EK-1

SÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI 2009–2010 ÖĞRETİM YILI

1. SINIF KODU I. YARIYIL DERSİN ADI
Türkçe-I: Yazılı Anlatım Genel Matematik Bilgisayar I Eğitim Bilimine Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Yabancı Dil I (İngilizce) Yabancı Dil I (Almanca) Yabancı Dil I (Fransızca)

T 2 4 2 3 2 3 3 3

U 0 2 2 0 0 0 0 0 18

K 2 5 3 3 2 3 3 3

KODU

II. YARIYIL DERSİN ADI
Geometri Türkçe II: Sözlü Anlatım Soyut Matematik Bilgisayar II Eğitim Psikolojisi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Yabancı Dil II (İngilizce) Yabancı Dil II (Almanca) Yabancı Dil II (Fransızca)

T 3 2 3 2 3 2 3 3 3

Kredi III. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir I Fizik I Analiz I Bilimsel Araştırma Yöntemleri Öğretim İlke ve Yöntemleri GK. Seç I:

Kredi 2. SINIF IV. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir II Fizik II Analiz II Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı A. Seç I:

U 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19

K 3 2 3 3 3 2 3 3 3

KODU

T 3 4 4 2 3 3

U 0 0 2 0 0 0

K 3 4 5 2 3 3

KODU

T 3 4 4 2 2

U 0 0 2 2 0

K 3 4 5 3 2

Kredi V. YARIYIL DERSİN ADI
Cebire Giriş İstatistik ve Olasılık I Analitik Geometri I Analiz III Bilim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri I MB. Seç. I:

20 3. SINIF

Kredi VI. YARIYIL DERSİN ADI
İstatistik ve Olasılık II Diferansiyel Denklemler Analitik Geometri II Ölçme ve Değerlendirme Türk Eğitim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri II Topluma Hizmet Uygulamaları

17

KODU

T 3 2 3 3 2 2 2

U 0 2 0 0 0 2 0

K 3 3 3 3 2 3 2

KODU

T 2 4 3 3 2 2 1

U 2 0 0 0 0 2 2

K 3 4 3 3 2 3 2

Kredi VII. YARIYIL DERSİN ADI
Elemanter Sayı Kuramı Matematik Tarihi Rehberlik Okul Deneyimi Sınıf Yönetimi Özel Eğitim A.Seç II:

19 4. SINIF

Kredi VIII. YARIYIL DERSİN ADI
Öğretmenlik Uygulaması Matematik Felsefesi Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB Seç II: GK Seç II:

20

KODU

T 3 2 3 1 2 2 3

Kredi

U 0 0 0 4 0 0 0 18

K 3 2 3 3 2 2 3

KODU

T 2 2 2 3 3

U 6 0 0 0 0

K 5 2 2 3 3

Kredi TOPLAM KREDİ

15 146

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi

2000. öznel anlatım. [Ve Diğ. kâğıt düzeni).2001. haber. yazınsal metinler). Genel Matematik: Çözümlü. 1 Yardımcı Ders Kitapları    . 2008. trigonometrik fonksiyonlar. konunun sınırlandırılması.Durmuş Bozkurt. bilgilendirici metinler (dilekçe. örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. polinomlar. 2001. paragraf türleri (giriş-gelişmesonuç paragrafları). Temel Ve Genel Matematik /H. mektup.İstanbul: Beta Basim Dağıtım. hiperbolik fonksiyonlar.Mustafa Cemiloğlu-Aktüel Yayinlari. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi. Hilmi Hacisalihoğlu. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım. Fonksiyonların grafikleri. rasyonel fonksiyonlar. Ü.2000. Ders Kitabı:  Genel Matematik 1 :Fen Ve Mühendislik Bilimleri İçin . karar.. çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. kabul edilebilirlik.].Y.Konya :S. Alıştırmalı . Basımevi. metin olma koşulları (bağlaşıklık.gündüz Eğitim Ve Yay. Fonksiyon kavramı. nesnel anlatım.Durmuş Bozkurt. Yardımcı Ders Kitapları   Genel Matematik (4 . bir metnin özetini ve planını çıkarma. resmi yazılar. bilgisellik. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler.. yazma planı hazırlama. bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler. Ağça. Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler. Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım Ve Anlatım Teknikleri Öğretimi.EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma.2003.Ankara :[Y. Karmaşık sayılar ve özellikleri. yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. durumsallık. rasyonel sayılar kümesi. planlı yazma aşamaları (konu. tutarlılık. planlı yazma)..2) 5 Doğal sayılar kümesi. üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Hilmi Hacısalihoğlu. Ders Kitabı:  Yazma Sanatı & Yazılı Anlatım-Ertuğrul Yaman-Savaş Yayinlari. tamsayılar kümesi. bakış açısı. toplam ve çarpım sembolü özellikleri.Eskişehir :Osmangazi Üniversitesi.Ali Dönmez. tutanak. amaç. YARIYIL Türkçe-I: Yazılı Anlatım (2-0) 2 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. Tümevarım ilkesi. gerçel sayılar kümesi ve özellikleri.H.]. metinler arası ilişkiler).Ali Görgülü. dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. Genel Matematik: Diferansiyel Ve İntegral Hesap /Ali Görgülü.2009 Yazılı Anlatım-H. yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. rapor. paragraf. ilan/reklam. doğrunun analitik incelenmesi. amaçlılık.

ekonomik. Trablusgarp ve Balkan Savaşları..2003. hukuki. Meşrutiyet. eğitim sisteminde öğretmenin rolü. I. öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. ders yöntemleri ve kaynakların tanımı. Tanzimat ve Islahat Fermanı.-Mustafa Arsunali-İstanbul :Pusula. Bilgisayar I (2 . veri sunumu.Y. bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. M.Mustafa Uludoğan-İstanbul :Atlas Yayin Dağitim.  Eğitim Bilimine Giriş /Nurettin Fidan. eğitimde İnternet kullanımı. yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar.Mahmut Tekin.2002. sosyal. elektronik tablolama programları. Mondros Ateşkes Antlaşması. Banu Göney.Ankara :Balcı. öğretmenlik mesleğinin özellikleri. Bilgisayara Giriş Ders Kitabi :Eğitimde Bilgisayar Okur Yazarliği /Mustafa Uludoğan.2003. Ali İhsan Furat. Editör Fatma Variş. Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri. Ali Osman Şahbaz.].Ankara :Başkent Yayimevi.] .] Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Bilimine Giriş /Ayşegül Ataman . Ders Kitabı: Eğitim Bilimine Giriş /Tanju Gürkan .. genel olarak işletim sistemleri. Dünya Savaşı. 21.İstanbul :Şule Yayinlari.Konya: Selçuk Üniversitesi. Ders Kitabı:  Temel Bilgisayar Bilimleri /Mahmut Tekin.2) 3 Bilişim teknolojileri.2001.Ayşegül Ataman.Y. Editör A.[T. politik temelleri). ve II. Temel Bilg isayar Eğitimi :Windows Xp/ Office Xp /Editör Mustafa Arsunali...Halis Ayhan. kelime işlemci programları. Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX... Çözümlü Genel Matematik Problemleri /Mustafa Balcı...-Ömer Akgöbekİstanbul :Beta Basin Yayim Dağitim. 2 . [Ve Diğ.0) 3 Eğitimin temel kavramları. Paris Konferansı.1995.. eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler.2006.. Yüzyıl). Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi. eğitim biliminin tarihsel gelişimi. Münire Erden.Nurettin Fidan.]  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 – 0) 2 Kavramlar. Ali Ural.1997.Ankara :Gazi Kitabevi. [Ve Diğ. I.Tanju GürkanKonya :Atlas Kitabevi.  Eğitim Bilimine Giriş /Halis Ayhan . eğitim biliminde araştırma yöntemleri. Bilgisayar Kullanim Kilavuzu /Osman Gürkan. Mustafa. psikolojik. Yardımcı Ders Kitapları     Eğitim Bilimine Giriş (3 . bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri. Bütün Yönleriyle Bilgisayar :Microsoft Office Xp /Ömer Akgöbek.2000. tanımlar. Wilson İlkeleri.-Osman Gürkan-Ankara :Yargi Yayinlari.[T.Balcı.

Ulusal Kongreler. üçgenin temel ve yardımcı elemanları. üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri. Çokgen kavramının tanımı. Firuz Balkan . üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar. teoremin açıklanması. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek.1997 3 . Uzayda cisimlerin özellikleri. kare. çeşitleri. açıların eşliği ve eşlik aksiyomları. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi. yapısı ve gerçek hayatta kullanımı. Yaşar Semiz – Konya Eğitim Kitabevi.YK Yayınevi. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Osman Akandere. deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan.Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum. üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri. E.Gün Yayıncılık. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Nejat Alperen. Yamuk. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç. Saltanatın Kaldırılması. Çember ve daire kavramları.Sherman K. Dr. Editör Doç Dr. TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar. Yaşar Semiz.Doç Dr. açılar ile ilgili uygulamalar. Çeviren Beno Kuryel.Der Yayınları. 2009. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları. 2002. Yrd. Kütahya-Eskişehir. doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. Düzenli Ordunun Kuruluşu. Stein. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. I. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar. Doç Dr. Osman Akandere. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları. II. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin. Euclid geometrisinin temel aksiyomları. eşkenar dörtgen. Dr. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A. 2006. dikdörtgen. Ataner Yıldırım. Euclid ve euclide dışı geometriler.Derin Yayınları. üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar. Osman Sönmez.0) 3 Geometrinin tanımı. YARIYIL Geometri (3 . Aksiyom. Lozan Antlaşması. Nokta. 2004. Yardımcı Ders Kitapları II. Teşkilat-ı Esasi Kanunu. Stein. Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar. Doç Dr. Editör Saadet Özkal. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar. paralelkenar. tanımsız kavram. katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygulamalar. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. Amasya Genelgesi. Doç Dr. Anthony Barcellos . 2006. Üçgen kavramının tanımı. 2008. Ders Kitabı:  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi. 2009. İnönü. Mebusan Meclisinin Açılışı. 2006. Açı kavramı. İnönü. Yardımcı Ders Kitapları     Yabancı Dil I (3 -0) 3 Bu ders. Ders Kitabı:  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. üçgen çeşitleri. konuşma.

b. Çelebi. söyleşi. ters fonksiyonlar ve fonksiyonlarla ilgili uygulamalar. Türkçe II: Sözlü Anlatım (2 -0) 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. bayram v. sembolik mantık ile ilgili uygulamalar. direkt ve dolaylı matematiksel ispat yöntemlerinin açıklanması.Ali Dönmez. konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.1987.  Soyut Matematik /Orhan Özer. biriyle görüşme/röportaj yapma.Erzurum :Atatürk Üniversitesi. Kümlerde kuvvet kavramı.Y. yol tarif etme. radyo ve televizyon konuşmaları. fonksiyonların bileşkesi. sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v. küme kavramı ile ilgili işlemler. doğum. Çelebi. hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması. bu bağıntıların özellikleri. bire-bir. Sözlü anlatım. metni yazma. diksiyon vb.Arif Sabuncuoğlu. bağıntı kavramı ve özellikleri. Ders Kitabı: Kümeler Kurami Ve Soyut Matematik /Ali Dönmez. birim fonksiyonlar.]. önemli bir olayı kutlama. duraklama.Rüstem Kaya.Fethi Çallialp.İstanbul :Ankara Üniversitesi. planlama. Yaşar Akdoğan-Beşir Kitabevi Türk Dili Yazılı Ve Sözlü Anlatım / Üniversiteler İçin-Levent Doğan-Nobel Yayin Dağitim. Hilmi Hacisalihoğlu.O.Yardımcı Ders Kitapları  Diferensiyel Geometri /H. Sembolik mantık ile ilgili aksiyom ve teoremler. Evrensel ve varlıksal niceleyiciler. yılbaşı. 2008 Yazılı Ve Sözlü Anlatım-Prof.  Soyut Matematik Ders Notlari /O. Denklik sınıfları yardımı ile sayıların inşa edilmesi. iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu.H. Yardımcı Ders Kitapları Soyut Matematik (3 -0) 3 Aksiyom ve teorem kavramlarının açıklanması. bağıntı türleri. Fonksiyon kavramı.). sonlu ve sonsuz kümeler. değişik kültür.Y.1997. küme kavramının açıklanması. Enise Kantemir.1993. Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar. konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma). Doğan Çoker. içine. soruları yanıtlama. Dr. örten. kendini tanıtma. amaç.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi Basimevi. tonlama.). Yardımcı Ders Kitapları  Örneklerle Soyut Matematik /Fethi Çallialp. denklik ve sıralama bağıntıları.[T. iyi bir konuşmanın temel ilkeleri. Kenan Taş.2004  Umumi Matematik :Analitik Geometriye Başlangiç /Saffet Süray.Engin Yayinevi Türk Dili Ve Yazılı-Sözlü Anlatım Bilgisi-Dr. sabit.İstanbul :[Y.Saffet Süray.Orhan Özer. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma.] Bilgisayar II (2 – 2) 3 4  .1974.2002  Diferensiyel Geometri /Arif Sabuncuoğlu. Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma. 2006. konuşmanın sunuluşu). Ö. iş isteme.1983  Analitik Geometri /Rüstem Kaya. telefonla konuşma. Ders Kitabı:     Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon-Emin Özdemir-Remzi Kitabevi. bakış açısı. konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları. Hilmi Hacisalihoğlu.b. Kartezyen çarpım kümesi ve grafik çizimi. Çakar. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi.Ankara :Ankara Üniversitesi.

2006.Hüseyin Çakir. toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi.1999.. bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar.Kemal Yarciİstanbul :Yüce Yayinlari. 2006. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları. Eğitim Psikolojisi (3 – 0) 3 Eğitim-Psikoloji ilişkisi. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. Orhan Öztürk. ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi.  Bilgisayar Ağlari :Veri İletişimi.İzmir :Dinozor.Gülten Ülgen. veri tabanı uygulamaları. Milliyetçilik).Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar.  Bilgisayar İşletim Sistemleri /Ali Saatçi. uzaktan eğitim uygulamaları. Yardımcı Ders Kitapları  Bilgisayar 2 :Powerpoint-Access-Internet-Elektironik Ticaret /Mahmut Tekin. yararları ve sınırlılıkları.1974. Laiklik. Dr.Ankara :Sas Bilişim Yayinlari. kuramsal temelleri.2003. Çeviren Sabri Akdeniz..Ankara :[Y. İlkeler.Y. Halkçılık. duygusal. Yöntemler. öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları. eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri. hukuk alanında yapılan devrimler. Devrimcilik. Ders Kitabı: Eğitim Psikolojisi :Kavramlar.2005 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2 – 0) 2 Siyasi alanda yapılan devrimler. etkili öğrenme.. öğrenme kuramları. Devletçilik. M.Ankara :Biçaklar Kitabevi.Ali Saatçi.2001  Bilgisayar Uygulamalari 2 :Basic-Excel /Kemal Yarci. öğrenmeyi etkileyen faktörler. Rengin. Kuramlar Ve Uygulamalar /Gülten Ülgen. [Ve Diğ. öğeleri.  Eğitim Psikolojisi /Rudolf Pinter . Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik. Yardımcı Ders Kitapları Yabancı Dil II (3 – 0) 3 5 . sosyal ve ahlaki gelişim). Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Psikolojisi /İbrahim Ethem Başaran. ekonomik alanda yapılan yenilikler. İnternet Teknolojileri /Nazife BaykalNazife Baykal. siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri.İstanbul :Alkim Yayinevi.Rudolf Pinterİstanbul :Marmara Üniversitesi. 19231938 Döneminde Türk dış politikası.1991. Atatürk sonrası Türk dış politikası. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof.2003. uygulama yöntemleri. 2006. gelişim özellikleri (bedensel.2001.  Eğitim Psikolojisi Ve Çoklu Zeka /Rengin Akboy. bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık.Ankara :Nobel. öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar.1997. grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).Mahmut Tekin -Konya :Günay Ofset.İbrahim Ethem Başaran. 2008. Yerel-Geniş Ağlar. E.Akboy. Ali Göksel. Ders Kitabı:  Bilgisayar Bilimleri /Hüseyin Çakir.  Ders Kitabı:     Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç. Bütünleyici ilkeler. öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon. Dr.]. bilişsel.] . bireysel faktörler.

.Ü. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına. Hilmi Hacısalihoğlu. Yardımcı Ders Kitapları III. boyut analizi. D. Lineer denklem sistemleri. İ. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. rezonans . 2009.2001. konuşma. matris uzayında toplama ve skaler çarpım. bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme.YK Yayınevi.Çallıalp. Viskosluk ve Hareketli akışkanlar. lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki. Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri. mxn matrisleri. enerjisi ve açısal momentum.Dursun Taşçi.Der Yayınları. Çeviren Z. Lineer dönüşümler. Kaldırma kuvveti. SI birim sistemi. Ataner Yıldırım. Güç. 2009. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Sürtünme kuvveti.Bernard Kolman  Çözümlü Lineer Cebir Problemleri /Fethi Çallıalp.2003.Durmuş Bozkurt Konya :[Y. Göreli hız. kesme ve hacim esnekliği. Basınç. 6 . Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji.Gün Yayıncılık. Fizik I (4 – 0) 4 Standartlar. Nejat Alperen. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma.İstanbul :Marmara Üniversitesi. matris çarpımı. Arvasi. Dalga Hareketi: Kinematiği. 2002.Ankara :Gazi Üniversitesi.2000  Lineer Cebir /Dursun Taşçi. altuzaylar. sönümlü ve zorlanmış salınımlar. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları. H.Bu ders. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan. matrislerin tersi ve uygulamalar. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri.Bernard Kolman. Dağ. Mekanik enerji çeşitleri. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /H. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge. matris uzayında lineer bağımsızlık.Konya :S. Eser. Uzama. Gauss eliminasyonu.Enerji: İş. Evrensel kütle çekim. Bernoulli ilkesi.Derin Yayınları. 2004. YARIYIL Lineer Cebir I (3 – 0) 3 Vektörler. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği. Vakfi Yayinlari. Lineer bağımsızlık ve boyut.Hacısalihoğlu. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. dinamiği ve enerjisi. vektör uzayı kavramına kısa bir giriş. Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği.Y.1985  Lineer Cebir :Elementler /Bernard Kolman . A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A. Çizgisel Momentum: Kütle merkezi. Hilmi. vektörler. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri.. Bahri Türen. Fethi. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına.].

Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri. 2009. Sonlu Taylor Teoremi. Haci Sulak. 7 .  Genel Fizik-Kollektif.İstanbul :Beta Basim Yayim.Ali Dönmez. evrensel bilgi v. yorumlanması ve raporlaştırılması.Y. belirli integraller.2001.Pegem Akademi Yayincilik.2002  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp. yanlış.dinamiği. Ders Kitabı:  Modern Fizik/İlköğretim Bölümleri İçin-Ali Yıldız. verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri). Tek değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve uygulamaları. 2006. analizi. enerjisi.  Ders Kitabı:  Bilimsel Araştırma Yöntemleri. mutlak. Yardımcı Ders Kitapları  Fizik-1 Mekanik-Yılmaz Güney / İbrahim Okur.  Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Kazım Özdamar-Kaan Kitabevi.]. süreksizlik çeşitleri.Remzi Y. 2003.1990. çeşitli alanlarda uygulamaları.Nobel Yayın Dağıtım. rezonans.Hasan Şenay. bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler. Trigonometrik. verilerin kaydedilmesi. hiperbolik fonksiyonlar ve bunların tersleri ile kapalı fonksiyonların türevleri.Diyarbakir :Dicle Üniversitesi. belirli integralle alan ve hacim hesaplamaları. bilim tarihine ilişkin temel bilgiler. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2 – 0) 2 Bilim ve temel kavramlar (olgu. Yüksek mertebeden türevler.Zeynel Çakmak. araştırma modeli. integral alma teknikleri.1999. 2007. Aliştirmali Matematik Analiz I/1 /Ali Dönmez.  Çözümlü. Fethi. 2010. Kıncal. problem. Uğur Özgöker-Derin Yayınları.). ses şiddeti. bilimsel araştırmanın yapısı.  Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri-Vedat Akman. Diferansiyel ve lineer artma.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Analiz I /Erdal Coşkun. Yardımcı Ders Kitapları  Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Durmuş Ekiz-Anı Yayıncılık. Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları. Ses dalgaları.b. 2005. Analiz I (4 – 2) 5 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları.Ankara :Nobel Yayinlari. evren ve örneklem. Ahmet Doğan. duran dalgalar.Gündüz Eğitim Ve Yay. belirsiz integraller. doğru.Çallıalp. ekstremum problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları. Doppler olayı. yansıma. 2009. kırılma ve girişimi. üstel. Ahmet Canoğlu.  Matematik Analiz I :( Tek Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi ) /Zeynel Çakmak.Ankara :Alp Yayinevi.Değişim Yayinlari. bilgi. logaritmik.İstanbul :[Y. İntegral kavramı.Erdal Coşkun. Tek değişkenli fonksiyonlarda türev kavramı ve türev alma kuralları. L’Hospital Kuralı ve bu kural yardımı ile limit hesaplamaları. Ders Kitabı: Analiz 1 /Hasan Şenay.

Yaşar Özdemir. günlük plan ve etkinlik örnekleri).Ankara :Nobel Yayinlari. Ders Kitabı: Öğretim İlke Ve Yöntemleri /Leyla Küçükahmet. AC üreteçleri.Y.2000. YARIYIL Lineer Cebir II (3 – 0) 3 Ortagonalite.Y.İstanbul :Birsen Yayinevi.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. lineer denklemlerin Cramer kuralı ile çözümü.Y. Determinantlar. öğrenme ve öğretim ilkeleri. bunların uygulama ile ilişkisi.]. lenz yasası. enerji ve güç.Y.Cevat Alkan. sığaçlarda bağlanma ve enerji.Arif Sabuncuoğlu. Fizik II (4 – 0) 4 Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu. Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /Arif Sabuncuoğlu. en küçük kareler ve uygulamaları..Ankara :Ankara Üniversitesi Yayinevi. faz farkı. elektriklenme.  Lineer Cebir /M. potansiyel farkı. ortagonal matrisler. RC ve RLC devrelerinde direnç. Emin Altan. öğretmen yeterlikleri. Ortagonalite kavramı ve uzaklık fonksiyonu.Leyla Küçükahmet. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt. özindüksiyon. dirençler.Fahrettin Akbulut. öğrenme ve öğretim stratejileri. manyetik alan enerjisi.İstanbul :[Y. doğru akım devreleri. öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.2003. özdeğerler ve özvektörler. AC Devreleri: RL. emk. Yavuz Aksoy. Doğru Akım: Akım.]  Çözümlü Lineer Cebir /Yaşar Özdemir. dielektrikler. akım. Coulomb yasası.Durmuş Bozkurt Konya :[Y.Öğretim İlke ve Yöntemleri (3 .2001 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim İlke Ve Yöntemleri :Eğitim Programlari Ve Öğretim /Muhsin HesapçioğluMuhsin Hesapçioğlu. Bir matrisin karakteristik denklemi.1971. 8 .İstanbul :Beta Basim Yayim. Hall olayı.1991  IV.1985.].]. Biot-Savart yasası.M.  Lineer Cebir /Fahrettin Akbulut. öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları.[T. elektrik kullanımı ve güvenlik. transformatörler. öğretim araç ve gereçleri. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel. öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan. Emin Altan. ölçme araçlarının yapısı. kesikli ve sürekli yüklerin alanları. Diyagonalleştirme ve matris operasyonları. elektrik motorları.0) 3 Öğretimle ilgili temel kavramlar. determinantlar ve indirgeme.1998  Özel Öğretim İlke Ve Yöntemleri"Özel Öğretim Teknolojileri" /Cevat Alkan. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası. maddenin manyetik özellikleri. Bahri Türen. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi.İstanbul :[Y. Gram-Schmidt işlemi. öğretim yöntem ve teknikleri. güç kaynakları.

lokal ekstremum değerleri. mutlak ekstremum değerleri ve uygulamaları. süreklilik kavramı. Feth. Ders Kitabı:  Analiz II /Erdal Coşkun. öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları.1999.Giacomo Saban.Konya :Nobel Yayin Dağitim. enerjisi ve momentumu. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer. Aytekin.Çallıalp. uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi. okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi.Y. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2 – 2) 3 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan salınımı.1981  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp. İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları. Kamil Temizyürek-Nobel Yayin Dağitim-Teknik Kitaplar.m. e.2003. Ali Murat Sünbül.Mümin Yamankaradeniz.rezonans hali. zincir kuralı.İstanbul :Değişim.Ankara :Alp Yayinevi.  Genel Fizik-Meral Şanlı.Erdal Coşkun.]. iki katlı integralle hacim hesaplamaları. dipol antende oluşan e.Ekin Kitabevi Yayinlari. fonksiyon çizimleri. Ders Kitabı: Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Editör Rauf Yildiz. Dr. İnternet ve uzaktan eğitim. Lagrange çarpanları. DVD) gereçleri. etkinlik tasarlama. görsel tasarım ilkeleri.İstanbul :Fen Fakültesi Basimevi.m. çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi. tepegöz saydamları.İşman. dalgalar. diferansiyel artma ve linearizasyon. Ahmet Canoğlu. radyo verici ve alıcısı.Bursa :Uludağ Üniversitesi Yayinlari.2003  9 .İstanbul :Eser Yayinlari. öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar.Rauf Yildiz. Analiz II (4 – 2) 5 Çok değişkenli fonksiyon kavramı. Ders Kitabı:  Genel Fizik I-II-Yrd. öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı.İstanbul :[Y. eğitim yazılımlarının incelenmesi. bilgisayar temelli gereçler). İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev. slaytlar. Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. 2006. İki katlı integral kavramı.Abdülkadir Özdeğer. çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri. Doç. fonksiyon tanım ve değer kümeleri.1988  Analiz :İkinci Kisim /Mümin Yamankaradeniz. 2005. 2000.Pegem Akademi Yayincilik. Yardımcı Ders Kitapları  Genel Fizik Problem Çözümleri-Kollektif. görsel medya (VCD. dalgaların spektrumu.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Aytekin İşman. Mustafa Koç.2000  Analiz Dersleri Ii /Giacomo Saban.

 Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz. V. Zühtü Özel. grup tanımı. elips ve temel problemler. frekans dağılımları. Poisson ve hipergeometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar.İsa Halis.  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /İsa Halis. Ergün Bayar.Y. Arif Sabuncuoğlu.Gerhard Tintner. Çeviren Erdoğan Alkin. düzlemde vektörler.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari. idealler.İstanbul :[Y.Ankara :Ani Yayincilik.2) 3 Temel kavramlar. Çarpıklık ve basıklık. histogram ve frekans poligonu. parabol ve temel problemler. Olasılık teorisinde temel kavramlar.Yavuz Gündüzalp. 2002. kategorik verilerin grafikle gösterilmesi ve uygulamalar. hiperbol ve temel problemler.Ankara :Nobel Yayincilik.1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz .]. Çeviren Hacer Özgün . devirli gruplar. Ders Kitabı: Soyut Cebire Giriş /Durmuş Bozkurt. Soner YildirimTuğba Yanpar Şahin. Yaşatma Ve Geliştirme Vakfi. olasılık dağılım tablosu.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.Ankara :Gazi Üniversitesi. Hilmi Hacisalihoğlu.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Soyut Cebire Giriş /H.Seymour Lipschutz. permütasyon grupları. bayes teoremi. Kesikli olasılık dağılımlarında temel kavramlar.Konya :S. Parametrik ve nonparametrik dağılım ölçüleri ve uygulamaları. halka tanımı. alt gruplar.Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. Binom. kalan sınıfları. Editör Saniye Yilmaz. toplama ve çarpma kuralı. alt halkalar. normal alt grupları.0) 3 İkili işlemler. homomorfizma.Ü. Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner .Durmuş Bozkurt. YARIYIL Cebire Giriş (3 . bölüm grupları. Ders Kitabı: 10 .2002 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Tuğba Yanpar Şahin.H. çember ve temel problemler. beklenen değer ve uygulamalar.1990 Analitik Geometri I (3 – 0) 3 Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi.1978 İstatistik ve Olasılık I (2 . doğru ve temel problemler. Hilmi Hacisalihoğlu.1989  Cebire Giriş I /Yavuz Gündüzalp.1999. Parametrik ve nonparametrik merkezi eğilim ölçüleri ve uygulamalar.

araç-gereç ve materyaller. Selçuk. kullanılan yöntem. Yardımcı Ders Kitapları  Bilim Tarihi-Şafak Ural-Çantay Kitabevi.İstanbul :Literatür. alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları.2002. alan öğretiminin genel amaçları. Ders Kitabı:  Bilim Tarihi-Prof. Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamaları. Anthony Barcellos . Ders. Fonksiyon serileri. v. Ahmet. Firuz Balkan . Fourier serileri. Alemdar Hasanoğlu. İslam-Türk (Arap.Sherman K. Ders Kitabı:  Analiz Dersleri /Ahmet Dernek.1983  Yüksek Matematik :Çok Değişkenli Fonksiyonların Analizi /Hüseyin Halilov. Stein. Mehmet Can. Hüseyin. Yardımcı Ders Kitapları  Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu.1988  Matematik Analiz /İhsan Koz. teknik.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi. 2006.2003  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. ünite.İstanbul :Eser Yayinlari. Osmanlı) dönemlerinde bilim. Çeviren Beno Kuryel. kazanım. 2000. bilim dallarının gelişmesi.b. Stein.Halilov. İyonya-Helen.İhsan Koz. Hilmi Hacisalihoğlu. genelleştirilmiş yakınsaklık testleri.İstanbul :Literatür Yayinlari. Seri kavramı.Rüstem Kaya. fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık. tema. etkinlik. Analitik Geometri /Rüstem Kaya. Dr. Tıp.Ankara :Nobel . Horasan.  Bilim Tarihi ve Felsefesi-Nejat Bozkurt-Sarmal Yayinlari. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri. Matematik. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç.  Bilim Tarihi Yazıları-Osman Bahadır-İzdüşüm YayinlarI. kuvvet serileri.). Editör Saadet Özkal.1997 Analiz III (3 .Abdülkadir Özdeğer. Ders Kitabı: 11 .Arif Sabuncuğlu. Fizik. alterne seriler ve serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri.0) 3 Dizi kavramı ve uygulamaları.2001 Bilim Tarihi (2 . Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi. serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık..2003  İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi.İstanbul :Birsen Kitabevi Yayinlari. Endülüs. Özel Öğretim Yöntemleri I (2 -2) 3 Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi.İstanbul :Nobel Yayinlari. Biyoloji vb.Ankara :Asil Yayinlari. 2000. pozitif terimli seriler. 20.Dernek.0) 2 Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer.

diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen denklemler. Metin BaşarırTürker. Azize TunçEmine Orhaner.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari.2003 Yardımcı Ders Kitapları   Diferansiyel Denklemler Ve Uygulamalari /Mehmet Aydin . Çeviren Hacer Özgün . oranlar için güven aralığı.Ankara :Ani Yayincilik. Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemler. KaradenizAhmet A. ortalamalar arası farklar için güven aralığı.İstanbul :Değişim. genel çözümler. değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler. 2002. Vektör Analizi.Mehmet Aydin.İstanbul :Çağlayan. Yüzey İntegralleri.Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan. homojen hale dönüştürülebilen denklemler. Kismi Türevli Denklemler.Ankara :Gazi Kitabevi. nokta tahmini ve güven sınırları.. Katli İntegraller.Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. Mehmet KurtCevat Alkan. Eyüp Sabri.]. YARIYIL İstatistik ve Olasılık II (2 . Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi. hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar.[T. ortalamalar arası farkların örnek dağılımı. ortalamaların örnek dağılımı. İntegral İşareti Altinda Türev /Ahmet A.İzmir :Bariş Yayinlari Fakülteler Kitabevi. tam diferansiyel denklemler. standart normal eğri alanları. Karadeniz. Binomun normale yaklaşımı. homojen denklemler.Y.2) 3 Normal dağılım kavramı. Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner .. Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler.] Yardımcı Ders Kitapları  Ticaret Ve Turizm Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Emine Orhaner. oranların örnek dağılımı. oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar.1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz . standart sapmalar için güven aralığı. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri. Editör Saniye Yilmaz.0) 4 Diferansiyel denklem kavramı.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.2003  Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa KaraağaçliMustafa Karaağaçli.2002 VI.  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz.Seymour Lipschutz. birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler. Poisson dağılımının normale yaklaşımı.Gerhard Tintner. oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar. Eğrisel İntegraller. Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi.İstanbul :Aktif Yayincilik. normal dağılımın karakteristikleri. ortalamalar için güven aralığı. kesikli dağılımların normale yaklaşımı.1990 Diferansiyel Denklemler (4 . Ders Kitabı: Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler /Eyüp Sabri Türker. Çeviren Erdoğan Alkin.1999   Adi Diferansiyel Denklemler /İsmet Yildiz. ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları. başlangıç-değer problemleri. değişkenlerine ayrılabilen denklemler.2005 Yüksek Matematik :Diferansiyel Denklemler. [Ve Diğ.1998 12 .Ankara :Nobel Yayin Dağitim.İsmet Yildiz.

1981 Türk Eğitim Tarihi (2 . Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri. doğru ve düzlemin vektörel denklemleri ve ilgili problemler. Ders Kitabı: 13 .İstanbul :Literatür Yayinlari. ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar. Uzayda konikler.0) 3 Üç boyutlu uzayda vektörler. düşünsel ve politik temelleri. tutum ölçekleri).Analitik Geometri II (3 . performans değerlendirme.Y. Çeviren Beno Kuryel. alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Y.İstanbul :Nobel Yayinlari..Ankara :[Y. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. felsefî. öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem.1999 Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu. halk evleri. Editör Saadet Özkal.Rüstem Kaya. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi.[T. öğrenci ürün dosyası. ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik. sözlü yoklamalar. eğitim olgusu açısından önemi.Durmuş Ali Özçelik. çoktan seçmeli testler.Ankara :Asil Yayinlari. Yazı Devrimi. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analitik Geometri Problemleri /Rüstem Kaya. Ders Kitabı:  Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Burhan Gümüş. Anthony Barcellos .2004 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Hasan Yilmaz.1977 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmen Adaylarinin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Algilari /Erol Karaca. Ders Kitabı:  Analitik Geometri /Rüstem Kaya. eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri. eşleştirmeli testler. doğru ve düzlem denklemleri.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi. görüşme. doğru-yanlış tipi testler. not verme. Türk eğitim sisteminde laikleşme.] Okullarda Ölçme Ve Değerlendirme /Durmuş Ali Özçelik. Hilmi Hacisalihoğlu. akran değerlendirme. araştırma projeleri.]. millet mektepleri. uygulanışı ve önemi. ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler.2002.Erol   Karaca. Stein.2003 Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. Stein. özdeğerlendirme.1997 Ölçme ve Değerlendirme (3 . geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar.0) 3 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi. kısa yanıtlı sınavlar. düzlem ve koniklerin kesitleri.2003 İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H. Firuz Balkan .Arif Sabuncuğlu. öğrenme çıktılarını değerlendirme. ödevler). Köy Enstitüleri. kullanışlılık). kapsamı.Rüstem Kaya.Sherman K.Ankara :Üsym Eğitim Yayinlari. Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları.0) 2 Türk eğitim tarihinin.İstanbul :Bilim Teknik    Yayinevi. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler.Hasan Yilmaz. araştırma kağıtları.Konya :Mikro. geçerlik. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı.Burhan Gümüş.

Ankara :Ankara Üniversitesi.2) 2 Topluma hizmet uygulamalarının önemi. problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci. sıradışı problemleri çözme stratejileri.Yahya Akyüz. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1982'ye /Yahya Akyüz. Editör Murat Uyurkulak. Kemalettin Kuzucu-Pegem A Yayıncılık. toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama.Mustafa Karaağaçli.Yahya   Akyüz. Topluma Hizmet Uygulamaları-S.. 2009... Ders Kitabı: Topluma Hizmet Uygulamaları-Bülent Aksoy/ Turhan Çetin/ Ömer Faruk Sönmez-Pegem Akademi Yayincilik. sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici.[T. Topluma Hizmet Uygulamaları-Doç. topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.] Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa Karaağaçli.İstanbul :Alfa.Cevat Alkan. Mehmet Kurt. 2009. Ders Kitabı:   Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan. veri işleme.  Özel Öğretim Yöntemleri II (2 .Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 2001'e /Yahya Akyüz .2001. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler. Editör Mümin Sekman. sunma ve değerlendirme.Yahya Akyüz. 2009.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1985'e /Yahya Akyüz.. Yardımcı Ders Kitapları    Topluma Hizmet Uygulamaları-Aziz Şeker -Nobel Yayin Dağitim.Ankara :Ani Yayincilik. sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma. Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1999'a /Yahya Akyüz . Hasan Coşkun-Ani Yayincilik.1985.  VII. ölçüler ve öğretimi.0) 3 14 .2) 3 Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi. kesirler ve öğretimi. Proje Tabanlı Öğrenme.1999. 2009.Y. dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi. konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma.1982.İstanbul :Alfa Yayınları.Ankara :Ankara Üniversitesi. kongre. problemlerin sınıflandırılması. konferans. Tunay Kamer. Ders planı hazırlama.2002 Yardımcı Ders Kitapları Topluma Hizmet Uygulamaları (1 . panel. geometri öğretimi.Yahya Akyüz. Dr. YARIYIL Elemanter Sayı Kuramı (3 .

servisler (hizmetler). matematiğin bilimler içindeki yeri. periodiklik.Kepçeoğlu.Bartle. örgüt ve personel. diophantine denklemler. teknikler. bilim tarihinde matematik. öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme.2004 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik /Muharrem Kepçeoğlu. matematik tarihinde bilgi kaynakları ve ünlü matematikçilerin hayatlarından örnekler. Şafak Ural. 2000 Matematik Tarihi (2 . modern bilim.Ankara :Nobel.New York.Serap NazliAnkara :Ani Yayincilik. bilimsel bilgi ve ayırdedici özellikleri. çarpanlara ayırma teorisi. psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri. Alıştırmalı Cebir ve Sayılar Kuramı-Ali Dönmez-Beta Basım Yayım Dağıtım A. matematiğin diğer bilimlerle ilgisi ve diğer bilimlerden farklı yönleri. Editör Yildiz Kuzugun.2004 Yardımcı Ders Kitapları    Okul Deneyimi Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme. İstanbul. gelişimi.Ankara :Kültür Bakanliği Yayinlari.İstanbul :Alkım. rehberliğin ilkeleri. Kisa Matematik Tarihi /Dirk Struik .Binnur YeşilyaprakAnkara :Nobel Yayin.. matematiğin önemi. Ders Kitabı:  İköğretimde Rehberlik /Serdar Erkan .1989 Yardımcı Ders Kitapları    Rehberlik Temel kavramlar. Kırkambar Yayıınları. dersi hangi aşamalara böldüğünü. Matematiğin Öyküsü ve Serüveni "Dünya Matematik Tarihi Ansiklopedisi".. Struik. Ders Kitabı:  Çözümlü.Ş. 1998. bilim tarihi’nin çalışma alanı.Serdar Erkan. devam eden kesirler. derste ne tür etkinliklerden yararlandığını. İstanbul.0) 2 Bilgi. ilkel kökler. [Ve Diğ. okulun örgüt 15 . 2002. ikinci derece artıklar.2002 Kapsamli Gelişimsel Rehberlik Ve Psikolojik Danişma Programlari /Serap Nazli.2003 Eğitimde Rehberlik Hizmetleri :Gelişimsel Yaklaşim /Binnur Yeşilyaprak..Wiley[1964] Matematik Tarihi /Lütfi Göker. alandaki yeni gelişmeler. transandant sayılar. öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. Ders Kitabı:  Ali Dönmez. psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri. dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını. öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını. matematiğin temel ilkeleri. matematiğin sınıflandırılması. öğrenciyi tanıma teknikleri. Muharrem. Bilim Tarihi. Robert Gardner.Bölünebilirlik. Euler. öğrenci kişilik hizmetleri. matematiğin nitelikleri.] . Toplumsal Dönüşüm Yayınevi. rehber-öğretmen işbirliği. eşlik. Çeviren Yildiz Silier . Editör Dirk J. ikinci dereceli cisimlerde aritmetik. ikinci dereceli tersler (reciprocity). aritmetik fonksiyonlar. Çin kalan ve Wilson Teoremleri.Lütfi Göker. öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini.

engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım. portfolyo hazırlama.Ankara :Berikan Yayinlari. sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi.Ankara :Ankara Üniversitesi.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. süregelen hastalığı olan.2002  Sinif Yönetimi Ve Disiplini /Cevat Celep. engelliliği oluşturan nedenler. sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri. özel eğitimle ilgili temel ilkeler. otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri. uygulamanın okuldaki öğretmen. YARIYIL  Öğretmenlik Uygulaması Her hafta bir günlük plan hazırlama.Veysi Erken.Cevat Celep. sınıf içi iletişim ve etkileşim.Çelik.Hüseyin Başar. sınıfı fiziksel olarak düzenleme. farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi.Ankara :Nobel. 2000 Yardımcı Ders Kitapları  Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş. hazırlanan planı uygulama. zihinsel engelli.2004  Sinif Yönetimi /Veysi Erken. işitme engelli.2004 Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Vehbi.Demirtaş. sınıfta zamanın yönetimi. sınıf yönetimi modelleri. bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar. sınıf organizasyonu.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Sinif Yönetimi /Hüseyin Başar. Hasan. öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). dil ve iletişim bozukluğu olan. Ders Kitabı: Özel Eğitimde Yanlişsiz Öğretim Yöntemleri /Elif Tekin.Ankara:Anı.Mitat Enç. öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi.Ankara :Ani Yayincilik. Ders Kitabı:  Sınıf Yönetimi /Vehbi Çelik. erken tanı ve tedavinin önemi.Elif TekinAnkara :Nobel Yayin Dağitim. Doğan Çağlar. bedensel engelli. sınıf yönetiminin tanımı. Hasan Güneş. özel öğrenme güçlüğü gösteren. Gönül Kircaali-İftar. okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme. özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler. sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler. ülkemizde özel eğitimin durumu.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Özel Eğitime Giriş /Mitat Enç. 16 . sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama.Ankara :Ani Yayincilik. görme engelli. değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması.yapısını.2000 Özel Eğitim Özel eğitimin tanımı. dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan.1981 VIII. Yahya Özsoy. Ders Kitabı:  Okul Deneyimi Ve Uygulama :Öğretmen Ve Öğrenci Davranişlarinin Gözlenmesi /Ziya SelçukZiya Selçuk. okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Ankara:Nobel.Aytekin İşman. fonksiyonlar v. Editör Veysel SönmezVeysel Sönmez. Matematiğin temelleri. 2004. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm).Adapazari :Değişim Yayinlari.b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları.  Ders Kitabı:  Matematik Felsefesi-Stephen F. öğrenci. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik. kümeler. Barker-İmge Kitabevi Yayınları. Remzi. Yardımcı Ders Kitapları  Matematik Felsefesi-Bekir S.Ankara :Anı. Brouwer. Kadir Çüçen-Asa Kitabevi. 2003. yönetim kuramları ve süreçleri.1998  Türk Eğitim Sistemi /Cengiz Akçay. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri.2005  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Veysel Sönmez . ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları. okul örgütü ve yönetimi. okula toplumsal katılım. Russel.Demirtaş. yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler. Biçimcilik (Formalism) .Türk. Ders Kitabı: Türk Eğitim Sistemi Ve Yönetimi :Dünden Bugüne Milli Eğitim Bakanlığı (Yapısal Değişmeler) /Ercan Türk. Hasan Güneş..Ankara:Anı. eğitimle ilgili yasal düzenlemeler. Türk eğitim sisteminin yapısı. [Ve Diğ.2003 Matematik Felsefesi Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi. okul yönetiminde personel.. 1999. Sorunlar. Hilbert.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Remzi Kıncal. Hasan.2006  17 .] . Sayılar. Uygulamalar. Cengiz.Ankara :Ani Yayinlari.  Bilim Felsefesi-Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi.Kıncal. öğretim ve işletmecilikle ilgili işler.Akçay. Gür-Kadim Yayinlari. Ercan.  Mantık-A.2002 Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Sisteminde Ölçme Ve Değerlendirme :Genel Kavramlar. Çözüm Önerileri Ve Yeni Bir Model /Aytekin İşman. 1996. Frege.Ankara :Nobel.Ders Kitabı: Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş. Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful