EK-1

SÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI 2009–2010 ÖĞRETİM YILI

1. SINIF KODU I. YARIYIL DERSİN ADI
Türkçe-I: Yazılı Anlatım Genel Matematik Bilgisayar I Eğitim Bilimine Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Yabancı Dil I (İngilizce) Yabancı Dil I (Almanca) Yabancı Dil I (Fransızca)

T 2 4 2 3 2 3 3 3

U 0 2 2 0 0 0 0 0 18

K 2 5 3 3 2 3 3 3

KODU

II. YARIYIL DERSİN ADI
Geometri Türkçe II: Sözlü Anlatım Soyut Matematik Bilgisayar II Eğitim Psikolojisi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Yabancı Dil II (İngilizce) Yabancı Dil II (Almanca) Yabancı Dil II (Fransızca)

T 3 2 3 2 3 2 3 3 3

Kredi III. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir I Fizik I Analiz I Bilimsel Araştırma Yöntemleri Öğretim İlke ve Yöntemleri GK. Seç I:

Kredi 2. SINIF IV. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir II Fizik II Analiz II Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı A. Seç I:

U 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19

K 3 2 3 3 3 2 3 3 3

KODU

T 3 4 4 2 3 3

U 0 0 2 0 0 0

K 3 4 5 2 3 3

KODU

T 3 4 4 2 2

U 0 0 2 2 0

K 3 4 5 3 2

Kredi V. YARIYIL DERSİN ADI
Cebire Giriş İstatistik ve Olasılık I Analitik Geometri I Analiz III Bilim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri I MB. Seç. I:

20 3. SINIF

Kredi VI. YARIYIL DERSİN ADI
İstatistik ve Olasılık II Diferansiyel Denklemler Analitik Geometri II Ölçme ve Değerlendirme Türk Eğitim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri II Topluma Hizmet Uygulamaları

17

KODU

T 3 2 3 3 2 2 2

U 0 2 0 0 0 2 0

K 3 3 3 3 2 3 2

KODU

T 2 4 3 3 2 2 1

U 2 0 0 0 0 2 2

K 3 4 3 3 2 3 2

Kredi VII. YARIYIL DERSİN ADI
Elemanter Sayı Kuramı Matematik Tarihi Rehberlik Okul Deneyimi Sınıf Yönetimi Özel Eğitim A.Seç II:

19 4. SINIF

Kredi VIII. YARIYIL DERSİN ADI
Öğretmenlik Uygulaması Matematik Felsefesi Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB Seç II: GK Seç II:

20

KODU

T 3 2 3 1 2 2 3

Kredi

U 0 0 0 4 0 0 0 18

K 3 2 3 3 2 2 3

KODU

T 2 2 2 3 3

U 6 0 0 0 0

K 5 2 2 3 3

Kredi TOPLAM KREDİ

15 146

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi

.Durmuş Bozkurt. polinomlar. rasyonel fonksiyonlar. Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler.2003. bakış açısı. metin olma koşulları (bağlaşıklık. Hilmi Hacısalihoğlu. rasyonel sayılar kümesi. Tümevarım ilkesi. toplam ve çarpım sembolü özellikleri.. örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. öznel anlatım. doğrunun analitik incelenmesi. Ağça. amaçlılık. resmi yazılar. 2008. yazma planı hazırlama.Eskişehir :Osmangazi Üniversitesi. Karmaşık sayılar ve özellikleri. paragraf türleri (giriş-gelişmesonuç paragrafları). dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. Genel Matematik: Çözümlü. trigonometrik fonksiyonlar.EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. Temel Ve Genel Matematik /H.Mustafa Cemiloğlu-Aktüel Yayinlari. kabul edilebilirlik.Ankara :[Y. hiperbolik fonksiyonlar.Ali Dönmez. konunun sınırlandırılması. 1 Yardımcı Ders Kitapları    . tamsayılar kümesi. üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar.gündüz Eğitim Ve Yay. Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma.]. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. Basımevi. amaç. yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. nesnel anlatım.Durmuş Bozkurt.Ali Görgülü. [Ve Diğ. yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.]. planlı yazma aşamaları (konu. tutanak. Genel Matematik: Diferansiyel Ve İntegral Hesap /Ali Görgülü. karar. mektup.İstanbul: Beta Basim Dağıtım.2001.2) 5 Doğal sayılar kümesi.Y. planlı yazma). Hilmi Hacisalihoğlu. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım. metinler arası ilişkiler). 2001. Fonksiyonların grafikleri. Yardımcı Ders Kitapları   Genel Matematik (4 .H. Fonksiyon kavramı.. ilan/reklam. Ders Kitabı:  Yazma Sanatı & Yazılı Anlatım-Ertuğrul Yaman-Savaş Yayinlari. Ü. durumsallık.2009 Yazılı Anlatım-H. Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım Ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. bilgisellik. 2000.2000. bilgilendirici metinler (dilekçe. tutarlılık. haber. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi. rapor. yazınsal metinler). Alıştırmalı . YARIYIL Türkçe-I: Yazılı Anlatım (2-0) 2 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. kâğıt düzeni). gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. paragraf. Ders Kitabı:  Genel Matematik 1 :Fen Ve Mühendislik Bilimleri İçin . bir metnin özetini ve planını çıkarma. bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler.Konya :S.

Mondros Ateşkes Antlaşması. elektronik tablolama programları. Wilson İlkeleri.Ankara :Balcı. Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri. veri sunumu. eğitim sisteminde öğretmenin rolü..Y. Tanzimat ve Islahat Fermanı.2002. politik temelleri).1995..] .. öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Ayşegül Ataman.Nurettin Fidan.2) 3 Bilişim teknolojileri. bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri.2006. ders yöntemleri ve kaynakların tanımı. ekonomik.. psikolojik. Bilgisayara Giriş Ders Kitabi :Eğitimde Bilgisayar Okur Yazarliği /Mustafa Uludoğan. eğitimde İnternet kullanımı. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi. [Ve Diğ. Mustafa.-Mustafa Arsunali-İstanbul :Pusula. Ali İhsan Furat.2003.1997.-Ömer Akgöbekİstanbul :Beta Basin Yayim Dağitim. Yüzyıl). I. eğitim biliminde araştırma yöntemleri.Mahmut Tekin.2000. Bütün Yönleriyle Bilgisayar :Microsoft Office Xp /Ömer Akgöbek. 2 .[T. Dünya Savaşı. hukuki. Editör Fatma Variş. Meşrutiyet.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler.Halis Ayhan.[T. eğitim biliminin tarihsel gelişimi. I. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. Münire Erden. sosyal.]  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 – 0) 2 Kavramlar. Ali Ural.Konya: Selçuk Üniversitesi. M. Editör A. tanımlar.Ankara :Başkent Yayimevi.2001.İstanbul :Şule Yayinlari..]. Çözümlü Genel Matematik Problemleri /Mustafa Balcı.  Eğitim Bilimine Giriş /Halis Ayhan . Paris Konferansı.. Ders Kitabı:  Temel Bilgisayar Bilimleri /Mahmut Tekin.Y. Banu Göney.] Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Bilimine Giriş /Ayşegül Ataman . bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.. genel olarak işletim sistemleri.2003. eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi. Ali Osman Şahbaz. öğretmenlik mesleğinin özellikleri.. Yardımcı Ders Kitapları     Eğitim Bilimine Giriş (3 .Ankara :Gazi Kitabevi. Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Bilgisayar I (2 . 21.Mustafa Uludoğan-İstanbul :Atlas Yayin Dağitim. yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar. [Ve Diğ.0) 3 Eğitimin temel kavramları. ve II.-Osman Gürkan-Ankara :Yargi Yayinlari. Temel Bilg isayar Eğitimi :Windows Xp/ Office Xp /Editör Mustafa Arsunali.  Eğitim Bilimine Giriş /Nurettin Fidan. Ders Kitabı: Eğitim Bilimine Giriş /Tanju Gürkan .Balcı.Tanju GürkanKonya :Atlas Kitabevi. kelime işlemci programları.. Bilgisayar Kullanim Kilavuzu /Osman Gürkan..

1997 3 . Euclid geometrisinin temel aksiyomları.0) 3 Geometrinin tanımı. yapısı ve gerçek hayatta kullanımı. 2009. üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri. Yaşar Semiz – Konya Eğitim Kitabevi. Editör Doç Dr. Nokta. Dr.YK Yayınevi. Dr. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. tanımsız kavram. üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar. doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. Çeviren Beno Kuryel. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları. Doç Dr. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar. Aksiyom.Derin Yayınları. açılar ile ilgili uygulamalar. Nejat Alperen. kare. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç. deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Yardımcı Ders Kitapları     Yabancı Dil I (3 -0) 3 Bu ders. Osman Sönmez. Üçgen kavramının tanımı. üçgen çeşitleri. Yaşar Semiz. 2004. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof. İnönü. Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar. üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar. TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar. Stein. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan. 2009. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma.Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum. Teşkilat-ı Esasi Kanunu. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar. İnönü. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi. Ataner Yıldırım. Ulusal Kongreler. dikdörtgen. Ders Kitabı:  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K.Doç Dr. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. E. Osman Akandere. Çember ve daire kavramları. Editör Saadet Özkal. Yamuk. Mebusan Meclisinin Açılışı. 2008. YARIYIL Geometri (3 . dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek. Doç Dr. Amasya Genelgesi. Lozan Antlaşması.Sherman K. Saltanatın Kaldırılması. eşkenar dörtgen. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. I. Açı kavramı. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları. 2002. üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri. konuşma. açıların eşliği ve eşlik aksiyomları. Düzenli Ordunun Kuruluşu. A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A. Doç Dr. Çokgen kavramının tanımı. teoremin açıklanması. 2006. II. Stein. Yardımcı Ders Kitapları II. Osman Akandere. üçgenin temel ve yardımcı elemanları. katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygulamalar. Firuz Balkan . 2006. Yrd.Der Yayınları. Ders Kitabı:  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Anthony Barcellos . çeşitleri. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Uzayda cisimlerin özellikleri.Gün Yayıncılık. 2006. Kütahya-Eskişehir. paralelkenar. Euclid ve euclide dışı geometriler.

konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları.2004  Umumi Matematik :Analitik Geometriye Başlangiç /Saffet Süray. bu bağıntıların özellikleri.). sembolik mantık ile ilgili uygulamalar. sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.1983  Analitik Geometri /Rüstem Kaya. Ders Kitabı:     Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon-Emin Özdemir-Remzi Kitabevi.Erzurum :Atatürk Üniversitesi. ters fonksiyonlar ve fonksiyonlarla ilgili uygulamalar. Hilmi Hacisalihoğlu. Kümlerde kuvvet kavramı. küme kavramı ile ilgili işlemler. Türkçe II: Sözlü Anlatım (2 -0) 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Yaşar Akdoğan-Beşir Kitabevi Türk Dili Yazılı Ve Sözlü Anlatım / Üniversiteler İçin-Levent Doğan-Nobel Yayin Dağitim. sabit.Orhan Özer. Ö. Kartezyen çarpım kümesi ve grafik çizimi.1974.Y.Ankara :Ankara Üniversitesi. Çakar.  Soyut Matematik /Orhan Özer. yılbaşı. bağıntı türleri. Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar. Denklik sınıfları yardımı ile sayıların inşa edilmesi.O.  Soyut Matematik Ders Notlari /O. kendini tanıtma. örten. içine. planlama.b. Sözlü anlatım. biriyle görüşme/röportaj yapma. Çelebi.] Bilgisayar II (2 – 2) 3 4  . direkt ve dolaylı matematiksel ispat yöntemlerinin açıklanması. telefonla konuşma.[T. duraklama.1993. konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi Basimevi. yol tarif etme.Y. Ders Kitabı: Kümeler Kurami Ve Soyut Matematik /Ali Dönmez. bire-bir. Sembolik mantık ile ilgili aksiyom ve teoremler. konuşmanın sunuluşu). metni yazma. bakış açısı. amaç. Hilmi Hacisalihoğlu.). konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma). 2008 Yazılı Ve Sözlü Anlatım-Prof. Doğan Çoker.Arif Sabuncuoğlu. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma. Evrensel ve varlıksal niceleyiciler.Rüstem Kaya.2002  Diferensiyel Geometri /Arif Sabuncuoğlu.H.Ali Dönmez. Kenan Taş. fonksiyonların bileşkesi. Çelebi. Enise Kantemir. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi.İstanbul :[Y. 2006. Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma. birim fonksiyonlar. diksiyon vb. söyleşi. iş isteme.Fethi Çallialp. Yardımcı Ders Kitapları Soyut Matematik (3 -0) 3 Aksiyom ve teorem kavramlarının açıklanması. radyo ve televizyon konuşmaları. küme kavramının açıklanması.]. soruları yanıtlama. tonlama. önemli bir olayı kutlama.İstanbul :Ankara Üniversitesi. Dr.Yardımcı Ders Kitapları  Diferensiyel Geometri /H.Saffet Süray. Fonksiyon kavramı.1997. iyi bir konuşmanın temel ilkeleri. değişik kültür.Engin Yayinevi Türk Dili Ve Yazılı-Sözlü Anlatım Bilgisi-Dr. sonlu ve sonsuz kümeler.1987. iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu. denklik ve sıralama bağıntıları.b. hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması. doğum. bağıntı kavramı ve özellikleri. bayram v. Yardımcı Ders Kitapları  Örneklerle Soyut Matematik /Fethi Çallialp.

Orhan Öztürk.Gülten Ülgen. yararları ve sınırlılıkları. Bütünleyici ilkeler.İzmir :Dinozor.2001. 2006.2005 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2 – 0) 2 Siyasi alanda yapılan devrimler. öğrenmeyi etkileyen faktörler. Ali Göksel. öğrenme kuramları. 2006. etkili öğrenme.1997. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları.1999.  Eğitim Psikolojisi Ve Çoklu Zeka /Rengin Akboy.Ankara :Nobel. bireysel faktörler. öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları. 2008. Devrimcilik.. 2006. M.İstanbul :Alkim Yayinevi. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof. Dr. Rengin. öğeleri. Milliyetçilik).Ankara :Biçaklar Kitabevi. öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon.2001  Bilgisayar Uygulamalari 2 :Basic-Excel /Kemal Yarci. 19231938 Döneminde Türk dış politikası. Çeviren Sabri Akdeniz. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık.]. ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi. veri tabanı uygulamaları. Halkçılık. Dr. uzaktan eğitim uygulamaları. gelişim özellikleri (bedensel. İnternet Teknolojileri /Nazife BaykalNazife Baykal. bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar.Kemal Yarciİstanbul :Yüce Yayinlari.  Bilgisayar Ağlari :Veri İletişimi.2003. Ders Kitabı:  Bilgisayar Bilimleri /Hüseyin Çakir. bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.Hüseyin Çakir. Eğitim Psikolojisi (3 – 0) 3 Eğitim-Psikoloji ilişkisi. duygusal. Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik.İbrahim Ethem Başaran.Y.] . İlkeler. Yerel-Geniş Ağlar. grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).Mahmut Tekin -Konya :Günay Ofset. hukuk alanında yapılan devrimler. bilişsel..Ali Saatçi. [Ve Diğ. Atatürk sonrası Türk dış politikası.  Ders Kitabı:     Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç. siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi.  Bilgisayar İşletim Sistemleri /Ali Saatçi.Ankara :Sas Bilişim Yayinlari. Yöntemler.Ankara :[Y. Kuramlar Ve Uygulamalar /Gülten Ülgen.1974.Rudolf Pinterİstanbul :Marmara Üniversitesi. ekonomik alanda yapılan yenilikler. toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri.Akboy. sosyal ve ahlaki gelişim).1991.2003. Devletçilik. Yardımcı Ders Kitapları  Bilgisayar 2 :Powerpoint-Access-Internet-Elektironik Ticaret /Mahmut Tekin.Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar.. Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Psikolojisi /İbrahim Ethem Başaran. öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar. Yardımcı Ders Kitapları Yabancı Dil II (3 – 0) 3 5 . kuramsal temelleri. uygulama yöntemleri. Laiklik. Ders Kitabı: Eğitim Psikolojisi :Kavramlar. E.  Eğitim Psikolojisi /Rudolf Pinter .

lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki.YK Yayınevi. matris çarpımı. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin.Bernard Kolman. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları. enerjisi ve açısal momentum.Gün Yayıncılık. H. Eser. Güç. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği. Kaldırma kuvveti.Dursun Taşçi.. Evrensel kütle çekim. bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. YARIYIL Lineer Cebir I (3 – 0) 3 Vektörler. mxn matrisleri.Derin Yayınları. Uzama.Ankara :Gazi Üniversitesi. Viskosluk ve Hareketli akışkanlar. 2009. matrislerin tersi ve uygulamalar. Fizik I (4 – 0) 4 Standartlar.Ü. matris uzayında toplama ve skaler çarpım.Enerji: İş. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri.İstanbul :Marmara Üniversitesi. Bernoulli ilkesi. Dağ. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan. 6 . Hilmi Hacısalihoğlu.. Lineer dönüşümler.Y.2000  Lineer Cebir /Dursun Taşçi. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt. Ataner Yıldırım. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma.1985  Lineer Cebir :Elementler /Bernard Kolman . 2004. Sürtünme kuvveti. Basınç. vektör uzayı kavramına kısa bir giriş.Der Yayınları. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. Hilmi. Mekanik enerji çeşitleri. İ. Vakfi Yayinlari. konuşma. Dalga Hareketi: Kinematiği. Göreli hız. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına.Hacısalihoğlu. matris uzayında lineer bağımsızlık. Bahri Türen.Çallıalp. dinamiği ve enerjisi. altuzaylar. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /H. SI birim sistemi. Nejat Alperen. Arvasi.2001. Çeviren Z. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği. 2002.Durmuş Bozkurt Konya :[Y. Çizgisel Momentum: Kütle merkezi. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri. Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri. rezonans . sönümlü ve zorlanmış salınımlar. kesme ve hacim esnekliği.]. A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A. Fethi. 2009. Lineer bağımsızlık ve boyut. Gauss eliminasyonu. boyut analizi. Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji.Konya :S. vektörler.2003.Bernard Kolman  Çözümlü Lineer Cebir Problemleri /Fethi Çallıalp. Yardımcı Ders Kitapları III.Bu ders. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Lineer denklem sistemleri. D.

 Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Kazım Özdamar-Kaan Kitabevi.).Nobel Yayın Dağıtım.  Ders Kitabı:  Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 2006. Kıncal. bilim tarihine ilişkin temel bilgiler. İntegral kavramı. 2003. Diferansiyel ve lineer artma. yorumlanması ve raporlaştırılması. 2009. çeşitli alanlarda uygulamaları. Analiz I (4 – 2) 5 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları. verilerin kaydedilmesi. Trigonometrik. belirli integraller.Remzi Y. Uğur Özgöker-Derin Yayınları. Doppler olayı. duran dalgalar. 2007. Ders Kitabı:  Modern Fizik/İlköğretim Bölümleri İçin-Ali Yıldız. Ders Kitabı: Analiz 1 /Hasan Şenay. evrensel bilgi v.Ankara :Nobel Yayinlari. L’Hospital Kuralı ve bu kural yardımı ile limit hesaplamaları. belirli integralle alan ve hacim hesaplamaları. Yardımcı Ders Kitapları  Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Durmuş Ekiz-Anı Yayıncılık.  Matematik Analiz I :( Tek Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi ) /Zeynel Çakmak. hiperbolik fonksiyonlar ve bunların tersleri ile kapalı fonksiyonların türevleri.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Analiz I /Erdal Coşkun. Tek değişkenli fonksiyonlarda türev kavramı ve türev alma kuralları.Çallıalp.Erdal Coşkun. Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri. Yardımcı Ders Kitapları  Fizik-1 Mekanik-Yılmaz Güney / İbrahim Okur. Ahmet Canoğlu.2002  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp. bilimsel araştırmanın yapısı. ekstremum problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları. problem. Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları.dinamiği. enerjisi. Sonlu Taylor Teoremi.2001. belirsiz integraller.Pegem Akademi Yayincilik.Değişim Yayinlari. 2005. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2 – 0) 2 Bilim ve temel kavramlar (olgu. integral alma teknikleri. Tek değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve uygulamaları. kırılma ve girişimi.Zeynel Çakmak. verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri). evren ve örneklem.b.Ankara :Alp Yayinevi.1999. doğru.Hasan Şenay.  Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri-Vedat Akman. logaritmik. yanlış.İstanbul :Beta Basim Yayim. Ahmet Doğan.Diyarbakir :Dicle Üniversitesi.Y. Ses dalgaları. süreksizlik çeşitleri.  Çözümlü. üstel.1990.  Genel Fizik-Kollektif. bilgi.İstanbul :[Y. rezonans.]. bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler.Ali Dönmez.Gündüz Eğitim Ve Yay. yansıma. Yüksek mertebeden türevler. 7 . Haci Sulak. ses şiddeti. 2010. Aliştirmali Matematik Analiz I/1 /Ali Dönmez. 2009. analizi. araştırma modeli. Fethi. mutlak.

M. Bahri Türen. elektrik kullanımı ve güvenlik.İstanbul :[Y. Ortagonalite kavramı ve uzaklık fonksiyonu.Y. Biot-Savart yasası.Ankara :Ankara Üniversitesi Yayinevi..Fahrettin Akbulut.Cevat Alkan.Yaşar Özdemir. YARIYIL Lineer Cebir II (3 – 0) 3 Ortagonalite. determinantlar ve indirgeme. öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları. Diyagonalleştirme ve matris operasyonları. Ders Kitabı: Öğretim İlke Ve Yöntemleri /Leyla Küçükahmet. transformatörler. ölçme araçlarının yapısı. özindüksiyon. potansiyel farkı. dirençler. lineer denklemlerin Cramer kuralı ile çözümü. Gram-Schmidt işlemi.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. Determinantlar.İstanbul :Birsen Yayinevi. Coulomb yasası.Y.Y. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası.Ankara :Nobel Yayinlari. lenz yasası. Emin Altan.0) 3 Öğretimle ilgili temel kavramlar.]  Çözümlü Lineer Cebir /Yaşar Özdemir. faz farkı.Durmuş Bozkurt Konya :[Y.[T. öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları. Bir matrisin karakteristik denklemi.İstanbul :[Y. RC ve RLC devrelerinde direnç. bunların uygulama ile ilişkisi.1971. enerji ve güç. kesikli ve sürekli yüklerin alanları. öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan. öğrenme ve öğretim stratejileri. elektriklenme. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel. Fizik II (4 – 0) 4 Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu.  Lineer Cebir /M. Emin Altan. öğretmen yeterlikleri. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /Arif Sabuncuoğlu. sığaçlarda bağlanma ve enerji.  Lineer Cebir /Fahrettin Akbulut. günlük plan ve etkinlik örnekleri). öğrenme ve öğretim ilkeleri.Arif Sabuncuoğlu.Y. manyetik alan enerjisi. doğru akım devreleri.İstanbul :Beta Basim Yayim.]. emk.1985. öğretim araç ve gereçleri. güç kaynakları. AC Devreleri: RL.2000. en küçük kareler ve uygulamaları. maddenin manyetik özellikleri. akım. Hall olayı. 8 . AC üreteçleri. Yavuz Aksoy. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi. ortagonal matrisler.Leyla Küçükahmet. Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar. elektrik motorları.2003. dielektrikler.]. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt.1998  Özel Öğretim İlke Ve Yöntemleri"Özel Öğretim Teknolojileri" /Cevat Alkan. özdeğerler ve özvektörler.].1991  IV. öğretim yöntem ve teknikleri.Öğretim İlke ve Yöntemleri (3 .2001 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim İlke Ve Yöntemleri :Eğitim Programlari Ve Öğretim /Muhsin HesapçioğluMuhsin Hesapçioğlu. Doğru Akım: Akım.

öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı.Y. Ders Kitabı:  Genel Fizik I-II-Yrd. diferansiyel artma ve linearizasyon. radyo verici ve alıcısı. fonksiyon çizimleri. iki katlı integralle hacim hesaplamaları. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan salınımı.İstanbul :Fen Fakültesi Basimevi. İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev.1988  Analiz :İkinci Kisim /Mümin Yamankaradeniz.  Genel Fizik-Meral Şanlı.Giacomo Saban.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Aytekin İşman.İstanbul :Eser Yayinlari. dalgalar. lokal ekstremum değerleri. Feth.Abdülkadir Özdeğer. Doç.Rauf Yildiz. çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri. 2000.m. mutlak ekstremum değerleri ve uygulamaları. Mustafa Koç. Ders Kitabı: Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Editör Rauf Yildiz.Çallıalp.rezonans hali. etkinlik tasarlama. slaytlar. enerjisi ve momentumu.m. e. Kamil Temizyürek-Nobel Yayin Dağitim-Teknik Kitaplar. okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer. bilgisayar temelli gereçler). görsel medya (VCD. uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi. eğitim yazılımlarının incelenmesi. görsel tasarım ilkeleri. İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları. fonksiyon tanım ve değer kümeleri.]. 2006. çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi. İnternet ve uzaktan eğitim.1981  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp. 2005.2003  9 . süreklilik kavramı.Bursa :Uludağ Üniversitesi Yayinlari. İki katlı integral kavramı.Konya :Nobel Yayin Dağitim. Lagrange çarpanları. tepegöz saydamları. Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. zincir kuralı.2000  Analiz Dersleri Ii /Giacomo Saban.1999. DVD) gereçleri.Mümin Yamankaradeniz.Ekin Kitabevi Yayinlari.Erdal Coşkun. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2 – 2) 3 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar. Analiz II (4 – 2) 5 Çok değişkenli fonksiyon kavramı.2003.Pegem Akademi Yayincilik. Dr. öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar. Ders Kitabı:  Analiz II /Erdal Coşkun. Aytekin. Ahmet Canoğlu.Ankara :Alp Yayinevi.İstanbul :[Y. Ali Murat Sünbül. dalgaların spektrumu. Yardımcı Ders Kitapları  Genel Fizik Problem Çözümleri-Kollektif. dipol antende oluşan e. öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları.İşman.İstanbul :Değişim.

Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. Kesikli olasılık dağılımlarında temel kavramlar. kategorik verilerin grafikle gösterilmesi ve uygulamalar. Olasılık teorisinde temel kavramlar. V. Hilmi Hacisalihoğlu.H. Parametrik ve nonparametrik dağılım ölçüleri ve uygulamaları. YARIYIL Cebire Giriş (3 .Durmuş Bozkurt. elips ve temel problemler. Parametrik ve nonparametrik merkezi eğilim ölçüleri ve uygulamalar. Zühtü Özel.1978 İstatistik ve Olasılık I (2 . Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner .1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz . olasılık dağılım tablosu. Çarpıklık ve basıklık.0) 3 İkili işlemler. toplama ve çarpma kuralı.2) 3 Temel kavramlar. halka tanımı. normal alt grupları.Konya :S. parabol ve temel problemler. Poisson ve hipergeometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar.Ankara :Ani Yayincilik. Soner YildirimTuğba Yanpar Şahin.2002 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Tuğba Yanpar Şahin. Hilmi Hacisalihoğlu.  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /İsa Halis. homomorfizma. alt halkalar. bayes teoremi. kalan sınıfları. Ders Kitabı: Soyut Cebire Giriş /Durmuş Bozkurt. bölüm grupları.Ankara :Nobel Yayincilik. alt gruplar. Çeviren Erdoğan Alkin.Ankara :Gazi Üniversitesi.1999. histogram ve frekans poligonu. grup tanımı.Gerhard Tintner.Y. Çeviren Hacer Özgün .1989  Cebire Giriş I /Yavuz Gündüzalp. devirli gruplar. frekans dağılımları.Ü. düzlemde vektörler. Ergün Bayar.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. hiperbol ve temel problemler. Arif Sabuncuoğlu.  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari. Yaşatma Ve Geliştirme Vakfi. Ders Kitabı: 10 .Yavuz Gündüzalp.İstanbul :[Y. idealler. Binom.]. beklenen değer ve uygulamalar. 2002.İsa Halis.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Soyut Cebire Giriş /H. permütasyon grupları.Seymour Lipschutz. doğru ve temel problemler. çember ve temel problemler. Editör Saniye Yilmaz.1990 Analitik Geometri I (3 – 0) 3 Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi.

2006. 2000. 2000. serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık. Fourier serileri. teknik. etkinlik.Ankara :Asil Yayinlari. Ders Kitabı: 11 .Sherman K.Abdülkadir Özdeğer. Biyoloji vb. Hilmi Hacisalihoğlu. kullanılan yöntem. v. Anthony Barcellos .Dernek. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç.2003  İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H. Osmanlı) dönemlerinde bilim.1997 Analiz III (3 . Mehmet Can. alan öğretiminin genel amaçları.2002. kazanım.1983  Yüksek Matematik :Çok Değişkenli Fonksiyonların Analizi /Hüseyin Halilov.Ankara :Nobel .. Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi. Ders. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi.İstanbul :Literatür Yayinlari.0) 3 Dizi kavramı ve uygulamaları. Yardımcı Ders Kitapları  Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu.Arif Sabuncuğlu.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer. bilim dallarının gelişmesi.2003  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. Ahmet.1988  Matematik Analiz /İhsan Koz. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.2001 Bilim Tarihi (2 . genelleştirilmiş yakınsaklık testleri. İslam-Türk (Arap. Stein. alterne seriler ve serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri. alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi.Halilov. araç-gereç ve materyaller. öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Seri kavramı. fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık. Editör Saadet Özkal.İstanbul :Birsen Kitabevi Yayinlari. Analitik Geometri /Rüstem Kaya. 20. Firuz Balkan . Özel Öğretim Yöntemleri I (2 -2) 3 Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi.  Bilim Tarihi Yazıları-Osman Bahadır-İzdüşüm YayinlarI.İstanbul :Nobel Yayinlari.Rüstem Kaya. Dr. Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamaları.İstanbul :Eser Yayinlari.0) 2 Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi.  Bilim Tarihi ve Felsefesi-Nejat Bozkurt-Sarmal Yayinlari. Matematik. Hüseyin. Endülüs. tema.İstanbul :Literatür. ünite.b. Ders Kitabı:  Analiz Dersleri /Ahmet Dernek. Fizik. Selçuk. Çeviren Beno Kuryel. pozitif terimli seriler. Horasan. Yardımcı Ders Kitapları  Bilim Tarihi-Şafak Ural-Çantay Kitabevi.İhsan Koz. Stein. Alemdar Hasanoğlu. Ders Kitabı:  Bilim Tarihi-Prof. İyonya-Helen. Fonksiyon serileri. kuvvet serileri.). Tıp.

Ankara :Nobel Yayin Dağitim. Katli İntegraller.Ankara :Gazi Kitabevi.]. oranların örnek dağılımı. Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner . ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları.Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan.2) 3 Normal dağılım kavramı. Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler.0) 4 Diferansiyel denklem kavramı.2002 VI. Azize TunçEmine Orhaner. genel çözümler. İntegral İşareti Altinda Türev /Ahmet A.1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz .2005 Yüksek Matematik :Diferansiyel Denklemler. değişkenlerine ayrılabilen denklemler. Vektör Analizi.İstanbul :Çağlayan.2003  Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa KaraağaçliMustafa Karaağaçli. diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması.Mehmet Aydin. normal dağılımın karakteristikleri. Binomun normale yaklaşımı. Çeviren Erdoğan Alkin. hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar. Eğrisel İntegraller. Eyüp Sabri. homojen hale dönüştürülebilen denklemler. Ders Kitabı: Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler /Eyüp Sabri Türker. başlangıç-değer problemleri.. değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler. Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemler. Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi. YARIYIL İstatistik ve Olasılık II (2 .Gerhard Tintner. Editör Saniye Yilmaz. ortalamaların örnek dağılımı. kesikli dağılımların normale yaklaşımı. Mehmet KurtCevat Alkan. birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler. Kismi Türevli Denklemler.İstanbul :Aktif Yayincilik.1990 Diferansiyel Denklemler (4 .Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. KaradenizAhmet A.Y.[T. oranlar için güven aralığı. ortalamalar arası farklar için güven aralığı.  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz.Ankara :Ani Yayincilik.1999   Adi Diferansiyel Denklemler /İsmet Yildiz.1998 12 . ortalamalar arası farkların örnek dağılımı. Çeviren Hacer Özgün . tam diferansiyel denklemler. Karadeniz. oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar. oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar. Yüzey İntegralleri. Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi.] Yardımcı Ders Kitapları  Ticaret Ve Turizm Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Emine Orhaner. integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen denklemler.İsmet Yildiz.İzmir :Bariş Yayinlari Fakülteler Kitabevi. nokta tahmini ve güven sınırları. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri. Poisson dağılımının normale yaklaşımı.2003 Yardımcı Ders Kitapları   Diferansiyel Denklemler Ve Uygulamalari /Mehmet Aydin . standart sapmalar için güven aralığı.. 2002. standart normal eğri alanları. [Ve Diğ.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. homojen denklemler.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari.Seymour Lipschutz. ortalamalar için güven aralığı. Metin BaşarırTürker.İstanbul :Değişim.

eğitim olgusu açısından önemi. sözlü yoklamalar.Konya :Mikro. Uzayda konikler. araştırma kağıtları.2004 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Hasan Yilmaz. felsefî. Editör Saadet Özkal.İstanbul :Bilim Teknik    Yayinevi.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri. Köy Enstitüleri.Sherman K. özdeğerlendirme. halk evleri. millet mektepleri. düşünsel ve politik temelleri. performans değerlendirme.Burhan Gümüş.Ankara :Üsym Eğitim Yayinlari. öğrenci ürün dosyası.2003 İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H. öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem. not verme. geçerlik. Stein.İstanbul :Literatür Yayinlari. eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri. kullanışlılık). Ders Kitabı:  Analitik Geometri /Rüstem Kaya. eşleştirmeli testler.Erol   Karaca.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi.0) 2 Türk eğitim tarihinin. alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.1981 Türk Eğitim Tarihi (2 . uygulanışı ve önemi. Ders Kitabı: 13 . Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları.Analitik Geometri II (3 .] Okullarda Ölçme Ve Değerlendirme /Durmuş Ali Özçelik. araştırma projeleri.1999 Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu.2003 Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı. Yazı Devrimi. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. tutum ölçekleri). Türk eğitim sisteminde laikleşme. görüşme. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. kısa yanıtlı sınavlar. kapsamı.Y. geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar. ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler. öğrenme çıktılarını değerlendirme..2002. ödevler).Hasan Yilmaz. Çeviren Beno Kuryel. akran değerlendirme. doğru-yanlış tipi testler. Anthony Barcellos .Rüstem Kaya. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler.1997 Ölçme ve Değerlendirme (3 . Stein. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme.0) 3 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi. Ders Kitabı:  Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Burhan Gümüş. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analitik Geometri Problemleri /Rüstem Kaya.[T. düzlem ve koniklerin kesitleri. ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar.Y.Ankara :[Y. doğru ve düzlem denklemleri.0) 3 Üç boyutlu uzayda vektörler.1977 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmen Adaylarinin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Algilari /Erol Karaca.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi.].Ankara :Asil Yayinlari.İstanbul :Nobel Yayinlari.Arif Sabuncuğlu. Hilmi Hacisalihoğlu. doğru ve düzlemin vektörel denklemleri ve ilgili problemler. Firuz Balkan .Rüstem Kaya. çoktan seçmeli testler.Durmuş Ali Özçelik. ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik.

2009. 2009. Dr.Y. Topluma Hizmet Uygulamaları-Doç.. problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci. kesirler ve öğretimi.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. veri işleme.. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1982'ye /Yahya Akyüz. Topluma Hizmet Uygulamaları-S.Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 2001'e /Yahya Akyüz .Yahya Akyüz. sunma ve değerlendirme.1985.Ankara :Ankara Üniversitesi. Kemalettin Kuzucu-Pegem A Yayıncılık. Yardımcı Ders Kitapları    Topluma Hizmet Uygulamaları-Aziz Şeker -Nobel Yayin Dağitim.Yahya Akyüz. Proje Tabanlı Öğrenme.] Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa Karaağaçli. panel.1982. konferans. dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi. sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.Ankara :Ani Yayincilik. 2009.  VII. Editör Mümin Sekman.[T. sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici. Ders Kitabı:   Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan.2) 3 Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi. geometri öğretimi.2001.Cevat Alkan. Ders planı hazırlama.İstanbul :Alfa. topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. Tunay Kamer.Yahya Akyüz.0) 3 14 .Mustafa Karaağaçli. problemlerin sınıflandırılması.1999. Ders Kitabı: Topluma Hizmet Uygulamaları-Bülent Aksoy/ Turhan Çetin/ Ömer Faruk Sönmez-Pegem Akademi Yayincilik. 2009.2) 2 Topluma hizmet uygulamalarının önemi.. kongre. toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. Mehmet Kurt. YARIYIL Elemanter Sayı Kuramı (3 . Editör Murat Uyurkulak.Ankara :Ankara Üniversitesi.İstanbul :Alfa Yayınları. konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma.2002 Yardımcı Ders Kitapları Topluma Hizmet Uygulamaları (1 . ölçüler ve öğretimi. Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1999'a /Yahya Akyüz .  Özel Öğretim Yöntemleri II (2 . Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1985'e /Yahya Akyüz. sıradışı problemleri çözme stratejileri.Yahya   Akyüz. Hasan Coşkun-Ani Yayincilik..

matematiğin bilimler içindeki yeri.2004 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik /Muharrem Kepçeoğlu. dersi hangi aşamalara böldüğünü.Ankara :Nobel. örgüt ve personel. devam eden kesirler. Çeviren Yildiz Silier . ikinci dereceli cisimlerde aritmetik. Çin kalan ve Wilson Teoremleri. matematiğin sınıflandırılması. Toplumsal Dönüşüm Yayınevi. servisler (hizmetler).Wiley[1964] Matematik Tarihi /Lütfi Göker.Bartle. matematiğin nitelikleri. öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini. dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını. Şafak Ural. Editör Yildiz Kuzugun.. bilimsel bilgi ve ayırdedici özellikleri. psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri. İstanbul. matematik tarihinde bilgi kaynakları ve ünlü matematikçilerin hayatlarından örnekler. öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.Binnur YeşilyaprakAnkara :Nobel Yayin.2003 Eğitimde Rehberlik Hizmetleri :Gelişimsel Yaklaşim /Binnur Yeşilyaprak.Kepçeoğlu.Ş. Matematiğin Öyküsü ve Serüveni "Dünya Matematik Tarihi Ansiklopedisi". rehber-öğretmen işbirliği. aritmetik fonksiyonlar. 1998. bilim tarihi’nin çalışma alanı. Muharrem. gelişimi. Kırkambar Yayıınları. Bilim Tarihi. diophantine denklemler. Euler. eşlik.Serap NazliAnkara :Ani Yayincilik. öğrenciyi tanıma teknikleri. Ders Kitabı:  Ali Dönmez.Ankara :Kültür Bakanliği Yayinlari. Ders Kitabı:  İköğretimde Rehberlik /Serdar Erkan .0) 2 Bilgi. modern bilim. Ders Kitabı:  Çözümlü. teknikler.] . derste ne tür etkinliklerden yararlandığını.İstanbul :Alkım.2004 Yardımcı Ders Kitapları    Okul Deneyimi Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme. matematiğin diğer bilimlerle ilgisi ve diğer bilimlerden farklı yönleri. okulun örgüt 15 .1989 Yardımcı Ders Kitapları    Rehberlik Temel kavramlar. öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme... Robert Gardner.New York. ikinci derece artıklar. Kisa Matematik Tarihi /Dirk Struik . öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını.Serdar Erkan.Lütfi Göker. rehberliğin ilkeleri. transandant sayılar. periodiklik. alandaki yeni gelişmeler. çarpanlara ayırma teorisi. matematiğin önemi. ilkel kökler. öğrenci kişilik hizmetleri.Bölünebilirlik. [Ve Diğ. İstanbul. Alıştırmalı Cebir ve Sayılar Kuramı-Ali Dönmez-Beta Basım Yayım Dağıtım A. Editör Dirk J. 2002. bilim tarihinde matematik. psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri. matematiğin temel ilkeleri.2002 Kapsamli Gelişimsel Rehberlik Ve Psikolojik Danişma Programlari /Serap Nazli. ikinci dereceli tersler (reciprocity). 2000 Matematik Tarihi (2 . Struik.

otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri. ülkemizde özel eğitimin durumu. Ders Kitabı:  Okul Deneyimi Ve Uygulama :Öğretmen Ve Öğrenci Davranişlarinin Gözlenmesi /Ziya SelçukZiya Selçuk.Ankara :Berikan Yayinlari. Gönül Kircaali-İftar. 2000 Yardımcı Ders Kitapları  Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş. görme engelli. erken tanı ve tedavinin önemi. Ders Kitabı: Özel Eğitimde Yanlişsiz Öğretim Yöntemleri /Elif Tekin. sınıf yönetiminin tanımı. Ders Kitabı:  Sınıf Yönetimi /Vehbi Çelik.Veysi Erken. YARIYIL  Öğretmenlik Uygulaması Her hafta bir günlük plan hazırlama. okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. 16 . süregelen hastalığı olan. sınıfta zamanın yönetimi. bedensel engelli. sınıf organizasyonu.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.Çelik. sınıf yönetimi modelleri. portfolyo hazırlama. öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi.Ankara :Ankara Üniversitesi. dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan. özel öğrenme güçlüğü gösteren.yapısını.Cevat Celep.Elif TekinAnkara :Nobel Yayin Dağitim. sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler. öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). engelliliği oluşturan nedenler.2004 Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Hasan. Doğan Çağlar.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Özel Eğitime Giriş /Mitat Enç.2002  Sinif Yönetimi Ve Disiplini /Cevat Celep. bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.Ankara :Nobel. işitme engelli. özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler.Mitat Enç.2000 Özel Eğitim Özel eğitimin tanımı. sınıfı fiziksel olarak düzenleme. uygulamanın okuldaki öğretmen. sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama. sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri.1981 VIII. Hasan Güneş. değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması. Yahya Özsoy. sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi. engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım.Hüseyin Başar.2004  Sinif Yönetimi /Veysi Erken.Ankara :Ani Yayincilik.Ankara :Ani Yayincilik. dil ve iletişim bozukluğu olan. sınıf içi iletişim ve etkileşim.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Sinif Yönetimi /Hüseyin Başar.Ankara:Anı. hazırlanan planı uygulama.Demirtaş. okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme. farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi. zihinsel engelli. Vehbi. özel eğitimle ilgili temel ilkeler.

Uygulamalar.2005  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Veysel Sönmez .Türk. 1999. Matematiğin temelleri. Hasan. Yardımcı Ders Kitapları  Matematik Felsefesi-Bekir S. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm).Ankara :Ani Yayinlari. Biçimcilik (Formalism) . Barker-İmge Kitabevi Yayınları. 1996.Ankara :Anı.] . öğretim ve işletmecilikle ilgili işler.Akçay. Hilbert.Ankara :Nobel. öğrenci. Çözüm Önerileri Ve Yeni Bir Model /Aytekin İşman. yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler.  Mantık-A. okul örgütü ve yönetimi. Sorunlar. Brouwer. Russel. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik. Gür-Kadim Yayinlari.Aytekin İşman. Cengiz. kümeler. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri.Ankara:Anı. okul yönetiminde personel. 2004.  Ders Kitabı:  Matematik Felsefesi-Stephen F. eğitimle ilgili yasal düzenlemeler.b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları.1998  Türk Eğitim Sistemi /Cengiz Akçay. okula toplumsal katılım. Frege.Ankara:Nobel. Hasan Güneş.  Bilim Felsefesi-Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi.. Ders Kitabı: Türk Eğitim Sistemi Ve Yönetimi :Dünden Bugüne Milli Eğitim Bakanlığı (Yapısal Değişmeler) /Ercan Türk. ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları. yönetim kuramları ve süreçleri.Adapazari :Değişim Yayinlari. Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism). Ercan.Demirtaş.2002 Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Sisteminde Ölçme Ve Değerlendirme :Genel Kavramlar. Remzi. Kadir Çüçen-Asa Kitabevi.2006  17 .Kıncal.2003 Matematik Felsefesi Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi. fonksiyonlar v. Editör Veysel SönmezVeysel Sönmez.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Remzi Kıncal. [Ve Diğ.. Sayılar. Türk eğitim sisteminin yapısı. 2003.Ders Kitabı: Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful