P. 1
1 .Periyodik sistemin Tarihesi

1 .Periyodik sistemin Tarihesi

|Views: 106|Likes:
Yayınlayan: utku495

More info:

Published by: utku495 on Aug 09, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

Periyodik Sistemin Tarihçesi

Tarihsel süreç içinde elementler fiziksel ve kimyasal benzerliklerine göre birçok şekilde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalardan bazıları aşağıdadır. Triadlar ( üçlüler ) Kuralı : 1817- 1829 yılları arasında Johann W. Döbereiner, fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine benzer elementleri üçer elementten oluşan seriler halinde gruplandırdı. Buna göre Ca, Sr, Ba bir seriyi Li, Na, K başka bir seriyi ve Cl, Br, I diğer bir seriyi oluşturur. Triadlar kuralına göre, her seriyi oluşturan elementler benzer özelliklere sahiptir ve her serideki ikinci elementin atom ağırlığı , yaklaşık olarak diğer iki elementin atom ağırlıklarının aritmetik ortalamasına eşittir.

Oktavlar Yasası : 1863-1866 yılları arasında John A.R. Newlands’ın geliştirdiği
oktavlar yasasına göre ; elementler atom ağırlıklarının artışına göre sıralandıklarında , müzik notalarındaki oktavlar gibi , sekizinci element birinciye , dokuzuncu element ikinciye … özellik olarak benzer. Bu çalışmaların yanı sıra A.E. Bequyer De Chancourtois, elementleri ; atom kütleleri temelinde , fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre , bir silindir üzerindeki 16 sütuna yerleştirerek ilk basit periyodik sistemi oluşturmuştur.

benzer elementler grup adı verilen dikey sütunlara yerleşir. Örneğin . henüz bulunmamış elementlerin özellikleri ile ilgili olarak da doğru tahminlerde bulunabilmiştir. Mendeleev’ in önerdiği Periyodik yasaya göre . elementleri atom kütlelerine göre sıraladığında . Mendeleev tarafından öngörülmemiş olan asal gazlar da bulunduktan sonra Mendeleev’in periyodik sistemine uyum göstermiştir.Mendeleev’ in Periyodik Sistemi : Elementlerin modern periyodik sınıflandırılması . Mendeleev’ in hazırladığı Periyodik Sistemde henüz bulunmamış elementler için boşluklar bırakılmıştır. Mendeleev . 1869 yılında Julius Lothar Meyer ve Dimitri Mendeleev tarafından birbirlerinden habersiz olarak yapılmıştır. germanyum ( Ge ) ve galyum ( Ga ) elementleri henüz bulunmamış olmasına karşın Mendeleev . periyodik sisteminde bu elementlerin bir çok özelliğini tahmin edebilmiştir. Mendeleev’ in düzenlediği Periyodik Sistemde . Atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında . . elementlerin özelliklerinin periyodik olarak yinelendiğini göz önünde bulunduran Mendeleev . skandiyum ( Sc ) . elementlerin düzenli tekrar eden özellikler gösterdiğini fark ederek bir periyodik yasa önerdi. Elementler atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında özelliklerindeki benzerlikler periyodik olarak yinelenir.

.Modern Periyodik Sistem Mendeleev . elementlerin atom kütlelerinin dışında başka bir özelliğe göre sıralanması gerektiği anlaşıldı. atom kütlelerine ( kütle numaralarına ) göre dizilimleri sonucu belirli bir düzen gösteriğini varsayarak periyodik sistem oluşturmuştu. Ancak periyodik sistemin süreç içinde incelenmesiyle. 1913’te Moseley’in X ışınları ile yaptığı deneylerde elementlerin atom numaralarını bulması ve bu atom numaralarının çekirdek yükü ( proton sayısı ) ile aynı olduğunu saptamasyla . Bugün kullanılan modern periyodik sistem . elementlerin artan atom numaralarına göre hazırlanmış olup 18 gruptan ( dikey sütun ) oluşur. periyodik sistemin . periyodik yasayı . elementlerin periyodik özelliklerinin. elementlerin atom numaralarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıktı. Moseley’in tanımladığı periyodik yasa bu gün kullanılan modern periyodik tablonun temelini oluşturur. şeklinde yeniden tanımladı. Bunun üzerine Moseley. Elementlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri artan atom numaralarının periyodik bir fonksiyonudur.

periyot 7. periyot 37Rb 55Cs 87Fr 54Xe 86Rn 18 32 26 ? . periyot Başlangıç elementi 1H Bitiş Elementi Element Sayısı 2He 10Ne 18Ar 36Kr 2 8 8 18 3Li 11Na 19K 5. Toplam 7 periyot vardır. soygazla sona erer. periyot 4. periyot 3. periyot 6. Her periyot metalle başlar. Periyot Numarası = En yüksek başkuantum sayısı=Yörünge sayısı=Temel enerji düzeyi sayısı Periyot 1. periyot 2.Periyodik tablodaki her bir yatay sıraya periyot adı verilir.

Periyot X 2. Periyot 4. Periyot 6. Periyot 3. Periyot 5. Periyot Atom numarası en küçük Y Atom numarası en büyük . Periyot 7.1.

3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s22s22p4 1s22s22p5 .Aynı periyottaki elementler . en yüksek enerji düzeylerinde farklı sayıda elektron içerirler.

A ve B gruplarına göre 8A grubu ve 10B grubu olacak şekilde (3 tane 8B grubu bulunur ) adlandırılır. 8B grubu 3 kolon içerir. Yaygın olarak kullanılan sistemde 8 tane A ve 8 tane B grubu olarak gruplar sınıflandırılmıştır. . gruplar A ve B olarak ayrılmaz.Periyodik tablodaki her dikey sütuna ( kolona ) Grup adı verilir. . Gruplar iki şekilde adlandırılabilir. Ancak IUPAC( Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği ) tarafından önerilen ve nisbeten yeni olan sistemde . Elementlerin kimyasal özellikleri proton sayısı ve elektron sayısı ( dizilimi ) ile ilgilidir. bunlara aile de denir. Aynı gruptaki elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine çok benzer olduğundan . 2. .  A gruplarına Baş ( ana ) grup. ……….. grup olarak belirtilir. 1. 8 tane A ve 8 tane B olmak üzere toplam 16 grup vardır.  B gruplarına Yan gruplar denir. 3. Her bir gruba 1 den başlayarak 18 e kadar grup numarası verilerek adlandırılır.ve 18. .

2A 4Be 12Mg 20Ca 38Sr 56Ba 88Ra Elektron dağılımındaki son orbital .periyot 2. periyottan başlar .. periyot 3. periyot 4.…. 6s2 …………. 7s2 ..1A 1. 4s2 …………... 3s2 …………. 5s2 …………. Periyot 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B B grubu elementleri ( Geçiş elementleri ) 4. 2s2 ………….. Aynı baş( ana ) grupta bulunan elementlerin değerlik elektronları sayısı ( en yüksek enerji düzeylerindeki elektron sayısı) aynı olduğundan ( 2He hariç ) benzer kimyasal ve fiziksel özellik gösterirler.

1A grubu elementleri s1 . Aynı gruptaki elementlerin elektron dizilimi birbirine benzer. 2A grubu elementleri s2 ile biter.Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronlarının dizilimleri aynı olduğundan aynı gruptaki elementler kimyasal olaylarda benzer şekilde davranırlar. IA 3Li 1A 1s22s1 11Na 19K II A 4Be 1s2 2s2 12Mg Ne] 3s2 20Ca Elektron dağılımı . ( 2He hariç ) [10Ne] 3s1 [ [18Ar] 4s1 37Rb [18Ar] 4s2 38Sr [36Kr] 5s1 55Cs [36Kr] 5s2 56Ba [54Xe] 6s1 87Fr [54Xe] 6s2 88Ra [86Rn] 7s1 [86Rn] 7s2 . Fiziksel özellikleri ise grup içerisinde kademeli olarak değişir.

.

.

.

.

.

p. . ektron dağılımlarındaki son orbitallerine göre de gruplandırılabilir. Elektron dağılımı s ile biten elementler s bloku. 5f orbitali ile bitenlere ise aktinitler denir. d bloku elementlerine Geçiş elementleri de denir. Buna göre elementler s.  s ve p bloku elementleri A gruplarını.Periyodik tablodaki elementler . Elektron dağılımı d ile biten elementler d bloku. İç geçiş elementleri ikiye ayrılır. d ve f şeklinde dört bloka ayrılırlar. d bloku elementleri B gruplarını oluşturur. Temel haldeki elektron dağılımı 4f orbitali ile bitenlere lantanitler. Elektron dağılımı f ile biten elementler f blokunda yer alırlar. f bloku elementlerine ise İç geçiş elementleri denir . Elektron dağılımı p ile biten elementler p bloku .

s bloku 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s iç Geçiş elementleri 4f f bloku p bloku 1s d bloku Geçiş elementleri 3d 4d 5d 2p 3p 4p 5p 6p Lantanitler Aktinitler 5f .

elementlerin periyodik sistemdeki grubu dış katman elektron dizilimi tarafından belirlenir.  Baş grup elementlerinin grup numarası değerlik elektron sayısına eşittir. ( He un değerlik elektron sayısı (2 ) grup numarasına ( 8A ) eşit değildir ) .Elektron Dizilimi – Grup ilişkisi Değerlik elektron sayıları elementlerin kimyasal özelliklerini belirler. Elektron dizilimi s ve p orbitalleri ile biten elementler Ana grup ( A grubu ) d ve f ile biten elementler yan grup ( B grubu ) elementleridir.  Dış katman elektron dizilimleri aynı olan elementler aynı grupta yer alır. Bu nedenle .

periyot 3 A grubu .periyot 2 A grubu IV A s2P2 VA S2P3 VIA S2P4 VIIA S2P5 VIIIA S2P6 ( Ametal ) 2He:1s 2 ( Soygaz ) 3 Li: 1s2 2s1 4Be: 1s2 2s2 5B : 1s2 2s2 2p1 2. periyot 8 A Grubu 2.A Grupları IA S1 1H: 1s1 IIA S2 IIIA S2P1 1. periyot 1 A grubu 1.periyot 1 A grubu 2.

Örnek : Aşağıda verilen elementlerin periyot ve gruplarını belirleyiniz. 6C: 7N: 8O: 9F: 10 Ne : 11Na: 12Mg : 13Al : 14Si : 15 P : 16 S: 17Cl : 18 Ar : 19K: 20Ca : .

periyot 5B grubu .B grupları III B IV B VB VIB VIIB VIIIB IB IIB s 2 d1 s 2 d2 s 2 d3 s 2d 4 s 2 d5 s2 d 6 s2 d 7 s2 d 8 s 2 d9 s2d10 21Sc: [ 18Ar] 4s2 3d1 4. periyot 4B grubu 22Ti : [ 18Ar] 4s2 3d2 23V: [ 18Ar] 4s2 3d3 4. periyot 3B grubu 4.

Aşağıdaki elementlerin periyot ve gruplarını bulunuz. 24Cr : : 25Mn 26Fe 27Co 28Ni: 29Cu: 30Zn : : : .

periyot 7B grubu 26Fe : [ 18Ar] 4s2 3d6 4. periyot IIB grubu . periyot 8B grubu 28Ni: [ 18Ar] 4s2 3d8 4. periyot 8B grubu 27Co : [ 18Ar] 4s2 3d7 4. periyot IB grubu 30Zn : [ 18Ar] 4s2 3d10 4. periyot 6B grubu 25Mn : [ 18Ar] 4s2 3d5 4. periyot 8B grubu 29Cu: [ 18Ar] 4s1 3d10 4.Çözüm : 24Cr : [ 18Ar] 4s1 3d5 4.

Örnek : Aşağıdaki elementlerden hangisinin periyodik sistemdeki bloku yanlış verilmiştir ? Element Blok a) b) c) d) e) 2He 5B 23V 30Zn 57La s p d s f .

Çözüm : Element a) b) c) d) e) 2He 1s2 s bloku 5B 23V 30Zn 57La 1s2 2s2 2p1 [ 18Ar] 4s2 3d3 [ 18Ar] 4s2 3d10 [54Xe] 6s2 4f1 p bloku D bloku D bloku f bloku Cevap D .

Örnek : Aşağıda bazı gruplar ve bulundukları bloklar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Grup a) b) c) d) e) 7A 3A B grupları Lantanitler İç geçiş metalleri Blok p s d f f .

Çözüm : a) b) c) d) e) Grup 7A 3A B grupları Lantanitler İç geçiş metalleri Blok S2 P 5 S2P1 p Bloku p Bloku d bloku f bloku f bloku .

bakır ( cuprum ) için Cu . Potasyum ( kalium ) için K sembolü kullanılır. Kobalt ( Cobalt ) için Co sembolü kullanılır.bu harfler her zaman büyük harfle yazılır. Bu durumda birinci harf büyük. Örneğin . baş harfin yanında ikinci bir harf daha kullanılır. Örneğin . Bazı elementlerin Latince ya da İngilizce adının baş harfleri sembol olarak seçilmiştir.Elementlerin Ad ve Sembolleri Elementler sembollerle gösterilir Element sembolleri yazılırken genellikle elementin latince ya da ingilizce adından yararlanılır. ikinci harf küçük yazılır. Azot ( nitrojen ) için N. Adları aynı harfle başlayan elementler için . .

Elementin adı Aktinyum Alüminyum Altın Sembolü Ac Al Au Elementin adı Gümüş Helyum Hidrojen Sembolü Ag He H Elementin adı Nikel Oksijen Palladyum Sembo lü Ni O Pd Antimon Argon Arsenik Astatin Sb Ar As At İndiyum İyot Kadmiyum Kalay In I Cd Sn Platin Plüton Polonyum Potasyum Pt Pu Po K Azot Bakır Baryum Berilyum N Cu Ba Be Kalsiyum Karbon Ksenon Klor Ca C Xe Cl Radyum Radon Rubidyum Selenyum Ra Rn Rb Se Bizmut Bor Brom Cıva Bi B Br Hg Kobalt Krom Kripton Kurşun Co Cr Kr Pb Seryum Sezyum Silisyum Skandiyum Ce Cs Si Sc .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->