EK-1

SÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI 2009–2010 ÖĞRETİM YILI

1. SINIF KODU I. YARIYIL DERSİN ADI
Türkçe-I: Yazılı Anlatım Genel Matematik Bilgisayar I Eğitim Bilimine Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Yabancı Dil I (İngilizce) Yabancı Dil I (Almanca) Yabancı Dil I (Fransızca)

T 2 4 2 3 2 3 3 3

U 0 2 2 0 0 0 0 0 18

K 2 5 3 3 2 3 3 3

KODU

II. YARIYIL DERSİN ADI
Geometri Türkçe II: Sözlü Anlatım Soyut Matematik Bilgisayar II Eğitim Psikolojisi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Yabancı Dil II (İngilizce) Yabancı Dil II (Almanca) Yabancı Dil II (Fransızca)

T 3 2 3 2 3 2 3 3 3

Kredi III. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir I Fizik I Analiz I Bilimsel Araştırma Yöntemleri Öğretim İlke ve Yöntemleri GK. Seç I:

Kredi 2. SINIF IV. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir II Fizik II Analiz II Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı A. Seç I:

U 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19

K 3 2 3 3 3 2 3 3 3

KODU

T 3 4 4 2 3 3

U 0 0 2 0 0 0

K 3 4 5 2 3 3

KODU

T 3 4 4 2 2

U 0 0 2 2 0

K 3 4 5 3 2

Kredi V. YARIYIL DERSİN ADI
Cebire Giriş İstatistik ve Olasılık I Analitik Geometri I Analiz III Bilim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri I MB. Seç. I:

20 3. SINIF

Kredi VI. YARIYIL DERSİN ADI
İstatistik ve Olasılık II Diferansiyel Denklemler Analitik Geometri II Ölçme ve Değerlendirme Türk Eğitim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri II Topluma Hizmet Uygulamaları

17

KODU

T 3 2 3 3 2 2 2

U 0 2 0 0 0 2 0

K 3 3 3 3 2 3 2

KODU

T 2 4 3 3 2 2 1

U 2 0 0 0 0 2 2

K 3 4 3 3 2 3 2

Kredi VII. YARIYIL DERSİN ADI
Elemanter Sayı Kuramı Matematik Tarihi Rehberlik Okul Deneyimi Sınıf Yönetimi Özel Eğitim A.Seç II:

19 4. SINIF

Kredi VIII. YARIYIL DERSİN ADI
Öğretmenlik Uygulaması Matematik Felsefesi Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB Seç II: GK Seç II:

20

KODU

T 3 2 3 1 2 2 3

Kredi

U 0 0 0 4 0 0 0 18

K 3 2 3 3 2 2 3

KODU

T 2 2 2 3 3

U 6 0 0 0 0

K 5 2 2 3 3

Kredi TOPLAM KREDİ

15 146

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi

durumsallık. gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. Karmaşık sayılar ve özellikleri. Fonksiyon kavramı. Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler. polinomlar. Temel Ve Genel Matematik /H. Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım Ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. paragraf türleri (giriş-gelişmesonuç paragrafları). karar. 2001. Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma.H.].Eskişehir :Osmangazi Üniversitesi.. 1 Yardımcı Ders Kitapları    . metinler arası ilişkiler). rasyonel sayılar kümesi. haber.Durmuş Bozkurt.Ali Dönmez. bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler. Ders Kitabı:  Yazma Sanatı & Yazılı Anlatım-Ertuğrul Yaman-Savaş Yayinlari. ilan/reklam.Ankara :[Y. resmi yazılar.2000.Konya :S. Tümevarım ilkesi. Alıştırmalı . doğrunun analitik incelenmesi. Ağça. toplam ve çarpım sembolü özellikleri. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım. paragraf. tamsayılar kümesi. amaç. bilgisellik. Genel Matematik: Diferansiyel Ve İntegral Hesap /Ali Görgülü.Mustafa Cemiloğlu-Aktüel Yayinlari. Hilmi Hacisalihoğlu.]. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. Hilmi Hacısalihoğlu. bilgilendirici metinler (dilekçe. mektup. örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. Yardımcı Ders Kitapları   Genel Matematik (4 . [Ve Diğ. YARIYIL Türkçe-I: Yazılı Anlatım (2-0) 2 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri.2) 5 Doğal sayılar kümesi. öznel anlatım. Genel Matematik: Çözümlü.. Ü. kabul edilebilirlik. tutarlılık. rasyonel fonksiyonlar. 2008.2003. Basımevi. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi.İstanbul: Beta Basim Dağıtım. 2000. dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. amaçlılık.2009 Yazılı Anlatım-H. metin olma koşulları (bağlaşıklık.2001. hiperbolik fonksiyonlar. yazma planı hazırlama. nesnel anlatım. Fonksiyonların grafikleri. kâğıt düzeni).gündüz Eğitim Ve Yay. yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Y. tutanak. planlı yazma aşamaları (konu. bakış açısı. bir metnin özetini ve planını çıkarma..Ali Görgülü. üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. rapor. yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. planlı yazma). trigonometrik fonksiyonlar.Durmuş Bozkurt. yazınsal metinler). Ders Kitabı:  Genel Matematik 1 :Fen Ve Mühendislik Bilimleri İçin . konunun sınırlandırılması.EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I.

. öğretmenlik mesleğinin özellikleri. Mustafa. bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri. bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. Ders Kitabı: Eğitim Bilimine Giriş /Tanju Gürkan . Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi. Ali İhsan Furat. [Ve Diğ. Mondros Ateşkes Antlaşması. eğitim sisteminde öğretmenin rolü.. Editör Fatma Variş. [Ve Diğ.[T.]. eğitim biliminde araştırma yöntemleri. Bilgisayar Kullanim Kilavuzu /Osman Gürkan.] Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Bilimine Giriş /Ayşegül Ataman ..2001. 21. yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar. Yüzyıl).1997.Balcı.Y.  Eğitim Bilimine Giriş /Nurettin Fidan..Ankara :Balcı. politik temelleri). I. 2 .yüzyılda eğitim biliminde yönelimler.Nurettin Fidan. tanımlar. Editör A. psikolojik. öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. ders yöntemleri ve kaynakların tanımı. Dünya Savaşı.2003.1995. Meşrutiyet. hukuki.Tanju GürkanKonya :Atlas Kitabevi.Mahmut Tekin.Ankara :Gazi Kitabevi..  Eğitim Bilimine Giriş /Halis Ayhan ... Münire Erden. Ali Osman Şahbaz.-Ömer Akgöbekİstanbul :Beta Basin Yayim Dağitim. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. Bilgisayara Giriş Ders Kitabi :Eğitimde Bilgisayar Okur Yazarliği /Mustafa Uludoğan. genel olarak işletim sistemleri.0) 3 Eğitimin temel kavramları. Tanzimat ve Islahat Fermanı.. eğitim biliminin tarihsel gelişimi.Mustafa Uludoğan-İstanbul :Atlas Yayin Dağitim. Ders Kitabı:  Temel Bilgisayar Bilimleri /Mahmut Tekin. M. sosyal.Ayşegül Ataman. Bütün Yönleriyle Bilgisayar :Microsoft Office Xp /Ömer Akgöbek. Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi. kelime işlemci programları. Banu Göney. Temel Bilg isayar Eğitimi :Windows Xp/ Office Xp /Editör Mustafa Arsunali. Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri.2002.Halis Ayhan.2) 3 Bilişim teknolojileri.Ankara :Başkent Yayimevi.2003.İstanbul :Şule Yayinlari. Paris Konferansı.] .]  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 – 0) 2 Kavramlar. Bilgisayar I (2 .[T.-Mustafa Arsunali-İstanbul :Pusula. elektronik tablolama programları. eğitimde İnternet kullanımı.-Osman Gürkan-Ankara :Yargi Yayinlari. I. ve II. Yardımcı Ders Kitapları     Eğitim Bilimine Giriş (3 .. ekonomik.Y. veri sunumu. Ali Ural.2006.2000. Çözümlü Genel Matematik Problemleri /Mustafa Balcı..Konya: Selçuk Üniversitesi. Wilson İlkeleri.

A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. 2006. Düzenli Ordunun Kuruluşu. yapısı ve gerçek hayatta kullanımı. Mebusan Meclisinin Açılışı. İnönü.1997 3 . Ders Kitabı:  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. Editör Doç Dr. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları. Lozan Antlaşması. Osman Akandere. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç. tanımsız kavram. Aksiyom. 2002. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları. doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. üçgenin temel ve yardımcı elemanları. Osman Sönmez. dikdörtgen. E. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma. İnönü.Gün Yayıncılık. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi.Der Yayınları. Osman Akandere. üçgen çeşitleri. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof. A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A. II. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan. Yardımcı Ders Kitapları     Yabancı Dil I (3 -0) 3 Bu ders. teoremin açıklanması. Dr. Ders Kitabı:  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi. Dr. Açı kavramı. Yrd. Uzayda cisimlerin özellikleri. Teşkilat-ı Esasi Kanunu. Yardımcı Ders Kitapları II. Üçgen kavramının tanımı. açılar ile ilgili uygulamalar. konuşma. Doç Dr. YARIYIL Geometri (3 . Yaşar Semiz. çeşitleri. Çeviren Beno Kuryel. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar. üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar.Derin Yayınları. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek. Doç Dr. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin. Yaşar Semiz – Konya Eğitim Kitabevi. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar. 2006. Saltanatın Kaldırılması. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak. Stein. 2008. 2006. Stein. 2004. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. açıların eşliği ve eşlik aksiyomları. paralelkenar. Ataner Yıldırım. Firuz Balkan . Anthony Barcellos . I. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri. Amasya Genelgesi. üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri. 2009. Yamuk.Sherman K.0) 3 Geometrinin tanımı. Kütahya-Eskişehir. deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Euclid geometrisinin temel aksiyomları. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. Euclid ve euclide dışı geometriler. üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar.Doç Dr. Doç Dr. Editör Saadet Özkal. katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygulamalar.Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Ulusal Kongreler. eşkenar dörtgen. Nokta. Çember ve daire kavramları. TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar. 2009.YK Yayınevi. Nejat Alperen. Çokgen kavramının tanımı. kare.

önemli bir olayı kutlama. bayram v. yılbaşı. Yardımcı Ders Kitapları  Örneklerle Soyut Matematik /Fethi Çallialp.1987.  Soyut Matematik Ders Notlari /O.2004  Umumi Matematik :Analitik Geometriye Başlangiç /Saffet Süray. konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma). bire-bir.Y. duraklama. Sembolik mantık ile ilgili aksiyom ve teoremler. Türkçe II: Sözlü Anlatım (2 -0) 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. bu bağıntıların özellikleri.Ankara :Ankara Üniversitesi. soruları yanıtlama.1974. Ö. bakış açısı. Enise Kantemir. konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları.Yardımcı Ders Kitapları  Diferensiyel Geometri /H. Çelebi.İstanbul :[Y.). iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu. yol tarif etme. diksiyon vb.Erzurum :Atatürk Üniversitesi. sabit.Engin Yayinevi Türk Dili Ve Yazılı-Sözlü Anlatım Bilgisi-Dr. 2008 Yazılı Ve Sözlü Anlatım-Prof.b. 2006.H.[T. içine. iyi bir konuşmanın temel ilkeleri. bağıntı kavramı ve özellikleri. tonlama.Ali Dönmez. hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması. Denklik sınıfları yardımı ile sayıların inşa edilmesi. doğum. küme kavramı ile ilgili işlemler. küme kavramının açıklanması. biriyle görüşme/röportaj yapma.2002  Diferensiyel Geometri /Arif Sabuncuoğlu. ters fonksiyonlar ve fonksiyonlarla ilgili uygulamalar. denklik ve sıralama bağıntıları. Doğan Çoker. değişik kültür.Rüstem Kaya. Kartezyen çarpım kümesi ve grafik çizimi. Çelebi. birim fonksiyonlar.1997. radyo ve televizyon konuşmaları. sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v. amaç.].). Yardımcı Ders Kitapları Soyut Matematik (3 -0) 3 Aksiyom ve teorem kavramlarının açıklanması.Orhan Özer.Saffet Süray. Hilmi Hacisalihoğlu. Kenan Taş. sonlu ve sonsuz kümeler. Ders Kitabı: Kümeler Kurami Ve Soyut Matematik /Ali Dönmez. Kümlerde kuvvet kavramı. konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi. Çakar.] Bilgisayar II (2 – 2) 3 4  . Fonksiyon kavramı. telefonla konuşma.1983  Analitik Geometri /Rüstem Kaya. bağıntı türleri. Sözlü anlatım.O. örten. Dr. metni yazma. direkt ve dolaylı matematiksel ispat yöntemlerinin açıklanması.b.Y.Arif Sabuncuoğlu. planlama. fonksiyonların bileşkesi. sembolik mantık ile ilgili uygulamalar.1993. Ders Kitabı:     Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon-Emin Özdemir-Remzi Kitabevi.İstanbul :Ankara Üniversitesi.  Soyut Matematik /Orhan Özer. Hilmi Hacisalihoğlu. Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma. konuşmanın sunuluşu). kendini tanıtma. Evrensel ve varlıksal niceleyiciler.Fethi Çallialp. Yaşar Akdoğan-Beşir Kitabevi Türk Dili Yazılı Ve Sözlü Anlatım / Üniversiteler İçin-Levent Doğan-Nobel Yayin Dağitim. iş isteme. Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi Basimevi. söyleşi. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma.

2006.Ali Saatçi.1997. Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik. Yardımcı Ders Kitapları  Bilgisayar 2 :Powerpoint-Access-Internet-Elektironik Ticaret /Mahmut Tekin.2003.Ankara :Biçaklar Kitabevi.Ankara :[Y. öğeleri. Laiklik. Devrimcilik.2001. 2006.2001  Bilgisayar Uygulamalari 2 :Basic-Excel /Kemal Yarci. ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi. İlkeler.  Eğitim Psikolojisi Ve Çoklu Zeka /Rengin Akboy.2005 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2 – 0) 2 Siyasi alanda yapılan devrimler.Ankara :Sas Bilişim Yayinlari. Kuramlar Ve Uygulamalar /Gülten Ülgen.1974. Ali Göksel.  Eğitim Psikolojisi /Rudolf Pinter . etkili öğrenme.İbrahim Ethem Başaran. Atatürk sonrası Türk dış politikası.Ankara :Nobel.2003. öğrenmeyi etkileyen faktörler.  Bilgisayar İşletim Sistemleri /Ali Saatçi. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Devletçilik. hukuk alanında yapılan devrimler. grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar. Eğitim Psikolojisi (3 – 0) 3 Eğitim-Psikoloji ilişkisi.Akboy.Hüseyin Çakir.Rudolf Pinterİstanbul :Marmara Üniversitesi. 2006.İzmir :Dinozor. yararları ve sınırlılıkları. Bütünleyici ilkeler. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof.  Bilgisayar Ağlari :Veri İletişimi. bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. Dr.Mahmut Tekin -Konya :Günay Ofset. siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. İnternet Teknolojileri /Nazife BaykalNazife Baykal.Y. eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri. uygulama yöntemleri. Dr. toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Psikolojisi /İbrahim Ethem Başaran.İstanbul :Alkim Yayinevi. Orhan Öztürk.]. Milliyetçilik)..Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar. Halkçılık. bireysel faktörler. bilişsel. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi.  Ders Kitabı:     Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç. Yöntemler. Ders Kitabı: Eğitim Psikolojisi :Kavramlar.Kemal Yarciİstanbul :Yüce Yayinlari.1999. gelişim özellikleri (bedensel. ekonomik alanda yapılan yenilikler. öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları. duygusal.Gülten Ülgen. sosyal ve ahlaki gelişim). öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon. E. uzaktan eğitim uygulamaları. [Ve Diğ.] . öğrenme kuramları. Çeviren Sabri Akdeniz. veri tabanı uygulamaları. bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar. 2008. M. 19231938 Döneminde Türk dış politikası. Yardımcı Ders Kitapları Yabancı Dil II (3 – 0) 3 5 .. Yerel-Geniş Ağlar. kuramsal temelleri. Ders Kitabı:  Bilgisayar Bilimleri /Hüseyin Çakir. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları.. Rengin.1991.

2002.Hacısalihoğlu.Der Yayınları. Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri. Sürtünme kuvveti. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına. matrislerin tersi ve uygulamalar.Y. İ. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına. Çeviren Z. sönümlü ve zorlanmış salınımlar. 2009. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /H. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan. vektör uzayı kavramına kısa bir giriş. Fizik I (4 – 0) 4 Standartlar. Basınç. Hilmi Hacısalihoğlu. YARIYIL Lineer Cebir I (3 – 0) 3 Vektörler.]. matris uzayında lineer bağımsızlık. altuzaylar.Çallıalp.YK Yayınevi. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. Arvasi.. boyut analizi. Hilmi. dinamiği ve enerjisi. Mekanik enerji çeşitleri. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. rezonans . Çizgisel Momentum: Kütle merkezi. Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği. lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki. kesme ve hacim esnekliği. vektörler. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin.2001. Lineer denklem sistemleri.Derin Yayınları. Yardımcı Ders Kitapları III. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri.Bernard Kolman.Dursun Taşçi. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt. bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Dağ. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge. Evrensel kütle çekim. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. 2004. Bahri Türen. Vakfi Yayinlari. Lineer bağımsızlık ve boyut. mxn matrisleri. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları. D.Ü. SI birim sistemi. Göreli hız. H. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma. matris çarpımı. Lineer dönüşümler.Enerji: İş. Güç.2000  Lineer Cebir /Dursun Taşçi. Nejat Alperen. 2009. Uzama.2003..Konya :S. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. konuşma.1985  Lineer Cebir :Elementler /Bernard Kolman . Eser. enerjisi ve açısal momentum. Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. matris uzayında toplama ve skaler çarpım. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri.Durmuş Bozkurt Konya :[Y.Bu ders. Fethi. 6 . Dalga Hareketi: Kinematiği. Bernoulli ilkesi. Kaldırma kuvveti.Bernard Kolman  Çözümlü Lineer Cebir Problemleri /Fethi Çallıalp.Gün Yayıncılık. A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A. Gauss eliminasyonu.Ankara :Gazi Üniversitesi. Viskosluk ve Hareketli akışkanlar. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği.İstanbul :Marmara Üniversitesi. Ataner Yıldırım.

Ankara :Alp Yayinevi. Uğur Özgöker-Derin Yayınları. Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri. yansıma.). Kıncal. doğru. mutlak.Pegem Akademi Yayincilik. enerjisi.Nobel Yayın Dağıtım. belirsiz integraller.Ali Dönmez. Sonlu Taylor Teoremi. Aliştirmali Matematik Analiz I/1 /Ali Dönmez. rezonans.]. Yardımcı Ders Kitapları  Fizik-1 Mekanik-Yılmaz Güney / İbrahim Okur. ses şiddeti. problem. Ders Kitabı: Analiz 1 /Hasan Şenay. evren ve örneklem. logaritmik.  Çözümlü. Diferansiyel ve lineer artma.2001.  Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri-Vedat Akman.  Ders Kitabı:  Bilimsel Araştırma Yöntemleri. bilim tarihine ilişkin temel bilgiler. 2005. İntegral kavramı.Diyarbakir :Dicle Üniversitesi.1990. 7 .Remzi Y. verilerin kaydedilmesi. araştırma modeli.Ankara :Nobel Yayinlari.2002  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp.İstanbul :Beta Basim Yayim. Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları. hiperbolik fonksiyonlar ve bunların tersleri ile kapalı fonksiyonların türevleri. Ahmet Canoğlu. süreksizlik çeşitleri. bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler.Gündüz Eğitim Ve Yay.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Analiz I /Erdal Coşkun.Değişim Yayinlari. duran dalgalar. L’Hospital Kuralı ve bu kural yardımı ile limit hesaplamaları. 2009. Haci Sulak. bilimsel araştırmanın yapısı. 2007. analizi.dinamiği. verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri). çeşitli alanlarda uygulamaları.Çallıalp. belirli integraller. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2 – 0) 2 Bilim ve temel kavramlar (olgu. Ahmet Doğan. kırılma ve girişimi. 2006.b. belirli integralle alan ve hacim hesaplamaları. Yüksek mertebeden türevler.  Genel Fizik-Kollektif. evrensel bilgi v.Zeynel Çakmak. 2003.Hasan Şenay. bilgi.  Matematik Analiz I :( Tek Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi ) /Zeynel Çakmak. Trigonometrik. Ders Kitabı:  Modern Fizik/İlköğretim Bölümleri İçin-Ali Yıldız.  Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Kazım Özdamar-Kaan Kitabevi.Erdal Coşkun. Doppler olayı. Tek değişkenli fonksiyonlarda türev kavramı ve türev alma kuralları.1999. yorumlanması ve raporlaştırılması. üstel. Yardımcı Ders Kitapları  Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Durmuş Ekiz-Anı Yayıncılık. Ses dalgaları. yanlış. 2009. ekstremum problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları.Y.İstanbul :[Y. Fethi. Analiz I (4 – 2) 5 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları. Tek değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve uygulamaları. integral alma teknikleri. 2010.

Diyagonalleştirme ve matris operasyonları.  Lineer Cebir /M. günlük plan ve etkinlik örnekleri). lineer denklemlerin Cramer kuralı ile çözümü. potansiyel farkı. öğretim araç ve gereçleri.Yaşar Özdemir. öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.].]. lenz yasası. özdeğerler ve özvektörler. elektrik kullanımı ve güvenlik. elektrik motorları. öğrenme ve öğretim ilkeleri. doğru akım devreleri.M. en küçük kareler ve uygulamaları.Leyla Küçükahmet.2000. Coulomb yasası.Y. Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar. bunların uygulama ile ilişkisi. dirençler.0) 3 Öğretimle ilgili temel kavramlar.1998  Özel Öğretim İlke Ve Yöntemleri"Özel Öğretim Teknolojileri" /Cevat Alkan. elektriklenme. Emin Altan. ortagonal matrisler.İstanbul :Birsen Yayinevi. AC Devreleri: RL. maddenin manyetik özellikleri. güç kaynakları.Y. özindüksiyon. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi. akım.Öğretim İlke ve Yöntemleri (3 .Ankara :Nobel Yayin Dağitim. faz farkı. öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan.  Lineer Cebir /Fahrettin Akbulut. sığaçlarda bağlanma ve enerji. öğrenme ve öğretim stratejileri.Y.İstanbul :[Y. 8 . Doğru Akım: Akım.1985. öğretmen yeterlikleri. Determinantlar. AC üreteçleri.İstanbul :Beta Basim Yayim. determinantlar ve indirgeme. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt. Fizik II (4 – 0) 4 Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu. Yavuz Aksoy.Ankara :Ankara Üniversitesi Yayinevi. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel.Durmuş Bozkurt Konya :[Y. enerji ve güç. Bir matrisin karakteristik denklemi.]  Çözümlü Lineer Cebir /Yaşar Özdemir. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /Arif Sabuncuoğlu.1991  IV. öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları. Ders Kitabı: Öğretim İlke Ve Yöntemleri /Leyla Küçükahmet.2003.Y.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim İlke Ve Yöntemleri :Eğitim Programlari Ve Öğretim /Muhsin HesapçioğluMuhsin Hesapçioğlu. öğretim yöntem ve teknikleri. YARIYIL Lineer Cebir II (3 – 0) 3 Ortagonalite..].Arif Sabuncuoğlu.Ankara :Nobel Yayinlari.İstanbul :[Y. Ortagonalite kavramı ve uzaklık fonksiyonu. manyetik alan enerjisi. Hall olayı. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası. Bahri Türen.Cevat Alkan. ölçme araçlarının yapısı.1971. Biot-Savart yasası. dielektrikler. emk. Gram-Schmidt işlemi.[T. RC ve RLC devrelerinde direnç.Fahrettin Akbulut. transformatörler. Emin Altan. kesikli ve sürekli yüklerin alanları.

Ankara :Alp Yayinevi. mutlak ekstremum değerleri ve uygulamaları. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer.1999. okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi.İstanbul :[Y. çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi. slaytlar. lokal ekstremum değerleri.İstanbul :Fen Fakültesi Basimevi.Y. İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan salınımı.2003  9 . Mustafa Koç. İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev. Lagrange çarpanları.2003. İki katlı integral kavramı. Kamil Temizyürek-Nobel Yayin Dağitim-Teknik Kitaplar. 2006. öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar. Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri.Giacomo Saban.1988  Analiz :İkinci Kisim /Mümin Yamankaradeniz.]. 2005. Ali Murat Sünbül.Çallıalp. dipol antende oluşan e.1981  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp. öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları. dalgaların spektrumu. DVD) gereçleri. Analiz II (4 – 2) 5 Çok değişkenli fonksiyon kavramı.  Genel Fizik-Meral Şanlı. 2000.Erdal Coşkun.m.İstanbul :Değişim.m. enerjisi ve momentumu. Dr. fonksiyon tanım ve değer kümeleri. eğitim yazılımlarının incelenmesi. Doç.Bursa :Uludağ Üniversitesi Yayinlari. Ders Kitabı:  Analiz II /Erdal Coşkun. fonksiyon çizimleri. tepegöz saydamları. Ahmet Canoğlu.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Aytekin İşman.İstanbul :Eser Yayinlari. görsel medya (VCD. öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı. dalgalar. İnternet ve uzaktan eğitim. süreklilik kavramı. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2 – 2) 3 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar.İşman. Ders Kitabı: Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Editör Rauf Yildiz.Konya :Nobel Yayin Dağitim. Feth. zincir kuralı.rezonans hali. Aytekin. bilgisayar temelli gereçler). diferansiyel artma ve linearizasyon. iki katlı integralle hacim hesaplamaları. Yardımcı Ders Kitapları  Genel Fizik Problem Çözümleri-Kollektif. etkinlik tasarlama.Abdülkadir Özdeğer. e.Rauf Yildiz.Mümin Yamankaradeniz. radyo verici ve alıcısı.Pegem Akademi Yayincilik. görsel tasarım ilkeleri. Ders Kitabı:  Genel Fizik I-II-Yrd.Ekin Kitabevi Yayinlari.2000  Analiz Dersleri Ii /Giacomo Saban. uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi.

Hilmi Hacisalihoğlu.Seymour Lipschutz. Binom.Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. devirli gruplar. Parametrik ve nonparametrik dağılım ölçüleri ve uygulamaları.İstanbul :[Y. Hilmi Hacisalihoğlu. bölüm grupları.1989  Cebire Giriş I /Yavuz Gündüzalp. V.]. Çeviren Hacer Özgün . Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner . Parametrik ve nonparametrik merkezi eğilim ölçüleri ve uygulamalar. Olasılık teorisinde temel kavramlar.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari.Ü. idealler. grup tanımı.Ankara :Ani Yayincilik.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. Soner YildirimTuğba Yanpar Şahin.Konya :S. elips ve temel problemler.Gerhard Tintner. Ergün Bayar. Çeviren Erdoğan Alkin.  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Soyut Cebire Giriş /H. kalan sınıfları. permütasyon grupları. Yaşatma Ve Geliştirme Vakfi. bayes teoremi.H. YARIYIL Cebire Giriş (3 . parabol ve temel problemler.  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /İsa Halis. 2002. alt gruplar.1990 Analitik Geometri I (3 – 0) 3 Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi. Editör Saniye Yilmaz.Yavuz Gündüzalp. toplama ve çarpma kuralı. histogram ve frekans poligonu. Kesikli olasılık dağılımlarında temel kavramlar.2) 3 Temel kavramlar. Arif Sabuncuoğlu. homomorfizma. düzlemde vektörler. çember ve temel problemler. kategorik verilerin grafikle gösterilmesi ve uygulamalar. Ders Kitabı: 10 .1999. doğru ve temel problemler. alt halkalar. frekans dağılımları. halka tanımı. Poisson ve hipergeometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar.Durmuş Bozkurt. Zühtü Özel.2002 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Tuğba Yanpar Şahin.Ankara :Nobel Yayincilik. Ders Kitabı: Soyut Cebire Giriş /Durmuş Bozkurt.0) 3 İkili işlemler.Ankara :Gazi Üniversitesi. normal alt grupları.1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz .Y.İsa Halis.1978 İstatistik ve Olasılık I (2 . Çarpıklık ve basıklık. beklenen değer ve uygulamalar. hiperbol ve temel problemler. olasılık dağılım tablosu.

Stein. Biyoloji vb. Ahmet. Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamaları. alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları. kuvvet serileri. Firuz Balkan . Özel Öğretim Yöntemleri I (2 -2) 3 Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi.0) 2 Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi.Ankara :Asil Yayinlari.Sherman K. Hüseyin. Osmanlı) dönemlerinde bilim.Rüstem Kaya.İstanbul :Literatür. Seri kavramı.1988  Matematik Analiz /İhsan Koz.2002. tema. Mehmet Can. Alemdar Hasanoğlu.Abdülkadir Özdeğer. etkinlik. Ders Kitabı:  Analiz Dersleri /Ahmet Dernek. Selçuk. İyonya-Helen. 20. Fourier serileri. kullanılan yöntem.Arif Sabuncuğlu.. Stein. Fonksiyon serileri. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi. 2000. alterne seriler ve serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri.0) 3 Dizi kavramı ve uygulamaları.Dernek.  Bilim Tarihi ve Felsefesi-Nejat Bozkurt-Sarmal Yayinlari.İstanbul :Eser Yayinlari. pozitif terimli seriler. kazanım. İslam-Türk (Arap. Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi. öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.).2003  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. Ders Kitabı: 11 .İstanbul :Birsen Kitabevi Yayinlari. Tıp. Horasan. Yardımcı Ders Kitapları  Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu. Endülüs. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi. Dr. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç. genelleştirilmiş yakınsaklık testleri.İstanbul :Nobel Yayinlari.Halilov. v. Ders Kitabı:  Bilim Tarihi-Prof.  Bilim Tarihi Yazıları-Osman Bahadır-İzdüşüm YayinlarI. ünite.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer.b.2003  İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H.İstanbul :Literatür Yayinlari. teknik. Anthony Barcellos .1997 Analiz III (3 . Çeviren Beno Kuryel. 2000. 2006. alan öğretiminin genel amaçları.İhsan Koz. Editör Saadet Özkal. bilim dallarının gelişmesi.1983  Yüksek Matematik :Çok Değişkenli Fonksiyonların Analizi /Hüseyin Halilov. Ders. Hilmi Hacisalihoğlu.2001 Bilim Tarihi (2 . Matematik. Analitik Geometri /Rüstem Kaya. Fizik. Yardımcı Ders Kitapları  Bilim Tarihi-Şafak Ural-Çantay Kitabevi.Ankara :Nobel . araç-gereç ve materyaller. serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık. fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık.

2005 Yüksek Matematik :Diferansiyel Denklemler.Ankara :Gazi Kitabevi.  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz.. Vektör Analizi. Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi. normal dağılımın karakteristikleri. ortalamalar arası farkların örnek dağılımı.1990 Diferansiyel Denklemler (4 . oranlar için güven aralığı.İstanbul :Aktif Yayincilik.]. kesikli dağılımların normale yaklaşımı. [Ve Diğ. Kismi Türevli Denklemler. Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner . 2002. Çeviren Hacer Özgün .İzmir :Bariş Yayinlari Fakülteler Kitabevi. Çeviren Erdoğan Alkin. değişkenlerine ayrılabilen denklemler.İstanbul :Değişim. ortalamalar arası farklar için güven aralığı.Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan.1998 12 ..2003  Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa KaraağaçliMustafa Karaağaçli.Ankara :Ani Yayincilik.Y. hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar. Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemler. başlangıç-değer problemleri. ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları. nokta tahmini ve güven sınırları. Editör Saniye Yilmaz. oranların örnek dağılımı.Seymour Lipschutz.[T. Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler. Mehmet KurtCevat Alkan. ortalamalar için güven aralığı.Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. Katli İntegraller.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.0) 4 Diferansiyel denklem kavramı. Azize TunçEmine Orhaner. KaradenizAhmet A.2002 VI. oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar. birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari. diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. tam diferansiyel denklemler. Karadeniz.Gerhard Tintner.İstanbul :Çağlayan. homojen hale dönüştürülebilen denklemler.Mehmet Aydin. homojen denklemler.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. Binomun normale yaklaşımı. integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen denklemler. Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri. oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar. Yüzey İntegralleri. Poisson dağılımının normale yaklaşımı. değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler.1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz . genel çözümler. Eğrisel İntegraller.İsmet Yildiz. Metin BaşarırTürker.2003 Yardımcı Ders Kitapları   Diferansiyel Denklemler Ve Uygulamalari /Mehmet Aydin .2) 3 Normal dağılım kavramı. ortalamaların örnek dağılımı. standart normal eğri alanları. Eyüp Sabri.1999   Adi Diferansiyel Denklemler /İsmet Yildiz. YARIYIL İstatistik ve Olasılık II (2 . İntegral İşareti Altinda Türev /Ahmet A. standart sapmalar için güven aralığı.] Yardımcı Ders Kitapları  Ticaret Ve Turizm Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Emine Orhaner. Ders Kitabı: Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler /Eyüp Sabri Türker.

[T. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri.. Ders Kitabı:  Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Burhan Gümüş. Firuz Balkan . araştırma kağıtları. düzlem ve koniklerin kesitleri.Ankara :[Y. Ders Kitabı:  Analitik Geometri /Rüstem Kaya. eğitim olgusu açısından önemi. halk evleri. tutum ölçekleri).1981 Türk Eğitim Tarihi (2 . Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Uzayda konikler. çoktan seçmeli testler.].0) 2 Türk eğitim tarihinin.İstanbul :Literatür Yayinlari. kapsamı. kullanışlılık). görüşme.0) 3 Üç boyutlu uzayda vektörler. Editör Saadet Özkal. eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri.Erol   Karaca.Rüstem Kaya. kısa yanıtlı sınavlar.] Okullarda Ölçme Ve Değerlendirme /Durmuş Ali Özçelik.Hasan Yilmaz. not verme.1997 Ölçme ve Değerlendirme (3 .Arif Sabuncuğlu. araştırma projeleri. ödevler).1999 Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu.Konya :Mikro.Ankara :Asil Yayinlari. millet mektepleri. geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar.İstanbul :Bilim Teknik    Yayinevi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Stein. özdeğerlendirme.1977 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmen Adaylarinin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Algilari /Erol Karaca.Durmuş Ali Özçelik. Stein.Y.2004 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Hasan Yilmaz.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi. doğru ve düzlem denklemleri.2003 Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K.0) 3 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi. öğrenme çıktılarını değerlendirme.Rüstem Kaya. sözlü yoklamalar.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi.Analitik Geometri II (3 . düşünsel ve politik temelleri. Türk eğitim sisteminde laikleşme.2002. Ders Kitabı: 13 . öğrenci ürün dosyası. geçerlik. Köy Enstitüleri. Anthony Barcellos . Yazı Devrimi. ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar.Burhan Gümüş.İstanbul :Nobel Yayinlari. Çeviren Beno Kuryel. Hilmi Hacisalihoğlu. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analitik Geometri Problemleri /Rüstem Kaya. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. doğru-yanlış tipi testler. performans değerlendirme. eşleştirmeli testler.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi. ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler.Sherman K. uygulanışı ve önemi. ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik. alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. doğru ve düzlemin vektörel denklemleri ve ilgili problemler. öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem.Y. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı. felsefî. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. akran değerlendirme.2003 İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H.Ankara :Üsym Eğitim Yayinlari.

topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.2) 2 Topluma hizmet uygulamalarının önemi.İstanbul :Alfa Yayınları.1985.[T. 2009. Dr. Tunay Kamer. problemlerin sınıflandırılması. 2009. 2009. Editör Murat Uyurkulak. sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici.Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 2001'e /Yahya Akyüz .Ankara :Ankara Üniversitesi. Topluma Hizmet Uygulamaları-S.. kesirler ve öğretimi.1999. toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama.. Mehmet Kurt. Ders Kitabı: Topluma Hizmet Uygulamaları-Bülent Aksoy/ Turhan Çetin/ Ömer Faruk Sönmez-Pegem Akademi Yayincilik.Y. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1985'e /Yahya Akyüz.Yahya Akyüz.1982.İstanbul :Alfa. Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1999'a /Yahya Akyüz .2) 3 Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi. Yardımcı Ders Kitapları    Topluma Hizmet Uygulamaları-Aziz Şeker -Nobel Yayin Dağitim.0) 3 14 .Yahya Akyüz. Ders Kitabı:   Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan. 2009.Yahya Akyüz.  VII. ölçüler ve öğretimi. Proje Tabanlı Öğrenme. dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi. sıradışı problemleri çözme stratejileri. Kemalettin Kuzucu-Pegem A Yayıncılık. Hasan Coşkun-Ani Yayincilik.. YARIYIL Elemanter Sayı Kuramı (3 .Ankara :Nobel Yayin Dağitim. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler.Ankara :Ankara Üniversitesi. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1982'ye /Yahya Akyüz.  Özel Öğretim Yöntemleri II (2 .Yahya   Akyüz.Mustafa Karaağaçli. Topluma Hizmet Uygulamaları-Doç..Ankara :Ani Yayincilik. veri işleme.] Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa Karaağaçli.2002 Yardımcı Ders Kitapları Topluma Hizmet Uygulamaları (1 .2001. sunma ve değerlendirme. konferans. kongre. Editör Mümin Sekman. problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci. geometri öğretimi. konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma. sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.Cevat Alkan. panel. Ders planı hazırlama.

aritmetik fonksiyonlar. öğrenci kişilik hizmetleri. Muharrem. bilim tarihinde matematik. eşlik. Bilim Tarihi. Robert Gardner. öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını.Bartle.Bölünebilirlik.New York. ilkel kökler. modern bilim. İstanbul. Editör Yildiz Kuzugun.Wiley[1964] Matematik Tarihi /Lütfi Göker. psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri. matematiğin sınıflandırılması. matematiğin diğer bilimlerle ilgisi ve diğer bilimlerden farklı yönleri.Lütfi Göker.1989 Yardımcı Ders Kitapları    Rehberlik Temel kavramlar.2004 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik /Muharrem Kepçeoğlu. Şafak Ural. dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını. Editör Dirk J. Çin kalan ve Wilson Teoremleri. 1998. [Ve Diğ. dersi hangi aşamalara böldüğünü. alandaki yeni gelişmeler. Matematiğin Öyküsü ve Serüveni "Dünya Matematik Tarihi Ansiklopedisi". diophantine denklemler. okulun örgüt 15 . Euler.Ankara :Kültür Bakanliği Yayinlari. Ders Kitabı:  Çözümlü.2004 Yardımcı Ders Kitapları    Okul Deneyimi Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme.2003 Eğitimde Rehberlik Hizmetleri :Gelişimsel Yaklaşim /Binnur Yeşilyaprak.. Kisa Matematik Tarihi /Dirk Struik . Alıştırmalı Cebir ve Sayılar Kuramı-Ali Dönmez-Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ankara :Nobel. Struik. periodiklik. matematik tarihinde bilgi kaynakları ve ünlü matematikçilerin hayatlarından örnekler. öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini. Kırkambar Yayıınları. gelişimi. Toplumsal Dönüşüm Yayınevi..Binnur YeşilyaprakAnkara :Nobel Yayin. devam eden kesirler. öğrenciyi tanıma teknikleri. çarpanlara ayırma teorisi. Çeviren Yildiz Silier . transandant sayılar. rehber-öğretmen işbirliği.Serdar Erkan. matematiğin bilimler içindeki yeri. derste ne tür etkinliklerden yararlandığını. matematiğin nitelikleri. örgüt ve personel. öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme. bilimsel bilgi ve ayırdedici özellikleri.] . matematiğin önemi.İstanbul :Alkım. ikinci dereceli cisimlerde aritmetik. ikinci dereceli tersler (reciprocity). psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri. İstanbul.2002 Kapsamli Gelişimsel Rehberlik Ve Psikolojik Danişma Programlari /Serap Nazli.Serap NazliAnkara :Ani Yayincilik. bilim tarihi’nin çalışma alanı. servisler (hizmetler). Ders Kitabı:  İköğretimde Rehberlik /Serdar Erkan .Kepçeoğlu. teknikler. 2000 Matematik Tarihi (2 . Ders Kitabı:  Ali Dönmez.0) 2 Bilgi. matematiğin temel ilkeleri.. ikinci derece artıklar. rehberliğin ilkeleri. 2002.Ş.

sınıf yönetimi modelleri.2000 Özel Eğitim Özel eğitimin tanımı. 2000 Yardımcı Ders Kitapları  Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş. sınıfta zamanın yönetimi.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Özel Eğitime Giriş /Mitat Enç. özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler. dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan. Hasan.Ankara :Nobel. uygulamanın okuldaki öğretmen. sınıf yönetiminin tanımı. otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri.Ankara:Anı. engelliliği oluşturan nedenler. Hasan Güneş.Ankara :Ani Yayincilik. Vehbi. bedensel engelli. dil ve iletişim bozukluğu olan. sınıf içi iletişim ve etkileşim. okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.Ankara :Berikan Yayinlari. portfolyo hazırlama. ülkemizde özel eğitimin durumu. Ders Kitabı:  Sınıf Yönetimi /Vehbi Çelik. öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi.Mitat Enç. Ders Kitabı: Özel Eğitimde Yanlişsiz Öğretim Yöntemleri /Elif Tekin.2004 Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması.1981 VIII. öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). hazırlanan planı uygulama. Gönül Kircaali-İftar. sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler. sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri. farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi.Ankara :Ani Yayincilik. görme engelli.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Sinif Yönetimi /Hüseyin Başar.Ankara :Ankara Üniversitesi. işitme engelli.Demirtaş.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. özel öğrenme güçlüğü gösteren.yapısını. engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım. süregelen hastalığı olan. Doğan Çağlar. 16 . erken tanı ve tedavinin önemi. bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar. sınıfı fiziksel olarak düzenleme.2004  Sinif Yönetimi /Veysi Erken.Veysi Erken. zihinsel engelli. Ders Kitabı:  Okul Deneyimi Ve Uygulama :Öğretmen Ve Öğrenci Davranişlarinin Gözlenmesi /Ziya SelçukZiya Selçuk. sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi.Cevat Celep.Hüseyin Başar. sınıf organizasyonu. okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme. özel eğitimle ilgili temel ilkeler. Yahya Özsoy. sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama.2002  Sinif Yönetimi Ve Disiplini /Cevat Celep. YARIYIL  Öğretmenlik Uygulaması Her hafta bir günlük plan hazırlama.Elif TekinAnkara :Nobel Yayin Dağitim.Çelik.

Russel.Akçay.  Bilim Felsefesi-Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi.Kıncal. ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları.Ders Kitabı: Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş. öğretim ve işletmecilikle ilgili işler.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Remzi Kıncal. Hasan Güneş.2003 Matematik Felsefesi Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi. Türk eğitim sisteminin yapısı. 2004. Frege. 1996.  Ders Kitabı:  Matematik Felsefesi-Stephen F. 2003. yönetim kuramları ve süreçleri.2006  17 . Remzi.Ankara :Nobel.1998  Türk Eğitim Sistemi /Cengiz Akçay.Aytekin İşman. öğrenci. Çözüm Önerileri Ve Yeni Bir Model /Aytekin İşman. Sorunlar. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri.  Mantık-A. Cengiz. kümeler. yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler. okula toplumsal katılım. Sayılar. [Ve Diğ.Demirtaş. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm).2005  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Veysel Sönmez . okul örgütü ve yönetimi. okul yönetiminde personel. eğitimle ilgili yasal düzenlemeler.. Matematiğin temelleri. Hasan.Ankara :Anı.b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları. Editör Veysel SönmezVeysel Sönmez.] . Hilbert.Ankara :Ani Yayinlari.Adapazari :Değişim Yayinlari. Biçimcilik (Formalism) . fonksiyonlar v. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik. Kadir Çüçen-Asa Kitabevi.Türk.Ankara:Nobel. Gür-Kadim Yayinlari.Ankara:Anı. Ercan. Brouwer. Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism).. Uygulamalar. Ders Kitabı: Türk Eğitim Sistemi Ve Yönetimi :Dünden Bugüne Milli Eğitim Bakanlığı (Yapısal Değişmeler) /Ercan Türk. Yardımcı Ders Kitapları  Matematik Felsefesi-Bekir S. Barker-İmge Kitabevi Yayınları.2002 Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Sisteminde Ölçme Ve Değerlendirme :Genel Kavramlar. 1999.