EK-1

SÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI 2009–2010 ÖĞRETİM YILI

1. SINIF KODU I. YARIYIL DERSİN ADI
Türkçe-I: Yazılı Anlatım Genel Matematik Bilgisayar I Eğitim Bilimine Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Yabancı Dil I (İngilizce) Yabancı Dil I (Almanca) Yabancı Dil I (Fransızca)

T 2 4 2 3 2 3 3 3

U 0 2 2 0 0 0 0 0 18

K 2 5 3 3 2 3 3 3

KODU

II. YARIYIL DERSİN ADI
Geometri Türkçe II: Sözlü Anlatım Soyut Matematik Bilgisayar II Eğitim Psikolojisi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Yabancı Dil II (İngilizce) Yabancı Dil II (Almanca) Yabancı Dil II (Fransızca)

T 3 2 3 2 3 2 3 3 3

Kredi III. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir I Fizik I Analiz I Bilimsel Araştırma Yöntemleri Öğretim İlke ve Yöntemleri GK. Seç I:

Kredi 2. SINIF IV. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir II Fizik II Analiz II Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı A. Seç I:

U 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19

K 3 2 3 3 3 2 3 3 3

KODU

T 3 4 4 2 3 3

U 0 0 2 0 0 0

K 3 4 5 2 3 3

KODU

T 3 4 4 2 2

U 0 0 2 2 0

K 3 4 5 3 2

Kredi V. YARIYIL DERSİN ADI
Cebire Giriş İstatistik ve Olasılık I Analitik Geometri I Analiz III Bilim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri I MB. Seç. I:

20 3. SINIF

Kredi VI. YARIYIL DERSİN ADI
İstatistik ve Olasılık II Diferansiyel Denklemler Analitik Geometri II Ölçme ve Değerlendirme Türk Eğitim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri II Topluma Hizmet Uygulamaları

17

KODU

T 3 2 3 3 2 2 2

U 0 2 0 0 0 2 0

K 3 3 3 3 2 3 2

KODU

T 2 4 3 3 2 2 1

U 2 0 0 0 0 2 2

K 3 4 3 3 2 3 2

Kredi VII. YARIYIL DERSİN ADI
Elemanter Sayı Kuramı Matematik Tarihi Rehberlik Okul Deneyimi Sınıf Yönetimi Özel Eğitim A.Seç II:

19 4. SINIF

Kredi VIII. YARIYIL DERSİN ADI
Öğretmenlik Uygulaması Matematik Felsefesi Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB Seç II: GK Seç II:

20

KODU

T 3 2 3 1 2 2 3

Kredi

U 0 0 0 4 0 0 0 18

K 3 2 3 3 2 2 3

KODU

T 2 2 2 3 3

U 6 0 0 0 0

K 5 2 2 3 3

Kredi TOPLAM KREDİ

15 146

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi

Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma.Konya :S.. tutarlılık..Ali Görgülü.Mustafa Cemiloğlu-Aktüel Yayinlari. planlı yazma). Alıştırmalı . metin olma koşulları (bağlaşıklık. yazınsal metinler).]. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. amaçlılık. Karmaşık sayılar ve özellikleri. Basımevi. ilan/reklam. Genel Matematik: Diferansiyel Ve İntegral Hesap /Ali Görgülü. örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları.H.Durmuş Bozkurt. Hilmi Hacisalihoğlu. Temel Ve Genel Matematik /H. kâğıt düzeni). tamsayılar kümesi. Yardımcı Ders Kitapları   Genel Matematik (4 . Genel Matematik: Çözümlü. Hilmi Hacısalihoğlu.EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I.2001. YARIYIL Türkçe-I: Yazılı Anlatım (2-0) 2 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. bir metnin özetini ve planını çıkarma. toplam ve çarpım sembolü özellikleri. 2008. rasyonel fonksiyonlar. polinomlar.Y. metinler arası ilişkiler). 2001. kabul edilebilirlik. Fonksiyonların grafikleri.Durmuş Bozkurt. amaç.gündüz Eğitim Ve Yay. çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler. Ü. bilgilendirici metinler (dilekçe. bakış açısı.2003.İstanbul: Beta Basim Dağıtım. Tümevarım ilkesi. 1 Yardımcı Ders Kitapları    .2000. gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. karar. paragraf türleri (giriş-gelişmesonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler. paragraf. Ağça. trigonometrik fonksiyonlar. öznel anlatım. Fonksiyon kavramı. tutanak. Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım Ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. Ders Kitabı:  Genel Matematik 1 :Fen Ve Mühendislik Bilimleri İçin . dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar.Eskişehir :Osmangazi Üniversitesi.2009 Yazılı Anlatım-H. [Ve Diğ. resmi yazılar. mektup. yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Ali Dönmez. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım. rapor. haber. konunun sınırlandırılması. durumsallık. Ders Kitabı:  Yazma Sanatı & Yazılı Anlatım-Ertuğrul Yaman-Savaş Yayinlari. rasyonel sayılar kümesi. planlı yazma aşamaları (konu.]. yazma planı hazırlama. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi. hiperbolik fonksiyonlar.Ankara :[Y. bilgisellik. nesnel anlatım. doğrunun analitik incelenmesi. yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 2000..2) 5 Doğal sayılar kümesi. üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar.

Bütün Yönleriyle Bilgisayar :Microsoft Office Xp /Ömer Akgöbek. eğitimde İnternet kullanımı. Ders Kitabı: Eğitim Bilimine Giriş /Tanju Gürkan ..Ankara :Gazi Kitabevi. ders yöntemleri ve kaynakların tanımı. Mondros Ateşkes Antlaşması. eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi. Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler. Çözümlü Genel Matematik Problemleri /Mustafa Balcı.  Eğitim Bilimine Giriş /Halis Ayhan ..-Osman Gürkan-Ankara :Yargi Yayinlari. hukuki..Nurettin Fidan. Ali Osman Şahbaz. [Ve Diğ. Ders Kitabı:  Temel Bilgisayar Bilimleri /Mahmut Tekin. Editör Fatma Variş.-Ömer Akgöbekİstanbul :Beta Basin Yayim Dağitim. 2 . I.]  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 – 0) 2 Kavramlar.Tanju GürkanKonya :Atlas Kitabevi. Bilgisayar I (2 . Temel Bilg isayar Eğitimi :Windows Xp/ Office Xp /Editör Mustafa Arsunali. bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. Banu Göney..1995.2002.. ekonomik. bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri.Mahmut Tekin. psikolojik. kelime işlemci programları. Ali İhsan Furat.2003. Yüzyıl). I.Mustafa Uludoğan-İstanbul :Atlas Yayin Dağitim. Yardımcı Ders Kitapları     Eğitim Bilimine Giriş (3 . veri sunumu.1997. Bilgisayara Giriş Ders Kitabi :Eğitimde Bilgisayar Okur Yazarliği /Mustafa Uludoğan.  Eğitim Bilimine Giriş /Nurettin Fidan. Münire Erden.2006. Mustafa. Wilson İlkeleri. Ali Ural.. Bilgisayar Kullanim Kilavuzu /Osman Gürkan.0) 3 Eğitimin temel kavramları. [Ve Diğ. genel olarak işletim sistemleri.Halis Ayhan. Tanzimat ve Islahat Fermanı.Y.Ankara :Başkent Yayimevi.. Paris Konferansı.Konya: Selçuk Üniversitesi. yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar. tanımlar.İstanbul :Şule Yayinlari. Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri. öğretmenlik mesleğinin özellikleri. eğitim biliminde araştırma yöntemleri. Dünya Savaşı.2003.[T.]. öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.[T.Ankara :Balcı.Y. elektronik tablolama programları. ve II.... eğitim sisteminde öğretmenin rolü.2001. Editör A. M. politik temelleri). Meşrutiyet.Balcı.] Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Bilimine Giriş /Ayşegül Ataman .2) 3 Bilişim teknolojileri. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. eğitim biliminin tarihsel gelişimi.2000. sosyal. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi.-Mustafa Arsunali-İstanbul :Pusula. 21.] .Ayşegül Ataman.

Nejat Alperen. Yamuk. Düzenli Ordunun Kuruluşu. 2004. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. 2008. Amasya Genelgesi.0) 3 Geometrinin tanımı. A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık. kare. katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygulamalar. Dr. Ders Kitabı:  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi. üçgen çeşitleri. Mebusan Meclisinin Açılışı.YK Yayınevi. paralelkenar. Ders Kitabı:  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. Firuz Balkan . tanımsız kavram. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek. 2006. 2009. Osman Akandere. 2009. Editör Saadet Özkal.Gün Yayıncılık. Lozan Antlaşması. deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Çokgen kavramının tanımı. Teşkilat-ı Esasi Kanunu. teoremin açıklanması. üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan. Uzayda cisimlerin özellikleri. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları. 2006. 2006. Yaşar Semiz – Konya Eğitim Kitabevi. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar. yapısı ve gerçek hayatta kullanımı. üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri. Osman Akandere. Stein. II.Derin Yayınları.Doç Dr. Aksiyom. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Yrd.Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum. üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri. Anthony Barcellos . Kütahya-Eskişehir. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi. Stein. İnönü. çeşitleri. Çember ve daire kavramları. İnönü. I. açıların eşliği ve eşlik aksiyomları. Yardımcı Ders Kitapları II. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. Ataner Yıldırım. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof. Doç Dr. Euclid geometrisinin temel aksiyomları. konuşma. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç. Açı kavramı. Nokta. Yaşar Semiz.1997 3 . Yardımcı Ders Kitapları     Yabancı Dil I (3 -0) 3 Bu ders. 2002. Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar. doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. Doç Dr. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak. YARIYIL Geometri (3 . Ulusal Kongreler.Der Yayınları. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. Dr. üçgenin temel ve yardımcı elemanları.Sherman K. dikdörtgen. üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar. Osman Sönmez. Üçgen kavramının tanımı. E. Doç Dr. Çeviren Beno Kuryel. Saltanatın Kaldırılması. açılar ile ilgili uygulamalar. eşkenar dörtgen. TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar. Editör Doç Dr. Euclid ve euclide dışı geometriler.

kendini tanıtma. Ö.Erzurum :Atatürk Üniversitesi.Fethi Çallialp. ters fonksiyonlar ve fonksiyonlarla ilgili uygulamalar. Kenan Taş.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi Basimevi.Ali Dönmez. Çelebi.Engin Yayinevi Türk Dili Ve Yazılı-Sözlü Anlatım Bilgisi-Dr. Yardımcı Ders Kitapları  Örneklerle Soyut Matematik /Fethi Çallialp.H. doğum. bakış açısı. iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu.). Denklik sınıfları yardımı ile sayıların inşa edilmesi. Ders Kitabı:     Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon-Emin Özdemir-Remzi Kitabevi. söyleşi. 2006.] Bilgisayar II (2 – 2) 3 4  .]. Çakar.Y.İstanbul :Ankara Üniversitesi. Ders Kitabı: Kümeler Kurami Ve Soyut Matematik /Ali Dönmez.Orhan Özer. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma.1997. planlama. Doğan Çoker. radyo ve televizyon konuşmaları.İstanbul :[Y.). amaç. direkt ve dolaylı matematiksel ispat yöntemlerinin açıklanması. Kümlerde kuvvet kavramı.Y.b. Dr. bağıntı türleri. iş isteme. Sözlü anlatım. Fonksiyon kavramı. konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. önemli bir olayı kutlama. Kartezyen çarpım kümesi ve grafik çizimi. sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v. sonlu ve sonsuz kümeler.2002  Diferensiyel Geometri /Arif Sabuncuoğlu. sembolik mantık ile ilgili uygulamalar. örten.2004  Umumi Matematik :Analitik Geometriye Başlangiç /Saffet Süray. Hilmi Hacisalihoğlu.[T. telefonla konuşma. yılbaşı. küme kavramı ile ilgili işlemler. birim fonksiyonlar. Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma. soruları yanıtlama. Hilmi Hacisalihoğlu. denklik ve sıralama bağıntıları. duraklama. Türkçe II: Sözlü Anlatım (2 -0) 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi. sabit.1983  Analitik Geometri /Rüstem Kaya.O. metni yazma. fonksiyonların bileşkesi.Rüstem Kaya.b. yol tarif etme. konuşmanın sunuluşu). konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları. konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma).Ankara :Ankara Üniversitesi. hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması. Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar. diksiyon vb.Yardımcı Ders Kitapları  Diferensiyel Geometri /H. bire-bir. Yaşar Akdoğan-Beşir Kitabevi Türk Dili Yazılı Ve Sözlü Anlatım / Üniversiteler İçin-Levent Doğan-Nobel Yayin Dağitim.1974. iyi bir konuşmanın temel ilkeleri.Saffet Süray. Çelebi. 2008 Yazılı Ve Sözlü Anlatım-Prof. küme kavramının açıklanması.1987. Sembolik mantık ile ilgili aksiyom ve teoremler. tonlama.  Soyut Matematik /Orhan Özer.  Soyut Matematik Ders Notlari /O. Yardımcı Ders Kitapları Soyut Matematik (3 -0) 3 Aksiyom ve teorem kavramlarının açıklanması. bağıntı kavramı ve özellikleri. bayram v. içine.Arif Sabuncuoğlu. değişik kültür. Enise Kantemir. Evrensel ve varlıksal niceleyiciler. bu bağıntıların özellikleri. biriyle görüşme/röportaj yapma.1993.

İbrahim Ethem Başaran.. bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar. Yöntemler. Yardımcı Ders Kitapları  Bilgisayar 2 :Powerpoint-Access-Internet-Elektironik Ticaret /Mahmut Tekin. 2008. öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları. hukuk alanında yapılan devrimler.Gülten Ülgen.2005 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2 – 0) 2 Siyasi alanda yapılan devrimler. Devletçilik. Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Psikolojisi /İbrahim Ethem Başaran.Y. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof. siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri. İlkeler.Ankara :[Y. ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi. Ders Kitabı:  Bilgisayar Bilimleri /Hüseyin Çakir. Ders Kitabı: Eğitim Psikolojisi :Kavramlar. Milliyetçilik). öğrenmeyi etkileyen faktörler.Ali Saatçi.2001. Rengin.2003. bilişsel. sosyal ve ahlaki gelişim). Dr. Ali Göksel.. Kuramlar Ve Uygulamalar /Gülten Ülgen. Halkçılık. kuramsal temelleri. bireysel faktörler.1991. 2006.İstanbul :Alkim Yayinevi. Laiklik.2001  Bilgisayar Uygulamalari 2 :Basic-Excel /Kemal Yarci. veri tabanı uygulamaları. Bütünleyici ilkeler.Hüseyin Çakir.1999.  Bilgisayar Ağlari :Veri İletişimi. öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon. İnternet Teknolojileri /Nazife BaykalNazife Baykal. bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.  Eğitim Psikolojisi /Rudolf Pinter .Ankara :Nobel.  Eğitim Psikolojisi Ve Çoklu Zeka /Rengin Akboy. grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları. Yerel-Geniş Ağlar. Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik.1974. duygusal. uzaktan eğitim uygulamaları.  Ders Kitabı:     Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç.. yararları ve sınırlılıkları.Rudolf Pinterİstanbul :Marmara Üniversitesi.]. eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri. 2006. Yardımcı Ders Kitapları Yabancı Dil II (3 – 0) 3 5 .1997.İzmir :Dinozor.Ankara :Biçaklar Kitabevi. uygulama yöntemleri.Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar.2003.Kemal Yarciİstanbul :Yüce Yayinlari.Ankara :Sas Bilişim Yayinlari. Eğitim Psikolojisi (3 – 0) 3 Eğitim-Psikoloji ilişkisi. Atatürk sonrası Türk dış politikası. Çeviren Sabri Akdeniz. Orhan Öztürk. öğeleri. E. öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar. Devrimcilik.Akboy. ekonomik alanda yapılan yenilikler. M. toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. etkili öğrenme. 19231938 Döneminde Türk dış politikası. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. öğrenme kuramları.] . Dr. gelişim özellikleri (bedensel. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık. [Ve Diğ.  Bilgisayar İşletim Sistemleri /Ali Saatçi. 2006.Mahmut Tekin -Konya :Günay Ofset. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi.

Bernoulli ilkesi.Gün Yayıncılık. Göreli hız. D.Çallıalp. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. 2004. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına.Der Yayınları. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri. Fizik I (4 – 0) 4 Standartlar. lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki. Lineer bağımsızlık ve boyut. H. 2009. sönümlü ve zorlanmış salınımlar. Arvasi. matris uzayında toplama ve skaler çarpım. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Hilmi Hacısalihoğlu.2003. matrislerin tersi ve uygulamalar. YARIYIL Lineer Cebir I (3 – 0) 3 Vektörler. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y.Konya :S. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin. İ. Gauss eliminasyonu.Bernard Kolman  Çözümlü Lineer Cebir Problemleri /Fethi Çallıalp. Mekanik enerji çeşitleri. Nejat Alperen.Bernard Kolman. enerjisi ve açısal momentum.Durmuş Bozkurt Konya :[Y.Enerji: İş. matris çarpımı.Ü. altuzaylar.. vektörler. boyut analizi. Fethi. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /H.İstanbul :Marmara Üniversitesi. 2002.2000  Lineer Cebir /Dursun Taşçi. Dağ. Çeviren Z. Hilmi. Evrensel kütle çekim. Bahri Türen. kesme ve hacim esnekliği. bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan. mxn matrisleri.2001. Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. Sürtünme kuvveti. Kaldırma kuvveti. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt. konuşma.Bu ders. Güç.Hacısalihoğlu. Lineer denklem sistemleri. Dalga Hareketi: Kinematiği. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları.]. Çizgisel Momentum: Kütle merkezi. Lineer dönüşümler.Ankara :Gazi Üniversitesi. dinamiği ve enerjisi.Derin Yayınları. matris uzayında lineer bağımsızlık. rezonans .1985  Lineer Cebir :Elementler /Bernard Kolman . Vakfi Yayinlari.YK Yayınevi. Viskosluk ve Hareketli akışkanlar.Y. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma. Basınç. 6 . Eser. Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği. A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A.. 2009. Yardımcı Ders Kitapları III. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri. Ataner Yıldırım. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. SI birim sistemi. Uzama. Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri. vektör uzayı kavramına kısa bir giriş.Dursun Taşçi.

b.Değişim Yayinlari.  Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Kazım Özdamar-Kaan Kitabevi. verilerin kaydedilmesi. Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri. evren ve örneklem. 2009. Yardımcı Ders Kitapları  Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Durmuş Ekiz-Anı Yayıncılık.İstanbul :[Y. rezonans. Ahmet Canoğlu. 2009. mutlak.2001. duran dalgalar. doğru. bilim tarihine ilişkin temel bilgiler. belirli integraller. bilimsel araştırmanın yapısı. Ders Kitabı: Analiz 1 /Hasan Şenay. L’Hospital Kuralı ve bu kural yardımı ile limit hesaplamaları. yanlış.Remzi Y. 2005. evrensel bilgi v. belirli integralle alan ve hacim hesaplamaları.Gündüz Eğitim Ve Yay.Diyarbakir :Dicle Üniversitesi. logaritmik.Y. yorumlanması ve raporlaştırılması.  Çözümlü. Diferansiyel ve lineer artma. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2 – 0) 2 Bilim ve temel kavramlar (olgu. Aliştirmali Matematik Analiz I/1 /Ali Dönmez. Analiz I (4 – 2) 5 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Analiz I /Erdal Coşkun. Sonlu Taylor Teoremi. Yüksek mertebeden türevler.  Genel Fizik-Kollektif. bilgi. Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları. Uğur Özgöker-Derin Yayınları. 2007.  Ders Kitabı:  Bilimsel Araştırma Yöntemleri.İstanbul :Beta Basim Yayim. 7 . üstel. kırılma ve girişimi.1999. 2010.Nobel Yayın Dağıtım. araştırma modeli. Trigonometrik. bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler.Erdal Coşkun.Ankara :Nobel Yayinlari. Fethi. Doppler olayı. yansıma. 2006.Çallıalp. Kıncal.2002  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp. analizi. Ahmet Doğan.Hasan Şenay. Haci Sulak.1990.Pegem Akademi Yayincilik. problem. Ders Kitabı:  Modern Fizik/İlköğretim Bölümleri İçin-Ali Yıldız. çeşitli alanlarda uygulamaları.  Matematik Analiz I :( Tek Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi ) /Zeynel Çakmak.].Zeynel Çakmak. integral alma teknikleri.Ali Dönmez. İntegral kavramı. Yardımcı Ders Kitapları  Fizik-1 Mekanik-Yılmaz Güney / İbrahim Okur.dinamiği.Ankara :Alp Yayinevi. belirsiz integraller.  Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri-Vedat Akman. hiperbolik fonksiyonlar ve bunların tersleri ile kapalı fonksiyonların türevleri. ekstremum problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları. 2003. verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri). enerjisi. Tek değişkenli fonksiyonlarda türev kavramı ve türev alma kuralları.). Ses dalgaları. ses şiddeti. süreksizlik çeşitleri. Tek değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve uygulamaları.

Yaşar Özdemir.]  Çözümlü Lineer Cebir /Yaşar Özdemir. öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları. dielektrikler. Ortagonalite kavramı ve uzaklık fonksiyonu. öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan.]. AC üreteçleri.Cevat Alkan.1985.  Lineer Cebir /M.M.. Yavuz Aksoy. ölçme araçlarının yapısı.Y. öğretmen yeterlikleri. RC ve RLC devrelerinde direnç.[T. güç kaynakları. Doğru Akım: Akım. öğrenme ve öğretim ilkeleri.Durmuş Bozkurt Konya :[Y. elektrik motorları. Biot-Savart yasası.1971. Bir matrisin karakteristik denklemi.Ankara :Nobel Yayinlari. elektrik kullanımı ve güvenlik.2000. manyetik alan enerjisi. transformatörler. Bahri Türen.Fahrettin Akbulut.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim İlke Ve Yöntemleri :Eğitim Programlari Ve Öğretim /Muhsin HesapçioğluMuhsin Hesapçioğlu. Coulomb yasası.İstanbul :[Y. Ders Kitabı: Öğretim İlke Ve Yöntemleri /Leyla Küçükahmet. elektriklenme. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel. Diyagonalleştirme ve matris operasyonları. özdeğerler ve özvektörler. en küçük kareler ve uygulamaları. determinantlar ve indirgeme. bunların uygulama ile ilişkisi.Ankara :Ankara Üniversitesi Yayinevi. potansiyel farkı. Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar.0) 3 Öğretimle ilgili temel kavramlar.]. öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.Öğretim İlke ve Yöntemleri (3 . lineer denklemlerin Cramer kuralı ile çözümü.Arif Sabuncuoğlu. enerji ve güç. emk. dirençler.1991  IV. faz farkı. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası.1998  Özel Öğretim İlke Ve Yöntemleri"Özel Öğretim Teknolojileri" /Cevat Alkan.Y. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /Arif Sabuncuoğlu. akım. özindüksiyon. ortagonal matrisler. Hall olayı.İstanbul :Birsen Yayinevi.İstanbul :[Y. doğru akım devreleri.Y. öğretim araç ve gereçleri. Emin Altan. öğretim yöntem ve teknikleri.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.].Leyla Küçükahmet. YARIYIL Lineer Cebir II (3 – 0) 3 Ortagonalite. AC Devreleri: RL. Fizik II (4 – 0) 4 Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu. Emin Altan.  Lineer Cebir /Fahrettin Akbulut. Determinantlar. Gram-Schmidt işlemi.İstanbul :Beta Basim Yayim. 8 . sığaçlarda bağlanma ve enerji. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt. maddenin manyetik özellikleri. kesikli ve sürekli yüklerin alanları. lenz yasası.2003. öğrenme ve öğretim stratejileri.Y. günlük plan ve etkinlik örnekleri).

].Erdal Coşkun. Lagrange çarpanları.  Genel Fizik-Meral Şanlı. Ders Kitabı:  Analiz II /Erdal Coşkun. e. fonksiyon çizimleri.İstanbul :Eser Yayinlari. fonksiyon tanım ve değer kümeleri. dipol antende oluşan e. diferansiyel artma ve linearizasyon.Abdülkadir Özdeğer.2000  Analiz Dersleri Ii /Giacomo Saban. Aytekin. Analiz II (4 – 2) 5 Çok değişkenli fonksiyon kavramı. zincir kuralı. tepegöz saydamları. görsel tasarım ilkeleri.1999. etkinlik tasarlama. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan salınımı. bilgisayar temelli gereçler). İnternet ve uzaktan eğitim. İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları.m.Ankara :Alp Yayinevi. Ders Kitabı:  Genel Fizik I-II-Yrd. okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi. Doç.Y. Ahmet Canoğlu.Mümin Yamankaradeniz. DVD) gereçleri. öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları.İşman.1981  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp. mutlak ekstremum değerleri ve uygulamaları. görsel medya (VCD. Ali Murat Sünbül. eğitim yazılımlarının incelenmesi.İstanbul :Değişim.2003  9 . Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Aytekin İşman. İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev. radyo verici ve alıcısı. lokal ekstremum değerleri. Kamil Temizyürek-Nobel Yayin Dağitim-Teknik Kitaplar.Pegem Akademi Yayincilik.2003.İstanbul :Fen Fakültesi Basimevi. süreklilik kavramı.İstanbul :[Y.Rauf Yildiz. İki katlı integral kavramı. 2000. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2 – 2) 3 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar. Yardımcı Ders Kitapları  Genel Fizik Problem Çözümleri-Kollektif. slaytlar. öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı.Çallıalp.m. uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi.Bursa :Uludağ Üniversitesi Yayinlari. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer. Ders Kitabı: Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Editör Rauf Yildiz.1988  Analiz :İkinci Kisim /Mümin Yamankaradeniz. çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi.Konya :Nobel Yayin Dağitim. 2005. öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar. Dr. iki katlı integralle hacim hesaplamaları.rezonans hali. 2006. dalgalar. enerjisi ve momentumu.Ekin Kitabevi Yayinlari. çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri. Mustafa Koç. Feth. dalgaların spektrumu.Giacomo Saban.

Ders Kitabı: Soyut Cebire Giriş /Durmuş Bozkurt. Binom. V.Ü. bayes teoremi.2) 3 Temel kavramlar. Çeviren Hacer Özgün . hiperbol ve temel problemler. Parametrik ve nonparametrik merkezi eğilim ölçüleri ve uygulamalar. Hilmi Hacisalihoğlu. Zühtü Özel. olasılık dağılım tablosu. doğru ve temel problemler. grup tanımı. histogram ve frekans poligonu. permütasyon grupları. normal alt grupları. halka tanımı. kalan sınıfları.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari. Soner YildirimTuğba Yanpar Şahin.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Soyut Cebire Giriş /H.Y.  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /İsa Halis.Konya :S. Çeviren Erdoğan Alkin.Ankara :Ani Yayincilik. Çarpıklık ve basıklık.1978 İstatistik ve Olasılık I (2 .0) 3 İkili işlemler. Poisson ve hipergeometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar.1999.2002 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Tuğba Yanpar Şahin. bölüm grupları. devirli gruplar.Seymour Lipschutz. parabol ve temel problemler.Yavuz Gündüzalp. alt halkalar. Olasılık teorisinde temel kavramlar. YARIYIL Cebire Giriş (3 .]. Hilmi Hacisalihoğlu. Editör Saniye Yilmaz. çember ve temel problemler. Parametrik ve nonparametrik dağılım ölçüleri ve uygulamaları. Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner .İsa Halis. 2002. Arif Sabuncuoğlu.1989  Cebire Giriş I /Yavuz Gündüzalp. frekans dağılımları.H. Yaşatma Ve Geliştirme Vakfi. idealler. düzlemde vektörler.Ankara :Gazi Üniversitesi.Durmuş Bozkurt.  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz. alt gruplar.Gerhard Tintner. Kesikli olasılık dağılımlarında temel kavramlar.İstanbul :[Y.Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. toplama ve çarpma kuralı.1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz . beklenen değer ve uygulamalar. Ergün Bayar. Ders Kitabı: 10 . elips ve temel problemler. kategorik verilerin grafikle gösterilmesi ve uygulamalar.1990 Analitik Geometri I (3 – 0) 3 Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. homomorfizma.Ankara :Nobel Yayincilik.

kullanılan yöntem.2002. serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık.0) 3 Dizi kavramı ve uygulamaları. Ders Kitabı: 11 .  Bilim Tarihi ve Felsefesi-Nejat Bozkurt-Sarmal Yayinlari. kuvvet serileri. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.2001 Bilim Tarihi (2 .). Seri kavramı. alan öğretiminin genel amaçları. Yardımcı Ders Kitapları  Bilim Tarihi-Şafak Ural-Çantay Kitabevi. Dr.. Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi. İyonya-Helen. Anthony Barcellos . Osmanlı) dönemlerinde bilim. İslam-Türk (Arap. Yardımcı Ders Kitapları  Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu.İstanbul :Birsen Kitabevi Yayinlari. alterne seriler ve serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri. 2000. Ders Kitabı:  Bilim Tarihi-Prof. Endülüs.1983  Yüksek Matematik :Çok Değişkenli Fonksiyonların Analizi /Hüseyin Halilov. teknik. 2000. Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamaları. Alemdar Hasanoğlu. Ders. 2006. pozitif terimli seriler.İhsan Koz. Fizik. Stein. Ahmet.Halilov. Özel Öğretim Yöntemleri I (2 -2) 3 Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi.2003  İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H.1988  Matematik Analiz /İhsan Koz. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi. 20.0) 2 Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. Hilmi Hacisalihoğlu. kazanım. Biyoloji vb. Hüseyin. Matematik.İstanbul :Literatür Yayinlari. Fourier serileri. tema. Editör Saadet Özkal. Ders Kitabı:  Analiz Dersleri /Ahmet Dernek. öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Horasan.Sherman K.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer.İstanbul :Eser Yayinlari. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç.2003  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları. etkinlik. Tıp. Çeviren Beno Kuryel.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi. fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık. ünite.İstanbul :Literatür. Firuz Balkan . Mehmet Can. araç-gereç ve materyaller.1997 Analiz III (3 .Rüstem Kaya.Ankara :Nobel .b. Stein. genelleştirilmiş yakınsaklık testleri. Selçuk.Arif Sabuncuğlu. bilim dallarının gelişmesi. Analitik Geometri /Rüstem Kaya.İstanbul :Nobel Yayinlari. Fonksiyon serileri.Ankara :Asil Yayinlari.  Bilim Tarihi Yazıları-Osman Bahadır-İzdüşüm YayinlarI.Dernek. v.Abdülkadir Özdeğer.

Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari.İstanbul :Çağlayan.1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz . ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları.2005 Yüksek Matematik :Diferansiyel Denklemler. Binomun normale yaklaşımı.]. homojen denklemler. homojen hale dönüştürülebilen denklemler.İstanbul :Aktif Yayincilik. İntegral İşareti Altinda Türev /Ahmet A. integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen denklemler. Çeviren Hacer Özgün .] Yardımcı Ders Kitapları  Ticaret Ve Turizm Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Emine Orhaner.2003 Yardımcı Ders Kitapları   Diferansiyel Denklemler Ve Uygulamalari /Mehmet Aydin .Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan. Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi.Ankara :Gazi Kitabevi.[T. değişkenlerine ayrılabilen denklemler. Poisson dağılımının normale yaklaşımı.0) 4 Diferansiyel denklem kavramı. hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar.. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri. Mehmet KurtCevat Alkan. Katli İntegraller.Ankara :Ani Yayincilik. KaradenizAhmet A.Gerhard Tintner.2002 VI.İstanbul :Değişim.2003  Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa KaraağaçliMustafa Karaağaçli.Y. birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler. standart normal eğri alanları.1990 Diferansiyel Denklemler (4 . nokta tahmini ve güven sınırları.1998 12 . değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler. diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması.1999   Adi Diferansiyel Denklemler /İsmet Yildiz. tam diferansiyel denklemler. Metin BaşarırTürker.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. genel çözümler. Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner . YARIYIL İstatistik ve Olasılık II (2 . Karadeniz.Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi.2) 3 Normal dağılım kavramı. Azize TunçEmine Orhaner. Ders Kitabı: Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler /Eyüp Sabri Türker. oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar. Vektör Analizi. ortalamalar için güven aralığı..  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz.İzmir :Bariş Yayinlari Fakülteler Kitabevi. Eğrisel İntegraller. Yüzey İntegralleri. Kismi Türevli Denklemler. Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi. kesikli dağılımların normale yaklaşımı. standart sapmalar için güven aralığı. ortalamalar arası farkların örnek dağılımı. normal dağılımın karakteristikleri.Seymour Lipschutz. ortalamalar arası farklar için güven aralığı. [Ve Diğ. oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar. başlangıç-değer problemleri. 2002. ortalamaların örnek dağılımı.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. Çeviren Erdoğan Alkin. oranlar için güven aralığı. Editör Saniye Yilmaz. oranların örnek dağılımı. Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemler.İsmet Yildiz. Eyüp Sabri.Mehmet Aydin.

Y.Analitik Geometri II (3 . doğru ve düzlem denklemleri. araştırma kağıtları.Konya :Mikro. kapsamı. ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar. doğru ve düzlemin vektörel denklemleri ve ilgili problemler.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi.. felsefî. araştırma projeleri. Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Editör Saadet Özkal. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.1999 Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu.Ankara :[Y. halk evleri. Yazı Devrimi.Erol   Karaca. geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar. Uzayda konikler.Sherman K. sözlü yoklamalar. alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. tutum ölçekleri).Rüstem Kaya. Çeviren Beno Kuryel. ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi. öğrenme çıktılarını değerlendirme.1977 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmen Adaylarinin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Algilari /Erol Karaca. Köy Enstitüleri. öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı.İstanbul :Nobel Yayinlari. özdeğerlendirme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi.2003 Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K.2003 İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H.İstanbul :Literatür Yayinlari.Burhan Gümüş. öğrenci ürün dosyası. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.Ankara :Asil Yayinlari.]. görüşme.Durmuş Ali Özçelik. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme.1981 Türk Eğitim Tarihi (2 .0) 3 Üç boyutlu uzayda vektörler. geçerlik. Anthony Barcellos . Stein. eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri.Ankara :Üsym Eğitim Yayinlari. Stein. uygulanışı ve önemi. performans değerlendirme.2002. ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler.2004 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Hasan Yilmaz. kullanışlılık). akran değerlendirme. millet mektepleri.] Okullarda Ölçme Ve Değerlendirme /Durmuş Ali Özçelik.Hasan Yilmaz.0) 3 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi.Arif Sabuncuğlu. düzlem ve koniklerin kesitleri.0) 2 Türk eğitim tarihinin. eğitim olgusu açısından önemi.Y. ödevler).[T. Hilmi Hacisalihoğlu. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Türk eğitim sisteminde laikleşme. kısa yanıtlı sınavlar. düşünsel ve politik temelleri. doğru-yanlış tipi testler. Ders Kitabı:  Analitik Geometri /Rüstem Kaya.Rüstem Kaya. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri. eşleştirmeli testler. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analitik Geometri Problemleri /Rüstem Kaya. Firuz Balkan . not verme. çoktan seçmeli testler.1997 Ölçme ve Değerlendirme (3 . Ders Kitabı:  Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Burhan Gümüş.İstanbul :Bilim Teknik    Yayinevi. Ders Kitabı: 13 .

panel. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1985'e /Yahya Akyüz. sunma ve değerlendirme.1982. Topluma Hizmet Uygulamaları-Doç.2002 Yardımcı Ders Kitapları Topluma Hizmet Uygulamaları (1 . toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci.Yahya Akyüz..2) 3 Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi.1985. sıradışı problemleri çözme stratejileri. YARIYIL Elemanter Sayı Kuramı (3 .İstanbul :Alfa Yayınları. topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. Ders planı hazırlama. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler. kongre.  Özel Öğretim Yöntemleri II (2 . Ders Kitabı:   Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan.2) 2 Topluma hizmet uygulamalarının önemi. dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi.0) 3 14 .Mustafa Karaağaçli. sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici. Proje Tabanlı Öğrenme. Mehmet Kurt..1999. problemlerin sınıflandırılması. konferans. 2009.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. Topluma Hizmet Uygulamaları-S.Ankara :Ankara Üniversitesi. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1982'ye /Yahya Akyüz.Yahya Akyüz.. Ders Kitabı: Topluma Hizmet Uygulamaları-Bülent Aksoy/ Turhan Çetin/ Ömer Faruk Sönmez-Pegem Akademi Yayincilik. veri işleme.Cevat Alkan.Yahya   Akyüz. 2009. ölçüler ve öğretimi.] Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa Karaağaçli. 2009. Hasan Coşkun-Ani Yayincilik.Yahya Akyüz.Ankara :Ani Yayincilik. geometri öğretimi.Ankara :Ankara Üniversitesi.İstanbul :Alfa. Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1999'a /Yahya Akyüz . sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.[T. Dr.Y.Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 2001'e /Yahya Akyüz . Editör Mümin Sekman. Kemalettin Kuzucu-Pegem A Yayıncılık.2001. 2009. kesirler ve öğretimi. konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma. Yardımcı Ders Kitapları    Topluma Hizmet Uygulamaları-Aziz Şeker -Nobel Yayin Dağitim.  VII. Editör Murat Uyurkulak.. Tunay Kamer.

2002. Euler. matematik tarihinde bilgi kaynakları ve ünlü matematikçilerin hayatlarından örnekler.. Şafak Ural.Ş. bilim tarihinde matematik. matematiğin nitelikleri. Ders Kitabı:  Ali Dönmez.Ankara :Nobel.2002 Kapsamli Gelişimsel Rehberlik Ve Psikolojik Danişma Programlari /Serap Nazli.1989 Yardımcı Ders Kitapları    Rehberlik Temel kavramlar. öğrenci kişilik hizmetleri. matematiğin diğer bilimlerle ilgisi ve diğer bilimlerden farklı yönleri.2004 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik /Muharrem Kepçeoğlu. [Ve Diğ. Robert Gardner. transandant sayılar. öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. derste ne tür etkinliklerden yararlandığını. örgüt ve personel.Serdar Erkan. ikinci dereceli tersler (reciprocity). Çin kalan ve Wilson Teoremleri. ikinci dereceli cisimlerde aritmetik. servisler (hizmetler).Bartle. Editör Yildiz Kuzugun. bilimsel bilgi ve ayırdedici özellikleri. Kisa Matematik Tarihi /Dirk Struik . rehber-öğretmen işbirliği.Wiley[1964] Matematik Tarihi /Lütfi Göker. 2000 Matematik Tarihi (2 . modern bilim. rehberliğin ilkeleri. matematiğin sınıflandırılması. matematiğin temel ilkeleri. diophantine denklemler. Matematiğin Öyküsü ve Serüveni "Dünya Matematik Tarihi Ansiklopedisi".Bölünebilirlik. öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını..New York. Struik. devam eden kesirler. Muharrem. Toplumsal Dönüşüm Yayınevi.İstanbul :Alkım.] . öğrenciyi tanıma teknikleri. okulun örgüt 15 . ikinci derece artıklar.2004 Yardımcı Ders Kitapları    Okul Deneyimi Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme. teknikler.Lütfi Göker.Binnur YeşilyaprakAnkara :Nobel Yayin. periodiklik. alandaki yeni gelişmeler.Serap NazliAnkara :Ani Yayincilik. eşlik. dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını.0) 2 Bilgi. Bilim Tarihi. İstanbul. bilim tarihi’nin çalışma alanı. Ders Kitabı:  Çözümlü. öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini. dersi hangi aşamalara böldüğünü. Editör Dirk J.. İstanbul. çarpanlara ayırma teorisi. 1998.2003 Eğitimde Rehberlik Hizmetleri :Gelişimsel Yaklaşim /Binnur Yeşilyaprak. matematiğin bilimler içindeki yeri. ilkel kökler.Kepçeoğlu. gelişimi. öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme. psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri. Kırkambar Yayıınları. Alıştırmalı Cebir ve Sayılar Kuramı-Ali Dönmez-Beta Basım Yayım Dağıtım A. aritmetik fonksiyonlar. matematiğin önemi. Çeviren Yildiz Silier . Ders Kitabı:  İköğretimde Rehberlik /Serdar Erkan . psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri.Ankara :Kültür Bakanliği Yayinlari.

Cevat Celep. zihinsel engelli. sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama. uygulamanın okuldaki öğretmen. erken tanı ve tedavinin önemi. engelliliği oluşturan nedenler. değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması. sınıf içi iletişim ve etkileşim. portfolyo hazırlama. YARIYIL  Öğretmenlik Uygulaması Her hafta bir günlük plan hazırlama. Yahya Özsoy. ülkemizde özel eğitimin durumu.Demirtaş.Ankara :Nobel. işitme engelli. 16 .2001 Yardımcı Ders Kitapları  Özel Eğitime Giriş /Mitat Enç.yapısını.Ankara :Ani Yayincilik. sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi.1981 VIII. sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri. özel öğrenme güçlüğü gösteren. otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri. okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme. hazırlanan planı uygulama. sınıf yönetimi modelleri.Ankara :Ani Yayincilik.Çelik. dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan. Vehbi. Hasan Güneş. sınıf organizasyonu. sınıf yönetiminin tanımı. sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler.2000 Özel Eğitim Özel eğitimin tanımı.Elif TekinAnkara :Nobel Yayin Dağitim. özel eğitimle ilgili temel ilkeler. sınıfı fiziksel olarak düzenleme. Ders Kitabı:  Okul Deneyimi Ve Uygulama :Öğretmen Ve Öğrenci Davranişlarinin Gözlenmesi /Ziya SelçukZiya Selçuk.Ankara:Anı. Ders Kitabı: Özel Eğitimde Yanlişsiz Öğretim Yöntemleri /Elif Tekin. Ders Kitabı:  Sınıf Yönetimi /Vehbi Çelik.Hüseyin Başar.Mitat Enç. öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi.Ankara :Berikan Yayinlari. süregelen hastalığı olan. öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). dil ve iletişim bozukluğu olan.2002  Sinif Yönetimi Ve Disiplini /Cevat Celep. 2000 Yardımcı Ders Kitapları  Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş.2004  Sinif Yönetimi /Veysi Erken.Ankara :Ankara Üniversitesi.2004 Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. bedensel engelli. Hasan. bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar. sınıfta zamanın yönetimi.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Sinif Yönetimi /Hüseyin Başar. görme engelli.Veysi Erken. farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler. engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım. Gönül Kircaali-İftar. Doğan Çağlar.

Kadir Çüçen-Asa Kitabevi. 1999. Gür-Kadim Yayinlari. 2004. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik.  Bilim Felsefesi-Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi. Frege.. Hilbert. Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism). Uygulamalar.Kıncal. Sayılar.  Mantık-A.Adapazari :Değişim Yayinlari. Yardımcı Ders Kitapları  Matematik Felsefesi-Bekir S.1998  Türk Eğitim Sistemi /Cengiz Akçay. Brouwer. 1996. Russel. okula toplumsal katılım. fonksiyonlar v. okul yönetiminde personel. Barker-İmge Kitabevi Yayınları. Hasan Güneş. Cengiz.Ankara:Anı. öğretim ve işletmecilikle ilgili işler.b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları.. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm).Ankara :Anı. ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları.Aytekin İşman. Türk eğitim sisteminin yapısı. Ercan.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Remzi Kıncal.Türk. Remzi. Ders Kitabı: Türk Eğitim Sistemi Ve Yönetimi :Dünden Bugüne Milli Eğitim Bakanlığı (Yapısal Değişmeler) /Ercan Türk. Editör Veysel SönmezVeysel Sönmez. Çözüm Önerileri Ve Yeni Bir Model /Aytekin İşman. Biçimcilik (Formalism) . yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri.Demirtaş. Sorunlar.Ankara :Nobel. eğitimle ilgili yasal düzenlemeler.] . okul örgütü ve yönetimi. Hasan.Ankara :Ani Yayinlari. öğrenci. kümeler.2006  17 .Ankara:Nobel.2003 Matematik Felsefesi Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi.Ders Kitabı: Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş. [Ve Diğ. 2003. yönetim kuramları ve süreçleri.2002 Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Sisteminde Ölçme Ve Değerlendirme :Genel Kavramlar. Matematiğin temelleri.  Ders Kitabı:  Matematik Felsefesi-Stephen F.2005  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Veysel Sönmez .Akçay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful