S NEMADA D YALEKT K KURGU
Dr. Cengis T. Asiltürk

Beykent Üniversitesi Yayınıdır. stanbul, Eylül-2008

Beykent Üniversitesi Yayınevi Cumhuriyet Mah. Şimşek Sok. No:1, Beykent Siteleri, Büyükçekmece 34500 stanbul Tel : (0212) 444 1997 Faks: (0212) 867 55 66

Beykent Üniversitesi Adına Sahibi Rektör Prof. Dr. Cuma BAYAT Yazar Dr. Cengis T. AS LTÜRK

“S NEMADA D YALEKT K KURGU”
1. Baskı, Eylül 2008 Beykent Üniversitesi Yayınları, No. 53 Sinema Dizisi 1

Editör: Merve Asiltürk Redaktör: Merve Yazıcı Sayfa Düzeni: brahim SEV LD Kapak Grafik ve Tasarımı: Gaye KALAVLI Ön Kapak Fotoğrafı: Yrd. Doç. Burak BUYAN Arka Kapak Fotoğrafı: Yrd. Doç. Sefa ÇEL KSAP

Baskı: Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş. ISBN No: 978-975-6319-04-8 Sertifika No: 0208-34-010320 Kitabın bazı bölümleri veya tamamı Beykent Üniversitesi ve yazarın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Copyright © 2008

|†|ÇAAA fxäz|Ä| ` |†|ÇAAA

SUNUM

Sinema sanatı bilgi aktarımını belki en hızlı değil, ama en etkili biçimde sağlayan iletişim aracıdır. Çağımızın üzerinde en çok tartışılan bu bilim ve sanat alanıyla ilgili bilimsel ve akademik çalışmaların seyri, sinemanın toplumları nedenli derinden etkilediğini, hangi dinamikleriyle tutum ve davranışlarda belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Diyalektik kurgu üzerine yapılan bu ve benzeri çalışmalar öğrencilerimizin iyi yetişmesine ve çağdaş sinemaya kuşkusuz önemli katkılar yapacaktır. Üretilen bilgiyi paylaşmanın çeşitli yolları vardır. Bunların en eskilerinden birisi kuşkusuz kitaplardır. Beykent Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Cengis T. Asiltürk’ün, sinemanın evrensel diline baktığı bu kitap sinema konusunda bastığımız ilk çalışma olması yanında, diyalektik kurgu öncelikli olmak üzere sinema dilini her boyutuyla irdeleyen ülkemizdeki ilk sinema kitabıdır. Bilindiği gibi; Üniversitemiz, Sinema Bölümü öğrencilerinin film seti deneyimi de edinmiş olarak en iyi biçimde yetişmesi için, teknik ve akademik kadro açısından alt yapısını oluşturmuştur. Öğrenci öncelikli eğitim-öğretim anlayışını benimseyen Beykent Üniversitesi, öğretim üyelerimizin gerektiğinde set çalışmasına katılımı ve desteğiyle, öğrencilere kendi kısa filmlerini çektirmektedir. Öğrenci filmlerinin dünya ölçeğindeki festivallerde gösterilecek niteliklere sahip olduğunu sevinç ve gururla gözlemekteyiz. Üniversitemiz benzer akademik yayınları ve filmleriyle bilgi üretimi ve paylaşımı alanında söz sahibidir. Beykent Üniversitesi mezunlarının ileride çok önemli yapımlara imza atacağından kuşkumuz yoktur. Saygı ve sevgilerimle... Prof.Dr.Cuma BAYAT Rektör I

YAZARIN ÖZGEÇM Ş 1968’de Adana’da doğdu. Sinemada Diyalektik (Yaratıcı) Kurgu adlı teziyle yüksel lisans, Sinemada Şiirsel Anlatım adlı teziyle doktora derecesi alan Asiltürk; Ankara Üniversitesi’nde, Gazi Üniversitesi’nde ve birçok özel kuruluşta Yönetmenlik, Belgesel Sinema, Film Dili, Göstergebilim, Kurmaca Film, Türk Dili, Film-Okuma, Film Çözümlemesi dersleri verdi. TRT Ankara Televizyonu Drama Programları Müdürlüğünde çalıştı (2000-2007). Birçok TRT yapımında; yapım yardımcısı, yönetmen yardımcısı, yapımcı ve yönetmen olarak görev aldı. Yönetmenliğini yaptığı tüm filmlerin senaryosunu yazdı. Kısa filmleri birçok ülke festivallerinde gösterildi, çeşitli ödüller aldı. Basılı beş kitabu bulunan Dr.Cengiz Asiltürk, 2006-2008 yıllarında Sinema-TV (Türkçe) Bölüm Başkanlığı yaptığı Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Filmografi
2007- Büyülü Gerçekler 2006- Birden Bire Eski Yağmurlar (TRT) 2006- Kaçakçılar (TRT) 2006- Salvo (TRT) 2006- Piyansiti Kim Vursun (TRT) 2006- Gümüş Kayakçı (TRT) 2005- lk Taşı Kim Atsın (TRT) 2005- Bir Bozgunun Filmi (TRT) 2005- Geç Gece (TRT) 2001- Aşkın Cenaze Töreni 1996- Ateşe Pervane Olan Kelebekler 1994- Esrime 1991- Komik Ölüler Ülkesi 1989- Özgürlük Tutkusu 2003- Esir Şehrin nsanları: Yönetmen Yardımcısı (TRT: Yönetmen Cafer Özgül) 2004- Çınaraltı: Yönetmen Yardımcısı (TRT: Yönetmen Andaç Haznedaroğlu) 2005- Beş Kollu Avize: Yönetmen Yardımcısı (TRT: Yönetmen Ömer Kavur) 2005- Koltuk: Yönetmen Yardımcısı (TRT: Yönetmen Ömer Kavur) 2006- Patroniçe: Yönetmen Yardımcısı (TRT: Yönetmen Ömer Kavur) 2006- Sanatçının Ölümü: Yönetmen Yardımcısı (TRT: Yönetmen Tülay Eratalay)

Kitapları
syan Çiçeği (Gold Yayınları) Sırlanmış Zamanın Gölgesinde (roman, nkılap Yayınları) Sinemada Şiirsel Anlatım (bilimsel eser, Nobel Yayınları) Sinemada Diyalektik Kurgu ve Film Dili (bilimsel eser, Beykent Üniversitesi Yayını)

II

........................................................................................................................................ Genel (Evrensel) Kurgu Çeşitleri ......................................................................................................... 46 4.......................... 59 5...............................1................................................................................... 59 III .......... Karikatürde Kurgu ................................................................................ 57 5............................................................................................ Tiyatroda Kurgu ................................................................................................................................. 24 5........ Resimde Kurgu ........................ 25 6... 54 4.......................................................2...................................................... 30 8............... 54 4..................................................3................................................................. 32 K NC BÖLÜM Sinemada Kurgu Düşüncesinin Gelişimi .............................................................................................................................................. Titremsel Kurgu (tonal montage) ............... Yazınsal Metinde Kurgu .................. Çağrışım Kurgusu (association montage) ..... Hızlı-Yavaş Kurgu ......................................................................................................................3.. Kurgunun Ortaya Çıkışı .............. 23 3..................................... Çarpıcı Kurgu (montage of attrection) ............................. 42 2................................... 18 1................................... 58 5.......................................................... III ÖNSÖZ ......... 56 4.........................................................................4..................................................................................................... 59 5........................................................................... Televizyonda Kurgu ............................................................................................ 7 B R NC BÖLÜM Kimi Sanat Türlerinde Kurgu ............................... 43 3...... Fotoğrafta Kurgu ........................................................... Ölçümlü Kurgu (metric montage) ......... I YAZARIN ÖZGEÇM Ş ................................................. Koşut (Paralel ya da Almaşık) Kurgu ....... 23 4...... Karşıt Kurgu ............................. Anlıksal Kurgu (intellectual montage) ...... II Ç NDEK LER ................................. 55 4..............................................................................................................................6............. Diyalektik Kurgu ve Eisenstein’ın Kurgu Çeşitleri . Üstitremsel Kurgu (overtonal montage) .............................................................................................................5......................Ç NDEK LER SUNUM ..................... Kurgu Öncesi Dönemde Sinema Dili .......................................................................................................................... 21 2..........................................................1...... Dizemsel Kurgu (rhythmical montage) ............................................................................................................................................................... 42 1.......... 55 4....................................................................................................................... Kurgunun Altın Çağı .................... 1 TEŞEKKÜR .2........7.......................... Sinemada Kurgu ....................... Müzikte Kurgu ............................................................. 25 7........................................................ 53 4.................. 56 4........................................................................ 3 G R Ş ......................................................................

.................................................... 62 2................... 62 1...................... Müzik ve Renk Ögelerinin Yeri ......................................................... 77 3........................................ Eğretilemeli (Metaforik) Anlatım ..................................................... 64 4.............................................................................................. 75 2...... Gözlemcilik ve Yaratıcılık ............................................................................. 96 2......................1........... 87 3..................................5....................................................................................................................................................................................................... Kaba Kurgu (rough editing) . 71 12........................................ 71 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurguya Sanatçıların Katkısı .................... Kesme ................. Olağan Kurgu ........1............. Simgesel (symbolique) ve mgesel ( mgae) Anlatım ......................... Kameranın Altlık Üzerinde Kullanılması ............................................................................ 67 7........................75 3. Görüntü-Ses lşkisi .............. Bindirme ( kizleme) .......................................................... nce Kurgu (final editing) . 83 3.............................................................................................................................................................. 70 11........................................................... 64 3....................................... Zincirleme ................... 89 3.......... Yönetmen: Biçimsel Düzlemde ............................................ 97 IV .......................... Zaman ve Uzam ...................................2................................................................................3........................................... Karama-Açılma (focus-defocus) ................................... Eksiltme (Ellipse) .. Kurgucu: Biçimsel Düzlemde ................................ 90 BEŞ NC BÖLÜM Kurguda Ses............................................. Silinme ............................................................................................................................................2........ 68 8........................................ 93 1................... Hedefkitle ve Kurgu (Film Dili) .............................................................................................................................................. Yaratıcılık ................................... Sahne Derinliği ........................................................................................................................... Bağlantılı Kurgu ..... Geçişler ... 73 2.................................................................................6......... 60 5.................................................................................... 69 9........................................................................................................................................................................ 73 1........ 87 3................. 71 13.......................................5.............................. 69 10........................................ 66 5............................ 60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurguyu Belirleyen Ögeler ve Anlam ....................................................................................... 85 3........................................ 75 2....................... Devinim ve Çekim sayısı ...................... Göstergebilimsel (Semiologie) Yaklaşım .................................... Çekim .................................................................... Senarist: Öyküsel Düzlemde ........................................ Ara Çekim ( nsert) ve Anlatılan çekim (cut-away) ................................5.....................................................................4........ Görüntü-Müzik lşkisi .......................................................................................4.......... 67 6...................

................................................................................. 111 5....................................................................... Kitaplar .......... 129 13...... Genç Sovyet Yönetmenler ...... 109 3............................................................ 112 6................ 130 14.............3......................................................................... Makaleler ........ 134 2................................. Eisenstein’ın Filmografisi ............................. 140 2....................................................................................................................................... Alfred Hitchcock ................................. 146 3................................................................................................... Jean Renoir .. 171 1................................. 135 1................ Potemkin Zırhlısı .................................................................... Pudovkin’in Filmografisi ............................... 125 10.................................................................................................................................................................... Arthur Penn .................... 110 4....................................................................... 98 ALTINCI BÖLÜM Kurguya Yaklaşımlar: Hollywood ya da Antihollywood ..................... Christine Metz ..................................................................... 100 1..................... André Bazin ...................................................................................................... Akira Kurosawa ........................................................................... Ana ...........................................................................................................................................................1..................................................... 155 KAYNAKÇA .............. Quentin Tarantino .....................................................................................................................1..................................................................................................................................................................................................... 152 SONUÇ ................ 153 TER MLER VE KAVRAMLAR Ç N SÖZLÜKÇE .. Görüntü-Renk lşkisi ................................... 104 2........ 171 2......................................................... Orson Welles ............................................................................................................................................. 115 9............................................................................................... Jean-Luc Godard ..................................................................................................................................................... Andrei Tarkovsky .................................................................................................. 146 3......................... 113 7.. Charlie Chaplin ...................... 127 11.. Ekim ............................................................ 115 8....................... 128 12............................................................................................................ 175 V ................................................. Luis Bunuel .............. 132 YED NC BÖLÜM Örnek Filmlerin Kurgu-Dil Çözümlemesi ................................................................................................................................. Germaine Dulac ..........................................................................

o. şte bu nedenle sesli sinema döneminde Bazinci saptamayla “yapay bir dil” ve izleyiciyi derinden elegeçirmenin yöntemi sanılan “kurgu” konusunda teorik bilgi arayanlar. Eisenstein ve Vertov’un simgelediği Sovyet kurgu anlayışının .. klasik ikon-imaj döneminde. Bir başka deyişle. film-yapının bilinçli olarak belirlenim parçalarını bir araya getiren “reji” düşüncesi. kendi özel dilini oluşturma tarihi içinde yoğun ve sürekli bir estetik/sanatsal arayıştır. Sinemada. Griffithçi hikaye anlatma sürecinde.1 ÖNSÖZ Eğer yönetmek bir bakışsa.. kurgu bir yürek vuruşudur Jean-Luc Godard Sinema. sadece belli bir imaj üretimiyle ilgili bir anlatı alanı değildir. Pudovkin’in “izleyicinin psikolojik rehberliğini kontrol eden” yönteminde ve Eisenstein’ın “yepyeni bir gerçekliği ve ideaları yaratma eylemini araştırdığı yıllarında yapılanın adı bellidir: Kurgu. Kurgu (montaj) gerçekliğin düzenlenerek ona kavranılır bir biçim verilmesi ve dünyanın açık anlamda yeniden yapılandırılması yöntemidir.

de keşfetmeye çağırır. Beykent Üniversitesi'nin ilk sinema yayını olacak bu kitap. Godard’ı. gerçekliği bertaraf etmek” ya da Bazin’in mizansen ile kurgu arasında temel bir karşıtlık vardır düşüncesine katılmayarak. Fransız avant-garde ya da dışavurumcu sinema akımı içinde kurguya verilen farklı önem ve değerin nedenini öğrenmek isteyenler bu kitaptan sanırım çok yararlanacaktır. çabası için Dr. yukarıda belirtilenlerin kronolojik olarak gözden geçirilmesini sağlayarak. kurgu alanındaki tartışma ve bilgileri topluca ve önemsenecek bir kaynak olarak ortaya koymasıyla önem taşımaktadır.) Dr. “Film kurgusunun biçimi sorunu öyle küçümsenecek sorun değildir (Sokolov)” düşüncesinin haklılığını. Sinema ile düşünme. (Kaldı ki.Dr. Tarkovski’yi vb. Prof. kurguyu önemseyen sinemacıları tanıtmaktadır. Bu görüşlerin gelecekte ünlü Yeni Dalga akımının ortaya çıkmasına da katkısı olacaktır. mon beau souci/Kurgu. Eisenstein’ın örneğinde “gerçekte gerçekliğe yaklaşmak için. kurgunun anlamı kadar bu anlamı gerçekten yönetmen için temel yapan anlayışı. yazma ve konuşma çerçevesinde ilgilenenlerin dikkatle okuyacağı düşüncesiyle. doğal olarak.Oğuz MAKAL Beykent Üniversitesi GSF Sinema-TV (Türkçe) Bölüm Başkanı . Pasolini’yi. sinemanın kendi özgün sanatsal gücünü bulduğu olgunluğa ancak Sovyet ekolü montajdan koparak.Cengis Asiltürk’ün bu çalışması da.2 sarsıcılığını. Cengis Asiltürk'ü kutlar. Kısacası bu kitap bir yanda sinemanın kurgu kavramıyla gelişen sanat olma sürecini. Yazar bu zorlu konunun daha iyi anlaşılması için okuyucuyu tarihsel bir okuma sürecine çıkartır. araştırmacının sinema üzerine birikimlerini ortaya koyduğu kadar. “Montage. basımını sağladığı için Beykent Üniversitesi'ne teşekkür ederim. kurgunun mizansenin biricik parçası olduğu günlerdeki ustaları Renoir’ı. diğer yanda film teorisine giden yolun kaynaklarını ortaya koymaktadır. Orson Welles’in alan-derinliği ve yine talyan Yeni Gerçekçiliği filmlerindeki plan-sekans uygulamasıyla eriştiği savını getirir. Bunuel’i. benim güzel kaygım” (1956) diyen ve sonrasında da mizansen ve kurguyu diyalektik bir sentezle sinemasına taşımayı başaran Godard gibi. kurgunun biricik “sinematografik amaç” olduğu günlerden. Bergman’ı. Bazin en fazla üzerinde durulan Sovyet kurgu okulu dönemini imajların kendisinin nesnel olarak içermediği başka anlamlar yaratmakla eleştirir.

görüntüyle öykü anlatma sanatı” denilebilirdi. gerçeklikten-geçmişe. . “Sinema. film izleme deneyimiyle donanmış olan. bu filmsel uzamdan şu filmsel uzama. böylece sinema.3 TEŞEKKÜR Yönetmen. duyguyu karşı tarafa geçirme sanatıdır. bu filmsel zamandan şu filmsel zamana geçilmesi. yaşatmalı mı? Önemli uzam-zaman değişimi yaratılırken. anılarına (flashback). kahramanın geçmiş yaşantısında kalmış bir kesite. yani görüntü dilini öğrenmiş olan izleyici için sorun yaratmasa da. rüyalarına. görüntüyle anlatılan öyküyü izleyiciye yaşatma. gelecek düşüncesine geçişte (giderek yaygınlaşan tarzda) klip kurgusunun “bilgilendirici tarzı” rahatsızlık vermeseydi. öyküyü izleyiciye anlatmalı mı. Oysa sinema. Anlam yaratmaktan yoksun bir kesme yöntemiyle gerçeklikten-düşe. gerçeklikten-zihne. “görüntüyle bilgi aktarma aracı”na indirgenmiş olur. düş yoluyla gerçeklikten-geleceğe.

aksın Hitchcockvari kasıtlı atlanmasıyla korku yaratılabilir. düzenlenişin.” Tatil yörelerinde. nsan sağa doğru giderken dönüş yapmadan sola gidemez. oyuncuların.4 “Sanatta kural olur mu?” Her sanatın kendine özgü bir dili vardır! Bu nedenle. her şeyden önce sistemli düşünme becerisini geliştirmiştir. Bu yıkma. var olanı ve işitileni yolundan saptırıp karmaşıklaştırmak. iletişimden. düşünce olmadan kendisinin olamayacağı bilinen insan dilinin sistemine benzer bir dille yaratılan sinema sanatında (anlatma. nesnelerin. Kurallar sorgulanamaz mı? Sanatın kurallar sorgulanmaya her zaman açıktır. Sistemin. kurguyu ya da eylemi rastgelelikten kurtaran. Bu. iyi-kötü. ifade etme. André Bazin’in sorduğu gibi. Adlandırılmamış bir bilginin aracını tanımak mümkün mü? Bilimi ve yaşamı. ama burada üzerinde durulan işin bu boyutu değil! Amaç salt izleyiciyi korkutmak ve güldürmekse her şey mübah(!) sayılmalıdır. zihnin kabul edeceği bir şey olmadığı gibi. onun öneminden. Bir şey “söylemek” amacıyla kullanılan sanat dili niçin kuralsız olsun? Yaratıcı sanatçı. sanatın kuralları yıkmak içindir. ster doğal dili kullanarak bir roman ya da öykü yaratsın. yönlendirme. dolayısıyla tanımlama yapmadan. Adlandırmalardan kaçınılmayacaksa. kurgunun olduğu yerde kuralsızlık olamaz. Bunun istisnası olarak. düşüncesini bir sistem içinde aktarır.. iletişim kurma. Düşüncenin bir işleyiş düzeneğinin olduğu açıktır. “Sinema Nedir?” . “You ve ben yani and I. ona düzen ve anlaşılabilirlik kazandıran aks kuralını tanımama lüksü olabilir mi? Bu basit bir kuraldır: kili bir çekimde A oyuncunun eylemi ya da yönü sola. sinema dilinin de kuralları olmayabilir. insan algısının gelişim hızı karşısında olup-biteni gözlemleyerek şeylerin tanımını (bu tanımın zamanla değişmesi pahasına) yapmak gerekiyor. değiştirme amacıyla) kullanılan dilin bir işleyiş düzeneğinin ve dolayısıyla da kurallarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir. duygulandırma. düşünceyle eşzamanlı ortaya çıktığı. görüneni. Bilgiyi. tabi ki. doğru-yanlış ayırdını ortadan kaldırmak.. müphem (anlaşılmaz) kılmak. B oyuncunun eylemi ya da yönü sağaysa A oyuncunun tekli çekimine geçildiğinde (kameranın bir altlık üzerindeki hareketiyle aksın değiştirildiği. insanın ortaya çıkardığı hiçbir şeyin kuralsız olamayacağı kendiliğinden anlaşılır. isterse başka bir sanatın dilini kullansın. sanatta kuralsızlıktan söz edilemez. Bir yönetmenin. Buradan yola çıkarak. izleyicilere gösterilmeden) bu oyuncunun eylemi ya da yönü sağa doğru yaptırılamaz. nsan düşüncesinin sistemli işlediği anımsanırsa. insan dilinin kurallar bütünü olmasına gerek kalmadığı sonucuna ulaşılabilir mi? Doğal dilin. açıklama. Bu gerçeklikten yola çıkıp. rastgele bir yıkma girişimi değildir. ne dil ne de düşünce anlaşılabilir. böyle bir konuşma aracılığıyla turist kadınla iletişim kurulabildiğine. başta doğal dil (insan dili) olmak üzere. night this night bu gece dansing. ister doğal dil içinden çıkan bir üstdil/içdil olan şiir dilini kullanarak bir şiir yaratsın. gösterilenlerin yönünü belirleyen. bu dilin onu kullananları amacına ulaştırdığına tanık olmuşsunuzdur.. gösterme. Dil nedir? Yazıda kullanılırken yazılı dil konuşma sırasında kullanılırken sözlü dil adını alan doğal dil ile düşünce arasında bir koşutluk kurulmadan. sanat dilinin. Soru. dolayısıyla da sinema dilinin işlevleri ya da kuralları nelerdir? Tanımlama ya da adlandırmalardan kaçınılamaz.. kuralların değişip değişmeyeceği olmalıdır. yaşatma. sanatsal anlatıma yepyeni bir boyut getirmek için eski anlatım dilinin kabul edilebilir yöntemlerle dönüştürülmesidir. hareketli bir nesnenin doğasına da aykırıdır. sistem oluşturmadan bilginin bir araç üzerinde karşıya aktarılamayacağı gerçeğinden habersiz yaşamak isteyenler için.

Filmin kurgu masasında doğduğu ve yaratıcı kurgunun sinemanın her şeyi olduğu görüşünü savunan kuramcı ve yönetmenlerle. yaratıcı kurgu sinemada görevini tamamlamıştır” biçiminde görüş geliştiren kuramcıların ve sinemacıların savları karşılaştırılmalı biçimde tartışmaya muhtaç göründüğü için böyle bir kitap ortaya çıkmıştır. Bir filmin uzmanlarca. kompozisyon. somut olarak film-yapının kuruluşunda gözlenebilir. Eisenstein tarafından çıkarılan formüllere göre kullanılması değil. Japonca gibi doğal dillerin sözlüklerinde) sınırlı sayıda olabilir. ışık ve kamera kullanımı kadar anlatımının yani dilinin (kurgunun) rolü vardır. filmin biçimsel düzleminin en önemli ögesidir. zleyicinin.. Her biri bir öncekinin üzerine inşa edilmiş olan ve yedi başlık altında irdelenen bu kurgu biçimlerinin. Zira yaratcı kurguda. yazarlara ve şairlere sunduğu olanaklar. herhangi bir görüntü göstergesinin başka bir görüntü göstergesiyle (kesilerek. özgün bir sanat olmayı sürdürecekse. Çince. Rusça. sinema sanatının en varsıl dil ögesinin yitirilmesi noktasına gelinmiştir. kurgu biçimlerinin. Diyalektik kurgunun işlevini tamamladığı görüşü kabul edilemez. diyalektik ya da yaratıcı kurguyu kavramaktan geçer. Sözcükler (Türkçe. “çevrinmeli ve kaydırmalı uzun/geniş sahne çekim olanaklarıyla birlikte. Bununla kalınmayarak. böyle bir görüş. Peter Wollen’ın da vurguladığı gibi. yaygın olarak sinemada kullanılmaktadır. bu dille tümce üretmenin bir sınırı yoktur.. Sinemada çekim ölçekleri. onların yaratıcısı Sergei Mihailoviç Eisenstein sonrası dönemde layığınca anlaşılıp denendiği söylenemez. doğal dilin. Öyleyse kurgu nedir? Film kurgusu en basit tanımla.. sonuç olarak. “Filmler sinema dilinin ürünü olmak yerine kendileri üstdil oluşturmalı” biçiminde yorumlanmamalı. ama tümce kurma olanakları sınırsızdır. senaryo düzlemi ve dekıpajın öyküsel düzlem çizgisinden şaşmadan ekleme yapılması açılarından kurgu yöntemine muhtaçtır. Diyalektik (yaratıcı) kurgu bir yandan sinema tarihiyle öte yandan yaratıcılıkla yakından ilgilidir. yan yana getirilerek) birleştirilmesi. Sinema. değişik içerikte iki görüntü göstergesinin içeriksel bir çarpıştırma yoluyla birleştirilmesi söz konusudur. neliği felsefenin en temel tartışma sorunsalı gerçekliki yok ettiği gerekçesiyle bu kurgu biçiminin üzeri bilinçsizce örtülmeye çabalanmış. film dilini kullanmanın. evrensel doğru olarak. Diyalektik Kurgu nedir? Diyalektik (yaratıcı) kurgu. görüntü göstergelerinin (çekim paraçalarının) öyküsel bir düzlemin aktarılması amacıyla başka görüntü göstergelerine eklenmesidir. Burada kastedilen. kurgunun ne olduğunun kavranmamış olmasıdır. “Griffith + 10 yıl” biçiminde eleştirilmesinde (o filmin böylesine gerilerde bulunmasında) senaryosu. bu kurgu biçimlerinin tüm boyutlarıyla araştırılmasının ve karmaşık yapısına karşın eşsiz gücülünün (potansiyelinin) tartışılmasının sayısız yararları olduğu görülür. karmaşık bir yapıdadır. en azından çerçeve içi düzenleme.. kamera konumları. “görüntüyle öykü yaşatma sanatıdır” diyebiliriz. geriye dönüp. henüz eksiksiz tanımlanamayan. Öyküsel düzlemde birbirinin devamı olmayan iki çekim birleştirildiğinde diyalektik/eytişimsel sıçramayla (iki çekimin toplamı olmayan) üçüncül anlam yaratılabilmektedir. Konuya böyle bakıldığında. oyuncu yönetimi. Varmış gibi görünen sınırları ortadan kaldırmanın yolu ise. yaratıcı yönetmene sonsuz olanaklar sunar. birbirlerine eklenerek. Bu nedenle kurgu kavramı. Sinema dili. Kurgu sanatların dilsel ortak paydası olsa da. Yaratıcı kurgunun somut bir ortamda tartışılabilmesi için en . anlatılan öyküyü yaşaması için sinema dilinin en önemli ögesi kuşkusuz tüm sanatların ortak paydası olan kurgudur. Bu da. kamera hareketleri sınırlı sayıdadır. son kertede sinema.5 Sinemanın sayısız tanımı yapılabilir olsa da.

kimi örneklerle yetinilmesi kaçınılmaz olmuştur. Sinema-TV (Türkçe) Bölüm Başkanı Prof. öncelikle nicel açıdan olanaklı değildir.Dr.Remzi Savaş’a.Doç.Doç. kitabın yayınlanması için bizlere yol gösteren Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. bilgi ve görüşlerinden yararlanmaya çabaladığım bilge insanlar Prof. yaratıcı kurguyu önemsedikleri.Dr.Kemal Ateş’e. Yrd. Dr.Doç. Akira Kurosawa gibi) yönetmenlerdir. yaşamın her anını benimle yaşama sevdalısı Göksel Akdeniz’e. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Asiltürk .Oğuz Makal’a.Doç. kitabın redaktörlüğünde sabırlı ve titiz çalışmasından dolayı Merve Yazıcı’ya teşekkürü gönül borcu biliyorum. yaşamın değerini ve mutlu olmayı öğreten babam Zekeriya ve annem Bedriye Asiltürk’e.Burak Buyan.Dr. On altı yılda tamamlanabilen bu kitabın ad babası (sinema yazarı) Gökhan Erkılıç’a.Selma Köksal Çekiç. gerçek bir entelektüel olarak deneyim ve bilgisini daima paylaşma inceliği gösteren dayım Zeynel Coşkun’a.Sacide Vural’a.Veysel Günay’a. Dr. 2008 Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Öğretim Üyesi .Cuma Bayat’a. Costa Gavras.Nihan Işıkman. çağdaş filmlerin tümüyle incelenebilmesi. Dr. Kitap kapsamında yaratıcı kurguya örnek olabilen ilk filmlerin birçoğuna ulaşılmış olmasına karşın.Gör.6 güvenilir kaynaklar Rus Biçimcilerinin filmleriyle. kitabın ortaya çıkmasına emeği geçen Mahmut Tali Öngören ve Prof.stanbul. Sinema-TV Bölüm Başkanı Yrd.Dr.Ünsal Oskay ve Prof.Adem Genç.Cengis T.Dr. bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım Kırgız Yönetmen Tölömüş Okeyev’e.Engin Kara. dostlarım Dr.Engin Alpat. Mehmet Yılmaz ve Cihan Sağmen’e. bana akademik dünyanın kapılarını açan Dr.Aybars Pamir.Dr.Doç. Yrd. paylaşımlarıyla çalışma arzusu veren Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Prof. kimi filmlerinde bu kurguyu dönüştürüp kullandıkları gözlenebilen çağdaş (Jean-Luc Godard.Dr.Cüneyt Gök.Dr.Gör.Arda Erdikmen. Öğr. Öğr.Sefa Çeliksap.Deniz Kara.Gör. Öğr.Dr. Koray Bugay. Salih Bolat. Bu nedenle. Yrd.

bir çekimin. Sinema belli bir dilin ürünüdür. aancak akılcı düşünce açısından. kurgu. . Bu gelişme süreci de diyalektikle çakıştı. istediği ya da elinden geldiği ölçüde inanabilir. Bu sınırların ötesine geçebilmek için ya doğal duruma geri dönmek ya da her türlü parçalanmadan. rastlantı sonucu sinemaya girdi.7 G R Ş “Diyalektik devinimi sürekli durdurmak. yabancılaşmadan kurtulmuş ütopik dünyayı tasarımlayabilmek gerekir. akılcı düşünce açısından olanaksızdır. bir dille ortaya çıkarılabilen bir sanattır. Böyle bir şey tarihin sonu demek olur. tarihin sınırları insanlığın sınırlarıyla aynıdır.” Arnold Hauser’in bu görüşü diyalektiğe bağlı film kurgusu açıklanırken bize yol gösterici bir rehber olacaktır. Tarihin son bulacağını söylemekse. Kitabın ilgili bölümlerinde ortaya konulduğu gibi. başka çekime eklenmesi anlamında kurgu bile henüz bilinmediğinden. Sinema kurgu olanağına kavuştuktan sonra özgün bir film dili yaratılabilmiştir. salt bir kehanettir. nsan şuna ya da buna. onun eksikliğinden kaynaklanan sorunların üzerinde düşünce geliştirilmemiştir. Sinemanın ortaya çıktığı yıllarda.

kamera harekteleri. Teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen. Kurgunun sinemanın sanat olarak kabul görmesindeki rolü. çeşitleri. sinemanın birçok sanata göre kısa bir geçmişe sahip olduğu söylenebilir. Kitabın temel konusu Sinemada Diyalektik Kurgu olduğu için. kurgunun görevini sonsuza kadar sürdüreceği çağdaş filmlerden çıkarılan örneklerle de ortaya konulmuştur. bu kitap kapsamında.) yönetmenlerin savları doğrultusunda araştırılmıştır. Sinema insanın evrende varoluş nedenini sorgulayarak. bu kez özümsenerek durulursa. SSCB’de Biçimci Sinema Akımını yaratan (Sergei Mihailoviç Eisenstein. sinemacılara ve sinema alanında araştırma yapacak olanlara yol gösterici mütevazı bir kaynak olacağı umudu taşınmaktadır. Dziga Vertov. Günümüz dünyasında milyonlarca insan tekdüze yaşamına renk katıp. Kitapta. Mağara duvarlarına çizilmiş bu naif resimlerin yönsemesi (herhangi bir yöne hareket eder gibi görünmesi. Kuşkusuz her sanatın kendine özgü bir dili vardır. ekleme anlamındaki bir kurgudan diyalektik ya da sanatsal kurguya geçiş çalışmaları açıklanmıştır. lk film gösteriminin 1895 yılında yapıldığı gözönünde tutulursa. evrensel kurgu çeşitleri ve Hollywood-Avrupa kurgusunun temel farkları. Diyalektik kurgunun üzerinde yeniden. canlı varlıkların çizimine (resme) hareket verme arzusunun kökenleri Kuzey spanya’daki Altamira Mağarasının duvar resimlerine. Dolayısıyla da sinema. kurgunun sinemadaki görevini tamamlamadığı. Elinizdeki kitapta yaratıcı kurgunun. kullanılışı. atmosfer vb. seçilmiş kostüm. sinema sanat olarak kalacaksa. Lev Vladimiroviç Kuleshov. hareket yaratma. düşler. kadraj tercihi. Bu kitabın. kuşkusuz kurgu yapısıdır. Öyleyse kurgunun görevini tamamladığının söylenmesi doğru olamaz. insanları birbirine bağlayan ilişkiler özüne en yakın biçimde sinemada bulunabilmekte. öncelikle sinemanın temel anlatım aracı (dili) olan kurgu üzerinde durulmuştur. kimi gerçeklerin üzerini örtmek olur. Sinemayla bir yandan gerçeğin benzeri kusursuz yaratılabilirken. Fransa’da André Bazin. Yaşamın katı gerçekliği karşısında hızla tükenen insanca tutkular. dolayısıyla en önemli dilsel varlığıdır. müzik. sinemanın yaratıcı yönü daha varsıl biçimde gün ışığına çıkarılabilir. Kurgunun yeri. Kurgunun görevini tamamladığı düşüncesinin yanlış olduğu çağdaş sinemanın önemli filmlerinden seçilen örneklerle ortaya konulmuştur. replik. anlatımı hareketle sağlama amacıyla çizildikle-rini ortaya koyar. arasında özel bir yeri bulunmaktadır.. sanatların ortak paydası.8 Kurgu. ses. belki de çok daha eskilere dayanır. avuçlarından kaçıp giden düşlerine kavuşmaya çabaladıkları yaşamsal bir alan olduğu için bir tutku haline gelmiştir. kimi yönetmenlerin kurgunun gelişimine katkısı tarihsel açıdan araştırıldı. Eisenstein’ın Potemkin Zırhlısı ve Ekim filmlerinin. Bu dilin oluşturulmasında kurgu çok önemli bir rol üstlenmiştir. diğer sinema dili ögeleri ışık. . sinemanın sanat olmasındaki rolü üzerinde ayrıntısıyla durularak. unutturulan düşlerine kavuşmaya gitmektedir. sesli sinemaya geçilmesiyle ses-müziğin kurguya etkisi değerlendirilmiştir. Pudovkin’in Ana filminin kurgusal açıdan analizini de bulacaksınız. Yaşamın her alanıyla ve öteki sanatlarla yakın ilişkisi bulunan sinemanın en önemli yönü. gelişmeler ışığında özgün bir dile kavuşmuştur. sürekli erteletilen. onların böyle gösterilmek istenmesi). silme/mutlak sessizlik. oysa insanoğlunun. öte yandan günlük yaşamda bulunamayan. Bu kitapta kurgunun sanat türlerindeki önemi ve yeri irdelenmiştir. Film dilinin temelini oluşturan kurgu. Eisensteinvari kurgu çeşitleri. gelişimi. Kurgunun. sıkıntılarından kurtulmak için sinema salonuna. bu konuda kurgunun önemini vurgulayan sinema adamlarına karşı geliştirilen karşıt düşünceler irdelenmiştir. serüvenler. Kurgunun yaratılması sürecinde etkili olan kimi sanatçıların kurguya katkısı göz önüne alınmıştır. engellenen. kurgusunun doğuşu. renk. Vsevolod Illarinoviç Pudovkin.. kendisi için teknoloji yaratılan sanatların başında gelen sinema. Kimi karşı görüşlere karşın. seçilmiş nesne. mekan düzenlemesi. Dolayısıyla da sinemanın geçmişini ilk film gösteriminin yapıldığı yılla sınırlandırmak. kurgunun kimi fonksiyonları yerine getirmesinde etkili olan etmenler ortaya konulmuştur. Amerika’da David Wark Griffith ve Edwin Stanton Porter.

aslında bir devinim (yanılgısı. sinemanın. ona bakanların dikkatini belli noktalara çeken ve devinim etkisi yaratan yönsemeler olduğu görülür. Üretilen ister resim. ister heykel.) üretilir. film izleme eyleminde kendilerini ölümsüz tanrılara dönüşmüş bulur. ziyaret ettikleri bir tapınağın önündeymişçesine pür dikkat durmaları da. Yapıt gözlendiğinde. Her şey olup-bittikten sonra bile hayatta kalabilme fantazyası. nsanoğlu devinimli şeylere karşı. Cazibesi her çağdaş birey tarafından denenen bu ritüellerin tarihsel-uzamsal başlangıcı. ABD’nin dış ticaret hacmindeki yeri kolayca görülecektir. göremeyeceği hiçbir şey yokmuş gibi. bir geyik özetleyebilir bütün uçurumları . öyküsel içerik yanında. Karakterlerin başlarına nelerin geleceğini. Perdedeki oyuncuların kısıtlı sürelere sığdırılan yaşamlarının bitmesini gözleyen seyirci. kimi ülkeler içinse önemli bir sanayi kolu oldu. kuşkusuz bir devinim yaratma arzusu içindeydi. Seyirci. insanlar için tutkulu bir eğlence. düşlerde görülebilen olaylar (yeniden kurulmuş bir dünya) sunulabilmektedir. bunlardan hangileri ödüllendirilecek hangileri cezalandırılacaksa önceden bilebilmektedir. her şey olup-bittikten sonra da yaşamda kalarak ölümsüzlüğü başarabilmektedir. Oskay (1982: 60) izleyicinin durumunu şöyle gözlemlemiştir: “Seyirciler. Onun bu özelliği muhtemelen avcılıkla geçindiği.. 1984: 3). yönetmenin. her şeyi gözlemleyebilmektedir. Capucines Bulvarı’ndaki Grand Cafe’de yapılan ilk film gösterimine uzanır. yani çağdaş hikâye anlatıcısı yaratıcının anlatacağı öykünün büyüsüne yönelmektedir. insanüstü bir varlıkmış. sinemanın nedenli etkili bir sanat olduğunu gösterir. vahşi hayvanlarla savaştığı dönemlerde ortaya çıkmıştır. baş parmağını (böylece aleti) kullanmaya başlayan ilk insan. Ayakları üzerinde dikilerek. Sinema filmlerinin Amerikan ihracat listesinde özel bir önem taşıması en somut örneklerden biridir (Abisel. bir süreliğine de olsa.. Bugün herhangi bir ülkede bir yıl içinde gösterimi yapılan Hollywood filmlerinin sayısı göz önüne alındığında. aksine seyircinin kendini ölümsüz hissetmesini sağlamış olmaktadır. katılmaya can attıkları bu büyülü ritüeller karşısında. doğayla. insandaki bu devinim arzunun gerçekleşmesiydi. ister şiir olsun. tekdüze yaşamdan kurtulan çağdaş bireyi rahatlatmaya yetmektedir. duygular ve düşler filmin. Sinema sanatının ortaya çıkışı. Kuzey spanya’da Altamira Mağarasına çizilmiş bizon resimleri bunun yetkin göstergeleridir. Sinema salonunda ışıklar sönünce tüm dikkatler.” zleyicilerin. onda. doğası gereği duyarlıdır. mağara duvarlarına bir olayı anlatma amacıyla ilk resmi çizerken de. böylece sinema. 28 Aralık 1895 tarihinde. Sinemanın yaratıcıları olarak kabul gören Lumière Kardeşler’in bu ilk film gösteriminden kısa süre sonra hızla yayılan sinema.9 hayal edilen. sanatçıyı ölümsüz kılmayıp.

sinemayı ortaya çıkarma düşüncesi taşıdığını söylemek ne kadar yanlışsa. Mağara duvarındaki çizimler aracılığıyla verilmek istenen iletinin belli bir devinime dayalı olması gibi. Kurgunun henüz keşfedilmediği ve film kamerasının sabit kullanıldığı dönemlerde çerçeve içi devinim yaratılarak. o çalışmaların sinemanın icadına giden yolda önemli bir aşama olduğunu söylemek o kadar doğrudur. “Fotoğraf gerçeğin yansıması değil. ancak bir kamera aracılığıyla kayıt edilen bir an içindeki durağan halinin. “Nesne ile ışık kaynağının dalga boyu arasında ilişki kurularak. sinema fotoğrafın durağanlığından uzaklaştırılmak istendi. En genel sanat olarak tüm sanatları bünyesinde toplayan sinema. devinim olgusunu göstermek ister.10 diyen Salih Bolat da. yani nesnenin boşluktaki izinin görünür kılınmasıyla devinim olgusuna farklı bir bakış açısı getirilmiş oldu. bir tarafa yönelme eğilimi olduğu gözlenebilen iki boyutlu resimlerden. Sinema düşüncesini. Ardından yeni aşama olarak teknoloji fotoğrafı yarattı. Fotoğrafa hareket kazandırılabilir mi düşünün.06. doğadaki gerçeğin aynısının fotoğraf sayesinde üretilebildiği söylenebilir. devinim halindeki nesnelerin. sinema serüveninde kilometre taşlarından biri olduğu gerçek. fotoğrafın icadından önceye götürmek bize daha sağlıklı yol haritası çizme olanağı tanır. aslında devinimli bir yapıt yaratarak. Ülkemizin önemli heykeltıraşlarından Remzi Savaş. hareketli görüntüler aracılığıyla serüven yaşatma sanatıdır.2007). Lumière Kardeşler Fransız Yeni Dalga Sinemasının önemli yönetmenlerinden Jean-Luc Godard’ın. yansımanın bir gerçekliğidir” sözünü akılda tutmak kaydıyla. Duvara çizilen iki boyutlu resimden sonra resim sanatında ışık-gölge sayesinde derinlik (üçüncü boyut) bulundu.. sonra aniden dönüp bakıyorum. ilk sinema filmlerinde. yine hareket yok! Bir kıpırdasın. Kuzey spanya’daki Altamira Mağarasının duvarlarına ilk(sel) insanlar tarafından çizilen bizon resimlerinde de açıkça gözlenebilir.” Hareketli bir nesnenin organik gözün algılayamadığı. ama en doğru tanımla. kadının eteğini titrek yaparak rüzgârın etkisini göstermeye çabalayan bir ressam da.” Remzi Savaş’ın soylu arzusu (yontusuna hareket verme özlemi). Gözümü kapatıp bekliyorum. Fotoğraf sanatçısı Sefa Çeliksap’ın belirttiği gibi.. bir hareket etsin istiyorum. çalışmasıyla ilgili şunları anlatır: “Geyik heykelini bitirdim.. Fotoğrafın keşfi ve teknolojinin sunduğu olanaklar devinimin boyutunu farklı biçimde ortaya çıkarttı.. fotoğrafın bulunuşuna uzanan bir serüvenin sonucu ortaya çıkmıştır. müziğiyle ritim yaratan müzisyen de. çerçevedeki nesnelere abartılı boyutlarda devinimler verildi. . Mağara duvarlarına resim çizen ilksel insanların. ama olmuyor. kımıldamadan öylece duruyor. çok basit. Öyleyse insanoğlunun yaratılarını hareketlendirme arzusu yeni değil. çünkü sinema. uzamdaki anlık duruşunun fotoğrafı elde edildi (görüşme: 24. heykel. Dinlenirken elimle gözümü kapatarak bir süre bekleyip bir an dönüp bakıyorum. mağara duvarlarına iletişim amaçlı çizilen. ama hep hareket kaygısı.

. nsanın görme algısına ters olarak sinemada bir istisnadan söz edilebilir. sinemaya sıçramış olsa da.11 ‘Sinemanın küçük kardeşi’ sayılabilecek televizyon dizilerinde. Öldürme Üzerine Kısa Bir Film adlı filminde denediği. bilindiği gibi net alan yatay dikdörtgendir. Kieslowski’nin. Bu yöntemin. yatay oval kısmın net olması sinemanın (gözün) doğasına uygundur. Böyle bir kamera kullanımının. öznel konumda kameranın silkelenip durmasının. Kieslowski. Bu nedenle. sinema diline katkısından söz edilemez. yatay bir oval olması) gerekirken. böyle bir devinim. bir taraftan insanın görme algısı açısından gerçeklikle sıkı ilişkisini sürdürmek zorundadır. kadrajın köşelerini puslu görmesi (gördüğü net alanın. sinema diline katkı olarak değerlendirilebilir nitelikteyken. daha başlangıçta üzerinde uzlaşı sağlanan yatay dikdörtgeni kırması. söz konusu filmde birçok kadrajı. gözün görme biçimine uygun düzenlemiştir. nsan. nsanın. kıpırdayan nesnelere daha yoğun ilgi gösterdiği bilinen insanın. nesneleri ‘silkelenir’ biçimde görmez. Zira sinema bir taraftan gerçekliği bozarken. öznel kameranın disiplinli hareketler yapması doğal bir zorunluluktur. Onun. Öznel kameranın silkelenip durması. sinema diline katkı yapmadığı gibi. kadrajın köşelerinin silintili. onun estetik biçimini bozar. kendisi hareket halinde de olsa. Dogma Akımına bağlı yönetmenlerin de etkisiyle sık kullanılan ‘kıpırdayan çerçeveli’ çekimler. televizyon dizilerinde ilgisini diri tutmaktan başka işlevi olamaz. sinemasal devinim tartışmasının dışındadır. sinemada kalıcı olacağı kuşkuludur.

Bu bütün. zincirleme gibi noktalama imlerinin) . iki örnekle daha açık bir biçimde ortaya konulabilir: Kimya biliminde hidrojen (Yun. Bunlar. nesneler. Bunu her sanat kendine özgü göstergelerle yapar. Çekim dizgesi kurgu ise. Kurgunun film dili içindeki yerini belirlemek için “ekleme kurgu”yu netleştirmek gerekir. ama diğer dil ögelerinin (kesme. ancak ekleme kurguyla gerçekleştirilebilir. renksiz. imajların taşınmasını sağlayan tümceyi yaratır. tatsız. göstergeler. kendisini oluşturan özdeklerden farklıdır. A ve B çekimlerinin toplamından farklı içeriğe sahip olan C bütünseline ulaşılır. bir çekimin özdek olarak kullanılması bakımından durum. Kurgu. Sinemada izleyenleri yeni bütüne ulaştıracak biçimde düzenlenen görüntüler belli koşutluklar ya da zıtlıklar oluşturur. gennan = doğurmak. tatsız.12 Bütün sanatların çatısı. Yaratıcı kurguyla oluşturulan görüntülerin zihindeki yansımaları çekimlerin eklenmesiyle değil (boyaların karıştırılması gibi) çarpıştırmayla yaratılır. birbirinden farklı içerikte çekimler örgütlendirilir. yani sözcüktür. oksijen ile 2 hidrojenin. Bu konu. renkler. yansıttığı ışınlardan dolayı yeşil adını alan başka bir renktir. amaca hizmet eden bir araçtır. Resim sanatında da. ürün su (H2 + O — H2O) olmaktadır. Bir parça. kokusuz bir gaz) laboratuarda birleştirildiğinde. seslerdir. olaylar. atom no: 1. çekim bir gösterge. Bu düzenlemelere kurgu denir. David Wark Griffith . bütünün özdeği biçiminde kullanılarak (çekimler çarpıştırılarak) yeni bir bütün ortaya çıkarılmaktadır. sinemada en önemli dil ögesi. Ulaşılan bu türev renk. Bu artık ne mavidir ne sarı. Diyalektik kurgu. Film öyküsünün görsel yoldan dizilenmesi biçimindeki ekleme kurgu (yani öyküsel düzlem kurgusu). renksiz. imgeler. kendisini oluşturan renklerden çok farklı ışık ışınları yansıtan. yaratıcı (sanatsal) kurgu kavramıyla da ekleme tekniğinden farklı olarak yaratıcılık özüne sahip kurguyu söz konusu ettiğimizi belirtmeliyiz. gennan = doğurmak. atom no: 8.. Kurgulanmış çekim dizileri de. Sinemanın sanat olarak kabul görmesi de kurguyla mümkün olabilmiştir. Bu nedenle yaratıcı (sanatsal) kurgu kavramı geliştirilmiştir. Hydor = su. ancak Sovyet sinemacıların yeni bir anlam yaratmak anlamında da montaj sözcüğünü yeğlediğine dikkat edilmelidir. yeşil boyaya ulaşmak için mavi ve sarı boyaların karıştırılmasından farklı değildir.Intolerance Sinemada kurgu kavramı montaj kavramıyla eşanlamlıdır. kokusuz bir gaz) ile oksijen (Yun. Yaratıcılık gerektiren sanatsal kurguyla. kendine özgü nitelikler taşır. bindirme. bu sözcüklerin örgütlendiği tümceye karşılık gelir. mavi ile sarı boyalar karıştırıldığında yeşil boya elde edilir: mavi x sarı = yeşil. Sinemada. Bu ürün. birbirlerini tamamlar. zira sinema dilinin birçok ögesi. Kurgu (montaj) kavramıyla eklemeyi. Bu kavramların anlam yaratma ve çekimleri ekleme anlamında eşanlamlı kullanıldığı gözlenebilir. Tek fark. oksys = asit. sanatların ortak paydası kurgu üzerine oturtulur. sinemda kurgunun görece daha değişik teknik işlemleri gerektiriyor olmasıdır.. Birçok sanat dalının özdeği görüntüler. Yeni bir anlama ulaştıran bu kurguda. iletilerin. sinema dilinin temel yaratıcı ögesidir.

2) Çekimlerin hammade (özdek) olarak kullanıldığı sanatsal kurgu ile yeni anlamların yaratılması: Bu kurguda çekimler salt bir yaşamsal devamlılığı sağlamak için birbirine eklenmez. Görüntülenen bir olayın parçalarının ardışıklığının. bakımlı bir ev köpeği çekiminin eklenmesi ve ardından da kahramanın girdiği kapıdan pejmürde bir halde çıkışını gösteren çekimin ve bunun da ardına bir sokak köpeğinin sefil halinin kurgulanması sanatsal kurguya örnektir. . gelişen öykünün takip edilme olanağı doğmuş oldu. Potemkin Zırhlısı adlı filmin kurgusuyla sanatsal niteliği üst düzeyde bulunan. uzaysal zamanı da filmsel zamana indirgemektir. adamın. Kırım’ın Alupka Sarayında bulunan mermer (uyuyan. Böylece sürekli çalışır halde kullanılan kamerayla. bu kez kamera rejisi için ele alınabilir. Öyküsel düzlem akışı doğrultusunda sıralanan bu çekimler için yaratıcılığa gerek yoktur. birbirinden değişik anlamlara sahip çekimlerin (gözelerin). kamera aracılığıyla sağlanmasıyla. Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirinin bir dizesine yerleştireceği (kurgulayacağı) uygun sözcüğü yıllarca araması kurgunun geçmişine ilişkin önemli ipuçları vermektedir. zaman ve mekanın eksiltilmesi yoluyla. sinema sanatının kısa bir geçmişi olduğu. arabaya binişini. her nesnenin yerini ayrı ayrı yazarak belirlemiştir (Eisenstein. altlık üzerindeki kamerayla yer değiştirerek (ilerleyerek-gerileyerek) görsel açıdan iç karartıcı mekanın kapısından pejmürde bir halde çıkışının gösterilmesi de yaratıcı/sanatsal kurguya örnektir.13 yaratılmasında katalizör görevi görür. biçimsel olmanın ötesinde anlam taşımaz. doğrulan. Tufan tablosu için. Rus halkının aslan gibi kükremesini eğretilemeli bir anlatım biçimiyle vurgulamıştır. mekan. renk. Çekimlerin anlamlarının ötesinde yeni bir anlama ancak bu yoldan ulaşılmaktadır. Kurgu tartışılırken. Lenardo Da Vinci. apartmandan çıkışını gösteren (dış mekan) çekimi eklenir. filmin çoğu sahnesinde yaratıcı kurguyu yetkin biçimde kullandığı gözlenebilir. ilkinde çekim anında kamerada. Kahramanın. Sovyet halkının zırhlıdaki ayaklanmayı desteklemesini. Bu çekime adamın arabasında yolculuk ettiği (iç mekan) çekimi. öyküsel düzlemin gelişimi takip edilebildi. Kurgunun sinemaya getirdiği sanatsal nitelikler ve niceliksel işlevler oldukça çok. ardından ofisine girişini gösteren (iç mekan) çekimi eklenir. mermerden yontulmuş (bir) aslanın uzandığı platformdan doğrulup kükremesi (halkın coşkuyla ayaklanması) sanatsal kurgu olanağıyla sağlanabilmiştir. kükreyen) aslan yontularının kısa kısa çekimlerini kurgulayan yönetmen. bunların anlatıma hizmet edecek bir biçemde ustaca ardışık getirilmesi. yolculuğu. çekmler sırasında. sessiz sinema devrinin başyapıtını yaratan Sergei Mihailoviç Eisenstein’ın. örneklerle şöyle özetlenebilir: 1) Kurgunun birleştirici fonksiyonu: şe gitmek üzere evinin salonunda hazırlanan adamın evin kapısına yönelmesi (iç mekan) çekimine. ışık. ikincisinde kurgu odasında yapılmış olur. çekim ölçeklerinin de dil ögesi olduğu unutulmamalıdır. Yontuların çekimlerinin kısa olması. kamera hareketleri. uzaysal uzamı filmsel uzama. objektif lensleri. Leonardo da Vinci’nin tufan olgusunu nasıl resmetmesi gerektiği yolunda notlar tutması. görsel açıdan endişe veren bir mekanın kapısından kılık kıyafeti düzgün biçimde girişini gösteren çekimine. Film akışı içinde hayat dayanakları giderek elinden alınan bir kahraman varsayalım. Burada amaç. Tabi ki kostüm. David Wark Griffith’in kurguya Charles Dickens romanlarından ulaşmış olması. 3) Kamera rejisi: kurgunun. görsel açıdan huzur verici bir mekanın kapısından kılık kıyafeti düzgün bir biçimde girişi gösterdikten sonra. 1984: 38). ancak kurgunun tüm ayrıntılarını seçilen bir tek filmde bulmanın da olanağı yok. o günün koşullarında olağanüstü bir gelişmedir ve geliştirilmeye uygundur. Kurgu. ulaşılmak istenen anlamın doğasına uygun olarak eklenmesi sanatıdır. kamera açıları. Günümüz sinemasında ağdalı bulunabilecek bu kurgu. çekimlerin kurgu odasında eklenmesi işleminin farkı yoktur. bu kavramın geçmişinin ise diğer sanatlar aracılığıyla daha eskilere dayandığı göz önüne alınmalıdır. Az önce verilen adam-köpek örneği tekrar. büroya girişini gösteren çekimler öyküsel bütünlük içinde kurgulanmış olur. Bu fark. Yaratıcı kurgu. kamera hareketleriyle gerçekleştirilmesi: Kameranın devinimli kullanılmaya başlanmasıyla birlikte. Filmin akışı içinde hayat dayanakları giderek elinden alınan kahramanın. Ayrıntılar.

tutkuyla sevdiği erkeğe (Harvey Keitel) gitmektedir. Filmin başında iki küçük kız. Konuşmaları geleceğe yöneliktir. bakış doğrultusunda çevrinir. kesme yapılmadan kamera rejisiyle kurulmuş olur. The Piano adlı filminde.. Bu çekimle ulaşılan anlatım biçimi ister ayrı ayrı çekimlerin kurgu sırasında eklenmeleriyle. Onu gizlice takip eden kocası. birden ortaya çıkar. ağ gibi örülü ağaç dalları kadrajı doldurur. bahçede. Kilolu olanın Tina (Aida Turturro). Kocasıyla boğuşmak zorunda kalan Ada yorgun düşer. merdivende oturan kendi çocukluklarını görecekmiş gibi hüzünle bakarlar. ki kız. Kamerada kurguyla (kamera rejisiyle) yapılan bu anlatım için de yaratıcı kurgu denilebilir. Onlar. öyküsü anlatılan Angie (Geena Davis) olduğu vurgulanır. isterse kameranın devindirilmesiyle kotarılmış olsun. evin sokağı gören geniş basamaklarında baş başa kalırlar.. Benzer bir yaratıcılığa. Ada’nın umarsızlığını. Ada’nın yüzündeki anlamı gösteren kamera. Büyüdüklerinde neler yapacaklarını kararlaştırmaktadırlar. Küçük kızlar zihinlerinde geleceği mi canlandırmıştır. yürüyüşleri yavaşlatılmış olarak gösterilir. güzel olanın. Yardım umar gibi başını yukarı kaldırır. . Angie adlı filminin setinde.14 Örnekler çoğaltılabilir: Jane Champion’un.. engellemek ister. Böylece. Ada’nın yüzünün gösterildiği çekime (adeta bir kesme yapılır gibi). Yönetmen Martha Coolidge. gençler geçmişi anımsadıkları için bu bir flashback sahne midir? Gelişen olaylar bunun bir flashback olduğunu açıklar. çelişkilerini ve düşüncelerinin karmaşıklığını eğretiler. sokaktan gelen iki genç kızı bulur. Ada (Holly Hunter). zarif. basamakta oturup geleceği konuşan çocuk kızların büyümüş halleridir. dalların çekimi eklenir. Martha Coolidge’in Angie filminde de rastlanır. Geçip giderken.. Ağacın dalları. sanatsal kurguya yetkin bir örnek oluşturur. Kamera sola bir kırbaç çevrinme yapar. Sahne. oyun oynayan arkadaşlarının az ötesinde konuşmaktadır.

Martha Coolidge’in filmi gibi. Angie. Çekimler. Gerçek orada. Yaratıcı kurgunun sinemasal bir değer taşıyan filmlere önemli katkılar sağladığı. mutlak bir yaratıcılığı gerektirir. Sinemadan. yaratıcı kurgunun tüm ayrıntısını vermesi açısından yeterli olmasa da. Yaratıcı kurgudan beklendiği gibi. Çekimlerin. şu ya da bu yönetmenin filmlerinin. onların döneminde başlamış olmasıdır. taklit (mimesis) yoluyla ve sanatın dilsel olanaklarıyla yeniden kurulur. şu ya da bu sinema akımına bağlı yapıtların kurgusal yapısının irdelenmesi olamayacağı için. Eisenstein’ın Bronenosets Potyomkin (Potemkin Zırhlısı-1925). yolumuza ışık tutan ilk yetkin örneklerdir. kurgunun hep var olacağını ortaya koymaktadır. birçok çağdaş film. yaratıcı kurgu. başka çekimle bir araya geldiğinde (yani kurgunun bir gözesine dönüştüğünde) artık kendi olmaktan çıkar.. biçiminin bozulması. iki yönetmen sanatsal kurgunun yaratılması sırasında yurttaşları birkaç yönetmenle birlikte yararlı görüşler ortaya koymuşlardır. sanatsal kurgunun yetkin biçimde kullanıldığı yapıtlar olarak gösterilmiştir. Bir çekim. bir yaratıcılık gerektirmez. Bir şeyi.. “sinema sanat değildir” gibi kabul edilemez bir savla neredeyse özdeş olduğu. Sinema aracılığıyla gerçeği yeniden yaratma konusunda kurgunun önemi azımsanamaz. Filmleri. öğrenilip-öğretilebilir niteliktedir. sessiz sinema devrinin sona ermesiyle yaratıcı kurgunun görevini tamamladığına inanılıp sanatsal kurgunun filme katkısının tartışılır hale getirilmiş olması doğru bize görünmemektedir. yönetmenlerin yaratıcılığını sınırlar. yeni bir biçimin tasarlanmasıyla kurulur. Potemkin Zırhlısı örnekleriyle ortaya konulunca. kuşkusuz daha kolay anlaşılır hale gelmiştir. Yönetmenlerin işi. “kurgu devri kapandı” savının ise. yeni bir örgünün. başka bir şey olur. . gerçeklikten yola çıkılmış da olsa. kapatılıncaya kadar kaydettiği görüntü (ve ses) bütünü olan sinemasal çekimler kaba gerçekliğin ancak birer parçası olabilir. gerçeklikte varolan şeylerin dönüştürülmesi. dış gerçeklikten farklı olarak. düz öyküsel sıraya göre dizilenmemiştir. ekleme anlamındaki kurgudan nedensellik açısından farklıdır. amaç şu ya da bu ülkenin. ‘gerçeği yeniden üretmesini’ beklemek. gerçeğin parçalarından filmsel gerçeği yaratmaktır. Orijinal anlamlar yaratmak amacıyla. sanat yapıtından gerçeği tekrarlaması beklenemez. sanatsal kurgu çalışmasının bu iki yönetmenin yaşadığı topraklar üzerinde. beklenmemelidir.15 Bu sahnede geçmiş-bugün-gelecek arasındaki o köklü bağ. Zira sinema bir sanattır. Sanatsal bir gerçeklik. Böylesine karmaşık bir konuda bir kitap hazırlanırken. The Piano. Dahası. çekimlerin zihinde yaratılmış anlamı somutlaştıracak estetik yapıda örgütlendirilebilmesi ise. Kameranın bir kez çalıştırılarak. düzanlatı filmin dekupaj sırası esas alınarak eklenmesi.. Bunun nedeni. konu. sinemada her çekim. yaşamın ya da doğanın gerçekliğini tekrarlaması beklenemez. Sinemadan. Bu da demektir ki. kurguyla yaratılmış. October (Ekim-1927) ve Pudovkin’in Mat (Ana-1926) filmleri. Bu nedenle. Önümüzde çağdaş örnekler varken. gerçeği kopyalamak değil. kurgunun her yönüyle irdelemesi gerekmiştir. ilişki kurduğu çekimi anlamsal ve estetik açıdan zenginleştirmştir. sinema tarihi boyunca..

sinema tarihinde önemli yeri olan başka filmlerin kurgu yapısından da yararlanıldı. sınırlı örneklerin dışında. Bunun nedeni şiir sanatından yola çıkılarak açıklanabilir: Şiirin kendisi doğal dilin (insan dilinin) içinden çıkan bir üstdil (içdil) olmakla. biçim bozuma uğramamıştır.” Tüm sanatların ortak paydası olan kurgu yoluyla öncelikle biçim (gerçek) bozulur. şte bu nedenle. sanatsal kurgunun nitelikleri açıklanırken. o sanat yapıtı olamaz. salt bir dil değil.16 sanat yapıtı yapan en önemli özelliği Fransız şair Charles Baudelaire şöyle vurgulamıştır: “Ne ki. Sanatsal kurgunun tüm ayrıntılarının eksiksiz biçimde birkaç filmde toplanmış olması doğal olarak beklenemez. ayrı bir dildir. belli bir dilin ürünüdür. Potemkin Zırhlısı ya da Luis Bunuel’in Endülüs Köpeği adlı filmi gibi. . Oysa filmler. sonra kurgu aracılığıyla bu gerçeklik yeniden (ama bu sefer sanat adına bir gerçeklik olarak) kurulur.

17 B R NC BÖLÜM Kimi Sanat Türlerinde Kurgu .

kuramsal anlamda etkisi önceden tahmin edilerek. ışık. birleştirmek. Kurgu-montaj kavramları. bir amaca göre sıralanması. sözü edilenin parçalardan bütüne ulaşma olduğu açıktır. dizge. nesne. kurma işi. 1988: ilgili sayfalar). kompozisyon. çekimlerin bir filmin öykü sırasına göre kabaca eklenmesine kurgu. kurmak (montaj). renk. compozition): ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek farklı bir bütünü yaratma işi. kurmak terimiyle özdeştir. sözcük. gösterge. inşa: kurmak. inşa kavramları kullanılmış olsa da. Sanat yapıtının iç düzeninden söz edilirken. Öyleyse. birbirinden farklı içeriğe sahip çekimlerin yeni anlam yaratılacak biçimde (çekimlerin ‘çarpıştırılır’ gibi) eklenmesine sanatsal kurgu denilebilir. Türkçe yazılı kaynaklarda anlamdaş kullanılmaktadır. düzen: somut ve soyut nesnelerin bir sıraya.18 B R NC BÖLÜM Kimi Sanat Türlerinde Kurgu Sanat yapıtlarının iç düzenlemesiyle ilgili kavramların neredeyse tümü kurmak ve inşa etmeyle özdeş kullanılır. Biçim. kompozisyon (Fr. kurgu ile yakın anlama sahiptir. devinim. kurgu: bir bütünü oluşturmak için parçaları takmak. montaj: (Fr. . montage): kurgu olarak tanımlanır (Eren. ritm. ses gibi özdeklerin ana tema içine yerleştirimini karşılayan ve ‘yapıtın iç düzenlemesi’ anlamında kullanılan terimler.

ancak bazı değişiklikler olabilir. Bunun nedeni ekleme. Marx’ın kurguya kuramsal yaklaşımı bunu doğrular niteliktedir. Yaratıcı kurguda yönetmen.19 Sinema dışında kalan sanatlarda. buradaki gibi yaratıcılık mı anlaşılmakta? Kurgu kavramı. ‘kimi örneklerin bir araya getirilmesiyle oluşan eksiksiz süreç’ biçimindeki tanım. dekupaj sırasında hesaplanmalıdır. senaryo aşamasında gerçekleştirilir. her çekimin renk. bunu bir kurgucu bağımsız çalışarak da yapabilir. Ayrıca izleyicilerin kültür düzeyleri. cam parçaları tuval üzerinde birleştirilerek özgün resim yapılmaktadır. Yönetmen bir başkasının çektiği çekimleri kullanarak yaratıcılığını gösterebilir. günümüzde sinema dışındaki sanatlarda yaygın olarak kullanılmaya başlandığının somut işaretleridir.” Sanatsal kurgunun izleyici üzerinde bırakacağı etki. simgelerin onların dünyasındaki anlamı. çekimler arasından seçim yapmak. Önemli olan. çekim yerlerini sınamak istemiyorsa. çekimleri yalnız senaryodaki mantık sırası gözetilerek dizmek değildir. metal. ideal olarak böyle bir yaratıcılık denenecekse. Bu durumda kurgu. parçaların yan yana getirilmesi ve parçaların yerlerinin değiştirilmesi işlemlerinin filmde daha somut bir biçimde görülmesi ve kavramın. o yönetmenin kurgu konusunda duyduğu kaygıyı. eğretilemeden beklenen anlamı çıkarıp çıkaramayacağı önceden bilinmelidir ki. çekim uzunluklarını saptamak. sinemayla birlikte literatüre montaj sanayiinden geçmiş olmasıdır. ngilizce kurgu-ayrım kavramı. Yapay biçimde kişilerden birinin başarı ya da düşüşe ilerleyişini anlatır. ‘Şöyle yaparsam şu anlam doğar mı. kullanılacak nesnelerin. kâğıt. ulaşılması amaçlanan anlamın doğasına uygun biçimde ardışık olarak eklenmesiyle. Fotomontaj (bir fotoğrafı. yeni anlam yaratacak bir biçimde birleştirip kurgulayarak basma) tekniğiyle sanat fotoğrafları. kurgu alanındaki ustalığını gösterir. Yeterki yasal izin alınmış olsun. filmine katkı sağlayacak kurgu gözesi olarak kullanmış olmasıdır. ahşap. içerik yönünden ilişkileri göz önüne almak ve onları belirli bir anlatıma göre düzenlemektir. Artık böyle bir yaklaşımla çalışılıp çalışılmadığı gerçeği bir yana. değişik içeriklere sahip çekimlerin. Montage-sequence teriminin Fransızca kesin karşılığı yok. kurgu sözcüğünün kullanılması yaygın değildir. çekimini senaryo aşamasında belirlenen biçimde elde ettikten sonra. Kurgu denildiği zaman. onları çevirim oyunluğundaki sıraya göre dizmek. Özön (1972: 102) de. Fransızcada kurgunun farklı yerlerde farklı anlamlarda (eksiksiz sürecin oluşturulması amacıyla. konuya ne kadar titiz yaklaştığını. böyle yaparsam şöyle bir anlam yaratılabilir mi’ gibi sorulara yanıt arayarak. onun istediği çekimlerin senaryoda belirlenen öykü sırasına göre eklenmesi ise. filmin estetik düzeyi saptanabilsin. belli zaman diliminde yer alan bir dizi hareketi gösteren planların ayrımı (sekans) diye tanımlanır. 1987: 135). nesne açısından diğer çekimlerle uyumu göz önüne alınmalıdır. ama Christian Metz’in sinematografik dil üzerine yaptığı çalışmalarda önerdiği. Başka bir film için kotarılmış çekimler filme eklendiğinde ya da başka bir yönetmenin çekimleri yeni filme katkı sağlayacaksa böyle bir değişikliğe kurgunun yapılması sırasında da karar verilebilir. örnekte gösterilen işlevi karşılamakta mı? Kurgu denildiğinde ekleme mi. kurgunun. hareket. ışık. Bu. çekimlerden önce senaryo üzerinde. çekimi kendi görüntü yönetmenine çektirmemiş olması ya da çekimi kendisinin tasarlamamış olması değil. Buradan kurgunun bir öykünün anlatılması amacıyla kısa kısa çekimlerin belli zaman dilimlerine yerleştirilmesi olan ayrımla (sekansal) eşanlamlı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Montaj kavramı ngilizceden Fransızcaya geçerken anlam değişikliğine uğrar. yapıştırma. Bunlar. şairin sözcüklerin yerleriyle oynadığı gibi çekimin yerini sınayarak film-yapıyı kurgu sırasında zihninde tasarladığına en yakın biçimde yaratır. bu çekimlerin tek tek anlamlarının ötesinde yeni anlamların yaratılması olan kurguyu (sanatsal kurguyu) şöyle tanımlamıştır: “Kurgulamada amaç. herhangi bir yerde görme fırsatı bulduğu çekimi unutmamış. çeşitli fotoğraf negatiflerinin parçalarını. parçaları bir araya getirme anlamında) kullanıldığı görülmektedir. izleyicileri yeni anlama götürecek sanatsal kurgu mu anlaşılmakta? Sanatçılar yapıtlarının önçalışmasını öncelikle zihinde yapar. sıklık dizimi (Fr: syntagme frequentatif) terimine uymaktadır (Chion. “Gerçekten arıların ördüğü petek birçok yapı ustasını geride .

Edwin Stanton Porter’in bağıntılı ve eşzamanlı gelişen olayın parçalarını iki değişik uzamdan alarak almaşık kurguyu denemeye başlamasından. Senaryo yazarının (romandan uyarlanan senaryoda romancının) düşünceleri yönetmenin düşünceleriyle bütünleşince film gerçekleşir. art arda gelen. uzamı. uygun parçaların. çekim ölçeği ve oyuncuların mimiklerine yaklaşabilen kamerasıyla özgün bir sanattır. Yaratıcı hatta salt çekimlerin eklenmesi anlamında (kamera rejisiyle yapılanlar dahil) kurgunun hiç kullanılmadığı film. Hareketli kamerayla çekilen tiyatro oyunu ile durağan kamera karşısında oynanan tiyatro oyununun kaydedilmesi kuşkusuz aynı şey değildir. en iyi arı arasında çalışma prensibinden kaynaklanan bir fark var. vinç. ayrıntı çekimlerle ortaya koyar. sinemayı sanat yapması beklenemez. Tasarısının gerçekleştirilmesi için yapıtının özdeği parçaları anlam yaratacak biçimde kurgulayarak yapıtını ortaya çıkarır (Kagan. Böylece kurgu. Bir usta çalışmaya başladığında sonuçta ulaşacağı yapıt düşüncesinde doğmuştur. Sanatçı. kurgunun katkısıyla özgün anlam yaratmaktır. hareketli fotoğrafın özü durumuna geldi. doğrudan doğruya bu ögelerin) yan yana getirilişi. Kamera tiyatro sahnesi karşısına kurularak oyunun kaydedilmesi bir film olamaz. hayaller. geçmişgelecek arasında kurgu aracılığıyla uçmaya başlaması demekti. bir arada bulunan olay ve konumlar arasından bir seçim yapar. kurgunun ortaya çıkmasıyla sanat kimliği kazandı. belli bir etki yaratma olarak görür. Yeni bir bütüne ulaşmak için birbirini izleyen parçalar kendi doğal çevresinden soyutlanarak uzaklaştırılır. bunların (yani bunların yerine geçebilecek ögelerin değil. Sinema. Konu sinema olduğunda. en kuvvetli biçimde. uygun seslerin. sanat yapıtı yaratma arzusuyla çalışır. Eisenstein üretim tarzına bakmaksızın büyük sanatı. arı içgüdüyle çabalayarak peteği yapar. ister kamera rejisiyle çekim anında yapılsın. Daha sonraki bölümlerde söz edildiği gibi tiyatronun da kendine özgü bir kurgu yapısı vardır. stadi-cam. sanat terminolojisinin geniş alanı bir kenara bırakılıp salt film bağlamında düşünüldüğünde çekim adını alır. Doğadan alınan kaba nesneyi sanatçının dönüştürdüğü. 1984: 68). Çekimler eklenerek. zamanı kendi içgüdü ve yeteneklerinin sınırlarıyla yoğurarak yönlendirebileceklerini fark etti. uygun parçaların amaçlanan yapının kurulması için düzenlenmesi anlamına gelir. kurgu nedir sorusuna verilecek en kapsamlı yanıt. 1993: 31). Hareketli kameraya (cine-jeep. parça halinde hazırlanarak kurgunun gözesi olarak dizilenmesinin çarpıcı bir etki yaratılabildiği Potemkin Zırhlısı filminin Odesa Limanı merdivenleri ayrımında gözlenebilir. Bu duyguların düşler. uçan kamera. kendi görüşünü onda yoğurduğu göz önüne alındığında kurgusuz bir sanat yapıtının olamayacağı görülür. ancak daha en başta. şaryo) teknolojinin getirdiği olanaklarla günümüzde artık filmin hiç kesme yapmadan (kamera rejisiyle) çekilebildiği bilinmektedir. uygun dizem yapılması koşuluyla kurguya ulaşılır. zamansal ve uzamsal açıdan yan yana. Bunun. dolly. Sanatların oluşturduğu kurgu evreninde sanatsal kurgunun anlamlı bir bütün oluşturulması için.” Bu. Amacı. Sineama herhangi bir nesneyi izleyicilere yaklaştırabilme özelliğini. Parça denen kurgu gözesi. tiyatronun kurguyu kullanmadığı anlamına gelmez. . uygun renklerin ve uygun çekimlerin yerli yerinde kullanılması olduğu açıktır. Eisenstein. hareketli kameralarla. sinemanın tiyatroyla farkını ortaya koyan en önemli zenginliğidir. Griffith’in yakın çekim tekniğiyle oyuncuların tepkisiyle dramatik etki sağlamayı başarmasından sonra sinemacılar kesme ile duyguları. 1993: 10. en kötü ustayla. Kurgu ister kurgu odasında kotarılsın. Durağan kamerayla kotarılan çekimlerin. kurgunun. gerçeği kurguyla dönüştürerek kitleleri etkiledi. izleyicinin algı ve duygularında doğrudan doğruya izleğin en eksiksiz görüntüsünü yaratır (Eisenstein. filme alınmış sahne oyunu olmanın ötesine geçemeyeceğinden. 1984: 68). duygusal yoğunluğu. Sanatçılar. bu filmler sinemanın sanat olması için katkı sağlamayacaktı (Dmytryk. kuşkusuz ‘sinemayı sanat yapan en önemli ögelerden biri. onun dili’ olabilir. Sinema da. Buna bağlı olarak şok kurguyu şöyle tanımlar: “A tasarımı ile B tasarımı.20 bırakacak kadar ustalık doludur. Sanatçı ortaya yapıtını koyarken yaşamın hem anlamsal yoğunluk düzeyinde hem dolaysız somutlukta sergilenebilmesi için. Bu görüş. estetize ettiği. geliştirilecek bir izlekteki tüm ayrıntılar arasından öylesine seçilir ki.

insanı etkileme arzusu olduğundan. değiştirilebilir. fotoğraf çekiminin gerçekleştirilmesi: Parkta. Fotoğraf sanatçısı bu heykelin ağzına girmiş kuşu oradan çıkarken görüntülemeyi isterse. yapısında bizatihi varolan ardışıklık. parçaların. özel bir durum olan kurgu. Yapıt. Olanaklar ölçüsünde. kurguda hangi çekimin nerede yer alacağını da belirlemiş. tehlikeyi hiçe sayma. Salt bir çoğaltım aracı olan fotoğraflar. Böyle bir fotoğrafı çekmek aklına geldiği ilk anda. kişi içeriğe (görüntünün özgün olması için kamera-nesne ilişkisine) bir müdahalede bulunmayacaksa. Fotoğraf çeken herkes belli bir nesnenin karşısında aynı sonuca ulaşacaksa. ışığın. Günümüz sinemacıları kurgunun seyrini dekupaj aşamasında belirlediğinden çekimlerin yerlerini sınanması. 1. kurgunun katkısıyla gerçekleşmiştir. yapıtın örgüsünde yeni bir bütüne dönüştürülür. renk. devinim. biçimsel oluşumların gerçekleştirilmesinde kendi aralarındaki yapısal bağıntıları oluşturmaları için bilinçle hesaplanarak seçilir. kurgusal sanat yapıtının tüm parçalarının yepyeni anlamlar yaratmak üzere örgütlendirildiği sonucuna ulaşılır. Fotoğrafçı. Tanımın özüne inildiğinde. görüntüye müdahale ederek nesneyi farklı açıdan. sayısız yeni ve zengin bağlarla bağlanır. düşünceler. Bu da parça-bütün ilişkisinin düşüncede tasarlanarak sonradan somutlaştırılması gerektiğini gösterir. yönetmen dekupaj yaparken. Böylece. Tüm plastik sanatlarda kurgu gözeleri. kavrayış zenginlikleri uyandırmasının özünde. geometrik nesne. kendine özgü bir biçimde görüntülemişse ancak o koşullarda fotoğraf sanatından söz edilebilir. Sinema kurgusunda. sanat yapıtlarının insanlarda derin duygular. hem de sanatçıların yapmakla yükümlü oldukları seçimler. çünkü bunlar olmadan fotoğraflar. hiçbir koşulda sanat bağlamında değerlendirilemez. letinin ulaştırılmasında rol oynayacak olan ve önemli görülen tipik ögeler ön plana çıkarılır. dolayısıyla da kaba kurguyu kâğıt üzerinde gerçekleştirmiş olmaktadır. sinemada da olduğu gibi. çekimler. ışık yoğunluğunun bileşimiyle ulaşılan kurgusal estetik gösterilir. Aslan Heykeli + Kuş = Aslanın Dişleri Arasında Kuş görüntüsü bağlamında. Sanatçıyı yaratmaya iten neden. çekimlerin yerleri sınanır. yaşamın doğal koşullarında. büyük değişimlerin yapılması artık neredeyse söz konusu değildir. yem olma. Zaten de sanatta uyumsal güzelliğin kaynağı olarak. ağzı açık bir aslan heykeli varsayılsın. Kompozisyon diye nitelenen düzenlemeyle.21 Rastlantısal olarak yapıtın herhangi bir yerinde bulunan parça temizlenir. nesne görüntüsünün çoğaltımında kullanılan araçtan başka şey değildir. aslında her sanatta. tehlike ile güzelin . Söz konusu edilen uyum. ortaya çıkan ürünü sanat yapıtı olarak değerlendirmek sanatın doğasına aykırı olacaktır. Her sanatın kurgusu kendine özgü çalışma prensibiyle gerçekleştirildiğinden kurgu diğer sanatlarda sinemadakinden farklıymış gibi algılanır. hız. kendi gözelerinin bu uyumuyla (kurgusuyla) yaratılır.1986: 79)” görüşü de bunu destekler. “Ayrışık ögeler bileşimi sanatta yaygın bir araçtır. gölgenin düşüncedeki tasarıma göre kurgulanması olmadan bir fotoğraf sanatı kavramından söz edilemez. Kurgu. 1991: 55-56). bunun nedeni istenen anlamı A ve B bileşiminin değil A ve C bileşiminin verecek olmasıdır. ölümle alay etme. yan yanalık bozulur (deforme edilir). yeniden düzenlemelerin sonucu olarak bulunur (Tarkovsky. Diğer sanatlara özgü kurgu yapılırken de onların gözelerinin yerlerinin sınanması. Öyleyse. Bu da çoğunlukla kurguyla yapılır. gerçekliğin evrilerek değiştirilmesi olgusunun yattığı söylenebilir (Yetişken. Eğer bir dizgede A çekimi yanında B çekimi değil C çekimi varsa. Fotoğrafta Kurgu Sanat olup-olmadığı uzun süre tartışılan fotoğrafın sanat olarak kabul görmesi. uygun gözenin uygun yere konulması o sanatların doğasına özgü yollarla yapılır. sinema diline özgü ayrışık ögelerin bileşimi (Lotman. pusuya yatar. kuşkusuz zıtlıkların birleştirilmesiyle de ulaşılabilecek estetik bir uyumdur. 1992: 139). amaçlanan anlamlı bütünü oluşturmak için eklenir. kafasında oluşturduğu görüntüyü kayıt eder. 1) Çerçeveye yerleştirilecek kompozisyon oluşumunun gözlenmesi. Parça-bütün ilişkisinde geometrik orantı biçimsel olgunluk referansı gibi düşünülür.

Uzamın istediği auraya (havaya. Atget yapıtlarının iç düzeninin (kendiliğinden) oluşmasını bekledi. Sokakların istediği etkiyi yaratması için. Kadının yüzündeki çizgiler. Böylece fotoğrafı düşünce dünyasında gerçekleştirmiş olur. Önemli olan ortaya çıkacak yapıtın etkisini zihninde kurup. çekim ölçeğini vb. Avucun boyutları ve içindeki objeyle oranı bilindiği için. onun iç kurgusunu hesaba katmadığı söylenemez.. Kurosawa’nın bu filmde oyuncu ve nesneleri ustaca düzenlendiği kolayca gözlenebilir. Böyle durumlarda bir sanatçı. uzamın o anki görünümüne. A çekiminin önemi onun kendine özgü A çekimi olmasındadır. içeriğe müdahale edebiliyorsa. Bu düzenlemede nesneler birbirlerinin referansıdır.. o haline) dönüşmesini beklemiştir. nesnelerin birbirine uzaklıkyakınlık. kompozisyon konusunda ustalığını göstererek istediği etkiyi sağlar. yerini bir boşluğa bırakır. onun yerini bir başka çekim tutamaz. bunun bir tencere kapağı (onun kadar iri başka şey. dinleme eylemini bitirip çerçeveden çıkar. yassı nesnenin yassı nesne ile. Sinema filmleri yüz binlerce karelik fotoğraftan oluştuğu için yönetmenin fotoğraflardan oluşan çekimlerin iç düzenlemesni yapması gerekir..... Çerçeve içindeki nesne dağılımı bilinçli olarak yapılmış olacağından. kontrolü altına almış olmasıdır. ışığı. Kadının gölgede kalan yüzü çizgilerle dolu. 1993: 54). Atget de. Bir başka oyuncu çerçeveye girer. ressamın tablosuna renkleri. yaşlı kadının başının etrafında bir hâle oluşturuyor. Şöyle bir fotoğraf olduğunu varsayalım: Yaşlı bir kadın. Zira suç mahalli de insansızdır (Benjamin. Bu para. nsansız Paris Sokakları fotoğraflarını çekerken kompozisyonun kendiliğinden oluşmasını beklemiştir. Pencereden giren ışık. irilik-ufaklık konumlarını. çekimlerin iç kurgusu (düzenlemesi ve kompozisyonu) açısından resim sanatına yakındır. istediği iletiyi vermek için belli zaman dilimini kollamıştır. Metal paranın düz sathın üzerinde çekilen fotoğrafını göz önüne alalım.22 uyumu düzenlemesini yapmış demektir. eğer bu para önceden tanınmıyorsa olduğundan daha büyük algılanabilir. fotografik çerçeveyi tamamlar. Fotoğrafa bakan kişi. Kadının karşısında yere oturmuş çocuğun yüzü pencereden giren bir ışıkla aydınlanıyor. nesneleri. gölgeyi. ışığı estetik görüntü yaratma çabasıyla yerleştirmesinde olduğu gibi.) olduğu yanılgısına düşeceği için. Filmlerinin her karesinden. ışığın geliş açısını ve karanlık-aydınlık karşıtlığını düzenler. yuvarlak nesnenin yuvarlak nesneyle birlikte kullanılarak bir anlamsal bütünlük yaratılmasını) saptayarak. onu önce zihninde kurduğu için. Birbirine eklendiklerinde yeni bütünü yaratan çekimler estetik yapıdadır.. Kurguda. Bu fotoğraflara bakanların zihninde bunların anlama dönüşmesini sağlamayı başarmıştır. Sanatsal kurgu açısından bir yaratım olmadığı halde çerçeve içi düzenlemesi bu filmin görüntülerini fotografik sanatsallığa taşır. insanların Paris sokaklarından çekildiği zamanı kollamıştır. Sanatçı. . stediği anlamı yaratmak. Birkaç oyuncu çerçevelenmişken. batan güneş yaşamın solmaya başladığı. benzeri fotoğraf nesnesine doğada şans eseri rastlamış olabilir. iriliği hakkında insanı yanıltmaz. fotoğrafının sanat olmasını sağladı. bu fotoğraf onun yapıtı olur. Paris sokaklarını dolaşarak. böyle bir fotoğrafı çeken sanatçının. fotoğrafları insana yer vermeyen bakış açısından çeken Atget’nin olağanüstü önemi bu olgunun hakkını vermiş olmasında aranmalıdır. iletiyi doğru iletebilir. ortaya bir sanat yapıtı koyma amacı güttüğü gözlenebilen Akira Kurosawa için çerçeve içi düzeni önemlidir. çocuğun yüzündeki tazelikle saksıda açan çiçek karşıtlığı hayatın dönüşerek sürdüğü anlamını yaratır. rolüne uygun olarak önceden hazırlanmış bu boşluğa bedenini yerleştirir.) fotoğraflandığında. Pencerenin kenarındaki saksıda çiçekler açmış. insan avucu içinde (tasarlanarak. Kabaca zihinde böyle planlanan fotoğraftaki nesne grubunun belli bir amaca ve anlatıma hizmet ettiği kolaylıkla görülebilir. akşam güneşi vuran pencerenin önünde oturmaktadır. oyunculardan biri konuşmasını.. insan avucu bu nesnenin görüntülenmesinde referans olabilir. Düzenlenmesine (kompozisyonuna) müdahale etmediği halde. çekim açısını. Fotoğraf sanatçısı. yataylık-dikeylik. biçimlerini (yassı nesnenin yuvarlak nesne ile. paranın büyüklüğü de kolayca saptanır. 1900’lerde yapılan bu çalışmalar sayesinde insan fotoğraftan çekildiğinde fotoğrafın sergilenme değeri ilk kez kült (tapınma) değerinin önüne geçmiştir. The Dreams (Düşler) filmi. Onun fotoğraflarında sokakları bir oraları suç mahalliymiş gibi gösterdiği haklı olarak söylenebilir.

üç kaş. Örneğin: savaşı. ortaya anlamlı. sağ üste pervaneli bir aygıtın kurgulanmasının anlamsal nedeni bulunmaktadır. 3. 1991: 29).23 2) Parçalara ayrılan fotoğraf negatifleri. Burada sinema kurgusuna benzer bir kurgu söz konusudur. kaşlardan itibaren makine olarak tasarlanmıştır. 2. yeni görünümlü bir yapıt yaratmaktır. belli bir ritm oluşturacak biçimde düzenlenir. deliciler. Bu karikatürün anlatımı. Müzik sesleri. Önde omuzlarından itibaren görünen başka bir erkek göze çarpar. resim için renkler. ucundaki yalancı meme. Kafanın içine vidalar. Parçalar bütüne nasıl yerleştirilirse istenen görüntünün yaratılacağı tasarlanır. Aynı hat üzerine iki burun. Karikatürde Kurgu Özgün evrensel diliyle ürün verilen karikatür sanatında da kurgunun varlığı gözlenebilir. . elbisesinin cepleri ters çevrili olarak ayaktadır. kendini oluşturan gözelerin tek tek anlamlarından farklı anlama kurguyla dönüştürülebilmiştir. Rus yönetmen Lev Vladimiroviç Kuleshov’a göre müzik için notalar. fotoğrafta) duvarda bir harita vardır. Başta birbiriyle ilgisiz olan nesneler ilintilendirilerek orijinal anlama ulaşılır. Bu tasarımla pratikte yapılan işlemden nasıl bir kurgu yapısının ortaya çıkacağı saptanabilir. filmin kurgusu için film parçaları öyle birer gereçtir. onlu yaşlarda sevimli bir erkek ve güzel bir kızı çocuğunun yüzleri yanak yanağadır. iki çene oluşturulmuş durumdadır. Düzenlemeler her sanatın kendine özgü yöntemiyle yapılır. yeni bir fotoğraf yaratılması için bütünleştirilir. dişliler. ileti sıradandır. ölümü simgeleyen top arabası üzerindeki ateşlenmiş bir güllenin düşman saflarına fırlatılmasını gösteren karikatür kuşkusuz etkileyici olmaz. çerçevenin solunda fötr şapkalı. Bu fotoğrafta. Bu yeni toplam anlam. ironik (alaycı) bir anlatım çıkarır. Resimde renklerin düzenlenişi bir uzam içinde böyle olmaktadır. Bu fotoğraflar kurgunun fotoğrafçılıkta kullanılmasının somut örnekleridir. Müzikte Kurgu Müzik notalarının bağıntısal kurgusu yanında. nesneler nasıl gereçse. Arkada. uçmaya hazır füze başı gibi ateşlenmiş biberonun bir top arabası üstüne çizilmesi. El Lissitzky’in bir çalışması Paoul Hausmann’ın iki özel çalışması Paoul Hausmann tarafından 1920’de kurgulanan Tatlin at Home adlı fotoğrafta (kitapta 3. takım elbiseli bir erkek. nce bir zeka. Biberonun bebek elinde karikatürize edilmesinden de derin anlam beklenemez. Çerçevenin sağ tarafında bulunan elbise askısına insan yüreğinin. Dişleri parlayarak gülümseyen ve uçlarından birleşerek birbirlerini tamamlayan iki ağız. Başının üst kısmı. yaratıcı düşünceyle. üç göz. insan sesine eşlik eden müzik aletlerinin seslerinden hangilerinin hangi aşamada devreye gireceğinin tespit edilmesi müzik kurgusu olarak değerlendirilmelidir. fotoğraf) da fotomontaj ürünüdür. kurgunun karikatür diline sağladığı zenginliklere bir örnektir. yeni bütünlükte yeni anlamlar verir. yani top arabası ile biberonun kurgulanması. direksiyon yerleştirilmiştir ve erkek düşüncelidir. Görüntü alışıldık. Bu fotoğrafla çağdaş insanın makineleşmesi vurgulanır. Her iki fotoğrafta kurgunun amacı. El Lissitzky’in 1929 yılında ortaya koyduğu Poster for the Russian Exhibition adlı yapıtı (alıntılanan kitapta 29. tek ağız olmuştur (Frizot. Fotoğraflar.

ritm ve vurguyla) etkilemesi söz konusu olabilmiştir. Hangi sazların seslerinin gittikçe yükselmesini-yavaşlamasını-susmasını istiyorsa o sazları seçerek. Eisenstein Narukami adlı Kabuki oyununda Sadanji’nin delilikten ayyaşlığa geçişinin böyle yapılmasını tiyatro sanatı kurgusuna örnek göstermiştir. Bu da kurgudur (Büker. sinemanın ayrıntı çekimlerinin ritimsel kurgusuna denktir. yalnız tek ayağıyla oynamak. izleyicilerin dikkati orada toplanabilmektedir. oyuncunun yüzüne çekilebilmektedir. kolun. Eisenstein (1985: 56-57) bunu. Givochini’nin sesi yoktu. Maskeci’de (Yashao’da) ölüm anını yaşayan kızı canlandırırken. tiyatroda. yerini. ama birbirini izleyen oyun parçaları gittikçe kısalmaktaydı (Eisenstein. Bu anlatımın gerçekleştirilmesi için de . Bu gereçleri söz konusu sanatlara uygulamak için. filmin çekimlerinin seçilerek istenen yerlere yerleştirilmesine benzer bir kurgulama için komutlar vermiş olur. Dostları. Sinemanın yakın çekimleriyle. yalnız boynuyla ve yalnız başıyla oynamak. keyifle yanıtladı: ‘Sesimin çıkaramadığı notaları ellerimle göstereceğim. yalnız sağ koluyla oynamak. bir düzenlemeye gereksinim duyulmaktadır. 1985: 11). Aynı görüntü tiyatroda da yaratılabilmektedir. 4. Eisenstein’in anlattığı bir öyküde geçen olay müzik kurgusu için çarpıcı bir örnektir: Mali Tiyatrosunun ünlü oyuncusu Givochini. Seçilen sazların sesleri dinleyici duyumunda kurgulanmış bütüne dönüşür. sanatların öncelikle birer gereci olduğuna inanır. Orkestra şefleri. Orkestra şefi orkestrayı yönetirken aslında tam da kurgu yapar. Çeşitli beden parçalarının ayrıntı çekimi kurgulanınca ortaya güçlü bir anlatım çıkar. 1985: 57-58).. kurguyla bütünleştirilmiştir. bir bedenin her üyesinin kendi rolünü oynadığı solo oyunlara bölünmüştür: Ayağın. oyuncunun yüzündeki çizgileri derinleştiren makyaja bırakmıştır.’ Burada notalar sesle çıkarılmakta. ellerle gösterilmekte! Kurgunun böylesine yetkinliği karşısında donup kalırız (Eisenstein. izleyicileri özgün yöntemle (dizem. oyuncunun mimikleri nasıl ön plana çıkarılabiliyorsa. Böylece oyuncu coşkusal bir durumun yeni yönünü ortaya koyabilmektedir. Tiyatroda Kurgu Tiyatro kurgusu. oyunun parçalarındaki rollerini birbirinden tümden bağımsız olarak yaptı. Geçiş. Bu anlatım da. kimi oyunlar göz önüne alındığında sinema kurgusuyla örtüşecek kadar benzeşir. acıyarak kafa salladı: ‘Vasili gnatyeviç nasıl seslendirebileceksiniz bu rolü?’ Givochini. Feci sonuç yaklaştıkça birbirinden ayrı. delilik anındaki renkli makyaj. Filmlerde can çekişme hali önce genel çekimle gösterilir. ‘kurogo’nun siyah cüppesiyle ister istemez onu gizlemesi sonucunda oyuncu yeni makyajı yeni perukasıyla ortaya çıkmaktadır. isteğini belirten komut verir. Böylece can çekişme halinin tümü. Böylece kurguyla omuz çekime (gözlerdeki anlatımın gösterilmesi amacıyla) ayrıntı çekim eklenmesiyle izleyicinin dikkati güdülenip. ayyaşlığı anlatabilen yeğnilikte/baskınlıkta. başın rolü ayrı çekimlerle belirlenip. Kabuki oyunlarında baş kadın rollerini canlandıran Shocho da. çarpıcı bir örnekle ortaya koymuştur: Oyunun herhangi bir anında oyuncunun duruvermesiyle.24 Parçaların yaratıcı biçimde bir araya getirilmesi sinema sanatının yöntemi olmuştur. sonra ayrıntı çekimlerle vurgulanır.. Kuleshov. adeta mekanik kesmeyle gerçekleştirilmiş. 1985: 31-37). Böylece ilkel doğalcılığın dayatmasından soyutlanmış oyuncunun. tartım. ışığın güçlü biçimde bir oyuncunun yüzüne odaklanmasıyla. Tutkun Bayaderka adlı operada Moskova’nın ünlü bası Lavrov’un yerini son anda almak zorunda kaldı.

tiyatroya özgü kurgu yapılabilir. ışık oyunları tek bir görüş açısında toplanır. iyi kurgulanmış resmin tuvale yerleştirilen nesneleri. Caravaggio’nun bir çalışması Resim kurgusuna.” gibi uzayıp giden notlarıyla Vinci. Devrilen. kurguyu önce kafasında yaptığını çok değerli bir bilgi olarak sunmuştur (Eisenstein. Berger. Eisenstein’in verdiği örnekteki gibi ayrıntılardan yola çıkılarak da kurulabilir. Bütünün içindeki parçalar. Resimde Kurgu Kurgu ve resim dili.. ortalığı alt üst eden. Bütün de. kesin hareketsizlik. gerçek birlik oluşturmak birleşir. nesnelerin birbirinin referansı olan yönsemelerine (hareket etme arzusu içinde gibi görünümüne) dikkat edilirse. Sinemada kurgu dilinin yaratılmasına öncülük edenlerden Griffith..25 bedenin istenen parçalarına lokal ışıkla tek tek dikkat çekilerek. ruh sükunu. Mavi. sürüklenen ağaçlar.. soğuk renklerse resme bakan kişinin gözünden uzaklaşır. 103. etkileri değişir. yönü değişen yeller. Griffith’in . kurguyu sinemadan önce kullanmakla da kalmadı. sıcak renkler. iki olayın koşut gelişmesini anlatmak için bir oraya bir buraya atlayan görüntülerin izleyicinin zihnini karıştıracağı. onların içsel hareketlerinin olduğu kolayca gözlenebilir. 5. Vasily Vasilyeviç Kandinsky (yan bilgi olarak). yatay unsur üzerindedir ve bakan kişiye ilerler. 67-69. Böylece büyük bir karşıt güç oluşur. belli bir etki için kurgulanır (Brecht. Roman. çizgi niteliğinin. Böyle bir öneriye karşı çıkılmasının nedeni. anlatımın kavranamayacağı endişesiydi. 1993: 56. Biçimler doğaları gereği. Yatay yönsemelerde. 6. sinemadan çok önce diğer sanatlarda kullanıldı. nesne konumlarının. ışığın. “Hava karanlık. Bu teklife şiddetle karşı çıkıldı.. renkleri. 1984: 41-42. ona erişmeye çalışır.. kurgunun sinemaya geçişinde önemli rol oynadı. Suların kabararak ovaları basması. Renklerin karıştırılma oranı değiştikçe. nesnelerin. Her biçim içsel içeriğe sahiptir. Bu özellikleri yanında. Nice Yıllardan Sonra (After Many Years) filmini çekmeye hazırlanırken. biçimbozumun uyumu ve karşıtlığıyla yaratılır.. karşılıklı alış-veriş. Bir tabloya bakılırken. karşıt hareket olarak sarıyı frenler. resim sanatındaki kurguya ve resimlerin biçimini oluşturan ögelere dikkat çekmiştir. Karışıma katılan mavi artırıldıkça hareketler birbirlerini yok eder: Dinginlik. bulutlu. 1977: 211. Bu notlarda Tufanın görsel-işitsel görüntüsü alışılmadık bir netlikte ortaya konulmuştur. Yazınsal Metinde Kurgu Sanat yapıtlarının ortak paydası kurgu. renklerin. canlı bedenin organları gibi. yani yeşil doğar. 1993: 61). çünkü içsel içerik çoğunlukla kurguyla yaratılır. içsel içeriğin dışavurumudur. yapımcılara koşut kurgu (ilintili iki olayın gelişmesinde A olayından B olayına ve sonra tekrar A olayına ve tekrar B olayına geçerek öykü anlatma tekniğini) yeniliğini önerdi. doluyla karışık yağmur. Kandinsky. Leonardo da Vinci’nin tufanı nasıl resmetmek gerektiği konusunda tuttuğu notlar iyi bir örnek oluşturur. 1985: 16). Eisenstein.

çeşitli uzamlarda on ikiyi çaldırıp. bitti. sonra tüm saatlerin gece yarısını nasıl vurmuşlarsa. Dickens roman yazıyordu. sinemaya gireceği kapıları aralayacak kadar inanç yüklüydü: “Dickens da böyle yazmıyor mu?” Bu. önce. sonra yarımı. Sizlere bugün buradaki toplantımızın konusunu anlatmadan önce. bunu kurguya örnek olarak gösterir. Okuyucu. Adeta bir film kurgusu olan gece betimlemesi özetle şöyledir: “. bazen saatin kaç olduğunu görmek için kibrit yakması. tamamen çekime hazır planlar elde edersiniz” der. Eisenstein. Güzel Dost (Bel Ami) adlı öyküde gecenin belli bir an’ı anlatılır.. koşut kurgunun. 1984: 35-36). ama ortalık ağarıncaya kadar beklemesi. dilsel bir kendini kapıp-koyverme sonucu saçmalar: «Baylar. gelmeyecek” diye aklından geçirmesi.) teşekkürlerimi sunayım. çarpıcı bir görselliğe dönüştürülmüştür. Sayfadan sayfaya geçişlerde coşkuyla takip edilen Dickens’ın kurduğu özyapılar en heyecanlı yerde kesildikten sonra bunlar gerçek öyküye koşut yan öykülerin halkaları arasında tekrar ortaya çıkar (Eisenstein. Şehrin çeşitli açılardan çekilen görüntüsü saatlerin vuruşlarıyla kurgulanarak gece yarısı etkisi yaratılabildiği gibi. kendini etkileyen şeyin romancı Lev Tolstoy’un bir mektubunda bağ sözcüğünü kurgu anlamında kullandığını fark ederek.On bire doğru dışarı çıktı” diye başlayan anlatıda. uzaklardan gelen on iki vuruş okuyucu algısında birleştirilir. Yazınsal olan. yakınlarda bir başkasının çalması. aşk mırıltısını. dramatik devimsellikse. saatin çeyreği. Son derece özgün bir biçimde yaratılmış kurgusal roman dili örneği.. Griffith ise “Tolstoy ile Puşkin bir arada düşünüldüğünde”. eminim hepiniz paylaşırsınız. şte bu sahnede koşut araya girme (karşıses) tekniğinden yararlanılmış. Ayrıca Puşkin şiirlerinde gözlediği kurgu için de.. hükümete. sanat dilinin temel aracı kurgunun daha iyi kavranacağını vurgular (Luda ve Martin. diyalog çarpışması ve karakter zıtlıkları yoluyla elde edilebilmiştir. belediye meclisi üyesi. yüksek yönetime. öte yandan savaş gibi (. okurun da yeniden. saatin sesi kesilince kahramanın “Geçti. Sanatsal kurguyu bilinçli olarak kullanan ilk yönetmen olduğunu savunan Kuleshov.. Okuyucunun gece yarısı duyumunu yaşaması sağlanır (Eisenstein. Müsaade ederseniz ilk önce. en sonunda da çok uzaklarda bir yerde sonuncunun çalması.. sonra iki saatin aynı anda. genel ya da özel gönenin hiçbir dalına iz değillerdir (. kurgunun romanda kusursuz kullanılmasıyla farklı tasarımların insan zihninde tek görüntüye dönüştürülmesi sağlanmıştır.. Evet. Anlatısını kurgu temellerine oturtan Maupassant da. okuyucu onun yapıtlarını okurken adeta sinema perdesinin karşısına geçer. Böylece roman kurgusu film kurgusu gibi düşünülerek farklı tasarımlar diyalektik sıçramayla. Bu romanın kasaba panayırı sahnesinde Rodolphe ile Emma bir araya getirilir. öküz böğürtüsünü. politikacının konuşmasını eşzamanlı işitir. arabasıyla Concorde Alanı’na ve Deniz Bakanlığı’na gitmesi.» . “Onun istediğiniz bir şiirini seçin ve dizelere birer çekim numarası verin. ama romanla klasik anlatım diliyle kotarılmış bir filmin arasında. çeşitli yönlerden. romanda ise yazarın yazıyla tarif ettiği... 1993: 93-94)... sonra üç çeyreği vurduğunu ona duyurması. film öykülerinde resimlerin... kahramanın meydanda dolaşması.) bir saygınlık kazandırmaktadır. kendine göre kuracağı resimler olmasından başka bir fark yoktur. görsel bir hale getirilir. O sevgili kralımız ki. yazdıklarını adeta perdeden izletir. Ses-karşıses tekniği kullanılırken.). onun yapıtlarındaki kurgusal niteliği kavraması olduğunu söyler. 1985: 266-271). eğretilemeleri korkunç biçimde birbirine karıştırarak konuşur. başını sürekli camdan çıkarıp bakması. Çeşitli saatlere. krala (.. saat biri öyle vurması adeta göze seslenir.. dediğim gibi müsaade ederseniz. ki bu düşüncelerimi. uzaklarda bir saat on iki kez çaldıktan sonra. Flaubert’in Madam Bovary adlı yapıtında gözlenebilmekte. kurgunun sinemada kullanılabilirliğine olan bir inancın göstergesiydi.26 yanıtı. gece yarısının yaklaştığını görünce artan sabırsızlığı.

(Politikacı. eski sinemalar ( lhan.. konuşmalar iç içe geçer.) “Yetmiş fank!” (Politikacı. Önceki devinimin tersine Rodolphe-Emma arasındaki konuşmaya kürsüden yükselip rüzgarla onların oturdukları yere taşınan bölük pörçük haykırışlar karışır.. mal sahiplerinin.» Karşıses tekniği kullanılan sahneden politikacının söylevi çıkarılıp Rodolphe’ün sözleri okunduğunda.... bu kara levhaları (. “Yo. Bu sırada il meclis üyesinin sesi olağanüstü yükseldi.... adım çok kötüye çıkmıştır. hoş. sarhoş sözcükleri (göstergeleri) kurgulanıp sarıhoş gibi bir göstergenin yaratılmış olması en çarpıcı örneklerden biridir.) “Gübreciler!” (Flaubert. okuyucu birikimli biriyse. sarı. sözcük kurgusundan söz edilebilir. Şiir sözcüklerinin içi öyle imgelerle doldurulur ki.27 Roman kahramanları Rodolphe ile Emma’nın konuşmalarının arasına. Emma: “Niçin?” diye sordu. görüntüsel (şiirin.” Meclis üyesi konuşmasını sürdürüyordu: “Bugün ise beyler. Şiirin inceliği kurgu özelliğinden kaynaklanır.. Yorum ve betimleme yapılmaz.)” (Rodolphe. Hele adım kötüye çıktığı için. tüccarların. Kurgu..” Emma: “O! Kendinize iftira ediyorsunuz” dedi.. her şeyden önce sözcüklerin kavramsal. Roman serüvenlerini. belediye meclisi üyesinin çektiği bu söylevin parçaları girer.)” Rodolphe: “Aşağıdan görebilirler beni” dedi..» Flaubert ikinci devinimi ise. fotografik.. emin olun. mge.. Mösyö Derozerays’ın konuşmaya başlamasıyla açar. Belediye Başkanı Lieuvian oturup da. resimsel. yo.. 1990: 36) şiirinin son altılığı şöyle: . şiir dilinin eksilti özelliğini oluşturur... Okuyucuların imgeyi açarak elde ettiği anlam.. Başkan: “ yi üretimlerin bütünü” diye bağırdı. işçilerin bile gece rahat rahat uyudukları (. Flaubert’in karşı ses tekniğini kullanarak. Elini kolunu sallayarak haykırıyordu: “ ç anlaşmazlıkların alanlarımızı kana boyadığı. “Sonra da on beş gün özür dileyip durmak zorunda kalırım.) “Size eşlik edeceğimi nereden bilirdim?” (Rodolphe.. Roman şöyle ilerler: «Rodolphe: “Ben biraz geride durayım” dedi..” (Rodolphe.. Dizeler kurgusunun yanında. «Emma’nın elini tuttu (Rodolphe). Dickens’ın bir uzamdan bir başka uzama koşut kurgu tekniğiyle geçerek. Kullanılmadığında şiiri eksik bırakmayacak sözcüklerin şiir dışı bırakılması.) “Yüz kere çekilip gitmek istedim (. büyük bir düşünsel çaba ve matematiksel işlemler gerektiren şiirde doruğa ulaşır. Emma da geri çekmedi.) “Quincampoixlı Bay Bizet’ye. “Örneğin geçende evinize geldiğim zaman. ortaya son derece tekdüze bir anlatım çıkar. okuyanların zihninde görüntü) olarak algılanmasıdır.) gözlerimi güzel vatanımızın bugünkü durumuna çevirirsem: ne görürüm?. anlamları zenginleştirilerek formüle edilen sözcükler kimi özel anlamlara dönüşür. 19??: 46-48). 19??: 161-168 – Nabokov. Maupassant’ın ise zaman ve uzamı çarpıştırarak kurması özgün birer roman dili örneği olarak karşımıza çıkar.. şairin ona yüklediği anlamdan çok daha zengin olabilir. Böyle bir yaklaşım da bize şiir-yapının sözcük eksiltme yoluyla elde edildiğini gösterir..

Fotografik betimlemeler yeni anlamlara ulaşılması için filme çekilmesi amaçlanan görüntülerin yazılmasında olduğu gibi. Deniz kırılıp parçalanmış. resim görüntüler denilebilir) eriyen kırık buzlar. Bu fotografik dizeler ardışık olarak okunur. anlam yaratma amacıyla kurgulanır. fotografik görüntüler filmde olduğu gibi tasarlanarak görüntü gösterenine dönüşür. parçalanmış ve eriyen düz mavi satıh ır- . dolayısıyla da bir şiirin gözeleridir. film şeridi üzerinde sıralanan fotoğrafları anıştırır. yer alır. düzlük ve kıvrım olarak görüntüsel bağıntılarını kurup yeni görüntü) canlandırabilme yeteneğine bağlı olarak anlam kazanır. Bu dizeler kimileri için durgun denizin. Son dize okuyucunun (daha önce gördüğü ırmakların renk.. /düz mavi satıh/. Önemli olan bu değil. Üç dizenin kurgulanmış algılanımı. okuyucunun o şiiri kavrayabilecek birikime sahip olması ve şiirin kurgusunu çözebilmesi gerekir. kimileri için tertemiz gökyüzünün.28 kanlı bir sarışınla şanghay trenindeyim takma kirpiklerinde hülyalı dumanlar yabancılar lejyonu’nda fransız teğmeniyim belki harp divanından idamım çıkar bitmiyor nedense başlayan hiçbir film ne yapsam içimde o eski sinemalar Eksilti yoluyla bu altılığın dışında bırakılmış olan sözcükler yerlerine konulacak olursa. donmuş denizdir. dizeler şöyle görünür: (ben) kanlı bir sarışınla (birlikte) şanghay trenindeyim (onun) takma kirpiklerinde hülyalı dumanlar (var) (ben) yabancılar lejyonu’nda (bir) fransız teğmeniyim belki (bu) harp divanından idamım çıkar (nedenini bilemiyorum ama) bitmiyor nedense başlayan hiçbir film ne yapsam içimde(ki) o eski sinemalar (‘ın anısını unutamıyorum) Yetkin şiirlerden keyif alabilmek için. Kırılmış. silme düz bir mavi sathı fotografik olarak aktarmaktadır. Şiirdeki fotografik görüntü dizgeleri. Betimlemelerin kendi kendilerine de anlamları olan sözcükler aracılığıyla yapılmış fotoğraf olduğu gözlenmektedir. tek başına tek karelik fotoğrafa karşılık gelmektedir. Buz özdekli düz mavi satıh. Şiir. sözcüklerle örülü gibi görünse de.. imgesel sözcükler kurgusuyla yaratılmış bir bütünün gözesi olmasıdır. /eriyen kırık buzlar/ ve /akan ırmak/ dizeleri adeta fotografik birer görüntüdür. akan ırmak. Dizeler anlamsal bütünü yaratmak için kurgulanır. perdede akan filmsel bir anlatımın kurgusal yapısıyla örtüşür. kimileri için de soyut anlamlara ulaşarak özgürlüğün çağrıştırıcısı olabilir. buzdan yapılmış düz mavi satıhtır. erimektedir. onun sözcükleri yazı ve konuşma dili sözcükleri olmanın ötesinde imgesel ve açık uçludur. Gözelerin bağlantılarının kurgu yoluyla gerçekleştirildiği şu örnek şiirde gözlenebilmektedir: düz mavi satıh: eriyen kırık buzlar. belli amaç kapsamında ardışık düşünülür. Mavi düz satıh da göreli anlam yaratmaya açıktır. düz mavi satıh. Bu görüntülerin çerçeve içinde düşünülerek görsellik kaygısıyla yaratıldığı açıkça görülmektedir. okuyanların zihninde öz anlam ve görüntülerinin ötesinde anlamların yaratılmasında görev alarak filmsel çekimlere dönüşür. mgeler kurgunun. kinci fotografik görüntüde (bunlara. düz mavi sathın. Dize. düz mavi satıh dizesi.

Aynı şiirin devamında ise. Şiir kurgusunda gözlenenlerin eşdeğeri.. Ama sinemada bu süreç öyle bir noktaya yükselmiştir ki. tüm sanatlarda (dans. 1995: 21-23). mavi bir titrem (ton) kırmızı titremle karıştırıldığında mor ortaya çıkar. Bunlar bir araya getirildiklerinde birleştirilmelerinin tüm görünür belirtisini yitirip tek örgensel (organik) birlik gibi görünür. geleneklere gönderme yapıyor. Okuyucu düş gücünü kullanarak olup biteni adeta perdeden izlemektedir. hemen göze çarpar. müzikalite. ağlayan çocuk. birçok anlatım varyasyonlarını olanaklı kılar. yitmişlik. Bir araç olarak dil görülebilir ve heceler de sayılabilir. firarı anlatabilir. opera) yaratıcı anlamda kurgu vardır. Öyleyse Pasolini’nin (1992: 34). uçurtması tele takılan. ressam renk titremleri ölçeğini. Bu şiirin son üçlüğündeki rüzgârda uçan gelinlik. Sözcük parçalarının kurgulanması. sinema kurgusu.. şiirde tarz. Bu sanatları yaratanlar bunları doğadan eşit ölçüde alırlar. aynı kültürü paylaşanlara aynı iletiyi verir (Asiltürk. karanlık bir pencere. Yalnız sinema ve şiirde değil. “Film yapmak şair olmaktır” dikkate değerdir. ışıksız bir pencere. diğer sanatların . Burada önemsenen. Resim yaratılırken. boş kafes dizesi ise kendi başına özgürlüğü. ölümü. rüzgarda uçan gelinlik pencerede kanlı perde elegeçmişlik. rüzgâr estikçe oradan kurtulmak için fır fır dönen uçurtmayı (buna koşut olarak çocuğun oyuncağının kaçmasını..29 mağa dönüşmektedir. Müzik parçası üreten sanatçı sesler ölçeğini. sinemasal bağlamda görüntünün işlenmesi sözcükle sesin işlenmesinden çok daha bağımlı olduğu için. devasa binaların insanlar üzerindeki eziciliğini vurgular. yeni bir anlam kazanmış. ki görüntüsel dize ardışık kavrandığında son dizede somutlaşan elegeçmişlik düşüncesine ulaşılıyor. fotografik görüntüleri tamamlayan betimlemeyi içerir. aydınlatılmamış bir pencere tasarımları göz önüne alınırsa. düzenleme.. Şiirsel sinema. devasa binalar sözcüksel fotografik görüntüsü. titrem. kamera hareketleri ve kurguyla yapılır. bale. Bu dize ister bir şiirden okunsun. çekimlerin seçilmesinde olduğu gibi özenle seçilip kurgulanmıştır.. Filmin şiire en fazla yaklaştığı an da işte bu noktadır. her gün insanlara şehir tarafından yutulmuş birer canlı olduklarını anımsatır. film şeridindeki dikdörtgen çerçeveye uygun biçimde sözcüklerle kare kare betimlenen fotografik görüntülerin kurgulanması gözlenebilmektedir: devasa binalar minnacık insan yitmişlik. Binalar. matematik. Okurun merakını sonraki görüntüsel dizeye taşıyor.. sinemada. Şiirin sözcükleri. omurga. Üçüncü bölümün dizeleri zihinde canlandırılıp ardışık getirildiğinde. pencerede kanlı perde dizesi. ne oldu sorusunu akla getiriyor. kinci dizedeki tele takılı uçurtma elektrik teline takılmış. yazar sözcük ve ses grupları dizisini kullanır. minnacık insan sözcüksel fotografik görünrüntüsüyle kurgulanırsa. çocuğun onu yitirmesini). Örneğin. filmin sahnesi gibi belli bir görsel bütün elde edilir. oyuncaksız kalan bahtsız çocuk” anlamı yaratılmış olur. bütünsel anlamın kurguyla yaratılmış olmasıdır. görüntü olarak ortaya yitmişlik çıkar.. şiir sanatında da görüldüğü gibi. Pasolini’ye göre şiirin ve filmin kurgusu aynı mantığa dayanır. görüntüyle kurgunun karşılıklı işleyişleri (tüm sanatların doğasında bulunan sürecin) ölçeğinin genişletilmesi olduğu görülür. Aynı şiirin üçüncü ve dördüncü bölümleri şöyle: boş kafes tele takılı uçurtma ağlayan çocuk. ister bir filmden izlensin. şairin dizelerini kurarken kullandığı özel teknik kullanılarak yapılan sinema.. Betimlemeler ardışık getirildiğinde: “kuşu kaçan.

Kentli kız. izleyicinin belli bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekir. Chaplin filmlerinin son sahnelerinde görülen. Dikkat çeken başka nokta televizyon filmi formatı temeli irdelenirken sinemaya bakmanın gerektiğidir. Öyleyse. zleyiciler yine bir yanlışlık olduğunu sanmıştır.30 kurgusundan farklı. televizyon filminde kurgunun elektronik olmasıdır. Kurguyu sinemadan alan televizyon. Anında yapılan kurgu televizyon oyunları ile sinema için yapılan filmlerin en önemli kurgusal farkıdır. tekrar iner tekrar biner. Sinemadaki idealist yönetmenler tecimsel bir film yapmaya zorlansalar da) çoğu zaman yapıtlarında gerçeği sorgulama kaygısını taşımıştır. Öyleyse dikkati aksatmamak. bir programın arasına yerleştirilen “reklam” iletilerinin etkilerini artırmak olan televizyon filmi formatının gerçeği sorgulaması gerek malzeme. Türk televizyonculuğunun ilk yıllarında. Üçüncü filmde Anadolu’nun yoksulluğunu evindeki koltuğunda izleyen kentli bir kızın üzüntüsü ve gördüklerine inanamayan yüzü film boyunca yakın çekimde defalarca. köye giden genç kızın kararsızlığı. kinci filmde. Televizyon izleyicisi. sinema ekranı uzak çekimlere uygundur. Doğanın bozulabilir/ayrıştırılabilir en küçük parçası çekimlerin kurgusu sinemada başka sanatta olmadığı kadar somuttur (Eisenstein. odasına biri girince birden ayağa kalkmasıyla vurgulanmıştır. zleyiciler iletiyi kavrayamayıp aksaklık olduğu sanısıyla şikayetini belirtmiştir.. “Sinema filmi diye televizyon filmi çekmişim” diyerek. kızın Anadolu insanının acısını yüreğinde hissetmesi ve kendini onlara yakın bulmasıdır. Renoir’ın. kimi yenilik peşinde koşan yönetmenlerden Tuncer Baytok’un filmleri buna örnek olabilir. Renè Clair tiyatro ile sinema arasında çok büyük farklar olduğunu. Oysa kurgu yaratıcılığıyla verilmek istenen bu ileti. gerekse malzeme kurgulanması açısından olanaksızdır. Devasa boyutlardaki sinema perdesinde ayrıntı çekim. köye girmekten çekindiği için otomobilden iner ve tekrar biner. kıyaslamanın ön koşuludur. otomobilden inişini gösteren çekimin üç kez tekrarlanmasıyla vurgulanmıştır. lk örnek filmde kalabalıktan dolayı kitap okuyamayan genç bir kızın sıkıntısı. dramatik anlatı saymacaları açısından önemli benzerlikler bulunduğunu söyler. özgün bir kurgu yöntemi geliştirilmiş gibi görünür. Böyle bir kurgu sinema filminde hedefine ulaşabilirdi. Televizyonda Kurgu Üretimlerinde bazı farklar olsa da televizyon filmi ile sinema filmi arasında somut kurgu farkı yoktur. baş çekimi estetik değildir. çünkü her iki kitle iletişim aracının drama kısmı benzer anlatım tekniğiyle işlemektedir. Böyle çekimler. 7. Tek bölüm canlı televizyon oyunlarının sunduğu Amerikan televizyonculuğunun altın çağı olan 1940’lı yılların sonuyla 1950-1960’lar döneminde birden çok kameranın görüntüsü. oyuncunun uzun yol ucunda uzaklaştığını gösteren sahne televizyon ekranı için uygun olmamaktadır. aradaki farkı belirleyen formattır. televizyonda beğenilmiştir. bilgisinin de sınırlı kalmasıdır. ama sinema ile televizyon arasında. pislik ve açlık içindeki insanlarla dolu sahnelerle birlikte kullanıldığı için anlaşılamamıştır. Televizyon ekranı yakın. kurguyla üç kez ardışık verilmiştir. Bu nedenlerle televizyon filmlerinde karmaşık kurguya yer yoktur. iki aygıtın farkını esprili bir dille ortaya koymuştur. Bu sahne. Böylelikle sinema. 1984: 16-17). Diğer sanatlarda olduğu gibi kurgu sinemada doğanın yaratıcılıkla tekrar biçimlendirilmesinde kullanılan en güçlü araçtır. kurgunun anında yapılması zorunluydu. Televizyonun doğası gereği devamlılığı ancak kolay anlaşılırlık ayakta tutabilir. yüz çekimi. iletiyi kavrayamamıştır. Sinema filmi ile televizyon filmi arasındaki kurgu farkını açık şekilde ortaya çıkaran nokta. Renoir. ancak sinemanın geniş perdesinde . öteki sanatlarda mikroskobik ölçüde olup-biten süreçleri herhangi bir sanattan daha çok açığa vurabilme yetkesine sahiptir. Gerçek amacı. Aradaki önemli farklardan biri de ortalama televizyon izleyicisinin kültür performansının ve anlama kapasitesinin düşük. Bunların dışındaki nitelik farkları kurgunun sınırlarına girmez. hatta kurgusal yapıyı ortalama izleyici anlayamaz. format ya da anlatım tekniği açısından sinema ve tiyatronun geleneklerinden yararlanmaktadır. Kurguyla anlatılan olayın tama yakın biçimde anlaşılması için. Bir Hizmetçinin Günlüğü filmi sinemada gösterildiğinde beğenilmediği halde. Filmin farklı aygıtlarda farklı tepki alması televizyon filmiyle sinema filminin farkı açısından önemlidir.. çekim anında yayına verildiği için.

31 etki sağlamaktadır. Bunun nedeni izleyicinin niteliği ve ekranın sinema perdesinden küçük ölçüde ol- . başka kameranın aldığı görüntüye geçerek kurguyu yönetmen masasında yapar. kaydırmalı çekimdir. Sinema kurgusu. yönetmen kendi yapıtlarının kurgucusudur. bu görüntülerden istediğini seçer (prova. Günümüz televizyon dizisi kurgusunda (dilinde) bu kuralların birçoğu tersyüz edilmiş durumdadır. Godard. hızlarını alamayarak. Sinema kurgusu (özellikle yaratıcılık isteyen sanatsal nitelikli kurgu) ile. Yönetmen. Televizyon programı kurgusu ile sinema filmi kurgusu arasındaki ilk ve önemli ayrılık. Miller. alçalmasına. Bir ana çekim ile ara çekimlerin bütünleştirilmesi. Teknik açıdan farklar arandığında televizyonun elektronik bir sanat. Öngören. “Hareket halindeki her şey ilgi çeker” formülü televizyon izleyicisinin anlama ve beğenme düzeyine hitap ettiğinden. televizyonun konuyla ilişkisi televizyon filmiyle sınırlı tutulmuştur. sinema filmi kurgusunun aksine. televizyon kurgusu çekim anında yapılır. Duruma böyle bakıldığında televizyon ve sinema arasında kurgusal açıdan çok büyük farklar yoktur. geleneksel sinema kurgusunun gerektirdiği sayıca fazla görüntü yerine. Çekimler kesileceği için. Televizyonda. 1991: 86-88. buna olanak yoktur. Filmlerde kesme kurgu odasında yapılır. çekimler başlamadan önce tüm yapımın aralıksız devam edeceği biçimde planlanır. 102. sinema setlerinde ise kural tanımaz (sinema dilini bilmediklerinden savruk kullanan) televizyoncular yer almaya başladı. Televizyon yapımları canlıysa. Amerikan sinemasında az kullanılan. çekimden sonra. Sınırlı sahne uzamında hareket halindeki oyuncunun diyalog sırasında bel ya da göğüs çekim görüntülenmesi gerekir. belli benzerliklerin ve akrabalığın olduğu bir gerçektir. bir kameranın görüntüsünü alır. film yapımında çekimlerin yaratılmasından yönetmenin sorumlu olması. ancak günümüzde birçok sinema filminin de elektronik kameralarla çekildiği unutulmamalıdır. Televizyonda kesme ile geçişler yapım sırasında olur. 1972: 74. Televizyonda daha basit bir kurgusal anlatım vardır. Sinemada televizyon filmleri. kaba kurguda kesme payı bırakılır. filmin kurgusunun kurgucuya yaptırılmasıdır.. kendini en fazla kesme işleminde gösterir. televizyonda estetik olmayan bir görüntü verir. uzun çekimleri getirmiştir. Yönetmen. 85. kurguyu (deküpaj sırasında) önceden tayin etmesi. televizyon dizisi yapısında ise uygun olduğu için ağırlıklı olarak tercih edilen başka bir teknik. televizyon rejisiyle karıştırılmamalıdır. yükseltilmesine. Kesmeyle geçiş yapım aınında gerçekleştirilir (Öngören. çekimlerin senaryo sırasına göre estetik uzunluk ve düzeyi tartılmadan sıralanışı olan kaba kurgudan sonra film izlenir. Bu sistem. uçurulmasına. Bu da yeterli olmayınca kameranın altlıkların üzerinde abartılı olarak çevrinmesine. bant kayıt sırasında) kurgular. 1993: 650). Çok sayıda elektronik kameranın görüntüsü yönetim masasındaki monitörlere aktarılır. öykünün önemli noktalarının vurgulandığı cut-away çekime başvurulmaz. Tüm bu bilgilerden sonra. televizyon filmlerinin kurgusu arasında anlatıma dayalı fark yoktur. çekimlerin gerekenden daha uzun tutulduğu görülür. Televizyon programı kurgusu. 142-143). koşturulmasına başlandı. Televizyon filminin kurgusu herhangi bir televizyon programının kurgusundan farklı olduğu için. 87. 1993: 215-216. kısa çekimlerle elde edilen oyuncunun yüzündeki oyunun algılanmasına bile izin vermeyen hızlı kurgu devreye sokuldu. Sinemada. Arıjon. Bu fark. Antonioni gibi kamera rejisini tercih eden usta sinema yönetmenlerinin rejisi. yayın. televizyon için uygun tekniklerdir (Mutlu. Bunlar. Televizyonda bir sahne nasıl tasarlanırsa öyle çekilir. Bir televizyon programı canlı ya da naklen değilse sinemadaki olanaklar televizyon için de geçerli. Bu iki araç arasında sanatsal farkın ötesinde.. 1991: 61. Televizyonun ilk zamanlar ev sineması olarak tanımlanması bu akrabalığı vurgular. oyuncu hareketlerinin (çerçeve içi. 1993: 125-126.) yeterli olmayınca. sinemanın ise optik bir sanat olması göz önüne alınabilir. özellikle Angelopoulos. Yönetmen filmin kurgusunu kendi de yapabilir. Bu alanda ünlenen televizyon yönetmenleri. çektikleri sinema filmleri için de alıştıkları bu teknikleri tercih ettiler.

sahneyle bağlantı sağlar. karaltı gibi duran adam. Oruç irkilir ve gözlerini telaşla açar. “Tehlikelidir. gerçek oyuncularla. Kepengin hırsla aşağı çeker. Bu gerçek. kameraya bağlantılı monitördeki görüntü (ekranda şarkı söyleyen erkek sanatçının yüz çrkimi) bir süre yayına verilir. Sigara ister misin” der. Oruç su isteyince. Durumu kavrayınca gözlerini tekrar kapatır. gerçek kostümlerin. Oruç. canlı televizyon programında yayına vereceği görüntüleri seçerken monitörlere gelen görüntüler arasından bir seçme yapar. Yanındaki adam hostese. Örneğin. Sinemada Kurgu Kurgu. sahnenin başında Algüz evin duvar kâğıdını kıvrılmış ucundan tutar ve hırsla aşağıya çekerek yırtar. sinemanın büyük ekranının özelliklerine uygunluğuyla da sinema formatında bir filmdir. Şehirlerarası bir otobüste geçen olayın. şöyle bir yargıya varılabilir: Sinema olduğu sürece kurgu varlığını koruyacaktır. Bu sanatın doğasından kaynaklanan bir zorunluluktur. gerçek filmsel olayların bağıntılarının bilgisayar ortamında yaratıldığı herhangi bir film örnek gösterilip. Televizyon filmlerinin kurguları. kurgu yayın sırasında yapılmış olur. Sinema. kurgunun sinema sanatında görevini tamamladığını savunan yönetmen.32 masıdır. otobüsteki adamın su istemesiyle) çağrıştırıcı bir rol oynar. Bu film.. Televizyonun küçük ekran özelliklerine uygunluğuyla televizyon formatında. otobüste uyuyarak yolculuk eder. bu duvar kağıdını onaracağını söylediği için duvar kâğıdı Algüz’e (ve izleyicilere) onu anımsatır. Görüntü kararır. Böylece kurgu bir nedene dayandırılır. gerçek uzamların. Televizyon yönetmeni. sahnedeki otobüs yolcularının seslerinin (rabarbaların) başka bir uzamdaki insanların seslerine kurgulanmasıyla başlar. Filmin 43. kameranın bir kez çalıştırılarak bir senaryonun filme alınmasıyla değil. buna çok kızdığı için işlettiği kitapçı dükkânının erkenden kapatmaya karar vermiştir.. sahneler) yaratıcı kurguyla bağlanır: 3.. Oruç önceki sahnelerde. ve 4. kapanan kapı sesleri. Sahne: Bu sahne 3. 8. monitör 1’in görüntüsü yayından çıkarılırken. Filmlerinde sanatsal kurguyu kullanan Eisenstein da. “Su” (bir geriye dönüşle. televizyon filmi kurgusuna iyi bir örnektir. 4. Günümüzde nerdeyse yapılmayan canlı televizyon filmleriyle televizyona özgü programların kurguları sinema filmlerinin kurgusundan farklıdır. sanki sanatçı şarkısını salt bu bayana söylüyormuş anlamı yaratılmış olur. 44. Sahne: Filmin erkek kahramanı Oruç. gerçek uzamda. Ekleme işleminin . uygulayım ve estetik açıdan herhangi bir televizyon programı kurgusundan çok. anlaşılamayan bağrışmalar arasında karanlık odaya itilir. gerçek zamanda aylarca süren çekim çalışmalarına ve teknik açıdan çekimlerin çekimlere eklenmelerine gerek duyulmadığı söylenebilir. geçmişte yaşanmış başka bir olayla bağlantısı (2. sahnesinde kadın kahraman Algüz. Sinema. eleştirmen ya da kuramcılar karşısında Eisenstein’ın savının kanıtı olarak gösterilebilir. sinemanın en fazla tartışılan konularından biridir. Bir saat sonra içersin. Sinema dilinin ustaca kullanıldığı her karesinde gözlenen Canan Evcimen çöz’ün Hoşçakal Umut (1984) adlı filmi televizyon için çekildiği için. televizyon ve sinema filmlerinin kurgusal yapıları arasında temel hiçbir fark olmadığını göstermesi bakımından yetkin bir önektir. Kesmeyle. Kepengin çekiliş hareketi (hareket yönü ve hızı göz önüne alındığında) duvar kağıdının yırtılış hareketi ile estetik biçimde birleşir. “Su getirir misin” diye seslenir. diğer sanatların türevi ve bileşeni olduğundan. Köşedeki adam “Geçmiş olsun” der. Bu film hem televizyon hem de sinema filminin kendilerine özgü özelliklerini bir arada sunar. gerçek oyuncuların. Bu iki sahnenin kurgusuyla yaratılan “anlamsal içerik” amaçlanan sanatsal kurguya filmsel bütünlük içinde ulaşır. sinemanın öncelikle sanatsal kurgu olduğu görüşündedir (Lotman. Oruç’un telefonla aramadığını öğrenmiş. Bu hareket.. 44. kurgunun ortaya çıkması sayesinde bir sanat olarak kabul gördü. kamera 2’ye bağlı monitördeki görüntü (stüdyoda izleyici olan bayan konuğun kameraya bakan hüzünlü yüzü) hemen yayına verildiği zaman. 3. sinema filmi kurgusuyla benzeşir. 1986: 67). sahnenin hareketiyle tamamlanır.

sinemada kurgu dendiğinde iki şey anlaşılır: 1) Görüntü kaydedilen film parçalarının eklenmesi. bir filmin tamamı kameranın bir defa çalıştırılmasıyla ekrandan çekilmiş olsa da. amaçlanmış bir bütünün oluşturulması için eklenmesi. bu film kurgudan bağımsız değildir. “sokakta yürüyen yaşlı adam” orta genel çekimi getirildiğinde.) bakan adam” anlamı doğar. Kahraman B kentine (buraya) gelir. kurguyu çekimlerin eklenmesi tanımına indirgemek olur. bir kısmı filmin başlarında. teknik anlamda kurguya gerek kalmasa da. sahneden sahneye geçişe estetik nitelik verme işidir. 2) Film parçalarının.33 yapılmadığının. Film B kentinde (burada) sürer. hiç değilse çekimden çekime. Milko Manchevsi: Yağmurdan Önce Bunların ışığında. Bir süre sonra flashbackle . Basit bir televizyon dizisinde bile. Yaratıcı kurgu. bir tanıdığına vb. şiirde sözcüklerin imgesel kullanılması gibi. sokakta oynayan oğlanın (adamın öznelinden) bir orta genel çekimi getirildiğinde. lk tanımın içeriği. her çekimin anlamını kendi bağlamında bulduğunu göstermeye yeter. “sokakta oynayan oğlunu izleyen bir baba” anlamı doğar. sözcük/çekim farklı yerlerde farklı anlamda göze olabilmektedir. A kentinde (orada) ve kahramanın çocukluğuyla başlar. Bir Zamanlar Amerika gibi filmleri) senaryo sırasına göre çekme olanağı yoktur. filmde çekime yüklemek olduğundan. Bu basit örnek bile. Geçmişte A kentinde yaşandığı varsayılan olayın. göğüs planda “pencereden bakan adam” çekiminin ardından. şiirde dil göstergesi sözcüğe yüklenen görevi. özel denemeler dışındaki filmleri (Yağmurdan Önce. kamerayla bilgisayar ekranından film şeritleri üzerine aktarılsa da. önce A kentini (orayı) görürüz. Öyküsü genel olarak B kentte (burada) geçecek olan bir film. onun öznelinden. bundan dolayı da kurguya gerek kalmadığının söylenmesi. bir kısmı filmin sonlarında yaşanmış olabilir. Kurgu sanatı her şeyden önce anlamların kaynaştırılmasıyla yeni anlamlar yaratmak için bütünün parçalarını öncelikle zihinde birleştirme. “pencereden bakan adam” çekiminin ardından. olay. ilk çekimin içeriği değişerek. bu sefer de. uzam ilişkileri bilgisayarda hazırlanarak. Böylece. “yaşlı adama (kendi babasına. Sergio Leone: Bir Zamanlar Amerika Milko Manchevsi: Yağmurdan Önce Oyuncu. film çekim koşullarıyla yakından ilgilidir. Kuşkusuz bu yanlış bir yaklaşımdır.

A uzamda yaşananlar gibi sırasal açıdan film içinde dağınık olacağı düşünülürse. kurgusu yapılan çekimlerden elde edilen sonuç. Bir senaristin kurgu bilgisinin. Bir film çevirim sırasında. söz konusu dönemde Hollywoodlu senaryo yazarlarının kurguya katkıları olmadı. Filme özgü uzam ve zaman yaratılarak izlerkitlenin yadsımayacağı bir filmsel uzam. Bu dönemde Hollywoodlu senaryo yazarları çekimlerin nasıl yapılacağını ve nasıl kurgulanacağını göz önüne almadan çalışmaktaydı. çünkü bir çekim kendinden önceki çekimde sunulan durumun doğal sonucudur. panaromik. Böylece yönetmen. Sovyet Biçimcileri (1925-1930) döneminde senaryonun yazılması evresinde kurgu baz alındı. izleyicinin dikkatini diri tutan sahneler yaratılır. onun. kurgu odasında yapılan kimi değişiklerle son halini alır. Yeniden kahraman B’nin kentine (buraya) gelinir. Bu nedenle çevrim senaryosu çekim tasarımının kâğıtlara aktarımı olarak tanımlanır. Sanatsal kurgunun ekleme kurgudan farkı. artık ne birinci çekimin anlamına.” Sanatsal kurgudan beklenen anlatıcılık ve etkileme senaryo aşamasında çekim boyutu (çekim uzunluğu. kâtil adayının ava yaklaştığı sahnede heyecan veren ruhbilimsel anlatım yaratılır. kurgu işlerinde senaryoya bağlı kalmadı. Çekimler. anlatım gücünden kaynaklanır. çerçeve dinamizmi vb. yönetmene. onun sorduğu soruya yanıt verir.) göz önüne alınarak gerçekleştirilir. Kurgunun serüveni. olağandan daha hareketli. izleyiciyi sonraki çekime hazırlama göreviyle yükümlüdür. ortaya çıkan anlam bu iki çekimin toplam anlamı da değildir. Bu nedenle (uç örnekler dışında). Bu durum. tasarımda ve uygulayımda çekimlerle düşünmeyi gerektirir. Çevrim senaryoları üzerinde belirtilen tüm çekimler. ana sahnelerin yazılması yeterli görülürdü. Sürekli kısa çekimlerin ardışık verilmesiyle heyecanlı.34 kahramanın çocukluğuna A kentine (oraya) dönülür. Bu kurguda çekimler izleyiciyi. Sürekli uzun çekimlerin dizilenmesiyle uzamı tanıtan. çekimlerin anlamlarının ötesindeki başka anlamlara ulaştıracak sıraya göre eklenir. yeni anlamlara büründürülebilir) en küçük parçalarıdır. ne de ikinci çekimin anlamına özdeştir. bir filmsel tartım ve bir filmsel dil gerçekleştirilir. Film. 1984: 101-103). kendini oluşturan bu çekimlerin (gözelerin) anlamlarından tamamen farklı yeni anlamdır (Özün. çeşitli uzamlarda kotarılmış olan çekimler arasından seçilir. 1990: 17-18). kurgunun kaçınılmaz olduğu daha açık bir biçimde görülür. Kahraman filmin sonunda ömrünün geri kalan kısmını doğduğu yerde yaşamak üzere A kentine (oraya) döner. Çekim ilişkilerinin içerik açısından göz önüne alınarak düzenlenmesi karmaşık bir olgudur. farklı ülkelerin sinemasında farklı biçimde görülür. olay sırası nasıl planlanırsa böyle bir etki gerçekleşir biçiminde hesaplamalarla) saptanır. Yönetmenler kamera konumunda. Filmler bu çekimlerin ilişkisine dayanan yapıtlardır. set çalışmasından sonra yeniden düzenlenir. romandan uyarlama senaryoda yazarın amacı görüntü yaratmak olmasa da. kamera açılarını ve kurgu kaygısını bir kenara bırakmışlardı. yapımcıya düştü (Dmytryk. bir filmsel gerçek. Kurgu sinemanın temel ögelerinden biri olduğu için yapıtlar daha çevirim başlamadan kurgusal bütünlükte tasarlanır. doğanın bozulabilir (deforme edilebilir. herhangi bir amatörden daha fazla olmasına gerek yoktu. senaristin yaratıcılığıyla yeni bir boyut kazanır. Kurgu sorumluluğu kurgucuya. çekim uzunlukları ruhbilimsel hesaplamayla (çekim uzunluğu ne kadar olursa izleyici üzerinde etkisi yönetmenin istediği gibi olur. Yaratıcı kurguda çekimler. onu öykünün peşinden sürükleyebilir. Bunların birleştirilmesindeki ustalık kurguyu ortaya çıkarır. kurgucuyönetmen işbirliğiyle de son halini alır. Senaryo romandan uyarlanacaksa olaylar okuma aşamasında zihinde görüntü olarak sıralanmaya başlar. epik. bu Dmytryk’in sözlerinden kolayca çıkarılabilmektedir: “Hollywood senaristleri film yapım ekibinin kendi işlerini kolaylaştırıcı tarzda çekim programı hazırlayabilmesi için ayrıntılı senaryolarda çekim ölçeklerini. B uzamdaki olayların. görüntüsel düşünmeye başlamasıyla başlar. diğer sanat . bir filmsel dizem. Saniyede 24 kare olan normal gösterime göre yavaş ya da normalden hızlı gösterimle çekimlerin yerli yerinde kullanılmasıyla akıcılık sağlanır. Kurgu. Öte taraftan. izleyiciyi kontrol altına alabilir. Film uzamı tekrar A kenti (orası) olur. kompozisyon.

Örneğin A. kendi filminde ölünün gömülmesini gösteriyordu. kükreyen aslan yontularının her birisi farklı heykel olduğu halde.. Bir arayazıyla da Robespierre’in. kurgunun gücüyle olanaklıdır. kurgunun gücünü ve yaratıcı anlatıma katkısını somut olarak ortaya koyar. filmin anlamı tümden değişmektedir. Sinema sanatının. kendine özgü tarzda kurgulayan yönetmen. bunu da kurguyla yapabilmektedir. doğrulan. 1985: 23-24). kurguyla gerçekleştirilir. film kahramanı Camille Desmoulins giyotin cezasına çarptırılır. Görüldüğü gibi çekim dizimi yaratıcı bir zekâyla değiştirildiğinde. başkası tarafından planlanmış çekime onun çekilme amacından çok başka görev yüklemiş olur. kötüler arasındaki tek olumlu kişi olan Danton. yeni anlam oluşturduğu yerde kavrandıktan sonra. . onun yerleştirildiği yerdeki görevi için tasarlanıp çekilmiş olduğu sanılır. Robespierre’in dinmeyen nefreti Jannings-Danton’u giyotine kadar götürür (Eisenstein. Çekimi. Kurgunun gerçek gücü burada gizli: X filmin gözesi olarak çekilen çekimin Y filmin gözesi olarak kullanılabilmesinde. Bu da. çevrildiği sırada tasarlanandan birdenbire apayrı anlamlar kazanır. çok çeşitli tabloların görüntüleri çekildiğinde değil. kendisinden izin alarak nasıl kullandığımızdan söz etmeliyiz. Robespierre yavaşça döner. Kurgu yaratıcılığıyla yeni bir uzam ve yeni bir zaman da yaratılabilir. Sovyet kurgucuların elinde yoğruluşu söz konusu.35 yapıtlarında mikroskobik ölçüde olup-biten süreçleri diğer sanatlardan daha çok açığa vurabilmekte. 1985: 17). Danton’dan nefret ettiği açıklanır. doğal dil sözlüğünden sözcük seçen bir romancı ya da şair gibi. Çekim: Erkek soldan sağa yürür. Çekim. ‘bir aşkın bitişine’ (eğretileme yoluyla aşkın cenazesinin kaldırılmasına) dinamizm kattı. etkileyici gücünü kullanır. Filmin sonunda. Burada. B. yaratılan bu yeni uzamlar ve yeni zamanlar (sinemasal zaman) üzerine kurulurlar. kurgunun sihirli. gözlerinden dökülen yaşları siler. Yeni yapıtlarda yönetme ve kurgucunun bir şairin sözcüklerin dizedeki yeriyle oynaması gibi çekimlerin yeriyle oynayıp yeni anlatımlar ve yeni anlamlar yaratması da. tasarlanmış ayrıma ait parçanın başka parçayla birleştiği zaman ne denli yansız kaldığını deneyerek görebilir. Özer Kızıltan. örnekte Sovyetlerin Almanlardan aldığı filmlerin. Bu savını kanıtlayan çeşitli deneyler yapmıştır. Bunun dışındaki olası bir duruma inanılmak bile istenmez (Eisenstein. Başka bir yönetmenin kotardığı çekimleri kendi filmine. heyecanla Robespierre’e koşar. Lev Kuleshov. D birer çekim olsun: A+C+B+D sırasıyla yaratılan kurgunun anlam iletisi ile D+A+B+C sırasına göre yapılmış kurgunun anlam iletisinin ve D+A+B+C sırasına göre yapılan bir kurgunun anlam iletisiyle B+D+C+A sırasına göre yapılan kurgunun anlam iletisinin bir ve aynı olması beklenemez. benzer yöntemle gerçek zaman ve uzamı kırıp (onlara müdahale ederek. tabloların çekimlerinin birleştirildiği son aşamada doğduğunu savunur. ustaca kurgulanarak adeta aynı yerdeki aynı aslan izlenimi yaratılır. Aşkın Cenaze Töreni filmimizde Özer Kızıltan’ın kendi filmi için tasarladığı ‘ölü gömme töreni’ çekimini. onları kontrol altına alarak) filmsel zaman ve filmsel uzam yaratırken. bir Don Juan olarak tanıtılan. Sıralamalar ancak kurgu yoluyla anlam yaratabilecek bir ustanın elinde yeni anlamlara dönüşebilir. kendi tasarlamadığı çekimle özgün yapı yaratmış. Çekim: Kadın sağdan sola yürür. Eline çekimleri alan. Danton... bu anlatım birçok film festivalinde izleyici tarafından coşkuyla karşılandı.” Oysa filmin orijinalinde yakışıklı bir aylak. bir çekimin yüklendiği yeni görevde. Eisenstein’ın Potemkin Zırhlısı filminde. uyuyan. C. bizim ‘biten aşkın sonunda kızı götüren tren’ çekimine bindirip iki çekimi üst üste ağır gösterimle verdiğimiz zaman. Arayazının içeriği aşağı-yukarı şöyledir: “Özgürlük uğruna arkadaşımı feda ettim. 2. Bu tükürük yüzden gözyaşı gibi silinir. Deneylerinden birinde şu yolu izler: 1. yeni anlamlar yaratma becerisini gösterebilecek herkes. kötü ruhlu Robespierre’e koşup onun yüzüne tükürür. Filmler.. Örnek. Bu sıralama Eisenstein’ın örneğiyle somutlaştırılabilir. Sovyet kurgucularının elinden çıkan filmde.

Sanattaki tüm yenilikler. 1985: 11. kurgu sanatının ilk kullanım tarzının çabuk tükendiğini fark ederek yeni arayışlara yöneldi. Kurgu yaratıcı sinemacıya dünyayı olduğu gibi yansıtmak yerine. Karşı çıkma arzusu ve gücü kuşkusuz onların kendi seslerini bulmalarını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Çekimlerin öykü sırasına göre eklemesinden ibaret olan bu tarz. bunları özgün bir anlatıma göre düzenlemek. Onaran. Bu çağı denemekten korkmayan araştırıcı ve yetenekli yönetmenler yarattı. şu düşünceleri öne sürer: “Kurgu film yönetmeninin dilidir. Gerçekte erkek GUM binasının. sanatçı.” Gerçek sanatçılar. ardışık gelen çekimlerin içeriklerinin bütünleşerek yeni anlamlara götürmesini baz alıp. Ev Beyaz Saray’dı. A. denemekten ve söylemek istediklerini kendi sesiyle söyleme uğrunda serüvene atılmaktan korkmaz. Renoir’ın görüşlerini de. Oysa Mosjukin’in yüzünü gösteren çekim tekti (Büker. çekimlerin uzunluklarını-kısalıklarını izleyicinin heyecanını ve ilgisini yönlendirmek amacıyla ruhbilimsel olarak saptamak. yaratıcılığın doğası gereği yorumlama. Doğal olarak izleyici. dil olanaklarının sınırlarını sonuna kadar zorlar. Seyirci.’ Bir yönetmenin kişiliği kurgu yöntemleriyle değerlendirilebilir.” Sanatçılar. Baba Renoir’ın altını çizdiği gibi. “çorba tabağı” çekimi ile kurgulanınca acıkmış bir insanı. Kurgunun ilk kullanılış biçimi daha estetik betimlemelere ulaşmak için aynı aksiyona ait farklı özellikler taşıyan çekimlerin. kurgunun altın çağı başlatıldı ve kurgunun.. Belirsiz bir ruh halini yansıtan oyuncunun yüz çekimi. karşı konulamaz arayışların ürünüdür. Pudovkin.Ş. Deneysellik ile saçmalamayı ayırt etmek gerekir. bu yaratım aracının önemini ortaya koyar. kurguyu çekimlerin eklenmesi tanımına indirger. kadın Gogol anıtının önündeydi. görüntü) işte bir tümce (bu parçaların birleşimi). ancak kurgu yöntemleriyle belirlenebilir” diyerek. değiştirme. Kurguyla izlerkitlenin heyecanlandırılabileceği ve bilimsel düzenlemelerle istenilen düşünceyi yaratma olanağı fark edildi. bir adım daha ileri giderek. 4. Kurgu ustaca kullanıldığı için sessiz sinema dönemi kurgunun altın çağı oldu. Benzer bir örnek: Kuleshov ve Pudovkin’in. “yönetmenlerin kişiliği. Genç Sovyet sinemacıların çabasıyla. seçilen çekimleri yaratılmak istenen anlam ekseninde dizmek. Mosjukin’in yüzünü çok büyük planda gösteren çekimleri çeşitli şekillerde kurguladı. anlamlandırma olanağı verir. çekimler arasından seçim yapıp. Çekim: Kadınla erkek oradaki merdivenlerden çıkar. kendine sunulan ortamı olduğu gibi kabul etmeyen yaratıcılar sayesinde ortaya çıkmıştır. Tokalaşmaları Bolşoy Tiyatro Salonu civarında çekildi. ayrı zamanlarda çekildikten sonra birleştirildi. olayı bütün gibi algılar. “çekimlerin eklenmesi” tanımına indirgenemeyecek kadar ciddi bir öge olduğu ortaya konuldu. Çekim: Önünde geniş merdivenler olan büyük. filmin tartımını (ritmini) ve dizemini (temposunu) gerçekleştirip akıcılık sağlamak olarak tanımlanabilir. ondan habersiz olarak doğrular: “Babam taparcasına sevdiğim Mozart için şunları söylerdi: Beste yaptı çünkü kendine engel olamıyordu. Robert Flaherty neredeyse bunun tam aksine. Friedrich Wilhelm Murnau. olayın akışına bağlı kalınarak eklenmesi biçimindedir. 5. “ölü bir kadın” çekimi ile kurgulanınca kederli bir insanı.. çinde diyalektiğin yasasını taşıyan sanatsal (yaratıcı) kurgu. Bu yönetmenler. 75). beyaz bir yapı görünür.36 3. 1986: 70. Saint Saviour Katedrali’nin merdivenleriydi. Merdivenler ise. zihninde yükselen arzuyla. böylece kurgunun yasaları doğrultusunda bir filmin uzam ve zamanını yaratıp filmsel bir gerçek evren kurmak. bu oyuncunun başka başka duyguları canlandırma yeteneğine hayranlık duydu. kurgunun tüm olanaklarını tüketemezdi. Çekim: Kadınla erkek karşılaşarak el sıkışır ve erkek ona bir yeri gösterir. çgüçlerinin söylediğini denemek yolunda kural tanımayan yönetmenlerin elindeki sınırsız kurgu . var olan anlatım olanaklarının sınırları üzerinde araştırma yaparak kendi orijinal anlatım dilini bulur. lgisiz çekimlerin eklenmesiyle yeni anlamlar yaratılabileceği anlaşıldı. Pudovkin (1966: 103). kurguda da şöyle söylenebilir: ‘ şte bir sözcük (dolu filmin parçası. “oynayan çocuk çekimi” ile kurgulanınca mutlu bir insanı gösterdi. Kullandığımız doğal dilde olduğu gibi. oysa André Bazin. Bu. sorgulama hakkı. Bu çekimler ayrı yerlerde.

hem onlar için hem de sinema için şanstır. kurgunun sinemada her şey olup-olmadığıdır. Sinema üzerine yapılan çalışmaların salt sinema dünyası çerçevesinde ve süregelen alışkanlıklarla salt diğer sanatlara aitmiş gibi algılanan kavramların ve metotların tartışmanın dışında bırakılarak yapılması. gerçekliği bozmamaya özen gösterir. Stroheim ise fotografik dışavurumculuğu ve kurguyu reddeder (Bazin. daha önce biraraya gelmemiş. efektlerin. sesin sinemaya kazandırılması sırasında da böyle oldu. Flaherty gerçek zamandaki bekleme süresini eksiltme yapmaksızın göstermeyi amaçlar. kamera bir kez çalıştırılarak sahne çekilir. düşündüğü yeniliğin olup olmayacağına uygulama yapmadan karar verebilen kişidir. ilk heyecan geçtikten sonraki dönemlerde. Eisenstein’ın montaj kuramını tartışma konusunda kendilerini serbest hissettiler. öğeleri. Theodore Zeldin’e göre. örneğin dışavurumculuğun sessiz sinema dönemindeki önemli temsilcileri Stroheim. Ötesi ‘ben yaptım oldu’ sığlığını getirir. sessiz döneminin filmlerinin gözlenmesi yeterlidir. Çok tehlikeli bulduğu bu tavrı şöyle açıkladı: “Sinema yazarları. Yenilik ve buluşların ortaya çıkmasının yolu bağlantısız gibi görünen şeylerin arasında bağlantı kurmaktan. 1993: 25-26). ilk heyecanla bu yeni buluşun üzerine ısrarla (günümüz sineması göz önüne alındığında biraz da abartılı biçimde) gidildiği kabul edilmelidir.” Wollen’ın söz . her buluş bir arayıştan. ister sanatsal ister bilimsel olsun. Bilimsel ilerlemeler. sinemayı dar kalıplara sokar. Flaherty’nin kurgudan faydalanmadan kotardığı Kuzeyli Nanook gibi az rastlanır örneklerden yola çıkılarak. başka sanatçılara ve izleyicilere orijinal gelmiyorsa onun bir değerinden söz edilemez. bu seçmenin sakıncalı olduğunu bildiklerinden (gerçekliğin yitmesi tehlikesi karşısında). avlamanın uzunluğu izleyiciye de yaşatılmak istendiğinden. Kamera aynı anda her şeyi göremese de. Buluşların ve ilerlemelerin her türlüsü. Sanatçı. sinema dilinden söz açtılar ve Marksist diyalektik kuramdan habersiz olmanın verdiği cahilane bir mutlulukla. Deneysel olan. kurgusuz sinema devrinden söz edilemez.. Nanook ile hayvan arasındaki ilişkide bir bekleme periyodu söz konusudur. daha önce yan yana gelmemiş iki düşünce arasında bağ kurarak birbirine yabancı maddeleri bir araya getirmekle mümkün olabilmektedir. kendi disiplinlerinin sınırları ve paradigmaları dışına çıkmayı göze alarak bilgi denen karmaşanın farklı alanlarına ait deneyimleri biraraya getiren bilginler sanatçılar sayesinde gerçekleşti. kompozisyonlarını resimsel olarak ortaya koyar. çekimleri elemeye tabi tutmadı. kamerada yapılan kurgudan (kamera rejisisinden. yan yana tasarlanmamış düşüncelerin buluşmasından doğar.37 dili ya da anlatım olanakları. nesneleri. diğer sanatları tümüyle bir kenara bırakmaları büyük bir yanılgıdır. Kurgu daha çok zaman farkını koymak için kullanıldığı için. Doğası gereği sanatların ortak paydası olan kurgunun. sinema estetiği tartışılan ülkelerde (Anglo-Sakson ülkelerde) daha geniş düşün alanlarında neler olup-bittiğine bakılmamasına bağladı. değişik sanatları. Kurgusuz bir sanat yapıtı olamayacağına göre.. Murnau. yani sahne kurgusuz kotarılır. Dışavurumcu kurgunun kullanıldığı filmlerde gerçeklik ögesi ağır bastığı için sanatsal kurguya fazla başvurulmadı. yenilik düşünen. “Kurgu görevini tamamlamıştır” denmesinin tutarlı bir yanı yoktur. kurgu devrinin tamamlandığı söylenemez. çerçeveye alınan kısımdan hiçbir şey kaçırmaz. Onların filmleri için. bunu yaparken de. yaratıcı kurgu yerine görüntü kompozisyonlarını tercih eder. Flaherty’nin Kuzeyli Nanook filminde Nanook fok balığını avlarken. Kamera hareketlerinin. Karşıt kuramcıların dilbilim ilkelerinden yola çıkarak kurgusal yaratıcılığı tartışmaları. kurgu daha ağırbaşlı şekilde kullanıldı. yapıları oluşturabilecek parçaları daha önce önemsenmemiş kimi ayrıntılar aracılığıyla birbirine bağlamaktan geçer. Bunun böyle olmasını Wollen (1989: 7). Kuzeyli Nanook gibi filmlerde iç kurgu aranmalıdır. Bunun için. filmlerin montaj masasında yaratıldığı o ilk zamanların da çok gerilerde kaldığı kabul edilmelidir. Sinema dilinin (kurgu) gelişim çizgisi de bu görüşlere uygun düşüyor. sanatların hiçbirisine sinemadaki olduğu kadar cömert davranmadığı açıkça görülebilir. tartışılması gereken. Kurgu ortaya çıkartıldığında. rengin. filmlerindeki gerçeklik ögesi yitmesin diye. sanki dilbilim diye bir şey yokmuşçasına.) söz edilebilir. zorunlu kalmadıkça kurguya başvurmadılar. Murnau ve Flaherty.

Kurgu dendiğinde. Wollen tüm ülkelerde film estetiği üstüne yapılan çalışmaların ilk örneklerinde Eisenstein’ın çok güçlü bir etkisinin olduğuna. Sinema sanatını.. bunların yeniden gözden geçirilmesinin sinema için gerekli olduğunu belirtir: “. kurgu sorunu üzerinde. Bir tarafta görüntü ögesi etrafında toplanan. yıldız oyuncuların ortaya çıkarılması) bağlamında değerlendirirken bile. aynı zamanda kurgunun tüm sanat yapıtlarının ortak paydası olduğu savunulmaktadır. 1989: 9). çekimsel özü değiştirecek kurgu yapmak istemeyen. yönetmenliğinin yanı sıra. sonuçta dildir” görüşünü savunur. gerçekten de filmi basit bir canlı fotoğraftan ayıran şey. yazarların. 1986: 68). fotoğraf gibi saptanan bir nesnenin yorumdan. biçimsel görüntü araçlarıyla betimleme (olayı filme çekme) yöntemine değgin kendi yorumlarını izleyiciye benimsetmeye çabalar. Eisensteinvari kurgunun düşünce yapısını eksiksiz olarak anlamaya çabalamaktır. Yalnız görüntüyü saptayan. öteki uçta ise gerçekçilik etrafında toplanan yönetmenler olduğunu ileri sürdü. onun ardışığı çekimde fabrika bacasından fışkıran ve gökyüzünü griye çeviren dumanların çözümsüz anlamı. çok perspektifli sinema filmleri. onun hayal gücünü zapteden dinamiklerin en başında kurgunun geldiğine dikkat çeker. Gerçekten de yapılması gereken kurguya karşı çıkmak değil. anlam üzerine düşünce geliştirilmesini zorunlu hale getirir. Eisenstein’ın kuramının bütünüyle ret edilmesi yerine. kurgunun önemli olduğu görülebilir. nesnelerin yepyeni anlamlarına ulaşmak için. durağan kamera yerine hareketli kameranın önemi vurgulandı (Wollen. iki karşıt yönseme olduğu yolunda bir tartışma başlattı. çünkü yeni anlamlara. bugün de onlar vardır. görüntüde değil. dilbilim anlamında bir dildir. ayrım (sequence) yerine çekimin (shot). mimarları kapsayan geniş yelpazenin parçasıdır. Sonraki çekimde. bir öykünün beklenen sırasını takip edecek mantığa göre eklenmesi anlaşılır. Kurgu. oyuncunun yaratıcı etkisinin de yönetmenin kurgu yaratıcılığından önce geldiği sinematografide kurgunun özel işlevleri olamaz. geleceği ise müzikal kompozisyonda görülür. daha önce Wollen’ın belirttiği gibi kurgunun temel felsefesine ve sanat alanındaki diyalektik zorunluluğuna karsı olan yönetmenlerin. kurgusal kompozisyonken. kuramcıların. Yani yorumsal sinematografi. görüntü kaydedilmiş selüloit şeritlerin. onların çekim yöntemleriydi.. sinemanın kendisinin ve film türlerinin tarihsel gelişimi (ses. kodlanan iletinin kodlarının açımlanmasını. buradaki kurgu salt eklemeye dayanır. tek perspektifli bir sinema için. Schindler (film .. çekimlerin yetkin anlamsallıkla bütünleştirilmesi. Burada anlam. efekt. bunların bileştirilmesinde anlam bulur (Lotman. o kendine özgü kurgu anlayışını geliştirirken bu zengin kültürel birikiminden (backgroundundan) faydalandı. sesli sinemadan yola çıkıldığında müzikal bir kompozisyona dönüşür. Steven Spielberg’in Schindler’in Listesi (Schindler’s List-1993) filminde yakılmak üzere gaz odalarına ya da fırınlara gönderilen insanları gösteren tek çekimin bağımsız ve çözümlenmemiş anlamı “binaya tıkılan insanlar” olabilir. “işliğin faaliyette olduğu ve havayı kirlettiği” olabilir. Bu ayrımın temel farkı. Bilinçli yönseme. çekimlerin eklemesinde değil yoğrumsal kompozisyonda. tüm öteki sanatlar gibi. Eisenstein. anlama çabasını. Eisensteincı kuramın kökeni. Ayrışık ögeler düşünce süzgecinden geçirildikten sonra. Sinemanın.. oysa Sovyet kurgu kuramı anlamın oluşumuna ilgili en genel yasallıklardan birinin (ayrışık ögeler) üzerinde durmuştur. Durum böyle olduğu halde. fotoğraf ve resim kompozisyonlarının sınırlarını aşmayan kompozisyondur. Yoğrumsal yapı içindeki kurgu. bileşimsel mantığa koşut film parçalarının ardışık dizilenmesiyle ileti genelleştirici imgesel anlatımı amaçlayan bir işlevi yüklenir. “. Sanatsal kurgu savunulurken. ozanları. yaratıcı kurguyla ulaşılan yansıtma sonucunda seyircinin bilincinde oluşmaktadır. Yönetmenler. kurgusal sinemaya karşı çıkanlar hep oldu. Bu gözlemlerle.Bu ortodoks yaklaşıma tepki olarak karşıt bir akım gelişti. 1986: 68). müzik. Wollen. Kurgunun kendisi zaten dilsel bir ögedir. sanat yapıtı kurmak için bilinçli yönsemenin yaratılması gerekir. en basit biçimde.. tersine.38 konusu ettiği dil.. sinema adına yeniden düşünmeleri gerekir (Lotman. André Bazin daha sessiz sinema dönemindeyken. ressamları. çekimlerin kurgu yoluyla birleştirilmesiyle ulaşılabilir.. kendine özgü bir dili vardır.

kurgunun kendisininse bu ögelerin birleştirilmesi olduğunu belirtir. Böylece sanatsal kurguyla ortaya yeni bir ileti çıkarılır. dumanları kaygıyla seyreder. çekimdeki eytişimsel sıçrama kurguyu oluşturur. “Film kurgu masasında doğar” görüşünü savunan yönetmenlerin anlatmak istedikleri. etrafı kirletecek küllerin döküldüğüdür. kurgu kuramcılarının böyle yanlış bir anlayışı benimsediği izlenimi doğar. doğrudan tuğladan söz eder. uzun yıllar yanlış yorumlanageldi. Yine de çekimler bittiğinde. Bu sahneye bunun dışında bir gözle bakmak. yani film-yapıdır. kompozisyona. kurgu odasında değil çekim anında kamerada yapılmış olmasıdır. yani yapım aşamalarını sanki hiç umursamıyorlardı! Bu yanlış bir yargıdır. Arabasının üzerine dökülen külleri avuçlar. onlar kurulacak yapının gözeleridir. yönetmenin zihninde başladığını söylemeye gerek duymamalarından ulaşır. Bu nedenle kurgu sineması temsilcilerinin. Pudovkin’in baş harfi ile bağlanma sözcüğünün baş harfi (P) Eisenstein’ın . Eisenstein. Aksi halde elde çekimler olmadan anlatım nasıl sağlanabilir? Çekilecek olan parçaların kurgu masasında nasıl dizileneceği. Zira yaratıcı kurgu çalışması kurgu masasında başlamadığı gibi.. Sanki bu yönetmenler.. onu kurgusal bir dille üretmek biçiminde değerlendirilmelidir. Kendi kurgusu için. kurgunun sınırı tam olarak belirlenmiş olmaz. kurgusuyla) da elde edilebilirdi. çalışmalar tamamlandığında ortaya nasıl bir yapıt çıkacağını en başta zihinlerinde oluşturmuyorlar mıydı? Bir başka deyişle filmin diğer ögelerini. Öncülüğünü Bazin’in yaptığı bir kesim ise.” Üç çekimin ardışık getirilmesiyle “insanlar yakıldılar” sonucu yaratılır. Sanatsal kurgunun kullanıldığı filmlerde kurgunun üzerinde özenle durulduğu açıkça gözlenebilir. kurguyu. Böyle bir sahne.39 kahramanı) arabasının yanında durarak. geniş sahne anlayışını kurguya alternatif gösterir. Tek fark. oyunculara ne kadar büyük bir önem verdikleri gözlenebilir. Böylece kurgu kamerada yapılmış olurdu.. Bu anlayışın özünde. dekupaj yapılırken düşünülür. Onların amacı bir ileti vermek. Filmin kurgu masasında doğduğu düşüncesine karşı çıkan Tarkovsky. kamera bir kez çalıştırılıp durdurulana kadar çekim yapılarak (kamera rejisiyle. çekim çalışmasının bittiği yerde de sona ermez. kavramlarla oynamanın hiçbir sanatın amacı olamayacağını söyleyince (Tarkovsky. Kendisinin. Tarkovsky. Eisenstein kurgusal anlatımda kavramlarla oynarken onları sinemanın bir amacı olarak ele almaz. bu sonuca muhtemelen kurgu üzerinde ısrar eden yönetmen ve kuramcıların. Eisenstein sinemanın her şeyden önce kurgu olduğunu söyler. sanat üretmek. Kaldı ki. Bu yönetmenlerin filmleri izlendiğinde çerçevelemeye. yapıtın kendisidir. Eisenstein. dili estetize etmek. yönetmen en iyiye ulaşmaya çabalarken kurgu masasında çekimlerin yerlerini sınar. Çekimin çözümlenmemiş anlamı: “işliğin bacasından fışkıran dumanlardan. Pudovkin. Senaryo çalışması bile kurgu düşüncesini gözetir. sanatsal kurgu çalışmasının çekimler başlamadan önce. Kaldı ki Eisenstein kendi kurgu anlayışıyla. kurgunun da başlamış olmasıdır. onların kurguyu çekimlerin eklenmesi olarak gördüklerini söyler. bunlar aracılığıyla nasıl etki yaratılacağı. çekimlerin kurgu duvarının örülmesi için tuğlalar gibi dizilmesi mantığının yattığı sonucuna ulaşır. çekim uzunluk-kısalığının ne kadar tutulacağı. Kuleshov ve Pudovkin kurgusu arasında da büyük farklar olduğu görüşünü savunur. Kuleşov ve diğer kurgu sineması taraftarlarının “film kurgu masasında doğar” sözü. sanatsal kurgunun.. çekimlerin kurgunun ögesi. çekim parçalarını çarpıştırarak üçüncül anlama ulaşmak için yaptığını belirtir. Gözeler bölünerek organizmayı ya da dölütü. Kuleshov ve Pudovkin’in kurgusu için. film düşünülmeye başlandığında. kurgu aracılığıyla iki ayrı kavramdan yeni düşünce oluşturma niyetleri sinemanın doğasına aykırı değildir. bunların uzunluğu ne kadar tutulursa izleyicilerin göz estetiği zedelenmeden psikolojik etki oluşturulabileceği en baştan. amaç. ayrıntılara. 1992: 134). estetiği değil tekniği gözetmek olur. Kuleshov okulunun anlayışını şu şarkıyla özetler: Vida yanına vida / Tuğla üstüne tuğla. bunların ne olduğunu anlamak için ovuşturur. Kurgunun yapılış biçemi ve kurgu yapılırken gösterilen ustalık araçtır.

yeğinliğinin (baskınlığının) gelişmesi sırasında çekimin/çerçevenin dört kenarlı kafesini kırar. bu nedenle de Eisenstein ile onun kurgu anlayışı arasında net bir fark olduğunu söylemek zordur. 1985: 17-52. buna. Pudovkin Mat (Ana) adlı filminde yaratıcı kurguyu Eisenstein gibi kullanır. suda kırılan gün ışığının. her çekimin önünde sırayla durarak. suyla oynaşan kuşların. çekimleri şairin sözcükleri kullandığı gibi kullandığını söyler. 1966: 19-20). 1990’ların ortalarında (sinema 100 yaşına girerken) bir kez daha vurgulayan çağdaş yönetmen sayısı hiç de az değildir. 1993: 24-25). Bu açıklamalardan çıkarsanabileceği gibi yaratıcı kurgunun görevini tamamlandığının söylenmesi doğru değildir.” Pudovkin çekimleri şairlerin kullandığı sözcüklere benzeterek. Pudovkin. Bazılarına göre kurgu. oğlanın parmaklarının sinirle oynayışı. . Çağdaş sinemacıların yaklaşımları. gülen erkek çocuğun yüz çekimlerini ekleyerek oğlanın (arayazı ile açıklandığı gibi. film parçalarının kendilerine özgü zaman sırasına göre eklenmesinden başka anlama gelmez (Eisenstein. Bu çekime eriyen karın etkisiyle kabaran derenin.40 baş harfiyle çarpışma sözcüğünün baş harfi (E) Rusçada aynı olduğu için kendi kurgu anlayışıyla Pudovkin ve Kuleshov’un kurgu anlayışlarının farkını şöyle formüle eder: P (bağlanma) = Pudovkin ve E (çarpışma) = Eisenstein. ateşli bir tartışmanın özdeksel izi olarak gösterir. Sanatsal kurguyu yeniden sorguladığı kine kuramında ise onu sahnelerin birleştirilmesi olarak değil. kurgu sırasında. şair gibi duraksayarak. 1966: 15). safça. yönetmen. seçerek.sanatsal kurgu ayrımı yapılmadan kurgu denilmektedir. ertesi sabah) hapishaneden kaçıp kurtulma umudunu anlatır. olayları ve ayrımları örgütler (Pudovkin. Bu formülü. kurguyu çekimlerin eklenmesine indirgemez. 2) kurgu sineması temsilcilerinin iki farklı kavramdan üçüncü bir düşünce oluşturma amaçları sinemanın doğasına aykırı değildir. bilinçli bir şekilde kurgu tümcelerini. Bunlardan Eisenstein’ın düşüncelerini özümseyerek. tekrar ele alıp. Pudovkin’in açıklamalarıyla iyice netleşmektedir: “Kurgu deyiminin her vakit tüm özüyle yorumlanıp anlaşılmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. gizil (potential) kurgudur. Ertesi sabah hapishaneden kurtulacağını. eleyerek. kendine gizlice verilen bir kağıttaki nottan öğrenen genç adamın sevincinin anlatıldığı sahne önemli bir ipucudur. Açıklamalar şu sonuca ulaştırır: 1) Pudovkin yaratıcı kurguyu. Eisenstein gibi karelerin (çekimlerin) bir çarpışması biçiminde tanımlar (Gürbüz. görüntülerin her birinin bilgi içeren birimler olduğunu söyler. yönetmenin. çerçevede nesne kontrastlarıyla ve uyumlarıyla yaratılan kompozisyon (kurgu) göz ardı edilemez: “Çerçeve içindeki çatışma. kurguyu sinemanın en etkin dil ögesi olarak gösteren Nekes. baş çekimde gülümseyişi gösterilir. 1985: 53). Pudovkin kurgu anlayışını açıklarken. ayrıntı çekimde. çekimlerin eklenmesi (dizilenmesi) kötü bir alışkanlıkla hâlâ “kurgu” diye adlandırılmakta. başarıyla kullanmıştır. 1925-30 döneminde altın çağını yaşayan kurgunun vazgeçilmezliğini. Çekimlerin eklenmesi anlamındaki kurgu bir an için yok sayılsa bile. Bu durum. kurgu . yaratıcı kurgunun sinemanın vazgeçilemez bir dil ögesi olduğunu gösterir. Ona göre. çatışmanın kurgulanmış parçaları arasındaki çarpışmalara iter (Eisenstein.

41 K NC BÖLÜM Sinemada Kurgu Düşüncesinin Gelişimi .

anlatım bütünlüğü tek bir çekimin içinde sağlanıyordu. konu bütünlüğü değil. tek bir sahnenin bütünlüğü sağlanmaya çalışıldı. Bu filmlerde çekimlerin eklenmesi anlamında bile bir kurgunun varlığından söz edilemeyeceği için. Bu filmde bahçıvan bahçeyi sularken. Filmlerin uzunluklarını artırmak için çekim uzunluklarının da artırılması gerekiyordu. sahneleri ekleme zorunluluğu doğdu. Bu işe “kurgu“ denilemez. olay. Sinema tarihinin ilk filmleri kurgu bilinciyle izlendiğinde kurgu eksikliğinin yarattığı sorunlar kolayca görülür. çerçevedeki nesnelerin görüntüleri kaydediliyor. tablo. Çocuk ayağını kaldırınca bahçıvanın yüzüne su fışkırır ve öocuk kaçar. Bu sahneler birleştirilerek konu bütünlüğü yaratıldı. Sahneler ayrı ayrı çekilerek. bahçıvanla . su kesilir. Louis Lumière’in. Bu filmler çekilirken çalıştırılan kamera duruncaya kadar. uzam. Bahçıvan şaşkınlıkla hortumu yüzüne yaklaştırıp içine bakar. birer ikişer dakika süren filmler gösterim amacıyla eklenerek onar on beşer dakikalık gösterim filmleri elde edilmekteydi. tiyatroda. Kurgu biliniyor olsa. Birlikte görüntü çerçevesi dışına çıkarlar. Ekleme ile ortaya çıkan yapıtlarda zaman.42 K NC BÖLÜM Sinemada Kurgu Düşüncesinin Gelişimi Sinemanın ortaya çıkışını müjdeleyen ilk filmler kısaydı ve deneysel olmanın ötesine geçemiyordu. oyuncular arasında ilişki yoktu. Kurgu Öncesi Dönemde Sinema Dili Sinema ortaya çıktıktan bir süre sonra. Islanan bahçıvan onun peşinden koşar. Kamera devingen kullanılsa. Böylece. kısa öyküleri işlediği filmlerinden Sulanan Sulayıcı adlı film bu konuya örnek oalabilecek niteliktedir. 1. Bu. sahne ve perde bölümlerinin eklenmesinden başka şey değildi. sola çevrinerek çekime devam edilebilirdi. arkasından habersizce yaklaşan bir çocuk hortuma basar. Bunun da kurgu olduğundan söz edilemez. yaratım sağlayan kurgudan hiç söz edilemez.

kamerayı sokağın başına kurup tek çekimlik doğal görüntü kaydetmeyi. bindirme. kurgu aracılığıyla özgün bir anlatım diline kavuşmasını sağlayarak. George Méliès. görüntüleri işlerken bir kadının aniden bir erkeğe. Williamson. ama bu işlemin sanatsallığından söz edilemez. lkin öyküsel düzlem bağlantısı olan çekimlerin eklenmesinde kullanılan kurgu. Bu değerlendirmeyle. 1986: 70-71). ‘sanat yapıtı kurgusuz olabilir’ denmiş olur ki. Sonra yangın alarmı çalar. Böylece kurgunun ilk kuralları vurgulandı. genel çekimlerin. Tiyatrovari biçimden kurtardığı sinemanın. Sinemanın ortaya çıkarılışı. sinemayı Porter’in sanatsal düzeye yükselttiği söylenebilir.. bunları dramatik şekilde düzenleyerek kurgusal anlatım sanatının ilk örneğini ortaya koydu: Bir itfaiye şefi.. yedi aksiyondan oluşur. yanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan anne ile çocuğunu rüyasında görür. Çin’deki Bir Görevliye Saldırı (Attack on a China Mission-1900) adlı filminde. kararma-açılma. 2. kamerayı devingen kullanamadığı ve ekleme anlamında da olsa kurguyu bilmediği için. Rastlantı şuydu: Méliès. değişik uzamlarda geçen sahneleri bir öykü anlatmak için gelişen olaylar perspektifinde kullanmıştır (Onaran. ikinci çekimde de. Bu çalışması ile Porter. Elinde yeterli malzeme bulunduğu için.) bilinmekteydi. Edison için çektiği. zincirleme hareketsiz (donuk) görüntü tekniklerinin yapılmasında da kullanılmaya başlandı. Kurgu alanında ilk deneme olan bu film. George Méliès’in filmlerinde yer alan ilginç çekimler. bu sanatın dilinin temeli olan kurguyla ilgili ilk denemeyi yaptı. Kurgunun Ortaya Çıkışı Kurgu bir rastlantı sonucu sinemaya girdi. Sinemanın icadını yeni bir sanatın doğuşu diye değerlendirmek. odada bulunan anne ile çocuğun dumanlar arasındaki görüntüleri.. sonra itfaiye erinin anne ve çocuğu kurtarışını gösteren çekim eklenir. çeriksel açıdan farklı çekimlerin (genellikle de. zleyici. böyle bir görüş sanatın doğasına uymaz. aksiyonların etki yapacak biçimde verilişini ve her aksiyonla kendinden sonra gelecek aksiyon arasında bir ilişki ağının oluşmasını sağladı. kurguyla yaratılan filme eşdeğer estetik ölçütlerle değerlendirmek olur. kendini itfaiye eri ile . Lumière. bahçıvanın çocuğu yakalayıp pataklaması gösterilebilirdi. onu zorunlu olarak kameranın önüne getirir. kurgunun ortaya çıkısının beklenmesi gerekmiştir. Olace de l’Opera’da çekim yaparken kamerası aniden durdu. Bu sırada çerçevedeki yaşam sürdü... Méliès. öyküsel bütünlükte kurguladı. sinemayı tiyatronun gösteri üretme koşullarına indirgediği için. çünkü Porter sinema sanatının yalnız çekimlere değil çekimlerin sürekliliğine dayandığını gösterdi. ‘hareketli resmin büyülü kapasitesi’ bulunmuş oldu. yepyeni bir sanatın doğuşu değil.) kurgusu. teknolojik mucizedir.. Bir Amerikan tfaiye Erinin Yaşamı (The life of an American Fireman) adlı filmi ortaya çıkarabilmek için itfaiyecilerin çalışmalarıyla ilgili belgeleri. orada pataklar. Brighton Okulu zamanında (1900’lerde. çocuğu çerçevenin dışında yakalayabilen bahçıvan. itfaiye erleri uyanıp malzemelerini hazırlayarak yangın yerine koşarlar. Çekimler çabuklaştırılır: Yanan bir binanın görüntüsünün ardından. bir otobüsün cenaze arabasına dönüştüğünü gördü. Sonra kamera kendi kendine çalışıp görüntü kaydetti. Böylece. Sinemanın sanat olarak kabul görebilmesi için.43 çocuk birlikte kadraj dışına çıkarken bir kesme yapılırdı. maskeleme.

kurguyu ustaca kullanan ilk yönetmendir (Onaran. anlatım olarak incelik doluydu: 1. Yönetmen Porter: The Great Train Robbery adlı filmden kare. karısı ile çocuğu haydutların eline düşen bir adamın dramı anlatılır. haydutları görünce kıymetli eşya kasasının anahtarını pencereden atar. Abisel. Kurgunun gücünü gösteren bu örnekten önceki dönemlerde izleyici. onları kovalayanları. Böylece farklı uzamlarda bulunan insanların yaşantılarını tanıtarak koşut (paralel) gelişen olaylar akışını nöbetleşe veren çekimlerin (çapraz) kurgusu ilk kez kullanıldı. Sahne: Öteki iki haydut kömür vagonundan geçer. makiniste su alması gerektiğini söyler. Tennyson’un Enoch Arden adlı manzum bir öyküsünden uyarladığı Nice Yıllardan Sonra (After Many Years-1908) filminde Griffith. 3. Kurguyla yaratılan sahneler arası ilişki (bağlantı) çok başarılı olduğu için. Enoch’ı düşünen karısını gösterip. Haydutların baskısı sonucu telgrafçı. bu filmde eski mahkumun yoksul yaşamını betimleyen görüntülerle. Porter ise. 5.. Çekimlerin karşılaştırılması ilk büyük yenilik. 1986: 73). Tren istasyonda yavaşlayarak durur. Sahne: Görevli. kurguyu düzenli olarak kullanan ilk sinemacı Griffith’in. Elinde kürekle saldıran ateşçiyi bayıltarak. Haydutlar. Babanın son anda yetişerek eşi ve çocuğunu kurtarmasıyla bütünlük sağlanır. Soyguncuların kaçışını. paralel (koşut) kesmelerle tırmandırılır. Sahne: Makinist lokomotiften iner. Telgrafçıyı bağlayan haydutlar trene koşar. Lokomotif hareket edince kömür vagonu ile ilk vagonun arasından süzülerek trene atlarlar. Çatışma sırasında memur ölür. 4.. 1994: 34-37. Sahne: ki haydut.44 özdeşleştirir ve kurtarılışın tüm heyecanını yaşar. sinema sanatında kurgunun ilk başarılı örnekleridir. istasyonun penceresinden görülür. Onlar. Enoch’ın ıssız adadaki yaşantısından kesitler getirdi. 2. Film böyle sürer. treni kuleye yanaştırırken haydutlar da kulenin arkasında görülürler. o sahnenin arkasına. kendine iş vermeyen patronun varsıl yaşamını ardışık göstererek farklı koşulları tanıtır.. Haydutları kovalayan babanın çekimleri nöbetleşe gösterilerek gerilim yaratılır. telgraf memurunu telgraf çekmeye zorlar. Lokomotifin vagonlarla bağlantısını çözer. sinema sanatının ilk büyük yapıtları olmuştur (Alim Şerif Onaran. ilk treni durdurması için. Büyük Tren Soygunu (The Great Train Robbery) filmindeki kurgu ise tfaiyeci filminin kaba kurgusuna karşın tamamen estetize edilmişti. böylesine yoğun bir sinemasal anlatıma hiç rastlamamıştır. Böylece onun filmleri. Makinist yaklaşır. 1989: 32-38). Kaçmak isteyen yolculardan biri vurulur. Makinist uzaklaşır. Sahne: Makinist. ateşçi ve makinistle boğuşur. Porter’ın. bu filmin akışı (temposu) yüksektir. ileri alır. Issız Köşk’te (The Lonely Villa-1909).. treni durdurması için makinisti zorlar. iki grubun birbirine ateş edişini içeren sahnelerin ardışık sunulması. 6. Paraları alıp vagondan çıkarlar. pencereden içeriye bakar. Sahne: Haydutlar yolcuları indirip onların eşyasını soyar. dinamitle kasayı açar. Heyecan. kurgunun sinemada yerini belirleyen yönetmen olduğu söylenebilir. Sinemaya karşıt kurguyu Sabıkalı filmiyle getiren Porter. . ngiliz Brighton Okulu ile Porter’ın naif denemeleri bir yana bırakılırsa.

ama her film ortaklaşa kullanılan bir dilin ürünüdür. Hoşgörüsüzlük (Intolerance-1916) gibi uzun metraj filmlerinde kurguyu ustalıkla kullanır. Welles. Sinemanın evrensel dili oluşmuş. kendisinin bir dil olması anımsanmalı]. bir şok yaratılır. Çekimi saatli bomba kuran elin yakın çekimi ile başlatır. kamerada (çerçevede ya da çekimde) buluşturulur. uzun çekimlerin.. [Şiir-yapının. altlık üzerindeki kamerayla çekim yaparak sonraki kesmeye anlam yükledi. David Wark Griffith’in. Touch of Evil (Bitmeyen Balayı-1958) adlı filmin ilk ayrımında kısacık çekimleri kurgulamak yerine. . çekim sona erer. Intolerance (1916) adlı filminden kareler.. Orson Welles. birçok kesme yapılsaydı muhtemelen aynı etki sağlanamazdı. Onlar olayın olduğu tarafa bakarken. 1991: 106). 1925’ten sonra. bu dönemin filmleri canlı birer fotoğraf olmanın ötesine geçememiştir. Kameranın takip ettiği otomobil kadrajdan çıkarken Susan ve Vargas’ın tamamlayıcı etkisi başlar. Lonedale Telgrafçısı (The Lonedale Operatör-1911) adlı filmde kısa çekimler eklenerek. sinemanın dil olduğu kanıtlanmaya çalışıldı (Büker. ki kişinin bindiği otomobil Vargas ile Susan’ın yanından geçer.. ama paralel gelişmelerin eklenmesi anlamında bir kurgu. Çekimler uzundur ve kamera durağandır. Kameranın devindirilmesiyle çekim yapmak yerine. Farklı olabilecek çekimler. Böylece. Bu kurgu 1895-1905 döneminde klâsiktir. sınır kapısında otomobile rastlayıncaya kadar kayar.45 The Birth of a Nation-1916 Bu yapıtların en önemli özelliği kurgudur. 1905-1930 döneminde kısa kısa çekimler birleştirilerek yeni anlamlar yaratıldı. uygulamada bu iki sahne tek çekimde geçişken halde kurgulanır. 1991: 106-107). Kaldı ki bu iki tarz aynı filmlerde bir arada da kullanılmaktadır. çerçeveden çıkar. patlama sesi duyulur. kamera onlara döner.. Kamera devingen kullanıldığından kurgu yer yer kamerada yapılır: buna da kamera rejisi denir. Oysa günümüze kadar Potemkin Zırhlısı ve Endülüs Köpeği gibi uç örnekler dışında filmin kendisi dile dönüşmemiştir. Bir Ulusun Doğuşu (The Birth of a Nation-1916). Kurgu. bir süre de otomobille birlikte sağa kayar. kameraların devingen kullanılmasıyla. Öyleyse sınırlı örnekler dışında filmin kendisi bir dil değildir. kamera rejisinden faydalanmıştır. Griffith de. Otomobile bomba yerleştiren kişi izlenmek amacıyla kamera sağa kaydırılır. dünyanın her yerinde yönetmenler bu dili ortak kullanarak filmlerini çekmişlerdir. Bu nedenle. Onlar öpüşmek üzereyken. çekimler başlamadan tasarlanarak. Kamera Susan ve Vargas’ı kalabalığa kadar izler. Bugün film-yapı kurulurken tüm dünya sinemalarında kısa çekimlerin kurgulanması ve kamera rejisi yapılması (uzun çekimlerin elde edilmesi) kısa ve uzun çekimlerin sinemada birlikte kullanılabileceğini göstermiştir. Kesme yapılarak bu çekimden yanan otomobilin çekimine geçilir (Büker. kurgunun yerini alacağı ileri sürülmüştür.

Sovyet yönetmenleri yaratıcı anlatımcılığa yöneltti. Gücü daha önce tam olarak bilinmeden kullanılan kurgunun. 3. kesme (cut) aracılığıyla çarpıcılık yarattı. Griffith ve Porter ise anlatımcı kurgunun yaratıcılarıdır. bunu çağrışım yoluyla değil.. Uzayda birbirlerinden uzak olan ve kendi yönlerinde gelişen bağımsız iki hareketin belli bir noktada kesiştirilmesi olan almaşık kurgu biçimini çıkaran Griffith. Hoşgörüsüzlük adlı filmin son sahnesinde hızlı ve koşut kesmeler yaparak. kuramsal yönden benimsenerek. Yaratıcı ya da sanatsal kurgunun ilk örneklerine. uzam ve zamanla birebir uyuşan görüntü olmaktan çıkan sinemada eylem süresi kurgu tarafından belirlenmeye başladı. insanların birbirine kötülüklerini anlatan Griffith. çağrışımları ve izlekleri özdeş çekimleri birleştirmenin yöntemi bulunmuş oldu. Brighton Okulu ile Griffith’e mal edilebilir. Koşut (gittikçe hızlanan) kurguyu filmlerinde cesaretle denedi. Intolerance adlı filminde Sovyet sinemacıların geliştirerek mükemmel biçimde kullandıkları kurgunun bu bireşimci anlayışını yarattı. bu film. Griffith. çekimlerin sıralanmasındaki saymacılığı meydana çıkarmaya olanak sağladıktan sonra bir sanat olabilmiştir. Böylece sinema evreni 1920’lerin ortasında yeni bir dil kazanmış oldu. 1986: 29). bilim adamlarının araştırmaları ve deneyleri sonucunda gerçekleşti (Lotman. Böylece birbirlerinden farklı zamanların ve uzamların izleyici zihninde birleşeceğini kavrayan ilk yönetmen oldu. bu yeni görsel tekniği propaganda aracı olarak kullanma yoluna giden bir anlayışı gütmüştür (Özdoğru. zleksel kesme biçimi kullanılmaya başlanınca. Potemkin zırhlısı’nı (1925). potansiyelinin Sovyetler tarafından genişletilmesinde Griffith’in oynadığı öncü rol önemlidir. Méliès’in birleşik görüntüleri en uzak olasılıklara ilişkin konular alanına en aşırı gerçek dışılığı katmaya izin verdikten ve kurgu. Çekimler dalın iki yanındaki yapraklar gibi dizilenerek bir olayın anlatımsal bütünü sağlandı. Kurgunun Altın Çağı David Wark Griffith sinemanın anlatım diline yenilikler getirmiş. Kesme ve ritim konusunda yepyeni kurallar geliştirilerek. Bu yöntem Porter tarafından denenince. Eisenstein. filmin dört öyküsünün kurmaca yoğunluğunu artırdı. Dört öykünün ortak göndergesi olduğundan. değişik dönemlerde yaşanan dört öyküyle başardı. Kurgu ile ortaya çıkarılan filmin zaman ve uzam kalıbını yıktığı inancını taşımaktaydı. Kurgu. sinemayı sanat yapan kurgunun kapısı aralandı (Büker ve Onaran. Sovyet Okulunda rastlanır: Orson Welles: Touch of Evil (Bitmeyen Balayı -1958 Sinema ilk kez. Pudovkin ve Eisenstein gibi Sovyet yönetmenlerin. Özün 1985: 166-167).46 Yaratıcı kurguda ise çarpışan çekimler sonucunda ortaya üçüncü bir anlam çıkar. temaları farklı. Kameranın herhangi bir uzamın hizmetinde olmadığı düşüncesinden yola çıktı. Pudovkin Ana’yı (1926) çekti. 2004: 19).. Griffith almaşık kurguya Dickens romanlarından ulaşarak sinema sanatına kazandırmıştır. 1920’lerde Kuleshov. Bu film Sovyet yönetmenlerin ufkunda yepyeni denemelere giden yolu açtı. hakkında düşünceler öne sürüldü. bu filmlerin . sanatsallık haline dönüşecek asamaya gelmesinde (sanatsal yaratıcılığın bir dili olmasında). Kurguda temayı başat alan Griffith. Hoşgörüsüzlük adlı filmi Kuleshov işliğinde özenle irdelendi. kurgunun gelişmesine bir ivme kazandırmıştır. Hoşgörüsüzlük adlı filminde. 1985: 235. Kurgunun pratik uygulaması. Kurgu.

. denklemleştirdiği bu görüş doğrultusunda şu yargıya vardı: “ yi de. 1984: CXXII-CXXIII). böylece tüm sinema ögelerini. ama Rus sinemasında az rastlanan bir kurgu biçimidir. bunların toplam anlamı değil. bunları bütün olarak kaynaştırmayı (kurgu değişmecesini. düşünyapısal kavramları açığa vurmanın aracı sayılan kurgu alanına geçmekti. Bu görüş doğrultusunda. çekimden önce hesaplanabildi (Bazin. Farklı hiyerogliflerin birleşmesinden. bir bıçak + bir yürek = üzüntü. Eisenstein. anlatım gücü tek bir çekimle erişilemeyecek denli yüksek.47 en çarpıcı dili oldu. Kurgunun küçük evreni (microcosm) çelişkilerin iç baskısıyla ikiye bölünen. Koşut kurgu. Bu fark omuz çekim. Sovyet sinemacılar. SSCB’li yönetmenler için kurgu yüksek düzeyde birliğe ulaşabilmenin aracı. Yoğunlaşmış ve arılaşmış biçimde anlıksal sinemanın çıkış noktası. diyalektik yasaya göre çarpımları olan anlam yaratmıştır. bu yazıların yasaları üzerine oturtmuştur. görünçlükteki olanakların sınırlarını aşan. kuramını. Sovyet yönetmenleri cezbeden. Griffith’in kurguyu ortaya çıkarmasında roman yazarı Dickens’tan esinlenmesinin rolü ne ise. dönemin ABD sineması için en iyi dilsel ögedir. özelliklerini kapsayan tek düşünyapısal kavramın örgensel gerçekleştirici gücü oldu (Eisenstein. kavramsal yazı kaynaşmış farklı hiyerogliflerden oluşur. izleyicilerin bilincine yansıtılan gölgesel görüntüde yaratılmaya başlandı. (Eisenstein.. onun anlatım gücünü geride bıraktı. bu çekim tarzının özünde keşfedilmeyi bekleyen farklı çekimlerin yan yana getirilmesiyle filmsel bütünün yeni niteliğinin yaratılmasıdır. Omuz çekimde. 1991: 142-143). Griffithvari kurgunun ilgiyi. ayrıntılarını. kapalı uzamda bulunan bir insanın dinlenildiği şöyle anlatıldı: kapı resmi + kulak resmi = dinlemek. yani büyük çekimdi..) seçti. Yaratıcı kurgu. Büker. Sovyet sinema dilinin yaratılması sonucu ortaya çıkan ve sanat yöntemleri kavramının varsıllaştırıcı ögesidir. Eisenstein çekimlerin çatışmasından (çarpışmasından) orijinal. bambaşka kavramların doğabileceği düşüncesine Çin-Japon kavramsal yazısı ideogram ve hiyerogliften yola çıkarak ulaşıp. insan zihninde canlandırılabiliyordu. Eisenstein.. Resimle gösterilen (resmin temsil ettiği) iki ögenin birleştirilmesi yoluyla resimle gösterilemeyen soyut kavramların görüntülerine ulaşılabileceğini ortaya koyup “ şte kurgu budur” dedi.. Böylece Amerikan kurgu sistemiyle Sovyet kurgu sistemi arasındaki ayrım netlik kazandı. Etki. Bu görüşünü deneyerek somutlaştırdı. sinemanın kendine özgü ve kendini sanat yapacak anlatıma kavuşması için. Sovyet sinemacılar dizilemede yeni bir şey fark ettiler: niteliksel sıçrama! Bu. kaçınılmaz yöntem bu. değişik durumlarda bulunan farklı üç mermer aslanın omuz çekimlerini kükreyen tek bir aslanı oluşturacak ve orijinal sinema anlatımıyla taşlar kükredi eğretilemsi yaratabilecek biçimde kaynaştırdı. 1985: 308-335).. 1966: 42-46. anlamı tek ve içeriği yansız çekimleri anlıksal birlikler. “iki nesneyi çarpıştırarak. Örnekler çoğaltılabilir. Sovyet kurgu dizgesi evriminde Griffith’in rolü o oldu.. Eisenstein. anlıksal diziler biçimine sokmak! Herhangi bir sinemalık sergilemede kaçınılmaz araç. Potemkin’de. sözlü dilin işleyiş mekanizmasına yönelmesi gerekirdi. böylece anlam görüntüde değil de. Hiyerogliflerden ikisinin birleşimi kavrama karşılık geldiğinden. .. gerilimi ve tartımı yeğinleştirme (baskınlaştırma) amacıyla izleksel yönden iç içe geçerek kesişmeyen (sonuşmaz) koşut iki çizgi yaratan simgeleştirmesine karşılık. onların. Bu yazı anlayışından yararlanılan sinemada. Soyut kavramların “görsel” anlatımında en uçtaki özlülüğü arayan bir sinemanın. çizgi ile gösterilemeyecek bir anlam. bu kurgu! Evet. bu tıpatıp bizim sinemada yaptığımız şeydir: Resmi yapılabilir. Çizgi ile gösterilebilir iki hiyeroglif birleştirilerek. izleyici zihninde görüntüye dönüşen. Böylece Sovyet kurgusu geleneksel Griffith kurgusundan farklı yönde gelişti. nitelikçe üst düzeyde bir araya getirilip kurulan yeni birlikti. iki çekimi insan zihnine aktarıp orada birleştirerek yeni kavramın yaratılacağı” tezini ileri sürdü. ABD’nin (Griffith’in) omuz çekiminin almaşıklığı karşısında. bir köpek + bir ağız = havlamak.

Sinemanın ilk ürünü filmler (Lumièrelerin. sanatsal kurguyu ilk uygulayanlar Sovyet yönetmenler oldu. yeryuvarının başka bölümünde. irkilerek gülümsemişti. 1924’te. tek tek çekimlerin iletisini aşarak. Böylece kurgu sineması devri başladı. onların kurgulanmış hallerinin iletisi. diğer sanat alanlarında olduğu gibi filmleri estetize edecek yönde geliştiği söylenebilir. Bu filmlerin sanatsal açıdan değerlendirilerek ödüllendirilmesinde önemli ölçütlerden biri. kurguyla ilgili birçok çalışma yapmıştı. eski olanı reddeder bir çabayla zorlanmıştır. zleyiciler onların Beyaz Saray merdivenlerinden çıktığı yanılgısına kapılmıştı. Kurgu tarihsel gelişimi içinde. Bu deney Kuleshov’un “sinema kurgu ile yıkabilir. Kurgunun. Oyuncuların bakış yeri. Kuleshov’un işliğinde yapılmakta olan kurgu denemeleri belli olgunluğa erişmişti. Deneylerden ilki. Kuleshov.48 Sanatsal kurgunun doğal yasasına göre çekimler kendi içinde tek anlama sahipken. Genç Sovyet Devleti. Temel olarak duraklamaya uğraması yine bu noktada oldu. Griffith’in filmleri). sinemanın devrimi pekiştirici gücüne inandı. Film yarışmalarında En yi Kurgu Ödülü veriliyor olması da belli bir yaratıcılık isteyen kurgunun sinema dili açısından önemli olduğu yargısını doğrular. o ikisi gerçekten karşılaşmışlar gibi. Koşut kurguyu tamamlama işinin kendilerine bırakıldığı ifade edilen bu kişiler. Kurgunun Griffith’in yaratıcı çalışmaları sırasında yaşamsal rol oynadığını belirtti. lk heyecanın estirdiği fırtına dindikten sonra da kurgunun kullanımına devam edilmesi 1930’larda çekilen filminde kullanılıyor olması önemlidir. Gogol Anıtı’nın karşısına gelivermişti. Daha önce de söz edilen bu deneylerden birinde Moskova’nın farklı yerlerinde dolaşan bir kadınla bir erkeğin görüntüsü kurgulanmıştı. Birçok genç kameramanın amatör coşkuyla savaş alanlarında çektiği filmleri dilsel bir bütünlükte işleyen sinema adamları kurgunun yöntemlerini geliştirmişti. kurgunun potansiyelini başarıyla kullandılar. bu çekime kurgulanan diğer çekimin anlamı kendi bütünselliğini aşmaz. Griffith’in filmlerini görmeleri. başka dönemde. çekim parçasının bir tek iletisi varken. Washington’da Beyaz Saray’dı. Onlar. Gerçi bu tarihe değin Vertov. Lenin. başka sınıf anlayışındaki sinemacılara bıraktı (Eisenstein. 1917-1919 arasında iç savaşla boğuşurken bile sinema eğitimi sürüyordu. kurgunun gelişimini Griffith adıyla sonsuza dek özdeşleştirdi. devlet. Sinemada herhangi bir kıpırdanma yoktu. beşinci çekimde ise bir katedralin merdivenlerinden çıkmışlardı. Bu çalışmayı tamamlama işini. ilk heyecanla yoğun olarak kullanıldı. tiyatronun ve edebiyatın anlatım sınırları. Sovyet Biçimcileridir. onarabilir ve . onların aynı uzamda karşılaştıklarını düşünerek. 1923’te yaptığı üç deneyini ayrıntısıyla yayınladı. 1925’teki bu yaklaşım da sanatçılara yaratıcılığını sergileme olanağı verdi. kurgunun “ilk” şeklini tanımaları gerekmişti. Oysa elsıkışma ve Beyaz Saray çekimleri filmin asıl çekimleri arasına eklenmiş ve Beyaz Saray. sinemacıları destekledi. Devrimin ilk yıllarında. 1985: 270). Bu görüşünü şöyle ifade etti: “Griffith kurguya koşut anlayışla ulaştı. kurgudur.” Sinemanın tarihsel gelişimi (sinemanın kurgu kullanılmaya başlandıktan sonra bir sanat olabildiği anımsanırsa) kurgunun yaratıcılıkta kullanılmasını zorunlu bir hale getirir. Oyuncular el sıkışıp çerçeve dışına bakmıştı. sanatsal anlatım arayışını özgür bırakma kararı aldı. sanatsal bağlamda irdelendiğinde kurgunun yaratıcısı olarak 1920’lerin ikinci yarısında sanatlarının zirvesinde olan Sovyet sinemacıları. Kurgusal yaratıcılığın olağanüstü anlatım zenginliğinin ortaya çıkabilmesi için Genç Sovyet sinemacılarının. kendilerine bırakılan kurgu anlayışını geliştirerek. Kurgulanan görüntüde dördüncü uzam Gogol Anıtı önüydü. daha açıkçası Eisenstein’ı göstermek yanlış olmaz. Bu deneyde kadın ve erkek kurgu aracılığıyla karşılaştırılmıştı. yaratıcı coğrafyayla ilgili olandı. orijinal anlamlara dönüşür. Kurgu ortaya çıktığında kurgunun bu olanağı gözden kaçmıştı. Méliès’in. zleyiciler. kurgunun sanatsal bir anlamda kullanıldığı 1925-30 Sovyet sineması filmleriyle karşılaştırıldığında durum net bir biçimde gözlenebilir. Sonuç olarak kurgunun tarihsel gelişimi konusunda söylenmesi gereken şudur: “Kurguyu ilk uygulayan Porter ve Griffith ise de. Eisenstein kurgu temellerinin Amerikan sinema kültürünce atıldığını söyleyip.” Yaratıcı kurgu ortaya çıktığı zaman. Bugün gelinen noktada kurgunun doğuş ve gelişimini dikkate alarak şu söylenebilir: “Kurgu sinema için her şey değilse de çok önemli bir anlatım ögesidir. Bu ikili daha sonra sokaklarda yürürken gösterilmiş.

kaba kurgu denen kurgu çekimlerinin seçilmesi. bu gözlemlemede kamera salt kayıt cihazı olacak. Böylece kurgu gerçekleştirilir. dış dünyaya yaklaşıp-uzaklaşarak onları parçalar halinde. Dış dünyanın gözlenmesine dayanan kino-glaz kuramında. Bu tasarım sırasında dış dünyanın varyasyonları zihinde kendiliğinden örgütlenir (Abisel.Ş. son aşamada da kurguyla bir dizi alt tema yaratılacak. çekim. üzerine uzun süre çalıştığı kuramı. gözlerini. Dudaklar. Çekim anında yapılacak olan kurgunun hesaplanmasında yine dış dünya gözlenecekti.Onaran. görünen dünyanın örgütlenmesi ilkesine dayandırdı. “Vertov’a göre insan yaşayan varlık olduğu gibi. Kuramın ilkelerine göre. onu dağıtıp. Onların ardışık kurgusu eşzamanlı tasarlanır. karmaşık bileşkeler halinde ardışık gelir. ayrıntılar sine-göz yaklaşımıyla kavranır. bunların ana eğilim doğrultusunda örgütlenmesi gerçekleştirilecek. Gerçek dünyayı evirmek Vertov’u yepyeni anlamlara da ulaştırdı. Vertov. dudaklarını boyar. Bütün bunların yapılması sırasında. film de bir canlı organizmadır. aynı zamanda öykülü film çekimlerine başkaldırı olarak ortaya çıktı. Gerçeklik ögesi olan kurgu yöntemi. ancak yakın çekimle sağlanabilen yüz ifadeleri aracılığıyla psikolojik durumun tüm etkilerini verebilen yaratıcılık ürünü filmlerin yalın anlatımına dayalı bir sinemadır. Film denen yapıt. bacaklar. yönetmenin beyni. insanın sürekli içinde taşıdığı duyarlılıkların tüm berraklığıyla yansıtılması olarak tanımlayan Sovyet Biçimci sineması. varsa eksik kalmış çekimler saptanarak eksiklik giderilecek. kirpiklerini. kino-glaz (sinema-göz) kuramının yaratıcısı Vertov. yaratıcı kurgunun önemli örneklerinden biri olmakla kalmadı. üretiminde kullanılan nesnelerin özünü yansıtması. püriten bir sinemanın doğması için bir kapı açtı. Gerçeklik kolay sezinlenememesine karşın. sanatsal kurgunun gelişmesi. Deneyler. “yaratıcı anatomi” dedi (Alim Şerif Onaran. Sanatsal öze sahip bu kurgu. Devinimlerse. kurgu yalnız film parçalarının eklenmesi değildi. kino-glaz için temel oldu. çünkü gözün fonksiyonlarını yüklenen kameralar. 1989: 43). kurgucunun eli ve kameramanın gözü olduğu canlı varlıktır (Gevgili.” Pudovkin ile ona sinemayı öğrettiğini savunan Kuleshov. ayakkabı iplerini bağlayan eller farklı kızlara aitti. dış dünyanın gözlemiyle. Sovyet Yönetmen Dziga Vertov Sovyet kurgu sisteminin yerleşmesine önemli katkılarda bulunan. kuramın sorunsalı olan gerçek dünyayı gözledi. kurgunun yaratıcılıkta kullanılmasının ilk örneklerinden biri ortaya konuldu. Gerçekte olmayan bu genç kız yaratıcı kurguyla yaratılmıştır. Bu örnekte: genç kız aynanın önünde oturur. “seyreden gözler” gibi algılar. Kurgunun birinci işlevini. 1989: 121). insan yarattı. Öneriler gerçekleştiğinde. . bunların aracılığıyla asıl büyük temanın açıklanması gerçekleştirilecekti. bu özel kurgu yöntemine. bu dünyanın özünün evrilerek yeniden sunumu (gerçekliğin yansıması) sağlanacaktı. 1986: 71-76). temponun ayarlanabilmesi için çekim uzunluk ve kısalıklarının etkisi saptanacak. Sonra ayakkabılarının iplerini bağlar. Kuleshov ikinci deneyinde. gözlem sırasında tasarlanır.49 aynı malzemeyi yeni görüntü düzenleme yolunda kullanabilir” tezini doğruluyordu (A. 1986: 71-76). yeniden kurma çabası güttü. Sovyet sinema akımı içinde yer alarak kurgunun altın çağına giden yolu açtılar. kurgunun görevi süzgeç olmaktı. çekim koşulları kurgu perspektifi doğrultusunda değerlendirilecekti. Filmin. Bu deneyde olmayan bir coğrafya kurularak. sunum sırasında da bu özellikleri yansıtır. Kuleshov. gözler.

Bu nedenle. Gevgili. onları toplayan kişinin benim olmamı kararlaştırdı (Luda.” Böylesine bir ortamda çalışma güven ve özgürlüğüne sahip şanslı sanatçılardan birisi olan Pudovkin. hızlı kesmeler yaparak bağladı. Birbirinden bağımsız çekimler kurgulandığında yeni bir anlam doğuyordu. ilgiyle bir yere bakan insanların görüntüsünü ekleyerek. ünlü bir satranç oyuncusunun oyununu filme aldı. Schnitzer. 1962’de Paris’te hiç hoşlanmadığını söylediği “size göre kurguyu ilk kullanan kimdir” sorusuna. Martin 1993: 99). filmsel gerçeklikten söz eden ilk Sovyet yönetmen olup sanatsal kurgunun yaratıcısının kendi olduğunu savundu. Griffith. kurgu kuramının yaratıcısı kuşkusuz Eisenstein’dır. yönetmenlerin en büyüğü ve dahi saydığı Eisenstein’ın. Onu bu kurgu biçimine götüren Amerikan filmlerini çözmek. Schnitzer. bir daha asla öylesine açık biçimde genç insanlara ait olmadı. ilk bakışta birbiriyle ilgisiz görünen çekimleri. Mühendis Prite'nin Projesi filminde elektrik pilonları görüntülerinin arkasına. denemek ve yaratmak için gerekli koşulların daima hazır olduğunu belirttiği bu özgürlükçü. Schnitzer. buna tamamen farklı bir uzama ilgiyle bakan insanların görüntüsünün kurgulanmasıyla (nesne imgesi yerine. verilemez tarzda bir yönetmenlikle ortaya çıkarttı. Kurgunun altın çağının yaratılmasında Pudovkin’in de emeği vardır. Martin 1993: Arka kapak yazısı). sinemanın yolunu aydınlatan bu buluşun mimarının koşullar olduğunu kabul etmek gerekir. Mühendis Prite’nin Projesi adlı filmini Ekim Devrimi öncesi izin verilmeyen. devinimden. Kuleshov ile Eisenstein arasındaki ‘kurgu’ odaklı tartışma bağlamında Kuleshov. benim sinemada keşfedebildiğim şeyi o kendi dehasıyla olağanüstü bir güçle hakikaten Sovyet ve devrimci damgası taşıyan bir şeye dönüştürebildi (Luda. sinemanın ilk günlerinden beri bilinen uzaysal uzamın ötesinde yeni eylem ortamları yaratıldı. dolayısıyla da yakın çekimlerden aldığını fark ettiğini söyledi. Diyalektik kurgunun ortaya çıkmasını sağlayan gerçek neden ise Sovyet topraklarındaki siyasal ve toplumsal gelişmelerdi. araştırmak. kendisinin öğrencisi olmasından övünçle söz etti: “Eisenstein’ın bir dahi olduğuna kuşku yok. Martin 1993: 90)” dedi. Kullanılan ayrıntı çekimler onun yapıtlarına çarpıcı bir görsel zenginlik kattı. yazgı. filmsel dinamikten. kurgu hilesiyle bu oyuncuyu filmin karakterlerinden biri haline dönüştürdü. Schnitzer. kurguyu ortaya çıkarmak için kafasını çok yorduğunu ve Amerikan sinemasının izleyicileri büyüleme gücünü bu kurgudan. kurgu üzerine oturtulmuştu. 1989: 123-125). tüm sanatlar aracılığıyla sinemaya da yansıtılmasının tüm yapısal sorunlarını tartışacak yetkede bir sanatçı olduğunu yapıtlarıyla ortaya koydu. . Kozintsev. bu savını inandırıcı bir şekilde ortaya koydu (Luda. Biricik tehlike ise o dünyayı sizlerden daha genç kişilere kaptırabilecek olmanızdı (Luda. böylece yoğun duygusal etkiler yarattı. “Griffith” yanıtı verdi.. Büyük bir çalışma coşkusuyla dolu olunan o günlere özlem duyar: “Dünya o dönemden sonra. Satranç Humması (Shakhmatnaya Goryachka-1925) filminde. Puşkin ve Tolstoy yapıtlarının düzenlemelerinin. ilerici ve yenilikçi koşullardan övgüyle söz eder. Kuleshov. kurgu sözcüğünü ilk kez kullanarak eylemden. 1989: 43-45). yepyeni bir uzam-coğrafya yarattı. Eisenstein çok yönlü çalışmalarının sağladığı birikimle kuramı en köklü tarzda yansıtabilecek özellikte ve yığınsal diyalektiğin (eytişimin). Mühendis Prite’nin Projesi filminde. kısa süre de olsa. Sanatsal kurgunun kuramcısının kim olduğu tartışması bugün de netlik kazanmış değildir. Filmin komedi yapısı. aniden şampiyon oyuncunun elinde beliriyordu.) anlam zinciri oluşturulabileceğini savundu.50 Kuleshov. bakan insan imgesi. Gaglar (gülütler) kurgu hileleriyle kotarılmıştı (Abisel. ancak kurgu üzerine ilk kuramsal çalışmayı kendisinin yaptığını söyleyerek tartışmayı noktalamak için “Uygarlık ve kültürün belli bir döneminin havası o düşünceleri zaten doğurmak üzeredir. bunun yanında Sovyet Edebiyatını kavramak oldu. Onun başarısının sonucu. Filmde genç bir kızın sinirlenip fırlattığı satranç taşı. bu sanatçıların yapıtlarının olay bağlantılarının son derece kurgucu olduğu sonucuna ulaşan Kuleshov. Sovyet sinemasının öncülerinden her yönetmen kendini sanatsal kurgunun yaratıcısı ilan etse de. taş şampiyona fırlatılmış gibi görünüyordu. Martin. Aslında Genç Sovyet Sinemacıları Kuşağı’nın çabalarını birbirinden soyutlamaya olanak yoktur. 1993: 88-89. Bir uzamdaki herhangi bir nesnenin fotoğrafının çekilerek.

Eisenstein’ın. sinema anlayışını da bu temellerin üzerine oturttuğu görülebilir. çekim içindeki diyalektik (eytişimsel) çatışmanın (çelişkilerinin) aşılarak yan yana bulunan iki çekimin çatışmasına doğru genişlemesi içlemini kapsar.. onun önemli yapıtlarından Ana (Mat) filminde de rastlanır. Parçaların toplamından daha güçlü bir etki yarattı. Tutuklu oğul.51 Bu ustalığa. yöntem olarak sınıf çatışmasını kapsayan karşıtlıklar savaşının bir özdeşi değil.. sonsuza. güçlü ve yeni bir birlik. Çekim içindeki (resimsel) bir çatışmanın gizil kurgu olduğu da böylece ortaya çıkar (Abisel. Griffith. Bu parçalar Sovyet . “kurgusuz hiçbir sanat yapıtı olamaz” savını doğrular. Kurgu kuramının özüne inildiğinde. Ancak Griffith yapıtlarında. Bu da. kurgunun geleceğini tartıştığı. Eisenstein ve öteki Genç Sovyet yönetmenlere göre kurgunun en küçük evreni (microcosmu). varsayımsal ve ideal bir uzlaşmada buluşmaya doğru. Eisenstein. Bu temel anlayışıyla Sovyet kurgusu kaynağına özgü geleneksel ikici kurgu estetiğini gerilerde bırakmıştır. Oysa çizgiler. nitelikçe daha üst düzeyde yeniden bir araya getirerek anlatım yaratma. enerjisidir. onun toplum yapısında bulur. Griffith ve Eisenstein kurgularının farklarını belirten en somut bilgi şudur: “Kurgu. koşutluk yaratacak bir sıraya göre ekledi. coşkuyu artırdı (Eisenstein. çelişkilerin içsel baskılarının yarattığı bölünmedir. Pudovkin bu denemesiyle gerçekte olmayan bir uzam kurarak kurgunun altın çağının yaratılması sürecindeki gelişmeye ivme kazandırır. birbirinin sonuşmazıdır (asimptotudur). Sovyet kurgu sisteminin gözeleri çoğunlukla ayrıntı çekimler ve kısa kesmelerle kotarılan film parçalarıdır. Bu kurgu biçimi. 1985: 317).. Amerikan omuz çekiminin almaşıklığı ile koşutluğunu bütünleştirerek kaynaştıran Sovyet sinemacılar kurgu değişmecesini (yazında sözcüğün kendi anlamının ötesinde yeni anlamlarda kullanılmasını) çekimlerle ortaya koydular. çekim kurgunun gözesidir. hapisten kurtarılacağı haberinin yazılı olduğu kâğıdı okurken. tartımını sağlayan kurgunun en görkemli ustasıdır. 1984: CXXI. Griffith'in sinemasının. arkasından gelecek olanlar için yol açar. uzlaşılamaz çatışmanın uzlaşılacağı hayaline koşar. Eisenstein’a göre gelişmelerin doğru çizgi üzerindeki hızlı devinimini. sanatsal yapıtların ortak paydasını. kurtarıcıların dörtnala at koşturan çekimini. sanatın temelini.. Tüm bunlardan sonra Griffith kurgusu ile Sovyet kurgusunun temel farkı için ‘ilkesel’ denilebilir. ilkeleri açısından Griffith’in kurgusundan esinlenmiş olsa da. 1985: 313-319). parmaklarının ve yüz ifadesinin ayrıntı çekimleriyle dış dünyanın bahar panoramaları kurgulanır. başka özellikler taşıyan bir toplumun iç yapısını imgeleyen karşıtlar birliğinin (çarpışan karşıtlar birliği) yansımasıydı. Griffith ile Sovyet sinemasının kurgusal farkı ortaya çıkar. Kurgu kavramının bu genel eğilimini yaratma görevinin kendisine düştüğüne belirtmekte sakınca görmeyen Eisenstein.. Bu anlayışa göre çekim hiçbir koşulda kurgunun ögesi değildir. şiir gibi kültürel bilgi zeminiyle). Kuleshov gibi. Görüntüsel kavranım sonucu yeni biçimde düşüncede yaratma (izleyicilerin aktif katılım ve gördüklerini birikimleriyle bütünleştirerek tamamlaması). korku içinde kıvranan kurbanın çekimlerini küçük parçalara ayırarak. sevinç ve coşku bu yöntemle yaratılır. Birbirine koşut iki çizgi yoksullarla varsıllar. bunu bilmediği anımsanacak olursa. bu iki koşut çizginin kesiştiği (aslında kesişemediği) yere. Eisenstein. 1989: 126). Bunlar. bunu kendi kurgularının özüne yerleştirerek yarattılar. Bu çıkarımlarla kurgunun sinemanın alanını aşarak tüm sanatları kucakladığı söylenebilir. kurgunun kökenlerini Griffith ve Amerikan sinemasında arar. onun kurgu ilkelerine karşı olduğunu belirtir.” Sovyet kurgusu. zengin geçmişiyle (mimari. Griffith’in düalist (ikicil) dünya görüşüne dayanır. Amerikan kurgusunda omuz (büyük) çekimin başat olmasıdır. ama Griffith’in sık kullandığı koşut kurgu Sovyet sinemasında en az rastlanan kurgu çeşididir. kurgu biçimini yakaladığı. tiyatro. avuntuya. Çekim ve çerçeveyi özdeş saydığı için. Bu kurgu anlamı yeri artık yüksek düzeylerde olan yepyeni bir birliğe ulaştırmanın katalizörüydü (Eisenstein.. Ayrıca söz konusu dönemde çekilmiş filmlerin gözlenmesi sonucunda görülen diğer fark. Griffith’i besleyen yansımaları. Çekimlerin bu ayrıntı olma özelliğiyse Sovyet kurgusunun potansiyel etkeni. kurgunun yetkin bir kullanımında çerçeveyle kurgu arasındaki ilişkilerin aşamalarının tanımlanması gerekir.

Bu nedenle filmlerinde kurgu önem taşımıyordu. dönemin Sovyet filmlerinde gözlenebilir. anlatım kısırlığı çeken görüntü yetkelerini aşan özel bir anlama ulaşabilmenin tek aracı kurgu olmuştur. Öncülerin hiçbirisinde bulunmayan. çılgınca çalışan insanlar. izleyicinin belli çözümlemeler yapmasını gerektirecek kapsama sahipti. Vertov. . Amerikan sinemasının savaş öncesi yapıtlarında görülen görünmez kurgu. Genç Kızlar + Çiçek Açan Elma Ağaçları = Umut gerçekliği yaratabiliyorlardı. çekimler arasında seçim yapmak. objektifin ve kadrajın doğası gereği. Flaherty vb. diyalog gibi elemanlarla estetize edilen gözelerin anlamlı bütün yaratmak için düzenlenmesiydi. öte yandan Alman sinemacıları ışık ve dekor üzerinde zenginleştirici zorlamalara yönelerek. Kostüm. kurgunun potansiyelinin eksiksiz kullanıldığı bir kurgu değildi. Pudovkin ve Kuleshov’un kurgudan beklenti ve bu yöndeki çabaları anımsanacak olursa. makine insan. Bu dönemin sonunda bu sınırlar iyice genişletildi. romandan.. yönetmenlerin filmlerinde gerçeklik ögesi daha çok bulunduğu (böyle olmasına dikkat edildiği) için. onun dinamizmini etkileyen. montaj sanayisinde aksamların kurgulanması gibi bütünselleşmeydi. Atraksiyon kurgusu ise. terlemiş insan göğüsleri. aynı anda her şeyi göremez. kurgunun yaratıcısı sıfatını fazlasıyla hak eder. bir kol bir çark. bir kol. düzenleyen. Kendisini kurguya götüren yolda. Ulaştığı ‘şok’ edici doruğun alt nedenlerinden birisi. film-yapıya kurgulanarak yeni duyumlar. 1985: 317). mimariden çıkarttığı gözelerin birleşmelerinden. dekor. karmaşıklaştıran etmenler bireyin kontrol altına alamayacağı kadar güçlüdür. çalışan ve güç harcayan insafların gergin yüzleri. aynı yöntemleri kullandıkları söylenebilir. nötronların ve iyonların. Koşullar kurguyu zorunlu olarak ortaya çıkarmıştır (Gevgili. uyum ve uyumsuzluklar hayatın içinde de vardı (Eisenstein. Bu çabasıyla yığınsal devinim ve değişimlerin ödünsüz arayıcısı olduğunu ortaya koyan Eisenstein. Bu bağlamda dışavurumcu kurgunun temsilcileri Stroheim. Onun kurgu görüşü. Atraksiyon kurgusunda öyküsel akışı kıran çekimler. dolayısıyla sürekli devinimin ortaya çıkaracağı sentezi de. yönlendiren. Eisenstein’ın eseriydi. Durağanlık. çekimleri ardışık getirilerek sessiz sinema döneminin kurgu sınırı olabildiğince zorlanmıştı. bir çark. Kuleshov. 1920’lerde yaptığı birçok yazılı ve sözlü açıklamada sinemayı çekimlerin yan yana getirildiği bir sanat (en doğru tanımla yan yana getirme sanatı) olarak niteledi. şiirden yararlanan Eisenstein bu kurgu yaratıcılığında diyalektik yasanın motor görevi gördüğüne inanıyordu. ışık. Kamera. çarkları çeviren eller. mutlaka savaşılması gereken bir engeldi. müzik motiflerinden. Sinema sessiz olduğu için. Durağanlık ilerlemenin önünde engeldi. tiyatrodan (Japon tiyatro kumpanyası kabuki’nin gösterisinden). yenilikçi. kuşkusuz 1930’ların başlarına kadar filmlerin sessiz çekilmesidir. Griffith farklı coğrafyalarda geçen iki olayın eşsüremli gelişimini anlatmakta başarı sağlayarak bir öncü olmuştu. çelişkilerin çarpışması belirliyordu. yozlaşmaya kapı açacak olan değişimlerin dışında kalan ilerici. Murnau. çatışmalar. Bu da gerçek yaşamdaki insan ilişkilerinden ve yaşamın zaman-uzam içindeki devinimlerinden kaynaklanan olayların öyküsel sıraya göre eklenmesi değildi. akkor halindeki bir kazan. toplumsal statiko değildi. daha zengin anlamlı görüntüler yaratmışlardı. ancak hayatın roman. Potemkin Zırhlısı filminde. pratik sınırlarını zorlarken. 1989: 50). Bir taraftan Sovyet sinemacıları kurgu tekniğinin kuramsal. Vertov. Birleşik görüntülere yüklenen anlam. kruvazörün makine dairesi. insan makine vb. Pudovkin. film gibi kurgulanamayacağı açıktır. resimden. Atraksiyonlar kurgusu olarak açıkladığı kurgu.52 kurgusunun çarpıcılığı için yeterli olmayacağı için gözeler daha küçük parçalara bölündü. Özlenenleri yaratabilecek dinamikler. şiir. gerçekliğin yitmesi tehlikesini taşıdığından sakıncalı görülmüştü. Kurguyu yaratan karşıtlıklar. bilimde elektronların. Çin-Japon yazısından. monometrenin yüksek basınç derecesini gösteren skalası. Gance ve Eisenstein doğrudan gelişen olayı kurguyla göstermeyip gerçekliğin seçilen elemanlarını kurgulayarak salt onu ima etmeyi yeterli görüyordu. kamera harekei. Eisenstein’la aynı amaç peşinde. yeni anlamlar yaratılıyordu. Eisenstein. bu çok özel kişiliğinin uzantısıdır. Aralarındaki fark sanatçıdan sanatçıya değişebilecek dokunulamaz ve doğal farklardır. devrimci değişimler geleceği. Bu.

soyut yaratıcılıkta.53 Çerçevelenen bir uzamdan da hiçbir şeyi kaçırmaz. Kurgu çağdaş sinemada. Kurgunun ortaya çıkması ve gelişmesi sürecinin kilometre taşlarından biri olan bu kurgulamaya. toplumsal görevi. Nanook bir fok balığı avlar. Çağdaş filmlerde (imge. onların kurgu anlatımına önem vermemeleri doğaldı. Sessiz sinema devrinde kurgunun yöntemleri. doğası. Bu etki. kaçınılmaz olarak bu nedenle yaygın olarak kullanılır. gerçek zamanla birkaç dakikada olup-bitecek bir gelişmeyi kısa çekimleri kurgulayarak uzaysal zamandan daha uzun zaman yarattı. 1925-1939 döneminde alabildiğine kullanılan yaratıcı kurgu. Kurgunun sinemada görevini tamamladığı savunulursa. tüm dünya sinemasına Sovyet Okulunun armağanı olarak kaldı. Aynı şeyler. ancak yapıtlarının içkurguları vardı.). Şeylerin diyalektik sisteminin izdüşümü beyinde. Bu nedenle. dolayısıyla kurgu tekniğine yüzeysel bakılmış olur. zleyicinin zihnindeki çelişkileri ayaklandıracak nesnel görünümler oluşturmak ve çatışan tutkuların canlı kıvılcımlarından tutarlı düşünce kavramları biçimlendirmektir. Welles derinlik çekimini kullanan ilk yönetmen değildi. böyle bir anlayışla diğer sanatlarla sinema arasındaki bağ (en önemli ortak anlatım ögesi sayılması gereken kurgu bağı) görmezlikten gelinmiş olur. Bunlar düşüncenin diyalektik yöntemini. çünkü sanat. Welles’in ve Wyler’in farklı çizgisiyle sarsıldı. Marks ve Engels’e göre de diyalektik öğreti dünyanın dışsal olaylarının diyalektik akışının. her sanat yapıtının ve her sanat biçiminin temel ilkesidir. Sanatın işi. Welles. yöntembilimi bakımından her zaman çatışmadır.. ilham verip çıkış noktaları yaratırken. Bekleme süresi uzaysal zamana denk gösterilir. kurgu. Bu tarzda zamanı kısaltarak yeni anlam yaratmak için tek çekimlik diziler arasında doğan derinliği gözetmiştir. dinamiğin diyalektik ilkesi çatışma içinde somutlaşır. Welles. ardında. kurgunun. düşünce gelişimindedir. kurgusuz sanat yapıtı olabileceği kendiliğinden onaylanmış. ki bu.. tersi olarak uzaysal zamanı filmsel zamana indirgemeye.. kurgunun dışavurumcu oluşumlarını da kullanmıştır. yani Griffith yakın çekimi kullanan ilk yönetmen olmadığı gibi. varlıkların bu çelişkilerini ortaya koymaktır. Citizen Kane (Yurttaş Kane) filminde kamerayı hareketli kullanarak. Her varlık kendine göre başka varlığın önünde. Kurgunun izleyiciyi yönetmenlerin istediği yöne doğru yöneltmesinde kullanılması. 1938’e gelindiğinde. Sentez çelişkili iki zıtlığın sürekli evrimi olarak tez-antitez çatışmasından doğar.. biçim verme sırasında sanatı üretir. Av süresi gerçek zaman içinde verilerek sahne tek çekimde kotarılır (Hauser. Sesin sinemada yerini almasından sonra da. Sanatın işi. yani özünün bilinçli bir yeniden üretimidir yalnızca. o günden beri sayısız çoklukta filmde başvuruldu. Oysa kurgu. sinema filmleri için önemi onaylanmış olmaktadır. daha önce kurgunun statik çerçeve içinde oyuncu devinimleriyle sağladığı etkiyle aynıydı. 1984: 424. yönetmenin söylemek istediklerini onun aklına getirirken (onu yönlendirirken. metafor ve çağrışım aracılığıyla anlam yaratmak için) sanatsal kurgunun kullanılması sinemanın kurgu öğesinden yoksun olamayacağını gösterdiğine göre. Flaherty’nin Kuzeyli Nanook filminde. Eisenstein da bu görüşlerden yola çıkar. yönetmenin söylemek istediklerini betimlemek için kullanılmaya başlandı. Bazin. 1985: 178). altında üstündedir. Odesa Merdivenleri ayrımında. içinde kendine özgü kimi yasaları ve belli ilkeleri olan sanat yapıtı yaratma aracıdır (Özön. betiğin teması ve betik-kurgu arasında vazgeçilemez bağın oluşturulması. toplumsal işlevi bakımından. Bu felsefe şeylerin dinamik kavranışı üzerine kurulmuştur. yaratıcı eğilim ile doğal varoluş arasındaki organik dural ile tek amaçlı girişim . 1993: 24-29). diyalektik maddeciliği felsefeyi üretir. çekim derinliği yarattı. sistemin izdüşümü. Şeylerin dinamik kavranışı aynı ölçüde sanatın ve onun biçimlerinin “doğru” olarak kavranması için temel bir gerekliliktir. somut yaratış sırasında. Diyalektik Kurgu ve Eisenstein’in Kurgu Çeşitleri Eisenstein’ın kurgu kuramı “Goethe’nin doğadaki şeylerin tek başlarına görünemeyeceği” teziyle çakışır. 4. Sanat alanında. Potemkin’de kurguyu uzaysal zamanı filmsel zamana indirgemenin çok ötesinde kullandı. doğası gereği. kurgunun görevini tamamladığına inanıldı. Oysa Eisenstein.

çarpıcı kurguyu çağrışım kurgusuna ve onu da anlıksal kurguya dönüştürmüş oldu. mutlaka aynı olaya bağlı olması gereği bulunmayan bir başka görüntü ile yaklaştırılarak pekiştirilmesidir. Eisenstein’ın çarpıcı (atraction). Eisenstein bu kurguyu önce tiyatroda denedi. izleyici zihnine çağrışımcı görüntü gönderip. diğer yarısını endüstriden aldığı çift sözcüklü tek terimle ifade etme düşüncesiyle “çarpıcı kurgu” kavramını ortaya attı (Wollen. aynı zamanda mutlak düşünce alanında da dinamizmi oluşturup belirler (Eisentein. Bu kurgu sınıfları birbirleriyle çatışma ilişkilerine girdiklerinde “kurgu yapıları” olurlar. gittikçe daha fazla belirginleşen bir kurgu çeşidine ilerlendiği kolaylıkla gözlenebilir. bunlar birbirini yansıtan. kurgu çeşitleri birbirinin devamı niteliğindedir. anatomi resmine dönüşür. Örnekten de anlaşılacağı gibi. varoluşun edilgin kuralı gereği organik biçimin sınırıdır. yedi ana sınıfta irdelenen kurgu çeşitlerine kurgu yöntemleri de denilir.1. Eisenstein. Bu anlayıştan yola çıkan Eisenstein. yani akılcı mantığın kurallarının uygulanması. Bunlar kopuk olarak ele alınamaz. kuramını bu temele oturttu. 4. 1984: CXXVI-CXXVII. Zira izleyici coşkulu bir duruma bu kurgunun sağladığı çağrışımlar yoluyla yöneltilmektedir. belli bir tepki oluşturmak. 1985: 91). anlıksal kurgu onu anlıksal filme ulaştırdı (Eisenstein. çarpıcı kurguda amaç. Eisenstein’ın amacı en soyut kavramları gösterircesine sinema perdesinde aktarmak olduğundan. Bu yeni bir aşamadır. elektronların. Eisenstein. bir San Bebastian tablosu. 1989: 127). Üsttitremsel kurgu ise. izleyiciyi yepyeni anlamlara götürmek için geliştirilmiş ilk kurgu çeşididir. Adı. Bilimde iyonların. 1989: 32-39. dizemsel (ritmik). Bu hiyerarşide görüldüğü gibi. Bu da dönüştürülüp anlıksal kurgu yaratıldı. Akılcı biçimin sınırı ya da üretimin etkin kuralı ise çatışmadır. yani organik mantık ise. 1984: CXXVIII-CXXIX). Bazin (1966: 45) de. Ölçümlü kurgudan dizemli kurgu katmanına geçiş çekim uzunluğuyla görüntü içindeki devinim arasında bir çatışma yaratır. sanatta bir çarpıcılık olması arzusuyla. birbiriyle çatışan. karşılıklı ilişkiler kurarak her birinin örgensel olarak diğerinden oluştuğu. nötronların bulunmasına karşılık. Çarpıcı Kurgu (montage of attraction) Çarpıcı kurgu. Bu tek amaçlı girişimin aşırı büyümesi. sanatı matematik teknikçiliğin kemikleşmiş kalıbına sürükler. üsttitremsel (overtonal). Çağrışım Kurgusu (association montage) Eisenstein Grev’de kullandığı çarpıcı kurguyu geliştirerek Ekim’de kullanmıştır. 1975: 57-58). bütün haline getirilen izlenim birimlerinin bir yarısını müzikhol sanatından. ölçümlü (metrik). . filmin yönetmenin gözünden takip edilerek kavranmasını sağlamaktır. Yağlıboya manzara topoğrafya haritasına. Organik doğallığın aşırılaşması. dizemsel ve titremsel ilkeleri arasındaki çatışmadan doğmaktadır (Eisenstein. Zira doğa. çekimin temel titremiyle. Sinemaya geçince de. kurgu kuramını laboratuvar koşullarında ve bilimsel yoldan ele alarak geliştirmiştir.54 arasındaki çatışmadır.2.” Çarpıcı kurgu “kısa-yakın çekimlerin şok etkisi yaratacak biçimde kurgulanması” olarak da tanımlanabilir. Organik biçim mantığı karşısında akılcı biçim mantığı. bu kurguyu şöyle tanımlar: “Bir görüntünün anlamının. Böylece sinema en önemli kurgu yapısına kavuşmuştur. çağrışımsal (association) adı verilen. Çalışma prensibinin doğası gereği. Abisel. anlıksal (intellectual). çağrışım kurgusudur. Öyleyse sanat. gelişim sırasına göre değerlendirilebilir. sanatı biçimden yoksunluğa indirger. Evrensel kurgu çeşitlerinin kaynağı da Eisenstein’ın sınıflandırmasına dayanır. kisinin karşılıklı faaliyeti. 1985: 94-95). titremsel (tonal). yalnızca zaman–mekan sürekliliğinde değil. çatışmda sanatsal biçimin diyalektiğ’ini üretir. Bu kurgu çeşidine Eisenstein’ın Grev adlı filminin kovalanan ve yakalanarak öldürülen işçileri gösteren çekimlerine karşıt konan mezbahada boğazlanan öküzler çekimi örnektir (Büker. 4. çatışma ile doğanın kesiştiği yerde aranmalıdır.

Örneğin. kısa bir süre gösterilip. düzenleniş ve perspektif açılarından elbette estetik olmalı. Kimi yönetmenlerin film yönetmenliği ile fotoğrafçılık arasında sıkışıp kalmasına. öyküsel düzlemin açı değiştirilerek ya da kamera rejisiyle estetik bir biçimde anlatımını sağlamanın da ötesinde salt resim. . bunlarsız sanat olamayacağını belirtir. formülün temel orantısı korunmalı. boya ile oylumu. “Eee. ışık. ne var şimdi bunda” diyecektir. Bu kurgunun temel ölçütü çekimlerin uzunluklarıdır. 1963: 72-73). sinemanın en küçük birimi olan çekim ölçeğinde çözmüş olur. 4.” Tarkovsky ritmi. Filmin ritmini yaratan şeyin. Dizemsel Kurgu (rhythmical montage) Dizemselliğin (ritmin) tüm sanat yapıtlarında ulaşılmaya çabalanan (aranan). yi seçilmemiş sözcüğün yazında yapıtın gerçek olma özelliğini bozması gibi ritmin de filmlerde aynı olumsuzluğa yol açacağını söyler (Tarkovsky. çekimler birbirine müzik ölçüsü uyumunda uzunluğa göre eklenir. bir çekim sürecinde geçen zamana benzeşimi olduğunu savunan Andrei Tarkovsky de ritmi şöyle tanımlamıştır: “Ritim. Çekim. Gerilimin yaratılması için. ritm olduğunu savunur. ot yemeyi sürdürse. Bu anlamda sinema. Ölçümlü Kurgu (metric montage) Eisenstein bu kurguyu. tüm bunları bütün halinde birbirine bağlar. başını sallasa. filmi belirleyen ögenin kurgu değil. Ölçümlü kurgu sinemanın. Ritmi oluşturan şey. algısını tamamlayamayan gözü rahaysız eder. salt fotoğraf gibi algılanarak. bunların da öyküye katkısı olmasa.3. dahası devinimli görüntülerin özü durumundadır. yüzü yeterince ilginç olmayan bir insanın baş çekimini gereğinden fazla göstermek izleyiciyi sıkar. üzerinden buharlar çıkan bir atın görüntüsü algıyı doyuracak kadar gösterilirse. “kurgu çeşitleri içinde en yalını” diye tanımlar.4. Burada sinema kurgusu kastedilmese de. Kagan. doğası gereği matematiksel işlemler gerektiren bir sanattır. bileşke sanat olan sinemadır. sonuç olarak beklenenlerden farklı bir şey olmasa. parçalar mekanik biçimde uzatılıp-kısaltılmalıdır (Dobson. perdede uzun süre tutulması sinema sanatının doğasına uygun değildir. ne kadar süre kalırsa göz doyuma ulaşmadan perdeden çekilmiş olur? nsan bilincinin algı süresini iyi hesaplayan bir yönetmen. Sinema perdesinde bir baş çekim ne kadar süre kalırsa algılanır ve artık sıkıcı olmaya başlar. kişnese. planların içindeki zaman baskısıdır. Donuk çerçeve içindeki eylemsiz. Sabit bir çerçevede duran nesnelerin işlevsiz oyuncuların çekimleriyle. 141). anılan bileşimlerin sinemanın doğal yapısının gereği olduğu ortadadır. metrik kurgunun önemi ortaya çıkar. ritmik kurgu kavramından da soyutlar. yağmur sonrası sisli bir havada. izleyiciler bir süre sonra haklı olarak. yönetmen bu çekimi göstermeyi sürdürse. 1992: 136. sağa sola yürüse. bileşimle ritmin sanat yapıtında. izleyiciler son derece estetik ve şiirsel bir çekim görmüş olur. ancak onun tablo ya da fotoğraf olmadığı unutulmamalıdır. çerçeve içi devinim ve değişimleri film sanatının doğasına uygun olarak düzenlenmiş çekimler ve kamera rejisiyle kotarılmış çekimler karıştırılmamalıdır. ıslak çimler üzerinde otlayan. hareket ile yerleşimleri. 139. çcoşkusal-psikolojik eylemin görünür kılınması için en yetkin sanat kuşkusuz. yapıtların anlatımına (diline) canlılık getiren bir öge olduğu Kagan’ın (1993: 445) sözlerinden çıkartılabilir: “Sanat yapıtında bileşimle ritmin kuruluşu aynı zamanda içcoşkusal-psikolojik eylemi görünür kılar. Film-yapının bir gözesi saydığımız çekime bu açılardan bakıldığında. buna karşın. bir tarlada. filmin bölümlerinin metrik düzeni içinde ardışıklık yaratılması değildir. renk. düğümler ve düzenler. kuyruğunu oynatsa.55 4. Sinemada çekimler içerik. Aynı çekim uzun süre gösterilirken de at dönüp baksa. Beklenenden az süre gösterilen çekim de. bu alıntının devamında. insan gözü ve algısı doyuma ulaşmadan perdeden silinirse rahatsızlık yaratır. sanatsal-imgesel dokunun kuruluş temelini oluşturduğunu. Çekimlerin. Dış biçimin tüm ögelerini. sıkıcılığı ya da gözün doyuma ulaşmamasından kaynaklanabilecek aksaklığı. bu açıdan bakılabilir. dize ile dörtlükleri.

zleyicilerin heyecanlı bekleyişlerini yanıtlayan olup-bitme ayrımı aslında onların evrensel birikimlerini devreye sokarak kendilerini olacağın içinde görerek filme katılmalarıdır. onlardan çok daha hızlı devinimli tekerlekle ritmik kurgusu sonucu ayakların devinimi olduğundan hızlı sergilenmiştir.56 Ritmi. Wollen. kurgu çeşidini belirlemektedir.5. kurguya dayalı kurgu aracılığıyla yaratılabildiği gerçeğini göz ardı eder. metrik kurgu anlayışıyla yapılan kesme ile karşısürüm niteliğindedir. Öyleyse yaratılmış bir zaman filmin ritmini de yaratır. 155). Bu çıkış noktasından hareketle. askerlerin ayaklarını hızlandıran rolü. çekim uzunluğuna göre yapılır. Üsttitremsel Kurgu (overtonal montage) Eisenstein titremsel kurguya bir alternatif olarak ortaya attığı üsttitremsel kurgu için. Baskın olan egemen ögeye göre belirlenen bu kurgu. Demir. kurgulanmış planların uzunluklarının değil de salt planların içinde geçen zamanın yarattığı gerilimlerin oluşturduğunun söylenmesi filmsel zamanın ve filmsel uzamın. askerler basamaklar-dan inerken. çekimdeki egemen ögenin hangi kurgu için odak olabileceği saptanabilir. Beşer saniyelik çekim dizileri. geleneksel kurgu der. 4. 1985: 166-167). demokratik kavramını kullandı. devinim algısı geniş bir anlamda oldu. Müzikle ilgili düşünülürse. Nedeni. Bu. Bu ritmik kurgu ile başarılmıştır. Bu göreli bir uzunluktur. Bu titremsel kurgunun egemen ögesinin ayrıcalığının sonunu getirerek diğer . Potemkin filminin. kurgu devinimini bir görüntüden diğerine taşıyan görüntü içinde süren devinimin kendidir. bir parçanın anlamlı-coşkusal sesine ve genel titremine oturtulmuştur. ki ses arasının aralığını ölçmek için kullanılan (müzik terimi olan) titrem. S. Bu ayrımda. 1984: CXXIX-CXX. adım adım inişi yuvarlanarak inişe dönüştürür. çerçevenin temel eğilimine. Potemkin Zırhlısı filminin Odesa Merdivenleri ayrımı. çekim içindeki gereçle bu gerecin gösterilmesi amacıyla kullanılan çekim uzunluğunun çarpımı gerekmektedir. 4. üsttitremsel kurgunun yapılışında titremsel kurgunun karşıtı bir durumun söz konusu olmasıdır. Potemkin’de askerlerin ayaklarının doğal hızda ilerleyişinin.. Böylece kurgu. 1989: 53). üsttitremlerin (overtones) olduğu da görülür. 1963: 75-78. Bu karşısürüm çok sonra ayrımın anahtar noktalarında ritmik kurguya geçişi sağlar ve askerlerin ayaklarından merdivenlerden kayan bebek arabasının çekimine geçilerek ritm bozulur (Büker-Onaran. Burada tek egemen ögeye bağlı kalınması sös konusu değildidir. çekimlerdeki ögenin egemenliğine göre. ağır basan egemen öge referans alınarak kurgulanır. Bu kurgunun temel niteliği kurgu yapılırken parçasal çekiciliklerin hepsinin dikkate alınıyor olmasıdır.6. parçaların coşkusal sesine ve uzamsal hiçbir değişime yol açmayan dizemsel titreşimlerine dayandırılarak yaratılmıştır. kurgudaki egemen ögenin yanı sıra daha bir dizi titremlerin (tones). kurgudan bağımsız yaratıcılık değil. Çekimler. Dizemsel kurgunun ortaya çıkarılabilmesi için. Carroll’a göre Odesa merdiveni ayrımında gösterilen ayakların ritmi. ayakları dizemsel devinimlerle tüm ölçümlü gerekleri çiğner. Titremsel Kurgu (tonal montage) Titremsel kurguda. birer saniyelik seçilmiş çekim dizilerine göre daha yavaş ritm yaratır (Eisenstein. Ritm Potemkin’de olduğu gibi hem çerçeve içinde hem kurgunun özünü oluşturan çekim uzunluğunda yapılan değişikliklerle yaratılır. tartıma. Basamaklarda ilerleyen bebek arabasının tekerleklerinin. bu kurgu biçimine örnek olabilecek niteliklere sahiptir. titremsel (aristokratik) kurgu olarak tanımlanır (Eisenstein. Kurguyla yaratılan zaman uzaysal zamanın ritmin ötesinde filme özgü bir zamandır. Odesa limanında yapılan cenaze töreninin o sisli sabah tablosunun kurgusu da böyle. Kurgu. tam aksine kurgunun doğasına sımsıkı bağlı bir yaratıcılıktır. 1 metrelik omuz çekimi verisinin aynı uzunluktaki genel çekim verisinden farklı uzunlukta algılanacağı açıktır. Bu kurguda devinim kavramı kurgu parçası gözenin tüm duygularını kapsar. Eisenstein niteliği çekimlerdeki egemen ögeye göre belirlenen bu kurguya. Çünkü bu kurguda. Eisenstein’ın dizemsel-ritmik kurgusu bu görüş doğrultusunda irdelenebilir.

. Bu sahnede söylenmek istenenler. Titremsel kurgu. görsel olmayan soyut anlamlar da anlatılabilecekti.. sinema dili adına atılan en önemli adımlardan biriydi. geriye anısal acılar kalır. Skriyabin’in. soyut düşünme sürecini gerçeğin kaynayan kazanına daldırma zorunluğuna olan inancı hâlâ yol göstericidir (Eisenstein. Bu görüş üsttitremsel kurgu ile titremsel kurgunun farkını belirtmek için ortaya atılmıştır. anlıksal kurguyu hayata geçiremedi. kötü günlerin güzelliğe dönüşümünün şöleni yaratılır. Filmin baştan beri tercih edilen siyah-beyaz rengi de burada renkliye dönüştürülür.) vb.. Ancak ne anlıksal sinema ne de anlıksal kurgu gerçekleşti. 1963: 82-83. onun Ateş Şiiri’nin (orkestra yapıtında. Eisenstein. insanlar yeniden çoğalır. Bilimsel ilkeler doğrultusunda yaratılmış olan. En büyük tasarılarından biri de Karl Marx’ın Kapital’ini anlıksal sinema örneği olarak ortaya koymak olan Eisenstein. somut iki nesnenin gösterilebilen iki düzanlamının birleştirilmesiyle yepyeni bir kavram yaratılabilecekti. Eisenstein. yönetmenlerin bu anlayışın önemini kavrayamamış olmasında aranmalıdır. sinemanın sanat olmasında oynadığı rol çok önemlidir. Yahudilerin yeniden çoğaldıklarını ve Schindler’i unutmadıklarını. duygularla akıl alanındaki ikiciliğin üstesinden ancak bu tarz bir sinemayla gelineceğine. büyük bir saygı sezilen sessizlikle taşları mezarın üzerine bırakır: Mezar + Bırakılan Taşlar = Birçok Anlam. Kurgusal anlatım dilinin zengin biçimde kullanılması bir yandan ortada yetenekli sanatçı. bundan sanatsal kurgunun sinemadaki görevini tamamladığı sonucuna ulaşılmamalı. Bunların filmlere yapacağı katkıdan günümüzde yeterince faydalanılmıyorsa. bölümlerin tümünü içeren nota defteri olan) ses partisyonuna bir ek olarak renk partisyonu yazmıştır. “görüntüyle düşünmenin” henüz çok çapraşık olduğunu. Eisenstein. Bu sahnede soykırımın tüm acılarını yaşamış yaşlı Yahudilerin. içten konuşmalar görselleştirilir. kokular ve renklerle planlamasını.57 uyaranların göz önüne alınmasını sağlamıştır. Schindler’s List adlı filminin sonunda sanatsal kurgunun büyük bir beceriyle kullandığı görülmektedir. birçok anlamı yaratır. “sanatların sentezi” düşünü sürdürme isteğiyle. salt görüntü aracılığıyla söylenir. ruhbilimsel. Eisensteinvari sanatsal kurgunun önemli filmlerin yapı taşlarını oluşturmaya devam ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Anlıksal Kurgu (intellectual montage) Bu kurgu. 1990’ların ortalarında 7 dalda Oskar kazanan Spielberg’ün. üsttitremsel kurguda Skriyabin’den etkilenmiştir. bu konuda güncesine. çekimde ağır basan egemen ögeye göre belirlenen kurgu olduğundan. öte yandan beğeni düzeyi gelişmiş izleyici olması koşuluna bağlıdır. 1984: CXXXIII-CXXXVI). Aşırı biçimcilikle suçlandığı için. Mezara bırakılan taşlar saygıyı. parçanın temel titremi ile üsttitrem arasındaki çatışmadan doğmaktadır. Bu. Böylece de doğal dil-sinema bağı kurulmuş olacak. Anlıksal kurguda görüntü öylesine düzenlenecekti ki. kendi kurgu kuramını onaylatmak amacıyla referans göstermiştir (Wollen. Mermer mezar ölümün ölümsüzlüğe dönüşümünü simgeler. Kalabalık bir insan kitlesi. gösterilebilen nesneler aracılığıyla. Wollen’a göre. sinema sanatının da soyut kavramları aktarabilmesidir. 1985: 94-95). soyut düşünceleri perdeden sunulabilmesinin olanaklarını aramıştır. Eisenstein. anlıksal ses ve titremlerin kendine uygun anlıksal duyguların çatışacak biçimde sıralanmasıyla yaratılan bu kurgunun. Onun etkileyici gizemini jestler. yıllar sonra çocuklarıyla birlikte. Bu örnek sahne. fiziksel açıdan bir deha ürünü olarak ileri sürülen bu kurgu biçimlerinin.7.. Bu tür izleyiciler yeterli sayıda olmadığı için. Amacı doğal dil (insan dili) gibi. 4. Bay Schindler’in mezarına taş bırakşı gösterilir. ama bunun da sırasının geleceğini yazmıştır. Onun. Yahudi toplumunda insanların birbirlerine bağlılıklarını ve soykırımın çözüm olamayacağını (soykırım gelip geçer. ikisinin farkı şöyle açıklanabilir: Üsttitremsel kurgu. 1989: 59. minneti. anlıksal çeşitten seslerin ve üsttitremlerin kurgusudur. taşır. yanlışlık başka yerlerde. matematiksel. ortalama tüketim modeline ve ortalama izleyici beğenisine uygun filmler .

1. 2) Yapıcı kurgu. Bu kurguda söz konusu olan. orkestralanan üç bölümle yarattı: 1) Renk kuşağı. sesin görüntüye eşlemesiz katılması gerektiğini savundu. Hızlı kurguya Tarantino’nun. Hızlı-Yavaş Kurgu Hızlı kurgu. Yavaş kurguda. Tüm saldırılara karşın Eisenstein (1940’larda). çten konuşma anlıksal kurgunun uzantısıdır.” Bu kurgu ile gelinmek istenen nokta. Rengi sesle eş tuttuğu için de.58 üretilmektedir. bu ögelerin giderek kesişir hale gelerek birbirini etkilediğini. Düşey kurgu (vertical montage) üzerinde bu dönemlerde çalıştı. Yeni kurgu evreninde düşey kurguyu. Öyküsel kurgu bir olayın önemli ayrıntılarının uzak çekimler arasına yerleştirildiği. Çekimlerin içindeki ögelerin yatay gelişim gösterdiğini. anlıksal kurgu hayata geçirilemedi. dilsel (dolayısıyla anlamsal derinlikli) film üretilmesi. 3) Akılcı kurgu. Bu kurgu. görüntüyü işiteceksiniz. kurguyu anlamsızlaştıracağı açıktı. Sesli filmle ilgili görüşlerini görsel-işitsel kurguya (audio-visual countterpoint montage) dayandırdı. 3) Görüntü kuşağı. Eisenstein’ın söz ettiği. 5. Akılcı kurguda şok kurgunun özellikleri gözlenebilir. 1984: CXXXVI-CXLV. Kurgu çeşitleri evreni buradaki sıralamadan daha karmaşıktır. 1989: 76). rengin ses vermesine çalıştı. bu karşılıklı etkileşimle birbirinin anlamını değiştirdiğini fark etti. . Böylece. güldürü filmlerinde sık kullanılır. Değişken olarak sesin renk. Örneğin Eyikan (1973: 238-239) şöyle bir ayrıma gitmiştir: 1) Öyküsel kurgu: Bu kurgu öyküsel düzlem dediğimiz kurgu biçimine karşılık gelir. Bu aşamadan sonra tüm ögelerin bir arada işlediği düşey. kısa çekimlerin sık kullanıldığı kurgu çeşididir (Alim Şerif Onaran. görüntü ve ses dayanışması (görselişitsel kurgu) görüntü ile sesteki tüm eşdeğerlerin (parametrelerin) eşit biçimde düzenlenmesi anlayışına dayanır (Eisenstein. Fatih Akın’ın Yaşamın Kıyısında filmlerinin döngüsel kurgusu buna örnek olabilir. Düşey kurguya. önemli ayrıntıların birleştirilmesidir. Durumun böyle olması. Genel (Evrensel) Kurgu Çeşitleri Genel kurgu çeşitleri kaynaktan kaynağa kimi farklılıklar gösterir. Milkho Machevski’nin Yağmurdan Önce. bu öykünün tam süreklilikle anlatıldığı kurgu olarak da tanımlanabilir. Eisenstein 1930’larda sesli sinemaya geçilmesiyle anlıksal kurgunun uzantısı saydığı içinden konuşma çalışmasını bazı (Bir Amerikan Trajedisi ya da Bejin Bataklığı) filmlerinde uygulamak istedi. rengin de aynı biçimde kullanılmasının gerektiğini savundu. Bir slogan haline getirdiği şu sözleri bunu açıkça ortaya koyar: “Sesi göreceksiniz. 2) Ses kuşağı. ikili ya da farklı duyum örgenlerinin çok farklı alanlardan alınan duyum öbekleriyle birleşimini sağlamaktır. tecimsel kaygı taşımayan sanatçılara kalmaktadır. Sesin görüntüye eşlemeli kullanılmasının ise. Bu aşamadan sonra yatay kurgunun işlerliğini yitirdiğini. Hızlı kurgu. 5. Çekimler kısa olduğunda. Eisenstein’ın metrik kurgusunun versiyonudur. Leyad. böylece ortaya karşısürümsel yapının çıktığını belirtti. müzik sanatından ulaştı. yani çok sesli kurgu ortaya çıktı. kurgu kuramı konusundaki çalışmalarını sürdürdü. Eisenstein daha sonra bu görüntüler dizgesinin yanına renk ögesini kattı. yavaş kurguya Angelopoulos’un filmleri örnek olabilir. 1963: 76). çekim parçalarının uzun tutulacağı açıktır. Öykü ya da romanın olay akışına benzer biçimde kurgulanmış senaryolar bu dile bağlı kalınarak çekilir. hiç değilse ikincil sıraya itildiğini. zaman ve uzam değişimleri de hızlı olur. görme-işitm destekleşmesinin birbirlerinin yerine geçmesiyle izlek eksiksiz olarak anlaşılacaktı. Bu filmler aşırı biçimcilik suçlamasıyla karşılaştığı için de.

Koşut kurgunun en önemli özelliği ise. Elindeki gümüş saplı ve yuvarlak aynada kendine son kez bakar. S. filmin biçimsel düzlemine katkı sağlamaz. Filmin sahne sırası şöyledir (Büker-Onaran. Yönetmen (kadının mimikleri . sabah saat beşte idam edilecektir. adından anlaşıldığı gibi. Genellikle birbirinden uzakta gelişen olaylar imge yaratmanın en önemli yoludur. Koşut (Paralel ya da Almaşık) Kurgu Koşut ve karşıt kurgu çoğu zaman aynı kurgu gibi değerlendiriliyor. 5) Mahkumun eşi evinin kapısını açınca saldırıya uğrar. bir karşıtlık yarattı (Pudovkin. 6) Patron horlayarak uyumaktadır.2. 04.4. Açlıktan ölmekte olan adamın bu durumunu anlatmak için onun durumunun gösterildiği sahnenin hemen arkasına zengin bir adamın anlamsız oburluğunu içeren sahneden bir çekim eklenir. Karşıt Kurgu Karşıt kurguda. filmsel zamanın ve filmsel uzamın eksiltilmesi gerekir. “Biraz daha oyalanırsan gemiyi kaçıracaksın” der. karşıt içerikli olayların çekimleri sırasıyla verilir ve izleyicinin durumla ilgili bir karşılaştırma yapması sağlanır. ancak yaratıcılık açısından filme katkısı çok sınırlıdır. 5. Bu geçişten hemen sonra görüntüye ‘dört yıl sonra’ biçiminde arayazı bindirilebilir. odaktaki olayın. 5. 1985: 34).59 5. Öyküsel düzlemin doğası gereği kullanılan bu kurgu çeşidi. zaman ile infaz koşutluğu. genellikle gösterilen bir olaydan sonraki olaya büyük zamansal ve büyük uzamsal atlamalar yapmak için kullanılır. Bu kurguyu da sinemaya Sabıkalı filmiyle Porter getirdi. Bu örnekte. 4) Hapisane arabası güvenlik altında sokaklardan geçer. 7) Adam asılmak üzeredir. Bu kurgu etkili bir anlatım sağlar. 1) Lokantadan çıkan fabrikanın sarhoş patronu saate bakar. 2) Sanığı hazırlarlar.5. Adam. Repliklerden. kadının gözünün kesildiği çekim ile ayı kesen bulut çekiminin kurgusu da koşut kurguya örnek oluşturur (Onaran. 1: 12). Endülüs Köpeği filminin ilk sahnesinde. Bağıntılı Kurgu Sahnenin başından beri genç erkek. ki uzak gerçeklik sırasıyla verilerek. kurgu yaratıcılığı savının anlamı ortaya çıkar. kadının bavulunu hazırlamaktadırlar. Olağan Kurgu Yıllarca süren olayın birkaç saatte anlatılması gerektiğinden. bunlar çoğunlukla filmin doruk noktasında (climax) buluşturulur. 1966: 75). kurgu aracılığıyla yaratıldı. etrafında gelişen yan olaylarla bağlantısının çekim sırasıyla kurulmasıdır. Olağan kurgu. Eski bir mahkumun yoksulluğunu gösteren çekim ile ona iş vermeyen patronun varsıl yaşamını ardışık vererek. Koşut kurgunun karşıt kurguyu andırmasına karşın ondan daha geniş anlamlı olduğunu söyleyen Pudovkin’in (1966: 73-74) verdiği örnekte. 5. Bu iki çekim arasındaki görsel koşutluğun filmin devamıyla bir ilişkisinin olmadığı göz önüne alınırsa. Kadın artık makyajını tamamlamak üzeredir. birbiriyle doğrudan bağıntısı olmayan (ama kurgulandıklarında birbirlerinin tamamlayıcısı olan) iki olay. 3) Hapisane ranzasından aşağı sarkan koldaki saat beşe ilerlemektedir.3.00’dır. grev önderi işçi. Saat. bu kadını Amerika’ya götürecek olan geminin kalkmasına kısa bir süre kaldığı anlaşılır.

60 aracılığıyla) onun aynadaki görüntüsüne kesme yapacağı izlenimi yaratır. Gerçekten bir kesme yapar. Kadının yüzünü aynada göreceğini sanan izleyici, onun yüzünü geminin (yuvarlak, cam, yolcuların dışarıyı izlediği, kadının aynasına benzer) lomboz deliğinde görür. Kadın, yolculuğa başlamıştır. Bağıntılı kurgu çağrışım gücüne sahip olduğu için; bu iki sahnenin kurgusunda, birbirini çağrıştıran iki biçimden, yani ayna-lomboz (yuvarlak, cam, yansıtıcı) yararlanılarak estetik anlatım ortaya çıkarılabilmiştir. Bağıntılı kurgu örnekte de görüldüğü gibi sanatsal kurguya en yakın kurgu çeşidi olarak ortaya çıkmıştır. Birleşen iki çekim birbirini andırır. Hapisanede dudaklarını ısırarak düşünen erkek görüntüsünden, evde dudaklarını ısırarak düşünen eşinin görüntüsüne geçilirek bağlantı yaratılır. Burada anlamın estetik biçimde yaratılmış olması önemlidir. Sinema dilinin zenginliğini sağlayan bağıntılı kurgu, çerçevelenen nesneler açısından kurgu diye tanımlanır. Görüntü içerikleri açısından yerinde seçilmiş iki yahut daha çok çekimin dizilenmesiyle anlatım zenginleştirilebilir. Söz sanatlarında olduğu gibi, sinema kurgusunda da çerçevedeki görüntüler açısından benzetiş, karşıtlık, koşutluk ve zamandaşlık gözetilerek, estetik bir anlatım yaratılabilir (Alim Şerif Onaran, 1989: 77). Buraya kadar söylenegelen kurgunun bu zengin niteliğiyle anlatım heyecanlı, yaratıcı, ilginç kılınabilir. Bağıntılı kurguya Chaplin’in Modern Times (Modern Zamanlar-1936) adlı filminden bir örnek verilebilir. Filmin açılış sahnesi: 1) Dar bir geçitte birbirlerini ezercesine geçen koyunlar. 2) Metronun basamaklarından itişe - kakışa çıkan kalabalık. Bu çekimler tek tek gösterildiğinde fazla bir şey ifade etmeseler de, ardışık olduklarında, modern çağın yaşamı bozduğunu ortaya koyarlar.

61

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurguyu Belirleyen Ögeler ve Anlam

62

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurguyu Belirleyen Ögeler ve Anlam Kurgu, yapısal idealini filmin anlamlı bir planını kesin sonuca götüren diğer parçalarıyla ilişkide bulunarak elde eder: Anlatımcı jest, fizyonominin ilksel ve mimetik temeli ve Roland Barthes’ın terminolojisiyle örtük anlam (Pezella, 2006 :108)... Kurgu, kesintisizlikle de yakından ilgilidir. Bir film, film yapımcılarının tek tek parçaları bir araya getirdikleri yapbozdur (Mascelli, 2007, 164). Filmin ortaya çıkarılma sürecinde yönetmen özellikle kurgudan yararlanır. Kurgunun bu görevi yerine getirmesine katkı sağlayan birçok etmen söz konusudur. 1. Yaratıcılık Kurgunun gücü bir sanat ögesi olarak filme önemli katkılar sağlamasından gelir. Çağdaş yönetmenler de kurgunun yaratıcı etkisinden olabildiğince faydalanmaktadır. Delvaux, Woody Ailen’e Avrupa’dan Sevgilerle filmini monitörden yöneterek, bölük pörçük gerçeklik parçalarından, gerçeğin basit toplamından farklı bir yapının (değişik içeriklere sahip gözelerin bir araya getirilmesinden onların toplamlarından farklı içerikte anlamların) nasıl yaratıldığını gösterdi. Gerççeküstücü Bunuel, Endülüs Köpeği filmindeki saldırgan toplum eleştirisini ancak düşlerde görülebilecek çarpıcılıkta düşsel çekimlerin sıralamasıyla yarattı. Sovyet biçimci sinemasının temelini oluşturan güçle (kurguyla) sinema bir olguyu ya da alışıldık bir yapıyı onarabilmekte, yıkabilmekte, aynı özdeği farklı düzen kuracak biçimde kullanabilmektedir. Filmi ileriye götüren

. Düşünmeye kurgu yol açabilir. Bunun üzerine Pudovkin. Ünlü yönetmen Wajda.63 bu yaratıcı iç güçtür. 1984: CXIV. çağdaş sinema için de geçerli. Patlama yeterince korkunçtu. Böyle bir sahneyi. Bu yaratıcılık. Eisenstein’ın önerdiği gibi çarpıcı kurgudur. Doğa ancak kurgunun üzerinde çalıştığı özediği verir. Öngören kurguyu. ortaya yaratıcılık koyamayacak) birisine teslim edilmeyecek kadar ciddi bir iştir. az da olsa biçimi bozulmamış (deforme edilmemiş) görüntü çekici değildir. izleyici üzerindeki etkisini kurguyla yaratır. fırlayan parçaların ayrı ayrı perdede yer almaması sonucu ölü bir hareket yaratmıştı. nesne devinimlerinin kavranmasından başka bir şey değildir. Böylece istenen etki yaratıldı. Öngören gibi kurgunun yaratıcı bir süreç olduğunu. Yaratıcılık. Alfred Hitchcock’un Psycho adlı filminden üç kare. çağ ya da bir dönemle ilişkilendirilemez. Eisenstein. Görüntü aracılığıyla düşünme. elde yeterli malzeme olması koşuluna bağlar. Güzellik kavramının temel parçası beklenmedik. Yeterli çekim olmaksızın kurgucu ve yönetmenin tamamen özgün seçme yapabilmesinin olanağı zaten yoktur. 19??: 10. Bunuel. Kurgunun bu önemli fonksiyonuna dikkat çeken Öngören (1993: 136). magnezyum patlamalarının kısa kısa çekimlerini aydınlık-karanlık etkisi yaratacak biçimde ekledi. ancak başarılı olunmasını. filmlerinin kurgusunu kendileri yapmasalar bile ne istediklerini kurgucularına açıklama gereği duyarlar. kurgu. sanatla tekniği birleştiren bir işlem olarak tanımlayarak. olay örgüden bağımsızdır. Bu sahnenin kurgusunda 40 tane kısa çekim kullanan Hitchcock. Delvaux’un filmlerini kurgu masasında yönetmesi konuya duyarlı bir yönetmen olduğunu gösterir. tüm bu savları desteklemiştir (Altınsay. çatışma düşüncesinde yatar. kurgu aracılığıyla bir filme baştan aşağı daha etkileyici bir hava verilebileceğini savunur. “Örnekten de güç alarak. toprağa gömdürdüğü bol miktarda dinamiti ateşletti. Wajda. salt onun teknik yönünü öğrenip kurgu masasına oturmuş (yaratıcılığı olmayan. Filminde korkunç patlamayı göstermek isteyen Pudovkin. Büker. Dolayısıyla. 1986: 120. Pudovkin’in Konyets Sankt-Petersburga (Sen Petersburg’un Sonu) adlı filmin setinde yaşanan bir olay da kurgunun en önemli özelliğinin yaratıcılıkta oynadığı rol olduğunu gösterir. Öngören. Patlama. 1985: 9. Filmsel yönden tatmin edici değildi. bir makinenin püskürttüğü dumanların görüntüsünün arkasına. 1985: 14-15. Baudelaire’e göre. cinayet işlemenin sanatını ortaya koyar. Duşta geçen cinayet sahnesinde bıçağın öldürücü gücünü. Kurgunun temel fonksiyonu da bir bu iç çatışmayı yaratır. bunu yaparken bağımsız karar vererek. 1976: 169). umulmadık düzensizliktir. Devinimlerin diyalektik tözü. Kurgu. Pudovkin deneyin verdiği cesaretle kurgu yaratıcılığı hakkında şu açıklamaları yapabildi. filmsel gerçeğin yaratıcı gücüdür. bunların ortasına daha önce çekilmiş aydınlık-gölgeli görüntüsüyle ilginç bir nehir çekimini yerleştirdi. şaşırtıcı. Yaratıcı yönetmenler bunun farkında oldukları için kurguyla ilgili sık sık görüş belirtir. kurgu yaratıcılığını azbilmeden kotaramazdı. Hitchcock Psycho (Sapık-1960) filminde bıçağın bedene değdiğini hiç göstermez. Eisenstein’a göre düşünme eylemi. 1966: 19). çekim yerlerini sınayarak. Bu koşul gerçekleşmeden kurguyla yaratıcılık ortaya konulamaz. Gerçek ile film arasında kurulacak ilişki burada aranmalıdır (Pudovkin. onlara yepyeni anlamlar yükleyerek. bir kez daha diyorum ki.

Bireşimci tutumda sahneler olabildiğince az çekimden (kimi zaman tek çekimden) oluşacak biçimde kurgulanır. ama mutlaka kurulan filmsel zamanın ya da uzamın yaratılmasında kuşkusuz en önemli rol kurgunundur. Uzun çekim sayısı arttıkça filmin toplam çekim sayısı azalır. Bireşimci kurgunun özelliği sakin bir hava yaratmasıdır (Özün.kısa çekimlerin tercih edilmesini iki ad altında ele alır: 1) Çözümleyici Tutum. Konuşma tamamlanırken bir kesme . Önemli olan çekim uzunluğunun-kısalığının yarattığı kurgusal etkidir. film-yapıda uzun. 2) Bireşimci Tutum Kurgunun rollerinden biri de. Bu çekimler eklendiklerinde. Ayrıntılar kısa yakın çekimle verilerek ‘bütün’ izleyicinin zihninde yaratılır. çözümleyici tutumun kurgu yaratıcılığında bir sanatsal birim olarak kullanıldığını gösterir. ki çekim arasındaki yakın ilişki devinime engel olmaz.64 2. Ruhbilimsel çözümlemeler gerektiren ya da dram yaratılan filmlerde bu filmlerin doğası uzun çekimler gerektirdiği için çekim sayısı azken. Özön’ün anladığı anlamda bir devinim yaratır. Hiroşima Sevgilim filminde Japon bir erkek. olabildiğince kısa çekimleri birleştirerek. bir çekimden ötekine geçişte değişik durumun çıkması engellenemz (Özün. Çekimler arası içerik yakınlığı olsa da. Resnais’nın. Bu bize. onların filme ilgisini diri tutar. Doğadan alınan zaman-uzam birliği. Fransız sevgilisine başından geçen olaylardan söz ederken konuşmasına yatakta başlar. Üç ayaklı köpeğin aksak yürüyüşünü içeren bir çekimin arkasından. kısa çekimlerle örülmelerini gerekli kılar. Böylece gösterilmek istenenler en ince ayrıntısına kadar gösterilebilir. Çekim sayısı filmin diliyle ilgilidir. ortaya bir bütün çıkarmaktır. Örneğin hapisanedeki kocasını düşünerek dudaklarını ısıran kadının evindeki çekimiyle (aynı çekim ölçeği ve çekim açısıyla) hapisanede. Hitchcock’un banyo sahnesinde yarattığı bıçak saplama devinimi de. Özön kurgulanan bu çekimler arasındaki içeriksel yakınlığın bile bu devinimin doğuşunu engelleyemeyeceğini söyler. Bu iki çekimin içsel bağı güçlü olsa da. yönetmenin özgün dil yapısının da gereği olabilir. ister istemez büyük bir devinim doğar. güldürü filmlerinin kurgu yapısı kısa çekimlere (hızlı kurguya) uygundur. zleyici geçmiş. 1984: 109-110). değişik uzunluklarda çekimler kullanılarak yaratılabilir. Bu devinimlerin yaratılması için kurgulanan çekimlerden yararlanılır. Çekimler arasındaki işliki az olduğunda devinim daha fazla olur. Filmin çekim sayısı ile değişik uzunluktaki çekimlerin oranı çok basit bir yöntemle ortaya çıkarılabilir. çerik ve çekim ölçeği gibi değişimler bu devinim etkisine ivme kazandırır. kurgu aracılığıyla yıkılabilir ya da yeniden kurulabilir. Bu. 1984: 113). zamandan zamana sürüklenir. bu da izleyicileri heyecanlandırır. gelecek ve şimdiki zaman süreci içinde uzamdan uzama. bunların fotografik açıdan farklı oldukları unutulmamalı. eşinin yüzündeki ifadeyle dudaklarını ısıran adamın çekimlerinin kurgulanması. 3. Görece film-yapıda fazla sayıda kısa çekim yer aldığında devinimli ve hızlı görüntü ortaya çıkar. Özön. Devinim ve Çekim Sayısı Sinemada çekim (canlı fotoğraflar) içindeki nesnelerin devinimlerinden tamamen farklı niteliklerde olan ve kurguyla yaratılan devinimden de söz edilebilir. Zaman ve Uzam Uzaydaki gerçeklikten alınarak uzatılan ya da kısaltılan. bilimdeki tümevarım yöntemine benzetilebilir. geçmişte yaşanmış ya da gelecekte sürecek zaman birimlerinden kurgu dilinin yasalarına uygun olarak filmsel bir zaman yaratılır. Kısa çekim sayısı arttıkça filmin çekim sayısı da doğal olarak artar. Bu filmlerin doğası. koltuk değnekli yaşlı adamın görüntüsü geldiğinde de durum aynı olur. Böylece yönetmen duygu anlatımında bireşimci tutumdan yararlanmış olur. buna örnektir. Hitchcock bu sahnedeki çekim sayısı ve çekim dayanışmasıyla baş döndürücü bir devinim yaratmıştır. Tüm bunlara karşın uzun çekimler kurgusu. Kurgu içinde önemli roller verilen uzun ya da kısa çekimlerin yoğunluğu yönetmenin söyleyiş özelliğine bağlıdır. Aynı filmin çeşitli sahneleri.

evlilikler. On dakika çekim yapılarak ortaya konulan sinemasal sanat yapıtı yine on dakikalık bir sürede izlenecekti. insan yaşantısı senaryoda kesintilerle yazılır ve ortaya bu kesintiler sonunda 2500 metrelik ortalama bir buçuk saatlik film çıkarılır. zaman ve uzamın yeniden . o kadar sürede izlenecekti. Kadının penceresinde olduğu evle.. ilk konunun devamı niteliğindedir. Konuşması. en çarpıcı biçimde Yeni Dalga sinemasında görülür. Yapılan kesmede aynı fon varken adam bu kez ayakta durur. her birinin bu malzemeden değişik filmler çıkardığını düşünmek çok daha ilginç olacaktır (Tarkovsky. Öyleyse. gerçek zaman ve uzamda geçen olaylar. baktığı liman farklı kentlerde bulunabilir. lk bakışta bölünmüş bir mantıksızlığa sahip gibi görüneni Fransız Yeni Dalga filmlerinin zaman-uzam ilişkisi. Oysa insanın doğumundan ölümüne kadar yaşantısının an be an filme alınması sonucu ortaya milyonlarca metrelik bir filmin çıkacağı açıktır. Milyonlarca metre uzunluktaki film şeridinden. yaratılan zaman ve uzam kurgunun yapı taşıdır.. Özön. kurguyla sağlanır (Arijon. Sinemada çoğunlukla gerçek zamanın kısaltılmasına tanık oluruz. Böyle bir film olamayacağı için. Fon aynı kalır. Böylece zamana ve uzama müdahale edilememiş olacaktı. süreksiz ve alışılmamış bağlantılar kavrandığında anlaşılır hale gelir (Derman. adam konuşmayı yatakta oturarak sürdürür. 1993: 52). filmsel zaman yaratılır. Konuşması biter. gerçekte ne kadar sürede filme çekiliyorlarsa. değişik yönetmenlerin değişik filmler çıkartabilecek olması kurgu çalışması yapacakları anlamına gelir. nsanları sinemaya çeken.65 yapılır. sanat ve kültür tarihinde ilk defa zamanı dondurma. Bu çekimler kurgulanarak yeni bir uzam yaratılır. her yılı kesintisiz olarak kaydetmesi gerekirdi. Uzam ve zaman yaratılması kurgunun önemli fonksiyonlarındandır. Herhangi bir filmde deniz olmayan kentin evlerinden birisinin penceresinden bakan kadın gösterildikten sonra baktığı yerde liman gösterilebilir. aşklar. nsanların sinemaya gitmesinin nedeni kaçırılmış. Bu ilkeyle. Gerçek zaman ve gerçek uzamdan her film için filmsel zamanın yaratılması. Tarkovsky’ye göre milyonlarca metre uzunluktaki bu film şeridinin birçok yönetmenin elinden geçtiğini.) olanağına kavuşulmuştur. yitirilmiş. Tarkovsky. Görüntü dışında kalan kadının tepkileri verilmeyerek. 1984: 107). Lumièrelerin Bir Trenin Chotat stasyonu’na Gelişi filminin gösterildiği günü. onu istendiği sıklıkta yeniden yansıtma (gerektiğinde zamanın belli bir anını yeniden yaşama. bölük pörçük. Alain Resnais: Hiroshima Mon Amour Potemkin Zırhlısı filminin Odesa ayrımında gerçek zaman uzatılarak. Hızlı ve yavaş çekim kullanılarak doğada olmayan zaman akışı yaratılabilir. önemsiz zaman dilimleri görüntü dışında bırakılır. şin içine kurgunun girmesi yönetmenlerin aynı malzemeden değişik filmler çıkaracak olması. Bu nedenle sinema kendine özgü sanat olmaktan uzaklaşır. Tarkovsky’ye göre film doğadaki gerçek zamanı bozduğu için onu koruma olanağını bulamaz. kuşkusuz bu yaşamsal deneyim arayışıydı (Tarkovsky. aklına estiğinde geriye dönme. her günü. 1993: 194-195. Çocukluk yılları. hapisanede geçen yıllar. Kurgu olmasa. Gerçek zaman ve uzamın kırılması yoluyla filmsel zaman ve uzam yaratılması. sinema sanatının doğduğu gün kabul eder. sıçramalı. uzun yolculuklar birkaç dakikaya sığdırılır. filmin doğası gereği (kameranın çalıştırılıp durdurulmaksızın kotarılan filmler dışında) nerdeyse bir zorunludur. çünkü orada estetiğin yeni bir ilkesi doğmuştur. Bu çarpıcı anlatım. Tüm bunların sonunda ideal bir film çalışması için bir yönetmenin milyonlarca metrelik film şeridine yaşanan her saniyeyi. arzulanıp henüz erişilememiş zamana erişmektir. 1992: 74). 1992: 71-73).

4. “geniş sahne” çekimdeki kadar başarılı olmazdı. Geniş sahneye yerleştirilen insert ve cut-away çekimlerin fonksiyonu düşünüldüğün-de. 1991 yılında kendisine Oscar ödülü kazandıran Kurtlarla Dans filminin yirmi bin kadar bufalo kullanılan Buffalo Avı sahnesi anımsanmalı. yılları.66 kurulması olanağını (zorunluğu) beraberinde getirir. çeşitli uzamları. kurgunun zaman-uzam birimlerini yoğurarak doğasına uygun hale dönüştürmesidir. Eisenstein tarafından önerilen hamamböceği örneği bu filmin buffalo avı sahnesiyle karşılaştırıldığında. Yurttaş Kane filminde uzun ayrım-çekimleri. sanatsal kurguyla yaratılan sahne ve sahne derinliğiyle yaratılan sahne arasındaki önemli görsel farklar olduğu görülür. Bütüne kurgulanan ara çekimle arabanın torpido gözündeki bıçak gösterilir. yani bütün kurgu yoluyla kotarılsa belki de yine etkili bir sahne yaratılabilecekti. çarpıcı kurguyu ve geniş sahneyi aynı filmde kullanarak. derinliğin anlatımı için uygun olduğu gözlenebilecek kadar açık bir geniş sahneyle yaratıldı. bu tartışmaya doyurucu bir yanıttır. geri kalan ayrımlarınsa sahne derinliğiyle yaratılmış olması. Ara çekim ayrıntıyı göstermek için ana çekime kurgulanır (Arijon. Sahne derinliğinin kurgunun yerini tutabileceği Bazin tarafından savunularak kuramlaştırıldı. omuz çekiminde görüntülenen hamamböceğinin. 5. Bu sahne kurguyla yaratılsa. kullanım amaçlarının değişik olduğunu adeta kanıtlamıştır. Ayın Haberleri bölümü kurgunun çarpıcı fonksiyonuyla. genel çekimle filme alınan yüz filden daha korkunç görüneceğini öne sürer (Eisenstein. bu yönlendirilmiş. Ne yaptığı uzaktan belli olmaz. ama geniş sahneyle yaratılan coşku dolu şölen havasındaki estetik görünüm yitecekti. ama çağdaş sinema sanatının durmadan yinelediği ayları. Sahne derinliğinde sanatsal kaygıdan çok. avcıların keyif dolu yüzlerine kesmeler yapılsa. kurgunun ve sahne derinliğinin birbirinin yerini tutmadığı ve aynı filmde kullanılabileceği yolunda önemli bir ipucu verir. Tartıştıkları da seslerden . Buffaloların yaralarına. 1993: 172). Eisenetein omuz çekimlerinin birleştirilmesiyle yaratılan kurgu ürünü sahnenin yerini sahne derinliği çekiminin tutacağının söylenmesi karşısında. Orson Welles’in Yurttaş Kane filminde geniş sahne ve yaratıcı kurgu ögelerini birlikte kullanması. bunların birbirlerinin yerlerini tutamayacağını. bir bakıma yeniden yaratılmış bir zamandır. farklı coğrafyaları ortalama iki saatlik filmsel zamana sığdırmasının. zamanı olduğu gibi saklamasından farklıdır. Welles. baş rolünde oynadığı. gerçekliğe bağlı kalma kaygısı var. geniş sahnenin kurgu sahnesinden ne kadar değişik olduğu anlaşılacaktır. ana çekimle verilir. Bu bağlamda Kevin Kostner’ın yönettiği. Issız yolun kenarında duran arabanın görüntüsü. 1986: 257-258). Her iki ögenin fonksiyonlarının gücü öznel olduğundan birbirlerinin yerini tutmaları beklenemez. Bu. Sahne Derinliği Kurgunun en önemli fonksiyonu çekimlerin sanatsal bir kaygıyla ele alınmasına neden olmasıdır. Bu filmin. Tarkovsky’nin sinemanın zamanı doğadan aldığı gibi saklayabilmesine yönelik övgülerinin haklı tarafları olsa da. muhtemelen. Ara Çekim ( nsert) ve Anlatılan Çekim (Cut-away) Ara çekim ana çekimin bir parçasının yakından çekimidir. can çekişme anında gözlerinin aldığı görünümlere. Tekrar ana çekime geçilir. Welles. Zamanı olduğu gibi saklamak sinemanın varsıl yönlerinden biridir. 1984: 13-14). Ayın Haberleri ayrımının çarpıcı kurguyla. Eisenstein’ın da geniş sahne içinde mutlak kurgu bulunduğu düşüncesi bu noktada anımsanmalıdır. O bu düşünceyi kabuki tiyatrosu oyunundan esinlenip kendi kurgu kuramına taşımıştır. geri kalan bölümlerse. bu filmin tümünü geniş sahne çekim ve çarpıcı kurguyla elde etmeyip bu ögelerin farkını ortaya koymuştur. Arabada iki kişi vardır. Eisenstein’ın hızlı kurgusuna ve film dilinde kurguya verilen değere bir alternatif olarak kullandı (Dorsay.

67 anlaşılır. kesme-yapıştırma işlemine gerek bırakmayan görüntü parçaları yaratılmasında son derece işlevseldir. silahın namlusuna takar. Bu devinim. Öyleyse cut-away çekimin görevi. Gerçekliği. Bu demektir ki. evlilik yüzüğüdür.1993: 172). Nesnenin yukarıdan (Tanrı’nın. Sinan Çetin’in Berlin in Berlin filminde. Ardından bir çığlık yüzkselir. yönetmenini.) yani üst açıdan ya da alt açıdan çekimi için. Nuri Bilge Ceylan. yani kamera geriye kaydırılır. Andrei Tarkovsky. Ulisin Bakışı (Le Regard d’Ulysse). onun doğasını bozmadan kaydetme konusunda hareketli ya da devinimli kameranın başarılı sonuçlar verdiği fark edilince kameranın uygun altlıklar üzerinde kullanılması yöntemi ağırlık kazandı. geniş sahne bir çekimde. . Çekim Kurgunun çekimle ilgili fonksiyonu açısından Eisenstein’ın yargısı yol göstericidir: “Çekim hiçbir koşulda bir kurgu ögesi değildir. kısa ara çekimle verilir. çünkü bu “takip” duygusu yaratır. 1993: 607). Diyalog düzlemine bağlı kalınarak. 7. kurgunun işlevini ortadan kaldıracak bir çalışma prensibi değildir. 6. 1985: 44). bir olay değişik uzamlarda anlatılırken ortaya çıkar. Böyle bir çekimde kameranın oyuncunun arkasından yaklaştırılması büyük bir hata olacaktır. olayın görüntüsünü içeren cut-away çekim araya kurgulanır. Bu ana çekim arasına kurgulanan ara çekim cut-away çekimdir. Angelopoulos’un. Bu kurguyu zedeleyecek. artık kurgunun önemli bir birimi konumundadır. ki oyuncu. Basit bir örnek olarak. Alman sevgilisiyle el ele tutuşup uzaklaşır. çekim kurgunun ortaya çıkarılmasında rol alan en küçük ve en önemli birimdir (Büker-Onaran. kurgunun gözesidir.. adam bıçaklanmıştır. artık gelişmelerin kurgusu kamerada gerçekleştiriliyordu (Arijon. Antonioni kamera rejisini yerinde kullanan yönetmenlerdendir. Sırasıyla Ulisin Bakışı. Bu ara çekim. Olay anlatılırken. Sonsuzluk ve Bir Gün (Eternity And A Day) Ağlayan Çayır (The Weeping Meadow) adlı filmlerinde uzun planları ne kadar ustaca kullandığı gözlenebilir. Ölen kocasının ailesiyle birlikte yaşamak istemeyen gelin. kameranın yükselip-alçalması nesneye yaklaşıp-uzaklaşması. Zira kesintisiz çekimle (kamera rejisiyle) yaratılan bir bütünde de (anlık) bir kurgu vardır. ana çekimle görüntülenemeyen nesne (ayrıntı) ya da kişiyi göstermektir (Arijon. Tartışmanın dozu da giderek şiddetlenir. çerçeve dışındaki bir nesneden ya da olaydan söz ediyor olsun. Yüzüğün silahın namlusuna takılması. görüntüye söz konusu nesne getirilsin. Ağlayan çayır. Bıçağı vurgulamak için yapılan ara çekim anlam kazanmıştır. Kameranın Altlık Üzerinde Kullanılması Kurgunun ağırlıklı kullanıldığı dönemlerde kamera hareketleri doğallığı bızar endişesiyle sabit çerçeveli çekimler yeğlendi. nesnenin etrafında dönmesi altlık üzerinde kullanılmasıyla mümkün olabildi. teknolojinin gözünden. Sonsuzluk ve Bir Gün filmlerinden kareler. Theo Angelopoulos. Kurgunun fonksiyonu burada.” Demek oluyor ki. o. kocası ölen gelini (Hülya Avşar) aileye bağlayan tek bağ. kayın biraderinin (Cem Özer’in) silahlı tehdidi karşısında yüzüğünü çıkarır. ıssız bir sokakta yitip gitmesi istenilen bir adamın kameradan uzaklaşan çekiminde duyguyu artırmak için kamera bir altlık üzerinde nesneden (adamdan) uzaklaştırılır.

ona göre çekimin içindeki çatışmaların bir anlamı vardır. Çocukken cinsel istismara uğramış birinin durumu filmin çeşitli yerlerinde flashbackle izleyiciye gösterilmiştir. 4) Bıçak iner. Çekim parçalarının birbirini ateşlediği bu kurgunun. 1985: 76-77). Eisenstein. Kimi filmlerdeki kimi çekimler. olmaktadır. 3) Eller masadan tutunur. Hichcock tarafından (Eisenstei’ın sözünden haberdar olarak-olmayarak) Psycho filminin banyoda cinayet sahnesinde kullanıldığı görülmekte (Eisenstein. kendi başına belli bir anlam taşıyacak kadar yetkin olamayabilir. Bu çekim kendi başına da birçok anlam taşımaktadır.Eisenstein’a göre çekim sırası. 1984: CXIV). rüzgarda oynayan çalılar arasında uzanan (herkesten kaçan. asıl anlamlarını onu kuşatan öteki çekimlerle kazandığını savundu. 5) Gözler elde olmaksızın kırpılır. Eisenstein.68 Bir filmin set çalışmaları sırasında yönetmenin. çekimlerin özerk ve çokanlamlı olduklarını. Kaldı ki. adamın bu talihsiz durumu tüm yaşamını etkilemektedir. onu evine dönerken görüyoruz. 1984: CXIV. Yaratıcı kurgunun koruduğu tüm öneme karşın çekimin kendi başına anlamı olmadığı görüşü tartışılabilir. böyle bir müdahale yapıyı yıkma tehlikesi taşır. ideal bir filmden tek bir çekim çıkarılamayacağı gibi. 2) Kurbanın gözleri. Zaten sinemanın doğası gereği bu böyle olmalıdır. “çekim kurgunun ögesi. Çekim öylesine önemlidir ki. filme alınan çekimin başka çekime yapıştırıldığı yerdir. çekim içindeki çatışmaların gizil (potential) kurgu olmasıdır. ancak kurgu yapılırken sette elde edilen çekimin başından ve sonundan eksilti (ellips) yapılır. 7) Bir ağız çığlık atarak açılır. film-yapının uygun yerine yerleştirilen parça çekim sayılır. ancak kimi çekimler. kendi içinde bütünlüğe kavuşturulan. yalnız kalan) bir çocuk görüntüsü girer-çıkar. izleyicilerine bağlam yaratabileceği ip uçları verebilsin. 6) Kan fışkırır. 1) Bir el bıçağı kaldırır. Yeter ki yönetmen. kurgu ögelerin birleştirilmesi” tanımını en zararlı çözümleme olarak gördü. Bu anlam. Öngören de. 1986: 38. Eisenstein. çekim ile kurgu ilişkisinde. 40-42. Bir an araya. birden açılır. bir yere sığınan. cinayet kavramının daha iyi anlatılabileceği açıktır. sette filmin çekimleri sırasında. Kurgu kendi fonksiyonunu yerine getirirken çarpışan çekimlerden yeni anlam yaratmak için faydalanılabilir. yönetmen tek bir çekimin hesabını bile en azından kendisine karşı verebilmelidir. Bu tanıma göre her çekim önceki ve sonraki çekimden. Böylece artık eksiltilemez bir hale getirilerek. sinematografik kurgu etkisi yaratır. adamın yüzüne kaygı hakim (Öngören. kurgunun göz önünde tutulması gereken en önemli öge olduğunu savunur. kinci çekimde. Eisenstein. Sevgilisiyle konuşurken başı önde elleriyle oynamaktadır. ‘kestik’ komutuyla durdurulur. CXVI. Bu içeriklere sahip çekimlerin kurgusuyla. En küçük kurgu birimi sayılan çekimlerin birleşmeleri dinamik olduğu için. çalıştırılan otomobildeki ya da traktördeki itişler gibi kurgunun dinamiği içinde giderek artar (Lotman. tek başına bile bir görüntü şöleni yaratabilmektedir. ‘kamera’ komutuyla kamera çalıştırılır. küçük de olsa. Dinamik yapısından dolayı çekimler kendi sınırları içinde ara sıra önemli hareketlere izin verir. Film bir yapı olduğundan. Çekimlerin başlangıç ve bitiş sınırı. Bu düşünceleri doğrultusunda. bir zaman ve uzam aracılığıyla ayrılır. Kurtlarla Dans adlı filminin Buffalo Avı çekimi de kendi başına anlam yüklüdür. 1993: 132). . ona tek bir çekim dahi eklenemez. Sıralama. Bu süreçte kaydedilen görüntüye çekim denir. 8) Ayakkabının üzerine kanlar akar. yanıcı motorlardaki bir dizi patlamalarla karşılaştırılabilir. “Diyelim ki ilk çekimde adam bir kadını öldürüyor.

altlık üzerinde devinimli kullanılan kameralarla yapılan çekimlerde devinimler. Devingen kamera rejisiyle yapılan kurgu ile kesme karşılaştırıldığında. 1985: 144). . yaşamın gerçekliğini bozmak. Kamera devinimiyl e sağlanan kamerada kurgu ise olayın gelişiminin an be an takip edilmesidir. ritm ve görsel şölen yaratmak için kesme yapılır. adamın kadını öldürdüğü çekimin arkasına kurgulanan çekimde adamın yüzü öldürdü anlamı taşımayabilir. karşıt içerikli çerçeveden çerçeveye kesmelerde. kesme içerik belirleyici öge olabilir. yönetmen sayısı kadar yanıtı olabileceği bir yana. eksilti sağlamasıdır. yazın sanatında kendisini geliştirmiş bir yönetmene. Kesme ki çekimi birleştirme ya da birinden öbürüne bir noktalama işareti kullanmaksızın geçme biçiminde tanımlanan kesmenin filmsel noktalama işareti olmadığı Perkins tarafından savunuldu (Büker-Onaran. her sahne nasıl çekileceğini aslında fısıldar. 9. benzer nesneden benzer nesneye. 139. 1991: 102. Griffith. yazıdaki virgüle benzetir. 4) Kurguyla atraksiyon yaratmak (film dilini hızlandırmak) için. filmin inandırıcılığını zedeler. Welles. kesmenin çıkarılıp alınmasıyla bu ögelerin hiçbirinin ve bu anlayışa koşut olarak kurgunun anlaşılamayacağını iddia etti. 5) zleyicinin dikkatini belli bir noktaya. Kesmenin en önemli fonksiyonu. 148. gerçekleri doğal akışının içinde yakaladığını. 3) Mekan. on iki saniye donuk kalan bu görüntüden yoksulluğun yaratıcısı sayılan insanların şölenine yapılan kesme ile sanatsal kurgu açısından da değerlendirilebilecek bir neden-sonuç ilişkisi yarattı. Perkins. 127. 1984: 77). Sanatsal kurguyu yaratmak için bu basit eklemelere gereksinim vardır. 8. Kesme. kendilerine özgü dillerinin yapı taşları olarak kullandı. tahıl fiyatının aniden yükselişiyle ekmek alabilmek için kuyruğa giren yoksulları cansızlaşmış göstermek için. Bir yönetmen. Çekimin kugu değeri çekim sırasında hesaba katılmalıdır. Bu nedenle kurgu olarak adlandırılır. Bir sahnenin nasıl çekileceği sorusunun. 2) çerik açısından bağımsız iki çekimi yan yana getirerek yepyeni bir anlam yaratmak için. yapısı. Potemkin Zırhlısı filminin Odesa ayrımında. Geçişler Yaratıcılık gerektirmeyen geçişlerin (filmin noktalama işaretlerinin) kurgusu biçimsel olsa da çekimlerin eklenmesi anlayışına dayanır. Açı-karşı açı biçimindeki kesmelerde replikler. oyuncuların benzer davranışlarından benzer davranışlarına. sesli sinemanın devleri (Fellini ve Godard gibi yönetmenler) ise. donuk kareyi (birbirinin tıpkısının aynısı fotoğrafları) kullandı. çıkarılmasında sakınca olmayan karelerin atılması sonucu gerçek zamanın kısaltılması ve filmsel zamanın yaratılması amacıyla kullanılır. Özön (1984: 81) de. 1989: 57-58. Balazs. kesme ile yaratılan kurgunun aldatıcı olduğunu savundu (Büker-Onaran. Eisenstein. çarpıcı etki elde etmek için kullanıldığını söylediği kesmeyi. kesme tekniğinden sayısız nedenle yararlanabilir: 1) Gerekli uzunlukta bir çekim/plan elde etmek için.69 Bu bağlantıya çekim aşamasında dikkat edilmezse.. Bu anlam. Eisenstein. kesme düşünceden düşünceye atlamayı sağlar. Eğretileme. sahnenin genel atmosferi. düş gücü gelişkin. kamera devinimlerini ve ışık-gölge çeşitlemesini içeren bütünden. harekete ya da mimiğe çekmek için. bir kurgu (montaj) işlemi gerektirir. oyuncu devinimini. nesneye. çevrinen ya da kaydırılan kameranın. Abisel. bağlamları da belirleyici olabilir. 1985: 144. 152. kesmeyi tersi durum yaratmak (zamanı uzatmak). kamera rejisine izin vermediği için. A Corner in Wheat (Buğday Spekülasyonu-1909) adlı filminde. 285.. Büker. deal bir görüş olarak. dekorların biçimlerini.

. estetik olmayan sıçrama ortaya çıkacağı için. böyle bir yöntem benimsenmemeli” kuralını. onu kıskandığı için gazeteciyle buluşmasını istemez. Dolayısıyla görüntü sıçramaları kaçınılmaz olur. Oysa birçok kişi bunu büyük bir yenilik olarak karşılamıştır. Patricia’nın sıkılmasını. sözüm ona yıkmaksa. Godard gazetecinin cümleleri arasındaki susma ve soluklanma boşluklarını ve dolayısıyla da bu boşluk-lara koşut olan görüntüleri keser. 10. kinci örnek için aynı şeyi düşünmek fazlaca iyimser bir yaklaşım olacaktır. Bindirme (ikizleme) ki çekim üst üste bindirildiğinde perspektif yok olacağı için. Bu iki çekim. gazeteciyi gevezenin teki haline getirerek anlatır. 11. 1991: 162-163). Ardından bir zincirleme geçişle kente giriş verilir. Gazeteci densizce eski sevgilisini anlatmaya baş-lar.” Eisenstein. Zincirleme Kesme gibi zincirleme de çekimlerin birleştirilmesi amacıyla kullanılır. aynı ölçekle ve aynı kişiye kesmeler yapmış olur. aynı kamera konumundan. 1984: 180). Takma adı Laszlo Kovacs olan Michel Poiccard (Jean Paul Belmando). görüntüdeki çekim yavaş yavaş silinirken ikinci çekim yavaş yavaş belirginleşir ve onun yerini alır. Zincirlemenin ekleme anlamının ötesinde kurgusal fonksiyonu olmasa da büyük zaman ve uzam değişimlerinde işlevselliği önemli. 8) Estetik bir geçiş yapmak için. Zincirlemede. bu filmdeki ilk denemenin yerine oturduğu ve dolayısıyla da anlatımı zenginleştirdiği söylenebilir. Jean-Luc Godard. Trende/otobüste yolculuk çekimi perdeden ağır ağır silinirken. Kesmenin işlevleri tabi burada sayılan maddelerle sınırlı değildir. Serseri Aşıklar filminde kesmeyi bambaşka bir amaç için kullanır. Patricia buluşmaya gider. en azından insan gözünün doğasına aykırı düşeceğinden.70 6) Benzetme yapmak için. Patricia (Jean Seberg) iş görüşmesi için bir gazeteciyle buluşacaktır. 12) Uzaysal uzamı/mekanı eksilterek-fazlalaştırarak filmsel uzam yaratmak için kesme yapılabilir. Burada amaç “hareketli bir nesnenin (insanın) aynı ölçeğinden yaklaşık olarak aynı ölçeğine kesme yapılırsa. 11) Uzaysal zamanı eksilterek-fazlalaştırarak filmsel zaman yaratmak için. 10) Eğretileme/metafor yaratmak için. bir süre üst üste kalır ve iki mekan birbirine girmiş bir biçimde perdede yer alır. Aynı kesme işlemini (daha önce) üstü açık araba kullanan Michel Poiccard’ın sağında oturan ve onu dinleyen Patricia üzerinde uygular. üçüncü boyutun da yok olacağı yargısına Edmonda’un görüşü doğrultusunda varılabilir: “Bundan dolayıdır. Sonuç olarak. Köyden çıkanlar vedalaşma töreninden sonra bir süre trende ya da otobüste gösterilir. 7) Karşıtlık/zıtlık yaratmak için. bunun başarılı bir deneme olmadığı söylenebilir. 9) Çarpıcı bir geçiş yapmak için. kente girişi gösteren çekim alttan giderek belirginleşir. ikizleme görüntünün tüm öbür sinemasal olaylar gibi görsel-işitsel kurgunun doğasında kendiliğinden bulunduğunu savunur (Özön. bindirme gerçeküstücü eğretileme yaratmaya uygundur (Büker. Örneğin köyünden çıkıp kente ulaşacak serüvencilerin öyküsü anlatılırken bu tür bir noktalama imi kullanılır. Anlatıma katkısının sınırlı olduğu görülebilecek böyle bir kesme/kurgu işleminin daha çok klipler ya da reklam filmleri için uygun olduğu kolaylıkla söylenebilir.

Cavour Meydanı’nı diyagonal kesen Victor Emmanuel Tiyatrosu’nun dev gölgesi de beni büyüleyen bir görüntüydü. kırık. Kendi başına kurgu fonksiyonu yoktur. Yazın. zaman bakımından yaklaşma varsa. 12. Kararma-açılma tipi geçişte perdedeki görüntü gittikçe karanlığa gömülür. Tersi durumda kararmanın uzun süreceğini söylemeye gerek yok. 2006: 29)” diyerek.şeyleri fantastik bir biçimde yorumlamak. . Altına Hücum filminin zaman ve uzam değişimlerinde gözlenebilmektedir. karanlık tarafından yutulan katedralin yok oluşu beni çok heyecanlandırıyordu. Bunların dışında iristen söz edilebilir. perdedeki görüntünün ortasında nokta halinde belirginleşmeye başlayan yeni görüntü önceki görüntünün yerini alır ya da tam tersi durum olarak perdedeki görüntü nokta haline gelinceye kadar küçülür ve ardından yerini karanlığa bırakır. kararmayı anlatmış olmaktadır. eğri ya da eğik çizgi biçimlerinden biriyle siler. sinema tutkusunu anlatırken. önemli zaman-uzam değişimlerinde kullanılmaktadır. Silinme Silinme tekniğinde. bir başka açıdan görmeye doğru bir eğilimim hep oldu. Chaplin’in sık kullandığı iris. Bir karaltı halinde yaklaşan çocuk. perde bir süre karanlık kaldıktan sonra yeni görüntü belirginleşir. çerçevenin herhangi bir yerinden belirginleşen yeni görüntü tarafından silinir. perdedeki görüntü. Baskın çıkan bu görüntü perdedeki görüntüyü düz.Onaran. yatak odasına çekilerek lambayı söndürür.. 13. perde karanlıkta kalır. (Grazziani.. Filmsel uzam annenin odasıyken. Kararma-Açılma (focus-defocus) Fellini. kararma süresi azdır (A. çocuğunu dövdükten sonra. aslında bir açıdan da. elektrik düğmesine basar. Birbirine bu yolla (kararma ve açılmayla) bağlanan bölümler arasında olgu bakımından yakınlık. 1986: 84). perde aydınlandığında aradan bir gece geçmiş olur. Bu geçiş zamansal ve uzamsal bir bağ yaratır. Örneğin anne. “. Filmsel uzam çocuğun odasıyken..Ş. risle geçiş yapılırken. amacı o olmadığı halde..71 Birçok filmde gözlenebilen bu noktalama işareti.

72 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurguya Sanatçıların Katkısı .

kimi sahneleri iç içe geçmiş filmler (senaryo düzleminde döngüsel kurgu) için geçerli. tüm bu sanatçılar belli bir amaç doğrultusunda çalışmış olur. Senarist görüntüyle düşünür. Nobel Yayınları). öyküsel düzlemde kurgu. kamera açısı. Senarist: Öyküsel Düzlemde Romandan uyarlanan senaryolar göz önüne alınmayıp. çekimleri uzunluk. birçok sanatçının katkı yapması sonucu ortaya çıkmaktadır. yönetmen görüntüleri esteik biçimde kendine özgü tarzıyla canlandırır ve onları kurguda yeniden bütünleşecek biçimde tasarlayarak senaryo üzerinde çekimlere ayırır (dekupaj yapar). . Kurgunun fonksiyonlarının ortaya çıkabilmesi için.73 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurguya Sanatçıların Katkısı Sinemanın en önemli anlam yaratıcı ögesi olan kurgu. Asiltürk. görüntü yönetmeni yaratıcılığı ölçüsünde bu çekimleri kotarır. senaristlerin yazdığı senaryodan yola çıkılırsa. kamera devinimi ve çerçeve içi aksiyonuyla görüntü yönetmenine tarif eder. doğal olarak senaristin zihninde başlar. (Milcho Manchevski’nin Before The Rain adlı filmi böyle bir kurguya dayalıdır: bkz Cengis T. Bu. kurgucu. Sinemada Şiirsel Anlatım. özellikle başı. sonu. yönetmenin isteği ve kendi yeteneği ölçüsünde film-yapıyı kurar. 1.

çekimi. senaryo yazılırken kurguyla ilgili görüş alanı (çekim ölçeği). Kurgunun her türlü fonksiyonu akılda tutularak yazılan böyle bir senaryonun hem çekim sırasında hem de kurgu sırasında film ekibinin işini kolaylaştıracağı açıktır. Senaryoya sıkıca bağlı kalan. çekimin kesim yöntemlerini. Dairemizin dışına çıkan böcekler.74 Milkho Machevski’nin Yağmurdan Önce filmi. Bu nedenle senarist ve yönetmenin aynı kişi olmasının kurgunun fonksiyonlarını yerine getirmesi açısından daha yararlı olacağı söylenebilir. çekimlere senaryosuz başlayan yönetmenlerin olduğu bilinmektedir. Dmytryk (1990: 17). çünkü sinema görüntülerle öykü (anlatma değil) yaşatma sanatıdır. Fonda ne söyledikleri anlaşılmayan insan sesleri olsun. ayrımlardan bölümlerin. Filmin sanat bağlamında kaygısını taşıyan senaristlerden kurguyu da göz ardı etmemesi. estetik görsellik yaratılacağını. zaten film çekmeye kalkışmayacağından. Genel olarak sağlam yapılı senaryoya sahip olmayan yönetmenler. 137). Kurgu açısından tüm zamanların en iyi filmi olarak bilinen Potemkin Zırhlısı adlı filminin kurgusu daha muhtemelen öyküsel düzlemde hesaplanarak. Bu dairenin içinde birçok sakat böcek çırpınsın. şöyle bir sahne olduğunu varsayalım: “Beyaz bir kağıdın üzerine çapı ortalama insan karışı büyüklüğünde bir daire çizilmiş olsun.. sinemayı iyi tanıması gerektiğini savunur. çekimlerin nasıl dizileneceği. Sanatsal kurguyla kotarılmış bir filmde. çekimler başlarken senaryonun kilitlemiş olması koşulunu savunan kimi yönetmenlerin yanında. 128. çekim sırası ve çekim süresi gibi unsurların dikkate alınması gerektiğini. çekim hazırlıklarına başlandığında senaryonun önemi kalmaz. çekim dizilerinden sahnelerin. Dairenin dışına çıkan böcekleri içeri girmeye zorlayan cetvel başa çıkamadığı böcekleri seri darbelerle ezmeye başlayınca. Bu açıdan senaristin kurguya önemli katkılar sağlayacağı yadsınamaz. Böcek vızıltıları kalabalığın gürültüsü olarak verilsin. Tekrarlamakta yarar var: “Sağlam bir senaryonuz yoksa yolculuğu başlatmanız için bir nedeniniz yoktur. bölümlerden film-yapının yaratılması sürecinde son söz yönetmenindir. Senaryo üzerinde özenle duran Pudovkin (1966: 23. hangi çekimler ardışık gelirse anlatım zenginliği. hangi görüntüler buluştuğunda etkili bir anlatımın sağlanacağını bilmesi beklenir. Senaryonun olabildiğince çevirim çizgisine uygun yazılması gerekir. Tüm bunların ışığında düşünüldüğünde senaristin de yönetmen kadar sinemayı yakından tanıması gerektiği ortaya çıkar. senaristin. Böcekler ağır aksak ilerlemeye çabalasın. Hollywood’da senaristlerin senaryoyu ince ayrıntılarla yazdıkları görüşünden yola çıkar.. sonradan çerçeveye giren cetvelle yeniden dairemizin içine dönmeye zorlansın. fakat senaristlerin çekim ve kurguya (çekim sırasını belirlemeye) katkısı olmadığına dikkat çeker. karşı koyan. Öngören (1993: 133).” . sahnelerden ayrımların.” Böyle bir filmde çekim dizilenmesi senarist tarafından öngörülmüştürtür. “Çekimler başladığında senaryo artık önemli değildir” diyebiliriz. Bu iki yaklaşım. senaryonun ne denli tartışmalı bir konu olduğunu ortaya koymaktadır. Evet. kurgunun gücünü ve fonksiyonlarını bilmeden senaryo çalışmasına girmenin. Sonraki çekimde kentin sokaklarından akan insan seli görüntüsü olsun. bu kez acı çeken. yabancı dille yazılmış şiirin sözcükler bazında çevirisini yapıp vermekle aynı mantığa dayalı olduğunu savunur. böyle yapıldığında kurgunun fonksiyonlarını yerine getirmesi yolunun çok daha kolay bulunacağını belirtir. 49. çığlık atan insan sesleri görüntüye eşlensin. Olayın gelişim sırası konusunda çoğunlukla senaryoya bağlı kalınırken. çekim uzunlukları ve çekim açıları senaryo yazımı sırasında çizilerek ortaya konulmuştur. yönetmenlere yazılı talimatları izlemek düştüğünü.

yeni sahneler ekleyebilir. Sahneyi vurgulamak için sette elde edilen çekimlerin olanakları ölçüsünde. akışı. Kurgunun bu geçiş evresinde yapılan. Dmytryk durumun düzeltilmesi için alınan kararı şöyle açıklar: “Film kurgucusu sözünün film kesicisinden daha etkileyici anlama sahip olduğuna karar verildi.. bitmiş filmdir. anlatıma bir katkısı olmayacağını gördüğü sahneleri çıkarıp atabilir. Yaptıkları işe zanaat denmesine nedeni yönetmen ya da kurgucunun komutları doğrultusunda çalışıyor olmaları. Daha sonra eksik kalan ya da filmin akıcılığını bozan çekimlerin yerlerine başka çekimler kurgulanır.” Senaryo yazımı ve çekim çalışmaları için yapılan yatırımlar. bundan sonra bu terim resmi terminolojiye girdi (Dmytryk. Replikleri değiştirebilir. filmin ritmi ve atmosferi hakkında düşünce-görüş geliştirmesini kolaylaştıracaktır. Kurgunun fonksiyonlarını yerine getirmesi için. nce Kurgu (final editing) Kurgucunun yaratıcı yönünü ortaya koyacağı aşama. yönetmenin istekleri doğrultusunda kendi yaratıcılığını ortaya koyacak bir çalışma yapar. çekimlerin numaralanıp. kendisine verilen binlerce çekimden film-yapı kurar. Daha sonra çekimlerin ve filmin fazlalıklarını çıkarır atar. ne zaman yakın çekime kesme yapılacağına. 1990: 16). Kurgucular. Filmin istenen biçimde kesilip yapıştırılma işleriyle uğraşan kesicilerin zanaatlarını yapmaları için basit birkaç kuralı öğrenmesi yeterlidir. böylece ince kurguya geçiş sağlanır (Eisenstein. Tüm bunlara karşın özellikle auteur yönetmenin kurgu çalışmalarındaki ağırlığı unutulmamalıdır. ortaya konulan yetenek ne kadar yüksek olursa olsun. bir sinema filmi kurgudan önce anlatıcı öze sahip olamaz. Bu açıdan yönetmen senaryo üzerinde her türlü tasarruf hakkına da sahiptir. Gerçekte kaba kurgu. öykü sırasına göre dizilenmesidir. çekim çalışmaları başlamadan senaryoyu okuması filme yapacağı katkıyı. Özön. özgün çalışmalar yapmalarının olanaksız olmasıdır. ince kurgu evresidir. çekim sırasında time-code tutan asistan ve kurgu masasında kurgucu tarafından yapılmıştır. Hollywood sisteminde önem sırası olarak hak ettikleri yerde görülmezler. Kurgucunun önemi burada ortaya çıkar. Kurgu bu evrelerden yalnız birisidir. 2. harcanan zaman ve emek. Kurgucu. Çekimleri time-code çizelgesine (daha doğrusu dekupaja) göre sıralayan kurgucu kaba kurgu yapmış olur. Senaryo doğrultusunda çekimler sıralanırken. Kurgucunun sanatsal bir çalışma yaptığını söyleyen Arijon (1993: 649) onun çekimleri izleyerek senaryo rehberliğinde işe yaratıcılığını katarak filmi sekans sekans kurduğunu açıklar. 1984: 102). kurgunun özüne yeteneklerini koymalarının. Çekimleri seçerken tek sorumlu olarak kurgucuyu gösterir. gerekli çekimlerin kurgucunun elinde olması gerekir.2. temposu hakkında bilgi sahibi olur. 1990: 12-13). dekupaj sırasında yönetmen. kurgucu filmi düzeltebilir (Dmytryk.1. onların uzunluk ve kısalığını hesaplar. . Kesici olarak adlandırılan kurgu yardımcıları bu mesleğe çıraklıktan başlar. Kötü yönetilmiş sahnelerin zayıflığını hafifleterek ve nadiren henüz alışılmadık kurgu hileleri kullanarak. dizemi. 1984: CXIX. 2. bu evrede kabaca kurgulanmış filmi defalarca izleyerek filmin gidişi. Kurgucu: Biçimsel Düzlemde Bir film-yapı ortaya çıkarılıncaya kadar çeşitli evrelerden geçer. 2. ne zaman genel çekime çıkılacağına da kurgucunun karar vereceğini savunur. Çekimlerin yeriyle oynar. Filmi izlenecek aşamaya kurgucu yükseltir. Kaba Kurgu (rough editing) Kurgucunun.75 Kutsal olan senaryo değildir. tartımı. Kurgucu. onların uzunluğuna dokunulmaz. ancak pratikte kurgunun kendi içinde bir takım evreleri olduğu unutulmamalı.

1993: 136). Nedime (Zeynep Tokuş) hapisanaye düşen Kamil’e (Emre Kınay). Görüntü Yönetmeni Ege Ellidokuzoğlu’nun görev yaptığı. MEKAN: Hapishane: kili Çekim: Abuzer kalemliği Kamil’e verir (replikler). MEKAN: Hapishane: Yakın Çekim: Kamil’in. kili Çekimde: Nedime kalemliği Abuzer’e uzatır (repliklerin bir kısmı). hapisanede bulunan Kamil’in eline geçer. Yakın Çekim: Nedime’nin elinde uzatılan kalemlik. görüşümüze değer verdi ve çekim sırası şöyle oldu: MEKAN: Nedime Ev: Çeşitli çekimlerden sonra. Sonuç olarak ince kurgu çekimlerin filmdeki gerçek yerlerine yerleştirildiği. ince kurgu aşamasında başlar. senaryosunun ortaya çıktığı ilk andan. . Filmin ardışık iki sahnesinden ilkinde. uzunluk ve kısalıklarının değiştirilemez biçimde saptandığı kurgudur. Hızlı-yavaş kurgu yerinde kullanılmıyorsa filmin akışı bozulur. Abuzer (Nihat Nikerel) aracılığıyla bir kalemlik gönderir. Filmimizin yeni kurgu biçiminde: Evinde Abuzer’le oturan Nedime’nin elinin uzattığı kalemlik. hızlı geçiş yöntemleri kullanır. yayına verilmesi sürecine kadar Cafer Özgül alışıldık yönetmenlerden farklı bir çalışma ortamı sağladı. sonra Kamil ile Abuzer’i birlikte görürüz. Sinema ciddiyetiyle çekilen bu projenin.76 Gerektiğinde çekimlerin yerlerini değiştirir (Özön. (Öngören. Cafer Özgül tarafından TRT için çekilen Esir Şehrin nsanları. Sinema dili ona bu olanağı sağlar. 1993: 137). kalemliği almakta olan eli (replikler). Işık Şefi Recep Biçer’in. Kurgucu filmin akışını. Kurguda yaratıcılık. bu kurgu sırasının değiştirmeyi önerdiğimiz Cafer Özgül. kili Çekim: Abuzer kalemliği Kamil’e verir (repliklerin devamı). Dekupajda çekim sıralaması şöyleydi: Yönetmen Cafer Özgül: Esir Şehrin nsanları. Çekinerek de olsa. Yaratıcı kurgucu ham çekimi yönlendirir. kili Çekim: Abuzer elinde kalemlikle kalkış (replikler).. kurgu sırasında çok az değişime uğrayan projelerdendir. 1985: 55-56. Yakın Çekim: Nedime’nin elinde uzatılan kalemlik (repliklerin devamı). Sahnenin atmosferi hızlı kurgu tekniği gerektiriyorsa. Cem Özdemir’in yapımcılığını yaptığı. Öngören. izleyici tarafından sahnenin algılanmasına uygun biçimde oluşturur. MEKAN: Nedime Ev: kili Çekimde: Nedime kalemliği Abuzer’e uzatır (replikler). Yakın Çekim: Kamil’in kalemliği alan eli.

onun içinde yontu yapıyormuş izlenimine kapıldığını. Çekim sırasında oyuncu A. film kurgusunun keşfedilmemiş gizil gücüne ilgi duymasının. sinemanın sanat olarak yeniden doğuşu olacağını savunmuştur (Dmytryk. 1990: 11). bir noktada onun (çekim öncesi ya da çekim sonrasında) ortaya koyacağı kurgu hünerine de bağlıdır. Bu. Kurgucunun görevi salt söyleneni yapmaktır. Esir Şehrin nsanları filminin ses kurgusu üzerinde çalışılırken. oyuncunun elindeki kibrit kutusunun içinde hareket ettirilen tavla zarlarının çıkardığı seslere ihtiyaç duyulmuştu. Eldeki diş fırçalama sesini kullandık. yönetmenin öncelikle kendi kendisine sorup yanıtlaması gereken bu sorulardır. Bu sesi iki kez üst üste bindirdiğimizde istenen ses yaratılmıştı. tasarının bırakacağı etkiyi ve bu yapının biçimini kafasında kurmuş. stenen ses elimizde yoktu. Bunun için. çekimlerin birbirini bir görüntü dizimi içinde nasıl bütünleyeceğinin hesaplamasıdır. filminin kurgusunu kendi yapmıyorsa bile. Dmytryk. Bu sesleri ardışık getirdiğimizde istenen sonuç elde edilmişti. 1966: 101). Kargaşa sırasında oyunculardan biri elindeki sopanın ucunu düşman mahkumun sırtına olanca gücüyle bir bıçağı saplar gibi indirir. sanatsal kurguyu kendi film tekniğine nasıl katacağını öğrendiğinde sergileyebilir. Her sanatın kendine özgü kuralları. Yönetmen estetik yapıyı yeni anlam yaratacak biçimde ortaya çıkarmak için düşünsel olarak kurguyu dekupaj sırasında tasarlamış. Görüntü diziminin belli bir aşamaya kadar öğrenilebiliyor olması. “Akşam öküzleri koşturalım” diyordu. film dilinin matematiği de denilebilir. Yönetmen gerçek yaratıcılığını. “Akşam kumar oynayalım” anlamında. Filmini. Kutu boşçekilmişti. en önemlisi dili vardır. Ne istediğini kurgucuya söyleyerek. ama önceleri bu yontuyu küçümsediğini. Filmin yaratılması sırasında yönetmen görüntüyle düşünür. yaratıcı başka yöntemlerle filmin diğer ögelerini yaratan yönetmen.77 3. kurgunun fonksiyonunu tasarlamış olur. Bu. Bu eylemin sesine gereksinim duyduğumuzda şöyle bir yol izledik. çoğunlukla kurguda en önemli söz sahibi kişidir. onun kurgu yaratıcılığındaki baskın etkisini gösterir (Pudovkin. Çekimleri. Yönetmen: Biçimsel Düzlemde Yönetmen. kurgunun gelişimi üzerinde büyük rol oynamış olur. kurgunun fonksiyonlarını zenginleştirip yönlendirebilir. Aynı filmde hapisane koğuşunda kavga çıkar. Belli bir olgunun kurguya dayanan anlatımını sağlamak amacıyla çekimleri kendi isteğine uydurur. her şeyden önce bu dili biliyor olması beklenir. bu sesi belli aralıklarla kestik. çünkü onun ne olduğu konusunda bir fikir sahibi olmadığını. Sivri topuklu ayakkabısıyla beton zeminde yürüyen kadının ayak sesinin tek birisini aldık. Film yönetmeye soyunan insanın. çünkü bir sahnenin çekimlere bölünmesi (dekupaj) sırasında gözetilmesi gereken tek şey. Kurgucunun. Yapıtlarının kusursuzluğa ne ölçüde yaklaşabileceği. 1997: 1). Buna. Yö- . Düzeneği kurup ses kaydı yapmak için de zaman yeterli değildi. Birçok yönetmen. kibrit kutusunu uzaktaki oyuncu B’ye sallayarak. ‘film dilinin görüntü dizimi (film dilinin grameri)” olarak tanımlanabilir. Kamerayı nereye koyalım? Çekimi nereden keselim? Oyunculara ne dememiz gerekir? Bu sahneyi keserek (açı-karşıaçılarla mı) çekmeliyim kamera rejisi mi uygulamalıyım? Sahnemiz ne anlatıyor? Hiç kuşkusuz. yönetmen gözetiminde çalışırken yaptığı işi. sanki bir film baş oyuncunun eylemlerinin bir kayıdıymış gibi oyuncu etrafında dolaşalım yaklaşımını benimser (Mamet. 1991: 265). Bu durumda kurgunun mimarı yönetmendir. kurgunun teknik yönünü öğrenen herhangi biri yapabilir. Bu yaklaşım yanlıştır. düşlerinde kurgu sırasına göre bir araya getirir ve perdede hangi sırayla görüneceklerse öyle hayal eder. daha çevrim aşamasında kurgulanmaya yatkın selüloit parçalar olarak düşünür. Godard ses kurgusu yaparken. yönetmennin kurgunun fonksiyonunu yerine getirebilmesindeki rolüne dikkat çekmiş ve yönetmenin. Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi kurgu aracılığıyla. elinde yeterli senaryo olan herkesin teknik ve oyuncu ekibini bir araya getirildiğinde başarılı film çekeceği anlamına gelmez. kurgu yaparken taş bir blok yontarak ortaya oylumlu biçimler çıkarmanın ne demek olduğunu çok sonra anladığını itiraf eder (Godard.

fikir ile uygulama arasında bir sınır yoktur. kamera hareketleri. Film en kısa tanımıyla senaryo adı verilen öykünün görselleşmiş halidir. Bu toplumun sahip olduğu zihniyetle yoğurulmaktan kaçması neredeyse olanaksız. o sahnenin ardındaki yaratıcının kimliğini. içselleştirme. uğradıkları köylerde köy odasında ağırlanan hikaye anlatıcılarına. öyküsünü izleyicinin ruh dünyasında yaşatan sanatçılardır onlar. çünkü sinema sanatı. aynı zamanda senaryoyu yazan kişi değilse. görüntünün önüne geçmemesini önerir (Makal. yaşadığı toplumun zihniyetine karşı koymaya çalışması ya bilinçli ya da içgüdüsel bir yoldan olabilir. Sinema salonunda ışıklar sönünce “oyun başlıyor. çekim uzunluğu (metrik).. Film-yapıda yer alan uygunsuz çekim de. Ona göre. yaratıcısının tek bir çekimin bile (en azından kendi kendisine) hesabını vermesini gerektirir. Sanatçının. hikaye anlatıcılarının önemi büyüktü. ister ortada ya da sonda) şöyle bir bakmak bile. 1997: 46). Bu tanımdan anlaşılacağı gibi. çgüdüsel karşı koyma. biz Türkler sofra konuğu deriz. Senaryo çatışma. sanatçı (yönetmen. genel atmosfer ölçeğinde anlama. dekor. Sanatçının. kişiliğini açıklamaya yeter (Fainaru. Sinema yönetmenlerine. yazıyı görüntüye dönüştüren sanatçıdır. gelişen. hikayeyi görüntüler yoluyla anlatan. farklı bir yapıya büründüğü için de olaylara. Yönetmen ise filmin yaratıcısıdır. başlangıçta. Şiir sanatını ele alıyor gibi düşünelim. aynı sonuca yol açar. algılama. Filmin herhangi bir çekiminin filmin genel anlatımından (bir kusur sonucu) kopuk. Ake Sandgren. yetersiz olması akılda kalıcıdır ve filmi zedeler.. şiir-yapının istenen etkisini bozacaktır. Karar vermekten hiç korkmuyordu (Stevenson. Gezgin olarak yaşayan. kamera rejisi.78 netmenler. Yaptığı her filmin her sekansına. Ünlü Rus hikaye anlatıcısı Nikolay Leskov. O zamanlar bile karakteri güçlüydü.. Çok inatçıydı. en doğru yaklaşımla onu içimizde yaşamamızı ya da yaşatmamızı arzulayan sanatçıdır. vurgulamak gerekirse. çözümlenme gibi dramatik bir örgü halindedir.” Theo Angelopoulos film auteur tanımını sinema tarihi içinde hiç kuşkusuz en çok hak eden yönetmendir. önde gelen anlatım aracı görüntüler olduğu için. Onun filmlerinden herhangi birine (ister başlangıçta. çerçeveleme. diyaloglar. ama o nasıl bir film evreni yaratacağını da biliyordu. 2005: 16). birçok yönetmen (örneğin René Clair) sözlü ya da müzikli kısmın. yaratıcı yönetmen kişiliği için çok önemli ipuçları taşır. kahramanlar. senaryonun görsel halidir. şeylere farklı bir açıdan bakan bireydir. kurgu. Romanlar. Geleneksel kurmaca film senaryosunda izleyicinin özdeşlik kuracağı (serüveni anlatılacak) baş kahramanlar bulunur. hikâye anlatıcısıdır her şeyden önce. bu örneklerden biridir.. Filmlerinin hepsini saran benzersiz bir tema modeli vardır. masallar basılı hale gelmeden (tabi. ardından görsel bir anlatım ortaya çıkmadan). müzük. her şeyden önce toplum içinde evrilen. şimdi biri bana bir öykü anlatacak” düşüncesi herkeste hüküm sürer (Mamet. içinde yaşadığı toplumun bir parçası olduğu muhakkak. 1996: 43). kendimizi kaptırıp hikayeye inanmamızı. Sinemada. bir dizede işlevi olmayan ya da o dizede uygun durmayan bir sözcük. film yapacağımızı biliyorduk. gerilim. gelişim. Yaratıcı bir yönetmene yaklaşım açısından. içeriğini bilmediği bir metnin karşısında bulunuyor demektir. içinde yaşanılan topluma karşı yabancılaşmayı zorunlu kular (Adanır. Yönetmen. Yönetmen. düğümlenme. Birçok özelliğinin yanında yönetmen. renk. Öyleyse büyük bir dikkat ve büyük bir titizlik gerektiren bir iş yapıyoruz demektir. ışık. gölgeleme. kendi sanatsal kişiliğini silinemez bir damga olarak basmayı başarmış bir sinemacıdır o. . öyküler. Öyleyse okuduğu öyküyü mekan. doğası gereğidir. hikaye anlatıcısı bu ilginç insanların günümüzdeki görünümleri gözüyle bakılabilir. Baş kahramanın amacına ulaşmasına yardımcı olan eyleyenlerle. Onun kişiliği. tüm bunları zihinde bütünleştirme yeteneğine sahip olmalıdır. Lars Von Trier’ı şöyle tanıtır: “Okuldan tanırım. 2005: vıı). Sinema zaten öncelikle görüntüdür. 1994: 31). Biz diğer öğrenciler. bu amaca ulaşılmasını önlemeye çabalayan engelleyenler yan/fon kahramanlardır. Bu anlatılan.

Yönetmenden beklenen. Zaten.. gözlem ve yetenekle donanmış olmalıdır. bu öykü benim dünyama ne kadar yakın? Sözü edilen yönetmenin.”.. “ nsanoğlunu yoğurup ona biçim veren belli başlı üç tane güç vardır. Kuşkusuz yönetmenin kendi kendisine soracağı sorular senaryoyu eline aldığı ilk anda başlar. Ancak bunların dışında. deal bir yaratıcı yönetmen. renklerden. senaryoyu okumaya başladığı anda yazar ya da senaristin dünyasına kolayca girebilir. Bu donanımların da her koşulda yetmediğini sinema tarihi bizlere göstermektedir. Tüm bunların yanında oyuncu yönetimi de çok özel bir yer tutar. yazılı bir öyküyü görüntüye dönüştürmesi beklenen yönetmenin düş dünyasını zenginleştireceğine.) okuma alışkanlığı edinmiş. değiştirir. şiir) bilgisiyle donanmış olursa. öğretilebilen-öğrenilebilen bir şey değildir. her çağ bu romanlarda yeni bir şeyler keşfedebilir. Gerçek zamanı ve mekanı kullanarak (uzatıp kısaltarak. bu bilinmeyen x faktörü açısından kendiliğinden. romanı perdeye aktarırken kullanmayı düşündüğüm şekil fikir olarak tanımlanabilir. Aksi halde film. tek başına fikrin kendisini oluşturmaz. sayısız yorum olanağı yaratır. inandırıcı ve kabul edilebilir yaşam seçeneği sınar. Nabokov (1988: 12). filmsel bir uzam. müzikten. 1993: 12). yazıyla tarif edilen (senaryodaki gizli) görüntüyü kolayca hissedecek ve algılayacaktır. Öyleyse yönetmen birçok bilgi. kuramcıların sorduğu. “Yönetmen. onun amacını. Bu senaryodan çıkacak film çekilmese de olur mu? So- . Tolstoy’un bu romanını seçme nedenlerim. dönüştürerek). Yarattığı uzam ve mekanın. film çekmeyi bir iş kolu olarak seçen kişi olmadığı ortada. zihninde kurduğu dünyayı algılar. son kertede yeni bir dünya yaratır. duyumsar. kamera altlıklarını. izleyicide yadsınma yaratır. görüntüye eşlenecek müziği bilmesiyle sınırlı değildir. gerçeklikle ilgisi nedir? Sinemanın fotoğrafla. duygunun izleyiciye geçmemesi diyebiliriz. Bu durum. ağlatmak. Zira roman ve şiir okumanın. roman vb. yarattığı. onda böyle bir anlatım gücünün olması gerekir. Yaratılmak istenen duygunun izleyicinin algısını devindirmek için mekandan. o bir sanatçı. Yönetmen. sinema dilinden ve daha başka estetik değerlerden yararlanılabilir. deneyim. ışıktan.79 En başta bir film setinin sevk ve idaresini yapabilecek niteliklere sahip olması gereken bir yönetmenin ideal olarak birçok bilgiyle de donanmış olması beklenir. nesne konumlarından. tüm bu olanakları yetenekleri ve deneyimleri ölçüsünde. Öyleyse soruları çoğaltacaktır. “filmsel etki” denir. çerçeveden. filmsel bir zaman yaratır. imge (imaj) yaratma becerisini geliştireceğine kuşku duyulamaz. Yönetmeni yola çıkaracak fikir nasıl tanımlanabilir? Zor bir soru. Yazınsal metin (şiir. kabul görmez. Buna karşılık. Bunlar. Bu yüzden de. var olan dünyayı dönüştürür. duygu değerleri gelişmiş yönetmen. yazı (roman. kurguyu. olduğu gibi biridir. son kertede filme ruh üfleyebilen kişidir” sözüyle ortaya konulabilir. bu senaryo filme alınmaya değer. hüzünlendirmek. “Filmin doğası nedir. bunları önce kendi zihninde yanıtlamalıdır. şte izleyicide bu duyguları yaratmaya da. çevre ve bilinmeyen x faktörü” der. niyetini. “Aklıma bir fikir geldi” deriz. Bu bilgiler kuşkusuz ışığı. insanın algı doğasına uygun olması beklenir. ancak böyle birinin ruh dünyası zengin olabilir. sinemalarda gösterildiğinde filmin ilginç bulunmasını istiyorsak. eğretileme(!) yapılarak. daha başka duyguları devindirebilmek için. Senaryoyu okudum. 1995: 18)” sorularına benzer soruları kendi kendisine sormalı. o “şeyi” keşfetmeliyiz (Wajda. Ünlü bir roman seçmekle filmimiz için gerekli fikri yakalamış sayılabilir miyiz? Savaş ve Barış romanını filmleştirme kararımız. korkutmak. Buna. ona ulaşamaz. çerçeveyi. teknik olanaklar da yaratıcılıkta belirleyicidir. yoksa zamansal bir sanat mıdır (Andrew. okuduğu olayı zihinde görsel olarak canlandırma gücünü. yazınsal metin içinden geçme duyarlığına kavuşmuş. öykü. derdini yazıyla aktarma becerisi gelişmiş. Romanın sonsuz derinliği. sesle ve resimle ilşkisi nedir? Film uzamsal sanat mıdır. Yönetmen. filmin dilini. Bunlar da. kurduğu dünyanın izleyiciye geçmesini başarması değil midir? Güldürmek. kalıtım. kamera hareketlerinden. “Benim fikrime göre. Edebiyatın büyük romanları uzun ömürlüdür. Ruh üfleme(!) yöntemi de. “Benim fikrim”. beceri ve yeteneğini gerektirir. Yönetmenler. kameranın potansiyelini. birleştirme zeka.

. Öteki. müzik seçimi. Böyle bir kadının ağzından böyle sözler çıkmaz. Bu senaryo görselliğe dökülmelidir. Tamam sahneler böyle olmalı. televizyon dizisi değil! Buları bilmek bana yarar sağlar. başka bir sanatın aracıdır. nasıl bir mekanda. duygu yaratır. zleyici beğenir ya da beğenmez. Onun kültür düzeyi bu sözleri kaldırmaz. Filmimizin rengi belli. koyma gereği duymaz. kurgusu. Anlatılmaya değer bir öykü. izleyici buna dikkat eder mi? zleyiciler tüm bunlara dikkat etmese de insanın bilinçaltı doğası bunları algılar. . oyuncular. takıları. çünkü bir yapı kurulmaktadır. Kahramanların giysileri. Mekanlar da tamam. Senaryo dediğimiz metin bizim yol haritamız olabilir. kamera hareketleri. Bu filme nasıl bir ışık yapılmalı. 1998: 120). Uygun isimler arasından tercihler. hüzünlü bir rengi tercih etmeliyim. renk seçimleri. Kahramanlar nasıl giyinmeli. Senaryonun kimi olmazsa olmazları vardır. Diyalaoglar. kimi kurallları bilmenin hiçbir sakıncası yoktur. Hayır. nasıl mekanlarda yaşamalı? Evet.. Onların giysileri. farkedemeyiz bile (Aslanyürek. Bu senaryo görselliğe dökülmeli. çevrinmeler yapılabilir. aletleri kültür düzeyi yüksek. kendine özgü bir biçimde mikro dünyalara. Sararmış yapraklar.. ama onun edebi değeri yoktur. kahramanların kişilikleri. Polis böyle konuşmaz. Film. Filmin dili. ama bunu bir film çözümleyicisi kadar açıkça ortaya koyamaz. yoksa dış mekanları mı tercih etmeliyiz? Senaryo ne diyor bu konuda? Yıllarca ayrı kalmış iki kahramanın “karşılaşma” sahnesi için senarist iç mekanı tercih etmiş. Biz filmimize bakalım. çünkü kutsal olan senaryomuz değildir. Onları yaşayan insanlara dönüştüreceğiz. psikolojileri hakkında önemli ipuçları veriyor olabilir. Öykü bunu gerekli kılıyor. Caracvaggio ışığı mı? Mevsim sonbahar olmalı. hangi mevsimde çekilmeli? Dahili mekanlarda loş bir ışık kullanılabilir. ışık. Bu ve benzeri birçok özelliği barındıran bir senaryo var önümüzde.. Birkaç yerde. Dekupaj. genel kompozisyon (düzenlenme) kuralları ve o filmin öznel (süjesel) bağlantıları.sanat hiçbir biçimde formüllerle uygulamaya dökülemez” biçimindeyse de. Bunun için ayrı çalışma yapılabilir. yani episodlara ayrılır. sabah alacalığı ile gün batımı saatleri arasında çalışmalıyız. Hayır. Bu filmi çekmeliyim. duvarlarında asılı tablolar. sahneyi dışarıya aldı. ondan yola çıkılarak yaratılan filmdir. Ona bir şey ekleyemez. peki. rengi. bu önemli. çıplak ağaçlar. ıslak sokaklar.. Tamam replikler ilerde yeniden ele alınacak. sinemanın ağırbaşlı yapısını gözetmeliyim. Öyleyse filmin rengi ne? Bu öykü hangi renkle daha iyi atmosfere kavuşur? Yeşil-sarı arası. Görüntüler perdede beşik gibi salınmamlıdır. Bir filmin. seçenekli olarak belirlenir. Sanat yapıtı. Beğeniyorsa da. ancak kuşkusuz belinçaltını harekete geçirir. Bunlar.80 ruya hayır yanıtı verildiği anda. senaryo yazınsal bir metin değildir. onun bir bölümünü genel yapıdan çıkaramaz. Episodlar arasında her zaman kesin sınırlar çizmemiz mümkün değildir. mekan seçimi. Herkes kendi kendisi olacak kendisi gibi konuşacak. Daha fazla iç mekanları mı. filmin süreci başlamıştır. izleyici tarafından kolaylıkla dile getirilemeyebilir. yaşadıkları mekanlar. Buna hakkı vardır. Bu neden filmin atmosferinden ve estetik yapısından kaynaklanır.. Örneğin bir senaryoda episodlar bulunacaktır. Bir episoddan diğerine geçiş bazen o kadar yumuşak olur ki. davranışları ve yaşadıkları mekanlar kişilikleri hakkında önemli ipuçları verir. Kutsanmaya değer olan bitmiş filmimizdir. davranışları. algılanır. mekanın desteğinden yararlanmak için dışarıya çıkarılmalı. beğenmiyorsa da bunun bir nedeni vardır. O. kahramanlar senaryo yazarı gibi konuşuyor.. Sanatın en temel gerçeği her ne kadar “. yeni sorular ardı ardına gelir. Yazınsal metnin üzerinde onu yaratandan başkası oynayamaz. sisli. Oyuncular kimler olabilir? Bu soruların yanıtları aranmaya başlanır. Kamera hareketleri savruk olmamalı. Kamerayı nasıl kullanacağız? Çoğunlukla sabit altlık üzerinde. terk edilmiş mekanlar. televizyona uygun! Evet biz film çekiyoruz. eşyaları. Bu nedenle. onlar kahraman! Ayrıştırmalıyız. genel olarak iyi. çalışacağımız mevsimi de belirledik.. “Karşılaşma” sahnesi. Yönetmen senaristin tercihini beğenmedi. film okuma becerisi olan birine. Senaryo sanat yapıtı değildir.

sonsuz sayıda olabilir. sahneyi. filmdeki yaşantının izleyici ilgisini çekmesi. yaşama benzemek yerine kendini oluşturmasını. iyi yağlanmış bir makinedeki dişliler gibi tam uyum içinde olmalıdır (Foss. sinema tüm sanatlar gibi gerçek yaşantıyı referans alır. ona hitap etmesi. Romanı. sinema sanatının. film metnin çekimlere ayrılması. sanatın gerçekliği kendi özgün gerçekliği olsa da. ama aslında.. Çekim + Çekim + Çekim.81 kurgu sırasında bir araya gelecek olan çekimlerin biçimlerinin. görüntü açısından bütünün parçalanmış hali olan olay örgüsünü kavramak. Öyleyse. Perdede yansıtılan yaşam. göğüs çekim. böyle kurulmak zorunda değildir. ayrıştırma yönetemi değildir. çoklu çekim. Evet film izlenmenin ötesinde yaşanır olmalı. insanın algı biçimini içselleştiren yönetmen. Bu nedenle dekupaj. düzenli (dizemsel. konuşan A gösterilir + konuşan B gösterilir + konuşan A gösterilir.. zihnindeki bütünü yeniden kuracak biçimde parçalarken gözetir.cut) arasında kalan parçasıdır (Asiltürk. Bunu da yönetmen daha en başta. onu ilgilendirir olması.. konuşanın sesi düşürülür. Bilindiği gibi olaylar gerçek yaşamda kesintisiz bir zaman ve kesintisiz bir mekanda gelişir. bölme. Bunların dinleme çekimlerine. 1992: 103). Her çekim. istenen etkiyi tek plan çekildiğinde sağlamaya daha uygunsa. Bu kişilerin dinleme çekimlerine. Örneğin bir görüntü çerçevesi insanın başıyla doluyorsa. öğretmek ya da göstermek yerine bir şey yaşatmasıdır. “Görüntüyle öykü-serüven yaşatma sanatıdır. Böyle bir hesaplama yapılmadan filmsel bütün kurulamaz. senaryoda bütün olarak okunan. Yaptığı. geçmesi. görüntüyle öykü anlatma sanatı” da değil. 2006: 177). Oyuncu sayısı arttıkça yönetmen tercihine göre görüntü dili örgüsü sayısız varyasyonlara yönelir. en basit anlatımıyla. nesnelerin ayrıntısının kadrajda olduğu ayrıntı çekim bu anlayışla tanımlanır. Bunlar. Zira insan algısı kabul ettiği ölçüde sanat inadırıcı olacaktır. Örneğin. ritmik) biçimde parçalara bölünme yöntemiyle gerçeklikteki yaşamdan ayrılır. Çekim gösterime hazır filmin. “Sinema. 1972: 41).” Rus Biçimcileri. Sinema filminde. boy çekim ve daha çok oyuncuları çereçevede gördüğümüz ikili çekim. Sinema yaşamın gerçekliğini birebir aktarmak zorunda olmasa da. görüntü çerçevesi içinde en çok yer alan insan olduğu için çekim kadrajlarının belirlenmesinde insan vücudu referans alınır. uzunluklarının ve kamera açılarının kağıt üzerinde öngörülmesinden başka bir şey değildir. 1973: 40). Yönetmen . şiiri ve hayatın doğal örgüsünü. ona göre parçalamak. A + B + A + C + A + C + B + C. çekimlerin yeniden kurulması için temel oluşturmaktadır (Lotman. daha uzaktan çekim yapılırsa genel çekim. senaryo üzerinde çalışırken. Sahne. Burada filmsel anlatımın parçalara bölünmesiyle doğrudan bir benzeşim (analogie) söz konusu olmaktadır. dolayısıyla kurgusal yapıyı öne çıkarmanın gerekliliğini vurgular (Vincent. Sahne. Buna da “sesi split etmek” diyoruz. Buradaki inandırıcılık bir gerçekliğin saptanması değil. perdede iki kesme ( ng. önündeki ya da arkasındaki çekimle. kadrajlarının. bu durumda ortaya çıkan çekime baş çekim denir (Özön. biçiminde kurulur. yer yer karşı tarafın sesi düşürülür. Oysa kimi sahneler. Bu aşamada çekimlerin uzunluğu ve birbirlerine nasıl bağlanacağı gözetilmektedir. filmin dili (grameri) görüntü dizimi açısından bozuk olur. bel çekim. yani dekupe edeceğim? Sahnenin kaç biçimde çekilme olasılığı var? Sonsuz sayıda mı? Evet. parçalar çekime dönüştüğünde onları birbirine nasıl bağlayacağını hesaplamaktan başka bir şey değildir. görüntünün uzaktan çekimi orta genel çekim. yazı aracılığıyla ona bir şey söyler. ki kişi arasında geçen konuşmada. 1993: 32-33). diz çekim. “beni böyle çekmelisin” diyebilir.. yönetmenliğin yaratıcılık yönü devreye giriyor demektir. en nihayet filmin anlatmak. Bu tanıma uygun olarak omuz çekim. okuduğu sahnenin doğasını da kolayca kavrayabilir. Herhangi bir sahne. filmin matematiğini kurarken. rastgele bir parçalama. gerçekten sanat olabilmesi için yaşamla olan kolay benzerlikleri yadsımasının gereğine inanarak. Yönetmen tüm ölçeklerin kullanım amacını bilmelidir. Sahneleri nasıl parçalayacağım. Sinema dili görüntü dizgesiyle oluşur. Bu dil görünürde.

Oyuncunun anladığı benzer. Bu demektir ki. yönetmenin görüntü yönetmeniyle paylaşımları filmin estetik değeri açısından önemlidir. Gerçek yaşam ayrıntılarla doludur ve oyuncular da bunları yeniden yaratma becerisine sahiptirler (Pasolini. ona niçin inanmaz ya da niçin inanacaktır? Yönetmenlik belki de bu sorunun cevabında yatmaktadır. hangi aşamada göstereceğini. mekan. oyunculardan hangisinin hangi eyleminde kadrajda olacağını. masal ya da hikaye o kadar iyi olur. ona komutlar verdiği süreçte. ama çoğu zaman farklılıklar gösteren (başka) bir şey vardır. bunların istediği gibi olup olmadığını gözetir. Bu durumda sahnenin rejisini öncelikle zihninde kuracak. görüntü yönetmenine aktarırken elindeki en önemli olanak kuşkusuz storyboard denen çizimler olacaktır. oyuncu yönleri. Oyuncu çekim sırasında birey kişiliğini bir yana bırakmaya çalışır. inanacağı bir yönetmenle karşılaşmak o kadar zordur. canlandırdığı kahramanın karakterini sergilemesini beklerken. onların yoğuruldukları hamurdan film ortaya çıkarmak için film çekilir. her oyuncu kendi işini yapar. nerelerde döneceğini. Filmin tamamlanacak haline en yakın bütün de. Söz (konuşma) her koşulda kusursuz iletişim için yeterli olmayacağından yönetmen. ancak kâğıt üzerinde eksiksiz biçimde çalışılamayacak bir “konu” varsa. kamera açısı. Bu haliyle o yönetmenin karşısında hem birey olarak kendisi. 1992: 29). kâğıt üzerindeki çalışmaların uygulamaya dökülmesinden başka bir şey olmadığı muhakkak. Yönetmen. kameraman izleyeceği yolda ilerler. artık set aşaması başlamıştır.82 sahneyi tek çekimde tamamlamak isteyebilir. nerede kadrajın dışında kalacağını oyunculara. Oyuncu. hem büründüğü (geçici kişiliğinde) kahramandır. Bir taraftan da bunların her ikisinin etkisinde kalan insandır. . bu anlamda oyunculuk ne kadar güçlüyse. sunuş o kadar güçlü olur (Dmytryk. Oyuncu burada kuşkusuz en önemli “görsel değer”dir. Sıkıntıların kaynağı çoğu zaman oyuncunun yönetmene inanmamasıdır. bunu ne derece başarabildiğine bağlıdır. Öyleyse yönetmen. kimi sıkıntılarla karşılaşabilir. Bir yönetmen. bir oyuncu için de. nesne konumu. kameranın kimi. az sonra kamera karşısında kendi birey kişiliğini bir yana bırakarak başka oyuncu ve oyuncularla ya da doğrudan kamerayla kuracağı ilişkiyle canlandırdığı kişiliği sergileyecek birinin karşısındadır. ışık-nesne yoğunluğu gibi açılardan tasarladığı kadrajı çizimle ortaya koyarsa görüntü yönetmeni ile paylaşımlarını üst düzeye çıkarabilir. Ne şiirin ne felsefenin ne tiyatro sanatının yakalayabileceği o özün özüne ancak sinema diliyle ulaşılabilir (Bresson. birçok yaşamsal deneyim edinmiş. Oyuncu nasıl bakacaktır? Konuşurken jest ve mimikleri nasıl olacaktır? Replik söylerken nasıl davranacaktır? Eylem içinde neler yapacaktır? Nesnelerle ilişkisi hangi boyutta olmalıdır? Senaryodan anladığını mı gerçekleştirmektedir? Yoksa yönetmenin zihninde canlandırdığı kişilik olabilmekte midir? Ortaya çıkan nasıl bir kişiliktir? Yönetmen oyuncusuyla ilişki kurarken. Şurası açıktır ki. onun yeni bir kişiliğe bürünmesi gerekmektedir. yönetmenin teknik ekiple birlikte oyuncuya aktarmaya çabaladığı duygu bütünlüğünün gerçekleştirilmesi. Filminin önçalışmasını (masabaşı çalışmasını) tamamlayan yönetmen için. onların hangi eylemleri yapacağını. kamera hareketleri. sunuş ne kadar iyiyse. yalnız yönetmenin zihninde olacağından. Sette yapılanların. Bir savı kanıtlamak için ya da dış görünüşlerinin içine kıstırılmış kadınları ve adamları göstermek için değil. zihninde kurduğu soyut bir görüntüyü. yi bir hikaye ve masal anlatıcısı bulmak ne kadar zorsa. Oyuncudan. kameramana anlatacaktır. Bu iki algının bir biçimde buluşması gerekir. 1995: 7). ruh dünyası zengin. hangi olayı. Çekim başladığında. Anlaşılacağı gibi. o da oyuncu yönetimidir. 1992: 32). Başarılı bir yönetmen oyuncuyu öykünün içinde eritmelidir. Performansı. Senaryodan ve karakterin kişiliğinden yönetmenin anladığı bir şey vardır. her şeyden önce zeki bir bireyle de ilişkiye giriyor demektir. oyuncu sayısı. bir eşgüdüm ve organizasyon becerisi gerektirir.

Gösterge. onu özümsemedir. Bu örnek. Müzik parçaları duyguyu (hüzün. hem de insanın insan için taşıdığı anlamı araştıran bir daldır. Yönetmen. Sonuç olarak. Kurgucu mucize yaratacaksa. yönetmenin tasarladığı ve kamerayla çekilemeyen görüntüleri operatör yaratır. fotoğraflar. Bu nedenle en sağlıklı yol saygın bir kişilik ortaya koymaktır. göreli. bu özelliğin doğasında bulunmasu gerektiği açıktır. bulur. kendisi o şey olmadığı halde onu çağrıştırarak iletişimi sağlayan her araç olarak tanımlanabilir (Keser. çekimlerin uzunluklarını ya da kısalıklarını yaklaşık olarak saptadığından. onlar tarafından kabul görmesinin tek yolu. resimler armalar. komedi vb. Bu tanımlara göre. adaletin simgesidir. terazi gözleri kapalı olan adaletin elinde. Filmin kurgu çalışmaları sırasında. yönetmenlerin göstergebilimin anlayışı doğrultusunda yapıtlar verdikleri değildir. Sanat kaygısı taşıyan yönetmenlerin izleyicilerle sağlıklı ilişki kurabilmesi için bilgi sahibi olması gereken konular vardır. yi bir kurgucunun başarılı olması. bu sanattan nasıl yararlanacağını da bilmek durumundadır. paylaşımcı mı. Göstergebilimci filmi okumaya çabalar. dahası açık uçlu olduğu için. estetik. dramatik bir örgüyü görsel yoldan anlatacak yönetmenin birçok niteliği taşıması gerekir. film iyiyse “Hep birlikte iyi bir iş çıkarttık” ama film kötüyse. somut bir biçimde ortaya koyuyor. onlarla sıcak ilişki kurma becerisini sergilemesi gerekir. Burada. ne yapıp edip kendini kabul ettirmesi. time-code çizelgesine yansıyan çekim biçimleriyle kurgucunun yol haritası aşağı-yukarı ortaya çıkmış demektir. onların kültürel yapıları ve bilgi birikimleriyle yakından ilgilidir. Bunun öğrenilebilir bir şey olmadığı. 1989: 39). bu mucizenin sınırlarını belirleyen eldeki çekimlerdir. günümüz sinemasında bilgisayar operatörlerinin çalışmasıyla da desteklenmektedir. bilimlerin evreninden aldıkları veriler ışığında okuma yaptıklarını söyler. onları temsil edebilecek göstergeleri inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. bilgisi doğrultusunda kullanır ya da bu kuralları yıkma pahasına. sözü dinlenir biri olmasıdır. öyleyse bir yönetmen tüm bu olanakları bir araya getiren. Büyük filmler çeşitli okumalara açık. hem dünyanın insan. 2005: 153. izleyicilerin anladıkları anlam ve imgeler. Göstergebilim dili konu edinen ve dille ilişkisi bulunan bilimlerde nesne. Terazi. kendisi için gerekli çekimlerin yönetmen tarafından hazırlanmasına bağlıdır. Ancak burada söylenilmek istenen. Göstergeler ve göstergebilim tüm bilimlerle ve dolayısıyla da sinemayla ilişkilidir. korku. diline uygun müzik seçeceği için. 1985: 209). biçim. Yönetmen çektiği filmin dokusuna. hırçın mı? Yönetmen olgusu çoğunlukla geçimsiz. bilmesi gereken kurallar vardır. storyboard çizimi ve set çalışması sırasında hangi çekimden sonra hangi çekimin geleceğini. Nabokov’un x faktörü anımsanmalı. Erkman. öncelikle insanları motive etme. ruhbilim. birer göstergedir. kaba bir otorite olarak karikatürize edilir. yeni anlatım biçimleri dener. tarih vb. . Göstergebilimsel (semiologie) Yaklaşım Greimas’a göre göstergebilim. Simge bir göstergedir.) des-tekler. Kleptoman filminde bu simgeyi kullanır. yönetmenlerin göstergelerden faydalandıklarını. 1987: 10). kurgucu da bu görüntüleri filmin istenen yerlerine kurgular. 3. Wollen göstergebilimcilerin toplumbilim. olgu gibi kavram ve varlıkların yerini tutup. Yönetmen kuralları. kuşkusuz kurgucu da yeteneklerini sergileyerek filme kendi katkısını yapacaktır. “Tüm kusur benimdir” diyebilecek kadar da özgüven sahibi olmalıdır. yapılan bir adaletsizliğin göstergesi olarak bulunur (Abisael. Yaratıcılığının yanında. Porter.1. Bu katkıya karşın. yönetmen daha dekupaj. oysa sanat yapıtını (filmi) bir ekiple birlikte yaratması kaçınılmaz olan bir kişinin. sinema dilini kullanarak filmi yaratan sanatçıdır. Kurgucunun çalışmaları. anlamlı bir nesne olarak filmi ele alıp onu nesnel olarak açıklayamaz (Büker-Onaran.83 Yönetmen oyuncuları ve teknik ekibiyle kurduğu ilişkide nasıl bir kişilik sergilemektedir? Güler yüzlü ve hoşgörülü mü. nsanın kırk elli kişilik bir ekibe kendini kabul ettirmesinin. Çünkü bu bilimler. yönetmenler filmi çeker. coşku. Filmi okuma. öyküsüne.

katmanları zengin bir film kotarılabilir. gösterenin karşıtıdır. Örnek gösterilenin ne olduğunun anlaşılmasını sağlıyor: Gösterilen. Ona göre gerçeklik ile sinema arasında fark yoktur. hareketli çerçeve ve kurgudur. kurguya görev vererek somutlar aracılığıyla anlatmayı devre dışı bırakan bir gö-rüştür. Eisenstein görüntülenebilen nesnelerin (somut varlıkların) çekimlerini kurgulayarak.84 Buradan şu sonuca ulaşılabilir: Göstergebilimciler filmlerden yönetmenlerin anlatmak istediklerinin ötesinde bazı anlamlar çıkarabilir. Bunların kurgulanmasıyla elde edilen bir bütünün. Göstergebilimci. gösteren–gösterilen ilişkisi anlamında bir göstergedir. Yönetmen filmi üretir. sinemanın. Erkman. mit yaratma gibi kavramların açıklanmaları gerekir. Muhtemelen gelecekte göstergebilimsel üstokuma kaygısıyla film yaratan yönetmenler de ortaya çıkacaktır. gösteren. Anlamlı göstergelerin dört kod seti ise fotoğrafik görüntü. mizansen. isyana hazırlanan askerlerin) göstergesi olarak örnek verilebilir. gerçekliği gerçekliğin kendi kendisiyle anlattığı sonucuna ulaşır. göstergebilimle örtüşen gösterge dizgesi olduğuna inanır. Sesi. sinema dilini dolayısıyla kurgunun fonksiyonunu iyi kullanmaları açısından. adalet dağıtıcısının görüntüsü kurgulanmış olsun. kurgunun en temel fonksiyo-nunu. soyutu. (1992: 16).. Ağaç nesnesiyle bu sözcük arasındaki anlamlama. Bu görüş. göstergenin maddi yanını inceleyen gösteren. Sinemanın gerçekliği simgeler yardımıyla değil. herkesin (sokaktan geçerken sinema salonuna giren herhangi birisinin) anlayabileceği öyküsel düzleminden ödün vermeden. Kurgunun bir diğer amacı da bu olmalıdır. gösteren ile gösterilenden oluşan ve anlamlamanın temel birimi olan nesne vb. 1993: 3).. Bu bağlamda (Porter’ın filminden bağımsız düşünülerek) adaletin simgesi sayılagelen terazi ayrıntı çekiminin olduğu var sayılsın. Örneğin: at sözcüğü ya da at görüntüsü olarak tanımlanır. ağaç sözcüğünün ses. Potemkin Zırhlısı adlı filminde kaynayan çorba kazanlarının görüntülerinin zırhlıdaki mürettebatın kokmuş ete karşı oluşan tepkilerinin (için için kaynayan. Pasolini. görüntü olarak izidir. Sonuç olarak yaratıcı kaygıyla film üretmeye çabalayan yönetmenin göstergebilimi bilmesinin yararı savunulabilir. Böylece sinemada göstergebilimin değeri gelecekte çok daha iyi anlaşılacaktır. Bu örnek de yönetmenler için göstergebilim bilmenin önemini ortaya koyar. onu yazılan ya da konuşulan sembolik (doğal) dilin (lingua) tam aksine. ağaç kavramının göstereni olduğunu belirtir. Göstergebilimciler ise iletiyi ortaya koyan düzgüyü araştırırlar. 1920’li yılların klasik Hollywood sinemasında kurgu yaratıcılığı gösterenlerin çok önemli kod setidir (Rifat. bir adaletsizlik göstereni olduğu açıktır. filmleriyle düzdeğismece (metonymy: dizemsel düzeyde benzetme amacı güdülmeksizin gerçekleştirilen değişmece türü. dizge. Bu çekimin arkasına boy çekimle alınmış gözleri bağlı terazi tutan. sinemanın kendi göstergebilimini doğrudan gerçekliğe ait gösterge dizgesinden oluşturduğuna. ağaçı ağaçla anlatmak gerektiğine savunur. Elma görüntüsü. örnek olarak ‘sobayı yak’ tümcesi) yaratırken. Gösterilen adaletsizlik kurgu yardımıyla ortaya konulmuştur. talyan yönetmen ve şair Pasolini sinemayı bir göstergeler dizgesi olarak değerlendirdiği için sinema dilini sembolik olmayan dil (linguaggio) olarak tanımlar. 1992: 6. 1987: 47. ama filmlerin niteliklerini saptamazlar. gösterilen. Böylece gösterge. gerçekliği gerçeklikle anlatan dil olarak görür. Anlam öykünün içinde yer alır. göstergebilim bilmesi bir zorunluluk değilse de. yan anlam olarak Adem-Havva Efsanesinin anlatımında kullanılabilir. Kandinski (1993: 38) ağaç sözcüğünü duyduğumuzda içimizde hissettiğimiz ağacın rastlantısal maddi biçimi olarak ağaç sözcüğünün. oluşturulan iletiyi açımlayan gösterge ya da kurallar bütünü olarak ileti çıkaran düzgü (code) diye tanımlanan olguyu araştırır. sinemacılar için artı değerdir. Filmin niteliğini saptamak kaygısında olmadığını ortaya koyar. kurgu gözesi olacaktır. Gösterge. Bunuel. Derman. örnek olarak ‘kadın baharındaydı’) yaratır (Büker. resim sanatının fotoğrafçılıkla yarışmak . Sinemayı gösterge dizgesi olarak değerlendirip. Bu açıdan bakıldığında yönetmenlerin. Pasolini’nin bu savı doğru kabul edilirse eğer. 1985: 8). elmanın göstereni olmanın yanında. sesler bütününü. Gösterge. yazı. görüntülenemeyen (soyut) varlığı gösterir. Bir filmin düz anlatımından. Bu anlamların ortaya öznel açıdan konulacağı açık. Griffith. filmleriyle metafor (benzetme amacıyla yapılan değişmece türünü.

nsanların böyle. yaratıcı anlatımın yaralanacağı ve soyut varlıkların anlatılamayacağı. Bu nedenle sinemanın doğasına uygun olan gerçekliği simge yardımı ile anlatmaktır. örnekler üzerinde konuştuğunu. Yönetmenin eğretilemeli anlatımın inceliklerini bilmesinin. yine de göstergebilimcilerin etkilerini çoğunlukla cansız. Si- . sözcüğün “ekran” olduğunu söyler. coşku.Onaran. “Aradaki kimi benzerliklerden faydalanarak bir olayı ya da olguyu. ağaçla anlatılacak. sinemayı zenginleştiren. sinemanın olabildiğince görüntüyle anlatma ilkesine terstir. Sinema göstergesi ise nettir. Bu iki tümce (doğal dil tümceleri) eğretileme yaratır (A. yani onu görünür hale getirip göstermektir. sınırsız. kendi anlayışına göre gösterilen olarak algılanabileceğini öne sürer.85 istemesi gibi belgeselelliğe kayacağı. Böylece. Film eleştirisine yapısalcılığın (yapıtın kuruluşunu referans alan anlayışın) ve göstergebilimin etkisiyle ilgili olarak. Bu iletinin sesli bir filmde oyuncuya söyletilmesi. Eisensteincı kurgu kuramının en önemli takipçilerinden Godard karşı çıkar. yani kurgu ve öteki anlatım ögeleri gibi. geniş ufklu anlatım yaratmasını sağladığı kimi önemli filmlerde gözlenebilir. 3. daha tehlikelisi.Ş. Soyut varlıkların da görüntüyle anlatılabildiği bir sanat olan sinemanın olanaklarını ve ilkelerini zedeleme pahasına (salt görüntüyle anlatmak olanaksız olduğunda kullanılması gereken) diyalogların yardıma çağırılması sinemanın özelliğini yok eder. onu gerçek hayatta yaşananların kopyası olmaktan kurtaran ögelerden biridir. filmin en temel gerecinin doğrudan düzanlamın göstergesi olduğu görüşüne. 1993: 139). Amaç. acı. Doğal dille sinema dili özellikle gösterge dizimsel açıdan yadsınamayacak benzerlikler sergilese de. özellikle fazla kuramsal bulduğunu söyler. Eisenstein’ın uzanan. Örnek sahnenin açılımı ‘kefeni yırttılar’ eğretilemesidir. Bir ekran olarak kabul gören doğal dil göstergesinin içindeki görüntüler çoğunlukla öznel. olayın kendisi olmayan bir olayla ya da olguyla ifada etmek.” “Sen bir arslansın” tümcesi cesareti. bu iki dilin olanakları değildir. isyana katılmayan askerlerin ateş etmeyi reddetmesiyle bedenlerini bir kefen gibi saran yelken bezinin altından çıkarlar. görüntü ile öykü anlatan (yaşatan) sanattır. bu nedenle de görüntülerinin elde edilemeyeceğini tartışmaya gerek yok. üstlerine beyaz yelken bezi örtülerek kurşuna dizilecek isyancılar. esnektir. ruh. Görüntüleri kaydedilemeyen varlıklar nasıl gösterilsin? Ağaç. Algılamanın göreceli olduğunu. bunların sözlerle aktarılacağı ortaya çıkar. Metz’in. Bu sahneden sonra gelen taş bebek yontularının görüntülerinin kurgusuyla yaratılan “henüz temiz olan ruhları. saldıran aslan yontularının kısa çekimlerini birleştirerek yarattığı “kükreyen halk” eğretilemesi buna iyi bir örnektir. göreceli. doğrulan. kuru. sinemacı olarak ancak çekimler üzerine konuşabileceğini söyler (Godard. Eğretilemeli (Metaforik) Anlatım Eğretilemeli anlatım. Odesa merdivenleri ayrımında öldürülen çocuğun günahsızlığına ya da masumluğuna gönderme olarak değerlendirilebilir. savaş kirletemez” eğretilemeli anlatımı. Ayrıca salt kuramcı olanın. bu nedenle gösteren-gösterilen farkı hakkında ortaya kesin yargı koymanın yanlış olduğunu savunur. Saussure. Sinema. gerçekten sinemaya gittiği ve gerçekten de film izlediği için göstergebilimciler arasında Metz’i ötekilerden ayrı yere koyar. görüntü olarak anlatılmak istenen gerçeğin kendisinden yararlanılır. Bu netlik nedeniyle eğretilemeli anlatım sinemada çok farklı olarak gerçekleşir. kendinin bunu yapmasının mümkün olmadığını. 1986: 30). Sinema perdesinde gösteren olarak açıklanan görüntünün. Potemkin Zırhlısı adlı filmde. “sen bir şimşeksin tümcesi” ivediliği vurgular.2. ölümden son anda kurtulması çoğunlukla “kefeni yırttı” deyimiyle açıklanır. zafer gibi soyut kavramlar nasıl anlatılacak? Bu gerçekliklerin kendilerini temsil eden görünür gerçeklikleri olmadığını.

ama metaforik anlatımın sinemada kullanıldığı da örnekleriyle ortada. üzerinde atom bombasının gücü denenerek yüz binlerce insanın katledildiği Hiroşima adı. 6 Ağustos 1945'te çekilmiş haber filmleri görüntüleriyle kesilmektedir. onların bakışlarını taklit eder. Godard. böylece eğretilemeli anlatım sağlanır. 128). Bu filmde sevişme. diğer tarafta insanın varlık nedeni sayılan sevginin kodlandığı sevgilim sözcüğü. saygın ve evli bir kadını fahişelere özendirir. Alain Resnais: Resnais’nın. hastane. Fahişelere özenen kadın.1928) filminde kullandığı koşut kurguyla ve çeşitli plastik malzemeler aracılığıyla karakterlerle kurumların eğretilemeli eleştirisini yapar (Abisel. 1989: 124. Une Femme Coquette (1955) filminde genç. Grev adlı filmde mezbahada boğazlanan hayvanlar çekimi ile grev yapan işçilerin gördüğü zulmün çekimini kurgulayarak. Birbirine uzak ögelerin birinden ötekine geçilmesiyle yaratılan eğretilemenin anlatımın en büyük yardımcısı kurgudur. Sinema.86 nema dilinin günümüzde geldiği noktada bu kurgu biçiminin iğreti durduğunu. onun gözünden helikopterden sarkan sa yontusunun yeryüzüne dönük yüzü kesmeyle görüntüye getirilir. işçilerin hayvanlar gibi boğazlandığı metaforunu yaratır (Godard. . Metaforik anlatım bakımından sinema ile edebiyat arasında kimi farklar olduğu bir gerçek. Kesmeyle metaforik anlatım yaratmaya Fellini’nin La Dolce Vita (Tatlı Hayat 1960) filminden örnek çıkarılabilir. Federico Fellini: La Dolce Vita (Tatlı Hayat -1960) Pasolini (1992: 35) edebiyatın neredeyse tamamen metaforlardan oluştuğunu. Eisenstein ise. ki sözcük bir araya getirilerek eğretileme yaratılmıştır. Hiroshima Mon Amour (Hiroşima Sevgilim) Resnais’nın. Bu olanaklardan biri kesmedir. fahişeliği yazınsal-metaforik anlamda kullanır. Potomok Chingis Khan (Cengiz Han’ın Varisi . sinemada hemen hemen hiç metafor kullanılmadığını savunur. karatahtanın üzerinde yazılı birçok ünlü insan adının oyuncu tarafından yavaş yavaş silinmesi. Hiroshima Mon Amour (Hiroşima Sevgilim) adlı filminin adı dahi eğretilemeli anlatım yaratır. Fahişeye kamerayla yaklaşarak onun müşterisi rolünü oynar. Godard. Godard metaforik anlatımı iyi kullanan yönetmenlerdendir. 1993: 141). sinemanın bu anlatımları öyküsel düzlemde yapmasının daha estetik olacağı söylenebilir. erkekleri etkilemeye özenir ve bunda başarılı olur. düşünsel anlamda yaratıcı kurgudur. 148). Kesme metaforik anlatım için gerekli uzaklıkları sağlar. Pudovkin. Bir tarafta. müze görüntüleri. “ simlerle dolu karatahta” örneğinde. Dizilenen farklı içerikteki çekimlerin seçimi. metaforik anlatım yapmak isteyen yönetmene değişik olanaklar sunar. geriye salt Brecht adının bırakılması metaforik anlatım olarak değer1endirilir (Godard. 1991: 134-135. Başı gökyüzündeki sa’ya dönük olarak dans eden kişinin çekiminden.

Aradaki fazlalıklara gerek yok! zleyici aradaki eksikliği varsayar. gereksiz uzatmalar ya da açıklamalar ortadan kaldırılır. ama maddi töze çok yakından bağlı olduğunu savunur. değişik görüntüleri ardışık düşünüp onları birleştirebilecek. Bir yönetmen eksiltme yapmayı bilmiyorsa.Onaran. Eğretileme oluşması için gerekli iki birim arası uzaklık (kentler. savaşlar. önemsiz görüntüleri filmin dışında bırakmak zorundadır. “Herhangi bir çekimde. “insanlar koyun sürüsü gibi” anlamını. iki kişinin duyulmayan konuşmaları. kurgunun vazgeçilmezliği bir kez daha ortay çıkmış olur. Sinemanın eğretilemeli anlatımı özgündür (Büker. Birçok yönetmen bir konudan başkasına benzerlikler yoluyla geçerek eğretileme yaratır. başları olmayan savaşçı pelerinlerinin Rus filmlerinde. Arenold Hauser (1984: 425). böyle bir anlayış baz alınarak gösterilmeyenlerin. kurgu ile yaratılan eğretilemeler göz önüne alındığında. düzanlatımdan çok. 1989: 162). Mitry. Tek tek görüntülerin gösterilenleri önemsizdir. Ayrıca. Eğretilemeyle gerçek anlatılmıştır. izleyicilerle sinemanın gerektirdiği gibi bir iletişim kuramıyor demektir. Renoir’ın en gerçekçi filmlerinde bile simge bulunduğunu belirtir. Eksiltmeyle. daha önceki görüntüler referans alındığında anlaşılabilir (A. atom bombasının neden olduğu saldırgan yıkıcılığın yarattığı görüntülerle kesilerek. 1991: 134-135. Tek çekimle yaratılan eğretilemeli anlatım bir yana bırakılarak. şiirle filmin buluştuğu yerde.Costa Gavras’ın Küçük Kıyamet filminde açık pencere- . Eksiltme (ellipse) Sinema sanatı. örnek bağlamında sinemada eğretilemelerden söz edilemeyeceğini belirtir. yeni anlamları oluşturabilecek yaratıcılığa sahip olmalıdır. 1989: 49). kodlamalarla. her şeyden önce ebedi olanın. Eksiltme yapılırken. Simgesel (Symbolique) ve mgesel (image) Anlatım Simge. 1986: 30). Oysa Modern Times filminde. savaş makinesinin otomotizmini simgelediğini. Tarkovsky (1992: 134). 1985: 63-65. 148). madalyalarla süslü. “kar”dan. Eksiltme sonrasında izleyicilerin bir konuyu kavramasını sağlayacak verilerin kalması yeterlidir.4.3. zleyici. zamansal (ve geçici) olanda yansımasıdır (Wollen. Mitry. Bir yönetmen.Ş. simgesel anlatım da sinemanın en önemli iç dinamiğidir. çünkü ortaya çıkan anlamın da anlamı. izleyici tarafından anlaşılması sağlanır. Chaplin’in Modern Times (Modern Zamanlar) adlı filmindeki koyun sürüsü çekimi ile metro istasyonundaki işçiler çekiminin ardışık getirilmesi örneğine dikkat çeker. yıkım-yaratım karşıtlığı vurgulanır (Büker. izleyici zekâsına saygı duyması gerekt i ği ve özellikle de görüntülerin estetik olması için. bu kodların izleyicinin zihnindeki açılımlarıyla (göndermelerle) anlatım yapıyorsa ustalaşmış demektir. kendisine öykü ya da olay anlatılırken parmağın göze sokulmasını istemez. 3. Andre Malraux’nun “sinema bir eksiltme (ellips) sanatıdır” sözü dikkat çekicidir. Dorsay (1986: 98). aşklar) Hiroşima filminde vardır. Eğretilemeli anlatımdan faydalanacak yönetmenler. “beyaz manto” gibi söz edildiğinde benzetilenin yerine “beyaz manto”nun geçmesini bu tümcede “kar” sözcüğünün kullanılmamış olmasını öne sürer. kontrolden çıkıp merdivenlerden kayan bebek arabasının ardından dehşet dolu gözlerle bakan kadının gözleri ölüm simgesi olarak değerlendirilir (Gevgili. 72). Böyle bir anlatım kuşkusuz ilginç bulunmaz. sinemada şiirselliğin simgesel anlatıma aykırı. ne ‘koyun sürüsü’ çekimi ile ne de ‘metro istasyonunda işçiler’ çekimi ile özdeştir. Şiir simgesel anlatımla iç içe olduğu için. Söz konusu. ne tek başına ‘koyun sürüsü’ çekimi ne ‘metro istasyonunda işçiler’ çekimi verebilir. 3. Potemkin’nin Odesa merdiveni ayrımında gözlüğünün camı parçalanan.87 Geçmiş ile yaşanan an arasında gidip-gelen filmde aşk coşkusu içindeki çiftin görüntüleri. kesme ile birleştirilen görüntülerin gösterilenleridir. zihninde tamamlar. kurgu ile yaratılan eğretilemelerin yanında tek bir çekimle de eğretileme yaratılabilir.

Godard. imaj ya da hayal (TDK Sözlüğü. kapalı üçgenler. Fazlaca bilindil simgelerin filmi basitleştireceği açıktır. insanın yapmak istediklerini başka türlü ve özgün biçimde.” diyen Bunuel. başlangıçta başkalarından daha çok inandık. simgelerin açılımlarıyla ilgili önceden bilgiye sahip olmalarının gerekmesidir. siyah gericiliğin. Western izleyicisi kovboyu görür görmez onun kendinden yana (kahraman. Bu nedenle Rosebud simgedir. Tüm snatların bileşkesi olan sinema için de bu anlatım geçerlidir. yıkıcılığın simgesidir. Tele takılan başıboş balon önceki bölümlerde küçük b i r k ı z ı n elinde olduğu için ‘ölümün. çizgiler. Simgenin sinemadaki yetkin örneklerden Citizen Kane adlı filmde gözlenir. ona birkaç düş sahnesi ekledim.. simgenin. roman. Terazi’yi adaletin simgesi olarak daha önceden bilmeyenler. Yazarın ölümden korkusu. karalar içinde oldukları halde iyi olarak gösterilir. Eski ile Yeni adlı filminde beyaz mutluluğun. elegeçmişliğin ve tecavüzün’ simgesi olur. Bu iktidar iletişim kurmak için değil de. kural gibi işleyen bir iletişim tarzını yerleştirmek için oluşturulmuş iktidar. sinemanın tüm öteki sanatlar gibi. Beyaz gömlek giymiş kovboyların iyi. ama imge gitgide daha çok konuşuluyor ve bu konudaki kitaplar iyi satıyor. kolayca anlaşılamayacak kadar karmaşık iletiler kodlanmış olabilir.. 1985: 261. “Simge mi dediniz? Filmim kısa geldiği için . Duyularla anlatılamayacak varlıkları belirlemekde somut nesne ve işaretlerin kullanıldığı birçok sanat yapıtında gözlenebilir. perdenin (kefen. Simgeci anlatım konusunda Metz. 1988: 701-702) biçiminde tanımlanan imgeyi Kağan (1993: 281) da şöyle açılımlar: “Sanatsal imgelerin portrevari ya da bireşimsel yoldan canlandırılış tarzı.” Bu sözden. yükseklikler birer güç ve önderlik simgesidir (Eisenstein. iyi adam) olup-olmadığını kolayca anlayabilmektedir.. Hayatı anlatılan basın k r a l ı n ı n çocukluğunun (gerçekten mutlu olduğu dönemin) simgesidir. şiir) kendine özgüdür. Ruslar. siyah gömlek giymiş olanların kötü olduklarının önceden bilinmesi bu tip filmleri basitleştirir.. yoksa olayları görmek için değildir (Godard. Büker. imgenin bu konuda bir işe yaramayacağını belirtir. Alexander Nevski’de dar-keskin açılar.. Duyu organlarının dıştan (dış dünyadan) algıladığı nesnelerin bilince yansıyan benzeri. yeni yönetim biçiminin. Simgeci anlatımın sakıncalı yanı. Eisenstein’ın Alexander Nevski filminde Töton Şövalyeleri beyazlar içindedir ve kötü roldedir. saldırganlığı. mgeci anlatım iktidarca daya- . Metz. ‘Bazinsel simgeci anlatıma’ karşıdır. simge kullanmayı seven yönetmenlerdendir. Diğer sanatlarda ve kuşkusuz sinemda ‘imgesel anlatıma tutunma’ isteğinin altında (Godard’ın belirttiği gibi) bilim adamlarının ve askerlerin ağırlığının çok daha fazla hissedildiği çağda. imgesel anlatımın iktidara muhalif anlatım yolu olarak görülmesinin yanıltıcı olacağı görüşünü şöyle özetler: “ mgelerin işe yarayacağına. Filmde Rosebud kızağın adıdır. kişilerin bilgi birikimiyle yakından ilgili olduğundan. sanki iktidar küçük kız kardeşin eline geçmiş gibi. film açısından iyi bir simge seçimi değildir. 1984: LXXXVI). kıymeti anlaşılmamış bir yazar olan Stan’ın bedenine sarar. oyun. suçla ilginin. yeni anlatım yolları bularak yapma arzusu yatar. 1989: 139). 1985: 33. imgeselliğin kurulabildiği her sanatta (edebiyat. Abisel. Eisenstein’ın kullandığı simgelerin onun filmlerini izleyen tüm izleyiciler tarafından kolaylıkla anlaşılamayabilir.. dörtgen.. hayata yeniden doğar gibi.) yarattığı panikle simgeleşir. hepsi o. simgesel anlatıma karşı çıkar (Büker-Onaran. Gösteren-gösterilen arasında nedenli bir ilşki vardır. Simgelerin açılımları toplumların kültürü. Fritz Lang’ın M filmindeki tele takılan balon çekimini örnek verir. kendine özgü imge kullanma tarzı geliştirdiği sonucuna ulaşılabilir. Bu. Şaka yollu. filmde kullanılan terazi simgesinden gerekli iletileri alamayabilirler. düşey yukarı yukarı doğru uzanan üçgenler. 1991: 17). film dilini yazın dilinin anlatım doğasına (language) dönüştürdüğüne inandığı için. yapıtın sunulduğu kişilerin.88 den esen rüzgâr beyaz bir perdeyi. Bazı filmlerde simgelere. çember ve yarım çemberler savunmayı.

89 tılan anlatım yöntemleri dışında bilinçötesine ileti göndermek için kullanılan özel bir anlatım yöntemidir; ancak Godard, bunun da iflas ettiği inancındadır. Lotman, Puşkin’in “imgelemin yarattığı karşısında gözyaşı dökerim” sözünü sinemasal bağlamda değerlendirmiştir; bu sözleri, okurun (sinema söz konusu olduğu için izleyicinin) ve sanat yapıtının ikili ilişkilerinin dahiyane anlatımı olarak açıklamıştır. Puşkin, metnin gerçekliğine inanırken, aynı zamanda onun imgelem diye açıklamıştır. mgenin yarattığı anlam karşısında ağlamayı çelişki olarak değerlendiren Lotman; metindeki olayların tasarlanmış olmasından dolayı, bilincin duygusal yaşantı isteğini hiçe indirgemeye yetmesinin gerektiği inancındadır. Sinema perdesinde gördüklerinin bir kurmaca olduğunu unutmayan izleyicinin ağlaması beklenemez. Sanat ikili yaşam tarzı gerektirir. Seyirci imgelemin yarattığıyla karşı karşıya bulunulduğunu hem unutmakta, hem bunun bilincinde olmaktadır. mgelemin yönetmenin önemli bir anlatım aracı olması buradan kaynaklanmaktadır. Yönetmen oyuncusuna suç işletip, seyirciyi dehşete düşürürken; öte taraftan onun keyif almasını sağlar (Lotman, 1986: 27-28). “Doğa hep fotojeniktir” biçimindeki anahtar tümce doğrultusunda yaklaştığı imgesel anlatımın karşısına gerçeklik olgusuyla çıkan Bazin, doğal dünyanın göstergeler dünyasına, nesnenin imgeselliğe üstünlüğünü savunur. Berger, “yapıt ne denli imgelem yüklü olursa, biz de sanatçının görünenleri algılayışına o denli derinden katılırız” diyerek, imgenin sanat dilindeki önemini vurgular (Wollen, 1989: 128.; Berger, 1993: 9-10). mge bir açıdan da yeniden yaratılan görünüm; her imgede görme biçimi yatar (Berger, 1993: 9-10). Bu görüşü, Berger’dan çok önce değerlendiren Eisenstein, izleğin belirli tasarımlara bölünmesine, bu tasarımların da izleğin ilk imgesini oluşturmak üzere birleştirilmesine kurgu bağlamında yaklaşır, çünkü kurguyla yaratılan imge, izleyici anlığına yansır, orada yeniden doğar (Eisenstein, 1984: 52-53). Kendini kanıtlamış birçok yönetmen sinemanın şiir gibi, imgeden yoksun olamayacağını savunmaktadır. Bu yönetmenlerin görüşü imgeci anlatımı gerçekliğin içinde boğmaya çalışan görüşün yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Wollen (1989: 155), Gance’ın imge konusundaki yargısını yineleyerek, imgenin önemini vurgulamıştır: “ mge çağı gelmiştir.” 3.5. Gözlemcilik ve Yaratıcılık Tüm sanatçılar gibi yönetmenlerin de gözlemci yönlerinin gelişmiş olması ya da bu özelliğin onlarda doğa vergisi olarak doğuştan bulunması gerekmekir. Gözlemciliğin, sanatsal kaygı taşıyarak çalışan yönetmenlerde aranan nitelik olduğunun söylenmesine gerek yoktur. Yaratıcı yönetmenlerin, herhangi bir rastlantısal olayla karşılaştıklarında kendilerini asla olayın akışına bırakmaması gerektiğini söyleyen Pudovkin, böylece kamerayla çevrelerini dikkatle gözleyen yönetmenlerin büyük zamansal farklarla ayrılmış ayrı çekimleri toplayıp birleştirebileceğine dikkat çekmiştir. Yapay olarak, kameranın önünde canlandırılmamış ve gerçeklik özelliği bozulmamış bir olay yaşamla eş anlamlıdır. Yönetmenler, çekimlerin yüzde ellisini bunlarla karşılar. Kurgunun nasıl yapılacağı çekimden önce belirlenmişse (ki, birçok çekimin yeri çekimden önce bellidir), yönetmenler gerçeği değiştirmek için onu egemenlikleri altına alacaklardır (Pudovkin, 1966: 116-117). Yönetmenler henüz gerçekle yüzyüzeyken onu evirme düşüncesi içinde olmaktadırlar. Böylece, yaratıcı yönetmenlerde gözlemci bir niteliğin olmasının bir önkoşul olduğu ortaya çıkmaktadır. Rastlantıların onu fark edenlerin işine yarayacağı açıktır. Eisenstein Kırım’daki Alupka Sarayı’nda bulunan mermer aslan heykellerini fark edip gözlemleyecek niteliğe sahip olmasa, onları aklında tutmasa, bu üç heykelin dondurulmuş hareketlerini “doğrulup, kükreyen bir arslan” olarak ardışık tasarlamasaydı, Potemkin Zırhlısı gibi tüm zamanların en iyi filmi olarak gösterilen başyapıtın anlatımı kuşkusuz bu kadar özgün olmazdı. Kurgu, uzunca bir dönem (özellikle Genç Sovyet sinemacıları döneminde), sinemanın en önemli ustalık aracı olarak adlandırılmıştır. 1930’larda, kimi kuramcılar, sinema yazarları ve

90 yönetmenler kurgu döneminin kapandığını öne sürmüşler; geniş sahne ve uzun çekimler ustalık göstergesi olarak kabul edilmiştir. Wajda, 1986’da bu durumun kurgusal açıdan yeniden tersine döndüğünü görüp; kurgunun yeterince kurgu malzemesi olması koşuluyla yeterince yaratıcı bir süreç olabileceğini söylemiş; görüşünü ‘geniş sahne çekimi’ ile kıyaslayarak şöyle açıklamıştır: “Uzun çekimlere dayalı filmler daha birkaç yıl öncesine kadar ustalığın kanıtı sayılıyordu. Ben de uzun çekimler denemedim değil. Sonunda anladım ki, bu teknik en deneyimsiz yönetmeni bile fazla zorlamıyordu. Bunu yapmak için, fazla bir hayal gücüne gerek yoktu. Pek öyle usatalık filan (know-how) istemiyordu (Wajda, 1986: 121). Wajda’nın yaklaşımı iki açıdan önemlidir. lk olarak; kamera rejisi denen, kameranın bir altlık üzerinde kaydırılmasıyla ya da hareket ettirilmesiyle kotarılan bu sahneleri çekmek iddia edildiği kadar kolay değildir; fazlasıyla da ustalık ve düş gücü gerektirmektedir. Böyle bir çekimde kamera harektlerinin, oyuncuların ayrılıp birleşmelerinin, kadrajın, repliklerin, ışık değişimlerinin hepsinin bir arada kontrol altında tutulması oldukça zordur. kinci olarak; kurgu yaratıcılığıyla anlatım sağlamak, sinemanın temel özelliklerinden biridir. Kurgunun en önemli özelliklerinden b i r i s i de açık ve etkileyici görüntü dizimi, filmsel tümce yaratılmasına olanak tanımasıdır. Bu tümceleri ustalıkla birleştirerek filmin öyküsel çatısını kurmak yetenek gerektirir. Yönetmenlerin f i l m kurgusunun hâlâ keşfedilmemiş gizilgücüne yeniden ilgi göstermesinin sinema sanatının önünü açacağı ortadadır. Bu nedenle kurgunun önemini kavrayan yönetmen, onu kendi tekniklerine nasıl katacağının çabası i ç in e girmiştir. Amerikan kurgusunu ileriye taşıyan Tarantino bu yönetmenlerdendir. Dmytryk ise, f i l m l e r i n mükemmelliğe yaklaşabilmesinde yar a t ı c ı kurgunun, en az çekim teknikleri ve öykü kadar önem taşıdığını belirtmiştir (Dmytryk, 1984: 11.; Wajda, 1993: 121). Kurguyu sinemanın temel taşı sayan Eisenstein yönetmenin yaratıcılığına kurgusal acıdan yaklaşmıştır: “Yeteneği olan için kurgu öyküyü anlatmada en güçlü düzenleme aracıdır” diyerek, yaratıcılık konusunda söylenebilecekleri özetlemiştir. 3.6. Hedefkitle ve Kurgu (Film Dili) Yönetmenler için, yapıtlarını sunacakları hedefkitleyi bilmeleri tartışılamayacak kadar önemlidir. Hedefkitlenin niteliksel ve niceliksel özelliğinin önemi, yönetmenden yönetmene değişebilir. 1920’lere damgasını vuran Rus Biçimcilerinin hedefkitlelerinin geniş halk yığınları olması çok doğaldır. Bu dönemin yönetmenleri, toplumdaki köklü değişim ve gelişmeleri geniş halk yığınlarına anlatarak, onların toplumsal değişim ve gelişmelere bakışlarını olumlama amacı gütmeleri sonucu, kitlelere yönelmişlerdir. Bunuel’in, Un Chien Andalou (Endülüs Köpeği -1929) filmi sınırlı sayıda davetli topluluğuna sunulmuştur (Bunuel, 1986: 132). Tarkovsky, genel izleyiciler tarafından “zor” diye nitelenen filmleriyle, duyumlaşma anlamında iletişim kurabildiği sınırlı sayıda insanı hedeflemiştir. Tarkovsky, kolayca anlaşılır olmaması nedeniyle tepki çekmiş, bu tepkiler zaman zaman saldırıya dönüşmüştür. Filmlerini takip eden ve kendisini anlayan marjinal bir kitlenin oluştuğunu belirten Tarkovsky, Eisenstein gibi, büyük yığınlara yönelmemiştir. Bu anlayış, yukarıda belirtildiği gibi, sanatçıdan sanatçıya değişiklikler gösterebilir. Dovzhenko, Zvenigora (1928) filmini yaparken, izleyiciyi düşünmeye zorlamayı amaçlamış, filmin anlaşılabilirliğiyle ilgili çıkan tartışmalarda da izleyiciyi suçlamıştır. Eisenstein’ın hedefkitle ile kurmak istediği duyumsal iletişim, doğrudan kurguya bağlıdır. Çarpıcı kurguda ilişki tepkibilimin yasalarına; anlıksal kurguda ise düşüncenin işleyiş sürecinin yasalarına dayandırmıştır. Potemkin Zırhlısı’nda izleyicilerle filmin ilişkisi coşturuculuk (pathos) üzer ine kurulmuştur. Duyumların eşlenmesi, görsel-isitsel karşısürüm, tüm duyumların birleşerek örgensel biçimde bütünü eksiksiz oluşturması döneminde ise izleyiciler ve f i l m ilişkisi yaratıcı esrimeye (creative ecstasy) dönüşmüştür. Burada belirlenmesi gereken önemli ayrıntı, herhangi bir izleyiciye çarpıcı gelen kurgunun, bir başkasına

91 çarpıcı gelmeyebileceğidir. Çünkü uyaran-uyarılan ilişkisi kişinin bilgisiyle, kültürüyle, ait olduğu sınıfın bilinciyle yakından ilgilidir. Grev filminin son ayrımında, hayvanların kesimevinde boğazlanmasını gösteren çekimler bu görüntülere gerçek yaşamlarından son derece alışık köylüleri etkilememiştir (Tarkovsky, 1992: 9-10.; Abisel, 1989: 138.; Eisenstein, 1984: CXXVII. CXLVI). Bütün bunlar göstermektedir ki, bir yönetmen hedefkitlesini iyi tanımak zorundadır. Amacı hedefkitleyle iletişim alış-verisine girmek ve onlara öyküler anlatarak bilgiler vermek, onları eğlendirmek olan yönetmen (feetbackin sınırlı işlediğini göz önünde tutarak) onların genel bilinç yapılarını ve kültür düzeylerini bilmelidir.

92 BEŞ NC BÖLÜM Kurguda Ses. Müzik ve Renk Ögelerinin Yeri .

Kurgu bu eksikliği gidermenin biricik aracı olmuştu. Müzik ve Renk Ögelerinin Yeri lk zamanlarda sessiz anlatım yapmak zorunda olan sinemanın. uğultu ya da konuşmaların aniden yerini mutlak sessizliğe bırakması. Sessiz sinemanın tarihsel gelişimini tamamlayarak yerini sesli filmlere bırakmasıyla. sessizliğin önemli bir anlatım ögesi olarak kullanım olanağı da ortaya çıktı. görüntüye onları aşan bir anlam vermesi tek başına olanaksızdı. gürültü. Fransız sinemasnın o tarihe kadar olan tüm birikimlerini tümden alt-üst edecek dinamiti ateşleyiverdi. ABD. Alman. Sesin ortaya çıkmasıyla. 1986: 49-50). rabarba (ortam sesi). A. kendi eksikliğini durmadan tekrarlayan arayazının işlevini ortadan kaldırdı. Al Jolson. Pudovkin ve onların önemli filmlerinde yönetmen yardımcısı olan Aleksandrov 5 Ağustos 1928 günü Leningrad’da çıkan bir dergideki yazıda. ses onun insan algısı açısından gerçek yaşamın bir izdüşümü olması adına atılan önemli bir adım oldu.Ş. 6 Ekim 1927’de The Jazz Singer (Caz Şarkıcısı) adlı filmini Broadway’de izlenime sunarak Rus.Onaran. 1984: 91. Sesin sinemaya getirdikleri bunlarla sınırlı değildir. Sessizliği sesle bozarak bir etki yaratma olanağı doğdu (Özün. filmin akıcılık ve doğallığını bozmakla kalmaya ses ögesi. sinema sesin anlatıcı özelliğinden faydalanmakla kalmadı. Eisenstein.93 BEŞ NC BÖLÜM Kurguda Ses. sessizliğin kendi başına dramatik bir öge olarak kullanılmasını sağladı. se- . sinema kendine özgü sanat olma yolunda ilerlerken.

görüntünün bir açıklayıcısı olarak kullanıldığında kurgu yok olacak. ekonomik gelişmenin simgesi olan anıtın açılışını yapan kişiyi konuştururken. Kurgu kuramını sesin karşısında korporasyon (çökmekte olan bir sistem) olarak görmeyerek. Sinemanın en büyük eksiğinin aslında ses olduğu. gerçeğin ayrılmaz bir parçası olduğuna inandığı sesin sinemaya girmesini. Sesin tarihsel açıdan bir önemi de. Resnais’ın filmleri de bu doğrultuda (se- . yani görüntü-ses çatışması. 1986: 2425). Bazin. coşkuyu. Sesin katkısıyla sinemanın eskisinden çok daha gerçekçi olabileceğini savundu. sesin sinemanın sanatsallığını bozmayacak. 1985: 33). Ses görüntü dışından gelir. Dolaylı sorular gönderme yüklüdür. Böylece anlatımda görsel-işitsel karşısürümden faydalanılır. Eisenstein. bu güçlü olanağın. sesin sinemaya kazandırılmasını gerçeklik açısından irdeledi. 1930-1940 döneminde Renoir dışında başarılı bir sesli film çalışması yapan olmadığını. görsel-işitsel etkenler sonunda orkestral karşısürümü yaratarak olumlu sonuç verebilir (Gevgili. irkilme. gerçeğin kaygısını taşıyan yönetmenlerin anlatımlarını desteklemesi açısından değerlendirdi. görsel kurgu parçasına sesin eşlenmesi. amaca hizmet edecek biçimde düzenlenmeliydi. Sesi yenmek isteyen Chaplin. çünkü ses. Sesle gerçekleştirilecek ilk deneysel çalışmada. görüntü ile ses açık bir uyumsuzluğa doğru yöneltilmelidir. 1985: 338). 128. Zira ancak bu tür bir girişim. onun anlamındaki bağımsızlığını zedeleyecekti. görsel kurgu parçasının eylemsizliğine neden olacak. Rusya’da ve Avrupa’da bu yönde önemli adımlar atılmaya başlandı. l k günler korkulan olduysa da. filmin estetiğini bozduğu anlaşıldı. görsel kurgu ile bağıntılı kullanıldığında sinemaya karşısürümsel bir katkı sağlayabileceğine inanıyordu.94 sin sinemada kullanılmasına ilişkin bir değerlendirme yaptı: “Kurgunun gelişmesinde ve kusursuzlaşmasında ses. Lotman. La Regle du Jeu (Oyunun Kuralı) filmiyle kurgu olanaklarının ötesinde arayışlara gittiğini belirtti. Sesin sinemaya girmesi sinemayı sanat olarak algılayanları telaşlandırdı. saklanma tepkisi verdiği çekimler kullandı. Kısa bir süre sonra da onların haklı oldukları anlaşıldı. Fransız sinemacı Clair çerçevedışı nesnelerin seslerini vererek Eisenstein’ın düşüncesini geliştirmiş oldu. sesin. onun. Sesin görsel kurgu parçasına karşısüremsel kullanımı ise kurgunun gelişmesine ivme kazandıracaktı (Eisenstein. Büker.” Eisenstein ve arkadaşlarının yaklaşımları sinemanın sanatsal yönüne duyulan kaygıyla ilgilidir. Hiroşima Sevgilim adlı filmiyle Resnais olmuştur. kurgunun o günkü o kaotik ortamdan korunmasının şart olduğunu savundular. ancak görsel kurguyla ilintili biçimde karşısürümsel kullanılırsa sinemaya güç katabilir. 70. Bu filmde kadınla erkek ister istemez kendilerini karşılaştıran nedeni sorgular. dahası sinemada kendi boşluğunu dolduracak biçimde kullanılmaya başlandığı görülür. bunların. sesin tınısını nesnenin doğasına uydurma ilkesini terk edip. 1989: 56. 1993: 10. onu kurgu bağlamında değerlendirdi. Sesin kullanılmaya başlanmasıyla. Eisenstein’ın görüntü-ses birlikteliği savını haklı çıkartan filmler çekilmeye başlandı. Konuşan oyuncuyu dinleyen oyuncunun görüldüğü ya da hırsızın çerçeve dışından gelen sese uyumlu olarak korkma. Bazin. City Lights (Şehir Işıkları) adlı filminde sesi sanatsal amacı için kullandı. kişiyi hızlı konuşturarak ‘vızılıtı’ oluşturdu (Dmytryk. sorulara verilen yanıtlar örtülüdür. dinleyen oyuncu gösterilir. Çekimlerin arasına yerleştirilen arayazılar kaldırılınca. ses kullanılmaya başlandıktan sonra anlaşılabildi. ‘hareketli fotoğraflar sanatı’nın özü olan kurgunun kendisini sabitleştirme tehlikesini de beraberinde getirdi. daha sonra Eisenstein’ın o uzak görüşlülüğüyle ortaya attığı kuram doğrultusunda. Onlar sese sığınılması yerine. Dmytryk’in belirttiği gibi ses sinemada yerini alırken kurguyla yaratılabilen hareketi. görsel-işitsel karşısürümü kullandı. Clair’in filmleri önemli bir adım sayıldı. Eisenstein Aleksandr Nevsky adlı filminde görsel-işitsel karşısürüm kuramını uygulamaya koydu. filmlerin anlatımını zenginleştirici yönünden yaralanmak gerektiğini. 1989: 55). Onun ve arkadaşlarının görsel-işitsel karşısürüm düşüncesini doruğa ulaştıransa. sessiz sinema dönemi boyunca saniyede 16 kare fotoğraf çeken kameraların yerini 24 kare fotoğraf çekebilen kameraların almış olmasıdır (Gevgili. kaçma.

1992: 50. Çünkü sesin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte konuşmalar. Eisenstein sesin kurgu yapısından büsbütün bağımsız olduğu düşüncesine nasıl ulaşıldığını sorguladı. Grev filminde akordeonlu rastgele gezinti kılığında grevcilerin toplantısını gösteren bir ayrımın bulunması ve bu filmin 1924’de yapılmış olması bu açıdan önemlidir. bu düşünceyi çok ilginç buldu. görüntü-ses kurgusu anlamında) sanat filmleri oldu. . Sinema görsel sanat olmaktan uzaklaşmaya ve işitsel sanat olmaya başlamıştı. Sessiz sinemanın son dönemlerinde. Görüntü-ses ilişkisinin hiçbir zaman sanatı belirleyecek yetkinlikte olmadığı gerçeğini şöyle açıklamıştı: “Bu durumda sanat. 1986: 19. Çok önceden sanatsal kurgunun gelişmesindeki en üst aşama görsel-işitsel kurguydu. kurgu kuramcılarının görüntünün sese feda edileceği endişesi yersiz değildi. çünkü bunu sanatsal kaygı olarak değerlendirmiyordu. Vertov. zleyicilerin ilgisini çekmek için söylenen Hundred per cent talkie (yüzde yüz sözlü) deyimi. Onun belirttiği gibi ses ve görüntü eşlemesi. Sesli filmlerin ilk örnekleri olağanüstü gevezelikleriyle bu kuramcıların endişelerini haklı çıkarttı. Welles bu filmle adeta sinema sanatının savunmasını yaptı. diksiyonu düzgün oyuncular aldı. söyleşmeyle ilgili sözler öylesine büyük bir önem kazandı ki. Derinlemesine sahnelerde net ve küçük görüntüler. diyalogun gerektirdiği yerlerine yerleştirilmemiş ve perdeyi durmaksızın konuşan oyuncular istila etmişti. Kaliç. Kimse sinemada ses olgusunu düşünmediği zamanlarda bile.) Sesi iyi olmayan eski yıldızlar tahtlarından tepetakla yuvarlandı. anlamlı konuşan fotoğraflar filmini (Citizen Kane’i) çekti. Sesin asıl yerine oturtulması için. sanatı ancak katışıksız gerçek eşleme anının ve doğal nesnelerin sesli filme alınmasının dışında arıyordu. bunu çok açık olarak ortaya koymuştu (Eisenstein. başka bir anlatımla çekimlerin kesiminden ve ses kuşağındaki müziğin dizemine göre bağlanmasıyla kotarılan kurguya. sessiz sinema ile sesli sinemanın tam bir bileşkesi oldu. Çünkü ses-görüntü ilişkisi ilke olarak müzik içindeki ilişkilerden ve sessiz film kurgusunun yapısındaki iç ilişkilerden değişik değildi. Welles bu konuyu (1941 yılında) filmlerle belgelemek istercesine. 1984: 77). Bu görüntülerini müzikle bütünleştirdi. çakıl taşlarının üzerinde ilerleyen arabanın tekerleklerinden çıkan seslerin görüntülerle koşut olmasının dışında. Bu nedenle. ancak eşleme anında konuyla bunun doğal sesi arasındaki bağlantı yalnızca saptanmakla da kalmayıp geliştirilmekte olan yapıtın anlatımsal gerekleriyle (salt bu gereklerle) belirlendiği zaman ortaya çıkar (Eisenstein. slogan haline gelmişti (Özön. yoğrumsal araçlarla ses ve müzik etkisi yaratma isteğiyle görsel-işitsel kurguya başvurmuştu. sanat yaratma aracı değil. onların yerini. yani görsel-işitsel kurguya yalın bir örnek olarak vermişti. Eisenstein bu noktadan hareketle görüntü ile görüntü seslerinin çekim içeriğine uygun olarak dizem özdeşliği yaratacak estetik düzeyde kurulmasını. Kurbağanın “vak”lamasının. Konuşma olmayan anlamlı görüntüleri konuşan fotoğraflarla birleştirdi. belli bir zaman geçmesi gerekti. Budak. Sesin kurguyu tarihin çöp sepetine atması endişesi yaşanırken. Bu film. Eisenstein ses kullanılmaya başlandıktan sonra sese yönelik tek isteğinin devinimin olduğu yerde sesin devinime ayak uydurması olmadığını belirtti. sesli sinemanın doğası gereği yapılan bir işlemdi.95 sin görüntüyü açıklaması değil. Eisenstein sinemada ses olmadığı için sesin görüntüyle duyurulmasını (gösterilmesini) savunmuştu. sesin görüntülerle kurgulanarak sanat yaratabileceğini savunuyordu. 1985: 179. o güne kadar tartışılanları yanıtlıyordu: Sinema öncelikle görüntüdür. sessiz sinema devrinin sonlarında iyice hissedilmeye başlanan eksikliğinin vurgulanmasına yanıt olabilen filmlerdi. Bunlar sesin. Kurgu sırasında çekimler ağız hareketlerinin olduğu yerlerden kesilerek arayazılar konuldu. oyuncuların konuşma çağrıştırıcı ağız hareketleri yapması istendi. ses-kurgu ilişkisiyle ilgili olarak sesin görüntüyle uyumsuzluk ya da uyum içinde ve ancak sanatsal ses kurgusu bağlamında kullanılması gerektiğini savundu. 1984: 79).

hiç değilse hayatında bir kez tanık olduğu bir durumdur. açık kutular vb. 1991: 155). vardır. mahzen. Gelinen noktada sesle görüntünün doğadaki gibi eşzamanlı var olması. kurgunun en önemli yönünü. Hayatı boyunca sesli film izlemiş kitle için. eşleştirilmiş seslerle çekilecekse. kendilerine özgü sesler çıkarttığı izleyiciler tarafından bilindiği için. çalışan bir lokomotifin lokomotif sesini çıkarması beklenir.” 1. teknolojinin yetersizliğinden dolayı sinemada henüz ses kullanılamadığı için onun eksikliğini hissetmediğinden mi sevdiği tartışılabilir. düş kurma eylemlerini bir kenara itmek zorunda kaldığına. nsan algısı göz önüne alındığında. ulaşılması bir gereklilik olan aşamaya gelinmiştir. görüntüye eşlenmiş ses unsurunu kanıksamıştır. yalnız gerektiği yerlerde. Komisere açıklama yapan ses ile hırsızlık olayının bu görüntüleri birbirini tamamlar. Böylece görüntü ile sesin eşlemesi yapılmış olur. sessiz sinemayı görüntüye söz katmadığı için sevdiğini söyleyen Godard. öykünün görüntüyle anlatılamayacağı aşamalarda sesin kullanıldığı filmler elbette sessiz filmler olarak değerlendirilebilir. sesle görüntünün kurgusal düzenlenmesidir. elleri bağlanmış bekçiler. komisere herhangi bir ofiste yaşanan bir hırsızlık olayı anlatılır. Öyleyse sinemanın ‘sessiz’ dönemi.96 Halkın. düşünme. “endüstri bilinçaltı bir korkuya kapılarak sesi sinemaya soktu” sözlerine değinmişti. Hırsızlıkla ilgili görüntülerin zamanı ile anlatımın gerçekleştirildiği zaman birbirinden farklıdır (Alim Şerif Onaran. “Eisenstein şunu şunu yaptı. Nesnelerin eylem ve devinimlerinden. Orson Welles. öyle ya da böyle. görüntüde karmakarışık tavan arası. sesli sinemayla birlikte insanların görme. . görüntüyle öykü anlatma (daha doğrusu yaşatma) sanatının başka büyük ustalarının filmleri. kesiksiz anlatımı. Alain Resnais gibi kalıcılıklarını ispatlamış yönetmenlerin. birbirleriyle karşılaştırılacak bağımsız üç fotoğraf olduğunu savunuyordu. sesin yokluğu affedilmez bir eksikliktir. sinemada sesin kullanılmasının bir zorunluluk olduğunu gösterir. öyküsel düzlemde zihnin algılaması ve biçimsel düzlemde gözün görme mekanizması doğrultusunda. üzerinde yargıya varılacak. zleyici. sesli sinemanın tüm büyük filmleri sessizdi. hemen her izleyicinin. makine dairesine gönderilen ıslıklı protesto komutları. ancak Schindler’s List ve The Piano gibi 1990’ların ortasında çekilen önemli filmlerle. Halkın sessiz sinemayı görüntüye söz katmadığı için mi. perdedeki görüntüye eşlenmiş sesleri duymakta olan izleyicilerin düzenekte bir arıza olduğunda sesin kesilmesine gösterdikleri tepki herkesçe bilinir: “Ses! Ses!” Bu bağrışmalar. beklendik seslerin duyulmamasının izleyicilere rahatsızlık vermesi. Godard’a göre. 1966: 68). dramatik çözümlemeyi korumaktadır (Bazin. Sesin görüntü ile kurgulanması konusunda Fritz Lang’in Düsseldorf Vampiri filmi örnek gösterilebilir. Film gösterilirken. Bu. Yaşamın katı gerçekliğinin dönüştürülmesine ya da fantastik yeni bir evrenin kurulmasına uygun bir sanat olan ve varlığını tam da bu işlevine borçlu olan sinema. (Godard. Bu seslerin olmadığı bir durumda izleyiciler rahatsızlık duyar. Eisenstein ile Godard’a yakın görüşler geliştirdi: “Sesli sinema. görüntü film üzerine kaydedilir. Bunu kanıtlamak için bir filmin salt hareketli fotoğraflar değil. Sesin sinema estetiğinin çanını çaldığını savunan Bazin. “Sesli sinemanın tüm büyük filmleri de sessizdir” sözünü doğrulayacak kadar sessiz sinemaya yakın filmler olarak gözlenebilir. izleyiciler tarafından da arzulanmaktadır. 1895 yılında başlayan yolculuğun salt bir evresidir. Görüntü-Ses lişkisi Film. devinen çark sesini. perdede devinimli görünen bir çarkın. Gelişen teknoloji sayesinde görüntüler ve sesler eşzamanlı olarak ve aynı materyalin üzerine kayıt edilebilir hale geldi. Konuşan kafa görüntülerine boğulmamış. dar geçitler. 1986: 52-53). Walter Benjamin’in Adorno’ya söylediği. sessiz sinema dönemi filmleri izlenirken. Bugün. Bu filmin bir sahnesinde. bu da şunu kanıtlar” diyerek. sesler ses bantına. “kurgunun keşfi” dediği sessiz sinemada herkesin hep birlikte gözlerini açtıkları filmin karşısında eşit olduğuna dikkat çekiyordu. Olayla ilgili görüntüyü fondaki ses tamamlar. yaşamın izdüşümüdür.

darbe sesleri müzikle güçlendirilir. salt müzik kullanılan bu filmde. görsel-işitsel kurguyla olağanüstü etkileme gücüne ulaşılmıştır (Gevgili. hizmetçinin oda kapısını açıp girmesi izler. Eisenstein’ın Aleksandr Nevsky adlı filminin özgün müziği ise. bu sanatsal ögelerin birbirlerini yadsımamaları. ışık. Böylece görüntüde ve müzikte ayrı ayrı sanatsal özellik yaratılmış olur. Böyle bir çözümleme yapılmadan müzik ile görüntü kurgusunun istenen etkiyi sağlaması beklenemez. koşma. bakışlar. Zincirin zorlanarak kırılmasını. çarpışma. oysa zincirin kırılmasını bunalım geçiren (despot annenin baskısı altında yetişmiş) bir genç erkek. Eisenstein. korkma eylemleri çoğu zaman müzikle yönlendirilir. müzik-görüntü kurgusunu kanıtlanmış olduğuna dikkat çeker: “Besteci de önceden kurgusu yapılmış bir film ayrımını işleme aldığında. zincirlenmiş. Daha önce işaret edildiği gibi sanat yapıtlarının özlerinde bulunan devinim. izlekten soyutlanmış değil. kalkma. kafasında kurmaktadır. müzikle desteklenmiş olarak izlendiğindeyse güçlü olacaktır. Besteci. destekleyici müzikle bu yoğunluk arttırılır. nsan ya da nesne sesleri olmayan. devinim yapısı açısından kurgulanırsa. birbirinden bağımsız düşünülemez olmasıdır. durma. oturma. O an müzik patlar. Romantik filmlerde izleyicileri duygu yoğunluğuna öykünün gelişimi. ancak aslında yönlendirilen izleyicidir. Pink Floyd ve The Wall adlı film Komedi filmlerinde oyuncunun bakma. Bu sahne müziksiz izlendiğinde heyecan. müzik ile görüntünün karşılıklı düzenlemesinin. görüntü-müzik konusunda seçici davranır. replikler. müzik ve görüntü kurgusuyla elde edilen bu filminde. Alan Parker’ın. gerilim. 1984: 147). Görüntü-Müzik lişkisi Müzik sinemada çok yönlü kullanılan bir ögedir. . birbirini estetik olarak bütünlemesi. görüntü-müzik kurgusu uyumlanır. devasa demir kapı gösterilir. görüntü-müzik kurgusunun en yetkin örneklerindendir. Filmin ilk sahnesinde. Zincirin kırılması için kapı ileri geri itilmektedir. Kudurmuş bir köpeğin adamı kovaladığı bir sahne tasarlayalım. bir zamanların ünlü müzik grubu Pink Floyd’un üyesi Roger Waters’un (şarkı sözlerine yansıyan) yaşam öyküsünden yola çıkarak çektiği The Wall (Duvar-1981) filmi. Görüntü-müzik birbirini destekleyerek gerilimi yükseltir. susar. çekimin genel atmosferi ve kamera hareketleri sürüklerken. Müzik. tüm kurgunun yapısını ve çekimden çekime aktarılan düzenin çizgisindeki çekimlerin içindeki düzenlemedeki görsel devinimi çözümlemek zorundadır (Eisenstein. işitsel öge olarak görsel düzenle bazan uyum bazen bilinçli olarak yaratılmış uyumsuzluk içinde sürer.97 2. Zaten müzik-görüntü kurgusunda önemli olan. tempo düşük. 1989: 70). müzik devinimiyle görüntü devinimi. ancak bu koşullarda ortaya çıkan üründen sanatsal birleşke beklenebilir. donma. Patlama. kapının zorlanmasına koşut yükselir. düşme.

. yuvarlak bakır nesneler koydu. Herhangi bir tuşa basıldığında. ses. SÖZCÜKLER : SÖZCÜKLER: Seslerin. renk. görüntüyle yakından ilişkili olan (görüntüden soyutlanamaz) renk ögesini görüntü-renk kurgusu bağlamında ele alıp. çağdaş filmler renk.. yuvarlak parçalardan birinin kalkmasını. renklerin de sözcüklerle uyuşması gerektiğini savunan Eisenstein’ı. Klavikort arka tarafından mumlarla aydınlatılmıştı... sesin sinemaya girmesi. Deneyin ortaya çıkarttığı sonucu şöyle açıkladı: “Parmağın tuşun üzerinden kalkmasıyla bir notanın işitilmez oluşu gibi. rengin görünmesini sağladı. Çeşitli renk kurgularının yol açtığı görsel izlenim anlatılacak gibi değildi (Eisenstein. Yuvarlak bakır parçaları tellerle klavyeye bağladı. Eisenstein görüntü-renk kurgusunu tartışmaya açarken görüntü-ses kurgusunun. renklerin bir bütünü oluşturacak biçimde verildiği deneyde de görüldüğü gibi. renksiz. ses. özel etki ve anlamlar yaratmak için kullanıldı.. Melodramda müzik seslerinin yazarın sözcükleriyle uyuşması gerektiği gibi. 1984: 84). müzik ve ses ögelerinin filmlerde kullanılmasını sağladı. müzik birliğinden ortaya çıkar. Birbiri ardından yükselip alçalan sesler. Kızıl ve sarı-yeşille birleşen mavi. müzik ögelerinin üçünü birlikte sunan şu çarpıcı örneği de irdelemek gerekir: SÖZCÜKLER : MÜZ K RENK MÜZ K RENK MÜZ K RENK : : : : : : Kızların en güzeli. Bunların içindeki rengin görünmesini önledi. Sevinçli. Bu deneyinde. Tarlakuşu gibi sevinçli türkü söyler.. birer santim yarı çapında ve silindirik cam kaplara kimyasal boyalar doldurdu. Kapların arkasına küçük. ses. gittikçe yükselen tonlarda. üzgünce dolaşır. bakır yuvarlaklar ağırlıklarından dolayı hemen bardağı örtüyor. Flütün yakınan sesleri. yaptığı deneyle renk kurgusunu daha anlaşılır bir hale getirdi. Görüntü-Renk lişkisi Bilindiği gibi. müzik ve renk konuları üzerinde kurgusal bağlamda düşünce geliştiren en önemli film kuramcısı kabul etmek gerekir. Bu tarz anlatım renk ögesinden faydalanmanın en çarpıcı örneklerinden biridir. müziksiz bir film elbette düşünülebilir. böylece renk ortadan kalkıyordu. renkli filmlere yerleştirilen siyah-beyaz çekimlerden de söz edilebilir.98 3. ama bunların günümüz sinema sanatında hemen hemen yerinin kalmadığını ödül alan filmlerin genel yapısı ve sinema klâsikleri arasına gireceğine şüphe duyulmayan filmler gösterir. Renk ögesi de ses gibi sinemaya sonradan girdiği için bu konu üzerinde çeşitli görüşler geliştirildi. müziğin. daha doğrusu kaynaşmasının görsel işitsel bir birlik yaratması (görülen dünya ile işitilen dünya ayrışıklığının yok edilmesi) düşünden söz eder. çiçekli çayırlarda. Pembe ve beyazla karışık zeytin rengi . Mor ve papatya sarısıyla karışık yeşil. Bunları klavye tuşları gibi yan yana sıraladı. Sessiz. Renk konusunda. Onun tarafından geliştirmiş olan ve renk. .

99 ALTINCI BÖLÜM Kurguya Yaklaşımlar: Hollywood ya da Antihollywood .

Kurgu açısından Avrupa–Hollywood ayrımının ölçütleri belirsizdir. Ayrıca iki cephedeki sinemaların üretilme tarzları bile iki kutupluluğu doğurur. Örneğin Epistein ve Godard’a göre sinema doğrudan doğruya modern sanat olarak doğdu. konunun işlenirliği açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. çünkü böyle bir sınırlama ya da ayrım. 1910-1915 yılları arasında. Büyük akın bu nedenle başlamıştı (Gönen. 2007: 15).100 ALTINCI BÖLÜM Kurguya Yaklaşımlar: Hollywood ya da Antihollywood Amerikalılar tarafından bulunan kurgu. zira sinema endüstrisi için henüz tanınmamış küçük bir kasaba olan Hollywood. stüdyoların önemli bir bölümü merkez bürolarını New York’ta bırakarak California’ya yerleşmişti. kurgu coğrafyalarını ikiye ayırırken sanal bir çizgi çektiğimizin farkındayız: Bir tarafa okyanusun öbür tarafını diğer tarafa bu tarafını almamızın haklı nedenleri var. Hollywood her şeyden önce büyük film yapım stüdyolarının (majors) bulunduğu coğrafi bir bölgeyi niteler. ancak okyanusun iki yakasındaki önemli yönetmenlerin bu sanata bakışı bile kurgu coğrafyalarının sınırını belirleme girişimimizi haklı çıkarır. Genç Sovyet yönetmenlerin ellerinde doğasının izin verdiği sınırlara ulaşmış olsa da. Hollywood’un ihanetiyle geriye dönerek Aristotelesçi klasik bir sanat olarak . hem ekonomik hem de teknik açıdan en uygun yerdi.

1985: 78). Bu uzamların izleyicinin hemen tanıyacağı yerler olmasının önemi açık. Hollywood’un (dolayısıyla da endüstrinin) pazarlamacılıktaki saldırgan tutumu dünyanın her ülkesinde bilinçsiz yöneticilerin aymazlığıyla birleşince yeryüzünün her yerinde izleyicilerin göresel bilinci Hollywood filmlerinin Aristotelesçi düz anlatımcı diliyle biçimlenmiştir. 1) Ağaç çıplak. kinci tip kurgu için verilen örnekte: New York’un siluet çekiminden Orta Batının mısır tarlalarına. son olarak Golden Gate Bridge’in çekimine yapılan zincirlemeyle ABD’nin bir baştan öteki baş dolaşılması anlatılır. Bu çekimler kurgulandıktan sonra. Nuri Bilge Ceylan gibi yönetmenlerin. Kurosawa. sinemanın Deleuze’ün ve Bazin’in anladığı tarzda naiflikten olgunluğa ilerleyerek. dermanını yitirdi ve ölümünü kendi eliyle imzaladı. Hollywood filmlerinin genel geçer kurgu farkını ortaya koyduğu rahatlıkla söylenebilir. kusuru bir parça da kendilerinde. Tersine Epistein gibi. Gavras. hazırlıksız izleyici olmalarında aramalıdır. Hollywood kurgusunu düz zincirlemenin daha karmaşık ve daha gösterişçi kullanıldığı bir kurgu olarak nitelendiriyor. Godard’a göre de sinema doğrudan otonom (özerk) ikon-imaj gücü olarak doğmuştur. Ömer Kavur. Hollywood kurgusunun geniş sahne çekimleri zamandan zamana. onun günümüzde hâlâ hikâye anlatmayı bilen tek sinema tarzı olmasına bağlamaktadır. izleyicilerin içinde yaşamakta oldukları odadaki kısacık zaman sürecinde. 2008: 15. Angelopoulos. karakterin görüntüyle anlatılamaz sanılan düşüncelerinin. Yani Büyük skender. aradan dört mevsim geçtiği anlatılmış olur. izlenmesi zor. kamera geri kaydırılarak izleyiciye oda anımsatılır. rüyalarının. Hitchcock klasik anlatı filmleriyle yapmış ve böylece de Hollywood. Görüntü öncelikli sanat olan sinemada sesin zaten böyle bir görevi olamaz. Antonioni. anlatımı karmaşık” bulanlar. Böylece oyuncuların radyoya özgü bir anlatımla. Hollywood estetik sisteminin dünyadaki belirleyici konumunu. şte bu nedenle Godard. Hollywood kurgusuna işte bu nedenle anlatımcı kurgu denir (Dmytryk. 4) Ağaç yaz güneşinin altında. ancak görüntüyle anlatılamayacak olayların anlatımı için devreye sokulur. bir öyküyü görüntü öncelikli anlatan filmlerini izlemek zor hale gelmiştir. Bu ve benzeri kurgu dizilemeleri. klasizmden modernizme geçtiğine kabul etmez. Sezar ve Napoleon’un ordularıyla yapamadığını. Dmytryk. ama Hollywood’un bir çeşit karşı devrimiyle süreç yeniden geriye doğru ilerlemiştir. katlanılmaz. Onun verdiği örnekte oda içinde tanıtıcı bir çekim yapıldıktan sonra kamera pencereye ilerler. Görüldüğü gibi Godard. evreni ele geçirmiştir (Gönen. “San Francisko’ya gideceğim” demesine gerek kalmaz. 3) Ağaç bahar çiçekleriyle yüklü. Hollywood filmlerinde gözlenebilen hızın yaratılabilmesi için kısa çekim- . Sinema ikon-imaj’ın modern gücünden. Görüntünün eksiklerini gidermek için kullanılan sese alternatif olarak Hollywood kurgusu. kendi içkin yapısına geri döndüğü bir özerkleşme süreci yaşamamıştır. 1993: 159160. anlaşılmaz. uzamdan uzama geçişlerde kolaylık sağlar. Adları sıralanan bu yönetmenlerin ve benzeri yaratıcıların filmlerini “sıkıcı. Birinci çekimde yaz yeşilliği içindeki ağacın görüntüsü vardır. 36). Bu kurgunun. çerçeve ve kamera açısı ilk çekimle aynıdır. zleyici için anlatım diline alışmadıkları Tarkovsky. Püriten sinema yapıtında (saf sinema diliyle yaratılan bir filmde) ses. ki. kâbuslarının görülebilir hale gelmesini sağlar. istenen konuma getirilir ve pencereden bahçenin (dört mevsimin gösterildiği) dört ayrı çekimi yapılır. Sinema kendine özgü olmayan özelliklerden kurtulup. genellikle uzamdan uzama geçişler için kullanılır. 2) Ağacın bulunduğu yer karlarla kaplı. Aristotelesçi öykünmenin temsili olayları adına vazgeçince. bu çekimler ardışık kurgulanır.101 biçimlendi. üç ve dördüncü çekimlerde uzam. kon-imaj’ın otonom duyulur gücü hikâye anlatımının öykünmeci rasyonel işlevine bağımlılığa dönüşmüştür. hemen arkasından Rocky Mountains’ın çekimine. Büker-Onaran.

çoğunlukla da filminin senaryosunu yazan. ama kurgu dizisinde işlevsel olmayan bir nesnenin yakın çekimini alıp. Hollywood’un kurguya bakışı ancak böyle bir sözle somutlaştırılabilirdi. kurgu aksadığında (antika eşyanın. sonsuza. Bu kurgu. Atlantik’in iki yakasındaki çalışma koşullarına bağlayan Arijon ise. Çelişkinin iç baskısıyla ikiye bölündükten sonra görüntü olarak kavranan. Avrupalı auteurlerin en belirgin özelliği. toplumda birbirine koşut. koşut görülemezler. kavrandığında da nitelikçe yeni bir halde ve üst düzeyde öbeklenerek kurulan birlik doğar. Öyleyse daha basit deyişle. bir uzmanın kurguyu yapması için kimi alternatifli çekimlerin yaratılması. onu yöneten. bir yönetmenden aktardığı. Onun ikici görüşünden kaynaklanan koşut kurgunun birbirlerine koşut çizgileri. ilke ve dünya görüşü farkıdır. ama Avrupa kurgusunun özünün. Üç noktadan yapılan geniş sahne çekimlerin uygun yerlerine eklenmek üzere. kendi bireysel çabasıyla sonuca uzun sürede ulaşacak kişilerin ve sanatçıların (sanat yapıtı yaratma kaygısıyla film çeken. Bu farkı Avrupa ve Hollywood kurgu farkı olarak değil. mekanda bulunan. Böylece. işlevsel varlıkların yakın çekimlerinin insan algısında yadsımaya neden olmayacak anlayışla seçilmesidir. çizgilerin birleştiği yere. Çekim uzunluğuyla yaratılmak istenen etki dikkate alındığında çekim uzunluklarını çoğunlukla film türlerinin yapısının belirlediği görülür. Sovyet kurgu dağarcığında örneklerine az rastlanabilen bir kurgudur. kurguyu yapan auteurlerin) yerine hızlı çalışacak kurgu uzmanları tercih edilir. Bu ilişkiler tarih boyunca süregelmiştir. Griffith’in ikici görüşüne uyan koşut kurgu yöntemini geliştirmesi kimseyi şaşırtmamalı. Materyal çıktısının (çekimin) olağanüstü çok olduğu Hollywood film endüstrisinde. duvarda asılı duran bir tablonun. Burada dikkat edilmesi gereken. Hollywood’da kurgu uzman kişilerce hızlı bir biçimde ve kolayca yapılır. Bu fark. Diğer taraftaki kurgu anlayışı. iç karşı açı çekimler. toplumdaki karşıt kutuplar gibi varsayımsal uzlaşmaya(!). beklenen karşılığa göre zamanla da yarışarak ucuza üretmek. Bu ilkesel farkın özünde. Çekim uzunluğunu belirleyen bir kurgu. duygu. kapitalist endüstrinin de doğasına uygun) olduğu için Hollywood kurgusu Avrupa kurgusundan farklıdır. Bu fark. Amerikan kurgusu daha en başta Avrupa kurgusundan farklı yönde gelişti. anlatıcı kurgudan her film türünün yapısına göre faydalanılır. Avrupa sinemasının auteur yönetmen üstünlüğünde aranmalıdır. Amerikan ve Sovyet kurgu farkı olarak değerlendirmek daha doğru olur. Çekim diziminin yolunda gitmeyebileceği öngörüsüyle. nesne ya da yüzün büyük çekilmesi- . yani uzlaşmanın olanaksızlığına koşar. Amerikalı yönetmenlerin tarzıyla ilgili şu bilgiyi verir: “Amerikalı yönetmenler uygun sahneleri genellikle üçgenin üç açısından yaptıkları değişik ana çekimler. Böyle bir toplumda sanatta yapılmaya çabalananlar toplumda yapılanların aynısıdır: gizlemek! Bu yüzden. cut-away çekimler ve ihtiyaç duyabilecekleri kurtarıcı başka çekimlerle görüntüler. Bu nedenlerden biri. Dmytryk’in. 1993: 648-649). Koşut kurgu. Bu ilişki birbirinden bağımsız değildir. Avrupa-Hollywood kurgusunun farkını. masadaki zarf açacağının vb. diyalektikten kaynaklanır. “Teknik ne olursa olsun. iş görüyorsa kullan” sözü Hollywood’a özgü bir slogan olmuştur. usa aykırı bulduğu bu ikici görüşe göre.) kurtarıcı çekim olarak kullanılmasına bel bağlanmamalı. güldürü yaratmanın en önemli unsurudur. filmlerini olanaklar ölçüsünde en az dış katkıyla yaratmasıdır. sinemanın endüstri kuralları doğrultusunda işletilmesidir (Arijon. Griffith’in önüne geçilmez olarak nitelenen topluma dualist (ikici) bakış açısından kaynaklanır. kurguyu kurtarıcı (kısa) çekimler kotarılır. Amaç kalıcı yapıt ortaya koymak yerine. filmin amaçlanan akışını ve kurgu yöntemini bilen herkesin kolayca kurgulayabileceği görüntü malzemeleri yaratılmış olur. Antihol1ywood kurgusundan kaynaklandığını unutmamak gerekir. Eisenstein’ın omuz çekime (krupni plan) yüklediği anlam. Eisenstein’ın gülünç. kurgusuna katılan.” Arıjon’a göre böyle çalışma amacının altında filmin sanatsal olup-olmaması kaygısından çok daha farklı nedenler yatmaktadır. koşut kurgudur. omuz (büyük) çekime yüklenen anlam farkı yatar. belki daha önceki geniş çerçeveli çekimde kadraja girmiş. birbirinden kopuk. heyecen. tecimsel anlamda mal üretmek (tüketime sunmak. en önemlisi açıklanamaz iki olay gibi varsıl ve yoksul vardır.102 lerden faydalanılır. Griffith (zamanın Amerikan) kurgusu için örnek olan.

Filmde Claudia yalnız Anna’yı değil gerçek sevgiyi de arar. olageleceği unutulmamalı. Michelangelo Antonioni: L’avventura adlı filmden bir kare ki kıtanın. Filmlerin çoğunluğu Avrupa ülkelerine satılmıştır (Abisel. 1982: 3). bu çağın üzerinde en çok tartışılan sanatı olarak gözükmektedir. farklı parçaların bileştirilmesinden oluşan (kendini oluşturan parçaların toplamının ötesindeki. “film karesinde kurgu (kamerada kurgu)” demiştir (Arijon. Sinemayla ilgili bilimsel ve akademik çalışmaların seyri de bunu ortaya koymaktadır. Sovyet yönetmenler için kurgunun eğretileme ve anlam yaratma yöntemi olması gibi. Bununla beraber sinema evrensel bir sanat olduğu için istisnaların her zaman olageldiği. Amerikan anlayışı. Amerikan sinemasını kanıksamış ve Hollywood kurgusunu bilinçaltında onaylamış Avrupalı izleyicidir. Dmytryk. Bu tarz çekimleri kullanan Avrupalı yönetmenlerin filmlerinde. Amerikan kurgusuyla Avrupa kurgusu arasındaki en temel fark. diyalektik dünya görüşü farkıdır. kurgu coğrafyaları Amerika ve Avrupa başlığı altında toplanır. görülenin anlamlandırılması anlayışına karşı görme anlayışı konulmuştur. Avrupalıdır. Avrupa kurgu biçimi ile Sovyet kurgu biçimleri arasında kimi farklar olduğu gerçekse de. kurgunun sanatsallığını irdelemek olduğu için.103 dir. Bu düşünceye katılmamak elde değil. Antonioni. çünkü sanatsal kurgu. bunu yakın çekim (close-up) olarak adlandırır. Bazin. çağdaş yönetmenler için devingen kullanılıp zaman ve uzamı bölmeden kaydeden kamerayla alınan uzun çekimlerin anlam ve eğretileme yaratma yöntemi olduğu söylenebilir: L’avventura adlı filmde Claudia otel koridorunda Annayı arar. 1991: 133). 1966: 44-45.. Rus Biçimcilerinin kurgu yöntemini Avrupalı sinemacıların kurgu yöntemlerinin durum. Birinci anlayışı benimseyen Sovyet sinemacılar. Eisenstein’ın belirttiği gibi hayatı algılama. Avrupa ile Amerika kurgu farkının özünü oluşturan böylesi çekimlere Arıjon. Sahnenin bütününü (büyük bir bölümünü) tek çekimde görüntüleyen uzun ana çekimi Fransızlar “le plan sequence”. 1993: 159). Bu sanatın. uzun kaydırmalı çekimle eğretileme yaratır. 316-317). kamerada mı) yapıldığı önemli değildir. uzun çekimler (Arijon’un kamerada kurgu ya da çerçeve içinde kurgu dediği biçimde kurgu) konusundaki tutumlarını ortaya koyacak nitelikteki bu örneğe. Eisenstein. öykü ve karakter belirten özellikleriyle karşılaştırarak bu iki kurgu anlayışını aynı başlık altında değerlendirmiştir (Dmytryk. Amerika’da az rastlanan. Sinema.. Örnekteki olağanüstü uzun çekimi yadsıyan izleyiciler. Bu izleyici. 1985: 312. 1993: 648). amaç. çekimde ya da çerçevede mi. bunların ortalama 200 kopya olduğu (200 x 600 = 120000) bilinmektedir. Kurgu bunun yansımasıdır. 1993: 159-160. Çekim o denli uzar ki Cannes Film Festivalinde izleyiciler: “KES! KES” diye bağırır (Büker. spanyollar “montage en el cuadro” ve Amerikalılar da “a fluid camera style” olarak adlandırır. toplumları ve kişileri nedenli etkilediği. sayısız ana çekim bulunur. kurgunun nasıl ya da hangi koşullarda (montaj odasında mı.) bütünün gesthalt psikolojisi savı doğrultusunda kendine özgü anlamını yaratır. yaşama bakış. 1939 yılında bile ABD’nin yılda 600 film ihraç ettiği. hangi dinamikleriyle tutum ve . Hollywood’da rastlamak zordur. Olayın nitelik yanından söz eden. içerikleri tamamen farklı parçaları ardışık getirerek yaratılan yeni görüntü alanına sıçramayı başarmıştır (Dmytryk.

dünya görüşüne Marx ve Freud kanalından ulaştığı için sanat anlayışında. ancak mekaniksel bakış açısından yanlış olduğu iddia edilebilir. Bu görüşe göre “çatışma” tüm sanat biçimlerinin yaratılışının bizatihi temel ilkesidir. göstergelerin biriciklik özelliği görüşü ile aynı çizgidedir. onun görüşüne göre çatışmalar ileti yarattığı için görüntü parçalanmalı ve çarpıştırılmalıdır. plastik özellikleri bakımından önemli sonuçlar çıkarttı. Filmde devinimsiz görüntüler taşıyan çekimler izleyiciyi zihinde doğacak anlama ulaştırmak için ardışık kurgulanır. Bu da sinemanın. filmin anlamı. Bu da Saussure’ün. izleyicinin kültürüne ve evrensel değişimlere hangi gözle baktığına. Buradan şu sonuca ulaşılır: Dil. Sinemanın özü olan devinimler. Çekim ve çekimler arası bağıntılarla yaratılan anlamların anlaşılması. kurgu kuramını diyalektik yasaya uygun (çekimleri çarpıştırarak) yaratmıştır. 139). 1991: 45. Eisenstein fazla biçimsel bulduğu böyle bir ilkeyi daha baştan yadsıdığı için Kuleshov ve Pudovkin’in görüşlerini paylaşmadığını belirtmiştir. Zira onun filmleri eğlence sunan filmler değildir. 1989: 48-49. anlayışının. ritmi. Gevgili. Eisenstein. bireşim sav ile karşısavın çatışmasından doğar. diyalektik bir süreci yaratmakta. izleyiciler üzerinde şok etkisi yaratma amacı güttüğü gözlenebilir. Böylece anlam açısından yüksek boyuta ulaşılabilir. 90. ama filmleri anlatımcı dili açısından irdelendiğinde izleyiciden aktif izleyicilik beklediği de görülür. ki nesne karşılığı olan iki resimyazı birleştirilince kavram oluşur. dünya yeniden biçimlendirilirken izleyicilerin yaşamsal bir kaygıyla bu değişime katılmasını istedi. ruhbilimsel açılımlarla diyalektik önemlidir (Büker. Aktif olmayan izleyiciler bu filmlerden pek tat alamaz. Bunun nedeni. Kurgusal bütünde tuğlanın görevini çekime veren anlayışa göre. tiyatro ve resmin biçimlerini izlemek zorundaymış gibi algılanmasının doğru olmadığını gösterir. iki düzanlamlı somut nesnenin birleşmesinden yeni bir kavramın doğmasına olanak verir. kısacası öznel bakış açısına ve dünya görüşüne bağlıdır. gerekli olmadığı halde aynı bölüm içinde başka bir görüntüyü. atraksiyonel kurgu bağlamında. Pudovkin için kurgu çekimlerin eklenmesiyle bütünde özgün ve yeni bir düşüncenin oluşturulmasıdır. Bu görüş. dilin kurallarına göre kurdu. yapıtların doğal renk imgesinin düzenlenmesinden çıkar (Büker ve Onaran. onların görüşlerinin (tuğlaların duvara üst üste konulması gibi) çekimlerin dizilmesi biçiminde gerçekleştiğini söyler. Eisenstein. Çin-Japon yazısı üzerinden somut bir hale getirilebilir. ögelerden birinin diğerine bitişikmiş gibi değil. Devinim görünüşü de böyle ortaya çıkar. Bıçak resmi ile kalp resmi acıyı gösterir. Kuramının temellerini bu kurallarla oluşturdu. Bu prensiple yarattığı filmleri izlendiğinde. Büker. Bu nedenle izleyicinin filmi kavrayabilmesi ve kodlarını çözebilmesi için kendini zorlaması. Bu resimsel açıdan doğru görünmektedir. birinin ötekinin üstünde gibi algılanıyor olmasıdır. yönlendiriciliğiyle izleyicileri edilgenleştirdiği düşünülebilir.104 davranışlarda belirleyici olduğu üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Sanat. 1985: 12-13. 1. iki görüntünün bir araya gelişi. 240). 1985: 40. kesinlik sanat yapıtının kabul ettirdiği imge dizgesindeki nedensiz ilişkidir. çekimlerdeki devinim ve bileşen ögelerin uzunlukları kurgusal ritim sayılır. Sanatta kesinlikli ilişkiler olmadığı için. Genç Sovyet Yönetmenler Eisenstein kurgu görüşünü ortaya koyarken. Eisenstein. Onun şok etmek için yaratığı ve yaşamsal olayların sentezciliğini taşıyan filmlerini Onat Kutlar (1990: 38) şöyle açıklar: “Görüntülerin birbirine eklenişinden. dil kurallarıyla uyumlu işleyen kurguyu çözmebilmesi gerekir. birbiriyle çarpışan görüntülerden yeni bir sentez doğmaktadır.” Eisenstein kurgusunun. Sinema tarihinde ve çağdaş sinemada çok önemli bir yeri olan kurgu konusundaki tartışmalar da bitmiş değildir. nesnelerin ilk izlenimleri üzerine aynı nesnenin ikincil görünümlerinin bindirilmesiyle oluşturulabilir. Atraksiyon Kurgusu dediği yönteme göre. . Kendi toplumları ve insanlık adına düşünceleri olan kişilere yönelik filmlerdir. Öyleyse renklerin duygusal işlev ve anlaşılırlığı. Göstergeler izleyici üzerinde ortak etki yaratır. ilk bilinçli sinemacılar iltifatıyla ödüllendirdiği Kuleshov ve Pudovkin’in anlayışlarından değişik olduğunu.

yansımanın bir gerçekliğidir” sözleri. kendi başına sanat olamaz. Koşullar ve tarihin o coğrafyada yaşayan aydınlara yüklediği görev gelişmeler doğrultusunda bireyin ufkunu genişletecek tarz çalışmalar yapmayı ve bunlar aracılığıyla çok sayıda insanla buluşmayı ve toplumun önünde yürümeyi gerekli kılıyordu. onların içeriklerini salt dış dünyanın gerçekliği olarak değerlendiren Vertov’a karşıdır. “Fotoğraf (dış gerçekliğin filmsel görüntüleri de) gerçeğin bir yansıması değil. sinema göz) tekniğiyle kotardığı çekimleri ekleyerek kuruyordu. bunlar arasındaki eşyanın doğası gereği bitmeyen ilişkinin derininde yatan gerçekliğe ulaşabilmekti. Kurgu tartışmasının merkezini Eisenstein’ın görüşleri oluşturduğu için. tarihsel özdekçilik yasalarına bağlı kalınarak gerçekleştirileceğine inanmıştı. dış dünyadan bir kesit alarak izleyicilere sunmasını.. Mekanik-yeniden üretim varolanın çoğaltımından başka bir şey değildir. “. 4.. Dış dünyanın bir yansıması olan gerçekçi çekimlerin gücüne inanan Vertov. izleyiciyi etkilemek istemesinden. Vertov’un. filmlerini bu tür çekimlerle yaratmaktaydı. kuramcıların kurgu konusundaki düşünceleri aktarılırken sıkça onun görüşlerine başvurulur. Bunlar gerçekliğin eksiksiz birer görüntüleriydi. kameranın insan gözünden yetkin olduğuna inanıyordu. Çekimlerin sanatsallık yaratma amacıyla kurgulanması (çarpıştırılması) sonucu ortaya yaratıcılık ve sanatçılık isteyen özgün bir kurgu çıkmıştır. Gözün kamerayla donatılması. dünyanın öznel olarak yansıtıldığı bu çekimleri kurgulamaktı. gerçekliği dış dünyadaki görünümüyle ele alıp filmini kine-glaz (kino-glaz. Eisenstein. Lenin’i anlatan üç halk türküsünün etrafında gelişen olaylar kurgusundan olşturduğu Lenin'in Üç Şarkısı adlı filminde kine-glaz yönteminden uzaklaştı (Eisenstein. yönlendirme kaygısı taşımasından dolayı yadsınmamalıdır. Onun kurgusunda bir gösterenle onun temsil ettiği bir gösterilen bulunur. Pudovkin gibi yönetmenlerin kurgu anlayışları bu bağlamda açıklanabilir. kamera merceğinin olanaklarıyla ilgilenen Dziga Vertov. Anlatım. Eisenstein ise bu gerçekliğe kökten karşıdır. Dış dünya gerçekliğinin yansıtıldığı çekimlerin sanat özelliği taşıyamayacağını savunuyordu. Bu nitelikleriyle bunlar. Görünen dünyanın zihinde örgütlendirilmesi. Kurguya duyarsız kalmamakla beraber. yönetmenlerin. 5. 2. çekimlerin iç kurgularını göz önüne almayarak. Eisenstein. 3. varlıkların ve nesnelerin. . Sinemacıya düşen görev ise. kameramanın gözleri.. Çekimlerin sanatsal bir anlayışla kurgulanmaması halinde ortaya çıkacak filmin. sanatsal bir özellik taşımayacağını söyler ve Vertov’un filmlerini bu bağlamda değerlendirir. Eisenstein’ın anlayışına göre. Kuleshov. Vertov’un. 1984: CXVI-CXVII). Doğanın kaydedilmiş fotoğrafları kurgu tekniği ile yoğrularak sanata dönüştürülebilir. filmin yönetmenin beyni. bunu bir gerçekçilik olarak bile kabul etmiyordu. doğada görülenlerin olduğu gibi verildiği doğalcılığın (naturalism) ya da gerçekliğin (realism) bir önemi yoktur. 1985: 111). Merceğin cazip tarafı.. Vertov. Eisenstein filmlerinde gözlendiği gibi. Eisenstein. nesnel olması ve dış dünyada tüm olup bitenleri olduğu gibi yansıtmasıydı. Dovjhenko. Kurgudan çok. bu gösterengösterilen ilişkisiyle sağlanır. sinema yazarlarının. çekimleri kurgunun yasalarına göre kurgulayarak ortaya çıkarttığı filmleri dış dünyanın örgütlenmesi olup. Yönetmenlerin asıl görevi. yüzeysel bir gerçekçilik olarak görüyordu. kurgu yönteminde hareket çerçeve içinde devinimden çok. Tüm bu tartışmalar ekseninde Godard’ın. Eisenstein’a göre. kurgulanmamış film parçaları gerçekliğin mekanik yeniden üretiminden (reproduction. kurgucunun elleriyle yaratılmış canlı varlık olduğu inancındaydı. Bu sanat olamaz. Filmin temposunun çekimlerle yaratılması.) öte bir şey değildir. çekimlerin çarpıştırılması ile sağlanır. Kaba kurgunun yapılması. Eisenstein bunun eytişimsel (diyalektik) özdekçilik.105 Eisenstein’ın yapıtlarının. Kurgunun gözle her an her yerde yapılması. Vertov. film sanat olur (Büker ve Onaran. aşamaları şöyledir: 1. Bu parçalar montaj kalıpları içinde düzenlendiklerinde. gerçekliğe Eisensteincı bakışı açıklar. dönemin entelektüel yapıtları olduğu Potemkin Zırhlısı ve Ekim filmleri irdelendiğinde görülebilir.

çekim kurgunun bir ögesi. sürgit ile geçici arasındaki karşıtlıklar ilkesine dayalı çekimleri kurgulamıştır. görünen dünyanın zihinde örgütlendirilmesi. zaten onlara tam da bu nedenle karşı çıkmıştır. kurgusal anlatımıyla çekici hale getirmiştir. kurguyu çekim parçalarının düzenlemesi olarak tanımladı. Vertov’a göre dış dünya her koşulda sanatçı duyarlılığıyla gözlemlenmelidir. 1993: 200). Kurgunun gerçekleştirilmesi. kaba kurgunun yapılması. kurgunun gerçekleştirilmesi ilkelerini adeta kusursuz bir nitelikte sergilemesiyle. imgelerin kurgusu ile. bindirmenin. Tiyatroda kullanılan antinatüralist ve antipsikolojik tarzın sinemaya uygulanmasına öncülük etti. sinemanın gereci sayan Kuleshov. düşüncelerin tuğlalar gibi çekim şifreleriyle oluşturulup anlatılması söz konusudır. refleksler hızlı. izleyicileri düşündürücü nitelikte ve eğretilemeli (metaforik) anlatımları yoğun yapıtlardır. 1984: CXX)!” Çekime öge görevi yükleyen tanımla. öykünün bir parçası. laboratuvar testleri kullanarak kurgunun (dilin) henüz gün yüzüne çıkarılmamış olanaklarını aradı. anlam yaratmanın bir yöntemi olarak. bu kalıcı değerin yartılmasında. Büker. Bugünün yüksek teknoloji olanaklarıyla çalışma şansına sahip en büyük yönetmenlerin bile bu filmden yararlanması gerektiğ söylenebilir. Parçaların düzenlenişi. dramanın ve karakterlerin şiirsel yapıları izleyicide şaşırtıcı etkinin üyeleri olarak birleştirilmiştir. Çekimler başladığında. filmin temposunun çekimlerle yaratılması. Vertov’un Kameralı Adam adlı filmi bugün bile değerinden hiçbir şey kaybetmediyse. deneylerinde sinemasal kuralları irdeleyip. kuram–uygulama açısından sinema tarihinin en önemli filmlerinden olmuştur. onun filmleri kurgunun gözle her an her yerde yapılması. kamera konumlarının olağanüstü gözlemle seçilmesi yanında. gözün kamerayla donatılması. ögelerin birleştirilmesidir. Kural şöyledir: “Gözler hedefte. Battle for the Ukraine (Ukrayna çin Savaş) filmin çekimleri için 20 kadar kameramanın ülkenin çeşitli yerlerine gönderildiği. Sık kullandığı mitleri. filmin yapımında kurguya ne kadar önem verildiği kendiliğinden ortaya çıkar. yani tüm dramatik zincirin bir halkası varsa. Çerçeve içinin fotografik kurgusunu özenle gerçekleştirerek. Bu durumda. dolayısıyla kurgunun sanatsal işlevi ve estetik değer yaratma niteliği gözardı edilmektedir. Çelişkileri çoğunlukla ölümü anlatmak için kullanır. 1989: 48. çekimi çekime ekleme kurgusu vurgulanmıştır. 1991: 136). Gözlem sırasında kurgu çalışmasına başlanmış. ölenle onun yasını tutan kişi bütünün doğal parçasıdır. Dovjhenko. batıl ile maddecilik. Natüralizme (doğalcılığa) sıcak bakmayan Kuleshov. imgelerin kurgusu kendi enerjisini ortaya koyar. Bu aşamadan sonra düşünceler eyleme dökülür. saldırganlığın yaratılması için savaş kuralı uygulanır. Kuleshov ile Pudovkin’in anlayışları arasında bir fark görmeyen Eisenstein. belli bir mantık silsilesi içinde ardışık dizilenmeyle yapılıyordu (Wollen. kurgu.” Eisenstein buna şiddetle karşı çıktı: “Bu onaylanamaz! Bu. Ku- . Dovjhenko’nun istediği çekimlerin açılarını. kisinin de kurguyu. kurgu yapısının büyük önemi vardır.106 6. Vertov’un sanat anlayışına koşut hızlı temponun. Onun filmlerinde. Luda. ruh hallerinin. dış dünyayı irdeleyen gözler kamerayı bir silah gibi kuşanır. en zararlı çözümlemedir (Eisenstein. görüntü niteliklerini kadrajlarını. sinema dilinin en önemli olanağını ustalıkla kullanabildiğini göstermiştir. ölçeklerini çizerek onlara gönderdiği düşünülürse. eller tetikte!” Bunlardan sonra da çekimler eklenerek kurgunun gerçekleştirilmesi sağlanır (Abisel. sanatsallığı çerçeve içi kurguyla çekim içinde kotardı. 1989: 121-122). Onun filmlerinin kaynağı kendi düşünsel dünyasıdır. Çekimi. henüz natürmortlaşmamış) ölüleri aynı çekime yerleştirip zıtlıklar yarattı. Kaba kurgu sonrasında. Dovjhenko’nun filmleri ise. “çekimleri üst üste yığarak çekim zinciri oluşturmak” saydıklarını belirterek onların kurguyu şöyle açıkladıklarını ileri sürmüştür: “Eğer elinizde bir düşünce tümceniz. Mit ile yaşanan gerçek. “ölü görünümlü” canlılar ve yaşamakta olan (doğanın bir üyesi. gözlemden sonra dış dünya zihinde örgütlenmiş olur. van filminde Dinyeper hidroelektrik inşaatında çalışan işçilerin hidroelektrik binasını tamamlayış hızının duygusal etkisini kurguyla yaratarak (Abisel. 1989: 137-138.

. 98). tanımlandı. herhangi bir çekime öyküsel düzlemde başka bir çekimi ekleme olarak ele almadığını ortaya koymuştur. 1993: 90. yönetmeninin o işine yarar. kurgunun gözesidir (Büker ve Onaran. onun kurgu yönteminin özgün bir yapıda ortaya çıkması beklenemezdi. Bu araçla. öyküsel düzlemde birbirlerine eklenmesinden başka anlama gelmez” diyerek de kurguyu. çekimleri ekleme mantığına dayanır: vida yanına vida / tuğla üstüne tuğla.. 1985: 142)” anlayışı. Pudovkin’in sınırlı bir entelektüel birikime sahip olduğu göz önüne alındığında. Şu sözleriyle kurguya olan inancını vurgular: “Kurgu. Eisenstein’ın anlayışına çok yakındır. her şey yeniden biçimlendirildi. devrim sonucu yaratılan yeni toplumsal düzenin yerleşmesine sinema sanatçılarının katkıda bulunması için bir araç sundu. bunun. kendisini çok derinden etkileyen Eisenstein’ı ise tam olarak özümseyemediği gerçeğini ortaya koyar. film parçalarının kendilerine özgü zaman sırasına göre. Onun filmleri irdelendiğinde. ama etkilerinden kurtulamadığını. ancak kuşkusuz uygun dizem içinde yapılırsa. Bu kurguya Sovyet Devletinin kuruluş biçimi bağlamında bakıldığı zaman. çekim ve görüntü. kurgunun üzerinde çalıştığı hammaddeyi vererebilir ancak. Martin.” Kuleshov. farklı bir bütün oluşturulması amacıyla onlar yeniden birleştirilir. Luda. bütün parçalara bölünür. Eisenstein ise Pudovkin ile Kuleshov’un kurgu anlayışının aynı olduğunu. safça. Schnitzer. istedikleri gibi bir dünyanın gerçeğini yaratma olanağına kavuştular (Abisel. Pudovkin. Maksim Gorki’nin aynı adlı romanından uyarladığı Ana filmninde de. kurguyu oluşturur! Evet. Pudovkin’in “Kurgu parçaların bağlanması” görüşünü savunduğunu söyler. çünkü çalışmaları Kuleshov ve Griffith’i özümsediğini. Yaratıcı kurgunun önemi üzerinde ısrarla duran Pudovkin. “Bazılarına göre kurgu. Pudovkin’in. Bu nedenle o. Eisenstein (1984: CXX) bu anlayışı eleştirir: “. Bu anlayış. Vsevolod llaryonoviç Pudovkin’in kimi film kareleri Böylece Kuleshov. set çalışmaları tamamlanmış filmin her çekimi. şte gerçek ile film arasındaki ilişiki tam da burada gizlidir (1966: 15. “Kurgu çekimlerin çarpışması”. izleyicilerin . O. “düşüncenin. kendisinin Devlet Sinema Enstitüsü’nde verdiği dersleri izleyen Pudovkin’in son dönemlerinde kendi anlayışını benimsemeye başladığını. duygu etkisi yoğun görüntüler yaratması da göz ardı edilemez. 1985: 53. Gerçeklik peşinde koşan sinemacılar. sanatsal kurgunun yaratılışı anlamında ele aldı. değişen toplum düzeninin yansıması olduğu görülür. gerçekliğin parçalarını seçerek. Eisenstein’ı dahi olarak görür ve kurguyu kendisinden öğrendiğini belirtir. ancak birbirlerinden farklı içeriklere sahip kısa kısa çekimleri bağıntı yaratacak tarzda sıralayarak hızlı kesmelere dayalı. Kitabın son bölümünde çözümlenen. kurguyu. Pudovkin ile Kuleshov’un kurgu anlayışları arasında büyük farklar yoktur. çoğu zaman sanatsal kurguyu kullandığı gözlenir.. Kurgu etkisiyle çekim parçalarının. Eisenstein. kendisinin. kendisine yöneltilen bu yargıyı kabul etmez. ne büyük bir kuramcı ne de büyük bir yenilikçidir. Doğa.107 leshov kurgusunda. tek tek çekimler aracılığıyla ortaya konulması” biçiminde tanımlamaktan vazgeçtiğini söyler (Eisenstein.. kurgulayarak. 1989: 117-118).Çekimler birbirlerine yapıştırılınca. Sözcük. 19). “sözcük ozanın ne işine yarıyorsa. “çekim-kurgu” ilişkisini. filmsel gerçeğin yaratıcı gücüdür. bu anlayışını somut biçimde ortaya koymuştur.

Bu da. 1989: 123-125). Eisenstein gibi ustalardan faydalandı. Çekimlerin çarpıştırıldığı entelektüel kurguyu kullandığı Ekim filminde. 3. sanatta atraksiyonlar olmalı. Eisenstein ve Potemkin Zırhlısı filminden bir kare Eisenstein kurgu kuramını geliştirirken sinemaya geniş perspektiften baktı. Bunları yaparken Griffith. bu sinema adamlarının kurgu kaygıları göz önüne alındığında. Bu kurguyu da beş grupta topladı: 1. Bu çabalarının sonucu. Yapısal: Bu kurguda.. Böylece bir yanda sirkten. Paralel (Koşut) Kurgu: Bu kurguda karşıt olayların zaman-uzam yakınlıkları. Bunu gereçekleştirebilmesi için de bir bilim adamı titizliğiyle çalışmalıdır (Abizel. Tiyatroda geliştirdiği kurgu düşüncesini. 3. sinemanın bir sanat olmasındaki önemli etkenlerden biridir. Klavuz Kavrama Dayalı Kurgu: Bu kurguda amaç. Farklı uzamlardaki olayların gelişimleri sırayla kurgulanır. Bunun nedeni Eisenstein’ın kendine özgü yeteneğinin ve birikimlerinin olmasıydı. Ayrıntı çekimleri büyük sahnelerle organik bağı kurabilecek biçimde seçti. Kuleshov ve Eisenstein’ın kurguları anımsanarak bunların yapılış biçimleri irdelendiğinde. öte yanda endüstriden gelen montaj sözcüğü izlenim birimlerinin bir araya getirilişini tanımlamak üzere eşleştirilmiş olur (Abisel. Zaman ve uzamı kırıp yeni zaman ve uzam yaratabildi. zaman ve uzam kendiliğinden kırılmış. bu kurgunun yeni bir şey olmadığı kolayca görülebi1ir. Bunun yanında makine parçaları nasıl montajla biraraya getirilirse. zamandaş ve birbirleriyle ilintisi olan iki olayın çekimleri ardışık eklenir. Pudovkin kurgu arayışlarına yeni boyut kazandıracak kuramsal çalışma yapmamasına karşın. konuyla ilgili şu görüşü ortaya koydu: “. filmlerinde uyguladı. bir mantık perspektifinde ilişkilendirilir. dil aracılığıyla gerçekliği yeniden inşa edebilir. 5. Seyirciye. bütün içindeki kendine özgü niteliğiyle öne çıkarttı.108 zihinlerinde nasıl bütünleşeceğini de düzenleyebilmiştir. olgunun dağınık ögelerini irdeledikçe diyalektik . salt göstermek istediği şeyleri gösterebilmek için kurguyu üç biçimde kullandı: 1. 2. bir temanın yenilenmesi ve bunun ana temayı güçlendirebilmesidir. nötronlar ya da elektronlar varsa. Eisenstein’ın kuramını tam olarak kavradığı söylenemez. olanakları yerinde kullanarak. kurgu konusunda adından sıkça söz edilmesine karşın. ortaya ilginç kurgusal görüntüler çıkartmış olmasına. müzikholden gelen atraksiyon sözcüğü.. Anlıkçı Kurgu: Bu kurguda. Pudovkin’e göre yönetmenin dili kurgudur. Simgesel Kurgu: Eisenstein’ın entelektüel kurgusuna benzer. Zıtlığa Bağlı Kurgu: Bu kurguda çekimlerin zamansal-uzamsal olarak gerçeğe. ayrıntı ve genel çekimleri bir arada kullandı. 1989: 127). Eisenstein. nşacı: Bu kurguda roman yazarı gibi olayları betimleyerek. Ayrıntının özgün yapısını. Griffith. Zıt olayların zaman-uzam yakınlıklarını paralel kurguyla ortaya koydu. yaratıcı kurgu konusunda başarılı örnekler sunmuştur. Kuleshov. bu atraksiyonlar montajla birleştirilmeli. yepyeni bir zaman yaratılmış olur. sahnelerin tanıtılmasında genel çekim kullandı. özüne bağlılığı dikkate alınmadığı için. Nasıl ki bilimde iyonlar. Bağlantısal: Bu kurguyla zihinde yaratılmak istenen duygulara bağlı çekimlerin bütündeki yerini belirledi. yepyeni bir uzam. Yönetmen. 2. yönetmenin. 4.

109 bir sürece dalacağını. ken-disinden çok önce. aslında üzerinde oynanmış. dokunulmaksızın gösterilen. Sinemada püriten gerçeklik olgusu arayan. katı gerçekçi olan Bazin’in görüşleri bu noktaya kadar çelişmez. Gerçeğin bir kopyası. kurguyu ses bağlamında da değerlendirebileceğini gösterdi. gerçeğin bir kopyasından başka şey olamaz. çekimlerin biçimleri bozulmalıdır. olayın statik çekimleri kurgulandığında ortaya çıkacak etki. kuramını bu olgu üzerine kuran André Bazin ile arasındaki ayrılık-benzerliklere bakmak konunun berraklaşması açısından önemlidir. yaratıcı yönetmenlere sanıldığında çok daha zengin olanaklar sunduğunu fark eden Sovyet Biçimcileri’nin geliştirdiği düşünceler daha sonra dünyanın birçok ülkesinde yönetmenlere yol göstermiştir. yorumlanmış. gerçekliğin parçaları olan çekim-lerin filmsel görünüme sahip olmadığı inancındaydı (Eisenstein. Dolayısıyla kurgu taraftarlarının ve kurgu karşıtlarının çıkış noktası hep Sovyet Biçimcileri. özellikle de Eisenstein olmuştur. Onun düşüncesine göre. kurgunun yetkin örneklerini veren yönetmendir. Devinim enstantaneleri olan kısa çekimler birbiriyle kurgulandığında izleyicinin dikkatlerinin dağılmasını önleyecek yüksek gerilimli görüntüler yaratılır (Abisel. 1985: 58). Kurgunun. 1989: 135-137). Duruma bu gözle bakıldığında. Kuramına gerçek kaygısıyla başlayan Eisenstein ile. bu noktadan sonra bu iki otoritenin görüşünün kesin biçimde koptuğu görülür. Doğadan olduğu gibi alınan ve katı gerçeklik yansıtan çekimin ilkel görünümünden sıyrılabilmesi kurgulanmasına bağlıdır. bundan sonra dağınık ögeleri toplamaya çalışacağını ortaya koydu.” Üzerinde uzlaşılan tanımla sınırı belirlenemeyen sanat yapıtı. Kurgu konusunda düşünce geliştiren sinemacılar arasında. özgün bir kurgu anlayışı ortaya koydu. Eisenstein kurguyu kuramsallaştıran kişi olması yanında. 2. görüşlerini filmlerinde uygulayan ve onu gerçeğe dönüştürerek. Çekimlerin hiçbir koşulda kurgunun ögesi olmadığını ve kurgunun gözesi (hücresi) olduğunu savunan Eisenstein. Eisenstein sanat olan ile sanat olmayanın ayrımının sorgulamasını yaparken de gerçeklik ögesinden yola çıktı. Bu görüşleri ve kuramları. bir başka sanatçı (Baudelaire) tarafından savunuldu: “Ne ki dönüştürülmemiş. biçimi bozulmamış. film-yapılara sanatsal bir nitelik yüklenebilmesi için. tartışıldığı her dönemde kendine taraftar buldu ya da ancak bu kurama karşı çıkılarak görüş geliştirilebildi. Fransa sineması ölçeğinde üzerinde durulması gereken en önemli yönetmenlerden biri hiç kuşkusuz Germaine Dulac’dır. gerçek ve yaşantı parçası ise eğer. bir başka ülkede. Sergei Mihailoviç Eisenstein: O’na sinemanın tek dahisi demek yerinde olur. öykünülmüş doğa. onu desteklediğini öne sürmeyen düşünce adamı yok gibidir. Germaine Dulac Sinemada kurgu söz konusuysa. dönüştürülmüş. doğadan aksettirildiği ham halde. Ses etkisini görsel yolla yaratarak. o sanat olamaz. “Eisenstein sözcüğü ile kurgu sözcüğü özdeştir” görüşü doğru görünmektedir. Avant-Garde sinemanın bu önemli . biçimi değiştirilmiş. ona karşı çıkmayan. olayın uzun çekimle baştan sona gösterilerek yaratacağı etkiden daha güçlüdür. Onun bu görüşü.

çekim tekniklerinin yanında. 1989: 147-48). Hareket sanatının iyice anlaşıldığını. 160). gerçeğin sanatla ne ilgisi olduğunu bilmiyorum (A. görüş geliştirilen ya da yazı yazılan sanatçıların başında kuşkusuz Chaplin gelir. salt görüntüye dayalı kusursuz senfonik şiire ulaşılabileceğinin artık ortaya çıkmış olduğunu açıkladı.110 yönetmeni. 1984: 157. 3. Modern Zamanlar (Modern Times) filminde bir kız. O çizdiği karakterle bile eğretileme yaratır.Onaran. Kurgu konusunda bir tartışma başlatıldığında ondan söz edilecekse Chaplin ancak bu açıdan tartışılabilir. akortlarına erişmek. Tekerlek (La Roue / The Wheel) filminin yönetmen Abel Gance Dulac Cinema Integral (Eksiksiz Sinema) dediği sinemada. üzerinde ısrarla durduğu gerçeklik doğrultusunda değerlendirilebilir. ticari ve öyküye dayalı kullanılmasıdır. filmin son derece başarılı kurgu çalışmasının büyük bir etkisi vardır (Abisel. bu nedenle de Dulac gibi farklı tatlar arayan entelektüel yönetmenlerle günümüz sinema izleyicisinin ortak paydası (en azından Türkiye ölçeğinde) kaybolmaktadır. Ona göre sinemanın sanat yönünü katleden. birçok şey artık daha açık görünebiliyor. kurgunun dizemsel (ritmik) ve zaman aşımsal olanaklarının sonuna kadar değerlendirilmesi gerektiği görüşünü ileri sürmüştür. Görüşünü de şu sözlerle özetledi: “ tiraf etmeliyim ki. 1989: 155. biçimsel düzlemine itibar etmezler. aç kardeşlerini doyurmak için muz çalar. gölgelerin. eğretileme yaratma amacıyla kullandığı kurgusuyla alınabilir.Ş. Griffith’le tanıştıktan sonra bu konuda iyice netleşerek Tekerlek filmini tamamlayarak yenilikçi sinemacılara örnek olmasını sevinçle karşıladı. özel nedenleri yoksa sinemaya film izlemeye giderler ve işin teknik kısmına. zleyiciler. Chaplin bu kitabın kapsamına. Fransız Aydınlar Sineması döneminin önemli yönetmenlerinden Leger’in Ballet Mecaniquen (Mekanik Bale-1924) filminin kalıcı olmasında da. ışığın. bu sözleriyle Bazin ve Eisenstein’ı eleştirirken. duygulara ve akla seslenmek için görsel biçimlerin yaratılmasını istemiştir. Polisin dövdüğü grevci görüntüsünün ardından da şu arayazı girer: Devlet kimsesiz çocuklara .” Dulac. yaratılan ritmin. Charlie Chaplin Sinema tarihinde hakkında en fazla konuşulan. Abisel. görüntünün plastikliğiyle. yüz anlatımlarının kullanılma duygusuna. ilk filmlerinin uzun çekimlerinden vazgeçip ritmik kurguya ağırlık veren Gance’ın. armonisine. Eisenstein da doğal gerçekliğin sanatın kendi gerçeğinin ortaya çıkarılması için dönüştürülmesi gerektiğini ileri sürüyordu. Yönetmen Germaine Dulac Sinema çağımızın bakış açısıyla gözlendiğinde. Bazin doğal gerçekliğin bozulmasına karşıydı. Dizemsel (ritmik) kurgunun yaratacağı etkiden yararlanılmasını isteyen Dulac.

Murnau. “odak imgenin yakın çekimine dayalı kurgu” biçimine karşı olan Renoir kamerayı yanal hareketle kullanmıştır. Bu durumda Griffith tarzı kurgu ve yakın çekim Şarlo’nun nesne ve çevre ilintisini keseceğinden güldürü yaratacak hava bozulur. ardından da çeşitli küçük hayvanların yakın çekimleri kurgulanmıştır. güldürüyü sağlayacak bütünlük bozulur. 1985: 74). bir böcek sürüsünün. The Gold Rush (Altına Hücum-1925) filminde Şarlo altın aramak için çıktığı serüvende bir adamla tanışır. ş bulma kurumu önünde.” Chaplin A Woman of Paris (Parisli Kadın) adlı filminde çekim ve ışık bakımından özgün bir çalışma sergilerken. Ancak onun filmlerinde güldürüyü yaratan olguların. Dağ evinde Şarlo ile birlikte aç kalan adam. Onaran. Renoir gibi sinemacılar ise kurgunun yaratıcı gücünün filme katkısını önemsiz saymıştır. Yönetmen ve oyuncu Charlie Chaplin Sinema okulu birinci sınıf öğrencisiyken çektiğim. 1985: 74-76. Böylece. Bu görüntüye. 1986: 171). kurumun açılma saatini bekleyen işsizlerin Şarlo’yu tartaklamasını içeren çekimin ardından “kavga eden köpeklerin” çekimi gösterilmiştir. Bu ayrımla. Chaplin-Griffith arasında Sennett aracılığıyla kurulmak istenen bağın bir başka açıdan da dikkatle ele alınması gerekir: Chaplin filmlerinde gerçek uzam görüntü dışında bırakılacak olursa. Çerçeve içindeki oyunculardan birinin bir kez insan. böylece insanların giderek koyun sürüsü halinde davrandığını eğretilemeli olarak vurgular. Bunlar da Chaplin’in. tekli çekimlerde bir şeylerden şikayet eden insanların konuşma sesleri eşlenmiştir. Onun filmleri kurgu yönünden irdelendiğinde Griffith kurgusunu ve sanatsal kurguyu ustaca kullanmasıyla tanınan Sennet’in. A Dog’s Life (Bir Köpeğin Hayatı) filminde avare bir adamla bir köpeğin yaşantısı arasındaki ilişkiyi koşut kurguyla anlatır. perdede son durumunu almasına kadar süren temel yaratıcı süreç olarak kabul ederek baş tacı yapmıştır. metro istasyonundaki işçilerin çekimiyle kurgular. Wollen’ın görüşüne göre sinemasal estetiğin oluşmasında çerçevenin büyük önemini kavramış ve onun film kompozisyonundaki yerini yeniden saptamıştır. dayanılmaz açlığın kurgu yöntemiyle söylenmesidir (Abisel. Adamın saldırılarından her seferinde kurtulan Tavuk Şarlo’nun tekrar Gerçek Şarlo görünümüne bürünmesi silinme ile gerçekleştirilir. böceklerin vızıltı sesleri ve küçük hayvanların sesleri eşlenmiştir. Jean Renoir Onaran’ın (1986: 70) da işaret ettiği gibi. kurgu açısından üzerinde durulacak bir yapıt ortaya çıkarır. koyun sürüsü çekimini. gerçekliğin sürekli . Bir sonraki çekimde. adını Wilhelm Reich’in Dinle Küçük Adam adlı kitabından aldığım filmimde yaptığım benzer bir denemeyi burada paylaşmak isterim: Filmin başında kentteki insan kalabalığı tam tepeden (plonje) gösterilir. Chaplin’i etkilediği söylenebilir.111 bakmakla yükümlüdür. kimileri kurguyu filmin yaratılma düşüncesinin ortaya çıkmasından. Bu yönetmenlerden Renoir. Chaplin Modern Zamanlar’da. Bazin. Bu çekimlere. Büker. önce insan çığlıkları. 1989: 64. çevre ile yakın ilişkisi olduğu unutulmamalıdır. bir süre sonra onu iri bir tavuk olarak görmeye başlar. bir kez tavuk görünmesi.Ş. aynı filmdeki kırmızı bayraklı bir ayrım. Flaherty. öyküsel düzlemde ve biçimsel düzlemde yarattığı eğretilemeli film dilini sergiler (Büker. Eisensteincı çarpıcı kurguyu anımsatır. A. Eisenstein’ın. 4.

fragmanlarla her şeyi anlatılabileceğini göstermesini sağlayan geniş sahne çekime dayalı filmler ortaya koymaya başlar. 5. Bu bağlamda. onun kurguya karşı.. Büker. Oyunun Kuralı (La Regle du Jue) filminin hemen öncesinde bu durumun farkına varır. kendi yolunu çizer. filmleri-nin kimi sahnelerinde kırık kurgu kullanarak tek çekimlere yer vermiştir. 1993: 30. ama üzerinde durulması gereken. Geniş sahnenin. Welles. Odak imge.. kesme işleminden daha nitelikli bulduğu geniş sahnenin anlatımcı ve gerçekçi yönünü vurgulayabilmektir.. kurgudan (özellikle Eisenstein’ın Japon tiyatrosundan örnek çıkararak açıkladığı kurgudan) bağımsız olmadığı görülür. dolayısıyla da Welles’in habercisi olarak göstermesine neden olmuştur. söylenmesi gerekeni söyleyebilecek bir film biçiminin yaratılmasına çalışılmıştır. nesnelerin ve insanların doğal bütünlüğü bozulmadan ve dünya küçük parçalara bölünmeden. 1930-1940’ların) çekimlerini karşılaştırmak daha somut bilgiler verebilir. kurgu dışavurumculuğundan sıkça yararlandığı yönünde gelişen iddiaları doğrular. Bu kurgu biçeminin önemine dikkat çeken Bazin gerçek ve soyut zaman aralığı arasındaki ilişkinin anlatımı açısından. Citizen Kane’in kurgu yapısının iyi çözümlenmesi gerektiğini savunmuştur. Fransız Yönetmen Jean Renoir ve filminden kareler. Sonsuzluk ve Bir Gün. kurguyu bir yana bırakır (Wollen. Bazin. Çağdaş sinema yönetmenlerinin kimileri. 1985: 22). kurgunun alternatifi olarak savunulmuş olmasıdır. O. kendi içinde düzenlenmesi olduğu. Bu konuda Welles’in bazı filmleri irdelenebilir. karakterlerin. bu olanakların yanlış bir bakış açısıyla. Sonucun kurguyla elde edilmesi sırasında ayrıntı çekimler dizisine ihtiyaç duyulmasının işi zorlaştıracağını savunmasına karşın. Bundan beklentisi. Ressam bir babanın (Pierre Renoir’ın) oğlu olarak sanatın estetik kaygısı içinde yetişen yenilikçi sanatçı Jean Renoir’in çerçeveleme konusundaki ustalığı ve dikkati sinemaya katkısı açısından kuşkusuz övgüyle anılması gereken önemli bir çaba. kurgunun altın çağı ile daha sonraki dönemin (1910-1920’lerin çekim biçimleriyle. Eisenstein’ın kuramı açıklanırken. kurgu olanağının ötesi görülmeye. onun sahne içinde kurguyu göz önüne aldığı vurgulanmıştı.. The Magnificent Amberson (Şahane Ambersonlar) filminde tek çerçeve içindeki hareketin tek çekimlik dizisini oluşturur. kurgunun etkisini artıran anlatım olmanın yanında öykülemenin temel bir özelliği haline gelmişken Renoir 1938’de Büyük Aldanış (La Grande Illusion) ve Hayvanlaşan nsan (La Bete Humaine) filmlerinden sonra. Bu da Bazin’in.112 takip edilmesi sırasında takibin bırakılıp yeniden yakalandığı. geniş sahne olanaklarını yeğlemesi. sahnenin belirginliği sayesinde izleyicinin gözünden kaçmayacak olması. özellikle de (Ağlayan Çayır. Welles’in görüşünü destekler. Bazin. ağırlıklı olarak kamera rejisinden yararlanarak uzun planlar çekmektedir. . 32. Ulis’in Bakışı. Orson Welles Bazin’e göre geniş sahne çekimi ustaca kullanan yönetmenlerden biri. Jean Renoir’ın açtığı yolda ilerleyen Welles’dir. kurguya göre bir avantaj olarak kabul edilir. adlarıyla ülkemizde gösterilen filmleriyle) Angelopoulos. Renoir’ı derinlik çekiminin etkisini ilk fark eden yönetmen. “kurgunun film dilinin oluşmasına katkısı inkâr edilemez” diyerek kurgu sanatının hakkını teslim eder. Bazin’in re-cadrage (yeniden çerçeveleme) dediği yöntemi geliştirmiş. Geniş sahnede nesnelerin. 1989: 133. Welles.

Luis Bunuel “Balkona çıkan bi r erkeğin görüntüsü (Bunuel’in kendisi) karşı balkonda beliren bir kız. gözlem gücüne dayanması bu savı güçlendirir. elinde usturayla. 1986: 257-258. Böylece. tek bir çekim dizisi arasında derinliğin yeni anlamlar ortaya çıkarması amacıyla dışavurumcu kurguya başvuran Welles. yüzyılın üstünde bir film diliyle anlattığı söylenebilir. Bu film Eisenstein. “kurgusuz bir sanat yapıtı olamaz” görüşünü kanıtlamış. Pudovkin’i ya da sanatsal kurgunun yaratıcısı Eisenstein’ı hayran bırakacak yetkinlikte bir kurgu kullanılmıştır. 1985: 190. ivmeli kurgu aracılığıyla hem uzay. Welles geniş sahneyi yaratırken. özene. Sanat yapıtı yapmak. kadının gözlerinin önünde beliren adam aniden kadının gözünü (yakın çekim) ortadan keser (Bunuel’in rüyasından. hem de zaman içinde şaşırtıcı ve sanatsal özellikli anlatımlar yarattı. yaratılan bir sahnenin belirginliği sayesinde. Özön. gümüş rengi bir bulut ayı bıçak gibi keser. Kurgu karşıt özelliklere sahip ögelerin sunulmasında gerçek zamanın kırılması yoluyla filmsel zamanın yaratılmasında önemli bir işlev yerine getirdi. Godard ve Eisenstein’ın kurgu anlayışına karşı çıkmış olmasına karşın Tarkovsky gibi yönetmenlerin. 40-41). “Çekim ve kurgu başyapıtı” tümcesiyle tanıtır. Orson Welles’in bu öyküyü. yaratıcı kurgudan vazgeçilmesi için geçerli mazeret olamaz. Pudovkin. Gazeteci Hearst’ün yaşantısının anlatıldığı filmde. Bu kurgu çekim sırasında (uygulayımda) yapılacaktır ama onun büyük bir çaba gerektirmesi. bilinen tüm olanaklarının kullanılmış olduğu Citizen Kane filmi izlendiğinde kurgu olmaksızın bu filmin böylesine bir başarıyı yakalamasının olanaksız olduğu görülür. Bu filminde. p (Rope) filminde de bu kurguya başvurdu. Bazin’in üzerinde ısrarla durduğu Citizen Kane filminde sinemanın tüm olanakları başarıyla kullanılırken kurgunun ihmal edilmemiş olmasıdır. nesne ve karakterlerin. doğruluğu tartışılamayacak bu savı desteklemiştir. Bu nedenle çekim evresinde (henüz dekupaj anında) kurgunun göz önüne alınması zorunludur. (Wollen. işin doğası gereği çaba ister. Burada önemli olan Welles’in kurguyu ne kadar kusursuz kullandığı. Alim Şerif Onaran (1986: 194-195) da bu filmi. Hitchcock. kurgudan bağımsız bir film düşünülemeyeceği ortaya konulmuş oldu. Genç Sovyet Biçimcileriyle boy ölçüşebileceği değil. Kesmeyle sağlanan ve bir geniş sahne içine yerleştirilen ayrıntı (cut-away) çekimler. geniş sahne kurgu karşısında bir avantajdır. Dorsay.113 Vurgulanmasında yarar görülen başka nokta ise.” . 1993: 31-33.. Bazin. 6. 1989: 133. Filmini geleneksel kesmeyle kurdu. Kuleshov. filminin “ayın haberleri” bölümünde çarpıcı kurgu kullanmıştır. izleyicilerin gözünden kaçmayacak olması nedeniyle. Sinemanın. Bazin’in söz ettiği gibi sanatsal kurgu için ayrıntı çekimlere gereksinim vardır. Yönetmen: Orson Welles’in Citizen Kane adlı filmi. XX.) ve gözden kanlar akar. Citizen Kane filmine kadar Eisensteinvari hızlı kurguya rağbet etmeyerek ona alternatifler geliştirmeye çabalayan Welles. Avant-Garde sanatçıların yapıtları ve yaratıcı kurgu ile ortaya çıkarılacak yapıtların emeğe. kurguyu bir yana bırakmamıştır. 1941 yapımı bu filmde sanatsal kurguyla adeta mucize yaratılmasıdır.

Bunuel ve Dali gördükleri rüyaları birleştirerek senaryo (bir çekim tablosu dizisi) oluşturmuşlar ve bu film çekilmiştir. hiç değilse senaryo aşamasında çekimlerin göndergelerinin ardışık düşünüldüğü açıktır. mantıksal. bulut ile usturanın ince olması sağlamıştır.114 Luis Bunuel’in. çekimlerin çarpıcı. psişik bir açıklama yapmayan düşünce ve görüntüleri benimseyerek. Gevgili (1989: 35). Yaratıcılık yokduysa. izleyen kitle üzerindeki şok nasıl yaratılmıştır? Sanatsal kurguyla. Basit kural şu: Alışılmış mantığın kurallarına aykırı her düşünceye açık olarak. Solda Luis Bunuel ve Endülüs Köpeği Endülüs Köpeği’nde sapığın şehvetini gösteren ırza geçme sahnesinin ardından Sovyet kurgusu benzeri ‘karıncaların kudurmuşcasına kapladığı el’ çekimi getirilir içsıkıntısı yaratılır (Dali’nin rüyasından). 1986: 130). nedenlerini sorgulamadan ilgi uyandırıp. 1985: 84-85). Gerçeküstücülük ürünü bu filmde. düz mantığın beklediği sıralama yok edilmiştir. bu film hakkında şu bilgileri verir: Göz. Bu altın anahtar çekimleri birleştirmekle kalmaz. kültürel. kurgu. Filmlerinde kurgunun kaygısını duyan yönetmenlerden Bunuel. aslında kadının değil bir dananın gözüydü. Bu eğretilemeyi yaratan çekimlerin eklenmesi değil çekimlerin sanatsal anlamda kurgulanmış olmasıdır. Bu filmde öykü bazında çekimler arasında hiçbir akılcı bağlantı olmayan yaratıcı kurgu kullanılmıştır. filmin altın anahtarı olduğu görüşündedir. Kurgunun özenle yapıldığı. Eğretileme çekimlerin karşılıklı çağrışımcı ilişkilerinin üzerine oturtularak yaratılmıştır. Zaten amaç tam da budur. etkileyici. Bu filmin senaryosu Bunuel ve Dali’nin üzerinde görüş birliğine vardıkları basit bir kuraldan yola çıkılarak bir haftada yazılmıştır. sağda Salvador Dali Bu ayrımda ay ile göz bulut ile ustura arasında kurulan benzerlik dikkat çekicidir. lişkiyi ay ile gözün yuvarlak. Ayı kesen bulut ve gözü kesen ustura çekimlerinin ardışık kurgulanmasının nedeni onların göndergelerinin aynı devinimlerinin benzer olmasıdır. kendi görevini kusursuz yerine getirdiği için kadının gözünün doğrandığı izlenimini verebiliyordu. onları birleştirirken aynı zamanda onları yorumlar. şaşırtacak görüntüleri bir kurala bağlı kalmadan kurgulamak (Bunuel. Beklenen sıralamanın kırılmasıyla . Düşlerin geçtiği o gizemli uzamın aurası (salt düşlere özgü durumu) taşlama ve beklenmedik çekimlerin çılgınca kurgulanması salt sinema sanatının özgün tarzına uygundur. iki uzak öge (gerçek ve imgelem) ardışık getirilerek çarpıcılık yaratılmıştır (Büker. insanı temelden sarsıcı kurgusuyla yaratılan bu naif sahneyle başlayıp gelişmektedir. Salvador Dali ile birlikte çektiği. Un Chien Andalou (Endülüs Köpeği 1928) adlı gerçeküstücü filmi. Solda Luis Bunuel ortada Endülüs Köpeği Adlı filmiden bir kare. Şaşkınlık yaratacak kurgu hesaplanmak zorundadır. ki çekim arasında ilişki kurulmuştur. çekimler arasında kurulan akılcı bağlantılar. kurgunun.

). Bazin’e göre. Silah gibi ardı ardına flaş patlatılan çekimleri. Kelly eve girer. sinematografik yaratıcılığa içseldir. bilimsel tezleri ve filmleriyle sağlam bir zemine oturtmuştur. Böyle kavranan kurgu pelikül parçalarını uç uca eklemekten ibaret değil. Gerçeküstücü yapıtların anlatımları için de bu yöntem uygulanmaktadır. 7. James Stewart sandalyeye bağımlı olduğundan. katilin patlayan flaşa tepki göstermesi içlemli yüz çekimleri ardışık düzenlenmiştir. Eisenstein. modern yönetmenin alan derinliğindeki plan-sekansı . Bu sahnede. görüşünü de. zira planların görüntü kaydı sırasında düzenlenmesidir.1995 tarihli Yüksel Lisans dersinde.115 yaratılacak etkinin bilinmesi çok özel bir anlatım sanatır. kendini korumak için seri bir şekilde patlatmaya başladığı zaman çiğ-beyaz ışık pembeye ve vişne çürüğüne dönüşür. Eisensteinvari Çarpıcı Kurguya yetkin bir örnektir” demiştir. “Bu kurgu biçimi. sahneye koyma da kurgudur.. Panikleyen James Stewart polise telefon eder. rengi kurgu gibi düşünmeyi ve nesneden ayrı düşünmeye başlamayı gerektirir. Katilin James Stewart’ın yanına geldiği sahne Eisensteincı kurguyla yaratılmıştır. böylece katilin görmesini engeller. Seçil Büker (11. kendisini ele veren kişinin o olduğunu anlar. Katilin evde olmadığı saatte. kurgu devrinin artık sonunun geldiğini sanmanın yanılgı olduğunu. Tüm kargaşa.04. çözülmesi için de sevgilisi (Grace Kelly) ile birlikte çabalar. onunla boğuşmak zorunda kalır. André Bazin Bazin’in yasak kurgu ve alan derinliği kuramını otomatik olarak Eisenstein’ın entelektüel ve pratik kurgu kuramının karşısına çıkarmak. Bu sahne bu kadar etkili hale kurgu ile getirilmiştir. Filmin sesli sinema döneminde ve kurgunun görevini tamamladığı görüşünün yaygın olduğu yıllarda çekilmiş olması kitabın konusu açısından önemlidir. komşu evlerde neler olup-bittiğini izler.. yani düşüncede yaratılan kurgudur. Alfred Hitchcock Kurgunun. sinemadaki görevini tamamladığı görüşüne karşı geliştirilen görüşler için Hitchcock’un Arka Pencere filminin final sahnesi somut bir örnek olacak yetkinliğe sahiptir. Bir cinayet işlendiğini tahmin eder. Alfred Hitchcock Katil de karşı dairede tekerlekli sandalyesinde oturan James Stewart’ı görür. Bu anlamda alan derinliği de kurgu olarak düşünülmelidir. hayatının sonuna kadar kurguyu yok etmenin mümkün olmadığını. sinemada renk dahil her şeyin kurgu olduğunu tekrarlamış. çok büyük bir yanılgı yaratır. yanına gelir. Gerçek çalışma. onun görüşlerinin yeterince anlaşılamamasından ve içselleştirilememesinden kaynaklandığı açıktır. James Stewart fotoğraf makinesinin flaşını. Katil beklenmedik bir anda eve dönünce de. 8. yani entelektüel kurgudur. kırık ayağı alçıya alınmış ve tekerlekli sandalyede oturan fotoğrafçı (James Stewart). zaman kazanmak için katilin gözüne flaş patlatır. yani gözde yapılan.

116 kurguyu reddetmez, aksine plastiğine dahil eder, zira ilkel kekelemeye geri dönülmeden bu nasıl yapabilirdi ki? Amaç, Sovyet tarzı kurgudan farklı, ona karşı kurgudur, o kadar: Söz konusu olan, tarih duygusunun ve propaganda gereklerinin istediği gibi kesin anlamın belirmesi değil, tersine belirsizliğin görüntünün yapısına yeniden dahil edilmesidir. Bu nedenle de Bazin’e göre, Yurttaş Kane’in sadece geniş sahnede kavranabilir olduğunu söylemek bir abartı olmaz. Zihinsel anahtar ya da yorum konusunda içinde bulunulan belirsizlik daha baştan görüntünün kendisinde kayıtlıdır (Bonitzer, 2006: 89-90).

André Bazin, ‘Sinema Nedir’ diye sordu; bu sorusunu da bir kitabına ad olarak verdi: Sinema Nedir? Lütfü Ömer Akad da, “Herkes bir kendi işini, bilir bir de sinemayı bilir” der. Herkesin roman, şiir, heykel, resim hakkında bir fikrinin olmadığı göz önüne alınırsa, bu durumun tuhaflığı daha iyi anlaşılır.

Eisenstein-Bazin arasındaki sorunun kökleri Bazin’in Eisenstein’ı anlamamış olmasında aranmalıdır. Bazin’in çok sonra ortaya atacağı görüşlerin yanıtları, Eisenstei’ın kurgu kuramları içinde, görüşlerinin doğası gereği barınmaktadır. Jean Renoir, William Wyler, Orson Welles gibi büyük yönetmenlerin sinema anlayışlarını yeğleyen Bazin; onların, görüntüleri doğadan olduğu gibi almalarına yarayan uzun çekimlerini, nesnenin birçok açıdan görüntülenmesine (dolayısıyla da üç boyutlu olduğunu vurgulamaya) yarayan kaydırmalı çekimlerini, geniş çekimlerini ve alan derinliği kullanmasını; nesnelerin doğadaki görünümlerine en yakın biçimde görüntülenmesini sağlayan doğal ışığı, film uzamını ve atmosferi, gerçekliği yakalama amacıyla seçmelerini coşkuyla över. Sinema yönetmenlerinin, tıpkı tiyatro yönetmenlerinin yaptığı gibi, gerçeğin benzerini yaratmaya çabalamasının gereğine inanır; sinemanın gerçeğe derinden bağlı olduğunu savunur. Ona göre, Eski Mısır’da Fravun’un kendi ölüsünü mumyalatması, kimi kralların portrelerini yaptırması, insanın ölüme tepkisinin ve gerçekliğe bağlı olmasının göstergesidir. Ayrıca resim sanatından seçilen örneklere bakıldığında insanda gerçeğin yetkin kopyasını yaratma tutkusu eskiden beri varolagelmiştir. Bu, ruhbilimsel bir istektir (Büker-Onaran, 1985: 192-201; Büker, 1985: 19). Bazin’in bu yaklaşımı sanatsallık kazanmış sinemayı yeniden hareketli fotoğraf tanımına indirgeme tehlikesini taşır. Oysa sinema 1920’lerin ortasında bu tanımın kalıbını kırmıştı. Daha sonra sinema bağımsız olması yanında, tüm sanatları kullanan yegane sanat olacaktı. Sinemanın bu yetkinliğe ulaşmasında yaratıcı kurgunun rolü büyüktü. Sanatı salt gerçek üzerine oturtmaya çabalamak, çağdaş insanın tekdüze yaşantısında en fazla ihtiyaç duyduğu hayal/düş dünyasını gözardı etmektir. Sinemanın sunduğu zenginliklerin en başında, gerçeklik evreninde olmayan filmsel uzamı, filmsel zamanı yaratma gücü gelir. Sinemayı cazip hale getiren, kurguyla ortaya çıkarılan bu özelliğidir. Kurgu yoluyla yaratılan bütün, parçalardan çok daha başka bir şeydir. Kurguyla, sanat olmayan bir gereçten sanat olan yaratılabilmektedir. Eisenstein da, gerçeklik ögesinden yola çıkar, ama gerçeği sanat için yoğurur. Günümüzde ise, Bazin’in kastettiği “gerçek”in karşısında fantastik sinema ve büyülü gerçekçilik göz önüne alınabilir. Böyle bir gerçekçilik, öyküsel boyutta bile neredeyse artık dikkate alınmamaktadır. Yüzüklerin Efendisi serisi, tümden fantastiktir ve kendi gerçeğini sergiler. Louis Borges’in öyküsünde yaşlı adamın yanına, kendi gençliği oturur ve konuşurlar. Büyülü Gerçekçilik Akımı’ndan

117 G.G.Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık romanında, kahramanlardan Güzel Remedios uçar gider, bulutlara karışır ve bir daha dönmez. Öyleyse sanat yapıtının gerçekliği, kendi gerçekliğidir. Seçilen nesnelere yüklenen anlam (başka bir çekim + bambaşka bir çekim = bu iki çekimin içerğinden farklı bir anlam) için de geçerlidir bu. Eisenstein’ın kurgulanmamış çekimlerde sanatsal bir özelliğin olmadığı savı göz önüne alındığında çekimlerin iç düzenlemesini (fotografik resim kurgusunu) gözardı ettiği yanılgısı doğabilir. Oysa o, parçayı bütünün içinde eriterek, kurguyu film sanatının biricik bağı olarak kabul eder. 1938 yılında yayımlanan, Sözcük ve Görüntü adlı makalesinde, kurgu üzerinde gereğinden fazla durduğunu söylemesi yanlış değerlendirilmemelidir. Onun, kurgunun bir film için herhangi bir öge kadar önem taşıdığını söylemiş olması, filmin diğer ögelerine kurguya verdiği değer kadar değer verdiğini gösterir. Bazin kurguyla, çekimler arası ilişkinin yapaylaştırıldığı savından yola çıkar; nesne ile nesnenin bağlamı olan yansıma arasındaki ilişkilerin feda edildiğini; kurgunun, sinemayı sanat yaptığı görüşünün geçici süre üretken olduğunu ve sonunda kurgunun erdemlerinin tükendiğini belirtir. Ona göre kurgu, nesneler arası ilişkileri bozar, çekimler arası ilişkilerin doğmasına neden olur (Büker-Onaran, 1985: 12, 122-123, 154; Büker, 1985: 23).

Vittoria de Sica ve Ladri di Biciclette filminden iki kare

Çekimlerarası ilişkiyi aksaklık olarak görmek çekimleri çarpıştırıp yepyeni anlamlara ulaşılmasını sakıncalı bulmaktır. Oysa Eisenstein’ın yapmak istediği tam budur; birbirinden bağımsız çekimleri çarpıştırarak anlamlar yaratmak. Gerçeğe bağlılık anlayışından yola çıkan Bazin, bir noktadan sonra gerçeğin yalnız kendisi ile ilgilenmeye başlamıştır. Bazin’in, Yeni Gerçekçileri çıkış noktası alması şaşırtıcı değildir. Sinema gerçeğin kendisi değil, sonuşmazı savına Yeni Gerçekçliki filmleri iyi birer örnek oluşturur. Sinema, gerçek dünyanın süreklilik ve türdeşliğini yansıtmalıdır; kurgu, yönetmenin kasıtlı bozucu olarak işe karışmasıdır (Büker, 1985: 33-34. 91). Bu nedenle Bazin’e göre, Vittoria de Sica’nın, Bisiklet Hırsızları (Ladri di Biciclette) filmi ilk salt sinema örneğidir. Bazin’in gerçekçiliğe dayanan estetik kuramını, bu doğrultuda ileri sürdüğü görüşleri paylaşan Kracauer, kurgunun vazgeçilmezliğini de vurgular. Kurgunun, sinemanın en genel özelliği olduğunu söyler (Onaran-Büker, 1985: 177).

Stephan Spielberg: Schindler's List.

Jane Champion: The Piano

The Piano, Schindler's List gibi 1990’ların beğeni toplayan filmleri, sanatsal kurgunun filmdeki yeri açısından çok önemli örneklerdir. Gerçekliğin sınırlarına bağlı kalan, gerçeklik dışındaki olguları dışsayan görüşün Schindler’s List filminin siyah-beyaz çekimlerinde, kötü

118 günlerin (eski kötü günlerin) gösterildiği bölümlerde, küçük kızın, kırmızı kabanıyla, siyahbeyaz çekimleri kırmasını yadsıması beklenir. Oysa bu filmde, özellikle geçmişin anlatıldığı siyah-beyaz görüntülerin etkisi ve böyle bir olanağın sinema için değeri tartışılamaz. En etkin toplumsal sanat olarak gösterilen sinemanın, zorunlu-bağımlı olduğu en önemli ögesi dildir. Sanatsal kurgu da onun önemli dil ögelerindendir. Kurgu olmadan bu dil, buna koşut kurgudan yoksun bir film düşünülemez. Bazin’in: “Kurgunun, sinema sanatının erdemlerini tükettiği” savının sinema için önemi tartışmaya açıktır. Bazin’in örnek verdiği Kuzeyli Nanook filminin Fok Avı sahnesindeki Nanook’un çabası parçalar halinde (kısa çekimlerle; ellerin ipi kavraması, bacakların gergin duruşu, ayakların buzda kayması, elde, yüzde oluşan gerginlik) çekilip kurgulansaydı “yapılandan daha gerçekçi anlatım olmaz mıydı” diye sormak gerekir. Gerçeklik ögesinin korunması pahasına, filmlerin belgesel nitelikte yapılması beklenemezdi. Bunu istemek sinemanın olanaklarını budamaktır. Sanat, etki yaratıp karşılığında tepki bekleme temeli üzerinde yükseldiğinden; gerçekliği filme almak, olanı belgelemeden başka şey değildir; zira gerçeğin kendisi sanat olamaz. Sinema söz konusuysa, gerçeğin sunulduğu yansımalara yönetmenlerin düş ve yaratıcılığının katılmayacağı beklenmemelidir. Bu açıdan Bazin’in kurgu yaratıcılığına karşı çıkması başka anlamda değerlendirilebilir. Ağırlık, çekimlerin kurgusuna ve oyuncuların rollerini öne çıkaran kesintisiz çevrinmeye (geniş ve uzun plana) kaydırıldığında yönetmenin devre dışı kalacağı düşünülmüştür. Bu anlayışa göre filmlerin yapıştırılması ya da eklenmesi işlemi kaldırıldığında kurgu kendiliğinden kalkmış olacaktir (Lotman, 1986: 85). Böyle bir yaklaşım kabul edilemez; çünkü kamera rejisi de bir dekupajdır, bir sahneyi çekimlere bölmek de... Birincisinde sahnenin kesim (çekim) noktaları belirsizdir ama vardır, ötekinde somut kesmeler vardır. Kaldı ki Angelopoulosvari (kamera rejisi) çekimler daha iyi bir yönetmenlik gerektirir. Kameranın nasıl ilerleyip-gerileyeceği, oyuncuları ve nesneleri nerede kadraja alacağı, onların hangi aksiyonları sergileyeceği, eylemlerin nerede, kimlerle, nasıl olacağı ve kamera hareketlerinin hangi dizemde süreceği yönetmenlerin belirleyeceği yaratıcılıklardır. Bu nedenle Bazin’in görüşü kabul edilemez; kaldı ki bu görüş kurguyu salt çekimleri gözle görünen biçimde ekleme anlamına indirger. Öyleyse sanatsal kurgu; üzerine görüntü kaydedilmiş selüloit şeritleri öyküsel düzlemde yapıştırma işlemi değildir, biçimsel düzlemde yeni anlamlar yaratma edimidir. Geniş perspektifte çekilen kompozisyonun (tablonun), kesme ile yapılan ani değişimlerle, ayrıntıların perdeye yansımaya başlaması (edimsel olarak gerçekleştirme, çekimi yapılan bir nesnenin fizyolojik/anatomik yapısı değişiyormuş izlenimini yaratma) dikkate alınırsa; büyük çekimden ayrıntı çekime geçiş, çekimsel değişmedir. Ekleme işleminin ortaya çıkardığı ikinci durum, çekim içindeki yansının devinimini betimlemedir. Bu iki durumun sonucu ise, kurgusal etkidir. Bunların verisi, duruk bildiriler değil, tam aksine gerçekte var olan görüntülüklerden elde edilen yansımaların yardımıyla filmin özünü oluşturan, görsel simgesel imlerce yaratılan devingen öykü, bir şey, mit anlatan (narrativ) metindir (Lotman, 1986: 84-85). Bu olmaksızın film olamayacağı için, Bazin’in görüşüne katılmak yanılgıya götürebilir. Bazin’in görüşü doğrultusunda yönetmen, saymacaya (gerçekte öyle olmadığı halde, öncelikli sayılan duruma) bağlı yönetmen ile gerçekçi yönetmen diye iki farklı başlık altında değerlendirilerek, aradaki sorun kurgu sorununa dayandırılacak olursa, önemli bir ayrıntı gözden kaçar: “ zleyicinin beklemediği bir anda karşına çıkacak ani kurgu oyunlarından kaçınılması gerektiğini öne süren görüşün durumu budur...” Bu görüş, oyuncu rolleri ile betimlenen hantal saymacalıkla nitelendirilmektedir. Kurgu sineması ise, özünde daha çok tipleri bir araya getirme eğilimindedir. Bunun nedeni sinemanın geçmiş örneklerine dayanarak oyuncu davranışlarını günlük yaşam davranışıyla örtüştürme çabasının güdülmesidir. Öyleyse bu görüşten, doğal olarak şöyle bir sonuç çıkartılabilir: “Demek ki, Bazin’in söz ettiği akımlardan her biri, özgün bir

Bu bağlamda Eisensteincı kurama dikkat edilmeli: Eisenstein işe öncelikle gerçekle başlayarak. sanat içinde sanatla. filmin sanat olma gereklilikleriyle ilgili olduğu için Eisenstein’ın kuramı gerçek bir estetik ve gerçek bir film kuramıdır (Büker-Onaran. Gance’in kurgu tutumu da Eisenstein’ı haklı çıkarır niteliktedir. onların düzenlenişindedir. filmin çekimi için de geçerlidir. montajı koyan Eisenstein montajın parça-bütün kuramı olduğunu savunur. aralarındaki doğmaya zorunlu eytişimsel çelişki koşullarıdır. Gance kurguyu bir olayı göstermek için kullanmaz. onun lanetlenmiş bir müzik türü olduğuna da inanabilir. karedeki devinimin. “Nuri Bilge Ceylan’ın çekimleri uzundur” denilebilir. kullanılan ögelerin nesnel içeriğinden çok. çağdaş sinema bu yönsemelerden birinin otomatik devamı değil. uzun tümceden de söz edilemez. Anlam. “romanda kısa tümce olamayacağı gibi. açıkçası. deformasyonu (ekspresyonizmi) koydu. salt gerçeklik özelliği taşıdığını söylemek resmin ve fotoğrafın içdüzenlemesi göz önüne alındığında yanlıştır. Nesnelerin. 1986: 86). Robert Wiene. Çekimlerin. sinema sanat olacaksa onun gerçekle bağıntısını kesmesinin zorunlu olduğunu savunmuştur. Ona göre. Eisenstein’ın Korkunç van filmi için “ nsan operayı reddedebilir. Sinema. bir kutba gerçekçiliği. kurgu masasında birer gözeye dönüştüğünde artık uzunluk ya da kısalıkları olması gerektiği kadardır. izleyicileri etkilemek için yaratılan karşıtlıklar bağlamında filmsel mesajı oluşturan iki ögeden birinin ister istemez yalıtılması değil de. tam tersine berikisinin karmaşık bireşimiydi (Lotman. Eisenstein kurguyu (başlangıçta) sinemanın her şeyi olarak nitelerken. sanattan söz etmektir. parçanın da bütünle olan ilişkileriyle ilgilenir. sinemanın resimden ödünçlediği tablo gibi düzenlenmiş çerçeveyle yaratılmış olmaktadır. Kesin anlam ise. Bu koşullarda Bazin’in. aslında sanattan söz etmek olduğunu söyleyen Eisenstein’ın görüşüne göre. Gerçekle ilişki yerine. Bazin iki kutuplu bir görüş geliştirdi. Sinemasal parçanın parçayla. parçabütün ilişkilerinden söz etmek. kendi başlarına sanatsal nitelik taşıyan çekimlerin eklenmesiyle yaratılan filmler.” Bu. The Cabinet of Doctor Caligari (Dr. O. ama Wagner müzi- . seslerin. Parça-bütün ilişkisinden söz etmenin. tümce kendi kaderini tayin eder. ışığın karşıtlıkları (kontrastları). renklerin.Caligari’nin Muayenehanesi) adlı filmindeki Eisens-teincı bakışıyla doğaya bağlılığı hiçe saydı.119 yapaylığa sahipti. sanatsal özellik taşıyan çekimlerin kurgulanması ile oluşturulan püriten sinema filmi iki kez sanatla. ancak en uzun plan bile daha uzun bir bütünün parçasıdır. Gerçi. kurgunun sinemada görevini tamamladığı görüşüne katılmak elde değildir. Ögelerin çoğunu anlatmak istediği gerçeklerden alan iki yönetmen de bir olayı göstermez. Nuri Bilge Ceylan ve Mayıs Sıkıntısı Durağan kamerayla çekilen fotoğraf özelliğindeki kısa çekimlerin bile bir içdüzenlemesi vardır. Nuri Bilge Ceylan’ın filmleri hem fotografik yönüyle. gösterilen görüntünün kendisinde değildir. sanatsal kurgu yolula izleyicilerin bilincine yansıtılan gölgelerdedir (Bazin. 1985: 120). Eisenstein’in baştan beri savunduğu da. çerçeveye girip çıkan hareketli bir nesnenin yarattığı karşıtlıklar sanatla kesişir. öteki tarafa da insan elinin nesneye yeni biçim verme amacıyla biçim bozucu çalışma yapmasını. hem de bütünün parçası olmasıyla sanattır. olması gerektiği gibi olur. Bunu gözden kaçırmamak gerekir. roman sanatı referans alınacak olursa. Çekimler. 1966: 46). ona göndermede bulunur. Bazin iki kutuplu kuralını bozdukları için onları sıkı bir eleştiri bombardımanına tutsa da.

136-139. bu filmde doğa etkisinin hemen fark edilecek kadar açık-seçik olmadığını belirtir. 133-134. Lotman. Metz’in. Görüntüler kesme-ekleme anlamında bir kurgunun ürünü değildir. Eisenstein’ın Potemkin Zırhlısı ve Ekim filmlerinden çok. kurguya hiçbir şey borçlu olmayan bir film olarak değerlendirmiştir. Bunun önemi. 1989: 127-128. gerçekliğin kendisi tarafından yaratılmasıdır. ama Dreyer’in Jean D’arc adlı filmindeki durumun daha incelikli olduğunu.120 ğinin değerini taktir edebilir” diyerek. Sarris. “Kurguya gerek yok” diye çözümlenebilir. Lamorisse’nin balonu. Bu iki yönetmen de filmin kesin hatlarını çekim sırasında çizmemişlerdir. bunun yerine çok sayıda balon kullanılmıştır (Bazin. ikileminden çıkış yolunu filmde makyaj olmayışında araması çift kutuplu modelin çok ciddi sarsılmasıdır (Wollen. oysa balonun izlenmesi sürecinde kameranın sürekli kurgu yapar tarzda görüntü + görüntü +. Doğanın kendiliğinden fotojenik olduğuna inandığı için nesnenin imge. fotoğrafın ışıkla oynanarak kalıplama yapma ya da izlenim kaydetme işi olduğuna dikkat çekmekti. kutsal emanet. Kurgu ile tek balonun fonksiyonlarından faydalanılmamış.. Rossellini ve Eisenstein’ı karşı kutuplara koymasına karşın. ölüm maskesi. doğal dünyanın gösterge dünyasına üstünlüğüne inanan Bazin’in düşüncesi. 1986: 68). Yani anlatım herşeyini Bazin’in anladığı anlamda sinemaya borçludur. Öyleyse Rossellini-Eisenstein karşıtlığının sanıldığı kadar net olduğuna inanmanın yanıltıcı sonuçlar doğurabileceği açıktır. Sternberg’in sahneleri anlamsız kesmelerden uzak tutuşu ile (sahneleri çağdaş yönetmenlerden Angelopoulos gibi kamera rejisiyle) kurgucu olmayan yöntemine dikkat çekmiştir. Metz’in estetik görüşünün de öncüsü olan Bazin’in önderi Personalizmin babası filozof Mounier’dir. filmin nasıl biteceğini önceden bilmediği halde. Ekspresyonizmin takipçilerinden Sternberg’in stilize oyunculuğu elden geldiği kadar uzatarak çalışmasına. fotoğrafı söz konusu ettiğinde kalıp. Bazin bu filmi. Bazin’in. bunu sesli film dönemine kadar sürdürmesine dikkat çeken Sarris’in görüşü şu sonucu doğurmuştur: “Rossellini’nin karşısına Sternberg konulmalı!” Rossellini çekim senaryosu kullanmadığı. Sternberg. Rosellini Sovyet sinemacılar gibi filmin kurgu masasında doğduğunu iddia etmese de Sternberg ile aynı yöntemle çalışmamıştır. Veronika. baskı kavramını kullanmıştır. Muhtemelen amacı. kaydettiği unutulmamlıdır. “yüzler” üzerine yapılmış belgesel olarak niteler. düşman olarak Ekspresyonizmi (dolayısıyla The Cabinet of Doctor Caligari filmini) gören tutumundan yola çıkarak Rossellini-Eisenstein karşıtlığının net olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Bu nedenle Rossellini ile Sternberg de ortak bir paydada değerlendirilemezler.. Bazin kurgunun nitelik ve sınırlarını belirlemek için bu kez. filmlerini senaryo üzerinde önçalışmalar yaparak çekmiştir. kameranın önündeki tüm hareketleri gerçekten yaptığı için de bu filmi. ölüm maskelerinin kalıba dökülüşü otomatik işlem gerektirdiği için. Wollen. Rossellini’nin şu sözleriyle adeta özetlenir: “Herşey ortada. Bunları niçin yönlendirelim?” Bu sözler. Bazin (kuramının yasalarına ulaşmak için) de fotoğrafsal imgenin varlıkbiliminden (ontolojisinden) yola çıktığı için. Gözenekler altında doğa yüreğinin çarptığını iddia etmesi. . Eisenstein karşısındaki duruşunu yeniden gözden geçirme inceliğini gösterdi. gösterge-nesne arası varoluş bağını vurgulamasıdır. Onlar. 1993: 133-136). Carl Theodor Dreyer: Jean D’arc ve başka filmlerinden kareler.. Lamorisse’nin La Ballone Rouge (Kırmızı Balon) filmini ele almıştır. bu durumun Bazin’in karşısına yapıtlarından övgüyle söz ettiği Carl Theodor Dreyer örneğinde de çıktığını.

gerçeği komiserin bitmek tükenmek bilmeyen sorgusu altındaki sanık gibi itiraf ettiğini belirtmiştir. sinemaya uygulayımda yakından bakmış olanların bileceği gibi parçalara bölünerek (deküpaj yapılarak) çekildikten sonra birleştirilen (kurgulanan) sahnenin insan zihninde bırakacağı etkinin aynısını. Stroheim’in yaklaşımı da Flaherty ve Murnau’nun yaklaşımı gibi.121 Albert Lamorisse’in Le Ballon Rouge (Kırmızı Balon) filminden. kurgulama sonunda ortaya çıkarılan bileşimin etkisinin aynısıdır. anlam bütünlüğü taşıyan sahneyle çakimlerin kurgu masasında eklenmesi sonucu aynı mesaj bütünlüğü yaratan sahne arasında kurgusal fark aramak konuya tutucu yaklaşmak olacaktır. Bazin onun dünyasının gerçeğini betimlerken. her şeyden önce bu iki yönetmene haksızlık doludur. Bu gelişen olayın parçalarını izleyici zihnine gönderip tüm anlamı orda inşa etmektir. çünkü yönetmen filmini nasıl çekerse çeksin. kurguya karşıt geliştirdiği görüşüne referans gösterir (Bazin. ardışık gelen olayların çekimler halinde izleyicilerin zihinlerine bütünsel olarak . Stroheim. Bazin’in. Yurttaş Kane’de kullandığı geniş sahnelerde oyuncu ve olayların çerçeveye girip-çıkmalarını kurgudan tümden bağımsız sayamayız.) hem kullanmış hem de yaratmış olmalarına duyduğu inançtır. 59). Bazin’in bu örneğine.. Welles’in. Önemli olan kesme-yapıştırma işlemi değil. Böyle bir çekimde devingen kamera kullanılması daha büyük olanaklar sağlayacak ve kurgu kamerada yapılmış olacaktır.. başoyuncunun onun arkasında kostümünü değiştirerek yeniden ortaya çıkmasını örnek verdiği kurguyu göz önünde tutarak yaklaşmak gerekir. olay gelişimini önceden hesaplayarak kamerayı bir kez çalıştırıp tek çekimde sahne bütünlüğü yaratmanın olanağı vardır. Bu iki yönetmeni zamanlarının ötesinde film yaratan sinemacılar olarak gösterir. Kaldı ki. başoyuncunun önünü perdelemesini. Yurttaş Kane’deki geniş sahneler. gerçeğin çıplaklığının bütün özgün yapısını ortaya serecek biçimde yakından bakan ve onu okuyan Renoir.. görüntünün dışavurumculuğuna ve kurgusal anlatıma karşı yönetmenler arasında en başta gösterilmiştir. Gerçeği. baz alan Bazin için. Bazin’in görüşü doğrultusundadır.. 49. dahası büyük “BAZ N” başlığı altında buluşturan da işin bu yönüdür. Eisenstein’in (Japon tiyatro topluluğu) Kabuki Tiyatrosu’nun Narukami oyununda yardımcı oyuncu Kurogonun. Bu yöntemle gerçek zaman ve gerçek uzamı filmsel zaman ve uzama olduğu gibi dönüştürme olanağı vardır. izleyici belleğinde oyuncuların bırakacağı etkiyle (mesajla). Filmin geniş sahnelerinin herhangi birinde. fotoğraf ve resim kurgularını. Olana. Bazin’in kuramı için adeta biçilmiş kaftan olmuştur. Bilgisel fark yoktur. Kurgu odasında yapılan çalışmaya gereksinim bırakmayan ve geniş sahnenin olanaklarıyla kotarılan. Sinema da zaten bir gazete ya da televizyon programı gibi bilgilendirme aracı değildir. Bazin. az sonra çerçeve içindeki oyuncu ve olay değişimlerinin ortaya çıkaracağı ikinci etkinin bileşimi.. Stroheim’ı ve Renoir’ı buluşturan. Jean Renoir ve Orson Welles’i övmenin sınırları neredeyse yoktur. görüntü ardışıklığı yaratır. Renori ve Welles’i övmesinin nedeni de onların henüz söylenmemiş olanları söylemiş ve film dilini (büyük edebiyatçılar gibi.. Oysa bu görüş. öncelikle alan derinliği sayesinde böylesi önemli film olarak öne çıktığına inandığı Welles’in başyapıtı Yurttaş Kane filmini. çekim başlar başlamaz çerçevenin içindeki olayları. estetik farktır. Daramatik etki kurgu yoluyla değil iyi düzenlenmiş çerçeve içinde oyuncuların yer değiştirmesiyle yaratılmıştır. kameranın (bir öneri olarak ‘gözet’in) bir kez çalıştırılmasıyla çekilmiştir. Bu fark. tiyatro kurgusunu. 1966: 28-29.

önemli ipuçları vermiştir. bu konuya ilişkin daha bulanık bir tablo çizer. ancak sesli filmde sesin görüntüyü destekleyeceğini savunmuştur. Oysa Eisenstein kurgunun zihinsel kaynaşma olduğunu. Fritz Lang’ın Fury (Öfke-1935) adlı filminden kareler Lang’in Fury (Öfke-1935) adlı filminde “kan-kan yapan kadınlar”ın çekimine. Sinemanın görsel-işitsel birliğini (kurgusal anlamda birliğini). Eisenstein’ın Potemkin Zırhlısı filminin kurgusunu. Potemkin filminde aslan yontularının (donuk fotoğrafların). Kurosawa’nın Düşler adlı filminin Kargalar bölümünde Van Gogh kırda resim çalışırken. içten yanmalı motorun ardışık patlayışı gibi görülürken. konuşmanın görüntüye üstünlüğü anlamına gelmeyeceğini. 1989: 51. Bu belirleyicilik. çağdaş film örnekleriyle de açıkça ortaya konulmaktadır. sentezlemeye yönelik çalışmaları ve bulgularını sinemaya adepte etme çabaları. Kurgu düşüncesinin oluşumunda bu kavram belirleyicidir. “kümeste gıdaklayan tavuklar” çekimini kurgulamasını (çarpıcı kurguyu) Bazin o zaman bile rahatsız edici bulmuştur. Japon tiyatrosunu anlamaya. Bu düşüncesi “monistic ensemble” kavramının özünden alınarak kuramsal ilke edinilmiş bir düşüncedir (Wollen. kurgu aracılığıyla yaratılan iletinin. farklı uzamlarda elde edilen görüntüler eğer benzetim. “Konyets Sankt Petersburg (Sen Petersburg’un Sonu) filmindeki taş aslanlar kurgusunu ele alalım. tiyatronun ayrıntıları üzerine yaptığı çalışma ve gözlemleri sürdükçe daha da artmıştır.122 nasıl daha estetik yansıyacağıdır. böyle bir kurgunun sinemada daima yerinin olduğu. Tüm buna karşın. . Akira Kurosawa’nın Düşler (The Dreams) filminden kareler Eisenstein’da böyle bir düşünce oluşmasına Japon tiyatrosu yol açmıştır. 53). 1966: 57)” demesi. Daha önce tek tek ayrıntı çekimler. Kabuki Tiyatrosundaki ses ve hareketin birbiriyle tamamlayıcı ve destekleyici ilişkisi Eisenstein’ı etkilemiştir. sinemanın geleceği açısından faydalı olmuş. karşıtlık amacıyla kurgulanıyorsa ve her iki çekim de sinemanın doğasına uygun olarak hareketliyse.. Görüntü-ses ilişkisini kurgu bağlamında değerlendiren Eisenstein.. Pudovkin’in kurgusunu tartıştığı yazısında. Pudovkin’in bir filminin kurgusu gibi tartışması. devinimli film çekimleriyle birleştirilmesinin bize de iğreti geldiğini söylemeliyiz. sesli filmin. bileşimsel bağlamda düşünmüştür. Eisenstein’ı yeterince anlayıp-anlamadığı konusunda. Farklı içerikte. izleyicilerin zihninde sentezlenebileceğini fark etmiştir. bu tiyatronun sentezlenmesiyle ayrıntılar artık izleyicinin zihinsel algısına gönderilmek amacıyla yüksek düşünce düzleminde kurgulanmaya başlanmıştır. (Bazin. Eisenstein’ı ‘monistic ensemble’ kavramına götüren tiyatroya duyduğu yakın ilgidir. eğretileme. Bu kurgunun rahatsızlık verdiği yargısı çok öznel bir durumdur. onun fırça sallayan el hareketlerinin çekimi yer yer devinen lokomotif tekerleklerinin çekimiyle birleştirilir ve ortaya son derece estetik ve kabul edilebilir bir kurgu dizgesi çıkarılır. Kaldı ki Yurttaş Kane filminde yer yer söz edilen sanatsal kurgunun kullanıldığı görülebilir.

birbiriyle eğretileme ilişkisiyle yan yana getirilen iki ayrı çekimden doğmaz.. Bazin. Ulaşılan bu sonuca göre. izleyicilerin anlağında yoğrularak yeni anlamlara dönüşmesine niçin kurgusal açıdan baktığı daha iyi anlaşılabilir. Sözü edilen bağ (çekimler hangi koşullarda -gözeler içeriklerinin ötesinde üçüncü anlamı yaratacak biçimde. çekimlerin içindeki bu düzenlemelere kurgu dediği dikkate alındığında. Eisenstein’in anladığı anlamda kurgunun sinema sanatında kendi varlığını sonsuza dek koruyacağına şüphe duyulmamalıdır. Bu sözlerden. geniş sahneyi kurguya alternatif gösterken. kurgunun ille de kurgu odasında yaratılacağı ve yeni anlam yaratan parçaların kamerada eklenmesinin Eisenstein’ın kurgu kuramına ters düşeceği anlamı çıkarılmamalıdır. sinema sanatı için vazgeçilmez unsurlardır.” Tiyatroda olayların. istenen anlamı ve bütünü yaratacak parçaların birbirine (kamera rejisi yoluyla) kamerada ya da kurgu odasında eklenmesi sonuç açısından bir değişiklik yaratmaz. bu iki kuramcı ile kuramlarının farkı somut bir hale getirillmiş olur. Bazin’in püriten gerçekçi kuramcı olduğu. Tartışmanın boyutu.. Tartışılması gereken iki kuramcının da gerçeklik ögesinden yola çıkmış olmasıdır. gelecekte yapılabilecek her türlü eleştiri ve yanlışa bir yanıt olabilecek kadar yetkin olduğu görülecektir zaten. çekimlerin eklenmesi işleminden beklediği etki kamerada yaratılabiliyorsa. olayların doğal akışı içinde çekimlerdeki kendiliğinden çarpıcı ögelerden (kafatası kurşunla delinen çocuk ya da kurtlanan et. Filme alınmış bir gerçeklik ancak bu bağ ile sanat haline gelir (Büker-Onaran. bunun gerçekten böyle olması. zira gerçekliğin parçası olan film parçalarının filmsel olmayan konumdan kurtulabilmesinin tek yolu yalnız kurgu kalıplarında biraraya gelmeleridir. Eğer amaç gerçeği sanata dönüştürmekse böyle bir yöntemin çoğu zaman ötekine üstünlükleri vardır. tutuculuktan başka şey değildir.eklenirlerse eklensinler) kurgusal anlamda kullanılan bağdır. O. değişik kamera açılarına bölünmeksizin kesintisiz bir film parçasında oynatılabilir. Japon tiyatrosunda sahne içinde yaratılan olaylarda kurgunun yarattığı sonuç konusunda şu bilgiyi sunmuştur: “Herhengi bir oyuncu. çekimlerin ekleme sırasında gerçekliklerini yitirmeyi göze aldıklarını söylemesi. yani kaydırmayla. kurgunun kamerada yapılmış olmasıdır. Bunun aksini savunmaksa. . bir uzam içinde canlandırıldığı kolayca gözlenebilir. gerçeklik özelliğinin sanat yapılması uğrunda harcanmasına en baştan karşı çıktığı anımsanırsa. Onun. 1984: LVIII). yönetmen ve görüntü yönetmeni tarafından. olsa olsa geniş olanaklar sunan filmsel bir dil zenginliğidir. 1985: 114). Fotoğraf sanatının kurgusundan söz edilirken değinilen film sanatı ve fotoğraf sanatı arasında . Önemli olan sanatsal kurgunun gücünden faydalanmaksa.... Her ikisi de.. Çekimdeki devinimleri kurgu olarak değerlendiren Nijat Özön. Eisenstein’in kabuki tiyatrosunun iç-kurgusu görüşü de anımsandığında onun geniş sahne içindeki olayların ve oyuncuların yerlerini değiştirmelerinin. onun yaratıcı kurgu anlayışına ters düşeceği düşünülemez.. tümden yanlıştır! Böyle bir durumda. gerçeklik ve soyutluk. başka b i r şeyi akla getirmektedir. Eisenstein’ın. geniş sahne çekim gibi. yeni anlam yaratılması uğrunda.. kurgusal yaratıcılığı kurgu odasındaki çalışmalar bağlamında değerlendirir. kurguya alternatif gösterilen geniş sahne tekniğinin.. En azından sinema bağlamında durum böyledir. kurgu çok başka bir yerde aranmalı: Doğrudan oyunda (vurgu bize ait: oyunun öyküsel düzleminde) aranmalı.Potemkin’deki kurgu. Böyle bir ayrımın kurgudan kurtulacağını sanmak yanlıştır. bu kurgunun. kurgunun alternatifi değil. kurgu yaratabilecek herhangi bir araç olduğu kabul edilmelidir. Eisenstein (1984: 37). Eisenstein ile Özön’ün. Geniş sahne. Potemkin Zırhlısı filminden Eisenstein’ı doğrulayan örnekler çıkarmıştır: “. yukarı-aşağı çevrinmeyle (tilt) ve sağa-sola çevrinmeyle (pan) yapılan kamera devinimleriyle yeni anlamların yaratılması için söylenebilecek tek şey.. Kamera devingen kullanılarak farklı içerikte iki görüntünün kamerada eklenmesiyle. çok önce buna karşılık olarak düşünülebilecek biçimde. onların kuramlarının temel ayrılığıdır.123 Eisenstein’ın kurgu anlayışının üzerinde layığınca durulduğunda bu anlayışın ne kadar tutarlı.) kaynaklanır (Eisenstein.

düşsel dünya ile gerçek yaşam. o hayvanlarla yan yana getirilerek tanıtılır. Polis. insanları.124 kanbağı olduğu tezinden yola çıkılabilir. filmdir (Büker-Onaran. ama güneşin batışını görmemiş olabiliriz. Filmin son ayrımında. sanatsal kurgu ve Bazin’in anlaşılması açısından önemlidir. ayaktakımı kişiler toprağa gömülü fıçılardan yapılmış yuvalarından çıkarken gösterilirler. muhbirleri kullanarak elebaşıları tespit eder. “kesimevinde boğazlanan masum hayvanlar” çekimine kurgulanır. Muhbir kişilikli adam tilki. 3. Bölüm: Haksız yere suçlanan işçilerden birisinin intihar etmesiyle grev başlar. şler yolunda görünmektedir. Eisenstein’ın Grev filmi de. gerçek yaşamda rastlanılmayan (varsa bile ulaşılamayan). Bölüm: Kışkırtmalar olur. durmuş makineler. Şair Breton’a göre gerçeküstücülük. sanat uğruna feda edilmeli mi edilmemeli mi” tartışması çok boyutlu. fotoğraftan çok. bacalara tüneyen kuşlar. Sanat kaygısıyga yapılmış filmler bu yollardan biri olarak örnek gösterilebilir. Bu bütünleşme içinde. sinemanın ille gerçeği (salt gerçeği) yansıtması gerektiği düşüncesini sarsar. Bir nesnenin yerini alacak başka şey yoktur.. yeni olay ve ilişkiler yaratmasının teknolojinin ve bilimin yozlaştırdığı yaşamı daha çekilir hale getirdiği görülecektir. “Gerçeklik. Bu da.. 1984: L). işçiler. Nesneleri. insanın gerçekle olan ilişkisini göz önüne alır. evlerinde oturan işçiler. . Kurgusal içlem. gerçeğin özüne ulaşılmasını kolaylaştırdığının tutarlı bir sav olduğu göz ardı edilmemelidir. yani etkileşimi sağlama aracı olmasından) yana görüş belirten Kracauer de. Farklı iki olay. Bazin gibi filmin uzamsal gerçeğin özünü bozmadan vermesinden (filmin. 5. öteki gezegenler üstüne her şeyi bilebiliriz.” Diyelim ki güneş sistemi.. “parmağın göze sokulmasına” gerek olmadığını göstermektir. gerçeği şöyle açıklar: “Çağdaş insanın gerçeklikle ilişkisi pamuk ipliğine bağlıdır. 6. olayları somut biçimde kavramamıza yardım edecek en önemli araç. grevi bastırır. Sonuç: acımasızca “boğazlanma” edimidir (Eisenstein. bilinç ile bilinçdışını gelinen son noktada bütünleştiren bir yoldur. Bazin bağlamında gerçeğe ulaşmak için gerçek uzamın filme olduğu gibi yansıtılmasına. ne kesimevindeki rutin çalışma ne yaylım ateş. muhbirler. Bu filmin genel yapısı Eisenstein’ın tiyatrodan aktardığı çarpıcı kurguya dayanır. Bu kitap ekseninde. gerçeği anlatma açısından eşsiz sayılabilecek belgesel nitelikte bir filmdir. görülemeyen olayları ya da uzamları sunmasının insanları sinema salonuna çeken etkenlerin başında geldiğinin söylenmesi anımsanacak olursa. gerçeğe ulaşmanın çeşitli yolları olduğunu ortya koyar. polis müdahalesi. Gerçeküstücülük sanat akımı doğrultusunda ortaya konulan yapıtlarla bu görüş somutlaştırmıştır.. buldog ve maymunla yaratılmıştır. Bölüm: şçi mahallesine giren polis. gerçeklik ve soyutluk kavramlarını tartışmak temel sorunumuz olmamakla birlikte. Bu nedenle bu filmdeki kurgunun anlaşılabilmesi için filmin bölümlerinin kısaca açıklanmasında yarar var: 1. gerçek üzerinde en az Bazin kadar ısrarcı görünen bir kuramcı olarak. Bölüm: şlik (fabrika) genel çekimle tanıtılır. Bölüm: Çalışmayan işlik. Sanat yapıtının insanın düşünce ufkunu genişlettiğinin. Sanatsal kurgu tartışmasında gerçeküstücülükten söz edilmesinin nedeni. olaylara daha farklı perspektiflerden bakılmasını sağladığının. Aradaki. gerçeğin sinema izleyicisine sunulmasında bir katalizör. 4. amaç.. 1985: 15). Bu filmde hayvan kimliğinde olacak kişilerin görüntüleri. Sinemanın yarattığı düş dünyasının. ustabaşılar ve patron tanıtılır. dünyanın güneş çevresinde dönmesi. 2.. biçimci anlayışın kuramcısı Eisenstein’ı gerçeküstücülükle açıklamaya çabalamak değildir. başka bir deyişle. mutlak gerçek (gerçeküstü) ile gerçek iç içe geçmektedir Bu da. Bölüm: Açlık başlar. “işçilerin yaylım ateşe tutulması” çekimi. sinemanın yeni uzam ve zaman. Bilimle teknolojinin ilerlemesi günümüzde soyut düşüncenin egemen olması sonucunu doğurur. ‘çarpıcılık yaratmak’ amacıyla eklenir.

sinemanın özel insanlarından biridir. Sinema öncelikle görüntüyle öykü anlatma ya da öykü yaşatma sanatı olduğu için. Kurguyu alışılmışın dışında kullandığından onun filmlerinin örgüsünü izlemek hiç kolay değildir. Yönetmen. 1993: 106-107).. kamerayla gösterilemez. “Koca. 1993: 74-75. aldatıldığından emin olunca. zincirleme. bu filmde anlatımın söylemini (discours) 1920’lerin Rus sine- . Gömüt de kadının yas giysisi de gösterendir. Jean-Luc Godard Sinemaya kimi yönetmen ya da yapımcılara kurgu yaparak atılan Godard. Godard. Görüntüyle anlatılamayan şeyleri anlatmak. dolayısıyla da onun evinde olmasıdır. Çekimler içinden. kırmızı ve maviyi kullanarak vermiştir. bu bakışla karşılaşabilecek olan başka bir bakış görüntüsü arardım. filmin omurgasına yerleştirmek için özenle seçim yapmasını. aynı ekiple aynı dönemlerde çektiği iki filmin çekimlerinden bazılarını öteki filminde de kullanarak iki filmin kurgusunu aynı zamanda yaptığını belirtmiştir. Godard’ın kararma-açılma. Ada’nın aşığına gitmesinin (görünürdeki) nedeni piyanonun ona satılmış. Jane Champion’un The Piano filminden Jane Champion’un The Piano filmi konuyu somutlaştıran. öyküsel düzlemle biçimsel düzlemi birbiri içinde eriterek. Oysa sinema bu soyut kavramları yaratmak zorundadır. Made in USA adlı filmindeki karmaşıklık buna örnektir. soyut dul kavramı nasıl anlatılabilir? Her soyut durum gibi. görüntü diliyle anlatmıştır.125 Bazinsel yaklaşıma karşı şu sorulmalı: “Sinema sanatı böylesi bir anlatım olanağından vazgeçebilir mi? Olsa olsa onu tekrar tekrar kullanabilir. ilişki bitirme eylemini sinemanın hak ettiği bir dille. söz ve konuşma. bindirme gibi sinemanın tüm noktalama imlerini bilinçli olarak dikkate almaz bir tutumla kotardığı. Amerikan gangster filmlerine tutkusunu da dışavuran Seseri Aşıklar (A Bout de Souffle-1959) adlı ilk uzun metrajlı filmindeki kesik ve çarpıcı kurgu yapısı önemlidir. gösterilemez olanı da görüntülenebilenler (nesneler) aracılığıyla göstermek için kurgu tek araçtır. örnek çıkarılabilecek çağdaş filmlerden yalnızca biridir. çekimleri sınayarak en uygun çekimi kurgulama) çabasını bir söyleşide şöyle açıklamıştır: “Şayet sağa bakan birisi varsa. Yılmaz. Bu filmde adam. zorda kalmadıkça baş vurulmaması gereken ögelerdir. gömüt (mezar) başında dua etmesi söz konusudur. bunun en açık örneğini Pierrot le Fou filminde. Her ikisinin bir araya gelerek yarattığı “dul kadın” anlamı. Böylece koşut kurgu yapardım (Derman. 9. bu da salt kamerayla anlatılamaz. kuşkusuz Tarkovsky gibi. kurgusal yapıya en uygun parçaları birleştirme (muhtemelen çekimlerin yerleriyle oynayarak. Koca.” Bu söyleşide kurgu işini bir yıl kadar sürdürdüğünü. Konunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek incelenebilir: karalar giyinmiş kadının. 1984: 27-28). Bazin’in yaklaşımıyla. Ada-piyano (aslında Ada-aşık) bağını koparmak için Ada’nın parmaklarını baltayla keser. Bu yeni bir kavramdır (Eisenstein. Filmlerinin kurgusunu kolaj üzerine oturtan Godard. eşi Ada’nın (Holly Hunter) aşığına (Harvey Keitel) gitmesini engellemek ister. 65. eşi ile aşığın ilişkisini engelledi” diyerek (görüntülü radyo oyunu tarzı filmlerde olduğu gibi) bilgiyi (soyut durumu) replikle geçiştirmemiş.

2) Pudovkin ve Hollywood’un kurguyu kullanması (Hem Pudovkin hem Hollywood yönetmenleri dramatik kurgu anlayışlarına belli bir katkı sağlamak için kurguyu kullanırlar). öyküsel düzlemde birbiriyle ilgisi bulunmayan çekimlerle çekim parçaları arasında ilgi bağı kurarak yeni bir uzam yeni bir zaman.126 masında olduğu gibi kurgu aracılığıyla gerçekleştirdi. “Eğer filmi dikkatli izlenmiyorsa ne olup-bittiğinin bile anlaşılması zordur” sözleriyle özetlemiştir. Sinema anlayışı çok kapsamlı. zengin anlatım ögelerinden oluşan diline de. yeni anlamlar yaratmıştır. kurgunun da etkisi olduğuna dikkat çekmiştir. imge yaratıcısı. Bu açıdan Godard’ın kurgu anlayışını açıklarken. Godard’ın yaptığı da böyle bir gerçeği bir kez daha ortaya koymaktan başka . kurgulandıkları yerde bütünün genel anlamını oluşturur. KARE: S. onun Organizmanın Sırları filminin göstergebilimsel sınırlarını sonuna kadar zorlamasında belge. Bir kurgucu olarak yaptığı çalışmalar sırasında koşut/paralel kurguyu yeterince deneme olanağı bulması. 1991: 151). Çağdaş yönetmenlerin “kesme”den yararlanması. bilimselliği tartışılmaz olan Godard. Lumiere ile Melies’i. Onun en önemli filmlerinden birisi olarak gösterilen One Plus One (Bir Artı Bir) trajedi ya da bir kovboy filminden öte. Entellektüel anlamda çok perspektifli bir düşünce yapısına sahip olan Godard. sinema kurgusunu dört evreye ayıran Rivette’in şu çarpıcı görüşü önemli: 1) Griffith ile Eisenstein’ın kurguyu kullanması. Gönen (25. anımsatıcıdır. sinemasal yollarla düzenlenmiş. belgeseller ile ikonografik olanı karıştırmakta sakınca görmemiştir. 4) Çemberin başlangıç noktasına yeniden dönülmesiyle Jean-Luc Godard. Godard’ın kurgunun altın çağına sırt çevirmeyerek bu havzadan kendini beslediği. 26-28) onun A boud de souffle filminin ayrımlarını (sekanslarını) oluşturan çoğu çekimin olabildiğince kısalığını ve Godard’ın çekimlerle filmini adeta dokuduğunu vurgulamak için. o devrin olanaklarıyla kavuştuğu filmlerinden kolayca gözlenebilmektedir. saf kurgusal ve sinemasal bir yapıttır (Büker-Onaran. Bunlar. sinemayı sorgulayan yönetmen olarak ortaya çıkar. Onlar tek başlarına bile anlam ileticisi. kütüphane fişleri. Jean-Luc Godard: Serseri Aşıklar Gözden kaçacak kadar kısa olan bu çekimler. Hollywood ile Kant ve Hegel’i.. Onlar kesme tekniğinden eğretileme yaratmak için yararlanır. 3) Bazin ve Yeni Gerçekçi yönetmenlerin kurguyu ve işlemci süreçleri yadsımaları. Geçişleri (noktalama işaretlerini) kurgu anlayışıyla bağlantılıdır. Alexander Kluge gibi yönetmenlerin Eisensteincı kurgu anlayışına dönmeleri (Büker. Hollywood kadar. bu denemelerin getirisini filmlerine ustaca yansıtabilmesi onun özel bir sinemacı olmasına katkısı bakımından önemlidir.. 1985: 125). şiir yazar gibi sözcükler ile imgeleri ve oyunculuğu meslek edinmişlerle tarihi kişileri. Eisenstein’ın kesme kullanmasıyla aynı anlayışa dayanmaz. şiirde nasıl imgeden vazgeçilemezse sinemada sanatsal kurgudan vazgeçilemez olduğunu gösterir. 6. Eisenstein’ın anlayışı ile Rossellini’nin gerçekliğini. Son çözümlemede Godard sinemanın olanaklarını ve dil potansiyelini (örneğin yaratıcı kurguyu) en başarılı kullalanan yönetmen olarak değil. anlatımı hızlandırır. Reich.

Özgül Kodlar. onun kurgu anlayışında Eisenstein’dan. Christian Metz Eisenstein’ın kuramına birçok düşünce adamı karşı çıktı. Godard ve çağdaşı yönetmenlerin Eisenstein’ın kurgu anlayışını tümüyle benimseyerek tekrarladıkları anlamına gelmemekle birlikte. Wollen’a göre. Onun filmleri. her şey olan göstergelerin” incelendiği bilim dalı sayılan göstergebilimi sinemaya ilk uygulayanlardan Metz. soyutlar. deneysel olarak sınıflandırıldığı göz önüne alındığında Godard’ın yapıtlarının bu kategorilerden hiçbirine sokulamayacağı görülür. kısa anları. Bunu yapabilmek için. sesleri. Altınsay (S. filmlerinde bunu göstererek inandırmıştır da. 10. Onun kısa çekimler kullanması yapıtlarının takip edilmesini güçleştirici bir etkendir. Umberto Eco’nun tanımıyla: “Başkaca her şeyin yerini anlamlı olarak tuttuğu varsayılan. doğası gereği ortaya koymuştur. Önceleri Bazin’in çok etkisinde kalan Metz. sinemanın yaratıcılığı ve sanatsallığı için ne kadar vazgeçilmez olduğunu. bu iki dönemin kurgusunun tümden ilişkisiz olduğu söylenemez. 95-96). . Wollen. sözcükleri. Kamera devinimleriyle ardışık kaydedilen çekimlerin kamerada yapılan kurgu olduğu unutulmamalıdır. perdeden okunmak (filmin özüne ulaşmak) içindir. birbirinden ayırmaya. onun kurgu anlayışının en belirgin özdelliğidir. gerçekçilik anlayışında Rossellini’den beslendiği inancındadır ve onun filmlerini Montaigneci anlamda denemecilik olarak adlandırır. tüm anlatım biçimlerinin sinemanın hizmetine sunulmasının gerektiğine inanmıştır. posterleri. çekim parçalarının her birinin taşıdığı özgün anlamın yanında filmin bütünselliği içinde de onlara ayrı anlam yüklenmesi Godard sinemasını yaratmıştır. Eco ile tanışınca filmlerin ikiye ayrılarak irdelenebilecek kodlara dayandığı yargısına varmıştır: 1. Onun filmleri tam olarak bu kategorilerin toplamı içinde değerlendirilebilecek dördüncü ulam yaratan niteliktedir. Küçük (kurgunun parçası) mozaiklerden (kurguyla yaratılabilen) sağlam bir bütünü ortaya çıkarır.” Godard özel bi r yere sahip bir sinemacı olarak. 1991: 151-152. Sonuçta Godard için. Eisensteincı kurama karşıydı. Eisenstein ve Rossellini bağlamında değerlendirilmesi kaynağını bu noktadan bulur. Bu kurguyla anlatımdaki dağınıklık örtülmeye çabalanmamış aksine iyice ortaya serilmiştir. Belgesel nitelikler taşıyan filmlerinde eğretileme yaratma amacıyla neon ışıklarını. Eisensteincı kurguyu en yetkin kullanan çağdaş yönetmen denilebilir (Büker. Kurguyu yaratıcı anlamda kullanması.127 bir şey değildir. yapıntı. başka yönetmenlerin çektiği kimi çekimleri kullanması. 1985: 92-93. Godard filmleri belgesel nitelikte. 9: 307). o veya bu yönetmen eliyle yeniden yeniden keşfederek. Sinema dilinin sözlü dillerden farklı olduğunu vurgulayan ve Rossellini’nin çağdaş sinemada anlatımın başka bir yere doğru evrildiği ve kurgunun 1925-1930 dönemindeki önemini koruyamadığı görüşüne katıldığını belirten Metz sözlü dilin işleyiş yöntemini sinema sanatına uygulamaya (çekimleri bölmeye. Çoğu ekleme anlamında kurguyla gerçekleştirilebilecek sahneleri kesmeye başvurmadan kamera devinimiyle gerçekleştirrmiştir. izlenmekten çok. kurguyla her şeyi yeniden kurmaya) sinemanın gereksinimi olmadığı görüşündedir. kolajı kullanmasının nedeni çağdaş yaşamı anlatmak istemesidir. 2. gelinen noktada şu çok net bir şekilde ortaya çıkmış olmaktadır: “Sinema. filmlerinin hem anlatım hızını hem de izleyici dikkatinin canlılığını belirler. Belgeselcilikle buluşan gerçekçiliği ve kurgu ile yeni bir dünya yaratmaktadır. Godard’ın kullandığı özgün kurgunun adı kolajdır. Onun anlayışı kavranılmaya çalışılırken. Büker. Kültürel Kodlar. kurguyla sanata dönüştürür. sanatsal kurguyu. Öte yandan Godard’ın bu yaratım özelliği. Godard’ın sinemasıyla ilgili söylenebilecekleri şöyle özetlemiştir: “Gerçeklik üzerinde ısrarla duran Godard. kurgunun bi r kenara itilemeyeceğini yaptları aracılığıyla göstermiş ve yeniden yeniden kullanılması gerektiğine inanmış. Tek başına bir anlam içeren kısa çekimlerle örülmüş sahnelerde nelerin olup bittiğinin kavranabilmesi için titizlikle izlenmesi gerekir. Godard’ın. Godard’ın. bu filmlerin her biri bir bakanlığa yardımcı olabilecek belge niteliği taşır. Sinema evreninde filmlerin belgesel. filmlerinde doğrudan gerçeklik parçacıklarını alır.

kurgu odasında yeniden yaratması. Buraya kadar Metz’e katılmamak elde değildir. Gerçek yaşamdan bilindiği gibi zanaatçı. sanat yapıtı değil. “Şeyler vardır. Özgül kodlar kurgu. öyküzel düzlemde. meccanoya (madeni inşaat oyuncağına) ve elektrikli tren planına benzetir (Büker. o uzamda bulunmayan bir tren lokomotifinin hızla devinen tekerleklerinin çekimleri yerleştirilmiştir: . 1989: 126-127. Kurosawa’nın Düşler filminin Kargalar bölümünü anımsayalım: Genç bir ressam. Bunların ikisi aynı anda olamaz. ama sinemada at görüntüsü her koşulda atın kendini. 1991: 6. Kurosawa’nın filmlerinin kurgu ile estetize edildiği kolayca gözlenebilmektedir. gerçekliği bozmakla ve kurgu aracılığıyla geçeği cansız bir bütüne dönüştürmekle suçlar. “Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden birdir” biçimindeki övgü dolu sözlerini hak ettiğini. at özgürlüğü. Eisenstein’a yöneltilen bu eleştiri. kamera devinimi ve optik etkilerdir. saldırganlığa. kuramını tekrar gözden geçirerek. bu yönünü açıklarken şöyle bir anlatım yolu seçmiştir: “Benim için filmin kurgusunu yapmak talyanlar’ın spagetti yemesi kadar kolaydır. Ekibi tarafından (yaşadığı dönemde). kurguya verdiği önemi ortaya koyar. Onun. yüzünün. Filmlerini. fırça sallayan ellerinin çekimleri arasına. anlaşılmaz kızgınlığa. sanat türlerinin) temel amaç ve görevlerinin bir yana bırakılması olduğu gerçeğini savunmuştur. 1984: 24). özgül kodların öğrenilmesi gerekir. Eisenstein’ı anlamadığını göstermesi dışında bir işe yaradığı söylenemez. Niçin böyle bir şey yapsın? Yönetmen bir köprü göstermeyi istiyorsa köprü görüntüsü çeker. 1985: 26. çekilen kısımların kurgusunu yaptığı için film ekibi sahneleri izleme olanağı bulabiliyordu (Tassone. Kuramına karşı olanlara karşı çıkarak. bağnazlığın karşısında yeniliklere açık durarak özeleştirisini de verip. Büker. filmleriyle olduğu kadar. Rossellini’nin. Manchevski’nin Yağmurdan Önce filmindeki gibi tepedeki cılız. 1985: 237. Metz’in bu görüşlerinin. Van Gogh’u resim yaparken görmek ister ve kırda çalışırken bulur. 1985: 246). bütünün parçalarını ya da bir araç üretir. Çekimi kurgunun önhazırlığı ya da önçalışması olarak görmüştür. Wollen. Sanatçı ise bütünün anlamını düşünür. kurgunun her şey sayıldığı dönemden. etkilerini hesaplar. belki en önemlisi kurgudur.128 Kültürel kodları anlamak için söz konusu toplumda birey olmak yeterliyken. Çekimlerin yapılması sırasında bile kafasının sürekli kurguyla ilgili hazırlıkla dolu olduğunu açıklayan Kurosawa. Keçi inatçılığı. Marx’ın Kapital’ini sinemaya aktarma ve duyguyu şokla birleştirme çabasını sevimsiz bulur. Van Gogh’un makine devinimlerini anımsatam çalışma temposu vurgulanırken. keçinin görüntüsü de her koşulda keçiyi anlatmaz ya da göstermez. yani yaşamın doğal akışı çizgisinde değildir. Kurguya bağnazca düşman olanların bile. BükerOnaran. kurgu görüşüyle de belgeleyen Kurosawa’nın dinamizminin gizemi filmlerinin kurgu aşamasında yatmaktadır. Eisenstencı kurguyu anımsatır. 11. Eisenstein. kurgunun her zaman ekleme zorunluğundan kullanılmadığını anlayacağını belirtmiştir (Eisenstein. Metz’e göre sinemada ağaç göstermenin tek yolu ağacın kendisini göstermektir. hiçbir şey sayılmaya başlandığı döneme gelinmesine karşın. Filmi sanat yapan en önemli özelliklerden biri. dünyanın yaşayan en büyük kurgucusu olarak da tanımlanan Akira Kurosawa kurguyu. “çevrilen filmin örgütlenmesi” olarak tanımlar. onlar niçin işlensin” biçimindeki tezine derinden bağlı olan Metz’e göre sinema kurguyla sınırlanamayacak evrensel bir dildir. setteki çekimlerden hemen sonra. tek bir ağaç yalnızlığı ve çaresizliği eğretileyebilir. Akira Kurosawa Sinema araştırmanı Aldo Tassone’nin. gelinen son noktada kurgunun sorunlarını yeniden tartışmıştır. Buradaki çekimlerin kurgusu. sebepsiz küçümsemeye dönüşmüştür. “zanaatçılık (tekhne)” bile demediği onun kurgusunu. sanat yapıtı yaratır.” Kurosawa. 40. 91). kurgunun bir yana bırakılmasının gerçekte kurgunun (bir yerde. 19. Zaten hiçbir yönetmen. filmi için göstermesi gereken ağaçı başka bir yoldan göstermeye kalkışmaz. Entelektüel olmakla övündüğünü söylediği Eisenstein’ı. köpek sadakati. 40.

Bu durum. Bütün zorlukları siz yaşamışsınız ve. yönetmenrin kurgu konusundaki düşüncelerini çarpıcı biçimde özetler. Babası olduğunuz çocuğu hiç görememeniz bile buna örnek olamaz. 1993: 32-33). (Crawley. Sovyet Biçimcilerine göre yaşama benzerlik sinemayı sanat olmaktan uzaklaştırıcı olgudur. filmin sanat olabilmesi için yaşamla olan kolay benzerliğini yadsımasının gereğine inanmıştı. çekimlerin eklenmesi değildir. kurgu aracılığıyla sinemasal .. Son kertede. 12... matadorun kendini kenara atarken ayağının kayması (yakın çekim) kurgusuyla.” Aralarında karşılıklı değişen ilişki bulunduğu sürece birbiriyle değiştirilebilmelerinin nedeni de budur. Onlar. boğa ve matadorun yüzünde oluşan dehşet ve karşılaşmaları tüm boyutlarıyla ortaya konulur. zihni kurguyla meşgul olmadan bir yönetmen olabilir mi diye de sormak gerekir. Bir matadorun boğaya bakan gözleri (yakın çekim).. her boyutuyla algılanamayan olay olup biter. onların kendi varlıklarını oluşturma özelliklerini. Gerçek yaşamdaki bir cinayet ya da ölüm anı. Sinema diline özgü kurgu hem içinde açık-seçik gün ışığına çıktığı film için... kurguyu hesaba katmadan. içeriksel ve biçimsel türü de kapsar (Lotman. Zaten yaratıcı kurgu gerçek gücünü buradan alır. “Kendi filmimi kurgulama hakkımın olmayışına inanamıyordum. boğanın bakışları (yakın çekim)... nsan onu görür (tanık olur). Bu. yani kurguyu öne çıkartmanın gerekliliğini vurgulamıştır.” Ayrışık ögeleri birleştirme uygulaması. sanatta yaygın olarak kullanılan araçtır. Buna benzeyen.. matadorun kurtulma çabası (boy çekim). çünkü sanat.. Oysa böyle bir olay filme konu olduğunda uzaysal zaman uzatılarak olayın duygusal yoğunluğu izleyiciye yaşatılır. Özel bir durum olan kurgu ise sinema dilinin ayrışık ögelerinin bileşimini sağlayan bir anlatım yoludur.129 Akira Kurosawa 1) çalışan tekerlek 2) hızla çalışan el 3) çalışan tekerlek 4) makineleşmiş gibi çalışan Vam Gogh’un yüzü 5) çalışan tekerlek. Bunun bir anlamı yoktu. tekrar matadorun bakışları (yakın çekim). onların ayrımlı değişimidir. hem de Bazin’in içinde hiçbir kurgu yaratıcılığına rastlamadığını söylediği film için niteleyicidir. tekrar boğa (boy çekim). Gerçek. çok şaşmıştım. 1985: 65). ulaşılan noktayı daha somut olarak gösterir. var olan özdeğin dönüştürülmesi yoluyla başlar (Vincent. Tekrarlanmasında yarar görülen önemli bir nokta şu: “Kurgu. Arthur Penn Arthur Penn’in şu sözleri. filmlerin yaşama benzemek yerine. anlık bir olaydır. Rus Biçimcilerinin kurgu anlayışlarının aşılamazlığının nedeni olarak gösterilebilir. Bu durumun ortaya konulması. 1986: 104). başka bir durumu düşünemiyordum bile.

yönetmeni yönlendirerek kurgu ilkesini ona kabul ettirir ve Eisenstein. anlık farklarla süregiden görsel açıklamalar yapar. . Puşkin’in şiirlerinde kurgusal bir yapı bulmasını. Kurguyla iki ayrı kavramdan yeni düşünce yaratmayı sinemanın doğasına aykırı bulur. Bazin ve Metz gibi. bir filmin çekim çalışmaları sırasında. ki çekimin birleşmesiyle üçüncü anlamın yaratılabilmesi. ona rağmen aktığını savunur. Bu filmin bıraktığı ilk izlenimler.. Tarkovsky’nin. bu filmde hiç kurgu olmadığını söyler.130 gerçeğe dönüştürülür. Kurgusuz sanat olamayacağı tezine de katıldığını belirttiği halde. kısaca şöyle anlatır: “Film doğa görüntüsüyle başlar. zleyici belleği bu ölüyü güzel doğanın koynunda bırakarak dünyanın güncel. yeni nitelik yaratamadığı gibi. Eisensteincı kurama karşı olduğunu söyler ve Aubier’in filmini. Andrei Tarkovsky Tarkovsky. Aubier’in bir tek kurgu kesimine ve bir tek dekora ya da bir tek oyunculuk gösterisine gerek duyulmadan kotarılan on dakikalık filmini örnek verir. otlar arasında uyuyan adama dönüşür.. Pudovkin’in. karşı çıktığı Eisenstein’ı iyi analiz etmediğini gösterir. Tarkovsky’nin örneğindeki çerçeve (kadraj) içi kurgu. koşut kurgu biçimine gereksinim vardır. Bu da demektir ki. Kurguyu ekleme anlamına indirgemez. zaman. Puşkin’in. Eisenstein’ın örneğindeki yas kıyafeti giymiş kadın ile gömüt (mezar) birliğinden oluşan dul kadın örneğiyle aynı biçimde yaratılmıştır. 138139).” Kurgudan kastı. izleyicilerin zihninde merak unsuru olarak bekler. öldürülmüştür. Bu bir bütündür. sette doğduğunu savunur. merakı kamçılayan zaman akışı güçlenir: adam ölüdür.” Tarkovsky. “şiir saf olmalı” sözüyle. yaklaşılırken. gizem ve büyü yoluyla manevi etki alanına ulaşmayı. Film kurgusu sonuçta. görüntünün bağlı olduğu maddenin somutluğunu kastettiğine inanır. kurgusuz sanat olamaz görüşüne katılması. Böylece kurgu. Böylece Eisenstein ve Kuleshov’un “film kurgu masasında doğar” tezine katılmadığını savunur. “Birbirine yapıştırılmış çekimlerin ideal variantıdır (değişkenidir). Dolayısıyla. 1992: 133-136. bunun nedeni kurgu biçiminin (biçimsel düzlemin) olağanüstü yaratıcılıkla kullanılmış olmasıdır. sinemanın doğasına niçin aykırı olsun? Bir sanat yapıtı yaratılırken tüm sanatlarda ve sinemada yapılıp duran bu değil midir? Potemkin Zırhlısı filmi tüm zamanların en iyi filmi olarak gösteriliyorsa. Bunlar ikincil izlenimler olarak izleyicinin zihnine akar. Andrei Tarkovsky Tarkovski’nin örnek verdiği filmde. Filmde zaman olgusunun kurgu sayesinde değil. Kurguyla yeni nitelikler yaratılabildiği için Eisenstein. sarsıcı olaylarına dönecektir. 13. Tarkovsky. durumla ilgili anbean yeni bilgiler verir. Bir an sonra da adam yalnız ölü de değil. uzakta beliren nokta ustaca yönlendirilen kameranın yardımıyla tepenin yamacında. bu niteliği yeniden de üretemez (Tarkovsky. kurgu ilkesiyle izleyicilerin sinema perdesinde gördüklerine karşı kendi sezgisel tavırlarını belirleme olanağını ellerinden alır. çekimi çekime eklemedir. Kesme yeri somut olmayan çekimdir. kurgusal nitelik görmemesi. ki izlenimin bireşiminden doğan bir yeni izlenimin kamerada yaratıldığı açıktır. amaç matadorun kasığına boynuzun girme sürecinin öncesi ve sonrasıyla izleyiciye “dramatik” yoldan yaşatılmasıysa. Kuleshov ve Pudovkin’in savunduğu “Kurguyla yeni bir nitelik yaratılabilir” yargısı doğru kabul edilmelidir. Kamera adama yaklaşırken.

çünkü kurgu bağlamında film dili özünde tam da uzaysal zaman ve uzaysal mekanın uzatılıp-kısaltılmasıdır. çekimler aracılığıyla gerçek zamanı parçalar. kurgunun önemi tartışılamaz. kurgunun önceden (senaryo üzerinde dekupaj sırasında ya da çekimler yapılırken) hesaplandığını söylemektedir ki. Bu değişken de zaten önceden film şeridinde sabit bir hale getirilmiş malzemede mevcuttur. “Bir düzlem üzerindeki herhangi bir noktadan sayısız çoklukta çizgi geçebilir” gerçeği bağlamında. gözlerimizin önünde dağılıp gidiyordu. Umutsuz çabamın sonucuna göz gezdirdiğimde birden filmin gözlerimin önünde şe- . 2008: 102-103). yeni zaman yaratılabileceğini tartışmaya gerek yok. gerçek zamanda bir dakika süren olaya yöneltilen ve her biri o olayı farklı açıdan çeken sayısız çoklukta kamerayla sayısız çoklukta 60’ar saniyelik görüntü elde edilebilir. Bu arada. Uzaysal zamanın uzatılarak-kısaltılarak filmsel zamana dönüştürülmesinde. çekim dizimine ille de kurgu masasında karar vermek gerekmez. görüntü x 60 saniye süresi yaratılabilir. bu. Sonuç olarak kurgu üzerinde zamanın etkisi görmezden gelinemez. Hiçbir bütünlüğü. filmi doğru dürüst kurgulamak demektir. Bu da. kocasıyla karşılaşır. Bu iki çekim senaryo aşamasında ve dekupaj sırasında ardışık (kurgulanmış) olarak tasarlanmıştır. “Kurgu eninde sonunda birbirine yapıştırılan çekim birimlerinin ideal değişkeninden başka bir şey değildir. bir türlü ayakta durmak istemiyor. bir öyküsel düzlem (zamana koşut akan bir yapıt) yaratan romancı gibi. Dekupaj (sonuçta kurgu) yapılırken. aslında uzaysal zamanın üzerinde kimi oynamalar yapılır ve kurguyla uzaysal zamandan yeni zaman yaratılır. bahçede kazara bir kavanozu kırıp üzülür. Bununla. Yönetmen. çekim çalışmaları sırasında (belki de dekupaj sırasında) bağışlanamaz kusurlar yapıldığına bağlar: “Kurgu sırasında film. Zira zamanın kurguyu yönlendirmesi yönetmeni yönlendirmesi olurdu. Ayna adlı filminin kurgusunun olağanüstü çaba gerektirdiğini söyleyebileceğini belirtir.” Tarkovski. malzeme birden canlandı ve filmin tek tek her bölümü karşılıklı ilişkiler içine girerek belirgin ve organik bir sistem içinde birleşti. Böyle bakıldığında zamanın kurguyu yönlendirmesi olacak şey değildir. çekim sırasında tasarıya uyularak kotarılmış) olan tek tek sahneler ve planların arasındaki organik bağı bozmamak demektir. kurguyu salt ekleme olarak değerlendirmesi. Potemkin Zırhlısı filminin Odesa merdivenleri ayrımının kısa kısa çekimlerin eklenmesiyle kotarıldığı ve filmin zamanının gerçek zamanın uzatılmasıyla ölçülüp-biçilerek yaratıldığı bilinen bir gerçektir. Diyalektik kurgu için. Paramparça adlı filmimizde. Bu görüntülerin eklenmesiyle sayısız çoklukta. Yönetmen bu diyalektik bağlantıyı dekupaj sırasında tasarlayabilir. epizotlar sıralamasında yapılan çekim değişkeni kastedilmektedir. Sayısız çoklukta 60 saniyelik çekimlerin kurgusuyla. düzenler. Tarkovsky. bu sözleriyle. Filmimiz de bu kurguya göre çekilmiştir. Bunu. zira onları birbirine bağlayan öyle canlı bir yasa vardır ki. bu da yaratıcılığın yönetmenin (kurguyu yapacak asıl kişinin) elinden alınmasından başka bir şey değildir. tek tek parçaları kesip yapıştırırken o duyguyu yitirmemek gerekir (Tarkovski. deneyimlerinden yola çıkarak. evin geçimini sağlayabilmek için kullandığı kredi kartının borcunu kapatabilmek amacıyla anlık bir kararla soygun yaparken bir cinayet işleyen kocasıyla evde karşılaşacak (cinayetin işlendiğini henüz bilmeyen) kadın. Son bir umutsuz denemeye kalkıştığımız gün ortaya birden filmsel açıdan bütünleşmiş görüntü dizimi çıktı. tutarlılığı ve mantığı yoktu. diyalektik kurgunun doğasına aykırı değildir. içsel bağı. öğretilebilen ya da öğrenilebilen kurgu ile yaratıcılık gerektiren kurguyu aynı bağlamda tartışması anlaşılır şey değildir. Zamanın kurguya rağmen aktığının söylenmesi. Tarkovski. dürüstlüğünden emin olduğu. neredeyse kendi kendilerine önceden kurgulanmış (vurgu bize ait: dekupaj yaparken saptanmış. Bu filmde. sinemanın doğasına aykırı bir durum. kırar ve yeniden düzenler ve yapıtının zamanını kurar.131 sinemada sanatsal kurgunun varlığını onayladığı anlamına gelse de. ikide bir çöküyor. Sonraki çekimde eve girer. bu değişkenlerin zihnini karıştırması nedeniyle filmin asla kurgulanamayacağı endişesine bile kapılmıştır. yirminin üzerinde çekim değişkeni bulunmaktaydı. yoğurur.

2008: 103). ayrımların ya da bölümlerin içinde de. Filminin kurgusu. dolayısıyla izleyicilerin ilgisini diri tutma amaçlı film dili göz önüne alındığında. bir sinema filminin çekimler örüntüsü olduğu söylenebilir. Quantin Tarantino Biçimsel düzlemde Amerikan kurgusunu çok daha hızlandıran Tarantino.cut) çizgisi somut ve belirgin olmayan kimi anlık kesmeler. bu yapıyı neredeyse tüm filmlerinde kullanmıştır (Erdoğan. “Bir film kurgu masasında doğar” sözünü yaşayarak öğrenmiştir. Quentin Tarantino Tarantino’nun has Amerikan sineması yaptığına inanılır. Kamera rejisiyle kotarılan sahnelerin. Tarkovsky sette elde edilmemiş çekimin kurgu sırasında yaratılamayacağını bilecek bir yönetmenin (böyle bir deneyime sahip Eisenstein’ın) eğretileme olarak söylediği. Kurguyu önemseyen bir yönetmen olarak karşımıza çıkar. Onu uzman ekipler tarafından sanayi tarzı film çeken Hollywoodlu yönetmenlerden farkı öyküsel düzlemde ortaya çıkar. Öyküsel düzlemdeki kurguyla çok oynayan Tarantino. 2004: 34). Sinemanın bunların dışında kalan büyük ve büyülü evreninde aklına gelen yaratıcılığı heyecanla denerken Godard’ın serbest anlatım ruhuyla buluşmuştur. ilk filminden beri yenilikçi bir sinemacı izlenimi uyandırmıştır. Öyküsel düzlemdeki bu kurgu yapısı. sürekli film izleyen Tarantino. Pulp Fıctıon (Ucuz Roman-1994) adlı filminde tüm bu yönlerini sergiler (Açar. aynı öyküyü zaman içinde parçalamasıyla. parçalı ışığa. 14. zaman atlamalarıyla. oyuncu seçimi. Uzun süre bu mucizeye inanamadım. mekan tercihi. dolayısıyla anlık çekimler olduğunu unutmamak gerekir. onun filmlerinin kısa çekimlerinin çarpıcı kurgusunun da önüne geçmektedir. Tarantino için “iki kez Hollywoodlu” demek. Zaman içi geçiş-leri ve öykü örgüsünü ustaca kuran Tarantino. suskun (durgun) karakterlere itibar etmemiştir. . gişe öncelikli çalışma prensibi. öykü söz konusu olduğunda genel-geçer ölçüde film çeken Hollywoodlu yönetmenlerden ayrılır. Ucuz Roman filminde üç ayrı örgüyle gelişen bağdaşık bir öyküyü iki sevgili Honay Bunny ve Pumkin’in soygun hazırlığı yaptıkları dükkanda açar. kısa kısa çekimlere. durumun özeti olacaktır. Seksenli yıllar boyu Amerikan sinemasını işgal eden müzik destekli dakik reklam kurgusuna. Bu açıdan bakıldığında onun sinemasının genel geçer öykü kuran bir Amerikan sineması olmadığı söylenebilir. Kuramsal alt yapısını iyi kuran. farklı öyküleri birleştirmesiyle. zihninde kurduğu yenilikçi düşünceleri denemekten korkmamıştır. kesme (Ing.” Öyleyse her yönetmen set öncesinde senaryo üzerinde (dekupaj yaparak) ya da masa başı çalışması yaparak (çekimleri zihinde tartma yoluyla) çekim + çekim + çekim formülü üzerinde doğal olarak çalışacaktır. derinden gelen elektronik müziklere. filmin kesin kurgusu gerçekten de tamamlanmıştı (Tarkovski. atraksiyonları. 1995: 15). Bu gözetilerek. ışığı kullanımı. bu görüşe karşı çıkılamaz. Öyküsel düzlemde olsun biçimsel düzlemde olsun kurgu olgusunun sinemada vazgeçilmeziğini ortaya koyan Tarantino’nun kurgu biçimini her şeyden önce öyküsel düzlemde aramak gerekir.132 killendiğini fark ettim.

133 YED NC BÖLÜM Örnek Filmlerin Kurgu-Dil Çözümlemesi .

Bu çekim etin kontrolü çekimine göndermede bulunarak. burjuvazinin sonunu haber vermiştir. Beş Bölümde analizi yapılan f i l m i n Birinci Bölüm’ünde etin kotrol edilişini gösteren çekim yer almaktadır: Doktor burjuvazinin simgesi olarak değerlendirilen ince çerçeveli gözlüğünü katlayarak camlarını üst üste getirir ve daha güçlü b i r mercek oluşturur. Potemkin Zırhlısı Potemkin Zırhlısı’nın 1958 yı lı n da Bürüksel Evrensel ve Uluslararası Sergisi’nin uluslararası jürisi tarafından Tüm Zamanların En yi Filmi seçilmesinin nedeni bir yaratıcılık örneği olan kurgusal yapısıdır (Luda. G özlük.134 YED NC BÖLÜM Örnek Filmlerin Kurgu-Dil Çözümlemesi Bu bölümde. doktor denize a t ı l ı r . etin üzerinde a s ı l ı o l arak gösterilir. diyalektik (sanatsal) kurguyu her yönüyle ortaya koyma konusunda yeterli değildir. Bu mercekle eti kontrol eder. Pudovkin’in Mat (Ana-1926) filminin kurgu yapıları irdelenip diyalektik ya da sanatsal kurgunun örnek analizleri yapılmıştır. Eisenstein’ın Bronenosets Potyomkin (Potemkin Zırhlısı-1925) ve October (Ekim-1927) filmleriyle. Kurgu sanatının bu üç filmde bulunmayan özellikleri daha önce örnek verilen kimi filmlerde ortaya konulduğu için. bu kitap kapsamında tüm yönleriyle açıklanmış olmaktadır. Schnitzer. “çekim içinde kurgu” olarak açıklanabilir (Eisenstein. kurgu. Bu üç film. 1993: 16). 1993: 59). kurtlu etin bulunduğu tencerelerin kaynamasını gösteren ayrıntı çekim tenceredeki su g i b i kaynayarak isyan çıkarmaya hazırlanan askerleri gösteren sahnelerin içine (cut-away çekim olarak) yerleştirilerek “isyanın g e l i - . 1. Etin üzerindeki kurt öbeğinin oynaşmasını gösteren bu tek çekim. Martin. Bu bölümdeki. Üzerinde kurtların oynaştığı etin yenebileceğine karar verir. Daha sonra zırhlıda isyan çıkar.

Geniş sahne içinde anlamsız kalacak. syancıların üzerine yelken bezinin örtüldüğü çekimde. Bu kurgunun yaratığı. Son çırpınışlarını yapan adam yerlere ve halatlara tutunmaya çabalar. elinde isyancıların karşı ç ı k t ı k l a r ı iktidarın simgesi “haç” i l e beliren d i n adamının baş çekimi ve (haça dikkat çekmek için) haçı tutan e l i n i n ayrıntı çekimi eklenmiştir. isyana katılmayan askerlerin. isyancı askerlere ateş etmeleri için emir verilir. Askerler ateş etmek için hazır olduklarında. Bulaşıkları yıkayan asker. Bu çekimler oldukça kısadır. kinci Bölüm. yelken bezinin örtüldüğü ana çekimde çerçeve içi kurgu vardır. Bu (cut-away) çekimler olmasa da. Eisenstei’ın Potemkin Zırhlısı filminden kareler Sanatsal kurgu kullanılan bir başka yer. Yelken direği haç şeklindedir. beyaz tabaklar arasındaki. Düşmüş yelken direğinde yürürken vurulan isyancının gözlerine kesme yapılır. z ı r h l ı n ı n çeşitli yerlerinde konserveden oluşan kumanyalarını yerken gösteren çekimler. Konuşma sırasında tehditler savurduğunun anlaşılması için parmağı ile yelken direğini gösterir. Ölümün tüm umutsuzluğunu simgeleyen gözlerin çekimi onu . syan kızıştıktan sonra. izleyicileri. Yemeğe gelmeyen personel i n . asılarak idam edilmiş ik i asker silueti vardır. isyancıların kurtuluş şölenidir. Kefen y ı r t ı l d ı k t a n sonra. öldürülerek cezalandırılacak isyancıların seçilmesini gösteren çekimdir. yere saplanır. Başaramayarak denize atılır. güvertede toplanan askerler arasından. Tabağın k ır ıl m a sı üç f a r k l ı açıdan çekilmiştir. Bu çekimlerin kurgusuyla olayın çarpıcılığı arttırılmış ve birkaç saniye süren olayın daha uzun süre görünmesi sağlanmıştır. Bu çekimde komutan bir konuşma yapar. Bunun düşüncede gerçekleştiği. isyancılar yelken bezinin altından kurtularak harekete geçmişlerdir. Ana bu çekime. Böylece. dalgalanan bayrak çekimi ana çekime kurgulanmıştır.135 ş i m i ” çarpıcı biçimde anlatılmıştır. isyancılara kefen giydirilmesinin eğretilemeli anlatımıyla yüklüdür. “asiler kefeni yırttı” eğretilemesi yaratılmıştır. Haç üzerinde. dikkat b i l e çekmeyecek “haç”ın ayrıntı çekimi ana çekime kurgulanınca kült (tapınma) değeri artmıştır. ateş etmeleri istenen askerler diz çökmüşken. Sonra isyancıların yaraladığı d i n adamının elindeki haç f ı r l a r . komutanın gösterdiği yere başlarını çevirdiği çekimin arkasına yelken direğinin görüntüsü getirilir. bütünsel anlam. gelişmelerin görüntüsüne d i n adamının elindeki haçın görüntüsü yerleştirilmiştir. isyancıların karşısında sıralanır. Yerdeki haç zaman zaman gelişmelerin görüntülerine yerleştirilmiştir. Kargaşada isyancılar denize atmak için bir adamı sürüklerler. üzerinde “bugünkü r ı z k ı m ı z ı veren tanrıya şükürler olsun” yazan siyah tabağı hırsla yere atar. Kurgu adamın ölümün kollarına savunmasız atıldığı sonucunun yaratılması için kullanılmıştır. Askerlerin. Ateş etmesi istenen askerlerin emre karşı çıkıp ateş etmemesiyle. görüntünün hafifçe silinmesiyle açıklanmıştır. isyancı düşmanı birinin bıyık buran baş çekimi ve onun baktığı yelken direğindeki can simidi görüntüleri ana çekime yerleştirilmiştir. isyancının vurulmasıyla başlar. Bu çek i m i n ardışığı olarak yine direkte a sılı can s im i d i çekimi ge t i r i l m i ş t i r . yaklaşan isyanı izlemeye hazırlamıştır. Ateş etmesi istenilen askerler. Kurgusal yapısını içinde taşıyan bu tek çekim.

Kalabalık. . Buradan.Ölü. Bu Bölümün sonunda. . .Hırsla şapkasını hırpalayan bir el.Konuşma yapan kadının sesi sanatsal kurgu aracığıyla adeta gösterilmiştir. durgun deniz ve sakin sakin uçan kuşların görüntüleri. . . üstünde rakamlar yazılı olan ve cesede ili şti ril mi ş etikete.Bu erkeğe yönelen kızgın bakışlar. Ölen isyancının cesedinin Odesa’ya getirilmesi sırasında. Teknelere binen grevcilerin zırhlı ya yiyecek götürdükleri sahnede.Ölü.Kalabalık. Üçüncü Bölümde. . dost ellerine yapılan çekimler geniş sahneye kurgulanmış ve eller şefkatin nesnesi olarak kullanılmıştır. Ölen isyancının Odesa limanına getirilmesi sırasında. yerlerinin ustalıkla belirlenmesiyle etkileyici bir anlatım sağlanmıştır. yüzerek ona ulaşırarak zırhlıya taşırlar. Yaralı. cesedinin görüntüsüne sık sık alevi titreyerek yanan mumun görüntüsü kurgulanmıştır.Ağlayan yaşlı kadın.Havada hırsla sallanan yumruk.Üzüntüsü vurgulanan kadın. sabırsız bekleyişe koşullandıran bu sakin hava (aura) kurguyla yaratılmıştır. . syancının masum görüntüsü. .Kitlenin onu linç edişi. Arkadaşları. denize düşer. .Eteğini hırplayan el. . . konuşmalar adeta duyurulmuş. Yaralının alnını tutan. Aynı bölümde Odesa’daki halkın zırhlıdaki ayaklanmayı desteklemesi anlatılmıştır.Kadının konuşmalarına alay ederek bakan beyaz şapkası ve giysilerinden dolayı burjuva olarak nitelenen erkek. Odesa’daki genel grevin gelişimi anlat ı l ı r k e n de sanatsal kurguya başvurulmuştur. izleyicileri kopacak fırtınaya hazırlamak ve fırtına öncesi sakinliği yaratmak için ustaca kurgulanmıştır. Tüm bu görüntülerinin sanatsal kurgusuyla ortaya özgün bir anlatım çıkartılmıştır. .136 kurtarmak için koşan arkadaşlarının geniş sahne çekimine eklenmiştir. alevi titreyen ve sönmek üzere olan muma. . mumun alevinin titreyişi.Sık sık havaya kalkan yumruklar. Konuşma yapan kadınla genç adamın omuz ve bel çekimleri. Bu çekimler kurgulanarak. limanda toplanmış halka konuşma yapan kadının görüntüsüne geçilmiştir. . denizin üzeri kayıkların görü- .Adamın şapkasını yüzüne indirerek olay yerinden uzaklaşmaya çabalaması. Bundan sonra kurgu sıralaması şöyledir: . ölü için kutuya para bırakan ellere kesmeler yapılmıştır.Şapkalarını çıkartan erkekler. Çekimlerin şiir sözcükleri gibi özenle seçilmesiyle çekim uzunluklarının hesaplanması. . yelken halatlarına tutunmaya çalışır.Hırsla yumruk olan el. öfke gösterilmiştir. görüntü irisle karartılmıştır. .Titreyen mum. .Ölünün üzerine eğilmiş ağıt yakan ve muhtemelen onun kadını olan bi r kadın. . zleyicileri.

Odesa merdivenleri ayrımında askerlerin ateş ederek halkı kovalaması sırasında geçen zaman.Kadının yere düşüşü. “çerçevede kurgu” demiştir. . Görüntüdeki çizmeler önüne çıkan her şeyi çiğneyip geçecek kararlılıkta ilerlerken.Boş basamakların.137 nümleriyle adeta çiçek bahçesine dönmüş. . Mendillerin sallandığı geniş sahneye yerleştirilen. . Bu Bölümde. .Can çekişen elleri.Kitlenin panik halinde kaçışı (Genel Çekim). . . .Ateş eden askerler (Bel Çekim). .Annenin çaresizce korumak için bebeğinin üzerine eğilmesi sırasında gözlerinin aldığı umutsuzluğu. Askerlerin dizaltı çekimlerinin verildiği bu görüntüde. onlara rıhtımdan el sallayanların arasından bir kadının yaşmağını muzipçe b ı y ı k yapışı. .Kadının vurulmasıyla kontrolden çıkan arabanın tekerleği. .Tüfekleriyle ilerleyen askerler (Genel Çekim).Engele takılan bebek arabasının tekerleği.Bebeğin yüzü.Askerlerin ayaklarının tehditçi ilerleyişi.Annenin yüzü. üst noktada tutulan bir heyecan şöleni yaratılmıştır. . ardışığı çekimde insanlar panik halinde kaçmaktadır. . umudun göstergesi olarak örnek verilebilir. .Korumasız kalan bebek arabasının yaklaşan felaketi simgelemesi. açılan beyaz bir şemsiye çekimi. . .Annenin çekimi ve elbisesinin uçlarından tutarak çaresizce vücudunu sarmaya çabalayan elleri.Kadının yere düşerken bebek arabasına çarpması.Kadının çaresizliğini anlatan el hareketleleri. Sıralama şu çekimlerle sürer: . . çerçevenin üst kısmından inen asker çizmesiyle ezilişi. Zaman kırılarak uzatılmış.Vurulan annenin ölümü simgeleyen bakışı (Baş Çekim).Askerlerin ayakları. . baskın sırasında kalabalığa sıkılan kurşunlardan biri bir oğlanın kafatasını deler. Bu çekimlerde kurgusal bütünlük yanında çekim içinde kurgu da kullanılmıştır. Eisenstein (1984: LVIII) bu çekime. . .Ayaklar. -Bir kadının elleri arasında gösterilen ve muhtemelen Rus halkına özgü bir anlamın göstergesi olan kemerin tokası.Kadının dudaklarını ısırması. adımların mekanik ilerleyişi belli bir r i t m yaratmıştır. bu çekimlere zengin göndergeler yüklemiştir. .Bebek arabasının ileri-geri kıpırdayan tekerlekleri. . filmsel zamana dönüştürülürken de kurgu yaratıcılığı kullanılmıştır. Kıyıda kalanların el sallaması sırasında baskın yapan Çar’ın askerlerinin ateş açması sonucu bir kadın vurulmuş ve açılan beyaz b i r şemsiyenin objektifi kapatmasıyla Dördüncü Bölüme geçilmiştir.

Bebek arabası. .Devinen tekerlekleri. Bu çekimler kurgulanarak. . Bebek heykellerine hareket verilerek yaratılan bu sahne taş arslanları kükreten sahne i le b i r l i k t e kurgu başyapıtı sayılan Potemkin Zırhlısı’nın en önemli kurgusal sahnesi olarak g ö s t e r i l e b i l i r . . Potemkin Zırhlısı b i r savaş filosu ile karşılaşmaktadır. Bu karşılaşmadan önce isyancıların zaferin verdiği rahatlıkla ç e ş i t l i yerlerde uyumaları gösterilmektedir. Bu heykeller büyüklük ve görünüm olarak aynı bebeğin üç fark1ı pozudur . . Kurgu kulla- .Büyük bir panik yaşayan kitlenin kaçışı. . .Bebek arabası. Beşinci Bölümde.Sarsıla sarsıla giden arabadaki bebeğin yüzü. . . Bebek heykellerini canlandırıp uçuran bu bütün sisli savaş havası çekimi aracılığıyla kükreyen aslan heykeli kurgusal bütününe bağlanmıştır.Yere düşen kadının çarptığı bebek arabasının harekete geçmesi. . . .Merdivenlerden aşağıya hızlanarak giden bebek arabası. .Devinen tekerlekleri.Devrilen bebek arabası.Sarsılarak ilerleyen bebek arabası.Birinci heykeldeki kanatlı bebek cepheden görünmektedir. . Kamera onların bulunduğu yeri gezerek ortamı tanıtmıştır.Kadının tamamen düşüşü.Bu kıyıma dur demek için ateş açan z ı r h l ı .Bebek arabasının sarsılarak inişi. vahşet izleyicinin nefesini tutarak izleyecekleri ve görüntülerin büyüsüne kapılmaktan kendilerini alamayacakları bir yapıda estetize edilerek anlatılmıştır. . .Bağırmak isteyen ve bağıramayan kelebek gözlüklü kadının çaresiz yüzü.Gözlüklü erkeğin arabanın arkasından bakan acı ve panik içindeki yüzü.Panik halinde kaçışan yığınlar arasında ilerleyen bebek arabası. Son heykelin s ı r t ı kameraya dönüktür ve bebek kanat açmış bir haldedir.Gözlüklü bir erkek yüzünün dehşeti.Merdivenlerden aşağı giden bebek arabası. . .Annenin yere serilmiş bedeni.Askerlerin ateş ederek ilerlemesi (Bel Çekim). . k i n c i heykelde bebek geri doğru dönme hamlesi yapmıştır. Şok kurgu ile yaratılan katliam sahnesinin ardından taştan yapılmış (masumluk göstergesi) kanatlı üç bebek heykelinin kısa kısa çekimleri ardışık getirilmiştir. .Bir erkeğin çaresizlikle gerilen yüzü. .Kelebek gözlüklü bir başka kadının annelik duygularıyla ellerini çaresizce havaya kaldırıp bebek arabasına dehşet dolu gözlerle bakışı.138 . .Yere düşenlere ateş eden askerler. .Bebeğin yüzü. . .Yığınların panik halinde kaçması.

şleyen bir çark.Monometrenin üst limite vuran göstergesi. . . 2. Potemkin Zırhlısı’nın Odesa sahnesinin kurgusunu bütün dünyada kurgunun en iyi örneği olarak gösterilebilir. . .nsan görüntüsünün makine görüntüsüyle örtüşmesi. .Endişeli insan yüzleri.Heykelin sol elindeki küre şeklindeki süs eşyası. Bütün devingen kamera i le oluşturulsa. Çekimlerin sırası şöyledir: . . .Makineleşmiş gibi çalışan ve savaşa hazırlanan insanlar.Heykelin sağ elindeki imparator asası. mparator Alexander’ın devasa heykelinin yıkılması sahnesinde.Çarklar.Heykelin omuzundaki apoletler . .Sabırsız ve telaşlı bekleyiş. kamerada kurgu (kamera rejisi) söz konusu olurdu.Heykelin başı. . bölmelerin görünt ü l e r i n i n kurgulanması kaçınılmazdır.Top namlularının düşman saflarına doğru yönelmesi.Heykelin üzerine oturtulduğu platformun üst kısmıyla b i r l i k t e aynı açıdan görüntüsü.Çalışıp güç harcayan ve yıpranan insanların yüzleri. . . .Eller. Sanatsal kurgunun bu kadar ustaca kullanıldığı ikinci bir film ortaya çıkarılamadığı için Potemkin Zırhlısı sinema tarihindeki özel yerini korumaktadır. Odesa merdivenleri sahnesindekine benzer yaratıcılıkta kullanılmıştır. . . . .mparator heykeli tüm heybetiyl e (Alt Açıdan ve Bel Çekim). Beşinci Bölümün görüntü dizilenmesi şöyledir: .Sol taraftan ve alt açıyla heykelin baş kısmının. estetik olmayan görünümde kesilmesi pahasına platformun büyük b i r kısmının çerçeveye alınması. Potemkin Zırhlısı’nın.Merakla bekleyen insanlar.Makinenin parçası gibi mekanik işleyişleyen insan davranışları.Yüksek ısılı kazanlar. . Ekim Ekim filminde sanatsal kurgu. .Zırhlının makine dairesindeki işleyen çarklar. . .139 nılmaksızın bu t i p kapalı ve bölmeli uzamların bütünsel görüntüsü i zle yi c il e ri n zihninde yaratılamayacağı için.Makineleşen insanların bedeni. . .şleyen eller.

Bunun kimin heykeli olduğunu gösteren platforma kazınmış yazı (Zoom): III. Eisenstein ve October (Ekim) filmi.140 . . ileri doğru hamle yapmış yırtıcı kuş heykeline kesme yapılmıştır. . . .Heykelin bakış acısından yapılan çekimde ellerindeki sopalarla sabırsız ve öfkeyle bekleyen halk.Tüfeklerin dipçikleri. Kuş heykeli çekiminin ardışığı.Heykele bağlanan halatların gergin görünümü (Omuz Çekimi).Heykelin oturtulduğu platformla birlikte halatların titreyişi (Boy Çekim). .Alt açıdan yapılan çekimde heykelin ayakları ve halatların çekildikçe gerilişi. .Heykele tırmanan bir kadının coşkulu söylevi.k i erkeğin halatlarını h ı z l a bağlayışı. . heykelin hamle yaptığı yönden saraya saldıran halk yığınlarının b i r çekimidir. Bu sahneden sonra tehlike şu çekimlerin kurgusuyla ortaya konulmuştur: .Onlarca azrail kılıcı nın havada dalgalanması. . Bu çekimler anlaşılabilecek kadar kısa kısa kesilip kurgulanmıştır.Kadın ve erkeklerin halatlarını heykelin ayaklarına bağlayışları. . Bu çekimlerin kurgulanmasıyla şu anlam yaratılmıştır: Kitle. . . . Rus mparatoru Alexander yazısı. .Heykelin başının koparak sola doğru devrilmesi.Havaya kalkmış yumruk.mparatorun heykeline uzatılan merdiven.k i erkeğin merdivenden tırmanarak kement yaptıkları halatları heykelin boynuna geçirişi. . sarayda oturan imparatorun rahatını bozacaktır.Heykelin başının sağa-sola sarsılması.Bu kadının halatı heykelin ayaklarına bağlayışı. . .Baş çekimde üç erkeğin ( bi ri heykelin tepesinde) halatlarını bağlayışları.Heykelin b i r insan bedeninden daha büyük başı çerçevedeyken bir erkeğin heykelin başı üzerine ç ı k ı p halatı bağlayışı. .Alt açıdan yapılan çekimde heykelin üzerine oturtulduğu platformun ayakların ve gerginleşen halatların görünümü. . Bütünün perçimlenmesi için kanatlarını açmış.

Baş çekimde i k i erkek sevinçle sarılıp öpüşür. . . . sanatsal kurgu ile estetise edilmiştir.Kürenin yine imparatorun elinde olduğu çekimde elindeki asanın düşmesi. .Dört farklı acıdan alınan çekimlerde heykelin geride kalan kısmı. . .nce çerçeveli gözlüğüyle ağzı açık bi r erkek (Baş çekim).Süslü şapkasıyla bir kadın (Omuz çekim).Azrail kılıçları.Şişman bir erkeğin yüzü. . . . . . .Patlama görüntüleri.Heykelin boşluğa yüz üstü devri1irken takla atarak plâtformdan aşağı düşmesi.Sakallı-bıyıklı ağız.Patlama görüntüleri.Üç farklı açıdan alınan çekimlerde heykelden parçaların kopartılması. Yı kım sahnesi.Başka bir açıdan heykelin parçalarının dökülmesi.Kı z g ı n i k i erkeğin bağırması (Omuz çekim). yerindeyken yeniden sola savrulduğunu gösteren çekim.Sağ elindeki asanın yine çek il i p kopartılması. . .k i e l i y l e tuttuğu haçı b i r i s i n i kutsar g i b i sallayan d i n adamının başını sağa sola döndürerek dumanlar içinde ilerlemesi.Boy çekimde heykelin parçalarının dökülmesi.Azrail kılıçları. Tüm bu çekimlerin uzunlukları ve yerleri öylesine ustaca hesaplanmıştır ki. . . heykelin yıkılması görüntü şöleni haline getirilmiştir. .Halatların çekilmesi. . .Sakallı-bıyıklı açık başka bir ağız.Diz çekiminde elindeki kürenin yine yuvarlanması.Bel çekimde heykelin sol elindeki kürenin yere yuvarlanması.Heykelin başının. . . . .Heykelin geride kalan kısmının sandalyeyle birlikte öne doğru devrilmesi.Bı y ı k l ı bir erkeğin bağırmasını gösteren (Ayrıntı çek i m). . .Heykelin başının direnircesine yine ilk haline dönmüş ve öfkeyle bakarken sağa-sola savrulması. .141 . .Başı örtülü ve sırtı kameraya dönük ellerini açmış bir kadın (Bel Çekim).Gö z l ü k l ü b i r erkeğin yüzü.Geride kalan ana kütle.Öfkeyle sallanan tüfeklerin dipçikleri.Heykelin elindeki asanın ve kürenin kopartılması. Heykel yıkıldıktan sonra halkın zaferi coşkuyla kutlaması geniş sahneden daha etkili b i r görüntü yaratacağı bilinciyle yine kurguyla gösterilmiştir: . . . .

. Alexander’in odası) arayazısı ile başlayan bölümde özdeşleme kurguyla yaratılmış ve bu bölümde çekimler şu şekilde sıralanmıştır: . .Süngüleri yerlere saplanmış tüfekler.Uzaktan görünen insanlar.Uzun bıyıkları m inic ik gözleri olan üniformalı ve şapkalı bir erkeğin bağırması.Askerlerin cephede konuşmaları ve tartışmaları. Bu anlatım geniş sahneyle yapılsa. .Odanın tanıtılması.Süngüleri yere saplanan tüfeklerin d ipç ik ler i.Sarılan ve yiyeceklerini bölüşen insanlar.“Alexander IV” arayazısını izleyen arayazılardan sonra IV.Aynı çekimin başka açıdan görünümü. In the chambers of Alexander III (III.Boş çerçeveye g i r i p yere saplanan süngüler. .Bağıran şişman b i r erkeğin sağ profilden görünümü. . bıyıklı.Simit yiyen bir erkeğin keyifli yüzü.nce çerçeveli gözlük takmış sakallı b i r erkeğin yüzü.Askerlerin bakış açısından elleri çapraz şekilde duran Napoleon heykeli.IV. .Yığınların uzaktan görünümü.Daha önce gösterilen başörtülü ve kameraya sırtı dönük olarak ellerini sallayarak konuşan kadın. .Tüfeklerin dipçikleri. Alexander’ın merdivenden çıkarken sağ elini tıpkı Napoleon gibi göğsünde tutan görüntüsü. . .Savrulan dumanlar. . Alexander durur ve iki elini göğsünde çapraz birleştirir. . .Çocuklar gi bi keyi f l e bağıran b ı y ı k l ı bir erkeğin çerçeveyi dolduran yüzü. . . . . Çekimleri n sırayla ve uzunluklarının belirlenmesinde sanatsal kaygı gözlenebilmektedir.142 . kalabalığın ayrıntılarının gösterilmesi muhtemelen bu kadar etkili ve açıklayıcı olmayacaktı.Küçük fıçıyı başının üzerine kaldırarak su içen mujik (Rus köylüsü). Yeni bir sahne yaratılırken şu kısa çekimler çarpıcı bir şekilde kurgulanmıştır: .Dostluğu ve bölüşümü anlatan şakalaşma görüntüleri. .Tüfekelere t a kı lı süngüler. .Onu şaşkın gözlerle izleyen i k i asker. gelişmeleri anlatmak için düzenlip ustaca kurgulanmıştır. gözlü klü başka bi r erkeğin bağırması (Omuz çekim). .Gülen gözler ve yüzler. . . . Bu çekimler. . Tüm bu çekimlerin kurgusu sanatsal kaygı i l e yapılarak estetik b i r anlatıma kavuşturulmuştur.Saçsız. .Yardımlaşan iki erkek (Boy Çekim). .Cephedeki askerler. . .

143 .. . Heykelin. yenilgi vurgu- .. .“General. . .Taç biçimindeki kapak.Napoleon’un heykeli.Dumanlarını fışkırtan baca.Rafta d i z i l i kadehler.Satranç tahtasının beyaz karelerinden birinin çekmece gibi çekilerek bir kral tacı biçimindeki şişe kapağının alınarak bütünlenen şişenin ağzına kapatılması. .“NAPOLEN? EMPEROR?” arayzısından sonra raflarda d i z i l i şişeler. Alexander’ın yıkılan heykelinin yeniden inşa edilmesine (eğretilemeyle.nsan yığınları..Bunları tamamlayan “tanrı heykelleri”.. .Şişenin kapağı.“.Binalar. . .... . . . .” arayazısı.Kornilov.. .Sıraya girmiş emir bekleyen askerler.” arayazısı. ilerliyor. .Dumanlarını püskürten bacanın i ki farklı çekimi. ..Sayıları artırılmış emir bekleyen askerler. .“General Kornilov ilerliyor (aşama yapıyor)” arayazısı. .Canavar maskları ve heykelleri. . “Alexander’ın hortlamasına” geçilmiştir. . . Oluşturulan görsel şölenin hemen arkasından IV. başta nasıl parçalanarak yıkılmışsa yine öyle hortlaması sırasında (filmin geriye sarılmasıyla) gelişme tersine döndürülmüş ve heykel yeniden ilk görünümünü almıştır. .“Devrim tehlikede” arayazısı. ..Portakal dili mle ri gibi dikine dilimlenmiş ve satranç tahtasının üzerinde satranç taşı gi bi duran şişenin parçalarının Kornilov’un elleri tarafından yerlerine montajlanması.” arayazısı. .“. . . Alexander tarafından taklit edilmektedir.Dizilmiş askerler. filmin ilk bölümündeki “heykelin devrildiği” sahneye dönülmesi için zemin hazırlanmıştır. .Çeşitli heykeller.Dumanlarını fışkırtan baca.Dumanlarını püskürten bir baca. Bu çekimler sanatsal kurguyla bütünleştirilerek. . . Araya gülümseyen tanrı heykel ve maskları yerleştirilerek.Dumanlar fışkırtan baca.Rafta dizilmiş kulplu kadehler.Napoleon heykelindeki görünüm IV.Şişe. .Dumanlarını fışkırtan baca.Dinsel ritüellerde kullanılan çeşitli masklar ve heykeller.

. .144 lanmıştır. Ekim f i l m i n i n Son Bölümünde Bolşeviklerin Menşeviklerle birleşerek kazandıkları bu zaferin olumlu ya da olumsuz tüm ülkelerin geleceğini tarihsel.Yeni bir bölümde atının üzerindeki Kornilov’un alt acıdan görünümü. . kuskusuz kurgu sanatına hakkını teslim etmek olcaktır. .Genel çekimde sarayın çatısındaki beş ampullü şamdanın gece karanlığında yanması. . bu filmin çekimlerinin senaryo aşamasında kurguya göre düşünüldüğü söylenebilir. aynı ustalıkla yapılmıştır: . Böylece heykel tamamlanmıştır.14. . Devrimin.Çeşitli ülkelerinin saatlerinin ortasında Petersburg ve Moskova saatleri.23’ü gösteren Moskova saati.14.Aynı açıdan aynı yönsemede Napoleon heykeli. öteki ülkeleri etkileyip–etkilemediği.40’ı gösteren Berlin-Londra saati.45’i gösteren New York saati. .Objektifin önünde plâk gi bi dönerek görüntüye g i r i p -çıkan saatler.“which of the two?” (ikisinden hangisi) arayazısı.Aynı pozisyonda Napoleon heykeli. “Bu etki kurgu kullanılmadan gerçekleştirilemezdi” demek.20. Çekimler. Tarihten de bilindiği gibi IV.07’yi gösteren Petersburg saati. . .“Two Napoleons” ( kinci Napoleon) arayazısı.Taç şeklinde şişe kapağı.Kornilov’un eliyle ileriyi göstermesi. . . siyasal ve sosyal açılardan etkileyeceği mesajı saat görüntülerinin kurgusuyla verilmiştir. . Din adamının haçı yukarı kaldırarak onu kutsamasını gösteren çekimin ardışığı “General Kornilov” arayasıdır. . . .Kornilov’un ellerini göğsünde birleştirmesi. Sonraki çekimlerin kurgusu da.17. Biraz daha ileri gidilerek.Bu çekimin çeşitli açılardan tekrar tekrar görüntüsü.Boy ve bel çekimlerde aynı çerçeve içinde yer alan aynı duruşu benimsemiş çeşitli Napoleon ve Rus generallerinin görünümleri. heykel yıkılırken nasıl düştüyse öyle sağa-sola sallanarak yerine oturtulmuştur.Alkış tutan eller. Bu Son Bölümde çekim sırası şöyledir: . . . Bu çekim bütünü zaferin dünyaya malolduğu mesajını çeşitli merkezlerin saatlerinin ayrı ayrı çekimlerinin kurgulanması ve saatlerin tek çerçevede gösterilmesiyle yaratılmıştır.Aynı yönsemede Napoleon heykeli. etkilediyse ne kadar etkilediği toplumbilimin ve tarihin konusudur. Örnek çekimlerin kurgusunun herhangi bir filmin öyküsel dizimine göre yapılan kurgu biçiminden farklı olduğu apaçık ortadadır. çekim aşamasında kotarı1madiğı zaman kurgu odasında mucize yaratılamayacağı için “gerekli çekimler senaryo aşamasında düşünülmüştür” yargısına varılabilir. Alexander’ın başarısı geçici olmuş ve Rusya’da Sovyetler Bi rli ği devletini kuracak Bolşevikler 1917 Ekim Devrimini yapmıştır. Ekim Devrimi hakkında kısa da olsa bir bilgi verilmesinin nedeni bu filmde temanın bu olay olması ve son sahnedeki saatler kurgusunun . Heykelin başı.

Kapıda durup Ana’ya baktıktan sonra yürüyen Baba. . . . . . . Part I (Korkunç Ivan 1943) Ivan the Terrible. . . Bu nedenle filmin salt sanatsal kurgunun yoğun kullanıldığı bölümleri irdelenmiştir.Ana (Vera Baranouskaya) evde çamaşır yıkamaktadır. . . bekçi ve serseriler vardır. Part II (Korkunç Ivan-1946) 3. Eisenstein’ın Filmografisi: Strike (Toward the Dictatorship of the Proletariat) (1924) The Battleship Potemkin (Potemkin Zırhlısı-1925) October (Ekim-1927) Ten Days That Shook the World (Dünyayı Sarsan On Gün-1927) The General Line (1929) Alexander Nevsky (1938) Que Viva Mexico (Yaşasın Meksika-1930) Ivan the Terrible.Baba ilerleyerek ütüyü alır cebine koyar.Ailede bulunan üç kişinin yüzü.Ana ona doğru yaklaşır.19.Geceleğin sokakta baba (Alexander Chistyakov).Baba kapıyı açar ve eve gelir.Ana ile bakışırlar. .Oğul (Nikelai Batalov) uyumaktadır.Ana’nın yüzü yorgundur.145 daha iyi kavranmasını sağlama isteğidir. Ana Pudovkin: Ana filminden kareler Ana filminin Birinci Bölümünde çekimler söyle kurgulanmıştır: .Baba’ya merakla bakan Ana. .53’ü gösteren duvar saati ve tavandan sarkan ütü aynı çerçevededir. gözleriyle Baba’yı takip eder.

Ana (Bel Çekim). Önemli olan f i lm i n kurgusal bütün olmasıdır. . Ana’dan tarafa döner.Oğul yataktan fırlayrak Baba’yı iter. . .Baba yere fırlayan çarka bakar.Oğul’un (üst açıdan) yüzü. . Örneğin geniş sahne çekimde.Ana.Baba’nın yumruk olan eli. . hafifçe gevşer. . .Ana engel olmak isterken sehpa devrilir ve Baba düşer. . buradaki sanatsal kurgu anlatımının önemi inkâr edilemez.Baba (aynı çekim).Çekici tutan Oğul’un eli titrer. . düşecek g i b i olur.bel çekim görüntüsünde Oğul’un yüzünde çaresiz bir anlam vardır. çekici bırakır.Baba’nın yüzü. . . Bu sahne. Öyleyse.Üst açıdan Ana yere oturmuş saatin çerçeve dışındaki parçalarını toplar. .Oğul. saldırır. .Saatin çarkı fırlar. . ütüyü cebinden çıkartıp bakar. geniş sahne çekimle ortaya çıkarılsaydı.Ana. Tüm bu çekimlerin olağanüstü yaratıcılıkla kurgulandığı söylenemez.Baba. .Yerdeki çekici kavrayan oğul.Ana’nın telaşlı ve üzgün yüzü.Baba sehpayı alır ve duvarın yanına koyup üstüne çıkarak duvar saatini alacakken ana koşup ona engel olmak ister. yana düşer. Buna karşın bütünlüğün sağlanması için gerekli çekimlerin örgüsü yapılırken bazı yakın ve ayrıntı çekimlerin bütüne yerleştirilmesine özen gösterilmesi büyük bir ya r at ı c ıl ı k izleri taşımaktadır. . . . e li ni cebine sokup çerçeve dışına çıkar. . Baba karşı koyar. çerçeveye giren Baba saldırıp Ana’ya vurur. kapıdan çıkar.Baba sırtını dönerek yürür. sokakta ağır ağır ilerlerken. dağılan saçlarını toplarken Baba. . Meyhaneye giden Baba’nın meyhanede yaşadıklarının anlatımında benzer kurgulama vardır. . çerçevenin içinde bir ayrıntı olarak kalacak ve ilginç bir görsellik yaratmayacak olan i ki sarhoşun kadeh tokuşturmaya çabalar- .Baba.Oğul gözlerini açıp doğrulur. . .Oğul (aynı çekim).Baba.146 . . ayrıntı ve yüz çekimlerinin yarattığı etki ve estetiğin yok olacağı gözlenebilmektedir. . gözleri dehşetle irileşerek Baba’ya baktıktan sonra. gevşeyen eldeki çekiç. korku ve kı zgı nl ı kl a bakar. geri geri kaçarken.Oğul. . Baba’ya k ı r g ı n l ı k l a ve ürkerek bakar. .Ana’nın baktığı yerde parçalanmış duvar saati.Oğul elinde çekiçle Baba’ya bakar.Baba’nın bakışlarının Oğul’u ezdiğini vurgulayan üst açı .Ana ayakta donup kalmıştır.

Bir elin anahtarı deliğe sokup kapıyı açması.Gözler i n i aralayıp uyuklu gözlerle bakan gardiyanın gözkapaklarının düşmesi.Askerin çerçevenin soluna ve yere doğru dikkatlice bakması. . görüntülenemeyen varkların görünür kılınabileceği” anlayışıyla örtüşmektedir. Tabaktaki bozulmuş balık. Ana filminin bu çekimi. .Uyuklayan gardiyanın kuşkuyla gözlerini açıp biraz baktıktan sonra gözkapaklarının yumulması. ıskalanan kadehler. Baba’nın ölüsünün eve getirilmesi ve Ana’nın onun başucumda siyah başörtüsüyle taş gibi hareketsiz oturması. Eisenstein’ın.Etra f ını gözleyen ziyaretçi. . şu çekimler ardışık getirilmiştir: .Gardiyana bakan ziyaretçi. . . . Tüm dikkat. Bu sahne. .Oğul’un.Ziyaretçi ile Oğul’un demirparmaklıklarin iki yanında birbirlerinden uzaklaşarak göz göze bakışması. kendi içkisini Baba’ya verip onu yatıştırmaya çabalayan arkadaşı ve Baba’nın b i r masaya davet edilişi. . . . “Baba katili” olduğu iddiasıyla hapse atılan Oğul’un ziyaret edilmesi sırasında gelişen olayların çekimlerinin kurgusuyla yaratılan sahne. . .Ziyaretçinin fırsat kollar gibi sağına bakması. . çekim süresince kadehlerin ıskalanmasında toplanmıştır. serseriler ve ütüye karşılık içki isteyen Baba’nın. Meyhane tanıtımında ayrıntı çekimler ve müzik sanatçılarının görüntüsü kullanılmıştır.Ziyaretçinin avucundaki kâğıt ve avucun birden kapanması. . Eisenstein bunu.Sırtı kameraya dönük olan ziyaretçi ile öte taraftaki Oğul’un ve onun önünde yürüyen askerin parmaklıklara yaklaşması ve ziyaretçi ile Oğul’un ellerinin buluşması.Yerdeki metal tabağın içinde yaralı böceğin aksayarak düşmesi. .Etrafını dikatle gözledikten sonra avucundaki kağıda bakan ziyaretçi. . çeşitli çekimler kurgulanarak yaratılmıştır. .. .Askerin karşısındaki karanlık hücreden Oğul’un çerçeveye girmesi. “gömüt başında siyah (yas) kıyafeti ile dua eden kadın” içerikli örneğine benzemektedir.Dairesel çerçevede demir parmaklıkları n görüntüsü. reddedilince barmenle kavga etmesi.147 ken kadehlerini ıskalamaları ayrıntı çekimde verilmiştir. “kendi içinde kurgusal bir nitelik taşıyan çekim” diye değerlendirmiştir. . Bu sahnede.Gardiyanın aniden doğrulması. . filmin sanatsal kurgu kullanılan en önemli sahnesi olarak gösterilebilir.Oğul’un çıkacağı hücre kapısının karanlıkta görünümü. dökülmüş mezeler.Başını ka l dı rı p a ğır ca çeviren ziyaretçi..Kapıyı itip içeri giren asker (Göğüs Çekim).Askerin böceğe ilgiyle bakması. Eisenstein’ın “gömüt”. .Kanepede önüne bakarak ellerini oğuşturan ziyaretçi. askere (kameraya) doğru yürümesi. “görüntülenebilir varlıkların görüntülerinin sanatsal bir biçimde kurgulanması yoluyla. bir geniş sahnenin içinde yitip gidecek kimi ayrıntıların vurgulanması amacıyla. iki sarhoşun tartışması.

. . . parmaklıklar arasındaki görünümü.Ziyaretçinin (önceki yüz çekimi) gülümsemesi. . yaşama sevincine göndergeleri olan derelerin çağlayarak akısının kısa çekimleri.Uyuyan gardiyan. . .Oğul ve ziyaretçinin etrafı kontrol ederken Oğul’un elini şapkasının altına sokup basını kaşıması. .“Bahar” arayazısının ardından getirilen çekimde gürleyerek akan büyük akarsu.Ogul’un saf ve masum gülüşü (omuz çekim).Elinde yiyeceğiyle iki .“Teşekkürler ana” (arayazı) diyen askerin dönüp yürümesi.Paçalarını sıyıran genç kadının suda yürümesi. . .Sekiz .Oğul’un elinin parmaklıklara uzanıp ziyaretçinin avucundaki kâğıdı alması.Oğul’un.Ziyaretçinin gülümsemesi. .148 .Askerin eğlenen yüz ifadesi.Oğul’un gülümsemesi.Coşkuyla akan dere. .Şişmiş göz kapaklarını aralayıp ziyaret zamanın dolduğunu bildiren gar-diyan. . . . .Ziyaretçinin arka planda parmaklıklara tutunmuşken sağdan çıkması.Askerin parmağını tabağa uzatarak böceği tabağın içine itmesi.Ördek sürüsünün sevinçle suya dalması.Tabağın kenarına ilerlemeye çabalayan böcek.Ziyaretçinin parmaklıklar arasından kameraya (seyirciye) iyice yaklaştırılmış yüzü. .üç yaşlarindaki çocuğun düşerek ağlamaya başlaması.Kadının kucağında çocukla kameraya koşması sırasında sekiz .Yerdeki çocuğu çiğneyerek suya dalan ördekler geçip gittikten sonra bir kadının koşarak gelip çocuğu kaldırması. . .Yaklaşan asker.dokuz yaşlarında ve güzel bir erkek çocuğun baş çekimi. .Askerin çerçeve dışındaki böcekle ilgilenmesi. . . .üç yaşlarında bir erkek çocuğun ağlaması.Daha önce gösterilen iki . . . .Çekim ölçeği değişmeden ziyaretçinin büyüyen gülümsemesi. .Filmin çeşitli sahnelerinde ölgün olarak gösterilen. .Çekim ölçeği değişmeden Oğul’un beyaz dişlerini sergileyen saf gülümsemesi. .Oğul’un parmaklıklar arasından tedirgin görünen yüzü. .Üçü çerçevedeyken Oğul’un askerle birlikte yürüyüp gitmesi. .Askerin omuzuna dokunmasıyla geriye dönüp yürüyen oğul. . .Yumruğunu masaya vurarak ziyaret zamanının dolduğunu yineleyen gardiyan. .dokuz yaşlarındaki çocuğun uzaklaşması ve ötede oynayan çocuklar.

. . çılgınca dansetmesi.Oğul’un delikten gözetlenip-gözetlenmediğini anlamak için bakması.Suların coşkun akışı.Çocuğun. . Anlatım da Oğul’un düşledikleri olarak onun perspektifinden yapılmıştır. önceki kurgu dizgesinin çekimlerine benzer çekimler kullanılarak yine umut ya da onun için gün doğdu. .149 .Kâğıdın ayrıntı çekiminde “yarın kaçman için her şey hazır” ve “yarın hapisaneyi protesto yürüyüşü yapılacak” arayazıları.Oğul’un. . . . .Yarı aydınlık hücrede oturan Oğul’un üzerine parmaklıkların gölgesi vurmaktadır. .Oğul’un.Gardiyanın yerinden doğrularak çerçeveden çıkması.Tekme salladığı anlaşılan Oğul’un baş çekimi.Daha önce ördek sürüsünün altında kalıp ağlayan çocuğun coşkun sevinci.çeriyi gözetleyen gardiyan. .Hücredeki boş teneke kova. .Oğul’un çocukça bir sevinçle parlayan gözleri.Yerde yuvarlanan teneke kova.Ayrıntı çekimde Oğul’un eli. . .Katlanan kâğıt.” Buradaki anlatım nesneldir.Hücrenin kapıya açılmış gözetleme deliğinin ayrıntı çekimi. .Üzerine parmaklıkların gölgesi vuran Oğul’un yerinden kalkması. çerçeveyi dolduran umutlu bakışları. yatıp yuvarlanarak ve kahkahalar atarak oynaması. eğretilemesi yaratılmıştır.Ziyaretçinin uzaklardan kameraya kadar yürümesi. .Karanlıkta oturan oğul.Gün ışığını kıran suların parlayarak akışı. Sonraki bölümde.Oğul’un kapıyı yumruklayarak sevincini dışavurması. .Kağıdı okuyabilmek için fırsat kollayan Oğul’un kameraya dönerek tedirgin bakışı. . . . Ama bu kez Oğul anlatımın öznesidir. .Gün ışığını kıran dere sularının parlayarak akışı.Dere sularının coşkun akışının farklı açılardan üç çekimi. .Durulmuş ve gün ışığı altında sakin sakin akan sular. .Derenin kıyısında koşup oynayan ve balık avlayan çocukların arasından yürüyen ziyaretçinin derenin en dar yerinden geçip gitmesi. . Bu bölümde çekimlerin dizilişi şöyledir: . . kapıyı yumruklayarak sevincini dısavurması. .Gardiyanın donuk bakışları. . Bu çekimlerin kurgusuyla ertesi gün hapisten kurtulacak olan oğul için şu eğretileme yaratılmıştır: “oğul için gün doğdu.Oğul’un. . .

“Hazırol” vaziyetinde duran askerin. dışarının görüntüleri de eklenmiştir. Coşkuyla çağlayan dereler çekimi ile gülen yüz çekimi birleşince.Dili dışarı sarkmış köpek. Ana filminde etki. uzanan. oyuncuların ruhbilimsel durumuyla değil. . Bu çekimlerin kurgusuyla. volta atan. . . 1985: 12).Etrafına bakınan köpek. Ana filminde. Bu. . . Oğul’un sevinçten aydınlanan yüzünü göstermenin yavan olacağını düşünen Pudovkin. gösteri yürüyüşünün yapılacağı haberinin merkeze ulaşmasından sonra olayların gelişmesi şöyle sıralanmıştır: . El çerçeveden çıkar.büzüle girmesi. Bu çekimlerin kurgusu. izin verilince kanepenin köşesine ilişmesi. .Oğul’un çılgınca dansetmesi.150 .Oğul’un sevinçle parlayan gözleri. karakterlerin görüntüleri sansar.Etrafa bakınan komutan. nesneler ancak kurgu yoluyla perdeye aktarılırsa fotoğrafik olmaktan kurtulup sinematografik olur.Yüksek rütbeli askerin şapkasını çıkartıp bir makam odasına ezile .Akerin odadaki üst’ü karşısındaki ezikliğinin vurgulanması için. sinemada yeni bir anlatım biçimiydi ve Eisenstein’ın da çok önem verdiği bir kurgu olgusuydu (Büker. . Eisenstein’ın Grev filmindeki kurgu tarzını anımsatmaktadır. . .Dere suyu. kurgunun plastik bireşimi ile sağlanmıştır (Büker. 1985: 12). ayı gibi hayvanların görüntüleriyle ardışık gretirilmiştir. Pudovkin’e göre.Atı ve karasabanı ile çift süren köylü. Oğul’un umut ve sevinci kurgu yoluyla vurgulanmıştır.Ast ve üst askerlerin üst açı çekimi. .Ayrıntı çekimde elin toprağı ufalaması.Yığılmış ekin sapları.Gardiyanın içeriyi gözetlemesi.Atın ayakları çerçeveden çıkar. . . sevinç halini kurguyla yaratmıştır. üst açıdan çekimi. düşünen. Umut kıvılcımlarının anlatıldığı bu çekimlere.çeriyi gözetleyen gardiyan. Tüm bu çekimlerin ardışığı olan “bütün mahkumlar” arayazısı ile tanıtılan çekimlerde konuşan. ranzalardan inerek konuşanlara katılan mahkumlar vardır.“Çıldırdı galiba” arayazısı. adam yerden toprak alır.Dili dışarı sarkan köpeğin yalanması. . ortaya şiirsel bir anlatım çıkmıştır.Yüksek rütbeli bir askerin faytondan inerek binanın basamaklarına yönelmesi. . mahkumları özgürlüğe kavuşma umudunun sardığı iletisi yaratılmıştır. tilki. Grev’in karakterlerin kimliklendirilmesinde de böyle. Bu çekimler şu biçimde sıralanmıştır: .Küçük bir su birikintisinden atını sulayan köylü. .“Bütün mahkumlar” arayazısı. . . . .

. Hunger. Kitlenin gölgesi suda yansımaktadır. Bu çekimlerde..151 Ana filminde mahkumların kaçmasına destek verenlerin yürüyüşleri “çerçeve içinde kurgu” ile verilmiştir.. Bu çekimde. Açlık Açlık-1921) Chess Fever (Satranç Humması-1925) Mechanics of the Brain (Mekanik Beyin-1926) Mat (Ana-1926) The End of St.. Bu son çekim “yürüyen kitle” çekimine iki kez kurgulanmıştır. Pudovkin’in Filmografisi: Hunger. Hunger.. Petersburg (St. Böylece. Petersburg’un Sonu-1927) Storm Over Asia (Asya Üzerinde Fırtına-1928) A Simple Case (Basit Bir Olay-1932) The Deserter (Kaçak-1933) Mother and Sons (Anneler ve Oğulları-1938) Minin and Pozharsky (1938) Film in XX Years (Yirmi Yılın Filmi-1940) Collection of Films for the Armed Forces 6 (Silahlı Kuvvetler Film Kolek. çerçevenin solundan sağına doğru hızla akan küçük bir akar su görüntüsü vardır... (Açlık. çekim içinde kurgu vardır..-1941) General Suvorov (1941) The Murderers Are Coming (Katiller Geliyor-1942) In the Mane of the Motherland (Anavatanın Yelelerinde-1943) Admiral Nakhimov (Amiral Nakhimov-1946) Three Encounters (Üç lişki-1948) Zhukovsky (1950) The Return of Vasili Bortinkov (Vasili Bortinkov’un Dönüşü-1952) . hiçbir engel tanımadı” eğretilemesi yaratılmıştır. Kitlenin sudaki gölgesini içeren çekimde. yürüyen protestocuların gölgeleri ve ayaklarının yere değen kısımları çerçeveye alınmıştır. “kitle su gibi akarak (ilerleyip) gitti.

geniş sahnenin yerini tutamayacağı gibi. kurgunun çağdaş filmlere katkıları gözlenmiştir. “gerçekliği bozan kurgu görevini tamamlamıştır ve geniş sahne gerçekliği bozmadan yansıttığı için. sinema adına daha yararlıdır” savıyla. Bir filmin içinde bu ögelerin kullanım yerleri. Eisenstein’ı anlama çabası gösteren Godard gibi sinemacılar ise. . soyut varlıkları görünür kılmayla sınırlı değildir. kurgu. Ayrıca kimi filmlerin öyküsel düzlemi de (örneğin döngüsel kurgu). Sanatsal kurgunun olanakları. sinemaya önemli yaratıcı katkılar sağlayacaktır. sinemanın kendine özgü bir sanat olmasına önemli katkılar sağlamıştır. Öyleyse “kurgunun sinemada görevini tamamladığı” biçimindeki düşünce doğru olamaz. bu çekimin doğasına özgüdür. kullanım amaçları farklıdır. genç sinemacılar tarafından anlaşılmayı beklemektedir. görüntüsü alınabilen (somut varlıkların) çekimlerinin diyalektiğin yasası gereği çarpıştırılması sonucu. Geniş sahne çekimlerle yaratılan anlatım. kurgunun eseridir. geniş sahne de kurgunun yerini tutamaz. Eisenstein’ın kurgu kuramı. Kurgu özümsenerek irdelendiğinde. kurgu yardımıyla özgün dillerini oluşturmuştur. Böylece. öteki sanat türlerinin iç yapıları bağlamında karşılaştırılarak. sanatsal kurgunun sinema sanatı için vaz geçilemez bir öneme sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çerçeve içi kurgunun özüne inilerek. Bu da göstermektedir ki. “Kurgu sinemanın her şeyidir” savı. tam olarak algılanmadan bir kenara bırakılmıştır.152 SONUÇ Sanatların ortak paydası konumundaki kurgu. kurgu olanaklarının ne kadar geniş olduğu daha iyi anlaşılabilir. Kurguyla anlatım.

olayların belli bir mantık hiyerarşisi içinde eklenmesi anlamında basit bir kurgudan söz edilebilir. Sanatsal kurgu. Sanatsal kurgu ise yaratıcılık gerektirir. Sanatsal kurgu bağlamında çekim. Yani uzaysal zamanın filmsel zamana indirgenmesi ya da filme ait zamanın yaratılabilmesi için kaçınılmaz olarak kurgudan yararlanılır. Film parçalarının eklenmesi anlamında kurgu. çekimlerle yaratılan bölümlerden oluştuğu göz önüne alınırsa. düşsel evrenin sinemaya katılması ve izleyicilerin düşsel bir uzamda yaşatılması demektir. Son dönem kimi Amerikan filmleri. geçmişte yapılmış kurgu harikası filmlerin bıraktığı miras yoluyla hem arkasındaki geniş kurgu havzasından. Kurgunun görevini tamamladığı yönünde yaygınlık kazanan görüşün neredeyse genel doğru sayılacağı dönemlerde ortaya çıkartılan filmler ve bazı çağdaş filmler. kurgunun vazgeçilmezliğini ortaya koymaktadır. hem de kurgu konusunda geliştirilen yeni bakış açılarından faydalanılmasının sinemanın yararına olacağını göstermektedir. kurgunun ögesi değil. . yani hücresidir. Bu. Hithcock’un Arka Pencere adlı filminin son sahnesinde Eisensteinvari kurguyu coşkuyla kullanmış olması.153 Kurgu. öğrenilebilir bir iştir. ancak içinde estetik yaratma. Kaldı ki. henüz senaryo yazılması aşamasında. bu savı desteklemektedir. filmsel zamanın yaratılması olanağını sağlama konusunda son derece işlevseldir. kendi sesini (dilini) bulma kaygısı taşıyan sanatçılar tarafından yaratılabilmektedir. gözesi. sinema filmlerinin birbirine eklenmiş yüzlerce çekimden. farklı uzamlarda çekilmiş film parçalarının eklenmesi için kullanılırken bile.

ng. subcode): yananlamı belirleyen ikincil düzeydeki düzgü. . birbirlerinin gözünden sırayla gösterme. hyponymie. açı-karşıaçı (Fr. plan croisés. profondeur de champ. alt düzgü (Fr.154 TER MLER VE KAVRAMLAR Ç N SÖZLÜKÇE açı (Fr. fade-in -shot. light. champ-contrechamp. almaşık kurgu (bkz.fade-up): karanlıkta bulunan nesnenin. reverse ya da matched chot): karşı karşıya bulunan oyuncuları. sous-code. kararma-açılma). angle. ng. ng. hyponymy): sözcüksel birimler arasında anlamsal içerilme bağıntısı. koşut kurgu). camera angle): kameranın. görebildiği alan ve nesneye göre konumu. Kameranın herhangi bir altlık üzerinde geriye doğru kaydırılması. altanlamlılık (Fr. açılma (Fr. ng. fondu au blanc. açılma-kararma (bkz. alan derinliği (Fr. ng. ng. depth of focus): üzerine odaklama yapılan bir nesnenin önünde 1/3 ve arkasında 2/3 kadar bir alanın net olarak görülebilmesi. ışığı giderek yoğunlaştırarak netleştirilmesi.

sequence shot): filmin kendi içinde bütünlük taşıyan bir bölümünü tek bir uzun çekimle verilmesi. sous-titre. ng. signification. diachrony): süre içinde dil olgularının evrimi. ayrım çekimi (Fr. ticari hesaba düşman sanat anlayışı. intellectuel montage. objektife yansıyan görüntünün “nasıl” olduğuna gözün biriyle bakılmasına olanak tanıyan mercek ya da vizör. ng. suya vb. kendilerine uygun gelen anlıksal duyguların birbirleriyle çatışacak biçimde sıralanması yoluna gitmiştir. avan-gard: lkin Fransa’da ortaya çıkan ve sanatlarda kabul görmüş genelgeçer biçimlerin dışına çıkan. semantic component): yapı oluşturmayan. very big close-up): çerçevelemede çerçeveye salt bir ayrıntının (göz. dil göstergeleri aracılığıyla bildiri oluşturma. arayazı (Fr. amerikan planı (bkz diz çekimi). subtitle. ayrıntı çekimi. ng. diachronic): olguları. restriction sémantique ng. ng. ng. bakaç (Fr. ng. sense. expression. ng. aynalama: nesnenin aynaya. spoken title): özellikle sessiz filmlerde görüntü anlamını desteklemek amacıyla görüntü üzerine bindirilen açıklayıcı yazılar. artsürem (Fr. viseur. anahtar. bir olayı anlağımızda canlandırabilecek göstergeye bağlayan oluş. séquence. artsüremli (Fr. ayrıntı çekimi (Fr. composante sémantique. geleneksel çizgiye karşı koyarak kendini ifade eden. rallonge surélever la caméra. el. semantic restriction): anlamlı bir birimin daha sınırlı bir kapsam içermeye başlaması. bildirinin büründüğü dilsel biçim. ayrım (Fr. derin yapının anlamsal nitelikli olduğunu savunmuştur. aydınlatma (Fr. ng. sens. Örneğin ses değişimleri artsüremli dil olguları arasında yer alır. göstergenin gösterilen içeriğini ya da bölümünü eşsüremli ve artsüremli açılardan inceleyen dilbilim dalı. lighting): estetik görüntü etkisi yaratmak amacıyla nesneye istenen biçimde ve oranda ışık verilmesi. gösteren ile gösterilenin birleşme süreci. anlamlama (Fr. diachronique. tasarım. dolly. ng. signification): bir nesneyi. finder): kameraya bağlı ya da ondan bağımsız olarak. bir kavramı. signification. varolan yapıyı anlamsal özellikleriyle donatan bir bileşendir. silah vb. üçayak ya da tripot. high hat): üzerine kamera monte edilen altlık (vinç. ng. . anlam aktarma ve anlam verme eylemi. süre içinde geçirdikleri evrim açısından inceleme özelliği. ng. semantics): dili anlam yönünden ele alan. genel anlamdan dar bir anlama geçerek değişmesi. anlam (Fr. signification): dilsel bir birimin iletmek istediği ya da uyandırdığı kavram. plan de détail. anlamsal bileşen (Fr. bir varlığı. éclairage. diachronie. prise en séquence. ng. doğal dil gibi en soyut kavramları aktarabilmesi amacıyla anlıksal ses ve titremlerin. cinejip). intellectual montage): Eisenstein sinema dilinin. expression): söylemin içerdiği gösteren bölümü: her dilsel bildiri bir anlatımla bir içerik kapsar. Örneğin konak (kökensel olarak “konma yeri”) sözcüğü anlam daralması yoluyla bugün de geçerli olan büyük. ng. yorumlayıcı anlambilimin yetersizliğini göstermeye çalışmış. sequence): filmsel bütün içinde kısa bir öykü anlatabilecek bütünlükte olan sahnelerden oluşan film birimi. Anlamsal bileşene ilişkin olarak da üretici anlambilim (Lakoff ve McCawley). gösterişli ev anlamını edinmiştir. meaning. anlambilim (Fr.) yerleştirilmesiyle yapılan çekim. anlatım (Fr. anlam daralması (Fr. ng. sémantique. yansıyan görüntüsünün çekilmesi. ng. düşünce. anlıksal kurgu (Fr.155 altlık (Fr.

Anlatımın tözüne biçim veren dildir. varlık. biçim. Oysa töz. Aristoteles’e göre bağımsız biçimde varolanlar yalnızca tözlerdir. ng. ışık. deyiş. 2001: 123-124). “gezdim” sözcüğündeki gez-di-m parçaları. Biçim özerk. Çünkü sesbirimlerin tek başlarına anlamı yoktur. morpheme): en küçük anlamlı birim. yapıyla eşanlamlı gören Saussure’e göre o. Biçim. 24). 1.. en küçük gösterge. sonuç gibi kavramların oluşturduğu toplumsal yaşam kategorileri. bir şeyin biçimi ya da yapısı olarak tanımlanabilir. kamera kullanımı. Biçim.ve tözler de madde ve biçimde ortaya çıkarlar. Biçimciliğe göre sanatta önemli olan içerik değil biçimdir (Cevizci. belirli bir anlam ya da sözcükbirimle etkileşim içindedir. zihniyeti oluşturan dört temel-evrensel veri bulunmaktadır. 2. form): biçimi. 3. Anlambirimin. bağımsız ve önceliklidir. 1994: 21. uzam. Angelopoulos’un. Toplumun bir parçası olan sanatçının toplumun zihniyetiyle yoğrulmaktan kaçabilmesi neredeyse olanaksızdır. dar anlamda filmin dilsel yönü. Sanatçının. imge ya da kavramın özel niteliklerini yazı. kendine özgü uzun planlar kullanması onun anlatım biçemini oluşturur.156 baş çekimi (Fr. dekor. biçim (Fr. oyunculuk. o filmin biçimsel düzlemini oluşturur. görsel yapı. parçaların birbirleri arasında inanç ve mantık ilişkileriyle birleşerek zihniyetin oluşumunu anlatan alanlardan biridir (Adanır. mitoloji ve din etmenlerinin bütünü olan kozmoloji. bel çekimi (Fr. tek başına anlam ve işlevleri yoktur. ng. çizgi) canlandıracak biçimde anlatma. yabancılaşmayı zorunlu kılar. ng. biçimsel düzlem: geniş anlamda sanatların. olanaklı sesbilimsel birleşim türüdür (Kıran-Eziler-Kıran. göstergeler dizgesi olan dile özgü bir algılamadır. Anlatımın bu yapısı iki farklı düzeyde gerçekleşir: Sesbilim düzeyinin içerikle doğrudan doğruya ilişkisi yoktur. Uygarlıkların madde üzerindeki etkinliği olarak da açıklanabilen teknik. Fransızcanın. grafikten oluşan maddenin düzenlenişi. renk. belirti (Fr. ng. oysa anlatımın biçimi bu ses. 4. örneğin. ateşin dumanı. style): bir bireyin. Hjelmslev’e göre “dilsel biçim ve töz” hem anlatım hem içerik düzlemini ilgilendirir. kardaki ayak izi. medium close shot): çerçeveye insan bedeninin belden yukarısının yerleştirilmesiyle yapılan çekim.. morphème. Estetik alan. mekan. description): ortam. her filminde aynı. Bir topluma dünyanın açıklamasını sunma aracılığı eden gelenek. 1996: 219). Bir filmin. Örneğin. neden. ng. yi-kötü ayrımı koymanın aracı olan ahlak. Anlatımın tözü işlenmiş ses maddesi olup. big closeup): görüntü çerçevesine bir insan başının yerleştirilmesiyle yapılan çekim. text): herhangi bir düzlemde bağlam oluşturan sözcük ve görüntüler bütünü. ng. Özgün bir sanat olmadan özgün bir zihniyet olamaz. style. Sanat yapıtında biçim. bunların dağılımıdır. . biçimbirim (Fr. bilinç: toplumsal yaşamın içselleştirilmiş yoğunlaşması. zaman. plan mi-moyen. très gros plan. boya. description. çgüdüsel karşı koyma. toplumun zihniyetine karşı koyma çabası ya bilinçli ya da içgüdüsel biçimde olabilir. içerikten ayrıdır. tözün karşıtıdır. betimleme (Fr. Uzam. ng. içerikle anlatımın yapısı arasında gerçekleşir. daha küçük parçalara ayrılamaz. index): görüntüsü alınan nesnesi ile arasında varlıksal bağ bulunan gösterge. Anlatım düzleminde. betik (Fr. nesnelerdeki bilinebilir ögeye karşılık gelebilir. forme. Bouthoul’a göre. sözlükbirime karşıt olarak dilbilgisiyle ilgili türüdür. indice. Biçimbilimde ilk bağıntı. Bunlardan yalnızca biçim. müzik ve özellikle de kurgu). ng. sessel ya da anlamsal olarak yapılaşmamış yığındır. senaryoda akan öyküsel düzlem dışındaki her şey (ışık. söz ya da görüntü malzemeleriyle (kamera. kostüm. biçem (Fr. olay. Anlatımın tözü işte bu ses yığınıdır. texte. dilsel gereç ve olanakları kendine özgü ölçütlerle seçip kullanması sonucu söyleme kattığı bireysel nitelikli özelliklerin tümü. ya da Türkçenin ünlüler-ünsüzler diye ayrılan sesleri iyice belirlenmiş dizgesel heceler biçiminde düzenlenirler.

shot. Bu nedenle de öncelikle niceliksel değer taşır. . bu türlü bağıntıdan kaynaklanan birleşme. ikinci aşamada ise sesbirimden oluşan çift eklemli bir yapıya sahiptir. scale of shots): konuların görüntü çerçevesine oranla kapladıkları yerin değişmesinden oluşan çeşitli boylardaki çekimler dizisi. iki aşamalı seçim eylemiyle gerçekleşen sözce oluşturma düzeneği. başka bir deyişle dil. superposition. istencin karşı koymasına karşın birbirine bağlanmaları ya da birbirleriyle birleştirilmeleriyle ilgili psikolojik olgular bütünü. bkz. çarpıcı kurgu (Fr. boy çekimi (Fr. birinci eklemlilik (Fr. panoramique.157 bindirme (Fr. bürün (Fr. double articulation. bütünce (Fr. combination): birimin. yazılı ya da görsel örnekler. ng. plan. medium shot): çerçeveye insan bedenini tümüyle yerleştirme. ng. ng. prosodie. çekim (Fr. combinaison. tepkeler üzerine kurulur. “Sesbirimler ve ayırıcı yanlar çözümlemesine yatkın olmayan her türlü ses olgularına ilişkin kurallar bütünü” olarak da tanımlanabilir. Bu çekimlerin ve sözcüklerin her biri birbirini ‘çarpışma’ adı altında devindirerek eytişimsel bir sıçramayla yepyeni anlamların ortaya çıkmasını sağlar. durak. Düşüncelerin. prosody): titrem. çarpışma: sinemada iki değişik çekimin. association d’image montage. çekim ölçeği (Fr. şiirde ise iki değişik sözcüğün uç uca ya da yan yana gelmesi her zaman alışıldık mantıksal dizilenme ölçüsüne uymaz. vurgu. ng. biçimbirim ve sesbirimlerden oluşur. çift eklemlilik (Fr. ng. plan moyen. ses olgularının genel adı. échelle des plans. ng. superimposition): aynı duyarkatın iki ayrı çevirimde kullanılması ya da iki ayrı çevirimin birbiri üstüne konarak aynı film üzerine basılması tekniğiyle elde edilen noktalama imi. ng. sözceler bütünü. bu durumda iki ayrı görüntü birbiri üstüne binmiş olarak ortaya çıkar. montage des attractions. Bunun yanında sinemanın en küçük anlamlı birimi çekim. birleşim (Fr. take): kameranın sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası ya da bunun kurgu sırasında işe yarayacak en kısa biçimine getirilmesi ve bu yeni haliyle film dizimi içine yerleştirilmesidir. ng. Bu açıklama sinema birleşimi ya da çekim dizimi için de geçerlidir. dilin dizimsel boyutundaki öbür birimlerle kurduğu bağıntı. corpus): bir dili ya da sanat dilini betimlemek. association monatge): bir çekimin sonunda yer alan görüntülerin uyandırdığı çağrışım ile bundan sonraki çekimin ilk görüntülerine geçişle yaratılan etki. iki yoldan çözümlenmesiyle elde edilen. çağrışım: (Fr. montage of attraction): izleyicide vurucu etkiler yaratmak amacıyla çarpıcı çekimlerin dizilenmesi yoluyla sağlanan kurgu. ng. şöyle bir denklemle gösterilebilir: 1 X 1 = 3. hatta imge ve duyguların birbirlerini anımsatacak biçimde birbirlerine bağlı olması olgusu (Cevizci. çağrışım kurgusu (Fr. süre vb. çözümlemek amacıyla derlenmiş sözlü. bu kurgu biçiminde tüm çekimler. ng. première articulation. ilk aşamada biçimbirim. düşünceleri açıklayan sözcüklerin. double articulation): doğal dilin. corpus. association): bilinçteki ögelerin veya bileşenlerin istencin aracılığı olmadan. çift eklemlilik. ng. ng. Doğal dilin göstergesi sözcük (monème). first articulation): anlambirimlerden oluşan eklemleme düzeyi ya da en küçük anlamlı birimler. çevrinme (Fr. konunun doğal akışından kaynaklanan simgeler kullanılır. association d’image. ng. Bu durum. 1996: 114). bürünbilgisi: ölçüye dayalı kurallar bütünü olarak şiir sanatına ilişkin bir kavram. pan shot): kameranın yatay ya da düşey ekseni çevresinde sağa sola (pan) ya da yukarı-aşağı (tilt) devinimi. böyle bir eklemlemeden yoksundur.

yeni bir anlatım sağlamak için kırarak yaratılmış film sinema. Asya Üzerinde Fırtına. action ng. sahneyi çekimlere ayırma. figuré.. Dışavurumculukta gölgeli bir ışıklandırma.. dışavurumculuk: 1900’lü yıllarda Fransa. Normal olanın dışına taşan. derinyapı (Fr. gerçeküstücü bir dekor. 38). evrensel nitelikli olduğu varsayılan. Pudovkin Ana. insanın bulunması. Bu düşle birlikte “gerçeklik” bir kenara bırakılmış. Daha iyi bir dünya düşlenir. biçimsel ve soyut tümce yapısı. bildirişim sağlama yetisi. tiyatro ve müziğe yansımıştır. deep structure): üreticidönüşümsel dilbilgisi kuramında sözdizimsel bileşende elde edilen. sanatlardaki gelişmesiyle kendini gerçek anlama Almanya’da göstermiştir. action): film kuşağında sese karşı görüntü biçimini belirten genel terim. anlatımcılık. ng. ng. dekupaj: sahneyi. Şiirde ya da başka bir sanatta yaratılan imgelerin insan zihninde canlanmış olarak görülmesi. Öncelikle resimde görülmüş. ng. halk ve aydın kesim bastırılmış. Eisenstein Grev. yoğun renk. ruhsal yaşantının içerikleriyle tinsel içerikleri dile getiren çağdaş sanat akımıdır (Demiray: 231). Potemkin Zırhlısı. kurguda bütünleşecek biçimde parçalara ayırma. figure. Ekim. Çekoslovakya.. Güncel hayat dikkate alınmamış ve “BEN”in derinliklerine inilmeye çalışılmıştır (Biryıldız. öğrenip kullanabilme gücülü. sveç. ifadecilik. Bunun temelinde de Germen ülkelerinin yaşadığı toplumsal buınalımlar ve baskı rejimlerinin etkisi vardır. figure): kurala uygun ya da eşdeğer. bir birimin birçok anlam içerme durumu. değişmece (Fr. dört. devrim sineması: Sovyetler Birliği’nde. göstergenin ya da bir göstergeler bütününün “gerçek” diye nitelendirilen anlamı dışında kullanılması. Ölüm ve düşük yaşama ilişkin nesnelerle beraber. figurative): değişmece sonucu ortaya çıkan anlam için kullanılır. ama daha yalın ve dolaylı anlatıma oranla belirgin bir değişim gösteren her türlü dilsel birim ya da birimler içeren her türlü düzenleniş. 1917 Ekim Devrimini halka anlatmak için sinemacılar 1920’li yılların ortalarında yoğun bir çaba harcadılar. insanın bilinçaltındakileri dışarı taşıması. 51-52). yapay rol yapma ve gerçek olmayan bir dünyada gesinen kameranın aşırı üslubu dikkat çeker. karşıt değerler ve biçim bozma resimde kullanılan Ekspresyonist üsluptur. yansıtması olarak söylenebilecek bu akım kendilikçilik. Dışavurumcu akım en çok Almanya’da talep görmüştür. Lenin çin Üç Şarkı filmlerini çekti. Filmlere kaba ve barbar görüntüler hakimdir. langage. Norveç. Alexander Nevski. . Petersburg’un Sonu. Rusya. Dışavurumculuk. polysémie. beş. dilyetisi (Fr. bir başkaldırının meyvesidir. soyut ve metafizik olana yönelinmiştir. daha sonra heykel.158 çokanlamlılık (Fr. savaşın kızıştırdığı umutsuzluk ve erime bu dönemin konularıdır. (Biryıldız. ng. “Duygusal tepkileri yansıtmak amacıyla çizgi ve rengin doğadan bağımsız kılınarak oldukça özgür bir biçimde kullanımıyla kalın boya hamuru. polysemy): bir gösterenin birçok gösterilen belirtme özelliği. Özünde durağan fotoğraflar dizisi olan çekimler bütünü filmin perdede canlanmış gibi akması. Korkunç van. devinim (Fr. structure profonde ng. mimari. ng. Görsel anlatım güçlüdür. Vertov Kameralı Adam. nsanın sesli göstergeler aracılığıyla ya da doğal diller kullanarak anlaşma. language): insanın doğuştan getirdiği dili edinip. değişmeceli (Fr. edebiyat. sindirilmiş duygu ve düşüncelerini dışavurumcu bir tarzda sanata yansıtmıştır. general shot): aynı çerçeve içinde üç. dışavurumcu Alman sineması: 1919-1939 yılları arasında Almanya’da Alman dışavurumcu akımının etkisiyle Dışavurumcu Alman sineması ortaya çıkmıştır. çoklu çekim (Fr. St. ve Polonya ile tek tük ngiltere ve Amerikada görülen bu akım. Diğer adıyla ekspresyonizm olarak da bilinen dışavurumculuğun resimdeki temsilcisi Picasso’dur. plan général. deneysel sinema: genel geçer dili.

en küçük koşuk birimi olduğu gibi. Diyalektikte hareket başlangıcından itibaren. ng. dış biçimin tüm ögelerini. medium close shot): insanı dizinden ya da baldır ortasından başının üzerine kadar çerçeveleyen çekim. dize (Fr. tek satırı. çelişki kavramıyla ve dolayısıyla karşıtlık kavramıyla bağlantılı olarak açıklanmaktadır. Elealı Zenon’u gösterir. Sokrates’te ve Sofistler’de diyalektik yöntemin belirli şekillerde kullanıldığı bilinir. diyalektik yöntemi kullanarak bir dizi paradoksla hareketin olanaksızlığını gösterir. düşüncenin diyalektiği de bu noktada maddenin hareketinin bilince yansıması olarak değerlendirilir. Marks. ng. uzunluk. rhythmical montage): sanat yapıtlarında bileşim ile dizemin kuruluşu aynı zamanda içcoşkusal-psikolojik eylemi de görünür kılar. Aristotales. Buna göre diyalektik Mutlak Fikir’in tez-antitez-sentez diyalektik üçlü hareketiyle gerçekleşmesi ve bunun bu şekilde anlaşılması yöntemi olarak değerlendirilir. benim size durumu açıklamam. lk Çağ filozoflarının birbirine zıt yönlerde de olsa diyalektikçi oldukları söylenebilir. Marks ve Engels ile diyalektik artık tamamen neredeyse bugünkü anlamına kavuşmuştur. 1998: 44). eyhme. Değişimin ve hareketin sürekliliği düşüncesi bu aşamada diyalektik olarak ifade edilmiştir. dizemsel kurgu (Fr. plan américain. çünkü Hegel evreni "maddesel bir fikir" olarak görürdü. Bir yöntem olarak içerimleri kuramsal bir açıklamayla ortaya konulur. belirtme ya da yargı öbeğine bağlı titremli ses öbeği. dış dünyada ve insan düşüncesindeki hareketin genel yasalarını inceleyen bilimdir. rhythm): Gerçekte dilbilim kavramı olan ve sinemaya da dilbilimden geçen dizem. Başka bir açıdan Hegel'e göre düşünce ve varlık özdeştirler aslında. düzyazıda ise. Platoncu anlayışta fikirler. tıpkı hareketin yanıltıcı bir görünüm olması gibi. bağımsız olarak da en küçük koşuk biçimi sayılır. vers. Bir fikirden ya da ilkeden içerdiği olumlu ve olumsuz bütün düşünceleri çıkarma yöntemine diyalektik denilmekteydi. çekimler ile . Ona göre evrende görülen çokluk ve çeşitlilik yanıltıcıdır. Şiirde ya da koşukta ölçünün ya da ölçü kalıplarının oluşturduğu ses öbeği. Bu nedenle Marksist felsefe diyalektik materyalizm olarak ifade edilecektir. verse): şiirin ölçülü. işin başlangıcı sayılabilir (Göğüş. Burada diyalektik. Müzik ve ses tarafından desteklenen çekimin içindeki devinimli görüntü nesnelerinin çekim zincirinde düzenli biçimde. ng.159 diyalektik: diyalektik kavramı başlangıçta tartışma sanatı ya da çelişkili yollardan muhataplarını ikna etme sanatı anlamına gelmekteydi. giderek diyalektik hareketin bilimi olarak tanımlanmıştır. Diyalektik üzerine bütün çalışmaların başlangıç noktası burasıdır. Hegel'in yolundan giderek diyalektiği maddeci bir temelde değerlendirir. ng. Böyle algılandığı için de diyalektik yöntem. Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir. gerçek anlamına geldiklerinden diyalektik fikirlerin diyalektiğidir. rythme des montage. Bu tarifle diyalektiğin gelişmesinin tamamen bilimlerin gelişmesine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. dizem (FR. bu düşünüş sürecini tersine çevirir. diyalektiğin babası olarak Heraklitos’u değil. Diyalaktik ve Sokratik yöntem. Heraklitos’un “aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz” sözü diyalektiğin başlangıç halindeki açık tanımını göstermektedir. Zenon’un diyalektiği bir tür özdeşlik düşüncesine dayanır. belli aralıklarla yinelenmesi. renk (boya) ile oylumu. Bunun en doğru ve akılcı tarifini Engels vermiştir: diyalektik. devinim ile yerleşimleri. bütün düşüncenin ve varlığın gelişim sürecidir. Bir yöntem olarak diyalektiği formüle etmiş olan Hegel’e gelindiğinde ise tam bir felsefi çalışmayla ortaya konulur diyalektik. tartışma ve düşünme sanatı olarak diyalektiğin Antik Çağ’daki en yetkin halidir. Zenon. vurgu) söz zincirinde düzenli bir biçimde ve belli aralıklarla yinelenmesi sonucu ortaya çıkan titremleme olgusu. diz çekimi (Fr. çekimlerin. Oluş ve değişim kavramları bu noktada diyalektik anlayışın temel kavramları olarak belirirler. çekim içinde görüntülerin ardışık gelmesi sonucu oluşan titremleme olgusu. çeşitli ses olgularının (ses niteliği. Hegel düşüncenin hareketinden sezinlediği diyalektiği. ama başka yönlerde duyulur olandan nesnelerin fikirlerine ulaşma ve giderek bu nesnelerin ve bilgilerin saf değişmez ilkelerini ya da yasalarını bulgulama anlayışı olarak ortaya çıktığı görülür. Marks maddenin hareketinin diyalektik iç-çelişkilerinin ürünü olduğunu ileri sürer. Örneğin. dize ile dörtlükleri. evrenin hareketine yöneltmiştir. “Sizin bana gelişiniz.

oyuncu. sözverme. edim (Fr. duyuşsal devinim: duyguyla ilgili. düzanlam (Fr. edimbilim: (Fr. pragmatics). bütünün parça. bilgi alış-verişidir. Ducrot. düzgü (Fr. beğeni. synesthesia): tat-görme. Wenderlich ve Searle’in temsil ettiği dil edimleri sorununu ele alan görüş. belli bir edimbilim kuramından söz edebilmek oldukça güçtür. etkenlerin koşullandırdığı kimi yönlerden Saussure’ün söz kavramını anımsatan ve konuşan bireylerdeki dilsel yeteneğin kullanılmasıyla ortaya çıkan olguyu belirtir (Vardar–ötekiler. tehdit. Yine de iki edimbilim görüşünden söz edilebilir. zaman. 1996b: 243-244). ng. . 1998: 91). konuşucu yani dilsel öznellik. denotation): bir gösterenin gösterilenini oluşturan kavramın kaplamı ya da gösterenin belirttiği nesnel.. Bu görüşe göre. uzam “gösterici”leriyle belirler. code. istikrarlı anlamı. duyumikiliği (Fr. edincin konuşucular tarafından dilin kullanımı sırasında gerçekleştirilmesidir. “Konuşmak. edimsöz değerlerini (Fr. somut adın soyut kavram yerine kullanılması yoluyla oluşan değişmece türü. dizesel tümce (bizim önerimiz): üzerinde ufak tefek değişiklikler yapılarak anlamlı bir düzyazı tümcesine dönüştürülebilecek bir yapıdaki şiir dizesi. sözcelem koşulları ve betiksel bağlam dışında. “Gülümseyin. Doğal dil (Türkçe) ya da herhangi bir sanat dili. yani tüm bunları tek bir bütün halinde birbirlerine bağlayan. ilgi. birleşim kuralları dizgesi. Salt devinerek görünen bir nesnenin gerçekte sesi görüntüsüne eşlenmemiş olduğu halde onun işitilen nesne de olabilmesi gibi. filme alınıyorsunuz” biçimindeki sözce. “edimbilim” görüşüdür. Bu görüşün temel varsayımı. Yapılan yoğun çalışmalara karşın. ng. dilbilimin en karmaşık alanlarından biridir. rolünüzü oynamaya başlayın!” anlamını çıkarır (Kıran. Bu sözce bir film setinde yönetmen tarafından üretilirse. “Bütün kentte oturanlar” yerine “bütün kent” denilmesi. synesthésie. bir film de kendi dili aracılığıyla bir düzgü oluşturur. dikkat vb. “Çekim başladı. nefret. düğümleyen. ama aynı zamanda belli kurallara bağlı olarak bir edimi gerçekleştirmek” biçiminde özetlenir. ng.160 ayrımı ya da bütünü. sözcelem durumuna göre farklı anlamlar kazanabilir. code): bildiriyi oluşturmayı ve onu doğru olarak çözümleyip yorumlamayı sağlayan saymaca nitelikli simgeler. Bu sözce mağazada yazı olarak asılıysa müşteri “sakın bir şey çalmayınız. korku.. genellikle söylemsel ögeler veya göstericiler. performance. Bir sözcenin gerçek anlamını kavrayabilmek için. tavır vb. Chomsky’de edim kavramı. genelin özel. ama yeterli koşul da değildir. yani edimbilimsel amacın ne olduğunu da bilmek gerekir. Sözceyi anlayabilmek için bu sözcenin iletmek istediği bilginin betiksel içeriği dışında. . düzdeğişmece (Fr.edimbilim sözceleri. Kuşkusuz doğal dilin işleyi-şini anlamak için sözdizimsel çözümlemek gerekli koşuldur. sözceye gerçek değerini veren çevreyi göz önüne almak gerekir. force ou valeur illocutionnaire). sizi gözlüyoruz” anlamını çıkarır. emir vb. işitim-görme gibi bir duyguyu başka duyguyla karıştırma. dénotation. tümcede dizimsel bağıntı kuran ya da belirtilen gerçeklik düzleminde yan yana bulunan ögelere ilişkin olarak benzetme yapılmaksızın sonucun neden. metonymy): eğretilemeye karşıt olarak. ng. lki. métonymie ng. performance): üretici-dönüşümsel dilbilgisi anlayışına göre. yani gerçek bir dilsel bildirişimde sözcelerin anlamını kişi. bellek. dili kullananlar ile göstergeler arasındaki ilişkilerin incelenmesini kapsayan Morris’in. kendisi aracılığıyla iletişimde bulunulduğu zaman düzgü konumuna geçer. kapsayanın kapsanan. pragmatique. sanatta görme ve işitim bir yanılsama sonucu birbirinin yerlerini alabilir. sözcelem durumu içinde. dinleyici ve sözcelemin kendisi söz konusudur. ng. güdülenme. sevgi. dizesel paragraf (bizim önerimiz): üzerinde kimi ufak değişiklikler yapılarak anlamlı bir düzyazı paragrafına dönüştürülebilecek bir yapıdaki şiir dizeleri grubu. kincisi Austin. tutum. soyut şey ya da şeylerin insanın zihinzel dünyasını devinime geçirmesi. düzenleyen kurgu.

“bölüm” gibi parçalardan oluşan. yine de çıkış noktaları. daha önce duyup söylemedikleri tümceleri kapsayan sonsuz sayıda tümce oluşturup anlamlarını sağlayan dilsel bilgidir. Bu uzam kimi zaman gerçeğinden bambaşka. “sahne”. Yeni Dalga yönetmenleri kameralarını bir kalem gibi özgürce kullanma gereğini savunuyordu. Yeni Dalga’nın sinemada devrim yaratığı alanlardan biri de biçimsel düzlemdir. sanat görüşleri özgür sinemadan farklıydı. fıçı bükülmesi: kameraya yakında bulunan bir nesne geniş açıyla alındığında. ng. ng. Üretim ve yorum düzeneği olan edinç. ellipsis): olağan koşullardaki biçimine oranla kimi ögeleri (özellikle de yapıtları kaba fazlalıklarından arındırıp inceltmek için) eksiltilen ama anlamayı aksatmayan söz. nesnenin alt-üst ve sağ-sol kenarları şarap fıçısı biçimini alır. Cinselliğe gözüpek yaklaşımı da bu yeni akımın ve filmin başarı sağlamasının önemli etkenlerinden biridir. Yeni Dalga’nın daha sonra sıklıkla kullanacağı birçok kavram bu dönemde sinemaya girdi. bu iki karşısavın sentezine varma yoluyla gelişmesini gösteren varlık ya da düşünce yasası. zincirleme gibi geçiş imlerini ortadan kaldıran. bu parçalardan biri bile yerinden çıkarıldığında çökecek “yapı” niteliği taşıdığı için “inşa etmek” anlayışıyla kurulan “yapı”dır. tanınamayacak özgün bir uzam olarak ortaya çıkar. competence): üretici-dönüşümsel dilbilgisi kuramına göre. Mekanlarsa. ng. filmsel zaman gerçek zamanının eksiltilmesiyle elde edilir. metaphor): düzdeğişmeceye karşıt olarak. Filmdeki önemli sonuçlardan birisi. bindirme.” eksiltme (Fr.161 edinç (Fr. yıllarca sürecek bir bütünlükte olacağından. Mantıklı bir kurgu yapılmıyordu. Bu akımın filmleri dar bütçeliydi. düşüncenin ve gerçekliğin bir sav ile onun karşısavından. Yeni Dalga’nın yaptığı en büyük yeniliklerden birisi cinsel tabulara ilk büyük darbeyi indirmesi oldu. Fıçı bükülmesi. Edincin gerçekleşme düzlemi edimdir. métaphore. Anlatımda kişiler ve sinema dilinin klişeleşmiş kalıpları kırılarak. ilkeleri camerastylo görüşüne dayanıyordu. eytişim (diyalektik). Roger Vadim’in 1956’da çevirdiği Ve Tanrı Kadını Yarattı filminin en önemli özelliği. filmsel zaman: gerçek zamana koşut bir film milyonlarca metre uzunluğunda. özgür ve serbest anlatımın önü açılmıştır. “kadın çok gençti” yerine “kadın baharındaydı. ellipse. Yani bu . o güne dek cesaret edilmemiş ve tabulaştırılmış düşünceleri yıkmasıdır. Sinema ve şiir tam birer eksiltili (eksiltmeli) yapılardır. Toplumsal sorunlardan çok insanın iç dünyasına yönelen öyküler anlatılıyordu. Chomsky tarafından ortaya atılan edinç kavramı. kararma-açılma. Yeni Dalga filmleri geleneksel dramatik yapıdan ayrılıyordu. Roger Vadim’in filmi aslında sanatsal ve yaratıcı yönü haricinde Brigitte Bardot’ya büyük başarı kazandırdı. Gerçek zamanla oynayan. eğretileme (Fr. Yönetmen tek yaratıcı kişiydi. film-yapı: sinema filmi “çekim”. aylarca. Oyuncuları tanınmamıştı ve eş dosttan derlenmiş kişilerdi. “ayrım”. compétence. dramatik yapının ve kurgunun bu yeni biçimini destekleyerek ani. film öyküsü: sinopsisten uzun olan ve senaryonun mümkün olan en az sözcükle yapılmış özeti. ortak anlambirimcikler kapsadıklarından aralarında eşdeğerlik ilişkisi kurulan anlamlı ögelerden birini öbürü yerine ve karşılaştırma yapılmasını sağlayan sözcükleri (“gibi”) kaldırarak kullanma sonucu oluşan değişmece. dilbilgisi denen açık seçik kuralların oluşturduğu düzendir. dizisel bağıntılar düzleminde. görüntü ya da parça dizimi. Çağrışımlara önem veriliyordu. sinemada özel amaçlı kullanılır. sokaklardı. filmsel uzam: varolan bir uzamın film için gerekli olan parçaları seçilerek ve filmsel olay bu uzam üzerine yerleştirilerek filme ait yeni uzamlar yaratılır. üretici süreç dizgesi niteliği taşıması nedeniyle kimi yönlerden benzediği Saussure’ün dil kavramından ayrılır (Vardar-ötekiler. Çevrim takımları sınırlıydı. 1998: 92). kesik kesik ve beklenmedik çarpıcı çekimlere dayanan yapıtlar olarak ortaya çıkıyordu. Fransız Yeni Dalga Sineması (La Nouvelle Vague): Özgür Sinema akımının uygulamalarından yararlanan bu sinema 1958’de Fransa’da doğdu. konuşucuların ve dinleyicilerin edinmiş oldukları. tutumları. tanınan bir yönetmenin belli türdeki öyküleri belli oyuncularla oynama geleneğine son vermesiydi.

Yine bu dönemde yüzü aşkın yönetmen ilk filmini yapma fırsatı buldu. Bu. Yeni Dalga Akımı’nda önemli bir yer tutar. Bu alanda tam bir ustaydı ve konusunu çok iyi işleyen bir yönetmendi. şte bu dönemde yapımcılar gençlere şans tanıdığı gibi. zengin çevrelerden gelen gençler kendi olanaklarıyla bazı filmleri finanse etmeye çalıştılar. dayanılmaz hayat şartlarına ve insanların yaşadıkları tüm dramlara sinema sektörünün ilgisiz kalmayıp. başta Fransız yapımcılarının pahalı filmlere yönelen bilinen sistemini temelinden sarstı. tıpkı günlük yaşam gibi ani ve beklenmedik olaylarla doludur. Hızlı devrimciler sisteme entegre oldular. üretkenliğini ve keskinliğini yitirdi. özellikle Hitchcock filmleri hayranlıkla izlenmiştir. Çarpıcı geçişler . Chabrol’ün Yeğenlerle. Bu Alexandre Astruc’ün Caméra-Stylo (Alıcı Kalem) adlı kuramıdır. Sinematek’te kaybolmaya yüz tutmuş birçok filmi izleme imkanına kavuşmuşlardır. sosyal hayatın tüm yönlerini daha gerçekçi ele almaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Ama bunca şeye rağmen sinemada yeni gerçekçilik kadar önemli bir akım olamamıştır. talyan Yeni Gerçekçilik Akımı ya da ngiliz Özgür Sineması gibi Yeni Dalga Akımı da II. Alain Resnais’nın Hiroşima Sevgilim. Daha sonra çevirdiği Hiçbir Şey Görmedin Sen Hiroşima. 1950’lerde belgesel film çekiyordu. sinemanın bir dilinin olduğu ve bunun her yönüyle kullanılması gerektiği gerçeğinin farkına varılmış olmasıdır. 1959 yılında çevirdiği ilk uzun metrajlı ve konulu film onu bu akıma sokuyordu. François Truffaut ve Claude Chabrol Hitchcock hayranlığı bilinen isimlerdir. 1961 yılı akımın durulmaya başladığı dönemdir. Gençlerin ve yeni fikirlerin önü açıldı. Bu yeni yönetmenlerin bir kısmı kaybolup gitti. yapımcıları bu tarz filmlere yöneltti ve gençler filmlerde oynatılmaya başlandı. oyuncusuyla baştan aşağı tazelemiştir. Eskinin hırçın. yapımcıların yatırım anlayışı değişti. Amerikan filmleri genç sinemacıların ilgisini çekmiş. Geçen Yıl Merienbed’de. zleyici az sonrayı tahmin edemez. Çekim stüdyolardan çıkılıp sokaklarda dogal ışık kullanılarak gerçekleştirilmiştir. orijinal ve genele hitab edebilen eserler üretebilmek için. uyumsuz sahneler genele hakimdir. Yeni Dalga. Ortaya çıkışındaki bazı diğer etkenlerse Hollywood’a rakip olabilme isteği ve Fransız film yapım kurumuna tepkilerini göstermekti. bir azınlığın tekelinde çoğunluğa dikte edilen klişe anlatımları bırakıp. asi çocukları durmuş. Akımla ortaya çıkan önemli noktalardan biri. yönetmeni. kamerayı kalem gibi özgürce kullanabilmelidir. Yeni Dalga yönetmenleri o yıllarda genç sinemacılarken.162 akım sinemayı konusu. Günümüzde Tarantino tarzı denilen karmaşık kurgu ve kronolojik olmayan sahne sıralaması ilk kez bu akımda uygulanmıştır. Dünya Savaşı’nın ardından tüm Avrupa’da ortaya çıkan acıya. Yönetmen yazar gibidir ve eskiden olduğu gibi. gençlere sermayelerini emanet etmekten. Böylece yeni dalga hızını. 1958’de Claude Chabrol Yakışıklı Serge ile aynı başarıyı yeniledi ve bunun tesadüf olmadığı anlaşıldı. anlatımı. ufuklarını genişletmesini sağlamıştır. Komik bir sahne bir anda cinayetle bitebilir. Yapımcılar yeni yeteneklere. Sonuç olarak 1958-59 yıllarında Fransızlar tüm dünyada yankı yapan büyük filmleri üst üste ortaya çıkarttı. Ve Tanrı Kadını Yarattı filminin başarısı. bu da Yeni Dalgacıların kısa filme ilgisini artırmıştır. her ne olursa olsun yeniliği mutlaka çekici ve ilgilenilmesi gereken bir şey gibi görmekten vazgeçtiler. 1952 yılında Kültür Bakanı ünlü yazar André Malraux’nun sayesinde kabul edilen Yardım Yasası her yıl seçilen en iyi kısa filme ödül verilmesini sağlamış. 1936’da Henri Langlois’in kurduğu Fransız Sinematek’i. Yeni Dalga’da filmler kronolojik sırayla ilerlemez . Akı- . Bu kuram sayesinde dünya sinemasında da Yaratıcı Sinema ortaya çıkmıştır. çaresizliğe. Muriel gibi filmlerle aslında ait oladığı bu akımın önde gelen ismi oldu. Fransız hükümetinin 1950’lerde başlattığı sinemaya devlet kredisi verme uygulamasıyla gelişen bu olgu. Eski pahalı yapımların yerine. François Trauffaut’nun 400 Darbe. daha ucuza çıkan filmler para kazandırınca. oturmuş yönetmenler olmaya doğru yol aldılar. Çektikleri kısa filmlerde uzun metraj için iyi birer deneme ve öğrenme imkanı sunmuştur. onların sinemaya yeni pencerelerden bakıp. Louis Malle’in dam Sephası ve Aşıklar filmleri 1958 den 1961’e dek süren zaman zarfında çekilen yeni dalganın doruk filmleridir. Kurgu da gösteri aracı olmak yerine kolaylık olarak görülmüş ve oldukça karmaşık ve hızlı kurgular gerçekleştirilmiştir. Sonradan (farkında olmadan) Yeni Dalga akımının en önemli ismi olacak olan Alain Resnais. Fransız sinemasında bugün de genç sinemacıların yetişmesine olanak sağladı. Bu dönemde başarının yanında başarısızlıklar da göze çarpar oldu. Kalanlar da Fransız Sineması için büyük eserler yaratmaya devam ettiler.

göstergebilim (Fr. semiology): dildışı gösterge dizgelerini inceleyen bilim. signe. close shot): bir insanı göğsünden başının üzerine kadar çerçeveleme. Bunun en önemli nedeni . lumière du jour. Haikuların somut imgelerinin birbiriyle çatışması. flashback): filmin belirli bir yerine geçmişle ilgili bir görünçlük katma. Yeni Dalga Akımı sinemaya olumlu katkılarda bulunmakla birlikte bir ekol olmayı başaramamıştır. plan raproché. gençlik ve cinsellik üzerine çektikleri filmlerle tabuları yıktılar. sözcük.163 mın yönetmenleri. Amerika’da yaptıkları bağımsız çalışmalar ve basit konuların işlendiği ucuz filmler bir şekilde ilgide görünce bir geri dönüş ya da toparlanma da gerçekleşemedi. daylight): görüntü aydınlatmasında salt güneş ışığından yararlanma ya da güneş ışığı gücünde ışık verebilen yapay ışık kaynağı. JeanLuc Godard. ng. Les Quatre Cents Coups (400 Darbe-1959-François Truffaut). image. aslında bir denizin olduğunu. Yeni Dalga’nın diğer önemli filmleri: Hiroshima Mon Amour (Hiroşima Sevgilim-1959. 1955′te Jean-Pierre Melville’in çektiği Amerikan sinemasından etkilenmiş bir gangster filmi olan. şiirde dizelerle oluşturulan imgelerin insan zihninde devingen ya da durağan görüntüler oluşturması. tanka) şiirinin ilk üç dizesinden türetilmiştir. sémiologie. somut şiir). retour. 7 ve 5 heceli üç dize bulunur. ng. Bob Le Flambeur (Kumarbaz Bob) akımın sinyallerini veren filmdir dersek yanılmamış oluruz. Haikular otuz bir heceden oluşan geleneksel “tanka” (bkz. ng. long shot): oyuncuları. Jackues Rivette ve Eric Rohmer akımın önemli isimleridir. François Truffaut. signifié. Last Year at Marienbad (Geçen Yıl Marienbad-1961-Alain Resnais). gösterge (Fr. sinemada görüntü. sémiotique. visual poem): (bkz. ama dalgadan söz etmenin yanlış olacağını” belirtmişlerdir. image): film üzerinde sıralanmış görüntüler. şlenmemiş konuları işleyerek sinemaya taze kan getirdiler. poème visuel.Alain Resnais). Alain Resnais. ng. gösteren (Fr. gösterilen (Fr. signified): göstergenin kavramsal yönü. gün ışığı (Fr. varlık. ng. Japonyalı şair Matsuo Başo tarafından incelikli ve bilinçli bir sanat haline getirilen haiku. Claude Chabrol. ng. Güncel konulardan esinlenilerek yazılan senaryolarla var olan gerçekler yakalanmaya çalışılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. haiku ( “Hokku” olarak da bilinir): Japon koşuğunun özlü bir biçimi olan haiku şiirinde 5. sign): genel olarak bir başka şeyin yerini alabilecek nitelikte olan ve kendi dışında bir şey gösteren her türlü nesne. Le Beau Serge (Yakışıklı Serge-1959-Claude Chabrol) genel çekim (Fr. signifiant. Anlatı sanatlarında zaman içinde geriye dönüşlerle geçmişin canlandırılması. ng. semiotics): Toplumsal yaşam içinde ele alınan tüm gösterge dizgelerini inceleyen ya da anlamlamayı ele alan yönem. Yeni Dalga Akımıyla yaptıkları filmlerin bir gençlik başkaldırısı olduğunu. Jean-Pierre Melville. göstergebilgisi (Fr. plan général. Ayrıca başka filmlere yapılan göndermelerde sinemaya bu akımla girmiştir. Bu türde çekilen farklı örneklerde vardır. Nitekim yıllar sonra verdikleri röportajlarda. göğüs çekimi (Fr. yani bir araya geldiklerinde birbirinin anlamlarını dönüştürmeleri ve başkalaştırmaları . ng. ng. Merville bu tarz filmler sonraki yıllarda da çekmiştir. çevreleyen geniş bezemle birlikte çerçeveleme. olgu. signifier): gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses ya da sesler bütünü. Jean-Luc Godard imzalı A Bout De Souşe (Serseri Aşıklar) gibi. orada şanslarını denemek için Fransa’yı terk etmeleri oldu. ng. görüntü (Fr. geriye dönüş (Fr. ng. görsel şiir (Fr. bir gösterenle birleşerek bir göstergeyi oluşturan içerik. Yönetmenlerin genelde senaryolarını da kendilerinin yazması anlatımın daha kuvvetli hale gelmesini sağlamıştır. geçen zamanla birlikte kimi Yeni Dalga’cıların Hollywood’un büyüsüne kapılıp. Akımın birçok farklı unsurdan oluşması benzer filmlerin ortaya çıkmasını da engellemiştir. eski şiir-yapı “tank”a rakip oldu.

hayatı olduğu gibi yansıtan. neredeyse hiç profesyonel oyuncu kullanılmadan ortaya çıkarılan eserler üretildi. zihinde somut biçimlere dönüşebilmektedir. içerik (Fr. ışık (Fr. Sahneler kesilmez. müzik. çaresizlik anlatılıyor herkesin hikayesi ayrı ayrı ele alınıyordu. Stromboli Terra Di Dio (Stromboli Tanrı nın Toprağı Roberto Rossellini 1950). lumière. ng. Vitelloni (Aylaklar . “Kabuki” sözcüğü modern Japoncada üç karakterle yazılır: ka “şarkı”. öz. beyin tarafından yorumlandığında görme duyumuna.164 sonucunda ortaya soyut bir kavram çıkmaktadır. ng. image): sanatçıların düş güçleriyle yarattıkları duygu ve düşüncelerle ilgili kavramları da içeren. Akımın bazı önemli filmleri : Sciuscia (Boyacı ya da Kaldırım Çocukları. yani görülebilir ışığa yol açan elektromıknatıs ışınım. Savaşın izleri . montage préalable. Bu soyut varlıklar da. bu “dans”. Bu akımda çekilen filmlerde anti-stüdyo görüşü benimsenerek. Germania Anno Zero (Almanya. bkz. aynı zamanda simgesel nitelik gösteren zihinsel görüntü. Hatta doğallık adına bu durum tercih edilirdi. montage final. Rocco Ei Suoi Fratelli (Rocco ve Kardeşleri . esnek kamera hareketleri kullanılıyordu. Sıfır Yılı) Roberto Rossellini 1947). dans ve mimle gösterilişi sahne ve kostüm tasarımının zengin bir karışımı olan geleneksel Japon halk eğlencesi. ng. hızlı kurgu (Fr. Umberto D (Vittorio De Sica 1952).Luchino Visconti 1948). Artık çevreleme ve kamera hareketi yerine. talyan Yeni gerçekçi Sineması: Luchino Visconti.Federico Fellini 1953). Filmlerdeki zengin evlerinde bulunan beyaz telefonlar nedeniyle “beyaz telefon filmleri” adını alan basit duygusal komedilerdeki yapaylık ve her şeyin güzel olduğu toz pembe bir dünya tasvirinden uzak çekilen bu filmden iki yıl sonra Roberto Rossellini Roma.Vittorio De Sica 1946). içses: sinemada filmsel olayı öyküleyen sözler.Luchino Visconti 1960). Açık Şehir) filmini yaptı ve Yeni Gerçekçilik Akımı’nı resmen başlattı. filme aşağıyukarı son biçimini veren kurgu. fine cut): kurguda kaba kurgudan sonra yer alan. rough cut): filmin son durumunda yer almak üzere seçilmiş olan çekimlerin sıraya göre birbirine eklemlenmesine dayanan ilk kurgu işlemi. deuxième articulation. hızlı çevirim (Fr. ng. şiirde görüntüyü yaratan temel varlık. prise de vues accélérée. Birçok filmde doğaçlama bir ilerleyiş söz konusuydu. second articulation): doğal dilin en küçük ses birimlerinden oluşan eklemleme düzeyi.Pier Paolo Pasolini 1961). light): göze uyarımda bulunan. 1943 yılında Postacı Kapıyı ki Kere Çalar adlı romanın uyarlaması Ossessione (Tutku) ile eski talyan sinema tarzından oldukça uzak bir film çekti. contenu. Accattone (Pezevenk . l Grido (Çığlık . fakirlik . kaba kurgu (Fr. Hikaye örgüsü olmadan olay olduğu gibi görüntüleniyor. kabuki: Gerçekçilikle biçimciliğin. Çitta Aperta (Roma. kameranın görüntü nesnelerini istenen düzeyde.Michelangelo Antonioni 1957). estetik biçimde algılayabilmesi için yapılan aydınlatmada kullanılan araç. kamera dışına taşılsa bile çekim devam ettirilirdi. gerçek mekanlarda çekilen. ki “beceri”yi belirtir. çift eklemlilik. ng. La TerraTrema (Yer Sarsılıyor . ince kurgu (Fr. ng. düşünce. montage rapide. contents): bir sanat yapıtının kapsadığı kavram. high-speed shooting): yavaşlatılmış devinimi sağlayabilmek amacıyla alıcının olağan hızının üzerinde çalıştırılması yöntemiyle çekim yapması. replikler ve müzik doğal kaydedilemediği için sonradan ekleniyordu. ikinci eklemlilik (Fr. Böylece talyan Yeni Gerçekçilik Akımı’nın fitilini ateşlemiş oldu. . Ladri Di Biciclette (Bisiklet Hırsızları-Vittorio De Sica 1948). nsanlar arasındaki bağlar vurgulanarak bazı sosyal ve birleştirici iletiler verilmeye çalışılıyordu. Bu sözler şiirsel nitelikli de olabilir. quick cutting): çok kısa çekimlerle elde edilen kurgulama. ng. imge (Fr image. Artık konular daha gerçek ve daha acıydı. duygu. ng.

arbitrariness): gösterenle gösterilen arasında doğal ve zorunlu bir iç bağın bulunmaması durumu. motivation): gösterenin ilgili olduğu gösterileni. kırık çerçeve: çok değişik etkiler yaratacak görüntüler elde etmek amacıyla. montage): bir filmin çekimlerini seçmek. orasının izleyicilere gösterilmesi zorunluluğu. kurugo: Japon tiyatrosunda. zincirleme vb. plan en travelling. kompozisyon: sözcüğün birinci anlamı “kurgu” sözcüğüyle aynı anlamdadır: “Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütünü oluşturma biçimi ve işi. cur): çevrimi sona erdirme. “kararma-açılma”. noktalama imi kullanılmadan doğrudan eklemlenmesi tekniği. Sinemanın noktalama imleri ise: bkz. bu çekimlerin uzunluklarını belirlemek. kaydırma (Fr. Eisenstein Metrik kurgu kuramında özel bir yer tutar. baş oyuncunun yardımcıları. yukarıdan-aşağı ya da aşağıdan-yukarı (tilt) savrularak çevrinmesidir. olayların filmin doruk noktasında ( ng. nedensizlik (Fr. oyuncuyu çerçeve dışına baktırıp bir merak uyandırma ve daha sonra da bu görüntünün gösterilmesiyle merakın giderilmesi. reverse angle): kameranın. ng. 1988: 890-891). yönetmenin ya da tekniğin konumunda olması. ng. bir başka deyişle. fade): görüntünün kararmayla silinmesi ve yeni çekimin belirginleşmesi. coupure. Ayrıca metrik konusu. ng. . kararma-açılma (Fr. sağdan-sola ya da soldan-sağa (pan). punctuation): sözdizimsel nitelikli ayrımların yanı sıra belli oranlarda da bürün olgularını belirtmek için kullanılan göstergelerinin tümü.” koşut kurgu (Fr. climax) buluşturulması tekniği. moving shot): kamera kaydırılarak yapılan çekim. ng. kamera objektifi önüne. metrik: şiirde dizem yaratmanın yolarından biri. aynı şeyin sinema için de geçerli olduğu tezin ilgili bölümünde açıklanmıştır. motivation. fade-in black): bir çekimin aydınlıktan başlayıp gittikçe siyahlaşarak görüntülerinin yitmesi tekniğine dayanan sinemasal noktalama imi. nedenlilik (Fr. sıralamak. kamera kırbaç hızında savrularak çerçeveye hayvan alınır.165 kararma (Fr. kesme (Fr. anlamını açıklayıcı nitelikler sunması. ng. “bindirme”. Öldürme Üzerine Kısa Bir Film adlı yapıtında kullanmıştır. çerçevenin dört kenarından (insan kirpiği biçiminde) görüntü içine uzanan çıkıntılar koyma ya da kameranın. montage. ng. izleyicinin. Sinemada oyuncu çerçeve dışına bakarsa. kırbaç çevrinme: Kameranın bir film nesnesinden ötekine. Örneğin çerçevede avlanan insan varken. karşıaçı (Fr. arbitraire. üçayak. önceki çekimin alındığı tarafın tam karşısına konularak yeni çekimin yapılması. contre champ. kolunun altından geriye bakan birinin bakış noktasına konulmasıyla (öznel kamera) çekim yapma. fermeture en fondu. kurgu (Fr. ng. travelling): kameranın araç (vinç. “zincirleme” vb. ng. parallel editing): sinemada. sinemanın bilinen dikdörtgen çerçevesini dilsel anlamda kırarak çekim yapma.” kinci anlam: “Duygu ve tasarımları belli bir anlatısal sıraya koyup açık ve etkili biçimde anlatmayı öğretmek amacı güden ders. Görüntü dilinde bunun geçerli olmadığı savına karşın. değişik uzamlarda gelişen olayların çekimlerinin sırayla verilmesiyle. bu dersle ilgili yazılı çalışma. ponctuation. kurguda iki çekimin bindirme. kaydırmalı çekim (Fr. bu yönden saydam olması. nesnel kamera: kameranın. yazıdaki virgüle karşılık gelir. ng. “kararma”. Kırık çerçeveyi Kieslowski. fondu. “kesme”. dolly. tahrir. montage parallèle. avcı oku fırlattığı anda. noktalama imi (Fr. travelling. çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini kurmak. kitabet (Eren – ötekiler. crean vb) üzerinde çeşitli yönlere ilerletilmesi. ng. ng.

şiirin yazılması sırasında ise sözcüklerin sınanması ve seçilmesi. öznel kamera: kameranın bir oyuncunun gözünden bir oyuncuyu görmesi. taklit): yaratma ediminin temelinde bulunan kuramsal ilkedir. Tanrının yarattığı örneklerdir. şte bu nedenle de. meyhane. Düşünceleri en yetkin biçimde anlatma sanatı. ng. standard language): çeşitli yerel ya da toplumsal değişkenliklerin dışında kalan ve dilsel bir topluluğun ortak paydası olarak görülen dil. pictogram): yalnızca resimlerin kullanıldığı yazı. Bu bağlamda sinema dilinde çekimin içindeki bir fotoğraf ve şiir dilinde sözcüğün içindeki bir “ses” de bir parça olabilir. ng. metric montage): bu kurgunun temel ölçütü. söylemde ondan önce anılması. Örneğin “Sesinden tanıdık arkadaşımı” tümcesinde. cataphora): Anlamlı bir birimin yerini tutan bir ögenin. Shakespeare. parçalar mekanik biçimde uzatılıp kısaltılmalıdır.166 omuz çekimi (Fr. en küçük ayırıcı. senarist: filmin senaryosunu yazan. langue standard. işlevsel sesbirimciklerden oluşan ve ikinci eklemlilik düzenine bağlanan birim. Onlar böylece gerçek olandan iki kez uzaklaşır. “senaryo kutsal metin değildir. Yönetmen. Gerilim yaratılması amacıyla bu formülün temel orantısı korunmalı. Aristoteles trajedinin bir eylemin taklidi olduğunu vurgular. replikleri değiştirebilir. resimyazı (Fr. retorik: yazınbilim ya da sözbilim. bu işi meslek edinmiş kişi. kendi başına anlamı olmayan sesbirim . Böylece. Platon’a göre. ng. gros plan. Ressamlar. ölçümlü kurgu ( ng. ona yeni sahne ekleyebilir. çekimlerin uzunluk ya da kısalıklarıdır. cataphore. Sesbilimciler. ölçünlü dil (Fr. ng. senaryo: filmin metni. picture): 1. Platon ve Aristoteles’te doğanın yeniden sunumudur. 1998: 162). nsanın var oluşu sırasında algıladığı nesneler bu ideal örneğin gölgeleri olabilir. phoneme): doğal dilde karşıtlığa dayanan. ng. ng. filmini kurarken. Çekimler birbirine müzik ölçüsü uyumunda ve uzunluklarına göre eklenir. her sanatsal yaratı bir tür öykünmedir. öykünme (Yun. Senaryo yazınsal metin olarak değerlendirilemez. bir dilde anlamı değişik iki bildiriyi ayırt etmeye yarayan ses ögeleri bulunduğu görüşünden yola çıkarak. resim (Fr. “doğaya adeta ayna tutmak” biçiminde özetler. sesbirim (Fr. pavyon. senaryoda bulunan ve yaratısına katkısı olmayacağını hesapladığı sahneleri atabileceği gibi. 2. parça: sinemada görsel gösterge olan çekimler bir film-yapının. trajedi yazarları ve müzisyenler taklidin de taklitçileridir. close-up): insanı omuzlarından yukarısına kadar çerçeveleyen çekim. kameranın omuzda kullanılmasıyla yapılan çekim. 1996: 366). önyinelem (Fr. rabarba: olayı kalabalık ortamlarda geçen (lokanta. seçme: düşey eksende bir filmin kurulması (kurgu) sırasında çekimlerin.) filmlerde çevre sesler. ama değişmez değildir. “ dealar dünyası”nda var olan nesneler. bitmiş film kutsal metindir” deriz. kesintili. pazar yeri vb. photogramme. malzemesini ustalıkla seçen ve sunan sanatçı yaşamdaki eylemi ancak taklit etmeyi amaçlayabilir. bar. bir sanat yapıtının (filmin) salt bir aracıdır. en küçük çiftlere uygulanan değiştirim işlemiyle. Sanat yapıtı da kopyanın kopyası olabilir (Cevizci. film üzerinde çerçeve içinde yer alan fotoğraflardan her biri. mimesis. yönetmenin önündeki monitöre gelen düzenlenmiş çekimlik. “sesinden” dizimindeki -i biçimbirimi (Vardar–Ötekiler. hiérogliphe. öyküsel düzlem: filmin senaryoda belirlenen tüm kurgusal ve öyküsel özellikleri. phonème. şiirde ise dilsel gösterge olan sözcükler bir şiir-yapının en küçük parçalarıdır. Senaryo filmin yol haritasıdır. Hamlet’in oyunculara verdiği söylev aracılığıyla tiyatro sanatının amacını. zira o. seslendirme sırasında kalabalıkların çıkarabileceği seslerin stüdyoda canlandırılması.

Buna göre a. söz ise bireyseldir. calligraphié) resmin yanında sözcük ve betiğin yer alabilmesi gerektiği kanısını sürdürmektedir. Duyu-organlarını. önermesel olmayan konuya. Dotremont’un logogrammeları yazılarla süslenmiş (Fr. ikincisinde betik sözceleme ürünü olarak. yani kendi içine kapalı. Görsel şiirlerle (Fr. orkestra yapıtlarında bölümlerin tümünü içeren nota defteri. utterance): bir konuşucunun ürettiği. mantıksal ve nedensel ilişkileri doğrudan ve aracısız biçimde idrak etmekten meydana gelir. “sinopsis. 1996: 461). duyu ve kavram kullanmadan. Her dilsel olgu ve betik. sözce: (Fr. . 1. simge: (Fr. Duyusal sezgide. Bu anlamda sözcük ve tümce söylem olabildiği gibi bir anlatı ya da sinemada bir çekim. Öte yandan doğrudan bir kavrayışın önermesel olmayan nesneleri. cocrete poem): uzamsal şiir ve deneysel şiir gibi adlarla ortaya çıkan bu şiir türü dilsel olmayan sanatlarla da yakın ilişkiye girer. söz (Fr. şeylerin özleri. Zihnin özgün bir davranış tarzını oluşturan bu tür sezgi önce gelir. doğrudan sahip olma yetisi. ancak birçok yarışmada. sezgi: çıkarıma dayanmayan. speech): dil yetisinin bireysel bir istenç ve anlak eylemiyle özdeşleşen bireysel yanı. poème concret. tüm gerçekliği. 1998: 177). ayrım ve filmin bütünü de bir söylem olabilir. 2. bir-iki sayfalık sinopsisler de istenebildiğine göre. yalnızca insana.167 ya da ayırıcı birime ulaştılar. çoğu zaman görüntüsel nitelik taşıyan ama yine de uzlaşımsal özelliği bulunan. doğrudan bilinir. ng. 91). Bir şeyin bilgisine aklı devreye sokmadan. nesneye ilişkin. Birincisinde betik bir sözce. 4. diğer bilgi türlerinden daha yüksek bilgi olarak ortaya çıkar. “kız evden kaçar. 1914’te Ben De Ressamım adlı ilk calligramme kitabını yayına hazırlarken (savaş tasarının gerçekleşmesini engelledi) ideografik şiirlerini renkli olarak (belki delikli resim kalıbıyla) bastırmayı düşlemişti (Joubert. ng. gösterilenleri soyut bir kavram olan gösterge türü. Sesler aracılığıyla gerçekleşen sesbirimler her dilde sayısal olarak sınırlıdır. discourse): dilin konuşma ortamında üretilen ve incelemeye alınan bölümü. 1993: 89. gerçekliğin en yüksek kaynağını. özellikle de belli bir zihinsel gelişme düzeyine erişmiş insana özgü olan zihinsel (entelektüel) sezgi bağıntıları. discours. fotomontajlarla birlikte dilsel bir sanat olarak şiirin sınırları çoğu kez sanat düşmanlığı yapan bağnaz kahkahalara karşın aşılmıştır. ng. ng. duyusal ve zihinsel olarak ikiye ayrılır. Apollinaire. somut şiir (Fr. ertesi gün cesedi bulunur” örneğindeki gibi. visual poem). doğrudan sezmek ve bilmekten oluşan metafiziksel sezgiden söz edilebilir (Cevizci. Sezgi. bitmiş bir ürün olarak. yani içinde yer aldığı iletişim edimiyle. ilişkileri çerçevesinde ele alınır. Bu anlamda dil toplumsal. sine-şiir: şiirsel nitelikteki filmler. sesli çekim: filmin çekilmesi sırasında her türlü sesin aynı anda kaydedilmesi. 3. 5. sinopsis: film öyküsünün seyrini. visuels poème. sessiz çekim: filmin çekimi sırasında ses kaydının yapılmaması. symbole. sezginin konusu olan nesneler. süre. b. kavramlar. Dillerde ortalama 20-40 sesbirim bulunur (Vardar-ötekiler. parole. deneyi ve aklı kullanmadan kazanılan kavrayış ve içgüdüsel bilgi. tümeller. tek bir tümceyle açıklayan yazı ya da sözdür. Buna karşın. konuları sırasıyla. Tanrı gibi dile dökülemeyen varlıklar olabilir. ses partisyon. çıkarıma dayanmayan doğrudan ve aracısız bilgi anlamında sezgiden söz edilebilir. duyularla. énoncé. film öyküsünün en kısa hali” diye de tanımlanabilir. bir önermenin doğruluğuna. Nihayet. ng. söylem: (Fr. ng. symbol): göstereniyle gösterileni arasında belli oranda bir nedenlilik ilişkisi kurulabilen. çıkarsama olmayan doğrudan (aracısız) olan kesin bilgi türü ya da biçimi. tipografik yapılarla. iki değişik bakış açısıyla çözümlenebilir. Aracısız kavrayış. iki susku arasında yer alan söz zinciri parçası ve sözceleme edimiyle ortaya çıkan söylemdir. Bu biçimde çekilen filmlerin ses eşlenmesi stüdyoda ses kurgusu sırasında yapılır. duyusal nesneler.

“inşa etme” anlayışıyla kurulan “yapı”dır. belli bir durum içinde gerçekleştirmesi. uyarlama: filmin öyküsünün. tonal montage): bu kurgu tartım. ışık. ng.” Suyun. Dilbilimsel açıdan töze şöyle yaklaşılabilir: Dil dizgesinin işleyişi. ng. oyuncuların sözleri. tekanlamlılık: (Fr. “dilsel gösterge”. monosemic): bir dil ögesinin çok anlamlı olmadığını. ilişkiler. her ne ise o olamayıp başka şey olacağı şey. çerçevenin temel eğilimi. bu durumda işe düz yazıyla başlıyorsun demektir” der. spoken language): yazı diline karşıt olarak. kullanım halinde bulunan dille gerçekleşen iletişimdir. dil dışı gerçeklikler de (töz) dillerin biçimini alır. syntaxe. Bu durum. Tibet dilinde “sku-thang” ya da “thang-sku” (rulo). “ama şiir fikirle değil. Büyük bir mermer parçası biçimi ve yapısı olmayan tözdür. montage tonalité. şiirin bir yüzey üzerindeki biçimsel-görsel yapısı (bkz. Sözceleme. 2001: 123). sözdizim: (Fr. 2. tanka: otuz bir heceli geleneksel kısa Japon şiiridir. somut şiir). Bu kütle birçok nesneye dönüştürülebilir (Kıran-(Eziler) Kıran. tanımlayan. tümce düzeyinde dilsel birimler arasında kurulan bağıntıların tümü. şiir-yapı: şiir “ses”. énonciation. Bir şeyin gerçek özü. Kendi olmadan bir şeyin. töz: olguların gerisindeki temel. olan şeylere düzen ve anlaşılırlık kazandıran varlık (Cevizci. imgelerle yaratılan soyut görüntüler. Tibet Budacılığında dokuma parçası üzerine yapılmış olan dinsel resmin de adıdır. bağlantılar belirmeye başlamıştır. bir ilişki içinde bulunan ve ancak kendisi ilişki olmayan. eylemler. Varoluşu açısından her şeyin kendisine bağlı olduğu. biçimdir. Bu oyunda. Eflatun’da (Platon’da) töz şeylerin varoluşunun ilk nedeni. ancak kendisinin varoluşu açısından başka şeylere gereksinim duymadığı. enunciation): bir konuşucunun ürettiği. langue parlée. şiir: yazın sanatı alanında çalışma yapanların üzerinde uzlaşabilecekleri yetkin bir şiir tanımı yok. Bu koşullar altında düşünülen iletişime sözceleme denir. şiirde görsellik: şiirde görsellik iki açıdan ele alınabilir. sözcüklerle yazılır” karşılığını verir (Bayrav. sözlü dil: (Fr. Sonnet yazmaya uğraşıp başaramayan ressam Degas. taşların hangi maddeden yapıldığı önemli değildir. içine konulduğu kabın biçimini alması gibi. çekim uzunluğu göz önüne alınarak yapılır. şiirin ne olduğu sorununu çok daha karmaşık hale getirmektedir. Sözceleme. Valéry “Şiir yazmak istiyorsan ve işe düşüncelerle girişmişsen. kamera konumları. Baskın olan egemen olan ögeye göre belirlenen bu kurgu (aristokratik kurgu) titremsel kurgu olarak adlandırılır. niteliklerinin değişimi boyunca varolmaya devam eden varlık. “Oysa söylenecek ne kadar çok fikrim var” deyince Mallarmé. ng. parçalardan biri bile yerinden çıkarıldığında çökecek “yapı” niteliğinde olduğu için. gündelik konuşma aracı olan dil ya da konuşma dili. Dizge olan dilde göstergenin maddesi değil kurduğu ilişkiler önemlidir. Ayrıca “tanka”. 1996: 507). film öyküsü ile senaryonun arasında bir yer verilebilir. “bölüm” gibi parçalardan oluşan. filmin . letişim gerçek yaşamda kuramsal şemalara indirgenemez bir olgu olduğu için dinamik ve somut durumda gerçek kişilerin yer aldığı ortamlarda gerçekleşir. syntax): tümcelere ilişkin olguların. değişmez ve belirgin olan tek bir anlam taşıması özelliği. 1. bir öyküye ya da bir romana dayanması. satranç oyununa benzer. Çokça duyarsınız şu sözleri: “Ben. titremsel kurgu (Fr. iki susku arasında yer alan söz zinciri parçası sözceyi üretme edimi. monosémie ng. ng. 1999: 39). Ona. senaryonun yazınsal bir metne dayanması. tretman: film öyküsünün biraz daha geliştirilmiş hali. “dize”. Bir madde ve biçimden oluşan somut varlık. Bir şeyi belirleyen. bireyin sözceleri belli bir bağlam. Saussure bunu şöyle özetlemektedir: “Dil töz değil. Tretmanda artık filmin atmosferi. her ne ise o yapan özsellik. “şiirsel paragraf”. dolayısıyla da senaryosunun bir şiire.168 sözceleme: (Fr.

sémantique interprétative. metalanguage): doğal dili ya da konu dili inceleyip betimlemek için oluşturulmuş araç dil. métalangue. iki dizenin arasındaki dil göstergelerinin ses benzerliği. sağlayan makine. Fodor ve Postal tarafından yorumlayıcı anlambilim tasarlanmıştır. haute tonalité montage. Bu modele göre dillerde “sözlükçe” denilen sözcük bilgileri deposu. dilbilgisine uygun sonsuz sayıda tümce üretebilecek. Kurgu sırasında tüm çekimlerin eşit olarak görev alması koşulu bulunmaktadır. filmden romandan aldığım tadı alamadım. Bir kere bu ikisinin anlatım dilleri farklıdır. ng.169 uyarlandığı romanı okumuştum. zira film roman değildir. transformational generative grammer): doğal dilde bulunan sonlu sayıda kuralla. üsttiremsel kurgu (Fr. sözcelerin dilbilgisel anlamsal ulamlarla anlam ayırıcı ögele-rinin yanı sıra. ng. dize içindeki ses benzerliği. uyak (Fr. Dönüşüm denilen araçlar soyut tümce yapılarını. uyarlanıp senaryo olduğundan itibaren. Birçok versiyon değiştiren model bugün minimalist program olarak bilinir. insanın doğuştan getirdiği evrensel dil düzeneğini ortaya koymaktır. ng. üretici-dönüşümsel dilbilgisi (Fr. dönüşüm birleşenlerinin eklendiği üretici dilbilgisi. grammaire générative transformationnelle.” Filmden. ses ve anlam yorumunu alacakları “yüzey yapı” içine aktarır. romandan alınan tat alınamaz. üretici dönüşümsel dilbilgisinin temel düşüncesidir. Değişik doğrultularda gelişen üretici dönüşümsel dilbilgisi. genel olarak sözdizimsel bileşen. 1950’li yıllardan sonraki önemli değişiklikleri Chomsky’ye ait olan üretici-dönüşümsel dilbilgisinde derin yapı ile yüzeysel yapının birbirlerinden ayrı olması Chomsky’ye göre. Örneğin dilbilim terimleri ya da şiir dili bir üstdil oluşturur. . Yüzeysel yapı ise. üçayak: kameranın üzerine kurulduğu üç ayaklı sabit sehpa. artık filmin aracıdır. yorumlayıcı anlambilim (Fr. overtonal montage): bu kurguda titremsel kurgunun tersine tek egemen ögeye bağlı kalınmaz. rhyme): en az iki dize sonundaki anlamca ayrı sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliği. vinç: üzerine kurulan kameranın alçaltılmasını. Yeni Gerçekçilik: ( talyan Yeni gerçekçi Sineması). bağdaşma kurallarını belirlemektir. Sözcüklerin yerleştirildiği soyut tümce yapısı “derin yapıyı” oluşturur. Amaç. dili anlatan dil. interpretation semantics): Üreticidönüşüm-sel dilbilim çerçevesinde. Chomsky’nin. yükseltilmesini. Fransız Yeni dalga Sineması). Yeni Dalga: (bkz. rime. dilbilgisini bütünlemek amacıyla Katz. anlamsal bileşen ve sesbilimsel bileşen bölümlerinden oluşur. ng. Modelin temel hedefi. Roman. üretici bölümde üretilen biçimlere yinelenerek uygulanan dönüşüm işlemleriyle elde edilir. ng. çevrinmesini. döndürülmesini vb. üstdil: (Fr. buna bağlı olarak da “soyut tümcelerin yapılarını” düzenleyen bir öbek yapı kuralları bulunur. métalangage.

(Çeviren: Yurdanur SALMAN). stanbul: Metsi Yayınları. (1993). BAYRAM. Paris'te Son Tango. stanbul: Yapı Kredi Yayınları. (Çeviren: Zeynep ORAL). stanbul: zdüşüm Yayınları. stanbul: Pan Yayıncılık BARNA. ARIJON. brahim ŞENER). (Çevirenler: Mehmet R FAT. Pasajlar. Ankara: Bilgi Yayınevi. Film Dilinin Grameri I. (Çeviren brahim ŞENER).Ü. (1966).. Senaryo Kuramı. ADANIR. Büyük Film Kuramları. Ankara: A. ASLANYÜREK. (1993). EISENSTEIN-Yaşamöyküsü ve Yapıtları. Sinemada Anlam ve Anlatım. Semir. stanbul: Metis Yayınları. DEM RAY. (Çeviren: Ahmet Cemal). (1993). WALTER. Nilgün. zmir. Yon.(1993). ALLEY. . stanbul. Dudley J. (2006). Yayınları. Göstergebilimsel Serüven. BENJAMIN. Sinemada Şiirsel Anlatım. Oğuz (1994). John. WALTER. Nobel Yayınları. BARTHES. André. Son Bakışta Aşk. U. Çağdaş Sinemanın Sorunları. Kitaplar: AB SEL. Sema R FAT). BARKA). II. (2000). Sistem Yayıncılık. Cengis T. ULUTEK N. (Çeviren: Nijat ÖZÖN). (1995).170 KAYNAKÇA 1. BAZIN. (1998). Görme Biçimleri. BERGER. Daniel. Merküri Yayıncılık. N.Ü. BAZIN. Ankara. André. ANDREW. Kitle Yayınları. (1993). (1989). (Çeviren: Nurdan GÜRB LEK). Sessiz Sinema. (Çev. Eskişehir: A. stanbul: Yapı Kredi Yayınları. AS LTÜRK. BENJAMIN. Roland. stanbul: Sistem Yayıncılık. M. Sinema Nedir? (Çeviren: brahim ŞENER). III. (1993). N. BYYO Yayınları. Robert (1992). (Çevirenler: Yalçın DEM R.

(1986). Edward. Yanılsama ve Gerçeklik. DMYTRYK. Oğuz ONARAN. Afa Yayıncılık. BONITZER. (1995). Çağını Sorgulayan Sinema. (1993). (1990). Gökhan. stanbul: Nisan Yayınları. DERMAN. (1992). Esra. BÜKER. 100 Yılın 100 Yönetmeni. (1991). Ankara: Değişim Ajans. Jean Claude. Michel. (Çeviren: Nilüfer GÜNGÖRMÜŞ). Metis Yayınları. (1986). Alımlama Göstergebilimi. Film Biçimi. (19??). (1973).: Hil Yayınları. (Çevirenler: Bertan ONARAN. DMYTRYK. stanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.S PAH OSLU. M. Ankara. Nilgün KAHRAMAN. Sinema Yazıları. (Çeviren: Mehmet H. BUNUEL. (Çeviren: lkay KURDAK). (1986). stanbul. stanbul: Bağlam Yayınları. Cinema Paradiso talyano.: Engin AYÇA). Sinemanın Gizli Dili. Sinema Dili Üzerine Yazılar. Sergey Mihailoviç. Ankara: TRT eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları: 8. Yurdanur SALMAN). Sergey Mihailoviç. BUDAK. Umberto. (Çev. (Çev. (Çev. Film Yapımı Yönetimi Tekniği. stanbul: Adam Yayınları. (Çeviren: Zafer ÖZDEN). BÜKER. EISENSTEIN. Sinema Sanatı. stanbul. FAINARU. stanbul: Varlık Yayınları. GEVG L . (Çeviren: Nilgün ŞARMAN). (1977). stanbul. Robert. (1985). ERDOĞAN. Sergey Mihailoviç. zmir: Sergi Yayınları. Muzaffer. Hans M. (1993). Sinematograf Üzerine Notlar. (1991). (Cevat ÇAPAN). Atilla. ECO. ERDOĞAN. stanbul: Nisan Yayınları. (Çeviren: zzet YASAR). Sergey Mihailoviç. Seçil. CARRIERE. (1980). (1995). (Çev. (1992). ERKMAN. Toward a Structural Psychology of Cinema. BRECHT. Photomontaj. Sinemada Yönetmenlik. (1996). stanbul: ? BRESSON. Göstergebilime Giriş. ( ngilizceden Çeviren: Esen TANIL). 8/5. Edward. Christopher. stanbul: Alan Yayıncılık. Dan. (1986). FELLINI. Şenol. EISENSTEIN. stanbul: Der Yayınları. Son Nefesim. Film ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramatürji. Marguerite. Jean-Luc Godard’ın Sinemasında Kadının Yeniden Sunumu. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Sinemayı Sanat Yapanlar. (1991). stanbul: Afa Yayınları. Deniz (1993). The Netherlands Printed. Bir Senaryo Yazmak. stanbul: Ayrıntı Yayınları. Lon. Edebiyat Kuramı. Carlos Saura. stanbul: Remzi Kitabevi. Sinema Kitabı. Füsun ANT). DMYTRYK. Fatma. Hiroşima Sevgilim. Theo Angelopoulos. Sinema Yazıları. Umberto. Sinemada Anlam Yaratma. Adem. (1974). DORSAY. Film Duyumu. BÜKER. EISENSTEIN. (2006). Bir Quentin Tarantino Kitabı. EISENSTEIN. (Çev. stanbul: Payel Yayınları.. (Çeviren: Mustafa K. Günlük Yaşamdan Sanata. Gerçeker). Great Britain: Mouton Publishers. BÜKER. (2005). Seçil. DORSAY.. Bayrak Yayınları. stanbul: Es Yayınları. (1990). (Çeviren: Nijat ÖZÖN). Ankara: mge Kitabevi Yayınları.: Payel Yayınları. (1993). A. Atilla. Nezih (1992). DURAS. (1990). (2000). (Çeviren: Sema R FAT). Pascal. Sinemada Akımlar. Federico. (1989). Ankara: Kendi Yayını. (1999). (1985). (1985). stanbul: Afa Yayınları. CARROLL. (Çeviren: Kemal ATAKAY). Ayhan. stanbul: Ağaç Yayınları. Ali.Senaryo. Dost Kitabevi Yay. Sinemada Oyunculuk. . (Çeviren: Mehmet Harmancı). Sinema Kuramları. Seçil. Seçil. FRIZOT. Sinema Dersleri. (Çeviren: Levent Cinemre). ERKILIÇ. (1984). CHION. (1986). stanbul: Afa Yayınları. Bob. 100 Yılın 100 Filmi. CAUDWELL. Luis. EY KAN. Film Dili–Kuramsal ve Eleştirel Eğilimler. st. stanbul: Agora Kitaplığı. Michel. Atilla. Afa Yayınları. Kör Alan ve Dekadrajlar. stanbul: Remzi Kitabevi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Bertholt. DORSAY. stanbul: Kavram Yayınları. Edward.Ş. stamnbul: Payel Yayınları. Rekin TEKSOY). John. (1987). GENÇ. Ankara: Spot Yayınları. (Çevirenler: Simten Gündeş).171 B RYILDIZ.: Düzlem Yayınları. (1993). (Çeviren: Nijat ÖZÖN). EAGLETON.. Kent Basımevi. Doğan). st. EICHENLAUB. (1987). Ülkü UZUN). Nedret TANYOLAC). stanbul: Payel Yayınları. (2004). London: By Thames and Hudsen Ltd. (1985). (1992). FOSS. The Hague. Sinemada Kurgu. Terry. Görsel Algılama. ECO. st. stanbul: Afa Yayınları.

(1976). Versus yayınları. Sis . Film Yönetmek Üzerine. (1993). Alim Şerif. (1995). MART N. DUTTON printed in the U... Jay. (1989). (2008).: Aziz ÇALIŞLAR). Sinema Bir Şenliktir. (Çeviren: Hakan GÜR). ONARAN. stanbul: Yapı Kredi Yayınları. (Çeviren: Aziz ÇALIŞLAR). (1993). Anlatım Terimleri Sözlüğü. J. "Cehennemden Dönüş. stanbul: Remzi Kitabevi. (1993). (Çeviren: Yıldız GÖLÖNÜ). Jean-Luc. BÜYÜKERSEN. MACCANN. (1991). (1986). GODARD. Estetik ve Sanat Dersleri. BRAUDY. Moisses. Zülfü. Ford. GOMBRICH. David. stanbul: Metis Yayınları. NABOKOV. Ankara: mge Kitabevi. (1998). Film A Montage of Theories.. Schnitzer.H. Erol. Konvensiyonele Karşı Modernist Sinema. NICHOLS. Oğuz. (Çeviren: Ahmet CEMAL).. Agora Kitaplığı. California: Berkeley University of California Press. (Derleyen: Ertan YILMAZ). Richard Dyer. MAST. Godard Godard’ı Anlatıyor.. stanbul. N. GÖNEN. Fransız Sineması. M. Ankara: Dil Derneği. Yuriy M. Movies and Methods: An Anthology. L VANEL . Duhuldeki Deney. Film Theory and Criticism. Sergei Eisenstein (Essasin Film Theory Edited and Transleted). MASCELLI. Ankara. KÜFLÜ. Sabri. Eisenstein "Potemkin Zırhlısı". (1991). KINAY. Deneysel Sinemanın Kısa Tarihi. stanbul: Hil Yayınları. (2006). (1996). (Çevirenler: Fatih ÖZGÜVEN ve Nihat AKBULUT). (1998). Edebiyat Dersleri. LYNTON. Renoir. Ankara: mge Kitabevi.P. E. (Çev. Vladimir. GÜLER. Senaryo Yazımı. Paradoksal Sanat Sinema. Sanatın Toplumsal Tarihi. Alim Şerif. stanbul: Remzi Kitabevi.. New York: Oxsford University Press. (1986). Federico Fellini. William. stanbul.S. (1993). Modern Sanatın Öyküsü. Ara Güler’in Sinemacıları. KAGAN. GUIRUD. (Çeviren: Bedrettin CÖMERT). (Çeviren: Osman AKINAY). (1992). E. (Çeviren: Oğuz ÖZÜGÜL). Televizyonu Anlamak. Cahid. Beşir. Dizgi Baskı: Özal Matbaası. (Çeviren: Tevfik TURAN). (1992). Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat. Jean-Luc. Sanat Tarihi. LEYAD. Norbert. MUTLU.H. HOUSER. Mustafa. (1982). (1992). LOTMAN. Y. stanbul: Ada Yayınları. (1994). Metin. GOMBRICH. Devrim Sineması. Marshall COHEN. Vasili. (1994). Giovanni. KAL Ç. LUDA. (1990). Ankara: Gece Yayınları. Onat. GÖĞÜŞ. (1966). Erol. MAKAL. (1993). Film Form by M. stanbul: Logos Yayınları. letişim Sözlüğü.A. GRAZZINI. Sessiz Sinema Tarihi. stanbul: Remzi Kitabevi. Moisses. (Çeviren: Gülnur GÜVEN). M LLER. stanbul: Filiz Kititabevi. (Çeviren: Mehmet YALÇIN). in McMlı by Dennis Dobsen Ltd. stanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. GÖĞÜŞ. Ankara: Kitle Yayınları. (1997). Y. stanbul: DE Yayınları. Sinemaya Giriş. stanbul: Bilgi Yayınları. (Çeviren: Aykut Derman). (1952). stanbul: Remzi Kitabevi. Sinemanın 5 Temel Ögesi. Joseph V. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. (1995). Beşir.Senaryo. Ankara: Kitle Yayınevi. Ankara: Dil Derneği.DEM R. (1993). (1963). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ESEN). Olcay ÖNERTOY ve Ötekiler. Ankara: Doruk Yayınları. (1991). (Çevirenler: Cevat ÇAPAN ve Sadi ÖZ Ş). Ara. Ankara: Öteki Yayınevi. Pierre. KUTLAR. Bill. Sanat ve Yanılsama. ONARAN. Ahmet. L. (2007). (1994). (1988). Ferhan OĞUZKAN. IRGAT. Sanatın Öyküsü. Sanatta Zihinsellik Üstüne. Ankara: Ark Yayınevi. "Harp Esirler i". mge Kitabevi. stanbul: Hil Yayınları. . Sinema Estetiğinin Sorunları (Filmin Semiyotiğine Giriş). E. (Çeviren: Cüneyt AKALIN). MAMET. (1993). stanbul: Yapı Kredi Yayınları. stanbul: Can Yayınları. Yazın Terimleri Sözlüğü. Arnold. KANDINSKI. MUTLU. (Çev. KAGAN. (1986). Gerald. Ankara: Gündoğan Yayınları.172 GODARD. Göstergebilim.

Kaya. (Çeviren: Berke VARDAR). stanbul: Sander Yayınları. Mahmut Tali. Füsun ANT).: Güzin YAMANER). Televizyon Film Yapım Yöntemleri. Dilbilimin Temel Kavram ve lkeleri. Sinemada Estetik. (1992). (1985). SBF Yayınları. Orson Welles . (Çeviren: Fisun DEM R). M. Vsevolod Illarionoviç. Nermi. Tali. ÖNGÖREN. (1992). stanbul: Yapı Kredi Yayınları. Ş. (1996). stanbul: Bilgi Yayınları. Mehmet. stanbul. stanbul. (Çev. stanbul: Remzi Kitabevi. Gavin MILLER. Sovyet Sineması. S NEMA Uygulayımı-Sanatı-Tarihi. (1994). (1993). Tali.Her Yana Saldırıyorum. zmir: leri Kitabevi. TASSONE. (1988). (Çev. Ankara: Arena Yayınları. Füsun ANT). PARKAN. Charles Thomas. . (Çeviren: Begüm KOVULMAZ). ÖZDOĞRU. (1975). VOLOŞINOV. (1976). Nijat. (1985). (2004). Gösterimlerin Çözümlemesi – Tiyatro. (1993). (2002). ŞENSILAY). RIFAT. (1972). (Çeviren: Ahmet T. TUNALI. ÖZÖN. Marksizm ve Dil Felsefesi. Pelin. Paul. stanbul: Multilingual. stanbul: Ayrıntı Yayınları. Fellini ve Bergman Sinemasını Anlatıyor. RIFAT. PASOLINI. (1969). stanbul: Evrensel Basım Yayın. Vlada. UYGUR. (1995). Kültür Kuramı. PAVIS. Cemal ENER). Dost Kitabevi Yay. Genel Dilbilim Dersleri. (1993). Hepimiz Tehlikedeyiz. Sanatın Görsel Dili. stanbul: Düzlem Yay. Ankara: Gazeteciler Cemiyeti Yay. ÖNGÖREN. Ünsal. Brecht Estetiği ve Sinema. Minimalizm ve Sinema. (2000). Lars Von Trier. Mutlu. stanbul: Remzi Kitabevi. Nüket GÜZ. stanbul: Şehir Yayınları. Senaryo ve Yapım . Mehmet. stanbul: Hil Yayınevi. (1998). (Çev. (2000). Dans. Pier Paolo. (1990). Sezer. Televizyona Açı1an Pencere.. ÖZSEZG N. Sinema Estetiği ve Godard. VARDAR. Nijat. Ferdinand de. Mario. VARDAR. Rainer Uerner Fassbinder . Es Yayınları. (2006). stanbul: Hil Yayınları. Çağdaş Fantazya. smail. (Hazırlayan: Hasan AYDIN). Sinema Sanatı. Karel. Ankara: Öteki Yayınları. TANSUĞ. (1997). V.III. Sinema Tarihi (Ülke Sinemaları). Ankara: Birey ve Toplum Yayınları. Film Editing. Alp Ofset. (Çeviren: brahim ŞENER). Jack. Veysel Günay-Işığın Peşinde. (2001). stanbul: Gerçek Yayınevi. SAUSSURE. PUDOVKIN. Ankara: A. XX. Antonioni. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Agora Kitaplığı. Hans Gunther. Ankara: Ayko Yayınevi. ÖZÖN. (Çev. Gösterge Avcıları. Tali. Kitap.Ş. Homo Semioticus. (Çev. Berke. (Çeviren: Şehsuvar AKTAŞ). 100 Soruda Sinema Sanatı. stanbul: ABC Kitabevi A. SAMUELS. (1993). EROL). Andrey (1992). stanbul: Alan Yayınları ÖNGÖREN. PETRIC. TARKOVSKI. Ankara: Dost Kitabevi. VINCENTI. Felsefenin Işığında Modern Resim. Berke. stanbul: Düzlem Yayınları. stanbul: Alan Yayınları. TARKOVSKI. Andrew. (Çeviren: Ergun AKÇA. (1993). Diziga Vertov Sinemada Konstrüktivizm. Afşar. Ankara: Bilgi Yayınevi. PEZZELLA. Mim. T MUÇ N. Truffaut. Gerçekçi Düşünce Gerçekçi Sanat – Denemeler. Sinemanın Temel lkeleri. (1982). (1972). Aldo.II. ÖZÖN. (1985). Metin. ÖZÖN. (1996). Ankara: Gerçek Yayınevi. Sinema. Kitap. (2008). (Çeviren: Mehmet KÜÇÜK). (Çev. Nijat. stanbul: Afa Yayınları. Giorgio. Andrei. (1988). PLAKHOV. Patrice. (1966). REISZ. Engin AYCA). Nijat. New York: Avon Books A division of The Hearst Corporation. (Çeviren: Nijat ÖZÖN). PARKAN. Agora Kitaplığı. ÜLGÜRAY. Kadir YERC ).(1992). Interview with Film Directors. ROTHA. M.173 OSKAY. Ötekiler. (1998). RIFAT. Sinemanın Yüz Yılı. stanbul: Sistem Yayıncılık. PFLAUM. Mühürlenmiş Zaman. stanbul: Sergi Kitapçığı. Senaryo ve Yapım . stanbul: nsancıl Yayınları. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. (1984). Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş Kuramları. (1991). Mutlu. stanbul: Yapı Kredi Yayınları. stanbul: Yapı Kredi Yayınları. ÖNGÖREN. (1992). Mühürlenmiş Zaman. M.Yurttaş Kane. London and New York: The British Film Academy Focal Press Limited. stanbul. Mehmet.N. SARRIS. Akira Kurosawa. Yüzyıl Raporu. (1968). Ankara. stanbul: Afa Yayınları. STEVENSON.Ü. Andrey (2008).

Nisan. s. (1991). s. S. Oğuz. 4. DE SANTI. Metin. 7. (1992). Anklara: Gece Yayınları. Kurgu/Montaj Açısından Sinemanın Kendine Özgü Dili. zmir: Bahar Sayısı: 4. 308. stanbul: Adam Yayınları. Mehmet. Mihailoviç. 5-17. s. Artun. Gerçeklik ve Sinema. EISENTEIN. mgelerin Sisi. stanbul: Boyut Yayınları.Sinemacı Olmasaydım Papaz Olurdum. Kare Sinema Dergisi. s. Enis. AçıkDeniz. Tony. . stanbul. DERMAN. Godard-Bakış-Özgürlük. BATUR. (1993). Ve Sinema. S. Benim Seçemedikierim. Ve Sinema. Ertan. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Yıllığı (Ayrı Baskı). YALSIZUÇANLAR. Der. 10-15. Dil ve Sanat. Gelişim Sinema Dergisi. Werner Nekes. (2000). (1985) Martin Scorsese . 6. (1993). nsanlığın Mahrem Tarihi. (19??).si. Sinemada Göstergeler ve Anlam. s. Cristian Metz ile Sinema Göstergebilimi Üzerine. GÜRBÜZ. 25. Anadolu Ün. Nisan Kitap 2. 54-56. A Bout de Souffle . 1. Taylan. S. 1985. YERES.. EISENSTEIN. 2. 14. stanbul: Remzi Kitabevi. Yeni Sinema. 25. 26-29. Jean-Luc Godard (Derleme). 24-25. stanbul: S. 68-73. s. lhan KAB L. stanbul Es Yayınları. Heinrich. Sinematografik Biçimin Diyalektiği. Kare Sinema Dergisi. ZELDIN. Film Form and Feeling.Ve Sinema. (1975). Sinema-Şiir Notları: I. Ankara Uluslararası Film Festivali -Ankara'da Bir Şölen Başlıyor.. 7. Sözcükler ve Filmler.: S. ALTINSAY. stanbul: S. 19-20. (1985). ALTINSAY. Yalçın. 44-46. BAKKOTAR. 221-245. YET ŞKEN. stanbul: S. 1. (2007). 307. Ankara: S. Es Yayınları. (Çeviren: Yunus SALTUK). GARNET. K NEMA. Cengis Temuçin. s. s. Bir Pier Paolo Pasolini Kitabı. Sinema ve Ben. Rüya Sineması. Sergey Mihailoviç. ngiliz Sineması Üzerine Notlar. KUBRICK. (Çeviren: Hayrullah ÖRS). (1986). Antrakt. Estetiğin ABC. YAŞIN. Ankara: S. s. BÜKER. S. Savaş ve Savaş Sonrası Görünümleri. ALTINSAY. Deniz. s. Sinemasal. Kurgu Dergisi. ADANIR. 57-73. s. Seçil. s. Ank. (1995). 6. s. Publishers Harper and Row. Makaleler: AB SEL. (2000). Haziran. (1985). 1. (Çeviren: Füsun ANT). No: 1. AÇAR. Ekim. (1990). Çağdaş Sinema. YAVUZ. Türk Sinema Estetiği Üstüne Notlar. s. stanbul: z Yayınları. YALSIZUÇANLAR. 6-8. (1989). brahim. Auteur Kuram Üzerine. s. Can (Cengis T.. Dennis. 25. Filmsel Zamanın Yaratılmasında. s. Küçük Dev Adam Arthur Penn. 37-40.. S.Ve Godard'in Anlatıcı Olarak Fonksiyonları. S. (Çeviren: Gülenay BÖREKÇ ). AS LTÜRK. Kare Sinema Dergisi. Fassbinder’in Sinemasında Özdeşleşme. Mehmet. (1982). s. Kare Sinema Dergisi.. S. 1. Kitap 1. Peter.174 WAJDA. Sadık. (1995). Kitap 2. S. (Çev. (2006). DEM R. (1997). s. stanbul: S. (Çeviren: Elif ÖZSAYAR). (Çeviren: Zafer ARACAGÖK). Kinema. Milliyet Sanat Dergisi. Sanat Tarihinin Temel Kavramları. Theodore. stanbul: Metis Yayınları. WÖLFFLIN. Müge 1PL1K-CD. 57-62. No: 1. WOLLEN. (1990). stanbul: S. s. (1998). Kameranın çindeki Şair. Poeturka. brahim. Eleştirinin Gizli Yüzleri. stanbul: S. Haziran. (1993). 7-10. CRAWLEY. Ankara: Alkım Yayınları. 57-74. Pier Marco. (1993). (Çeviren: Sibel YÜCEL). Sinema Üzerine. (Çev. Yazın. stanbul: Afa Yayınları. Çizgilerin Dünyasından Beyazperdeye. 12-19. Hülya. VII. stanbul: Simavi Yay. 21-23. stanbul: Ayrıntı Yayınları. Deniz. S. Ve Sinema. Düş. (2000). Filmsel Araçların Zamanı Etkilemedeki Rolleri. brahim. Bir Michelangelo Antonioni Kitabı. Andrzej. Gelişim Sinema Dergisi. Şahin. Milliyet Sanat Dergisi. Riyal SUVAL) . ALTUĞ. Mayıs-Ekim. 1-21. YILMAZ. (1986). (1985). 5. (1960). 25. DERMAN. GÖNEN. 145-147. S. AÖF 1etşim Bil. AS LTÜRK). City College of New York. s. S. (1999). Sergei. (1985). Gökhan. Nilgün. Tay. Budala. 6-9. Sadık. 3. Artun. Ayşe ŞASA. DENITTO. 4. YERES. Ocak 1990. stanbul: Kırkambar Yayınları. s. YEN SEH RL OĞLU. Hilmi. Stanley. s.

8-9. TAMER. TANSUĞ. Gerçeküstücü Bunuel. Ve Sinema. 35-43. s. Sezer. 3. s. s. (1961). s. 2. S. (1986). Yeni Sinema (7. TANSUĞ. s. 25. (Çev. Yeni Sinema (7. ONARAN. 1961. Sanat). 36-37. 1. Cahiers du Cinema in English 6.Sinemasal Metinler . Sinema ve Obje II. Çocuklar Atlara Gülümserdi. Sanat).175 MARINETTI. 2. (1990). Tehlikeler ve Umutlar. ŞAH N. 5-9. Sibel YÜCEL). (1990). S. (1966). Şubat. 6-7. The Cinema of Poetry. (1961). Haluk. Kare Sinema Dergisi. 60-62. Sinema ve Obje I.. Gelişim Sinema. Oğuz. Sezer. PASOLINI. 1990. K NEMA. s. S. 2.Eller. . ÜLKÜ. stanbul: S. 12-15. S.T. Bruno Corra. S. (1985). Pier Paolo. s. F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful