Periyodik Sistemin Tarihçesi

Tarihsel süreç içinde elementler fiziksel ve kimyasal benzerliklerine göre birçok şekilde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalardan bazıları aşağıdadır. Triadlar ( üçlüler ) Kuralı : 1817- 1829 yılları arasında Johann W. Döbereiner, fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine benzer elementleri üçer elementten oluşan seriler halinde gruplandırdı. Buna göre Ca, Sr, Ba bir seriyi Li, Na, K başka bir seriyi ve Cl, Br, I diğer bir seriyi oluşturur. Triadlar kuralına göre, her seriyi oluşturan elementler benzer özelliklere sahiptir ve her serideki ikinci elementin atom ağırlığı , yaklaşık olarak diğer iki elementin atom ağırlıklarının aritmetik ortalamasına eşittir.

Oktavlar Yasası : 1863-1866 yılları arasında John A.R. Newlands’ın geliştirdiği
oktavlar yasasına göre ; elementler atom ağırlıklarının artışına göre sıralandıklarında , müzik notalarındaki oktavlar gibi , sekizinci element birinciye , dokuzuncu element ikinciye … özellik olarak benzer. Bu çalışmaların yanı sıra A.E. Bequyer De Chancourtois, elementleri ; atom kütleleri temelinde , fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre , bir silindir üzerindeki 16 sütuna yerleştirerek ilk basit periyodik sistemi oluşturmuştur.

elementleri atom kütlelerine göre sıraladığında . periyodik sisteminde bu elementlerin bir çok özelliğini tahmin edebilmiştir. . Mendeleev’ in önerdiği Periyodik yasaya göre . benzer elementler grup adı verilen dikey sütunlara yerleşir. 1869 yılında Julius Lothar Meyer ve Dimitri Mendeleev tarafından birbirlerinden habersiz olarak yapılmıştır. Atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında . Mendeleev . Mendeleev’ in düzenlediği Periyodik Sistemde . Örneğin . Mendeleev’ in hazırladığı Periyodik Sistemde henüz bulunmamış elementler için boşluklar bırakılmıştır. germanyum ( Ge ) ve galyum ( Ga ) elementleri henüz bulunmamış olmasına karşın Mendeleev . elementlerin düzenli tekrar eden özellikler gösterdiğini fark ederek bir periyodik yasa önerdi. elementlerin özelliklerinin periyodik olarak yinelendiğini göz önünde bulunduran Mendeleev .Mendeleev’ in Periyodik Sistemi : Elementlerin modern periyodik sınıflandırılması . Elementler atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında özelliklerindeki benzerlikler periyodik olarak yinelenir. Mendeleev tarafından öngörülmemiş olan asal gazlar da bulunduktan sonra Mendeleev’in periyodik sistemine uyum göstermiştir. skandiyum ( Sc ) . henüz bulunmamış elementlerin özellikleri ile ilgili olarak da doğru tahminlerde bulunabilmiştir.

atom kütlelerine ( kütle numaralarına ) göre dizilimleri sonucu belirli bir düzen gösteriğini varsayarak periyodik sistem oluşturmuştu. 1913’te Moseley’in X ışınları ile yaptığı deneylerde elementlerin atom numaralarını bulması ve bu atom numaralarının çekirdek yükü ( proton sayısı ) ile aynı olduğunu saptamasyla . Bugün kullanılan modern periyodik sistem .Modern Periyodik Sistem Mendeleev . Bunun üzerine Moseley. elementlerin atom kütlelerinin dışında başka bir özelliğe göre sıralanması gerektiği anlaşıldı. şeklinde yeniden tanımladı. . Ancak periyodik sistemin süreç içinde incelenmesiyle. elementlerin periyodik özelliklerinin. elementlerin atom numaralarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıktı. elementlerin artan atom numaralarına göre hazırlanmış olup 18 gruptan ( dikey sütun ) oluşur. Elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri artan atom numaralarının periyodik bir fonksiyonudur. periyodik yasayı . Moseley’in tanımladığı periyodik yasa bu gün kullanılan modern periyodik tablonun temelini oluşturur. periyodik sistemin .

periyot Başlangıç elementi 1H Bitiş Elementi Element Sayısı 2He 10Ne 18Ar 36Kr 2 8 8 18 3Li 11Na 19K 5. Toplam 7 periyot vardır. Periyot Numarası = En yüksek başkuantum sayısı=Yörünge sayısı=Temel enerji düzeyi sayısı Periyot 1.Periyodik tablodaki her bir yatay sıraya periyot adı verilir. soygazla sona erer. periyot 2. periyot 7. Her periyot metalle başlar. periyot 6. periyot 37Rb 55Cs 87Fr 54Xe 86Rn 18 32 26 ? . periyot 3. periyot 4.

Periyot 7.Periyot X 2. Periyot 4. Periyot 5. Periyot 3. Periyot 6.1. Periyot Atom numarası en küçük Y Atom numarası en büyük .

3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s22s22p4 1s22s22p5 .Aynı periyottaki elementler . en yüksek enerji düzeylerinde farklı sayıda elektron içerirler.

grup olarak belirtilir. gruplar A ve B olarak ayrılmaz. 8 tane A ve 8 tane B olmak üzere toplam 16 grup vardır. bunlara aile de denir. Aynı gruptaki elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine çok benzer olduğundan . Elementlerin kimyasal özellikleri proton sayısı ve elektron sayısı ( dizilimi ) ile ilgilidir. 8B grubu 3 kolon içerir.Periyodik tablodaki her dikey sütuna ( kolona ) Grup adı verilir. A ve B gruplarına göre 8A grubu ve 10B grubu olacak şekilde (3 tane 8B grubu bulunur ) adlandırılır. .  B gruplarına Yan gruplar denir. ………. 3.  A gruplarına Baş ( ana ) grup. Yaygın olarak kullanılan sistemde 8 tane A ve 8 tane B grubu olarak gruplar sınıflandırılmıştır. 2. Ancak IUPAC( Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği ) tarafından önerilen ve nisbeten yeni olan sistemde . . 1. . Her bir gruba 1 den başlayarak 18 e kadar grup numarası verilerek adlandırılır. ..ve 18. Gruplar iki şekilde adlandırılabilir.

2A 4Be 12Mg 20Ca 38Sr 56Ba 88Ra Elektron dağılımındaki son orbital . periyottan başlar . 3s2 …………. 6s2 …………. 7s2 ..periyot 2. periyot 4.…. 5s2 ………….. 4s2 …………. 2s2 ………….. Aynı baş( ana ) grupta bulunan elementlerin değerlik elektronları sayısı ( en yüksek enerji düzeylerindeki elektron sayısı) aynı olduğundan ( 2He hariç ) benzer kimyasal ve fiziksel özellik gösterirler. periyot 3.1A 1... Periyot 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B B grubu elementleri ( Geçiş elementleri ) 4.

2A grubu elementleri s2 ile biter. IA 3Li 1A 1s22s1 11Na 19K II A 4Be 1s2 2s2 12Mg Ne] 3s2 20Ca Elektron dağılımı . Aynı gruptaki elementlerin elektron dizilimi birbirine benzer. 1A grubu elementleri s1 .Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronlarının dizilimleri aynı olduğundan aynı gruptaki elementler kimyasal olaylarda benzer şekilde davranırlar. Fiziksel özellikleri ise grup içerisinde kademeli olarak değişir. ( 2He hariç ) [10Ne] 3s1 [ [18Ar] 4s1 37Rb [18Ar] 4s2 38Sr [36Kr] 5s1 55Cs [36Kr] 5s2 56Ba [54Xe] 6s1 87Fr [54Xe] 6s2 88Ra [86Rn] 7s1 [86Rn] 7s2 .

.

.

.

.

.

. d ve f şeklinde dört bloka ayrılırlar.  s ve p bloku elementleri A gruplarını. 5f orbitali ile bitenlere ise aktinitler denir. p. Temel haldeki elektron dağılımı 4f orbitali ile bitenlere lantanitler. Buna göre elementler s. İç geçiş elementleri ikiye ayrılır. d bloku elementleri B gruplarını oluşturur. Elektron dağılımı d ile biten elementler d bloku. Elektron dağılımı f ile biten elementler f blokunda yer alırlar. d bloku elementlerine Geçiş elementleri de denir. f bloku elementlerine ise İç geçiş elementleri denir . ektron dağılımlarındaki son orbitallerine göre de gruplandırılabilir.Periyodik tablodaki elementler . Elektron dağılımı s ile biten elementler s bloku. Elektron dağılımı p ile biten elementler p bloku .

s bloku 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s iç Geçiş elementleri 4f f bloku p bloku 1s d bloku Geçiş elementleri 3d 4d 5d 2p 3p 4p 5p 6p Lantanitler Aktinitler 5f .

elementlerin periyodik sistemdeki grubu dış katman elektron dizilimi tarafından belirlenir. Elektron dizilimi s ve p orbitalleri ile biten elementler Ana grup ( A grubu ) d ve f ile biten elementler yan grup ( B grubu ) elementleridir.Elektron Dizilimi – Grup ilişkisi Değerlik elektron sayıları elementlerin kimyasal özelliklerini belirler.  Dış katman elektron dizilimleri aynı olan elementler aynı grupta yer alır. Bu nedenle . ( He un değerlik elektron sayısı (2 ) grup numarasına ( 8A ) eşit değildir ) .  Baş grup elementlerinin grup numarası değerlik elektron sayısına eşittir.

periyot 8 A Grubu 2.periyot 1 A grubu 2. periyot 1 A grubu 1.periyot 2 A grubu IV A s2P2 VA S2P3 VIA S2P4 VIIA S2P5 VIIIA S2P6 ( Ametal ) 2He:1s 2 ( Soygaz ) 3 Li: 1s2 2s1 4Be: 1s2 2s2 5B : 1s2 2s2 2p1 2.A Grupları IA S1 1H: 1s1 IIA S2 IIIA S2P1 1.periyot 3 A grubu .

6C: 7N: 8O: 9F: 10 Ne : 11Na: 12Mg : 13Al : 14Si : 15 P : 16 S: 17Cl : 18 Ar : 19K: 20Ca : .Örnek : Aşağıda verilen elementlerin periyot ve gruplarını belirleyiniz.

B grupları III B IV B VB VIB VIIB VIIIB IB IIB s 2 d1 s 2 d2 s 2 d3 s 2d 4 s 2 d5 s2 d 6 s2 d 7 s2 d 8 s 2 d9 s2d10 21Sc: [ 18Ar] 4s2 3d1 4. periyot 3B grubu 4. periyot 5B grubu . periyot 4B grubu 22Ti : [ 18Ar] 4s2 3d2 23V: [ 18Ar] 4s2 3d3 4.

24Cr : : 25Mn 26Fe 27Co 28Ni: 29Cu: 30Zn : : : .Aşağıdaki elementlerin periyot ve gruplarını bulunuz.

periyot IB grubu 30Zn : [ 18Ar] 4s2 3d10 4. periyot 8B grubu 29Cu: [ 18Ar] 4s1 3d10 4. periyot 6B grubu 25Mn : [ 18Ar] 4s2 3d5 4. periyot 8B grubu 28Ni: [ 18Ar] 4s2 3d8 4. periyot 7B grubu 26Fe : [ 18Ar] 4s2 3d6 4.Çözüm : 24Cr : [ 18Ar] 4s1 3d5 4. periyot IIB grubu . periyot 8B grubu 27Co : [ 18Ar] 4s2 3d7 4.

Örnek : Aşağıdaki elementlerden hangisinin periyodik sistemdeki bloku yanlış verilmiştir ? Element Blok a) b) c) d) e) 2He 5B 23V 30Zn 57La s p d s f .

Çözüm : Element a) b) c) d) e) 2He 1s2 s bloku 5B 23V 30Zn 57La 1s2 2s2 2p1 [ 18Ar] 4s2 3d3 [ 18Ar] 4s2 3d10 [54Xe] 6s2 4f1 p bloku D bloku D bloku f bloku Cevap D .

Örnek : Aşağıda bazı gruplar ve bulundukları bloklar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Grup a) b) c) d) e) 7A 3A B grupları Lantanitler İç geçiş metalleri Blok p s d f f .

Çözüm : a) b) c) d) e) Grup 7A 3A B grupları Lantanitler İç geçiş metalleri Blok S2 P 5 S2P1 p Bloku p Bloku d bloku f bloku f bloku .

Kobalt ( Cobalt ) için Co sembolü kullanılır. .bu harfler her zaman büyük harfle yazılır. Örneğin . ikinci harf küçük yazılır. bakır ( cuprum ) için Cu . baş harfin yanında ikinci bir harf daha kullanılır. Bazı elementlerin Latince ya da İngilizce adının baş harfleri sembol olarak seçilmiştir. Potasyum ( kalium ) için K sembolü kullanılır.Elementlerin Ad ve Sembolleri Elementler sembollerle gösterilir Element sembolleri yazılırken genellikle elementin latince ya da ingilizce adından yararlanılır. Örneğin . Azot ( nitrojen ) için N. Bu durumda birinci harf büyük. Adları aynı harfle başlayan elementler için .

Elementin adı Aktinyum Alüminyum Altın Sembolü Ac Al Au Elementin adı Gümüş Helyum Hidrojen Sembolü Ag He H Elementin adı Nikel Oksijen Palladyum Sembo lü Ni O Pd Antimon Argon Arsenik Astatin Sb Ar As At İndiyum İyot Kadmiyum Kalay In I Cd Sn Platin Plüton Polonyum Potasyum Pt Pu Po K Azot Bakır Baryum Berilyum N Cu Ba Be Kalsiyum Karbon Ksenon Klor Ca C Xe Cl Radyum Radon Rubidyum Selenyum Ra Rn Rb Se Bizmut Bor Brom Cıva Bi B Br Hg Kobalt Krom Kripton Kurşun Co Cr Kr Pb Seryum Sezyum Silisyum Skandiyum Ce Cs Si Sc .