P. 1
Giyim Süsleme

Giyim Süsleme

|Views: 746|Likes:
Yayınlayan: uuysalppinar
Giyim Susleme
Giyim Susleme

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: uuysalppinar on Sep 19, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • 1.2. Alt Problemler
 • 1.3. Araştırmanın Amacı
 • 1.4. Araştırmanın Önemi
 • 1.5. Sınırlılıklar
 • 1.6. Sayıltılar
 • YÖNTEM
 • 2.1. Araştırmanın Yöntemi
 • 2.1.1. Araştırmanın Modeli
 • 2.1.2. Evren
 • 2.1.3. Örneklem
 • 2.1.4. Verilerin Toplanması
 • 2.1.5. Verilerin Analizi
 • HAZIR GİYİMDE GİYİM SÜSLEME
 • 3.1. Giyim ve Hazır Giyim
 • 3.1.1. Giyim
 • 3.1.2. Hazır Giyim
 • 3.2.1. Giyim Süsleme Teknikleri
 • 3.2.2. Hazır Giyimde Süsleme Teknikleri
 • 3.2.2.1. Nakış (İşleme) ve Makine Nakışı ile Yapılan
 • Örnek 5: Çok Başlı Mekanik Sanayi Nakış Makinesi (Kaynak:
 • Örnek 6: Çift İğneli, İki İplikli Zincir Dikiş Makinesi (Kaynak:
 • 3.2.2.2. Dikişle ve Kumaşın Biçimlendirilmesiyle Yapılan
 • Örnek 51: Bozulmayan (Tergallenmiş) Pilili Etek (Kaynak:
 • Örnek 54: Fırfır-Farbela-Büzgü 5 Yaş Çocuk Elbisesi (Kaynak:
 • 3.2.2.3. Hazır Gereçlerle Yapılan Süslemeler
 • Örnek 57: Kurdela Nakışı İşlenmiş Giysi (Kaynak:
 • Örnek 61: Boyun ve Sırtında Pul Boncuk İşlemeli Bluz (Kaynak:
 • 3.2.2.4. Baskı Teknikleriyle Yapılan Süslemeler
 • 3.3. Giyim Süsleme Tasarımı
 • ve Yöntemler
 • 3.3.2.Giyim Süsleme Tasarımında Desen
 • 3.3.3. Desen Programları
 • 3.4. Konuyla İlgili Araştırmalar
 • BULGULAR
 • Tablo–1: Firmanın Kuruluş Tarihine Göre Dağılımları
 • Tablo–2: Firmaların Bulunduğu Şehirlere Göre Dağılımları
 • SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 • KAYNAKÇA
 • EK–1 ANKET FORMU

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE GİYİM SÜSLEME AŞAMASI UYGULAMALARI (İSTANBUL, İZMİR, KONYA, ADIYAMAN ÖRNEĞİ)

Gülhan ATLAMIŞ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman Yard. Doç. Dr. Hafize PEKTAŞ

Konya–2008

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU

Gülhan ATLAMIŞ tarafından hazırlanan Hazır Giyim İşletmelerinde Giyim Süsleme Aşaması Uygulamaları (İstanbul, İzmir, Konya, Adıyaman Örneği) başlıklı bu çalışma 11 /11/2008 olarak kabul edilmiştir. tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi

Ünvanı, Adı Soyadı Ünvanı, Adı Soyadı Ünvanı, Adı Soyadı

Başkan Yard. Doç. Şerife MIZRAK Üye Yard. Doç. Dr. Hafize PEKTAŞ Üye Yard. Doç. H. Saadet BEDÜK

İmza İmza İmza

ii

Dr. Doç. Yard. Prof. Yard. Yard. Ali ŞAHİN’e. Yurdagül MURATOĞLU. Dr. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarının tespit edilmesine çalışılmıştır. her türlü yardımını esirgemeyen Konya Ticaret Odası Meslek Komiteleri Servisi Müdürü Abdurrahim ÖZDEMİR ve Yusuf GÖKSU’ya. Miyase ÇAĞDAŞ. Araştırmanın hazırlanmasında öncelikle tüm katkılarından dolayı danışman hocam Yard. Şerife MIZRAK. Dr. Gülhan ATLAMIŞ Konya-2008 iii . yüksek lisans çalışmalarında rehberlik eden hocalarım. Giyim süsleme teknikleri de ilk çağlardan günümüze yaşamın içinde yer almış. H. desteklerini esirgemeyen Hüseyin DEMİRÖZ ve maddi manevi desteklerinden dolayı aileme sonsuz teşekkürler ederim. Doç. Emre Esmer’e ve öğrencilerime. verilerin çözümlenmesinde büyük bir sabırla bana yardımcı olan Yard. Bu araştırmada. araştırmanın yön kazanmasını sağlayan Design Time çalışanlarına. Dr. Yard. Gör. Dr. Saadet BEDÜK. Çağatay ÜNÜSAN’a. Gör. Prof. Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tekstil Bölümü Hocalarına Öğr. Hafize PEKTAŞ’a. Doç. Doç. Hazır giyimde nostaljik esintiler ve teknolojinin gelişmesiyle değişen tasarımların bir arada kullanılması. verilerin oluşmasında katkılarını esirgemeyen hazır giyim işletmelerine. tüketicilerin beğenisini kazanmaktadır. bunun için daima yenilik peşinde koşmuştur. Doç. Doç. Nurgül KILINÇ. bulunduğu dönemin içinde şekillenmiştir.ÖNSÖZ İnsanlar beğenilme güdüsü ile süsü ve süslenmeyi sevmiş. İlkay ÇELİK ve özellikle Öğr.

Giyim süsleme alanında karşılaşılan aksaklıklar ürünün kalitesini etkileyeceği için hazır giyim işletmelerindeki giyim süsleme aşaması uygulamaları incelenmeye değer görülmüştür. İzmir. İzmir. hazır giyim üretimindeki bir ürünü tamamlayan en önemli unsur olmasıdır. problem cümlesi. hazır giyim işletmelerindeki konu ile ilgili kişilere anket formu uygulanmıştır. Bir tarama modeli araştırması niteliği taşıyan bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. İstanbul. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarına yönelmekte ve bu konuyu problem olarak ele almaktadır. modeli.ÖZET Bu araştırma. sınırlılıkları ve sayıltıları aktarılmıştır. Araştırmanın son bölümünde ise. Araştırmaya katılan işletmelerin giyim süsleme uygulamalarında yöntem olarak hem işletme bünyesinde elde veya makinede hem de gerek duyuldukça işletme dışında bilgisayarlı makinelerde ve evlere elde yaptırarak giyim süsleme iv . önemi. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarında kullanılan yöntem ve teknikler ile giyim süsleme konusunda karşılaşılan problemleri değerlendirmek için. Araştırmanın üçüncü bölümünde. Araştırmanın evreni. verilerin toplanması ve verilerin analizine yer verilmiştir. evreni. Araştırmada hazır giyimde giyim süsleme alanında karşılaşılan problemler konusunun seçimindeki amaç. araştırma sonucu elde edilen hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarında giyim süsleme yöntem ve teknikleri ile giyim süslemede karşılaşılan problemlerle ilgili bulgular doğrultusunda bir sonuca varılmıştır. konu ile ilgili literatür araştırmalarına yer verilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde. Türkiye’deki hazır giyim işletmeleridir. Araştırmanın dördüncü bölümünde. örneklemi. araştırmanın amacı. araştırmanın yöntemi. İkinci bölümde. Konya ve Adıyaman illerindeki hazır giyim işletmelerinden tesadüfî yolla seçilen 60 hazır giyim işletmesine ulaşılmaktadır. giyim süslemenin. Anket sonucunda elde edilen bulgular ile bu bulguların yorumlarına bu bölümde yer verilmiştir. alt problemler. Konya ve Adıyaman’da faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinden küçük ve orta ölçekli firmalar oluşturmaktadır. Bu firmalar örneklem grubunda bulunan İstanbul. Örneklemi ise.

v . Fason üretim yapan firmaların işletmelerinde stilist ve desinatör istihdamına ihtiyaç duydukları ve firmaların giyim süsleme uygulamalarında makineci. overlokçu gibi nakışçı. süslemeci şeklinde uzmanlaşmış bir ekibin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.aşaması uygulamalarını gerçekleştirdikleri gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilmiştir.

Konya and Adıyaman. vi .SUMMARY This research directs to decoration/ornaments at readymade/confection phase applications and considers this subject as problem. The defects that are met at ornamentation of clothes will affect the product quality so the applications at ornamentation phase at confection enterprises have been worth to examine. Those 60 readymade firms that have been is sample group have been selected through coincidental way in Istanbul. Izmir. At the third section of the research. a conclusion have been occurred through findings in readymade ornamentation methods and techniques at ornamentation phase of clothes in confection enterprises and the problems that are met during those applications. The aim of selecting the problems that are coincidence at ornamentation phase of confection is ornamentation of clothes is the most important element that composes a product in readymade manufacturing. the literature researches about the subject have been given place. At the first section of the research. limitation and numerations of research have been transferred. the method and techniques that are used at readymade ornamentation at readymade enterprises and the inquiry form has been applied to concern people at the ready made enterprises to evaluate the problems that are met at readymade ornamentation. At the forth section of the research. problem sentence. the aim. The sample are the small and medium scaled confection firms in Istanbul. sub problems. This research has scanning model research qualification and an inquiry form that was arranged by the researcher has been used in this research. Konya and Adıyaman. At the end of observation and negotiations. The universe of research is confection enterprises in Turkey. At the last section of the research. The findings that are availed at the end of inquiry and the comments of those findings have been placed in this section. it has been observed that the method at the ornamentation cloth applications of enterprises that are participated at the research are manual or with machine or if it is necessary to make them at the PC Controlled machines outside of the enterprise or making them by hand through dispersing to homes. importance. Izmir.

It has been concluded that the firms which are operate as subcontractor are in need of deploying stylist and designator and they have no master team as machine operator. vii . trimmer. embroider.

.............................................................................................2......................................................................... Giyim .............5 Verilerin Analizi ..................................... Problemin Tanımı .....1............................ 1 1....................................................6...... Giyim ve Hazır Giyim .......... 1 1............. Örneklem ... 3 II................................ 2 1............................................................ 6 3.....................................................................BÖLÜM GİRİŞ ......................................................................................... 4 2......................... ii ÖNSÖZ ......................................... 13 viii .............................................. Alt Problemler........i TEZ KABUL FORMU .....................................................................................1........2........ x ÖRNEKLER LİSTESİ ......... Araştırmanın Yöntemi ..................1....... 1 1...............................4............................................. Giyim Süsleme ve Hazır Giyimde Süsleme Teknikleri.....................................iii ÖZET ........2...........1..... 6 3............................................................................................................................................5................................................................................. Araştırmanın Önemi .............. 5 III...................................................... 3 1...................................... 6 3....... 4 2....................................................................................................................................................................................2........1........................1............................................................ Sayıltılar....................1................................................... 1 1......................................İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ETİK SAYFASI.......................................... Araştırmanın Modeli .....................................................Verilerin Toplanması ...............................1........... 4 2............................................... 4 2...................................vi İÇİNDEKİLER .......viii TABLOLAR LİSTESİ ......................... 7 3..................... Araştırmanın Amacı............. Giyim Süsleme Teknikleri ...................xii I..............3..................... 4 2................................................................................................................................3................1...... 10 3.................... Sınırlılıklar .....1..........1.. BÖLÜM HAZIR GİYİMDE GİYİM SÜSLEME..................................1.......................1...................................4................................iv SUMMARY ..................................................................................... Hazır Giyim .......... BÖLÜM YÖNTEM ........ 4 2.........................................................2.................................................................................................................................... Evren...............................

...................................................1..............2..................... 103 IV............... 102 3....... 52 3........ Giyim Süsleme Tasarımında......... 124 KAYNAKÇA.......3..................... 106 V.................................. 135 ix . 72 3.............. 14 3................1................. Hazır Giyimde Süsleme Teknikleri.....3..............2........................4..................... 128 EK–1 ANKET FORMU . BÖLÜM BULGULAR..................................2......4........................................................3...........2.....................................2......... 82 3...........................2.2............................ Giyim Süsleme Tasarımında Desen....... 103 3............3.........................2....... 96 3..............3......... Baskı Teknikleriyle Yapılan Süslemeler .....2.. 14 3.......... Giyim Süsleme Tasarımı ............2...............3...............................................2..............2................................... Hazır Gereçlerle Yapılan Süslemeler ...... Nakış ve Makine Nakışı ile Yapılan Süslemeler ............... BÖLÜM SONUÇ VE DEĞERLENDİRME......... Elemanlar ve Yöntemler................................................................ Dikişle ve Kumaşın Biçimlendirilmesiyle Yapılan Süslemeler .........3......... İlkeler... 97 3........................... Kaynaklar..................... Desen Programları .............................................. Konu ile İlgili Araştırmalar...............

...............115 Tablo 12 İşletmenizde Çoğunlukla Hangi Giyim Süsleme Tekniklerini Uyguluyorsunuz? Sorusunun Dağılımları.................................. ........d.... Nasıl Bir Yöntem Takip Ediliyor?”......................................................... Sorusunun Dağılımları.............. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Stilist İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz?”............................................... Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Tasarımcının Uzmanlığı Hangisidir?”....... Sorusunun Dağılımları. ...................109 Ürünlerinizde Giyim Süslemeye Ne Ölçüde Yer Veriyorsunuz? Sorusunun Dağılımları.......................................................116 x ..............107 Firmanızda Hangi Tarzda Ürünler Üretiyorsunuz? Sorusunun Dağılımları........c............................... ..........111 Tablo 8 Soru 7’e “a” Diyenlerin 8............... Sorusunun Dağılımları.... Sorusunun Dağılımları.. ...........................................................TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Sayfa No Firmaların Kuruluş Tarihine Göre Dağılımları.. ................................ Soruya Cevap Verdikleri “Firmanızda Özgün Süsleme Tasarımları Uygulanıyorsa.....106 Firmaların Bulunduğu Şehirlere Göre Dağılımları................112 Tablo 9 Soru 7’e “a” Diyenlerin 9...............................................d...................e” Diyenlerin 11..............109 Tablo 5 Tablo 6 Firmaların Üretim Tarzı Nedir? Sorusunun Dağılımları.......114 Tablo 11 Soru 7’e “b.......113 Tablo 10 Soru 7’e “b. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Desinatör İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz?”....................................108 Tablo 4 İşletmenizde Hangi Tür Ürünler Üretiyorsunuz? Sorusunun Dağılımları.....e” Diyenlerin 10........c.110 Tablo 7 İşletmenizde Giyim Süsleme Tasarım Aşamasını Nasıl Gerçekleştiriyorsunuz? Sorusunun Dağılımları...............................

...............122 Tablo 20 Modaya Uygun.................................................... Sorusunun Dağılımları............................................ . Özellikleri Nelerdir? Sorusunun Dağılımları............119 Tablo 16 Soru 14’e “a” Diyenlerin 16.... .................. ....117 Tablo 14 Firmanızda Giyim Süsleme Tasarım Aşaması Uygulamalarını Nasıl Gerçekleştiriyorsunuz? Sorusunun Dağılımları..... Piyasa Rekabetinize Olumlu Etki Sağlıyor mu? Sorusunun Dağılımları...119 Tablo 17 Firmanızda Bilgisayarlı Nakış Makinesi Kullanıyorsanız..... ....................120 Tablo 18 Firmanızda Giyim Süsleme Alanında Ne Tür Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? Sorusunun Dağılımları...... ......................................... Süslemeci Şeklinde Uzmanlaşmış Ekibiniz Var mı?”..........................118 Tablo 15 Soru 14’e “a” Diyenlerin 15......... Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Giyim Süsleme Uygulamalarında Makineci.................Tablo 13 Ürünlerinizde Aşağıdaki Geleneksel Türk Nakışlarından Hangilerini Uyguluyorsunuz? Sorusunun Dağılımları.............. Sorusunun Dağılımları...... Özgün Süsleme Tasarımları Ürünlerinizde Katma Değerini Arttırıp.................... Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Giyim Süsleme Uygulamalarında Hangi Yöntem Uygulanmaktadır?”......121 Tablo 19 Karşılaştığınız Bu Sorunları Nasıl Çözümlüyorsunuz? Sorusunun Dağılımları......... Overlokçu Gibi Nakışçı.......123 xi .......... .............................

............... Aplike Yatak Örtüsü ................ İki İplikli Zincir Dikiş Makinesi ...............................................................................38 Örnek 22................................... Zigzag Makinesi ........................... Elde Antep İşi ...........................18 Örnek 3................................41 xii ........................................40 Örnek 24.... Beyaz İş ......24 Örnek 9............................................30 Örnek 14............................... Ajur İşi Yastık Kenarı................................................................... Maraş İşi ................... Çok Başlı Nakış Makinesi ve Aparatları ............................................................................................................................................... Makreme İşi Çanta..........................................................................................31 Örnek 15...................................... Çok Başlı Makinelere Takılan Kordone ve Diğer Aparatlar .............................. Makinede Antep İşi......37 Örnek 21.. Marka-Monogram..................36 Örnek 20...................................................... Hesap İşi Kese ............................................................................................................................................17 Örnek 2..................27 Örnek 11...................................ÖRNEKLER LİSTESİ Örnek No: Sayfa No: Örnek 1.34 Örnek 18......................................................................... Çok Başlı Mekanik Sanayi Nakış Makinesi .........................23 Örnek 8....32 Örnek 16.............. Aile Tipi Dikiş Makinesi ..... Çin İğnesi Örtü ................................................................. Sanayi Tipi Piko Makinesi.................................... Okbaşı.20 Örnek 5...22 Örnek 7.19 Örnek 4.29 Örnek 13............21 Örnek 6................................................................................................................................... Piko Örtü....................................................................39 Örnek 23................................................................................................................................................................... Astragan İğnesi Masa Örtüsü............... Çift Pullu Şeritli Nakış Makinesi.........................................28 Örnek 12........................ Kanaviçe ........24 Örnek 10................................................... Çok Başlı Sanayi Nakış Makinesi ....................Fileş...........................................35 Örnek 19......33 Örnek 17............................ Türk İşi ......... Çift İğneli.................................

...........................................................................................47 Örnek 32........................................................................................................70 Örnek 55..................................................................43 Örnek 27..............72 xiii ......................................... Dalga Büzgü ............................................57 Örnek 42. Enkrüste Çalışması .............................................. Etek Üzerine Sutaşı Süsleme ..................59 Örnek 44............................. Oya.................................................................. Sarma İşi .................. Bozulmayan (Tergallenmiş) Pilili Etek ...........50 Örnek 35..................51 Örnek 36........................................................................................................................................................................................................ Çöp İğnesi.............................44 Örnek 29........................... Tek Taraflı Pilili Etek ........................ Fırfır-Farbela-Büzgü 5 Yaş Çocuk Elbisesi ................................... Pervaz Çalışması........................................42 Örnek 26......................... Pilikaşe Etek ................................................................................................. Tül İşi Seccade Takımı .......54 Örnek 39...........49 Örnek 34............................. Balgümeci (Nidabey).............................................................................................44 Örnek 28.................................................................. Drapeli Gelinlik ............................................................. Kanun Pilili Etek..............................................67 Örnek 52.......................66 Örnek 51...........................................................48 Örnek 33.......... Yüzyılda Osmanlı Dönemi Suzeni İşlemeli Seccade..............................58 Örnek 43............................ Volanlı Çocuk Elbisesi .......................64 Örnek 49............................ Akordeon Pilili Elbise....... Spor Dikiş .................................53 Örnek 38............................ Yıldız Su Büzgüsü ............... Bartın İşi Yastık... Sıra Büzgü .................................................45 Örnek 30..................................... Biye İşi Damat Bohçası .... Düz Büzgülü Etek................................................................62 Örnek 47..........................................60 Örnek 45................ Kum İğnesi Bohça .................................................................................................61 Örnek 46.....................63 Örnek 48.................................................................................. Nervürlü Bluz .............................................. Dantel Elbise.. Bolonya İğnesi Masa Örtüsü ............52 Örnek 37................... XVIII..........................55 Örnek 40...................... Verev Sarma ..........................................................................69 Örnek 54...........46 Örnek 31................................Örnek 25......................................................71 Örnek 56.................................................56 Örnek 41...................................... Ütü Pilisi ..................................................... Kapitone Yelek ...........................................................................68 Örnek 53.........65 Örnek 50............................ Gölge İşi Salon Takımı...........................................................

...................................................................... Harçlar ............................................................................................................................................................................................95 Örnek 80...................73 Örnek 58..............................80 Örnek 65.................88 Örnek 73.....................79 Örnek 64........................................................................... Saçak.............................83 Örnek 68...................... Altin Yaldiz Baski ....................................................................90 Örnek 75............. Transfer Baskı............... Yüksek Baskı ............................... Klasik Mumlu Batik Çalışması.......... Püskürtme Batik Baskı .......... Bağlama Batik Baskı .................................92 Örnek 77...........................................81 Örnek 66............................ Kabartma Baskı .........................89 Örnek 74.............................. Flok&Sim Baskı ............................................................................................ Yakma Baskılı Şal ...................74 Örnek 59........76 Örnek 61.................................. Püskül ................................................ Varak........................................................................................................ Kurdela Nakışı İşlenmiş Giysi................................................................. Batik Baskı.......................................................................... Sedef............... Aşındırma Baskı ........................................... Hazır Danteller......................................... Boyun ve Sırtında Pul Boncuk İşlemeli Bluz ............................... Gofre Baskı.77 Örnek 62................................................87 Örnek 72..........................96 xiv ................. Kordonlar...........85 Örnek 70..............................82 Örnek 67......Örnek 57............................................. Saten Şeritler...............................................................91 Örnek 76..................................... Pigment Baskı......................................................84 Örnek 69...............................................................................................75 Örnek 60...... Ponpon Keçe Kolye ...................................94 Örnek 79..................................93 Örnek 78.................................................................................. İnkjet Baskı.........................................................86 Örnek 71................... Sim ve Yaldız Baskılar ........................ Pistole...............78 Örnek 63.......

3. BÖLÜM GİRİŞ 1. 1. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarıyla ilgili bilgi toplamaktır. ürün kalitesini etkileyen. Alt Problemler • verilmektedir? • • • • Giyim süsleme teknikleri ne ölçüde bilinmekte ve uygulanmaktadır? Giyim süsleme aşaması uygulamaları nasıl gerçekleştirilmektedir? Giyim süsleme tasarımı alanında nasıl bir yöntem takip edilmektedir? Giyim süsleme aşaması uygulamalarında ne tür sorunlarla Hazır giyim işletmelerinde giyim süslemeye ne ölçüde yer karşılaşılmaktadır? • mıdır? 1. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme alanına yönelmekte ve bu konuyu problem olarak ele almaktadır.1. • Hazır giyim işletmelerinde giyim süslemede en çok hangi tekniklerin uygulandığını belirlemektir. Problem Bu araştırma.2. 1 .I. • Hazır giyim işletmelerinde giyim süslemeye ne ölçüde yer verildiğini Giyim süsleme uygulanan ürünlerin tüketim oranında farklılık var tespit etmektir. ürünü farklılaştıran dolayısıyla ürünün cazibesini arttıran bir işlem olarak incelemeye ve araştırılmaya değer bulunmuştur. Hazır giyim üretimindeki bir ürünü tamamlayan en önemli unsurlardan biri olan giyim süsleme. • Hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarını nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın temel amacı.

4. • Yeni araştırmalar için sınırlıda olsa kaynak oluşturmaktır. modanın çabuk yaygınlaşmasına ve çabuk göz doygunluğuna ulaşmasına sebep olmaktadır.• Hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme işleminin hangi yöntemle çözümlendiğini belirlemektir. seri. • Hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme tasarımının nasıl çözümlendiğini ortaya koymaktır. ucuz ve el dikişine oranla daha kolay bir şekilde piyasaya sürülmesinden dolayı. süsleme. 1. Ürünlere farklılık ve cazibe katan giyim süsleme giderek hazır giyimde de önem kazanmaktadır. 2 . Hazır giyim üretiminde giyim süslemede ne gibi yöntem ve tekniklerin uygulandığının tespit edilmesi. farklılık yaratması ve değişim değerini arttırması açısından önemlidir. hazır giyimde aynı tarz üretim hızlı. model farklılığı ve kaliteyle satış gücünü arttırıcı ve diğer firmalarla rekabet oluşturacak nitelikte ürünler üretme çabasındadırlar. belgelenmesi açısından bu araştırma konusu önemli bulunmuştur. • Hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve nasıl aşıldığını tespit etmektir. • Hazır giyim işletmelerinde. Araştırmanın Önemi Giyim süsleme. giyim süsleme uygulanan ürünlerin tüketim oranında farklılık olup olmadığını belirlemektir. Bu durum hazır giyimi üretimini olumsuz etkilemektedir. bir giysiye kullanım değeri yanı sıra giysiyi daha cazip hale getirerek göze hoş görünmesini sağlaması. Bu nedenle firmalar bireylerin farklı tarz ve beğenilerini göz önünde bulundurarak bireylere farklı seçenekler sunmakta ve o firmaların ürünlerini tercih etmeleri için ürünlerinde marka. Hazır giyimde giyim süslemenin önemi.

1. • Bu araştırma İstanbul. • Bu araştırma 2007–2008 yılları ile sınırlandırılmıştır. 3 . • • • Yazılı kaynaklar yoluyla toplanan veriler doğrudur. Sınırlılıklar • Bu araştırma İstanbul. İzmir. Konya ve Adıyaman’daki hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamaları ile giyim süsleme yöntem ve tekniklerini tespit etmekle sınırlandırılmıştır. Konya ve Adıyaman’daki hazır giyim işletmeleriyle sınırlandırılmıştır. İzmir.5. 1. Bu araştırmada birebir gözlem ve görüşme yapılmıştır. Sayıltılar Araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilmiştir. Araştırmaya katılan işletmelerin anket sorularına doğru cevap verdikleri kabul edilmiştir.6.

1. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. makaleler.1. Türkiye’deki Hazır Giyim işletmelerini kapsamaktadır. Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. Konya ve Adıyaman’daki kadın ve çocuk giysisi üreten 60 hazır giyim işletmesidir.1. süreli yayınlar incelenmiştir. Konu ile ilgili kaynaklar. evren.4. Ayrıca veri toplama tekniği olarak anket uygulanmıştır Anket yöntemi uygulaması esnasında işletmelerde giyim süslemeyle ilgili uygulamalar gözlemlenmiş fotoğraflarla belgelenmiştir.1. 2. Giyim süsleme alanı daha çok kadın giyiminde kullanılmasından dolayı. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezi. Araştırmanın Yöntemi Bu bölümde araştırmanın modeli. verileri kadın giyim ve çocuk giysisi üreten hazır giyim işletmeleri oluşturmaktadır. Hazır giyim firmalarının giyim süslemede ne gibi yöntem ve tekniklerin uygulandığı ve giyim süslemede karşılaştıkları problemlerin neler olduğunu belirlemek için gerekli olan veriler örneklemi oluşturan firmalardan elde edilmiştir. BÖLÜM YÖNTEM 2. verilerin analizi ile ilgili bilgiler verilmiştir. İstanbul. süreli 4 . 2.3. 2. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Bölümü Ders Notları. Konu ile ilgili kitap. örneklem. Araştırmanın Modeli Hazır giyimde giyim süsleme aşaması uygulamaları araştırmasında hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarındaki mevcut durum ortaya konulmaya çalışıldığından tarama modeli kullanılmıştır.1. Örneklem Araştırmanın örneklemi. Evren Bu araştırmanın evreni. dergi.1. 2. verilerin toplanması.II. Verilerin Toplanması Kavramsal çerçeve için gerekli bilgiler. İzmir.2.

İzmir. en çok hangi giyim süsleme tekniklerini kullandıklarını. Yapılan istatiksel analizler sonucu oluşturulan tablolardan yararlanılarak bazı sonuçlara varılmıştır.5. İncelenen kaynaklardan amaca uygun görülenlerden gerekli atıflar yapılmıştır. Konya ve Adıyaman’daki hazır giyim işletmelerinde ilgili kişilerle görüşülerek toplanmıştır. Örneklem seçilen hazır giyim işletmelerinde anket 2008 yılı TemmuzAğustos ayları arasında uygulanmıştır. 5 . hangi ürünleri ürettikleri. Verilerin çözümlenmesinde SPSS for windows 15.0 (Statistical Pakage For Social Socience) paket programı ile bilgisayar ortamında analiz edilmiştir.yayınlar ve internet taramaları incelenmiştir. Veri toplama tekniği olarak anket formu uygulanmıştır. uygularken karşılaştıkları problemleri ve buldukları çözüm yöntemlerinin neler olduğunu belirlemeye yönelik sorulardan oluşmuştur. Ankette. işletme ile ilgili genel bilgiler. giyim süslemeye ne ölçüde yer verdikleri. araştırmacı tarafından örneklem seçilen İstanbul.1. 2. Verilerin Analizi Verilerin toplanmasında anket tekniği uygulanmıştır. Hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamaları ile giyim süsleme alanında karşılaşılan problemlerin saptanmasında kullanılmak üzere hazırlanan anket formunun bazı işletmelerde pilot uygulaması yapılmıştır. Bu program ile hazır giyim işletmelerinin görüşlerini gösterir tablolar düzenlenmiş. Bu araştırmanın verileri. bu tablolar frekans ve (%) yüzde aritmetik ortalama ile hesaplanarak konu değerlendirilmeye çalışılmıştır. giyim süsleme alanında uzman elamanın ve tasarımcı çalışıp çalışmadığı. Anket toplam 60 işletmede ilgili kişilerle yapılmıştır. Yapılan bu pilot uygulamadan sonra anket formuna son şekli verilmiştir. Verilerin toplanmasında ilgili kişilerin verdikleri bilgilerden yararlanılmıştır.

İnsanların var oluşlarıyla birlikte ortaya çıkan vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. tarihi kadar eski bir konudur. gelişen çeşitli cinste giysiler ile bu giysilerin kullanım biçimi olarak da ifade edilebilir(Çağdaş. sözlük anlamı ‘Giyilecek şey. BÖLÜM HAZIR GİYİMDE GİYİM SÜSLEME 3. sosyal. Örneğin.1. ekonomik. bireysel üretimden endüstriyel üretime ulaşırken örtünmeden giyinmeye. giyimden modaya uzanan bir gelişim göstermiştir. peştamal. M. tekniklerine ve modanın doğmasına sebep olmuştur(Önge.Ö. Mısırlıların M. 6000 yılında Orta Asya’da Anav ve Anadolu’da Çatal Höyük’te bulunan kazılardan çıkan elbiselerde. 6 . Giyim ve Hazır Giyim 3. İnsanlar giyim ihtiyaçlarını karşılamak için tarihöncesi devirlerde avladıkları hayvan postları ve ağaç yaprakları ile örtünmüşlerdir. süslenme ve zarif görünme isteğini yerine getiren bir sanat olarak da tanımlanmaktadır (Kırzıoğlu. Türklere kadar beş kıtadan tüm insanlığın oluşturduğu uygarlıkların katkılarıyla oluşan giyim tarihi. vücudu dış etkilere karşı koruyan bir araç olduğu kadar. 3000’den başlayan belgelerine dayanarak. Antik Yunan’dan Romalılara. Giyim. giysilerinin çoğunun ketenden yapılmış tunik. Bizanslılardan Araplara. Mağara resimlerinden anlaşıldığı kadarıyla hayvan postlarının koruyucu ve büyülü güçleri de ilk giyim üzerinde etkili olmuştur.III.1.Ö.1. kumaş dokumalarından giysi dikebildikleri anlaşılmaktadır. Giyim.1992:6). teknolojik gelişime paralel olarak değişen. Giyim tarihinin ilk örneklerine Mısır ve Mezopotamya’da rastlanılmaktadır. insan vücudunu doğanın etkilerinden koruyan ve estetik görünüm sağlayan. Tarihsel bir süreç içerisinde Mısırlılardan Sümerlere. elbise’ olarak açıklanan.1995:2–3). Zaman içinde uygarlığın gelişmesiyle birlikte hayvan postları yerini dokuma kumaşlara bırakmıştır. Giyim Giyim. Hayvansal ve bitkisel liflerden elde edilen bu kumaşlar vücudu çeşitli biçimlerde sararak giyim şekillerine.2002:1). önlük ve etek benzeri giysiler olduğu söylenebilir.

konfeksiyon üretimi de terzilik mesleğini başka boyutlara taşımıştır. işçi sayısı 2500’ü geçen büyük işletmeler olarak da üretim yapmaktadır. Singer dikiş makineleri giyim teknolojisinin ilerlemesinin başlangıcı olmuştur(Önge.Türk giyimi geçmişten günümüze gelinceye kadar. sosyal yaşantı. ortalama ölçüler esas alınarak seri halde üretilen ve alıcının ölçülerine göre satılan giyim eşyalarının tümünü kapsamaktadır. 18.1988:1). sınıf farklılıkları. insanların giysi ihtiyaçlarını seri üretimle karşılayan günümüzün provaya zaman ayıramayacak kadar çok uğraşısı olan insanlar için kolay ve ucuz giyim elde etme olanağı sağlayan bir sanayi dalıdır. Hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı problemler zamanın iyi kullanılmasını. istatistik verilerden yararlanılarak bulunan. dil. Anonim. buluntularda ve o döneme ait seyahat eserlerinde rastlanılmaktadır. Osmanlı döneminde Saray’ın ve Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 7 . Ayrıca moda akımını üzerinde taşıyan kısmen ucuz ve kolay bir giyim şeklidir (Bayraktar.B. Edinilen bilgilere göre Türkler Anadolu’ya yerleşmeden önce deri ve kumaş kullanarak yaptıkları elbiseleri giymişlerdir(Ediz vd. Türk toplumunda eski çağlara ait giyim örneklerine. iklim. Türkiye’de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine kadar gitmektedir. Dünyadaki gelişmelere bakılacak olursa. din. ekonomi. Dikiş makinesinin icadı ve geliştirilmesini. ısmarlama giysinin pahalı olması da hazır giyim istemini arttırmıştır. Demirden yapılmış iğneler ancak ortaçağda kullanılmaya başlanmıştır.yy’a kadar terziler elle çalışmışlardır. 1860’da A. Hazır giyim. Orta Asya’da bulunan duvar resimlerinde. İkinci dünya savaşından sonra sentetik kumaş üretimiyle hazır giyim sanayinde ucuz ve sağlam giysiler üretilmeye başlamıştır. bölgelere göre farklılık göstermiş ve özellikleri ile belgelere geçmiştir. az zamanda çok iş üretilmesini gerektirdiği gibi.1.1995:3.2.D’den İsaac M.1988:5 )”. 1830’da Parisli Barthelemy Thimonnir. 3. teknolojik gelişmeler. giysileri kesip diken sanayi makinelerinin üretimi izlemektedir. Hazır Giyim Hazır giyim. Hazır giyim işletmeleri 3–4 kişinin çalıştığı küçük atölyeler yanında.2007). Tekstil sanayi önemli gelişmeler kaydederek el tezgâhlarını. teknolojik ilerlemeler önceleri yavaş bir süreç içinde devam etmiştir.

Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye gibi kalkınmakta olan özellikle ihracata dayalı büyüme modeline örnek teşkil eden bir ivme içerisinde 1997 yılına kadar dönem dönem iniş çıkışlar göstererek üretim. 8 . yüzyılda gerçekleştirdikleri sanayileşme sürecine damgasını vuran tekstil ve daha sonra hazır giyim sanayi. yüksek teknoloji sektörlerinin ağırlığına rağmen gelişmiş pazar ekonomilerinde de yaratılan katma değer sıralamalarında ilk sıralarda yer almaktadır. 20. 1990 yılından sonra Türk hazır giyim sektörü dünyada altıncı ve AB’ye mal sevk eden ikinci büyük tedarikçi durumundadır. Bu firmaların neredeyse dörtte biri aktif olarak ihracatçı durumundadır. Basmahane(Bakırköy). 1990’lı yıllara gelindiğinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gösterdiği yüksek ihracat performansı ile Türkiye’nin genel ihracatı içerisindeki payını % 20’nin üzerine çıkartmıştır(Yarıcı.olarak devlet tarafından kurulan ve özellikle dokuma ve deri sektörlerinde yoğunlaşan Feshane (Deftardar). Tekstile paralel olarak gelişen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1970’li yıllarda girişilen sanayi hamlesi ile genişleyerek 1980’li yıllarda ihracat atağına kalkmıştır.000’e yakın firma bu sektörde faaliyette bulunmaktadır. yüzyıla gelindiğinde daha da geliştiği görülmektedir. yüzyılda oldukça yaygın ve ileri düzeyde olan tekstil üretimi.2006:2)”. istihdam ve ihracatta lokomotif olma özelliğini korumuştur(Görgülü. 2006:5–6)”. Hereke ve Beykoz Fabrikaları doğrudan doğruya birer kamu işletmesi olarak faaliyet göstermişlerdir(Özgür. günümüzde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında benzer bir rol oynarken. Bu firmaların % 80’e yakın kısmı da fason üretim yapmaktadır. Dünyada hazır giyim sanayi sağladığı istihdam imkânı.2007:60). Günümüzde tahmini olarak 40. 16. Gelişmiş ülkelerin 18. üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli bir rol oynayan sanayi dalı haline gelmiştir. 1923–1962 yılları arasında ülkede önemli bir üretim kapasitesi oluşmaktadır.

ülkelerin dış ticaret engellerini kaldırmalarını ve dünyanın adeta bir pazar durumuna gelmesini ifade etmektedir(Yarıcı. hammadde ve işçilik problemi olmayan ülkeler. Meksika. sırada yer almıştır. 2006:1)”. 9 . AB’yi ülkeler bazında değerlendirdiğimizde Çin dünyanın en büyük ihracatçısı konumundadır. hazır giyim ürünlerini uluslararası pazarlarda satmaya başlamışlardır. Giysi üretiminin hızlanması ile üretim miktarında önemli artışlar olmuş. bu ülkeler insan kaynaklarını teknoloji-yoğun sanayilere kaydırmışlardır.Dünya hazır giyim sanayinin dünya ticareti içindeki payı 2002 yılı itibariyle % 3. çok yönlü bir gelişmedir. Çin. Sanayileşmiş ülkeler. Gelişmiş ülkelerde iş gücü maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle. Böylelikle. Dünya hazır giyim ticareti 1990 yılında 106 milyar dolardan 2002 yılında yıllık ortalama % 6 artışla yaklaşık 201 milyar dolara yükselmiştir. 1980’lerin sonlarına doğru dünya kamuoyunda küreselleşme olgusu yaygınlık kazanmaya başlamıştır. iç pazarın canlı olması bu sektörü daha da güçlü kılmaktadır(Özkan. Hazır giyim sanayinin üretim yapısı emek–yoğun tarzdadır. Küreselleşme ekonomik. hazır giyim ihracatında 2. Hong Kong. Bu nedenle hazır giyim ürünleri pek çok ülkenin ekonomilerinde gerek iç piyasada gerekse ithalat ve ihracatta önemli bir yer teşkil etmektedir. 2007:1). siyasi ve sosyal yönleri olan. ABD ve Hindistan ilk sıralarda bulunmaktadır. Dünya hazır giyim ihracatında AB. Öte yandan Çin ekonomisinin son yıllarda gösterdiği büyüme performansı nedeniyle. yığın üretimi yapılan hazır giyim ürünlerinden kalitesi yüksek. Türkiye. mali. gelişmekte olan ülkelerin hazır giyimdeki ilerlemeleri yabancı sermaye yatırımları ile hız kazanmaktadır.2 civarında gerçekleşmiştir. Düşük kaliteli günün modasına uygun olmayan. Moda ve tüketici tercihleri de hazır giyim endüstrisi talebinde belirleyici rol oynamaktadır.2000:2). geliştirdikleri teknolojiler ve sermaye güçleriyle yatırımlarını işçilik maliyeti düşük olduğu ülkelere yönlendirmektedirler. daha klasik ve markalı ürünlere talep artmaktadır (Anonim. İşçi ücretlerinin çok düşük olması ve girdilerin büyük kısmını iç pazardan temin edebilmesi. dünya pazarlarında Çin’e büyük rekabet avantajı sağlamaktadır. Ticaret alanında küreselleşme. Çin ve AB bir bütün olarak ele alındığında.

Süsleme ise. bir binayı veya eşyayı kullanış amacı yanında göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların genel adına denilmektedir (Çatal. çeşitli iğneler ve uygulama biçimleri aracılığıyla. iplikler kullanılarak.2. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü teknoloji düzeyi. keten. ekonomik etkinliği ve sosyal etkileşimi itibariyle ülkenin önde gelen sosyo-ekonomik faaliyet alanlarından biridir. süsleme ya da süslenme işine denir. değişen moda eğilimlerine kolayca uyum sağlayabilmektedir. süsleri yerleştirme tarzı veya sanatı. üzerine yapılan bezemelere denilmektedir (Barışta. metal. istihdam ve ihracat açısından Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biridir. iş gücünün Türkiye’de bol ve ucuz olması. Başka bir deyişle süsleme. hazır giyim üretiminde kullanılacak hammadde sanayinin gelişmiş olması ve pazarlama olanaklarının bulunması nedeniyle.1995:1. sektör Türkiye’de hızla gelişmiştir. Hazır giyim sektörü GSMH. sim vb. 10 . Sever. keçe. sözlük anlamı. pamuk. deri. Üretimin yaklaşık 3/4 ‘ü on yaşından daha genç makine ve teçhizatla gerçekleştirilmektedir. ziynet. 1991:37). Mevcut kapasiteler yurt içi talepten oldukça fazladır. Giyim Süsleme ve Hazır Giyimde Süsleme Teknikleri Süs. Yaklaşık 30 milyar dolarlık üretim değerinin 18 milyar dolarlık bölümü ihraç edilmektedir. Türk hazır giyim sanayi esnek üretim yapısına sahip olup. Tekstil sektörünün ürün kalitesi ve üretim teknolojisi çağdaş dünya standartlarındadır. ‘Süslenmeye yarar şey. bezek.2002:5. Hazır giyim üretimi kuruluş sermayesi açısından diğer sanayi kollarına oranla az yatırım gerektirmesi. ipek. yün. rafya. Türk hazır giyim sektörü dünyanın 4. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü büyük oranda ihracata yönelik bir sektördür.1988:133).1980’li yıllar sonrasına kadar dünya ülkelerinde pamuk. 3. Markaloğlu. büyük hazır giyim ihracatçısı konumundadır. dokuma vb. pamuk ipliği ve pamuklu dokuma satan Türkiye bu ürünlere karşı konan korumacılık önlemleri karşısında katma değeri yüksek ürünlere doğru yönelmiştir.

bedenini. giysi dönemi başladığında bile. Murex Brandaris adlı deniz yumuşakçasından Sur moru adlı erguvan renkli hayvansal boyalar elde edilmekteydi. giderek gelişmesine ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. İlkçağ uygarlıklarında Coccus İllicis (Kırmız böceği) ve Coccus Cacti (Koşenil) adlı bitki bitlerinden karmen kırmızısı boyası. işlemenin ortaya çıkmasına. İşleme sanatı da diğer el sanatları gibi insanların günlük ihtiyacı karşılığı. İlk örtünme. meşe kabuğu. Anonim. İnsanlar süslenmek ve süslemek isteği ile her dönemde yenilikler yapmış. düz bir dikişi bile dekoratif anlamda yapma fikri ile gelişmiş bir sanat dalıdır(Şahbaz. çeşitli kalınlıkta dokunmuş. çuha. Bu boya kimi zaman süs kimi zaman da bir ifade tarzıdır. kendi tarihsel süreci içinde. ve Rubia Tinctorum (kök boya)’dır. kadife ve deri üzerine elde veya makinede iğne vb. insanoğlu bedenini kuru bitki yapraklarıyla boyamaya girişmiştir.2007. evlerini. çivit. genellikle önce toz haline getirilip sonra ceviz. safran. gerek boyar maddelerle. kendi yaratıcı gücünü ve el emeğini kullanarak süslemeler yapması.1984:3). pamuk. Bitkisel kökenlilerin belli başlıları ise. kullandıkları eşyaları süslemek için çaba göstermişler ve süslenmeyi sanat haline getirmişlerdir (Eronç. giyecek ve kullanılacak eşyaları bezemek arzusu ile doğmuştur. çeşitli cins ve renkte iplikler. İşleme. rezene. kına. badem. susam ve gül yağlarıyla karıştırılarak uygulanmaktaydı (Gürel.2007). ilkel toplulukların yüzlerini ve bedenlerini bitkisel veya madensel boyalarla boyamalarıdır. yün. havlu. İnsan türü.2005:7).2004). Eski çağlarda yalnız kadınlar değil erkekler de güzelleşmek için çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır (İzer. İnsanoğlunun iki parçayı birbirine ekleme. aletler. İnsanların giydiği ve çevresinde kullandığı eşyalarını. keten.Süsleme veya süslenme arzusu insanlık uygarlığıyla başlamaktadır. Süslenme amaçlı maddeler. zeytin. giyimlerini. Bunun en belirgin örneği. gerek takı ve kıyafetlerle. gerek kokularla ve hatta gerekse bedeninde deformasyona neden olabilecek işlemlerle kendi estetik algısını bedeninde yansıtmaya çalışmıştır. mersin. İnsanoğlu tarih boyunca bedenini güzelleştirmek için çareler aramıştır. 11 .

Orta Asya’da tarih sahnesine çeşitli adlar altında devletler kuran Türklerin ilk sanat eserleri burada kendini göstermektedir. İlk yapılan işlemeler hakkında fazla bilgi yoktur. iğne ile yapılan işlemelerin varlığını ortaya koymaktadır. boncuk. bol büzgülü kadın elbiseleri. 1071 yılında Anadolu’ya gelen Türkler. deliciler aracılığıyla dikme işlemine neolitik dönemde başlanıldığı. işlemenin ne zaman ve nerede ortaya çıktığını söylemek kesinlikle mümkün değildir. bu yeni coğrafi ve kültürel çevre içinde zengin bir Anadolu işlemeciliği ile karşılaşmışlardır. Frig.Ö. Anadolu da yapılan kazılarda bulunan iğneler. kemer keseleri. Gönül. M. Hitit. Üç kıtaya birden yayılan Türk milletinin geniş bir tarihi ve kültürü ile birlikte kendine has zengin bir sanatı vardır. Genellikle gergef ve kasnak adı verilen araçlara gerilen dokumalar üzerine uygulanan işlemeli ürünlerin geçmişi çok eski devirlere kadar uzanmaktadır(Anonim.2006). kalkolotik dönemde metal çuvaldızlar kullanarak işlemeler yapıldığı belirlenmiştir. şerit gibi malzemeler kullanılarak yapılan süslemelerdir. Kemik. aplike ile süslenmiş deri ceketler.Ö. Yunan. Anadolu da işleme Truva. Tarihin yazı ile birlikte başlamış olmasına rağmen. 2500 yıllarında Sümer kadın kıyafetlerinin işlemeli ve bilhassa etek kenarlarının saçaklı olduğu görülmüştür. Türkler. Bütün bunlar süsleme tarihinin çok eski olduğunun örnekleridir (Çatal.2002:5). M. Roma gibi devletler aracılığıyla geliştirilmiş. sırma ya da pul. 12 .1995:3. yün tunikler.2006). 612–100 yıllarına ait Asur kadın elbiselerinde işleme tespit edilmiştir. Koptlar tarafından beslenmiştir. Urartu. Moğolistan’ın Altay dağları üzerinde yapılmış kazılarda. el çantaları gibi ürünler gün ışığına çıkartılmıştır. neolitik çağdan beri.1973:1). Dorak gibi şehirlerde serpilmiş Asur. eski Anadolu uygarlıklarından kaynaklanan Hristiyan kültürü ile gelişmiş Bizans ve Ermeni işlemeciliğiyle süregelen Anadolu işlemeciliğinin ulaştığı zengin ortamın içine girmişlerdir(Barışta. obsidyen bizler. Ancak kazılardan çıkan heykellerin üzerindeki elbiselerin işli oluşu İbrani tarihinde Nuh’un kızının ilk nakışlı kemeri kullandığının anlatılışı bu sanatın köklü bir geçmişi olduğunu anlatmaktadır(Anonim. ceketler. Karadeniz çevresince İskitlerin yaptığı temiz dikilmiş.sim.

Kumaşın biçimlendirilmesiyle yapılan teknikler. hesap işi. danteller. 13 . büzgüler (düz büzgü. hazır danteller. okbaşı-fileş. Maraş işi. dikiş ve kumaşın biçimlendirilmesiyle yapılan süslemeler. Antep işi. nervür. oyalar. marka-monogram. iş gücünün ve boş zamanların değerlendirilmesinde yardımcı olan. yaşadığı hayatın izlerini kolaylıkla aktardığı işlemeler. fırfır-farbala ve drapedir. volan. pervaz. spor dikiştir. aksesuar gibi özelliklerin yanı sıra uygulanan işlemlerdir. geleneksel kültürümüzün önemli belgeleri arasına girmesini ve bu sanat dalının günümüze kadar yaygınlaşarak gelmesini sağlamıştır. 3. İğne. tül işi. insanın duygularını heyecanlarını. kapitone. Ekonomik faydanın yanı sıra. aplike. gerek renk. işlemelerin. Hazır Gereçlerle Yapılan Süslemeler: Sutaşları. kumaş. biye. şeritler. Türk duyuş ve düşüncesinin en önemli ifade aracı haline gelmiştir(Karoğlu. kurdeleler. gergef. Bartın işi. Giyim Süsleme Teknikleri Giyimde süsleme bir giysiye farklılık kazandıran. püskül. ajur. şematik büzgü). iplik. Dikişle ve Kumaşın Biçimlendirilmesiyle Yapılan Süslemeler: Dikişle yapılanlar. balgümeci büzgüsü. kordonlar.1. nakış (işleme) ile yapılan süslemeler. harçlar. motif ve kompozisyon yönlerinden gerekse Türklere özgü sadelik yönünden. suzeni (kasnak işi) ve sarma işidir. Çin iğnesi (iğne boyası). piko. beyaz iş. su büzgüsü. Bu işlemler. Nakış (İşleme) ve Makine Nakışı ile Yapılan Süslemeler: Türk işi. pul-boncuk. makreme. giysinin kesimine bağlı model. Ancak bu etkilenme çok kısa bir zaman diliminde kalmış. pililer. goblen). Osmanlı dönemi süsleme sanatlarında işleme sanatı çok önemli bir yer tutmaktadır. kasnak gibi çok kolay bulunabilen araç-gereçlerle yapılabilmesi ve iletişim aracı olarak da kullanılması. tüm iç dünyasını.2007). ponpon ve saçaklardır. baskı teknikleriyle yapılan süslemeler şeklinde gruplandırılabilir.2. gölge işi.Türk süsleme sanatının gerek İslamiyet öncesi ve gerekse İslamiyet sonrası Türklerin hâkimiyet kurduğu pek çok coğrafi bölgelerdeki süsleme geleneklerinden etkilenmiş olması doğaldır. her dönemde özellikle Osmanlı döneminde çok ilgi görmüştür. kanava (Kanaviçe. enkrüste. hazır gereçlerle yapılan süslemeler.

hüznünü nakış işleyerek ruhsal sıkıntılarını gidermeye çalışmışlardır(Arseven. İnsanlar acılarını. Bu gelenek Osmanlı İmparatorluğu döneminde de devam etmiştir. gofre. Hazır Giyimde Süsleme Teknikleri 3. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu zamanından beri.1970:204). Nakış (İşleme) ve Makine Nakışı ile Yapılan Süslemeler Nakış. Topkapı Sarayı'nın ilk Nakışhanesinin baş hocası ve müdürlüğünü Baba Nakkaş yapmıştır.1.2.2005:16). aşındırma. kabartma. saray nakış hanesinde hattat ve nakkaşların. transfer. yaldız. Bursa'dan Edirne'ye nakledilmiş.2. nakkaşlar ve öğrenciler sayısız eserler vermişlerdir. doğu uygarlıklarında yüzyıllar boyunca çok ince el işleri yapılmıştır. sedef. önceleri göçebe yaşamının etkisi ile her türlü süslemede kullandıkları insan figürlerini ortadan kalktığı.2. dikişin dekoratif bir şekilde yapılmasından doğmuştur ve insanlık kadar eskidir. Japonya’da ipek kumaş üzerine doğa görünümleri işlenmiştir. flok (floklama). sevinçlerini. yakma. Pers. hayvan figürlerinin ise yerini diğer sanatlarda olduğu gibi işleme sanatında da daha soyut bir üsluba bıraktığı dikkati çekmektedir. Asur ve Babil duvar resimlerinde el işi ile süslenmiş giysiler görülmektedir. Nakış Doğu Asya’dan Türkler aracılığıyla Orta Asya ve Ön Asya’dan gelmiştir. Eski Mısırlılar nakışta çok ustaydılar. Fatih döneminde kurulan Nakış 14 . hükümdar saraylarında bulunan.Baskı Tekniğiyle Yapılan Süslemeler: Batik. pigment. Eski çağlardan kalma mağara resimlerinden anlaşıldığına göre nakış ilk olarak giysileri bezemekte kullanılmıştır. Türklerin İslam’ı kabul etmelerinden sonra. İnsan ve hayvan figürlerinin yasaklanmasıyla birlikte dar bir alanda sıkışıp kalan sanatçının hünerli bir insan haline gelerek durmadan yeni süs motifleri üretmesiyle nakış (işleme) ortaya çıkmıştır.2. Çin nakışlarında parlak renkli ipliklerle insan ve ejderha motifleri işlendikten sonra bu motiflerin dış çizgileri sırmayla yani altın ipliklerle belirginleştirilmiştir(Erdal. inkjet ve yüksek baskı teknikleridir. sarayda faaliyetini yürütmüş. kitapları süsledikleri ayrıca süsleme desenleri hazırladıkları bilinmektedir. coşkusunu. İstanbul'da. 3. 1453'ten sonra. hattatlar. İlk nakış mektebi.

sünnet. Bugün tarihsel değer kazanmış el emeği göz nuru işlemeler zamanın kaçınılmaz aşındırması sonucu değer yitirme ya da yok olma tehlikesiyle karşılaşmaktadır. "kethüda" ve "Serbölük" bulunmaktadır.1996:5). eşit olarak. işleme sanatına sürekli yenilenme gücü vermektedir. Özellikle doğum. simlerle makine de yapılan işlemelerdir(Kavuk. 1830 yılında da zincir işi yapan makinenin keşfedilmesi. "Sernakkaş". eski Türk sanatı kaynaklarından yararlanılarak kumaş ve deri üzerine çeşitli ipliklerle. Günümüzde de insanlar yaşadıkları çevreyi güzelleştirme isteği ile evlerinde işlemeli ürünlere yer vererek geleneksel kültürünü yaşatmaktadır. Makine işlemeleri. Bosna-Avrupa'dan geldiği görülmektedir (Anonim.2007). evlenme merasimleri ve çeyizlerde gelenekselleşen işlemeli örtüler.2007). En başta. El işlemelerinin birçoğu makinede de işlenebilmekte ayrıca makine de işlemeye özgü tekniklerde geliştirilmektedir. Bu grupların birkaçı hariç yerli sanatçılardan oluştuğu ve yabancı olanların Arnavutluk. şekil ve geometrik desenlerden. Ehl-i Hiref cemiyeti içindeki "Nakkaşan" (desinatör) grubunun çizdikleri süsleme desenleri. Yüz yirmi dört-yüz yirmi dokuz sanatçıdan meydana gelen "Nakkaşan" grubu. 1851 yılında Isaac M. ev dekorasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.Mektebi'nin uzantısı olduğu düşünülen Ehl-i Hiref cemiyeti 1481–1512 yılları arasında gelişmiştir. ustalar ve yardımcıları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Türk toplumunda çeyiz geleneğinin sürmesi. El sanatlarının önemli bir dalı olan nakış. Dikiş makinesini getirdiği kolaylık ve çağın koşulları el işlemciliğini etkileyerek gittikçe azalmasına neden olmaktadır(Markaloğlu. eğitim kurumlarına dağıtılmıştır. Makine nakışı çeşitli örtü. giyim ve dekoratif eşyalar süslemek amacıyla tabiattaki renk. Bunun yanı sıra işleme sanatında yeniden üretilme ve 15 . el ve makine nakışı olmak üzere iki ayrı meslek dalında ele alınmaktadır. Singer’in geliştirdiği dikiş makineleri ve XX. 1790 yılında ucu çengelli makine iğnesinin geliştirilmesi. yüzyılda Japonya’da geliştirilen zigzag makineleri ile kısa sürede kolay ve çok işleme yapma olanaklarına kavuşulmuştur.

makinelerin işleme alanının genişlemesi vb. Aplikasyon işlemlerinde lazer teknolojisinin kullanımı ve pek çok rengin bir iğne ile uygulanması gibi yenilikler halen deneme aşamasındadır. Buna karşın. Bu nedenle makinede yapılan nakışlar ilgi görmeye başlamış ve insanlar zamandan ve ekonomiden tasarruf etmek için makine nakışını tercih etmektedir(Anonim. uğraşı ve sorumluluklarının yanı sıra kısa sürede yapılabilen işlerle kendilerini ve çevrelerini süslemeye çalışmaktadırlar. aile tipi nakış makineleri ve bilgisayarlı makineler yerini almaktadır. Günümüzde makineyle nakış yaparak geçimini sağlayan pek çok kimse vardır. nakışçılık mesleğinde verimliliğin arttığı gözlenmektedir. Çağın gelişimine paralel olarak modernleşen yaşam tarzında teknolojinin gelişi ile birlikte elde işlemeli özgün ürünler yerine. Günümüzde insanlar. desen çizimlerinde bilgisayardan yararlanılması. Teknolojik gelişmeler paralelinde. Aile Tipi ve Sanayi Tipi olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Bu alanda Türkiye’deki makine parkı. Makine nakışı hemen her eşya üzerinde uygulanabilecek özelliğe sahiptir. Bu meslekte çalışacak elemanların özellikle el. İşleme Yapımında Kullanılan Makineler: İşleme yapımında kullanılan makineler.2006). meslekte nitelikli eleman temininde güçlükler çekilmektedir. Bunun yanı sıra küçük ölçekli atölyelerin kapanması ve işletme boyutlarının büyümesi yönünde bir eğilim olduğu görülmektedir. fazla emek gerektirmeden kısa sürede ucuz ve kullanımı kolay ürünlerin üretilmesine neden 16 .yaygınlaştırılma konusu gündeme gelmektedir. bir makinede 15’e kadar iğne kullanılabilmesi.1998). dünya sıralamasında en önlerde yer almaktadır. Özellikle elde kullanılan makinelerin yerini elektronik makinelerin alması. teknolojik gelişmeler göze çarpmaktadır. Makinelerin olmuştur. seri üretime girmesiyle birlikte nakış (işleme). Meslek uzun süre ve kapalı yerde çalışabilmeyi gerektirdiği için vardiya sistemi uygulanmaktadır (Demirezen. Teknolojik gelişmelere paralel olarak makineleşmenin hızla yaygınlaşması sonucunda eskiden elle yapılan birçok iş artık yerini makinelere bırakmaya başlamıştır. göz (el nakışında ayak) sağlığının yerinde olması gerekmektedir.

1992:10). Örnek 1: Aile Tipi Düz Dikiş Makinesi (Kaynak: www. İşlemlere uygun transport ve aparat ilavesiyle farklı dikişler de elde etmek mümkündür. Aile tipi nakış makineleri de kendi aralarında Düz dikiş ve zig-zag dikiş makineleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Normal incelikteki kumaşları dikebilen. Kollu.Aile Tipi Dikiş Makineleri: Aile Tipi Nakış Makinelerinin baskı ayağı çıkartılıp dişliler düşürüldüğünde. hız seviyesi yüksek olmayan makinelerdir. kasnak sallanarak ve otomatik olarak nakış işlemi gerçekleştirilmektedir. hızlı dikiş yapan (dakikada 4000–6000 dikiş yapabilen) bu makineler küçük değişikliklerle işleme yapılacak hale getirilmekte ve kasnak sallayarak pek çok çeşitli işleme yapılmaktadır.com) 17 . Bunun yanı sıra daha hızlı çalışabilen Aile Tipi Zig-zag Nakış Makineleriyle de çeşitli işlemeler yapılabilmektedir.dikismakinaservisi. düz dikiş makinesi ve zig-zag dikiş makinesi olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır(Korkusuz. Bu makinelerle yarı otomatik olarak veya dışarıdan kalıp takılarak değişik süslemeler de yapılabilmektedir Aile Tipi Nakış Makineleri. Düz Dikiş Makineleri: Çift baskı dikişi denilen. ayaklı ve otomatik çeşitleri bulunmaktadır. Aile Tipi Nakış Makineleri genellikle evde kullanılmaktadır.

kenarda sürfile yaparken değişik disk veya elektronik dikiş ayarlamasıyla süsleme yapan makinelerdir.Zig-zag Tipi Dikiş Makineleri: Zig-zag dikiş makinesi.com) 18 .cesurticaret. Örnek 2: Zigzag Makinesi (Kaynak: www.

com) 19 . deri. Tek başlı ve çok başlı kafadan oluşan birçok çeşidi bulunmaktadır. Sanayi tipi nakış makineleri de kendi aralarında şeritli ve mekanik olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu makinelerin yüksek devirle çalışabilme. mekanik ve elektronik (bilgisayarlı) makinelerden oluşmaktadır (Çetinkaya. şeritli. 2007: 25). çok sayıda iplik kullanabilme çeşitli yüzeylere (kumaş. Sanayi tipi nakış makineleri. otomatik iplik kesip değiştirebilme gibi özellikleri bulunmaktadır.Sanayi Tipi Nakış Makineleri: Genellikle seri üretim yapan işyerleri için üretilmiştir.bedava. Örnek 3: Çok Başlı Sanayi Makinesi (Kaynak: www.) işleme yapabilme. tela vb.

Örnek 4: Çift Pullu Şeritli Nakış Makinesi (Kaynak:www.Şeritli Makineler: Çok başlı nakış yapmak için üretilmiş özel makinelerdir.com) 20 .edagrup. Optik okuyuculudur. Motifin şekline göre özel olarak delinmiş şerit kartonlar makinenin üzerindeki yerine yerleştirilir ve bu şeritle işleme yapılmaktadır.

Çok başlı bir makine olduğu için daha çok seri üretimde kullanılmaya başlanmıştır.com) 21 . Nakış sanayinde kullanılan tek amaçlı makineler mekanik makinelerdir(Çetinkaya.2007:25). Optik okuyucu yoktur. Örnek 5: Çok Başlı Mekanik Sanayi Nakış Makinesi (Kaynak: www.teksmakmakine.Mekanik Makineler: Bu makineler plakalarla çalışmaktadır.

Örnek 6: Çift İğneli.com) 22 . İki İplikli Zincir Dikiş Makinesi (Kaynak: www. iki iplikli ve çok iplikli olmak üzere çeşitleri olan bir makinedir.Kasnak İşi (Zincir İşi) Yapan Mekanik Makineler: Esnek. örgü kumaşlarda kullanılan tek iplikli.selkanmakina.

net/) 23 .ustamakina. tam devirli otomatik makineleridir. Örnek 7: Sanayi Tipi Piko Makinesi (Kaynak: www. Dekoratif süslemelerde kenar temizleme işlemleri bu makineler ile yapılmaktadır(Zeybek.2006:31).Piko (Fisto) Makineleri: Tek amaçlı imal edilmiş olup.

yanındaki kanaldan düzenli olarak verilerek koordineli bir şekilde desene göre hareketlerle dikişle tutturulmaktadır.tr) 24 . yüzeyde kordon tutturma gibi görünüm sağlayan işlemedir. Aynı şekilde şerit. 2005–2006) Örnek 9: Çok Başlı Makinelere Takılan Kordone ve Diğer Aparatlar (Kaynak: www.com. Bu işleme iğnenin yanından yürütülen kordonun iğnenin zig-zag hareketleriyle yapılmasıyla oluşmaktadır.Kordonet-Şerit Makineleri: Kordonet en çok giyim süslemede kullanılan.2006:31). Örnek 8: Çok Başlı Nakış Makinesi ve Aparatları (Kaynak: ARABACI. Bu makineler tek amaçlı mekanik makinelerdir(Zeybek.dekat.

Nakış sektöründe daha önceleri elişçiliği ile yapılmakta olan aplike kesimi artık lazerli plotter sistemleri ile gerçekleştirilmektedir. daha yüksek üretim ve kalite olanakları getiren. 1969 yılından bugüne iç ve dış pazarda giyim ve tekstilcilere masa örtüsünden yatak örtüsüne arma ve amblemden deri ve her türlü kadın. Paff. her geçen gün daha çok sektöre sızan bir yöntemdir. Bilgisayarlı bir dikiş makinesinde bir ya da birden çok mikro işlemci bulunur. daha hızlı ve ucuz bir üretim yapılmakta ve maliyet açısından.1999:2333). Melco markalı elektronik nakış makineleri sanayide kullanılan belli başlı makinelerdir. Happy Borudan.2004).2006:32). Tüm dikiş seçimi. düğme iliği kaydı ve diğerleri bilgisayar tarafından yapılmaktadır. Bilgisayarlı makinelerde lazer teknolojisi. Türkiye’de şuanda tekstil sektörünün %80’i Tajima nakış makineleriyle üretim yapmaktadır. 1985 yılında Türkiye ilk defa üstün teknolojiye sahip Japon Tajima elektronik nakış makineleriyle tanışmıştır. programlama. dikiş oluşturmanın fiziksel işlemini kolaylaştıran.Bilgisayarlı (Elektronik) Makineler: Bilgisayarlı (Elektronik) dikiş makinesi. Tajima makinelerinin yanı sıra ZSK. Türkiye’de henüz elektronik nakış makinelerinin üretimi yapılmamaktadır(Zeybek. Böylelikle üretimden çıkan her bir parçanın diğerleriyle aynı olması sağlanarak kalitenin iyileştirilmesi. var olan ileri teknolojinin olanaklarını uygulamaya sahip makinelerdir ve makinedeki mikro işleyici ile kontrol edilmektedir(Yakartepe.1995:8). erkek ve çocuk giysilerinde üretimini sürdürmektedir. vd. elişçiliğinde insan hatasından kaynaklanan hataların giderilmesi mümkün olmakta. Makinenin program kapasitesine göre birçok işleme gerçekleştirilmektedir (Coles. 25 . Türkiye’de nakış sanayi. Işığın “uyarılmış radyasyon yayımı” sayesinde güçlendirilmesi ve elde edilen yoğun ışığın odaklanıp daha da küçük bir noktada toplanması sağlanarak tüm enerjinin bu nokta üzerinde etkide bulunması prensibiyle iş yapmaktadır. kesimlerde kalıp maliyetlerinden kurtulmayı mümkün kılmaktadır(Anonim. 1960’ların başından beri gelişmekte olan ve doğası gereği çok çeşitli kullanım alanları bulan. Tamamen mekanik olarak çalışan makinelerden çok daha az hareketli parçası vardır.

desenin kumaşa işlenebilmesine kadar tüm işlemler oldukça basitleştirilmektedir. Bunun yanı sıra diğer özellikleri ise şunlardır: Makinede veya ayak kontrolünde bulunan ve mekanik fonksiyonları kontrol eden entegre devreleri vardır. Bu makinelerin tek aşamalı ilik yapma düzeni dâhil olmak üzere yapabildikleri birçok değişik işlem vardır. Bilgisayarlı nakış makinelerinde bir ürünün tasarlanmasından. hazırlık süreleri kısaltılmaktadır. Bazı makinelerde hem makinede hem de ayak kontrolünde ayrı ayrı devreler bulunmaktadır.Bilgisayarlı nakış makineleri hafıza ile ilgili işlemlerde mükemmel özellik göstererek üretim kapasitesini artırmaktadır.2007:26). Daha hassas kontrol ve derhal durma ve hareket etme yeteneği vermektedir. EPROM adı verilen sayısallaştırıcı alet tarafından nakış otomatlarına aktarılmaktadır. tek kafadan 44 kafa sayısına ulaşabilen muhtelif ölçülerde olmaları. bilgi aktarımının disket ile yapılması genel özelliklerini oluşturmaktadır(Çetinkaya. Bilgisayarlı nakış makineleri. Uygulanması istenen desen ya da motif bilgisayar ortamına aktarıldıktan veya bilgisayarda hazırlandıktan sonra. Elektronik ayak kontrolü motorun hızını ayarlar. istenilen oranda büyütülüp küçültülerek tüm kompozisyon oluşturulmakta. Makinedeki devre. Kumaşa işlenecek desen. istenilen dikiş hattını yapma olanağı tanıyarak.2000:8). Çünkü dikiş motifleri bilgisayar hafızasında depolanmıştır. hıza kadar çalışabilmeleri. Mekaniksel seçim eksantrikleri yoktur. Nakışın kumaşa uygulanması. iğnenin istenilen şekilde yukarıda veya aşağıda durmasına olanak sağlamaktadır. son derece hızlı bir şekilde yapılmakta ve böylece 10–12 adet ürün aynı anda işlenmektedir(Altın. 15 iğne sayısı ve 1200 devir/dk. Ancak gerçek avantajları sahip oldukları geniş dekoratif opsiyonlardır. 26 . yavaş hızlarda veya ağır kumaşlar dikilirken bile tam iğne gücü sağlamaktadır. otomatın üzerinde bulunan otomatik nakış kafaları sayesinde.

tersine çevrilebilir veya ayna hayali gibi dikilebilmektedirler. (Köklü. Nakış Teknikleri: Türk İşi: Geleneksel işleme tekniklerinden olan Türk işi. iplik ve sim kullanılarak iğne ile işlenen mürver iğne tekniği dışında.Dikiş motifleri bir düğmeye basılarak seçilir ve seçenek bir ekranda gösterilmektedir. Bir dikiş motifi sırası seçilip makineye yüklenebilir. tersi ile yüzü aynı görüntüde olan ve bazı tekniklerin sayılarak da yapılabildiği bir işleme tekniğidir. vd.blogcu.2002:79. kısaltılabilir.2005:32)”. Makinede. Elde ve makinede uygulanmaktadır.com) 27 . Erdal.1999:2333–2334). o zaman makine sırayı tam olarak tekrarlayabilmektedir(Yakartepe. kumaşa desen çizilerek geçirilen kasnak veya gergef üzerine kumaşlar gerilen. Önceden programlanmış olan motifler ve harfler dikiş yoğunluğunu kaybetmeden uzatılabilir. Türk işi uygulamada düz hatlı ve sade desenler tercih edilmektedir. Örnek 10: Türk İşi (Kaynak: elifhobi.

düz hesap iğnesi.blogspot. civankaşı. susma. Örnek 11: Hesap İşi Kese ( Kaynak: lutfiyeylehertelden.com) 28 . verev hesap iğnesi ve ciğerdeldi hesap işi iğne tekniklerindendir.Hesap İşi: Kumaşın iplikleri sayılarak yapılan tersi ile yüzü aynı görüntüde olan bir işleme tekniğidir. Akçin.2006:45)”. Her işleme gibi kendine has teknikleri vardır.1990:7. Elde ve makinede uygulanabilmektedir (İlker vd. Antika.

2002:56. dival işleme kartona gerildiği için makinede de kartonundan tutularak işlenmektedir. Son yıllarda piyasada aplike edilmek üzere makinede yapılmış işlemelere rastlanmaktadır. atlas. Örnek 12: Maraş İşi (Kaynak: e1y3.1996:6–87). özellikle kadife. Makinede uygulanan diğer işlemeler kasnağa gererek işlenirken. çok katlı sırma veya sim ile alttan mumlanmış iplikle karşılıklı tutturularak yapılan bir işleme tekniğidir. tafta gibi kumaşlar üzerine mukavva kalıp kullanılarak işlenen. Bir bölümü ütülenerek arkasındaki maddenin kumaşa yapıştırılması ile bir bölümü ise dikilerek kullanılmaktadır (Çatal.blogcu.Maraş (Dival) İşi: Dival.com) 29 . tersi ile yüzü farklı görüntüde olan. Markaloğlu. deseni kartondan özel bıçağı ile oyularak hazırlanıp kumaşa yapıştırılan ve kartona gerilen cülde denilen özel tezgâhta üstten.

kadinlarkulubu. Örnek 13: Elde Antep İşi (Kaynak: www.Antep İşi: İplikleri sayılarak ve belli motif özellikleri dikkate alınıp bazı iplikleri kesilerek üzerine çeşitli ajurların işlendiği ve motif kenarının susmalarla zenginleştirildiği bir tekniktir(Köklü.com) 30 .2002:180).

2003:190)”. Antep işi hem elde hem de makinede uygulanabilmektedir(Alpaslan. kumaş yüzeyini daha çok dolduran kompozisyonlardan oluşturulmaktadır. Örnek 14: Makinede Antep İşi (Kaynak: sirine01.Makinede işlenecek Antep işi tekniğinin tasarımında ajur alanlarının etrafında susma tekniği ile süsleme yapılmaz. El ile işlenen tasarımlardan daha büyük.com) 31 .blogcu. Tasarımın tamamı ajurlardan oluşan biçimlerle yapılmaktadır.

Daha sonraları ise renkli ipliklerle renkli kumaşlar üzerine de uygulamalar yapıldığı halde bu isim değişmemiştir.com) 32 .2003:162). üstü sarılarak da uygulanmaktadır. Alpaslan. Makinede yapılmasına rağmen elde yapılan beyaz iş her zaman için daha değerli olmaktadır (Eronç.Beyaz İş: Önceleri beyaz iplikle kumaş üstüne işlenen işlemelere beyaz iş denilmekteydi. Beyaz işin makinede yapılan ve kolberlerin zengin olarak kullanıldığı çeşidine delik işi denilmektedir. kumaşın filtre ve ajur yapılacak bölümü tamamen oyulup ipliğin atılmasıyla uygulanmaktadır. Örnek 15: Beyaz İş (Kaynak: www.orgu-dantel. filtre ve ajurlar ipliğin çekilmesiyle değil.1984:81. Makinede beyaz iş işlenirken. Günümüzde makinede. renkli kumaşlar üzerine aynı renk ipliklerle işlendiği gibi beyaz üzerine hafif renkli iplikler kullanılarak altı doldurulup. kabartılıp.

Ajur: Antep işi ajurun gelişmiş bir çeşididir. Örnek 16: Ajur İşi Yastık Kenarı (Kaynak: arsiv. Ajurlar iplik çekilerek yapılmaktadır.com.(Korkusuz. Elde ve makinede uygulanmaktadır.sabah. çekme ajur. Kumaşın iplikleri çekilerek yapılanlara.1990:176). kumaşın iplikleri kesilerek yapılanlara da kesme ajur adı verilmektedir.tr) 33 .

1984:73).blogcu. ikinci bir parçanın kumaş ve desen özelliğine göre desen çevresinden makinede çeşitli nakış iğneleri uygulanarak tutturulması işlemiyle yapılmaktadır. Makinede aplike uygulanırken yapılacak işin özelliğine göre kumaş ve iplik seçilmektedir. Aplike işlemesi her türlü kumaşa ve giyim çeşidine uygulanmaktadır. yapıştırma ve tatbik etmedir. Aplike. Elde veya makinede aplike yaygın olarak kullanılmaktadır.Aplike: Sözlük anlamı. düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motifleri veya parçayı başka bir kumaşın üzerine kapama. Aplikasyon yapıldıktan sonra çeşitli işleme iğneleri ile süslenebilmektedir (Eronç.com) 34 . uygulanacak olan fon parçası üzerine. Örnek 17: Aplike Yatak Örtüsü (Kaynak: e1y3. Oldukça dekoratif bir işleme türüdür.

fiyonk. Örnek 18: Piko Örtü (Kaynak: www.Piko: İğne oyalarında değişik şekillerin meydana getirilmesinde kullanılan piko. Bu mesafe daha fazla da arttırılabilmektedir.net) 35 . Elde ve Makinede işlenmektedir (Köklü. başlı başına bir süs unsuru olarak da kullanılmaktadır.2002: 217). Zürefaya çok benzeyen piko zürefadaki düğümlerin yan yana gelmesi ve aradaki ipliğin en az 3–4 katı fazla bırakılması ile meydana getirilmektedir.

Kanaviçe çapraz iğne grubundandır. gergef ve kâğıt vasıtasıyla gerilen zemin üzerine. sayılmadan. kasnak.com) 36 . iğne ve tığ gibi araçlarla. Bu işleme tekniğinde her cins kumaş ve deri üzerine elde veya makinede. Örnek 19: Kanaviçe (Kaynak: dilhanblocu. sırma. Bunlar: • Tek iğne (Haç iğnesi) kanaviçe: Kumaşın üzerine kanaviçe teyellendikten sonra soldan sağa doğru çalışmaya başlanmaktadır. çeşitli tekniklerin sayılarak. küçük goblen. sim. düz veya kabarık bir şekilde uygulanmasıyla yapılmaktadır(Altun.blogspot. Kanavada iki tür iğne kullanılmaktadır. düz goblen ve diyagonal goblen olarak sınıflandırılmaktadır. Goblen halk dilinde yaygın olarak kanaviçe adıyla bilinmektedir. Goblenler genellikle. Kanaviçe adı verilen seyrek dokunmuş kolalı keten bezi üzerine işlenmektedir. verev goblen.2002:40–41). • Çift iğne (Fıstık iğne) kanaviçe: Önce verev sonra düz olmak üzere iki kanaviçe iğnesi üst üste yapılmaktadır (Çatal. tel kullanılarak.1996:32). iplik.Kanava (Kanaviçe-Goblen): Kanaviçe veya telleri sayılabilecek türde kumaş üzerine renkli iplikle yapılan özel bir işlemeye goblen denir.

Okbaşı – Fileş: Elde veya makinede fileş. kuka. gruplar halinde süs olarak da yapılmaktadır. Okbaşı ise fileşin kullanıldığı yerlerde kullanılmaktadır (Eronç.1984:200). ipek ipliklerle de yapılmaktadır. Filoş. yün. orlon. En çok kullanılan iplik kordonedir. 1984:200) 37 . pili. Kumaş cinsi ve uygulanacak giysiye göre iplik cinsi seçilmektedir. Örnek 20: Okbaşı-Fileş (Kaynak: Eronç. ilik ve cep uçlarında. pili kaşelerin başlama yerlerinde kullanıldığı gibi.

2002:47). Kadın ve erkek olarak ayrıldıkları için erkeklerin kullandıkları işaretlere “ Marka”. Örnek 21: Marka-Monogram (Kaynak: www. Marka veya monogramlar beyaz iş tekniği ile altı doldurulup üstü sarılarak işlenmektedir. imza yerine kullanılan ve özel ismin harflerinden meydana gelen markadır.Marka. Monogram.com) 38 .1990:182).Monogram: Marka. Fransızca (Margue) kelimesinden gelmektedir. kadınlara ait işaretlere ise “Monogram” denilmektedir (Korkusuz. bir nesneyi tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret veya birkaç harfin birleşmesinden meydana gelen şekillerdir.fatihnakis. Çeşitli işleme iğneleri ile karıştırılarak yapılan işlemelerde zengin görünümlü markalar elde edilmektedir (Çatal.

kullanışlı olması. üç şekilde uygulanmaktadır: a)Düz Çin İğnesi: Tek renk kullanarak uygulanır. uygulamadaki kolaylığı. Elde ya da makinede aynı şekilde işleme yapılmaktadır(Köklü.com) 39 . Makinede Çin iğnesi. Örnek 22: Çin İğnesi Örtü (Kaynak: maharetler.Çin iğnesi (İğne boyası) : Çin iğnesi.blogcu.2007).2002:67-68. Çin iğnesi tekniğinde tasarımlar stilizasyon yöntemiyle oluşturulmaktadır. Bu nedenle buna iğne boyası adı da verilmektedir(Akçin.2006:44). Çin iğnesi. b)Gölgeli Çin İğnesi: Çeşitli renk tonları veya birkaç renk kullanılarak uygulanır. c)Fantezi Çin İğnesi: Desen çizgisi üzerinden içe doğru tek sıra halinde uzunlu kısalı uygulanır. kısa sürede yapılması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan iplik renkleri birbirine kaynaştırılarak düz bir yüzey oluşturduğundan boyanmış hissini vermektedir. Anonim. desen yüzeyini tamamen kapatan bir iğne tekniğidir.

İlmik veya düğümlerden meydana gelen bir çeşit danteldir.Makrame: Makrame daha çok giyim süsleme ve ev aksesuarlarında kullanılmaktadır. yün. Dantel görüntüsünden dolayı düğüm danteli olarak da adlandırılmaktadır.com) 40 . ince şeritler ve rafyada kullanılmaktadır (Çatal. Makrame yapılırken kumaşın kendi iplikleri kullanıldığı gibi koton. Örnek 23: Makreme İşi Çanta (Kaynak: arzununhobileri. sicim.2002:70). orlon.blogcu.

Astragan İğnesi: Makinede astragan iğnesi işlenirken, iyi sonuç alınması için, kumaşların düz yüzeyli, sık dokunuşlu ve kalın olmasına dikkat edilmelidir. Desen kumaşın tersine çizilmektedir. Eğer çok tok görünüşlü olması isteniyorsa ince, mermerşahi benzeri bir kumaşa desen çizilip, kumaşın arkasına yerleştirilerek kasnağa gerdirilmektedir. Makinenin masurasına 8 veya 12 numara koton yumak sarılır. Makinenin üzerine nakış masurası takılır. Desen, makinede ve masuranın üzerinde nakış makarası takılı olarak, makine dikişi ile sabitlenmektedir (Anonim,2007).

Örnek

24:

Astragan

İğnesi

Masa

Örtüsü

(Kaynak:

www.adanzyekadin.com)

41

Gölge işi: Organtin, organze, şifon, jorjet gibi şeffaf ve ince kumaşlar üzerine uygulanmakta olup kumaşın tersinden ve yüzünden işlenebilmektedir. Kumaşın tersindeki iplik renkleri kumaşa gölge şeklinde geçtiği için gölge işi adı verilmektedir. Kalın kumaşlarda desene hafif kabarıklık yapması için uygulanmaktadır. Dış ve iç giyim süslemelerinde çok kullanılan bir işleme türüdür (Eronç,1984:71).

Örnek 25: Gölge İşi Salon Takımı (Kaynak: sirmalim.blogcu.com)

42

Tül işi: Tülün deliklerine, ipin desenine uygun olarak atılması veya alt üst olarak geçirilmesi ile yapılmaktadır. Dayanıklı ve kullanışlı olması yönünden nakışta keten ve naylon tül tercih edilmektedir. Çok başlı ve çok iğneli makinelerde uygulanmaktadır (Korkusuz,1990:152).

Örnek 26: Tül İşi Seccade Takımı (Kaynak: www.oya-modelleri.com)

43

Sık dokunuşlu kumaşlar üzerine ince iplikler kullanılarak uygulanmaktadır. Çöp işinde ince sarma makinede zig-zag ayarı yapılarak uygulandığı gibi kasnak oynatarak da yapılmaktadır(Anonim. Desen şekline ve özelliğine uygun olarak desenin içini enine. Örnek 27: Çöp İğnesi (Kaynak: www.com) Örnek 28: Verev Sarma (Kaynak: www.dantel-modelleri. Bu uygulama düz ve verev pesent görünümü vermekte ise de işlemenin kabarık ve sık ince sarma oluşu Türk işi pesent tekniğine uygun değildir.Çöp İşi: Çöpün üzeri sarılarak uygulandığı için bu isim verilmiştir.com) 44 .2007). boyuna veya balıksırtı olarak doldurulabilmektedir.dantel-modelleri.

blogcu.com) 45 . Örnek 29: Oya (Kaynak: dantelsayfam. Elde işlenen bir tekniktir (Toplu. kullanılan malzemeye ve işlendiği aletlere göre isimlendirilmektedir. işleme tekniğine. Oyalar genellikle. tığ.1988:14).Oyalar: İğne. firkete veya mekik kullanılarak ince iplik veya ipek iplikle yapılan ilmiklerden oluşmuş ince örgü dantele oya adı verilmektedir.

suni ya da sentetik ipek ile örülebildikleri gibi altın veya simlerle de yapılabilmekte veya süslenebilmektedir (Anonim.Danteller: Dantelâ. pamuk.2007). Danteller kalitesine veya kullanıldıkları yere göre. eşyalara süs olarak dikilen. yün.us) 46 . tığ ve mekikle örülen veya makinede dokunan yatak takımlarında kullanılan zarif bir süsleme malzemesidir. örtü vb. çamaşır. Örnek 30: Dantel Elbise (Kaynak: www. Fransızca bir kelime olup. tentene de denilmektedir. elbise.dantel. Genellikle kadınlar tarafından yapılan iğne. Dantelâ. keten. dantel. ince ilmikli ve değişik şekillerde desen yapılarak örülen seyrek bir dokumadır.

2002:55).Bartın işi: Sırma ile yapılan bir işleme türüdür. Bunun yanı sıra ipliği sayılabilen kumaşlarda kullanılabilmektedir Bartın işinin en önemli özelliği makine ile işlenmeyip elde uygulanmasıdır (Tuğtaş. Altın. Bartın işi (Kırma Tel İşi). Örnek 31: Bartın İşi Yastık (Kaynak: www.1994:221). gümüş.kadinlarkulubu. “ +” şeklinde yapılan bu nakış genellikle tül üzerine uygulanmaktadır. İşleme yapılırken tel. makas kullanılmadan koparıldığı için bu ismi almıştır (Çatal. bakır telle işlenen tel kırma günümüzde genellikle madensel tellerle işlenmektedir.com) 47 . tek işlemin tekrarıyla oluşan bir iştir.

Avrupa bu işi tığ ile yaptığı için tığ işi de denilmektedir. üzerine motif çizilmiş bez kasnağa gerilerek iğne veya tığ ile kasnağın altındaki iplikler veya yünler başparmak yardımıyla çekilmektedir. (Akçin.1990:56). Kasnak İşi): Geleneksel Türk motifleri ve stilize motifler üzerine uygulanan. Desen çizgisi dıştan içe doğru dönerek doldurulmaktadır. Suzeni. İlker Örnek 32: XVIII.Suzeni (Suzene.2006:44. Kasnak işi olarak da bilinmektedir. zincir işi tekniğine dayalı bir nakış türüdür.org) 48 . vd. İşleme motifin sınırı içerisinde bir zincir halinde sürdürülmektedir. Elde ve makinede uygulanmaktadır. Yüzyılda Osmanlı Dönemi Suzeni İşlemeli Seccade (Kaynak: www.kelebekforum.

sim ve bunun gibi iplikler kullanılarak desenin içi küçük daireler şeklinde tamamen doldurularak işlenmektedir. İşlemede kolaylık. floş.blogcu. Örnek 33: Kum İğnesi Bohça (Kaynak: maharetler.Kum İğnesi: Görünümü küçük kum taneciklerine benzediği için “Kum İşi” olarak adlandırılmaktadır.com) 49 .2007). Sık dokunuşlu kumaşlar üzerine nakış ipliği. görünümün güzel ve kullanışlı olması nedeniyle elde ve makinede çok uygulanan bir nakış tekniğidir(Anonim.

Örnek 34: Sarma İşi (Kaynak: www.info) 50 .derya-gibi. Yakartepe vd. Elde ve makine uygulanmaktadır (Gönül.1973:18. Bu nakış tekniğinde nakış veya aplike kenarlarını belirlemek için iri sargılarla nakışın yerini belirleyen nakış yolu oluşturulmaktadır. Daha sonra bu sarma nakışın içi örtülü dikişlerle doldurulmaktadır.Sarma İşi: Renkli ipek veya ipliğin sık olarak yan yana sıralanmasıyla işlenen bir tekniktir.1999:2296).

Örnek 35: Bolonya İğnesi Masa Örtüsü (Kaynak: www. tutturma için kullanılan ince iplik ise üstünde olmalıdır. Kordon olarak kullanılacak iplik masuraya sarılarak makinenin altında. İşin esas yüzü işlemenin altta kalan kısmıdır. Kordon tutturma işi desenin içini tamamen dolduracak şekilde kordonları yan yana tutturarak uygulandığı gibi kenar sularında tek sıra olarak da uygulanabilmektedir. Makinede kumaşın tersinden çizilerek uygulama yapılmaktadır. nakış çeşitleri ile birlikte de uygulanabilmektedir (Anonim. ince iplikle elde veya makinede tutturarak yapılan bir nakış çeşididir. desen özelliğine ve uygulanacak yere göre kordonun.Blonya İğnesi (Kordon Tutturma): Kordon tutturma. Kordon tutturma işi başlı başına makinede uygulandığı gibi aplike.derya-gibi. beyaz iş. Antep işi vb.info) 51 . astragan işi.2007). Mümkün olduğu kadar birbirini takip eden desenler tercih edilmelidir.

Örnek 36: Biye İşi Damat Bohçası (Kaynak: haticeozkan. tek olarak veya işleme iğneleriyle uygulanarak zengin süslemeler elde edilebilir (Eronç.com) 52 . Bir süsleme gereci olan biye. kol.2.2.blogcu. Biye.2.1984:253). önceden istenen en ve uzunlukta kesilmektedir. Kavisli bölgeler için ütü ile şekillendirildikten sonra.1999:2502). Dikişle ve Kumaşın Biçimlendirilmesiyle Yapılan Süslemeler Dikişle Yapılan Süslemeler: Biye: Giyimde süsleme veya temizleme amacı ile yaka.3. etek ya da herhangi bir parçanın kenarına geçirilen verev kumaşa biye denilmektedir. makinede ya tamamen el yardımıyla operasyon noktasına yönlendirilir ya da makineye biye aparatları takılarak biyenin giysiye dikilmesiyle işlem gerçekleştirilir(Yakatepe vd.

2003) 53 . Örnek 37: Pervaz Çalışması (Kaynak: Atlamış.2000:53).Pervaz: Kolsuz ve yakasız giysilerin kol ve yaka çevrelerini temizleme sağlamlaştırma işlemlerinde uygulanan bir dikiş tekniğidir. Giysiye verev parçadan ve şekline göre kesilen parçadan olmak üzere iki şekilde pervaz geçirilmektedir. makinede istenilen yerlere dikilmesiyle işlem gerçekleştirilmektedir(Kodaz vd. Pervaza tela yapıştırıldıktan sonra.

1988:192). Örnek 38: Enkrüste Çalışması (Kaynak: Atlamış.Enkrüste: Fransızca bir kelime olup. Enkrüste giyimlerde süsleme amacıyla ve kumaş yetişmediği zamanlarda. başka kumaş ilavesiyle giyimi tamamlamak için kullanılmakta olup. kumaşı oyarak içine diğer bir parçanın konması anlamına gelmektedir.2003) 54 . her cins kumaşa uygulanabilmektedir. Ancak kumaşların kalınlıklarının aynı olmasına ve renklerinin uygun olmasına dikkat edilmelidir (Bayraktar. Giyimde kullanıldığı gibi oymacılıkta. çinicilikte ve sedef kakmacılıkta da kullanılmaktadır.

1999:2305). Örneğin dört iğneli kapitone otomatında vatkalı. Kapitone bütün dünyada uygulanan. pazen gibi malzeme yerleştirilerek üstünden düz. Taftanın atmak ve yarılmak gibi kötü bir tarafı vardır. kasnaksız kıvrımlar. astarlara. zikzak makine çekmeye denilmektedir.com) 55 . Ayrıca kullanılan iplik de kumaşa uygun olmalıdır (Sever. Tafta dışında kumaşların hemen hemen hepsine kapitone yapılabilmektedir. atlama desenleri ve geri dönüşler yaparak.Kapitone: Kapitone. Örnek 39: Kapitone Yelek (Kaynak: www. Kapitone giyime ceketlere. non-woven. Teknolojinin gelişimi ile birlikte. kumaşın altına tahta pamuk. köpük veya diğer kalınlaştırıcı malzemelerin astar kumaşı ile değişik şekillerde. tek kafalı kapitone makinesi.uygunkapitone. dik köşeli ve yuvarlak desenler ile kapitone dikişi yapılmaktadır(Yakatepe vd.1988:143). sünger. en eski el işlerinden biridir. çok iğneli kapitone makinesi ve otomatik yorgan dikme makinelerinde kapitone dikişi yapılmaktadır. sabahlıklara ve çocuk giyimine uygulanmaktadır.

Spor Dikiş: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok çeşitli süsleme yapan makinelerde giysiye estetik bir görünüm ve cazibe katmak amacıyla spor dikiş uygulanmaktadır. Özellikle giysilerin cep. cep kapağı. yan dikişler vb. Örnek 40: Spor Dikiş (Kaynak: www.com) 56 .kustekstil. yerlerinde kullanılmaktadır.

Örnek 41: Sıra Büzgü (Kaynak: www.com. Bunlar: Düz büzgü. şematik büzgüler. su büzgüsü.Kumaşın Biçimlendirilmesiyle Yapılan Süslemeler: Büzgüler: Büzgü kumaşın bir ucundan istenilen yere kadar oyulgama dikişi geçirilmiş bir veya birkaç ipliğin çekilmesiyle meydana gelen ve kumaşın bolluğunu azaltan sık küçük pililerdir. Büzgüler yapılış biçimlerine göre isimlendirilmektedir.tr) 57 .ilhangunes. balgümeci büzgüsü (Nidabey. gibi. balpeteği) vb.

Düz büzgü; büzgünün en çok kullanılan ve en kolay şeklidir.

Örnek 42: Düz Büzgülü Etek (Kaynak: www.outletim.com)

58

Su büzgüsü; büzgünün su veya su buharı ile çeşitli biçimlerde şekillendirilmesine denilmektedir. Başka bir deyimle ipliksiz büzgü de denilebilir. Kumaş önce iplikle akla gelebilen her biçim ve şekilde büzülür. Su veya su buharı ile ıslatılır. Kurutulup şekillendikten sonra büzgü iplikleri çekilerek atılır ve ipliksiz şekillenmiş büzgü elde edilir (Eronç,1984:226).

Örnek 43: Yıldız Su Büzgüsü (Kaynak: Atlamış,2003)

59

Şematik büzgüde kumaş, geometrik şekillerle tutturularak büzülür. Bu büzgüler ütü ve yıkama ile bozulduğundan, yıkanmayan eşya ve giyimlere uygulanmaktadır. Saten, kadife, ipekli kumaşlarda daha iyi sonuç alınmaktadır. Bu büzgüler yapılışı ve görünüş biçimlerine göre isimlendirilmektedir (Kodaz ve diğerleri, 2000:36).

Örnek 44: Dalga Büzgü (Kaynak: Atlamış, 2003).

60

smockingstore.Balgümeci Büzgüsü (Nidabey).1990:286). Balgümeci yapmak için fazla kumaşa gereksinim vardır (Korkusuz. bal peteğini andırdığı için balgümeci adını almaktadır. Örnek 45: Balgümeci (Nidabey) (Kaynak: www. Daha ziyade yazlık elbiseleri süslemekte kullanılmaktadır.com) 61 . dekoratif bir dikiş tekniğidir. Sağdan sola doğru çalışmaya başlanmakta olup.

Pililer: Giysi veya herhangi bir eşyayı süslemek ya da bolluk vermek için yapılan kumaş kıvrımına pili denilmektedir. Bunlar: Tek taraflı pili (Düz pili).kadincahayat. tek tarafa katlanan pililerdir. Pililer ince ve geniş aralıklı yapılabildiği gibi ütülü ve ütüsüz (Serbest) şekilde de yapılabilmektedir. bolluk vermek veya süs amacıyla yapılan.net) 62 . Örnek 46: Tek Taraflı Pilili Etek (Kaynak: www. Pililerin çeşitli yapılış şekilleri vardır.

tek taraflı iki pili kenarının kumaş yüzünde karşı karşıya getirilmesiyle yapılan piliye denilmektedir.Pilikaşe.elderwearwecare.com) 63 . Örnek 47: Pilikaşe Etek (Kaynak: www.

Örnek 48: Kanun Pilili Etek (Kaynak: www.cc/forum) 64 .konya. pilikaşenin tersten görünüşüne denir (Çatal.2002:86).Kanun pili.

2000:47).com) 65 . makine çekilmeden yapılan pilidir.Ütü pilisi. Örnek 49: Ütü Pilisi (Kaynak: www.pilimodpilise. Daha çok yıkanmayan giyimlere uygulanmaktadır (Kodaz ve diğerleri. Genellikle süsleme olarak kullanılmaktadır.

com) 66 . kanun pilinin çok ince yapılmış şekline denilmektedir. Örnek 50: Akordeon Pilili Elbise (Kaynak: www. Perde ve farba kenarlarına uygulanmaktadır (Eronç.vintagewedding.Akordeon pili.1984:251).

Yalnızca bazı sentetik kumaşlara uygulanabilmektedir (Çatal.Bozulmayan pili (Tergallenmiş pili). 180 C sıcaklıkta pres altında bir kumaşa yapılan pilidir.2002:88).tunaplise. Örnek 51: Bozulmayan (Tergallenmiş) Pilili Etek (Kaynak: www.com) 67 .

modalife.net) 68 . makinede). bir kumaşın üzerinde kabarık bir süs meydana getiren bir veya iki milimetre genişliğinde dikilmiş ince piliye denilmektedir (Meydan Larouse.Nervür (Elde. cilt 9:295). Örnek 52: Nervürlü Bluz (Kaynak: www.

chichiqueen.com) 69 .2002:91). Örnek 53: Volanlı Çocuk Elbisesi (Kaynak: www. büzgüsüz kumaş kıvrımına volan denilmektedir (Çatal.Volan: Daire veya çeşitli çizimlerle meydana getirilen büzgülü.

kol ağzı ve etek kenarlarında veya pat şeklinde süsleme olarak kullanılmaktadır (Eronç. Düz veya verev kumaştan tek ya da çift kat kesilip ortası büzülerek hazırlanmaktadır.1984:257). Örnek 54: Fırfır-Farbela-Büzgü 5 Yaş Çocuk Elbisesi (Kaynak: www. perde veya benzeri örtülerin kenarına dikilen büzgülü. Büzgü yeri bir biye veya kurdele ile kapatılmaktadır.chichiqueen.com) 70 . Genellikle giyimlerin yaka. düz veya verev kumaş bandıdır. her iki kenarı fırfırlı olan banttır. tek taraftan büzülerek veya pili yapılarak uygulanmaktadır. pilili.Fırfır-Farbela: Elbise. Fırfır iki türlü uygulanmaktadır: • Tek taraflı fırfır. • Çift taraflı fırfır.

pililer. Örnek 55: Drapeli Gelinlik (Kaynak:damlamoda. Drape. giysilere uygulanan çeşitli büzgüler.com) 71 . yani giysiye esneklik ve rahatlık kazandırmaktadır (Hazır.blogspot. dokusal. hem de fonksiyonellik katar. verilen şekiller ve bolluklar anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle kumaşın fiziksel ve mekanik performansına bağlı olarak kumaş dökümünü ifade etmektedir. hem estetik olarak giysiye bir değer katar.2006:80)”.Drape: Fransızca bir kelime olup. görsel bir efekt oluşturur.

1984:273). Örnek 56: Etek Üzerine Sutaşı Süsleme (Kaynak: www. zikzak ve işlemeli sutaşı olarak isimlendirilmektedir (Eronç. Genellikle çocuk giyimi süslemelerinde çeşitli işleme iğnesi ile birlikte sıkça uygulanmaktadır. düz.3.2.3. Sutaşları.2.genckolik. Hazır Gereçlerle Yapılan Süslemeler Sutaşları: Sutaşları giyim süslemede kullanılan çeşitli kalınlıkta ve çeşitli şekillerde makine tezgâhlarında dokunan veya elle örülmüş şeritlerdir.net) 72 .

Bağlama veya çeşitli büzgü ve şekil verilerek uygulanabilmektedir (Çatal. keten.blogcu. Süslemede veya bir şeyi bağlamada kullanılan kumaş şerit anlamına gelmektedir. Kurdeleler dokunuş biçimlerine veya dokuma ipliklerine göre değişik isimler almaktadırlar: Düz.2002:97-98). Örnek 57: Kurdela Nakışı İşlenmiş Giysi (Kaynak: hacermogul.Kurdeleler: İtalyanca bir kelime olup cordella’dan gelmiştir. Bağlama veya süsleme çeşidine göre seçim yapılmaktadır.com) 73 . Kurdeleler değişik genişliktedirler. kadife. sentetik kurdele gibi.

karo danteli.1984:273-274). Örnek 58: Hazır Danteller (Kaynak: www. güpür ara danteli. güpür kenar danteli. düz ara danteli. sim dantel vb çeşitleri bulunmaktadır(Eronç.oyku-aksesuar. kumaş dantel. Hazır danteller genel olarak.Hazır danteller: Makine tezgâhlarında dokunan çeşitli şekiller vardır.com) 74 . kopanaki dantel. düz kenar danteli.

işlemeli. simli. pul boncuk ve taşlı şeritler olmak üzere isimlere ayrılmaktadırlar (Çatal. düz koton.sanalkurs.net) 75 . lase.Şeritler: Değişik ipliklerden örülen veya dokunan yassı. Dokunuşlarına göre. dar ve uzun kumaş parçasına şerit denilmektedir. lame.2002:101). Örnek 59: Saten Şeritler (Kaynak: www.

Tek olarak veya işlemeli iğneleri karıştırılarak değişik işlemeler elde edilebilmektedir.com) 76 .dteks. Örnek 60: Harçlar (Kaynak: www.Harçlar: Sim. sırma. renkli. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır (Kodaz vd. merserize ile fabrikasyon olarak işlenen yassı şeritlere harç denilmektedir.2000:59).

çay ve resmi ziyaretlere giderken giyilmekteydi. resmi ziyafet. Pul boncuk.gittigidiyor. desene konuş biçimlerine göre süslemeye değişik bir görünüm kazandırılabilir (Korkusuz. kumaşa. taş. İnci. Pul boncuk işi yaratıcılık isteyen bir iş olduğu için malzeme iyi bir biçimde değerlendirilmelidir. inci gibi belirli bir tutturma tekniği olmakla beraber.com) 77 . gece. Örnek 61: Boyun ve Sırtında Pul Boncuk İşlemeli Bluz (Kaynak: urun.Pul boncuk: Pul ve boncukla işlenen fantezi eşyalar eskiden olduğu gibi günümüzde de rağbet görmektedir. boncuk.1990:236–237). tırtıl gibi gençlerle işlenen giyimler akşamüzerleri.

Örnek 62: Kordonlar (Kaynak: www.com) 78 .Kordonlar: İnce.kalın olarak çeşitli ipliklerle makine elle bükülerek hazırlanmaktadır (Eronç.dteks.1984:274).

2002:61).Püskül: Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan saçak biçimindeki iplik demetidir.com) 79 . Örnek 63: Püskül (Kaynak: yeldatekstil. Püskül her türlü iplikle yapılabilmektedir. Kumaşın cinsine göre iplik cinsi ayarlanmalıdır (Kodaz vd.

giyim süslemede.10marifet. Ponpon tek renk. döşeme eşyasında süs olarak kullanılan yün.1984:204). iki renk veya renkler içi içe yerleştirilerek ebrulu da yapılabilmektedir (Eronç. ipek vb.Ponpon: Saç. ipliklerden yapılan yuvarlak püsküle ponpon denilmektedir.org) 80 . Örnek 64: Ponpon Keçe Kolye (Kaynak: www.

e-sirket. ipek iplik. orlon. Örnek 65: Saçak (Kaynak: www.Saçak: Bazı kumaşların kenarlarındaki iplik salkımlarına saçak denilmektedir. 2000:60).com) 81 . etek ve yaka kenarlarına süsleme olarak da kullanılmaktadır (Kodaz vd. çamaşır ipeği veya kumaşın iplikleri çekilerek kumaş iplikleri üzerine yapılmaktadır. kullanılacak kumaş cinsine göre yün. kup yerleri. Genellikle örtü kenarlarına uygulanmakta olup günün modasına göre giysilerin kol ağzı. Saçak.

Batik baskı yöntemleri üçe ayrılmaktadır(Gültekin. Örnek 66: Batik Baskı (Kaynak: www.3.2.2006:35).2.4. Tipik özelliği ince düzgünsüz figür değişmeleridir. Batik baskı tekniğinde temel kumaşın renklenmemesi için istenen kısımların farklı yöntemlerle kapatılarak bölgesel renklendirme sağlamaktır.com) 82 .batikbazar. Baskı Teknikleriyle Yapılan Süslemeler Batik Baskı: Kumaş üzerine bir nevi resim yapma tekniğidir.

çiçek veya hayvan motiflerinden oluşmaktadır. desenler elde çizilmektedir.turkishmedia. Uygulama tekniği zordur.com) 83 . Örnek 67: Klasik Mumlu Batik Çalışması (Kaynak: www. Genellikle geometrik.• Klasik Batik yöntemi: Bu yönteminde desenler balmumu ile kumaş üzerine uygulandıktan sonra boya banyosuna daldırılarak mumsuz kısımlara boya absorblanmaktadır.

Örnek 68: Bağlama Batik Baskı (Kaynak: www.nuriayn. istenilen deseni veya efekti verebilmek için kumaşın belirli yerlerinin ince iplik veya sicimle sıkıca bağlanıp düğüm atılarak boya banyosuna daldırılmasıyla elde edilen bir yöntemdir(Corpman.com) 84 .• Bağlama Batik Yöntemi: Bu yöntemde kumaşa.blogcu.1985:233-240).

Püskürtme Batik Yöntemi: Bu yöntemde boya banyosu kumaş

üzerine püskürtülerek ya da fırça darbeleriyle oluşturulmaktadır. Bu yöntemin yapılışında özel makineler kullanılmaktadır. Asit, direkt, küp veya reaktif boyarmaddeler kullanılabilir(Gültekin,2006:40).

Örnek 69: Püskürtme Batik Baskı (Kaynak: www.birdamlasu.com)

85

Flok (Floklama) Baskı: Floklama, yüzeyde kadifemsi, suni deri ve özel görünümlü tekstil yüzeylerini oluşturmak için kullanılan bir tekniktir. En basit floklama önceden yapışkanlı tabakaya kısa liflerin yapıştırılmasından meydana gelmektedir. Flok yöntemi genellikle; dekorasyon ve mont yüzeylerinde kullanılmaktadır. Ayrıca tişörtler, eşofman üstleri, ceketler ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır(Vico,1994:204-206).

Örnek 70: Flok&Sim Baskı (Kaynak: www.murat-tekstil.com)

86

Aşındırma Baskı: Önceden boyanmış kumaş üzerinde baskı olup, basıldığı bölgelerde kumaşın (renginin) aşındırılmasıyla elde edilen bir tekniktir. Beyaz aşındırma ve renkli aşındırma olarak ikiye ayrılmaktadır. Beyaz aşındırmayla zemin rengi aşındırılarak boyanmış efektler elde edilirken; renkli aşındırma da baskı patına, aşındırma maddesine dayanıklı boyarmadde ilave edilerek renkli efektler elde edilmektedir (Demirbaş,1999:1; Gültekin,2006:12; Arık,2008).

Örnek 71: Aşındırma Baskı (Kaynak: www.vera.com.tr)

87

Bu boyanın kumaşa uygulanabilmesi için yardımcı bir yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Pigment madeni bir boyadır. suda çözünmez. Örnek 72: Pigment Baskı (Kaynak: www. Boya kumaşa yapıştırıldıktan sonra boyanın kumaşın yüzeyinde kalması sağlanmaktadır(Gözen.asia.ru/en) 88 .1963:5).Pigment Baskı: Eskiden beri kullanılan bir baskı tekniğidir.

2006:18). Örnek 73: Transfer Baskı (Kaynak: www. Üzerine uçucu dispers boyarmadde basılmış kağıdın ve basılacak kumaşın 150–220 derecede ortalama 30 saniye basınç altında tutulması esnasında süblimleşen boyarmaddenin kumaş üzerine geçmesiyle transfer işlemi gerçekleşmektedir( Demirbaş. Gültekin. Sonra kalandır ya da pres makinelerinde ısı ve basınç etkisiyle bu desen kumaş üzerine aktarılmaktadır.basakreklam. Kumaş kâğıtla yüz yüze gelecek şekilde makineye verilir.com) 89 .Transfer Baskı: Transfer baskıda kumaş üzerine basılacak desen önce kâğıda aktarılmaktadır.1999:7.

Sedef efektli baskı film. pigmentlerle karıştırıldığında ise. Örnek 74: Pistole. Sedef. Varak. rulo ve rotasyon baskı teknikleriyle gerçekleştirilmektedir(Güler.com) 90 . metalik bronz baskıya benzer bir sonuç veya sedef parıltılı renkler elde edilmektedir.2003:29).Sedef Baskı: Açık ve koyu renkli kumaşlarda canlı ve parlak sedef efekti elde edebilmek için hazır potlar mevcuttur.cevhermoda. Tek başına kullanıldığında inci parlaklığı efekti. Sim ve Yaldız Baskılar (Kaynak: www.

sanayi.2003:12). Bu nedenle ütülenmemelidir(Biçer. Gofre kumaşlar ütülendiğinde büzülme efektlerini kaybetmektedir.biz) 91 .Gofre Baskı: Elyafı şişirici maddelerle istenilen desene göre baskının yapılıp desenin bulunduğu bölgelerde çeşitli büzülme efektlerinin oluşturulmasıyla elde edilen baskı tekniğidir. Örnek 75: Gofre Baskı (Kaynak: www.

lif çeşitlerinden birisinin desenli bölgelerde bozuşturulduğu baskı tekniğidir.silknbeauty.2003:29). Baskıdan sonra kumaş yıkanarak kurutulmaktadır. liflere zarar veren kimyasal maddeler ile basılarak.Yakma Baskı: Birbirinden kimyasal açıdan farklı liflerden oluşan dokumaların. Böylece liflerden biri parçalanarak transparan benzeri desen oluşmaktadır(Güler. Örnek 76: Yakma Baskılı Şal (Kaynak: www.com) 92 .

tr) 93 .2006:63). Kabartma oranı artıkça haslıkları azalmaktadır( Gültekin.com. Örnek 77: Kabartma Baskı (Kaynak: www. Bu teknikle oluşturulan mamullerin yıkama ve sürtme haslıkları oldukça düşüktür.Kabartma Baskı: Bu baskı tekniğinde diğer baskı tekniklerinden farklı olarak.sedefbaski. 3 boyutlu desenler elde edilmektedir. Kabartma patı. kabartma tozu ve gerekli kimyasal içeren pattır. Bu baskı patı yapısında bulunan özel maddeler sayesinde ısı altında kabararak 3 boyutlu efektler oluşturulmaktadır.

modernisttshirt. Bu amaçla piyasada hazır baskı patları bulunmaktadır. Buna karşın gümüş tozun yaldız patıyla karışımı daha zordur.2003:19). Altın toz yaldız patıyla çok çabuk ve kolay karışmaktadır. Bu yüzden iyice karıştırılıp homojen bir yapı elde edilmelidir(Biçer. Yaldız patı hazırlanırken ihtiyaca göre % 10–20 toz yaldız katılabilir. Yaldızın kumaşa bağlanması binder ile sağlanmaktadır. Örnek 78: Altin Yaldiz Baski (Kaynak: www.Yaldız Baskı: Açık ya da koyu renkli kumaşlarda yaldız parlaklığı elde etmek üzere geliştirilmiş baskı efektidir.com) 94 .

İnkjet Baskı: Mürekkep püskürtme baskı olarak ifade edilebilir. Bilgisayarda hazırlanan desen şablon ve renk ayrımı yapılmadan baskı makinesinin püskürttüğü boyalarla gerçekleşen bir tekniktir(Yıldırım. Örnek 79: İnkjet Baskı (Kaynak: www.2003:48).wearyourbeer.com) 95 .

sanatsal değer taşıyan bir ürün ortaya koymak amacıyla yapılan. fakat ürünün gerçekleştirme aşamasını içermeyen çalışmaların tümüdür. Basılacak desenin basılmayacak kısma göre yüksek bırakılarak. Giyim Süsleme Tasarımı Süsleme tasarımını açıklayabilmek için öncelikle tasarı. ürüne estetik değer kazandırmaktır(Alpaslan. Süsleme tasarımının amacı ürünün işlevini değiştirmeden. maket vs. 96 . bir tasarlama eylemi sonucunda beliren ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje.3. çizim.2006:12).2003:85). 2003:21). Tasarım.mettekstil. Tasarı. Örnek 80: Yüksek Baskı (Kaynak: www. gibi ürünlerin tümüne denilmektedir(Yerlikaya. hazırlanmış kalıplarla yapılan yüksek baskı tekniğidir(Biçer. tüm süsleme sanatlarının temelini oluşturmaktadır. Süsleme Tasarımı.Yüksek Baskı: Tokat basmacılığı da denilmektedir. tasarım ve süsleme tasarımına değinmek gerekmektedir.com) 3.

süsleme sanatına kaynak oluşturmaktadır. mimaride.3. doğal biçimler. süsleme sanatlarında. kuru bitkiler. Giyim Süsleme Tasarımında. fincan vb. • Tekrar (Yineleme): Bir öğenin aynen ya da yakın değerde birden fazla sayıda kullanılması tekrarı oluşturmaktadır. Tarihöncesinde ise süsleme sanatının esin kaynağını. çengelli iğne. cezve. koram. • Yapay Biçimler: İnsanların hayal güçlerini kullanarak çevresinde gördüğü her türlü eşyayı farklı biçimlerde tasarlamasıyla. bütünleyici özelliğine karşın. Yapay kaynaklara. farklı yorumlayarak veya üsluplaştırarak yepyeni görüntüler kazandırmıştır. nesnelerin çok sayıda ve benzer olarak kullanılması tasarımda tekdüzeliği ön plana çıkararak bıkkınlığa sebep olabilir. Doğal kaynaklar arasında en çok kullanılanlar. üçgen gibi vb biçimler. Tekrar. düğmeler. denge. karşıtlık(zıtlık) ve egemenliktir. yaprak çiçek vb. doku ve renk oluşturmuştur. Kaynaklar. süsleme tasarımının kaynaklarını teşkil etmektedir. Tekrarın birleştirici. birlik.3. daire. süslemeye kaynak oluşturmuştur. uygunluk. Geçmişten günümüze kadar insanların benliklerini ve geleneklerini korumak amacıyla çevresindeki nesneleri olduğu gibi yansıtmak yerine. el sanatlarında ve süsleme resminde en çok kullanılan ilkelerden biridir. yazı gibi öğeler. İlkeler.1. • Ulusal Geleneksel Biçimler: Geleneksel motifler ve biçimler. yapay biçimler. Giyim Süsleme Tasarımında İlkeler: Yineleme(Tekrar). • Doğal Biçimler: Süsleme tasarımında doğada bulunan canlı-cansız her biçim. süsleme Nokta. Elemanlar ve Yöntemler Giyim Süsleme Tasarımında Kaynaklar: Giyim süsleme tasarımının genel olarak kaynakları. her türlü süs eşyası girebilir. biçim. kare. • Soyut Biçimler: İnsanın düşünce gücünü harekete geçirdiği biçimlerdir. çizgi. ritim. çeşitli ağaç kabukları. kaya parçaları vb. soyut biçimler ve ulusal geleneksel biçimler olarak gruplandırılmaktadır. bitkiler ile hayvan figürleridir. tasarımının soyut kaynaklarıdır. taş. Bu 97 .

2007:53). Aynı zamanda uygunluk çağrışım ve benzerliklerin vurgulanmasıyla önemli ölçüde yaratıcılığı geliştirmektedir(Alpaslan. bütün içinde kompozisyon düzenini bozmayacak şekilde dağılışına denge denilmektedir(Artut. Bu uygunluk onların ölçü.2003:68). ölçüsü gerektiği oranda değiştirilmeli ya da diğer boşluklara denge sağlayıcı yeni biçimler eklenmelidir”(Alpaslan. doku özelliklerinden biri ya da birçoğu yönünden olabilir. renk. dokuları. Bir sanat yapıtında hareketin olduğu yerde ritim vardır. • Uygunluk: Nesneler ve biçimler arasında ortak ya da yakın yönlerin bulunması uygunluk olduğunu göstermektedir.2003:75). rengi.2003:72). belli aralıklarla değişime uğramaları. bunu engellemek için belli sistemlerle yenilenmeleri. ara boşlukların giderek fazlalaşmasıazalması. kendi bünyesine ait olan çizgi ritmini yansıtmaktadır. • Ritim: Ritim çizgilerin. değer. ölçü ve aralık gibi elemanlar arasındaki arasında kademeli olarak geçişi sağlayan düzenlemelere koram ilişkilerden yola çıkarak. yönleri ve aralıkları birbirleriyle tartıldığında. kompozisyona canlılık verilebilir (Alpaslan.2006:25). • Denge: Bir sanat yapıtını oluşturan öğelerin. yön. bir dengenin olması gerekmektedir.nedenle ortaya çıkan monotonluğu diğer öğelerle gidererek. Kimse bir başkasına ait olan çizgi ritmini tekrarlayamaz. Tasarım yaparken ritmin aynı uzunlukta ve eşit mesafede olması ritmi sıkıcı yapabilir. Koram tabiattaki düzende de net bir şekilde görülmektedir. Eğer bir dengesizlik hissediliyorsa ya dengesizlik yaratan bölümlerin yeri. • bağlantı Koram: Tasarımda. Bir tasarımda biçimlerin renkleri.2007:148). tasarımın oluşmasını kolaylaştırmaktadır. şekillerin ve renklerin düzenli aralıklarla tekrarlanmasından meydana gelen uyumdur. birbirine zıt iki uç arasında bağlantı oluşturan ve bu iki zıt denilmektedir. Bir çiçeğin yapraklarının ortadan dışa. biçim. küçükten büyüğe doğru sıralanması örnek olarak verebilir(Yerlikaya. konumlarının ve renklerinin giderek değiştirilmesi ritmi canlı ve hareketli tutmaktadır(Doğangün. Uygunluk ilkesi biçimler arasında rahatlıkla bağıntı kurabilmesine zemin hazırlayarak. 98 . Kişinin el yazısı. dokusu aralığı. periyodik olarak büyülüp-küçülmesi.

derinlik 99 . Noktalar soyut ve somut gibi çeşitli anlatım olanaklarına sahiptir(Alpaslan. Biçimlerin ortaya çıkmasında ışık ve gölge önemli bir rol oynamaktadır. renk. Tasarımdaki her türlü zıtlık egemenliği tekdüzelikten kurtarmaktadır(Çellek. Kompozisyonda oluşturulan bütünün değeri.2006:27). ölçü vb. Değişiklik ilgiyi çeker ve heyecanlandırır. doku bakımından üstünlük sağlanmasına egemenlik denilmektedir. organik bütünlükle ilgilidir. değer.2003). Böylece canlılık başlar ve ilgi toplanır(Kaymakcan. (Çellek. bütünlük gibi tasarımda esastır.2003:31). bakımlardan birinin veya birkaçının söz konusu olduğu bu zıtlıklar insanı aynı zamanda beklemediği etkilerle karşılaştırdığı için ürpertir veya uyarır. onu çizgi olarak tanımlayabiliriz. doku. • Işık-Gölge: Görme olayının ve görsel algılamanın temelini ışık. Sanatın çizgi ile başladığı bir gerçektir. Gölge bir nesnenin ışıksız bölümlerinde ortaya çıkan koyuluklardır. biçimler çok farklı olsa da dokuları birbirine benzer ise kompozisyonda birlik sağlanmış olmaktadır(Yerlikaya. Noktalarla ritmik düzenlemeler yapılabilmektedir. yön. aralık.2006:75). En yalın geometrik öğedir. Genişlik ve uzunluğu ne olursa olsun. Resimde çizilen desene hacim. Bir noktanın verilen doğrultudaki uzantısı bir çizgidir. • Egemenlik: Bir kompozisyonda kullanılan öğelerden birinin ya da bir grubun diğer öğelere göre ölçü. eğer biçimi bir çizgi etkisi yapıyorsa. göz ve beyin oluşturmaktadır. • Çizgi: Çizgi. Bir kompozisyonu oluşturan elemanlar arasındaki uygun bağlantılar birliği ortaya koymaktadır. Bunlardan birinin eksikliği bu algılamanın oluşmasını engellemektedir. ayrı ayrı öğelerin değerinden üstündür. tasarımın en temel öğesidir.• Birlik: Sanat eserinde birlik.2003). Giyim Süsleme Tasarımında Elemanlar: • Nokta: Herhangi bir ucun herhangi bir yüzeyde bıraktığı izdir. Karşıtlıkta biçim. değer. renk. Ucun genişliğine göre noktalar büyüyüp küçülebilmektedir. Örneğin. • Karşıtlık (Zıtlık): Kontrast. Işığın etkisi daima gölge ile birlikte ele alınmaktadır. çeşitlilik ise tasarımı canlandırır.

bir nesnenin şekli(formu) anlamındadır. dış görünüş diye tanımlanır. Tasarımda anlatımın hem renkli hem de renksiz yapıldığı durumlarda açık-koyu lekelerin düzenindeki denge aynı derecede önemlidir. Böyle bir yüz plastik bakımından daha ilginç bir görünüme sahiptir. üçüncü boyut. Bir biçimin iyi bir anlatım kazanabilmesi için dış sınırlarının tamamen kapanması gerekmektedir. Bu bağlamda tasarımcı renk konusunu iyi bilmek zorundadır. ışık-gölgenin yardımıyla yapılmaktadır. Işığın eşya üzerine çarpmasıyla yansıyan ışınlardan gözümüzde meydana gelen duyumların her birine renk denir. Valör. Tekstür (Dış yapı) : Yüzeyde. Bu pürüzlere o cismin dokusu denilmektedir.2003:47).200:21). Biçim anlamı farklı yorumlansa da süsleme resminde her biçim kesinlikle iki boyutludur. (Gökmen. • Renk: Renk. parçaların düzeni.(üçüncü boyut) vermek ve daha anlamlı ifade edebilmek.2007). derinlik yoktur(Alpaslan. Işık nesneye çarptığında. • Biçim: Süslemenin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Bu işleme de modülasyon denir(Alpaslan. Renk kullanıcının beğenisini etkileyen en önemli öğelerden biridir. Biçimlerin iç çizgilerinin de kendi karakterine uygun ve özelliklerini belirten bir ilişki içinde olmaları. renklerin açıklık ve koyuluk değerleriyle ilgili bir kavramdır. nesne ışıkta bulunan renklerin bazılarını emer. açık-koyu tonlar arasında bağlantılar ve geçişler demektir. şekil. Strüktür (İçyapı) : Birbiriyle sık bağlantılı. Yeryüzünde her varlığın bir biçimi vardır. Sözlük anlamı.1998:1). Renk biçimden daha önce göze çarptığı için süslemede önemli rol oynamaktadır(Polat. • Doku: Bir cismin yüzeyi dokunulduğunda sert ya da yumuşak pürüzler içerir. onları daha anlamlı yapmaktadır.2003:40–41). objelerin içyapılarında bir dereceye kadar. Sanatçı yapıtında açık- 100 . göz ile anlaşılan bir ışık tesiridir. • Açık-Koyu: Açık-koyu. bazılarını yansıtır. Açık-koyu valörün önemini ortaya koymaktadır. kendini belli eder. Bir tasarımın doğadan yararlanarak ya da soyut veya süsleyici olması açık-koyu düzeninde aranan özellikleri değiştirmez. benzer formların iki ya da üç boyut üzerine yinelenmesinden strüktür doğmaktadır(Görşen.

• Gerçekçi Anlatım(Natüralist Anlatım): Doğadan alınan nesne. Doğa kaynaklı biçimlerle yapılan süsleme tasarımlarında. biçim. mimarlıkta birçok alanda uygulanmaktadır. süslemenin amacına ve ilkelerine uygun olarak. Gerçekte yeniden somuta varmak ve somut bütünü parçalarında da birbirleriyle olan ilişkileri içinde. kullanılacak yüzeye olduğu gibi uygulanmaktadır. modernize etmek. bu tür süsleme örnekleridir. ise stilize yoluyla yapılan süsler. Porselen bir vazo veya tabak üstünde manzara.2003:89). Doğal biçimlerin açık-koyu lekelerinden. işlemine denilmektedir. kelebek. Modernizasyonda önemli olan eski motifleri alıp aynen kopyalamak değil. ölçü. süslemeler ya da kumaş üstünde goblen çin iğnesi gibi işlemeler.2003:103). bir amaca ulaşmak için izlenen yol demektir(Usul. sistem). yalınlaştırmaktır. Giyim Süsleme Tasarımında Yöntemler: Yöntem. üsluplaştırmak. • Stilizasyon (Üsluplaştırma): tezyini ve şematik hale Stilize. kuş. Özellikle süsleme sanatlarında. gerçekçi anlatım. metot. modernize gereksinimlerine moda Modernizasyon her alanda yararlanılan bir tasarım yöntemidir. • günün Modernizasyon: Sözcük anlamı. alanında. soyutlama (abstraksiyon). 101 . doku ve renkte değişiklik yapılmadan. Stilizasyon 2003:90). 1978:29). Süsleme tasarımında en çok kullanılan bir yöntemdir (Alpaslan. uygun bir hale getirme vb.koyu dağılımını tasarlarken renklerin açık-koyu değerlerinden ya da siyah-beyazgrilerden yararlanmaktadır (Alpaslan.2006:3). çizgi ya da nokta ile değişik anlatımlarından yola çıkılarak süsleme tasarımları oluşturulabilir. tümüyle kavramak için kullanılan yöntem veya bir araçtır(Kalkan. karakteri kaybolmadan sokulmuş biçim ya da motife basitleştirerek denilmektedir(Akar vd. biçim bozma (deformasyon) en çok uygulanan yöntemlerdir(Alpaslan. üsluplaştırma (Stilizasyon).2003:45–46). • Soyutlama (Abstraksiyon): Bir nesnenin herhangi bir yanını öbürlerinden ayırarak tek başına ele alan ansal işlemdir. yenileştirmek. bunları yeniden yorumlayıp günün gereksinimlerine ve sanat anlayışına uygun olarak geliştirmektir(Alpaslan. çiçek vb.

karanfil. En çarpıcı özellik ön plana çıkartılarak üsluplaştırılmaktadır. çadır. 1978:10). Süsleme tasarımında bu sözcük hiçbir zaman biçim bozukluğu anlamında kullanılmamalıdır. bitki motifleri (lâle. Genellikle süsleme tasarımında en çok motif ve su deseni kullanılmaktadır. sanat eserinin oluşturulmasında ta başından sonuna kadar rol oynayan. meyveler (üzüm. zenginleşmiş ve yeni çizgiler oluşturulmuş hali olarak tanımlanmaktadır. kayısı.2006:44. Alpaslan. 102 . selvi ağacı). Belli başlı motifler şunlardır: Geometrik şekiller. 3. armut. nar. şeftali) ev. menekşe.2003:97). Genişliği ve uzunluğu ne olursa olsun bu özellikleri taşıyan süsleme tasarımlarına “Su Deseni” denilmektedir. sular ya da yüzey kompozisyonları oluşturulabilir. Bir motifin güzelliği tasarımın bütünlüğüyle değer kazanmaktadır (Alpaslan.2003:116). • Motif: Fransızca bir sözcük olan motif. • Su Deseni (Yatay ve Dikey Tekrarlar): Süsleme tasarımında sürekliliği olan ince uzun desenlere “Su” adı verilmektedir. Motifler bağımsız olarak kullanılabildiği gibi çeşitli biçimlerde de tekrarlanarak daha büyük motifler. kayık. karpuz. ekleyen ve çıkaran ana işlem olarak da tanımlanabilir. süslemeyi oluşturan temel birimdir.s. Türk işlemelerinde kullanılan motifler diğer sanat eserlerinde kullanılanlardan daha zengindir ve bölgelere göre değişmektedir. malzemeyi buyruğu altına alan. denetleyen.2. tasarlayan. Başka bir değişle. estetik anlatım bozulmamalıdır(Güvendi. Su desenleri tekrar sistemleriyle istenildiği kadar çoğaltılabilecek kuruluşta tasarımlardır.Giyim Süsleme Tasarımında Desen • Desen: Çizgilerin bir araya gelerek somutlaşmış. dağ..• Biçim Bozma (Deformasyon): Biçimlerin doğada rastlanmayacak biçimde değiştirilmesine deformasyon denir. gibi doğa motifleridir(Akar vd. gül. çok sitilize hayvan figürleri. tepe v.3. Küçük motifler değişik sistemlerde tekrarlayarak ve birbirine bağlanarak su desenini oluşturmaktadır. sümbül.

literatür bilgilerinden yararlanmak için kurum ve kuruluşların kütüphanelerine ulaşılmış. süzene ve aplike işlemelerinde çoğunlukla kullanılmaktadır). Anadolu ve çevresi Türk İşlemeciliğin 103 . Örneğin. konuyla ilgili sempozyum. Sarma ve dikiş teknikleri kullanılmaktadır). Araştırmanın yazımı esnasında. • Pfaff-PC-Designer2. piko işlemelerinde kullanılmaktadır). işlemenin tanımı. 3.2 vb. • Accurate Desen Çizim Programı(Çin İğnesi. halı ve eşarp desenleri gibi(Alpaslan. makaleler incelenmiş. Su ve motif tasarımında olduğu gibi yüzeyin belirli bir bölümünde kullanılmak için değil. antika. hazır giyimde giyim süsleme işlemlerinden yola çıkılarak. kümelenmesi ve belli başlı teknikler. Bu çalışmalar şunlardır: BARIŞTA (1995). Desen Programları Hazır giyimde süsleme aşamasında kullanılan belli başlı desen programları şunlardır: • Tajima DG/ML By Pulse Desen Programı (Pul-payet. YÖK Dokümantasyon Merkezinde konuyla ilgili araştırmalar taranmış. ve birçok süsleme dikişlerinde kullanılmaktadır). taramalar sonucunda. • Eos Compucon Desen Çizim Programı (Çin iğnesi. ajur. kongre tebliğleri. bu başlıkta bir araştırmaya rastlanmamıştır. internet ortamında taramalar yapılmış. fisto.3. Konuyla İlgili Araştırmalar Bu çalışma.2003:138)”. İğne Ardı. Sarma.• Yüzey Süsleme: Yüzeyin tamamının süslenmesi amaçlanmaktadır. 3. Ancak bu konu çerçevesinde ele alınabilecek bazı çalışmalara rastlanılmıştır. “Türk İşleme Sanatı Tarihi” adlı kitabında. gibi programlardır(Kanaviçe. kumaş.4. • Punch Desen Çizim Programı (Sarma ve Çin İğnesi işlemelerinde kullanılmaktadır). Türkiye’deki Hazır Giyim işletmelerinde giyim süsleme aşamasının uygulamalarını konu almaktadır.3. yüzeyin tamamı doldurularak yapılan desen tasarımlarıdır.

işleme hakkında genel bilgi. toplumdaki yeri. sınıflandırılması. desen tanımı ve desen seçiminde dikkat edilecek noktalar ile Konfeksiyonda giyim süsleme çeşitlerine ve tekniklerine değinmiştir. tarihi gelişimi. “Giyimde Uygulanan Süsleme Teknikleri” adlı çalışmasında. süsleme ve desenin tanımı. İMER. tarihçesi. giyim ve moda. BAYRAKTAR (1988). endüstrideki yeri ve giyim seçimini etkileyen etmenler. desen tanımı ve desen seçiminde dikkat edilecek noktalar. Nakışın doğuşu. “Hesap işi-Antep-Suzene” ders notları isimli çalışmasında. hesap işi tanımı. faydaları. kullanılan araç ve gereçler ile giyim süsleme teknikleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. yabancı nakışlar ve Türk nakışlarına değinmiştir.Anadolu ve Anadolu dışındaki kaynaklarını içeren. tarihçesi ve süsleme 104 . çekilerek yapılan iğne teknikleri ve iğne oyasına yer verilmiştir. süslemenin tanımı. KODAZ. giyim öğretiminin temel işlemleri ve süsleme teknikleri hakkında teknik bilgilere yer verilmiştir. İLKER. Moda resmi ile Giyim tarihi hakkında bilgiler verilmiştir. gelişme evreleri. kesilerek. (2000). Anadolu Selçukluları. “Süsleme Teknikleri” adlı kitabında. KORKUSUZ (1990). ALPASLAN. tarihçesi. SEÇKİNÖZ. KÖKLÜ (2002). giyimin tanımı. işlemede desen ve kompozisyon özellikleri. ÇATAL (2002). “Giyim” isimli kitabında. işlemede kullanılan araç-gereçler. “Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi” isimli kitabında. giyim ve modayı etkileyen faktörler. dokumanın iplikleri sayılarak. “Giyim Süsleme Teknikleri” isimli kitabında. ETİKE (1986). KOMŞUOĞLU. kapatılarak. “Nakış” isimli çalışmasında. ÇERÇİ. ÜLGER tekniklerine değinmiştir. işlemenin tanımı. giysi dikiminde kullanılan araç-gereçlerin tanımı seçimi ve kullanılması. ERONÇ (1984). TUNCAY. “El İşlemeleri” adlı kitabında. IŞIK (1990). Anadolu Beylikleri Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi işlemeleri ile ilgili genel ve tarihi bilgilere değinmiştir. süslemenin tanımı.

tehditleri. fırsatları. suzene işi yapılırken dikkat edilecek esasların öneminden bahsetmiştir. suzene (Kasnak) işi. tarihçesi. ÖZGÜR (2006). sorunları ve çıkış stratejilerine değinmiştir. Türk tekstil sektörünün gelişimi ve bugünkü durumu. Türk tekstil ve konfeksiyon sanayinin güçlü ve zayıf yönleri. tanımı. “Türkiye’de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Durumu ve Çıkış Starejileri” adlı tez çalışmasında. 105 .iğneleri. dünya tekstil ve sanayinin bugünkü durumu.

7 1.7 6.6 6.7 1.IV. Araştırma kapsamına giren firmaların kuruluş tarihine göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.7 1.7 5.6 6. Konya ve Adıyaman’daki giyim süsleme alanında üretim yapan hazır giyim işletmelerine ait tablo bulguları yer almaktadır. İstanbul.7 1.0 1.3 106 . Tablo–1: Firmanın Kuruluş Tarihine Göre Dağılımları.7 1. 4.1 Araştırma Kapsamına Giren İşletmelerle İlgili Genel Bilgilere Ait Bulgulara Bu Bölümde Yer Verilmiştir. İzmir.7 1.7 1.6 1. Firmanın Kuruluş Tarihi 1967 1970 1973 1977 1978 1980 1988 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 Sayı 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 4 4 1 2 Yüzde 1. BÖLÜM BULGULAR Bu bölümde.7 3.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Toplam n=60 8 7 3 1 3 3 2 3 3 60 13.7 5. Firmaların Bulunduğu Şehirler İstanbul İzmir Konya Adıyaman Toplam n=60 Sayı 11 7 30 12 60 Yüzde 18.0 5.7 50. % 41.0 100 Ankete katılan kişilere firmaların kuruluş tarihi sorulduğunda % 16.0 1.3 11.7 5.3 5.0 100 107 .7’sinin 2000– 2007 yılları arasında kurulduğu belirlenmiştir.0 3.4’ünün 1991–1999 yıllarında ve % 41. 1990 yılı sonrasında Türkiye’de hazır giyim sektöründe önemli bir artış olduğu tablodaki sonuçlardan görülmektedir.9’unun 1967–1990 yıllarında. Araştırma kapsamına giren işletmelerin bulunduğu şehirlere göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo–2: Firmaların Bulunduğu Şehirlere Göre Dağılımları.0 5.0 20.2 11.

Buna karşın Konya ve Adıyaman’daki gelişmekte olan hazır giyim işletmelerinin ankete katılımları daha fazla olmuştur. Ürünler Spor Fantezi Yarı Fantezi Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Toplam n=79 Tablo 3 incelendiğinde. ankete Ancak anketin yaz döneminde olarak uygulanmasından dolayı. Bu bulgular doğrultusunda Konya ve Adıyaman’daki hazır giyim işletmelerinin okul sanayi işbirliğine önem vererek bu araştırmayı benimsedikleri sonucuna varılmıştır. % 50’si Konya ve % 20’sini Adıyaman illeri kapsamaktadır. Sayı 24 12 39 4 79 Yüzde 30.4 15. Tablo–3: “ Firmanızda Hangi Tarzda Ürünler Üretiyorsunuz?” Sorusunun Dağılımları. şeklinde yöneltilen soruda birden fazla cevap verildiği için. Tablodaki sonuçlara göre kadın dış giyim üretimi yapan firmaların genellikle yarı fantezi tarzda ürünler ürettikleri sonucuna varılmıştır.7’si İzmir. katılmak istemediklerini sözlü belirtmişlerdir.Firmaların örnekleme alınan iller arasındaki anket dağılımlarına göre % 18. “ Firmanızda hangi tarzda ürünler üretiyorsunuz?”. her ne kadar 60 firmaya anket uygulansa da ankete verilen cevaplar bu yüzden anket sayısını aşmıştır. % 11.2 49.3 5.3’ü İstanbul. Araştırmaya katılan firmaların ankete katılımlarının en az İzmir ve İstanbul illerinden oluşmasının nedeni.1 100 108 . Araştırma kapsamına giren firmaların hangi tarzda ürünler ürettiklerinin dağılımları Tablo 3’te verilmiştir. İstanbul ve İzmir Sanayi ve Ticaret Odasından alınan 500 hazır giyim işletmelerinin adres ve telefonlarına ulaşılarak büyük ölçekli firmalarla dolayısıyla görüşülmüştür. bu firmaların yetkili kişilerinin tatilde olmaları veya zaman ayıramadıklarını. Başka bir ifadeyle yüzde (%) değerlendirmesi 79 cevap baz alınarak tablodaki sonuca ulaşılmıştır.

Tablo–4: “İşletmenizde Hangi Tür Ürünler Üretiyorsunuz?”. şeklinde yöneltilen soruda birden fazla cevap verildiği için.5 19.1 15. Araştırma kapsamına giren firmaların üretim tarzının dağılımları Tablo 5’te verilmiştir.Araştırma kapsamına giren işletmelerin hangi tür ürünler ürettiklerinin dağılımları Tablo 4’te verilmiştir. Sorusunun Dağılımları. Üretilen Ürünlerin Türleri Kadın Dış Giyimi Erkek Dış Giyimi Çocuk Dış Giyimi Diğer (İç Giyim. Mayo. Sorusunun Dağılımları.0 1. Sporcu Giyimi. Başka bir ifadeyle yüzde (%) değerlendirmesi 93 cevap baz alınarak tablodaki sonuca ulaşılmıştır.7 100 109 . Üretim Tarzı Fason Özgün Her İkisi de Diğer Toplam n=60 Sayı 36 20 3 1 60 Yüzde 60 33.3 15.3 5.) Belirtiniz… Toplam n=93 Araştırmaya katılan işletmelere “ Firmanızda hangi tür ürünler Sayı 47 18 14 14 93 Yüzde 50. Triko. Elde edilen verilere göre giyim süsleme aşaması uygulamalarının daha çok kadın dış giyim üretiminde önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo–5: “Firmaların Üretim Tarzı Nedir?”. her ne kadar 60 firmaya anket uygulansa da ankete verilen cevaplar bu yüzden anket sayısını aşmıştır. Üniforma vb. Gelinlik.1 100 üretiyorsunuz?”.

Tablo 5’ten de anlaşıldığı üzere giyim süsleme alanında faaliyet gösteren firmaların % 60’ı fason üretim yapmaktadır. Firma yetkilileri anketleri doldururken fason üretim yapmanın sıkıntıları olduğunu ileri sürmüşlerdir. Fason üretim yapan firmaların kendi tasarımlarını üretme gibi bir fırsatları yoktur. Çünkü müşteri kendi istekleri doğrultusunda ürünün portfolyosunu hazırlayıp üretici firmalara göndererek ürünlerini üretmektedirler. Bu firmalara göre temel sorun, siparişin zamanında teslim edilememesi ve müşteri memnuniyetsizliğidir. Günümüz teknolojisine ayak uydurabilen firmaların artık daha modern tarzda kendi özgün tasarımlarını üretmek için bilinçli bir şekilde kalıp programları kullandıkları gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. 4.2. Hazır Giyimde Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarıyla İlgili Sorulara Ait Bulgulara Bu Bölümde Yer Verilmiştir. Alt Problem 1: Hazır Giyim İşletmelerinde Giyim Süslemeye Ne Ölçüde Yer Verildiğine Ait Bulgular. Araştırma kapsamına giren işletmelerin ürünlerinde giyim süslemeye ne ölçüde yer verdiklerinin dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. Tablo–6: “Ürünlerinizde Giyim Süslemeye Ne Ölçüde Yer Veriyorsunuz?”, Sorusunun Dağılımları. Ne Ölçüde Yer Verdikleri Sürekli Ara Sıra Nadiren Hiç Toplam n=60 Tablo 6 incelendiğinde, araştırma kapsamındaki işletmelerin giyim süslemeye ne ölçüde yer verdikleri öğrenilmek istenmiş ve verilen cevaplarda firmaların % 60’ı sürekli, % 36,6’sının ara sıra giyim süslemeye yer verdikleri görülmektedir. Nadiren Sayı 36 22 1 1 60 Yüzde 60 36,6 1,7 1,7 100

110

ve hiç cevabını veren firmaların oranı ise % 3,4’tür. Bu bulgular doğrultusunda firmaların giyim süslemeye önemli bir ölçüde yer verdikleri sonucuna varılmıştır. Alt Problem 2: Giyim Süsleme Tasarım Aşaması Uygulamalarının Nasıl Gerçekleştirildiğine Ait Bulgular. Araştırma kapsamına giren işletmelerin giyim süsleme tasarım aşamasını nasıl gerçekleştirdiklerinin dağılımları Tablo 7’de verilmiştir. Tablo–7: “İşletmenizde Giyim Süsleme Tasarım Aşamasını Nasıl

Gerçekleştiriyorsunuz?”, Sorusunun Dağılımları. Tasarım Aşamasını Nasıl Gerçekleştirdikleri İşletme Bünyesinde Stilist/ Tasarımcı Tarafından Müşteri İstekleri Doğrultusunda Tasarım Bürolarından Numune Üzerinden Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Toplam n=117 Araştırmaya katılan işletmelere, “ İşletmenizde giyim süsleme tasarım aşamasını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?”, şeklinde firmalara yöneltilen soruda birden fazla cevap verildiği için her ne kadar 60 firmaya anket uygulansa da ankete verilen cevaplar anket sayısını aşmıştır. Başka bir ifadeyle yüzde (%) değerlendirmesi 117 cevap baz alınarak tablodaki sonuca ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre; tasarımcı çalıştıran, fason üretim yapan ve fason üretim yapmayan firmalar bağlamında bu sürecin nasıl işlenildiği ortaya konulmak istenmiştir. Buna göre fason üretim yapmayan firmaların % 27,3’ü işletme bünyesinde stilist/tasarımcı çalıştırdıklarını ve işletme için özel tasarımlar hazırladıklarını vurgularken, fason üretim yapan firmaların % 35,9’u müşteri istekleri doğrultusunda, % 14,6’sı tasarım bürolarından, % 0,8’i diğer seçeneğini ve % 21,4’ünün ise numune üzerinden tasarımlarını yaptıkları tespit edilmiştir. Gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilen verilere Sayı 32 42 17 25 1 117 Yüzde 27,3 35,9 14,6 21,4 0,8 100

111

göre fason üretim yapan firmaların giyim süsleme tasarım aşamasında öncelikli olarak müşteri istekleri doğrultusunda üretim yapmalarına rağmen, değişen pazar ve küresel rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için AR-GE çalışmalarıyla yakından ilgilendikleri görülmüştür. Daha önceden fason üretim yapan firmaların çoğunluğu numune üzerinden tasarımlarını yaparken, günümüz teknoloji çağına ayak uydurabilmek için markalaşma ve katma değeri yüksek ürünler üretmeye önem verdiklerini sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına giren işletmelerin tasarımcının uzmanlık alanının dağılımları Tablo 8’de verilmiştir. Tablo–8: Soru 7’e “a” Diyenlerin 8. Soruya Cevap Verdikleri “ İşletmenizde Tasarımcının Uzmanlığı Hangisidir?”, Sorusunun Dağılımları. Tasarımcıların Uzmanlık Alanı Giysi Tasarım (Stilist) Süsleme Tasarımı (Desinatör) Her İkisi de Toplam n=32 Tablo 8 incelendiğinde, 7. soruya paralel olarak sorulan“ İşletmenizde tasarımcının uzmanlığı hangisidir?”, şeklinde yöneltilen soruda ankete katılan 60 firmadan 32’si “ İşletme bünyesinde istihdam edilen stilist/tasarımcı tarafından hazırlanıyor” seçeneğine cevap vermişlerdir. Bu nedenle her ne kadar anket 60 firmaya uygulanmış olsa da 32 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmaktadır. Buna göre işletmelerin % 65,6’sı giysi tasarımı (stilist), % 12,5’i süsleme tasarımı (desinatör) ve her ikisini istihdam eden firmaların oranı ise % 21,9 olduğu görülmektedir. Tablodaki sonuçlara göre, küçük ve orta büyüklükteki firmaların tasarımcılarının uzmanlık alanının giysi tasarımı (stilist) olduğu görülmüştür. Bu firmaların eğitimli ve uzman eleman eksikliği nedeniyle süsleme tasarımı(desinatör) alanında bir gelişme gösteremedikleri sonucuna varılmıştır. Sayı 21 4 7 32 Yüzde 65,6 12,5 21,9 100

112

Her ikisini kullanan firmaların oranı ise % 12. Bu bağlamda firmalarında stilist ve desinatör çalıştıranların % 81. Sorusunun Dağılımları. Bu sonuçlar doğrultusunda giysi tasarımı ve süsleme tasarımı yapan firmaların önemli bir çoğunlunda tasarımlarını hazırlarken serbest elle tasarım yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Tablo–9: Soru 7’e “a” Diyenlerin 9. Nasıl Bir Yöntem Takip Ediliyor?”. 7. 26 2 4 32 Yüzde 81. Bu nedenle her ne kadar anket 60 firmaya uygulanmış olsa da 32 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmaktadır.3’ünün serbest elle tasarım yaptıkları görülmektedir. Nasıl Bir Yöntem Takip Ediliyor?”.5 100 113 . nasıl bir yöntem takip ettiklerinin dağılımları Tablo 9’da verilmiştir. Buna karşın desen programı kullanan firmaların oranı % 6.2’dir. Bunun sebebinin ise desen programları maliyetinin çok yüksek olduğu ve firmalar bu maliyeti karşılayacak güçte olmadıklarını sözlü olarak ifade etmişlerdir. Araştırmaya kapsamına giren firmaların özgün bir süsleme tasarımı uygulanıyorsa. Araştırmaya kapsamına giren firmaların işletmelerinde stilist istihdamına ihtiyaç duyup duymadıklarının dağılımları Tablo 10’da verilmiştir. Sayı Serbest El Çizimleri Desen Programları Her İkisi de Toplam n=32 Tablo 9 incelendiğinde.5 olduğu tablodaki sonuçlardan görülmektedir. şeklinde yöneltilen soruda ankete katılan 60 firmadan 32’si “ İşletme bünyesinde istihdam edilen stilist/tasarımcı tarafından hazırlanıyor” seçeneğine cevap vermişlerdir.Alt Problem 3: Giyim Süsleme Tasarımı Alanında Nasıl Bir Yöntem Takip Edildiğine Ait Bulgular.3 6. soruya paralel olarak sorulan “Firmanızda Özgün Süsleme Tasarımları Uygulanıyorsa. Soruya Cevap Verdikleri “ Firmanızda Özgün Süsleme Tasarımları Uygulanıyorsa.2 12.

c.6’sı “Evet” yanıtını vererek stilist istihdamına ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.e” seçeneğine cevap vermişlerdir.4 25 100 Tablo 10 incelendiğinde. şeklinde yöneltilen soruda ankete katılan 60 firmadan 28’si “b. 114 . 7. Bu nedenle her ne kadar 60 firmaya anket uygulanmış olsa da anketteki 28 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmaktadır.Tablo–10: Dağılımları. “Hayır” yanıtını verenlerin oranı % 21. Araştırmaya kapsamına giren firmaların işletmelerinde desinatör istihdamına ihtiyaç duyup duymadıklarının dağılımları Tablo 11’de verilmiştir. soruya paralel olarak sorulan “İşletmenizde stilist istihdamına ihtiyaç duyuyor musunuz?”.4 ve “Zaman zaman” yanıtının oranı ise % 25 olduğu tablodaki sonuçlardan görülmektedir.d.e” Diyenlerin 10.6 21.d. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Stilist İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz?”.c. Buna göre firmaların % 53. Soru 7’e “b. Sorusunun Sayı Evet Hayır Zaman Zaman Toplam n=28 15 6 7 28 Yüzde 53. Bu bağlamda küçük ve orta büyüklükteki firmaların değişen ve gelişen pazar şartlarına uyum sağlamak için stilist istihdamına önem verdikleri gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilmiştir.

% 71. Sorusunun Sayı Evet Hayır Zaman Zaman Toplam n=28 10 8 10 28 Yüzde 35. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Desinatör İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz?”.d. Tablodaki sonuçlara göre. Alt Problem 4: Giyim Süsleme Teknikleri Ne Ölçüde Bilinmekte ve Uygulanmakta Olduğuna Ait Bulgular.7 28. 115 .Tablo–11: Dağılımları. % 28.6 35. buna karşın gelişmiş olan firmaların desinatör istihdamına zaman zaman ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle her ne kadar 60 firmaya anket uygulanmış olsa da anketteki 28 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmaktadır.c.6’sının ise “Hayır” yanıtını vererek desinatör istihdamına ihtiyaç duymadıkları belirtmişlerdir.e” seçeneğine cevap vermişlerdir. Araştırmaya kapsamına giren firmaların çoğunlukla hangi giyim süsleme teknikleri uyguladıklarının dağılımları Tablo 12’de verilmiştir. soruya paralel olarak sorulan “İşletmenizde desinatör istihdamına ihtiyaç duyuyor musunuz?”.c.7 100 Araştırmaya katılan firmaların Tablo 11’deki dağılımlarına göre 7. Elde edilen veriler sonucunda gelişmekte olan firmaların desinatör istihdamına ihtiyaç duydukları.4’ü hem “ Evet” hem de “ Zaman zaman” yanıtını verdikleri. Soru 7’e “b.d. şeklinde yöneltilen soruda ankete katılan 60 firmadan 28’si “b.e” Diyenlerin 11.

Tablo–12: “ İşletmenizde Çoğunlukla Hangi Giyim Süsleme Tekniklerini Uyguluyorsunuz?”. “İşletmenizde çoğunlukla hangi giyim süsleme tekniklerini uyguluyorsunuz?”. Sorusunun Dağılımları.1 100 116 . Tablodaki sonuçlara göre firmalar genel olarak bütün giyim süsleme tekniklerini kullanmakta. Süsleme Teknikleri Nakış (İşleme) Dikiş Süsleme ve Kumaş Biçimlendirilmesi Hazır Gereçler Baskı Hepsi Toplam n=126 Tablo 12 incelendiğinde.2 22.6 22. şeklinde firmalara yöneltilen soruda birden fazla cevap verildiği için her ne kadar 60 firmaya anket uygulanmış olsa da anket cevaplarını aştığından dolayı yüzde (%) değerlendirmesi 126 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmaya kapsamına giren firmaların ürünlerinde Geleneksel Türk Nakışlarından hangilerini uyguladıklarının dağılımları Tablo 13’te verilmiştir. ancak tablodaki oranlara bakıldığında nakış ve dikiş tekniğini yaygın olarak uyguladıkları görülmektedir. Sayı 30 31 28 28 9 126 Yüzde 23.9 24.2 7.

9 2.9 17. Bu tekniklerin oranı ise % 66.9 100 117 . Sayı 4 2 3 22 29 18 23 3 104 Yüzde 3.3 22. Bu bağlamda tablodaki sonuçlardan yola çıkarak Geleneksel Türk Nakışlarından en çok suzeni.Tablo–13: “Ürünlerinizde Aşağıdaki Geleneksel Türk Nakışlarından Hangilerini Uyguluyorsunuz?”. Bu nedenle yüzde (%) değerlendirmesi 104 cevap baz alınarak tablodaki sonuca ulaşılmıştır. kordon tutturma tekniklerini uyguladıkları görülmektedir.2 27.1 2. geleneksel Türk nakışlarını bilmediklerini. sırma.8 1. Geleneksel Türk Nakışları Türk İşi Hesap İşi Bartın İşi Kordon Tutturma Suzeni Sırma Hiçbiri Hepsi Toplam n=104 Araştırmaya katılan firmalara “Ürünlerinizde aşağıdaki Geleneksel Türk nakışlarından hangilerini uyguluyorsunuz?”. dolayısıyla bu teknikleri kullanmadıklarını sözlü olarak ifade etmişlerdir.9 21. Hiçbirini kullanmayanların oranı ise % 22.1’dir. şeklinde yöneltilen soruda birden fazla seçeneğe cevap verildiği için cevaplar anket sayısını aşmıştır. Günümüz bilgi ve teknoloji çağı dikkate alındığında firmaların geleneksel yöntemlerden ziyade daha hızlı üretim yapabilmek için makineleşmeye giderek teknoloji ağırlıklı nakış tekniklerini kullandıklarını belirtmektedirler. Sorusunun Dağılımları.4’tür. Hesap işi vb. Bunların dışında lase ve lazerli kesim tekniklerini de uyguladıklarını belirtmişlerdir. Firmalar Türk işi.

kapsamına yöntemi giren işletmelerin giyim süsleme aşaması 15’te Sayı 10 27 23 60 Yüzde 16. sorusuna verilen cevaplar örneklem kapsamına giren 60 firmanın % 16. Bu da gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Alt Problem 6: Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarında Hangi Yöntemin Uygulandığına Ait Bulgular. “Firmanızda giyim süsleme aşaması uygulamalarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?”.7 45 38.7’si işletme bünyesinde. Bunda en büyük etken teknoloji yatırımı maliyetinin çok yüksek olmasıdır. % 45’i işletme dışından ve % 38.Alt Problem 5: Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarının Nasıl Gerçekleştirildiğine Ait Bulgular. Tablo–14: “Firmanızda Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarını Nasıl Gerçekleştiriyorsunuz?”.3 100 hangi uygulandıklarının dağılımları Tablo 118 . Tasarım Aşaması Uygulamaları İşletme Bünyesinde Dışarıda Her İkisi de Toplam n=60 Tablo 14 incelendiğinde. Araştırmaya kapsamına giren firmaların giyim süsleme tasarım aşaması uygulamalarını nasıl gerçekleştirdiklerinin dağılımları Tablo 14’te verilmiştir. Araştırmaya katılan firmaların büyük çoğunluğunda işletme bünyesinde bilgisayarlı nakış makinesi olmadığı için daha çok giyim süsleme aşaması uygulamalarında dışarıdan destek aldıklarını belirtmişlerdir. Sorusunun Dağılımları.3’ü ise hem işletme bünyesinde hem de dışarıdan giyim süsleme aşaması uygulamalarını gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya uygulamalarında verilmiştir.

Sorusunun Dağılımları.0 100 119 .3’ü hem elde ve düz dikiş makinelerinde hem de bilgisayarlı nakış makinelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarını gerçekleştirdikleri tablodaki sonuçlardan anlaşılmaktadır. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarında Hangi Yöntem Uygulanmaktadır?”.7 58. Sayı Evet Hayır Toplam n=60 26 34 60 Yüzde 43. süslemeci şeklinde uzmanlaşmış bir ekibin olup olmadıklarının dağılımları Tablo 16’da verilmiştir.3 5.7 100 Sayı 12 10 35 3 60 Yüzde 20 16. Tablo–16: Soru 14’e “a” Diyenlerin 16. Uygulanan Yöntemler Elde ve Düz Dikiş Makinelerinde Bilgisayarlı Nakış Makinelerinde Her İkisi de Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Toplam n=60 Tablo 14 ile paralel olarak sorulan soruda işletmede giyim süsleme aşaması uygulamalarında hangi yöntemin uygulandığı öğrenilmek istenmiş ve verilen cevaplarda firmaların % 58. Araştırma kapsamına giren firmaların giyim süsleme uygulamalarında makineci. Süslemeci Şeklinde Uzmanlaşmış Ekibiniz Var mı?”.Tablo–15: Soru 14’e “a” Diyenlerin 15.3 56. Sorusunun Dağılımları. overlokçu gibi nakışçı. Overlokçu Gibi Nakışçı. Soruya Cevap Verdikleri “İşletmenizde Giyim Süsleme Uygulamalarında Makineci.

teknoloji yatırım maliyetinin çok yüksek olması ve firmaların genellikle küçük ve orta büyüklükteki firmalardan oluşmasıdır. Tablo 14 ile paralel olarak sorulan soruda giyim süsleme uygulamalarında makineci.0 6. özellikleri nelerdir?”. süslemeci şeklinde uzmanlaşmış bir ekibin olup olmadığı öğrenilmek istenmiş ve verilen cevaplarda işletmelerin % 56. Araştırma kapsamına giren işletmelerin. firmaların vizyondan ve Ar-Ge çalışmalarından uzak rastgele ya da taklit ürünler ortaya koymalarıdır. Özellikleri Nelerdir?”. Bu yüzden firmalar değişen çevre ve pazar şartlarına uyum sağlamadıkları için kapasite olarak gelişme gösteremedikleri sonucuna varılmıştır. “Firmanızda bilgisayarlı nakış makinesi kullanıyorsanız. Bunun en büyük sebebi. şeklinde yöneltilen soruda firmaların % 83.Tablo 16 incelendiğinde. işletmelerin eğitimli ve uzman eleman eksikliği nedeniyle. Tablo–17: “Firmanızda Bilgisayarlı Nakış Makinesi Kullanıyorsanız. bilgisayarlı nakış makineleri kullanıyorlarsa bu makinelerin özellikleri neler olduğunun dağılımları Tablo 17’de verilmiştir. Bilgisayarlı nakış makinelerini kullanmamalarının sebebi. Sayı Tek Başlı Çok Başlı (Çok İğneli) Her İkisi de Bilgisayarlı Nakış Makinesi Kullanılmıyor Toplam n=60 Araştırmaya katılan firmalara. % 5.0’ı hem çok başlı (Çok iğneli) hem de tek başlı bilgisayarlı makine kullandıkları tablodaki sonuçlardan anlaşılmaktadır.3 100 120 .7 5. Sorusunun Dağılımları. overlokçu gibi nakışçı. Elde edilen veriler doğrultusunda firmaların bilgisayarlı nakış makinesi kullanmamalarına rağmen giyim süsleme aşaması 3 4 3 50 60 Yüzde 5.0 83.3’ü işletmelerinde bilgisayarlı nakış makineleri kullanmadıklarını.7’si “ Hayır” yanıtını verdikleri görülmektedir.

Sorusunun Dağılımları.6 18.) Tedarikçiden Kaynaklanan Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Toplam n=95 Tablo 18 incelendiğinde. şeklinde yöneltilen soruda birden fazla cevap verildiği için her ne kadar 60 firmaya anket uygulansa da anket cevaplarını aştığından dolayı yüzde (%) değerlendirmesi 95 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmıştır.7 24. Sayı 13 23 11 18 13 1 7 9 95 Yüzde 13. Tablo–18: “ Firmanızda Giyim Süsleme Alanında Ne Tür Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? ”.7 1.2 11.0 7.5 100 121 . Firmaların genel olarak bütün problemlerle karşılaşmalarına rağmen en çok malzeme yetersizliği ve maliyet problemleriyle karşılaşmakta olduklarını belirtmişlerdir. Araştırma kapsamına giren işletmelerin giyim süsleme alanında karşılaştıkları problemleri nasıl çözümlediklerinin dağılımları Tablo 19’da verilmiştir. Problemler Desen Tasarımı Malzeme Yetersizliği Kalifiye Eleman Yetersizliği Maliyet Baskı Hataları Makine Arızaları (İplik Kopmaları vs. Araştırma kapsamına giren firmaların giyim süsleme alanında ne tür problemlerle karşılaştıklarının dağılımları Tablo 18’de verilmiştir.9 13.4 9. En az ise makine arızalarıyla karşılaştıkları tablodaki sonuçlardan elde edilmiştir. Alt Problem 7: Giyim Süsleme Aşaması Uygulamalarında Ne Tür Sorunlarla Karşılaşıldığına Ait Bulgular. “ Firmanızda giyim süsleme alanında ne tür problemlerle karşılaşıyorsunuz?”.uygulamalarını elde ve evlere vererek veya dışarıdan destek alarak gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

7 1. % 24.9’u ya ürünün maliyetini düşürerek ya da hata yapanın faturasından keserek sorunu çözümlediklerini.6’sı kendi bünyelerinde eleman yetiştirerek veya vardiye sistemi uygulayarak sorunlarını çözümlediklerini. Buna göre firmaların çözümleri. Bursa ve Ankara’dan ) ithal ederek sorunlarını çözümlediklerini.0 7. Sorusunun Dağılımları.7 24. Malzeme yetersizliğinde.4 9. Desen tasarımında. Tablo 18 ile paralel olarak sorulan soruda giyim süsleme alanında hangi problemlerle karşılaştıkları ve Tablo 19’da ise bu problemlere nasıl çözümler ürettikleri öğrenilmek istenmiş ve ankete birden fazla cevap verildiği için her ne kadar 60 firmaya anket uygulansa da anket cevaplarını aştığından dolayı yüzde (%) değerlendirmesi 95 cevap baz alınarak tablodaki sonuçlara ulaşılmıştır. Çözümler Desen Tasarımı Malzeme Yetersizliği Kalifiye Eleman Yetersizliği Maliyet Baskı Hataları Makine Arızaları (İplik Kopmaları vs. Maliyette. % 13.5 100 122 . Kalifiye eleman yetersizliğinde. Sayı 13 23 11 18 13 1 7 9 95 Yüzde 13.2’si genellikle işletme bünyesinde eldeki malzemeleri kullanarak ya da şehir dışından (İstanbul.2 11.9 13. % 11.) Tedarikçiden Kaynaklanan Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Toplam n=95 Tablo 19 incelendiğinde.6 18.Tablo–19: “ Karşılaştığınız Bu Sorunları Nasıl Çözümlüyorsunuz? ”. % 18. İzmir.7’si deneme-yanılma veya hazır desenler kullanarak sorunlarını çözümlediklerini.

Makine arızalarında. % 1. düzeltilemeyecek durumdaysa yenisini çalışarak çözüm ürettiklerini.7’si ürün düzeltilebilecek bir durumdaysa düzeltmeye giderek.5’i kalıp ve uygulama konusunda karşılaştıkları sorunları kendi bünyelerinde yeniden çalışarak.0 3. Sayı Evet Hayır Fark Etmiyor Toplam n=60 Araştırmaya katılan işletmelere . “ Modaya uygun. Alt Problem 8: Giyim Süsleme Uygulanan Ürünlerin Tüketim Oranında Farklılık Olup Olmadıklarına Ait Bulgular. 51 2 7 60 Yüzde 85. çözümler ürettiklerini sözlü olarak belirtmişlerdir. Piyasa Rekabetinize Olumlu Etki Sağlıyor mu?”.7 100 123 . şeklinde yöneltilen soruda firmaların % 85’inin “Evet” yanıtını verdikleri tablodaki sonuçlardan anlaşılmaktadır.3 11. Diğer seçeneğinde ise % 9. özgün süsleme tasarımları ürünlerinizde katma değerini arttırıp.0’ı firma bünyesindeki makine tamirinden anlayan elemanlarla veya üretici firma aranarak servis tarafından bakımı yapılmaya çalışarak çözümlediklerini. Sorusunun Dağılımları. Tedarikçiden kaynaklanan sorunlarda % 7. modaya uygun özgün süsleme tasarımlarının ürünlerinde katma değerini arttırıp. piyasa rekabetinize olumlu etki sağlıyor mu?”. piyasa rekabetine olumlu etki sağlayıp sağlamadıklarının dağılımları Tablo 20’de verilmiştir.Baskı hatalarında.4’ü ya tedarikçiyle oturup işbirliği yaparak ya da başka tedarikçilerle çalışarak sorunlarına çözüm ürettiklerini. % 13. Tablo–20: “ Modaya Uygun. Araştırma kapsamına giren işletmelerin. Özgün Süsleme Tasarımları Ürünlerinizde Katma Değerini Arttırıp.

giyim süsleme aşaması uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve bu sorunların nasıl aşıldığını. giyim süsleme tasarımının nasıl çözümlendiğini ve giyim süsleme uygulanan ürünlerin tüketim oranında farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla yapılmıştır. giyim süslemeye ne ölçüde yer verdiklerini.4’ünün 1991–1999 yılları arasında ve % 16. Konya ve Adıyaman’daki gelişmekte olan hazır giyim işletmelerinin ankete katımları daha fazla olduğundan araştırmanın sonuçlarını etkilemiştir. İzmir. Bu uygulamaları saptayabilmek amacıyla hazırlanan anket formu İstanbul.3’ünü İstanbul ve % 11.7’si 2000–2007 yılları arasında. Ancak anketin gerek yaz döneminde olması ve gerekse de yetkili kişilerin tatilde olmaları ve zaman ayıramamalarından dolayı ankete katılım az olmuştur. hazır giyimde giyim süsleme aşaması uygulamalarının nasıl gerçekleştiğini. Bu nedenle araştırmanın sonuçları daha çok Konya ve Adıyaman’daki hazır giyim işletmeleri kapsamaktadır. Konya ve Adıyaman’da faaliyet gösteren 60 hazır giyim işletmesine uygulanmıştır. Araştırmaya katılan işletmelerin % 50’sini Konya. Elde edilen bulgular doğrultusunda 1990 yılı sonrasında Türkiye’deki hazır giyim sektöründe önemli bir artış yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. 60 firma yetkilisinin ankete verdikleri cevaplar değerlendirilmiş ve bazı sonuçlara varılmıştır.9’unun 1967–1990 yılları arasında kurulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan firmaların ankete katılımlarının en az İzmir ve İstanbul illerinden oluşmasının nedeni. giyim süsleme alanında en çok hangi yöntem ve tekniklerin uygulandığını. Örnekleme alınan hazır giyim işletmelerine uygulanan anket sonucuna göre giyim süsleme alanında çalışan firmaların % 41. % 20’sini Adıyaman. % 18. İstanbul ve İzmir Sanayi ve Ticaret Odasından alınan 500 tekstil firmasının adres ve telefonlarına ulaşılmıştır. Araştırma kapsamındaki kadın dış giyim üretimi yapan firmaların genellikle yarı fantezi tarzda ürünler ürettikleri sonucuna varılmıştır 124 . BÖLÜM SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Hazır giyimde giyim süsleme aşaması uygulamaları araştırmasında. % 41.V.7’sini ise İzmir illerinden oluştuğu görülmüştür.

Anket cevaplamaları sırasında yapılan sohbetlerde fason üretim yapan firmaların giyim süsleme tasarım aşamasında öncelikli olarak müşteri istekleri doğrultusunda üretim yapmalarına rağmen. Bu firmaların eğitimli ve uzman eleman eksikliği nedeniyle süsleme tasarımı(desinatör) alanında bir gelişme gösteremedikleri sonucuna ulaşılmıştır. markalaşma ve katma değeri yüksek ürünler üretmek ve aynı zamanda kendi özgün tasarımlarını geliştirmek için işletme bünyesinde stilist/tasarımcı çalıştırmaya önem verdikleri görülmüştür. Araştırmaya katılan işletmelerin giyim süslemeye önemli bir ölçüde yer verdikleri saptanmıştır. Fason üretim yapan firmaların işletmelerinde stilist ve desinatör istihdamına ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır. Örneklem grubuna alınan firmaların giyim süsleme alanında genellikle fason üretim yaptıkları belirlenmiştir. Desen programı kullanımının az olması bu programların maliyetinin yüksek olması ve genellikle küçük ve orta büyüklükteki firmalar bu maliyeti karşılayacak güçte olmadıklarını vurgulamışlardır.İşletmelerin büyük çoğunluğunun kadın dış giyimi üretimi yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada örneklem grubuna alınan firmaların genel olarak bütün süsleme tekniklerini kullandıkları görülmüştür. değişen pazar ve küresel rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için AR-GE çalışmalarından yakından yararlandıkları görülmüştür. Araştırmaya katılan işletmelerin bünyesinde stilist/tasarımcı çalıştırdıklarını belirten firmaların çoğunluğunun tasarımdaki uzmanlık alanının giysi tasarım(stilist) olduğu sonucu görülmektedir. İstanbul ve İzmir’deki firmalar bütün süsleme 125 . Daha önceden fason üretim yapan firmaların çoğunluğu numune üzerinden ve tasarım bürolarından faydalanarak tasarımlarını oluştururken. Araştırma kapsamında stilist ve desinatör istihdam eden işletmelerin önemli bir çoğunluğunun serbest elle özgün tasarımlarını uygularken. nadiren desen programlarını kullandıklarını belirtmişlerdir. günümüz teknoloji çağına ayak uydurmak. Buna karşın kendi özgün tasarımlarını yapan firmaların işletme bünyesinde stilist/tasarımcı çalıştırarak işletmeye özel tasarımlar hazırladıkları sonucuna varılmıştır.

daha çok teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte makine ile yapılan giyim süsleme tekniklerini tercih ettikleri görülmüştür. pul payet. süslemeci şeklinde uzmanlaşmış bir ekibin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan firmaların giyim süsleme alanında bütün problemlerle karşılaşmalarına rağmen bu problemlerin başında malzeme yetersizliği. Konya’daki firmalarda en çok nakış (işleme). Araştırma sürecindeki gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilen verilere göre işletmelerin Geleneksel Türk Nakışlarını bilmediklerini.tekniklerini kullandıklarını. overlokçu gibi nakışçı. sırma. Buna karşın bazı firmaların değişen çevre ve pazar şartlarına uyum sağlamak için kendi bünyelerinde kalifiye elaman yetiştirerek kapasitelerini arttırmaya çalıştıkları görülmüştür. baskı hataları. suzeni. Adıyaman’daki firmalar ise yaygın olarak baskı tekniğini uyguladıkları gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. desen tasarımı ve kalifiye elaman yetersizliği olduğu belirtilmiştir. maliyet. sarma ve lazerli kesim gibi nakış (işleme) tekniklerini uyguladıkları tespit edilmiştir. maliyette ya daha düşük kaliteli ürünler kullanarak ya 126 . dikiş süsleme ve kumaşın biçimlendirmesi tekniklerini. Firmaların bu problemlere çözüm olarak buldukları yöntemler. çok iğneli ve tek başlı bilgisayarlı nakış makinesi kullandıkları elde edilen veriler sonucunda ortaya konulmuştur. lase. Araştırmaya katılan işletmelerin giyim süsleme uygulamalarında yöntem olarak hem işletme bünyesinde elde veya makinede hem de gerek duyuldukça işletme dışında bilgisayarlı makinelerde ve evlere elde yaptırarak giyim süsleme aşaması uygulamalarını gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Bu firmaların nakış (işleme) tekniklerinden. Araştırma kapsamındaki firmaların giyim süsleme tasarım aşaması uygulamalarını çoğunlukla işletme dışından gerçekleştirdikleri sonucuna varılmıştır. Firmaların giyim süsleme uygulamalarında makineci. Araştırma kapsamındaki işletmelerin teknoloji yatırımının yüksek olması ve eğitimli eleman yetersizliği nedeniyle bilgisayarlı nakış makinesi kullanmadıkları belirtmişlerdir. kordon tutturma. Bazı firmaların ise genellikle çok başlı. malzeme yetersizliğini şehir dışından ithal ederek veya işletme bünyesinde kendi imkânları doğrultusunda çözümleyerek.

Firmaların giyim süsleme aşaması uygulamalarında özgün tasarımlar yapabilen deneyimli desinatör yetersizliği. Giyim süsleme tasarımı alanında okullarda desinatör ve stilistlik eğitimine daha çok önem verilmelidir. giyim süslemenin hep aynı döngüde hareket ettiği tamamen taklit yoluyla hazır tasarımlar kullandıkları. ÖNERİLER Küreselleşen rekabet ortamında Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün ayakta kalabilmesi.da hata yapanın maaşından keserek. uluslararası piyasada varlığını sürdürebilmesi. Bunun gerçekleşmesi için de okul sanayi işbirliği kaçınılmazdır. Türkiye’de hazır giyim sektöründe işletmelerin giyim süsleme tasarımı alanında çalıştırdıkları elamanların her işe koşan kişi olmaktan çıkarıp eğitimli uzman eleman yetiştirerek kendi özgün tasarımlarını üretmelidirler. Böyle bir çıkışta başka kültürlerin taklidi ile değil zengin tarihi kültür mirasımızın endüstriyel ortama taşınması ile sağlanabilir. Hazır giyim işletmelerinin büyük çoğunluğunda geleneksel Türk nakışlarını bilmedikleri. 127 . Çin ve Hindistan ile rekabetin işçilik açısından zor olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma kapsamındaki firmaların önemli bir çoğunluğunda modaya uygun özgün süsleme tasarımlarının ürünlerinde katma değerini arttırıp piyasa rekabetine olumlu etki sağladığını belirtmişlerdir. markalaşma ve özgün tasarımlarla mümkün görünmektedir. kalifiye elaman yetersizliğini vardiyalı çalışarak ya da işletme içerisinde eleman yetiştirerek çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulamışlardır. baskı hatalarında ürünü yeniden çalışarak. geleneksel Türk nakışlarının bilgisayar ortamına taşınarak bu nakış tekniklerini ile uygulamaları konusunda uzman kişiler tarafından seminer ve eğitimler vererek bu konuda bilgilendirilmelidir. desen tasarımında genellikle hazır tasarımlar kullanarak veya deneme-yanılma yoluyla çözümleyerek.

1978. Sibel.gov. Baskı. Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara. ARTUT.www. 2004. Turan Ofset.1996. (Aker).ekoses.32.Gülizar. ANONİM. 2007.hometex. Antalya.C. 2006. “Dokuma Kumaşların Üretiminde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Önemi”. “Dantel”. s.com ANONİM. www.com AKAR.kütüphanem. www. İstanbul. Kazım. 2006.com.singer. ALPASLAN. www. 2007. ANONİM. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.10. ANONİM. 2008. Konya. “Makine Nakışı”. ARIK. Azade. ANONİM. Sabiha.45. Ankara. 2006.2003.s. İstanbul. AKÇİN. İstanbul. www. www. Tülay.com. Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları.kultur. “Tekstil El Baskıcılığında Baskı Stilleri”.s.KAYNAKÇA ANONİM.com.ızmırbuyuksehırbeledıyesı. “Konya İli Antikacılarında Bulunan Hesap İşi Ürünleri ve Özellikleri”.tr. “Giyim Süsleme Teknikleri”. Sibel. I. Yüksek Lisans Tezi. 128 . 2007. ANONİM. “Singer Dikiş Makinesinin Tarihçesi”. 2000. 2004.s. 2006.gov.evisad. “Tatoo Süs mü Gelenek mi?”. www.kultur. Yüksek Lisans Tezi. 2007. KESKİNER.148. ANONİM. “Osmanlı Çadır Sanatı”.com ANONİM. Cahide. “İşletme Staj Dosyası”. s. “Lazer Teknolojisi”.8. “Sanat Eğitim Kuramları ve Yöntemleri”. Baskı. Hanife.htm. www. “İşleme Sanatı”.(Çelebilik). 5.tr. 2000. “Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Bünyesinde Yer Alan Ülker MUNCUK Müzesindeki Geleneksel İşlemeli Ürünlerin Değerlendirilmesi Ve Eğitime Katkısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. ALTUN. ARABACI. ALTIN. www. T. 2007.argeslaser. “Tasarım Mesleki Resim”. “Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif”.

Adıyaman. Hülya. Celal.25–27. Ankara. 2002. 2002. Ankara. “Kadın Giyiminde Kapanma Payı ve Yaka Çizim Teknikleri”. Ders Notları. s. Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE). BARIŞTA. Kenan. EDİZ. Kamuran. Nobel Yayınevi. “Öğrenci Giyim Süsleme Dosyası”.233. Ali. 204. s. Yüksek Lisans Tezi. Rukiye. İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. “Grafik Tasarımı ve Görsel İletişim”. s. Murat. CORPMAN. Emine. s.(Coşkun). 129 . Mustafa. Yüksek Lisans Tezi. Antalya. DEMİRBAŞ. ÇELLEK. 1970. İzmir. “ Atölye Teknolojisi”. “Textile Fiber to Fabric”.com ÇETİNKAYA.ARSEVEN. 2007. s. Ankara. Z. Zübeyde. Miyase. Ankara. ÇAĞDAŞ. BİÇER. ATLAMIŞ. “Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi İçin İnteraktif CD Tasarımı ve Uygulanması”.1. Konya. DOĞANGÜN. Örcün. “Tekstil Baskıcılığı Açısından Bilgisayar Destekli Desen Tasarımı”.53. 2003. Cem Yayınevi. Yüksek Lisans Tezi. “Görüşme Tekniği”. DEMİREZEN. BAYRAKTAR. (Esat).tulaycellek.12. Eğitimde Araştırma Yöntemleri Ders Ödevi. “Süsleme Teknikleri”. Gülhan. www.7. 1985. 2003. 1995. 1988.240. Fatma. Bilge. Ankara. 2005. Müge. Tülay. Ankara. Meslek Standartları Komisyonu Raporu DPT. “Geleneksel Türk İşlemelerinden Hesap İşini Araştırma ve Eos Compucon Nakış Desen Programı ile Hesap İşi Desen Kalıbı Hazırlama Öğretim Programı Önerisi”. ÇATAL. Bitirme Tezi. 2007. Ankara.1998. Meb Yayınevi. s. “Türk İşleme Sanatı Tarihi”.1. “ Nakış ve Nakışçı”. Ankara. s. ERBAKIRCI.1. 1999. İstanbul. “ Türk Sanatı”. 2003.s.1988. “Özel Baskı Yöntemleri”. A. “Giyim”. KAYMAK. B. CEDİMAGAR.

2005. s.44. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ayhan. “Türk El İşleri Sanatı 16–19. Ocak. TUNCAY. 1990. GÖNÜL. Cilt 5. Cenkkut. HAZIR.2007. 2006. İstanbul. 2006. “Bir İletişim Aracı Olarak Görüşme Yöntemi Ve İşletmelerde Yaygın Kullanım Alanları”. s. Osman. Şebnem. “Geleneksel Türk Nakışlarından Türk İşinin Bilgisayarlı Nakış Makinelerinde Uygulanmasının Değerlendirilmesi”. ERONÇ. “Giyim Süsleme Teknikleri”. GÖRŞEN. s. GÜLER. 2006.80. Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.29. Celale. Nilüfer. İstanbul. 1973. Bitirme Tezi. Yüksek Lisans Tezi. “Türkiye’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Markalaşma ve İhracata Etkileri”. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim ve Düşünce Dergisi. Meltem. www. Sabih. Konya.com. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). “Kimyanın Tarihi (Kuşbakışı Kimya)”. GÜLTEKİN. “Giysi Tasarımında Görsel ve Dokusal Elementler: Pilise ve Drapeler”.5-6. (Kavaklı). “İnternet Destekli Sanat Eğitimi”. s. Dilek. GÜVENDİ. İstanbul.gorseldil. GÖRGÜLÜ.com . s. 2006. Yüzyıl”. Ümit.ERDAL. Bilim. GÖZEN. Bursa. “Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Ana sanat Atölye Resim Dersi Kapsamında Soyutlama Yöntemlerinden Biçim Bozumunun Kullanımı”. “Tekstil Sanayinde Film Baskısı”. İLKER. www. s. İstanbul. “Hesap işi-Antep-Suzeni”. s.40 GÜNERGİN. İzmir. İZER. Nurşen.ekoses. “Baskı Teknolojisi Ders Notları”. Müheyya.5. 2003. Yüksek Lisans Tezi. 1963. 2005.3637. Ankara. Sayı 1. Macide. 130 .32. Yüksek Lisans Tezi. Y. Ders Notları. Ankara. Samsun. Adıyaman. “Baskı Cinsleri Özellikleri ve Makineleri”. Nuran. s. Esin. IŞIK. GÜREL. 2007. “Doğal Güzellik”. 1984. Ankara. Perihan. 1992.35.

Lisans Tezi. MEYDAN LAROUSE. Ankara. ÜLGER.ismek. KORKUSUZ.Ankara. MARKALOĞLU. Görgünay. “Türkiye’de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Durumu ve Çıkış Stratejileri”. “Türkiye’de Hazır Giyim Sektöründe Kullanılan Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Sistemlerinden Assyst. Yüksek Lisans Tezi. Ders Notları. MARKALOĞLU. 131 . 1991. Ankara. İşbankası Kültür Yayınları. Gör. Hülya. www. “Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi”.org. SEÇKİNÖZ. s. Müberra. “Dival İşleme. Konya. ÇERÇİ. ETİKE.1. Konya. 2002. Şehdabe. Şehdabe. 2007. Sırma-Maraş İşi”. 2006. KÖKLÜ. “Yüksek Öğrenim Sanat Eğitiminde Temel Tasarı Eleman ve İlkelerinin Öğretimi ve Uygulamaları”. KOMŞUOĞLU. ÖZGÜR. KIRZIOĞLU. 3. Yüksek Lisans Tezi.Baskı.75. 2006. Süheyla. Konsancad ve Lectra Sistemlerinin Karşılaştırılması”. s. s. Konya. Serap. ÖNGE. s. Sabiha. “Nakışın Teknoloji ile Buluşması”. 2006. Emine. s. Ergül. Kocaeli.s. İstanbul. “Giyim Sanatı Ve Kişisel Görünüm”. KODAZ.3. “Çağdaş Türk ve Batı Resminde Geleneksel Halk Sanatlarının Etkisi”. Gülistan. s. İMER Arsal. 2007.37. Kültür ve Sanat. Hülya. Cilt 9.5.295. “Resim Sanatında Soyutlama”. İbrahim. “Türk Giyim Tarihi”. KAROĞLU. www. Yüksek Lisans Tezi. “K. “El İşlemeleri”. 2006. İzmir. Müge.2. 1992. “Nakış” Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). Şükran.KALKAN.2-3. 1986. Sayı:10. Neriman. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.1995.1990. s. Öğr.hulyakaroglu. ALPASLAN. KAYMAKCAN. KAVUK. İstanbul. Mücella. Maraş’ta Maraş İşi İşlemeler”. ÖZKAN. Öznur. 1996. “Giyimde Uygulanan Süsleme Teknikleri”. Mine.com. 2000. s.122. Figen.

Dyeing Finishing and Performance Elsevier.com www. “Oya ve Bartın İşi”. Hasan. “Sinop Ayancık Göynek Yakaları Üzerine El İşlemelerinin Turistik Eşyaya İlişkin Öğretim Programının Hazırlanması ve Etkinliğinin Saptanması”. www.com. Ayhan. Yüksek Lisans Tezi. Şermin Altunyuva. hsahbaz@yahoo. Leyla. ZEYBEK. 2003. “Textile Sciense and Technology”. “Ankara İl Merkezinde Piyasada Bulunan İşlemeli Ürünler Üzerine Bir Araştırma”. YILDIRIM. Mehmet. “Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Eğilimler Çerçevesinde Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İçin Bir Strateji Önerisi: Marka Yaratmak”. s. T. “Günümüzde Yeni Baskı Teknikleri Üzerine Bir Araştırma ve Alternatif Tasarımlar”. 1999. TUĞTAŞ. Ankara. 2006. 1994. “Genel Konfeksiyon”. YERLİKAYA. Hatice. 1996. 2007. Ayla. www. “El ve Makine İşlemeleri Meslek Programının İstihdam Açısından Değerlendirilmesi”. s. Esra. Textile Processing and Properties. 2006. İzmir. “Kadın Giyimi ve Temel Dikiş”. Zerrin.204. İstanbul.dikismakinaservisi.48.gsf. Preparation. İzmir. Fatma Özcan. Yüksek Lisans Tezi.com 132 . Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi. YAKARTEPE. Yüksek Lisans Tezi.27.1 SEVER. (Sevay). Ankara. Ankara. 29–31–32.com www. “Tekstil Tasarımında Renk Öğesinin Kullanımı”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.cesurticaret. “Türk Nakışları Öğretim Yaprakları”. I. Ankara. 1988.tr . İstanbul. YARICI.bedava.edu. ŞENTÜRK. TOPLU. “İşlemeler”. 2003.1. Dilem Yayınevi. ŞAHBAZ. s. YETİM.akü.com www. Ankara. YAKARTEPE.206. Yüksek Lisans Tezi.edagrup.POLAT. VİCO. s. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hatun. H. Yüksek Lisans Tezi. Fatma. 1998. s. s. 1994. İstanbul. “Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Temel Tasarım Dersinin Yaratıcılığa Katkıları”. Özgür.

net www.blogcu.derya-gibi.com lutfiyeylehertelden.com e1y3.dantel-modelleri.com www.oya-modelleri.ustamakina.com www.com http://www.com www.blogspot.blogcu.net dilhanblocu.net/ http://www.com maharetler.com www.ilhangunes.blogcu.blogcu.adanzyekadin.org www.com www.kadincahayat.com www.kelebekforum.com.teksmakmakine.blogcu.fatihnakis.dekat.com sirmalim.www.com.blogcu.blogcu.dantel.com www.com www.smockingstore.uygunkapitone.com www.com arsiv.sabah.kadinlarkulubu.com.com www.com www.us www.outletim.com www.blogcu.com arzununhobileri.orgu-dantel.blogspot.tr www.tr www.fiyonk.com dantelsayfam.tr elifhobi.com www.elderwearwecare.kustekstil.selkanmakina.com 133 .info haticeozkan.com sirine01.

com.sedefbaski.com www.vera.e-sirket.blogcu.com www.konya.turkish-media.com 134 .com www.10marifet.silknbeauty.gittigidiyor.net hacermogul.birdamlasu.sanalkurs.com www.oyku-aksesuar.com urun.cevhermoda.dteks.com www.coma www.com www.modalife.com www.genckolik.wearyourbeer.chichiqueen.tunaplise.batikbazar.pilimodpilise.sanayi.modernisttshirt.com www.com www.blogspot.cc/forum http://www.com www.www.com www.tr www.net www.mettekstil.asia.tr www.com yeldatekstil.com www.nuriayn.com.com www.basakreklam.org www.murat-tekstil.com www.biz www.com www.blogcu.vintagewedding.com www.net www.com www.ru/en www.com damlamoda.

Hafize PEKTAŞ Gülhan ATLAMIŞ görüşmeye katılanların I. Firmanın Bulunduğu Şehir: ( ) a) İstanbul ( ) b) İzmir ( ) c) Konya ( ) d) Adıyaman 3. Firmanızda Hangi Tarzda Ürünler Üretiyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz. Yard. Firmanın Kuruluş Tarihi: 2. hazır giyim işletmelerinde giyim süsleme aşaması uygulamalarının incelenmesine yöneliktir. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Giyim Sanatları Eğitimi Dalı.EK–1 ANKET FORMU ANKET Selçuk Üniversitesi. Bu araştırma ve ile ilgili veriler tamamen kimliği istatistiksel ve işletme ortamda isimleri değerlendirilecek açıklanmayacaktır. Yüksek Lisans programı tez çalışmasının bir gereği olarak yapılan bu araştırma.İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.Dr.Doç.) ( ) a) Spor ( ) b) Fantezi ( ) c) Yarı Fantezi ( ) d) Diğer (Lütfen Belirtiniz…) 135 .

Firmanızın ( ) a) Fason ( ) b) Özgün ( ) c) Her İkisi de ( ) d) Diğer (Lütfen Belirtiniz…) Üretim Tarzı Nedir? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 5. HAZIR GİYİMDE GİYİM SÜSLEME AŞAMASI UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SORULAR 6.) ( ) a) İşletme Bünyesinde İstihdam Edilen Stilist/Tasarımcı Tarafından Hazırlanıyor ( ) b) Müşteri İstekleri Doğrultusunda Portfölyoya Göre Üretim Yapılıyor ( ) c) Süsleme Tasarımları Tasarım Bürolarından Temin Ediliyor ( ) d) Numune Üzerinden Tasarım Yapılıyor ( ) e) Diğer (Lütfen Belirtiniz…) 136 .4. Üniforma vb.) ( ) a) Kadın Dış Giyimi ( ) b) Erkek Dış Giyimi ( ) c) Çocuk Dış Giyimi ( ) d) Diğer Belirtiniz…(İç Giyim. Mayo. Ürünlerinizde Giyim Süslemeye Ne Ölçüde Yer Veriyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) ( ) a) Sürekli ( ) b) Ara Sıra ( ) c) Nadiren ( ) d) Hiç 7. Firmanızda Hangi Tür Ürünler Üretiyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz. Triko. İşletmenizde Giyim Süsleme Tasarım Aşamasını Nasıl Gerçekleştiriyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz. Gelinlik. Sporcu Giyimi.) II.

ve 11. Soruları Cevaplayınız? 8. Soruları Cevaplayınız? 10.e” Seçeneğine Cevap Vermiş İseniz Aşağıdaki 10. Soruda “a” Seçeneğine Cevap Vermiş İseniz Aşağıdaki 8. İşletmenizdeki Tasarımcının Uzmanlığı Aşağıdakilerden Hangisidir? ( ) a) Giysi Tasarım (Stilist) ( ) b) Süsleme Tasarımı (Desinatör) ( ) c) Her İkisi de 9. İşletmenizde Stilist İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz? ( ) a) Evet ( ) b) Hayır ( ) c) Zaman Zaman 11. Soruda “b.c. Firmanızda Özgün Süsleme Tasarımları Uygulanıyorsa. Nasıl Bir Yöntem Takip Ediliyor? ( ) a) Serbest El Çizimleri ( ) b) Desen Programları ( ) c) Her İkisi de Yukarıdaki 7. ve 9.d. İşletmenizde Desinatör İstihdamına İhtiyaç Duyuyor musunuz? ( ) a) Evet ( ) b) Hayır ( ) c) Zaman Zaman 137 .Yukarıdaki 7.

Türk İşi. Fırfır. Yaldız.) ( ) a) Nakış (İşleme) ( Çin İğnesi. Boncuk. Sarma vb…) ( ) b) Dikiş Süsleme ve Kumaş Biçimlendirilmesi (Büzgü. Aşağıdaki 15. Pul. İşletmenizde Çoğunlukla Hangi Giyim Süsleme Tekniklerini Uyguluyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) ( ) a) Türk İşi ( ) b) Hesap İşi ( ) c) Maraş İşi ( ) d) Antep İşi ( ) e) Bartın İşi 14. Fisto vb…) ( ) d) Baskı Teknikleri ( Flok. Varak. Sutaşı. ve 16. Taş. Suzeni. Beyaz İş. Soruda “a” Şıkkına Cevap Vermişseniz. Soruları Lütfen Cevaplayınız? 15. Kapitone. Aşındırma.12. Spor Dikiş Drape vb…) ( ) c) Hazır Gereçler ( Dantel. Ürünlerinizde Aşağıdaki Geleneksel Türk Nakışlarından Hangilerini Uyguluyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz. Pigment vb…) ( ) e) Modaya ve Talebe Göre Değişiklik Gösteriyor ( ) f) Hepsi 13. İşletmenizde Giyim Süsleme Uygulamalarında Hangi Yöntem Uygulanmaktadır? ( ) a) Elde ve Düz Dikiş Makinelerinde ( ) b) Bilgisayarlı Nakış Makinelerinde ( ) c) Her İkisi de ( ) d) Diğer (Lütfen Belirtiniz…) 138 . Firmanızda Giyim ( ) f) Kordon Tutturma ( ) g) Suzeni ( ) h) Sırma ( ) ı) Hiçbiri ( ) i) Hepsi Süsleme Aşamalarını Nasıl Gerçekleştiriyorsunuz? ( ) a) İşletme Bünyesinde ( ) b) Dışarıda ( ) c) Her İkisi de Yukarıdaki 14.

( ) c) Kalifiye Eleman Yetersizliği……………………………………………. Firmanızda Bilgisayarlı Nakış Makinesi Kullanıyorsanız.) ( ) a) Desen Tasarımın ( ) b) Malzeme Yetersizliği ( ) c) Kalifiye Eleman Yetersizliği ( ) d) Maliyet ( ) e) Baskı Hataları ( ) f) Makine Arızaları ( İplik Kopmaları vs. ( ) b) Malzeme Yetersizliği…………………………………………………….. ) ( ) g) Tedarikçiden Kaynaklanan ( ) h) Diğer (Lütfen Belirtiniz…) 19. İşletmenizde Giyim Süsleme Uygulamalarında Makineci. Overlokçu Gibi Nakışçı. ( ) d) Maliyet…………………………………………………………………. Firmanızda Giyim Süsleme Alanında Ne Tür Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz... ( ) g) Tedarikçiden Kaynaklanan……………………………………………… ( ) h) Diğer (Lütfen Belirtiniz…)……………………………………………… 139 .) ( ) a) Desen Tasarımı…………………………………………………………. ( ) e) Baskı Hataları…………………………………………………………… ( ) f) Makine Arızaları…………………………………………………………..16. Süslemeci Şeklinde Uzmanlaşmış Ekibiniz Var mı? ( ) a) Evet ( ) b) Hayır 17. Karşılaştığınız Bu Sorunları Nasıl Çözümlüyorsunuz? (Birden Fazla Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.. Özellikleri Nelerdir? ( ) a) Tek Başlı ( ) b) Çok Başlı (Çok İğneli) ( ) c) Her İkisi de ( ) d) Bilgisayarlı Nakış Makinesi Kullanılmıyor 18.

Özgün Süsleme Tasarımları Ürünlerinizde Katma Değerini Arttırıp.20. Modaya Uygun. Sizce Hazır Giyimde Süsleme Aşaması Uygulamalarıyla İlgili Yukarıdaki Soruların Dışında Aklınıza Gelen Başka Sorunlar Var mı? (Lütfen Belirtiniz…) 140 . Piyasa Rekabetinize Olumlu Etki Sağlıyor mu? ( ) a) Evet ( ) b) Hayır ( ) c) Fark Etmiyor 21.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->