EK-1

SÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI 2009–2010 ÖĞRETİM YILI

1. SINIF KODU I. YARIYIL DERSİN ADI
Türkçe-I: Yazılı Anlatım Genel Matematik Bilgisayar I Eğitim Bilimine Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Yabancı Dil I (İngilizce) Yabancı Dil I (Almanca) Yabancı Dil I (Fransızca)

T 2 4 2 3 2 3 3 3

U 0 2 2 0 0 0 0 0 18

K 2 5 3 3 2 3 3 3

KODU

II. YARIYIL DERSİN ADI
Geometri Türkçe II: Sözlü Anlatım Soyut Matematik Bilgisayar II Eğitim Psikolojisi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Yabancı Dil II (İngilizce) Yabancı Dil II (Almanca) Yabancı Dil II (Fransızca)

T 3 2 3 2 3 2 3 3 3

Kredi III. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir I Fizik I Analiz I Bilimsel Araştırma Yöntemleri Öğretim İlke ve Yöntemleri GK. Seç I:

Kredi 2. SINIF IV. YARIYIL DERSİN ADI
Lineer Cebir II Fizik II Analiz II Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı A. Seç I:

U 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19

K 3 2 3 3 3 2 3 3 3

KODU

T 3 4 4 2 3 3

U 0 0 2 0 0 0

K 3 4 5 2 3 3

KODU

T 3 4 4 2 2

U 0 0 2 2 0

K 3 4 5 3 2

Kredi V. YARIYIL DERSİN ADI
Cebire Giriş İstatistik ve Olasılık I Analitik Geometri I Analiz III Bilim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri I MB. Seç. I:

20 3. SINIF

Kredi VI. YARIYIL DERSİN ADI
İstatistik ve Olasılık II Diferansiyel Denklemler Analitik Geometri II Ölçme ve Değerlendirme Türk Eğitim Tarihi Özel Öğretim Yöntemleri II Topluma Hizmet Uygulamaları

17

KODU

T 3 2 3 3 2 2 2

U 0 2 0 0 0 2 0

K 3 3 3 3 2 3 2

KODU

T 2 4 3 3 2 2 1

U 2 0 0 0 0 2 2

K 3 4 3 3 2 3 2

Kredi VII. YARIYIL DERSİN ADI
Elemanter Sayı Kuramı Matematik Tarihi Rehberlik Okul Deneyimi Sınıf Yönetimi Özel Eğitim A.Seç II:

19 4. SINIF

Kredi VIII. YARIYIL DERSİN ADI
Öğretmenlik Uygulaması Matematik Felsefesi Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB Seç II: GK Seç II:

20

KODU

T 3 2 3 1 2 2 3

Kredi

U 0 0 0 4 0 0 0 18

K 3 2 3 3 2 2 3

KODU

T 2 2 2 3 3

U 6 0 0 0 0

K 5 2 2 3 3

Kredi TOPLAM KREDİ

15 146

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi

yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 2001.İstanbul: Beta Basim Dağıtım. yazma planı hazırlama.]. Yardımcı Ders Kitapları   Genel Matematik (4 .Ali Dönmez. planlı yazma aşamaları (konu. ilan/reklam. Genel Matematik: Diferansiyel Ve İntegral Hesap /Ali Görgülü. toplam ve çarpım sembolü özellikleri. bakış açısı. bir metnin özetini ve planını çıkarma. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi. Ağça. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım..Eskişehir :Osmangazi Üniversitesi. 1 Yardımcı Ders Kitapları    .Y. trigonometrik fonksiyonlar.2) 5 Doğal sayılar kümesi. Alıştırmalı . polinomlar. dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. rasyonel sayılar kümesi.Durmuş Bozkurt. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. Hilmi Hacisalihoğlu. Karmaşık sayılar ve özellikleri. rasyonel fonksiyonlar. metinler arası ilişkiler). Fonksiyonların grafikleri. Hilmi Hacısalihoğlu. Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma.2003. mektup. Ders Kitabı:  Yazma Sanatı & Yazılı Anlatım-Ertuğrul Yaman-Savaş Yayinlari. bilgisellik. Fonksiyon kavramı.Ankara :[Y. karar.H. YARIYIL Türkçe-I: Yazılı Anlatım (2-0) 2 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. kabul edilebilirlik. tutanak. paragraf.2001. 2000. kâğıt düzeni).2000.. bilgilendirici metinler (dilekçe. Temel Ve Genel Matematik /H. yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. tutarlılık. Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler. metin olma koşulları (bağlaşıklık. Tümevarım ilkesi.Mustafa Cemiloğlu-Aktüel Yayinlari. Ders Kitabı:  Genel Matematik 1 :Fen Ve Mühendislik Bilimleri İçin .Durmuş Bozkurt.Ali Görgülü. üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. amaç.Konya :S. resmi yazılar. durumsallık. tamsayılar kümesi. doğrunun analitik incelenmesi. planlı yazma). yazınsal metinler). gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. paragraf türleri (giriş-gelişmesonuç paragrafları). nesnel anlatım.gündüz Eğitim Ve Yay. bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler. Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım Ve Anlatım Teknikleri Öğretimi. Ü. çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. rapor. öznel anlatım. konunun sınırlandırılması. Genel Matematik: Çözümlü. amaçlılık. Basımevi. [Ve Diğ.EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I..].2009 Yazılı Anlatım-H. 2008. hiperbolik fonksiyonlar. örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. haber.

2006. hukuki. ekonomik. öğretmenlik mesleğinin özellikleri. sosyal.Nurettin Fidan.Balcı. Yüzyıl). Mustafa.Mustafa Uludoğan-İstanbul :Atlas Yayin Dağitim.Konya: Selçuk Üniversitesi. 2 . [Ve Diğ.Ayşegül Ataman.. Tanzimat ve Islahat Fermanı.-Mustafa Arsunali-İstanbul :Pusula. Ali Osman Şahbaz. eğitim sisteminde öğretmenin rolü. Meşrutiyet. Bilgisayar I (2 . Temel Bilg isayar Eğitimi :Windows Xp/ Office Xp /Editör Mustafa Arsunali.] . Mondros Ateşkes Antlaşması. Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri.2002. Wilson İlkeleri.2000. I. Bilgisayara Giriş Ders Kitabi :Eğitimde Bilgisayar Okur Yazarliği /Mustafa Uludoğan. eğitim biliminin tarihsel gelişimi. Ali İhsan Furat. öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. Çözümlü Genel Matematik Problemleri /Mustafa Balcı.İstanbul :Şule Yayinlari. Yardımcı Ders Kitapları     Eğitim Bilimine Giriş (3 . tanımlar.-Osman Gürkan-Ankara :Yargi Yayinlari.Ankara :Başkent Yayimevi.2) 3 Bilişim teknolojileri.. Münire Erden. eğitim biliminde araştırma yöntemleri.Halis Ayhan. politik temelleri).. yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar. Ders Kitabı: Eğitim Bilimine Giriş /Tanju Gürkan .Ankara :Gazi Kitabevi. veri sunumu.. eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi.2003. I. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi. Dünya Savaşı.]  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 – 0) 2 Kavramlar.[T. Bilgisayar Kullanim Kilavuzu /Osman Gürkan. M... psikolojik.0) 3 Eğitimin temel kavramları.  Eğitim Bilimine Giriş /Nurettin Fidan..  Eğitim Bilimine Giriş /Halis Ayhan . ve II.Y.. ders yöntemleri ve kaynakların tanımı.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler. Ali Ural. 21.1997.Mahmut Tekin. elektronik tablolama programları.2003.Y.2001. Editör Fatma Variş.Tanju GürkanKonya :Atlas Kitabevi. bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. kelime işlemci programları..1995. genel olarak işletim sistemleri.-Ömer Akgöbekİstanbul :Beta Basin Yayim Dağitim. [Ve Diğ.] Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Bilimine Giriş /Ayşegül Ataman . Paris Konferansı. Banu Göney. Ders Kitabı:  Temel Bilgisayar Bilimleri /Mahmut Tekin.[T. Bütün Yönleriyle Bilgisayar :Microsoft Office Xp /Ömer Akgöbek. Editör A.].. Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri.Ankara :Balcı. eğitimde İnternet kullanımı.

kare. Euclid geometrisinin temel aksiyomları. Dr. 2009. Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar.Gün Yayıncılık. Çeviren Beno Kuryel. Ulusal Kongreler. Doç Dr. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin. 2008. açılar ile ilgili uygulamalar. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi. üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar. 2002. Yaşar Semiz – Konya Eğitim Kitabevi. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan. Yardımcı Ders Kitapları II. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak.Doç Dr. Amasya Genelgesi. E. Ders Kitabı:  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi. Saltanatın Kaldırılması. Nokta. Stein. TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar. üçgen çeşitleri. Doç Dr. dikdörtgen. Yrd. konuşma. üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar. 2006. paralelkenar. II. Aksiyom. katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygulamalar. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek. Firuz Balkan . 2006. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. Ders Kitabı:  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K. Yamuk. Dr. Osman Akandere. 2009. 2006. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. İnönü.Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum. üçgenin temel ve yardımcı elemanları. Mebusan Meclisinin Açılışı. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma. Yardımcı Ders Kitapları     Yabancı Dil I (3 -0) 3 Bu ders. Nejat Alperen. deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması.Sherman K. Doç Dr. YARIYIL Geometri (3 . A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A. açıların eşliği ve eşlik aksiyomları.Derin Yayınları. Çember ve daire kavramları.0) 3 Geometrinin tanımı. Yaşar Semiz. tanımsız kavram. Editör Doç Dr. 2004. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları. Editör Saadet Özkal. doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. Lozan Antlaşması. çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar. Anthony Barcellos . üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri. I. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık. İnönü. teoremin açıklanması. Teşkilat-ı Esasi Kanunu. Uzayda cisimlerin özellikleri. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.YK Yayınevi. çeşitleri.Der Yayınları. eşkenar dörtgen. Çokgen kavramının tanımı. Kütahya-Eskişehir. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar. Euclid ve euclide dışı geometriler. üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri. Stein.1997 3 . Düzenli Ordunun Kuruluşu. Ataner Yıldırım. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. Osman Sönmez. Açı kavramı. Üçgen kavramının tanımı. yapısı ve gerçek hayatta kullanımı. Osman Akandere. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç.

Çakar.] Bilgisayar II (2 – 2) 3 4  . sembolik mantık ile ilgili uygulamalar. Doğan Çoker. örten. konuşmanın sunuluşu).b. Çelebi. direkt ve dolaylı matematiksel ispat yöntemlerinin açıklanması. planlama. Hilmi Hacisalihoğlu.Y.Engin Yayinevi Türk Dili Ve Yazılı-Sözlü Anlatım Bilgisi-Dr.Fethi Çallialp. Hilmi Hacisalihoğlu.2002  Diferensiyel Geometri /Arif Sabuncuoğlu.İstanbul :Ankara Üniversitesi. Ö. içine. Yardımcı Ders Kitapları Soyut Matematik (3 -0) 3 Aksiyom ve teorem kavramlarının açıklanması. soruları yanıtlama. radyo ve televizyon konuşmaları.Rüstem Kaya. söyleşi. Ders Kitabı: Kümeler Kurami Ve Soyut Matematik /Ali Dönmez. yılbaşı. metni yazma. kendini tanıtma. Ders Kitabı:     Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon-Emin Özdemir-Remzi Kitabevi. Dr. sonlu ve sonsuz kümeler. Evrensel ve varlıksal niceleyiciler. duraklama.  Soyut Matematik /Orhan Özer. Türkçe II: Sözlü Anlatım (2 -0) 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Denklik sınıfları yardımı ile sayıların inşa edilmesi. konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma).1987. bu bağıntıların özellikleri. fonksiyonların bileşkesi. sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v. Kartezyen çarpım kümesi ve grafik çizimi. doğum. iyi bir konuşmanın temel ilkeleri.H. ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi. denklik ve sıralama bağıntıları. tonlama.Orhan Özer.2004  Umumi Matematik :Analitik Geometriye Başlangiç /Saffet Süray.). Çelebi.  Soyut Matematik Ders Notlari /O.1993.O. Sembolik mantık ile ilgili aksiyom ve teoremler.Y. sabit. bağıntı kavramı ve özellikleri.Yardımcı Ders Kitapları  Diferensiyel Geometri /H. bire-bir. önemli bir olayı kutlama. bayram v. iş isteme. küme kavramı ile ilgili işlemler. değişik kültür. Sözlü anlatım. 2008 Yazılı Ve Sözlü Anlatım-Prof. Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma.1997. Fonksiyon kavramı. bağıntı türleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma. Enise Kantemir.b.Ali Dönmez. biriyle görüşme/röportaj yapma.Arif Sabuncuoğlu. Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar. birim fonksiyonlar.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi Basimevi.İstanbul :[Y.). ters fonksiyonlar ve fonksiyonlarla ilgili uygulamalar. Yaşar Akdoğan-Beşir Kitabevi Türk Dili Yazılı Ve Sözlü Anlatım / Üniversiteler İçin-Levent Doğan-Nobel Yayin Dağitim. telefonla konuşma. 2006.Ankara :Ankara Üniversitesi. hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması. Yardımcı Ders Kitapları  Örneklerle Soyut Matematik /Fethi Çallialp.1974.]. bakış açısı. küme kavramının açıklanması. amaç. Kümlerde kuvvet kavramı. Kenan Taş.[T. diksiyon vb. iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu.Saffet Süray. konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları.Erzurum :Atatürk Üniversitesi. yol tarif etme.1983  Analitik Geometri /Rüstem Kaya.

 Ders Kitabı:     Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Doç. Kuramlar Ve Uygulamalar /Gülten Ülgen. siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri. E. Türk İnkılap Tarihi Ve Atatürk İlkeleri-Prof. M. ekonomik alanda yapılan yenilikler.1997. duygusal. uygulama yöntemleri. Çeviren Sabri Akdeniz. grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Ders Kitabı:  Bilgisayar Bilimleri /Hüseyin Çakir. Yardımcı Ders Kitapları  Bilgisayar 2 :Powerpoint-Access-Internet-Elektironik Ticaret /Mahmut Tekin. uzaktan eğitim uygulamaları. yararları ve sınırlılıkları.  Bilgisayar Ağlari :Veri İletişimi. Yerel-Geniş Ağlar.Akboy. öğeleri.  Eğitim Psikolojisi /Rudolf Pinter .Gülten Ülgen. bilişsel. kuramsal temelleri. Bütünleyici ilkeler. eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri.Kemal Yarciİstanbul :Yüce Yayinlari. Devrimcilik.İstanbul :Alkim Yayinevi.  Bilgisayar İşletim Sistemleri /Ali Saatçi. Semih Yalçın-Berikan Yayınevi. bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. gelişim özellikleri (bedensel.2003. [Ve Diğ. İlkeler. İnternet Teknolojileri /Nazife BaykalNazife Baykal. öğrenme kuramları. bireysel faktörler. ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi. Halkçılık. hukuk alanında yapılan devrimler. Yardımcı Ders Kitapları Yabancı Dil II (3 – 0) 3 5 . öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon. Yardımcı Ders Kitapları  Eğitim Psikolojisi /İbrahim Ethem Başaran..  Eğitim Psikolojisi Ve Çoklu Zeka /Rengin Akboy. öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları.Ali Saatçi. Rengin. Ali Göksel. 2006. 19231938 Döneminde Türk dış politikası.Y. Milliyetçilik).Rudolf Pinterİstanbul :Marmara Üniversitesi. Orhan Öztürk.Hüseyin Çakir. toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. veri tabanı uygulamaları. sosyal ve ahlaki gelişim). Eğitim Psikolojisi (3 – 0) 3 Eğitim-Psikoloji ilişkisi.1991.] .Ankara :Nobel.1974.İzmir :Dinozor. Yöntemler.Ankara :[Y.İbrahim Ethem Başaran. 2006.Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar.2001  Bilgisayar Uygulamalari 2 :Basic-Excel /Kemal Yarci. öğrenmeyi etkileyen faktörler. Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik. Ders Kitabı: Eğitim Psikolojisi :Kavramlar..Ankara :Sas Bilişim Yayinlari. Laiklik.1999. etkili öğrenme.Mahmut Tekin -Konya :Günay Ofset. 2006. Tuncer Baykara-IQ Kültür Sanat Yayıncılık.2005 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2 – 0) 2 Siyasi alanda yapılan devrimler. 2008.2003. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Eğitim Kitabevi. Dr.2001.Ankara :Biçaklar Kitabevi..]. öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-Seyithan Atlaş-Aktif Yayınevi-Ders Kitapları. Devletçilik. bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar. Dr. Atatürk sonrası Türk dış politikası.

Çizgisel Momentum: Kütle merkezi. İ.Bernard Kolman  Çözümlü Lineer Cebir Problemleri /Fethi Çallıalp. Ders Kitabı:     Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer Demircan. Uzama. 6 . altuzaylar.Ankara :Gazi Üniversitesi. SI birim sistemi. matris çarpımı. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları. vektörler. Hilmi Hacısalihoğlu.. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri. Bahri Türen. dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. Güç. D.Bernard Kolman. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri.Der Yayınları.1985  Lineer Cebir :Elementler /Bernard Kolman . Dağ.Gün Yayıncılık. Hilmi. 2009. YARIYIL Lineer Cebir I (3 – 0) 3 Vektörler. dinamiği ve enerjisi. Dalga Hareketi: Kinematiği. Eser. Fizik I (4 – 0) 4 Standartlar. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt. üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma. Kaldırma kuvveti. enerjisi ve açısal momentum. Nejat Alperen.2001. Lineer dönüşümler. 2002. H. Göreli hız. matris uzayında lineer bağımsızlık.. Ataner Yıldırım. Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği. kesme ve hacim esnekliği. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına. Çeviren Z. bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme.Durmuş Bozkurt Konya :[Y. Lineer denklem sistemleri. dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına. matrislerin tersi ve uygulamalar. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge. A-Z English Grammar / A-Z İngilizce Dilbilgisi-A.]. Bernoulli ilkesi.2003. Gauss eliminasyonu. Arvasi. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /H. 2004.Ü. Sürtünme kuvveti.Bu ders.2000  Lineer Cebir /Dursun Taşçi.Konya :S. dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. 2009.Derin Yayınları. Mekanik enerji çeşitleri. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir.Çallıalp.Dursun Taşçi.Y. Fethi. vektör uzayı kavramına kısa bir giriş. rezonans . Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. Basınç. lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki. Evrensel kütle çekim. mxn matrisleri. boyut analizi.Enerji: İş. Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği.İstanbul :Marmara Üniversitesi.YK Yayınevi. Vakfi Yayinlari. Lineer bağımsızlık ve boyut.Hacısalihoğlu. A'dan Z'ye Pratik İngilizce Dilbilgisi-Y. Viskosluk ve Hareketli akışkanlar. konuşma. matris uzayında toplama ve skaler çarpım. sönümlü ve zorlanmış salınımlar. Yardımcı Ders Kitapları III. Akademik İngilizce Öğrenimi Ve Gramer-Tekin Gültekin.

Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri. Sonlu Taylor Teoremi. Uğur Özgöker-Derin Yayınları.  Ders Kitabı:  Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Trigonometrik. evren ve örneklem.). çeşitli alanlarda uygulamaları. yanlış.Remzi Y. Tek değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve uygulamaları. Kıncal. integral alma teknikleri. verilerin kaydedilmesi. İntegral kavramı.  Genel Fizik-Kollektif. 2006. analizi. L’Hospital Kuralı ve bu kural yardımı ile limit hesaplamaları. doğru. 2007. ses şiddeti. 2010. kırılma ve girişimi. üstel.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Analiz I /Erdal Coşkun. Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları.Hasan Şenay.Çallıalp.  Matematik Analiz I :( Tek Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi ) /Zeynel Çakmak.1999.Diyarbakir :Dicle Üniversitesi. bilim tarihine ilişkin temel bilgiler.  Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri-Vedat Akman. 2009. Diferansiyel ve lineer artma. Ders Kitabı:  Modern Fizik/İlköğretim Bölümleri İçin-Ali Yıldız. Aliştirmali Matematik Analiz I/1 /Ali Dönmez. ekstremum problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları. 2003.Ali Dönmez. verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri). belirli integraller. Ahmet Canoğlu.Değişim Yayinlari. Fethi.Pegem Akademi Yayincilik. Ahmet Doğan. mutlak.  Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Kazım Özdamar-Kaan Kitabevi. yansıma. bilimsel araştırmanın yapısı. bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler.].dinamiği. Yüksek mertebeden türevler. duran dalgalar. 2009. Yardımcı Ders Kitapları  Bilimsel Araştırma Yöntemleri-Durmuş Ekiz-Anı Yayıncılık. hiperbolik fonksiyonlar ve bunların tersleri ile kapalı fonksiyonların türevleri.Erdal Coşkun. belirsiz integraller. enerjisi. Analiz I (4 – 2) 5 Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları.İstanbul :[Y. evrensel bilgi v. rezonans. 7 .2002  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp. süreksizlik çeşitleri. logaritmik. Doppler olayı. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2 – 0) 2 Bilim ve temel kavramlar (olgu. belirli integralle alan ve hacim hesaplamaları.Nobel Yayın Dağıtım.İstanbul :Beta Basim Yayim.1990. problem. araştırma modeli. Ses dalgaları.  Çözümlü. 2005.Ankara :Alp Yayinevi. Yardımcı Ders Kitapları  Fizik-1 Mekanik-Yılmaz Güney / İbrahim Okur. Haci Sulak. yorumlanması ve raporlaştırılması. Tek değişkenli fonksiyonlarda türev kavramı ve türev alma kuralları.Gündüz Eğitim Ve Yay.Ankara :Nobel Yayinlari. bilgi.b.2001.Y. Ders Kitabı: Analiz 1 /Hasan Şenay.Zeynel Çakmak.

Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası. Determinantlar. dirençler. ortagonal matrisler.İstanbul :Beta Basim Yayim. determinantlar ve indirgeme. öğretim araç ve gereçleri. bunların uygulama ile ilişkisi.2000.Y.İstanbul :[Y.2003.Durmuş Bozkurt Konya :[Y. AC Devreleri: RL. Emin Altan.1998  Özel Öğretim İlke Ve Yöntemleri"Özel Öğretim Teknolojileri" /Cevat Alkan.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim İlke Ve Yöntemleri :Eğitim Programlari Ve Öğretim /Muhsin HesapçioğluMuhsin Hesapçioğlu. öğretmen yeterlikleri. sığaçlarda bağlanma ve enerji. dielektrikler.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. öğretim yöntem ve teknikleri.Y.1985.Fahrettin Akbulut. öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları.Yaşar Özdemir. potansiyel farkı.].[T. elektriklenme. Yavuz Aksoy. özindüksiyon. elektrik kullanımı ve güvenlik. Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar.0) 3 Öğretimle ilgili temel kavramlar.M. Diyagonalleştirme ve matris operasyonları. Yardımcı Ders Kitapları  Lineer Cebir /Arif Sabuncuoğlu. transformatörler.Leyla Küçükahmet.  Lineer Cebir /M.Y.1971. Fizik II (4 – 0) 4 Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu.Öğretim İlke ve Yöntemleri (3 . lenz yasası. ölçme araçlarının yapısı. Emin Altan. günlük plan ve etkinlik örnekleri).İstanbul :[Y. en küçük kareler ve uygulamaları. enerji ve güç.Ankara :Ankara Üniversitesi Yayinevi.Ankara :Nobel Yayinlari. Bir matrisin karakteristik denklemi. Biot-Savart yasası. Ders Kitabı: Öğretim İlke Ve Yöntemleri /Leyla Küçükahmet. güç kaynakları. YARIYIL Lineer Cebir II (3 – 0) 3 Ortagonalite. emk. AC üreteçleri. öğrenme ve öğretim stratejileri.İstanbul :Birsen Yayinevi. öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan.].1991  IV. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi. öğrenme ve öğretim ilkeleri. öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları. Ders Kitabı:  Lineer Cebir /Durmuş Bozkurt.. özdeğerler ve özvektörler. Hall olayı. 8 . manyetik alan enerjisi. RC ve RLC devrelerinde direnç. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel. faz farkı.  Lineer Cebir /Fahrettin Akbulut. Gram-Schmidt işlemi. doğru akım devreleri.Cevat Alkan. akım. Coulomb yasası. Bahri Türen. Doğru Akım: Akım. elektrik motorları.Y. Ortagonalite kavramı ve uzaklık fonksiyonu. maddenin manyetik özellikleri.Arif Sabuncuoğlu.]  Çözümlü Lineer Cebir /Yaşar Özdemir. kesikli ve sürekli yüklerin alanları.]. lineer denklemlerin Cramer kuralı ile çözümü.

Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer.m.2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Aytekin İşman. iki katlı integralle hacim hesaplamaları. Ali Murat Sünbül. eğitim yazılımlarının incelenmesi.Y. fonksiyon çizimleri.1981  Çözümlü Matematik Analiz I-Ii /Fethi Çallıalp.Bursa :Uludağ Üniversitesi Yayinlari. Lagrange çarpanları.2000  Analiz Dersleri Ii /Giacomo Saban. Feth. fonksiyon tanım ve değer kümeleri. DVD) gereçleri. süreklilik kavramı.1999. dipol antende oluşan e.İstanbul :Değişim. 2005.İstanbul :[Y. Aytekin. Doç.Giacomo Saban.m.2003  9 .Pegem Akademi Yayincilik. mutlak ekstremum değerleri ve uygulamaları.Çallıalp. zincir kuralı. çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri.Mümin Yamankaradeniz. Mustafa Koç. Kamil Temizyürek-Nobel Yayin Dağitim-Teknik Kitaplar. öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar. 2006.Ekin Kitabevi Yayinlari. dalgalar.Konya :Nobel Yayin Dağitim. diferansiyel artma ve linearizasyon.2003. radyo verici ve alıcısı.1988  Analiz :İkinci Kisim /Mümin Yamankaradeniz. Ders Kitabı:  Genel Fizik I-II-Yrd. İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev. e. çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi. enerjisi ve momentumu. Analiz II (4 – 2) 5 Çok değişkenli fonksiyon kavramı. İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları.Rauf Yildiz.Ankara :Alp Yayinevi. etkinlik tasarlama. 2000. İnternet ve uzaktan eğitim. Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. Yardımcı Ders Kitapları  Genel Fizik Problem Çözümleri-Kollektif. öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2 – 2) 3 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar. tepegöz saydamları. Dr. Ders Kitabı:  Analiz II /Erdal Coşkun.İstanbul :Fen Fakültesi Basimevi.]. lokal ekstremum değerleri.İşman. dalgaların spektrumu.Erdal Coşkun. bilgisayar temelli gereçler). Ders Kitabı: Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Editör Rauf Yildiz. uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi.rezonans hali.İstanbul :Eser Yayinlari.  Genel Fizik-Meral Şanlı. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan salınımı. okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi. İki katlı integral kavramı. slaytlar. görsel tasarım ilkeleri. Ahmet Canoğlu.Abdülkadir Özdeğer. görsel medya (VCD. öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı.

grup tanımı. Çeviren Erdoğan Alkin. beklenen değer ve uygulamalar. Soner YildirimTuğba Yanpar Şahin.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Soyut Cebire Giriş /H.1989  Cebire Giriş I /Yavuz Gündüzalp. Olasılık teorisinde temel kavramlar. Ders Kitabı: Soyut Cebire Giriş /Durmuş Bozkurt. parabol ve temel problemler. Çarpıklık ve basıklık. devirli gruplar. Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner .Konya :S. normal alt grupları. Kesikli olasılık dağılımlarında temel kavramlar.Ankara :Gazi Üniversitesi.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz .1978 İstatistik ve Olasılık I (2 .1990 Analitik Geometri I (3 – 0) 3 Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi. olasılık dağılım tablosu. permütasyon grupları.].Gerhard Tintner.  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz.Durmuş Bozkurt. toplama ve çarpma kuralı.Seymour Lipschutz. Poisson ve hipergeometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar. kalan sınıfları. elips ve temel problemler.Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. alt halkalar. Hilmi Hacisalihoğlu.0) 3 İkili işlemler.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari. bölüm grupları.  Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /İsa Halis.İsa Halis. Çeviren Hacer Özgün . Ders Kitabı: 10 .İstanbul :[Y. idealler. bayes teoremi. homomorfizma. histogram ve frekans poligonu.Ankara :Ani Yayincilik. Arif Sabuncuoğlu. Yaşatma Ve Geliştirme Vakfi. Zühtü Özel. düzlemde vektörler. kategorik verilerin grafikle gösterilmesi ve uygulamalar. alt gruplar. halka tanımı.1999. 2002. YARIYIL Cebire Giriş (3 .2002 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme /Tuğba Yanpar Şahin.Ü. V.Y. frekans dağılımları. Parametrik ve nonparametrik merkezi eğilim ölçüleri ve uygulamalar. Ergün Bayar. Binom.H. Parametrik ve nonparametrik dağılım ölçüleri ve uygulamaları.2) 3 Temel kavramlar.Yavuz Gündüzalp. hiperbol ve temel problemler. doğru ve temel problemler. Hilmi Hacisalihoğlu.Ankara :Nobel Yayincilik. çember ve temel problemler. Editör Saniye Yilmaz.

tema. Endülüs. Mehmet Can. 2000. araç-gereç ve materyaller. Ders Kitabı: 11 . fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık. genelleştirilmiş yakınsaklık testleri.Halilov.İstanbul :Literatür Yayinlari.Sherman K. Firuz Balkan .İstanbul :Eser Yayinlari.1997 Analiz III (3 . Hilmi Hacisalihoğlu. Ders. Ahmet. Selçuk.2001 Bilim Tarihi (2 . Editör Saadet Özkal.b. pozitif terimli seriler. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri. İslam-Türk (Arap. Ders Kitabı:  Bilim Tarihi-Prof. Osmanlı) dönemlerinde bilim. ünite. Fizik. Stein.  Bilim Tarihi ve Felsefesi-Nejat Bozkurt-Sarmal Yayinlari. Fonksiyon serileri. Biyoloji vb. Anthony Barcellos . Yardımcı Ders Kitapları  Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu. 2006. alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları.1983  Yüksek Matematik :Çok Değişkenli Fonksiyonların Analizi /Hüseyin Halilov. 20.0) 2 Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. teknik. Analitik Geometri /Rüstem Kaya.İhsan Koz. Tıp. alan öğretiminin genel amaçları.Rüstem Kaya. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi. serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık. Horasan. etkinlik. Özel Öğretim Yöntemleri I (2 -2) 3 Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi.2003  Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K.. Fourier serileri. öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.İstanbul :Birsen Kitabevi Yayinlari.İstanbul :Nobel Yayinlari. İyonya-Helen.Dernek.Arif Sabuncuğlu.Abdülkadir Özdeğer.1988  Matematik Analiz /İhsan Koz. Yardımcı Ders Kitapları  Bilim Tarihi-Şafak Ural-Çantay Kitabevi. alterne seriler ve serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri.2003  İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H. Ders Kitabı:  Analiz Dersleri /Ahmet Dernek.Ankara :Nobel .). Stein. Matematik. Alemdar Hasanoğlu.İstanbul :Literatür. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç. Çeviren Beno Kuryel.  Bilim Tarihi Yazıları-Osman Bahadır-İzdüşüm YayinlarI. Seri kavramı. kullanılan yöntem.2002. v. Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamaları.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi. Dr.Ankara :Asil Yayinlari. kuvvet serileri. 2000. bilim dallarının gelişmesi. Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi.0) 3 Dizi kavramı ve uygulamaları.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analiz Problemleri /Abdülkadir Özdeğer. kazanım. Hüseyin.

birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler. Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi. Yüzey İntegralleri. Çeviren Hacer Özgün . tam diferansiyel denklemler.Ankara :Ani Yayincilik. ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları.]. YARIYIL İstatistik ve Olasılık II (2 . oranlar için güven aralığı. değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler.İstanbul :Aktif Yayincilik.İsmet Yildiz. diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.1998 12 . Mehmet KurtCevat Alkan.İstanbul :Değişim. hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar. ortalamalar için güven aralığı. oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar. başlangıç-değer problemleri.2003  Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa KaraağaçliMustafa Karaağaçli. kesikli dağılımların normale yaklaşımı.] Yardımcı Ders Kitapları  Ticaret Ve Turizm Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Emine Orhaner.Ankara :Gazi Kitabevi. Eğrisel İntegraller. integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen denklemler.  Ders Kitabı:  Olasılık ve İstatistik / Fikri Akdeniz. 2002. Kismi Türevli Denklemler..İstanbul :Çağlayan. KaradenizAhmet A. homojen denklemler. standart sapmalar için güven aralığı. Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi. oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar.2002 VI.1971  Kuram Ve Aliştirmalarla Olasilik /Seymour Lipschutz . Ders Kitabı: Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler /Eyüp Sabri Türker. [Ve Diğ. genel çözümler.Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan.1990 Diferansiyel Denklemler (4 .Mehmet Aydin..İzmir :Bariş Yayinlari Fakülteler Kitabevi. Editör Saniye Yilmaz.İstanbul :İstanbul Üniversitesi Yayinlari.Y.1999   Adi Diferansiyel Denklemler /İsmet Yildiz.2) 3 Normal dağılım kavramı.0) 4 Diferansiyel denklem kavramı. ortalamalar arası farklar için güven aralığı. ortalamalar arası farkların örnek dağılımı. Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemler. Yardımcı Ders Kitapları  İktisatçi İçin Matematik Ve İstatistik /Gerhard Tintner . homojen hale dönüştürülebilen denklemler. oranların örnek dağılımı. Binomun normale yaklaşımı.2003 Yardımcı Ders Kitapları   Diferansiyel Denklemler Ve Uygulamalari /Mehmet Aydin . Metin BaşarırTürker. Poisson dağılımının normale yaklaşımı. Eyüp Sabri. Katli İntegraller.2005 Yüksek Matematik :Diferansiyel Denklemler. ortalamaların örnek dağılımı. değişkenlerine ayrılabilen denklemler. Çeviren Erdoğan Alkin. Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler.Gerhard Tintner. normal dağılımın karakteristikleri.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. Karadeniz.Fikri Akdeniz-Adana: Baki Kitabevi. nokta tahmini ve güven sınırları.[T.Seymour Lipschutz. standart normal eğri alanları. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri. İntegral İşareti Altinda Türev /Ahmet A. Azize TunçEmine Orhaner. Vektör Analizi.

öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem.2002.Ankara :Üsym Eğitim Yayinlari. Stein. doğru-yanlış tipi testler. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri.Konya :Mikro.2003 İki Ve Üç Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri /H.1981 Türk Eğitim Tarihi (2 . özdeğerlendirme.Rüstem Kaya.1999 Analitik Geometri /Arif Sabuncuğlu.]. Köy Enstitüleri. eşleştirmeli testler. görüşme.Eskişehir :Anadolu Üniversitesi.1977 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmen Adaylarinin Ölçme Ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Algilari /Erol Karaca. Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları.İstanbul :Nobel Yayinlari. not verme. ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar.Rüstem Kaya. sözlü yoklamalar.2004 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Hasan Yilmaz.Hasan Yilmaz. kullanışlılık). alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Ankara :Asil Yayinlari. kısa yanıtlı sınavlar.Erol   Karaca. öğrenci ürün dosyası. felsefî.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi. araştırma projeleri. millet mektepleri.İstanbul :Bilim Teknik    Yayinevi. ödevler).Sherman K. Ders Kitabı:  Analitik Geometri /Rüstem Kaya.Y. Anthony Barcellos . uygulanışı ve önemi. Yazı Devrimi. Ders Kitabı: 13 .[T. Hilmi Hacisalihoğlu. Stein. Yardımcı Ders Kitapları  Çözümlü Analitik Geometri Problemleri /Rüstem Kaya. eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri. akran değerlendirme.İstanbul :Literatür Yayinlari. Türk eğitim sisteminde laikleşme. düzlem ve koniklerin kesitleri.1997 Ölçme ve Değerlendirme (3 . performans değerlendirme. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler.] Okullarda Ölçme Ve Değerlendirme /Durmuş Ali Özçelik. doğru ve düzlem denklemleri.Durmuş Ali Özçelik. ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik. Uzayda konikler.. kapsamı. Editör Saadet Özkal. tutum ölçekleri). geçerlik. çoktan seçmeli testler.0) 2 Türk eğitim tarihinin.İstanbul :Bilim Teknik Yayinevi.2003 Calculus Ve Analitik Geometri :Ekler Ve Yanitlar /Sherman K.Y. Çeviren Beno Kuryel. öğrenme çıktılarını değerlendirme. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Firuz Balkan .Arif Sabuncuğlu.Ankara :[Y. eğitim olgusu açısından önemi.0) 3 Üç boyutlu uzayda vektörler. doğru ve düzlemin vektörel denklemleri ve ilgili problemler. halk evleri. araştırma kağıtları.Analitik Geometri II (3 .Burhan Gümüş. ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler. geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar. düşünsel ve politik temelleri. Ders Kitabı:  Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme /Burhan Gümüş. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.0) 3 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi.

2) 2 Topluma hizmet uygulamalarının önemi. 2009.Yahya Akyüz. 2009.Ankara :Ankara Üniversitesi.. Yardımcı Ders Kitapları    Topluma Hizmet Uygulamaları-Aziz Şeker -Nobel Yayin Dağitim. sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.1985.İstanbul :Alfa..] Mesleki Eğitim Ve Teknoloji Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri /Mustafa Karaağaçli. Editör Mümin Sekman.Mustafa Karaağaçli. konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma. Topluma Hizmet Uygulamaları-S.1982.Ankara :Nobel Yayin Dağitim. 2009. 2009.. Dr.Ankara :Ani Yayincilik. sıradışı problemleri çözme stratejileri. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1985'e /Yahya Akyüz. konferans. Hasan Coşkun-Ani Yayincilik.Ankara :Ankara Üniversitesi.0) 3 14 . Editör Murat Uyurkulak. panel. ölçüler ve öğretimi. toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama.Yahya Akyüz.Y. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler.Yahya   Akyüz.. Ders planı hazırlama.Cevat Alkan. sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici.  VII. kesirler ve öğretimi.  Özel Öğretim Yöntemleri II (2 .2001.2002 Yardımcı Ders Kitapları Topluma Hizmet Uygulamaları (1 . Kemalettin Kuzucu-Pegem A Yayıncılık. Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1999'a /Yahya Akyüz .2) 3 Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi. Mehmet Kurt. Ders Kitabı: Topluma Hizmet Uygulamaları-Bülent Aksoy/ Turhan Çetin/ Ömer Faruk Sönmez-Pegem Akademi Yayincilik. problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci. kongre. geometri öğretimi.Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 2001'e /Yahya Akyüz . Ders Kitabı:   Özel Öğretim Yöntemleri :Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi /Cevat Alkan. YARIYIL Elemanter Sayı Kuramı (3 . Topluma Hizmet Uygulamaları-Doç.[T. veri işleme. Tunay Kamer. problemlerin sınıflandırılması. topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi. Proje Tabanlı Öğrenme. Türk Eğitim Tarihi :Başlangıçtan 1982'ye /Yahya Akyüz.İstanbul :Alfa Yayınları. sunma ve değerlendirme.Yahya Akyüz.1999.

Kırkambar Yayıınları.Wiley[1964] Matematik Tarihi /Lütfi Göker.Binnur YeşilyaprakAnkara :Nobel Yayin..Lütfi Göker. Bilim Tarihi. Ders Kitabı:  İköğretimde Rehberlik /Serdar Erkan . gelişimi. servisler (hizmetler).Ankara :Nobel. Toplumsal Dönüşüm Yayınevi. Struik. matematiğin diğer bilimlerle ilgisi ve diğer bilimlerden farklı yönleri.Serap NazliAnkara :Ani Yayincilik. Euler. Muharrem. Şafak Ural..0) 2 Bilgi. rehber-öğretmen işbirliği.1989 Yardımcı Ders Kitapları    Rehberlik Temel kavramlar. Ders Kitabı:  Çözümlü. öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini. çarpanlara ayırma teorisi. Alıştırmalı Cebir ve Sayılar Kuramı-Ali Dönmez-Beta Basım Yayım Dağıtım A. bilim tarihi’nin çalışma alanı. psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri. matematiğin önemi.Kepçeoğlu. teknikler. öğrenci kişilik hizmetleri. Ders Kitabı:  Ali Dönmez. matematiğin bilimler içindeki yeri. Editör Dirk J.Ankara :Kültür Bakanliği Yayinlari. Matematiğin Öyküsü ve Serüveni "Dünya Matematik Tarihi Ansiklopedisi".] . periodiklik. matematik tarihinde bilgi kaynakları ve ünlü matematikçilerin hayatlarından örnekler.2002 Kapsamli Gelişimsel Rehberlik Ve Psikolojik Danişma Programlari /Serap Nazli. eşlik. örgüt ve personel. İstanbul. transandant sayılar. alandaki yeni gelişmeler. Robert Gardner. Kisa Matematik Tarihi /Dirk Struik . Editör Yildiz Kuzugun. 2002. modern bilim. öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. matematiğin temel ilkeleri. matematiğin nitelikleri. bilimsel bilgi ve ayırdedici özellikleri. ikinci derece artıklar..2004 Yardımcı Ders Kitapları    Okul Deneyimi Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme. diophantine denklemler.2003 Eğitimde Rehberlik Hizmetleri :Gelişimsel Yaklaşim /Binnur Yeşilyaprak. İstanbul. okulun örgüt 15 . aritmetik fonksiyonlar. öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme. matematiğin sınıflandırılması.Serdar Erkan. rehberliğin ilkeleri. bilim tarihinde matematik. dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını. devam eden kesirler.Bartle.Bölünebilirlik. derste ne tür etkinliklerden yararlandığını. ikinci dereceli cisimlerde aritmetik. öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını. öğrenciyi tanıma teknikleri.New York.İstanbul :Alkım. Çin kalan ve Wilson Teoremleri.2004 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik /Muharrem Kepçeoğlu. Çeviren Yildiz Silier . psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri. 2000 Matematik Tarihi (2 . dersi hangi aşamalara böldüğünü. ilkel kökler. 1998. ikinci dereceli tersler (reciprocity). [Ve Diğ.Ş.

sınıfı fiziksel olarak düzenleme.Ankara :Nobel. özel öğrenme güçlüğü gösteren. sınıf yönetimi modelleri.Ankara :Ani Yayincilik. engelliliği oluşturan nedenler. 16 . değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması. öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi. Ders Kitabı:  Sınıf Yönetimi /Vehbi Çelik. okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme. 2000 Yardımcı Ders Kitapları  Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş. Vehbi.Mitat Enç. sınıfta zamanın yönetimi. erken tanı ve tedavinin önemi. ülkemizde özel eğitimin durumu.Çelik. Ders Kitabı:  Okul Deneyimi Ve Uygulama :Öğretmen Ve Öğrenci Davranişlarinin Gözlenmesi /Ziya SelçukZiya Selçuk. Doğan Çağlar.Ankara :Ani Yayincilik. Yahya Özsoy.2004 Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar. özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler. zihinsel engelli.2002  Sinif Yönetimi Ve Disiplini /Cevat Celep. süregelen hastalığı olan. sınıf yönetiminin tanımı. engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım. sınıf organizasyonu.Ankara :Ankara Üniversitesi. sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama. farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi.Ankara :Berikan Yayinlari. sınıf içi iletişim ve etkileşim.2004  Sinif Yönetimi /Veysi Erken. dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan. YARIYIL  Öğretmenlik Uygulaması Her hafta bir günlük plan hazırlama. hazırlanan planı uygulama. Hasan Güneş.2001 Yardımcı Ders Kitapları  Özel Eğitime Giriş /Mitat Enç.2000 Özel Eğitim Özel eğitimin tanımı. Hasan. sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri. görme engelli.2003 Yardımcı Ders Kitapları  Sinif Yönetimi /Hüseyin Başar. Ders Kitabı: Özel Eğitimde Yanlişsiz Öğretim Yöntemleri /Elif Tekin. öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler. portfolyo hazırlama. dil ve iletişim bozukluğu olan.Ankara :Nobel Yayin Dağitim.Demirtaş. uygulamanın okuldaki öğretmen.Ankara:Anı. işitme engelli.Veysi Erken.Elif TekinAnkara :Nobel Yayin Dağitim.Hüseyin Başar.1981 VIII.Cevat Celep. bedensel engelli. özel eğitimle ilgili temel ilkeler. sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi.yapısını. Gönül Kircaali-İftar. okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri.

2003 Matematik Felsefesi Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi. yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler. 1996.Ankara:Anı. okul yönetiminde personel. Barker-İmge Kitabevi Yayınları.  Bilim Felsefesi-Cemal Yıldırım-Remzi Kitabevi. Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism). fonksiyonlar v. yönetim kuramları ve süreçleri.2006  17 .b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm).2004 Yardımcı Ders Kitapları  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Remzi Kıncal.Türk.  Mantık-A. Hilbert. 2004. okul örgütü ve yönetimi. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri. Russel. Uygulamalar. Ercan.Ankara :Ani Yayinlari.2002 Yardımcı Ders Kitapları  Türk Eğitim Sisteminde Ölçme Ve Değerlendirme :Genel Kavramlar. Biçimcilik (Formalism) . kümeler. Ders Kitabı: Türk Eğitim Sistemi Ve Yönetimi :Dünden Bugüne Milli Eğitim Bakanlığı (Yapısal Değişmeler) /Ercan Türk. 1999.Ankara :Nobel.] . Kadir Çüçen-Asa Kitabevi. Hasan Güneş.Ankara:Nobel.2005  Öğretmenlik Mesleğine Giriş /Veysel Sönmez .Adapazari :Değişim Yayinlari. Frege.Aytekin İşman. 2003. Çözüm Önerileri Ve Yeni Bir Model /Aytekin İşman.  Ders Kitabı:  Matematik Felsefesi-Stephen F. okula toplumsal katılım. [Ve Diğ. Matematiğin temelleri. eğitimle ilgili yasal düzenlemeler..Kıncal. Gür-Kadim Yayinlari. Remzi. Sayılar. Sorunlar. öğretim ve işletmecilikle ilgili işler. Türk eğitim sisteminin yapısı. Cengiz.Akçay. Editör Veysel SönmezVeysel Sönmez.Demirtaş.1998  Türk Eğitim Sistemi /Cengiz Akçay. Hasan. ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları.Ankara :Anı. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik. Brouwer.. öğrenci. Yardımcı Ders Kitapları  Matematik Felsefesi-Bekir S.Ders Kitabı: Okul Deneyimi I-Ii Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu /Hasan Demirtaş.