P. 1
turkce_tumu

turkce_tumu

|Views: 244|Likes:
Yayınlayan: Nida2025

More info:

Published by: Nida2025 on Sep 16, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2015

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • A. PROGRAMIN VİZYONU
 • B. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI
 • Ç. PROGRAMIN YAPISI
 • 1. Genel Amaçlar
 • 2. Temel Beceriler
 • 3. Öğrenme Alanları
 • a. Dinleme
 • b. Konuşma
 • c. Okuma
 • ç. Yazma
 • d. Görsel Okuma ve Görsel Sunu
 • 4. Dil Bilgisi
 • 5. Kazanımlar
 • 6. Atatürkçülük
 • 7. Etkinlikler
 • 8. Açıklamalar
 • A.TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARI
 • B. KAZANIMLARIN GENEL DAĞILIMI
 • C. YAZIM, NOKTALAMA VE DİL BİLGİSİ KURALLARININ SINIFLARA DAĞILIMI
 • Ç. ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KAZANIMLAR
 • D. ARA DİSİPLİN ALANLARI İLE İLGİLİ KAZANIMLAR
 • E. ZORUNLU VE SEÇMELİ TEMALAR
 • A. YAPILANDIRICI YAKLAŞIMA GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
 • 1. Öğrenme
 • 2. Öğrenme - Öğretme Süreci
 • 3. Öğretmenin Rolü
 • B. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ
 • 2.ANLAMA
 • C. KAZANIMLARIN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE DAĞILIMI
 • Ç. METİN SEÇME VE İŞLEME
 • 1.Metin Seçme
 • 2. Metin İşleme ve Etkinlikler
 • 3. Metin İşleme Örnekleri
 • D. İLK OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ
 • 3. İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME
 • 5. UYGULAMALAR
 • E. ETKİNLİKLER
 • F. ÖĞRENME TÜR, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 • G. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • H. OKUMA DOSYASI
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI
 • SÖZLÜK
 • KAYNAKÇA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1- 5. SINIFLAR)

Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (1-5. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

2

ÖN SÖZ Bilgi çağını yaşayan dünyamızda, çoğu ülkenin temel amacı düşünen, anlayan, sorgulayan, sorun çözen ve bilgi üreten bireyler yetiştirmektir. Bu süreçte eğitim programlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Eğitim programların bilimsel gelişmelere ve günümüz eğitim yaklaşımlarına dayalı olarak geliştirilmeleri gerekmektedir. Bu anlayıştan hareketle hazırlanan Türkçe Dersi (1-5.Sınıflar) Öğretim Programı; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, üretebilen, girişimci, kişisel ve sosyal değerlere önem veren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın hazırlanmasında; yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ yaklaşımı, öğrenci merkezli eğitim, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim, tematik sarmal ve beceri yaklaşımı gibi günümüz eğitim yaklaşım ve modelleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu çerçevede geliştirilen Türkçe Dersi Öğretim Programı, “Giriş, Kazanımlar ve Program Kılavuzu” olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş (1.Bölüm) bölümünde, programın vizyonu, temel yaklaşımı, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın özellikleri ile yapısı açıklanmaktadır. Programın Yapısı başlığı altında ise genel amaçlar, temel beceriler, öğrenme alanları, dilbilgisi, kazanımlar, Atatürkçülük, etkinlikler ve açıklamalara yer verilmektedir. Kazanımlar (2. Bölüm) bölümünde, Türkçe Dersi Öğretim Programının zorunlu ve seçmeli temalar, sınıf düzeylerine göre kazanımları, kazanımların genel dağılımı, bu kazanımlarla eşleşen Atatürkçülük ve ara disiplinlerle ilgili diğer kazanımlar verilmektedir. Program Kılavuzu (3. Bölüm) bölümü ise Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında uygulayıcıya rehberlik edecek çeşitli açıklamalardan oluşmaktadır. Kılavuzda; yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretimi, öğrenme-öğretme süreci, kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı, metin seçme ve işleme, ilk okuma-yazma öğretimi, etkinlikler, öğrenme tür, yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, okuma dosyası ile ilgili çeşitli bilgilerle açıklamalara yer verilmektedir. Programdan etkili ve verimli olarak yararlanılması bakımından bu sıranın izlenerek okunması yerinde olacaktır.

3

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1. BÖLÜM GİRİŞ……………………………………………………………………………………….…………9 A. PROGRAMIN VİZYONU………………………………………………………………………...10 B. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI…………………………………………………………….10 C. TÜRKÇE DERSİ (1-5. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ…………….10 Ç. PROGRAMIN YAPISI…………………………………………………………………………….12 1. Genel Amaçlar……………………………………………………………………………...12 2. Temel Beceriler…………………………………………………………………………….13 3. Öğrenme Alanları…………………………………………………………………………..13 a. Dinleme…………………………………………………………………………….13 b. Konuşma…………………………………………………………………………...15 c. Okuma……………………………………………………………………………...16 ç. Yazma……………………………………………………………………………...17 d. Görsel Okuma ve Görsel Sunu…………………………………………………….18 4. Dilbilgisi……………………………………………………………………………………18 5. Kazanımlar………………………………………………………………………………….19 6. Atatürkçülük………………………………………………………………………………..19 7. Etkinlikler…………………………………………………………………………………..19 8. Açıklamalar…………………………………………………………………………….…...20 9. İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programına Göre Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları………………………………………………………………………………20 2. BÖLÜM KAZANIMLAR A. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARI……………………………..22 1. İlköğretim Birinci Sınıf Kazanımları……………………………………………………………..23 2. İlköğretim İkinci Sınıf Kazanımları………………………………………………………………39 3. İlköğretim Üçüncü Sınıf Kazanımları…………………………………………………………….56 4. İlköğretim Dördüncü Sınıf Kazanımları………………………………………………………….73 5. İlköğretim Beşinci Sınıf Kazanımları…………………………………………………………….96 B. KAZANIMLARIN GENEL DAĞILIMI………………………………………………………...120 C. YAZIM, NOKTALAMA VE DİL BİLGİSİ KURALLARININ SINIFLARA DAĞILIMI…….126 Ç. ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KAZANIMLAR……………………………………………...130 D. ARA DİSİPLİN ALANLARI İLE İLGİLİ KAZANIMLAR…………………………………...138 E. ZORUNLU VE SEÇMELİ TEMALAR………………………………………………………...141

4

3. BÖLÜM PROGRAM KILAVUZU A. YAPILANDIRICI YAKLAŞIMA GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ………………………….145 1. Öğrenme…………………………………………………………………………………..145 2. Öğrenme-Öğretme Süreci………………………………………………………………....147 3. Öğretmenin Rolü………………………………………………………………………….148 B. ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ……………………………………………………………..149 1. Hazırlık……………………………………………………………………………………150 2. Anlama……………………………………………………………………………………151 3. Zihinde Yapılandırma…………………………………………………………………….153 4. Kendini İfade Etme……………………………………………………………………….155 5. Ölçme ve Değerlendirme…………………………………………………………………156 C. KAZANIMLARIN ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNE DAĞILIMI………………..157 Ç. METİN SEÇME VE İŞLEME…………………………………………………………………169 1. Metin Seçme……………………………………………………………………………...169 2. Metin İşleme ve Etkinlikler………………………………………………………………170 3. Metin işleme Örnekleri…………………………………………………………………...171 § § § § § § Birinci Sınıf Metin İşleme Örneği…………………………………………172 İkinci Sınıf Metin İşleme Örneği………………………………………….179 Üçüncü Sınıf Metin İşleme Örneği………………………………………..187 Dördüncü Sınıf Metin İşleme Örneği……………………………………...199 Beşinci Sınıf Metin İşleme Örneği………………………………………...211 Dinleme Metni İşleme Örneği……………………………………………..224

D. İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ…………………………………………………………..231 1. Ses Temelli Cümle Yöntemi………………………………………………………………………232 2. İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık……………………………………………………………………..236 3. İlk Okuma-Yazmaya Başlama ve İlerleme………………………………………………………..240 4. Okur Yazarlığa Ulaşma…………………………………………………………………………...242 5. Uygulamalar………………………………………………………………………………………243 6. Ölçme ve Değerlendirme…………………………………………………………………………252 7. İlk Okuma-Yazma Öğretimi İle ilgili Kazanımlar…………………………………………….….255 E. ETKİNLİKLER…………………………………………………………………………………258 1. Dinleme Etkinlikleri………………………………………………………………………………260 2. Konuşma Etkinlikleri……………………………………………………………………………..285 3. Okuma Etkinlikleri……………………………………………………………………………….289 4. Yazma Etkinlikleri………………………………………………………………………………..302 5. Görsel Okuma ve Görsel Sunu Etkinlikleri………………………………………………………316

5

OKUMA DOSYASI……………………………………………………………………………391 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI……………………………………………………..6.339 F...367 3..407 KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………. YÖNTEM VE TEKNİKLERİ…………………………………………. Atatürkçülük Etkinlikleri…………………………………………………………………………320 7.. ÖĞRENME TÜR... Ara Disiplin Alanları Etkinlikleri……………………………………………………………….409 6 . Teknikler…………………………………………………………………………………………372 G. Öğrenme Türleri………………………………………………………………………………….352 1..406 SÖZLÜK………………………………………………………………………………………….353 2. Yöntemler………………………………………………………………………………………..... ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………379 H.

7 . insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. zihin. Genel Amaçlar Madde 2. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. 1. Beden. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. Türk milletinin bütün fertlerini. 2. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin genel amaçları: I. vatanını. insan haklarına saygılı. beceri. topluma karşı sorumluluk duyan. ailesini. sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı. Türk Millî Eğitiminin genel amacı. ahlâkî. insanî. ahlâk. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî. bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak. yaratıcı. kişilik ve teşebbüse değer veren. Böylece. 3. geniş bir dünya görüşüne sahip. yapıcı. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. seçkin bir ortağı yapmaktır. İlgi. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. koruyan ve geliştiren. manevî ve kültürel değerlerini benimseyen. Türk milletinin millî. hür ve bilimsel düşünme gücüne.

1. BÖLÜM .

9 . Geleneksel eğitim yaklaşımlarının yetersiz kaldığı bilgi ve teknoloji çağında. yapılandırıcı yaklaşım. gibi becerileri geliştirmeleri beklenmektedir. yazma. iletişim kurma. arkadaşlarıyla iş birliği yapma. keşfetme. yazma. sorun çözme. Bunlar öğrenme sürecinde karşılıklı olarak birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır. beyin temelli öğrenme gibi yeni yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. anlama. değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi olarak anlaşılmaktadır. duygu ve düşüncelerini ifade etme. öğrenmeyi sürdürme gibi becerilere de ağırlık verilmektedir. eleştirme. Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme. Bu nedenle Türkçe öğretiminde dinleme. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir. konuşma. Dil ve zihinsel becerilerin gelişimi. Günümüzde Türkçe öğretimi sadece dinleme. yazma. tahmin etme. aynı zamanda düşünme. okuma. yorumlama ve zihninde yapılandırma. sorgulama. sınıflama. değerlendirme. sıralama. sınıflama. tahmin etme. çoklu zekâ. Bu yaklaşımlarla eğitim sürecinde öğrencinin davranışını değiştirmek yerine dil ve zihinsel becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmektedir. ortak karar verme ve girişimcilik. yazma.GİRİŞ Bilgi çağını yaşayan dünyamızda birey ve toplumun geleceği. Günümüzdeki gelişmeler eğitimin her alanını etkilemekte ve eğitim yaklaşımlarında köklü değişikliklere neden olmaktadır. Bu durum Türkçe öğretiminde dil becerileriyle birlikte zihinsel becerilerin de geliştirilmesini ön plana çıkarmaktadır. Bu süreçte uygulanan eğitim yaklaşımları ve programları büyük önem taşımaktadır. Türkçe öğretiminde öğrencilerin hayat boyu kullanacakları bilgi ve becerileri kazanmaları beklenmektedir. çağdaş toplumun gereklerini yerine getirme. öğrenci merkezli eğitim. görsel okuma ve sunu içinde birlikte ele alınmaktadır. Düşünme. Bunlara ek olarak iletişim kurma. eleştirme. çok yönlü düşünme. tartışma. ilişki kurma. görsel okuma ve sunu yapma. okuma. görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin geliştirilmesi değil. sosyalleşme ve çağdaşlaşma süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Bilgiyi araştırma. Bu beceriler dilin öğrenme alanları olan dinleme. konuşma. okuma. anlama. analiz-sentez yapma. karar verme. Bu nedenle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek gerekmektedir. İletişim kurma. sentez yapma ve değerlendirme. sıralama. analiz. konuşma. öğrenme. bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu anlayıştan hareketle. öğrencilerin olayları sorgulama. ilişki kurma. okuma. sorgulama. bilgi edinme ve öğrenmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktadır. konuşma. görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanları bir bütün olarak ele alınmaktadır. bilinçli kararlar verme. Bu gelişim sürecinde öğrencilerin. bilgiye ulaşma. • • • • Dinleme.

Haklarını ve sorumluluklarını bilen. Türkçe sevgisiyle. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI Türkçe Dersi (1-5. Bilgi teknolojilerini kullanan. yorumlayan. sorgulayan. anlama. yazma. etkili iletişim kurma. konuşma. görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili dil ve zihinsel becerileri kazanmaları. güzel ve etkili kullanan. uzman. Kendini ifade eden. öğrenci merkezli öğrenme. B. öğretmen. girişimci ve sorun çözen. öğrenci merkezli eğitim. gelişim düzeyini dikkate alma. etkili iletişim kurmaları. iletişim kuran. müfettiş.A. anlayan. Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan. inceleyen.Sınıflar) Öğretim Programı. C. çevresiyle uyumlu. öğrenme sürecinde öğrenci katılımına. bireysel farklılıklara duyarlı eğitim vb. okuma. 10 . çoklu zekâ yaklaşımı. veli ve öğrencilerin görüşleri alınarak geliştirilen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: Bilgi ezberlemeye değil. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ Bilimsel yöntem ve aşamalar izlenerek hazırlanan. sorgulama. iş birlikli öğrenmeye ve öğretmen rehberliğine ağırlık vermektedir. yönetici.Sınıflar) Öğretim Programı’nda yapılandırıcı yaklaşım merkeze alınmakla birlikte. üreten ve geleceğine yön veren bireylerden oluşan bir toplum hedeflenmektedir. beyin temelli öğrenme. • • • • • • Türkçeyi doğru. şartlandırmaya karşı duyarlı. bireysel farklılıklara duyarlı eğitim. Bilimsel düşünen. beyin temelli öğrenme. Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrenme sürecinde öğrencinin ön bilgilerini harekete geçirme. öğrenmeleri. Günümüzün ve geleceğin öğrencilerini yetiştirecek bu programla. sıralanabilir. çok sayıda akademisyen. bilgiyi uygulama ve değerlendirme önemli kavramlardır. PROGRAMIN VİZYONU Türkçe Dersi (1-5. iş birliği yapan. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan yapılandırıcı yaklaşım. bilgi üretmeye dayalı çağdaş eğitim yaklaşım ve modelleri temel alınmıştır. eleştiren. bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönlerden geliştirmeleri. çoklu zekâ. Bunlar yapılandırıcı yaklaşım. istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır. araştıran. öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme. tematik ve beceri yaklaşımı gibi çeşitli eğitim yaklaşımlarından da yararlanılmıştır. sarmal.

her sınıf düzeyine uygun metin işleme ve etkinlik örnekleri verilmiştir. anlama. konuşma. öğrenme-öğretme sürecinin aşamaları açıklanmış programdaki bütün kazanımların bu sürece dağılımı örnek olarak gösterilmiştir. eleştirel düşünme. sınıflama. karar verme. araştırma. Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde. metinler arası okuma. Eğitim alanındaki son bilimsel gelişmeler ve yaklaşımlar çerçevesinde. düzey. ilişki kurma. yazma. Dil bilgisi ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış. okuma. Tematik yaklaşımın bir gereği olarak öğrenme öğretme sürecinde ele alınacak zorunlu ve seçmeli temalar ayrıntılı olarak verilmiştir. İlk okuma-yazma öğretimi. konuşma. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel beceriler ön plana çıkarılmıştır. sadece okuma ve yazma becerilerini geliştirme süreci olarak düşünülmediğinden. yaratıcı düşünme. dil ve zihin gelişimleri göz önünde bulundurulmuştur. Öğrenme alanları günümüz dil eğitim anlayışının ve dil becerilerinin gereği olarak dinleme. Programda görsel okuma ve görsel sunu ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmıştır. Öğrenme öğretme sürecinde yapılacak çalışmaları göstermek amacıyla. Yazı öğretiminde ise birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bütün yazı çalışmalarının bitişik eğik yazı harfleriyle yapılması gerekli görülmüştür. Bu amaçla düşünme. programda diğer alanlardan ayrı olarak ele alınmamıştır.Türkçeyi doğru. görsel okuma ve görsel sunu başlıkları altında ele alınmıştır. yazma ve görsel okuma ve görsel sunu etkinlikleri ayrı ele alınmıştır. okuma. sınıflama. eleştirme. İlk okuma-yazma öğretiminde “Ses Temelli Cümle Yöntemi” benimsenmiştir. sıralama. Kazanımların belirlenmesinde öğrencilerin yaş. Öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak her öğrenme alanı için ayrı ayrı belirlenen etkinliklerle öğrencilerin süreç içinde değerlendirilmesi planlanmıştır. sorgulama. Bu süreçte dinleme. ilişki kurma. etkili ve güzel kullanma. özellikle dinleme ve konuşma alanlarıyla da bütünleştirilerek verilmiştir. bilgi teknolojilerini kullanma. kişisel ve sosyal değerlere önem verme gibi temel becerilere yer verilmiştir. Bu nedenle bütün öğrenme alanlarıyla iç içe. dinleme ve konuşma alanlarından kopuk. iletişim. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi etkinlikler verilmiş. tahmin etme. Kişisel 11 . problem çözme. diğer öğrenme alanları içinde verilmiştir. öğrencinin dil becerileri ile zihinsel becerilerini geliştirmesine ve etkili kullanmasına önem verilmiştir. ayrıca metin içi. metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam kurmaya özen gösterilmiştir. girişimcilik. eleştirme. Anlama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla sıralama. özetleme.

Öğrencilerin dil ve zihin becerilerini geliştirme amacıyla her öğrenme alanında ve sınıf düzeyinde etkinlik örnekleri verilmiştir. Dinleme. Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamaktır. öğrenme. Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmek.değerlendirme ölçekleri. estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak. 4. öğrenme alanları. sınıflama. manevi. kendini ifade etme. tahmin etme. tarihî. yapıcı. ahlaki. Türk Millî Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin: 1. sorun çözme. güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak. bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek. Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak. keşfetme. Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulamalarını sağlamak. metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirmek. Bu nedenle etkinlikler. 5. 1. 12. iletişim kurma. yazma. Ç. 13. 11. girişimcilik vb. PROGRAMIN YAPISI Türkçe Dersi (1-5. 9. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak. okuma. doğru. becerilerini geliştirecek şekilde yapılandırılmıştır. yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek. Bilimsel. Türkçe Dersi Öğretim Programı. Kişisel. Millî. millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek. ilişki kurma. kazanımlar. anlama. iş birliği yapma. 3. Düşünme. Bilgiye ulaşma. etkinlikler ve açıklamalardan oluşmaktadır. Metinler arası okuma becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek. Genel Amaçlar Türkçe öğretiminin amacı. 12 . Türkçeyi sevmelerini. öğrenci ürün dosyası. sorgulama. 6. öğrencinin iletişim kurma. temel beceriler. konuşma. 8. problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek. Bilgiyi araştırma. sıralama. 10. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek. kültürel. sosyal. iş birliği yapma. 2. eleştirel ve yaratıcı düşünme. yaratıcılık. 7. eleştirme. öğrenciyi merkeze almakta ve bütün etkinliklerde öğrencinin aktif rol almasını gerektirmektedir.Sınıflar) Öğretim Programı’nın yapısı genel amaçlar. gözlem ölçekleri gibi çeşitli değerlendirme ölçekleri de verilmiştir.

okuma. Bu ilişkilendirmenin amacı öğrencinin dil ve zihinsel becerilerini geliştirme. Temel Beceriler Türkçe Dersi (1-5. anlama ve zihinde yapılandırma aşamalarını içermektedir. Araştırma. tutum ve değerleri içermektedir. Problem çözme. Girişimcilik. görsel okuma ve görsel sunudan oluşan beş öğrenme alanı üzerinde yapılandırılmıştır. ilgi duyulanlar ve gerekli görülenler seçilmektedir. beceri. zihinsel. Yaratıcı düşünme.Sınıflar) Öğretim Programı içerdiği öğrenme alanları ve kazanımlarla öğrencilerde aşağıdaki temel becerilerin gelişmesini sağlayacaktır. öğrenme ve bilgileri zihinde yapılandırma sürecini kolaylaştırmaktır. sentez. Öğrenme Alanları Türkçe Dersi Öğretim Programı dinleme. Öğrenme alanları öğrencilerin dil. ilişki kurma. 13 . İşitme. a. analiz. Dinleme becerilerini geliştirmek için işitme. sorgulama. değerlendirme gibi çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilerek bireyin ön bilgilerine göre anlamlandırılmaktadır. Bu aşamada sesler ve konuşmalar işitilmektedir.2. güzel ve etkili kullanma. Dinleme Dinleme. ses ve konuşmaların anlamlandırılarak zihinde yapılandırıldığı karmaşık bir süreçtir. dili etkili kullanma. Programda öğrenme alanları hem kendi içinde hem de diğer öğrenme alanlarıyla bir bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir. duygusal ve sosyal yönde gelişimine yönelik çeşitli bilgi. anlama ve zihinde yapılandırma çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bilgi teknolojilerini kullanma. Karar verme. duygu ve düşünceler bireyin ön bilgileriyle birleştirilerek bütünleştirilmekte ve zihnindeki yapıya yerleştirilmektedir. Metinler arası okuma. İletişim. Son aşamada ise anlamlandırılan bilgi. dinleme sürecinin ilk aşamasıdır. Türkçeyi doğru. 3. konuşma. Böylece işitilenler zihinde yapılandırılmakta ve dinleme süreci de tamamlanmış olmaktadır. Bu programla ulaşılması beklenen temel beceriler. Kişisel ve sosyal değerlere önem verme olarak sıralanmaktadır. İkinci aşamada sesler ve konuşmalara dikkat yoğunlaştırılmakta. Seçilen bilgi ve düşünceler sıralama. sınıflama. Eleştirel düşünme. yazma. Bu süreç işitme.

konuşma. Öğrencinin dinleme amacını. yazma görsel okuma ve sunu gibi diğer öğrenme alanları ile becerilere temel oluşturur. not alarak dinleme gibi tür. Bunun için öğrencilere dinleme amacını belirleme. okuma. Dinleyerek öğrenen öğrenciler. Özellikle işitilenlerin seçilmesi. sorgulayıcı dinleme. Ardından öğrencilerin dinlediklerini anlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmektedir. Ayrıca bilgi edinme ve eğlenme amaçlı dinleme. Bu nedenle öğrencilerin dinleme becerileri erken yaşlarda geliştirilmelidir. Programda öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla önce dinleme kuralları üzerinde durulmaktadır. dinleme sürecini denetim altına almasını ve dikkatini yoğunlaştırmasını sağlamaktadır. Dinleme becerileri. ilişki kurma. Çocuklar. öğrencilerin iletişim kurmasını. Zihinsel hazırlık aşamasında öğrencilere çeşitli sorular sorularak dinleme amacı ile yöntemini belirlemelerine yardımcı olunmalıdır. değerlendirme. özetleme gibi çeşitli becerileri geliştirmeye dönük kazanımlar sıralanmaktadır. bu becerilerini bir öğrenme aracı olarak hayat boyu kullanırlar. dinlediklerinin konusunu. Bu amaçla ön bilgilerini kullanma. yöntem ve teknikleri içeren kazanımlara da yer verilmektedir. Öğrencilerin dinlediklerini iyi anlaması ve zihninde yapılandırması dinleme sürecinin en önemli aşamalarıdır. sorgulama. ana fikrini belirleme. Çocuklar dil öğrenme sürecine dinleme ile başlarlar.Dinleme sürecinde dikkati yoğunlaştırma önemli bir beceri olmakta ve bütün süreci etkilemektedir. dinlediklerini sınıflama. Bu çerçevede dinlemeye hazırlık. sonucu tahmin etme. değerlendirme. dikkatini yoğunlaştırma ve görgü kurallarına uygun dinleme ile ilgili kazanımlar verilmektedir. Bu etkinlikler öğrencilerin dinleme ve zihinsel becerilerini geliştirmede etkili rol oynar. 14 . yöntemini belirlemesi. Dikkati yoğunlaştırma öğrencinin dinleme amacıyla da doğrudan bağlantılıdır. Dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla yapılacak bütün etkinlikler öğrenci merkezli olmalı. Bu çalışmalar öğrencilerin dinlediklerini anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerini kolaylaştırmaktadır. çıkarımlar yapma. özetleme. bilmediği kelimelerin anlamını araştırma. arkadaşlarıyla paylaşma gibi etkinlikler yaptırılabilir. Dinleme alanında yapılacak çalışmaların başında öğrencileri zihinsel olarak hazırlamak gelmektedir. sınıflama. görsellerden yararlanma. öğretmen gerekli rehberliği yapmalıdır. Bu amaçla öğrencilere dinlediklerini zihninde canlandırma. sebep-sonuç ilişkisi kurma. Dinleme. amaca uygun yöntem seçme. işlenmesi ve anlamlandırılmasında belirleyici olmaktadır. Bu aşamalara gereken önem verilmeli ve çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. karşılaştırma yapma. zihninde canlandırma. hem öğrenmek hem de zihinsel yapılarını geliştirmek amacıyla dinleme becerilerini kullanırlar. seçici dinleme. dinleme amacını belirleme. uygun yöntem seçme ve dinlemeye dikkatini yoğunlaştırma çalışmaları yaptırılmalıdır. öğrenmesini ve zihinsel yapısını geliştirmesini kolaylaştırmaktadır.

gördüklerini. düzenleme ve aktarma çalışmalarına ağırlık verilmelidir. dinlemeyle doğrudan bağlantılıdır. Konuşmaya zihinde yapılandırılmış duygu. yöntemi. Çocuklar konuşma becerilerini hem bireysel çabaları hem de aile ve çevreyle etkileşim yoluyla geliştirirler. sınıflama. Konuşma süreci ön bilgileri gözden geçirme.b. özetleme. değerlendirme. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla telaffuz. Konuşma alanında yapılacak çalışmaların başında öğrencileri zihinsel olarak hazırlamak gelmektedir. düşünce ve bilgiler sıralama. kelime ve cümleler aracılığıyla aktarılmaktadır. düzenleme ve aktarma olmak üzere üç aşamayı içermektedir. Bu süreç öğrenciler arasında zihinsel ve sosyal etkileşimi gerçekleştirir. ses. Çocuklar önce dinlemeyi ardından konuşmayı öğrenirler. Programda öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için önce zihinsel hazırlık yaptırılmaktadır. Belirlenen amaç ve yöntemlere göre aktarılacak duygu. konusu ve sınırlarını belirleme çalışmaları yapılmalıdır. Bu çerçevede konuşmaya hazırlık. Konuşma Türkçe öğretiminin önemli bir alanı da konuşmadır. Bu aşamada öğrencilerde geliştirilecek önemli becerilerden biri de dilin doğru ve akıcı kullanımıdır. Öğrenciler bildiklerini. dikkatini yoğunlaştırma ve görgü kurallarına uygun konuşma üzerinde 15 . konuşma amacını belirleme. öğrencilerin iş birliği yapma. Seçilen duygu. analizsentez yapma. iletişim kurma. ilişki kurma. Okulun ilk yıllarından itibaren öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmelidir. tartışma. düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunma gibi konuşma ve zihinsel becerileri geliştirici etkinlikler yaptırılmalıdır. sorgulama. bir konuyu tartışma. vurgu ve tonlama çalışmalarına gereken önem verilmeli. düşünce ve bilgilerin dikkatle seçilerek çeşitli işlemlerden geçirilmesi hem aktarmada kullanılan kelime ve cümle seçimini hem de aktarma sürecini kolaylaştırmaktadır. düşünce ve bilgilerin sözle ifade edilmesidir. Konuşma becerileri. düşünce ve bilgiler. öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla sınıfta sorun çözme. düşündüklerini ve hissettiklerini konuşarak aktarırlar. konuyu sınırlandırma. Ardından öğrencilere konuşmalarında karşılaştırma yapma. Konuşma becerileri giderek okuma ve yazma becerilerine de alt yapı oluşturur. ortak karar verme ve sorun çözme becerilerinin de gelişimine katkı sağlar. Öğretmen. amaca uygun yöntem seçme. Bu çalışmalar öğrencilerin konuşmaya zihinsel olarak hazırlanmasını sağlamaktadır. Bu amaçla konuşma öncesi çeşitli sorular sorularak ve örnekler verilerek konuşmanın amacı. Düzenleme sonucu aktarılmasına karar verilen duygu. yöntemi. Konuşma. düşünce ve bilgilerini kendilerine güvenerek aktarmaları. eleştirme. Konuşma becerilerini geliştirmek için ön bilgileri gözden geçirme. Zihindeki duygu. konusu ve sınırları belirlenmektedir. özetleme. hece. Konuşma öğrencilerin kendilerini ifade etme. iletişim kurmaları ve öğrenmeleri açısından konuşma becerilerinin gelişimi çok önemlidir. iş birliği yapma gibi etkinliklere ağırlık vermelidir. İkinci aşamada konuşmanın amacı. zihindeki duygu. konuşma hızı ile biçimine dikkat edilmelidir. Konuşma. düşünce ve bilgilerin gözden geçirilmesiyle başlanmaktadır. Doğru ve akıcı konuşmanın temelinde kelimeleri doğru telaffuz etme ile vurgu ve tonlamaya özen gösterme vardır. düşünce ve bilgiler seçilmektedir. Böylece öğrenciler konuşarak düşünme ve anlama becerilerini de geliştirirler. değerlendirme gibi zihinsel işlemlerden geçirilerek düzenlenmektedir. öğrenme ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri açısından önemli bir alandır. sınıflama. Öğrencilerin duygu. Aktarma işlemi beden diliyle de desteklenmektedir. sebep-sonuç ilişkisi kurma. Bu tür etkinlikler öğrencilerin hayat boyu kullanacakları konuşma becerilerini geliştirme açısından önemlidir.

öğrencinin zihinsel sözlüğünü kullanarak kelimenin anlamını belirlemesi sonucu gerçekleşmektedir. okuma amacı. değerlendirme.hece. yöntem ve teknikler de verilmektedir. telaffuz gibi çeşitli ipuçlarından tanınmaktadır. televizyonda izlenen bir programı anlamak. Sınıf düzeyleri yükseldikçe öğrencilerin okuma becerileri de gelişmektedir. Okuma sürecinde duygu. Bu nedenle okuma ve anlama becerilerini geliştirmek için kelime çalışmalarına gereken önem verilmeli. sebep-sonuç ilişkisi kurma. Caddelerdeki trafik işaretlerini. Kelimenin anlamı belirlenirken ön bilgiler kullanılmaktadır. sorun çözme ve değerlendirme gibi zihinsel işlemlerden geçirilerek anlamlandırılmaktadır. çeşitli zihinsel etkinlikler yapma gibi çalışmalar yapılmalıdır. zihinde yapılandırma gibi göz. özetleme gibi anlamayı ve zihinsel becerileri geliştirici etkinliklere yer verilmektedir. Son aşamada ise anlamlandırılan bilgiler ön bilgilerle birleştirilerek bütünleştirilmekte ve zihinde yapılandırılmaktadır. Okuma sürecinde öğrencinin kelimeleri doğru tanıması çok önemlidir. Görme aşamasında yazıdaki çizgi. günlük gazeteleri etkili bir şekilde okumak. ilişki kurma. görme. sınıflama. anlama ve zihinde yapılandırma olmak üzere üç aşamayı içermektedir. Kelime tanıma. Ayrıca konuşma kurallarını uygulama. günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşma. seslendirme. bulma. satış ilanlarını. Bu aşamada metinde sunulan görsellerden de yararlanılmaktadır. Bu nedenle ilköğretim birinci sınıftan itibaren okuma becerilerini geliştirmeye gereken önem verilmelidir. Öğrencinin ilgisi. Bu amaçla düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunma. anlamını araştırma. Okuma Okuma. ön bilgileri ve okuma deneyimleri anlama sırasında belirleyici olmaktadır. Ardından kendini sözlü olarak ifade etme becerilerine ağırlık verilmektedir. eğlenmek ve bilgi edinmek için konuşma. anlamlandırılmakta ve zihinde yapılandırılmaktadır. güdülenmesi. Bu süreç görme. analiz-sentez yapma. sıralama. ses ve beynin çeşitli işlevlerinden oluşan karmaşık bir süreçtir. Okuma. sınıflama. farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma. eleştirel. eleştirme. Kelime tanıma becerilerini geliştirmek için yazılı kelimeleri ayırt etme. Ardından bunlara dikkat yoğunlaştırılarak kelime ve cümleler tanınmakta. ilgi duyulan ve gerekli görülenler seçilmektedir. Okuma becerileri öğrencilerin diğer derslerde ve alanlarda başarılı olmalarına katkı sağlamaktadır. Bu becerilerin gelişimi.durulmaktadır. öğrencinin kişiliğini geliştirmesi ve yaşadığı toplumla sağlıklı ilişkiler kurması açısından da önemlidir. Bu nedenle Türkçe öğretiminde okuma alanına ayrı bir önem verilmektedir. anlama. algılama. vatandaşlık hak ve sorumluluklarını 16 . karşılaştırma yapma. harf ve semboller algılanmaktadır. sorgulama. Okuma becerileri bu üç aşamadaki çalışmalarla geliştirilmektedir. öğrencinin söz varlığı zenginleştirilmelidir. Kelimeleri yanlış anlama cümleleri. Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları genellikle ilköğretim düzeyinde şekillenmektedir. öğrencinin zihinsel gelişimine en büyük katkıyı sağlayan öğrenme alanıdır. ikna edici ve betimleyici konuşma gibi tür. c. düşünce ve bilgiler zihinsel kavramlara çevrilmekte. Yazılı bir kelime harf. Seçilen bilgiler. paragrafları ve giderek bütün metni yanlış anlamayı getirmektedir.

Yazma becerileri. yöntemi. Bu amaçla ön bilgilerini kullanma. Yazma. çeşitli tekniklerden yararlanarak söz varlığını geliştirme ile ilgili kazanımlar da verilmektedir. Ardından öğrencilerin okuduklarını anlama becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmektedir. harf. genişletilmekte ve yeniden düzenlenmektedir. okuma amacını belirleme. Bu nedenle yazma becerileri öğrencilerin zihinsel gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.öğrenmek. özetleme gibi çeşitli anlama ve zihinsel becerileri geliştirmeye dönük kazanımlar sıralanmaktadır. anlama. Kâğıt üzerine aktarılan düşünceler daha kolay incelenmekte. Duygu. okumalıdır. düşünce ve bilgileri açık ve anlaşılır yazma. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeleri sürekli okumalarına. Seçilen bilgiler çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilerek düzenlenmektedir. Bunlara ek olarak eğlendirici. Bu çerçevede okumaya hazırlık. düşünce ve bilgilerin gözden geçirilmesiyle başlanmaktadır. düşünce ve bilgiler. düzenleme ve aktarma olmak üzere üç aşamayı içermektedir. ç. okuma ve anlama becerilerini kullanmayı gerektirmektedir. amaca uygun yöntem seçme. görsellerden yararlanma. Öğrenciler düşüncelerini kâğıt üzerine yazarak aktarırlar. öğrencilerin düşüncelerini geliştirme. iletişim kurma ve duygularını aktarma becerilerini de geliştirmektedir. hece. bilgilendirici. romanlar vb. Yazma Türkçe öğretiminin bir diğer önemli alanı da yazmadır. Bunun için öğrencilerin dinledikleri ile okuduklarını iyi anlamaları ve zihinlerinde yapılandırmaları gerekmektedir. dikkatini yoğunlaştırma ile ilgili kazanımlar verilmektedir. Yazmaya zihinde yapılandırılmış duygu. Yazma becerileri dinleme. öğrenme. konuşma ve okuma becerileriyle doğrudan ilişkilidir. düşünce ve bilgilerin yazılı olarak ifade edilmesidir. Bu işlemler öğrencinin hem düşüncelerini hem de zihin yapısını düzenlemeye yardım etmektedir. Okunanlar tartışılmalı ve değerlendirilmelidir. 17 . düzenleme ve yazma kurallarını uygulamayı öğrenirler. yeni bilgiler üretebilecek bireyler yetiştirmede ailelere de büyük görevler düşmektedir. Çocukları okumaya özendirmeli ve onlara düzenli olarak çeşitli hikâyeler. Ayrıca metin içi ve metinler arası anlam kurma. Yazma becerileri bu üç aşamadaki çalışmalarla geliştirilmektedir. zihninde canlandırma. Programda öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla önce okuma kuralları üzerinde durulmaktadır. sorgulayıcı ve serbest okuma gibi tür. Düzenleme sonucu aktarılmasına karar verilen duygu. Okuma gibi yazmanın da insan yaşamında önemli bir yeri vardır. sınırlama. yazmalarına ve yazdıklarını incelemelerine bağlıdır. düşünme. çeşitli zihinsel becerileri geliştirmeyi gerektirir. Yazının amacı. yöntem ve teknikleri geliştirmeye dönük kazanımlar da yer almaktadır. Çocuklarda okuma zevk ve isteği oluşturulmalıdır. konusu ve sınırları belirlenerek yazılacak bilgiler seçilmektedir. çocuklara okuma materyalleri sağlamalı ve onları güdülemelidir. dili etkili kullanma. karşılaştırılmakta. sınıflama. zihindeki duygu. Bu nedenle okuma becerilerinin geliştirilmesine ve hayat boyu kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Teknoloji çağının sorumluluklarını yerine getirebilecek. sebep-sonuç ilişkisi kurma. karşılaştırma yapma. masallar. değerlendirme. kelime ve cümleler aracılığıyla aktarılmaktadır. bilgilerini düzenleme. Yazma süreci ön bilgileri gözden geçirme. Öğrenciler yazma becerileri yoluyla düşüncelerini sıralama. Aileler.

karşılaştırma yapma. Bu amaçla düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde yazma. bilgisayar gibi araçlardan yararlanabilirler. Yeni kavramların anlamı resim. sorgulayıcı. anlama ve zihinde yapılandırmayı kapsamaktadır. farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma. tiyatro. konuşma. bilgilerini aktarmak için şema. tablo. şekil ve grafik sunumlarla daha kolay anlaşılmaktadır. d. Programda öğrencinin yazma becerisini geliştirmek için önce zihinsel hazırlık öngörülmektedir. programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış. Ayrıca. ses-görüntü kasetleri. görsel okuma ve sunu becerilerini geliştirmelerine olanak sağlanmalıdır. yazma amacını belirleme. değerlendirme. sebep-sonuç ilişkisi kurma. betimleyici ve serbest yazma gibi tür. diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır. taklit gibi görsel etkinliklerden ve video. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir. Bu öğrenme alanı şekil. resim. rol oynama. sıralamayı ve karmaşık konuları sunmayı kolaylaştırmaktadır. öğrencilerin yazma becerileriyle birlikte zihinsel becerilerini de geliştirmeleri amaçlanmaktadır. eğlenmek ve bilgi edinmek için yazma. Görsellerle zihinsel görüntüler oluşturmak. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi. Görsel sunu yapmak yazılı ve sözlü ifadelerle iletişimi kuvvetlendirmektedir. Görsel sunu kavramları. ikna edici. bazı kavram ve olayları zihinde canlandırmak daha kolay olmaktadır. konuyu sınırlandırma. 18 . resim.sınıf öğrencilerinin gelişim özellikleri dikkate alındığında. oyun. düşünce ve bilgileri öğrenirler. düşünce ve bilgilerini görseller aracılığıyla aktarmaları ele alınmıştır. Bu nedenle öğrencilere çeşitli görselleri inceleme. Görsel okuma. ilişkilendirme ve sorgulama çalışmaları yaptırılmalıdır. yorumlama. özetleme gibi anlamayı ve zihinsel becerileri geliştirici kazanımlar sıralanmaktadır. duygu ve düşüncelerini ifade etmek. yöntem ve teknikler de verilmektedir. grafik. uygun yöntem seçme. bilgilerini mantıksal olarak düzenlemeyi kolaylaştırmaktadır.Programda. sınıflamayı. Görsel Okuma ve Görsel Sunu Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda. sembol. Ardından kendini yazılı olarak ifade etme becerileri ele alınmaktadır. Dolayısıyla dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. görsel okuma ve görsel sunu ayrı bir öğrenme alanı olarak ilk kez ele alınmıştır. İlköğretim 1-5. İlköğretim 1-5. doğa ve sosyal olayları okuma. Öğrenciler. dikkatini yoğunlaştırma ve kurallarına uygun yazma kazanımlarına yer verilmektedir. sınıflama. Görsel sunu öğrencilerin düşünme ve anlama becerilerini geliştirmekte. dile ilişkin kuralları aktarmak yerine onların dinleme. Bu çerçevede yazmaya hazırlık. anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerini kolaylaştırır. Bu nedenle dil bilgisi konularının verilişinde adlandırmaya gidilmemiştir. 4. sınıflar düzeyinde. Dil Bilgisi Dil bilgisi bir dilin yapısı. Öğrenciler görsel okuma yoluyla çeşitli duygu. dil bilgisi kural ve ilkelerinin sezdirilerek öğretilmesi benimsenmiştir. yazma. Görsel sunu alanında öğrencilerin duygu. Ayrıca öğrencilerin ön bilgileriyle yeni bilgileri bütünleştirme ve zihninde yapılandırma sürecini hızlandırmaktadır. anlamak. fotoğraf. desen gibi görsellerden. beden dili. okuma.

Atatürkçülük Atatürkçülük Türkçe Dersi (1-5. Etkinlikler Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 2 ve 3. sorgulayarak. Öğretim Programı’nda dört temel başlık 1. 6. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Amaç ve Görevleri. Askerlik Hayatı. Ayrıca çevresel özelliklerle öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. bölümünde verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. Fikir ve Siyasî Hayatı. Kazanımlar. 4. öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. öğrencinin sadece kitap okuyarak. Çevre Bilinci. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik göstermemektedir. 3. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Yer Alan Konular (Millî Eğitim. etkileşimde bulunma. Etkinliklerde öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenlerle iletişim kurma. Örf ve Âdetlere Hoşgörülü Olma). “Atatürkçülük ile İlgili Kazanımlar “başlığı altında verilmiştir. Ayrıca. öğretmeni dinleyerek bilgi edinmesi veya beceri geliştirmesi yerine. Öğrenim Hayatı. Kazanımlar Kazanımlar öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi. Atatürk ve Millî Mücadele). Yukarıdaki konulara göre düzenlenen kazanımlar Türkçe Dersi (1-5. Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Hayatı. tutum ve değerlerdir. Örneğin. Programda etkinlikler bazı simgelerle gösterilmiştir. Örneğin 2.Sınıflar) altında ele alınmıştır. Yani birinci kazanım onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli anlamına gelmemektedir. Etkinlik hazırlanırken hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. görüşlerini açıklayarak.Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2. bölümünde.5. Türk Dış Politikası. Bu etkinlikler programda verilmektedir. Atatürkçülük ile ilgili örnek etkinlikler hazırlanmıştır. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sorma ile araştırma yapma becerilerine ağırlık verilmelidir. bölümde verilen etkinliklerde: 19 . Planlı Çalışması. Ailesi. 7. olarak sıralanmaktadır. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmalıdır. Etkinlikler. Diğer Din. Bunlar. Atatürk ve Cumhuriyet Eğitimi. 2. Öğretmen bu etkinlikleri aynen kullanabileceği gibi bunlara ekleme ve çıkarmalar yapabilir. Atatürk ve Güzel Sanatlar. Millî Kültür. beceri. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri. Türk Kadını. programda öğrencilerin gelişim düzeyine ve öğrenme alanının özelliğine göre birinci sınıftan beşinci sınıfa doğru artırılarak verilmiştir. sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak.

5x27.5x27. Önemli görülen noktalar [!] uyarı simgesi kullanılarak belirtilmiştir. Açıklamalar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 2. SINIF 2. kazanımların içeriği.5 Forma Sayısı 8-10 Kitap Boyutu 19. Tırnak içindeki bölüm etkinliğin adıdır.5x27.5 19. Bu nedenle Türkçe dersinin diğer ders ve disiplinlerle ilişkilendirilmesine gerek duyulmuştur.5 19. Sınıflar) Öğretim Programına Göre Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları OKUMA-YAZMA SINIFLAR DERS KİTABI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI Kitap Boyutu 19. Diğer derslerle ilişkiler simgesi ile ara disiplinler ise simgesi ile gösterilmiştir.5x27.5 19. Bölümünde) etkinlikler başlığı altında açıklanmıştır. uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir.2.5 19. simgesi ile verilen etkinlikler ise öneri niteliğindeki okul dışı etkinliği göstermektedir. SINIF 19.5x27. bölümünde yer alan açıklamalar.5 19.5x27. “Zihninde Canlandır”: Bu simge ile verilen etkinlik sınıf-okul içi etkinliğidir.5x27. Türkçe dersini öğrenciye sadece dil becerilerini kazandıran bir ders olarak ele alınmamıştır. SINIF 3. İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. öğrencinin bu derste kazandığı ve geliştirdiği becerilerini diğer derslerde de kullanmasını öngörmüştür.5x27.5 Forma Sayısı 5-7 10–12 10–12 10–12 10–12 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Kitap Boyutu SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST Forma Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST Kitap Boyutu 1. Program. SINIF 4.5x27.5x27. Türkçe Programı. 8. Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir.5 19.5 19. SINIF 5. yöntemi.4.5 19.5 Forma Sayısı 5-7 7-10 7-10 7-10 7-10 20 . Kazanımlarla ilgili ölçme ve değerlendirme uygulamaları simgesi ile gösterilmiştir. Program uygulanırken bu simgelere dikkat edilmelidir. 9.5x27. Bu şekilde verilen etkinliklerin ayrıntıları Program Kılavuzu’nda (3.

2. BÖLÜM .

Dinlediğini Anlama 3. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 3. Konuşma Kurallarını Uygulama 2. Okuma Kurallarını Uygulama Okuduğunu Anlama Anlam Kurma Söz Varlığını Geliştirme Tür. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. 4 ve 5. 4. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim) ile ilgili diğer kazanımlar da verilmektedir. Tür. Yazma Kurallarını Uygulama 2. Özel Eğitim. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın kazanımları ve kazanımların genel dağılımı öğrenme alanlarına göre verilmektedir. Görsel Sunu 22 . Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanı 1. Kariyer Bilinci Geliştirme. sınıf düzeylerine göre verilmektedir. Dinleme Öğrenme Alanı 1. A. Görsel Okuma 2. ilköğretim 1. 2. Girişimcilik. Tablolarda kazanımlara ilişkin açıklamalar ile etkinlik örnekleri de yer almaktadır. 5. Bu kazanımlarla eşleşen Atatürkçülük ve ara disiplin alanları (Afet Eğitimi. Her sınıf düzeyindeki kazanımlar aşağıdaki başlıklar altında verilmektedir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma Okuma Öğrenme Alanı 1.TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARI Bu başlık altında Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın kazanımları. Bölüm sonunda ise programın içeriğini oluşturan zorunlu ve seçmeli temalar sıralanmaktadır. 2. Tür. 3.KAZANIMLAR Bu bölümde. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme Konuşma Öğrenme Alanı 1. Tür. Kazanımlar öğrenme alanlarına göre tablolar içerisinde sıralanmaktadır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma Yazma Öğrenme Alanı 1. 3.

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF KAZANIMLARI .1.

3. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. kullanacağı araç. Etkinlikler.3.3.3. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görsel.1.17) 1. bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. kendini konuşanın yerine koyma vb. saygılı olma. gereci hazırlama vb. SINIF) KAZANIMLAR 1. 2. Dinlemek için hazırlık yapar.16) “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar.1. [!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımların hepsi. Görgü kurallarına uygun dinler. Dinleme sırasında nasıl oturacağını belirleme. gözlem yapılarak değerlendirilebilir.2. söz isteme. 1. Konuşanın sözünü kesmeme. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 24 . [!] 1. 1.1.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (1. açıklama ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmaya çalışılmalıdır. yapılacak bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.

2. “Sınıflama” (Dinlediklerinde geçen varlıklar benzer özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Dinlediklerinde ne. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. ne zaman. boşluk doldurma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2.1. şekil. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. olay.11. 9. gözlem ve çalışma yaprakları (eşleştirme.11. yer. Dildeki sesleri. 7. sözlü sunu. SINIF) KAZANIMLAR 2. 12. 10. [!] 2. görselleştirme.) etkinliği yaptırılabilir. 11. Dinlediklerinin konusunu belirler. fotoğraf vb.15. Hikâye unsurları: ana karakter. Zihinde canlandırılanların sözlü veya görsel olarak anlatılması istenebilir. 2. Dinlerken vurgu. 16. 2. 13.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 25 . “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusu ile ön bilgilerin hatırlanması sağlanır. 4. resimlemeboyama.2. 2. Resim. 14.7.9. 6. niçin ve kim sorularına (5N 1K) cevap arar. “Bundan sonra ne olabilir?” sorusuyla öğrenciler yönlendirilebilir. Öğrenciler dinleme öncesinde. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. tonlama ve telaffuza dikkat eder. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 17. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. kullanmaları istenebilir.14. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2. Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergelere uyar. 2. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir. nasıl. doğru-yanlış) kullanılarak değerlendirilebilir. konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. 2. Dinlediğini Anlama 2. 2. Dinledikleriyle ilgili. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 8.1.4. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. 5. Duyduğu sesleri ayırt eder.33) 2. hayvan. 2. sesleri ayırt etme.9.9. resimden bulma. ne tür sınıflama yapacakları hakkında yönlendirilebilir. Konuşmacı. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. araç vb. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 2. 15. “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. 3. 1. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. nerede. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

3. 2. hikâye. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ / 3. dinler ve izler. Eğlenmek için masal. Metni takip ederek dinler. Bilgi edinmek için haber. SINIF) KAZANIMLAR 3. tiyatro vb. 3. dinler/izler. Televizyondan çocuk programlarını izlemeleri ve izlediklerini sınıfta anlatmaları istenebilir. Tür. tekerleme. şarkı. Dinledikleri masal veya hikâyeleri oyunlaştırmaları istenebilir. soldan sağa yön becerisini pekiştirmek amacıyla izlenmesi. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 26 .1. gözlem formları ve çalışma yapraklarıyla değerlendirilebilir.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (1. “Tür. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar.3. Öğretmen veya öğrenci tarafından yapılan örnek okumaların. belgesel vb. sunu. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. AÇIKLAMALAR 3.2.

10. Konuyu belirleme. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 27 . sosyal vb. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. 1. Sayışma ve tekerlemeler söylemeleri istenebilir. 1. kültürel. Kelimeleri doğru telaffuz eder. kazanımı için matematik dersi “Uzamsal (Durum-Yer.6. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 1. 7. 5. Konuşmak için hazırlık yapar. bayrağa. manevi. Akıcı konuşur.1.7. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. Dinleyicilerle göz teması kurar.5/1. sevinç.6. bilgi toplama. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (1. 1. 2.4. söz alarak. 1. 4. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. vatana ve millete saygı göstererek konuşma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Söylenen bir cümlede anlamı bozan kelimeyi bulmaları ve bu kelimenin yerine doğrusunu kullanmaları istenebilir.4. duraklamaların olmadığı konuşma. 6. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. Sesine duygu tonu katar. ahlâkî. [!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar yapılacak bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. görseller hazırlama. 1. korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma. Doğrultu-Yön belirten) İlişkiler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. 3.10. 9.) uygun konuşur. akran değerlendirme veya sözlü sunumlarla değerlendirilebilir. Konuşma konusunu belirler. Konuşmalarında beden dilini kullanır. SINIF) KAZANIMLAR 1. 8. gözlem. 11. Üzüntü. büyüklerine.

5. sözlü sunu. ailesini ve çevresini tanıtır. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (1. 2.25) 2. 11. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1.1. daha sonra.1. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 9.6.19) 2.” ifadeleri kullanmaları istenir. Yarın” teması (kazanım C.1. ne zaman. sonunda. görselleri kullanmaları istenir. 8. Bugün.4.5. konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir.5) 2.6. 2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. önce. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. oyuncak.13) 2. nerede. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder. nasıl. 12. 2. Duygu. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. Bugün.14) 2. Konuşmalarında ne. Konuşma sırasında anlamayı kolaylaştırmak amacıyla resim. 2. fotoğraf vb. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 28 . gözlem. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.1) 2. Bugün.8. 10.3) 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre anlatması istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2.9.1. 6.8. 3. 4. 2. Kendisini. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay.2. Öğrenciler konuşmaya cesaretlendirilmeli. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.6.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. kişi vb. 7.1. SINIF) KAZANIMLAR 2. Yarın” teması (kazanım C. Kendine güvenerek konuşur.19) 2.1. arkadaş vb. durum. “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. konuşma sırasında sözleri kesilmemeli ve eleştirilmemelidir. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. sonuçta vb. ondan sonra.2.1.1. Kendini mutlu eden ya da üzen olaylar hakkında konuşması istenebilir. öz değerlendirme ve rol yapma aracılığıyla değerlendirilebilir.11.6. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. hakkında konuşur. 2. hakkında konuşması istenebilir.1.1.29/A. Olayları sıralarken “ilk önce. Yarın” teması (kazanım C.2. 2. En sevdiği yemek. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. Konuşması.

7. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. 3. “Elinizde sihirli bir değnek olsaydı ne yapardınız?” sorusuyla öğrenci konuşmaya yönlendirilebilir. özür dileme. Yer ve nesneleri renk. 8. telefonda konuşma vb. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. piyes veya canlandırmalarda üstlendiği rollerin özelliklerine uygun konuşması. 3. etkinliklerde gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmaları istenebilir. büyüklük vb. Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yaptırılabilir. 5. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. İlgilerini çekebilecek konularda konuşturulabilir. 2. yönlerden betimleme. 3.3.7. 3. Konuşmalarında betimlemeler yapar. 3. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 29 . Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1.6. 3.1.. Örneğin. Öğrencilerden en sevdiği kişi. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar. kutlama. gözlem formları ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. 6. hikâye. Öğrencilerden aile bireylerinden birinin yerine geçerek onun gibi konuşmaları istenebilir. tören. özelliklerini anlatmaları istenebilir. Tür. teşekkür etme. oyuncak.2. Topluluk önünde konuşur.2. hayvan vb. kişileri de görünüş.4. akran değerlendirme. Masal. arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma. Deneyim ve anılarını anlatır. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. Sosyal kulüp faaliyetlerinde duygu ve düşüncelerini paylaşması istenebilir. AÇIKLAMALAR 3. Bayram. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 3) “Tür. şenlik vb. Selamlaşma.4. 3.3. SINIF) KAZANIMLAR 3. 3. Drama. 4. duygu vb. 7.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (1. tanışma. Üstlendiği role uygun konuşur. biçim.

1. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar.1. Gereksiz tekrarların ve duraklamaların.5. 5. 3. Kitabı özenle kullanır. Öğretmen. İlgilerini çekebilecek konular seçilebilir ve okunacak metne yönelik sorular sorulabilir. Okumak için hazırlık yapar. yanlış okumaların yapılmadığı okuma. Kitap ile göz arasındaki mesafe ve ışık düzeni ayarlanır.7. 1. bilmeceler okutulabilir. SINIF) KAZANIMLAR 1. gözlem ve öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir. Okunacak metin ve uygun bir oturma biçimi belirlenir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 30 . 7. 4. Okuma Kurallarını Uygulama 1. yırtmadan.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (1. katlamadan kullanma. [!] 1. 1. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin işlevlerine dikkat çekmelidir. Akıcı okur. sesli okuma.6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Karalamadan. [!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. geri dönüşlerin.3. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 6. 2. atlamaların.2. 1. Tekerlemeler. İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

2. Örneğin “Duygu hasta olduğu için gelemedi.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (1.) etkinliği yaptırılabilir. 2. 2. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.Zihninde canlandırdıklarını resimlemeleri istenebilir.3. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.9. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 3.9. 8. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. altı çizili. olay. ne zaman. ilgili yaş grubu için yazmış olduğu diğer eserlerinin tanıtılması yoluyla öğrencinin bilgi edinmesine yardımcı olunmalıdır. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 6. “Sebep-Sonuç” (Okuduklarında bir sonuca yol açan sebebi veya bir sebebin ortaya çıkardığı sonucu bulmaları istenebilir. 2. çocukluğundan kısa bir kesitin verilmesi (Yazarın ayrıntılı biyografisi verilmemelidir.12. 2. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. [!] 2. 9.” [!] 2. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2.5. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. 2. 7. Okuduklarının konusunu belirler. Öğretmen. 5. Okuduğunu Anlama 1. sözlü. 15.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.11. nasıl. Metin içerisindeki renkli. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. varsa fotoğrafının gösterilmesi.5. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 13. öğrencilerin sebep-sonuç ilişkilerini sezebilmeleri amacıyla okuduklarından basit örnekler verir. 16. “Hikâye Haritası” etkinliği yaptırılabilir. 14. SINIF) KAZANIMLAR 2. Yazarın isminin söylenmesi. Okuduklarında ne. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir. 12. nerede. görselleştirme ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. 4. koyu vb. yer. Okuma öncesi. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 10. Hikâye unsurları: ana karakter.11. 2. yazılı çalışmalar. 11.). : Sınıf-okul içi etkinlik : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 31 . Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

Karışık olarak verilen hecelerden anlamlı kelimeler oluşturmaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Bir metin içindeki cümle. Resimli sözlük. 4. Metin içi anlam kurar. resim. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 32 .2. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 2. kelimelerden cümleler oluşturarak okur.1.3. Söz Varlığını Geliştirme 1. Resimli sözlüğe bakma. yollarla kelimelerin anlamlarını araştırma. fotoğraf vb.1.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (1. kazanımı için matematik dersi “Kesirler” alt öğrenme alanı (kazanım 2).1. 3. 4.) etkinliği yaptırılabilir. Anlam Kurma 1. hecelerden kelimeler. öğretmenine sorma vb. 4. “Resim-Kelime Eşleştir” (Resimlerden hareketle kelimeleri ve kelimelerden hareketle resimleri eşleştirmeleri istenebilir. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. 4. SINIF) KAZANIMLAR 3.1. paragraf veya paragraflardan yararlanarak anlam kurma. Seslerden heceler. 4.

aileler öğrenciyle okumaya teşvik edilmelidir. gözlem formu ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. Gazete ve dergi okur. Şiir veya hikâye okuma etkinlikleri yaptırılabilir. okumayı daha akıcı hâle getirmesi ve anlamayı geliştirmesi için öğrenciye rehberlik etmesi. okuma becerisi yeterince gelişmemiş öğrenciler tarafından tekrar edilerek okunması. Eğlenmek için fıkra. cümleler veya paragraflar hâlinde okunabilir. 3. Bu derslerde serbest okuma yaptırılmalı.7. Bu sınıf seviyesinde okutulan metinlerin kısa. Rehber yardımıyla okur. fıkra veya tekerlemeleri tekniğine uygun okuma. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okumalarına fırsat verilerek öğrenciler ödüllendirilmelidir. 5.6. okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir. 5.7. “Tür. resimlerinin çok olmasına dikkat edilmelidir. “Söz Varlığını Geliştirme”. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. [!] Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalıdır ancak öğrenciler ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. tekerleme. Serbest okuma yapar.) etkinliği yaptırılabilir. Bilgi edinmek için okur.) etkinlikler yaptırılmalıdır. İyi okuyabilen biri tarafından okunan cümle veya kısa paragrafın. okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma.5. 5. 5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 5. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması. SINIF) KAZANIMLAR 5. Öğretmen ders içi uygulamalarda bu yöntem ve teknikleri sezdirmelidir.1. “Kütüphaneye Gezinti” (Kütüphane tanıtımını amaçlayan bir ziyaret düzenlenebilir. 5. okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi sağlanmalı. haftada iki ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır.2. okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb. Öğretmenin veya bir yetişkinin. resimleme. masal.4. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayınız. [!] 5. Paylaşarak okumaktan zevk alır. Metindeki diyaloglar öğrenciler arasında paylaştırılarak okutulabilir. 9. Tür. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 33 . 4. 5. Çocuk gazete ve dergileri okunmalıdır. 2.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (1. 5.4. Yankılayıcı (tekrar ederek) okur. 6.8. Bu başlık altında verilen yöntem ve teknikler öğrenciler tarafından belirlenmeyecektir. 5. arkadaşları ve ailesiyle okuması. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için. sözlü ve yazılı anlatma. masal vb. 5. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar. Serbest okumada amaç. Metinleri öğretmeni. Öğrenci okuma becerilerini geliştirinceye kadar öğretmen okumalıdır. bilmece. Metnin türünü dikkate alarak okur.2. 5. okur. 7. “Anlam Kurma”. Şiir. gerekli yerlerde açıklama yapılabilir. Örneğin öğrenci okuduğunu anlamakta güçlük çekiyorsa okuma hızı öğrencinin anlayacağı biçimde ayarlanabilir. 8.

7. Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde. [!] “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. 4. boyutları ve yazılışı üzerinde önemle durulmalıdır.5. Kelimeler. kesme işareti.9. “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. gözlem formu. Yazma Kurallarını Uygulama 1. çizgi ve boyama çalışmaları.6. Bu çalışmalarda büyük ve küçük bitişik eğik yazı harflerinin yönleri. Yazma konusunu belirler. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 1). [!] 1. 3.5. Cümleye büyük harfle başlama.1. Cümlenin ögelerinden bahsedilmemeli. kalem tutma. eş görevli kelimeleri ayırmada. serbest ve kurallı çizgiler. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 2).7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 3. 2. 6. gereç hazırlama.7. 2. soru bildiren cümlelerin sonunda. cümle sonunda. 1. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. satırlara aynı hizadan başlama. kişi ve yer adlarının ilk harfini büyük yazma. 7. 1.5. 1. 9. Satır çizgisine dikkat etme.6. 10. el tercihi. 1.8.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (1. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. 1. defter tutma. kurallı cümleler oluşturmaya özendirilmelidir. [!] 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerilerini geliştirir. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir. 1. Yazmak için hazırlık yapar. 8. kişi ve yer adlarının aldığı ekleri ayırmada kullanılır. virgül. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 34 .5. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. 5. 1.9. SINIF) KAZANIMLAR 1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 8. [!] 1. Nokta. 1. 1. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 2). 5. soru işareti.4. satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. çalışma yaprakları ve öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir. gerekli noktalama işaretlerini kullanılabilir. 6. 4. Rakamlar (0. Oturma. kısa çizgi. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. Yazma çalışmalarının tamamı bitişik eğik yazı ile yürütülecektir. araç. sayfa kenarlarında uygun boşluk bırakma.1. 9) ile (+) ve (–) işareti öğretilmelidir. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

7. önce. Olayları sıralarken “ilk önce. 2.4. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.2. “Aile Ağacı” (Ailesini tanıtan bir aile ağacı çizmeleri istenebilir) etkinliği yaptırılabilir.1. Katıldıkları bir doğum günü kutlaması ile ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. Bugün.41) 2. “Bir uçurtma olsaydınız nereye uçardınız?” sorusuyla öğrenciler yazmaya yönlendirilebilir. 2. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 4. Kendisini. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 2. nerede.5.16) 2. 3. Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.1.1.29) 2.1. oluş sırasına göre yazar. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. 6. 5. sonra. Günlük olaylarla ve izledikleriyle ilgili yazmaları istenebilir. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Yazılarında ne. ne zaman.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (1. 2. Bugün. 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.1. 2. Yarın” teması (kazanım C. SINIF) KAZANIMLAR 2.1. 2.1. Yarın” teması (kazanım C. Olayları. sonunda vb. çalışma yaprakları ve yazma çalışmalarıyla değerlendirilebilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 35 . Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre yazılı olarak ifade etmeleri istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2.3. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1.3. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.” ifadeleri kullanmaları istenebilir.1) “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar.1. gözlem formları. daha sonra.1. nasıl. Duygu.

6.3. 3.2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. [!] 3. 4. gözlem formları. İstediği bir konuda yazılar yazar. “Tür. Öğrencilerin bireysel veya toplu katılımıyla hikâyeler yazdırılabilir. aile bireylerini. İş birliği yaparak yazar. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır. yakınlarına davetiye yazmaları istenebilir.3. Kendisini.2. Öğretmenin okuduğu bir metni öğrencilerin aynen yazması. En sevdiği oyuncağını tanıtması istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 36 . Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Yazılarında betimlemeler yapar. Dikte etme çalışmalarına katılır.IV. 3. 3. 8. 3. olay ve yerle ilgili kelimeler. hecelerden kelimeler. 7. Okuma bayramı kutlaması için ailelerine.4. 3. kutuların içine ayrı ayrı yerleştirilir. SINIF) KAZANIMLAR 3. Öğrencilerden her kutudan birer kelime seçmeleri ve onları birleştirerek hikâye oluşturmaları istenebilir.1.5. 5. kelimelerden cümleler oluşturur. Karakter. okulunu. Arkadaşıyla veya grupla yazı çalışmaları yapma. ÖĞRENME ALANI: YAZMA (1. 3. evini ve oyuncağını tanıtması istenebilir. Tür. Hikâye yazar. Davetiye ve tebrik kartı yazar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 3. 2. Seslerden heceler. arkadaşını.8. çalışma yaprakları ve yazma çalışmalarıyla değerlendirilebilir.

kazanımı için matematik dersi “Örüntü ve Süslemeler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. Görsel Okuma 1.4. 1.32) 1. uyarı işaretleri ve yönlendirmelerin anlamını bilme.5. anlamlandırır ve yorumlar. Öğrencinin günlük yaşamında bilmesi gereken trafik işaretleri açıklanmalıdır.37) 1. haberleri. Televizyonda izledikleri çocuk programları hakkındaki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir. 7. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.1. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 10. 1. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. toplantı.4. Doğayı izler. 1. kazanımı için matematik dersi “Geometrik Cisimler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1.4. Şekil.1. Evden okula giderken karşılaştığı trafik işaretlerinin ne anlama geldiği sorulabilir. 4. kullanıldığı yerler. SINIF) 1.). Renklerin adları. “Neden bu reklamdan etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” gibi sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır. 11.7. gülen yüz vb.2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.3.1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 37 . Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Örneğin bulutların kararmasının yağmurun habercisi olduğunu anlamlandırması gibi. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. 1. 8. “Bak ve Anlat” (Sınıfa getirilen resim veya fotoğrafta gördükleri anlattırılabilir. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.2. Yarın” teması (kazanım C. “Hangi reklam sizi çok etkiliyor?”. Trafik işaretlerinin anlamını bilir. 1. TV ) verilen bilgileri. [!] 1.10) 1. ifade ettiği anlamlar vb.16) “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar gözlem ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.8.1. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. 9.9. 2. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Renkleri tanır.7. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Beden dilini yorumlar. Gördüğü semboller (yıldız. anma ve yöreye özgü sosyal olayların toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması. 6. 3.) etkinliği yaptırılabilir. dergi.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.1. 1. Bayram. düşünceleri sorgular. 12. 5.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (1.1. / 1. 1. 1.8.8. Bugün.

2. 5. a) Bir diyalog işlendikten sonra aynı ya da benzer diyalog öğrenciler tarafından canlandırılabilir. 2.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (1. 4. sunulacak konuyla ilgili bilgi toplama. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. Duygu. sebze veya modelden yararlanarak görsel sunu yapması. meyve. Duygu. deneme yapma vb. SINIF) KAZANIMLAR 2. kukla vb. bilgi ve izlenimlerini resim. gereç hazırlama. Örneğin öğrencinin anlatacağı konu ile ilgili oyuncak. düşünce. b) Basit bir hikâyenin bir kısmı ya da tamamı birkaç öğrenci tarafından okunur ve canlandırılır.2. şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. Görsel Sunu 1.4.1. Sunuma hazırlık yapar.5. Öğrenciden görselleştirdiği ürünü arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir. Sunum öncesinde araç. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 38 . tiyatro. kazanımı için matematik dersi “Kesirler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar.4. müzikli oyun. Bunlar sınıf ve okul panosunda sergilenebilir.4. cümle veya paragraftan anladıklarını resimlemeleri istenebilir. kazanımı için matematik dersi “Uzamsal İlişkiler” alt öğrenme alanı (kazanım 2) 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. 3. düşünce ve izlenimlerini drama. 2. Cümleleri görsellerle ifade eder. yollarla sunar. gözlem yapılarak değerlendirilebilir. AÇIKLAMALAR 2. 2. Verilen bir kelime.2.

İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF KAZANIMLARI .2.

gözlem ve öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir. “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. Görgü kurallarına uygun dinler. gereci hazırlama vb. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. açıklama ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmalıdır.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (2. Dinlemek için hazırlık yapar. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.3. söz isteme. 1. kendini konuşanın yerine koyma vb. SINIF) KAZANIMLAR 1. [!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. 3. [!] 1. bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır.2.1. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görsel. Konuşanın sözünü kesmeme. 1. kullanacağı araç. 2. Dinleme sırasında oturacağı yeri belirleme.2 “Özlem’in Bir Günü” etkinliği yaptırılabilir. Etkinlikler. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 40 . saygılı olma.

Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir. 11. 5.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (2. Dinlediklerinin konusunu belirler.) etkinliği yaptırılabilir. 14. Dinledikleriyle ilgili. 6. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 17.1. 4. 2.) etkinliği yaptırılabilir. 2. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. şekil. 2. tonlama ve telaffuza dikkat eder. ne zaman. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. Duyduğu sesleri ayırt eder. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Zihinde canlandırılanlar sözlü. “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusu ile ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 23. görselleştirme ve çalışma yaprakları (eşleştirme. 19. 5. görsellerden. 9. 18. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir. 2.3. “Dinle-Karşılaştır” (Kendilerine verilen resmi dinledikleriyle karşılaştırmaları istenebilir. 22. resimden bulma. nasıl. [!] 2. Öğrenciler dinleme öncesinde ne tür sınıflama yapacakları hakkında yönlendirilebilir. konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. 2. Dildeki sesleri. Dinlerken vurgu. resimleme-boyama.18. boşluk doldurma. 8. 16. 15. 25. hayvan. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. 2. zaman. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2. bireysel değerlendirme ölçekleri. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. sesleri ayırt etme.15.7. AÇIKLAMALAR 2. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. 2. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. kullanılabilir. olay. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.22. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. fotoğraf vb. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 41 . 24. “Sınıflama” (Dinlediklerinde geçen varlıkları benzer özelliklerine göre sınıflandırmaları istenebilir. gözlem formları. 2. araç vb. Konuşmacı. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir. doğru-yanlış) kullanılarak değerlendirilebilir.15.19. cümlenin anlamından. Dinlediklerinde ne. 21. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir. 12. Bilmediği kelimenin anlamını. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. SINIF) ETKİNLİK ÖRNEKLERİ KAZANIMLAR 2. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.2. 7. Hikâye unsurları: ana karakter. Dinlediğini Anlama 1. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. 13. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 20. sözlü sunu.19. yazma çalışmaları. nerede. 3. 10. yer.

: Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 42 .2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. hikâye. hikâye. Bilgi edinmek için haber. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. tekerleme. Televizyon ve radyodan dinlenen güncel haberlerin anlatılması istenebilir. Tür. dinler/izler. 3. gözlem formları ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.1. SINIF) KAZANIMLAR 3. şarkı. Eğlenmek için masal. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ / 3. dinler ve izler. Masal. sunu. tiyatro vb. 3. 2. belgesel vb. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. akran değerlendirme. AÇIKLAMALAR “ Tür.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (2. çocuk şarkıları ve şiirleri dinletilebilir.

kavramı veya olayı yalnızca beden dilini kullanarak anlatması istenebilir. Konuşmak için hazırlık yapar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. 1.8. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 43 . Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. 5. Üzüntü. gözlem formları. 4.7.2. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. Akıcı konuşur. Konuyu belirleme. bayrağa.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (2. görselleri hazırlama. 2. ahlakî.6. üzgün veya kaygılı birinin konuşmasını canlandırmaları istenebilir.7. Konuşma konusunu belirler. Konu dışına çıkmadan konuşur. sevinç. Mutlu. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. büyüklerine. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 11. bilgi toplama. Sesine duygu tonu katar.) uygun konuşur.11. [!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 1. Dinleyicilerle göz teması kurar. 1. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz kontağı kurar. söz alarak. Belirlenen bir konuyu. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 8. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. çalışma yaprakları. 6. 1.1. duraklamaların olmadığı konuşma. vatana ve millete saygı göstererek konuşma. 12. sözlü sunu yaptırılarak değerlendirilebilir. 1. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 10. SINIF) KAZANIMLAR 1. 1. korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma. 9. kültürel. sosyal vb. 7. “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. 3. manevi.

sonuçta. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. vb. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. 12.9) “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. nerede. 2. Bugün. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.2. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. sonunda. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2.9.8. durum.12) 2. SINIF) KAZANIMLAR 2. bu nedenle. 2.12.2.2. fotoğraf vb. Karşılaştırmalar yaparken “benzer olarak.2. sözlü sunu ve bireysel değerlendirme ölçekleri kullanılarak değerlendirilebilir. bu yüzden vb.” ifadelerden yararlanılmaları istenebilir. 3. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir. Konuşmaya cesaretlendirilmeli.1. 2.33) 2. 2. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. nasıl.8. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 2.8. Bugün. konuşma sırasında sözü kesilmemeli ve eleştirilmemelidir. farklı olarak. çalışma yaprakları. önce. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. görselleri kullanmaları istenebilir. “çünkü. Yarın” teması (kazanım C. 13. kişi vb. Sebep-sonuç ilişkileri kurarken.8.2.35) 2. 2.13. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 2. Kendine güvenerek konuşur. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 44 . 2. Kendisini. bunun sonucunda. gibi.2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.2.22/ B. 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. Konuşması.7.3. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (2.2.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Yarın” teması (kazanım C.12) 2. Bir gün içerisinde yaptıklarını oluş sırasına göre anlatması istenebilir. 11.4. 10. 5.2. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay. 6. Konuşma sırasında anlamayı kolaylaştırmak amacıyla resim.2. 8. ailesini ve çevresini tanıtır.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 14. Konuşmalarında ne. hakkında konuşur. aynısı vb. Olayları sıralarken “ilk önce. ondan sonra. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. Katıldığı bir doğum gününde gördüklerini anlatmaları istenebilir. 4. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.11) 2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. gözlem formları. Duygu. 9. ne zaman. daha sonra. bunun nedeni. Yeni öğrenilen kelimelerle farklı cümleler oluşturması istenebilir. 7.

teşekkür ederim vb. yönlerden betimleme. bayramlarda topluluk önünde konuşmaları istenebilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 45 . kişileri de görünüş. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. duygu vb. 8. Bir gezide gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmaları istenebilir. AÇIKLAMALAR 3. Drama. b.1. kutlama. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ” başlığı altındaki kazanımlar gözlem. / 3.10) 3.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. Masal. 6. 3. 3. tanışma. Ara disiplin: “ İletişim Becerileri Kazanıyorum” etkinliği yaptırılabilir. 3. ” ifadelerin kullanılacağı doğaçlamalar yaptırılabilir.7. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Belirlenen bir konu ya da soruna çözüm bulmak için beyin fırtınası yapılabilir. piyes veya canlandırmalarda üstlendiği rollerin özelliklerine uygun konuşması. 2. c. 3. “Saygı Ağacı” (Sınıfta oluşturulan saygı ağacındaki ifadeleri kullanarak farklı durumları canlandırmaları istenebilir. öz değerlendirme ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. 3.1. Üstlendiği role uygun konuşur. 7.2. büyüklük vb. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.2. Tür. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. telefonda konuşma vb. arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma. SINIF) KAZANIMLAR 3. 3. Selamlaşma. Yer ve nesneleri renk. biçim.) etkinliği yaptırılabilir.30) “ Tür. Konuşmalarında betimlemeler yapar.2. “Kutlarım.2. hikâye. a.4. özür dileme.7. teşekkür etme. Deneyim ve anılarını anlatır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. 5. Belirli gün ve haftalarda.3.1. Topluluk önünde konuşur. 4.

yapılacak bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. 1.9. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 1.7. katlamadan kullanma. Yanlış okunan kelimeleri belirlemeleri ve bunların doğrusunu söylemeleri istenebilir.3. Kitabı özenle kullanır. Akıcı okur. Kitap ile göz arasındaki mesafe ve ışık düzeni ayarlanır. Kurallarına uygun sessiz okur. dudaklarını kıpırdatmadan. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin işlevlerine dikkat çekmelidir. 7. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 46 . başını sağa sola çevirmeden. gözlem formları ve çalışma kâğıtları kullanılarak değerlendirilebilir. 5.9.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (2. 3. gözleriyle takip ederek okuma. 1. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 1. yanlış okumaların yapılmadığı. [!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımların hepsi. 4. Fısıldamadan. Karalamadan. Okumak için hazırlık yapar. atlamaların. 1.2.6. “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. 9. Okunacak metin ve oturma biçimi belirlenir. geri dönüşlerin. 8. SINIF) KAZANIMLAR 1. Gereksiz tekrarların ve duraklamaların. 2. öne arkaya sallanmadan. Okuma Kurallarını Uygulama 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. yırtmadan. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek konuşur gibi okuma. Öğretmen. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. 6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. [!] 1.1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerilerini geliştirir.

.6. kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir.” AÇIKLAMALAR 2. farklı olarak. ama.6/2. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. uyak vb.8.. SINIF) KAZANIMLAR 2. ne zaman. Şiirde sadece konu ve ana duyguyu bulma çalışmaları yapılacak.” “Zehra.7. arasında sebep-sonuç ilişkileri kurduğunu öğrencilere sezdirmelidir.. 4. kendisinden önce veya sonra gelen kelime. vb. Metnin giriş.3. 8. Okuduğunu Anlama 1. 3. 2. daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif. 9. 7. cümle.1.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (2. “çünkü. Bilinmeyen kelimenin anlamını. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. nerede. Öğretmen. 12. • “Başar oynamak istiyordu fakat. 2.10. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. aynısı. gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2. ….13. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. Anıl kadar. 2. nasıl. fakat. ancak” kelimelerinden sonra düşüncenin nasıl farklılaştığını öğrencilere sezdirmelidir.” • “Başar oynamak istediği için…” vb. 13. Öğrencilerden metnin belirli yerlerinde okumaya ara verilerek sonrasını tahmin etmeleri istenebilir.7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 47 .. Okuduklarının konusunu belirler.kadar” ifadelerinin. …den daha. 2. Okuma öncesi. Öğretmen “benzer olarak. bunun nedeni. Okuduklarında ne. 2. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. olduğu için. 11. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir.. olaylar. Esma’dan daha. 2. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. bu yüzden” ifadelerinin düşünceler.) analizler yapılmayacaktır. Okuduklarını zihninde canlandırır. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Öğretmen “veya. 2. Zihinde canlandırdıklarını resimlemeleri istenebilir. 2.8. resim ve sembolden yararlanarak tahmin etme. • • “Derya. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir. bunun sonucunda. için. Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. bu nedenle. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 6. 10. olaylar vb. 5. 4..

ilgili yaş grubu için yazmış olduğu diğer eserlerinin tanıtılması yoluyla öğrencinin bilgi edinmesine yardımcı olunmalıdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir. varsa fotoğrafının gösterilmesi. resimleme-boyama. 22. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir.16. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 20. çocukluğundan kısa bir kesitin verilmesi (Yazarın ayrıntılı biyografisi verilmemelidir. 15. 18. altı çizili. 16. 2. sözlü sunu. SINIF) KAZANIMLAR 2. resimden bulma. yer.14. Okuduklarıyla ilgili. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. çalışma yaprakları (eşleştirme. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. olay. gözlem formları. doğruyanlış) ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. “Hikâye Haritası ” etkinliğini yapılabilir. 23. bireysel değerlendirme ölçeği. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.16 a) Örneğin. Yazarın isminin söylenmesi. 21. 2. Hikâye unsurları: ana karakter. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. 25. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar görselleştirme. diş fırçalama ile ilgili bir yönergeyi okuyup uygulamalarını isteyebilirsiniz. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 48 . [!] 2. Metin içerisindeki renkli. 17. 24. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yapılabilir. Okuduğunun ana fikrini belirler. koyu vb. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.19.). 2.18. 19.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (2. b. 2. yazılı çalışma. Okuduğunu Anlama (devamı) 14. zaman. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. boşluk doldurma. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.18.

Resimli sözlüğe bakma. öğretmenine sorma vb. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Metin içi anlam kurar.1. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 4. 4. Söz Varlığını Geliştirme 1. fotoğraf vb. “Resimli Bulmaca” (Resmin altında yer alan kutucuklara kelimeyi yazmaları istenebilir.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (2. görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirme çalışmaları yapılabilir. yollarla kelimelerin anlamlarını araştırma. SINIF) KAZANIMLAR 3. Resimli sözlük. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.) etkinliği yapılabilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 49 . paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma. 4.1. Anlam Kurma ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3.4. Bir metin içerisinde cümle. 1. 4. 3.1. resim. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 2. 4.

Bu sınıf seviyesinde okutulan kitaplardaki metinlerin kısa. okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb. 5. Bu başlık altında verilen yöntem ve teknikler öğrenciler tarafından belirlenmeyecektir. Örneğin öğrenci okuduğunu anlamakta güçlük çekiyorsa okuma hızı öğrencinin anlayacağı biçimde ayarlanabilir. resimleme. 12. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 50 . yıldız koyma vb. 8. Rehber yardımıyla okur. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. SINIF) KAZANIMLAR 5. renklendirme. 7. Serbest okuma yapar.) yardımcı olur. resimlerinin çok olmasına dikkat edilmelidir. [!] 5. ailelerin öğrenciyle okuması teşvik edilmelidir. gerekli yerlerde açıklama yapılabilir. fıkra veya tekerlemeleri tekniğine uygun okuma. [!] Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalı. “Söz Varlığını Geliştirme”. Tür. Anlama tekniklerini kullanır. 5. bilmece. Metindeki karşılıklı konuşmalar öğrenciler arasında paylaştırılarak okutulabilir. 11. haftada iki ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır. 5.6. 5.4. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir.8. 5. Öğretmen tarafından okunan cümle veya kısa paragrafın okuma becerisi yeterince gelişmemiş öğrenci tarafından tekrar edilmesi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 5. “Tür. 5. ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. masal. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayınız. cümle veya paragraf hâlinde okunabilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar gözlem ve öz değerlendirme yapılarak. okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için. Eğlenmek için fıkra. Serbest okumada amaç. 5.10. yetişkinden yardım alma vb. Çocuklara yönelik okul gazetesi ve dergiler. 9. okumayı daha akıcı hâle getirmesi ve anlamayı geliştirmesi için öğrenciye rehberlik etmesi.9.7. 5. Tekrar okuma. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması. okur. 3. arkadaşlarıyla. 4. çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.6. ailesiyle okuma. Şiir. 10. “Anlam Kurma”. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma fırsatı verilmelidir. Bu derslerde serbest okumalar yaptırılmalı. tekerleme. okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi sağlanmalı. 5.) etkinlikler yaptırılmalıdır. Yankılayıcı (tekrar ederek) okur. Paylaşarak okumaktan zevk alır. Gazete ve dergi okur. Metnin türünü dikkate alarak okur.1. Öğretmen veya bir yetişkinin. 5. sözlüğe başvurma. 2.3. görselleştirme. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.2. Sorgulayıcı okur. Metinleri öğretmeniyle. 6. masal vb. Öğretmen ders içi uygulamalarda bu yöntem ve teknikleri sezdirmelidir. sözlü ve yazılı anlatma. Öğretmen belirginleştirmede (altını çizme. Bilgi edinmek için okur.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (2.

eksi. cetvel. Satır çizgisine dikkat ederek yazma. mahalle.Yazma çalışmaları bütün derslerde bitişik eğik yazıyla yürütülecektir. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 7) 1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.9.4. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. yer.7/1. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (2. 6. SINIF) KAZANIMLAR 1. Cümlenin ögelerinden bahsedilmemeli ancak öğrenciler kurallı cümleler oluşturmaya özendirilmelidir.2. 5. başlığı farklı (kuralına uygun) yazma. Oturma ve kalem. çalışma yaprakları ve yazma çalışmalarıyla değerlendirilebilir. [!] “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımların hepsi. eş görevli kelimeleri ayırmada ve hitap sözlerinden sonra. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.) hazırlama.5. cadde. kesme işareti. gerekli noktalama işaretlerini kullanabilir. 4. satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir.6. çarpı.6.1.16) “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem.5.Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde. İki basamaklı sayıların yazıyla yazılması. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 2/8) 1. 1. eğik çizgi.8. 10. adların tekil ve çoğul biçimleri. 1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 51 . Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Yazma konusunu belirler. 1. adres yazımında kullanılır. satırlara aynı hizadan başlama. virgül. tarihi sağ üst köşeye yazma. 11. araç. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. bölme işaretlerinin doğru yazılması. özel adların aldığı ekleri ayırmada. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. kazanımları için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. kazanımı için matematik dersi “Kesirler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. şiir dizelerinin ilk harfini büyük yazma. 1. yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. soru işareti.3/1. bayram adları. [!] 1. Kelimeler. 8. 1. defter. gereç (silgi. artı. yön vb. 1. 9.5. Bu çalışmalarda büyük ve küçük bitişik eğik yazı harflerinin yazılışı (boyut. 1.6. çalışma kâğıtları. 7.7. kalemtıraş. soru bildiren cümlelerin sonunda.8.Cümleye büyük harfle başlama. Yazmak için hazırlık yapar. başlıkla yazı arasında uygun boşluk bırakma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. kişi. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. [!] 1. 2. Yazma Kurallarını Uygulama 1. Nokta. ay ve gün adlarının ilk harfini büyük yazma. 3.7.6/1. kısa çizgi. cümle sonunda ve sıralamalar yaparken.) üzerinde önemle durulmalıdır. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. kalemler vb. sayfa kenarlarında uygun boşluk bırakma.

4. 2. Yazılarında ne. yazması istenebilir. Yazısına uygun başlık belirler. 2. Günlük olaylar ve izledikleri hakkında yazı yazmaları istenebilir.2.1. 10. ilgili yazılar yazması istenebilir.1) 2. farklı vb. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. Kendisini. nasıl.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (2. Bugün. bilgi edinmek ve sorgulama becerilerini geliştirmek amacıyla soru yazmaları istenebilir. Sebep. 6. Sorular yazar. Hayalindeki evi.9. arkadaşı. Olayları sıralarken “ilk önce. olay. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.1.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.) AÇIKLAMALAR 2. 2. Eksik bırakılmış cümleleri sebep-sonuç ilişkisi kurarak anlamlarına uygun olarak tamamlaması istenebilir. “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar gözlem. Duygu. 12. Birbirine benzeyen resimlerdeki farklılıkları bulup yazmaları istenebilir. daha sonra. oyuncağı vb. öğretmeni. özellikleri vb. 2. an ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 7. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Olaylar karşısında yaşadığı duygu ve düşüncelerini belirtir. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.2. yazma çalışmaları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir. Öz geçmişi.37) 2. 14. İzledikleri çizgi filmle vb.) etkinliği yaptırılabilir. Yarın” teması (kazanım C. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.4.24) 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.8. 2.14.1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.8. 2. dolayısıyla vb. 5. 8. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. yer. SINIF) KAZANIMLAR 2. Yarın” teması (kazanım C.10. neden olarak. 15. nerede. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1.15.11. Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.1. önce. çünkü. okulu. 16. 13. arabayı.11. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 6) 2. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.1. “Olayları Sırala” (Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre yazılı olarak ifade etmeleri istenebilir. 11. oluş sırasına göre yazar.2.15. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde ifade eder.7. sonunda vb. 2. ilgileri. hakkında yazma. benzer olarak. kazanımı için matematik dersi “Zaman Ölçme/Tartma” alt öğrenme alanları (kazanım 3/2) 2. 3. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. 2. 2.sonuç ilişkileri kurarken “ için. Bugün. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 7) 2. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Ara disiplin: HoşlanıyorumHoşlanmıyorum” (Bir gün içerisinde neleri yapmaktan hoşlandıkları ya da hoşlanmadıkları hakkında yazmaları istenebilir. Karşılaştırmalar yaparken “aynısı.2. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.9.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2. 9. 2. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. sonra. Öğrencilerden meraklarını gidermek.7.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. 2.1. ne zaman.9.4. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 52 . 2. Olayları.33) 2. Bir fikre katılıp katılmadığının nedenlerini açıklayarak yazar. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

Günlük. Resimlerden hareketle hikâyeler yazma.5.4.) etkinliği yaptırılabilir. okulunu. 3. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyalarıyla değerlendirilebilir.2.10. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar yazma çalışmaları./3. 8.6.6. Öğrencilerin her kutudan birer kelime seçerek onları birleştirmeleri ve hikâye oluşturmaları istenebilir. Doğum günü kutlaması veya yapacağı bir gösteri için davetiye yazmaları istenebilir. olay ve yerle ilgili kelimeler. aile bireylerini. 3. SINIF) KAZANIMLAR 3. 5. gözlem. betimlenen öğrenciyi tahmin etmeleri istenebilir. Dikte etme çalışmalarına katılır. Davetiye ve tebrik kartı yazar. 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Hikâye yazar. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İş birliği yapmayı sever ve iş birliği için olanaklar sağlar. Seslerden heceler. AÇIKLAMALAR 3. kutuların içine ayrı ayrı yerleştirilir. Öğretmenin okuduğu bir metni öğrencilerin aynen yazması. Arkadaşıyla veya grupla yapılan yazı çalışmaları. 3.7. Öğrencilerden bir arkadaşını betimleyen bir paragraf yazmaları istenir. 3. Gruptaki her öğrencinin seçtiği konuda birer dize yazarak şiir oluşturmaları istenebilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 9. 3. Şiir yazar.3.5. Mektup arkadaşıyla yazışması istenebilir.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (2. İş birliği yaparak yazar.3. 7. Tür. arkadaşını. hecelerden kelimeler. Mektup yazar. Daha sonra bu şiirler bestelenip şarkı hâline getirilebilir. yazar.6. zarfın üzerini doldurmaları için de ayrıca zaman ayrılmalıdır. “El Birliğiyle Şiir Yazalım” (Öğrenciler gruplara ayrılır. 2. Diğerlerinden. 4. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 53 . [!] 3. 3.4. Yazılarında betimlemeler yapar. 3. 3. İstediği bir konuda yazılar yazar. oyuncağını vb. kelimelerden cümleler oluşturur. tanıtması istenebilir.9. Kendisini. evini. “Tür. Mektup yazma çalışmalarında. 3. 3. anı vb. 10. Karakter.

SINIF) KAZANIMLAR 1. 1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi. Beden dilini yorumlar. Yarın” teması (kazanım C. boşluk doldurma. 6. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.10. 3. 1. yöreye özgü sosyal olayların toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışma.2. AÇIKLAMALAR 1. kazanımı için matematik dersi “Tablo” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. 8.6.2.2. 13. 1. Sınıftaki öğrencilerin yaş.1. kazanımı için matematik dersi “Nesne Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1. Doğada gördüğü ağaç. kilo. 1.4.2. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. toplantı. / 1. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. düşünceleri sorgular. Renklerin adları.4.8. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. anlamlandırır ve yorumlar. gökyüzü vb.2. İzledikleri reklamları beğenme ve beğenmeme nedenlerini açıklamaları istenebilir. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. dere.3.Televizyondan izledikleri ya da gazeteden okudukları haberler hakkındaki düşüncelerini sınıfta anlatmaları istenebilir. 1. kullanıldığı yerler ve ifade ettiği anlamlar. 11. kazanımı için matematik dersi “Örüntü ve Süslemeler” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1. Örneğin yaprakların sararmasının sonbaharın habercisi olduğunu fark etmesi vb.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (2. Görsel Okuma 1. 12. anma.2.10. 1.13) 7. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 54 .2.4. çiçek. 1.2. Şekil. doğru-yanlış) ve öz değerlendirme ile değerlendirilebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Öğrencinin günlük yaşamında bilmesi gereken trafik işaretleri açıklanmalıdır. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. 1.16) 1. 10. resimleme-boyama. 9. Gösterilen fotoğrafların hangi sosyal olaya ait olduğunu nedenleriyle tahmin etmeleri istenebilir. Bayram. 2. TV ) verilen bilgileri.’nin renklerini söylemeleri istenebilir. Bugün.5. kazanımı için matematik dersi “Simetri” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1.8. kız-erkek öğrenci grafiklerini yorumlamaları istenebilir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır. dergi. Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir. boy. haberleri. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. “Neden bu reklamdan etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” gibi sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır. 1. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Doğayı izler. 5. 4. “Hangi reklam sizi çok etkiliyor?”. dağ.12) 1. “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar çalışma yaprakları (eşleştirme. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.2.9. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. resimden bulma.

tiyatro. Örneğin sunulacak konuyla ilgili bir nesneyi(bardak. cümle veya paragraftan anladıklarını resimlemeleri istenebilir. 2. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ Dün.2.2. ipli kukla ve gölge kuklalarından yararlanarak konuşma yaptırılabilir ya da hikâye anlattırılabilir. Sunum öncesinde araç. a) El kuklası. sebze vb. Örneğin bakkal.2.4. sunulacak konuyla ilgili bilgi toplama ve deneme yapma. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.5. Bugün.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ Okul Heyecanım ” teması (kazanım A. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Verilen bir kelime. yollarla sunar. düşünce ve izlenimlerini drama. Yarın ” teması (kazanım C.2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 55 . Yarın” teması (kazanım C.4. 6.2. market ya da kitapçıdan alışveriş yapma.2. Duygu.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (2. 3.4) 2.2. kukla vb.11) “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar gözlem ve öz değerlendirme ile değerlendirilebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. Doğaçlama yoluyla öğrencilerin kendilerini diledikleri gibi ifade etme olanağı sağlanmalıdır.6.10) 2. 2. Duygu. oyuncak. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.6. bilgi ve izlenimlerini resim.29) 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ Okul Heyecanım ” teması (kazanım A. 2. AÇIKLAMALAR 2. 4.2. meyve. Cümleleri görsellerle ifade eder. müzikli oyun. 2. gereç hazırlama.2. eldiven kuklası. Bugün.) veya modeli sınıfa getirerek sunuyu destekleme amacıyla kullanma. şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. Görsel Sunu 1. Bunlar sınıf ve okul panosunda sergilenebilir.26) 2. 5. düşünce. SINIF) KAZANIMLAR 2. 2. b) Serbest oyunlar oynatılabilir. Sunuma hazırlık yapar. Öğrenciden görselleştirdikleri ürünleri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir.6.

İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF KAZANIMLARI .3.

2. 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (3. Konuşanın sözünü kesmeme.4. açıklama ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmalıdır. Dinleme sırasında oturacağı yeri belirleme. “Bunu niçin dinleyeceğiz?”. gereci hazırlama vb. 1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 57 . [!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. SINIF) KAZANIMLAR 1. söz isteme. kendini konuşanın yerine koyma vb. kullanacağı araç. Dinleme amacını belirler. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görsel. “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. [!] 1. Etkinlikler.“Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?”.1. 4. Dinlemek için hazırlık yapar. bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır.2. gözlem formları.3. saygılı olma. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu”ndan yararlanılabilir. Görgü kurallarına uygun dinler.

13. Dinlediklerinin konusunu belirler. dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir. tonlama ve telâffuza dikkat eder. Dinlediklerinde dil. ne tür sınıflama yapacakları hakkında öğrenciler yönlendirilebilir. 2. 6. 3. 24. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.19. nerede.24. Dinleme öncesinde. 23. “Eş Anlamlısını Bul” etkinliği yaptırılabilir.4.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (3. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. SINIF) KAZANIMLAR 2. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder. 28.15.10. 25. 12. gözlem formları. 11. 2. 2. 7. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 17. 30. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. Dinlediklerini zihninde canlandırır.30.2. fotoğraf vb. Dinlediğini Anlama 1. 4. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.9 / 2. 10. ne zaman. “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. 2.8. 14. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 58 . hayal ürünlerini fark etmeleri istenebilir. 5. sözlü sunu ve yazma çalışmaları. Konuşmacı. 8. 27. resimden bulma. 2. kullanılabilir. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. Bilmediği kelimenin anlamını. 2. Dinledikleriyle ilgili. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. Dinlerken vurgu. 2. 9. 16. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. kişi. 2. Dinlediklerini özetler. “Tahmin Et” etkinliği yaptırılabilir. doğru-yanlış) ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 18. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 26. 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Sözlü ve yazılı talimatlara uyar. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Dinlediklerinde ne. zaman. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder.19. yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. şekil. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.7 “Eş Sesli Kelimeleri Bul” etkinliği yaptırılabilir. Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. 2. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yapılabilir. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. boşluk doldurma. 2. resimleme-boyama. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. cümlenin bağlamından. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. 22. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Dinledikleri bir masal veya izledikleri bir çizgi filmdeki abartıları. olay ve yerin birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini karşılaştırmaları istenebilir. 29. Zihinde canlandırılanlar sözlü. Hikâye unsurları: ana karakter. 20. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. görselleştirme. 15. nasıl. olay.23. 21.6. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. yer. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. bireysel değerlendirme ölçekleri. sunulan görsellerden. konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. çalışma yaprakları (eşleştirme. Dinlediklerinde geçen iki farklı nesne. 2. 19. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.

4. Dinleme sürecine katılma.3. gözlem formları. izletilebilir. 3. açıklama yapma. “ Tür. sinema vb. soru sorma.2. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. / 3. Bilgi edinmek için haber. Eğlenmek için masal. sunu. tekerleme. şarkı. dinler ve izler. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. 3. Televizyon ve radyodan dinledikleri güncel haberleri anlatmaları istenebilir. Ayrıca öğrenciye kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” ndan yararlanılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Katılımlı dinler. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. belgesel vb. tiyatro vb. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 59 . 2.1. SINIF) KAZANIMLAR 3. Tiyatro. Tür. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. dinler/izler. hikâye.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (3.

çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma. türkü vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (3.2. söyletilebilir.6/1. Konuşmak için hazırlık yapar. 5. sevinç. Kelimeleri doğru telaffuz eder. gözlem formları. Sesine duygu tonu katar. Konu dışına çıkmadan konuşur. duraklamaların olmadığı. 1. 11. 6. 3. incitmeden. 10. ahlaki.1. kavramı veya olayı yalnızca beden dilini kullanarak anlatması istenebilir. büyüklerine. 2. 12. Sayışma. “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. 9. [!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.) uygun konuşur. “Ne hakkında konuşmak istiyorsun?”. 13.7. Öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu”ndan yararlanılabilir. 8. tekerleme. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapma. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. konuşma. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 60 . SINIF) KAZANIMLAR 1.8. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. 1. 1. manevi. deneme yapma vb. Konuşma konusunu belirler. 1.9. a) Belirlenen bir konuyu. söz alarak. sosyal vb. mâni. 1. bilgi toplama. 1. “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?”gibi sorular sorularak öğrencinin konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir. b) Sessiz sinema oyunu oynatılabilir. bayrağa. kültürel. 7. 4.12. Dinleyicilerle göz teması kurar. Akıcı konuşur. görsel hazırlama. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. Üzüntü. 1. vatana ve millete saygı göstererek konuşma. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Sözsüz iletişimi kullanarak (uygun yüz ifadeleriyle) olumlu ve olumsuz duygularını gösterir.7. vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek yapılan konuşma. Konuşmalarında beden dilini kullanır.9. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler.

Konuşması. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Düşünce ve ifade özgürlüğünün yaşamındaki önemini kavrar.12. 17. 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. önce. 2. görselleri kullanmaları istenebilir. sonuçta vb.4. Sınıfta. ondan sonra. yani. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. ne zaman. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.5 /A.6) 2. 2. sözlü sunu. 8. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 61 . istek. 16. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.20) 2. SINIF) KAZANIMLAR 2. gibi. Hayal kurmaları ve kurdukları hayali sınıfta paylaşmaları istenebilir.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. rol yapma. Olayları sıralarken “ilk önce. 6.9. Karşılaştırmalar yapılırken “benzer olarak. nerede. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. Yarın” teması (kazanım C. Okulda geçen bir gününü anlatmaları istenebilir.5. 15. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. bu nedenle. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.12) 2. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. Kendisini. [!] 2. 19.3.3. bireysel değerlendirme ölçekleri ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. açıkçası.3. beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. başka bir deyişle vb. 10. 2. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. sokak veya topluluk önündeki konuşmalarla.3. 2. 18. 5. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 3. 14. Konuşmalarında ne.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. açıklamak gerekirse. bu yüzden vb. 13. Yarın” teması (kazanım C. 2. gibi. arkadaş. konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir. 11. gözlem formları. Kendine güvenerek konuşur. Destekleyici ve açıklayıcı örnekler verirken “örneğin.15. fotoğraf vb. Konuşmasında önemsediği bilgileri vurgular. 7.” ifadelerinin kullanılması istenebilir.12.14. Bugün. anne baba veya bir yetkiliyle konuşmanın birbirinden farklı olması gerektiği vurgulanmalıdır. 2.14. Dilek. Bahçe düzenlemesi ile ilgili şikâyet ve isteklerini okul müdürüne iletebilirler.3. farklı olarak. öğretmen. kütüphanede. “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (3.sonuç ilişkileri kurarken “çünkü bunun nedeni. Bugün.1) 2. nasıl.2. Konuşmasında ana fikri vurgular.11.14.14. Duygu. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. daha sonra.14. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. 9. 2. 12. özellikle. Sebep. ailesini ve çevresini tanıtır. çalışma yaprakları.22) 2.2. 4. sonunda. aynısı vb. örnek olarak.8. bunun sonucunda.3. Konuşma sırasında anlamayı kolaylaştırmak amacıyla resim.

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (3. SINIF)
KAZANIMLAR 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Topluluk önünde konuşur. Üstlendiği role uygun konuşur. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. Deneyim ve anılarını anlatır. Konuşmalarında betimlemeler yapar. İkna edici konuşur. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.1. “Saygı Ağacı” (Sınıfta oluşturulan saygı ağacındaki ifadeleri kullanarak farklı durumları canlandırmaları istenebilir.) etkinliği yapılabilir. 3.2. a)Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yaptırılabilir. b)Ara disiplin: “Problem Çözme Süreci” etkinliği yapılabilir. 3.4. Öğrencilerden satış elemanı ve müşteri rollerini oynamaları istenebilir. 3.8. Sınıf ve sosyal kulüp başkanı seçimleri için konuşmalar yapmaları istenebilir. 3.7. a) Bir manzara resminde veya bir fotoğrafta gördüklerini anlatmaları istenebilir. b) Ara disiplin: “Düşünen Adam” etkinliği yapılabilir. AÇIKLAMALAR 3.1. Selamlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma, teşekkür etme, kutlama, özür dileme, telefonda konuşma vb. 3.3. Öğrenciler bayramlarda, belirli gün ve haftalarda topluluk önünde konuşmaya cesaretlendirilir. 3.4. Drama, piyes veya canlandırmalarda üstlendiği rollerin özelliklerine uygun konuşma. 3.7. Yer ve nesneleri renk, biçim, büyüklük vb. kişileri de görünüş, duygu vb. yönlerden betimleme. 3.8. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini, nedenlerini ve kanıtlarını ortaya koyma. 3.2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.3.30) 3.5. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.3.36) 3.7. kazanımı için matematik dersi “Düzlem” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 3.8. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.3.31) 3.1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder, bunu hoşgörüyle karşılar. 3.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Grup içinde duygu ve düşüncelerini paylaşır, grupla iş birliği yapar. “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formları, çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” ndan yararlanılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

62

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (3. SINIF) KAZANIMLAR 1. Okuma Kurallarını Uygulama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Okumak için hazırlık yapar. Okuma amacını belirler. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Akıcı okur. Kurallarına uygun sessiz okur. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.1. Okuma metni ve oturma biçimi belirlenir. Kitap ve göz arasındaki mesafe ile ışık düzeni ayarlanır. 1.4. Noktalama işaretleri konulmuş bir metinle konulmamış bir metnin okunuşu arasındaki farka dikkat çekilebilir. 1.3. Öğrencilerin okuma yanlışlıklarını belirlemeleri ve metni doğru biçimde okumaları istenmelidir. [!] 1.4. Öğretmen, örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir. 1.7. Gereksiz tekrarların ve duraklamaların, geri dönüşlerin, atlamaların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuşur gibi okuma. 1.8. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan gözleriyle takip ederek okuma. [!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formları, çalışma kâğıtları, öğrenci ürün dosyası kullanılarak ve sesli okuma çalışmalarıyla değerlendirilebilir. Ayrıca “Öz Değerlendirme Formu” kullanılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

63

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (3. SINIF)

KAZANIMLAR 2. Okuduğunu Anlama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Okuduklarının ana fikrini belirler. Okuduklarının konusunu belirler. Okuduğu şirin ana duygusunu belirler.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.4. Metnin belirli yerlerinde okumaya ara verilerek öğrencilerden sonrasını tahmin etmeleri istenebilir. 2.5. Zihninde canlandırdıklarını resimlemeleri ve sözel olarak anlatmaları istenebilir. 2.6. “Mümkün mü?” (Okudukları metinde geçen olayların mümkün olup olmadığı sorulabilir.) etkinliği yaptırılabilir. 2.8 / 2.11. • “Okan denizde yüzmek istiyordu fakat...” • “Zafer denizde yüzmek istiyordu çünkü..” vb. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir. 2.9. “Sibel bütün yemekleri, özellikle ........ seviyordu.” vb. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir. 2.10. • “Burcu, Gamze kadar...” • “Can, Mehmet’ den daha... “ vb. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir.

AÇIKLAMALAR 2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” vb. sorularla ön bilgilerin hatırlanması sağlanır. 2.2. Bilinmeyen kelimenin anlamını, kendisinden önce veya sonra gelen kelime, cümle, resim veya sembolden yararlanarak tahmin etme. 2.8. Öğretmen “veya, ama, fakat, ancak” kelimelerinden sonra düşüncenin farklılaştığını öğrencilere sezdirmelidir. 2.9. Öğretmen “başlıca, daha iyi, özellikle, en iyisi, en kötüsü, en az, daha kötü vb.” ifadelerin, metinde önemli olanı vurguladığına öğrencilerin dikkatini çekmelidir. 2.10. Öğretmen “benzer olarak, farklı olarak, aynısı, …den daha, ….kadar” ifadelerinin, olaylar, kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir. 2.11. Öğretmen, “çünkü, bunun nedeni, bu nedenle, olduğu için, bunun sonucunda, için, bu yüzden” ifadelerinin düşünceler, olaylar vb. arasında sebep-sonuç ilişkileri kurduğunu öğrencilere sezdirmelidir. 2.12. “yani, benim de düşündüğüm gibi, doğrusu, başka bir deyişle, açıkçası, hatta vb.” 2.13. “özet olarak, böylece, son olarak, sonuç olarak, kısacası, özetle, sonucunda vb.”

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

64

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (3. SINIF)

KAZANIMLAR 2. Okuduğunu Anlama (devamı) 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. Okuduklarından çıkarımlar yapar. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuduğunu özetler. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. Görsellerden yararlanarak, metnin içeriğini tahmin eder. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. Metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR 2.20. Öğretmen anlam bakımından çelişki içeren bir metin veya paragraf oluşturarak öğrencilerin bunları fark etmelerini sağlamalıdır. Bu çalışmayla öğrencilerin dikkati anlamaya yoğunlaştırılmalıdır.

2.24. a) Sınıfta saklanan bir nesneyi, kâğıtlara yazılmış notları takip ederek bulmaları istenebilir. b) Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir. 2.27 “Hikâye Haritası” etkinliği yaptırılabilir.

[!] 2.24. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir. 2.26. Okuduklarını ana fikir ve ayrıntıları dikkate alarak kendi kelimeleriyle özetleme. 2.27. Hikâye unsurları: ana karakter, yer, olay, zaman. [!] 2.28. Yazarın isminin söylenmesi, varsa fotoğrafının gösterilmesi, çocukluğundan kısa bir kesitin verilmesi (Yazarın ayrıntılı biyografisi verilmemelidir.), ilgili yaş grubu için yazmış olduğu diğer eserlerinin tanıtılması yoluyla öğrencinin bilgi edinmesine yardımcı olunmalıdır. 2.24. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.3.27) “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar, sözlü sunu ve yazma çalışmaları, görselleştirme, gözlem formları, bireysel değerlendirme ölçeği, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış) ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

65

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (3. SINIF)

KAZANIMLAR 3. Anlam Kurma 1. 2. Metin içi anlam kurar. Metin dışı anlam kurar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR 3.1. Bir metin içindeki cümle, paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma. 3.2. Okuduğu metindeki bilgileri, metin dışında başka bir olay ve konuyla ilişkilendirerek anlam kurma.

4. Söz Varlığını Geliştirme 1. 2. 3. 4. 5. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

4.1. “Resimli Bulmaca” (Resmin altında yer alan kutucuklara kelimeyi yazması istenebilir.) etkinliği yapılabilir.

4.1. Resimli sözlük, resim, fotoğraf vb. görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirme çalışmaları yapılabilir. 4.4. Resimli sözlüğe bakma, öğretmenine sorma vb. yollarla kelimelerin anlamlarını araştırma. [!] 4.5. Burada yalnızca “–cı, -lık, -lı, -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

66

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (3. SINIF)
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma Serbest okuma yapar. Not alarak okur. Anlama tekniklerini kullanır. 4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. 5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 6. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur. 7. Paylaşarak okumaktan zevk alır. 8. Rehber yardımıyla okur. 9. Gazete ve dergi okur. 10. Bilgi edinmek için okur. 11. Sorgulayıcı okur. 12. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 1. 2. 3.

[!] 5. Bu başlık altında verilen yöntem ve teknikler öğrenciler tarafından belirlenmemeli, öğretmen ders içi uygulamalarda bu yöntem ve teknikleri sezdirmelidir. [!] 5.1. Serbest okumada amaç, okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için, haftada iki ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır. Bu derslerde serbest okumalar yaptırılmalı, okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma, resimleme, sözlü ve yazılı anlatma, okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb.) etkinlikler yaptırılmalıdır. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması, okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi sağlanmalı, ailelerin öğrenciyle okuması teşvik edilmelidir. Bu sınıf seviyesinde okutulan kitaplardaki metinlerin kısa, resimlerinin çok olmasına dikkat edilmelidir. 5.7. Metindeki karşılıklı konuşmalar öğrenciler arasında paylaştırılarak okutulabilir. 5.3. Kendini sorgulama, tekrar okuma, görselleştirme, sözlüğe başvurma, yetişkinden yardım alma vb. 5.4. Öğretmen belirginleştirmede (altını çizme, renklendirme, yıldız koyma vb.) yardımcı olur. 5.5. Şiir, masal, fıkra ve tekerlemeleri tekniğine uygun okuma. [!] Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalı, ancak ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma fırsatı verilmelidir. Şiirde sadece konu ve ana duygu bulma çalışmaları yaptırılmalı, daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif, uyak vb.) analizler yaptırılmamalıdır. 5.8. Öğretmenin veya bir yetişkinin okumayı daha akıcı hâle getirmesi ve anlamayı geliştirmesi için öğrenciye rehberlik etmesi. Örneğin öğrenci okuduğunu anlamakta güçlük çekiyorsa, okuma hızı öğrencinin anlayacağı biçimde ayarlanabilir, cümleler veya paragraflar halinde okunabilir, gerekli yerlerde açıklama yapılabilir. 5.10. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayınız. 5.10. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.3.12) 5.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Etkili çalışma becerilerini kullanır. Öğrenme ile ilişkisini açıklar. . “Anlam Kurma”, “Söz Varlığını Geliştirme”, “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar, gözlem formları, çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca “Öz Değerlendirme Formu” kullanılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

67

ÖĞRENME ALANI: YAZMA (3. SINIF)

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR 1.1. Yazma öncesinde araç, gereç, konu, plan, yöntem vb. belirleme.

1. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Yazmak için hazırlık yapar. Yazma amacını belirler. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. Konu dışına çıkmadan yazar. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Yazma konusunu belirler.
1.5. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir. 1.6. Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir. 1.7. Öğrencilere yazım yanlışlarının bulunduğu bir metin verilerek bunları bulmaları ve düzeltmeleri istenebilir.

1.2. “Ne hakkında yazmak istiyorsun?”, “Yazında bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorularla öğrencinin yazma amacını belirlemesine yardımcı olunabilir. [!] 1.4. Büyük ve küçük bitişik eğik yazı harflerinin yazılışı (boyut, yön vb.) üzerinde önemle durulmalıdır. [!] 1.5. Cümlenin ögelerinden bahsedilmemeli ancak öğrenciler kurallı cümleler oluşturmaya özendirilmelidir. 1.6. Noktayı, sıralamalar yaparken ve kısaltmaların sonunda; virgülü, özneyi belirtmede; soru işaretini, soru bildiren cümlelerin sonunda; kısa çizgiyi, satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada; kesme işaretini, özel adların aldığı ekleri ayırmada; eğik çizgiyi, adres yazımında kullanır. 1.7. Cümleye büyük harfle başlama; ülke, ulus, kıta, kişi, yer ve hayvan adlarının ilk harfini büyük yazma; şiir mısralarının ilk harfini büyük yazma vb. 1.8. Satır çizgisine dikkat ederek yazma, satırlara aynı hizadan başlama, sayfa kenarlarında uygun boşluk bırakma, tarihi sağ üst köşeye yazma, başlıkla metin arasında uygun boşluk bırakma. 1.11. Üç basamaklı sayıları yazma. [!] Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. 1.5. kazanımı için matematik dersi “Uzunlukları Ölçme” alt öğrenme alanı (kazanım 5) 1.5. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 4) 1.5. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Bölme İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1.5. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 2/5) 1.6. kazanımı için matematik dersi “Nokta” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1.11. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 1) “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formu, öğrenci ürün dosyası, çalışma yaprakları değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” kullanılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

68

ÖĞRENME ALANI: YAZMA (3. SINIF)
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 3. Yazısına uygun başlık belirler. 4. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 5. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 6. Yazılarında ana fikre yer verir. 7. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 8. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 9. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak, destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 10. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 11. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 12. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 13. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 14. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 15. Özet çıkarır. 16. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 17. Sorular yazar. 18. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 19. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.

2.5. “Boşlukları Doldur” etkinliği yaptırılabilir. 2.7. “Beni Tamamla” etkinliği yaptırılabilir. 2.10. Gezdikleri yerleri, izledikleri çizgi filmleri vb. yazarak karşılaştırmaları istenebilir. 2.11. Eksik bırakılmış cümlelerin sebep- sonuç ilişkisi kurarak anlamına uygun tamamlamaları istenebilir. 2.12. Düğün, bayram gibi. izledikleri törenlerle ilgili yazılar yazmaları istenebilir. 2.13. “Bir mucit olsaydınız neyi icat etmek isterdiniz?” sorusu sorularak öğrenciler yazmaya yönlendirilebilir. 2.14. Kendisinin beğendiği ve beğenmediği özelliklerini yazması istenebilir.

2.4. Olayları sıralarken “ilk önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. [!] 2.5. Ad (adın iyelik ekleri),adın tekil ve çoğul biçimleri verilmelidir. Adların yerine kullanılan kelimeler (zamir) ve varlıkları çeşitli yönlerden niteleyen kelimeler (sıfat) ile ilgili örnekler verilmelidir. Kelime türlerinin tanımları verilmemelidir. 2.7. Yazılarında, farklı bir düşünceye geçerken “ama, fakat, veya vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.9. Yazılarında, “örneğin, örnek olarak, özellikle, gibi, açıkçası, açıklamak gerekirse, yani, başka bir deyişle vb.” ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler vermeye özendirilir. 2.10. Yazılarında, karşılaştırmalar yaparken “aynısı, benzer olarak, farklı vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.11. Yazılarında, sebep - sonuç ilişkileri kurarken “çünkü, neden olarak, için, dolayısıyla vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.12. Günlük olaylar, aile ve okul içinde yaşananlar, izledikleri vb. izlenimler hakkında yazmaları istenebilir. 2.14. Öz geçmişi, ilgileri, özellikleri vb. hakkında yazar. 2.15. Konunun ana fikrini ve önemli noktalarını, öğrencinin kendi ifade biçimiyle özetlemesine dikkat edilmelidir. 2.17. Öğrencilerden meraklarını gidermek, bilgi edinmek ve soru yazma becerilerini geliştirmek amacıyla, soru yazmaları istenebilir. 2.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün, Bugün, Yarın” teması (kazanım C.3.33) 2.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.3.34) 2.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.3.46) 2.14. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün, Bugün, Yarın” teması (kazanım C.3.3) 2.14. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisini geliştirir. “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar, yazma çalışmaları, gözlem formları, çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyalarıyla değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” ndan yararlanılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

69

Yarın” teması (kazanım C. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. 9. Okulca yapılan bir geziyle ilgili rapor yazmaları istenebilir. Şiir yazar. [!] 3.11. Yazılarında betimlemeler yapar. Duyuru.6. Bugün. Altını çizme. kutlaması vb.4. afiş vb. 13. çevresinde gerçekleşen olayları açıklama vb. 3. dergiye bir mektupla iletmesi istenebilir. bayram.2. İş birliği yaparak yazar. koyulaştırma. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. Günlük. farklı renkle yazma vb.7. 8. 3. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar.4. 3. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır. 5. 3. Hikâye yazar. Tür. yazar. Gezi ve gözlem raporları yazma. 3. Mektup yazar. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 70 . Kısa oyunlar yazar. Doğum günü. için tebrik kartı hazırlamaları istenebilir. AÇIKLAMALAR 3. 3. Sınıf ve okul gazetesi hazırlatılabilir. 7. İstediği bir konuda yazılar yazar. 6.10. SINIF) KAZANIMLAR 3. 3. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.3. Ara disiplin: “Düşünen Adam” etkinliği yaptırılabilir. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyalarıyla değerlendirilebilir. “Oyun Yaz” etkinliği yaptırılabilir. yazar.5) “Tür. gözlem formları. 3. yazma çalışmaları. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 12.9. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Davetiye ve tebrik kartı yazar.9.8 “Şiir Yaz” etkinliği yaptırılabilir. 2. 11. 4. Okuduğu çocuk dergisi hakkındaki düşüncelerini. 3. İkna edici yazılar yazar.3. 10.4. Arkadaşıyla veya grupla yazma çalışmaları. anı vb.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (3.

a) Farklı mevsimlere ilişkin fotoğraflar sınıfa getirilir.3. (=). kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Sırayla verilmiş bir dizi resmin her biri için birer cümle kurarak anlamlı bir paragraf oluşturmaları istenebilir. Öğrencilerden fotoğrafları inceleyerek doğadaki değişiklikleri yorumlamaları istenebilir. c) Mevsim değişikliklerinde (ilkbahar ve sonbahar) çevre gezisi ya da piknik düzenlenerek öğrencilerin doğadaki değişikliklere ilişkin izlenimlerini ifade etmeleri istenebilir. haberleri. Karikatürde verilen mesajı algılar. Öğrencilerin günlük yaşamında bilmesi gereken trafik işaretleri açıklanmalıdır. Harita ve kroki okur.3.3. kazanımı için matematik dersi “Kesirler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. 11. Matematik dersinde geçen (>). kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 4/7) 1.24) “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar.3. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. Bugün.2. toplantı. Öğrencilerden gruplara ayrılarak bir reklam hazırlamaları ve hazırladıkları reklamlarda verilen mesajları sınıfça sorgulamaları istenebilir. Renkleri tanır. Yarın ” teması (kazanım C. gözlem formları. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. 1. 2. 1. [!] 1. 1.3. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Beden dilini yorumlar. 3. dergi. Yarın” teması (kazanım C. (<). km gibi sembol ve kısaltmaların anlamını bilme.2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.5.10) 1. Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir.2. b) Kış. 1. Bugün.3. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. SINIF) KAZANIMLAR 1. 7.3. Bayram. 4.3.Birkaç öğrenciden sevinç. kazanımı için matematik dersi “Tablo” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1.2) 1. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Şekil. Renklerin adları. 12.26) 1. Diğer öğrencilerden arkadaşlarının bu duyguları anlatırken beden dilini doğru kullanıp kullanmadıklarını değerlendirmeleri istenebilir. 1. 10.1. kullanıldığı yerler ve ifade ettiği anlamları bilme. veli. cm. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.10. endişe gibi duyguları beden dilini kullanarak anlatmaları istenir.1. ilçe) yorumlamaları istenebilir.5. okul) ve haritayı (yaşadığı il. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” ndan yararlanılabilir.5. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 71 . grafik ve basit tabloları yorumlama. ağırlık vb. 8. sonbahar ve ilkbahar mevsimlerine ilişkin kavram haritası yapmaları istenebilir. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. öfke.8. Hava durumu. anma töreni ve yöreye özgü sosyal olayların toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışma.9. Öğrencilerden verilen kroki (ev. Doğayı izler.14. Görsel Okuma 1. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 1. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin anlamını bilme. 9. anlamlandırır ve yorumlar.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (3. kazanımı için matematik dersi “Uzunlukları Ölçme” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. kazanımı için matematik dersi “Şekil Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2/3) 1. 5. kızgınlık. 13. 1.12. 6. düşünceleri sorgular.8. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1.4. 14. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. “Neden bu reklamdan etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” gibi sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır.1. Resim ve fotoğrafları yorumlar. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.11.1. yaz.31) 1.10. AÇIKLAMALAR 1. 1. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.9. “Hangi reklam sizi çok etkiliyor?”. TV ) verilen bilgileri. 1. 15.27) 1.

Yarın” teması (kazanım C. Sunum öncesinde araç. 8. gereç hazırlama.8. 2.3. kukla vb. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. düşünce ve izlenimlerini drama.3. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. ipli kukla ve gölge kuklalarından yararlanarak konuşma yapmaları ya da hikâye anlatmaları istenebilir.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (3. a. diğerlerinin anlatılanlara göre bu resmi çizmeleri istenebilir. b. 2. yollarla sunar. grafik. Öğrenciden görselleştirdikleri ürünleri arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir. 9. kazanımı için matematik dersi “Şekil Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 2) 2. AÇIKLAMALAR 2. Okudukları bir kitap için “farklı bir kitap kapağı” hazırlamaları istenebilir. 2.4. şekil.1.3. Bilgi. kazanımı için matematik dersi “Şekil Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 2) 2.11) 2. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. tiyatro. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. düşünce. Duygu. Sununun anlaşılmasını desteklemek amacıyla konuyla ilgili bir nesne veya modeli sınıfa getirerek kullanmaları istenebilir. Bir öğrenciden elindeki resmi ayrıntılarıyla anlatması.6. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” ndan yararlanılabilir.3. bilgi ve izlenimlerini resim. Sunularını değerlendirir. 5.6. sunu yollarından birini tercih etmeye yönlendirilmelidir.21) 2.3. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. Bugün. Duygu. Sunum yöntemini belirlerken izleyenleri.13) 2. Bunlar sınıf ve okul panosunda da sergilenebilir. El kuklası. 2. imkânlarını ve ortamı dikkate alarak resim. Görsel Sunu 1. tepegöz. eldiven kuklası.2. bilgisayar vb. 2.3. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 72 . 6. 7. Sunuma hazırlık yapar. konuyla ilgili bilgi toplama ve deneme yapma.3. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.13) “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları.9. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. müzikli oyun.8.3. 4. 2. Yarın” teması (kazanım C. Bugün. SINIF) KAZANIMLAR 2. Sunum yöntemini belirler. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.

İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF KAZANIMLARI .4.

5. “Bunu niçin dinleyeceğiz?. 1. “Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?. kendilerine en uygun yöntemi (not alma. Görgü kurallarına uygun dinler. 3. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 74 .3. 1. görselleştirme. Dinlemek için hazırlık yapar. 1. söz isteme. merak ettikleriyle ilgili sorular hazırlama. 4.5. soru sorma vb.1.2. “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir. “İyi Bir Dinleyici Olmak İçin” neler yapılabilir? 1. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Işık ve Ses” alt öğrenme alanı (kazanım 6.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (4. saygılı olma. Öğrencilerden dinleme sırasında kullanabilecekleri. [!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.4) “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem yapılarak değerlendirilebilir. 4. kendini konuşanın yerine koyma vb.2. 1. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Dinleme amacını belirler. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.) belirlemeleri istenebilir. “Yerini Bul” etkinliğini yapmalarını istenebilir. Dinleyeceği konuyla ilgili bilgi toplama. not almak için gerekli araçları hazırlama vb. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. 1. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. SINIF) KAZANIMLAR 1.4. Konuşanın sözünü kesmeme. 1./3.

şekil.) etkinliği yaptırılabilir. yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir.12.6. tonlama ve telaffuza dikkat eder.9. 2. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. Bilmediği kelimenin anlamını. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 75 . Dinlediklerinin konusunu belirler. SINIF) KAZANIMLAR 2. cümlenin anlamından. 13. bence. Dinlediklerinde. bana göre vb.8. 5. 2. 8. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.” ile başlayan ifadelerle. 19. nerede. 12. “5N 1K ” (Dinledikleri hikâye. “benim düşünceme göre. 2.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (4. 11. 6.13. 10. 3. 4. Dinlediğini Anlama 1. “Eş Anlamlısını Bul” (Çalışma kâğıdında verilen kelimelerle dinledikleri metindeki kelimeleri anlam açısından karşılaştırmaları istenebilir. Dinlediklerinde dil. 2. niçin ve kim sorularına cevap bulmaları istenebilir. Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. “Eş Sesli Kelimeleri Bul” (Söylenişleri aynı anlamları farklı kelimeleri bulmaları istenebilir. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. kullanılabilir. 14. 18. AÇIKLAMALAR Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. Dinlediklerini zihninde canlandırır.10 / 2. 15. nerede. Zihinde canlandırılanlar sözlü. yardımcı fikirleri bulur. Dinledikleri bir masaldaki veya izledikleri bir çizgi filmdeki abartıları. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder. a. “Karşıtını Bul” etkinliği yaptırılabilir. Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 2. sunulan görsellerden. 2. Dinlediklerinde ne. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.) b. nasıl. Dinlerken vurgu. masal veya metinden ne. 17. herkes tarafından kabul gören ve kişiden kişiye değişmeyen ifadeleri ayırması. fotoğraf vb. ne zaman. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.) etkinliği yaptırılabilir.11. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.2. 2. 16. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları. 7.5. ne zaman. 20. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. 9. nasıl. bilimsel verilere dayanan. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. 2. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder.4. hayal ürünlerini belirlemeleri istenebilir. “Neden? Çünkü…” etkinliği yaptırılabilir. Konuşmacıyı.

2.22. Acil durumlarda binalar tahliye edilirken nelerle karşılaşabilecekleri ve yapılması gerekenlerle ilgili bir metin okunarak öğrencilerden dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapmaları istenebilir. olay. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını 24. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. 2. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 27. En az üç aşamalı yönergeler verilmelidir. 2. araştırır. 23. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 26.26. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. resimleme-boyama. çalışma yaprakları (eşleştirme. 30.33. farklı başlıklar bulur.2) 2. zaman.1. doğru-yanlış) kullanılarak değerlendirilebilir. Hikâye unsurları: ana ve yardımcı karakterler. Dinlediklerini özetler. 2.3) “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar sözlü sunu. 31.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (4. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliğini yapılabilir. 25.27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.27. boşluk doldurma. 32. 2. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (kazanım 1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 76 . kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesi (kazanım 1. yer.21. 28. 33. 29. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. SINIF) KAZANIMLAR 2.22. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. Dinlediği konuya uygun. görselleştirme. Dinlediğini Anlama (devamı) 21. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. uygular. 22. kişi. Dinlediklerinde geçen nesne. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi kazanımlarının tamamı 2. yer vb. olay. gözlem formları. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. resimden bulma. bireysel değerlendirme ölçekleri.

ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (4. SINIF)

KAZANIMLAR 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. Katılımlı dinler. 2. Seçici dinler. 3. Sorgulayarak dinler. 4. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler. 5. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinler/izler. 6. Şiir ve müzik dinletilerine katılır. 7. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR 3.1. Dinleme sürecine katılma, soru sorma, açıklama yapma.

3.2. Boşluklar bırakılmış bir metin öğrencilere verilir. Öğretmen metni okurken öğrencilerden boşlukları doldurmaları istenebilir. / 3.4. Televizyon ve radyodan dinlenen güncel haberlerin anlatılması istenebilir. 3.5. Tiyatro, sinema vb. izletilebilir.

3.2. İstenen bilgiyi seçme, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinleme. “ Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları, çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

77

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (4. SINIF)

KAZANIMLAR 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Konuşmak için hazırlık yapar. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler. Konuşma yöntemini belirler. Dinleyicilerle göz teması kurar. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Akıcı konuşur. Sesine duygu tonu katar. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. Konu dışına çıkmadan konuşur. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşur. Konuşma konusunu belirler.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Ara disiplin: “İyi Bir Konuşmacı Olmak İçin” etkinliği yaptırılabilir 1.1. Öğrenciye bir araştırma konusu verilerek konuyla ilgili bilgi toplaması ve sınıfla paylaşması istenebilir. / 1.7. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. 1.8. Mutluluk veya üzüntü duydukları bir olayı anlatmaları istenebilir.

AÇIKLAMALAR 1.1. Konuşulacak konuyla ilgili plan yapma, bilgi toplama, görseller hazırlama, deneme yapma vb. 1.2. Öğrenciden “Ne hakkında konuşmak istiyorsun?”, “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir. 1.7. Duraklamaların, gereksiz kelime kullanımının ve ses tekrarlarının olmadığı, vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek yapılan konuşma. 1.8. Üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma. 1.12. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden büyüklerine, bayrağa, vatana ve millete saygı göstererek konuşma. [!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar sözlü sunu, gözlem formları ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

78

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (4. SINIF) KAZANIMLAR 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Kendine güvenerek konuşur. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Konuşmasında söz varlığını kullanır. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. Konuşmasında ana fikri vurgular. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır. Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir. 2.2. Geçmiş zamanı kullanarak bir anısını anlatması istenebilir. / 2.4. Yeni öğrenilen bir kavram hakkında bilgi toplanarak sınıfta paylaşılması istenebilir. 2.2. Olayları sıralarken ilk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, sonunda, sonuçta, vb. ifadelerini kullanmaları istenebilir. Burada eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek, zaman ekleri konusu verilmeyecektir. Örneğin “koştu” biten bir eylemi, “koşuyor” devam eden bir eylemi, “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi anlatır. 2.3. Konuşmalarında deyim, atasözü, tekerleme, mâni, özlü söz ve mecazlarla, mizahî ögeleri kullanmaları sağlanmalıdır. 2.5. Konuşma sırasında anlamayı kolaylaştırmak amacıyla resim, fotoğraf vb. görselleri kullanmaları istenebilir. [!] 2.6. Sınıfta, kütüphanede, sokak veya topluluk önündeki konuşmalarla arkadaş, öğretmen, anne baba veya bir yetkiliyle konuşmanın birbirinden farklı olması gerektiği vurgulanmalıdır. 2.8/2.13. Destekleyici ve açıklayıcı örnekler verirken “örneğin, örnek olarak, özellikle, gibi, açıkçası, açıklamak gerekirse, yani, başka bir deyişle, vb.” ifadeleri kullanmaları istenebilir. 2.14. Bir düşünceden farklı bir düşünceye geçerken “ancak, veya, ama, fakat, yalnız” ifadelerini kullanmaları istenilebilir. 2.15. Önemli olanı belirtirken “başlıca, daha iyi, özellikle, en iyisi, en kötüsü” ifadelerini kullanmaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

79

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (4. SINIF) KAZANIMLAR 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (devamı) 17. Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir. 18. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 19. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 20. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 21. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 22. Konuşmasını özetler. 23. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. 24. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır. 25. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır. 26. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 27. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 2.18. Seçilen iki öğrencinin farklı ve benzer özellikleri hakkında diğer öğrencilerin konuşmaları istenebilir. 2.21. a) Sanatsal ürünler (Resim, şiir, heykel) hakkında konuşmaları istenebilir. / b) Hayal kurmaları ve kurdukları hayali sınıfla paylaşmaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2.18. Karşılaştırmalar yaparken “benzer olarak, gibi, farklı olarak, aynısı vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.19. Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü, bunun nedeni, bu nedenle, bunun sonucunda, bu yüzden vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.22. Konuşmasını özetlerken “özet olarak, böylece, son olarak, sonuç olarak, kısacası, özetle, sonucunda vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.11. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi (kazanım 1) 2.20. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (kazanım 3) 2.18. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. 2.20. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Okuldaki karar verme süreçlerine katılır. “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar, sözlü sunu, rol yapma, gözlem formları, çalışma yaprakları, bireysel değerlendirme ölçekleri kullanılarak değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

80

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (4. SINIF) KAZANIMLAR 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 3. Topluluk önünde konuşur. 4. Üstlendiği role uygun konuşur. 5. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. 6. Deneyim ve anılarını anlatır. 7. Konuşmalarında betimlemeler yapar. 8. İkna edici konuşur. 9. Bilgi vermek amacıyla konuşur. 10. Sorgulayarak konuşur. 11. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.2. a) Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yaptırılabilir. b) Belirlenen bir konuda tartışma ve münazara yaptırılabilir. / 3.3. Panel, forum, tartışma vb. etkinlikler düzenlenebilir. 3.4. Drama, piyes veya canlandırma yaptırılabilir. / 3.9. Bir konuyla ilgili gazete, dergi, ansiklopedi vb. kaynaklardan bilgi toplayarak sınıfla paylaşmaları istenebilir. / 3.10. Çevresinde karşılaştığı herhangi bir sorunla ilgili olarak konuşmaları istenebilir. AÇIKLAMALAR 3.1. Selamlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma, teşekkür etme, kutlama, özür dileme, telefonda konuşma vb. 3.3. Öğrenciler belirli gün ve haftalarda, bayramlarda topluluk önünde konuşmaya cesaretlendirilir. 3.7. Yer ve nesneleri renk, biçim, büyüklük vb. kişileri de görünüş, duygu vb. yönlerden betimleme. 3.8. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini, nedenlerini ve kanıtlarını açıklama. 3.10. Herhangi bir konuda katıldığı veya katılmadığı noktaları, nedenleriyle karşısındaki kişiyi incitmeden ifade etme. 3.7. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi (kazanım 5) 3.1. Özel Eğitim: İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerisi geliştirir. “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları kullanılarak ve öz değerlendirmeyle değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

81

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. SINIF)

KAZANIMLAR 1. Okuma Kurallarını Uygulama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Okumak için hazırlık yapar. Okuma amacını belirler. Okuma amacına uygun yöntem belirler. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Akıcı okur. Kurallarına uygun sessiz okur. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR 1.1. Okunacak metin belirlenir, okuma ortamı düzenlenir vb.

1.4. Seçilen metin bir öğrenciye okutulur. Diğer öğrencilerden okuyucunun yaptığı hataları belirlemeleri ve doğru olarak okumaları istenebilir.

1.2. Öğretmen öğrencinin neyi ve niçin okuyacağı konusunda yardımcı olmalıdır. 1.3. Okuma amacını ve metnin türünü dikkate alarak sesli veya sessiz okuma, not alarak okuma, seçici okuma, sorgulayarak okuma vb. uygulanabilir. [!] 1.5. Öğretmen örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir. 1.7. Gereksiz tekrarların ve duraklamaların, geri dönüşlerin, atlamaların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuşur gibi okuma. 1.8. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan gözleriyle takip ederek okuma. [!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımları bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formları kullanılarak değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

82

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. SINIF)
KAZANIMLAR 2. Okuduğunu Anlama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.4. Bir metnin giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına ait karışık olarak verilen paragrafları sıraya koymaları istenebilir. 2. 6. Abartılı ögelerin yer aldığı ve almadığı cümleler karışık olarak verilerek öğrencilerden bunları ayırmaları istenebilir. 2.9/ 2.12/ 2.13/ 2.14/ 2.15. Önem belirten, betimleyen, genel ve özel durumları bildiren, destekleyen ve açıklayan, özetleyen ve sonuç bildiren ifadelerin yerlerinin boş bırakıldığı cümleler verilerek öğrencilerden boşluklara uygun ifadeleri yerleştirmeleri istenebilir. • • 2.8/2.11. “Annesi Okan’a pasta yaptı ancak...” “Annesi Emel’e pasta yaptı bu yüzden...” vb. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir. AÇIKLAMALAR 2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” gibi sorularla ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır. 2.2. Bilinmeyen kelimenin anlamını, kendisinden önce veya sonra gelen kelime, cümle, resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etme. [!] 2.8. Öğretmen “veya, ama, fakat, ancak” kelimelerinden sonra düşüncenin farklılaştığını öğrencilere sezdirmelidir. [!] 2.9. Öğretmen “başlıca, daha iyi, özellikle, en iyisi, en kötüsü, en az, daha kötü vb.” ifadelerin metinde önemli olanı vurguladığına öğrencilerin dikkatini çekmelidir. [!] 2.10. Öğretmen “benzer olarak, farklı olarak, aynısı, …den daha, ….kadar” ifadelerinin, olaylar, kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir. [!] 2.11 Öğretmen, “çünkü, bunun nedeni, bu nedenle, olduğu için, bunun sonucunda, için, bu yüzden” ifadelerinin düşünceler, olaylar vb. arasında sebep-sonuç ilişkileri kurduğunu öğrencilere sezdirmelidir. 2.12. “şöyle ifade edebiliriz, tanımlayacak olursak, …demektir, ….tanımlanmaktadır vb.” 2.13. “genel olarak, genellikle, sık sık, her zaman, tamamen, özel olarak, birkaçı, bunlardan biri, sadece, çoğunlukla vb.” 2.14. “yani, benim de düşündüğüm gibi, doğrusu, başka bir deyişle, açıkçası, hatta vb.”

2.9. “Ülkemizin başarılı olduğu spor dallarının başında....... gelir.” vb. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

83

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. SINIF)

KAZANIMLAR 2. Okuduğunu Anlama (devamı) 15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 16. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 17. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 18. Okuduklarının konusunu belirler. 19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 20. Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler. 21. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 22. Okumasını, metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir. 23. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 24. Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

2.15. “özet olarak, böylece, son olarak, sonuç olarak, kısacası, özetle, sonucunda vb.” 2.17. Okuduklarında; “benim düşünceme göre, bence, bana göre” vb. ile başlayan ifadelerle; bilimsel verilere dayanan ve herkesçe kabul gören ifadeleri ayırma. 2.24. Öğretmen tarafından anlam bakımından çelişki içeren bir metin veya paragraf oluşturularak öğrencilerin bunları fark etmeleri sağlanabilir. Bu çalışmayla, öğrencilerin dikkatini anlamaya yoğunlaştırıp yoğunlaştırmadıkları belirlenebilir.

2.17. Karışık olarak verilen öznel ve nesnel yargı belirten cümleleri ayırmaları istenebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

84

37. a.27. “Bunu nasıl anladınız?”. Hikâye unsurları: ana ve yardımcı karakterler. 2. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. 39. 26. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. 30. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. yer. gözlem formları. Okuduklarında eksik bırakılan ve ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. Metin içerisindeki renkli.32. 2. Yazarın amacını belirler. Belirli bir konuda okuduğu metni yönergeye dönüştürmesi istenebilir. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 29. “Yazar size ne anlatmak istiyor?”. zaman. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 40. görselleştirme yaptırılarak. Okuduğunu özetler 31. 2. sözlü sunu ve yazılı anlatım. 28.31. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. “Okulda başarılı olmanın gerekleri” b. Örneğin. En az üç aşamalı yönergeler verilmelidir. altı çizili. “Yazarla aynı fikirde misiniz?”. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. boşluk doldurma ve çoktan seçmeli sorular kullanılarak değerlendirilebilir. sorularla yazarın amacı belirlenir. Okuduklarından çıkarımlar yapar. “Neden?” vb. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 85 . 2. 33. 34. koyu vb.31 “Hikâye Haritası” etkinliğini yaptırabilirsiniz. eşleştirmeli. [!] 2.33. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir.27. 2.29. 2. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.30. 2. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. 27. Ara disiplin: “İnsan Hakları Kahramanı” etkinliği yaptırılabilir. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 2. Okuduklarındaki dil. SINIF) KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. Okuduklarının ana fikri dikkate alarak kendi kelimeleriyle özetlemesi.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. Okuduğunu Anlama (devamı) 25. 36. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan haklarını içeren metinleri okuyup tartışır. bireysel değerlendirme ölçeği. 38. 35.28. 32. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 41. olay. Öğrencilere önemli görülen yazarların kısa biyografisi ve diğer eserleri hakkında bilgi edinmeleri için araştırma ödevi verilebilir.

Metin dışı anlam kurar. yollarla kelimelerin anlamları araştırma. Anlam Kurma 1. 4. 3. Bir metin içindeki cümle. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 86 . 3. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.2. Burada yalnızca “–cı.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. 2. paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. Eş sesli kelimelerin farklı anlamlarının kullanıldığı cümlelerle ilgili olan resimleri eşleştirmeleri istenebilir. kavram haritası ve zihin haritası oluşturmaları istenebilir. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. metin dışında başka bir olayla.1. öğretmenine sorma vb. SINIF) KAZANIMLAR 3. En az iki kaynaktan edindiği bilgileri kullanarak yeniden anlam kurma. Öğrencilerden kavramları eşleştirmeleri. Kelimelerin gerçek. 5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Cümle içinde verilen kelimenin eş veya zıt anlamlısını verilen seçenekler arasından belirlemeleri istenebilir. 4. Sözlüğe bakma. -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir. 4.3. 3. 4. [!] 4. 6. 4. Söz Varlığını Geliştirme 1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.5.4. 2.1. Metinler arası anlam kurar. Metin içi anlam kurar. 3. konuyla ilişkilendirerek anlam kurma.2. 4. -lık. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Okuduğu metindeki bilgileri. -lı.3.

Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif. 5. yetişkinden yardım alma. tekrar okuma. 5. Şiir.1. Anlama tekniklerini kullanır. 3. haftada bir ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır. Metnin türünü dikkate alarak okur. okur. 5.) etkinlikler yaptırılmalıdır. “Başlık Çeşitleri” (Gazetedeki haber başlıklarından haberin çeşidini (spor. başlıklar ve kaynakça kısımlarını okumaları istenmelidir. okuma alışkanlığı kazanmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek amacıyla önemli gördükleri haberleri veya yazıları.9. [!] Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalıdır.9. 9. 8.5. 2. tekerleme. Okuduklarını görselleştirme. Tür. Altını çizme. masal vb.8. okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması. 5. 4. 11. sözlü ve yazılı anlatma. renklendirme. bilmece. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için. ancak ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. 5. 7. Bu derslerde serbest okumalar yaptırılmalı. Bilgi edinmek. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma fırsatı verilmelidir. görselleştirme. 5. fıkra. “Anlam Kurma”. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar. yollarla not alma. Ayrıca kitap incelemelerinde içindekiler. öğretmenin rehberliğinde sınıfta paylaşma. tekniğine uygun okuma.4.2. dipnota bakma. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. yıldız koyma vb.) etkinliği yaptırılabilir. 6. “Söz Varlığını Geliştirme”. Gazete ve dergi okur. Paylaşarak okumaktan zevk alır. Metindeki diyaloglar öğrenciler arasında paylaştırılarak okutulabilir. ekonomi. okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi sağlanmalı. Şiirde sadece konu ve ana duygu bulma çalışmaları yaptırılmalı. günlük olayları takip etmek. okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir. masal. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. tekerleme vb. “Tür. Bilgi edinmek için okur. ailelerin öğrenciyle okuması teşvik edilmelidir. sözlük ve ansiklopediye başvurma vb. Serbest okumada amaç. 10. kısaltma yapma vb. [!] 5. okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma. SINIF) ETKİNLİK ÖRNEKLERİ KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 5. yerel vb. Sorgulayıcı okur.3. Kendini sorgulama. kültür.) belirlemeleri istenebilir. 5. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 87 . Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmaları sağlamalıdır. tıp. gözlem formları. çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. 5.) analizler yaptırılmamalıdır. uyak vb. Eğlenmek için fıkra. resimleme.6. 5. Not alarak okur. Serbest okuma yapar.

Yazma amacını belirler. tümleç. sembol ve işaretlerden yararlanır.6. “Cümleyi Tamamla” etkinliği yaptırılabilir.gereç. 14. yöntem vb. Sıralamalarda sayı. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. belirleme. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 1. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. konuşmaları belirtmede. Konu dışına çıkmadan yazar. konu.4. 3. ünlem işaretini. devir. 1. 1. Yazmak için hazırlık yapar. 13. iki noktayı. gezegen.4 kazanımı için matematik dersi "Doğal Sayılarla Toplama. 5.6. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır.4 kazanımı için matematik dersi "Olasılık" alt öğrenme alanı (kazanım 1) “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. bir önceki kavramı açıklamada kullanmaları sağlanmalıdır. hitap. virgülü. 9. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 88 . seslenme. 2. savaş. 1. 11.5. kesme işaretini. 12. Yazma yöntemini belirler. 1. Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir. Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir. Yazma konusunu belirler. kısa çizgiyi. 1. alıntılarda.4. Başlık sayfa ortalanarak tarih ise uygun yere yazdırılmalıdır. öğrenci ürün dosyası.5.1. parantezi. yıldız. çalışma yaprakları kullanılarak ve yazma çalışmaları ile değerlendirilebilir. Yazma Kurallarını Uygulama 1.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (4. kısaltmalarda. Öğrenciden “Ne hakkında yazacaksın?”. Noktayı. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 1. “Yazında bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak yazma amacını belirlemesi istenebilir. uzun çizgiyi. [!] “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. özneyi belirtmede. Çıkarma. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. Dil. 10. Özne. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. 7. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bırakılmalıdır. din. tırnak işaretini. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. [!] 1. Çarpma. yüklemin temel anlamları verilmemeli ve bu ögelerin çeşitlerine değinilmemelidir. 1. Yazma öncesinde araç. Bölme İşlemi" alt öğrenme alanı (kazanım 4/ 4/ 7/ 7) 1. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 4. ilişkili sözcükler arasında.7. açıklamalarda. plan. SINIF) KAZANIMLAR 1. gözlem formu. Kelimeler. Anlatım bakımından bozuk cümleler verilerek bu cümleleri düzeltmeleri istenebilir. 8.2. çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır.

Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilmeli ancak zaman ekleri verilmemelidir. Ormanların yok olmasının nedenlerini ve sonuçlarını yazmaları istenebilir. “Boşlukları Tamamla” etkinliği yaptırılabilir. Yazılarında. 2.7. [!] 2. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 14. oluş sırasına göre yazar.18.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 7. karşılaştırmalar yaparken “aynısı. gibi. neden olarak. Ad (ad durum ekleri). farklı vb.” ifadelerini kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler vermeye özendirilir. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. [!] 2. öz değerlendirme formu. tersini söyleme gibi yollarla mizah duygusunu yansıtması istenebilir. örneklerden yola çıkılarak tanıtılmaya çalışılır. Her paragrafta. “koştu” biten bir eylem. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. Yazısında alt başlıkları belirler. fiil kavramları. [!]2.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. AÇIKLAMALAR 2. KAZANIMLAR 2. benzer olarak. 2. dolayısıyla vb. Yazılarında mizahi ögelere yer verir.8. 2. açıkçası. atasözü. “Beni Tamamla” etkinliği yaptırılabilir. Kelime türlerinin çeşitleri verilmemelidir. SINIF) ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Örneğin. 11. 12.17. a) “Atasözünü Bul” etkinliği yaptırılabilir. “koşuyor “devam eden bir eylem “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylem. özdeyiş vb. öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir.9. 8. Yazılarında ana fikre yer verir. 9. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 89 . 10. “örneğin. farklı bir düşünceye geçerken “ama. özellikle. açıklamak gerekirse. buna rağmen vb. açık uçlu kısa cevaplı sorular. anlatılacak genel düşüncenin sadece bir yönünün verilmesi istenmelidir. 3. 2. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir.9. a) “Boşlukları Doldur” etkinliği yaptırılabilir. Yazılarında.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (4. b) “Deyimleri Bul” etkinliği yaptırılabilir.13.12. 2.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 17. Yazdıklarının değerlendirilmesinde. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.15. başka bir deyişle vb. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. Yazılarında söz varlığından yararlanır. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 2. yalnız. 2. çalışma kâğıtları.6. kullanmaya özendirilir. Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve olumsuz olarak gruplandırmaları istenebilir.) etkinliği yaptırılabilir. 13. Yazılarında. yani. Yazısına uygun başlık belirler. 4. 6. işlevine uygun olarak konulması istenebilir. 5. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.6. için. fakat. Yazılarında. örnek olarak. zamir. 16. Yazısında abartma.13. 15.10. taşlama. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. sebep .16. c) “Kelime Türlerini Bul” (Verilen kelimelerin paragrafta boş bırakılan yerlere. sıfat.18. Olayları.sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. b. Mantıksal bütünlük içinde yazar. Yazısını güçlendirmek amacıyla deyim. 18. 2. veya. 2.

2. resim sergisi. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.22. olay. Konunun ana fikir ve önemli noktalarının.Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (devamı) 19. b) Tiyatro. 23. AÇIKLAMALAR 2. b) Teşekkür Kartı (Kendileri için önemli olan insanların listesini hazırlamaları ve bu insanların neden önemli olduklarını açıklamaları istenerek bu kişilere teşekkür kartı hazırlatılabilir. arkadaşlarının veya sanatçıların yaptığı resim. a) Gelecekte nasıl bir anne veya baba olmak istersiniz? Sorusuyla duygu ve düşüncelerini yazmaları istenebilir. yer. SINIF) KAZANIMLAR 2. konser vb. 22. yazdığı şarkı. İmza atar ve anlamını bilir.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (4. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 90 . düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.) hoşlanıp hoşlanmadığı özellikleri hakkında yazmaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. şiir vb. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. öğrencinin kendi ifade biçimiyle özetlemesine dikkat edilmelidir. 20. şehir vb. hakkındaki izlenimlerini yazmaları istenebilir. ürünler hakkında yazılar yazması.23. sinema. 21. 24. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.20. Duygu.21. [!] 2. an vb.) etkinliği yaptırılabilir. müze. a)Yaşadıkları yerlerin (mahalle. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. Özet çıkarır. Kendisini. Kendisinin.

28. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (kazanım 5) 2. SINIF) KAZANIMLAR 2. 30. 31. Önemli olanı belirtirken “başlıca.27. 29. özellikle. “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. yazma çalışmaları.7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 27. Yazılarında ne. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası ile değerlendirilebilir. 2. işin vb. en iyisi.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (4. Bir etkinliğin. Meraklarını giderme. daha iyi. 2. nasıl. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 91 . nerede. gözlem formları. 32. en kötüsü” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Formları yönergelerine uygun doldurur.31. bilgi edinme ve soru yazma becerilerini geliştirmek amacıyla. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. ne zaman. öz değerlendirme. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (devamı) 26. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. öğrencilere soru yazma fırsatları verilmelidir. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır. Sorular yazar.28. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir.

yazar. a) Okul veya sınıf gazetesi hazırlamalarını isteyebilirsiniz.5. Günlük.9. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 92 . 10. Duyuru. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. Bir hikâye defteri tutmaları ve öğrencinin yazdığı hikâyeleri bu deftere aktarmaları sağlanabilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. b) Öğrencilere. Sorgulayıcı yazılar yazar. 3. 14. öğretmenine bir isteğini kabul ettirmek amacıyla ikna edici yazılar yazar. “Oyun Yaz” etkinliği yaptırılabilir. 2. verilen ya da istedikleri bir konuda grup olarak şiir yazdırılır.4 / 3. 5. koyulaştırma. 3. “Şiir Yaz” etkinliği yaptırılabilir. 3. İstediği bir konuda yazılar yazar.7. AÇIKLAMALAR 3.4. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması. Deney. 3. Kısa oyunlar yazar. Yazılarında betimlemeler yapar. 3. SINIF) KAZANIMLAR 3. çalışma yaprakları ve gözlemlerle değerlendirilebilir. 3. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. 11. 7. 3. Hikâye yazar. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. arkadaşına. Öğrencilerden kendilerinin on yıl sonra nasıl biri olacaklarını hayal etmeleri ve bu hayallerini yazmaları istenir. 6.8. farklı renkle yazma vb. nedenleriyle açıklaması.5.10. yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Ailesine. Okuduğu bir hikâyenin kahramanına mektup yazdırılabilir. Evinde. 3. 12. okulunda ve yaşadığı yerde beğenmediklerini ortaya koyar ve bunlara çözümler önerir. 4. 9.6. Mektup yazar.12. 13. çevresinde gerçekleşen olayları açıklaması vb. İkna edici yazılar yazar. Davetiye ve tebrik kartı yazar. 3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. gezi ve gözlem raporları yazması. afiş vb. [!] 3.3.13. 3.1. Tür. Herhangi bir konuda katıldığı veya katılmadığı noktaları. Altını çizme.11.12 kazanımları için sosyal bilgiler dersi " Geçmişimi Öğreniyorum" ünitesi (kazanım 1) 3. anı vb. Şiir yazar. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (4. Verilen anahtar kelimelerin çağrıştırdığı başka kelimeleri bularak yazmaları ve bu kelimeleri kullanarak bir hikâye oluşturmaları istenebilir. 3.9. 8. “Tür. 3.10. yazma çalışmaları. İş birliği yaparak yazar. 3.

sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. okul) ve haritayı (yaşadığı il. 5. Hava durumu. a) Bir haftalık hava durumunu grafikten takip ederek okumaları istenebilir. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (4.5.6. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 93 . 1. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. Öğrencilerden. 1.3. veli. sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır. c. niçin etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” vb. AÇIKLAMALAR 1. Harita ve kroki okur. grafikleri ve basit tabloları yorumlama.5.1. Şekil. 1. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 3. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. 1. 1. Ara disiplin: “Resimlerin Söyledikleri” etkinliğini yaptırabilirsiniz.7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi. SINIF) KAZANIMLAR 1. 6. ilçe) yorumlamaları istenebilir. 1. Öğrenciler gruplara ayrılarak hazırladıkları reklamlarda verilen mesajları sınıfça sorgulamaları istenebilir. verilen kroki (ev.2. Gruplar oluşturularak farklı karikatürler verilir ve anladıklarını yazarak sınıfla paylaşmaları istenebilir. “Grafiği Yorumla” etkinliği yaptırılabilir. ağırlık vb. 1. Harita üzerinde incelemeler yapılarak haritanın sembolleri açıklanabilir. Karikatürde verilen mesajı algılar. 7. “Bu reklamdan. 4. 2. b) “Tablo (Çizelge) İncele” etkinliği yaptırılabilir.3. Görsel Okuma 1.2.

6/ 1. Beden dilini yorumlar.10.14. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. Bayram.9. 9. 11. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur. spor. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi (kazanım 5) 1. kazanımları matematik dersi " Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı ( kazanım 5) 1.8. Renkleri tanır. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme KAZANIMLAR 1.14. Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır. 1. kazanımları matematik dersi “Açı ve Açı Ölçüsü” alt öğrenme alanı ( kazanım 2) 1. 1.10/ 1. AÇIKLAMALAR 1. toplantı. SINIF) ETKİNLİK ÖRNEKLERİ / 1. /1. akarsu.1/1.6/1. 13.10.2. 1.3) 1. 1. 1. yeryüzü şekillerine ilişkin olarak kavram haritası yaptırılabilir. 1.12. kazanımları matematik dersi “Geometrik Cisimler/ Simetri/ Örüntü ve Süslemeler” alt öğrenme alanları ( kazanım 1/1/1) 1. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Işık ve Ses” ünitesi (kazanım 5. anma.3) 1. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesi (kazanım 1. anlamlandırır ve yorumlar. televizyon oyununda veya sınıf içinde sergilen bir oyunda rol alanların rollerini oynarken beden dilini nasıl kullandıkları tartışılabilir. ova. a) Yaşadıkları bölgenin dağ.10.10. Bir tiyatro. gözlem formları.9.10. çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. 1.11. programlar hakkında yorum yaptırılabilir. belgesel vb. haberleri.6. TV ) verilen bilgileri.8 kazanımları için sosyal bilgiler dersi “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitesi (kazanım 2) 1. örnekler verilebilir. 12.1/1. göl vb.2. 14. 10.1 kazanımı matematik dersi " Sıvıları Ölçme” alt öğrenme alanı ( kazanım 1) 1.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (4.3) 1. kullanıldıkları yerler ve ifade ettiği anlamlar. Renklerin adları. dergi. yöreye özgü sosyal olayların toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışma. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. Farklı meslekler hakkında bilgi toplamaları istenebilir. Televizyonda izledikleri haber. Doğayı izler. düşünceleri sorgular. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Mevsim değişikliklerinde (İlkbahar ve sonbahar) çevre gezisi ya da piknik düzenlenerek öğrencilerin doğadaki değişikliklere ilişkin izlenimlerini ifade etmeleri istenebilir.14.12. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” alt öğrenme alanı (kazanım 4. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. Görsel Okuma (devamı) 8. 94 . doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

SINIF) KAZANIMLAR 2. sunu yollarından birini tercih etmeye yönlendirilmelidir. Sunacakları konuyla ilgili bir nesne veya modeli sınıfa getirerek sununun anlaşılmasını destekleme amacıyla kullanma. 6. Bilgi. Sunum öncesinde. kukla vb. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.3) 2. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (kazanım 2/3/4) “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar. 2.2. Bilgisayardan yararlanarak poster hazırlamaları istenebilir. 10. izleyenleri.3/2. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. düşünce. arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir. 2. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. Okunan kitaplara “farklı bir kitap kapağı” hazırlatılabilir. 2.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (4. Duygu. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. Verilen eşya listesinden seçim yapılarak. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. 2. Serbest oyunlar oynatılabilir. Öğrencilerden görselleştirdikleri ürünleri. 2. 2. düşünce ve izlenimlerini drama. bilgi ve izlenimlerini resim. tepegöz.10. 7. yollarla sunar. kendi odası ya da sınıfını.9. Sunularını değerlendirir. gözlem formları.3. şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. Görsel Sunu 1. tiyatro.3. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 3. 9. şekil. resim. Duygu. 8. Sunum yöntemini belirlerken. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. 2. grafik. müzikli oyun. araç-gereç hazırlaması.7. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Işık ve Ses” ünitesi (kazanım 5. 1. sınıf ve okul panosunda sergilenebilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 95 . bilgisayar vb.7. Sunum yöntemini belirler. Sunuma hazırlık yapar.5. hangi eşyalarla ve nasıl düzenleyeceğinin planlaması yaptırılarak planı çizdirilebilir. sunacağı konuyla ilgili bilgi toplaması ve sunu denemeleri yapması istenebilir. 5.4 kazanımları için matematik dersi “Sütun Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım1/2) 2. 4. imkânlarını ve ortamı dikkate alarak.3.1. Bunlar. Örneğin radyo. televizyon haberleri ya da çevresindeki herhangi bir sosyal olayı canlandırmaları istenebilir.

D. İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF KAZANIMLARI .

“Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlemle değerlendirilebilir.2. 4.3. 1. not almak için gerekli araçları hazırlama. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 97 . Konuşanın sözünü kesmeme. 1. SINIF) KAZANIMLAR 1. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. “Bunu niçin dinleyeceğimizi düşünüyorsunuz?. Öğrencilerden dinleme sırasında kullanabilecekleri.) belirlemeleri istenir. [!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. “Yerini Bul” etkinliği yapılabilir. Ara disiplin: “İyi Bir Dinleyici Olmak İçin” etkinliği yapılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.1.4/3. saygılı olma.2. Görgü kurallarına uygun dinler.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (5. 1. “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir. Dinleyeceği konuyla ilgili bilgi toplama. Dinlemek için hazırlık yapar. 1.5. kendilerine en uygun yöntemi (not alma. 2. söz isteme. Dinleme amacını belirler. kendini konuşanın yerine koyma vb.“Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?. 5. 3. görselleştirme. merak ettikleriyle ilgili sorular hazırlama. soru sorma vb. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. 1.

8. “Eş Sesli Kelimeleri Bul” (Söylenişleri aynı anlamları farklı kelimeleri bulmaları istenebilir. Dinlediklerinde. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 2. tonlama ve telaffuza dikkat eder. herkes tarafından kabul gören ve kişiden kişiye değişmeyen ifadeleri ayırması. 2. Dinlediği bir masaldaki veya izlediği bir çizgi filmdeki abartılı öğeleri ve hayal ürünlerini belirlemeleri istenebilir. 4. 11. “Neden? Çünkü…”etkinliği yapılabilir. Zihinde canlandırılanlar sözlü. cümlenin anlamından. 9. 14. Dinlediklerinde ne. nerede. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. 19. niçin ve kim sorularına cevap bulmaları istenebilir. 16. “benim düşünceme göre. ne zaman. nasıl. 3. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 98 .12. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur. 8. AÇIKLAMALAR 2. ile başlayan ifadelerle. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. fotoğraf vb. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.) etkinliği yapılabilir. 2. 17. 2. Konuşmacıyı. 2. 5. yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Dinlediklerinin konusunu belirler.9. “5N 1K ” (Dinlediği hikâye.9. 15. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. sunulan görsellerden ve dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir. konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.10 / 2. ne zaman. bence. Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. 10. 2. 18. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. Bilmediği kelimenin anlamını. 2. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler. 20. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (5. bilimsel verilere dayanan. Dinlediğini Anlama 1. 12. kullanılabilir. bana göre vb”. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.13.) etkinliği yapılabilir. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder.2. nasıl.4. masal veya metinden. grafik. 13.”Karşıtını Bul” etkinliği yapılabilir. nerede. şekil. 6. Dinlediklerinde dil.11. Dinlerken vurgu. 2. 7. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. “Eş Anlamlısını Bul” (Çalışma kâğıdında verilen kelimelerle dinledikleri metindeki kelimeleri anlam açısından karşılaştırmaları istenebilir. SINIF) KAZANIMLAR 2.6. ne.) etkinliği yapılabilir.5.

ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (5. farklı başlıklar bulur. 30. 2. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yapılabilir. Dinlediğini Anlama (devamı) 21. zaman. 32. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. 26. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. Kendisinin ve konuşmacının önemli gördüğü noktaları belirlemeleri istenir. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 24. Dinlediği konuya uygun. çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.22. 23. 29. 2. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. 28. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.22. yer. 22. SINIF) KAZANIMLAR 2. 35. bireysel değerlendirme ölçekleri. 27. Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 25. Dinlediklerinde geçen nesne. En az üç aşamalı yönergeler verilmelidir. gözlem formları. “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar görselleştirme sözlü sunu ve yazma çalışmaları. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 99 . olay. 34. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 2. olay. yer vb.35.26. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 31. 33. 2.30. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. kişi. Dinlediklerini özetler. Hikâye unsurları: ana ve yardımcı karakterler.

8.Tiyatro. tiyatro.5. dinler ve izler. tekerleme. Katılımlı dinler. 3. Dinleme sürecine katılma. belgesel vb. soru sorma. dinler/izler. 3.2. 5. Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. 2. 3. 3.1. 3. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. Şiir ve müzik dinletilerine katılır. hikâye. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları ve öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir. izletilebilir.2. Seçici dinler. vb. Dinlerken işaret. Not alarak dinler. Bilgi edinmek için haber. İstediği bilgileri seçme. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1.3.5. açıklama yapma. sinema vb. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 100 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3.6. 7. 4. şarkı. Boşluklar bırakılmış bir metin öğrencilere verilir. Eğlenmek için masal. kısaltma yaparak veya yazarak not alma. ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinleme. Sorgulayarak dinler. 3. SINIF) KAZANIMLAR 3.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (5. “ Tür. Televizyon ve radyodan dinlenen güncel haberlerin anlatılması istenebilir. / 3. Tür. sunu. 6. Öğretmen metni okurken öğrencilerden boşlukları doldurmaları istenebilir. sembol kullanarak.

2.1. AÇIKLAMALAR 1. 5. 4.7.) uygun konuşur. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 2. 8. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. vatana.7. 6. / 1. Dinleyicilerle göz teması kurar. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. / 1. konuşma denemeleri yapma vb. Sesine duygu tonu katar. Ara disiplin: “İyi Bir Konuşmacı Olmak İçin” etkinliği yapılabilir. sosyal vb. millete saygı göstererek konuşma.1.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (5. bayrağa. büyüklerine. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapma. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. “Ne hakkında konuşacaksın?”. 13. Konuşma yöntemini belirler. sevinç. manevi. bilgi toplama. Üzüntü. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar sözlü sunu. dereceli puanlama anahtarı ve gözlem formuyla değerlendirilebilir. 10. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 101 . Akıcı konuşur. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 1. ahlaki. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Öğrenciye bir araştırma konusu verilerek konuyla ilgili bilgi toplaması ve arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir. 3. 1. 1. 7. incitmeden. kontrol listesi. korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. [!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. söz alarak. 1. Konuşmak için hazırlık yapar. “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorularla öğrencinin konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir.8. 9.12. vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek yapılan konuşma. Konuşma konusunu belirler. görsel hazırlama. 11. 12. Duraklamaların. kültürel. SINIF) KAZANIMLAR 1. Konu dışına çıkmadan konuşur. gereksiz kelime kullanımının ve ses tekrarlarının olmadığı.

2. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. SINIF) KAZANIMLAR 2. 12. “koştu” biten bir eylemi.5.6. önce. açıklamak gerekirse. 2. 2. “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder. Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir. 7. daha.8/2.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (5. ve. sonunda. özellikle. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. 13. 14. Belirlenen bir deyim ya da atasözünü açıklamasını isteyebilirsiniz. anne baba veya bir yetkiliyle konuşmanın birbirinden farklı olması gerektiği vurgulanmalıdır. ondan sonra. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 102 . mâni. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 4. ne…ne de. Resimler. 11. 2. Konuşmasında ana fikri vurgular. hatta. mizahi ögeler. 6. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1.3. Sınıfta. çünkü. sokak veya topluluk önündeki konuşmalarla. Belirlenen bir konuda. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. sonuçta. örneğin. arkadaş. fotoğraflar. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. öğretmen. atasözü. [!] 2. tekerleme. 3. zaman ekleri verilmeyecektir. 2. gibi. İlk önce.3. Konuşmalarında tanımlamalar yapar. 9. şekiller.6. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular. Kendine güvenerek konuşur. tablolar vb. 2. 10. önemsediği bilgileri vurgular. Destekleyici ve açıklayıcı örnekler verirken “örneğin. Konuşmasında söz varlığını kullanır. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. başka bir deyişle. farklı yaş grubunda bulunan kişilerin yapabilecekleri konuşmaları hazırlamaları istenebilir. gerek…gerekse vb. kütüphanede. üstelik. örnek olarak. yani. 8. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. Örneğin.13. 2. Deyim. “koşuyor “devam eden bir eylemi. özlü söz. Konuşmasında. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. 5. daha sonra. [!] Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek. hem hem de. vb. 15. mecaz.” ifadelerini kullanır.

sonucunda vb. bu nedenle. Duygu. 21. Sporda kurallara uymamanın sonuçlarının neler olabileceği sorulabilir.17. 26. a) Hayal ve özlemlerini anlatmaları istenebilir.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır. 2. istek.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. en iyisi. daha iyi. 2. dereceli puanlama anahtarı. Dilek.19. 2. Tanıyalım” alt öğrenme alanı (kazanım 1.22. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. sonuç olarak. heykel) hakkında konuşması istenebilir. 17. şiir. 28. 2. Konuşmasını özetler. Konuşmasını özetlerken “özet olarak. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Canlılar Dünyasını Gezelim. 22. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 103 . b) Sanatsal ürünler (resim.2/2. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 2. ne zaman. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 27. 25. farklı olarak. kısacası. gibi. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. aynısı vb.1/7. 23. nasıl. kontrol listesi.1/4. beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. 20. 2. 19. 2. bu yüzden vb.23.17.20. gözlem formu.” ifadelerden yararlanmaları istenebilir. ailesini ve çevresini tanıtır. en kötüsü” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (devamı) 16. Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. Önemli olanı belirtirken “başlıca. son olarak. özetle. bunun nedeni. 24. bunun sonucunda. Karşılaştırmalar yaparken “benzer olarak. nerede. böylece. konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir.18. özellikle. 18. Konuşmasını.1/5. Sebep sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. Kendisini. SINIF) KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. Konuşmalarında ne.4) “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar sözlü sunu.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (5. rol yapma ve öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir.

tanışma. Herhangi bir konuda katıldığı veya katılmadığı noktaları. şair. 3.5. kontrol listesi.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (5. kişileri de görünüş. 3. sporcu vb. 6. dereceli puanlama anahtarı. 5. etkinlikler düzenlenebilir. tartışma vb. 8. Konuşmalarında betimlemeler yapar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar sözlü sunu. yönlerden betimleme. 3. / 3. Üstlendiği role uygun konuşur.8. Topluluk önünde konuşur. gözlem formu ve öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir.1. fıkra vb. köy muhtarı. 11. 3. “Tür. forum.2. Belirlenen bir konuda bilgi edinmek amacıyla bir yazar. İkna edici konuşur. 10. özür dileme. Tür.10. teşekkür etme. Bilgi almak amacıyla görüşmeler yapar. arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yapılabilir. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. 3. 12. biçim. Masal. hakkında yorum yapmaları istenebilir. / 3. Deneyim ve anılarını anlatır. nedenleriyle karşısındaki kişiyi incitmeden ifade etme. Girişimcilik: Meslekleri tanır.10. 7. telefonda konuşma vb. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. 2.11. büyüklük vb. SINIF) KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. 9.7.3. Sorgulayarak konuşur. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Masal. 3. nedenlerini ve kanıtlarını açıklama. duygu vb. ile görüşülebilir. Panel. Yer ve nesneleri renk. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. yönetici. b) Gazete veya dergiden okuduğu bir haber ya da yazı hakkında eleştiri yapması istenebilir. 3. 4. Selamlaşma. hikâye. Bilgi vermek amacıyla konuşur. kutlama. a) Televizyon ya da videodan münazara. 3. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 104 . tartışma vb. anlatmaları istenebilir.4.

Okuma amacını belirler. Okuma Kurallarını Uygulama 1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 2.5. 1.4. seçici okuma. Öğretmen. öğrencilere okuma amacını belirleme konusunda yardımcı olur. Okunacak metni belirleme. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 8. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir. öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir. not alarak okuma.8. dudaklarını kıpırdatmadan.7. 6. Kurallarına uygun sessiz okur. öne arkaya sallanmadan gözleriyle takip ederek okuma. yanlış okumaların yapılmadığı. Okumak için hazırlık yapar. 3. sorgulayarak okuma gibi teknikler uygulanabilir. Akıcı okur. 9. okuma ortamını düzenleme vb. [!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. 1. Okuyucunun yaptığı hataları belirlemeleri ve bunların doğru olanlarını okumaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 7. Okuma amacını ve metnin türünü dikkate alarak sesli veya sessiz okuma. 5. 4. AÇIKLAMALAR 1. duraklamaların. başını sağa sola çevirmeden. vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuşur gibi okuma.2.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. 1.3. [!] 1. Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 105 . Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. SINIF) KAZANIMLAR 1.1. 1. Fısıldamadan. Okuma amacına uygun yöntem belirler. Öğretmen.

5. bunun nedeni. 12. Okuduğunu Anlama 1. Bilinmeyen kelimenin anlamını. 2. benim de düşündüğüm gibi. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır.2. Metnin giriş. genellikle. en iyisi. her zaman. Okuduklarında. 11. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 9. en kötüsü. tanımlayacak olursak. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.9.13. özellikle.10.” 2. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.tanımlanmaktadır vb. birkaçı. 18. 2.kadar” ifadelerinin. kişi veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir.1. …demektir. 6. ama. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.14. çoğunlukla” 2. karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. …. Okuduklarının konusunu belirler. daha kötü vb. arasında sebepsonuç ilişkileri kurduğunu öğrencilere sezdirmelidir. “benim düşünceme göre. Okuduklarını zihninde canlandırır. 10. bence. doğrusu. …. Okuduklarında ne. 14. açıkçası. sonuç olarak. 7. olay. olduğu için. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.11 Öğretmen. [!] 2. fakat. sadece. sık sık. en az. tamamen. “şöyle ifade edebiliriz.12. Öğretmen “benzer olarak. bu nedenle. 8. böylece. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. ne zaman. bunlardan biri. son olarak. “özet olarak. ancak” kelimelerinden sonra düşüncenin farklılaştığını öğrencilere sezdirmelidir.” 2. için. 17. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. sonucunda vb. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. bu yüzden” ifadelerinin düşünceler.” 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. farklı olarak. [!] 2. 16. 13. [!] 2. cümle. bunun sonucunda. Öğretmen “başlıca. …den daha. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. özel olarak. nasıl. hatta vb. nerede. ile başlayan ifadelerle.17. bilimsel verilere dayanan ve herkesçe kabul gören ifadeleri ayırması. özetle. daha iyi. aynısı.8.” ifadelerinin metinde önemli olanı vurguladığına öğrencilerin dikkatini çekmelidir. kısacası. “çünkü. 3. “genel olarak. 2. olaylar vb. kendisinden önce veya sonra gelen kelime. başka bir deyişle. bana göre” vb. Öğretmen “veya.15. 15. [!] 2. gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. “yani. ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5.KAZANIMLAR 2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 106 . okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 4. resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etme. SINIF) ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. Okuma öncesi.

Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. 31. Okumasını. AÇIKLAMALAR 2. boşluk doldurma. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. “Bunu nasıl anladınız?”. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. altı çizili. 28. 2. koyu vb. doğruyanlış) ve öğrenci ürün dosyasıyla değerlendirilebilir.23. “Neden?” vb. 34. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Öğretmen anlam bakımından çelişkili bir metin veya paragraf vererek öğrencilerin bunları bulmalarını isteyebilir. “Yazarla aynı fikirde misiniz?”. 33. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. a) Karışık olarak verilen yönergeleri.29. b. Okuduklarındaki dil.27. 36. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. gözlem formları. 30. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 107 . resimden bulma. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 39. 21. yer. Okuduklarından çıkarımlar yapar. 42. çalışma yaprakları (eşleştirme. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. Okuduğunu özetler. 40. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir. Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler. Metin içerisindeki renkli. Hikâye unsurları: ana ve yardımcı karakterler. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 2. Okuduklarını ana fikir ve ayrıntılarını dikkate alarak kendi kelimeleriyle özetleme.31. 38. Öğrencilere önemli görülen yazarların kısa biyografisi ve diğer eserleri hakkında bilgi edinmeleri için araştırma ödevi verilebilir. 22. 35. Yazarın amacını belirler. Okuduğunu Anlama (devamı) 19. 25. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar görselleştirme. 24. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. zaman. “Hikâye Haritası” etkinliği yapılabilir. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. 2. sorularla yazarın amacı belirlenir. Okuduklarında eksik bırakılan ya da konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. 27. 20.30. 32. 26. 29. bireysel değerlendirme ölçekleri. 37. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. resimleme-boyama. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.30. 2. olay.32. 41. SINIF) KAZANIMLAR 2. işlem sırasına göre düzenleyerek uygulamaları istenebilir. “Yazar size ne anlatmak istiyor?”. 23. 2. Okuduklarının ana fikrini belirler. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yapılabilir.

2. 6. 3. 5. 4. -lı. Kelimelerin gerçek. kavram haritası. -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir.1. kelime haritası ve zihin haritası oluşturmaları istenebilir. AÇIKLAMALAR 3.3. Okuduklarında geçen eş sesli kelimelerin diğer anlamlarının kullanıldığı cümleler söylemeleri/yazmaları istenebilir. kelime gruplandırma vb.3. Burada yalnızca “–cı. 4. 2. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. resim. 3. Anlam Kurma 1. 3.5. paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 4.1. 4. Metinler arası anlam kurar. Söz Varlığını Geliştirme 1. En az iki kaynaktan edindiği bilgileri kullanarak yeniden anlam kurma. metin dışında başka bir olay ve konuyla ilişkilendirerek anlam kurma. kavram haritası. fotoğraf. 4. Zihin haritası. -lık. SINIF) KAZANIMLAR 3. 3. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 108 . öğretmenine sorma vb. yollarla araştırma. [!] 4. Metin dışı anlam kurar. Kelimelerin anlamlarını sözlüğe bakma. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.1 Görsellerle kavramları eşleştirmeleri. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 4. kelime haritası. Bir metin içindeki cümle.2. Cümle içinde verilen kelimenin eş veya zıt anlamlılarını yazmaları veya söylemeleri istenebilir. Okuduğu metindeki bilgileri.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. Metin içi anlam kurar.4. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.

4. daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif. dipnota bakma.) analizler yaptırılmamalıdır. Şiirde sadece konu ve ana duygu bulma çalışmaları yaptırılmalı. sözlük ve ansiklopediye başvurma vb. Serbest okumada amaç. Not alarak okur. tekrar okuma. Anlama tekniklerini kullanır.1. Tür. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 109 . teknikler.4. kısaltmalar yaparak. yıldız koyma vb) öğretmen öğrencilere yardımcı olur. Bu derslerde serbest okumalar yaptırılmalı. haftada bir ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır.2.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. [!] Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalıdır.) etkinlikler yaptırılmalıdır. Görselleştirerek. masal. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. resimleme. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için. okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb. 5. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması. renklendirme.3. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma fırsatı verilmelidir. Şiir. 2. 5. 5. sözlü ve yazılı anlatma. ailelerin öğrenciyle okuması teşvik edilmelidir. 5. uyak vb. okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma. Belirginleştirmede (altını çizme.5. ancak ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi sağlanmalı. Metnin türünü dikkate alarak okur. 3. Kendini sorgulama. zihin ve kavram haritaları yaparak vb. okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir. Serbest okuma yapar. 5. fıkra ve tekerlemeleri tekniğine uygun okuma. görselleştirme. SINIF) KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 5. yetişkinden yardım alma. [!] 5.

öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir. bilmece. 5. 11.8. 9.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlanmalıdır. “Söz Varlığını Geliştirme”. çalışma yaprakları. 7. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. okur. günlük olayları takip etmek. 8. “Tür.6. 5. başlıklar ve kaynakça kısımlarını incelemeleri de istenmelidir. 5. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 5. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir ve bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba sarf eder. öğretmenin rehberliğinde sınıfta tartışılabilir. Gazete ve dergi okur. Paylaşarak okumaktan zevk alır. okuma alışkanlığını kazandırmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek amacıyla önemli görülen haber veya yazılar. Kitap incelemelerinde içindekiler. tekerleme. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 110 . Tür. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (devamı) 6. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar gözlem formları. “Anlam Kurma”.9. Bilgi edinmek için okur.9. Bilgi edinmek. 10. masal vb. Sorgulayıcı okur. Eğlenmek için fıkra. SINIF) KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 5.

parantezi.6. Konu dışına çıkmadan yazar. yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir.Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 111 . yöntem vb. “Cümleyi Tamamla” etkinliği yapılabilir. ünlem işaretini. Soru edatı “mı” ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir. 5.4. Yazma konusunu belirler. tırnak işaretini. yıldız.4. [!] 1. kısa çizgiyi. 12. Anlatım bozukluğu olan cümleler verilerek bu cümleleri düzeltmeleri istenebilir. 1.1. Sıralamalarda sayı. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. Yazma amacını belirler. belirleme. 10. tarih uygun yere yazılmalıdır. gereç. din. [!] 1. kısaltmalarda. Özne. 2. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. bir önceki kavramı açıklamada.6. devir. Başlık sayfa ortalanarak. üç noktayı. 1. çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır. noktalı virgülü. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. konu. sembol ve işaretlerden yararlanır. öğrenci ürün dosyası ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. tekrarlarda kullanmaları sağlanmalıdır. 7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. 14. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1. Dil. birbirine bağlı cümleleri ayırmada. Yazma Kurallarını Uygulama 1. alıntılarda. 8.5.2. 1. 13. gezegen. Yazma öncesi araç. iki noktayı. tümleç. seslenme. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bırakılmalıdır. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. gözlem formu. denden işaretini. 4. plan. virgülü. ilişkili sözcükler arasında. Noktayı. 3. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. [!] “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. hitap. 11. SINIF) KAZANIMLAR 1.5. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. açıklamada ve örnek vermede.ÖĞRENME ALANI: YAZMA ( 5. Kelimeler. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Yazmak için hazırlık yapar. Yazma yöntemini belirler. 1. “Ne hakkında yazacaksın?”. “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar yazma çalışmaları. “Yazında neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorularla öğrencilerin yazma amacını belirlemeleri istenebilir. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. konuşmaları belirtmede. kesme işaretini. 6. tamamlanmamış cümlelerin sonunda. [!] 1.7. savaş. uzun çizgiyi. 9. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. atasözü. Olayları. Yazılarında abartma. kullanmaya özendirilmelidir.8. 8. 7.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (5. Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilmeli. AÇIKLAMALAR 2. Yazısına uygun başlık belirler. b) “Deyimleri Bul” etkinliği yapılabilir.6.14. özellikle. Yazılarında mizahî ögelere yer verir. “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder. 9. buna rağmen vb. a. 2. 2. bunlardan biri. Yazılarında. tamamen. 3. Mantıksal bütünlük içinde yazar. edat. 2. taşlama. fiil. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Kelime türlerinin çeşitleri verilmemelidir. 14. 12. 10. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir. oluş sırasına göre yazar.11 Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve olumsuz olarak gruplandırmaları istenebilir.15.9.7. özel olarak. Burada basit ve bileşik cümlenin tanımı yapılmadan sadece öğrencilerin bunları kullanması özendirilmelidir. bir paragrafta boş bırakılan yerlere. [!] 2. birkaçı. Yazılarında ana fikre yer verir. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 6. Yazısında alt başlıkları belirler. örneklerden yola çıkılarak sezdirilmeye çalışılmalıdır. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. a) “Atasözünü Bul” etkinliği yapılabilir. İsim. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. bağlaç kavramları. zamir. açıkçası. genellikle. “Gizli Kelimeyi Bul” (Verilen kelimelerin. 2. “örneğin.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. Her paragrafta anlatılacak genel düşüncenin sadece bir yönünün verilmesi istenmelidir. zaman ekleri verilmemelidir. “Kelime Türlerini Bul” etkinliği yapılabilir. sadece vb. 4. “Beni Tamamla” etkinliği yapılabilir. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 13. [!] 2. gibi. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. başka bir deyişle vb. işlevine uygun konulması istenebilir) etkinliği yapılabilir.12.9. tersini söyleme gibi yollarla mizah duygusunu yansıtmaları istenebilir. özelden genele yazarken “genel olarak.6. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. fakat. 17. özdeyiş vb. farklı bir düşünceye geçerken “ama. “koşuyor “devam eden bir eylemi. 2. İki faklı cümlenin birleştirilip tek bir cümle şeklinde ifade edilebileceği gösterilmelidir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 112 . [!] 2. “koştu” biten bir eylemi. 16. 11. sıfat. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. Yazılarında. 15. Yazılarda anlamı zenginleştirmek amacıyla deyim. c. [!] 2. açıklamak gerekirse. veya.10.“ ifadelerini kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler vermeye özendirilir. 5. [!] 2.17. zarf. her zaman. Genelden özele. yalnız. Yazılarında genelden özele. “ ifadelerini kullanmaları özendirilmelidir. özelden genele doğru yazar. “Beni Bul” etkinliği yapılabilir. yani. 2. SINIF) KAZANIMLAR 2.15. Örneğin. örnek olarak. b.

) hoşlanıp hoşlanmadığı özellikleri hakkında yazılar yazmaları istenebilir. Yazılarında karşılaştırmalar yaparken “aynısı. arkadaşlarının veya sanatçıların yaptığı resim.20. 21. 25.23. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. Kendisinin. ürünler hakkında yazılar yazma.19. Teknolojik araçların (telefon. bu nedenle. 2. röntgen cihazı vb. farklı olarak vb. bu yüzden vb. benzer olarak. televizyon. Yazılarında “…demektir. -medikçe.) AÇIKLAMALAR 2. İmza atar ve anlamını bilir.24. sebep .19. 20. izlediği iki ayrı hikâyenin. 2. şehir vb. Yazılarında tanımlamalar yapar. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 24. teknolojinin hayatı nasıl değiştireceği ile ilgili yazmaları istenebilir. 23. olduğu için. için. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (devamı) 18.” ifadelerini kullanmaları istenebilir.24. ) eksikliğinden kaynaklanan sonuçlara ilişkin yazılar yazmaları istenebilir.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. bunun nedeni. bunun sonucunda. 22. şiir vb. çizgi filmin karakter. SINIF) KAZANIMLAR 2. yer ve olaylarını karşılaştırarak yazmaları istenebilir. dolayısıyla. 2. 2. dinlediği. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 113 . Yirmi yıl sonra nasıl bir dünyada yaşayacağı. bilgisayar. 2. heykel. sahne. Yaşadığı yerlerin (mahalle. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. Kendisini. Duygu. Okuduğu. 19.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (5. ….21.25 Teşekkür Kartı (Kendileri için önemli olan insanların neden önemli oldukları açıklanarak bu kişilere teşekkür kartı hazırlanabilir. şarkı. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.” ifadelerini kullanmaları istenebilir.20. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. Yazılarında.tanımlanmaktadır vb. 2.

27. öğrenci. olay. Kariyer Bilinci Geliştirme: Bir bireyin sahip olabileceği değişik rolleri (arkadaş. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder. işin vb. en iyisi. sinema. Konunun ana fikir ve önemli noktalarını öğrencinin kendi ifadeleriyle özetlenmesine dikkat edilmelidir.21. 34. 2. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 29. resim galerisi. 33. müze. Meraklarını gidermek. Sorular yazar. en kötüsü” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. nasıl. [!] 2. Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır. 2.32. 32. ailenin bir üyesi vb) belirtir. 30. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. bilgi edinmek ve soru yazma becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilere soru yazma fırsatları verilmelidir.31. Formları yönergelerine uygun doldurur. Bir etkinliğin. Dilek. nerede. SINIF) KAZANIMLAR 2. daha iyi. yer.26. 31.30. Yazılarında ne. 35. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 114 . ne zaman. konser vb. tiyatro afişleri verilerek öğrencilerin afişlerden hareketle hangi filme veya oyuna gitmek istedikleri hakkında yazılar yazmaları istenebilir. 2.26.24. özellikle. an vb. 2. yerlere gidilmesi ve gördükleriyle ilgili yazılar yazmaları istenebilir.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (5. “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar yazma çalışmaları ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Tarihte yapılan bir spor türünün kurgusunu hazırlar ve uygular. Özet çıkarır. Okul ile ilgili istek ve dileklerini yazarak hazırlanan dilek kutusuna atmaları istenebilir. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (devamı) 26. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 2. Önemli olanı belirtirken “başlıca. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. Sinema. 28. 2.32. Tiyatro.34. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter.

Tür. Hikâye yazar. drama gösterisi) afiş hazırlamaları istenebilir. 3. b) Bir ürünle (dondurma. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 115 . nesne veya bir fotoğraftan hareketle bir öykü yazmaları istenebilir. Deney. Şiir yazar. Kısa oyunlar yazar. yazar.) ilgili reklam hazırlamaları istenebilir. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazmaları istenebilir. Evinde. a) Belirlenen bir konuda (çevre temizliği.11. Günlük.10. Herhangi bir konuda katıldığı veya katılmadığı noktaları. 3. Bir karşılıklı konuşma metninde eksik bırakılmış yerleri tamamlamaları istenebilir. Sınıfa getirilen aile fotoğrafları incelenerek fotoğraftakilerin betimlenmesi ve onlarla ilgili hikâyeler yazmaları istenebilir. Bir şiir defteri tutmaları. 3. 3. kartpostal. 3. 5.10 Ailesine.8.4. tablo. nedenlerini ve kanıtlarını açıklama. 3. SINIF) KAZANIMLAR 3. 11. çikolata vb. anı vb. 10. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. 3. gezi ve gözlem raporları yazma. arkadaşına ya da öğretmenine istekleriyle ilgili ikna edici yazılar yazdırılabilir. 3. Yazılarında betimlemeler yapar. nedenleriyle açıklama. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. İkna edici yazılar yazar. 4. Duyuru. AÇIKLAMALAR 3.9. yazar.11. 9. 3.6. okulunda veya çevrede beğenmediklerini ve bunlarla ilgili kendi çözüm önerilerini anlatan yazılar yazmaları istenebilir. resim sergisi. kendi yazdığı ya da beğendiği şiirleri bu deftere aktarmaları istenebilir.7. 2. Resim. 3.5. 6.5. çevresinde gerçekleşen olayları açıklama vb. Mektup yazar. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 8. 7.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (5. Sorgulayıcı yazılar yazar. Davetiye ve tebrik kartı yazar. afiş vb.

Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. SINIF) KAZANIMLAR 3. Öğrenciler kendilerine özgü not alma teknikleri oluşturmaya yönlendirilmelidir. 15.14. 14.13. 16. 13. 3. [!] 3. Tür. 3. İş birliği yaparak yazar. a) Okul veya sınıf gazetesi hazırlamaları istenebilir. İstediği bir konuda yazılar yazar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. akış). farklı renkle yazma vb. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 116 . haritalama (kavram. Planlı yazma yöntemine uygun yazar.16. kazanımı için matematik dersi “Çizgi Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 2) 3. çalışma yapraklarıyla değerlendirilebilir.5. sembol kullanma vb teknikleri kullanmaları istenebilir.15. koyulaştırma. Yazma öncesi hazırlık. “Tür.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (5. 3. düzeltme ve paylaşma. taslak oluşturma. Not alırken dinlediği veya okuduğu konunun özünü yakalamak amacıyla kısaltmalar yapma. Not alır.5. resimleme. b) Belirlenen bir konuda grup olarak şiir yazmaları istenebilir. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır. gözden geçirme. AÇIKLAMALAR 3.12. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Altını çizme. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma (devamı) 12. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.

Renkleri tanır. 1.2. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. 1. a “Tablo (Çizelge) İncele” etkinliği yapılabilir. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.) kavram haritası ile anlatmaları istenebilir.1. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. kullanıldığı yerler ve ifade ettiği anlamlar. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. dergi. Görsel Okuma 1. neden etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” vb. 8. 10. toplantı. Bayram. a) Doğayla ilgili bir olay (kar veya yağmur yağması vb. Beden dilini yorumlar.12. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Verilen karikatürden çıkardıkları anlamı yazarak arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir. 7. 1. b. spor. “Resimlerin Söyledikleri” etkinliği yapılabilir.3.5. “Bu reklamdan. SINIF) KAZANIMLAR 1. anma töreni ve yöreye özgü sosyal olayların toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışma. 3. grafikleri ve basit tabloları yorumlama.11. Öğrencilerden. 1. “Grafiği Yorumla” etkinliği yapılabilir.10. 9. belgesel vb. anlamlandırır ve yorumlar. Hava durumu. Ara disiplin: a. 1. programlar hakkında yorum yaptırılabilir. haberleri. 11.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (5. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 117 .7. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin anlamlarını bilme. Harita ve kroki okur. ilçe) yorumlamaları istenebilir. 1.6. b) Doğayı kirleten unsurlarla ilgili bir film izlettirilerek (video ya da bilgisayardan) öğrencilerin görüşleri alınabilir.2.8. veli. Televizyonda izledikleri haber. 1. 1. Renklerin adları. verilen kroki (ev. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 6. düşünceleri sorgular. TV ) verilen bilgileri. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. “Sizi çok hangi reklam etkiliyor?”. 5. Şekil. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. 2. okul) ve haritayı (yaşadığı il. b. sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır. 1. Doğayı izler. Karikatürde verilen mesajı algılar. ağırlık vb. 4. 1. “Meslekler” etkinliği yapılabilir.

13. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 118 .8. kazanımı için matematik dersi “Çizgi Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 2) 1. Görsel Okuma (devamı) 12. olayları. SINIF) KAZANIMLAR 1. 1. “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar çalışma yaprakları. Görsellerle sunulan bilgileri. kazanımı için matematik dersi “Tablo ve Şema” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1.5.2. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir.1) 1. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.1/4.4/4. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. 15. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir.2. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” alt öğrenme alanı (kazanım 1.1.3/1. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.3. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilâç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. öğrenci ürün dosyası ve öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir.10. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir 1. 1.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (5.6/6. 14.

yollarla sunar. tepegöz. 8. 7. Sunum şeklini belirlerken izleyenleri ve ortamı dikkate alma. 3. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. düşünce. grafik. 10. sunu yollarından birini tercih etme. bilgisayar vb. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 119 . şekil. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Öğrencilerden görselleştirdikleri ürünleri. 2. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. sunacağı konuyla ilgili bilgi toplama ve sunu denemeleri yapma. Sunularını değerlendirir. 2. 2. 2. kukla vb. b) Bilgisayar yardımıyla poster hazırlanabilir. bilgi ve izlenimlerini resim. Duygu. Bunlar sınıf ve okul panosunda da sergilenebilir.10. Sunulacak konuyla ilgili bir nesne veya modeli sınıfa getirerek sununun anlaşılmasını destekleme amacıyla kullanma. “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. düşünce ve izlenimlerini drama. Sunuma hazırlık yapar. kazanım için matematik dersi “Tablo ve Şema” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 2.4. 4. Okudukları kitaplara “farklı bir kitap kapağı” hazırlamaları istenebilir. Bilgi. a) Belirlenen bir konuda (gerektiğinde soru sorulabilecek. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. 6. araç-gereç hazırlama.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (5. SINIF) KAZANIMLAR 2.3.2. Görsel Sunu 1. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. açıklama istenebilecek. 2.8. 9. 2.3. resim. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2.4. tiyatro. 5. Sunum öncesi. Duygu. müzikli oyun. şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. 2. Sunum yöntemini belirler.1. başka kaynaklara başvurulabilecek bir ortamda) bilgisayar kullanarak sunumlarını geliştirmeleri istenebilir. arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir.

B. KAZANIMLARIN GENEL DAĞILIMI 120 .

36 Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. 34 Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. niçin. 4 Not alarak dinler. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. 25 Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 38 Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. sunu. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1 Metni takip ederek dinler. yardımcı fikirleri bulur. 13 Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 4 Dinlerken vurgu. 2 Katılımlı dinler. 5 Dinlediklerini zihninde canlandırır. 33 Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Tür. 29 Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 8 Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. 20 Konuşmacı. 23 31 38 45 48 121 . 3. 23 Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. uygulama. 9 Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. nerede. belgesel vb. 35 Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. Dinlediğini Anlama 1 Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. 11 Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder. 18 Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları. ne zaman. 12 Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 15 Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. 27 Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. haber. tekerleme. 2. 21 Konuşmacıyı. tiyatro vb. 28 Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. öğretim. 5 Sorgulayarak dinler.Dinleme Kurallarını Uygulama 1 Dinlemek için hazırlık yapar. 19 Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. dinler/izler. şarkı.dinler ve izler. 3 Seçici dinler. 26 Dinledikleriyle ilgili. 4 Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. ve kim sorularına (5N 1K) cevap arar. 7 Eğlenmek için masal. ölçme ve değerlendirme. konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. 37 Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder. nasıl. 6 Dinlediklerinde ne. 7 Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 3 Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 3 Duyduğu sesleri ayırt eder. 5 Görgü kurallarına uygun dinler. 2 Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 22 Dinlediklerinde dil. 24 Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 31 Dinlediklerini özetler. 2 Dinleme amacını belirler. hikâye. 10 Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. 14 Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1 X 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tanıtım. 9 Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. 8 Şiir ve müzik dinletilerine katılır. 16 Dinlediklerinin konusunu belirler. 17 Dinlediklerinin ana fikrini belirler.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. tonlama ve telâffuza dikkat eder. 30 Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. 32 Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 6 Bilgi edinmek için.

20 Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 1 X 2 3 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tanıtım. 4 Dinleyicilerle göz teması kurar. uygulama. ölçme ve değerlendirme. 7 Konuşmasında ana fikri vurgular. konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir. 11 Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 19 Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 10 Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 12 Konu dışına çıkmadan konuşur. 14 Konuşma konusunu belirler. istek. 5 İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. 3 Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.) uygun konuşur. 11 Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. sosyal vb. 12 Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. nerede. manevi. 7 Kelimeleri doğru telâffuz eder. 23 Dilek. konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1 Kendine güvenerek konuşur. 22 Konuşmasını özetler. kültürel. 9 Sesine duygu tonu katar. 13 Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 14 Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 2 Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. ahlaki. 8 Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular. durum. 10 Konuşmalarında beden dilini kullanır. 10 Sorgulayarak konuşur. 31 34 41 51 53 122 . 2. 11 Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. 29 Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir. 17 Konuşması. 6 Deneyim ve anılarını anlatır. çarpıcı ifadeleri kullanır. 6 Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. 3 Konuşmasında söz varlığını kullanır. hikâye. 9 Konuşmasında. 2 Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 5 Masal. Tür. öğretim. hakkında konuşur. 2 Konuşma yöntemini belirler. ailesini ve çevresini tanıtır. 7 Konuşmalarında betimlemeler yapar. 6 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 24 Kendisini. kişi vb. 21 Duygu. Konuşma Kurallarını Uygulama 1 Konuşmak için hazırlık yapar. ne zaman. 16 Konuşmasını. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 4 Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 13 Görgü kurallarına ve değerlere (millî. 3 Topluluk önünde konuşur. 15 Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır.ÖĞRENME ALANI:KONUŞMA 1. 5 Konuşmasını görsel sunuyla destekler. 30 Konuşmalarında ne. 28 Konuşmalarında tanımlamalar yapar. 4 Üstlendiği role uygun konuşur. 25 Hoşlanıp hoşlanmadığı olay. önemsediği bilgileri vurgular. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1 Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 8 İkna edici konuşur. 9 Bilgi vermek amacıyla konuşur. 3. 18 Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 27 Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici. nasıl. 26 Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 12 Bilgi almak amacıyla görüşmeler yapar. 8 Akıcı konuşur.

13 Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 40 41 42 43 Okuduklarındaki dil. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 5 Metnin türünü dikkate alarak okur. 2 Anlama tekniklerini kullanır. 36 51 63 69 123 . 2 Okuma amacını belirler. bilmece. masal vb. 37 Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. Anlam Kurma 1 Metin içi anlam kurar. 2 Metin dışı anlam kurar. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. ne zaman. 8 Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 5. 12 Gazete ve dergi okur. 10 Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. nasıl. altı çizili. 28 Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. 13 Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 11 Kitabı özenle kullanır. 15 Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. okur. 22 Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. 9 Yankılayıcı (tekrar ederek) okur. Okuduğunu Anlama 1 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 6 Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. kelimelerden cümleler oluşturarak okur. 24 Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. 30 Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 8 Akıcı okur. 31 Okuduklarıyla ilgili. 5 Okuduklarını zihninde canlandırır. 2 Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 18 Okuduklarının konusunu belirler. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 11 Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir. uygulama. 5 Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 34 Yazarın amacını belirler. 3 Okuma amacına uygun yöntem belirler. 6 Seslerden heceler. 4. 1 X 2 X X X X X X X X X X 3 X X X X X X X X X 4 X X X X X X X X X 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Metin içerisindeki renkli. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 4 Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder. 38 Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 71 X Tanıtım. 35 Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 3 Okuma öncesi. 7 Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. ölçme ve değerlendirme. 3 Metinler arası anlam kurar. Tür. 39 Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. öğretim.Okuma Kurallarını Uygulama 1 Okumak için hazırlık yapar. 23 Okumasını. 16 Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 36 Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.ÖĞRENME ALANI: OKUMA 1. 8 Paylaşarak okumaktan zevk alır. nerede. 20 Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler. koyu vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. 12 Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. 19 Okuduğunun ana fikrini belirler. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. 4 Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Not alarak okur. 27 Okuduklarından çıkarımlar yapar. 26 Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. 4 Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. 2. 10 Rehber yardımıyla okur. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 10 Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 32 Okuduğunu özetler 33 Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. 5 Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 3 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 14 Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. Söz Varlığını Geliştirme 1 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4 Metnin giriş. 7 Okuduklarında ne. 21 Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 9 Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. 25 Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. hecelerden kelimeler. 7 Eğlenmek için fıkra. 9 Kurallarına uygun sessiz okur. 7 Kelimelerin gerçek. 11 Sorgulayıcı okur. 17 Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 3. 29 Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. 2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. tekerleme. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1 Serbest okuma yapar. 6 Bilgi edinmek için okur. 6 İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

16 Yazma konusunu belirler. sembol ve işaretlerden yararlanır. oluş sırasına göre yazar. 13 Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. Yazma Kurallarını Uygulama 1 Yazmak için hazırlık yapar. 2 Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 4 Duyuru. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 10 Yazılarında imlâ kurallarını uygular. hecelerden kelimeler.ÖĞRENME ALANI: YAZMA 1. yer. 26 Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. 12 Sıralamalarda sayı. 14 Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. ne zaman. 12 İş birliği yaparak yazar. 28 Bir etkinliğin. 2 Davetiye ve tebrik kartı yazar. X Tanıtım. 4 Yazısında alt başlıkları belirler. 6 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. uygulama. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 13 Not alır. 8 Yazılarında mizahî ögelere yer verir. an vb. anı vb. 16 Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. 30 Sorular yazar. 33 Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. 9 Şiir yazar. 18 İstediği bir konuda yazılar yazar. 7 Olayları. 11 Sorgulayıcı yazılar yazar. 35 Yazılarında ne. 18 Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 10 Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. yazar. 25 Özet çıkarır. 22 İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. Tür. 15 Konu dışına çıkmadan yazar. 27 Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 3. yazar. 31 Dilek. 3 Yazısına uygun başlık belirler. 2 Yazma amacını belirler. 12 Yazılarında genelden özele. 13 Yazılarında ana fikre yer verir. 15 Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. olay. 17 Seslerden heceler. 19 Planlı yazma yöntemine uygun yazar. 5 Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. 14 Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. işin vb. 24 Kendisini. afiş vb. 8 Kısa oyunlar yazar. nasıl. 32 Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 1 X 2 X 3 X X X X X X X X X X X X X X 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 58 X X 64 24 36 44 124 . 34 Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır. 14 Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir. 7 Yazılarında betimlemeler yapar. 35 Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. kelimelerden cümleler oluşturur. 3 Yazma yöntemini belirler. 6 Hikâye yazar. 21 İmza atar ve anlamını bilir. ölçme ve değerlendirme. istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder. 11 Mantıksal bütünlük içinde yazar. 9 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 4 Kelimeler. nerede. özelden genele doğru yazar. 20 Yazılarında tanımlamalar yapar. 7 Matematiksel ifadeleri doğru yazar. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. 17 Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1 Günlük. 19 Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 2. 5 Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. 23 Duygu. 8 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 10 İkna edici yazılar yazar. 15 Dikte etme çalışmalarına katılır. 5 Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. 9 Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 3 Mektup yazar. 29 Formları yönergelerine uygun doldurur. 16 Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 11 Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. öğretim.

Görsel Sunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 X X X X X X X X X X X X X X 3 4 X X X X X X X X X X X X X X 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Duygu. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. X X 18 20 25 # 27 125 . Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. 4 Karikatürde verilen mesajı algılar. öğretim. anlamlandırır ve yorumlar. 5 Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 17 Metin ve görsel ilişkisini sorgular. şekil.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU 1. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. ölçme ve değerlendirme. 13 Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 16 Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. müzikli oyun. 2. kukla vb. bilgi ve izlenimlerini resim. Sunuma hazırlık yapar. Duygu. 15 Görsellerle sunulan bilgileri. 7 Doğayı izler. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. 9 Renkleri tanır. 12 Harita ve kroki okur. 11 Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. uygulama.Görsel Okuma 1 Şekil. 6 Beden dilini yorumlar. haberleri. Sunum yöntemini belirler Bilgileri tablo ve grafikle sunar. düşünce ve izlenimlerini drama. 2 Reklamlarda verilen mesajları sorgular. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Bilgi. 10 Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. X Tanıtım. 8 Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. düşünceleri sorgular. sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 14 Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir. 3 Resim ve fotoğrafları yorumlar. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. dergi. TV ) verilen bilgileri. Cümleleri görsellerle ifade eder. tiyatro. düşünce. yollarla sunar. olayları. Sunularını değerlendirir.

NOKTALAMA VE DİL BİLGİSİ KURALLARININ SINIFLARA DAĞILIMI 126 .C. YAZIM.

soru işaretini. tarihi sağ üst köşeye yazma. yer. virgülü. kesme işaretini. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARININ SINIFLARA DAĞILIMI SINIF KAZANIM Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. bayram adları. kısa çizgiyi. ulus. kısa çizgi. Öğretmen. başlıkla yazı arasında uygun boşluk bırakma. Cümleye büyük harfle başlama. 2. AÇIKLAMA Öğretmen. 127 . cümle sonunda ve sıralamalar yaparken. şiir mısralarının ilk harfini büyük yazma vb. kişi. kesme işareti. soru bildiren cümlelerin sonunda. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. cümle sonunda. soru bildiren cümlelerin sonunda. eğik çizgi. adların tekil ve çoğul biçimleri. soru bildiren cümlelerin sonunda. özel adların aldığı ekleri ayırmada. soru işareti. virgül. kişi ve yer adlarının ilk harfini büyük yazma.TÜRKÇE DERSİ (1-5. şiir mısralarının ilk harfini büyük yazma. adres yazımında kullanılır. 1. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir Noktayı. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin işlevlerine dikkat çekmelidir. kısa çizgi. kişi ve yer adlarının aldığı ekleri ayırmada kullanılır. özel adların aldığı ekleri ayırmada. sıralamalar yaparken ve kısaltmaların sonunda. Nokta. eğik çizgiyi. 3. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. virgül. ülke. Nokta. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. başlığı farklı (kuralına uygun) yazma. kesme işareti. satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada. Öğretmen. ay ve gün adlarının ilk harfini büyük yazma. satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada. kıta. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin işlevlerine dikkat çekmelidir. eş görevli kelimeleri ayırmada ve hitap sözlerinden sonra. Cümleye büyük harfle başlama. eş görevli kelimeleri ayırmada. adres yazımında kullanır. Cümleye büyük harfle başlama. SINIF Yazılarında imla kurallarını uygular. mahalle. soru işareti. kişi. yer ve hayvan adlarının ilk harfini büyük yazma. SINIF Yazılarında imla kurallarını uygular. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. özneyi belirtmede. SINIF Yazılarında imla kurallarını uygular. cadde. satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada.

ilişkili sözcükler arasında. yıldız. hitap. açıklamada ve örnek vermede. alıntılarda. gezegen. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. konuşmaları belirtmede. virgülü. iki noktayı. parantezi. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. devir. hitap.Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. seslenme. Noktayı. Dil. özneyi belirtmede. kısa çizgiyi. konuşmaları belirtmede. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir. devir. din. din. kesme işaretini. ilişkili sözcükler arasında. SINIF Yazılarında imla kurallarını uygular. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir. savaş. açıklamalarda. Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. gezegen. kısa çizgiyi. noktalı virgülü. birbirine bağlı cümleleri ayırmada. alıntılarda. çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır. uzun çizgiyi. virgülü. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. uzun çizgiyi. ünlem işaretini. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. üç noktayı. seslenme. bir önceki kavramı açıklamada. parantezi. Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır. tırnak işaretini. yıldız. Dil. kesme işaretini. SINIF Yazılarında imla kurallarını uygular. iki noktayı. tamamlanmamış cümlelerin sonunda. 5. 128 . tırnak işaretini. ünlem işaretini. denden işaretini tekrarlarda kullandırınız. Noktayı. 4. bir önceki kavramı açıklamada kullandırınız. kısaltmalarda. Öğretmen. kısaltmalarda. savaş. Öğretmen.

” ifadelerinin kullanılması istenebilir. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Kelime türlerinin çeşitleri verilmemelidir. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI DİL BİLGİSİ KONULARININ SINIFLARA DAĞILIMI KAZANIM AÇIKLAMA Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun Ad (adın iyelik ekleri). ama. farklı bir düşünceye geçerken “ama. sıfat. kurallı cümleler kurmaya özendirilmelidir. tümleç. Öğretmen “veya. farklı bir düşünceye geçerken “ama. Cümlenin ögelerine değinilmeden öğrenciler. örneklerden yola çıkılarak tanıtılmaya çalışılır. fiil.SINIF 1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. Burada yalnızca “–cı. Cümlenin ögelerine değinilmeden öğrenciler. -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir. SINIF 3. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir. Burada yalnızca “–cı. -lık. SINIF TÜRKÇE DERSİ (1-5. -lık. buna rağmen vb.” ifadelerinin kullanılması istenebilir. -lı. örneklerden yola çıkılarak sezdirilmeye çalışılmalıdır. Burada basit ve bileşik cümlenin tanımı yapılmadan sadece öğrencilerin bunları kullanması özendirilmelidir. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Özne. fakat. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Kelime türlerinin tanımları verilmeyecektir. bağlaç kavramları. veya. yalnız. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. yalnız. Kelime türlerinin çeşitleri verilmemelidir. zarf. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 5. Cümlenin ögelerine değinilmeden öğrenciler. İki faklı cümlenin birleştirilip tek bir cümle şeklinde ifade edilebileceği gösterilmelidir. Burada yalnızca “–cı. Ad (ad durum ekleri). zamir. -lı. Adların yerine kullanılan kelimeler (zamir) ve varlıkları çeşitli yönlerden niteleyen kelimeler (sıfat) ile ilgili örnekler verilecek. -lı. Yazılarında. SINIF Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. sıfat. tümleç. yalnız. fiil kavramları. SINIF 2. buna rağmen vb. yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir. Özne. edat. Yazılarında. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. Yazılarında. -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir. kurallı cümleler kurmaya özendirilmelidir. -lık. fakat. fakat. verilecek. SINIF Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. veya. İsim.adın tekil ve çoğul biçimleri kullanır. buna rağmen vb. ancak” kelimelerinden sonra düşüncenin farklılaştığını öğrencilere sezdirmelidir. 4. fakat. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. zamir.” ifadelerinin kullanılması istenebilir. veya. farklı bir düşünceye geçerken “ama. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. kurallı cümleler kurmaya özendirilmelidir. yüklem adları kullanılmadan bu ögelerin işlevlerine değinilecektir. 129 .

ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KAZANIMLAR 130 .Ç.

ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KAZANIMLAR Bu başlık altında Türkçe Dersi (1-5. 131 . Atatürkçülük ile ilgili konular Türkçe Öğretim Programı’nda yapılandırıcı yaklaşıma göre kazanımlar halinde düzenlenmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04. . Düzenlenen kazanımlar ilişikteki tabloda verilmiştir. Sınıflar) Öğretim Programı’nda yer alan Atatürkçülük ile ilgili kazanımlar verilmektedir.08. Diğer temaların uygun metinlerinde de bu kazanımlara yer verilecektir. Türkçe Öğretim Programı’nda Atatürkçülük.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ilköğretim kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak hazırlanmıştır. Atatürkçülük kazanımları ağırlıklı olarak “Atatürk” temasında işlenecektir.

Konu: Atatürk’le ilgili anılar 2. ölüm tarihi ve yeri 2. ATATÜRK’ÜN HAYATI VE ESERLERİ Hayatı 1. ölüm tarihi ve yeri. Sınıf 1. Sınıf 1 ve 2. Atatürk’ün çocukluğuyla ilgili dinlediği veya okuduğu anıları arkadaşlarıyla sözlü ve yazılı olarak paylaşır. Sınıf: Atatürk’ün çocukluğu 5. Konu: Atatürk’le ilgili anılar 2. anne ve babası (ailesi) ile ilgili anılar 2. Sınıf 5. dinler. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 3. öğrenim hayatı 3. Atatürk’ün ailesi ve çocukluğuyla ilgili görseller hakkında konuşur. Konu: Atatürk’ün Hayatı 1. anne ve babası (ailesi) ile ilgili anılar 10. anne ve babası (ailesi). Sınıf 2. anne ve babası (ailesi). 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 5. Sınıf: doğum yeri ve doğum tarihi. Sınıf: Atatürk’ün çocukluğu 4. Atatürk’ün çocukluğuyla ilgili anıları okur. Sınıf: doğum yeri ve doğum tarihi. Bilgi teknolojilerinden yararlanarak Atatürk’ün hayatı. Sınıf 132 . Sınıf: doğum yeri. Atatürk’ün hayatı ve eserlerine ilişkin olarak. Atatürk’ün iyi kalpliliğini anlatan anıları okur. anne ve babası (ailesi). Sınıf 2. Sınıf 1. Sınıf: doğum yeri. siyasî hayatı 2.TÜRKÇE DERSİ (1-5. kütüphane ve kitle iletişim araçlarından topladığı bilgi ve görsellerle sınıf gazetesi hazırlar. Atatürk’ün ailesiyle ilgili cümleler yazar. askerlik hayatı. öğrenim hayatı 4. Sınıf: Atatürk’ün hayatı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 8. Konu: Atatürk’ün hayatı ve eserlerini tanıma 5. dinler. Sınıf: fikir hayatı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. siyasî hayatı 5. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KAZANIMLAR 1. Sınıf: doğum yeri ve doğum tarihi. Sınıf: fikir hayatı. Atatürk’ün ailesiyle ilgili fotoğraflardan hareketle. 4 ve 5. Sınıf: Atatürk’ün çocukluğu 6. Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar. Sınıf: Atatürk’ün çocukluğuyla ilgili anılar 3. Atatürk’ün ailesiyle ilgili anılar okur. Sınıflar 1. Sınıf 1. Konu: Atatürk’ün Hayatı 1. Sınıf: Atatürk’ün iyi kalpliliği 7. dinler. Sınıf 1. Atatürk’ün ailesi ve çocukluğuyla ilgili bir anıyı dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir. Sınıf: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. askerlik hayatı. ölüm tarihi ve yeri. Konular: Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri 1. 2. Konu: Atatürk’le ilgili anılar 1. Millî Mücadele ve cumhuriyet ile ilgili görsel sunu hazırlar. Konu: Atatürk’ün Hayatı 1. yazdığı eserleri Ailesi 9. Sınıf 5.

Sınıf: Atatürk’ün fikir hayatı. Sınıf 3. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sınıf 4. Sınıf 133 . Konu: Atatürk’ün Hayatı 5. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 1. Atatürk’ün anne. Sınıf: Atatürk’ün vatan millet sevgisi ve önder oluşu ile ilgili şiirler 17. Sınıf 1. Sınıf: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün fikir ve siyasî hayatıyla ilgili bölümleri belirler. Sınıf: Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği dayanışma 18. 2 ve 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 5. Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmaması 4. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Millî Mücadele ile ilgili bir şiiri topluluk önünde okur. annesi. Sınıf: ilköğrenim. Sınıf: Atatürk’ün vatan millet sevgisi ile ilgili şiirler 2. orta öğrenim hayatı 3. babası ve kardeşi (ailesi) ile ilgili anılar 11. Sınıf: Atatürk’ün askerlik hayatı 14. babası ve kardeşi Öğrenim Hayatı 12. Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün Millî Mücadele’de karşılaştığı güçlükleri belirler.Sınıf: ilköğrenim ve orta öğrenim hayatı ile yüksek öğrenimini askeri okullarda tamamladığı Askerlik Hayatı 13. Konu: Atatürk’ün Hayatı 2. Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün askerî hayatıyla ilgili bölümleri belirler. Konu: Atatürk’ün Hayatı 5. Sınıf: Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olması 19. Konu: Atatürk’ün Hayatı 4. annesi. Sınıf: kendisi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 5. Atatürk ve Millî Mücadele’ye ilişkin olarak hazırlanmış bir tiyatro eserinde rol alır. Sınıf 5. Millî Mücadele’yi anlatan bir şiiri dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. İpuçlarından yararlanarak Atatürk’ün asker kişiliğine ilişkin bir paragraf yazar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 1. Sınıf: kendisi. Konu: Dayanışmanın toplum hayatındaki önemi 3. siyasi hayatı Atatürk ve Millî Mücadele 16.Konu: Atatürk’ün Hayatı 1. Atatürk’ün Millî Mücadele’de karşılaştığı güçlüklerden birine çözüm üretir. Sınıf 2 ve 3. Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmaması 4. baba ve kardeşini gösteren aile ağacını oluşturur. Sınıf 4. Konu: Atatürk’ün Hayatı 1. Sınıf: Atatürk’ün askerlik hayatı Fikir ve Siyasi Hayatı 15. Yazılı ve görsel materyallerden yararlanarak Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili bir paragraf yazar. Sınıf: Atatürk’ün vatan millet sevgisi ile ilgili şiirler 3. Sınıf: Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olması 20.

Başlığından hareketle okuduğu metnin içeriğinin Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemle ilişkili olduğunu tahmin eder. din ve vicdan hürriyeti. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “vatan ve millet sevgisi” 3. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 3. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisini gösteren materyalleri yorumlar. Atatürk’ün karşılaştığı güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini grupla tartışır. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 3. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “önder oluşu” Sınıflar 2 ve 3. Sınıf 3 ve 4. planlı çalışması” 4. Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini yazılı veya sözlü olarak açıklar. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “vatan ve millet sevgisi” 2. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “vatan ve millet sevgisi” 3. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 5. vatan millet sevgisi. Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmaması 4. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 3. ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 1. açık sözlülüğü. Sınıf 134 . Dinlediği anının Atatürk’ün hangi özellikleri ile ilgili olduğunu tahmin eder. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “insan sevgisi” 4. Sınıf 5. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “önder oluşu” 5. Konu: İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetler 4. öğrenim hürriyeti. kişi hürriyeti. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “ileri görüşlülüğü” 10. Sınıf: Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olması 8. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi ile ilgili seçtiği şiirleri topluluk önünde okur. Sınıf 3. bilim ve sanat hürriyeti. Sınıf 4. Sınıf: Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem. Farklı metinlerden Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne ilişkin bilgi toplayarak arkadaşlarıyla paylaşır. düşünce hürriyeti” 7. düşünce hürriyeti. Sınıf 3. Okuduğu metinlerden yararlanarak Atatürk’ün insan sevgisini anlatan kısa bir öykü veya şiir yazar. Sınıf: Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olması 9. Sınıf 5. Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin anılar ve belgelerden derlediği bilgilerle hazırladığı sunuyu görsellerle destekler. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “ileri görüşlülüğü. Sınıf 4. Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmaması 5. Sınıf 3. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 5. Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin fotoğrafları anlamlandırır. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 3. Sınıf 5. önder oluşu” 6.2. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “önder oluşu. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 2.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel amaç ve görevlerini açıklar. Konu: Atatürk’ün Türk tiyatrosuna ve sahne oyunlarına verdiği önem 4. Konu: Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Amaç ve Görevleri 5. eğitimde laiklik ilkesine verdiği önem” Sınıflar 5.2. Konu: Atatürk’ün Türk tiyatrosuna ve sahne oyunlarına verdiği önem 4. Konu: Atatürk’ün millî eğitim konusundaki düşünceleri 5. Atatürk’ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü ve yerine verdiği önemi benimseyerek tiyatro izlemekten zevk alır. Sınıf: Atatürk’ün milli eğitim konusundaki düşünceleri. Atatürk’ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolüne ilişkin düşüncelerini yorumlar. ülkemizde ilk konservatuarın kurulması. güzel sanatların çeşitleri Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Amaç ve Görevleri 6. Konu: Atatürk’ün millî eğitim konusundaki düşünceleri 5. Atatürk’ün eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili düşüncelerini destekleyen günümüzde yapılan çalışmalardan yazılı veya sözlü örnekler verir. Sınıf: Atatürk’ün geleneksel ve çağdaş sahne oyunlarının gelişmesine önderlik etmesi. Sınıf 4 ve 5. Sınıf: Atatürk’ün geleneksel ve çağdaş sahne oyunlarının gelişmesine önderlik etmesi. Atatürk’ün devletin temel amaç ve görevleriyle ilgili sözleri 5. güzel sanatların çeşitleri 5. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR Millî Eğitim 1. öğretmenlere verdiği. eğitim ve öğretim birliğine verdiği önem. Sınıf: Atatürk’ün güzel sanatlara ve sanatkârlara verdiği önem. Sınıf: Atatürk’ün güzel sanatlara ve sanatkârlara verdiği önem. güzel sanatların çeşitleri 5. Sınıf: Atatürk’ün milli eğitim konusundaki düşünceleri. eğitim ve öğretim birliğine verdiği önem. ülkemizde ilk konservatuarın kurulması. Sınıf 2. Konu: Atatürk’ün Türk tiyatrosuna ve sahne oyunlarına verdiği önem 4. Atatürk’ün sanatseverliğine ilişkin fotoğrafları anlamlandırır. güzel sanatların çeşitleri 5. Sınıf 4 ve 5. Sınıf: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel amaç ve görevleri. Okuduğu metinde Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmayla ilgili düşüncelerini belirler. güzel sanatların çeşitleri 4. güzel sanatların çeşitleri 5. Sınıf 5. Sınıf: Atatürk’ün güzel sanatlara ve sanatkârlara verdiği önem. Sınıf: Atatürk’ün geleneksel ve çağdaş sahne oyunlarının gelişmesine önderlik etmesi. Sınıf 135 . ülkemizde ilk konservatuarın kurulması. Sınıf 4 ve 5. öğretmenlere verdiği önem Atatürk ve Güzel Sanatlar 3.

Yazılarında veya konuşmalarında Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” prensibinin dünya barışı için her zaman gerekli olduğunu destekleyen güncel örnekler verir. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “planlı çalışması” Türk Dış Politikası 12. Sınıf: Milli kültürün korunmasında dilin önemi.Millî Kültür 7. Sınıf 5. Konu: Atatürk’ün “Yurtta sulh. Konu: Atatürk’le ilgili anılar 3. “Atatürk ve doğa” konulu görsel materyallerden yararlanarak onun doğa sevgisini anlatan bir hikâye oluşturur. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 1. örf ve âdetlere hoşgörülü olmaya ilişkin sözleri 3. Atatürk’ün basının önemi ile ilgili sözleri. Sınıf 5. Sınıf: Atatürk’ün diğer din. cihanda sulh” prensibi konusundaki çalışmaları Kamuoyu ve Basın 13. Sınıf: Atatürk’ün “Yurtta sulh. örf ve adetlere hoşgörülü olma 4. Sınıf: Basının önemi. Atatürk’ün Türk kadınının toplumdaki yeri hakkındaki görüşlerine ilişkin bilgi almak amacıyla bu konuda uzman kişilerle görüşme yapar. Millî kültürün korunmasında dilin önemini anlatan metinler okur. Sınıf: Atatürk’ün doğa sevgisi Planlı Çalışması 11. Türk kadınının çalışma hayatındaki yeri Çevre Bilinci 10. Atatürk’ün milli kültür ve dil arasındaki ilişkiyi belirten sözleri Türk Kadını 9. Millî kültürün korunmasında dilin önemini sözlü veya yazılı olarak anlatır. kamuoyu ve basın ilişkisi Diğer din. Sınıf 5. Sınıf: Milli kültürün korunmasında dilin önemi. Konu: Basının önemi ve Kamuoyu ve basın ilişkisi 5. Atatürk’ün kitle iletişim araçlarını sosyo-kültürel bir güç olarak önemli bulduğunu anlatan çeşitli kaynaklardan topladığı bilgileri arkadaşlarıyla paylaşır.Dünya barışı için milletlerin birbirlerinin örf ve adetlerine hoşgörülü olmalarının gereğini Atatürk’ün bu konuya verdiği önemi belirten sözleriyle açıklar.Sınıf 5. Konu: Milli kültürün korunmasında dilin önemi 5. Konu: Türk kadınını toplumdaki yeri 5. Sınıf 3. Sınıf 4. Atatürk’ün planlı çalışmayı benimseyen kişilik özelliğini anlatan anılardan çıkarım yapar. Atatürk’ün milli kültür ve dil arasındaki ilişkiyi belirten sözleri 8. cihanda sulh” prensibi 5. örf ve adetlere hoşgörülü olma 14. Konu: Diğer din. Konu: Milli kültürün korunmasında dilin önemi 5. Sınıf 5. Sınıf 136 . Sınıf: Atatürk’ün Türk toplumu içinde kadına verdiği önem.

Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 2. Sınıf 1. Tük milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler 3. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. düşünce hürriyeti) 5. Tük milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler 1. Sınıf: Türk Milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler 7. 2 ve 3. Sınıf: Türk Milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler (yerleşme ve seyahat hürriyeti. Tük milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler 1. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Sınıflar 1. Cumhuriyetle ilgili dinlediği bir şiirden zihninde canlandırdıklarını görselleştirir. Sınıf 4. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 3. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 3. Cumhuriyet ile ilgili dinlediği bir metni görselleştirir. Sınıf 4. 2 ve 3. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Konu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1. Tük milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler 4. Cumhuriyetle ilgili bildiği bir şiiri arkadaşlarıyla paylaşır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 4. Atatürk ve cumhuriyetin kazandırdığı hak ve hürriyetlere ilişkin olarak bir tiyatro metni hazırlar.4. Millî Mücadele ve cumhuriyet konularında şiir ve müzik dinletilerine katılımcı ve izleyici olarak yer alır. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Okuduğu veya dinlediği metinde cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz hak ve hürriyetleri belirler. Cumhuriyetle ilgili bir şiiri topluluk önünde okur. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 5. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu konusunu içerecektir. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sınıf 3. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.Sınıf 1. Sınıf: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 6. Atatürk. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 3. Sınıf: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Sınıf 4 ve 5. ATATÜRK VE CUMHURİYET EĞİTİMİ 1. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 4. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4. Sınıf 137 .

ARA DİSİPLİN ALANLARI İLE İLGİLİ KAZANIMLAR 138 .D.

Okuldaki karar verme süreçlerine katılır. Sınıf Görsel Okuma 5. Sınıf/Konuşma 4.TÜRKÇE DERSİ (1-5. Türkçe Kazanımları Şekil. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. Reklâmın yaşamımızdaki önemini kavrar. 139 . Sınıf/Yazma 3. Sınıf/Okuma 5. Sınıf/Yazma Sınıf/ Öğrenme Alanı 1. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerisi geliştirir. konuşur. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Sınıf/ Öğrenme Alanı 5. Sınıf/Konuşma 5. Sınıf/Okuma 5. Kendisini. Gazete ve dergi okur. Bir bireyin sahip olabileceği değişik rolleri (arkadaş. Türkçe Kazanımları Özel Eğitim Kazanımları Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri Yazılı ve sözlü yönergelere uyar. uygular. Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Meslekleri tanır. Reklâmlarda verilen mesajları sorgular. düşünce ve hayallerini ifade eder. Sınıf/Yazma Sınıf/ Öğrenme Alanı 4. Sınıf/Konuşma Sınıf/ Öğrenme Alanı 2. istek ve şikâyetlerini gerekli kişilere yazılı olarak bildirir. Dilek. Harita ve kroki okur. Grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir ve bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba harcar. Sınıf/Görsel Okuma 5. Sınıf/Okuma 4. Sınıf/ Yazma 4. Düşünce ve ifade özgürlüğünün yaşamındaki önemini kavrar. Farklı iş tiplerini tanır. Sınıf/ Konuşma 3. Yazılarında tanımlamalar yapar. Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Kazanımları Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. Girişimcilik Kazanımları İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. Türkçe Kazanımları Kariyer Bilinci Geliştirme Kazanımları Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Üstlendiği role uygun konuşur. Türkçe Kazanımları İş birliği yaparak yazar. ailenin bir üyesi vb) belirtir. Sınıf/Görsel Okuma 5. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. öğrenci. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. İletişim sırasında göz kontağı kurar. Sınıf/ Dinleme 2. Metindeki düşünceler ile kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. Paylaşarak okumaktan zevk alır. Sınıf/Dinleme Sınıf/ Öğrenme Alanı 5. Dinleyicilerle göz teması kurar. İnsan haklarını içeren metinleri okuyup tartışır. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. Duygu. Sınıf Görsel Okuma 5. Sınıf/Yazma 5. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. Sınıf/ Konuşma Türkçe Kazanımları Bilgi edinmek için okur ve dinler. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kazanımları İş birliği yapmayı sever ve iş birliği için olanaklar sağlar.

Türkçe Kazanımları Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Kazanımları Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Problemlere değişik çözüm yolları üretir. Bir işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. bunu hoşgörüyle konuşur. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. Sınıf/Görsel Okuma 4. Sınıf/Yazma 4. Sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek. adres-telefon bilme. Sınıf/Konuşma 3. Günlük anı yazar. Beden dilini yorumlar. Sınıf/Konuşma 4. Beden dilini kullanır. Sınıf/Konuşma 3. Çevreye duyarlılığına sahip olur. Günlük yaşam becerileri geliştirir (temizlik. uygun şekilde ifade eder. Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir. Kendine güvenerek konuşur. Sınıf/Okuma 3. Sınıf/Yazma 1. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. Duygu. Olaylar karşısında yaşadığı duygu ve düşüncelerini belirtir. Sözsüz iletişimi kullanarak (uygun yüz ifadeleriyle) olumlu ve olumsuz duygularını gösterir. Sınıf/Görsel Okuma Sınıf/ Öğrenme Alanı 4. Sınıf/Görsel Okuma 5.Sınıf/ Öğrenme Alanı 1. Türkçe Kazanımları Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. grupla işbirliği yapar. beslenme. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun Kendinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. vb. Grup içinde duygu ve düşüncelerini paylaşır. öğrenmeyle ilişkisini açıklar. doğadaki değişimleri farkeder ve yorumlar.). adres-telefon bilme. Tarihte yapılan bir spor türünün kurgusunu hazırlar ve uygular. yardım isteme.). Sınıf/Okuma 2. Sınıf/Yazma 3. Sınıf/Görsel Sunu 5. Sınıf/Yazma 5. karşılar. yardım isteme. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. vb. Etkili çalışma becerilerini kullanır. Doğayı izler. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Hoşlanıp hoşlanmadıkları ile ilgili yazılar yazar. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. Sınıf/Konuşma 4. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. Not alarak okur. Sınıf/Konuşma 2. Sınıf/Yazma 2. Topluluk önünde kendini ifade eder. Alkol ve ilâç kullanımını özendiren medya mesajlarını farkeder. Sınıf/Yazma Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kazanımları Günlük yaşam becerileri geliştirir (temizlik. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 140 . Sözlü ve yazılı talimatlara uyar. Kitabı özenle kullanır. Sınıf/Okuma 2. beslenme. Kitle iletişim araçlarıyla verilenleri sorgular. Sınıf/Dinleme 3. Yönergeleri uygular.

E. ZORUNLU VE SEÇMELİ TEMALAR 141 .

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan Millî Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olmalıdır. Bu nedenle ilk dört tema içerisinde. bilgilendirici metin ve şiir olmak üzere dört metin işlenmelidir. Birey ve Toplum olmak üzere Tablo 1’de verilmiştir. Seçmeli Temalar Tablo 2’ de verilmiştir. Her tema içerisinde ele alınacak içerik önerileri sunulmuştur. zihninde yapılandırma ve günlük hayata aktarma olanakları sağlar. 2. Sınıflar) Öğretim Programı çerçevesinde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde ele alınacak tema sayısı sekiz olarak belirlenmiştir. Sadece birinci sınıf ilk-okuma yazma öğretimi sürecinde. öyküleyici metin. 5. anlama. Aynı tema kapsamında farklı konular da seçilebilir. Temalar her sınıf düzeyinde farklı içerikte ele alınmalıdır. her temada dört dinleme metni olmak üzere. Buna göre: 1. Diğer dört tema ise Seçmeli Temalar tablosundan seçilebilir veya yeni temalar belirlenebilir. sorgulama. keşfetme. Seçilecek temalar ve konular. Bu metinlerden üçü ders kitabında. araştırma. 4. toplam on altı dinleme metni yer almalıdır. düzenleme. Böylece öğrenilen bilgi ve becerilerin uygulanabilirliği artar. Sınıflar) Öğretim Programı’nın hazırlanmasında düşünme. Yeni temalar belirlenirken seçmeli temaların birleştirilmesi yoluna gidilmemelidir. Her temada üç farklı türden. 3. Atatürk. Zorunlu Temalar. ilk dört tema dinleme metinleri aracılığı ile ele alınmalıdır. birisi de dinleme metni olarak öğretmen kılavuzunda yer almalıdır. Değerlerimiz. temel becerileri ve diğer dersler dikkate alınmıştır. Sağlık ve Çevre. Bu sekiz temanın dördü zorunlu.ZORUNLU VE SEÇMELİ TEMALAR Türkçe Dersi (1-5. inceleme. Temaların seçilmesi ve belirlenmesinde Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın amaçları. günlük hayatla ilişkilendirme ve değerlendirme gibi çalışmaları içeren tematik yaklaşım benimsenmiştir. Temalar öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve becerileri genişletme. Tematik yaklaşımdan hareketle Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda zorunlu ve seçmeli temalar belirlenmiştir. dördü ise seçmelidir. 142 . Temaların tamamında “İçerik Önerileri” başlığı altında verilen konular zorunlu değildir. Türkçe Dersi (1-5.

kamp. sağlık hizmetleri. uzaya yolculuk. rüyalar. Türk Dış Politikası. yıldız. ATATÜRK 2. reklâm. kasırga. Türk Kadını. 5. Düşler. müzik. Mimar Sinan. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Amaç ve Görevleri. türkü. iş yaşamı.). 10. 3. ozanlar vb. volkanlar. su. hayvanlar vb. Resim. şehir) çevre bilinci. Millî Kültür. Diğer Din. Planlı Çalışması. toprak. kasaba. beslenme. sağlık alanında çalışanlar (doktor. akarsular vb. Sinema. iklim. Türk büyükleri (Atatürk. temizlik. halk oyunları. Fatih Sultan Mehmet. belediyeler. sevgi. İzcilik. Atatürk ve Güzel Sanatlar. eczacı…). astronot vb. sınıf ve okul seçimleri. hemşire. Hacı Bektaş-ı Velî. gezi. kurgular. hava olayları. vatan. kahramanlık. hat. başarılı sporcular. ay. 7. gezegen. aile. yardım kurumları vb. 9. takım sporları. TÜKETİM VE VERİMLİLİK HAYAL GÜCÜ EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER DOĞAL AFETLER İÇERİK ÖNERİLERİ Tarihî ve turistik yerler. okyanus. 6. 4. okul. Atatürk ve Millî Mücadele) Atatürk’ün Kişilik Özellikleri Atatürkçü Düşünce Sisteminde Yer Alan Konular (Millî Eğitim. ebru. Fikir ve Siyasî Hayatı. tasarımlar. heykel. barış. engelliler. kutlama. beğeniler. yaşlılar. Nasrettin Hoca vb. kurallar vb. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler (telefon. Askerlik Hayatı. Öğrenim Hayatı. hoşgörü. Mevlânâ. sosyal değişimler. demokrasi. kaymakamlık. Yunus Emre. alışveriş. şehirler. kıta. yaşadığımız yer (köy. misafir. tiyatro. gökkuşağı vb. sirk. yüzme.Tablo 1: Zorunlu Temalar ZORUNLU TEMALAR İÇERİK ÖNERİLERİ Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Hayatı. Ailesi. yiyecekler. büyümek. çığ. Duygular (mutluluk. bayrak vb. 1. Türk kültürü (bayramlar ve törenler. keşifler. ev. Millî Bayramlar vb. güvenlik kurumları. valilik. dayanışma.) Ağız. Meslekler. 4. diş ve vücut sağlığı. Gökyüzü. giysiler. üniversiteler. Âşık Veysel. ürettiklerimiz. TBMM. DEĞERLERİMİZ 3. 8. lunapark. arama ve kurtarma. bale. Deprem. Barış Manço. tasarruf vb. bireysel sporlar. üzüntü…). Örf ve Âdetlere Hoşgörülü Olma) Atatürk ve Cumhuriyet Eğitimi. oyunlar. 2. sel.). dernekler. tezhip. bulut. buluşlar vb. bitkiler. seramik. bilgisayar vb. GÜZEL SANATLAR 143 . güneş. SAĞLIK VE ÇEVRE BİREY VE TOPLUM Tablo 2: Seçmeli Temalar SEÇMELİ TEMALAR 1. oyuncaklar vb. coğrafya. Türkçemiz. doğal afetlere karşı alınacak önlemler vb. iklim. GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE YENİLİKLER VE GELİŞMELER OYUN VE SPOR DÜNYAMIZ VE UZAY ÜRETİM. tatil vb. Çevre Bilinci.

BÖLÜM .3.

ölçme ve değerlendirme. Anlamlandırılan bilgiler ön bilgilerle bütünleştirilerek zihinde yapılandırılmaktadır. yazma. Bu nedenle öğretimden çok öğrenme üzerinde durulmaktadır. analiz. 145 . sınıflama. Bu nedenle Türkçe öğretiminde dinleme. tür. Dilin kullanım alanları aynı zamanda dil ve zihinsel becerilerin geliştirileceği öğrenme alanları olmaktadır. kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı. konuşma. Bu öğrenme alanları öğrencilerin dil. okuma. bilgiyi yorumlayarak anlamlandırmaları ve yeni bilgiler üretmelerini gerektirmektedir. tutum ve değerleri içermektedir. okuma dosyası ile ilgili çeşitli bilgilerle açıklamalara yer verilmektedir. Bu süreç öğrenme alanlarını bütün olarak ele almayı gerektirmektedir. kelime ve cümlelerle aktarılmaktadır. öğrenme. Yapılandırıcı yaklaşıma göre hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı. değerlendirme gibi zihinsel işlemlerden geçirilerek anlamlandırılmaktadır. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır. sınıflama. Çünkü öğrenme ve beceri geliştirme sürecinde dilin bütün alanlarından yararlanılmaktadır.öğretme süreci. beceri. yazma. konuşma. 1. metin seçme ve işleme. yazma ve görsel sunu ile zihinde yapılandırılan bu bilgiler gözden geçirilmekte ve seçilmektedir. harf. Sınıflar) Öğretim Programı’nın etkili ve verimli kullanılması. Yapılandırıcı yaklaşıma göre dilin kullanım alanları dinleme. üretmeleri ve bu becerilerini hayat boyu sürdürmeleri beklenmektedir. bilgiyi ezberlemeleri yerine bilgiyi anlamaları. Bu becerilerin kazandırılması ise çağdaş bir eğitim anlayışı olan yapılandırıcı yaklaşımı gündeme getirmektedir. Atatürkçülükle ilgili etkinlikler. analiz ve sentez yapma gibi işlemlerden geçirilerek düzenlenmektedir. öğrenme . ilişkilendirme. Seçilen bilgiler belirlenen amaç ve yönteme göre sıralama. Öğrenme sürecinde dinleme. ilişkilendirme. görsel okuma ve sunu öğrenme alanı olarak ele alınmıştır. okuma. yöntem ve teknikler. Öğrenme Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde öğrenme. öğrenme ve öğretme sürecinde uygulayıcıya rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. ilk okuma-yazma öğretimi. sorgulama. hece. bireylerin kendilerine aktarılan bilgileri aynen kabul etmeleri ve yönlendirilmeyi beklemeleri yerine. görsel okuma ve sunudur. Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde öğrenme alanları bütün olarak ele alınmaktadır. sorgulama.PROGRAM KILAVUZU Program Kılavuzu Türkçe Dersi (1-5. Konuşma. yorumlamaları. Bu nedenle bireylerden. A. Düzenlenen bilgiler ses. etkinlikler. Kılavuzda yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretimi. YAPILANDIRICI YAKLAŞIMA GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Çağımızdaki gelişmeler. sentez yapma. öğrencinin bilgileri zihninde yapılandırarak çeşitli becerileri geliştirmesi ve yeni bilgiler üretmesi temeline dayalıdır. duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlayacak bilgi. zihinsel. öğrenme-öğretme süreci ve öğretmenin rolünde önemli yenilikler getirmektedir. okuma ve görsel okumayla alınan bilgiler sıralama.

bunları birleştirme. Türkçe öğretiminde öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmeye önem verilmektedir. Öğrenme. dil. Anlama becerilerini geliştirmek için sadece kelime. görüşlerini açıklayarak. Öğrencinin anlamadığı ve zihninde yapılandıramadığı etkinliklerin becerilere dönüşmeyeceği unutulmamalıdır. Beceri yaklaşımında öğrencilere önce geliştirilecek becerinin ya da yapılacak iş-görevin ne olduğu açıklanmaktadır. Öğrenme-öğretme sürecinde verilen her çalışma ve etkinlik öncesi gerekli açıklamalar yapılmalıdır. sadece kitap okuyarak veya öğretmeni dinleyerek beceri geliştirmeyi yeterli görmemelidir. 2. Öğrenci kendi becerilerini geliştirmede ve öğrenmede etkin rol üstlenmeli. zihinsel ve sosyal becerilerini aktif olarak geliştirmelidir. Programda “Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre Türkçe Öğretimi” başlığı altındaki açıklamalarda “bilgi” ifadesiyle öncelikli olarak beceri öğretimine ilişkin bilgiler anlaşılmalıdır. Bilgileri araştırır. sınıf Türkçe derslerinde dil bilgisi konularına odaklanmak yerine. Bu bilgiler öğrenme-öğretme sürecindeki çeşitli çalışmalar ve etkinlikler aracılığıyla verilmektedir. Bu durum Türkçe öğretiminde öğrenme ve beceri geliştirme çalışmalarını etkiler. Ardından beceriyi uygulama bilgileri verilmektedir.Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın geliştirilmesinde yararlanılan yaklaşımlardan biri de beceri yaklaşımıdır. Ön bilgileriyle yeni bilgileri bütünleştirir ve zihninde yapılandırır. zihinde yapılandırma ve uygulama süreçlerinde öğrencilere yardımcı olunmalıdır. zihninde yapılandırması ve uygulayarak becerilerini geliştirmesi öngörülmektedir. Sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. öğrencilerin anlama ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmelidir. metnin bütününe yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrenci. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılmalı. Bu nedenle 1. inceler. uygulama bilgisi ve uygulama aşamalarından oluşmaktadır. ön bilgileriyle karşılaştırarak ve bütünleştirerek yeni anlamlar oluşturma çalışmaları yaptırılmalıdır. 146 . Bu amaçla öğrencilere dinledikleri ya da okudukları metinlerde anlam arama. 4 ve 5. Öğrenciler. Öğrencilerin ön bilgileri yeni bilgileri anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerinde belirleyici olur. becerinin nasıl yapılacağını içeren süreç bilgileriyle hangi durumlarda ve ne zaman kullanılacağını içeren koşul bilgilerini içermektedir. Bu yaklaşıma göre beceri. öğrencinin kendi çabası sonucu olmaktadır. bilgi. Dil ve zihinsel becerileri geliştirir ve öğrenmeyi sürdürür. sınıfa dili öğrendikleri ortamın birikimleriyle gelirler. Öğrencilerin bu bilgileri anlaması. cümle ve paragraflara değil. Becerilere ilişkin bilgileri anlama. sorgular ve anlamlandırır. bulur. sorgulayarak. Uygulama bilgileri.

olaylar ve anlam” sorgulanmalı. öğrencilerin ön bilgileriyle karşılaştırarak yeni bilgilere ulaşması sağlanmalıdır. biriktirme ya da üst üste yerleştirme değil. öğrencilerin sorgulayarak okuma. sorgulama. öğrencilerin sunulan bilgileri olduğu gibi ezberlemesi ya da kabul etmesi yerine anlaması ve sorgulaması sağlanmalıdır. Öğrenmenin anahtarı güdülemedir. Bu nedenle Türkçe öğretiminde. Öğrenme . sebep-sonuç ilişkileri kurma. bütün-parça ilişkilerinin kurulması ve bilginin ayrıntılı olarak ele alınması gerekmektedir. Bu amaçla olayları ve düşünceleri sıralama. tahmin etme. Öğrencileri yeni konuya ve bilgilere zihinsel olarak hazırlamak gerekmektedir. Sorunlara iş birliği içinde çözümler aranmalı. b. Türkçe öğretiminde becerileri geliştirme amacıyla öğrencilere alıştırma yerine gerçek yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik etkinlik yaptırmak daha etkili olmaktadır. Güdülemenin. Bu çalışmalarla öğrencinin yeni bilgileri derinlemesine anlaması sağlanmalıdır. tahmin etme ve beyin fırtınası gibi çalışmalar yaptırılmalıdır. Sorunlar. Bu uygulamalar öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini aktif olarak geliştirmesine ve öğrenmesine önemli katkılar sağlar. a. tam tersine bilgileri düşünme. Bu nedenle öğrenme-öğretme sürecinde gerçek yaşamda karşılaşılan sorunları çözmeye ağırlık verilmelidir. analiz-sentez yapma. Yeni bilgiler önceden yapılandırılmış bilgilerle birleştirilir.Yapılandırıcı yaklaşımda. Üretilen çözümlerin farklı ve özgün olmasına dikkat edilmelidir. özetleme ve değerlendirme gibi çalışmalar yapılmalıdır. Bu işlem bilgileri ezberleme. 147 . öğrencinin öğrendiği bilgiler bir sonraki bilgilerin alt yapısını oluşturur. dinleme. anlamlandırma. Öğretmenler bu aşamalara dikkat ederek etkinlikleri uygulamalıdır. çaba göstermeleri ve başarılı olmaları için güdüleme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Yeni bilgileri anlama: Yeni bilgilerin iyi anlaşılması için öğrencilere bütün olarak sunulması. Ön bilgileri harekete geçirme: Yapılandırıcı yaklaşıma göre yeni bilgiler verilmeden önce öğrencilerin ön bilgileri harekete geçirilmelidir. inceleme ve ön bilgilerle bütünleştirmedir. 2. ilişkilendirme. benzerlikleri ve farklılıkları bulma. metin işlerken yazarın metinde sunduğu “bilgiler. sınıflama. Öğrenme-öğretme sürecinde sorgulamaya ağırlık verilmeli. Çünkü yeni bilgiler önceden öğrenilen bilgilere dayalı olarak yapılandırılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirici sorular sorulmalı. sınıf ve okul ortamından seçilebilir. bunlar paylaşılmalı ve uygulamaya aktarılmalıdır. anlamlı bağlar kurularak bütünleştirilir. öğrencilerin günlük yaşamından. konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yardımcı olunmalıdır. uygun çözüm önerileri belirlenmeli.Öğretme Süreci Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde öğrenme-öğretme sürecinde yapılacak çalışmalar beş aşamada ele alınmaktadır. öğrencilerin etkinliklere katılmasında ve öğrenme amaçlarına yönelmesinde büyük payı bulunmaktadır. Örneğin. işlenen metinlerden. incelenmesi. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinliklere katılmaları.

ç. d. yeni ve farklı durumlara uygulanabilirliğini belirlemeye yönelik olmalıdır. onları dinlemeli. Bu nedenle bilgileri uygulama ortamları oluşturulmalıdır. Yeni bilgiler öğrencinin ön bilgileriyle çelişiyor. Öğrencilere saygı duymalı.c. düşünce. 148 . şekil gibi ögelerdir. bilginin eksik ya da yanlış yönlerini. Bu amaçla öğrenciler bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmaya yönlendirilmelidir. uygulamadaki durumunu. Yeni bilgiler öğrencinin ön bilgileriyle çelişmiyor. duygu. zihinsel şemasına uyuyorsa kolayca yapılandırılmaktadır. Bu süreçte işlevsel bilgilerin paylaşılması önemli olmakta ve öğrenmede kalıcılığı sağlamaktadır. Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde. 1. yargı. etkileşimli öğrenme gibi çeşitli yöntem ve tekniklere daha fazla yer vermelidir. Öğrencilerin öne sürdükleri fikirleri önemsemeli. güzel ve etkili kullanarak bütün öğrencilere örnek olmalıdır. Türkçenin güzel kullanıldığı. öğrenme sürecinde güçlü yönlerini öne çıkararak kendilerini ifade etmelerine ortam hazırlamalı ve dil becerilerinin gelişimine katkıda bulunmalıdır. farklı yazım türleri aracılığı ile öğrencilerin zevk alarak okuma alışkanlığı kazanmalarına yönelik çaba harcamalıdır. Bilgileri uygulama: Öğrencinin zihninde yapılandırdığı bilgileri uygulamaya aktarması kalıcı öğrenme için büyük önem taşımaktadır. Bu işlemler sonucunda öğrenci yeni şemalar oluşturarak bilgilere uyum sağlamakta ve zihninde yeni bir denge kurmaktadır. bilgiyi uygulayarak geliştirmelidir. Değerlendirme. sorun çözme gibi çalışmalar yapılmalıdır. öğretmen öğrencileri aktif duruma getirebilmek amacıyla sorun çözme. Zihinsel şema. işlevselliğini. Öğretmen dil becerilerini geliştirme sürecinde öğrencilere destek olmalıdır. Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde aşağıda belirtilenlere dikkat edilmelidir. Öğrenci bilginin uygulanmasını görmeli. Bu amaçla önceden var olan zihinsel şemalar değiştirilmekte ya da nitelikleri yeniden düzenlenmektedir. Öğrencinin bilgileri zihninde yapılandırması için düşünme. Öğrencilerine Türkçe dersiyle ilgili zengin kaynak ve materyaller sunmalı. Öğretmenin Rolü Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında öğretmenin payı büyüktür. 2. öğrencinin ön bilgilerine göre oluşturduğu kavram. Bu amaçla öğretmen. 3. Bilgileri yapılandırma: Yapılandırıcı yaklaşıma göre bilgilerin zihinde yapılandırılması iki şekilde gerçekleşmektedir. Bilgileri değerlendirme: Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrencinin bilgiyi anlaması. sorgulama. karar verme. Öğretmenden programı öğrencilerin bireysel özelliklerini ve çevresel koşulları dikkate alarak uygulaması beklenmektedir. Öğretmen Türkçeyi doğru. zihinsel şemasına uymuyorsa bu bilgileri yapılandırmak için zihinde yeni düzenlemeler yapılmalıdır. iş birlikli öğrenme. zihninde yapılandırması ve uyguladıktan sonra değerlendirmesi gerekmektedir.

onları okul dışı etkinliklere de yönlendirmelidir. metin aracılığı ile öğrenme. anlama. Öğrenciler öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasında çeşitli etkinliklerle aktif duruma getirilmelidir. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek. uygulama ve değerlendirme aşamalarını içeren hazırlık. uygun yöntem ve teknikleri kullanmalı. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almalı. tahmin etme. bilgileri yapılandırma. kendini ifade etme ile ölçme ve değerlendirme aşamalarıdır. Soruların bazı öğrenciler tarafından erken cevaplanması diğer öğrencilerin düşünmelerini engel olabileceğinden gerekli önlemi almalı. yeni bilgileri anlama. Bu iletişim biçiminde öğrencilere. Öğrencilerin öğrenme hızlarına müdahale etmemeli. okul içi ve dışında bilgilerini yapılandırma olanakları sağlamalı. kendilerini değerlendirmeye özendirmeli. Öğrencilere öğrenme sürecinin her aşamasında rehberlik etmeli. Bilgileri karşılaştırmaları.Türkçe öğretiminde sınıflandırma. ilişkilendirme. B. Öğrenciyi bağımsız öğrenmeye yönlendirmeli. hayat boyu öğrenmelerini sürdürmek ve geleceğin bireylerini yetiştirmek amacıyla öğrenme-öğretme sürecine gereken önem verilmelidir. Öğrenciler. Öğrenciler arasındaki ilişkilerin demokratik olmasına özen göstermeli. sorun çözme. bilgiler arasında ilişki kurmaları. Bunlar ön bilgileri harekete geçirme. bu sürenin bitiminde cevaplar alınmalıdır. Cevaplamada. analiz-sentez. Açık uçlu sorular sorarak tartışma ortamı yaratmalı. Öğrencilerin düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmek amacıyla öğrenme-öğretme sürecinde özel bir iletişim biçimi kullanmalıdır. Öğrencilere. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle iletişime ve etkileşime girmelerini özendirmeli. Çeşitli kavramları açıklamadan önce öğrencilerin bu kavramlar hakkındaki görüş ve düşüncelerini saptamalı. yaratıcılık gibi zihinsel becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık vermeli. her öğrenme aşamasında kendilerine güvenerek emin adımlarla ilerlemelerini sağlamalı. Bu uygulama soru sorma ve cevaplama işleminde de yapılmalıdır. kendi görüşlerini geliştirmeleri ve zihinlerinde anlamlandırarak yeniden yapılandırabilmeleri için öğrencilere yeterli süre vermelidir. “Hayır” gibi kısa cevap vermelerini önlemeli. Türkçe öğretiminde öğrenme-öğretme süreci beş aşamadan oluşmaktadır. 149 . “Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bildikleriniz nelerdir? Neden böyle düşünüyorsunuz? Bu sonuca nasıl ulaştınız?” gibi açıklama gerektiren sorular sorarak öğrencilerin “Evet”. öğrencilerin düşünmesi ve zihinsel işlemler yapabilmesi amacıyla düşünme süresi verilmeli.

amaç. üçüncü sınıfta üç. dördüncü ve beşinci sınıflarda beş anahtar kelimeye/ kelime grubuna yer verilebilir. Program yaklaşımına göre yeni bilgi ve beceriler verilmeden önce öğrencilerin ön bilgilerini hatırlaması sağlanmalıdır. oturacağı yeri belirlemesi vb. düşünce ve duyguları saptanmalıdır. anahtar kelimelerle çalışma. Bu amaçla kelimenin çağrıştırdığı anlam. 3) Metni tanıma ve tahmin etme: Öğrencilerin metnin ilk cümlesini. görsellerinden. Ardından öğrencilerin anlama ve sezme becerilerini geliştirmek amacıyla tahmin çalışmalarına geçilmelidir. Birinci ve ikinci sınıflarda en fazla iki. hazırlıkları kapsamaktadır. “tür. ön bilgilerini harekete geçirme. gerecini hazırlaması. gerekli nesne ve modelleri getirmesi. yapılacak çalışmaların günlük yaşamla ilişkisi kurulmalıdır.1. Zihinsel Hazırlık Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda öğrencinin zihinsel hazırlığına özel bir önem verilmektedir. a. anahtar kelimelerle çalışma. 1) Ön bilgileri harekete geçirme: Dinleme. 2) Anahtar kelimelerle çalışma: Yeni bilgilere ilişkin özel kavram ve kelimeler hakkında öğrencilerin bilgi. “amaç belirleme”. zihinsel hazırlık yapma. kelime-resim eşleştirme gibi çalışmalar yaptırılmalıdır. Bu çalışmalar öğrencinin metne ilgisini ve merakını çekmeye yönelik olmalıdır. duygu ve düşünceleri belirleme. yöntem ve teknik belirleme” aşamalarının işlenişi kitaplarda yapılmalıdır. Fakat öğretmen ilk iki okuma metninde bu aşamalara ait kazanımları gerçekleştirmiş ise üçüncü okuma metninde bu aşamaları işlemeyebilir. amaç. HAZIRLIK Hazırlık aşamasında ön hazırlık yapma. anahtar kelimelerinden yararlanarak metnin içeriği hakkında tahmin 150 . okuma ve görsel okuma ile ilgili etkinliklere başlamadan önce yaptığı genel hazırlıkları içermektedir. öğrencinin ve öğretmenin araç. Bunlar. metni tanıma ve tahmin etme. Temadaki üç okuma metninin öğrenme öğretme sürecinde “Hazırlık” bölümünde yer alan “anahtar kelimelerle çalışma”. tarihleri ve son cümleyi hızla okuyarak resimleri gözden geçirerek metni tanımaları sağlanmalıdır. Ön Hazırlık Öğrencilerin dinleme. Bu amaçla öğrencilere metnin konusuna ilişkin çeşitli sorular sorulmalı. kısa konuşmaları. okuma ve görsel okuma ile ilgili yapılan çalışmalarda öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri harekete geçirme çalışmalarıdır. Bu çalışmanın amacı öğrencinin kavram gelişimini sağlamak. Çalışma için seçilecek kelime/ kelime grupları metinden alınmalı ve metnin içeriğine ilişkin ipucu vermelidir. yeni bilgi ve kavramlara ilgisini çekmektir. materyal seçmesi. metni tanıma ve tahmin etme. b. anahtar kelimeleri. deneyim. Öğrencilerin metnin başlığından. yöntem ve teknikleri belirleme çalışmaları yapılmaktadır. yöntem ve teknik belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Hazırlık çalışmaları aşağıda açıklanmaktadır. Bu hazırlığı gerçekleştirmek için ön bilgileri harekete geçirme.

Dinleme için öğretmen kılavuzundaki bu metinlerin yanında ders kitabındaki okuma metinleri de kullanılabilir. Öğrencilerin tahminlerini söylemeleri veya yazmaları sağlanarak tahminlerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Tür. yöntem ve teknikleri belirleme çalışması dinleme. Amaç belirleme çalışması dinleme. dinleme ve okuma.ANLAMA Bu aşamada görsel okuma. yöntem ve tekniklere göre çalışmalar yapılmalıdır. görselleri inceleyerek metne uygun görselleri seçmeleri sağlanmalıdır. metni inceleme ile söz varlığını geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Görsel Okuma. Örneğin hikâyede ne olacağını tahmin etmelerini istemek amaç belirlemeye yardımcı olabilir. 2) Dinleme: Bu aşamada belirlenen amaç ve yönteme göre öğretmenin metni okuması ve öğrencilerin de dinlemesi sağlanmalıdır. Görsel okuma çalışmaları hazırlık. paylaşarak okuma gibi çeşitli yöntem ve teknikler olabilir.etmeleri sağlanmalıdır. Tahminlerin doğruluğu sürekli kontrol edilmelidir. metnin türüne ve sınıf düzeyine göre farklı dinleme ve okuma yöntemleri belirlenerek öğrencilerin öğretim yılı boyunca Programda öngörülen bütün yöntem ve teknikleri öğrenmesi sağlanmalıdır. okuma ve görsel okuma çalışmaları belirli bir amaca yönelik olmalıdır. öykü. Yöntem ve teknikleri belirleme çalışmalarına 4. metin aracılığıyla öğrenme. Katılımlı dinleme yapılacaksa tahmin. Bu amaçla görsellerle metin ilişkisi hakkında öğrencilerin görüşleri alınmalı. 5) Tür. sınıftan itibaren başlanmalıdır. Dinleme ve Okuma 1) Görsel okuma: Dinleme ve okuma sırasında metindeki veya metin için seçilen görsellerle metin arasında ilişkilendirme yapma çalışmalarını içermektedir. Tahmin etme aşamasına öyküleyici metinlerde ve uygun dinleme metinlerinde yer verilmelidir. Dinlemeye başlamadan önce öğretmen metnin herhangi bir yerinde durarak metnin sonrasını tahmin etme ve bu tahminleri yazmaları gerektiğini belirtmelidir. yöntem ve teknikleri belirleme: Bu aşamada belirlenen amacın hangi yöntem ve tekniklerle gerçekleştirileceği saptanmaktadır. a. sesli/sessiz okuma. sınıftan itibaren başlanmalıdır. Bunlar metni takip ederek dinleme. 2. 4) Amaç belirleme: Dinleme. okuma ve görsel okuma etkinliklerinin hemen öncesinde ve öğrencilerle birlikte yapılmalıdır. Tahminlerin doğruluğu ve gelişim durumu düzenli olarak izlenmelidir. Dinleme sırasında belirlenen amaç. Amaç belirleme çalışmalarına 3. Seçilen amaca. masal. Bu amaçların belirlenmesi için öğrencilere “Bu metni niçin dinliyorsunuz veya okuyorsunuz?” gibi çeşitli sorular sorulabilir.) hakkında da bilgi verilmelidir. Dinleme metinleri öğretmen kılavuzunda verilmektedir. Böylece öğrencilerin zekâ ve öğrenme durumlarına uygun dinleme ve okuma yöntemleri seçmelerine fırsat verilmelidir. Bu işlemler sırasında metnin türü (örneğin şiir. okuma ve görsel okuma etkinliklerinin hemen öncesinde yapılmalıdır. soru sorma gibi etkinliklerin nasıl yapılacağı öğrenciye açıklanmalıdır. ölçme ve değerlendirme gibi diğer aşamalarda da kullanılabilir. Amaç belirlemede öğrenciler zorlanıyorsa onlara yardımcı olunmalıdır. fıkra vb. 151 .

anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemeleri istenmelidir. sorgulayıcı okuma. Seçilen öğrencilerden işitilebilir bir dikkat etme. Öğrenciler tahminleri not ederek dinleme sonrası bunların doğrulukları kontrol edilmelidir. Öğrencilerden kelimenin anlamı hakkında konuşmaları. serbest okuma. inceleme. yanlış tahminlerde öğrenciler arkadaşlarına sormaya ya da sözlüğe bakmaya yönlendirilmelidir. Öğretmen örnek okuma yapmalıdır. kelimeyle yeni cümleler kurmaları. Öğretmen okurken metnin can alıcı noktalarında durarak öğrencilerin metnin sonrasını tahmin etmelerini istemelidir. Bu metnin hangi yöntem ve teknikle okunacağı öğrencilerle belirlenebilir. Okuma çalışmalarında paylaşarak okumaya ağırlık verilerek daha çok öğrencinin katılımı sağlanmalı. üzerinde düşünme. Örneğin paylaşarak okuma. yorumlama. Anlama sürecinde öğrenci ön bilgileri ışığında metinde sunulan yeni bilgileri 152 . çıkarımlar yapma ve değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. yöntemleri ve teknikleri belirlenmelidir. edilmelidir. önemli görülen yerleri belirginleştirerek okuma gibi çeşitli yöntem ve teknikler seçilebilir. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi çeşitli zihinsel etkinlikleri gerektirir. not alarak okuma. Dinleme sırasında çeşitli sorularla öğrencinin dikkati metne yoğunlaştırılmalı ve çalışma sonuna kadar bu dikkatin sürdürülmesi sağlanmalıdır. Paylaşarak okuma yöntemi seçildiğinde ise metin öğrenciler arasında paylaştırılarak öğrencilerin sesli okuma yapmaları sağlanmalıdır. Bu okuma öğretmen veya iyi okuyan öğrenciler tarafından da yapılabilir. Anlama. programın öğrenci merkezli olduğu unutulmamalıdır. 4) Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma: Dinleme ve okuma sırasında öğrencilerden. Öğretmen metnin içeriği hakkında bilgi verebilir. Sesli okumada ses tonuyla okuma yapılmalı. aynı zamanda vurgu tonlama ve telaffuza noktalama işaretlerine uygun okuma gibi okuma kurallarına dikkat Dinleme de olduğu gibi okuma çalışmalarında da en az bir kez örnek okuma yapılmalıdır. b. Dinleme metinleri öğretmen tarafından okunmalı ve öğrencilerin dinlemeleri sağlanmalıdır. Serbest okuma yöntemi seçilmesi hâlinde öğrencilerin amaçlarına göre sessizce okumaları sağlanmalıdır. seçim yapma.Böyle durumlarda öğrencinin okumadığı metinler tercih edilmeli ya da öğrencilerin önceden okuyup okumadıkları kontrol edilerek tahmin etme çalışmaları yapılmalıdır. öyküleyici veya şiir metni olduğu belirtilebilir. 3) Okuma: Okumaya başlamadan önce öğrencilerle okuma amacı. kelimenin içinde geçtiği cümleye. Önemli görülen yerleri belirginleştirerek okuma tekniği uygulamasında ise öğrencilerden buna uygun araç gereçleri kullanmaları istenmelidir. Kelimelerin anlamlarını kendinden önce veya sonra gelen kelimeye. kelimenin çağrıştırdıklarını açıklamaları. bir karara varma. amaç yöntem ve tekniklere göre okuma çalışmaları gerçekleştirilirken sesli ve sessiz okuma kurallarını uygulamaları istenmelidir. metne ve görsellere bakarak tahmin etmeleri istenmelidir. kelimeyle ilgili resim yapmaları istenebilir. sesli ve sessiz okuma. Metni İnceleme Bu süreçte bir metnin anlamını bulma. Okunacak metnin bilgilendirici. Tahminler kontrol edilmeli.

kavramlaştırma. Metni okuduktan sonra öğrencilerden kendilerine ilginç gelen bir bölümü nedenleriyle birlikte anlatmaları. mecaz. sorun çözme becerilerini geliştirme amaçlanmaktadır. Bu çalışmalarla öğrenci yeni bilgileri anlamakta. yorumlamakta ve metni incelemiş olmaktadır. onlar üzerinde düşünmeli ve zihninde yapılandırmalıdır. karşılaştırmalar yapma. Metnin türüne göre gerçek. karar verme. metne uygun başlıklar buldurma gibi çalışmalar yapılabilir. abartılı sözler. Metnin türüne göre hikâye haritası. karar verme. Bu nedenle metni anlama ve anlama becerilerini geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler yapılmalıdır. amaca ulaşma yöntemlerini gözden geçirme. sıralama. Bu çalışmalarla öğrencilerin hem bilgileri zihinde yapılandırma hem de düşünme. sınıflama. çıkarım yapma. Söz Varlığını Geliştirme Bu aşamada kelimelerin anlam özellikleri üzerinde durulmalıdır. tartışma.ZİHİNDE YAPILANDIRMA Bu aşamada bilgileri zihinde yapılandırma amacıyla öğrenilenlerin günlük hayatla. karşılaştırma. eş sesli kelimelerle çalışılabilir. ortak özelliklerini araştırma. diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirilmesi ve öğrencilerin metinden hareketle bir konuyu araştırması çalışmaları yapılmaktadır. inceleme ve uygun olanları seçme. • • • • • Düşünme: Düşünceler arasında ilişki kurma. duygusal. açıklama. sorgulama. olayları sınıflama. çözüm örnekleri bulma ve uygulama. çıkarımlarda bulunma. sınıflama. Zihinde yapılandırma çalışmalarında öğretmen öğrencilere bilgiyi hazır vermek yerine kendilerinin yapılandırmasına yardım etmelidir. zıt anlamlı. neden ve sonuçları belirleme. Kavramlaştırma: Örnekleri tanıma. c. Öğrencinin bilgileri zihninde yapılandırması için düşünme. bunların doğruluğunu ve değerini ölçme. gerçek ve hayal ürünü olanları belirleme. inceleme. Karar verme: Amaç belirleme. aralarında ilişki kurma ve değerlendirme. sorun çözme gibi çalışmalar yapılmalıdır. Öğrencinin söz varlığını geliştirebilecek farklı teknikler de kullanabilir. Sorgulama: Bilgi ve kanıtları inceleme. varlıkları. sorgulama. tanımlama. Sorun çözme: Sorunları belirleme. 3.incelemeli. kavramlaştırma. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmeleri istenmelidir. 153 . Ekleri kullanarak yeni kelimeler türetmeleri sağlanabilir. değerlendirme.

Her temada her öğrencinin bir araştırma yapması sağlanmalıdır. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Kazanımlardan hareketle metinde işlenen konuya bağlı olarak diğer derslerle veya ara disiplinlerle ilişkilendirme yapılmalıdır. c. doğadaki değişimleri fark etme ve yorumlama gibi çalışmalar yaptırılmalıdır. etkinliklerle desteklenmelidir. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” bölümünün başlığı içeriğine göre düzenlenmelidir. haberleri. İlişkilendirmeler temadan ve metinden hareket edilerek düzenlenmeli. Araştırma çalışmaları kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir. “Atatürkçülük. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgulaması. Araştırma sonucu ulaşılan ilginç bilgilerin sınıfta diğer öğrencilerle paylaşılması sağlanmalıdır. ön bilgilerle birleştirilerek yapılandırılması gerekmektedir. doğayı izleme. öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. sorgulaması. diğer derslerin veya ara disiplinlerin tamamıyla ilişkilendirme durumu söz konusu değildir. Her metinde verilen araştırma önerilerinden uygun görülenler öğretmen ve öğrencilerle birlikte seçilmelidir. Bilginin aktarılması ve kalıcılığının sağlanması için öğrencinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi. Araştırmada öğrencilerden yazım kurallarına uymaları istenmelidir. kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri. Atatürkçülük. eksik bırakılan metni tamamlaması. a. Atatürkçülük. ilişkilendirme yapılan dersler ve ara disiplinler için ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi hepsini kapsayacak biçimde de düzenlenebilir. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yapılandırıcı yaklaşıma göre metinden elde edilen bilgilerin. ortaya konulan sorunları belirlemesi ve onlara farklı çözümler bulması. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemesi. 154 . Örneğin. reklâmları vb. Araştırma Öğrenilen bilgilerden ve metinden hareketle öğrencilerle belirlenen bir konuda araştırma yaptırılmalıdır. düşünceleri. “Diğer Derslerle İlişkilendirme” ve “Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” birlikte yapılmış ise başlık “Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” şeklinde olmalıdır. b. diğer derslerle ilgili bir ilişkilendirme yapılmış ise “Diğer Derslerle İlişkilendirme” biçiminde olmalıdır. diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirilmesi ve öğrencilerin metinden hareketle bir konuyu araştırması gibi etkinlikler yapılmalıdır. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” şeklinde olmalıdır. “Atatürkçülük. diğer dersler ve ara disiplinlerle ilgili kazanımlarda ilişkilendirme yapılırken başlık.Yukarıdaki becerilerin geliştirilmesi amacıyla üzerinde çalışılan metnin günlük hayatla. sadece ara disiplinlerle ilgili bir ilişkilendirme yapılmışsa başlık “Ara Disiplinlerle İlişkilendirme”. Türkçe dersinde. çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlaması. Etkinlikler.

Bu amaçların belirlenmesi için öğrencilere “Niçin bu konuyu seçtin?”. yazma ve görsel sunu ile ilgili etkinliklere başlamadan önce yaptığı genel hazırlıkları içermektedir. Bunlar. 1) Ön bilgileri harekete geçirme-konu belirleme: Konuşma. yöntem ve teknikleri belirleme. a. sınıftan itibaren yapılmalıdır. tür ve sunu şeklini belirleme çalışmaları yaptırılmaktadır. sorularla amaçlarını belirlemelerine rehberlik edilmelidir. görsel sunu çalışmaları yaptırılmalıdır. konuşma. yazma ve görsel sunu çalışmaları belirli bir amaca yönelik olmalıdır. yazma ve görsel sunu yapacağının alt yapısı oluşturulmalı. “Niçin bu konuyla ilgili görsel sunu yapıyorsun?” gibi çeşitli sorular sorulabilir. Amaç belirleme çalışmaları 3. “Niçin bu konuda yazıyorsun?”. “Bu konuyu konuşmaktaki amacın ne?”. b. 3) Yöntem ve teknikleri belirleme: Seçilen konunun ve amacın hangi yöntem ve tekniklerle sunulacağı önemlidir. 155 . yöntem ve teknik belirleme. amaç. “tür ve sunu şeklini belirleme” aşamaların işlenişi kitaplarda yer almalıdır. 2) Amaç belirleme: Konuşma. Zihinsel Hazırlık Türkçe Öğretim Programı'nda öğrencinin zihinsel hazırlığına ayrı bir önem verilmektedir. amaç. Böylece öğrencilerin hangi konuda konuşma. Bu amaçla öğrencilere çeşitli sorular sorulmalı. hazırlıkları kapsamaktadır. açıklama. yazma ve görsel sunu ile ilgili amaç. “yöntem ve teknikleri belirleme”. KENDİNİ İFADE ETME Bu aşamada ön hazırlık. “amaç belirleme”. Türkçe Öğretim Programı’na göre ikna etme. düşünce vb. gözden geçirilerek öğrencilerin bunları hatırlaması sağlanmalıdır. oturacağı yeri belirlemesi vb. öğrencinin ve öğretmenin araç. Ön Hazırlık Öğrencilerin konuşma. kuralları gözden geçirme. Fakat öğretmen bu aşamalara ait kazanımları iki okuma metninin işlenişinde gerçekleştirmiş ise diğer okuma metninde bu aşamaları işlemeyebilir. materyal seçmesi. yazma. zihinsel hazırlık. Zihinsel hazırlığı gerçekleştirmek için ön bilgileri harekete geçirme. öğrenme-öğretme sürecinde ortaya çıkan görüş. sunum için gerekli nesne ve modelleri getirmesi. Kendini ifade etme sürecinde bulunan “konu belirleme”. ön bilgileri harekete geçirme-konu belirleme. konu belirleme. yazma ve görsel sunu etkinliklerinin hemen öncesinde yapılmalıdır. Amaç belirlemede öğrencilere hazır kalıplar verilmemeli. konu belirlemesine yardımcı olunmalıdır. Amaç belirleme çalışması konuşma. Dinleme metinlerinde “Kendini İfade Etme” başlığı altında yer alan “konuşma/yazma/görsel sunu” öğrenme alanlarından en az biri öğretmen ve öğrencilerle birlikte seçilerek işlenmelidir. gerecini hazırlaması.4. yöntem ve teknikleri belirlemek için öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri harekete geçirme çalışmalarıdır.

ana fikir. Bu aşama konuşma ve yazma etkinlikleriyle birleştirilebileceği gibi ayrı bir başlık altında da ele alınabilir.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını (konuşma. Seçilen konuya ve türe göre dikkat edilecek kurallar öğrencilerle birlikte gözden geçirilmelidir. dinleyicilerle göz teması kurma. masal. yazma ve görsel sunu çalışmalarının yapılması aşamasıdır. bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyma. destekleyici ve açıklayıcı örnekler verme. karşılaştırma. sebep-sonuç ilişkileri kurma. sorgulama. yardımcı fikir ve destekleyici ayrıntıları vurgulama. kelime tekrarından kaçınma. Bu kazanımlara göre öğrencilerin görselleri kullanma. beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirme gibi becerileri kazanmalarına dikkat edilmelidir. iş birliği yapma gibi çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanarak konuşma ve yazma çalışmaları yaptırılmalıdır. Farklı zekâ ve öğrenme yöntemleri dikkate alınarak seçilen konunun hangi türde ve nasıl sunulacağı öğrencilerle belirlenmelidir. yazmada ise noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma. Bu amaçla öğretmen konuşma ve yazma öncesi dikkat edilecek kuralları öğrencilere açıklamalı veya hatırlatmalıdır. Örneğin okunan metinle ilgili görüşlerini iletme amacıyla yazara mektup yazdırma ve “Siz yazar olsaydınız metni nasıl tamamlardınız ?” gibi çalışmalar yaptırılabilir. Böylece öğrencilerin zekâ alanlarına göre kendilerine uygun konuşma. Kuralları Gözden Geçirme Öğrencilerin kendini ifade etme çalışmaları sırasında uyacakları kuralları gözden geçirme çalışmalarını içermektedir. yazılarında farklı cümle yapılarına yer vermeleri gibi çalışmaları kapsamaktadır. ç. istek. sınıftan itibaren başlanmalıdır. yazma ve görsel sunu kazanımları gerçekleştirilecektir. dilek. Yöntem ve teknik çalışmaları konuşma. sayfa düzenine ve temizliğine dikkat etme gibi kurallara vurgu yapılabilir.) belirleme çalışmalarını kapsamaktadır. görsel sunu vb. hikâye. yazma ve görsel sunu çalışmalarının hemen öncesinde ve öğrencilerle birlikte yapılmalıdır. yazma. yöntem ve tekniklere göre konuşma. kelimeleri doğru telaffuz etme. Örneğin konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınma. betimleme. işitilebilir bir ses tonuyla konuşma. konuya ve sınıf düzeyine göre farklı konuşma. Bu aşamada sınıf düzeylerine göre programda yer alan konuşma. beden dilini kullanma. d. Söz Varlığını Kullanma Öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmaları. Bu kuralları uygulama durumu da öğrencilerle birlikte izlenebilir. Konuşma. c. mizahi ögelere yer verme. yazma ve görsel sunu yöntem ve teknikleri belirlenerek öğrencilerin öğretim yılı boyunca programda öngörülen bütün yöntem ve teknikleri öğrenmesi sağlanmalıdır. yazma ve görsel sunu yöntemleri seçmelerine fırsat verilmelidir. farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma. uygun başlık belirleme. konuyu mantıksal bir bütünlük içinde sunma. 4) Tür ve sunu şeklini belirleme: Öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde (şiir. fıkra vb. 156 . kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verme. Yöntem ve teknik belirleme çalışmalarına 4. Seçilen amaca.bilgi verme. Yazma ve Görsel Sunu Belirlenen amaç.

157 . uygulama. KAZANIMLARIN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE DAĞILIMI Türkçe Dersi Öğretim Programı'ndaki hiçbir kazanımın eksik bırakılmaması. öğretmenin öğrencinin gelişim düzeyini ölçmesini ve öğrenme süreci ile kullanılan yöntem ve teknikleri değerlendirmesini kapsamaktadır. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları çeşitli uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. öğrencilerin düşünme. Değerlendirmeyle ilgili açıklama ve formlar kılavuzun Ölçme ve Değerlendirme başlığı altında verilmektedir. Bunlar öğrencinin kendini değerlendirmesini. C. ilişki kurma. Bu dağılım aynı zamanda planlama. anlama. programın sistemli bir şekilde uygulamaya yansıtılması amacıyla bütün kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı gerçekleştirilmiştir.5. Kazanımların dağılımı aşağıda verilmektedir. Sonuç değerlendirme ise sürecin sonunda yapılan değerlendirmedir. denetim ve yayınlama süreçlerini kolaylaştırmak için düzenlenmiştir. Değerlendirme süreç ve sonuç değerlendirme olarak gerçekleştirilmektedir. sorgulama. Süreç değerlendirme öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasında yapılabilir. Değerlendirme. Değerlendirme sonunda iyi örneklerin nasıl yapıldığı ve uygulanan yöntem ve teknikler paylaşılmalı ancak öğrenciler arasında karşılaştırma yapılmamalıdır. analiz-sentez yapma becerilerini geliştirme düzeyini ölçmek için yapılmaktadır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirmenin amacı. Her kazanımın sınıf düzeyi yay ayraç içerisinde belirtilmiştir. öğrencinin eksik yönlerini tamamlamasına ve becerilerini geliştirmesine yardım etmektir.

(1-5) 4) Amaç belirleme Dinleme amacını belirler. (4-5) Metnin türünü dikkate alarak okur. (3-5) Okuma amacını belirler. (1-5) Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. 1. yöntem ve teknikleri belirleme Dinleme amacına uygun yöntem belirler. (1-5) 2) Anahtar kelimelerle çalışma Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE DAĞILIMI Aşağıda Türkçe Dersi (1-5. (1-5) b. (1-5) 3) Metni tanıma ve tahmin etme Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. (1-5) Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.TÜRKÇE DERSİ (1-5. (4-5) Okuma amacına uygun yöntem belirler. HAZIRLIK a. (1-5) Dinlediklerini veya okuduklarını anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Ön Hazırlık Dinlemek ve okumak için hazırlık yapar. Zihinsel Hazırlık 1) Ön bilgileri harekete geçirme Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. Sınıflar) Öğretim Programı kazanımlarının öğrenmeöğretme sürecine dağılımı verilmiştir. (1-5) Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. (1-5) 158 . Bu kazanımlar farklı başlıklar altında da işlenebilir. (3-5) 5) Tür.

(2-5) Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder. (1-5) Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. (1-5) Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. (2-5) a. (4-5) Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. şarkı. haber.• • • • • • • • • • • • • • • • 2.Görsel Okuma. (1-5). (1-5) Anlama tekniklerini kullanır. dinler ve izler. tekerleme. (2-5) Not alarak okur. bilmece. (3-5) Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. (5) Sorgulayarak dinler. (3-5) Seçici dinler. (2-5) Bilgi edinmek için okur. ANLAMA Katılımlı dinler. sunu. (1-5) Kurallarına uygun sessiz okur. tiyatro vb. (1-5) Şiir ve müzik dinletilerine katılır. (2-5) Akıcı okur. (2-5). masal vb. (1-5) Eğlenmek için masal. okur. (4-5) Not alarak dinler. (1-5) Paylaşarak okumaktan zevk alır. hikâye. (1-3) Dinlerken vurgu. dinler ve izler. Serbest okuma yapar. tekerleme. (1-5) Sorgulayıcı okur. (1-5) Görgü kurallarına uygun dinler. Eğlenmek için fıkra. tonlama ve telâffuza dikkat eder. (4-5) Bilgi edinmek için. (1-5) İşitilebilir bir ses tonuyla okur. (1-5) 159 . Dinleme ve Okuma 1)Kuralları uygulama Dikkatini dinlediğine veya okuduğuna yoğunlaştırır. belgesel vb.

niçin ve kim sorularına cevap arar. (1-5) Dinlediklerini veya okuduklarını zihninde canlandırır. (2-5) 3)Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. (2-5) Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. (2-5) Dinlediklerinin veya okuduklarının ana fikrini belirler. gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.(2-5) b.(1-5) Şekil. (1-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında ne.Metni İnceleme Resim ve fotoğrafları yorumlar. (2-5) Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. (4-5) 160 . (1-5) Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. (1-5) Karikatürde verilen mesajı algılar.(2-5) Harita ve kroki okur.(3-5) Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir.(1-5) Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. (2-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında destekleyici ayrıntıları. yardımcı fikirleri bulur. ne zaman. anlamlandırır ve yorumlar. (3-5) Renkleri tanır. nerede. nasıl. (1-5) Metnin giriş. (1-5) Dinlediklerinin veya okuduklarının konusunu belirler.(1-2) 2)Tahmin etme Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. (1-5) Dinlediği veya okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.Kitabı özenle kullanır. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

(4-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. (2-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. (1-3) Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. (3-5) Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. (2-5) Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder. (2-5).Dinlediklerinde veya okuduklarındaki dil. (3-5) Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. (5) Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. Söz Varlığını Geliştirme Dinlediği kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. (3-5) Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. (3-5) Metin içi anlam kurar. (1-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. (1-5) Dinlediklerini veya okuduğunu özetler. (1-5) Okuma öncesi. (3-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. (1-5).( 1-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder ve sorgular.(3-5) c. (4-5) 161 . (4-5) (Okuma) Kelimelerin gerçek. (1-5) (Dinleme ve okuma) Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. (1-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında karşılaştırmalar yapar. (3-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. (5) Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder.

(5) Dinledikleri ilgili çıkarımlar yapar. (2-5) Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. (3-5) Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. (2-5). (2-5) Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.(3-5) Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. (1-5) Dinlediklerini veya okuduklarını başkalarıyla paylaşır. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur.(2-5) Ekleri kullanarak kelimeler türetir.(4-5) Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. (2-5) Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasında benzerlik ve farklılıkları belirler. (3-5) Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. ZİHİNDE YAPILANDIRMA a. (3-5) Okuduklarından çıkarımlar yapar.Günlük Hayatla İlişkilendirme Dinledikleri veya okuduklarıyla ilgili. (3-5) Eksik bırakılan metni tamamlar. kendi yaşantından ve günlük hayattan örnekler verir. koyu vb. (1-5) 3. (4-5) Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. altı çizili. (1-5) Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. (3-5). (2-5) Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayır eder. Metin içerisindeki renkli. (4-5) 162 . (3-5) Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. (1-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.Dinlediklerinde veya okuduklarında eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder.

(1-5) 4. (3-5) Metinler arası anlam kurar. (4-5) Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. düşünceleri sorgular. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Afet eğitimi Girişimcilik İnsan hakları ve vatandaşlık Kariye bilinci geliştirme Özel eğitim Rehberlik ve psikolojik danışma Spor kültürü ve olimpik eğitim Hayat bilgisi Matematik Fen ve teknoloji Sosyal bilgiler Görsel sanatlar Müzik Beden eğitimi c. (1-5) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. KENDİNİ İFADE ETME a.(1 -5) 163 .Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri. haberleri.(1-5 Reklamlarda verilen mesajları sorgular. (1-5) Beden dilini yorumlar. (1-5) b.Zihinsel Hazırlık 1)Ön bilgileri harekete geçirme-konu belirleme • Konuşma veya yazma konusunu belirler. (1-5) Sunuma hazırlık yapar. Araştırma Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.Ön Hazırlık Konuşmak veya yazmak için hazırlık yapar. (1-5) Doğayı izler. (1-5) b. (1-5) Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

(3-5) • Bilgi vermek amacıyla konuşur. (2-5) 164 . (1-5) İş birliği yaparak yazar.(3-5) 3) Yöntem ve teknik belirleme Konuşma yöntemini belirler. (3-5) • Not alır. (5) 4) Tür ve sunu şeklini belirleme Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. (3-5) • İkna edici yazılar yazar. (3-5) Kısa oyunlar yazar. (1-5) Deneyim ve anılarını anlatır.(5) • Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.(4-5) Sunum (görsel sunu) yöntemini belirler. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. hikâye. (4-5) • Sorgulayıcı yazılar yazar. (1-5) Masal. (4-5) • Sorgulayarak konuşur. (3-5) Şiir yazar.(4-5) Yazma yöntemini belirler. (1-5) Mektup yazar. (1-5) Davetiye ve tebrik kartı yazar. (2-5) Duyuru. (3-5) • İkna edici konuşur. (4-5) • Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. (3-5) • Planlı yazma yöntemine uygun yazar. yazar.2)Amaç belirleme Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. afiş vb.(3-5) Yazma amacını belirler.

(1-5) 2) Yazma kuralları Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. (1-5) Yazısına uygun başlık belirler. (5) c. kültürel. (1-3) Akıcı konuşur. (1-5) Günlük. (1-5) İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. (1-5) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. (2-5) 165 .) uygun konuşur. (3-5) Konuşmalarında beden dilini kullanır. Kuralları Gözden Geçirme 1) Konuşma kuralları Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. (2-5) Topluluk önünde konuşur. (1-5) Kendine güvenerek konuşur. yazar. (1-5) İstediği bir konuda yazılar yazar. (1-5) Görgü kurallarına ve değerlere (millî. ahlaki”. (1-5) Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. (1-5) Bilgi almak amacıyla görüşmeler yapar. (1-5) Üstlendiği role uygun konuşur. sosyal vb. (1-5) Sesine duygu tonu katar. (1-5) Dinleyicilerle göz teması kurar. anı vb. (1-5) Konu dışına çıkmadan konuşur. (2-5) Kelimeleri doğru telaffuz eder.Hikâye yazar. (1-5) Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. (1-2) Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. manevi.

Alt başlık belirler.(4-5) Konuşmalarında veya yazılarında betimlemeler yapar. nasıl. (1-5) Konuşmasında ve yazılarında ana fikri vurgular. (1-5) Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. (4-5) Konuşmasında veya yazılarında karşılaştırmalar yapar. (2-5) Yazılarında genelden özele. (1-5) Konuşmasında veya yazılarında ne. (5) Konuşmasında veya yazılarında olayları oluş sırasına göre anlatır/yazar. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. (3-5) Konuşmasında veya yazılarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular. niçin. sembol ve işaretlerden yararlanır. (4-5) Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. (1-5) Yazılarında imlâ kurallarını uygular. (4-5) Kelimeler. (4-5) Matematiksel ifadeleri doğru yazar. (2-5) Konuşmasında veya yazılarında tanımlamalar yapar. (1-5) Sıralamalarda sayı. nerede. (3-5) Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. ve kim ögelerini vurgular. Yazma ve Görsel Sunu Konuşmasını görsel sunuyla destekler. ne zaman. (1-5) 166 . (2-5) d. (1-5) Konuşmasında önemsediği bilgileri vurgular (3-5) Konuşmasında veya yazılarında düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. (1-3) İmza atar ve anlamını bilir. Konuşma. (4-5) Konu dışına çıkmadan yazar. (5) Konuşmasında veya yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.(1-5) Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. özelden genele doğru yazar.

(1-5) Dilek. düşünce ve izlenimlerini drama. müzikli oyun vb. (3-5).(2-5) 167 . (35). (2-5) Hoşlanıp hoşlanmadığı olay. (3-5) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. (1-5) Konuşmalarını özetler veya özet çıkarır. yollarla sunar. (1-5) Duygu. (2-5) Konuşmasında veya yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. (1-5) Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer.Konuşmasında veya yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.(4-5) Konuşmasında veya yazılarında bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. (1-2) Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. tiyatro. durum. düşünce ve hayallerini sözlü olarak veya yazılı olara ifade eder.(1-5) Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. (1-5) Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. hakkında konuşur veya yazar.(4-5) İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. istek. kişi vb. ailesini ve çevresini tanıtır veya yazar. (1-5) Konuşurken sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. beğenilerini ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir veya yazılı olarak ifade eder. an vb. yer. (3-5). (1-5). (4-5). (4-5) Konuşmasında veya yazılarında mizahi ögelere yer verir. (5) Duygu. (4-5) Konuşmasında veya yazılarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. (2-5) Kendisini. olay. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. Sorular yazar.(4-5) Konuşmasına dikkat çekici ve çarpıcı ifadelerle başlar ve sonlandırır. (4-5). (2-5) Konuşmasında veya yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Konuşmacı. sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. (3-5) Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. (1-3) Konuşmacıyı. (1-5). konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. (1-3) Konuşma biçimi. (1-5). Söz Varlığını Kullanma Konuşmasında veya yazılarında söz varlığından yararlanır. (3-5) Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. düşünce. ortamı ve içeriği değerlendirir. (2-5) Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında veya yazılarında kullanır. e.Duygu. şekil. (4-5) Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir.(5) 168 . (4-5) Sunularını değerlendirir. içeriği ve konuşma ortamını değerlendirir. (3-5) Sunularında harita ve krokiden yararlanır. (1-5) Bilgileri tablo ve grafikle sunar. (1-2) 5. (3-5) Görsellerle sunulan bilgileri olayları düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. (4-5) Konuşma biçimi içeriği ve konuşma ortamı hakkındaki düşünceleri belirtir. (2-5) Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. (4-5) Okumasını. (4-5) Bilgi. (5) Seslerden/harflerden heceler.(4-5) Konuşmasında veya yazılarında kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. hecelerden kelimeler. bilgi ve izlenimlerini resim.

10. Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtmalıdır. İkinci ve üçüncü sınıflarda serbest okuma metinlerinin sekizi öyküleyici metin. okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla kullanabileceği gibi gerçekleşmediğini düşündüğü kazanımları vermek için de kullanabilir. Metinlerde insan hak ve özgürlüklerine. 3.Metin Seçme Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda her temada dört metin öngörülmüştür. 1. Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olmalıdır. kısaltma ve düzenleme yapılabilir. Laik. 11. Seçilen metinlerde sadeleştirme. Metinlerde bulunması gereken nitelikler aşağıda verilmiştir: 1. demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne aykırı ögeler yer almamalıdır. Metinler millî kültür ve değerlerimize uygun olmalıdır. Uygulayıcılar daha farklı teknikler kullanarak öğrenme-öğretme sürecini geliştirebilir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda ise altısı öyküleyici metin. Metin işleme örneği olarak bilgilendirici. sosyal ve hukuk devleti anlayışına ters düşen ifadelere yer verilmemelidir. içeren ögeler yer almamalıdır. Öğretmen serbest okuma saatlerinde bu metinleri.Ç. tema sonlarında temayla ilişkili serbest okuma metinlerine de yer verilmelidir. altısı bilgilendirici metin. üçü ise öğrenci ders kitabında verilmelidir. 12. 7. Her yazardan en fazla üç metin seçilmelidir. 5. dördü şiir metni olmalıdır. Metinler bilimsel ve farklı bakış açılarına yönlendirici olmalıdır. ikisi bilgilendirici metin. 6. 9. Metin seçiminde kazanımların gerçekleştirilmesi göz önüne alınarak hareket edilmelidir. 8. öyküleyici ve şiir verilmiştir. 2. karamsarlık. Bu örneklerde uygulayıcıların öğrenme-öğretme sürecinde yapması gereken çalışmalar anlatılmaktadır. Bu metinlerden biri dinleme metni olarak öğretmen kılavuzunda. ikisi ise şiir metni olmalıdır. Birinci sınıfın ikinci döneminde serbest okuma metinlerinin dördü öyküleyici metin. zihinsel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik. Metinlerde mantık dokusu ve konu bütünlüğü olmalıdır. dördü bilgilendirici metin ve dördü şiir metni olmalıdır. 4. Metinlerde öğrencilerin sosyal. Metinlerde bilimsel hata ve bilimselliğe aykırı ifadeler bulunmamalıdır. şiir ve bilgilendirici türlerden seçilmelidir. şiddet vb. Metinler. Metinler Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın temel becerilerini ve kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. Öğretmenler tarafından zorunlu olarak işlenmesi gereken üç okuma ve bir dinleme metni dışında. Metinler Türkçenin güzellik ve inceliklerini yansıtmalı ve edebî değer taşımalıdır. Dinleme ve okuma metinleri öyküleyici. 169 . METİN SEÇME VE İŞLEME Bu başlık altında ders kitaplarında yer alacak metinlerin seçimi ve sınıflar düzeyinde metin işleme örnekleri verilmektedir. Metinlerde siyasi ve ideolojik anlama gelebilecek ifadeler yer almamalıdır. Metinler.

13. Bunların dışında kalan diğer etkinlikler ve uygulamalar öğrenci çalışma kitabında verilmelidir. Yabancı dillerden alınmış. 18. Metinler öğrencinin seviyesi göz önünde bulundurularak söz varlığını geliştirecek nitelikte kelime ve kelime grubu içermelidir. sınıf seviyesine ve ilgi alanlarına uygun olmalı. yazılı ve görsel olarak yürütülmektedir. Metinler. olmayanlar düzeltilmelidir. Metinlerdeki düzenlemelerde Türk Dil Kurumu Sözlük ve Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınmalıdır. şiir dilinin özelliklerini yansıtan. 2. anlam bütünlüğünü ve verilmek istenen mesajı bozmayacak şekilde yapılmalıdır. 16. 20. güzel ve etkili kullanılmış olmasına özen gösterilmelidir. Metinler çocuğun yaşına. 15. çocukta merak uyandırmalı. Metinler öğrencilerin hayal dünyalarını. 23. Bu tür etkinlikleri ilişkin öğretmen kılavuzunda gerekli açıklamalar ve yönlendirmeler yapılmalıdır. Öğretmen kılavuz kitaplarıyla birlikte öğretmenlerin sınıf içinde gerçekleştirecekleri dinleme etkinliklerinde kullanmak amacıyla içinde dinleme metinlerinin bulunduğu CD verilmelidir. 21. 22. Hazırlanacak CD’lerdeki metinler. Metinlerde düzenleme metnin özünü. söz varlığını zenginleştiren. Türkçe dersinin amaçları doğrultusunda seçilen bilgilendirici metinlerde bilgi. doğrudan verilebileceği gibi öyküleyici anlatım yoluyla da verilebilir. Özellikle sözlü etkinlikler öğrenci çalışma kitabında verilememektedir. 19. Metinlerde yer alan ifadeler anlatım. yaratıcılıklarını zenginleştirecek ve öğrencilere eleştirel bakış açısı kazandıracak nitelikte olmalıdır. Öğrenciye verilmesi düşünülen ilâve etkinlikler ise öğretmen kılavuzunda verilebilir. alanında uzman kişiler tarafından seslendirilmelidir. 17. Çeviri metinlerin seçiminde Türkçenin doğru. 14. Şiir türündeki metinler öğrenci seviyesine uygun. türünün güzel örneklerinden seçilmelidir. okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmalıdır. yazım ve noktalama yönünden Türkçenin kurallarına uygun olmalı. öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır. dilimize yerleşmemiş kelimeler yerine Türkçeleri tercih edilmelidir. Metin İşleme ve Etkinlikler Türkçe dersinin gereği olarak etkinlikler sözlü. 170 .

Venüs.3.Kır Şarkısı 3. Sınıf.Uyku 6. Üç Annenin Üç Oğlu (Dinleme Metni) 171 . Sınıf .Kuşlar ve Özellikleri 4. Sınıf. Sınıf -Benim Adım Selen 2. Güneş’in Önünden Geçti 5. Bu metinlerin başlıkları ve sınıf düzeyleri aşağıda görülmektedir: 1. Sınıf . Metin İşleme Örnekleri Bu başlık altında sınıf düzeylerine göre metin işleme örnekleri verilmektedir.

Sınıf Metin İşleme Örneği “Benim Adım Selen” 172 .1.

Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.Deneyim ve anılarını anlatır.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. GÖRSEL SUNU 1.Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. kültürel. şekil.Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1.İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.Dinlemek için hazırlık yapar. 3. 3.Okuma Kurallarını Uygulama 1.Resim ve fotoğrafları yorumlar.Dinleyicilerle göz teması kurar. sosyal vb. sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. tonlama ve telâffuza dikkat eder.Dinlediğini Anlama 1. 2.Yazmak için hazırlık yapar.Görgü kurallarına uygun dinler. 2. KONUŞMA 1. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. 2.Okumak için hazırlık yapar. OKUMA 1.Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 173 .Konuşmak için hazırlık yapar.Duygu. 2. 3. GÖRSEL OKUMA 1.Okuduğunu Anlama 1.Kendine güvenerek konuşur. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1.Tema Adı: Birey ve Toplum Metin Adı: Benim Adım Selen Metin Türü: Öyküleyici Metin “BENİM ADIM SELEN” METNİNİN KAZANIMLARI DİNLEME 1. düşünce ve bilgi ve izlenimlerini resim. 2.Duygu. 2. 3. 2.Okuduklarının konusunu belirler.Tür. YAZMA 1.Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 2.Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.Metni takip ederek dinler.Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 2. 5. 3. Tür.Kelimeleri doğru telâffuz eder.Görgü kurallarına ve değerlere (millî.Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.Yazma Kurallarını Uygulama 1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. 4. 2. 3. 3.Dinlerken vurgu. manevi. 4. 6.) uygun konuşur. ahlâkî.

” deyince çok mutlu oluyor. Bu doğru değil. Selen’im. yalnızca gülüp bana sarılıyor.Ön bilgileri harekete geçirme Sınıfa girdiğinizde isim ve yer belirtmeden işaretlerle “Sen gel!” vb.” diyorum. "Bu çocukla oyun oynanmaz anne.” der.A. Selen'im. c. (1) “Ben kaplumbağa değilim. Baba. Hep başka şeyler diyor. “Ben aptal çocuk değilim. cici. Daha sonra aşağıdaki soruları sorunuz: “Adlarımız olmasaydı ne olurdu?” sorusuyla bir tartışma başlatın. ifadelerle birkaç öğrencinizi yanınıza çağırınız.HAZIRLIK 1. şeker veriyor. "Öff aptal çocuk". “Ben bebek değilim. bebeğim. Anlamıyorum neden Ablamla oyun oynarken. "Ben aptal çocuk değilim. Selen’im. Bilmiyorum neden? Annem her sabah. "Ben tavşanım. Metni tanıma ve tahmin etme Öğrencilerden kitaplarını açmalarını. BENİM ADIM SELEN Benim adım Selen! Se-len Kimse adımı söyleyemiyor. deyip surat asıyor. tahminlerini söylemelerini isteyiniz." diyor. Selen’im. Bakkal amca beni her görüşünde. sen de kaplumbağa. “Öff aptal çocuk”. makas ve boya kalemleri getirmelerini isteyiniz. yalan! Adımı söylese her oyunu oynarım. Bana çikolata.” diyor. Bu doğru değil. metinde yer alan görsellerden ve metnin başlığından yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmelerini." diyor. “Merhaba küçük kız. (1) " Ben kaplumbağa değilim. Anahtar kelimelerle çalışma Metinde geçen “ad. Odasına gidiyor.” diyor. “Günaydın bebeğim” der.” diyorum." diyorum. meleğim” kelimeleri üzerinde öğrencilerinizle konuşunuz ve anlam kurma çalışmaları yapmalarına yardımcı olunuz. Selen'im. anne veya kardeşlerinin kendilerine adlarından başka nasıl hitap ettiklerini sorun. b. Tanrı bilir neden? Ablamla oyun oynarken. ters takla bile atarım." deyince çok kızıyor. b. deyip surat asıyor. ters takla bile atarım . “Ben küçük kız değilim. Öğrencilerin dikkatlerini yoğunlaştırmak amacıyla farklı çalışmalar da yapabilirsiniz. Bu sırada öğrencilerin bir şaşkınlık yaşamasını. yalan! Adımı söylese her oyunu oynarım. Zihinsel Hazırlık a. Selen’im. 174 . Ön Hazırlık Öğrencilerinizden renkli karton. “Ben tavşanım.” deyince çok kızıyor odasına gidiyor. çağrılan kişilerin kim olduğunu bulmaya çalışmalarını sağlayınız. sen de kaplumbağa. “Bu çocukla oyun oynanmaz anne. Adımı bir türlü söylemiyor.

Dinleme. (2) Ne gezer? “Hoş bulduk meleğim. (2) ve (3) numaralı yerlerde durarak öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz. cümle. ● Selen’in yerinde olsaydınız size isminizle hitap edilmediği zaman neler hissederdiniz? 3. Diğerlerinin de metni takip etmelerini isteyiniz. “Biliyorum tatlı kızım. ● Öğrencilerinizden 1.” diyor ama adımı söylemiyor. Kendilerinin de adlarının dışında bir adla çağrıldıkları oluyor mu? sorusunu sorunuz. Metni İnceleme ●Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz: 1. önce veya sonra gelen kelime.” diyor. etkinliği yapmalarını isteyiniz.B.. ● Okurken metinde anlamlarını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini isteyiniz.Görsel okuma: Dinleme sonrası metindeki resimlerle metnin içeriği arasındaki ilişkiyi sorgulamalarını sağlayınız.Diğer Derslerle İlişkilendirme • Hayat bilgisi: “Benim Eşsiz Yuvam” teması. • Görsel Sanatlar: Sınıfa getirdikleri renkli karton ve boya kalemlerini kullanarak kendileri için isim kartı hazırlamalarını isteyiniz. “Ne haber cici kız.” der. resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etmelerini sağlayınız.Selen’e adını söylemeyenler. nedenleriyle birlikte anlatmalarını isteyiniz.ANLAMA 1.” dediğim anda yanaklarıma saldırıyor sıkıştırıyor da sıkıştırıyor. öfke gibi duygularını kontrol etmesi gerektiğini vurgulayınız. hem de kızarıyor. Yanaklarım hem acıyor. Anlamları bilinmeyen kelimelerle çalışma: Okuma sonrasında anlamlarını bilmedikleri ve belirledikleri kelimelerin anlamlarını kendisinden. Çevresindekilerle iletişim kurarken kızgınlık. ç. Acaba neden? ● “Benim Adım Selen” metninin kendilerine ilginç gelen bir bölümünü. Okuma ● Öğrencilere sesli okuma yaptırınız. (Kazanım tablosundan yararlanınız. 175 . ona nasıl sesleniyorlar? isteyiniz. Selen’im. c. b. 2.Selen’e adını söylemeyenler kimlerdir? 2. “Ben melek değilim. Belki o da benim adımı söyler diye.Araştırma: Öğrencilerden isimlerinin anlamlarını araştırmalarını isteyiniz. “Hoş geldin Serdar babacığım. “Ben cici kız değilim. C. Selen’im. Öğrencilerinizden tahminlerini sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz. etkinliği yapmalarını isteyiniz.” Kazanımı ile ilişkilendirebilirsiniz. Okumanın ardından tahminlerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla sınıfta kısa bir tartışma yaptırınız. Söz Varlığını Geliştirme Öğrencilerinizden 2. “Kızgınlık ve öfke gibi duyguların hangi durumlarda ortaya çıktığını gözlemler.Günlük Hayatla İlişkilendirme • Metinde anlatılanlarla ilgili kendi yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerini isteyiniz. Komşu teyze ne zaman bize gelse.” diyorum.ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. 2. Dinleme ● Metni okumadan önce öğrencilere dinleme kurallarını hatırlatınız. öpüyor da öpüyor.) ● (1). ●Okumayı (1) işaretinin olduğu yerde durdurun ve “Selen ablasına ne söylemiş olabilir?” (2) “Babası Selen’e ne söylemiş olabilir?” (3) Sizce “Selen’e ismini kimler söylüyor olabilir?” Tahmin çalışmasından sonra okumaya devam ediniz. Öpmezse olmaz mı?.” deyip adımı hatırlatıyorum. Görsel Okuma ve Okuma a. 3. Kim bilir? Akşam babam eve gelince.

Görsel sunu “Siz Selen’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?” sorusuyla öğrencilerinizden düşündüklerini canlandırmalarını isteyiniz.İsminizle çağrılmadığınız zaman ne hissedersiniz? b. 3. Yazma ve Görsel Sunu Öğrencilerden belirledikleri konuya uygun olarak kendilerini ifade etmelerini isteyiniz. Selen’in duygularını anlatan bir yazı yazmalarını isteyiniz.. karanlık. Zihinsel Hazırlık a. “İyi uykular Selen!” diyorlar.Kuralları Gözden Geçirme Öğrencilerinizden konuşma ve yazma kurallarına dikkat etmelerini isteyiniz. İyi uykular yıldızlar! İyi uykular ay dede! İyi uykular karanlık! İyi uykular ayıcık!. Yeni öğrendikleri kelimeleri konuşmalarında kullanmaları gerektiğini vurgulayınız. c.Konuşma Öğrencilerinizde beyin fırtınası kullanarak belirlemiş oldukları konulardan veya örnek konulardan birini seçmelerini isteyiniz. Örnek Konular: ● İnsanları isimleri ile çağırmanın önemi.Ç. ay dede.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemelerini isteyiniz.Ön Bilgileri Harekete Geçirme-Konu Belirleme ● Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz: 1. 4.Konuşma. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Aysel GÜRMEN Benim Adım Selen b.KENDİNİ İFADE ETME 1. 2.Söz Varlığını Kullanma Metin içinde yeni öğrendikleri kelimeleri konuşmalarında ve yazılarında kullanmalarını isteyiniz. öykü vb. Adımı söyleyen yok sanmayın sakın! (3) Yıldızlar. D.Ailenizdeki ve çevrenizdeki kişiler sizi nasıl çağırıyor? 2. ● Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermelerini isteyiniz.Tür ve sunu şeklini belirleme Öğrencilerinizle beraber seçtikleri konuyu hangi türde (şiir. 2. 176 . Öğrencilerinizin doldurdukları çalışma kâğıtlarını değerlendiriniz. ayıcığım her akşam bana.Yazma ● Öğrencilerinizden seçtikleri konulardan birini defterlerine bir paragraf halinde yazmalarını isteyiniz. ● İnsanlara isimleri ile seslenmemek ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır? a.

............................................................................... .........................Etkinlik: Aşağıdaki boşlukları.......... ................................................................................... verilen sorulara uygun olarak doldurunuz.... ......................................... .................. Okuduğunuz metnin konusu nedir? ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 177 ...........................................................1................................................................................................................ Metinde geçen karakterler kimlerdir? Metnin yazarı sen olsaydın metne ne ad verirdin? Neden? .. .......... ............................................ ........................................ .......................................................................................................................... ................................ .........

2.Etkinlik: Aşağıdaki sözleri ne zaman söylediğinizi arkadaşlarınızla tartışınız. Resimlerle kutu içindeki yazıları eşleştiriniz. Merhaba Hoşça kal İyi geceler Günaydın 178 .

Sınıf Metin İşleme Örneği “Kır Şarkısı” 179 .2.

Okuduğu metnin içeriği hakkında düşüncelerini belirtir. 2. ahlâkî. kültürel. Kendine güvenerek konuşur. GÖRSEL OKUMA 1. 4. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. 3. 3. Duygu. 180 . 2. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 2. Konuşmak için hazırlık yapar. Dinlerken vurgu. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. 2.Yazma Kurallarını Uygulama 1. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.) uygun konuşur.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. 2. Görgü kurallarına uygun dinler. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Duygu. Başlık ve içerik arasındaki ilişkiyi sorgular. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 6. manevi. Başlıktan hareketle içeriği tahmin eder.Dinlediğini Anlama 1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 2. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. YAZMA 1. Dinlemek için hazırlık yapar. Dinleyicilerle göz teması kurar. şekil. tonlama ve telâffuza dikkat eder. 4. Okuduklarının konusunu belirler. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. OKUMA 1. 3. 3. sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. Doğayı izler. 2. 4. sosyal vb. Okumak için hazırlık yapar. GÖRSEL SUNU 1. 2. Tür. 3. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 5. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. bilgi ve izlenimlerini resim.Okuduğunu Anlama 1. Görsellerden hareketle içeriği tahmin eder.Tema Adı: Sağlık ve Çevre Metin Adı: Kır Şarkısı Metin Türü: Şiir “KIR ŞARKISI” METNİNİN KAZANIMLARI DİNLEME 1. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.Okuma Kurallarını Uygulama 1. Yazmak için hazırlık yapar. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 7. 2. 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. 5. düşünce. Mektup yazar. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 2. 3. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. KONUŞMA 1. Kelimeleri doğru telâffuz eder.

§ Öğrencilerinizden kelimelerle anlamalarını eşleştirmelerini isteyiniz (3. Cümleleri defterlerine yazdırınız. Ön bilgileri harekete geçirme Öğrencilerinizden daha önce gittikleri bir piknik veya kır gezisinde gördükleri hakkında (bitkiler. (2. Metni tanıma Öğrencilerinizin. Söz Varlığını Geliştirme Öğrencilerinizden anlamı bilinmeyen kelimeler bölümünde buldukları kelimeleri sözlükteki sırasına göre sıralamalarını ve bu sözcükleri birer cümle içinde kullanmalarını isteyiniz. B. Etkinlik).A. Behçet Necatigil b.Etkinlik). Ön Hazırlık Öğrencilerinizden metin işleme sürecinde kullanmaları için doğa ve hayvanlar ile ilgili fotoğraflar resimler. Etkinlik). 2. Daha sonra “Şiirde neler dikkatinizi çekti? Aklınızda neler kaldı?” sorularını yöneltiniz. böcekler. uç böcek diyorum Uçuyorlar. Anahtar kelimelerle çalışma Öğrencilerinizden aşağıdaki kelimelerin anlamları üzerine bir tartışma yapmalarını ve tahminlerini yazmalarını isteyiniz (1. ANLAMA 1. Sakin. Dinleme: Şiiri bir kez öğrencilerinize sesli olarak okuyunuz. ……… Tabiatla haşır neşir Kırlarda geçen ikindi vakti. Okuma ve Görsel Okuma a. b. c. Öğrencilerinizden. 3. Metni İnceleme Öğrencilerinizden şiirin ana duygusunu belirlemelerini. · · · kır tabiat böcek KIR ŞARKISI Tam otların sarardığı zamanlar Yere yüzükoyun uzanıyorum Toprakta bir telâş. Görsel okuma Resimde neler gördüklerini sorunuz ve resimden ve başlıktan yola çıkarak şiirin içeriği. rahat Bir gün daha bitti. bir telâş Karıncalar öteden beri dostum. şiire farklı başlıklar bulmalarını. ç. şiirin en çok hoşlarına giden bölümünü nedenleriyle birlikte yazmalarını isteyiniz (Etkinlik 4). 181 . başlığı ve resimleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu sorgulamalarını isteyiniz. Zihinsel Hazırlık a. imlâ kılavuzu getirmelerini isteyiniz. şiir hakkında zihinlerinde canlandırdıklarını görselleştirmelerini isteyiniz. Dinleme. sözlük. HAZIRLIK 1. 2. belirledikleri bu kelimelerin anlamalarını resimli sözlükten yararlanarak bulmalarını isteyiniz.) konuşmalarını isteyiniz. manzara vb. içerikle ilgili bilgi edinmeleri amacıyla şiiri birkaç dakika gözden geçirmelerini isteyiniz. dinlenmiş.Okuma Öğrencilerinizden şiiri bireysel veya grup hâlinde okumalarını isteyiniz. Ellerime hanımböcekleri konuyor Ne şeker şey onlar! Uç böcek. Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma § Öğrencilerinizden şiirde geçen anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini. Okurken şiirdeki duyguyu ses tonlarına yansıtmalarını ve beden diliyle bu duyguları desteklemelerini isteyiniz. c.

Ön bilgileri harekete geçirme . Yazma · Öğrencilerinizden şiirin bütününden hareketle şiirde eksik bırakılan üçüncü kıtayı yazmalarını isteyiniz (6. b. Kuralları Gözden Geçirme Öğrencilerinize konuşma ve yazma kurallarını hatırlatarak sunumlarında bunlara dikkat etmelerini isteyiniz. Ç. Yazma ve Görsel Sunu C.Etkinlik).” kazanımıyla ilişkilendirebilirsiniz. 2. b. Diğer Derslerle İlişkilendirme Müzik: Öğrencilerinizden şiiri bestelemelerini ve sınıfla paylaşmalarını isteyiniz. Günlük Hayatla İlişkilendirme Öğrencilerinizden doğa güzelliklerini korumak amacıyla üzerimize düşen görevleri tartışarak yazmalarını isteyiniz. (7. a. D.Konu belirleme Öğrencilerinizle konuşma veya yazma konularını belirleyiniz. Zihinsel Hazırlık a. Bugün. Görsel Sunu Öğrencilerinize tabiattaki hangi canlıya benzemek istediklerini sorunuz ve bunu beden diliyle göstermelerini isteyiniz. Konuşma Öğrencilerinizden şiirde geçen yeri ve ortamı betimlemelerini isteyiniz. Konuşma. Araştırma Öğrencilerinizden doğa ile ilgili şiirler araştırmalarını ve buldukları şiirleri sınıf önünde okumalarını isteyiniz. NOTLAR ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… 182 .Etkinlik). Konu belirlerken beyin fırtınası yaptırabilirsiniz. ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. Çalışma kâğıtlarını ve gözlem formlarını kullanarak süreci değerlendiriniz. KENDİNİ İFADE ETME 1. 2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME a. Hayat bilgisi: Çevre ve doğa bilincinin önemini vurgulayarak “Dün.3. · Öğrencilerinize şaire bir mektup yazdırınız.Etkinlik) c. “Öz Değerlendirme Formu”ndan yararlanarak öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız. 3. (5. Yarın” teması “İnsanın yaşadığı çevreyi temiz tutmasının kendi sağlığı ve gelişimiyle ilişkili olduğunu kavrar.

Kır : ………………………………………………………………… ………………………………………………………….. Tabiat :……………………………………………………………. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Böcek:……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 2. Etkinlik Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.1. Etkinlik Şiirle ilgili zihninizde canlandırdıklarınızı resimleyiniz 183 ..…… ………………………………………………………….

.................. Rengi sarıya dönmek................................................................................................................. bir arada olma..................... ............................................ ....... ............................. .......................................... ..................................... .......................................................................................... Kara benekli kırmızı renkli bir böcek........... ………………………………………………………………… Şiirde işlenen ana duygu nedir? Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin? Şiirin adı sizce ne olmalı? ......... ......................................... Acelecilik Öğle ile akşam arasındaki süre.................................................................... .....................................3................................................................................................... Etkinlik ..................................................................... 4...................................................................... ........ Etkinlik Kelime ile anlamını eşleştiriniz............................ ........ Haşır neşir Telaş Hanım böceği Tabiat Sararmak İkindi vakti Doğa..................................................................... Kaynaşma... ................................ ................................................................................................................................ 184 ...................................................................... .

.................................................................................................. dinlenmiş................................................................................... ...................... Etkinlik: Şiiri tamamlayınız KIR ŞARKISI Tam otların sarardığı zamanlar Yere yüzükoyun uzanıyorum Toprakta bir telâş......... 6....... Etkinlik Doğadaki güzellikleri korumak amacıyla üzerimize düşen görevler: ................................................................................................................................................................ Tabiâtla haşır neşir Kırlarda geçen ikindi vakti.............................................................................. Ellerime hanımböcekleri konuyor Ne şeker şey onlar! Uç böcek....................... bir telâş Karıncalar öteden beri dostum.................................................................................................. …………………………………………. …………………………………………......................................... ......................................................................... ………………………………………….............................................................................................................................. rahat Bir gün daha bitti............... Behçet NECATİGİL 185 ......................5............... Sakin................ . .... ........................................................................................................... ………………………………………….......... uç böcek diyorum Uçuyorlar.....

Etkinlik Şiir hakkındaki düşüncelerini iletmek için şaire bir mektup yazınız. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… 186 .7.

Sınıf Metin İşleme Örneği “Kuşlar ve Özellikleri” 187 .3.

Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. müzikli oyun. 2.Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. Tür.Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 4.Konuşma konusunu belirler. 2. tiyatro.Dinleme amacını belirler. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1.Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. 4.Üstlendiği role uygun konuşur. kukla vb. 6.Okumak için hazırlık yapar.Yazma amacını belirler. 4. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. 2.Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.. Tür.Okuma Kurallarını Uygulama 1.Okuduğunu Anlama 1. 2.Dinlemek için hazırlık yapar. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 3.Tema Adı: Sağlık ve Çevre Metin Adı: Kuşlar ve Özellikleri Metin Türü: Bilgilendirici Metin “KUŞLAR ve ÖZELLİKLERİ” METNİNİN KAZANIMLARI DİNLEME 1.Söz Varlığını Geliştirme 1.Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.Dinlediğini Anlama 1.Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 3. 3. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1.Katılımlı dinler.Yazma Kurallarını Uygulama 1.Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 2.Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 3.Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 2. 3.Okuma amacını belirler. 2.Dinlerken vurgu. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. GÖRSEL SUNU 1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1.Kendine güvenerek konuşur. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1.Duygu. 5. GÖRSEL OKUMA 1. 2. 3. 2. yollarla sunar. 3.Konuşmak için hazırlık yapar. tonlama ve telâffuza dikkat eder.Resim ve fotoğrafları yorumlar.Duygu.İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. 2.İşitilebilir ses tonuyla okur. 2. 2.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.İkna edici yazılar yazar. düşünce ve izlenimlerini drama.Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.Kelimeleri doğru telâffuz eder. KONUŞMA 1.Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. OKUMA 1. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Tür.Doğayı izler. 3.Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. 188 . YAZMA 1.Tür.Dinleme Kurallarını Uygulama 1.

c. “Bu metni niçin okuyacaksınız? Bu metni neden dinliyor olabilirsiniz?” sorularını sorarak okuma ve dinleme amaçlarını belirlemelerini isteyiniz. Tüyler onları sıcak tuttuğu gibi uçmalarına da yardım eder. dümen ve fren olarak kullanılır. Yukarıya doğru vuruşta kanatlar kaldırılır ve bükülür. Zihinsel Hazırlık a. saçlarımızla aynı maddedendir. Kuyruk. 2. HAZIRLIK 1. tüylü ve uçabilen hayvanlardır. ç. Uçmak için kanatlarını aşağıya ve yukarıya doğru çırparlar. Yetişkin kuşun tüyleri çok kuvvetli. kanatlar aşağıya ve arkaya doğru itilir. b. kuş öne ve arkaya doğru hareket eder. aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: · Çevremizde hangi kuşları görüyorsunuz? · Kuşların en önemli özelliği nedir? · Kuşlar nasıl beslenir? Öğrencilerden gelen cevaplara göre farklı sorular da sorabilirsiniz.Etkinlik). 189 . Aşağıya doğru vuruşta. Kuşun yavrusunun vücudu hav denilen ince tüylerle kaplıdır. ancak hafiftir. Ön Hazırlık Öğrencilerinizden kuş resimleri getirmelerini isteyiniz.A. Ön bilgileri harekete geçirme Öğrencilerinize. böylece ileriye doğru itme hareketi sürdürülür. Anahtar kelimelerle çalışma · kuş · kanat · uçmak Anahtar kelimelerin anlamlarını öğrencilerin tartışarak bulmalarını sağlayınız. Amaç belirleme Öğrencilerinize. anahtar kelimeleri. Tartışma sonuçlarını yazmalarını isteyiniz (1. Yiyeceklerini tutmak ve yuvalarını yapmak için gagalarını kullanırlar. Kuşların kanatları kollarıdır. Tüyler. resimleri ve son cümleyi hızla okuyarak metni gözden geçirmelerini ve kitaplarını kapatmalarını isteyiniz Öğrencilerden kitaplarını açmalarını. tüyleri havların üzerinde yetişir. Etkinlik). metinde yer alan görsellerden ve metnin başlığından yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmelerini. Kuş büyüdükçe. . tahminlerini not etmelerini isteyiniz (2. KUŞLAR VE ÖZELLİKLERİ Kuşlar. kısa konuşmaları. Metni tanıma ve tahmin etme Öğrencilerinizden ilk cümleyi.

Etkinlik). Görsel okuma Öğrencilerinizden metnin görsellerine bakmalarını. Öğrencilerinize dinleme kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatınız. şekil. Etkinlik). nedenleriyle birlikte anlatmalarını isteyiniz. karikatür vb. cümle. Kılıç kırlangıcının çok hızlı uçuşları için uzun ve dar kanatları vardır. ANLAMA 1. ) isteyiniz (6. Etkinlik). Metni İnceleme · Öğrencilerinizden “Kuşlar ve Özellikleri” metninin kendilerine ilginç gelen bir bölümünü.B. Arıkuşu ise kanatlarını o kadar hızlı çarpar ki kanat çırpışı hemen hemen hiç görülmez. Dinleme · Belirlenen amaca uygun olarak metni okuyunuz. · Öğrencilerinizden metinde önemli gördükleri yerleri ve metinde geçen kuşların özelliklerini yazmalarını isteyiniz (5. b. Kanatların biçimi. kuşun nasıl uçtuğunu gösterir. belirlenen amaca uygun olarak okumalarını sağlayınız. ancak geniş kanatlara sahiptir. ön hazırlık bölümünde getirmiş oldukları resimlerle karşılaştırmalarını ve metnin içeriği ile görseller arasındaki ilişkiyi sorgulamalarını isteyiniz. ağaçların arasında dikey olarak yükselebilmek için kısa. resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etmelerini sağlayınız (4. 190 . Okuma · Öğrencilerinizin. Öğrencilerinizden de dinleme sırasında 3. · Öğrencilerinizden “Kuşlar ve Özellikleri” metninin kendilerine ilginç gelen bir bölümünü zihninde canlandırmalarını ve görselleştirmelerini (resim. 2. Sülün. Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma · Öğrencilerinizden okurken metinde anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini. ç. okuma sonrasında anlamını bilmedikleri ve belirledikleri kelimelerin anlamlarını kendisinden önce veya sonra gelen kelime. c. · Okurken öğrencilerinizin metinde geçen kuş isimlerini belirlemelerini ve bunların altlarını çizmelerini isteyiniz. Okuma ve Görsel Okuma a. Dinleme. Etkinliği yapmalarını isteyiniz.

Kuşları koruyabilmek için neler yapılabilir? 3. dayanışma. Tür ve sunu şeklini belirleme Öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde (şiir. ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. c. Bu da onların rahatça havalanmalarını sağlar. Kuşların kemiklerinin içi boştur. 2. bu türlerin nasıl er İZGÜ beslendikleri. uçmak üzere gerekli enerjiyi üretebilmek için özel bölümlere sahiptir. ödev ve sorumluluklar hakkında konuşturarak ilişkilendirme yapabilirsiniz. Kuşların akciğerleri ise. Günlük Hayatla İlişkilendirme Öğrencilerinizden çevrelerinde gördükleri kuş türlerine örnekler vermelerini. Diğer Derslerle İlişkilendirme Müzik Öğrencilerinize. 191 . Yapılan araştırmalara göre dünyada kuş türleri azalmaktadır. Amaç belirleme Öğrencilerinizden konuşma. Ç. Etkinlik). Hayat bilgisi “Benim Eşsiz Yuvam” teması “Aile içinde kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. Kuşların insan yaşamına ve doğal dengenin korunmasına faydaları neler olabilir? b. Zihinsel Hazırlık a. Söz Varlığını Geliştirme Karışık harfler içerisinde verilmiş kuş adlarını bulmalarını isteyiniz ( 7. Bunun nedenleri neler olabilir? 2. “Kuşlar Uçar Ben Koşarım” veya öğrencilerin bildiği kuşlarla ilgili şarkılar veya türküler söyletebilirsiniz. C. · Ülkemizde kaç tane kuş cenneti vardır. Kuş cenneti ile ilgili aşağıdaki soruları çeşitli kaynaklardan yararlanarak cevaplandırınız. 3. adları nelerdir? Nerelerde bulunmaktadır? · Ülkemizdeki kuş cennetlerinde yaşayan kuş türleri nelerdir? Öğrencilerinizden öğrendiklerini bir rapor halinde yazmalarını ve yazma kurallarına dikkat etmelerini isteyiniz.” Kazanımıyla. 2. KENDİNİ İFADE ETME 1. nerelerde yaşadıkları vb ile ilgili düşüncelerini açıklamalarını isteyebilirsiniz.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemelerini isteyiniz.3. Ön bilgileri harekete geçirme-Konu belirleme · Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz: 1. öykü vb. yazma ve görsel sunu amaçlarını belirlemelerini isteyiniz. Kuralları gözden geçirme Öğrencilerinizden konuşma ve yazma kurallarını hatırlatarak bunlara dikkat etmelerini isteyiniz. kendi ailelerindeki paylaşım. anne ve baba kuşların yavrularını nöbetleşe beslemelerinden hareketle. Araştırma Bir çok kuş türünün bir arada yaşadığı yerlere “Kuş Cenneti” diyoruz.

Yazma Öğrencilerinizden kuşları korumak gerektiğini anlatan ikna edici bir yazı yazmalarını isteyiniz. c. Konuşma Öğrencilerinizden belirlemiş oldukları konulardan veya örnek konulardan birini seçmelerini. konuşmalarında konuşma kurallarına uymalarını isteyiniz. Bu işi. O zaman da anne baba kuşlar yavrularını nöbetleşe besler. Anonim Junior Gençlik Ansiklopedisi (Düzenlenmiştir) Bütün kuşlar yumurtlar. b. Görsel sunu Öğrencilerinizden göç eden kuşları canlandırmalarını isteyiniz (Drama etkinliği). Yumurtadan çıkan yavrular sürekli yiyecek ister. Söz Varlığını Kullanma Öğrencilerinizden öğrendikleri yeni kelimeleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmalarını öneriniz. yuvalarından ayrılmazlar. Ne güzel ve anlamlı bir işbirliği değil mi? D. Bu işlemler için kılavuzun ölçme ve değerlendirme bölümünde sunulan formlardan yararlanınız.3. Çalışma kâğıtlarını ve gözlem formu kullanarak süreci değerlendiriniz. Yumurtladıktan sonra bunların üzerine oturur. Yazma ve Görsel Sunu Öğrencilerinizden belirledikleri konuya uygun olarak kendilerini ifade etmelerini isteyiniz: Önek Konular: · Kuşlar neden göç ederler? · Hangi kuş olmak isterdiniz? Neden? a. yumurtaların sürekli sıcak kalmasına çalışırlar. seçtikleri konu ile ilgili betimlemeler yapmalarını. 4. b. eşleriyle nöbetleşe yaparlar. 192 . Böylece. Konuşma. “Öz Değerlendirme Formu”ndan yararlanarak öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME a.

1. ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 193 . Etkinlik Bu metinde neler anlatılıyor. Kuş ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Kanat ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Uçmak ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 2. Etkinlik Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız. tahmin ediniz.

sağlar.3.. ………………………………………… …… 2..... Metnin başlığını yazınız.nasıl uçtuğunu gösterir..... olarak kullanırlar..... Kuşlarının kemiklerinin içinin boş olması onların rahatça .. Kuşlar kuyruklarını ...... 5... Kanatların biçimi ... Etkinlik Aşağıda verilen boşlukları metni dinlerken doldurunuz... ağaçların arasından..olarak yükselebilir...... 1.. 4..... 194 . ve .... Sülün. 3..

4. · Öğretmenine sor... Etkinlik Anlamı bilinmeyen kelimeler ………………………………………………………. kelimelerin anlamını bulmak için arkadaşınla tartış. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… · Anlamını bilmediğin ………. 195 . · Cümlenin anlamından tahmin et.

.......................................................................... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Metinde geçen kuşların birer özelliğini yazınız.......................................................................... ...................................... Sülün ………………….................... .......................................................... Kılıç kırlangıcı …………………... …………………… ……………………......................... Arı kuşu …………………..............................5........ ........................... ................... Kuşların ortak özellikleri nelerdir? ............................... .............................................. ................ Etkinlik 196 ................................... ......................................... Etkinlik Bu metinde önemli gördüğün yerleri kendi cümlelerinle yaz...................... .................. ......... …………………… …………………….................................................... 6.............. …………………… ……………………..............................

197 .6. Etkinlik: Metnin size göre çok ilginç olan bir bölümünü resimleyerek anlatınız.

A G Ü V E R C İ N K E M D T H Ç S S C E K A N A R Y A E V K Y R Ş Z K M K R N L P T Ö S İ N A Ç M İ Ğ I Z L E Y L E K K 198 . Yuvarlak içine alınız.7. Etkinlik Harfler arasında saklı kuş adlarını bulunuz.

Güneş’in Önünden Geçti” 199 .Sınıf Metin İşleme Örneği “Venüs.4.

Akıcı konuşur. Seçici dinler. 1.) uygun konuşur. Görgü kurallarına uygun dinler. OKUMA 1. 2. Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder. 11. Tür. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. KONUŞMA 1. Dinlemek için hazırlık yapar. Konuşma Kurallarını Uygulama 1.Duygu. 6. Dinleme amacını belirler. 3. Sesine duygu tonu katar. 4. 3.Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 2. Okuma amacına uygun yöntem belirler. Konuşma yöntemini belirler. Görgü kurallarına ve değerlere (millî.Dinlediğini Anlama 1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. Kelimeleri doğru telâffuz eder. 5. 3. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. 9. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 2. 7. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. ahlâkî. 5. 4. Dinlediklerinin konusunu belirler. Konuşmaya hazırlık yapar. 200 . Dinlediklerini özetler. 2. 2. 12. Katılımlı dinler. 2. 10. Tür. 3. Okuma Kurallarını Uygulama Okumaya hazırlık yapar. 2. manevî. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. kültürel. 2. Konu dışına çıkmadan konuşur. 5. 3. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 4.Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.Tema Adı: Dünyamız ve Uzay Metin Adı: Venüs Güneş’in Önünden Geçti Metin Türü: Bilgilendirici Metin “VENÜS GÜNEŞ’İN ÖNÜNDEN GEÇTİ” METNİNİN KAZANIMLARI DİNLEME 1. sosyal vb. 8. Okuma amacını belirler. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Dinleyicilerle göz teması kurar. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

Yazısına uygun başlık belirler. 2. Sıralamalarda sayı. Söz Varlığını Geliştirme 1. Yazma amacını belirler. 9. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Metin içi anlam kurar. 4. sembol ve işaretlerden yararlanır. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 7. Harita ve kroki okur. 3. Şekil. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 4. GÖRSEL OKUMA 1. 7. Anlam Kurma 1. Kelimeler.6. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Anlama tekniklerini kullanır. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Konu dışına çıkmadan yazar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Metinde verilen ipuçlarından hareketle. Okuduğunu Anlama 1. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır 2. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. Tür. 3. 12. 3. 3. Yazmaya hazırlık yapar. Kurallarına uygun sessiz okur. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. 2. 2. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. Paylaşarak okumaktan zevk alır. 8. Akıcı okur. YAZMA 1. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 10. 8. 201 . Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. GÖRSEL SUNU 1. 5. Kelimelerin gerçek. 5. 2. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. 6. 4. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. Tür. 11. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

Tür. Güneş’in Önünden Geçti Venüs. Tahminlerini kontrol etmek amacıyla defterlerine not ettiriniz. Anahtar kelimelerle çalışma · gözlem evi. Güneş’in önünden 6 saat 12 dakikada geçti. 08: 13’ te başladı. Ön bilgileri harekete geçirme Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz: § Gece gökyüzüne baktığınızda neler görüyorsunuz? § Gökyüzünde gerçekleşen olaylar nasıl gözlemleniyor? § Daha önce güneş veya ay tutulmasını izlediniz mi? Öğrencilerden gelen cevaplara göre farklı sorular sorulabilir. Zihinsel Hazırlık a. metnin başlığından yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmelerini. HAZIRLIK 1. Güneş doğarken ve gün batımında Güneş’e en yakın konumundadır. Venüs. · gök cismi. “seçici dinleme ve bilgi edinmek için okuma". b. Anahtar kelimelerin kullanılacağı boşluk doldurma çalışmasını yaptırınız (2. Projeksiyon sistemi ile gözlenebilen Venüs’ün geçişi ilköğretim okulu ve fen liseleri öğrencilerinin çok ilgisini çekti. Venüs. Halk tarafından Çoban Yıldızı olarak da bilinir. 122 yıl aradan sonra Güneş’in önünden tekrar geçti. · gökyüzü olayı. okuma ve yazma amaçlarını belirlemelerini isteyiniz. Bu konumdayken Dünya’dan çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.14:00 saatleri arasında halka açtı. yöntem ve tekniğini belirleyebilirsiniz. Türkiye’den de izlenebilen Venüs’ün geçişi. yöntem ve tekniğini belirleyiniz. güneş sistemi haritası. 2. · gezegen.A. · teleskop. Ön Hazırlık Öğretmen hazırlığı: Küre. Venüs. Öğrencilerinizden dinleme. tür. ç. Merkür’den sonra Güneş’e en yakın ikinci gezegen olup kütlesi Dünya’ya yakın büyüklüktedir. Etkinlik). e. tahminlerini söylemelerini isteyiniz. Öğrencilerin dikkatini yoğunlaştırmak amacıyla farklı çalışmalar da yapabilirsiniz. Venüs.Etkinlik). dürbün Öğrenci hazırlığı: Öğrencilerinizden küre şeklinde cisimler getirmelerini isteyiniz. c. Metni tanıma ve tahmin etme Öğrencilerden kitaplarını açmalarını. Gözlem evi görevlileri geçiş hakkında açıklamalar yaptı ve soruları cevapladılar. Güneş ve Ay’dan sonraki en parlak gök cismi Venüs’tür. Amaç belirleme Öğrencilerinizden “Bu metni niçin dinleyeceksiniz?” sorusunu yönelterek dinleme amacını belirlemelerini isteyiniz. bu olay beş buçuk saat gözlenebildi. Anahtar kelimelerin anlamlarını öğrencilerin tartışarak bulmalarını sağlayınız (1. Gözlem evleri bu ilginç gökyüzü olayını izlettirmek amacıyla kapılarını 08: 00. Örneğin. Ancak. 202 . metinde yer alan görsellerden. yöntem ve teknikleri belirleme Öğrencilerinizle birlikte dinleme ve okuma amacına uygun tür.

şekil. ANLAMA 1. cümle. Tahminlerini yazdırınız. Okuma ve Görsel Okuma a. Etkinlik). resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etmelerini sağlayınız. Öğrencilerin dinleme kurallarına uygun olarak dinlemelerini isteyiniz. Etkinlik: Metne farklı başlıklar bulmalarını isteyiniz. Okumayı (2) işaretinin olduğu yerde durdurunuz ve “Asit yağmuru nelere yol açabilir?” sorusunu yönelterek çıkarım yapmalarını isteyiniz. Venüs’ün bir gününün bir yılından daha uzun olmasına yol açar. belirlenen amaç. 2. Metni İnceleme ● “Venüs. yöntem ve tekniğe göre okumalarını sağlayınız. Diğer gezegenler saat yönünde dönerken. Ayrıca Venüs diğer gezegenlerin tersi yönde dönmektedir. yöntem ve tekniklerini öğrencilerle birlikte belirleyiniz. ) isteyiniz (4. Etkinlik). Venüs’ün Güneş etrafındaki dönme süresi 224 gün. Güneş’in Önünden Geçti” metninde kendilerine ilginç gelen bir bölümü. Görsel okuma: Okuma sonrasında metindeki resimlerle metnin içeriği arasında ilişkiyi sorgulamalarını sağlayınız.. ● 6. Etkinlik: Venüs ile Dünya’nın benzer ve farklı yönlerini karşılaştırmalarını isteyiniz. Cevapları aldıktan sonra okumaya devam ediniz. yöntem ve tekniklerini öğrencilerle birlikte belirleyiniz. Cevaplardan sonra “Şimdi hep beraber doğru cevabın ne olduğunu görelim” diyerek metni sonuna kadar okuyunuz. Öğrencilerin buna göre dinlemelerini ve tahmin yapmaları gerektiğini belirtiniz. ● Belirlenen amaç ve yönteme uygun olarak metni okumaya başlayınız. dünyamızdan farklı yanları neler olabilir?” sorusunu yöneltiniz. c.B. 3. ● Metin içerisinde (1) ve (2) rakamlarının yazılı olduğu yerlerde okumaya ara vererek metnin sonrasını tahmin ettiriniz. ● “Venüs. Dinleme ● Dinleme amaç. 203 . Örneğin. Bu özellik. Okuma ● Okuma amaç. onlara tahmin yaptıracağınızı söyleyiniz. karikatür vb. (3. ç. Venüs’ün Güneş etrafındaki dönme hızı. Dinleme. Okumayı (1) işaretinin olduğu yerde durdurunuz ve “Bu gezegenin. ● 5. Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma Okuma sonrasında anlamlarını bilmedikleri ve belirledikleri kelimelerin anlamlarını kendisinden önce veya sonra gelen kelime. ● Öğrencilerin. Bu gezegenin ilginç ve farklı yanları da vardır (1). Güneş’in Önünden Geçti” metninde kendilerine ilginç gelen bir bölümü zihinlerinde canlandırmalarını ve görselleştirmelerini (resim. Venüs saatin tersi yönünde ve çok yavaş bir şekilde dönmektedir. Etkinlik). nedenleriyle birlikte anlatmalarını isteyiniz. Metni sesli okurken bazı yerlerde duracağınızı ve sorular soracağınızı. kendi ekseni etrafında dönme süresi 243 gündür. ● Okurken metinde anlamlarını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini isteyiniz. b. kendi ekseni etrafındaki dönme hızından fazladır. Söz Varlığını Geliştirme Kelimelerin anlam özellikleri üzerinde durunuz (7.

Kuralları Gözden Geçirme Öğrencilerin konuşma ve yazma kurallarını uygulamalarını sağlayınız. ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. yazma yöntem ve tekniğini öğrencilerle belirleyiniz. Atmosferindeki koşullar nedeniyle asit yağmurlarının çok sık görüldüğü Venüs’te (2) Dünya üzerindeki hiçbir canlının yaşayabilmesi mümkün değildir. Diğer Derslerle İlişkilendirme ● Fen ve teknoloji: “Gezegenimiz Dünya” ünitesi “Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ifade eder. Venüs’ün geçişi saat kaçta tamamlanmıştır?” sorusunu cevaplamalarını isteyiniz. “Venüs’ün geçişi 08:13’te başladığına ve 6 saat 12 dakika sürdüğüne göre. ç. ● Matematik: “Ölçme”alt öğrenme alanı “Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.” kazanımı ile ilişkilendirebilirsiniz. Günlük Hayatla İlişkilendirme Canlıların yaşamını olumsuz etkileyen unsurlar sizce nelerdir? Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için siz neler önerirsiniz? sorularıyla bir tartışma ortamı oluşturunuz. Zihinsel Hazırlık a. Amaç belirleme Konuşma ve yazma amacını öğrencilerinizle belirleyiniz."Konuşmalarınızda neyi amaçlıyorsunuz?" sorusunu sorunuz. 2. ● Size göre Venüs’te hayat var mıdır? ● Venüs’ün yaşanabilir bir yer olması için neler olmalıdır? ● Öğrencilerden getirdikleri küre şeklindeki cisimlerden yararlanarak örnek bir güneş sistemi yapmalarını isteyiniz. 2. Örnek konu. Çok yoğun bir atmosferi olan Venüs’ün basıncı da Dünya’nın basıncından yaklaşık olarak yüz kat daha fazladır. Araştırma · “Venüs gezegenin adına niçin Çoban Yıldızı da denildiğini” araştırmalarını ve öğrendiklerini bir rapor halinde sunmalarını isteyiniz. 204 . b.C. Güneş’e 108 milyon kilometre uzaklıktaki Venüs’te sıcaklığın 325 santigrat derecenin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Tür ve sunu şeklini belirleme ● Öğrencilerinizle konuşma. Bir projeksiyon sisteminin ne olduğunu araştırmaları. 3.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemelerini isteyiniz. Yöntem ve teknikleri belirleme Konuşma. elde ettikleri bilgilerden yararlanarak kendilerinin de bir projeksiyon sistemi geliştirmelerini isteyiniz.” kazanımı ile ilişkilendirebilirsiniz. öykü vb. Ön bilgileri harekete geçirme-Konu belirleme Öğrencilerinizin ön bilgilerini harekete geçirmek için aşağıdaki soruları sorunuz. “Venüs’ün yaşanılabilir bir yer olması için neler yapılabilir?” ● Öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde (şiir. Ç. yazma ve görsel sunu konularını belirleyiniz. KENDİNİ İFADE ETME 1. c.

b. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. bir sonraki geçişi ise 11 Aralık 2117’de gerçekleşecektir. 1610 yılında teleskobun icadından bu yana Venüs sadece altı kez Güneş’in önünden geçti. Öğrencilerinizi. sözlü sunumlarında görselleri kullanmalarını isteyiniz. yöntem ve tekniklere uygun olarak kendilerini sözlü ifade etmelerini isteyiniz. amaç. 2. ● Öğrencilerinizden 8. etkinliği yapmalarını isteyiniz.2. çalışma kâğıtlarını ve gözlem formlarını kullanarak değerlendiriniz. Söz Varlığını Kullanma Öğrendiği yeni kelimeleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmalarını isteyiniz. 4. Grupların hazırladıkları metinleri diğer gruplarla paylaşmalarını sağlayınız. Yazma ● Öğrencilerden belirledikleri konu. yöntem ve tekniklere uygun olarak kendilerini yazılı ifade etmelerini isteyiniz. bundan sonraki geçişi sekiz yıl sonra. Konuşma. Konuşma ● Öğrencilerden belirledikleri konu. a. 6 Aralık 1882’den bu yana Güneş’in önünden ilk kez bu gün geçiş yapan Venüs’ün. 205 . Uzay araştırmaları niçin önemlidir? b. Bir gazete haberi D. Yazma ve Görsel Sunu a. Görsel Sunu Venüs ve diğer gezegenlerin Güneş sistemindeki hareketlerini canlandırmalarını isteyiniz. ● Grupta her üyenin anahtar kelimelerden de yararlanarak yukarıda verilen konuyla ilgili bir paragraf oluşturmalarını ve oluşturdukları paragrafları birleştirerek bir metin yazmalarını isteyiniz. ● Öğrencilerden. amaç. Venüs’te yaşasaydınız Dünya’daki nelerden mahrum kalırdınız? Bu aşamalar için kılavuzun ölçme ve değerlendirme bölümünde sunulan form ve ölçeklerden yararlanınız. c. 6 Haziran 2012’de.

Etkinlik teleskop ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… gökyüzü olayı ………………………… gezegen ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Teleskop. 3. astronomi ile ilgilenen bilim adamları tarafından sürekli gözlemlenir.Venüs’tür.. ………………………….dir. Ankara Ahlatlıbel’de bulunan Ankara Üniversitesine ait …….. gözlem evi. Etkinlik: Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tartışınız ve aşağıdaki kutucukların içine yazınız.. Güneş.. dünya. gezegenler ve yıldızlar birer………………... gözlem evi ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… gök cismi ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 2. kelimelerinden yararlanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 206 .…………. 5. gezegen. gök cismi. 2. gökyüzü olayları. 4.. Geçen sene ay tutulmasını ………….1.…………Venüs’ün geçişinin gözlenebilmesi için ziyaretçilere kapılarını açtı. 1. Güneşe en yakın ikinci ……………….…… ile izlemiştim.

dünyamızdan farklı yanları neler olabilir?” ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tahmin edelim “Asit yağmuru nelere yol açabilir?” …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 207 . Etkinlik “Bu gezegenin.3.

Etkinlik: Metnin size ilginç gelen bir bölümünü resimleyerek anlatınız.4. 208 .

Etkinlik Aşağıdaki altı çizili kelimeleri. ………………………………………… ………………………………………… 7. Haberi duyunca dünyası yıkıldı. Venüs Güneş’in önünden geçti. Etkinlik Venüs ile Dünya’nın benzer ve farklı yönlerini yazınız. Dünya güneş etrafında dönmektedir. Dünya Benzer yönler Venüs 6.5. Sinema yıldızlarına ödülleri verildi. Etkinlik Metne farklı başlıklar bulunuz. yazılış ve anlam yönünden karşılaştırınız. Sanat güneşi sahneye çıkıyor. Güneş Dünya’mıza en yakın Yıldız’dır. 209 .

.......................8.............. ..................................... ........................................................ .......................................................................................................................... ................................................................................. ........................................................................... metni tekrar okuyarak yapınız..................................... ............................................ ..................... Okuduğunuz nedir? metnin konusu Metni özetleyiniz............................... Etkinlik: Aşağıdaki soruları........................................................................................................................... ................................................ . .......................................... ......................................... ......... ..... ..................................................................... 210 .................................................................................................................

Sınıf Metin İşleme Örneği “Uyku” 211 .5.

OKUMA 1. 4.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. 3. 3.Dinlerken vurgu.Başlıktan hareketle içeriği tahmin eder. 212 . 2. 6.Dinlemek için hazırlık yapar 2. 4.Okuma Kurallarını Uygulama 1.Üstlendiği role uygun konuşur.Okuma amacını belirler.Topluluk önünde konuşur. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. tonlama ve telâffuza dikkat eder.Okuma amacına uygun yöntem belirler. 3. ahlâkî. sosyal vb. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Tür. kültürel.Dinlediğini Anlama 1.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır.Tür. manevi.Okumak için hazırlık yapar.Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 2.Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.Dinleyicilerle göz teması kurar.Konuşmak için hazırlık yapar.) uygun konuşur. KONUŞMA 1.İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.Görgü kurallarına ve değerlere (millî. 5.Tema Adı: Birey ve Toplum Metin Adı: Uyku Metin Türü: Öyküleyici Metin “UYKU” METNİNİN KAZANIMLARI DİNLEME 1.Görgü kurallarına uygun dinler 2. 3.Kelimeleri doğru telâffuz eder.Metni takip ederek dinler. 2. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 3. 2. 2. 3.Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1.Görsellerden hareketle içeriği tahmin eder. 3.Kendine güvenerek konuşur. 2.

3. 5.Yazma Kurallarını Uygulama 1. 2. tiyatro. Tür.Yazmak için hazırlık yapar.Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan zıt anlamlılarını ayırt eder.Duygu. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. düşünce ve izlenimlerini drama.Metin içi anlam kurar.Metin dışı anlam kurar.Şiir yazar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 2.Okuduklarının konusunu belirler. 2.Paylaşarak okumaktan zevk alır.Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 2. 2.2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1.Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.Duygu. GÖRSEL OKUMA 1. şekil. GÖRSEL SUNU 1. YAZMA 1. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 4. 2.Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.Metnin türünü dikkate alarak okur.Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 4. 213 .Yazarın amacını belirler. 2.Okuduğunu Anlama 1.Resim ve fotoğrafları yorumlar. 1. 3. 5. bilgiler ve izlenimlerini resim.Kelimelerin gerçek.Söz Varlığını Geliştirme 1.Kelimeleri yerinde ve kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. yollarla sunar.Tür. müzikli oyun vb. 2. düşünce.Anlam Kurma 1. sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. 3.

ben uyanmam.Etkinlik). mis gibi oldun. öper. d. Oh ne tatlı olur o zaman uyumak! … oturduğum yerde uyurum. anahtar kelimeleri. sonra olsam. Ben ekmek istemiyorum ki. c.Tür yöntem ve teknikleri belirleme Dinleme ve okuma yöntemleri ile ilgili açıklama yapılarak en uygun olan yöntemin hangisi olabileceğine karar verilmelidir.” diyor. Bana gülümsüyor: “Düşeceksin yavrum. Daha çok uykum gelir. HAZIRLIK 1. Babam karşımda. Annem: “Bak. İş… bilmem ki ben. başımı anneme yaslarım. Amaç belirleme Öğrencilerinize “Metni niçin okuyorsunuz?” sorusunu sorarak öğrencilerinizin okuma amaçlarını belirlemelerini isteyiniz. Annem. yine uyurum. Canım hep uyumak ister. resimleri ve son cümleyi hızla okuyarak metni gözden geçirmelerini sağlayınız. mis çocuk oldun!” Olmasam. reçel istemiyorum ki…yumurta da istemiyorum. mis olmasam. gözlerimi kaparım. öyle bıraksalar oturarak uyurum. tahminlerini not etmelerini isteyiniz (2. İlk cümleyi. Sabahları çok erken uyandırırlar beni. Ama annem bırakmaz ki. uyumak istiyorum. biz babanla işe gideceğiz. sonra olsam… Olmaz ki şimdi de masadayım. Başımı masanın ucuna koysam hemen uyurum.” der. Ön Hazırlık Öğrencilerinizden kahvaltı malzemeleri. Metni tanıma ve tahmin etme Öğrencilerden kitaplarını açmalarını. Yüzümde havlu gezer. Zihinsel Hazırlık a. Bıraksalar. 2. uyusam uyusam.UYKU A. metinde yer alan görsellerden ve metnin başlığından yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmelerini. Annem kaldırır. iş nedir? Ben yastığı bilirim. ama başım yine düşer. Anahtar kelimelerle çalışma § uyuma § uyanamama § geç kalma Anahtar kelimelerin anlamlarını öğrencilerin tartışarak bulmalarını sağlayınız (1. Ancak yüzüme soğuk su çarpınca uyanırım. Babam: “Hadi yavrucuğum!” der. babam bırakmaz ki… 214 . annemin tatlı sesini duyarım: “Oh. üzerine reçel sürülmüş ekmek uzatıyor. Etkinlik). sandalyede oturuyorum. Öğrencilerden kitaplarını kapatmalarını isteyiniz. ç. yastık getirmelerini isteyiniz. ben yorganı bilirim. kısa konuşmaları. Ön bilgileri harekete geçirme Şu soruları sorabilirsiniz: § Uyumayı sever misiniz? § Saat kaçta yatarsınız? § Sabahları saat kaçta uyanırsınız? § Kolayca uyanabiliyor musunuz? b. Sonra yine uyurum. Ama bir bakarım ki az sonra annemin kucağındayım. Etkinlikte yazdırdığınız öykülerden birkaçını arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. Uyandı sanırlar ama.

” der. belirlenen amaç. nedenleriyle birlikte anlatmalarını isteyiniz. balkona adımını atma.” uykumu bitirmedim ki… yarım kaldı uykum. Uyumak istiyorum. Haydi bakalım benim tonton oğlum!” Ben tonton değilim. der.B. Düşümde uyuyorum.” “Hıı?” “Çay. bak. Yetişmese ya. Metin içerisinde (1). abam hep saate bakıyor: “Gecikeceksin Nezihe. Şıngır mıngır… sıngır da mıngır… Ağzımın ucunda bir sıcaklık var. Annem: “Daha seni anneannene bırakacağım. bir tarak kendine alıyor. bu yana dönüyorum. Annemin kucağındayım. arıdan korkmuyorum. c. Metni İnceleme a. Açıklama). yöntem ve tekniklerini öğrencilerle birlikte belirleyiniz. içine üç de şeker attım. yöntem ve tekniklere göre okumalarını sağlayınız (bkz. paltonu giyeceksin çocuğum” diyor. d. Etkinlik). uyusam. c. oracıkta. otobüse yetişeceğim. Uf.” diyor. Dinleme ve Okuma a. Ben iş bilmem. karikatür vb. der. ben başımı koysam. Tahminlerini yazdırınız. Paltoma sarılsam.” diyor.. ama uyuyorum. Kocaman bir yatağın içindeyim. “Uyku” metnine göre 5. Açıklama). daha dilimini bitirmemiş!.” diyor.” diyor anneme… annem işe gidecek. 3. cümle. o kapı yanında kıvrılsam. apak… o yana dönüyorum. Dinleme amaç. “Koltuğun üstüne çıkma. (3. 1. Etkinlik’te yer alan hikâye haritasını tamamlamalarını sağlayınız. Halit çayını içmedi mi daha?” “İçer annesi. … Annem başucumda: “Ben hazırım. Sonra bir tarak bana. Okuma sonrasında anlamlarını bilmedikleri ve belirledikleri kelimelerin anlamlarını kendisinden önce veya sonra gelen kelime. iş nedir bilmem. Babamın kalın sesi: “Haydi içsin benim oğlum çayını. Etkinlik). Öğrencilerin dinleme kurallarına dikkat etmelerini isteyiniz . uyusam. babam işe gidecek. Metni sesli okurken bazı yerlerde duracağınızı ve sorular soracağınızı söyleyerek öğrencilerin buna göre dinlemelerini ve tahmin yapmaları gerektiğini belirtiniz. resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etmelerini sağlayınız. saçını tarıyor.Dinleme a. yöntem ve tekniklerini öğrencilerle birlikte belirleyiniz (bkz. ANLAMA 1. “Şimdi dökeceksin çocuğum…. saçımı tarıyor. hep evde kalsa ya… o kalsa ben uyusam… “Ay. Annem yakamı kaldırıyor. “Uyku” metninin kendilerine ilginç gelen bir bölümünü. şimdi içer.. Görsel Okuma. Uyku bilirim. 215 . Tarak yastık olsa. c. hop diye kalkar. Hiç de tonton olmayacağım. b. der. bir de güzel karıştırdım. “Uyku” metninin kendilerine ilginç gelen bir bölümünü zihinlerinde canlandırmalarını ve görselleştirmelerini (resim.” Canım kalkmak istemiyor ki… Çay içmek de istemiyor. Duvara arı konmuş. Belirlenen amaç ve yönteme uygun olarak metni okumaya başlayınız. Ben daha çok uyuyacaktım. Babam: “Daha kazağını. b. Anlamları bilinmeyen kelimelerle çalışma Okurken metinde anlamlarını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini isteyiniz. (2) ve (3) rakamlarının yazılı olduğu yerlerde okumaya ara vererek metnin sonrasını tahmin ettiriniz. yaptıklarını bir bir söyleyeceğim. 2. b. Ay.) isteyiniz (4. Hiçbir şey istemiyor.” En sonunda da: “Akşam üzeri annen seni almaya gelsin.Görsel Okuma: Okuma sonrası metindeki resimlerle metnin içeriği arasındaki ilişkiyi sorgulamalarını sağlayınız. yine uyuyorum… Babam: “Yut çocuğum. pencereden bakma. şekil. babam paltomun düğmelerini ilikliyor. Şimdi oğlum lüp içer. Annem ekliyor: “Anneannesi ona neler verecek…”(2) Hiçbir şey vermez ki anneannem. Öğrencilerin. Okuma Okuma amaç. lokma ağzımda kocaman oluyor! Düş görüyorum (1).

Koşuyor..” Kaysam. Annem de işe gitmezse geçinemezmişiz. Karanlığı da sevmiyorum. Anneannenin davranışları ile ilgili Halit’in babasının ve annesinin düşüncelerini karşılaştırmalarını isteyin. Gözlerim kapalı. Beni bekliyorlar.” Önüm? Ama ben hep uyku görüyorum anneciğim… Niye öyle?. § Eş sesli kelimeleri ayırt etme. anlatmaz ki… dizinin sızısını belinin ağrısını anlatır.. Söz Varlığını Geliştirme Kelimelerin anlam özellikleri üzerinde durunuz (8. Şimdi annem kapıyı çekecek. tren yap. Etkinlik) ç) “Başarılı olmak için düzenli uyku uyumak çok önemlidir. babam gitti. Araştırma “Uykunun insan yaşamındaki önemini” araştırmalarını ve öğrendiklerini bir rapor halinde sunmalarını isteyebilirsiniz. yorganım var.. O ev bizimki. Sonra ev sahibi bizi kolumuzdan tutar atarmış. 7. Sokaktayız. ama sıcacık.” Donsak… Annemle birlikte kardan adam olsak… Ama uyusak… Kolum daha hızlı çekiliyor. Etkinlik § Metinde geçen duygusal sözlere örnekler vermelerini ve not etmelerini isteyiniz. annem de unutsa beni. Amcalar. hep koşuyorlar. § Metinde abartılı yerler var mı? Tartışmalarını isteyiniz. c) Metinde neler öğrendiklerine ilişkin açıklamalar yapma(9. Diğer Derslerle İlişkilendirme Müzik: Uyku ile ilgili bildikleri bir şarkıyı sınıfta söylemelerini isteyiniz. soğuğa çıkacağız. ablalar. İşine gitti. “Anneannesi ona ne masallar anlatacak…” Hıh. düşsem. kardan bir yatağın içinde. Babam gidiyor. işte bu teyzede çocuğunu anneannesine bırakmış. Etkinlik). 3. İş… Çok sordum mu reçel diyorlar. Annem elimden tutmuş çekiyor. § Kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlılarını belirleme.6. uyusam…. Sonra bir de ev kirası diyorlar… Ben bilmem ki ev kirasını… Bir kuş uçuyor. 3. Soğuğu da sevmiyorum. yastığım var. Günlük Hayatla İlişkilendirme a) Metinde anlatılanlarla ilgili kendi yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerini isteyiniz. kayıp düşeceksin. “ Yavrucuğum önüne baksana!.” der. ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. Bir at arabası…At uyumaya gidiyor. kara sarılsam. ben şimdi yataktayım.” fikrine katılıp katılmadıklarını sorarak tartışmalarını sağlayınız. Ama az sonra ikisi de sokakta. Birden elim sıkılıyor. Ben yine uyuyorum. § Zıt anlamlı kelimeleri bulma. “Biraz hızlı yürü yavrucuğum. uyumaya gidiyor. Boş kutu koyar önüme iki tane. orada benim yatağım var. Yazma kurallarına dikkat etmelerini isteyiniz. sertçe çekiliyor… “Oğlum aç gözlerini. Şu babam mı? Hayır. Ev sahibi kim? 216 . araba yap. “Oyna işte kendi kendine. teyzeler. Karşıya geçiyoruz. C. Anneme: “Hoşça kal” dedi. Sonra bana ilâçlarını gösterir. Etkinlik Metindeki olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkileri kurmalarını isteyiniz.. b) Okula uykulu geldiklerinde neler olabileceğini açıklamalarını isteyiniz. yedi otobüsünü kaçırdım mı sonra durakta bekleye bekleye donarım. 2. ekmek diyorlar.

4..Ç. Zihinsel Hazırlık a. § “Neleri elde etmek için uykudan vazgeçersiniz?” § “Halit gibi siz de uyanmakta güçlük çekiyor musunuz? Bu sorunu nasıl çözebiliriz?” § “Eğer yazar siz olsaydınız bu metni nasıl sonuçlandırırdınız?” b. Örnek konular. yöntem ve tekniklerine uygun olarak konuşmalarını isteyiniz. Öğrencileri üç gruba ayırarak her grubun bir konuyu seçmesini sağlayınız. yazma ve görsel sunu konularını belirleyiniz. ben de yerdeyim… Başımdan kanlar akıyor… Birileri annemi kaldırıyor… Annem bana sarılıyor.Söz Varlığı Kullanma Öğrencilerinizden ‘uyku’ kelimesi ile ilgili bir akrostiş çalışmasını defterlerine yapmalarını isteyiniz.(3) N’oldu bilmiyorum ki… Annem yerde. Yatak annem. Aşağıdaki soruları öğrencilerinize yöneltiniz: a.Amaç belirleme Öğrencilerinizle konuşma.Konuşma. bağıramıyorum ki… Bir bağırsam. Beyin fırtınası yaptırabilirsiniz. yazma ve görsel sunu ile ilgili amaç belirlemelerini isteyiniz..Yöntem ve teknikleri belirleme Öğrencilerle konuşma. Yazma ve Görsel Sunu a. KENDİNİ İFADE ETME 1..Ön bilgilerini harekete geçirme-konu belirleme Öğrencilerinizle birlikte konuşma. Belirlenen konuları tahtaya yazınız.Yazma Öğrencilerinizden “Eğer yazar siz olsaydınız bu metni nasıl sonuçlandırırdınız? Hayat pahalıymış… O hani saçı kabarık Hayat teyze mi?. c. Uykum var. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Kafam acıyor… Ama ben uyuyorum… Muzaffer İZGÜ c. 2.Sabahları erken kalkmak için neler yapmak gerekiyor? 217 . D... “Uykum vaaar!” “Yoruldum.Çalışan annelerin ve babaların çocuklarının sorunları neler olabilir? b. gel kucağıma. “Üşüdün mü yavrucuğum?” Üşümüyorum. Görsel sunu Öğrencilerinizden sabah okula gitme hazırlıklarını canlandırmalarını isteyiniz (Drama etkinliği). yastık annem.Tür ve sunu şekli belirleme Öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde (şiir. Bağırmak istiyorum ama.. öykü vb.” Oh!. b. yorgan annem…İyi geceler anneciğim.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemelerini isteyiniz.Konuşma Öğrencilerinizden belirledikleri konularla ilgili konuşma amaç.Kuralları Gözden Geçirme Öğrencilerin konuşma ve yazma kurallarına dikkat etmelerini isteyiniz. ç. 3.Küüüt!. yazma ve görsel sunu ile ilgili yöntem ve teknikleri belirlemelerini isteyiniz.

…………………………………………………………………. . ………………. . …………………………………………………………………. . . . uyuma:……… ……………… ……………… ……………… uyanamama:… ………………… ………………… ………………… ………………… geç kalma:……… ……………… ……………… ……………… Anahtar kelimeleri kullanarak kısa bir öykü yazınız. ………………………………………………………………….1. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. Öykünüze başlık koymayı unutmayınız. Etkinlik: Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tartışınız ve aşağıdaki bulutların içine yazınız. 218 . . ………………………………………………………………….

Tahmin “Bundan sonra ne olacak?” …………………… …………………… …………………… …. Etkinlik 1. …………………… …………………… ……………… “Ne oldu?” …………………… …………………… ……………………. …………………… …………………… ……………… 2. ……………………………………………………… ……………………………………………………. ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 3.2.…… “Ne oldu?” …………………… …………………… ……………………. Etkinlik: …………………… …………………… …………………… ….Tahmin “Sonuçta ne olacak?” …………………… …………………… …………………… ….…… 219 .Tahmin “Bundan sonra ne olacak?” 1.Etkinlik : “Bu metinde neler anlatılıyor?”Tahminlerinizi yazınız.…… “Ne oldu?” …………………… …………………… ……………………. …………………… …………………… ……………… 3.

Etkinlik: “Uyku” adlı hikâyede sana ilginç gelen bir bölümü zihninizde canlandırınız ve resmini yapınız. 220 .4.

Halit’in uyanamaması... HİKÂYE HARİTASI Ana Fikir …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… Ana Karakter ve Yardımcı Karakter …………………………. Yardımcı karakterler: …………………………. Ana karakter: Halit …………………………. Yer ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …… Zaman ………………………… …………………………. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 221 . ….5. ………………………… Hikâyenin Adı UYKU Olay …………………………. ………………………… ………………………….……………………. …………………………. …………………………. Etkinlik: Aşağıdaki hikâye haritasını oluşturunuz.

Etkinlik: Metinde geçen duygusal sözlere örnekler yazınız. Nedenler ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… … Sonuçlar ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… … Tartışma konusu Anneannenin davranışları hakkında Halit ile annesinin düşüncelerini karşılaştırınız. 222 . 7. Etkinlik: Metindeki olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkileri kurmalarını isteyiniz. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tartışma konusu Metinde abartılı yerler var mı? Sınıfça tartışınız.6.

Bu metinden ……………………………………….. Halit çayını içmedi mi daha? Çayda balık tutuyorlar. sabah …………………. boş …………………. 9. tatlı …………………. Etkinlik Bu metinden öğrendiklerinizle ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Etkinlik: Aşağıdaki kelimelerin zıt (karşıt) anlamlılarını yazınız.... soğuk …………………. kalın …………………. Kelimelerin Gerçek ve Mecaz Anlamları Altı çizili kelimeleri incele ve ne anlama geldikleri konusunda arkadaşınla tartış. pahalı ………………….. Babam bugün bana soğuk davrandı.. karanlık ……………… hızlı ………………….8.. Aşağıdaki altı çizili kelimeleri inceleyin Oh ne tatlı olur o zaman uyumak.…… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………. ………………………………öğrendim 223 . Zıt (karşıt) anlamlıları bulunuz. Ancak yüzüme soğuk su çarpınca uyanırım. Bu reçel ne kadar tatlıymış..

Dinleme Metni İşleme Örneği “Üç Annenin Üç Oğlu” 224 .

DİNLEME METNİ Tema Adı Metin Adı Türü Sınıf : Birey ve Toplum : Üç Annenin Üç Oğlu : Öyküleyici Metin :3 “ÜÇ ANNENİN ÜÇ OĞLU” METNİNİN KAZANIMLARI 1. 3. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Tür. Dinlediklerinde hikâye unsurlarını belirler. 3. 3. Dinlemek için hazırlık yapar 2. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Dinlediğini Anlama 1. Dinleme amacını belirler. Dinlerken vurgu. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. 2. 225 . tonlama ve telaffuza dikkat eder. Katılımlı Dinler. 2. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 4. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1.

Birinci kadın.Tıpkı Hamza Yerlikaya gibi. – Benim oğlum çok güçlüdür (1).) 226 . Başını kaldırarak: – Neredeler?. kalın. Kadınların konuşmalarını dinliyormuş. Tam da yaşlı adamın yanına geldiklerinde. Üçüncü oğul ise. demiş.Halil GÜNGÖR (Düzenlenmiştir. kovayı derin kuyudan güçlükle çekiyormuş. hiç konuşmuyormuş. bir kuyuya suya gitmişler. Sadece dinliyormuş. İkincisininki de şarkılar söyleyip duruyormuş. Üçüncü kadın. Az ötede de kadınların su doldurup çekilmelerini bekleyen bir dede varmış. İçi su dolu. üçüncü kadının suskunluğunu bozmak istemiş: – Komşucuğum sen de anlatsana oğlunu (3). Onun için bir çamın dibindeki kuyudan çekerlermiş sularını.. karşılarına üçünün de oğulları çıkmış. Bir şarkı söylemeye başladı mı herkes onu dinler.. Birinci kadın ile ikinci kadın. Birinci kadın. sağ elini alnına götürür. gururla ihtiyara sormuşlar: – Amca... Oturduğu yerden o da konuşmaya başlamış (2).. Komşu köylerde de onun kadar güçlüsü yoktur. hemen annesinin elindeki kovayı almış. – Ne anlatayım? Anlatacak bir şeyim yok benim. bizim oğullarımızı gördün mü? Ne diyeceksin oğullarımız için? (4) İhtiyar. Bir yandan da arkadaşlarına oğlunu övüyormuş. Çeşmelerin suyu iyi değilmiş. Bekir ÖZCAN. anneciğinin yanında hoplayarak zıplayarak koşuyormuş. Ben burada sadece bir delikanlı görüyorum. Üçü de su kovalarını doldurup yola koyulmuşlar.ÜÇ ANNENİN ÜÇ OĞLU Bir orman köyünde üç kadın. Birincinin oğlu. Aynı Barış Manço.. bakır kovaları güçlükle taşıyorlarmış. demiş üçüncü kadın. Bu köyde bileğini büken çıkamaz. İkinci kadın ondan geri kalmamış. – Benim oğlum bülbül gibi şakır.

Dinleme Öğrencilerinizle dinleme amaç yöntem ve teknikleriniz belirleyiniz. okuma sırasında durarak metnin nasıl gelişeceği hakkında tahmin yaptıracağınızı söyleyiniz. Zihinsel Hazırlık a. Bu metinde katılımlı dinleme yaptırabilirsiniz. o Kendinize örnek aldığınız bir kişinin en beğendiğiniz yönünü anlatınız (Her insanın farklı özellikleri ve yeteneklere sahip olduğunu vurgulayınız). tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz. resimli sözlük getirmelerini isteyiniz. Dinleme a. ne söyledi? (4) Sizce ihtiyar ne söylemiş olabilir? 227 . 2. güzel sesli çocuk.A. güçlü çocuk. Tahmin Etme Öğrencilerinize metnin başlığını ve metindeki karakterleri (3 kadın. Öğrencilerinize dinleme kurallarını hatırlatarak metni vurgu. Öğrencilerinizden “Metindeki karakterlerden hangisi olmak istersiniz? Neden?” sorularını sorarak metindeki karakterlerin özelliklerini tahmin etmelerini isteyiniz. Ön Bilgileri Harekete Geçirme: · Sınıfınızdan birkaç öğrenciye sınıftaki arkadaşlarından birini belirleyip isim vermeden belirgin özelliklerini anlatmalarını isteyiniz. Diğer öğrencilere de bu öğrencinin kim olacağını buldurunuz. ihtiyar adam) söyleyiniz. Metnin (1). b. Katılımlı dinleme yaptıracaksanız öğrencilerinize. ANLAMA 1. · B. HAZIRLIK 1. (2). Ön Hazırlık Öğrencilerinizden metin işleme sürecinde kullanmaları için. Öğrencilerinize aşağıdaki çalışmaları yaptırabilirsiniz: o Beğendiğiniz bir yönünüzü anlatınız. (3) ve (4) numaralı yerlerinde durarak öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz ve tahminlerini defterlerine yazmalarını isteyiniz: (1) Birinci kadın oğlunu kime benzetmiş olabilir? (2) İkinci kadın oğlunun hangi özelliklerini övmüş olabilir? (3) Sizce üçüncü kadın. yardımsever çocuk.

Tür ve sunu şeklini belirleme Öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde (şiir. Amaç belirleme Öğrencilerinizden konuşma. Kuralları gözden geçirme Öğrencilerinizden konuşma ve yazma kurallarını hatırlatarak bunlara dikkat etmelerini isteyiniz. Araştırma Ülkemizde bulunan yardım kuruluşlarının adlarını büyüklerinize sorarak araştırınız. Öğrencilerinizden belirledikleri konuya uygun olarak kendilerini ifade etmelerini isteyiniz: Örnek konular: · Yardımlaşma niçin önemlidir? · Siz bu oğullardan hangisi olmak istersiniz? Neden? b. 228 . Ç. 1 kg salatalık ve 1 kg biber aldınız.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemelerini isteyiniz. KENDİNİ İFADE ETME 1. Satın aldıklarınız eve getirilirken ailenize nasıl bir yardımınız olabilir? Sorusunu öğrencilerinize yöneltiniz. yazma ve görsel sunu amaçlarını belirlemelerini isteyiniz. Pazardan 2 kg elma. Zihinsel Hazırlık a. 2. ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. 3 kg domates. Anlamı Bilinmeyen Kelimelerle Çalışma Öğrencilerinizden metinde geçen bilmedikleri kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup bu kelimeleri birer cümlede kullanmalarını isteyiniz. C. 2. Günlük Hayatla İlişkilendirme Ailenizle pazara gittiğinizi düşününüz. Metni İnceleme Öğrencilerinizden metnin hikâye haritasını yapmalarını ve metne uygun bir başlık bulmalarını isteyiniz (Etkinlik 1). Ön bilgileri harekete geçirme-Konu belirleme Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirme ve konu belirleme amacıyla gerekli çalışmaları yapmalarını sağlayınız. öykü vb.b. c. c.

Konuşma. Konuşma Öğrencilerinizden belirlemiş oldukları konulardan veya örnek konulardan birini seçmelerini.3. c. AÇIKLAMA: Dinleme metinlerinde “Kendini İfade Etme” başlığı altında yer alan “konuşma/yazma/görsel sunu” öğrenme alanlarından en az biri öğretmen ve öğrencilerle birlikte seçilerek işlenmelidir. Yazma Öğrencilerinizden yardımlaşma konusunda kısa bir oyun yazmalarını isteyiniz. Görsel sunu Öğrencilerinizden metni canlandırmalarını isteyiniz (Drama etkinliği). konuşmalarında konuşma kurallarına uymalarını isteyiniz. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME § Öğrencilerinizin çalışma kâğıtlarını değerlendirme amacıyla kullanınız. 229 . b. seçtikleri konu ile ilgili betimlemeler yapmalarını. 4. Söz Varlığını Kullanma Öğrencilerinizden öğrendikleri yeni kelimeleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmalarını öneriniz. Yazma ve Görsel Sunu a. D.

..................................................... ..... ETKİNLİK: Aşağıdaki hikâye haritasını tamamlayarak metne farklı başlıklar bulunuz..................................... .......................................... ETKİNLİK: Size yapılan bir yardımı yazınız.............................................................................. ................................................................................................................................................. ....... ..................................................................................................................... 2...................................................................................... 230 .......................................................................................................................... .....1...................................................................................... ............................

D. İLK OKUMA .YAZMA ÖĞRETİMİ 231 .

a. cümlelere kısa sürede ulaşılacak şekilde düzenlenmektedir. sorgulama. Okunan her öge yazılmakta. Bu yaklaşım ve modeller çerçevesinde geliştirilen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma-yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve yöntem olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin kullanılması ön görülmüştür. Bunlar. güzel ve etkili kullanma. Aşağıda Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin özellikleri. sorgulayan. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden. öğrencilerin gelişimine uygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır. Yazı öğretiminde. yapılandırıcı yaklaşım. karar verme. anlayan. ilk okuma-yazma öğretiminin amacı sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil. SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde. 232 . anlama. bireysel farklılıklara duyarlı eğitim. İlk okuma-yazma öğretimi. sınıflama. Buradan hareketle ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmek. problem çözme. düşünen. ilk okuma-yazma öğretimi boyunca birlikte sürdürülmektedir. bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır. Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin Özellikleri Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin özellikleri şöyle sıralanabilir: .İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde. kelimelere ve cümlelere ulaşılmaktadır. ilişki kurma. öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir. içerik. iletişim kurma. Okuma ve yazma. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma-yazma öğretimi Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte ele alınmış. sıralama. hecelere. yazılanlar da okunmaktadır. çoklu zekâ. yöntem ve uygulamaya ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu süreçte Türkçeyi doğru. aynı zamanda düşünme. ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. bazı eğitim yaklaşım ve modellerini göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. öğrenmeyi öğrenen. analiz. sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir. tematik ve beceri yaklaşımı gibi yaklaşım ve modellerdir. ilkeleri. Çağın gereklerine ve öğrencinin gelişim düzeyine uygun bu becerilerin geliştirilmesi. öğrenci merkezli eğitim. aşamaları ve uygulanması açıklanmaktadır: 1. beyin temelli öğrenme. sarmal.

Ses Temelli Cümle Yöntemi öğrencinin dikkat gelişimine uygun bir yöntemdir. yazma sürecinde kelimelerin doğru yazımını öğrenmesini sağlamaktadır. Okuma-yazma öğretiminde ilerleme. kelime. Bu nedenle öğrenciler çok sayıda ve çeşitli hece. akıcılık. kolaydan zora doğru belirli bir sıra içinde yürütülmektedir. Böylece öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmektedir. Öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varması sağlamakta. dil gelişimine (doğru telaffuz. Öğrencilerin sesleri belirli bir sıra içinde öğrenmesi. Ses Temelli Cümle Yöntemi. kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin. Öğrencilere sunulan zengin içerik. konuşma becerilerinden kopuk. kelime. Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir. bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. harf. dinleme. çeşitliliğe ağırlık vermektedir. bu yönüyle yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygundur. Yöntemin bir gereği olarak ilk okuma-yazma öğretiminde ses. belirli kalıplara sıkıştırılmış ve belirli sayıdaki cümlelerle ilk okuma-yazma öğretimi yerine. İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması. cümle ve metin oluşturma sırası izlenmektedir. cümle ve metin oluşturma sürecine bizzat katıldıklarından bu yöntem öğrencilerin yaratıcılığını geliştirici olmaktadır. kelime. sadece okuma-yazma becerilerini geliştirme olarak değil. seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler. Öğrenciler hece. 233 .) katkıda bulunulmaktadır. çok sayıda hece. Bu yöntem öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin dikkat gelişimini de sağlamaktadır. Bu süreç. onların temel düşünme becerilerini. öğrencinin cümle kurma ve metin oluşturma becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.· Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde ilk okuma-yazma öğretimi. sesleri ayırt etme vb. kelime. Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına uygundur. Öğrencilerin sözlü dilden yazılı dile geçmesini kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler yazma ile okuma arasındaki benzerlikleri görmekte. cümlelerle ilk okuma-yazmayı öğrenmektedir. Bu durum öğrencilerin cümleleri ezberlemesini engellemekte ve cümleyi anlayarak öğrenmesini gerektirmektedir. yaratıcılıklarını ve zekâ alanlarının gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu yöntem tek tip. Bu yöntemle ilk okuma-yazma öğretiminde. yazının harflerin birleştirilmesiyle okumanın ise seslerin birleştirilmesiyle yapıldığını anlamaktadır. · · · · · · · · · · · · · . cümle ve metinlerle çalışılmaktadır. hece.

yararlanılabilir: c. · · · · Kolay okunmasına.) olmasına. Anlamın görselleştirilebilir (canlandırılabilir. Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir. İşlek hece yapısına sahip olmasına dikkat edilmelidir. zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır. · · · · · 5. 3. 234 . yazı tahtasına vb. 8. Oluşturulacak hecelerin. Ağırlıklı olarak sentez tekniği kullanılmalıdır. Ancak öğrenilen heceler tekrarlama amaçlı Öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır. Anlamın açık ve somut olmasına. İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme · Sesi hissetme ve tanıma . Hece tablosu kullanılmamalıdır. Türkçede kullanım sıklığına sahip olmasına. Bu amaçla aşağıdaki etkinliklerden Yeni öğrenilenleri önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme Deftere. Özellikle ve öncelikle anlamlı heceler elde edilmelidir. Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır. 2. yazma Yazılanları sergileme Çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yapma kullanılabilir.· Öğrencilerin ilk okuma-yazmayı öğrenme sürecinde bireysel. İlk okuma-yazmaya hazırlık 2. Somut ögelerden yararlanmaya ağırlık verilmelidir. 9. Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin Aşamaları Ses Temelli Cümle Yöntemi’ne göre ilk okuma-yazma öğretimi aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilir: 1. resimlenebilir vb. b. 4. Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin İlkeleri İlk okuma-yazma öğretim sürecinde dikkat edilecek ilkeler şunlardır: 1. İmkânlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır. 7. 6.

kelime tanımayı kolaylaştırmakta. kelimelerden cümleler oluşturma Metin oluşturma 3. 2. Bu durum öğrencinin dikkatini geliştirmektedir. 5. hecelerden kelimeler. Bu nedenle öğrencilere önce harflerin yazımı ile bağlantıları öğretilmelidir. sınıf düzeyindeki kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenmelidir. Öğrenciler anatomik yapıları gereği kalemi eğik olarak tutmaktadır. Bu durum öğrencilerin bitişik eğik yazıya geçişini kolaylaştırmaktadır. Araştırmalar okul çağı çocuklarının kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri göstermektedir. Bitişik eğik yazı. sentez yöntemine uygun olduğundan Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilk okuma-yazma öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Araştırmalara göre bitişik eğik yazı öğrencinin zihinsel gelişimine katkı sağlamakta ve dikkatini geliştirmektedir. okuma. Bitişik eğik yazı. Okuryazarlığa ulaşma İlk okuma-yazma çalışmalarında dinleme. Bütün çalışmalar. öğrencinin yazı yazarken harflere. Bitişik Eğik Yazı Ülkemizde Atatürk’ün önderliğinde 1928 yılında bitişik eğik yazı ile okuma yazma seferberliği başlatılmış. 3. Araştırmalara göre bitişik eğik yazı öğrencinin zihinsel gelişimine ve dikkatini geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Bitişik eğik yazı hızlı yazılmakta. 235 . Bitişik eğik yazı öğretimi Ses Temelli Cümle Yöntemi ile birlikte yeniden ele alınmış ve bitişik eğik yazı ile ilk okuma yazma öğretimi öngörülmüştür. Bitişik eğik yazıda harflerin birbirine nasıl bağlanacağını iyi bilmek gerekmektedir. harf bağlantılarına ve ayrıntılara dikkat etmesini zorunlu kılmaktadır. görsel okuma ve görsel sunu birlikte ele alınmalıdır. çocuk ve yetişkinlere uzun yıllar bitişik eğik yazı öğretilmiştir. Bitişik eğik yazının akıcı ve kesintisiz olması. Bitişik eğik yazı. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 1. 6. ç. . Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanmakta ve bütün yazılar bitişik yazı ile yazılmaktadır. öğrencilerin beden ve kas gelişimine de uygun olmaktadır. Araştırmalar bitişik eğik yazının solak öğrencilere de uygun olduğunu göstermektedir. soldan sağa doğru yazı yönünü destekleyici olmaktadır. Bitişik eğik yazıdaki süreklilik ile düşüncedeki süreklilik örtüşmekte ve birbirini desteklemektedir. yazma. heceler. 4. Böylece yazmada kazanılan akıcılık okuma becerisine de yansımaktadır. Bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir: 1.· · · Sesi /harfi okuma ve yazma Sesten/harften. geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır. konuşma.

Öğrenci yazdıklarını daha kolay görmekte ve okumaktadır. dramalar. harflerin doğru yazımını desteklediğinden harflerin yazılış yönlerini karıştırma sorunu ortadan kalkmaktadır. öğrencilerin estetik bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bitişik eğik yazı. b. . Bu etkinlikler aşağıda açıklanmaktadır. Bitişik eğik yazı solak öğrenciler için de uygundur. Bitişik eğik yazı öğretimi görsel sanatlar dersine de katkı sağlamaktadır. şarkılar. işitme. 12. anlamayı ve çalışmaları kolaylaştıran oturma şekline dikkat edilmelidir. 14. 236 . oturma. Öğrencilerin sırada yanlış oturmalarına ve eğilerek çalışmalarına izin verilmemelidir. Bitişik eğik yazı öğrencilerin parmak ve el kasları için uygundur. . genel hazırlık. Bu özellikler sınıf ortamının düzenlenmesinde ve ilk okumayazma öğretiminde dikkate alınmalıdır. aileler bilgilendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. İLK OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK İlk okuma-yazmaya hazırlık aşamasında. 1) Oturma: İlk okuma-yazma çalışmalarında düşünce akışını artıran. Bitişik eğik yazının estetik görünümü. aile ve sosyal durumu vb. Bu aşamada öğrencilerin çeşitli özellikleri (görme. Solak öğrencilerin eli dik yazı yazarken harflerin çoğunu kapatmaktadır. 9. Oysa bitişik eğik yazı yazarken öğrencinin eli biraz daha sağa kaymakta ve yazıyı daha az kapatmaktadır. Bitişik eğik yazı ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin diğer harf karakterleriyle yazılmış metinleri okumakta güçlük çekmedikleri deneysel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu aşamada. Bunlar: a. Genel Hazırlık Öğrencilere. öğrencinin durumuna göre daha farklı etkinlikler de yapılabilir.7. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık olmak üzere üç tür çalışma yapılmalıdır. 11. 10. Bitişik eğik yazı dik temel yazıya göre daha hızlı yazılmakta ve yazma çalışmalarını kolaylaştırmaktadır. 13. 2. Okumaya Hazırlık Okumaya hazırlık aşamasında. 8. sınıf ortamına. bilmeceler birer araç olarak kullanılarak öğrenciler ilk okuma-yazma öğrenmeye güdülenmelidir. Bunun için oyunlar. Bitişik eğik yazıda öğrenci rakam ve işaretleri daha kolay fark etmektedir. Çocukların gelişimi düzenli aralıklarla kontrol edilmeli. geçirdiği hastalıklar. görsel okuma ve okumaya özendirme etkinlikleri önerilmiştir. arkadaşlarına ve öğretmenlerine alışmaları için okulun ilk gününden itibaren rahat iletişim kurabilecekleri bir ortam sunulmalıdır. Bu durum öğrencinin kelimeleri tanımasını kolaylaştırmaktadır. Bitişik eğik yazıda harfler birbirine bağlandığından kelimeler bütün olarak yazılmaktadır. kitabı tutma ve açma.) tanınmalıdır.

. Görsellerden yararlanarak hikâye oluşturma. serbest çizgi çalışmaları verilmektedir. Söylenen kelimenin görsel karşılığını bulma. Görsellerden yararlanarak oluşturulan bir hikâyedeki kahraman. Söylenen cümleye uygun resimleri bulma. şiddetli yağmur. 4) Okumaya özendirme: Öğretmen. 237 . Görsellerde gördüğü ayrıntıları anlatma. Örneğin. şarkı. armut toplama veya parmaklarını açıp kapatarak çeşitli el hareketleri yapma. sol elimde beş parmak. 1) El hareketleri: Yazmaya başlamadan önce öğrencilerin çeşitli oyunlarla el kol kaslarının esnekliği sağlanmalıdır. 2) Boyama: Çeşitli boya kalemleriyle resim yapma etkinlikleri yapılabilir. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler yapılabilir: · · · · Parmakları kullanarak şarkılar söyleme. Elma. olay. · Resimli hikâyeleri okuyormuş gibi anlatmalarını sağlama. masal. yer. Öğrencilerin gelişme durumuna göre daha farklı çalışmalar da yapılabilir. 3) Görsel okuma: Okuma çalışmalarından önce öğrencilerin görselleri tanıma. “sağ elimde beş parmak. Yazmaya Hazırlık Yazmaya hazırlık olarak aşağıda el hareketleri. şiir. örnek okuma yaparak öğrencileri okumaya özendirmelidir. tekerleme vb. Bu amaçla şu etkinlikler yapılabilir: · · · · · · · Gördüğü bir resmi tanıma. Parmak uçları ile sıra üzerine vurarak yağmur yağma sesinin çıkartılması (hafif yağmur. okuma.. anlama.2) Kitabı tutma ve açma: Göz ile kitap arasındaki en uygun uzaklığa dikkat ederek öğrencilere kitabı nasıl tutmaları ve sayfaları nasıl açmaları gerektiği gösterilmelidir. gök gürültüsü taklitleri). Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir: · Hikâye. Direksiyon çevirme hareketiyle sağa ve sola doğru dönüşler yapma. zaman hakkında konuşma.” şarkısının söylenmesi.. boyama. Sorulan bir soruyu görsellerden yararlanarak cevaplama. fıkra. yorumlama ve ifade etme becerileri geliştirilmelidir. diğerlerinden ayırt etme. c. kalem tutma.

· · Karalama (kuş yuvası. Bunun için. 5. öğrencilerin kalem tutma biçimlerini izlemeli ve kalemi doğru tutmalarını sağlamalıdır. yılan.3) Kalem tutma: Kalem tutmanın ilk okuma-yazma öğretimi açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. ellerinin çabuk yorulmasına neden olmakta ve güzel yazı yazmasını engellemektedir. Öğrencinin kalemi yanlış tutması. · Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralığına çizme: Dış iki çizgi arası 2 cm olmalıdır. halat vb. Yapılan bu çalışmaların çevrede görülen ve bilinen varlık ve nesnelerden örneklendirilmesi öğrencinin çevresiyle bütünleşmesi ve yaptıklarını anlamlandırması bakımından önemlidir. 238 . Öğrencilerin bu aşamada geliştirecekleri beceriler hayat boyu sürmektedir. çalışmaları yapılabilir. bulut vb. · İki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralığına çizme: İki satır çizgisinin arası 2 cm olmalıdır.). Öğrencilere çeşitli resimler yaptırılır. Sürekli ve eğik çizgiler çizme (dalga. Bunu önlemek için öğretmen. Bu amaçla aşağıda verilen çizgi çalışması örneklerinden yararlanılabilir. 4) Serbest çizgi çalışmaları: Serbest çizgi çalışmaları bitişik eğik yazıya hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. çember. harfleri yazmaya hazırlık niteliğindedir.3 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Düzenli çizgi çalışmaları: Bu aşamada yapılacak çizgi çalışmaları. · Dört çizgi üç aralıktan oluşan standart yazı aralığında çalışma: Dış iki çizgi arası 1. Serbest çizgi çalışmalarında çizgilerin sürekli ve eğik olmasına dikkat edilmelidir. .).

239 ..

Görsellerden yararlanılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılır (Sesin bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilerek öğrencilerden bu kelimelerde ilgili sesin geçip geçmediğini belirlemeleri istenir). harflerin yazım kolaylığı. g. bu gruplardaki bazı seslerin/harflerin yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. sesi okuma ve yazma. 2. Sesli harfler kelimenin sırasıyla başında. tematik yaklaşıma ve Ses Temelli Cümle Yöntemi’ne uygun olmalıdır. satır aralıklarına (dört çizgi üç aralık) yazılmış harf örneklerinin üstünden kalemleriyle gitmeleri sağlanmalıdır. Alıştırma kitabındaki büyükçe çizilmiş harfin üzerinden ok yönünde yazma çalışması yaptırılarak öğrenciler harfin yazılışına hazırlanmalıdır. 3. Bu aşamada aşağıdaki çalışma ve etkinlikler yapılmalıdır: 1. öğrencilerin yazdıklar harflerin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir. k. Sesin geçtiği kelimeler örnekler buldurulur ve bu kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır (Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir. İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME Bu aşamada sesi hissetme ve tanıma. sesten/harften anlamlı heceler. aşağıda verilen sıralama ele alınmalıdır. 4. Sesi Hissetme ve Tanıma Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yöneliktir. Yazılması zor olan (a. sessiz harfler ise kelimenin sonunda. Ancak bu düzenleme Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın anlayışına. f ) harflerden önce. 5. Öğrenciler dört çizgi. kelimeler ve cümleler oluşturma ile metin oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. G. Öğrencilerin. Öğretmen bu harfin nasıl yazıldığını tahtada göstermeli ve harfi öğrencilerle birlikte okumalıdır. Kısa öyküler anlatma. Ayrıca. tekerleme ya da şarkı söyleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir. Seslerin/harflerin öğretiminde alfabedeki sıralama değil. Bu sıralamada Türkçenin ses yapısı. 2. A. anlamlı hece ve kelime üretmedeki işleklik dikkate alınmıştır. a. 3. .). 4.3. drama yapma. ortasında ve başında tanıtılmalıdır. 6. Sesi/Harfi Okuma ve Yazma Seslerin/harflerin yazdırılmasında şunlara dikkat edilmelidir: 1. b. ortasında ve sonunda. bu harflerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılmalıdır. 240 . y. üç aralıktan oluşan satır aralarına harfleri yazmalı.

v. T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz.Ü. Grup : 4. 2. d ö. harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur.S. n. Grup : 3. l. 8.I. ç g. Ü. Grup : 5. Elde edilen büyük harfin yazım şekli üzerinde durulmalıdır. Z. P. f. z. Örneğin “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli gösterilmelidir. F. y. R. B. · · · Bitişik eğik yazıda C. K.V. Grup : 6.İ. O. Örnek : A N K A R A 8. L. ı. C. J 7. . P. cümleye büyük harfle başlama kuralından hareket edilebilir. t i. Ç G. I. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır. N.Ç. Büyük harfler verilirken oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir. D Ö. 7. c. b.U. H Ğ.J. Grup : e. 3. Temel Bitişik eğik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez. · Nevin. N. S. Papatya. Vatan. 1. 9. Rakamlar matematik dersi programı ile bağlantılı olarak birinci ses grubundaki ses öğretimi tamamlandıktan sonra aşamalı olarak verilmeye başlanmalıdır. ş.O.P. A.Ses/Harf Grupları 1. a. V. Bitişik eğik yazıda. Bitişik eğik yazıda “F. T İ. Grup : 2. V. Y. m u.Z harflerinin büyük ve küçükleri benzerdir. j E. 5. M U. r. Örnek : Fatma. p.Ş. s. 6. h ğ. Ş.Ö. 0 241 . o. ü. Bunun için özel adların yazım kuralından. 4. k.

Buna serbest okuma yazma aşaması da denilmektedir. 3. tekerlemeleri. kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. cümleler okunmalı ve yazılmalıdır. OKUR YAZARLIĞA ULAŞMA Bu aşama ilk okuma-yazma öğretim sürecinin son aşamasıdır. Elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapılmalıdır. hecelerden kelimeler. Öğrencilerin metinleri doğru yazmalarına özen gösterilmelidir. 242 . ç. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir. . Kelime ve Cümle Oluşturma İlk okuma-yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme. Yazılarını tek çizgili defter satırı üzerinde yazmalıdırlar. kelimelerden de cümleler oluşturmadır.c. Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır. 4. Metin Oluşturma Öğrenilen kelimelerden ve cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır. 5. 2. Verilen ilk iki sesin/harfin ardından bunlarla ilgili hecelere ulaşılmalıdır. Öğrencilerin şiirleri. Oluşturulan kelime. 7. Bir sonraki ses/harf grubuna geçmek için öğrencilerin daha önce verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir. Öğrenciler. Verilen her yeni ses/harf. Bu aşamada aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır: 1. Bu süreçte elde edilen özel adlar büyük harf yazımının öğretimi amacıyla kullanılmalıdır. Her ses/harf grubu tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar gözden geçirilerek değerlendirilmelidir. Ayrıca kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri ve yazılanları okuyarak paylaşmaları sağlanmalıdır. 4. Sesler/harfler verildikçe üretilen heceler artacak bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolaylaşacaktır. önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır. hikâyeleri ve okuma kaynaklarından seçtikleri metinleri sınıftaki arkadaşlarına okumaları sağlanmalıdır. 6. Hece.

şarkı. Elif” vb.Sesi Hissetme ve Tanıma Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Öğrencilerden. bebeğini uyutmaya çalışan bir anne canlandırılabilir. etkinliklerle “e” sesi hissettirilmelidir. 243 . Annenin bu sırada söylediği “eee…. Emel. öykü vb. Öğrenme ve öğretme sürecini kolaylaştırması bakımından “e” ve “l ” seslerinin öğretiminin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. a. · · Not: Sesli harflerin tanıtılmasında kullanılan kelimelerde harfin aşamalı olarak başta. “ e ” Sesinin Kazandırılması 1. ortada ve sonda olduğunu vurgulayan örnekler seçilmelidir (Bütün sesli harflerin tanıtılmasında uygulanacaktır. etek. Örneğin: “erik. Öğrencilerin söylediği kelimelerin içinden. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır: · Canlandırma. Değerlendirme: İçinde “e” sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kâğıdı düzenlenmelidir. Adlarında “e” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız.eee….5. UYGULAMALAR Bu başlık altında ilk okuma-yazma öğretim sürecinde yararlanılacak bazı uygulama örnekleri verilmiştir. kale. Örneğin.). Ece. tekerleme. “e” sesinin olduğu kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir.” sesi çıkarılabilir. · “e” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır. içinde “e” sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir. fare. .

boya kalemi vb. e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeee e eeeeeee Değerlendirme: Tanıtılan “e” sesini (harfini) bir dizi sembol içinden seçmelerini sağlayınız. Bunu yaparken keçeli kalem.2. kalın uçlu kalemler kullanılabilir. yazılış yönüne dikkat ederek harfin üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. 244 . Sesi/Harfi Okuma ve Yazma Bu aşamada tanıtılacak sesin sembolü olan harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: Öğrencilerin. · *+ · * *+* +* . Tanıtılan sesin sembolünü (harf) satır aralığına yazdırınız ve okutturunuz.

bal.b. lale” vb. · · Örneğin: “kol. Sesi /Harfi Okuma ve Yazma Bu aşamada harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: . Söylenen kelimelerden. Öğrencilerden “l “ sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir. Sesi Hissetme ve Tanıma Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. gelin. tekerleme. öğrencilerin içinde “ l ” sesinin geçtiği kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir. Örneğin: Öğrencilerin bildiği bir şarkının melodisini “lal la lal la lal . “ l ” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır: · Canlandırma. 2.. etkinliklerle “ l ” sesi hissettirilmelidir. elma. limon. kelebek. gül.” şeklinde söyleyebilirsiniz.. Bütün sessiz harflerin tanıtılmasında bu yöntem uygulanmalıdır. 245 . kale. Adlarında “l ” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız. şarkı.“ l ” Sesinin Kazandırılması 1. ortada ve başta olduğu örnekler seçilmelidir. öykü vb. Değerlendirme: İçinde “l “ sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kâğıdı düzenlenmelidir. Sessiz harflerin tanıtılmasında kullanılan kelimelerde harfin aşamalı olarak sonda. zil.

kalın uçlu kalemler kullanılabilir. Bunu yaparken keçeli kalem. boya kalemi vb.Yazılış yönüne dikkat ederek harfin üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. lllllllll lllllllllllllllllllllll l llllllllll l lllllllll Değerlendirme: Tanıtılan “l” sesini/harfini bir dizi sembol içinden seçmelerini sağlayınız. 246 . e · + e *+ * + · .

4. Bunun için e ” ve “ öğretmen. okumanın doğruluğunu kontrol etmeli. Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır: 1. l ” sesi/harfi yan yana getirilerek her ikisinin birlikte nasıl okunabileceği sorulur. örnek seslendirme yapmalıdır.c. 247 . “ 3. Öğrencilerin cevapları dikkate alınarak “el ” kelimesi okunur ve yazılır. Öğretmen. “ l ” sesi/harfi tahtaya yazılarak birkaç defa öğrencilere okutulur. harfi okumaları ve defterlerine yazmaları istenir. örnek okumalar yapmalıdır. . “e” sesi/harfi tahtaya yazılarak öğrencilerden. Sesten/Harften Hece ve Kelime Oluşturma e el l Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur. 2.

. 2. 3. ele 248 . Önce “ el ” sonra “ e ” sesi aralarında boşluk bırakılmaksızın yazılır. el e Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır: 1. “ e ” sesi gösterilerek okumaları istenir. ç. “ el ” kelimesi gösterilerek okumaları istenir.el el el el el el el el el el el el el Değerlendirme: Oluşturulan kelimeyi öğrencilere yazdırınız ve okutunuz. Kelime Üretme Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamaya yönelik etkinliklerin ardından aşağıdaki uygulama sırası izlenerek açık heceye ulaşılmalıdır.

3. 4. tekerleme ve görseller kullanılmalıdır. Elde edilen kelimelerden yararlanılarak cümle oluşturulabilir ve öğrencilere okutturulabilir. 2. . El ele tutuşan çocukların resmi yapılabilir. oluşan yeni kelimeyi hecelemeden okur. el ele verin çocuklar” şarkısı söylenebilir. “ ele ” kelimesindeki heceler vurgulu okunarak öğrencilerin bu heceleri hissetmelerini sağlayınız. Öğrencilere “ ele ” kelimesi birkaç defa yazdırılarak okutulur. “ ele ” kelimesini tahtaya yazınız. Cümlenin anlamlı hâle getirilmesinde şarkı. bu konuda farklı isimler vermelerini isteyiniz. “El ele. Örneğin: el ele. 5. d. Öğretmen. Öğrencilerinizden.4. Öğrencilerinizin de kelimeyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. 249 . Cümleler oluşturulurken görsellerden yararlanılmalıdır. Arkasından öğrencilerin de oluşan bu yeni kelimeyi hecelemeden birkaç kez okumalarını ister. “ ele ” kelimesini “e” açıkta kalacak şekilde “ le ” hecesinin üstü kapatılarak okumalarını isteyiniz. Değerlendirme: Öğrencilere “ele” kelimesini yazdırınız ve okutunuz. Açık Heceye Ulaşma “ ele ” kelimesinden yararlanarak “ le” hecesine ulaşmak için aşağıdaki sıra takip edilmelidir: 1. “ ele ” kelimesini okumalarını isteyiniz.

göstermelerini ve okumalarını isteyiniz. “ el ” ve “ le ” hecelerini karıştırmamaları için aşağıdaki çalışmaları yaptırınız: · · · · Karışık olarak verilen heceleri okumaları. Farklı metinlerde bu heceleri bulup okumaları sağlanabilir. . Söylenilen heceleri göstermeleri. Farklı metinlerde bu hecenin geçtiği yerleri belirlemelerini. Okuma denemelerinin ardından sizden sonra“ le ” hecesini tekrar etmelerini isteyerek birlikte okuyunuz. “ ele ” kelimesinde “ e ” nin üstünü kapatarak “ le ” hecesinin nasıl okunabileceğini sorunuz. Öğrencilerin üretilenleri okumalarını ve yazmalarını sağlayınız. Metin Oluşturma: Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle. 6. 250 .5. e. cümlelerden metin oluşturunuz. Söylenilen heceleri yazmaları. 7.

le el le al la at al l “a ” a t “t ” e t at al a = ala ala a.f. eti ali. la ele Not: Büyük harfler özel adlarla birlikte verilmelidir. Ali et al. ta ta et et et e = ete ete e. te te Ela at. Hece. Ali at al. “e ” a el e = ele ele e. a “i ” il il i = ili ili i li il li Ali ile Ela Ali ile Ela el ele. Ela al. a n i n in an an a = ana ana a na na in in i = ini ini i ni ni teni. Tahmin yaptırabilirsiniz. en en e = ene ene e ne en ne an ana anne anla enli neli etli tane. Anne et al. E. Ela. Görsellerden yararlanabilirsiniz. ile. Ela ………atla. at a = ata ata a.. e at ata. taneli. Ata A. 251 . i l “n ” e n eli. Ali A. ela . Kelime ve Cümle Oluşturma Ses Hece Oluşturma e el l “l ” Hece ve Ses Kaynaştırma Kelime Oluşturma Cümle ve Metin Oluşturma Cümleler oluştururken öğrencilerinizin adlarından yararlanabilirsiniz. atla a el ele. .

Ölçme ve değerlendirme için aşağıda verilen okumayazma değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Üste Çıkmış ç. YAZMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı ve Soyadı: ………………… Numarası:……… 1.6. Normal c. Hazırlık aşamasından başlayarak okuryazarlığa ulaşıncaya kadar bütün aşamalar değerlendirilmelidir. Harflerin Yazılış Biçimi a. Düzensiz 3. Kelimeler Arasındaki Açıklık a. Düzensiz 6. Normal c. Düzensiz 5. Büyük b. Satır Çizgilerine Yazma a. yapılan bütün çalışmaların bir parçası olarak düşünülmelidir. Çok Açık ç. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. Düzensiz 4. Az b. Dik ç. Eksik Yazılmış c. ilk okuma-yazma değerlendirme formlarında yer alan değerlendirme başlıklarını temel alarak her öğrencinin gelişim düzeyini gösteren ayrıntılı değerlendirme formları hazırlamalıdır. Düzensiz 2. Küçük ç. Yazı Büyüklüğü a. Yazının Temizliği a. İmza: 252 Haziran Aralık Kasım Mayıs Şubat Nisan Ekim Ocak Eylül Mart . Orta c. Sağa Yatık c. Eğik b. Alta Kaymış c. Temiz b. Kuralsız Yazılmış ç. Düzgün b. Çok Silinmiş d. Öğretmen. Yazı Düzeni a. Düzensiz Öğretmen: . Tam Yazılmış b.

Düzensiz 7. Noktada durma b. İki eliyle izleme c. Geriye dayanarak okuma ç. Okuma aralığı uzun d. Tonlama yapma 9. Normal ç. Normal okuma 4. kalem vb. Satır atlama ç. Harf hece atlama b. Alçak c. Tekrarlayarak Okuma a. Sallanarak okuma 6. Ekleyerek Okuma a. Çok yavaş b. Virgülde durma c. Satır ekleme ç. izleme ç.OKUMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı ve Soyadı :……………………… Aralık Kasım Numarası:……… Haziran 1. Normal okuma 2. Normal d. Parmakla izleme b. Hızlı 8. Yavaş c. 253 Mayıs Şubat Nisan Ekim Ocak Eylül Mart . Yüksek b. Atlayarak Okuma a.Harf hece tekrarlama b Kelime tekrarlama c. Normal okuma 5. Normal Okuma . Düzensiz nefes alıp verme c. Normal okuma 3. Vurgu yapma ç. Harf hece ekleme b Kelime ekleme c. Oturma Biçimi a. Mırıltı çıkarma b. Okumada Ses Tonu a. Satır tekrarlama ç. İzleyerek Okuma a. Nefes Kontrolü a. Dik oturarak okuma b. Kelime atlama c. Öne eğik oturarak okuma c. Okuma Hızı a. Okuma Kuralları a. Cetvel.

gerekli aşamalarda destekleyici çalışmalar yapılır. 254 . Öğretmen: İmza: . (1) yapamıyor (2) biraz yapıyor (3) iyi yapıyor Aralık Kasım Mayıs Şubat Nisan Ekim Ocak Eylül Mart Öğrencinin Adı ve Soyadı: Haziran Duyduğu sesi ayırt etme Görsellerle sesi eşleştirme Sesi /Harfi okuma Sesi /Harfi yazma Seslerden /Harflerden hece oluşturma Heceleri okuma Heceleri yazma Hecelerden kelimeler oluşturma Kelimeleri okuma Kelimeleri yazma Kelimeleri görsellerle eşleştirme Cümleler oluşturma Cümleleri okuma Cümleler yazma Cümleleri görsellerle ifade etme Metin oluşturma Metin okuma Kendini yazılı ifade etme şeklinde rakamla değerlendirilerek ilgili karelere yazılır.İLK OKUMA-YAZMA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Yönerge: Öğrencinin aşağıdaki becerileri geliştirme durumu aylara göre. Öğretim yılı boyunca öğrencinin gelişimi izlenir.

§ Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Sesi /Harfi Okuma ve Yazma § Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Sesi Hissetme ve Tanıma § Duyduğu sesleri ayırt eder. sınıf dinleme. § Yankılayıcı okur. § Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. konuşma. hecelerden kelimeler. § Metni takip ederek dinler. § Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. § Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. § Renkleri tanır.7. § Matematiksel ifadeleri doğru yazar. § Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Bu kazanımlar ilk okuma yazma öğrenme sürecinin farklı aşamalarında da ele alınabilir. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. yazma. Kelimeler ve Cümleler Oluşturma § Seslerden heceler. § Seslerden heceler. Hazırlık § Dinlemek için hazırlık yapar. Okur Yazarlığa Ulaşma Bu aşamada 1. § Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. § Yazmak için hazırlık yapar. görsel okuma-sunu kazanımlarının tümü kullanılmalıdır. § Metin ve görsel ilişkisini sorgular. kelimelerden cümleler oluşturarak okur. § Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. anlamlandırır ve yorumlar. § Cümleleri görsellerle ifade eder. . § Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. § Okumak için hazırlık yapar. § Kelimeler. § Resim ve fotoğrafları yorumlar. Seslerden / Harflerden Heceler. § Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. okuma. § İşitilebilir bir ses tonuyla okur. § Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. hecelerden kelimeler. § Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. § Rehber yardımıyla okur. § Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Metin Oluşturma § Kelimeleri doğru telaffuz eder. § Dikte etme çalışmalarına katılır. İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR Aşağıda ilk okuma yazma öğretimiyle ilgili kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı verilmektedir. kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. 255 . § Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

Ek 1: Kılavuz çizgili yazı defteri örneği 10 mm 15 mm 5mm m 7mm . 256 .

257 .Ek 2: Kılavuz çizgili defter üzerinde bitişik eğik yazı harflerinin yazımı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z .

E. ETKİNLİKLER 258 .

zihninde yapılandırması ve uygulayarak becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. 259 . Etkinlikler öğrencilerin dil. hangi durumlarda ve ne zaman kullanılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir. Ardından nasıl yapılacağı. Beceri yaklaşıma göre öğrencilere önce geliştirilecek becerinin ne olduğu açıklanmaktadır. süreci ve değerlendirilmesi iyi planlanmalıdır.ETKİNLİKLER Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapılmaktadır. görsel okuma ve sunu başlıkları altında ele alınmaktadır. zihinsel ve sosyal becerileri geliştirmesi amacıyla yürütülen çalışmalar olmaktadır. Öğrencinin anlamadığı ve zihninde yapılandıramadığı etkinliklerin becerilere dönüşmeyeceği unutulmamalıdır. Bunlardan öğrencilerin dil. Etkinlik hazırlarken Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın temel becerileri ve kazanımlarına dikkat edilmelidir. zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmede önemli olan bazı etkinlik örnekleri aşağıda verilmektedir. Öğretmenlerin aşağıda verilenlerden daha farklı ve çeşitli etkinlikler hazırlayarak uygulamaları beklenmektedir. Bunların yanında Atatürkçülük ve ara disiplin alanlarıyla ilgili etkinlikler “Atatürkçülük” ve “Ara Disiplin Alanları Etkinlikleri” başlıkları altında verilmektedir. Örnek ve öneri niteliğinde olan bu etkinlikler dinleme. okuma. Etkinliklerin amacı. konuşma. Öğrencilerin bu bilgileri anlaması. Bu nedenle öğrenme-öğretme sürecindeki her etkinlikte gerekli açıklamalar yapılmalıdır. yazma.

DİNLEME ETKİNLİKLERİ 260 .1.

annesiyle hayvanat bahçesine gitmişti. bir sağa bir sola koşuyordu. hayvanların benzer özellikte olanları aynı grupta toplamalarına dikkat edilmelidir." DEĞERLENDİRME 1. Oradaki bütün hayvanları ilgiyle izledi. 2. kafesinde geziniyordu. kartal ve kanaryayı dikkatle inceledi. diğer hayvanları da gözlemledi. Okan.ADI: SINIFLAMA DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. "Okan.2 10-15 dakika Dinleme Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. Metinde verilmeyen. 261 . diğer hayvanları da eklemelerini isteyebilirsiniz. Güvercin. ORTAM: Türkçe 1. Hayvanların bazılarının neden uçtuklarını. bazılarının da neden uçmadıklarını sorunuz. Hepsini çok sevdi. 3. GEREÇ. Tilki ise bakıcısının getirdiklerini yiyordu. İlgisini en çok kuşlar çekti. Karar verme Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni sesli okuma kurallarına dikkat ederek öğrencilerinize iki kez okuyunuz. Aslan. Kaplan. Öğrencilerin.

Kuşlar ……………………... ……………………. Bildiğiniz diğer hayvanları aşağıdaki boşluklara yazınız. ……………………... ……………………..ÇALIŞMA KÂĞIDI Metinde geçen kuşlar ile diğer hayvanları yazınız. Kuşlar ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………. 262 . Diğer hayvanlar ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… …………………………... Diğer hayvanlar ……………………. ……………………..

Öğrencilerden nasıl bir yol izlediklerini açıklamalarını isteyiniz. Akşam işten dönen babasını kapıda sevinçle karşılar. Bir saat parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynar. Elini yüzünü yıkar. Çantasını hazırlar ve evden çıkar. Saat 20. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla derslere katılır. çalar saatinin sesiyle saat 7. Kahvaltıya oturur. Daha sonra eve gelir ve babası gelinceye kadar kitap okur. DEĞERLENDİRME 1. 2. Cevaplar yazıldıktan sonra metin tekrar okunarak öğrencilerin cevaplarının doğruluğu kontrol edilmelidir.30’da ailesiyle birlikte yer ve sohbet eder. Aşağıdaki metni iki kez okuyunuz.30’da dişlerini fırçalar. Okulda yaşadıklarını anlatır. Çalışmasını tamamladıktan sonra arkadaşlarıyla oynamak için saat 15. Öğle yemeğini annesiyle birlikte saat 13. Özlem hemen odasına gidererek okul giysilerini ve çantasını yerleştirir. Resimlerde gördüklerini ve düşüncelerini sorunuz.00’de ulaşır.00’de yatağına yatar.00’te parka gider. Ders ve etkinlik yapmaktan zevk alır. Özlem saat 21. Siz okurken öğrencilerin de çalışma kâğıdındaki boşlukları doldurmalarını isteyiniz. yer. yumurta vb. Saat 13. Karar verme Çalışma kâğıdı SÜREÇ Metni okumadan önce öğrencilerin çalışma kâğıdındaki resimleri incelemelerini isteyiniz.00’de uyanır.ADI: ÖZLEM’İN BİR GÜNÜ DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ.30’da yer. Özlem saat 14. Özlem’in bir günü böylece tamamlanmış olur. Kahvaltıda ekmek. ORTAM: Türkçe 2 20-25 dakika Dinleme Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 263 .00’te okuldan eve gelir. Annesi onu kapıda güler yüzle karşılar. Birinci okuma ikinci okumaya göre daha yavaş olmalıdır. peynir. Okula saat 8. Akşam yemeğini saat 18. ÖZLEM’İN BİR GÜNÜ Özlem. Okulda öğrendiklerini annesi ve babasıyla paylaşır.00’te çalışma masasına oturur ve çalışmaya başlar. GEREÇ.

264 . Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla derslere katılır.00’de ………………. Kahvaltıda ………. Okula saat 8. Kahvaltıya oturur.……yer. çalar saatinin sesiyle saat 7..00’de ………….Özlem.

30’da yer. Özlem saat ……………………………………. 265 .00’te eve gelir. Öğle yemeğini ……………… ………….. …………….. saat 13.. karşılar.Okuldan saat 13. Annesi onu kapıda ……. çalışmaya başlar.

00’te parka gider.30’da ailesiyle birlikte …… ve ……… eder. Akşam yemeğini saat 18.Çalışmasını tamamladıktan sonra arkadaşlarıyla oynamak için saat 15. Saat 20. Özlem saat ………. Özlem’in bir günü böylece tamamlanmış olur.’de yatağına yatar. Bir ……… parkta arkadaşlarıyla …………… oynar.. 266 .30’da dişlerini ………….

1. İkinci adreste kütüphane nerededir? 267 . Çiçekçinin arkasında büyük bir park vardır. GEREÇ. İkinci adresi ise öğrencilerin tarif etmesini isteyiniz. güzel ve etkili kullanma. Çalışma kâğıtlarını öğrencilerinize dağıtınız. Karar verme Çalışma kâğıtları SÜREÇ Aşağıda bir adres tarifi yapılmıştır. Tarif edilen birinci adresteki evde kimler yaşamaktadır? 3. solunda ise okul vardır. Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak öğrencilerin çalışma kâğıdındaki birinci adresi bulmalarını isteyiniz." DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları öğrencilerinize yöneltiniz. Türkçeyi doğru. Bu etkinlik tahtaya çizilerek de yapılabilir. Evin arkasında ise sağlık ocağı bulunmaktadır. Evin sağında bir çiçekçi. "Ev ana caddeye çok yakındır. Bu parkın adı Atatürk Parkı'dır.ADI: DİNLE . Adresi ararken ne tür bilgilerden (ipuçlarından) yararlandınız? 2. ORTAM : Türkçe 2 10-15 dakika Dinleme Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.KARŞILAŞTIR DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ.

ÇALIŞMA KÂĞIDI

1. Adres

ÇİÇEKÇİ

OKUL

Emel ve ailesi bu evde yaşıyor.

ATATÜRK PARKI
SAĞLIK OCAĞI

2. Adres

OKUL
HASTANE
Mert ve ailesi bu evde yaşıyor.

KÜTÜPHANE

MUHTARLIK

268

ADI: TAHMİN ET DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM: Türkçe 3 15-20 dakika Dinleme Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Yaratıcı düşünme, karar verme. Okuma metni SÜREÇ
Aşağıdaki metni öğrencilerinize iki defa okuyunuz (Birinci okuma ikinci okumaya göre daha yavaş olmalıdır). Okumada (***) işaretli yerlerde durarak parantez içinde verilen soruları öğrencilerinize sorarak metnin nasıl gelişeceğini tahmin ettiriniz. ikinci okumanın bitiminde öğrencilerinizden tahminlerinin doğruluğunu kontrol etmelerini isteyiniz.

ITIR KARINCA
Karınca Itır gayretli gayretli yuvasından içeri sızan güneş ışığına doğru yürüyordu. Dışarıya çıktığında en çok hoşuna giden şey (***“Size göre en çok hoşuna giden şeyler ne olabilir?”) güneşin sıcaklığını hissetmek, bir de kuşların cıvıltısını duymaktı. Bu güzel dünya küçük bir karınca için aynı zamanda tehlikeli bir seyahatin başlangıcıydı. Itır kendi kendine “Amacım önümüzdeki kış için (***“Itır karıncanın kış için amacı ne olabilir?”) yeteri kadar arpa, buğday ve yulaf toplamak.” dedi. Tam o sırada üzerinden bir rüzgar esti. Küçük bir çocuğun ayağının altında ezilmekten son anda kurtuldu. Çocuk neşeyle gösterdi: Bak! Bak! Yürüyen bir buğday tanesi, görüyor musun? Arkadaşı cevap verdi: Eğer bir götüren yoksa, hiç kendi kendine gider mi tane!... O çalışkan bir karınca, dikkat et sakın üzerine basma! Itır karınca, buğday tanesini taşırken bir yandan da o günün planını yapıyordu. (***“size göre bu planda neler olabilir?”) Bugün on yedi buğday, on üç arpa, sekiz yulaf tanesini yuvama taşımam gerekiyor, diyordu. İlk buğday tanesini yuvasına götürdüğünde bir anda güneşin ışıltısı, kuşların cıvıltısı ve tarlalardan dönen çocukların sesleri kesilmişti. Küçük karınca, buğdaylara yeni bir tane daha eklemek için, yuvasını aydınlatan güneş ışığına, kuş cıvıltısına ve çocuk seslerine doğru gayretle yürümeye devam etti. MEVLÂNÂ, MESNEVİ IV,2955-2962 Karıncalar ve Buğdaylar (Düzenlenmiştir.)

DEĞERLENDİRME
"Neden böyle bir tahmin yaptınız?" sorusuyla öğrenciler yönlendirilerek tartışma ortamı yaratılmalıdır.

269

ADI: EŞ SESLİ KELİMELERİ BUL
DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM: Türkçe 3 15-20 dakika Dinleme Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. Karar verme Çalışma kâğıdı

SÜREÇ
Aşağıdaki metni sesli okuma kurallarına uygun olarak öğrencilere iki kez okuyunuz.Birinci okumada öğrencilerin dikkatle dinlemelerini, ikinci okumada ise metinde koyu yazılı kelimeleri vurgulu okuyarak, bunların hangi anlamlarda kullanıldıklarını yazmalarını isteyiniz. Etkinlikte örnek bir çalışma kâğıdı verilmiştir. yazmaları da istenebilir. Bu çalışma kâğıdı çoğaltılarak dağıtılabileceği gibi öğrencilerden sadece kelimeleri defterlerine

“Öğretim yılı bitmiş yaz tatili başlamıştı. Ece yüzmeyi çok seviyordu. Yüzme öğrenmek istiyordu. Kursa başladı. Akşam günlüğüne yüzücü olmak istediğini yazdı. Ece’nin yedi yaşında bir de kardeşi vardı. Kardeşinin de yüzme öğrenmesini istiyordu. Ailesinden izin aldı. Ertesi gün öğle yemeğini sevinçle yediler. Her ikisi de yüzmek için sabırsızlanıyordu. Hemen yola çıktılar. Ece dallardaki kuşları gösterdi ve izlediler.” “Ne güzel ötüyorlar.” dedi. Kursa koşarak gittiler. Kursta havuza dalan öğretmenlerini dikkatle

1. 2. 3. 4.

DEĞERLENDİRME “Yaz” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? “Yedi” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? “Dal” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Öğrencilerinizin eş sesli başka kelimeleri tartışarak bulmalarını sağlayınız.

270

ÇALIŞMA KÂĞIDI

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz. Dinleyeceğiniz metinde bu kelimeler farklı anlamlarda kullanılmıştır. Dikkatle dinleyerek anlam farklılıklarını bulmaya çalışınız. Bunların hangi anlamlarda kullanıldığını noktalı yerlere yazınız.

yaz:………………………………………………………………………

yaz:………………………………………………………………………

dal:………………………………………………………………………

dal:…………………………………………………………………………

yedi:………………………………………………………………………

yedi:…………………………………………………………………………

271

ADI: EŞ ANLAMLISINI BUL DERS : Türkçe SINIF : 3-4-5 YAKLAŞIK SÜRE : 20-25 dakika ÖĞRENME ALANI : Dinleme KAZANIM : Dinlediklerinde eş anlamlı kelimeleri ayırt eder. BECERİLER : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, karar verme. ARAÇ, GEREÇ, ORTAM: Çalışma kâğıdı

SÜREÇ Aşağıdaki metni okumadan önce öğrencilerinize çalışma kâğıdında verilen kelimelerin eş anlamlılarını tahmin ettiriniz. Daha sonra metni iki kez okuyunuz. Okurken altı çizili kelimeleri daha yavaş ve vurgulu okumaya dikkat ediniz. Öğrencilerinizden çalışma kâğıdında boş bırakılan yerlere, metinde duydukları kelimelerin eş anlamlılarını, verilen kelimeler arasında uygun olanlarla tamamlamalarını isteyiniz. BAYRAM SEVİNCİ Gamze, o gün bayram kutlamalarını izlemek için dedesi ile tören alanına gidecekti. İkisi de günlük giysilerini çıkarıp daha şık olanlarını giydiler. Heyecanla evden çıktılar. Alana giderken üstleri yazılı bezlerin cadde ve sokaklara asılı olduğunu gördüler. Bezlerin üstünde vatanımız ve milletimiz ile ilgili övücü sözler yazıyordu. Tören alanında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Öğrencilerin spor ve dans gösterilerini izlerken ikisinin de kalbi heyecanla çarpıyordu. Dedesi, Gamze’ye bu bayramın öyküsünü ve kendi askerlik anılarını anlattı. Gamze izlediklerinden ve dinlediklerinden büyük zevk aldığı için bugünün hayatının en güzel günlerinden biri olduğunu düşündü.

DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerle birlikte cevapları kontrol ediniz. 2. İstenenler dışında metinde geçen eş anlamı olan bulmalarını ve anlamları üzerinde tartışmalarını isteyiniz. diğer kelimeleri

272

Öğretmeninizin okuduğu metni dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında aşağıda boş bırakılan yerlere dinlediğiniz kelimenin eş anlamlısını kutu içerisindeki kelimeler arasından seçerek yazınız.

hikâye – elbise – hatıra – yaşam – yurt – yürek - ulus

BAYRAM SEVİNCİ Gamze, o gün bayram kutlamalarını izlemek için dedesi ile tören alanına gidecekti. İkisi de günlük ………………….. çıkarıp daha şık olanlarını giydiler. Heyecanla evden çıktılar. Alana giderken üstleri yazılı bezlerin cadde ve sokaklara asılı olduğunu gördüler. Bezlerin üstünde ………………….. ve …………………… için övücü sözler yazıyordu. Tören alanında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Öğrencilerin spor ve dans gösterilerini izlerken ikisinin de ……………………. heyecanla çarpıyordu. Dedesi, Gamze’ye bu bayramın ……………………….. ve kendi askerlik ……………………… anlattı. Gamze izlediklerinden ve dinlediklerinden büyük zevk aldığı için bu günü ………………….. en güzel günlerinden biri diye düşündü.

273

ADI: KARŞITINI BUL DERS : Türkçe SINIF :4-5 YAKLAŞIK SÜRE : 10-15 dakika ÖĞRENME ALANI : Dinleme KAZANIM : Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. BECERİLER : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, karar verme. ARAÇ, GEREÇ, ORTAM: Çalışma kâğıdı

SÜREÇ Öğrencilerinize aşağıdaki metni okumadan önce çalışma kâğıdında verilen kelimelerin zıt (karşıt) anlamlılarını tahmin ettiriniz. Aşağıdaki metni iki kez okuyunuz. Birinci okuma ikinci okumaya göre daha yavaş olmalıdır. Öğrencilerinizden ikinci okuma yapılırken çalışma kâğıdındaki kelimelerin zıt anlamlılarının geçtiği cümleleri yazmalarını isteyiniz. AĞDAKİ KUŞLAR Avcı, göl kıyısında kuşlar için bir tuzak kurmuştu. Koskoca ağla bir sürü kuş yakalamıştı. Ancak kuşlar öyle büyüklerdi ki ağı da kendileriyle birlikte havalandırarak uçup gittiler. Avcı da başladı peşlerinden koşmaya. Derken bir çiftçiye rastladı. Çiftçi sordu: “Nereye koşuyorsun? Peşlerinden gidip o kuşları yakalayacağını mı sanıyorsun?” Avcı karşılık verdi: “Eğer o ağın içinde bir tek kuş olsaydı, dediğin gibi onu yakalayamazdım. Ama bunları yakalarım.” Avcının dediği de çıktı. Akşam olunca ağın içindeki kuşlar kendi yuvalarına dönmek istedi. Bu yüzden hepsi kendi gitmek istediği yöne doğru ağı çekiştirdiler. Biri ormana doğru çekti, öbürü bataklığa, bir başkası da tarlalara. Derken hepsi birden yoruldu ve ağla birlikte yere düşüp kaldılar. Avcı da geldi ve onları birer birer topladı.

DEĞERLENDİRME Öğrencilerin zıt anlamlı kelimeleri metinde geçen cümle ile birlikte yazmalarına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde metin okunmadan da zıt anlamlıları bulunabilir.

274

Aşağıdaki kelimelerin zıt (karşıt) anlamlılarını bulmak için metni dikkatle dinleyiniz. Zıt anlamlısı olduğunu düşündüğünüz kelime, metin içinde hangi cümlede geçiyorsa bu cümleyi yazınız.

bitti küçük

Avcı da başladı peşlerinden koşmaya. …………………………………………………………………...............

dışında

…………………………………………………………………...............

sabah

…………………………………………………………………...............

gitti

…………………………………………………………………...................

275

baskı hatası yüzünden önemli bazı yerlerin adları çıkmamıştır. kırtasiye. kendilerine verilen ipuçlarını kullanmalarına dikkat edilmelidir.ADI: YERİNİ BUL DERS : Türkçe SINIF :4 YAKLAŞIK SÜRE : 15-20 dakika ÖĞRENME ALANI : Dinleme KAZANIMLAR : Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. ARAÇ. Müzenin arkasında ise bir manav bulunmaktadır. Eczanenin tam Lisesi ve bankanın bulunmaktadır. spor sahası. Kasabanın en geniş alanına sahip olan yer spor karşısında ise kütüphane arkasında ise çiçekçi vardır. 276 . sahasıdır. "Karahisar Kasabası'nın yerleşim planında. kütüphane) doğru bir şekilde bulmalarına. GEREÇ. ORTAM: Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinize. Çalışma kâğıtlarını dağıtarak metni öğrencilerinize iki kez okuyunuz.” açıklamasını yapınız. Seçici dinler. problem çözme. havuz. BECERİLER : Karar verme. okula kırtasiye dükkanından daha yakındır." Kasabanın tek müzesi sinemanın yanındadır. “Size okuyacağım metindeki ipuçlarını kullanarak çalışma kâğıdındaki boşlukları doldurunuz. Atatürk İlköğretim Okulunun önünde kırtasiye dükkânı ve havuz vardır. Havuz.Anadolu DEĞERLENDİRME Yerleşim planında boş bırakılan yerleri (müze. Aşağıdaki bilgileri kullanarak yerleşim planını tamamlayınız.

.. .. ……… … ...... Eczane ……….... Anadolu Lisesi banka Atatürk İlköğretim Okulu ..... hastane sinema ...... ..................... ................ 277 ...........................§ Yerleşim alanında boş bırakılan yerleri dinlediğiniz metne göre doldurunuz......

karar verme Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni iki kez okuyunuz.” DEĞERLENDİRME 1. GEREÇ. 278 . Ancak bir gün önceden arkadaşlarıyla birlikte çaya girmeme ve yüzmeme konusunda karar verdiler. Arı ve kelebekleri izledi. heyecanla yüzünü yıkadı. 2. Çantasını alarak bahçeye çıktı. güzel ve etkili kullanma. Bu “Yüz” kelimesi metinde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? “Çay” kelimesi metinde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? “Gül” kelimesi metinde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? soruları sınıfça tartışınız ve öğrencilerinizin eşsesli başka kelimeler bulmalarını isteyiniz.ADI: EŞ SESLİ KELİMELERİ BUL DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. Bu çalışma kâğıdı çoğaltılarak dağıtılabileceği gibi öğrencilerden yalnızca çalışma kağıdındaki kelimeleri defterlerine yazmaları da istenebilir. Çayda büyükler yüzüyorlardı. Bahçedeki güllerde arı ve kelebekler uçuşuyordu. Türkçeyi doğru. O sırada arkadaşı Gökhan’ın gülerek geldiğini gördü. Kahvaltıda çayını içti. “Orhan sabah erken kalktı. ORTAM: Türkçe 4-5 15-20 dakika Dinleme Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. Annesi ve babasıyla birlikte kahvaltıya başladı. Çünkü öğretmeni ve arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gideceklerdi. Gökhan’la birlikte arkadaşlarına doğru koştular. Öğrencilerinize bazı kelimelerin birden farklı anlamda verildiğini söyleyiniz ve onlardan bu kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldıklarını yazmalarını isteyiniz. Etkinlikte örnek bir çalışma kâğıdı verilmektedir. 3. Orhan bunları düşünerek piknik çantasını hazırladı. Gidecekleri piknik yeri çay kenarındaydı. Ekmeğini ve peynirini yedi.

Yüz:……………………………………………………………………… Yüz:……………………………………………………………………… Başka bir anlamda da siz kullanmaya çalışınız………………………………………… Çay:……………………………………………………………………… Çay:………………………………………………………………………… Başka bir anlamda da siz kullanmaya çalışınız………………………………………… Gül:……………………………………………………………………… Gül:………………………………………………………………………… Başka bir anlamda da siz kullanmaya çalışınız………………………………………… 279 . Dinleyeceğiniz metinde bu kelimeler farklı anlamlarda kullanılmıştır. Dikkatle dinleyiniz ve anlam farklılıklarını bularak noktalı yerlere yazınız.ÇALIŞMA KÂĞIDI Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

Kendilerine özgü nedenler bulmalarına olanak veriniz. 3. Yazdıkları nedenlerin. DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin: 1. Sebep-sonuç ilişkilerini kurmalarına dikkat ediniz. ORTAM: Türkçe 4-5 15-20 dakika Dinleme Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.ADI: NEDEN? ÇÜNKÜ… DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. Etkinlikte örnek bir çalışma kâğıdı verilmektedir. Bu çalışma kâğıdı çoğaltılarak dağıtılabileceği gibi öğrencilerden defterlerine yazmaları da istenebilir. karar verme. 4. Türkçeyi doğru. sonuçları açıklayıp açıklamadığını sınıfça tartışınız. güzel ve etkili kullanma. Çalışma kâğıdı SÜREÇ “Barışa Giden Yol" metnini iki kez okuyunuz. Cevaplarını kontrol etmelerini sağlayınız. GEREÇ. 2. 280 . ikinci okumada ise boşlukları doldurmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizden birinci okumada dikkatle dinlemelerini.

Başkalarının düşüncelerine. Örneğin Hindistan’da inek insanlar için kutsal bir hayvandır. Bunu çok iyi bilen Atatürk “Yurtta barış.BARIŞA GİDEN YOL Örf ve âdetler insanlar arasında düzeni sağlamak için oluşmuştur. Her ulusun kendine özgü gelenekleri. kazanabileceğimiz önemli özelliklerden biridir.) 281 . dostluk ve barıştan söz etmek mümkün değildir. Çünkü barış ve huzurun temelinde hoşgörü ve saygı vardır. Bu da dünya barışının korunmasını sağlar. dile getirmişti. Atatürk. Bunu kazanırsak arkadaşlarımızla ve çevremizle daha iyi ilişkiler kurarız. Unutmamalıyız ki hoşgörülü olmak. yaşam biçimleri ve inançları vardır. İnsanların birbirlerinin düşünce. Hoşgörü olmadan arkadaşlık. geleneklerine ve dinlerine saygı göstermeliyiz. Huzur içinde yaşamamız. Bizde ise inek sıradan bir hayvan olarak kabul edilir. Böylece aileden başlayarak tüm insanları severiz. bu değerlere karşılıklı saygı göstermemize ve hoşgörüyle bakmamıza bağlıdır. arkadaşlarımızı daha çok severiz. Daha anlayışlı olur. Ona saygı gösterilir. gelenek ve inançlarına saygı göstermemeleri savaşlara dahi neden olabilmektedir. dünyada barış” görüşünü ilke edinmişti. savaşları önlemenin yolunun hoşgörüden geçtiğine inanmıştı. Her insanın istediği gibi düşünme ve inanma özgürlüğünün olduğunu da Hüseyin ATABAŞ Okumayı Seviyorum (Düzenlenmiştir.

............... 282 ...........................................………………………………………………….............................................................................................. Çünkü……………………………………………………...............................…………………………………………………...................................... gelenekleri.............. dünyada barış” görüşünü ilke edinmiştir................. .....................................………………………………………………….. Çünkü……………………………………………………................... …………………………………………………...................................................................................................... âdetleri ve dinleri birbirlerinden farklıdır? Çünkü……………………………………………………................. …………………………………………………........…………………………………………………...... …………………………………………………........1 Ulusların düşünceleri...................... ...............................………………………………………………….................. …………………………………………………................................................................................................................................................................. 2 Atatürk “Yurtta barış..............................…………………………………………………... 3 Hoşgörülü olmalıyız........... .......................... .......... …………………………………………………................. .... …………………………………………………................................................ .....

nerede. 71 iş yeri ve evden su baskınlarına karşı yardım çağrısı aldıklarını söylediler. ORTAM: Çalışma kâğıdı DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM : : : : : SÜREÇ Aşağıdaki metni öğrencilerinize iki kez okuyunuz. Birinci okuma ikinci okumaya göre daha yavaş olmalıdır. GEREÇ. Öğrencilerinizin 5N 1K sorularına verdikleri cevapları tartışarak kontrol ediniz. Güneş ve Habibler mahallelerindeki evlerin su baskınına uğradığını belirten yetkililer. metrekareye düşen yağış miktarının. ARAÇ. SU BASKINI Antalya'da geceden bu yana aralıksız yağan yağmur birçok ev ve iş yerinin su altında kalmasına neden oldu. yıl ortalamasının üstünde olduğunu belirttiler. yağan aralıksız yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığını. 2. niçin ve kim sorularına (5N 1K) cevap arar. BECERİLER : Problem çözme. Teoman Paşa. Antalya'da son 20 saatte. Öğrencilerinizin dinleme durumlarını kontrol ediniz. nasıl. yardım çalışmalarında 11 ekibin görev yaptığını bildirdiler. Antalya'da 20 saattir aralıksız yağan yağmur nedeniyle metrekareye 150 kilogram yağış düştü. Anadolu Ajansı muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre. ne zaman. 3. Yetkililer. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri. Cevapların yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. karar verme. Daha sonra 5N 1K formunu öğrencilere dağıtarak bu soruları cevaplamalarını isteyiniz. Gazeteler DEĞERLENDİRME 1.ADI: 5N 1K Türkçe 4-5 15-20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne. 283 . Özellikle Kepezaltı.

.… …………………………………………………..Su Baskını Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz metne uygun olarak doldurunuz. Yağmur özellikle nerelerde su baskınlarına neden oldu? Su baskınına uğrayanlar ne yaptı? ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Bu haberi kim verdi? ……………………………………………….. Su baskını ne zaman oldu? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Ev ve iş yerleri niçin sular altında kaldı? …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Yağmur nasıl yağdı? …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………….. 284 .

2. KONUŞMA ETKİNLİKLERİ 285 .

duygularını serbestçe ifade etmelerine ve beden dilini kullanmalarına dikkat ediniz. Öğrencilerinize bu ifadeleri ne zaman kullanabileceklerini sorunuz. 2.ORTAM : : : : : : : TÜRKÇE 2-3 20 dakika Konuşma Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. etkili ve güzel kullanma Saygı ağacı SÜREÇ Teşekkür ederim Günaydın Özür dilerim İyi akşamlar Merhaba Tebrik ederim Saygı ağacındaki ifadeleri kullanarak karşılıklı konuşmalar yaptırınız. Öğrencilerinizden bu ifadelerin günlük ilişkilerde kullanılmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunlara örnekler vermelerini isteyiniz.ADI: SAYGI AĞACI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ. Öğrencilerin karşılıklı konuşmalarında. DEĞERLENDİRME 1. 286 . Türkçeyi doğru.GEREÇ.

ADI: HAVA NASIL ORALARDA? AĞACI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ. Türkçeyi doğru. 287 . Bu sembollerin nerelerde kullanıldıklarını sorunuz. Öğrencilerinizden hava durumunu izlemenin hayatımızdaki önemini örneklerle açıklamalarını isteyiniz. 2. Hava durumu sembolleri SÜREÇ Öğrencilerden bir hafta boyunca yazılı ve basılı kaynaklardan yaşadıkları illerdeki hava durumunu takip etmeleri ve verilen sembollerden yararlanarak bunları tabloda veya Türkiye haritası üzerinde belirtmelerini isteyiniz. Öğrencilerin karşılıklı konuşmalarda duygularını serbestçe ifade etmelerine ve beden dilini kullanmalarına dikkat ediniz. Etkinliğin ikinci aşamasında öğretmen öğrencilerden sembollerden birini seçerek o sembolün ifade ettiği hava durumunun kendilerinde neler hissettirdiğini sözlü olarak arkadaşlarıyla paylaşmaları isteyiniz.ORTAM : : : : : : : TÜRKÇE 3 20 dakika Konuşma Şekil. araştırma yapma. 3. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. güzel ve etkili kullanma. DEĞERLENDİRME 1.GEREÇ.

ADI:KİTAPLAR KONUŞUYOR NASIL ORALARDA? AĞACI DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : TÜRKÇE 4- 5 20 dakika Konuşma Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, araştırma yapma. Hikâye kitapları, çalışma kağıtları vb.

SÜREÇ

Sınıfınızda bulunan hikâye kitaplarından öğrencilerinizin okuduklarını bir çantaya koyunuz. Sınıftan belirlediğiniz birkaç öğrencinin bu çantadan kitap seçmesini isteyiniz. Seçilen kitaptaki hikâyeyi sınıfa anlatmalarını isteyiniz. Bu etkinlik aşağıdaki gibi de yapılabilir. Cemal Süreyya’nın “Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi”, İsmail Cem Güney’in “Evvel Zaman İçinde”, Orhan Veli’nin “Nasrettin Hoca Hikâyeleri” ve Oğuz Tansel’inin “Allı ile Fırfırı ve Karagöz ve Hacivat” eserlerinin adlarına ayrı ayrı kartlara yazılarak çantaya konulur. Öğrenciler bu kartlardan birini seçer, seçtiği karttaki hikâye hakkında konuşur.

DEĞERLENDİRME 1.Öğrencilerinizin konuşma kurallarını uygulama durumunu gözleyiniz. 2. Hikâyenin kahramanlarını, yerini, zamanını ve olayların gelişimini vurgulamalarını izleyiniz.

288

3. OKUMA ETKİNLİKLERİ

289

ADI: SEBEP-SONUÇ
DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : Türkçe 1 20 dakika Okuma Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Problem çözme, karar verme. Okuma metni

SÜREÇ

Aşağıdaki metni okuyarak öğrencilerinizin metindeki sebep – sonuç ilişkisini bulmalarını sağlayınız.
BARIŞ OKULA GEÇ KALDI Barış televizyon seyrediyordu. Annesi uyuması gerektiğini söyledi. Ama o yerinden bile kalkmadı. Annesi onu tekrar uyardı. -Tamam anne kalkıyorum, dedi. Annesi: -Oğlum çantanı da hazırlamamışsın! -Aman anne sabah hazırlarım, dedi. İsteksiz isteksiz odasına gidip yattı. Sabahleyin annesi Barış'ı uyandırmaya çalıştı. Ancak Barış bir türlü uyanamadı. Uyandığında okula geç kaldığını farketti. Aceleyle çantasını toplayıp giyindi. Kahvaltı bile yapmadan okula koştu. Öğretmen “Kitap ve defterlerinizi çıkarın.” dedi. Barış çantasını karıştırdı. Ama kitabını bulamadı.

Olayın Sebebi Barış'ın erken yatmaması ve çantasını hazırlamaması.

Olayın Sonucu Barış'ın okula geç kalması ve kitabını evde unutması.

DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerinize Barış okula neden geç kaldı? Sorusunu yönelterek bir tartışma ortamı oluşturunuz.

2. Kendi yaşantılarından bu olaya benzer (sebep–sonuç içerikli) örnekler vermelerini
isteyiniz.

290

ADI: HİKÂYE HARİTASI
DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : Türkçe 1 10-15 dakika Okuma Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,karar verme Hikâye haritası

SÜREÇ

Aşağıdaki

metni

sesli

okuma

kurallarına

uygun

okuyunuz.

Öğrencilerinizden çalışma kâğıdını doldurmalarını isteyiniz.

“Ahmet yürüyerek okula gidiyordu. Yolun karşısına geçmeye çalışan
görme engelli bir arkadaşını fark etti.Hemen yanına gitti. Yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Arkadaşı, Ahmet’e teşekkür etti. Ahmet arkadaşına yardımcı olduğu için çok mutlu oldu.Birlikte okula gittiler.”

DEĞERLENDİRME

1. Ahmet niçin mutlu olmuştur? 2. Arkadaşı Ahmet’e niçin teşekkür etmiştir? 3. Öğrencilerin hikâye haritasını metne uygun doldurmalarını sağlayınız. 4. Cevapları tartışarak kontrol ediniz.

291

HİKÂYE HARİTASI Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz metne göre doldurunuz.

ANA KARAKTER

YER

OLAY

292

ADI: RESİM – KELİME EŞLEŞTİR DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : Türkçe 1 15 dakika Okuma Görsellerden yararlanarak kelime hazinesini geliştirir. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma Çalışma kâğıdı

SÜREÇ Aşağıdaki resimleri kelimelerle eşleştiriniz.

ataş

kalem

otobüs

kitap

DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin yaptıkları eşleştirmeleri kontrol ediniz.

293

ADI: RESİMLİ BULMACA DERS : Türkçe SINIF :2 YAKLAŞIK SÜRE : 15 dakika ÖĞRENME ALANI : Okuma KAZANIM : Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. BECERİLER : Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ Aşağıdaki hayvanların adlarını resimlerin altına yazınız.

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin yazdığı kelimeleri kontrol ediniz.

294

ADI: RESİMLİ BULMACA DERS : Türkçe SINIF :3 YAKLAŞIK SÜRE : 15 dakika ÖĞRENME ALANI : Okuma KAZANIM : Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. BECERİLER : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ Aşağıdaki hayvanların adlarını bulmacada uygun olan yerlere yazınız.

DEĞERLENDİRME 1. Kelimelerin yazımını kontrol ediniz. 2. Bulmacada hangi ipuçlarından yararlandıklarını sorunuz.

295

....ADI: MÜMKÜN MÜ? DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ...... 3...... İzledikleri reklam........... Geçen gün ayı kadar bir köpek gördüm..... (…... ORTAM : Türkçe 3 25 dakika Okuma Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.....) (..... Güzel havalarda içimden hep şarkı söylemek geliyor... Eleştirel düşünme.. cümleye duygusallık mı ya da abartı mı kattığını cümlenin karşısında verilen yay ayraç içine yazınız....... 2........) (...........) (... GEREÇ..) (... Yaşlı amca çok üzgün görünüyordu....................) (. 296 .......) (....... Maçta arkadaşım sakatlanınca çok üzüldüm...abartı………. film...... Öğrencilerinizden...) (.. Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki cümlelerden hangileri duygusal ya da abartılı ögeler içermektedir? Belirlediğiniz ögelerin altını çiziniz.........) Amcam beş yüz kilogramlık bir yükü bir hamlede kaldırdı...... Eşleştirmelerin doğruluğunu kontrol ediniz..... karar verme....... Kalabalığın önüne çıkınca utancından kulakları kızardı.) (. Türkçe sınavı sonucunu öğrenince sevinçle haykırdı.......... benzer örnekler bulmalarını buldukları örneklerdeki duygusal ve abartılı ögeleri belirlemelerini isteyiniz..........(.... Dedemin 200 yaşında olduğunu söylüyorlar.....) DEĞERLENDİRME 1.. çizgi film ve diğer televizyon programlarında duygusal ve abartılı ögelerle karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkında konuşunuz.... 10 yaşındaki arkadaşım 50 numara ayakkabı giyiyor............ Annesini görünce ağlamaya başladı.

Filiz. doğum gününü kutlamak için arkadaşlarını evine davet etmişti.. Ancak onu sevindiren en güzel hediye ise uzun süredir almak istediği bir kitaptı. ORTAM : Türkçe : 2-3 : 10-15 dakika : Okuma : Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.ADI: HİKÂYE HARİTASI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ. : Hikâye haritası. FİLİZ’İN YAŞ GÜNÜ “Filiz’in dokuzuncu yaş günüydü. GEREÇ. Hafta sonu. O gün Filiz’e bir çok hediye verildi.. 297 . Ardından öğrencilerinizin sessiz okumalarını ve çalışma kâğıdını doldurmalarını isteyiniz. 4. Öğrencilerin hikâye haritasını metne uygun cevaplamalarına dikkat ediniz.” DEĞERLENDİRME 1. Filiz’i sevindiren hediye nedir? 3. Öğrencilerinizin cevaplarını tartışarak kontrol ediniz. SÜREÇ Aşağıdaki metni sesli okuma kurallarına uygun olarak okuyunuz. : Karar verme. arkadaşlarını neden ve ne zaman davet etmiştir? 2.

ANA KARAKTER YER OLAY ZAMAN 298 .HİKÂYE HARİTASI Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz metne göre doldurunuz.

ORTAM : Türkçe 4 20 dakika Okuma Gazete ve dergi okur.... ............. Başlığı belirlerken hangi bilgilerden (ipuçlarından) yararlandınız? 2..... ............ Öğrencilerinizden........ Haberin Türü “Dişlerinizin Sağlığını Nasıl Koruyabilirsiniz?” “Araba Satışlarında Büyük Artış” “Dünya........ sağlık........................... DEĞERLENDİRME 1................ADI: BAŞLIK ÇEŞİTLERİ DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. 299 ....... Karar verme Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki gazete başlıklarının hangi haber türüne (ekonomi.................... spor.... Millîlerimizin Başarısını Konuşuyor” “Çocuklarımızın Kitap Okuma Oranı Yükseliyor” ..... Verilen cevapların doğruluğunu tartışınız... eğitim vb...... ...... farklı haber türlerinden güncel haber başlıkları bulmalarını isteyiniz............. GEREÇ........ 3.) ait olduğunu yazınız....

Öğrencilerinizin sessiz okumalarını ve çalışma kâğıdını doldurmalarını isteyiniz. Murat arkadaşlarıyla buluşacağı için acele ediyordu. Öğrencilerin hikâye haritasını metne uygun cevaplamalarına dikkat ediniz. ORTAM : : : : : : : Türkçe 4-5 10-15 dakika Okuma Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. 300 .” için annesinden özür diledi.Bir DEĞERLENDİRME 1. 4.ADI: HİKÂYE HARİTASI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ. Cevapları tartışarak kontrol ediniz. Listede yazılı olanları alışveriş sepetine yerleştirirken bir yandan da gözü saatindeydi. Annesi Murat’a teşekkür ederek sepettekileri boşalttı. bazı elmaların da çürük olduğunu gördü. Bunları Murat’a gösterdi. Saat dörde yaklaşıyordu. Murat niçin acele ediyordu? 2. Alışveriş yaparken daha dikkatli olmasını söyledi.Murat acele ettiği sonraki alışverişe birlikte gitmeye karar verdiler. “Annesi Murat’a alışveriş listesini verdi. Karar verme Hikâye haritası SÜREÇ Aşağıdaki metni sesli olarak okuyunuz. Bir kaç domatesin ezik. GEREÇ. Annesinin verdiği parayı cebine koyarak manava koştu. Alması gerekenleri tamamlayıp koşarak eve döndü. Annesi Murat’a ne dedi? 3.

ANA VE YARDIMCI KARAKTERLER YER OLAY ZAMAN 301 .HİKÂYE HARİTASI Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz metne göre doldurunuz.

YAZMA ETKİNLİKLERİ 302 .4.

Anne İsim: …………….ADI: AİLE AĞACI DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. ORTAM : Türkçe 1 25-30 dakika Yazma Kendisini. DEĞERLENDİRME 1. GEREÇ. Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıda öğrencilerinizin Can’ın aile aile ağacı verilmiştir. Can Çocuklar Esin Yaş: ……………. Yaş: ……………… Meslek: ………….. Aile ağacına bilgileri doğru yerleştirebiliyorlar mı? 303 . Ankara’da oturuyoruz.Ayrıca öğrencilerinizden kendi aile ağaçlarını yapmalarını bir paragraf halinde yazmalarını isteyiniz. Annemin adı Ebru. Kardeşim Esin ise ana sınıfına gidiyor . Okuduğu sınıf: …………………. Metni okuyarak ağacında verilen boşlukları doldurmalarını isteyiniz.” CAN’IN AİLE AĞACI Annem otuz beş babam ise otuz altı yaşındadır.. güzel ve etkili kullanma.. Öğrencileriniz aile ağacındaki bilgileri doğru olarak yazabiliyorlar mı? 2. Baba İsim: ……………. Yaş: ……………… Meslek: …………. Okuduğu sınıf: ……………….Annem öğretmen babam mühendistir. babamın adı ise Erol’dur. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.. “Benim adım Can. yedi yaşındayım ve birinci sınıfa gidiyorum. Türkçeyi doğru.

Öğretmen her gruba üzerinde 1. kişisel ve sosyal değerlere önem verme. dizelerini kesip 1. konu. şiir örnekleri DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ Öğrencilerinizden sınıfa şiir örnekleri getirmelerini isteyiniz. duygu vb. Çekilen dizeler. 2. dizeyi kesip 2.yönden bir araya getirilir. Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Not: Aynı işlem bütün sınıf için yapılabilir. girişimcilik.ADI: EL BİRLİĞİYLE ŞİİR YAZALIM Türkçe 2 30 dakika Yazma İş birliği yaparak yazar. ORTAM: Mektup zarfları.dize ve 4. Seçilen bu şiir öğretmen tarafından bir kez okunur. GEREÇ. Böylece uzun ve çeşitli şiirler oluşturulur. Öğrenciler şiirlerinin 1. şiirde geçen bir kavram vb. DEĞERLENDİRME Yazılan şiirlerden hangilerinin duygusal yönünden güzel olduğu öğrencilere sorulabilir. 3. bir bütünlük taşıdığı ve anlatım 304 . eleştirel düşünme.dize yazan zarfa. Şiirin ana duygusu hakkında tartışmalar yapılır.dize yazan zarfa koyarlar… Her zarfın içindeki dizeler karıştırılır. 2. dize. Öğrencilerin şiirle ilgili ön bilgileri harekete geçirilir. güzel ve etkili kullanma. Bu şiirin her hangi bir ögesini (ana duygu. Ardından her zarftan birer dize çekilir. dize yazan dört adet zarf dağıtır. Öğrencilerin getirdiği şiirler arasından bir şiir seçilir. dize. Türkçeyi doğru. yaratıcı düşünme. ARAÇ. Şiir yazar. Grupların yazdığı şiirler birleştirilerek yeni şiirler elde edilir.) ele alarak her öğrenci bir şiir yazar. Daha sonra aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. iletişim.

böcek. Yazılan şiirler bestelenerek şarkı gibi okunabilir. Öğrencilerin evlerinden resimler getirmeleri istenir. tatları tanımlamaya son olarak da konuyla ilgili duygularını yönlendirilebilir. Beğenilen besteler eşliğinde dans edilebilir. Türkçeyi doğru. Şiirin ilk bölümünde dışarıda gördüklerini tanımlamaya. b. kimler var? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” gibi sorularla öğrencilerin hayal kurmaları sağlanır. Öğrenciler. okul bahçesi. GEREÇ. DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ Aşağıdaki etkinliklerden birini seçerek öğrencilerden şiir yazmalarını isteyiniz.ADI: ŞİİR YAZ Türkçe 3-4 40 dakika Yazma Şiir yazar. Sınıf ortamında sözsüz müzik dinletilerek “Şimdi nasıl bir yerdesiniz? hayali şiir olarak yazmaları Etrafınızda neler. ARAÇ. kokuları. 305 . sesleri. Beste ve danslar değerlendirilirken özgünlüğe dikkat edilir. a. Bu dosyadan seçilen resimlerle ilgili şiirler yazdırılır. yaratıcı düşünme. c. bahçeye çıkarılarak çevrelerinde gördüklerine ilişkin şiir yazmaları istenir. eleştirel düşünme. Kurdukları istenir. çiçek. sınıf. ikinci bölümünde kendileri için önemli olan herhangi bir varlığı (ağaç.ORTAM : Resim. kişisel ve sosyal değerlere önem verme. girişimcilik. yazmaya DEĞERLENDİRME Şiirler değerlendirilirken etkili ve heyecanlı anlatımı olan şiirlerin hangileri olduğu sorulabilir. üçüncü bölümünde dışarıdaki renkleri. güzel ve etkili kullanma. Sınıfta bir resim dosyası oluşturulur.) seçip onun hakkında yazmaya. güneş vb.

.. acı acı ) 1.. . 4..ADI: BOŞLUKLARI DOLDUR :Türkçe : 3-4 : 40 dakika : Yazma : Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır...... söyler.... tane kurabiye düştü. ........... gelir........ ORTAM : Çalışma kâğıtları SÜREÇ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER a.. ağır ağır.. genç.Dedemden kalan ........ hızlı.. Ayşe .Ayağı burkulan kedi .... 2.... 7.. yaratıcı düşünme................. dikkatli. ................... Boşlukları yay ayraç içindeki uygun kelimeleri yazarak doldurunuz............... acı... güler yüzlü............ konuşuyordu. 6........ eski.. Herkese DEĞERLENDİRME 1. öğrencisine ........ hafifçe.... beşer. GEREÇ....... Boşlukları yay ayraç içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.. 5........Ağır kazan ....... geç.. görünüyordu. ARAÇ....... acı..... pastalar yapar... kullanıyor. ( hoş.. gülümsedi.... bağırıyordu.. bir insan olduğunu yüzüne bakınca anladım. 8....Dost... ev çok bakımsızdı...... davranırdı.Davulun sesi uzaktan ... ( plastik....... çıkacaksın 7.. herkese ... 5........... Öğrencileriniz boşluklara uygun kelimeleri seçerken hangi ipuçlarını kullanıyor? 306 ..Bu merdivenden .. ... 60 yaşında olmasına rağmen çok ............ .Öğretmen..... 4...... kaynar.. girişimcilik. b.Tehlikeli olmasına rağmen arabayı çok ......Her işini neşeyle yapar... 6. Ayşe’nin 2............... iyi.... biber almayı unutma... lezzetli ) 1...... : Türkçeyi doğru... tokası var... karar verme. 3......... 3....Topluluk önünde çok . Öğrencileriniz cümlelere uygun kelimeleri seçebiliyorlar mı? 2..... 9..güzel ve etkili kullanma...........

güzel ve etkili kullanma. Gruptaki öğrencilerin yazdığı karakterler birleştirilerek yeni bir oyun oluşturulur. zarflar. gözlük. ARAÇ. iletişim. ORTAM: Kutular. Etkinliğin orta bölümündeki örnek karakter kartından yararlanılabilir. Diğer öğrencilerin okunan oyunla ilgili düşüncelerini alınız. şapka. problem çözme. isteyiniz. Türkçeyi doğru. Her öğrencinin seçilen ve özellikleri belirlenen karakter ile ilgili bir oyun yazmasını isteyiniz (Kurgulanan oyuna başka karakterler de ekleyebilirler). 3.ADI: OYUN YAZ Türkçe 3-4 40 dakika Yazma Kısa oyunlar yazar. GEREÇ. Öğrencilerinizden. 4. karar verme. kişisel ve sosyal değerlere önem verme. 2. 307 . girişimcilik. Etkinlikteki kutucukların içinde verilen başlıkları tahtaya yazınız. yaratıcı düşünme. Okunan oyunun bir tiyatro oyunu olup olamayacağı hakkında tartışınız. örneklerden yararlanarak beyin fırtınası yoluyla kendilerinin de örnekler bulmalarını ve bunları kutucuklara yazmalarını DEĞERLENDİRME Öğrencilerin yazdıkları oyunu arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. eleştirel düşünme. Kutucuklardaki bilgilerden yararlanarak karakter oluşturmalarını isteyiniz (Aynı başlık altında birden fazla özellik seçilebilir). örnek kartlar. yelek. 5. Öğrenciler gruplandırılır. DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ 1.

heyecanlı dürüst korkak içe dönük girişken ……..... Ailesi. ……. hikâye yazmak Hoşlanmadıkları: dağınıklık. heyecanlı. Meslek: öğretmen Dış görünüş: uzun boylu. Arkadaşları 308 ... ……... Örnek Karakter Kartı Adı: Semiha Kişilik Özellikleri: girişken... ……. dürüst. kitap aramak okula geç kalmak projeyi unutmak başka bir kente taşınmak ……. ……. ……. …….. ……. ……. Kişilik Özellikleri esmer sarışın şişman uzun boylu gözlüklü ……. Olay annesi babası babaannesi yakın arkadaşı ……. …….. ……. …….. Meslek Hoşlandıkları okumak uyumak futbol oynamak saz çalmak hikâye yazmak ……... …….. …….... gürültü Ailesi: annesi... …….. ……. babası Başından geçen olay: başka bir kente taşınmak Hoşlanmadıkları yemek yapmak ütü yapmak gürültü dağınıklık düzensizlik …….. ……. Dış Görünüş öğretmen mühendis doktor polis şoför işçi ……. ……..gözlüklü Hoşlandıkları: okumak.

............. veya" kelimelerinden uygun olanlar ile tamamlayınız................. Öğrencilerden boşlukları uygun kelimelerle Aşağıdaki cümleleri "ama................ Çok zengin oldular .ADI: BENİ TAMAMLA DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ....... çok hata yapar. DEĞERLENDİRME 1.... sınavı geçemedi.... Oyun oynamayı .. hiç para harcamaz.. rağmen... televizyon izlemeyi seçmelisin........ GEREÇ. karar verme........ Öğrenciler cümleye uygun kelimeleri bulabiliyorlar mı? Kelimeleri belirlerken hangi ipuçlarını kullanıyorlar? Kelimelerin cümleye kattığı anlamı biliyorlar mı? 309 ....... 123456Dedem zengindir ....dondurma yemekten vazgeçmedi.......... 2.. Selin hızlı çalışır .. veya çalışma kâğıdındaki cümleleri tahtaya yazar.. Boğazı ağrımasına . fakat. güzel ve etkili kullanma.............. Ayşe çok çalışmasına . 3.. ORTAM : Türkçe 3-4-5 15-20 dakika Yazma Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır..... mutlu değiller......... Türkçeyi doğru. Çalışma kâğıtları veya tahta SÜREÇ Öğretmen çalışma kâğıtlarını dağıtır doldurmalarını ister.....

............. yaratıcı düşünme........... kaçırmak DEĞERLENDİRME 1. tutuşmak 3.. 2..... 5.... GEREÇ.......Küplere... karar verme...Surat .... 3...... etkili ve güzel kullanma..............girmek 4. 4.. Türkçeyi doğru........ ARAÇ.................. Öğrencileriniz deyimleri doğru tamamlayabiliyorlar mı? Hangi ipuçlarını kullanarak deyimleri tamamladılar? Deyimlerin anlamlarını biliyorlar mı? Bildikleri başka deyimler var mı? 310 ...... 2..... ORTAM: Çalışma kâğıdı DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ Aşağıda karışık olarak verilmiş kelimelerden yararlanarak deyimleri tamamlayın.... gözüne binmek asmak etekleri kırılmak keçileri 1- Kalbi ..... 6.ADI: DEYİMLERİ BUL Türkçe 4-5 10-15 dakika Yazma Yazılarında söz varlığından yararlanır.

............ 10..... ye....... 2...... Türkçeyi doğru.. Ayşe ..... DEĞERLENDİRME 1.. Bu güzel hava ... Başarısız olsan . uygun olarak tamamlayabiliyorlar mı? 311 ........... Bu sınav ........ 123456789Çocuklar okulun bahçesin .... ayrı yazılan “de” ya da bitişik yazılan "–de" ile tamamlayınız... Kurunun yanın ... Bu kız ....................tekrar denemelisin......... ORTAM: Türkçe 4-5 10-15 dakika Yazma Yazılarında imlâ kurallarını uygular. bir kez gitar kursuna gidiyorum..................... bize katılır.... kimi öğrenciler kötü not aldı...... Hafta ........güzel ve etkili kullanma Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki cümleleri. Öğrenciler ayrı yazılan “de” ile bitişik yazılan “de” yi fark edebiliyorlar mı? Boşlukları.. bu akşam yemek. yanar.......... kim diye sordu....................Elmayı soy ...........oynuyor.. Belki annem ...... armudu say . ye. GEREÇ.ADI: CÜMLEYİ TAMAMLA DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ............. biraz yürüyelim.... Nevşehir...........oturuyor.. yaş .....

.. 312 ......... yıkadığı gömleğini ... Yaşlı adamın ............ .. önemli olan kendimizi geliştirmektir. davranıyordu...... 2........... ARAÇ... çocuk” 1............. çocukluk.......... güzelce..... 2. güzellik....... anılarını büyük bir keyifle dinlerdik.. yaratıcı düşünme. problem çözme............ çocuksu... 4.. Babaanne torunuyla oynarken ........ 3......... girişimcilik.. Selin...... 3. ORTAM : Çalışma kâğıtları DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ a...Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız. “güzel.. b.. Bahar........ geçicidir.güzel ve etkili kullanma.. boya sandığını alarak yola koyuldu........ güzel insan” 1...... Dedemin .. huyu da güzel olur... Boyacı ....... elbisesini giydi........ .. balo için en ... 5. hareketleri onu çok sevimli yapıyordu... GEREÇ........ işi de... Türkçeyi doğru..... 5.ADI: KELİME TÜRLERİNİ BUL Türkçe 4-5 10-15 dakika Yazma Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır...... DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol ediniz....... tatilden döndükten sonra iyice . güzelleşmek.. karar verme.... ütüledi... “çocukça.. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.... Hasan bazen bir yetişkin gibi bazen de .. çocuklaştı. Ayşe.... 4..

Öfke ... bilir....... .... söyleyeyim...... 3.... 7..... gezen değil... 5...... Öğrenciler atasözlerini doğru olarak tamamlayabiliyorlar mı? Atasözlerini tamamlarken hangi ipuçlarını kullanıyorlar? Atasözlerinin anlamını biliyorlar mı? Bildikleri başka atasözleri var mı? 313 . işini ... danış...... kalkan ....Dost ..... çok sana acı okuyan söyle bilene bilsen söyler kişiye kim akıl yarına ile oturur üstündür zararla sermayedir olduğunu bugünün 1.... ARAÇ.............. 2.. GEREÇ... .. .ADI: ATASÖZLERİNİ BUL Türkçe 4-5 30 dakika Yazma Yazılarında söz varlığından yararlanır...... .... 4........Arkadaşını bir . araştırma... .. karar verme....... DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ Öğrencilerden aşağıda karışık olarak verilmiş kelimeleri birleştirerek atasözleri oluşturmalarını isteyiniz.................. akıldan . 4.. ORTAM: Atasözleri sözlüğü............ Bu çalışmada atasözleri sözlüğünün kullanımı özendirilmelidir...... ..... ...... 3..... ..... çok ............... 2. DEĞERLENDİRME 1...........Bin .Akıl .......... 8....güzel ve etkili kullanma.... Türkçeyi doğru... bırakma. çalışma kâğıdı........... 6.......

………. ARAÇ. Satırda Onlar …………. Türkçeyi doğru. girişimcilik. Satırda 9. 2. 1.ADI: BENİ BUL Türkçe 5 25-30 dakika Yazma Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. Meselâ “biz ailemle bir apartmanda oturuyoruz” dedi. güzel ve etkili kullanma. Kapalı yerde yaşamak kötüyse insanlar neden kocaman apartmanlarda yaşıyor.” dedi.. ………. bunu hâlâ anlamadım.Satırda Ben …………. şehir yaşamı böyle. Satırda 7. Satırda 8. GEREÇ. Satırda Biz 4. yaşlı adama teşekkür edip oradan uzaklaştı.Satırda Sen 3. yaratıcı düşünme. “Sen daha küçüksün. Çocuk. çocuğa uzun uzun baktı.” dedi ve kafesteki kuşları serbest bıraktı. Yaşlı adam. problem çözme. ………. ………….Ancak ben köyde geniş bir bahçe içindeki evde yaşıyorum ve mutluyum. Neden onlar da yataklarını ya da masalarını şu çayırdaki düzlüğe kurmuyorlar. “Onlar şimdi daha mutlular. bunları anlamazsın. ………. Satırda Ona 4.. 6. biz insanlar da özgürken daha mutlu değil miyiz?” dedi. Satırda Onlar Biz Siz Ben ……….. Ben hiç böyle düşünmemiştim. ………. karar verme.. Satırda 7. ona şaşkın şaşkın bakıyordu. DEĞERLENDİRME Öğrencilerin cevaplarını kontrol ediniz. Bunu ………. 314 . Çocuk. “Siz şehirde oturuyorsunuz. Öğrencilerinizden yukarıdaki metinde koyu yazılmış kelimelerin hangi adın yerine kullanıldığını bulmalarını isteyiniz. ORTAM: Çalışma kâğıdı DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yaşlı adam.

3.. Kelimeyi seçerken hangi ipuçlarını kullanıyorlar? 315 .Arkadaşlar... Öğrenciler boşluklara gelecek kelimeyi doğru olarak belirleyebiliyorlar mı? 2.. Türkçeyi doğru..... de .....ADI: GİZLİ KELİMEYİ BUL DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : Türkçe 5 20-25 dakika Yazma Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. istersen erken anlatalım. öykü kitapları okuyup .... problem çözme... ben.. 2.. Selma’ya .. karar verme. bizi. Küçük kardeşlerimiz okuma bilmediği için . onlara. “siz.. biz” 1. çıkabilirsin” dedi... ... ARAÇ. size.bir oyuncak hediye etmek istiyorum.Bugün Ayşe’nin doğum günü . bugün rahatsızsın.. yaratıcı düşünme. DEĞERLENDİRME 1....Öğretmenimiz..... sen. ikiz sanıyor... güzel ve etkili kullanma. 4. ve kardeşim birbirimize çok benziyoruz. ona.... girişimcilik. ORTAM : Çalışma kâğıtları SÜREÇ Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak boşlukları doldurunuz. bize.. bazıları . iki gruba ayrılalım.. da masal anlatalım.. GEREÇ. şiir okursunuz. ..

5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU ETKİNLİKLERİ 316 .

düğmeleri vb. GEREÇ. ağzı. Öğrenciler. kardan adamı (burnu. ORTAM : Türkçe 1 15-20 dakika Görsel okuma Resim ve fotoğrafları yorumlar. özellikleri) ve kar tanelerini fark edebiliyorlar mı? 2. etkili ve güzel kullanma. Resmin özelliklerini anlatırken uygun cümleler kurabiliyorlar mı? 317 .ADI: BAK-ANLAT DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. resimde üşüyen çocuğu. Resimli kartlar SÜREÇ Öğrencilerinize aşağıdaki resmi iki üç dakika gösteriniz. Türkçeyi doğru. “Bu resimde neler görüyorsunuz? Resimde gördükleriniz hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi mevsime benziyor?” sorularını sorarak öğrencilerin düşünmelerini ve konuşmalarını sağlayınız. DEĞERLENDİRME 1.

GEREÇ. Karar verme Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıda iki öğrenciye ait haftalık ders programı verilmektedir. Hangi öğrencinin perşembe günü görsel sanatlar dersi vardır? 5.ADI: TABLO (ÇİZELGE) İNCELE DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ.ORTAM : : : : : : : Türkçe 4-5 15-20 dakika Görsel Okuma ve Görsel Sunu Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Gökhan ile Gizem’in ders programındaki farklılıkları görebiliyorlar mı? 318 . Hangi öğrencinin çarşamba günü müzik dersi vardır? 4. Öğrencilerinize aşağıdaki çalışmaları yaptırınız: 1. Hangi öğrencinin cuma günü daha çok fen bilgisi dersi vardır? Gizem’in Ders Programı Pazartesi Salı Türkçe fen bilgisi Türkçe fen bilgisi matematik matematik matematik matematik müzik Gökhan’ın Ders Programı Pazartesi Salı Türkçe Türkçe görsel sanatlar görsel sanatlar matematik matematik fen bilgisi fen bilgisi Çarşamba görsel sanatlar görsel sanatlar sosyal bilgiler sosyal bilgiler Perşembe fen bilgisi görsel sanatlar sosyal bilgiler Türkçe Türkçe Cuma fen bilgisi müzik Türkçe Türkçe Çarşamba müzik sosyal bilgiler sosyal bilgiler Türkçe Perşembe fen bilgisi müzik Türkçe Türkçe sosyal bilgiler Cuma Türkçe sosyal bilgiler DEĞERLENDİRME Öğrenciler. 2. Gökhan’ın salı günü hangi dersleri vardır? 3. Gizem’e ait haftalık ders programını inceleyerek Gizem'in pazartesi günü hangi derslerinin olduğunu belirleyiniz.

14 Aşağıdaki soruları öğrencilerinize yöneltiniz: Okunan Kitap Sayısı 12 10 8 1.ADI: GRAFİĞİ YORUMLA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ. Grafiğe göre en çok kitap okuyan kimdir? 3. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere bilgilerin grafikle. problem çözme. Karar verme. tablo vb. Grafiğe göre en az kitap okuyan kimdir? 4. Öğrenci en çok kitap okuyanı belirleyebiliyor mu? 2. ile de sunulabileceği açıklanmalıdır. Grafikte ne görüyorsunuz? 2. Grafiğe göre Kerem kaç kitap okumuştur? 6 4 2 0 Erol Ece Kerem Ayşe Bahar Kitap Okuyanlar DEĞERLENDİRME 1.ORTAM : : : : : : : Türkçe 4-5 40 dakika Görsel Okuma ve Görsel Sunu Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. kalem. kâğıt. renkli kalemler.GEREÇ. Öğrenci en az kitap okuyanı belirleyebiliyor mu? 3. Öğrenciler grafiği yorumlayabiliyorlar mı? 319 .

ATATÜRKÇÜLÜK ETKİNLİKLERİ 320 .6.

yazma : Türkçeyi doğru. güzel ve etkili kullanma : Atatürk’ün ailesiyle ilgili fotoğraflardan hareketle Atatürk’ün ailesiyle ilgili cümleler yazar. 2. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Mustafa Kemal'in Selânik’te doğduğu ev Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi Mustafa Kemal. DEĞERLENDİRME 1.ADI: ATATÜRK’ÜN AİLESİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :1 : 20-25 dakika : Görsel okuma. Resimlerde gördüklerini yalın bir şekilde yazmalarına dikkat ediniz. Öğrencilerinizden cümleye büyük harfle başlamalarını isteyiniz. 321 . annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule (Atadan) ile Öğrencilerinizden yukarıdaki resimlere bakmalarını ve bu resimlerden hareketle Atatürk’ün ailesi ile ilgili birkaç cümle yazmalarını isteyiniz.

Türk ulusu ona. Komisyon Öğrencilerinizden. Makbule isminde bir kız kardeşi vardır. baba ve kardeşini gösteren aile ağacını oluşturur. Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti. Mustafa Kemal. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ ATATÜRK Mustafa Kemal Selanik’te doğdu. Mustafa. yazma : Araştırma. 10 Kasım’da İstanbul’da. Kemal adını verdi. Öğretmeni ona. 322 . ………………………… ………………………… babası annesi ATATÜRK kız kardeşi ……………………… … DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin aile ağacındaki boşlukları doğru bilgilerle doldurmalarına dikkat ediniz. Atatürk hakkında öğrendiklerinden hareketle aşağıdaki şemayı doldurmalarını isteyiniz. Türkçeyi doğru. Atatürk. Yurdumuzun ilerlemesi için yenilikler yaptı. Öğrencilik yaşamı çok başarılı geçti. ilkokulu bitirince askerî okula gitti. Şimdi Atatürk Ankara'da Anıtkabir'de yatmaktadır. Atatürk soyadını verdi. yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Annesi Zübeyde Hanım. babası Ali Rıza Efendi’dir. güzel ve etkili kullanma : Atatürk’ün anne. Askerî okulları bitirerek subay oldu.ADI: ATATÜRK’ÜN AİLE AĞACI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :1 : 40 dakika : Dinleme. Cumhuriyeti kurdu. Orduya katıldı.

O zaman on yaşında olan Mustafa bu müjdeye çok sevinmişti. 2. okuma. Bir sonbahar günü dayısı ile beraber çayırda dolaşırken Mustafa’yı eve çağırdılar. Mustafa’ya çiftlikte bazı görevler verdi. ilkokulda iken babası Ali Rıza Efendi öldü.ADI: ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLUĞU DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :2 : 40 dakika : Dinleme. Öğrencilerinizden zihinlerinde canlandırdıklarının resmini resim defterlerine yapmalarını isteyiniz. Mustafa ve kız kardeşi kargalar konmasın diye tarladaki baklalara bekçilik yapmaya başladılar. çiftlik işlerine alışıyordu fakat annesi Mustafa’yı okuldan ayırdığı için çok üzgündü. güzel ve etkili kullanma : Atatürk’ün ailesi ve çocukluğuyla ilgili bir anıyı dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir.) DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerinizden Atatürk’ün çocukluğu ve ailesiyle ilgili bir şiir veya anı bularak bunları sınıfta okumalarını isteyiniz. ÇOCUKLUĞU İLE İLGİLİ BİR ANI Mustafa Kemal. Dayısı. Mustafa’yı tekrar okula başlaması için teyzesinin yanına göndereceklerdi. Annesi bu müjdeyi oğluna verdi. görsel sunu : Türkçeyi doğru. 323 . Ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çeken annesi. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni okuyunuz. Mustafa. Mustafa Kemal’i okuldan alarak kardeşinin çiftliğine götürdü. Falih Rıfkı ATAY (Kısaltılmıştır. Öğrencilerinizden sizi dinlerken kendilerini Mustafa Kemal’in yerine koymalarını ve dinlediklerini zihinlerinde canlandırmalarını isteyiniz.

Renk renk ışıklar yanıyor. vurgu. Armağanı cumhuriyet. Bin dokuz yüz yirmi üçte.………………………… ……. Her yanda dalgalanıyor. tonlama ve telaffuza dikkat ederek ve şiirdeki ana duyguyu öğrencilere hissettirerek okuyunuz. Aşağıdaki soruları sorarak öğrencilerinizin şiir hakkında konuşmalarını isteyiniz. DEĞERLENDİRME 1. Süslendi evler.………………………… ……. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ CUMHURİYET Ay yıldızlı bayraklar. Şiiri dinlerken veya okurken neler hissettiniz? Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Neden? 2.………………………… Vasfi Mahir KOCATÜRK Cumhuriyet Şiirleri Yukarıdaki şiiri. Öğrencilerinizden şiirin son dörtlüğünü tamamlamalarını isteyiniz. 324 . Cumhuriyeti kurdu millet. sokaklar. şiirin birinci mısrasını zihinlerinde canlandırmalarını ve bunu resim veya drama ile anlatmalarını isteyiniz.… …….ADI: ŞİİRLERLE CUMHURİYET DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :1 : 40 dakika : Dinleme. Daha sonra öğrencilerinizden. Bize büyük Atatürk’ün ……………………………. Bu çalışmalar bittikten sonra öğrencilerinizden cumhuriyetle ilgili bir şiir bulmalarını ve buldukları şiiri sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. okuma : Kişisel ve sosyal değerlere önem verme : Cumhuriyetle ilgili dinlediği bir şiiri zihninde canlandırarak görselleştirir.

Öğrencilerinizden Millî Mücadele’yi anlatan bir şiir bulmalarını ve buldukları şiiri sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. Şiiri dinlerken neler hissettiniz? Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Neden? 2.ADI: MİLLÎ MÜCADELE DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe : 1-2-3 : 40 dakika : Dinleme. Sırrı DUMLU İlkokullar İçin Bayram Şiirleri Yukarıdaki şiiri vurgu. DEĞERLENDİRME 1. okuma : Kişisel ve sosyal değerlere önem verme : Millî Mücadele ile ilgili bir şiiri topluluk önünde okur. düz yazı şeklinde yazmalarını isteyiniz. tonlama ve telaffuza dikkat ederek ve şiirdeki ana duyguyu öğrencilerinize hissettirerek okuyunuz. 325 . Kurtuluşa ilk adım Samsun’dan atılmıştı. Atatürk’ün Millî Mücadele için yaptıklarını anlatan bu şiiri. Erzurum’dan Sivas’a Yapıldı toplantılar. Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizden şiir hakkında konuşmalarını isteyiniz. Yurda saldıranlarla Kahramanca savaştık. M. Düşmanları yenerek Zaferlere ulaştık. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 19 MAYIS Şanlı Ata’m Samsun’a İşte bugün çıkmıştı. Yurdu kurtarmak için Alınmıştı kararlar. Öğrencilerinizden.

ADI: ATATÜRK’ÜN DOĞAYA VERDİĞİ ÖNEM DERS : Türkçe SINIF :3 YAKLAŞIK SÜRE : 40 dakika ÖĞRENME ALANI : Yazma BECERİLER : Yaratıcı düşünme. Sizce bu fotoğraflar Atatürk’ün doğa sevgisini anlatmakta yeterli mi? Açıklayınız. MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinize aşağıda verilen resimlerde neler gördüklerini sorunuz. 326 . Öğrencilerinizin yazdıkları hikâyeleri sınıf panosunda sergileyiniz. 3. güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : “Atatürk ve Doğa” konulu görsel materyallerden yararlanarak onun doğa sevgisini anlatan bir hikâye oluşturur. DEĞERLENDİRME 1. Türkçeyi doğru. Resimlerden hareketle defterlerine“Atatürk ve Doğa” konulu hikâye yazmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizden yazdıkları metinleri arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. 2.

girişimcilik : Okuduğu metinlerden yararlanarak Atatürk’ün insan sevgisini anlatan kısa bir öykü veya şiir yazar. İnsanlara karşı düşmanlık söz konusu olmayıp özde insana güven ve insana sevgi esastır. 2.ADI: ATATÜRK’ÜN İNSAN SEVGİSİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :3 : 40 dakika : Yazma : Yaratıcı düşünme. güzellik ve doğruluktur. 327 . iyilik. Her gruptan. 2-4 kişilik gruplar oluşturarak bu sözden ve yapılan yorumlardan hareketle bir şiir yazmalarını isteyiniz.” (Atatürkçülük 3) DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerinizden verilen söz hakkında konuşmalarını. “İnsanlar arası ilişkilerde kin ve nefretin yeri yoktur. Yazılan şiirleri panoda sergileyiniz. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki sözü tahtaya yazınız. yazdıkları şiiri arkadaşlarına okumalarını isteyiniz. yorum yapmalarını isteyiniz. Atatürkçülükte benimsenen ideal.

yazma : Yaratıcı düşünme. Yazma öncesi taslak oluşturdu mu? 3. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinizden Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi ile önder kişiliğini yansıtan yukarıdaki fotoğrafları incelemelerini. 2. DEĞERLENDİRME Öğrencileriniz: 1. Giriş ve gelişme bölümünde bahsettiklerini sonuç bölümünde özetledi mi? 328 .ADI: ATATÜRK’ÜN VATAN VE MİLLET SEVGİSİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :3 : 40 dakika : Görsel okuma. Metnin ana fikrini destekleyici örnekler verdi mi? 4. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisini gösteren materyalleri yorumlar. okuma. Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin fotoğrafları anlamlandırır. inceleme sonucu gördüklerini planlı yazma yöntemine uygun olarak yazmalarını isteyiniz. Hazırlık çalışmalarına yeterince zaman ayırdı mı? 2. güzel ve etkili kullanma : 1. Türkçeyi doğru.

eğitimin yaygınlaştırılması hakkındaki düşüncelerini sorunuz. Bu amaçla her gittiği yerde okullara uğrardı.ADI: ATATÜRK’ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR : Türkçe :5 : 40 dakika : Okuma : Karar verme : 1. Öğrencilerinize Atatürk’ün. Atatürk: “Hayır. Öğretmen sınıfta ders veriyordu. “Yerinizde oturunuz ve dersinizi yapınız. biz de sizden yararlanalım. yerini gösterdi. Yurdu dolaşırken yolu bir köye rastladı.” dedi. cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Eğer izin verirseniz. Okuduğu metinde Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmayla ilgili düşüncelerini belirler 2 . Atatürk’ün eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili düşüncelerini destekleyen. Okula girdi.” Ahmet KÖKLÜGİLLER (Atatürk’ün İlkeleri ve Düşünceleri adlı kitaptan düzenlenmiştir. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni öğrencilerinize okutunuz. günümüzde yapılan çalışmalardan örnekler vermelerini isteyiniz. Unutmayınız ki. Öğrencilerinizden metinde Atatürk’ün eğitimle ilgili düşüncelerini anlatan ifadeleri belirlemelerini isteyiniz. 2. Cumhuriyeti kurdunuz. Şimdi ne yapmak istersiniz? Hemen cevap verdi: — Millî eğitimi yükseltmek. Öğrencilerinizden.) DEĞERLENDİRME 1. Atatürk ve Eğitim Falih Rıfkı Atay anlatıyor: Atatürk’e sordular: — Kurtuluş Savaşı’nı kazandınız. MATERYALLER 329 . hemen ayağa kalktı.Atatürk’ün eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili düşüncelerini destekleyen günümüzde yapılan çalışmalardan yazılı veya sözlü örnekler verir.

Kişinin dokunulmazlığı. En başta. okuma. Demokrasiyi geliştiren bu sistem. Türk toplumuna sayısız faydalar sağlamıştır. Cumhuriyet Yönetiminin Kazandırdıkları Atatürk.ADI: CUMHURİYET’İN KAZANDIRDIKLARI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :3 : 40 dakika : Dinleme. kişisel ve sosyal değerlere önem verme : Okuduğu veya dinlediği metinde cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz hak ve hürriyetleri belirler. vatandaşların hak ve hürriyetlerini. Öğrencilerinizden cumhuriyetin getirdiği yenilikleri anlatan ifadelerin altlarını çizmelerini isteyiniz. mülkiyet hakkı. yerleşme ve seyahat hürriyeti. bilim ve sanat hürriyeti. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni öğrencilerinize okuyunuz. Cumhuriyet yönetimi. milleti. anayasada yer vererek güvenceye almıştır. kişi hürriyeti. görsel sunu : Karar verme. düşünce hürriyeti. Komisyon DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizden cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden üç tanesini defterlerine yazarak yazdıklarından birini açıklamalarını isteyiniz. cumhuriyeti kurarak Türk milletini pek çok hak ve özgürlüğe kavuşturmuştur. devletin yönetiminde söz sahibi yapmıştır. din ve vicdan hürriyeti. 330 . anayasamızda yer alan hak ve hürriyetlerden bazılarıdır.

Atatürk’ün kişilik özelliklerini belirlerken hangi ipuçlarından yaralandıklarını sorunuz. çocuğa böyle davranılır mı? . yarın demektir. Sonunda. 331 . yol ortasında oturmuş oynuyordu. aşağıdaki metni (1) işaretinin olduğu yere kadar okuyunuz.(2) . Daha sonra “Bakalım dinleyeceğiniz metinde Atatürk’ün hangi özelliklerini bulacağız?” sorusunu yönelterek.. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinize metnin başlığını vererek metnin içeriğini tahmin etmelerini isteyiniz.Ama efendim. Orman Çiftliği’ndeki Marmara Köşk’ünden çıkmış. 2. Metni (2) işaretinin olduğu yere kadar okumaya devam ediniz. Çocuk demek. otomobilde bulunanlardan biri aşağı atladı. Otomobil korna çalarak yaklaşıyor fakat çocuk hiç aldırmıyordu. Burada “Atatürk bu durumda ne yapmış olabilir?” sorusuyla öğrencilerinizin tahminde bulunmalarını isteyiniz. Aydın SU Fıkralarda Atatürk DEĞERLENDİRME Öğrencilerinize: 1. Yarınını saymayan. şefkatle kucaklanır. Bunu gören Atatürk: . Burada “Atatürk nasıl bir cevap vermiş olabilir? Bu cevap Atatürk’ün hangi kişilik özelliğini göstermektedir?” sorularıyla öğrencilerin tahminlerde ve çıkarımlarda bulunmalarını isteyiniz.Ne yapıyorsun. küçük bir çocuk. bugününü yaşayamaz. otomobille şehre iniyordu. Çocuk Demek Yarın Demek Atatürk. Atatürk’ün çocuk sevgisi ile ilgili bildikleri başka anıları arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz.ADI: ATATÜRK’ÜN ÇOCUK SEVGİSİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe : 3-4 : 40 dakika : Dinleme.Efendimi var mı bunun? Bir çocuğa ancak sevgiyle yaklaşılır. Bir dönemeçte. konuşma : Yaratıcı düşünme : Dinlediği anının Atatürk’ün hangi özellikleri ile ilgili olduğunu tahmin eder. Çocuğu öfkeyle tutup yolun kenarına çekmeye çalıştı (1)..

Düşmanla nasıl savaşabiliriz? Atatürk hemen yanıt verdi: —Kurulur. Ulusumuzun dayanışma gücüne güvenerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Her güçlüğü yenerek düşündüklerini gerçekleştirdi. Kadın erkek eşitliğini sağladı. Cumhuriyeti kurdu. karar verme : 1. —Bulunur. Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün Millî Mücadele'de karşılaştığı güçlükleri belirler. silahları ellerinden alındı. Bu güçlüklere yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? 332 . Falih Rıfkı ATAY Babanız ATATÜRK MATERYALLER DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizin metin hakkında konuşmalarını sağlayınız.ADI: HER GÜÇLÜĞÜ YENDİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR : Türkçe :4 : 40 dakika : Okuma : Problem çözme. ulusumuz fakir kaldı. Ordularımız dağıtıldı. para lazım. 1. 2. Her Güçlüğü Yendi Kurtuluş Savaşı öncesinde yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edildi. Atatürk bütün bu güçlükler karşısında yılmadı. —Yenilir. O eşsiz bir önderdi. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Atatürk. İşaretli yerlerde okumayı durdurarak “Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?” sorusuyla öğrencilerinizin çözümler üretmelerini isteyiniz. dedi. Türk ordusu metinde anlatılanlar dışında hangi güçlüklerle karşılaşmış olabilir? 2. Ülkemiz bakımsız. Ümitsizliğe kapılmadı. Önder Atatürk bu güçlükler karşısında düşmanları yurdumuzdan atmaya karar verdi. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Metni bir öğrenciye sesli okutunuz. düşündüklerinin hepsini planlı bir biçimde yaptı. Atatürk’ün Millî Mücadele’de karşılaştığı güçlüklerden birine çözüm üretir. —İyi ama asker lazım. Ulusuyla el ele vererek millî birlik ve beraberliği sağladı. Atatürk’e dediler ki: — Ordu yok. —Diyelim ki parayı da bulduk. Fakat düşmanlarımız hem güçlü hem de pek çok. Ulusuna güvendi.

Ama inancını kaybetmedi. Cumhuriyeti kurarken ve inkılaplar yaparken de güçlüklerle karşılaştı. Genç yaşta Trablusgarp. Bandırma vapuru ile Samsun’a çıktı.” Şenol KALAYCI İlkokullarda Atatürkçülük (Düzenlenmiştir. Engelleri kaldırdım mı. üstün zekâsı ve yetenekleriyle bu güçlükleri de aştı. birbirinden önemli inkılaplar yaptı. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte dayısının yanına gitmek zorunda kaldı. MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni öğrencilerinize okutunuz. Öğrencilerinize. bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. Yeniden ordu kurarak dünyanın en güçlü devletlerine karşı savaştı. çağımızın en önemli tarihî kişilerinden biridir. Çok sıkıntılı günler geçirdi. Aile düzeni bozuldu. Cumhuriyeti kurduktan sonra. Yaşamı boyunca birçok güçlüklerle karşılaştı.) DEĞERLENDİRME 1. Üstün yetenekleri nedeniyle güçlükleri aşmasını bildi. Atatürk'ün Karşılaştığı Güçlükler Atatürk. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Öğrencilerinize Atatürk’ün karşılaştığı güçlükleri nasıl aştığını sorunuz. Düşmanların teknik yönden çok üstün olmalarına karşın. yazma BECERİLER : Yaratıcı düşünme. Atatürk diyor ki: “Ben. cephelerde büyük başarılar elde etti. Atatürk’ü başarıya ulaştıran diğer nedenleri sorunuz. Mustafa Kemal. 2. Atatürk’ün karşılaştığı güçlükleri belirlemelerini isteyiniz. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Okul yıllarında çok çalıştı ve başarılı oldu. Balkan ve Birinci Dünya Savaşları’na katıldı. Küçük yaşta babasını kaybetti. 333 . Birinci Dünya Savaşı sonunda düşmanlar yurdumuzu işgal etmeye başladı. karar verme KAZANIMLAR : Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini yazılı veya sözlü olarak açıklar. Öğrencilerinizden küçük gruplar oluşturarak ortaya çıkan nedenlerden hareketle metinler oluşturmalarını isteyiniz. konuşma. Arkadaşları ile bir gazete çıkararak o günün sorunlarını tartıştı. Atatürk.ADI: ATATÜRK’ÜN GÜÇLÜKLER KARŞISINDAKİ TAVRI DERS : Türkçe SINIF :4 YAKLAŞIK SÜRE : 40 dakika ÖĞRENME ALANI : Okuma. bu kötü durum karşısında yılmadan çalıştı. Öğrencilerinizden. Harp okulu ve harp akademisi yıllarında yurt ve dünya sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. iş kendiliğinden yürür.

yaşamı boyunca “Yurtta barış. Manastır Askerî Lisesi’ni. Trablusgarp’ta. MATERYALLER : Türkçe : 5 : 40 dakika : Okuma. Kurtuluş Savaşı’nda büyük başarılar kazandı.” diyerek özgür düşünceden yana olduğunu belirtti. Çanakkale’de. Büyük ve yenilmez bir komutan olduğunu dünyaya duyurdu.” ilkesini benimsedi. Daha sonra birkaç öğrenciye okutunuz. Metinde Atatürk’ün askerî hayatının anlatıldığı bölüm hangisidir? 2. “Bağımsızlık benim karakterimdir. savaş yanlısı değildi. İstanbul Harp Okulu’nu ve Harp Akademisi’ni bitirerek orduda görev aldı. dünyada barış. O. DEĞERLENDİRME Öğrencilerinize aşağıdaki soruları yönelterek metin hakkında konuşmalarını isteyiniz. Mehmet Ali MİRYALI Atatürkçü Öğrenciler (Kısaltılarak düzenlenmiştir. Onun askerlik yaşamı başarılarla doludur. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Önder Atatürk Atatürk. yazma : Karar verme : İpuçlarından yararlanarak Atatürk’ün askerî kişiliğine ilişkin bir .ADI: ATATÜRK’ÜN ASKERÎ KİŞİLİĞİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR paragraf yazar. Zorunlu olmadıkça savaş yapılmasını istemezdi. 1. Atatürk’ün askerî başarıları hangileridir? 334 . Ancak o. O. Öğrencilerinizden Atatürk’ün askerî kişiliği ile ilgili en beğendikleri yönleri ve nedenlerini birkaç paragrafta defterlerine yazmalarını isteyiniz.) Metni bir kez okuyunuz.

Atatürk’ün sanat hakkında söylediği sözleri bulup sınıfa getirmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizden. Atatürk’ün “İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. karar verme. Atatürk’ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolüne ilişkin düşüncelerini yorumlar. Dolmabahçe Sarayı'nda açılan resim ve heykel sergisine gelirken (20 Eylül 1937) DEĞERLENDİRME 1. MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıda verilen özdeyişi öğrencilerinize okuyunuz.ADI: MİLLÎ KÜLTÜR VE ATATÜRK DERS : Türkçe SINIF : 4-5 YAKLAŞIK SÜRE : 40 dakika ÖĞRENME ALANI : Görsel okuma. bir millet ki. 2. Cumhurbaşkanı Atatürk. 2. Adana İsmet Paşa Kız Enstitüsünde el sanatı çalışmalarını izlerken (19 Kasım 1937) Cumhurbaşkanı Atatürk. heykel yapamaz. araştırma KAZANIMLAR : 1. itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Atatürk’ün sanat severliğine ilişkin fotoğrafları anlamlandırır. Yukarıda verilen söz ve resimlerden yola çıkarak öğrencilerinizden “Atatürk ve Sanat” konulu bir metni defterlerine yazmalarını isteyiniz. yazma BECERİLER : Yaratıcı düşünme.” sözünü yorumlamalarını isteyiniz. bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapamaz. 335 . Bir millet ki resim yapamaz. konuşma.

Atatürk’ün siyasi hayatı hakkında neler söyleyebilirsiniz? 2. Kadın erkek eşitliğini o sağladı. Mehmet Ali MİRYALI Atatürkçü Öğrenciler ( Uyarlanmıştır. Sonra metni işaretli diğer yere (2) kadar okutunuz. Avrupa’daki bazı devletlerin tutumunu değerlendirerek İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını bildi. çocukların hangi hâllerinden hoşlanıyor olabilir?” sorusuyla tahmin çalışması yaptırınız. ileri görüşlü ve açık sözlü bir liderdi. Laikliği o getirdi. okuma. O. Atatürk hepimizin kalbinde yaşayan eşsiz bir önder ve unutulmaz bir kahramandır. O.” derdi. “ Ulusa ait işler. ulustan gizlenemez. Sizce Atatürk’ün fikir hayatındaki en önemli özellik nedir? 336 . Doğru söylemekten çekinmez.ADI: ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCE DÜNYASI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :5 : 40 dakika : Dinleme. bütün çalışmalarında bilimi kendisine kılavuz edindi. Atatürk’ün siyasi yaşamı da başarılarla doludur(2). düşmanın Gelibolu’ya nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etti. Çanakkale Savaşlarında. konuşma : Türkçeyi doğru. bütün istek ve duygularını içlerinden geldiği gibi açıklamalarıdır. “Atatürk. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Bir öğrencinize işaretli yere (1) kadar metni okutunuz. Önder Atatürk Atatürk. iki yüzlülük bilmemeleri. “Gerçekleri söylemekten kokmayınız. Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran cumhuriyet yönetimini o kurdu. yalandan nefret ederdi.) DEĞERLENDİRME 1. güzel ve etkili kullanma : Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün fikir ve siyasi hayatıyla ilgili bölümleri belirler. Bunu da “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. “Atatürk’ün siyasi başarıları neler olabilir?” sorusuyla öğrencilerinizden tahminler yapmaları istenir. Çocukların en hoşuma giden hâlleri(1). yapmayı düşündüğü bütün yenilikleri ve onların yararlarını Türk ulusuna açıkça anlattı.” sözüyle belirtti.

ilköğretim adıyla sekiz yıllık eğitim ve öğretim süresini kapsar.ADI: ATATÜRK VE TÜRK KADINI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :5 : 40 dakika : Dinleme. Yurdumuzda. Kızlar da erkekler gibi yeteneklerine ve başarılarına uygun meslekleri seçebilir. her Türk çocuğu zorunlu eğitimi tamamlar.) DEĞERLENDİRME 1. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinize kadın hakları sözünden ne anladıklarını sorarak tartışma ortamı yaratınız. Türk kadını. Böylece kadınlarımız ulusumuza yararlı olurlar. kız olsun. miras.” sözleriyle Türk kadınına verdiği önemi ve değeri vurgulamıştır. Daha sonra aşağıdaki metni birkaç öğrenciye sesli olarak okutunuz. birçok batılı ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Atatürk kadınlarımıza bu hakları sağlamadan önce toplumumuzda kadının nasıl bir yeri vardı? 2. Çalışkan. Kadınlar da erkekler gibi seçtikleri meslek alanlarında başarılı çalışmalar yapar. okuma. yetenekli kızlarımız ve erkeklerimiz yüksek öğretime geçebilir. medeni kanun. Eğitim öğretim. Sizce bugün kadının toplumumuzda yeri nedir? 337 . kadın erkek eşitliği bu haklardan bazılarıdır. (Uyarlanmıştır. Bu eğitim. güzel ve etkili kullanma : Atatürk’ün Türk kadınının toplumdaki yeri hakkındaki görüşlerine ilişkin bilgi almak amacıyla bu konuda uzman kişilerle görüşme yapar. Kadın Hakları Kadın hakları. erkek olsun. Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerle yurdumuzda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimler arasında önemli bir yer tutmuştur. omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın. Atatürk “Sen yerde sürünmeye değil. Bundan başka kadınlarımız Atatürk sayesinde sosyal ve siyasal alanlarda da haklar kazanmıştır. konuşma : Türkçeyi doğru.

konuşma : Türkçeyi doğru. Daha sonra metni bir öğrencinize sesli olarak okutunuz. ahlakının. MATERYALLER 338 . "Türkçe kelimeler yerine dilimize yabancı dillerden giren kelimeleri kullanmayı doğru buluyor musunuz. eleştirel düşünme. Millî kültürün korunmasında dilin önemini anlatan metinler okur. Millî kültürün korunmasında dilin önemini sözlü veya yazılı olarak anlatır. Türk dili dünyada en güzel.” “Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. yeter ki bu dil bilinçle işlensin. millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. kısaca bugün kendi milletini oluşturan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. okuma. zihnidir. 2. Ülkesini. Milli Kültürün Korunmasında Dilin Önemi (Atatürk’ün Sözleri) “Türk milletinin dili Türkçedir.ADI: ATATÜRK VE DİL DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR : Türkçe :5 : 40 dakika : Dinleme. hatıralarının. güzel ve etkili kullanma. Türk milletinin kalbidir. çıkarlarının. geleneklerinin. Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. en zengin ve en kolay okunabilecek bir dildir. : 1. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinize “Türkçe dışında başka bir dil konuşsaydık ne olurdu?” sorusunu yönelterek tartışma başlatınız. Öğrencilerinizden kültürün korunmasında dilin önemini anlatan bir metin yazmalarını isteyiniz. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde. neden?" sorusunu yönelterek öğrencilerinizin görüşlerini alınız. Dilin millî ve zengin olması. Türk dili.” ATATÜRKÇÜLÜK 1 MEB Yayınları Atatürk Diyor ki (Uyarlanmıştır. yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti. dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. 2. dillerin en zenginlerindendir. Atatürk’ün Türkçe ile ilgili söylediği sözleri bilip bilmediklerini sorunuz. Onun için her Türk. dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır.) DEĞERLENDİRME 1. Türk dili.

ARA DİSİPLİN ALANLARI ETKİNLİKLERİ 339 .7.

SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin sözlü ve yazılı yönergelere uyması. İsminizi sayfanın sağ üst köşesine yazınız. Üçüncü aşamada çizdiğiniz karelerden her birinin içine X işareti koyunuz. Süreç: 1. Öğretmen öğrencilere. 1. ORTAM: Ek olarak verilen çalışma kâğıdı Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. 2. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdında sizden istenilenleri doğru yapabildiniz mi? ÇALIŞMA KÂĞIDI YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? On dakika süreli test: Aşağıda. Türkçeyi doğru. KAZANIM : Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. yönergeleri ne kadar iyi izleyebildiğiniz konusunda size fikir verecek bir test vardır. 2. 340 . yazılı bir yönerge vereceğini ve herkesin çalışma kâğıdında yazılı yönergeyi dikkatlice okuyarak bu doğrultuda davranması gerektiğini söyler. Bu testi uygulamanız sizin için faydalı olacaktır. 3. BECERİLER : İletişim. GEREÇ. Öğrencilere çalışma kâğıdı dağıtılır ve uygulanır.ADI: YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? DERS : Türkçe SINIF : 1-2 YAKLAŞIK SÜRE : 10-15 dakika ÖĞRENME ALANI : Dinleme. Bu kâğıdın sol üst köşesine beş küçük kare çiziniz. etkili ve güzel kullanma ARAÇ. okuma.

“iyi akşamlar” . Süreç: 1. Öğrencilere. yapılan yanlış davranışı düzeltme. çevremizle olan iletişimimizi sürdürmede gerekli ve uygun olan temel iletişim becerilerini kazandırmak. bir daveti reddetme veya kabul etme. gruplar belirledikleri senaryoya göre kullanacakları araçlar konusunda serbest bırakılmalıdır. saygı. ORTAM: Gruplar oluşturulmalı. yer ve durumları temsil eden konularını belirlerler ve konulara ilişkin senaryolarını bir sonraki hafta sınıfta canlandırırlar. “iyi günler”. DEĞERLENDİRME Öğrencilerin ifadeleri doğru kullanmasına dikkat ediniz.ADI: İLETİŞİM BECERİLERİNİ KAZANIYORUM ADI: DERS :Türkçe SINIF :2 YAKLAŞIK SÜRE :10-15 dakika (Her bir grup için). Kişisel ve sosyal değerlere önem verme. etkili ve güzel kullanma. Öğrencilerle her hafta “teşekkür ederim”. ÖĞRENME ALANI :Konuşma KAZANIM :Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. SÜREÇ Amaç: 1. ARAÇ. hoşgörü gibi temel kültürel ve ahlakî değerlerin önemini fark etmelerini sağlamak. Bu senaryolar. 3. rica ederim”. hasta ziyaret etme. 341 . Not:Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. “özür dilerim”. 2. Yanlış veya eksik kullanım hâlinde siz örnekler veriniz. her bir grup temel iletişim becerilerinin kullanıldığı ortam. durumlarla ilgili olabilir. BECERİLER :Türkçeyi doğru. “tebrik ederim” gibi iletişim kurmaya ve sürdürmeye yönelik becerilere ilişkin konuşulur. Öğrenciler gruplara ayrılır. telafi etme vb. 2. Öğrencilerin. “geçmiş olsun”. GEREÇ.

· Hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız duyguları ayırmak zor muydu? · Tahtaya yazılanlar arasında size uygun olmayan bir sınıflama var mıydı? · Hangi tür duyguları yaşamayı tercih edersiniz? Hoşa giden duygularınızı artırabilir misiniz? DEĞERLENDİRME Hoşlandığımız duyguları yaşamak her zaman mümkün müdür? Hoşlanılmayan duygularımızı ifade etme yolları neler olabilir? 342 . 4.Hoşlandığımız duyguların mutluluk veren şeyler.Aşağıdaki başlıklar tahtaya yazılır. 5. güzel ve etkili kullanma. Türkçeyi doğru.ADI: HOŞLANIYORUM-HOŞLANMIYORUM DERS : Türkçe SINIF :2 YAKLAŞIK SÜRE : 20 dakika ÖĞRENME ALANI : Yazma KAZANIM : Hoşlanıp hoşlanmadıklarına ilişkin yazılar yazar. SÜREÇ Amaç: Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt etme.Öğrenciler başka duyguları düşünmeye teşvik edilir. HOŞLANDIĞINIZ DUYGULAR HOŞLANMADIĞINIZ DUYGULAR Öğrenciler. 3.Aşağıdaki sorular sorularak etkileşim başlatılır. 2. BECERİLER : İletişim.Öğrencilerin duyguları tahtadaki uygun yere yazılır. hoşlanmadığımız duyguların ise.Öğrencilere etkinliğin amacı açıklanır. Süreç: 1. tahtaya çeşitli yüz resimleri ile ilgili konuşmaları istenir. mutsuzluk verici durumlarla ilgili olduğu vurgulanır. 6. ARAÇ-GEREÇ-ORTAM : Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir.

ARAÇ. 2. yönergeleri ne kadar iyi izleyebildiğiniz konusunda size fikir verecek bir test vardır. Bu testi uygulamanız sizin için faydalı olacaktır: 1. 2. okuma. Bu kâğıdın sol üst köşesine annenizin adını yazınız.GEREÇ. ÇALIŞMA KÂĞIDI YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? Beş dakika süreli test: Aşağıda. Öğrencilere çalışma kâğıdı dağıtılır ve uygulanır.ORTAM :Ek olarak verilen çalışma kâğıdı. Bu kâğıdın sağ üst köşesine babanızın adını yazınız. Türkçeyi doğru.ADI: YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? DERS :Türkçe SINIF :3 YAKLAŞIK SÜRE :10-15 dakika ÖĞRENME ALANI :Dinleme. BECERİLER :İletişim. Öğretmen öğrencilere yazılı bir yönerge vereceğini ve herkesin çalışma kâğıdında yazılı yönergeyi dikkatlice okuyarak bu doğrultuda davranmaları gerektiğini söyler. Süreç: 1. SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin sözlü ve yazılı yönergelere uyması. etkili ve güzel kullanma. 3. KAZANIM : Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdında sizden istenilenleri doğru yapabildiniz mi? 343 . İsminizi sayfanın orta kısmına yazınız. Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir.

Problemi tanımla c. Problemin sana ait olup olmadığına karar ver b. BECERİLER :İletişim.ORTAM :Problem durumlarının işlendiği metinler Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin problem çözme sürecini bilmesi Süreç: 1. 3. Çözüm için alternatifler geliştir d. Her bir alternatifin olası sonuçlarını değerlendir e. Kahramanlarının sorun yaşadığı uygun bir metin öğrencilere okunur. DEĞERLENDİRME § § Problem çözme basamaklarını her sorun için kullanabilir miyiz? Bu basamakları. Soruna farklı çözüm yolları bulan öğrencilerin görüşlerini sınıfla paylaşmaları sağlanır. En uygun gördüğün alternatifi uygula f. a. problem çözme. ARAÇ. Sonuçları değerlendir 2. 4.ADI: PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ DERS :Türkçe SINIF :3 YAKLAŞIK SÜRE :30 dakika ÖĞRENME ALANI :Konuşma KAZANIM :Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. sorunlarımızı çözmede kullanmak bize ne yarar sağlayabilir? 344 . “Problem Çözme Basamakları” açıklanarak tahtaya yazılır.GEREÇ. Öğrencilerden tahtada yazılı olan problem çözme basamaklarını metnin içeriğine göre belirlemeleri istenir.

Getirilen resimlerin bir kısmı tahtaya asılır. 5. BECERİLER : Türkçeyi doğru.Gönüllü öğrencilerden tahtadaki resimlerde ne gördükleri ve neler hissettikleri ile ilgili düşüncelerini sınıfla paylaşmaları istenir. 3. DEĞERLENDİRME 1.ORTAM : Gazete ve dergilerden getirilen insan resimleri. etkili ve güzel kullanma.Öğrencilere etkinliğin amacı açıklanır. Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. Süreç: 1.Ağlayan birinin her zaman üzgün olduğunu düşünmek doğru mudur? Sorularını yöneltiniz. 2.Öğrencilerden fotoğrafların uyandırdığı ilk izlenim ile gerçek durumu karşılaştırmalarını isteyiniz. SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin sözsüz iletişim unsurlarını kavramalarına yardımcı olmak.İletişimin sözsüz unsurları üzerinde konuşularak etkinlik sonlandırılır.Aynı resim üzerinde farklı düşünen öğrencilerin de düşüncelerini paylaşmaları istenir. 345 . 4.ADI: DÜŞÜNEN ADAM DERS : Türkçe SINIF :3 YAKLAŞIK SÜRE : 15-20 dakika ÖĞRENME ALANI : Konuşma KAZANIM : Topluluk önünde konuşur. ARAÇ.GEREÇ. 2.

BECERİLER :İletişim. (Vangari Mathayi) ülkesinin ilk bayan biyoloji profesörüdür. 1992’ye kadar. Süreç: Aşağıdaki metni öğrencilerinize okuyunuz. projedeki maddî desteklerini çekmeleri konusunda ikna eder. Polisin sert müdahalesi yaralanan Wangari hastaneye kaldırıldı. Türkçeyi doğru. Japon ve Danimarkalı yatırımcıları. Metinde anlatılanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 2. Wangari ve grubu hâlâ çalışmalarına devam ediyor. Not: Bu etkinlik insan hakları ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. Kenya’nın ulusal kahramanları anısına yedi ağaç diker. Siz olsaydınız Wangari’ nin yaptıklarına nasıl bir tepki gösterirdiniz? 346 . başkanı eleştirdikleri ve çevreyi geliştirmeye çalıştıkları için hapse gönderilen arkadaşları için eylem yaptılar. DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM SÜREÇ Amaç: İnsan haklarına ilgilerini çekme. Wangari 1989’da. Kenya devlet başkanının. İngiliz.” DEĞERLENDİRME 1. Aynı zamanda üç çocuk annesidir. etkili ve güzel kullanma. ihracat için gül yetiştirmek amacıyla başkent Nairobi’nin dışındaki elli hektar ormanı tahrip etme planında muhalefete önderlik eder. “1940’da Kenya’da doğan Wangari Maathai. tahripten korunmasının önemini vurgulamak ve insan haklarına gereken önemin verilmesi için basın toplantıları düzenledi.ADI: İNSAN HAKLARI KAHRAMANI :Türkçe :4 :20 :Okuma :Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler.ORTAM :İnsan hakları alanıyla ilgili metin. Hastanedeki yatağında bile doğal çevrenin bozulması.GEREÇ. Başkanın. Greenbelt hareketine çalışmalarından dolayı bir çevre ödülü vermiştir. Bunu yaparak Greenbelt (Gırinbelt) Hareketi adında çevreci bir hareket başlatır. Haziran 1977’de Wangari. Birleşmiş Milletler Örgütü. Sizce metinde yer alan davranış yanlışlıkları nelerdir? 3. kent merkezindeki parkın ortasına hükümet binası ve kendi heykelini yaptırma projelerine karşın mücadele başlatır ve hükümeti eleştirir. 1992’de Wangari ve grubunun diğer üyeleri. Dünyanın her yerinde bu hareketin üyeleri var. elli binden fazla kadın on milyondan fazla ağaç dikmiş ve binlerce hektar humuslu alanı kurtarmıştır. ARAÇ. Onu izleyenler bir insanın insan hakları ve doğal çevre için neler yapabileceğini gösterdiğini söylüyorlar.

· Ailem. konuşma : Dinleme kurallarını uygulama. Öğrendikleri kuralların iyi bir dinleyici ve konuşmacı olmaktaki önemi üzerinde tartışarak etkinliği sonlandırınız. Konuşma kurallarını uygulama. Posterleri tahtaya asın (hazırlanamamışsa tahtayı ikiye bölerek yazın). posterdeki kurallara uygun biçimde birbirleriyle konuşmalarını isteyin. BECERİLER : İletişim. Türkçeyi doğru. 347 . Tahtaya kalkan öğrencilere ise konuşma ve dinleme rolleri sırasında hissettiklerini sorunuz. ARAÇ-GEREÇ-ORTAM : Posterleştirilmiş 1. çalışma kâğıdı ve 2. Gönüllü öğrencileri ikişer ikişer tahtaya kaldırıp aşağıdakilere benzer konular vererek. DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin etkili konuşma ve dinleme kurallarını öğrenmelerine yardımcı olmak İşlem: 1234Posterleri hazırlayın.ADI: İYİ BİR KONUŞMACI VE DİNLEYİCİ OLMAK : Türkçe : 4-5 : 30-40 : Dinleme. Arkadaşlarınız etkili konuşma ve dinlemeyle ilgili kurallarda hepsini yerine getirdiler mi? Hangi kuralları yerine getirmediler. benim aile içindeki yerim ve rollerim · En sevdiğim kişiler · Okulda sevdiğim ve sevmediğim kurallar · Çözmem gereken bir problem · Büyüdüğümde yapmak istediğim şeyler DEĞERLENDİRME Her bir konuşma ve dinleme etkinliği sonunda sınıfa aşağıdakine benzer sorular yöneltiniz: 1. 3. Posterlerdeki kuralları öğrencilerle tartışın. hangilerini iyi kullandılar? 2. çalışma kâğıdı Not:Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. etkili ve güzel kullanma.

10. konuşmacı durakladığında ya da sözünü bitirdiğinde soru sorun. aynı konuda devam edin.Hızlı olmayan ancak çok da yavaş olmayan bir tempo ile konuşun.Konuşmadan önce ne söylemek istediğinizi düşünün. ses tonunuzda inişlere ve çıkışlara yer verin. 4.Konuşma sırası size geldiğinde konuyu değiştirmeyin. 7.Önemli kelimeleri ve fikirleri vurgulamak için. 6.Konuşmacının sözünü kesmeyin.1. 7.Sözlerini tamamladığında konuşmacıya geri bildirimde bulunun. 9. sözleri tamamlandığında geri bildirimde bulunun. 2. 6. görüşlerinizi dile getirdikten sonra farklı bir konuya geçebilirsiniz.Konuşmacıya.Yüzünüzü konuşmacıya dönün. O konuyla ilgili tepkilerinizi. 2. 3. söyleyeceğiniz bir şey varsa onun sözünün bitmesini bekleyin.Konuşmacının gözlerine bakın.Konuştuğunuz kişinin yüzüne bakın. 5. 3.Sizi dinleyen kişinin sizi duyabileceği kadar yüksek sesle konuşun. 4. 8.Konuşmacının sözlerini dinleyin ve ne söylediğini zihninizde canlandırmaya çalışın. 348 .Anlamadığınız bir şey olursa.Konuşmacının duyguları ve içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışın. 5.Dinleyicinin sizin konuşmalarınızı izleyip izlemediğini tartın. 2.Bildiğiniz ve sizin için önemli olan konularda konuşun. ÇALIŞMA KÂĞIDI İYİ BİR KONUŞMACI OLMAK İÇİN 1.Kendinizi germeyin ama dikkatli olun. ÇALIŞMA KÂĞIDI İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN 1.

2. Resimlerin hangi yönleri hangi duyguları yansıtmaktadır? 3. Grupların ifadeleri arasında benzerlikler bulunmakta mıdır? 2. Her gruptan bir sözcü. Kaşlar. 5.GEREÇ. iletişim ARAÇ. kullandıkları ipuçlarını belirterek resimlerin ifade ettiği duyguyu sınıfta paylaşır. SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin olumlu ve olumsuz duygularını uygun yüz ifadeleriyle göstermeleri ve tanımaları Süreç: 1. ağız. BECERİLER : Yaratıcı düşünme. Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğrencilerin gazete ve dergilerden kestikleri resimlerin hepsi öğretmen tarafından bir araya toplanır.ADI: RESİMLERİN SÖYLEDİKLERİ DERS : Türkçe SINIF : 4-5 YAKLAŞIK SÜRE : 25-30 dakika ÖĞRENME ALANI : Görsel Okuma KAZANIM : Resim ve fotoğrafları yorumlar. 3. Grup kendi arasında her resim için “hangi ip uçlarıyla” duyguları bulduklarını tartışır. gözler. resimler eşit bir şekilde gruplara dağıtılır. Her grup elindeki resimleri numaralar ve her resmin hangi duyguyu ifade ettiğini numaralarıyla birlikte listeler. DEĞERLENDİRME 1. görünümleriyle duygular arasında bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Sizler de yüzünüzü farklı duyguları yansıtacak şekilde değiştirebilir misiniz? 349 . 4.ORTAM: Gazete ve dergilerden kesilmiş insan yüzü resimleri Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir.

okuma. Öğretmen öğrencilere yazılı bir yönerge vereceğini ve herkesin çalışma kâğıdında yazılı yönergeyi dikkatlice okuyarak bu doğrultuda davranması gerektiğini söyler. 10. BECERİLER : İletişim. ARAÇ. etkili ve güzel kullanma. 6. 5. Her bir karenin etrafına bir kare çizin. İkinci cümledeki isim kelimesini daire içine alın. 350 . Bu sayfanın sol alt köşesine bir çarpı (X )işareti koyun. Başlığın devamına “evet. KAZANIM : Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Yedi ve sekiz numaralı cümleleri bir daire içine alın. 11. başa dönün ve sadece ikinci maddede isteneni yapın. 4. 8. 3. Bu testi ne ölçüde ciddî cevaplandırırsanız sonuç o ölçüde anlamlı olacaktır. 2. evet” diye yazın. SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin sözlü ve yazılı talimatlara uyması Süreç: 1. yönergeleri ne kadar iyi izleyebildiğiniz konusunda size fikir verecek bir test vardır. 1.ADI: YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? DERS : Türkçe SINIF : 4-5 YAKLAŞIK SÜRE : 10 dakika ÖĞRENME ALANI : Dinleme. Bu sayfayı kullanarak başlayın. Öğrencilere çalışma kâğıdı dağıtılır ve uygulanır.GEREÇ. Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. Türkçeyi doğru. İsminizi sayfanın sağ üst köşesine yazın. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdında sizden istenilenleri doğru yapabildiniz mi? ÇALIŞMA KÂĞIDI YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? Üç dakika süreli test: Aşağıda. 9. Bu kağıdın sol üst köşesinde beş küçük kare çizin. Şimdi dikkatlice okumayı bitirdiğinize göre. evet. Dört numarada değinilen karelerden her birinin içine X işareti koyun.ORTAM : Çalışma kâğıdı. 7. Bu sayfanın başlığının altına imzanızı atın. Cevaplandırmaya başlamadan önce soruların tümünü okuyun. 2.

Fotoğraflarda neler gördüklerini tartışın. DEĞERLENDİRME 1. 5. SÜREÇ Amaç: Mesleklere ilgilerini yöneltme ve meslekleri tanıma. etkili ve güzel kullanma. Fotoğrafları tahtaya asın. 3. 6. Öğrencilere başka hangi meslekler olduğunu sorunuz. 2. ARAÇ-GEREÇ-ORTAM: Değişik meslekleri yapanları gösteren fotoğraflar. Süreç: Mesleklerle ilgili fotoğraflar getirin. 4. Not: Bu etkinlik girişimcilik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir.ADI: MESLEKLER DERS : Türkçe SINIF :5 YAKLAŞIK SÜRE : 30-40 ÖĞRENME ALANI : Görsel Okuma KAZANIM : Resim ve fotoğrafları yorumlar. 2. Öğrencilere hangi mesleğe ilgi duyduklarını sorunuz. 1. Diğer öğrencilerden tanıtılan mesleği tahmin etmelerini isteyin. 3. Türkçeyi doğru. Niçin özellikle bu mesleğe yöneldiklerini açıklamalarını isteyiniz. 351 . Her mesleğin kendine özgü yanları üzerinde düşüncelerini alın. BECERİLER : İletişim. Gönüllü öğrencileri tahtaya kaldırıp seçtiği bir meslekle (mesleğin adını vermeden) ilgili konuşturun.

ÖĞRENME TÜR.F. YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 352 .

seslendirme. 1. • Okuma. Sınıflar) Öğretim Programı’nın amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli öğrenme tür. İlk okuma yazma öğretim sürecinde öğrenciler sesli okumayla. vurgu ve tonlama becerilerini. Öğretmen örnek okumalar yapmalı ve öğrencileri sesli okumaya cesaretlendirmelidir.1. Sesli okuma ilk okuma-yazma öğretim sürecinde ayrı bir önem taşımaktadır. Sessiz Okuma Kelime ve cümleleri seslendirmeden yapılan okumaya sessiz okuma denilmektedir. Bu nedenle sesli okumaya ağırlık verilmelidir. dil ve kulak okuma sürecinden çıkarılmaktadır. tonlama ve telaffuza dikkat etmeden konuşmaktadır.ÖĞRENME TÜR YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe Dersi (1-5. yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaktadır. tonlama ve telaffuza dikkat etmeden okumakta ve bu becerilerini yeterince geliştirememektedir. anlama ve zihinde yapılandırma işlemlerinden oluşan karmaşık bir süreçtir. dinleme ve konuşma becerilerini. Sessiz okumayla okuma. • Kelime tanıma ve anlama becerilerini. anlama gibi becerileri geliştirmeye katkı sağlar. Sessiz okuma göz ve zihin aracılığıyla yapılmakta ses telleri. Sesli okuma öğretmene öğrencilerin okuma becerilerinin gelişimi hakkında fikir verir. Sesli Okuma Sesli okuma. kontrol altına alır ve yönlendirir. • Ses. yazıları görme. Çünkü sessiz okumada öğrenciler vurgu. Sesli okuma öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirir. yöntem ve teknikleri aşağıda verilmektedir. Öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmede önemli olan bazı öğrenme tür. görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili öğrenme türlerinin açıklamaları verilmektedir. Bu nedenle sesli okuma çalışmalarına ilköğretim boyunca gerekli ağırlık verilmelidir. dinleme. Bunlar yapılandırıcı yaklaşımla ele alınmakta ve açıklanmaktadır. okumaya yoğunlaşma. • Dikkat ve öğrenme becerilerini geliştirmektedir. yazma. Öğretmenlerin uygulamada bunların yanında diğer yöntem ve tekniklerden de yararlanmaları beklenmektedir. ilköğretim düzeyinde sesli okuma becerilerini geliştirmeden sessiz okumaya geçmenin öğrencinin konuşma becerilerinin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. 1. Araştırmalar. 1. Sesli okumayla öğrenci okuma sürecini izler. konuşma. Ayrıca dikkat geliştirme. ÖĞRENME TÜRLERİ Bu başlık altında okuma.2. 353 . Bu durum konuşmaya yansımakta ve öğrenci vurgu. dinleme. kelime ve cümleleri tanıma. anlama ve zihinsel becerileri geliştirme daha kolay olmaktadır.

Bu dinlemeyle öğrenci. Sessiz okuma sonrası okunanların anlaşılma durumu kontrol edilmelidir. sorgulama yapma. Sorgulama: Metnin içeriği ile ilgili sorular sorma. öğrenmesi gerekenlere kısa sürede ulaşmakta. Sessiz ve sesli okuma uygulamaları birlikte yürütülmelidir. öğrenme-öğretme sürecinde aktif olması ve öğrenmekten zevk alması için gerekli koşullar sağlanmalıdır. metnin yazılma nedenlerin.4. 1. Sorgulayıcı Okuma Okuma sırasında. Sorgulayıcı okuma. analiz etme. Sorgulayıcı dinlemede öğrenci konuşmacının görüşünü paylaşmasa da olaylara tarafsız bakabilmelidir. bir dizi soruyla olguların neden-sonuç ilişkilerini araştırma. okuyucunun metinde işlenen düşüncelerdeki tutarlılık ya da tutarsızlıkları. düşünceleri düzenleme. Sorgulayıcı dinleme öğrencinin zihinsel becerileri yanında diğer becerilerini de etkilemekte ve geliştirmektedir. Bu nedenle öğrenciler sessiz okumaya özendirilmelidir. Öğrencilerin sessiz okuma becerileri ikinci ve üçüncü sınıfta aşamalı olarak geliştirilmelidir. düşünce ve bilgilerin doğruluğu. Sessiz okumaya dördüncü ve beşinci sınıfta sesli okuma kadar yer verilmelidir. bir konuşmada aktarılan duygu. düşünce üretme. Sorgulayıcı okuma. bağımsız çalışmasına. zamanını ve gücünü daha iyi kullanmasına katkı sağlamaktadır. Açıklama: Metinde anlaşılmayan yerleri ve güçlükleri açıklama. Sorgulayıcı Dinleme Sorgulayıcı dinleme. çelişkileri. öğrendiği bilgi ve becerileri günlük yaşamına aktarmakta ve uygulamaktadır. Sessiz okuma uygulamalarında öğretmen aşağıdaki tekniklerinden yararlanmalıdır: Tahmin etme: Metni okumadan önce inceleme. verilen örneklerin uygunluğu ya da yeterliği hakkında kendine sorular sorarak okumasıdır. açıklama ve kavramlar arasındaki ilişkileri yapılandırma biçimidir. Öğrencilerin ilköğretim yıllarında sorgulayıcı dinleme becerilerini geliştirmesi. tahminleri yazılı ve sözlü olarak paylaşma.3. 1. nedenleri. çıkarımlarda bulunma. aktif olarak öğrenmekte ve kendini sürekli geliştirmektedir. görüşleri karşılaştırma. tartışmaları değerlendirme ve problem çözme gibi işlemleri gerektirmektedir. Sessiz okumaya ilköğretim birinci sınıfta başlanmalıdır. aynı zamanda bilgiyi edinme. Bu durum öğrenme alışkanlıklarının kazanıldığı ve kalıcı hâle geldiği ilköğretim yıllarının iyi değerlendirilmesini gerektirmektedir.Sessiz okuma öğrencinin kendi kendine okuyup öğrenmesine. Öğrenci sessiz okumayla daha hızlı okumakta. 354 . tutarlılığı gibi yönlerini sorgulayarak dinlemedir. Özetleme: Kendi kelimeleriyle metindeki önemli olayları kısaca özetleme. metnin içeriğini tahmin etme.

karşıdaki kişiyi kontrol altına alma söz konusudur. ilişki kurma. araba. içsel yaşantıyla ve dünyaya bakış tarzıyla ilgilidir. analiz-sentez yapma.1. eleştirme. Sorgulayıcı konuşmada zihindeki duygu. bir yerin (piknik alanı. atlıkarınca vb.6. nedenleri ile anlatması ve öne sürülen gerekçeleri sorgulayarak konuşmasıdır.5. arkadaş. İkna edilen kişi de kendi iradesiyle verdiği kararın sorumluluğunu taşımalıdır. bireyin davranışları ve duyguları ile ilgili olan kişilik özelliklerini de kapsar. Böylece konuşmayı dinleyen kişi farklı görüşlerden etkili olanları ayırırken söylenenleri hemen ret ya da kabul etmemesi gerektiğinin bilincine varır. gelin vb. özetleme. Betimlemede ayrıntılar önemlidir. canlı bir dille ve somut örneklerle konuyu anlamasını sağlama. Bu konuşma türü öğrencilerin iş birliği yapma. Betimlemede aynı zamanda ortamla ilgili hissedilenlerden de söz edilebilir. anlamayı sağlama. Bunlar sıralama. birikimle. iş birliği yapma ve iki taraf için de yarar sağlamayı amaçlamaktadır. otobüs durağı vb. düşünce ve bilgiler dikkatle seçilerek çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilmektedir. Gözlem. değerlendirme gibi işlemlerdir. İkna edici konuşma. İkna Edici Konuşma Bir konuşma türü olan ikna edici konuşma beş adımda gerçekleştirilmektedir. Ancak. 1.). yere ya da kişiye dikkatle gözlemlenmelidir. tekrarlama ve istenileni açıklama aşamalarıdır. inandırma. herkes aynı ilgi ve bilgi ile bakmayacağı için gözlemin tamamen aynı ayrıntıları içermesi mümkün değildir. çünkü kandırma amaçlı konuşmalarda iş birliği yoktur.) dış görünüşü açıklayarak yazmadır. Bunlar. İkna edici konuşmada ileri sürülen görüşler kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. soru ve kuşkularını giderecek kanıtlar sunma. dikkat çekme. ortak karar verme ve sorun çözme gibi becerilerini de geliştirmektedir. ana fikri aralıklarla tekrar ederek hatırlatma ve son olarak da yapılmak isteneni açıklamadır. sınıflama. Betimlenecek nesneye. İkna eden kişi. Betimleme aynı zamanda “iç görünüş” dediğimiz.) ya da bir kişinin (bir bebek. tartışma. 355 . Sorgulayıcı konuşma öğrencilerin konuşarak düşünme ve anlama becerilerini geliştirmelerine önemli katkı sağlamaktadır. karşısındakini kırmamaya dikkat etmelidir. İkna edici konuşma beceri gerektirir. İkna edilecek konuda değişik görüş ve bilgilerle karşıdakinin dikkatini çekme. karşıdaki kişiyi kandırma anlamına gelmez. Sorgulayıcı Konuşma Öğrencinin bir fikre katılıp katılmadığını. Betimleyici Yazma Bir nesnenin (oyuncak. Sorgulayıcı konuşmada kullanılan kelime ve cümlelerin seçimi de dikkatle yapılmaktadır. İkna edici konuşmanın yapıldığı süreçte karşıdaki kişinin kendi düşünce süreçlerinin bilincine varması ve başkalarının farklı düşünce süreçlerini de göz önünde bulundurması sağlanır.7. 1. Oysa ikna edici konuşma.

lamba gibi nesnelerin bir iki özelliğinin verilmesi yeterlidir. öğrencinin tanıdığı basit bir nesne seçilmelidir.3. betimlenecek yer dışarıdaysa pencereden bakınca neler görüldüğü şeklinde sınırlandırılmalıdır.1. onu hiç tanımayan bir kişinin onunla karşılaşmadan onu tanıması anlamına gelir. duvarlar. nesneler ve nesnelerin o mekân içerisindeki yerinin betimlenmesinden oluşur. Nesne Betimlemesi Bir nesnenin neye benzediğini yazma işlemidir. Nesne betimlenirken rengi. davrandığı neler hissettiği. Betimlenen nesne. Bunun için. Yer Betimlemesi Bir yerin betimlenmesi. Yer betimlemesi söz konusu mekân. betimlenen yer genel hatları ile anlatılır. yer betimlemelerinde. Sadece odadaki bir tahta koltuk.2. 356 . daha önce onu hiç görmemiş okuyucunun betimlemeyi okuduktan sonra. onun nasıl biri olduğunu da anlatmanız gerekir. Betimleme aynı zamanda arka planda görülenleri de (dağlar.7. Ancak. Bir oda betimlenecekse sadece odanın içi betimlenmeli. bir insanın neye benzediğini değil. betimlenen yerdeki nesnelere tek tek odaklanıp onların ayrıntılı betimlemeleri yapılmaz.7. Çünkü. Bunun yanı sıra bir yerin betimlenmesinde eğer görüntüde kişiler varsa onlar hakkında da bilgi verilmesi gerekir.1. Bir kişinin tam bir betimlenmesi onun nasıl düşündüğü. • Dış Görünüşü Betimleme Bir kişinin betimlenmesi bir nesnenin ya da yerin betimlenmesinden daha karmaşık ve etkileyicidir. 1.) içerir. sandalye. boyutları ve şekli hakkında bilgi verilir. gökyüzü vb. Kişi Betimlemesi Kişinin betimlenmesi iç görünüş ve dış görünüş açısından yapılmaktadır. Gerek görülürse yazıyı okuyan kişi yapılan betimlemeye göre nesnenin resmini çizerek görselleştirebilir. 1.7. Betimlenen yer ile ilgili görüntünün iç mekânda mı yoksa dış mekânda mı olduğu önemlidir. onu gözünde canlandırmasını sağlayacak ölçüde açık ve belirgin ifadeler içermelidir. o yerin neye benzediğini yazma işlemidir.

Yaş yaşlı orta yaşlı genç yakışıklı orta boylu ideal kiloda beyaz kısa çirkin kısa 20 yaş civarında güzel sevimli sade tıknaz Görünüş hoş Boy Beden uzun tombul siyah Saç uzun Göz Yüz şişman zayıf kızıl sarışın kahverengi dalgalı ela kırışık çilli örgülü at kuyruğu kıvırcık düz mavi kare gri oval kahverengi yeşil yuvarlak uzun 357 .Aşağıdaki tabloda bir kişinin dış görünüşünün betimlemesinde kullanılabilecek özelliklere örnekler verilmiştir.

derslere girdiğinizi söylediğinizde bu. Hikâye etmenin günlük hayatta önemli bir yeri vardır. bir durumu hikâye unsurlarını (karakterler. Bir olayın. otobüse ya da servise bindiğinizi. bir dönemi. Örneğin. bir ya da birkaç kişiyi. bir anıyı.8. olayların oluş sırasına uygun olarak yazılması istenir. duygunun adını bulmayı okuyucuya bırakmak önemlidir. nefret. Hikâye etme en basit şekilde hikâye yazmadır. Örneğin bir arkadaşınıza bu sabah kalktığınızı. kızgınlık. utanma. tereddüt) anlatırken duyguyu yüzde ve bedendeki yansımaları ile vermeye çalışmak. Her cümlenin solunda bırakılan boşluğa bir numara verilerek olaylar olması gereken sırayla yazılmalıdır.1. 358 . duygular birbirinin içine girmiş olabilir. Bir nesneyi ya da yeri betimlemek iyi bir gözlem yapmayı ve ne yazacağınızı iyi bir şekilde planlamayı gerektirir. sevgi. farklı duygular hissetmesi mümkündür. bir insan birden çok duyguyu aynı anda yaşayabilir. güven. Bazen bir durum için farklı kişilerin. Örnek 1: Konu: Kırmızı Başlıklı Kızın Hikâyesi ---. kek yaparken içindeki malzemelerin sırasına uygun olarak konulması gibi. kıskançlık. giyindiğinizi. Olaylar aşamalı olarak başlangıçtan bitişe doğru sıra ile yazılır. Olayların Oluş Sırası Karışık Olarak Verilen Cümlelerden Hikâye Yazma Aşağıda karışık hâlde verilen cümlelerin. Bu şekilde sona doğru gidilir. olay. bir yeri ya da bir kişiyi betimlemekten daha farklıdır. Hikâye Edici Yazma Hikâye edici yazma.8. Bir başlangıcı ve bitişi vardır. yönerge verirken yapılacak olanların sıra ile anlatılması da hikâye edici anlatımdır. 1. korku.• İç Görünüşü (Kişinin Duygularını) Betimleme Bir kişinin duygularından söz etmek bir nesneyi. üzüntü. heyecan. Betimlenen kişinin duygularını (mutluluk. hayal kırıklığı. 1. hayret. coşku. zaman) kullanarak anlatmadır. o sahneye ilişkin neler hissettiğini kaydetmelidir. okula gittiğinizi. yaptığınız işlerin sıralanması olduğu gibi aynı zamanda da bir hikâyedir. Kişinin duygularının betimlenmesi sürecinde betimlenecek duygu sanki bir filmin bir sahnesinin durdurulması gibidir. Ayrıca. olayların oluş sırasına göre anlatılması. Bir tarihçi bir gün ya da dönemle ilgili olayları anlatırken hikâye edici yazma yönteminden yararlanır. yer.Kurt büyük annenin kıyafetlerini giydi ve onun yatağına yattı. kahvaltı yaptığınızı. Öğrenci. Hikâye edici yazmada olaylar peş peşe sıralanır.

dişlerini fırçala.Kırmızı başlıklı kızın annesi. ---.Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine vardı. ---.Evden çık. ---. ---. Örnek 2: Konu: Bir Günüm ---. büyük annenin evine gitti.Kırmızı başlıklı kız. ---. büyük annesine götürmesi için hazırladığı kurabiyelerin olduğu bir sepet. başlangıçtan bitişe kadar konuyu değiştirmeden yazmaktır. 1. Hikâyenin Ortasını Yazma Bu tür etkinliklerde daha uzun ve daha kısa hikâye yazma fırsatı verilir.Kırmızı başlıklı kız ormana doğru yola çıktı.9. Öğrenci hikâyenin başlangıç cümlesinden bitiş cümlesine kadar kendi yolunu çizmelidir. ona verdi. ---.Elini yüzünü yıka. Başlangıçla bitiş arasında yazılanlar tamamen öğrencinin kendi isteği doğrultusunda yön bulur.Kahvaltı yap. İkna edici yazma aynı zamanda öğrencinin kendi düşüncesini öne sürmesi anlamına da gelir. ---. İkna edici yazmada öğrencinin kabul 359 .8. ---. ---.Derse gir.Avcılar geldi ve kırmızı başlıklı kızı kurttan kurtardı. Hikâye çok ciddî. kurtla karşı karşıya gelmişti. ---.---.Kurt. ---. İkna Edici Yazma İkna edici yazma önemli bir yazma türüdür. Tek kural. çok komik olabilir ya da bir gerçeğe veya kurguya dayalı olabilir.Yataktan kalk. 1.Giyin. kırmızı başlıklı kızı yemek üzereydi.2. ---.Okula git. ---.Kurt.Saatin zilini kapat.

Öğrenci ikna edici yazmada. Bunu sağlamak için öğrenci.9. İkna edici yazma daha çok öğrencinin değerlerini nasıl açıkladığı ve gösterdiği ile ilgilenir. İkna edici yazmada. Çocuklar mutlaka “neden” sorusunu sorarak kendisine iyi bir neden sunulmasını ister. babası ona “Haydi yatağa…” dediğinde. Eğer bir düşünceye karşıysanız bu düşüncenin tersi bir düşünceyle yola çıkmak çok uygun olmaz. Öğrenci ortaya çıkan durumu onaylamıyorsa o zaman “-dır” ifadesi yerine “-mamalı” ifadesini kullanmalı ve kendi düşüncesine göre durumun niçin yanlış olduğu veya ona niçin karşı çıktığını nedenleriyle açıklamalıdır. -dir” gibi kesin ifadelerden kurtarıp “-malı. “Neden baba?” diye sorar. Reklam Yazma Reklam yazma özel bir ikna etme türüdür. durum ve davranışları istediği biçimde aktardığından bunların nasıl değişebileceğiyle de ilgilidir. -meli” gibi ifadelerle sunarsa ortaya çıkan durumu onaylıyor demektir. Bu reklamların çoğunda insanların almayı düşünmediği pek çok ürün çeşitli ikna etme yöntemleri kullanılarak satın almaya özendirilir.” demesi onun ikna olması için geçerli bir nedendir.” gibi bir ifade kullanılması ikna etmek için uygun olabilir. İkna edici yazma ile ilgili örnek konular: — Okulda kurallara gerek vardır. Dergi.. İnandırıcılık mantıklı delillerle desteklenmelidir. bir kişi bir yerin ikliminin çok sıcak olduğunu ileri sürüyorsa sizin buna karşı o yerin ikliminin çok güzel olduğunu söylemeniz yerine. Aynı zamanda dinleyicide ya da okuyucuda reklamı yapılan ürünü satın alma isteği uyandırması gerekir. “Büyük ve güçlü olabilmen için uykuya ihtiyacın var.etmediği bir düşünceye karşı mücadele etmesi de söz konusudur. Amaç sadece bir şeye inandırmayı sağlamak değildir. İkna edici yazmak için isteğinizin başkaları tarafından kabul edilebilir olması gerekir. tahmin etmeyi ve görüş belirtmeyi gerektirir. Örneğin.. —Teneffüslerde müzik yayını yapılması için okul yönetiminden istekte bulunuyorsunuz... nedenlerden dolayı sizden isteğim . — Mutlu olmak için para önemli değildir vb. Babasının “Çünkü çok geç oldu. Örneğin. Bu tür yazılar çoğunlukla hayal etmeyi. 1. Eğer yazdığı yazı yeterince ikna edici olursa öğrenci istediği şeyi elde edebilir. gazete ve broşürlerde yer alan reklâmlar okuyucuyu ikna etmeye yöneliktir. öğrenci bir şeyin nasıl olması ya da olmaması gerektiği hakkındaki düşüncelerini belirtir. o yerin ikliminin çok soğuk olmadığını söylemeniz daha uygun olur.”. Öğrencilerin ikna etme yeteneklerini geliştirmek amacıyla onlara şu doğrultuda bir çalışma yaptırılabilir: 360 . Örneğin. İkna edici yazmada öğrenci öncelikle ne gibi bir değişiklik istediğine karar verir. “. Düşüncesine göre ortaya çıkan durumun doğru ve onun onayladığı bir durum olduğunu nedenleriyle açıklaması gerekir.1. Eğer cümleyi “-dır. isteğini ve bunun gerekçelerini çok iyi belirtmelidir.

farklı özellikleri de ayrı bir paragrafta verilebilir. Belirlenen ürün hakkındaki memnuniyetsizliklerini ve ürünün sorunlu yanlarını bir şikâyet mektubu ile ilgili yerlere yazarlar. Ürünün fiyatını belirlemeleri istenir. “Rengi soldu.) verilir. Listeden bir ürünü seçmeleri istenir. “Paket dolu değildi. 8. görüntüsü.9. 7. 4. kullanmaz kırıldı. “Rengi farklı çıktı. bisküvi. yetersizliklerden bir veya birkaçını seçebilirler. 1.”.1. İsterlerse kendi belirledikleri yetersizlikleri yazabilir ya da “Resimdeki görüntüsüne benzemiyor. 2. Reklamı yapılacak olan seçtikleri ürüne yeni bir ad bulmaları istenir. yapısı ya da kullanımı ile ilgili şikâyet varsa bu şikâyet ürünün alındığı mağazaya bildirilmelidir. 5. kişi ya da yerin benzer özellikleri bir paragrafta.”. 1. “Gösterildiği şekilde çalışmıyor. Şikâyet Yazısı Herhangi bir hizmetin yetersizliği. şampuan. Ürünün iyi ve yeni özelliklerini bir yere yazmaları belirtilir. Öğrenciler böyle bir durumla ilgili şikâyet mektubu yazmak için mağazaya geri vermek istedikleri ürünü belirler.10. Karşılaştırma yazılarında nesne. Ürünün tüketicinin dikkatini çekici bir. ürünle ilgili şikâyetlerse ürünün alındığı dükkân ya da mağazaya yapılmalıdır. 6. Herhangi bir hizmetin yetersizliği ile ilgili şikâyetler yetkili kurumlara. ölçüsü. şeker vb. Ürün çeşitleri listesi (magazin dergisi.” vb.2. 3. 361 . kişi veya yerin benzer ve farklı yönlerini ele alarak yazmadır. “Kullanır. Bu çekici özellikleri nasıl bir görüntü ile beraber sunmayı düşündüklerini yazmaları istenir. Öğrenciler 2 ya da 3 – 4 kişilik grup çalışması yapmak üzere ayrılır.”. herhangi bir ürün hakkındaki memnuniyetsizlikleri yetkili kişilere bildirmek için yazılan yazılara “şikâyet yazısı” denir. Örnek konular: —Ailenizin şimdiye kadar oturduğu evleri birbiriyle karşılaştırınız.”. iki özelliğini mutlaka yazmaları istenir. sabun. Karşılaştırmalı Yazma İki ya da daha fazla nesne. “Beklentilerimi karşılamadı.”. Eğer alınan bir ürünün bedeni.

sonucun nasıl bağlandığı. ●Başlığın. Önemli olan öğrencinin her gün farklı konularda yazması değil bir konuyu planlı yazma sürecine uygun olarak yazması. 1. uygun sorularla yazıları çözümleme sürecine dâhil edilmelidir. amacı ve ana fikri açıkça anlaşılan örnek yazılar sınıfa getirilir.12. 1. ● Metin çözümlenirken düşüncenin nasıl oluşturulduğu. amacın ve konunun nasıl bir işlevi olduğu örneklerle anlatılır.—Tatilinizi geçirdiğiniz yerleri karşılaştırınız. —Sevdiğiniz iki yemeği birbiri ile karşılaştırınız. Paylaşarak yazma öğrencilerin grup hâlinde bir ürün ortaya koymasını sağlar ve sosyal ilişkileri geliştirir. yazma sürecini öğrenmelerini ve bu yolla yazma becerilerini geliştirmeyi kapsamaktadır. yazının içeriğini ve ana fikrini yansıtıp yansıtmadığı. gelişme.11. ● Öğrenci. Gruptaki her bir öğrenci metnin bir bölümünü yazabileceği gibi. Metni yazarken iş bölümü yapılır. giriş. Planlı Yazma Öğrencilerin bir yazıyı planlı yazma yöntemine uygun olarak yazmaları. Ön Hazırlık ● Giriş. konusu. 362 . yazma konusunda kendine güven geliştirinceye kadar yazdıklarını eleştirmeyiniz. Dikkat Edilecek Hususlar Planlı yazma yöntemini uygularken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz: ● Yazmanın yararlarını anlatınız. süreci iyi anlaması ve bu yolla yazma becerisini geliştirmesidir. Örnek yazılar birkaç ders saati boyunca sınıfla birlikte çözümlenir (Öğrenciler. gelişme ve sonucun nasıl bölümlendiği. Bu süreç birkaç güne yayılabilir.). yazının sayfaya nasıl yerleştirildiği üzerinde durulur. sonuç bölümleri iyi oluşturulmuş. —Beğendiğiniz iki televizyon programını birbiriyle karşılaştırınız. ana fikrin nasıl saptandığı. b. İş Birliği Yaparak (Paylaşarak) Yazma Öğrencilerin bir konu hakkında küçük gruplar hâlinde birlikte çalışarak bir metin oluşturmasıdır. a. metnin tümünü de birlikte yazabilirler. —Bildiğiniz iki oyunu birbiri ile karşılaştırınız.

● Giriş.● Öğrencinin yazma isteğini ve yazma girişimlerini destekleyiniz. İyi olan yanlarını vurgulayınız. hangi bölümlerde (giriş. Uyarılarınız doğrultusunda yeniden yazmaları için kâğıtları geri veriniz. yazma konusunda bir bilinç geliştirinceye kadar) duvar gazetesinde sergileyiniz. ● Öğrencilerin seçtikleri düşünceler arasından hangilerini. ● Amaçlara uygun ana hatların neler olabileceğini tartışınız. ● Öğrencilere. gelişme ve sonuç bölümlerine uygun bir biçimde düzenlenmiş veya oluşturulmuş mu? gibi hususlara dikkat ederek küçük uyarılarla öğrenciyi ikinci taslağı yazmaya yönlendirin. amacı ve ana hatları belirlenmiş olan yazıyı yazmak için ana hatlar çerçevesinde düşünceler oluşturmalarına zaman veriniz. Öğrencinin kendi yeteneğini keşfetmesine. İlk Taslağı Oluşturma ● Yazma konusunu beyin fırtınası yoluyla belirleyiniz. üslubunu bulmasına izin veriniz. Öğrenciye yol gösteriniz ama müdahale etmeyiniz. İlk değerlendirmede. hatalarını tekrar tekrar düzeltme şanslarının olduğunu söyleyiniz. ● Öğrencinin her yazısını (öğrenci yazmayı benimseyinceye. 363 . amaç ve ana hatlara uygun olarak oluşturulmuş mu? Düşünceler giriş. Daha sonra öğrencilerin iyi yazılarından örnekler seçerek sergileyebilirsiniz. ● Yazdıkları için onu her fırsatta ödüllendiriniz. Akıllarına gelenleri not etmelerini ve sonra bunlar arasından seçim yapmalarını söyleyiniz. gelişme ve sonuç bölümlerinde işleyecekleri düşünceleri cümlelere dönüştürmelerini ve yazmaya başlamalarını isteyiniz. yazarken hata yapmaktan korkmamalarını. Yazının konusu ve amacı belirlenmiş mi? Düşünceler konu. Sınıfça üzerinde anlaşmaya vardığınız ana hatları tahtaya yazınız ve öğrencilerden seçtikleri amaca uygun olan ana hatları belirlemelerini isteyiniz. gelişme. Bu konuda yazarken ne gibi yazma amaçları olabileceğini tartışınız ve bunlara örnekler veriniz. sonuç) işleyeceklerini belirlemelerini isteyiniz. c. ● Konusu.

konunun ve amacın ne olduğu hakkında genel bir giriş yapılması gerektiğini. Gelişme bölümünde. Yazımın ana hatlarını belirledim. Ana fikri destekleyecek ve açıklayacak örnekler verdim. Sonuç bölümünde. amaçtan uzaklaşmadan ve ana fikri destekleyecek biçimde oluşturmalarını söyleyiniz. ● Gelişme bölümünde. İkinci Taslağı Oluşturma ● Düşüncelerini konu dışına çıkmadan. d. ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU 1 2 3 4 5 6 7 Yazımın konusunu belirledim. Yazımın amacını belirledim.ç. Değerlendirme İkinci taslağı yazma çalışmalarını tamamladıktan sonra “Öz Değerlendirme Formu”nu dağıtarak öğrencilerinizin kendilerini değerlendirmelerini isteyiniz. giriş bölümünde tanıtılan konunun ana fikir çerçevesinde geliştirildiğini belirtiniz. Bu uyarılar doğrultusunda yazıyı ikinci kez yazmalarını isteyiniz. ● Ana fikri destekleyecek ve açıklayacak örnekler vermelerini isteyiniz. giriş ve gelişme bölümünde bahsettiklerimi özetledim. ● Sonuç bölümünde ise giriş ve gelişme bölümünde söylenenleri özetleyen çarpıcı bir ifade ile yazının bitirilmesi gerektiğini söyleyiniz. Evet Kısmen Hayır GENEL DEĞERLENDİRME FORMU 1 2 Olaylar mantıklı bir şekilde sıralanmış mı? Yazının amacı açık ve anlaşılır bir şekilde verilmiş mi? Evet Kısmen Hayır 364 . böylece konunun okuyucuya tanıtılmış olacağını söyleyiniz. Giriş bölümünde çarpıcı bir düşünceye yer verdim. giriş bölümünde tanıttığım konuları ana fikir çerçevesinde geliştirdim. ● Öğrencilerinize metnin giriş bölümüne çarpıcı bir düşünceyle başlamalarını yazının tümünde neler işleneceğini. benzetmeler karşılaştırmalar yapmalarını ve gerçekliği herkes tarafından kabul gören bilgilerden yararlanmaları gerektiğini söyleyiniz. Ana fikri desteklemek için örnekler vermelerini.

1. metnin ana fikrini onu destekleyen yardımcı fikirleri ve ayrıntıları saptamaya çalışın. teknikleri kullanmasıdır. haritalaştırma. sembol kullanma vb.14.3 4 5 6 7 8 9 Açıklayıcı ve etkili kelimeler seçilmiş mi? Düşünce akışı net mi? Akışı bozan anlatımlar var mı? Farklı eylemler ve kelimeler mi kullanılmış yoksa aynı kelimeler mi tekrar edilmiş? Gereksiz ya da eksik kelimeler var mı? Çarpıcı. tutarsızlıkları. Metni tekrar okuyun. çelişkileri. yazan kişinin bir konu hakkında. Metni okuyun. Not Alma Not alma öğrencinin dinlediği ya da okuduğu konunun özünü yakalamak amacıyla kısaltmalar yapması. mantıksal bir temele oturtarak karşı olma ya da destekleme nedenleriyle birlikte aşamalı bir şekilde yazmasıdır. üst başlık. alt başlıklar ve görsellere dikkat ederek metin hakkında genel bir fikir edinin. ya da katıldığı durumları. akılda kalıcı bir giriş yapılmış mı? Yazı okuyucuları düşünmeye yönlendiriyor mu? Bağlaçlar doğru kullanılmış mı? 10 Cümleler anlamlı ve kurallı bir şekilde sıralanmış mı? 11 Okuyucunun zihninde canlı bir resim oluşturuyor mu? 12 Okunaklı olarak yazılmış mı? 13 Yazı kâğıt yüzeyine iyi yerleştirilmiş mi? 14 Okuyucu grubunu dikkate almış mı? 15 Yazmaya istek duyuyor mu? 1. önemli gördüğünüz yerlerin ya da bilgilerin altını çizin.13. katılmadığı noktaları. 365 . konuyu resimlemesi. Sorgulayıcı Yazma Sorgulayıcı yazma. Okuma sırasında not alırken şöyle bir yol izlenebilir: • • • Metni hızla gözden geçirin.

fakat= . fikirleri. Kendi kelimelerinizle oluşturduğunuz cümlelerle konunun özetini çıkarın. Ayrıntılarla fazla ilgilenmeyin. kısaltmalar yaparak notlar alın. Aldığınız notları görselleştirerek (işaretler ve oklar kullanarak. ilişkileri oklar çıkararak. işareti bunun sonucunda demektir. bağlaçları kendinize göre işaretler geliştirerek gösterebilirsiniz. Bir plan veya taslağa uygun olarak not alın. vb. bilgileri kısaltmalar yaparak. şema veya zihin haritası oluşturarak) birbirleriyle ilişkilendirin. Verilen örneklere dikkat edin. • • • 366 . Önemli noktaları farklı örnekler vererek tekrar anlatır. • • Dinleme sırasında not alırken şöyle bir yol izlenebilir: • • Dinleyeceğiniz konunun başlığına dikkat edin. kavramları yerleştirin. bununla birlikte= . Altını çizdiğiniz ve zihin haritasına yerleştirdiğiniz kavramları. Konuşmacının sesini ve bedenini kullanma biçimi size konuşmanın önemli yerleri hakkında ipuçları verecektir: o o • Konuşmacı çok kısa bir süre (bir veya birkaç saniye) susarak öğrencinin dikkatini yoğunlaştırmasını bekler. daha sonra kendi cümlelerinizle açık ve anlaşılır biçimde özet bilgiye dönüştürün. Önemli gördüğünüz yerleri not alırken ve zihin haritası oluştururken yeni bilgileri eski bilgilerle ilişkilendirmeye çalışın. bütünü anlamaya ve konunun özünü kavramaya çalışın. Bu ipuçlarına dayanarak önemli bulduğunuz yerleri. Aldığınız kısa notları. Merkeze aldığınız ana fikrin ya da önemli bilginin çevresine önem derecesine göre ilişkilendirdiğiniz diğer bilgileri. Örneklere dikkat edin. ses tonuna. Örneğin. > işareti < işaretinden daha önemli demektir. Bu size dinleyeceğiniz konu hakkında bilgi verir. nelere vurgu yaptığına yoğunlaştırın.• Ana fikri veya önemli bilgiyi merkeze alarak bir zihin haritası oluşturun. kendiniz de benzer örnekler biliyorsanız bunu da notlarınıza ekleyin. Örnek olarak. Dikkatinizi konuşmacının yüzüne.

birbirini tamamlayan iki uğraş gibidir. gözlem çalışmaları ve inceleme gezileri sırasında gördüklerini ve işittiklerini not etmeleri. gittikleri yerlerde neye dikkat edeceklerini. ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. YÖNTEMLER Bu başlık altında Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bazı yöntemler açıklanmaktadır. bir olayı. Öğrencilerin.1. toplanan materyaller. İnceleme ise ele alınan bir konu ya da olayın özelliklerini ve ayrıntılarını tam olarak anlamaya çalışmak için yapılan yöntemli çalışmalardır.2. Gözlem sonunda gözlem sonuçlarını görmeye yönelik bir değerlendirmenin yapılması esastır. Gözlem sırasında öğrencilere not tutma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Gözlemin amaç veya amaçları olmalıdır. Bu süreçte gözlem sırasında tutulan notlar. ses kayıtları vb. Öğrenciler. nesne ya da gerçeğin çeşitli belirti ve koşullarını izleme ve inceleme işidir. bir nesneyi ya da bir gerçeği anlamak için olay. Gözlem sürecinde aşağıda hususlara dikkat edilmelidir: • • • • • • • • Gözlenecek varlık veya olay kendi doğal şartlarında olmalıdır. plana öğrencinin ve velisinin katkısının sağlanması önemlidir. tartışmaları ve değerlendirmeleri Türkçeyi kullanma becerisiyle yakından ilişkilidir. neyi gözleyeceklerini bilmelidirler. 367 . Öğrencilerin gezi sırasında gözlem ve incelemelerini not edebilecekleri bir gezi raporu örneği aşağıda verilmiştir. Gözlem planlı yapılmalıdır. Gözlem planının öğrencilerle ve hatta velilerle yapılması. Gözlemin bir gezi ile birlikte olmasının gerektiği durumlarda. alınan fotoğraf veya filmler. bazı durumlarda gördüklerini yazılı olarak anlatmaları. 2. disiplin problemleri olmaması için organizasyonun çok iyi yapılması gereklidir. belge toplayıp bunlar üzerinde inceleme yapmaları. Gözlem ve inceleme. Gözlem ve İnceleme Gözlem.

GEZİ RAPORU ÖRNEĞİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gezilen yerin adı: İzlenen veya görülen yerler veya güzergâh: Gezinin amacı nedir? Gezi sırasında ortaya çıkan sorunlar: Gezeceğiniz yerle ilgili ön araştırma yaptınız mı? Gezdiğiniz yerin isminin anlamı veya hikâyesi var mı? Gezdiğiniz yerle ilgili en ilginç olan neydi? Gezdiğiniz yöreye ait efsane veya söylenceler var mı? Varsa neler? Gezdiğiniz yerde daha önce hangi medeniyetler kurulmuştur? Gezdiğiniz yerle ilgili aklınızda kalan en çarpıcı görüntü nedir? Gezdiğiniz yerlerin fotoğrafını çektiniz mi? Sizce gezi amacına ulaştı mı? Ulaşmadıysa neden? Gezdiğiniz yeri haritada gösterebilir misiniz? 368 .

eleştiriler üreterek o konuyu kapsamlı ve detaylı olarak irdelemesi şeklinde tanımlanabilir. kitle iletişim araçları vb. öğrencilerin kendi yaşantılarıyla ilgili ve güncel olmalıdır. ● Her öğrencinin tartışmaya katılması sağlanmalıdır. ●Tartışmanın amacı. başkalarının kimliğine bürünerek onların düşündüklerini. Öğrencileri belli bir konu üzerinde düşünmeye yöneltmek.4. Problem.2. Rol Oynama Rol oynama. açık uçlu olmalıdır. konu ile ilgili anlaşılmayan noktaları aydınlığa kavuşturmak ve konuya ilişkin bilgileri pekiştirmek.tanımlanır ve sınırlandırılır. Uygun çözüm önerileri seçilir. ● Öğrencilerin kendilerini rahat hissedebileceği bir ortam oluşturulmalıdır. Seçilen öneriler denenir. Tartışma sürecinde aşağıdaki önemli kurallara dikkat edilmelidir: ● Öğretmen ve öğrencilerin tartışmaya önceden hazırlıklı olmaları gerekir. 2. Buradan hareketle problemle ilgili veriler toplanır. ● Tartışma sırasında öğrencilere kendisini ifade edebileceği kadar süre verilmelidir. neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamasına fırsat verir. öğrencinin konu hakkındaki ön bilgilerini öğrenmek gibi amaçlarla tartışma yapılabilir. çeşitli bilgi kaynaklarından (internet.) nasıl yararlanabilecekleri ve topladıkları verileri nasıl düzenleyebilecekleri konusunda rehberlik edilir. bir grup öğrencinin belli bir konunun kavranması amacıyla karşılıklı görüşler. öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir. süresi ve tartışmada neler yapılacağı net olarak belirlenmelidir. ● Öğrencilerin ilgisini çeken. ● Sorular öğrencileri düşünmeye sevk eden türde. Son olarak problem çözme sürecinin bütün aşamaları öğrencilerle birlikte değerlendirilir. güncel konular seçilmelidir. Öğrencilere verilere nasıl ulaşabilecekleri. öğrencilerin. kişilere veya süreye uygunluk açısından değerlendirilir. Tartışma Tartışma. Elde edilen veriler amaca.2. kütüphane. amaca uygun olanlar seçilir ve seçilenler problemin çözümüne yönelik olarak değerlendirilir. nasıl 369 . fikirler.Problem Çözme Problem çözme. Bu yöntemde önce öğrencilerle birlikte problem belirlenir.3. 2. Problem -anlaşılması için.

öğrenilen konuyu ilgi çekici hâle getirmek. zevk alarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Ortam (sınıf. öğrencileri etkin kılmak. harflerin nasıl yazılacağını. Öğretmen önceden hazırlık yapmalıdır. Türkçe derslerinde bu yöntem. örneğin. Bu yöntem uygulanırken şunlara dikkat edilmelidir: ▪ Oyunun bir amacı olmalı ve oyunun sonunda amaca ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmelidir. Hem görerek hem de işiterek öğrenme imkânı sağlar. Uygulamadan önce yapılacak etkinliklerin ayrıntıları iyi belirlenmelidir. Rol dağıtımında öğrenciler seçilirken oynanacak rollerin genel özellikleri hakkında da bilgilendirilmelidir.6. Bütün sınıfın izleyebileceği ve anlayabileceği şekilde yapılmalıdır.Oyunlar Oyunlar. verilen bilgilerin bir nasıl grafiğe dönüştürülebileceğini gösterirken kullanılabilir.Rol oynarken aşağıda verilen bazı kurallara dikkat edilmelidir: Canlandırılacak durum ya da olay öğrencilerle birlikte seçilmelidir. 2. Rolleri prova etmeleri için yeterli zaman verilmelidir. Rol oynamanın sonunda. bir şeyin nasıl yapılacağının açıklanması ve uygulamalı olarak gösterilmesidir. rahat bir ortamda.5. ilk uygulamalarda gönüllü ve rolünü iyi canlandırabilecek olanların rol alması sağlanmalıdır. salon vb.) oynanacak rollere uygun olarak düzenlenmelidir. Bu yöntemin kullanılmasında şunlara dikkat edilmelidir: Gösterinin amacı öğrencilere açıklanmalıdır. Öğrenciler rol dağıtımında görev almaları için cesaretlendirilmeli. Gösteride yapılacaklar basitten karmaşığa doğru sıralanmalıdır. 370 . bir şiirin nasıl okunabileceğini. değerlendirme yapılmalıdır.Gösteri Bu yöntem. sınıfta oyuna ve oyunun amacına ilişkin tartışma ortamı oluşturulmalı. 2. ▪ Öğretmen oyunu sürekli kontrol etmelidir.

Geniş zaman ifadeleri kullanılmalıdır. Özetlerken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Metin dikkatlice dinlenmeli/okunmalıdır. 8. kısa ve tam cümleler ile anlatım yapılmalıdır. ▪ Oyunlara dersin ortasında ya da sonunda yer verilmelidir. ▪ Öğrencilerin düzey ve yeteneklerine uygun olmalıdır. Anlatım Anlatım yöntemine. ana hatlarıyla kısaltmak şeklinde tanımlanabilir. soru sorulmasına ve öğrencilerin not tutmalarına imkân verilmesine dikkat edilmelidir. Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır. sınıftaki tüm öğrencilerin katılmasına olanak vermelidir. ▪ Oyun. bilgi aktarırken ya da özetlerken başvurulmaktadır. Öğrencinin eseri kendi ifadeleriyle özetlemesi önemlidir. bir eseri ya da konuşmayı özünü. İşlenen konuların öğrencilerin yaşantılarıyla bağlantıları kurulmalıdır. Metnin ana ve yardımcı düşünceleri belirlenmelidir. amacını ve yapısını bozmadan. bir konuya giriş yaparken. 371 . 2. Özette metinden doğrudan yapılan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Basit. Özetleme Özetleme. Bu yöntemin uygulanmasında görsel ve işitsel araçlardan yararlanılmasına. 2. Okunan/dinlenen metin üzerinde önemli görülenler işaretlenmeli ya da not alınmalıdır. ▪ Her oyuna bir ders saatinin 5-10 dakikası ayrılmalıdır.▪ Oyunlar basit ve öğrencilerin ilgisini çekecek özellikte olmalıdır. 7. öğrencilere söz hakkı verilmesine.

Temel amaç. Öğrencilerin fikirlerini çekinmeden söyleyebileceği. dinleme ve konuşma alışkanlıkları kazanmalarında. Bu yöntemin başarılı olabilmesi. Birden fazla konu.1. bir hikâyeye başlık bulmak) başarmak için. 3. 7. rahat bir sınıf ortamı oluşturulmalıdır.2. öğrencilerin bir konu. Bir diğer amaç da öğrencilerin bir işi (örneğin. İleri sürülen her fikir kaydedilmelidir. İleri sürülen fikirler herkes tarafından duyulmalıdır.3. 2. Öğrencilerin ileri sürdükleri fikirler asla eleştirilmemelidir. olabildiğince çeşitli seçenekleri göz önünde bulundurmalarını sağlamaktır. Bu teknik uygulanırken şunlara dikkat edilmelidir: 1. 3. 8. Beyin fırtınası yöntemi. Etkinliği yönlendirecek ve verimliliği artıracak nitelikte bir başkan gereklidir. çok sayıda fikir üretmeleri ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan kendilerini ifade etmeleri anlayışına dayalıdır. Beyin Fırtınası Beyin fırtınası. Sorunun cevabını düşünmeleri için öğrencilere yeterli zaman verilmelidir. En fazla 15 dakika süre ayrılmalıdır. 3. 5. 4. küçük veya büyük gruplarda kullanılabilir. TEKNİKLER Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bazı tekniklerin açıklamaları verilmektedir. Soru-Cevap Türkçe dersinin öğretiminde soru cevap öğrencilerin düşünme. 372 . 9. Öğrencilerin tümünün cevabı düşünmelerini sağlamak için soru tüm sınıfa yöneltilmelidir. 6. 2. Öğrenciler sınırsız düşünmeye özendirilmelidir. öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. iletişim becerilerini geliştirmelerinde aynı zamanda anlamayı kontrol etmede başvurulan önemli bir tekniktir. olay ya da sorun hakkında düşünmeleri. Beyin fırtınasının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken önemli kurallar şunlardır: 1. Kaydedilen fikirler beyin fırtınasının amacına göre değerlendirilerek sıralanmalı veya gruplandırılmalıdır. sunulan bütün fikirlerin kaydedilmesine bağlıdır. Tek konuya odaklanılmalıdır. olay ya da sorun üzerinde aynı anda beyin fırtınası yapılamaz.

b. doğaçlama. zıplama. Burada amaç. soruların yöneltilmesinde adaletli olunmalıdır. öğrencileri düşünmeye yönlendirebilecek sorular tercih edilmelidir. Doğru cevap anında pekiştirilmelidir. 5. rahat bir ortam olmalıdır. 3. Özellikle rahatlama ve dikkat sağlama çalışmaları sırasında öğrencilerin birbirlerine dokunmayacakları bir alanın seçilmesi gerekir.3. Yanlış cevap veren öğrenciler kesinlikle küçük düşürmemeli. kasların yumuşatılması ve öğrencilerin sakinleştirilmesi amacıyla etkinliklerin sonunda kullanılır.3. 373 . koşma. Öncelikle gönüllü öğrencilere cevaplama fırsatı verilmeli. Değerlendirmede ise oynama sürecinde neler hissettikleri sorularak öğrencilerin kendi davranışları hakkında bilinçlenmeleri ve diğerlerinin davranışları üzerinde düşünerek empati geliştirmeleri sağlanır. öğrencileri rahatlatmak ve olayın tamamlandığını hissettirmektir. Oynama (Esas çalışma): Bu aşamada liderin (genellikle öğretmen) dikkat etmesi gereken nokta oyunlarda aşırılığa kaçmamak ve katılımcıları gereğinden fazla yormamaktır. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde. Drama Drama tekniği. öğrencilerin fiziksel. Isınma ve rahatlama çalışmaları: Müzik ya da ritim eşliğinde yürüme. bir olayı. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda daha çok “yaratıcı drama” anlamında ele alınmıştır. Drama süreci üç aşamalı olarak planlanmıştır: a. c. öğrencilerin bir yaşantıyı. bir kavramı ya da bir beceriyi. 6. Bu aşamanın amacı. Soruya cevap verecek öğrenci. canlandırma vb. Rahatlama ve değerlendirme çalışmaları: Eklem yerlerinin rahat hareket ettirilmesi. Rahatlamayı kolaylaştırmak için ortamda sakin bir müzik ve sözel yönergeler kullanılır. zihinsel ve ruhsal olarak iletişime. gösterilen harekete uygun ritim tutma gibi çalışmalar yaptırılabilir. ön bilgilerini kullanarak yapılandırması. Seçilen yer. Rahatlamada hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama söz konusudur. koşulları uygun. rastgele seçilmelidir. kendilerini ifade etmeye hazır hâle gelmeleri. Buna göre drama. Çalışma grubunun özelliklerine uygun oyunlar seçilmeli ve oynanmalıdır. sınıfta oturdukları sıraya veya liste sırasına göre değil. birbirleriyle kaynaşmaları ve rollerine dikkatlerini yoğunlaştırmalarını sağlamaktır. 4. Öğrencinin konu hakkındaki bilgisini öğrenmeye yönelik sorular yerine açık uçlu. doğru cevabı bulmaları için yönlendirilmelidir. anlamlandırması ve canlandırmasıdır. Drama çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar şöyle sıralanabilir: Drama etkinliklerini uygulamak için önce uygun bir ortam oluşturulmalıdır. bir fikri.

duygusal ve bilişsel yönden bireysel farklılıklarının farkına varabilmeleri sağlanır. drama için yeterli süre ayrılmalıdır. onu oluşturan parçaları ve bunların birbirleriyle bağlantılarını gösteren bir görselleştirme tekniğidir. kolaylıkla anlaşılmasını. konuyla ilgili ön bilgilerini hatırlayabilecekleri ve yansıtabilecekleri bir ortam içerisinde olmaları gerekir. Bilginin zihinde somut ve görsel olarak düzenlenmesini sağlar. kavramın onu oluşturan parçalarla birlikte bir bütün olarak görülmesini. daha sonra karmaşık çalışmalara doğru gidilmelidir. Kavram Haritası Kavram haritası. Kavram haritaları. gerekse izleyici konumundayken. Ayrıca. kavramla ilgili yeni bilgilerin toplanmasını ve onların kavramla olan ilişkilerinin görülmesini sağlar. Grubun sayısı önceden belirlenmelidir. Öğrenciler kendi seçtikleri etkinliklere daha iyi yoğunlaşır ve bunlardan zevk alırlar. Herhangi bir etkinliğe dikkatini yoğunlaştırması. İş birliği ve gerekli ortamı sağlamak için acele edilmemeli. Sayı bu niteliklere göre değişmekle birlikte 10-12 kişilik grupların ideal olduğu unutulmamalıdır. Öğrencilerin gerek oyuncu. Yaş ve gelişim düzeyiyle birlikte grubun özellikleri dikkate alınarak gruptaki öğrenci sayısına karar verilmelidir. Her drama etkinliğinden sonra etkinlik hakkında değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu ortamda eleştiri yapabilmeleri. 3. İlk kez drama yapılan grupta. öğrencilerin kavramla ilgili ön bilgilerini öğrenmeye ve yazılı bir metni daha anlaşılır hâle getirmeye yardımcı olur.4. ilgi göstermesi ve gerekli hareketleri yapabilmesi için istekli ve gönüllü olmaları önemlidir.Öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınmadır. Etkinlik seçiminde öğrencilerin görüşleri dikkate alınmalıdır. Rol alan öğrenciye başarısız olma kaygısı yaşatmamak için gerekli önlemler alınmalıdır. 374 . çalışmalara basitten başlanmalı. bir kavramı. sosyal. kavram hakkında bilginin uzun süre akılda kalmasını.

KAVRAM HARİTASI ÖRNEĞİ KALEM Yapılır Kullanılır KALEM Tahta Plastik Metal Çeşitleri d Yazmak Boyama Çizmek Tükenmez Kalem Keçeli Kalem Kurşun Kalem Dolma Kalemi 375 .

▪ Balık kılçığı tekniği. ▪ Problemin oluşmasına yol açan sebepler ya da etkenler önem sırasına göre. ………………………… ………………………… 3. amaçlar için kullanılan bir öğretim tekniğidir. Notları daha yaratıcı biçimlerde almaya. ▪ Problemin nedeni belirlendikten sonra çözüm aşamasına geçilir.3.6. teker teker balık kılçığının yan kılçıklarına yazılır. Neden (Gürültü Kirliliği) Alt Sebepleri: …………………………. 376 . ▪ Yazılan yan etkenlerin her birinin altına olası alt etmenler sıralanır. Toplanan veriler sadece problemlerin ne olduğunu gösterir. ………………………… 4. yani belirlenen problem. bir problemin nedenlerinin saptanmasına yardımcı olur.. Öğrencilerle birlikte yapıldığından.. Balık Kılçığı Balık kılçığı tekniği. Balık kılçığı tekniğinde izlenecek aşamalar şöyle sıralanır: ▪ Araştırılacak sorun. Neden (Su Kirliliği) Alt Sebepleri: …………………………. ………………………… ………………………… 2. daha kolay hatırlamaya ve üzerinde çalışılan konuyu net bir şekilde anlamaya yardımcı olur.5. öğrencilere karmaşık sorunları analiz etmede yardımcı olur. teşhis koyar. toplantı ya da sunum hazırlığı.. BALIK KILÇIĞI ÖRNEĞİ 1. Aşağıda örnek olarak 4-5. Zihin Haritası Zihin haritaları not alma. çalışmadaki herkesin nedenler hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlar.. balık kılçığının baş tarafına yerleştirilir. Neden (Hava Kirliliği) Alt Sebepleri: …………………………. sınıf düzeyinde bir metinde geçen sorun ve bu sorunun başlıca nedenleri balık kılçığı tekniği ile görselleştirilmiştir. ………………………… ………………………… Problem (Çevre Kirliliği) 3. hedef oluşturma. Neden (Görüntü Kirliliği) Alt Sebepleri: …………………………. Alt etmenler tek tek incelenerek probleme katkıları belirlenmeye çalışılır. rapor hazırlama vb.

ince dallar yardımıyla ayrıntılandırılır. Zihin haritaları. temel başlıkları destekleyici alt başlıklar yazılır. Zihin haritası hazırlarken. Sembol ya da şekillerle görselleştirilir. çizilir. Yazının yanına konuyu çağrıştıracak bir resim ya da simge çizilir. merkezden çıkan kalın dallara yazılır. Zihin haritalarında sonradan ek veya düzeltme yapılabilir. Dalların çiziminde farklı renkler kullanılabilir. resim.Bu teknik bilginin algılanması ve saklanmasına uygundur. En önemli nokta zihin haritası yapmaya başlamadan önce ön yargılardan arınmaktır. Belirlenen konu başlığı. Sadece ana kavramlar ve imgeler not alınarak okunur. konular arasında daha önce fark edilemeyen ilişkilerin görülmesini sağlar. şekil vb. 377 . İnce dallara. Bu teknik diğer not alma tekniklerinden tamamen farklı. boyut ve görsel imge içerir. kâğıdın merkezine kalın büyük harfler ile yazılır. Temel başlıklar. o başlığı ifade edecek sembol. Tüm temel ve alt başlıklar gözden geçirilir. Önemli konular üzerinde yoğunlaşmayı sağlar. Hedefler belirlenirken. yaratıcı düşünceyi ortaya çıkartan ve kişiye zaman kazandıran bir yöntemdir. Hatırlama gücünü arttırır. Beyaz kâğıtlara renkli kalemler kullanılarak çizilmesi uygun olur. Beyni ve yaratıcılığı geliştirir. Gerekli görülen başlıkların yanına. kelimelerin yanı sıra renk. Birbirleriyle ilişkili olanlar tespit edilerek farklı renkte bir kalemle ilişkilendirilir. Bu yöntem bilgilerin hafızada tutulmasının yanında kolay bir şekilde kâğıda aktarılmasına da yardımcı olur. Ana konuyu destekleyecek temel alt başlıklar. Zaman kazandırır. Zihin haritaları var olan bilgilerin görsel resminin oluşturulmasını sağlar. Zihin haritaları.

Bilgisayar.ZİHİN HARİTASI ÖRNEĞİ ÖDEV HAZIRLAMA Teslim Et Bilgi Topla Görüş Alma ve Son Kontrol Kaynak Tarama Kontrol Et Oku Araştır Görüş Yazma Kitap. dergi. gazete vb. Uzman. Yaz Düzenle Bilgiyi Yapılandırma 378 . Öğretmen vb. İnternet vb.

G. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 379 .

kısa cevaplı. görüşmeler. bu sürecin öğrencinin gelişimine ilişkin bilgi toplama çalışması olduğu unutulmamalıdır. öğrencilerin neyi bilmediğini değil. Verilen formlar örnek niteliğinde olup öğretmen tarafından geliştirilebilir. araç ve yöntemler kullanılmaktadır. açık uçlu sorulardan oluşan testlerin yanında. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan etkinlikler. Türkçe Dersi Öğretim Programı değerlendirmeyi.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme öğrenme-öğretme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak için yapılır. 380 . yöntem ve teknikler değiştirilir. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda. Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda bilgi ve becerilerin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli. eşleştirmeli. Sınıflar) Öğretim Programı’nda. ne bildiklerini belirlemeye yarayan bir süreç olarak görmektedir. öğrenci ürün dosyaları vb. Öğretmenler çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarıyla öğrencilerin gelişim sürecini. Öğrencilerin başarılarını.Sınıflar) Öğretim Programı”nın “İlköğretim Okulları Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ile İlgili Ortak Açıklamalar” bölümünde verilmiştir. Programın bu anlayışı öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirmede farklı değerlendirme yöntemleri kullanılmasını gerektirmektedir. bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğrenme modeli benimsenmiştir. Ölçme ve değerlendirme sürecinde öğrencilerde sınav kaygısı yaratılmamalı. boşluk doldurma. öz değerlendirme formları. Türkçe Dersi (1-5. öğrenme ve dil gelişim düzeylerini belirlemeli ve bu konularda öğrencileri bilgilendirmelidirler. Ayrıca ölçme ve değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgiler “İlköğretim Matematik Dersi (1-5. süreci değerlendirmeye yönelik gözlem formları. ölçme ve değerlendirme ile sadece öğrenme ürünü değil. gelişim durumlarını belirlemek.

B. Yazma çalışmalarına katılır. ANLAMA Görsel okuma çalışmalarına katılır.ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin yapılan çalışmalara katılma durumlarını gözlemek amacıyla hazırlanmıştır. Amaç belirler. Metni inceleme çalışmalarına katılır. Adı ve Soyadı: GÖZLENECEK AŞAMALAR A. Tür ve sunu şeklini belirler. D. Okuma çalışmalarına katılır. Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışmalarına katılır. Görsel sunu çalışmalarına katılır. Konu ve amaç belirler Yöntem ve teknikleri belirler. Tarih: EVET KISMEN HAYIR 381 . Tür. Konuşma çalışmalarına katılır. Diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirme çalışmalarına katılır. C. Anahtar kelimelerle çalışmalarına katılır Metni tanıma ve tahmin etme çalışmalarına katılır. HAZIRLIK Ön hazırlık çalışmalarına katılır. Dinleme çalışmalarına katılır. ZİHİNDE YAPILANDIRMA Günlük hayatla ilişkilendirme çalışmalarına katılır. Söz varlığını kullanır. Zihinsel hazırlık çalışmalarına katılır. KENDİNİ İFADE ETME Zihinsel hazırlık çalışmalarına katılır. Sonuç değerlendirme çalışmalarına katılır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Süreç değerlendirme çalışmalarına katılır. Araştırma yapar. yöntem ve teknik belirler. Söz varlığını geliştirme çalışmalarına katılır. Ç.

…………………………………………… …………………………………………..... birinci ve ikinci dönem sonunda. ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Açıklamalar:……………………………………….. Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı: Dinleme Yeterli Değil Gelişiyor İyi ( ) ( ) ( ) Yeterli Değil Gelişiyor İyi Tarih: Öğrenci Numarası: Konuşma ( ) ( ) ( ) Açıklamalar: ………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Okuma Yeterli Değil Gelişiyor İyi ( ) ( ) ( ) Açıklamalar: ……………………………………..………………………………………..... Açıklamalar: ……………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 382 . ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Görsel Sunu Yeterli Değil Gelişiyor İyi ( ) ( ) ( ) Görsel Okuma Yeterli Değil Gelişiyor İyi ( ) ( ) ( ) Açıklamalar: …………………………… …. ……………………………………………………. ……………………………………………………… ……………………………………………………… Yazma Yeterli Değil Gelişiyor İyi ( ) ( ) ( ) Açıklamalar:…………………………. …………………………………………. öğrencinin öğrenme alanlarındaki gelişimini gözlemek amacıyla hazırlanmıştır.ÖĞRENME ALANLARI DEĞERLENDİRME FORMU Açıklama: Bu form.

Başlıktan hareketle metnin içeriğini tahmin ederim. Akıcı konuşurum. Açık. Diğer kazanımlar için benzer formlar geliştirilebilir. Duygu. Duygu. Okuma amacımı belirlerim. Dinleyicileri önemsediğimi onlara hissettiririm. nerede. Bu form örnek olması amacıyla bazı kazanımlar alınarak yapılmıştır. Yazmak için hazırlık yaparım. niçin ve kim sorularına cevap ararım. Bilmediğim kelimelerin anlamlarını araştırırım. Okuduğum metnin hikâyenin haritasını oluştururum. Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı : Öğrenme Alanları D İNLE ME Tarih: Öğrenci Numarası: DERECELER KAZANIMLAR EVET KISMEN HAYIR Dikkatli dinlerim. ne zaman. kukla vb. Bütün yazılarımı bitişik eğik yazı ile yazarım. Olayları oluş sırasına göre yazarım. tiyatro. düşünce ve bilgilerimi görselleştirmede renkleri kullanırım. Dinlediklerimi zihnimde canlandırırım. müzikli oyun. Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri.ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Açıklama: Bu form öğrencinin öğrenme alanlarında kendini değerlendirmeleri amacıyla hazırlanmıştır. anlaşılır bir şekilde okurum. nasıl. Metnin türünü dikkate alarak okurum. İzlenim ve deneyimlerime dayalı yazılar yazarım. yollarla sunarım. Serbest okumalar yaparım. düşünce ve izlenimlerimi drama. düşünce ve hayallerimi sözlü olarak ifade ederim. Dinlediklerimle ilgili kendi yaşantımdan ve günlük hayattan örnekler veririm. İş birliği yaparak yazılar yazarım. haberleri ve düşünceleri sorgularım. Reklamlarda verilen mesajları sorgularım. Dinlediklerimle ilgili sorular sorarım ve sorulara cevap veririm. Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşurum. Duygu. TOPLAM GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU YAZMA O K U M A KONUŞMA 383 . Sunum için hazırlık yaparım. Okuduğum metnin ana fikrini belirlerim. Beden dilini kullanırım. Okuduklarımda ne.

Hikâye ile ilgili hissettiklerimi açıkladım. Hikâyedeki sorunların çözümlerini açıkladım. Olayları oluş sırasına göre anlattım. Olayın geçtiği yeri betimledim. karakteri nedenleriyle belirttim. Hayır Bazen Evet 384 . Hikâyedeki ana düşünceyi açıkladım. Hikâyeyi.HİKÂYE ANLATIMI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Açıklama: Bu form öğrencinin sözlü veya yazılı hikâye anlatımında kendini değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Adı ve Soyadı: Hikâyenin Adı: Tarih: Hikâyenin Yazarı: ÖLÇÜTLER Hikâyedeki kahramanların isimlerini söyledim. Öğretmenin öğrencilerinin hikâye anlatımlarını değerlendirmek amacıyla bu forma benzer formlar geliştirilebilir. Hikâyedeki sorunları açıkladım. başka bir hikâyedeki veya kendi hayatımdaki bir olayla karşılaştırdım. Hikâyedeki en beğendiğim olayı.

1 – Hayır 2 – Bazen 3 . Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. Öğrencilerinizin yeterlik düzeylerine göre aşağıdaki dereceleri kazanımların karşısına yazınız. Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder. Okumak için hazırlık yapar. Akıcı okur. Okuma öncesi. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.Evet ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI KAZANIMLAR Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları 385 . Konu dışına çıkmadan konuşur.GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form öğrencilerin kazanımlarla ilgili gelişimlerini gözlemek amacıyla hazırlanmıştır. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Deneyim ve anılarını anlatır. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. Üstlendiği role uygun konuşur. Diğer kazanımlar için benzer formlar geliştirilebilir. Dinlediklerinin konusunu belirler. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. Bu form örnek olması amacıyla bazı kazanımlar alınarak yapılmıştır.

ne zaman. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.cevaplandırır. Duygu. Yazılarında ne. olay. Duygu. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Buradan öğrencilerin yüzde olarak puanını da hesaplayabilirsiniz. Örneğin. niçin ve kim (5N1 K) ögelerini vurgular. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 386 . Sunumlarında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. Okuduklarında duygusal ve abartılı öğeleri belirler ve sorgular. nerede. yüzde puanı 77’dir ( (86 / 111)x 100 = 77. yer. öğrenciniz 86 puan almış ise. TOPLAM Değerlendirme Bu etkinlik sonunda yapacağımız değerlendirmede öğrencilerin alabileceği en yüksek puan 111’dir. Resim ve fotoğrafları yorumlar Şekil. an vb. Öğrencilerin formdaki her bir ölçüte göre eksikleri var ise her bir öğrenci için bu eksiklerin olduğu alanları belirleyerek gereken önlemleri almalısınız. Serbest okuma yapar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.4 ). nasıl. düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanır. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. İş birliği yaparak yazar. Okuduğunun ana fikrini belirler. Okuduklarında hikâye unsurlarını belirler. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

......................................................................................................... ................................................................................................................................................ Çalışmanın Adı: ........................................................................................................................................................................................................................ Seçme Nedenim: .................................................................................................................................. ........................................................................................................................ ........................................ ............................ Tarihi: ............................................................................................................................................................................ Öğrenci Numarası: Tarih: 387 ............................................................ 6.................................................. Çalışmanın Adı: .................................................................................... 5...................................... Çalışmanın Adı: .................................................... Seçme Nedenim: ..............................................................................................................ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI İÇERİK ÖRNEĞİ Adı ve Soyadı: Sınıfı : İçindekiler 1............................................................................................... Tarihi: ....................................................................................................................................................................................... Çalışmanın Adı: ................................................................................................................................................................................... Seçme Nedenim: ...... ............................................. ................. ...................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. 4.............................................................................................. Seçme Nedenim: .................................................................................................................................................. Seçme Nedenim: ............................................................................................... Tarihi: .................................................................................... Tarihi: .................................................................... 2............................................................. ...................................................................... .................................................................................................................................. ....................................... Seçme Nedenim: .......................................... ................................................................................................... 3.......................... Tarihi: .............. ............................................... ..................................................................................................... ................................................................................... .......... Tarihi: .................................................................................................................................... ............................................................................... Çalışmanın Adı: ......................................................................................................... .............................................................. Çalışmanın Adı: ..............................................

................................................................................................................................................................. ………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………......................................... ............ Benim için bu çalışmanın anlamı: …………………………………………………….........yapardım................................................................................................ .................. ................................................................ Neden bu çalışmayı sakladım? ..................................................................................................... ...................... 388 ................................... …………………………………………………………………………………….......................................................................................................... gösterebilirim............................................................................... .................................................................................................................................................................. Bu çalışmayı neden arkadaşlarımla paylaştım? .............................................. .........................................................................................................................................................................................................................ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI Adı ve Soyadı: Sınıfı : Öğrenci Numarası: Tarih: Başlık.............................. Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? ......................... .......................................................................... ............................................. .................................................................... ....................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................. Öğrendiklerimle ilgili arkadaşlarıma.................................................................................................................................................................................................... .... ....................................... Eğer bu çalışmayı tekrar yapsaydım............................................................................................... ......

............................ 4................................. .......................................................................... .. ....................................... 2... 6.... 389 ..... 7................................................................. 8............................................................. 10................... 3..................... ÖLÇÜTLER Çalışmaların tam olması Çalışmalardaki çeşitlilik Yeterli sayıda çalışma içermesi Çalışmaların amaçları karşılaması Çalışmaların amaca uygunluğu Çalışmaların doğruluğu Dosyanın düzenliliği Niteliği Yaratıcılığı Çalışmaların seçiminde sorumluluk alma Gelişimini gösterme Kendini değerlendirme TOPLAM Yetersiz Orta İyi YORUMLAR VE ÖNERİLER ........................................................................ 12............... Adı ve Soyadı: Sınıfı : Öğrenci Numarası: Tarih: 1............................. 9...................................................................................................................................................................................................... 5..............Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu Açıklama: Aşağıdaki her bir ölçütü öğrencinize ait ürün dosyasının yeterlik düzeyini göz önüne alarak değerlendiriniz................. ............................. 11........................................

.......................................................... Çok iyi Çekici bir görünümü var...................................... 3........ Konuyla oldukça bağlantılı düzenleme yapılmış............. 5...ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU Açıklama: Bu form öğrencilerin ürün dosyalarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. ...................................................................... Birkaç tane niteliksiz ürün var... yaratıcılığı var...................... ................. ... özenli ve bilinçli olarak düzenlenmiş Çok sayıda özgün fikir ve zengin yaratıcılığa sahip........................... 390 ..................... 4....... Konuyla ilgili birkaç ürün düzenli bir şekilde konulmuş................ Rahatça okunabilen mükemmel bir düzenlenme yapılmış............................................................... Akıl yürütme süreçlerini geliştirici çok nitelikli ürünler var..................................................................................... Adı ve Soyadı: Sınıfı : Mükemmel Dikkatli....... İyi Biraz çekici/biraz düzgün Öğrenci Numarası: Tarih: Gelişmesi gerek Özensiz 1.. İçerik Akıl yürütme süreçlerini geliştirici nitelikte ürünler var..................... özgünlük yok........................... Yaratıcılık ve Yaratıcılık Yeterince özgün Yaratıcılık ve fikir ve zengin özgünlüğe sahip........... YORUMLAR VE ÖNERİLER Konulması Çalışmaların Konulması gereken birkaç gereken birçok büyük bir çalışma daha var......... çalışma var........Çalışmaların Yeterli çaba harcanarak Sayısı hazırlanmış çalışmaların tamamı var.. .............. Düzen Düzensiz ve bağlantısız çalışmalar konulmuş................................................................ çoğunluğu yok................................................................ Görünüş 2... ...................................................................... Akıl yürütme süreçlerini geliştirici az sayıda nitelikli ürünler var......................

H. OKUMA DOSYASI 391 .

2 ve 3. 1. çocuk kitaplarında ele alınan içeriğin seçimi. Bunun yanında öğrenciler için seçilecek kitaplarda bazı özelliklere de dikkat edilmelidir. düşünmeleri. dil ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla kitaplar iyi seçilmelidir. Bunların başında Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın amaçları ve temel becerileri gelmektedir. 392 . okunan kitapların nasıl inceleneceği ve yapılacak etkinliklere ilişkin bilgiler verilmektedir. Aşağıda serbest okuma saatlerinde veya diğer zamanlarda okunacak çocuk kitaplarının nasıl seçileceği. KİTAP SEÇİMİ Öğrencilerin okumaları. yazarın dilinin açık ve anlaşılır olması öğrencilerin ilgisine yönelik olması gibi özelliklerdir. içeriğin basitten karmaşığa doğru verilmesi. sınıflarda 2 ders saati. § § § § § § § § § § § Türkçeyi doğru. gazete ve dergilerden yararlanılabilir. sınıflarda 1 ders saati serbest okuma saati olarak ayrılmıştır. okuma alışkanlığı kazandırmak ve söz varlığını zenginleştirmek amacıyla Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 1. Çocuklar için yazılan her kitap bu amaçlara hizmet etmeyebilir. 4 ve 5. öğrencinin düzeyine uygun olması. Eğitim Yönünden Özellikler Bunlar. sorgulamaları. Çocuk kitaplarını seçerken bazı ilkelere dikkat edilmelidir. güzel ve etkili kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim Problem çözme Araştırma Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Karar verme Metinler arası okuma Kişisel ve sosyal değerlere önem verme olduğundan öğrencilerin okuması için seçilecek çocuk kitaplarının bu becerileri geliştirecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir.OKUMA DOSYASI Öğrencilere okumayı sevdirmek. a. okuduklarını anlamaları. Serbest okuma saatlerinde “100 Temel Eser” ile diğer kitap. Bu özellikler aşağıda sıralanmaktadır. Ayrıca şiir okumaya ilişkin bilgi ve etkinliklere de yer verilmektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda öğrencilere kazandırılması beklenen temel beceriler.

öğrencinin hoşlanacağı türden seçilmelidir. resimli. aynı güçlük düzeyindeki diğer bir kitaba göre daha kolay okunmakta ve anlaşılmaktadır. Öğrenci okuduklarıyla yaşamı arasında bağ kurabilmeli. net ve basit olması. Ayrıca öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamalı ve unutmayı önlemelidir. çekici olması ve kolay taşınabilmesi öğrencilerin ilgisini çekmektedir. soyut veya somut olması. Basım Yönünden Özellikler Bu özellikler. Kitabın sayfa düzeni görme. tam ve tek anlam ifade etmesi. kitabın sayfa sayısı. okuma ve anlamayı kolaylaştırmalıdır. çabuk fark edilen ve kolay okunan kelimeler olmasına dikkat edilmelidir. günlük yaşamı.b. Araştırmalar çocuk kitaplarında. punto büyüklüğü. yazı türü. ç. açık ve net olmalı. c. basit ve tek anlam ifade eden cümlelerin daha etkili olduğunu. resimlerin türü. gerçeğe yakın ve konuyla ilgili seçilmelidir. kelime ve satır aralarındaki açıklık. Resimler konuları anlamaya ve zihinde yapılandırmaya yardımcı olmalıdır. İlgiye dönük bir kitap. düzeni. Kitaplarda kullanılacak kâğıt ışığı emen türde ve dayanıklı olmalıdır. Çocuk kitaplarında kullanılan resimlere de dikkat edilmelidir. kuruluşu. Özne-tümleç-yüklem sırasını izleyen kurallı cümlelerin kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtmektedir. Sosyolojik Yönden Özellikler Çocuk kitaplarının öğrencilerin özellikleri. Cümlelerin kısa. zihinde yapılandırmayı kolaylaştırmaktadır. Kitabın dış görünüşünün renkli. Öğrencinin okuduğu kitaptan öğrendikleri zekâsından çok okuma ilgisine bağlıdır. fiillerin zamanları gibi özelliklerdir. türü. aşırı çizgi ve ayrıntı içermemelidir. Görsel ve basım yönünden iyi hazırlanmış bir kitap okuma ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. satır uzunluğu. Öğrencinin günlük yaşamından kesitler sunmalı. okul yaşamı. Somut. çocuk kitaplarında kullanılan kelimelerin seçimi. Resimler. Çocuk kitaplarında kullanılacak kelimelerin bilinen. öğrencilerin sosyal yönden gelişimine katkı sağlayıcı olmalıdır. anlamlı. oynadığı oyunlar gibi yönlerini yansıtması gerekmektedir. Resimler. İlgi 393 . 2. OKUMA İLGİSİ Kitap seçiminde öğrencilerin okuma ilgisine de dikkat edilmelidir. Çocuk kitaplarında kullanılan cümlelerin de kısa ve kurallı olması okunabilirliği artırmaktadır. kâğıt ve mürekkep rengi. sayısı. Bu nedenle çocuk kitapları. öğrendiklerini uygulayabilmelidir. öğrencinin bildiği veya bilmediği kelimeler. Bu nedenle okuma ilgisi öğrencinin kitabı okumasında doğrudan belirleyici olmaktadır. kapanır ve dağılmayacak kalitede olmalıdır. içinde bulunduğu sosyal çevre. oranı ve sayfadaki yeri gibi özelliklerdir. kullanılan cümlelerin uzunluğu. Ayrıca kitabın cildi kolay açılır. Dil Yönünden Özellikler Bunlar. Yazı karakteri gözü yorucu olmamalıdır. etken. Kitap seçiminde bu özelliklere dikkat edilmelidir. § § § Kısa cümlelerin uzun cümlelerden daha kolay öğrenildiğini.

Öğrencilerin ilgi türlerini belirlerken Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan Zorunlu ve Seçmeli Temaların içeriklerinden de yararlanılabilir. heyecanlandıran aile ve günlük yaşamla ilgili kitaplar seçilmelidir. Böyle durumlarda 394 . hayal dünyasında yaşama. başkalarının düşüncelerini öğrenme ve giderek kendine özgü bir hayat anlayışı oluşturma ilgileridir. a. zekâ alanlarına göre sürekli. kendine model arama. Öğrencinin okuma ilgisi onu etkinleştirerek ilgilendiği konulara yönelik araştırmalar yapmasını ve bilgi toplamasını sağlamaktadır. § § Öğrencinin okuma ilgisi sürekli ya da geçici olabilmektedir. kendini kabul ettirme. iletişim gibi kişisel özellikleri içeren ilgilerdir. Öğrencinin ilgisi bazen onu tutsak alabilmekte. pasif hareket ya da konu ağırlıklı. Öğrencinin okuma ilgisi onu bazen etkinleştirmekte bazen de pasifleştirmektedir. zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik ilgilerle hayal. eğlence. b. bireysel ya da gruba dönük çeşitli niteliklerde olduğu görülmektedir. geçici. Öğrencilerin okuma ilgileri gelişim düzeyine ve zekâ alanlarına göre değiştiğinden sadece bu türlerle sınırlı değildir. çoğu zaman birbiri ile iç içe olmaktadır. kendi düşüncelerini ve zihinsel deneyimlerini zenginleştirme. 3) Çevreyi ve Dünyayı Anlama İlgileri: Çevresinde olup bitenleri ve dünyayı anlama. 1) İlk Okuma İlgileri: Bunlar ilk okuma yazma sonrası öğrencilerde görülen aile ve günlük yaşama dönük ilk ilgilerdir. öğrenci ilgilendiği konuları araştırıp bulmakta ve sürekli okumaktadır. İlgi Türü İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin ilgi türleri. 4) Geçici İlgiler: Bunlar ilginç kimselere ve bilinmeyenlere ilgi. somut. İlginin Niteliği Öğrencilerin okuma ilgilerinin niteliği incelendiğinde. aktif. Okuma ilgisi sürekli olduğunda. soyut. Bu nedenle öğrencileri okumaya güdüleyen. spor gibi çeşitli okuma ilgileridir. gerçeklerden kaçma. İlköğretim düzeyinde görülen bu okuma ilgileri. sayısal. duygu. gelişimlerine ve zekâ alanlarına göre genel olarak dört grupta toplanmaktadır. düşünce. kendinden geçirebilmekte veya büyüleyebilmektedir. 2) Kişilik ve Beceri Geliştirme İlgileri: Bunlar öğrencilerde dil. Bu aşamadaki öğrenciler bir taraftan okuma heyecanını yaşamakta bir taraftan da okuma ve anlama hızını artırmaya çalışmaktadır. sözel. Buradan hareketle kitap seçerken öğrencilerin okuma ilgilerinin türüne ve niteliğine dikkat edilmelidir. Daha farklı ilgiler de söz konusudur. Aileler ve öğretmenler bu ilgileri doğru belirlemeli ve buna göre kitap seçmelidirler. Seçilen kitaplarla öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanmalıdır.çekici olmayan bir kitap öğrenciye zor gelmekte ve öğrenci kitabı okumamaktadır. bilgi edinme.

olayı. zihinsel ve sosyal becerilerin geliştirilmesi. spor gibi harekete dayalı etkinlikleri kapsamaktadır. Bu sorular örnek ve öneri niteliğindedir. Bu çalışma yazılı ve sözlü olarak yürütülebilir. Karakterler 1. 3. matematik. ilgisine yönelik heyecan duyabilmekte ve büyük çabalar gösterebilmektedir. Öğrencinin okuma ilgisi gelişim düzeyine paralel olarak bazen somut bazen de soyut olabilmektedir. Öğrencinin ilgisi belirlenirken arkadaş veya içinde bulunduğu grubun ilgi durumlarına da dikkat edilmelidir. Konuya dönük okuma ilgileri ise tamamen mantık kullanmayı gerektiren ilgiler olmaktadır. a. kontrol etmekte ve incelemektedir. müzik gibi öğrencinin ilgi duyduğu alanlarda kitap seçimine yardımcı olunmalıdır. KİTAP İNCELEME Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda ön görülen dil. Öğrencinin okuma ilgileri bazen birbirinden farklı alanlara yönelik olabilmektedir. Okuma ilgisi somut konulara yönelik olduğunda öğrenci ilgi duyduklarını görmekte. Öğrenci zamanla soyut konulara da ilgi duymaya başlamaktadır. gelişimlerine ve zekâ alanlarına göre değiştiğinden sadece yukarıda anlatılanlarla sınırlı değildir. Örneğin sosyal. okuma alışkanlığının kazandırılması ve öğrencilerin kitapları incelemeleri amacıyla aşağıda kitap inceleme soruları verilmiştir. Bu süreçte öğrenci nedenleri araştırmakta. Karakterlerden hoşlandınız mı? Hoşlanmadınız mı? Niçin? 3. yeri. Bu sorularla öğrencilere okudukları kitabın karakterleri. Böyle durumlarda öğrenci onların ilgilerini kendi ilgisi gibi algılamaktadır. Kitaptaki ana karakterler kimlerdir? Yardımcı karakterler kimlerdir? 2. § Öğrencilerde hareket ve konu ağırlıklı okuma ilgileri de görülmektedir. Bu nedenle aileler ve öğretmenler. zamanı ve yazarı hakkında sorgulama yaptırılmalıdır. Burada önemli olan öğretmenlerin ve ailelerin öğrencilerin ilgilerini doğru belirlemeleri ve buna göre kitap seçmeleridir. İlköğretim çağında öğrencilerin okuma ilgisi zaman zaman arkadaşlarının ve içinde bulunduğu grubun okuma ilgilerinden de etkilenmektedir. konuya ilişkin düşünceler geliştirmekte ve çözüm yollarını bulmaya çalışmaktadır. § § § Öğrencilerin okuma ilgilerinin niteliği. öğrencileri etkinleştiren okuma ilgilerine ağırlık vermelidir. öğrencinin düzeyine ve koşullara göre daha farklı sorular da sorulabilir. Kitabın türüne. Kitapta okuduğunuz karakterler çevrenizdeki kişileri hatırlatıyor mu? Hatırlatıyorsa hangi özelliklerinden dolayı benzemektedir? 395 . Hareketli okuma ilgileri daha çok dikkat gerektiren ilgiler olmaktadır.öğrenci. Bunlar dans.

olayda nasıl bir farklılık olurdu? Eğer o yeri ziyaret etme fırsatınız olsaydı. Yazarla aynı fikirde misiniz? Neden? 7. Kitaptaki problem nedir? Bu nasıl çözülüyor? 5. 5. geçmişte mi. gelecekte mi. 2. b. Kitabın hangi bölümlerinde güldünüz. Kitabın başını okurken olayların sonucunu tahmin ettiniz mi? Tahmininiz ile kitabın sonu uyuşuyor mu? 7. gider miydiniz? Neden? c. kitap hakkında ne söylersiniz? 9. Yazarın kitabı yazma amacı sizce nedir? 5. Yazar görüşlerini desteklemek için ne tür örnekler veriyor? 4. 3. Kitapta kendine yakın bulduğun ve sevdiğin karakter hangisidir? Niçin? Kitaptan bir karakter seçiniz. Eğer bu kitabı başka bir arkadaşınıza önerirseniz. Kitapta olay nerede geçiyor? Olayın geçtiği yeri betimleyiniz? Hiç böyle bir yerde bulundunuz mu? Eğer bulunduysanız. Olay 1. neleri değiştirmek isterdiniz? 5. 5. Yer 1. Kitabın en iyi bölümünün neresi olduğunu düşünüyorsunuz? Niçin? 10. Yazar size ne anlatmak istiyor? Bunu nasıl anladınız? 3. Benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz. 4. Yazarın başka kitaplarını okumak ister misiniz? Niçin? 396 . Kitapta anlatılan olayların zamanı genel olarak nedir? 2. Kitapta ana olaylar nelerdir? 2. Olayların geçtiği zamanda yaşamış olsaydınız. Zaman 1. Olayların geçtiği zaman ile günümüz arasında ne tür farklılık ve benzerlikler vardır? d. ağladınız ya da çok üzüldünüz? 12. Kitapta verilen problemin çözümüne katılıyor musunuz? 6. Kitabın yazarı hakkında neler biliyorsunuz? 2. Yazar Hakkında Bilgi 1. Bu kitaptan öğrendiğiniz en önemli şey nedir? ç. şimdi mi olmakta? Nasıl anladınız? 3. 6. 8. Niçin bu karakter hikâyede önemlidir? Eğer siz kitaptaki karakterlerden biri olsaydınız. Kitapta hatırladığınız en ilginç olay nedir? 8. Kitapta hangi bölüm size komik. Kitapta anlatılan olaylar sizce doğru mu? Siz olsaydınız ne yapardınız? 4.4. Olaylar. Yazar kitabında ne tür olay. Yazarın yazım şekliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? 8. onlara ne sorardınız? Kitaptaki iki karakteri karşılaştırınız. Kitaptaki olaylar nasıl gelişmektedir? 3. burayı sevdiniz mi? Eğer olay farklı bir yerde gerçekleşseydi. 7. üzücü ve ilginç geldi? 11. hangisi olurdunuz? Niçin? Eğer bu karakterlerden biriyle tanışma şansınız olsaydı. Eğer olaylar farklı bir zamanda gerçekleşseydi kitapta nasıl bir değişiklik olurdu? 4. kişi ve duygulara ağırlık veriyor? Bunu nasıl anladınız? 6.

§ § § § § § § § § Okunan kitabın konusu ile ilgili gazete. yayın evine ya da çevirmenine kitap hakkında düşüncelerini açıklayan bir mektup yazma. Şiiri siz bitirseydiniz nasıl bitirirdiniz? 20. Kitaptaki konulardan hareketle bireysel veya grup olarak araştırmalar yapma. piyes vb. Şiiri okumakla ne kazandığınızı yazar mısınız? 18. Şiire eklemek istedikleriniz var mı? 13. çizgi romana dönüştürme. yeri nasıl betimlersiniz? 19. tiyatro. Şiirin beğendiğiniz. Bu etkinliklerden bazıları aşağıda verilmiştir. ağladınız ya da çok üzüldünüz? 397 . beğenmediğiniz yerleri neresidir? 4. drama. Okuduğunuz şiirden yola çıkarak öykü yazar mısınız? 10. öğrencinin düzeyine ve koşullara göre daha farklı etkinlikler de yaptırılabilir. Şiiri arkadaşınızla beraber okur musunuz? 15. Şiirden çıkarmak istedikleriniz var mı? 14. Bu sorulardan yararlanarak çeşitli çalışmalar yapılabilir. 5. Şiiri düz yazıyla ifade etseniz neler yazarsınız? 7. Bu etkinlikler daha da çoğaltılabilir. Kitaptaki konulardan hareketle afiş hazırlama. kitaba kapak resmi hazırlama. Kitapla ile ilgili olayları sınıftaki arkadaşları ile tartışma. Bunlar örnek ve öneri niteliğindedir. Şiire başka hangi başlıklar yazılabilir? 12. Okuduğunuz şiirden yola çıkarak yeni bir şiir yazar mısınız? 11. Şiirde işlenen konu nedir? 2. KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİ Öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanması amacıyla öğrencilere okudukları kitaplarla ilgili çeşitli etkinlikler yaptırılabilir. En çok sevdiğiniz benzetmeler nelerdir? 16. Okuduğunuz şiiri arkadaşlarınızla beraber canlandırır mısınız? 9. Şiirde geçen anlamlarını bilmediğiniz kelimeler nelerdir? 5. Şiirde geçen ortamı. dergi haberleri ve fotoğraflar biriktirerek dosya hazırlama. Kitabın bir bölümünü yeniden ele alarak kendi düşüncelerine göre yeniden yazma. 1.4. Kitabın içeriğini. Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin? 3. Kitabı resimleme. Şiir hakkında ne düşünüyorsunuz? 6. Şiirin hangi bölümlerinde güldünüz. Kitaptaki sorunlara farklı çözümler getirmek amacıyla çevredeki yetkililerle görüşmeler yapma. Okuduğunuz şiirle ilgili bir resim çizer misiniz? 8. Kitabın türüne. yollarla canlandırma. Okuduğunuz şiirden yola çıkarak oyun yazar mısınız? 17. Kitabın yazarına. ŞİİR OKUMA ETKİNLİKLERİ Öğrencinin okuduğu şiirlerle ilgili etkinliklerde yararlanılacak bazı sorular aşağıda verilmiştir.

398 . Şair görüşlerini desteklemek için ne tür örnekler veriyor? 24.21. Şair size ne anlatmak istiyor? Bunu nasıl anladınız? 23. Eğer şairle tanışma şansınız olsaydı. Şair hakkında neler biliyorsunuz? 22. Şairin şiiri yazma amacı sizce nedir? 25. ona ne sorardınız? Bu sorular ve etkinlikler daha da çoğaltılabilir. Şairin başka şiirlerini okumak ister misiniz? Niçin? 26.

OKUMA DOSYASI ÖRNEĞİ 399 .

....................... Kitabı arkadaşıma tavsiye ederim veya etmem.............................. Bu kitabı okumaktan (...................................... Kitabın Konusu:........................................................................ Okuma Bitiş Tarihi: ... Adım Soyadım:........................ ................................................................. Kitabın Adı:. Çünkü:................ ............................................................................................................................................................ .) duydum................................KİTAP OKUMAYI SEVİYORUM................ ... .... Sınıfım:................................................................................................................ Kitabın Yazarı: ... Çünkü....... .. 400 ............................................................ Okumaya Başlama Tarihi: .............

.................................................................................................................................................................................. .......................Karakterlerin adları............................................ ............................................................... 401 ............................ ... ..................... ................................. .................................................... ............................................. ................ ................................................................................................. ..................................................................................................... Kendinizde beğendiğiniz ve beğenmediğiniz özellikler nelerdir? Nedenleriyle yazar mısınız? ............. beğendiğin ve beğenmediğin yönleri nelerdir? .............................................. .................................................................... ..... ......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. ................................................. Kitap hakkındaki duygularınızı anlatan bir şiir yazar mısınız? ......................................................................................................Değiştirmek istediğiniz bölümü yazar mısınız? ................................ .. . 402 ........................................................................................ sevmediğiniz bölüm hangisidir? Niçin? ....................................................................................... ...................................................................... ..... ................. ....................................................................................................................................... ................................................. ........................................................................................................................................................... .............................................. .................................................... .................................................................................... Siz olsaydınız kitaba nasıl bir ad verirdiniz? Neden? .................................. ......................................................................................................... ..... En sevdiğiniz....

......................................................................................................................... ................................................ Kitabı siz yazsaydınız............................................................................................................................... ......................................................................................... Karşılaştığınız yeni kelimeleri ve bunların anlamlarını yazar mısınız? . ........................ ......................................................................................... ............................ .................. Size ilginç gelen olay veya kişi hakkında yazar mısınız? .................................. 403 ...............................Olayın geçtiği yeri betimler misiniz? ......... kitabın sonunu nasıl bitirirdiniz? .......... .. ............... ..................... ...................................................................................... ............................................ ......................................................... .............................. ............................... Kitapta en sevdiğiniz benzetmeler nelerdir? ....................... .................. .................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................ .................... Kitaptan çıkardığınız sonuç nedir? ......................................................................

............................................ .... oyuncuları ve olayları nasıl belirlerdiniz? ............ ............ ............................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 404 ..................................................................................................................................... Kitabın yazarına mektup yazmak isteseydiniz neler yazardınız? ................................................................................... .................................................................................................................... .............................................................................................................................. ................. ......................................... ............... .. ....................................................... ... ........................................................................ ............................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................Kitapla ilgili bir senaryo yazsaydınız............................................................................... ..................................................................................................... ........................................................................... ................................................... .............................................................................................. ...... .......................................................................................................................................................................

Okuduğunuz kitabın kapağını farklı bir şekilde tasarlar mısınız? Okuduğunuz kitaptaki kişi. olay vb. yer.nin resmini yapar mısınız? 405 .

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI Birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretmen. 406 . Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda belirtilmiştir. derslik ve öğrenci sayılarına (sınıf mevcutlarına) göre sınıfların oluşturulma biçimleri İlköğretim Matematik Dersi (1-5.

Ön bilgilerin ışığında yeni bilgilerin incelenmesi. Ana Fikir: Okunan metinlerden çıkarılan ders.SÖZLÜK akıcı okuma: Gereksiz tekrar. metin: Yazı ve görsel sembollerden oluşan her türlü roman. anı. Ön bilgiler yapılandırıcı yaklaşımda özel bir öneme sahiptir. 407 . hikâye unsurları: Yer: Olayın geçtiği mekân. hayvan ve nesneler. kavram haritası: Bir kavramın anlamını. deney ya da çeşitli zihinsel çıkarımlar yoluyla önceden edindiği bilgilerdir. şiir vb. Sonuç: Sorunun çözümü. Sorun (problem): Kahramanın veya kahramanların karşılaştığı temel güçlük. metinler arası anlam kurma: Bir konu ile ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. duraklama.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. fıkra. makale. Karakterler: Hikâyede yer alan insan ve insan özellikleri verilen bitki. yazılı ürünler. yorumlanması ve anlamlandırılarak zihinde yapılandırılması söz konusudur.nin yapılmadığı vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek yapılan okuma. gazete vb. atlama vb. ön bilgi: Bireyin gözlem. Zaman: Olayın meydana geldiği zaman. dergi. hikâye. tanımını ve diğer kavramlarla ilişkilerini gösteren görsel anlatımlardır.

). mecazlar. zihinsel şema: Bilgiyi anlamak. anlatım yolları. kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. sürecin kendisidir. düzenlemek ve saklamak için kullanılan temel yapılardır. Öğrendiğimiz bilgiler beynimizde zihinsel şema adı verilen yapılar içinde düzenlenmekte ve saklanmaktadır. heyecanlarını. Bilgileri düzenleme ve kullanma biçimini belirler. deyimler.söz varlığı: Bir dildeki sözlerin bütünü (örneğin. diğer insanlarla iletişimi. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil. yaratıcı drama: Herhangi bir kurala. Çocuklar yaratıcı drama yoluyla kendi duygularını. kavramı ya da beceriyi anlama sürecinde zihinsel şema rehberlik eder. 408 . Bir olayı. atasözleri vb. problem çözme yeteneklerini tanır. metne veya sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliği.

2000. Nutuk. F. İnsan Hakları Eğitimi. Ankara. BACANLI. K. MORGÜL. I. BRITISH COUNCIL. 1999. KEPENEKÇİ. ARDA. ERDEN. F. Ankara. 1999. H. GÜNEŞ. . 2007.Türkçe Dilbilgisi. Ankara. Kültür Bakanlığı Yayınları. HENGİRMEN. 2004. Ankara.1981.2. Anı Yayıncılık. İstanbul. O. Ocak Yayınları. Ankara 2001. DURAN. Nobel Yayınları. Ankara. 2009. Her Güne Bir Oyun.. Türk Tarih Kurumu. Ankara. M. TDK Yayınları. . Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara. Critical Thinking Activities. O. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Ankara. 2000. . Ankara. T.C. . Nasıl bir Edebiyat Eğitimi. Ö. . F. GÖKER. R. GÜNEŞ. Türkçenin Grameri. 1979. . 1998.). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara. Ankara. Yüksek Lisans Tezi. H. GÜNEŞ. Engin Yayın Evi. ve Ş. Arkadaş Yayın Evi. Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Scholastic Professional Books.Y. 1998. Türk Dil Kurumu Yayınları. Gelişim ve Öğrenme. G. 2003. Özgür Matbaacılık. 2003. DAYIOĞLU. Eğitimde Yaratıcı Dramaya Merhaba. M. Kök Yayıncılık. GÜNEŞ. . EARGED. 2000. Ankara. T. Öğrenme-Öğretme. M. . Ankara. 409 . 2007. Uygulamalı Türkçe Bilgileri 1. Nobel Yayın Dağıtım.KAYNAKÇA ADALI. . Nobel Yayınları. Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni ve Türkiye Türkçesinde Sesler. Nobel Yayınları. Mustafa Kemal. Tema Merkezli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi. ÖZDİL. Ankara. AKYOL. LAURIE... Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma. Cumhuriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçkisi 1.3. Okuma Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. ATATÜRK. 2002. Ankara. İlk okuma ve Yazma Öğretimi. 2002. Atatürkçülükle İlgili Konular. MEB Basım Evi. 1997.(ed. E. Gelişim. . Y. 1998. Ankara. Yapı Kredi Yayınları. BANGUOĞLU. ve AKMAN. Ben İnsanım Dizisi. . İstanbul. . Ankara. DEMİRCAN. F. 2002. .

TÜRK DİL KURUMU Yazım Kılavuzu. MEB Yayınları. Ankara 1997. Ev ve Sınıf etkinlikleri Antolojisi. Ankara 2005. SELÇUK. Yakutiye Yayıncılık. Ankara 2003. Gelişim ve Öğrenme. İlkokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi. İlköğretim Okulu Programı. TÜRK DİL KURUMU Türkçe Sözlük. PegemA Yayıncılık. A. Türk Atasözleri ve Deyimleri I-II. A. SABAN.ÖZDEMİR. PegemA Yayıncılık. Ankara 2003. Nobel Yayın Dağıtım. ÜLGEN. Etkin Öğrenme. S. N. ŞAHİNEL. Yakutiye Yayıncılık. SELÇUK Z. TAZEBAY. Erzurum 2002. VURAL. Eleştirel Düşünme. M. Ankara 2002. ŞAHİNEL. M. Ankara 2002. Nobel Yayın ve Dağıtım. Türk Halk Bilmeceleri. Remzi Kitabevi. Ankara 2002. Beyin Temelli Öğrenme. Dilbilgisi Oyunları. Z. İstanbul 2000. Türk Dil Kurumu Basım Evi. İstanbul 1984. G. Millî Eğitim Basım Evi. Ankara 2005. Ankara 2000. MEB Yayınları. Nobel Yayın Dağıtım. Nobel Yayınları. Türk Tarih Kurumu Basım Evi. M. VURAL. TEZEL. E. Çoklu Zekâ Uygulamaları. İstanbul 2001. Erzurum 2003. Öğrenme ve Öğretme Süreci -Yeni Teori ve Yaklaşımlar. 410 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->