Ulaşım Türleri Kara Ulaşımı: Türkiye özel konumu nedeniyle Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ana yollar üzerinde

yer almaktadır. Türkiye’de kara ulaşımı karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Karayolu: Karayolu ulaşımının önem kazanması ve gelişmesi 1950’li yıllarda başlamıştır. Karayolu ulaşımındaki gelişmeler özellikle son yıllarda hız kazanmıştır. Bu gelişme karayolu taşımacılığının daha hızlı olmasına ve en ücra yerlere karayolu ile ulaşım olanağının bulunmasına bağlıdır. Demiryolu: Ülkemizdeki ilk demiryolları Osmanlılar döneminde yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryoluna daha fazla önem verilmiş ve demiryolları ulusallaştırılmıştır. Demiryolu hem önemli kentleri birbirine bağlaması hem de Anadolu’yu çevreleyen denizlerle bağlantıyı sağlaması nedeniyle büyük önem taşır. Ancak ülkemizde demiryolu taşımacılığı yavaş olması nedeniyle karayolu taşımacılığı ile rekabet edemez. Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan ulaşım yolu karayollarıdır. Nedeni karayollarının en ücra yerlere kadar ulaşması ve ulaşımın daha hızlı yapılabilmesidir. Hava Ulaşımı: Türkiye’de sivil havacılık 1933’ten sonra gelişmeye başlamıştır. Diğer ulaşım türlerine göre daha hızlıdır. Havayolu ile her yere ulaşılamadığından ekonomik değildir. Birçok ülkeye uçak seferleri bulunmasına karşın, hava ulaşımı yeterince gelişmemiştir. Deniz Ulaşımı: Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarımada özelliği taşımaktadır. Bu nedenle denizyolu ulaşımı bakımından elverişli koşullara sahiptir. Deniz taşımacılığı demiryolu ulaşımı gibi ekonomik bir taşımacılıktır. Son yıllarda deniz ticaret filomuzun deniz ticaretindeki payı % 30’a ulaşmıştır. Önemli Limanlar: Bir kıyı kentinin liman olarak gelişmesi ardelinin büyüklüğüne, bölgedeki ürünlerin zenginliğine ve ardeli ile olan ulaşım kolaylığına bağlıdır. Önemli liman kentlerimiz, Mersin, İstanbul, İzmir, İzmit, İskenderun, Trabzon, Zonguldak, Bandırma ve Antalya’dır. Konya’da n Ankara Antalya Erzurum İstanbul Trabzon KARAYOLU Gidilir Gidilir Gidilir Gidilir Gidilir Ekonom ik Ekonom ik Ekonom ik Ekonom ik Ekonom ik DEMİRYOLU Gidilir Gidilem ez Gidilir Gidilir Gidilir Ekonom ik Ekonom ik Ekonom ik Ekonom ik HAVAYOLU Gidilir Gidilir Gidilir Gidilir Gidilir Süre Süre Süre Süre Süre DENİZYOLU Gidilem ez Gidilem ez Gidilem ez Gidilem ez Gidilem ez

Buradan İstanbul’a gitmek için önce Antalya’ya karayolu ile giderek denizyolu ile İstanbul’a aktarma yapılabilir. Buradan Ankara’ya gitmek için karayolu kullanılabilir.

Buradan Antalya’ya gitmek için havayolu kullanılabilir. Buradan Erzurum’a gitmek için önce Ankara’ya havayolu ile giderek demiryolu ile Erzurum’a aktarma yapılabilir. Buradan Trabzon’a gitmek için önce Ankara’ya havayolu ile giderek Erzurum’a demiryolu ile giderek oradan da Trabzon’a karayolu ile giderek aktarma yapmış oluruz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful