: Ayıp olmasın diye biraz karmaşık sayılara bulanalım. kendini taca atabilir. z0 merkezli r yarıçaplı çemberin iç bölgesindeki tüm sayılar aranılan sayılardır. lki imkansız olduğundan 2z = –2 dolayısıyla z = – 1’dir. Örnek. Z ={z∈ : |z – (5 + 3i)| ≤ 3} istenilen kümedir. 3) merkezli ve 3 birim yarıçaplı olduğundan. x2 = (x + 2)2 eşitliği x2 = x2 + 4x + 4 eşitliğine dönüşür ki 4x = –4’ten x = –1 olduğu çıkar. Şöyle de diyebiliriz: z sayıları. 1) merkezli 3 birim yarıçaplı çemberi ve bu çemberin iç bölgesini oluştururlarmış. 0) merkezli 3 birim yarıçaplı yandaki çemberi çizmeli. y r z0 x O |z z | > r eşitsizliğini sağlayan z sayılarının görüntüsü |z y r z0 x O z | > r eşitsizliğini sağlayan z sayılarının görüntüsü   Örnek. Benzer şekilde. hem çemberin iç bölgesini hem de çemberin kendisini alacaktık.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar sına uzaklığı 2 birim olan noktalar z sayılarını oluştururmuş. z = x + yi olsun. z0 sayılarına uzaklığı r birimden küçük olan sayılardır. 1) noktalarına uzaklığı3 1 x nın 3 birimden küçük veya eşit -2 olduğunu anlıyoruz. Dikkat edin üzerindeki demedik. bu da kolay! 10 Anlayacağınız. Çözüm: z⋅ z = |z|2 olduğunu gösy 3 termiş ve anlatmıştık. Bu reel kısımları –1 olan tüm karmaşık sayıların iş göreceğini anlatır. 5) merkezli 2 birim yarıçaplı çembermiş. O halde |z – z0| < r eşitsizliği de bize z ile z0 arasındaki uzaklığın r’den küçük olduğunu anlatmalı. |z| = 3 koşulunu sağlayan z karmaşık sayılarının görüntülerini çiziniz. Buradan 2 < |z| ≤ 3 oldu2 3 -3 O ğunu buluruz. Sadece yanda görüntüleri çizilen z karmaşık sayılarını eleman 3 x kabul eden bir küme yazınız. Biz de o zaman hiç kar-1 O maşık sayıları karıştırmayıp bir çözelim bakalım. |z – z0| ≥ r olsaydı da hem çember dışını hem de çemberin kendisini almalıydık. O halde |z – z0| ≤ r olsaydı. y r z0 x O |z z | < r eşitsizliğini sağlayan z sayılarının görüntüsü y r z0 x O |z z | < r eşitsizliğini sağlayan z sayılarının görüntüsü Örnek. lk çözümdeki mantık silsilesini kurmakta zorlanan öğrenci. O halde bu şekil soldaki şekilden başkası olamaz. o halde cevap analitik düzlemdeki x = –1 doğrusudur. Örnek. Örnek. Bu da orijine olan -3 uzaklığı 2’den büyük ama 3’den küçük veya eşit olan noktalar kümesi demektir. O halde 4 2 < z⋅ z ≤ 9 demek 4 < |z|2 ≤ 9 dex mektir. 5 O Çözüm: Şekildeki daire (5. Çözüm: |z + 2 – i| = |z – (–2 + y 1⋅i)| ≤ 3 olduğundan z sayılarının (–2. |z – z0| > r olsaydı çember dışını. |z| = |z + 2| olduğundan z = z + 2 veya z = –z – 2 olmalıdır. |z + 2 – i| ≤ 3 eşitsizliğini sağlayan z karmaşık sayılarının görüntüsünü çiziniz. 4 < z⋅ z ≤ 9 eşitsizliklerini sağlayan z karmaşık sayılarının görüntüsünü çiziniz. Bakın. (x – 4)2 + (y – 5)2 = 22 diyecektik. Biraz da eşitsizlikler üzerine birkaç kelam edeceğiz: |a – b| < 2’den ne anlıyoruz? a ile b’nin farkının yani aralarındaki uzaklığın 2 birimden küçük olduğunu. yani bu z noktaları (–2. kinci yol. Çözüm 1: lk bakışta tipik bir y x = -1 mutlak değer sorusu gibi görüx nüyor. Şöyle ki: 2 = |z – 4 – 5i| = |x + yi – 4 – 5i| = |(x – 4) + (y – 5)i| olduğundan (x – 4)2 + (y – 5)2 = 22. Yandaki grafikten takip edebilirsiniz. |x + yi| = |x + 2 + yi| olduğundan x2 + y2 = (x + 2)2 + y2 olması gerekir. yani z sayıları (4. Formülü kul-3 3 O lanmak isteyenin gözü |z| = 3 -3 eşitliğini |z – (0 + 0⋅i)| = 3 diye görmeli ve (0. |z| = |z + 2| koşulunu sağlayan z karmaşık sayılarının görüntüsünü çiziniz. Çözüm: Orijine uzaklığı 3 birim y olan noktalar istenildiğinden 3 3 birim yarıçaplı merkezil çember x isteniyor demektir.

O halde bu sayının kutupsal gösterimi Z(8. biz de o noktayı reel ve sanalıyla (apsis ve ordinatıyla) tanımlıyorduk. y = (r. 300o)’dür. Şimdi burada yapılan işlemleri. A( 3 3 . Anlayacağınız. Yanda görüldüğü üzere. P soldaki şekilde resmedilen P noktasıdır. Bu olabilir tabii ki ama gönül istiyor ki daha az veriyle bu işi halledelim. smi sizi korkutmasın. Hatta noktanın koordinatlarını bulmak isteyen biri 30o-60o-90o üçgeninden faydalanarak. θo) olan bir z = x + yi sayısını alalım. Bu bilgilerden biri o noktanın orijine olan uzaklığı olacak. Örnek. x = r⋅cos θo y z = x+yi y = r⋅sin θo diye. Eğer şartları sağlayan tek 1 nokta bulursak. θ ) r x + yi = r⋅cos θo + r⋅sin θo⋅i θ = r⋅(cos θo + i⋅sin θo) x x O = cis θo Bu yazılımı bundan sonra sıkça kullanacağız. 3) ve (-4. orijine olan uzaklığını ve ZO doğrusunun eğim açısını bulacağız. şekil çizmeden yapmak için karmaşık sayıların başka türlü bir kutupsal gösterimini göstereceğiz. Hatta canı isteyen hemen noktanın aslında karmaşık düzlemde 3 3 + 3i sayısına tekabül ettiğini de çıkarabilir. orijine olan uzaklığı 6 ve kendisini orijine birleştiren doğrunun eğim açısı 30o olan noktanın koordinatlarını bulalım. tabii isteyen Z(8. verilince anlatmak istediğimiz noktadan başkası anlaşılmayacak. eğer halledebilirsek. |ZO| = r = 8 ve θ = 300o çıktı. 11 . y Biraz uzatmış olsak da. Çok mu şey istedik? Söyleyeyim: Noktayı orijinle birleştiren doğru parçasının x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı. aynı kapıya çıkar. Dediklerimizi yan şekilde yaptım. çünkü bu şartları sağlayan 1 tane değil 2 tane A olur. Kutupsal gösterimi (r. A noktasının orijine uzaklığı 5 birim ise orijin merkezli 5 birim yarıçaplı çember üzerindeki her nokta A noktası olmaya adaydır. örneğimizdeki (3. 8 O 60 (r. θo) = r⋅cis θo. diğer A aday noktalarından ayırmamız lazım. orijine uzaklığı 6 olan noktalar içinde A 6 sadece işaretli olan A noktasını x 30 orijinle birleştirdiğimizde isteO nen açı ölçüsü 30o oluyor. çok kolay olduğunu göreceksiniz. θo) şeklinde göstereceğiz. 225o) olan karmaşık sayıyı bulunuz. noktanın apsisi olsa olur mu? Örneğin. Yeter ki aşağıda yazanları roman gibi okumayın. orijine olan uzaklığı r ve bahsi geçen açısının ölçüsü de θo olan bir A noktasını bundan böyle A(r. 4) ve (3. ordinat olsa? Benzer durumdan dolayı o da olmaz. -4) gibi… Peki. adına karmaşık düzlem dediğimiz bir düzlemde bir nokta olarak görünüyordu ya. bu ikinci bilgi öyle bir bilgi olacak ki bize hangi bölgede olduğunu da bize anlatacak. Şimdi ikinci bir bilgiyle istediğimiz A noktasını. Yalnız bu iki bilgi öyle iki bilgi olacak ki. yani eğim açısı ikinci bilgi olarak yeter. örneğin ordinatı 3 deseler. 3) gibi yine iki farklı nokta karşımıza çıkar. ki bi daha olsa bi daha uzatırım. Çözüm: Yazılımdan P noktasının y 2 ve x orijine olan uzaklığının -1 PO doğrusunun eğim açısının O 2 225o olduğunu anlıyoruz. Bir öneri: kinci bilgi. z = 4 – 4 3i sayısının kutupsal gösterimini bulunuz. A’nın apsisinin 3 olduğunu da söylesek? Olmaz. hatta diğerinden daha çok. –60o) diye de gösterebilir. Hatta bundan dolayı. Başlayalım: Karmaşık sayılar. Ama fark etmişsinizdir ki sadece orijine olan uzaklık bilgisi bir noktayı tanımlamaya yetmez. ikinci bilgi. noktanın orijine olan uzaklığını r ile göstereceğiz. kizkenar dik üçgen yardımıyla P’nin reelinin de sanalının da –1 olduğunu anlarız. 3) olduğunu da rahatlıkla görebilir.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar Karmaşık sayıların kutupsal gösterimi. – 4 3 ) noktasına tekabül ettiğini biliyoruz. örneğimizdeki (4. Deneyelim. bilgiler yetiyordur. O halde -1 bu P noktası. bölgede olup. Örnek. Şöyle bir şey aklınıza gelebilir: ‘’O zaman bir de hangi bölgede olduğunu üçüncü bilgi olarak versek?’’. -4 3 Z O halde grafikte bu Z noktasını işaretleyip. Çözüm: Karmaşık düzlemdeki y x z = 4 – 4 3i sayısının analitik 4 düzlemdeki Z(4. O halde bu P noktasına karşılık gelen karmaşık sayı –1 – 1⋅i yani –1 – i’dir. Kutupsal gösterimi P( 2 . şte böyle bir gösterime de o sayının kutupsal gösterimi diyeceğiz. Örneğin. şimdi onlarla değil başka iki bilgiyle tanımlayacağız. III.

Bu eşitliği şöyle yorumlamalıyız: α yerine öyle bir θ’lı değer yazacağız ki. 2 x bir dar açı olduğundan x = 30o olmalıdır. –cos θo – i⋅sin θo = cos αo + i⋅sin αo olur. olduğundan θo = Arg(z) = arctan( sin 40 1 + cos 40 1 + 2 cos 2 20 − 1 = = O halde tan θo = sin 40 2 ⋅ sin 20 ⋅ cos 20 cot 20o olduğundan θ = 70o olmalıdır. θo ile 360o + θo hatta daha da genel olarak (k bir tamsayısı olmak üzere) k⋅360o + θo açıları düzlemde aynı yere tekabül eder. z karmaşık sayısının esas argümenti denir. z = cis 2xo + 1 ve |z| = 3 ise x kaç derecedir? Çözüm: z = cis 2xo + 1 = cos 2xo + i⋅sin 2xo + 1 olduğundan. farklarını. (k elbet ki tamsayı) Örnek. |z| = = (1 + cos 2 x) 2 + (sin 2 x) 2 2 + 2. O halde α = 180 + θ olmalıdır. Kutupsal gösterimlerle işlemler. sonra o noktayı orijine bağlayan doğru parçasını çizeriz. Örnek. . Aslında söylemeye gerek var mı bilmiyorum. 0o ≤ θ < 360o aralığındaki karşılığına çeviririz. z karmaşık sayısının argümenti denir. bölümlerini bulmayı ve kuvvetlerini almayı öğrenmiştik. bundan dolayı k ≠ 0 olduğunda. bunun geometrik yorumu olan şu yol da izlenebilir: Her defasında verilen z karmaşık sayısını karmaşık düzlemde işaretleyip. z = 2 + 2i ise Arg(z) kaçtır? Çözüm: Karmaşık düzlemdeki 2 + 2i y 2 sayısı analitik düzlemdeki (2. 2 Formülden de yapsaydık Arg(z) = arctan( ) = 2 o arctan(1) = 45 çıkardı zaten. Ama biz biliriz ki −30o ile 330o veya ne bileyim 370o ile 10o aslında aynı şeydir. z = sin 40o + (1 + cos 40o)⋅i ise z sayısının esas argümenti kaçtır? y Çözüm: z = x + yi için Arg ( z ) = arctan( ) x 1 + cos 40 ) olur. cos θo – i⋅sin θo = cis αo ise α = ? Çözüm: Eşitliğin sağ yanını açalım. r⋅cis θo yazılımındaki θ değerine. cos 2 x = 3 = 1 + 2. Genel halini sorarsa da yukarda yaptıklarımız gibi α = 180 – θ + 360⋅k dersiniz. kosinüsü aynı olacak ama sinüsü işaret değiştirecek. –cos θo + i⋅sin θo = cis αo ise α = ? Çözüm: Yine eşitliğin sağ yanını açarak başlayalım. kosinüsü de sinüsü de işaret değiştirecek. O halde α = 180 – θ olmalıdır. bulduğumuz esas argümenttir! Örnek. Örnek.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar Argüment ve esas argüment. Arg(z) ile gösterilir. çarpımlarını. –cos θo – i⋅sin θo = cis αo ise α = ? 12 Çözüm: Yine eşitliğin sağ yanını açalım. α yerine öyle bir θ’lı değer yazacağız ki. Reel ve sanalından hangi bölgede olduğunu anlarız. Örnek. Bazen argüment negatif verilir ya da 360o’den büyük veya eşit bir değer verilir. –cos θo + i⋅sin θo = cos αo + i⋅sin αo olduğundan. x bir dar açı olmak üzere. şte argümentin bu aralıktaki değerine. Noktadan eksenlere dik indirildiğinde oluşan dik üçgenlerden Arg(z) rahatlıkla bulunur. Genel olarak. Örnek. Bu eşitliği şöyle yorumlamalıyız: α yerine öyle bir θ’lı değer yazacağız ki. hatta daha genel olarak k⋅360o – θo. Şimdi de karmaşık sayıların kutupsal gösterimleriyle aynı işlemleri nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. cos θo – i⋅sin θo = cos αo + i⋅sin αo olur. Aslında buradan argümentin 225o de olabileceği anlaşılır. tabii ki bu değere canınızın istediği kadar 360’ın tam katlarını ekleyebilirsiniz. argümenti k’ya 0 değerini vererek. sinüsü aynı kalacak ama kosinüsü işaret değiştirecek. O halde α = –θ olmalıdır. Argümenti bulmak için. z = x + yi şeklindeki bir karmaşık sayının argümenti için y Arg ( z ) = arctan( ) x eşitliğinden yardım isteyebileceğimiz gibi. 2) nokx tasına tekabül ettiğinden oluşan ikiz45 2 O kenar dik üçgen gereği Arg(z) = 45o’dir. x + yi şeklindeki karmaşık sayıların toplamlarını. cos 2 x + cos 2 2 x + sin 2 2 x olduğundan 2⋅cos 2xo = 1 yani cos 2xo = 1 olur. anlaşılmamalıdır.

y z1 Teorem. n θ 13 . x -1024 yan şekilden göreceğiniz üzere z sayısının orijine olan uzaklığı 1024 ve esas argümenti de 180o’dir. ilerki derslerde verilecektir. kinci yol. Kanıt: z1 = r1⋅cis θ1 = r1⋅(cos θ1 + i⋅sin θ1) ve z2 = r2⋅cis θ2 = r2⋅(cos θ2 + i⋅sin θ2) olduğundan. Şu ana kadar ki bilgilerimiz (2 + 3i)10 gibi sayıları pratik hesaplamaya yetmiyor.sin(θ1 − θ2)] r2 r = 1 ⋅cis(θ1 − θ2) r2 Son iki teoremden anlaşılıyor ki. z = (1 + i)20 sayısının orijine uzaklığı ve esas argümenti kaç derecedir? Çözüm: ki farklı şekilde çözelim. Genel formülü ben çıkarttım ama tabii ki ezberlemeniz gerekmiyor. Birinci yol. sin θ 2 … … r = 1 . z1⋅z2 = r1⋅(cos θ1 + i⋅sin θ1)⋅r2⋅(cos θ2 + i⋅sin θ2) = r1⋅r2⋅(cos θ1⋅cos θ2 + cos θ1⋅sin θ2⋅i + sin θ1⋅cos θ2⋅i – sin θ1⋅sin θ2) = r1⋅r2⋅[cos(θ1 + θ2) + i⋅sin(θ1 + θ2)] = r1⋅r2⋅cis(θ1 + θ2) Örnek. z1 = r1⋅cis θ1 ve z2 = r2⋅cis θ2 ise z1 r1 = ⋅cis(θ1 − θ2) olur. Örnek. Yan şekilde verilen z1. z2 ve z3 sayılarının esas argümentlerinin sırasıyla 70o. z 2 r2 Kanıt: z1 = r1⋅cis θ1 = r1⋅(cos θ1 + i⋅sin θ1) ve z2 = r2⋅cis θ2 = r2⋅(cos θ2 + i⋅sin θ2) olduğundan z1 r1 cos θ1 + i. z = (1 + i)20 = ( 2 ⋅cis 45o)20 = 2 20⋅cis(45o⋅20) = 210⋅cis 900o = 1024⋅cis 180o olduğundan z sayısının modülü 1024. 2 z1 ⋅ z 2 Arg( ) = 2⋅Arg(z1) + Arg(z2) – Arg(z3) z3 = 2⋅70o + 170o – 300o = 10o.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar Teorem. =− − 2 2 y z1 Kanıt: Tümevarım içeren bu kanıt.[cos(θ1 − θ2) + i. Arg(z1⋅z2) = Arg(z1) + Arg(z2) z Arg( 1 ) = Arg(z1) – Arg(z2) z2 Daha fazlasını isteyenlere. sin θ1 = ⋅ z 2 r2 cos θ 2 + i. z = (1 + i)20 = y [(1 + i)2]10 = (2i)10 = 210⋅i10 = 180 z 1024⋅(i2) = –1024 olduğundan. O halde daha önce öğrendiğimiz binomların açılımından yardım isteyeceğiz. zn = lk birkaç tanesini açalım: z2 = (x + yi)2 = (x2 – y2) + (2xy)i z3 = (x + yi)3 = (x3 – 3xy2) + (3x2y – y3)i 4 z = (x + yi)4 = (x4 – 6x2y2 + y4) + (4x3y – 4xy3)i 5 z = (x + yi)5 = (x5 – 10x3y2 + 5xy4) + (5x4y – 10x2y3 + y5)i Teorem [De Moivre]. z = r⋅cis θ ise zn = rn⋅cis(nθ) ve n z= n r ⋅cis( ). z1⋅z2 = 5⋅3⋅cis(70o + 170o) = 15⋅cis 240o = 15⋅(cos 240o + i⋅sin 240o) 1 3 i) = 15⋅( − − 2 2 15 15 3 i. Zira 2 + 3i sayısını kutupsal biçimde yazmaya kalkarsak argüment rasyonel bir değer çıkmadığı için yarı yolda kalıyoruz. 170o ve 300o olduğunu not edin. Yan şekilde bilgileri verilen z1 ve z2 karmaşık sayıları 5 için z1⋅z2 çarpımı kaçtır? z2 3 80 70 x Çözüm: z = 5⋅cis 70o ve 1 O z2 = 3⋅cis 170o olduğundan. esas argümenti de 180o’dir. z1 = r1⋅cis θ1 ve z2 = r2⋅cis θ2 ise z1⋅z2 = r1⋅r2⋅cis(θ1 + θ2) olur. z2 ve z3 sayıları için 2 z ⋅ z2 z2 80 70 x Arg( 1 ) kaçtır? z3 O 60 z3 Çözüm: z1. Örnek.

bu da kolay! burada denklemi sağlayan 1 tane değil. Böylelikle farklıymış gibi görünen ama tamamen aynı olan üç karmaşık sayı elde edeceğiz. Diğer yandan x2 2y b2 – y2 = a olur. w0 = 2⋅cis 60o w1 = 2⋅cis 240o olarak bulunur.ei. Onlara sırasıyla w0 ve w1 diyelim. eğer öyleyse ikinci w’yi nasıl bulacağız? Karekökünü bulmak istediğimiz sayının argümentini. Köklerin t1 ve t2.[c+di]. bunu çözmeyi hepimiz biliyoruz. Bir sonraki sayfada bu tarz soruların çözümü için bir formül verdim. O halde 1 3 (x + yi)2 = 4⋅cis 120o = 4 ⋅ (− − i ) = –2 – 2 2 2 3i olur. düzenle2 4y 2 4 2 nirse b – y = 4ay yani y4 + 4ay2 – b2 = 0 elde edilir. z = 27⋅cis 150o = 27⋅cis 510o = 27⋅cis 870o olduğundan. Dolayısıyla karmaşık sayılarda ′′karekök′′ diye bir fonksiyon yoktur. Çözüm: Üç tane w sayısı çözüme aday olduğundan z’nin argümentine iki kere 360o ekleyeceğiz. w1’i pratik olarak bulmak için. o zaman karekökü tanımlayabiliriz. 21 + 5xi sayısı. w0 = 3⋅cis 50o w1 = 3⋅cis 170o w2 = 3⋅cis 290o Örnek.arg(a+bi) formülünü kullanabilirsiniz. w0’ın argümentine 120o ekleyebilirsiniz. w = x + yi diyelim. x2 – y2 + 2xyi = a + bi x2 – y2 = a ve 2xy = b b değeri sıfır değil diye y de sıfır değildir. 4 Uyarı. kesinlikle tavsiye etmediğimiz için burada bırakıyorum. i ile –i arasında hiçbir fark yoktur örneğin. ki çözüm olduğunda birini diğerinden ayırabiliyorsak. kinci yol. (x + yi)2 = (x + yi)⋅(x + yi) = a + bi eşitliğini sağlayan x ve y reel sayılarını arıyoruz. w2 = a + bi eşitliğini sağlayan olası w’leri bulmanın formülü. Daha genel olarak a + bi ile a – bi arasında hiçbir fark yoktur. Şimdi de karesi kutupsal olarak verilmiş sayıları bulmaya bir örnek verelim. x2 – y2 + 2⋅x⋅y⋅i = –2 – 2 3i olduğundan x⋅y = 2 ve y2 – x2 = 2 gibi iki bilinmeyenli iki denklemimiz olur ki. 5 + 2i sayısının karesi ise x kaçtır? Çözüm: Demek ki (5 + 2i)2 = 21 + 5xi. w2 = 4⋅cis 120o eşitliğini sağlayan w sayılarını bulalım. Bu yolu. 1 ya da 2 çözümü vardır. dolayısıyla x = 4 bulunur. sayının ′′karekökünü′′ De Moivre Teoremleri’nden bulmayı biliyoruz ama Ali Nesin: Sıfır böleni olmayan bir halkada x2 = a denkleminin 0. Bir karmaşık Şimdi ikinci yola bakın. 2 tane w olabilir. 25 + 20i + 4i2 = 21 + 5xi olduğundan 5x = 20. Örnek. O halde 4⋅cis 120o ile 4⋅cis 480o sayılarının kareköklerini alacağız. denklemin – y2 = a olduğundan 14 . w1’i pratik olarak bulmak için. Bu sayılar için "a′nın ka′ rekökünü bul′′ yerine ′′x2 = a denkleminin çözümlerini bul′′ demeliyiz. y2 = t dönüşümü yapılırsa 4t2 + 4at – b2 = 0 eşitliğine ulaşılır. Kompleks sayılarda denklemin çözümlerini ayırt edemeyiz. Karesi (a + bi) olan w sayısına x + yi diyelim. Örnek. onu diğerinden ayırıp "karekök" fonksiyonunu tanımlayabiliriz. karmaşık kuvvetini almak için de (a + bi)c+di = (a2 + b2)[c+di]/2. Bir karmaşık sayının karekök ve küp kökleri4. w2’yi pratik olarak bulmak için de w1’in argümentine 120o ekleyebilirsiniz. yani w0’ın argümentine 240o. Uyarı. Benzer şekilde ′′küpkök′′ diye bir fonksiyon da yoktur. Hem kartezyen hem de kutupsal gösterimlerle ′′karekök′′ hesaplamayı öğreneceğiz. Bu sayıların ′′küpkök′′lerini alınca üç farklı w sayısı ortaya çıkmış olacak. öyle yapacağız. Gerçel sayılarda denklemin çözümlerinden biri pozitif olacağından. ona denk olan başka bir argümentle değiştirerek. Korkmayın. w0’ın argümentine 180o ekleyebilirsiniz. yani argümente 360o eklersek bir şey olmuyordu ya.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar Bir karmaşık sayının. Önce daha kolay görünenden başlayalım. z = w3 = 27⋅cis 150o eşitliğini sağlayan w sayılarını bulunuz. Çözüm: Yine iki farklı yol göstereceğiz. o halde b x= demekte bir mahzur yok. Birinci yol.

O halde z’nin kutupsal gösterimi r⋅cis θ olur. Buradan da anladığımız şey şu: Kökler birbirinin zıt işaretlisidir. w2 = 5 + 12i eşitliğini sağlayan w sayılarını bulunuz. O z’nin argümentine θ diyelim. 7)’nin bulunduğu yerdir. z1 = 5⋅cis 73o ve z2 = 12⋅cis 163o sayıları arasındaki uzaklık kaçtır? Çözüm: Bu sayıları karmaşık y düzlemde gösterirsek. Şu an elde t1’den gelen iki kök var.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar diskriminantının da ∆ = 16(a2 + b2) olduğunu bir kenara not edin. 2 2y x + yi ve –(x + yi)’dir. Orijin etrafında dönme.cos α + i⋅sin α⋅cos θ] = r⋅[cos α⋅(cos θ + i⋅sin θ) – sin α. birini bulduk mu. z’yi biliyoruz. Diğer yandan |z|2 = a2 + b2 olduğunu hatırlarsak ∆ = 16|z|2 olur. Toparlayalım: Sonuç.(sin θ – i. argümenti θ + α olduğundan z′’nün kutupsal gösterimi de r⋅cis(θ + α) olur. Reel olmayan a + bi sayısını karesi kabul z −a b eden sayılar. orijin etrafında pozitif yönde 60o döndürdüğümüzde hangi karmaşık sayının konumuna geliriz? Çözüm: z′ = z⋅cis 60o = (–1 + 3. 3) noktasına geliniyorsa. t2 kesinlikle negatiftir. y α z' z x Olayı tam anlayamayan yandaki grafiğe baksın. O halde t2’nin kökleri reel olmadığından buradan elimiz boş döndük.cis 90o = (7 + 3i)(0 + 1⋅i) = 7i + 3⋅i2 = –3 + 7i olduğundan Z sayısının yeni konumu (–3. − 4a + ∆ − 4 a + 4 z − a + z = = t1 = . b) noktasını orijinin etrafında. 2 2 Buna karşılık x değerleri ise x1 = b/(2y1) ve x2 = b/(2y2) olur. 8 8 2 − 4 a − ∆ − 4a − 4 z − a − z = = t2 = 8 8 2 y reel ve |z| > a olduğundan t1 > 0’dır ve bu bize y’nin değerlerini verir. w2 = 3 + 4i eşitliğini sağlayan w sayılarını bulunuz. Şimdi bunu açacağız: r⋅cis(θ + α) = r⋅[cos(θ + α) + i. Örnek. orijine olan uzaklığı değiştirmeksizin α açısı kadar döndürdüğümüzde. orijine uzaklığı sabit kalacak şekilde. işimiz z2 13 z1 daha kolay olacak.cos θ)] = r⋅[cos α⋅cis θ – sin α⋅(i⋅sin θ + cos θ)/i] = r⋅[cos α⋅cis θ – sin α⋅cis θ/i] = r⋅cis θ⋅[cos α – sin α/i] = r⋅cis θ⋅[cos α + i⋅sin α] = r⋅cis θ⋅cis α Örnek. Örnek. Ayrıca köklerin çarpımı (– b2/4) < 0 olduğundan. aynı noktanın aynı yönde 90o + αo döndürülmesiyle hangi noktaya gelinir? Çözüm: z1 = 7 + 3i ve z2 = z1. z1 sayısının 5 73 x argümenti ile z2 sayısının 12 O 15 . y = ve x = olmak üzere.i )⋅( Örnek. Bir Z(a. Z noktasının aldığı yeni konumu bulmayı öğreneceğiz.i )⋅cis 60o 1 3 + . z′’nü bulacağız. 5−3 Çözüm: |3 + 4i| = 5 olduğundan y = =1 2 4 ve x = = 2 olur. Bunlara y1 ve y2 diyelim. Örnek.i ) 2 2 1 3 3 3 i+ i − = –2. =− − 2 2 2 2 = (–1 + 3. diğerini bunun ters işaretlisi olarak yazacağız.sin(θ + α)] = r⋅[cos θ⋅cos α – sin θ⋅sin α + i⋅sin θ. Çözüm: |5 + 12i| = 13 olduğundan 13 − 5 12 = 2 ve x = y= = 3 olur. 2 O halde w0 = 2 + i ve w1 = –2 – i’dir. b) noktası orijin etrafında pozitif yönde αo döndürüldüğünde (7. Diğer yandan z′’nün orijine olan uzaklığı z’yle aynı olup. 2 4 O halde w0 = 3 + 2i ve w1 = –3 – 2i’dir. z = –1 + 3. z −a z −a y1 = ve y2 = − .i karmaşık sayısını. Z(a.

Teorem. Bu noktaların her birinden i çıkarırsak z’i buluruz. yanda z + i olarak isimlendirilmiş görüntüsünü çizelim. Arg(z′) = 30o verilmiş. taranmış dik üçgenlerin birer kenarının 2 ve hipotenüslerinin 4 olmasından dolayı birer 30o-60o-90o üçgeni oldukları görülür. y Örnek. –1) noktasından 30 x geçen ve eğim açısı 30o olan ışıO nı çizmeliyiz. z + i = z' olsun. şekilde taranmış üçgeninin orijinde 60 3 z1 x bulunan köşe açısının 60o ve iki O kenarının 3 ile 8 olduğunu görmüş oluruz. Hemen şeklimizi çizelim. z ile z0 sayıları arasındaki fark yani bir anlamda onlar arasındaki uzaklık demek. O halde sayı A olduğunda argüment en az 60o. ster özel üçgenler dersinde söylediklerimizi hatırlayarak cevabın 7 olduğunu söyleyin. O halde cevap. Örnek. B olduğunda en çok 120o olabilir. −1 Çözüm 2: Bu çözüm bir anlamda ilk çözümün mantıki izahı olacak. 16 . Demek ki z sayısı öyle bir yerde olmalı ki z ile z0 sayılarına karşılık gelen noktaları birleştiren doğrunun eğim açısı αo olsun. O halde z′ = |z′|⋅cis 30o z+i y o o z = |z′|⋅(cos 30 + i⋅sin30 ) 1/2 30 x 3 1 O 3/2 = |z′|⋅( + i ). 60 Orijinden bu çembere şekildeki x gibi iki teğet çizersek. z – z0 demek. O halde bu çember üzerindeki her noktanın tekabül ettiği karmaşık sayıların argümentleri [60o.Mustafa Yağcı Karmaşık Sayılar argümenti arasındaki farkın 90o olması bize şekildeki taranmış üçgenin dik olduğunu anlatır. sanal eksene göre simetrik olduklarını söylememize gerek yok sanırım. 4) merkezli 2 birim yarıçaplı çemberi 2 2 oluşturan noktalar olduğunu biliA B 2 2 60 yoruz. |z – 4i| = 2 eşitliğini sağlayan z sayılarının esas argümenti en az ve en çok kaç olabilir? Çözüm: |z – 4i| = 2 eşitliğini y sağlayan z sayılarının (0. Ayrıca bu teğetlerin. ister kosinüs teoremini uygulayarak… Size kalmış… Örnek. O halde buna aday z’ler aynı doğru üstünde olmalılar. Arg(z – z0) = αo eşitliğini sağlayan z karmaşık z0 x sayılarının görüntüleri yan şeα O kilde belirtilen ışındır. −1 2 2 Hemen. 120o] aralığında oynar. Çözüm 1: Arg(z – (–i)) = 30o vey rildiğinden (0. O halde bu karmaşık sayılar arasındaki uzaklık 13 birimdir. Hatta verilerden. Kanıt: Aslında kanıt farkın tanımında yatıyor. pratik yolu unutan yolda kalmayacak. Arg(z + i) = 30o eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarının görüntülerini çiziniz. z – z0 derken ne demek istediğimizde yani. bu üçgen 5-12-13 üçgeni çıkar. z1 = 3⋅cis 11o ve z2 = 8⋅cis 71o sayıları arasındaki uzaklık kaçtır? Çözüm: Bir önceki soruda yapz y 2 tığımız gibi z1 ve z2 sayılarının 8 7 görüntülerini çizdiğimizde. z ile isimlendirilmiş ışın olur.

z = 3 3 − 3i karmaşık sayısı için z6 nedir? A) 363 B) –363 C) 363i3 D) –363i3 E) 0 1 + a + bi = 1 − i olduğuna göre a + 1+ i b değeri kaçtır? ÖYS 1985. z = ÖYS 1974. 1 + 2i kompleks sayısının 1 – 2i kompleks sayısına bölümü nedir? A)–2 B) 3 − 2i − 3 + 4i 2 + 3i − 2 + 5i C) D) E) 5 5 5 3 A)2 + 3i B) –3 – 2i 1 1 3 − 2i C) + i D) E) 5i 3 2 13 ÖYS 1981. Yandaki grafikte gösterilen z1 ve z2 karmaşık sayılarının çarpımlarının kutupsal biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7⋅cis(θ1 + θ2) D) 12 B) –25 E) 12⋅cis(θ1 + θ2) C) –8i 2−i kesrinin değeri aşağıdakilerden ÖYS 1971. A) 1 13 A) 3 B) 3 25 C) −3 25 D) –3i E) 3i 3 − 2i sayısının sanal kısmı kaçtır? 1− i 1 5 B) C) 1 D) 2 E) 2 2 ÖYS 1975. A) –2 B) –1 £ ÖYS 1977. a∈ için z = a + (a + 1)i ve 2 E) 2 2 C) 1 D) 1 2 E) 1 3 C) 0 D) 1 E) 2 . 2+i hangisidir? 3 − 4i A) 5 5 − 4i B) 3 3 − 2i C) 5 − 3 + 4i D) E) –1 5 z + i z = 2 ise a kaçtır? A) –3 B) –2 C) 0 D) ÖYS 1978. ÖYS 1984.Karmaşık Sayılarla lgili Çıkmış ÖYS Soruları ÖYS 1970. kutupsal koordinatlarla ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 2 ⋅ [cos 30 + i ⋅ sin 30] 2 ⋅ [cos 60 + i ⋅ sin 60] ri kaçtır? A) 3 B) 2 1 + ix olduğuna göre. z = i + 3 sayısının. |z|’nin değe1 − ix C) 2 ⋅ [cos 45 + i ⋅ sin 45] D) 2 ⋅ [cos 30 + i ⋅ sin 30] E) 2 ⋅ [cos 60 + i ⋅ sin 60] ÖYS 1983. 1 + i kompleks sayısının 1 – i kompleks sayısına bölümü nedir? A) 0 B) –i C) –1 D) i E) 1 ÖYS 1976. (2 – i)z = 1 – z eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1+ i 3 B) 1+ i 4 C) 2 + 2i 3 D) 3+i 1 + 2i E) 3 4 1 sayısının eşleniğinin sanal 4 − 3i kısmı aşağıdakilerden hangisidir? ÖYS 1974. 3 + 2i karmaşık sayısının çarpmaya göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? ÖYS 1973.

(1 + i)⋅(1 + i3)⋅(1 + i6) işleminin sonucu kaçtır? A) 3 B) 1 C) 0 D) –1 E) –3 ÖYS 1993.Mustafa YAĞCI Karmaşık Sayılar ÖYS 1988. i 8n −1 + i 4 n ifadesinin kısaltılmış biçimi aşağıdakii 4 n −1 lerden hangisidir? A) i B) 1 + i C) i – 1 D) 1 E) 2 ÖYS 1991. (1 + i)⋅(1 + i3)⋅(1 + i5)⋅(1 + i7) işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 4 C) 1 + i D) 1 – i E) 4i ÖYS 1995. z’nin karmaşık düzlemdeki geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçel eksene dik bir doğru B) Sanal eksene dik bir doğru C) 2 birim çaplı bir çember D) Bir elips E) Bir parabol CEVAP ANAHTARI A C 3 4 B C 8 9 B 13 C 14 A 18 B 19 E 23 C 24 ÖYS 1991. Karmaşık düzlemde (cos xo + i⋅sin xo)2 = cos2xo + i⋅sin2xo olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi x’in değerlerinden biridir? A) 30o B) 45o C) 60o D) 90o E) 180o ÖYS 1989. B(–2 – i). Karmaşık düzlemde A(4 + 6i). z = x + yi ve |z| = |z – 2| olduğuna göre. |z + 2 – i| = 10 eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x – 1)2 + (y – 1)2 = 18 B) (x – 3)2 + (y – 1)2 = 64 C) (x + 2)2 + (y – 1)2 = 100 D) (x – 4)2 + (y – 1)2 = 81 E) (x – 4)2 + (y – 4)2 = 121 ÖYS 1990. (1 + i)5 + (1 – i)5 toplamı kaçtır? A) –8 B) –5 C) 0 D) 5 E) 8 ÖYS 1994. z = − 3 3 3 − i karmaşık sayısının 2 2 kutupsal biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 ⋅ [cos 30 + i ⋅ sin 30] B) 9 ⋅ [cos120 + i ⋅ sin120] C) 3 ⋅ [cos120 + i ⋅ sin120] D) 3 ⋅ [cos 210 + i ⋅ sin 210] E) 3 ⋅ [cos 60 + i ⋅ sin 60] ÖYS 1993. ( sidir? A) –2i 1 + i 20 ) sayısı aşağıdakilerden hangi1− i B) –i C) –1 D) 1 E) 2i 1 6 11 16 21 D B B A A 2 7 12 17 22 D D C A B 5 10 15 20 25 C D D D A 18 . z = 3 + 2i olduğuna göre ( ğıdakilerden hangisine eşittir? A) 81 81 B) − 16 16 C) − 81 i 16 D) 81 i 16 z+z 4 ) aşaz−z E) –i ÖYS 1995. n bir pozitif tamsayı olmak üzere. A’nın [BC]’nin orta noktasına olan uzaklığı kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 3 2 E) 3 3 ÖYS 1992. C(4 + 5i) noktaları veriliyor. Karmaşık düzlemde z = 3 – i olduğuna göre |z–1| kaçtır? A) 10 10 B) 10 20 C) 15 20 D) 15 30 E) 10 50 ÖYS 1989.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->