EK-1

SÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI 2009–2010 ÖĞRETİM YILI

1. SINIF KODU I. YARIYIL DERSİN ADI
Türkçe-I: Yazılı Anlatım Genel Matematik Bilgisayar I Eğitim Bilimine Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Yabancı Dil I (İngilizce) Yabancı Dil I (Almanca) Yabancı Dil I (Fransızca)

T 2 4 2 3 2 3 3 3

U 0 2 2 0 0 0 0 0 18

K 2 5 3 3 2 3 3 3

KODU

II. YARIYIL DERSİN ADI
Geometri Türkçe II: Sözlü Anlatım Soyut Matematik Bilgisayar II Eğitim Psikolojisi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Yabancı Dil II (İngilizce) Yabancı Dil II (Almanca) Yabancı Dil II (Fransızca)

T 3 2 3 2 3 2 3 3 3

Kredi III. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir I Fizik I Analiz I Bilimsel Araştırma Yöntemleri Öğretim İlke ve Yöntemleri GK. Seç I:

Kredi 2. SINIF IV. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir II Fizik II Analiz II Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı A. Seç I:

U 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19

K 3 2 3 3 3 2 3 3 3

KODU

T 3 4 4 2 3 3

U 0 0 2 0 0 0

K 3 4 5 2 3 3

KODU

T 3 4 4 2 2

U 0 0 2 2 0

K 3 4 5 3 2

Kredi V. YARIYIL DERSİN ADI
Cebire Giriş İstatistik ve Olasılık I Analitik Geometri I Analiz III Bilim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri I MB. Seç. I:

20 3. SINIF

Kredi VI. YARIYIL DERSİN ADI
İstatistik ve Olasılık II Diferansiyel Denklemler Analitik Geometri II Ölçme ve Değerlendirme Türk Eğitim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri II Topluma Hizmet Uygulamaları

17

KODU

T 3 2 3 3 2 2 2

U 0 2 0 0 0 2 0

K 3 3 3 3 2 3 2

KODU

T 2 4 3 3 2 2 1

U 2 0 0 0 0 2 2

K 3 4 3 3 2 3 2

Kredi VII. YARIYIL DERSİN ADI
Elemanter Sayı Kuramı Matematik Tarihi Rehberlik Okul Deneyimi Sınıf Yönetimi Özel Eğitim A.Seç II:

19 4. SINIF

Kredi VIII. YARIYIL DERSİN ADI
Öğretmenlik Uygulaması Matematik Felsefesi Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB Seç II: GK Seç II:

20

KODU

T 3 2 3 1 2 2 3

Kredi

U 0 0 0 4 0 0 0 18

K 3 2 3 3 2 2 3

KODU

T 2 2 2 3 3

U 6 0 0 0 0

K 5 2 2 3 3

Kredi TOPLAM KREDİ

15 146

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi

2001. polinomlar. 1 Yardımcı Ders Kitapları    . doğrunun analitik incelenmesi. metin olma koşulları (bağlaşıklık. bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler. ilan/reklam. planlı yazma aşamaları (konu. Temel Ve Genel Matematik /H.Mustafa Cemiloğlu-Aktüel Yayinlari.2000. Hilmi Hacısalihoğlu. Fonksiyon kavramı. yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Ankara :[Y. mektup. [Ve Diğ. Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler. Fonksiyonların grafikleri. nesnel anlatım. 2001. rasyonel sayılar kümesi. tamsayılar kümesi. gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. bilgisellik. paragraf. haber. konunun sınırlandırılması.Ali Dönmez. resmi yazılar.gündüz Eğitim Ve Yay.. tutanak. tutarlılık. kâğıt düzeni). toplam ve çarpım sembolü özellikleri. Ü.Durmuş Bozkurt.2003.Eskişehir :Osmangazi Üniversitesi. bir metnin özetini ve planını çıkarma..2009 Yazılı Anlatım-H. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım. kabul edilebilirlik. Hilmi Hacisalihoğlu. Genel Matematik: Diferansiyel Ve İntegral Hesap /Ali Görgülü. bilgilendirici metinler (dilekçe. Tümevarım ilkesi. rapor.. 2008.]. YARIYIL Türkçe-I: Yazılı Anlatım (2-0) 2 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. öznel anlatım. Alıştırmalı . paragraf türleri (giriş-gelişmesonuç paragrafları). hiperbolik fonksiyonlar. Ağça. yazma planı hazırlama. yazınsal metinler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma. Ders Kitabı:  Yazma Sanatı & Yazılı Anlatım-Ertuğrul Yaman-Savaş Yayinlari. Genel Matematik: Çözümlü. karar. örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. Ders Kitabı:  Genel Matematik 1 :Fen Ve Mühendislik Bilimleri İçin .2) 5 Doğal sayılar kümesi. metinler arası ilişkiler).Konya :S. trigonometrik fonksiyonlar.H. 2000. yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Ali Görgülü. planlı yazma).EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. rasyonel fonksiyonlar.Durmuş Bozkurt. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler.]. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi. dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Karmaşık sayılar ve özellikleri.İstanbul: Beta Basim Dağıtım. amaçlılık. Yardımcı Ders Kitapları   Genel Matematik (4 .Y. bakış açısı. durumsallık. amaç. Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım Ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. Basımevi.

Paris Konferansı. Dünya Savaşı.0) 3 Eğitimin temel kavramları. eğitim biliminde araştırma yöntemleri. öğretmenlik mesleğinin özellikleri.].2) 3 Bilişim teknolojileri.İstanbul :Şule Yayinlari. Ali Osman Şahbaz. Tanzimat ve Islahat Fermanı.Nurettin Fidan.] . Bilgisayara Giriş Ders Kitabi :Eğitimde Bilgisayar Okur Yazarliği /Mustafa Uludoğan. Bilgisayar I (2 ..2000. Mustafa.-Mustafa Arsunali-İstanbul :Pusula.. Yardımcı Ders Kitapları     Eğitim Bilimine Giriş (3 .Konya: Selçuk Üniversitesi.  Eğitim Bilimine Giriş /Halis Ayhan .Ayşegül Ataman. Meşrutiyet. Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri.  Eğitim Bilimine Giriş /Nurettin Fidan.Ankara :Balcı. Bütün Yönleriyle Bilgisayar :Microsoft Office Xp /Ömer Akgöbek. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi. Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Banu Göney. ders yöntemleri ve kaynakların tanımı.. kelime işlemci programları.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler.Mahmut Tekin.-Osman Gürkan-Ankara :Yargi Yayinlari. I.[T.-Ömer Akgöbekİstanbul :Beta Basin Yayim Dağitim. bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri. Editör A.2002. eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi.1997.]  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 – 0) 2 Kavramlar.. Mondros Ateşkes Antlaşması.Ankara :Gazi Kitabevi. Ders Kitabı: Eğitim Bilimine Giriş /Tanju Gürkan .] Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Bilimine Giriş /Ayşegül Ataman . ekonomik. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. Ali Ural.2003. Wilson İlkeleri.. hukuki. öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.[T. yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar. 2 . politik temelleri).. Bilgisayar Kullanim Kilavuzu /Osman Gürkan.Halis Ayhan. tanımlar. Ders Kitabı:  Temel Bilgisayar Bilimleri /Mahmut Tekin. Çözümlü Genel Matematik Problemleri /Mustafa Balcı.Tanju GürkanKonya :Atlas Kitabevi.Y. I. 21. ve II. [Ve Diğ.1995. eğitimde İnternet kullanımı.. Ali İhsan Furat.2003.Y.2001. genel olarak işletim sistemleri...Mustafa Uludoğan-İstanbul :Atlas Yayin Dağitim.Balcı. bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. Temel Bilg isayar Eğitimi :Windows Xp/ Office Xp /Editör Mustafa Arsunali.Ankara :Başkent Yayimevi. Münire Erden. psikolojik. Yüzyıl). veri sunumu. sosyal. eğitim biliminin tarihsel gelişimi. [Ve Diğ.2006. elektronik tablolama programları. Editör Fatma Variş.. M. eğitim sisteminde öğretmenin rolü.

Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Amasya Genelgesi.0) 3 Geometrinin tanımı. Ders Kitabı:  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma. A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A. Aksiyom. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin. Stein. doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. İnönü. Nokta. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Kütahya-Eskişehir. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. 2009. Anthony Barcellos . üçgenin temel ve yardımcı elemanları. Çeviren Beno Kuryel. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları. YARIYIL Geometri (3 . Çember ve daire kavramları. TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar. Lozan Antlaşması. üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar.Der Yayınları. Firuz Balkan . teoremin açıklanması. Ders Kitabı:  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. 2009. Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar. 2004. Yaşar Semiz – Konya Eğitim Kitabevi.Sherman K. paralelkenar. Dr. açılar ile ilgili uygulamalar. deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Mebusan Meclisinin Açılışı. Yrd. Stein. kare. Dr. üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar. çeşitleri. Yamuk. Yardımcı Ders Kitapları II. Düzenli Ordunun Kuruluşu. üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri. Doç Dr. eşkenar dörtgen. katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygulamalar. üçgen çeşitleri. Uzayda cisimlerin özellikleri. yapısı ve gerçek hayatta kullanımı. açıların eşliği ve eşlik aksiyomları. İnönü. Teşkilat-ı Esasi Kanunu. 2008.Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof. Açı kavramı. Ataner Yıldırım. Çokgen kavramının tanımı. Nejat Alperen. Osman Akandere. Editör Saadet Özkal.1997 3 . Doç Dr. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak. 2006. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç. 2002. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri. Ulusal Kongreler. tanımsız kavram. konuşma. Euclid ve euclide dışı geometriler. Saltanatın Kaldırılması. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi. Osman Akandere. Yaşar Semiz. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları. E.Doç Dr. Üçgen kavramının tanımı. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. Yardımcı Ders Kitapları     Yabancı Dil I (3 -0) 3 Bu ders. 2006.Derin Yayınları. Doç Dr. Euclid geometrisinin temel aksiyomları. II. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Editör Doç Dr. 2006.YK Yayınevi. I. dikdörtgen. Osman Sönmez. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek.Gün Yayıncılık.

H. iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu. Türkçe II: Sözlü Anlatım (2 -0) 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Kümlerde kuvvet kavramı. bağıntı kavramı ve özellikleri. telefonla konuşma.1987. Ders Kitabı:     Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon-Emin Özdemir-Remzi Kitabevi. Ders Kitabı: Kümeler Kurami Ve Soyut Matematik /Ali Dönmez. Hilmi Hacisalihoğlu. soruları yanıtlama. Fonksiyon kavramı. kendini tanıtma.Ali Dönmez. denklik ve sıralama bağıntıları. Yardımcı Ders Kitapları  Örneklerle Soyut Matematik /Fethi Çallialp.b.Arif Sabuncuoğlu. Enise Kantemir. sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v. içine. amaç. Yaşar Akdoğan-Beşir Kitabevi Türk Dili Yazılı Ve Sözlü Anlatım / Üniversiteler İçin-Levent Doğan-Nobel Yayin Dağitim.). Çelebi. duraklama. tonlama. bayram v.] Bilgisayar II (2 – 2) 3 4  .O.  Soyut Matematik Ders Notlari /O. fonksiyonların bileşkesi. Sözlü anlatım. 2006. planlama. Doğan Çoker. Çelebi. sabit. bakış açısı. Yardımcı Ders Kitapları Soyut Matematik (3 -0) 3 Aksiyom ve teorem kavramlarının açıklanması. bire-bir.]. direkt ve dolaylı matematiksel ispat yöntemlerinin açıklanması.İstanbul :Ankara Üniversitesi. diksiyon vb. ters fonksiyonlar ve fonksiyonlarla ilgili uygulamalar.Engin Yayinevi Türk Dili Ve Yazılı-Sözlü Anlatım Bilgisi-Dr. doğum.2004  Umumi Matematik :Analitik Geometriye Başlangiç /Saffet Süray. küme kavramının açıklanması.2002  Diferensiyel Geometri /Arif Sabuncuoğlu.1974. örten. yol tarif etme.İstanbul :[Y. hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması. Kenan Taş. söyleşi.1993. konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları.Fethi Çallialp. Çakar.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma. Kartezyen çarpım kümesi ve grafik çizimi.[T. Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma.Orhan Özer.Saffet Süray. bağıntı türleri. Ö.Rüstem Kaya. 2008 Yazılı Ve Sözlü Anlatım-Prof. iyi bir konuşmanın temel ilkeleri. radyo ve televizyon konuşmaları. değişik kültür. yılbaşı. küme kavramı ile ilgili işlemler. birim fonksiyonlar.Y. önemli bir olayı kutlama. metni yazma. biriyle görüşme/röportaj yapma.Ankara :Ankara Üniversitesi. sembolik mantık ile ilgili uygulamalar. Denklik sınıfları yardımı ile sayıların inşa edilmesi.1983  Analitik Geometri /Rüstem Kaya.Yardımcı Ders Kitapları  Diferensiyel Geometri /H. konuşmanın sunuluşu).Eskişehir :Anadolu Üniversitesi Basimevi.Erzurum :Atatürk Üniversitesi.b. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi. sonlu ve sonsuz kümeler. bu bağıntıların özellikleri.  Soyut Matematik /Orhan Özer. Evrensel ve varlıksal niceleyiciler. Dr. konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma).Y. iş isteme. Sembolik mantık ile ilgili aksiyom ve teoremler.1997. Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar. Hilmi Hacisalihoğlu.

Hüseyin Çakir.İstanbul :Alkim Yayinevi. 19231938 Döneminde Türk dış politikası. Milliyetçilik).Ankara :Nobel.2003. hukuk alanında yapılan devrimler. Yardımcı Ders Kitapları Yabancı Dil II (3 – 0) 3 5 .Kemal Yarciİstanbul :Yüce Yayinlari. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi.] . ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi. duygusal. eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri.İbrahim Ethem Başaran. uzaktan eğitim uygulamaları. öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar.Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar. Laiklik.Ali Saatçi.1991. 2006. İnternet Teknolojileri /Nazife BaykalNazife Baykal.2001  Bilgisayar Uygulamalari 2 :Basic-Excel /Kemal Yarci. 2008. Ders Kitabı: Eğitim Psikolojisi :Kavramlar.. gelişim özellikleri (bedensel.Gülten Ülgen. ekonomik alanda yapılan yenilikler. kuramsal temelleri. Orhan Öztürk. Yerel-Geniş Ağlar. Ali Göksel. uygulama yöntemleri. M. öğrenmeyi etkileyen faktörler. öğrenme kuramları.2001. bilişsel. Devletçilik. öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Ders Kitabı:  Bilgisayar Bilimleri /Hüseyin Çakir. yararları ve sınırlılıkları. öğeleri. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi.2003. toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Psikolojisi /İbrahim Ethem Başaran. siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri. Halkçılık. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof. Dr.1999.  Eğitim Psikolojisi Ve Çoklu Zeka /Rengin Akboy. Eğitim Psikolojisi (3 – 0) 3 Eğitim-Psikoloji ilişkisi.]. bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. Atatürk sonrası Türk dış politikası.Y. sosyal ve ahlaki gelişim). Çeviren Sabri Akdeniz. 2006. Devrimcilik.1974. etkili öğrenme. Rengin.Akboy.Ankara :Biçaklar Kitabevi. Yardımcı Ders Kitapları  Bilgisayar 2 :Powerpoint-Access-Internet-Elektironik Ticaret /Mahmut Tekin. bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar.  Eğitim Psikolojisi /Rudolf Pinter .1997.Rudolf Pinterİstanbul :Marmara Üniversitesi. E.2005 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2 – 0) 2 Siyasi alanda yapılan devrimler. öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları.  Bilgisayar İşletim Sistemleri /Ali Saatçi. İlkeler. [Ve Diğ.  Bilgisayar Ağlari :Veri İletişimi.Ankara :[Y.Mahmut Tekin -Konya :Günay Ofset.Ankara :Sas Bilişim Yayinlari. Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik. bireysel faktörler. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları. Dr. Yöntemler.İzmir :Dinozor...  Ders Kitabı:     Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç. veri tabanı uygulamaları. grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). 2006. Kuramlar Ve Uygulamalar /Gülten Ülgen. Bütünleyici ilkeler.

mxn matrisleri. kesme ve hacim esnekliği. Lineer dönüşümler. matris çarpımı.2001. matrislerin tersi ve uygulamalar. vektörler.Derin Yayınları.Hacısalihoğlu.. Nejat Alperen. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan.YK Yayınevi. Fethi. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları. Dalga Hareketi: Kinematiği. boyut analizi. Çizgisel Momentum: Kütle merkezi. Basınç.2000  Lineer Cebir /Dursun Taşçi.Durmuş Bozkurt Konya :[Y. Kaldırma kuvveti. 2009. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.Çallıalp. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt.Der Yayınları. SI birim sistemi. 2002. 2009. 2004. enerjisi ve açısal momentum. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. Ataner Yıldırım. matris uzayında lineer bağımsızlık. rezonans .].Ankara :Gazi Üniversitesi.Dursun Taşçi.Ü. Lineer denklem sistemleri. D. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına. Arvasi. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri. Evrensel kütle çekim. Güç. Gauss eliminasyonu. 6 .Enerji: İş. YARIYIL Lineer Cebir I (3 – 0) 3 Vektörler. Bernoulli ilkesi. Lineer bağımsızlık ve boyut.Bernard Kolman  Çözümlü Lineer Cebir Problemleri /Fethi Çallıalp. altuzaylar. Eser. Bahri Türen. Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği. Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği.1985  Lineer Cebir :Elementler /Bernard Kolman . üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin. Sürtünme kuvveti.. Uzama. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Hilmi Hacısalihoğlu.Bernard Kolman.Konya :S. bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir.2003. İ. Hilmi.Bu ders.İstanbul :Marmara Üniversitesi. Vakfi Yayinlari. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /H. Çeviren Z. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge. Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına. matris uzayında toplama ve skaler çarpım. H. Göreli hız. sönümlü ve zorlanmış salınımlar. Mekanik enerji çeşitleri. konuşma.Y. Viskosluk ve Hareketli akışkanlar.Gün Yayıncılık. Yardımcı Ders Kitapları III. A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A. dinamiği ve enerjisi. lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki. Dağ. vektör uzayı kavramına kısa bir giriş. Fizik I (4 – 0) 4 Standartlar.

Hasan Şenay. duran dalgalar.1999.İstanbul :Beta Basim Yayim. Yardımcı Ders Kitapları  Fizik-1 Mekanik-Yılmaz Güney / İbrahim Okur.Çallıalp. araştırma modeli. 2009.2001. belirli integralle alan ve hacim hesaplamaları. Ders Kitabı:  Modern Fizik/İlköğretim Bölümleri İçin-Ali Yıldız.Nobel Yayın Dağıtım. evren ve örneklem. analizi. 2010. bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler. Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları. problem. Ders Kitabı: Analiz 1 /Hasan Şenay. 7 . süreksizlik çeşitleri. Doppler olayı. ses şiddeti. Ahmet Canoğlu. yorumlanması ve raporlaştırılması.Ali Dönmez.).Erdal Coşkun.2002  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp. 2006.  Ders Kitabı:  Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Tek değişkenli fonksiyonlarda türev kavramı ve türev alma kuralları. verilerin kaydedilmesi.Zeynel Çakmak. integral alma teknikleri.].  Çözümlü. Diferansiyel ve lineer artma.Ankara :Nobel Yayinlari.Diyarbakir :Dicle Üniversitesi. belirsiz integraller. 2007. Haci Sulak. üstel. enerjisi. verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri). logaritmik.  Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri-Vedat Akman. yanlış.b. Ses dalgaları. bilim tarihine ilişkin temel bilgiler. çeşitli alanlarda uygulamaları. hiperbolik fonksiyonlar ve bunların tersleri ile kapalı fonksiyonların türevleri. İntegral kavramı. doğru. Tek değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve uygulamaları.Ankara :Alp Yayinevi.  Matematik Analiz I :( Tek Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi ) /Zeynel Çakmak. Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri.Remzi Y. evrensel bilgi v. ekstremum problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları. Uğur Özgöker-Derin Yayınları. kırılma ve girişimi. 2003. bilgi. Kıncal.Gündüz Eğitim Ve Yay.Değişim Yayinlari.Pegem Akademi Yayincilik.Y.1990. yansıma. Analiz I (4 – 2) 5 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları.  Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Kazım Özdamar-Kaan Kitabevi. 2009.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Analiz I /Erdal Coşkun. Fethi. Trigonometrik. Yardımcı Ders Kitapları  Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Durmuş Ekiz-Anı Yayıncılık. mutlak. bilimsel araştırmanın yapısı. Aliştirmali Matematik Analiz I/1 /Ali Dönmez. Sonlu Taylor Teoremi.dinamiği. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2 – 0) 2 Bilim ve temel kavramlar (olgu.İstanbul :[Y.  Genel Fizik-Kollektif. rezonans. belirli integraller. 2005. Ahmet Doğan. Yüksek mertebeden türevler. L’Hospital Kuralı ve bu kural yardımı ile limit hesaplamaları.

Durmuş Bozkurt Konya :[Y. transformatörler.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim İlke Ve Yöntemleri :Eğitim Programlari Ve Öğretim /Muhsin HesapçioğluMuhsin Hesapçioğlu. öğrenme ve öğretim stratejileri. Hall olayı. Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar. öğretim yöntem ve teknikleri. Bir matrisin karakteristik denklemi. lineer denklemlerin Cramer kuralı ile çözümü.İstanbul :[Y. Biot-Savart yasası. günlük plan ve etkinlik örnekleri). determinantlar ve indirgeme. kesikli ve sürekli yüklerin alanları.Y.[T. Ortagonalite kavramı ve uzaklık fonksiyonu. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası.İstanbul :Beta Basim Yayim..Cevat Alkan.Arif Sabuncuoğlu.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. en küçük kareler ve uygulamaları. elektriklenme.]  Çözümlü Lineer Cebir /Yaşar Özdemir. enerji ve güç. maddenin manyetik özellikleri.Öğretim İlke ve Yöntemleri (3 . özindüksiyon.Fahrettin Akbulut. akım. lenz yasası. elektrik motorları. bunların uygulama ile ilişkisi.]. Diyagonalleştirme ve matris operasyonları.İstanbul :[Y. Emin Altan.  Lineer Cebir /M. dielektrikler.M. potansiyel farkı. Emin Altan. doğru akım devreleri. özdeğerler ve özvektörler.1971.Leyla Küçükahmet.  Lineer Cebir /Fahrettin Akbulut.].2000.2003. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /Arif Sabuncuoğlu. öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları.1985.Yaşar Özdemir. dirençler. ölçme araçlarının yapısı. Coulomb yasası.Y. 8 .0) 3 Öğretimle ilgili temel kavramlar. RC ve RLC devrelerinde direnç.Ankara :Ankara Üniversitesi Yayinevi. ortagonal matrisler.İstanbul :Birsen Yayinevi.Ankara :Nobel Yayinlari. öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan. elektrik kullanımı ve güvenlik.1991  IV. sığaçlarda bağlanma ve enerji. Doğru Akım: Akım. Gram-Schmidt işlemi. Fizik II (4 – 0) 4 Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu. faz farkı. öğretim araç ve gereçleri. Ders Kitabı: Öğretim İlke Ve Yöntemleri /Leyla Küçükahmet. YARIYIL Lineer Cebir II (3 – 0) 3 Ortagonalite.]. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi. manyetik alan enerjisi.Y. Yavuz Aksoy. AC Devreleri: RL. öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları. Bahri Türen. AC üreteçleri. Determinantlar.Y. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel. güç kaynakları. öğretmen yeterlikleri. emk.1998  Özel Öğretim İlke Ve Yöntemleri"Özel Öğretim Teknolojileri" /Cevat Alkan. öğrenme ve öğretim ilkeleri.

tepegöz saydamları.Giacomo Saban. süreklilik kavramı. zincir kuralı. Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.]. çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri. çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi.Abdülkadir Özdeğer. görsel tasarım ilkeleri. 2006. Dr. görsel medya (VCD. Ders Kitabı: Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Editör Rauf Yildiz.Ankara :Alp Yayinevi. fonksiyon çizimleri.1999. radyo verici ve alıcısı.1981  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp. Mustafa Koç. e.rezonans hali. Feth. Yardımcı Ders Kitapları  Genel Fizik Problem Çözümleri-Kollektif. Ders Kitabı:  Genel Fizik I-II-Yrd. 2000.2003. Ahmet Canoğlu. dalgaların spektrumu.Çallıalp.  Genel Fizik-Meral Şanlı.Pegem Akademi Yayincilik.İstanbul :Değişim.m. etkinlik tasarlama. enerjisi ve momentumu.Ekin Kitabevi Yayinlari. 2005. öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları. Analiz II (4 – 2) 5 Çok değişkenli fonksiyon kavramı. slaytlar.Konya :Nobel Yayin Dağitim.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Aytekin İşman. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer. İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev.Erdal Coşkun.1988  Analiz :İkinci Kisim /Mümin Yamankaradeniz. mutlak ekstremum değerleri ve uygulamaları. dalgalar. diferansiyel artma ve linearizasyon. dipol antende oluşan e. öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı.Bursa :Uludağ Üniversitesi Yayinlari. uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi. Kamil Temizyürek-Nobel Yayin Dağitim-Teknik Kitaplar. DVD) gereçleri. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2 – 2) 3 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar.İstanbul :[Y.2003  9 . öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar. İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları.Mümin Yamankaradeniz. İki katlı integral kavramı.İstanbul :Eser Yayinlari.2000  Analiz Dersleri Ii /Giacomo Saban. okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi. Aytekin. eğitim yazılımlarının incelenmesi. Lagrange çarpanları.Rauf Yildiz. Doç. iki katlı integralle hacim hesaplamaları. İnternet ve uzaktan eğitim.Y. bilgisayar temelli gereçler). Ali Murat Sünbül. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan salınımı. lokal ekstremum değerleri. fonksiyon tanım ve değer kümeleri.İşman.m. Ders Kitabı:  Analiz II /Erdal Coşkun.İstanbul :Fen Fakültesi Basimevi.

  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /İsa Halis. Olasılık teorisinde temel kavramlar. bayes teoremi.Ankara :Gazi Üniversitesi.1990 Analitik Geometri I (3 – 0) 3 Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi. 2002.İsa Halis. Soner YildirimTuğba Yanpar Şahin. permütasyon grupları. Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner . kalan sınıfları. bölüm grupları. Poisson ve hipergeometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar.].İstanbul :[Y. idealler.Yavuz Gündüzalp.H.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari. Binom. Arif Sabuncuoğlu.Ankara :Ani Yayincilik. Çeviren Hacer Özgün .  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz.Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. Çarpıklık ve basıklık.1978 İstatistik ve Olasılık I (2 . homomorfizma. YARIYIL Cebire Giriş (3 .1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz .2002 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Tuğba Yanpar Şahin.1989  Cebire Giriş I /Yavuz Gündüzalp. Ergün Bayar.Gerhard Tintner.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. alt gruplar.2) 3 Temel kavramlar.Ü. frekans dağılımları. Hilmi Hacisalihoğlu.Y. alt halkalar. histogram ve frekans poligonu. normal alt grupları. Parametrik ve nonparametrik merkezi eğilim ölçüleri ve uygulamalar. düzlemde vektörler.0) 3 İkili işlemler. Editör Saniye Yilmaz.Seymour Lipschutz. Hilmi Hacisalihoğlu.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Soyut Cebire Giriş /H. Ders Kitabı: Soyut Cebire Giriş /Durmuş Bozkurt. Çeviren Erdoğan Alkin. Zühtü Özel. halka tanımı. toplama ve çarpma kuralı. parabol ve temel problemler. doğru ve temel problemler. grup tanımı. V. kategorik verilerin grafikle gösterilmesi ve uygulamalar. Kesikli olasılık dağılımlarında temel kavramlar.Konya :S.1999. beklenen değer ve uygulamalar. devirli gruplar. Yaşatma Ve Geliştirme Vakfi. olasılık dağılım tablosu. elips ve temel problemler. hiperbol ve temel problemler. çember ve temel problemler.Ankara :Nobel Yayincilik.Durmuş Bozkurt. Ders Kitabı: 10 . Parametrik ve nonparametrik dağılım ölçüleri ve uygulamaları.

). İslam-Türk (Arap. ünite.1988  Matematik Analiz /İhsan Koz.  Bilim Tarihi ve Felsefesi-Nejat Bozkurt-Sarmal Yayinlari. alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları. etkinlik. Mehmet Can. Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamaları. Stein. tema. Matematik. Seri kavramı. Analitik Geometri /Rüstem Kaya. Çeviren Beno Kuryel. Ders Kitabı:  Bilim Tarihi-Prof. alterne seriler ve serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri. öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Yardımcı Ders Kitapları  Bilim Tarihi-Şafak Ural-Çantay Kitabevi. pozitif terimli seriler.Sherman K. araç-gereç ve materyaller. alan öğretiminin genel amaçları. Ders Kitabı: 11 . Yardımcı Ders Kitapları  Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu. Fourier serileri.2002. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi. kazanım. bilim dallarının gelişmesi. 2000. Hilmi Hacisalihoğlu.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi. 2000. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.İstanbul :Literatür Yayinlari. 20.İstanbul :Birsen Kitabevi Yayinlari. Ders Kitabı:  Analiz Dersleri /Ahmet Dernek. Tıp.Halilov.Dernek.Abdülkadir Özdeğer.1997 Analiz III (3 . kullanılan yöntem.0) 2 Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. Hüseyin. genelleştirilmiş yakınsaklık testleri. Ders.İstanbul :Eser Yayinlari. Dr.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer. Anthony Barcellos . v.İstanbul :Literatür.  Bilim Tarihi Yazıları-Osman Bahadır-İzdüşüm YayinlarI. Selçuk. 2006. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç.. Özel Öğretim Yöntemleri I (2 -2) 3 Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi.Ankara :Asil Yayinlari.1983  Yüksek Matematik :Çok Değişkenli Fonksiyonların Analizi /Hüseyin Halilov. Horasan. Osmanlı) dönemlerinde bilim. teknik.İhsan Koz.b. Firuz Balkan . kuvvet serileri. Endülüs.Ankara :Nobel . Biyoloji vb.Rüstem Kaya. Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi.2003  İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H. serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık.2001 Bilim Tarihi (2 . Ahmet. fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık. Fonksiyon serileri. Stein. İyonya-Helen.2003  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K.0) 3 Dizi kavramı ve uygulamaları.Arif Sabuncuğlu. Editör Saadet Özkal. Fizik. Alemdar Hasanoğlu.İstanbul :Nobel Yayinlari.

Yüzey İntegralleri. oranların örnek dağılımı. [Ve Diğ.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.2002 VI. Çeviren Erdoğan Alkin. Mehmet KurtCevat Alkan.. Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemler. ortalamalar arası farkların örnek dağılımı. Binomun normale yaklaşımı. ortalamalar için güven aralığı. ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları. oranlar için güven aralığı. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri.Gerhard Tintner. standart sapmalar için güven aralığı.İzmir :Bariş Yayinlari Fakülteler Kitabevi. Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner . genel çözümler.].2003  Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa KaraağaçliMustafa Karaağaçli. KaradenizAhmet A. integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen denklemler.] Yardımcı Ders Kitapları  Ticaret Ve Turizm Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Emine Orhaner. ortalamalar arası farklar için güven aralığı. Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi. değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler.İstanbul :Çağlayan.1999   Adi Diferansiyel Denklemler /İsmet Yildiz. kesikli dağılımların normale yaklaşımı. diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. değişkenlerine ayrılabilen denklemler.Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan.İstanbul :Değişim.Y. Eyüp Sabri. Karadeniz..Seymour Lipschutz.  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz. YARIYIL İstatistik ve Olasılık II (2 . başlangıç-değer problemleri. Ders Kitabı: Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler /Eyüp Sabri Türker.1990 Diferansiyel Denklemler (4 .[T. İntegral İşareti Altinda Türev /Ahmet A. Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi.1998 12 .Ankara :Gazi Kitabevi.İstanbul :Aktif Yayincilik. Poisson dağılımının normale yaklaşımı. tam diferansiyel denklemler. Kismi Türevli Denklemler. homojen hale dönüştürülebilen denklemler. Metin BaşarırTürker. Vektör Analizi.Ankara :Ani Yayincilik.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari. standart normal eğri alanları. homojen denklemler.1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz . Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler. Eğrisel İntegraller.İsmet Yildiz. nokta tahmini ve güven sınırları. 2002. oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar. Katli İntegraller.0) 4 Diferansiyel denklem kavramı. ortalamaların örnek dağılımı.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.Mehmet Aydin. oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar.Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. Editör Saniye Yilmaz. birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler. Çeviren Hacer Özgün . Azize TunçEmine Orhaner.2) 3 Normal dağılım kavramı.2003 Yardımcı Ders Kitapları   Diferansiyel Denklemler Ve Uygulamalari /Mehmet Aydin . hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar.2005 Yüksek Matematik :Diferansiyel Denklemler. normal dağılımın karakteristikleri.

kullanışlılık).Y. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı. kapsamı. araştırma kağıtları. Stein. öğrenme çıktılarını değerlendirme. doğru ve düzlem denklemleri.Durmuş Ali Özçelik. araştırma projeleri. Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. geçerlik. özdeğerlendirme.2003 Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. Köy Enstitüleri. not verme. Ders Kitabı:  Analitik Geometri /Rüstem Kaya. ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analitik Geometri Problemleri /Rüstem Kaya.0) 3 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi.Burhan Gümüş.Ankara :Asil Yayinlari. görüşme. düzlem ve koniklerin kesitleri.1997 Ölçme ve Değerlendirme (3 . Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. uygulanışı ve önemi. Hilmi Hacisalihoğlu. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.] Okullarda Ölçme Ve Değerlendirme /Durmuş Ali Özçelik.İstanbul :Literatür Yayinlari. Yazı Devrimi. Çeviren Beno Kuryel. Editör Saadet Özkal.].. eşleştirmeli testler. Ders Kitabı: 13 . Anthony Barcellos . çoktan seçmeli testler.Konya :Mikro. öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem. doğru-yanlış tipi testler.Erol   Karaca.Hasan Yilmaz. öğrenci ürün dosyası. tutum ölçekleri). halk evleri. kısa yanıtlı sınavlar. ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi. alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi. Stein. sözlü yoklamalar.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi.0) 3 Üç boyutlu uzayda vektörler.0) 2 Türk eğitim tarihinin. performans değerlendirme. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Uzayda konikler.Rüstem Kaya.Y. akran değerlendirme. düşünsel ve politik temelleri.2002. felsefî.Ankara :[Y. Ders Kitabı:  Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Burhan Gümüş.Rüstem Kaya.1977 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmen Adaylarinin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Algilari /Erol Karaca. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri. ödevler).2004 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Hasan Yilmaz.Sherman K.İstanbul :Nobel Yayinlari. eğitim olgusu açısından önemi. millet mektepleri.Analitik Geometri II (3 . eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri.Ankara :Üsym Eğitim Yayinlari.Arif Sabuncuğlu.İstanbul :Bilim Teknik    Yayinevi.1981 Türk Eğitim Tarihi (2 .1999 Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu. doğru ve düzlemin vektörel denklemleri ve ilgili problemler. Türk eğitim sisteminde laikleşme. geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar.2003 İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H. ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.[T. Firuz Balkan .

1985.İstanbul :Alfa Yayınları.Cevat Alkan. 2009.Y. Dr..Ankara :Ani Yayincilik. kongre. Kemalettin Kuzucu-Pegem A Yayıncılık. kesirler ve öğretimi.. Yardımcı Ders Kitapları    Topluma Hizmet Uygulamaları-Aziz Şeker -Nobel Yayin Dağitim.2002 Yardımcı Ders Kitapları Topluma Hizmet Uygulamaları (1 . Mehmet Kurt.Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 2001'e /Yahya Akyüz . 2009.2001. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1982'ye /Yahya Akyüz. Editör Mümin Sekman.Mustafa Karaağaçli.0) 3 14 . veri işleme. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1985'e /Yahya Akyüz. ölçüler ve öğretimi.Ankara :Ankara Üniversitesi. sunma ve değerlendirme.  VII.Yahya Akyüz. konferans. Editör Murat Uyurkulak.1999.2) 2 Topluma hizmet uygulamalarının önemi. problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci.Yahya Akyüz. toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi.Ankara :Ankara Üniversitesi.Yahya Akyüz. Topluma Hizmet Uygulamaları-S.[T.1982. sıradışı problemleri çözme stratejileri.. Proje Tabanlı Öğrenme.. sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici. konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma. 2009.2) 3 Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi. Hasan Coşkun-Ani Yayincilik. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler. problemlerin sınıflandırılması.Yahya   Akyüz.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.] Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa Karaağaçli. 2009. Ders Kitabı: Topluma Hizmet Uygulamaları-Bülent Aksoy/ Turhan Çetin/ Ömer Faruk Sönmez-Pegem Akademi Yayincilik. topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. Tunay Kamer. Ders planı hazırlama. panel. geometri öğretimi.İstanbul :Alfa. Ders Kitabı:   Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan. Topluma Hizmet Uygulamaları-Doç. Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1999'a /Yahya Akyüz . YARIYIL Elemanter Sayı Kuramı (3 . sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.  Özel Öğretim Yöntemleri II (2 .

matematik tarihinde bilgi kaynakları ve ünlü matematikçilerin hayatlarından örnekler. Editör Dirk J. Alıştırmalı Cebir ve Sayılar Kuramı-Ali Dönmez-Beta Basım Yayım Dağıtım A. Euler. Bilim Tarihi.Serdar Erkan. matematiğin temel ilkeleri.] . çarpanlara ayırma teorisi. matematiğin nitelikleri.2003 Eğitimde Rehberlik Hizmetleri :Gelişimsel Yaklaşim /Binnur Yeşilyaprak. matematiğin sınıflandırılması. rehber-öğretmen işbirliği.0) 2 Bilgi. transandant sayılar. Ders Kitabı:  İköğretimde Rehberlik /Serdar Erkan .1989 Yardımcı Ders Kitapları    Rehberlik Temel kavramlar. öğrenciyi tanıma teknikleri.2004 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik /Muharrem Kepçeoğlu. İstanbul.Wiley[1964] Matematik Tarihi /Lütfi Göker. Çeviren Yildiz Silier . teknikler. rehberliğin ilkeleri. 2002. Struik. Muharrem. Editör Yildiz Kuzugun. öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. eşlik. Kisa Matematik Tarihi /Dirk Struik . bilim tarihinde matematik. ikinci dereceli cisimlerde aritmetik. gelişimi. ilkel kökler. psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri. psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri.2004 Yardımcı Ders Kitapları    Okul Deneyimi Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme.. Matematiğin Öyküsü ve Serüveni "Dünya Matematik Tarihi Ansiklopedisi". öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını.. ikinci derece artıklar. 1998. bilim tarihi’nin çalışma alanı. bilimsel bilgi ve ayırdedici özellikleri.Lütfi Göker.Serap NazliAnkara :Ani Yayincilik. Robert Gardner. öğrenci kişilik hizmetleri. matematiğin önemi. aritmetik fonksiyonlar. dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını.Bölünebilirlik. öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme. İstanbul.Bartle.Kepçeoğlu. Çin kalan ve Wilson Teoremleri.Ankara :Nobel. Ders Kitabı:  Çözümlü. örgüt ve personel. modern bilim.İstanbul :Alkım. derste ne tür etkinliklerden yararlandığını. matematiğin bilimler içindeki yeri. Şafak Ural. [Ve Diğ. 2000 Matematik Tarihi (2 . okulun örgüt 15 . ikinci dereceli tersler (reciprocity). dersi hangi aşamalara böldüğünü.Binnur YeşilyaprakAnkara :Nobel Yayin. Toplumsal Dönüşüm Yayınevi. Kırkambar Yayıınları. diophantine denklemler. öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini. Ders Kitabı:  Ali Dönmez..New York. servisler (hizmetler). alandaki yeni gelişmeler. devam eden kesirler. matematiğin diğer bilimlerle ilgisi ve diğer bilimlerden farklı yönleri.Ankara :Kültür Bakanliği Yayinlari. periodiklik.Ş.2002 Kapsamli Gelişimsel Rehberlik Ve Psikolojik Danişma Programlari /Serap Nazli.

2004 Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri. farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi. özel öğrenme güçlüğü gösteren. özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler.yapısını.1981 VIII.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. sınıfta zamanın yönetimi. Ders Kitabı:  Okul Deneyimi Ve Uygulama :Öğretmen Ve Öğrenci Davranişlarinin Gözlenmesi /Ziya SelçukZiya Selçuk.Mitat Enç. uygulamanın okuldaki öğretmen. sınıf organizasyonu. öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). engelliliği oluşturan nedenler.Ankara :Nobel. ülkemizde özel eğitimin durumu. 2000 Yardımcı Ders Kitapları  Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş.Çelik. bedensel engelli. portfolyo hazırlama. zihinsel engelli. özel eğitimle ilgili temel ilkeler.Ankara :Ani Yayincilik.Demirtaş. Vehbi.Ankara :Ani Yayincilik. sınıf yönetimi modelleri. Ders Kitabı: Özel Eğitimde Yanlişsiz Öğretim Yöntemleri /Elif Tekin. sınıf içi iletişim ve etkileşim. Doğan Çağlar. Hasan. okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.Ankara :Ankara Üniversitesi.Hüseyin Başar. dil ve iletişim bozukluğu olan. değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması. erken tanı ve tedavinin önemi. bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar. sınıf yönetiminin tanımı. YARIYIL  Öğretmenlik Uygulaması Her hafta bir günlük plan hazırlama. 16 . sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler. süregelen hastalığı olan. sınıfı fiziksel olarak düzenleme.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Özel Eğitime Giriş /Mitat Enç. okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme.2000 Özel Eğitim Özel eğitimin tanımı.Veysi Erken. otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri. işitme engelli.2004  Sinif Yönetimi /Veysi Erken.Ankara :Berikan Yayinlari. Ders Kitabı:  Sınıf Yönetimi /Vehbi Çelik. görme engelli. Gönül Kircaali-İftar.Cevat Celep. Yahya Özsoy.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Sinif Yönetimi /Hüseyin Başar.Elif TekinAnkara :Nobel Yayin Dağitim. öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi. hazırlanan planı uygulama. Hasan Güneş.2002  Sinif Yönetimi Ve Disiplini /Cevat Celep. sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi.Ankara:Anı. engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım. dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan. sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama.

Frege. Çözüm Önerileri Ve Yeni Bir Model /Aytekin İşman. yönetim kuramları ve süreçleri. Remzi. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik.Ankara :Ani Yayinlari. okula toplumsal katılım.Türk. okul örgütü ve yönetimi.Ankara:Anı. 2003. Uygulamalar.2002 Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Sisteminde Ölçme Ve Değerlendirme :Genel Kavramlar. Hilbert.Aytekin İşman. Matematiğin temelleri. fonksiyonlar v. Hasan Güneş. ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları.Kıncal.] . kümeler. Russel. 1996. öğrenci.  Bilim Felsefesi-Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi. Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism). Cengiz.Akçay. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri.Ankara :Nobel. Sayılar.  Ders Kitabı:  Matematik Felsefesi-Stephen F.Ders Kitabı: Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş.Demirtaş. Ders Kitabı: Türk Eğitim Sistemi Ve Yönetimi :Dünden Bugüne Milli Eğitim Bakanlığı (Yapısal Değişmeler) /Ercan Türk. [Ve Diğ.2006  17 . Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm).. Sorunlar. 2004.Adapazari :Değişim Yayinlari.1998  Türk Eğitim Sistemi /Cengiz Akçay. Brouwer. Biçimcilik (Formalism) .b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları.  Mantık-A. Yardımcı Ders Kitapları  Matematik Felsefesi-Bekir S.. 1999. eğitimle ilgili yasal düzenlemeler. Türk eğitim sisteminin yapısı. öğretim ve işletmecilikle ilgili işler. Kadir Çüçen-Asa Kitabevi. okul yönetiminde personel.2005  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Veysel Sönmez . Barker-İmge Kitabevi Yayınları. Editör Veysel SönmezVeysel Sönmez. Gür-Kadim Yayinlari. Hasan.Ankara:Nobel. Ercan.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Remzi Kıncal.2003 Matematik Felsefesi Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi. yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler.Ankara :Anı.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful