P. 1
turkce_tumu

turkce_tumu

|Views: 229|Likes:
Yayınlayan: Nida2025

More info:

Published by: Nida2025 on Sep 16, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2014

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • A. PROGRAMIN VİZYONU
 • B. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI
 • Ç. PROGRAMIN YAPISI
 • 1. Genel Amaçlar
 • 2. Temel Beceriler
 • 3. Öğrenme Alanları
 • a. Dinleme
 • b. Konuşma
 • c. Okuma
 • ç. Yazma
 • d. Görsel Okuma ve Görsel Sunu
 • 4. Dil Bilgisi
 • 5. Kazanımlar
 • 6. Atatürkçülük
 • 7. Etkinlikler
 • 8. Açıklamalar
 • A.TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARI
 • B. KAZANIMLARIN GENEL DAĞILIMI
 • C. YAZIM, NOKTALAMA VE DİL BİLGİSİ KURALLARININ SINIFLARA DAĞILIMI
 • Ç. ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KAZANIMLAR
 • D. ARA DİSİPLİN ALANLARI İLE İLGİLİ KAZANIMLAR
 • E. ZORUNLU VE SEÇMELİ TEMALAR
 • A. YAPILANDIRICI YAKLAŞIMA GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
 • 1. Öğrenme
 • 2. Öğrenme - Öğretme Süreci
 • 3. Öğretmenin Rolü
 • B. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ
 • 2.ANLAMA
 • C. KAZANIMLARIN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE DAĞILIMI
 • Ç. METİN SEÇME VE İŞLEME
 • 1.Metin Seçme
 • 2. Metin İşleme ve Etkinlikler
 • 3. Metin İşleme Örnekleri
 • D. İLK OKUMA - YAZMA ÖĞRETİMİ
 • 3. İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME
 • 5. UYGULAMALAR
 • E. ETKİNLİKLER
 • F. ÖĞRENME TÜR, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 • G. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • H. OKUMA DOSYASI
 • BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI
 • SÖZLÜK
 • KAYNAKÇA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1- 5. SINIFLAR)

Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (1-5. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

2

ÖN SÖZ Bilgi çağını yaşayan dünyamızda, çoğu ülkenin temel amacı düşünen, anlayan, sorgulayan, sorun çözen ve bilgi üreten bireyler yetiştirmektir. Bu süreçte eğitim programlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Eğitim programların bilimsel gelişmelere ve günümüz eğitim yaklaşımlarına dayalı olarak geliştirilmeleri gerekmektedir. Bu anlayıştan hareketle hazırlanan Türkçe Dersi (1-5.Sınıflar) Öğretim Programı; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, üretebilen, girişimci, kişisel ve sosyal değerlere önem veren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın hazırlanmasında; yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ yaklaşımı, öğrenci merkezli eğitim, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim, tematik sarmal ve beceri yaklaşımı gibi günümüz eğitim yaklaşım ve modelleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu çerçevede geliştirilen Türkçe Dersi Öğretim Programı, “Giriş, Kazanımlar ve Program Kılavuzu” olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş (1.Bölüm) bölümünde, programın vizyonu, temel yaklaşımı, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın özellikleri ile yapısı açıklanmaktadır. Programın Yapısı başlığı altında ise genel amaçlar, temel beceriler, öğrenme alanları, dilbilgisi, kazanımlar, Atatürkçülük, etkinlikler ve açıklamalara yer verilmektedir. Kazanımlar (2. Bölüm) bölümünde, Türkçe Dersi Öğretim Programının zorunlu ve seçmeli temalar, sınıf düzeylerine göre kazanımları, kazanımların genel dağılımı, bu kazanımlarla eşleşen Atatürkçülük ve ara disiplinlerle ilgili diğer kazanımlar verilmektedir. Program Kılavuzu (3. Bölüm) bölümü ise Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında uygulayıcıya rehberlik edecek çeşitli açıklamalardan oluşmaktadır. Kılavuzda; yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretimi, öğrenme-öğretme süreci, kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı, metin seçme ve işleme, ilk okuma-yazma öğretimi, etkinlikler, öğrenme tür, yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, okuma dosyası ile ilgili çeşitli bilgilerle açıklamalara yer verilmektedir. Programdan etkili ve verimli olarak yararlanılması bakımından bu sıranın izlenerek okunması yerinde olacaktır.

3

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1. BÖLÜM GİRİŞ……………………………………………………………………………………….…………9 A. PROGRAMIN VİZYONU………………………………………………………………………...10 B. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI…………………………………………………………….10 C. TÜRKÇE DERSİ (1-5. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ…………….10 Ç. PROGRAMIN YAPISI…………………………………………………………………………….12 1. Genel Amaçlar……………………………………………………………………………...12 2. Temel Beceriler…………………………………………………………………………….13 3. Öğrenme Alanları…………………………………………………………………………..13 a. Dinleme…………………………………………………………………………….13 b. Konuşma…………………………………………………………………………...15 c. Okuma……………………………………………………………………………...16 ç. Yazma……………………………………………………………………………...17 d. Görsel Okuma ve Görsel Sunu…………………………………………………….18 4. Dilbilgisi……………………………………………………………………………………18 5. Kazanımlar………………………………………………………………………………….19 6. Atatürkçülük………………………………………………………………………………..19 7. Etkinlikler…………………………………………………………………………………..19 8. Açıklamalar…………………………………………………………………………….…...20 9. İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programına Göre Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları………………………………………………………………………………20 2. BÖLÜM KAZANIMLAR A. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARI……………………………..22 1. İlköğretim Birinci Sınıf Kazanımları……………………………………………………………..23 2. İlköğretim İkinci Sınıf Kazanımları………………………………………………………………39 3. İlköğretim Üçüncü Sınıf Kazanımları…………………………………………………………….56 4. İlköğretim Dördüncü Sınıf Kazanımları………………………………………………………….73 5. İlköğretim Beşinci Sınıf Kazanımları…………………………………………………………….96 B. KAZANIMLARIN GENEL DAĞILIMI………………………………………………………...120 C. YAZIM, NOKTALAMA VE DİL BİLGİSİ KURALLARININ SINIFLARA DAĞILIMI…….126 Ç. ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KAZANIMLAR……………………………………………...130 D. ARA DİSİPLİN ALANLARI İLE İLGİLİ KAZANIMLAR…………………………………...138 E. ZORUNLU VE SEÇMELİ TEMALAR………………………………………………………...141

4

3. BÖLÜM PROGRAM KILAVUZU A. YAPILANDIRICI YAKLAŞIMA GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ………………………….145 1. Öğrenme…………………………………………………………………………………..145 2. Öğrenme-Öğretme Süreci………………………………………………………………....147 3. Öğretmenin Rolü………………………………………………………………………….148 B. ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ……………………………………………………………..149 1. Hazırlık……………………………………………………………………………………150 2. Anlama……………………………………………………………………………………151 3. Zihinde Yapılandırma…………………………………………………………………….153 4. Kendini İfade Etme……………………………………………………………………….155 5. Ölçme ve Değerlendirme…………………………………………………………………156 C. KAZANIMLARIN ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNE DAĞILIMI………………..157 Ç. METİN SEÇME VE İŞLEME…………………………………………………………………169 1. Metin Seçme……………………………………………………………………………...169 2. Metin İşleme ve Etkinlikler………………………………………………………………170 3. Metin işleme Örnekleri…………………………………………………………………...171 § § § § § § Birinci Sınıf Metin İşleme Örneği…………………………………………172 İkinci Sınıf Metin İşleme Örneği………………………………………….179 Üçüncü Sınıf Metin İşleme Örneği………………………………………..187 Dördüncü Sınıf Metin İşleme Örneği……………………………………...199 Beşinci Sınıf Metin İşleme Örneği………………………………………...211 Dinleme Metni İşleme Örneği……………………………………………..224

D. İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ…………………………………………………………..231 1. Ses Temelli Cümle Yöntemi………………………………………………………………………232 2. İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık……………………………………………………………………..236 3. İlk Okuma-Yazmaya Başlama ve İlerleme………………………………………………………..240 4. Okur Yazarlığa Ulaşma…………………………………………………………………………...242 5. Uygulamalar………………………………………………………………………………………243 6. Ölçme ve Değerlendirme…………………………………………………………………………252 7. İlk Okuma-Yazma Öğretimi İle ilgili Kazanımlar…………………………………………….….255 E. ETKİNLİKLER…………………………………………………………………………………258 1. Dinleme Etkinlikleri………………………………………………………………………………260 2. Konuşma Etkinlikleri……………………………………………………………………………..285 3. Okuma Etkinlikleri……………………………………………………………………………….289 4. Yazma Etkinlikleri………………………………………………………………………………..302 5. Görsel Okuma ve Görsel Sunu Etkinlikleri………………………………………………………316

5

..6. OKUMA DOSYASI……………………………………………………………………………391 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI…………………………………………………….. Atatürkçülük Etkinlikleri…………………………………………………………………………320 7.339 F. YÖNTEM VE TEKNİKLERİ…………………………………………..352 1..353 2. ÖĞRENME TÜR..... Öğrenme Türleri…………………………………………………………………………………..409 6 . Teknikler…………………………………………………………………………………………372 G. Yöntemler……………………………………………………………………………………….406 SÖZLÜK………………………………………………………………………………………….407 KAYNAKÇA…………………………………………………………………………………….. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………379 H.. Ara Disiplin Alanları Etkinlikleri……………………………………………………………….367 3.

koruyan ve geliştiren. geniş bir dünya görüşüne sahip. bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak. ahlâkî. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. insan haklarına saygılı. seçkin bir ortağı yapmaktır. zihin. 2. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. manevî ve kültürel değerlerini benimseyen. 1. 3. İlgi. yaratıcı. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. Türk milletinin millî.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin genel amaçları: I. beceri. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. vatanını. Türk Millî Eğitiminin genel amacı. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı. yapıcı. 7 . ailesini. topluma karşı sorumluluk duyan. Böylece. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. hür ve bilimsel düşünme gücüne. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. Beden. Genel Amaçlar Madde 2. kişilik ve teşebbüse değer veren. öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî. ahlâk. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. insanî. Türk milletinin bütün fertlerini.

1. BÖLÜM .

Bu anlayıştan hareketle. sınıflama. Geleneksel eğitim yaklaşımlarının yetersiz kaldığı bilgi ve teknoloji çağında. • • • • Dinleme. yorumlama ve zihninde yapılandırma. öğrenmeyi sürdürme gibi becerilere de ağırlık verilmektedir. görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanları bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak iletişim kurma. Bunlar öğrenme sürecinde karşılıklı olarak birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır. değerlendirme. sıralama. bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. anlama. görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin geliştirilmesi değil. öğrenci merkezli eğitim. Bu yaklaşımlarla eğitim sürecinde öğrencinin davranışını değiştirmek yerine dil ve zihinsel becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmektedir. sıralama. çok yönlü düşünme. ilişki kurma. eleştirme. öğrencilerin olayları sorgulama. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir. Dil ve zihinsel becerilerin gelişimi. Bu süreçte uygulanan eğitim yaklaşımları ve programları büyük önem taşımaktadır. keşfetme. Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme. sorun çözme. yazma. görsel okuma ve sunu içinde birlikte ele alınmaktadır. karar verme. anlama. Bu durum Türkçe öğretiminde dil becerileriyle birlikte zihinsel becerilerin de geliştirilmesini ön plana çıkarmaktadır. yazma. Bu beceriler dilin öğrenme alanları olan dinleme. İletişim kurma. aynı zamanda düşünme. okuma. okuma. bilgiye ulaşma. eleştirme. duygu ve düşüncelerini ifade etme. çoklu zekâ. analiz. sosyalleşme ve çağdaşlaşma süreçlerini kolaylaştırmaktadır. konuşma. iletişim kurma. okuma. sorgulama. tahmin etme. arkadaşlarıyla iş birliği yapma. sınıflama.GİRİŞ Bilgi çağını yaşayan dünyamızda birey ve toplumun geleceği. Günümüzdeki gelişmeler eğitimin her alanını etkilemekte ve eğitim yaklaşımlarında köklü değişikliklere neden olmaktadır. çağdaş toplumun gereklerini yerine getirme. beyin temelli öğrenme gibi yeni yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. bilinçli kararlar verme. konuşma. yapılandırıcı yaklaşım. yazma. Günümüzde Türkçe öğretimi sadece dinleme. sentez yapma ve değerlendirme. Bilgiyi araştırma. Türkçe öğretiminde öğrencilerin hayat boyu kullanacakları bilgi ve becerileri kazanmaları beklenmektedir. okuma. analiz-sentez yapma. sorgulama. Bu gelişim sürecinde öğrencilerin. 9 . tahmin etme. öğrenme. konuşma. Bu nedenle Türkçe öğretiminde dinleme. değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi olarak anlaşılmaktadır. tartışma. ilişki kurma. konuşma. bilgi edinme ve öğrenmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek gerekmektedir. Düşünme. ortak karar verme ve girişimcilik. görsel okuma ve sunu yapma. gibi becerileri geliştirmeleri beklenmektedir. yazma.

bireysel farklılıklara duyarlı eğitim. Kendini ifade eden. Bilgi teknolojilerini kullanan. gelişim düzeyini dikkate alma. Türkçe sevgisiyle. araştıran. eleştiren. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI Türkçe Dersi (1-5. yazma. iş birliği yapan. beyin temelli öğrenme. öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme. bireysel farklılıklara duyarlı eğitim vb. sorgulama. Bilimsel düşünen. şartlandırmaya karşı duyarlı. üreten ve geleceğine yön veren bireylerden oluşan bir toplum hedeflenmektedir. Bunlar yapılandırıcı yaklaşım. öğrenmeleri. inceleyen. bilgiyi uygulama ve değerlendirme önemli kavramlardır. tematik ve beceri yaklaşımı gibi çeşitli eğitim yaklaşımlarından da yararlanılmıştır. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ Bilimsel yöntem ve aşamalar izlenerek hazırlanan. yönetici. iletişim kuran. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan yapılandırıcı yaklaşım.Sınıflar) Öğretim Programı’nda yapılandırıcı yaklaşım merkeze alınmakla birlikte. anlayan. anlama. çok sayıda akademisyen. • • • • • • Türkçeyi doğru. uzman. görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili dil ve zihinsel becerileri kazanmaları. sıralanabilir. öğretmen. sorgulayan. etkili iletişim kurmaları. 10 . C. bilgi üretmeye dayalı çağdaş eğitim yaklaşım ve modelleri temel alınmıştır. Günümüzün ve geleceğin öğrencilerini yetiştirecek bu programla. Haklarını ve sorumluluklarını bilen. çoklu zekâ yaklaşımı. çoklu zekâ. Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan.A. etkili iletişim kurma.Sınıflar) Öğretim Programı. PROGRAMIN VİZYONU Türkçe Dersi (1-5. bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönlerden geliştirmeleri. sarmal. yorumlayan. istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır. öğrenme sürecinde öğrenci katılımına. çevresiyle uyumlu. okuma. öğrenci merkezli öğrenme. B. Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrenme sürecinde öğrencinin ön bilgilerini harekete geçirme. beyin temelli öğrenme. iş birlikli öğrenmeye ve öğretmen rehberliğine ağırlık vermektedir. veli ve öğrencilerin görüşleri alınarak geliştirilen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır: Bilgi ezberlemeye değil. konuşma. öğrenci merkezli eğitim. girişimci ve sorun çözen. güzel ve etkili kullanan. müfettiş.

eleştirme. problem çözme. kişisel ve sosyal değerlere önem verme gibi temel becerilere yer verilmiştir. özellikle dinleme ve konuşma alanlarıyla da bütünleştirilerek verilmiştir. sadece okuma ve yazma becerilerini geliştirme süreci olarak düşünülmediğinden. her sınıf düzeyine uygun metin işleme ve etkinlik örnekleri verilmiştir. yazma ve görsel okuma ve görsel sunu etkinlikleri ayrı ele alınmıştır. İlk okuma-yazma öğretimi. ayrıca metin içi. sınıflama. yaratıcı düşünme. sorgulama. anlama. ilişki kurma. Anlama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla sıralama. Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde. diğer öğrenme alanları içinde verilmiştir.Türkçeyi doğru. metinler arası okuma. bilgi teknolojilerini kullanma. özetleme. Kazanımların belirlenmesinde öğrencilerin yaş. iletişim. Bu nedenle bütün öğrenme alanlarıyla iç içe. sınıflama. İlk okuma-yazma öğretiminde “Ses Temelli Cümle Yöntemi” benimsenmiştir. görsel okuma ve görsel sunu başlıkları altında ele alınmıştır. Kişisel 11 . öğrenme-öğretme sürecinin aşamaları açıklanmış programdaki bütün kazanımların bu sürece dağılımı örnek olarak gösterilmiştir. konuşma. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi etkinlikler verilmiş. girişimcilik. eleştirme. programda diğer alanlardan ayrı olarak ele alınmamıştır. tahmin etme. Tematik yaklaşımın bir gereği olarak öğrenme öğretme sürecinde ele alınacak zorunlu ve seçmeli temalar ayrıntılı olarak verilmiştir. Öğrenme öğretme sürecinde yapılacak çalışmaları göstermek amacıyla. ilişki kurma. Dil bilgisi ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış. etkili ve güzel kullanma. Bu amaçla düşünme. metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam kurmaya özen gösterilmiştir. okuma. konuşma. Öğrenme alanları günümüz dil eğitim anlayışının ve dil becerilerinin gereği olarak dinleme. Yazı öğretiminde ise birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bütün yazı çalışmalarının bitişik eğik yazı harfleriyle yapılması gerekli görülmüştür. dil ve zihin gelişimleri göz önünde bulundurulmuştur. sıralama. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel beceriler ön plana çıkarılmıştır. araştırma. eleştirel düşünme. düzey. okuma. yazma. Programda görsel okuma ve görsel sunu ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmıştır. öğrencinin dil becerileri ile zihinsel becerilerini geliştirmesine ve etkili kullanmasına önem verilmiştir. karar verme. Bu süreçte dinleme. dinleme ve konuşma alanlarından kopuk. Eğitim alanındaki son bilimsel gelişmeler ve yaklaşımlar çerçevesinde. Öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak her öğrenme alanı için ayrı ayrı belirlenen etkinliklerle öğrencilerin süreç içinde değerlendirilmesi planlanmıştır.

Millî. eleştirel ve yaratıcı düşünme. sorun çözme. 13. Bu nedenle etkinlikler. Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamaktır. eleştirme. Türk Millî Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin: 1. 12 . 10. 12. Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak. anlama. ahlaki. bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek. yazma. yapıcı. Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma. iş birliği yapma. Dinleme. yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek. iş birliği yapma. tahmin etme. yaratıcılık. metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirmek. Bilgiye ulaşma. Genel Amaçlar Türkçe öğretiminin amacı. Metinler arası okuma becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek. girişimcilik vb. öğrenciyi merkeze almakta ve bütün etkinliklerde öğrencinin aktif rol almasını gerektirmektedir. konuşma. 11. sınıflama. öğrencinin iletişim kurma. güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak. doğru. kültürel. problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek. keşfetme. kazanımlar. tarihî.Sınıflar) Öğretim Programı’nın yapısı genel amaçlar. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek. öğrenme alanları. becerilerini geliştirecek şekilde yapılandırılmıştır. ilişki kurma. öğrenme. 1. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmek. estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak. Bilgiyi araştırma. sosyal. PROGRAMIN YAPISI Türkçe Dersi (1-5. millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek. manevi. sıralama. Türkçeyi sevmelerini. iletişim kurma. 4. kendini ifade etme.değerlendirme ölçekleri. sorgulama. 8. 5. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak. Türkçe Dersi Öğretim Programı. gözlem ölçekleri gibi çeşitli değerlendirme ölçekleri de verilmiştir. 3. temel beceriler. Düşünme. öğrenci ürün dosyası. Ç. Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulamalarını sağlamak. 7. etkinlikler ve açıklamalardan oluşmaktadır. okuma. Öğrencilerin dil ve zihin becerilerini geliştirme amacıyla her öğrenme alanında ve sınıf düzeyinde etkinlik örnekleri verilmiştir. 6. 9. Kişisel. Bilimsel. 2.

Dinleme Dinleme. a. Bu programla ulaşılması beklenen temel beceriler. analiz. Girişimcilik. Öğrenme Alanları Türkçe Dersi Öğretim Programı dinleme. beceri. Metinler arası okuma. dinleme sürecinin ilk aşamasıdır. Problem çözme. Programda öğrenme alanları hem kendi içinde hem de diğer öğrenme alanlarıyla bir bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir. anlama ve zihinde yapılandırma aşamalarını içermektedir. Böylece işitilenler zihinde yapılandırılmakta ve dinleme süreci de tamamlanmış olmaktadır. Bu süreç işitme. zihinsel. Araştırma. Kişisel ve sosyal değerlere önem verme olarak sıralanmaktadır.Sınıflar) Öğretim Programı içerdiği öğrenme alanları ve kazanımlarla öğrencilerde aşağıdaki temel becerilerin gelişmesini sağlayacaktır. Bu ilişkilendirmenin amacı öğrencinin dil ve zihinsel becerilerini geliştirme. İkinci aşamada sesler ve konuşmalara dikkat yoğunlaştırılmakta. konuşma. anlama ve zihinde yapılandırma çalışmalarına ağırlık verilmelidir. değerlendirme gibi çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilerek bireyin ön bilgilerine göre anlamlandırılmaktadır. Bu aşamada sesler ve konuşmalar işitilmektedir. ilgi duyulanlar ve gerekli görülenler seçilmektedir. dili etkili kullanma. ilişki kurma. 3. 13 . sentez. Eleştirel düşünme. Öğrenme alanları öğrencilerin dil. okuma. Son aşamada ise anlamlandırılan bilgi. Yaratıcı düşünme. görsel okuma ve görsel sunudan oluşan beş öğrenme alanı üzerinde yapılandırılmıştır. yazma. sorgulama. Karar verme. güzel ve etkili kullanma. Dinleme becerilerini geliştirmek için işitme. Bilgi teknolojilerini kullanma. ses ve konuşmaların anlamlandırılarak zihinde yapılandırıldığı karmaşık bir süreçtir. İletişim. duygusal ve sosyal yönde gelişimine yönelik çeşitli bilgi. duygu ve düşünceler bireyin ön bilgileriyle birleştirilerek bütünleştirilmekte ve zihnindeki yapıya yerleştirilmektedir. Seçilen bilgi ve düşünceler sıralama. Temel Beceriler Türkçe Dersi (1-5. sınıflama. Türkçeyi doğru. öğrenme ve bilgileri zihinde yapılandırma sürecini kolaylaştırmaktır. tutum ve değerleri içermektedir. İşitme.2.

dinleme amacını belirleme. dinlediklerinin konusunu. sorgulayıcı dinleme. Bu amaçla öğrencilere dinlediklerini zihninde canlandırma. öğretmen gerekli rehberliği yapmalıdır. seçici dinleme. Bu aşamalara gereken önem verilmeli ve çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Dinleyerek öğrenen öğrenciler. yöntemini belirlemesi. sebep-sonuç ilişkisi kurma. görsellerden yararlanma. dikkatini yoğunlaştırma ve görgü kurallarına uygun dinleme ile ilgili kazanımlar verilmektedir. Bu çalışmalar öğrencilerin dinlediklerini anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerini kolaylaştırmaktadır. dinlediklerini sınıflama. ilişki kurma. 14 . dinleme sürecini denetim altına almasını ve dikkatini yoğunlaştırmasını sağlamaktadır. işlenmesi ve anlamlandırılmasında belirleyici olmaktadır. öğrenmesini ve zihinsel yapısını geliştirmesini kolaylaştırmaktadır. yazma görsel okuma ve sunu gibi diğer öğrenme alanları ile becerilere temel oluşturur. sorgulama. Bu etkinlikler öğrencilerin dinleme ve zihinsel becerilerini geliştirmede etkili rol oynar.Dinleme sürecinde dikkati yoğunlaştırma önemli bir beceri olmakta ve bütün süreci etkilemektedir. ana fikrini belirleme. değerlendirme. sonucu tahmin etme. Programda öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla önce dinleme kuralları üzerinde durulmaktadır. Özellikle işitilenlerin seçilmesi. Bu nedenle öğrencilerin dinleme becerileri erken yaşlarda geliştirilmelidir. sınıflama. Çocuklar dil öğrenme sürecine dinleme ile başlarlar. özetleme. Öğrencilerin dinlediklerini iyi anlaması ve zihninde yapılandırması dinleme sürecinin en önemli aşamalarıdır. Öğrencinin dinleme amacını. Bu çerçevede dinlemeye hazırlık. Ardından öğrencilerin dinlediklerini anlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmektedir. öğrencilerin iletişim kurmasını. konuşma. Dinleme. bilmediği kelimelerin anlamını araştırma. bu becerilerini bir öğrenme aracı olarak hayat boyu kullanırlar. Zihinsel hazırlık aşamasında öğrencilere çeşitli sorular sorularak dinleme amacı ile yöntemini belirlemelerine yardımcı olunmalıdır. yöntem ve teknikleri içeren kazanımlara da yer verilmektedir. uygun yöntem seçme ve dinlemeye dikkatini yoğunlaştırma çalışmaları yaptırılmalıdır. not alarak dinleme gibi tür. Dinleme becerileri. Bu amaçla ön bilgilerini kullanma. Dinleme alanında yapılacak çalışmaların başında öğrencileri zihinsel olarak hazırlamak gelmektedir. Dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla yapılacak bütün etkinlikler öğrenci merkezli olmalı. zihninde canlandırma. Ayrıca bilgi edinme ve eğlenme amaçlı dinleme. Bunun için öğrencilere dinleme amacını belirleme. Çocuklar. karşılaştırma yapma. Dikkati yoğunlaştırma öğrencinin dinleme amacıyla da doğrudan bağlantılıdır. özetleme gibi çeşitli becerileri geliştirmeye dönük kazanımlar sıralanmaktadır. hem öğrenmek hem de zihinsel yapılarını geliştirmek amacıyla dinleme becerilerini kullanırlar. okuma. arkadaşlarıyla paylaşma gibi etkinlikler yaptırılabilir. amaca uygun yöntem seçme. değerlendirme. çıkarımlar yapma.

yöntemi. düşünce ve bilgilerini kendilerine güvenerek aktarmaları. Konuşma Türkçe öğretiminin önemli bir alanı da konuşmadır. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla telaffuz. Doğru ve akıcı konuşmanın temelinde kelimeleri doğru telaffuz etme ile vurgu ve tonlamaya özen gösterme vardır. düşünce ve bilgiler. Konuşma becerileri. konuşma hızı ile biçimine dikkat edilmelidir. Bu çerçevede konuşmaya hazırlık. kelime ve cümleler aracılığıyla aktarılmaktadır. değerlendirme. sorgulama. Konuşma süreci ön bilgileri gözden geçirme. eleştirme. Konuşmaya zihinde yapılandırılmış duygu. Öğrenciler bildiklerini. düşünce ve bilgiler seçilmektedir. Bu süreç öğrenciler arasında zihinsel ve sosyal etkileşimi gerçekleştirir. Zihindeki duygu. konuyu sınırlandırma. düşündüklerini ve hissettiklerini konuşarak aktarırlar. konuşma amacını belirleme. değerlendirme gibi zihinsel işlemlerden geçirilerek düzenlenmektedir. Çocuklar konuşma becerilerini hem bireysel çabaları hem de aile ve çevreyle etkileşim yoluyla geliştirirler. düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunma gibi konuşma ve zihinsel becerileri geliştirici etkinlikler yaptırılmalıdır. Çocuklar önce dinlemeyi ardından konuşmayı öğrenirler. Seçilen duygu. Bu tür etkinlikler öğrencilerin hayat boyu kullanacakları konuşma becerilerini geliştirme açısından önemlidir. Konuşma öğrencilerin kendilerini ifade etme. Bu amaçla konuşma öncesi çeşitli sorular sorularak ve örnekler verilerek konuşmanın amacı.b. tartışma. Konuşma alanında yapılacak çalışmaların başında öğrencileri zihinsel olarak hazırlamak gelmektedir. dikkatini yoğunlaştırma ve görgü kurallarına uygun konuşma üzerinde 15 . Okulun ilk yıllarından itibaren öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmelidir. düşünce ve bilgiler sıralama. düzenleme ve aktarma olmak üzere üç aşamayı içermektedir. düşünce ve bilgilerin sözle ifade edilmesidir. Programda öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için önce zihinsel hazırlık yaptırılmaktadır. Konuşma becerilerini geliştirmek için ön bilgileri gözden geçirme. bir konuyu tartışma. Konuşma becerileri giderek okuma ve yazma becerilerine de alt yapı oluşturur. öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla sınıfta sorun çözme. yöntemi. Aktarma işlemi beden diliyle de desteklenmektedir. Öğrencilerin duygu. iletişim kurma. iletişim kurmaları ve öğrenmeleri açısından konuşma becerilerinin gelişimi çok önemlidir. sınıflama. Belirlenen amaç ve yöntemlere göre aktarılacak duygu. hece. öğrenme ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri açısından önemli bir alandır. düzenleme ve aktarma çalışmalarına ağırlık verilmelidir. özetleme. ses. ortak karar verme ve sorun çözme becerilerinin de gelişimine katkı sağlar. Ardından öğrencilere konuşmalarında karşılaştırma yapma. özetleme. İkinci aşamada konuşmanın amacı. vurgu ve tonlama çalışmalarına gereken önem verilmeli. dinlemeyle doğrudan bağlantılıdır. konusu ve sınırlarını belirleme çalışmaları yapılmalıdır. düşünce ve bilgilerin dikkatle seçilerek çeşitli işlemlerden geçirilmesi hem aktarmada kullanılan kelime ve cümle seçimini hem de aktarma sürecini kolaylaştırmaktadır. zihindeki duygu. Böylece öğrenciler konuşarak düşünme ve anlama becerilerini de geliştirirler. Öğretmen. Bu aşamada öğrencilerde geliştirilecek önemli becerilerden biri de dilin doğru ve akıcı kullanımıdır. ilişki kurma. Bu çalışmalar öğrencilerin konuşmaya zihinsel olarak hazırlanmasını sağlamaktadır. Konuşma. iş birliği yapma gibi etkinliklere ağırlık vermelidir. konusu ve sınırları belirlenmektedir. gördüklerini. amaca uygun yöntem seçme. analizsentez yapma. öğrencilerin iş birliği yapma. sebep-sonuç ilişkisi kurma. sınıflama. Konuşma. Düzenleme sonucu aktarılmasına karar verilen duygu. düşünce ve bilgilerin gözden geçirilmesiyle başlanmaktadır.

c. görme. Bu nedenle ilköğretim birinci sınıftan itibaren okuma becerilerini geliştirmeye gereken önem verilmelidir. zihinde yapılandırma gibi göz. Bu amaçla düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunma. sınıflama. güdülenmesi. vatandaşlık hak ve sorumluluklarını 16 . Bu nedenle okuma ve anlama becerilerini geliştirmek için kelime çalışmalarına gereken önem verilmeli. Okuma becerileri öğrencilerin diğer derslerde ve alanlarda başarılı olmalarına katkı sağlamaktadır. öğrencinin kişiliğini geliştirmesi ve yaşadığı toplumla sağlıklı ilişkiler kurması açısından da önemlidir. günlük gazeteleri etkili bir şekilde okumak. Bu aşamada metinde sunulan görsellerden de yararlanılmaktadır. özetleme gibi anlamayı ve zihinsel becerileri geliştirici etkinliklere yer verilmektedir. anlama. Öğrencinin ilgisi. yöntem ve teknikler de verilmektedir. Sınıf düzeyleri yükseldikçe öğrencilerin okuma becerileri de gelişmektedir. Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları genellikle ilköğretim düzeyinde şekillenmektedir. çeşitli zihinsel etkinlikler yapma gibi çalışmalar yapılmalıdır. eleştirel. karşılaştırma yapma.hece. telaffuz gibi çeşitli ipuçlarından tanınmaktadır. Bu becerilerin gelişimi. öğrencinin zihinsel sözlüğünü kullanarak kelimenin anlamını belirlemesi sonucu gerçekleşmektedir. düşünce ve bilgiler zihinsel kavramlara çevrilmekte. harf ve semboller algılanmaktadır. değerlendirme. Seçilen bilgiler. Okuma sürecinde öğrencinin kelimeleri doğru tanıması çok önemlidir.durulmaktadır. paragrafları ve giderek bütün metni yanlış anlamayı getirmektedir. Okuma becerileri bu üç aşamadaki çalışmalarla geliştirilmektedir. Kelime tanıma becerilerini geliştirmek için yazılı kelimeleri ayırt etme. bulma. sorgulama. okuma amacı. öğrencinin söz varlığı zenginleştirilmelidir. farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma. Bu süreç görme. eleştirme. televizyonda izlenen bir programı anlamak. anlamlandırılmakta ve zihinde yapılandırılmaktadır. seslendirme. Okuma Okuma. ilgi duyulan ve gerekli görülenler seçilmektedir. Bu nedenle Türkçe öğretiminde okuma alanına ayrı bir önem verilmektedir. Son aşamada ise anlamlandırılan bilgiler ön bilgilerle birleştirilerek bütünleştirilmekte ve zihinde yapılandırılmaktadır. sebep-sonuç ilişkisi kurma. öğrencinin zihinsel gelişimine en büyük katkıyı sağlayan öğrenme alanıdır. algılama. ses ve beynin çeşitli işlevlerinden oluşan karmaşık bir süreçtir. Kelimenin anlamı belirlenirken ön bilgiler kullanılmaktadır. analiz-sentez yapma. Görme aşamasında yazıdaki çizgi. anlamını araştırma. Kelime tanıma. Okuma sürecinde duygu. sorun çözme ve değerlendirme gibi zihinsel işlemlerden geçirilerek anlamlandırılmaktadır. günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşma. Ayrıca konuşma kurallarını uygulama. ilişki kurma. Okuma. Yazılı bir kelime harf. sıralama. satış ilanlarını. eğlenmek ve bilgi edinmek için konuşma. Ardından bunlara dikkat yoğunlaştırılarak kelime ve cümleler tanınmakta. anlama ve zihinde yapılandırma olmak üzere üç aşamayı içermektedir. sınıflama. Kelimeleri yanlış anlama cümleleri. Ardından kendini sözlü olarak ifade etme becerilerine ağırlık verilmektedir. ikna edici ve betimleyici konuşma gibi tür. Caddelerdeki trafik işaretlerini. ön bilgileri ve okuma deneyimleri anlama sırasında belirleyici olmaktadır.

Programda öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla önce okuma kuralları üzerinde durulmaktadır. Bunlara ek olarak eğlendirici. karşılaştırılmakta. sorgulayıcı ve serbest okuma gibi tür. öğrencilerin düşüncelerini geliştirme. Okuma gibi yazmanın da insan yaşamında önemli bir yeri vardır. zihindeki duygu. bilgilerini düzenleme. karşılaştırma yapma. kelime ve cümleler aracılığıyla aktarılmaktadır. Bu işlemler öğrencinin hem düşüncelerini hem de zihin yapısını düzenlemeye yardım etmektedir. Okunanlar tartışılmalı ve değerlendirilmelidir. anlama. Seçilen bilgiler çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilerek düzenlenmektedir. Aileler. yeni bilgiler üretebilecek bireyler yetiştirmede ailelere de büyük görevler düşmektedir. 17 . yazmalarına ve yazdıklarını incelemelerine bağlıdır. masallar. Yazma. düşünce ve bilgiler. konusu ve sınırları belirlenerek yazılacak bilgiler seçilmektedir. Bu çerçevede okumaya hazırlık. yöntemi. genişletilmekte ve yeniden düzenlenmektedir. Çocuklarda okuma zevk ve isteği oluşturulmalıdır. öğrenme. dikkatini yoğunlaştırma ile ilgili kazanımlar verilmektedir. Bu amaçla ön bilgilerini kullanma. düzenleme ve yazma kurallarını uygulamayı öğrenirler. Düzenleme sonucu aktarılmasına karar verilen duygu.öğrenmek. düzenleme ve aktarma olmak üzere üç aşamayı içermektedir. bilgilendirici. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeleri sürekli okumalarına. çeşitli zihinsel becerileri geliştirmeyi gerektirir. Yazma süreci ön bilgileri gözden geçirme. Yazmaya zihinde yapılandırılmış duygu. çocuklara okuma materyalleri sağlamalı ve onları güdülemelidir. Duygu. özetleme gibi çeşitli anlama ve zihinsel becerileri geliştirmeye dönük kazanımlar sıralanmaktadır. hece. Yazma becerileri bu üç aşamadaki çalışmalarla geliştirilmektedir. romanlar vb. okumalıdır. yöntem ve teknikleri geliştirmeye dönük kazanımlar da yer almaktadır. Çocukları okumaya özendirmeli ve onlara düzenli olarak çeşitli hikâyeler. Yazma Türkçe öğretiminin bir diğer önemli alanı da yazmadır. çeşitli tekniklerden yararlanarak söz varlığını geliştirme ile ilgili kazanımlar da verilmektedir. okuma amacını belirleme. Yazının amacı. Yazma becerileri. dili etkili kullanma. konuşma ve okuma becerileriyle doğrudan ilişkilidir. düşünce ve bilgileri açık ve anlaşılır yazma. sebep-sonuç ilişkisi kurma. Bunun için öğrencilerin dinledikleri ile okuduklarını iyi anlamaları ve zihinlerinde yapılandırmaları gerekmektedir. harf. görsellerden yararlanma. Bu nedenle okuma becerilerinin geliştirilmesine ve hayat boyu kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca metin içi ve metinler arası anlam kurma. Bu nedenle yazma becerileri öğrencilerin zihinsel gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. düşünme. sınıflama. Öğrenciler yazma becerileri yoluyla düşüncelerini sıralama. ç. iletişim kurma ve duygularını aktarma becerilerini de geliştirmektedir. zihninde canlandırma. Teknoloji çağının sorumluluklarını yerine getirebilecek. Yazma becerileri dinleme. Kâğıt üzerine aktarılan düşünceler daha kolay incelenmekte. sınırlama. amaca uygun yöntem seçme. değerlendirme. Ardından öğrencilerin okuduklarını anlama becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmektedir. düşünce ve bilgilerin yazılı olarak ifade edilmesidir. okuma ve anlama becerilerini kullanmayı gerektirmektedir. Öğrenciler düşüncelerini kâğıt üzerine yazarak aktarırlar. düşünce ve bilgilerin gözden geçirilmesiyle başlanmaktadır.

okuma. yöntem ve teknikler de verilmektedir. dikkatini yoğunlaştırma ve kurallarına uygun yazma kazanımlarına yer verilmektedir. şekil ve grafik sunumlarla daha kolay anlaşılmaktadır. sınıflamayı. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi. bilgilerini mantıksal olarak düzenlemeyi kolaylaştırmaktadır. Görsel sunu yapmak yazılı ve sözlü ifadelerle iletişimi kuvvetlendirmektedir. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir. betimleyici ve serbest yazma gibi tür. İlköğretim 1-5. programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış. duygu ve düşüncelerini ifade etmek. Ayrıca öğrencilerin ön bilgileriyle yeni bilgileri bütünleştirme ve zihninde yapılandırma sürecini hızlandırmaktadır. sınıflama. yazma. görsel okuma ve görsel sunu ayrı bir öğrenme alanı olarak ilk kez ele alınmıştır. Yeni kavramların anlamı resim. fotoğraf. resim. bilgilerini aktarmak için şema. uygun yöntem seçme. Görsel sunu kavramları. yorumlama. taklit gibi görsel etkinliklerden ve video. düşünce ve bilgileri öğrenirler. yazma amacını belirleme. tablo. Görsel Okuma ve Görsel Sunu Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda. İlköğretim 1-5. ilişkilendirme ve sorgulama çalışmaları yaptırılmalıdır. oyun. Ayrıca. Öğrenciler görsel okuma yoluyla çeşitli duygu.sınıf öğrencilerinin gelişim özellikleri dikkate alındığında. Bu öğrenme alanı şekil. beden dili. rol oynama. dil bilgisi kural ve ilkelerinin sezdirilerek öğretilmesi benimsenmiştir. 18 . özetleme gibi anlamayı ve zihinsel becerileri geliştirici kazanımlar sıralanmaktadır. 4. sıralamayı ve karmaşık konuları sunmayı kolaylaştırmaktadır. Dil Bilgisi Dil bilgisi bir dilin yapısı. grafik. konuşma. bazı kavram ve olayları zihinde canlandırmak daha kolay olmaktadır. ikna edici. sınıflar düzeyinde. anlama ve zihinde yapılandırmayı kapsamaktadır. sembol. Görsel sunu alanında öğrencilerin duygu. Ardından kendini yazılı olarak ifade etme becerileri ele alınmaktadır. tiyatro. ses-görüntü kasetleri. d. değerlendirme. Bu çerçevede yazmaya hazırlık. resim. Dolayısıyla dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. Programda öğrencinin yazma becerisini geliştirmek için önce zihinsel hazırlık öngörülmektedir. Bu nedenle öğrencilere çeşitli görselleri inceleme. dile ilişkin kuralları aktarmak yerine onların dinleme. sorgulayıcı. bilgisayar gibi araçlardan yararlanabilirler. konuyu sınırlandırma. sebep-sonuç ilişkisi kurma. Görsel sunu öğrencilerin düşünme ve anlama becerilerini geliştirmekte. diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır. Görsellerle zihinsel görüntüler oluşturmak. Görsel okuma. anlamak. öğrencilerin yazma becerileriyle birlikte zihinsel becerilerini de geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde yazma. eğlenmek ve bilgi edinmek için yazma. desen gibi görsellerden. farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma. karşılaştırma yapma. görsel okuma ve sunu becerilerini geliştirmelerine olanak sağlanmalıdır. düşünce ve bilgilerini görseller aracılığıyla aktarmaları ele alınmıştır. doğa ve sosyal olayları okuma. Öğrenciler.Programda. anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerini kolaylaştırır. Bu nedenle dil bilgisi konularının verilişinde adlandırmaya gidilmemiştir.

sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. Örneğin 2. Millî Kültür. 4. Atatürkçülük ile ilgili örnek etkinlikler hazırlanmıştır. öğretmeni dinleyerek bilgi edinmesi veya beceri geliştirmesi yerine. Askerlik Hayatı. Ayrıca çevresel özelliklerle öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. etkileşimde bulunma. Türk Dış Politikası. Bunlar. Atatürk ve Millî Mücadele). Etkinlikler. 2. 6. Türk Kadını. bölümde verilen etkinliklerde: 19 . Örf ve Âdetlere Hoşgörülü Olma).Sınıflar) Öğretim Programı’nın 2. Öğrenim Hayatı. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sorma ile araştırma yapma becerilerine ağırlık verilmelidir. Etkinliklerde öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenlerle iletişim kurma. Atatürkçülük Atatürkçülük Türkçe Dersi (1-5. bölümünde. beceri. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Yer Alan Konular (Millî Eğitim.Sınıflar) altında ele alınmıştır. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmalıdır. Diğer Din. öğrencinin sadece kitap okuyarak. Ailesi. görüşlerini açıklayarak. bölümünde verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. Örneğin. Öğretmen bu etkinlikleri aynen kullanabileceği gibi bunlara ekleme ve çıkarmalar yapabilir. Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Hayatı. olarak sıralanmaktadır. Atatürk ve Güzel Sanatlar. Yani birinci kazanım onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli anlamına gelmemektedir. Kazanımlar Kazanımlar öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi. Çevre Bilinci. Etkinlik hazırlanırken hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. Atatürk ve Cumhuriyet Eğitimi. tutum ve değerlerdir.5. Fikir ve Siyasî Hayatı. Bu etkinlikler programda verilmektedir. Öğretim Programı’nda dört temel başlık 1. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik göstermemektedir. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Amaç ve Görevleri. Ayrıca. Yukarıdaki konulara göre düzenlenen kazanımlar Türkçe Dersi (1-5. “Atatürkçülük ile İlgili Kazanımlar “başlığı altında verilmiştir. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri. 3. 7. programda öğrencilerin gelişim düzeyine ve öğrenme alanının özelliğine göre birinci sınıftan beşinci sınıfa doğru artırılarak verilmiştir. Programda etkinlikler bazı simgelerle gösterilmiştir. Etkinlikler Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 2 ve 3. Planlı Çalışması. sorgulayarak. Kazanımlar. öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

5 19. Program.5x27. SINIF 2.5 19.5x27. yöntemi. kazanımların içeriği. 9.5x27. Bu şekilde verilen etkinliklerin ayrıntıları Program Kılavuzu’nda (3. SINIF 3. Önemli görülen noktalar [!] uyarı simgesi kullanılarak belirtilmiştir. bölümünde yer alan açıklamalar. uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir.2. Tırnak içindeki bölüm etkinliğin adıdır.5x27.5x27.4. simgesi ile verilen etkinlikler ise öneri niteliğindeki okul dışı etkinliği göstermektedir. SINIF 5. Diğer derslerle ilişkiler simgesi ile ara disiplinler ise simgesi ile gösterilmiştir.5x27. Türkçe dersini öğrenciye sadece dil becerilerini kazandıran bir ders olarak ele alınmamıştır. Açıklamalar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 2. Bölümünde) etkinlikler başlığı altında açıklanmıştır.5 Forma Sayısı 5-7 7-10 7-10 7-10 7-10 20 .5 19. “Zihninde Canlandır”: Bu simge ile verilen etkinlik sınıf-okul içi etkinliğidir.5x27. Sınıflar) Öğretim Programına Göre Hazırlanacak Kitapların Forma Sayıları OKUMA-YAZMA SINIFLAR DERS KİTABI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI Kitap Boyutu 19. Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir. Kazanımlarla ilgili ölçme ve değerlendirme uygulamaları simgesi ile gösterilmiştir.5 19.5 19.5 Forma Sayısı 8-10 Kitap Boyutu 19. Bu nedenle Türkçe dersinin diğer ders ve disiplinlerle ilişkilendirilmesine gerek duyulmuştur. 8.5 19. Program uygulanırken bu simgelere dikkat edilmelidir.5 19.5 19. SINIF 19.5 Forma Sayısı 5-7 10–12 10–12 10–12 10–12 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Kitap Boyutu SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST Forma Sayısı SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST SERBEST Kitap Boyutu 1. öğrencinin bu derste kazandığı ve geliştirdiği becerilerini diğer derslerde de kullanmasını öngörmüştür. SINIF 4. İlköğretim Türkçe Dersi (1-5.5x27. Türkçe Programı.5x27.5x27.5x27.

BÖLÜM .2.

Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma Yazma Öğrenme Alanı 1. Tür. 4 ve 5. Girişimcilik. Kariyer Bilinci Geliştirme.KAZANIMLAR Bu bölümde. Özel Eğitim. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma Okuma Öğrenme Alanı 1. Tür. 4. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim) ile ilgili diğer kazanımlar da verilmektedir. 2. Görsel Okuma 2. Konuşma Kurallarını Uygulama 2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanı 1.TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARI Bu başlık altında Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın kazanımları. Görsel Sunu 22 . Bölüm sonunda ise programın içeriğini oluşturan zorunlu ve seçmeli temalar sıralanmaktadır. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. ilköğretim 1. sınıf düzeylerine göre verilmektedir. Dinlediğini Anlama 3. Yazma Kurallarını Uygulama 2. Tablolarda kazanımlara ilişkin açıklamalar ile etkinlik örnekleri de yer almaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın kazanımları ve kazanımların genel dağılımı öğrenme alanlarına göre verilmektedir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık. Tür. Kazanımlar öğrenme alanlarına göre tablolar içerisinde sıralanmaktadır. 3. Bu kazanımlarla eşleşen Atatürkçülük ve ara disiplin alanları (Afet Eğitimi. 2. 3. 5. Dinleme Öğrenme Alanı 1. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme Konuşma Öğrenme Alanı 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. A. Okuma Kurallarını Uygulama Okuduğunu Anlama Anlam Kurma Söz Varlığını Geliştirme Tür. Her sınıf düzeyindeki kazanımlar aşağıdaki başlıklar altında verilmektedir.

1. İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF KAZANIMLARI .

1. 1. Dinlemek için hazırlık yapar. Görgü kurallarına uygun dinler. kendini konuşanın yerine koyma vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.3.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (1. gereci hazırlama vb. SINIF) KAZANIMLAR 1. Etkinlikler. 3. bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Konuşanın sözünü kesmeme. saygılı olma. gözlem yapılarak değerlendirilebilir.1.1. Dinleme sırasında nasıl oturacağını belirleme. 2. söz isteme. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. kullanacağı araç. açıklama ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmaya çalışılmalıdır.17) 1. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görsel. yapılacak bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.3.3.16) “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. [!] 1.2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 24 . [!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımların hepsi. 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1.

Duyduğu sesleri ayırt eder. sözlü sunu.9. 16. 3. Dinlediklerinin konusunu belirler. Zihinde canlandırılanların sözlü veya görsel olarak anlatılması istenebilir. 8.) etkinliği yaptırılabilir. 11. 7. araç vb. fotoğraf vb. ne tür sınıflama yapacakları hakkında yönlendirilebilir. 12. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusu ile ön bilgilerin hatırlanması sağlanır. Hikâye unsurları: ana karakter.2. yer. 15. 13. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 5. 9. 2. Dinlediğini Anlama 2. 2. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. ne zaman. “Bundan sonra ne olabilir?” sorusuyla öğrenciler yönlendirilebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. Dildeki sesleri.33) 2. niçin ve kim sorularına (5N 1K) cevap arar. resimlemeboyama. nasıl. görselleştirme. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.2.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (1.7.4.14. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 25 . 2. 14. “Sınıflama” (Dinlediklerinde geçen varlıklar benzer özelliklerine göre sınıflandırılabilir. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergelere uyar. 17. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.9. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. kullanmaları istenebilir.11. Dinlerken vurgu. 2. nerede. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir. SINIF) KAZANIMLAR 2. olay. 2. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 6. 2.11. 2. 1. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar.1. 2.9. Resim. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. [!] 2. Konuşmacı. Öğrenciler dinleme öncesinde. tonlama ve telaffuza dikkat eder. Dinledikleriyle ilgili. konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. şekil. doğru-yanlış) kullanılarak değerlendirilebilir. Dinlediklerinde ne. resimden bulma. 2. boşluk doldurma. 10.1. 4. hayvan. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir.15. sesleri ayırt etme. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. gözlem ve çalışma yaprakları (eşleştirme.

AÇIKLAMALAR 3. SINIF) KAZANIMLAR 3. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. Bilgi edinmek için haber. Televizyondan çocuk programlarını izlemeleri ve izlediklerini sınıfta anlatmaları istenebilir. tiyatro vb. soldan sağa yön becerisini pekiştirmek amacıyla izlenmesi. 3.2.3. belgesel vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ / 3. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 26 . dinler ve izler. hikâye. Dinledikleri masal veya hikâyeleri oyunlaştırmaları istenebilir. Öğretmen veya öğrenci tarafından yapılan örnek okumaların. gözlem formları ve çalışma yapraklarıyla değerlendirilebilir. sunu. 2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. Metni takip ederek dinler. Tür. tekerleme. “Tür.1.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (1. Eğlenmek için masal. şarkı. dinler/izler.

4. gözlem. 11. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Sayışma ve tekerlemeler söylemeleri istenebilir. duraklamaların olmadığı konuşma. 1. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma. 1. akran değerlendirme veya sözlü sunumlarla değerlendirilebilir.4. söz alarak. 4. Konuyu belirleme. Akıcı konuşur.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 8. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. sosyal vb. 2. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 10. Sesine duygu tonu katar. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 1. Doğrultu-Yön belirten) İlişkiler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 9.6. 3. 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. Konuşmak için hazırlık yapar. SINIF) KAZANIMLAR 1. 1.1. büyüklerine. kazanımı için matematik dersi “Uzamsal (Durum-Yer. vatana ve millete saygı göstererek konuşma.10. bilgi toplama. bayrağa. ahlâkî.5/1. sevinç. [!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar yapılacak bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.7. 1.) uygun konuşur. kültürel.6. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. görseller hazırlama. Söylenen bir cümlede anlamı bozan kelimeyi bulmaları ve bu kelimenin yerine doğrusunu kullanmaları istenebilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 27 . Konuşma konusunu belirler. 1. Üzüntü. 7. manevi.

6.1. Olayları sıralarken “ilk önce. 7. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay.13) 2. ne zaman.2. 6. Konuşma sırasında anlamayı kolaylaştırmak amacıyla resim. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. hakkında konuşması istenebilir.25) 2. ailesini ve çevresini tanıtır. sonunda. oyuncak. Yarın” teması (kazanım C.” ifadeleri kullanmaları istenir.29/A.1. Kendini mutlu eden ya da üzen olaylar hakkında konuşması istenebilir. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.6. konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir. Kendine güvenerek konuşur. 2. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. konuşma sırasında sözleri kesilmemeli ve eleştirilmemelidir.8. durum. Konuşması. Konuşmalarında ne.2. 12. gözlem. görselleri kullanmaları istenir.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. fotoğraf vb.1.1.19) 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. daha sonra. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. nasıl. SINIF) KAZANIMLAR 2.4. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1.2. “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. öz değerlendirme ve rol yapma aracılığıyla değerlendirilebilir. arkadaş vb. 11. 10.6.6. 4.19) 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. 8. 3.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (1. 2. önce.3) 2.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. sözlü sunu. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. 9.8. 5.11. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. hakkında konuşur. Bugün. 2. Yarın” teması (kazanım C.14) 2. Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre anlatması istenebilir. Bugün. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.1. 2.5.1. Duygu. 2.1) 2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 28 . Konuşmasını görsel sunuyla destekler. 2.1. Bugün. sonuçta vb. Kendisini. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. nerede.1. En sevdiği yemek. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.1. 2.9. ondan sonra. Yarın” teması (kazanım C. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder.5) 2. kişi vb. Öğrenciler konuşmaya cesaretlendirilmeli.

AÇIKLAMALAR 3. 4. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.2. Topluluk önünde konuşur. 5. büyüklük vb. Tür. SINIF) KAZANIMLAR 3.4. Yer ve nesneleri renk. Örneğin. 8. 3.2. telefonda konuşma vb.. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 3) “Tür. Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yaptırılabilir. özür dileme. özelliklerini anlatmaları istenebilir.3. 3. 3. 3. teşekkür etme.3. etkinliklerde gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmaları istenebilir. İlgilerini çekebilecek konularda konuşturulabilir. Konuşmalarında betimlemeler yapar.4. piyes veya canlandırmalarda üstlendiği rollerin özelliklerine uygun konuşması. 3.7. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. 3. duygu vb. oyuncak. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Sosyal kulüp faaliyetlerinde duygu ve düşüncelerini paylaşması istenebilir. kişileri de görünüş. 3. Öğrencilerden aile bireylerinden birinin yerine geçerek onun gibi konuşmaları istenebilir. kutlama. şenlik vb. “Elinizde sihirli bir değnek olsaydı ne yapardınız?” sorusuyla öğrenci konuşmaya yönlendirilebilir. gözlem formları ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma. tanışma. Bayram.7. 7.6. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. Drama. 6. Üstlendiği role uygun konuşur. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 29 . hayvan vb. biçim. 3. tören. Deneyim ve anılarını anlatır. 2. yönlerden betimleme. Öğrencilerden en sevdiği kişi. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Selamlaşma.1.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar. 3. hikâye. Masal. akran değerlendirme.

7. katlamadan kullanma. 7. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. [!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Okunacak metin ve uygun bir oturma biçimi belirlenir.1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 30 . 1.5. İlgilerini çekebilecek konular seçilebilir ve okunacak metne yönelik sorular sorulabilir. 1. gözlem ve öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir. Tekerlemeler. SINIF) KAZANIMLAR 1. 2. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. 6. 5. yırtmadan. Akıcı okur. 1.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (1. bilmeceler okutulabilir. Okumak için hazırlık yapar. Karalamadan. Gereksiz tekrarların ve duraklamaların. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin işlevlerine dikkat çekmelidir. Kitap ile göz arasındaki mesafe ve ışık düzeni ayarlanır. sesli okuma. [!] 1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. yanlış okumaların yapılmadığı okuma.3.6.2. atlamaların. 4. Okuma Kurallarını Uygulama 1. Kitabı özenle kullanır. geri dönüşlerin. Öğretmen. 3.

14.3.5. olay. görselleştirme ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 2. 2. 10.). “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır. 15. “Hikâye Haritası” etkinliği yaptırılabilir. öğrencilerin sebep-sonuç ilişkilerini sezebilmeleri amacıyla okuduklarından basit örnekler verir.11. ne zaman. yazılı çalışmalar. SINIF) KAZANIMLAR 2. nerede. 12. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Metin içerisindeki renkli. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir. 11. sözlü. 2. altı çizili. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. 2. Okuma öncesi.9. [!] 2. Öğretmen. 5. 6. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 16. koyu vb. 2. : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2.12.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (1. “Sebep-Sonuç” (Okuduklarında bir sonuca yol açan sebebi veya bir sebebin ortaya çıkardığı sonucu bulmaları istenebilir. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. 4. ilgili yaş grubu için yazmış olduğu diğer eserlerinin tanıtılması yoluyla öğrencinin bilgi edinmesine yardımcı olunmalıdır. 13. Okuduklarında ne. 2. çocukluğundan kısa bir kesitin verilmesi (Yazarın ayrıntılı biyografisi verilmemelidir. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.1. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 31 . nasıl.Zihninde canlandırdıklarını resimlemeleri istenebilir.9. 9. yer. Örneğin “Duygu hasta olduğu için gelemedi.5. 2. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. 3. Hikâye unsurları: ana karakter. Okuduğunu Anlama 1. 8. varsa fotoğrafının gösterilmesi. Okuduklarını zihninde canlandırır.11.) etkinliği yaptırılabilir. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 7. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. Okuduklarının konusunu belirler. Yazarın isminin söylenmesi.” [!] 2.

“Resim-Kelime Eşleştir” (Resimlerden hareketle kelimeleri ve kelimelerden hareketle resimleri eşleştirmeleri istenebilir.1.) etkinliği yaptırılabilir.3. 2. 4.1. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Karışık olarak verilen hecelerden anlamlı kelimeler oluşturmaları istenebilir. Seslerden heceler. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 32 . Bir metin içindeki cümle. hecelerden kelimeler. Anlam Kurma 1. 4. Resimli sözlüğe bakma. resim. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Söz Varlığını Geliştirme 1. Resimli sözlük. Metin içi anlam kurar. 4. öğretmenine sorma vb. kazanımı için matematik dersi “Kesirler” alt öğrenme alanı (kazanım 2). 4. paragraf veya paragraflardan yararlanarak anlam kurma. yollarla kelimelerin anlamlarını araştırma.1.1.2.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (1. SINIF) KAZANIMLAR 3. 3. 4. fotoğraf vb.

5. Öğrenci okuma becerilerini geliştirinceye kadar öğretmen okumalıdır. gerekli yerlerde açıklama yapılabilir. 9.2. Metnin türünü dikkate alarak okur. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için. 6. 5.7. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okumalarına fırsat verilerek öğrenciler ödüllendirilmelidir. masal vb. resimleme. 5. “Söz Varlığını Geliştirme”. “Anlam Kurma”. Yankılayıcı (tekrar ederek) okur. okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi sağlanmalı.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (1. okumayı daha akıcı hâle getirmesi ve anlamayı geliştirmesi için öğrenciye rehberlik etmesi. Paylaşarak okumaktan zevk alır. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 33 . Eğlenmek için fıkra. sözlü ve yazılı anlatma. arkadaşları ve ailesiyle okuması. 5.4. [!] 5. Bu başlık altında verilen yöntem ve teknikler öğrenciler tarafından belirlenmeyecektir. fıkra veya tekerlemeleri tekniğine uygun okuma. okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir.) etkinliği yaptırılabilir. Gazete ve dergi okur. İyi okuyabilen biri tarafından okunan cümle veya kısa paragrafın. 5. Rehber yardımıyla okur. 5. 2. Şiir veya hikâye okuma etkinlikleri yaptırılabilir.4. okur. aileler öğrenciyle okumaya teşvik edilmelidir.) etkinlikler yaptırılmalıdır. “Tür. Örneğin öğrenci okuduğunu anlamakta güçlük çekiyorsa okuma hızı öğrencinin anlayacağı biçimde ayarlanabilir. 5. cümleler veya paragraflar hâlinde okunabilir. okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 5. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Metindeki diyaloglar öğrenciler arasında paylaştırılarak okutulabilir. 5. okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması. 8. gözlem formu ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. “Kütüphaneye Gezinti” (Kütüphane tanıtımını amaçlayan bir ziyaret düzenlenebilir.6. [!] Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalıdır ancak öğrenciler ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. masal. Öğretmen ders içi uygulamalarda bu yöntem ve teknikleri sezdirmelidir. Bu derslerde serbest okuma yaptırılmalı. Metinleri öğretmeni.5. Serbest okumada amaç. 3. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.7. SINIF) KAZANIMLAR 5. Tür. bilmece. okuma becerisi yeterince gelişmemiş öğrenciler tarafından tekrar edilerek okunması. 5. haftada iki ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır. Bu sınıf seviyesinde okutulan metinlerin kısa. 4. Şiir. Serbest okuma yapar.8. Çocuk gazete ve dergileri okunmalıdır. resimlerinin çok olmasına dikkat edilmelidir. Bilgi edinmek için okur. 7. tekerleme. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar. Öğretmenin veya bir yetişkinin. 5.1. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayınız.

Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 9. 3. 5. “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. cümle sonunda. Yazmak için hazırlık yapar. Oturma. 8. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 2).6.9. 1. soru işareti. 3. Bu çalışmalarda büyük ve küçük bitişik eğik yazı harflerinin yönleri. satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada. 1.1. çalışma yaprakları ve öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir.4. Cümlenin ögelerinden bahsedilmemeli.8. defter tutma. 5. virgül. gerekli noktalama işaretlerini kullanılabilir. 1. 2. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 2). araç. 6.5. soru bildiren cümlelerin sonunda. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 1). kurallı cümleler oluşturmaya özendirilmelidir. SINIF) KAZANIMLAR 1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 34 . 10. 1.5. gereç hazırlama. 4. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir.7. Matematiksel ifadeleri doğru yazar.6. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. eş görevli kelimeleri ayırmada. boyutları ve yazılışı üzerinde önemle durulmalıdır. çizgi ve boyama çalışmaları. 8. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerilerini geliştirir. [!] 1. 1. serbest ve kurallı çizgiler. 7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. [!] “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.5. Cümleye büyük harfle başlama. Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde. 9) ile (+) ve (–) işareti öğretilmelidir. kalem tutma. kısa çizgi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. kesme işareti. 6. gözlem formu. kişi ve yer adlarının aldığı ekleri ayırmada kullanılır. [!] 1. 2. [!] 1. Yazma çalışmalarının tamamı bitişik eğik yazı ile yürütülecektir. sayfa kenarlarında uygun boşluk bırakma. Yazma konusunu belirler.5. Yazma Kurallarını Uygulama 1. kişi ve yer adlarının ilk harfini büyük yazma. satırlara aynı hizadan başlama. 1. Nokta. 1. Rakamlar (0.1.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (1. 1. 1.9. 7. 4. Satır çizgisine dikkat etme. Kelimeler.7. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. el tercihi.

Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre yazılı olarak ifade etmeleri istenebilir. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.3. 2. “Bir uçurtma olsaydınız nereye uçardınız?” sorusuyla öğrenciler yazmaya yönlendirilebilir. Kendisini. “Aile Ağacı” (Ailesini tanıtan bir aile ağacı çizmeleri istenebilir) etkinliği yaptırılabilir. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.1. Yarın” teması (kazanım C. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.1.3.1. 3. 2. ne zaman. sonunda vb.5. Bugün. Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. 2. nerede. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 35 . önce. SINIF) KAZANIMLAR 2. 2.4. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Bugün.29) 2.1. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.16) 2.2.41) 2.” ifadeleri kullanmaları istenebilir.1. gözlem formları. Yarın” teması (kazanım C. daha sonra. oluş sırasına göre yazar.1. Duygu. 2. 2. Günlük olaylarla ve izledikleriyle ilgili yazmaları istenebilir.1. 7. Olayları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. 4. Olayları sıralarken “ilk önce. Yazılarında ne. sonra.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (1. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. Katıldıkları bir doğum günü kutlaması ile ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. 6. nasıl.1. çalışma yaprakları ve yazma çalışmalarıyla değerlendirilebilir.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.1) “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. 5. 2.

5. gözlem formları. 2. Hikâye yazar. 8. yakınlarına davetiye yazmaları istenebilir. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. çalışma yaprakları ve yazma çalışmalarıyla değerlendirilebilir. Öğrencilerin bireysel veya toplu katılımıyla hikâyeler yazdırılabilir. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. 3. okulunu. arkadaşını. 3.3. kutuların içine ayrı ayrı yerleştirilir. En sevdiği oyuncağını tanıtması istenebilir. kelimelerden cümleler oluşturur.IV.3. [!] 3. 4. 3. ÖĞRENME ALANI: YAZMA (1.5. aile bireylerini. Öğretmenin okuduğu bir metni öğrencilerin aynen yazması.1. Karakter. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır.2. 7. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 36 . evini ve oyuncağını tanıtması istenebilir. SINIF) KAZANIMLAR 3. hecelerden kelimeler.2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. Arkadaşıyla veya grupla yazı çalışmaları yapma. İstediği bir konuda yazılar yazar. Seslerden heceler. Okuma bayramı kutlaması için ailelerine. İş birliği yaparak yazar.8. Davetiye ve tebrik kartı yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Yazılarında betimlemeler yapar. 6. 3. Öğrencilerden her kutudan birer kelime seçmeleri ve onları birleştirerek hikâye oluşturmaları istenebilir. 3. “Tür. 3. Tür.4. Kendisini. olay ve yerle ilgili kelimeler. Dikte etme çalışmalarına katılır.

Örneğin bulutların kararmasının yağmurun habercisi olduğunu anlamlandırması gibi.3.8. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 10. 9. Yarın” teması (kazanım C. “Neden bu reklamdan etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” gibi sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır.1. 4. 5.1. dergi.4.8.1. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. 8. 12. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. [!] 1. Öğrencinin günlük yaşamında bilmesi gereken trafik işaretleri açıklanmalıdır. kullanıldığı yerler. Bayram. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.2. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.4. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. gülen yüz vb. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. Bugün. Şekil. Görsel Okuma 1.1. “Hangi reklam sizi çok etkiliyor?”.2. Beden dilini yorumlar. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.1. anlamlandırır ve yorumlar. haberleri.4. SINIF) 1. anma ve yöreye özgü sosyal olayların toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması. “Bak ve Anlat” (Sınıfa getirilen resim veya fotoğrafta gördükleri anlattırılabilir. TV ) verilen bilgileri.5. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.9.10) 1.7.1. Trafik işaretlerinin anlamını bilir. 1. 2. toplantı. kazanımı için matematik dersi “Örüntü ve Süslemeler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Televizyonda izledikleri çocuk programları hakkındaki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir.) etkinliği yaptırılabilir. 1. 1. 1.). Doğayı izler. 1. 1.1. kazanımı için matematik dersi “Geometrik Cisimler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1.32) 1. Gördüğü semboller (yıldız. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 11. Renklerin adları. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. 1. Evden okula giderken karşılaştığı trafik işaretlerinin ne anlama geldiği sorulabilir. 7.8.37) 1. 1. / 1.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (1. Renkleri tanır.16) “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar gözlem ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. düşünceleri sorgular. 6. ifade ettiği anlamlar vb.7. 3. uyarı işaretleri ve yönlendirmelerin anlamını bilme. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 37 .

şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. Duygu. Cümleleri görsellerle ifade eder. gözlem yapılarak değerlendirilebilir. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. kazanımı için matematik dersi “Uzamsal İlişkiler” alt öğrenme alanı (kazanım 2) 2. Bunlar sınıf ve okul panosunda sergilenebilir.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (1.5. müzikli oyun. Örneğin öğrencinin anlatacağı konu ile ilgili oyuncak. 4. Öğrenciden görselleştirdiği ürünü arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir. kukla vb. kazanımı için matematik dersi “Kesirler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar. Sunuma hazırlık yapar. sebze veya modelden yararlanarak görsel sunu yapması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 5. 2.2. AÇIKLAMALAR 2. 2. gereç hazırlama. Görsel Sunu 1. SINIF) KAZANIMLAR 2. tiyatro. 2. b) Basit bir hikâyenin bir kısmı ya da tamamı birkaç öğrenci tarafından okunur ve canlandırılır. Duygu. bilgi ve izlenimlerini resim. cümle veya paragraftan anladıklarını resimlemeleri istenebilir. 2.4. meyve. sunulacak konuyla ilgili bilgi toplama. deneme yapma vb. düşünce. düşünce ve izlenimlerini drama. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 38 .4. Sunum öncesinde araç. Verilen bir kelime. a) Bir diyalog işlendikten sonra aynı ya da benzer diyalog öğrenciler tarafından canlandırılabilir.2.1. yollarla sunar.4. 2. 3.

İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF KAZANIMLARI .2.

Konuşanın sözünü kesmeme. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görsel. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. [!] 1.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (2. bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Etkinlikler. söz isteme. kendini konuşanın yerine koyma vb. Dinlemek için hazırlık yapar. [!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. Dinleme sırasında oturacağı yeri belirleme. 1. kullanacağı araç. SINIF) KAZANIMLAR 1. Görgü kurallarına uygun dinler. 3. “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.3. açıklama ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmalıdır.2 “Özlem’in Bir Günü” etkinliği yaptırılabilir. gözlem ve öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.2. 1. gereci hazırlama vb. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 40 . 2. saygılı olma.1.

18. [!] 2. resimden bulma. konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. Dinledikleriyle ilgili. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.15. 8. Bilmediği kelimenin anlamını.19. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. “Dinle-Karşılaştır” (Kendilerine verilen resmi dinledikleriyle karşılaştırmaları istenebilir. 2. 24. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. doğru-yanlış) kullanılarak değerlendirilebilir. Dinlediğini Anlama 1. 2. 15. 2. olay. kullanılabilir. 7. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir. görsellerden. yazma çalışmaları.15. 5. nasıl. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. SINIF) ETKİNLİK ÖRNEKLERİ KAZANIMLAR 2. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. 10. Zihinde canlandırılanlar sözlü. 2.18. 13.) etkinliği yaptırılabilir. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. cümlenin anlamından. 17. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. Dinlerken vurgu. 14. 21. fotoğraf vb. zaman. Dinlediklerinin konusunu belirler. Dildeki sesleri. sesleri ayırt etme. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Öğrenciler dinleme öncesinde ne tür sınıflama yapacakları hakkında yönlendirilebilir. yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir.2. 5. 2. Dinlediklerini zihninde canlandırır. yer. 20. 2. görselleştirme ve çalışma yaprakları (eşleştirme. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. hayvan. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.3. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. boşluk doldurma. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. şekil. 9. 25. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusu ile ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır. araç vb. resimleme-boyama.1. 2. “Sınıflama” (Dinlediklerinde geçen varlıkları benzer özelliklerine göre sınıflandırmaları istenebilir. 2. 4. Konuşmacı. 11. ne zaman. “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. 3. nerede. 16. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 41 . Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir. 22. bireysel değerlendirme ölçekleri. gözlem formları. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir. 12. sözlü sunu. 2. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 23. Hikâye unsurları: ana karakter.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (2.19. AÇIKLAMALAR 2. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. tonlama ve telaffuza dikkat eder. Dinlediklerinde ne.22.7.) etkinliği yaptırılabilir. 2. 6. Duyduğu sesleri ayırt eder. 19.

Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. Bilgi edinmek için haber. Tür. hikâye. çocuk şarkıları ve şiirleri dinletilebilir.1. dinler/izler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ / 3. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. gözlem formları ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. Masal. AÇIKLAMALAR “ Tür. şarkı.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 42 . Televizyon ve radyodan dinlenen güncel haberlerin anlatılması istenebilir. hikâye. 2. dinler ve izler. 3. tekerleme. Eğlenmek için masal. sunu. tiyatro vb. 3.2. akran değerlendirme. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. belgesel vb. SINIF) KAZANIMLAR 3.

Belirlenen bir konuyu. gözlem formları.1. bilgi toplama. Akıcı konuşur.2. 10. Konu dışına çıkmadan konuşur. 2. Üzüntü. Mutlu. 6. 1. kültürel. Dinleyicilerle göz teması kurar. 1.8. üzgün veya kaygılı birinin konuşmasını canlandırmaları istenebilir. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. 8. ahlakî. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 3. sevinç.7. 9.11. sosyal vb. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz kontağı kurar. sözlü sunu yaptırılarak değerlendirilebilir. SINIF) KAZANIMLAR 1.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (2. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. söz alarak. büyüklerine. Konuşmak için hazırlık yapar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.7. 4. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. 1. 12. 11. 1. Konuşma konusunu belirler. vatana ve millete saygı göstererek konuşma.6. 1. görselleri hazırlama. kavramı veya olayı yalnızca beden dilini kullanarak anlatması istenebilir. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. Sesine duygu tonu katar. çalışma yaprakları. korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma. 7. [!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. Konuyu belirleme. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 43 . 1. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. duraklamaların olmadığı konuşma.) uygun konuşur. “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. manevi. bayrağa.

13.8.2. Konuşması.2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1.35) 2. Bugün. bu nedenle.2. ailesini ve çevresini tanıtır. Konuşmalarında ne. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 44 . gibi. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.12) 2.2. nerede. konuşma sırasında sözü kesilmemeli ve eleştirilmemelidir. önce. Bugün. kişi vb. Konuşmaya cesaretlendirilmeli. “çünkü. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.12. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. 2. Karşılaştırmalar yaparken “benzer olarak. sözlü sunu ve bireysel değerlendirme ölçekleri kullanılarak değerlendirilebilir. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.33) 2. çalışma yaprakları. 2.2. 2. SINIF) KAZANIMLAR 2. daha sonra. 7. 11. 4.8. görselleri kullanmaları istenebilir.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (2.8. 2. 8. Bir gün içerisinde yaptıklarını oluş sırasına göre anlatması istenebilir.8. vb. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 14.” ifadelerini kullanmaları istenebilir.4. durum. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Kendine güvenerek konuşur.2. 3.2. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay.22/ B. sonunda. 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. Katıldığı bir doğum gününde gördüklerini anlatmaları istenebilir. bunun sonucunda. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.2.9) “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar.12) 2. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. nasıl. ne zaman. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.13. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 12. Duygu. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. 2. Sebep-sonuç ilişkileri kurarken. ondan sonra. konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir. hakkında konuşur. aynısı vb. 2. Yarın” teması (kazanım C. 2. farklı olarak. Yeni öğrenilen kelimelerle farklı cümleler oluşturması istenebilir. bunun nedeni. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.9.1. bu yüzden vb. 10.2.” ifadelerden yararlanılmaları istenebilir.2. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 9. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. fotoğraf vb. Kendisini. gözlem formları.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 5. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. sonuçta.3. Yarın” teması (kazanım C.7. 6. 2.11) 2. Konuşma sırasında anlamayı kolaylaştırmak amacıyla resim. Olayları sıralarken “ilk önce.

: Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 45 . 6. Selamlaşma. c. Tür. 3. hikâye.4. “Kutlarım. 4. Belirli gün ve haftalarda. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.7.30) “ Tür. SINIF) KAZANIMLAR 3. b. a. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. 3. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. 3. kişileri de görünüş. “Saygı Ağacı” (Sınıfta oluşturulan saygı ağacındaki ifadeleri kullanarak farklı durumları canlandırmaları istenebilir.) etkinliği yaptırılabilir. / 3. Masal. 2. Üstlendiği role uygun konuşur. arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma.2. AÇIKLAMALAR 3. duygu vb.2. tanışma. özür dileme.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (2. Topluluk önünde konuşur. bayramlarda topluluk önünde konuşmaları istenebilir. büyüklük vb.10) 3.1. teşekkür ederim vb. Yer ve nesneleri renk. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 8. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1.1. Ara disiplin: “ İletişim Becerileri Kazanıyorum” etkinliği yaptırılabilir. Deneyim ve anılarını anlatır. Konuşmalarında betimlemeler yapar. 3. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 3. kutlama.2. biçim.3. Belirlenen bir konu ya da soruna çözüm bulmak için beyin fırtınası yapılabilir. ” ifadelerin kullanılacağı doğaçlamalar yaptırılabilir.1. piyes veya canlandırmalarda üstlendiği rollerin özelliklerine uygun konuşması. Bir gezide gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmaları istenebilir.2. öz değerlendirme ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. 5. telefonda konuşma vb. 3. teşekkür etme. 7. yönlerden betimleme. Drama.7. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ” başlığı altındaki kazanımlar gözlem.

9.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (2. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 1. 1. Okuma Kurallarını Uygulama 1. yanlış okumaların yapılmadığı. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. Yanlış okunan kelimeleri belirlemeleri ve bunların doğrusunu söylemeleri istenebilir. [!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımların hepsi. Okunacak metin ve oturma biçimi belirlenir. Karalamadan. katlamadan kullanma. yapılacak bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. Öğretmen. gözleriyle takip ederek okuma. 4. geri dönüşlerin. 1. Gereksiz tekrarların ve duraklamaların. SINIF) KAZANIMLAR 1. Kitabı özenle kullanır. 1.3. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.1. 2. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek konuşur gibi okuma. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. yırtmadan. atlamaların. öne arkaya sallanmadan. başını sağa sola çevirmeden. 1. 7. 5. Kitap ile göz arasındaki mesafe ve ışık düzeni ayarlanır.7. dudaklarını kıpırdatmadan. Okumak için hazırlık yapar. “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 46 . Akıcı okur. [!] 1. Kurallarına uygun sessiz okur.9.6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin işlevlerine dikkat çekmelidir.2. gözlem formları ve çalışma kâğıtları kullanılarak değerlendirilebilir. 6. 8. Fısıldamadan. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerilerini geliştirir.9. 3.

Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.6/2. arasında sebep-sonuç ilişkileri kurduğunu öğrencilere sezdirmelidir. 5. gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. • • “Derya. Okuduklarında ne. 12. uyak vb... 7. Esma’dan daha. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir. 2. farklı olarak.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (2. Okuduklarını zihninde canlandırır.8. 4. 2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 47 . 2. kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir.. 2. ancak” kelimelerinden sonra düşüncenin nasıl farklılaştığını öğrencilere sezdirmelidir. Anıl kadar.” • “Başar oynamak istediği için…” vb. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Öğretmen “benzer olarak. 8. cümle.. 2. 11. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. …den daha. olaylar. Metnin giriş. Okuma öncesi. resim ve sembolden yararlanarak tahmin etme. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.. nerede. 3. 13. Öğrencilerden metnin belirli yerlerinde okumaya ara verilerek sonrasını tahmin etmeleri istenebilir. 2. olduğu için.3. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. Zihinde canlandırdıklarını resimlemeleri istenebilir. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 6. bu yüzden” ifadelerinin düşünceler. aynısı.7.8. SINIF) KAZANIMLAR 2.kadar” ifadelerinin. 2. için. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. ne zaman.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır.) analizler yapılmayacaktır.” “Zehra. • “Başar oynamak istiyordu fakat. Öğretmen. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Bilinmeyen kelimenin anlamını. …. Okuduklarının konusunu belirler.. bunun nedeni. 9. “çünkü.7. 10. Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Okuduğunu Anlama 1. bunun sonucunda. 4. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir.13. 2. 2. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. ama. Şiirde sadece konu ve ana duyguyu bulma çalışmaları yapılacak. fakat. kendisinden önce veya sonra gelen kelime. bu nedenle. nasıl. vb.6. Öğretmen “veya.10.” AÇIKLAMALAR 2. daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif. olaylar vb.

SINIF) KAZANIMLAR 2.18. 18. 25.). Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. 17. b. doğruyanlış) ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Okuduğunu Anlama (devamı) 14. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir. resimden bulma. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. “Hikâye Haritası ” etkinliğini yapılabilir.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (2. Metin içerisindeki renkli. 21. zaman. Okuduklarıyla ilgili. 16. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir. gözlem formları. ilgili yaş grubu için yazmış olduğu diğer eserlerinin tanıtılması yoluyla öğrencinin bilgi edinmesine yardımcı olunmalıdır. altı çizili. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. çocukluğundan kısa bir kesitin verilmesi (Yazarın ayrıntılı biyografisi verilmemelidir. diş fırçalama ile ilgili bir yönergeyi okuyup uygulamalarını isteyebilirsiniz. varsa fotoğrafının gösterilmesi. [!] 2. bireysel değerlendirme ölçeği. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar görselleştirme. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.14. yer. 20. 23. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 2. sözlü sunu. resimleme-boyama. Hikâye unsurları: ana karakter. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. 15. 22. boşluk doldurma.18. Yazarın isminin söylenmesi. 2. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Okuduğunun ana fikrini belirler. olay. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yapılabilir. 19. çalışma yaprakları (eşleştirme.16 a) Örneğin. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 48 . yazılı çalışma. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 2.16. 2. 24.19. koyu vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2.

4. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.) etkinliği yapılabilir. Metin içi anlam kurar.1. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 4. Resimli sözlük. yollarla kelimelerin anlamlarını araştırma. öğretmenine sorma vb. “Resimli Bulmaca” (Resmin altında yer alan kutucuklara kelimeyi yazmaları istenebilir. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Anlam Kurma ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. 4. 2. 1. resim. görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirme çalışmaları yapılabilir.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (2. Bir metin içerisinde cümle. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 49 .1. fotoğraf vb. 4. Resimli sözlüğe bakma. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 4. paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma.1. 3. Söz Varlığını Geliştirme 1. SINIF) KAZANIMLAR 3.4.

4. Serbest okumada amaç. masal vb. resimlerinin çok olmasına dikkat edilmelidir. Bu başlık altında verilen yöntem ve teknikler öğrenciler tarafından belirlenmeyecektir. “Anlam Kurma”. 7. 12. Gazete ve dergi okur. okumayı daha akıcı hâle getirmesi ve anlamayı geliştirmesi için öğrenciye rehberlik etmesi. Öğretmen veya bir yetişkinin.10. Bu derslerde serbest okumalar yaptırılmalı. Paylaşarak okumaktan zevk alır. 5. 5. sözlü ve yazılı anlatma. Öğretmen tarafından okunan cümle veya kısa paragrafın okuma becerisi yeterince gelişmemiş öğrenci tarafından tekrar edilmesi. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar gözlem ve öz değerlendirme yapılarak.9. okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb. Sorgulayıcı okur. “Söz Varlığını Geliştirme”. Metinleri öğretmeniyle. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 50 . sözlüğe başvurma. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayınız. Örneğin öğrenci okuduğunu anlamakta güçlük çekiyorsa okuma hızı öğrencinin anlayacağı biçimde ayarlanabilir. arkadaşlarıyla. 5. haftada iki ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için. Şiir.3. “Tür. Öğretmen ders içi uygulamalarda bu yöntem ve teknikleri sezdirmelidir. [!] 5. cümle veya paragraf hâlinde okunabilir. 5. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması. çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. 4.) etkinlikler yaptırılmalıdır. renklendirme. Öğretmen belirginleştirmede (altını çizme. 5. 6. okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir. SINIF) KAZANIMLAR 5. okur. ailelerin öğrenciyle okuması teşvik edilmelidir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. 5. ailesiyle okuma. 11. okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.8. [!] Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalı. Metnin türünü dikkate alarak okur. bilmece. ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. 5. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. masal.6. yıldız koyma vb. Bilgi edinmek için okur.6. tekerleme.1.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (2. görselleştirme. okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi sağlanmalı.2. Serbest okuma yapar. Tür. Eğlenmek için fıkra. Yankılayıcı (tekrar ederek) okur. 10.) yardımcı olur. 8. Metindeki karşılıklı konuşmalar öğrenciler arasında paylaştırılarak okutulabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 5. Çocuklara yönelik okul gazetesi ve dergiler. Tekrar okuma. 3. yetişkinden yardım alma vb. fıkra veya tekerlemeleri tekniğine uygun okuma. Anlama tekniklerini kullanır. 5. 5. resimleme. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma fırsatı verilmelidir.7. gerekli yerlerde açıklama yapılabilir. 9. Bu sınıf seviyesinde okutulan kitaplardaki metinlerin kısa. 5. 2. Rehber yardımıyla okur.

SINIF) KAZANIMLAR 1. kalemler vb. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. Bu çalışmalarda büyük ve küçük bitişik eğik yazı harflerinin yazılışı (boyut. 9.3/1.7. 4. soru bildiren cümlelerin sonunda. Satır çizgisine dikkat ederek yazma. gerekli noktalama işaretlerini kullanabilir. İki basamaklı sayıların yazıyla yazılması. başlıkla yazı arasında uygun boşluk bırakma. cümle sonunda ve sıralamalar yaparken. [!] 1. [!] 1. 6. araç. defter. Yazma konusunu belirler. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. yön vb.Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde. yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. 2. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. virgül.8. 1. Yazmak için hazırlık yapar. kazanımları için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.6/1.6. Nokta. mahalle.6.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (2. başlığı farklı (kuralına uygun) yazma. adres yazımında kullanılır.16) “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem. Oturma ve kalem. kazanımı için matematik dersi “Kesirler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. kişi. eş görevli kelimeleri ayırmada ve hitap sözlerinden sonra.6. 7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. çalışma yaprakları ve yazma çalışmalarıyla değerlendirilebilir.Yazma çalışmaları bütün derslerde bitişik eğik yazıyla yürütülecektir. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.5. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. 1. satırlara aynı hizadan başlama. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 2/8) 1. 1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 51 . çarpı. 1. sayfa kenarlarında uygun boşluk bırakma.7.) üzerinde önemle durulmalıdır. 3. 1. soru işareti. 8. Kelimeler. eğik çizgi. gereç (silgi. ay ve gün adlarının ilk harfini büyük yazma. kalemtıraş.1.4. adların tekil ve çoğul biçimleri.9. kesme işareti. cadde.7/1. 1. 10. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 5.2. satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada. çalışma kâğıtları.8.Cümleye büyük harfle başlama. Cümlenin ögelerinden bahsedilmemeli ancak öğrenciler kurallı cümleler oluşturmaya özendirilmelidir. tarihi sağ üst köşeye yazma. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 7) 1. eksi. kısa çizgi. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. yer. 1. 11. bayram adları. şiir dizelerinin ilk harfini büyük yazma.5. [!] “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımların hepsi. cetvel. bölme işaretlerinin doğru yazılması. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir.5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.) hazırlama. özel adların aldığı ekleri ayırmada. artı. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

ne zaman. 2. İzledikleri çizgi filmle vb. sonra. Olayları. 5. Öz geçmişi. Birbirine benzeyen resimlerdeki farklılıkları bulup yazmaları istenebilir. 7. farklı vb.1. nasıl. “Olayları Sırala” (Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre yazılı olarak ifade etmeleri istenebilir. 9.24) 2.) AÇIKLAMALAR 2. kazanımı için matematik dersi “Zaman Ölçme/Tartma” alt öğrenme alanları (kazanım 3/2) 2. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. nerede. SINIF) KAZANIMLAR 2.9. benzer olarak. 2. Sorular yazar. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. önce. oluş sırasına göre yazar. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 52 .1. 14. ilgili yazılar yazması istenebilir.33) 2.) etkinliği yaptırılabilir. Karşılaştırmalar yaparken “aynısı. 2. 6.” ifadelerini kullanmaları istenebilir.7. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. yazma çalışmaları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde ifade eder. Olayları sıralarken “ilk önce. Kendisini. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Olaylar karşısında yaşadığı duygu ve düşüncelerini belirtir. neden olarak. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.14. 11. oyuncağı vb.9. dolayısıyla vb. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. arabayı. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 12.10. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter.2. Bir fikre katılıp katılmadığının nedenlerini açıklayarak yazar.11. sonunda vb. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. olay. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 2.9. Eksik bırakılmış cümleleri sebep-sonuç ilişkisi kurarak anlamlarına uygun olarak tamamlaması istenebilir. yazması istenebilir. hakkında yazma. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. an ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 15. ilgileri.2. okulu.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (2. 2. 2. 4. bilgi edinmek ve sorgulama becerilerini geliştirmek amacıyla soru yazmaları istenebilir.2.1. Hayalindeki evi. 3. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 6) 2. 10. Öğrencilerden meraklarını gidermek. 16. 8. daha sonra. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 2. 2.7. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 7) 2. Yarın” teması (kazanım C.15. Ara disiplin: HoşlanıyorumHoşlanmıyorum” (Bir gün içerisinde neleri yapmaktan hoşlandıkları ya da hoşlanmadıkları hakkında yazmaları istenebilir. öğretmeni. yer. 2. Bugün. “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar gözlem. Duygu.sonuç ilişkileri kurarken “ için.15. Bugün.1. arkadaşı.4. 2.37) 2. 13.8. 2. özellikleri vb. Sebep.4.1) 2.2. Günlük olaylar ve izledikleri hakkında yazı yazmaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Yarın” teması (kazanım C.8. çünkü.1. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Yazılarında ne. Yazısına uygun başlık belirler. 2.” ifadelerini kullanmaları istenebilir.” ifadelerini kullanmaları istenebilir.1.11.

/3. Günlük.6.3. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır. 2.3. tanıtması istenebilir. “Tür. 8. zarfın üzerini doldurmaları için de ayrıca zaman ayrılmalıdır. arkadaşını. 3.9. oyuncağını vb. 3. Öğrencilerin her kutudan birer kelime seçerek onları birleştirmeleri ve hikâye oluşturmaları istenebilir. “El Birliğiyle Şiir Yazalım” (Öğrenciler gruplara ayrılır. Davetiye ve tebrik kartı yazar. gözlem. Arkadaşıyla veya grupla yapılan yazı çalışmaları.4.6. Öğretmenin okuduğu bir metni öğrencilerin aynen yazması. Öğrencilerden bir arkadaşını betimleyen bir paragraf yazmaları istenir. Resimlerden hareketle hikâyeler yazma. anı vb. Mektup arkadaşıyla yazışması istenebilir. 3.4. hecelerden kelimeler. 4. 3. 3. yazar. Yazılarında betimlemeler yapar. Doğum günü kutlaması veya yapacağı bir gösteri için davetiye yazmaları istenebilir. 7.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (2. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İş birliği yapmayı sever ve iş birliği için olanaklar sağlar. Mektup yazma çalışmalarında. 3.5. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1.) etkinliği yaptırılabilir. 3. İstediği bir konuda yazılar yazar. evini. 9. [!] 3. okulunu. AÇIKLAMALAR 3. SINIF) KAZANIMLAR 3. betimlenen öğrenciyi tahmin etmeleri istenebilir. Kendisini. Gruptaki her öğrencinin seçtiği konuda birer dize yazarak şiir oluşturmaları istenebilir. olay ve yerle ilgili kelimeler. kelimelerden cümleler oluşturur. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 53 . Karakter. Dikte etme çalışmalarına katılır.2. İş birliği yaparak yazar. 3. 5. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyalarıyla değerlendirilebilir.10. Diğerlerinden. kutuların içine ayrı ayrı yerleştirilir. Mektup yazar.5. 6. Hikâye yazar.6. 10. 3. aile bireylerini. 3. Daha sonra bu şiirler bestelenip şarkı hâline getirilebilir. Şiir yazar.7. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar yazma çalışmaları. Seslerden heceler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Tür.

2.2. TV ) verilen bilgileri. 1. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. dere. Gösterilen fotoğrafların hangi sosyal olaya ait olduğunu nedenleriyle tahmin etmeleri istenebilir. Bayram. Doğada gördüğü ağaç. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.3.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (2.10. Renkleri tanır. 8. boy. 10.2. 9. 1.12) 1. 1. yöreye özgü sosyal olayların toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışma. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi. Bugün. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. Öğrencinin günlük yaşamında bilmesi gereken trafik işaretleri açıklanmalıdır.2. Beden dilini yorumlar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. anma. Doğayı izler. kız-erkek öğrenci grafiklerini yorumlamaları istenebilir. Şekil. Örneğin yaprakların sararmasının sonbaharın habercisi olduğunu fark etmesi vb. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 11.8.4.2. 5.5. İzledikleri reklamları beğenme ve beğenmeme nedenlerini açıklamaları istenebilir. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. dergi. AÇIKLAMALAR 1.6.2. 6. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 1. “Hangi reklam sizi çok etkiliyor?”. Sınıftaki öğrencilerin yaş. SINIF) KAZANIMLAR 1.2. haberleri. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 54 . kazanımı için matematik dersi “Örüntü ve Süslemeler” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1. 1. resimleme-boyama. “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar çalışma yaprakları (eşleştirme. 1. kazanımı için matematik dersi “Nesne Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1.9. 12. toplantı. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.8. Renklerin adları.Televizyondan izledikleri ya da gazeteden okudukları haberler hakkındaki düşüncelerini sınıfta anlatmaları istenebilir. 4. kullanıldığı yerler ve ifade ettiği anlamlar. / 1. çiçek. Görsel Okuma 1. anlamlandırır ve yorumlar. 1. 2. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. resimden bulma.4. gökyüzü vb.13) 7. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Yarın” teması (kazanım C. boşluk doldurma.10. kilo.’nin renklerini söylemeleri istenebilir. kazanımı için matematik dersi “Tablo” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. düşünceleri sorgular.2. “Neden bu reklamdan etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” gibi sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır. 1. 13.4. 3. doğru-yanlış) ve öz değerlendirme ile değerlendirilebilir.16) 1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir.2. kazanımı için matematik dersi “Simetri” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1.1. dağ.

b) Serbest oyunlar oynatılabilir. Yarın ” teması (kazanım C. 5. düşünce. Verilen bir kelime. Bugün. düşünce ve izlenimlerini drama.2. yollarla sunar. müzikli oyun. sunulacak konuyla ilgili bilgi toplama ve deneme yapma. 2. tiyatro. 2. sebze vb. 2. Öğrenciden görselleştirdikleri ürünleri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir.6. gereç hazırlama. a) El kuklası.26) 2. şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Örneğin sunulacak konuyla ilgili bir nesneyi(bardak.1.2.10) 2.2. meyve. Yarın” teması (kazanım C.11) “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar gözlem ve öz değerlendirme ile değerlendirilebilir.4. AÇIKLAMALAR 2. Sunuma hazırlık yapar. oyuncak.2.2.) veya modeli sınıfa getirerek sunuyu destekleme amacıyla kullanma.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (2. Sunum öncesinde araç. Görsel Sunu 1.4. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ Dün. eldiven kuklası. cümle veya paragraftan anladıklarını resimlemeleri istenebilir.2. Duygu. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.6. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ Okul Heyecanım ” teması (kazanım A. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.2. 3. Cümleleri görsellerle ifade eder. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.6.4) 2.29) 2. SINIF) KAZANIMLAR 2. 4. Doğaçlama yoluyla öğrencilerin kendilerini diledikleri gibi ifade etme olanağı sağlanmalıdır. Örneğin bakkal. Duygu.2. kukla vb. Bugün. 6. 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ Okul Heyecanım ” teması (kazanım A.2. Bunlar sınıf ve okul panosunda sergilenebilir. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. market ya da kitapçıdan alışveriş yapma.5. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 55 . 2. 2. ipli kukla ve gölge kuklalarından yararlanarak konuşma yaptırılabilir ya da hikâye anlattırılabilir. bilgi ve izlenimlerini resim.

İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF KAZANIMLARI .3.

ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (3. Konuşanın sözünü kesmeme. [!] 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir. kendini konuşanın yerine koyma vb. saygılı olma.1. 2. 4. Dinleme sırasında oturacağı yeri belirleme. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. gereci hazırlama vb.3. “Bunu niçin dinleyeceğiz?”. [!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. Dinlemek için hazırlık yapar.2. SINIF) KAZANIMLAR 1. 3. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu”ndan yararlanılabilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 57 . açıklama ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmalıdır. Etkinlikler. gözlem formları. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görsel. 1.4. söz isteme. bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. 1. kullanacağı araç. Dinleme amacını belirler. “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.“Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?”. Görgü kurallarına uygun dinler.

gözlem formları. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. Konuşmacı. Dinlerken vurgu. şekil. Dinledikleri bir masal veya izledikleri bir çizgi filmdeki abartıları. 23. 30. 26. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 18. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. yer.15. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yapılabilir. boşluk doldurma. 21. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. 2. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 29. 14.6. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. doğru-yanlış) ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. “Eş Anlamlısını Bul” etkinliği yaptırılabilir. 13. 19. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. 2. Hikâye unsurları: ana karakter. 2. “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. 3. 2.30. 8. 6. Dinleme öncesinde. nerede. 5. 2. sözlü sunu ve yazma çalışmaları. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. tonlama ve telâffuza dikkat eder. Dinlediklerinin konusunu belirler.10.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (3. sunulan görsellerden. çalışma yaprakları (eşleştirme.4. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. hayal ürünlerini fark etmeleri istenebilir. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 2. resimleme-boyama. fotoğraf vb. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Bilmediği kelimenin anlamını. 2. kişi. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. 15. 12. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. 25. 22. 9.8. Dinlediklerinde geçen iki farklı nesne. 16. cümlenin bağlamından. görselleştirme. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. olay. 2. 24. Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. 2.23. Dinlediğini Anlama 1. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 28. SINIF) KAZANIMLAR 2. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Sözlü ve yazılı talimatlara uyar. 11. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder. olay ve yerin birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini karşılaştırmaları istenebilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 58 . yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir.9 / 2. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. zaman.24. Dinlediklerinde dil. nasıl. Zihinde canlandırılanlar sözlü. Dinlediklerini özetler.2. 20. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 2. konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. Dinledikleriyle ilgili. 10. “Tahmin Et” etkinliği yaptırılabilir. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. ne zaman. dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir. 4. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 17. ne tür sınıflama yapacakları hakkında öğrenciler yönlendirilebilir. 7.19. 27.7 “Eş Sesli Kelimeleri Bul” etkinliği yaptırılabilir. Dinlediklerinde ne. bireysel değerlendirme ölçekleri. kullanılabilir.19. 2. resimden bulma.

tekerleme. Bilgi edinmek için haber. Eğlenmek için masal. 3.3. şarkı. 2. Tür. soru sorma. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 59 . gözlem formları. Tiyatro. 3. dinler/izler. 4. Ayrıca öğrenciye kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” ndan yararlanılabilir. açıklama yapma. dinler ve izler. hikâye. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar.2. Dinleme sürecine katılma. tiyatro vb. sunu. “ Tür. SINIF) KAZANIMLAR 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Katılımlı dinler. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. / 3. Televizyon ve radyodan dinledikleri güncel haberleri anlatmaları istenebilir. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. izletilebilir.1. sinema vb.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (3. belgesel vb.

Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (3. 2. türkü vb. Dinleyicilerle göz teması kurar. gözlem formları. deneme yapma vb. Sesine duygu tonu katar. Konuşmalarında beden dilini kullanır. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. Üzüntü. büyüklerine. bilgi toplama. 3.8. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. görsel hazırlama.1. tekerleme. Sayışma. incitmeden. bayrağa. Konu dışına çıkmadan konuşur. 1. 11. 9. ahlaki. 1. 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 4. Öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu”ndan yararlanılabilir. söyletilebilir. Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. 5. sosyal vb. [!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. manevi. sevinç. 1. duraklamaların olmadığı.) uygun konuşur. 8. mâni. “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?”gibi sorular sorularak öğrencinin konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler.9. konuşma. b) Sessiz sinema oyunu oynatılabilir.7. kavramı veya olayı yalnızca beden dilini kullanarak anlatması istenebilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Sözsüz iletişimi kullanarak (uygun yüz ifadeleriyle) olumlu ve olumsuz duygularını gösterir. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. kültürel.6/1. 1. a) Belirlenen bir konuyu. 10. SINIF) KAZANIMLAR 1. söz alarak. 1. 13. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapma. Konuşmak için hazırlık yapar. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 60 . 7. korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma. vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek yapılan konuşma.12. vatana ve millete saygı göstererek konuşma. “Ne hakkında konuşmak istiyorsun?”. 1. 1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Konuşma konusunu belirler. Akıcı konuşur.2.9. 12.7.

2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 61 . Yarın” teması (kazanım C. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.3.11.12. açıkçası. ondan sonra. nasıl. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. bunun sonucunda. Destekleyici ve açıklayıcı örnekler verirken “örneğin.9. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. öğretmen. örnek olarak. 2. Yarın” teması (kazanım C. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. sonuçta vb. fotoğraf vb. başka bir deyişle vb.3. 16. 19. Konuşması. Karşılaştırmalar yapılırken “benzer olarak. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. ailesini ve çevresini tanıtır. 12. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. önce. Hayal kurmaları ve kurdukları hayali sınıfta paylaşmaları istenebilir.12) 2. Okulda geçen bir gününü anlatmaları istenebilir. Konuşma sırasında anlamayı kolaylaştırmak amacıyla resim.3. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.1) 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. Konuşmasında ana fikri vurgular. Kendisini. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1.2. görselleri kullanmaları istenebilir.3. sonunda. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 2. açıklamak gerekirse.8.6) 2. 3. 18. 6.14. Dilek.22) 2.4. Kendine güvenerek konuşur. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. özellikle.” ifadelerinin kullanılması istenebilir. 15. aynısı vb. sözlü sunu. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.5 /A. bu nedenle. beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. SINIF) KAZANIMLAR 2.3.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2. 2. sokak veya topluluk önündeki konuşmalarla. Olayları sıralarken “ilk önce. 2. “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Düşünce ve ifade özgürlüğünün yaşamındaki önemini kavrar. 13. 7. Sınıfta. Konuşmasında önemsediği bilgileri vurgular.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 17. anne baba veya bir yetkiliyle konuşmanın birbirinden farklı olması gerektiği vurgulanmalıdır. arkadaş. Bahçe düzenlemesi ile ilgili şikâyet ve isteklerini okul müdürüne iletebilirler. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. kütüphanede. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.14.20) 2. istek.2. daha sonra. gözlem formları. farklı olarak. [!] 2. 8. nerede. Bugün. 9. rol yapma. Konuşmalarında ne.14. gibi. Bugün. 2. ne zaman. gibi. bireysel değerlendirme ölçekleri ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.3. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.5. 11. 4. yani. çalışma yaprakları. Duygu.14.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (3. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.14. bu yüzden vb. 2.sonuç ilişkileri kurarken “çünkü bunun nedeni.15. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.12. 10. 5. Sebep. 2. 14. konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir.

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (3. SINIF)
KAZANIMLAR 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Topluluk önünde konuşur. Üstlendiği role uygun konuşur. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. Deneyim ve anılarını anlatır. Konuşmalarında betimlemeler yapar. İkna edici konuşur. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.1. “Saygı Ağacı” (Sınıfta oluşturulan saygı ağacındaki ifadeleri kullanarak farklı durumları canlandırmaları istenebilir.) etkinliği yapılabilir. 3.2. a)Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yaptırılabilir. b)Ara disiplin: “Problem Çözme Süreci” etkinliği yapılabilir. 3.4. Öğrencilerden satış elemanı ve müşteri rollerini oynamaları istenebilir. 3.8. Sınıf ve sosyal kulüp başkanı seçimleri için konuşmalar yapmaları istenebilir. 3.7. a) Bir manzara resminde veya bir fotoğrafta gördüklerini anlatmaları istenebilir. b) Ara disiplin: “Düşünen Adam” etkinliği yapılabilir. AÇIKLAMALAR 3.1. Selamlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma, teşekkür etme, kutlama, özür dileme, telefonda konuşma vb. 3.3. Öğrenciler bayramlarda, belirli gün ve haftalarda topluluk önünde konuşmaya cesaretlendirilir. 3.4. Drama, piyes veya canlandırmalarda üstlendiği rollerin özelliklerine uygun konuşma. 3.7. Yer ve nesneleri renk, biçim, büyüklük vb. kişileri de görünüş, duygu vb. yönlerden betimleme. 3.8. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini, nedenlerini ve kanıtlarını ortaya koyma. 3.2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.3.30) 3.5. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.3.36) 3.7. kazanımı için matematik dersi “Düzlem” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 3.8. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.3.31) 3.1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder, bunu hoşgörüyle karşılar. 3.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Grup içinde duygu ve düşüncelerini paylaşır, grupla iş birliği yapar. “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formları, çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” ndan yararlanılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

62

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (3. SINIF) KAZANIMLAR 1. Okuma Kurallarını Uygulama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Okumak için hazırlık yapar. Okuma amacını belirler. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Akıcı okur. Kurallarına uygun sessiz okur. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.1. Okuma metni ve oturma biçimi belirlenir. Kitap ve göz arasındaki mesafe ile ışık düzeni ayarlanır. 1.4. Noktalama işaretleri konulmuş bir metinle konulmamış bir metnin okunuşu arasındaki farka dikkat çekilebilir. 1.3. Öğrencilerin okuma yanlışlıklarını belirlemeleri ve metni doğru biçimde okumaları istenmelidir. [!] 1.4. Öğretmen, örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir. 1.7. Gereksiz tekrarların ve duraklamaların, geri dönüşlerin, atlamaların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuşur gibi okuma. 1.8. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan gözleriyle takip ederek okuma. [!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formları, çalışma kâğıtları, öğrenci ürün dosyası kullanılarak ve sesli okuma çalışmalarıyla değerlendirilebilir. Ayrıca “Öz Değerlendirme Formu” kullanılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

63

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (3. SINIF)

KAZANIMLAR 2. Okuduğunu Anlama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Okuduklarının ana fikrini belirler. Okuduklarının konusunu belirler. Okuduğu şirin ana duygusunu belirler.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.4. Metnin belirli yerlerinde okumaya ara verilerek öğrencilerden sonrasını tahmin etmeleri istenebilir. 2.5. Zihninde canlandırdıklarını resimlemeleri ve sözel olarak anlatmaları istenebilir. 2.6. “Mümkün mü?” (Okudukları metinde geçen olayların mümkün olup olmadığı sorulabilir.) etkinliği yaptırılabilir. 2.8 / 2.11. • “Okan denizde yüzmek istiyordu fakat...” • “Zafer denizde yüzmek istiyordu çünkü..” vb. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir. 2.9. “Sibel bütün yemekleri, özellikle ........ seviyordu.” vb. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir. 2.10. • “Burcu, Gamze kadar...” • “Can, Mehmet’ den daha... “ vb. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir.

AÇIKLAMALAR 2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” vb. sorularla ön bilgilerin hatırlanması sağlanır. 2.2. Bilinmeyen kelimenin anlamını, kendisinden önce veya sonra gelen kelime, cümle, resim veya sembolden yararlanarak tahmin etme. 2.8. Öğretmen “veya, ama, fakat, ancak” kelimelerinden sonra düşüncenin farklılaştığını öğrencilere sezdirmelidir. 2.9. Öğretmen “başlıca, daha iyi, özellikle, en iyisi, en kötüsü, en az, daha kötü vb.” ifadelerin, metinde önemli olanı vurguladığına öğrencilerin dikkatini çekmelidir. 2.10. Öğretmen “benzer olarak, farklı olarak, aynısı, …den daha, ….kadar” ifadelerinin, olaylar, kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir. 2.11. Öğretmen, “çünkü, bunun nedeni, bu nedenle, olduğu için, bunun sonucunda, için, bu yüzden” ifadelerinin düşünceler, olaylar vb. arasında sebep-sonuç ilişkileri kurduğunu öğrencilere sezdirmelidir. 2.12. “yani, benim de düşündüğüm gibi, doğrusu, başka bir deyişle, açıkçası, hatta vb.” 2.13. “özet olarak, böylece, son olarak, sonuç olarak, kısacası, özetle, sonucunda vb.”

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

64

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (3. SINIF)

KAZANIMLAR 2. Okuduğunu Anlama (devamı) 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. Okuduklarından çıkarımlar yapar. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuduğunu özetler. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. Görsellerden yararlanarak, metnin içeriğini tahmin eder. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. Metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR 2.20. Öğretmen anlam bakımından çelişki içeren bir metin veya paragraf oluşturarak öğrencilerin bunları fark etmelerini sağlamalıdır. Bu çalışmayla öğrencilerin dikkati anlamaya yoğunlaştırılmalıdır.

2.24. a) Sınıfta saklanan bir nesneyi, kâğıtlara yazılmış notları takip ederek bulmaları istenebilir. b) Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir. 2.27 “Hikâye Haritası” etkinliği yaptırılabilir.

[!] 2.24. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir. 2.26. Okuduklarını ana fikir ve ayrıntıları dikkate alarak kendi kelimeleriyle özetleme. 2.27. Hikâye unsurları: ana karakter, yer, olay, zaman. [!] 2.28. Yazarın isminin söylenmesi, varsa fotoğrafının gösterilmesi, çocukluğundan kısa bir kesitin verilmesi (Yazarın ayrıntılı biyografisi verilmemelidir.), ilgili yaş grubu için yazmış olduğu diğer eserlerinin tanıtılması yoluyla öğrencinin bilgi edinmesine yardımcı olunmalıdır. 2.24. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.3.27) “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar, sözlü sunu ve yazma çalışmaları, görselleştirme, gözlem formları, bireysel değerlendirme ölçeği, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış) ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

65

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (3. SINIF)

KAZANIMLAR 3. Anlam Kurma 1. 2. Metin içi anlam kurar. Metin dışı anlam kurar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR 3.1. Bir metin içindeki cümle, paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma. 3.2. Okuduğu metindeki bilgileri, metin dışında başka bir olay ve konuyla ilişkilendirerek anlam kurma.

4. Söz Varlığını Geliştirme 1. 2. 3. 4. 5. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.

4.1. “Resimli Bulmaca” (Resmin altında yer alan kutucuklara kelimeyi yazması istenebilir.) etkinliği yapılabilir.

4.1. Resimli sözlük, resim, fotoğraf vb. görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirme çalışmaları yapılabilir. 4.4. Resimli sözlüğe bakma, öğretmenine sorma vb. yollarla kelimelerin anlamlarını araştırma. [!] 4.5. Burada yalnızca “–cı, -lık, -lı, -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

66

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (3. SINIF)
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma Serbest okuma yapar. Not alarak okur. Anlama tekniklerini kullanır. 4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. 5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 6. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur. 7. Paylaşarak okumaktan zevk alır. 8. Rehber yardımıyla okur. 9. Gazete ve dergi okur. 10. Bilgi edinmek için okur. 11. Sorgulayıcı okur. 12. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 1. 2. 3.

[!] 5. Bu başlık altında verilen yöntem ve teknikler öğrenciler tarafından belirlenmemeli, öğretmen ders içi uygulamalarda bu yöntem ve teknikleri sezdirmelidir. [!] 5.1. Serbest okumada amaç, okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için, haftada iki ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır. Bu derslerde serbest okumalar yaptırılmalı, okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma, resimleme, sözlü ve yazılı anlatma, okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb.) etkinlikler yaptırılmalıdır. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması, okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi sağlanmalı, ailelerin öğrenciyle okuması teşvik edilmelidir. Bu sınıf seviyesinde okutulan kitaplardaki metinlerin kısa, resimlerinin çok olmasına dikkat edilmelidir. 5.7. Metindeki karşılıklı konuşmalar öğrenciler arasında paylaştırılarak okutulabilir. 5.3. Kendini sorgulama, tekrar okuma, görselleştirme, sözlüğe başvurma, yetişkinden yardım alma vb. 5.4. Öğretmen belirginleştirmede (altını çizme, renklendirme, yıldız koyma vb.) yardımcı olur. 5.5. Şiir, masal, fıkra ve tekerlemeleri tekniğine uygun okuma. [!] Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalı, ancak ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma fırsatı verilmelidir. Şiirde sadece konu ve ana duygu bulma çalışmaları yaptırılmalı, daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif, uyak vb.) analizler yaptırılmamalıdır. 5.8. Öğretmenin veya bir yetişkinin okumayı daha akıcı hâle getirmesi ve anlamayı geliştirmesi için öğrenciye rehberlik etmesi. Örneğin öğrenci okuduğunu anlamakta güçlük çekiyorsa, okuma hızı öğrencinin anlayacağı biçimde ayarlanabilir, cümleler veya paragraflar halinde okunabilir, gerekli yerlerde açıklama yapılabilir. 5.10. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlayınız. 5.10. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.3.12) 5.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Etkili çalışma becerilerini kullanır. Öğrenme ile ilişkisini açıklar. . “Anlam Kurma”, “Söz Varlığını Geliştirme”, “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar, gözlem formları, çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca “Öz Değerlendirme Formu” kullanılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

67

ÖĞRENME ALANI: YAZMA (3. SINIF)

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR 1.1. Yazma öncesinde araç, gereç, konu, plan, yöntem vb. belirleme.

1. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Yazmak için hazırlık yapar. Yazma amacını belirler. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. Konu dışına çıkmadan yazar. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Yazma konusunu belirler.
1.5. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir. 1.6. Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir. 1.7. Öğrencilere yazım yanlışlarının bulunduğu bir metin verilerek bunları bulmaları ve düzeltmeleri istenebilir.

1.2. “Ne hakkında yazmak istiyorsun?”, “Yazında bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorularla öğrencinin yazma amacını belirlemesine yardımcı olunabilir. [!] 1.4. Büyük ve küçük bitişik eğik yazı harflerinin yazılışı (boyut, yön vb.) üzerinde önemle durulmalıdır. [!] 1.5. Cümlenin ögelerinden bahsedilmemeli ancak öğrenciler kurallı cümleler oluşturmaya özendirilmelidir. 1.6. Noktayı, sıralamalar yaparken ve kısaltmaların sonunda; virgülü, özneyi belirtmede; soru işaretini, soru bildiren cümlelerin sonunda; kısa çizgiyi, satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada; kesme işaretini, özel adların aldığı ekleri ayırmada; eğik çizgiyi, adres yazımında kullanır. 1.7. Cümleye büyük harfle başlama; ülke, ulus, kıta, kişi, yer ve hayvan adlarının ilk harfini büyük yazma; şiir mısralarının ilk harfini büyük yazma vb. 1.8. Satır çizgisine dikkat ederek yazma, satırlara aynı hizadan başlama, sayfa kenarlarında uygun boşluk bırakma, tarihi sağ üst köşeye yazma, başlıkla metin arasında uygun boşluk bırakma. 1.11. Üç basamaklı sayıları yazma. [!] Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımların hepsi yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. 1.5. kazanımı için matematik dersi “Uzunlukları Ölçme” alt öğrenme alanı (kazanım 5) 1.5. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 4) 1.5. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Bölme İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1.5. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 2/5) 1.6. kazanımı için matematik dersi “Nokta” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1.11. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 1) “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formu, öğrenci ürün dosyası, çalışma yaprakları değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” kullanılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

68

ÖĞRENME ALANI: YAZMA (3. SINIF)
KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 3. Yazısına uygun başlık belirler. 4. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 5. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 6. Yazılarında ana fikre yer verir. 7. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 8. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 9. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak, destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 10. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 11. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 12. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 13. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 14. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 15. Özet çıkarır. 16. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 17. Sorular yazar. 18. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 19. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.

2.5. “Boşlukları Doldur” etkinliği yaptırılabilir. 2.7. “Beni Tamamla” etkinliği yaptırılabilir. 2.10. Gezdikleri yerleri, izledikleri çizgi filmleri vb. yazarak karşılaştırmaları istenebilir. 2.11. Eksik bırakılmış cümlelerin sebep- sonuç ilişkisi kurarak anlamına uygun tamamlamaları istenebilir. 2.12. Düğün, bayram gibi. izledikleri törenlerle ilgili yazılar yazmaları istenebilir. 2.13. “Bir mucit olsaydınız neyi icat etmek isterdiniz?” sorusu sorularak öğrenciler yazmaya yönlendirilebilir. 2.14. Kendisinin beğendiği ve beğenmediği özelliklerini yazması istenebilir.

2.4. Olayları sıralarken “ilk önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. [!] 2.5. Ad (adın iyelik ekleri),adın tekil ve çoğul biçimleri verilmelidir. Adların yerine kullanılan kelimeler (zamir) ve varlıkları çeşitli yönlerden niteleyen kelimeler (sıfat) ile ilgili örnekler verilmelidir. Kelime türlerinin tanımları verilmemelidir. 2.7. Yazılarında, farklı bir düşünceye geçerken “ama, fakat, veya vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.9. Yazılarında, “örneğin, örnek olarak, özellikle, gibi, açıkçası, açıklamak gerekirse, yani, başka bir deyişle vb.” ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler vermeye özendirilir. 2.10. Yazılarında, karşılaştırmalar yaparken “aynısı, benzer olarak, farklı vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.11. Yazılarında, sebep - sonuç ilişkileri kurarken “çünkü, neden olarak, için, dolayısıyla vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.12. Günlük olaylar, aile ve okul içinde yaşananlar, izledikleri vb. izlenimler hakkında yazmaları istenebilir. 2.14. Öz geçmişi, ilgileri, özellikleri vb. hakkında yazar. 2.15. Konunun ana fikrini ve önemli noktalarını, öğrencinin kendi ifade biçimiyle özetlemesine dikkat edilmelidir. 2.17. Öğrencilerden meraklarını gidermek, bilgi edinmek ve soru yazma becerilerini geliştirmek amacıyla, soru yazmaları istenebilir. 2.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün, Bugün, Yarın” teması (kazanım C.3.33) 2.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.3.34) 2.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.3.46) 2.14. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün, Bugün, Yarın” teması (kazanım C.3.3) 2.14. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisini geliştirir. “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar, yazma çalışmaları, gözlem formları, çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyalarıyla değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” ndan yararlanılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

69

Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.11. Duyuru. yazma çalışmaları. 3.5) “Tür. Arkadaşıyla veya grupla yazma çalışmaları. 13. SINIF) KAZANIMLAR 3. [!] 3. afiş vb.7. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. 3. Bugün. Hikâye yazar. anı vb. İş birliği yaparak yazar. 7. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 3. Şiir yazar.4. Gezi ve gözlem raporları yazma. İkna edici yazılar yazar. yazar. 3. Yazılarında betimlemeler yapar.3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. kutlaması vb. 5. 3. 3. Ara disiplin: “Düşünen Adam” etkinliği yaptırılabilir. yazar. 2. 8. 9.9. Sınıf ve okul gazetesi hazırlatılabilir.6. 3.4.3. 4.4. 3.2. Kısa oyunlar yazar. AÇIKLAMALAR 3. 6. 3. Okulca yapılan bir geziyle ilgili rapor yazmaları istenebilir. Yarın” teması (kazanım C. Mektup yazar.10. dergiye bir mektupla iletmesi istenebilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 70 . İstediği bir konuda yazılar yazar. çevresinde gerçekleşen olayları açıklama vb. Doğum günü. Tür. “Oyun Yaz” etkinliği yaptırılabilir. Davetiye ve tebrik kartı yazar.9. koyulaştırma. Altını çizme. bayram.8 “Şiir Yaz” etkinliği yaptırılabilir. için tebrik kartı hazırlamaları istenebilir. farklı renkle yazma vb. Okuduğu çocuk dergisi hakkındaki düşüncelerini. Günlük. 3. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (3. gözlem formları. 11. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. 12. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyalarıyla değerlendirilebilir. 10. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.

4. 1. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Karikatürde verilen mesajı algılar.2. düşünceleri sorgular. b) Kış.1.5. Doğayı izler. 4.3. öfke.1.3.9. 1. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (3. 1. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 4/7) 1. kızgınlık. 12. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.3. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete.5. 6.14. Beden dilini yorumlar.12.10) 1. a) Farklı mevsimlere ilişkin fotoğraflar sınıfa getirilir. yaz.27) 1. Görsel Okuma 1. 8. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. dergi. Bayram. kazanımı için matematik dersi “Uzunlukları Ölçme” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. Matematik dersinde geçen (>). Renklerin adları.3.8.2. Renkleri tanır. Bugün. 5. TV ) verilen bilgileri. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 71 .3. sonbahar ve ilkbahar mevsimlerine ilişkin kavram haritası yapmaları istenebilir. gözlem formları.5.10. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin anlamını bilme. Yarın” teması (kazanım C. Öğrencilerden fotoğrafları inceleyerek doğadaki değişiklikleri yorumlamaları istenebilir. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. SINIF) KAZANIMLAR 1. “Hangi reklam sizi çok etkiliyor?”. grafik ve basit tabloları yorumlama. 1. 14. 2. Şekil. 3. Hava durumu. AÇIKLAMALAR 1. kullanıldığı yerler ve ifade ettiği anlamları bilme. (=). c) Mevsim değişikliklerinde (ilkbahar ve sonbahar) çevre gezisi ya da piknik düzenlenerek öğrencilerin doğadaki değişikliklere ilişkin izlenimlerini ifade etmeleri istenebilir. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. anma töreni ve yöreye özgü sosyal olayların toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışma. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.3. veli. kazanımı için matematik dersi “Şekil Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2/3) 1.1.11. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. 11.8.9. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. toplantı. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir. 1.2.10. Öğrencilerin günlük yaşamında bilmesi gereken trafik işaretleri açıklanmalıdır. cm. 15. Öğrencilerden gruplara ayrılarak bir reklam hazırlamaları ve hazırladıkları reklamlarda verilen mesajları sınıfça sorgulamaları istenebilir. Bugün.24) “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. endişe gibi duyguları beden dilini kullanarak anlatmaları istenir. Sırayla verilmiş bir dizi resmin her biri için birer cümle kurarak anlamlı bir paragraf oluşturmaları istenebilir.26) 1. 9. kazanımı için matematik dersi “Tablo” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1.Birkaç öğrenciden sevinç. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. 13. (<). 10.31) 1.1. 1. haberleri. kazanımı için matematik dersi “Kesirler” alt öğrenme alanı (kazanım 1) 1. okul) ve haritayı (yaşadığı il. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. ağırlık vb.3. Öğrencilerden verilen kroki (ev. Resim ve fotoğrafları yorumlar. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. “Neden bu reklamdan etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” gibi sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır. [!] 1. km gibi sembol ve kısaltmaların anlamını bilme. 1. 1. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” ndan yararlanılabilir. anlamlandırır ve yorumlar. Yarın ” teması (kazanım C.3. ilçe) yorumlamaları istenebilir. Diğer öğrencilerden arkadaşlarının bu duyguları anlatırken beden dilini doğru kullanıp kullanmadıklarını değerlendirmeleri istenebilir.2) 1. 1. Harita ve kroki okur. 7.

bilgisayar vb. kazanımı için matematik dersi “Şekil Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 2) 2.8.11) 2. müzikli oyun. 5. eldiven kuklası. 2. 7. 2. Yarın” teması (kazanım C. ipli kukla ve gölge kuklalarından yararlanarak konuşma yapmaları ya da hikâye anlatmaları istenebilir. grafik. düşünce ve izlenimlerini drama.3.21) 2. 2. 3. 8. b. Sunum öncesinde araç. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. El kuklası. Yarın” teması (kazanım C.4. Bugün. gereç hazırlama. Öğrenciden görselleştirdikleri ürünleri arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A. konuyla ilgili bilgi toplama ve deneme yapma. Bunlar sınıf ve okul panosunda da sergilenebilir. Duygu. imkânlarını ve ortamı dikkate alarak resim.13) “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. Duygu. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 72 .ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (3. tiyatro. kukla vb. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün.6.3. 4. Bir öğrenciden elindeki resmi ayrıntılarıyla anlatması. şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. Ayrıca öğrencinin kendi gelişimini görmesi için “Öz Değerlendirme Formu” ndan yararlanılabilir.3. kazanımı için matematik dersi “Şekil Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 2) 2.3.3. Okudukları bir kitap için “farklı bir kitap kapağı” hazırlamaları istenebilir. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. Sunum yöntemini belirler. bilgi ve izlenimlerini resim. 6. SINIF) KAZANIMLAR 2. Sunularını değerlendirir. şekil. Bugün.6. Görsel Sunu 1.3. 2. sunu yollarından birini tercih etmeye yönlendirilmelidir. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.13) 2. tepegöz. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.3.9. Bilgi. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. diğerlerinin anlatılanlara göre bu resmi çizmeleri istenebilir. düşünce.2. yollarla sunar. 9. Sununun anlaşılmasını desteklemek amacıyla konuyla ilgili bir nesne veya modeli sınıfa getirerek kullanmaları istenebilir. 2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B. a. AÇIKLAMALAR 2. Sunum yöntemini belirlerken izleyenleri.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün. Sunuma hazırlık yapar.3.8.

4. İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF KAZANIMLARI .

1. 5.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (4./3. 4. kendini konuşanın yerine koyma vb. Dinlemek için hazırlık yapar.) belirlemeleri istenebilir.4) “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem yapılarak değerlendirilebilir.2. saygılı olma. “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir.5.1. “Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. “İyi Bir Dinleyici Olmak İçin” neler yapılabilir? 1.3. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Işık ve Ses” alt öğrenme alanı (kazanım 6. soru sorma vb. 1. “Bunu niçin dinleyeceğiz?. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 74 . 2.4. söz isteme. Konuşanın sözünü kesmeme. 1. [!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. 3. merak ettikleriyle ilgili sorular hazırlama. Dinleyeceği konuyla ilgili bilgi toplama. Öğrencilerden dinleme sırasında kullanabilecekleri. görselleştirme. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Dinleme amacını belirler. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. “Yerini Bul” etkinliğini yapmalarını istenebilir. SINIF) KAZANIMLAR 1. 1. kendilerine en uygun yöntemi (not alma. 1. Görgü kurallarına uygun dinler. not almak için gerekli araçları hazırlama vb. 4. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.2.

2. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. “Eş Sesli Kelimeleri Bul” (Söylenişleri aynı anlamları farklı kelimeleri bulmaları istenebilir. AÇIKLAMALAR Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 14. şekil. 5. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim.) etkinliği yaptırılabilir. cümlenin anlamından. 9. “Eş Anlamlısını Bul” (Çalışma kâğıdında verilen kelimelerle dinledikleri metindeki kelimeleri anlam açısından karşılaştırmaları istenebilir. “Karşıtını Bul” etkinliği yaptırılabilir.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (4. 12. 18. 2. 2. masal veya metinden ne. 10. “5N 1K ” (Dinledikleri hikâye. Konuşmacıyı. 13. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları. yardımcı fikirleri bulur. herkes tarafından kabul gören ve kişiden kişiye değişmeyen ifadeleri ayırması. Dinlediğini Anlama 1. 6. 4. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder.9. bana göre vb. fotoğraf vb. 16. Bilmediği kelimenin anlamını.) etkinliği yaptırılabilir. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. nasıl. tonlama ve telaffuza dikkat eder. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir. “benim düşünceme göre. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. nerede.6. Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. bence. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 2. 8. Zihinde canlandırılanlar sözlü. 2. Dinlediklerinde. 19. Dinlediklerinde ne. bilimsel verilere dayanan.2. 7. a.5.) b. 2. SINIF) KAZANIMLAR 2.10 / 2. nasıl. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.8. 2.12. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. Dinlerken vurgu. Dinlediklerinde dil. yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir. 3. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.11.” ile başlayan ifadelerle. Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. 2. “Neden? Çünkü…” etkinliği yaptırılabilir. ne zaman. nerede. kullanılabilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 75 . 2.4. hayal ürünlerini belirlemeleri istenebilir. 20. Dinledikleri bir masaldaki veya izledikleri bir çizgi filmdeki abartıları.13. 15. niçin ve kim sorularına cevap bulmaları istenebilir. 17. 11. Dinlediklerinin konusunu belirler. sunulan görsellerden. ne zaman.

Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. bireysel değerlendirme ölçekleri. görselleştirme. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 32. SINIF) KAZANIMLAR 2.26. yer. boşluk doldurma. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler.3) “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar sözlü sunu. Dinlediğini Anlama (devamı) 21. uygular. 2. En az üç aşamalı yönergeler verilmelidir. çalışma yaprakları (eşleştirme. 2. Hikâye unsurları: ana ve yardımcı karakterler. Acil durumlarda binalar tahliye edilirken nelerle karşılaşabilecekleri ve yapılması gerekenlerle ilgili bir metin okunarak öğrencilerden dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapmaları istenebilir. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını 24. 25. kişi. gözlem formları.21. 22. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.22. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (kazanım 1. zaman. araştırır.1. olay.33. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. 27. 29. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (4. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesi (kazanım 1.2) 2.22. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.27. resimden bulma. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 2. doğru-yanlış) kullanılarak değerlendirilebilir. 2. resimleme-boyama. 33. 28. 23. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. 30.27. Dinlediklerinde geçen nesne. olay. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi kazanımlarının tamamı 2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 76 . 26. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliğini yapılabilir. Dinlediklerini özetler. Dinlediği konuya uygun. 31. 2. yer vb. farklı başlıklar bulur.

ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (4. SINIF)

KAZANIMLAR 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. Katılımlı dinler. 2. Seçici dinler. 3. Sorgulayarak dinler. 4. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler. 5. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinler/izler. 6. Şiir ve müzik dinletilerine katılır. 7. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR 3.1. Dinleme sürecine katılma, soru sorma, açıklama yapma.

3.2. Boşluklar bırakılmış bir metin öğrencilere verilir. Öğretmen metni okurken öğrencilerden boşlukları doldurmaları istenebilir. / 3.4. Televizyon ve radyodan dinlenen güncel haberlerin anlatılması istenebilir. 3.5. Tiyatro, sinema vb. izletilebilir.

3.2. İstenen bilgiyi seçme, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinleme. “ Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları, çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

77

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (4. SINIF)

KAZANIMLAR 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Konuşmak için hazırlık yapar. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler. Konuşma yöntemini belirler. Dinleyicilerle göz teması kurar. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Akıcı konuşur. Sesine duygu tonu katar. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. Konu dışına çıkmadan konuşur. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşur. Konuşma konusunu belirler.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Ara disiplin: “İyi Bir Konuşmacı Olmak İçin” etkinliği yaptırılabilir 1.1. Öğrenciye bir araştırma konusu verilerek konuyla ilgili bilgi toplaması ve sınıfla paylaşması istenebilir. / 1.7. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. 1.8. Mutluluk veya üzüntü duydukları bir olayı anlatmaları istenebilir.

AÇIKLAMALAR 1.1. Konuşulacak konuyla ilgili plan yapma, bilgi toplama, görseller hazırlama, deneme yapma vb. 1.2. Öğrenciden “Ne hakkında konuşmak istiyorsun?”, “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir. 1.7. Duraklamaların, gereksiz kelime kullanımının ve ses tekrarlarının olmadığı, vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek yapılan konuşma. 1.8. Üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma. 1.12. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden büyüklerine, bayrağa, vatana ve millete saygı göstererek konuşma. [!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar sözlü sunu, gözlem formları ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

78

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (4. SINIF) KAZANIMLAR 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Kendine güvenerek konuşur. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Konuşmasında söz varlığını kullanır. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. Konuşmasında ana fikri vurgular. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır. Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir. 2.2. Geçmiş zamanı kullanarak bir anısını anlatması istenebilir. / 2.4. Yeni öğrenilen bir kavram hakkında bilgi toplanarak sınıfta paylaşılması istenebilir. 2.2. Olayları sıralarken ilk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, sonunda, sonuçta, vb. ifadelerini kullanmaları istenebilir. Burada eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek, zaman ekleri konusu verilmeyecektir. Örneğin “koştu” biten bir eylemi, “koşuyor” devam eden bir eylemi, “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi anlatır. 2.3. Konuşmalarında deyim, atasözü, tekerleme, mâni, özlü söz ve mecazlarla, mizahî ögeleri kullanmaları sağlanmalıdır. 2.5. Konuşma sırasında anlamayı kolaylaştırmak amacıyla resim, fotoğraf vb. görselleri kullanmaları istenebilir. [!] 2.6. Sınıfta, kütüphanede, sokak veya topluluk önündeki konuşmalarla arkadaş, öğretmen, anne baba veya bir yetkiliyle konuşmanın birbirinden farklı olması gerektiği vurgulanmalıdır. 2.8/2.13. Destekleyici ve açıklayıcı örnekler verirken “örneğin, örnek olarak, özellikle, gibi, açıkçası, açıklamak gerekirse, yani, başka bir deyişle, vb.” ifadeleri kullanmaları istenebilir. 2.14. Bir düşünceden farklı bir düşünceye geçerken “ancak, veya, ama, fakat, yalnız” ifadelerini kullanmaları istenilebilir. 2.15. Önemli olanı belirtirken “başlıca, daha iyi, özellikle, en iyisi, en kötüsü” ifadelerini kullanmaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

79

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (4. SINIF) KAZANIMLAR 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (devamı) 17. Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir. 18. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 19. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 20. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 21. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 22. Konuşmasını özetler. 23. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. 24. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır. 25. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır. 26. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 27. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 2.18. Seçilen iki öğrencinin farklı ve benzer özellikleri hakkında diğer öğrencilerin konuşmaları istenebilir. 2.21. a) Sanatsal ürünler (Resim, şiir, heykel) hakkında konuşmaları istenebilir. / b) Hayal kurmaları ve kurdukları hayali sınıfla paylaşmaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2.18. Karşılaştırmalar yaparken “benzer olarak, gibi, farklı olarak, aynısı vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.19. Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü, bunun nedeni, bu nedenle, bunun sonucunda, bu yüzden vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.22. Konuşmasını özetlerken “özet olarak, böylece, son olarak, sonuç olarak, kısacası, özetle, sonucunda vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. 2.11. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi (kazanım 1) 2.20. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (kazanım 3) 2.18. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. 2.20. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Okuldaki karar verme süreçlerine katılır. “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar, sözlü sunu, rol yapma, gözlem formları, çalışma yaprakları, bireysel değerlendirme ölçekleri kullanılarak değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

80

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (4. SINIF) KAZANIMLAR 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 3. Topluluk önünde konuşur. 4. Üstlendiği role uygun konuşur. 5. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. 6. Deneyim ve anılarını anlatır. 7. Konuşmalarında betimlemeler yapar. 8. İkna edici konuşur. 9. Bilgi vermek amacıyla konuşur. 10. Sorgulayarak konuşur. 11. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.2. a) Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yaptırılabilir. b) Belirlenen bir konuda tartışma ve münazara yaptırılabilir. / 3.3. Panel, forum, tartışma vb. etkinlikler düzenlenebilir. 3.4. Drama, piyes veya canlandırma yaptırılabilir. / 3.9. Bir konuyla ilgili gazete, dergi, ansiklopedi vb. kaynaklardan bilgi toplayarak sınıfla paylaşmaları istenebilir. / 3.10. Çevresinde karşılaştığı herhangi bir sorunla ilgili olarak konuşmaları istenebilir. AÇIKLAMALAR 3.1. Selamlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma, teşekkür etme, kutlama, özür dileme, telefonda konuşma vb. 3.3. Öğrenciler belirli gün ve haftalarda, bayramlarda topluluk önünde konuşmaya cesaretlendirilir. 3.7. Yer ve nesneleri renk, biçim, büyüklük vb. kişileri de görünüş, duygu vb. yönlerden betimleme. 3.8. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini, nedenlerini ve kanıtlarını açıklama. 3.10. Herhangi bir konuda katıldığı veya katılmadığı noktaları, nedenleriyle karşısındaki kişiyi incitmeden ifade etme. 3.7. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi (kazanım 5) 3.1. Özel Eğitim: İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerisi geliştirir. “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları kullanılarak ve öz değerlendirmeyle değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

81

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. SINIF)

KAZANIMLAR 1. Okuma Kurallarını Uygulama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Okumak için hazırlık yapar. Okuma amacını belirler. Okuma amacına uygun yöntem belirler. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Akıcı okur. Kurallarına uygun sessiz okur. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR 1.1. Okunacak metin belirlenir, okuma ortamı düzenlenir vb.

1.4. Seçilen metin bir öğrenciye okutulur. Diğer öğrencilerden okuyucunun yaptığı hataları belirlemeleri ve doğru olarak okumaları istenebilir.

1.2. Öğretmen öğrencinin neyi ve niçin okuyacağı konusunda yardımcı olmalıdır. 1.3. Okuma amacını ve metnin türünü dikkate alarak sesli veya sessiz okuma, not alarak okuma, seçici okuma, sorgulayarak okuma vb. uygulanabilir. [!] 1.5. Öğretmen örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir. 1.7. Gereksiz tekrarların ve duraklamaların, geri dönüşlerin, atlamaların, yanlış okumaların yapılmadığı, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuşur gibi okuma. 1.8. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan gözleriyle takip ederek okuma. [!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımları bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formları kullanılarak değerlendirilebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

82

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. SINIF)
KAZANIMLAR 2. Okuduğunu Anlama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.4. Bir metnin giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına ait karışık olarak verilen paragrafları sıraya koymaları istenebilir. 2. 6. Abartılı ögelerin yer aldığı ve almadığı cümleler karışık olarak verilerek öğrencilerden bunları ayırmaları istenebilir. 2.9/ 2.12/ 2.13/ 2.14/ 2.15. Önem belirten, betimleyen, genel ve özel durumları bildiren, destekleyen ve açıklayan, özetleyen ve sonuç bildiren ifadelerin yerlerinin boş bırakıldığı cümleler verilerek öğrencilerden boşluklara uygun ifadeleri yerleştirmeleri istenebilir. • • 2.8/2.11. “Annesi Okan’a pasta yaptı ancak...” “Annesi Emel’e pasta yaptı bu yüzden...” vb. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir. AÇIKLAMALAR 2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” gibi sorularla ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır. 2.2. Bilinmeyen kelimenin anlamını, kendisinden önce veya sonra gelen kelime, cümle, resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etme. [!] 2.8. Öğretmen “veya, ama, fakat, ancak” kelimelerinden sonra düşüncenin farklılaştığını öğrencilere sezdirmelidir. [!] 2.9. Öğretmen “başlıca, daha iyi, özellikle, en iyisi, en kötüsü, en az, daha kötü vb.” ifadelerin metinde önemli olanı vurguladığına öğrencilerin dikkatini çekmelidir. [!] 2.10. Öğretmen “benzer olarak, farklı olarak, aynısı, …den daha, ….kadar” ifadelerinin, olaylar, kişiler veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir. [!] 2.11 Öğretmen, “çünkü, bunun nedeni, bu nedenle, olduğu için, bunun sonucunda, için, bu yüzden” ifadelerinin düşünceler, olaylar vb. arasında sebep-sonuç ilişkileri kurduğunu öğrencilere sezdirmelidir. 2.12. “şöyle ifade edebiliriz, tanımlayacak olursak, …demektir, ….tanımlanmaktadır vb.” 2.13. “genel olarak, genellikle, sık sık, her zaman, tamamen, özel olarak, birkaçı, bunlardan biri, sadece, çoğunlukla vb.” 2.14. “yani, benim de düşündüğüm gibi, doğrusu, başka bir deyişle, açıkçası, hatta vb.”

2.9. “Ülkemizin başarılı olduğu spor dallarının başında....... gelir.” vb. cümleler verilerek bunları tamamlamaları istenebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

83

ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. SINIF)

KAZANIMLAR 2. Okuduğunu Anlama (devamı) 15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 16. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 17. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 18. Okuduklarının konusunu belirler. 19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 20. Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler. 21. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 22. Okumasını, metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir. 23. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 24. Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

2.15. “özet olarak, böylece, son olarak, sonuç olarak, kısacası, özetle, sonucunda vb.” 2.17. Okuduklarında; “benim düşünceme göre, bence, bana göre” vb. ile başlayan ifadelerle; bilimsel verilere dayanan ve herkesçe kabul gören ifadeleri ayırma. 2.24. Öğretmen tarafından anlam bakımından çelişki içeren bir metin veya paragraf oluşturularak öğrencilerin bunları fark etmeleri sağlanabilir. Bu çalışmayla, öğrencilerin dikkatini anlamaya yoğunlaştırıp yoğunlaştırmadıkları belirlenebilir.

2.17. Karışık olarak verilen öznel ve nesnel yargı belirten cümleleri ayırmaları istenebilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik

: Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı

: Diğer derslerle ilişkilendirme

: Ara disiplinlerle ilişkilendirme

: Ölçme ve değerlendirme

84

2. 32. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 27. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.27. sözlü sunu ve yazılı anlatım.31 “Hikâye Haritası” etkinliğini yaptırabilirsiniz. 33. 30. boşluk doldurma ve çoktan seçmeli sorular kullanılarak değerlendirilebilir. Metin içerisindeki renkli. Öğrencilere önemli görülen yazarların kısa biyografisi ve diğer eserleri hakkında bilgi edinmeleri için araştırma ödevi verilebilir. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. 2. eşleştirmeli. zaman.28. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yaptırılabilir. bireysel değerlendirme ölçeği. 2. “Yazar size ne anlatmak istiyor?”. Hikâye unsurları: ana ve yardımcı karakterler. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan haklarını içeren metinleri okuyup tartışır.33. Belirli bir konuda okuduğu metni yönergeye dönüştürmesi istenebilir. 2. altı çizili. 41. 2. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. gözlem formları. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. Yazarın amacını belirler. yer. 2. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. SINIF) KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. 40. olay. “Yazarla aynı fikirde misiniz?”. En az üç aşamalı yönergeler verilmelidir. Ara disiplin: “İnsan Hakları Kahramanı” etkinliği yaptırılabilir. “Neden?” vb.30. koyu vb. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 85 . Okuduklarının ana fikri dikkate alarak kendi kelimeleriyle özetlemesi. 29. [!] 2. Örneğin. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. 26. a. 35. 36. 2. 28. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.29. 38. Okuduklarında eksik bırakılan ve ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. 37. “Okulda başarılı olmanın gerekleri” b. 34.27. görselleştirme yaptırılarak.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. Okuduklarından çıkarımlar yapar.31.32. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. sorularla yazarın amacı belirlenir. 2. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. 39. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Okuduklarındaki dil. Okuduğunu özetler 31. “Bunu nasıl anladınız?”. Okuduğunu Anlama (devamı) 25.

6. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 86 .5. paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma. 3. Metin dışı anlam kurar. Söz Varlığını Geliştirme 1. Sözlüğe bakma. -lı. 2. 3.1.4. 4. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Anlam Kurma 1. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Cümle içinde verilen kelimenin eş veya zıt anlamlısını verilen seçenekler arasından belirlemeleri istenebilir.3. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.3. Metinler arası anlam kurar.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. [!] 4. Okuduğu metindeki bilgileri.2. Eş sesli kelimelerin farklı anlamlarının kullanıldığı cümlelerle ilgili olan resimleri eşleştirmeleri istenebilir. -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir. Öğrencilerden kavramları eşleştirmeleri.2. konuyla ilişkilendirerek anlam kurma. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 4. 4. Bir metin içindeki cümle. 5. SINIF) KAZANIMLAR 3. 4. 3. -lık. Burada yalnızca “–cı. 2. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Kelimelerin gerçek. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. yollarla kelimelerin anlamları araştırma. 3. En az iki kaynaktan edindiği bilgileri kullanarak yeniden anlam kurma.1. Metin içi anlam kurar. metin dışında başka bir olayla. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. öğretmenine sorma vb. kavram haritası ve zihin haritası oluşturmaları istenebilir.

kısaltma yapma vb. okuma alışkanlığı kazanmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek amacıyla önemli gördükleri haberleri veya yazıları. Gazete ve dergi okur. 10. 5. 3.8.5.3. tıp. renklendirme. 4. Bilgi edinmek için okur. “Anlam Kurma”. daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif. “Söz Varlığını Geliştirme”.) analizler yaptırılmamalıdır. dipnota bakma. kültür.4. okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb. görselleştirme. 5. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. 2. Not alarak okur. Tür.) belirlemeleri istenebilir. Serbest okuma yapar. okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma. okur. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 87 . resimleme. haftada bir ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır. gözlem formları. Ayrıca kitap incelemelerinde içindekiler. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 7. 5. Metindeki diyaloglar öğrenciler arasında paylaştırılarak okutulabilir. Eğlenmek için fıkra. masal.) etkinlikler yaptırılmalıdır. 5. 5. Anlama tekniklerini kullanır. okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir. 9. yıldız koyma vb.1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar.) etkinliği yaptırılabilir. tekerleme vb. öğretmenin rehberliğinde sınıfta paylaşma. Paylaşarak okumaktan zevk alır. 11. okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi sağlanmalı. masal vb. tekniğine uygun okuma. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması. [!] Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalıdır. Bu derslerde serbest okumalar yaptırılmalı.9. yetişkinden yardım alma. 5. Metnin türünü dikkate alarak okur. ancak ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. Serbest okumada amaç. uyak vb. bilmece. 5. günlük olayları takip etmek. Şiirde sadece konu ve ana duygu bulma çalışmaları yaptırılmalı. Altını çizme. 8. 6. ailelerin öğrenciyle okuması teşvik edilmelidir.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. tekrar okuma. “Tür. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için.9. Sorgulayıcı okur. SINIF) ETKİNLİK ÖRNEKLERİ KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 5.2. “Başlık Çeşitleri” (Gazetedeki haber başlıklarından haberin çeşidini (spor. Bilgi edinmek. sözlük ve ansiklopediye başvurma vb. 5. Şiir. Kendini sorgulama. fıkra. Okuduklarını görselleştirme. sözlü ve yazılı anlatma. yerel vb. ekonomi. [!] 5. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma fırsatı verilmelidir.6. yollarla not alma. 5. tekerleme. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmaları sağlamalıdır. başlıklar ve kaynakça kısımlarını okumaları istenmelidir.

öğrenci ürün dosyası. 1. sembol ve işaretlerden yararlanır. Başlık sayfa ortalanarak tarih ise uygun yere yazdırılmalıdır. Yazma Kurallarını Uygulama 1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 88 . Bölme İşlemi" alt öğrenme alanı (kazanım 4/ 4/ 7/ 7) 1. 11. “Yazında bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak yazma amacını belirlemesi istenebilir.4 kazanımı için matematik dersi "Olasılık" alt öğrenme alanı (kazanım 1) “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. Öğrenciden “Ne hakkında yazacaksın?”. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bırakılmalıdır. 1.1.6. Noktayı. gözlem formu. 3. Sıralamalarda sayı.gereç. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. yıldız. [!] 1. 1. 10. alıntılarda. kesme işaretini.4. 1. belirleme.6. 4. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. konuşmaları belirtmede.5. çalışma yaprakları kullanılarak ve yazma çalışmaları ile değerlendirilebilir. 5. Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir. gezegen.4. Dil. iki noktayı. 2. kısaltmalarda. 14. ilişkili sözcükler arasında.7. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. “Cümleyi Tamamla” etkinliği yaptırılabilir. devir. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. [!] “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. uzun çizgiyi.5. seslenme. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. din. 8. parantezi. 12. 1. açıklamalarda. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 6. Kelimeler. savaş. 7. Yazmak için hazırlık yapar. Yazma öncesinde araç. Yazma konusunu belirler. 1. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 1. kısa çizgiyi. 9. Yazma amacını belirler. hitap. Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir. konu. Yazma yöntemini belirler. SINIF) KAZANIMLAR 1. 13. çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır.4 kazanımı için matematik dersi "Doğal Sayılarla Toplama. Anlatım bakımından bozuk cümleler verilerek bu cümleleri düzeltmeleri istenebilir. 1. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. plan. tümleç. ünlem işaretini. bir önceki kavramı açıklamada kullanmaları sağlanmalıdır. Özne. yüklemin temel anlamları verilmemeli ve bu ögelerin çeşitlerine değinilmemelidir. virgülü. Konu dışına çıkmadan yazar. özneyi belirtmede. Çarpma. yöntem vb. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. tırnak işaretini.2. Çıkarma.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (4.

13.13.12. işlevine uygun olarak konulması istenebilir. Yazılarında. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar.6. fakat. [!]2. Yazısında abartma. 11.9.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (4. 3.18. öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. 2. Ad (ad durum ekleri). veya. özdeyiş vb. kullanmaya özendirilir. SINIF) ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. 16. [!] 2. KAZANIMLAR 2. [!] 2. 2. “Beni Tamamla” etkinliği yaptırılabilir. 12. “örneğin. 4. öz değerlendirme formu. Yazılarında mizahi ögelere yer verir. a) “Boşlukları Doldur” etkinliği yaptırılabilir. oluş sırasına göre yazar. 2. 18. açıklamak gerekirse.6. Yazılarında. Ormanların yok olmasının nedenlerini ve sonuçlarını yazmaları istenebilir. örnek olarak.17. 7. 6. sıfat. Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve olumsuz olarak gruplandırmaları istenebilir. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir. yani. 2. zamir. Yazısını güçlendirmek amacıyla deyim.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. “koştu” biten bir eylem. sebep . Olayları. 15. Yazılarında ana fikre yer verir. 2. Yazılarında. başka bir deyişle vb. b. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.15. “koşuyor “devam eden bir eylem “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylem. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 89 . 2.18. 2. Yazısına uygun başlık belirler. AÇIKLAMALAR 2. taşlama. benzer olarak. Yazılarında söz varlığından yararlanır. b) “Deyimleri Bul” etkinliği yaptırılabilir. yalnız.10. Yazısında alt başlıkları belirler. 14. tersini söyleme gibi yollarla mizah duygusunu yansıtması istenebilir. Her paragrafta. buna rağmen vb. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. karşılaştırmalar yaparken “aynısı. 8. Örneğin. için. dolayısıyla vb. açıkçası. 9. 5.9. örneklerden yola çıkılarak tanıtılmaya çalışılır. Kelime türlerinin çeşitleri verilmemelidir.8.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. gibi. 2.13. anlatılacak genel düşüncenin sadece bir yönünün verilmesi istenmelidir. farklı vb.) etkinliği yaptırılabilir. çalışma kâğıtları. Yazdıklarının değerlendirilmesinde. fiil kavramları. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilmeli ancak zaman ekleri verilmemelidir. açık uçlu kısa cevaplı sorular. a) “Atasözünü Bul” etkinliği yaptırılabilir.16. “Boşlukları Tamamla” etkinliği yaptırılabilir. 17. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. atasözü. farklı bir düşünceye geçerken “ama. neden olarak. 2.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Yazılarında.” ifadelerini kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler vermeye özendirilir.sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. 10. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. özellikle.7. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. c) “Kelime Türlerini Bul” (Verilen kelimelerin paragrafta boş bırakılan yerlere. 2.

) hoşlanıp hoşlanmadığı özellikleri hakkında yazmaları istenebilir.20. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. b) Teşekkür Kartı (Kendileri için önemli olan insanların listesini hazırlamaları ve bu insanların neden önemli olduklarını açıklamaları istenerek bu kişilere teşekkür kartı hazırlatılabilir. a) Gelecekte nasıl bir anne veya baba olmak istersiniz? Sorusuyla duygu ve düşüncelerini yazmaları istenebilir. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. Duygu. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 24. a)Yaşadıkları yerlerin (mahalle.22. 22. şehir vb. 23. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 90 . Kendisinin. Kendisini. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. yer. olay. 2.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (4. SINIF) KAZANIMLAR 2. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. 20.21. hakkındaki izlenimlerini yazmaları istenebilir.Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (devamı) 19. ürünler hakkında yazılar yazması. Konunun ana fikir ve önemli noktalarının. 21. AÇIKLAMALAR 2. sinema. Özet çıkarır. şiir vb. b) Tiyatro. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.) etkinliği yaptırılabilir. İmza atar ve anlamını bilir.23. resim sergisi. arkadaşlarının veya sanatçıların yaptığı resim. müze. öğrencinin kendi ifade biçimiyle özetlemesine dikkat edilmelidir. konser vb. [!] 2. yazdığı şarkı. an vb.

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir. 2. Formları yönergelerine uygun doldurur.27. Bir etkinliğin. Önemli olanı belirtirken “başlıca. daha iyi. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır. SINIF) KAZANIMLAR 2. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası ile değerlendirilebilir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 27.7. 30. 2. öz değerlendirme.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (4. öğrencilere soru yazma fırsatları verilmelidir. nerede. nasıl. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Kendimi Tanıyorum” ünitesi (kazanım 5) 2. 32. yazma çalışmaları. ne zaman. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 29. gözlem formları. 31. Sorular yazar. en kötüsü” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Meraklarını giderme. Yazılarında ne. 28. bilgi edinme ve soru yazma becerilerini geliştirmek amacıyla. en iyisi. işin vb.28. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. özellikle. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 91 . “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar.31. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (devamı) 26.

Öğrencilerden kendilerinin on yıl sonra nasıl biri olacaklarını hayal etmeleri ve bu hayallerini yazmaları istenir. 3. “Şiir Yaz” etkinliği yaptırılabilir. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. koyulaştırma. 3. farklı renkle yazma vb. öğretmenine bir isteğini kabul ettirmek amacıyla ikna edici yazılar yazar. 3. Herhangi bir konuda katıldığı veya katılmadığı noktaları. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. Deney. afiş vb.1.6.9. “Oyun Yaz” etkinliği yaptırılabilir. gezi ve gözlem raporları yazması. [!] 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.13.12 kazanımları için sosyal bilgiler dersi " Geçmişimi Öğreniyorum" ünitesi (kazanım 1) 3. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 92 . 11. SINIF) KAZANIMLAR 3.4. yazma çalışmaları. verilen ya da istedikleri bir konuda grup olarak şiir yazdırılır. 14. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması.9. İstediği bir konuda yazılar yazar. 4.5.12. nedenleriyle açıklaması. 3. 13. Verilen anahtar kelimelerin çağrıştırdığı başka kelimeleri bularak yazmaları ve bu kelimeleri kullanarak bir hikâye oluşturmaları istenebilir. Okuduğu bir hikâyenin kahramanına mektup yazdırılabilir. Günlük. Tür. AÇIKLAMALAR 3. 3. yazar.10. 3. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. okulunda ve yaşadığı yerde beğenmediklerini ortaya koyar ve bunlara çözümler önerir. b) Öğrencilere. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (4. 7. anı vb.7. 3. Şiir yazar. Davetiye ve tebrik kartı yazar.5. yazar.3. 3. Evinde. Bir hikâye defteri tutmaları ve öğrencinin yazdığı hikâyeleri bu deftere aktarmaları sağlanabilir. 3. Mektup yazar. 9. Altını çizme. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. Kısa oyunlar yazar. 10. Yazılarında betimlemeler yapar. çevresinde gerçekleşen olayları açıklaması vb. arkadaşına. 2. 12. 3. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır.8. İkna edici yazılar yazar.11.4 / 3. İş birliği yaparak yazar. 5. 3. Hikâye yazar. 8. Sorgulayıcı yazılar yazar. a) Okul veya sınıf gazetesi hazırlamalarını isteyebilirsiniz. 3. çalışma yaprakları ve gözlemlerle değerlendirilebilir. “Tür.10. Duyuru. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. 3. Ailesine. 6.

5. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 93 . Metin ve görsel ilişkisini sorgular.6. AÇIKLAMALAR 1.5. 7. Gruplar oluşturularak farklı karikatürler verilir ve anladıklarını yazarak sınıfla paylaşmaları istenebilir.3. a) Bir haftalık hava durumunu grafikten takip ederek okumaları istenebilir.5. 3. 4. 1.2. 6. “Grafiği Yorumla” etkinliği yaptırılabilir. grafikleri ve basit tabloları yorumlama. Öğrenciler gruplara ayrılarak hazırladıkları reklamlarda verilen mesajları sınıfça sorgulamaları istenebilir. okul) ve haritayı (yaşadığı il. ağırlık vb. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”. Resim ve fotoğrafları yorumlar.1. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. verilen kroki (ev. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (4. Harita üzerinde incelemeler yapılarak haritanın sembolleri açıklanabilir. Hava durumu. SINIF) KAZANIMLAR 1. niçin etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” vb.3. 1. Harita ve kroki okur. 2. Öğrencilerden. sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır. Karikatürde verilen mesajı algılar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. b) “Tablo (Çizelge) İncele” etkinliği yaptırılabilir. ilçe) yorumlamaları istenebilir. Görsel Okuma 1. 1. 1. Ara disiplin: “Resimlerin Söyledikleri” etkinliğini yaptırabilirsiniz. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. “Bu reklamdan. 1. c. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi.2. veli.7. 1. Şekil. 1.

10. haberleri. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur. Bayram. TV ) verilen bilgileri. kullanıldıkları yerler ve ifade ettiği anlamlar. 11. anma.10.12.10/ 1. Bir tiyatro.8 kazanımları için sosyal bilgiler dersi “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitesi (kazanım 2) 1. Renkleri tanır. kazanımları matematik dersi “Açı ve Açı Ölçüsü” alt öğrenme alanı ( kazanım 2) 1. Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır.10.6/1.3) 1. gözlem formları. programlar hakkında yorum yaptırılabilir. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete.9. a) Yaşadıkları bölgenin dağ.2. Renklerin adları.3) 1. 1. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. belgesel vb. AÇIKLAMALAR 1.1/1. örnekler verilebilir. çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 14. düşünceleri sorgular. göl vb. televizyon oyununda veya sınıf içinde sergilen bir oyunda rol alanların rollerini oynarken beden dilini nasıl kullandıkları tartışılabilir. Televizyonda izledikleri haber. 9. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. kazanımları matematik dersi " Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı ( kazanım 5) 1. Farklı meslekler hakkında bilgi toplamaları istenebilir. SINIF) ETKİNLİK ÖRNEKLERİ / 1. akarsu. anlamlandırır ve yorumlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. spor. 1. 94 .8.9.11. 1.12.2. Görsel Okuma (devamı) 8. 12. 13.14. 1.3) 1.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (4.10.6/ 1. Beden dilini yorumlar. Mevsim değişikliklerinde (İlkbahar ve sonbahar) çevre gezisi ya da piknik düzenlenerek öğrencilerin doğadaki değişikliklere ilişkin izlenimlerini ifade etmeleri istenebilir.10. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme KAZANIMLAR 1. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” alt öğrenme alanı (kazanım 4. “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. dergi. 1.14. 1. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesi (kazanım 1. yöreye özgü sosyal olayların toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışma.10. Doğayı izler. /1. ova. toplantı.1/1.1 kazanımı matematik dersi " Sıvıları Ölçme” alt öğrenme alanı ( kazanım 1) 1. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Işık ve Ses” ünitesi (kazanım 5. 1. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi (kazanım 5) 1.6.14. yeryüzü şekillerine ilişkin olarak kavram haritası yaptırılabilir. kazanımları matematik dersi “Geometrik Cisimler/ Simetri/ Örüntü ve Süslemeler” alt öğrenme alanları ( kazanım 1/1/1) 1.

resim.3. Örneğin radyo. Serbest oyunlar oynatılabilir. 4. Sunuma hazırlık yapar. 2. çalışma yaprakları ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 2. televizyon haberleri ya da çevresindeki herhangi bir sosyal olayı canlandırmaları istenebilir. tiyatro. gözlem formları. yollarla sunar. Okunan kitaplara “farklı bir kitap kapağı” hazırlatılabilir.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (4. sunu yollarından birini tercih etmeye yönlendirilmelidir. 3. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. kukla vb. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. 10.5. araç-gereç hazırlaması.4 kazanımları için matematik dersi “Sütun Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım1/2) 2.9. grafik. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Işık ve Ses” ünitesi (kazanım 5. 1. imkânlarını ve ortamı dikkate alarak. şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.1. Sunacakları konuyla ilgili bir nesne veya modeli sınıfa getirerek sununun anlaşılmasını destekleme amacıyla kullanma.3. bilgi ve izlenimlerini resim. hangi eşyalarla ve nasıl düzenleyeceğinin planlaması yaptırılarak planı çizdirilebilir. tepegöz. bilgisayar vb. sınıf ve okul panosunda sergilenebilir. 2. kendi odası ya da sınıfını. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 95 . 6.2.7. düşünce ve izlenimlerini drama. 8. müzikli oyun.3. Duygu. Bilgisayardan yararlanarak poster hazırlamaları istenebilir. Verilen eşya listesinden seçim yapılarak. Duygu.3/2. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. izleyenleri. 2. 2. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. Sunularını değerlendirir. sunacağı konuyla ilgili bilgi toplaması ve sunu denemeleri yapması istenebilir. Öğrencilerden görselleştirdikleri ürünleri. 2. 5. Sunum yöntemini belirlerken. SINIF) KAZANIMLAR 2. Bunlar. 7. 2. kazanımı için sosyal bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (kazanım 2/3/4) “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar. şekil. Görsel Sunu 1.7. 2. Bilgi.3) 2. 9. Sunum yöntemini belirler. arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir.10. Sunum öncesinde. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. düşünce.

İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF KAZANIMLARI .D.

1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 97 . Dinleyeceği konuyla ilgili bilgi toplama. 1. “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlemle değerlendirilebilir.5. Ara disiplin: “İyi Bir Dinleyici Olmak İçin” etkinliği yapılabilir.4/3.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (5.2. 3. soru sorma vb. söz isteme. “Yerini Bul” etkinliği yapılabilir. 2. Dinleme amacını belirler. 1. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. “Bunu niçin dinleyeceğimizi düşünüyorsunuz?. [!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. “Bunu dinlememizin nedenleri neler olabilir?” soruları sorularak öğrenciler dinleme amaçlarını belirlemeye yönlendirilebilir. kendilerine en uygun yöntemi (not alma. Konuşanın sözünü kesmeme. 1. görselleştirme. 5.“Dinleme sonucunda neler öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz?. not almak için gerekli araçları hazırlama. 4. kendini konuşanın yerine koyma vb. Öğrencilerden dinleme sırasında kullanabilecekleri. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. saygılı olma. Dinleme Kurallarını Uygulama 1.2. 1.1. SINIF) KAZANIMLAR 1. Görgü kurallarına uygun dinler.3.) belirlemeleri istenir. merak ettikleriyle ilgili sorular hazırlama. Dinlemek için hazırlık yapar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.

20. Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Dinlediğini Anlama 1. sunulan görsellerden ve dinlediği konudan yararlanarak tahmin edebilir. Dinlediklerini zihninde canlandırır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 15. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. “benim düşünceme göre.”Karşıtını Bul” etkinliği yapılabilir. 12.) etkinliği yapılabilir. 2. 2.4. 13. 9. nerede.11. 2. yazılı veya görsel olarak ifade edilebilir. 10. fotoğraf vb. “5N 1K ” (Dinlediği hikâye. nasıl. “Neden? Çünkü…”etkinliği yapılabilir. 17. grafik. “Eş Sesli Kelimeleri Bul” (Söylenişleri aynı anlamları farklı kelimeleri bulmaları istenebilir.2. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları ve yardımcı fikirleri bulur. 3. 2. Dinlerken vurgu. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (5. 8. bana göre vb”. konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler. Dinlediklerinde ne. bence.5. 5. nasıl. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder.8. Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. SINIF) KAZANIMLAR 2. herkes tarafından kabul gören ve kişiden kişiye değişmeyen ifadeleri ayırması. 4. tonlama ve telaffuza dikkat eder. cümlenin anlamından. nerede.9. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.13. 2. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim.) etkinliği yapılabilir. ile başlayan ifadelerle. AÇIKLAMALAR 2. 19. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. ne. ne zaman.6. Dinlediklerinin konusunu belirler. 6. 11. masal veya metinden. 2. Dinlediklerinde dil. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. ne zaman. bilimsel verilere dayanan. 2.12. kullanılabilir. şekil. 7. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 98 .10 / 2. 2. “Eş Anlamlısını Bul” (Çalışma kâğıdında verilen kelimelerle dinledikleri metindeki kelimeleri anlam açısından karşılaştırmaları istenebilir. 16. Dinlediklerinde. niçin ve kim sorularına cevap bulmaları istenebilir.9. Bilmediği kelimenin anlamını. Zihinde canlandırılanlar sözlü.) etkinliği yapılabilir. Konuşmacıyı. 14. 18. 2. Dinlediği bir masaldaki veya izlediği bir çizgi filmdeki abartılı öğeleri ve hayal ürünlerini belirlemeleri istenebilir. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.

yer vb. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. gözlem formları. 30. 29. 22. yer. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 32. Dinlediklerini özetler. olay. Dinlediği konuya uygun. 2. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. farklı başlıklar bulur. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yapılabilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 99 . Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.26. 2. 31. çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar görselleştirme sözlü sunu ve yazma çalışmaları. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.30. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. Kendisinin ve konuşmacının önemli gördüğü noktaları belirlemeleri istenir. 34. 28. olay. 33. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder.22. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. zaman. kişi. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 25.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (5. SINIF) KAZANIMLAR 2. 24. 2. Hikâye unsurları: ana ve yardımcı karakterler. En az üç aşamalı yönergeler verilmelidir. 23.35. 35. Dinlediklerinde geçen nesne. 2.22. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. 27. 26. bireysel değerlendirme ölçekleri. Dinlediğini Anlama (devamı) 21. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

açıklama yapma. Televizyon ve radyodan dinlenen güncel haberlerin anlatılması istenebilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. tiyatro. 3. / 3. 3. dinler ve izler.2. Şiir ve müzik dinletilerine katılır. izletilebilir. 3. kısaltma yaparak veya yazarak not alma. vb. sembol kullanarak. İstediği bilgileri seçme. hikâye. Tür. 3. 5. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinleme.6. belgesel vb. Eğlenmek için masal.3. tekerleme. Dinleme sürecine katılma. sunu. Boşluklar bırakılmış bir metin öğrencilere verilir. Bilgi edinmek için haber. Not alarak dinler. Seçici dinler. “ Tür. soru sorma. 3. Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır.2. şarkı.5. Öğretmen metni okurken öğrencilerden boşlukları doldurmaları istenebilir.5. Dinlerken işaret. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 100 . Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları ve öz değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir. 7. 4.Tiyatro. 8. Sorgulayarak dinler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. sinema vb. Katılımlı dinler.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME (5. 6. 2. SINIF) KAZANIMLAR 3. dinler/izler. 3.1.

1. Ara disiplin: “İyi Bir Konuşmacı Olmak İçin” etkinliği yapılabilir. / 1. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Konuşma yöntemini belirler. 1. 5. 7. vurgu ve tonlamaya dikkat edilerek yapılan konuşma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. konuşma denemeleri yapma vb. Konuşma konusunu belirler. 1. gereksiz kelime kullanımının ve ses tekrarlarının olmadığı. 13.8. 3. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 101 . 11. manevi. sevinç. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Dinleyicilerle göz teması kurar. vatana. 1. Üzüntü.1. korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma. bayrağa. Konu dışına çıkmadan konuşur. Duraklamaların. kontrol listesi. Sesine duygu tonu katar. incitmeden. 1. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. “Ne hakkında konuşacaksın?”. ahlaki. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapma. SINIF) KAZANIMLAR 1. 9. Konuşmak için hazırlık yapar. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. “Bize neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorularla öğrencinin konuşma amacını belirlemesi sağlanabilir.12.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (5.7. Öğrenciye bir araştırma konusu verilerek konuyla ilgili bilgi toplaması ve arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir. AÇIKLAMALAR 1. / 1. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. millete saygı göstererek konuşma. bilgi toplama. 6. söz alarak. Kelimeleri doğru telaffuz eder. dereceli puanlama anahtarı ve gözlem formuyla değerlendirilebilir. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 8. “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar sözlü sunu.2. görsel hazırlama. [!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. büyüklerine.) uygun konuşur. 10.7. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 4. sosyal vb. 2. Akıcı konuşur. 12. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. kültürel.

Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. Örneğin. [!] 2. 14. öğretmen. “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. önemsediği bilgileri vurgular.3. arkadaş. ve. yani. Konuşmalarında tanımlamalar yapar. Destekleyici ve açıklayıcı örnekler verirken “örneğin. çünkü.3. örneğin. daha sonra. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular. İlk önce. 2. atasözü. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. zaman ekleri verilmeyecektir. şekiller. tekerleme. 12. Konuşmasında söz varlığını kullanır. [!] Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilecek. tablolar vb. daha. vb. SINIF) KAZANIMLAR 2. 10. başka bir deyişle. ne…ne de. 13. farklı yaş grubunda bulunan kişilerin yapabilecekleri konuşmaları hazırlamaları istenebilir. fotoğraflar.” ifadelerini kullanır. “koşuyor “devam eden bir eylemi. özellikle. 3. sokak veya topluluk önündeki konuşmalarla. 7.8/2.13. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. hatta. sonuçta. gibi. 2. Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 102 . 2. 2. 8. Belirlenen bir konuda. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 6. 4.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (5. 5. anne baba veya bir yetkiliyle konuşmanın birbirinden farklı olması gerektiği vurgulanmalıdır. mecaz. sonunda. mâni. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. üstelik. 9. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.6. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. mizahi ögeler. kütüphanede. açıklamak gerekirse. Belirlenen bir deyim ya da atasözünü açıklamasını isteyebilirsiniz. hem hem de.2. Sınıfta. Resimler. ondan sonra. Konuşmasında. örnek olarak. 2. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.5. önce.6. Kendine güvenerek konuşur. 11. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Konuşmasında ana fikri vurgular. “koştu” biten bir eylemi. 2. gerek…gerekse vb. 15. özlü söz. Deyim.

bunun sonucunda. ailesini ve çevresini tanıtır. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.17. b) Sanatsal ürünler (resim. heykel) hakkında konuşması istenebilir. 2. 22. sonuç olarak. Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır. 27. Konuşmalarında ne. 2. 2.1/5. böylece. Sebep sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. bunun nedeni. ne zaman. şiir. 23. özellikle. dereceli puanlama anahtarı. 18. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır. Konuşmasını özetlerken “özet olarak. gibi.” ifadelerini kullanmaları istenebilir.” ifadelerden yararlanmaları istenebilir.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Tanıyalım” alt öğrenme alanı (kazanım 1. Sporda kurallara uymamanın sonuçlarının neler olabileceği sorulabilir. Konuşmasını özetler. beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. farklı olarak. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 103 . Dilek. özetle. 2.4) “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar sözlü sunu. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Karşılaştırmalar yaparken “benzer olarak. bu yüzden vb. 2. bu nedenle. aynısı vb. Önemli olanı belirtirken “başlıca. Duygu. 28. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.1/7. kısacası. istek. 21. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Canlılar Dünyasını Gezelim.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (5. rol yapma ve öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir. 17. 2. Konuşmasını.23. Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir.19. Kendisini. 25. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (devamı) 16. en kötüsü” ifadelerini kullanmaları istenebilir. kontrol listesi. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. sonucunda vb. 2.18. en iyisi. SINIF) KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. 19.17.22. 26.2/2. 20. gözlem formu. daha iyi. 24. nerede. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. nasıl. son olarak.20. a) Hayal ve özlemlerini anlatmaları istenebilir.1/4.

Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yapılabilir. 2. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur.2. Panel. / 3. özür dileme. “Tür.4. 3. köy muhtarı. 3.1. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. dereceli puanlama anahtarı. duygu vb. 8. tanışma.3. a) Televizyon ya da videodan münazara. Bilgi almak amacıyla görüşmeler yapar. tartışma vb. forum. 3. yönlerden betimleme. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 104 . Masal. hikâye.5. 3. 9. yönetici.11. kişileri de görünüş. hakkında yorum yapmaları istenebilir. ile görüşülebilir. Herhangi bir konuda katıldığı veya katılmadığı noktaları. Topluluk önünde konuşur. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Girişimcilik: Meslekleri tanır. 3. Yer ve nesneleri renk. Konuşmalarında betimlemeler yapar. Selamlaşma. telefonda konuşma vb. Sorgulayarak konuşur. 3. tartışma vb. 5. nedenleriyle karşısındaki kişiyi incitmeden ifade etme. / 3. teşekkür etme. 3. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Masal. Deneyim ve anılarını anlatır. 10. şair. 4. 3. 11.7. Üstlendiği role uygun konuşur. kutlama. 6.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA (5.10. kontrol listesi. İkna edici konuşur. nedenlerini ve kanıtlarını açıklama. 3.10. etkinlikler düzenlenebilir. gözlem formu ve öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar sözlü sunu. sporcu vb.8. fıkra vb. büyüklük vb. 12. anlatmaları istenebilir. Bilgi vermek amacıyla konuşur. Tür. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. b) Gazete veya dergiden okuduğu bir haber ya da yazı hakkında eleştiri yapması istenebilir. SINIF) KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. 7. arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma. Belirlenen bir konuda bilgi edinmek amacıyla bir yazar. biçim.

Okuyucunun yaptığı hataları belirlemeleri ve bunların doğru olanlarını okumaları istenebilir. okuma ortamını düzenleme vb. 6. dudaklarını kıpırdatmadan. Okunacak metni belirleme. başını sağa sola çevirmeden.4. 1.7. Okumak için hazırlık yapar. 4. sorgulayarak okuma gibi teknikler uygulanabilir.2.3. Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. [!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 9. [!] 1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Kurallarına uygun sessiz okur. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 2. not alarak okuma. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 8. duraklamaların. vurgu ve tonlamaya dikkat ederek konuşur gibi okuma.8. 3. 5. yanlış okumaların yapılmadığı. AÇIKLAMALAR 1. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir. seçici okuma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Öğretmen. “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu. SINIF) KAZANIMLAR 1. Okuma amacını ve metnin türünü dikkate alarak sesli veya sessiz okuma. Fısıldamadan. Akıcı okur. 1. öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir. 1.1. 7. Öğretmen. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 105 . Okuma Kurallarını Uygulama 1. öğrencilere okuma amacını belirleme konusunda yardımcı olur.5. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 1.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. öne arkaya sallanmadan gözleriyle takip ederek okuma. Okuma amacını belirler.

sadece. olduğu için. olay. 16. sık sık.2. açıkçası. ile başlayan ifadelerle.1. özel olarak. 3. bunun sonucunda.KAZANIMLAR 2. gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. ama. bu nedenle.12. 6.8. 14. 2. [!] 2. fakat. …. özellikle. hatta vb. benim de düşündüğüm gibi.” 2. [!] 2.15. 10. arasında sebepsonuç ilişkileri kurduğunu öğrencilere sezdirmelidir.” ifadelerinin metinde önemli olanı vurguladığına öğrencilerin dikkatini çekmelidir. doğrusu. bunlardan biri.” 2. tamamen. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. nerede. birkaçı. …. daha kötü vb. ne zaman. 8. aynısı. en iyisi. kendisinden önce veya sonra gelen kelime. Okuma öncesi. “özet olarak. Okuduğunu Anlama 1. özetle. …den daha. Öğretmen “veya. son olarak. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 106 . sonucunda vb. böylece. [!] 2. 11. “yani.10. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Metinde verilen ipuçlarından hareketle. en az.kadar” ifadelerinin. olaylar vb. 4. …demektir. ancak” kelimelerinden sonra düşüncenin farklılaştığını öğrencilere sezdirmelidir. karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. tanımlayacak olursak. en kötüsü. başka bir deyişle. her zaman.17. “genel olarak. [!] 2. “benim düşünceme göre. 7. Okuduklarında ne. 15. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır. Bilinmeyen kelimenin anlamını. Öğretmen “başlıca. 5. bilimsel verilere dayanan ve herkesçe kabul gören ifadeleri ayırması. daha iyi.14. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. genellikle. kişi veya nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyduğunu öğrencilere sezdirmelidir. 2. Okuduklarının konusunu belirler. Metnin giriş. SINIF) ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. nasıl. Okuduklarında. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. Öğretmen “benzer olarak. kısacası. “çünkü.” 2.13. “şöyle ifade edebiliriz. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. için. bence. resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etme.9. bana göre” vb. sonuç olarak.11 Öğretmen. çoğunlukla” 2. 18. 17. 9. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. bunun nedeni. bu yüzden” ifadelerinin düşünceler. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. cümle. farklı olarak. 12. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.tanımlanmaktadır vb. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. 13. 2. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Okuduklarında eksik bırakılan ya da konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. koyu vb. 30. Okuduklarındaki dil. 22. b. 27. 35. 37. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. a) Karışık olarak verilen yönergeleri. 26. resimden bulma. Öğretmen anlam bakımından çelişkili bir metin veya paragraf vererek öğrencilerin bunları bulmalarını isteyebilir. Okuduklarından çıkarımlar yapar. Okuduğunu özetler. boşluk doldurma. resimleme-boyama. Okuduklarını ana fikir ve ayrıntılarını dikkate alarak kendi kelimeleriyle özetleme. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. Okumasını. “Neden?” vb. 34. işlem sırasına göre düzenleyerek uygulamaları istenebilir. 2. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. AÇIKLAMALAR 2. Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler. 24. altı çizili. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. 32. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. Ara disiplin: “Yönergeleri İzleyebiliyor musunuz?” etkinliği yapılabilir.27. zaman. 38.31. 2. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. “Yazarla aynı fikirde misiniz?”. 41. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 29. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar görselleştirme. Metin içerisindeki renkli. 33. 2. yer. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 36. olay. Okuduklarının ana fikrini belirler.32. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Hikâye unsurları: ana ve yardımcı karakterler. 25. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. 28.30. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 40. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. çalışma yaprakları (eşleştirme. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. Öğrencilere önemli görülen yazarların kısa biyografisi ve diğer eserleri hakkında bilgi edinmeleri için araştırma ödevi verilebilir. Okuduğunu Anlama (devamı) 19. sorularla yazarın amacı belirlenir.23.30. 23. “Yazar size ne anlatmak istiyor?”. SINIF) KAZANIMLAR 2. 31. 20. bireysel değerlendirme ölçekleri. gözlem formları. 39. 21. 2.29. metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 107 . 42. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. doğruyanlış) ve öğrenci ürün dosyasıyla değerlendirilebilir. Yazarın amacını belirler.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. 2. “Bunu nasıl anladınız?”. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. “Hikâye Haritası” etkinliği yapılabilir.

: Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 108 . kelime haritası ve zihin haritası oluşturmaları istenebilir. En az iki kaynaktan edindiği bilgileri kullanarak yeniden anlam kurma. resim. kavram haritası. 3.3. 4.5.2. 5. [!] 4.1. Bir metin içindeki cümle. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Metin içi anlam kurar. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 3. Metin dışı anlam kurar. metin dışında başka bir olay ve konuyla ilişkilendirerek anlam kurma. 4. Okuduğu metindeki bilgileri. 4. Burada yalnızca “–cı.1. 4. yollarla araştırma.4. fotoğraf. Söz Varlığını Geliştirme 1. 6. Metinler arası anlam kurar. 2. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. -lı. Cümle içinde verilen kelimenin eş veya zıt anlamlılarını yazmaları veya söylemeleri istenebilir.2. 3. 3. 4. -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Kelimelerin anlamlarını sözlüğe bakma. paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma. kavram haritası. SINIF) KAZANIMLAR 3. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 4. -lık. Kelimelerin gerçek. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. öğretmenine sorma vb.1 Görsellerle kavramları eşleştirmeleri.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. kelime haritası. Zihin haritası. kelime gruplandırma vb. Okuduklarında geçen eş sesli kelimelerin diğer anlamlarının kullanıldığı cümleler söylemeleri/yazmaları istenebilir. AÇIKLAMALAR 3. 4. Anlam Kurma 1.3.

4. Görselleştirerek. Ezberledikleri şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma fırsatı verilmelidir.4. sözlü ve yazılı anlatma.) analizler yaptırılmamalıdır. Tür. tekrar okuma. okumanın alışkanlık hâline getirilmesidir. Okumanın alışkanlık hâline getirilebilmesi için. Not alarak okur. teknikler. 2. Okul dışında ise velilerle iş birliği içinde hareket edilerek öğrencinin her gün okumaya zaman ayırması. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. fıkra ve tekerlemeleri tekniğine uygun okuma. Kendini sorgulama. görselleştirme. daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif.3. okuduklarını paylaşması ve ödüllendirilmesi sağlanmalı. 3. Anlama tekniklerini kullanır. renklendirme.) etkinlikler yaptırılmalıdır. resimleme. Serbest okuma yapar. uyak vb.2. okuma dosyası doldurulmalı ve okuduklarına ilişkin (canlandırma. ancak ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. Metnin türünü dikkate alarak okur. haftada bir ders saati serbest okumaya zaman ayrılmalıdır. kısaltmalar yaparak. dipnota bakma. 5. zihin ve kavram haritaları yaparak vb. yetişkinden yardım alma. ailelerin öğrenciyle okuması teşvik edilmelidir. Şiir. SINIF) KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 5. Belirginleştirmede (altını çizme. 5. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 109 . Serbest okumada amaç. 5.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. Şiirde sadece konu ve ana duygu bulma çalışmaları yaptırılmalı. 5. yıldız koyma vb) öğretmen öğrencilere yardımcı olur. masal. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. [!] 5. [!] Öğrenciler şiir ezberlemeye zorlanmamalıdır. 5. okuduğu kitabı sözlü ve yazılı olarak tanıtma vb. Bu derslerde serbest okumalar yaptırılmalı.1.5. sözlük ve ansiklopediye başvurma vb.

Gazete ve dergi okur. Bilgi edinmek. günlük olayları takip etmek.9.8. “Anlam Kurma”.ÖĞRENME ALANI: OKUMA (5. okuma alışkanlığını kazandırmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek amacıyla önemli görülen haber veya yazılar. masal vb. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (devamı) 6. 5. 5. öğretmenin rehberliğinde sınıfta tartışılabilir. tekerleme. 8. 7. Tür. öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 9. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir ve bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba sarf eder. Kitap incelemelerinde içindekiler. “Tür. bilmece. Bilgi edinmek için kütüphanelerden yararlanmalarını sağlanmalıdır.6. SINIF) KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 5. 5. okur. Bilgi edinmek için okur. 11. Paylaşarak okumaktan zevk alır. çalışma yaprakları. Sorgulayıcı okur. başlıklar ve kaynakça kısımlarını incelemeleri de istenmelidir. 10. 5. “Söz Varlığını Geliştirme”. Eğlenmek için fıkra.9. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 110 . Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlıkları altındaki kazanımlar gözlem formları.

konu. Yazma öncesi araç. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 8. 14. parantezi. Konu dışına çıkmadan yazar. tarih uygun yere yazılmalıdır. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. tekrarlarda kullanmaları sağlanmalıdır.6. 13. yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir. “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar yazma çalışmaları. devir. birbirine bağlı cümleleri ayırmada. bir önceki kavramı açıklamada. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 6. noktalı virgülü. 9. 3. alıntılarda.ÖĞRENME ALANI: YAZMA ( 5. kesme işaretini. üç noktayı. 1. ilişkili sözcükler arasında.6. hitap. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Özne. Dil. [!] “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. denden işaretini. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada.4. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. Noktayı. 1. belirleme. gereç. Yazma amacını belirler. konuşmaları belirtmede.5. yöntem vb. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. SINIF) KAZANIMLAR 1. 12. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Yazma konusunu belirler.4. “Cümleyi Tamamla” etkinliği yapılabilir. Kelimeler.7. 1. çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır. kısa çizgiyi. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.5. tamamlanmamış cümlelerin sonunda. seslenme. açıklamada ve örnek vermede. virgülü.Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir. iki noktayı. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. “Ne hakkında yazacaksın?”. uzun çizgiyi. 4. Yazma yöntemini belirler. Başlık sayfa ortalanarak. yıldız. Sıralamalarda sayı. sembol ve işaretlerden yararlanır. [!] 1. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 2. kısaltmalarda. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. 7. Soru edatı “mı” ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bırakılmalıdır. Anlatım bozukluğu olan cümleler verilerek bu cümleleri düzeltmeleri istenebilir. 5. din. plan. savaş. ünlem işaretini. tırnak işaretini. 10. 1. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. öğrenci ürün dosyası ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. tümleç. gezegen. 1. “Yazında neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorularla öğrencilerin yazma amacını belirlemeleri istenebilir. [!] 1. 11.2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 111 . Yazmak için hazırlık yapar. gözlem formu. [!] 1.1.

13. oluş sırasına göre yazar. bunlardan biri. 17. örneklerden yola çıkılarak sezdirilmeye çalışılmalıdır. tersini söyleme gibi yollarla mizah duygusunu yansıtmaları istenebilir. 12.17. açıklamak gerekirse.7.15. veya. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Genelden özele.12. her zaman. Örneğin. Yazılarda anlamı zenginleştirmek amacıyla deyim. edat. Yazılarında abartma. Yazılarında söz varlığından yararlanır. “koşacak” gelecekte yapılacak bir eylemi ifade eder. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 3. [!] 2. zaman ekleri verilmemelidir. b) “Deyimleri Bul” etkinliği yapılabilir. 15. gibi. 14. 9.10. 11.15. Yazılarında genelden özele. yani. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. özellikle. fakat. Yazısına uygun başlık belirler.9. “örneğin. Eylemde zaman konusuna anlam yönüyle değinilmeli. 2. birkaçı. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Yazılarında mizahî ögelere yer verir.6. 16. özelden genele yazarken “genel olarak. Yazılarında. Her paragrafta anlatılacak genel düşüncenin sadece bir yönünün verilmesi istenmelidir. kullanmaya özendirilmelidir. “Beni Tamamla” etkinliği yapılabilir. a. sadece vb.14. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 112 . 2. 2. 2. “Gizli Kelimeyi Bul” (Verilen kelimelerin. 10. SINIF) KAZANIMLAR 2. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. İki faklı cümlenin birleştirilip tek bir cümle şeklinde ifade edilebileceği gösterilmelidir. özdeyiş vb. Olayları. taşlama. [!] 2.“ ifadelerini kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler vermeye özendirilir. İsim.11 Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve olumsuz olarak gruplandırmaları istenebilir. Yazılarında ana fikre yer verir. [!] 2. zamir.8. genellikle. fiil. Kelime türlerinin çeşitleri verilmemelidir. [!] 2. buna rağmen vb. 4. [!] 2. “koştu” biten bir eylemi.6. özel olarak. 2. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. sıfat.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. atasözü. özelden genele doğru yazar. bağlaç kavramları. b. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. a) “Atasözünü Bul” etkinliği yapılabilir. tamamen. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 7. c. Yazılarında. farklı bir düşünceye geçerken “ama. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. “Beni Bul” etkinliği yapılabilir. örnek olarak. AÇIKLAMALAR 2. 2. Yazısında alt başlıkları belirler. 5. “ ifadelerini kullanmaları özendirilmelidir. “Kelime Türlerini Bul” etkinliği yapılabilir. 6. “koşuyor “devam eden bir eylemi. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. zarf. 8. işlevine uygun konulması istenebilir) etkinliği yapılabilir. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. başka bir deyişle vb. açıkçası. bir paragrafta boş bırakılan yerlere. Burada basit ve bileşik cümlenin tanımı yapılmadan sadece öğrencilerin bunları kullanması özendirilmelidir.9.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (5. 2. yalnız.

bu nedenle. …. -medikçe. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 25. Duygu.19. SINIF) KAZANIMLAR 2. Kendisini. için. Teknolojik araçların (telefon.20. izlediği iki ayrı hikâyenin. 19. heykel.24.tanımlanmaktadır vb. benzer olarak.19. dinlediği. röntgen cihazı vb. bu yüzden vb. bunun sonucunda.24.25 Teşekkür Kartı (Kendileri için önemli olan insanların neden önemli oldukları açıklanarak bu kişilere teşekkür kartı hazırlanabilir. 24. 2. yer ve olaylarını karşılaştırarak yazmaları istenebilir.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (5.) AÇIKLAMALAR 2. 2. şiir vb. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (devamı) 18. sahne. çizgi filmin karakter. ) eksikliğinden kaynaklanan sonuçlara ilişkin yazılar yazmaları istenebilir. Yazılarında “…demektir.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. Yazılarında karşılaştırmalar yapar.23. bilgisayar. Kendisinin. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. teknolojinin hayatı nasıl değiştireceği ile ilgili yazmaları istenebilir. Yirmi yıl sonra nasıl bir dünyada yaşayacağı.21. Yazılarında karşılaştırmalar yaparken “aynısı. 2. 21. Okuduğu. şehir vb.20. 2. televizyon. arkadaşlarının veya sanatçıların yaptığı resim. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 20. Yazılarında.” ifadelerini kullanmaları istenebilir. sebep . ürünler hakkında yazılar yazma. 2. olduğu için. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 23.” ifadelerini kullanmaları istenebilir.) hoşlanıp hoşlanmadığı özellikleri hakkında yazılar yazmaları istenebilir. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 113 . Yazılarında tanımlamalar yapar. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. İmza atar ve anlamını bilir. 2. dolayısıyla. bunun nedeni.sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. 22. Yaşadığı yerlerin (mahalle. şarkı. farklı olarak vb.

işin vb. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 34. daha iyi. Dilek. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (devamı) 26. sinema. yer. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 30. Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. 33. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Tarihte yapılan bir spor türünün kurgusunu hazırlar ve uygular. 31. en iyisi. Okul ile ilgili istek ve dileklerini yazarak hazırlanan dilek kutusuna atmaları istenebilir. SINIF) KAZANIMLAR 2.32. [!] 2. müze. “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar yazma çalışmaları ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. 29. 2. 35.34.30. Yazılarında ne. 2. ailenin bir üyesi vb) belirtir. 32. Kariyer Bilinci Geliştirme: Bir bireyin sahip olabileceği değişik rolleri (arkadaş.21. yerlere gidilmesi ve gördükleriyle ilgili yazılar yazmaları istenebilir.31. Formları yönergelerine uygun doldurur. Meraklarını gidermek. Özet çıkarır. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter.32. Konunun ana fikir ve önemli noktalarını öğrencinin kendi ifadeleriyle özetlenmesine dikkat edilmelidir. 28. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 114 .26. Sinema. özellikle. istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder. 27. olay. 2. 2. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. konser vb. öğrenci. resim galerisi. Tiyatro. 2. Önemli olanı belirtirken “başlıca. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. bilgi edinmek ve soru yazma becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilere soru yazma fırsatları verilmelidir. 2. en kötüsü” ifadelerini kullanmaları istenebilir. tiyatro afişleri verilerek öğrencilerin afişlerden hareketle hangi filme veya oyuna gitmek istedikleri hakkında yazılar yazmaları istenebilir. nerede.24. Sorular yazar. an vb. nasıl. Bir etkinliğin. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.26.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (5. ne zaman.

çevresinde gerçekleşen olayları açıklama vb. Tür. 3. 4. kartpostal. Mektup yazar.7. Herhangi bir konuda katıldığı veya katılmadığı noktaları. 7.11. 11. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 5. resim sergisi. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 115 . 6. Evinde. 10. afiş vb. Sorgulayıcı yazılar yazar. Sınıfa getirilen aile fotoğrafları incelenerek fotoğraftakilerin betimlenmesi ve onlarla ilgili hikâyeler yazmaları istenebilir. Şiir yazar.5. 8.) ilgili reklam hazırlamaları istenebilir.4. SINIF) KAZANIMLAR 3. 3. Bir karşılıklı konuşma metninde eksik bırakılmış yerleri tamamlamaları istenebilir.8. 9.10. Davetiye ve tebrik kartı yazar. gezi ve gözlem raporları yazma. 3. a) Belirlenen bir konuda (çevre temizliği. AÇIKLAMALAR 3. Deney. yazar. 3. Duyuru.6. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazmaları istenebilir.9. Resim. Günlük. yazar. 3. tablo.5. nedenlerini ve kanıtlarını açıklama. 2. arkadaşına ya da öğretmenine istekleriyle ilgili ikna edici yazılar yazdırılabilir. Bir şiir defteri tutmaları. drama gösterisi) afiş hazırlamaları istenebilir. b) Bir ürünle (dondurma. 3. 3. kendi yazdığı ya da beğendiği şiirleri bu deftere aktarmaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Yazılarında betimlemeler yapar. İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. 3. İkna edici yazılar yazar. anı vb. çikolata vb. nedenleriyle açıklama.11. 3.10 Ailesine. 3. okulunda veya çevrede beğenmediklerini ve bunlarla ilgili kendi çözüm önerilerini anlatan yazılar yazmaları istenebilir. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. Kısa oyunlar yazar. Hikâye yazar.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (5. nesne veya bir fotoğraftan hareketle bir öykü yazmaları istenebilir.

Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma (devamı) 12. haritalama (kavram. AÇIKLAMALAR 3. Yazma öncesi hazırlık. resimleme. gözden geçirme. SINIF) KAZANIMLAR 3. 16. Planlı yazma yöntemine uygun yazar. 3. Altını çizme.ÖĞRENME ALANI: YAZMA (5. İstediği bir konuda yazılar yazar. Tür. sembol kullanma vb teknikleri kullanmaları istenebilir. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 116 . çalışma yapraklarıyla değerlendirilebilir. farklı renkle yazma vb. 14. Not alır.14. 3. b) Belirlenen bir konuda grup olarak şiir yazmaları istenebilir. koyulaştırma.16.13. [!] 3. Yazılacak konunun seçimi öğrencilere bırakılmalıdır. 13.12. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. 15. Öğrenciler kendilerine özgü not alma teknikleri oluşturmaya yönlendirilmelidir. düzeltme ve paylaşma. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. kazanımı için matematik dersi “Çizgi Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 2) 3. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.5. akış). a) Okul veya sınıf gazetesi hazırlamaları istenebilir. Not alırken dinlediği veya okuduğu konunun özünü yakalamak amacıyla kısaltmalar yapma.15. İş birliği yaparak yazar.5. “Tür. 3. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. taslak oluşturma.

6.10. 1. ilçe) yorumlamaları istenebilir. programlar hakkında yorum yaptırılabilir. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. 1.8. a) Doğayla ilgili bir olay (kar veya yağmur yağması vb.2. neden etkilendiğinizi düşünüyorsunuz?” vb. b. Televizyonda izledikleri haber. 3. 1. 1. kullanıldığı yerler ve ifade ettiği anlamlar. düşünceleri sorgular. Şekil. veli.7. spor. 10. 2.11. TV ) verilen bilgileri. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 1. b. dergi. grafikleri ve basit tabloları yorumlama.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (5. 1. sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır. Öğrencilerden. Renkleri tanır. “Grafiği Yorumla” etkinliği yapılabilir. Karikatürde verilen mesajı algılar. Doğayı izler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 1. 5. 11. Hava durumu. “Meslekler” etkinliği yapılabilir. verilen kroki (ev. ağırlık vb. 9.) kavram haritası ile anlatmaları istenebilir. “Resimlerin Söyledikleri” etkinliği yapılabilir. Renklerin adları. anma töreni ve yöreye özgü sosyal olayların toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışma. anlamlandırır ve yorumlar. 8. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Harita ve kroki okur. “Sizi çok hangi reklam etkiliyor?”.5. Bayram. toplantı. Beden dilini yorumlar. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.12. “Bu reklamdan. 7. belgesel vb. okul) ve haritayı (yaşadığı il. Görsel Okuma 1. SINIF) KAZANIMLAR 1.6. 1. Verilen karikatürden çıkardıkları anlamı yazarak arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir. a “Tablo (Çizelge) İncele” etkinliği yapılabilir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. b) Doğayı kirleten unsurlarla ilgili bir film izlettirilerek (video ya da bilgisayardan) öğrencilerin görüşleri alınabilir. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 1.3. Ara disiplin: a. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin anlamlarını bilme.2.1. haberleri. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 117 . 4. 1.

SINIF) KAZANIMLAR 1.3/1. öğrenci ürün dosyası ve öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirilebilir. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir 1.10. “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar çalışma yaprakları.5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 118 . Görsellerle sunulan bilgileri. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. 1.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (5.2.4/4. kazanımı için fen ve teknoloji dersi “Maddenin Değişimi ve Tanınması” alt öğrenme alanı (kazanım 1.1/4.8.1) 1. 13. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. kazanımı için matematik dersi “Tablo ve Şema” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 1.3.1. Görsel Okuma (devamı) 12. 15. 14. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilâç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. 1. olayları.6/6. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. kazanımı için matematik dersi “Çizgi Grafiği” alt öğrenme alanı (kazanım 2) 1.2.

2. 2. Sunularını değerlendirir. açıklama istenebilecek. 2.4. Okudukları kitaplara “farklı bir kitap kapağı” hazırlamaları istenebilir. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 8. Sunum şeklini belirlerken izleyenleri ve ortamı dikkate alma.2. Sunum yöntemini belirler. SINIF) KAZANIMLAR 2. Sunulacak konuyla ilgili bir nesne veya modeli sınıfa getirerek sununun anlaşılmasını destekleme amacıyla kullanma. tiyatro. Duygu.10. düşünce. 4. başka kaynaklara başvurulabilecek bir ortamda) bilgisayar kullanarak sunumlarını geliştirmeleri istenebilir. Bunlar sınıf ve okul panosunda da sergilenebilir. bilgisayar vb. Öğrencilerden görselleştirdikleri ürünleri. arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU (5.3. Bilgi. 7. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 5. resim. yollarla sunar.3. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. 2. b) Bilgisayar yardımıyla poster hazırlanabilir. sunacağı konuyla ilgili bilgi toplama ve sunu denemeleri yapma. tepegöz. “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir. kazanım için matematik dersi “Tablo ve Şema” alt öğrenme alanı (kazanım 1/2) 2. 9. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. 3. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. şekil. 10. 6. 2. şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. kukla vb. bilgi ve izlenimlerini resim.1. Sunuma hazırlık yapar. 2. : Sınıf-okul içi etkinlik : Okul dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme 119 . araç-gereç hazırlama. a) Belirlenen bir konuda (gerektiğinde soru sorulabilecek. düşünce ve izlenimlerini drama. 2. Sunum öncesi. Görsel Sunu 1. sunu yollarından birini tercih etme. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.4.8. Duygu. müzikli oyun. grafik.

B. KAZANIMLARIN GENEL DAĞILIMI 120 .

5 Sorgulayarak dinler. 32 Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 24 Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 23 Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 4 Not alarak dinler.Dinleme Kurallarını Uygulama 1 Dinlemek için hazırlık yapar.dinler ve izler. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. ne zaman. 5 Görgü kurallarına uygun dinler. nasıl. ve kim sorularına (5N 1K) cevap arar. 6 Dinlediklerinde ne. 3 Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 22 Dinlediklerinde dil. 36 Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. 25 Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 27 Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur. 18 Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları. 2 Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. tekerleme. 7 Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. yardımcı fikirleri bulur. 8 Şiir ve müzik dinletilerine katılır. 5 Dinlediklerini zihninde canlandırır. tonlama ve telâffuza dikkat eder. 9 Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. 20 Konuşmacı. haber. hikâye.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. uygulama. 10 Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. 37 Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder. 4 Dinlerken vurgu. 28 Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. 17 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. 7 Eğlenmek için masal. tiyatro vb. şarkı. sunu. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 13 Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 12 Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 23 31 38 45 48 121 . belgesel vb. 6 Bilgi edinmek için. 31 Dinlediklerini özetler. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1 Metni takip ederek dinler. konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. 3 Seçici dinler. öğretim. 30 Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. 2. 8 Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. 35 Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 26 Dinledikleriyle ilgili. 34 Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 19 Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 21 Konuşmacıyı. 9 Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. 4 Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 3. 15 Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. 14 Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. dinler/izler. 11 Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder. Tür. nerede. 2 Katılımlı dinler. konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. niçin. 33 Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. ölçme ve değerlendirme. 3 Duyduğu sesleri ayırt eder. Dinlediğini Anlama 1 Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 29 Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 16 Dinlediklerinin konusunu belirler. 2 Dinleme amacını belirler. 38 Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. 1 X 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tanıtım.

hikâye. 12 Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 5 Masal. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. 15 Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır. 11 Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 3 Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. önemsediği bilgileri vurgular. 26 Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 4 Üstlendiği role uygun konuşur. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 8 Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1 Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 2. Tür. 8 İkna edici konuşur. 22 Konuşmasını özetler. istek. 5 Konuşmasını görsel sunuyla destekler. 2 Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. 16 Konuşmasını. nasıl. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 13 Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 10 Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir. 19 Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 18 Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 9 Konuşmasında. ölçme ve değerlendirme. öğretim. çarpıcı ifadeleri kullanır. 11 Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. 17 Konuşması. durum.ÖĞRENME ALANI:KONUŞMA 1. 7 Kelimeleri doğru telâffuz eder. 5 İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. 4 Dinleyicilerle göz teması kurar. 12 Bilgi almak amacıyla görüşmeler yapar. 9 Bilgi vermek amacıyla konuşur. 10 Konuşmalarında beden dilini kullanır. 7 Konuşmasında ana fikri vurgular. 31 34 41 51 53 122 . 6 Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. ailesini ve çevresini tanıtır. 11 Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. 23 Dilek. 29 Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir. 28 Konuşmalarında tanımlamalar yapar. 3 Konuşmasında söz varlığını kullanır. 30 Konuşmalarında ne. 24 Kendisini. beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. uygulama. 13 Görgü kurallarına ve değerlere (millî. 25 Hoşlanıp hoşlanmadığı olay. ahlaki. Konuşma Kurallarını Uygulama 1 Konuşmak için hazırlık yapar. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1 Kendine güvenerek konuşur. 8 Akıcı konuşur. 21 Duygu. 7 Konuşmalarında betimlemeler yapar. nerede. 12 Konu dışına çıkmadan konuşur. kültürel. 27 Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici. 14 Konuşma konusunu belirler. 2 Konuşma yöntemini belirler. 1 X 2 3 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tanıtım. 14 Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. ne zaman. kişi vb. 6 Deneyim ve anılarını anlatır.) uygun konuşur. 6 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 20 Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 3. sosyal vb. hakkında konuşur. 4 Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. manevi. 9 Sesine duygu tonu katar. 10 Sorgulayarak konuşur. konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir. 3 Topluluk önünde konuşur. 2 Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

29 Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. 11 Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. tekerleme. okur. 2 Anlama tekniklerini kullanır. 11 Sorgulayıcı okur. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 38 Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 24 Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. 32 Okuduğunu özetler 33 Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. Okuduğunu Anlama 1 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 10 Rehber yardımıyla okur. 15 Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. 40 41 42 43 Okuduklarındaki dil. 21 Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 6 Bilgi edinmek için okur. 35 Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 3 Metinler arası anlam kurar. 16 Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 8 Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 4 Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 3 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 18 Okuduklarının konusunu belirler. 23 Okumasını. 17 Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 5 Metnin türünü dikkate alarak okur.ÖĞRENME ALANI: OKUMA 1. 2 Metin dışı anlam kurar. hecelerden kelimeler. 2 Okuma amacını belirler. kelimelerden cümleler oluşturarak okur. 37 Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 30 Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. bilmece. 22 Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. 12 Gazete ve dergi okur. 6 Seslerden heceler. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1 Serbest okuma yapar. 2 Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. 28 Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 4 Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. 5 Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 9 Yankılayıcı (tekrar ederek) okur. 3 Not alarak okur. 8 Paylaşarak okumaktan zevk alır. 8 Akıcı okur. 5 Okuduklarını zihninde canlandırır. 4 Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder. 5 Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 13 Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 31 Okuduklarıyla ilgili. 6 Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 7 Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 34 Yazarın amacını belirler. 5. 2. 14 Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 4.Okuma Kurallarını Uygulama 1 Okumak için hazırlık yapar. Tür. nasıl. Söz Varlığını Geliştirme 1 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 39 Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 36 Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 7 Kelimelerin gerçek. 6 İşitilebilir bir ses tonuyla okur. 4 Metnin giriş. 20 Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler. metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir. ne zaman. 1 X 2 X X X X X X X X X X 3 X X X X X X X X X 4 X X X X X X X X X 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Metin içerisindeki renkli. 10 Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. Anlam Kurma 1 Metin içi anlam kurar. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 25 Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. öğretim. uygulama. 9 Kurallarına uygun sessiz okur. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 71 X Tanıtım. koyu vb. 9 Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. ölçme ve değerlendirme. 10 Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 3 Okuma öncesi. 36 51 63 69 123 . 27 Okuduklarından çıkarımlar yapar. 7 Eğlenmek için fıkra. 19 Okuduğunun ana fikrini belirler. nerede. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. masal vb. 7 Okuduklarında ne. 3 Okuma amacına uygun yöntem belirler. 3. 13 Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 11 Kitabı özenle kullanır. altı çizili. 26 Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. 12 Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur.

8 Kısa oyunlar yazar. 13 Yazılarında ana fikre yer verir. 14 Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. 3. 11 Mantıksal bütünlük içinde yazar. 14 Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 4 Kelimeler. öğretim. 7 Yazılarında betimlemeler yapar. 16 Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 15 Dikte etme çalışmalarına katılır. istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder. 19 Planlı yazma yöntemine uygun yazar. 7 Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 12 Sıralamalarda sayı. 9 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 19 Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. afiş vb. 10 İkna edici yazılar yazar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1 Günlük. 15 Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 22 İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 31 Dilek. 29 Formları yönergelerine uygun doldurur. 11 Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 30 Sorular yazar. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 13 Not alır. 6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. nerede. 10 Yazılarında imlâ kurallarını uygular. an vb. 8 Yazılarında mizahî ögelere yer verir. 6 Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 8 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 9 Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 5 Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. 26 Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. 16 Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. özelden genele doğru yazar. 2 Davetiye ve tebrik kartı yazar. niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 35 Yazılarında ne. uygulama. hecelerden kelimeler. oluş sırasına göre yazar. 23 Duygu. 10 Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. ölçme ve değerlendirme. 18 İstediği bir konuda yazılar yazar. 17 Seslerden heceler. yazar. 35 Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. ne zaman. Yazma Kurallarını Uygulama 1 Yazmak için hazırlık yapar. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. işin vb. 3 Yazma yöntemini belirler. 24 Kendisini. 12 Yazılarında genelden özele. 28 Bir etkinliğin. olay. 34 Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır. 6 Hikâye yazar. 25 Özet çıkarır. 4 Yazısında alt başlıkları belirler. 20 Yazılarında tanımlamalar yapar. 15 Konu dışına çıkmadan yazar. X Tanıtım. 27 Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 5 Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. 13 Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. yer. kelimelerden cümleler oluşturur. 4 Duyuru. 5 Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. 32 Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 7 Olayları. sembol ve işaretlerden yararlanır. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. nasıl. anı vb. 2 Yazma amacını belirler. 18 Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 33 Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. 1 X 2 X 3 X X X X X X X X X X X X X X 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 58 X X 64 24 36 44 124 . 2 Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 14 Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir. 11 Sorgulayıcı yazılar yazar.ÖĞRENME ALANI: YAZMA 1. 3 Yazısına uygun başlık belirler. 9 Şiir yazar. Tür. 12 İş birliği yaparak yazar. yazar. 3 Mektup yazar. 16 Yazma konusunu belirler. 2. 17 Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 21 İmza atar ve anlamını bilir.

9 Renkleri tanır. kukla vb. 6 Beden dilini yorumlar. Sunuma hazırlık yapar. 2 Reklamlarda verilen mesajları sorgular. 14 Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir. uygulama. anlamlandırır ve yorumlar. müzikli oyun. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Duygu. 5 Kitle iletişim araçlarıyla (gazete.Görsel Okuma 1 Şekil. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. 13 Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. şekil. X X 18 20 25 # 27 125 . 12 Harita ve kroki okur. 2. dergi. 15 Görsellerle sunulan bilgileri.ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU 1. düşünce ve izlenimlerini drama. olayları. ölçme ve değerlendirme. Sunularını değerlendirir. bilgi ve izlenimlerini resim. 11 Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. tiyatro. 3 Resim ve fotoğrafları yorumlar. TV ) verilen bilgileri. yollarla sunar. 4 Karikatürde verilen mesajı algılar. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. öğretim. 8 Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 10 Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. 7 Doğayı izler. haberleri. düşünce. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. Cümleleri görsellerle ifade eder. Görsel Sunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 X X X X X X X X X X X X X X 3 4 X X X X X X X X X X X X X X 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Duygu. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Bilgi. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. X Tanıtım. 17 Metin ve görsel ilişkisini sorgular. 16 Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. düşünceleri sorgular. sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. Sunum yöntemini belirler Bilgileri tablo ve grafikle sunar.

NOKTALAMA VE DİL BİLGİSİ KURALLARININ SINIFLARA DAĞILIMI 126 .C. YAZIM.

TÜRKÇE DERSİ (1-5. kişi ve yer adlarının aldığı ekleri ayırmada kullanılır. eğik çizgiyi. Öğretmen. bayram adları. virgül. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir Noktayı. Cümleye büyük harfle başlama. soru bildiren cümlelerin sonunda. cadde. adres yazımında kullanır. soru işareti. 1. adres yazımında kullanılır. Nokta. cümle sonunda ve sıralamalar yaparken. kişi. başlıkla yazı arasında uygun boşluk bırakma. kişi. kesme işareti. 3. AÇIKLAMA Öğretmen. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. soru işareti. satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada. şiir mısralarının ilk harfini büyük yazma. soru bildiren cümlelerin sonunda. 127 . Cümleye büyük harfle başlama. eş görevli kelimeleri ayırmada ve hitap sözlerinden sonra. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin işlevlerine dikkat çekmelidir. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. mahalle. sıralamalar yaparken ve kısaltmaların sonunda. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin işlevlerine dikkat çekmelidir. kesme işareti. kesme işaretini. ulus. ay ve gün adlarının ilk harfini büyük yazma. eğik çizgi. soru bildiren cümlelerin sonunda. özel adların aldığı ekleri ayırmada. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARININ SINIFLARA DAĞILIMI SINIF KAZANIM Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. SINIF Yazılarında imla kurallarını uygular. soru işaretini. cümle sonunda. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. kısa çizgiyi. şiir mısralarının ilk harfini büyük yazma vb. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. yer. özel adların aldığı ekleri ayırmada. başlığı farklı (kuralına uygun) yazma. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Nokta. virgülü. 2. SINIF Yazılarında imla kurallarını uygular. özneyi belirtmede. kısa çizgi. yer ve hayvan adlarının ilk harfini büyük yazma. virgül. ülke. satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada. eş görevli kelimeleri ayırmada. kısa çizgi. SINIF Yazılarında imla kurallarını uygular. tarihi sağ üst köşeye yazma. Öğretmen. kişi ve yer adlarının ilk harfini büyük yazma. satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada. adların tekil ve çoğul biçimleri. kıta. Cümleye büyük harfle başlama.

çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır. üç noktayı. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. seslenme. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. savaş. devir. alıntılarda. bir önceki kavramı açıklamada. hitap. tamamlanmamış cümlelerin sonunda. savaş. açıklamada ve örnek vermede. iki noktayı. Dil. kısaltmalarda. Öğretmen. din. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. konuşmaları belirtmede. kısa çizgiyi. virgülü. SINIF Yazılarında imla kurallarını uygular. uzun çizgiyi. kısaltmalarda. 5. seslenme. birbirine bağlı cümleleri ayırmada. ilişkili sözcükler arasında. noktalı virgülü. ünlem işaretini. çağ ve kurum adlarının ilk harfi büyük yazdırılmalıdır. denden işaretini tekrarlarda kullandırınız. Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir. Öğretmen. özneyi belirtmede. gezegen. Noktayı. virgülü. 4. hitap. tırnak işaretini. ilişkili sözcükler arasında. kesme işaretini. 128 .Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. parantezi. yıldız. Soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçları verilmelidir. alıntılarda. Noktayı. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. açıklamalarda. ünlem işaretini. konuşmaları belirtmede. uzun çizgiyi. bir önceki kavramı açıklamada kullandırınız. Dil. tırnak işaretini. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. gezegen. din. kesme işaretini. SINIF Yazılarında imla kurallarını uygular. parantezi. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. yıldız. devir. kısa çizgiyi. örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin anlam üzerindeki etkisine dikkat çekmelidir. iki noktayı. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada.

-lı. Özne. edat.SINIF 1. fakat.adın tekil ve çoğul biçimleri kullanır. buna rağmen vb. SINIF 2. -lık. SINIF 3. kurallı cümleler kurmaya özendirilmelidir. Adların yerine kullanılan kelimeler (zamir) ve varlıkları çeşitli yönlerden niteleyen kelimeler (sıfat) ile ilgili örnekler verilecek. -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir. İki faklı cümlenin birleştirilip tek bir cümle şeklinde ifade edilebileceği gösterilmelidir. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 5. Burada yalnızca “–cı. 4. -lık.” ifadelerinin kullanılması istenebilir. veya. veya. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. Öğretmen “veya. Burada yalnızca “–cı.” ifadelerinin kullanılması istenebilir. Yazılarında. Cümlenin ögelerine değinilmeden öğrenciler. -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir. zamir. fiil. SINIF Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. Burada yalnızca “–cı. farklı bir düşünceye geçerken “ama. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. farklı bir düşünceye geçerken “ama. Yazılarında. Kelime türlerinin çeşitleri verilmemelidir. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. SINIF TÜRKÇE DERSİ (1-5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. kurallı cümleler kurmaya özendirilmelidir. buna rağmen vb. fakat. kurallı cümleler kurmaya özendirilmelidir. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun Ad (adın iyelik ekleri). SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI DİL BİLGİSİ KONULARININ SINIFLARA DAĞILIMI KAZANIM AÇIKLAMA Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. -lı. bağlaç kavramları. fakat. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Kelime türlerinin tanımları verilmeyecektir. ama.” ifadelerinin kullanılması istenebilir. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. zamir. tümleç. -sız” eklerini kullanarak kelimeler türetilmelidir. yalnız. yalnız. ancak” kelimelerinden sonra düşüncenin farklılaştığını öğrencilere sezdirmelidir. sıfat. 129 . örneklerden yola çıkılarak tanıtılmaya çalışılır. -lı. Yazılarında. verilecek. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. buna rağmen vb. veya. sıfat. SINIF Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. -lık. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Ad (ad durum ekleri). örneklerden yola çıkılarak sezdirilmeye çalışılmalıdır. fiil kavramları. tümleç. Burada basit ve bileşik cümlenin tanımı yapılmadan sadece öğrencilerin bunları kullanması özendirilmelidir. yüklem adları kullanılmadan bu ögelerin işlevlerine değinilecektir. yalnız. Cümlenin ögelerine değinilmeden öğrenciler. Cümlenin ögelerine değinilmeden öğrenciler. zarf. farklı bir düşünceye geçerken “ama. Kelime türlerinin çeşitleri verilmemelidir. Özne. İsim. fakat. yüklemin temel anlamları açıklanmamalı ve bu ögelerin çeşitleri verilmemelidir.

ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KAZANIMLAR 130 .Ç.

Diğer temaların uygun metinlerinde de bu kazanımlara yer verilecektir.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ilköğretim kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak hazırlanmıştır. Atatürkçülük ile ilgili konular Türkçe Öğretim Programı’nda yapılandırıcı yaklaşıma göre kazanımlar halinde düzenlenmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04. .ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KAZANIMLAR Bu başlık altında Türkçe Dersi (1-5. 131 . Türkçe Öğretim Programı’nda Atatürkçülük.08. Sınıflar) Öğretim Programı’nda yer alan Atatürkçülük ile ilgili kazanımlar verilmektedir. Atatürkçülük kazanımları ağırlıklı olarak “Atatürk” temasında işlenecektir. Düzenlenen kazanımlar ilişikteki tabloda verilmiştir.

4 ve 5. anne ve babası (ailesi) ile ilgili anılar 10. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 5. Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar. Atatürk’ün hayatı ve eserlerine ilişkin olarak. yazdığı eserleri Ailesi 9. Atatürk’ün ailesi ve çocukluğuyla ilgili görseller hakkında konuşur. Sınıf: fikir hayatı. anne ve babası (ailesi). anne ve babası (ailesi) ile ilgili anılar 2. Konu: Atatürk’le ilgili anılar 2. Sınıflar 1. Sınıf: doğum yeri ve doğum tarihi. Atatürk’ün ailesiyle ilgili fotoğraflardan hareketle. Konu: Atatürk’ün hayatı ve eserlerini tanıma 5. Atatürk’ün iyi kalpliliğini anlatan anıları okur. Konu: Atatürk’ün Hayatı 1. ölüm tarihi ve yeri. Konu: Atatürk’ün Hayatı 1. Sınıf: Atatürk’ün çocukluğuyla ilgili anılar 3. dinler. Sınıf 132 . Sınıf: Atatürk’ün iyi kalpliliği 7. Sınıf 1. siyasî hayatı 5. Sınıf: fikir hayatı. Sınıf 2. anne ve babası (ailesi). Konular: Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri 1. Bilgi teknolojilerinden yararlanarak Atatürk’ün hayatı. Sınıf 1. öğrenim hayatı 4. anne ve babası (ailesi). askerlik hayatı. Sınıf: Atatürk’ün çocukluğu 5. Konu: Atatürk’ün Hayatı 1. dinler. Sınıf 1. Sınıf: doğum yeri. Atatürk’ün çocukluğuyla ilgili dinlediği veya okuduğu anıları arkadaşlarıyla sözlü ve yazılı olarak paylaşır. Sınıf: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Sınıf: Atatürk’ün hayatı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. kütüphane ve kitle iletişim araçlarından topladığı bilgi ve görsellerle sınıf gazetesi hazırlar. öğrenim hayatı 3. ölüm tarihi ve yeri 2. Atatürk’ün ailesiyle ilgili cümleler yazar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Millî Mücadele ve cumhuriyet ile ilgili görsel sunu hazırlar. Sınıf: Atatürk’ün çocukluğu 6. Atatürk’ün ailesi ve çocukluğuyla ilgili bir anıyı dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir. Konu: Atatürk’le ilgili anılar 2. Sınıf: doğum yeri ve doğum tarihi. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 2. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf 1 ve 2. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 8. 3. Sınıf: Atatürk’ün çocukluğu 4.TÜRKÇE DERSİ (1-5. Sınıf 1. Sınıf: doğum yeri ve doğum tarihi. Sınıf: doğum yeri. Konu: Atatürk’le ilgili anılar 1. siyasî hayatı 2. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KAZANIMLAR 1. Atatürk’ün ailesiyle ilgili anılar okur. Atatürk’ün çocukluğuyla ilgili anıları okur. Sınıf 5. ATATÜRK’ÜN HAYATI VE ESERLERİ Hayatı 1. dinler. askerlik hayatı. ölüm tarihi ve yeri.

Sınıf: ilköğrenim ve orta öğrenim hayatı ile yüksek öğrenimini askeri okullarda tamamladığı Askerlik Hayatı 13. Sınıf: Atatürk’ün vatan millet sevgisi ile ilgili şiirler 3. Sınıf: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Sınıf: Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği dayanışma 18. Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün askerî hayatıyla ilgili bölümleri belirler. Sınıf: Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olması 19. Atatürk ve Millî Mücadele’ye ilişkin olarak hazırlanmış bir tiyatro eserinde rol alır. İpuçlarından yararlanarak Atatürk’ün asker kişiliğine ilişkin bir paragraf yazar. Sınıf 5. Yazılı ve görsel materyallerden yararlanarak Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili bir paragraf yazar.Konu: Atatürk’ün Hayatı 1. Konu: Atatürk’ün Hayatı 4. Sınıf: Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olması 20. annesi. Sınıf 3. Sınıf: Atatürk’ün askerlik hayatı 14. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 1. Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün fikir ve siyasî hayatıyla ilgili bölümleri belirler. annesi. Sınıf: kendisi. Sınıf: Atatürk’ün askerlik hayatı Fikir ve Siyasi Hayatı 15. Atatürk’ün Millî Mücadele’de karşılaştığı güçlüklerden birine çözüm üretir. Sınıf 2 ve 3. Konu: Dayanışmanın toplum hayatındaki önemi 3. Konu: Atatürk’ün Hayatı 5. Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmaması 4. orta öğrenim hayatı 3. Konu: Atatürk’ün Hayatı 1. Sınıf 1. Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmaması 4. Sınıf: kendisi. baba ve kardeşini gösteren aile ağacını oluşturur. Sınıf 133 . Sınıf 5. 2 ve 3. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 1. Sınıf 5. Millî Mücadele’yi anlatan bir şiiri dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir. Millî Mücadele ile ilgili bir şiiri topluluk önünde okur. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Atatürk’ün anne. babası ve kardeşi Öğrenim Hayatı 12. babası ve kardeşi (ailesi) ile ilgili anılar 11. Sınıf: ilköğrenim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sınıf 4. Konu: Atatürk’ün Hayatı 2. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 5. Sınıf 4. Sınıf 4. Sınıf: Atatürk’ün vatan millet sevgisi ve önder oluşu ile ilgili şiirler 17. Konu: Atatürk’ün Hayatı 5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sınıf: Atatürk’ün vatan millet sevgisi ile ilgili şiirler 2. Sınıf: Atatürk’ün fikir hayatı. siyasi hayatı Atatürk ve Millî Mücadele 16. Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün Millî Mücadele’de karşılaştığı güçlükleri belirler.

Sınıf 4. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “vatan ve millet sevgisi” 3. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 2. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “insan sevgisi” 4. Sınıf 3. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 3. Okuduğu metinlerden yararlanarak Atatürk’ün insan sevgisini anlatan kısa bir öykü veya şiir yazar. Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmaması 5. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 3. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “önder oluşu” 5. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “vatan ve millet sevgisi” 2.2. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “ileri görüşlülüğü. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi ile ilgili seçtiği şiirleri topluluk önünde okur. Sınıf: Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “önder oluşu” Sınıflar 2 ve 3. Sınıf 134 . Sınıf 5. düşünce hürriyeti” 7. kişi hürriyeti. öğrenim hürriyeti. düşünce hürriyeti. Sınıf 5. din ve vicdan hürriyeti. bilim ve sanat hürriyeti. Farklı metinlerden Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne ilişkin bilgi toplayarak arkadaşlarıyla paylaşır. Dinlediği anının Atatürk’ün hangi özellikleri ile ilgili olduğunu tahmin eder. Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmaması 4. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 3. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 5. Sınıf 4. Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini yazılı veya sözlü olarak açıklar. önder oluşu” 6. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 5. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “ileri görüşlülüğü” 10. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 3. Sınıf 3. Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin anılar ve belgelerden derlediği bilgilerle hazırladığı sunuyu görsellerle destekler. Konu: İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetler 4. açık sözlülüğü. planlı çalışması” 4. Sınıf 5. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “önder oluşu. Sınıf 3. ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 1. Sınıf 3 ve 4. Sınıf: Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olması 9. Başlığından hareketle okuduğu metnin içeriğinin Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemle ilişkili olduğunu tahmin eder. Sınıf: Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olması 8. Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin fotoğrafları anlamlandırır. Atatürk’ün vatan ve millet sevgisini gösteren materyalleri yorumlar. vatan millet sevgisi. Atatürk’ün karşılaştığı güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini grupla tartışır. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “vatan ve millet sevgisi” 3.

Sınıf 2. eğitim ve öğretim birliğine verdiği önem. eğitimde laiklik ilkesine verdiği önem” Sınıflar 5. Atatürk’ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolüne ilişkin düşüncelerini yorumlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel amaç ve görevlerini açıklar. güzel sanatların çeşitleri Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Amaç ve Görevleri 6. güzel sanatların çeşitleri 5. öğretmenlere verdiği önem Atatürk ve Güzel Sanatlar 3. Sınıf: Atatürk’ün milli eğitim konusundaki düşünceleri. Sınıf: Atatürk’ün güzel sanatlara ve sanatkârlara verdiği önem. Sınıf: Atatürk’ün milli eğitim konusundaki düşünceleri. Sınıf 135 . güzel sanatların çeşitleri 5. Konu: Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Amaç ve Görevleri 5.2. güzel sanatların çeşitleri 4. Sınıf 4 ve 5. Sınıf: Atatürk’ün geleneksel ve çağdaş sahne oyunlarının gelişmesine önderlik etmesi. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR Millî Eğitim 1. Sınıf: Atatürk’ün güzel sanatlara ve sanatkârlara verdiği önem. Sınıf 5. öğretmenlere verdiği. güzel sanatların çeşitleri 5. Konu: Atatürk’ün millî eğitim konusundaki düşünceleri 5. Atatürk’ün devletin temel amaç ve görevleriyle ilgili sözleri 5. Konu: Atatürk’ün millî eğitim konusundaki düşünceleri 5. Sınıf 4 ve 5. güzel sanatların çeşitleri 5. Okuduğu metinde Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmayla ilgili düşüncelerini belirler. Atatürk’ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü ve yerine verdiği önemi benimseyerek tiyatro izlemekten zevk alır. Konu: Atatürk’ün Türk tiyatrosuna ve sahne oyunlarına verdiği önem 4. Sınıf: Atatürk’ün güzel sanatlara ve sanatkârlara verdiği önem. Konu: Atatürk’ün Türk tiyatrosuna ve sahne oyunlarına verdiği önem 4. ülkemizde ilk konservatuarın kurulması. Konu: Atatürk’ün Türk tiyatrosuna ve sahne oyunlarına verdiği önem 4. Sınıf 4 ve 5. Sınıf: Atatürk’ün geleneksel ve çağdaş sahne oyunlarının gelişmesine önderlik etmesi. Atatürk’ün sanatseverliğine ilişkin fotoğrafları anlamlandırır. eğitim ve öğretim birliğine verdiği önem. ülkemizde ilk konservatuarın kurulması. Sınıf: Atatürk’ün geleneksel ve çağdaş sahne oyunlarının gelişmesine önderlik etmesi. Atatürk’ün eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili düşüncelerini destekleyen günümüzde yapılan çalışmalardan yazılı veya sözlü örnekler verir. ülkemizde ilk konservatuarın kurulması. Sınıf: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel amaç ve görevleri.

Sınıf 5. Atatürk’ün kitle iletişim araçlarını sosyo-kültürel bir güç olarak önemli bulduğunu anlatan çeşitli kaynaklardan topladığı bilgileri arkadaşlarıyla paylaşır. “Atatürk ve doğa” konulu görsel materyallerden yararlanarak onun doğa sevgisini anlatan bir hikâye oluşturur. Atatürk’ün Türk kadınının toplumdaki yeri hakkındaki görüşlerine ilişkin bilgi almak amacıyla bu konuda uzman kişilerle görüşme yapar. Konu: Türk kadınını toplumdaki yeri 5. Millî kültürün korunmasında dilin önemini anlatan metinler okur. örf ve âdetlere hoşgörülü olmaya ilişkin sözleri 3. örf ve adetlere hoşgörülü olma 14. Konu: Diğer din.Sınıf 5. Sınıf: Atatürk’ün doğa sevgisi Planlı Çalışması 11. Sınıf 5. Sınıf 3. Sınıf: Milli kültürün korunmasında dilin önemi.Dünya barışı için milletlerin birbirlerinin örf ve adetlerine hoşgörülü olmalarının gereğini Atatürk’ün bu konuya verdiği önemi belirten sözleriyle açıklar. Atatürk’ün basının önemi ile ilgili sözleri.Millî Kültür 7. Sınıf 4. kamuoyu ve basın ilişkisi Diğer din. Konu: Milli kültürün korunmasında dilin önemi 5. Sınıf: Atatürk’ün Türk toplumu içinde kadına verdiği önem. Sınıf 136 . Konu: Atatürk’le ilgili anılar 3. Sınıf: Atatürk’ün diğer din. Konu: Atatürk’ün “Yurtta sulh. Sınıf 5. Sınıf: Atatürk’ün kişilik özelliklerinden “planlı çalışması” Türk Dış Politikası 12. Sınıf: Basının önemi. Atatürk’ün planlı çalışmayı benimseyen kişilik özelliğini anlatan anılardan çıkarım yapar. örf ve adetlere hoşgörülü olma 4. Sınıf 5. Konu: Basının önemi ve Kamuoyu ve basın ilişkisi 5. cihanda sulh” prensibi 5. Sınıf: Milli kültürün korunmasında dilin önemi. Sınıf: Atatürk’ün “Yurtta sulh. Türk kadınının çalışma hayatındaki yeri Çevre Bilinci 10. Atatürk’ün milli kültür ve dil arasındaki ilişkiyi belirten sözleri 8. Yazılarında veya konuşmalarında Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” prensibinin dünya barışı için her zaman gerekli olduğunu destekleyen güncel örnekler verir. Atatürk’ün milli kültür ve dil arasındaki ilişkiyi belirten sözleri Türk Kadını 9. cihanda sulh” prensibi konusundaki çalışmaları Kamuoyu ve Basın 13. Konu: Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerini tanıma 1. Konu: Milli kültürün korunmasında dilin önemi 5. Millî kültürün korunmasında dilin önemini sözlü veya yazılı olarak anlatır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 5. Sınıf 4. Sınıf 137 . Tük milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler 3. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4. Sınıf 4 ve 5. Millî Mücadele ve cumhuriyet konularında şiir ve müzik dinletilerine katılımcı ve izleyici olarak yer alır. 2. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 3. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet ile ilgili dinlediği bir metni görselleştirir. Sınıf: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Konu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.4. Cumhuriyetle ilgili bir şiiri topluluk önünde okur. Okuduğu veya dinlediği metinde cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz hak ve hürriyetleri belirler. Sınıf: Türk Milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler (yerleşme ve seyahat hürriyeti. Cumhuriyetle ilgili bildiği bir şiiri arkadaşlarıyla paylaşır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 4. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. düşünce hürriyeti) 5. Sınıf 3. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Sınıflar 1. Tük milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler 4. Sınıf: Türk Milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler 7.Sınıf 1. Sınıf 4. Tük milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler 1. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu konusunu içerecektir. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 2. Cumhuriyetle ilgili dinlediği bir şiirden zihninde canlandırdıklarını görselleştirir. 2 ve 3. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tük milletinin Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetler 1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 4. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 3. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 2. Sınıf: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Sınıf 1. 2 ve 3. Konular: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 6. Atatürk. Atatürk ve cumhuriyetin kazandırdığı hak ve hürriyetlere ilişkin olarak bir tiyatro metni hazırlar. ATATÜRK VE CUMHURİYET EĞİTİMİ 1. Sınıf: Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu 3. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

D. ARA DİSİPLİN ALANLARI İLE İLGİLİ KAZANIMLAR 138 .

ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. Sınıf Görsel Okuma 5. Farklı iş tiplerini tanır. Düşünce ve ifade özgürlüğünün yaşamındaki önemini kavrar. Üstlendiği role uygun konuşur. Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Kazanımları Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. Paylaşarak okumaktan zevk alır. Sınıf/Yazma Sınıf/ Öğrenme Alanı 1. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. Sınıf/ Konuşma 3. Grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir ve bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba harcar. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Sınıf/ Öğrenme Alanı 5. Sınıf/Konuşma Sınıf/ Öğrenme Alanı 2. Duygu. İnsan haklarını içeren metinleri okuyup tartışır. Bir bireyin sahip olabileceği değişik rolleri (arkadaş. Sınıf/Dinleme Sınıf/ Öğrenme Alanı 5. Meslekleri tanır. Sınıf/Okuma 4. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kazanımları İş birliği yapmayı sever ve iş birliği için olanaklar sağlar. Sınıf/Okuma 5. ailenin bir üyesi vb) belirtir. 139 . Sınıf/Görsel Okuma 5. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. Okuldaki karar verme süreçlerine katılır. istek ve şikâyetlerini gerekli kişilere yazılı olarak bildirir. Sınıf/Görsel Okuma 5. Sınıf/Okuma 5. öğrenci. uygular. Reklâmlarda verilen mesajları sorgular. Dinleyicilerle göz teması kurar. Sınıf/Yazma Sınıf/ Öğrenme Alanı 4. Gazete ve dergi okur. Metindeki düşünceler ile kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Dilek. Sınıf/Yazma 5.TÜRKÇE DERSİ (1-5. Kendisini. Sınıf/Konuşma 4. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. Reklâmın yaşamımızdaki önemini kavrar. Türkçe Kazanımları Kariyer Bilinci Geliştirme Kazanımları Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Sınıf/ Dinleme 2. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerisi geliştirir. Girişimcilik Kazanımları İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Sınıf/ Yazma 4. düşünce ve hayallerini ifade eder. İletişim sırasında göz kontağı kurar. Sınıf Görsel Okuma 5. Sınıf/Yazma 3. Sınıf/Konuşma 5. konuşur. Sınıf/ Konuşma Türkçe Kazanımları Bilgi edinmek için okur ve dinler. Türkçe Kazanımları İş birliği yaparak yazar. Türkçe Kazanımları Özel Eğitim Kazanımları Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri Yazılı ve sözlü yönergelere uyar. Yazılarında tanımlamalar yapar. Harita ve kroki okur. Türkçe Kazanımları Şekil. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.

Sözlü ve yazılı talimatlara uyar. adres-telefon bilme. yardım isteme. Hoşlanıp hoşlanmadıkları ile ilgili yazılar yazar. Sınıf/Yazma 3. Sınıf/Okuma 2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. beslenme. Bir işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. Günlük anı yazar. Yönergeleri uygular. grupla işbirliği yapar. 140 . beslenme. Alkol ve ilâç kullanımını özendiren medya mesajlarını farkeder. Sınıf/Okuma 3. Sınıf/Konuşma 2. Sınıf/Görsel Sunu 5. Sınıf/Yazma Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kazanımları Günlük yaşam becerileri geliştirir (temizlik. Türkçe Kazanımları Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Sınıf/Yazma 1. Tarihte yapılan bir spor türünün kurgusunu hazırlar ve uygular. Kitabı özenle kullanır. Sözsüz iletişimi kullanarak (uygun yüz ifadeleriyle) olumlu ve olumsuz duygularını gösterir. Etkili çalışma becerilerini kullanır. öğrenmeyle ilişkisini açıklar. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. karşılar. Çevreye duyarlılığına sahip olur. Sınıf/Görsel Okuma Sınıf/ Öğrenme Alanı 4. Sınıf/Görsel Okuma 4. Beden dilini yorumlar. Doğayı izler. bunu hoşgörüyle konuşur. Günlük yaşam becerileri geliştirir (temizlik. Grup içinde duygu ve düşüncelerini paylaşır. adres-telefon bilme. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. Not alarak okur. Kitle iletişim araçlarıyla verilenleri sorgular. Sınıf/Konuşma 3. Sınıf/Konuşma 3. Beden dilini kullanır. doğadaki değişimleri farkeder ve yorumlar. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar.Sınıf/ Öğrenme Alanı 1. Sınıf/Yazma 2. Problemlere değişik çözüm yolları üretir. Topluluk önünde kendini ifade eder.).). Sınıf/Yazma 4. vb. Duygu. Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. Sınıf/Konuşma 4. Sınıf/Yazma 5. Sınıf/Okuma 2. Sınıf/Konuşma 4. uygun şekilde ifade eder. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. vb. yardım isteme. Sınıf/Dinleme 3. Kendine güvenerek konuşur. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun Kendinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. Sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Türkçe Kazanımları Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Kazanımları Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Sınıf/Görsel Okuma 5. Olaylar karşısında yaşadığı duygu ve düşüncelerini belirtir.

ZORUNLU VE SEÇMELİ TEMALAR 141 .E.

Her temada üç farklı türden. Sınıflar) Öğretim Programı’nın hazırlanmasında düşünme. araştırma. Atatürk. Seçmeli Temalar Tablo 2’ de verilmiştir. 2. bilgilendirici metin ve şiir olmak üzere dört metin işlenmelidir. zihninde yapılandırma ve günlük hayata aktarma olanakları sağlar. 4.ZORUNLU VE SEÇMELİ TEMALAR Türkçe Dersi (1-5. inceleme. düzenleme. Sağlık ve Çevre. ilk dört tema dinleme metinleri aracılığı ile ele alınmalıdır. dördü ise seçmelidir. Yeni temalar belirlenirken seçmeli temaların birleştirilmesi yoluna gidilmemelidir. Temaların seçilmesi ve belirlenmesinde Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın amaçları. toplam on altı dinleme metni yer almalıdır. 5. Sınıflar) Öğretim Programı çerçevesinde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde ele alınacak tema sayısı sekiz olarak belirlenmiştir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan Millî Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olmalıdır. Aynı tema kapsamında farklı konular da seçilebilir. Birey ve Toplum olmak üzere Tablo 1’de verilmiştir. Diğer dört tema ise Seçmeli Temalar tablosundan seçilebilir veya yeni temalar belirlenebilir. 3. Temalar her sınıf düzeyinde farklı içerikte ele alınmalıdır. her temada dört dinleme metni olmak üzere. sorgulama. Buna göre: 1. Tematik yaklaşımdan hareketle Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda zorunlu ve seçmeli temalar belirlenmiştir. Bu nedenle ilk dört tema içerisinde. günlük hayatla ilişkilendirme ve değerlendirme gibi çalışmaları içeren tematik yaklaşım benimsenmiştir. Her tema içerisinde ele alınacak içerik önerileri sunulmuştur. Sadece birinci sınıf ilk-okuma yazma öğretimi sürecinde. Temalar öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve becerileri genişletme. anlama. Türkçe Dersi (1-5. Bu sekiz temanın dördü zorunlu. birisi de dinleme metni olarak öğretmen kılavuzunda yer almalıdır. temel becerileri ve diğer dersler dikkate alınmıştır. Seçilecek temalar ve konular. Zorunlu Temalar. Temaların tamamında “İçerik Önerileri” başlığı altında verilen konular zorunlu değildir. keşfetme. Böylece öğrenilen bilgi ve becerilerin uygulanabilirliği artar. 142 . Bu metinlerden üçü ders kitabında. Değerlerimiz. öyküleyici metin.

toprak. Örf ve Âdetlere Hoşgörülü Olma) Atatürk ve Cumhuriyet Eğitimi. Diğer Din. Nasrettin Hoca vb. üzüntü…). gezegen. çığ. tasarruf vb. giysiler. Türk büyükleri (Atatürk. reklâm. buluşlar vb. heykel. yiyecekler. beğeniler. Çevre Bilinci. sınıf ve okul seçimleri. bulut. sevgi. lunapark. 3.). Mimar Sinan. kasırga. volkanlar. Atatürk ve Güzel Sanatlar. ATATÜRK 2. Türk kültürü (bayramlar ve törenler. kıta. Fikir ve Siyasî Hayatı. ürettiklerimiz. 9. 10. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler (telefon. uzaya yolculuk. akarsular vb. doğal afetlere karşı alınacak önlemler vb. Barış Manço.Tablo 1: Zorunlu Temalar ZORUNLU TEMALAR İÇERİK ÖNERİLERİ Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Hayatı. yaşadığımız yer (köy. Sinema. güvenlik kurumları. belediyeler. Duygular (mutluluk. İzcilik. 6. hava olayları. bayrak vb.). tasarımlar. müzik. iklim. eczacı…). Hacı Bektaş-ı Velî. Millî Kültür. yardım kurumları vb. kasaba. barış. kaymakamlık. Mevlânâ. kamp. alışveriş. Deprem. yıldız. dayanışma. bale. gökkuşağı vb. Düşler. Yunus Emre. Askerlik Hayatı. gezi. takım sporları. şehirler. diş ve vücut sağlığı. Ailesi. coğrafya. DEĞERLERİMİZ 3. Âşık Veysel. tiyatro. okyanus. oyuncaklar vb. oyunlar. yaşlılar. sirk. bireysel sporlar. hayvanlar vb. hoşgörü. engelliler. ay. Fatih Sultan Mehmet. Türkçemiz.) Ağız. Gökyüzü. keşifler. ebru. bitkiler. tatil vb. sel. sosyal değişimler. 4. 8. 7. ozanlar vb. iş yaşamı. hemşire. Türk Dış Politikası. ev. kurallar vb. tezhip. kahramanlık. astronot vb. şehir) çevre bilinci. TBMM. güneş. Atatürk ve Millî Mücadele) Atatürk’ün Kişilik Özellikleri Atatürkçü Düşünce Sisteminde Yer Alan Konular (Millî Eğitim. GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE YENİLİKLER VE GELİŞMELER OYUN VE SPOR DÜNYAMIZ VE UZAY ÜRETİM. TÜKETİM VE VERİMLİLİK HAYAL GÜCÜ EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER DOĞAL AFETLER İÇERİK ÖNERİLERİ Tarihî ve turistik yerler. halk oyunları. sağlık alanında çalışanlar (doktor. Öğrenim Hayatı. 4. temizlik. Millî Bayramlar vb. 2. üniversiteler. demokrasi. bilgisayar vb. seramik. iklim. büyümek. kurgular. Türk Kadını. Resim. sağlık hizmetleri. rüyalar. okul. başarılı sporcular. misafir. kutlama. 1. hat. aile. su. Meslekler. vatan. Türkiye Cumhuriyetinin Temel Amaç ve Görevleri. yüzme. 5. arama ve kurtarma. SAĞLIK VE ÇEVRE BİREY VE TOPLUM Tablo 2: Seçmeli Temalar SEÇMELİ TEMALAR 1. beslenme. GÜZEL SANATLAR 143 . valilik. Planlı Çalışması. dernekler. türkü.

BÖLÜM .3.

Çünkü öğrenme ve beceri geliştirme sürecinde dilin bütün alanlarından yararlanılmaktadır. okuma dosyası ile ilgili çeşitli bilgilerle açıklamalara yer verilmektedir. hece. Bu becerilerin kazandırılması ise çağdaş bir eğitim anlayışı olan yapılandırıcı yaklaşımı gündeme getirmektedir. Konuşma. kelime ve cümlelerle aktarılmaktadır. harf. Düzenlenen bilgiler ses. okuma. A. ilişkilendirme. Seçilen bilgiler belirlenen amaç ve yönteme göre sıralama. tutum ve değerleri içermektedir. ilk okuma-yazma öğretimi. yazma ve görsel sunu ile zihinde yapılandırılan bu bilgiler gözden geçirilmekte ve seçilmektedir. öğrenme. etkinlikler. analiz ve sentez yapma gibi işlemlerden geçirilerek düzenlenmektedir. sınıflama. beceri. konuşma. ilişkilendirme. Bu süreç öğrenme alanlarını bütün olarak ele almayı gerektirmektedir. duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlayacak bilgi. ölçme ve değerlendirme. Yapılandırıcı yaklaşıma göre dilin kullanım alanları dinleme. metin seçme ve işleme. yazma. 1. sorgulama. bilgiyi yorumlayarak anlamlandırmaları ve yeni bilgiler üretmelerini gerektirmektedir.öğretme süreci. analiz. Atatürkçülükle ilgili etkinlikler. Bu nedenle Türkçe öğretiminde dinleme. öğrenme-öğretme süreci ve öğretmenin rolünde önemli yenilikler getirmektedir. öğrenme . görsel okuma ve sunu öğrenme alanı olarak ele alınmıştır. yorumlamaları. Bu nedenle bireylerden. üretmeleri ve bu becerilerini hayat boyu sürdürmeleri beklenmektedir. bireylerin kendilerine aktarılan bilgileri aynen kabul etmeleri ve yönlendirilmeyi beklemeleri yerine.PROGRAM KILAVUZU Program Kılavuzu Türkçe Dersi (1-5. tür. Kılavuzda yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretimi. kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı. görsel okuma ve sunudur. 145 . okuma ve görsel okumayla alınan bilgiler sıralama. konuşma. bilgiyi ezberlemeleri yerine bilgiyi anlamaları. Bu nedenle öğretimden çok öğrenme üzerinde durulmaktadır. sentez yapma. Anlamlandırılan bilgiler ön bilgilerle bütünleştirilerek zihinde yapılandırılmaktadır. yöntem ve teknikler. Bu öğrenme alanları öğrencilerin dil. YAPILANDIRICI YAKLAŞIMA GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Çağımızdaki gelişmeler. Sınıflar) Öğretim Programı’nın etkili ve verimli kullanılması. Dilin kullanım alanları aynı zamanda dil ve zihinsel becerilerin geliştirileceği öğrenme alanları olmaktadır. Öğrenme sürecinde dinleme. yazma. Yapılandırıcı yaklaşıma göre hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı. zihinsel. okuma. öğrencinin bilgileri zihninde yapılandırarak çeşitli becerileri geliştirmesi ve yeni bilgiler üretmesi temeline dayalıdır. sınıflama. öğrenme ve öğretme sürecinde uygulayıcıya rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır. Öğrenme Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde öğrenme. Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde öğrenme alanları bütün olarak ele alınmaktadır. değerlendirme gibi zihinsel işlemlerden geçirilerek anlamlandırılmaktadır. sorgulama.

uygulama bilgisi ve uygulama aşamalarından oluşmaktadır. dil. bilgi. zihninde yapılandırması ve uygulayarak becerilerini geliştirmesi öngörülmektedir. bunları birleştirme. bulur. Bu bilgiler öğrenme-öğretme sürecindeki çeşitli çalışmalar ve etkinlikler aracılığıyla verilmektedir. Beceri yaklaşımında öğrencilere önce geliştirilecek becerinin ya da yapılacak iş-görevin ne olduğu açıklanmaktadır. Dil ve zihinsel becerileri geliştirir ve öğrenmeyi sürdürür. öğrencinin kendi çabası sonucu olmaktadır. Ön bilgileriyle yeni bilgileri bütünleştirir ve zihninde yapılandırır. ön bilgileriyle karşılaştırarak ve bütünleştirerek yeni anlamlar oluşturma çalışmaları yaptırılmalıdır. sınıf Türkçe derslerinde dil bilgisi konularına odaklanmak yerine. Bilgileri araştırır. 2. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılmalı. sorgulayarak. Bu durum Türkçe öğretiminde öğrenme ve beceri geliştirme çalışmalarını etkiler. Türkçe öğretiminde öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmeye önem verilmektedir. Programda “Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre Türkçe Öğretimi” başlığı altındaki açıklamalarda “bilgi” ifadesiyle öncelikli olarak beceri öğretimine ilişkin bilgiler anlaşılmalıdır. cümle ve paragraflara değil. Öğrenciler. Uygulama bilgileri. Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrenci. zihinde yapılandırma ve uygulama süreçlerinde öğrencilere yardımcı olunmalıdır. sadece kitap okuyarak veya öğretmeni dinleyerek beceri geliştirmeyi yeterli görmemelidir. zihinsel ve sosyal becerilerini aktif olarak geliştirmelidir. Anlama becerilerini geliştirmek için sadece kelime. Bu yaklaşıma göre beceri. Sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. becerinin nasıl yapılacağını içeren süreç bilgileriyle hangi durumlarda ve ne zaman kullanılacağını içeren koşul bilgilerini içermektedir. Bu amaçla öğrencilere dinledikleri ya da okudukları metinlerde anlam arama. Ardından beceriyi uygulama bilgileri verilmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinde verilen her çalışma ve etkinlik öncesi gerekli açıklamalar yapılmalıdır. 4 ve 5. metnin bütününe yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 146 . sorgular ve anlamlandırır.Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın geliştirilmesinde yararlanılan yaklaşımlardan biri de beceri yaklaşımıdır. Becerilere ilişkin bilgileri anlama. öğrencilerin anlama ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmelidir. Öğrencinin anlamadığı ve zihninde yapılandıramadığı etkinliklerin becerilere dönüşmeyeceği unutulmamalıdır. Öğrenci kendi becerilerini geliştirmede ve öğrenmede etkin rol üstlenmeli. Öğrencilerin ön bilgileri yeni bilgileri anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerinde belirleyici olur. Bu nedenle 1. Öğrencilerin bu bilgileri anlaması. görüşlerini açıklayarak. Öğrenme. inceler. sınıfa dili öğrendikleri ortamın birikimleriyle gelirler.

Güdülemenin. işlenen metinlerden. Yeni bilgileri anlama: Yeni bilgilerin iyi anlaşılması için öğrencilere bütün olarak sunulması. Ön bilgileri harekete geçirme: Yapılandırıcı yaklaşıma göre yeni bilgiler verilmeden önce öğrencilerin ön bilgileri harekete geçirilmelidir. olaylar ve anlam” sorgulanmalı. sorgulama. Bu işlem bilgileri ezberleme. 147 . inceleme ve ön bilgilerle bütünleştirmedir. tahmin etme. ilişkilendirme. bütün-parça ilişkilerinin kurulması ve bilginin ayrıntılı olarak ele alınması gerekmektedir. anlamlı bağlar kurularak bütünleştirilir. Öğretmenler bu aşamalara dikkat ederek etkinlikleri uygulamalıdır.Öğretme Süreci Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde öğrenme-öğretme sürecinde yapılacak çalışmalar beş aşamada ele alınmaktadır. Çünkü yeni bilgiler önceden öğrenilen bilgilere dayalı olarak yapılandırılmaktadır. incelenmesi. Bu amaçla öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirici sorular sorulmalı. öğrencilerin etkinliklere katılmasında ve öğrenme amaçlarına yönelmesinde büyük payı bulunmaktadır. öğrencilerin günlük yaşamından. Sorunlar. tam tersine bilgileri düşünme.Yapılandırıcı yaklaşımda. dinleme. Örneğin. analiz-sentez yapma. Yeni bilgiler önceden yapılandırılmış bilgilerle birleştirilir. b. Bu çalışmalarla öğrencinin yeni bilgileri derinlemesine anlaması sağlanmalıdır. sınıf ve okul ortamından seçilebilir. Üretilen çözümlerin farklı ve özgün olmasına dikkat edilmelidir. benzerlikleri ve farklılıkları bulma. Öğrenme . öğrencilerin sunulan bilgileri olduğu gibi ezberlemesi ya da kabul etmesi yerine anlaması ve sorgulaması sağlanmalıdır. çaba göstermeleri ve başarılı olmaları için güdüleme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. anlamlandırma. Türkçe öğretiminde becerileri geliştirme amacıyla öğrencilere alıştırma yerine gerçek yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik etkinlik yaptırmak daha etkili olmaktadır. biriktirme ya da üst üste yerleştirme değil. öğrencinin öğrendiği bilgiler bir sonraki bilgilerin alt yapısını oluşturur. a. öğrencilerin ön bilgileriyle karşılaştırarak yeni bilgilere ulaşması sağlanmalıdır. Sorunlara iş birliği içinde çözümler aranmalı. uygun çözüm önerileri belirlenmeli. öğrencilerin sorgulayarak okuma. özetleme ve değerlendirme gibi çalışmalar yapılmalıdır. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinliklere katılmaları. tahmin etme ve beyin fırtınası gibi çalışmalar yaptırılmalıdır. sebep-sonuç ilişkileri kurma. Bu nedenle Türkçe öğretiminde. Öğrenme-öğretme sürecinde sorgulamaya ağırlık verilmeli. sınıflama. Bu nedenle öğrenme-öğretme sürecinde gerçek yaşamda karşılaşılan sorunları çözmeye ağırlık verilmelidir. 2. Öğrenmenin anahtarı güdülemedir. Öğrencileri yeni konuya ve bilgilere zihinsel olarak hazırlamak gerekmektedir. bunlar paylaşılmalı ve uygulamaya aktarılmalıdır. Bu uygulamalar öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini aktif olarak geliştirmesine ve öğrenmesine önemli katkılar sağlar. metin işlerken yazarın metinde sunduğu “bilgiler. konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yardımcı olunmalıdır. Bu amaçla olayları ve düşünceleri sıralama.

öğretmen öğrencileri aktif duruma getirebilmek amacıyla sorun çözme. zihninde yapılandırması ve uyguladıktan sonra değerlendirmesi gerekmektedir. uygulamadaki durumunu. Öğrencilere saygı duymalı. 148 . Bu amaçla öğretmen. Öğretmenden programı öğrencilerin bireysel özelliklerini ve çevresel koşulları dikkate alarak uygulaması beklenmektedir. Bilgileri yapılandırma: Yapılandırıcı yaklaşıma göre bilgilerin zihinde yapılandırılması iki şekilde gerçekleşmektedir. Bu amaçla öğrenciler bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmaya yönlendirilmelidir. bilgiyi uygulayarak geliştirmelidir. iş birlikli öğrenme. onları dinlemeli. Öğrenci bilginin uygulanmasını görmeli. Öğrencinin bilgileri zihninde yapılandırması için düşünme. ç. etkileşimli öğrenme gibi çeşitli yöntem ve tekniklere daha fazla yer vermelidir. Yeni bilgiler öğrencinin ön bilgileriyle çelişmiyor. zihinsel şemasına uyuyorsa kolayca yapılandırılmaktadır. Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde. Öğrencilerin öne sürdükleri fikirleri önemsemeli. sorgulama. karar verme. işlevselliğini. Türkçenin güzel kullanıldığı. Öğretmenin Rolü Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında öğretmenin payı büyüktür. güzel ve etkili kullanarak bütün öğrencilere örnek olmalıdır. 2. Zihinsel şema. 1. Öğrencilerine Türkçe dersiyle ilgili zengin kaynak ve materyaller sunmalı. Bilgileri uygulama: Öğrencinin zihninde yapılandırdığı bilgileri uygulamaya aktarması kalıcı öğrenme için büyük önem taşımaktadır. Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde aşağıda belirtilenlere dikkat edilmelidir. yeni ve farklı durumlara uygulanabilirliğini belirlemeye yönelik olmalıdır. sorun çözme gibi çalışmalar yapılmalıdır. öğrencinin ön bilgilerine göre oluşturduğu kavram.c. Bilgileri değerlendirme: Yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrencinin bilgiyi anlaması. Değerlendirme. farklı yazım türleri aracılığı ile öğrencilerin zevk alarak okuma alışkanlığı kazanmalarına yönelik çaba harcamalıdır. Bu nedenle bilgileri uygulama ortamları oluşturulmalıdır. Bu amaçla önceden var olan zihinsel şemalar değiştirilmekte ya da nitelikleri yeniden düzenlenmektedir. yargı. zihinsel şemasına uymuyorsa bu bilgileri yapılandırmak için zihinde yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 3. Öğretmen dil becerilerini geliştirme sürecinde öğrencilere destek olmalıdır. düşünce. öğrenme sürecinde güçlü yönlerini öne çıkararak kendilerini ifade etmelerine ortam hazırlamalı ve dil becerilerinin gelişimine katkıda bulunmalıdır. duygu. bilginin eksik ya da yanlış yönlerini. Bu süreçte işlevsel bilgilerin paylaşılması önemli olmakta ve öğrenmede kalıcılığı sağlamaktadır. Yeni bilgiler öğrencinin ön bilgileriyle çelişiyor. şekil gibi ögelerdir. Öğretmen Türkçeyi doğru. Bu işlemler sonucunda öğrenci yeni şemalar oluşturarak bilgilere uyum sağlamakta ve zihninde yeni bir denge kurmaktadır. d.

Türkçe öğretiminde sınıflandırma. kendilerini değerlendirmeye özendirmeli. yeni bilgileri anlama. Türkçe öğretiminde öğrenme-öğretme süreci beş aşamadan oluşmaktadır. öğrencilerin düşünmesi ve zihinsel işlemler yapabilmesi amacıyla düşünme süresi verilmeli. analiz-sentez. Cevaplamada. Bu uygulama soru sorma ve cevaplama işleminde de yapılmalıdır. uygun yöntem ve teknikleri kullanmalı. Soruların bazı öğrenciler tarafından erken cevaplanması diğer öğrencilerin düşünmelerini engel olabileceğinden gerekli önlemi almalı. anlama. kendi görüşlerini geliştirmeleri ve zihinlerinde anlamlandırarak yeniden yapılandırabilmeleri için öğrencilere yeterli süre vermelidir. B. Açık uçlu sorular sorarak tartışma ortamı yaratmalı. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle iletişime ve etkileşime girmelerini özendirmeli. okul içi ve dışında bilgilerini yapılandırma olanakları sağlamalı. 149 . bilgileri yapılandırma. metin aracılığı ile öğrenme. “Hayır” gibi kısa cevap vermelerini önlemeli. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almalı. Bu iletişim biçiminde öğrencilere. uygulama ve değerlendirme aşamalarını içeren hazırlık. kendini ifade etme ile ölçme ve değerlendirme aşamalarıdır. ilişkilendirme. bu sürenin bitiminde cevaplar alınmalıdır. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek. Öğrenciyi bağımsız öğrenmeye yönlendirmeli. Bunlar ön bilgileri harekete geçirme. Öğrencilere. Öğrenciler öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasında çeşitli etkinliklerle aktif duruma getirilmelidir. Öğrenciler arasındaki ilişkilerin demokratik olmasına özen göstermeli. Öğrencilerin öğrenme hızlarına müdahale etmemeli. Öğrenciler. tahmin etme. Öğrencilere öğrenme sürecinin her aşamasında rehberlik etmeli. Bilgileri karşılaştırmaları. hayat boyu öğrenmelerini sürdürmek ve geleceğin bireylerini yetiştirmek amacıyla öğrenme-öğretme sürecine gereken önem verilmelidir. sorun çözme. onları okul dışı etkinliklere de yönlendirmelidir. her öğrenme aşamasında kendilerine güvenerek emin adımlarla ilerlemelerini sağlamalı. bilgiler arasında ilişki kurmaları. yaratıcılık gibi zihinsel becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık vermeli. Çeşitli kavramları açıklamadan önce öğrencilerin bu kavramlar hakkındaki görüş ve düşüncelerini saptamalı. “Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bildikleriniz nelerdir? Neden böyle düşünüyorsunuz? Bu sonuca nasıl ulaştınız?” gibi açıklama gerektiren sorular sorarak öğrencilerin “Evet”. Öğrencilerin düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmek amacıyla öğrenme-öğretme sürecinde özel bir iletişim biçimi kullanmalıdır.

duygu ve düşünceleri belirleme. amaç. dördüncü ve beşinci sınıflarda beş anahtar kelimeye/ kelime grubuna yer verilebilir. Ardından öğrencilerin anlama ve sezme becerilerini geliştirmek amacıyla tahmin çalışmalarına geçilmelidir. Bunlar. gerecini hazırlaması. gerekli nesne ve modelleri getirmesi. anahtar kelimelerinden yararlanarak metnin içeriği hakkında tahmin 150 . 1) Ön bilgileri harekete geçirme: Dinleme. Temadaki üç okuma metninin öğrenme öğretme sürecinde “Hazırlık” bölümünde yer alan “anahtar kelimelerle çalışma”. Zihinsel Hazırlık Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda öğrencinin zihinsel hazırlığına özel bir önem verilmektedir. Bu hazırlığı gerçekleştirmek için ön bilgileri harekete geçirme. anahtar kelimelerle çalışma. anahtar kelimelerle çalışma. düşünce ve duyguları saptanmalıdır. yöntem ve teknik belirleme” aşamalarının işlenişi kitaplarda yapılmalıdır. Öğrencilerin metnin başlığından. materyal seçmesi. metni tanıma ve tahmin etme. deneyim. yöntem ve teknikleri belirleme çalışmaları yapılmaktadır. hazırlıkları kapsamaktadır. yöntem ve teknik belirleme çalışmaları yapılmaktadır. kısa konuşmaları. kelime-resim eşleştirme gibi çalışmalar yaptırılmalıdır. Fakat öğretmen ilk iki okuma metninde bu aşamalara ait kazanımları gerçekleştirmiş ise üçüncü okuma metninde bu aşamaları işlemeyebilir. Bu çalışmanın amacı öğrencinin kavram gelişimini sağlamak. anahtar kelimeleri. 2) Anahtar kelimelerle çalışma: Yeni bilgilere ilişkin özel kavram ve kelimeler hakkında öğrencilerin bilgi. Birinci ve ikinci sınıflarda en fazla iki. Ön Hazırlık Öğrencilerin dinleme. amaç. b. Bu amaçla öğrencilere metnin konusuna ilişkin çeşitli sorular sorulmalı. HAZIRLIK Hazırlık aşamasında ön hazırlık yapma. “amaç belirleme”. üçüncü sınıfta üç. okuma ve görsel okuma ile ilgili etkinliklere başlamadan önce yaptığı genel hazırlıkları içermektedir. yapılacak çalışmaların günlük yaşamla ilişkisi kurulmalıdır. a. 3) Metni tanıma ve tahmin etme: Öğrencilerin metnin ilk cümlesini. oturacağı yeri belirlemesi vb. Bu amaçla kelimenin çağrıştırdığı anlam. öğrencinin ve öğretmenin araç. okuma ve görsel okuma ile ilgili yapılan çalışmalarda öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri harekete geçirme çalışmalarıdır. görsellerinden. Bu çalışmalar öğrencinin metne ilgisini ve merakını çekmeye yönelik olmalıdır. yeni bilgi ve kavramlara ilgisini çekmektir. zihinsel hazırlık yapma. “tür. Çalışma için seçilecek kelime/ kelime grupları metinden alınmalı ve metnin içeriğine ilişkin ipucu vermelidir.1. metni tanıma ve tahmin etme. Program yaklaşımına göre yeni bilgi ve beceriler verilmeden önce öğrencilerin ön bilgilerini hatırlaması sağlanmalıdır. Hazırlık çalışmaları aşağıda açıklanmaktadır. tarihleri ve son cümleyi hızla okuyarak resimleri gözden geçirerek metni tanımaları sağlanmalıdır. ön bilgilerini harekete geçirme.

okuma ve görsel okuma çalışmaları belirli bir amaca yönelik olmalıdır. öykü. Böylece öğrencilerin zekâ ve öğrenme durumlarına uygun dinleme ve okuma yöntemleri seçmelerine fırsat verilmelidir. Tahmin etme aşamasına öyküleyici metinlerde ve uygun dinleme metinlerinde yer verilmelidir. okuma ve görsel okuma etkinliklerinin hemen öncesinde ve öğrencilerle birlikte yapılmalıdır. sınıftan itibaren başlanmalıdır.etmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilerin tahminlerini söylemeleri veya yazmaları sağlanarak tahminlerin doğruluğu kontrol edilmelidir. masal. Bunlar metni takip ederek dinleme. a. yöntem ve teknikleri belirleme çalışması dinleme. metnin türüne ve sınıf düzeyine göre farklı dinleme ve okuma yöntemleri belirlenerek öğrencilerin öğretim yılı boyunca Programda öngörülen bütün yöntem ve teknikleri öğrenmesi sağlanmalıdır. soru sorma gibi etkinliklerin nasıl yapılacağı öğrenciye açıklanmalıdır. Görsel Okuma.ANLAMA Bu aşamada görsel okuma. Bu amaçla görsellerle metin ilişkisi hakkında öğrencilerin görüşleri alınmalı. Dinleme sırasında belirlenen amaç. görselleri inceleyerek metne uygun görselleri seçmeleri sağlanmalıdır. metin aracılığıyla öğrenme. Seçilen amaca. okuma ve görsel okuma etkinliklerinin hemen öncesinde yapılmalıdır. yöntem ve tekniklere göre çalışmalar yapılmalıdır. Tahminlerin doğruluğu sürekli kontrol edilmelidir. Amaç belirleme çalışması dinleme. Amaç belirlemede öğrenciler zorlanıyorsa onlara yardımcı olunmalıdır. Amaç belirleme çalışmalarına 3. ölçme ve değerlendirme gibi diğer aşamalarda da kullanılabilir. Tür. fıkra vb. yöntem ve teknikleri belirleme: Bu aşamada belirlenen amacın hangi yöntem ve tekniklerle gerçekleştirileceği saptanmaktadır. Katılımlı dinleme yapılacaksa tahmin. 4) Amaç belirleme: Dinleme. Bu amaçların belirlenmesi için öğrencilere “Bu metni niçin dinliyorsunuz veya okuyorsunuz?” gibi çeşitli sorular sorulabilir. Yöntem ve teknikleri belirleme çalışmalarına 4. Dinleme ve Okuma 1) Görsel okuma: Dinleme ve okuma sırasında metindeki veya metin için seçilen görsellerle metin arasında ilişkilendirme yapma çalışmalarını içermektedir. Örneğin hikâyede ne olacağını tahmin etmelerini istemek amaç belirlemeye yardımcı olabilir. paylaşarak okuma gibi çeşitli yöntem ve teknikler olabilir. 2) Dinleme: Bu aşamada belirlenen amaç ve yönteme göre öğretmenin metni okuması ve öğrencilerin de dinlemesi sağlanmalıdır. Görsel okuma çalışmaları hazırlık. sınıftan itibaren başlanmalıdır. sesli/sessiz okuma. 2. Dinleme metinleri öğretmen kılavuzunda verilmektedir. metni inceleme ile söz varlığını geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 5) Tür. dinleme ve okuma.) hakkında da bilgi verilmelidir. Tahminlerin doğruluğu ve gelişim durumu düzenli olarak izlenmelidir. 151 . Dinlemeye başlamadan önce öğretmen metnin herhangi bir yerinde durarak metnin sonrasını tahmin etme ve bu tahminleri yazmaları gerektiğini belirtmelidir. Bu işlemler sırasında metnin türü (örneğin şiir. Dinleme için öğretmen kılavuzundaki bu metinlerin yanında ders kitabındaki okuma metinleri de kullanılabilir.

Dinleme metinleri öğretmen tarafından okunmalı ve öğrencilerin dinlemeleri sağlanmalıdır. 4) Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma: Dinleme ve okuma sırasında öğrencilerden. sorgulayıcı okuma. Dinleme sırasında çeşitli sorularla öğrencinin dikkati metne yoğunlaştırılmalı ve çalışma sonuna kadar bu dikkatin sürdürülmesi sağlanmalıdır. yanlış tahminlerde öğrenciler arkadaşlarına sormaya ya da sözlüğe bakmaya yönlendirilmelidir. bir karara varma. önemli görülen yerleri belirginleştirerek okuma gibi çeşitli yöntem ve teknikler seçilebilir. Önemli görülen yerleri belirginleştirerek okuma tekniği uygulamasında ise öğrencilerden buna uygun araç gereçleri kullanmaları istenmelidir. Okunacak metnin bilgilendirici.Böyle durumlarda öğrencinin okumadığı metinler tercih edilmeli ya da öğrencilerin önceden okuyup okumadıkları kontrol edilerek tahmin etme çalışmaları yapılmalıdır. Anlama sürecinde öğrenci ön bilgileri ışığında metinde sunulan yeni bilgileri 152 . inceleme. Anlama. Bu metnin hangi yöntem ve teknikle okunacağı öğrencilerle belirlenebilir. Öğretmen metnin içeriği hakkında bilgi verebilir. b. aynı zamanda vurgu tonlama ve telaffuza noktalama işaretlerine uygun okuma gibi okuma kurallarına dikkat Dinleme de olduğu gibi okuma çalışmalarında da en az bir kez örnek okuma yapılmalıdır. çıkarımlar yapma ve değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Öğretmen okurken metnin can alıcı noktalarında durarak öğrencilerin metnin sonrasını tahmin etmelerini istemelidir. Sesli okumada ses tonuyla okuma yapılmalı. seçim yapma. analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi çeşitli zihinsel etkinlikleri gerektirir. üzerinde düşünme. Okuma çalışmalarında paylaşarak okumaya ağırlık verilerek daha çok öğrencinin katılımı sağlanmalı. serbest okuma. Metni İnceleme Bu süreçte bir metnin anlamını bulma. Kelimelerin anlamlarını kendinden önce veya sonra gelen kelimeye. not alarak okuma. kelimenin çağrıştırdıklarını açıklamaları. yöntemleri ve teknikleri belirlenmelidir. kelimeyle ilgili resim yapmaları istenebilir. anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemeleri istenmelidir. kelimenin içinde geçtiği cümleye. Öğrenciler tahminleri not ederek dinleme sonrası bunların doğrulukları kontrol edilmelidir. Bu okuma öğretmen veya iyi okuyan öğrenciler tarafından da yapılabilir. 3) Okuma: Okumaya başlamadan önce öğrencilerle okuma amacı. Tahminler kontrol edilmeli. amaç yöntem ve tekniklere göre okuma çalışmaları gerçekleştirilirken sesli ve sessiz okuma kurallarını uygulamaları istenmelidir. sesli ve sessiz okuma. yorumlama. edilmelidir. öyküleyici veya şiir metni olduğu belirtilebilir. Öğretmen örnek okuma yapmalıdır. kelimeyle yeni cümleler kurmaları. Paylaşarak okuma yöntemi seçildiğinde ise metin öğrenciler arasında paylaştırılarak öğrencilerin sesli okuma yapmaları sağlanmalıdır. metne ve görsellere bakarak tahmin etmeleri istenmelidir. Öğrencilerden kelimenin anlamı hakkında konuşmaları. Örneğin paylaşarak okuma. Seçilen öğrencilerden işitilebilir bir dikkat etme. Serbest okuma yöntemi seçilmesi hâlinde öğrencilerin amaçlarına göre sessizce okumaları sağlanmalıdır. programın öğrenci merkezli olduğu unutulmamalıdır.

gerçek ve hayal ürünü olanları belirleme. Sorun çözme: Sorunları belirleme. 3.incelemeli. inceleme. karar verme. c. Bu çalışmalarla öğrencilerin hem bilgileri zihinde yapılandırma hem de düşünme. çıkarımlarda bulunma. aralarında ilişki kurma ve değerlendirme. inceleme ve uygun olanları seçme. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler yapılmalıdır. sorun çözme becerilerini geliştirme amaçlanmaktadır. Sorgulama: Bilgi ve kanıtları inceleme. mecaz. sorun çözme gibi çalışmalar yapılmalıdır. duygusal. varlıkları. Bu nedenle metni anlama ve anlama becerilerini geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Karar verme: Amaç belirleme. sıralama. Metni okuduktan sonra öğrencilerden kendilerine ilginç gelen bir bölümü nedenleriyle birlikte anlatmaları. sorgulama. tartışma. metne uygun başlıklar buldurma gibi çalışmalar yapılabilir. yorumlamakta ve metni incelemiş olmaktadır. karşılaştırma. çözüm örnekleri bulma ve uygulama. 153 . olayları sınıflama. ortak özelliklerini araştırma.ZİHİNDE YAPILANDIRMA Bu aşamada bilgileri zihinde yapılandırma amacıyla öğrenilenlerin günlük hayatla. açıklama. neden ve sonuçları belirleme. Zihinde yapılandırma çalışmalarında öğretmen öğrencilere bilgiyi hazır vermek yerine kendilerinin yapılandırmasına yardım etmelidir. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmeleri istenmelidir. diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirilmesi ve öğrencilerin metinden hareketle bir konuyu araştırması çalışmaları yapılmaktadır. çıkarım yapma. Ekleri kullanarak yeni kelimeler türetmeleri sağlanabilir. değerlendirme. • • • • • Düşünme: Düşünceler arasında ilişki kurma. Bu çalışmalarla öğrenci yeni bilgileri anlamakta. kavramlaştırma. karşılaştırmalar yapma. bunların doğruluğunu ve değerini ölçme. kavramlaştırma. tanımlama. onlar üzerinde düşünmeli ve zihninde yapılandırmalıdır. Söz Varlığını Geliştirme Bu aşamada kelimelerin anlam özellikleri üzerinde durulmalıdır. zıt anlamlı. Kavramlaştırma: Örnekleri tanıma. sınıflama. abartılı sözler. sınıflama. sorgulama. amaca ulaşma yöntemlerini gözden geçirme. Metnin türüne göre hikâye haritası. karar verme. eş sesli kelimelerle çalışılabilir. Metnin türüne göre gerçek. Öğrencinin bilgileri zihninde yapılandırması için düşünme. Öğrencinin söz varlığını geliştirebilecek farklı teknikler de kullanabilir.

sorgulaması. diğer dersler ve ara disiplinlerle ilgili kazanımlarda ilişkilendirme yapılırken başlık. eksik bırakılan metni tamamlaması. 154 . Araştırma sonucu ulaşılan ilginç bilgilerin sınıfta diğer öğrencilerle paylaşılması sağlanmalıdır. Bilginin aktarılması ve kalıcılığının sağlanması için öğrencinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi. kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri. “Atatürkçülük. Her metinde verilen araştırma önerilerinden uygun görülenler öğretmen ve öğrencilerle birlikte seçilmelidir. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yapılandırıcı yaklaşıma göre metinden elde edilen bilgilerin. doğadaki değişimleri fark etme ve yorumlama gibi çalışmalar yaptırılmalıdır. “Atatürkçülük. doğayı izleme. diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirilmesi ve öğrencilerin metinden hareketle bir konuyu araştırması gibi etkinlikler yapılmalıdır. öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Kazanımlardan hareketle metinde işlenen konuya bağlı olarak diğer derslerle veya ara disiplinlerle ilişkilendirme yapılmalıdır. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgulaması. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” bölümünün başlığı içeriğine göre düzenlenmelidir. diğer derslerin veya ara disiplinlerin tamamıyla ilişkilendirme durumu söz konusu değildir. c.Yukarıdaki becerilerin geliştirilmesi amacıyla üzerinde çalışılan metnin günlük hayatla. Etkinlikler. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” şeklinde olmalıdır. diğer derslerle ilgili bir ilişkilendirme yapılmış ise “Diğer Derslerle İlişkilendirme” biçiminde olmalıdır. çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlaması. b. Atatürkçülük. Araştırma Öğrenilen bilgilerden ve metinden hareketle öğrencilerle belirlenen bir konuda araştırma yaptırılmalıdır. İlişkilendirmeler temadan ve metinden hareket edilerek düzenlenmeli. reklâmları vb. Örneğin. Atatürkçülük. “Diğer Derslerle İlişkilendirme” ve “Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” birlikte yapılmış ise başlık “Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” şeklinde olmalıdır. Türkçe dersinde. Araştırmada öğrencilerden yazım kurallarına uymaları istenmelidir. Her temada her öğrencinin bir araştırma yapması sağlanmalıdır. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemesi. ilişkilendirme yapılan dersler ve ara disiplinler için ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi hepsini kapsayacak biçimde de düzenlenebilir. ön bilgilerle birleştirilerek yapılandırılması gerekmektedir. Araştırma çalışmaları kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir. etkinliklerle desteklenmelidir. haberleri. a. sadece ara disiplinlerle ilgili bir ilişkilendirme yapılmışsa başlık “Ara Disiplinlerle İlişkilendirme”. düşünceleri. ortaya konulan sorunları belirlemesi ve onlara farklı çözümler bulması.

Amaç belirleme çalışmaları 3. konuşma. Bunlar. “Niçin bu konuda yazıyorsun?”. yazma. görsel sunu çalışmaları yaptırılmalıdır. “tür ve sunu şeklini belirleme” aşamaların işlenişi kitaplarda yer almalıdır. KENDİNİ İFADE ETME Bu aşamada ön hazırlık. Böylece öğrencilerin hangi konuda konuşma. materyal seçmesi. 2) Amaç belirleme: Konuşma. Zihinsel Hazırlık Türkçe Öğretim Programı'nda öğrencinin zihinsel hazırlığına ayrı bir önem verilmektedir. kuralları gözden geçirme. Ön Hazırlık Öğrencilerin konuşma. Amaç belirlemede öğrencilere hazır kalıplar verilmemeli. yazma ve görsel sunu ile ilgili amaç. zihinsel hazırlık. Fakat öğretmen bu aşamalara ait kazanımları iki okuma metninin işlenişinde gerçekleştirmiş ise diğer okuma metninde bu aşamaları işlemeyebilir. Zihinsel hazırlığı gerçekleştirmek için ön bilgileri harekete geçirme. sunum için gerekli nesne ve modelleri getirmesi. ön bilgileri harekete geçirme-konu belirleme. sınıftan itibaren yapılmalıdır. yazma ve görsel sunu yapacağının alt yapısı oluşturulmalı. 3) Yöntem ve teknikleri belirleme: Seçilen konunun ve amacın hangi yöntem ve tekniklerle sunulacağı önemlidir. düşünce vb. Kendini ifade etme sürecinde bulunan “konu belirleme”. Amaç belirleme çalışması konuşma. Türkçe Öğretim Programı’na göre ikna etme. öğrenme-öğretme sürecinde ortaya çıkan görüş. “yöntem ve teknikleri belirleme”. Bu amaçların belirlenmesi için öğrencilere “Niçin bu konuyu seçtin?”. Bu amaçla öğrencilere çeşitli sorular sorulmalı. hazırlıkları kapsamaktadır. yazma ve görsel sunu ile ilgili etkinliklere başlamadan önce yaptığı genel hazırlıkları içermektedir. “Niçin bu konuyla ilgili görsel sunu yapıyorsun?” gibi çeşitli sorular sorulabilir. yöntem ve teknikleri belirleme. gözden geçirilerek öğrencilerin bunları hatırlaması sağlanmalıdır. yöntem ve teknikleri belirlemek için öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri harekete geçirme çalışmalarıdır. açıklama. 155 . “amaç belirleme”. amaç. öğrencinin ve öğretmenin araç. tür ve sunu şeklini belirleme çalışmaları yaptırılmaktadır. konu belirlemesine yardımcı olunmalıdır. yazma ve görsel sunu çalışmaları belirli bir amaca yönelik olmalıdır. amaç. oturacağı yeri belirlemesi vb. a.4. gerecini hazırlaması. Dinleme metinlerinde “Kendini İfade Etme” başlığı altında yer alan “konuşma/yazma/görsel sunu” öğrenme alanlarından en az biri öğretmen ve öğrencilerle birlikte seçilerek işlenmelidir. 1) Ön bilgileri harekete geçirme-konu belirleme: Konuşma. sorularla amaçlarını belirlemelerine rehberlik edilmelidir. “Bu konuyu konuşmaktaki amacın ne?”. yazma ve görsel sunu etkinliklerinin hemen öncesinde yapılmalıdır. konu belirleme. b. yöntem ve teknik belirleme.

yazma ve görsel sunu yöntemleri seçmelerine fırsat verilmelidir. d. yazma ve görsel sunu yöntem ve teknikleri belirlenerek öğrencilerin öğretim yılı boyunca programda öngörülen bütün yöntem ve teknikleri öğrenmesi sağlanmalıdır.bilgi verme. yazılarında farklı cümle yapılarına yer vermeleri gibi çalışmaları kapsamaktadır. ana fikir. Seçilen konuya ve türe göre dikkat edilecek kurallar öğrencilerle birlikte gözden geçirilmelidir. Konuşma. yazma ve görsel sunu kazanımları gerçekleştirilecektir. konuya ve sınıf düzeyine göre farklı konuşma. yardımcı fikir ve destekleyici ayrıntıları vurgulama. beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirme gibi becerileri kazanmalarına dikkat edilmelidir. sınıftan itibaren başlanmalıdır. görsel sunu vb.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını (konuşma. masal. yazma ve görsel sunu çalışmalarının hemen öncesinde ve öğrencilerle birlikte yapılmalıdır. yöntem ve tekniklere göre konuşma. bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyma. c. Örneğin okunan metinle ilgili görüşlerini iletme amacıyla yazara mektup yazdırma ve “Siz yazar olsaydınız metni nasıl tamamlardınız ?” gibi çalışmalar yaptırılabilir. Yöntem ve teknik çalışmaları konuşma. iş birliği yapma gibi çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanarak konuşma ve yazma çalışmaları yaptırılmalıdır. uygun başlık belirleme. kelime tekrarından kaçınma. Bu aşamada sınıf düzeylerine göre programda yer alan konuşma. fıkra vb. Yöntem ve teknik belirleme çalışmalarına 4. beden dilini kullanma. istek. yazma. hikâye. yazma ve görsel sunu çalışmalarının yapılması aşamasıdır. sebep-sonuç ilişkileri kurma. farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanma. dilek. Bu kuralları uygulama durumu da öğrencilerle birlikte izlenebilir. karşılaştırma. Farklı zekâ ve öğrenme yöntemleri dikkate alınarak seçilen konunun hangi türde ve nasıl sunulacağı öğrencilerle belirlenmelidir. sorgulama. Bu aşama konuşma ve yazma etkinlikleriyle birleştirilebileceği gibi ayrı bir başlık altında da ele alınabilir. Seçilen amaca. işitilebilir bir ses tonuyla konuşma. 156 . dinleyicilerle göz teması kurma. sayfa düzenine ve temizliğine dikkat etme gibi kurallara vurgu yapılabilir. Kuralları Gözden Geçirme Öğrencilerin kendini ifade etme çalışmaları sırasında uyacakları kuralları gözden geçirme çalışmalarını içermektedir. destekleyici ve açıklayıcı örnekler verme. 4) Tür ve sunu şeklini belirleme: Öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde (şiir. mizahi ögelere yer verme. ç. Söz Varlığını Kullanma Öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmaları. kelimeleri doğru telaffuz etme. Bu kazanımlara göre öğrencilerin görselleri kullanma. yazmada ise noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanma.) belirleme çalışmalarını kapsamaktadır. konuyu mantıksal bir bütünlük içinde sunma. Bu amaçla öğretmen konuşma ve yazma öncesi dikkat edilecek kuralları öğrencilere açıklamalı veya hatırlatmalıdır. Böylece öğrencilerin zekâ alanlarına göre kendilerine uygun konuşma. kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verme. betimleme. Yazma ve Görsel Sunu Belirlenen amaç. Örneğin konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınma.

C. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları çeşitli uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Kazanımların dağılımı aşağıda verilmektedir. analiz-sentez yapma becerilerini geliştirme düzeyini ölçmek için yapılmaktadır. KAZANIMLARIN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE DAĞILIMI Türkçe Dersi Öğretim Programı'ndaki hiçbir kazanımın eksik bırakılmaması. anlama. uygulama. Değerlendirme sonunda iyi örneklerin nasıl yapıldığı ve uygulanan yöntem ve teknikler paylaşılmalı ancak öğrenciler arasında karşılaştırma yapılmamalıdır. 157 . Sonuç değerlendirme ise sürecin sonunda yapılan değerlendirmedir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirmenin amacı. Değerlendirme. ilişki kurma.5. Bunlar öğrencinin kendini değerlendirmesini. Değerlendirme süreç ve sonuç değerlendirme olarak gerçekleştirilmektedir. öğrencinin eksik yönlerini tamamlamasına ve becerilerini geliştirmesine yardım etmektir. Bu dağılım aynı zamanda planlama. öğretmenin öğrencinin gelişim düzeyini ölçmesini ve öğrenme süreci ile kullanılan yöntem ve teknikleri değerlendirmesini kapsamaktadır. programın sistemli bir şekilde uygulamaya yansıtılması amacıyla bütün kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeyle ilgili açıklama ve formlar kılavuzun Ölçme ve Değerlendirme başlığı altında verilmektedir. denetim ve yayınlama süreçlerini kolaylaştırmak için düzenlenmiştir. sorgulama. Her kazanımın sınıf düzeyi yay ayraç içerisinde belirtilmiştir. öğrencilerin düşünme. Süreç değerlendirme öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasında yapılabilir.

TÜRKÇE DERSİ (1-5. (4-5) Okuma amacına uygun yöntem belirler. (1-5) Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. (3-5) Okuma amacını belirler. 1. Zihinsel Hazırlık 1) Ön bilgileri harekete geçirme Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. Ön Hazırlık Dinlemek ve okumak için hazırlık yapar.SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE DAĞILIMI Aşağıda Türkçe Dersi (1-5. (3-5) 5) Tür. (1-5) Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Bu kazanımlar farklı başlıklar altında da işlenebilir. (1-5) b. HAZIRLIK a. (1-5) 3) Metni tanıma ve tahmin etme Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. (1-5) Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. (1-5) 158 . (1-5) 2) Anahtar kelimelerle çalışma Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. Sınıflar) Öğretim Programı kazanımlarının öğrenmeöğretme sürecine dağılımı verilmiştir. (1-5) 4) Amaç belirleme Dinleme amacını belirler. yöntem ve teknikleri belirleme Dinleme amacına uygun yöntem belirler. (4-5) Metnin türünü dikkate alarak okur. (1-5) Dinlediklerini veya okuduklarını anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

(1-5) Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. bilmece. (2-5). tekerleme. belgesel vb. Serbest okuma yapar. (1-5) İşitilebilir bir ses tonuyla okur.(2-5) Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder. (1-5) Şiir ve müzik dinletilerine katılır. masal vb. okur. (2-5) Bilgi edinmek için okur. Eğlenmek için fıkra. (4-5) Not alarak dinler. (1-5) Sorgulayıcı okur. (1-5) 159 . (4-5) Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. (1-5) Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. (1-5) Eğlenmek için masal. dinler ve izler. (3-5) Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. (2-5) Not alarak okur. (1-5) Kurallarına uygun sessiz okur. sunu. tiyatro vb. (1-5). Dinleme ve Okuma 1)Kuralları uygulama Dikkatini dinlediğine veya okuduğuna yoğunlaştırır. (1-3) Dinlerken vurgu. (1-5) Görgü kurallarına uygun dinler. (4-5) Bilgi edinmek için. (2-5) Akıcı okur. dinler ve izler.• • • • • • • • • • • • • • • • 2. (1-5) Paylaşarak okumaktan zevk alır. haber. (2-5) a. ANLAMA Katılımlı dinler. hikâye. (1-5) Anlama tekniklerini kullanır.Görsel Okuma. tekerleme. (3-5) Seçici dinler. tonlama ve telâffuza dikkat eder. (5) Sorgulayarak dinler. şarkı.

(1-2) 2)Tahmin etme Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. ne zaman. (1-5) Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. (2-5) 3)Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. yardımcı fikirleri bulur. (1-5) Metnin giriş. (1-5) Karikatürde verilen mesajı algılar. (2-5) Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. (2-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında destekleyici ayrıntıları. (1-5) Dinlediği veya okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.Metni İnceleme Resim ve fotoğrafları yorumlar. nerede.Kitabı özenle kullanır. (1-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında ne.(1-5) Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. (2-5) Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. (2-5) Dinlediklerinin veya okuduklarının ana fikrini belirler.(2-5) Harita ve kroki okur. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.(3-5) Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir. (3-5) Renkleri tanır. anlamlandırır ve yorumlar. niçin ve kim sorularına cevap arar. nasıl.(2-5) b.(1-5) Şekil. (1-5) Dinlediklerinin veya okuduklarının konusunu belirler. gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. (4-5) 160 . (1-5) Dinlediklerini veya okuduklarını zihninde canlandırır.

(3-5) Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. (2-5) Dinlediklerinde önemliyi önemsizden ayırt eder. (3-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.( 1-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder ve sorgular. (2-5). okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. (3-5) Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. (1-5) Okuma öncesi. (3-5) Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. (1-5) Dinlediklerini veya okuduğunu özetler. (3-5) Metin içi anlam kurar. (1-5). (3-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. (4-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. (1-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında karşılaştırmalar yapar. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler.(3-5) c. Söz Varlığını Geliştirme Dinlediği kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. (1-5) (Dinleme ve okuma) Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. (5) Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. (4-5) (Okuma) Kelimelerin gerçek. (4-5) 161 . (1-3) Dinlediği konuya uygun farklı başlıklar bulur.Dinlediklerinde veya okuduklarındaki dil. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. (5) Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. (2-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. (1-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.

(2-5). (3-5) Eksik bırakılan metni tamamlar.(4-5) Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. koyu vb. (2-5) Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. (3-5).(2-5) Ekleri kullanarak kelimeler türetir. (1-5) Dinlediklerinde veya okuduklarında ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. (1-5) 3. (3-5) Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. Metin içerisindeki renkli. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. (3-5) Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. (4-5) 162 . ZİHİNDE YAPILANDIRMA a. (2-5) Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasında benzerlik ve farklılıkları belirler. altı çizili. (3-5) Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.(3-5) Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. (1-5) Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur.Dinlediklerinde veya okuduklarında eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. (5) Dinledikleri ilgili çıkarımlar yapar. (2-5) Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayır eder. (4-5) Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. (1-5) Dinlediklerini veya okuduklarını başkalarıyla paylaşır. kendi yaşantından ve günlük hayattan örnekler verir.Günlük Hayatla İlişkilendirme Dinledikleri veya okuduklarıyla ilgili. (3-5) Okuduklarından çıkarımlar yapar. (2-5) Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder.

Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Afet eğitimi Girişimcilik İnsan hakları ve vatandaşlık Kariye bilinci geliştirme Özel eğitim Rehberlik ve psikolojik danışma Spor kültürü ve olimpik eğitim Hayat bilgisi Matematik Fen ve teknoloji Sosyal bilgiler Görsel sanatlar Müzik Beden eğitimi c.Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri. haberleri. Araştırma Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. (1-5) 4. düşünceleri sorgular. (1-5) Doğayı izler. (1-5) Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. (1-5) b.(1 -5) 163 . KENDİNİ İFADE ETME a.Ön Hazırlık Konuşmak veya yazmak için hazırlık yapar. (1-5) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. (4-5) Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. (3-5) Metinler arası anlam kurar. (1-5) Beden dilini yorumlar.Zihinsel Hazırlık 1)Ön bilgileri harekete geçirme-konu belirleme • Konuşma veya yazma konusunu belirler.(1-5 Reklamlarda verilen mesajları sorgular. (1-5) Sunuma hazırlık yapar. (1-5) b.

(1-5) Davetiye ve tebrik kartı yazar.(3-5) 3) Yöntem ve teknik belirleme Konuşma yöntemini belirler. (1-5) Mektup yazar.2)Amaç belirleme Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. afiş vb. (2-5) 164 . (3-5) • Planlı yazma yöntemine uygun yazar.(5) • Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. (5) 4) Tür ve sunu şeklini belirleme Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. (3-5) Kısa oyunlar yazar. (4-5) • Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. hikâye.(4-5) Sunum (görsel sunu) yöntemini belirler. (2-5) Duyuru. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.(4-5) Yazma yöntemini belirler. (1-5) İş birliği yaparak yazar. (4-5) • Sorgulayarak konuşur. (1-5) Deneyim ve anılarını anlatır. (1-5) Masal. yazar. (3-5) • Bilgi vermek amacıyla konuşur. (4-5) • Sorgulayıcı yazılar yazar. (3-5) • Not alır.(3-5) Yazma amacını belirler. (3-5) Şiir yazar. (3-5) • İkna edici konuşur. (3-5) • İkna edici yazılar yazar.

(1-5) Yazısına uygun başlık belirler. (1-5) Sesine duygu tonu katar. (1-5) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. (2-5) Kelimeleri doğru telaffuz eder. anı vb. (1-5) Bilgi almak amacıyla görüşmeler yapar. (1-5) Kendine güvenerek konuşur. (1-5) Günlük. yazar.) uygun konuşur. kültürel. (1-5) Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. (1-3) Akıcı konuşur. (2-5) 165 . Kuralları Gözden Geçirme 1) Konuşma kuralları Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. (1-5) Dinleyicilerle göz teması kurar. (5) c. (1-5) İstediği bir konuda yazılar yazar. (1-5) 2) Yazma kuralları Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. (1-5) Konu dışına çıkmadan konuşur. (1-5) Görgü kurallarına ve değerlere (millî. (2-5) Topluluk önünde konuşur. (1-5) Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. (3-5) Konuşmalarında beden dilini kullanır. sosyal vb. (1-5) Üstlendiği role uygun konuşur. ahlaki”. (1-5) İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.Hikâye yazar. manevi. (1-2) Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

niçin. (5) Konuşmasında veya yazılarında olayları oluş sırasına göre anlatır/yazar. (1-5) Konuşmasında ve yazılarında ana fikri vurgular. (2-5) d. (1-5) Konuşmasında veya yazılarında ne. (1-5) 166 . (1-5) Konuşmasında önemsediği bilgileri vurgular (3-5) Konuşmasında veya yazılarında düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. (4-5) Konuşmasında veya yazılarında karşılaştırmalar yapar. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. (1-5) Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. (4-5) Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. nerede. ne zaman. (4-5) Konu dışına çıkmadan yazar. (1-5) Sıralamalarda sayı. (3-5) Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. Konuşma. (4-5) Kelimeler. (3-5) Konuşmasında veya yazılarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular. nasıl. (1-3) İmza atar ve anlamını bilir.(4-5) Konuşmalarında veya yazılarında betimlemeler yapar. (5) Konuşmasında veya yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Yazma ve Görsel Sunu Konuşmasını görsel sunuyla destekler. özelden genele doğru yazar.(1-5) Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.Alt başlık belirler. (2-5) Konuşmasında veya yazılarında tanımlamalar yapar. (1-5) Yazılarında imlâ kurallarını uygular. sembol ve işaretlerden yararlanır. (4-5) Matematiksel ifadeleri doğru yazar. ve kim ögelerini vurgular. (2-5) Yazılarında genelden özele.

(4-5) Konuşmasına dikkat çekici ve çarpıcı ifadelerle başlar ve sonlandırır. (1-5) Dilek. istek.(1-5) Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. (1-5) Konuşurken sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. düşünce ve hayallerini sözlü olarak veya yazılı olara ifade eder. (3-5). (5) Duygu. (2-5) Konuşmasında veya yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. beğenilerini ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir veya yazılı olarak ifade eder. hakkında konuşur veya yazar. (3-5) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. (3-5). (1-5) Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. ailesini ve çevresini tanıtır veya yazar.(2-5) 167 . (2-5) Hoşlanıp hoşlanmadığı olay. (35). (2-5) Konuşmasında veya yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır. (2-5) Kendisini. durum. (4-5) Konuşmasında veya yazılarında mizahi ögelere yer verir. tiyatro. (1-5) Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. yollarla sunar. olay. yer. (1-5) Konuşmalarını özetler veya özet çıkarır. Sorular yazar. (4-5). (1-5) Duygu. (1-5). müzikli oyun vb.(4-5) Konuşmasında veya yazılarında bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. (4-5). düşünce ve izlenimlerini drama. (4-5) Konuşmasında veya yazılarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. kişi vb. an vb. (1-2) Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter.(4-5) İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.Konuşmasında veya yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.

(3-5) Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. (4-5) Bilgi. (1-5) Bilgileri tablo ve grafikle sunar. içeriği ve konuşma ortamını değerlendirir. sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. şekil. (5) Seslerden/harflerden heceler. e.(5) 168 . (1-3) Konuşma biçimi. (1-2) 5. hecelerden kelimeler.Duygu. (1-5). (2-5) Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Konuşmacı. (3-5) Sunularında harita ve krokiden yararlanır. (4-5) Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir.(4-5) Konuşmasında veya yazılarında kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. (2-5) Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında veya yazılarında kullanır. ortamı ve içeriği değerlendirir. (1-5). (4-5) Okumasını. (4-5) Sunularını değerlendirir. (3-5) Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. (4-5) Konuşma biçimi içeriği ve konuşma ortamı hakkındaki düşünceleri belirtir. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Söz Varlığını Kullanma Konuşmasında veya yazılarında söz varlığından yararlanır. (1-3) Konuşmacıyı. (3-5) Görsellerle sunulan bilgileri olayları düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. bilgi ve izlenimlerini resim. düşünce.

Uygulayıcılar daha farklı teknikler kullanarak öğrenme-öğretme sürecini geliştirebilir. İkinci ve üçüncü sınıflarda serbest okuma metinlerinin sekizi öyküleyici metin. şiddet vb. dördü şiir metni olmalıdır. Metin seçiminde kazanımların gerçekleştirilmesi göz önüne alınarak hareket edilmelidir. dördü bilgilendirici metin ve dördü şiir metni olmalıdır. 4. tema sonlarında temayla ilişkili serbest okuma metinlerine de yer verilmelidir. altısı bilgilendirici metin. Laik. 1. şiir ve bilgilendirici türlerden seçilmelidir. Dinleme ve okuma metinleri öyküleyici. Metinler Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın temel becerilerini ve kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. ikisi ise şiir metni olmalıdır. Metinler bilimsel ve farklı bakış açılarına yönlendirici olmalıdır. Bu metinlerden biri dinleme metni olarak öğretmen kılavuzunda. demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne aykırı ögeler yer almamalıdır. 5. 2. 3. 10.Ç. 11. Metinlerde siyasi ve ideolojik anlama gelebilecek ifadeler yer almamalıdır. 12. Metinler Türkçenin güzellik ve inceliklerini yansıtmalı ve edebî değer taşımalıdır. ikisi bilgilendirici metin. 8. Öğretmen serbest okuma saatlerinde bu metinleri. 7. Birinci sınıfın ikinci döneminde serbest okuma metinlerinin dördü öyküleyici metin. 6. Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olmalıdır. 169 . karamsarlık. öyküleyici ve şiir verilmiştir. Metin işleme örneği olarak bilgilendirici. Metinlerde bulunması gereken nitelikler aşağıda verilmiştir: 1. Dördüncü ve beşinci sınıflarda ise altısı öyküleyici metin. Her yazardan en fazla üç metin seçilmelidir. zihinsel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik. Öğretmenler tarafından zorunlu olarak işlenmesi gereken üç okuma ve bir dinleme metni dışında. Metinlerde öğrencilerin sosyal. okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla kullanabileceği gibi gerçekleşmediğini düşündüğü kazanımları vermek için de kullanabilir. METİN SEÇME VE İŞLEME Bu başlık altında ders kitaplarında yer alacak metinlerin seçimi ve sınıflar düzeyinde metin işleme örnekleri verilmektedir.Metin Seçme Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda her temada dört metin öngörülmüştür. Metinler. sosyal ve hukuk devleti anlayışına ters düşen ifadelere yer verilmemelidir. Metinler millî kültür ve değerlerimize uygun olmalıdır. Metinlerde insan hak ve özgürlüklerine. Metinlerde mantık dokusu ve konu bütünlüğü olmalıdır. içeren ögeler yer almamalıdır. Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtmalıdır. Metinler. Bu örneklerde uygulayıcıların öğrenme-öğretme sürecinde yapması gereken çalışmalar anlatılmaktadır. üçü ise öğrenci ders kitabında verilmelidir. Metinlerde bilimsel hata ve bilimselliğe aykırı ifadeler bulunmamalıdır. 9. kısaltma ve düzenleme yapılabilir. Seçilen metinlerde sadeleştirme.

dilimize yerleşmemiş kelimeler yerine Türkçeleri tercih edilmelidir. sınıf seviyesine ve ilgi alanlarına uygun olmalı. 170 . Metinler. 20. Türkçe dersinin amaçları doğrultusunda seçilen bilgilendirici metinlerde bilgi. Çeviri metinlerin seçiminde Türkçenin doğru. olmayanlar düzeltilmelidir. Bunların dışında kalan diğer etkinlikler ve uygulamalar öğrenci çalışma kitabında verilmelidir. Metin İşleme ve Etkinlikler Türkçe dersinin gereği olarak etkinlikler sözlü. öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır. güzel ve etkili kullanılmış olmasına özen gösterilmelidir. Metinlerde düzenleme metnin özünü. 21. 22. 18. şiir dilinin özelliklerini yansıtan. çocukta merak uyandırmalı. anlam bütünlüğünü ve verilmek istenen mesajı bozmayacak şekilde yapılmalıdır.13. Metinler öğrencinin seviyesi göz önünde bulundurularak söz varlığını geliştirecek nitelikte kelime ve kelime grubu içermelidir. Şiir türündeki metinler öğrenci seviyesine uygun. 19. yaratıcılıklarını zenginleştirecek ve öğrencilere eleştirel bakış açısı kazandıracak nitelikte olmalıdır. Hazırlanacak CD’lerdeki metinler. 15. Metinler çocuğun yaşına. 14. türünün güzel örneklerinden seçilmelidir. alanında uzman kişiler tarafından seslendirilmelidir. 17. Bu tür etkinlikleri ilişkin öğretmen kılavuzunda gerekli açıklamalar ve yönlendirmeler yapılmalıdır. söz varlığını zenginleştiren. 23. Öğretmen kılavuz kitaplarıyla birlikte öğretmenlerin sınıf içinde gerçekleştirecekleri dinleme etkinliklerinde kullanmak amacıyla içinde dinleme metinlerinin bulunduğu CD verilmelidir. yazılı ve görsel olarak yürütülmektedir. Metinlerde yer alan ifadeler anlatım. 16. Metinlerdeki düzenlemelerde Türk Dil Kurumu Sözlük ve Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınmalıdır. Özellikle sözlü etkinlikler öğrenci çalışma kitabında verilememektedir. Öğrenciye verilmesi düşünülen ilâve etkinlikler ise öğretmen kılavuzunda verilebilir. doğrudan verilebileceği gibi öyküleyici anlatım yoluyla da verilebilir. 2. Metinler öğrencilerin hayal dünyalarını. yazım ve noktalama yönünden Türkçenin kurallarına uygun olmalı. okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmalıdır. Yabancı dillerden alınmış.

Uyku 6. Bu metinlerin başlıkları ve sınıf düzeyleri aşağıda görülmektedir: 1. Sınıf .Venüs. Üç Annenin Üç Oğlu (Dinleme Metni) 171 . Güneş’in Önünden Geçti 5. Sınıf -Benim Adım Selen 2. Sınıf . Sınıf.3.Kuşlar ve Özellikleri 4. Sınıf. Metin İşleme Örnekleri Bu başlık altında sınıf düzeylerine göre metin işleme örnekleri verilmektedir.Kır Şarkısı 3.

Sınıf Metin İşleme Örneği “Benim Adım Selen” 172 .1.

Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1.Duygu. 4. 173 .Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.Deneyim ve anılarını anlatır. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.Tema Adı: Birey ve Toplum Metin Adı: Benim Adım Selen Metin Türü: Öyküleyici Metin “BENİM ADIM SELEN” METNİNİN KAZANIMLARI DİNLEME 1. Tür. tonlama ve telâffuza dikkat eder. 2.Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.Görgü kurallarına uygun dinler.Yazmak için hazırlık yapar. 2. YAZMA 1. 2.Görgü kurallarına ve değerlere (millî.Dinlerken vurgu. OKUMA 1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. 5.Kelimeleri doğru telâffuz eder. 2. 4.Yazma Kurallarını Uygulama 1. GÖRSEL SUNU 1. şekil. 2.Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 6. düşünce ve bilgi ve izlenimlerini resim. 3. 3. ahlâkî. 3.İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.Dinleyicilerle göz teması kurar.Resim ve fotoğrafları yorumlar. GÖRSEL OKUMA 1.Okuduklarının konusunu belirler. 2.Okuduğunu Anlama 1.Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1.Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.) uygun konuşur. kültürel. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.Dinlediğini Anlama 1. KONUŞMA 1. 2. 3.Okuma Kurallarını Uygulama 1.Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.Metni takip ederek dinler.Konuşmak için hazırlık yapar. 3.Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 2. 2. sosyal vb.Duygu. 3.Dinlemek için hazırlık yapar. manevi. 3. 2.Tür.Kendine güvenerek konuşur.Okumak için hazırlık yapar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1.Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

metinde yer alan görsellerden ve metnin başlığından yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmelerini. "Ben aptal çocuk değilim. Adımı bir türlü söylemiyor.HAZIRLIK 1. Zihinsel Hazırlık a.” der. b.” diyorum. BENİM ADIM SELEN Benim adım Selen! Se-len Kimse adımı söyleyemiyor. “Günaydın bebeğim” der. Bilmiyorum neden? Annem her sabah. “Bu çocukla oyun oynanmaz anne." deyince çok kızıyor. deyip surat asıyor. “Ben tavşanım. deyip surat asıyor. Anlamıyorum neden Ablamla oyun oynarken. "Öff aptal çocuk". anne veya kardeşlerinin kendilerine adlarından başka nasıl hitap ettiklerini sorun. Bu sırada öğrencilerin bir şaşkınlık yaşamasını. “Merhaba küçük kız. “Ben aptal çocuk değilim. “Öff aptal çocuk”. Selen'im. Bana çikolata. çağrılan kişilerin kim olduğunu bulmaya çalışmalarını sağlayınız. Ön Hazırlık Öğrencilerinizden renkli karton. Metni tanıma ve tahmin etme Öğrencilerden kitaplarını açmalarını. ifadelerle birkaç öğrencinizi yanınıza çağırınız.” diyorum. Bakkal amca beni her görüşünde. b. ters takla bile atarım . Baba.A. meleğim” kelimeleri üzerinde öğrencilerinizle konuşunuz ve anlam kurma çalışmaları yapmalarına yardımcı olunuz. makas ve boya kalemleri getirmelerini isteyiniz. Bu doğru değil. "Bu çocukla oyun oynanmaz anne. “Ben küçük kız değilim. bebeğim. Selen’im. Tanrı bilir neden? Ablamla oyun oynarken. sen de kaplumbağa. şeker veriyor. Selen’im. yalan! Adımı söylese her oyunu oynarım. Öğrencilerin dikkatlerini yoğunlaştırmak amacıyla farklı çalışmalar da yapabilirsiniz. (1) “Ben kaplumbağa değilim." diyorum. Daha sonra aşağıdaki soruları sorunuz: “Adlarımız olmasaydı ne olurdu?” sorusuyla bir tartışma başlatın. Odasına gidiyor.” diyor. sen de kaplumbağa. Bu doğru değil. cici. yalnızca gülüp bana sarılıyor. Selen'im. “Ben bebek değilim.” diyor. Selen’im. 174 . Hep başka şeyler diyor." diyor. ters takla bile atarım.Ön bilgileri harekete geçirme Sınıfa girdiğinizde isim ve yer belirtmeden işaretlerle “Sen gel!” vb. Selen’im.” deyince çok kızıyor odasına gidiyor. yalan! Adımı söylese her oyunu oynarım. c. Anahtar kelimelerle çalışma Metinde geçen “ad." diyor.” deyince çok mutlu oluyor. tahminlerini söylemelerini isteyiniz. (1) " Ben kaplumbağa değilim. "Ben tavşanım.

nedenleriyle birlikte anlatmalarını isteyiniz. Metni İnceleme ●Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz: 1. 2. Diğerlerinin de metni takip etmelerini isteyiniz. ona nasıl sesleniyorlar? isteyiniz. Acaba neden? ● “Benim Adım Selen” metninin kendilerine ilginç gelen bir bölümünü. “Ben cici kız değilim. Komşu teyze ne zaman bize gelse. Kim bilir? Akşam babam eve gelince. “Biliyorum tatlı kızım. “Ben melek değilim. Yanaklarım hem acıyor.B.” der. önce veya sonra gelen kelime. Görsel Okuma ve Okuma a. etkinliği yapmalarını isteyiniz. ● Selen’in yerinde olsaydınız size isminizle hitap edilmediği zaman neler hissederdiniz? 3. c. etkinliği yapmalarını isteyiniz. ● Okurken metinde anlamlarını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini isteyiniz. ●Okumayı (1) işaretinin olduğu yerde durdurun ve “Selen ablasına ne söylemiş olabilir?” (2) “Babası Selen’e ne söylemiş olabilir?” (3) Sizce “Selen’e ismini kimler söylüyor olabilir?” Tahmin çalışmasından sonra okumaya devam ediniz.Selen’e adını söylemeyenler kimlerdir? 2. cümle. “Ne haber cici kız.” dediğim anda yanaklarıma saldırıyor sıkıştırıyor da sıkıştırıyor. Öpmezse olmaz mı?.Görsel okuma: Dinleme sonrası metindeki resimlerle metnin içeriği arasındaki ilişkiyi sorgulamalarını sağlayınız. Kendilerinin de adlarının dışında bir adla çağrıldıkları oluyor mu? sorusunu sorunuz. (Kazanım tablosundan yararlanınız.” deyip adımı hatırlatıyorum.Araştırma: Öğrencilerden isimlerinin anlamlarını araştırmalarını isteyiniz. Okumanın ardından tahminlerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla sınıfta kısa bir tartışma yaptırınız. b. Öğrencilerinizden tahminlerini sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz. Okuma ● Öğrencilere sesli okuma yaptırınız. (2) ve (3) numaralı yerlerde durarak öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz.) ● (1). Selen’im..Diğer Derslerle İlişkilendirme • Hayat bilgisi: “Benim Eşsiz Yuvam” teması. öfke gibi duygularını kontrol etmesi gerektiğini vurgulayınız. Dinleme ● Metni okumadan önce öğrencilere dinleme kurallarını hatırlatınız. hem de kızarıyor. 2. 3. “Hoş geldin Serdar babacığım. Dinleme. • Görsel Sanatlar: Sınıfa getirdikleri renkli karton ve boya kalemlerini kullanarak kendileri için isim kartı hazırlamalarını isteyiniz. C. Selen’im. Belki o da benim adımı söyler diye.ANLAMA 1. Söz Varlığını Geliştirme Öğrencilerinizden 2. ç.” diyor ama adımı söylemiyor.” diyorum.” diyor.” Kazanımı ile ilişkilendirebilirsiniz. “Kızgınlık ve öfke gibi duyguların hangi durumlarda ortaya çıktığını gözlemler. öpüyor da öpüyor.Günlük Hayatla İlişkilendirme • Metinde anlatılanlarla ilgili kendi yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerini isteyiniz. 175 . resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etmelerini sağlayınız. Anlamları bilinmeyen kelimelerle çalışma: Okuma sonrasında anlamlarını bilmedikleri ve belirledikleri kelimelerin anlamlarını kendisinden.ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. (2) Ne gezer? “Hoş bulduk meleğim.Selen’e adını söylemeyenler. ● Öğrencilerinizden 1. Çevresindekilerle iletişim kurarken kızgınlık.

) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemelerini isteyiniz. Zihinsel Hazırlık a.Ön Bilgileri Harekete Geçirme-Konu Belirleme ● Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz: 1. Öğrencilerinizin doldurdukları çalışma kâğıtlarını değerlendiriniz. ayıcığım her akşam bana. Adımı söyleyen yok sanmayın sakın! (3) Yıldızlar. İyi uykular yıldızlar! İyi uykular ay dede! İyi uykular karanlık! İyi uykular ayıcık!. ay dede. 2. 4.Tür ve sunu şeklini belirleme Öğrencilerinizle beraber seçtikleri konuyu hangi türde (şiir.Konuşma Öğrencilerinizde beyin fırtınası kullanarak belirlemiş oldukları konulardan veya örnek konulardan birini seçmelerini isteyiniz. Aysel GÜRMEN Benim Adım Selen b.Ailenizdeki ve çevrenizdeki kişiler sizi nasıl çağırıyor? 2. D. “İyi uykular Selen!” diyorlar..Görsel sunu “Siz Selen’in yerinde olsaydınız ne yapardınız?” sorusuyla öğrencilerinizden düşündüklerini canlandırmalarını isteyiniz. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. karanlık.Kuralları Gözden Geçirme Öğrencilerinizden konuşma ve yazma kurallarına dikkat etmelerini isteyiniz.KENDİNİ İFADE ETME 1.Yazma ● Öğrencilerinizden seçtikleri konulardan birini defterlerine bir paragraf halinde yazmalarını isteyiniz. 176 . ● İnsanlara isimleri ile seslenmemek ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır? a.Ç. Örnek Konular: ● İnsanları isimleri ile çağırmanın önemi. 2. ● Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermelerini isteyiniz. c.İsminizle çağrılmadığınız zaman ne hissedersiniz? b.Konuşma. Yazma ve Görsel Sunu Öğrencilerden belirledikleri konuya uygun olarak kendilerini ifade etmelerini isteyiniz.Söz Varlığını Kullanma Metin içinde yeni öğrendikleri kelimeleri konuşmalarında ve yazılarında kullanmalarını isteyiniz. öykü vb. 3. Selen’in duygularını anlatan bir yazı yazmalarını isteyiniz. Yeni öğrendikleri kelimeleri konuşmalarında kullanmaları gerektiğini vurgulayınız.

........................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................... Okuduğunuz metnin konusu nedir? ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 177 ........... ....1.......... .. verilen sorulara uygun olarak doldurunuz.. Metinde geçen karakterler kimlerdir? Metnin yazarı sen olsaydın metne ne ad verirdin? Neden? .............................................. .Etkinlik: Aşağıdaki boşlukları.............. ......................................................... ........................................................................ .................................................................................................................. ......................................................... ....... .......

Merhaba Hoşça kal İyi geceler Günaydın 178 .2. Resimlerle kutu içindeki yazıları eşleştiriniz.Etkinlik: Aşağıdaki sözleri ne zaman söylediğinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

2. Sınıf Metin İşleme Örneği “Kır Şarkısı” 179 .

Dinlediğini Anlama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. Duygu. Okumak için hazırlık yapar. 7. tonlama ve telâffuza dikkat eder. GÖRSEL OKUMA 1. manevi. 6. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 2. 2. Konuşmak için hazırlık yapar.Yazma Kurallarını Uygulama 1. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.Okuma Kurallarını Uygulama 1. 2. 2. 2.Tema Adı: Sağlık ve Çevre Metin Adı: Kır Şarkısı Metin Türü: Şiir “KIR ŞARKISI” METNİNİN KAZANIMLARI DİNLEME 1. sosyal vb. 3. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. 3. 4. YAZMA 1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir. 3. 2. 2. 4. Kendine güvenerek konuşur. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 3. Görgü kurallarına uygun dinler. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Mektup yazar. Kelimeleri doğru telâffuz eder. Yazmak için hazırlık yapar. Dinlerken vurgu. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. şekil. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 2. 3. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Duygu. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Doğayı izler. 5. düşünce. Okuduklarının konusunu belirler. Başlıktan hareketle içeriği tahmin eder. Dinleyicilerle göz teması kurar.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. GÖRSEL SUNU 1. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 3.Okuduğunu Anlama 1. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 4. OKUMA 1. 4.) uygun konuşur. ahlâkî. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 5. bilgi ve izlenimlerini resim. Okuduğu metnin içeriği hakkında düşüncelerini belirtir. KONUŞMA 1. kültürel. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 2. Tür. 2. 180 . Konuşmalarında beden dilini kullanır. 2. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Başlık ve içerik arasındaki ilişkiyi sorgular. Görsellerden hareketle içeriği tahmin eder. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.

dinlenmiş.Etkinlik). 3. imlâ kılavuzu getirmelerini isteyiniz. böcekler. ……… Tabiatla haşır neşir Kırlarda geçen ikindi vakti. rahat Bir gün daha bitti.) konuşmalarını isteyiniz. Metni İnceleme Öğrencilerinizden şiirin ana duygusunu belirlemelerini. Ellerime hanımböcekleri konuyor Ne şeker şey onlar! Uç böcek.Okuma Öğrencilerinizden şiiri bireysel veya grup hâlinde okumalarını isteyiniz.A. Etkinlik). · · · kır tabiat böcek KIR ŞARKISI Tam otların sarardığı zamanlar Yere yüzükoyun uzanıyorum Toprakta bir telâş. Cümleleri defterlerine yazdırınız. (2. Behçet Necatigil b. c. 181 . belirledikleri bu kelimelerin anlamalarını resimli sözlükten yararlanarak bulmalarını isteyiniz. B. ç. c. içerikle ilgili bilgi edinmeleri amacıyla şiiri birkaç dakika gözden geçirmelerini isteyiniz. Dinleme. başlığı ve resimleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu sorgulamalarını isteyiniz. Daha sonra “Şiirde neler dikkatinizi çekti? Aklınızda neler kaldı?” sorularını yöneltiniz. Ön Hazırlık Öğrencilerinizden metin işleme sürecinde kullanmaları için doğa ve hayvanlar ile ilgili fotoğraflar resimler. b. bir telâş Karıncalar öteden beri dostum. Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma § Öğrencilerinizden şiirde geçen anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini. Okurken şiirdeki duyguyu ses tonlarına yansıtmalarını ve beden diliyle bu duyguları desteklemelerini isteyiniz. şiire farklı başlıklar bulmalarını. 2. Anahtar kelimelerle çalışma Öğrencilerinizden aşağıdaki kelimelerin anlamları üzerine bir tartışma yapmalarını ve tahminlerini yazmalarını isteyiniz (1. Öğrencilerinizden. Görsel okuma Resimde neler gördüklerini sorunuz ve resimden ve başlıktan yola çıkarak şiirin içeriği. HAZIRLIK 1. § Öğrencilerinizden kelimelerle anlamalarını eşleştirmelerini isteyiniz (3. Metni tanıma Öğrencilerinizin. ANLAMA 1. sözlük. Söz Varlığını Geliştirme Öğrencilerinizden anlamı bilinmeyen kelimeler bölümünde buldukları kelimeleri sözlükteki sırasına göre sıralamalarını ve bu sözcükleri birer cümle içinde kullanmalarını isteyiniz. Dinleme: Şiiri bir kez öğrencilerinize sesli olarak okuyunuz. Etkinlik). manzara vb. Ön bilgileri harekete geçirme Öğrencilerinizden daha önce gittikleri bir piknik veya kır gezisinde gördükleri hakkında (bitkiler. 2. şiirin en çok hoşlarına giden bölümünü nedenleriyle birlikte yazmalarını isteyiniz (Etkinlik 4). uç böcek diyorum Uçuyorlar. Sakin. şiir hakkında zihinlerinde canlandırdıklarını görselleştirmelerini isteyiniz. Okuma ve Görsel Okuma a. Zihinsel Hazırlık a.

Yarın” teması “İnsanın yaşadığı çevreyi temiz tutmasının kendi sağlığı ve gelişimiyle ilişkili olduğunu kavrar. b. KENDİNİ İFADE ETME 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME a. Diğer Derslerle İlişkilendirme Müzik: Öğrencilerinizden şiiri bestelemelerini ve sınıfla paylaşmalarını isteyiniz. D. b. Araştırma Öğrencilerinizden doğa ile ilgili şiirler araştırmalarını ve buldukları şiirleri sınıf önünde okumalarını isteyiniz. “Öz Değerlendirme Formu”ndan yararlanarak öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız.Konu belirleme Öğrencilerinizle konuşma veya yazma konularını belirleyiniz. Hayat bilgisi: Çevre ve doğa bilincinin önemini vurgulayarak “Dün. Yazma · Öğrencilerinizden şiirin bütününden hareketle şiirde eksik bırakılan üçüncü kıtayı yazmalarını isteyiniz (6. Zihinsel Hazırlık a. Günlük Hayatla İlişkilendirme Öğrencilerinizden doğa güzelliklerini korumak amacıyla üzerimize düşen görevleri tartışarak yazmalarını isteyiniz.” kazanımıyla ilişkilendirebilirsiniz.Etkinlik). Ç. Konuşma Öğrencilerinizden şiirde geçen yeri ve ortamı betimlemelerini isteyiniz. ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. Yazma ve Görsel Sunu C. Bugün. Konuşma.3.Etkinlik). (7. a. (5. 2. Konu belirlerken beyin fırtınası yaptırabilirsiniz. NOTLAR ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… 182 .Etkinlik) c. 3. Çalışma kâğıtlarını ve gözlem formlarını kullanarak süreci değerlendiriniz. · Öğrencilerinize şaire bir mektup yazdırınız. Görsel Sunu Öğrencilerinize tabiattaki hangi canlıya benzemek istediklerini sorunuz ve bunu beden diliyle göstermelerini isteyiniz. Ön bilgileri harekete geçirme . 2. Kuralları Gözden Geçirme Öğrencilerinize konuşma ve yazma kurallarını hatırlatarak sunumlarında bunlara dikkat etmelerini isteyiniz.

1..…… …………………………………………………………. Etkinlik Şiirle ilgili zihninizde canlandırdıklarınızı resimleyiniz 183 .. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Böcek:……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 2. Tabiat :……………………………………………………………. Kır : ………………………………………………………………… …………………………………………………………. Etkinlik Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.

............................. ......................................... ………………………………………………………………… Şiirde işlenen ana duygu nedir? Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin? Şiirin adı sizce ne olmalı? ....... ..... Rengi sarıya dönmek................................................ .. ................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................ Kaynaşma........... ................................................................................................................ Etkinlik ............................................ ............. bir arada olma.. ...................... Haşır neşir Telaş Hanım böceği Tabiat Sararmak İkindi vakti Doğa....................... Etkinlik Kelime ile anlamını eşleştiriniz............................................................................................................................................... 184 .................................... Kara benekli kırmızı renkli bir böcek............................3............. Acelecilik Öğle ile akşam arasındaki süre.... 4...................................................................................................... ..... ............................... .................................... .................. ............................................................

............... Ellerime hanımböcekleri konuyor Ne şeker şey onlar! Uç böcek................................................................................................................ rahat Bir gün daha bitti....... …………………………………………................................................................................................... Etkinlik Doğadaki güzellikleri korumak amacıyla üzerimize düşen görevler: ........................................................................................... …………………………………………................................ ................................................................................................................................................. .............5............................................................................ Behçet NECATİGİL 185 ..... ........................................................................ Tabiâtla haşır neşir Kırlarda geçen ikindi vakti.......... dinlenmiş......................................... ………………………………………….......................... .............................. uç böcek diyorum Uçuyorlar...................... Sakin................ ................................................................... …………………………………………............................................................ bir telâş Karıncalar öteden beri dostum............... Etkinlik: Şiiri tamamlayınız KIR ŞARKISI Tam otların sarardığı zamanlar Yere yüzükoyun uzanıyorum Toprakta bir telâş........... 6.................................................

7. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… 186 . Etkinlik Şiir hakkındaki düşüncelerini iletmek için şaire bir mektup yazınız.

Sınıf Metin İşleme Örneği “Kuşlar ve Özellikleri” 187 .3.

Okumak için hazırlık yapar. 2. tonlama ve telâffuza dikkat eder. YAZMA 1. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.İşitilebilir ses tonuyla okur.Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.Duygu. 3.Okuduğunu Anlama 1. 2.Söz Varlığını Geliştirme 1. Tür. 3. 3. 2. 4.Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.Katılımlı dinler.Duygu. Tür. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. 2. 4. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. 2.Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.Dinlerken vurgu.Kelimeleri doğru telâffuz eder.Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. OKUMA 1. 5. yollarla sunar.Tema Adı: Sağlık ve Çevre Metin Adı: Kuşlar ve Özellikleri Metin Türü: Bilgilendirici Metin “KUŞLAR ve ÖZELLİKLERİ” METNİNİN KAZANIMLARI DİNLEME 1.Okuma Kurallarını Uygulama 1.Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. 3.Dinleme amacını belirler.Dinlemek için hazırlık yapar.Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.Yazma Kurallarını Uygulama 1. 2.Üstlendiği role uygun konuşur.İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. 6.Dinleme Kurallarını Uygulama 1.Okuma amacını belirler.Dinlediğini Anlama 1. 2. müzikli oyun.Tür. 2. düşünce ve izlenimlerini drama. doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.Kendine güvenerek konuşur. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. tiyatro. Tür. GÖRSEL SUNU 1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. 3. 2.Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.Konuşma konusunu belirler.Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.İkna edici yazılar yazar. 2.Yazma amacını belirler.Doğayı izler. KONUŞMA 1. kukla vb.Konuşmak için hazırlık yapar.Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır. 188 .Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 2. 2. 3. 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 4.Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir.Resim ve fotoğrafları yorumlar. 3.. 3. 3. GÖRSEL OKUMA 1.

Kuşların kanatları kollarıdır. Aşağıya doğru vuruşta. b. anahtar kelimeleri. 189 . Anahtar kelimelerle çalışma · kuş · kanat · uçmak Anahtar kelimelerin anlamlarını öğrencilerin tartışarak bulmalarını sağlayınız. tahminlerini not etmelerini isteyiniz (2. tüylü ve uçabilen hayvanlardır. Kuşun yavrusunun vücudu hav denilen ince tüylerle kaplıdır. Ön Hazırlık Öğrencilerinizden kuş resimleri getirmelerini isteyiniz. Kuyruk. Yukarıya doğru vuruşta kanatlar kaldırılır ve bükülür. Tüyler onları sıcak tuttuğu gibi uçmalarına da yardım eder. metinde yer alan görsellerden ve metnin başlığından yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmelerini. “Bu metni niçin okuyacaksınız? Bu metni neden dinliyor olabilirsiniz?” sorularını sorarak okuma ve dinleme amaçlarını belirlemelerini isteyiniz. saçlarımızla aynı maddedendir. kuş öne ve arkaya doğru hareket eder. Tüyler.A. . tüyleri havların üzerinde yetişir. Zihinsel Hazırlık a. Tartışma sonuçlarını yazmalarını isteyiniz (1. böylece ileriye doğru itme hareketi sürdürülür. aşağıdaki soruları sorabilirsiniz: · Çevremizde hangi kuşları görüyorsunuz? · Kuşların en önemli özelliği nedir? · Kuşlar nasıl beslenir? Öğrencilerden gelen cevaplara göre farklı sorular da sorabilirsiniz. Amaç belirleme Öğrencilerinize. HAZIRLIK 1. Yetişkin kuşun tüyleri çok kuvvetli. 2. dümen ve fren olarak kullanılır. c. Ön bilgileri harekete geçirme Öğrencilerinize. Metni tanıma ve tahmin etme Öğrencilerinizden ilk cümleyi. ancak hafiftir. resimleri ve son cümleyi hızla okuyarak metni gözden geçirmelerini ve kitaplarını kapatmalarını isteyiniz Öğrencilerden kitaplarını açmalarını. kısa konuşmaları. ç. Etkinlik). Uçmak için kanatlarını aşağıya ve yukarıya doğru çırparlar. kanatlar aşağıya ve arkaya doğru itilir. KUŞLAR VE ÖZELLİKLERİ Kuşlar. Kuş büyüdükçe. Yiyeceklerini tutmak ve yuvalarını yapmak için gagalarını kullanırlar.Etkinlik).

cümle. Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma · Öğrencilerinizden okurken metinde anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini. okuma sonrasında anlamını bilmedikleri ve belirledikleri kelimelerin anlamlarını kendisinden önce veya sonra gelen kelime. Öğrencilerinizden de dinleme sırasında 3. Etkinliği yapmalarını isteyiniz. 190 . Etkinlik). Görsel okuma Öğrencilerinizden metnin görsellerine bakmalarını. Okuma ve Görsel Okuma a. ANLAMA 1. Dinleme. nedenleriyle birlikte anlatmalarını isteyiniz. Sülün. ) isteyiniz (6. Kanatların biçimi. Etkinlik). b. resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etmelerini sağlayınız (4. kuşun nasıl uçtuğunu gösterir. Arıkuşu ise kanatlarını o kadar hızlı çarpar ki kanat çırpışı hemen hemen hiç görülmez. karikatür vb. Kılıç kırlangıcının çok hızlı uçuşları için uzun ve dar kanatları vardır. Okuma · Öğrencilerinizin. şekil. · Öğrencilerinizden “Kuşlar ve Özellikleri” metninin kendilerine ilginç gelen bir bölümünü zihninde canlandırmalarını ve görselleştirmelerini (resim. 2. ç. c. ön hazırlık bölümünde getirmiş oldukları resimlerle karşılaştırmalarını ve metnin içeriği ile görseller arasındaki ilişkiyi sorgulamalarını isteyiniz. Etkinlik). ancak geniş kanatlara sahiptir. Öğrencilerinize dinleme kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatınız. · Öğrencilerinizden metinde önemli gördükleri yerleri ve metinde geçen kuşların özelliklerini yazmalarını isteyiniz (5. belirlenen amaca uygun olarak okumalarını sağlayınız. · Okurken öğrencilerinizin metinde geçen kuş isimlerini belirlemelerini ve bunların altlarını çizmelerini isteyiniz. ağaçların arasında dikey olarak yükselebilmek için kısa. Metni İnceleme · Öğrencilerinizden “Kuşlar ve Özellikleri” metninin kendilerine ilginç gelen bir bölümünü. Dinleme · Belirlenen amaca uygun olarak metni okuyunuz.B.

uçmak üzere gerekli enerjiyi üretebilmek için özel bölümlere sahiptir. Kuş cenneti ile ilgili aşağıdaki soruları çeşitli kaynaklardan yararlanarak cevaplandırınız. Etkinlik). öykü vb.3. Amaç belirleme Öğrencilerinizden konuşma. Kuşları koruyabilmek için neler yapılabilir? 3. anne ve baba kuşların yavrularını nöbetleşe beslemelerinden hareketle. Söz Varlığını Geliştirme Karışık harfler içerisinde verilmiş kuş adlarını bulmalarını isteyiniz ( 7. adları nelerdir? Nerelerde bulunmaktadır? · Ülkemizdeki kuş cennetlerinde yaşayan kuş türleri nelerdir? Öğrencilerinizden öğrendiklerini bir rapor halinde yazmalarını ve yazma kurallarına dikkat etmelerini isteyiniz. yazma ve görsel sunu amaçlarını belirlemelerini isteyiniz. Kuşların kemiklerinin içi boştur. C. Günlük Hayatla İlişkilendirme Öğrencilerinizden çevrelerinde gördükleri kuş türlerine örnekler vermelerini. “Kuşlar Uçar Ben Koşarım” veya öğrencilerin bildiği kuşlarla ilgili şarkılar veya türküler söyletebilirsiniz. Diğer Derslerle İlişkilendirme Müzik Öğrencilerinize. nerelerde yaşadıkları vb ile ilgili düşüncelerini açıklamalarını isteyebilirsiniz. Kuşların akciğerleri ise. kendi ailelerindeki paylaşım. c. Bunun nedenleri neler olabilir? 2. dayanışma.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemelerini isteyiniz. Kuralları gözden geçirme Öğrencilerinizden konuşma ve yazma kurallarını hatırlatarak bunlara dikkat etmelerini isteyiniz. ödev ve sorumluluklar hakkında konuşturarak ilişkilendirme yapabilirsiniz.” Kazanımıyla. Tür ve sunu şeklini belirleme Öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde (şiir. 2. Zihinsel Hazırlık a. Ön bilgileri harekete geçirme-Konu belirleme · Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz: 1. 2. · Ülkemizde kaç tane kuş cenneti vardır. Kuşların insan yaşamına ve doğal dengenin korunmasına faydaları neler olabilir? b. 191 . Bu da onların rahatça havalanmalarını sağlar. Ç. Araştırma Bir çok kuş türünün bir arada yaşadığı yerlere “Kuş Cenneti” diyoruz. ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. 3. bu türlerin nasıl er İZGÜ beslendikleri. KENDİNİ İFADE ETME 1. Yapılan araştırmalara göre dünyada kuş türleri azalmaktadır. Hayat bilgisi “Benim Eşsiz Yuvam” teması “Aile içinde kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.

Konuşma. 4. konuşmalarında konuşma kurallarına uymalarını isteyiniz. Çalışma kâğıtlarını ve gözlem formu kullanarak süreci değerlendiriniz. Yazma Öğrencilerinizden kuşları korumak gerektiğini anlatan ikna edici bir yazı yazmalarını isteyiniz. Bu işi.3. eşleriyle nöbetleşe yaparlar. 192 . Görsel sunu Öğrencilerinizden göç eden kuşları canlandırmalarını isteyiniz (Drama etkinliği). c. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME a. Ne güzel ve anlamlı bir işbirliği değil mi? D. Yazma ve Görsel Sunu Öğrencilerinizden belirledikleri konuya uygun olarak kendilerini ifade etmelerini isteyiniz: Önek Konular: · Kuşlar neden göç ederler? · Hangi kuş olmak isterdiniz? Neden? a. Yumurtadan çıkan yavrular sürekli yiyecek ister. b. b. Yumurtladıktan sonra bunların üzerine oturur. Böylece. seçtikleri konu ile ilgili betimlemeler yapmalarını. yuvalarından ayrılmazlar. Anonim Junior Gençlik Ansiklopedisi (Düzenlenmiştir) Bütün kuşlar yumurtlar. Bu işlemler için kılavuzun ölçme ve değerlendirme bölümünde sunulan formlardan yararlanınız. yumurtaların sürekli sıcak kalmasına çalışırlar. Söz Varlığını Kullanma Öğrencilerinizden öğrendikleri yeni kelimeleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmalarını öneriniz. Konuşma Öğrencilerinizden belirlemiş oldukları konulardan veya örnek konulardan birini seçmelerini. “Öz Değerlendirme Formu”ndan yararlanarak öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız. O zaman da anne baba kuşlar yavrularını nöbetleşe besler.

……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 193 . tahmin ediniz. Etkinlik Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız.1. Kuş ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Kanat ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Uçmak ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 2. Etkinlik Bu metinde neler anlatılıyor.

..... ve ..... olarak kullanırlar. 4... Kuşlar kuyruklarını ... 3... 1... 5........ Etkinlik Aşağıda verilen boşlukları metni dinlerken doldurunuz.. Kuşlarının kemiklerinin içinin boş olması onların rahatça . ağaçların arasından.nasıl uçtuğunu gösterir.. Metnin başlığını yazınız. ………………………………………… …… 2. sağlar... Kanatların biçimi ....... Sülün..3..olarak yükselebilir.. 194 ....

………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… · Anlamını bilmediğin ……….. · Cümlenin anlamından tahmin et. Etkinlik Anlamı bilinmeyen kelimeler ………………………………………………………. kelimelerin anlamını bulmak için arkadaşınla tartış.4. 195 .. · Öğretmenine sor.

.... Etkinlik Bu metinde önemli gördüğün yerleri kendi cümlelerinle yaz.................... Sülün …………………............................................................................................. …………………… ……………………...... .............. Etkinlik 196 ........... …………………… ……………………....... ........................................................................................................................ .............5................. .......................... ......... Kılıç kırlangıcı …………………...................................... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Metinde geçen kuşların birer özelliğini yazınız......... Kuşların ortak özellikleri nelerdir? ......................... Arı kuşu …………………........ ................. .......................................... 6..................................................................................................... ................................................................................... …………………… ……………………............. ..............

6. 197 . Etkinlik: Metnin size göre çok ilginç olan bir bölümünü resimleyerek anlatınız.

7. A G Ü V E R C İ N K E M D T H Ç S S C E K A N A R Y A E V K Y R Ş Z K M K R N L P T Ö S İ N A Ç M İ Ğ I Z L E Y L E K K 198 . Etkinlik Harfler arasında saklı kuş adlarını bulunuz. Yuvarlak içine alınız.

Sınıf Metin İşleme Örneği “Venüs. Güneş’in Önünden Geçti” 199 .4.

9. Okuma amacına uygun yöntem belirler. Katılımlı dinler. ahlâkî. 8. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Okuma amacını belirler. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Sesine duygu tonu katar.Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 5. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 7. 200 . Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. 2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. OKUMA 1. Dinleme amacını belirler. Konu dışına çıkmadan konuşur.Tema Adı: Dünyamız ve Uzay Metin Adı: Venüs Güneş’in Önünden Geçti Metin Türü: Bilgilendirici Metin “VENÜS GÜNEŞ’İN ÖNÜNDEN GEÇTİ” METNİNİN KAZANIMLARI DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. kültürel. Görgü kurallarına uygun dinler. 3. 3. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Kelimeleri doğru telâffuz eder. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1.Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 1. 6. 2. Akıcı konuşur. 3. 10. 2. Tür. 3. 3.Dinlediğini Anlama 1. Konuşmaya hazırlık yapar. 5. 4.) uygun konuşur. 11. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. Dinlediklerini özetler. Konuşma yöntemini belirler. 2. sosyal vb. manevî. 2. 12. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler. 4. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. Dinlediklerinin konusunu belirler. Tür. 4. 5. Dinleyicilerle göz teması kurar. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. 2. Seçici dinler. Okuma Kurallarını Uygulama Okumaya hazırlık yapar. KONUŞMA 1.Duygu. Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder. 2. 3.

10. 2. 2. 4. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 2. Anlam Kurma 1. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. Kurallarına uygun sessiz okur. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. 4. Tür. Harita ve kroki okur. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır 2. Tür. GÖRSEL OKUMA 1. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 3. 3. 5. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. Okuduğunu Anlama 1. Söz Varlığını Geliştirme 1. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. YAZMA 1. karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 8. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 4. GÖRSEL SUNU 1. Metin içi anlam kurar. Yazısına uygun başlık belirler. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. Yazma amacını belirler. Yazmaya hazırlık yapar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle. 201 . Şekil. Anlama tekniklerini kullanır. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. Kelimelerin gerçek. Kelimeler. Yazma Kurallarını Uygulama 1. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Resim ve fotoğrafları yorumlar.6. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 2. Sıralamalarda sayı. Akıcı okur. 3. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. 3. sembol ve işaretlerden yararlanır. 9. 9. 7. 7. 11. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Paylaşarak okumaktan zevk alır. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. 6. 8.

Anahtar kelimelerle çalışma · gözlem evi.A. Venüs. Öğrencilerin dikkatini yoğunlaştırmak amacıyla farklı çalışmalar da yapabilirsiniz. yöntem ve teknikleri belirleme Öğrencilerinizle birlikte dinleme ve okuma amacına uygun tür. Bu konumdayken Dünya’dan çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. dürbün Öğrenci hazırlığı: Öğrencilerinizden küre şeklinde cisimler getirmelerini isteyiniz. · gezegen. Gözlem evleri bu ilginç gökyüzü olayını izlettirmek amacıyla kapılarını 08: 00. Amaç belirleme Öğrencilerinizden “Bu metni niçin dinleyeceksiniz?” sorusunu yönelterek dinleme amacını belirlemelerini isteyiniz. Halk tarafından Çoban Yıldızı olarak da bilinir. 2. · gökyüzü olayı. Tahminlerini kontrol etmek amacıyla defterlerine not ettiriniz. 122 yıl aradan sonra Güneş’in önünden tekrar geçti. Güneş’in önünden 6 saat 12 dakikada geçti. “seçici dinleme ve bilgi edinmek için okuma". bu olay beş buçuk saat gözlenebildi. b. ç.Etkinlik). Güneş ve Ay’dan sonraki en parlak gök cismi Venüs’tür. Anahtar kelimelerin anlamlarını öğrencilerin tartışarak bulmalarını sağlayınız (1. · teleskop. Güneş’in Önünden Geçti Venüs.14:00 saatleri arasında halka açtı. metinde yer alan görsellerden. Venüs. metnin başlığından yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmelerini. Öğrencilerinizden dinleme. Metni tanıma ve tahmin etme Öğrencilerden kitaplarını açmalarını. Güneş doğarken ve gün batımında Güneş’e en yakın konumundadır. 08: 13’ te başladı. Tür. HAZIRLIK 1. Anahtar kelimelerin kullanılacağı boşluk doldurma çalışmasını yaptırınız (2. Ön Hazırlık Öğretmen hazırlığı: Küre. Venüs. c. Zihinsel Hazırlık a. Ancak. Merkür’den sonra Güneş’e en yakın ikinci gezegen olup kütlesi Dünya’ya yakın büyüklüktedir. · gök cismi. e. 202 . tahminlerini söylemelerini isteyiniz. Örneğin. Gözlem evi görevlileri geçiş hakkında açıklamalar yaptı ve soruları cevapladılar. okuma ve yazma amaçlarını belirlemelerini isteyiniz. Venüs. tür. Projeksiyon sistemi ile gözlenebilen Venüs’ün geçişi ilköğretim okulu ve fen liseleri öğrencilerinin çok ilgisini çekti. Ön bilgileri harekete geçirme Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz: § Gece gökyüzüne baktığınızda neler görüyorsunuz? § Gökyüzünde gerçekleşen olaylar nasıl gözlemleniyor? § Daha önce güneş veya ay tutulmasını izlediniz mi? Öğrencilerden gelen cevaplara göre farklı sorular sorulabilir. Etkinlik). güneş sistemi haritası. yöntem ve tekniğini belirleyebilirsiniz. Türkiye’den de izlenebilen Venüs’ün geçişi. yöntem ve tekniğini belirleyiniz.

203 . Güneş’in Önünden Geçti” metninde kendilerine ilginç gelen bir bölümü zihinlerinde canlandırmalarını ve görselleştirmelerini (resim. ) isteyiniz (4. Bu özellik. yöntem ve tekniklerini öğrencilerle birlikte belirleyiniz. Okumayı (1) işaretinin olduğu yerde durdurunuz ve “Bu gezegenin. belirlenen amaç. ç. Venüs saatin tersi yönünde ve çok yavaş bir şekilde dönmektedir. resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etmelerini sağlayınız. Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma Okuma sonrasında anlamlarını bilmedikleri ve belirledikleri kelimelerin anlamlarını kendisinden önce veya sonra gelen kelime. Dinleme ● Dinleme amaç. Öğrencilerin buna göre dinlemelerini ve tahmin yapmaları gerektiğini belirtiniz. ● 5. (3. Etkinlik). Tahminlerini yazdırınız. kendi ekseni etrafındaki dönme hızından fazladır. Okuma ve Görsel Okuma a. ● Metin içerisinde (1) ve (2) rakamlarının yazılı olduğu yerlerde okumaya ara vererek metnin sonrasını tahmin ettiriniz. Venüs’ün Güneş etrafındaki dönme süresi 224 gün. b. ● Okurken metinde anlamlarını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini isteyiniz. ● 6. Dinleme. 2. Ayrıca Venüs diğer gezegenlerin tersi yönde dönmektedir. ● Öğrencilerin. Cevapları aldıktan sonra okumaya devam ediniz. Söz Varlığını Geliştirme Kelimelerin anlam özellikleri üzerinde durunuz (7. 3. Örneğin. Venüs’ün Güneş etrafındaki dönme hızı. Metni sesli okurken bazı yerlerde duracağınızı ve sorular soracağınızı. cümle. ANLAMA 1. ● Belirlenen amaç ve yönteme uygun olarak metni okumaya başlayınız. Okuma ● Okuma amaç. Etkinlik). Etkinlik: Venüs ile Dünya’nın benzer ve farklı yönlerini karşılaştırmalarını isteyiniz. Okumayı (2) işaretinin olduğu yerde durdurunuz ve “Asit yağmuru nelere yol açabilir?” sorusunu yönelterek çıkarım yapmalarını isteyiniz. yöntem ve tekniklerini öğrencilerle birlikte belirleyiniz. Venüs’ün bir gününün bir yılından daha uzun olmasına yol açar. kendi ekseni etrafında dönme süresi 243 gündür. onlara tahmin yaptıracağınızı söyleyiniz. Güneş’in Önünden Geçti” metninde kendilerine ilginç gelen bir bölümü. nedenleriyle birlikte anlatmalarını isteyiniz. Görsel okuma: Okuma sonrasında metindeki resimlerle metnin içeriği arasında ilişkiyi sorgulamalarını sağlayınız. şekil. Metni İnceleme ● “Venüs. Bu gezegenin ilginç ve farklı yanları da vardır (1). c. Diğer gezegenler saat yönünde dönerken. Cevaplardan sonra “Şimdi hep beraber doğru cevabın ne olduğunu görelim” diyerek metni sonuna kadar okuyunuz. Etkinlik). karikatür vb. Öğrencilerin dinleme kurallarına uygun olarak dinlemelerini isteyiniz.B. yöntem ve tekniğe göre okumalarını sağlayınız. ● “Venüs. dünyamızdan farklı yanları neler olabilir?” sorusunu yöneltiniz.. Etkinlik: Metne farklı başlıklar bulmalarını isteyiniz.

● Matematik: “Ölçme”alt öğrenme alanı “Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. ● Size göre Venüs’te hayat var mıdır? ● Venüs’ün yaşanabilir bir yer olması için neler olmalıdır? ● Öğrencilerden getirdikleri küre şeklindeki cisimlerden yararlanarak örnek bir güneş sistemi yapmalarını isteyiniz.” kazanımı ile ilişkilendirebilirsiniz. 2. 3. Zihinsel Hazırlık a. Venüs’ün geçişi saat kaçta tamamlanmıştır?” sorusunu cevaplamalarını isteyiniz. Tür ve sunu şeklini belirleme ● Öğrencilerinizle konuşma. Bir projeksiyon sisteminin ne olduğunu araştırmaları."Konuşmalarınızda neyi amaçlıyorsunuz?" sorusunu sorunuz. b. KENDİNİ İFADE ETME 1. Örnek konu. c. yazma yöntem ve tekniğini öğrencilerle belirleyiniz. Diğer Derslerle İlişkilendirme ● Fen ve teknoloji: “Gezegenimiz Dünya” ünitesi “Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ifade eder. “Venüs’ün geçişi 08:13’te başladığına ve 6 saat 12 dakika sürdüğüne göre. Kuralları Gözden Geçirme Öğrencilerin konuşma ve yazma kurallarını uygulamalarını sağlayınız. Ön bilgileri harekete geçirme-Konu belirleme Öğrencilerinizin ön bilgilerini harekete geçirmek için aşağıdaki soruları sorunuz. ç. 204 . Güneş’e 108 milyon kilometre uzaklıktaki Venüs’te sıcaklığın 325 santigrat derecenin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Amaç belirleme Konuşma ve yazma amacını öğrencilerinizle belirleyiniz. “Venüs’ün yaşanılabilir bir yer olması için neler yapılabilir?” ● Öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde (şiir. yazma ve görsel sunu konularını belirleyiniz.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemelerini isteyiniz. ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. Yöntem ve teknikleri belirleme Konuşma. Atmosferindeki koşullar nedeniyle asit yağmurlarının çok sık görüldüğü Venüs’te (2) Dünya üzerindeki hiçbir canlının yaşayabilmesi mümkün değildir.” kazanımı ile ilişkilendirebilirsiniz. öykü vb. elde ettikleri bilgilerden yararlanarak kendilerinin de bir projeksiyon sistemi geliştirmelerini isteyiniz. Araştırma · “Venüs gezegenin adına niçin Çoban Yıldızı da denildiğini” araştırmalarını ve öğrendiklerini bir rapor halinde sunmalarını isteyiniz. Çok yoğun bir atmosferi olan Venüs’ün basıncı da Dünya’nın basıncından yaklaşık olarak yüz kat daha fazladır. Günlük Hayatla İlişkilendirme Canlıların yaşamını olumsuz etkileyen unsurlar sizce nelerdir? Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için siz neler önerirsiniz? sorularıyla bir tartışma ortamı oluşturunuz. Ç.C. 2.

2. Bir gazete haberi D. 2. sözlü sunumlarında görselleri kullanmalarını isteyiniz. bundan sonraki geçişi sekiz yıl sonra. Söz Varlığını Kullanma Öğrendiği yeni kelimeleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmalarını isteyiniz. ● Öğrencilerinizden 8. ● Grupta her üyenin anahtar kelimelerden de yararlanarak yukarıda verilen konuyla ilgili bir paragraf oluşturmalarını ve oluşturdukları paragrafları birleştirerek bir metin yazmalarını isteyiniz. amaç. 1610 yılında teleskobun icadından bu yana Venüs sadece altı kez Güneş’in önünden geçti. etkinliği yapmalarını isteyiniz. amaç. Grupların hazırladıkları metinleri diğer gruplarla paylaşmalarını sağlayınız. Uzay araştırmaları niçin önemlidir? b. Görsel Sunu Venüs ve diğer gezegenlerin Güneş sistemindeki hareketlerini canlandırmalarını isteyiniz. 6 Haziran 2012’de. çalışma kâğıtlarını ve gözlem formlarını kullanarak değerlendiriniz. Yazma ve Görsel Sunu a. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. yöntem ve tekniklere uygun olarak kendilerini yazılı ifade etmelerini isteyiniz. Konuşma ● Öğrencilerden belirledikleri konu. yöntem ve tekniklere uygun olarak kendilerini sözlü ifade etmelerini isteyiniz. 205 . 6 Aralık 1882’den bu yana Güneş’in önünden ilk kez bu gün geçiş yapan Venüs’ün. b. 4. bir sonraki geçişi ise 11 Aralık 2117’de gerçekleşecektir. Öğrencilerinizi. ● Öğrencilerden. a. Konuşma. c. Yazma ● Öğrencilerden belirledikleri konu. Venüs’te yaşasaydınız Dünya’daki nelerden mahrum kalırdınız? Bu aşamalar için kılavuzun ölçme ve değerlendirme bölümünde sunulan form ve ölçeklerden yararlanınız.

gezegen. 1. Etkinlik: Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tartışınız ve aşağıdaki kutucukların içine yazınız. gökyüzü olayları. ………………………….…… ile izlemiştim. gözlem evi. astronomi ile ilgilenen bilim adamları tarafından sürekli gözlemlenir. 5.. Ankara Ahlatlıbel’de bulunan Ankara Üniversitesine ait …….. Güneş. 206 . Geçen sene ay tutulmasını …………. 4. gezegenler ve yıldızlar birer……………….………….dir.. Etkinlik teleskop ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… gökyüzü olayı ………………………… gezegen ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Teleskop..1. 3. kelimelerinden yararlanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Güneşe en yakın ikinci ………………. dünya..…………Venüs’ün geçişinin gözlenebilmesi için ziyaretçilere kapılarını açtı.. gözlem evi ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… gök cismi ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 2. 2. gök cismi.Venüs’tür..

3. Etkinlik “Bu gezegenin. dünyamızdan farklı yanları neler olabilir?” ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tahmin edelim “Asit yağmuru nelere yol açabilir?” …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 207 .

208 .4. Etkinlik: Metnin size ilginç gelen bir bölümünü resimleyerek anlatınız.

Sanat güneşi sahneye çıkıyor.5. Venüs Güneş’in önünden geçti. yazılış ve anlam yönünden karşılaştırınız. Etkinlik Venüs ile Dünya’nın benzer ve farklı yönlerini yazınız. Haberi duyunca dünyası yıkıldı. Güneş Dünya’mıza en yakın Yıldız’dır. Etkinlik Aşağıdaki altı çizili kelimeleri. ………………………………………… ………………………………………… 7. Etkinlik Metne farklı başlıklar bulunuz. Dünya Benzer yönler Venüs 6. Sinema yıldızlarına ödülleri verildi. 209 . Dünya güneş etrafında dönmektedir.

.................................................................... .................................................................................................................................................................. ........ ................................................................................ Okuduğunuz nedir? metnin konusu Metni özetleyiniz... ............................................ ............ .................................................................................................................................... ............................. ....................................... ................................. ...............................8.......... Etkinlik: Aşağıdaki soruları............ ..... .............. ....................................... ......................................................................................................... 210 ................................................................ ...................................... metni tekrar okuyarak yapınız................................................................

Sınıf Metin İşleme Örneği “Uyku” 211 .5.

Kendine güvenerek konuşur.Okuma amacına uygun yöntem belirler.Görsellerden hareketle içeriği tahmin eder.Okuma amacını belirler.Konuşmak için hazırlık yapar. 3. 2. 3. 3. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1.Görgü kurallarına uygun dinler 2.Görgü kurallarına ve değerlere (millî.Dinlemek için hazırlık yapar 2. 3.Dinlediğini Anlama 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1.İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. OKUMA 1. ahlâkî.Okuma Kurallarını Uygulama 1. 6.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 3.Kelimeleri doğru telâffuz eder. tonlama ve telâffuza dikkat eder. 5.Dinleyicilerle göz teması kurar.Tema Adı: Birey ve Toplum Metin Adı: Uyku Metin Türü: Öyküleyici Metin “UYKU” METNİNİN KAZANIMLARI DİNLEME 1.Tür. 212 . kültürel.Okumak için hazırlık yapar.) uygun konuşur.Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. 2. manevi. 2. sosyal vb.Dinlerken vurgu.Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. KONUŞMA 1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. 2. 2. 4.Başlıktan hareketle içeriği tahmin eder.Metni takip ederek dinler. 4.Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.Topluluk önünde konuşur.Üstlendiği role uygun konuşur. 3.Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Tür. 2.

GÖRSEL SUNU 1.Şiir yazar. müzikli oyun vb.Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Tür. GÖRSEL OKUMA 1.Okuduklarının konusunu belirler. 3.Okuduğunu Anlama 1.Tür.Duygu. düşünce ve izlenimlerini drama. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 2. şekil.Yazarın amacını belirler. 2. 213 . bilgiler ve izlenimlerini resim. 2. 4.2. düşünce. 1.Kelimeleri yerinde ve kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.Kelimelerin gerçek.Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 2.Resim ve fotoğrafları yorumlar.Söz Varlığını Geliştirme 1. 2.Paylaşarak okumaktan zevk alır. 2.Metnin türünü dikkate alarak okur. 2. 4. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.Anlam Kurma 1.Metin içi anlam kurar. 2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1.Yazma Kurallarını Uygulama 1. tiyatro. yollarla sunar. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. 5. 2. 5.Yazmak için hazırlık yapar.Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan zıt anlamlılarını ayırt eder.Duygu. 3. sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.Metin dışı anlam kurar. YAZMA 1. 3.

” der. resimleri ve son cümleyi hızla okuyarak metni gözden geçirmelerini sağlayınız. sandalyede oturuyorum. Babam karşımda. İlk cümleyi.UYKU A. yine uyurum. Başımı masanın ucuna koysam hemen uyurum. Bıraksalar. mis gibi oldun. uyumak istiyorum. annemin tatlı sesini duyarım: “Oh. Ama bir bakarım ki az sonra annemin kucağındayım. Ben ekmek istemiyorum ki. biz babanla işe gideceğiz. Annem kaldırır. Bana gülümsüyor: “Düşeceksin yavrum. ben yorganı bilirim. başımı anneme yaslarım. Ön bilgileri harekete geçirme Şu soruları sorabilirsiniz: § Uyumayı sever misiniz? § Saat kaçta yatarsınız? § Sabahları saat kaçta uyanırsınız? § Kolayca uyanabiliyor musunuz? b. Zihinsel Hazırlık a.Tür yöntem ve teknikleri belirleme Dinleme ve okuma yöntemleri ile ilgili açıklama yapılarak en uygun olan yöntemin hangisi olabileceğine karar verilmelidir. Etkinlikte yazdırdığınız öykülerden birkaçını arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. Babam: “Hadi yavrucuğum!” der.” diyor. Oh ne tatlı olur o zaman uyumak! … oturduğum yerde uyurum. HAZIRLIK 1. Annem. öper. c. ama başım yine düşer. reçel istemiyorum ki…yumurta da istemiyorum. iş nedir? Ben yastığı bilirim. babam bırakmaz ki… 214 . Ancak yüzüme soğuk su çarpınca uyanırım. Daha çok uykum gelir. ç. öyle bıraksalar oturarak uyurum. ben uyanmam. gözlerimi kaparım.Etkinlik). Annem: “Bak. uyusam uyusam. metinde yer alan görsellerden ve metnin başlığından yararlanarak metnin içeriğini tahmin etmelerini. Amaç belirleme Öğrencilerinize “Metni niçin okuyorsunuz?” sorusunu sorarak öğrencilerinizin okuma amaçlarını belirlemelerini isteyiniz. sonra olsam… Olmaz ki şimdi de masadayım. Sabahları çok erken uyandırırlar beni. Öğrencilerden kitaplarını kapatmalarını isteyiniz. tahminlerini not etmelerini isteyiniz (2. Ama annem bırakmaz ki. üzerine reçel sürülmüş ekmek uzatıyor. mis çocuk oldun!” Olmasam. Uyandı sanırlar ama. d. Sonra yine uyurum. Canım hep uyumak ister. Anahtar kelimelerle çalışma § uyuma § uyanamama § geç kalma Anahtar kelimelerin anlamlarını öğrencilerin tartışarak bulmalarını sağlayınız (1. kısa konuşmaları. İş… bilmem ki ben. Metni tanıma ve tahmin etme Öğrencilerden kitaplarını açmalarını. Yüzümde havlu gezer. yastık getirmelerini isteyiniz. Ön Hazırlık Öğrencilerinizden kahvaltı malzemeleri. Etkinlik). sonra olsam. anahtar kelimeleri. mis olmasam. 2.

. Şimdi oğlum lüp içer. Öğrencilerin. “Uyku” metninin kendilerine ilginç gelen bir bölümünü zihinlerinde canlandırmalarını ve görselleştirmelerini (resim. Etkinlik’te yer alan hikâye haritasını tamamlamalarını sağlayınız. yine uyuyorum… Babam: “Yut çocuğum. Annemin kucağındayım. Ben daha çok uyuyacaktım. Açıklama). Etkinlik). Okuma sonrasında anlamlarını bilmedikleri ve belirledikleri kelimelerin anlamlarını kendisinden önce veya sonra gelen kelime. b. (3. Şıngır mıngır… sıngır da mıngır… Ağzımın ucunda bir sıcaklık var. Tarak yastık olsa.. Babamın kalın sesi: “Haydi içsin benim oğlum çayını. içine üç de şeker attım. c. bir tarak kendine alıyor. abam hep saate bakıyor: “Gecikeceksin Nezihe. Ben iş bilmem. Sonra bir tarak bana. … Annem başucumda: “Ben hazırım.” diyor. nedenleriyle birlikte anlatmalarını isteyiniz. Hiçbir şey istemiyor. pencereden bakma. iş nedir bilmem. Haydi bakalım benim tonton oğlum!” Ben tonton değilim.” “Hıı?” “Çay. Annem yakamı kaldırıyor.” diyor. Hiç de tonton olmayacağım. Babam: “Daha kazağını. Uf. Metni sesli okurken bazı yerlerde duracağınızı ve sorular soracağınızı söyleyerek öğrencilerin buna göre dinlemelerini ve tahmin yapmaları gerektiğini belirtiniz. o kapı yanında kıvrılsam. Metni İnceleme a.” uykumu bitirmedim ki… yarım kaldı uykum. otobüse yetişeceğim. Belirlenen amaç ve yönteme uygun olarak metni okumaya başlayınız. b. 215 . paltonu giyeceksin çocuğum” diyor. Dinleme amaç.Görsel Okuma: Okuma sonrası metindeki resimlerle metnin içeriği arasındaki ilişkiyi sorgulamalarını sağlayınız. bir de güzel karıştırdım. Duvara arı konmuş. Metin içerisinde (1). der. saçını tarıyor.B. “Şimdi dökeceksin çocuğum…. der. Uyku bilirim. bu yana dönüyorum. balkona adımını atma. babam paltomun düğmelerini ilikliyor. şimdi içer. Annem ekliyor: “Anneannesi ona neler verecek…”(2) Hiçbir şey vermez ki anneannem. Ay. resim ve sembollerden yararlanarak tahmin etmelerini sağlayınız. şekil. Dinleme ve Okuma a. Tahminlerini yazdırınız. daha dilimini bitirmemiş!. Düşümde uyuyorum. Etkinlik).Dinleme a. Yetişmese ya. Uyumak istiyorum. hep evde kalsa ya… o kalsa ben uyusam… “Ay. b. Öğrencilerin dinleme kurallarına dikkat etmelerini isteyiniz . lokma ağzımda kocaman oluyor! Düş görüyorum (1). c. Açıklama). apak… o yana dönüyorum. 2. c. hop diye kalkar. saçımı tarıyor. Anlamları bilinmeyen kelimelerle çalışma Okurken metinde anlamlarını bilmedikleri kelimeleri belirlemelerini isteyiniz.” En sonunda da: “Akşam üzeri annen seni almaya gelsin. Okuma Okuma amaç. uyusam. Annem: “Daha seni anneannene bırakacağım. yöntem ve tekniklerini öğrencilerle birlikte belirleyiniz (bkz. uyusam. Halit çayını içmedi mi daha?” “İçer annesi. babam işe gidecek. karikatür vb. Paltoma sarılsam. yöntem ve tekniklere göre okumalarını sağlayınız (bkz. “Uyku” metninin kendilerine ilginç gelen bir bölümünü. oracıkta. ben başımı koysam. “Koltuğun üstüne çıkma. 1.” der.” diyor anneme… annem işe gidecek. belirlenen amaç. ama uyuyorum.) isteyiniz (4. arıdan korkmuyorum. cümle. der. 3. yöntem ve tekniklerini öğrencilerle birlikte belirleyiniz. Görsel Okuma. bak. ANLAMA 1.” diyor. Kocaman bir yatağın içindeyim. d. (2) ve (3) rakamlarının yazılı olduğu yerlerde okumaya ara vererek metnin sonrasını tahmin ettiriniz.” Canım kalkmak istemiyor ki… Çay içmek de istemiyor. yaptıklarını bir bir söyleyeceğim. “Uyku” metnine göre 5.

Ben yine uyuyorum. soğuğa çıkacağız. orada benim yatağım var. hep koşuyorlar. kayıp düşeceksin. “Anneannesi ona ne masallar anlatacak…” Hıh. Şu babam mı? Hayır. Birden elim sıkılıyor.. 3. c) Metinde neler öğrendiklerine ilişkin açıklamalar yapma(9. Araştırma “Uykunun insan yaşamındaki önemini” araştırmalarını ve öğrendiklerini bir rapor halinde sunmalarını isteyebilirsiniz. yastığım var. sertçe çekiliyor… “Oğlum aç gözlerini. Anneannenin davranışları ile ilgili Halit’in babasının ve annesinin düşüncelerini karşılaştırmalarını isteyin. ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. O ev bizimki. § Eş sesli kelimeleri ayırt etme. § Zıt anlamlı kelimeleri bulma. Şimdi annem kapıyı çekecek. kardan bir yatağın içinde. § Kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlılarını belirleme. uyusam…. Sonra ev sahibi bizi kolumuzdan tutar atarmış.” der.. annem de unutsa beni. Karanlığı da sevmiyorum.6. düşsem. kara sarılsam. ekmek diyorlar. araba yap. ama sıcacık. Soğuğu da sevmiyorum.” Önüm? Ama ben hep uyku görüyorum anneciğim… Niye öyle?.. “Oyna işte kendi kendine. Ama az sonra ikisi de sokakta.” fikrine katılıp katılmadıklarını sorarak tartışmalarını sağlayınız. İş… Çok sordum mu reçel diyorlar. 7. anlatmaz ki… dizinin sızısını belinin ağrısını anlatır. 3. Diğer Derslerle İlişkilendirme Müzik: Uyku ile ilgili bildikleri bir şarkıyı sınıfta söylemelerini isteyiniz. ablalar. yorganım var. Bir at arabası…At uyumaya gidiyor. Sokaktayız. 2. Beni bekliyorlar. b) Okula uykulu geldiklerinde neler olabileceğini açıklamalarını isteyiniz. Sonra bana ilâçlarını gösterir. Ev sahibi kim? 216 . Söz Varlığını Geliştirme Kelimelerin anlam özellikleri üzerinde durunuz (8. teyzeler.” Kaysam. Karşıya geçiyoruz. yedi otobüsünü kaçırdım mı sonra durakta bekleye bekleye donarım.” Donsak… Annemle birlikte kardan adam olsak… Ama uyusak… Kolum daha hızlı çekiliyor. Babam gidiyor. § Metinde abartılı yerler var mı? Tartışmalarını isteyiniz. “ Yavrucuğum önüne baksana!. Etkinlik Metindeki olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkileri kurmalarını isteyiniz. Amcalar. Annem de işe gitmezse geçinemezmişiz.. Annem elimden tutmuş çekiyor. Günlük Hayatla İlişkilendirme a) Metinde anlatılanlarla ilgili kendi yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerini isteyiniz. Gözlerim kapalı. “Biraz hızlı yürü yavrucuğum. ben şimdi yataktayım. Anneme: “Hoşça kal” dedi. Yazma kurallarına dikkat etmelerini isteyiniz. tren yap. Boş kutu koyar önüme iki tane. babam gitti. Sonra bir de ev kirası diyorlar… Ben bilmem ki ev kirasını… Bir kuş uçuyor. Koşuyor. işte bu teyzede çocuğunu anneannesine bırakmış. C. Etkinlik). İşine gitti. Etkinlik) ç) “Başarılı olmak için düzenli uyku uyumak çok önemlidir. Etkinlik § Metinde geçen duygusal sözlere örnekler vermelerini ve not etmelerini isteyiniz. uyumaya gidiyor.

yazma ve görsel sunu ile ilgili yöntem ve teknikleri belirlemelerini isteyiniz.Amaç belirleme Öğrencilerinizle konuşma. 4.Yöntem ve teknikleri belirleme Öğrencilerle konuşma. yorgan annem…İyi geceler anneciğim. yöntem ve tekniklerine uygun olarak konuşmalarını isteyiniz. 3. gel kucağıma.” Oh!. Beyin fırtınası yaptırabilirsiniz.Çalışan annelerin ve babaların çocuklarının sorunları neler olabilir? b.Ön bilgilerini harekete geçirme-konu belirleme Öğrencilerinizle birlikte konuşma. ben de yerdeyim… Başımdan kanlar akıyor… Birileri annemi kaldırıyor… Annem bana sarılıyor. Yatak annem.. Yazma ve Görsel Sunu a.. KENDİNİ İFADE ETME 1. Belirlenen konuları tahtaya yazınız.Sabahları erken kalkmak için neler yapmak gerekiyor? 217 . b.Tür ve sunu şekli belirleme Öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde (şiir.Kuralları Gözden Geçirme Öğrencilerin konuşma ve yazma kurallarına dikkat etmelerini isteyiniz. yazma ve görsel sunu konularını belirleyiniz. c. ç. “Üşüdün mü yavrucuğum?” Üşümüyorum.Konuşma Öğrencilerinizden belirledikleri konularla ilgili konuşma amaç. Uykum var.. yazma ve görsel sunu ile ilgili amaç belirlemelerini isteyiniz. Aşağıdaki soruları öğrencilerinize yöneltiniz: a.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemelerini isteyiniz. yastık annem. Bağırmak istiyorum ama. öykü vb. § “Neleri elde etmek için uykudan vazgeçersiniz?” § “Halit gibi siz de uyanmakta güçlük çekiyor musunuz? Bu sorunu nasıl çözebiliriz?” § “Eğer yazar siz olsaydınız bu metni nasıl sonuçlandırırdınız?” b. “Uykum vaaar!” “Yoruldum. D. bağıramıyorum ki… Bir bağırsam. 2..Küüüt!. Öğrencileri üç gruba ayırarak her grubun bir konuyu seçmesini sağlayınız. Örnek konular.Yazma Öğrencilerinizden “Eğer yazar siz olsaydınız bu metni nasıl sonuçlandırırdınız? Hayat pahalıymış… O hani saçı kabarık Hayat teyze mi?.Konuşma.. Kafam acıyor… Ama ben uyuyorum… Muzaffer İZGÜ c.Söz Varlığı Kullanma Öğrencilerinizden ‘uyku’ kelimesi ile ilgili bir akrostiş çalışmasını defterlerine yapmalarını isteyiniz. Görsel sunu Öğrencilerinizden sabah okula gitme hazırlıklarını canlandırmalarını isteyiniz (Drama etkinliği). Zihinsel Hazırlık a.Ç.. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1.(3) N’oldu bilmiyorum ki… Annem yerde.

…………………………………………………………………. . …………………………………………………………………. . ………………. ………………………………………………………………….1. . …………………………………………………………………. Etkinlik: Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tartışınız ve aşağıdaki bulutların içine yazınız. . Öykünüze başlık koymayı unutmayınız. 218 . …………………………………………………………………. . …………………………………………………………………. . uyuma:……… ……………… ……………… ……………… uyanamama:… ………………… ………………… ………………… ………………… geç kalma:……… ……………… ……………… ……………… Anahtar kelimeleri kullanarak kısa bir öykü yazınız.

…… 219 . …………………… …………………… ……………… 3. …………………… …………………… ……………… 2. Etkinlik 1. ……………………………………………………… ……………………………………………………. ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 3.…… “Ne oldu?” …………………… …………………… ……………………. Etkinlik: …………………… …………………… …………………… ….Tahmin “Sonuçta ne olacak?” …………………… …………………… …………………… ….Etkinlik : “Bu metinde neler anlatılıyor?”Tahminlerinizi yazınız.Tahmin “Bundan sonra ne olacak?” …………………… …………………… …………………… ….2.…… “Ne oldu?” …………………… …………………… ……………………. …………………… …………………… ……………… “Ne oldu?” …………………… …………………… …………………….Tahmin “Bundan sonra ne olacak?” 1.

Etkinlik: “Uyku” adlı hikâyede sana ilginç gelen bir bölümü zihninizde canlandırınız ve resmini yapınız.4. 220 .

.5. ………………………….. ………………………… Hikâyenin Adı UYKU Olay ………………………….……………………. Yardımcı karakterler: …………………………. …………………………. Etkinlik: Aşağıdaki hikâye haritasını oluşturunuz. Ana karakter: Halit …………………………. Yer ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …… Zaman ………………………… …………………………. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 221 . HİKÂYE HARİTASI Ana Fikir …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… Ana Karakter ve Yardımcı Karakter …………………………. ………………………… …………………………. …. Halit’in uyanamaması.

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tartışma konusu Metinde abartılı yerler var mı? Sınıfça tartışınız. Nedenler ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… … Sonuçlar ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… … Tartışma konusu Anneannenin davranışları hakkında Halit ile annesinin düşüncelerini karşılaştırınız. Etkinlik: Metinde geçen duygusal sözlere örnekler yazınız. 222 . Etkinlik: Metindeki olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkileri kurmalarını isteyiniz.6. 7.

. Babam bugün bana soğuk davrandı. Etkinlik: Aşağıdaki kelimelerin zıt (karşıt) anlamlılarını yazınız. tatlı …………………. Bu reçel ne kadar tatlıymış. Bu metinden ………………………………………. 9. kalın ………………….…… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………...8. Halit çayını içmedi mi daha? Çayda balık tutuyorlar. sabah ………………….. Zıt (karşıt) anlamlıları bulunuz.. Kelimelerin Gerçek ve Mecaz Anlamları Altı çizili kelimeleri incele ve ne anlama geldikleri konusunda arkadaşınla tartış. ………………………………öğrendim 223 .. Ancak yüzüme soğuk su çarpınca uyanırım. karanlık ……………… hızlı ………………….. Etkinlik Bu metinden öğrendiklerinizle ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız. boş …………………. Aşağıdaki altı çizili kelimeleri inceleyin Oh ne tatlı olur o zaman uyumak. pahalı …………………. soğuk …………………..

Dinleme Metni İşleme Örneği “Üç Annenin Üç Oğlu” 224 .

3. 225 . 3. Dinleme amacını belirler. Katılımlı Dinler. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2. Dinlerken vurgu. 4. 2. Dinlediğini Anlama 1. 3. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. tonlama ve telaffuza dikkat eder. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. Dinlediklerinde hikâye unsurlarını belirler. Tür. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar 2.DİNLEME METNİ Tema Adı Metin Adı Türü Sınıf : Birey ve Toplum : Üç Annenin Üç Oğlu : Öyküleyici Metin :3 “ÜÇ ANNENİN ÜÇ OĞLU” METNİNİN KAZANIMLARI 1.

Üçü de su kovalarını doldurup yola koyulmuşlar. Birinci kadın ile ikinci kadın. Aynı Barış Manço. karşılarına üçünün de oğulları çıkmış. Onun için bir çamın dibindeki kuyudan çekerlermiş sularını..ÜÇ ANNENİN ÜÇ OĞLU Bir orman köyünde üç kadın. Başını kaldırarak: – Neredeler?... Birinci kadın. İçi su dolu... Tam da yaşlı adamın yanına geldiklerinde. Birincinin oğlu. Kadınların konuşmalarını dinliyormuş. Az ötede de kadınların su doldurup çekilmelerini bekleyen bir dede varmış. kalın. demiş. Bir şarkı söylemeye başladı mı herkes onu dinler. Bu köyde bileğini büken çıkamaz. Bir yandan da arkadaşlarına oğlunu övüyormuş.) 226 . İkincisininki de şarkılar söyleyip duruyormuş. gururla ihtiyara sormuşlar: – Amca. anneciğinin yanında hoplayarak zıplayarak koşuyormuş. Komşu köylerde de onun kadar güçlüsü yoktur. İkinci kadın ondan geri kalmamış.Tıpkı Hamza Yerlikaya gibi. hemen annesinin elindeki kovayı almış. Bekir ÖZCAN. Üçüncü oğul ise. demiş üçüncü kadın. Sadece dinliyormuş. Çeşmelerin suyu iyi değilmiş.. bir kuyuya suya gitmişler.Halil GÜNGÖR (Düzenlenmiştir. – Benim oğlum çok güçlüdür (1). – Ne anlatayım? Anlatacak bir şeyim yok benim. Birinci kadın. Ben burada sadece bir delikanlı görüyorum. Oturduğu yerden o da konuşmaya başlamış (2). kovayı derin kuyudan güçlükle çekiyormuş. sağ elini alnına götürür. üçüncü kadının suskunluğunu bozmak istemiş: – Komşucuğum sen de anlatsana oğlunu (3). – Benim oğlum bülbül gibi şakır. bakır kovaları güçlükle taşıyorlarmış. Üçüncü kadın. hiç konuşmuyormuş. bizim oğullarımızı gördün mü? Ne diyeceksin oğullarımız için? (4) İhtiyar.

Zihinsel Hazırlık a. tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz. ne söyledi? (4) Sizce ihtiyar ne söylemiş olabilir? 227 . o Kendinize örnek aldığınız bir kişinin en beğendiğiniz yönünü anlatınız (Her insanın farklı özellikleri ve yeteneklere sahip olduğunu vurgulayınız). Diğer öğrencilere de bu öğrencinin kim olacağını buldurunuz. b. Ön Hazırlık Öğrencilerinizden metin işleme sürecinde kullanmaları için. Bu metinde katılımlı dinleme yaptırabilirsiniz. Tahmin Etme Öğrencilerinize metnin başlığını ve metindeki karakterleri (3 kadın. ihtiyar adam) söyleyiniz. (2). güçlü çocuk. Dinleme a. · B. (3) ve (4) numaralı yerlerinde durarak öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz ve tahminlerini defterlerine yazmalarını isteyiniz: (1) Birinci kadın oğlunu kime benzetmiş olabilir? (2) İkinci kadın oğlunun hangi özelliklerini övmüş olabilir? (3) Sizce üçüncü kadın. Öğrencilerinize dinleme kurallarını hatırlatarak metni vurgu. Öğrencilerinize aşağıdaki çalışmaları yaptırabilirsiniz: o Beğendiğiniz bir yönünüzü anlatınız. Katılımlı dinleme yaptıracaksanız öğrencilerinize. ANLAMA 1. Metnin (1). resimli sözlük getirmelerini isteyiniz. yardımsever çocuk. 2. Dinleme Öğrencilerinizle dinleme amaç yöntem ve teknikleriniz belirleyiniz. okuma sırasında durarak metnin nasıl gelişeceği hakkında tahmin yaptıracağınızı söyleyiniz. HAZIRLIK 1. Ön Bilgileri Harekete Geçirme: · Sınıfınızdan birkaç öğrenciye sınıftaki arkadaşlarından birini belirleyip isim vermeden belirgin özelliklerini anlatmalarını isteyiniz.A. güzel sesli çocuk. Öğrencilerinizden “Metindeki karakterlerden hangisi olmak istersiniz? Neden?” sorularını sorarak metindeki karakterlerin özelliklerini tahmin etmelerini isteyiniz.

C. ZİHİNDE YAPILANDIRMA 1. Ön bilgileri harekete geçirme-Konu belirleme Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirme ve konu belirleme amacıyla gerekli çalışmaları yapmalarını sağlayınız. 228 . Günlük Hayatla İlişkilendirme Ailenizle pazara gittiğinizi düşününüz. KENDİNİ İFADE ETME 1. Satın aldıklarınız eve getirilirken ailenize nasıl bir yardımınız olabilir? Sorusunu öğrencilerinize yöneltiniz. 1 kg salatalık ve 1 kg biber aldınız. c. Öğrencilerinizden belirledikleri konuya uygun olarak kendilerini ifade etmelerini isteyiniz: Örnek konular: · Yardımlaşma niçin önemlidir? · Siz bu oğullardan hangisi olmak istersiniz? Neden? b. Zihinsel Hazırlık a. Araştırma Ülkemizde bulunan yardım kuruluşlarının adlarını büyüklerinize sorarak araştırınız. Ç. Anlamı Bilinmeyen Kelimelerle Çalışma Öğrencilerinizden metinde geçen bilmedikleri kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup bu kelimeleri birer cümlede kullanmalarını isteyiniz. öykü vb.) hazırlayacaklarını ve nasıl sunacaklarını belirlemelerini isteyiniz. c. Kuralları gözden geçirme Öğrencilerinizden konuşma ve yazma kurallarını hatırlatarak bunlara dikkat etmelerini isteyiniz. Tür ve sunu şeklini belirleme Öğrencilerden seçtikleri konuyu hangi türde (şiir. Pazardan 2 kg elma. 2. Amaç belirleme Öğrencilerinizden konuşma. yazma ve görsel sunu amaçlarını belirlemelerini isteyiniz.b. 2. Metni İnceleme Öğrencilerinizden metnin hikâye haritasını yapmalarını ve metne uygun bir başlık bulmalarını isteyiniz (Etkinlik 1). 3 kg domates.

D. Konuşma. Söz Varlığını Kullanma Öğrencilerinizden öğrendikleri yeni kelimeleri yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmalarını öneriniz. AÇIKLAMA: Dinleme metinlerinde “Kendini İfade Etme” başlığı altında yer alan “konuşma/yazma/görsel sunu” öğrenme alanlarından en az biri öğretmen ve öğrencilerle birlikte seçilerek işlenmelidir. konuşmalarında konuşma kurallarına uymalarını isteyiniz. Görsel sunu Öğrencilerinizden metni canlandırmalarını isteyiniz (Drama etkinliği). Yazma ve Görsel Sunu a. 4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME § Öğrencilerinizin çalışma kâğıtlarını değerlendirme amacıyla kullanınız. b. 229 .3. Yazma Öğrencilerinizden yardımlaşma konusunda kısa bir oyun yazmalarını isteyiniz. seçtikleri konu ile ilgili betimlemeler yapmalarını. Konuşma Öğrencilerinizden belirlemiş oldukları konulardan veya örnek konulardan birini seçmelerini. c.

........................................................... ....................................... 230 ............................................................. ETKİNLİK: Size yapılan bir yardımı yazınız............................................................1............................... ...................................................................... .... ........... ETKİNLİK: Aşağıdaki hikâye haritasını tamamlayarak metne farklı başlıklar bulunuz..................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... 2..................................................................................... ................................................... ........................................................................

YAZMA ÖĞRETİMİ 231 . İLK OKUMA .D.

aşamaları ve uygulanması açıklanmaktadır: 1. ilk okuma-yazma öğretiminin amacı sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil. Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin Özellikleri Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin özellikleri şöyle sıralanabilir: . öğrenci merkezli eğitim. ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. sıralama. sınıflama.İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde. yapılandırıcı yaklaşım. SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde. İlk okuma-yazma öğretimi. öğrencilerin gelişimine uygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır. Okunan her öge yazılmakta. içerik. ilkeleri. sorgulama. bazı eğitim yaklaşım ve modellerini göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. çoklu zekâ. güzel ve etkili kullanma. karar verme. problem çözme. anlayan. analiz. Okuma ve yazma. beyin temelli öğrenme. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma-yazma öğretimi Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte ele alınmış. sarmal. a. aynı zamanda düşünme. düşünen. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden. yazılanlar da okunmaktadır. bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır. kelimelere ve cümlelere ulaşılmaktadır. öğrenmeyi öğrenen. Yazı öğretiminde. Aşağıda Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin özellikleri. Bu süreçte Türkçeyi doğru. Çağın gereklerine ve öğrencinin gelişim düzeyine uygun bu becerilerin geliştirilmesi. sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir. tematik ve beceri yaklaşımı gibi yaklaşım ve modellerdir. Bunlar. bireysel farklılıklara duyarlı eğitim. sorgulayan. Bu yaklaşım ve modeller çerçevesinde geliştirilen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk okuma-yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve yöntem olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin kullanılması ön görülmüştür. iletişim kurma. ilk okuma-yazma öğretimi boyunca birlikte sürdürülmektedir. anlama. 232 . ilişki kurma. hecelere. yöntem ve uygulamaya ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak verilmiştir. cümlelere kısa sürede ulaşılacak şekilde düzenlenmektedir. Buradan hareketle ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmek. öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir.

Öğrencilerin sözlü dilden yazılı dile geçmesini kolaylaştırmaktadır. cümlelerle ilk okuma-yazmayı öğrenmektedir. İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması. bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. sadece okuma-yazma becerilerini geliştirme olarak değil. cümle ve metin oluşturma sürecine bizzat katıldıklarından bu yöntem öğrencilerin yaratıcılığını geliştirici olmaktadır.) katkıda bulunulmaktadır. Bu nedenle öğrenciler çok sayıda ve çeşitli hece. Yöntemin bir gereği olarak ilk okuma-yazma öğretiminde ses. Öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varması sağlamakta. Bu yöntem öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin dikkat gelişimini de sağlamaktadır. Bu yöntem tek tip. Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir. kelime. cümle ve metinlerle çalışılmaktadır. cümle ve metin oluşturma sırası izlenmektedir. Bu durum öğrencilerin cümleleri ezberlemesini engellemekte ve cümleyi anlayarak öğrenmesini gerektirmektedir. Öğrencilerin sesleri belirli bir sıra içinde öğrenmesi. çeşitliliğe ağırlık vermektedir. · · · · · · · · · · · · · . Öğrenciler yazma ile okuma arasındaki benzerlikleri görmekte. belirli kalıplara sıkıştırılmış ve belirli sayıdaki cümlelerle ilk okuma-yazma öğretimi yerine. kelime. yaratıcılıklarını ve zekâ alanlarının gelişimine katkı sağlamaktadır. Ses Temelli Cümle Yöntemi. onların temel düşünme becerilerini. Bu süreç. Öğrenciler hece. Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına uygundur. çok sayıda hece. bu yönüyle yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygundur. kelime. konuşma becerilerinden kopuk. seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler. harf. sesleri ayırt etme vb. kolaydan zora doğru belirli bir sıra içinde yürütülmektedir. Öğrencilere sunulan zengin içerik. kelime. akıcılık. Böylece öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmektedir. Okuma-yazma öğretiminde ilerleme.· Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde ilk okuma-yazma öğretimi. dinleme. 233 . yazının harflerin birleştirilmesiyle okumanın ise seslerin birleştirilmesiyle yapıldığını anlamaktadır. dil gelişimine (doğru telaffuz. yazma sürecinde kelimelerin doğru yazımını öğrenmesini sağlamaktadır. Bu yöntemle ilk okuma-yazma öğretiminde. kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin. hece. Ses Temelli Cümle Yöntemi öğrencinin dikkat gelişimine uygun bir yöntemdir. öğrencinin cümle kurma ve metin oluşturma becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

yazma Yazılanları sergileme Çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yapma kullanılabilir. 8. Hece tablosu kullanılmamalıdır. İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme · Sesi hissetme ve tanıma . yazı tahtasına vb. Anlamın açık ve somut olmasına. Somut ögelerden yararlanmaya ağırlık verilmelidir. 234 . İlk okuma-yazmaya hazırlık 2. 3. Oluşturulacak hecelerin. İşlek hece yapısına sahip olmasına dikkat edilmelidir.) olmasına. İmkânlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır. Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin Aşamaları Ses Temelli Cümle Yöntemi’ne göre ilk okuma-yazma öğretimi aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilir: 1. Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin İlkeleri İlk okuma-yazma öğretim sürecinde dikkat edilecek ilkeler şunlardır: 1. Özellikle ve öncelikle anlamlı heceler elde edilmelidir. Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir. yararlanılabilir: c. Ancak öğrenilen heceler tekrarlama amaçlı Öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır. Anlamın görselleştirilebilir (canlandırılabilir. b. 4. Ağırlıklı olarak sentez tekniği kullanılmalıdır. · · · · Kolay okunmasına. zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır. 7. Türkçede kullanım sıklığına sahip olmasına. resimlenebilir vb. 6. 9. · · · · · 5. 2. Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır.· Öğrencilerin ilk okuma-yazmayı öğrenme sürecinde bireysel. Bu amaçla aşağıdaki etkinliklerden Yeni öğrenilenleri önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme Deftere.

Bitişik eğik yazı. konuşma. Bitişik eğik yazı öğretimi Ses Temelli Cümle Yöntemi ile birlikte yeniden ele alınmış ve bitişik eğik yazı ile ilk okuma yazma öğretimi öngörülmüştür. ç.· · · Sesi /harfi okuma ve yazma Sesten/harften. Bitişik eğik yazı hızlı yazılmakta. Bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir: 1. . Bu durum öğrencinin dikkatini geliştirmektedir. Bu durum öğrencilerin bitişik eğik yazıya geçişini kolaylaştırmaktadır. Araştırmalar okul çağı çocuklarının kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri göstermektedir. soldan sağa doğru yazı yönünü destekleyici olmaktadır. 4. 2. sentez yöntemine uygun olduğundan Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilk okuma-yazma öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. çocuk ve yetişkinlere uzun yıllar bitişik eğik yazı öğretilmiştir. Bitişik eğik yazının akıcı ve kesintisiz olması. geri dönüşlere izin vermemektedir. Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanmakta ve bütün yazılar bitişik yazı ile yazılmaktadır. 5. 3. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır. kelimelerden cümleler oluşturma Metin oluşturma 3. sınıf düzeyindeki kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenmelidir. Bitişik eğik yazı. harf bağlantılarına ve ayrıntılara dikkat etmesini zorunlu kılmaktadır. Böylece yazmada kazanılan akıcılık okuma becerisine de yansımaktadır. Bitişik eğik yazıda harflerin birbirine nasıl bağlanacağını iyi bilmek gerekmektedir. Araştırmalar bitişik eğik yazının solak öğrencilere de uygun olduğunu göstermektedir. Öğrenciler anatomik yapıları gereği kalemi eğik olarak tutmaktadır. Araştırmalara göre bitişik eğik yazı öğrencinin zihinsel gelişimine katkı sağlamakta ve dikkatini geliştirmektedir. hecelerden kelimeler. Bitişik eğik yazı. 6. Bütün çalışmalar. heceler. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 1. yazma. görsel okuma ve görsel sunu birlikte ele alınmalıdır. Bitişik Eğik Yazı Ülkemizde Atatürk’ün önderliğinde 1928 yılında bitişik eğik yazı ile okuma yazma seferberliği başlatılmış. öğrencinin yazı yazarken harflere. kelime tanımayı kolaylaştırmakta. öğrencilerin beden ve kas gelişimine de uygun olmaktadır. Bitişik eğik yazıdaki süreklilik ile düşüncedeki süreklilik örtüşmekte ve birbirini desteklemektedir. Okuryazarlığa ulaşma İlk okuma-yazma çalışmalarında dinleme. Bu nedenle öğrencilere önce harflerin yazımı ile bağlantıları öğretilmelidir. Araştırmalara göre bitişik eğik yazı öğrencinin zihinsel gelişimine ve dikkatini geliştirmesine katkı sağlamaktadır. 235 . okuma.

Bitişik eğik yazı solak öğrenciler için de uygundur. İLK OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK İlk okuma-yazmaya hazırlık aşamasında. 13. Öğrencilerin sırada yanlış oturmalarına ve eğilerek çalışmalarına izin verilmemelidir. . bilmeceler birer araç olarak kullanılarak öğrenciler ilk okuma-yazma öğrenmeye güdülenmelidir. Bitişik eğik yazı dik temel yazıya göre daha hızlı yazılmakta ve yazma çalışmalarını kolaylaştırmaktadır. oturma. Bunlar: a. aile ve sosyal durumu vb. 236 . 9. Öğrenci yazdıklarını daha kolay görmekte ve okumaktadır. 1) Oturma: İlk okuma-yazma çalışmalarında düşünce akışını artıran. Çocukların gelişimi düzenli aralıklarla kontrol edilmeli. Bitişik eğik yazı öğrencilerin parmak ve el kasları için uygundur. 14. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık olmak üzere üç tür çalışma yapılmalıdır. Bu etkinlikler aşağıda açıklanmaktadır. Genel Hazırlık Öğrencilere. Bitişik eğik yazıda harfler birbirine bağlandığından kelimeler bütün olarak yazılmaktadır. Bitişik eğik yazı öğretimi görsel sanatlar dersine de katkı sağlamaktadır. anlamayı ve çalışmaları kolaylaştıran oturma şekline dikkat edilmelidir. Oysa bitişik eğik yazı yazarken öğrencinin eli biraz daha sağa kaymakta ve yazıyı daha az kapatmaktadır. 2. Bunun için oyunlar. kitabı tutma ve açma. 10. Bitişik eğik yazı. sınıf ortamına. 12.) tanınmalıdır. öğrencilerin estetik bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu özellikler sınıf ortamının düzenlenmesinde ve ilk okumayazma öğretiminde dikkate alınmalıdır. Bitişik eğik yazının estetik görünümü.7. Bitişik eğik yazıda öğrenci rakam ve işaretleri daha kolay fark etmektedir. Bu aşamada. 8. geçirdiği hastalıklar. işitme. dramalar. Okumaya Hazırlık Okumaya hazırlık aşamasında. Solak öğrencilerin eli dik yazı yazarken harflerin çoğunu kapatmaktadır. görsel okuma ve okumaya özendirme etkinlikleri önerilmiştir. harflerin doğru yazımını desteklediğinden harflerin yazılış yönlerini karıştırma sorunu ortadan kalkmaktadır. . Bitişik eğik yazı ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin diğer harf karakterleriyle yazılmış metinleri okumakta güçlük çekmedikleri deneysel çalışmalarla kanıtlanmıştır. 11. Bu aşamada öğrencilerin çeşitli özellikleri (görme. öğrencinin durumuna göre daha farklı etkinlikler de yapılabilir. Bu durum öğrencinin kelimeleri tanımasını kolaylaştırmaktadır. şarkılar. b. genel hazırlık. aileler bilgilendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. arkadaşlarına ve öğretmenlerine alışmaları için okulun ilk gününden itibaren rahat iletişim kurabilecekleri bir ortam sunulmalıdır.

masal. Görsellerden yararlanarak oluşturulan bir hikâyedeki kahraman. Direksiyon çevirme hareketiyle sağa ve sola doğru dönüşler yapma. 1) El hareketleri: Yazmaya başlamadan önce öğrencilerin çeşitli oyunlarla el kol kaslarının esnekliği sağlanmalıdır. c. 2) Boyama: Çeşitli boya kalemleriyle resim yapma etkinlikleri yapılabilir.. şarkı. diğerlerinden ayırt etme. kalem tutma.2) Kitabı tutma ve açma: Göz ile kitap arasındaki en uygun uzaklığa dikkat ederek öğrencilere kitabı nasıl tutmaları ve sayfaları nasıl açmaları gerektiği gösterilmelidir. Elma. yer. tekerleme vb. anlama. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir: · Hikâye. Görsellerden yararlanarak hikâye oluşturma. serbest çizgi çalışmaları verilmektedir. Söylenen kelimenin görsel karşılığını bulma. zaman hakkında konuşma. fıkra. olay. Parmak uçları ile sıra üzerine vurarak yağmur yağma sesinin çıkartılması (hafif yağmur. “sağ elimde beş parmak. . Bu amaçla şu etkinlikler yapılabilir: · · · · · · · Gördüğü bir resmi tanıma. Söylenen cümleye uygun resimleri bulma. okuma. sol elimde beş parmak.” şarkısının söylenmesi. 3) Görsel okuma: Okuma çalışmalarından önce öğrencilerin görselleri tanıma. Örneğin. gök gürültüsü taklitleri). 237 . şiddetli yağmur. · Resimli hikâyeleri okuyormuş gibi anlatmalarını sağlama. yorumlama ve ifade etme becerileri geliştirilmelidir. Görsellerde gördüğü ayrıntıları anlatma. Yazmaya Hazırlık Yazmaya hazırlık olarak aşağıda el hareketleri. örnek okuma yaparak öğrencileri okumaya özendirmelidir. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler yapılabilir: · · · · Parmakları kullanarak şarkılar söyleme. 4) Okumaya özendirme: Öğretmen. Sorulan bir soruyu görsellerden yararlanarak cevaplama. Öğrencilerin gelişme durumuna göre daha farklı çalışmalar da yapılabilir. boyama. şiir. armut toplama veya parmaklarını açıp kapatarak çeşitli el hareketleri yapma..

· İki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralığına çizme: İki satır çizgisinin arası 2 cm olmalıdır. Bunun için. 238 . Serbest çizgi çalışmalarında çizgilerin sürekli ve eğik olmasına dikkat edilmelidir.). 4) Serbest çizgi çalışmaları: Serbest çizgi çalışmaları bitişik eğik yazıya hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. harfleri yazmaya hazırlık niteliğindedir. · Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralığına çizme: Dış iki çizgi arası 2 cm olmalıdır. Bunu önlemek için öğretmen. çalışmaları yapılabilir. Düzenli çizgi çalışmaları: Bu aşamada yapılacak çizgi çalışmaları.3 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. . 5.3) Kalem tutma: Kalem tutmanın ilk okuma-yazma öğretimi açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. ellerinin çabuk yorulmasına neden olmakta ve güzel yazı yazmasını engellemektedir.). bulut vb. halat vb. Öğrencilere çeşitli resimler yaptırılır. Öğrencinin kalemi yanlış tutması. · · Karalama (kuş yuvası. yılan. çember. Bu amaçla aşağıda verilen çizgi çalışması örneklerinden yararlanılabilir. Yapılan bu çalışmaların çevrede görülen ve bilinen varlık ve nesnelerden örneklendirilmesi öğrencinin çevresiyle bütünleşmesi ve yaptıklarını anlamlandırması bakımından önemlidir. öğrencilerin kalem tutma biçimlerini izlemeli ve kalemi doğru tutmalarını sağlamalıdır. · Dört çizgi üç aralıktan oluşan standart yazı aralığında çalışma: Dış iki çizgi arası 1. Sürekli ve eğik çizgiler çizme (dalga. Öğrencilerin bu aşamada geliştirecekleri beceriler hayat boyu sürmektedir.

239 ..

2. sessiz harfler ise kelimenin sonunda. 3. Görsellerden yararlanılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılır (Sesin bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilerek öğrencilerden bu kelimelerde ilgili sesin geçip geçmediğini belirlemeleri istenir). 5. y. öğrencilerin yazdıklar harflerin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir. 2. kelimeler ve cümleler oluşturma ile metin oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. 6. G. Bu aşamada aşağıdaki çalışma ve etkinlikler yapılmalıdır: 1. bu harflerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılmalıdır. a. b. k. ortasında ve başında tanıtılmalıdır. tematik yaklaşıma ve Ses Temelli Cümle Yöntemi’ne uygun olmalıdır. anlamlı hece ve kelime üretmedeki işleklik dikkate alınmıştır. Sesi Hissetme ve Tanıma Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yöneliktir. 4. Sesin geçtiği kelimeler örnekler buldurulur ve bu kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır (Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir. aşağıda verilen sıralama ele alınmalıdır. 240 . drama yapma. Seslerin/harflerin öğretiminde alfabedeki sıralama değil. 4. bu gruplardaki bazı seslerin/harflerin yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. 3. Bu sıralamada Türkçenin ses yapısı. İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME Bu aşamada sesi hissetme ve tanıma. Öğrenciler dört çizgi. f ) harflerden önce. tekerleme ya da şarkı söyleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir. Ayrıca. üç aralıktan oluşan satır aralarına harfleri yazmalı. A. Öğrencilerin. sesi okuma ve yazma. Sesi/Harfi Okuma ve Yazma Seslerin/harflerin yazdırılmasında şunlara dikkat edilmelidir: 1. Alıştırma kitabındaki büyükçe çizilmiş harfin üzerinden ok yönünde yazma çalışması yaptırılarak öğrenciler harfin yazılışına hazırlanmalıdır. Öğretmen bu harfin nasıl yazıldığını tahtada göstermeli ve harfi öğrencilerle birlikte okumalıdır. ortasında ve sonunda. Yazılması zor olan (a. satır aralıklarına (dört çizgi üç aralık) yazılmış harf örneklerinin üstünden kalemleriyle gitmeleri sağlanmalıdır.3. . Sesli harfler kelimenin sırasıyla başında. Ancak bu düzenleme Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın anlayışına. harflerin yazım kolaylığı. Kısa öyküler anlatma.). g. sesten/harften anlamlı heceler.

. harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur. Ş. m u. Bunun için özel adların yazım kuralından.Ç. 4. v. ü. P.P.O. V. r. Grup : e. 9. V. f.Ses/Harf Grupları 1. o. Büyük harfler verilirken oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir. R. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır. 6. Örnek : A N K A R A 8.V. Grup : 5. K. J 7.Z harflerinin büyük ve küçükleri benzerdir. 3. Örnek : Fatma. b. · Nevin. Grup : 4. 2. P. Ü. T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Elde edilen büyük harfin yazım şekli üzerinde durulmalıdır. z. M U. L. l. D Ö. 1. Papatya.J. s. H Ğ. j E. Temel Bitişik eğik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez. t i. 5. y. · · · Bitişik eğik yazıda C. cümleye büyük harfle başlama kuralından hareket edilebilir. Grup : 3. a. N. B. Grup : 2. Vatan. A. n. h ğ. Rakamlar matematik dersi programı ile bağlantılı olarak birinci ses grubundaki ses öğretimi tamamlandıktan sonra aşamalı olarak verilmeye başlanmalıdır. F. C. Örneğin “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli gösterilmelidir. p. I. Bitişik eğik yazıda “F. d ö. Grup : 6.Ş. Y. k. O.İ.S. Bitişik eğik yazıda. c. N. ş. ç g. ı. Z. 8. Ç G. S.Ö. 7. 0 241 .Ü.I. T İ.U.

cümleler okunmalı ve yazılmalıdır. 4. . Bu süreçte elde edilen özel adlar büyük harf yazımının öğretimi amacıyla kullanılmalıdır. Öğrencilerin şiirleri. Metin Oluşturma Öğrenilen kelimelerden ve cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır. Verilen ilk iki sesin/harfin ardından bunlarla ilgili hecelere ulaşılmalıdır. 4. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir. kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. hikâyeleri ve okuma kaynaklarından seçtikleri metinleri sınıftaki arkadaşlarına okumaları sağlanmalıdır. Kelime ve Cümle Oluşturma İlk okuma-yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme. 5. Her ses/harf grubu tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar gözden geçirilerek değerlendirilmelidir. 2. Verilen her yeni ses/harf. kelimelerden de cümleler oluşturmadır. Buna serbest okuma yazma aşaması da denilmektedir. 7. Yazılarını tek çizgili defter satırı üzerinde yazmalıdırlar. 242 . OKUR YAZARLIĞA ULAŞMA Bu aşama ilk okuma-yazma öğretim sürecinin son aşamasıdır. 3. Elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapılmalıdır. Hece. Bu aşamada aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır: 1. Sesler/harfler verildikçe üretilen heceler artacak bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolaylaşacaktır.c. Öğrencilerin metinleri doğru yazmalarına özen gösterilmelidir. Öğrenciler. Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır. 6. önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır. ç. Ayrıca kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri ve yazılanları okuyarak paylaşmaları sağlanmalıdır. Bir sonraki ses/harf grubuna geçmek için öğrencilerin daha önce verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir. tekerlemeleri. Oluşturulan kelime. hecelerden kelimeler.

Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır: · Canlandırma. Öğrenme ve öğretme sürecini kolaylaştırması bakımından “e” ve “l ” seslerinin öğretiminin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. ortada ve sonda olduğunu vurgulayan örnekler seçilmelidir (Bütün sesli harflerin tanıtılmasında uygulanacaktır. etkinliklerle “e” sesi hissettirilmelidir.Sesi Hissetme ve Tanıma Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Adlarında “e” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız. “e” sesinin olduğu kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir. Öğrencilerin söylediği kelimelerin içinden.eee…. Örneğin. · “e” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır. Değerlendirme: İçinde “e” sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kâğıdı düzenlenmelidir. Elif” vb.” sesi çıkarılabilir. UYGULAMALAR Bu başlık altında ilk okuma-yazma öğretim sürecinde yararlanılacak bazı uygulama örnekleri verilmiştir. Emel. etek.5. Ece. kale. 243 . bebeğini uyutmaya çalışan bir anne canlandırılabilir. Annenin bu sırada söylediği “eee…. “ e ” Sesinin Kazandırılması 1. öykü vb. Öğrencilerden. şarkı. fare. · · Not: Sesli harflerin tanıtılmasında kullanılan kelimelerde harfin aşamalı olarak başta. . Örneğin: “erik.). a. içinde “e” sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir. tekerleme.

Tanıtılan sesin sembolünü (harf) satır aralığına yazdırınız ve okutturunuz. kalın uçlu kalemler kullanılabilir. e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeee e eeeeeee Değerlendirme: Tanıtılan “e” sesini (harfini) bir dizi sembol içinden seçmelerini sağlayınız. 244 . Bunu yaparken keçeli kalem.2. boya kalemi vb. · *+ · * *+* +* . yazılış yönüne dikkat ederek harfin üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. Sesi/Harfi Okuma ve Yazma Bu aşamada tanıtılacak sesin sembolü olan harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: Öğrencilerin.

Söylenen kelimelerden. kale. Bütün sessiz harflerin tanıtılmasında bu yöntem uygulanmalıdır. 2. Örneğin: Öğrencilerin bildiği bir şarkının melodisini “lal la lal la lal . 245 . öğrencilerin içinde “ l ” sesinin geçtiği kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir.. gelin. elma. tekerleme. öykü vb.. Adlarında “l ” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız.” şeklinde söyleyebilirsiniz. etkinliklerle “ l ” sesi hissettirilmelidir. “ l ” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilerden “l “ sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir. bal. gül.“ l ” Sesinin Kazandırılması 1. ortada ve başta olduğu örnekler seçilmelidir. limon. · · Örneğin: “kol. kelebek. Sesi Hissetme ve Tanıma Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. lale” vb. Değerlendirme: İçinde “l “ sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kâğıdı düzenlenmelidir. Sessiz harflerin tanıtılmasında kullanılan kelimelerde harfin aşamalı olarak sonda. şarkı. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır: · Canlandırma. zil. Sesi /Harfi Okuma ve Yazma Bu aşamada harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: .b.

246 . boya kalemi vb. e · + e *+ * + · . lllllllll lllllllllllllllllllllll l llllllllll l lllllllll Değerlendirme: Tanıtılan “l” sesini/harfini bir dizi sembol içinden seçmelerini sağlayınız.Yazılış yönüne dikkat ederek harfin üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. kalın uçlu kalemler kullanılabilir. Bunu yaparken keçeli kalem.

“ l ” sesi/harfi tahtaya yazılarak birkaç defa öğrencilere okutulur. harfi okumaları ve defterlerine yazmaları istenir. 2.c. “e” sesi/harfi tahtaya yazılarak öğrencilerden. Bunun için e ” ve “ öğretmen. okumanın doğruluğunu kontrol etmeli. örnek okumalar yapmalıdır. l ” sesi/harfi yan yana getirilerek her ikisinin birlikte nasıl okunabileceği sorulur. Sesten/Harften Hece ve Kelime Oluşturma e el l Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur. 4. . 247 . örnek seslendirme yapmalıdır. Öğretmen. “ 3. Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır: 1. Öğrencilerin cevapları dikkate alınarak “el ” kelimesi okunur ve yazılır.

el e Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır: 1. 2. “ el ” kelimesi gösterilerek okumaları istenir. . ç. Kelime Üretme Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamaya yönelik etkinliklerin ardından aşağıdaki uygulama sırası izlenerek açık heceye ulaşılmalıdır. ele 248 . 3. “ e ” sesi gösterilerek okumaları istenir.el el el el el el el el el el el el el Değerlendirme: Oluşturulan kelimeyi öğrencilere yazdırınız ve okutunuz. Önce “ el ” sonra “ e ” sesi aralarında boşluk bırakılmaksızın yazılır.

“ ele ” kelimesini tahtaya yazınız. oluşan yeni kelimeyi hecelemeden okur. Öğrencilere “ ele ” kelimesi birkaç defa yazdırılarak okutulur. “El ele. . Öğretmen. 4. “ ele ” kelimesini “e” açıkta kalacak şekilde “ le ” hecesinin üstü kapatılarak okumalarını isteyiniz. 249 . 5. d. Değerlendirme: Öğrencilere “ele” kelimesini yazdırınız ve okutunuz.4. Elde edilen kelimelerden yararlanılarak cümle oluşturulabilir ve öğrencilere okutturulabilir. “ ele ” kelimesindeki heceler vurgulu okunarak öğrencilerin bu heceleri hissetmelerini sağlayınız. Öğrencilerinizin de kelimeyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. Cümleler oluşturulurken görsellerden yararlanılmalıdır. tekerleme ve görseller kullanılmalıdır. bu konuda farklı isimler vermelerini isteyiniz. Arkasından öğrencilerin de oluşan bu yeni kelimeyi hecelemeden birkaç kez okumalarını ister. El ele tutuşan çocukların resmi yapılabilir. 2. el ele verin çocuklar” şarkısı söylenebilir. Cümlenin anlamlı hâle getirilmesinde şarkı. “ ele ” kelimesini okumalarını isteyiniz. Açık Heceye Ulaşma “ ele ” kelimesinden yararlanarak “ le” hecesine ulaşmak için aşağıdaki sıra takip edilmelidir: 1. Öğrencilerinizden. 3. Örneğin: el ele.

7. 6. Öğrencilerin üretilenleri okumalarını ve yazmalarını sağlayınız. “ ele ” kelimesinde “ e ” nin üstünü kapatarak “ le ” hecesinin nasıl okunabileceğini sorunuz. Okuma denemelerinin ardından sizden sonra“ le ” hecesini tekrar etmelerini isteyerek birlikte okuyunuz. cümlelerden metin oluşturunuz. Farklı metinlerde bu hecenin geçtiği yerleri belirlemelerini.5. . “ el ” ve “ le ” hecelerini karıştırmamaları için aşağıdaki çalışmaları yaptırınız: · · · · Karışık olarak verilen heceleri okumaları. 250 . e. Metin Oluşturma: Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle. Farklı metinlerde bu heceleri bulup okumaları sağlanabilir. Söylenilen heceleri göstermeleri. göstermelerini ve okumalarını isteyiniz. Söylenilen heceleri yazmaları.

Kelime ve Cümle Oluşturma Ses Hece Oluşturma e el l “l ” Hece ve Ses Kaynaştırma Kelime Oluşturma Cümle ve Metin Oluşturma Cümleler oluştururken öğrencilerinizin adlarından yararlanabilirsiniz. Ali A. ile. la ele Not: Büyük harfler özel adlarla birlikte verilmelidir. le el le al la at al l “a ” a t “t ” e t at al a = ala ala a. Ela. E. Hece. a “i ” il il i = ili ili i li il li Ali ile Ela Ali ile Ela el ele. taneli. Görsellerden yararlanabilirsiniz. “e ” a el e = ele ele e. Ali et al. ela . at a = ata ata a. en en e = ene ene e ne en ne an ana anne anla enli neli etli tane.. ta ta et et et e = ete ete e. Tahmin yaptırabilirsiniz. te te Ela at. . Ela ………atla. atla a el ele. i l “n ” e n eli. Ali at al. Ata A. 251 .f. eti ali. Anne et al. a n i n in an an a = ana ana a na na in in i = ini ini i ni ni teni. e at ata. Ela al.

YAZMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı ve Soyadı: ………………… Numarası:……… 1. Öğretmen. Düzgün b. Sağa Yatık c. Temiz b. Düzensiz 6. Düzensiz 3. Kuralsız Yazılmış ç. Hazırlık aşamasından başlayarak okuryazarlığa ulaşıncaya kadar bütün aşamalar değerlendirilmelidir. Düzensiz 4. Kelimeler Arasındaki Açıklık a.6. İmza: 252 Haziran Aralık Kasım Mayıs Şubat Nisan Ekim Ocak Eylül Mart . Az b. Üste Çıkmış ç. Eğik b. Yazı Büyüklüğü a. Çok Açık ç. Satır Çizgilerine Yazma a. Harflerin Yazılış Biçimi a. Yazı Düzeni a. Küçük ç. Yazının Temizliği a. Düzensiz 2. Ölçme ve değerlendirme için aşağıda verilen okumayazma değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Düzensiz 5. Düzensiz Öğretmen: . Büyük b. Orta c. Tam Yazılmış b. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. Alta Kaymış c. Dik ç. Normal c. ilk okuma-yazma değerlendirme formlarında yer alan değerlendirme başlıklarını temel alarak her öğrencinin gelişim düzeyini gösteren ayrıntılı değerlendirme formları hazırlamalıdır. Normal c. Çok Silinmiş d. Eksik Yazılmış c. yapılan bütün çalışmaların bir parçası olarak düşünülmelidir.

Mırıltı çıkarma b. Okuma Kuralları a. Düzensiz nefes alıp verme c. Harf hece atlama b. Sallanarak okuma 6. Nefes Kontrolü a. Parmakla izleme b. Tonlama yapma 9. Çok yavaş b. Alçak c. Harf hece ekleme b Kelime ekleme c. Dik oturarak okuma b. Normal ç. Satır atlama ç. Normal okuma 3. Oturma Biçimi a. Cetvel. Tekrarlayarak Okuma a. İzleyerek Okuma a. Okuma aralığı uzun d. Vurgu yapma ç. Öne eğik oturarak okuma c. Satır tekrarlama ç. Yüksek b. Normal okuma 4. Hızlı 8. Geriye dayanarak okuma ç.OKUMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı ve Soyadı :……………………… Aralık Kasım Numarası:……… Haziran 1. Normal Okuma . Okumada Ses Tonu a. Noktada durma b.Harf hece tekrarlama b Kelime tekrarlama c. Normal okuma 2. kalem vb. Normal okuma 5. Okuma Hızı a. Virgülde durma c. İki eliyle izleme c. Normal d. Düzensiz 7. Satır ekleme ç. Atlayarak Okuma a. Yavaş c. Ekleyerek Okuma a. izleme ç. Kelime atlama c. 253 Mayıs Şubat Nisan Ekim Ocak Eylül Mart .

254 . (1) yapamıyor (2) biraz yapıyor (3) iyi yapıyor Aralık Kasım Mayıs Şubat Nisan Ekim Ocak Eylül Mart Öğrencinin Adı ve Soyadı: Haziran Duyduğu sesi ayırt etme Görsellerle sesi eşleştirme Sesi /Harfi okuma Sesi /Harfi yazma Seslerden /Harflerden hece oluşturma Heceleri okuma Heceleri yazma Hecelerden kelimeler oluşturma Kelimeleri okuma Kelimeleri yazma Kelimeleri görsellerle eşleştirme Cümleler oluşturma Cümleleri okuma Cümleler yazma Cümleleri görsellerle ifade etme Metin oluşturma Metin okuma Kendini yazılı ifade etme şeklinde rakamla değerlendirilerek ilgili karelere yazılır. gerekli aşamalarda destekleyici çalışmalar yapılır.İLK OKUMA-YAZMA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Yönerge: Öğrencinin aşağıdaki becerileri geliştirme durumu aylara göre. Öğretmen: İmza: . Öğretim yılı boyunca öğrencinin gelişimi izlenir.

§ Renkleri tanır. § Cümleleri görsellerle ifade eder. Sesi Hissetme ve Tanıma § Duyduğu sesleri ayırt eder. § Matematiksel ifadeleri doğru yazar. § Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Seslerden / Harflerden Heceler. § Yazmak için hazırlık yapar. kelimelerden cümleler oluşturarak okur. § Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Bu kazanımlar ilk okuma yazma öğrenme sürecinin farklı aşamalarında da ele alınabilir. § Yankılayıcı okur. § Kelimeler. § Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. § Rehber yardımıyla okur. § Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. § Metin ve görsel ilişkisini sorgular. § Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. görsel okuma-sunu kazanımlarının tümü kullanılmalıdır. § Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. sınıf dinleme. § Okumak için hazırlık yapar. yazma. § Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. anlamlandırır ve yorumlar. okuma. § Resim ve fotoğrafları yorumlar. § Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. . § Dikte etme çalışmalarına katılır. hecelerden kelimeler. Kelimeler ve Cümleler Oluşturma § Seslerden heceler. hecelerden kelimeler. İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR Aşağıda ilk okuma yazma öğretimiyle ilgili kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı verilmektedir.7. § Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. § Metni takip ederek dinler. § Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. § Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. § Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Hazırlık § Dinlemek için hazırlık yapar. § İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Metin Oluşturma § Kelimeleri doğru telaffuz eder. 255 . konuşma. § Seslerden heceler. Sesi /Harfi Okuma ve Yazma § Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. § Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Okur Yazarlığa Ulaşma Bu aşamada 1.

256 .Ek 1: Kılavuz çizgili yazı defteri örneği 10 mm 15 mm 5mm m 7mm .

Ek 2: Kılavuz çizgili defter üzerinde bitişik eğik yazı harflerinin yazımı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z . 257 .

ETKİNLİKLER 258 .E.

zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmede önemli olan bazı etkinlik örnekleri aşağıda verilmektedir. 259 . zihinsel ve sosyal becerileri geliştirmesi amacıyla yürütülen çalışmalar olmaktadır. görsel okuma ve sunu başlıkları altında ele alınmaktadır. Etkinliklerin amacı. Bu nedenle öğrenme-öğretme sürecindeki her etkinlikte gerekli açıklamalar yapılmalıdır. zihninde yapılandırması ve uygulayarak becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin bu bilgileri anlaması.ETKİNLİKLER Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapılmaktadır. Ardından nasıl yapılacağı. okuma. konuşma. Etkinlik hazırlarken Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın temel becerileri ve kazanımlarına dikkat edilmelidir. Bunların yanında Atatürkçülük ve ara disiplin alanlarıyla ilgili etkinlikler “Atatürkçülük” ve “Ara Disiplin Alanları Etkinlikleri” başlıkları altında verilmektedir. Öğretmenlerin aşağıda verilenlerden daha farklı ve çeşitli etkinlikler hazırlayarak uygulamaları beklenmektedir. hangi durumlarda ve ne zaman kullanılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir. Örnek ve öneri niteliğinde olan bu etkinlikler dinleme. Öğrencinin anlamadığı ve zihninde yapılandıramadığı etkinliklerin becerilere dönüşmeyeceği unutulmamalıdır. süreci ve değerlendirilmesi iyi planlanmalıdır. Beceri yaklaşıma göre öğrencilere önce geliştirilecek becerinin ne olduğu açıklanmaktadır. Bunlardan öğrencilerin dil. yazma. Etkinlikler öğrencilerin dil.

1. DİNLEME ETKİNLİKLERİ 260 .

Hayvanların bazılarının neden uçtuklarını. Öğrencilerin." DEĞERLENDİRME 1. Okan. diğer hayvanları da eklemelerini isteyebilirsiniz. GEREÇ. bir sağa bir sola koşuyordu. Metinde verilmeyen. 261 . 2. Hepsini çok sevdi. diğer hayvanları da gözlemledi.ADI: SINIFLAMA DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. Kaplan. "Okan. bazılarının da neden uçmadıklarını sorunuz. kartal ve kanaryayı dikkatle inceledi. kafesinde geziniyordu. Güvercin. 3. Oradaki bütün hayvanları ilgiyle izledi.2 10-15 dakika Dinleme Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. ORTAM: Türkçe 1. Aslan. annesiyle hayvanat bahçesine gitmişti. Tilki ise bakıcısının getirdiklerini yiyordu. Karar verme Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni sesli okuma kurallarına dikkat ederek öğrencilerinize iki kez okuyunuz. hayvanların benzer özellikte olanları aynı grupta toplamalarına dikkat edilmelidir. İlgisini en çok kuşlar çekti.

…………………….. ……………………... …………………….. Bildiğiniz diğer hayvanları aşağıdaki boşluklara yazınız. 262 . ……………………... Diğer hayvanlar ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… …………………………. Kuşlar ……………………..ÇALIŞMA KÂĞIDI Metinde geçen kuşlar ile diğer hayvanları yazınız. Kuşlar ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………. Diğer hayvanlar ……………………..

Öğle yemeğini annesiyle birlikte saat 13. Siz okurken öğrencilerin de çalışma kâğıdındaki boşlukları doldurmalarını isteyiniz. Resimlerde gördüklerini ve düşüncelerini sorunuz. yer. peynir.30’da dişlerini fırçalar. Özlem saat 21. Çalışmasını tamamladıktan sonra arkadaşlarıyla oynamak için saat 15. Okulda yaşadıklarını anlatır. Saat 13. Birinci okuma ikinci okumaya göre daha yavaş olmalıdır. Okulda öğrendiklerini annesi ve babasıyla paylaşır. Aşağıdaki metni iki kez okuyunuz. Kahvaltıda ekmek. Ders ve etkinlik yapmaktan zevk alır. Saat 20. 263 .00’te okuldan eve gelir. Özlem saat 14.00’te çalışma masasına oturur ve çalışmaya başlar. Öğrencilerden nasıl bir yol izlediklerini açıklamalarını isteyiniz. Karar verme Çalışma kâğıdı SÜREÇ Metni okumadan önce öğrencilerin çalışma kâğıdındaki resimleri incelemelerini isteyiniz. Annesi onu kapıda güler yüzle karşılar. Bir saat parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynar.30’da ailesiyle birlikte yer ve sohbet eder. Daha sonra eve gelir ve babası gelinceye kadar kitap okur. Akşam yemeğini saat 18.00’de ulaşır.00’de yatağına yatar.ADI: ÖZLEM’İN BİR GÜNÜ DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. Çantasını hazırlar ve evden çıkar. Kahvaltıya oturur. Okula saat 8. Özlem’in bir günü böylece tamamlanmış olur. ORTAM: Türkçe 2 20-25 dakika Dinleme Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Cevaplar yazıldıktan sonra metin tekrar okunarak öğrencilerin cevaplarının doğruluğu kontrol edilmelidir.00’de uyanır. Özlem hemen odasına gidererek okul giysilerini ve çantasını yerleştirir. ÖZLEM’İN BİR GÜNÜ Özlem. Akşam işten dönen babasını kapıda sevinçle karşılar. DEĞERLENDİRME 1. çalar saatinin sesiyle saat 7. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla derslere katılır. GEREÇ. yumurta vb. Elini yüzünü yıkar.30’da yer. 2.00’te parka gider.

……yer.Özlem. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla derslere katılır.00’de …………. Okula saat 8.00’de ………………. çalar saatinin sesiyle saat 7. Kahvaltıya oturur. 264 . Kahvaltıda ………..

30’da yer.Okuldan saat 13. karşılar. Öğle yemeğini ……………… …………. çalışmaya başlar. saat 13.00’te eve gelir. Annesi onu kapıda ……. 265 .. ……………. Özlem saat ……………………………………...

Akşam yemeğini saat 18. Özlem’in bir günü böylece tamamlanmış olur.’de yatağına yatar. Özlem saat ………..00’te parka gider. Saat 20.30’da dişlerini …………. Bir ……… parkta arkadaşlarıyla …………… oynar. 266 .Çalışmasını tamamladıktan sonra arkadaşlarıyla oynamak için saat 15.30’da ailesiyle birlikte …… ve ……… eder.

Çalışma kâğıtlarını öğrencilerinize dağıtınız.ADI: DİNLE . Karar verme Çalışma kâğıtları SÜREÇ Aşağıda bir adres tarifi yapılmıştır. 1. Tarif edilen birinci adresteki evde kimler yaşamaktadır? 3. Evin sağında bir çiçekçi. Evin arkasında ise sağlık ocağı bulunmaktadır." DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları öğrencilerinize yöneltiniz. "Ev ana caddeye çok yakındır. GEREÇ. Bu parkın adı Atatürk Parkı'dır. solunda ise okul vardır.KARŞILAŞTIR DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. Bu etkinlik tahtaya çizilerek de yapılabilir. Adresi ararken ne tür bilgilerden (ipuçlarından) yararlandınız? 2. güzel ve etkili kullanma. İkinci adresi ise öğrencilerin tarif etmesini isteyiniz. İkinci adreste kütüphane nerededir? 267 . ORTAM : Türkçe 2 10-15 dakika Dinleme Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Çiçekçinin arkasında büyük bir park vardır. Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak öğrencilerin çalışma kâğıdındaki birinci adresi bulmalarını isteyiniz. Türkçeyi doğru.

ÇALIŞMA KÂĞIDI

1. Adres

ÇİÇEKÇİ

OKUL

Emel ve ailesi bu evde yaşıyor.

ATATÜRK PARKI
SAĞLIK OCAĞI

2. Adres

OKUL
HASTANE
Mert ve ailesi bu evde yaşıyor.

KÜTÜPHANE

MUHTARLIK

268

ADI: TAHMİN ET DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM: Türkçe 3 15-20 dakika Dinleme Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Yaratıcı düşünme, karar verme. Okuma metni SÜREÇ
Aşağıdaki metni öğrencilerinize iki defa okuyunuz (Birinci okuma ikinci okumaya göre daha yavaş olmalıdır). Okumada (***) işaretli yerlerde durarak parantez içinde verilen soruları öğrencilerinize sorarak metnin nasıl gelişeceğini tahmin ettiriniz. ikinci okumanın bitiminde öğrencilerinizden tahminlerinin doğruluğunu kontrol etmelerini isteyiniz.

ITIR KARINCA
Karınca Itır gayretli gayretli yuvasından içeri sızan güneş ışığına doğru yürüyordu. Dışarıya çıktığında en çok hoşuna giden şey (***“Size göre en çok hoşuna giden şeyler ne olabilir?”) güneşin sıcaklığını hissetmek, bir de kuşların cıvıltısını duymaktı. Bu güzel dünya küçük bir karınca için aynı zamanda tehlikeli bir seyahatin başlangıcıydı. Itır kendi kendine “Amacım önümüzdeki kış için (***“Itır karıncanın kış için amacı ne olabilir?”) yeteri kadar arpa, buğday ve yulaf toplamak.” dedi. Tam o sırada üzerinden bir rüzgar esti. Küçük bir çocuğun ayağının altında ezilmekten son anda kurtuldu. Çocuk neşeyle gösterdi: Bak! Bak! Yürüyen bir buğday tanesi, görüyor musun? Arkadaşı cevap verdi: Eğer bir götüren yoksa, hiç kendi kendine gider mi tane!... O çalışkan bir karınca, dikkat et sakın üzerine basma! Itır karınca, buğday tanesini taşırken bir yandan da o günün planını yapıyordu. (***“size göre bu planda neler olabilir?”) Bugün on yedi buğday, on üç arpa, sekiz yulaf tanesini yuvama taşımam gerekiyor, diyordu. İlk buğday tanesini yuvasına götürdüğünde bir anda güneşin ışıltısı, kuşların cıvıltısı ve tarlalardan dönen çocukların sesleri kesilmişti. Küçük karınca, buğdaylara yeni bir tane daha eklemek için, yuvasını aydınlatan güneş ışığına, kuş cıvıltısına ve çocuk seslerine doğru gayretle yürümeye devam etti. MEVLÂNÂ, MESNEVİ IV,2955-2962 Karıncalar ve Buğdaylar (Düzenlenmiştir.)

DEĞERLENDİRME
"Neden böyle bir tahmin yaptınız?" sorusuyla öğrenciler yönlendirilerek tartışma ortamı yaratılmalıdır.

269

ADI: EŞ SESLİ KELİMELERİ BUL
DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM: Türkçe 3 15-20 dakika Dinleme Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. Karar verme Çalışma kâğıdı

SÜREÇ
Aşağıdaki metni sesli okuma kurallarına uygun olarak öğrencilere iki kez okuyunuz.Birinci okumada öğrencilerin dikkatle dinlemelerini, ikinci okumada ise metinde koyu yazılı kelimeleri vurgulu okuyarak, bunların hangi anlamlarda kullanıldıklarını yazmalarını isteyiniz. Etkinlikte örnek bir çalışma kâğıdı verilmiştir. yazmaları da istenebilir. Bu çalışma kâğıdı çoğaltılarak dağıtılabileceği gibi öğrencilerden sadece kelimeleri defterlerine

“Öğretim yılı bitmiş yaz tatili başlamıştı. Ece yüzmeyi çok seviyordu. Yüzme öğrenmek istiyordu. Kursa başladı. Akşam günlüğüne yüzücü olmak istediğini yazdı. Ece’nin yedi yaşında bir de kardeşi vardı. Kardeşinin de yüzme öğrenmesini istiyordu. Ailesinden izin aldı. Ertesi gün öğle yemeğini sevinçle yediler. Her ikisi de yüzmek için sabırsızlanıyordu. Hemen yola çıktılar. Ece dallardaki kuşları gösterdi ve izlediler.” “Ne güzel ötüyorlar.” dedi. Kursa koşarak gittiler. Kursta havuza dalan öğretmenlerini dikkatle

1. 2. 3. 4.

DEĞERLENDİRME “Yaz” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? “Yedi” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? “Dal” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Öğrencilerinizin eş sesli başka kelimeleri tartışarak bulmalarını sağlayınız.

270

ÇALIŞMA KÂĞIDI

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz. Dinleyeceğiniz metinde bu kelimeler farklı anlamlarda kullanılmıştır. Dikkatle dinleyerek anlam farklılıklarını bulmaya çalışınız. Bunların hangi anlamlarda kullanıldığını noktalı yerlere yazınız.

yaz:………………………………………………………………………

yaz:………………………………………………………………………

dal:………………………………………………………………………

dal:…………………………………………………………………………

yedi:………………………………………………………………………

yedi:…………………………………………………………………………

271

ADI: EŞ ANLAMLISINI BUL DERS : Türkçe SINIF : 3-4-5 YAKLAŞIK SÜRE : 20-25 dakika ÖĞRENME ALANI : Dinleme KAZANIM : Dinlediklerinde eş anlamlı kelimeleri ayırt eder. BECERİLER : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, karar verme. ARAÇ, GEREÇ, ORTAM: Çalışma kâğıdı

SÜREÇ Aşağıdaki metni okumadan önce öğrencilerinize çalışma kâğıdında verilen kelimelerin eş anlamlılarını tahmin ettiriniz. Daha sonra metni iki kez okuyunuz. Okurken altı çizili kelimeleri daha yavaş ve vurgulu okumaya dikkat ediniz. Öğrencilerinizden çalışma kâğıdında boş bırakılan yerlere, metinde duydukları kelimelerin eş anlamlılarını, verilen kelimeler arasında uygun olanlarla tamamlamalarını isteyiniz. BAYRAM SEVİNCİ Gamze, o gün bayram kutlamalarını izlemek için dedesi ile tören alanına gidecekti. İkisi de günlük giysilerini çıkarıp daha şık olanlarını giydiler. Heyecanla evden çıktılar. Alana giderken üstleri yazılı bezlerin cadde ve sokaklara asılı olduğunu gördüler. Bezlerin üstünde vatanımız ve milletimiz ile ilgili övücü sözler yazıyordu. Tören alanında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Öğrencilerin spor ve dans gösterilerini izlerken ikisinin de kalbi heyecanla çarpıyordu. Dedesi, Gamze’ye bu bayramın öyküsünü ve kendi askerlik anılarını anlattı. Gamze izlediklerinden ve dinlediklerinden büyük zevk aldığı için bugünün hayatının en güzel günlerinden biri olduğunu düşündü.

DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerle birlikte cevapları kontrol ediniz. 2. İstenenler dışında metinde geçen eş anlamı olan bulmalarını ve anlamları üzerinde tartışmalarını isteyiniz. diğer kelimeleri

272

Öğretmeninizin okuduğu metni dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında aşağıda boş bırakılan yerlere dinlediğiniz kelimenin eş anlamlısını kutu içerisindeki kelimeler arasından seçerek yazınız.

hikâye – elbise – hatıra – yaşam – yurt – yürek - ulus

BAYRAM SEVİNCİ Gamze, o gün bayram kutlamalarını izlemek için dedesi ile tören alanına gidecekti. İkisi de günlük ………………….. çıkarıp daha şık olanlarını giydiler. Heyecanla evden çıktılar. Alana giderken üstleri yazılı bezlerin cadde ve sokaklara asılı olduğunu gördüler. Bezlerin üstünde ………………….. ve …………………… için övücü sözler yazıyordu. Tören alanında büyük bir kalabalık toplanmıştı. Öğrencilerin spor ve dans gösterilerini izlerken ikisinin de ……………………. heyecanla çarpıyordu. Dedesi, Gamze’ye bu bayramın ……………………….. ve kendi askerlik ……………………… anlattı. Gamze izlediklerinden ve dinlediklerinden büyük zevk aldığı için bu günü ………………….. en güzel günlerinden biri diye düşündü.

273

ADI: KARŞITINI BUL DERS : Türkçe SINIF :4-5 YAKLAŞIK SÜRE : 10-15 dakika ÖĞRENME ALANI : Dinleme KAZANIM : Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. BECERİLER : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, karar verme. ARAÇ, GEREÇ, ORTAM: Çalışma kâğıdı

SÜREÇ Öğrencilerinize aşağıdaki metni okumadan önce çalışma kâğıdında verilen kelimelerin zıt (karşıt) anlamlılarını tahmin ettiriniz. Aşağıdaki metni iki kez okuyunuz. Birinci okuma ikinci okumaya göre daha yavaş olmalıdır. Öğrencilerinizden ikinci okuma yapılırken çalışma kâğıdındaki kelimelerin zıt anlamlılarının geçtiği cümleleri yazmalarını isteyiniz. AĞDAKİ KUŞLAR Avcı, göl kıyısında kuşlar için bir tuzak kurmuştu. Koskoca ağla bir sürü kuş yakalamıştı. Ancak kuşlar öyle büyüklerdi ki ağı da kendileriyle birlikte havalandırarak uçup gittiler. Avcı da başladı peşlerinden koşmaya. Derken bir çiftçiye rastladı. Çiftçi sordu: “Nereye koşuyorsun? Peşlerinden gidip o kuşları yakalayacağını mı sanıyorsun?” Avcı karşılık verdi: “Eğer o ağın içinde bir tek kuş olsaydı, dediğin gibi onu yakalayamazdım. Ama bunları yakalarım.” Avcının dediği de çıktı. Akşam olunca ağın içindeki kuşlar kendi yuvalarına dönmek istedi. Bu yüzden hepsi kendi gitmek istediği yöne doğru ağı çekiştirdiler. Biri ormana doğru çekti, öbürü bataklığa, bir başkası da tarlalara. Derken hepsi birden yoruldu ve ağla birlikte yere düşüp kaldılar. Avcı da geldi ve onları birer birer topladı.

DEĞERLENDİRME Öğrencilerin zıt anlamlı kelimeleri metinde geçen cümle ile birlikte yazmalarına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde metin okunmadan da zıt anlamlıları bulunabilir.

274

Aşağıdaki kelimelerin zıt (karşıt) anlamlılarını bulmak için metni dikkatle dinleyiniz. Zıt anlamlısı olduğunu düşündüğünüz kelime, metin içinde hangi cümlede geçiyorsa bu cümleyi yazınız.

bitti küçük

Avcı da başladı peşlerinden koşmaya. …………………………………………………………………...............

dışında

…………………………………………………………………...............

sabah

…………………………………………………………………...............

gitti

…………………………………………………………………...................

275

baskı hatası yüzünden önemli bazı yerlerin adları çıkmamıştır. “Size okuyacağım metindeki ipuçlarını kullanarak çalışma kâğıdındaki boşlukları doldurunuz. Kasabanın en geniş alanına sahip olan yer spor karşısında ise kütüphane arkasında ise çiçekçi vardır. okula kırtasiye dükkanından daha yakındır. problem çözme. ARAÇ. Aşağıdaki bilgileri kullanarak yerleşim planını tamamlayınız. Müzenin arkasında ise bir manav bulunmaktadır. kütüphane) doğru bir şekilde bulmalarına. BECERİLER : Karar verme. kendilerine verilen ipuçlarını kullanmalarına dikkat edilmelidir. sahasıdır. ORTAM: Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinize. kırtasiye. Atatürk İlköğretim Okulunun önünde kırtasiye dükkânı ve havuz vardır.” açıklamasını yapınız." Kasabanın tek müzesi sinemanın yanındadır.ADI: YERİNİ BUL DERS : Türkçe SINIF :4 YAKLAŞIK SÜRE : 15-20 dakika ÖĞRENME ALANI : Dinleme KAZANIMLAR : Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. spor sahası.Anadolu DEĞERLENDİRME Yerleşim planında boş bırakılan yerleri (müze. Seçici dinler. Eczanenin tam Lisesi ve bankanın bulunmaktadır. Çalışma kâğıtlarını dağıtarak metni öğrencilerinize iki kez okuyunuz. 276 . "Karahisar Kasabası'nın yerleşim planında. GEREÇ. Havuz. havuz.

.......... ...... ..... Anadolu Lisesi banka Atatürk İlköğretim Okulu .. ........... 277 ........ Eczane ………....................................... ……… … .....§ Yerleşim alanında boş bırakılan yerleri dinlediğiniz metne göre doldurunuz.... hastane sinema .....

ADI: EŞ SESLİ KELİMELERİ BUL DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. Bu çalışma kâğıdı çoğaltılarak dağıtılabileceği gibi öğrencilerden yalnızca çalışma kağıdındaki kelimeleri defterlerine yazmaları da istenebilir. Çantasını alarak bahçeye çıktı. O sırada arkadaşı Gökhan’ın gülerek geldiğini gördü. Orhan bunları düşünerek piknik çantasını hazırladı. Arı ve kelebekleri izledi. “Orhan sabah erken kalktı. Çayda büyükler yüzüyorlardı. Bu “Yüz” kelimesi metinde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? “Çay” kelimesi metinde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? “Gül” kelimesi metinde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? soruları sınıfça tartışınız ve öğrencilerinizin eşsesli başka kelimeler bulmalarını isteyiniz. 2. 278 . Öğrencilerinize bazı kelimelerin birden farklı anlamda verildiğini söyleyiniz ve onlardan bu kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldıklarını yazmalarını isteyiniz. Çünkü öğretmeni ve arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gideceklerdi. Türkçeyi doğru. güzel ve etkili kullanma. Etkinlikte örnek bir çalışma kâğıdı verilmektedir. Gidecekleri piknik yeri çay kenarındaydı. Ancak bir gün önceden arkadaşlarıyla birlikte çaya girmeme ve yüzmeme konusunda karar verdiler. Bahçedeki güllerde arı ve kelebekler uçuşuyordu. 3. Gökhan’la birlikte arkadaşlarına doğru koştular. Kahvaltıda çayını içti. heyecanla yüzünü yıkadı. Ekmeğini ve peynirini yedi. karar verme Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni iki kez okuyunuz.” DEĞERLENDİRME 1. ORTAM: Türkçe 4-5 15-20 dakika Dinleme Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. Annesi ve babasıyla birlikte kahvaltıya başladı. GEREÇ.

Yüz:……………………………………………………………………… Yüz:……………………………………………………………………… Başka bir anlamda da siz kullanmaya çalışınız………………………………………… Çay:……………………………………………………………………… Çay:………………………………………………………………………… Başka bir anlamda da siz kullanmaya çalışınız………………………………………… Gül:……………………………………………………………………… Gül:………………………………………………………………………… Başka bir anlamda da siz kullanmaya çalışınız………………………………………… 279 .ÇALIŞMA KÂĞIDI Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz. Dinleyeceğiniz metinde bu kelimeler farklı anlamlarda kullanılmıştır. Dikkatle dinleyiniz ve anlam farklılıklarını bularak noktalı yerlere yazınız.

Öğrencilerinizden birinci okumada dikkatle dinlemelerini. karar verme. güzel ve etkili kullanma. 3. Sebep-sonuç ilişkilerini kurmalarına dikkat ediniz. ikinci okumada ise boşlukları doldurmalarını isteyiniz. Etkinlikte örnek bir çalışma kâğıdı verilmektedir. ORTAM: Türkçe 4-5 15-20 dakika Dinleme Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. Bu çalışma kâğıdı çoğaltılarak dağıtılabileceği gibi öğrencilerden defterlerine yazmaları da istenebilir. 4.ADI: NEDEN? ÇÜNKÜ… DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. 280 . 2. Cevaplarını kontrol etmelerini sağlayınız. Çalışma kâğıdı SÜREÇ “Barışa Giden Yol" metnini iki kez okuyunuz. DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin: 1. Kendilerine özgü nedenler bulmalarına olanak veriniz. Türkçeyi doğru. GEREÇ. Yazdıkları nedenlerin. sonuçları açıklayıp açıklamadığını sınıfça tartışınız.

Başkalarının düşüncelerine. Çünkü barış ve huzurun temelinde hoşgörü ve saygı vardır. arkadaşlarımızı daha çok severiz. Unutmamalıyız ki hoşgörülü olmak. bu değerlere karşılıklı saygı göstermemize ve hoşgörüyle bakmamıza bağlıdır. savaşları önlemenin yolunun hoşgörüden geçtiğine inanmıştı. Her ulusun kendine özgü gelenekleri. Bizde ise inek sıradan bir hayvan olarak kabul edilir. Bunu çok iyi bilen Atatürk “Yurtta barış. dile getirmişti. Atatürk.) 281 .BARIŞA GİDEN YOL Örf ve âdetler insanlar arasında düzeni sağlamak için oluşmuştur. Daha anlayışlı olur. İnsanların birbirlerinin düşünce. gelenek ve inançlarına saygı göstermemeleri savaşlara dahi neden olabilmektedir. Ona saygı gösterilir. Her insanın istediği gibi düşünme ve inanma özgürlüğünün olduğunu da Hüseyin ATABAŞ Okumayı Seviyorum (Düzenlenmiştir. Huzur içinde yaşamamız. kazanabileceğimiz önemli özelliklerden biridir. dünyada barış” görüşünü ilke edinmişti. Bunu kazanırsak arkadaşlarımızla ve çevremizle daha iyi ilişkiler kurarız. Örneğin Hindistan’da inek insanlar için kutsal bir hayvandır. Hoşgörü olmadan arkadaşlık. geleneklerine ve dinlerine saygı göstermeliyiz. Bu da dünya barışının korunmasını sağlar. dostluk ve barıştan söz etmek mümkün değildir. yaşam biçimleri ve inançları vardır. Böylece aileden başlayarak tüm insanları severiz.

..…………………………………………………....................................................................................…………………………………………………........................………………………………………………….................. 282 ....…………………………………………………........... 3 Hoşgörülü olmalıyız.................................................................................. âdetleri ve dinleri birbirlerinden farklıdır? Çünkü…………………………………………………….............. …………………………………………………...1 Ulusların düşünceleri.................................. .......................................................................…………………………………………………...... ………………………………………………….............................. ........................................................ …………………………………………………................................................... Çünkü…………………………………………………….. …………………………………………………....... ........ …………………………………………………...............................................…………………………………………………........................................................ Çünkü……………………………………………………. ........................................................................................................ gelenekleri. dünyada barış” görüşünü ilke edinmiştir......... 2 Atatürk “Yurtta barış....................................... ................................. …………………………………………………................................ ........

karar verme. Güneş ve Habibler mahallelerindeki evlerin su baskınına uğradığını belirten yetkililer. Daha sonra 5N 1K formunu öğrencilere dağıtarak bu soruları cevaplamalarını isteyiniz. 71 iş yeri ve evden su baskınlarına karşı yardım çağrısı aldıklarını söylediler. Antalya'da son 20 saatte. niçin ve kim sorularına (5N 1K) cevap arar. yardım çalışmalarında 11 ekibin görev yaptığını bildirdiler. Anadolu Ajansı muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre. Gazeteler DEĞERLENDİRME 1. metrekareye düşen yağış miktarının. ARAÇ. 2. Cevapların yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. Öğrencilerinizin 5N 1K sorularına verdikleri cevapları tartışarak kontrol ediniz. Antalya'da 20 saattir aralıksız yağan yağmur nedeniyle metrekareye 150 kilogram yağış düştü. Teoman Paşa. nasıl. yıl ortalamasının üstünde olduğunu belirttiler. Birinci okuma ikinci okumaya göre daha yavaş olmalıdır. yağan aralıksız yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığını. ORTAM: Çalışma kâğıdı DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM : : : : : SÜREÇ Aşağıdaki metni öğrencilerinize iki kez okuyunuz. Yetkililer. GEREÇ. SU BASKINI Antalya'da geceden bu yana aralıksız yağan yağmur birçok ev ve iş yerinin su altında kalmasına neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri.ADI: 5N 1K Türkçe 4-5 15-20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne. 283 . ne zaman. Özellikle Kepezaltı. BECERİLER : Problem çözme. Öğrencilerinizin dinleme durumlarını kontrol ediniz. nerede. 3.

… …………………………………………………. Su baskını ne zaman oldu? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Ev ve iş yerleri niçin sular altında kaldı? …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Yağmur nasıl yağdı? …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………..Su Baskını Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz metne uygun olarak doldurunuz. 284 . Yağmur özellikle nerelerde su baskınlarına neden oldu? Su baskınına uğrayanlar ne yaptı? ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Bu haberi kim verdi? ………………………………………………....

KONUŞMA ETKİNLİKLERİ 285 .2.

ORTAM : : : : : : : TÜRKÇE 2-3 20 dakika Konuşma Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Öğrencilerinize bu ifadeleri ne zaman kullanabileceklerini sorunuz. 2. Öğrencilerinizden bu ifadelerin günlük ilişkilerde kullanılmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunlara örnekler vermelerini isteyiniz.ADI: SAYGI AĞACI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ.GEREÇ. duygularını serbestçe ifade etmelerine ve beden dilini kullanmalarına dikkat ediniz. 286 . etkili ve güzel kullanma Saygı ağacı SÜREÇ Teşekkür ederim Günaydın Özür dilerim İyi akşamlar Merhaba Tebrik ederim Saygı ağacındaki ifadeleri kullanarak karşılıklı konuşmalar yaptırınız. DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerin karşılıklı konuşmalarında. Türkçeyi doğru.

287 . Öğrencilerin karşılıklı konuşmalarda duygularını serbestçe ifade etmelerine ve beden dilini kullanmalarına dikkat ediniz. Türkçeyi doğru. Etkinliğin ikinci aşamasında öğretmen öğrencilerden sembollerden birini seçerek o sembolün ifade ettiği hava durumunun kendilerinde neler hissettirdiğini sözlü olarak arkadaşlarıyla paylaşmaları isteyiniz.ADI: HAVA NASIL ORALARDA? AĞACI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ. 2. Hava durumu sembolleri SÜREÇ Öğrencilerden bir hafta boyunca yazılı ve basılı kaynaklardan yaşadıkları illerdeki hava durumunu takip etmeleri ve verilen sembollerden yararlanarak bunları tabloda veya Türkiye haritası üzerinde belirtmelerini isteyiniz. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.ORTAM : : : : : : : TÜRKÇE 3 20 dakika Konuşma Şekil.GEREÇ. Öğrencilerinizden hava durumunu izlemenin hayatımızdaki önemini örneklerle açıklamalarını isteyiniz. 3. araştırma yapma. DEĞERLENDİRME 1. Bu sembollerin nerelerde kullanıldıklarını sorunuz. güzel ve etkili kullanma.

ADI:KİTAPLAR KONUŞUYOR NASIL ORALARDA? AĞACI DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : TÜRKÇE 4- 5 20 dakika Konuşma Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, araştırma yapma. Hikâye kitapları, çalışma kağıtları vb.

SÜREÇ

Sınıfınızda bulunan hikâye kitaplarından öğrencilerinizin okuduklarını bir çantaya koyunuz. Sınıftan belirlediğiniz birkaç öğrencinin bu çantadan kitap seçmesini isteyiniz. Seçilen kitaptaki hikâyeyi sınıfa anlatmalarını isteyiniz. Bu etkinlik aşağıdaki gibi de yapılabilir. Cemal Süreyya’nın “Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi”, İsmail Cem Güney’in “Evvel Zaman İçinde”, Orhan Veli’nin “Nasrettin Hoca Hikâyeleri” ve Oğuz Tansel’inin “Allı ile Fırfırı ve Karagöz ve Hacivat” eserlerinin adlarına ayrı ayrı kartlara yazılarak çantaya konulur. Öğrenciler bu kartlardan birini seçer, seçtiği karttaki hikâye hakkında konuşur.

DEĞERLENDİRME 1.Öğrencilerinizin konuşma kurallarını uygulama durumunu gözleyiniz. 2. Hikâyenin kahramanlarını, yerini, zamanını ve olayların gelişimini vurgulamalarını izleyiniz.

288

3. OKUMA ETKİNLİKLERİ

289

ADI: SEBEP-SONUÇ
DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : Türkçe 1 20 dakika Okuma Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Problem çözme, karar verme. Okuma metni

SÜREÇ

Aşağıdaki metni okuyarak öğrencilerinizin metindeki sebep – sonuç ilişkisini bulmalarını sağlayınız.
BARIŞ OKULA GEÇ KALDI Barış televizyon seyrediyordu. Annesi uyuması gerektiğini söyledi. Ama o yerinden bile kalkmadı. Annesi onu tekrar uyardı. -Tamam anne kalkıyorum, dedi. Annesi: -Oğlum çantanı da hazırlamamışsın! -Aman anne sabah hazırlarım, dedi. İsteksiz isteksiz odasına gidip yattı. Sabahleyin annesi Barış'ı uyandırmaya çalıştı. Ancak Barış bir türlü uyanamadı. Uyandığında okula geç kaldığını farketti. Aceleyle çantasını toplayıp giyindi. Kahvaltı bile yapmadan okula koştu. Öğretmen “Kitap ve defterlerinizi çıkarın.” dedi. Barış çantasını karıştırdı. Ama kitabını bulamadı.

Olayın Sebebi Barış'ın erken yatmaması ve çantasını hazırlamaması.

Olayın Sonucu Barış'ın okula geç kalması ve kitabını evde unutması.

DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerinize Barış okula neden geç kaldı? Sorusunu yönelterek bir tartışma ortamı oluşturunuz.

2. Kendi yaşantılarından bu olaya benzer (sebep–sonuç içerikli) örnekler vermelerini
isteyiniz.

290

ADI: HİKÂYE HARİTASI
DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : Türkçe 1 10-15 dakika Okuma Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,karar verme Hikâye haritası

SÜREÇ

Aşağıdaki

metni

sesli

okuma

kurallarına

uygun

okuyunuz.

Öğrencilerinizden çalışma kâğıdını doldurmalarını isteyiniz.

“Ahmet yürüyerek okula gidiyordu. Yolun karşısına geçmeye çalışan
görme engelli bir arkadaşını fark etti.Hemen yanına gitti. Yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Arkadaşı, Ahmet’e teşekkür etti. Ahmet arkadaşına yardımcı olduğu için çok mutlu oldu.Birlikte okula gittiler.”

DEĞERLENDİRME

1. Ahmet niçin mutlu olmuştur? 2. Arkadaşı Ahmet’e niçin teşekkür etmiştir? 3. Öğrencilerin hikâye haritasını metne uygun doldurmalarını sağlayınız. 4. Cevapları tartışarak kontrol ediniz.

291

HİKÂYE HARİTASI Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz metne göre doldurunuz.

ANA KARAKTER

YER

OLAY

292

ADI: RESİM – KELİME EŞLEŞTİR DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : Türkçe 1 15 dakika Okuma Görsellerden yararlanarak kelime hazinesini geliştirir. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma Çalışma kâğıdı

SÜREÇ Aşağıdaki resimleri kelimelerle eşleştiriniz.

ataş

kalem

otobüs

kitap

DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin yaptıkları eşleştirmeleri kontrol ediniz.

293

ADI: RESİMLİ BULMACA DERS : Türkçe SINIF :2 YAKLAŞIK SÜRE : 15 dakika ÖĞRENME ALANI : Okuma KAZANIM : Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. BECERİLER : Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ Aşağıdaki hayvanların adlarını resimlerin altına yazınız.

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin yazdığı kelimeleri kontrol ediniz.

294

ADI: RESİMLİ BULMACA DERS : Türkçe SINIF :3 YAKLAŞIK SÜRE : 15 dakika ÖĞRENME ALANI : Okuma KAZANIM : Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. BECERİLER : Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma ARAÇ, GEREÇ, ORTAM : Çalışma kâğıdı

SÜREÇ Aşağıdaki hayvanların adlarını bulmacada uygun olan yerlere yazınız.

DEĞERLENDİRME 1. Kelimelerin yazımını kontrol ediniz. 2. Bulmacada hangi ipuçlarından yararlandıklarını sorunuz.

295

.... Eşleştirmelerin doğruluğunu kontrol ediniz........(.... Eleştirel düşünme...... Geçen gün ayı kadar bir köpek gördüm.... ORTAM : Türkçe 3 25 dakika Okuma Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular...... Maçta arkadaşım sakatlanınca çok üzüldüm. Dedemin 200 yaşında olduğunu söylüyorlar.. karar verme.. Annesini görünce ağlamaya başladı...) DEĞERLENDİRME 1..... Türkçe sınavı sonucunu öğrenince sevinçle haykırdı........ADI: MÜMKÜN MÜ? DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ.....) (..... cümleye duygusallık mı ya da abartı mı kattığını cümlenin karşısında verilen yay ayraç içine yazınız. 296 ...........) (.... GEREÇ....... çizgi film ve diğer televizyon programlarında duygusal ve abartılı ögelerle karşılaşıp karşılaşmadıkları hakkında konuşunuz..) (.. Yaşlı amca çok üzgün görünüyordu..... film... 10 yaşındaki arkadaşım 50 numara ayakkabı giyiyor.) (.......) (............... 2........ (…................ 3.. Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki cümlelerden hangileri duygusal ya da abartılı ögeler içermektedir? Belirlediğiniz ögelerin altını çiziniz.............abartı………........) (.) Amcam beş yüz kilogramlık bir yükü bir hamlede kaldırdı.................. Güzel havalarda içimden hep şarkı söylemek geliyor.......) (. Kalabalığın önüne çıkınca utancından kulakları kızardı..) (...... Öğrencilerinizden.. benzer örnekler bulmalarını buldukları örneklerdeki duygusal ve abartılı ögeleri belirlemelerini isteyiniz.... İzledikleri reklam..

. O gün Filiz’e bir çok hediye verildi. GEREÇ. doğum gününü kutlamak için arkadaşlarını evine davet etmişti. : Karar verme.” DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerin hikâye haritasını metne uygun cevaplamalarına dikkat ediniz. Ancak onu sevindiren en güzel hediye ise uzun süredir almak istediği bir kitaptı. 297 . 4. Hafta sonu. Filiz. SÜREÇ Aşağıdaki metni sesli okuma kurallarına uygun olarak okuyunuz.. FİLİZ’İN YAŞ GÜNÜ “Filiz’in dokuzuncu yaş günüydü. Öğrencilerinizin cevaplarını tartışarak kontrol ediniz. arkadaşlarını neden ve ne zaman davet etmiştir? 2.ADI: HİKÂYE HARİTASI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ. ORTAM : Türkçe : 2-3 : 10-15 dakika : Okuma : Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. Filiz’i sevindiren hediye nedir? 3. Ardından öğrencilerinizin sessiz okumalarını ve çalışma kâğıdını doldurmalarını isteyiniz. : Hikâye haritası.

ANA KARAKTER YER OLAY ZAMAN 298 .HİKÂYE HARİTASI Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz metne göre doldurunuz.

.. 3.........ADI: BAŞLIK ÇEŞİTLERİ DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. Haberin Türü “Dişlerinizin Sağlığını Nasıl Koruyabilirsiniz?” “Araba Satışlarında Büyük Artış” “Dünya........ Öğrencilerinizden.. Verilen cevapların doğruluğunu tartışınız........................ Millîlerimizin Başarısını Konuşuyor” “Çocuklarımızın Kitap Okuma Oranı Yükseliyor” .................. Başlığı belirlerken hangi bilgilerden (ipuçlarından) yararlandınız? 2........ GEREÇ...... Karar verme Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki gazete başlıklarının hangi haber türüne (ekonomi........ ................) ait olduğunu yazınız............. DEĞERLENDİRME 1... spor............ 299 ......... sağlık.... ORTAM : Türkçe 4 20 dakika Okuma Gazete ve dergi okur. eğitim vb... .......... ............ farklı haber türlerinden güncel haber başlıkları bulmalarını isteyiniz..

Öğrencilerinizin sessiz okumalarını ve çalışma kâğıdını doldurmalarını isteyiniz. Murat arkadaşlarıyla buluşacağı için acele ediyordu. Öğrencilerin hikâye haritasını metne uygun cevaplamalarına dikkat ediniz.” için annesinden özür diledi. Karar verme Hikâye haritası SÜREÇ Aşağıdaki metni sesli olarak okuyunuz. bazı elmaların da çürük olduğunu gördü. Bir kaç domatesin ezik. Cevapları tartışarak kontrol ediniz. Alması gerekenleri tamamlayıp koşarak eve döndü. 300 . 4. ORTAM : : : : : : : Türkçe 4-5 10-15 dakika Okuma Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. Bunları Murat’a gösterdi. Murat niçin acele ediyordu? 2. “Annesi Murat’a alışveriş listesini verdi. Annesi Murat’a teşekkür ederek sepettekileri boşalttı.Murat acele ettiği sonraki alışverişe birlikte gitmeye karar verdiler.ADI: HİKÂYE HARİTASI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ. GEREÇ. Listede yazılı olanları alışveriş sepetine yerleştirirken bir yandan da gözü saatindeydi. Annesinin verdiği parayı cebine koyarak manava koştu. Annesi Murat’a ne dedi? 3.Bir DEĞERLENDİRME 1. Alışveriş yaparken daha dikkatli olmasını söyledi. Saat dörde yaklaşıyordu.

HİKÂYE HARİTASI Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz metne göre doldurunuz. ANA VE YARDIMCI KARAKTERLER YER OLAY ZAMAN 301 .

YAZMA ETKİNLİKLERİ 302 .4.

babamın adı ise Erol’dur. Can Çocuklar Esin Yaş: ……………. DEĞERLENDİRME 1. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. yedi yaşındayım ve birinci sınıfa gidiyorum. Yaş: ……………… Meslek: …………. Baba İsim: …………….Ayrıca öğrencilerinizden kendi aile ağaçlarını yapmalarını bir paragraf halinde yazmalarını isteyiniz. “Benim adım Can. Okuduğu sınıf: ………………. Metni okuyarak ağacında verilen boşlukları doldurmalarını isteyiniz. Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıda öğrencilerinizin Can’ın aile aile ağacı verilmiştir. Aile ağacına bilgileri doğru yerleştirebiliyorlar mı? 303 . Annemin adı Ebru. GEREÇ. Okuduğu sınıf: …………………. Anne İsim: ……………. Yaş: ……………… Meslek: ………….. Ankara’da oturuyoruz. Kardeşim Esin ise ana sınıfına gidiyor . güzel ve etkili kullanma. ORTAM : Türkçe 1 25-30 dakika Yazma Kendisini.. Türkçeyi doğru.Annem öğretmen babam mühendistir.ADI: AİLE AĞACI DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ... Öğrencileriniz aile ağacındaki bilgileri doğru olarak yazabiliyorlar mı? 2.” CAN’IN AİLE AĞACI Annem otuz beş babam ise otuz altı yaşındadır.

2. dizelerini kesip 1. Çekilen dizeler. GEREÇ. Grupların yazdığı şiirler birleştirilerek yeni şiirler elde edilir. duygu vb. Öğrencilerin şiirle ilgili ön bilgileri harekete geçirilir. Daha sonra aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. 2.yönden bir araya getirilir.ADI: EL BİRLİĞİYLE ŞİİR YAZALIM Türkçe 2 30 dakika Yazma İş birliği yaparak yazar. dizeyi kesip 2. Türkçeyi doğru. DEĞERLENDİRME Yazılan şiirlerden hangilerinin duygusal yönünden güzel olduğu öğrencilere sorulabilir. Bu şiirin her hangi bir ögesini (ana duygu. Şiirin ana duygusu hakkında tartışmalar yapılır. Öğrencilerin getirdiği şiirler arasından bir şiir seçilir. Not: Aynı işlem bütün sınıf için yapılabilir.dize ve 4. bir bütünlük taşıdığı ve anlatım 304 . kişisel ve sosyal değerlere önem verme. Seçilen bu şiir öğretmen tarafından bir kez okunur. şiir örnekleri DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ Öğrencilerinizden sınıfa şiir örnekleri getirmelerini isteyiniz. Öğretmen her gruba üzerinde 1. eleştirel düşünme. girişimcilik. Böylece uzun ve çeşitli şiirler oluşturulur.dize yazan zarfa. Şiir yazar. Ardından her zarftan birer dize çekilir. dize yazan dört adet zarf dağıtır. dize. ORTAM: Mektup zarfları. yaratıcı düşünme. dize. iletişim. ARAÇ.dize yazan zarfa koyarlar… Her zarfın içindeki dizeler karıştırılır. konu.) ele alarak her öğrenci bir şiir yazar. 3. şiirde geçen bir kavram vb. Öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılır. güzel ve etkili kullanma. Öğrenciler şiirlerinin 1.

yaratıcı düşünme. Şiirin ilk bölümünde dışarıda gördüklerini tanımlamaya. çiçek. girişimcilik. Türkçeyi doğru. güzel ve etkili kullanma. eleştirel düşünme. üçüncü bölümünde dışarıdaki renkleri. bahçeye çıkarılarak çevrelerinde gördüklerine ilişkin şiir yazmaları istenir. kişisel ve sosyal değerlere önem verme. okul bahçesi.ADI: ŞİİR YAZ Türkçe 3-4 40 dakika Yazma Şiir yazar. kokuları. Beste ve danslar değerlendirilirken özgünlüğe dikkat edilir. ikinci bölümünde kendileri için önemli olan herhangi bir varlığı (ağaç. kimler var? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” gibi sorularla öğrencilerin hayal kurmaları sağlanır. Sınıf ortamında sözsüz müzik dinletilerek “Şimdi nasıl bir yerdesiniz? hayali şiir olarak yazmaları Etrafınızda neler. böcek. sesleri. a. tatları tanımlamaya son olarak da konuyla ilgili duygularını yönlendirilebilir. Sınıfta bir resim dosyası oluşturulur. 305 . güneş vb.ORTAM : Resim. Yazılan şiirler bestelenerek şarkı gibi okunabilir. ARAÇ. yazmaya DEĞERLENDİRME Şiirler değerlendirilirken etkili ve heyecanlı anlatımı olan şiirlerin hangileri olduğu sorulabilir. sınıf. Bu dosyadan seçilen resimlerle ilgili şiirler yazdırılır. DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ Aşağıdaki etkinliklerden birini seçerek öğrencilerden şiir yazmalarını isteyiniz. c. Öğrenciler. Öğrencilerin evlerinden resimler getirmeleri istenir. Beğenilen besteler eşliğinde dans edilebilir. Kurdukları istenir. b.) seçip onun hakkında yazmaya. GEREÇ.

bir insan olduğunu yüzüne bakınca anladım....... 5....... ağır ağır. 7..... Ayşe’nin 2...... 9. 6. .Dedemden kalan ......... Öğrencileriniz cümlelere uygun kelimeleri seçebiliyorlar mı? 2. ARAÇ........ dikkatli.......... Herkese DEĞERLENDİRME 1... 8. herkese ...... genç.... kaynar. yaratıcı düşünme. 3..... Boşlukları yay ayraç içindeki uygun kelimelerle doldurunuz... karar verme........ .. güler yüzlü..... kullanıyor... ( hoş...Dost..... lezzetli ) 1....... tokası var. b. GEREÇ.. beşer. söyler. eski. ... bağırıyordu. çıkacaksın 7........ ( plastik...... gelir.Ayağı burkulan kedi ............ .. hızlı..... acı.....Topluluk önünde çok . hafifçe.. Öğrencileriniz boşluklara uygun kelimeleri seçerken hangi ipuçlarını kullanıyor? 306 .. iyi...Her işini neşeyle yapar..........Bu merdivenden . 60 yaşında olmasına rağmen çok .Öğretmen... davranırdı........... ORTAM : Çalışma kâğıtları SÜREÇ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER a.... 2................Davulun sesi uzaktan ....................... 4. konuşuyordu.... acı. 4...... pastalar yapar.................. biber almayı unutma....... : Türkçeyi doğru. görünüyordu........... Ayşe . ... acı acı ) 1. Boşlukları yay ayraç içindeki uygun kelimeleri yazarak doldurunuz... ev çok bakımsızdı..Ağır kazan .. öğrencisine .... 3.. gülümsedi.. tane kurabiye düştü...Tehlikeli olmasına rağmen arabayı çok . geç.güzel ve etkili kullanma......... 5........ 6.. girişimcilik.......ADI: BOŞLUKLARI DOLDUR :Türkçe : 3-4 : 40 dakika : Yazma : Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır..................

zarflar. gözlük. Okunan oyunun bir tiyatro oyunu olup olamayacağı hakkında tartışınız. örneklerden yararlanarak beyin fırtınası yoluyla kendilerinin de örnekler bulmalarını ve bunları kutucuklara yazmalarını DEĞERLENDİRME Öğrencilerin yazdıkları oyunu arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. iletişim. 3. 307 . 5. karar verme. Öğrenciler gruplandırılır. örnek kartlar. Her öğrencinin seçilen ve özellikleri belirlenen karakter ile ilgili bir oyun yazmasını isteyiniz (Kurgulanan oyuna başka karakterler de ekleyebilirler). ARAÇ. Diğer öğrencilerin okunan oyunla ilgili düşüncelerini alınız. yelek. 4. ORTAM: Kutular. Kutucuklardaki bilgilerden yararlanarak karakter oluşturmalarını isteyiniz (Aynı başlık altında birden fazla özellik seçilebilir). eleştirel düşünme. 2.güzel ve etkili kullanma. Gruptaki öğrencilerin yazdığı karakterler birleştirilerek yeni bir oyun oluşturulur. Türkçeyi doğru. yaratıcı düşünme. Etkinliğin orta bölümündeki örnek karakter kartından yararlanılabilir. Etkinlikteki kutucukların içinde verilen başlıkları tahtaya yazınız. şapka.ADI: OYUN YAZ Türkçe 3-4 40 dakika Yazma Kısa oyunlar yazar. GEREÇ. DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ 1. girişimcilik. kişisel ve sosyal değerlere önem verme. problem çözme. isteyiniz. Öğrencilerinizden.

. Olay annesi babası babaannesi yakın arkadaşı ……. Meslek Hoşlandıkları okumak uyumak futbol oynamak saz çalmak hikâye yazmak ……. …….. dürüst. Meslek: öğretmen Dış görünüş: uzun boylu.. Örnek Karakter Kartı Adı: Semiha Kişilik Özellikleri: girişken.. ……... gürültü Ailesi: annesi. Dış Görünüş öğretmen mühendis doktor polis şoför işçi ……..gözlüklü Hoşlandıkları: okumak..... …….... Arkadaşları 308 .. ……. ……. kitap aramak okula geç kalmak projeyi unutmak başka bir kente taşınmak ……. Kişilik Özellikleri esmer sarışın şişman uzun boylu gözlüklü …….. ……. Ailesi... ……. ……. babası Başından geçen olay: başka bir kente taşınmak Hoşlanmadıkları yemek yapmak ütü yapmak gürültü dağınıklık düzensizlik ……. ……. ……. heyecanlı.. ……. ……... ……. ……... hikâye yazmak Hoşlanmadıkları: dağınıklık. …….heyecanlı dürüst korkak içe dönük girişken …….. ……. …….

....... sınavı geçemedi.. 123456Dedem zengindir . mutlu değiller... Oyun oynamayı ....dondurma yemekten vazgeçmedi.... Çok zengin oldular . GEREÇ...................ADI: BENİ TAMAMLA DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ.... çok hata yapar..... Çalışma kâğıtları veya tahta SÜREÇ Öğretmen çalışma kâğıtlarını dağıtır doldurmalarını ister... rağmen........... veya" kelimelerinden uygun olanlar ile tamamlayınız..... Boğazı ağrımasına ... televizyon izlemeyi seçmelisin.. güzel ve etkili kullanma... hiç para harcamaz...... 2..... Öğrencilerden boşlukları uygun kelimelerle Aşağıdaki cümleleri "ama...... Türkçeyi doğru........ Selin hızlı çalışır ... Ayşe çok çalışmasına .... Öğrenciler cümleye uygun kelimeleri bulabiliyorlar mı? Kelimeleri belirlerken hangi ipuçlarını kullanıyorlar? Kelimelerin cümleye kattığı anlamı biliyorlar mı? 309 .... ORTAM : Türkçe 3-4-5 15-20 dakika Yazma Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır........... fakat.. DEĞERLENDİRME 1.......... karar verme.... 3. veya çalışma kâğıdındaki cümleleri tahtaya yazar............

............... etkili ve güzel kullanma.ADI: DEYİMLERİ BUL Türkçe 4-5 10-15 dakika Yazma Yazılarında söz varlığından yararlanır..... yaratıcı düşünme..... 2.... Öğrencileriniz deyimleri doğru tamamlayabiliyorlar mı? Hangi ipuçlarını kullanarak deyimleri tamamladılar? Deyimlerin anlamlarını biliyorlar mı? Bildikleri başka deyimler var mı? 310 ............. kaçırmak DEĞERLENDİRME 1. Türkçeyi doğru.. tutuşmak 3..... 3.... 4.Surat . ORTAM: Çalışma kâğıdı DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ Aşağıda karışık olarak verilmiş kelimelerden yararlanarak deyimleri tamamlayın..girmek 4.......... GEREÇ........... 5............. gözüne binmek asmak etekleri kırılmak keçileri 1- Kalbi ..... karar verme......... 2......Küplere...... ARAÇ.. 6...

... Belki annem .oturuyor. ye. kimi öğrenciler kötü not aldı...güzel ve etkili kullanma Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki cümleleri..... Ayşe .......oynuyor...........Elmayı soy .............. Başarısız olsan ............. DEĞERLENDİRME 1.................. GEREÇ. Bu sınav .......... 10... Kurunun yanın ..... 2.. bu akşam yemek.... uygun olarak tamamlayabiliyorlar mı? 311 ... ye..... kim diye sordu.............ADI: CÜMLEYİ TAMAMLA DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ... ORTAM: Türkçe 4-5 10-15 dakika Yazma Yazılarında imlâ kurallarını uygular...... Nevşehir.............. Bu güzel hava ..... Bu kız .... yanar...tekrar denemelisin........ bir kez gitar kursuna gidiyorum... bize katılır....... armudu say .... 123456789Çocuklar okulun bahçesin ..... Hafta . ayrı yazılan “de” ya da bitişik yazılan "–de" ile tamamlayınız....... yaş .... Türkçeyi doğru......... Öğrenciler ayrı yazılan “de” ile bitişik yazılan “de” yi fark edebiliyorlar mı? Boşlukları............. biraz yürüyelim.............

.. ütüledi.. yıkadığı gömleğini .. güzellik..ADI: KELİME TÜRLERİNİ BUL Türkçe 4-5 10-15 dakika Yazma Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.. Boyacı .................... elbisesini giydi.. problem çözme.... geçicidir... 3...... çocuksu.... GEREÇ.... Yaşlı adamın ..... girişimcilik... anılarını büyük bir keyifle dinlerdik.. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.. boya sandığını alarak yola koyuldu....... önemli olan kendimizi geliştirmektir.. ORTAM : Çalışma kâğıtları DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ a....... 2.. 2.. işi de.. yaratıcı düşünme.. 4...... “çocukça.. tatilden döndükten sonra iyice .. 4......güzel ve etkili kullanma............................ Ayşe..... çocuk” 1. çocukluk. karar verme......... hareketleri onu çok sevimli yapıyordu... 3...... 5......... Bahar............ balo için en . Babaanne torunuyla oynarken ..... Türkçeyi doğru.. b.... .. davranıyordu. Selin....... çocuklaştı.Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız..... huyu da güzel olur.... “güzel...... DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin cevaplarını kontrol ediniz.. güzelce...... Dedemin . 5... ARAÇ.. 312 .. güzelleşmek... güzel insan” 1... ... Hasan bazen bir yetişkin gibi bazen de ......

....... 8....Dost . çok sana acı okuyan söyle bilene bilsen söyler kişiye kim akıl yarına ile oturur üstündür zararla sermayedir olduğunu bugünün 1.. 5.....Bin . söyleyeyim. DEĞERLENDİRME 1.... karar verme...... kalkan .. 6.............. .......güzel ve etkili kullanma... GEREÇ.... gezen değil...Öfke . danış..... .......ADI: ATASÖZLERİNİ BUL Türkçe 4-5 30 dakika Yazma Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2...... ..... Öğrenciler atasözlerini doğru olarak tamamlayabiliyorlar mı? Atasözlerini tamamlarken hangi ipuçlarını kullanıyorlar? Atasözlerinin anlamını biliyorlar mı? Bildikleri başka atasözleri var mı? 313 ... 4.........Arkadaşını bir . araştırma....... ................ .. 7.. akıldan .... 4...Akıl .... .................. 3.. ARAÇ........ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ Öğrencilerden aşağıda karışık olarak verilmiş kelimeleri birleştirerek atasözleri oluşturmalarını isteyiniz.............. . çalışma kâğıdı.... Türkçeyi doğru.... 3.............. 2............ bilir. ORTAM: Atasözleri sözlüğü... bırakma.... .......... çok .. Bu çalışmada atasözleri sözlüğünün kullanımı özendirilmelidir.. işini ...

Ben hiç böyle düşünmemiştim.Satırda Ben …………. bunları anlamazsın.. Satırda Onlar Biz Siz Ben ………. güzel ve etkili kullanma. çocuğa uzun uzun baktı. Satırda Onlar …………. “Siz şehirde oturuyorsunuz. Satırda Biz 4. şehir yaşamı böyle. 2. ………. ORTAM: Çalışma kâğıdı DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : SÜREÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yaşlı adam. Satırda 9. 6. ………. …………. Öğrencilerinizden yukarıdaki metinde koyu yazılmış kelimelerin hangi adın yerine kullanıldığını bulmalarını isteyiniz. bunu hâlâ anlamadım. Çocuk. 1. ARAÇ.ADI: BENİ BUL Türkçe 5 25-30 dakika Yazma Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. GEREÇ. Meselâ “biz ailemle bir apartmanda oturuyoruz” dedi. Satırda 7.” dedi. Bunu ………... Satırda 7. Satırda Ona 4. girişimcilik. yaratıcı düşünme. ………. Yaşlı adam.Ancak ben köyde geniş bir bahçe içindeki evde yaşıyorum ve mutluyum. “Onlar şimdi daha mutlular. DEĞERLENDİRME Öğrencilerin cevaplarını kontrol ediniz. karar verme. Türkçeyi doğru. “Sen daha küçüksün. Kapalı yerde yaşamak kötüyse insanlar neden kocaman apartmanlarda yaşıyor. Neden onlar da yataklarını ya da masalarını şu çayırdaki düzlüğe kurmuyorlar. problem çözme. 314 .Satırda Sen 3. ona şaşkın şaşkın bakıyordu..” dedi ve kafesteki kuşları serbest bıraktı. ………. yaşlı adama teşekkür edip oradan uzaklaştı. ………. Çocuk. Satırda 8. biz insanlar da özgürken daha mutlu değil miyiz?” dedi.

da masal anlatalım. öykü kitapları okuyup . bugün rahatsızsın.. size..... “siz. . şiir okursunuz. bazıları . de ... Öğrenciler boşluklara gelecek kelimeyi doğru olarak belirleyebiliyorlar mı? 2.. bize. Küçük kardeşlerimiz okuma bilmediği için .. 2. ve kardeşim birbirimize çok benziyoruz.... iki gruba ayrılalım. sen... Kelimeyi seçerken hangi ipuçlarını kullanıyorlar? 315 ..... çıkabilirsin” dedi.. DEĞERLENDİRME 1.. GEREÇ..bir oyuncak hediye etmek istiyorum. istersen erken anlatalım. biz” 1. bizi. . ben. yaratıcı düşünme.... ORTAM : Çalışma kâğıtları SÜREÇ Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak boşlukları doldurunuz.. 4.. girişimcilik....Arkadaşlar. problem çözme. onlara.... ona.. ikiz sanıyor.. 3.Bugün Ayşe’nin doğum günü . karar verme.Öğretmenimiz..ADI: GİZLİ KELİMEYİ BUL DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER : : : : : : Türkçe 5 20-25 dakika Yazma Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. ARAÇ...... Selma’ya ... güzel ve etkili kullanma. Türkçeyi doğru.

5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU ETKİNLİKLERİ 316 .

kardan adamı (burnu. Öğrenciler. ORTAM : Türkçe 1 15-20 dakika Görsel okuma Resim ve fotoğrafları yorumlar. etkili ve güzel kullanma. “Bu resimde neler görüyorsunuz? Resimde gördükleriniz hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi mevsime benziyor?” sorularını sorarak öğrencilerin düşünmelerini ve konuşmalarını sağlayınız. özellikleri) ve kar tanelerini fark edebiliyorlar mı? 2. düğmeleri vb. Türkçeyi doğru. resimde üşüyen çocuğu. GEREÇ. DEĞERLENDİRME 1.ADI: BAK-ANLAT DERS : SINIF : YAKLAŞIK SÜRE : ÖĞRENME ALANI : KAZANIM : BECERİLER : ARAÇ. Resmin özelliklerini anlatırken uygun cümleler kurabiliyorlar mı? 317 . ağzı. Resimli kartlar SÜREÇ Öğrencilerinize aşağıdaki resmi iki üç dakika gösteriniz.

ADI: TABLO (ÇİZELGE) İNCELE DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ. Hangi öğrencinin cuma günü daha çok fen bilgisi dersi vardır? Gizem’in Ders Programı Pazartesi Salı Türkçe fen bilgisi Türkçe fen bilgisi matematik matematik matematik matematik müzik Gökhan’ın Ders Programı Pazartesi Salı Türkçe Türkçe görsel sanatlar görsel sanatlar matematik matematik fen bilgisi fen bilgisi Çarşamba görsel sanatlar görsel sanatlar sosyal bilgiler sosyal bilgiler Perşembe fen bilgisi görsel sanatlar sosyal bilgiler Türkçe Türkçe Cuma fen bilgisi müzik Türkçe Türkçe Çarşamba müzik sosyal bilgiler sosyal bilgiler Türkçe Perşembe fen bilgisi müzik Türkçe Türkçe sosyal bilgiler Cuma Türkçe sosyal bilgiler DEĞERLENDİRME Öğrenciler.ORTAM : : : : : : : Türkçe 4-5 15-20 dakika Görsel Okuma ve Görsel Sunu Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 2. Gizem’e ait haftalık ders programını inceleyerek Gizem'in pazartesi günü hangi derslerinin olduğunu belirleyiniz. Gökhan ile Gizem’in ders programındaki farklılıkları görebiliyorlar mı? 318 . Karar verme Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıda iki öğrenciye ait haftalık ders programı verilmektedir. Hangi öğrencinin perşembe günü görsel sanatlar dersi vardır? 5. Hangi öğrencinin çarşamba günü müzik dersi vardır? 4. Gökhan’ın salı günü hangi dersleri vardır? 3. Öğrencilerinize aşağıdaki çalışmaları yaptırınız: 1.GEREÇ.

kalem. Grafikte ne görüyorsunuz? 2. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce öğrencilere bilgilerin grafikle. Grafiğe göre Kerem kaç kitap okumuştur? 6 4 2 0 Erol Ece Kerem Ayşe Bahar Kitap Okuyanlar DEĞERLENDİRME 1. renkli kalemler.ADI: GRAFİĞİ YORUMLA DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM BECERİLER ARAÇ.GEREÇ. ile de sunulabileceği açıklanmalıdır. Karar verme. problem çözme. kâğıt. Öğrenciler grafiği yorumlayabiliyorlar mı? 319 . tablo vb. Öğrenci en az kitap okuyanı belirleyebiliyor mu? 3. Öğrenci en çok kitap okuyanı belirleyebiliyor mu? 2. Grafiğe göre en çok kitap okuyan kimdir? 3.ORTAM : : : : : : : Türkçe 4-5 40 dakika Görsel Okuma ve Görsel Sunu Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 14 Aşağıdaki soruları öğrencilerinize yöneltiniz: Okunan Kitap Sayısı 12 10 8 1. Grafiğe göre en az kitap okuyan kimdir? 4.

ATATÜRKÇÜLÜK ETKİNLİKLERİ 320 .6.

Resimlerde gördüklerini yalın bir şekilde yazmalarına dikkat ediniz. 321 . yazma : Türkçeyi doğru. Öğrencilerinizden cümleye büyük harfle başlamalarını isteyiniz. annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule (Atadan) ile Öğrencilerinizden yukarıdaki resimlere bakmalarını ve bu resimlerden hareketle Atatürk’ün ailesi ile ilgili birkaç cümle yazmalarını isteyiniz. 2. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Mustafa Kemal'in Selânik’te doğduğu ev Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi Mustafa Kemal.ADI: ATATÜRK’ÜN AİLESİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :1 : 20-25 dakika : Görsel okuma. güzel ve etkili kullanma : Atatürk’ün ailesiyle ilgili fotoğraflardan hareketle Atatürk’ün ailesiyle ilgili cümleler yazar. DEĞERLENDİRME 1.

Kemal adını verdi. Yurdumuzun ilerlemesi için yenilikler yaptı. Atatürk hakkında öğrendiklerinden hareketle aşağıdaki şemayı doldurmalarını isteyiniz. Mustafa Kemal. yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Türk ulusu ona. Atatürk soyadını verdi. Orduya katıldı. Şimdi Atatürk Ankara'da Anıtkabir'de yatmaktadır. Komisyon Öğrencilerinizden. Cumhuriyeti kurdu.ADI: ATATÜRK’ÜN AİLE AĞACI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :1 : 40 dakika : Dinleme. 10 Kasım’da İstanbul’da. Mustafa. ………………………… ………………………… babası annesi ATATÜRK kız kardeşi ……………………… … DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin aile ağacındaki boşlukları doğru bilgilerle doldurmalarına dikkat ediniz. Öğrencilik yaşamı çok başarılı geçti. babası Ali Rıza Efendi’dir. Atatürk. Öğretmeni ona. Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti. Askerî okulları bitirerek subay oldu. baba ve kardeşini gösteren aile ağacını oluşturur. Türkçeyi doğru. ilkokulu bitirince askerî okula gitti. Makbule isminde bir kız kardeşi vardır. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ ATATÜRK Mustafa Kemal Selanik’te doğdu. 322 . Annesi Zübeyde Hanım. güzel ve etkili kullanma : Atatürk’ün anne. yazma : Araştırma.

Öğrencilerinizden Atatürk’ün çocukluğu ve ailesiyle ilgili bir şiir veya anı bularak bunları sınıfta okumalarını isteyiniz. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni okuyunuz. Mustafa’ya çiftlikte bazı görevler verdi. görsel sunu : Türkçeyi doğru.) DEĞERLENDİRME 1. Öğrencilerinizden zihinlerinde canlandırdıklarının resmini resim defterlerine yapmalarını isteyiniz. Falih Rıfkı ATAY (Kısaltılmıştır. 2. Mustafa. Mustafa ve kız kardeşi kargalar konmasın diye tarladaki baklalara bekçilik yapmaya başladılar. okuma. Bir sonbahar günü dayısı ile beraber çayırda dolaşırken Mustafa’yı eve çağırdılar. çiftlik işlerine alışıyordu fakat annesi Mustafa’yı okuldan ayırdığı için çok üzgündü. Mustafa’yı tekrar okula başlaması için teyzesinin yanına göndereceklerdi. Öğrencilerinizden sizi dinlerken kendilerini Mustafa Kemal’in yerine koymalarını ve dinlediklerini zihinlerinde canlandırmalarını isteyiniz.ADI: ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLUĞU DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :2 : 40 dakika : Dinleme. Mustafa Kemal’i okuldan alarak kardeşinin çiftliğine götürdü. Ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çeken annesi. güzel ve etkili kullanma : Atatürk’ün ailesi ve çocukluğuyla ilgili bir anıyı dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir. O zaman on yaşında olan Mustafa bu müjdeye çok sevinmişti. 323 . Dayısı. Annesi bu müjdeyi oğluna verdi. ÇOCUKLUĞU İLE İLGİLİ BİR ANI Mustafa Kemal. ilkokulda iken babası Ali Rıza Efendi öldü.

Her yanda dalgalanıyor.………………………… ……. Bize büyük Atatürk’ün ……………………………. Daha sonra öğrencilerinizden. şiirin birinci mısrasını zihinlerinde canlandırmalarını ve bunu resim veya drama ile anlatmalarını isteyiniz. Süslendi evler. 324 .… ……. Armağanı cumhuriyet. vurgu.………………………… Vasfi Mahir KOCATÜRK Cumhuriyet Şiirleri Yukarıdaki şiiri. Aşağıdaki soruları sorarak öğrencilerinizin şiir hakkında konuşmalarını isteyiniz. Cumhuriyeti kurdu millet. sokaklar. Bu çalışmalar bittikten sonra öğrencilerinizden cumhuriyetle ilgili bir şiir bulmalarını ve buldukları şiiri sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz.ADI: ŞİİRLERLE CUMHURİYET DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :1 : 40 dakika : Dinleme. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ CUMHURİYET Ay yıldızlı bayraklar. tonlama ve telaffuza dikkat ederek ve şiirdeki ana duyguyu öğrencilere hissettirerek okuyunuz. Şiiri dinlerken veya okurken neler hissettiniz? Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Neden? 2. Öğrencilerinizden şiirin son dörtlüğünü tamamlamalarını isteyiniz. DEĞERLENDİRME 1. okuma : Kişisel ve sosyal değerlere önem verme : Cumhuriyetle ilgili dinlediği bir şiiri zihninde canlandırarak görselleştirir.………………………… ……. Renk renk ışıklar yanıyor. Bin dokuz yüz yirmi üçte.

Şiiri dinlerken neler hissettiniz? Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Neden? 2. Öğrencilerinizden Millî Mücadele’yi anlatan bir şiir bulmalarını ve buldukları şiiri sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. Atatürk’ün Millî Mücadele için yaptıklarını anlatan bu şiiri. Öğrencilerinizden. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ 19 MAYIS Şanlı Ata’m Samsun’a İşte bugün çıkmıştı. 325 . M. Düşmanları yenerek Zaferlere ulaştık. okuma : Kişisel ve sosyal değerlere önem verme : Millî Mücadele ile ilgili bir şiiri topluluk önünde okur. Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizden şiir hakkında konuşmalarını isteyiniz.ADI: MİLLÎ MÜCADELE DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe : 1-2-3 : 40 dakika : Dinleme. düz yazı şeklinde yazmalarını isteyiniz. Yurdu kurtarmak için Alınmıştı kararlar. Yurda saldıranlarla Kahramanca savaştık. Sırrı DUMLU İlkokullar İçin Bayram Şiirleri Yukarıdaki şiiri vurgu. Kurtuluşa ilk adım Samsun’dan atılmıştı. DEĞERLENDİRME 1. tonlama ve telaffuza dikkat ederek ve şiirdeki ana duyguyu öğrencilerinize hissettirerek okuyunuz. Erzurum’dan Sivas’a Yapıldı toplantılar.

Öğrencilerinizin yazdıkları hikâyeleri sınıf panosunda sergileyiniz. Öğrencilerinizden yazdıkları metinleri arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. Sizce bu fotoğraflar Atatürk’ün doğa sevgisini anlatmakta yeterli mi? Açıklayınız. DEĞERLENDİRME 1. 3. Türkçeyi doğru. Resimlerden hareketle defterlerine“Atatürk ve Doğa” konulu hikâye yazmalarını isteyiniz.ADI: ATATÜRK’ÜN DOĞAYA VERDİĞİ ÖNEM DERS : Türkçe SINIF :3 YAKLAŞIK SÜRE : 40 dakika ÖĞRENME ALANI : Yazma BECERİLER : Yaratıcı düşünme. MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinize aşağıda verilen resimlerde neler gördüklerini sorunuz. güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : “Atatürk ve Doğa” konulu görsel materyallerden yararlanarak onun doğa sevgisini anlatan bir hikâye oluşturur. 326 . 2.

Atatürkçülükte benimsenen ideal.” (Atatürkçülük 3) DEĞERLENDİRME 1. Her gruptan. Öğrencilerinizden verilen söz hakkında konuşmalarını. güzellik ve doğruluktur. yazdıkları şiiri arkadaşlarına okumalarını isteyiniz. 2-4 kişilik gruplar oluşturarak bu sözden ve yapılan yorumlardan hareketle bir şiir yazmalarını isteyiniz. Yazılan şiirleri panoda sergileyiniz. “İnsanlar arası ilişkilerde kin ve nefretin yeri yoktur. yorum yapmalarını isteyiniz. girişimcilik : Okuduğu metinlerden yararlanarak Atatürk’ün insan sevgisini anlatan kısa bir öykü veya şiir yazar. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki sözü tahtaya yazınız. İnsanlara karşı düşmanlık söz konusu olmayıp özde insana güven ve insana sevgi esastır. 327 .ADI: ATATÜRK’ÜN İNSAN SEVGİSİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :3 : 40 dakika : Yazma : Yaratıcı düşünme. iyilik. 2.

Atatürk’ün vatan ve millet sevgisini gösteren materyalleri yorumlar. Giriş ve gelişme bölümünde bahsettiklerini sonuç bölümünde özetledi mi? 328 . inceleme sonucu gördüklerini planlı yazma yöntemine uygun olarak yazmalarını isteyiniz. 2. Yazma öncesi taslak oluşturdu mu? 3. Metnin ana fikrini destekleyici örnekler verdi mi? 4. okuma. Atatürk’ün önder oluşuna ilişkin fotoğrafları anlamlandırır. Hazırlık çalışmalarına yeterince zaman ayırdı mı? 2. yazma : Yaratıcı düşünme.ADI: ATATÜRK’ÜN VATAN VE MİLLET SEVGİSİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :3 : 40 dakika : Görsel okuma. DEĞERLENDİRME Öğrencileriniz: 1. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinizden Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi ile önder kişiliğini yansıtan yukarıdaki fotoğrafları incelemelerini. güzel ve etkili kullanma : 1. Türkçeyi doğru.

Eğer izin verirseniz. Öğretmen sınıfta ders veriyordu. Okula girdi. günümüzde yapılan çalışmalardan örnekler vermelerini isteyiniz.ADI: ATATÜRK’ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR : Türkçe :5 : 40 dakika : Okuma : Karar verme : 1. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni öğrencilerinize okutunuz. Atatürk’ün eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili düşüncelerini destekleyen. Atatürk: “Hayır. Bu amaçla her gittiği yerde okullara uğrardı. Öğrencilerinize Atatürk’ün.” Ahmet KÖKLÜGİLLER (Atatürk’ün İlkeleri ve Düşünceleri adlı kitaptan düzenlenmiştir. 2.Atatürk’ün eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili düşüncelerini destekleyen günümüzde yapılan çalışmalardan yazılı veya sözlü örnekler verir. Öğrencilerinizden.) DEĞERLENDİRME 1. cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Yurdu dolaşırken yolu bir köye rastladı. yerini gösterdi. Unutmayınız ki. Okuduğu metinde Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmayla ilgili düşüncelerini belirler 2 . Şimdi ne yapmak istersiniz? Hemen cevap verdi: — Millî eğitimi yükseltmek. “Yerinizde oturunuz ve dersinizi yapınız. hemen ayağa kalktı. Cumhuriyeti kurdunuz. Öğrencilerinizden metinde Atatürk’ün eğitimle ilgili düşüncelerini anlatan ifadeleri belirlemelerini isteyiniz. Atatürk ve Eğitim Falih Rıfkı Atay anlatıyor: Atatürk’e sordular: — Kurtuluş Savaşı’nı kazandınız.” dedi. biz de sizden yararlanalım. eğitimin yaygınlaştırılması hakkındaki düşüncelerini sorunuz. MATERYALLER 329 .

anayasamızda yer alan hak ve hürriyetlerden bazılarıdır. bilim ve sanat hürriyeti. Komisyon DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizden cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden üç tanesini defterlerine yazarak yazdıklarından birini açıklamalarını isteyiniz. düşünce hürriyeti. Türk toplumuna sayısız faydalar sağlamıştır. anayasada yer vererek güvenceye almıştır. 330 . vatandaşların hak ve hürriyetlerini. cumhuriyeti kurarak Türk milletini pek çok hak ve özgürlüğe kavuşturmuştur. okuma. Demokrasiyi geliştiren bu sistem. kişi hürriyeti. Kişinin dokunulmazlığı. milleti. Öğrencilerinizden cumhuriyetin getirdiği yenilikleri anlatan ifadelerin altlarını çizmelerini isteyiniz. Cumhuriyet yönetimi.ADI: CUMHURİYET’İN KAZANDIRDIKLARI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :3 : 40 dakika : Dinleme. görsel sunu : Karar verme. yerleşme ve seyahat hürriyeti. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni öğrencilerinize okuyunuz. din ve vicdan hürriyeti. devletin yönetiminde söz sahibi yapmıştır. kişisel ve sosyal değerlere önem verme : Okuduğu veya dinlediği metinde cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz hak ve hürriyetleri belirler. Cumhuriyet Yönetiminin Kazandırdıkları Atatürk. mülkiyet hakkı. En başta.

331 . çocuğa böyle davranılır mı? .Efendimi var mı bunun? Bir çocuğa ancak sevgiyle yaklaşılır. 2. otomobille şehre iniyordu. Bunu gören Atatürk: . Orman Çiftliği’ndeki Marmara Köşk’ünden çıkmış. Burada “Atatürk bu durumda ne yapmış olabilir?” sorusuyla öğrencilerinizin tahminde bulunmalarını isteyiniz.(2) . : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinize metnin başlığını vererek metnin içeriğini tahmin etmelerini isteyiniz. Çocuk Demek Yarın Demek Atatürk. küçük bir çocuk. Atatürk’ün çocuk sevgisi ile ilgili bildikleri başka anıları arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz.Ne yapıyorsun. Çocuk demek.Ama efendim. aşağıdaki metni (1) işaretinin olduğu yere kadar okuyunuz. Çocuğu öfkeyle tutup yolun kenarına çekmeye çalıştı (1). Atatürk’ün kişilik özelliklerini belirlerken hangi ipuçlarından yaralandıklarını sorunuz. konuşma : Yaratıcı düşünme : Dinlediği anının Atatürk’ün hangi özellikleri ile ilgili olduğunu tahmin eder.. Burada “Atatürk nasıl bir cevap vermiş olabilir? Bu cevap Atatürk’ün hangi kişilik özelliğini göstermektedir?” sorularıyla öğrencilerin tahminlerde ve çıkarımlarda bulunmalarını isteyiniz. Daha sonra “Bakalım dinleyeceğiniz metinde Atatürk’ün hangi özelliklerini bulacağız?” sorusunu yönelterek..ADI: ATATÜRK’ÜN ÇOCUK SEVGİSİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe : 3-4 : 40 dakika : Dinleme. yol ortasında oturmuş oynuyordu. yarın demektir. Aydın SU Fıkralarda Atatürk DEĞERLENDİRME Öğrencilerinize: 1. otomobilde bulunanlardan biri aşağı atladı. bugününü yaşayamaz. Bir dönemeçte. Sonunda. Otomobil korna çalarak yaklaşıyor fakat çocuk hiç aldırmıyordu. şefkatle kucaklanır. Yarınını saymayan. Metni (2) işaretinin olduğu yere kadar okumaya devam ediniz.

Fakat düşmanlarımız hem güçlü hem de pek çok. Cumhuriyeti kurdu. İşaretli yerlerde okumayı durdurarak “Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?” sorusuyla öğrencilerinizin çözümler üretmelerini isteyiniz. düşündüklerinin hepsini planlı bir biçimde yaptı. dedi. Ulusumuzun dayanışma gücüne güvenerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. karar verme : 1. Atatürk bütün bu güçlükler karşısında yılmadı. Önder Atatürk bu güçlükler karşısında düşmanları yurdumuzdan atmaya karar verdi. 1. Her Güçlüğü Yendi Kurtuluş Savaşı öncesinde yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edildi. Ordularımız dağıtıldı. —Bulunur. Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün Millî Mücadele'de karşılaştığı güçlükleri belirler. Atatürk’ün Millî Mücadele’de karşılaştığı güçlüklerden birine çözüm üretir. 2. Kadın erkek eşitliğini sağladı.ADI: HER GÜÇLÜĞÜ YENDİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR : Türkçe :4 : 40 dakika : Okuma : Problem çözme. Bu güçlüklere yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? 332 . Her güçlüğü yenerek düşündüklerini gerçekleştirdi. —Diyelim ki parayı da bulduk. O eşsiz bir önderdi. ulusumuz fakir kaldı. —İyi ama asker lazım. Ulusuyla el ele vererek millî birlik ve beraberliği sağladı. Atatürk’e dediler ki: — Ordu yok. Türk ordusu metinde anlatılanlar dışında hangi güçlüklerle karşılaşmış olabilir? 2. Ülkemiz bakımsız. Düşmanla nasıl savaşabiliriz? Atatürk hemen yanıt verdi: —Kurulur. —Yenilir. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Atatürk. silahları ellerinden alındı. Ümitsizliğe kapılmadı. para lazım. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Metni bir öğrenciye sesli okutunuz. Falih Rıfkı ATAY Babanız ATATÜRK MATERYALLER DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları yönelterek öğrencilerinizin metin hakkında konuşmalarını sağlayınız. Ulusuna güvendi.

yazma BECERİLER : Yaratıcı düşünme. Üstün yetenekleri nedeniyle güçlükleri aşmasını bildi. 333 . O işe neler engel olur diye düşünürüm. Atatürk diyor ki: “Ben. birbirinden önemli inkılaplar yaptı. Öğrencilerinizden küçük gruplar oluşturarak ortaya çıkan nedenlerden hareketle metinler oluşturmalarını isteyiniz. bu kötü durum karşısında yılmadan çalıştı. Ama inancını kaybetmedi. Çok sıkıntılı günler geçirdi. iş kendiliğinden yürür. cephelerde büyük başarılar elde etti. konuşma. Harp okulu ve harp akademisi yıllarında yurt ve dünya sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. 2. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte dayısının yanına gitmek zorunda kaldı. Öğrencilerinize.ADI: ATATÜRK’ÜN GÜÇLÜKLER KARŞISINDAKİ TAVRI DERS : Türkçe SINIF :4 YAKLAŞIK SÜRE : 40 dakika ÖĞRENME ALANI : Okuma. Balkan ve Birinci Dünya Savaşları’na katıldı. Yaşamı boyunca birçok güçlüklerle karşılaştı. Küçük yaşta babasını kaybetti. MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıdaki metni öğrencilerinize okutunuz. Atatürk’ü başarıya ulaştıran diğer nedenleri sorunuz. bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. Engelleri kaldırdım mı. Aile düzeni bozuldu. Mustafa Kemal. Genç yaşta Trablusgarp. Atatürk'ün Karşılaştığı Güçlükler Atatürk. Düşmanların teknik yönden çok üstün olmalarına karşın. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. çağımızın en önemli tarihî kişilerinden biridir. Öğrencilerinize Atatürk’ün karşılaştığı güçlükleri nasıl aştığını sorunuz. Bandırma vapuru ile Samsun’a çıktı. Atatürk’ün karşılaştığı güçlükleri belirlemelerini isteyiniz.” Şenol KALAYCI İlkokullarda Atatürkçülük (Düzenlenmiştir. Arkadaşları ile bir gazete çıkararak o günün sorunlarını tartıştı. Okul yıllarında çok çalıştı ve başarılı oldu. Birinci Dünya Savaşı sonunda düşmanlar yurdumuzu işgal etmeye başladı. Atatürk. karar verme KAZANIMLAR : Atatürk’ün güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini yazılı veya sözlü olarak açıklar. Yeniden ordu kurarak dünyanın en güçlü devletlerine karşı savaştı. Cumhuriyeti kurduktan sonra. üstün zekâsı ve yetenekleriyle bu güçlükleri de aştı. Öğrencilerinizden. Cumhuriyeti kurarken ve inkılaplar yaparken de güçlüklerle karşılaştı.) DEĞERLENDİRME 1.

Metinde Atatürk’ün askerî hayatının anlatıldığı bölüm hangisidir? 2. MATERYALLER : Türkçe : 5 : 40 dakika : Okuma. “Bağımsızlık benim karakterimdir. Kurtuluş Savaşı’nda büyük başarılar kazandı. dünyada barış. Büyük ve yenilmez bir komutan olduğunu dünyaya duyurdu.) Metni bir kez okuyunuz. İstanbul Harp Okulu’nu ve Harp Akademisi’ni bitirerek orduda görev aldı. O. Daha sonra birkaç öğrenciye okutunuz. Onun askerlik yaşamı başarılarla doludur. Atatürk’ün askerî başarıları hangileridir? 334 .” diyerek özgür düşünceden yana olduğunu belirtti. Zorunlu olmadıkça savaş yapılmasını istemezdi. 1. yaşamı boyunca “Yurtta barış. O. savaş yanlısı değildi. Öğrencilerinizden Atatürk’ün askerî kişiliği ile ilgili en beğendikleri yönleri ve nedenlerini birkaç paragrafta defterlerine yazmalarını isteyiniz. Trablusgarp’ta. yazma : Karar verme : İpuçlarından yararlanarak Atatürk’ün askerî kişiliğine ilişkin bir . DEĞERLENDİRME Öğrencilerinize aşağıdaki soruları yönelterek metin hakkında konuşmalarını isteyiniz. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Önder Atatürk Atatürk.ADI: ATATÜRK’ÜN ASKERÎ KİŞİLİĞİ DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR paragraf yazar. Manastır Askerî Lisesi’ni. Mehmet Ali MİRYALI Atatürkçü Öğrenciler (Kısaltılarak düzenlenmiştir.” ilkesini benimsedi. Çanakkale’de. Ancak o.

Atatürk’ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolüne ilişkin düşüncelerini yorumlar. karar verme. Yukarıda verilen söz ve resimlerden yola çıkarak öğrencilerinizden “Atatürk ve Sanat” konulu bir metni defterlerine yazmalarını isteyiniz. bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapamaz. araştırma KAZANIMLAR : 1. 2. Öğrencilerinizden.ADI: MİLLÎ KÜLTÜR VE ATATÜRK DERS : Türkçe SINIF : 4-5 YAKLAŞIK SÜRE : 40 dakika ÖĞRENME ALANI : Görsel okuma. 335 . konuşma.” sözünü yorumlamalarını isteyiniz. Cumhurbaşkanı Atatürk. Adana İsmet Paşa Kız Enstitüsünde el sanatı çalışmalarını izlerken (19 Kasım 1937) Cumhurbaşkanı Atatürk. Atatürk’ün sanat severliğine ilişkin fotoğrafları anlamlandırır. itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. heykel yapamaz. Dolmabahçe Sarayı'nda açılan resim ve heykel sergisine gelirken (20 Eylül 1937) DEĞERLENDİRME 1. yazma BECERİLER : Yaratıcı düşünme. Atatürk’ün “İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapamaz. MATERYALLER : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Aşağıda verilen özdeyişi öğrencilerinize okuyunuz. bir millet ki. 2. Atatürk’ün sanat hakkında söylediği sözleri bulup sınıfa getirmelerini isteyiniz.

Kadın erkek eşitliğini o sağladı. konuşma : Türkçeyi doğru.) DEĞERLENDİRME 1. Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran cumhuriyet yönetimini o kurdu. Mehmet Ali MİRYALI Atatürkçü Öğrenciler ( Uyarlanmıştır. Çanakkale Savaşlarında. bütün çalışmalarında bilimi kendisine kılavuz edindi. Laikliği o getirdi. düşmanın Gelibolu’ya nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etti. bütün istek ve duygularını içlerinden geldiği gibi açıklamalarıdır. Önder Atatürk Atatürk. yapmayı düşündüğü bütün yenilikleri ve onların yararlarını Türk ulusuna açıkça anlattı.” sözüyle belirtti. Sonra metni işaretli diğer yere (2) kadar okutunuz. Doğru söylemekten çekinmez.ADI: ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCE DÜNYASI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :5 : 40 dakika : Dinleme. O. “Atatürk’ün siyasi başarıları neler olabilir?” sorusuyla öğrencilerinizden tahminler yapmaları istenir. ileri görüşlü ve açık sözlü bir liderdi. ulustan gizlenemez. Avrupa’daki bazı devletlerin tutumunu değerlendirerek İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını bildi. O. Atatürk’ün siyasi yaşamı da başarılarla doludur(2). güzel ve etkili kullanma : Okuduğu veya dinlediği metinde Atatürk’ün fikir ve siyasi hayatıyla ilgili bölümleri belirler. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Bir öğrencinize işaretli yere (1) kadar metni okutunuz. yalandan nefret ederdi. Atatürk hepimizin kalbinde yaşayan eşsiz bir önder ve unutulmaz bir kahramandır. Çocukların en hoşuma giden hâlleri(1). Atatürk’ün siyasi hayatı hakkında neler söyleyebilirsiniz? 2. Sizce Atatürk’ün fikir hayatındaki en önemli özellik nedir? 336 . “ Ulusa ait işler.” derdi. “Atatürk. Bunu da “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. iki yüzlülük bilmemeleri. çocukların hangi hâllerinden hoşlanıyor olabilir?” sorusuyla tahmin çalışması yaptırınız. okuma. “Gerçekleri söylemekten kokmayınız.

Kızlar da erkekler gibi yeteneklerine ve başarılarına uygun meslekleri seçebilir. Atatürk kadınlarımıza bu hakları sağlamadan önce toplumumuzda kadının nasıl bir yeri vardı? 2. Yurdumuzda. Eğitim öğretim. her Türk çocuğu zorunlu eğitimi tamamlar. konuşma : Türkçeyi doğru. Bundan başka kadınlarımız Atatürk sayesinde sosyal ve siyasal alanlarda da haklar kazanmıştır. Çalışkan.ADI: ATATÜRK VE TÜRK KADINI DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR MATERYALLER : Türkçe :5 : 40 dakika : Dinleme. ilköğretim adıyla sekiz yıllık eğitim ve öğretim süresini kapsar. Bu eğitim.) DEĞERLENDİRME 1. omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın. Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimler arasında önemli bir yer tutmuştur. Atatürk “Sen yerde sürünmeye değil. Böylece kadınlarımız ulusumuza yararlı olurlar. güzel ve etkili kullanma : Atatürk’ün Türk kadınının toplumdaki yeri hakkındaki görüşlerine ilişkin bilgi almak amacıyla bu konuda uzman kişilerle görüşme yapar. kız olsun. medeni kanun. miras. (Uyarlanmıştır. Türk kadını.” sözleriyle Türk kadınına verdiği önemi ve değeri vurgulamıştır. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinize kadın hakları sözünden ne anladıklarını sorarak tartışma ortamı yaratınız. okuma. erkek olsun. Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerle yurdumuzda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Kadın Hakları Kadın hakları. kadın erkek eşitliği bu haklardan bazılarıdır. yetenekli kızlarımız ve erkeklerimiz yüksek öğretime geçebilir. Daha sonra aşağıdaki metni birkaç öğrenciye sesli olarak okutunuz. Kadınlar da erkekler gibi seçtikleri meslek alanlarında başarılı çalışmalar yapar. birçok batılı ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Sizce bugün kadının toplumumuzda yeri nedir? 337 .

Atatürk’ün Türkçe ile ilgili söylediği sözleri bilip bilmediklerini sorunuz. hatıralarının. Ülkesini. Millî kültürün korunmasında dilin önemini sözlü veya yazılı olarak anlatır. "Türkçe kelimeler yerine dilimize yabancı dillerden giren kelimeleri kullanmayı doğru buluyor musunuz. dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Millî kültürün korunmasında dilin önemini anlatan metinler okur. MATERYALLER 338 . Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. zihnidir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde. millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Daha sonra metni bir öğrencinize sesli olarak okutunuz. Öğrencilerinizden kültürün korunmasında dilin önemini anlatan bir metin yazmalarını isteyiniz.” ATATÜRKÇÜLÜK 1 MEB Yayınları Atatürk Diyor ki (Uyarlanmıştır. dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.) DEĞERLENDİRME 1. 2. yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti. yeter ki bu dil bilinçle işlensin. eleştirel düşünme.” “Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Onun için her Türk. Türk dili. neden?" sorusunu yönelterek öğrencilerinizin görüşlerini alınız. ahlakının. okuma. : 1. çıkarlarının. konuşma : Türkçeyi doğru. Türk milletinin kalbidir. güzel ve etkili kullanma. : Çalışma kâğıdı SÜREÇ Öğrencilerinize “Türkçe dışında başka bir dil konuşsaydık ne olurdu?” sorusunu yönelterek tartışma başlatınız.ADI: ATATÜRK VE DİL DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI BECERİLER KAZANIMLAR : Türkçe :5 : 40 dakika : Dinleme. Dilin millî ve zengin olması. Türk dili dünyada en güzel. en zengin ve en kolay okunabilecek bir dildir. Milli Kültürün Korunmasında Dilin Önemi (Atatürk’ün Sözleri) “Türk milletinin dili Türkçedir. geleneklerinin. 2. dillerin en zenginlerindendir. Türk dili. kısaca bugün kendi milletini oluşturan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor.

7. ARA DİSİPLİN ALANLARI ETKİNLİKLERİ 339 .

Öğretmen öğrencilere. 2. 340 . Üçüncü aşamada çizdiğiniz karelerden her birinin içine X işareti koyunuz. 2. Bu testi uygulamanız sizin için faydalı olacaktır. Öğrencilere çalışma kâğıdı dağıtılır ve uygulanır. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdında sizden istenilenleri doğru yapabildiniz mi? ÇALIŞMA KÂĞIDI YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? On dakika süreli test: Aşağıda. yazılı bir yönerge vereceğini ve herkesin çalışma kâğıdında yazılı yönergeyi dikkatlice okuyarak bu doğrultuda davranması gerektiğini söyler. GEREÇ. Süreç: 1. 3. İsminizi sayfanın sağ üst köşesine yazınız. KAZANIM : Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. okuma.ADI: YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? DERS : Türkçe SINIF : 1-2 YAKLAŞIK SÜRE : 10-15 dakika ÖĞRENME ALANI : Dinleme. BECERİLER : İletişim. ORTAM: Ek olarak verilen çalışma kâğıdı Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. Türkçeyi doğru. Bu kâğıdın sol üst köşesine beş küçük kare çiziniz. yönergeleri ne kadar iyi izleyebildiğiniz konusunda size fikir verecek bir test vardır. SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin sözlü ve yazılı yönergelere uyması. 1. etkili ve güzel kullanma ARAÇ.

yapılan yanlış davranışı düzeltme. telafi etme vb. “iyi günler”.ADI: İLETİŞİM BECERİLERİNİ KAZANIYORUM ADI: DERS :Türkçe SINIF :2 YAKLAŞIK SÜRE :10-15 dakika (Her bir grup için). rica ederim”. durumlarla ilgili olabilir. ARAÇ. GEREÇ. hoşgörü gibi temel kültürel ve ahlakî değerlerin önemini fark etmelerini sağlamak. DEĞERLENDİRME Öğrencilerin ifadeleri doğru kullanmasına dikkat ediniz. bir daveti reddetme veya kabul etme. 2. yer ve durumları temsil eden konularını belirlerler ve konulara ilişkin senaryolarını bir sonraki hafta sınıfta canlandırırlar. Kişisel ve sosyal değerlere önem verme. Öğrencilerle her hafta “teşekkür ederim”. ORTAM: Gruplar oluşturulmalı. “geçmiş olsun”. hasta ziyaret etme. “özür dilerim”. etkili ve güzel kullanma. Süreç: 1. 2. “tebrik ederim” gibi iletişim kurmaya ve sürdürmeye yönelik becerilere ilişkin konuşulur. SÜREÇ Amaç: 1. “iyi akşamlar” . Yanlış veya eksik kullanım hâlinde siz örnekler veriniz. gruplar belirledikleri senaryoya göre kullanacakları araçlar konusunda serbest bırakılmalıdır. Öğrencilerin. Not:Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. 3. çevremizle olan iletişimimizi sürdürmede gerekli ve uygun olan temel iletişim becerilerini kazandırmak. Bu senaryolar. saygı. 341 . ÖĞRENME ALANI :Konuşma KAZANIM :Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Öğrenciler gruplara ayrılır. BECERİLER :Türkçeyi doğru. Öğrencilere. her bir grup temel iletişim becerilerinin kullanıldığı ortam.

Öğrencilerin duyguları tahtadaki uygun yere yazılır. 6. hoşlanmadığımız duyguların ise.Öğrencilere etkinliğin amacı açıklanır. güzel ve etkili kullanma. 4.ADI: HOŞLANIYORUM-HOŞLANMIYORUM DERS : Türkçe SINIF :2 YAKLAŞIK SÜRE : 20 dakika ÖĞRENME ALANI : Yazma KAZANIM : Hoşlanıp hoşlanmadıklarına ilişkin yazılar yazar. BECERİLER : İletişim. tahtaya çeşitli yüz resimleri ile ilgili konuşmaları istenir. · Hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız duyguları ayırmak zor muydu? · Tahtaya yazılanlar arasında size uygun olmayan bir sınıflama var mıydı? · Hangi tür duyguları yaşamayı tercih edersiniz? Hoşa giden duygularınızı artırabilir misiniz? DEĞERLENDİRME Hoşlandığımız duyguları yaşamak her zaman mümkün müdür? Hoşlanılmayan duygularımızı ifade etme yolları neler olabilir? 342 .Hoşlandığımız duyguların mutluluk veren şeyler. 2. Türkçeyi doğru.Aşağıdaki sorular sorularak etkileşim başlatılır. SÜREÇ Amaç: Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt etme.Aşağıdaki başlıklar tahtaya yazılır. HOŞLANDIĞINIZ DUYGULAR HOŞLANMADIĞINIZ DUYGULAR Öğrenciler. Süreç: 1. 5. ARAÇ-GEREÇ-ORTAM : Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir.Öğrenciler başka duyguları düşünmeye teşvik edilir. 3. mutsuzluk verici durumlarla ilgili olduğu vurgulanır.

etkili ve güzel kullanma. 2. 3. Bu kâğıdın sağ üst köşesine babanızın adını yazınız. BECERİLER :İletişim. Bu kâğıdın sol üst köşesine annenizin adını yazınız. 2. ÇALIŞMA KÂĞIDI YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? Beş dakika süreli test: Aşağıda.ADI: YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? DERS :Türkçe SINIF :3 YAKLAŞIK SÜRE :10-15 dakika ÖĞRENME ALANI :Dinleme. Türkçeyi doğru. Bu testi uygulamanız sizin için faydalı olacaktır: 1. İsminizi sayfanın orta kısmına yazınız.GEREÇ. Öğrencilere çalışma kâğıdı dağıtılır ve uygulanır. Süreç: 1. KAZANIM : Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. okuma. yönergeleri ne kadar iyi izleyebildiğiniz konusunda size fikir verecek bir test vardır. ARAÇ. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdında sizden istenilenleri doğru yapabildiniz mi? 343 . SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin sözlü ve yazılı yönergelere uyması. Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir.ORTAM :Ek olarak verilen çalışma kâğıdı. Öğretmen öğrencilere yazılı bir yönerge vereceğini ve herkesin çalışma kâğıdında yazılı yönergeyi dikkatlice okuyarak bu doğrultuda davranmaları gerektiğini söyler.

GEREÇ. SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin problem çözme sürecini bilmesi Süreç: 1. BECERİLER :İletişim. Soruna farklı çözüm yolları bulan öğrencilerin görüşlerini sınıfla paylaşmaları sağlanır. Çözüm için alternatifler geliştir d.ADI: PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ DERS :Türkçe SINIF :3 YAKLAŞIK SÜRE :30 dakika ÖĞRENME ALANI :Konuşma KAZANIM :Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. ARAÇ. Sonuçları değerlendir 2.ORTAM :Problem durumlarının işlendiği metinler Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. Öğrencilerden tahtada yazılı olan problem çözme basamaklarını metnin içeriğine göre belirlemeleri istenir. Problemin sana ait olup olmadığına karar ver b. DEĞERLENDİRME § § Problem çözme basamaklarını her sorun için kullanabilir miyiz? Bu basamakları. Problemi tanımla c. problem çözme. a. En uygun gördüğün alternatifi uygula f. 4. sorunlarımızı çözmede kullanmak bize ne yarar sağlayabilir? 344 . Her bir alternatifin olası sonuçlarını değerlendir e. “Problem Çözme Basamakları” açıklanarak tahtaya yazılır. Kahramanlarının sorun yaşadığı uygun bir metin öğrencilere okunur. 3.

Aynı resim üzerinde farklı düşünen öğrencilerin de düşüncelerini paylaşmaları istenir. etkili ve güzel kullanma.Öğrencilerden fotoğrafların uyandırdığı ilk izlenim ile gerçek durumu karşılaştırmalarını isteyiniz. 3.ADI: DÜŞÜNEN ADAM DERS : Türkçe SINIF :3 YAKLAŞIK SÜRE : 15-20 dakika ÖĞRENME ALANI : Konuşma KAZANIM : Topluluk önünde konuşur.Gönüllü öğrencilerden tahtadaki resimlerde ne gördükleri ve neler hissettikleri ile ilgili düşüncelerini sınıfla paylaşmaları istenir. 2. 5.Getirilen resimlerin bir kısmı tahtaya asılır. SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin sözsüz iletişim unsurlarını kavramalarına yardımcı olmak. 2. 345 .İletişimin sözsüz unsurları üzerinde konuşularak etkinlik sonlandırılır. DEĞERLENDİRME 1.GEREÇ. Süreç: 1. BECERİLER : Türkçeyi doğru.Öğrencilere etkinliğin amacı açıklanır. Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir.Ağlayan birinin her zaman üzgün olduğunu düşünmek doğru mudur? Sorularını yöneltiniz.ORTAM : Gazete ve dergilerden getirilen insan resimleri. 4. ARAÇ.

Metinde anlatılanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 2. Haziran 1977’de Wangari. Birleşmiş Milletler Örgütü.GEREÇ. Sizce metinde yer alan davranış yanlışlıkları nelerdir? 3. ARAÇ. Hastanedeki yatağında bile doğal çevrenin bozulması.” DEĞERLENDİRME 1. Japon ve Danimarkalı yatırımcıları. Siz olsaydınız Wangari’ nin yaptıklarına nasıl bir tepki gösterirdiniz? 346 . Dünyanın her yerinde bu hareketin üyeleri var. Bunu yaparak Greenbelt (Gırinbelt) Hareketi adında çevreci bir hareket başlatır. Aynı zamanda üç çocuk annesidir. 1992’ye kadar. elli binden fazla kadın on milyondan fazla ağaç dikmiş ve binlerce hektar humuslu alanı kurtarmıştır. BECERİLER :İletişim. tahripten korunmasının önemini vurgulamak ve insan haklarına gereken önemin verilmesi için basın toplantıları düzenledi. Polisin sert müdahalesi yaralanan Wangari hastaneye kaldırıldı. etkili ve güzel kullanma. Kenya devlet başkanının. (Vangari Mathayi) ülkesinin ilk bayan biyoloji profesörüdür. Türkçeyi doğru. başkanı eleştirdikleri ve çevreyi geliştirmeye çalıştıkları için hapse gönderilen arkadaşları için eylem yaptılar. projedeki maddî desteklerini çekmeleri konusunda ikna eder. 1992’de Wangari ve grubunun diğer üyeleri. Wangari ve grubu hâlâ çalışmalarına devam ediyor. İngiliz. kent merkezindeki parkın ortasına hükümet binası ve kendi heykelini yaptırma projelerine karşın mücadele başlatır ve hükümeti eleştirir. Süreç: Aşağıdaki metni öğrencilerinize okuyunuz.ADI: İNSAN HAKLARI KAHRAMANI :Türkçe :4 :20 :Okuma :Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. Onu izleyenler bir insanın insan hakları ve doğal çevre için neler yapabileceğini gösterdiğini söylüyorlar. Greenbelt hareketine çalışmalarından dolayı bir çevre ödülü vermiştir. Başkanın. Wangari 1989’da. “1940’da Kenya’da doğan Wangari Maathai.ORTAM :İnsan hakları alanıyla ilgili metin. ihracat için gül yetiştirmek amacıyla başkent Nairobi’nin dışındaki elli hektar ormanı tahrip etme planında muhalefete önderlik eder. DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM SÜREÇ Amaç: İnsan haklarına ilgilerini çekme. Kenya’nın ulusal kahramanları anısına yedi ağaç diker. Not: Bu etkinlik insan hakları ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir.

3. Konuşma kurallarını uygulama. Tahtaya kalkan öğrencilere ise konuşma ve dinleme rolleri sırasında hissettiklerini sorunuz. ARAÇ-GEREÇ-ORTAM : Posterleştirilmiş 1. BECERİLER : İletişim. konuşma : Dinleme kurallarını uygulama. DERS SINIF YAKLAŞIK SÜRE ÖĞRENME ALANI KAZANIM SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin etkili konuşma ve dinleme kurallarını öğrenmelerine yardımcı olmak İşlem: 1234Posterleri hazırlayın. Posterleri tahtaya asın (hazırlanamamışsa tahtayı ikiye bölerek yazın). Türkçeyi doğru. çalışma kâğıdı ve 2. çalışma kâğıdı Not:Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. 347 . Gönüllü öğrencileri ikişer ikişer tahtaya kaldırıp aşağıdakilere benzer konular vererek. Posterlerdeki kuralları öğrencilerle tartışın. Öğrendikleri kuralların iyi bir dinleyici ve konuşmacı olmaktaki önemi üzerinde tartışarak etkinliği sonlandırınız. etkili ve güzel kullanma. · Ailem.ADI: İYİ BİR KONUŞMACI VE DİNLEYİCİ OLMAK : Türkçe : 4-5 : 30-40 : Dinleme. posterdeki kurallara uygun biçimde birbirleriyle konuşmalarını isteyin. benim aile içindeki yerim ve rollerim · En sevdiğim kişiler · Okulda sevdiğim ve sevmediğim kurallar · Çözmem gereken bir problem · Büyüdüğümde yapmak istediğim şeyler DEĞERLENDİRME Her bir konuşma ve dinleme etkinliği sonunda sınıfa aşağıdakine benzer sorular yöneltiniz: 1. Arkadaşlarınız etkili konuşma ve dinlemeyle ilgili kurallarda hepsini yerine getirdiler mi? Hangi kuralları yerine getirmediler. hangilerini iyi kullandılar? 2.

2. 3. 348 . 7. sözleri tamamlandığında geri bildirimde bulunun.Konuşmacının gözlerine bakın.Dinleyicinin sizin konuşmalarınızı izleyip izlemediğini tartın.Bildiğiniz ve sizin için önemli olan konularda konuşun.Kendinizi germeyin ama dikkatli olun. 6. 4.Anlamadığınız bir şey olursa.Sizi dinleyen kişinin sizi duyabileceği kadar yüksek sesle konuşun. ses tonunuzda inişlere ve çıkışlara yer verin. 2.Hızlı olmayan ancak çok da yavaş olmayan bir tempo ile konuşun. 8. 5.Önemli kelimeleri ve fikirleri vurgulamak için. ÇALIŞMA KÂĞIDI İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN 1. 9.Konuşma sırası size geldiğinde konuyu değiştirmeyin.Konuşmacının sözünü kesmeyin.Yüzünüzü konuşmacıya dönün.1. görüşlerinizi dile getirdikten sonra farklı bir konuya geçebilirsiniz. 6.Konuşmacıya. O konuyla ilgili tepkilerinizi. 3.Sözlerini tamamladığında konuşmacıya geri bildirimde bulunun. 7. ÇALIŞMA KÂĞIDI İYİ BİR KONUŞMACI OLMAK İÇİN 1.Konuşmadan önce ne söylemek istediğinizi düşünün.Konuştuğunuz kişinin yüzüne bakın. 5. 10. söyleyeceğiniz bir şey varsa onun sözünün bitmesini bekleyin. konuşmacı durakladığında ya da sözünü bitirdiğinde soru sorun. aynı konuda devam edin. 4. 2.Konuşmacının sözlerini dinleyin ve ne söylediğini zihninizde canlandırmaya çalışın.Konuşmacının duyguları ve içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışın.

5. Grup kendi arasında her resim için “hangi ip uçlarıyla” duyguları bulduklarını tartışır. Her grup elindeki resimleri numaralar ve her resmin hangi duyguyu ifade ettiğini numaralarıyla birlikte listeler.GEREÇ. SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin olumlu ve olumsuz duygularını uygun yüz ifadeleriyle göstermeleri ve tanımaları Süreç: 1.ADI: RESİMLERİN SÖYLEDİKLERİ DERS : Türkçe SINIF : 4-5 YAKLAŞIK SÜRE : 25-30 dakika ÖĞRENME ALANI : Görsel Okuma KAZANIM : Resim ve fotoğrafları yorumlar. 2. BECERİLER : Yaratıcı düşünme. Grupların ifadeleri arasında benzerlikler bulunmakta mıdır? 2. görünümleriyle duygular arasında bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Sizler de yüzünüzü farklı duyguları yansıtacak şekilde değiştirebilir misiniz? 349 . DEĞERLENDİRME 1. Öğrenciler gruplara ayrılır. 3. Öğrencilerin gazete ve dergilerden kestikleri resimlerin hepsi öğretmen tarafından bir araya toplanır.ORTAM: Gazete ve dergilerden kesilmiş insan yüzü resimleri Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. gözler. 4. kullandıkları ipuçlarını belirterek resimlerin ifade ettiği duyguyu sınıfta paylaşır. ağız. Her gruptan bir sözcü. resimler eşit bir şekilde gruplara dağıtılır. Kaşlar. iletişim ARAÇ. Resimlerin hangi yönleri hangi duyguları yansıtmaktadır? 3.

2. Türkçeyi doğru. yönergeleri ne kadar iyi izleyebildiğiniz konusunda size fikir verecek bir test vardır. 2. Bu kağıdın sol üst köşesinde beş küçük kare çizin. evet” diye yazın. Öğrencilere çalışma kâğıdı dağıtılır ve uygulanır. 6. okuma.ADI: YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? DERS : Türkçe SINIF : 4-5 YAKLAŞIK SÜRE : 10 dakika ÖĞRENME ALANI : Dinleme. İkinci cümledeki isim kelimesini daire içine alın. BECERİLER : İletişim. Bu sayfanın başlığının altına imzanızı atın. Bu sayfanın sol alt köşesine bir çarpı (X )işareti koyun. Öğretmen öğrencilere yazılı bir yönerge vereceğini ve herkesin çalışma kâğıdında yazılı yönergeyi dikkatlice okuyarak bu doğrultuda davranması gerektiğini söyler. Başlığın devamına “evet. KAZANIM : Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Dört numarada değinilen karelerden her birinin içine X işareti koyun. 7. 1.GEREÇ. DEĞERLENDİRME Çalışma kâğıdında sizden istenilenleri doğru yapabildiniz mi? ÇALIŞMA KÂĞIDI YÖNERGELERİ İZLEYEBİLİYOR MUSUNUZ? Üç dakika süreli test: Aşağıda. Yedi ve sekiz numaralı cümleleri bir daire içine alın. SÜREÇ Amaç: Öğrencilerin sözlü ve yazılı talimatlara uyması Süreç: 1. 11. başa dönün ve sadece ikinci maddede isteneni yapın. Not: Bu etkinlik rehberlik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. 8. İsminizi sayfanın sağ üst köşesine yazın. Her bir karenin etrafına bir kare çizin. 5. Bu sayfayı kullanarak başlayın. Şimdi dikkatlice okumayı bitirdiğinize göre. Cevaplandırmaya başlamadan önce soruların tümünü okuyun.ORTAM : Çalışma kâğıdı. ARAÇ. 4. 3. 10. 350 . Bu testi ne ölçüde ciddî cevaplandırırsanız sonuç o ölçüde anlamlı olacaktır. evet. etkili ve güzel kullanma. 9.

Her mesleğin kendine özgü yanları üzerinde düşüncelerini alın. Öğrencilere başka hangi meslekler olduğunu sorunuz. Not: Bu etkinlik girişimcilik ara disiplininin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. 6. Türkçeyi doğru.ADI: MESLEKLER DERS : Türkçe SINIF :5 YAKLAŞIK SÜRE : 30-40 ÖĞRENME ALANI : Görsel Okuma KAZANIM : Resim ve fotoğrafları yorumlar. SÜREÇ Amaç: Mesleklere ilgilerini yöneltme ve meslekleri tanıma. DEĞERLENDİRME 1. 2. 351 . ARAÇ-GEREÇ-ORTAM: Değişik meslekleri yapanları gösteren fotoğraflar. 2. Öğrencilere hangi mesleğe ilgi duyduklarını sorunuz. 5. 3. Niçin özellikle bu mesleğe yöneldiklerini açıklamalarını isteyiniz. Süreç: Mesleklerle ilgili fotoğraflar getirin. Fotoğraflarda neler gördüklerini tartışın. 4. etkili ve güzel kullanma. Diğer öğrencilerden tanıtılan mesleği tahmin etmelerini isteyin. Fotoğrafları tahtaya asın. 3. 1. BECERİLER : İletişim. Gönüllü öğrencileri tahtaya kaldırıp seçtiği bir meslekle (mesleğin adını vermeden) ilgili konuşturun.

F. ÖĞRENME TÜR. YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 352 .

kontrol altına alır ve yönlendirir. seslendirme. • Dikkat ve öğrenme becerilerini geliştirmektedir. tonlama ve telaffuza dikkat etmeden okumakta ve bu becerilerini yeterince geliştirememektedir. dil ve kulak okuma sürecinden çıkarılmaktadır. 1. dinleme. vurgu ve tonlama becerilerini. Sınıflar) Öğretim Programı’nın amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli öğrenme tür. Araştırmalar. Sesli okuma ilk okuma-yazma öğretim sürecinde ayrı bir önem taşımaktadır. Sessiz okuma göz ve zihin aracılığıyla yapılmakta ses telleri. tonlama ve telaffuza dikkat etmeden konuşmaktadır. Bunlar yapılandırıcı yaklaşımla ele alınmakta ve açıklanmaktadır. anlama gibi becerileri geliştirmeye katkı sağlar. yazma. dinleme. Sessiz Okuma Kelime ve cümleleri seslendirmeden yapılan okumaya sessiz okuma denilmektedir. Sesli Okuma Sesli okuma. Bu nedenle sesli okumaya ağırlık verilmelidir. • Ses. • Okuma. Sesli okuma öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirir. Bu nedenle sesli okuma çalışmalarına ilköğretim boyunca gerekli ağırlık verilmelidir. İlk okuma yazma öğretim sürecinde öğrenciler sesli okumayla. Öğretmenlerin uygulamada bunların yanında diğer yöntem ve tekniklerden de yararlanmaları beklenmektedir. Sessiz okumayla okuma. ilköğretim düzeyinde sesli okuma becerilerini geliştirmeden sessiz okumaya geçmenin öğrencinin konuşma becerilerinin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. kelime ve cümleleri tanıma. 1.ÖĞRENME TÜR YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe Dersi (1-5. Öğretmen örnek okumalar yapmalı ve öğrencileri sesli okumaya cesaretlendirmelidir. anlama ve zihinsel becerileri geliştirme daha kolay olmaktadır. Çünkü sessiz okumada öğrenciler vurgu. 1. yazıları görme. yöntem ve teknikleri aşağıda verilmektedir. 353 . okumaya yoğunlaşma. görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili öğrenme türlerinin açıklamaları verilmektedir. anlama ve zihinde yapılandırma işlemlerinden oluşan karmaşık bir süreçtir. Bu durum konuşmaya yansımakta ve öğrenci vurgu.2. • Kelime tanıma ve anlama becerilerini. Ayrıca dikkat geliştirme. ÖĞRENME TÜRLERİ Bu başlık altında okuma. Sesli okuma öğretmene öğrencilerin okuma becerilerinin gelişimi hakkında fikir verir. yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaktadır. Sesli okumayla öğrenci okuma sürecini izler. dinleme ve konuşma becerilerini. Öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmede önemli olan bazı öğrenme tür. konuşma.1.

bir dizi soruyla olguların neden-sonuç ilişkilerini araştırma. 1. Sorgulayıcı okuma. düşünce ve bilgilerin doğruluğu. Sorgulayıcı Okuma Okuma sırasında. öğrendiği bilgi ve becerileri günlük yaşamına aktarmakta ve uygulamaktadır. zamanını ve gücünü daha iyi kullanmasına katkı sağlamaktadır. çelişkileri. Öğrencilerin ilköğretim yıllarında sorgulayıcı dinleme becerilerini geliştirmesi. Özetleme: Kendi kelimeleriyle metindeki önemli olayları kısaca özetleme. verilen örneklerin uygunluğu ya da yeterliği hakkında kendine sorular sorarak okumasıdır. Sessiz okuma sonrası okunanların anlaşılma durumu kontrol edilmelidir. Sorgulama: Metnin içeriği ile ilgili sorular sorma. Bu nedenle öğrenciler sessiz okumaya özendirilmelidir. öğrenmesi gerekenlere kısa sürede ulaşmakta.Sessiz okuma öğrencinin kendi kendine okuyup öğrenmesine. aynı zamanda bilgiyi edinme. Sorgulayıcı dinlemede öğrenci konuşmacının görüşünü paylaşmasa da olaylara tarafsız bakabilmelidir. Açıklama: Metinde anlaşılmayan yerleri ve güçlükleri açıklama. çıkarımlarda bulunma. Sorgulayıcı dinleme öğrencinin zihinsel becerileri yanında diğer becerilerini de etkilemekte ve geliştirmektedir. metnin içeriğini tahmin etme. Bu durum öğrenme alışkanlıklarının kazanıldığı ve kalıcı hâle geldiği ilköğretim yıllarının iyi değerlendirilmesini gerektirmektedir. analiz etme. aktif olarak öğrenmekte ve kendini sürekli geliştirmektedir. Sessiz okuma uygulamalarında öğretmen aşağıdaki tekniklerinden yararlanmalıdır: Tahmin etme: Metni okumadan önce inceleme. Bu dinlemeyle öğrenci. 1. Sessiz okumaya dördüncü ve beşinci sınıfta sesli okuma kadar yer verilmelidir. 354 . düşünceleri düzenleme.4. tutarlılığı gibi yönlerini sorgulayarak dinlemedir. sorgulama yapma. tartışmaları değerlendirme ve problem çözme gibi işlemleri gerektirmektedir. metnin yazılma nedenlerin. görüşleri karşılaştırma. açıklama ve kavramlar arasındaki ilişkileri yapılandırma biçimidir. tahminleri yazılı ve sözlü olarak paylaşma. Sorgulayıcı okuma. bağımsız çalışmasına. Sessiz okumaya ilköğretim birinci sınıfta başlanmalıdır. bir konuşmada aktarılan duygu. Öğrencilerin sessiz okuma becerileri ikinci ve üçüncü sınıfta aşamalı olarak geliştirilmelidir. nedenleri. düşünce üretme. Öğrenci sessiz okumayla daha hızlı okumakta. öğrenme-öğretme sürecinde aktif olması ve öğrenmekten zevk alması için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Sorgulayıcı Dinleme Sorgulayıcı dinleme. Sessiz ve sesli okuma uygulamaları birlikte yürütülmelidir.3. okuyucunun metinde işlenen düşüncelerdeki tutarlılık ya da tutarsızlıkları.

karşıdaki kişiyi kontrol altına alma söz konusudur. Betimlenecek nesneye. ilişki kurma. Gözlem. soru ve kuşkularını giderecek kanıtlar sunma. İkna edilecek konuda değişik görüş ve bilgilerle karşıdakinin dikkatini çekme. karşıdaki kişiyi kandırma anlamına gelmez. nedenleri ile anlatması ve öne sürülen gerekçeleri sorgulayarak konuşmasıdır. tekrarlama ve istenileni açıklama aşamalarıdır. inandırma. ana fikri aralıklarla tekrar ederek hatırlatma ve son olarak da yapılmak isteneni açıklamadır. Ancak.7. düşünce ve bilgiler dikkatle seçilerek çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilmektedir. arkadaş. Betimlemede ayrıntılar önemlidir. İkna eden kişi. İkna edici konuşma. Sorgulayıcı Konuşma Öğrencinin bir fikre katılıp katılmadığını.1. birikimle. atlıkarınca vb. karşısındakini kırmamaya dikkat etmelidir. Betimlemede aynı zamanda ortamla ilgili hissedilenlerden de söz edilebilir. bir yerin (piknik alanı. İkna Edici Konuşma Bir konuşma türü olan ikna edici konuşma beş adımda gerçekleştirilmektedir. Sorgulayıcı konuşma öğrencilerin konuşarak düşünme ve anlama becerilerini geliştirmelerine önemli katkı sağlamaktadır. İkna edici konuşma beceri gerektirir. Böylece konuşmayı dinleyen kişi farklı görüşlerden etkili olanları ayırırken söylenenleri hemen ret ya da kabul etmemesi gerektiğinin bilincine varır. Bunlar sıralama. anlamayı sağlama. araba. analiz-sentez yapma. Bu konuşma türü öğrencilerin iş birliği yapma.) dış görünüşü açıklayarak yazmadır. bireyin davranışları ve duyguları ile ilgili olan kişilik özelliklerini de kapsar.) ya da bir kişinin (bir bebek. sınıflama. Bunlar. Oysa ikna edici konuşma. 1. değerlendirme gibi işlemlerdir. çünkü kandırma amaçlı konuşmalarda iş birliği yoktur. herkes aynı ilgi ve bilgi ile bakmayacağı için gözlemin tamamen aynı ayrıntıları içermesi mümkün değildir. gelin vb. 1. 355 . tartışma. İkna edilen kişi de kendi iradesiyle verdiği kararın sorumluluğunu taşımalıdır. Sorgulayıcı konuşmada zihindeki duygu. İkna edici konuşmanın yapıldığı süreçte karşıdaki kişinin kendi düşünce süreçlerinin bilincine varması ve başkalarının farklı düşünce süreçlerini de göz önünde bulundurması sağlanır. yere ya da kişiye dikkatle gözlemlenmelidir. iş birliği yapma ve iki taraf için de yarar sağlamayı amaçlamaktadır. eleştirme. Betimleyici Yazma Bir nesnenin (oyuncak. İkna edici konuşmada ileri sürülen görüşler kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.6. özetleme. ortak karar verme ve sorun çözme gibi becerilerini de geliştirmektedir.). Betimleme aynı zamanda “iç görünüş” dediğimiz. canlı bir dille ve somut örneklerle konuyu anlamasını sağlama.5. otobüs durağı vb. dikkat çekme. Sorgulayıcı konuşmada kullanılan kelime ve cümlelerin seçimi de dikkatle yapılmaktadır. içsel yaşantıyla ve dünyaya bakış tarzıyla ilgilidir.

Nesne betimlenirken rengi. Kişi Betimlemesi Kişinin betimlenmesi iç görünüş ve dış görünüş açısından yapılmaktadır. Betimlenen yer ile ilgili görüntünün iç mekânda mı yoksa dış mekânda mı olduğu önemlidir. Bir kişinin tam bir betimlenmesi onun nasıl düşündüğü. 1. davrandığı neler hissettiği. o yerin neye benzediğini yazma işlemidir. Gerek görülürse yazıyı okuyan kişi yapılan betimlemeye göre nesnenin resmini çizerek görselleştirebilir. betimlenen yer genel hatları ile anlatılır. 356 . yer betimlemelerinde. daha önce onu hiç görmemiş okuyucunun betimlemeyi okuduktan sonra.3. Yer betimlemesi söz konusu mekân. duvarlar. onu gözünde canlandırmasını sağlayacak ölçüde açık ve belirgin ifadeler içermelidir. öğrencinin tanıdığı basit bir nesne seçilmelidir.) içerir. sandalye. Bunun için. bir insanın neye benzediğini değil. betimlenen yerdeki nesnelere tek tek odaklanıp onların ayrıntılı betimlemeleri yapılmaz. Yer Betimlemesi Bir yerin betimlenmesi. Ancak. lamba gibi nesnelerin bir iki özelliğinin verilmesi yeterlidir. onu hiç tanımayan bir kişinin onunla karşılaşmadan onu tanıması anlamına gelir. betimlenecek yer dışarıdaysa pencereden bakınca neler görüldüğü şeklinde sınırlandırılmalıdır. nesneler ve nesnelerin o mekân içerisindeki yerinin betimlenmesinden oluşur.1.1.7. Nesne Betimlemesi Bir nesnenin neye benzediğini yazma işlemidir. Sadece odadaki bir tahta koltuk. Çünkü. Bir oda betimlenecekse sadece odanın içi betimlenmeli. Bunun yanı sıra bir yerin betimlenmesinde eğer görüntüde kişiler varsa onlar hakkında da bilgi verilmesi gerekir.7. onun nasıl biri olduğunu da anlatmanız gerekir. boyutları ve şekli hakkında bilgi verilir. Betimlenen nesne. Betimleme aynı zamanda arka planda görülenleri de (dağlar. 1.7. • Dış Görünüşü Betimleme Bir kişinin betimlenmesi bir nesnenin ya da yerin betimlenmesinden daha karmaşık ve etkileyicidir.2. gökyüzü vb.

Aşağıdaki tabloda bir kişinin dış görünüşünün betimlemesinde kullanılabilecek özelliklere örnekler verilmiştir. Yaş yaşlı orta yaşlı genç yakışıklı orta boylu ideal kiloda beyaz kısa çirkin kısa 20 yaş civarında güzel sevimli sade tıknaz Görünüş hoş Boy Beden uzun tombul siyah Saç uzun Göz Yüz şişman zayıf kızıl sarışın kahverengi dalgalı ela kırışık çilli örgülü at kuyruğu kıvırcık düz mavi kare gri oval kahverengi yeşil yuvarlak uzun 357 .

1. hayret. Bir başlangıcı ve bitişi vardır. olayların oluş sırasına uygun olarak yazılması istenir. korku. farklı duygular hissetmesi mümkündür. zaman) kullanarak anlatmadır. yönerge verirken yapılacak olanların sıra ile anlatılması da hikâye edici anlatımdır. bir insan birden çok duyguyu aynı anda yaşayabilir. yer. 1. Örneğin. bir durumu hikâye unsurlarını (karakterler. bir ya da birkaç kişiyi. Bazen bir durum için farklı kişilerin. duygunun adını bulmayı okuyucuya bırakmak önemlidir. Bir tarihçi bir gün ya da dönemle ilgili olayları anlatırken hikâye edici yazma yönteminden yararlanır. olay. bir dönemi. duygular birbirinin içine girmiş olabilir. Bir nesneyi ya da yeri betimlemek iyi bir gözlem yapmayı ve ne yazacağınızı iyi bir şekilde planlamayı gerektirir. Betimlenen kişinin duygularını (mutluluk.8. kek yaparken içindeki malzemelerin sırasına uygun olarak konulması gibi. utanma.1. olayların oluş sırasına göre anlatılması. Hikâye Edici Yazma Hikâye edici yazma. Kişinin duygularının betimlenmesi sürecinde betimlenecek duygu sanki bir filmin bir sahnesinin durdurulması gibidir. coşku. okula gittiğinizi. derslere girdiğinizi söylediğinizde bu. Örnek 1: Konu: Kırmızı Başlıklı Kızın Hikâyesi ---. tereddüt) anlatırken duyguyu yüzde ve bedendeki yansımaları ile vermeye çalışmak. sevgi. güven. yaptığınız işlerin sıralanması olduğu gibi aynı zamanda da bir hikâyedir. Her cümlenin solunda bırakılan boşluğa bir numara verilerek olaylar olması gereken sırayla yazılmalıdır. Bu şekilde sona doğru gidilir. hayal kırıklığı. kıskançlık. üzüntü. nefret. Olaylar aşamalı olarak başlangıçtan bitişe doğru sıra ile yazılır. Hikâye etmenin günlük hayatta önemli bir yeri vardır.8. otobüse ya da servise bindiğinizi. kızgınlık. bir yeri ya da bir kişiyi betimlemekten daha farklıdır. 358 . giyindiğinizi. Öğrenci.• İç Görünüşü (Kişinin Duygularını) Betimleme Bir kişinin duygularından söz etmek bir nesneyi. o sahneye ilişkin neler hissettiğini kaydetmelidir. Hikâye etme en basit şekilde hikâye yazmadır. Bir olayın. Ayrıca. Hikâye edici yazmada olaylar peş peşe sıralanır.Kurt büyük annenin kıyafetlerini giydi ve onun yatağına yattı. heyecan. kahvaltı yaptığınızı. bir anıyı. Olayların Oluş Sırası Karışık Olarak Verilen Cümlelerden Hikâye Yazma Aşağıda karışık hâlde verilen cümlelerin. Örneğin bir arkadaşınıza bu sabah kalktığınızı.

---.Yataktan kalk. ---.Elini yüzünü yıka.Derse gir. ---. ---. büyük annenin evine gitti. Hikâye çok ciddî. İkna edici yazma aynı zamanda öğrencinin kendi düşüncesini öne sürmesi anlamına da gelir.Kahvaltı yap. ---. dişlerini fırçala. İkna Edici Yazma İkna edici yazma önemli bir yazma türüdür. ---. çok komik olabilir ya da bir gerçeğe veya kurguya dayalı olabilir.Saatin zilini kapat.Kurt. Başlangıçla bitiş arasında yazılanlar tamamen öğrencinin kendi isteği doğrultusunda yön bulur. başlangıçtan bitişe kadar konuyu değiştirmeden yazmaktır. Tek kural. ---.Kurt. İkna edici yazmada öğrencinin kabul 359 . 1. Hikâyenin Ortasını Yazma Bu tür etkinliklerde daha uzun ve daha kısa hikâye yazma fırsatı verilir.Kırmızı başlıklı kızın annesi.---.Kırmızı başlıklı kız.Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine vardı. kurtla karşı karşıya gelmişti.Evden çık.2. ---. ---. ---.Avcılar geldi ve kırmızı başlıklı kızı kurttan kurtardı. ---.8. ona verdi. Örnek 2: Konu: Bir Günüm ---. kırmızı başlıklı kızı yemek üzereydi. ---. büyük annesine götürmesi için hazırladığı kurabiyelerin olduğu bir sepet.Okula git. ---. 1.9.Kırmızı başlıklı kız ormana doğru yola çıktı.Giyin. Öğrenci hikâyenin başlangıç cümlesinden bitiş cümlesine kadar kendi yolunu çizmelidir.

“Büyük ve güçlü olabilmen için uykuya ihtiyacın var. Bunu sağlamak için öğrenci.1. Amaç sadece bir şeye inandırmayı sağlamak değildir.. İkna edici yazmada. İkna edici yazmak için isteğinizin başkaları tarafından kabul edilebilir olması gerekir. Eğer yazdığı yazı yeterince ikna edici olursa öğrenci istediği şeyi elde edebilir. İkna edici yazma daha çok öğrencinin değerlerini nasıl açıkladığı ve gösterdiği ile ilgilenir. isteğini ve bunun gerekçelerini çok iyi belirtmelidir. Eğer bir düşünceye karşıysanız bu düşüncenin tersi bir düşünceyle yola çıkmak çok uygun olmaz.9.. 1.. Öğrenci ikna edici yazmada. Düşüncesine göre ortaya çıkan durumun doğru ve onun onayladığı bir durum olduğunu nedenleriyle açıklaması gerekir. Aynı zamanda dinleyicide ya da okuyucuda reklamı yapılan ürünü satın alma isteği uyandırması gerekir. İnandırıcılık mantıklı delillerle desteklenmelidir.”. -dir” gibi kesin ifadelerden kurtarıp “-malı. o yerin ikliminin çok soğuk olmadığını söylemeniz daha uygun olur. Örneğin. — Mutlu olmak için para önemli değildir vb. gazete ve broşürlerde yer alan reklâmlar okuyucuyu ikna etmeye yöneliktir. Eğer cümleyi “-dır. “Neden baba?” diye sorar.. tahmin etmeyi ve görüş belirtmeyi gerektirir. Reklam Yazma Reklam yazma özel bir ikna etme türüdür. “. Öğrenci ortaya çıkan durumu onaylamıyorsa o zaman “-dır” ifadesi yerine “-mamalı” ifadesini kullanmalı ve kendi düşüncesine göre durumun niçin yanlış olduğu veya ona niçin karşı çıktığını nedenleriyle açıklamalıdır. Çocuklar mutlaka “neden” sorusunu sorarak kendisine iyi bir neden sunulmasını ister. Öğrencilerin ikna etme yeteneklerini geliştirmek amacıyla onlara şu doğrultuda bir çalışma yaptırılabilir: 360 .” demesi onun ikna olması için geçerli bir nedendir. babası ona “Haydi yatağa…” dediğinde. Babasının “Çünkü çok geç oldu. Örneğin. Dergi. İkna edici yazmada öğrenci öncelikle ne gibi bir değişiklik istediğine karar verir. Örneğin. nedenlerden dolayı sizden isteğim . öğrenci bir şeyin nasıl olması ya da olmaması gerektiği hakkındaki düşüncelerini belirtir.etmediği bir düşünceye karşı mücadele etmesi de söz konusudur. -meli” gibi ifadelerle sunarsa ortaya çıkan durumu onaylıyor demektir. İkna edici yazma ile ilgili örnek konular: — Okulda kurallara gerek vardır. Bu reklamların çoğunda insanların almayı düşünmediği pek çok ürün çeşitli ikna etme yöntemleri kullanılarak satın almaya özendirilir. bir kişi bir yerin ikliminin çok sıcak olduğunu ileri sürüyorsa sizin buna karşı o yerin ikliminin çok güzel olduğunu söylemeniz yerine.” gibi bir ifade kullanılması ikna etmek için uygun olabilir. Bu tür yazılar çoğunlukla hayal etmeyi. durum ve davranışları istediği biçimde aktardığından bunların nasıl değişebileceğiyle de ilgilidir. —Teneffüslerde müzik yayını yapılması için okul yönetiminden istekte bulunuyorsunuz.

Ürünün iyi ve yeni özelliklerini bir yere yazmaları belirtilir. Listeden bir ürünü seçmeleri istenir. Bu çekici özellikleri nasıl bir görüntü ile beraber sunmayı düşündüklerini yazmaları istenir. 5. farklı özellikleri de ayrı bir paragrafta verilebilir. 1. Eğer alınan bir ürünün bedeni. şampuan. 2. 6. bisküvi. kullanmaz kırıldı.”. 4. Öğrenciler 2 ya da 3 – 4 kişilik grup çalışması yapmak üzere ayrılır. 361 . herhangi bir ürün hakkındaki memnuniyetsizlikleri yetkili kişilere bildirmek için yazılan yazılara “şikâyet yazısı” denir. kişi ya da yerin benzer özellikleri bir paragrafta. Ürünün tüketicinin dikkatini çekici bir.” vb. “Rengi farklı çıktı. “Rengi soldu.”. İsterlerse kendi belirledikleri yetersizlikleri yazabilir ya da “Resimdeki görüntüsüne benzemiyor. 1.”. 7.10. 3. görüntüsü.”. yapısı ya da kullanımı ile ilgili şikâyet varsa bu şikâyet ürünün alındığı mağazaya bildirilmelidir. şeker vb. yetersizliklerden bir veya birkaçını seçebilirler. Karşılaştırma yazılarında nesne. Belirlenen ürün hakkındaki memnuniyetsizliklerini ve ürünün sorunlu yanlarını bir şikâyet mektubu ile ilgili yerlere yazarlar. kişi veya yerin benzer ve farklı yönlerini ele alarak yazmadır. Öğrenciler böyle bir durumla ilgili şikâyet mektubu yazmak için mağazaya geri vermek istedikleri ürünü belirler. Karşılaştırmalı Yazma İki ya da daha fazla nesne. Reklamı yapılacak olan seçtikleri ürüne yeni bir ad bulmaları istenir. sabun.) verilir. ürünle ilgili şikâyetlerse ürünün alındığı dükkân ya da mağazaya yapılmalıdır. 8. “Paket dolu değildi. “Kullanır.2. Örnek konular: —Ailenizin şimdiye kadar oturduğu evleri birbiriyle karşılaştırınız. Ürün çeşitleri listesi (magazin dergisi.1. Herhangi bir hizmetin yetersizliği ile ilgili şikâyetler yetkili kurumlara.9. ölçüsü.”. iki özelliğini mutlaka yazmaları istenir. “Gösterildiği şekilde çalışmıyor. Ürünün fiyatını belirlemeleri istenir. Şikâyet Yazısı Herhangi bir hizmetin yetersizliği. “Beklentilerimi karşılamadı.

sonuç bölümleri iyi oluşturulmuş.12. gelişme. amacın ve konunun nasıl bir işlevi olduğu örneklerle anlatılır. Paylaşarak yazma öğrencilerin grup hâlinde bir ürün ortaya koymasını sağlar ve sosyal ilişkileri geliştirir. yazının içeriğini ve ana fikrini yansıtıp yansıtmadığı. Gruptaki her bir öğrenci metnin bir bölümünü yazabileceği gibi. metnin tümünü de birlikte yazabilirler.11. Bu süreç birkaç güne yayılabilir. Önemli olan öğrencinin her gün farklı konularda yazması değil bir konuyu planlı yazma sürecine uygun olarak yazması. —Bildiğiniz iki oyunu birbiri ile karşılaştırınız. —Beğendiğiniz iki televizyon programını birbiriyle karşılaştırınız. —Sevdiğiniz iki yemeği birbiri ile karşılaştırınız. 362 .—Tatilinizi geçirdiğiniz yerleri karşılaştırınız. giriş. amacı ve ana fikri açıkça anlaşılan örnek yazılar sınıfa getirilir. İş Birliği Yaparak (Paylaşarak) Yazma Öğrencilerin bir konu hakkında küçük gruplar hâlinde birlikte çalışarak bir metin oluşturmasıdır. yazının sayfaya nasıl yerleştirildiği üzerinde durulur. konusu. süreci iyi anlaması ve bu yolla yazma becerisini geliştirmesidir. yazma konusunda kendine güven geliştirinceye kadar yazdıklarını eleştirmeyiniz. ●Başlığın. Örnek yazılar birkaç ders saati boyunca sınıfla birlikte çözümlenir (Öğrenciler. a. Metni yazarken iş bölümü yapılır. Ön Hazırlık ● Giriş. Dikkat Edilecek Hususlar Planlı yazma yöntemini uygularken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz: ● Yazmanın yararlarını anlatınız. b. uygun sorularla yazıları çözümleme sürecine dâhil edilmelidir. ana fikrin nasıl saptandığı. ● Metin çözümlenirken düşüncenin nasıl oluşturulduğu. Planlı Yazma Öğrencilerin bir yazıyı planlı yazma yöntemine uygun olarak yazmaları. gelişme ve sonucun nasıl bölümlendiği. ● Öğrenci. yazma sürecini öğrenmelerini ve bu yolla yazma becerilerini geliştirmeyi kapsamaktadır.). sonucun nasıl bağlandığı. 1. 1.

● Amaçlara uygun ana hatların neler olabileceğini tartışınız. İyi olan yanlarını vurgulayınız. ● Giriş. amaç ve ana hatlara uygun olarak oluşturulmuş mu? Düşünceler giriş. ● Konusu. üslubunu bulmasına izin veriniz. gelişme ve sonuç bölümlerine uygun bir biçimde düzenlenmiş veya oluşturulmuş mu? gibi hususlara dikkat ederek küçük uyarılarla öğrenciyi ikinci taslağı yazmaya yönlendirin. hangi bölümlerde (giriş. hatalarını tekrar tekrar düzeltme şanslarının olduğunu söyleyiniz. ● Öğrencinin her yazısını (öğrenci yazmayı benimseyinceye. 363 . Bu konuda yazarken ne gibi yazma amaçları olabileceğini tartışınız ve bunlara örnekler veriniz. Uyarılarınız doğrultusunda yeniden yazmaları için kâğıtları geri veriniz. amacı ve ana hatları belirlenmiş olan yazıyı yazmak için ana hatlar çerçevesinde düşünceler oluşturmalarına zaman veriniz. ● Öğrencilere. ● Yazdıkları için onu her fırsatta ödüllendiriniz. sonuç) işleyeceklerini belirlemelerini isteyiniz. Öğrencinin kendi yeteneğini keşfetmesine. gelişme ve sonuç bölümlerinde işleyecekleri düşünceleri cümlelere dönüştürmelerini ve yazmaya başlamalarını isteyiniz. Daha sonra öğrencilerin iyi yazılarından örnekler seçerek sergileyebilirsiniz. İlk değerlendirmede. Öğrenciye yol gösteriniz ama müdahale etmeyiniz. c.● Öğrencinin yazma isteğini ve yazma girişimlerini destekleyiniz. yazma konusunda bir bilinç geliştirinceye kadar) duvar gazetesinde sergileyiniz. İlk Taslağı Oluşturma ● Yazma konusunu beyin fırtınası yoluyla belirleyiniz. yazarken hata yapmaktan korkmamalarını. Akıllarına gelenleri not etmelerini ve sonra bunlar arasından seçim yapmalarını söyleyiniz. ● Öğrencilerin seçtikleri düşünceler arasından hangilerini. Sınıfça üzerinde anlaşmaya vardığınız ana hatları tahtaya yazınız ve öğrencilerden seçtikleri amaca uygun olan ana hatları belirlemelerini isteyiniz. Yazının konusu ve amacı belirlenmiş mi? Düşünceler konu. gelişme.

Gelişme bölümünde. İkinci Taslağı Oluşturma ● Düşüncelerini konu dışına çıkmadan. ● Öğrencilerinize metnin giriş bölümüne çarpıcı bir düşünceyle başlamalarını yazının tümünde neler işleneceğini. Değerlendirme İkinci taslağı yazma çalışmalarını tamamladıktan sonra “Öz Değerlendirme Formu”nu dağıtarak öğrencilerinizin kendilerini değerlendirmelerini isteyiniz. benzetmeler karşılaştırmalar yapmalarını ve gerçekliği herkes tarafından kabul gören bilgilerden yararlanmaları gerektiğini söyleyiniz. Sonuç bölümünde. Ana fikri destekleyecek ve açıklayacak örnekler verdim. konunun ve amacın ne olduğu hakkında genel bir giriş yapılması gerektiğini.ç. d. Yazımın ana hatlarını belirledim. Giriş bölümünde çarpıcı bir düşünceye yer verdim. giriş bölümünde tanıttığım konuları ana fikir çerçevesinde geliştirdim. böylece konunun okuyucuya tanıtılmış olacağını söyleyiniz. ● Gelişme bölümünde. ● Ana fikri destekleyecek ve açıklayacak örnekler vermelerini isteyiniz. Yazımın amacını belirledim. ● Sonuç bölümünde ise giriş ve gelişme bölümünde söylenenleri özetleyen çarpıcı bir ifade ile yazının bitirilmesi gerektiğini söyleyiniz. Evet Kısmen Hayır GENEL DEĞERLENDİRME FORMU 1 2 Olaylar mantıklı bir şekilde sıralanmış mı? Yazının amacı açık ve anlaşılır bir şekilde verilmiş mi? Evet Kısmen Hayır 364 . Ana fikri desteklemek için örnekler vermelerini. Bu uyarılar doğrultusunda yazıyı ikinci kez yazmalarını isteyiniz. giriş ve gelişme bölümünde bahsettiklerimi özetledim. giriş bölümünde tanıtılan konunun ana fikir çerçevesinde geliştirildiğini belirtiniz. ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU 1 2 3 4 5 6 7 Yazımın konusunu belirledim. amaçtan uzaklaşmadan ve ana fikri destekleyecek biçimde oluşturmalarını söyleyiniz.

365 . önemli gördüğünüz yerlerin ya da bilgilerin altını çizin. konuyu resimlemesi.3 4 5 6 7 8 9 Açıklayıcı ve etkili kelimeler seçilmiş mi? Düşünce akışı net mi? Akışı bozan anlatımlar var mı? Farklı eylemler ve kelimeler mi kullanılmış yoksa aynı kelimeler mi tekrar edilmiş? Gereksiz ya da eksik kelimeler var mı? Çarpıcı. alt başlıklar ve görsellere dikkat ederek metin hakkında genel bir fikir edinin. akılda kalıcı bir giriş yapılmış mı? Yazı okuyucuları düşünmeye yönlendiriyor mu? Bağlaçlar doğru kullanılmış mı? 10 Cümleler anlamlı ve kurallı bir şekilde sıralanmış mı? 11 Okuyucunun zihninde canlı bir resim oluşturuyor mu? 12 Okunaklı olarak yazılmış mı? 13 Yazı kâğıt yüzeyine iyi yerleştirilmiş mi? 14 Okuyucu grubunu dikkate almış mı? 15 Yazmaya istek duyuyor mu? 1. mantıksal bir temele oturtarak karşı olma ya da destekleme nedenleriyle birlikte aşamalı bir şekilde yazmasıdır. Metni okuyun. üst başlık. tutarsızlıkları. yazan kişinin bir konu hakkında. ya da katıldığı durumları. Sorgulayıcı Yazma Sorgulayıcı yazma. sembol kullanma vb. Okuma sırasında not alırken şöyle bir yol izlenebilir: • • • Metni hızla gözden geçirin. teknikleri kullanmasıdır. 1. Metni tekrar okuyun. katılmadığı noktaları. Not Alma Not alma öğrencinin dinlediği ya da okuduğu konunun özünü yakalamak amacıyla kısaltmalar yapması. metnin ana fikrini onu destekleyen yardımcı fikirleri ve ayrıntıları saptamaya çalışın.13. haritalaştırma. çelişkileri.14.

Önemli gördüğünüz yerleri not alırken ve zihin haritası oluştururken yeni bilgileri eski bilgilerle ilişkilendirmeye çalışın. • • • 366 . Ayrıntılarla fazla ilgilenmeyin. Verilen örneklere dikkat edin. Örneğin. • • Dinleme sırasında not alırken şöyle bir yol izlenebilir: • • Dinleyeceğiniz konunun başlığına dikkat edin. bağlaçları kendinize göre işaretler geliştirerek gösterebilirsiniz. Konuşmacının sesini ve bedenini kullanma biçimi size konuşmanın önemli yerleri hakkında ipuçları verecektir: o o • Konuşmacı çok kısa bir süre (bir veya birkaç saniye) susarak öğrencinin dikkatini yoğunlaştırmasını bekler. Örneklere dikkat edin. Bir plan veya taslağa uygun olarak not alın. bilgileri kısaltmalar yaparak. kendiniz de benzer örnekler biliyorsanız bunu da notlarınıza ekleyin. kavramları yerleştirin.• Ana fikri veya önemli bilgiyi merkeze alarak bir zihin haritası oluşturun. işareti bunun sonucunda demektir. Aldığınız notları görselleştirerek (işaretler ve oklar kullanarak. Bu size dinleyeceğiniz konu hakkında bilgi verir. ilişkileri oklar çıkararak. fakat= . ses tonuna. bütünü anlamaya ve konunun özünü kavramaya çalışın. nelere vurgu yaptığına yoğunlaştırın. Bu ipuçlarına dayanarak önemli bulduğunuz yerleri. şema veya zihin haritası oluşturarak) birbirleriyle ilişkilendirin. Önemli noktaları farklı örnekler vererek tekrar anlatır. Altını çizdiğiniz ve zihin haritasına yerleştirdiğiniz kavramları. > işareti < işaretinden daha önemli demektir. Örnek olarak. Aldığınız kısa notları. daha sonra kendi cümlelerinizle açık ve anlaşılır biçimde özet bilgiye dönüştürün. Dikkatinizi konuşmacının yüzüne. Merkeze aldığınız ana fikrin ya da önemli bilginin çevresine önem derecesine göre ilişkilendirdiğiniz diğer bilgileri. vb. bununla birlikte= . kısaltmalar yaparak notlar alın. Kendi kelimelerinizle oluşturduğunuz cümlelerle konunun özetini çıkarın. fikirleri.

Gözlem sürecinde aşağıda hususlara dikkat edilmelidir: • • • • • • • • Gözlenecek varlık veya olay kendi doğal şartlarında olmalıdır. toplanan materyaller. nesne ya da gerçeğin çeşitli belirti ve koşullarını izleme ve inceleme işidir. ses kayıtları vb. disiplin problemleri olmaması için organizasyonun çok iyi yapılması gereklidir. Gözlem planının öğrencilerle ve hatta velilerle yapılması. ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. İnceleme ise ele alınan bir konu ya da olayın özelliklerini ve ayrıntılarını tam olarak anlamaya çalışmak için yapılan yöntemli çalışmalardır. alınan fotoğraf veya filmler. Gözlem ve İnceleme Gözlem. 367 . bir olayı. Gözlemin bir gezi ile birlikte olmasının gerektiği durumlarda. bazı durumlarda gördüklerini yazılı olarak anlatmaları.1. 2. birbirini tamamlayan iki uğraş gibidir. neyi gözleyeceklerini bilmelidirler. Gözlem ve inceleme. plana öğrencinin ve velisinin katkısının sağlanması önemlidir. Gözlem planlı yapılmalıdır. gittikleri yerlerde neye dikkat edeceklerini. belge toplayıp bunlar üzerinde inceleme yapmaları. bir nesneyi ya da bir gerçeği anlamak için olay. Gözlem sırasında öğrencilere not tutma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Öğrenciler. Gözlem sonunda gözlem sonuçlarını görmeye yönelik bir değerlendirmenin yapılması esastır. Öğrencilerin. gözlem çalışmaları ve inceleme gezileri sırasında gördüklerini ve işittiklerini not etmeleri. YÖNTEMLER Bu başlık altında Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bazı yöntemler açıklanmaktadır. tartışmaları ve değerlendirmeleri Türkçeyi kullanma becerisiyle yakından ilişkilidir. Bu süreçte gözlem sırasında tutulan notlar. Gözlemin amaç veya amaçları olmalıdır.2. Öğrencilerin gezi sırasında gözlem ve incelemelerini not edebilecekleri bir gezi raporu örneği aşağıda verilmiştir.

GEZİ RAPORU ÖRNEĞİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gezilen yerin adı: İzlenen veya görülen yerler veya güzergâh: Gezinin amacı nedir? Gezi sırasında ortaya çıkan sorunlar: Gezeceğiniz yerle ilgili ön araştırma yaptınız mı? Gezdiğiniz yerin isminin anlamı veya hikâyesi var mı? Gezdiğiniz yerle ilgili en ilginç olan neydi? Gezdiğiniz yöreye ait efsane veya söylenceler var mı? Varsa neler? Gezdiğiniz yerde daha önce hangi medeniyetler kurulmuştur? Gezdiğiniz yerle ilgili aklınızda kalan en çarpıcı görüntü nedir? Gezdiğiniz yerlerin fotoğrafını çektiniz mi? Sizce gezi amacına ulaştı mı? Ulaşmadıysa neden? Gezdiğiniz yeri haritada gösterebilir misiniz? 368 .

fikirler.3. Rol Oynama Rol oynama. süresi ve tartışmada neler yapılacağı net olarak belirlenmelidir. Seçilen öneriler denenir. eleştiriler üreterek o konuyu kapsamlı ve detaylı olarak irdelemesi şeklinde tanımlanabilir. Problem -anlaşılması için. Tartışma sürecinde aşağıdaki önemli kurallara dikkat edilmelidir: ● Öğretmen ve öğrencilerin tartışmaya önceden hazırlıklı olmaları gerekir. Uygun çözüm önerileri seçilir. bir grup öğrencinin belli bir konunun kavranması amacıyla karşılıklı görüşler. kitle iletişim araçları vb. Problem. Tartışma Tartışma. konu ile ilgili anlaşılmayan noktaları aydınlığa kavuşturmak ve konuya ilişkin bilgileri pekiştirmek.2.tanımlanır ve sınırlandırılır. Öğrencileri belli bir konu üzerinde düşünmeye yöneltmek. 2. neler hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını anlamasına fırsat verir. Buradan hareketle problemle ilgili veriler toplanır. kütüphane. ● Öğrencilerin ilgisini çeken. ● Her öğrencinin tartışmaya katılması sağlanmalıdır. öğrencinin konu hakkındaki ön bilgilerini öğrenmek gibi amaçlarla tartışma yapılabilir. Öğrencilere verilere nasıl ulaşabilecekleri. ● Sorular öğrencileri düşünmeye sevk eden türde. Son olarak problem çözme sürecinin bütün aşamaları öğrencilerle birlikte değerlendirilir. nasıl 369 .4. Bu yöntemde önce öğrencilerle birlikte problem belirlenir. açık uçlu olmalıdır. öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir. amaca uygun olanlar seçilir ve seçilenler problemin çözümüne yönelik olarak değerlendirilir.) nasıl yararlanabilecekleri ve topladıkları verileri nasıl düzenleyebilecekleri konusunda rehberlik edilir. öğrencilerin. ● Tartışma sırasında öğrencilere kendisini ifade edebileceği kadar süre verilmelidir. çeşitli bilgi kaynaklarından (internet. öğrencilerin kendi yaşantılarıyla ilgili ve güncel olmalıdır. ● Öğrencilerin kendilerini rahat hissedebileceği bir ortam oluşturulmalıdır. güncel konular seçilmelidir. ●Tartışmanın amacı. Elde edilen veriler amaca.Problem Çözme Problem çözme. 2.2. başkalarının kimliğine bürünerek onların düşündüklerini. kişilere veya süreye uygunluk açısından değerlendirilir.

sınıfta oyuna ve oyunun amacına ilişkin tartışma ortamı oluşturulmalı. Öğretmen önceden hazırlık yapmalıdır. zevk alarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. değerlendirme yapılmalıdır.) oynanacak rollere uygun olarak düzenlenmelidir. ilk uygulamalarda gönüllü ve rolünü iyi canlandırabilecek olanların rol alması sağlanmalıdır.5.Rol oynarken aşağıda verilen bazı kurallara dikkat edilmelidir: Canlandırılacak durum ya da olay öğrencilerle birlikte seçilmelidir. 2. ▪ Öğretmen oyunu sürekli kontrol etmelidir.Gösteri Bu yöntem. bir şiirin nasıl okunabileceğini. 2. 370 . bir şeyin nasıl yapılacağının açıklanması ve uygulamalı olarak gösterilmesidir. rahat bir ortamda. harflerin nasıl yazılacağını.6. öğrencileri etkin kılmak. örneğin. öğrenilen konuyu ilgi çekici hâle getirmek. Bütün sınıfın izleyebileceği ve anlayabileceği şekilde yapılmalıdır. Bu yöntemin kullanılmasında şunlara dikkat edilmelidir: Gösterinin amacı öğrencilere açıklanmalıdır. Ortam (sınıf. salon vb. Hem görerek hem de işiterek öğrenme imkânı sağlar. Uygulamadan önce yapılacak etkinliklerin ayrıntıları iyi belirlenmelidir.Oyunlar Oyunlar. Öğrenciler rol dağıtımında görev almaları için cesaretlendirilmeli. Türkçe derslerinde bu yöntem. Rolleri prova etmeleri için yeterli zaman verilmelidir. Gösteride yapılacaklar basitten karmaşığa doğru sıralanmalıdır. verilen bilgilerin bir nasıl grafiğe dönüştürülebileceğini gösterirken kullanılabilir. Bu yöntem uygulanırken şunlara dikkat edilmelidir: ▪ Oyunun bir amacı olmalı ve oyunun sonunda amaca ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmelidir. Rol oynamanın sonunda. Rol dağıtımında öğrenciler seçilirken oynanacak rollerin genel özellikleri hakkında da bilgilendirilmelidir.

bir eseri ya da konuşmayı özünü. Anlatım Anlatım yöntemine. Bu yöntemin uygulanmasında görsel ve işitsel araçlardan yararlanılmasına.▪ Oyunlar basit ve öğrencilerin ilgisini çekecek özellikte olmalıdır. Okunan/dinlenen metin üzerinde önemli görülenler işaretlenmeli ya da not alınmalıdır. 7. öğrencilere söz hakkı verilmesine. sınıftaki tüm öğrencilerin katılmasına olanak vermelidir. Özetleme Özetleme. amacını ve yapısını bozmadan. 2. Metnin ana ve yardımcı düşünceleri belirlenmelidir. Basit. kısa ve tam cümleler ile anlatım yapılmalıdır. Özetlerken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Metin dikkatlice dinlenmeli/okunmalıdır. 8. bilgi aktarırken ya da özetlerken başvurulmaktadır. 2. soru sorulmasına ve öğrencilerin not tutmalarına imkân verilmesine dikkat edilmelidir. ▪ Her oyuna bir ders saatinin 5-10 dakikası ayrılmalıdır. bir konuya giriş yaparken. İşlenen konuların öğrencilerin yaşantılarıyla bağlantıları kurulmalıdır. ▪ Oyunlara dersin ortasında ya da sonunda yer verilmelidir. 371 . Özette metinden doğrudan yapılan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. ▪ Öğrencilerin düzey ve yeteneklerine uygun olmalıdır. Geniş zaman ifadeleri kullanılmalıdır. Öğrencinin eseri kendi ifadeleriyle özetlemesi önemlidir. Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır. ana hatlarıyla kısaltmak şeklinde tanımlanabilir. ▪ Oyun.

Öğrencilerin fikirlerini çekinmeden söyleyebileceği. 3. 3. rahat bir sınıf ortamı oluşturulmalıdır. Birden fazla konu. Etkinliği yönlendirecek ve verimliliği artıracak nitelikte bir başkan gereklidir. 8. çok sayıda fikir üretmeleri ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan kendilerini ifade etmeleri anlayışına dayalıdır.1. Öğrencilerin tümünün cevabı düşünmelerini sağlamak için soru tüm sınıfa yöneltilmelidir. Beyin fırtınasının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken önemli kurallar şunlardır: 1. bir hikâyeye başlık bulmak) başarmak için. İleri sürülen her fikir kaydedilmelidir. İleri sürülen fikirler herkes tarafından duyulmalıdır. Sorunun cevabını düşünmeleri için öğrencilere yeterli zaman verilmelidir. 9. Beyin Fırtınası Beyin fırtınası. olay ya da sorun üzerinde aynı anda beyin fırtınası yapılamaz. 372 . Temel amaç. Kaydedilen fikirler beyin fırtınasının amacına göre değerlendirilerek sıralanmalı veya gruplandırılmalıdır. öğrencilerin bir konu. En fazla 15 dakika süre ayrılmalıdır. 2. 4. 3. Öğrencilerin ileri sürdükleri fikirler asla eleştirilmemelidir. Bu teknik uygulanırken şunlara dikkat edilmelidir: 1. olay ya da sorun hakkında düşünmeleri. Beyin fırtınası yöntemi. 2. öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Tek konuya odaklanılmalıdır. Öğrenciler sınırsız düşünmeye özendirilmelidir.2. 5. olabildiğince çeşitli seçenekleri göz önünde bulundurmalarını sağlamaktır. sunulan bütün fikirlerin kaydedilmesine bağlıdır. iletişim becerilerini geliştirmelerinde aynı zamanda anlamayı kontrol etmede başvurulan önemli bir tekniktir.3. küçük veya büyük gruplarda kullanılabilir. Soru-Cevap Türkçe dersinin öğretiminde soru cevap öğrencilerin düşünme. TEKNİKLER Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bazı tekniklerin açıklamaları verilmektedir. Bu yöntemin başarılı olabilmesi. Bir diğer amaç da öğrencilerin bir işi (örneğin. 6. 7. dinleme ve konuşma alışkanlıkları kazanmalarında.

ön bilgilerini kullanarak yapılandırması. doğru cevabı bulmaları için yönlendirilmelidir. zihinsel ve ruhsal olarak iletişime. 5. Seçilen yer. öğrencileri düşünmeye yönlendirebilecek sorular tercih edilmelidir. 3. koşma.3. koşulları uygun. zıplama. Özellikle rahatlama ve dikkat sağlama çalışmaları sırasında öğrencilerin birbirlerine dokunmayacakları bir alanın seçilmesi gerekir. Rahatlamayı kolaylaştırmak için ortamda sakin bir müzik ve sözel yönergeler kullanılır. Değerlendirmede ise oynama sürecinde neler hissettikleri sorularak öğrencilerin kendi davranışları hakkında bilinçlenmeleri ve diğerlerinin davranışları üzerinde düşünerek empati geliştirmeleri sağlanır. Burada amaç. c. Öncelikle gönüllü öğrencilere cevaplama fırsatı verilmeli. Soruya cevap verecek öğrenci. Çalışma grubunun özelliklerine uygun oyunlar seçilmeli ve oynanmalıdır. Rahatlamada hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama söz konusudur. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde. kasların yumuşatılması ve öğrencilerin sakinleştirilmesi amacıyla etkinliklerin sonunda kullanılır. Bu aşamanın amacı.3. Öğrencinin konu hakkındaki bilgisini öğrenmeye yönelik sorular yerine açık uçlu. öğrencilerin fiziksel. kendilerini ifade etmeye hazır hâle gelmeleri. öğrencilerin bir yaşantıyı. doğaçlama. 6. Isınma ve rahatlama çalışmaları: Müzik ya da ritim eşliğinde yürüme. rastgele seçilmelidir. rahat bir ortam olmalıdır. Drama süreci üç aşamalı olarak planlanmıştır: a. Drama Drama tekniği. Buna göre drama. Yanlış cevap veren öğrenciler kesinlikle küçük düşürmemeli. 373 . anlamlandırması ve canlandırmasıdır. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda daha çok “yaratıcı drama” anlamında ele alınmıştır. bir olayı. 4. bir fikri. gösterilen harekete uygun ritim tutma gibi çalışmalar yaptırılabilir. sınıfta oturdukları sıraya veya liste sırasına göre değil. b. Rahatlama ve değerlendirme çalışmaları: Eklem yerlerinin rahat hareket ettirilmesi. soruların yöneltilmesinde adaletli olunmalıdır. Doğru cevap anında pekiştirilmelidir. birbirleriyle kaynaşmaları ve rollerine dikkatlerini yoğunlaştırmalarını sağlamaktır. öğrencileri rahatlatmak ve olayın tamamlandığını hissettirmektir. bir kavramı ya da bir beceriyi. canlandırma vb. Drama çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar şöyle sıralanabilir: Drama etkinliklerini uygulamak için önce uygun bir ortam oluşturulmalıdır. Oynama (Esas çalışma): Bu aşamada liderin (genellikle öğretmen) dikkat etmesi gereken nokta oyunlarda aşırılığa kaçmamak ve katılımcıları gereğinden fazla yormamaktır.

Herhangi bir etkinliğe dikkatini yoğunlaştırması. 374 . sosyal. gerekse izleyici konumundayken. drama için yeterli süre ayrılmalıdır. çalışmalara basitten başlanmalı. kavramla ilgili yeni bilgilerin toplanmasını ve onların kavramla olan ilişkilerinin görülmesini sağlar. Bilginin zihinde somut ve görsel olarak düzenlenmesini sağlar. öğrencilerin kavramla ilgili ön bilgilerini öğrenmeye ve yazılı bir metni daha anlaşılır hâle getirmeye yardımcı olur. Öğrenciler kendi seçtikleri etkinliklere daha iyi yoğunlaşır ve bunlardan zevk alırlar. 3. onu oluşturan parçaları ve bunların birbirleriyle bağlantılarını gösteren bir görselleştirme tekniğidir. kavramın onu oluşturan parçalarla birlikte bir bütün olarak görülmesini. bir kavramı. Yaş ve gelişim düzeyiyle birlikte grubun özellikleri dikkate alınarak gruptaki öğrenci sayısına karar verilmelidir. İş birliği ve gerekli ortamı sağlamak için acele edilmemeli. Kavram Haritası Kavram haritası. Grubun sayısı önceden belirlenmelidir. Her drama etkinliğinden sonra etkinlik hakkında değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu ortamda eleştiri yapabilmeleri. Sayı bu niteliklere göre değişmekle birlikte 10-12 kişilik grupların ideal olduğu unutulmamalıdır. İlk kez drama yapılan grupta. Ayrıca. duygusal ve bilişsel yönden bireysel farklılıklarının farkına varabilmeleri sağlanır. Etkinlik seçiminde öğrencilerin görüşleri dikkate alınmalıdır.Öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınmadır.4. ilgi göstermesi ve gerekli hareketleri yapabilmesi için istekli ve gönüllü olmaları önemlidir. daha sonra karmaşık çalışmalara doğru gidilmelidir. Öğrencilerin gerek oyuncu. kolaylıkla anlaşılmasını. konuyla ilgili ön bilgilerini hatırlayabilecekleri ve yansıtabilecekleri bir ortam içerisinde olmaları gerekir. kavram hakkında bilginin uzun süre akılda kalmasını. Rol alan öğrenciye başarısız olma kaygısı yaşatmamak için gerekli önlemler alınmalıdır. Kavram haritaları.

KAVRAM HARİTASI ÖRNEĞİ KALEM Yapılır Kullanılır KALEM Tahta Plastik Metal Çeşitleri d Yazmak Boyama Çizmek Tükenmez Kalem Keçeli Kalem Kurşun Kalem Dolma Kalemi 375 .

Neden (Gürültü Kirliliği) Alt Sebepleri: …………………………. Balık Kılçığı Balık kılçığı tekniği. ………………………… ………………………… 3. amaçlar için kullanılan bir öğretim tekniğidir. ▪ Problemin nedeni belirlendikten sonra çözüm aşamasına geçilir. yani belirlenen problem. teşhis koyar. Balık kılçığı tekniğinde izlenecek aşamalar şöyle sıralanır: ▪ Araştırılacak sorun. toplantı ya da sunum hazırlığı. Neden (Hava Kirliliği) Alt Sebepleri: …………………………. Neden (Görüntü Kirliliği) Alt Sebepleri: …………………………. Aşağıda örnek olarak 4-5.. rapor hazırlama vb. ………………………… 4... BALIK KILÇIĞI ÖRNEĞİ 1. ………………………… ………………………… Problem (Çevre Kirliliği) 3. Öğrencilerle birlikte yapıldığından. ▪ Yazılan yan etkenlerin her birinin altına olası alt etmenler sıralanır. sınıf düzeyinde bir metinde geçen sorun ve bu sorunun başlıca nedenleri balık kılçığı tekniği ile görselleştirilmiştir. çalışmadaki herkesin nedenler hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlar. bir problemin nedenlerinin saptanmasına yardımcı olur. öğrencilere karmaşık sorunları analiz etmede yardımcı olur.5..3. 376 . balık kılçığının baş tarafına yerleştirilir. hedef oluşturma. Alt etmenler tek tek incelenerek probleme katkıları belirlenmeye çalışılır. Neden (Su Kirliliği) Alt Sebepleri: ………………………….6. ▪ Problemin oluşmasına yol açan sebepler ya da etkenler önem sırasına göre. teker teker balık kılçığının yan kılçıklarına yazılır. ………………………… ………………………… 2. daha kolay hatırlamaya ve üzerinde çalışılan konuyu net bir şekilde anlamaya yardımcı olur. ▪ Balık kılçığı tekniği. Notları daha yaratıcı biçimlerde almaya. Zihin Haritası Zihin haritaları not alma. Toplanan veriler sadece problemlerin ne olduğunu gösterir.

konular arasında daha önce fark edilemeyen ilişkilerin görülmesini sağlar. merkezden çıkan kalın dallara yazılır. Dalların çiziminde farklı renkler kullanılabilir. ince dallar yardımıyla ayrıntılandırılır. kâğıdın merkezine kalın büyük harfler ile yazılır. İnce dallara. Hatırlama gücünü arttırır. Önemli konular üzerinde yoğunlaşmayı sağlar. Birbirleriyle ilişkili olanlar tespit edilerek farklı renkte bir kalemle ilişkilendirilir. Temel başlıklar. Bu teknik diğer not alma tekniklerinden tamamen farklı. temel başlıkları destekleyici alt başlıklar yazılır. yaratıcı düşünceyi ortaya çıkartan ve kişiye zaman kazandıran bir yöntemdir. Zihin haritaları var olan bilgilerin görsel resminin oluşturulmasını sağlar. Yazının yanına konuyu çağrıştıracak bir resim ya da simge çizilir.Bu teknik bilginin algılanması ve saklanmasına uygundur. Hedefler belirlenirken. şekil vb. çizilir. Bu yöntem bilgilerin hafızada tutulmasının yanında kolay bir şekilde kâğıda aktarılmasına da yardımcı olur. Zihin haritası hazırlarken. Belirlenen konu başlığı. Gerekli görülen başlıkların yanına. Beyaz kâğıtlara renkli kalemler kullanılarak çizilmesi uygun olur. resim. Sembol ya da şekillerle görselleştirilir. Zihin haritaları. Beyni ve yaratıcılığı geliştirir. kelimelerin yanı sıra renk. Zihin haritaları. Zihin haritalarında sonradan ek veya düzeltme yapılabilir. o başlığı ifade edecek sembol. Ana konuyu destekleyecek temel alt başlıklar. En önemli nokta zihin haritası yapmaya başlamadan önce ön yargılardan arınmaktır. Tüm temel ve alt başlıklar gözden geçirilir. 377 . Sadece ana kavramlar ve imgeler not alınarak okunur. boyut ve görsel imge içerir. Zaman kazandırır.

gazete vb. Uzman. Öğretmen vb.ZİHİN HARİTASI ÖRNEĞİ ÖDEV HAZIRLAMA Teslim Et Bilgi Topla Görüş Alma ve Son Kontrol Kaynak Tarama Kontrol Et Oku Araştır Görüş Yazma Kitap. Yaz Düzenle Bilgiyi Yapılandırma 378 . dergi. İnternet vb. Bilgisayar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 379 .G.

Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda bilgi ve becerilerin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli. açık uçlu sorulardan oluşan testlerin yanında. öğrenci ürün dosyaları vb. Sınıflar) Öğretim Programı’nda. öğrencilerin neyi bilmediğini değil. bu sürecin öğrencinin gelişimine ilişkin bilgi toplama çalışması olduğu unutulmamalıdır. ne bildiklerini belirlemeye yarayan bir süreç olarak görmektedir. Verilen formlar örnek niteliğinde olup öğretmen tarafından geliştirilebilir. Türkçe Dersi (1-5. Ayrıca ölçme ve değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgiler “İlköğretim Matematik Dersi (1-5. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan etkinlikler. ölçme ve değerlendirme ile sadece öğrenme ürünü değil. 380 . boşluk doldurma. yöntem ve teknikler değiştirilir. Ölçme ve değerlendirme sürecinde öğrencilerde sınav kaygısı yaratılmamalı. gelişim durumlarını belirlemek. Türkçe Dersi Öğretim Programı değerlendirmeyi. öz değerlendirme formları. öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak için yapılır. eşleştirmeli. kısa cevaplı. görüşmeler. Öğrencilerin başarılarını. bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğrenme modeli benimsenmiştir. Programın bu anlayışı öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirmede farklı değerlendirme yöntemleri kullanılmasını gerektirmektedir. Öğretmenler çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarıyla öğrencilerin gelişim sürecini. süreci değerlendirmeye yönelik gözlem formları.Sınıflar) Öğretim Programı”nın “İlköğretim Okulları Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları ile İlgili Ortak Açıklamalar” bölümünde verilmiştir. araç ve yöntemler kullanılmaktadır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme öğrenme-öğretme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. öğrenme ve dil gelişim düzeylerini belirlemeli ve bu konularda öğrencileri bilgilendirmelidirler.

Söz varlığını geliştirme çalışmalarına katılır. Diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirme çalışmalarına katılır. Yazma çalışmalarına katılır. Tür ve sunu şeklini belirler. Araştırma yapar. Görsel sunu çalışmalarına katılır. KENDİNİ İFADE ETME Zihinsel hazırlık çalışmalarına katılır. C. HAZIRLIK Ön hazırlık çalışmalarına katılır.ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin yapılan çalışmalara katılma durumlarını gözlemek amacıyla hazırlanmıştır. Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışmalarına katılır. Anahtar kelimelerle çalışmalarına katılır Metni tanıma ve tahmin etme çalışmalarına katılır. ANLAMA Görsel okuma çalışmalarına katılır. Zihinsel hazırlık çalışmalarına katılır. Adı ve Soyadı: GÖZLENECEK AŞAMALAR A. Ç. Tarih: EVET KISMEN HAYIR 381 . Okuma çalışmalarına katılır. Tür. yöntem ve teknik belirler. Konuşma çalışmalarına katılır. D. Amaç belirler. Konu ve amaç belirler Yöntem ve teknikleri belirler. Sonuç değerlendirme çalışmalarına katılır. Dinleme çalışmalarına katılır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Süreç değerlendirme çalışmalarına katılır. Metni inceleme çalışmalarına katılır. Söz varlığını kullanır. ZİHİNDE YAPILANDIRMA Günlük hayatla ilişkilendirme çalışmalarına katılır. B.

. birinci ve ikinci dönem sonunda. ………………………………………….. ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Açıklamalar:……………………………………….. öğrencinin öğrenme alanlarındaki gelişimini gözlemek amacıyla hazırlanmıştır.ÖĞRENME ALANLARI DEĞERLENDİRME FORMU Açıklama: Bu form. Açıklamalar: ……………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 382 .. ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Görsel Sunu Yeterli Değil Gelişiyor İyi ( ) ( ) ( ) Görsel Okuma Yeterli Değil Gelişiyor İyi ( ) ( ) ( ) Açıklamalar: …………………………… …..... …………………………………………… ………………………………………….………………………………………. ……………………………………………………… ……………………………………………………… Yazma Yeterli Değil Gelişiyor İyi ( ) ( ) ( ) Açıklamalar:………………………….. ……………………………………………………. Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı: Dinleme Yeterli Değil Gelişiyor İyi ( ) ( ) ( ) Yeterli Değil Gelişiyor İyi Tarih: Öğrenci Numarası: Konuşma ( ) ( ) ( ) Açıklamalar: ………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Okuma Yeterli Değil Gelişiyor İyi ( ) ( ) ( ) Açıklamalar: ……………………………………..

Beden dilini kullanırım. Akıcı konuşurum. Duygu. ne zaman. yollarla sunarım. Diğer kazanımlar için benzer formlar geliştirilebilir. Duygu. Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşurum. Bu form örnek olması amacıyla bazı kazanımlar alınarak yapılmıştır. düşünce ve bilgilerimi görselleştirmede renkleri kullanırım.ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Açıklama: Bu form öğrencinin öğrenme alanlarında kendini değerlendirmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Dinlediklerimle ilgili sorular sorarım ve sorulara cevap veririm. Okuduğum metnin hikâyenin haritasını oluştururum. Serbest okumalar yaparım. Okuduğum metnin ana fikrini belirlerim. Yazmak için hazırlık yaparım. tiyatro. Okuduklarımda ne. Dinlediklerimi zihnimde canlandırırım. TOPLAM GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU YAZMA O K U M A KONUŞMA 383 . düşünce ve izlenimlerimi drama. Olayları oluş sırasına göre yazarım. haberleri ve düşünceleri sorgularım. Duygu. İzlenim ve deneyimlerime dayalı yazılar yazarım. niçin ve kim sorularına cevap ararım. Bilmediğim kelimelerin anlamlarını araştırırım. düşünce ve hayallerimi sözlü olarak ifade ederim. Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri. Dinleyicileri önemsediğimi onlara hissettiririm. Metnin türünü dikkate alarak okurum. anlaşılır bir şekilde okurum. kukla vb. Dinlediklerimle ilgili kendi yaşantımdan ve günlük hayattan örnekler veririm. Reklamlarda verilen mesajları sorgularım. İş birliği yaparak yazılar yazarım. Sunum için hazırlık yaparım. nerede. Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı : Öğrenme Alanları D İNLE ME Tarih: Öğrenci Numarası: DERECELER KAZANIMLAR EVET KISMEN HAYIR Dikkatli dinlerim. müzikli oyun. Bütün yazılarımı bitişik eğik yazı ile yazarım. nasıl. Okuma amacımı belirlerim. Başlıktan hareketle metnin içeriğini tahmin ederim. Açık.

Olayları oluş sırasına göre anlattım. Olayın geçtiği yeri betimledim. Hikâyedeki sorunları açıkladım. Hikâyeyi. başka bir hikâyedeki veya kendi hayatımdaki bir olayla karşılaştırdım. karakteri nedenleriyle belirttim. Adı ve Soyadı: Hikâyenin Adı: Tarih: Hikâyenin Yazarı: ÖLÇÜTLER Hikâyedeki kahramanların isimlerini söyledim. Hikâyedeki en beğendiğim olayı. Hikâyedeki sorunların çözümlerini açıkladım. Hikâye ile ilgili hissettiklerimi açıkladım.HİKÂYE ANLATIMI ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Açıklama: Bu form öğrencinin sözlü veya yazılı hikâye anlatımında kendini değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Hayır Bazen Evet 384 . Hikâyedeki ana düşünceyi açıkladım. Öğretmenin öğrencilerinin hikâye anlatımlarını değerlendirmek amacıyla bu forma benzer formlar geliştirilebilir.

Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları 385 . Okuma öncesi. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Öğrencilerinizin yeterlik düzeylerine göre aşağıdaki dereceleri kazanımların karşısına yazınız. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. Deneyim ve anılarını anlatır. Diğer kazanımlar için benzer formlar geliştirilebilir.Evet ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI KAZANIMLAR Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. 1 – Hayır 2 – Bazen 3 . Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Konu dışına çıkmadan konuşur. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form öğrencilerin kazanımlarla ilgili gelişimlerini gözlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu form örnek olması amacıyla bazı kazanımlar alınarak yapılmıştır. Okumak için hazırlık yapar. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Dinlediklerinin konusunu belirler. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Üstlendiği role uygun konuşur. Akıcı okur.

yüzde puanı 77’dir ( (86 / 111)x 100 = 77. Sunumlarında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Öğrencilerin formdaki her bir ölçüte göre eksikleri var ise her bir öğrenci için bu eksiklerin olduğu alanları belirleyerek gereken önlemleri almalısınız. düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanır.4 ). yer. Yazılarında ne. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. ne zaman. Duygu. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. Resim ve fotoğrafları yorumlar Şekil.cevaplandırır. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Buradan öğrencilerin yüzde olarak puanını da hesaplayabilirsiniz. olay. niçin ve kim (5N1 K) ögelerini vurgular. Okuduklarında hikâye unsurlarını belirler. Okuduklarında duygusal ve abartılı öğeleri belirler ve sorgular. nerede. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. İş birliği yaparak yazar. an vb. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. Okuduğunun ana fikrini belirler. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. Serbest okuma yapar. nasıl. Duygu. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. 386 . TOPLAM Değerlendirme Bu etkinlik sonunda yapacağımız değerlendirmede öğrencilerin alabileceği en yüksek puan 111’dir. Örneğin. öğrenciniz 86 puan almış ise. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.

......... Seçme Nedenim: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................. 6.......................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......... Tarihi: ...................................... 3.............................................................................................................................. ....................................................................................................... 4........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Seçme Nedenim: ....................................................................................................................................................... 5.............................................................................................................. Çalışmanın Adı: .................. Çalışmanın Adı: ............... Çalışmanın Adı: ........................................................................................................... ........................................ Seçme Nedenim: ........................... Seçme Nedenim: .................................................................... Tarihi: ......................................................................... Seçme Nedenim: ................................................................................................... . ................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ ................................ .............................................................. ........................................................................................................................ Çalışmanın Adı: ...................................... Tarihi: ....................... Öğrenci Numarası: Tarih: 387 ...........ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI İÇERİK ÖRNEĞİ Adı ve Soyadı: Sınıfı : İçindekiler 1............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Çalışmanın Adı: ........................ ...................... ................................................................................................ ........................... 2......................................................................................... Tarihi: ............................................................................................................................ . Seçme Nedenim: ...................................................................................... ................................................... Tarihi: ...... .................................................................................................. ......................................................... Çalışmanın Adı: .................................. Tarihi: .............

................................................. ........... ............................................................................................................................... ................................................................................. ................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bu çalışmayı neden arkadaşlarımla paylaştım? ......................................................................................................................................... Eğer bu çalışmayı tekrar yapsaydım..................................................................................................................................... ........................................................ ...... Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? ................................. ........... Öğrendiklerimle ilgili arkadaşlarıma.............................. ................................................................................................ Neden bu çalışmayı sakladım? ............. ............................................................................................................................................................... gösterebilirim..........yapardım................................. ................................................... ................................................................................................. ………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………..................................................... Benim için bu çalışmanın anlamı: …………………………………………………….............................................ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI Adı ve Soyadı: Sınıfı : Öğrenci Numarası: Tarih: Başlık............................................................................................................ ............ .............................................................................. 388 ................................................................................................................... ...............................................

........................................... 389 ................................................................. Adı ve Soyadı: Sınıfı : Öğrenci Numarası: Tarih: 1................................................ 10........................................................................................................... 7......................... 5.......... 4............................................................................ ............................................. 11............ 2................................................................................................................... ................................................ ............... .................Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu Açıklama: Aşağıdaki her bir ölçütü öğrencinize ait ürün dosyasının yeterlik düzeyini göz önüne alarak değerlendiriniz................... 6....... 12............................................. 8............................. ÖLÇÜTLER Çalışmaların tam olması Çalışmalardaki çeşitlilik Yeterli sayıda çalışma içermesi Çalışmaların amaçları karşılaması Çalışmaların amaca uygunluğu Çalışmaların doğruluğu Dosyanın düzenliliği Niteliği Yaratıcılığı Çalışmaların seçiminde sorumluluk alma Gelişimini gösterme Kendini değerlendirme TOPLAM Yetersiz Orta İyi YORUMLAR VE ÖNERİLER ....................... 9................ 3...

............................... İçerik Akıl yürütme süreçlerini geliştirici nitelikte ürünler var..... Adı ve Soyadı: Sınıfı : Mükemmel Dikkatli......... YORUMLAR VE ÖNERİLER Konulması Çalışmaların Konulması gereken birkaç gereken birçok büyük bir çalışma daha var.................................. ..................... Çok iyi Çekici bir görünümü var............ Birkaç tane niteliksiz ürün var.................... 390 ........................................... 4............................. Görünüş 2................... çoğunluğu yok..................................... ........................................ . 5................ yaratıcılığı var................. Rahatça okunabilen mükemmel bir düzenlenme yapılmış........................................................... .......................................................................... özgünlük yok...... İyi Biraz çekici/biraz düzgün Öğrenci Numarası: Tarih: Gelişmesi gerek Özensiz 1....................................................... Akıl yürütme süreçlerini geliştirici az sayıda nitelikli ürünler var.............. çalışma var......................................ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU Açıklama: Bu form öğrencilerin ürün dosyalarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır........ 3..................... ..... özenli ve bilinçli olarak düzenlenmiş Çok sayıda özgün fikir ve zengin yaratıcılığa sahip.. Yaratıcılık ve Yaratıcılık Yeterince özgün Yaratıcılık ve fikir ve zengin özgünlüğe sahip...................... Konuyla ilgili birkaç ürün düzenli bir şekilde konulmuş................................................Çalışmaların Yeterli çaba harcanarak Sayısı hazırlanmış çalışmaların tamamı var..... Düzen Düzensiz ve bağlantısız çalışmalar konulmuş................... Konuyla oldukça bağlantılı düzenleme yapılmış................. Akıl yürütme süreçlerini geliştirici çok nitelikli ürünler var....................................................

H. OKUMA DOSYASI 391 .

Çocuklar için yazılan her kitap bu amaçlara hizmet etmeyebilir. Aşağıda serbest okuma saatlerinde veya diğer zamanlarda okunacak çocuk kitaplarının nasıl seçileceği.OKUMA DOSYASI Öğrencilere okumayı sevdirmek. düşünmeleri. öğrencinin düzeyine uygun olması. Çocuk kitaplarını seçerken bazı ilkelere dikkat edilmelidir. güzel ve etkili kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim Problem çözme Araştırma Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Karar verme Metinler arası okuma Kişisel ve sosyal değerlere önem verme olduğundan öğrencilerin okuması için seçilecek çocuk kitaplarının bu becerileri geliştirecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir. a. Serbest okuma saatlerinde “100 Temel Eser” ile diğer kitap. 4 ve 5. sorgulamaları. KİTAP SEÇİMİ Öğrencilerin okumaları. Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda öğrencilere kazandırılması beklenen temel beceriler. sınıflarda 2 ders saati. sınıflarda 1 ders saati serbest okuma saati olarak ayrılmıştır. okuma alışkanlığı kazandırmak ve söz varlığını zenginleştirmek amacıyla Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 1. çocuk kitaplarında ele alınan içeriğin seçimi. okuduklarını anlamaları. Bunun yanında öğrenciler için seçilecek kitaplarda bazı özelliklere de dikkat edilmelidir. Ayrıca şiir okumaya ilişkin bilgi ve etkinliklere de yer verilmektedir. Eğitim Yönünden Özellikler Bunlar. dil ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla kitaplar iyi seçilmelidir. 2 ve 3. yazarın dilinin açık ve anlaşılır olması öğrencilerin ilgisine yönelik olması gibi özelliklerdir. içeriğin basitten karmaşığa doğru verilmesi. Bunların başında Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın amaçları ve temel becerileri gelmektedir. § § § § § § § § § § § Türkçeyi doğru. okunan kitapların nasıl inceleneceği ve yapılacak etkinliklere ilişkin bilgiler verilmektedir. 1. Bu özellikler aşağıda sıralanmaktadır. 392 . gazete ve dergilerden yararlanılabilir.

Somut.b. aynı güçlük düzeyindeki diğer bir kitaba göre daha kolay okunmakta ve anlaşılmaktadır. Kitaplarda kullanılacak kâğıt ışığı emen türde ve dayanıklı olmalıdır. düzeni. kapanır ve dağılmayacak kalitede olmalıdır. 2. Bu nedenle çocuk kitapları. kâğıt ve mürekkep rengi. oranı ve sayfadaki yeri gibi özelliklerdir. OKUMA İLGİSİ Kitap seçiminde öğrencilerin okuma ilgisine de dikkat edilmelidir. öğrencinin bildiği veya bilmediği kelimeler. c. oynadığı oyunlar gibi yönlerini yansıtması gerekmektedir. Özne-tümleç-yüklem sırasını izleyen kurallı cümlelerin kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtmektedir. İlgiye dönük bir kitap. Sosyolojik Yönden Özellikler Çocuk kitaplarının öğrencilerin özellikleri. İlgi 393 . Ayrıca kitabın cildi kolay açılır. zihinde yapılandırmayı kolaylaştırmaktadır. tam ve tek anlam ifade etmesi. satır uzunluğu. çabuk fark edilen ve kolay okunan kelimeler olmasına dikkat edilmelidir. Çocuk kitaplarında kullanılan cümlelerin de kısa ve kurallı olması okunabilirliği artırmaktadır. açık ve net olmalı. Kitap seçiminde bu özelliklere dikkat edilmelidir. sayısı. kelime ve satır aralarındaki açıklık. resimlerin türü. etken. Öğrencinin günlük yaşamından kesitler sunmalı. Resimler konuları anlamaya ve zihinde yapılandırmaya yardımcı olmalıdır. öğrencilerin sosyal yönden gelişimine katkı sağlayıcı olmalıdır. ç. Bu nedenle okuma ilgisi öğrencinin kitabı okumasında doğrudan belirleyici olmaktadır. § § § Kısa cümlelerin uzun cümlelerden daha kolay öğrenildiğini. Ayrıca öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamalı ve unutmayı önlemelidir. öğrendiklerini uygulayabilmelidir. net ve basit olması. okuma ve anlamayı kolaylaştırmalıdır. Cümlelerin kısa. yazı türü. içinde bulunduğu sosyal çevre. Araştırmalar çocuk kitaplarında. soyut veya somut olması. Yazı karakteri gözü yorucu olmamalıdır. çocuk kitaplarında kullanılan kelimelerin seçimi. Dil Yönünden Özellikler Bunlar. Çocuk kitaplarında kullanılacak kelimelerin bilinen. gerçeğe yakın ve konuyla ilgili seçilmelidir. fiillerin zamanları gibi özelliklerdir. Resimler. Kitabın dış görünüşünün renkli. kitabın sayfa sayısı. okul yaşamı. Görsel ve basım yönünden iyi hazırlanmış bir kitap okuma ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. öğrencinin hoşlanacağı türden seçilmelidir. kullanılan cümlelerin uzunluğu. punto büyüklüğü. Kitabın sayfa düzeni görme. çekici olması ve kolay taşınabilmesi öğrencilerin ilgisini çekmektedir. kuruluşu. Resimler. aşırı çizgi ve ayrıntı içermemelidir. anlamlı. basit ve tek anlam ifade eden cümlelerin daha etkili olduğunu. günlük yaşamı. resimli. Basım Yönünden Özellikler Bu özellikler. Öğrencinin okuduğu kitaptan öğrendikleri zekâsından çok okuma ilgisine bağlıdır. Öğrenci okuduklarıyla yaşamı arasında bağ kurabilmeli. türü. Çocuk kitaplarında kullanılan resimlere de dikkat edilmelidir.

Bu aşamadaki öğrenciler bir taraftan okuma heyecanını yaşamakta bir taraftan da okuma ve anlama hızını artırmaya çalışmaktadır. Öğrencinin ilgisi bazen onu tutsak alabilmekte. a. kendinden geçirebilmekte veya büyüleyebilmektedir. spor gibi çeşitli okuma ilgileridir. çoğu zaman birbiri ile iç içe olmaktadır. zekâ alanlarına göre sürekli. İlginin Niteliği Öğrencilerin okuma ilgilerinin niteliği incelendiğinde. pasif hareket ya da konu ağırlıklı. somut. 3) Çevreyi ve Dünyayı Anlama İlgileri: Çevresinde olup bitenleri ve dünyayı anlama. Aileler ve öğretmenler bu ilgileri doğru belirlemeli ve buna göre kitap seçmelidirler. Öğrencinin okuma ilgisi onu etkinleştirerek ilgilendiği konulara yönelik araştırmalar yapmasını ve bilgi toplamasını sağlamaktadır. kendine model arama. Buradan hareketle kitap seçerken öğrencilerin okuma ilgilerinin türüne ve niteliğine dikkat edilmelidir. § § Öğrencinin okuma ilgisi sürekli ya da geçici olabilmektedir. Öğrencinin okuma ilgisi onu bazen etkinleştirmekte bazen de pasifleştirmektedir.çekici olmayan bir kitap öğrenciye zor gelmekte ve öğrenci kitabı okumamaktadır. İlköğretim düzeyinde görülen bu okuma ilgileri. 2) Kişilik ve Beceri Geliştirme İlgileri: Bunlar öğrencilerde dil. aktif. eğlence. iletişim gibi kişisel özellikleri içeren ilgilerdir. zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik ilgilerle hayal. gerçeklerden kaçma. kendi düşüncelerini ve zihinsel deneyimlerini zenginleştirme. heyecanlandıran aile ve günlük yaşamla ilgili kitaplar seçilmelidir. Seçilen kitaplarla öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanmalıdır. Böyle durumlarda 394 . Öğrencilerin okuma ilgileri gelişim düzeyine ve zekâ alanlarına göre değiştiğinden sadece bu türlerle sınırlı değildir. gelişimlerine ve zekâ alanlarına göre genel olarak dört grupta toplanmaktadır. düşünce. 1) İlk Okuma İlgileri: Bunlar ilk okuma yazma sonrası öğrencilerde görülen aile ve günlük yaşama dönük ilk ilgilerdir. Öğrencilerin ilgi türlerini belirlerken Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan Zorunlu ve Seçmeli Temaların içeriklerinden de yararlanılabilir. başkalarının düşüncelerini öğrenme ve giderek kendine özgü bir hayat anlayışı oluşturma ilgileridir. b. duygu. hayal dünyasında yaşama. soyut. bilgi edinme. öğrenci ilgilendiği konuları araştırıp bulmakta ve sürekli okumaktadır. kendini kabul ettirme. sayısal. İlgi Türü İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin ilgi türleri. sözel. bireysel ya da gruba dönük çeşitli niteliklerde olduğu görülmektedir. geçici. 4) Geçici İlgiler: Bunlar ilginç kimselere ve bilinmeyenlere ilgi. Daha farklı ilgiler de söz konusudur. Okuma ilgisi sürekli olduğunda. Bu nedenle öğrencileri okumaya güdüleyen.

a. Bu sorular örnek ve öneri niteliğindedir. Bu çalışma yazılı ve sözlü olarak yürütülebilir. Hareketli okuma ilgileri daha çok dikkat gerektiren ilgiler olmaktadır. 3.öğrenci. Öğrencinin ilgisi belirlenirken arkadaş veya içinde bulunduğu grubun ilgi durumlarına da dikkat edilmelidir. okuma alışkanlığının kazandırılması ve öğrencilerin kitapları incelemeleri amacıyla aşağıda kitap inceleme soruları verilmiştir. Öğrencinin okuma ilgisi gelişim düzeyine paralel olarak bazen somut bazen de soyut olabilmektedir. öğrencinin düzeyine ve koşullara göre daha farklı sorular da sorulabilir. kontrol etmekte ve incelemektedir. KİTAP İNCELEME Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda ön görülen dil. Kitaptaki ana karakterler kimlerdir? Yardımcı karakterler kimlerdir? 2. Kitabın türüne. Öğrenci zamanla soyut konulara da ilgi duymaya başlamaktadır. Böyle durumlarda öğrenci onların ilgilerini kendi ilgisi gibi algılamaktadır. öğrencileri etkinleştiren okuma ilgilerine ağırlık vermelidir. yeri. zihinsel ve sosyal becerilerin geliştirilmesi. zamanı ve yazarı hakkında sorgulama yaptırılmalıdır. Karakterler 1. ilgisine yönelik heyecan duyabilmekte ve büyük çabalar gösterebilmektedir. Bu süreçte öğrenci nedenleri araştırmakta. Kitapta okuduğunuz karakterler çevrenizdeki kişileri hatırlatıyor mu? Hatırlatıyorsa hangi özelliklerinden dolayı benzemektedir? 395 . olayı. gelişimlerine ve zekâ alanlarına göre değiştiğinden sadece yukarıda anlatılanlarla sınırlı değildir. § Öğrencilerde hareket ve konu ağırlıklı okuma ilgileri de görülmektedir. matematik. konuya ilişkin düşünceler geliştirmekte ve çözüm yollarını bulmaya çalışmaktadır. Okuma ilgisi somut konulara yönelik olduğunda öğrenci ilgi duyduklarını görmekte. Bu sorularla öğrencilere okudukları kitabın karakterleri. § § § Öğrencilerin okuma ilgilerinin niteliği. Örneğin sosyal. İlköğretim çağında öğrencilerin okuma ilgisi zaman zaman arkadaşlarının ve içinde bulunduğu grubun okuma ilgilerinden de etkilenmektedir. spor gibi harekete dayalı etkinlikleri kapsamaktadır. Bu nedenle aileler ve öğretmenler. Karakterlerden hoşlandınız mı? Hoşlanmadınız mı? Niçin? 3. müzik gibi öğrencinin ilgi duyduğu alanlarda kitap seçimine yardımcı olunmalıdır. Öğrencinin okuma ilgileri bazen birbirinden farklı alanlara yönelik olabilmektedir. Konuya dönük okuma ilgileri ise tamamen mantık kullanmayı gerektiren ilgiler olmaktadır. Burada önemli olan öğretmenlerin ve ailelerin öğrencilerin ilgilerini doğru belirlemeleri ve buna göre kitap seçmeleridir. Bunlar dans.

Olay 1. Kitapta verilen problemin çözümüne katılıyor musunuz? 6. Bu kitaptan öğrendiğiniz en önemli şey nedir? ç. 5. Yer 1. neleri değiştirmek isterdiniz? 5. 4. ağladınız ya da çok üzüldünüz? 12. b. Kitapta anlatılan olayların zamanı genel olarak nedir? 2. Kitabın hangi bölümlerinde güldünüz.4. Yazar Hakkında Bilgi 1. Kitaptaki problem nedir? Bu nasıl çözülüyor? 5. Eğer bu kitabı başka bir arkadaşınıza önerirseniz. Kitapta ana olaylar nelerdir? 2. olayda nasıl bir farklılık olurdu? Eğer o yeri ziyaret etme fırsatınız olsaydı. Kitabın yazarı hakkında neler biliyorsunuz? 2. Olayların geçtiği zamanda yaşamış olsaydınız. Zaman 1. Kitabın en iyi bölümünün neresi olduğunu düşünüyorsunuz? Niçin? 10. 5. Eğer olaylar farklı bir zamanda gerçekleşseydi kitapta nasıl bir değişiklik olurdu? 4. Kitapta olay nerede geçiyor? Olayın geçtiği yeri betimleyiniz? Hiç böyle bir yerde bulundunuz mu? Eğer bulunduysanız. 8. Kitaptaki olaylar nasıl gelişmektedir? 3. Yazarın yazım şekliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? 8. gelecekte mi. Kitapta hatırladığınız en ilginç olay nedir? 8. hangisi olurdunuz? Niçin? Eğer bu karakterlerden biriyle tanışma şansınız olsaydı. üzücü ve ilginç geldi? 11. 6. Yazarla aynı fikirde misiniz? Neden? 7. Yazarın kitabı yazma amacı sizce nedir? 5. 7. Yazarın başka kitaplarını okumak ister misiniz? Niçin? 396 . Yazar görüşlerini desteklemek için ne tür örnekler veriyor? 4. kişi ve duygulara ağırlık veriyor? Bunu nasıl anladınız? 6. kitap hakkında ne söylersiniz? 9. Kitapta kendine yakın bulduğun ve sevdiğin karakter hangisidir? Niçin? Kitaptan bir karakter seçiniz. Yazar kitabında ne tür olay. Niçin bu karakter hikâyede önemlidir? Eğer siz kitaptaki karakterlerden biri olsaydınız. Kitapta anlatılan olaylar sizce doğru mu? Siz olsaydınız ne yapardınız? 4. Benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz. geçmişte mi. Kitapta hangi bölüm size komik. Yazar size ne anlatmak istiyor? Bunu nasıl anladınız? 3. Kitabın başını okurken olayların sonucunu tahmin ettiniz mi? Tahmininiz ile kitabın sonu uyuşuyor mu? 7. 2. 3. gider miydiniz? Neden? c. şimdi mi olmakta? Nasıl anladınız? 3. Olaylar. onlara ne sorardınız? Kitaptaki iki karakteri karşılaştırınız. Olayların geçtiği zaman ile günümüz arasında ne tür farklılık ve benzerlikler vardır? d. burayı sevdiniz mi? Eğer olay farklı bir yerde gerçekleşseydi.

Kitabın yazarına. Kitabı resimleme. Kitaptaki konulardan hareketle afiş hazırlama. Şiirde geçen ortamı. drama. Kitaptaki konulardan hareketle bireysel veya grup olarak araştırmalar yapma. çizgi romana dönüştürme. kitaba kapak resmi hazırlama. Okuduğunuz şiirle ilgili bir resim çizer misiniz? 8. beğenmediğiniz yerleri neresidir? 4. Kitaptaki sorunlara farklı çözümler getirmek amacıyla çevredeki yetkililerle görüşmeler yapma. Şiir hakkında ne düşünüyorsunuz? 6. Okuduğunuz şiirden yola çıkarak öykü yazar mısınız? 10. piyes vb. Şiirin hangi bölümlerinde güldünüz. Şiirde işlenen konu nedir? 2. tiyatro. Bu etkinliklerden bazıları aşağıda verilmiştir. Şiirden çıkarmak istedikleriniz var mı? 14. Bunlar örnek ve öneri niteliğindedir. Şiire eklemek istedikleriniz var mı? 13. Şiirde geçen anlamlarını bilmediğiniz kelimeler nelerdir? 5. Şiire başka hangi başlıklar yazılabilir? 12. yeri nasıl betimlersiniz? 19. Şiirin beğendiğiniz. Bu sorulardan yararlanarak çeşitli çalışmalar yapılabilir. Bu etkinlikler daha da çoğaltılabilir. En çok sevdiğiniz benzetmeler nelerdir? 16. Kitabın türüne. Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin? 3. KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİ Öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanması amacıyla öğrencilere okudukları kitaplarla ilgili çeşitli etkinlikler yaptırılabilir. ağladınız ya da çok üzüldünüz? 397 . Okuduğunuz şiiri arkadaşlarınızla beraber canlandırır mısınız? 9. Kitabın içeriğini. ŞİİR OKUMA ETKİNLİKLERİ Öğrencinin okuduğu şiirlerle ilgili etkinliklerde yararlanılacak bazı sorular aşağıda verilmiştir. 1. Şiiri okumakla ne kazandığınızı yazar mısınız? 18. 5.4. Şiiri arkadaşınızla beraber okur musunuz? 15. Okuduğunuz şiirden yola çıkarak yeni bir şiir yazar mısınız? 11. Şiiri düz yazıyla ifade etseniz neler yazarsınız? 7. Kitabın bir bölümünü yeniden ele alarak kendi düşüncelerine göre yeniden yazma. yayın evine ya da çevirmenine kitap hakkında düşüncelerini açıklayan bir mektup yazma. § § § § § § § § § Okunan kitabın konusu ile ilgili gazete. Okuduğunuz şiirden yola çıkarak oyun yazar mısınız? 17. yollarla canlandırma. Şiiri siz bitirseydiniz nasıl bitirirdiniz? 20. Kitapla ile ilgili olayları sınıftaki arkadaşları ile tartışma. dergi haberleri ve fotoğraflar biriktirerek dosya hazırlama. öğrencinin düzeyine ve koşullara göre daha farklı etkinlikler de yaptırılabilir.

Eğer şairle tanışma şansınız olsaydı. ona ne sorardınız? Bu sorular ve etkinlikler daha da çoğaltılabilir. Şair size ne anlatmak istiyor? Bunu nasıl anladınız? 23. Şair görüşlerini desteklemek için ne tür örnekler veriyor? 24. Şairin başka şiirlerini okumak ister misiniz? Niçin? 26. 398 . Şair hakkında neler biliyorsunuz? 22.21. Şairin şiiri yazma amacı sizce nedir? 25.

OKUMA DOSYASI ÖRNEĞİ 399 .

............................... Kitabı arkadaşıma tavsiye ederim veya etmem........................................... ........................................................................................................................................................... Kitabın Adı:............................. Bu kitabı okumaktan (.............. Kitabın Konusu:.................................................. .................... .................... Kitabın Yazarı: ....... Okuma Bitiş Tarihi: ............ Çünkü:......) duydum................. . ................... Sınıfım:............. 400 ................................................................. Çünkü.................. Adım Soyadım:.....................................................KİTAP OKUMAYI SEVİYORUM.................... ..................................................... Okumaya Başlama Tarihi: ...................................

.................................................... ...................... ................................................................. ................................................................................ Kendinizde beğendiğiniz ve beğenmediğiniz özellikler nelerdir? Nedenleriyle yazar mısınız? ...................................................................................................................... ........................................................................................................................... .................................................................................... ........................ beğendiğin ve beğenmediğin yönleri nelerdir? .... ...................................... ........................ 401 ........................................................................................ ............................................................................................................. .........................................................................................................Karakterlerin adları.............................. ...... ............................. .................

................................... ................................................................... En sevdiğiniz............................................. .............................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................... 402 ..................... ... . .......... ...................................... Siz olsaydınız kitaba nasıl bir ad verirdiniz? Neden? .......... .................... ....................................................................................................................................................................................... sevmediğiniz bölüm hangisidir? Niçin? ................. ....................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................Değiştirmek istediğiniz bölümü yazar mısınız? .................... ................ Kitap hakkındaki duygularınızı anlatan bir şiir yazar mısınız? ............... ........................................ ..................................................................................................

... ......... ............................................................................................. ............................................................................ .......................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................... Kitaptan çıkardığınız sonuç nedir? ............................................................................................................. ......................................................... Size ilginç gelen olay veya kişi hakkında yazar mısınız? ................................ .................................................................................... Karşılaştığınız yeni kelimeleri ve bunların anlamlarını yazar mısınız? ..... kitabın sonunu nasıl bitirirdiniz? ................................................................................... .................................................................................................................................................................................. 403 ...... .............. ............... ........................................ Kitabı siz yazsaydınız..................Olayın geçtiği yeri betimler misiniz? ..................... Kitapta en sevdiğiniz benzetmeler nelerdir? ........... .......................... ............................ ............................................ ............................... ................................................................................... ............................. ....................................

.............................................................. ......................................... .................................. .......................................................................................................................................................... ................................................................................ ............................................ .............. .......................................................................................................................... ................................................................................................................. ..... 404 .................................................................................................................. ....................................................................................................................... ......................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................... Kitabın yazarına mektup yazmak isteseydiniz neler yazardınız? ..... .............................. ............................................................ oyuncuları ve olayları nasıl belirlerdiniz? ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ............... ............................................................................................... ......................................................................................................... .......Kitapla ilgili bir senaryo yazsaydınız.................................................................... ............................................................................................................................. ................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................

olay vb.nin resmini yapar mısınız? 405 . yer.Okuduğunuz kitabın kapağını farklı bir şekilde tasarlar mısınız? Okuduğunuz kitaptaki kişi.

Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda belirtilmiştir. derslik ve öğrenci sayılarına (sınıf mevcutlarına) göre sınıfların oluşturulma biçimleri İlköğretim Matematik Dersi (1-5.BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI Birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretmen. 406 .

yorumlanması ve anlamlandırılarak zihinde yapılandırılması söz konusudur. deney ya da çeşitli zihinsel çıkarımlar yoluyla önceden edindiği bilgilerdir. 407 . kavram haritası: Bir kavramın anlamını. tanımını ve diğer kavramlarla ilişkilerini gösteren görsel anlatımlardır. Karakterler: Hikâyede yer alan insan ve insan özellikleri verilen bitki. hayvan ve nesneler. Ana Fikir: Okunan metinlerden çıkarılan ders. anı. gazete vb. Ön bilgiler yapılandırıcı yaklaşımda özel bir öneme sahiptir. ön bilgi: Bireyin gözlem. Zaman: Olayın meydana geldiği zaman. fıkra. duraklama. Sorun (problem): Kahramanın veya kahramanların karşılaştığı temel güçlük. hikâye.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. yazılı ürünler. Ön bilgilerin ışığında yeni bilgilerin incelenmesi. hikâye unsurları: Yer: Olayın geçtiği mekân. dergi. atlama vb.nin yapılmadığı vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek yapılan okuma. metin: Yazı ve görsel sembollerden oluşan her türlü roman. Sonuç: Sorunun çözümü. makale.SÖZLÜK akıcı okuma: Gereksiz tekrar. metinler arası anlam kurma: Bir konu ile ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. şiir vb.

metne veya sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliği. atasözleri vb. mecazlar. sürecin kendisidir. 408 . Çocuklar yaratıcı drama yoluyla kendi duygularını. deyimler. kavramı ya da beceriyi anlama sürecinde zihinsel şema rehberlik eder. zihinsel şema: Bilgiyi anlamak. Öğrendiğimiz bilgiler beynimizde zihinsel şema adı verilen yapılar içinde düzenlenmekte ve saklanmaktadır. kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. diğer insanlarla iletişimi. düzenlemek ve saklamak için kullanılan temel yapılardır.). Bilgileri düzenleme ve kullanma biçimini belirler. problem çözme yeteneklerini tanır. yaratıcı drama: Herhangi bir kurala. anlatım yolları. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil.söz varlığı: Bir dildeki sözlerin bütünü (örneğin. heyecanlarını. Bir olayı.

ve AKMAN. F. . Gelişim. Ankara. G. Ankara. Ankara. O. 2002. Okuma Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. M. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. . BRITISH COUNCIL. Nobel Yayın Dağıtım. İstanbul. . Nobel Yayınları. İlk okuma ve Yazma Öğretimi. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.KAYNAKÇA ADALI. . . Ankara. 2002. Ankara. Her Güne Bir Oyun. 2003. EARGED. İnsan Hakları Eğitimi.Türkçe Dilbilgisi. 2000. GÖKER. . Scholastic Professional Books. Türkçenin Grameri. Ankara. Anı Yayıncılık.2. Atatürkçülükle İlgili Konular. 2003. Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Türk Tarih Kurumu. 2000. Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma.Y. Ankara. Ocak Yayınları. Yapı Kredi Yayınları. Ankara. 2007. LAURIE. R. 1979.C. Nutuk. Ankara. GÜNEŞ. Ben İnsanım Dizisi. .1981. Nobel Yayınları. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.. ERDEN. Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma. DAYIOĞLU. Nobel Yayınları. Arkadaş Yayın Evi. O. ÖZDİL. M. Y. 1999. Ankara. T. Ankara. H. MORGÜL. . Kültür Bakanlığı Yayınları. KEPENEKÇİ. H. . ve Ş. Ankara. F. Gelişim ve Öğrenme.(ed. AKYOL. F. ATATÜRK. Uygulamalı Türkçe Bilgileri 1. Eğitimde Yaratıcı Dramaya Merhaba. . Ankara 2001. Ankara. Ankara. E. BACANLI. F. . Öğrenme-Öğretme. MEB Basım Evi. 2004. Kök Yayıncılık. T. Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni ve Türkiye Türkçesinde Sesler. Engin Yayın Evi. 2002. Ö. . DEMİRCAN. 1999. 1998.3. İstanbul. Tema Merkezli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi. TDK Yayınları.. GÜNEŞ. 2000. . 1998. 1998. Ankara. Nasıl bir Edebiyat Eğitimi. Cumhuriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçkisi 1. I. Mustafa Kemal. ARDA. Ankara. Özgür Matbaacılık. 409 . Critical Thinking Activities. DURAN. 1997.. Türk Dil Kurumu Yayınları. 2009.). BANGUOĞLU. M. 2007. K. HENGİRMEN. GÜNEŞ. GÜNEŞ.

İlköğretim Okulu Programı. PegemA Yayıncılık. Dilbilgisi Oyunları. Z. M. TAZEBAY. Yakutiye Yayıncılık. TEZEL. A. Nobel Yayınları. MEB Yayınları. SABAN. Türk Dil Kurumu Basım Evi. Ankara 2002. VURAL. Erzurum 2003. N. Eleştirel Düşünme. M. Etkin Öğrenme. Türk Halk Bilmeceleri. S. İlkokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Beyin Temelli Öğrenme. SELÇUK Z. Ev ve Sınıf etkinlikleri Antolojisi. Nobel Yayın ve Dağıtım. ŞAHİNEL. TÜRK DİL KURUMU Yazım Kılavuzu. İstanbul 2001. ŞAHİNEL. Ankara 2003. PegemA Yayıncılık. Ankara 1997. Millî Eğitim Basım Evi. Yakutiye Yayıncılık. Türk Tarih Kurumu Basım Evi. G. A. MEB Yayınları. Erzurum 2002. Çoklu Zekâ Uygulamaları. Nobel Yayın Dağıtım. SELÇUK. VURAL. 410 . Türk Atasözleri ve Deyimleri I-II. İstanbul 2000. Ankara 2000. Gelişim ve Öğrenme. Öğrenme ve Öğretme Süreci -Yeni Teori ve Yaklaşımlar. M.ÖZDEMİR. Remzi Kitabevi. Ankara 2002. Ankara 2005. Ankara 2005. İstanbul 1984. Ankara 2002. Ankara 2003. Nobel Yayın Dağıtım. E. TÜRK DİL KURUMU Türkçe Sözlük. ÜLGEN.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->