Bu Kalp Buna Dayanır mı? by Dr. İlhan Korkmaz by Dr. İlhan Korkmaz - Read Online

About

Summary

Bu kitap ile İnsanların kafalarındaki yaşamsal konulardaki soru işaretleri ile Genel Ülke ve Dünya sorunlarına evrensel bir bakış açısıyla yaklaşımda bulunarak naçizane çözüm önerilerinde bulunmaya çalıştım. Umarım okuduklarınız yaşamınıza katkı sağlar. Unutulmamalıdır ki hayat bizimle ya da bize rağmen akmaya devam edecektir. İnsan, kendisini, toplumu ve dünyasını güzelleştirecek şekilde yaşayabilendir.


    Yaşamım içinde aldığım eğitim ve oluşturduğum tecrübelerimde bana yardımcı olan tüm insanlara, hayatımda bana kattıkları değer için tüm dostlarıma ve bana gösterdikleri sevgi, saygı ve anlayış için eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. Bana kitabımı basılı hale getirerek,  bu önsözüme de katkı  yapan Emek yayınevi ve yetkilisi Özkan Günal’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kitabı okuyan siz değerli okuyuculara teşekkür ediyorum. Bir kitabı değerli ve güzel kılan okuyucusudur.


 


İyi ki varsınız..


                                                                                      İlhan KORKMAZ  Yazar hakkında 


   Yazar. İstanbul 1962 doğumlu olup İstanbul Şehremini Anadolu Lisesi 1979 yılı mezunu  ve 1987 yılında  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi.


 Mecburi hizmetini Van ili Özalp ilçesinde 1990 yılında tamamladı, ardından askerliğini Diyarbakır Ergani’de Jandarma Komando Teğmen olarak 1992 yılında bitirdi. Sırasıyla Yalova, Fatih, G. O. Paşa, Beyoğlu / İstanbul ilçelerinde görev yaparak, 2007 yılında Bursa iline yerleşerek Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde görev aldı.


   En son, Nilüfer ilçesi Ataevler Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimliğinden emekli oldu ve halen iş yerlerinde kısmi zamanlı olarak İş Yeri Hekimliği yapmaktadır.


 Dilek Korkmaz ile evli olup, Serhan ve Nazlıhan isimli iki çocuk babası.

Published: eKitap Projesi an imprint of PublishDrive on
ISBN: 9786059654807
List price: $2.44
Availability for Bu Kalp Buna Dayanır mı?: Sonsuz Yaşam
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews

Book Preview

Bu Kalp Buna Dayanır mı? - Dr. İlhan Korkmaz

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

BU KALP BUNA DAYANIR MI?

~ SONSUZ YAŞAM ~

Dr. İLHAN KORKMAZ

Yazarı (Author): Dr. Ilhan KORKMAZ

Sayfa Düzenleme & Grafik Tasarım: e-KiTAP PROJESİ

Kapak Tasarımı: © Emek Yayınevi

Editorial: Murat UKRAY

Yayıncı (Publisher): http://www.ekitaprojesi.com

Yayıncı Sertifika Numarası (Publisher Certificate Number): 32712

Istanbul, Kasım (November), 2016

e-ISBN: 978-605-9654-80-7

Yazar E-Posta (e-mail) Adresi:

drilhankorkmaz@hotmail.com

Cevap ve yorumlarınız için:

{For reply and your Comments}

www.ekitaprojesi.com/books/bu-kalp-buna-dayanir-mi

www.facebook.com/EKitapProjesi

© Bu eserin basım ve yayın hakları yazarın kendisine aittir. Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince, izinsiz kısmen veya tamamen çoğaltılıp yayınlanamaz ve paylaşılamaz. Kaynak gösterilerek kısa alıntı yapılabilir.

Yazar hakkında – önsöz ve Teşekkür yazısı

Yazar. İstanbul 1962 doğumlu olup İstanbul Şehremini Anadolu Lisesi 1979 yılı mezunu ve 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi.

Mecburi hizmetini Van ili Özalp ilçesinde 1990 yılında tamamladı, ardından askerliğini Diyarbakır Ergani’de Jandarma Komando Teğmen olarak 1992 yılında bitirdi. Sırasıyla Yalova, Fatih, G. O. Paşa, Beyoğlu / İstanbul ilçelerinde görev yaparak, 2007 yılında Bursa iline yerleşerek Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde görev aldı.

En son, Nilüfer ilçesi Ataevler Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimliğinden emekli oldu ve halen iş yerlerinde kısmi zamanlı olarak İş Yeri Hekimliği yapmaktadır.

Dilek Korkmaz ile evli olup, Serhan ve Nazlıhan isimli iki çocuk babası.

***

Bu kitap ile İnsanların kafalarındaki yaşamsal konulardaki soru işaretleri ile Genel Ülke ve Dünya sorunlarına evrensel bir bakış açısıyla yaklaşımda bulunarak naçizane çözüm önerilerinde bulunmaya çalıştım. Umarım okuduklarınız yaşamınıza katkı sağlar. Unutulmamalıdır ki hayat bizimle ya da bize rağmen akmaya devam edecektir. İnsan, kendisini, toplumu ve dünyasını güzelleştirecek şekilde yaşayabilendir.

Yaşamım içinde aldığım eğitim ve oluşturduğum tecrübelerimde bana yardımcı olan tüm insanlara, hayatımda bana kattıkları değer için tüm dostlarıma ve bana gösterdikleri sevgi, saygı ve anlayış için eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. Bana kitabımı basılı hale getirerek, bu önsözüme de katkı yapan Emek yayınevi ve yetkilisi Özkan Günal’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kitabı okuyan siz değerli okuyuculara teşekkür ediyorum. Bir kitabı değerli ve güzel kılan okuyucusudur.

İyi ki varsınız..

  İlhan KORKMAZ

Kitabın İçeriği Hakkında

--Kişinin kendisini bir amaca adaması gerekir.

-- Evrensel yaşam sistemi olarak isimlendirebileceğimiz ve özlediğimiz yaşam şeklinde ,

----İnsanların sevdiği işi yapmaları konusu en önemli iş yaşamı kriteridir .

---Okul başarılarının arttırılması için , okulda gösterilen derslerin öğrenciler tarafından benimsenmesi, sevilmesi ve okutulan derslerden adeta zevk alınır hale getirilmesi gerekmektedir..

---Enerji ve Çevre kirliliği ile yeni - temiz ve ekonomik enerji kaynaklarının bulunmasının ve azalan enerji kaynaklarının tespit edilerek ,

---Vergi Adaleti ve yeni gelir kaynakları yaratma konusu , her ülkenin yönetimlerinin ve vatandaşlarının ortak sorunu olup ,

---Ülke Güvenlik zafiyetleri ile ulusların temel unsurlarından sayılan emniyet tedbirlerinin zayıflığının,

----Ekonomilerdeki yetersizlikler ve endüstriyel gelişme alternatifleri, birbiri ile bağlantılı olarak düzenlenmesi gereken konular halinde bulunduğundan olasıdır.

----Küresel ekonomik krizin girdabına, alt ve üst yapısı tamamlanmamış ve sağlamlaştırılmamış ülkelerin kapılmaması söz konusu olamayacağından ,

---Adalet sistemindeki çalışanların sorunlarının giderilmesi ve adalet mekanizmasının fonksiyonelliğinin sağlanması için ,

--- Bayındırlık hizmetlerinin düzenlenmesi konusu , ülkelerin , Belediyeler ve Genel idarelerinin ,

---Sosyal Güvenlik kurumlarının işleyişi ve mali yapısı şu an itibariyle dahi olsa bile , halen matematiksel ve güncel olarak ,

-----Seçim sistemlerindeki adaletin sağlanması ve şeçilmiş halk temsilcilerinden oluşan Millet Meclislerinin aksayan yönlerinin onarılması da,

----Belediyeler ile Genel idareler arası koordinasyonun , sadece ve sadece aynı siyasi partilerin mensuplarına ait olup olmadığına bakılmaksızın,

---Etnik grupların ülke yönetimine entegrasyonları ve var olan kışkırtılmış sorunları, yıllarca ülkelerin mevcut meşru yönetimlerine ve vatandaşlarının ortak gelişimlerine ayak bağı olmalara devam ederek ,

----Küresel ısınma ve hali-hazırda getirdiği ve ileride getirebileceği muazzam kaotik doğal felaketlerin önlenebilmesi adına ,

----Küresel açlık ve yoksulluk ile küresel obezite gibi kavramların birbirine tezat olan işleyişlerinin ortak paydalarının saptanarak ,

----İşsizlik ,yolsuzluk ve suç oranlarının artışı arasında doğru orantılı bir bağlantı söz konusu olduğundan,

----Nükleer – kimyasal silahlanma gibi dünya çapında , tüm dünya ülkelerinin uluslarının korkulu gündemleri,

----Savaşlar gibi ülkeler ve uluslar arası çatışmaların doruklarına çıkabilmiş yıkıcı faaliyetler ,

----Nüfus artışıyla gelen dünyevi sorunlar, birbiriyle bağlantılı olmak üzere ,

----Nükleer enerji sorunsalı , teknolojik olarak kapsayıcılığı ve uzun vadeli maddi avantajları nedeniyle tercih edilmesi söz konusu olmasına rağmen , güvenlik açmazlarından dolayı ivme kazanması mümkün olamamaktadır.

---Trafik ile ilgili sorunlar,

---Gelir dağılımı düzensizliği ,

---Eğitim Yetersizliği ,

---Terör denilen ve her ülkenin başına musallat olabilecek bir bela ile ,

---Yasaların düzensizliği ve adalet sisteminin ağır işlemesi ile ,

----Sağlık alanındaki çalışanların ve hizmet alıcıların sorunları ve çözüm yolları,

---Bilimsel çalışmaların azlığı o toplumun teknolojik ve sosyal-ekonomik-endüstriyel gelişmişlik düzeyleri ile doğru orantılı bir seyir halindedir,

---Toplumun çeşitli kesimlerinin birbirlerine tahammülsüzlüğü,

---- Yasa dışı mafya ve çeteler misali bir toplumun adeta kanını emen organize suç örgütleri ile mücadele,

---Engelli dediğimiz özürlü ve sakat olarak da tanımlanabilen, toplumumuzun en az % 10 ‘unu oluşturan kesimlerimizin ,

---Kadınlara ve çocuklara şiddet-taciz ,

---Çalışan kesimin hakları ,

---Devlet kademelerindeki suiistimaller,

---İnsan hak ve özgürlüklerinin korunamayarak her tür insan hakkının gasp edilerek özgürlüğünün kısıtlanmasının ,

---Hayvan hakları ile Dünya çapındaki tabii hayvan ve bitki türlerinin azalması sorunları ,

---Salgın hastalıklar ile umutsuz hastalıklar ve çözümü-tedavisi zor olan hastalıklar konusu,

---Ülkeler arası iletişim ile halklar arası iletişim konuları ,

---Doğal felaketlerin önlenebilmesi ,

---Zararlı madde bağımlılarının tedavileri ,

---Akıl Hastalıklarının ve bunlara tutulan akıl hastalarının toplumlardaki zararlı davranışlarının önlenmesinin ,

---Bilinen evren teorileri ve zaman-mekan mefhumları ile bu işin altından kalkamayacağımız ortadadır..

-----Evren de her şeyin , insan için bir haz objesi olduğu göz önünde bulundurulursa ,

----Yaşamın anlamına dair kısaltılmış ve çekirdek öze indirgeyecek bir formülasyonun mevcudiyeti ,

----- İşte ; Canlılığın temel formülü....!! ..:

------ Yaşam ve tesadüfler ile olasılıkları teorisi konusunda bir irdeleme yapmamız gerektiğinde :

------ Dinler , ALLAH sevgisine ve varlığının şuuruna ulaşmanın yollarından sedece bir tanesidir.

----Revizyonel din konuları ile ilgili irdelemeler yapmak gerektiğinde de :

----- Kutsal kitaplar meselesine gelir isek de ;

----- Universal ilahi realite konusunda ;

----- Din ile Tanrı kavramları alanındaki algı mekanizmaları ile ilgili bütün sorun :

-----Manevi eğitim ile manevi tatmin arasında ,

------ Zaman ve mekan mefhumları biz canlılara özgüdür…! :

-----İnsanlar kesinlikle maymundan türeyerek meydana gelmemiş olup , zaten varoluşlarından itibaren bir maymun türüdür…!..

------ Ölümden korkmak anlamsızdır, çünkü yaşadığımız sürece ölüm yoktur, ölüm geldiğinde ise artık biz yokuz.demiş ünlü filozof Epikür ,

.. ------TANRI'ya dair duyulan korku ve dolayısıyla Tanrı kavramı irdelendiğinde ;

----- Dinsel kaynaklı siyasal şiddetin ilacı, bütün dinlere eşit uzaklıkta duran ve inanç özgürlüğünü güvence altına alan laiklik ilkesidir..!-… demiş ,

-----Budizm veya Hıristiyanlık ve/veya İslam dini fark yapmaz…Her kim ki din adına ve/veya inançları uğruna , bir şahıs-zümre ve toplulukları , salt bu inanışları adına öldürmeyi tavsiye etmeyi öngörüyor ise ,

-----Her insan , benim dinim ve mezhebim seninkinden daha üstündür diyebilme serbestisine sahip olmakla birlikte , hiç kimse , " benim Yaradanım senin Yaratanından üstündür